Sunteți pe pagina 1din 414

James Joyce

Ulysses
Traducere i note de MIRCEA IVNESCU Solemn, rotofeiul uc! Mulli"an #enea dins$re ca$ul sc%rilor $urt&nd un 'ol cu cl%'uc $este care erau ae(ate )n cruce o o"lind% i un 'rici* +alatul "al'en, nc&ncins la mi,loc, )i unduia )ncet )n urm%, umflat de aerul 'l&nd al dimine-ii* Ridic% 'olul )ntru )nalt i intona. / Introibo ad altare Dei. 0$rit locului, $ri#i mio$ )n ,os $e sc%rile )ntortoc1eate )n )ntuneric i stri"% cu as$rime. / +aide sus, 2inc1* Vino sus, ie(uit )nfricoat3 4nainta "ra# i urc% $e su$ortul rotund al tunului* Se )ntoarse cu fa-a i 'inecu#&nt% serios, de trei ori, turnul, -inutul dim$re,ur i mun-ii tre(indu/se la #ia%* 5e urm%, (%rindu/l $e Ste$1en 6edalus, se a$lec% s$re el i f%cu cruci "r%'ite $rin aer, "&l"&ind din fundul "&tle,ului i cl%tin&nd din ca$* Ste$1en 6edalus,7 nemul-umit i somnoros, se s$ri,inise cu 'ra-ele de $alierul din ca$ul sc%rilor i $ri#ea cu r%ceal% c1i$ul 'ol'orositor i tremur%tor, acum 'inecu#&nt&ndu/l, alun"indu/se ca'alin, i $%rul 'lond, tonsurat, $%tat i suflat )n nuan-a ste,arului $alid* uc! Mulli"an )i arunc% o cli$% $ri#irea $e su' o"lind% i a$oi aco$eri re$ede 'olul* / 8Na$oi la 'ar%ci, s$use se#er* Ad%u"% $e ton de $redicator. / C%ci aceasta, o mult iu'i-ii mei, este o ade#%rat% C1ristin%. tru$ul i sufletul, i s&n"ele i $l%"ile* Aicea, mu(ic% )nceat%, #% ro"* 4nc1ide-i oc1ii, domnilor* 0 cli$%* S/a st&rnit oarecare nelinite $rintre cor$usculele acelea al'e* T%cere, toat% lumea* 4i ridic% $ie(i $ri#irile i scoase un uierat $relun", "ra#, ca o c1emare, a$oi r%mase o #reme concentrat )n aten-ie e9tatic%, i din-ii al'i, re"ula-i, )i str%luceau ici/colo )n $uncte aurii* C1rysostomos* 6ou% uier%turi $uternice, ascu-ite )i r%s$unser% din calmul dimine-ii* / Mul-umesc, '%tr&ne, stri"% $reci$itat* Asta/i tocmai ce tre'uie* Taie curentul acum, da: Se l%s% s% alunece de $e su$ortul tunului i/i $ri#i "ra# s$ectatorul, str&n"&ndu/i )n #remea aceasta $e l&n"% $icioare faldurile lar"i ale 1alatului* ;a-a durdulie, um'rit%, i falca $osomorit%, o#al%, aminteau de $ortretul #reunui $relat, $rotector al artelor, din e#ul mediu* Un sur&s $l%cut i se n%scu linitit $e 'u(e* / Ce ironie, s$use #esel* Numele %sta al t%u a'surd, un "rec din #ec1ime* Ar%t% o cli$% cu de"etul, ca )ntr/o "lum% )ntre $rieteni, i $orni s$re $ara$et, r&(&nd de unul sin"ur* Ste$1en 6edalus urc%, )l urm% lene $&n% la ,um%tatea drumului, i se ae(% $e mar"inea su$ortului, )nc% $ri#indu/l cum )i s$ri,inea o"linda de $ara$et, )i )nmuia $%m%tuful )n 'ol i/i s%$unea o'ra,ii i "&tul* <lasul 'inedis$us al lui uc! Mulli"an #or'ea )nainte* / =i numele meu e a'surd. Malac1i Mulli"an>, doi dactili* 6ar are o re(onan-% elenic%, nu:
5rimul din e$isoadele sec-iunii Telemachiada se intitula c1iar Telemachus i )l $re(int% $e Ste$1en 6edalus, aici definit $rin o$o(i-ie cu alte dou% $ersona,e, unul re$re(ent&nd o anumit% fa-et% a Irlandei detestat% de $rota"onist ?i de autor@, celalalt for-a coerciti#% $rin ra$ort la cai A dialectic / se definete s$iritul irlande(* > Malac1i Mulli"an, c%ruia )n carte i se s$une constant uc! ?Ba$ul@, este $ersona,ul mefistofelic, la )nce$ut )nso-indu/l, $e $arcurs urm%rindu/l, is$itindu/l, minimali(&ndu/i reac-iile i tr%irile l%untrice, de$rim&ndu/l )n "eneral $e Ste$1en 6edalus* El este adus )n carte $entru a re$re(enta acea $arte din caracterul irlande( $e care Joyce o com'%tea acti#. ironia to9ic%, desconsiderarea cinic% a resurselor tradi-ionale, ada$ta'ilitate *** ?E mai $u-in im$ortant aici c%, )n anume loturi ale $si1olo"iei $ersona,ului, i )n multe re$lici / cum ar fi c1iar un $oem citat )n e$isodul de fa-%, Mulli"an este calc1iat du$% un $rieten din tinere-e al autorului, des$re care Joyce scrisese / Cerul i $%m&ntul #or trece )ns% s$iritul s%u fals nu #a $ieri niciodat%@* 4n carte, $ersona,ul de'utea(% $rin $arodierea litur"1iei catolice ?din te9tul c%reia este e9tras% re$lica sa. Intra/#oi )n altarul 6omnului@ i aceasta $entru a discredita rolul re#enindu/i teoretic ?cel $u-in $rin ra$ortare la romantismul $ersona,ului )n romanul anterior@ lui Ste$1en, de transsu'stan-iator, sau recreator, al #ie-ii ?adic% al artei@ din #ia-% ?adic% din #ia-a $ersonal%, de toate (ilele@ ?Cac! roDn@* Ironiile $e care Mulli"an le
7

S%lt%re- i )nsorit $recum )nsui -a$ul* Tre'uie nea$%rat s% mer"em ia Atena* Vii i tu dac/o con#in" $e m%tu%/mea s% scui$e $atru(eci de lire: E%s% $%m%tuful la o $arte i stri"%, r&(&nd )nc&ntat. / 0r c/are s% #in%3 Ie(uit i$ocrit* T%cut deodat%, )nce$u s% se rad% cu "ri,%* / S$une/mi, Mulli"an, (ise Ste$1en )ncet* / 6a, iu'itule: / Cit mai st% +aines aici )n turn: uc! Mulli"an )i ar%t% $este um%rul dre$t un o'ra( ras* / 6oamne, nu/i "roa(nic: s$use sincer* Un sa9on $onderos* Cice c% tu nu eti un "entleman* 6oamne, en"le(ii %tia sc&r'oi* 5lesnesc de 'ani i de indi"estie* =i/asta $entru c% #ine de la 09ford* =tii, 6edalus, tu ai ade#%ratele maniere de 09ford* Asta nu reuete s% te )n-elea"%* 0, tot numele $e care -i l/am "%sit eu e cel mai $otri#it. 2inc1, lam% de $umnal* Se r%dea $recaut $este '%r'ie* / Toat% noa$tea/a aiurat nu tiu ce cu/o $anter% nea"r%, s$use Ste$1en* Unde/i -ine $uca: / Un -icnit mo1or&t, s$use Mulli"an* Te/a '%"at )n to-i s$erie-ii: / 6a, s$use Ste$1en, cu ener"ie i team% cresc&nd%* Sin"ur $e )ntuneric, cu unul $e care nici nu/l cunosc, i delira i se d%dea de ceasul mor-ii, tot tim$ul, cum )m$uc% el o $anter% nea"r%* Tu ai sal#at oameni de la )nec* Eu, )n ce m% $ri#ete, nu/s un erou* 6ac% el mai st%, eu m% duc* uc! Mulli"an se )ncrunt% la cl%'ucul de $e lama 'riciului* S%ri ,os de $e $ara$et i )nce$u s% se $i$%ie "r%'it $rin 'u(unare* / 6e"ra'%, stri"% n%cl%it* Se a$ro$ie de su$ortul tunului i, #&r&ndu/i m&na )n 'u(unarul de sus al lui Ste$1en, s$use. / 4m$rumut%/ne c&r$a ta de nas, s%/mi ter" 'riciul* Ste$1en )l l%s% s% scoat% i s% ridice la #edere in&nd/o de un col- o 'atist% murdar%, mototolit%* uc! Mulli"an )i terse frumos 'riciul* 5e urm%, $ri#ind 'atista, s$use. / C&r$a de nas a 'ardului* 0 nou% culoare artistic% $entru $oe-ii notri irlande(i. #erde/fle"m%* A$roa$e c%/i sim-i "ustul, nu: Urc% iar%i $e $ara$et i $ri#i )n lar" $este "olful 6u'linului, iar $%rul 'lond, )n culoarea ste,arului $alid, )i tremura molatec )n #&nt* / 6oamne, s$use )ncet* Nu e marea )ntocmai cum )i s$une Al"y. o mam% c%runt% i dulce: Marea #erde/fle"m%* Marea care te str&n"e de scrot* Epi oinopa ponton. 0, 6edalus, "recii* Tre'uie s% te/ n#%- i $e tine* Tre'uie s%/i citeti )n ori"inal* Thalatta! Thadatta! Ea este maica noastr%, mare i 'l&nd%* Vino i uit%/te* F Ste$1en se ridic% i se a$ro$ie de $ara$et* S$ri,init acolo, $ri#i )n ,os $este a$% s$re na#a $otal% care ieea tocmai $e "ura $ortului 2in"stoDn* / Maica noastr% cea $uternic%, s$use uc! Mulli"an* 4i )ntoarse 'rusc oc1ii mari, cercet%tori, de la mare s$re fa-a lui Ste$1en* / M%tua (ice c% tu ai omor&t/o $e maic%/ta, s$use* 6e asta nu mai #rea s% m% lase s% am de a face cu tine* / Cine#a tot a omor&t/o, s$use Ste$1en $osomor&t* / Ai fi $utut s% te $ui i tu )n "enunc1i, ce dracu8, 2inc1, c&nd te/a ru"at maic%/ta $e $atul de moarte, s$use uc! Mulli"an* Suit i eu un 1i$er'oreean, ca i tine* 6ar c&nd te "&ndeti c% mama ta te roa"% cu ultima ei suflare s% )n"enunc1e(i i s% te ro"i $entru ea* =i tu ai refu(at* Ai ce#a sinistru )n tine*** Se )ntreru$se i/i s%$uni iar%i o'ra(ul cel%lalt* Un (&m'et tolerant )i )ncre-i 'u(ele* / 6ar un ca'otin su$er', murmur% $entru sine* 2inc1, cel mai s$lendid ca'otin din to-i* Se r%dea cu "esturi e"ale, "ri,ulii, t%cut, serios* Ste$1en, cu un cot odi1nindu/i/se $e "ranitul m&ncat de #reme, )i l%s% $alma $e frunte i )i e9amina mar"inea (dren-uit% a m&necii de la 1aina sa nea"r%, acum lustruita de mult% $urtare* Suferin-a, totui nu suferin-a iu'irii, )i str&n"ea inima* T%cut%, )n #is, du$% moarte #enise ea s$re el, i tru$ul isto#it )nf%urat )n "iul"iurile lar"i cafenii )i r%s$&ndea un miros de cear% i de lemn de trandafir, iar suflarea ei se a$lecase asu$r%/i, mut%, )nc%rcat% de re$rouri, a#ea mirosul cenuii
e9$rim% constant la adresa lui Ste$1en, aici )nc% / i$ocrit: / re$rimate, dar )n e#olu-ia c%r-ii tot mai f%-ie, contri'uie la a defini i(olarea, e9ilul lui Ste$1en $rintre com$atrio-ii s%i*

ume(ite* 6incolo de m&neca roas% $&n% la ur(eal% #edea marea $e care "lasul 'ine 1r%nit de al%turi o salutase ca $e o mam% m%rea-% i 'l&nd%* Cercul "olfului i al ori(ontului cu$rindea o mas% lic1id%, )ntunecat%, #erde* Atunci, al%turi de $atul ei de moarte fusese un 'ol de $or-elan al' $rimindu/i fierea #erde, "roas%, $e care i/o smul"ea din ficatul $utred )n s$asme ("omotoase, )ntret%iate de "emele* uc! Mulli"an )i terse iar%i 'riciul* / E1, s%racul de tine, $r%$%ditule, s$use cu #oce 'l&nd%* Tre'uie s%/-i dau eu o c%ma% i nite c&r$e de nas* Ce/-i mai fac n%dra"ii de/a dou% m&n%: / 4mi #in destul de 'ine, r%s$unse Ste$1en* uc! Mulli"an )i atac% ad&ncitura de su' 'u(a inferioar%* / Ce ironie, s$use mul-umit, de al doilea $icior ar tre'ui s% li se s$un%* 6umne(eu tie ce 'e-i#an sifilitic i/o fi l%sat du$% el* Am o $erec1e, dr%"u-i de tot, cu dun"i su'-iri, cenuii* Ai s% ar%-i $e cinste )n ei* Nu "lumesc, 2inc1* Ar%-i al dracului de 'ine c&nd te )m'raci i tu ca lumea* / Mul-umesc, s$use Ste$1en* Nu $ot s%/i $ort daca sunt cenuii* / Nu $oate s%/i $oarte, )i s$use uc! Mulli"an c1i$ului din o"lind%* Etic1eta e etic1et%* 5e maic%/sa o omoar%, dar $antaloni cenuii nu $oate s% $oarte* 4i )nc1ise atent 'riciul i cu #&rful de"etelor )i cercet%, m&n"&ind/o scurt, $ielea nete(it%* Ste$1en )i )ntoarse $ri#irea dins$re mare c%tre fa-a rotofeie cu oc1ii fumurii al'atri, mo'ili* / Ti$ul cu care/am fost ast%/noa$te la Va$orul, s$use uc! Mulli"an, (ice c% tu ai $*"*$* El e la Casa Ne'unilor cu Conolly Norman* 5arali(ie "eneral% $ro"resi#%* Roti o"linda )n semicerc $rin aer s%/i trimit% semnalul de ful"ere s$re lar", )n soarele acum radios $este mare* u(ele/i )ntredesc1ise, rase $roas$%t, r&deau, ca i din-ii sc&nteindu/i al'i* R&sul )i cu$rinsese tot tru$ul, $uternic, 'ine le"at* / Uit%/te la tine, s$use, 'ard nenorocit* Ste$1en se a$lec% s% $ri#easc% )n o"linda cei se )ntindea )n fa-%, ima"ine sf&iat% de o s$%rtur% str&m'%, cu $%rul m%ciuc%* Cum m% #%d el i ceilal-i* Cine mi/a ales fa-a asta: ot de dine, tocmai 'un de c%utat de $urici* =i el tot asta m% )ntrea'%* / Am utit/o din camera ser#itoarei, s$use uc! Mulli"an* 5entru ea/i numai 'un%* M%tuica are "ri,% s% -in% totdeauna ser#itoare ur&te $entru micul Malac1i* S% nu/l duc% $e el )n is$it%* =i o c1eam% i Ursula* R&(&nd iar%i, )nde$%rt% o"linda de oc1ii aten-i ai lui Ste$1en* / ;uria lui Cali'an c&nd nu/i #ede fa-a )n o"lind%, s$use* 6ac/ar mai trai Gilde s% te #ad%* H Tr%"&ndu/se )nd%r%t i ar%t&nd cu de"etul, Ste$1en s$use amar. / E/un sim'ol al artei irlande(e* 0"linda cio'it% a unei slu,nice* uc! Mulli"an )i $etrecu deodat% 'ra-ul $e cru$% ai lui Ste$1en i )l trase )n cerc, $e $latforma turnului, cu o"linda i 'riciul sun&ndu/i )n 'u(unarul unde le )m$insese* / Nu/i cinstit s% te tot nec%,esc aa, 2inc1, nu: s$use 'l&nd* 6umne(eu tie c% tu ai mai mult s$irit dec&t oricare din ei* Iar fu"e* Se teme de 'isturiul artei mele, cum m% tem i eu de a lui* Eam% de o-el )n"1e-at* / 0"linda cio'it% a unei slu,nice* S$une/i asta 'i#olului %luia de o9onian de ,os i ta$ea(%/l de o "uinee* 5ute de 'ani i (ice c% tu n/ai fi un "entleman* %tr&nul lui i/a um$lut $un"a #&n(&ndu/le rac1iu (uluilor, sau mai tiu eu cu ce alt% escroc1erie 'lestemat%* 6oamne, 2inc1, dac% tu i cu mine am $utea lucra )m$reun%, $oate c/am reui s% facem ce#a $entru insula asta* S/o eleni(%m* ra-ul lui Cranly* ra-ul lui* / =i c&nd te "&ndeti c% tu tre'uie s% cereti de la $orcii %tia* Eu sunt sin"urul care tiu cine eti tu* 6e ce nu ai mai mult% )ncredere )n mine: Ce/ai tu )m$otri#a mea: 6in cau(a lui +aines: 6ac% mai face scandal, )l aduc $e Seymour i/i tra"em o $raftur% mai ce#a dec&t i/au f%cut atunci lui Cli#e 2em$t1or$e* Bi$ete tinere de "lasuri n%imite )n camera lui Cli#e 2em$t1or$e* ;e-e $alide. se -in cu m&inile de 'urta de r&s, )n"1esuindu/se unii )ntr/al-ii, o, mor3 S$une/i/o $e ocolite, Au'rey3 Mor3 Cu c%maa sf&iat% toat%, numai (dren-e flutur&ndu/i $rin aer, sare i -o$%ie )n ,urul mesei, cu $antalonii )n #ine, i du$% el Ades de la Ma"da/lena, )narmat cu un foarfece de croitor* 0 fa-% s$eriat% de #i-el, $oleit% cu marmelad%* Nu #reau s%/mi scoate-i $antalonii3 Nu mai face-i $e "ro(a#ii, 'oilor, cu mine3

Bi$ete dins$re fereastra desc1is% tul'ur&nd seara )n curtea $%trat%* Un "r%dinar surd, )n or-, mascat cu c1i$ul lui Matt1eD Arnold, )i )m$in"e maina de tuns iar'a $este $a,itea )ntunecat% urm%rind mio$ dansul m%runt al firelor de iar'%* I Nou% )nine*** un nou $%"&nism*** om$1alos* / N/are dec&t s% stea, s$use Ste$1en* N/am nimic cu el, dec&t noa$tea* / Atunci ce e: )ntre'% ner%'d%tor uc! Mulli"an* +ai, scui$% toat% c1estia asta odat%* Eu sunt c&t se $oate de sincer cu tine* Ce mai ai acuma )m$otri#a mea: Se o$rir%, $ri#ind $este ca$ul 'ont de la ray care se l%sa $e a$% $recum ritul unei 'alene adormite* Ste$1en )i des$rinse linitit 'ra-ul* / C1iar #rei s%/-i s$un: )ntre'%* / 6a, ce e: r%s$unse uc! Mulli"an* Eu nu/mi aduc aminte de nimic* )l $ri#ea $e Ste$1en dre$t )n fa-% )ntre'&ndu/l aceasta* Un #&nt uor )i trecea $este frunte, unduindu/i 'l&nd $%rul 'lond ne$ie$t%nat i st&rnindu/i $uncte ar"intii de an9ietate )n oc1i* Ste$1en, de$rimat de $ro$ria lui #oce, s$use. / 4-i aminteti de $rima (i c&nd am #enit la tine acas% du$% moartea mamei: uc! Mulli"an se )ncrunt% "r%'it i s$use. / Ce: Unde: Nu $ot s%/mi aduc aminte de toate* Eu -in minte numai ideile i sen(a-iile* 6e ce: Ce s/a )nt&m$lat, $entru numele lui 6umne(eu: / ;%ceai ceaiul, s$use Ste$1en, i eu am ieit $e $alier s% mai aduc a$% cald%* Maic%/ta i cine#a care era )n #i(it% la #oi ieeau tocmai din salon* Ea te/a )ntre'at cine e la tine* ? / 6a: s$use uc! Mulli"an* =i eu ce/am (is: Am uitat* / Ai s$us, r%s$unse Ste$1en, A, e numai Dedalus cruia i-ci rurit dracului mama. 0 roea-% care/l f%cea s% $ar% mai t&n%r i mai sim$atic se ridic% )n o'ra,ii lui uc! Mulli"an* / Am s$us asta: )ntre'%* =i ce: Ce r%u e/n asta: )i scutura ner#os st&n,eneala* / =i ce e moartea, )ntre'%, a maic%/ti sau a ta sau a mea: Tu ai #%(ut/o doar $e maic%/ta murind* Eu )i #%d cum se cur%-% )n fiecare (i la Mater i la Ric1mond i/i mai i taie/n 'uc%-ele de scot ma-ele din ei )n sala de disec-ie* E/un lucru sc&r'os, dracului, i nimic mai mult* 5ur i sim$lu n/are nici o im$ortan-%* Tu n/ai #rut s% te ae(i )n "enunc1i i s% te ro"i $entru maic%/ta $e $atul ei de moarte c&nd te/a ru"at ea* 6e ce: 5entru c% ai #&na asta 'lestemat% de ie(uit )n tine, numai c% la tine -i/a fost #&r&t% $e dos* 5entru mine totul e o ironie, dracului* Nu/i mai func-ionea(% lo'ii cere'rali* 6octorului )i s$une c/ar fi sir 5eter Tea(le i cule"e floricele de $e $%tur%* 4i faci $e $lac $&n% se termin% totul* Tu nu i/ai )nde$linit ultima dorin-%, la moarte, i acuma te 'osumfli $e mine $entru c% nu m% #%ic%resc ca cine tie ce 'ocitor tocmit cu ora de la Ealouette* A'surd3 5resu$un c/oi fi i s$us, c1iar, aa* N/am #rut s%/i aduc nici o ,i"nire mamei tale* Tot #or'ind )i rec%$%tase )ndr%(neala* Ste$1en, a$%r&ndu/i r%nile desc1ise $e care cu#intele acestea i le l%saser% )n inim%, s$use foarte rece. / Nu m% "&ndesc la ,i"nirea adus% mamei* / Ea ce atunci: )ntre'% uc! Mulli"an* / Ea ,i"nirea $e care mi/ai adus/o mie* uc! Mulli"an se )n#&rti $e c%lc&ie* / 0, ce om im$osi'il3 e9clam%* Se )nde$%rt% "r%'it, ocolind de/a lun"ul $ara$etului* Ste$1en r%mase la locul lui, $ri#ind $este marea linitit% c%tre $romontoriu* Marea i linia coastei se )ntunecaser%* 5ulsul )i (#&cnea )n oc1i #oal&ndu/i #ederea i/i sim-ea fe'ra )n o'ra,i* Un "las din%untrul turnului stri"% sonor. / Eti acolo sus, Mulli"an: / Vin, r%s$unse uc! Mulli"an* Se )ntoarse c%tre Ste$1en s$un&nd. / Uit%/te la marea asta* Ce/i $as% ei de ,i"niri: 6%/l )ncolo $e Eoyola, 2inc1, i 1aide ,os* Sa9ofonul )i #rea caloriile de diminea-%* Ca$ul i se o$ri iar%i )n susul sc%rilor la acelai ni#el cu $latforma turnului* / Nu/-i mai face s&n"e r%u toat% (iua $e c1estia asta, s$use* Eu sunt inconsec#ent* Eea$%d%/te de medita-iile astea mo1or&te* Ca$ul )i dis$%ru, )ns% "lasul )i r%suna $&n% )n susul sc%rilor $salmodiind. i nu te mai trage deoparte s chibzuie ti mohort !a taina amar a iubirii

"ci #ergus $ i mn acum carele lui rege ti. J Um're lemnoase $luteau t%cute $rin linitea dimine-ii dins$re ca$ul sc%rilor s$re lar" )ncotro $ri#ea el* Ea -%rm, i mai de$arte s$re lar", o"linda a$ei se al'ea, st&rnit% de $ai "r%'i-i de lumin%* S&nul al' al m%rii )ntunecate* Accentele )n"em%nate dou% c&te dou%* 0 m&n% m&n"&ind coardele 1arfei, )m'in&ndu/le ar$e"iile "emene* Vor'e ca #alul de al'e #olu$tuos nuntite lic%rind )n flu9ul )ntunecat* Un nor )nce$u s% aco$ere )ncet soarele, um'rind "olful )n #erde mai ad&nc* 4l tia )n s$atele lui, un 'ol cu a$e amare* C&ntecul lui ;er"us, l/am c&ntat, sin"ur )n cas%, alun"indu/i ar$e"iile sum're, $relun"i* Ua ei era desc1is%. #roia s% m% aud% c&nt&nd* Amu-it de s$aim% i mil% m/am a$ro$iat de $atul ei* 5l&n"ea )n $atul ei r%#%it* 5entru cu#intele acestea, Ste$1en, taina amar% a iu'irii* Acum unde: Tainele ei. e#antaie #ec1i de $ene, carnete de 'al cu mar"ini aurite, $arfumate cu mosc, un colier de 'oa'e de c1i1lim'ar )n sertarul )ncuiat* 0 coli#ie de $%s%rele at&rnat% la fereastra )nsorit% acas% la ea c&nd era fat%* 4i ascultase $e '%tr&nul Royce c&nt&nd )n $antomima cu Tur!o teri'ilul i r&sese )m$reun% cu ei to-i la c&ntecul lui. Eu sunt cel care %e bucur tare De darul $n-&i-zi-bi-li-t-'ii. R&sete fantomatice, )m$%turite acum i l%sate deo$arte. cu mireasm% de mosc* i nu te mai trage deoparte s chibzuieti. )m$%turite, $use deo$arte )n memoria naturii, cu ,uc%riile ei* Amintiri )i )m$resurau acum mintea fr%m&ntat%* 5a1arul cu a$% de la ro'inetul din 'uc%t%rie c&nd se $re"%tea de )m$%rt%anie, un m%r sco'it, um$lut cu (a1%r cafeniu, co$t $e mar"inea #etrei )ntr/o sear% )ntunecoas% de toamn%* Un"1iile ei frumoase )nroite de s&n"ele $%duc1ilor stri#i-i )n c%m%ile co$iilor )n #is, t%cut%, #enise s$re el, i tru$u/i isto#it )nf%urat )n "iul"iurile lar"i r%s$&ndea miros de cear% i lemn de trandafir, iar suflarea ei a$lecata asu$r%/i cu #or'e mute, tainice, a#ea miros a'ia sim-it de cenu% ume(it%* 0c1ii ei lucitori, $ri#indu/m% din moarte, s%/mi cutremure i s%/mi )nco#oaie sufletul* Asu$ra mea doar* Euminarea s$ectral% s%/i lumine(e a"onia* Eumin% fantomatic% $e fa-a ei torturat%* Suflarea ei r%"uit%, )nec&ndu/se de oroare, )n #reme ce to-i se ru"au )n "enunc1i* 0c1ii ei asu$ra mea, s% m% $r%#ale la $%m&nt* !iliata rutilantium te con(essorum turma circumdet) iubilatium te &irginum chorus e*cipiat. V&rcolac3 Mestec%tor de st&r#uri3 Nu, mam%* Eas%/m%, las%/m% s% tr%iesc* / 2inc1, a1oe3 <lasul lui uc! Mulli"an c&nta din turn* Se a$ro$ia )n sus $e sc%ri, c1em&nd iar%i* Ste$1en, )nc% tremur&nd de -i$%tul sufletului s%u, au(i lumina fluid%, cald%, a soarelui i, )n aer, )n s$atele lui, #or'e $rietenoase* / 6edalus, #ino ,os, ca un '%iat cuminte* E "ata micul de,un* +aines i/a cerut scu(e c% ne/a tre(it a(i/noa$te* E/n re"ul% totul* / Vin, s$use Ste$1an )ntorc&ndu/se s$re el* / 5%i 1aide, $entru numele 6omnului, s$use uc! Mulli"an* 6e dra"ul meu i de dra"ul tuturor* Ca$ul )i dis$%ru, i rea$%ru iar%i* / I/am $o#estit i lui des$re sim'olul $e care l/ai "%sit tu al artei irlande(e* Cice c%/i o c1estie foarte detea$t%* Ta$ea(%/l de/o lir%, #rei: 0 "uinee, #reau s% s$un* / 4mi $rimesc leafa )n diminea-a asta, s$use Ste$1en* / N%imirea de la coal%: s$use uc! Mulli"an* C&t: 5atru lire: N$rumut%/ne i nou% una* / 6ac% #rei, s$use Ste$1en* / 5atru lire su#erane, str%lucitoare, stri"% )nc&ntat uc! Mulli"an* ;acem o 'e-ie "lorioas% s%/i uimim $e drui(ii druidici* 5atru lire su#erane, atot$uternice* 4i (#&cni m&inile )n aer i tro$%i )n ,os $e sc%ri, c&nt&nd fals cu accent coc!ney. +, ce-o s mai che,uim, -nd la .his/0, bere, &in, De $ncoronare, De ziua-ncoronrii. +, ce-o s mai che,uim

De ziua corona'iunii. Eumina cald% de soare ('urd&nd $este mare* olul de nic1el din care se s%$unise str%lucea, uitat, $e $ara$et* 6e ce l/a duce eu ,os: Sau s%/l las aici toat% (iua* $rietenie dat% uit%rii* Se )ndre$t% s$re el, )l -inu o cli$% )n m&ini, sim-ind r%ceala i mirosul u#i-elor cleioase de cl%'uc )n care r%m%sese $%m%tuful* Tot astfel am $urtat c%-uia cu t%m&ie atunci la Clon"oDes* Sunt altul acum i totui acelai* Un slu,itor i eu* Un ser#itor al ser#itorilor* )n salonul )ntunecos, 'oltit, al turnului, silueta )n#%luit% )n 1alat a lui uc! Mulli"an se mica "r%'it% )n sus i )n ,os )n fa-a c%minului, ascun(&ndu/i i de(#%luindu/i lic%rirea "%l'uie* 6ou% suli-e de lumin% 'l&nd% c%deau $e duumeaua de les$e(i dins$re ferestruicile )n"uste i )nalteK i acolo unde 4i se )nt&lneau ra(ele un nor de fum de c%r'une i de a'uri de "r%sime $r%,it% $lutea rotindu/se )ncet $rin aer* / Ne sufoc%m aici, s$use uc! Mulli"an* +aines, #rei s% desc1i(i ua aia: Ste$1en de$use 'olul cu cl%'uc $e dula$* 0 siluet% )nalt% se ridic% din 1amacul unde edea, se )ndre$t% s$re canaturi i desc1ise uile interioare* / Ai c1eia: )ntre'% un "las* / 6edalus o are, s$use uc! Mulli"an* Sf&nte Sisoie, m%/nec* C'ier%, f%r% s%/i ridice oc1ii de $e foc. / 2inc13 / E/n 'roasc%, s$use Ste$1en, f%c&nd un $as )nainte* C1eia se )n#&rti de dou% ori cu ("omot as$ru, i c&nd ua "reoaie se desc1ise, lumina i aerul curat intrar% 'ine#enite* +aines se o$ri )n $ra", $ri#ind afar%* Ste$1en )i trase #ali(a r%sturnat% $e o $arte mai a$roa$e de mas% i se ae(% ate$t&nd* uc! Mulli"an r%sturn% $r%,eala $e un $latou al%turi* 5e urm% duse $latoul i un ceainic mare la mas%, le ae(% "reoi i oft% uurat* / M% to$esc, s$use, cum (icea luminarea c&nd*** 6ar, t* Nici un cu#&nt mai mult des$re asta* 2inc1, tre(ete/te* 5&ine, unt, miere* +aines, 1aide* E "ata $%$ica* inecu#&ntea(%/ne, 6oamne, i darurile acestea ale tale* Unde/i (a1%rul: 0, ciorilor, nu/i la$te* Ste$1en aduse $&inea, oala cu miere i untiera din dula$* uc! Mulli"an se ae(%, deodat% de$rimat* / Ce mai e i cu femeia asta: (ise* I/am s$us s% #in% du$% o$t* / em ceai sim$lu, s$use Ste$1en* E l%m&ie )n dula$* / 0, dracu8 s% te ia, $e tine i $e sno'ii t%i de la 5aris, s$use uc! Mulli"an* Eu #reau la$te de Sandyco#e* +aines se )ntoarse dins$re u% s$un&nd linitit. / Vine femeia cu la$tele* / inecu#&nt%rile 6omnului asu$ra ta, stri"% uc! Mulli"an s%rind de $e scaun* Stai ,os* Toarn% ceaiul* Ca1%rul e/n $un"%* +ei, nu m% descurc sin"ur cu ou%le astea* T%ie $rin omleta din $latou i o )m$%r-i )n trei farfurii, s$un&nd. / 1n nomine 2atris et #ilii et %piritus %anti. +aines se ae(% s% toarne ceaiul* / V% dau c&te dou% 'uc%-i de (a1%r la fiecare, s$use* 6ar* (%u, Mulli"an, faci ceaiul tare de tot, nu: uc! Mulli"an, t%ind felii "roase de $&ine, s$use cu #oce tremurat%, de femeie '%tr&n%* / C&nd m/a$uc s% fac ceai, fac ceai, cum (ice 'a'a <ro"an* =i c&nd )mi dau drumul la a$%, fac a$%* / Aa ceai, mai (ic i eu, s$use +aines* uc! Mulli"an continua s% taie $&ine i s% se #%ic%reasc%. / A a ,ac eu, doamn "ahill, (ice ea* Doamne, doamn, (ice doamna Ca1ill* % dea Dumnezeu s nu le ,aci pe amndou $n aceea i oal. 4m$inse s$re comesenii s%i, $e r&nd, c&te o felie "roas% de $&ine )nfi$t% )n -ea$% cu-itului* / sta/i folclor, s$use foarte serios, $entru cartea ta, +aines* Cinci r&nduri de te9t i (ece $a"ini de note des$re oamenii i (eit%-ile marine ale 6undrumului* 4n ti$arni-a surorilor #r%,itoreti, )n anul #&ntului cel mare* Se )ntoarse c%tre Ste$1en i )ntre'% cu #oce sua#%, $er$le9%, ridic&nd din s$r&ncene. / Mai -ii minte, frate, des$re oala cu ceai i a$% de om a 'a'ei <ro"an se #or'ete )n Ma'ino"ion sau )n U$aniade:

/ M% )ndoiesc, s$use Ste$1en "ra#* / Te )ndoieti: s$use uc! Mulli"an $e acelai ton* =i care ar fi temeiurile tale, ro"u/te: / M% "&ndesc, s$use Ste$1en m&nc&nd, c% n/a fost nici )n i nici )n afar% de Ma'ino"ion* a'a <ro"an era, s/ar (ice, ru'edenie de/a lui Mary Ann* uc! Mulli"an (&m'i cu )nc&ntare* / 4nc&nt%tor, s$use cu #oce afectat%, dulce, ar%t&ndu/i din-ii al'i i cli$ind $l%cut din oc1i* C1iar cre(i c% era: Cu totul i cu totul )nc&nt%tor* 5e urm%, deodat% )nnour&ndu/i c1i$ul, morm%i cu #oce r%"uit%, r&c&itoare, )n #reme ce t%ia iar%i #i"uros din $&ine. "ci btrnei 3ar0 Ann adic 4u-i pas nici attica #ustele cnd i le ridic... 4i um$lu "ura cu omlet% i mestec%, fredon&nd mai de$arte* Cadrul uii se )ntunec% la intrarea unei siluete* / Ea$tele, domnii8* / Intra-i, doamn%, s$use Mulli"an* 2inc1, adu urciorul* 0 '%tr&n% intr% o$rindu/se )n fa-a lui Ste$1en* / ;rumoas% diminea-%, domnu8, s$use* S% aducem laud% 6omnului* / Cui: s$use Mulli"an ridic&ndu/i oc1ii s$re ea* A, da, si"ur* Ste$1en )i )ntinse m&na i lu% urciorul de la$te de $e dula$* / Insularii, )i s$use Mulli"an lui +aines )n treac%t, )l $omenesc frec#ent $e colec-ionarul de $re$u-uritL* / C&t, domnu: )ntre'% femeia* / 6oi litri, s$use Ste$1en* 0 urm%ri cum toarn% )n m%sur% i de acolo )n urcior, la$te "ras, al', nu al ei* S&ni '%tr&ni, ofili-i* Mai turn% o dat% o m%sur% i )nc% $u-in $e deasu$ra* %tr&n% i tainic%, $%trunsese aici #enind dintr/ o lume a dimine-ii, $oate o mesa"er%* Aducea laude $uterii $lin% de 'un%tate a la$telui, turn&ndu/l acum $entru ei* C1ircit% $e #ine l&n"% o #ac% r%'d%toare, )n (ori, $e un c&m$ 'o"at, #r%,itoare $e ciu$erca ei ae(at%, i de"etele/i )nc%rcate de riduri "r%'indu/i/se $e u"erul umflat* Mu"eau )ns$re ea, cea lor cunoscut%, ele, turma m%t%soas% de rou%* ;runtea m%t%soas% a turmelor, s%rman% femeie '%tr&n%, nume ei d%ruite din tim$uri str%#ec1i* C&nt%rea% r%t%citoare, form% $rea $lecat% a unei nemuritoare slu,indu/i cuceritorul i $e #asalul ei tr%d%tor, )ncornorat% de am&ndoi deo$otri#%, emisar% #enind din tainica diminea-%* 5entru a slu,i, $entru a certa, nici el n/ar fi tiut s% s$un%K dar nici n/ar fi #rut s%/i cereasc% ei mila* / Este, )ntr/ade#%r, doamn%, s$use uc! Mulli"an turn&nd la$te )n cetile lor* / <usta-i/l, domnu8, s$use ea* %u la )ndemnul ei* / 6ac/am $utea s% ne 1r%nim numai cu 1ran% din asta, )i s$use #or'ind cam $rea tare, n/ar mai fi -ara $lin% de/alde %ia cu din-ii strica-i i ma-e $utrede* Tr%iesc )n mlatini ca $orcii, 'a"%/n ei m&ncare $roast% i str%(ile/s $a#ate cu $raf, 'ale"% de cal i scui$%turi de ofticoi* / Suntei student la medicin%, domnu8: )ntre'% '%tr&n%* / Sunt, doamn%, r%s$unse uc! Mulli"an* Ste$1en )i asculta )ntr/o t%cere dis$re-uitoare* 4i $leac% acum ca$ul '%tr&n la un "las care/i #or'ete r%stit, omul care/i dre"e oasele, omul/medicamentK $e mine nu m% ia )n seam%* C%tre "lasul care are s% o s$o#edeasc%, i s%/i un"% $entru morm&nt tot ce mai r%m&ne din ea, mai $u-in $&ntecele ei necurat de femeie, tru$ omenesc f%cut nu du$% asem%narea 6omnului, $rad% a ar$elui* =i c%tre "lasul r%stit care acum )i $oruncete s% stea t%cut%, cu oc1i uimi-i, nesi"uri* / 4n-ele"i ce/-i s$une: o )ntre'% Ste$1en* / 5e fran-u(ete #or'i-i, domnu8: )i s$use '%tr&na lui +aines* +aines )i #or'i iar%i, mai )ndelun", $lin de )ncredere / Irlande(%, s$use uc! Mulli"an* Nu ti-i deloc "alica: / M% "&ndeam eu c/o fi irlande(%, s$use ea, du$% cum sun%* Suntei din #est, domnu8: / Eu sunt en"le(, s$use +aines* / E en"le(, s$use uc! Mulli"an, i crede c% noi s/ar cu#eni s% #or'im irlande(a )n Irlanda* u / Si"ur c% aa s/ar cu#eni, s$use '%tr&n%, i mi/e i ruine c% eu nu tiu* Mi/au s$us %i de tiu c%/i

o lim'% tare frumoas%* / ;rumoas% nu/i cu#&ntul, s$use uc! Mulli"an* Cu totul i cu totul minunat%* Mai um$le/ne cu nite ceai, 2inc1* A-i #rea i dumnea#oastr% o ceac%, doamn%: / Nu, #% mul-umesc, domnu8, s$use '%tr&n% $etrec&ndu/i toarta canistrei cu la$te $e du$% 'ra- i $re"%tindu/se de $lecare* +aines )i s$use. / V/a-i luat 'anii: Mai 'ine s%/i $l%tim acuma, Mulli"an, nu cre(i: Ste$1en um$lu cele trei c%ni* / 5lata, domnu8: s$use ea, o$rindu/se* 5%i, sunt a$te dimine-i c&te/o ,um8ate la dou% $ence face a$te i doi face un ilin" i dou% $ence -inute i astea trei dimine-i doi litri la $atru $ence este trei ori doi face un ilin" i unu i cu doi face doi i doi, domnu8* uc! Mulli"an oft% i du$% ce/i um$lu "ura cu o coa,% de $&ine "ros uns% cu unt $e am'ele $%r-i, )i )ntinse $icioarele i )nce$u s% se caute )n 'u(unarele $antalonilor* / 5l%tete i f% m&na 'un%, )i s$use +aines sur&(&nd* Ste$1en um$lu o a treia can%, o lin"uri-% de ceai color&nd $alid la$tele "ras, "ros* uc! Mulli"an scoase la i#eal% un florin, )l )n#&rti )ntre de"ete i stri"%. / Miracol3 4m$inse $e mas% c%tre '%tr&n% s$un&nd. / Mai mult s% nu ceri de la mine, iu'ito* Tot ce $ot eu s%/-i dau, )-i dau* Ste$1en de$use moneda )n $alma )ntins% f%r% "ra'% / V% r%m&nem datori dou% $ence, s$use* / Toat% #remea s% ne ac1it%m, domnu8, s$use ea lu&nd moneda* Toat% #remea* un% diminea-a, domnu8* Se )nclin% i iei, urmat% de c&ntarea tandr% a lui uc! Mulli"an* Iubit a inimii mele, dac-ar fi mai mult, 3ai mult 'i s-ar a terne la picioare. Se )ntoarse c%tre Ste$1en s$un&nd. / Serios, 6edalus* Sunt $e "eant%* Alear"% s%/-i iei n%imirea de la coal% i adu/ne ce#a 'ani* Ast%(i 'ar(ii tre'uie s% 'ea i s% c1efuiasc%* Irlanda atea$t% ca fiecare om s%/i fac% a(i datoria* / Asta/mi aduce aminte, s$use +aines ridic&ndu/se, c% tre'uie s% trec $e la 'i'lioteca #oastr% na-ional% ast%(i* / 4nt&i 'aia, s$use uc! Mulli"an* Se )ntoarse c%tre Ste$1en )ntre'&ndu/l cu nai#itate. / A(i e (iua c&nd )-i faci 'aia lunar%, 2inc1: 5e urm% )i s$use lui +aines. / ardul cel necurat )i face un $unct de onoare s% se s$ele o dat% $e lun%* / Toat% Irlanda e s$%lat% de <ulfstream, s$use Ste$1en l%s&nd s% $icure miere $e o felie de $&ine* +aines #or'i din col-ul unde/i )nnoda lar" un 'atic $e du$% "ulerul c%m%ii de s$ort. / Inten-ione( s% fac o cule"ere cu (icale de/ale #oastre, dac%/mi da-i #oie* Cu mine #or'ete* Ei se s$al%, fac 'aie )n cad%, se freac%* Remuc%turile du1ului l%untric*7> Contiin-a* =i totui mai e aici o $at%* / Aia cu o"linda cr%$at% a unei slu,nice, ca sim'olul artei irlande(e e teri'il%* uc! Mulli"an )l $ocni $e Ste$1en $e su' mas% i s$use cu mult% c%ldur%. / Stai s%/l au(i i des$re +amlet, +aines* / C1iar, #or'esc serios, s$use +aines, )nc% adres&ndu/i/se lui Ste$1en* Tocmai m% "&ndeam la asta c&nd a intrat '%tr&nica aia, s%r%cu-a* / A $utea face ce#a 'ani din asta: )ntre'% Ste$1en* +aines r&se, i lu&ndu/i $%l%ria moale, cenuie, din c&rli"ul 1amacului, s$use. / Asta nu mai tiu, s%/-i s$un dre$t* Iei cu $as nonalant* uc! Mulli"an se a$lec% $este mas% s$re Ste$1en i s$use cu #i"oare as$r%. / Acuma ai f%cut/o de oaie* Ce -i/a #enit s%/i s$ui asta: / Adic%: s$use Ste$1en* 5ro'lema este s% facem rost de 'ani, nu: 6e la cine: 6e la l%$t%reas%, sau de la el* S% d%m cu 'anul* / Eu -i/l $re"%tesc cum e mai 'ine, s$use uc! Mulli"an, i $e urm% #ii tu cu r&n,etul t%u sc&r'os i "lumele tale lu"u're de ie(uit*

/ Sla'% n%de,de, s$use Ste$1en, i de la ea i de la el* uc! Mulli"an sus$in% tra"ic i/i l%s% m&na $e 'ra-ul lui Ste$1en* / 6e la mine, 2inc1, s$use* Cu #oce deodat% sc1im'at% ad%u"%. / Ca s%/-i s$un ade#%rul ade#%rat, cred c% ai dre$tate* Ea dracu8, c% de altce#a nu/s 'uni* 6e ce nu/i ,oci, aa cum fac eu: 6%/i dracului $e to-i* +ai s% ieim de aici* Se ridic%, se desc1eie i iei "ra# din 1alatK s$use resemnat. / Mulli"an e des$uiat de straiele sale* 4i "oli 'u(unarele $e mas%* / Uite/-i c&r$a de nas, s$use* =i, )n #reme ce/i $otri#ea "ulerul tare i cra#ata nesu$us%, le #or'ea lor, cert&ndu/le, $recum i lan-ului s%u de ceas at&rn&ndu/i )n le"%nare* M&inile i se )nfundaser% cotro'%ind $rin cuf%r i tot tim$ul cerea o 'atist% curat%* Remuc%tura du1ului l%untric* 6oamne, #a tre'ui s% ne )m'r%c%m, i noi $ersona,ul, din ca$ $&n%/n $icioare* Vreau m%nui $ur$urii i "1ete #er(i* 7M Contradic-ie* M% contra(ic: ;oarte 'ine, atunci m% contra(ic* Mercurialul Malac1i* Un $roiectil moale, ne"ru, &ni din m&inile sale s$oro#%itoare* / =i uite/-i i $%l%ria ta de cartier latin* Ste$1en o ridic% i i/o $use $e ca$* +aines le stri"%, din u%. / Veni-i odat%, '%ie-i: / Sunt "ata, r%s$unse uc! Mulli"an, )ndre$t&ndu/se c%tre u%* +aide, 2inc1* Ai m&ncat tot ce/ am l%sat noi, $resu$un* Resemnat iei cu #or'e i mers solemn, s$un&nd, a$roa$e co#&rit de )ndurerare. / =i ieind el de acolo )l )nt&lni $e utterly* u Eu&ndu/i 'astonul de lemn de frasin de unde/l l%sase s$ri,init de $erete, Ste$1en )i urm% i, $e c&nd ei co'orau sc%rile, trase de ua )nceat% de fier i o )ncuie* 4i $use c1eia uria% )n 'u(unarul de la $ie$t* 4n ,osul tre$telor uc! Mulli"an )ntre'%. / Ai adus c1eia: / E la mine, s$use Ste$1en $reced&ndu/i* Mer"ea )naintea lor* 4n s$ate )l au(ea $e uc! Mulli"an i('ind cu $roso$ul "reu de 'aie tul$inile )nalte ale feri"ilor, ier'urilor* / Ca$u8 ,os, domnule* Cum )ndr%(neti, domnule: +aines )ntre'%. / 5l%ti-i c1irie $entru turnul %sta: / 6ou%s$re(ece lire, s$use uc! Mulli"an* / Secretarului de stat de la 6e$artamentul R%('oiului, ad%u"% Ste$1en $este um%r* Se o$rir% )n #reme ce +aines contem$la turnul i s$use )n cele din urm%. / Cam $osomor&t iarna, a (ice* Martello )i s$une-i: / illy 5itt le/a )n%l-at, s$use uc! Mulli"an, $e #remea c&nd france(ii '&ntuiau m%rile* 4ns% al nostru este omphalos-ul. / Care/i ideea asta a dumitale cu +amlet: )l )ntre'% +aines $e Ste$1en* / Nu, nu, stri"% cu suferin-% )n #oce uc! Mulli"an* Nu sunt )n stare acuma s%/l su$ort $e Toma d8ANuino i cele cinci(eci i cinci de ra-iuni $e care le/a n%scocit ca s%/i s$ri,ine teoria* Atea$t% s% 'a" c&te#a 1al'e )n mine mai )nt&i* Se )ntoarse c%tre Ste$1en s$un&nd, $e c&nd )i tr%"ea )n ,os cu "ri,% #&rfurile #estei trandafirii. / Nici tu n/ai $utea, la mai $u-in de trei 1al'e, nu, 2inc1: / Am l%sat toat% c1estia asta )n aer at&ta tim$, s$use Ste$1en ne/n lar"ul s%u, c% $oate s% mai ate$te o #reme, / 4mi st&rneti curio(itatea, s$use +aines ama'il* E #reun $arado9: / a13 s$use uc! Mulli"an* Noi am de$%it c1estiile astea, Gilde i $arado9urile* E ce#a foarte sim$lu* Ste$1en do#edete $rin al"e'r% c% ne$otul lui +amlet este 'unicul lui S1a!es$eare i c% el este fantoma tat%lui s%u* / Ce: s$use +aines, ridic&ndu/i m&na s% arate s$re Ste$1en* Adic% el: uc! Mulli"an )i $etrecu $roso$ul ca o etol% )n ,urul "&tului, i coco&ndu/se de r&s lar", s$use )n urec1ea lui Ste$1en* / 0, um'r% a lui 2inc1 '%tr&nul3 Iafet )n c%utarea unui $%rinte3

