Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte date la admiterea din 2011

(1) Subiectul nr. 1 din tematica de examen - expunerea atribuiilor Camerei Auditorilor Financiar, n drept, conform art. 5 alin. 5 din OUG nr. 75/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, CAF are urmtoarele atribu!ii" #a$ atribuie calitatea de auditor financiar i emite autori%a!ii pentru e&ercitarea ace'tei profe'ii (n condi!iile 'tabilite de re)ulamentul de or)ani%are i func!ionare* #b$ or)ani%ea% i urmrete pro)ramul de pre)tire continu a auditorilor financiari* #c$ controlea% calitatea acti+it!ii de audit financiar* #d$ promo+ea% actuali%area le)i'la!iei prin in'titu!iile abilitate, precum i a normelor de audit financiar i audit intern, (n concordan! cu pre+ederile le)ii i cu re)lementrile in'titu!iilor profe'ionale europene i interna!ionale (n domeniu* #e$ adopt normele interne pri+ind acti+itatea CAF * #f$ retra)e dreptul de e&ercitare a profe'iei de auditor financiar, (n condi!iile pre+ederilor e)ulamentului de or)ani%are i func!ionare a CAF * #)$ a'i)ur repre%entarea interna!ional a profe'iei de auditor financiar din om,nia* #-$ adopt alte norme pri+ind auditul 'tatutar, (n condi!iile le)ii* #i$ adopt re)uli, norme i in'truc!iuni (n aplicarea pre%entei ordonan!e de ur)en!, prin care ' 'e a'i)ure re'pectarea pre+ederilor le)i'la!iei (n +i)oare. (2) Subiectul nr. 2 din tematica de examen -expunerea privind condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc auditorii statutari pentru a !i nscri"i n re#istrul electronic al auditorilor statutari$ n drept, conform art. . din OUG nr. 9//0//1, cu modificrile i completrile ulterioare, o per'oan fi%ic poate fi autori%at ' efectue%e audit 'tatutar, (n conformitate cu pre+ederile pre%entei ordonan!e de ur)en!, dup efectuarea 'ta)iului de pre)tire practic i promo+area e&amenului de competen! profe'ional. CAF poate autori%a ca auditori 'tatutari doar per'oanele fi%ice care (ndepline'c cumulati+ cel pu!in urmtoarele condi!ii" #a$ au o bun reputa!ie. 2una reputa!ie trebuie ' aib (n +edere un comportament profe'ional adec+at, cu re'pectarea cerin!elor Codului etic emi' de 3FAC i adoptat de CAF . #b$ au ab'ol+it o in'titu!ie de (n+!m,nt economic 'uperior 'au un ni+el ec-i+alent, (n condi!iile 'tabilite prin re)ulamentul emi' de Camer i aprobat de or)ani'mul de 'upra+e)-ere public C45AA4* #c$ au urmat un cur' de in'truire teoretic* #d$ au efectuat un 'ta)iu de pre)tire practic* #e$ au promo+at e&amenul de competen! profe'ional, or)ani%at 'au recuno'cut de autoritatea competent pentru autori%area auditorilor 'tatutari i a firmelor de audit. Conform art. 1. 6 17 din OUG nr. 9//0//1, cu modificrile i completrile ulterioare, auditorii 'tatutari i firmele de audit 'unt (nre)i'tra!i #(nre)i'trate$ (ntr6un re)i'tru public. 7n e)i'trul public electronic 'e men!ionea% cel pu!in urmtoarele informa!ii pri+ind auditorii 'tatutari" #a$ numele, prenumele, adre'a i numrul indi+idual de (nre)i'trare* #b$ dac e'te ca%ul, numele, adre'a, adre'a de 8eb'ite i numrul indi+idual de (nre)i'trare ale firmei de audit la care auditorul 'tatutar e'te an)a9at ori a'ociat ca partener 'au (n orice alt mod cu firma re'pecti+* #c$ informa!ii cu pri+ire la toate celelalte (nre)i'trri ca auditor 'tatutar la autorit!ile competente ale altor 'tate membre ale Uniunii :uropene i/'au ale altor ter!e !ri, inclu'i+ numele autorit!ii#lor$ de (nre)i'trare i, dac e'te ca%ul, numrul #numerele$ de (nre)i'trare la ace'tea. 7n ca%ul (n care apar modificri ale informa!iilor cuprin'e (n e)i'trul public, auditorii 'tatutari au obli)a!ia notificrii Camerei (n termen de 1/ %ile lucrtoare de la apari!ia ace'tora. (3) Subiectul nr. % din tematica de examen -expunerea privind tratamentul contabil aplicabil sc&imbului de active$ n con!ormitate cu prevederile '(F) nr. %*++,2**-$ n drept, conform punctului .5 din e)lementrile contabile conforme cu directi+ele europene aprobate prin O;F5 nr. </55/0//9, orice compen'are (ntre elementele de acti+e i datorii 'au (ntre elementele de +enituri i c-eltuieli e'te inter%i'. =oate crean!ele i datoriile trebuie (nre)i'trate di'tinct (n contabilitate, pe ba% de documente 9u'tificati+e. :+entualele compen'ri (ntre crean!e i datorii fa! de aceeai entitate efectuate cu re'pectarea pre+ederilor le)ale pot fi (nre)i'trate numai dup contabili%area +eniturilor i c-eltuielilor core'pun%toare. 