Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaiei al R.M. Universitatea Tehnic a Moldovei Facultatea Calculatoare, Informatic i Microelectronic. Catedra : utomatica si Tehnolo!ii Informaionale.

Lucrarea de laborator 4
Tema: "ia!ramele "e secven#

efectuat:

St.gr TI-101 "ov!aliuc $ictor Lector Superior %ava &ina

A verificat:

Chiinu 2012

Scopul lucrarii : "e a ela'ora dia!rame %ecventiale (entru sistemul ales: )%istem de mena*are a contentului +ord,ress-. Interactiunea dintre un utili.ator/administrator 0i cms +ord,ress. Logarea i adugarea u ui come tariu

user : user

browser

CMS

Server

1: introd login info 2: logare 3: transmiterea info 4: check 5: ok 6: ok : ok

!: alcatuirea comentariului ": introducerea in #orm 1$: send comment 11: verificare 12: %dd in &' 13: ok 14: ok 15: refresh (age

,entru lo!area unui utili.ator, utili.atorul 1ntroduce datele de lo!are, du( ce 'ro2serul transmite CM%ului datele, du( ce datele (rimite sunt transmise serverului, unde ele sunt verificate dac sunt coinciden#e 1n setul 3o!in4,ass2ord, 1n ca. dac setul este introdus corect, serverul returnea. CM%4ului informa#ia c datele au fost (relucrate, 0i au statul4o5, du( aceasta informa#ia se transmite 'ro2serului, 0i el afi0ea. utili.atirului c lo!area a fost efectuat cu succes. ,entru adu!area unui comentariu, utili.atorul tre'uie s alctuiasc comentariul, du( ce introduce te6tul 1n forma (entru comentarii. Informa#ia din form este transmis CM%4ului, care 1l verific du( criteriile (redifinite 7numrul de sim'oluri, (re.en#a sim'olurilor/ta!urilor inter.ise8, 0i 1n ca. de succes, informa#ia este transmis serverului, unde este introdus 1n 'a.a de date. "u( introducerea cu succes, informa#ia des(re status este transmis CM%ului, care face refresh la (a!in, de*a cu commentariul adu!at.

! regi"trarea u ui ou utili#ator

)ser : user 1: acces reg (age 2: ok 3: add reg info

&rowser

CMS

Server

4: send reg info 5: Check 6: add reg info in &' : *+ !: *k ": refresh (age 1$: status of registration

,entru 1nre!istrarea unui nou utili.ator, Userul are nevoie s accese.e (a!ina de 1nre!istrare, 1n care el inroduce datele conform formelor de (e (a!in. "u( ce au fost introdusele datele, ele sunt transmise CM%ului, (entru verificare, dac au fost introduse corect, 0i dac au fost 1ntroduse du( re!ulele (redifinite, ele sunt transmise s(re adu!are 1n 'a.a de date. "u( ce serverul adau! informa#ia, el transmite CM%ului, c cu succes au fost introduse datele, 0i CM%ul face refresh la (a!in, 1n care este (re.ent informa#ia cu statusulde succes a 1nre!istrrii utili.atorului nou.

Adugarea u ei out$i

: user 1: enter admin (age 2: ok 3: enter log:(ass

&rowser

CMS

S,-.,-

4: logare 5: transmiterea info 6: check : ok !: refresh (age ": ok 1$: acces /%dd 0ews/ 11: acces /%dd 0ews/

12: ok 13: ok 14: 1enerate te2t 15: #ill #orm 16: Send #orm 1 : Check 1!: send info 1": %dd info 2$: ok 21: refresh (age 22: return status

,entru a adu!a o noutate (e site, noi avem nevoie s 1ntrm (e (a!ina admin, 1n care vom introduce datele lo!in4(ass2ord 1n formele destinate, du( ce informa#ia (rimit, v4a fi transmis CM%ului, care la r1ndul lui, transmite datele serverului, unde este efectuat verificaerea coinciderii setului lo!in4(arol. "u( efectuarea verefic(rii cu succes, informa#ia v4a fi returnat CM%ului, 0i el v4a re1noi (a!ina, fc1nd redirect la admin (anel. "u( aceasta utili.atorul v4a accesa (a!ina 9 ) dau! articol-, 0i 'ro2serul v4a face

cerere la aceast (a!in, ctre CM%, care v4a returna (a!ina (rimit.:n (a!ina (rimit, utili.atorul inserea. 1n forme te6tul (recedent scris, du( ce informa#ia este transmis CM%ului, care verific dac au fost res(rectate toate restric#iile, 0i transmite informa#ia serverului, du( ce transmite datele serverului, care adau! informa#ia 1n 'a.a de date, 0i returnea. 1na(oi statul c datele au fost transmise cu success, 0i v4 a face refresh la (a!ina accesat (recedent, 0i v4a returna mesa0ul c noutatea a fost adu!at cu success. "eautentificarea utili.atorului

user : user 1: %ccsearea admin (anel

&rowser

CMS

S,-.,-

2: acces admin (anel

3: refresh (age 4: return admin (anel 5: acces Sign out 6: acces signout : send end of session !: 3nchiderea sessiei ": ok 1$: refresh (age 11: status *+

,entru deautentificarea utili.atorului, userul accesea. admin (anel folosind 'ro2serul, care transmite o cerere la CM%, care rs(unde 'ro2serului cu un refresh al (a!inii, return1nd utili.atorului (a!ina admin (anelei. (oi utili.atorul accesea. 'utonul de %i!n;ut 1n (a!ina artat 1n 'ro2ser, du( ce este transmis cerera la CM%, care la r1ndul su transmite cererea s(re server, cu finisarea sesiuni. %erverul 1nchide sesia, 0i returnea. CM%ului statusul de ac#iune finisat.Cms4ul face refresh la (a!in, 0i returnea. utili.atorului statusul de finisare cu succes.

%o clu#ie:
In urma efectuarii lucrarii de la'orator am anali.at dia!ramele de secventa dintre o'iectele sistemului mena*area a contentului +ord,ress. m creat dia!rama de secventa (entru 1nre!istrarea, lo!area, adu!area unui comentariu adu!area unei nout#i, 0i deautentificarea utili.atorului . m anali.at dia!rama de secvente (entru interactiunea dintre client e6tern ce efectuaea.a o cerere aru(ra CM%4ului, si transmiterea acesteia la clientul final.. "e asemea am creat dia!ramele (entru interactiunea dintre client4 'ro2ser4cms4server.