/ Noi suntem )ntotdeauna o'osi-i diminea-a, )i s$use Ste$1en lui +aines* =i ia mult tim$ s/o $o#esteti* 5ornind din nou, uc! Mulli"an )i ridic% am&ndou% m&inile* / 6oar 1al'a cea sacr% $oate de(le"% lim'a lui 6edalus, s$use* / Vreau s% s$un, )i e9$lic% +aines lui Ste$1en )nce$&nd s%/l urme(e, turnul i st&ncile astea de aici )mi adus )n minte, )ntr/un fel, de Elsinore* "are- i mo'ie asupra mrii capul, nu: 7M uc! Mulli"an se )ntoarse 'rusc, o cli$%, s$re Ste$1en, dar nu s$use nimic* 4n cli$a aceea str%lucitoare, t%cut%, Ste$1en )i #%(u $ro$ria ima"ine )n 1aine ieftine, $r%fuite, )ndoliat )ntre #estmintele lor #esele* / E o $o#este minunat%, s$use +aines, f%c&ndu/i s% se o$reasc% din nou* 0c1ii, $ali(i ca marea $e care #&ntul a )n#iorat/o, mai $ali(i, fermi i $ruden-i* St%$&nitorul m%rilor, $ri#ind c%tre mia(%(i $e deasu$ra "olfului, $ustiu )n afara $enei de fum a #asului $otal, a'ia #i(i'il% $e (area luminat%, i o $&n(% trudind $e l&n"% Mu"lins* / Am citit unde#a o inter$retare teolo"ic%, s$use )n"&ndurat* Ideea Tat%lui i ;iului* ;iul str%duindu/se s% se uneasc% Tat%lui* uc! Mulli"an ar'or% de )ndat% o fa-% #esel%, lar" sur&(%toare* 4i $ri#i, cu "ura lui frumos conturat% desc1is% de 'un% dis$o(i-ie, cu oc1ii, din care/i retr%sese 'rusc orice )n-elesuri #iclene, cli$ind de o #eselie ne'unatic%* 4i mica, $recum o $%$u%, ca$ul )ncolo i )ncoace i 'orurile $%l%riei de 5anama )i tremurau, a$oi )nce$u sa c&nte cu "las linitit, fericit, $rostesc. Dintre to'i tipii-aiuri'i eu sunt cel mai de soi. 3ama mea-i o&reic, tata - psroi. 4u-s de acord cu Iosi,, btrnul tmplar, A a c beau pentru apostoli, i pentru "al&ar. 4i ridic% ar%t%torul )n aer cer&ndu/le aten-ie. Dac cine&a-i $nchipuie c nu sunt di&in 4u-i mai dau de but cnd am s ,ac &in, Ap s bea, dar s tie c nu-i ap chioar, "i-i apa pe care o ,ac eu cnd d &inul din mine a,ar. Trase "r%'it de 'astonul lui Ste$1en, ca un semn de 'un% des$%r-ire, i aler"&nd s$re mar"inea st&ncii )i flutur% 'ra-ele $e l&n"% tru$ ca nite ari$ioare de $ete sau ari$ile unei $%s%ri $re"%tindu/ se s%/i ia ('orul, inton&nd mai de$arte. Adio, acuma, adio. %crie'i atent tot ce &-am spus. %pune'i-le la to'i c am $n&iat dintre cei ce s-au dus. "e-i trupesc $n mine acum nu m poate opri s zbor !a +li&et briza adie... adio, adio, cu spor. Aler"a $rin fa-a lor )n ,os c%tre "roa$a ad&nc% de $atru(eci de $icioare, flutur&ndu/i 'ra-ele ca nite ari$i* -o$%ind s$rinten, $%l%ria de Mercur tres%lt&ndu/i )n #&ntul r%coros care/i $urta )nd%r%t s$re ei -i$etele scurte, $%s%reti* +aines, care r&sese re-inut, $%ea acum al%turi de Ste$1en s$un&nd. / N/ar tre'ui s% r&dem, )mi )nc1i$ui* E mai de"ra'% o 'lasfemie* Nu c% eu )nsumi a fi credincios* 5e de alt% $arte, ,o#ialitatea asta a lui $arc% o face, )ntr/un fel, inofensi#%, nu: Cum i/a (is, Iosif T&m$larul: / alada lui Isus <lume-ul, r%s$unse Ste$1en* / 0, s$use +aines, dumneata ai mai au(it/o: / 6e trei ori $e (i, du$% mesele, s$use Ste$1en uscat* / 6umneata nu cre(i, nu/i aa: )ntre'% +aines* Vreau s% s$un, nu eti credincios )n )n-elesul strict al cu#&ntului* Crea-iunea din nimic, i miracolele i un 6umne(eu $ersonal* / Mie mi se $are c% nu e9ist% dec&t un sin"ur )n-eles al cu#&ntului, s$use Ste$1en* +aines se o$ri s% scoat% din 'u(unar o ta'ac1er% $lat% de ar"int $e care scli$ea o $iatr% #erde* 4i (#&cni ca$acul a$%s&nd/o cu de"etul mare i i/o oferi* / Mul-umesc, s$use Ste$1en lu&nd o -i"ar%* +aines se ser#i i el i )nc1ise cu $ocnet ta'ac1era* 0 $use la loc )n 'u(unarul 1ainei i scoase din 'u(unarul #estei o cutie de c1i'rituri de nic1el, o desc1ise i $e aceasta cu (#&cnet i, du$% ce/i

a$rinse $ro$ria -i"ar%, )ntinse 'e-i"aul s$re Ste$1en $rote,&ndu/i flac%ra )n c%uul $almelor* / 6a, si"ur, s$use c&nd $ornir% iar%i* Sau cre(i sau nu cre(i, nu: 5ersonal eu nu am $utut s% )n"1it niciodat% ideea asta a unui 6umne(eu $ersonal* Cred c% nici dumneata nu tolere(i asta, nu: / Ve(i )n mine, s$use Ste$1en cu o ne$l%cere $osomorit%, un ori'il e9em$lu de li'er cu"et%tor* Mer"ea )nainte, ate$t&nd s% i se mai s$un% ce#a, t&r&ndu/i $e l&n"% el 'astonul de frasin* V&rful de fier )l urma uor $e c%rare, scri,elind $ietriul la $icioarele lui* Acesta, mie familiar, du$% mine, stri"&ndu/m% Steeeee$1en* 0 linie er$uit% de/a lun"ul c%r%rii* Au s% $%easc% $este ea la noa$te, c&nd se )ntorc $e aici $rin )ntuneric* Vrea c1eia* E a mea* Eu am $l%tit c1iria* Acum eu m%n&nc $unea lui s%rat%* S%/i mai dau i c1eia* Totul* Are s% mi/o cear%* I/am #%(ut $ri#irea* / 4n fond, )nce$u +aines*** Ste$1en se )ntoarse i constat% c% $ri#irea rece care )l m%surase $&n% atunci nu era deloc ne$rietenoas%* / 4n fond, a crede c% eti )n stare s% te eli'ere(i* 6umneata eti $ro$riul dumitale st%$&n, aa mi se $are mie* / Eu slu,esc la doi st%$&ni, s$use Ste$1en, unul en"le( i unul italian* / Italian: s$use +aines* 0 re"in% ne'un%, '%tr&n%, "eloas%* 4n"enunc1e )n fa-a mea* / =i un al treilea, s$use Ste$1en, mai este care are ne#oie de mine $entru tot felul de lucruri m%runte* / Italian: s$use +aines iar%i* Ce #rei s% s$ui: / Statul im$erial 'ritanic, r%s$unse Ste$1en, sim-ind cum i se urc% s&n"ele )n o'ra,i, i sf&nta 'iseric% roman% catolic% i a$ostolic%* +aines )i des$rinse de $e 'u(e c&te#a fire de tutun )nainte de a #or'i iar%i* / Asta $ot s/o )n-ele" foarte 'ine, s$use calm* 4n-ele" c% un irlande( tre'uie s% "&ndeasc% astfel* Noi )n An"lia ne d%m seama c% #/am tratat foarte nedre$t* Se $are c% istoria e de condamnat* Titlurile m&ndre, $line de su$er'ie, )i 'olteau $este memoria lui Ste$1en triumful clo$otelor de 'ron(. et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam) )nceat% maturi(are i sc1im'are a ritului i do"mei asemenea $ro$riilor lor "&nduri alese, c1imie stelar%* Cre(ul a$ostolic )n litur"1ie $entru $a$a Marcellus, "lasurile )m'inate, c&nt&nd o unic%, $uternic% afirma-ie. i dincolo de c&ntul lor, )n"erul mereu trea( al 'isericii militante de(arm&ndu/i i amenin&ndu/i $e ere(iar1i* +oard% de eretici fu"ind cu mitrele alunec&ndu/le, 51otius i ceata 'at,ocoritorilor, dintre care Mulli"an f%cea i el $arte, i Arrius r%('oindu/se toat% #ia-a des$re consu'stan-ialitatea ;iului i Tat%l, i Valentin, ne"&nd tru$ul $%m&ntean al lui Crist, i su'titlul eretic african Sa'ellius care sus-inea c% Tat%l este el )nsui $ro$riul s%u ;iu* Vor'e $e care Mulli"an le rostise acum o cli$%, cu ironie c%tre acest str%in* at,ocur% f%r% rost* +%ul )i atea$t% cu si"uran-% $e to-i cei care -es din #&nt. amenin-area, de(armarea i )nfr&n"erea )n fa-a armiilor r%('oinice ale )n"erilor 'isericii, cetele ar1an"1elului Mi1ail, care o a$%r% $entru totdeauna )n ceasurile de #ra,'% cu l%ncile i scuturile lor* Asculta-i, asculta-i* A$lau(e $relun"ite* 5ut! 4ora de Dien! / Si"ur, eu sunt en"le(, s$unea #ocea lui +aines, i simt ca un en"le(* Nici eu nu #reau ca -ara mea s% cad% $e m&inile e#reilor "ermani* Asta, mi/e team%, este $ro'lema noastr% na-ional% )n momentul de fa-%* 6oi '%r'a-i se o$riser% la mar"inea st&ncii, $ri#indK un om de afaceri, un 'arca"iu* / 0 ia s$re $ortul ulloc!* arca"iul ar%t% cu '%r'ia s$re nordul "olfului, cu oarecare dis$re-* / Acolo are cinci co-i ad&ncime, s$use* Are s%/l )m$in"%/ncoace c&nd #ine flu9ul $e la ceasurile unu* Ast%(i sunt nou% (ile* Cel care s/a )necat* 0 $&n(% rotindu/se $rin "olful $ustiu, ate$t&nd s% ias% la su$rafa-% o mo"&ldea% umflat%, rosto"olindu/i )n soare fa-a 'u1%it%, al'% ca sarea* Iat%/m%* Urmau $oteca )ntortoc1eat% )n ,os s$re "olf* uc! Mulli"an st%tea )n $icioare $e o $iatr%, )n c%ma%, i cra#ata desf%cut% )i (#&cnea $este um%r* Un t&n%r, a"%&ndu/se de un $inten de st&nc% al%turi )i mica )ncet, ca o 'roasc%, $icioarele #er(i )n "elatina ad&nc% a a$ei* / E i fratele t%u cu tine, Malac1i: / E la Gestmeat1* Cu alde annon* / Tot acolo: Am $rimit o ilustrat% de la annon* Cice c/a dat acolo $este o ade#%rat% minune de

fat%* Una ca/n $o(e, (ice* / Un instantaneu, mda: Cu e9$unere scurt%* uc! Mulli"an se ae(% s%/i de(le"e ireturile* Un '%r'at mai )n #&rst% )i &ni l&n"% col-ul de st&nc% fa-a roie, con"estionat%* Se ca-%r% $e $ietre, cu a$a sticlindu/i $e c1elie i $e "1irlanda de $%r c%runt, a$% lunec&ndu/i $este $ie$t i $&ntece i )m$roc&nd $icuri mari din $antalonii de 'aie, l%'%r-a-i, ne"ri* uc! Mulli"an )i f%cu loc s% treac% i, $ri#ind c%tre +aines i Ste$1en, )i f%cu $ios semnul crucii cu un"1ia de"etului mare $este frunte, 'u(e i stern* / Seymour s/a )ntors )n ora, s$unea t&n%rul, a"%&ndu/se iar de $intenul de st&nc%* S/a l%sat de medicin% i #rea s% se )nrole(e* / 0, d%/m% dracului, s$use uc! Mulli"an* / 5leac% s%$t%m&na #iitoare s% intre la ,u"* 0 tii $e fata aia rocat% din Carlisle, Eily: / 6a* / Se f&&ia cu el a(i/noa$te $e di"* Taic%/su/i $utred de 'o"at* / A $us 'a(a cu el: / 4ntrea'%/l $e Seymour* / Seymour i ofi-er, dracului, s$use uc! Mulli"an* 6%dea din ca$ $entru sine )n tim$ ce/i scotea $antalonii i se ridic% s$un&nd deodat% "rosolan. / Rocatele astea se dau la -a$i ca nite ca$re* Se )ntreru$se alarmat, $i$%indu/se )ntr/o $arte $e su' c%maa umflat% de #&nt* / Mi/a $ierit coasta a dou%s$re(ecea, stri"%* Eu sunt ubermensch-ul. 2inc!/cel/f%r%/din-i i cu mine, su$raoamenii* Se smuci s% ias% din c%ma% i i/o arunc% )n s$ate $este 1ainele le$%date $e $iatr%* / Intri aici, Malae1i: / 6a* ;%/mi i mie loc )n $at* T&n%rul se )m$inse $e s$ate $rin a$% i a,unse la ,um%tatea "olfule-ului din dou% mic%ri lun"i ale 'ra-elor* +aines se ae(% $e o $iatr% fum&nd* / Nu intri i tu: )ntre'% uc! Mulli"an* / Mai t&r(iu, s$use +aines* Nu imediat du$% mas%* Ste$1en se )ntoarse s% $lece* / Eu m% duc, Mulli"an, s$use* / 6%/ne c1eia aia, 2inc1, s$use uc! Mulli"an, s%/m3 -in% c%maa* Ste$1en )i )nm&n% c1eia* uc! Mulli"an o ae(% $este 1ainele f%cute "r%mad%* / =i dou% $ence, s$use, $entru o 1al'%* Arunc%/le acolo* Ste$1en arunc% doi $enny $este "r%mada moale de straie* Se )m'rac%, se de('rac%* uc! Mulli"an dre$t i -ea$%n, cu m&inile )m$reunate )n fa-%, s$use solemn. / Cel care fur% de la s%rac )l )m$rumut% $e 6omnul* Aa "r%it/a Carat1ustra* Tru$ul durduliu )i $lesc%i )n a$%* / Ne mai #edem, s$use +aines, )ntorc&ndu/i ca$ul c&nd Ste$1en $orni )n sus $e c%rare i/i surise acestui irlande( s%l'atic* Cornul taurului, co$ita calului, sur&sul sa9onului* 7O / Ea Va$orul, stri"% uc! Mulli"an* 6ou%s$re(ece i ,um%tate* / ine, s$use Ste$1en* Mer"ea $e c%rarea )ntortoc1indu/se )n sus* !iliata rutilantium. Turma circumdet., Iubilanlium te &irginum. Nim'ul cenuiu al $reotului )n nie, acolo unde se )m'r%ca, discret* N/am s% dorm aici la noa$te* =i nici acas% nu $ot s% m% duc* Un "las )n tonuri dulci, sus-inute, )l c1ema dins$re mare* 4ntorc&ndu/se la cotitur%, f%cu un semn cu m&na* 4l c1em% iar%i* Un ca$ cafeniu, lucios, ca de foc%, de$arte )n a$%, rotund* U(ur$ator* / Tu, Coc1rane, care cetate a trimis s%/l c1eme: 7H/ Tarentum, domnule $rofesor* / ;oarte 'ine* =i: / A fost o '%t%lie, domnule $rofesor* / ;oarte 'ine* Unde: ;a-a "oal% de "&nduri a '%iatului )ntre'a fereastra $ustie* ;a'ulate de fiicele memoriei* =i totui a fost )ntr/un fel, c1iar dac% nu aa cum o fa'ulase

memoria* 0 e9$resie, atunci, a ner%'d%rii, 'ufnetul )n%'uit al ari$ilor e9cesului, ca )n la!e* Aud cum s$a-iul )ntre" se n%ruie )n ruin%, "eamuri s$arte, (idiri $r%'uindu/se, i tim$ul doar o sin"ur% flac%r% li#id%, )ntru sf&rit* Ce ne mai r%m&ne nou% atunci: 7I / Am uitat unde, domnule $rofesor* Ea >HJ )nainte de Cristos* / Asculum, s$use Ste$1en, arunc&nd o $ri#ire s$re nume i dat% )n cartea cu col-urile $a"inilor )ndoite* / 6a, domnule $rofesor* =i a s$us. $nc o &ictorie ca asta i s-a zis cu noi. ;ra(a aceasta $e care lumea )ntrea"% a -inut/o minte* Toro$eal% $l%cut% a min-ii* 6e $e o colin% domin&nd c&m$ul $res%rat cu leuri un "eneral #or'indu/le ofi-erilor, s$ri,init )n lance* 0ricare c%$etenie oric%ror ofi-eri* Ei $lec&ndu/i urec1ea* / Tu, Armstron", s$use Ste$1en* Care a fost sf&ritul lui 5irus: / Sf&ritul lui 5irus, domnule $rofesor: / =tiu eu, domnule* 4ntre'a-i/m% $e mine, dom8 $rofesor, s$use Comyn* / Atea$t%* 5e tine te/ntre', Armstron"* Ce tii tu des$re 5irus: )n "1io(danul lui Armstron" era ascuns% la/ndem&n% o $un"% cu smoc1ine* =i le st&rcea )n $alme din c&nd )n c&nd i le )n"1i-ea 'inior* Co,i-ele i se at&rnaser% de 'u(e* Suflare dulcea"% de adolescent* 0ameni cu stare, m&ndri c% '%iatul lor mai mare e )n marin%* 5e Calea Vico, 6al!ey* / 5irus, domnule $rofesor: Un de'arcader*7J To-i r&ser%* R&s f%r% #eselie, ascu-it, r%ut%cios* Armstron" )i $ri#i )n ,ur cole"ii, #eselie $rosteasc% )n $rofil* Acuma, )ntr/o cli$% au s% r&d% mai tare, tiindu/m% 'ine c% n/am stof% de $rofesor, i si"uri $e ta9ele $e care le $l%tesc $%rin-ii lor* / S$une/mi atunci, s$use Ste$1en, )m$in"&ndu/l $e '%iat )n um%r cu cartea, ce e un de'arcader* / Un de'arcader, domnule $rofesor, s$use Armstron"* Ce#a care iese din #aluri* Un fel de $od* Cum ar fi de'arcaderul de la 2in"stoDn, domnule $rofesor* C&i#a r&ser% iar%i. f%r% #eselie, dar cu su'&n-eles* 6oi din 'anca din fund o$teau )ntre ei* 6a* =tiauK nu )n#%-aser% niciodat% dar nici nu fuseser% #reodat% cu totul inocen-i* To-i* Cu in#idie le cercet% fe-ele* Edit1, Et1el, <erty, Eily* Semenele lor. i la ele suflarea )ndulcit% cu ceai i marmelad%, 'r%-%rile lor clinc1enind c&nd se ('at* / 6e'arcaderul de la 2in"stoDn, s$use Ste$1en* 6a, un $od de(am%"it* Cu#intele acestea le tul'urar% $ri#irile* / Cum aa, domnule $rofesor: )ntre'% Comyn* Un $od este $este un r&u* Asta $entru caietul de citate al lui +aines* Nimeni aici s%/l aud%* Ea noa$te, cu )ndem&nare, $rin #or'%ria )nfier'&ntat%, $rintre $a1are, s%/i str%$un" armura 'ine lustruit% a min-ii* =i atunci: Un 'ufon la curtea st%$&nului, tolerat i dis$re-uit, c&ti"&ndu/i lauda st%$&nului clement* 6e ce i/au ales cu to-ii rolul acesta: Nu doar $entru o astfel de m&n"&iere, molatec%* =i $entru ei istoria era o $o#este ca oricare alta, $rea deseori ascultat%, i -ara lor doar o $r%#%lie de amaneturi* 6ac% 5irus n/ar fi c%(ut $e m&na unei #r%,itoare '%tr&ne la Ar"os, sau Iuliu Ce(ar n/ar fi fost cio$&rit cu cu-itele: )ntre'%rile astea nu $o-i s% -i le sco-i din minte* Tim$ul le/a )nsemnat cu fierul rou i acum, )nl%n-uite, s/au instalat )n c%mara $osi'ilit%-ilor infinite $e care le/au dat ele la o $arte* 6ar oare, toate acestea $ot s% fi fost $osi'ile, in&nd seama c% nici n/au e9istat cu ade#%rat #reodat%: Sau nu e cu $utin-% dec&t ceea ce s/a )nt&m$lat s% se )nt&m$le: Bese mai de$arte, -es%torule de #&nt* / S$une-i/ne o $o#este, domnule $rofesor* / 0, da, domnule, o $o#este cu stafii* / Aici de unde a#e-i: )ntre'% Ste$1en desc1i(&nd alt% carte* / Nu mai $l&n"e, s$use Comyn* / S$une tu atunci mai de$arte, Tal'ot* / =i lec-ia de istorie, domnule $rofesor: / 6u$% asta, s$use Ste$1en* 6%/i drumul, Tal'ot* Un '%iat ne"ricios desc1ise cartea i i/o $ro$ti cu )ndem&nare de cla$a "1io(danului* Recita #ersurile )n i('ucniri arunc&nd $ri#iri $ie(ie s$re te9t. % nu mai plngi. pstorule-ntristai, s nu mai plngi Dup !0cidas, su,erin'a ta, cci el n-a murit "hiar dac a alunecat sub luciul &alurilor adnci...

Tre'uie s% e9iste deci o micare, o actuali(are a $osi'ilului ca $osi'il* Cu#intele lui Aristotel c%$%tau form% $rin #ersurile )n#%lm%ite i $luteau $rin t%cerea studioas% a 'i'liotecii Sainte <ene#ie#e, unde el st%tuse s% citeasc%, la ad%$ost de $%catele 5arisului, noa$te du$% noa$te* Al%turi de el, un siame( fira# com$uls&nd un manual de strate"ie* Creiere )ndestulate i 1r%nindu/se )n ,urul meuK su' l%m$ile lic%ritoare, $rinse )n -ea$%, cu antenele $uls&nd f%r% $utereK i )n )ntunecimea min-ii mele o creatur% lene% a lumii su'$%m&ntene, nc&ncre(%toare, tem%toare de lumin%, frem%t&ndu/i cutele sol(oase, de 'alaur* <&ndul este "&ndul "&ndului* Str%lucire linitit%, Sufletul este )ntr/un mod tot ceea ce e9ist%. sufletul este forma formelor* Tal'ot re$eta. "ci prin puterea $nalt a "elui care-a mers pe &aluri, "ci prin puterea $nalt... - 4ntoarce $a"ina, s$use Ste$1en linitit* Aici nu mai #%d nimic* / Cum s$une-i, domnule $rofesor: )ntre'% sim$lu Tal'ot, a$lec&ndu/i tru$ul )nainte* M&na )i )ntorsese $a"ina* Se l%s% iar%i $e s$ate i continu% s% recite, acum c%/i aducea iar aminte* A Celui care a mers $e #aluri* =i aici, asu$ra inimilor noastre lae se aterne um'ra Eui $este inima i 'u(ele celui care/l lua )n der&dere i $este a lor meseni se aterne i $este fe-ele ner%'d%toare ale celor care i/au )ntins un talant din 'anii tri'utului* Ce(arului ce/i al Ce(arului, lui 6umne(eu ce/i al lui 6umne(eu* 0 $ri#ire lun"% din ocru )ntuneca-i, o s$us% eni"matic%, s% se -eas% iar%i i iar%i )n #&rtelniele 'isericii* Mda* 6hici ghicitoarea, ghicitoarea mea Tata mi-a dat semin'e s am ce semna. Tal'ot )i strecur% cartea )nc1is% )n "1io(dan* / V/am ascultat $e to-i: )ntre'% Ste$1en* / 6a, domnule $rofesor* A#em 1oc!ey la (ece* dom8 $rofesor* / A(i e (i scurt%, domnule $rofesor* E ,oi* / Cine/mi "1icete o "1icitoare: )ntre'% Ste$1en* 4i str&n"eau c%r-ile )n teancuri, creioanele rosto"olindu/se cu ("omot, $a"inile fonind* 4n"1esuindu/se unii )n al-ii, )i )nc1ideau "1io(danele, s$oro#%ind #eseli. / 0 "1icitoare, domnule $rofesor: )ntre'a-i/m% $e mine* / 0, $e mine, dom8 $rofesor* / Una mai "rea, domnule* / Asta/i "1icitoarea, s$use Ste$1en. "oco u-a $n&iat "erul s-a $nseninat) "lopotele $nspre ceruri Au btut de un7 pce ori A sosit &remea ca su,letul %rmanul, s urce la cer u or. / Ce/i asta: / Ce e, domnule $rofesor 8K / 4nc% o dat%, domnule $rofesor* N/am au(it 'ine* 0c1ii 4i se f%ceau tot mai mari $e m%sur% ce el le re$eta #ersurile* 6u$% o t%cere, Coc1rane s$useK / Ce e* domnule $rofesor: Noi nu tim* Ste$1en, simindu/i un nod )n "&t, s$use. / E #ul$ea )n"ro$&ndu/i 'unica su' o tuf% de #ise* Se ridic% )n $icioare sco&nd un 1o1ot de r&s ner#os care -i$etele lor r%s$unser% cu ecoul de(am%"irii* Un 'aston i('i )n u% i o #oce stri"% $e coridor. / +oc!ey3 <ru$ul 4i se s$arse, cu to-ii &nir% din '%nci, s%rind $este ele* Re$ede de tot $ierir% i din #estiar se mai au(i 1irsutul croselor i #acarmul de "1ete i "lasuri* Sar"ent care r%m%sese sin"ur )n urm% se a$ro$ia acum )ncet cu un caiet desc1is )n m&n%* 5%rul lui )nc&lcit i "&tul su'-ire $urtau m%rturie o#%ielilor lui i $rin oc1elarii )nce-oa-i oc1ii mio$i i se ridicau ru"%tori* 5e o'ra(ul lui, mort i f%r% s&n"e, era o $at% decolorat% de cerneal%* 4n form% de curmal%, de dat% recent% i umed% ca o urm% de melc* 4i )ntinse caietul* Sus )n ca$ul r&ndului se afla scris cu#&ntul Adunare. 6edesu't, un ir de cifre )nclinate i ,os o semn%tur% )ntortoc1eat% i cu funduli-e i cercule-e )nc1ise i o $at%* Cyril Sar"ent, numele i $ecetea sa*

/ 6omnul 6easy mi/a s$us s% le mai scriu )nc% o dat%, (ise, i s% #i le ar%t dumnea#oastr%, domnule $rofesor* Ste$1en atinse cu #&rful de"etelor mar"inile caietului* C%d%rnicie* / Ai )n-eles acuma cum tre'uie s% faci adunarea: )l )ntre'%* / Numerele de la uns$re(ece la cincis$re(ece, r%s$unse Sar"ent* 6omnul 6easy a s$us s% le co$ie( de $e ta'l%, domnule $rofesor* / 5o-i s/o faci sin"ur: )ntre'% Ste$1en* / Nu, domnule $rofesor* Ur&t i (adarnicK "&t sl%'%no" i $%r )nc&lcit, i o $at% de cerneal%, o 'al% de melc* =i totui, cine#a )l iu'ise i $e el, )l $urtase )n 'ra-ele ei i la inima ei* 6ac% n/ar fi fost aa, stir$ea omeneasc% l/ar fi c%lcat )n $icioare, melc st&rcit, f%r% oase* 4i iu'ise s&n"ele ne#olnic, a$os, tr%"&ndu/se dintr/al ei* Asta era deci ade#%rul: Sin"urul lucru ade#%rat )n #ia-%: Tru$ul $rosternat la $%m&nt al mamei sale, cr&ncenul Colum'anus cu (el sf&nt trec&ndu/i deasu$ra* Ea nu mai era acum, sc1elet tremur%tor al unei cren"i arse )n foc, mireasm% de lemn de trandafir i de cenu% umed%* Ea )l a$%rase, )l ferise de $icioarele care l/ar fi stri#it su' t%l$i i a$oi $ierise, a$roa$e ca i cum nici n/ar fi fost* Un suflet s%rman $ornit c%tre ceruriK i $e land%, su' stelele lic%ritoare, o #ul$e, du1oare rocat% de fiar% $r%dalnic% a"%&ndu/i/se de 'lan%, cu oc1i nemiloi sticlindu/i, scormonea )n %r&n%, se o$rea s% asculte, scormonea iar%i -arina, asculta, scormonea mai de$arte* Ae(&ndu/se al%turi de el, Ste$1en )i re(ol#% $ro'lema* 6o#edete $rin al"e'r% c% fantoma lui S1a!es$eare este 'unicul lui +amlet* Sar"ent )l $ri#ea $ie(i $rin oc1elarii c%(u-i )ntr/o $arte* Crosele de 1oc!ey se au(eau ciocnindu/se, al%turi, )n #estiarK sunet "%unos al min"ii i stri"%te dins$re terenul de ,oc* 5e )ntinsul $a"inii sim'olurile se micau )n dans solemn, )n ara'escurile tremur%toare ale literelor, $urt&nd tic1ii stranii de $%trate i cui'uri* 6a-i/#% m&na, c%l%tori-i mai de$arte, $leca-i/#% )n fa-a $artenerului. aaK creaturi ale fante(iei maurilor* S/au dus i ei de $e lumea asta, A#erroes i Moise Maimonide, oameni )ntuneca-i la fa-% i/n mic%ri, ful"er&nd )n o"lin(ile lor 'at,ocoritoare sufletul o'scur al lumii, )ntunecime lic%rind )n lumina str%lucitoare $e care lumina n/a $utut/o )n-ele"e* / Acum )n-ele"i: 5e a doua $o-i s/o faci sin"ur: / 6a, domnule $rofesor* Cu tr%s%turi $relun"i, um'roase, de $eni-%, Sar"ent )i co$ie datele $ro'lemei* Ate$t&nd mereu c&te un cu#&nt de a,utor, m&na lui mica fidel% sim'olurile nesi"ure, i o nuan-% $alid% de ruine )i $&l$&ia su' $ielea mat%* Amor matris8 "eniti# su'iecti# i o'iecti#* Cu s&n"ele ei sl%'%no" i la$tele ei su'-iat i acrit l/a 1r%nit i a ascuns de $ri#irile altora scutecele lui )n#%luitoare* Asemenea lui am fost i eu, umerii acetia c%(u-i, f%$tur% di("raioas% ca i aceasta* Co$il%ria mea se a$leac% $e fila asta aici, al%turi de mine* 5rea de$arte s/o mai simt su' m&na mea odat%, fie c&t de uor* A mea e de$arte i a lui e tainic% aa cum ne sunt i oc1ii* Taine, t%cute, ca nite stane de $iatr% stau )n $alatele de $iatr% ale inimilor noastre am&ndou%. taine isto#ite de tiranieK tirani dornici s% fie desc%una-i* Adunarea era "ata* / E foarte sim$lu, s$use Ste$1en ridic&ndu/se )n $icioare* / 6a, domnule $rofesor* Mul-umesc, r%s$unse Sar"ent* 4i usca $a"ina cu o foaie su'-ire de su"ati#% i se )ntoarse cu caietul la loc )n 'anca lui* / Ia/-i i tu crosa i du/te afar% cu ceilal-i, s$use Ste$1en, urm&nd )ns$re u% silueta li$sit% de "ra-ie a '%iatului* / 6a, domnule $rofesor* 6in coridor i se au(ea numele stri"at dins$re terenul de ,oc* / Sar"ent3 / 6% fu"a, s$use Ste$1en* Te c1eam% domnul 6easy* Se o$ri )n $ortal s%/l urm%reasc% din oc1i $e ele#ul )nt&r(iat care se "r%'ea acum s$re c&m$ul nc&n"ri,it de unde #eneau "lasuri ascu-ite ridicate )n ceart%* ;useser% )m$%r-i-i $e ec1i$e i domnul 6easy se )ntorcea acum $%ind $este tufele rare de iar'% cu $icioarele lui )nc%l-ate )n "1ete* C&nd a,unse )n fa-a colii, "lasurile iar%i cert%re-e )l c1emar% )na$oi* 4i )ntoarse )ntr/acolo musta-a al'%, m&niat%* / Ce mai e acuma: stri"a mereu f%r% s%/i asculte*

/ Coc1rane i +alliday sunt )n aceeai ec1i$%, domnule director, stri"% Ste$1en* / Vrei s% m/ate$-i un moment )n cancelaria mea, s$use domnul 6easy, $&n% resta'ilesc ordinea aici* =i $e c&nd $%ea aferat s$re terenul de ,oc "lasul lui '%tr&n stri"a cu se#eritate. / Ce s/a )nt&m$lat: Ce mai e acuma: Voci ascu-ite stri"au )ns$re el din toate $%r-ileK siluetele lor )l )m$resurau numeroase ascun(&ndu/l, lumina #ie a soarelui )i decolora mierea $e cretetul ca$ului nu $rea 'ine #o$sit* Aerul st%tut, fume"os ad%sta )n cancelarie odat% cu mirosul de $iele )n#ec1it% i roas% a scaunelor* Ca )n (iua clintii c&nd s/a t&r"uit cu mine tot aici* Cum a fost dintru )nce$ut, astfel e i acum* 5e 'ufet, ta#a cu monedele din #remea Stuar-ilor, comoar% netre'nic% din -inuturi ml%/ tinoaseK i #a fi )n #ecii #ecilor* =i frumos ae(ate, ca lin"uri-ele )n cutia lor de catifea $ur$urie, decolorat%, cei dois$re(ece a$ostoli du$% ce i/au $redicat cu#&ntul )n urec1ile "entililor. #ia-% f%r% de sf&rit* Un $as "r%'it dins$re $ortalul de $iatr% i $e coridor* 4nfoindu/i musta-a rar% domnul 6easy se o$ri )n ca$ul mesei* / 4nt&i, micul nostru aran,ament financiar, s$use* 4i scoase din 1ain% un $ortmoneu )nc1is cu o cla$% de $iele* 4l desc1ise cu ("omot i scoase din el dou% 'ancnote, una din ele din dou% ,um%t%-i li$ite laolalt%, i le de$use cu "ri,% $e mas%* / 6ou%, s$use $rin(&nd la loc $ortmoneul cu cla$a i $un&ndu/l )n 1ain%* =i acum, casa de fier $entru moneda de aur* St&n,enit%, m&na lui Ste$1en aluneca $este scoicile adunate )n mortarul rece al $ietrei. scoici dre$t monede, coc1ilii i scoici '%l-ateK i asta, )n#&rte,it% ca un tur'an de emir, i asta )nc%, scoica Sf&ntului Iaco'* Visteria unui $elerin de odinioar%, comoar% moart%, scoici "%unoase* 0 lir% de aur c%(u, lucitoare i nou%, $e moliciunea )n"roat% a fe-ei de mas%* / Trei, s$use domnul 6easy, )n#&rtindu/i )n m&na $uculi-a micu-%* Sunt lucruri 'une, astea, la casa omului* Ve(i* Aici e $entru $iese de o lir%* Asta e $entru ilin"i, ase $ence, ,um%t%-i de coroan%* =i aici coroane* Ve(i* Scutur% din ea dou% coroane i doi ilin"i* / Trei i dois$re(ece, s$use* E 'ine aa, cred* / V% mul-umesc, domnule director, s$use Ste$1en str&n"&nd 'anii laolalt% cu "ra'% sfioas% i $un&ndu/i $e to-i )n 'u(unarul $antalonilor* / Nici o mul-umire, s$use domnul 6easy* I/ai c&ti"at $rin munc%* M&na lui Ste$1en, "oal% iar%i, se )ntoarse s$re scoicile "%unoase* Sim'oluri ale frumuse-ii i $uterii* 0 "reutate )n 'u(unar* Sim'oluri $%tate de l%comie i suferin-%* / Nu/i -ine aa, s$use domnul 6easy* 0dat%/i sco-i din "reeal% $e unde#a i/i $ier(i* Cum$%r%/-i i dumneata o c1estie din astea* Ai s% #e(i c%/s foarte 'une* R%s$unde/i ce#a* / A mea ar fi deseori "oal%, s$use Ste$1en* Aceeai camer% la acelai ceas, aceeai )n-ele$ciuneK i eu, acelai* 6e trei ori acum* Trei la-uri )n ,urul meu aici* ;oarte 'ine* 5ot s% le ru$ c1iar )n cli$a asta, dac% #reau* / 5entru c% nu eti str&n"%tor, s$use domnul 6easy ar%t&nd cu de"etul* N/ai )n#%-at )nc% ce e 'anul* anul e $uterea, c&nd ai s% a,un"i la #&rsta mea* =tiu eu, tiu* 6ac/ar ti i tinerii %tia* 6ar ce ne s$une S1a!es$eare: Tu pune-'i banul tu $n pung. / Ia"o, murmur% Ste$1en* 4i ridic% $ri#irea de la scoicile #ane c%tre oc1ii fici ai '%tr&nului* / El tia ce e 'anul, s$use domnul 6easy* El a c&ti"at 'ani* 5oet, dar i en"le(* 6umneata tii care/i m&ndria en"le(ului: =tii care e cu#&ntul cel mai m&ndru $e care/ai s%/l au(i #reodat% din "ura unui en"le(: St%$&nitorul m%rilor* 0c1ii lui reci ca marea $ri#eau $este "olful $ustiuK istoria e de condamnatK $este mine i $este cu#intele meleK f%r% ur%* / C% )n im$eriul s%u, s$use Ste$1en, soarele nu a$une niciodat%* / a3 stri"% domnul 6easy* Asta nu/i de la un en"le(* Un celt fran-u(it a s$us asta* 4i lo#ea un"1ia de"etului "ros cu $uculi-a* / Am s%/-i s$un eu* (ise solemn, care este cu#&ntul lui cel mai de m&ndrie* 3i-am pltit drumul. Mare om, mare om*

- 3i-am pltit drumul. 4-am luat cu $mprumut niciodat nici un iling $n &ia'a mea. 2o'i dumneata s sim'i ce simte el9 4u datorez nimnui nimic. 2o'i9 Mulli"an, nou% lire* trei $erec1i de ciora$i, o $erec1e de "1ete, cra#ate* Curran, (ece "uinee, McCann, o "uinee* ;red Ryan, doi ilin"i* Tem$le, dou% mese de $r&n(* Russell, o "uinee, Cousins, (ece ilin"i, o' Reynolds, ,um%tate de "uinee, 2o1ler, trei "uinee, doamna Mc2ernan* c1iria $e cinci s%$t%m&ni* <r%m%,oara asta $e care o am nici n/a,un"e, / 5entru moment, nu, r%s$unse Ste$1en* 6omnul 6easy r&se cu $l%cere aleas%, $un&ndu/i $uculi-a la loc* / =tiam c% nu $o-i, s$use cu 'ucurie* 6ar )ntr/o (i tre'uie s% $o-i i dumneata* Noi suntem un $o$or "eneros, dar tre'uie s% fim i dre$-i* / Mie mi/e fric% de cu#intele astea mari, s$use Ste$1en, care ne fac at&t de neferici-i* 6omnul 6easy $ri#i "ra# c&te#a cli$e deasu$ra c%minului silueta cor$olent% a unui '%r'at )n fustanel%. Al'ert EdDard, $rin- de Gales* / M% consideri un '%tr&n (a1arisit i un conser#ator )n#ec1it, s$use #ocea sa "&nditoare* 6e la 08Connell )ncoace am #%(ut trei "enera-ii, una du$% alta, trec&nd* 4mi aduc aminte de #remea foametei* 6umneata tii c% lo,ile 0ran,itilor au f%cut a"ita-ie $entru res$in"erea Uniunii cu dou%(eci de ani )nainte de 08Connell sau )nainte ca $rela-ii comunit%-ii dumnea#oastr% s%/l fi )nfierat ca dema"o": 6umnea#oastr% fenianii uita-i unele lucruri* 6e amintire "lorioas%, $ioas% i nemuritoare* Eo,a 6iamond )n Arma"1, s$lendid%, aco$erit% cu leurile $a$istailor* R%"ui-i, masca-i, )narma-i, con#en-ia $lantatorilor* Nordul cel ne"ru i 'i'lia cea ade#%rat%, al'astr%* Tunilor, ,os armele >7* Ste$1en sc1i-% un "est scurt* / =i eu am s&n"e de re'el )n mine, s$use domnul 6easy* 6in $artea mamei* 6ar m% tra" din sir Jo1n lac!Dood care a #otat $entru Uniune* Cu to-ii suntem irlande(i, to-i fii de re"i* / Vai da, s$use Ste$1en* / 2er &ias recias, s$use ferm domnul 6easy, asta a fost de#i(a lui* A #otat $entru ea i i/a tras cimele )nalte s% c%l%reasc% s$re 6u'lin tocmai din Arn(ii 6oenului ca s% fac% asta* Tropa, tropa, $n trap lin, Drum stncos pn-la Dublin. Senior de -ar%, cam "rosolan, c%lare, cu ci(me r%sfr&nte, lucitoare* Ci 'ine udat%, sir Jo1n, (i udat%, lumin%-ia #oastr%*** Ciua*** Ciua*** 6ou% ci(me r%sfr&nte salt% le"%n&ndu/se c%tre 6u'lin, Tro$a/tro$a, tro$a/tro$a* tro$a, tra$* / Asta mi/aduce aminte, s$use domnul 6easy* Ai $utea s%/mi faci un ser#iciu, domnule 6edalus, $e la unii din $rietenii dumitale din lumea literar%* Am aici o scrisoare $e care #reau s/o $u'lic )n $res%* Ia loc un moment* Tre'uie doar s%/i mai co$ie( sf&ritul* Merse s$re 'iroul s%u l&n"% fereastr%, )i trase )n dou% r&nduri scaunul mai a$roa$e i reciti c&te#a cu#inte de $e foaia de 1&rtie $etrecut% $e sulul mainii de scris* / Ia loc, iart%/m%, s$use $este um%r, imperati&ele bunului sim'. Numai un moment* Se a$lec% s% citeasc% $e su' s$r&ncenele stufoase din manuscrisul de al%turi i, morm%ind, )nce$u s% lo#easc% rar literele -e$ene de $e cla#iatura mainii, de c&te#a ori sufl&nd atunci c&nd )ntorcea sulul s% tear"% o "reeal%* Ste$1en se ae(% f%r% ("omot )n fa-a $re(entei $rinciare* 4nr%mate ,ur )m$re,ur $e $ere-i ima"inile unor cai dis$%ru-i $re(entau onorul cu ca$etele docil sus$endate )n aerK :zboinicul, al lordului +astin"s, 5&cnetul, al ducelui de Gestminster* "e0lon, al ducelui de eaufort, pri* de 2aris, 7IPP* 5e fiecare, c&te un c%l%re- mic ca un elf, )ncordat )n ate$tarea #reunui semn* Ee urm%rea iu-eala, a$%r%tori ai culorilor re"elui, i stri"a i el laolalt% cu stri"%tele mul-imilor dis$%rute* / 5unct, )i )ndemn% cla$ele domnul 6easy* 6ar o de('atere nc&nt&r(iat% a acestei im$ortante c1estiuni*** Acolo unde m/a )ndemnat Cranly s% ne )m'o"%-im re$ede, urm%rindu/i fa#ori-ii $rintre "r%,darii )m$roca-i de noroi* 4n ('ieretele 'oo!ma!erilor coco-a-i $e scaunele lor )nalte i )n a'urii mirositori ai troacei, $rin noroaiele lunecoase, '%l-ate* #rumosul :ebel, la $aritateK (ece contra unul, restul* Corindu/ne $e l&n"% ,uc%torii de (aruri i de rica, $e urmele co$itelor, e$cilor ascu-ite i ,ac1etelor mereu rotitoare, $rin fa-a femeii cu fa-a ca o fleic%, iu'ita unui m%celar, care/i su"ea )nsetat% o felie de $ortocal%*

6ins$re terenul de ,oc al '%ie-ilor, r%sunau -i$ete ascu-ite i uierul unui fluier* Iar%i. un "ol* Sunt i eu $rintre ei, laolalt% cu tru$urile lor )ncletate )n lu$t%, )n meleu, 1i turnirul #ie-ii* 6e/acela (ici, de co$ilaul mamei, %la )m$leticitul, $e care $arc% mereu )l doare 'urta: Turniruri* Tim$ul i('it sare )na$oi, (#&cnet cu (#&cnet* 4nc%ier%ri, noroaie, #uietul/'%t%liilor, )n"1e-ate 'alele 1orc%ite )n a"oniile lor de cei str%$uni, uier de sulie s$%imoase is$itite de m%runtaiele )ns&n"erate ale leurilor* / Aa deci, s$use domnul 6easy, ridic&ndu/se* Se a$ro$ie de mas%, $rin(&ndu/i laolalt% foile cu un ac* Ste$1en se ridic% )n $icioare* / Am fost scurt, dar cu$rin(%tor, s$use domnul 6easy* E #or'a des$re 'oala asta de #ite, 'oala 'otului i a co$itelor* >> Uit%/te i dumneata $este el* 4n c1estiunea asta nu $ot e9ista mai multe $%reri* 4mi $ermit s% a'u(e( de s$a-iul dumnea#oastr%* 6octrina asta a laissez-(aire-ului care at&t de adesea )n istoria noastr%* Comer-ul nostru de #ite* Cum s/a )nt&m$lat cu toate #ec1ile noastre industrii* Clica de la Ei#er$ool care a sa'otat $roiectul $entru $ortul <alDay* Confla"ra-ia euro$ean%* Ei#r%rile de cereale $rin )n"usta cale maritim% a Canalului* Mai mult dec&t $erfecta im$ertur'a'ilitate a Ministerului A"riculturii* Iertat% o fi"ur% de stil clasic%* Cassandra* 6e c%tre o femeie care nu era cu nimic mai 'un% dec&t se cu#ine s% fie o femeie* Ca s% a,un"em la mie(ul $ro'lemei* / Nu um'lu cu mena,amente, nu/i aa: )ntre'% domnul 6easy )n tim$ ce Ste$1en citea mai de$arte* oala 'otului i a co$itelor* Cunoscut su' numele de $re$aratul lui 2oc1* Ser i #irus* 5rocenta,ul cailor imuni(a-i* 5esta* Caii )m$%ratului, la Mur(ste", Austria inferioar%* Medici #eterinari* 6omnul +enry lac!Dood 5rice* Ama'ila fent% de a $roceda la o e9$erien-% f%r% $re,udec%-i* Im$erati#ele 'unului sim-* C1estiune de im$ortan-% ca$ital%* 4n ade#%ratul )n-eles al cu#&ntului s% lu%m taurul de coarne* Mul-umindu/#% $entru os$italitatea $e care mi/a-i acordat/o )n coloanele dumnea#oastr%* / 6oresc ca acest te9t s% fie ti$%rit i citit, s$use domnul 6easy* Ai s% #e(i c% data #iitoare c&nd mai i('ucnete au s% $un% em'ar"o $e #itele irlande(e* =i se $oate #indeca* E #indecat%* V%rul meu, lac!Dood 5rice, )mi scrie c% )n Austria doctorii de #ite de acolo o tratea(% i o #indec% re"ulat* S/ au oferit s% #in% i aici la noi* Eu )ncerc s% cree( un curent influent )n Minister* Acuma am s% caut s%/i fac $u'licitate* Sunt asaltat de dificult%-i, de**. intri"i, de*** maina-ii de culise, de*** 4i ridic% ar%t%torul i '%tu '%tr&nete $rin aer )nainte ca #ocea s%/i continue* / Bine mine cu#intele mele, domnule 6edalus, s$use An"lia e/n m&inile e#reilor* 4n toate $o(i-iile c1eie. finan-ele ei, $resa* =i %tia sunt semnele dec%derii unei na-iuni* 0riunde se str&n" ei la un loc, m%n&nc% for-a #ital% a na-iunii* 6e ani de (ile #%d cum se $re"%tete asta* Cum te #%d i m% #e(i, ne"ustorii %tia o#rei i/au i )nce$ut o$era de distru"ere* Vec1ea An"lie e $e moarte/M ;%cu "r%'it c&i#a $ai de$%rt&ndu/se i oc1ii )i c%$%tar% o )nsufle-ire al'astr% c&nd trecu $rintr/o ra(% lar"% de soare* Se )ntoarse $e c%lc&ie i re#eni s$re mas%* / 5e moarte, s$use, dac% nu moart% de/a 'inelea de/acum* 5e strzi, 'ipetele tr,ei, prelungi 1i 'es btrnei Anglii un giulgi. >7 0c1ii lui, lar" desc1ii urm%rindu/i #i(iunea, )l $ri#eau "ra#i din ra(a de soare )n care se o$rise* / Un ne"ustor, s$use Ste$1en, este unul care cum$%r% ieftin i #inde scum$, fie el e#reu sau "entil, nu/i aa: / Au $%c%tuit )m$otri#a luminii, s$use solemn domnul 6easy* 5&n% i )n oc1ii lor $o-i s% #e(i )ntunecimea* =i din cau(a asta sunt r%t%citori $e fa-a $%m&ntului $&n% )n (iua de ast%(i* 5e tre$tele ursei din 5aris, oameni cu $ielea de aur calcul&nd $re-urile $e de"etele lor )m$odo'ite cu $ietre $re-ioase* <&"&ituri de "&te* Roiau cu (um(et mare, "rosolani, )n ,urul tem$lului, ur(ind $lanuri )ntunecoase )n ca$etele lor "rotesc aco$erite cu ,o'enuri* Nu ale lor. nici #estmintele acestea, nici #or'a, nici "esturile* 0c1ii o$aci, )nce-i le de(min-eau cu#intele, "esturile a#ide i inofensi#e, sim-eau )ns% resentimentele str&nse )n ,urul lor i/i d%deau seama c% (elul lor era (adarnic* Van% r%'dare, s% adune, s% sirin"%* Tim$ul, si"ur, a#ea s% risi$easc% totul* 5rad% adunat% la mar"ine de drum. ,efuiau, treceau mai de$arte* 0c1ii lor )i tiau anii r%t%citori, i, r%'d%tori, )i tiau i necinstirile tru$urilor* / =i cine n/a f%cut/o: s$use Ste$1en*

/ Ce #rei s% s$ui: )ntre'% domnul 6easy* ;%cu un $as )nainte o$rindu/se l&n"% mas%* ;alca de ,os )i alunec% )ntr/o $arte, desc1i(&ndu/se, nesi"ur%* Asta s% fie )n-ele$ciunea '%tr&n%: St% i atea$t% s%/l l%muresc eu* / Istoria, s$use Ste$1en, este un comar din care tot )ncerc s% m% tre(esc*>F 6ins$re terenul de ,oc '%ie-ii ridicar% -i$%t mare* Un fluier uier&nd. "ol* =i ce te faci dac% comarul %sta d% i el cu $iciorul )nd%r%t )n tine: / C%ile 6omnului nu sunt i c%ile noastre, s$use domnul 6easy* Istoria )ntrea"% mer"e s$re o sin"ur% mare -int%, manifestarea 6omnului* Ste$1en )i (#&cni de"etul mare c%tre fereastr%, s$un&nd. / Asta e 6umne(eu* Ura3 Aiii3 C#&r3 / Ce: )ntre'% domnul 6easy* / Un stri"%t $e strad%, s$use Ste$1en, ridic&nd din umeri*>P 6omnul 6easy )i co'or& $ri#irile i/i -inu o #reme n%rile str&nse )ntre de"ete* Ridic&ndu/i ca$ul iar%i, le eli'er%* / Eu sunt mai fericit dec&t dumneata, s$use* Noi am s%#&rit multe erori i multe $%cate* 0 femeie a adus $%catul $e lume* 5entru o femeie care nu era mai 'un% dec&t se cu#ine s% fie o femeie, Elena, ne#asta fu"it% de acas% a lui Menelaos, (ece ani de (ile au f%cut "recii r%('oi )m$otri#a Troiei* 0 so-ie necredincioas% a fost cea dint&i care i/a adus $e str%ini aici, $e -%rmurile noastre. soa-a lui MacMurrou"1, i i'o#nicul ei, 08Rour!e, $rin-ul de reffni>H* Tot o femeie l/a nenorocit i $e 5arnell >I* Multe "reeli, multe eecuri, )ns% nu i $%catul unic, cel mare* Eu am r%mas un lu$t%tor acum, )n amur"ul (ilelor mele* 6ar am s% lu$t $entru dre$tate $&n% la ca$%t* "ci ;lsterul are s se $mpotri&easc i ;lsterul are s izbndeasc >J Ste$1en )i ridic% )n m&n% foile de 1&rtie* / Mda, domnule, )nce$u* / 5re#%d, s$use domnul 6easy, c% dumneata n/ai s% r%m&i $rea mult aici, )n munca asta* Nu, eti n%scut s% fii $rofesor, du$% $%rerea mea* 5oate m% )nel* / Mai de"ra'% un )n#%-%cel, s$use Ste$1en* =i aici ce mai ai de )n#%-at: 6omnul 6easy cl%tin% din ca$* / Cine tie: s$use* Ca s% )n#e-i, tre'uie s% fii umil* 4ns% #ia-a este marele )n#%-%tor* Ste$1en )i foni din nou foile* / 4n ce $ri#ete acestea, s$use* / 6a, s$use domnul 6easy* Ai aici dou% e9em$lare*8 6ac% ai $utea s% #e(i s% le $u'lice de )ndat%* Telegraph. Irish <omestead. / Am s% )ncerc, s$use Ste$1en, i #% dau r%s$unsul m&ine* Am dou% cunotin-e (iariti** / ;oarte 'ine, s$use domnul 6easy "r%'it* I/am scris ast%/noa$te domnului ;ield, de$utatul* Ast%(i are loc o adunare a Asocia-iei ne"ustorilor de #ite la +otelul City Arms, i/am cerut s% $re(inte scrisoarea mea la adunare* 6umneata #e(i dac% $o-i s/o 'a"i )n (iarele alea dou% ale dumitale* Care anume: / The E&ening Telegraph... / ine, 'ine, s$use domnul 6easy* Nu e tim$ de $ierdut* Acum tre'uie s% r%s$und la scrisoarea asta a #%rului meu* / Ea re#edere, domnule director, s$use Ste$1en $un&nd foile )n 'u(unar* V% mul-umesc* / Nimic, s$use domnul 6easy c%ut&nd $rintre 1&rtiile de $e 'iroul s%u* 4mi $lace s% m% )nfrunt )n discu-ii cu dumneata, c1iar aa '%tr&n cum sunt* / Ea re#edere, domnule director, s$use Ste$1en iar%i, )nclin&ndu/se s$re s$inarea )nco#oiat% a celuilalt* Iei $rin #eranda desc1is%, co'or&nd $e aleea cu $ietri de su' co$aci, au(ind )nc% "lasurile i$&nd i crosele lo#ind $e terenul de ,oc* Eeii culca-i $e st&l$ii lor c&nd ieea $e $oart%K s$aime f%r% din-i* =i totui am s%/l a,ut )n lu$ta asta a lui* Mulli"an are s%/mi scorneasc% o $orecl% nou%. 'ardul 'i#olilor 'ine#oitor* / 6omnule 6edalus3 Alear"% du$% mine* S$er c% nu mai are i alte scrisori. / Numai o cli$%* / 6a, domnule, s$use Ste$1en )ntorc&ndu/se de la $oart%*

6omnul 6easy se o$ri, sufl&nd din "reu i c%ut&nd s%/i rec&ti"e res$ira-ia* / Voiam numai s%/-i s$un, (ise* Irlanda, se s$une, are cinstea de a fi sin"ura -ar% care nu i/a $ersecutat niciodat% $e e#rei* =tiai asta: Nu* =i tii de ce: Se )ncrunt% se#er )n aerul lim$ede* / 6e ce, domnule: )ntre'% Ste$1en, )nce$&nd s% (&m'easc%* / 5entru c% nu i/a l%sat niciodat% s%/i intre )n -ar%, s$use solemn domnul 6easy* 0 'ul% de tuse )i &ni, cu r&sul deodat%, din "&tle, tr%"&nd du$% ea un lan- (orn%itor de fle"m%* Se )ntoarse cu s$atele re$ede, tuind, r&(&nd, flutur&ndu/i $rin aer 'ra-ele ridicate* / Nu i/a l%sat niciodat% s%/i intre )n -ar%, stri"% iar%i $rin 1o1otul de r&s, tro$%ind cu $icioarele str&nse )n "1ete $este $ietriul aleii* 6in cau(a asta* 5rin alternan-a de lumin% i um'r% a frun(elor, soarele $res%ra $este umerii lui )n-ele$-i $aiete, monede s%lt%re-e* Inelucta'il% modalitate a #i(i'ilului. cel $u-in asta dac% nu i mai mult, "&ndul $rin oc1ii mei* ML Semn%turi ale tuturor lucrurilor sunt c1emat aici s% le citesc, (%misliri ale m%rii i le$%d%ri ale m%rii, flu9ul care se a$ro$ie, "1eata asta m&ncat% ca de ru"in%* Verde/fle"m%, ar"intiu/al'astru, ru"in%. semne colorate* Eimite ale diafanului* 4ns% mai adau"% el. )n tru$uri* Aadar, el a#ea tiin-% de ele ca tru$uri, )nainte de a le ti colorate* Cum: 6&ndu/se cu c%$%&na de ele, si"ur* 6ar, stai ni-el* M7 Era c1el, i milionar, maestro color di che sanno. Eimit% a diafanului )ntru* 6e ce )ntru: 6iafan, diafan* 6ac%/-i intr% toate cele cinci de"ete $rin ea, o $oart%, dac% nu / u%* 4nc1ide oc1ii i/ai s% #e(i* Ste$1en )i )nc1ise oc1ii s%/i aud% "1etele stri#ind cu trosnet al"e, scoici* 6ar, oricum, treci $rin ea* Eu trec, c&te un $as deodat%* Un foarte scurt s$a-iu de tim$ $rin foarte scurte tim$uri de s$a-iu* Cinci, ase, nacheinander-ul. E9act. i aceasta este inelucta'ila modalitate a audi'ilului* 6esc1ide/-i oc1ii* Nu* 6oamne3 6ac% m/a $r%#%li de $e st&nca asta, care/i mo-%ie asu$ra m%rii ca$ul, s% cad $rin nebeneinander, inelucta'il* M% descurc destul de 'ine $rin )ntunecime* Sa'ia de frasin )mi at&rn% frumos de tru$* Eo#ete cu eaK ei aa fac* 5icioarele mele dou% )n "1etele lui iat%/le la ca$%tul "am'elor lui, nebeneinander. Sun% solideK f%cute cu ciocanul lui !os Demiurgos. 5%esc $arc% )ntru eternitate $rin nisi$urile de la Sandymout1: Crac, crac, cric, cric* ani de mare s%l'atic%* 6ominie 6easy te tie $e toate* 4u &ii tu la %and0mount, 3adeline, ,ato9 )nce$e ritmul, #e(i* Aud* Tetrametru catalectic de iam'i )n mar* Nu, )n "alo$. deline, ,ato. 6esc1ide oc1ii acum* Aa #oi face* 0 cli$%* A dis$%rut totul de atunci )ncoace: 6ar, dac%/i desc1id i suit $entru #enicie )n ne"rul diafan: -usia! Am s% #%d dac% $ot s% #%d* Ve(i acuma* Aici toat% #remea i f%r% tineK i )ntotdeauna au s% fie, lume f%r% de sf&rit* Co'orau.M> tre$tele dins$re terasa lui Eea1y, $rudent* #rauenzimmer) i )n ,os $e -%rmul uor $o#&rnit i flec%ind cu $icioarele lor $leotite afund&ndu/li/se )n nisi$urile noroioase* Ca i mine* ca i Al"y, co'or&nd c%tre mama noastr% cea m%rea-%* Num%rul unu )i le"%na "reoaie 'occelu-a de moa%, cartelul celeilalte se tot )nfi"ea )n nisi$ul $la,ei* 6ins$re centru au ieit i ele* 6oamna ;lorence MacCa'e, #%du#a r%$osatului 5atri! MacCa'e* mult re"retatul, din strada Miresei* Una din surorile ei m/a tras i $e mine ('ier&nd )ntru #ia-%* Crea-ie dintru nimic* Ce/are ea )n 'occelu-%: Vreun n%scut/mort cu a-a 'uricului at&rn&nd, )nfofolit )n lin% "rosolan%* A-ele tuturor lea"% )nd%r%t, cor(ile s$re -%rm )ncol%cindu/se a tot ce este muritor* 6in cau(a asta c%lu"%rii mistici* Ai #rea s% fii $recum (eii: 5ri#ete/-i )n om$1alos* Alo* Aici 2inc1* 6a-i/mi Eden#ille* Ale$1, al$1aK (ero, (ero, unu* Soa-% i a,ut%toare a lui Adam 2admon. +e#a, E#a cea "oal%* Ea nu a#ea om'ilic* 5ri#ire* 5&ntece f%r% $at%, umfl&ndu/se uria, $a#%(% de $iele )ncordat%, nu, "r&ne al' )n"r%m%dite, str%lucitoare, nemuritoare, d%inuind dintru #enicie )ntru #enicie* 5&ntec al $%catului* 5rins )n $&ntecele )ntunecimii $%catului i eu am fost, f%cut nu (%mislit* 6e c%tre ei, '%r'atul cu #ocea mea i oc1ii mei i o fantasm% de femeie cu cenu% )n suflare* S/au )m'r%-iat i s/au des$icat, au f%cut du$% #oie celui care $e toate le )m$erec1ea(%* 4nc% dinainte de #&rstele tim$ului* El m/a #oit, i acum nu m% mai $oate #rea $ierit, acuma sau #reodat%* 0 le* eterna d%inuie )ntru El* Asta este adic% su'stan-a di#in% )ntru care Tat%l i ;iul sunt consu'stan-iali: Unde/i s%rmanul, scum$ul Arius s% tra"% )nc1eierile: R%('oindu/se toat% #iaa cu contras magni,icand iudeo bangtiaiitatea: Ere(iar1 urm%rit de stelele rele* 4ntr/un closet "rec i/a dat du1ul. eut1anasia* Cu

mitra )n"em%nat% i c&r,a* 4nsc%unat $e tronul s%u, #%du# al unui e$isco$at #%du#it, cu omo$1orionul ridicat, cu $%r-ile din dos astu$ate* ri(e se ('en"uiau )n ,urul lui, aer )n-e$%tor, #iu* Vin i ele, #alurile* Caii de mare cu coarnele al'e, )ncontr&ndu/se, cu Mie de #&nt lim$ede, arm%sarii lui Mananaan.7.i* S% nu uit de scrisoarea lui $entru (iar* =i du$% asta: Ea Va$orul, la dou%s$re(ece ,um%tate* A $ro$os, s/o iau uor cu 'anii %tia, ca un im'ecil cumsecade* 6a* tre'uie* 4i )ncetini $aii* Iat%* M% duc la m%tua Sara sau nu: M88 <lasul tat%lui meu consu'stan-ial* E/ai mai #%(ut $e fratele t%u, artistul Ste$1en, acuma )n urm%: Nu: Eti si"ur c% nu/i la terasa Stras'our" cu m%tu%/sa Sally: Nu $oate s% ai'% i el un $ic de am'i-ie: =i i i i s$une Ste$1en, ce mai face unc1iul Si: 0* 6oamne )ndur%torule, )n ce familie/am intrat* %ie-ii sus )n ura de fin* e-i#ul %la de $erce$tor am'ulant i frate/s%u, %ia care c&nt% la trom$et%* <ondolieri onora'ili* =i Galter care se uit% c1iondor&, tot )i d% cu domnule, c&nd #or'ete cu taic%/su, mda* 6omnule, 6a, domnul meu* Nu, domnul meu* 5l&ns/ai Isuse. i nu/i de mirare, $e 6umne(eul meu* S% sun din clo$o-elul %la astmatic la #ilioara lor cu o'loanele trase. i s% ate$t* M% cred c/a fi cine tie ce creditorK m% s$ionea(% dintr/un col-ior cu #edere de sus* / Ste$1en e, domnule* / S% intre* Sa intre Ste$1en* Se tra"e (%#orul )n l%turi i uite/l $e Galter cum m% salut%* / Credeam c% cine tie cine/o fi* 4n $atul lui mare, nenea Ric1ie, )nfofolit )n $%tur%, )i )ntinde $este mo#ilita "enunc1iului ante'ra-ul #&n,os* Cu $ie$tul curat* S/a s$%lat $e ,um%tatea de sus* / 8Nea-a, ne$oate* 4i las% deo$arte $laneta $e care/i socotete facturile $entru oc1ii lui Mater <off i Mater S1a$land Tandy, i/i com$letea(% formularele de concilia-ii, i $rocese #er'ale i $oate i #reun mandat de aducere* 0 iarn% da corn deasu$ra ca$ului lui c1el. :e=uiescat de Gilde* =uieratul, fluieratul lui )nel%tor )l aduce )nd%r%t $e Galter* / 6a, domnule: / S$une/i mamei s% ne dea nite t%rie $entru Ric1ie i Ste$1en* Unde/i ea: / 4i face 'aie lui Crissie, domnule* Micu-a to#ar%% de $at a lui $a$a* ;%r&m% a iu'irii* / Nu, las% unc1iule Ric1ie* / Mie s%/mi s$ui $e nume, Ric1ie* Ea dracu cu a$a ta mineral%* 4-i taie tot c1eful* G1is!y* / Unc1iule Ric1ie, (%u*** / Stai ,os, sau s% m% ia dracu dac% nu/-i dau cu ce#a/n ca$* Galter se c1ior%te )n (adar du$% un scaun* / N/are $e ce s% stea, domnule, / N/are unde s% i/l $un%, n%t%fleule* Adu scaunul nostru de C1i$$endale* Vrei s% "ustK ce#a: Aici la mine s%/-i lai aerele tale. un 1erin", ce#a: Si"ur: Cu/at&t mai 'ine* Nici n/a#em nimic )n cas% dec&t $ilule $entru durerea de 'urt%* All7erta! Morm%ie acum nite m%suri din a-ia di sortita a lui ;errando* Cea mai "ro(a#% $arte, Ste$1en, din toat% o$era* Ia ascult%* ;luierul lui melodios r%sun% iar, frumos nuan-at, fr&nturi de arie, i 'ate to'a cu $umnii $e "enunc1ii )nfofoli-i )n $%tur%* ri(a/i mai dulce acum* Case )n ruin%, a mea, a lui i toate* Ea Clen"oDes te/ai l%udat i tu )n lumea 'un% c% ai un unc1i ,udec%tor i un unc1i "eneral* Eas%/te de de/astea, Ste$1en* Nu )n asta st% frumuse-ea* Nici )n a$ele st%tute de la 'i'lioteca Mars1 unde citeai $rofe-iile r%suflate ale lui Joac1im A''as* 5entru cine: 5entru "loata cu o sut% de ca$ete din $rea,ma catedralei* Unul ca el, care/i ura i el s$i-a, care/a fu"it dintre ei )n $%durea ne'uniei, i coama )i flutura )ns$umat% )n '%taia lunii, i $u$ilele )i erau stele, +ouy1n1nm, cu n%rile frem%t%toare de cai* C1i$uri o#ale, ca'aline* Tem$le, uc! Mulli"an, ;o9y Cam$'ell* ;%lci ascu-ite* 5%rintele a'ate, diaconul furi'und, ce $%cat le/a )n#&rte,it )n fl%c%ri sim-urile: 5aff3 Descende, cal&e, ut ne &iinium decal&eris. <1irland% de $%r c%runt $e ca$ul lui de 'lestemat, ia uite/mi/l cum co'oar% la $as >descende?, cu un ostensoriu str&ns )n m&n%, cu oc1i de