7n ca%ul 'c-imbului de acti+e, (n contabilitate 'e e+iden!ia% di'tinct opera!iunea de +,n%are/'coatere din e+iden! i cea de cumprare/intrare (n e+iden!, pe ba%a documentelor 9u'tificati+e, cu (nre)i'trarea tuturor +eniturilor 'i c-eltuielilor aferente opera!iunilor. =ratamentul contabil e'te 'imilar i (n ca%ul pre'trilor reciproce de 'er+icii. (.) Subiectul nr. . din tematica de examen - expunerea privind condiiile n care se aplic prima dat /F0S 1$ n con!ormitate cu prevederile /F0S 1 1Adoptarea pentru prima dat a Standardelor /nternaionale de 0aportare Financiar2$ n drept, obiecti+ul 3F 4 1 e'te ' a'i)ure c primele 'itua!ii financiare (ntocmite (n conformitate cu 3F 4 ale unei entit!i i rapoartele 'ale financiare interimare, pentru o parte din perioada acoperit de acele 'itua!ii financiare, con!in informa!ii de (nalt calitate care" #a$ 'unt tran'parente pentru utili%atori i comparabile pentru toate perioadele pre%entate* #b$ a'i)ur un punct de plecare adec+at pentru o contabilitate conform cu 4tandardele 3nterna!ionale de aportare Financiar #3F 46uri$* i #c$ pot fi )enerate la un co't care nu depete beneficiile pentru utili%atori. 5rimele 'itua!ii financiare (ntocmite (n conformitate cu 3F 4 ale unei entit!i 'unt primele 'itua!ii financiare anuale (n care entitatea adopt 3F 46urile prin intermediul unei declara!ii e&plicite i fr re%er+e de conformitate cu 3F 46urile, cuprin' (n acele 'itua!ii financiare. 4itua!iile financiare conforme cu 3F 46urile 'unt primele 'itua!ii financiare (ntocmite (n conformitate cu 3F 4 ale unei entit!i dac, de e&emplu, entitatea" #a$ a pre%entat cele mai recente 'itua!ii financiare anterioare" #i$ conforme cu di'po%i!iile na!ionale, care nu 'unt con'ec+ente cu 3F 46urile (n toate a'pectele* #ii$ (n conformitate cu 3F 46urile (n toate a'pectele, cu e&cep!ia faptului c 'itua!iile financiare nu con!in o declara!ie e&plicit i fr re%er+e de conformitate cu 3F 46urile* #iii$ care con!in o declara!ie e&plicit de conformitate cu unele 3F 46uri, dar nu cu toate* #i+$ conforme cu di'po%i!iile na!ionale, incon'ec+ente cu 3F 46urile, folo'ind anumite 3F 46uri indi+iduale pentru a contabili%a elementele pentru care nu e&i't di'po%i!ii na!ionale* 'au #+$ conforme cu di'po%i!iile na!ionale, cu o reconciliere a anumitor +alori cu +alorile determinate conform 3F 46urilor* #b$ a (ntocmit 'itua!ii financiare conforme cu 3F 46urile doar pentru u% intern, fr a le pune la di'po%i!ia proprietarilor entit!ii 'au a altor utili%atori e&terni* #c$ a (ntocmit un pac-et de raportare conform cu 3F 46urile, (n 'copuri de con'olidare, fr a (ntocmi un 'et complet de 'itua!ii financiare* 'au #d$ nu a pre%entat 'itua!ii financiare pentru perioadele anterioare. 3F 4 1 'e aplic atunci c,nd o entitate adopt pentru prima dat 3F 46urile.

3F 4 1 nu 'e aplic atunci c,nd, de e&emplu, o entitate" #a$ (ncetea% ' mai pre%inte 'itua!ii financiare conforme cu di'po%i!iile na!ionale, dup ce le6a pre%entat anterior alturi de un alt 'et de 'itua!ii financiare care au con inut o declara!ie e&plicit i fr re%er+e de conformitate cu 3F 46urile* #b$ a pre%entat (n anul anterior 'itua!ii financiare conforme cu di'po%i!iile na!ionale, i acele 'itua!ii financiare au con!inut o declara!ie e&plicit i fr re%er+e de conformitate cu 3F 46urile* 'au #c$ a pre%entat (n anul anterior 'itua!ii financiare care au con!inut o declara ie e&plicit i fr re%er+e de conformitate cu 3F 46urile, c-iar dac auditorii i6au (ntocmit raportul de audit calific,ndu6i opinia pe ba%a acelor 'itua!ii financiare. 3F 4 1 'e aplic atunci c,nd o (ntreprindere (ntocmete primele 'itua!ii financiare (n conformitate cu normele 3A4/3F 4. 7ntreprinderile +or trebui ' (ntocmea'c un bilan! de de'c-idere la data trecerii la 3F 4, bilan! ce repre%int punctul de plecare pentru contabili%area ulterioar (n conformitate cu referen!ialul interna!ional. >ata trecerii la 3F 4 repre%int (nceputul primei perioade pentru care 'e pre%int informa!ii cmparati+e (n conformitate cu 3F 4. 5rincipiul de ba% al 3F 4 1 +i%ea% aplicarea retro'pecti+ a 'tandardelor interna!ionale (n +i)oare la data bilan!ului de (nc-idere de la care 'unt permi'e anumite e&cep!ii op!ionale i 'unt impu'e c,te+a obli)atorii.