#asilisc* 6%/te ,os, tid#a c1eala3 =i corul r%s$unde amenin-are i ecou, asist&nd l&n"% coarnele altarului, latineasca $ufnit% $e nas a $reo-ailor, care se/n#&rt "rai )n rasele lor, tuni i uni i sco$i-i, )n"r%a-i cu "r%simea "r&nelor* =i )n aceeai cli$% $oate un $reot du$% col- o ridic% )n m&ini* 6rin"drin"3 =i dou% str%(i mai )ncolo un altul o )nc1ide )ntr/un caliciu* 6rin"drin"3 =i )ntr/o ca$el% a ;ecioarei un altul care/i ia cuminec%tura numai $entru el* 6rin"drin"3 Jos, sus, )nainte, )na$oi3 6an 0ccam s/a "&ndit la asta, doctorul in#inci'il* 4ntr/o diminea-% ce-oas% en"le(easc% demonul 1i$ostasis i/a "&dilat mintea* 5o"or&nd 1ostia i )n"enunc1ind a au(it cum suna )n"em%nat cu al doilea clo$ot clo$o-elul din-ii )n transe$t ?i i/l ridic% $e/al s%u@ i, ridic&ndu/se, a au(it ?acum )l )nal- i eu@ clo$o-elele lor am&ndou% ?)n"enunc1e acum@ sun&nd )n difton"* V%rule Ste$1en, n/ai s% fii niciodat% un sf&nt* Insul% a sfin-ilor.)fi* Ai fost "ro(a# de sf&nt, nu: Te/ ai ru"at Sf&ntei ;ecioare ca s% n/a,un"i s% ai nasul rou* Te/ai ru"at dia#olului $e 'ule#ardul Ser$entine ca #%du#ioara cea durdulie din fa-% s%/i ridice fustele i mai mult $este strada umed%* 0 st, certo! Vinde/-i sufletul $entru a sta, c1iar, (dren-e #o$site $rinse cu acul $e un tru$ de muiere* Mai multe s$une/mi, mai multe )nc%3 5e im$eriala auto'u(ului de +oDt1 sin"ur stri"&nd )n $loaie. ,emei goale! Ce mai (ici de asta, 1e: Ce mai (ici des$re ce adic%: 5entru ce alta au fost f%cute: Citind c&te dou% $a"ini din c&te a$te c%r-i )n fiecare noa$te, nu: Eram t&n%r* Te )nclinai )n fa-a ta )nsu-i )n o"lind%, ieeai )n fa-% s% $rimeti a$lau(e "ra#e, cu c1i$ul concentrat, s% atra"i aten-ia* Ura $entru idiotul acesta '%tut de 6umne(eu3 +ura3 N/a #%(ut nimeniK nu nu s$une la nimeni* =i c%r-ile $e care/a#eai s% le scrii, cu litere )n loc de titluri* I/ai citit ;/ul: A, da, dar )l $refer $e Q* 6a, dar G e minunat%* A, da, G* 4-i mai aduci aminte de e$ifaniile tale $e file #er(i o#ale, at&t de ad&nc de ad&ncite, ce/ar fi urmat s% se trimit% co$ii la toate marile 'i'lioteci ale lumii dac% a#eai s% mori, inclusi# la Ale9andria: S% le citeasc% cine#a acolo du$% c&te#a mii de ani, o ma1aman#antara* Ca 5ico de la Mirandola* 6a, c1iar ca o 'alen%* C&nd citeti $a"ini din astea stranii ale #reunuia care s/ a dus de mult sim-i c% eti una cu unul care odinioar%*** Nisi$ul ("run-uros )i $ierise de su' $icioare* <1etele )i treceau iar%i $este o ma"m% umed% $lesc%itoare, coc1ilii t%ioase ca 'riciul, $ietricele stri#ite cu ("omot, care se )nfundau $este alte nenum%rate $ietricele, lemnul trecut ca $rintr/o sit% de #iermele cor%'iei, o Armad% $ierdut%* 5&n(e nes%n%toase de nisi$ ate$tau s%/i su"% t%l$ile $este ele $%ind, sufl&nd )n sus o res$ira-ie cu i( de canal* Ee ocoli trec&nd $rudent* 0 sticl% de 'ere se )n%l-a acolo, )n"ro$at% $un% la ,um%tate )ntr/un aluat m&los de nisi$* Sentinel%. insul% a setei de s$aim%* Cercuri s$arte $e -%rm, $e $%m&nt un la'irint de $lase ne"re #icleneK mai )ncolo ui dosnice m&("%lite cu cret% i mai sus $e $la,% o fr&n"1ie de rufe cu dou% c%m%i crucificate* Rin"send. Di"Damuri ale c&rmacilor cafenii i ale maetrilor matro(i* Scoici omeneti* Se o$ri* Am trecut de drumul s$re m%tua Sara* Nu m% mai duc acolo: Se $are c% nu* Nimeni $e/ aici* Se )ntoarse s$re nord/est i str%'%tu nisi$urile mai ferme c%tre Turnul 5orum'eilor* / @ui &ous a mise dans cette ,ichue position9 / "est le pigeon, Aoseph. MH 5atrice, acas% )n #acan-%, linc1ea la$te cald cu mine la 'arul MacMa1on* ;iul unuia care s/a e9$atriat sin"ur, 2e#in E"an de la 5aris, "&te s%l'atice 4i se s$une* Tat%l meu e/o $as%re, linc1ea dulcele lait chaud cu o lim'u-% t&n%r% trandafirie, )n fa-a lui durdulie, 'uc%lat%, Einc1ea, lapin. Tra"e n%de,de s% c&ti"e la gros lots. 6es$re natura femeilor a citit )n Mic1elet* 6ar nea$%rat o s%/ mi trimit% !a Bie de Aesus de Monsieur Eeo Ta9il* I/o/)m$rumut% $rietenului lui* / "est tordant, &ous sa&ez. 3oi (e suis socialiste. Ae ne crois pas en l7e*istence de Dieu. #aut pas le di&e a mon pere. / II croit9 / 3on pere, oui. %chluss. Einc1ete mai de$arte* 5%l%ria mea de Cartier Eatin* 6oamne, tre'uie i noi s% ne/m'r%c%m $otri#it cu $ersona,ul* Am ne#oie de m%nui staco,ii* Ai fost i tu student odat%, nu: Student )n ce, $entru numele dracului cel%lalt: 5ayseyenn, 5*C*N*, tiiK ph0si=ues, chimi=ues et naturelles. A1a* M&ncai i tu &iau en ci&it de trei $arale, oalele cu carne din E"i$et, cot la cot cu c%r%uii r&"&itori* S% s$ui doar, $e tonul cel mai firescK c&nd eram la 5aris, $e boul7 3ich7, $e atunci o'inuiam s%* 6a, o'inuiai s% $or-i cu tine

'ilete $erforate ca s% ai un ali'i dac% te/arestau $entru crim% $e/unde#a* 6re$tatea* 4n noa$tea de 7H fe'ruarie 7JLO arestatul a fost #%(ut de doi martori* l%laltu/a f%cut/oK eul meu cel%lalt* 5%l%ria, cra#ata, $ardesiul, nasul* !ui, cest moi. S/ar $%rea c% te/ai distrat 'ine* Mers seme-* Cam ca cine )ncercai s% mer"i adineaori: Am uitat, las/o 'alt%, eti un $r%$%dit* Cu mandatul de ia mama, o$t ilin"i, ua 'atant% de la oficiul $otal tr&ntit% -ie )n nas de uier* ;oamea ca o durere de m%sele* Encore deu* minutes. Uit%/te la ceas* Tre'uie s%/i )ncase(* #erme. C&ine n%imit3 S%/l )m$uti, s%/l faci mici f%r&me cu o $uc% cu 'an"%t mare, f%r&me de carne omeneasca $e to-i $ere-ii cu to-i nasturii lui de alam% cu tot* ;%r&me $este tot carrac i $e fa-% i $e dos* Nu eti r%nit: 0, foarte 'ine* ate la'a* 01o, asta/i tot, numai c%/i foarte 'ine* A#eai s% faci minuni, nu: Misionar )n Euro$a urm&nd $e urmele )n#erunatului, cr&ncenului Colum'anus* ;iacre i Scotus $e scaunele lor de "roa(% )n ceruri #%rsa-i din 'ocalele lor, r&(&nd tare $e latinete. Euge! Euge! 5ref%c&ndu/te c% #or'eti stricat en"le(ete i tr%"&ndu/i du$% tine #ali(a, 1amal de trei $arale, $e de'arcaderul lunecos de la NeD1a#en* "omment9 5rad% 'o"at% ai mai adus )nd%r%tK !e Tutu, cinci numere mototolite din 2antalon -lanc et "ulotte :ouge, o tele"ram% al'astr% fran-u(easc%, o curio(itate de ar%tat i altora* / Mama $e moarte #ino acas% tata* M%tua crede c% tu ai omor&t/o $e maic%/ta* 6in cau(a asta nu #rea* Atunci $n sntatea mtu ii lui 3ulligan i-am s-'i spun i ce moti& am. Ea-ntotdeauna a ,cut lucrurile s mearg "um trebuie $n ,amilia <annigan. 5icioarele )i $%eau acum dintr/o dat% )n ritm -an-o $rin 'ra(dele nisi$ului, $e Un"% $ietroaiele de ia (idul dins$re sud* Ee $ri#ea cu m&ndrie, $ietre )n"r%m%dite, ti"#e uriae* Eumin% de aur $este mare, $este nisi$, $este $ietre* E soarele acolo, co$acii cei (#el-i, casele de l%m&ie* 5arisul tre(indu/se $roas$%t, lumin% crud% de soare $e str%(ile lui de l%m&ie* M%du#a umflat% a c1iflelor, a'suntul #erde ca 'roasca, mirodeniile de la utrenie )m'l&n(esc aerul* elluomo se ridic% din $atul so-iei amantului soa-ei sale, "os$odina )n 'asma s/a $us )n micare, cu o farfurioar% cu acid acetic )n m&n%* Ea Rodot, R#onne i Madeleine )i dre" frumuse-ile tuflite, (dro'ind cu din-i de aur nite chaussons de aluat, cu "uri )n"%l'enite de $us de ,lan breton. C1i$urile de $ari(ieni trec $e al%turi, dr%"u-ii lor dr%"ui/)nc&ntai, conNuistadori c&rlionai* Somnolen-e de amia(%* 2e#in E"an r%sucete -i"arete de $raf de $uc% $rintre de"etele $%tate cu cerneal% ti$o"rafic%, sor'indu/i (&na cea #erde aa cum 5atrice i/o soar'e $e cea al'%* Jur )m$re,ur, m&nc%ii care/i )ndeas% 'oa'ele $i$%rate cu furculi-ele, )n ,os $e "&tle,*MJ ;n demi setier! A'urul )nfier'&ntat de cafea &nind din e9$res/soul )nfier'&ntat* Ea un semn al lui ea m% $ri#ete. II est irlandais. <ollandais9 4on ,romage. Deu* irlandais, nous, Irlande, &ous sa&ez9 Ah oui! Credea c% i/ai cerut o 'r&n(% hollandais. 5ost$randialul t%u, tii ce )nseamn% cu#&ntul acesta: 5ost$randial* Era un ti$ $e care l/am cunoscut odat% la arcelona, un ti$ ciudat, (icea c% %sta/i $ost$randialul lui* Ei, slainte! 4n ,urul meselor cu t%'lii de marmur% amestec%tura de r%sufl%ri de #in du1nitoare, de "&tle,uri 1orc%itoare* Suflarea lui $lutete $este farfuriile noastre $%tate de sos, col-ul (&nei #er(i i se arat% $rintre 'u(e* 6intru Irlanda, 6alcassienii, ai n%de,dilor, cons$ira-iilor, ai lui Art1ur <riffit1 acum* S% m% $rind% )n ,u" laolalt% cu el, crimele noastre cau(a noastr% comun%* Eti fiul tat%lui t%u* 4-i cunosc "lasul* C%maa lui "rosolan%, cu flori s&n"erii )i tremur% $om$oanele s$aniole odat% cu tainele $e care le uotete Monsieur 6rumont, faimosul (iarist, 6rumont, tii cum )i s$unea re"inei Victoria: Vr%,itoarea '%tr&n% cu din-ii )n"%l'eni-i* Bieille ogresse cu dents (aunes. Maud <onne, frumoas% femeie, !a 2atrie, Monsieur Mille#oye, ;eli9 ;aure, %sta tii cum a murit: %r'a-i lasci#i, ;roc!en, bonne a tout ,aire, care masea(% "oliciunea '%r'%teasc% )n 'aie la U$sala* 3oi ,aire, (icea, Tous Ies messieurs. Nu i acest 3onsieur, i/am s$us* Un o'icei c&t se $oate de licen-ios* aia este lucrul cel mai $ersonal* Nu l/a l%sa nici $e frate/meu, nici m%car $e $ro$riul meu frate, ce c1estie o'scen%* Cu oc1ii #er(i, te #%d* Col-ul din col-ul "urii )l simt* 0ameni li'idinoi* Cilindrul al'%striu )i arde mortuar )n m&ini i arde lim$ede* ;ire de tutun des$rinse i care iau focK flac%r% i fum acru ne luminea(% col-ul nostru* 0asele as$re ale $ome-ilor $e su' 'orul $%l%riei de re'el la lumina (ilei* OL Cum a e#adat =eful, #ersiune autentic%* S/a tra#estit )n t&n%r% mireas%, ca s% #e(i, cu #oal i floare de $ortocal, i a $ornit/o $e drumul s$re Mala1ide* Aa a f%cut, c1iar* Ale

conduc%torilor de alt% dat%, ai tr%da-ilor, feluri de a sc%$a cu fu"a* Tra#estimente, i "ata/"ata s%/i $rind%, dar s/au dus, nu mai sunt* 4ndr%"ostitul res$ins* Eram un tinerel de mai mare dra"ul $e #remea aceea, )-i s$un, am s%/-i ar%t odat% $o(a* Aa eram, (%u, )ndr%"ostit lulea, de dra"ul ei r%iK&/cea, '&ntuia ca o fantom%, cu colonelul Ric1ard ur!e, eful clanului s%u, $e su' (idurile Cler!enDelluldi i, c1ircit acolo, a #%(ut flac%ra r%('un%rii cum )i a(#&rlea )n sus $rin cea-%* <eamuri s$arte i (idiri n%ruindu/se* 4n 5arisul cel #esel se/ascunde, E"an din 5aris O7, fi nimeni nu/l mai cercetea(% acum, dec&t eu* ;%c&ndu/i $o$asurile (ilnice, cu caseta lui ti$o"rafic% $r%$%dit%, $e la cele trei c&rciumi, #i(uinile din Montmartre unde/i mai i doarme no$-ile scurte, rue de la <outte/d0r, ta$isat% cu c1i$urile $%tate de mute ale celor dui* ;%r% iu'ire, f%r% de -ar%, f%r% soa-%* =i ea o duce 'ine mersi f%r% sur"1iunitul de '%r'atu/s%u, ea, madama, $e rue <outte/dS0r, cu un canar i doi -a$i de $ensionari, c1iriaii ei* 0'ra,ii ca $iersicile, fust% )n dun"i, f&nea% ca o tineric%* Res$ins, dar care nu de(n%d%,duiete* S$une/i lui 5at c% ra/ai #%(ut, #rei: 0dat% am #rut s%/i fac rost lui 5at, s%racul, de o slu,'%* 3on ,ils, soldat al ;ran-ei* Eu l/am )n#%-at s% c&nte* -ie'ii din Cil/enn0 au sbii &iteze &(itoare. Tu/l tii, c&ntecul %sta #ec1i: Eu l/am )n#%-at $e 5atrice* %tr&na 2il!ennyK saint Canice, castelul lui Stron"'oD $e Nora* Cam aa #ine* D,D. =i m/a$uc% Na$$er Tandy, de m&n%* +, +, bie'ii din Cil/enn0... M&na sl%'it%, to$it%, $este a mea* Ei l/au uitat $e 2e#in E"an, dar el nu i/a uitat* Aduc&ndu/mi aminte de tine, 0, Sioane* Se a$ro$iase i mai mult de -%rm i nisi$ul ud )i i('ea "1etele* Aerul $roas$%t )l )nt&m$in%* 4nstrun&ndu/i ner#ii s%l'%tici-i, #&ntul aerului s%l'atic al semin-elor luminii* Stai ni-el, doar n/am s% mer" $&n% la farul 2is1, ce dracu8: Se o$ri dintr/o dat% i $icioarele )nce$ur% s% i se cufunde )ncet )n solul frem%t%tor* S% m% )ntorc* 4ntorc&ndu/se scrut% -%rmul s$re sud, i $icioarele i se cufundau iar%i )n alte or'ite* 4nc%$erea rece arcat% a turnului e/acolo, m/atea$t%* 5rin 'ar'acan% ra(ele de lumin% se mic% #enic, )ncete i #enice tot aa cum mi se afund% mie $icioarele, t&r&ndu/se )ns$re amur" $e cadranul duumelei* Amur" al'astru, c%derea no$-ii, noa$te ad&nc% al'astr%* 4n )ntunericul 'ol-ii m% atea$t%, scaunele )m$inse )nd%r%t, #ali(a mea un o'elisc, )n ,urul unei mese cu farfurii $%r%site* Cine s% le s$ele: El are c1eia* N/am s% dorm acolo c&nd se #a l%sa noa$tea asta* Ua )nc1is% a unui turn t%cut )n"ro$&ndu/le tru$urile oar'e, $antersa1i'ul i c&inele de #&n%toare* C1emareK nici un, r%s$uns* 4i ridic% $icioarele din nisi$ul care i le a'soar'e i se )ntoarse $e l&n"% "r%mada de $ietroaie* S% iau totul, s% $%stre( totul* Sufletul meu mer"e odat% cu mine, form% a formelor* =i astfel )n #e"1ile lunii str%'at c%rarea deasu$ra st&ncilor, )n doliu ar"intat%, au(ind re#%rsarea is$ititoare a Elsinorului* ;lu9ul m% urm%rete* 4l aud cum se re#ars% de aici )ns$re acolo* S% m% )ntorc atunci $e drumul de 5ool'e" s$re $la,a de/acolo* Se ca-%r% $rintre ier'urile de mare i $este lianele lunecoase i se ae(% $e o st&nc%, )nfi"&ndu/i toia"ul de frasin )ntr/o cr%$%tur%* Eeul umflat al unui c&ine (%cea r%sturnat $rintre sar"ase* 4n fa-a lui 'otul unei '%rci, )n"ro$at )n nisi$* ;it coche ensable, cum s$unea Eouis Veuillot des$re $ro(a lui <autier* Nisi$urile astea "rele sunt #or'irea $e care mareea i #&ntul au cernut/o aici* =i acolo, $ietrele tumulare ale constructorilor mor-i, o re(er#a-ie de ne#%stuici i oareci de a$%* S% ascun(i aur acolo* 4ncearc%* Tot ai ce#a* Nisi$ i $ietre* <reu de tot trecutul* Juc%riile lui Sir Eout Bl. Ve(i s% nu ca$e-i un $umn $este urec1e* Eu sunt uriaul dracului, care rosto"olete $ietroaiele, dracului, oseminte ca nite $ietre s% $%esc $este ele* ;iiofum* Amuin s&n"e de en"le(* Un $unct, un c&ine #iu, cretea #%(&nd cu oc1ii aler"&nd $este )ntinderea de nisi$* 6oamne, doar n/o s% se dea la mine: Res$ect%/i li'ertatea* S% nu fii st%$&n $este al-ii i nici scla#ul lor* Am 'astonul* Stai locului linitit* 6e mai de$arte, mer"&nd s$re -%rm dins$re flu9ul )ns$umat, siluete, dou%* Cele dou% Marii* E/au $itit 'ine $rintre trestii* Cucu, te/am #%(ut* Nu, c&inele* Aler"%/na$oi s$re ei* Cine: <alerele Eoc1lannilor OM tr%"eau aici la -%rm, )n c%utare de $rad%, cu $ro#ele cu ciocuri )ns&n"erate ad&ncindu/se )n reflu9ul de tinic1ea to$it%* Vi!in"i dane(i, cu colanele de securi de r%('oi lucindu/le $este $ie$turi c&nd Malac1i $urta "uler )nalt de aur* Un 'anc de 'alene turleh0de numite aruncate $e -%rm )n (%$ueala amie(ii, $ufnind a$a, (#&rcolindu/se unde/i a$a mai $u-in ad&nc%* =i a$oi dins$re oraul )ndr%"it, )nfometat, o 1oard% de $itici )n 1aine de $iele, $o$orul meu, cu cu-ite de m%celari, aler"&nd, ,u$uind, 1%cuind )n carnea de 'alen% #erde, )ntunecat%* ;oamete,

molim% i masacre* S&n"ele lor e i )n mine, $oftele lor #alurile mele* Um'lam $rintre ei $e Eiffey )n"1e-at%, acel eu al meu, co$il furat, $resc1im'at de iele, $rin #&l#%t%ile r%inilor trosnitoare* Nu i/ am #or'it nim%nuiK nimeni nu mi/a #or'it* E%tratul c&inelui aler"a )ns$re el, se o$rea, fu"ea )na$oi* Clinele dumanului meu* Am stat doar, $alid, t%cut, i )mi l%tra )m$re,ur* Tembilia meditans. +ain% scurt% trandafirie, ,uc%ria norocului, sur&(&nd de s$aima mea* 6u$% asta t&n,eti tu, du$% l%tr%turile a$lau(elor lor: 5retenden-i, )i tr%iesc i ei #ie-ile* ;ratele lui ruce, T1omas ;it("erald, ca#aler m%t%sos, 5er!in Gar'ec!, 'astardul de Ror!, )n $antalonai de m%tase al'/trandafiriu i#orie, minunea (ilelor de atunci, i Eam'ert Simnel, cu suita lui de le$%d%turi i otre$e, s$%l%tor de #ase )ncoronat* To-i fii de re"i* 5aradisul $retenden-ilor, atunci i acum* El a sal#at oameni de la )nec i tu tremuri la sc1el%l%iturile unui c%-elandru* 4ns% curtenii care i/au r&s de <uido )n 0r San Mic1ele erau la ei acas%* Casa lui*** N/a#em ne#oie de a'surdit%ile tale medie#ale* Tu ai face ce a f%cut el: Tre'uie s% fie o 'arc% $e/ a$roa$e, o 'arc% de sal#are* 4aturlich, scoas% aici $entru tine* Eti "ata sau nu: 0mul care s/a )necat acum nou% (ile )n lar"ul st&ncii ;ecioarei* 4l atea$t% acum* Ade#%rul, 1aide, scui$%/l* A #rea* A )ncerca* Nu sunt )not%tor 'un* A$a rece moale* C&nd intru cu fa-a )n ea )n li"1ean la Clon"oDes* Nu mai #%d3 Cine/i )n s$atele meu: Afar% re$ede, re$ede3 Ve(i flu9ul re#%rs&ndu/se "r%'it din toate $%r-ile, im$re"n&nd re$ede $&n(ele de nisi$, scoici de culoarea asta, cacao: 'ac% a a#ea $%m&ntul su' $icioare* A #rea ca #ia-a lui s% fie mai de$arte a lui, i a mea a mea* Un om care se )neac%* 0c1ii lui de om m% $ri#esc din S$aima mor-ii* Eu*** Cu el )m$reun% )n ad&ncuri*** N/a $utea/o sal#a* A$e. moarte amar%K $ierdut%* 0 femeie i un '%r'at* 4i #%d fustele* 5rinse cu ace, $arie(* C&inele lor tro$%ia )n #oie $e l&n"% un 'anc de nisi$ care se to$ea #%(&nd cu oc1ii, aler"&nd, mirosind )ntr/o $arte i )ntr/alta* C%uta ce#a, $ierdut )ntr/o #ia-% trecut%* 6intr/o dat% o lu% din loc ca un ie$ure s$eriat, cu urec1ile date $e s$ate, urm%rind um'ra unui $esc%ru )n ('or ,os* ;luieratul ascu-it al '%r'atului )i lo#i urec1ile moi* Se )ntoarse, s%ri )nd%r%t, se a$ro$ie, tro$%ind cu la'e tremur%toare* 5e un c&m$ oran, uri cer' ca'rat, )n culorile fireti, nc&m$odo'it cu coarne* Ea mar"inea (dren-uit% a flu9ului se o$ri cu la'ele -e$ene, cu urec1ile ciulite s$re mare* Cu 'otul ridicat latr% s$re ("omotul #alurilor, s$re "ru$urile ier'urilor de mare* =er$uiau s$re $icioarele lui, )ncre-indu/se, desfoindu/i multe creste, fiecare al nou%lea, s$%r"&ndu/se, $lesc%ind, de de$arte #enind, de i mai de$arte, #aluri du$% #aluri* Cule"%torii de scoici* Se '%l%ceau mai )nainte )n a$% i a$lec&ndu/se, )i cufundau s%cule-ele, i ridic&ndu/se iar%i, $lesc%iau mai de$arte* C&inele sc1el%l%ia aler"&nd s$re ei, se tr%"ea )nd%r%t, urca cu la'ele $e ei, l%s&ndu/se a$oi )n $atru la'e, ridic&ndu/se iar%i s$re ei cu adula-ie mut%, st&n"ace* Neluat )n seam% se -inea $e l&n"% ei )n #reme ce se a$ro$iau acum de nisi$ul uscat, cu o (drean-% de lim'% ca de lu$ "&f&indu/i rocat% dintre Mici* Tru$ul '%l-at le s%rea )nainte i a$oi se tr%"ea )n l%turi )n "alo$, ca un #i-el* Eeul )i sta )n cale* Se o$ri, amuin%, )l ocoli, un frate, cu nasul mai a$roa$e merse )n ,urul lui, mirosind "r%'it ca un c&ine $este tot 'lana mototolit% a c&nelui mort* Tid#% de c&ine, amuinat de c&ine, oc1ii )n $%m&nt, mic&ndu/se s$re o sin"ur% mare -int%* 0, s%rmanule tru$ de c&ine* Aici (ace un s%rman tru$ de c&ine* / Cdrean-%3 Eas%/l )ncolo, $otaie* Stri"%tul )l readuse "udur&ndu/se )na$oi la st%$&nul s%u i o lo#itur% "reoaie cu $iciorul "ol )l )m$inse, dar teaf%r, $este o lim'% de nisi$, c1ircindu/se acolo "ata de fu"%* Se trase )nd%r%t, )ntr/o $arte* Nu m% #ede* Mai )ncolo, la mar"inea mo#ilitei se l%s% )n ,os, scormoni cu la'ele, mirosi o st&nc% i de su' la'a din s$ate ridicat% urin% $este8 ea* Tro$%i mai de$arte i ridic&ndu/i la'a din s$ate, urin% re$ede, scurt, $e o st&nc% nemirosit%* 5l%cerile sim$le ale celor s%rmani* Ea'ele din s$ate )i s$ul'erar% a$oi nisi$ulK la'ele din fa-% scormoneau, s%$au* A )n"ro$at ce#a acolo, $e 'unic%/sa* Scormoni )n nisi$, c%ut&nd, s%$&nd i se o$ri s% asculte #%(du1ul, s$ul'er% a$oi iar%i nisi$ul cu furia "1earelor, o$rindu/se cur&nd, un $ardos, o $anter% conce$ut )n adulter, #ultur&nd mor-ii* OF 6u$% ce m/a tre(it %la a(i/noa$te, acelai #is era sau nu: Stai ni-el* +olul desc1is* Strada t&rfelor* Bine minte* +arun al Raid* Sunt $e a$roa$e* 0mul acela m% conducea, )mi #or'ea* Nu mi/a fost fric%* 5%l%ria lui tare mi/o -inea mie $este fa-%* Sur&deaK miros de fructe i crem%* Asta era re"ula, (icea* Intr%* Vino* Au )ntins co#orul rou, de "al%* Ai s% #e(i cine* Arunc&ndu/i s%cule-ele $este um%r, $lesc%iau $rin a$%, e"i$-ieni roca-i* 5icioarele lui al'%strii

de su' $antalonii sufleca-i i('eau nisi$ul cleios, un fular c%r%mi(iu str&n"&ndu/i "&tul neras* Cu $ai femeieti ea )l urmaK t&l1arul i muierea/i, lor a tuturora* 5rada )i at&rna $e s$inare* Nisi$ resfirat i f%r&me de scoici i se )ncrustaser% $e $icioarele "oale* 4n ,urul fe-ei '%tute de #&nturi )i at&rna $%rul* 4n urma st%$&nului ei, ea to#ar%a i a,ut%toarea, 'ate drumurile s$re oraul cel mare* C&nd noa$tea/ i ascunde $ri1anele tru$ului c1em&nd de su' alul ei cafeniu din #reun "an" unde au udat c&inii* 5etele ei le face cinste la doi solda-i din cara'inierii re"ali la c&rciuma lui 08Eou"1lin $e lac!$itts* Str&n"e/o )n 'ra-e, f% dra"oste cu ea du$% c1i$ul i #or'a celor de ,os, c%ci, 0, iu'%rea-% eti i 'un%* Al'ea-% de demon femeiesc su' (dren-ele/i r&ncede* 5e maidanul ;um'ally )n noa$tea asta. mirosul t%'%c%riilor* Albe cazmalele, ro u 'i-e botul i trupul tu iubre' mi-e. 1ntinde-te aici cu mine cu totul 1n strnsoarea i pupatu7 de $ntunecime. 6electa-ie $osomorit%, aa/i s$une d7A=uino pntecosul, ,rate porcospino. Adam dinainte de c%dere c%l%rea dar nu era cu$rins de rut* Eas%/l s% c1eme. trupul tu iubre' mi-e OP* Eim'a, nici c&t ne"ru su' un"1ie mai r%u dec&t acesta* Cu#inte de c%lu"%r, 'oa'e de ro(arii s$oro#%ind $e ira". #or'e de 'orfai, "r%un-e tari ciocnindu/li/se )n 'u(unare* Trec acum* Cu oc1ii $ie(ii la $%l%ria mea de +amlet* 6ac% a fi deodat% "ol aici, cum stau aa: Nu sunt* 5este nisi$urile lumii )ntre"i, $e urm%/mi sa'ia de fl%c%ri a soarelui, c%tre soare a$une, mer"&nd s$re -inuturile )nser%rii* 5%ete, se )m$in"e, se t&r&ie* se )n#erunea(%, )i tra"e du$% sine $o#ara* ;lu9ul amur"ind, atras de lun%, )n urma ei* ;lu9uri, nem%surat insulate, )n ea, s&n"e nu al meu, oinopa ponton, o mare )ntunecat% ca #inul* Iat/o $e slu,itoarea lunii* 4n somn semnul cel umed )i rostete ceasul, o )ndeamn% s% se ridice* 5at de mireas%, $at de n%sc%toare, $at de moarte, cu luminare fantomatic%* +mnis caro ad te &eniet. El #ine, $alid #am$ir, $rin furtuna din oc1ii lui, liliacul s%u $lutete )ns&n"er&nd marea, "ura $e s%rutul "urii ei* Iat%* 5rinde asta cu acul, #rei: Ta'lele mele EF. <ura $e s%rutul ei* Nu* Tre'uie s% fie dou% fiin-e* S% se li$easc% 'ine laolalt%* <ura $e s%rutul "urii ei* u(ele lui se micau cu$rin(&nd 'u(e netru$eti de aer. "ura $e $&ntecul ei* 5&ntec* morm&nt atoatecu$rin(&nd ca un $&ntec* <ura lui $l%m%dea r%suflarea ieind, nerostit%. uii1a1. mu"etul $lanetelor cataractante, "lo'ulare, )n fl%c%ri, mu"ind de$arte de$arte de$arte* +&rtii* ancnote, s% le ia dracul* Scrisoarea '%tr&nului 6easy* Uite* Mul-umindu/#% $entru os$italitate s% ru$em ca$%tul de ,os* 4ntorc&ndu/se cu s$atele la soare se a$lec% mult $este o mas% de st&nc% i m&("%li #or'e* Asta/i a doua oar% c&nd am uitat s% iau 1&rtie de $e $u$itrul 'i'liotecii* Um'ra i se aternea $este st&nci aa cum se a$lecase, termin&nd* 6e ce nu f%r% sf&rit $&n% la steaua cea mai de$%rtat%: )ntunecoase sunt acolo, dincolo de lumina aceasta, )ntunericul str%lucind )n lumina cea #ie, delta Casio$eei, lumi* Eu m% ae( acolo cu toia"ul de frasin al au"urului, )n sandalele )m$rumutate, la lumina (ilei l&n"% o mare li#id%, neluat )n seam%, )n noa$tea liliac1ie mer"&nd su' st%$&nirea stelelor nefireti* Arunc um'ra aceasta sf&rit% de la mine, forma neomeneasc% inelucta'il%, o c1em )nd%r%t* ;%r% sf&rit, dac% ar fi a mea, form% a formei mele: Cine m% $&ndete $e mine aici: Cine #reodat% oriunde #a citi cu#intele acestea scrise: Semne $e un c&m$ al'* Unde#a $entru cine#a cu #ocea ta cea mai )nc&nt%toare* unul e$isco$ de Cloyne a scos #%lul tem$lului, da, aa/i 'ine* V%d fa-a, a$roa$e, de$arte, $lat% o #%d, s$re r%s%rit* A, uite acum* Se ae(% deodat% la locul ei, )n"1e-at% )n stereosco$* Clic, i se/ae(%* <%seti c% #or'ele mele sunt )ntunecoase* 4ntunericul este )n sufletele noastre, nu cre(i: Mai canta'il* Sufletele noastre, r%nite cu ruine de $%catele noastre, se a"a-% i mai mult de noi, o femeie de iu'itul ei )nclet&ndu/se, mai mult, tot mai mult* Ea se )ncrede )n mine, m&na ei uoar%, oc1ii cu "enele lun"i* Acum, unde dracu o aduc )n s$atele #%lului: )ntru inelucta'ila modalitate a inelucta'ilei #i(ualit%-i* Ea, ea, ea* Care ea: ;ecioara din #itrina lui +od"es ;i""is luni $ri#ind )n%untru du$% una din c%r-ile acelea cu titlu de alfa'et $e care/ ai s% le scrii tu odat%* 5%trun(%toare $ri#ire i/ai aruncat* Cu )nc1eietura trecut% $rin minerul de m%r"ele al um'relei de soare* Eocuiete )n $arcul Eesson, numai cu dra"oste i cu sus$ine, femeie de litere* S% i/o s$ui asta altuia, St8e#ieK una care te/a"a-%* 6ar $oart% ,artiere din astea '%tute de 6umne(eu i ciora$i "al'eni, c&r$ii cu l&n% "roas%* S% #or'im mai 'ine des$re $l%cinta cu mere, piuttosto. Unde -i/e "&ndul:

M&n"&ie/m%* 0c1ii dulci* M&na moale moale moale* Sin"ur mai sunt aici* 0, m&n"&ie/m% cur&nd, acuma* Care/i cu#&ntul acela cunoscut '%r'a-ilor tuturora: Sunt linitit aici* sin"ur* =i trist* M&n"&ie/m%, m&n"&ie/m%* Se )ntinse c&t era de lun" $e st&ncile as$re, )ndesind 1&rtia $e care/o scrisese i creionul )ntr/un 'u(unar, cu $%l%ria tras% )n ,os $e oc1i* M/am )ntins cum face 2e#in E"an c&nd mo-%ie i atea$t% siesta, somnul de sa'at* Et &idit Deus* Et erant &alde bone! Alo! -on(our, 'ine#enit ca i )n florile de mai* Su' frun(a lui $ri#ea $rintre "enele tremur%toare ca nite $%uni soarele lunec&nd s$re sud* Sunt $rins )n scena aceasta de foc* Ceasul lui 5an, amia(a faunesc%* 5rintre $lante er$uitoare, "reoaie, elastice, i roade de unde $icur% la$te, acolo $e unde $e a$ele cafenii $lutesc frun(ele uriae* 6e$arte e durerea* i nu te mai trage deoparte s chibzuie ti mohort. 5ri#irea/i ad%sta mo1or&t% $e "1etele cu 'ot lat, le$%date de -a$, nebeneinander. Num%ra )ncre-iturile $ielii t%'%cite acolo unde $iciorul altuia se "1emuise la c%ldur%* 5iciorul care a i('it $%m&ntul )n tri$udium, $icior $e care eu nu/l iu'esc* 6ar ai fost )nc&ntat c&nd $antoful lui Est1er 0s#alt sta )ntins $este tine. fat% $e care/am cunoscut/o la 5aris* Tiens, =uel petit pied! 5rieten de n%de,de, un suflet de frate. iu'irea lui Gilde care nu )ndr%(nete s%/i s$un% $e nume* Acum are s% m% $%r%seasc%* =i #ina: Aa cum sunt i eu* Aa cum sunt i eu* Totul sau nimic* 4n lasouri lun"i a$a se re#%rsa 'o"at% dins$re lacul Coc!, aco$erind la"une #er(ui/aurii de nisi$, cresc&nd, cur"&nd mai de$arte* Are s%/mi ia cu ea toia"ul* S% mai ate$t* Nu, au s% treac% mai de$arte, au s% treac% i('ind st&ncile mai scunde, )n #&rte,, tot mai )ncolo* Mai 'ine s% termin c&t mai re$ede cu trea'a asta* Ascult%. #or'e de #aluri de $atru litere. sisu, 1rss, rsis, uuus* Suflare $uternic% a a$elor $rintre er$ii de mare, $rintre caii cam'ra-i, st&n"aci* Cade )n cu$% de st&nc%, flo$, slo$, sla$K cu$rins% )n 'utoaie* =i, isto#it%, #or'irea/i se curm%* Alunec% )ns$umat%, de(l%n-uit% )n lar"uri, cu 'alt% de s$um% $lutind, florile lar"i desfoliind* Su' marea cresc&nd tot mai sus #edea ier'urile )ncol%cite ridic&ndu/i 'ra-e lenee ne$utincios tr%"&ndu/se iar%i )na$oi, sume-indu/i fustele, cu a$e de oa$te o#%ind i )n%l&ndu/i u#i-e #iclene de ar"int* Ci du$% (iK noa$te de noa$te. ridic&ndu/se, re#%rs&ndu/se, n%ruindu/se iar%i* 6oamne, isto#ite mai suntK i ascult&nd oa$tele cum mai oftea(%* Sf&ntul Am'rosius l/a au(it, sus$inul de frun(e i #aluri, )n ate$tare st&nd, ate$t&nd )m$linirea #remurilor* Diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit. ;%r% de -el str&nse laolalt%K )n #an a$oi l%sate )n #oie, s% lunece lenee, s% er$uie )n l%turi, $&n(% de lun%* =i isto#ite )n $ri#irile iu'i-ilor, '%r'a-i lasci#i, o femeie des$uiat% lic%rind )n s$lendoarea/i, es&nd $las% lucr%tur% a a$elor* Ea cinci co-i )ncolo )n lar"* Ea cinci co-i )n ad&ncuri e/acum tat%l t%u alun"it* Uite unu8, (ice* 8<%sit )necat* A$ele cresc $e 'ancurile din a$ele 6u'linului* 4m$in"&nd cu sine/nainte r%m%i-e des$rinse din a$e, $eti )m$leti-i laolalt%, scoici $rosteti* St&r# r%s%rind al' de sare din a$ele dinl%untru, (#&cnind $e #aluri s$re -%rm, $as cu $as c%tinel* Uite/l* 5rinde/l de"ra'%/n c&rli"* C1iar de/a lunecat )n ad&nc su' $odeaua de a$e* E/am a"%-at* Uor acum* 5un"% de "a(e de st&r# muiate )n s$uma amar% st%tut%* Cum tremurau $etiorii, 'ure-i )nmuia-i )n "r%sime, s%"et&nd $rin cr%$%turile $ro1a'ului lui )nc1eiat* 6umne(eu se face om se face $ete se face "&sc% cu $ene se face munte de $erne cu $uf* Sufl%ri moarte suflu eu #iul $%esc $este %r&na moart%* 4n"1it r%m%i-ele de urin% ale tuturor mor-ilor* Tras acuma de"ra'% $este mar"inea '%rcii sufl% s$re cer du1oarea #erdelui s%u morm&nt, nara/i 'olna#% de le$r% sfor%ie c%tre soare* Metamorfo(% a m%rii acesteia, oc1ii c%$rui al'atri de sare* Moarte $e mare, cea mai 'linda din mor-ile tiute de oameni* %tr&nul Tat% 0cean* 2ri* de 2aris) feri-i/#% de imita-ii* ;ace-i i dumnea#oastr% o )ncercare* Ce minunat ne/am distrat* +aide* Mi/e sete* Se )nnourea(%* Nu se #%d nori ne"ri nic%ieri, nu/i aa: ;urtun%* Atoatestr%lucitor se $r%'uete, ful"erul m&ndru al intelectului* !uci,er, dico, =ui nescit oceasum. 5%l%ria mea cu scoic% i toia"ul i ale lui )nc%l-%rile mele le"ate* Unde: C%tre $%m&nturile )nser%rii* Inserarea se re"%sete sin"ur%* A$uc% de cureaua toia"ului de frasin, le"%n&ndu/se )ncet, )nc% )nt&r(iind* 6a, )nserarea se #a re"%si sin"ur% )n mine, f%r% de mine* Cilele toate/i )m$linesc sf&ritul* 6ar fiindc% #eni #or'a data #iitoare c&nd e: Mar-i are s% fie cea mai lun"% (i* 6intre toate cele #esele ale noului an, mam%, ram tam tam ce mai am* Tennysonul de c&m$, $oet i "entleman* 6i. 5entru #r%,itoarea '%tr&n% cu din-ii )n"%l'eni-i* =i Monsieur 6rumont, (iarist i "entleman* 6i. =i eu am din-i foarte $roti* 6e

ce, m%/ntre'i: =i/%sta are s%/mi cad%* Scoici* Ar tre'ui s% m% duc la dentist, m%/ntre', cu 'anii %tia: Asta de aici* 2inc1 f%r% din-i, su$raomul* Ce/o mai fi i asta, stau i m% )ntre', sau $oate c/o fi )nsemn&nd ce#a: atista mea* El a aruncat/o atunci* Bin minte* N/am ridicat/o: M&na )i $i$%ia )n (adar $rin 'u(unare* Nu, n/am mai luat/o* Mai 'ine s%/mi cum$%r alta* 5use mucul uscat $e care i/l scosese din nar% $e o mar"ine de st&nc%, cu "ri,%* 4n fond n/are dec&t s% se uite cine/o #rea* 4n s$ate* 5oate e cine#a* 4i )ntoarse fa-a $este um%r, )nd%r%t $ri#ind* 4naint&nd $rin #%(du1 #&rfurile )nalte ale unui #as cu trei catar"e, cu $&n(ele umflate $e #er"ele, re#enind s$re cas%, )n susul curentului, alunec&nd t%cut, cora'ie t%cut%* ai cu $l%cere domnul Eeo$old loom m&nca or"anele i m%runtaiele de #ite i $%s%ri*s )i $l%ceau cior'a "roas% de $otroace, $i$ota $ietroas%, inima fri$t% um$lut%, felii de ficat $r%,it cu crutoane, icre de morun aurii* Mai mult dec&t orice )i $l%ceau rinic1ii de 'er'ec la "r%tar care/i l%sau $e cerul "urii un "ust a"rea'il de urin% uor mirositoare* Rinic1ii )i erau acum )n "&nd $e c&nd tre'%luia )ncet $rin 'uc%t%rie, aran,&ndu/i ei micul de,un $e ta#a frumos lucrat%* Eumin% i aer fri"uros )n 'uc%t%rie )ns% afar%, $retutindeni, o diminea-% 'linda de #ar%* 4l f%cea s% se simt% ni-el $ofticios* C%r'unii )nce$eau s% se )nroeasc%* )nc% o felie de $&ine cu unt. trei* $atru. aa* Ei nu/i $lace farfuria $rea $lin%* Aa* E%s% ta#a deo$arte, ridic% ceainicul de $e consola c%minului i/l $use $e foc, cam )ntr/o $arte* Ceainicul edea acolo, $osomor&t i masi#, cu ciocul ieindu/i )n afar%* Acuma cur&nd o ceac% de ceai* un%* Mi s/ a uscat "ura* 5isica se frec% -ea$%n% $e du$% $iciorul mesei, cu coada )n sus* / M!niao3 / A, uit%/te i $e tine, s$use domnul loom, )ntorc&ndu/se de la foc* 5isica mieun% iar%i dre$t r%s$uns i se $etrecu )nc% o dat% -ea$%n%, $e du$% $iciorul mesei, miorl%ind* Tot aa, cum mi se f&&ie $e masa de scris* 5rr* Scar$in%/m%/n ca$* 5rr* 6omnul loom $ri#ea curios, cu 'l&ndee, silueta lucioas% nea"r%* 4-i d% im$resia de curat. cum )i lucete s$inarea moale, n%sturaul al' de la r%d%cina co(ii, oc1ii #er(i, ful"uran-i* Se a$lec% s$re ca* cu m&inile $e "enunc1i* / Ea$te $entru $isicu%, s$use* / Mr!niao3 -i$% $isica* Cic% ar fi $roaste* 4n-ele" ce s$unem noi mai 'ine dec&t le )n-ele"em noi $e ele* 4n-ele"e ce #rea ea* =i e i r%('un%toare* M% )ntre' cum m% #ede ca $e mine* 4nalt ca un turn: Nu, $oate s%/mi sar% )n s$inare dac% #rea* / I/e fric% de $uiorii de "%in%, uit%/te la ea, s$use ironic* I/e fric% de/un $ui$ui* N/am mai #%(ut $isicu-% aa de $roast% ca $isicu-%* Crud%* E/n firea ei* Curios c% oarecii nu -i$% niciodat%* S/ar (ice c% le $lace* / Mr!rniao3 s$use tare $isica* Cli$ea )n sus cu oc1ii ei #er(i ascun(&ndu/i ruinea, mieun&nd $l&n"%re- i $relun", ar%t&ndu/i din-iorii al'i ca la$tele* 4i urm%rea $u$ilele ne"re )n"ust&ndu/i/se de $oft% $&n% c&nd oc1ii )i r%maser% $ietre #er(i* Atunci se )ndre$t% s$re 'ufet, lu% urciorul $e care tocmai )l um$luse l%$tarul de la +anlon, turn% la$tele c%ldu- )ns$umat $e o farfurioar% i o ae(% )ncetior $e duumea, / <rr1r3 -i$% ea, d&nd fu"a s% linc1easc%* )i #edea must%-ile lic%rind s&rmoase )n lumina $alid% c&nd ea li$%i de trei ori i se linse a$oi $e 'ot delicat%* 0 fi ade#%rat c% dac% i le tai nu mai $rinde oareci: 6e ce: Eucesc $e )ntuneric, $oate, la #&rfuri* Sau un fel de antene $e )ntuneric, $oate* 0 ascult% cum linc1ete* 0u% cu unc%, nu* Nu/s 'une ou%le $e seceta asta* Ee tre'uie a$% curat%, $roas$%t%* Joi. nu/i o (i 'un% nici $entru rinic1ii de 'er'ec de la uc!ley* 5r%,i-i )n unt, cu $i$er deasu$ra* Mai 'ine rinic1i de $orc de la 6lu"ac(* 5&n% fier'e ceainicul* Ei$%ia acum mai )ncet, $e urm% cur%-% ele tot farfurioara* 6e ce le/or fi lim'ile aa de as$re: S% linc1easc% mai 'ine, cu $ori mul-i* Nu/i nimic de m&ncare $entru ea: 5ri#i )n ,ur* Nu* Cu "1etele sc&riindu/i $otolit urc% scara s$re $alier, se o$ri la ua dormitorului* 5oate #rea ce#a mai "ustos* 6iminea-a )i $lac felioare de $&ine cu unt* 5oate totui, aa o dat%*

<l%sui )ncet $e $alierul $ustiu. $&n% la col-* M% )ntorc )ntr/o cli$%* / Mer" =i c&nd )i au(i #ocea s$un&nd acestea ad%u"%. / Nu #rei nimic s$ecial acuma diminea-%: Un morm%it somnoros, )n%'uit, )i r%s$unse. / Mn* Nu* Nu #oia nimic* Au(i a$oi un sus$in ad&nc, cald, )n%'uit c&nd ea se )ntoarse $e $artea cealalt% i arcurile des$rinse ale somierei sc&r&ir%* Tre'uie c1iar s% c1em s% le drea"%* 5%cat* Tocmai de la <i'raltar &i l/am adus* A uitat i 'ruma de s$aniol% $e care/o tia* M% )ntre' c&t o fi dat taic%/s%u $e el* 6e mod% #ec1e* A, da, si"ur* E/a cum$%rat la licita-ia "u#ernatorului* E/a luat de la $rima ofert%* sta se $rice$e s% se t&r"uiasc%, '%tr&nul TDeedy FL* 6a, domnule* A fost la 5le#na* Eu m/am ridicat din r&ndurile solda-ilor sim$li, domnul meu, i m% m&ndresc cu asta* 6ar a a#ut destul% minte s% fac% $arale cu tim'rele* Asta (ic i eu s% #e(i de$arte* M&na lui lu% $%l%ria din cuier de deasu$ra $altonului "reoi, cu ini-iale, i a im$ermea'ilului de oca(ie, de la #&n(area de la 'iroul de o'iecte $ierdute* Tim're. $o(e cu dosul li$icios* 5arie( c% o "r%mad% de ofi-eri sunt '%"a-i )n com'ina-ii de/astea F7* Si"ur c% da* Inscri$-ia $%tat% de sudoare de $e $an"lica de din%untru a $%l%riei )i #or'ea mut%. 5lasto, cate"oria )nt&i, 1a* Arunc% o $ri#ire "r%'it% su' 'anda de $iele din%untru* 5etecul de carton al' F>* 4n si"uran-%* 4n $ra" se $i$%i )n 'u(unarul de la s$ate du$% c1eia yale* Nu/i* 4n $antalonii $e care i/am sc1im'at* Tre'uie s/o iau de acolo* Cartoful )l amFM* Sc&r&ie dula$ul* N/are rost s/o tre(esc* Adineaori s/a )ntors )n somn $e $artea cealalt%* Trase du$% el ua 1olului, foarte )ncet, mai mult, $&n% c&nd $artea de ,os trecu uurel $este $ra", aco$erindu/l moale* 5are )ncuiat%* E 'ine aa oricum $&n% m% )ntorc* Tra#ers% $e $artea cu soare, ocolind c1e$en"ul nesi"ur de la num%rul a$te(eci i cinci* Soarele se a$ro$ia de turnul 'isericii Sf&ntul <1eor"1e* Are s% fie o (i cald% de #ar% cred* Mai ales cu 1ainele astea ne"re se simte mai tare* Ne"rul e 'un conduc%tor, reflect% ?refract% o fi:@ c%ldura* 6ar nu se $utea s% m% duc )n costumul desc1is* S% (icem c%/i la un $icnic* 5leoa$ele i se l%sau des, )ncet, $e c&nd )nainta )n c%ldura 'inecu#&ntat%* Maina cu $&ine de la oland care ne/o aduce $e cea de toate (ilele dar ea $refer% $&inea r%mas% de ieri, c1iflele cu coa,% crocant%* Te face s% te sim-i mai t&n%r* Unde#a )n orient. diminea-a de#reme. s/o $orneti )n (ori, s%/i faci )ncon,urul tot )naintea soarelui, )i furi aa o (i )n mers FO* 6ac/o -ii aa #enic n/a,un"i niciodat% s% )m'%tr&neti nici m%car cu o (i, teoretic* Mer"i $e -%rm* 4ntr/o -ar% str%in%, a,un"i la $oarta unui ora, acolo sentinela, i el soldat sim$lu, )m'%tr&nit, must%-i mari ca ale '%tr&nului TDeedy, s$ri,inindu/se )ntr/un fel de lance lun"%* Te $lim'i $rin str%(i um'rite* C1i$uri cu tur'ane )-i trec $rin fa-%* Ca#ernele )ntunecoase ale $r%#%liilor de co#oare, marele om, Tur!o teri'ilul, ae(at cu $icioarele )ncruciate su' el fum&nd dintr/o nar"1ilea* Bi$etele #&n(%torilor $e str%(i* S% 'ei a$% cu miros de fenol, s% "uti er'et* S% r%t%ceti aa, (iua )ntrea"%* Ai $utea s% te )nt&lneti i cu #reo doi t&l1ari* ;oarte 'ine, te/nt&lneti cu ei* Se a$ro$ie a$usul soarelui* Um'rele mosc1eilor $rintre coloane. $reotul cu un sul r%sucit* Un fior $rintre ar'ori, semnalul, #&ntul de sear%* Eu trec mai de$arte* Cerul de aur tot mai $alid* 0 mam% $&ndind din $ra"ul casei* 4i stri"% acas% co$iii, $e lim'a lor )ntunecoas%* Cid )nalt. dincolo cor(ile r%sun&nd stins* Cerul de noa$te, luna* liliac1ie, culoarea ,artierelor noi ale lui Molly* Coarde* Ascult%* 0 fat% c&nt% la un instrument de/acela de/al lor, cum )i s$une. dulcimer, -am'al* Eu trec mai de$arte* 5ro'a'il c% nu/i de loc aa* Eucruri din astea le citeti )n c%r-i. $e urmele soarelui* Soare sc&nteind cu toate focurile $e $rima $a"in%* Surise, )nc&ntat de el )nsui* Cum s$unea Art1ur <riffit1 des$re #inieta de deasu$ra editorialului din #reeman8 soare al inde$enden-ei r%s%rind $e cer la nord/#est, dins$re maidanul din s$atele %ncii Irlandei Fr* 4i $relun"i )nc&ntat sur&sul* 0 nuan-% e'raic% aici. soare al inde$enden-ei r%s%rind, sus $e cer, la nord/#est* Se a$ro$ia de 'arul lui Earry 08Rour!e* 6ins$re "rila,ul $i#ni-ei $lutea )n sus o r%'ufnire st%tut% de 'ere nea"r%* 5rin ua desc1is% 'arul )i (#&cnea )n afar% sufluri de 'ere, $raf de ceai, $esme-i stri#i-i* E totui un loc 'unior. c1iar la ca$ul liniei din ora* 6e $ild% M8Auley, mai ,os, dincoloK ni9, ca $o(i-ie* Si"ur, dac% ar $une tram#aiul $e Circuitul de Nord de la t&r"ul de #ite s$re c1ei i/ar crete imediat ac-iunile* Ca$ul lui c1el $e deasu$ra $erdelu-ei* =mec1er '%tr&nul* N/are rost s%/l $relucre( $entru #reo

reclam%* Tot el )i cunoate mai 'ine afacerile* Uite/l, c1iar aa, marele Earry, cum st% s$ri,init de lada de (a1%r, numai )n c%ma%, s%/i su$ra#e"1e(e diaconul cu or- cu tot, cum s$al% cu c&r$a i "%leata* Simon 6edalus se $rice$e s%/l imite, (ici c%/i elT c&nd str&n"e din oc1i* =ti-i ce #reau eu s% #% s$un: Ce adic%, domnule 08Rour!e: =ti-i ce (ic eu: Ruii %tia, ,a$one(ii )i m%n&nc% cu $&ine, la "ustarea de diminea-%, diminea-a cum se scoal%* S% m% o$resc s%/i arunc o #or'%. $oate des$re )nmorm&ntare* Trist% c1estie i asta cu 6i"nam, s%racul, domnule 08Rour!e FH* Intr&nd $e strada 6orset, s$use #esel, salut&ndu/l $rin ua desc1is%. / un% (iua, domnule 08Rour!e* / un% s% #% fie inima* / ;rumoas% (i, domnul meu* / Este, da* 6e unde i/or fi sco&nd i %tia 'anii: C&nd sosesc aici, la )nce$ut, sunt doar nite nenoroci-i de $icoli cu $%rul rou, '%ie-i de la -ar%, de la Eeitrim, care s$al% $a1arele i mai dosesc $e su' te,"1ea ce/a mai r%mas $rin $a1are* =i $e urm%, dintr/o dat%, te ui-i la ei i/au )nflorit ca de/al/de Adam ;indlaters sau 6an Talion* =i mai "&ndete/te i c% %tia au concuren-%* Setea e "eneral%* Ar fi o $ro'lem% frumoas%, s% te $un% s% 'a-i 6u'linul de la un ca$ la altul i s% nu treci $rin fa-a nici unei c&rciumi* S% #rea i n/ar $utea* 5oate de la %ia 'e-i mor-i* Scrii trei i -ii cinci* Aa o fi: Un ilin" de/aici, altul de/acolo, dac% nu cur"e $ic%* 5oate de la comen(ile en "ros* Se mai )n-ele" $e est cu comis/#oia,orii* Tu aran,ea(%/te cu efu8, i/o d%m $e urm% $e din dou%, )n-ele"i: C&t scoate %sta de e9em$lu numai $e 'erea nea"r% )ntr/o lun%: S% (icem, (ece 'utoaie* S% $unem c% scoate (ece la sut%* Sau mai mult* Cece* Cincis$re(ece* Trecea acum $e l&n"% Sf&ntul Iosif, =coala na-ional%* Bi$etele $utilor* ;erestrele desc1ise* Aerul curat, cuminte, )nt%rete -inerea de minte* To-i deodat%,/ a'ece defe"e !eelemen o$eimaice reseit te/am $%c%lit* Co$ii i ei, nu: 6a, Inis1tur!* Inis1ar!* Inis1'offin FI* Eec-ia de ,eo"rafie* A mea* Slie#e loom* Se o$ri la #itrina lui 6lu"ac(, $ri#ind 1%lcile de unc%, 'uc%-ile de $olone(, al'e, ne"re* 4nmul-it cu cinci(eci* Cifrele )i $%lir% )n minte, nere(ol#ateK nemul-umit, le l%s% s% se tear"%* Cilindrii lucioi, "roi, $lini cu carne tocat% )i 1r%neau $ri#irile i res$ira linitit suflul c%ldu- al s&n"elui aromat de $orc* Un rinic1i l%sa s% se scur"% $ic%turi de s&n"e $e o farfurie cu desene. ultimul* Se o$ri la te,"1ea, al%turi de slu,nica #ecinilor* Te $omeneti c%/l cum$%r% ea, du$% cum )i citea comanda $e o 1&rtie din m&n%* M&ini )nroite. s$%latul cu sod%* =i un $fund i ,um%tate de c&rnai 6enny* 0c1ii lui se odi1neau $e oldurile ei #i"uroase* 5e el )l c1eam% Goods* M% )ntre' cum se descurc%* Ne#ast%/sa i cam '%tr&ioar%* S&n"e $roas$%t* Nu/i d% #oie cu dr%"u-ii* Ce 'ra-e $uternice* S% tot 'at% co#oarele $e fr&n"1ie* =i c1iar c% le 'ate, 6oamne* Cum i se )nfoaie fusta la fiecare i('itur%* M%celarul cu oc1i de di1or )m$ac1eta c&rnaii $e care/i smulsese cu de"etele lui 'utuc%noase ca nite c&rn%ciori* Carne 'un% aici, ca de #i-el 'ine 1r%nit* Ridic% o foaie din teancul de afie* ;erma model de la 2inneret1, $e malul lacului Ti'eriada FJ* Ar $utea face un sanatoriu de iarn% ideal* Moses Montefiore PL* Cred c% el a fost* Conac, cu (iduri de ,ur )m$re,ur, #ite ca $rin cea-%, $%sc&nd* 4i ridic% foaia )n dre$tul oc1ilor. interesantK o a$ro$ie mai mult, s% citeasc%, #itele $%sc&nd nedesluite, foaia fonind* Un #i-el al'* 6imine-ile acelea la t&r"ul de #ite, animalele mu"ind )n staule, oi )nsemnate cu fierul rou* '%le"arul $icur&nd cu ("omot, cresc%torii, )n "1ete -intuite )n#&rtindu/se $rin noroiul de acolo, $lesc%indu/i $alma $e c&te o cru$% 'ine 1r%nit%, asta/i $e cinste, cu 'iciutile din lemn neco,it )n m&ini* 4i -inea r%'d%tor foaia )nclinat%, st%$&nindu/i sim-urile, dorin-a, $ri#irea lui 'linda, umil%, era linitit% acum* ;usta leam$%t% )nfoindu/se (#&cnind, lo#itur% du$% lo#itur%* M%celarul smulse dou% 1&rtii din teanc, )nf%ur% c&rnaii ei, de calitatea )nt&i, i f%cu o "rimas% roie* / Iat%, domniorico, s$use* Ea )i )ntinse o moned%, sur&(&ndu/i )ndr%(nea-%, sco&ndu/i mult )n afar% )nc1eietura "roas%* / Mul-umesc, 8mnioar%* =i un ilin" i trei $ence restul* 6umnea#oastr%, #% ro": 6omnul loom ar%t% re$ede cu de"etul* S/o a,un"%, s% $oat% sta )n urma ei dac% ea a#ea s% mear"% )ncet, du$% coa$sele ei rotitoare* 5l%cut lucru s% #e(i de la )nce$ut, diminea-a* <r%'ete/te odat%, ce dracu8* S% 'atem fierul c&t e cald* Ea se o$rise o cli$% )n fa-a $r%#%liei, )n soare, i a$oi

$orni lene% s$re drea$ta* El oft% $e nas. astea nu te )n-ele" niciodat%* M&ini m&ncate de sod%* =i un"1iile murdare* Sca$ulare cafenii, )n (dren-e, a$%r&nd/o de o $arte, de alta* Bea$% )nfi$t% de ne$%sarea ei se )nc%l(i )n lic%r molatec de $l%cere )n $ie$tul lui* 5entru altul. un $oli-ist, care s% nu fie de ser#iciu, s/o str&n"% )ndea$roa$e, $e maidan la Eccles* Eor aa le $lac, #oinice* C&rnai a/n/ t&ia* 0, #% ro", domnule $oli-ai, m/am r%t%cit )n $%dure* / Trei $ence, #% ro"* M&na lui acce$t% "landa umed%, moale i o strecur% )n 'u(unarul dintr/o $arte* 5e urma $escui trei mone(i dintr/un 'u(unar de la $antaloni i le l%s% $e farfuria de cauciuc de $e te,"1ea* C%cur% acolo o cli$%, $ri#ite re$ede i re$ede strecurate, disc, du$% disc, )n sertar* / Mul-umesc, domnule* Mai $ofti-i $e la noi* Un ful"er de foc lacom din oc1ii de #ul$e )i mul-umi )nc% o dat%* 4i retrase $ri#irile du$% o cli$%* Mai 'ine nuK alt% dat%* / un% diminea-a, s$use, $ornind )ns$re u%* / un% diminea-a, domnul meu* Nici o urm%* S/a dus* =i ce dac%: Merse )na$oi $e strada 6orset, citind cu "ra#itate* A"endat1 Netaim com$anie de $lantatori* 5entru cum$%rarea unor #aste )ntinderi nisi$oase de la "u#ernul turc s$re a fi $lantate cu eucali$-i* E9celent $entru um'r%, com'usti'il i materiale de construc-ie* 5lanta-ii de $ortocali i imense c&m$uri de $e$eni la nord de Jaffa* Ee $l%teti o$t m%rci i/-i $lantea(% un ar de $%m&nt cu m%slini, $ortocali, mi"dali sau l%m&i* M%slinii, mai ieftiniK $ortocalii au ne#oie de iri"a-ii artificiale* 4n fiecare an -i se li#rea(% recolta* 4-i )nre"istrea(% numele ca $ro$rietar $e #ia-%, )n re"istrul uniunii* 5o-i s% $l%teti (ece $ein, i restul )n rate anuale* lei'treustrasse, MO, erlin, G* 7F* Nu/i de mine asta* 6ar e totui o idee aici* 5ri#i #itele, a'urite )n a'urul c%ldurii de ar"int* M%slini ar"inta-i de $raf* Cile lun"i, linititeK cure-i co$acii, se coc roadele* M%slinule se str&n" )n #ase mari, nu: Mi/au mai r%mas c&te#a de la AndreDs* Molly le scui$%* Ee tie 'ine "ustul, acum* 5ortocalele )n 1&rtie su'-ire, )m$ac1etate )n l%(i* =i l%m&ile* 6e mirare c% Citron, s%racul, mai tr%iete )nc%, acolo, la $arada de Sf&ntul 2e#in* =i Mastians!y, cu citera lui #ec1e* ;rumoase mai erau serile, atunci* Molly )n scaunul de r%c1it% al lui Citron* 4-i face $l%cere s% le -ii )n m&n%, fructe $roas$ete, cerate, le str&n"i )n m&n%, le ridici la nas, le miroi aroma* C1iar aa, "rea, dulce, o mireasm% de s%l'%ticie* 4ntotdeauna la fel, an du$% an* =i luau i o "r%mad% de 'ani $e ele, mi/a s$us Moisel* 5ia-a Ar'utus, strada 5l%cerii. tim$uri frumoase, $e #remuri* Tre'uie s% fie f%r% nici un defect, (icea* =i #in tocmai de acolo. S$ania, <i'raltar, Mediterana, Ee#antul* E%(ile )niruite $e c1ei, la Jaffa, un ti$ care le trece )n re"istru, marinari )n salo$ete murdare, le )ncarc%* Uite/l i $e cum/)l/c1eam%, iese acum* Ce mai face-i: Nu m% #ede* Unul $e care/l tii doar c&t s%/l salu-i, un ti$ cam $licticos* 6in s$ate, $arc%/i c%$itanul %la nor#e"ian* M% )ntre' dac/am s%/l )nt&lnesc ast%(i* 0 stro$itoare* Ca s% st&rneasc% $loaia* 5recum )n cer aa i $e $%m&nt* Un nor )nce$u s% aco$ere soarele, cu totul, $e )ncetul, cu totul* Cenuiu* 6e$arte* Nu, nu aa* 0 -ar% "ola%, $ustiu arid* Eac #ulcanic, marea moart%K nici un $ete, f%r% ier'uri, ad&ncit% )n $%m&nt* Nici un #&nt s%/i st&rneasc% #alurile, metal cenuiu, a$e )nce-oate, otr%#ite* 5loaia de $ucioas%, i/au s$us, c%(&nd $este ei. cet%-ile din c&m$ie. Sodoma, <omora, Edom* Toate, nume moarte* 0 mare moart% )ntr/o -ar% moart%, cenuie, '%tr&n%* %tr&n% acum* A n%scut cea mai #ec1e stir$e, cea dint&i* 0 '%tr&n% )nco#oiat% tra#ers% dins$re Cassidy, str&n"&nd )n m&n% "&tul unei sticle* 0amenii cei mai '%tr&ni* Au r%t%cit de$arte de$arte $e )ntre" $%m&ntul, ca$ti#itate du$% ca$ti#itate, )nmul-indu/se, murind, n%sc&ndu/se $retutindeni* =i acuma uite cum (ace mort $%m&ntul acesta* Acum nu mai $oate s% nasc%* MortK ale unei '%tr&ne, mitra cenuie )ntru ad&ncuri alunec&nd a lumii* 6e(olare* 0 oroare cenuie )i 'ra(d% )ntre" tru$ul* 4m$%turind foaia )n 'u(unar o lu% $e strada Eccles, "r%'indu/se c%tre cas%* Uleiuri reci )i alunecau $rin #ine, )n"1e&ndu/i s&n"ele. '%tr&neea atern&ndu/i $e tru$ o crust%, o mantie de sare* Ei, acum sunt aici* 6iminea-a )-i o$tete ima"ini ur&cioase* M/am sculat cu dosul )n sus* Tre'uie s% m/a$uc iar de e9erci-iile alea din SandoD* 4n ,os $e m&ini* Case de c%r%mid% cafenii, 'u'uroase* Num%rul o$t )nc% nu s/a )nc1iriat* 6e ce oare: Valoarea locati#% e doar de dou%(eci i o$t* Adresa-i/#% la ToDers, atters'y, Nort1, Mac/Art1ur. fereastra salonului toat% numai afie* 5lasture $e un oc1i 'olna#* S% sim-i a'urul 'l&nd al ceaiului,

fumul din crati-%, untul s&s&ind* Mai a$roa$e de carnea ei 'o"at%, cald% )nc% din $at* 6a, da* <r%'it%, lumina de soare cald% re#%rs&ndu/se )n fu"% dins$re er!eley Road, ra$id%* 4n sandale )n"uste, $e c%rarea $e care tot ea o lumina* Alear"%, alear"%, s% m% )nt&m$ine, o fat% cu $%rul de aur )n #&nt* 6ou% scrisori i o carte $otal% $e ,os )n 1ol* Se o$ri s% le ridice* 6oamnei Marion loom* Inima lui "r%'it% )ncetini deodat%* Scris ener"ic* 6oamna Marion <7* / 5oldy3 Intr&nd )n dormitor )i )nc1ise $e ,um%tate oc1ii i )nainta $rin amur"ul cald, "al'en, c%tre ca$ul ei ('urlit* / 5entru cine sunt scrisorile: Ee $ri#i* Mullin"an* Milly* / 0 scrisoare $entru mine de la Milly, s$use cu "ri,%, i o carte $otal% $entru tine* =i ai i o scrisoare* 6e$use cartea $otal% i scrisoarea $e $%tura )m$letit% l&n"% cur'a $e care o formau "enunc1ii ei* / Vrei s%/-i ridic trans$erantul: Ridic% trans$erantul, tr%"&ndu/l uor, tre$tat, #%(u cu coada oc1ilor cum ea arunc% o $ri#ire asu$ra scrisorii i o )ndes% a$oi su' $ern%* / A,un"e at&t: )ntre'% )ntorc&ndu/se s$re ea* Ea )i citea cartea $otal%, s$ri,inindu/se )ntr/un cot* / A $rimit lucrurile, s$use* Ate$t% $&n% ce ea l%s% cartea $otal% la o $arte i se l%s% s% alunece iar%i )ncol%cit% )n $at cu un sus$in mul-umit, / <r%'ete/te cu ceaiul %la, s$use ea* M/am uscat toat%* / ;ier'e ceainicul, s$use el* 6ar mai )nt&r(ie s% eli'ere(e scaunul. fusta ei )n dun"i, len,eria mototolit%, murdar%K le ridic% $e toate )n 'ra-e i le l%s% la $icioarele $atului* 5e c&nd co'ora s$re 'uc%t%rie, ea stri"% du$% el. / 5oldy: / Ce/i: / S% o$%reti ceainicul mic* ;ier'ea, 'inc&n-elesK o $an% de a'ur se ridica din ciocul ceainicului* 0$%ri i cl%ti ceainicul mic i $use )n%untru $atru lin"uri-e $line de ceai, )nclin&nd a$oi ceainicul mare s% lase a$a s% cur"% dincoace* E%s&ndu/l s% se lim$e(easc%, d%du la o $arte ceainicul mare i ae(% ti"aia direct $e c%r'unii )nroi-i $ri#ind cum alunec% )n%untru i se to$ete 'ucata de unt* 5e c&nd desf%cea $ac1e-elul cu rinic1iul $isica se )m$in"ea )n el, mieun&nd )nfometat%* 6ac%/i dai $rea mult% carne, nu mai $rinde oareci* Se (ice c% nici nu m%n&nc% deloc carne de $orc* Cuer* 5oftim* E%s% 1&rtia murdar% de s&n"e s% cad% $&n% la ea i de$use rinic1iul )n sosul "ros de unt to$it, sf&r&itor* 5i$er acuma, )l $res%r% $rintre de"ete, )n cerc, sco&nd din $%1%relul de ou% cio'it* 5e urm% )i desc1ise scrisoarea, arunc&nd o $ri#ire $este )ntrea"a fil% i $e #erso* Mersi, un 'asc nouK domnul Co"1lanK $icnic la Eou"1 0DelK un studentK fetele de $e $la,% ale lui la(es oylan* Ceaiul se infu(ase* 4i um$lu i el cecu-a $entru musta-%, imita-ie de ser#iciul CroDn 6er'y, sur&(&nd* 6arul de (iua lui de la Milly* 5rostu-a* C&nd era de cinci ani numai* Nu, stai ni-el. $atru* Eu i/am dat colierul de imita-ie de am'r% $e care i l/a ru$t* 4i $unea sin"ur% )n cutia de scrisori 'uc%-ele de 1&rtie de )m$ac1etat )m$%turite* Surise, turn&nd ceaiul* +, 3ill0 -loom, tu e ti iubita mea. Tu e ti oglinda $n care m uit noaptea $ntreag. 3ai bine c te am pe tine, chiar ,r de o para, Dect pe Cate0 Ceogh cu grdina i mgri'a ei bleaga. S%racul $rofesorul <oodDin, '%tr&nul* <roa(nic ca(* 6ar era un '%tr&nel tare $oliticos* Ce ele"ant, ca $e #remuri, c&nd se/nclina i/o a,uta $e Molly s% co'oare de $e scen%* =i o"lin,oara $e care i/o -inea )n ,o'en* Seara c&nd o #enit Milly cu ea )n salon* I/a uita-i/#% ce/am "%sit )n ,o'enul domnului $rofesor <oodDin3 Ce/am mai r&s cu to-ii* 4i s$unea de $e atunci cu#&ntul se9ul* 6e $e/ atunci era o femeiuc% $e cinste* )nfi$se furculi-a, )n 'ucata de rinic1i i o tr&nti $e $artea cealalt%K $e urm% aran,a ceainicul $e ta#%* Umfl%tura t%#ii (%n"%ni c&nd o ridic% )n m&ini* Era totul $e ta#%: 5&inea cu unt, $atru, (a1%rul,

lin"uri-a, frica* 6a* 0 duse )n sus $e sc%ri, cu de"etul "ros $etrecut $e du$% toarta ceainicului* )m$in"&nd ua cu "enunc1iul intr% cu ta#a )n m&ini i o ae(% $e scaunul de la ca$ul $atului* / Ce/ai mai stat, s$use ea* ;%cu s% sc&r&ie arcurile c&nd se ridic% deodat% )ntr/un cot, s$ri,inindu/se )n $ern%* El )i $ri#ea calm tru$ul masi#, alunec&ndu/i $ri#irea $rintre s&nii mari, moi, at&rn&ndu/i $e su' c%maa de noa$te ca u"erul unei ca$re* C%ldura tru$ului ei $&n% atunci culcuit acolo se )n%l-% )n aer, amestec&ndu/se cu mireasma ceaiului $e care )nce$use s% si/l toarne* Un col- de $lic ru$t se i#ea de du$% $erna mototolit%, )ntorc&ndu/se s% ias%, se o$ri o cli$% s% )ndre$te $%tura* / 6e la cine era scrisoarea: )ntre'%* Scris ener"ic* Marion* / A, de la oylan, s$use ea* Mi/aduce $ro"ramul* / Ce c&ni: / !aci darem P>, cu J* C* 6oyle, s$use ea, i Bechiul cntec dulce al iubirii. u(ele ei $line sur&deau sor'ind ceaiul* 5arfumul %sta las% un miros cam st%tut a doua (i* Cam ca a$a de flori tre(it%* / Ai #rea s%/-i desc1id fereastra $u-in: Ea )i )m$inse )n "ur% o felie de $&ine )ndoit%, )ntre'&nd. / Ea ce or%/i )nmorm&ntarea: / Ea uns$re(ece, cred, )i r%s$unse* N/am #%(ut (iarul )nc%* Urm%rind de"etul ei care ar%ta ce#a ridic% de $e $at un crac al $antalonaului ei cam murdar* Nu: Atunci o ,artier% cenuie )ncol%cit% $e du$% un ciora$. mototolit, cu tal$a lucioas%* / Nu. cartea aia* Un alt ciora$* ;usta* / Tre'uie c/a c%(ut $e ,os, s$use ea* 5i$%i )ncolo i )ncoace* Boglio e non &orreim. M% )ntre' dac% ea/l $ronun-% cum tre'uie. &oglio. Nu/i )n $at* Tre'uie c/a alunecat* Se a$leac% i ridic% cearceaful* Cartea, c%(ut% acolo, (%cea desc1is% l&n"% umfl%tura cu desene $ortocalii a oalei de noa$te* / 6%/ncoace, s$use ea* I/am $us un semn* E/un cu#&nt aici de care am #rut s% te )ntre' ce/ nseamn%* Sor'i o )n"1i-itur% din ceaca $e care o -inea de toart% i, du$% ce/i terse "ri,ulie #&rful de"etelor de $%tur% )nce$u s% caute $rin te9t cu acul de ca$ $&n% a,unse la cu#&ntul c%utat* / M% tu/n/$e ce: )ntre'% el* / Aici, s$use ea* Ce/nseamn% asta: P8 Se a$leca s% citeasc% $e su' un"1ia ei frumos lustruit%* / Metem$si1o(%: / 6a* Cine/i %sta i ce #rea: / Metem$si1o(%, s$use el )ncrunt&ndu/se* E/un cu#&nt "recK din "recete* Asta )nseamn% transmi"rarea sufletelor* / Ei, $e dracu8, s$use ea* Vor'ete l%muritK s% te/n-elea"% omul* El sur&se, $ri#ind dintr/o $arte s$re oc1ii ei ironici* Aceiai oc1i tineri* 5rima noa$te du$% s$ectacolul cu ta'louri mic%toare* Ea 6ol$1in8s arn* ;run(%ri filele $%tate* 2aib08 3ndria circului. Ia te uit%* 0 $o(%* Un italian )ncruntat, cu 'iciuca )n m&n%* Asta de aici tre'uie s% fie Ru'y m&ndria )ntins% $e ,os "oal%* Cu cearaful du/ne $e noi s$re lumin%* F* 3onstruosul 3a,tei conteni $n s,rit i cu un ultim blestem $ i $mpinse &ictima ct colo. Astea toate/s cu acte de cru(ime* Ca nite animale do$ate* Tra$e(ele, la circul +en"ler* Nici nu mai $uteam s% m% uit* Toat% lumea in&ndu/i r%suflarea* Voi fr&n"ei/#% "&turile, c% noi o s% ne ru$em coastele de at&ta r&s* ;amilii )ntre"i* 6e mici le/au de$rins oasele, aa ca s% se metem$s1i1o(e(e* C% adic% tr%im du$% moarte* Sufletul nostru* C% sufletul omului, du$% ce moare* Sufletul lui 6i"nam** / Ai terminat/o: o )ntre'%* / 6a, s$use ea* N/are nimic $orcos* Adic%, ea l/a iu'it tot $e $rimul toat% #remea: / Eu n/am citit/o* Vrei alta: / 6a* Ia una de 5aul de 2oc!* Are nume frumos* 4i mai turn% o ceac% de ceai, urm%rind dintr/o $arte cum cur"e lic1idul* Tre'uie s% $relun"esc termenul la cartea aceea de la 'i'liotec% din strada Ca$elei* Altfel au s%/i

scrie lui 2earney care a "arantat $entru mine* Rc&ncarnareK %sta/i cu#&ntul* / Unii oameni cred, s$use, c% mai continu%m s% tr%im )n alt tru$ i du$% moarte, c% am mai tr%it i )nainte* Asta se c1eam% rc&ncarnare* C% am mai tr%it )nainte, $e $%m&nt, acum mii de ani, sau $e #reo alt% $lanet%* C%, adic%, am uitat totul* Unii s$un c%/i mai aduc aminte de #ie-ile lor trecute* ;rica se )ncol%cea )n s$irale tremur%toare )n ceaiul ei* Mai 'ine s% o fac s%/i aduc% aminte de cu#&ntul %sta. metem$si1o(%* Un e9em$lu mai de"ra'%* Un e9em$lu* %calda nim,elor de deasu$ra $atului* 0ferit%, odat% cu num%rul de 5ati, de 2hoto -its) s$lendid% ca$odo$er% artistic% )n culorile reale, artistice* Ceaiul )nainte de a/i turna la$tele* Seam%n% $u-in cu ea c&nd )i las% $%rul $e umeri. mai (#elt%* Trei ilin"i i ase $ence am dat $e ram%* Ea (icea c% face frumos deasu$ra $atului* Nimfe "oale. <recia. i, de e9em$lu, to-i oamenii care au tr%it atunci* R%sfoi cartea* / Metem$si1o(%, s$use, este cum )i s$uneau "recii #ec1i* Ei credeau c% te $o-i sc1im'a )ntr/un animal, sau un co$ac, de $ild%* ;%$turile acelea $e care ei le numeau nimfe, de e9em$lu* Ein"uri-a cu care ea amesteca (a1%rul se o$ri* 5ri#ea cu oc1ii mari dre$t )n fa-a ei, in1al&nd $rin n%rile ei arcuite* / Miroase a ars, s$use ea* Ai l%sat ce#a $e foc: / Rinic1iul3 stri"% el deodat%* )i for-% re$ede cartea )n 'u(unarul de la $ie$t i, lo#indu/se la de"etele de la $icioare de comoda cio'it%, se "r%'i s$re locul de unde #enea mirosul, co'or&nd )n "ra'% sc%rile, cu mic%ri de 'ar(% s$eriat%* Un fum acru &nea cu i('ucniri m&nioase dintr/o $arte a ti"%ii* Strecur&ndu/i din-ii furculi-ei $e su' rinic1i )i des$rinse i/i )ntoarse $e s$ate* Numai $u-in s/a ars* 4l mut% din ti"aie $e o farfurie i l%s% a$oi sosul cafeniu, r%rit, s% $icure deasu$ra* Acum o ceac% de ceai* Se ae(%, t%ie i unse cu unt o felie de $&ine* Cur%-% carnea ars% i o arunc% $isicii* 5e urm% )i ridic% furculi-a $lin% la "ur%, mestec&nd cu discern%m&nt carnea elastic%, "ustoas%* Tocmai 'ine f%cut* 0 )n"1i-itur% de ceai* A$oi )i t%ie $%tr%-ele de $&ine, muie unul din ele )n sos i i/l '%"a )n "ur%* Ce scria ea acolo de/un student i des$re un $icnic: )m$%turi scrisoarea al%turi, citind/o )ncet $e m%sur% ce mesteca, muind un alt $%trat de $&ine )n sos i ridic&ndui/l s$re "ur%* 6ra"% 5a$ii, )-i mul-umesc mult de tot $entru frumosul dar de (iua mea* Mi se $otri#ete de minune* Toat% lumea s$une c% sunt cea mai frumoas% cu 'ascul %sta nou* Am $rimit i cutia s$lendid% cu ciocolat% cu crem% de la m%mica i/i scriu i ei* Sunt foarte 'une* M% lanse( acuma )n lumea foto"rafiei* 6omnul Co"1lan mi/a f%cut una nemai$omenit% i 6oamna #i/o trimite c&nd o de#elo$ea(%* Am f%cut o "r%mad% de )ncas%ri ieri* A fost o (i frumoas% i toate femeile cu $icioare "roase erau )n $%r* Euni mer"em la Eour"1 0Del cu nite $rieteni s% im$ro#i(%m un $icnic* 6ra"ostea mea lu8 m%mica i $entru tine un $u$ic uite/aa mare i multe mul-umiri* 4i aud cum c&nt% la $ian ,os* Are s% fie un concert la <re#ille Arms s&m'%t%* E/un student t&n%r care #ine aici c&teodat%, seara, annon )l c1eam%, #eriorii lui sau aa ce#a sunt -i$i serioi i el c&nt% c&ntecul lui oylan ?c&t $e/aci s% scriu la(es oylan@ des$re fetele alea frumoase de $e $la,%* S$une/i i lui salut%ri de la Milly 5rostu-a* Acum tre'uie s% )nc1ei cu toat% dra"ostea* ;iica matale care te iu'ete, MIEER M 5*S* Iart%/m% c% scriu aa $rost da m% "r%'esc tare* ai* M* Cincis$re(ece ani ieri* Curios, i era i data de cincis$re(ece* 5rima (i de natere $e care i/o s%r'%torete c&nd nu/i acas%* Se$ara-ie* 6es$%r-ire* Mi/amintesc de diminea-a aceea de #ar% c&nd s/ a n%scut ea, cum am dat fu"a s/o scol $e doamna T1ornton de $e strada 6en(ille* Sim$atic% '%tr&nic%* 0 "r%mad% de 'e'elui tre'uie s% fi adus $e lume* Ea a tiut de la )nce$ut c% micu-ul Rudy s%racul n/are s% tr%iasc%* Ei, 'un e 6umne(eu, domnule* A tiut de la )nce$ut* Ar fi a#ut acuma uns$re(ece ani dac% tr%ia* ;a-a lui a'sent%, f%r% "&nduri* $ri#ea cu mil% la $ost/scri$tum* Iart%/m% c% scriu aa $rost* M% "r%'esc tare* C&nt% la $ian ,os* Iese i ea din "%oace* Ce m/am certat cu ea la cafeneaua UE $e c1estia cu 'r%-ara* N/a #rut s%/i mai m%n&nce $r%,iturile i nici s% mai stea de #or'% sau s% se uite la mine* =ireat%* Muie alte $%tr%-ele de $&ine )n sos i )i m&nc%, 'ucat% cu 'ucat%, rinic1iul* 6ou%s$re(ece ilin"i i ase $ence $e s%$t%m&n%* Nu/i mult* 6ar, totui, ar fi $utut s% nimereasc% i

mai r%u* 5e/o scen% de music/1all* Un student t&n%r* Sor'i o )n"1i-itur% de ceai, acuma se mai r%cise, s%/i treac% rinic1iul* 5e urm% mai citi iar%i scrisoareaK de dou% ori* Eas%, e 'ineK tia ea cum s%/i ai'% "ri,% de interesele ei* 6ar dac% nu: Nu, nu s/a )nt&m$lat nimic* Si"ur c% s/ar $utea* S% ate$t%m )n orice ca( )nt&i s% se )nt&m$le* 0 s%l'%ticiune mic%* 5icioarele ei (#elte urc&nd )n fu"% tre$tele* Cum i/o fi norocul* Se coace acum* Coc1et%K foarte* Surise cu afec-iune emo-ionat% s$re fereastra 'uc%t%riei* Ciua c&nd am $rins/o $e strad% cum se ciu$ea de o'ra,i s% i/i fac% roii* Cam anemic%* I/am dat $rea mult% #reme la$te* Ciua aceea $e Erm7s Cing $e du$% insula 2is1* Cada aia 'lestemat% care lua a$%* Nu i/a fost fric% deloc* asmaua ei al'%strie flutur&ndu/i )n #&nt, cu $%rul* "u gropi'e-n obr(ori i zulu,i u ori Ame'e ti cnd o pri&e ti. ;etele de $e $la,%PH* 5licul ru$t* Cu m&inile )nfundate )n 'u(unarele $antalonilor, ca un 'ir,ar )n (iua lui li'er%, i c&nt&nd* 5rietenul familiei* Ame-%ti, cum $ronun-% el* 6e'arcaderul cu lam$ioane, seara de #ar%, orc1estra* #etele acelea, (etelele cele, #rumoasele de pe pla(ele mele. =i Milly, i ea* 5u$icuri co$il%retiK $rimele* Acum, de$arte s/au dus demult* 6oamna Marion* Citete acuma, r%sturnat% $e s$ate, num%r&ndu/i 'uclele du$% de"ete, )m$letindu/i/le* Un re"ret molatec, calm, )i aluneca $e ira s$in%rii, tot mai $ronun-at* Are s% se )nt&m$le, da* S%/ m$iedic asta* N/are rostK nu m% $ot mica de aici* u(e dulci uoare de fecioar%* =i are s% se )nt&m$le* Sim-ea ca o str&n"ere de inim% cu$rin(&ndu/l* Inutil s% mai )ncerc acum* u(e s%rut&nd, s%rut&nd s%rutare* u(e $line li$icioase de femeie* Mai 'ine c%/i ea acoloK de$arte* S% ai'% o ocu$a-ie, )i dorea un c&ine s%/i um$le tim$ul* Ar $utea da o fu"% $&n% acolo* 6e (iua li'er% la )nce$utul lui au"ust, numai doi ilin"i i ase $ence, dus i )ntors* Mai sunt ase s%$t%m&ni, oricum* S/ar $utea s% fac rost de un $ermis de $res%* Sau $rin M8Coy* 5isica, du$% ce/i s$%lase toat% 'l%ni-a, se )ntoarse la 1&rtia $%tat% de s&n"e, o mirosi i se )ndre$t% m&ndr% s$re u%* Mai $ri#i )nd%r%t s$re el, mieun&nd* Vrea afar%* Sta i/atea$t% )n fa-a uii, mai de#reme sau mai t&r(iu, c&nd#a, tot are s% se desc1id%* Eas/o s/ate$te* E cam a"itat%* Ele sunt electrice* E/o furtun% )n aer* =i se s$%la i du$% urec1e cu s$atele s$re foc* Se sim-ea "reoi, $linK $e urm% o destindere )nceat% )n stomac* Se ridic% )n $icioare desc1eindu/se la cureaua de la $antaloni* 5isica mieuna s$re el* / Miau3 )i s$use dre$t r%s$uns* Atea$t% $&n% sunt "ata* <reutateK #ine o (i c%lduroas%* 5arc% mi/e lene s/o mai iau )n sus $e sc%ri $&n% $e $alier* Un (iar* 4i $l%cea s% citeasc%, $e scaun* S$er c% nu #ine dracului #reun do'itoc s%/mi 'at% la u% tocmai c&nd* )n sertarul mesei "%si un num%r #ec1i din Tilbits. =i/l )m$%turi la su'suoar%, merse s$re u%, o desc1ise* 5isica urc% )n salturi scurte, moi* A, asta #oia, s% se duc% sus, s% se culcueasc% )n $at* Ascult&nd, au(i #ocea ei. / +aide, #ino* $isicu-%* Vino/ncoace* Iei )n "r%din% $e ua din s$ate. se o$ri s% asculte s$re "r%dina de al%turi* Nici un sunet* 5oate at&rn% rufele la uscat* ;ata era )n "r%din%* ;rumoas% diminea-%* Se a$lec% s% $ri#easc% un fir su'-ire de i(m% crescut $e l&n"% (id* S% fac un $a#ilion de #ar% aici* Ml%di-e roii* Ieder% de Vir"inia* Tre'uie $use )n"r%%minte $este tot, e $%m&nt $rost* Un strat de sulf* 5%m&nturile astea f%r% '%le"ar* Resturi i de la 'uc%t%rie* EutK ce mai e i asta: <%inile din curtea de al%turi. "%ina-ul de la ele e foarte 'un de )n"r%%m&nt* 6ar cel mai 'un e de la #ite, mai ales c&nd le 1r%neti cu semin-e de/astea uleioase* Un fel de $ast% de '%le"ar* Cel mai 'un s% cure-i m%nuile fine de $iele, de dam%* Murd%ria cur%-%* =i cenua* S/ar $utea recondi-iona toat% curtea* 4n col-ul de acolo ma(%re #erde* E%$tuci* A a#ea )ntotdeauna #erde-uri $roas$ete* <r%dinile au i de(a#anta,e totui* Al'ina sau #ies$ea aia, ce/o fi fost, atunci )n lunea Rusaliilor* Mer"ea mai de$arte* A $ro$os, unde mi/o fi $%l%ria: Tre'uie c/a $us/o la loc )n cuier* Sau o fi c%(ut $e ,os* Nostim, nu/mi aduc deloc aminte* Cuierul era $rea $lin* 5atru um'rele, 1aina ei de $loaie* S% m% duc s% iau scrisorile* Clo$o-elul de la u% acolo la 6ra"o* Ce )nt&m$lare, tocmai acuma s% m% "&ndesc la* 5%rul castaniu dat cu 'riantin% $e deasu$ra "ulerului* Tocmai se s$%lase i/ i f%cuse $%rul* M% "&ndesc dac/a a#ea tim$ de/o 'aie )n diminea-a asta* Strada Tara* Ti$ul de la

cas% de acolo, l/a a,utat s% e#ade(e $e James Ste$1ens cic%* 08 rien* Ce #oce ad&nc% are i 6lu"ac( %sta* A"enda cum )i s$unea: Uite domnioric%* Un entu(iast )m$inse cu $iciorul ua leam$%t% a $ri#ateiCM* S% am "ri,% s% nu/mi murd%resc $antalonii %tia $entru )nmorm&ntare* Intr%, $lec&ndu/i ca$ul su' uorul scund* E%s&nd ua )ntredesc1is%, )n du1oarea de #ar nestins i $&n(e de $%ian,en st%tute )i desf%cu 'retelele* 4nainte de a se ae(a, $ri#i $rintr/o cr%$%tur% la fereastra casei de al%turi* Re"ele era )n c%mara #isterieiPJ* Nimeni* Ae(at $e scaunul "%urit )i desf%cu (iarul )ntorc&nd foile $este "enunc1ii de("oli-i* Ce#a nou, i mai uor* Nici o "ra'%* S% mai -in ni-el* 5o#estirea noastr% cu $remiu* !o&itura de teatru a lui 3atcham. Scris% de domnul 51ili$ eaufoy, clu'ul 5lay"oer, Eondra* 0norariul de o "uinee $e coloan% a fost ac1itat autorului* Trei i ,um%tate* Trei lire i o treime* Trei lire treis$re(ece ilin"i i ase $ence* Citea linitit, mai in&ndu/se )nc%, )nt&i $rima coloan%, a$oi )nce$&nd s%/i dea drumul, o )nce$u $e a doua* Cam $e la ,um%tate, sim-ind cum )i cedea(% ultima re(isten-%, )i l%s% intestinul s% i se deerte uor, citind mai de$arte, citind )nc%, r%'d%tor, consti$a-ia aceea uoar% de ieri mi/a trecut de tot* S$er c% nu/i $rea mare s%/mi desc1id% 1emoroi(ii iar* Nu, tocmai c&t tre'uie* Aa* A13 S -i$at o ta'let% de cascara sa"rada* Via-a ar $utea fi aa de* Nu c% l/ar fi emo-ionat cine tie ce dar era cur%-ic% i $roas$%t%* tia ti$%resc c1iar orice acum* Un anotim$ mort* Citea mai de$arte, ae(at calm )n mirosul care se ridica din el )nsui* Curat%, si"ur* 3atcham se mai gndete deseori la lo&itura de maestru prin care a ctigat-o $e &r(itoarea cu rsul ,rumos care acum. HL )nce$e i se sf&rete moral* 3in $n mna. =mec1er* 4i arunc% $ri#irile )nd%r%t $este cele citite i, sim-ind cum )i cur"e linitit a$a, )l in#idie cu 'un%#oin-% $e domnul eaufoy care/o scrisese i $rimise onorariul de trei lire treis$re(ece ilin"i i ase $ence* A $utea s% scriu i eu o sc1i-%* 6e domnul i doamna E*M* loom* S% n%scocesc o $o#estioar% des$re un $ro#er' care: 5e #remea c&nd )ncercam s%/mi note( $e manet% ce s$unea ea c&nd se )m'r%ca* Nu/mi $lace s% ne )m'r%c%m deodat%* M/am ciu$it c&nd m/am '%r'ierit* 4i muca 'u(a de ,os c&nd )i $otri#ea co$ca la fust%* 0 cronometram, J,7F* Bi/a dat 'anii Ro'erts: J,>L* <reta Conroy cu ce era )m'r%cat%: J,>M* Ce mi/o fi #enit s%/mi cum$%r $eria asta: J,>O* M/am umflat du$% #ar(a aia* Un fir de $raf $e $ielea "1etei ei* ;elul cum )i freca, $e r&nd, re$ede, #&rful $antofului de c%lc&iul ciora$ului* 6iminea-a du$% 'alul de la 'a(ar c&nd orc1estra lui May a c&ntat dansul orelor de 5onc1ielli* Cum s% e9$lici ceasurile acelea de diminea-%, amia(a $e urm% seara l%s&ndu/se, $e urm% orele de noa$te* Cum se s$al% ea $e din-i* Asta a fost $rima noa$te* Ca$ul, c&nd dansea(%* Cla$ele e#antaiului ciocnindu/se una de alta* oylan %sta o fi om )nst%rit: Are 'ani* 6e ce: Am '%"at de seam% c% res$ira-ia )i miroase frumos c&nd dansea(%* N/are rost s% fredone(e atunci* Vreo alu(ie* Ciudat% mu(ic% a#eau asear%* 0"linda era )n um'r%* 4i freca o"lin,oara re$ede de ,ac1eta de l&n% deasu$ra sinului ei mare* Se uita )n ea* Einii tremurate )n oc1ii ei* 5arc% totui nu se $otri#ete* Ceasuri de sear%, fetele )n #oaluri cenuii* 5e urm% ceasurile de noa$te ne"re, cu $umnale i m%ti $este oc1i* 0 idee $oetic%, trandafiriu, $e urm% auriu, $e urm% cenuiu, $e urm% ne"ru* =i e e9act ca )n #ia-%* Ciua, $e urm% noa$tea* Ru$se ,um%tate din $o#estirea cu $remiu i se terse cu ea* 5e urm% )i trase )n sus $antalonii, )i $rinse 'retelele i se )nc1eie* Trase de ua leam$%t% a $ri#atei i iei din semi)ntuneric la aer curat* 4n lumina #ie, uurat i lim$e(it la tru$, )i e9amina cu "ri,% $antalonii ne"ri, manetele, "enunc1ii, umfl%turile din dre$tul "enunc1ilor* Ea ce or% e )nmorm&ntarea: S% #%d )n (iar* Un scr&net i un #&,&it )ntunecos )n #%(du1, deasu$ra* Clo$otele de la 'iserica Sf&ntul <1eor"1e* %teau oraK dan"%t fieros, $uternic, )ntunecos* <eiho! <eiho! <eiho! <eiho! <eiho! <eiho! ;%r% un sfert* =i uite, iarK dan"%tul mai tare, urm&ndu/i $rin aer, al treilea* S%racul 6i"nam3 Trec&ndH7 $rin fa-a camioanelor $e c1eiul sir Jo1n Ro"erson, domnul Eeo$old loom )nainta so'ru, $e l&n"% aleea Gindmill, $e l&n"% Eeas!, teascul de semin-e de )n, $e l&n"% oficiul $otal tele"rafic* A fi $utut s%/i dau i adresa asta* =i $rin fa-a casei de a,utor a marinarilor* Se a'%tu de la ("omotele matinale ale c1eiului i o $orni $e strada Eime* 5e l&n"% locuin-ele ieftine rady, un ucenic de la t%'%c%rie tr&nd%#ea, cu "%leata de deeuri $rins% de 'ra-, fum&nd dintr/o -i"ar% $e care o mesteca )ntre din-i* 0 feti-% ce#a mai mic% i cu o ec(em% $e frunte )l oc1ea, fr%m&nt&ndu/i nelinitit% )n m&ini un cerc str&m' de 'utoi* S$une/i c% dac% mai fumea(% nu mai crete* Ei, las%/l )n

$ace* Ea urma urmei #ia-a nu/i nici $entru el c1iar aa uoar%3 St% i/atea$t% $rin fa-a c&rciumilor s%/l duc% $e taic%/su acas%* +ai acas% la mama, tat%* E/o or% moart%K nici nu sunt $rea mul-i $e aici* Tra#ers% strada ToDn/send, trecu de fa-ada )ncruntat% a s%lii et1el* El, da i casa luiK Ale$1* et1* =i $e l&n"% Nic1ols, cu $om$ele fune're* Ea uns$re(ece* Mai e #reme* 5arie( c% 2elle1er, Corny, a $us m&na $e )nmorm&ntare $entru 08Neil* C&nta cu oc1ii )nc1ii* Corney* Am )nt&lnit/o odat% )n $arc* 5e )ntuneric* Ce mai c1estie* Turn%toare $entru $olitie* Cum i/a mai dat numele i adresa, c&t ai (ice $ete* Si"ur c% i/a suflat/o )nmorm&ntarea* 4l )n"roa$% c&t mai ieftin )n ce/o da 6umne(eu* =i cu tara/rara tara/rara* Ea aleea Gestland se o$ri )n fa-a #itrinei de la el/fast i 0riental Tea Com$any i citi inscri$-iile de $e $ac1e-elele de 1&rtie "roas%, lucioas%. calitate de lu9, calitatea )nt&i, ceai de familie* Cam cald* Ceai* Tre'uie s%/i cer lui Tom 2ernan* 6ar nu $ot s%/i s$un aa ce#a la o )nmorm&ntare* 4n #reme ce oc1ii )i citeau )nc%, docili, )i scoase $%l%ria in1al&ndu/i linitit mirosul de ulei de $%r i )i trecu m&na drea$t% cu o "ra-ie )nceat% $este frunte i $%r* ;oarte cald, diminea-a asta* 5e su' $leoa$ele co'or&te lene oc1ii )i c%(ur% $e funda micu-% a 'en(ii de $iele )n%untrul $%l%riei de lu9* Acolo c1iar* M&na drea$t% )i $%trunse )n cu$a desc1is% a $%l%riei* 6e"etele )i "%sir% re$ede un cartona su' 'anda de $iele i/l transferar% )n 'u(unarul de la #est%* Ce cald* M&na drea$t% )i trecu )nc% o dat%, mai )ncet, $este 'anda de $iele. calitate de lu9, din cele mai 'une soiuri de Ceylon* E9tremul 0rient* ;rumoase locuri tre'uie s% fie. "r%dinile de $aradis ale lumii, frun(e uriae, lenee, $e care s% $luteti )n #oie, cactui, $a,iti cu flori, liane er$uitoare, 4i se s$une* M% )ntre', c1iar aa o fi* To-i cin"ale(ii %tia, tol%ni-i la soare, o duc tot )ntr/un dolce ,ar niente. Nici nu ridic% un de"et c&t e (iua de lun"%* 6orm ase luni $e an* 5rea cald i ca s% se mai certe )ntre ei* Influen-a climatului* Eetar"ie* ;lori ale lene#iei* Se 1r%nesc mai mult cu aer* A(oturi* Soarele din "r%dina 'otanic%* 5lante sensi'ile* Eotui* 5etalele $rea o'osite ca s% mai* oala somnului $lutete )n aer* 5%eti $e $etale de trandafiri* 4nc1i$uie/-i, s% mai m%n&nci cior'% de 'urt% sau fri$tur%* 6e unde era %la $e care l/am #%(ut )n $o(% nu tiu unde* A, $e marea moart%, $lutind $e s$ate, i citea o carte, cu um'relu-a de soare desc1is%* Nici n/ai $utea s% te dai la fund, c1iar dac% ai )ncerca, aa e de dens% de sare* 6in cau(% c% "reutatea a$ei, nu, "reutatea tru$ului )n a$% este e"al% cu "reutatea* Sau e #olumul e"al cu "reutatea: E/o le"e, ce#a )n "enul acesta* Vance, s$ectrul solar cum )i s$uneam, la liceu, cum mai trosnea din de"ete c&nd )i -inea lec-ia* Materie $entru cole"iu* Ce mai cole"iu* Ce e "reutatea cu ade#%rat c&nd s$ui "reutate: Trei(eci i dou% de $icioare $e secund%, $er secund%* Ee"ea c%derii cor$urilor. $er secund%, $er secund%* Toate cad $e $%m&nt* 5%m&ntul* E for-a "ra#it%-ii $%m&ntului asta e "reutatea* Se )ntoarse i tra#ers% cu $as s$rinten drumul* Cum mer"ea ea, cu c&rnaii )n m&n%: Cam aa* Mer"&nd )nainte, scoase #reeman-ul )m$%turit din 'u(unarul dintr/o $arte, )l desf%cu, )l str&nse )n sul $e sensul lun"imii i )nce$u s% se lo#easc% la fiecare $as s%lt%re- $e cracul $antalonului* Cu aer ne"li,ent. am trecut doar s% #%d* 5er secund%, $er secund%* 5er secund%, la fiecare secund% )nseamn%* 6e $e trotuar arunc% o $ri#ire a"er% $rin ua oficiului $otal* 5rea t&r(iu $entru cutia de scrisori* Se de$un )n%untru* Nimeni* 4n%untru* 4ntinse cartonaul $rin "1ieul cu "rila,* / Sunt scrisori $entru mine: )ntre'%* )n tim$ ce func-ionara c%uta )ntr/o 'o9%, $ri#i la afiul $entru recrut%ri care e91i'a solda-i din toate armele, )n uniforme de $arad%K i/i ridic% #&rful sulului s$re n%ri, in1al&nd mirosul de 1&rtie ieftin% $roas$%t ti$%rit%* 5ro'a'il nu mi/a r%s$uns* Am mers $rea de$arte data trecut%* ;unc-ionara )i )ntinse )nd%r%t $rin ferestruica "1ieu/lui cartonaul )m$reun% cu o scrisoare* 4i mul-umi arunc&nd o $ri#ire "r%'it% s$re $licul cu adresa '%tut% la main%* Domnului <enr0 #lo.er $ost restant, oficiul aleea Gestland Eoco 0ricum, mi/a r%s$uns* 4i strecur% cartonaul i scrisoarea )n 'u(unarul 1ainei, trec&nd a$oi iar%i )n re#ist% solda-ii )n straie de $arad%* Unde/o fi acum re"imentul '%tr&nului TDeedy: Reformat din oficiu* Uite. c%ciul% de urs i $an%* Nu, %sta/i "renadier* Manete ascu-ite* Uite/l aici. $ucaii re"ali din 6u'lin* Uniforme roii* 5rea stridente* 5ro'a'il c% din cau(a asta se dau femeile )n #&nt du$% ei* Uniforme* E mai uor s% te )nrole(i, s%/-i faci ser#iciul* Scrisoarea lui Maud <onne, unde s$unea cum )l a"a-% noa$tea $e strada 08ConnellK o ade#%rat% ruine $entru ca$itala noastr% irlande(%* Ciarul lui <riffit1 tot la asta 'ate acuma. armata e $utred% de 'oli #enericeK im$eriul de $este m%ri de $este m%rile 'e-iei* 5ar cam ariera-i mintalK $arc% ar fi )n trans%* 0c1ii dre$t )nainte* ate-i $asul*

Mas%, ras%K $at, lat* tia/s din re"imentul re"elui* Nu l/am #%(ut niciodat% )m'r%cat ca $om$ier sau $oli-ist* Mda, e mason i el* Iei f%r% "ra'% din oficiul $otal i o lu% la drea$ta* Vor'e, ca i cum astea ar re(ol#a ce#a* M&na )i intr% )n 'u(unar i ar%t%torul )i croi drum $e du$% cla$a $licului sf&iindu/l tre$tat, )n eta$e* ;emeilor c1iar c% le $as% de astaK aa ce#a n/am s/o cred niciodat%* 6e"etele )i e9traser% scrisoarea mototolind )n #remea aceasta $licul )n 'u(unar* Se mai a"%-a ce#aK $oate o foto"rafie* 0 'ucl%* Nu* M8Coy* S% sca$ de el re$ede* M% a'ate din drum* Nu $ot s% suf%r s% dea 'u(na omul $este mine tocmai c&nd* / Salut, loom* 4ncotro: / Salut, M8Coy* Nic%ieri )n s$ecial* / Cum te mai -ine andramaua: / ine* =i tu: / 4mi tra" i eu sufletul, s$use M8Coy* Cu oc1ii -int% $e cra#ata i 1ainele ne"re )ntre'% cu #oce ,oas% $lin% de res$ect. / E #reo*** n/ai #reun neca(, s$er: V%d c% eti*** / A, nu, s$use domnul loom* 6i"nam s%racul, tii* 4nmorm&ntarea e a(i* / Aa, si"ur, s%racul de el* C1iar* Ea ce or%: ;oto"rafie nu e* 0 insi"n% $oate* / Ea u*** uns$re(ece, r%s$unse domnul loom* / Tre'uie s% )ncerc s% a,un" i eu, s$use M8Coy* Ea uns$re(ece: Am au(it a(i noa$te de/a'ia* Cine mi/a s$us: +olo1an* 4l tii $e +o$$y: / 4l tiu* 6omnul loom $ri#ea $este drum la tr%sura cu un cal o$rit% )n fa-a uii de la <ros#enor* +amalul tocmai urca #ali(a sus $e im$erial%* Ea r%m%sese locului, ate$t&nd, )n #reme ce '%r'atul, fratele, cine#a care/i sem%na, se c%uta $rin 'u(unare du$% m%run-i* =ic mantoul %sta cu "ulerul r%sfr&nt, c%lduros $entru o (i ca asta, $arc% ar fi o $%tur%* =i $o(a asta, ne"li,ent%, cum st% cu m&inile )n 'u(unarele a$licate* Ca fiin-a aceea, aa de m&ndr%, la meciul de $olo* ;emeile sunt toate de nu le/a,un"i la nas $&n% c&nd nu le/atin"i la coarda sim-itoare* Cine/i frumoas% se i $oart% frumos* Re(er#at% i toat% #remea "ata s% cede(e* 0nora'ila doamn% i rutus este un '%r'at onora'il* Te culci cu ea odat% i i s/a i dus scro'eala* / Eram cu o' 6oran, e/ntr/una din 'e-iile lui care/l a$uc% i cu %la, cum )i s$une, Eyons Cocoul* C1iar aici al%turea, la ConDay eram* 6oran, Eyons, la ConDay* Ea )i ridic% s$re $%r o m&n% )nm%nuat%* =i uite/l i $e +o$$y* Si"ur, cu #inu/n nas* Tr%"&ndu/i )nd%r%t ca$ul i $ri#ind de de$arte $e su' $leoa$ele/i #oalate )i #edea $ielea lucioas% castanie lic%rind )n lumina $uternic%, co(ile )m$letite* Ce lim$ede se #ede totul ast%(i* C&nd e aerul umed #e(i totul $&n% de$arte $ro'a'il* Vor'ind des$re una i alta* M&n% de doamn%* 4n ce $arte se urc%: / =i el (icea. "e trist chestie cu sracul nostru prieten 2add0! "are 2add09 (ic eu* 2add0 Dignam la micul, sracul, (ice el* 5leac% la -ar%K la roadstone, $ro'a'il* Ci(me )nalte, cafenii, cu ireturile at&rn&nd* 5icior frumos* Ce se tot t&nd%lete %la at&t cu m%run-iul: Vede c% m% uit* 5ro'a'il c% e cu oc1ii mereu la $&nd% du$% un %l%lalt* ;rumoas% -inut%* Are dou% cor(i la arcul ei* / Da7 ce9 (ic* "e i s-a $ntmplat9 (ic* M&ndr% de totK 'o"at%K ciora$i de m%tase* / 6a, s$use domnul loom* Se trase la o $arte $u-in mai )ncolo de ca$ul s$oro#%itor al lui M8Coy* / "e i s-a $ntmplat9 (ice* A murit, (ice* =i, $e cu#&ntul meu, i/a i turnat )n $a1ar* 2add0 Dignam9 (ic* Nu/mi #enea s% cred c&nd am au(it* Eram cu el nu mai de$arte de #inerea trecut% sau ,oi era, la Arc* Da, (ice, s-a dus. A murit luni, sracul. ;ii atent3 ;ii atent3 ;ul"urare de m%tase am$l% 'o"at% ciora$i de m%tase numai al'* ;ii atent3 Un tram#ai "reoi sun&ndu/i do"it clo$o-elul se strecur% $rintre ei* Am $ierdut/o* Ea dracu8 cu c&rnu8 %sta care face at&ta ("omot3 Te face s% te sim-i e9clus de la ce#a de soi* 5aradisul i $eri* Totdeauna se )nt&m$l% aa* C1iar )n momentul c&nd* ;ata aia din "an"ul de $e strada Eustace, luni $arc%, a"%&ndu/i la loc ,artiera* 5rietenul ei care/i aco$erea de(#%luirile* Esprit de corps. Ei, la ce s% mai c%ti "ura acum: / 6a, da, s$use domnul loom, cu un sus$in ad&nc, )nc% unul s/a mai dus*

/ Unul dintre cei mai 'uni, s$use M8Coy* Tram#aiul trecu* Tr%sura cu ei )n%untru $orni c%tre $odul Eoo$ Eine cu m&na ei 'o"at )nm%nuat% $e minerul de o-el* Eic%r, lic%rK flac%ra dantelei de la $%l%ria ei )n soareK lic%r, lic* / Ne#asta, 'ine, cred: s$use #ocea sc1im'at% a lui M8Coy* / 0, da, s$use domnul loom* Cum nu se $oate mai 'ine, mul-umesc* 6esf%ur% a"ale sulul (iarului i citi lene. "e e un cmin ,r "arnea-n conser&e 2lumtree9 E nedes&rit. Dar cu ea, un cmin al ,ericirii. / 6oamna mea a c%$%tat tocmai un contract* Ea dre$t #or'ind, nu e nimic sta'ilit )nc%* Iar #rea s% m% ta$e(e de #ali(%* 6ar acuma nu/i mai mer"e* Nu m% mai $rete(, mul-umesc* 6omnul loom )i )ntoarse s$re el oc1ii cu $leoa$e mari, cu o $rietenie deloc "r%'it%* / =i ne#ast%/mea, s$use* Are s% c&nte la o oca(ie foarte ic, la sala Ulster, $e dou%(eci i cinci* / Aa: s$use M8Coy* 4mi $are 'ine c% aud, '%tr&ne* Cine/l or"ani(ea(%: 6oamnei Marion loom* Nu s/a sculat )nc%* Re"ina mai era/n iatacul ei de culcare m&nc&nd $&ine cu* Nici o carte* C%r-i de ,oc )nne"rite r%s$&ndite de/a lun"ul coa$selor ei c&te a$te* 6am% nea"r% i '%r'at 'lond* 5isic% 'l%ni% min"e nea"r%* 5licul ru$t )n f&ie sus* Al iubirii Bechi i dulce "ntec Bine al iubirii &echi... H> / lin fel de turneu, tii cum #ine: s$use "&nditor domnul loom* "ntecul dulce. S/a )nfiin-at un comitet Cointeresare la $rofituri* M8Coy a$ro'% din ca$ tr%"&ndu/se de tufa must%-ii* / Mda, s$use* Asta/i o #este 'un%* Se $re"%tea s% se duc%* / Ei, m% 'ucur s% te #%d )n form%, s$use* Ne mai )nt&lnim noi $e/aici $e teren* / 6a, s$use domnul loom* / S%/-i s$un ce#a, s$use M8Coy* 5oate treci i numele meu la )nmorm&ntare, #rei: A #rea s% #in, dar s/ar $utea s% n/a$uc, )n-ele"i* E/un ca( de )nec la Sandyco#e din care/ar $utea iei ce#a i atunci coronerul i cu mine ar tre'ui s% mer"em $&n% acolo dac% se "%sete cada#rul* Trece tu numele meu dac% eu nu sunt acolo, #rei: / 6a, si"ur, s$use domnul loom )nce$&nd s% se )nde$%rte(e* E/n re"ul%* / un, s$use 'ine dis$us M8Coy* Mersi, '%tr&ne* A #eni, dac% mi/ar fi cu $utin-%* Ei, $a/$a* 6oar at&t, C* 5* M8Coy a,un"e* / Se face* r%s$unse ferm domnul loom* 6e data asta nu m/a mai a#ut cu trucul lui* M% luase re$ede* =i $e de de$arte* Aa mi/ar $lace i mie* E o #ali(% la care -in* 6e $iele* Col-uri du'late, mar"ini )nt%rite, cla$e cu dou% )ncuietori* o' CoDley i/a )m$rumutat/o $e/a lui $entru concertul de la re"atele de la Gic!loD anul trecut i nici n/ a mai au(it de ea din (iua aia i $&n% acum* 6omnul loom, )naint&nd )n $as de $lim'are s$re strada runsDic!, surise* 6oamna mea a c%$%tat tocmai un* 0 so$ran% cu $istrui, i $i-i"%iat%* Cu nasul ca un cu-it* 4n felul ei destul de dr%"u-%, aa, $entru/o c1estie* 6ar n/are #&n%* Tu cu mine, ce tii tu: )n aceeai com'ina-ie, adic%* Se d% 'ine $e l&n"% mine* A$roa$e c%/-i sare -and%ra* Nu e )n stare s%/i dea seama de diferen-%: Mai de"ra'% cred c% e cam dis$us la aa ce#a* Asta mie/mi re$u"n%* M% "&ndeam c%/aici la elfast i/o mai fi #enit )n fire* S$er numai c% e$idemia aia de #%rsat de #&nt de acolo nu se/a"ra#ea(%* 4mi )nc1i$ui c% ea nu s/ar mai l%sa #accinat% )nc% o dat%* Ne#asta ta i ne#asta mea, de* M% )ntre' dac% nu cum#a se -ine du$% mine* 6omnul loom se o$ri la col-, cu oc1ii lunec&ndu/i $este afiele multicolore* Eimonada lui Cantrell i Coc1rane ?aromati(at%@* Soldurile de #ar% la Clery* Nu, a luat/o dre$t* +o$a* 4n seara asta e !eah) doamna and/man 5almer* A #rea s/o mai #%d )n asta* 4n <amlet a ,ucat asear%* 6e"1i(at%/n '%r'at* 5oate c% i el era femeie* 6e ce s/a sinucis 0felia: S%racul tata3 C&t )i $l%cea s% #or'easc% des$re 2ate ateman )n rolul %sta3 A stat afar%, )n fa-% la Adel$1i, la Eondra, o du$% mas% )ntrea"% ate$t&nd s% intre* Asta cu un an )nainte de a m% nate euK )n ai(eci i cinci* =i 5astori la Viena* Cum )i (icea e9act: 6e Mosent1al, nu: Nu* Scena des$re care #or'ea el mereu,

acolo unde '%tr&nul A'ra1am, or', )i recunoate #ocea i/i trece cu de"etele $este fa-%* / Vocea lui Nat1an3 Vocea fiului s%u3 Aud #ocea lui Nat1an care i/a l%sat tat%l s% moar% de durere i de nefericire )n 'ra-ele mele, care i/a $%r%sit casa tat%lui s%u i l/a $%r%sit $e 6umne(eul $%rintelui s%u* ;iecare cu#&nt aici e at&t de ad&nc, Eeo$old* S%racul tata3 S%racul de el3HM )mi $are 'ine c% n/am )ncercat atunci )n camer% s%/l #%d la fa-%* Ciua aceea3 0, 6oamne3 0, 6oamne3 5fu3 E, $oate c% aa a fost mai 'ine $entru el* 6omnul loom d%du col-ul i trecu $rin fa-a cailor care ate$tau cu ca$ul $lecat la sta-ia de tr%suri N/are nici un rost s% te mai "&ndeti la asta* E ora c&nd le $une traista cu o#%(* 6ar mai 'ine nu m/a fi )nt&lnit cu M8Coy %sta* 5e m%sur% ce se a$ro$ia )i au(ea stri#ind 'oa'ele lucioase de o#%( )ntre din-ii lor 'l&nd mestec%tori* 0c1ii lor mari de -a$ )l $ri#eau trec&nd $e l&n"% ei, $rin mirosul dulcea", amestecat cu o#%(, al urinei de cal* Un Eldorado al lor* S%racii de ei, nite nenoroci-i3 Ea dracu8 dac% mai tiu ei ce#a sau le mai $as% de ce#a, cu 'oturile alea lun"i #&r&te )n traistele cu o#%(* Sunt $rea s%tui de toate s% mai i #or'easc%* 6ar, oricum, ei )i au asi"urat% 1rana i tot ce le tre'uie* =i mai sunt i castra-iK uite colo o 'ucat% de "uta$erc% uscat% care le at&rn% )ntre olduri* S/ar $utea s% fie mai ferici-i aa c1iar* 5ar nite animale 'une, s%racii de ei* 6ar ce te mai ener#ea(% c&nd se a$uc% s% nec1e(e* Scoase scrisoarea din 'u(unar i o )m$%turi )n (iarul $e care/l -inea )n m&n%* A $utea c1iar s% dau nas )n nas cu ea aici* 5e str%du-a asta e mai si"ur* Trecu $e l&n"% "1ereta #i(itiilor* Curioas% mai e i #ia-a asta a #i(itiilor, de colo $&n% colo, $e orice #reme, $e oriunde, n/au nici tim$, nici orar ca lumea, nu sunt ei niciodat% de ca$ul lor* Boglio e non. 1-i face i $l%cere s% le mai dai c&te o -i"ar%* Sunt i socia'ili* C&nd trec $e l&n"% tine/i au(i cum fredonea(% c&te o fr&ntur% de c&ntec* 4nce$u i el s% fredone(e* !a ci darem la mano !a la lala la la Intr% $e strada Cum'erland i, )naint&nd c&i#a $ai )nc%, se o$ri la (idul sta-iei, la ad%$ost* Nimeni* C1erestea Meade* &rne aruncate unele $este altele* Ruine i case ieftine* Cu $asul $recaut $%i $este un otron, cu $ietrele uitate $e mar"ine* N/am ('&rcit/o* E&n"% de$o(itul de c1erestea un co$il c1ircit $e #ine, ,uc&nd 'ile, sin"ur, d&nd cu de"etul "ros, la )nt&m$lare* 0 $isic% )n-elea$t%, un fel de sfin9 cli$ind des, $&ndea din $ra"ul ei cald* 5%cat s% le deran,e(i* Mo1ammed i/a t%iat o f&ie din mantie numai ca s% n/o tre(easc%* S/o desc1id* 0dat% ,ucam i eu 'ile c&nd mer"eam la "r%dini-%, la '%'%tia aia* Ei )i $l%ceau $r%,iturelele* 5ensiunea doamnei Ellis* =i domnul: 6esc1ise scrisoarea )n%untrul (iarului* 0 floare* Cred c%/i o* 0 floare "al'en% cu $etalele $resate* Atunci, nu/i su$%rat%: Ce s$une: 6ra"% +enry, Am $rimit ultima ta scrisoare $entru mine i )-i mul-umesc foarte mult $entru ea* 4mi $are tare r%u c% -ie nu -i/a $l%cut ultima mea scrisoare* 6e ce ai mai $us )n $lic tim'rele: Sunt "ro(a# de su$%rat% $e tine* A #rea s% te $ede$sesc $entru asta* Bi/am s$us c% eti un r%ut%cios $entru c% e9$resia aialalt% nu/mi $lace* Te ro" c1iar s%/mi e9$lici ce )nseamn% "luma asta* Ce, nu eti fericit acas% la tine, r%ule mic: Ce n/a da s% $ot face ce#a $entru tine* Te ro", s$une/mi ce "&ndeti tu des$re mine da dre$t/dre$t* 6eseori stau i m% "&ndesc ce nume frumos ai tu* 6ra"ul meu +enry, c&nd ne #edem i noi: M% "&ndesc la tine aa des c% nici n/ai idee* Nu m/am mai sim-it niciodat% atras% aa mult de un '%r'at ca de tine* C1iar c% m% simt $arc% $rost* Te ro" scrie/mi o scrisoare mai lun"% i $o#estete/mi mai multe* Bine minte c% dac% nu #rei am s% te $ede$sesc* Aa c% acum tii ce am s%/-i fac, r%ule, dac% nu/mi scrii* 0, ce dor mi/e s% m% #%d cu tine* +enry dra"ul meu nu/mi mai nesocoti ru"%min-ile $&n% nu/mi $ierd r%'d%rile* Atunci am s%/-i s$un tot/tot* Acuma la re#edere, r%ule mic dra"* M% doare ca$ul aa tare ast%(i i scrie de )ndat% la iu'itoarea ta MART+A 5*S* S$une/mi ce fel de $arfum folosete so-ia ta* Vreau i eu s% tiu* Smulse "ra# floarea din acul )n care era $rins%, )i mirosi a$roa$e totala li$s% de mireasm% i o $use )n 'u(unarul de la inim%* Eim'a,ul florilor* Ee $lace $entru c% nu/l aude nimeni* Sau $oate un 'uc1et otr%#it s%/l omoare* 5e urm%, mer"&nd )ncet mai de$arte, citi iar%i scrisoarea, murmur&nd ici i colo c&te un cu#&nt* Su$%rat% tuli$% $e tine dra"ul meu floare '%r'at% )-i $ede$sesc cactusul dac% nu te ro" s%rmanele nu/m%/uita ce dor mi/e #iolete $entru trandafiri dra"i c&nd i noi cur&nd anemone ne #edem i noi toat% re"ina no$-ii r%ule so-ia $arfumul Mart1ei* Citind/o $&n% la ca$%t o

scoase din (iar i i/o $use la loc )n 'u(unarul de la 1ain%* 0 'ucurie $alid% )i )ntredesc1ise 'u(ele* S/a sc1im'at de la $rima scrisoare* M% )ntre' dac/o fi scris/o ea sin"ur%* ;ace $e indi"nataK o fat% de familie 'un% ca mine, o $ersoan% res$ecta'il%* Ne/ am $utea )nt&lni duminic% du$% ro(arii* Mul-umescK nu aa ce#a* 0'inuitele tactici de amor* 5e urm%, $e du$% col-* Ea fel de r%u ca o ceart% cu Molly* Bi"ara te mai r%corete* Narcotic* 6ata #iitoare mer" ce#a mai de$arte* R%ule micK te $ede$sescK i/e fric% de cu#inte, si"ur* rutal c1iar, la urma urmei, de ce nu: S% )ncerc, oricum* C&te $u-in deodat%* 5i$%ind )nc% scrisoarea )n 'u(unar, scoase acul $rinsV )n ea* Un ac cu "%m%lie o'inuit, nu: )l arunc% $e strad%* 6e unde de la roc1ia eiK $rins% )n ace* Curios, ce multe ace $ot s% ai'% ele* Nu e9ist% trandafiri f%r% s$ini* <lasuri $late du'line(e )i r%sunau )n minte* T&rfele alea dou% atunci noa$tea la Coom'e, in&ndu/se de 'ra- )n $loaie* 0, 3ar0 i-a pierdut acul de la pantalona i. i nu mai tie ce s ,ac "a s i-o 'in-n sus "a s i-o 'in-n sus. S% i/o -in%: S%/i* M% doare aa tare ca$ul* E #remea ei $eriodic% $ro'a'il* Sau st% toat% (iua i 'ate la main%* 6ac%/i o'osesc oc1ii le face r%u la stomac* Ce fel de $arfum folosete so-ia ta: Te/ ai fi "&ndit la aa ce#a: "a s i-o 'in-n sus, Mart1a, Maria* Am #%(ut ta'loul acela unde#a nu mai -in minte acum un maestru #ec1i sau falsificat $entru 'ani* St% acas% la ele i le #or'ete* Tainic* Tot aa ar fi stat s% asculte i t&rfele alea dou% de la Coom'e* "a s i-o 'in-n sus. 5l%cut tre'uie s% fie seara* S% nu mai tre'uiasc% s% aler"i de colo $&n% colo* S% stai doar aaK amur"ul linititK lai totul s% mear"% de la sine* S% ui-i* S$une/mi des$re locurile $e unde ai fost, o'iceiurile acelea ciudate* Cealalt%, cu urciorul $e cretet, aducea cina. fructe, m%sline, a$% 'un% $roas$%t% din $u- rece ca "1ea-a ca "aura aia )n (idul de la As1toDn* Tre'uie s% iau cu mine un $a1ar de carton c&nd mer" data #iitoare la meci* Ea s% m% asculte, cu oc1ii mari, ne"ri, 'l&n(i* S%/i $o#estesc, mai multe i mai multeK totul* 5e urm% un sus$in, linite* 0di1n% lun"%, lun"%, lun"%* Intr&nd $e su' arcada $odului de cale ferat%, scoase $licul, )l ru$se re$ede )n f&ii i le )m$r%tie a$oi $e drum* uc%-elele de 1&rtie se risi$ir% tot mai de$arte, n%ruindu/se )n aerul umedK fluturare al'% i a$oi totul n%ruindu/se )ncet* +enry ;loDer* =i un cec de o sut% de lire tot aa $o-i s%/l ru$i )n 'uc%-i* 5etec de 1&rtie doar* Eordul I#ea"1 a )ncasat o dat% $e un cec cu a$te cifre un milion la anca Irlandei* Ca s% #e(i ce 'ani se $ot scoate din 'ere 5orter* 4n sc1im' frate/s%u lordul Ardilaun tre'uie s%/i sc1im'e c%maa de $atru ori $e (i, se (ice* 4i cresc direct din $iele $%duc1i sau mai tiu eu ce* Un milion de lire, stai ni-el* 6ou% $ence 1al'a, $atru $ence un !ilo"ram, o$t $ence un "alon de 'ere 5orter nu, un ilin" i $atru $ence un "alon de 5orter* Un ilin" i $atru $ence la dou%(eciK cam cincis$re(ece* 6a, e9act* Cincis$re(ece milioane de 'utoaie de 'ere 5orter* Ce (ic eu 'utoaie* Cam un milion de 'utoaie, oricum* Un tren #enind s$re "ar% trecu 1uruind "reoi deasu$ra ca$ului s%u, #a"on du$% #a"on* utoaiele i se (druncinau )n ca$K 'erea tul'ure )i (#&cnea, ferment&nd )n m%runtaie* Vranele r%'ufnir% ced&nd i un torent uria, )ntunecat, &ni, re#%rs&ndu/se deodat%, er$uind $este tot $e $%m&ntul $lat, u#oi lene, tot mai dens, de lic1id $urt&nd cu sine flori l%t%re-e de s$um%* A,unsese la ua desc1is% din s$atele 'isericii Tuturor Sfin-ilor* Trec&nd $e su' $ortal )i scoase $%l%ria, lu% cartonaul din 'u(unar i )l )m$inse $e du$% 'anda de $iele* Ea dracu8* A fi $utut s%/l $relucre( $e M8Coy s%/mi dea un $ermis $entru Mulli"an* Tot anun-ul %la $e u%* 5redic% a re#erendului Jo1n Conmee, ie(uit des$re sf&ntul 5eter Cla#er i misionarii )n Africa* M&ntuirea milioanelor de c1ine(i* M%/ntre' cum le e9$lic% $a"inilor* Ei i/ar $refera $i$a lor de o$iu* Celeti* 5entru ei o ere(ie r%suflat%* Au f%cut i ru"%ciuni $entru con#ertirea lui <ladstone c&nd intrase a$roa$e )n com%* 5rotestan-ii la fel* Con#erti-i/l $e doctorul Gilliam J* Gals1, doctor )n teolo"ie, la ade#%rata credin-%* udd1a (eul lor )ntins $e o rin% la mu(eu* 0 ia uor, cu m&na su' '%r'ie* =i 'astonae cu mirodenii a$rinse* Nu ca Ecce +omo* Cunun% de s$ini i crucea* un% idee a a#ut sf&ntul 5atric! cu trifoiul cu $atru foi* e-ioarele cu care m%n&nc%: ConmeeK Martin Cunnin"1am )l cunoateK ce distins arat%* 4mi $are r%u c% n/am

tratat cu el s/o ia $e Molly )n corul 'isericii )n loc de $%rintele ;arley care $are $rost%nac, dar nu/i de loc $rost* Aa/i )n#a-% s% se $oarte* stuia nici $rin ca$ nu/i trece s/o )ntind%, cu oc1elari fumurii $e nas i cu sudoarea iroaie $e fa-%, s%/i 'ote(e $e ne"ri, nu: 0c1elarii le/ar $l%cea %lora c&nd 'ate soarele )n ei* Mi/ar $lace i mie s%/i #%d cum se str&n" )n ,ur cu 'u(ele alea "roase ale lor, to-i )n trans%, s%/l asculte* Natur% moart%* C1estiile astea ei le sor' ca $e la$te, $arie(* Mireasma r%coroas% a $ietrei sfinte )l c1ema* Urc% tre$tele m&ncate de #reme, )m$inse uile 'atante i intr% )ncet, $rin s$ate* E ce#a )n curs, #reo slu,'% )n confreria asta a lor* 5%cat c%/i aa $ustiu* Un loc $l%cut, discret, s% stai al%turi de o fat% frumoas%* Cine/i acesta l&n"% mine: a$roa$ele meu: Stau )n"1esui-i cu ceasurile i cu mu(ica asta de mort* ;emeia de atunci la litur"1ia de la mie(ul no$-ii* Al a$telea cer* ;emei )n"enunc1eate )n '%nci cu sca$ulare staco,ii la "&t, ca$etele a$lecate* Un "ru$ )n "enunc1i )n fa-a altarului* 5reotul trecea $rin fa-a lor, murmur&nd, in&nd lucrul acela )n m&ini* Se o$rea la fiecare din ele, scotea o ostie, scutura o $ic%tur% sau dou% ?le -ine )n a$%:@ i i/l #&ra uurel )n "ur%* Ca$ul fiec%reia i cu $%l%ria se )nclinau tot mai )n ,os* 5e urm%, urm%toareaK o '%tr&nic% micu-%* 5reotul se a$lec% s% i/l 'a"e )n "ur%, murmur&nd toat% #remea* Eatinete* Urm%toarea* 4nc1ide oc1ii i desc1ide "ura* Ce: "orpus. Tru$* Ee* un% ideea asta cu latina* Ea )nce$ut )i ame-ete* 0s$iciu $entru muri'un(i* S/ar (ice c% nu/l mestec%K )l )n"1it $ur i sim$lu* Nostim% idee. s% m%n&nce 'uc%-ele dintr/un st&r# tocmai cani'alii se dau )n #&nt du$% aa ce#a* St%tea la o $arte $ri#indu/le m%tile oar'e care treceau $rin coridorul dintre '%nci, una c&te una, c%ut&ndu/i locul* Se a$ro$ie de o 'anc% i se ae(% $e locul din col-, in&ndu/i cu "ri,% )n 'ra-e $%l%ria i (iarul* 0alele astea $e care tre'uie s% le $urt%m $e ca$* Ar tre'ui s/a#em $%l%rii modelate fiecare du$% ca$ul lui* Erau i )n ,urul lui, ici colo, cu ca$etele a$lecate )n sca$ularele lor staco,ii, ate$t&nd s% 4i se to$easc% )n stomacuri* Ce#a cam cum e ma((ot1ulK un anumit fel de $&ineK a(im%* Uit%/te la ele* 5arie( c% aa ce#a le face fericite* om'onica lor* C1iar* 6a, $&inea )n"erilor i se s$une* E o idee in"enioas% aici, cam ca )m$%r%-ia lui 6umne(eu care e )n ceea ce sim-i* Ea $rima comuniune* =arlatanie de un $enny dumicatul* 5e urm% se simt ca la o $etrecere )n familie, ca la teatru, toate )n aceeai oal%* Asta simt* Si"ur* Nu mai sunt at&t de sin"ure* =i $e urm%, o mare uurare* Mai d% drumul la $resiune* Eucrul e9ist% dac% cre(i cu ade#%rat )n el* Vindec%rile de la Eourdes, a$ele uit%rii i ar%t%rile lui 2noc!, statui s&n"er&nde* %tr&nul %la a adormit acolo l&n"% 'o9a de confesiune* 6e unde i sfor%iturile* Credin-% oar'%* 4n si"uran-% )n 'ra-ele )m$%r%-iei care #a s% #ie* 4i adoarme orice durere* Se mai tre(ete o dat% $e #remea asta la anul* 4l #%(u $e $reot ae(&nd caliciul cu comuniunea, 'ine la mi,loc, i )n"enunc1ind o cli$% )n fa-a lui, ar%t&nd o tal$% mare cenuie de "1eat% $e du$% c1estiunea cu dantele )n care era )n#estm&ntat* 4nc1i$uie/-i c%/i $ierde acul de la ai lui* N/ar mai ti ce s% fac%* Are i o c1elie la s$ate* Eiterele astea de $e s$inare I*N*R*I*: NuK I*+*S* Molly mi/a s$us mie odat% c&nd am )ntre'at/o* Am $%c%tuitK sau nu, am $%timit, asta )nseamn%* =i cealalt% )nsui Ne Renate Iar%i* Ne )nt&lnim )ntr/o duminic% du$% ro(arii* Nu/mi mai nesocoti ru"%min-ile* A$are cu un #%l i o $oet% nea"r%* Amur" i cu lumina din s$ate* S/ar $utea s% fie i ea aici cu o $an"lic% )n ,urul "&tului i s% fac% totui i trea'a aialalt%, $e furi* Caracterul lor* Indi#idul acela care i/a tr%dat $e in#inci'ili la $roces, %la, Carey )l c1ema, )i lua )m$%rt%ania aici )n fiecare diminea-%* C1iar )n 'iserica asta* 5eter Carey* Nu, la 5eter Cla#er m% "&ndesc acuma* 6enis Carey* Ca s% #e(i* Ne#ast% i ase co$ii acas%* =i toat% #remea com$lota asasinatul* Mironosi-ii %tia cu fa-% de suferin(i, 'ine le (ic, au totdeauna aerul furi i ascuns* Nu sunt nici oameni de afaceri cinsti-i* 0, nu, ea nu/i aici. floareaK nu, nu* A $ro$os, am ru$t $licul: 6a, su' $od* 5reotul s$%l% caliciul, a$oi deert% cur%-el resturile* Vin* E mai aristocratic aa dec&t dac% de e9em$lu ar 'ea c1estii din astea cu care/s ei o'inui-i, 'ere <uinness sau #reo '%utur% de/asta de/a societ%-ilor de tem$eran-%, G1eatly 'iter de 6u'lin sau limonada Cantrell i Coc1rane ?aromati(at%@* Nu le dau aa ce#aK #in $ref%cutK numai c1estii din celelalte* ;oarte mul-umesc de/aa o m&n"&iere* 0 )nel%ciune $ioas%, dar $oate/i mai 'ine aa. altminteri n/ar mai fi dec&t un ir de 'e-i#i unul mai "ro(a# ca cel%lalt $erind&ndu/i/se $rin fa-%, fiecare cer&ndu/i '%uturica* Stranie toat% atmosfera asta din* ;oarte $otri#it%* Adic% e9act cum tre'uie* 6omnul loom $ri#i )n s$ate c%tre cor* N/au s% dea drumul la mu(ic% deloc* 5%cat* Cine/o fi la or"% aici m% )ntre': %tr&nul <lyn, %la se $rice$e s% fac% instrumentul s% c&nte, )n &ibrato, cinci(eci de lire $e an cic% )ncasa $e strada <ardiner* Molly era )n #oce )n (iua aceea, %tabat 3aler de

Rossini* 5redica $%rintelui ernard Vau"1an )nt&i* Crist sau 5ilat: Crist, dar s% nu ne -ii toat% noa$tea cu asta* Ei #eniser% $entru mu(ic%* Nici n/au mai '%tut din $icioare* Ai fi $utut s% au(i acul c%(&nd* I/am s$us s%/i )ncerce #ocea acolo, )n col-* Sim-eai cum #i'rea(% )n aer, $lin%, toat% lumea se uita )n sus* @uis es liomo9 Mu(ica asta #ec1e 'isericeasc% e uneori s$lendid%* MercadanteK ultimele a$te cu#inte* 3essa a dousprezecea de Mo(art. 6loria de acolo* 5o$ii %ia de demult se $rice$eau la mu(ic%, la art%, statui i ta'louri de tot felul* =i 5alestrina de e9em$lu* =tiau s% se distre(e c&t )i -inea cureaua* =i s%n%toi, tot c&nt&nd, duceau #ia-% re"ulat%, $e urm% mai distilau i '%uturi s$irtoase* enedictin%* C1artreuse #erde* Totui, s%/i 'a"e eunuci )n cor, asta era cam $rea tare* Ce fel de #oce o fi asta: Tre'uie s% fie curios s% o au(i du$% 'aii lor $rofun(i* Cunosc%tori* Mi/nc1i$ui c% nu mai simt nimic du$%* Mai de "ra'% $laci(i* Nu mai au nici o "ri,%* Au c%(ut cu totul )n carne, aa se s$une: Eacomi, )nal-i, cu $icioare lun"i* Cine tie: Eunuc* E i asta o cale de ieire* 4l #%(u $e $reot a$lec&ndu/se i s%rut&nd altarul i a$oi )ntorc&ndu/se cu fa-a i 'inecu#&nt&ndu/i $e to-i* To-i )i f%cur% cruce i se ridicar% )n $icioare* 6omnul loom $ri#i )n ,ur i a$oi se ridic% i el $ri#ind $e deasu$ra $%l%riilor acum mai )nalte* S/au ridicat )n $icioare $entru e#an"1elie, si"ur* 5e urm% to-i se ae(ar% la loc )n "enunc1i i el se l%s% )ncetior la locul lui )n 'anc%* 5reotul co'or& dins$re altar, in&nd lucrul acela mult )n sus, de$arte de el* =i $e urm% el i '%iatul, oficiantul, )i r%s$unser% unul altuia )n latinete* 5e urm% $reotul )n"enunc1e i )nce$u s% citeasc% dintr/un cartona. / 0, 6oamne, refu"iul i $uterea noastr%*** 6omnul loom )i )ntinse ca$ul s% $rind% cu#intele* En"le(ete* Ee/arunc% i lor c&te un os* 4mi aduc $arc% aminte* C&t a trecut de la ultima litur"1ie la care/ai mai fost: <loria i imaculata fecioar%, Iosif lo"odnicul ei* 5etru i 5a#el* Mai interesant dac% tii des$re ce e #or'a* 0r"ani(a-ie minunat%, si"ur, mer" toate ca ceasul* Confesiune* 0ricine #rea* Atunci am s%/-i s$un totul* 5eni/ ten-%* 5ede$sete/m%, te ro"* Mare arm% )n m&inile lor* Mai ce#a dec&t doctorii sau a#oca-ii* ;emeia asta care moare s%* =i eu am //* =i atunci tu c1a/c1a/c1a: =i de ce ai: Se uit% )n ,os la inelul ei s% "%seasc% o scu(%* =o$tind, $ere-ii "aleriei au urec1i* So-ul afl% i el s$re sur$rinderea lui* 0 mic% "lum% a lui 6umne(eu* 5e urm% uite/o c% iese* Remucare doar aa la su$rafa-%* Ruinea care/o )nfrumuse-ea(%* Roa"%/te la unul din altare* A#e Maria i Sf&nta ;ecioar%* ;lori, mirodenii, lumin%ri to$indu/se* 4i ascunde roea-a* 0 imita-ie nereuit% a armatei sal#%rii* 0 $rostituat% $oc%it% #a lua cu#&ntul )n fa-a adun%rii* Cum l/am "%sit $e 6omnul* Solide ca$ete tre'uia s% mai fie %ia la Roma. ei $un la cale toat% re$re(enta-ia* =i nu tot ei str&n" $aralele: aca ce le mai las% unii motenire. sf&ntului $%rinte, $entru moment cum #a crede el de cu#iin-%* Eitur"1ii $entru sufletul meu s% fie oficiate )n $u'lic cu uile desc1ise* M&n%stiri i sc1ituri* 5reotul acela )n $rocesul cu testamentul ;ermana"1 de$un&nd m%rturie* N/au reuit s%/l )ncol-easc%* A#ea r%s$unsul "ata la orice )ntre'are* Ei'ertatea i )n%l-area sfintei noastre maici 'iserica* 6octorii 'isericii. ei au $us la cale toat% teolo"ia* 5reotul se ru"a. / Sf&nte Ar1an"1el Mi1ai, $reafericitule, a$%r%/ne )n ceasul )n#r%,'irii noastre* ;ii/ne rea(%m )m$otri#a r%ut%-ii i #icleniilor dia#olului ?ca 6omnul s%/i $uie lui sta#il%, cu umilin-% ne ru"%m@K i tu, 0, $rin- al cetelor )n"ereti, cu $uterea 6omnului arunc%/l $e Satan )n iad i odat% cu el i celelalte du1uri rele care r%t%cesc $e $%m&nt s$re $ier(ania sufletelor* 5reotul i oficiantul se ridicar% )n $icioare i se )nde$%rtar%* S/a terminat* ;emeile mai r%maser%. s% dea mul-umire 6omnului* Mai 'ine s/o )ntind i eu HO* ;ratele (um(%itor* 5oate #ine cu farfurioara* 5l%tete/-i datoria de 5ati* Se ridic%* Ia te uit%* Au fost toat% #remea desc1eia-i nasturii %tia doi de la #est%: Aa ce#a le $lace femeilor* C1iar se su$%r% dac% nu #rei* 6e ce nu mi/ai s$us niciodat%* Nu -i/am s$us* 6ar noi* Scu(a-i, domnioar%, e un ?$f@ doar un ?$f@ fir de $raf* Sau fusta lor la s$ate, cu $latca des$rins%* Vedenii lunatece* Totui te $lac dac% eti $u-in ne"li,ent* ine c% n/a fost ce#a mai la sud* Trecu, )nc1eindu/se discret, $e coridorul dintre '%nci i iei $rin ua cea mare afar% la lumin%* Se o$ri o cli$%, or', l&n"% 'olul mare rece, ne"ru de marmur% )n #reme ce )n fa-a lui i )n s$atele lui doi credincioi )i muiar% m&ini furie )n $u-ina a$% sfin-it% r%mas%* Tram#aieK o main% de la cur%-%toria 5rescottK o #%du#% )n #oalurile ei de doliu* 0 remarc $entru c% i eu sunt )n -inut% de

doliu* 4i $use $%l%ria* C&t mai e ceasul: =i un sfert* Mai e tim$ destul* Mai 'ine s%/mi dau la $re"%tit lo-iunea aia* Unde/i: A, da, data trecut%* Ea SDeny )n $ia-a Eincoln* ;armacitii rareori se mut% din loc* orcanele lor #er(ui i aurii sunt $rea "rele s% le mute des dintr/un loc )ntr/altul* +amilton Eon", fondat% )n anul $oto$ului* Cimitirul $rotestant $e/aici $e a$roa$e* S%/l #i(ite( odat%* 0 lu% c%tre sud $e aleea Gestland* 6ec&t c% re-eta e/n $antalonii ceilal-i* 0f, i am uitat i c1eia aia de la intrare* Ce $lictiseal% i c1estia asta cu )nmorm&ntarea* 4n sf&rit, s%racul de el, nu/i #ina lui* C&nd mi/au f%cut/o ultima oar%: Stai* Bin minte c% am sc1im'at o lir%* Tre'uie s% fi fost la )nt&i ale lunii, sau doi* Ei, n/are dec&t s% se uite el )n re"istrul de re-ete* ;armacistul )ntorcea )nd%r%t fil% cu fil%* S/ar (ice c% de la el #ine mirosul %sta de #ec1i, de $raf* I s/a f%cut i ca$ul mic* =i ce '%tr&n e* Tot c%ut&nd $iatra filo(ofal%* Alc1imitii $e #remuri* 6ro"urile astea te )m'%tr&nesc du$% ce/-i e9cit% mintea o cli$%* 5e urm% un fel de letar"ie* 6e ce oare: Reac-ia* 0 #ia-% )ntrea"% )ntr/o sin"ur% noa$te* Tre$tat )-i sc1im'% caracterul* 6ac% tr%ieti toat% (iua $rintre ier'uri, alifii, de(infectante* =i toate 'orcanele astea de ala'astru* 5iuli-a i $is%lo"ul* AN* 6ist* ;ol* Eaur* Te Virid* A$roa$e c% te faci 'ine de la mirosuri ca la ua dentistului* 6octorul 5ac* Ar tre'ui s% se curariseasc% un $ic $e el )nsui* Vreun e9ci$ient sau #reo emulsie* 5rimul ti$ care s/a a$ucat s% culea"% ier'uri ca s% se trate(e el a a#ut ce#a cura,* Nite sim$li la minte* Aici tre'uie s% fii atent* Sunt destule c1estii de/astea $e aici ca s% te adoarm%* Testul e. dac% 1&rtia de turnesol se face roie* Cloroform* 6o(% $rea mare de laudanum* Somnifere* ;iltruri #r%,itoreti de dra"oste* Siro$ul de mac $ara"oric face r%u la tuse* 4nfund% $orii sau -ine fle"ma* 0tr%#urile sin"urele leacuri* Remediul unde te ate$-i mai $u-in* Vicleniile naturii* / Cam acum dou% s%$t%m&ni, domnule: / 6a, r%s$unse domnul loom* Ate$ta )n fa-a te,"1elei, in1al&nd e9alaiile $%trun(%toare ale medicamentelor, mirosul uscat $r%fos al 'ure-ilor i lufelor* 0 "r%mad% de #reme )-i $ier(i $o#estindu/-i durerile i suferin-ele* / Ulei dulce de mi"dale i tinctur% de 'en(oin, s$use domnul loom, i $e urm% a$% de floare de $ortocal*** Si"ur e c%/i face $ielea at&t de delicat% al'% ca ceara* / =i cear% al'% )nc%, s$use* 4i scoate mai 'ine )n e#iden-% oc1ii ei )ntuneca-i* Cum se uita la mine, cu $%tura tras% sus $&n% la oc1i, s$anioloaic%, mirosindu/se $e sine )ns%i, atunci c&nd eu )mi $otri#eam 'utonii la manet%* Re-etele astea de cas% sunt deseori cele mai 'une. c%$uni $entru din-iK nal'e i a$% de $loaieK cic% i ful"i de o#%( muia-i )n la$te nesm&nt&nit* +r%nete tenul* Unul din '%ie-ii re"inei '%tr&ne, ducele de Al'any s% fi fost: a#ea numai o sin"ur% $iele* Eeo$old, da* Noi a#em trei* Ne"i, 'u'oaie i $istrui ca i cum n/ar fi dea,uns i aa* 6ar mai ai ne#oie i de $arfum* Ce fel de $arfum folosete: 2eau d7Espagne. ;lori de $ortocal* S%$un din la$te de #ac%* A$a/i aa de $roas$%t%* ;rumos mai miros s%$unurile astea* A a#ea tim$ s% fac o 'aie, acolo, du$% col-* +ammam* Turceasc%* Masa,* Bi se str&n"e ,e"ul la 'uric* Ar fi mai 'ine dac/ar fi o fat% frumoas% s% -i/l fac%* =i m% "&ndesc i s%* 6a, c1iar* S/o fac )n 'aie* Curioas% dorin-%, aa deodat% $este mine* A$% )n a$%* 4m'ini $l%cutul cu utilul* 5%cat c% nu/i tim$ $entru masa,* M/a sim-i $roas$%t $e urm% toat% (iua* Ea )nmorm&ntare are s% fie mai cur&nd $osomor&t* / 6a, domnule, s$use farmacistul* A fost doi ilin"i i nou% $ence* A-i adus o sticlu-%: / Nu, s$use domnul loom* 5re"%ti-i/o, #% ro"* Am s% trec ast%(i mai t&r(iu i am s% iau i unul din s%$unurile astea* C&t cost%: / 5atru $ence, domnule* 6omnul loom ridic% o 'ucat% de s%$un s$re n%ri* Cear% dulcea"% cu i( de l%m&ie* / Am s%/l iau $e acesta, s$use* Asta face trei ilin"i i un $enny* / 6a, domnul meu, s$use farmacistul* 5ute-i $l%ti totul deodat%, c&nd trece-i mai $e urm%* / ine, s$use domnul loom* Iei f%r% "ra'% din $r%#%lie cu sulul (iarului la su'suoar% i $ac1e-elul cu s%$unul )nf%urat )n 1&rtie )nc% rece )n m&na stin"%* E&n"% el, #ocea lui Eyons Cocoul i odat% cu ea i m&na lui s$user%. / +ei, loom, ce #eti 'une ne mai dai: E de ast%(i: Ia d%/l )ncoace un moment* Iar i/a ras musta-a, ce dracu83 u(a de sus ce lun"% i rece $arc%* S% $ar% mai t&n%r* =i c1iar c/

arat% ca dracu8* =i/i mai t&n%r ca mine* 6e"etele "%l'ui cu un"1ii ne"re ale lui Eyons Cocoul desf%urau sulul (iarului* Ar a#ea ne#oie s% se mai i s$ele* S% mai dea ,os murd%ria de $e el* un% diminea-a, nu folosi-i s%$unul 5ears: M%trea-% $e umeri* =i ar tre'ui s%/i dea i cu 'riantin% $e $%r* / Vreau s% #%d ce/i cu calul %la fran-u(esc care e/n curs% ast%(i, s$use Eyons Cocoul* Unde 6umne(eu o fi: ;onea $a"inile mototolite, )m$in"&ndu/i '%r'ia )n "ulerul )nalt* Are "&diliciul fri(erului* C&nd ai "ulerul $rea str&ns )-i cade $%rul* Mai 'ine/i las (iarul i sca$ de el* / 5o-i s%/l $%stre(i, s$use domnul loom* / Ascot* Cu$a de aur* Stai, murmur% Eyons Cocoul* 0 cli$%* Ma9imum al doilea* / Eram tocmai s%/l arunc, s$use domnul loom* Eyons Cocoul )i ridic% 'rusc oc1ii i/i arunc% o $ri#ire c1ior&% nesi"ur%* / Ce s$ui: (ise #ocea lui deodat% atent%* / Cic c% $o-i s%/l $%stre(i, r%s$unse domnul loom* Eram c&t $e/aci s%/l arunc )n cli$a asta* Eyons Cocoul mai st%tu la )ndoial% o cli$%, oc1indu/l c1ior&K $e urm% )m$inse foile desf%cute )na$oi )n 'ra-ele domnului loom* / Am s% risc, s$use* Uite, mul-umesc* =i se "r%'i s$re col-ul lui ConDay* Ca o coad% de ie$ure cu frica de 6umne(eu* 6omnul loom )m$%turi la loc foile )ntr/un $%trat corect e9ecutat i $use s%$unul )n%untru, sur&(&nd* Ce 'u(e ur&te mai are i %sta* =i mai ,oac% i la curse* 4n ultima #reme c1estia asta a a,uns c1iar o e$idemie* 5&n% i comisionarii fur% s% $un% i ei $ariuri $e c&te ase $ence* Eoteria $entru curcanul cel mare i "ras* 4-i iei 'anc1etul de Cr%ciun $entru trei $arale* Jac! ;lemin" care a f%cut nu tiu ce escroc1erie ca s% ,oace 'anii i $e urm% a fu"it )n America* tia nu se mai )ntorc nicio/ dat%* 0alele cu 'elu"ul din E"i$et* 4nainta #esel s$re turnul ca de mosc1ee al '%ii $u'lice* Te face s% te "&ndeti la o mosc1ee, c%r%mi(i roii, minarete* Ast%(i #%d c% sunt com$eti-ii s$orti#e la cole"iu* 5ri#i afiul )n form% de $otcoa#% de deasu$ra $or-ilor de la $arcul cole"iului. un 'iciclist )ndoit tot asu$ra roatei, ca un $ete )ntr/un 'orcan* ;oarte $rost afi* M%car dac% l/ar fi f%cut rotund ca o roat%* =i $e urm% s$i-ele. s$ort, s$ort, s$ort, i la mi,loc cu litere mai mari cluul. cole"iu* Ce#a care s%/-i ia oc1ii* Uite/l i $e +orn'loDer acolo )n lo,a $ortarului* S% mai sc1im' c&te#a #or'e cu el, s% -in le"%tura. cum s/ar (ice s%/mi dea drumul s% intru* Ce mai faci, domnule +orn'loDer: un% (iua, domnul meu* 0 #reme dumne(eiasc%, )ntr/ade#%r* M%car dac% ar fi #ia-a totdeauna aa* Vreme de cric1et* S% tot stai la um'r%* Rund% du$% rund%* 0ut* tia nici nu/s )n stare s% ,oace* Cero la ase* 6a8 uller c%$itanul tot a s$art un "eam de la clu'ul de $e strada 2ildare c&nd a marat $e sNuare le"* S/ar $otri#i mai cur&nd la 6onny'roo! la t&r"* =i ce le/am mai s$art ca$etele c&nd a ieit )n aren% M8Cart1y* Val de c%ldur%* 6ar nu durea(%* Trece i asta, trec toate, ale #ie-ii #aluri, i ce scriem noi )n u#oiul #ie-ii este mai scum$ dec&t toate* =i acuma o 'aie 'un%K un ira" curat de a$%, smal- lim$ede, un fir de a$% 'l&nd, c%ldu-* Acesta este tru$ul meu* )i #edea dinainte tru$ul $alid )ntins )n%untrul a$ei cu totul, "ol, )ntr/un $&ntec de c%ldur%, uns cu s%$unul )nmiresmat, )ncet to$indu/se, )ncet cl%tindu/se* 4i #edea trunc1iul i m%dularele aco$erite $retutindeni de riduri mici de a$%, $lutind, )m$ins )ncetior )n sus, "%l'ui ca l%m&iaK $&ntecul lui, mu"ur de carneK i )i #edea c&rlionii )ntuneca-i ai $%rului, tuf% $lutind, $%rul $lutitor al u#oiului )n ,urul $%rintelui molatec al at&tor mii, floare lan"uroas% $lutitoare* Martin Cunnin"1am, cel din-ii, )i #&r& ca$ul )ntunecat de ,o'en )n tr%sura sc&riitoare i, introduc&ndu/se cu )ndem&nare se ae(%* 6l* 5oDer sui du$% el, )nco#oindu/i cu "ri,% statura )nalt%*
F%

/ Urc%, Simon* / 6u$% dumneata, s$use dl* loom* 6l* 6edalus se aco$eri "r%'it i urc%, s$un&nd. / 6a, da* / Suntem to-i acuma: )ntre'% Martin Cunnin"1am* +aide, loom*

6l* loom intr% )n tr%sur% i se ae(% $e locul li'er* Trase $ortiera du$% el i o tr&nti iar%i i iar%i $&n% se )nc1ise 'ine* 4i $etrecu un 'ra- $rin re(em%toarea de la $ortier% i $ri#i "ra# $rin fereastra desc1is% a tr%surii s$re storurile l%sate ale 'ule#ardului* Unul ridicat )ntr/o $arteK o '%tr&n% care tra"e cu oc1iul* Nasul al' turtit de "eam* Mul-umind cerului c% a trecut i de data asta $e l&n"% ea* Nemai$omenit ce le interesea(% un cada#ru* Ce se mai 'ucur% s% ne #ad% cum ne ducem du$% ce le/am dat at&ta '%taie de ca$ c&nd am #enit* S/ar (ice c% le i $riete trea'a asta* =uoteli $rin col-uri* 5e furi $rin t&rlici ici i colo de fric% s% nu se tre(easc%* =i $e urm% "ata s%/l $re"%teasc%* S%/l )ntind% la #edere* Molly i cu dna* ;lemin" s% fac% $atul* Tra"e/l mai s$re $artea ta* <iul"iul nostru de/o fiin-%* Nici nu tii cine mai $une m&na $e tine odat% ce/ai murit* 4m'%ierea i l%ierea* Cred c%/i taie i un"1iile i/l mai tund* Mai $%strea(% c&te $u-in i/n c&te un $lic* Mai cresc c1iar i du$%* Necurat% trea'%* Ate$tau cu to-ii* Nici o #or'%* 4ncarc% $ro'a'il coroanele* M/ara ae(at $e ce#a tare* A1a, s%$unul din 'u(unarul de la s$ate* Mai 'ine s%/l scot de/acolo* S/ate$t momentul* Ate$tau cu to-ii* 5e urm% se au(ir% ro-i din fa-% sc&riindK a$oi mai a$roa$eK a$oi co$itele cailor* 0 smucitur%* Tr%sura lor )nce$u s% se mite, sc&riind, le"%n&ndu/se* Alte co$ite i ro-i sc&riind $ornir% din s$ate* 0'loanele 'ule#ardului trecur% i cu ele i num%rul nou% cu ciocanul de la u% )n cre$ul lui, ua )ntredesc1is%* Ea $as* Ate$tau mai de$arte, cu "enunc1ii scutur&ndu/li/se, $&n% ce ocolir% col-ul, intr&nd acum $e l&n"% inele tram#aiului* Calea Triton#ille* Mai re$ede* Ro-ile 1uruiau lunec&nd $este $ietrele $a#a,ului i "eamurile uie tremurau 1uruind )n ramele $ortierelor* / 5e ce drum ne duce: )ntre'% dl* 5oDer c&nd s$re o fereastr% c&nd s$re alta* / Iris1toDn, s$use Martin Cunnin"1am* Rin"send* Strada runsDic!* 6l* 6edalus a$ro'% din ca$, $ri#ind afar%* / E/un o'icei frumos, '%tr&nesc, s$use* 4mi $are 'ine s% #%d c% nu s/a stins de tot* Urm%rir% cu to-ii o #reme $rin ferestrele lor e$cile i $%l%riile ridic&ndu/se de $e ca$etele trec%torilor* Res$ect* Tr%sura se a'%tu de la ina tram#aiului $e drumul mai lin de $e l&n"% Gatery Eane* 6l* loom cu oc1ii aten-i o'ser#% un t&n%r (#elt, )n #estminte de doliu, cu o $%l%rie cu 'oruri lar"i*H / Uite/un $rieten de/al dumitale care trece $e l&n"% noi, 6edalus, s$use el* / Cine era: / ;iul i urmaul dumitale* / Unde e: s$use dl* 6edalus, )ntin(&ndu/se $este 'anc1et%* Tr%sura trec&nd $e l&n"% -e#ile scoase la #edere i "r%me(ile de $%m&nt de la oseaua s$intecat% $rin fa-a caselor de ra$ort, se smuci $e du$% col- i, re#enind la linia tram#aiului, lunec% mai de$arte cu ("omot $e ro-ile ei "uree* 6l* 6edalus se l%s% la loc $e 'anc1et%, s$un&nd. / Era i $r%$%ditul %la de Mulli"an cu el: #idus Achates al lui: / Nu, s$use dl* loom* Era sin"ur* / Se duce la m%tua Sally, mi/nc1i$ui, s$use dl* 6edalus, 'anda <ouldin", 'e-i#ul %la de conta'il )n mi(erie i Crissie, c%c%rea(a lui $%$%icu8, co$ilul minune care tie ea mai 'ine cine/i taic%/su*HH 6l* loom surise f%r% #eselie s$re Rin"send* ;ra-ii Gallace, fa'ric% de 'utelii* 5odul 6odder* Ric1ie <ouldin" i ser#ieta lui ,uridic%* <ouldin", Collis i Gard )i (ice el firmei* <lumele lui )nce$ s% se cam )n#ec1easc%* A fost o fi"ur%* Cum a mai dansat atunci duminec% diminea-a $e strada Stamer cu I"natius <alla1er, i cu dou% $%l%rii de/ale $ro$riet%resei $rinse cu ace )n $%r* Toat% noa$tea o ducea/ntr/un c1ef* 4nce$e s% se resimt% acuma. durerea asta de ale, tare mi/e fric%* Ne#ast%/sa/l "ri,ete cu fierul de c%lcat $e s$inare* =i/nc1i$uie c/o s% se lecuiasc% cu $ilule* Astea nu/s dec&t "o"oloaie de $&ine uscat%* Ee/aduc $rofituri cam de #reo ase la sut%* / S/a )n1%itat cu/o droaie de c%(%turi, nunta dl* 6edalus* Mulli"an %sta e, oricum l/ai lua, un $un"a f%r% nimic sf&nt, un $%c%tos cu $ri#ire furi%* Are o re$uta-ie, s%/i fie de ca$ )n tot 6u'linul* 6ar cu a,utorul lui 6umne(eu i a sfintei sale Maici ara s% m/a$uc s%/i scriu o scrisoare )ntr/una din (ilele astea maic%/si sau m%tu%/si sau ce/o fi, care s/o fac% s% cate oc1ii c&t ce$ele* Am s%/l "&dil eu unde/i e mai "reu, #% ro" s% m% crede-i* 4i ridic% "lasul $este 1uruitul ro-ilor* / Nu/l las eu $e neis$r%#itul de ne$otu/s%u s%/mi duc% de r&$% '%iatul* ;iul unui $r%$%dit de te,"1etar* Vindea lumin%ri la #%ru/meu, 5eter 5aul M8SDiney* Nu, domnule*

T%cu* 6l* loom $ri#ea de la musta-a sa m&nioas% la c1i$ul 'l&nd al d/lui 5oDer i la oc1ii i 'ar'a lui Martin Cunnin"1am, care tremurau $line de "ra#itate* Un ti$ irasci'il, de$rins s%/i mear"% toate $e #oie* Se umfl%/n $ene cu fiu/s%u* Are i dre$tate* Are cui s% treac% sc1im'ul* 6ac/ar fi tr%it micu-ul Rudy* S%/l fi #%(ut cum se face mare* S%/i aud "lasul $rin cas%* Ea $lim'are $e l&n"% Molly )n costuma Eton* %iatul meu* Eu o"lindindu/m% )n oc1ii lui* Ciudat sim%m&nt ar mai fi fost* 6e la mine* 0 ans% m%car* Tre'uie s% fi fost )n diminea-a aceea la terasa Raymond c&nd ea st%tea la fereastr%, i se uita la %ia doi c&ini cum o f%ceau $e l&n"% (idul lui Eas%/te/de/rele* =i $oli-aiul care r&n,ea )n sus s$re noi* Era )n ca$otul crem sf&iat $e care nu l/a mai c&r$it* +ai i noi, 5oldy* 6oamne, mor dac% nu fac i eu aa* Cum mai )nce$e #ia-a* Atunci a r%mas "rea* A tre'uit s% refu(e concertul la <reystones* %iatul meu )n $&ntecul ei* A fi $utut s%/l a,ut s% intre )n #ia-%* A fi $utut* S%/l fac s% mear"% $e $icioarele lui* S%/l )n#%- i nem-ete* / Am )nt&r(iat: )ntre'% dl* 5oDer* / Cece minute, s$use Martin Cunnin"1am, uit&ndu/se la ceas* Molly, Milly* Acelai lucru mai diluat* 4n,ur%turile ei de motan )n c%lduri* +o, (ei (emoi3 =i totui, e/o feti-% delicioas%* Acuma a,un"e i ea o femeie* Mulli"an* 6ra"% $%$icule* Tinere-ea studioas%* 6a, daK dar i o femeie $e cinste* Via-a* Via-a* Tr%sura se 'alansa )nainte i )na$oi, i ei $atru )i le"%nau tru$urile du$% ea* / Comy ar fi $utut s% ne dea i nou% o c%ru-% mai comod%, s$use dl* 5oDer* / Ar fi $utut, s$use dl* 6edalus, dac% nu s/ar uita aa cruci c% nu mai tie nici el ce face* M%/ n-ele"e-i: 4i )nc1ise oc1iul st&n"* Martin Cunnin"1am )nce$u s% m%ture cu $alma nite f%r&mituri uscate de su' coa$sele sale* / Ce mai e i asta, s$use, $entru numele lui 6umne(eu: ;%r&mituri de $&ine: / S/ar (ice c/au fost unii care/au f%cut un $icnic aici de cur&nd, s$use dl* 5oDer* Cu to-ii )i ridicar% coa$sele, una du$% alta, $ri#ind cu de(a$ro'are $ielea muce"%it% f%r% 'um'i a 'anc1etei* 6l* 6edalus, str&m'&nd din nas, $ri#i )ncruntat su' el i s$use. / Sau m%/nel eu foarte tare* Tu ce s$ui, Martin: / =i mie mi s/a $%rut, s$use Martin Cunnin"1am* 6l* loom )i l%s% coa$sa la loc $e 'anc1et%* 4mi $art 'ine c/am f%cut 'aie* 4mi simt $icioarele curate ele tot* 6ar doamna ;lemin" $utea s%/mi fi c&r$it ciora$ii %tia mai ca lumea* 6l* 6edalus oft% cu resemnare* / 4n fond, s$use, e lucrul cel mai natural din lume* / Tom 2ernan a #enit: )ntre'% Martin Cunnin"1am, r%sucindu/i )ncetior #&rful '%r'ii* / 6a, r%s$unse dl* loom* E ia urm% cu Ned Eam'ert i +ynes* / =i e c1iar i Corny 2elle1er: )ntre'% dl* 5oDer, / Vine la cimitir, s$use Martin Cunnin"1am* / E/am #%(ut $e M8Coy a(i diminea-%, s$use dl* loom* Cicea c/are s%/ncerce s% #in%* Tr%sura se o$ri deodat%* / Ce s/a )nt&m$lat:/ Ne/am o$rit* / Unde suntem: 6l* loom )i scoase ca$ul $e fereastr%* / Canalul cel mare* s$use* U(ina de "a(* Tuea m%"%reasc% cic/ar #indeca/o* Tot e ce#a c% Milly n/a a#ut/o niciodat%* S%racii co$ii3 Se cocoea(% de tot, ne"ri i #ine-i la fa-%, i cu con#ulsii* 6e/a dre$tul o ruine* 6ac% stai i te "&ndeti a sc%$at uor cu 'olile* Numai $o,ar* Ceai din semin-e de )n* Scai/latin%, "ri$% e$idemic%* Eiste de )nscriere $entru moarte* Nu sc%$a-i ansa asta* Un a(il de c&ini $e/aici* S%racul At1os HS* 5oart%/te 'ine cu At1os, Eeo$old, asta/i dorin-a mea de $e urm%* ;ac%/se #oia ta* 4i ascult%m $&n% )n morm&nt* 0 (m&n"%litur% $e $atul de moarte* A $us/o la inim%, a t&n,it aa* Un animal linitit de tot* C&inii '%tr&nilor aa sunt de o'icei* 0 $ic%tur% de $loaie )l scui$% $este $%l%rie* Se trase )nd%r%t i #%(u $ic%turile $loii stro$ind instantaneu les$e(ile cenuii* ;iecare se$arate* Curios* Ca $rintr/o sit%*

M% "&ndeam eu c/are s%* 4mi sc&r&iau "1etele, acuma mi/aduc aminte* / Se sc1im'% #remea, s$use )ncet* / 5%cat ca n/a r%mas frumos, s$use Martin Cunnin"1am* / Era ne#oie $entru $%m&nt, s$use dl* 5oDer* 6ar uite c% iese iar soarele* 6l* 6edalus, )ncrunt&ndu/se $rin oc1elari c%tre soarele #oalat, (#&rli un 'lestem mut c%tre cer* / Sc1im'%tor ca un dos de co$il, s$use* / Am $ornit iar* Tr%sura )i rotea iar%i ro-ile )n-e$enite i tru$urile lor se le"%nau lin* Martin Cunnin"1am )i r%sucea mai "r%'it #&rful '%r'ii* / Tom 2ernan a fost imens ast% noa$te, s$use* =i 5addy Eeonard care/l lua )n serios* / 0, ia imit%/ni/l $u-in,/ Martin, s$use dl* 5oDer )nsufle-indu/se* Stai ni-el s%/l au(i, Simon, des$re en 6ollard c&nd c&nt% -iatul tuns HJ* / Imens, s$use Martin Cunnin"1am, deodat% $om$os* #elul cum cnt el balada asta simpl, 3artin, e redarea cea mai incisi& $e care-am auzit-o, $n toat e*perien'a mea de o &ia'. / Incisi#%, s$use dl* 5oDer r&(&nd* Se $ierde tot c&nd s$une asta* =i aran,amentele retros$ecti#e* / Ai citit discursul lui 6an 6aDson: )ntre'% Martin Cunnin"1am* / C1iar c% nu l/am citit, s$use dl* 6edalus* Unde e: / 4n (iarul de a(i diminea-%* 6l* loom scoase (iarul din 'u(unarul de la $ie$t* Tre'uie s%/i sc1im' i ei cartea aceea* / Nu, nu, s$use re$ede dl* 6edalus* Mai t&r(iu, te ro"* 5ri#irea dlui loom aluneca )n ,os $e coloana dins$re mar"ine a (iarului, cercet&nd anun-urile mortuare* Callan, Coleman, 6i"nam, ;aDcett, EoDry, Naumann, 5ea!e, ca#e 5ea!e o fi %sta: o fi ti$ul de la Cros'y i Alleyne: nu, Se9 ton, Ur'ri"1t* Eitere de cerneal% re$ede decolor&ndu/se $e 1&rtia de (iar (dren-uit%, sf&iat%* Mul-umiri Micu-ei ;loricele* 4i sim-im dureros li$sa* S$re ine9$rima'ila durere a lui* 4n #&rst% de IM de ani du$% o lun"% i c1inuitoare 'oal%* 5omenirea de o lun%* Quinlan* 6e al c%rui suflet l&ndul Isus s% ai'% mil%* A trecut o lun de cnd bunul <enr0 i-a luat zborul 1nspre sl&i, ctre sla ul su ceresc i to'i cei scumpi lui $l plng i $l (elesc i c-au s-l rcntlneasc acolo sus nd(duiesc. Am desf%cut eu $licul: 6a* =i unde am $us scrisoarea du$% ce/am citit/o )n 'aie: )i $i$%i 'u(unarul de la #est%* E/aici, )n re"ul%* Scum$ul +enry i/a luat ('orul* 5&n% nu/mi $iere de tot r%'darea* =coala $u'lic%* =antierele Meade* Sta-ia de tr%suri* Numai dou% acuma* %l%'%nindu/se* 5line, n/ar mai fi* Mai mult os dec&t carne* Cealalt% tro$%ie i ea $e/aici cu un client* Acum o or% treceam $e aici* Vi(itiii )i ridicar% $%l%riile* Un om din cei tocmi-i s% sc1im'e maca(ul )i )ndrea$t% deodat% s$inarea l&n"% un st&l$ de tram#ai )n fa-a ferestrei dlui loom* N/ar $utea s% in#ente(e i ei ce#a automat, aa ca roata, de la sine mai sim$lu: 6a, dar atunci omul %sta i/ar $ierde slu,'a* 6a, dar i atunci un alt om ar c%$%ta o slu,'% n%scocind in#en-ia asta: Sala de concerte Antient* 5e aici nu/i nici o micare* Un '%r'at )n costum 'e, cu o 'and% de cre$ $e 'ra-* Asta nu/i o ,ale $rea mare* 6oliu $e sfert* Rude $rin alian-%, $oate* Trecur% de Saint/Mar! mo1or&t% catedral%K a$oi $e su' $odul de cale ferat%, $rin fa-a teatrului Re"ineiK )n t%cere* Afie, Eu"ene Stratton* 6/na andman 5almer* M/a $utea duce disear% s% #%d !eah, e#entual* S$un i eu* Sau !il0 o, Cillarne0. Tru$a de 0$er% a lui Elster <rimes* Mare sc1im'are mare* Afie $roas$ete, -i$%toare, $entru s%$t%m&na #iitoare* Distrac'ie la -ristol. Martin Cunnin"1am ar $utea aran,a un 'ilet la <aiety* Tre'uie s%/i ofer un $a1ar dou%* Tante $e tante* El #ine du$%/mas%* C&ntecele ei*IL Ea 5lasto* ustul cu f&nt&na )n memoria lui Sir 51ili$ Cram$ton* Cine/a mai fost i %sta:

/ Ce mai faci: s$use Martin Cunnin"1am, ridic&ndu/i $alma s$re frunte ca salut* / Nu ne #ede, s$use dl* 5oDer* a da, ne #ede* Ce mai faci: / Cine: )ntre'% dl* 6edalus* / Marele oylan, s$use dl* 5oDer* 4i scoate c1ilo-ii la aer* Tocmai c&nd m% "&ndeam* 6l* 6edalus se a$lec% $este 'anc1et% s% salute* 6in ua de la Malul Rou, discul al' al unei $%l%rii de $aie ful"er% un r%s$unsK t%cur%* 6l* loom )i ins$ecta un"1iile de la m&na stin"%, a$oi $e cele de la m&na drea$t%* Un"1iile, da* E ce#a mai 'rea( la el dec&t %tia $e care/i #ede ea: ;ascina-ie* %r'atul cel mai r%u din tot 6u'linul* Asta/l i -ine )n #ia-%* Ele simt c&teodat% ce/i de ca$ul c&te unuia* Instinctul 6ar un ti$ ca %sta* Un"1iile mele* M% uit i eu la ele. frumos t%iate* =i du$% asta. doar s% stai s% te "&ndeti* Tru$ul se cam )nmoaie* Aa ce#a $ot s% o'ser# $entru c%/mi aduc aminte* Care o t8i cau(a* Mi/ nc1i$ui c% $ielea nu se mai $oate str&n"e dea,uns de re$ede c&nd s/a to$it carnea* 4ns% forma r%m&ne* ;orma mai r%m&ne )nc%* Umerii* =oldurile* 6urdulie* 4n noa$tea 'alului )m'r%c&ndu/se* M%tasea $rins% )ntre 'ucile din s$ate, )i str&nse m&inile )ntre "enunc1i i* mul-umit, )i l%s% $ri#irea a'sent% s% treac% $este fe-ele lor* 6l* 5oDer )ntre'%. / Cum mer"e turneul de concerte, loom: / 0, foarte 'ine, s$use dl* loom* Aud numai des$re $ers$ecti#e "ro(a#e* E o idee 'un%, tii3** / Te duci i dumneata: / Eu nu, s$use dl* loom* C1estia e c% eu tre'uie s% m% duc )n comitatul Clare $entru nite tre'uri $ersonale* 4n-ele"i, ideea lor e s% fac% un turneu $rin oraele mari* Ce $ier(i )ntr/unui $o-i s% sco-i la loc )n altul* / Tocmai, s$use Martin* Cunnin"1am* Mary Anderson face i ea tot aa acuma* / Ai artiti 'uni: / Eouis Gerner or"ani(ea(% turneul, s$use dl* loom* A, da, o s%/i a#em $e cei mai de soi* J* C* 6oyle i Jo1n MacCormac! s$er, i al-ii* Cei mai 'uni, de fa$t* / =i 3adame, s$une dl* 5oDer sur&(&nd* Ea urm% dar nu cea din urm%* 6l* loom )i des$%r-i $almele )ntr/un "est de $olite-e molatec% i a$oi i le )ncrucia iar%i* Statuia lui Smit1 08 rien* Cine#a a l%sat un 'uc1e-el de flori aici* 0 femeie* Tre'uie s% fie (iua mor-ii lai* 5entru la mul-i ani* Tr%sura rotindu/se $e l&n"% statuia lui ;arrell le uni f%r% ("omot "enunc1ii iner-i* <1ee, un '%tr&n )n #estminte decolorate la un col- de strad% )i )ntindea marfa, cu "ura c%sc&ndu/ se. "1ee* / 5atru irete de "1ete la $enny* M%/ntre' de ce l/or fi radiat* =i/a#ea 'iroul )n strada +ume* Aceeai cas% ca i numele de fat% al lui Molly* TDeedy, $rocuror re"al $entru Gaterford* Jo'enul %ia )l are de atunci* Relic#e din str%#ec1ea 'un%stare* =i e i )n doliu* Teri'il% de"rin"olad%, s%racul de el3 Toat% lumea d% cu $iciorul )n el* Q8<alia"1an redus la ultima e9$resie* =i 3adame. Uns$re(ece i dou%(eci* S/a sculat* 6/na ;lemin" #ine a(i s% fac% curat* 4i face $%rul, i fredonea(%. &oglio e non &orrei. NuK &orrei e no. =i se uit% la #&rful 'uclelor s% #ad% dac% se desfac* Mi trema un poco $i. Ce frumos )i sun% #ocea $e tre) $l&n"%rea%* 0/m$uns%tur%* 0 $%s%ric%* E/un cu#&nt ca $%s%ric% tocmai $otri#it $entru asta* 0c1ii )i alunecar% uor $este fa-a sim$atic% a dlui 5oDer* 4nce$e s%/nc%run-easc% la urec1i* 3adame8 i sur&dea* I/am (&m'it i eu* Cu (&m'etul a,un"i de$arte* 5oate e numai $olite-ea* 6r%"u-* Cine tie dac/o fi ade#%rat cu femeia aia $e care/o )ntre-ine: Nu/i deloc $l%cut $entru ne#ast%* 6ar cic%, cine/mi s$unea, nu e nimica )ntre ei* 5o-i s%/-i )nc1i$ui c% aa ce#a s/ar termina re$ede* 6a, Crofton era cel care l/a )nt&lnit )ntr/o sear% c&nd se ducea s%/i duc% o fri$tur% )n $ac1et* Asta era: Ea 'ar la Jury* Sau $arc% la Moira: Trecur% $e l&n"% silueta )nf%urat% )n mantie uria% a li'eratorului* Martin Cunnin"1ain )l )n"1ionti $e dl* 5oDer* 6in tri'ul lui Reu'en, )i s$use* Un '%r'at )nalt, cu 'ar'% nea"r%, )nco#oiat asu$ra unui 'aston, c1io$%t&nd $e du$% col- la Elefantul, lui El#ery, le ar%t% o m&n% cur'at%, cu $alma desc1is% s$ri,init% de ira s$in%rii* / 4n toat% frumuse-ea/i feciorelnic%, s$use dl* 5oDer* 6l* 6edalus $ri#i du$% siluet% care se de$%rta ont&c%ind i s$use cu 'l&ndee.

/ ;r&n"e-i/ar dracu8 'elciu"u8 din s$inare3 6l* 5oDer coco&ndu/se tot de r&s, )i adum'ri fa-a )n dre$tul ferestrei c&nd tr%sura trecu $e l&n"% statuia lui <ray* / To-i am trecut $rin asta, s$use )n"%duitor Martin Cunnin"1am*I7 0c1ii lui )nt&lnir% oc1ii dlui loom, )i m&n"&ie 'ar'a, ad%u"ind. / 6e, a$roa$e to-i* 6l* loom )nce$u s% #or'easc% )ntorc&ndu/se cu o )nsufle-ire 'rusc% s$re c1i$urile celorlal-i* / E una 'un% de tot care circul% acuma des$re Reu'en i fiul* / Aia cu 'arca"iul: )ntre'% dl* 5oDer* / 6a* Nu/i "ro(a# de 'un%: / Care/i asta: )ntre'% dl* 6edalus* Eu n/am au(it/o. / Era o c1estie cu o fat%, )nce$u dl* loom, i el s/a decis s%/l trimit% $e insula Man s%/l $un% la ad%$ost dar c&nd erau am&ndoi*** / Ce, ce: )ntre'% dl* 6edalus* 5r%$%ditul %la de tinerel care nu/i 'un de nimica: / 6a, s$use dl* loom* Erau am&ndoi )n drum s$re #a$or i numai ce/l #e(i c% "ata/"ata s% se )nece*** / S%/l )nece $e ara'as3 stri"% dl* 6edalus* 6ar/ar 6umne(eu s/o fi f%cut3 6l* 5oDer scoase un r&s $relun" $rin n%rile/i um'rite* / Nu, s$use dl* loom, fiu/sau c1iar el*** Martin Cunnin"1am )i t%ie #or'a cu 'rusc1ee* / Reu'en J* i cu fiu/sau o luaser% $e ,os $e c1ei s% se )m'arce $e #a$orul de insula Man i netre'nicul %la, t&n%rul, a &nit dintr/o dat% de lin"i el i 1o$a $este (id dre$t )n Eiffey* / Ce 6umne(eu3 e9clam% dl* 6edalus s$eriat* 6oar n/a murit: / Ce murit3 stri"% Martin Cunnin"1am* sta nu moare aa3 Era un 'arca"iu $e/acolo care a $us m&na $e o $r%,in% i l/a $escuit de fundul n%dra"ilor i i l/a dat $locon lui taic%/su $e c1ei* Mai mult mort dec&t #iu* Se str&nsese ,um%tate de ora* / 6a, s$use dl* loom* 6a8 $artea mai nostim% e c%**. / =i Rue'en J*, s$use Martin Cunnin"1am, i/a dat 'arca"iului un florin c% i/a sal#at #ia-a lui fiu/ sau* Un sus$in )n%'uit $orni de su' m&na dlui 5oDer* / I/a dat, i/a dat, afirm% Martin Cunnin"1am* Ca un erou* Un florin de ar"int* / Nu/i "ro(a#%: s$use dl* loom animat* / Un ilin" i o$t $ence $rea mult, s$use dl* 6edalus uscat* R&sul st%$&nit al d/lui 5oDer r%'ufni )n%'uit )n tr%sur%* Coloana lui Nelson / 0$t $rune la un $enny3 0$t la un $enny3 / Ar tre'ui s% $%rem mai "ra#i ce#a, s$use Martin Cunnin"1am* 6l* 6edalus oft%* / =i uite, c1iar, s$use, 5addy s%racul de el nu ne/ar lua )n nume de r%u c% mai r&dem i noi* =i lui )i $l%cea s% s$un% c&te una 'un%* / S% m% ierte 6umne(eu3 s$use dl* 5oDer, ter"&ndu/i oc1ii ume(i cu de"etele* S%racu8 5addy3 Nu mi/a fi )nc1i$uit acum o s%$t%m&n% c&nd l/am #%(ut ultima oar% i era 'ine s%n%tos ca de o'icei c/am s% mer" acuma cu tr%sura du$% fel aa* S/a dus de la noi* / 0mule-ul cel mai cumsecade $e care $uteai s%/l "%seti, s$use dl* 6edalus* S/a dus c1iar $e neate$tate* / Un atac, s$use Martin Cunnin"1am* Inima* Se lo#i trist cu de"etele $este $ie$t* ;a-a con"estionat%. roie ca focul* 5rea mult tr%"ea la m%sea* Eeac $entru nasul rou* ea ca ne'unul $&n% nu mai tia ce/i cu el* 0 "r%mad% de 'ani a aruncat s% i/l roeasc% aa* 6l* 5oDer $ri#ea cu o )n"ri,orare $lin% de triste-e casele care alunecau $e l&n"% ei* / A murit su'it, s%racul de el, s$use* / Cea mai frumoas% moarte, s$use dl* loom* 0c1ii lor mari desc1ii )l $ri#ir%* / ;%r% suferin-e, s$use* 0 cli$% doar i "ata* Ca i cum ai muri )n somn* Nimeni nu s$use nimic* 5artea moart% a str%(ii asta* Afaceri st%tute (iua, a"en-i imo'iliari, un 1otel cu re"im de tem$eran-%, mersul trenurilor, o coal% $rofesional%, <ill, clu'ul catolicilor, asocia-ia $entru

recalificarea or'ilor* 6e ce: Un moti# tot este* Soare sau #&nt* =i )nc% i noa$tea* %ie-i de $r%#%lie, slu"oi* Su' $atrona,ul r%$osatului $%rinte Matt1eD* 5iatra de temelie $entru 5arnell* Atac* Inima** Cai al'i cu $ena, al' co'or&t $este frunte se i#ir% $e cu$% col-ul Rotondei, )n "alo$* Un cosciu" mititel le lunec%, iute ca ful"erul, $rin fa-%* <ra'% mare la )nmorm&ntare* 0 tr%sur% )n doliu* Nec%s%torit* Ne"ru $entru )nsura-i* 5e$it $entru nec%s%torit* Eu"u'ru $entru C%lu"%ru* / Trist, s$use Martin Cunnin"1am* Un co$il* 0 fa-% de $itic, liliac1ie i ridat% cum era fa-a micu-ului Ru'y* Tru$ de $itic, moale ca c1itul* 4ntr/o lad% de 'rad )n%l'it%* 4nmorm&ntarea o $l%tete societatea de a,utorare* Un $enny $e s%$t%m&n% $entru un cot de iar'% #erde* Al nostru* Mic* Nenorocitul* 5runcul* Nemai&nsemn&nd nimica* <reeal% a naturii* 6ac%/i s%n%tos )i #ine de la maic%/sa* 6ac% nu, '%r'atul* Mai mult noroc data #iitoare* / S%r%cu-ul de el, s$use dl* 6edalus* A sc%$at ieftin* Tr%sura urca mai )ncet $anta s$re $ia-a Rutland* )i cl%n-%ne/n oase* 5este $a#a,e*I> Un s%r%ntoc, doar at&ta/i* Al nim%nui* / 4n mie(ul #ie-ii, s$use Martin Cunnin"1am* / 4ns% cel mai r%u i mai r%u, s$use dl* 5oDer, este %la care/i ia sin"ur #ia-a* Martin Cunnin"1am )i scoase cu "est 'rusc ceasul, tui i )l $use la loc*IM / Cea mai mare ruine $e care o $o-i a#ea )n familie, ad%u"% dl* 5oDer* / 0 cli$% de ne'unie, si"ur c% da, s$use 1ot%r&t Martin Cunnin"1am* Tre'uie s% #edem lucrurile cu )n"%duin-%* / Se (ice c% cine face asta e un la, s$use di* 6edalus* / Nu nou% ne e dat s% ,udec%m, s$use Martin Cunnin"1am* 6l* loom, "ata s% s$un% ce#a, )i )nc1ise 'u(ele la loc* 0c1ii mari ai lui Martin Cunnin"1am* 5ri#ind acuma )ntr/o $arte* E un om sim$atic, el* Inteli"ent* Seam%n% cu fa-a lui S1a!es$eare* 4ntotdeauna are un cu#&nt 'un de s$us* Eumea n/are mil% de unul ca %sta sau de/unul care omoar% co$iii* Ee refu(% )n"ro$%ciunea cretineasc%* 5e #remuri le )nfi"eau o $r%,in% de lemn $rin inim%, aa )n "roa$%* Ca i cum nu le/ar fi fost fr&nt% oricum* =i totui uneori se c%iesc, $rea t&r(iu* <%sit )n fundul "&rlei a"%-at de ier'uri* =i se uita la mine* =i 'e-i#a aia )n"ro(itoare de ne#ast%/sa* I/a aran,at casa, odat% i )nc% odat% i $e urm% ea era cea care/i amaneta mo'ilele a$roa$e )n fiecare s&m'%t%* E/a f%cut s% duc% o #ia-% de c&ine* Ar fi )nmuiat i o $iatr% aa ce#a* =i luni diminea-a o lua de la ca$%t* Cu um%rul )n roat%, ca Sisif* 6oamne, ce ca$ tre'uie s% fi f%cut ea )n noa$tea aia* 6edalus mi/ a s$us c% el era acolo* eat cui i se )n#&rtea $e/acolo $este tot )m$un"&nd cu um'rela lui Martin* =i zic c-a ,i giu&aerul din Asia, Din Asia, "a o ghei . Nu mi se uit% )n oc1i* El tie* 4i cl%n-%ne oasele* 6u$%/amia(a aceea la anc1et%* Sticlu-a cu etic1et% roie $e mas%* Camera de 1otel cu "ra#urile de #&n%toare* 4n"1esuit%, lumina soarelui $rin cr%$%turile o'loanelor* Urec1ile coronerului, mari i $%roase* <1etele care au stat m%rturie* Ea )nce$ut a cre(ut c/ar fi fost adormit* 5e urm% s/au #%(ut ca nite dun"i "al'ene $e toat% fa-a lui* Alunecase ,os din $at, la $icioare* Verdictul. o do(% $rea mare* Moarte accidental%* Scrisoarea* 5entru fiul meu Eeo$old* Nu mai sim-i nici o suferin-%* Nu te mai tre(eti* Al nim%nui de/acuma* Tr%sura (dr%n"%nea "r%'it% $e strada lessin"ton* 5este $ietrele caldar&mului* / I/am dat drumul 'ine, acuma, aa (ic i eu, s$use Martin Cunnin"1am* / S% dea 6umne(eu s% nu ne r%stoarne $e drum, s$use dl* 5oDer* / S$er c% nu, s$use Martin Cunnin"1am* E o aler"are foarte im$ortant% m&ine )n <ermania* 5remiul <ordon enett* / C% 'ine (ici, s$use* dl* 6edalus* Are s% merite s% #edem, c1iar* C&nd intrar% )n strada er!eley, o caterinc% a$roa$e de 1a#u( )n%l-% asu$r%/le i du$% ei un c&ntec 1uruitor fi le"%nat, de c&rcium%* E/a #%(ut cine#a $e aici $e 2elly: 2a$a, e doi de l, i "rec* Marul fune'ru din %aul. E la fel de r%u i el ca '%tr&nul Antonio* M/a l%sat de ca$ul miau, o1* 5irouette3 =i 3ater 3isericodiae. Strada Eccles* Casa mea acolo, mai ,os* Mare cas%* 0s$iciul $entru incura'ili mai )ncolo* ;oarte )ncura,ator* Sanatoriul Maica 6omnului $entru muri'un(i* =i mor"a la/ndem&n%, dedesu't* Unde a murit '%tr&na doamn% 08Riordan* <roa(nic arat% femeile* Ceaca din care m&nca i cum se freca la "ur% cu lin"ura* 5e urm% $ara#anul )n ,urul $atului ca s% moar%* 6r%"u- studentul de atunci care mi/a $ansat muc%tura de al'in%* S/a mutat dincolo la

maternitate, cic%* 6e la o e9trem% la cealalt%* Tr%sura "alo$a $e du$% un col-K se o$ri* / Acuma ce s/a mai )nt&m$lat iar: Un ira" )m$%r-it )n dou%, de #ite )nsemnate cu fierul rou, trecu $e su' ferestrele lor, mu"ind, t&r&indu/i co$itele, )ncol%cindu/i )ncet co(ile $e du$% cru$ele osoase i noroioase* 6incolo i $rintre ele se/n#%lm%eau nite, oi, 'e1%ind de s$aim%* / Emi"ran-i, s$use dl* 5oDer* / +uuu1, stri"a "lasul celui care le m&na, cu 'iciul $lesc%indu/le $e cru$e* +uu13 Iei-i de/acolo3 Joi, si"ur* M&ine e (i de O%iere* Vite tinere* Cuffe le #indea cam cu >H de lire 'ucata* 5entru Ei#er$ool $ro'a'il* Roast'eef $entru '%tr&na An"lie* Ee cum$%r% $e cele ma@ de soi* =i $e urm% al cincilea sfert se $ierde. toat% $artea 'rut%, $ielea, $%rul, coarnele* 4ntr/un an se face ce#a* Comer- cu carne moart%* Su'$roduse de a'ator $entru t%'%c%rii, s%$un, mar"arina* Mai )ntre' dac% mai mer"e c1estia s%/-i $rocuri direct carnea de la tren, la Clonsilla* Tr%sura )nainta $rin )n"1esuial%* / Nu )n-ele" de ce nu $une com$ania o linie d@rect% de #a"oane de la $arcare $&n% la c1eiuri, s$use dl* loom* Toate animalele astea ar $utea fi trans$ortate direct )n #a"oane $&n% la #a$ore* / 4n loc s% 'loc1e(e circula-ia, s$use Martin Cunnin"1am* C1iar aa* Ar tre'ui s/o fac%* / 6a, s$use dl* loom, i/nc% un lucru la care m/am "&ndit mereu e s% facem #a"oane de $om$e fune're, cum sunt la Milano, ti-i* 0 linie direct% $&n% la $oarta cimitirului, cu #a"oane s$eciale, dric i tr%suri i totul* 4n-ele"e-i ce #reau s% s$un: / 01o, asta ar fi o c1est@e a dracului de 'un%, s$use dl* 6edalus* Va"oane $at i #a"oane restaurant lu9* / N/ar fi o $ers$ecti#% $rea frumoas% $entru Corny, ad%u"% dl* oDer* / 6e ce: )ntre'% dl* loom )ntorc&ndu/se s$re 6edalus* N/3r fi mai decent dec&t s% "alo$%m aa )n r&nd c&Oe doi: / 6e, ar fi ce#a )n ce s$ui, recunoscu dl* 6edalus* / =i, s$use Martin Cunnin"1am, n/am mai a#ea scene ca aia de atunci c&nd s/a r%sturn3t dricul la col- la 6un$1y i s/a #%rsat sicriul cu tot $e drum* / A fost )nfior%tor, s$use c1i$ul ("uduit al dlui 5oDer, i a c%(ut tru$ul $e ,os )n drum* <roa(nic3 / 5rima rFnd% a fost a lui 6un$1y, s$use dl* 6edalus a$ro'&nd din ca$* 4n cu$a <ordon ennett* / Mila lui 6umne(eu, s$use Martin Cunnin"1am $ios* / Am a,Fns la 6un$1y, anun-% dl* 5oDer, c&nd tr%sura coti la drea$ta* Col-ul lui 6un$1y* Tr%suri )ndoliate trase acolo )nec&ndu/i durerea* 0 $au(% la mar"inea drumului* Numai 'un% ae(are $entru o c&rcium%* 6oar c% noi ne o$rim aici la )ntoarcere s% 'em )n s%n%tatea lui* Un r&nd $entru m&n"&iere* Eli9irul #ie-ii* 6ar ia s% ne )nc1i$uim acum c% s/ar fi )nt&m$lat c1iar* Ar s&n"era dac% s/ar t%ia s% s$unem )ntr/ un cui c&nd se rosto"olete aa: 5oate i/ar cur"e s&n"e i $e de alt% $arte c% nu, )mi dau i eu cu $%rerea* 6e$inde unde* Circula-ia se o$rete* 6ar $oate c% $u-in tot se mai scur"e din #reo arter%* Ar fi mai 'ine s%/i )n"roa$e )n rouK un rou )nc1is de tot* )naintau )n t%cere $e 51i's'orou"1 Road* Un dric "ol tro$%i $e l&n"% ei, #enind dins$re cimitirK $arc% s/ar fi uurat* 5odul Cross"uns. canalul re"al* A$a se $reci$ita #&,&ind $rin eclu(e* Un '%r'at )n $icioare )n 'arca sa lunec%toare )n ,os $rintre "r%me(ile de tur'%* 5e c%rarea edecarilor, l&n"% st%#ilar, un cal cu $ri$onul lun"* Ea 'ord $e -ugabu. 0c1ii lor )l urm%rir%* 5e drumul )ncet al a$ei n%$%dite de ier'uri $lutind $&n% aici, $e $lita lui, c%tre coast% str%'%t&nd Irlanda tras la edec $e l&n"% irurile de trestii, $este noroaie, $este sticle )nfundate )n clis%, st&r#uri de c&ini* At1lone, Mulli"an, Moy#alley, a $utea s% fac i eu un tur $e ,os s/o #%d $e Milly $e malul canalului* Sau cu 'icicleta* S% )nc1irie( o ra'l% mai #ec1e, mai si"ur%* Gren a $us m&na $e una ca asta (ilele trecute la o licita-ie, dar era de dam%* 6rumurile $e a$% se de(#olt%* 5l%cerea lui James M8Cann s% m% duc% cu 'arca $e drumul ferry/'oatului* Tran(it mai ieftin* 5u-in c&te $u-in* Casa $lutitoare* Ca )ntr/un cam$in"* 6ar i dricurile* 5&n% la cer $lutind $e a$e* 5oate c/am s/o i fac f%r% s% mai scriu* Sosind ca o sur$ri(%, Eei9li$, Clonsilla* =i tot aa )n ,os, de la un st%#ilar la altul $&n% la 6u'lin* Cu tur'a din ml%tiniurile din esuri* Salut* 4i ridic% i el

$%l%ria cafenie de $aie, s%/l salute $e 5addy 6i"nam* Trecur% mai de$arte $e l&n"% casa lui rian oroim1e* Ne a$ro$iem acum* / M% "&ndesc cum o mai fi duc&nd/o $rietenul nostru ;o"arty, s$use dl* 5oDer* / 4ntrea'%/l mai 'ine $e Tom 2ernan, s$use dl* 6edalus* / Cum adic%: s$use Martin Cunnin"1am* E/a l%sat $rad% lacrimilor, mi/nc1i$ui*IO / C1iar dac% l/a $ierdut #ederii, s$use dl* 6edalus, r%m&ne scum$ amintirii* Tr%sura coti la st&n"a s$re ;in"las Road* Curtea $ietrarului la drea$ta* Ultima arunc%tur% de '%-* 4n"1esuite $e un $etec de $%m&nt, se iscar% siluete t%cute, al'e, )ndurerate, )ntin(&ndu/i m&inile calme, )n"enunc1iate )n ,elanii, ar%t&nd c%tre ce#a* ;%r&me de contururi, cio'ite* 4n t%cere al'%. ru"%toare* Cele mai 'une cu $utin-%* T1os +* 6ennany, scul$tor i "ra#or de monumente funerare* Trecur%* Ea col-, )n fa-a casei lui Jimmy <eary, -&rco#nicul, edea $e trotuar un #a"a'ond '%tr&n, morm%ind sin"ur, scutur&ndu/i noroiul i $ietricelele din "1eata enorm%, c%scat%, )nne"rit% de $raf* 6u$% trud% de/o #ia-%* <r%dini $osomorite trecur% a$oi, una c&te una. case $osomorite* 6l* 5oDer ar%t% cu m&na* / Uite acolo a fost omor&t C1ilds, s$use* Ultima cas%* / C1iar, s$use dl* 6edalus* Ur&t% c1estie* Seymour us1e l/a scos 'asma curat%* =i/a asasinat fratele* Sau cel $u-in aa se (ice* / 5rocurorul n/a#ea nici o do#ad%, s$use dl* 5oDer* / Numai su$o(i-ii, s$use Martin Cunnin"1am* sta/i $rinci$iul le"ii* Mai 'ine s% sca$e nou%(eci i noua de #ino#a-i dec&t s% fie condamnat $e nedre$t un sin"ur ne#ino#at* 5ri#ir%* S%laul asasinului* Alunec&nd )ntunecos* 0'lonit, $ustiu, "r%dina $%r%"init%* Toat% casa c%(ut% )n "1earele "1eenei* Condamnat $e nedre$t* 0mor* 0c1iul uci"aului )n oc1ii celui ucis* Tare le mai $lace s% citeasc% des$re aa ce#a* Un ca$ de om "%sit )n "r%din%* Vestmintele ei constau din* Cum i/a "%sit i ea moartea* 6e cur&nd #iolentat%* Arma folosit%* Asasinul )nc% )n li'ertate* Urme* Un iret de "1ete* Tru$ul urmea(% s% fie des1umat Crima #a fi dat% )n #ilea"* Strimt )n tr%sura asta* S/ar $utea ca ei s% nu/i con#in% s% m% #ad% #enind aa f%r% s/o anun-* Tre'uie s% ai "ri,a cu femeile* 0dat% le $rin(i cu $antalonii/n #ine* Nu te mai iart% $e urm%* Cincis$re(ece* alustrada )nalt% a cimitirului undui su' $ri#irea lor* 5lo$i )ntuneca-i, forme al'e r%(le-ite* ;orme acum )ndesindu/se, siluete al'e adun&ndu/se $rintre co$aci, forme i f%ii al'e cur"&nd $e l&n"% ei mute, continu&ndu/i "esturile (adarnice )n aer* 0'e(ile scr&nir% ia cotitur%K se o$rir%* Martin Cunnin"1am )i scoase 'ra-ul afar% i, tr%"&nd )nd%r%t minerul, )m$inse $ortiera cu "enunc1iul* Co'or&* 6l* 5oDer i dl* 6edalus )l urmar%* S% sc1im' acuma s%$unul* M&na domnului loon desc1eie "r%'it% 'u(unarul de la s$ate i transfer% s%$unul li$it de 1&rtie )n 'u(unarul interior, al 'atistei* Co'or& din tr%sur%, $un&nd la loc (iarul $e care/l str&n"ea )nc% m&na cealalt%* 4nmorm&ntare s%r%c%cioas%. dricul i trei tr%suri* Totuna* 5urt%torii sicriului, 1amuri aurite, rec#iem, o sal#% de ceremonie* 5om$% fune'r%* 6incolo de tr%sura din coad% sta un ne"ustor am'ulant l&n"% c%ruciorul cu dulciuri i fructe* 5r%,ituri cu susan din astea li$ite una de alta. dulciuri $entru mor-i* iscui-i $entru crini* Cine s% le m%n&nce: )ndolia-ii ieind acum* 4i urm% to#ar%ii* 6l* 2ernan i Ned Eam'ert #eneau )n urm%, +ynes du$% ei* Corny 2elle1er l&n"% dricul cu uile desc1ise scoase dou% coroane* 4i trecu una '%iatului* Unde o fi dis$%rut )nmorm&ntarea aceea a co$ilului: 6oi cai )n1%ma-i trecur% dins$re ;in"las cu $as trudnic, silnic, tr%"&nd $rin t%cerea fune'r% o c%ru-% sc&riitoare )n care se afla un 'loc de "ranit* C%ru-aul )n frunte salut%* Cosciu"ul acum* A a,uns aici )naintea noastr%, aa mort cum e* Calul care se uit% la el $este um%r cu $ena,ul alunecat )ntr/o r&n%* 0c1iul stins. c%$%strul, str&ns $e "&t, )i a$as% un #as de s&n"e, ce#a* 0r fi tiind ei ce car% aici )n fiecare (i: Tre'uie s% fie dou%(eci, trei(eci de )nmorm&nt%ri $e (i* =i mai e i Mount Jerome $entru $rotestan-i* C&te o )nmorm&ntare $e minut, dac% lu%m lumea )ntrea"% )i )m$in" su' $%m&nt cu carul, )n #ite(%* Cu miile $e or%* 5rea mul-i $e lumea asta*

Ieeau $e $oart% f%$turi )ndoliateK o femeie i un co$il* 0 #r%,itoare cu falca sl%'%noa"%, i femeie a dracului $e deasu$ra, cu 'oneta strimt% C1i$ul fetei murdar de noroi i de lacrimi, in&nd/ o $e femeie de 'ra- cu $ri#irile ridicate s$re ea du$% #reun semn de $l&nset* ;a-% de $ete, f%r% s&n"e i li#id%* Cioclii ridicar% cociu"ul $e umeri i/l $urtar% )n%untru $e $oart%* <reutate moart% numai* =i eu c1iar m% sim-eam mai "reu c&nd am ieit din 'aie* 4nt&i cel -ea$%n, i $e urm% $rietenii celui )n-e$enit* Corny 2elle1er i '%iatul urmar% duc&ndu/i coroanele* Cine/i acela de l&n"% ei: A, cumnatul* Intrar% cu to-ii du$% ei* Martin Cunnin"1am o$ti. / M/am dat de ceasul mor-ii s% te aud #or'ind des$re sinucidere de fa-% cu loom* / Ce: o$ti dl* 5oDer* Ce mai e i asta: / Taic%/su s/a otr%#it, o$ti Martin Cunnin"1am* Binea 1otelul Queen la Ennis* E/ai au(it c% s$unea c% se duce la Clare* 5arastas* / 0, 6oamne, murmur% dl* 5oDer* Acuma aud* S/a otr%#it3 Arunc% o $ri#ire )n s$ate unde un c1i$ cu oc1i "&nditori, )ntunecoi, #enea )n urma lor c%tre mausoleul cardinalului* S$un&nd ce#a* / Era asi"urat: )ntre'% dl* loomK / Cred c% da, r%s$unse dl* 2ernan, dar $oli-a e i$otecat% din "ros* Martin )ncearc% acum s%/l 'a"e $e %l mic la Artane* / C&i co$ii au r%mas du$% el: / Cinci* Ned Eam'ert (ice c% #rea s/o 'a"e $e una din fete la Todd* / Trist lucru, s$use dl* loom )ncet* Cinci co$ii mici* / 0 lo#itur% "rea $entru ne#ast%/sa s%raca, ad%u"% 6l* 2ernan* / 6a, )ntr/ade#%r, a$ro'% dl* loom* R&de ea la urm% acuma* 4i co'or& $ri#irile $e "1etele $e care i le d%duse cu crem% i le lustruise* Ea )i su$ra#ie-uise deci, i/a $ierdut '%r'atul* Mai mort $entru ea dec&t $entru mine* Unul din ei tre'uie s/o duc%8 mai mult dec&t cel%lalt* Aa s$un cei )n-ele$-i* Sunt mai multe femei dec&t '%r'a-i $e lume* S%/i $re(int condolean-e* Teri'ila $ierdere $e care a-i suferit/o* N%d%,duiesc c%/l #e-i urma cur&nd* Asta numai $entru #%du#ele 1induse* Se m%rit% ea cu altul* Cu el: Nu* =i totui cine mai tie du$%: V%du#ia nu mai e la mod% de c&nd a murit '%tr&na re"in%* 5urtat $e afet de tun* Victoria i Al'ert* Slu,'% intru $omenire la ;ro"more* 6ar $&n% la urm% i/a $us c&te#a #iolete la 'one-ic%* Coc1et% )n ad&ncul inimii ei* Toate $entru o um'r%* Nu se )m$ac1etea(% nici c1iar cu un re"e* ;iul s%u a fost su'stan-a* Ce#a nou )n care s% n%d%,duiasc% i nu trecutul $e care s% i/l #rea )nd%r%t, ate$t&nd* Nu mai Vine niciodat%* Unul tot tre'uie s% se duc% $rimulK sin"ur su' $%m&ntK i acum nemaist&nd )n $atul ei cald* / Ce mai faci, Simon: s$use Ned Eam'ert, cu #ocea sc%(ut%, d&nd m&na* Nu te/am mai #%(ut de/ un car de #reme* / Mai 'ine ca oric&nd* Ce mai fac cu to-ii )n Cor!: / Am fost $e acolo la aler"%rile din lunea $astelul, s$use Ned Eam'ert* Ca $e #remuri* Am tras la 6ic! Ti#y* / Ce face 6ic!, '%tr&nul de n%de,de: - Nu mai e nimic )ntre el i ceruri, r%s$unse Ned Eam'ert* / 5e sf&ntul 5aul3 s$use dl* 6edalus mir&ndu/se st%$&nit* 6ic! Ti#y a c1elit: / Martin #rea s% str&n"% ce#a $entru co$ii, s$use Ned Eam'ert ar%t&nd )n fa-%* C&i#a ilin"i de c%ciul%* S% ai'% din ce tr%i $&n% se lim$e(esc lucrurile cu asi"urarea* / 6a, da, s$use dl* 6edalus cu )ndoial%* %iatul cel mai mare e cel de/acolo din fa-%: / 6a, s$use Ned Eam'ert, cu fratele ne#estei* Jo1n +enry Menton e )n s$ate* S/a )nscris cu o lir%* / Te cred c% s/a )nscris, s$use dl* 6edalus* Eu mereu )i s$uneam lui 5addy s%racu c% ar tre'ui s%/ i #ad% mai 'ine de slu,'a lui* Jo1n +enry nu/i omul cel mai r%u din lume* / Cum a $ierdut/o: )ntre'% Ned Eam'ert* %utura, nu: / 5%catul multor oameni de 'ine, s$use dl* 6edalus oft&nd* Se o$rir% )n $oarta ca$elei* 6l* loom st%tea )n s$atele '%iatului cu coroana, $ri#indu/i ca$ul lucios fre(at i "&tul (#elt cu ad&ncitura $ronun-at% )n "ulerul nou/nou-* S%rmanul '%iat3 0 fi fost

acolo c&nd taic%/su: Am&ndoi f%r% cunotin-%* Tre(indu/se )n ultimul moment i s%/l recunoasc% $entru ultima dat%* Tot ce ar mai fi $utut face* 4i datore( trei ilin"i lui 08<rady* Ar mai )n-ele"e: Cioclii $urtar% sicriul )n ca$el%* Ea care ca$%t )i e ca$ul* 6u$% un moment )i urm% $e ceilal-i )n%untru, cli$ind )n lumina #oalat%* Cosciu"ul era )ntins $e catafalc )n fa-a altarului cu $atru lumin%ri mari "al'ene )n col-uri* Mereu )naintea noastr%* Corny 2elle1er, l%s&nd ,os c&te o coroan% la fiecare din col-urile din fa-%, )i f%cu semn '%iatului s% )n"enunc1e(e* Cei din asisten-a )ndoliat% )n"enunc1easer% ici i colo $rin '%ncile de ru"%ciune* 6l* loom st%tea )n $icioare )n s$ate a$roa$e de a"1ia(matar i c&nd to-i )n"enunc1easer% )i ae(% cu "ri,% (iarul desf%cut din 'u(unar i/i )ndoi "enunc1iul dre$t deasu$ra* 4i $otri#i $%l%ria nea"r% 'inior $este "enunc1iul st&n" i, in&nd/o de 'or, se )nco#oie smerit asu$ra/i* Un ministrant $urt&nd o "%le-ic% de alam% cu ce#a )n%untru iei $rintr/o u% lateral%* 5reotul )n od%,dii al'e a$%ru du$% el nete(indu/i etola cu o m&n%, le"%n&ndu/i )n cealalt% o c%rticic% $este $&ntecul de 'roscoi* Cine citete cre(ul: Eu, s$use 1u1ure(ul* Se o$rir% )n $rea,ma catafalcului i $reotul )nce$u s% citeasc% din carte )ntr/un cronc%nit cur"%tor* 5%rintele SicreD* =tiam c% are un nume cum ar fi sicriu* Dominen amine. Are un 'ot #oinicos c&nd te ui-i la el* El e marele $atron )n toat% ceremonia* Un cretin muc1iulos* Vai de ca$ul cui s/ar uita ur&t la el. $reot* Tu eti 5etru* 6% din el $e del%turi ca o #ac%/n trifoi, cum -i/ar s$une 6edalus* Cu o 'urt% $este el ca de c&ine otr%#it* <%sete omu8 %sta nite e9$resii de te umfl% r&sul* +n1n. d% din el $e de l%turi* / 4on intres $n (udidum cum ser&o tuo, Domine. 4i face s% se simt% mai im$ortan-i c&nd se roa"% aa $este ei )n latinete* Slu,'% de )n"ro$%ciune* Cre$uri de doliu* +&rtie de scrisori cu c1enar ne"ru* Numele -i/l scrie )n cartea 'isericii* Rece aici* Tre'uie s% se 1r%neasc% 'ine, dac% st% aici toat% diminea-a )n lumina asta $osomorit% d&nd din $icioare i ate$t&nd urm%torul #% ro"* Are i oc1i de 'roscoi* Ce s/o fi umfl&nd aa: Molly se 'alonea(% du$% #ar(%* Aerul din locul %sta $oate* 5arc/ar fi $lin de "a(e nes%n%toase* Tre'uie s% fie infernal de multe "a(e rele $e aici $rintr/un loc ca %sta* M%celarii de $ild%. a,un" i ei ca fri$tura macr%* Cine/mi s$unea: Mer#yn roDn* Jos )n cri$tele de la sf&ntul Ger'ur"1 cu or"a aia frumoas% de o sut% i cinci(eci de ani tre'uie s% se fac% din c&nd )n c&nd c&te o "aur% )n sicrie s% dea drumul la "a(ele str&nse i s% le ard%* 0dat% &nete. al'astru* 0dat% s% tra"i $e nas din astea i s/a (is cu tine* Mi/a )n-e$enit "enunc1iul* Au* Mai 'ine aa* 5reotul scoase o 'a"1et% cu o m%ciulie la ca$%t din "%leata '%iatului i scutur% din ea asu$ra cosciu"ului* A$oi $%i $&n% )n $artea cealalt% i scutur% iar%i* 5e urm% se )ntoarse i o $use la loc )n "%leat%* Cum erai )nainte de a te fi tras )n 1odin%: E totul scris acolo. tre'uia s/o fac% i $e asta* / Et ne nos inducas $n tentationem. Ministrantul $iuia r%s$unsurile )n ter-%* M/am "&ndit deseori c% ar fi mai 'ine s% -ii un '%iat )n loc de ser#itoare* 5&n% la cincis$re(ece ani sau )n ,urul* 6u$% asta, 'inc&n-eles*** A$% sfin-it% tre'uie s%* fi fost* Stro$i $este somnul de #eci* Tre'uie c%/i s%tul $&n%/n "&t de aa ce#a, tot scutur&nd cu c1estia asta $este toate st&r#urile aa cum )i #in, tro$%ind )nainte* I/ar strica cu ce#a dac/ar $utea s%/i #ad% $este ce scutur% asta* Ci du$% (i, toat% #ia-a, i se li#rea(% al-ii $roas$e-i. '%r'a-i, )ntre dou% #&rste, 'a'e, co$ii, femei moarte la natere, '%r'a-i cu 'ar'%, oameni de afaceri cu c1elie, fete ofticoase cu s&ni mici ca #r%'iile* Tot anul s% stea s% se roa"e aceleai lucruri $este fiecare din ei i s% scuture cu a$a $este ei. somn* Acum $este 6i"nam* / 1n paradisum. Cicea c% s/ar fi duc&nd )n $aradis sau c% a i a,uns acum )n $aradis* S$une asta $este oriicine* 4-i tocete ner#ii de tot trea'a asta* 6ar tre'uie i el s% s$un% ce#a* 5reotul )i )nc1ise cartea i se )nde$%rt%, urmat de ministrant* Corny 2elle1er desc1ise uile laterale i "ro$arii intrar%, ridicar% iar%i sicriul, )l $urtar% afar% i/l )m$inser% $e c%ruciorul lor* Corny 2elle1er )i d%du o coroan% '%iatului i una cumnatului* Cu to-ii )l urmaser% afar% $rin uile laterale )n aerul 'l&nd, cenuiu* 6l* loom iei ultimul, )m$%turindu/i (iarul la loc )n 'u(unar* 4i -inu $lin de "ra#itate $ri#irile )n $%m&nt $&n% c&nd c%ruciorul cu cosciu"ul $orni cotind la st&n"a* Ro-ile de8 metal scr&neau $rin $ietri cu un -i$%t ascu-it care/-i ("&ria au(ul i "ru$ul de "1ete urmar% )n%'uite roa'a de/a lun"ul unui ir de morminte* Ta ri ta ra ta ri ta ra ta ri ta ru* 6oamne, nu tre'uie s% m/a$uc s% fredone( aici* / Cercul lui 08Connell, s$use dl* 6edalus de unde#a de al%turi* 0c1ii 'l&n(i ai d/lui 5oDer se )n%l-ar% s$re #&rf ui conului (#elt de $iatr%*

/ Se odi1nete, s$use, )n mi,locul alor s%i, '%tr&nul 6an 08* 4ns% inima lui e )n"ro$at% la Roma* C&te inimi fr&nte sunt )n"ro$ate aici, Simon3 / Morm&ntul ei e dincolo, Jac!, s$use dl* 6edalus* Cur&nd m% )ntind i eu s% dorm al%turi de ea* ;ie ca 6omnul s% m% c1eme i $e mine c&nd i/o fi Vrerea* E%s&ndu/se co$leit, )nce$u s% $l&n"% )ncetior, sin"ur, )m$leticindu/se $u-in )n mers* 6l* 5oDer )l a$uc% de 'ra-* / Ea e mai 'ine acolo unde e, s$use cu 'un%tate* / Aa cred i eu, s$use dl* 6edalus cu un icnet moale* Cred c% ea e )n cer dac% e9ist% cerurile* Corny 2elle1er iei din r&nd i/i l%s% $e ceilal-i s% treac% $e dinainte/i* / Triste oca(iile astea, )nce$u dl* 2ernan $oliticos* 6l* loom )nc1ise oc1ii i/i a$lec% de dou% ori cu triste-e ca$ul* / Ceilal-i )i $un $%l%riile, s$use dl* 2ernan* Cred c% i noi $utem s% facem la fel* Noi suntem ultimii* Cimitirul acesta e un loc )nel%tor* )i aco$erir% ca$etele* / 6omnul $%rinte a citit slu,'a $rea re$ede, nu cre(i: s$use dl* 2ernan $lin de re$ro* 6l* loom d%du din ca$ "ra#, $ri#indu/i oc1ii a"ili in,ecta-i de s&n"e* 0c1i ascuni, oc1i ascuni, scrut%tori* ;rancmason, credK nu sunt si"ur* Al%turi de el iar%i* Noi suntem ultimii* 6in acelai aluat* S$er c/are s% s$un% altce#a* 6l* 2ernan ad%u"%. / Slu,'a 'isericii irlande(e, aa cum o s$une la Mount Jerome este mai sim$l%, mai im$resionant%, tre'uie s% recunosc* 6l* loom )i d%du o a$ro'are $rudent%* Eim'a desi"ur e altce#a* 6E 2ernan s$use cu solemnitate. / Eu sunt $n&ierea i &ia'a. Mic%tor $&n%/n ad&ncul inimii* / 6a, s$use dl* loom* Inima ta $oate, dar ce te faci cu ti$ul din cutia de ase $icioare $e dou% i cu t%l$ile )n"ro$ate )n mar"arete: 5e/a lui n/o mai mic% nimic* S%laul sim-%mintelor* Inima fr&nt%* 4n fond o $om$%, $om$&nd mii de "aloane de s&n"e )n fiecare (i* =i )ntr/o 'un% (i se )nfund% i "ata* <r%me(i de/ astea $e aici $rin ,urK $l%m&ni, inimi, fica-i* 5om$e #ec1i ru"inite. restul la dracul cu totul* 4n#ierea i #ia-a* 0dat% ce/ai murit mort eti* =i trucul acela cu (iua din urm%* S%/i ("&l&ie $e fiecare afar% din "roa$%* Iei $&n% afar%, Ea(%re3 Sosi al cincilea i $ierdu $artida* Scoal%/te )n $icioare3 Judecata din urm%3 =i atunci fiecare din ei a$uc&ndu/se s% amuine care du$% ficat, care du$% $%r-ile lui moi i du$% restul c1estiilor* At&ta r%u c&t i/o mai "%si toate 'uc%-elele din el )n diminea-a aia* Un $umn de $ul'ere de/o $ar% )ntr/o tid#%* 6ou%s$re(ece "rame de/un $enny* 5e c&ntar de aur fin* Corny 2elle1er )i $otri#i $asul du$% al lor al%turi*8 / Totul a mers $e cinste, s$use* Ce (ici: 4i $ri#i cu coada oc1iului s%u lene* Umeri de $oli-ai* Eiru/liru* / Aa cum i tre'uia s% mear"%, s$use dl* 2ernan* / Ce (ici: A: s$use Corny 2elle1er* 6l* 2ernan )l )ncredin-a* / Cine/i ti$ul acela din s$ate, cu Tom 2ernan, )ntre'% Jo1n +enry Menton* 4l tiu du$% fa-%* Ned Eam'ert arunc% o $ri#ire )n s$ate* / loom, s$use el* Madam Marion TDeedy care a fost, este, #reau s% s$un, so$rana* E ne#ast%/sa* / A, da, si"ur, s$use Jo1n +enry Menton* N/am mai #%(ut/o de/o #reme* E o femeie s$lendid%* Am dansat cu ea, stai ni-el, acum cincis$re(ece, a$tes$re(ece ani frumoi, la Mat 6illon )n RoundtoDn* =tiai ce str&n"eai )n 'ra-e* 5ri#i $este um%r )n s$ate $rintre ceilal-i* / El ce/i: )ntre'%* Ce )n#&rtete: Nu era )ntr/o c1estie cu $a$et%ria: M/am )ncontrat cu el )ntr/o sear%, -in minte, la $o$ice* Ned Eam'ert (&m'i* / 6a, era, s$use, la Gisdom +ely* Comis #oia,or $entru 1&rtie su"ati#%* / 5entru numele lui 6umne(eu, s$use Jo1n +enry Menton, ce dracu8 s/a m%ritat i ea cu unul ca %sta* Ea era o femeie de #ia-% $e #remea aceea*

/ Mai e i acum, s$use Ned Eam'ert* El acuma e ac1i(itor de $u'licitate* 0c1ii mari ai lui Jo1n +enry Menton $ri#eau dre$t )nainte* C%ruciorul o lu% $e o alee lateral%* Un '%r'at cor$olent, ascuns $rin ier'uri, )i ridic% a$ca )n semn de oma"iu* <ro$arii )l salutar% cu m&na la a$c%* / Jo1n 08Connell, s$use dl* 5oDer, )nc&ntat* El nu/i uit% $rietenii* 6l* 08Connell le str&nse tuturor m&inile )n t%cere* 6l* 6edalus s$use. / Uite c/am #enit s%/-i mai fac o #i(it%* / 6ra"ul meu Simon, r%s$unse intendentul cu #ocea sc%(ut%* Eu nu te #reau deloc ca client* Salut&ndu/l $e Ned Eam'ert i $e Jo1n +enry Menton, $%i )n r&nd al%turi de Martin Cunnin"1am, (dr%n"%nindu/i dou% c1ei la s$ate* / A-i au(it/o $e aia, )i )ntre'%, cu Mulca1y de la Coom'e: / Eu, nu, s$use Martin Cunnin"1am* 4i )ntoarser% unul s$re altul ,o'enurile )n unison i +ynes )i $lec% urec1ea* Intendentul )i a"%-ase de"etele mari de 'uclele lan-ului de aur de la ceas i #or'ea cu #oce discret% s$re sur&surile lor a'sente* / Se s$une )n $o#estea asta, (ise, c% )ntr/o sear% ce-oas% doi 'e-i#i au #enit aici s% caute morm&ntul unui $rieten de/al lor* Au )ntre'at de Mulca1y din Coom'e i 4i s/a s$us unde e )n"ro$at %sta* 6u$% ce/au scotocit o #reme $rin cea-% au "%sit $&n% la urm% morm&ntul* Unul din 'e-i#i i/a sila'isit numele, Terence Mulca1y* l8alt 'e-i# se 1ol'a la o statuie a M&ntuitorului $e care i/o comandase #%du#a* Intendentul cli$i )n sus s$re unul din mormintele de al%turi, de care tocmai treceau* Relu%. / =i, du$% ce/a stat s% se 1ol'e(e aa la c1i$ul cel sf&nt, (iceK Da7 sta nu seamn nici de departe cu omu7 nostru, (ice* Gsta nu-i. 3ulcah0, zice, oricine-o ,i ,ost la care l-a ,cut. R%s$l%tit cu sur&suri se l%s% s% r%m&n% mai )n urm% i )nce$u s% discute cu Corny 2elle1er, lu&nd 1&rtiile $e care i le d%duse acesta )ntorc&ndu/le $e o $arte i $e alta i #erific&ndu/le din nou* / Toate astea le face cu un t&lc anume, )i e9$lica Martin Cunnin"1am lui +ynes* / =tiu, s$use +ynes* =tiu asta* / Ca s%/i mai ridice omului moralul ni-el, s$use Martin Cunnin"1am* E numai din 'un%tate sufleteasc%K restul sunt $rostii* 6l* loom admira cor$olen-a $ros$er% a intendentului* To-i #or s% fie )n termeni 'uni cu el* 0m de trea'%, Jo1n 08Connell %sta, c1iar de trea'%* C1ei. ca reclama $entru firma 2eyes, nici o team% c% ar mai iei cine#a, nici 'ilete de #oie* <abeat corpus. Tre'uie s% m% ocu$ de reclama asta du$% )nmorm&ntare* Am a$ucat s% scriu alls'rid"e $e $licul $e care l/am luat atunci ca s% masc1e( c&nd m/a sur$rins ea scriindu/i Mart1ei* S% s$er%m c% n/a a,uns la scrisorile cu adresantul necunoscut* A face 'ine s% m% '%r'ieresc* 4nce$e s%/mi creasc% de acuma c%runt%* sta/i $rimul semn, c&nd $%rul din 'ar'% )-i crete c%runt i c&nd )nce$i s%/-i $ier(i r%'darea* ;ire de ar"int $rintre cele c%runte* C&nd* te "&ndeti c% e ne#asta lui* M% mir i eu cum a a#ut cura,ul s% cear% o fat% de ne#ast%* Vino cu mine s% tr%im )n -intirim* S%/i d%n"%ne cu asta $e la nas* Ea )nce$ut ar $utea s/o cam "&dile* S%/i faci curte mor-ii* Um'rele no$-ii $lutind $e/aici i cu mor-ii to-i )ntini )n ,ur* Um'rele mormintelor c&nd se casc% cimitirele i 6aniel 08Connell tre'uie c% e i el un descendent, mi/nc1i$ui cine s$unea c% el a fost un ins ciudat i s$ornic de $r%sil%, 'un catolic cu toate astea, ca un uria m%t%1%los $e )ntuneric* ;l%c%ri )nel%toare* <a(ele din morminte* Tre'uie s%/i a'at% "&ndurile de la aa ce#a ca s% se mai a$uce s% i (%misleasc%* ;emeile mai ales sunt foarte sensi'ile la asta* S%/i s$ui $o#eti cu stri"oi noa$tea )n $at s% adoarm%* Ai #%(ut #reodat% o stafie: Ei, eu da* Era o noa$te )ntunecoas%* 0rolo"iul sta s% 'at% mie(ul no$-ii* =i totui se $rice$ s% s%rute $e cinste dac% le )nfier'&ni 'ine* T&rfele din cimitirele turceti* 4n#a-% orice dac% le iei de tinere* S/ar $utea s% a"%-i i #reo #%du#ioar% tineric% $e/aici* Sunt i '%r'a-i din %tia* 6ra"oste $rintre $ietrele de morm&nt* Romeo* Mirodeniile $l%cerii* 4n mie(ul mor-ii suntem )n $lin% #ia-%* E9tremele se atin"* C1inuitor tre'uie s% mai fie $entru mor-i s%racii* Miros de fri$tur% )n s&n"e s% le road% m%runtaiele, lor, li1ni-ilor* 5ofta asta, s%/i ("&nd%ri $e al-ii* Molly care #roia s/o facem la fereastr%* 0ricum, are o$t co$ii* A a$ucat s% #ad% la #ia-a lui o mul-ime cum se duc su' $%m&nt, i cum (ac acuma )n ,urul lui, c&m$uri )ntinse* C&m$uri sfin-ite* Mai mult loc dac% i/ar )n"ro$a )n $icioare* e(&nd sau )n "enunc1i nu se $oate* 4n $icioare: Ar $utea s%/i ias% la #edere ca$ul )ntr/o 'un% (i la o alunecare de teren i ar%t&nd i cu m&na* 5%m&ntul aici tre'uie s% fie $este tot ca un fa"ureK c1ilii $relun"i* =i )l

-ine i curat i ordonat, cu iar'a tuns% i cu 'orduri* <r%dina lui, cum )i s$une maiorul <am'le la Mount Jerome* 4ntr/un fel asta i este* Ar tre'ui s% fie florile somnului* Cimitirele c1ine(eti unde cresc maci uriai dau cel mai 'un o$iu, aa mi/a s$us Mastians!y* <r%dina otanic% e e9act $este drum* S&n"ele care se scur"e )n $%m&nt d% #ia-% nou%3 E aceeai idee cu o#reii ceia des$re care (ic unii c/au omor&t co$ii de cretini* ;iecare om cu $re-ul lui* 6omn cada#ru, "ras, 'ine conser#at, e$icurian, ne$re-uit, $entru carcasa lui Gilliam Gil!inson, conta'il i re#i(or, de cur&nd decedat, trei lire ais$re(ece ilin"i i ase $ence* Cu mul-umiri* M% "&ndesc c% $%m&ntul $e aici tre'uie s% fie 'ine )n"r%at cu "unoi de st&r#, oase, carne, un"1ii, 1%uri ale $utre(iciunii* <roa(nic* Se fac #er(ui, trandafirii, se descom$un* 5utre(esc re$ede )n $%m&ntul umed* To-i sl%'%no"ii %tia '%tr&ni laolalt%* =i $e urm% un fel de 'r&n(% to$indu/se )ncet, flec%it%* 5e urm% )nce$ s% se )nne"reasc%, i se scur"e un soi de (eam% din ei* 5e urm% se usuc%* Molii moarte* Si"ur, celulele sau ce/o fi tr%iesc mai de$arte* Se sc1im'% )n altce#a* Via-a #enic% )ntr/ade#%r* =i nu se 1r%nete cu nimic dec&t cu ea )ns%i* 6ar tre'uie c% se $r%sesc aici nemai$omenit de mul-i #iermi* 5rin $%m&nt $e/aici $ro'a'il c% colc%ie $este tot* Ame-eti numai c&nd te "&ndeti* ;eticanele acelea dr%"u-e de $e $la,%* =i el $are destul de #esel $e c1estia asta* 4i d% sentimentul $uterii s%/i #ad% $e to-i ceilal-i cum intr% su' $%m&nt )naintea lui* M% )ntre' ce/o fi "&ndind el des$re #ia-%* =i/i mai i d% )nainte cu "lumele luiK )i mai )nc%l(ete i el inimioara* Aceea cu 'uletinul* S$ur"eon a $lecat s$re cer la O a*m* ast%(i diminea-a* Acum e 77 $* m* ?ora )nc1iderii@* N/a sosit )nc%* 5etru* C1iar i mor-ilor, '%r'a-ilor oricum le $lace s% mai aud% c&te o "lum% mai ac%t%rii, sau femeile s% afle ce mai e la mod%* 0 $ar% (emoas% sau $unci $entru cucoane, tare i dulce* Com'ate ume(eala* 0dat% tot tre'uie s% mai r&(i aa c% mai 'ine )n felul acesta* <ro$arii )n <amlet. Arat% cunoaterea $rofund% a inimii omeneti* Nu mai )ndr%(nesc s% s$un% "lume cu mor-ii cel $u-in doi ani de (ile* De mortuis nil nisi prius. 1nt&i s% iei din doliu* 4-i #ine "reu s%/-i )nc1i$ui )nmorm&ntarea lui* 5arc/ar fi un fel de "lum%* S%/-i citeti $ro$riul necrolo", asta cic% )nseamn% c% tr%ieti mai mult* I-i mai d% un im$uls* Un nou contract de )nc1iriere cu #ia-a* / C&i ai $entru m&ine: )ntre'% intendentul*,/ 6oi, s$use Corny 2elle1er* Cece i ,um%tate i uns$re(ece* Intendentul )i '%"% 1&rtiile )n 'u(unar* C%ruciorul )i o$rise )naintarea 1urducat%* Cei care/l urmaser% se des$%r-ir% )n dou% i se )nirar% de o $arte i alta a "ro$ii, $%ind cu "ri,% $rintre morminte* <ro$arii ridicar% cosciu"ul i/l ae(ar% cu ca$%tul $e mar"inea "ro$ii, $etrec&nd fr&n"1iile $e dedesu't* 4l )n"ro$%m* Am #enit s%/l )n"ro$%m $e Ce(ar* Cu idele lui martie sau iunie cu tot* El nici nu tie cine e aici i nici nu/i $as%* Ia te uit%, cine/o fi sl%'%no"ul %la de acolo )n im$ermea'il: Cine/o mai fi i %sta, tare/a #rea s% tiu: Ca s% #e(i, a da nu tiu ce s% tiu cine/i* 4ntotdeauna a$are c&te unul $e care nici nu l/ai #isat* C&te unul $oate s% tr%iasc% aa sin"ur toat% #ia-a* 6a* 5oate* 6ar tot are ne#oie de cine#a care s%/l 'a"e la fund du$% ce/a murit, c1iar dac% "roa$a $oate s% i/o sa$e i sin"ur* Cu to-ii o facem* Numai oamenii se )n"roa$%* Nu i furnicile* 5rimul lucru care/i #ine )n "&nd oriicui* Mor-ii la "roa$a lor* Ro'inson Crusoe cic% ar fi fost #iu ca/n #ia-%* C1iar i aa Vineri tot l/a )n"ro$at i $e el* 0riice Vineri )n"roa$% Joi dac% Stai i te "&ndeti* 0, :obinson "rusoe, &ai de tine. "e-ai ,cut, nu 'i-a ,ost bine9 S%rmanul 6i"nam3 Ultima dat% c&nd se mai lun"ete i el $e $%m&nt aici )n lada lui* C&nd te "&ndeti la to-i c&i sunt, -i se $are o risi$% de lemn* =i $e toate a,un" s% le road%* Ar $utea s% in#ente(e o racl% mai ar%toas% cu un fel de $anel care s% lunece, s%/l lase )n ,os )n felul acesta* 6a, dar s/ar $utea s% o'iecte(e s% fie )n"ro$a-i din cutia altuia* Sunt at&t de $reten-ioi** S% m% $une-i )n $%m&ntul )n care m/am n%scut* 5umn de %r&n% din -ara Sf&nt%* Numai mama i co$ilul n%scut mort i )n"ro$a-i )n acelai sicriu* 4n-ele" ce #rea s%/nsemne asta* 4n-ele"* S%/l mai $rote,e(e c&t mai mult% #reme cu $utin-% c1iar i )n $%m&nt* Casa irlande(ului e cosciu"ul lui* 4m'%ls%marea )n catacom'e, mumiile, ideea e aceeai* 6l* loom se o$rise de$arte )n s$ate, cu $%l%ria )n m&n%, num%r&nd ca$etele desco$erite* 6ois$re(ece* Eu sunt al treis$re(ecelea* Nu* Ti$ul )n im$ermea'il e al treis$re(ecelea* Num%rul mor-ii* 6e unde dracu8o mai fi r%s%rit i %sta: )n ca$el% n/a fost, asta a $utea s% ,ur* 5rosteasc% su$ersti-ia asta cu num%rul treis$re(ece*

6r%"u- tDeedul %sta moale din care i/a f%cut costumul Ned Eam'ert* 0 nuan-% de $ur$uriu* A#eam i eu unul aa c&nd st%team $e strada Eom'ard, )n cartierul de #est* Coc1et '%r'at a mai fost i el odat%* 4i sc1im'a 1ainele de trei ori $e (i* Tre'uie s%/mi )ntorc costumul acela cenuiu la Mesia* +o$a* E #o$sit* Ne#ast%/saK aa/i, am uitat c% nu/i )nsurat, sau $ro$riet%reasa ar fi tre'uit s%/i fi scos a-ele astea* Cociu"ul dis$%ru, co'or&t de oamenii care se o$inteau $e mar"inea "ro$ii* 4i )ndre$tar% a$oi tru$urile i se d%dur% la o $arteK i cu to-ii se desco$erir%* 6ou%(eci* 5au(%* 6ac% am fi cu to-ii deodat% al-ii* Unde#a de$arte se au(i un m%"ar r%"ind* 5loaie* Nu/i c1iar aa $rost m%"arul* Niciodat% n/ai s% #e(i unul mort, se (ice* Se ruinea(% de moarte* Se ascund* =i tata s%racu s/a dus i el* 0 'ri(% 'l&nd% i dulce sufla ca o oa$t% )n ,urul ca$etelor desco$erite* %iatul la ca$ul "ro$ii -inea coroana cu am&ndou% m&inile $ri#ind linitit )n 1%ul ne"ru desc1is )n fa-a/i* 6l* loom se mut% )n s$atele 'l&ndului i cor$olentului intendent* 0 ,ac1et% 'ine croit%* 4i c&nt%rete $e fiecare la r&nd s% #ad% cine/i urm%torul* 0ricum e o odi1n% lun"% de tot* Nu mai sim-i nimic* E doar momentul acela c&nd mai sim-i* Tre'uie s% fie al dracului de ne$l%cut* Ea )nce$ut nu/-i #ine s% cre(i* Tre'uie s% fie o "reeal%. altcine#a, )ncerca-i $este drum* Sta-i o cli$%, am tot #rut s%W 6ar )nc% n/am* 5e urm% camera mortuar% )ntunecoas%* Eumin% #or cu to-ii* =o$tind )n ,urul t%u* N/ai #rea un $reot: 5e urm% delir&nd, r%t%ci-i de tot* 4n delir tot ce/ai -inut ascuns toat% #ia-a* Con#ulsiile mor-ii* Somnul acesta nu/i firesc* A$as% $e $leoa$a de ,os* Atent s% #e(i i se ascute nasul )i cade falca i se )n"%l'enesc t%l$ile* Tra"e/i $erna de su' ca$ i termin%/l odat% $e duumea dac% tot e condamnat* 6ia#olul )n $o(a aceea cu moartea $%c%tosului care/l is$itete cu o femeie* Moare s/o mai str&n"% )n 'ra-e aa numai )n c%ma%* Ultimul act din !ucia. 4-am s ie mai &d niciodat niciodat9 um3 e9$ir%* S/a dus )n sf&rit* Mai #or'esc unii des$re tine o #remeK te uit%* Nu uita-i s% #% ru"a-i $entru el* 5omeni-i/l )n ru"%ciunile #oastre* C1iar i 5arnell* Ciua iederii, stin"&ndu/se* 5e urm% )l urmea(%, cad i ei )n c&te o "roa$% unul du$% altul* =i )nc% ne ru"%m $entru odi1na sufletului lui* Tot s$er%m c% o duci 'ine c% nu eti )n iad )n fine* I-i face 'ine sc1im'area de aer* Sca$i, din ti"aia de $r%,eal% a #ie-ii, dre$t )n focul $ur"atoriului* Se "&ndete el #reodat% )n fond la "roa$a care/l atea$t%: Se (ice c% asta faci c&nd te trece c&te un fior aa, st&nd la soare* Calc% cine#a $e deasu$ra* Bi/au(i numele stri"at* Aici l&n"% tine* Al meu, dincolo s$re ;in"las, locul $e care l/am cum$%rat eu* Mama, mama s%raca, i micul Rudy* <ro$arii )i a$ucaser% lo$e-ile i aruncau 'ul"%ri "rei de $%m&nt )n%untru, $este sicriu* 6l* loom )i )ntoarse fa-a )ntr/o $arte* =i dac% ar fi )nc% #iu toat% #remea asta: 5fui3 Ea dracu8, asta ar fi "roa(nic* Nu, nuK e mort si"ur c% da* Si"ur c% e mort* Euni a murit* Ar tre'ui s% fac% o le"e s% le str%$un"% inima s% fie si"uri, sau un ceas electric sau un telefon )n cosciu" i un sistem de -ea#a de aerisire* Un semnal de ur"en-%* Trei (ile* Cam mult s%/i -in% #ara* Mai 'ine s% te sca$i de ei cum te/ ai con#ins c% nu mai e nici o* 5%m&ntul c%dea acum cu ("omote mai moi* A i )nce$ut s% se atearn% uitarea* 0c1ii care nu se #%d se uit%* Intendentul se )nde$%rt% c&i#a $ai i/i $use $%l%ria* I/a,un"e i lui* 4ndolia-ii c%$%tau c&te $u-in% inim%, unul c&te unul, aco$erindu/i ca$ul, f%r% $reten-ii* 6l* loom )i $use $%l%ria $ri#ind silueta cea cor$olent% cum )i f%cea drum cu )ndem&nare $rin la'irintul de morminte* Einitit, si"ur de $%m&ntul $e care/l a#ea su' $icioare, str%'%tea c&m$urile de(n%de,dii* +ynes )nsemn&ndu/i )n carne-el* A1a, numele* 6ar )i tie $e to-i* Nu. #ine la mine acuma* / Tocmai trec aici numele, s$unea +ynes, sotto &oce. Care/i numele dumitale de 'ote(: Nu sunt si"ur* / E, s$use dl* loom* Eeo$old* =i $o-i s% treci i numele lui M8Coy* M/a ru"at $e mine* / C1arley, s$use +ynes, scriind* =tiu* A fost $e #remuri la #reeman. C1iar c% a fost, )nainte de a/i fi c%$%tat slu,'a la mor"% su' Eouis yrne* un% ideea asta cu auto$siile $entru doctori* S% desco$ere sin"uri ce/i )nc1i$uie c% tiu* El a murit )ntr/o mar-i* E/au dat afar%* 0 )ntinsese cu 'anii $e nite reclame* C1arley, tu eti iu'itul meu iu'it* 6e asta m/a ru"at $e mine s%*** Ei, la urma urmelor, nu stric%* Am a#ut "ri,%, M8Coy* I-i mul-umesc, '%tr&neK )-i r%m&n )ndatorat* 4l fac s%/mi fie o'li"at nu m% cost% nimic* / =i ia s$une, (icea +ynes, )l tii $e ti$ul acela cu, ti$ul care era acolo mai de$arte cu***

5ri#i )n ,urul lor* / Macferlan* 6a, l/am #%(ut, s$use dl* loom* Unde/i acuma: / M8;erlan, s$use +ynes, m&("%lind )n carne-el* Nu tiu cine/i %sta* Aa/l c1eam%: Se )nde$%rt%, $ri#ind )n ,ur* / Nu, )nce$u dl* loom, )ntorc&ndu/se i el i o$rindu/se* Stai ni-el, +ynes3 N/a au(it* C1iar* Unde/o fi dis$%rut: Nici un semn* Ei $e to-i* E/a #%(ut cine#a aici $e*** 2a$a i doi de l* 0mul in#i(i'il* 6oamne 6umne(eule, unde/o fi intrat: Un al a$telea "ro$ar a$%ru l&n"% dl* loom s% ia o lo$at% nefolosit%*K / 0, iart%/m%* Se d%du la o $arte, s$rinten* Eutul, cafeniu, umed, )nce$ea s% se arate din "roa$%* Se ridica tot mai mult* S/a terminat a$roa$e* 0 mo#ilit% de 'ul"%ri ume(i se ridica tot mai mult, se )n%l-a, i "ro$arii )i odi1neau acum lo$e-ile* Cu to-ii se desco$erir% iar%i $entru c&te#a cli$e* %iatul )i $ro$ti coroana de o mar"ine, cumnatul $e a lui de un 'ul"%re mare* <ro$arii )i $user% e$cile i se )ndre$tar% cu lo$e-ile c%tre c%rucior* 5e urm% scuturar% uor fierul )n iar'%. curate* Unul se a$lec% s% smul"% de $e t%i un smoc $relun" de iar'%* Altul, $%r%sindu/i to#ar%ii, se )nde$%rt% mer"&nd )ncet cu arma $e um%r, lama lucindu/i al'%strie* T%cut, la ca$ul morm&ntului, un altul )nf%ur% fr&n"1iile* A-a 'uricului* Cumnatul, )ntorc&ndu/se s% $lece, )i $use ce#a )n m&na li'er%* Mul-umiri )n t%cere* Se $oate, domnuleK osteneal%* Cl%tin&nd din ca$* =tiu eu asta 'ine* 5entru dumnea#oastr% doar s%*** )ndolia-ii se )nde$%rtar% )ncet, mer"&nd f%r% -int%, $e alei ocolite, o$rind u/se ci te $u-in s% citeasc% #reun nume $e c&te un morm&nt* / +ai s% ocolim $&n% la morm&ntul efului, s$use +ynes* A#em #reme* / +aidem, s$use dl* 5oDer* 0 luar% s$re drea$ta, urm&ndu/i "&ndurile )ncetinite* Cu e#la#ie, #or'i #ocea aton% a domnului 5oDer* / Unii (ic c% nici n/ar fi "roa$a asta* C% sicriul i/ar )i fost um$lut cu $ietre* C% )ntr/o (i are s% se rc&ntoarc%* +ynes cl%tin% din ca$* / 5arnell n/are s% se mai )ntoarc% niciodat%, s$use el* E aici* tot ce a fost $%strat din el* 5ace r%m%i-elor sale* 6l* loom )nainta neluat )n seam% $e aleea lui, $e l&n"% )n"erii )ntrista-i, cruci, columne s$arte, ca#ouri de familie, s$eran-e )m$ietrite ru"&ndu/se cu oc1ii )n%l-a-i, inimile i m&inile '%tr&nei Irlande* Mai cu ca$ ar fi s% c1eltuiasc% to-i 'anii acetia $e #reo o$er% carita'il% $entru cei #ii* Ru"a-i/#% $entru odi1na sufletului lui* Se roa"% oare cine#a cu ade#%rat: 5iantea%/l aici i termin% cu el* Ca $rin "ura $i#ni-ei de c%r'uni* =i $e urm% )i arunc% $e to-i "r%mad% ca s% c&ti"e tim$* 6e (iua mor-ilor* 5e data de dou%(eci i a$te am s% fiu la morm&ntul lui* Cece ilin"i $entru "r%dinar* 4i $li#ete 'uruienile* %tr&n i el* 4nco#oiat de tot i cu foarfecele cl%n-%nind* A$roa$e de $or-ile mor-ii* Care s/a dus dintre noi* Care a $%r%sit #ia-a aceasta* Ca i cum ar fi f%cut/o de 'un% #oie* Ei se d% 'r&nci, la fiecare* Ei se r%stoarn% "%leata* Mai interesant dac% -i s/ar s$une ce au fost* Cutare i cutare, c%ru-a* Eu am fost comis #oia,or cu linoleumul* Eu am dat faliment i am $l%tit cinci ilin"i $e lir%* Sau al #reunei femei cu crati-a* Eu am "%tit m&nc%ruri 'une irlande(e* Ele"ie )ntr/un cimitir de -ar% ar fi tre'uit s% fie $oemul acela, al cui e, GordsDort1 sau T1omas Cam$'ell* Intrat )ntru odi1n% s$un $rotestan-ii* Al '%tr&nului doctor Murren* Marele doctor, )i s$uneau acas%* 0ricum e $o"onul lui 6umne(eu $entru ei* ;rumuic% reedin-% de -ar%* 6e cur&nd s$oit% i (u"r%#it%* Eocul ideal s% fume(i o -i"ar% linitit i s% citeti "hurch Times. Anun-uri de c%s%torie niciodat%* 4nfrumuse-are* Coroane ru"inite at&rnate de m%ciulii, "1irlande din frun(i de 'ron(* Ieftin i trainic* Totui florile sunt mai $oetice* Celelalte $&n% la urm% )-i dau )n le1amite, nu se ofilesc nici/ odat%* Nu e9$rim% c1iar nimic* Imortele* 0 $as%re edea $anic coco-at% $e o crean"% de $lo$* Ca )m$%iat%* Ca darul de nunt% $e care ni l/ a dat consilierul +oo$er* +u3 Nici nu se clintete* =tie c% nu/s $ratii $e/aici cu care s% arunci )n ea* Animalele moarte, c1iar i mai triste* 5rostu-a de Milly s% )n"roa$e $%s%ric% moarta atunci )n l%di-a de surcele din 'uc%t%rie, cu o cununi-% de mar"arete i fr&nturi de inimioare sf%r&mate $este morm&nt* Inima sf&nt%, $oftimK o i arat%* Inima la #edere* Ar tre'ui s% fie )ntr/o $arte, i roie, #o$sit%, ca

o inim% de/ade#%ratelea* Irlanda a fost )nc1inat% Sf&ntei Inimi, sau ce/o fi fost* 6omnul $are )n toate felurile, numai )nc&ntat nu* 6e ce at&ta ,ale $e ca$ul meu: Ar #eni atunci $%s%rile s% ciu"uleasc%K ca(ul '%iatului $urt&nd coule-ul cu fructeK dar (icea c% nu. ar fi tre'uit s% se s$erie de '%iat* A$ollo, $ictorul %la* Ce mul-i3 To-i %tia de aici odinioar% se $lim'au $rin 6u'lin* Cu credin-% $leca-i dintre noi* Cum eti tu acum aa am fost noi odinioar%* 5e l&n"% asta, cum ai $utea s%/i -ii minte $e to-i: 0c1ii, mersul, #ocea* Mda, #ocea da. "ramofonul* S% ai un "ramofon )n fiecare morm&nt sau s%/l -ii acas% la tine* 6u$% masa duminec%* Ia s%/l $unem $e tata mare s%racul, 2raa1raa!3 +eloo1ello1ello "ro(a#de'inemi$are !raar! "ro(a#de'inemi$ares%#%#%diar 1ello1ello )mi$are1&c co/$1r&mf* S%/-i aduci aminte de "lasul lui aa cum foto"rafia/-i aduce aminte de fa-%* Altminteri n/ai mai $utea s%/i -ii minte fa-a du$% cincis$re(ece ani, s% (icem* 6e e9em$lu cine: 6e e9em$lu #reun ti$ care/a murit $e #remea c&nd lucram la Gisdom +ely* R-str3 5ietriul scr&nind* Ia stai* Stai ni-el* 5ri#i atent )ntr/o cri$t% de $iatr%* Vreun animal* Stai ni-el* Uite/l* Un o'olan cenuiu, o'e(, tro$%i $e l&n"% mar"inea cri$tei urnind din loc $ietriul* Un '%tr&n cu sta"iu de lun"% durat%K str%str%'uniculK tie tre'urile* Vie-uitoarea cenuie se stri#i $e su' les$ede, (#&rcolindu/se s% )nca$% dedesu't* un ascun(i $entru o comoar%* Cine st% aici: Sunt de$use r%m%i-ele $%m&nteti ale lui Ro'ert Emery* Ro'ert Emmet, )n1umat aici la lumina tor-elor* 4i face rondul* I s/a dus i coada acuma* Unul din %tia n/are ce/ale"e c&t ai 'ate din $alme dintr/un om )n toat% firea, 4i lustruiete oasele la #edere oricine o fi fost* 5entru ei e carne de r&nd* Un cada#ru e carne stricat%* Ei, i 'r&n(a ce/i: St&r#ul la$telui* Am citit )n cartea aceea "ltorii $n "hina c% cei de/acolo s$un c% al'ul miroase a st&r#* Mai 'ine crematoriul* 5reo-ii sunt contra cu tru$ i suflet* Se trudesc i ei $entru firma de concuren-%* Antre$renori de arderi en "ros i fa'rican-i de cu$toare olande(i* 5e #remuri de molime* <ro$i cu #ar nestins s%/i macine* Camere letale* Cenu% )ntru cenu%* Sau )nmorm&ntarea $e mare* Unde mai e turnul acela de demult al t%cerii: M&ncat de $%s%ri* 5%m&nt, foc, a$%* 4necul se (ice e cel mai $l%cut* 4-i #e(i toat% #ia-a )ntr/o ful"erare* 6ar s% te mai i aduc% )na$oi la #ia-% nu* Totui )n aer nu te $ot )n"ro$a* 6in maina ('ur%toare* M% )ntre' mer"e #estea c&nd mai co'oar% $e unul $roas$%t* Comunica-ii su'$%m&ntene* Asta de la ei am )n#%-at/o* Nu m/ar sur$rinde* 5entru ei 1ran% de soi* Mutele se str&n" c1iar $&n% nici n/a murit 'ine* Au i au(it de 6i"nam* Nu le $as% de miros* St&r#ul se i moaie )ntr/o $ast% al'% ca sareaK la miros la "ust ca ridic1ile al'e crude* 5or-ile lic%reau )n fa-a lorK desc1ise )nc%* 4na$oi )n lumea lar"%* A,un"e cu locul %sta* Te aduce i $e tine mai a$roa$e de fiecare dat%* Ultima dat% c&nd am fost aici am fost la )nmorm&ntarea doamnei Sinico* =i tata, s%racul de el* Iu'irea care ucide* =i c1iar mai sa$% $%m&ntul noa$tea cu lanterna ca )n ca(ul acela de care am citit ca s% a,un"% la femeile de cur&nd )n"ro$ate sau c1iar $utre(ite scur"&ndu/li/se (eama $rin "roa$%* 6u$% o #reme -i se face i fric%* Am s%/-i ies )n cale du$% moarte* Ai s%/mi #e(i fantoma du$% moarte* Stri"oiul meu are s% te '&ntuie du$% moarte* Este o alt% lume du$% moarte i numele ei este iadul* Nu/mi $lace lumea cealalt% a scris ea* Nici mie nu/ mi $lace* Mai a#eam o "r%mad% de #%(ut i de au(it i de sim-it )nc%* S% sim-i fiin-e #ii calde al%turi de tine* Eas%/i $e ei s% doarm% )n $aturile lor #ierm%noase* Nu $un ei m&na $e mine nici )n runda asta* 5aturi caldeK #ia-% cald% i s&n"ele $uls&ndu/i )n #ine* Martin Cunnin"1am iei de $e o alee l%turalnic%, s$un&nd ce#a cu mult% "ra#itate* A#ocat cred* 4l cunosc du$% fa-%* Menton* Jo1n +enry, a#ocat s$ecialist )n an"a,amente i $rocuri* 6i"nam trecea $e la el $e la 'irou* 5e la Mat 6illon de demult* Serile c&nd ne str&n"eam la '%tr&nul Mat* ;ri$tur% rece de $as%re, -i"%ri, $a1are cu '%utur% Tantalus* 0 inim% de aur de/a dre$tul* 6a, Menton* =i/a ieit din $e$eni )n seara aceea la $o$ice $entru c% am intrat )n el* Ea mine norocul $ur i sim$lu, )nclina-ia 'ilei* 6e ce o fi c%$%tat un dinte $e mine c1iar aa* Ur% la $rima #edere* Molly i ;loey 6illon )nl%n-uite su' tufa de liliac, r&(&nd* E )ntotdeauna c&te unul aa* 4i sare -and%ra dac% sunt femei de fa-%** Are $%l%ria ni-el 'o-it% )ntr/o $arte* 4n tr%sur% $ro'a'il* / Scu(a-i/m%, domnule, s$use dl* loom l&n"% ei* Se o$rir%* / 5%l%ria dumnea#oastr% e $u-in stri#it% )ntr/o $arte, s$use el* loom ar%t&nd cu m&na*

Jo1n +enry Menton )l $ri#i fi9 o cli$% f%r% s% sc1i-e(e nici un "est* / Aici, )l a,ut% Martin Cunnin"1am, ar%t&nd i el cu de"etul* Jo1n +enry Menton )i scoase $%l%ria, )i )ndre$t% cuta i nete(i a$oi fetrul cu "ri,% de m&neca 1ainei* 4i ae(% cu un "est sec $%l%ria la loc $e ca$* / Acuma e 'ine, s$use Martin Cunnin"1am* Jo1n +enry Menton )i suci ca$ul )n ,os )n semn de )ncu#iin-are* / Mul-umesc, s$use scurt* 5ornir% mai de$arte c%tre $oart%* 6l* loom, cu a#&ntul t%iat, r%mase cu c&i#a $ai )n urm%, s% nu/i aud% #or'ind* Martin )i arat% cum se $une $ro'lema* Martin e )n stare s% r%suceasc% $e un ca$ sec ca %sta $e du$% de"etul mic f%r% ca %l%lalt s%/i dea seama des$re ce e #or'a* 0c1i de $ete mort* Nu/i nimic* Are s%/i $ar% r%u $oate du$% aceea c&nd o )nce$e s% )n-elea"%* Re#ana )n felul acesta* Mul-umesc* Ce m&ndri ne mai -inem )n diminea-a asta* 4N INIMA METR050EEI +I ERNIENEIF 4n fa-a coloanei lui Nelson tram#aiele )ncetineau, mane#rau $e alt% linie, sc1im'au troleul, $orneau s$re lac!roc!, 2in"stoDn, i 6al!ey, Clons!ea, Rat1"ar i Terenure, $arcul 5almerston i Rat1mines de sus, <r%dina Sandym$unt, Rat1mines, Rin"send i Turnul Sandymount, Crucea lui +arold* Cu "las r%"uit, controlorul, )n salo$eta lui 6u'lin United TramDay Com$any, le stri"a direc-iile. / Rat1"ar i Terenure3 / +aide odat% la <r%dina Sandymount3 4n drea$ta i )n st&n"a, )n $aralel, cl%n-%nind i sun&nd din clo$o-el, un #a"on cu dou% ni#ele i altul cu unul sin"ur $ornir% de la ca$%tul liniei, cotir% )n ,os $e linie, alunec&nd unul al%turi de altul* / 6%/i drumul, $arcul 5almerston3 5URTXN6 4NSEMNEEE RE<AEE Su' $ortalul 0ficiului central $otal, lustra"iii -i$au, lustruiau de (or* 5arcate $e strada Nort1 5rince fur"onetele #iolent staco,ii ale $otei ma,est%-ii sale, $e $ortiere etal&nd ini-ialele re"ale, E*R* se um$leau ("omotos cu scrisori, c%r-i $otale, im$rimate, $ac1ete, asi"urate i francate, $entru li#r%ri locale, $ro#inciale, )n toat% An"lia i $este m%ri* 60MNII 6E EA CIAR C%ru-ai )nc%l-a-i cu "1ete "rosolane rosto"oleau 'utoaie cu #uiet )n%'uit din ma"a(iile 5rince i le urcau cu 'ufnete $e $latforma camionului de la fa'rica de 'ere* 5a $latforma camionului de la fa'rica de 'ere erau urcate cu 'ufnete 'utoaie cu #uiet )n%'uit rosto"olite din ma"a(iile 5rince de c%ru-ai )nc%l-a-i cu "1ete "rosolane* bH / Aici e, s$use Murray Rocatul* Ale9ander 2eyes* / Taie/l de/acolo, dac% #rei, s$use domnul loom, i/l duc eu la redac-ie, la Telegraph. Ua 'iroului lui Ruttled"e sc&rii iar%i* 6a#y Ste$1en, miniatural )n ca$a lui lar"%, cu o $%l%rioar% moale )ncunun&ndu/i c&rlionii, iei cu un sul de 1&rtii su' mantie, curier re"al* ;oarfecele lun"i ale lui Murray Rocatul des$rinser% anun-ul din (iar cu $atru t%ieturi e9$erte* ;oarfeci i $asta de li$it* / Trec $rin ti$o"rafie, s$use domnul loom lu&nd $a/, traiul decu$at din (iar* / Acuma, si"ur, dac% mai #rea i/un $ara"raf, s$use "ra# Murray Rocatul, cu tocul du$% urec1e, )i facem noi unul* / ine, s$use domnul loom d&nd din ca$* 4l con#in" eu* Noi* 0N0RA IEUE GIEEIAM RAR6EN 6IN 0A2EAN6S, SAN6RM0UNT Murray Rocatul )l '%tu $este 'ra- $e domnul loom cu foarfecele, o$tindu/i. / rayden* 6omnul loom se )ntoarse la tim$ ca s%/l #ad% $e $ortarul "alonat ridic&ndu/i a$ca )m$odo'it% cu inscri$-ie s$re o siluet% im$o(ant% care $%trundea $rintre afiele de la Iee/l0 #reeman and 4ational 2ress i #reeman7s Aournal and 4ational 2ress. utoaie de 'ere <uinness #uind )n%'uit* Trecu im$o(ant% )n sus, $e scar%, c&rmuit% de o um'rel%, cu o fa-% solemn% )ncadrat% de 'ar'%* S$inarea )n#estm&ntat% )n stof% nea"r% urca trea$t% cu trea$t%. s$inarea, tot creierul )i st% )n ceaf%, cum s$une Simon 6edalus* Cute de carne tru$easc% )n s$inarea/i* ;alduri "rase )n ceaf%,

"rase, ceaf%, "rase, ceaf%* / Nu cre(i c% seam%n% la fa-% cu M&ntuitorul: o$ti Murray Rocatul* Ua 'iroului lui Ruttle"de o$ti. )i, crii* Totdeauna aea(% uile una )n fa-a alteia, aa s% $oat% curentul s%* C&nd intri* C&nd iei* M&ntuitorul. c1i$ o#al, )ncadrat de 'ar'%K $red i c&nd )n amur" Maria, Mart1a* C&rmuit% de o um'rel%, sa'ie )n lumina ram$ei. Mario tenorul IH* / Sau cu Mario, s$use domnul loom* / 6a, se )n#oi Murray Rocatul* 6ar i des$re Mario se s$unea c% e ca o $o(% a M&ntuitorului* Isus Mario cu o'ra,i ru,a-i, $ie$tar i $icioare ca fusul* Cu m&na $e inim%* 4n 3artha. Bi-ino, tu pierduio, Bi-ino, tu iubito.JJ C4RJA 5AST0RAEA =I 5ANAV / 5reafericitul a telefonat de dou% ori )n diminea-a asta, s$use "ra# Murray Rocatul* 5ri#eau cum dis$ar "enunc1i, t%l$i, "1ete* Ceaf%* Un '%iat cu o tele"ram% intr% s$rinten, arunc% un $lic $e te,"1ea i $ieri i mai "r%'it, cu un sin"ur cu#&nt. / #reeman! 6omnul loom s$use )ncet. / Mda, e i el unul dintre M&ntuitorii notri* Un (&m'et 'l&nd )l )nso-i $e c&nd ridica 'atantul te,"1elei, $e c&nd trecea $rin canatul dintr/o $arte i a$oi $e coridorul i sc%rile )ntunecate i calde, $este sc&ndurile care acum )i r%s$undeau cu ecouri* 6ar are s% $oat% s%/i men-in% tira,ul: Vuind, #uind* 4m$inse ua 'atant% de sticl% i intr%, $%ind $este 1&rtia de )m$ac1etat r%s$&ndit% $retutindeni* 5rintr/o alee de murmure (%n"%nitoare )i urm% drumul s$re 'o9a unde citea Nannetti* CU SINCERE RE<RETE ANUNBAM ACUM RE5AUSAREA UNUI 5REA RES5ECTAT CETBEAN 6E ;RUNTE AE 6U EINUEUI =i aici, tot +ynes. relatarea des$re )nmorm&ntare $ro'a'il* ufa/'uf* Ast%(i diminea-% r%m%i-ele $%m&nteti ale r%$osatului domn 5atric! 6i"nam* Mainile astea fac dintr/un om mici f%r&me dac%/l $rind )n ele* Ast%(i st%$&nesc lumea* =i main%riile lui trudesc din "reu* Ca i astea, i/au sc%$at lui din m&n%K fermentea(%* 6au (or, se destram% de (or* =i o'olanul %la cenuiu care se lu$ta s% intre*
JL

CUM SE 6A EA EUMIN UN MARE C0TI6IAN 6omnul loom se o$ri )n s$atele tru$ului fira# al corectorului $rinci$al, admir&ndu/i cretetul lucitor* J7 Ciudat c% nu i/a #%(ut niciodat% ade#%rata lui $atrie*8 Irlanda -ara mea* 6e$utat de la Colle"e <reen* A dat cu "ura c&t a $utut c%/i un sim$lu muncitor care/i #ede de trea'a lui* Anun-urile astea i ru'ricile m%runte fac s% se #&nd% s%$t%m&nalul, nu tirile st%tute din "a(etele oficiale* A murit re"ina Anna* J> 5u'licat%, cu autori(a-ia autorit%-ilor )n anul o mie i* Reedin-% situat% )n districtul Roscnailis, 'aronatul Tinnac1inc1* 5entru cei interesa-i, $ro"ramul conform statutului, $ri#ind num%rul cat&rilor i $oneilor e9$orta-i de allina* Via-a la -ar%* Caricaturi* Snoa#a s%$t%m&nal% cu 5at i ull, de 51il la!e* 5a"ina Unc1iului To'y $entru cei mici* 4ntre'%ri des$re culti#area 'osta/ nilor la -ar%* Stimate domnule redactor, care este remediul $otri#it $entru 'alonare i "a(e: Asta mi/ ar $l%cea i mie* 4n#e-i o "r%mad%, )n#%&ndu/i $e al-ii* Nuan-a $ersonal% des$re oameni ca dumneata i ca mine* Asta mai ales )n $o(e* ;emei cu tru$ frumos f%c&nd 'aie $e o $la,% de aur* Cel mai mare 'alon din lume* S/a oficiat du'la c%s%torie a surorilor* 6oi miri r&(&ndu/i cordial unul altuia* =i uite/l i $e Cu$rani, ti$o"raful* Mai irlande( dec&t irlande(ul de r&nd* Mainile cl%n-%neau )n m%sura de trei $e $atru* uf, 'uf, 'uf* 6ac% acum ar a#ea un atac aici i n/ar mai ti nimeni s% le o$reasc% ar 'ufni aa, mereu $e loc, i ar tot ti$%ri asta i asta, )nainte i )na$oi* Ce mai )ncurc%tur% de ma-e* Tre'uie o minte lim$ede* / ine, o 'a" )n edi-ia de sear%, domnule consilier, s$use +ynes* Cur&nd/cur&nd are s%/i s$un% domnule $rimar* Se (ice c%/l s$ri,in% Jo1n Eun"anul* ;%r% s% r%s$und%, corectorul $rinci$al m&("%li cu#&ntul,*$res%8 $e un col- al filei i/i f%cu semn unui ti$o"raf* 4i )nm&n% fila t%cut $e deasu$ra ecranului de sticl% murdar%* / ine, mul-umesc, s$use +ynes, de$%rt&ndu/se* 6omnul loom i se o$ri )n cale* / 6ac% #rei s% sco-i ce#a, casierul tocmai $leac% acum s% ia masa, s$use ar%t&nd s$re s$ate cu

de"etul mare* / 6umneata ai luat ce#a: )ntre'% +ynes* / Nu, s$use domnul loom* <r%'ete/te i/l mai $rin(i* / Mul-umesc, '%tr&ne, s$use +ynes* 4l ta$e( i eu* 5orni "r%'it s$re #reeman7s Aournal. Trei ilin"i i/am )m$rumutat la Mea"1er* 6e trei s%$t%m&ni* Asta/i a treia alu(ie* URMRIN6 0MUE 6E ACBIUNE EA TREA A 6omnul loom )i de$use t%ietura de (iar $e 'iroul domnului Nannetti* / Scu(a-i/m%, domnule consilier, s$use* Anun-ul acesta, #ede-i* 2eyes, #% aduce-i aminte* 6omnul Nannetti e9amina t%ietura un tim$ i a$ro'% din ca$* / Vrea s/o '%"%m $entru iulie, s$use domnul loom* N/aude* Nannan* Ner#i de o-el* Corectorul )i mic% creionul c%tre anun-* / 4ns% o cli$%, s$use domnul loom* Vrea s/o sc1im'%m* 2eyes, #ede-i* Vrea dou% c1ei )ncruciate deasu$ra* Ce #acarm fac mainile astea* M/o fi )n-ele"&nd ce/i* Corectorul se )ntoarse s$re el, s%/l asculte, r%'d%tor, i ridic&ndu/i un cot )nce$u s% se scar$ine )ncet la su'suoara ,ac1etei de al$aca* / Aa* s$use domnul loom, )ncruci&ndu/i de"etele ar%t%toare la #&rfuri* S%/l fac s% )n-elea"% asta )nt&i* 6omnul loom, $ri#ind dintr/o $arte $e deasu$ra crucii $e care o )nc1i$uise cu de"etele, #%(u fa-a $alid% a corectorului / cred c% are ni-ic% "%l'inare / i mai )n s$ate 'o'inele ascult%toare care )m$in"eau )nl%untru $an"lici uriae de 1&rtie* Cdran"a* Cdran"a* Mile )ntre"i dac% le desf%ori* Ce se )nt&m$l% cu toate astea $e urm%: Mda, )m$ac1ete(i carnea, $ac1eteK diferite utili(%ri, o mie i una de lucruri* Strecur&ndu/i a'il cu#intele )n $au(ele (dr%n"%niturilor desen% re$ede $e t%'lia de lemn 'r%(dat% de ("&rieturi* CASA ?SAU CAMERA@ 2ERES ?C+EIE0R@ / Aa, #ede-i* 6ou% c1ei )n cruce aici* Un cerc* 5e urm% aici numele Ale9ander 2eyes, ceai, #in i '%uturi s$irtoase* =i aa mai de$arte* Mai 'ine s% nu/l )n#%- eu $e el meseria lui* / =ti-i i dumnea#oastr%, domnule consilier, ce #rea* 5e urm%, deasu$ra, de ,ur )m$re,ur* Casa C1eia* Vede-i: Crede-i c%/i o idee 'un%: Corectorul $rinci$al )i mut% m&na cu care se sc%r$ina mai s$re coastele din ,os i se r&c&i acolo, linitit* / Ideea, s$use domnul loom, ar fi Casa sau Camera c1eilor* 4n-ele"e-i, domnule consilier, $arlamentul Insulei Man* Alu(ie la auto"u#ernare* Turitii, adic% din Insula Man* 4-i atra"e $ri#irile* 4n-ele"e-i* 5ute-i s/o face-i aa: S%/l )ntre', $oate, cum se $ronun-% &oglio acelaJO* 6ar, dac% de fa$t, nu tie, )i fac s% se simt% $rost* Mai 'ine nu* / 5utem s/o facem, s$use corectorul* Ai desenul: / 4l "%sesc eu, s$use domnul loom* Era/ntr/un (iar din 2il!enny* Au o sucursal% i/acolo* 6au o fu"% $&n%/acolo i/l caut* Atunci e 'ine, face-i aa i/nc% un te9t mic s% atra"% aten-ia* =ti-i i dumnea#oastr%, c1estiile o'inuite* Calitatea )nt&i, autori(at%* 6e mult% #reme se tot sim-ea ne#oia* =i aa mai de$arte* Corectorul st%tu $e "&nduri un moment* / 5utem s/o facem, s$use* S% ne dea o rc&nnoire de contract $e trei luni* Un cule"%tor #eni s%/i aduc% un $alt mototolit* Se a$uc% s%/l controle(e t%cut* 6omnul loom r%mase )n $icioare al%turi, ascult&nd (#&cnetul $uternic al mainilor, $ri#indu/i $e cule"%torii a$leca-i mu-i $este cutiile lor* 0RT0<RA;IC Tre'uie s% tie i cu oc1ii )nc1ii orto"rafia la orice cu#&nt* ;e'ra $alturilor* Martin Cunnin"1am ast%(i diminea-% a uitat s% ne $un% )ntre'area lui o'inuit% cum se scrie cutare*

Amu(ant s%/i #e(i cum im$ar $oate doi es a este nu: doi es ment la s%racul comis #oia,or c%ut&nd la simetrii $e su' (id de cimitir* 0 $rostie, nu: Cimitirul intr% aici de dra"ul simetriei* Ar fi tre'uit s% i/o s$un c&nd i/a tr&ntit $e ca$ $%l%ria aia )nalt%* Mul-umesc* Ar fi tre'uit s%/i torn una des$re/o $%l%rie tuflit% sau ce#a* Nu, a fi $utut s% i/o s$un* 5are nou% i/acuma* S%/i fi #%(ut mutra atunci* Siit* 5artea cea mai de ,os a $rimei maini se smuci )n afar% cu ta#a ei siit $rimul teanc de (iare frumos )m$%turite* Siit* A$roa$e ca un om siit s%/-i atra"% aten-ia* ;ace i ea eforturi du$% cum se $rice$e s% #or'easc%* Ei ua aia siit sc&riind, $arc% te ru"a s/o )nc1i(i* 0rice lucru #or'ete )n felul lui* SiitJF* CUN0SCUT 6EMNITAR ISERICESC 0 C0EA 0RARE EUCE5BI0NAEA Corectorul )na$oie foaia cu $altul $e neate$tate, s$un&nd. / Stai3 Unde/i scrisoarea ar1ie$isco$ului: Tre'uie s/o re$et%m )n Telegraph. Unde/i %sta, cum/)i/ (ice: 5ri#i )n ,ur s$re mainile lui ("omotoase i care nu/i r%s$undeau* / Mon!s, domnule consilier: )ntre'% o #oce dins$re cule"%tori* / 6a* Unde/i Mon!s: / Mon!s3 6omnul loom )i lu% )na$oi t%ietura de (iar* E tim$ul s% o iau din loc* / Atunci, #% o'-in eu desenul, domnule Nannetti, s$use, i dumnea#oastr%, tiu, o s%/i da-i un loc 'un* / Mon!s3 / 6a, domnule* Contractul rc&nnoit $e trei luni* Are s% tre'uiasc% mai )nt&i s%/i dau ni-el cu "ura* S% )ncerc* S% le s$un de au"ustK 'un% ideeK e luna cu e9$o(i-ia de cai* alls/'rid"e* Vin de $este tot turiti $entru e9$o(i-ia ca'alin%* TATE EC+I5EI 6E CI Trecu $rin sala cule"%torilor $e l&n"% un '%tr&n, )nco#oiat, cu oc1elari* 4n or-* %tr&nul Mon!s, $%rintele ec1i$ei de (i* Ce de lucruri amestecate tre'uie s%/i mai fi trecut $rin m&ini la #remea lui. anun-uri mortuare, reclame de c&rciumi, cu#&nt%ri, di#or-uri, "%sit )necat* Se a$ro$ie i el de ca$%tul drumului acum* 0m serios, so'ru, cu ce#a '%niori str&ni deo$arte la casa de economii, $un $ariu* Ne#ast%/sa tie s% "%teasc% 'ine, s% s$ele rufe* ;iic%/sa cu maina de cusut )n salona* 0 fat% sim$l%, cu $icioarele $e $%m&nt, la ea nu mer" $rostiile* =I IATA CA A ;0ST SR T0AREA 5A=TIE0R Se o$ri din mers s%/l $ri#easc% $e un (e-ar cum distri'uia cu )ndem&nare caracterele* Ee citete de/a/ndoaselea )nt&i* =i ce re$ede* 4-i tre'uie ce#a e9erci-iu, mangiD /cirta2* Tata, s%racul, cu cartea 1a"ada1, citind de/a/nd%ratelea, cu de"etele s$re mine* 5essac1* JP * Ea anul la Ierusalim* 6oamne* 0, 6oamne3 Toat% c1estia aia care nu se mai termin%, cum ne/au scos din -ara E"1i$tului i )ntru cea a ro'iei aleluia. %hema Israel Adonai Elohenu. Nu, asta/i cealalt%* 5e urm%, cei dois$re(ece fra-i, fiii lui Iaco'* =i $e urm% mielul i $isica i c&inele i toia"ul i a$a i m%celarul i $e urm% )n"erul mor-ii )l omoar% $e m%celar i acela/i omoar% $e 'oi i c&inele omoar% $isica, 5are cam $rostesc $&n% a,un"i s% te "&ndeti mai 'ine* 4nseamn% c% e9ist% o dre$tate numai c% fiecare/l m%n&nc% $e oricare din ceilal-i* 4n fond, asta/i #ia-a* Ce re$ede/i face trea'a* 5ractica te face $erfect* 5arc/ar #edea cu de"etele* JH 6omnul loom iei din mi,locul ("omotelor (dr%n"%nitoare, $rin "alerie, mai de$arte s$re $alier* Acuma s/o iau cu tram#aiul tot drumul $&n% acolo i $oate nici s% nu/l "%sesc: Mai 'ine s%/i telefone( )nt&i* Ce num%r are: Ca la firma Citron* 6ou%(eciio$t $atru $atru* NUMAI CA 4NC 0 6ATA S5UNUE ACEEA Co'ora $e scara $rinci$al%* Cine dracu8 a m&("%lit $este tot $e $ere-i aici cu c1i'rituri arse: S/ar (ice c/au f%cut un $ariu* Miroase "reu, unsuros, totdeauna )n atelierele astea* Cleiul c%ldu- de la Thom de/al%turi c&nd eram i eu acolo* 4i scoase 'atista s%/i tam$one(e nasul* Citronl%m&ie: A, s%$unul, eu l/am $us acolo* S%/l scot din 'u(unar* 5un&ndu/i la loc 'atista scoase s%$unul i/l $use deo$arte, )nc1eiat, )n 'u(unarul de la s$ate al $antalonului*

Cu ce $arfum )i d% so-ia ta: A mai $utea s% trec $e/acas%K tram#aiulK am uitat ce#a* S% #%d )nainte de se )m'rac%* Nu* Tocmai* Nu* Un 1o1ot 'rusc de r&s ascu-it se re#%rs% dins$re 'irourile de la E&ening Telegraph. =tiu cine/i %sta* Ce s/o fi )nt&m$lat: S% intru un minut s% dau telefonul acela* Ned Eam'ert e* Intr% )ncetior* ERIN, VER6E JUVAER AE MARII 6E AR<INTJM / Trece fantomaJM, murmur% )ncetior cu arom% de 'iscuit $rofesorul Mac+u"1 c%tre "eamul $r%fuit* 6omnul 6edalus*, $ri#ind dins$re c%minul "ol c%tre fa-a 'at,ocoritoare a lui Ned Eam'ert, o )ntre'% acru. / Cristoase, nu/-i d% aa o arsur% )n s$ate ,os: Ned Eam'ert, ae(at la mas%, citi mai de$arte. / %au iar i, lua'i seama la erpuirile unui iz&ora susurtor cum opote te $n calea-i, su,lat de ze,iruri abia sim'ite, sau rz&rtindu-se $mpotri&a obstacolelor pietroase, ctre apele tlzuitoare ale albastrei stpniri a lui 4eptun, printre maluri acoperite de mu chi, cnd se (oac asupr-i lumina sl&it a soarelui sau prin umbrele aruncate pe snu-i $ngndurat de ,runzi ul boltit bogat al uria ilor pdurii. Ce s$ui de asta, Simon: )ntre'% $e deasu$ra (iarului* Ce s$ui de asta, ca mostr% de ton "randios: / 4i sc1im'% '%utura, s$use domnul 6edalus* Ned Eam'ert, r&(&nd, lo#i cu $alma )n (iarul de $este "enunc1i, re$et&nd. / %nul $ngndurat i ,runzi ul bortit bogat m. S%/-i 'a-i co$iii* / =i Uenofon $ri#ea $este c&m$ia Maratonului7L7, s$use domnul 6edalus, $ri#ind iar%i $este c%min i c%tre fereastr%, i Maratonul $ri#ea c%tre mare* / A,un"e, stri"% $rofesorul Mac+u"1 dins$re fereastr%* Nu mai #reau s% mai aud nici o #or'% din toat% c1estia asta* 4n"1i-i 'ucata de 'iscuit din care mucase i, )nfometat, se $re"%ti s% mute din 'iscuitul $e care/ l -inea )n m&na cealalt%* Nite $rostii $om$oase* Vor'e "oale* Ned Eam'ert o ia uor de tot ast%(i, #%d* 4-i cam d% $este ca$ (iua toat%, o )nmorm&ntare* Se (ice c/ar fi un om influent* C1atterton '%tr&nul, #icecancelarul, e fratele lui 'unicu/s%u, sau tat%l fratelui lui 'unicu/s%u* A$roa$e nou%(eci de ani, cic%* Editorialul cu necrolo"ul lui e $oate scris de mult* Tr%iete ca s% le fac% lor )n neca(* 5oate se duce c1iar el )nainte* Jo1nny, f% loc $entru nenea 7L>* 5rea onora'ilul +ed"es Eyre C1atterton* Mi/nc1i$ui c%/i mai scrie i/acum c&te un cec sau dou% cu m&na tremur&nd la (ilele c&nd tre'uie s% scoat% el $araua* Ce mai $leac% $e el c&nd o muri* Aleluia* / Numai )nc% un s$asm, s$use Ned Eam'ert* / Ce/i asta: )ntre'% domnul loom* / Un fra"ment recent desco$erit din Cicero, r%s$unse $om$os $rofesorul Mac+u"1* #rumoasa noastr patrie. SCURT 6AR EA 0 IECT / A cui $atrie: s$use sim$lu domnul loom* / 4ntre'are c&t se $oate de $ertinent%, s$use $rofesorul meterind* Cu accentul $e a cui* / 5atria lui 6an 6aDson, s$use domnul 6edalus* / E discursul lui de a(i/noa$te: )ntre'% domnul loom* Ned Eam'ert a$ro'% din ca$* / 6ar asculta-i asta, s$use* Clan-a )l i('i $e domnul loom )n ale c&nd cine#a de afar% )m$inse ua* / Scu(%/m%, s$use J*J* 08Molloy intr&nd* 6omnul loom se trase s$rinten la o $arte* / 6umneata s% m% ier-i, s$use* / un% (iua, Jac!* / Intr%* Intr%* / un% (iua* / Ce faci, 6edalus: / ine* =i dumneata: J*J* 08Molloy cl%tin% din ca$* TRIST

Era cel mai dete$t dintre tinerii de la 'arou atunci Acuma a intrat )n declin, s%racul* Roea-a asta de tu'erculos )nseamn% c%/i $e duc%* 5e muc1ie de cu-it Ce/o n cu el, m% )ntre'* Neca(uri cu 'anii* / %au iar i, dac urcm spre culmile $ngemnate ale mun'ilor. / Ce 'ine ar%-i* / 5oate fi #%(ut redactorul ef: )ntre'% J*J 08Molloy $ri#ind s$re ua 'iroului* / =i/nc% cum #%(ut, s$use $rofesorul Mac+u"1 V%(ut i au(it* E )n sf&nta sfintelor cu Eene1an 7LM * J* J* 08Molloy se )ndre$t% s$re $u$itrul )nclinat i )nce$u s% r%sfoiasc% )nd%r%t filele trandafirii ale colec-iei* Clientela )l $%r%sete* Un ratat* =i/a $ierdut cura,ul* Cartofor* 6atorii de onoare* Cule"e furtuna* 5e #remuri $rimea clien-i "rai de la 6* i T* ;it("erald* tia $oart% $eruci ca s/arate c% au materie cenuie* Se #ede c% au ca$ i du$% manete, ca statuia din <lasne#in* Cred c% i8ace i ce#a literatur% la E*press cu <a'riel Conroy* Un ti$ citit* Myles CraDford a )nce$ut la Independent. Nostim cum %tia de la (iare se dau du$% #&nt c&nd aud de #reo oca(ie nou%* <iruete de #&nt* Sunt i cal(i i reci deodat%* Nici nu tii c&nd s%/i cre(i* ;iecare c1estie tre'uie s/o cre(i, $&n%/o au(i $e/urm%toarea* Se )ncaier% de/i smul" $%rul din ca$ unul altuia $rin (iare, i $e urm%, dintr/o dat% se de(umfl% cu totul* Numai o cli$% trece, i salut '%tr&ne, ce 'ine/mi $are c% te/nt&lnesc* / A, asculta-i, ce 6umne(eu, se ru"% Ned Eam'ert* %au iar i, dac urcm spre culmile $ngemnate ale mun'ilor... / om'astic3 )ntreru$se $rofesorul moroc%nos* Termin% odat% cu flecarul %sta )n"&mfat3 / 3un'ilor, continu% Ned Eam'ert, $nlndu-se uria i tot mai sus, s ne scalde, cum ar &eni, su,letele... / S%/i scalde lui 'u(ele, s$use domnul 6edalus* 6umne(eule sfinte i )ndur%tor3 6a: =i $rimete i 'ani $entru aa ce#a: / "um ar &eni, $n bog'ia de pri&eli ti ale Irlandei, ,r seamn, $n po,ida att pe de drept ludatelor modele $n alte regiuni nepre'uite, cunoscute pentru ,rumuse'ea lor, cu dumbr&i umbroase i cmpii unduitoare i pa(i ti strlucitoare de &erdea' prim&ratec, $nsu,le'ite de scnteietoarea, str&ezia, transcendentala lumin a blndului, tainicului Fiostru amurg irlandez... <RAIUE SU NATAE / Acuma luna, s$use $rofesorul Mac+u"1* A uitat de <amlet m. / "are $n&luie ca $ntr-o mantie pri&eli tea, ct &ezi cu ochii i te adncete $n a teptare pn ce discul licritor al lunii porne te s- i iradieze $n strlucire splendoarea de argint. / 03 stri"% domnul 6edalus d&nd "las cu "eam%t de(n%d%,duit, sc&rn% cu cea$%3 <ata, Ned* Via-a/i i/aa $rea scurt%3 4i scoase cilindrul i, sufl&nd ner%'d%tor $este musta-a/i stufoas%, )i trecu ca un "ale( de"etele r%c1irate $rin $%r* Ned Eam'ert arunc% (iarul deo$arte, c1icotind cu )nc&ntare* 0 cli$% mai t&r(iu un fel de l%trat r%"uit de r&s e9$lod% $este c1i$ul neras, cu oc1elari ne"ri ai $rofesorului Mac+u"1* / 6aD/cel/cleios3 stri"%* CE S5UNEA GET+ERU5 R&n,esc i acum c&nd #%d c1estiile astea ti$%rite, dar aa ce#a se )n"1ite ca $&inea cald%* 6ealtfel, el are i nu tiu ce fel de afacere cu 'rut%riile, nu: 6e asta/i i s$un 6aD/cel/cleios* 0ricum, i/a c%$tuit 'ine cui'ul* ;iic%/sa lo"odit% cu indi#idul acela de la $erce$-ie, %la cu maina* ;rumos l/a mai a"%-at* Cas% desc1is%, $etreceri* Cu t%m'%l%u mare* Aa (icea )ntotdeauna i Get1eru$* Tre'uie s% tii s% -i/i c&ti"i $rin stomac* Ua dins$re 'irou se desc1ise cu #iolen-% i o fa-% staco,ie, cu cioc ca de $as%re, cu o creast% de $%r, moale ca $uful, (#&cni )n%untru* 0c1i )ndr%(ne-i al'atri )i scrutar% cercet%tor i un "las as$ru, s$art, )ntre'%. / Cee: / =i iat%/l i $e falsul senior de -ar% )n $ersoan% 7LF, s$use m%rinimos $rofesorul Mac+u"1* / Iei afar% de aici, $eda"o" (a1arisit i $r%$%dit3 s$use redactorul ef )n semn de salut* / +aide, Ned, s$use domnul 6edalus $un&ndu/i $%l%ria* Tre'uie s% 'eau ce#a du$% c1estia asta* / S% 'ei, stri"% redactorul ef* Nu se ser#ete '%utura )nainte de ora litur"1iei* / 5e 'un% dre$tate, s$use domnul 6edalus ieind* +ai, Ned*

Ned Eam'ert se l%s% s% alunece de $e mas%* 0c1ii al'atri ai redactorului ef c%l%torir% s$re c1i$ul domnului loom, um'ri-i de un sur&s* / Vii cu noi, Myles: )ntre'% Ned Eam'ert S4NT EV0CATE XTXEII MEM0RA IEE / Mili-ia din Nort1 Cor!7LI3 stri"% redactorul ef $%ind c%tre consola c%minului* Am )n#ins de fiecare dat%3 Nort1 Cor! i ofi-erii s$anioli3 / Unde asta, Myles: )ntre'% Ned Eam'ert a-intindu/i $ri#irea "&nditoare s$re #&rful "1etelor* / 4n 01io3 -i$% redactorul ef* / C1iar aa, s% tii, )ncu#iin-% Ned Eam'ert* Ieind, )i o$ti lui J*J* 08Molloy. / 6*T* inci$ient* Trist ca(* / 4n 01io3 cronc%ni strident redactorul ef ridic&ndu/i s$re ei fa-a staco,ie* 01io al meu3 / Un eretic $erfect, s$use $rofesorul* Una lun"%, una scurt%, una lun"%* 0, E0EIAN +AR;A Scoase un fir de a-% $entru cur%-at din-ii i, ru$&nd o 'ucat%, o f%cu s% #i're(e )nc&ntat )ntre doi din-i re(onan-i, murdari* / in"'an", 'in"'an"* 6omnul loom, constat&nd c% drumul e li'er, $orni s$re ua 'iroului* / Numai o cli$%, domnule CraDford, s$use* Vreau s% dau un telefon )n le"%tur% cu o reclam%* Intr%* / Ce facem cu editorialul $entru ast%/sear%: )ntre'% $rofesorul Mac+u"1 a$ro$iindu/se de redactorul ef si l%s&ndu/i o m&n% $e um%rul lui* / Se aran,ea(%, s$use Myles CraDford mai linitit*8 Nu/-i face dumneata "ri,i* Salut, Jac!* E/n re"ul%* / un% (iua, Myles, s$use J*J* 08Molloy, l%s&nd filele $e care le -inuse )n m&n% s% cad% moi la locul lor )n colec-ie* Ast%(i e $rocesul, escroc1eria aia cu Canada: Telefonul (urui )n%untru* / 6ou%(eci i o$t*** Nu, dou%(eci*** 5atru, $atru*** 6a. <+ICII/E 5E 4NVIN<T0R Eene1an iei din 'irou in&nd )n m&na formularele editate de %ports. / Cine #rea un $ont si"ur $entru cu$a de aur: )ntre'% el* Sce$tru c%l%rit de 0SMadden* Arunc% formularele $e mas%* Bi$etele micilor #&n(%tori de (iare care se au(eau descul-i )n 1ol i('ucnir% deodat% mai a$roa$e i ua se desc1ise smucit%* / =, s$use Eene1an* Aud fonet de $ai* 5rofesorul Mac+u"1 str%'%tu )nc%$erea i/l a$uc% de "uler $e un '%ie-a )ns$%im&ntat* $e c&nd ceilal-i se risi$ir% afar% $rin 1ol i )n ,os $e tre$te* ;oi-ele cu formularele fonir% )n curentul de aer st&rnit, )i luar% ('orul, $lutir% molatec $rin aer )n ara'escuri al'astre i $e su' mas% se l%sar% )ncet la $%m&nt* / Nu eu am fost, domnule* %iatul %la mate m/a )m$ins, domnule* / C#&rle/l afar% i )nc1ide ua, s$use redactorul ef* S/a st&rnit un ade#%rat ura"an* Eene1an )nce$u s% culea"% cu m&na foi-ele de $e $odea, icnind c&nd se a$lec% de dou% ori la r&nd* / Ate$t%m edi-ia s$ecial% cu cursele de cai, domnule, s$use '%iatul* 5at ;arrel a fost care m/a )m$ins, domnule* Ar%t% cu de"etul s$re dou% c1i$uri care tr%"eau cu oc1iul $e du$% canat* / El e, domnule* / Afar% cu tine de/aici, s$use $rofesorul Mac+u"1 r%"uit* 4l )m'r&nci $e '%iat afar% i tr&nti ua* J*J* 08Molloy )ntorcea filele fonind, murmur&nd, c%ut&nd. / Continuare la $a"ina ase, coloana a $atra* / 6a*** E&ening Telegraph aici, s$unea domnul loom la telefon )n 'irou* E/acolo $atronul***: 6a, Telegraph... Unde:*** A1a3 Ea ce licita-ie:*** A1a3 )n-ele"*** ine* 4l "%sesc eu* URMEAC 0 C0EICIUNE Clo$o-elul (urui din nou c&nd )nc1ise* Intr% "r%'it i se ciocni de Eene1an care se lu$ta s%/i )ndre$te tru$ul cu o a doua foi-% )n m&n%* / 2ardon, monsieur, s$use Eene1an a"%&ndu/se de el o cli$% i f%c&nd o "rimas%*

/ Vina mea, s$use domnul loom l%s&ndu/se $rins )n 'ra-e astfel* Te/am lo#it: M% "r%'eam* / <enunc1iul, s$use Eene1an* C1i$ul )i lu% o e9$resie comic% i "emu, frec&ndu/i "enunc1iul* / Acumularea de anno Domini. / Iart%/m%, s$use domnul loom* Merse $&n% la u% i, in&nd/o )ntredesc1is%, se o$ri acolo o cli$%* J*J* 08Molloy tr&nti filele "rele )ntr/o $arte* Vacarmul st&rnit de dou% "lasuri ascu-ite, de o mu(icu-% de "ur%, n%scu ecouri )n 1olul $ustiu dins$re #&n(%torii de (iare ae(a-i acolo $e tre$te* 4oi suntem bie'ii din Ie*,ord "are ne-am btut cu inima i cu bra'ele.7LH EUIT E00M / 6au o fu"% $&n% la $romenada urlacilor, s$use domnul loom, )n le"%tur% cu anun-ul acela al lui 2eyes* Vreau s%/l $un la $unct* Mi/au s$us c% e acolo, la "aleriile 6illon* Ee $ri#i un moment, ne1ot%r&t, c1i$urile* Redactorul ef, s$ri,init de consola c%minului, cu ca$ul $ro$tit de o m&n%, )i )ntinse deodat% un 'ra- )n "est am$lu* / Mer"i3 s$use* Eumea e )n fa-a dumitale* / M% )ntorc numaidec&t, s$use domnul loom ieind $reci$itat* J*J* 08Molloy lu% foi-ele din m&na lui Eene1an i le citi, sufl&nd uor )ntre ele s% le des$art% una de alta, f%r% s% fac% #reun comentariu* / 0'-ine el reclama aia, s$use $rofesorul $ri#ind $rin oc1elarii cu ram% nea"r% $este $erdelu-a de la fereastr%* Ia uite cum se mai -in $ulamalele astea mici du$% el* / Ia s% #%d3 Unde: stri"% Eene1an aler"&nd s$re fereastr%* 0 5R0CESIUNE 5E STRA6A Am&ndoi sur&deau $e deasu$ra $erdelu-ei la irul de #&n(%tori de (iare care ('urdau )n urma domnului loom, ultimul dintre ei tr%"&nd )n (i"(a" al' )n suflarea 'ri(ei8 un simulacru ironic de (meu, cu o coad% de $an"licu-e al'e* / Ia te uit% la "olanii %tia du$% el, i ce t%m'%l%u mai fac, s$use Eene1an, s% mori de r&s, nu alta* 0, am s%/mi scr&ntesc coastele3 Uite/l, cu $icioarele alea de elefant, cum ocu$% tot trotuarul* =i/%ia, cu dr%ciile lor, du$% el* Cum )l imit%, $e la s$ate* )nce$u s% danse(e ma(urc%, )n caricatur% $reci$itat% de/a lun"ul camerei, cu $icioarele lunec%toare $rin fa-a c%minului )ns$re J*J 08Molloy care )i de$use foi-ele )n m&inile ridicate s% le $rimeasc%* / Ce/i asta: s$use Myles CraDford tres%rind* Unde/s %ilal-i doi: / Cine: s$use $rofesorul )ntorc&ndu/se s$re el* S/au dus $&n% la 0#al, s% 'ea ce#a* E i 5addy +oo$er acolo, cu Jac! +ali* A #enit de/a(i noa$te* / +aide atunci, s$use Myles CraDford* Unde mi/e $%l%ria: Intr% cu mers sacadat )n 'irou, d&ndu/i la o $arte cla$a de la s$ate a ,ac1etei, sun&ndu/i c1eile din 'u(unarul de la s$ate* A$oi (%n"%nir% $rin aer i lo#indu/se de lemn c&nd )i )ncuia sertarul mesei* / E $ornit $e calea cea 'un%, s$use $rofesorul Mac/+u"1 cu "las sc%(ut* / Aa $are, s$use J*J* 08Molloy sco&ndu/i ta'ac1era, i murmur% mai de$arte "&nditor, dar lucrurile astea nu/s )ntotdeauna aa cum $ar* Cine are cele mai multe c1i'rituri: CAEUMETUE 5XCII 4i oferi $rofesorului o -i"ar% i/i lu% i el una* Eene1an sca$%r% $rom$t un c1i'rit i le a$rinse -i"%rile $e r&nd* J*J* 08Molloy )i desc1ise din nou ta'ac1era i i/o oferi* / Than/0 &ous, s$use Eene1an ser#indu/se* Redactorul ef iei din 'irou cu o $%l%rie de $aie tras% str&m' $e frunte* 6eclam% c&nt%tor, ar%t&nd solemn cu de"etul s$re $rofesorul Mac+u"1. :angul i gloria te-au ispitit. Imperiul inima 'i-o a &r(it. 7LI 5rofesorul r&n,i, lin"&ndu/i 'u(ele $relun"i* / +e: %tr&nul im$eriu # roman dracului: s$use Myles CraDford* Scoase o -i"ar% din ta'ac1era desc1is%* Eene1an, a$rin(&ndu/i/o cu "ra-ie "r%'it%, s$use. / S/ascult%m )n t%cere "1ici/"1icitoarea mea nou/nou-%* / Impeiium romanum, s$use )ncetior J*J* 08Molloy* Sun% mai no'il dec&t 'ritanic sau ri9ton 7LJ*

Cu#intele astea te fac $arc% s% te "&ndeti la "r%sime $e foc* Myles CraDford )i sufl% $rimul fum cu #iolen-% s$re ta#an* / Asta e, s$use* Noi suntem "r%simea* Tu i cu mine suntem "r%simea $e foc* N/a#em anse nici c&t un 'ul"%re de (%$ad% )n iad* MREBIA CARE A ;0ST R0MA / Sta-i un moment, s$use $rofesorul Mac+u"1 ridic&nd )n aer dou% "1eare linitite* Nu tre'uie s% ne l%s%m )nela-i de cu#inte, de sunetul #or'elor* Ne "&ndim la Roma, im$erial%, im$erioas%, im$erati#%* 4i )ntinse 'ra-e retori(ante dintre manete roase, $%tate, i f%cu o $au(%. / Ce/a fost ci#ili(a-ia lor: Vast%, recunoscK )ns% ,osnic%* Cloace 777. 1a(nale* E#reii )n $ustie i $e #&rful muntelui au s$us. Este bine s ,im aici. % $nl'm un altar lui Ieho&a. Romanul, ca i en"le(ul care #ine $e urmele sale, a adus $e fiecare -%rm $e care a $us $iciorul ?$e -%rmul nostru nu i l/a $us niciodat%@ doar o'sesia lui cloacal%* 5ri#ea )n ,urul lui )nf%urat )n to"% i (icea. Este bine s ,im aici. % construim un .ater-closet. / Ceea ce au i f%cut, )n consecin-%, s$use Eene1an* %tr&nii i str%#ec1ii notri str%moi, aa cum citim )n ca$ul )nt&i din <uine(%77>, nu erau o'iecti#i c&nd #enea #or'a de flu9ul cur"%tor* / Erau i ei nite domni ai naturii, murmura J*J* 08Molloy* 6ar a#em i dre$tul roman* / =i 5illat din 5ont este $rofetul lui, r%s$unse $rofesorul Mac+u"1* / =ti-i $o#estea cu marele ef, 'aronul 5alles: )ntre'% J*J* 08Molloy* Ea dineul uni#ersit%-ii re"ale* Toat% lumea/i d%duse drumul la caii cei mari*** / 4nt&i "1icitoarea mea, s$use Eene1an* Suntei "ata: 6omnul 08Madden ur!e, )nalt )n cenuiu a'undent de tDeed de 6one"al intr% dins$re 1ol* Ste$1en 6edalus, urm&ndu/l )i scoase $%l%ria $%ind )n%untru* / Entrez, mes en,ants! stri"% Eene1an* - 1nso-esc un $ostulant, s$use melodios domnul 08Madden ur!e* Tinere-ea condus% de E9$erien-% )n #i(it% la Autoritate* / Ce mai face-i: s$use redactorul ef )ntin(&nd o m&n%* Intra-i* %tr&nul dumitale tocmai acum a ieit* Eene1an s$use, c%tre toat% lumea. / T%cere3 Ce o$er% e ca o femeie fri"id%: Reflecta-i, cum$%ni-i, e9co"ita-i, r%s$unde-i* Ste$1en )ntinse foile dactilo"rafiate ar%t&nd s$re titlu i semn%tur%* / Cine: )ntre'% redactorul ef* ucata ru$t%* / 6omnul <arret, 6easy, s$use Ste$1en* / Cur#arul %la '%tr&n, s$use redactorul ef* Cine a ru$t/o: Ce, i/a #enit $e ne$re"%tite* 2e pnze grbite de ,lcri Din miazzi unde ,urtuna su,la Bine el, palidul &ampir, 6ura lui o caut $e/a mea. / un% (iua, Ste$1en, s$use $rofesorul, #enind s%/i citeasc% $este um%r* ot i co$ite: Te/ai a$ucat de*** ardul 'i#olilor 'ine#oitor* SCAN6AE 4NTR/UN INECUN0SCUT RESTAURANT / un% (iua, domnule $rofesor, s$use Ste$1en roind* Scrisoarea aceasta nu e a mea* 6omnul <arret 6easy m/a ru"at s/o*** / 0, )l tiu, s$use Myles CraDford, i/o tiu i $e ne#ast%/sa* %'%tia cea mai ar-%"oas% $e care/a l%sat/o 'unul 6umne(eu $e lumea asta* 6oamne, $%i ea are 'oala 'otului i co$itelor, $o-i s% fii si"ur* Seara aia c&nd i/a aruncat c1elnerului su$a/n ca$ la %teaua i Aartiera. 01o3 ;emeia a adus $%catul $e lume* 5entru Elena, soa-a lui Menelaus, care/a fu"it de acas%, (ece ani de (ile "recii* 08Rour!e, $rin-ul de reffni*77M / Acuma/i #%du#: )ntre'% Ste$1en* // 6a, $entru moment, s$use Myles CraDford, )n tim$ ce oc1ii )i $arcur"eau manuscrisul* Caii )m$%ratului* +a's'ur"* Un irlande( i/a sal#at #ia-a $e metere(ele Vienei* Nu uita asta3 Ma9imilian 2arl 086onnell, <raf #on Tirconnell )n Irlanda*77O =i/a trimis motenitorul 8ncoace, s%/l fac% $e re"e feldmareal austriac*77F Iese ce#a ur&t acolo )ntr/o (i* <&te s%l'atice*77< 0, da, de fiecare dat%* S% nu uita-i asta3 / C1estia e dac% n/a uitat/o el: s$use linitit J*J* 08Molloy )n#&rtind )ntre de"ete un $resse/$a$ier

)n form% de $otcoa#%* S% sal#e(i #ia-a $rin-ilor nu/i o afacere $rea renta'il%* 5rofesorul Mac+u"1 se )ntoarse s$re el*8 / =i dac% n/ar fi: s$use* / S% #% s$un eu cum a fost, )nce$u Myles CraDford, Intr/o (i, un un"ur*** CAUCE 5IER6UTE SE 50MENE=TE NUMEEE UNUI N0 IE MARC+IC / Noi totdeauna am fost loiali cau(elor $ierdute, s$use $rofesorul* Succesul )nseamn% $entru noi moartea intelectului i a ima"ina-iei* Noi n/am fost niciodat% loiali fa-% de )n#in"%tori* 4i slu,im doar* Eu de $ild% )i )n#%- $e al-ii lim'a asta strident% de sor"inte latineasc%* Vor'esc lim'a unei rase a c%rei mentalitate i/a "%sit culmea )n ma9ima. tim$ul e 'ani* llH 6omina-ie material% Dominus! 6oamne3 Unde e s$iritualitatea: 6oamne Isuse Cristoase3 6oamne Eordule Salys'ury* 77I 0 sofa )ntr/un clu' aristocratic* 4ns% "recii3 2RRIE EEEIS0N Un sur&s de lumin% )i lim$e(i oc1ii )ncadra-i de rame ne"re, )i lun"i i mai mult 'u(ele $relun"i* / <recii3 s$use iar%i* C0rios! Str%lucitor cu#&nt3 Vocale $e care semi-ii i sa9onii nu le cunosc* C0rie! Aureola intelectului* C0rie eleison! ;%c%torul de closete i constructorul de cloac% nu #or fi niciodat% st%$&nitorii s$iritului nostru* Suntem #asalii ca#aleriei catolice a Euro$ei care s/a n%ruit la Trafal"ar i ai im$eriului s$iritului, nu un imperium, care s/a co'or&t )n ad&ncuri odat% cu flota atenian% la Ae"os$otami*77J 6a, da* S/au co'or&t )n ad&ncuri* 5irrus, )nelat de un oracol, a f%cut o ultim% )ncercare s% mai )ntoarc% #remurile de aur ale <reciei, Eoial unei cau(e $ierdute* Se )nde$%rt% de ei, $ornind s$re fereastr%* / Au $ornit la '%t%lie, s$use )ntunecat domnul 08Madden ur!e, dar totdeauna au c%(ut*7>L / u1u1u3 $l&nse Eene1an cu $u-in ("omot* 6in cau(a unei $ietre cu care a dat cine#a )n el )n a doua ,um%tate a dimine-ii* S%rmanul, s%rmanul, s%rmanul, 5irus3 7>7 =o$ti a$oi a$roa$e de urec1ea lui Ste$1enK EIMERIC2UE EUI EENE+AN 7>> Este un $n&'at 3ac<ugh mai gras dect to'i "are poart ochelari monta'i pe negrele ro'i. "um &ede dublu oricum De ce s-i mai poarte de-acum9 4u pot s &d unde-i Aoe 3iller aici. 2arc dumneata po'i9 4n doliu du$% Salust, cum (ice Mulli"an* Care i/a murit dracului mama* Myles CraDford )n"r%m%di foile )ntr/un 'u(unar de la 1ain%* / E 'ine, se face, s$use* Citesc eu restul du$% asta* Se aran,ea(%* Eene1an )i )ntinse m&inile )n semn de $rotest / =i "1icitoarea mea: s$use* Ce o$er% e ca o femeie fri"id%: / 0$er%: ;a-a de sfin9 a domnului 08Madden ur!e re$et% "1icitoarea* Eene1an anun-% 'inedis$us. / :o a din "astilia. Nu #% $rinde-i: Ro(a de casta/Eia* +e3 )l )m$inse )ncetior $e domnul 08Madden ur!e )n s$lin%* 6omnul 08Madden ur!e se fr&nse "ra-ios $este um'rel% icnind $ref%cut* / A,utor3 sus$in% el* Simt o sl%'iciune $uternic%*7>M Eene1an, ridic&ndu/se )n #&rful $icioarelor, )i f%cu #&nt "r%'it cu foi-ele fonitoare* 5rofesorul, re#enind $e Un"% $u$itrul cu colec-ia de (iare, )i trecu m&na $este cra#atele desf%cute ale lui Ste$1en i domnului 08Madden ur!e* / 5arisul )n trecut i )n $re(ent, s$use* 5arc% a-i fi nite comunar(i* / Ca ti$ii care au aruncat )n aer astilia, s$use J*J* 08Molloy cu ironie linitit%* Sau #oi suntei cei care l/au )m$ucat )n tain% $e lordul "u#ernator al ;inlandei: Ar%ta ti de $arc%/a-i fi s%#&rit aceast% fa$t%* <eneralul o'ri* TUTTI ;RUTTI / Ne "&ndeam doar s/o facem, s$use Ste$1en* / Talentele toate, s$use Myles CraDford* 6re$tul, umanit%-ile*** / Cursele de cai, inter#eni Eene1an* / Eiteratura, $resa* / 6ac/ar fi i loom aici, s$use $rofesorul* linda art% a $u'licit%-ii*

/ =i madame loom, adau"% domnul 08Madden ur!e* Mu(a c&ntului* Cea din-ii dintre fa#oritele 6u'linului* Eene1an tui tare* / A1em3 s$use a$oi foarte )ncet* 0, doar o "ur% de aer $roas$%t3 Am r%cit )n $arc* Au l%sat $oarta desc1is%* 6UMNEATA 50BI Redactorul ef $use o m&n% ner#oas% $e um%rul lui Ste$1en* / Vreau s% scrii ce#a $entru mine, s$use el* Ce#a mai muc%tor* 6umneata $o-i* Citesc asta $e fa-a dumitale* fu le*iconul tinere'ii... 7>F 0 citesc $e fa-a dumitale* 0 citesc )n oc1ii t%i* 7>P Intri"ant i lin"uitor de du(in%* / oala 'otului i a co$itelor3 stri"% redactorul ef ca o in#ecti#% ironic%* Mare mitin" na-ionalist la orris/)n/0ssory* C%c%narii3 S%/i scoat% oc1ii $u'licului3 6%/le ce#a consistent* Ce#a )n care s% intr%m cu to-ii, la dracu8* Tat%l i ;iul i Sf&ntul 6u1 i Ja!es M8Cart1y* m / Noi to-i suntem 'uni de 1ran% s$iritual%, s$use domnul 08Madden ur!e* Ste$1en )i ridic% oc1ii s$re $ri#irea im$ertinent%, indiferent% a celuilalt* / Vrea s% te atra"% )n 'anda $resei, s$use J*J* 08Molloy* MAREEE <AEEA+ER / 6umneata $o-i s/o faci, re$et% Myles CraDford )nclet&ndu/i m&inile )ntr/un "est emfatic* Stai ni-el* ;acem ca Euro$a )ntrea"% s% r%m&n% cu "ura c%scat%, cum (icea I"natius <alla1er $e #remea c&nd n/a#ea slu,'% i -inea sala de 'iliard la Clarence* <alla1er, %sta (ic i eu (iarist* Asta a#ea condei =ti-i cum s/a lansat: V% s$un eu* Cea mai detea$t% c1estie (iaristic% a istoriei* Era )n o$t(eci i unu 7>I, la ase mai, $e #remea in#inci'ililor, asasinatul din $arcul 51oeni9* 6umneata nici nu te n%scusei, cred* S%/-i ar%t* )l )m$inse )ns$re colec-ia de (iare* / Uita-i/#% aici, s$use )ntorc&ndu/se s$re ei* 4e. Kor/ Iorld ne tele"rafiase s% ne cear% o cores$onden-% s$ecial%* V/aduce-i aminte: 5rofesorul MacIIu"1 )ncu#iin-% din ca$* / 4e. Kor/ Iorld, s$use redactorul ef )m$in"&ndu/i e9citat $%l%ria de $aie $e ceaf%* 6e la locul sinistrului* Tim 2elly sau Ca#ana"1 #reau s% s$un, Joe rady i to-i, restul* 5e unde/a trecut cu maina 5iele/de/Ca$r%* Tot itinerarul, )n-ele"e-i: / 5iele/de/Ca$r%, s$use domnul 08Madden ur!e* ;it(1arris* la care, cic% -ine/un fel de a(il $entru c%ru-ai, acolo $e $odul utt* +olo1an mi/a s$us* 4l ti-i $e +olo1an: / la ontoro"ul, nu: s$use Myles CraDford* / =i <umley s%racul, e i el acolo, aa mi/a s$us, $%(ete $ietrele de caldar&m ale $atronilor* 5a(nic de noa$te* Ste$1en se )ntoarse s$re el sur$rins8* / <umley: )ntre'%* Nu mai s$une-i: E $rieten cu tata, nu: / E%sa-i/l $e <umley, stri"% iritat Myles CraDford* E%sa-i/l $e <umley s%/i #ad% de $ietriul lui, s/ai'% "ri,% s% nu/i fu"% de su' nas* Uita-i/#% aici* Ce/a f%cut I"natius <alla1er: V% s$un eu* 0 ins$ira-ie de "eniu* A tele"rafiat $e loc* A#e-i Iee/l0 #reeman din 7H martie 7>J: 5erfect* V% $rinde-i aici: ;oni )nd%r%t filele colec-iei i/i )nfi$se de"etul )ntr/un anumit loc* / S% lu%m $a"ina $atru, reclama $entru cafeneaua -ransome, s% (icem* 4n-ele"e-i: 5erfect* Telefonul (urui* 0 V0CE 6IN 6E5RTRI - R%s$und eu, s$use $rofesorul $ornind )ntr/acoloK / e $oarta $arcului* un* 6e"etul )i s%rea lo#ind foaia )ntr/un $unct, )ntr/altul, #i'r&nd* / T este reedin-a #icere"elui* C e locul unde s/a s%#&rit asasinatul* 2 este $oarta 2noc!maroon* Carnea flasc% de $e ceaf% )i tremura ca o creast% de coco* 5lastronul $rost scro'it )i &ni la #edere i cu un "est 'rutal i/l )m$inse la loc )n #est%* / Alo: E&ening Telegraph aici*** Alo:*** Cine/i acolo:*** 6a*** 6a*** 6a*** / 6e la ; la 5 e drumul $e care/a mers 5iele/de/Ca$r% cu maina s%/i fac% ali'iul* Inc1icore, RoundtoDn, Gindy Ar'our, $arcul 5almerston, Ranela"1, ;*A* *5* V/a-i $rins: U e c&rciuma lui

6a#y )n susul str%(ii Eesson* 5rofesorul a$%ru )n ua 'iroului* / loom e la telefon, s$use* / S$une/i s% se duc% la dracu8, r%s$unse redactorul ef $rom$t* U e c&rciuma lui ur!e 7ML, #ede-i: IN<ENI0S, ;0ARTE / In"enios, s$use Eene1an* ;oarte* / Ei le/a ser#it/o $e ta#%, s$use Myles CraDford, toat% istoria, dracului* Un comar, din care n/ai s% te tre(eti niciodat%* 7M7 / Am #%(ut cu oc1ii mei, s$use cu m&ndrie redactorul ef* Eram de fa-%* 6ic! Adams, cel mai 'un om din Cor! )n care/a suflat 6umne(eu du1ul de #ia-%, i cu mine* Eene1an f%cu o $lec%ciune )n fa-a unei siluete de aer i anun-%. / Scum$% Madam* Eu sunt Adam* =i m/am $urtat 'ine* Cit am fost cu tine* / Istoria3 stri"% Myles CraDford* %tr&na de $e strada 5rince 7M>, ea a fost acolo cea dint&i* Era $l&n"erea i scr&nirea din-ilor* 6intr/o sim$l% reclam%* <re"or <rey o desenase* Asta i/a dat ideea la )nce$ut* 5e urm% 5addy +o$$er l/a montat $e Ti 5i care l/a luat ia %tar, Acuma e cu lumenfeld* Asta (ic i eu $res%* Asta )nseamn% talent* =i 5yatt* El a fost $%rintele lor, al tuturora* 7MM / 5%rintele (iaristicii de sen(a-ie, confirm% Eene1an, i cumnatul lui C1ris Callinan* Alo:*** Mai eti acolo:*** 6a, mai este* Vino dumneata )ncoace* / Unde mai "%si-i un om de $res% ca %sta, ai: stri"% redactorul ef* Arunc% foile la loc* / Al tacului de drare 7MO, s$use Eene1an c%tre domnul 08Madden ur!e* / 6ete$t foc, s$use domnul 08Madden ur!e* 5rofesorul MacIIu"1 se )ntoarse din 'irou* / 5entru c% #eni #or'a des$re in#inci'ili, s$use, a-i #%(ut c% au fost i nite ne"ustori de/%tia am'ulan-i de c%r-i $otale care/au fost tradui )n fa-a instan-ei*** / A, da, s$use re$ede J*J* 08Molloy* Eady 6udley se )ntorcea o dat% acas% $rin $arc s% #ad% ce co$aci a do'or&t furtuna de anul trecut i s/a "&ndit s% cum$ere o ilustrat% cu 6u'linul* =i s/a do#edit c% era o ilustrat% comemorati#% cu $ortretul iui Joe rady sau al Num%rului Unu sau al lui 5iele/de/Ca$r%* =i/asta dre$t )n fa-a reedin-ei #icere"elui, )nc1i$ui-i/#%3 / tia se -in numai de fleacuri, s$use Myles CraDford* 5fui3 5resa i 'aroul3 Unde mai #e(i a(i )n,'arou un om cum erau %ia, ca G1itside, ca Isaac utt, ca 08+a"an cu lim'% de ar"int: Ai: E, $rostii* 0ameni m%run-i3 u(ele )i (#&cneau mai de$arte, mute, )ntr/o "rimas% de dis$re-* 0 fi #reuna care s%/i doreasc% 'u(ele astea s% le s%rute: Tu de unde tii: Atunci de ce l/ai mai scris: VERSURI =I 4NBEEESURI <ur%, mur%* 5ic% adic% mur%/n "ur%: Sau* e/o "ur% la care/i o mur%: Tre'uie s% fie, Mur%, ("ur%, ur%, sur%, 1ara'a'ur%* Rime. doi '%r'a-i )m'r%ca-i la fel, care/arat% la fel, doi c&te doi* la tua pace che parlar ti piace mentreche il &ento, come ,a, si tace.7MF Ee #edea, trei c&te trei, fete tinere, a$ro$iindu/se )n #erde, )n ro(, )n $aloarea frun(ei moarte, )m'r%-i&ndu/se $er Bair perso )n liliac1iu* 4n $ur$uriu, =uella paci,ica ori-,iamma, )n aur de flamur%, de rimirar ,e piu ardenti. 4ns% eu / '%tr&ni, $eniten-i, cu $asul de $lum', su' )ntunecata a$%sare a no$-ii. "ur%, sur%K desc&ntec de morm&nt, $&ntec de #&nt* LMN / Vor'ete $entru dumneata, s$use domnul 08Madden ur!e* AJUN<E CIEEI7MH J*J* 08Molloy, sur&(&nd $alid, ridic% m%nua* / 6ra"ul meu Myles, s$use arunc&nd/i -i"ara, inter$rete(i "reit #or'ele mele* Nu #reau s% a$ar, aa cum )mi cunosc acuma $uterile, cea de a treia $rofesiune Nua $rofesiune, )ns% $icioarele tale de fiu al Cor!ului te fac s% aler"i $rea re$ede* 7MI 6e ce s% nu/i in#oci i $e +enry <rattan i $e ;lood i $e 6emost1ene i $e Edmound ur!e* 5e I"natius <alla1er i $e $atronul lui din C1a$eli(ocl, +armsDort1, re"ele $resei de/o $ara, i $e #%ru/su, americanul cu foaia lui de (oaie din oDery 7MJ i ca s% nu mai $unem la socoteal% i 5addy 2elly8s ud"et, 5ue8s 0ccurences i $e $rietenul nostru cu oc1ii mereu la $&nd% Vulturul din S!i'ereen* 6e ce s% aducem un maestru al eloc#en-ei ,udiciare ca G1iteside: A,un"% (ilei (iarul care de ea -ine*

SE EEA< 6E CIEEEE CARE S/AU 6US, 6E 06INI0AR / <rattan i ;lood au scris c1iar la (iarul %sta )n care te afli tu acuma, )i -i$% redactorul ef )n fa-%* Voluntari irlande(i* =i #oi, unde suntei acuma: ;ondat )n 7HPM* 6octor Eucas* Ce/a#e-i #oi acuma s% se com$are cu Jo1n 51il$ot Curran: 51a3 / 6e, s$use J*J* 08Molloy* Consilierul re"al us1e, de e9em$lu* / us1e: s$use redactorul ef* Mda, da* us1e, da* Are ce#a din focul lor )n s&n"e* 2endal us1e, adic% #reau s% s$un Seymour us1e* / Ar fi a,uns la Curtea su$rem% de mult, s$use $rofesorul, dac% n/ar fi fost*** 6ar n/are a face* ODD J*J* 08Molloy se )ntoarse s$re Ste$1en i s$use, #or'ind rar i calm. / Una din fra(ele cele mai s$lendide $e care cred c% le/am ascultat )n #ia-a mea a ieit de $e 'u(ele lui Seymour us1e* Era )n $rocesul de fratricid, asasinatul C1ilds* us1e l/a a$%rat* i $n portalul ascultrii mele-a re&rsat. A $ro$os el cum de/a aflat: A murit )n somn doar* Sau $oate c1estia cealalt%, animalul cu dou% s$in%ri* >L7 / Ce/a s$us: )ntre'% $rofesorul* ITAEIA, MA<ISTRA ARTIUM / Vor'ea des$re $rocedura )n $ro'lema $ro'elor, s$use J*J* 08Molloy, des$re dre$tul i ,usti-ia roman%, )n contrast cu codul mo(aic dinainte, le* talionis. =i l/a $omenit $e Moise de Mic1elan"elo, de la Vatican* / +a* / C&te#a cu#inte 'ine alese, s$use ca o $refa-% Eene1an* T%cere3 / 5au(%* J*J* 08Molloy )i scoase ta'ac1era* Acalmie fals%* E ce#a cu totul neo'inuit* Mesa"erul )i scoase distrat cutia de c1i'rituri i )i a$rinse -i"ara* M/am "&ndit adesea de atunci7O>, )ntorc&ndu/m% cu "&ndul s$re #remurile acelea ciudate, c% "estul m%runt, at&t de 'anal )n sine, cli$a c&nd i/a sc%$%rat c1i'ritul, a fost ceea ce a 1ot%r&t )ntre"ul curs de mai a$oi al #ie-ilor noastre, $entru noi am&ndoi* 0 ;RACA S5EEN6I6A J*J* 08Molloy, relu%, $l%m%dindu/i 'ine cu#intele. / A s$us des$re ea. acea e,igie marmoree, dltuit $n muzic $nghe'at, $ncununat cu coarne i $n,ricotoare a di&inei ,orme omene ti, acel simbol &e nic al $n'elepciunii i pro,e'iei, cu ade&rat dac ce&a din ceea ce $nchipuirea sau mna sculptorului a lucrat $n marmura su,letului trans,igurat i a puterii de a trans,igura su,letul merit s triasc, merit s triasc. M&na sa su'-ire dintr/o fluturare )n#estm&nt% )n "ra-ie ecoul i caden-a* / S$lendid3 s$use )ndat% Myles CraDford* / Suflul di#in, s$use domnul 08Madden ur!e* / 4-i $lace: )l )ntre'% J*J* 08Molloy $e Ste$1en* Ste$1en, c&ti"at )n fiin-a lui de "ra-ia lim'ii i a "estului, roi* Scoase o -i"ar% din ta'ac1er%* J*J* 08Molloy )i oferi ta'ac1era lui Myles CraDford* Eene1an le a$rinse -i"%rile ca i mai )nainte, i )i lu% r%s$lata s$un&nd. / Multi'us mersi'us* UN 0M 6E 0 4NAETA M0RAEITATE / 5rofesorul Ma"ennis )mi #or'ea des$re dumneata, )i s$use J* J* 08Molloy lui Ste$1en* Ce cre(i dumneata cu ade#%rat de "ru$ul acela ermetic, $oe-ii t%cerii din o$al. A*E*, maestrul mistic 7OM: ;emeia la#ats!y a )nce$ut totul Aia se $rice$ea s% le $un% $e toate la cale* A*E* 4i $o#estise tocmai unui (iarist yan!eu care/i lua un inter#iu c% dumneata te/ai dus la el acas% o dat% c&nd )nc% nici nu se cr%$ase 'ine de (iu% s%/l )ntre'i des$re $lanurile de contiin-%* Ma"ennis (icea c% ai #rut $ur i sim$lu s%/-i 'a-i ,oc de A*E*, s%racul* El e un om de o )nalt% moralitate, Ma"ennis* Vor'eau des$re mine* Ce/a s$us: El ce/a s$us: Ce/a s$us des$re mine: Nu )ntre'a, / Nu, mersi, s$use $rofesorul Mac+u"1 res$in"&nd )n l%turi ta'ac1era* Sta-i ni-el* S% #% s$un eu ce#a* Cel mai frumos e9em$lu de art% oratoric% $e care l/am au(it eu #reodat% a fost o cu#&ntare -inut% de Jo1n ;* Taylor la asocia-ia de istorie a cole"iului* 6omnul ,udec%tor ;it("i''on, actualul lord $reedinte al Cur-ii de A$el, luase tocmai cu#&ntul i )n tema discu-iei era un eseu ?noutate $e #remea aceea@ cer&nd renaterea lim'ii irlande(e* Se )ntoarse s$re Myles CraDford s$un&nd. / 4l tii $e <erald ;it("i''on* Aa c% $o-i s%/-i )nc1i$ui )n ce stil a fost discursul lui*

/ Um'l% (#onul, s$use J* J* 08Molloy, c% s/a dat cu Tim +ealy )n comitetul de administra-ie la Trinity Colle"eSs / S/a dat c/o dulce f%$tur% )n or-ule- co$il%resc, s$use Myles CraDford* S$une mai de$arte* E: / Era, '%"a-i de seam%, s$use $rofesorul, cu#&ntarea unui orator des%#&rit, )ntotdeauna de o mor"% curtenitoare i re#%rs&nd )n #aluri de #or'e din cele mai alese, n/a s$une, $otirele m&niei sale, ci doar dis$re-ul unui om m&ndru fa-% de mic%rile cele noi* 5e #remea aceea, eram o micare nou%* Eram sla'i, deci f%r% #aloare* )i )nc1ise 'u(ele $relun"i o cli$%, dornic s% continue, )i ridic% m&na cu de"etele desf%cute s$re oc1elari, i, cu de"etul mare i inelarul, tremur%toare, $res&nd uor ramele ne"re, i/i $otri#i s% #ad% mai 'ine* IM5R0M5TU I se adres% $e ton s%r'%toresc lui J* J* 08Molloy. / Taylor #enise acolo, tre'uie s% ti-i, de $e $atul de 'oal%* C% i/ar fi $re"%tit cu#&ntarea dinainte, nu cred, c%ci nu era m%car un sin"ur steno"raf )n sal%* ;a-a lui 'run%, sl%'it%, era )ncon,urat% de 'ar'a nc&n"ri,it% care/i crescuse )n tim$ul 'olii* A#ea o le"%tur% nu $rea 'ine str&ns% la "&t i )n totul ar%ta ?dei nu era ca(ul@ ca un om $e moarte* 5ri#irea i se )ntoarse de )ndat%, )ns% lent, de la J* J* 08Molloy s$re fa-a lui Ste$1en i a$oi se a$lec% )ndat% s$re duumea, c%ut&nd* <ulerul de $&n(% f%r% luciu se i#i la #edere )n s$atele ca$ului $lecat, $%tat de $%rul )nc%run-it C%ut&nd mai de$arte cu $ri#irile, s$use. / C&nd s/a terminat cu#&ntarea lui ;it("i''on, Jo1n ;* Taylor s/a r%dicat s%/i dea r%s$unsul* 5e scurt, aa cum $ot s% mi le aduc aminte acuma, cu#intele sale au fost acestea. )i )n%l-% ferm ca$ul* 0c1ii i se )n"&ndurar% iar%i* Molute n%t&n"i )notau "reoaie )ncoace i )ncolo, $rin lentilele imense c%ut&nd o ieire* )nce$u i / Domnule pre edinte, doamnelor i domnilor. 3are a ,ost admira'ia cu care am ascultat obser&a'iile adresate tineretului Irlandei, acum o clip de ctre eruditul meu prieten. 3i se prea c am ,ost transpus $ntr-o 'ar ,oarte departe de a noastr, $ntr-o epoc $ndeprtat de epoca noastr, c m a,lam $n Egiptul antic i c ascultam cu&ntul &reunui mare preot al acelei 'ri $ndreptndu-se ctre tnrul 3oise. Ascult%torii se o$riser% cu -i"%rile sus$endate )n aer, st&nd s%/l aud%, i fumul se urca )n #re,uri fira#e care )nfloreau deodat% cu #or'ele sale* =i fumurile er$uite ale ,ertfei noastre uP. No'ile #or'e #in acum* ;ii atent* N/ai $utea s% te )ncerci i tu )n aa ce#a: / i mi s-a prut c am auzit glasul acelui mare preot al Egiptului ridicndu-se $n tonuri de o egal mre'ie i de o egal mndrie. Am auzit cu&intele sale i $n'elesul lor mi s-a dez&luit i mie. 6E EA S;INBII 5XRINBI / Mi s/a de(#%luit i mie c% toate c&te se stric% 'une suntK ele nu s/ar strica dac% ar fi su#eran de 'une, nici dac% n/ar fi 'une c&tui de $u-in, c%ci cele su#eran de 'une sunt nestric%cioase iar cele ce n/ar fi 'une de fel n/ar A, dracu8 s% te ia3 Asta/i sf&ntul Au"ustin*iOP a#ea de unde s% se strice* / De ce nu &re'i &oi e&reii s accepta'i cultura noastr, religia noastr i limba noastr9 Boi suntei un trib de pstori nomazi, noi suntem un popor puternic. Boi nu a&e'i nici ora e i nici a&eri, ora ele noastre sunt stupi ai umanit'ii i galerele, triremele i c&adriremele noastre, $ncrcate cu tot soiul de mr,uri, brzdeaz apele pmntului cunoscut. Boi de abia a'i ie it din starea unei stirpe primiti&e) noi a&em o literatur, o cast preo'easc, o istorie care se $ntinde pe &eacuri i o art de a gu&erna. Nilul. Co$il, '%r'at, efi"ie*7OH Ea malurile Nilului )n"enunc1e co$ilandrele marianice, lea"%nul )ntre trestiiK '%r'at su$lu )n lu$t%K cu coarne de $iatr% m, cu 'ar'% de $iatr%, cu inim% de $iatr%* / Boi & ruga'i la un idol numai al locului i ne tiut) templele noastre, maiestuoase i tainice, sunt lca urile lui Isis i +siris, ale lui <orus i Ammon Ra* Ale7&oastre sunt robia, spaima i umilin'a) ale noastre tunetul i mrile. Israel este slab i pu'ini sunt copiii si) Egiptul este o armie i $n,rico ate sunt armele sale. :tcitori i truditori ct e ziua de lung &i se spune &ou) lumea tremur la auzul numelui nostru.

Un su"1i- mut st&rnit de foame )i des$ic% #or'irea, )i ridic% #ocea mai $resus, cu )ndr%(neal%* / 1ns, doamnelor i domnilor, dac Binarul 3oise ar $i ascultat i acceptat aceast concep'ie de &ia', dac i-ar ,i plecat capul i $nco&oiat &oia i i-ar ,i aplecat spiritul $n ,a'a acestei in(onc'iuni orgolioase, atunci n-ar mai ,i minat poporul su niciodat a,ar din casa robiei i nici n-ar mai ,i urmat stlpul de nouri la lumina zilei. 4-ar mai ,i stat niciodat $n ,a'a "elui Be nic. 1n mi(locul ,ulgerelor pe &r,ul muntelui %inai i nici n-ar mai ,i cobort apoi cu lumina inspira'iei di&ine strlucindu-i pe chip i purtnd $n bra'ele sale tablele legii, spate $n limba celor sco i $n a,ara legii. Se o$ri i/i $ri#i, "ust&nd t%cerea care se l%sase* 6E RU AU<UR / 5ENTRU EE J* J* 08Molloy s$use, nu f%r% re"ret. / =i cu toate acestea, a murit f%r% s% fi $%truns )n Bara ;%"%duin-ei* / 0/moarte/neate$tat%/)n/cli$a/aceea/dei/$rintr/o/'oal%/)ndelun"at%/adesea e9$ectorat%/ )nainte, s$use Eene1an* =i cu un mare #iitor )n urma sa* Tro$%itul de $icioare descul-e se au(i $reci$it&ndu/se $rin 1ol i ro$otind )n sus $e scar%* / Asta este oratorie, s$use $rofesorul, nel%s&ndu/se contra(is* S/a dus $e ari$ile #&ntului* Cetele str&nse la Mulla"1mast i )n Bara re"ilor* Mile )ntre"i de ascult%ri ale $ortalurilor*7FL Cu#intele tri'unului mu"ite i r%s$&ndite )n cele $atru #&nturi* Un $o$or )ntre" "%sind ad%$ost )n "lasul s%u* C"omote moarte* 4nscrieri a!asice a tot ce a fost #reodat% )n oriice loc oriunde* Iu'i-i/l i l%uda-i/l $e elK $e mine nu, de acum )nainte* Am 'ani* / 6omnii mei, s$use Ste$1en* Ca urm%toare ac-iune $e ordinea noastr% de (i $ot s% su"ere( ca lucr%rile camerei s% se sus$ende: / Mi/ai luat $iuitul* Nu e cum#a #reun com$liment fran-u(esc:LPL )ntre'% domnul 08Madden ur!e* E ceasul, )mi $are, c&nd urciorul cu #in, ca s% #or'im metaforicete, este cum nu se $oate mai $l%cut )n 'anul )n#ec1it* / C% aa s% fie i $rin aceasta c1iar este cu 1ot%r&re 1ot%r&t* To-i cei care sunt $entru, s% s$un% da, anun-% Eene1an* Cei dim$otri#%, nu* 6eclar c% mo-iunea e a$ro'at%* C%tre ce anume ad%$ost al '%uturilor:*** Votul $e care/l arunc eu s$une. Mooney3 6esc1ise drumul, $o#%-uind. / Vom refu(a cu se#eritate s% ne )m$%rt%im din* a$ele de t%rie, nu este aa: 6a, nu #oi/#om* Cu nici un fel de $re-* 6omnul 08Madden ur!e urm&ndu/l )ndea$roa$e, s$use, fand&nd ca un ade#%rat aliat, cu um'rela sa. / 4n "ard%, Macduff37F> / Ac1ia nu sare de$arte de ciot3 stri"% redactorul ef, '%t&ndu/l $e um%r $e Ste$1en* S% mer"em* Unde dracu/s c1eile/alea: Se c%uta $rin 'u(unare sco&nd foile mototolite cu dactilo"rama* / otul i co$itele* =tiu* Cu astea se/aran,ea(%* Intr%* Unde sunt: 6a, e 'ine* 4m$inse foile la loc )n 'u(unar i intr% )n 'irou* SA TRA<EM N6EJ6E J* J* 08Molloy, $e $unctul s%/l urme(e, )i s$use )ncet lui Ste$1en. / Tra" n%de,de c/ai s/a$uci (iua c&nd are s% a$ar%* Myles, un moment* Intr% )n 'irou )nc1i(&nd ua du$% sine* / +aide, Ste$1en, s$use $rofesorul* A fost frumos, nu/i aa: Vi(iune $rofetic%* #uit Illium!7FM N%ruirea Troiei celei #&ntoase* 4m$%r%-iile lumii acesteia* St%$&nitorii Mediteranei ast%(i sunt sim$li fela1i* Cel dint&i dintre #&n(%torii de (iare co'or& sc%rile )ndat% du$% ei i se n%$usti )n strad% stri"&nd. / Edi-ie s$ecial%3 cursele3 6u'lin*8 Am multe, multe de )n#%-at* 0 luar% s$re stin"% $e strada A'a-iei* / =i eu am o #i(iune, s$use Ste$1en* / 6a, s$use $rofesorul, sc1im'&nd ritmul mersului ca s% intre )n $as* CraDford #ine el du$% noi* Un alt #&n(%tor de (iare &ni $e l&n"% ei i$&nd din fu"%. / Edi-ie s$ecial%3 Cursele de cai3 SCUM5UE S0R6I6UE 6U EIN

;i"uri din 6u'lin* / 6ou% #estale din 6u'lin, s$use Ste$1en, mai '%tr&ioare i $ioase, au tr%it cinci(eci i trei de ar% $e aleea ;um'ally* / Unde/i asta: )ntre'% $rofesorul* / Mai )ncolo de lac!$itts* Noa$te umed% du1nind a aluat care s%/-i st&rneasc% foamea* 5e l&n"% (id* ;a-a lucind de seu $e su' alul ei de lin%* Inimi '%t&nd frenetic* 4nscriere a!asic%* Mai re$ede, iu'itule* Mai de$arte acum* 4ndr%(nete* S% fie #ia-%, / Vor s% #ad% $ri#elitile 6u'linului din #&rful coloanei lui Nelson* Economisesc trei ilin"i i (ece $ence )ntr/o $uculi-% de tinic1ea roie f%cut% dintr/o cutie de scrisori* Scutur% de acolo mone(ile de trei $ence i una de ase $ence i le e9tra" $e cele de un $enny cu lama cu-itului* 6oi ilin"i i trei $ence )n mone(i de ar"int i un ilin" i a$te $ence )n mone(i de aram%* 4i $un 'onetele i roc1iile cele mai 'une i )i iau i um'relele de team% c% ar $utea )nce$e s% $lou%* / ;ecioarele )n-ele$te, s$use $rofesorul Mac+u"1. 5E VIU / 4i cum$%r% de un ilin" i $atru $ence 'r&n(% i $atru $&inioare de la restaurantul Nort1 City din strada Marl'orou"1, de la domnioara 2ate Collins, $ro$riet%reasa* Cum$%r% dou%(eci i $atru de $rune coa$te de la o fat% la $icioarele coloanei lui Nelson, ca s% taie setea de la 'r&n(%* 4i dau domnului de la intrare dou% '%ncu-e de c&te trei $enny i )nce$ s% se le"ene )ncet )n sus $e scara )ntortoc1eat%, "&f&ind )ncura,&ndu/se una $e alta, s$eriate de )ntuneric, sufl&nd "reu, una )ntre'&nd/ o $e cealalt% 'r&n(a e la tine, l%ud&ndu/l $e 6omnul i $e sf&nta ;ecioar%, amenin&nd c% au s% co'oare, $ri#ind $e furi $rin ferestruicile de aerisire* S% d%m sla#% 6omnului* Nu i/ar fi )nc1i$uit c% era aa )nalt%* Se numesc Anne 2earns i ;lorence MacCa'e* Anne 2earns sufer% de lum'a"o i se freac% cu a$% de Eourdes dat% de o doamn% care a o'-inut o sticl% de la un c%lu"%r 5asionist* ;lorence MacCa'e )i )n"%duie un $icior de $orc i o sticl% de 'ere de calitate la cin% )n fiecare s&m'%t%* / Antite(%, s$use $rofesorul d&nd din ca$ de dou% ori* Vir"ine #estale* 5ot s% mi le/nc1i$ui* 6e ce/o fi )nt&r(iind $rietenii nostru: Se )ntoarse )n direc-ia din care #eniser%* Un "ru$ r%(le- de mici #&n(%tori de (iare se re$e(eau )n ,os $e sc%ri, risi$indu/se )n toate direc-iile, i$&nd i cu (iarele al'e flutur&ndu/le )n m&ini* 4ndat% du$% ei a$%ru $e tre$te i Myles CraDford, cu $%l%ria aureol&ndu/i fa-a staco,ie, discut&nd cu J* J* 08Molloy* / +aide-i odat%, stri"% $rofesorul a"it&ndu/i 'ra-ul* RE4NT0ARCEREA EUI E00M 5orni iar%i al%turi de Ste$1en* / 6a, s$use* Mi le )nc1i$ui* 6omnul loom, "&f&ind, $rins )ntr/un #&rte, al micilor #&n(%tori de(l%n-ui-i )n $rea,ma 'irourilor de la Irish "atholic i Dublin 2enn0 Aournal, stri"%. / 6omnul CraDford3 Un moment3 / Telegraph! S$ecial% cu cursele3 / Ce este: s$use Myles CraDford, r%m&n&nd )n urm% cu un $as* Un '%iat cu (iare )i -i$% )n fa-% domnului loom. / Teri'il% tra"edie )n Rat1mines3 Un co$il $rins )n nite foaie3 6ISCUBIE CU RE6ACT0RUE =E; / Tot cu reclama asta, s$use domnul loom )m$in"&ndu/se $rintre ei c%tre tre$te, $uf%ind i sco&nd din 'u(unar t%ietura de (iar* Am #or'it c1iar acum cu domnul 2eyes* Cice c%/i rc&nnoiete contractul $e dou% luni* 6u$% aceea, mai #ede* 6ar c% #rea un te9t care s% atra"% mai 'ine aten-ia, i )n Telegraph, edi-ia ro(% de s&m'%t%* =i/l #rea dac% nu e $rea t&r(iu i/am s$us i consilierului Nannetti s/o lu%m din Cil/enn0 2eople. Eu am acces la colec-ia lor )n 'i'lioteca na-ional%* Casa c1eilor, ti-i: 5e el )l c1eam% 2eyes* E/un ,oc de cu#inte $e numele lui* 6ar mi/a $romis, $ractic, c% are s% rc&nnoiasc%* 6ec&t c% #rea s%/l mai umflam $u-in* Ce s%/i s$un, domnule CraDford: 5*N*C* / S$une/i c% $oate dac% #rea s% m% $u$e/n cur s$use Myles CraDford (#&cnindu/i 'ra-ul )n l%turi ca s% dea emfa(% #or'elor* S$une/i/o direct de la surs%* Cam ner#os* Acu/acu face e9$lo(ie* Se duc cu to-ii s% 'ea ce#a* ra- la 'ra-* =i dincolo a$ca

de marinar a iui Eene1an care/i caut% un elefant* Ee toarn% "o"oile lui o'inuite* 6e mirare c% i t&n%rul 6edalus are c1ef de ,oac%* Are i nite "1ete mai de 6oamne/a,ut% ast%(i* Ultima dat% c&nd l/am #%(ut i se #edeau c%lc&iele* A um'lat $rin noroi $e unde#a* Ne"li,ent* Ce/o fi c%utat )n Iris1toDn: / Mde, s$use domnul loom rc&ntorc&ndu/i $ri#irile s$re cel%lalt, dac% o'-in desenul cred c% merit% osteneala s%/i facem i un mic te9t* Ne d% reclama, oricum* Am s%/i s$un***5* N*C*R*I* / S% m% $u$e/n curul meu re"al irlande(, stri"% tare $este um%r Myles CraDford* 0ric&nd, $oftete, aa s%/i s$ui* 4n #reme ce domnul loom r%mase, cum$%nind c1estiunea i $e $unctul s% )ncea$% s% sur&d%, el $%i sacadat mai de$arte* )ncerc&nd MAREA CU 6E<ETUE / 4ulla bona iy, Jac!, s$use, ridic&ndu/i m&na la '%r'ie* Sunt $&n% aici* =i $e mine m/au )ncol-it din toate $%r-ile* 6e a'ia s%$t%m&na trecut% c%utam i eu un ti$ s%/mi "ire(e o $oli-%* Nu te $ot a,uta dec&t cu 'un%#oin-%, )mi $are r%u, Jac!* 0ricum mai )ncerc eu marea cu de"etul, i dac% o fi ce#a, din toat% inima i cu mai mult )nc%* J* J* 08Molloy f%cu o fa-% lun"% mer"&ndu/i t%cut al%turi* 4i a,unser% $e ceilal-i i continuar% to-i laolalt%* / =i du$% ce i/au m&ncat 'r&n(a cu $&ine i i/au ters cele dou%(eci de de"ete $e 1&rtia )n care fusese )m$ac1etat% 'r&n(a, se a$ro$ie acum de 'alustrad%* / Aici e ce#a $entru tine, )i e9$lic% $rofesorul lui Myles CraDford* 6ou% '%tr&ne din 6u'lin )n #&rful coloanei lui Nelson* CE MAI C0E0ANA3 IAT CE 6ECEAR UNA 6IN EEE EE<XN4N U/SE / E ce#a nou, s$use Myles CraDford* E material 'un aici* Ieiser% la $icnicul de la 6ar"le* 6ou% '%tr&nele care tiu s% se descurce, %: / 4ns% le e fric% acum c% are s% se $r%'ueasc% toat% coloana, continu% Ste$1en* V%d, de aici aco$eriurile i discut )ntre ele cam unde ar fi diferite 'iserici. domul al'astru de la Rat1mines, de la Adam i E#a, de la sf&ntul Eaurence 0Toole* 6ar tot $ri#ind aa, ame-esc, i atunci )i tra" )n sus fustele*** =I ;EMEIEE ASTEA CARE CAM EUA<EREAC / Uurel, s$use Myles CraDford, f%r% licen-e $oetice* Suntem )n ar1idioce(% aici* / =i se ae(% $e ,u$oanele lor dedesu't, )n dun"i, uit&ndu/se cu oc1ii mici )n sus la statuia adulterinului cu o sin"ur% toart%* / Adulterin cu o sin"ur% toart%3 stri"% $rofesorul* Asta )mi $lace* Am $rins ideea* V%d ce #rei s% s$ui*7FF 60AMNEEE 60NEAC 6U EINECIE0R 5IEUEE RA5I6E EUATE 6RE5T AER0EIBI VEE0CIT0=I / Asta le cam str&m'% "&tul, s$use Ste$1en, i sunt $rea o'osite acuma ca s% se mai uite )n sus sau )n ,os, sau s% mai stea de #or'% )ntre ele* Ae(% $un"a cu $rune )ntre ele i m%n&nc% $runele din%untru, una du$% alta, ter"&ndu/i cu 'atistele (eama de $rune care 4i se scur"e din "uri i scui$&nd )ncet s&m'urii $rintre "ratiile 'alustradei* Scoase un 1o1ot 'rusc i $uternic de r&s dre$t )nc1eiere* Eene1an i domnul 08Madden ur!e au(indu/l se )ntoarser%, le f%cur% semn i tra#ersar% )n fa-a lor s$re Mooney* / <ata: s$use Myles CraDford* Tot e 'ine c% n/au f%cut mai ur&t S0;IST 50CNIN6 5E MXN6RA EEENA 6RE5T IN 5R0 0SCIS* S5ARTANII SCXR=NESC 6IN M0EARE* IT+AC+ECII SUSBIN C 5EN E 6AMA UN / 6umneata m% faci s% m% "&ndesc la Antist1enes 7MH, s$use $rofesorul, un disci$ol al lui <or"ias, sofistul* S/a s$us des$re el c% nimeni nu $utea s%/i dea seama dac% e mai $ornit )m$otri#a altora sau c1iar a lui )nsui* Era fiul unui no'il i al unei scla#e* =i a scris o carte )n care a smuls laurii frumuse-ii de $e cretetul ar"i#ei Elena i le/a d%ruit 5enelo$ei s%raca* S%raca 5enelo$e* 5enelo$e Ric1*7FI Se $re"%teau s% tra#erse(e strada 08Connell* AE0, AE0 CENTRAEA3 4n diferite $uncte, $e cele o$t linii, tram#aiele i troleele lor nemicate st%teau )n drumul lor, )ndre$tate sau #enind s$re i dins$re Rat1mines, Rat1farn1am, lac!roc!, 2in"stoDn i 6al!ey,

Sandymount <reenK Rin"send i Turnul Sandymount, 6onny'roo! $arcul 5almerston i Rat1mines de sus, toate nemicate acum, sur$rinse )n calmul unui scurt/circuit* ir,e, tr%suri, camioane de m%rfuri, fur"onete $otale, tr%suri $articulare, camioane cu $latforme desc1ise cu l%(i 1uruitoare de sticle cu a$% mineral%, 1uruiau, alunecau, trase de cai, "r%'ite* CE/ =I 6E ASEMENEA/ UN6E: / 6ar ce titlu #rei s%/i dai: )ntre'% Myles CraDford* 6e unde a#eau $runele: 5E6A<0<UE A;IRMA. SUNA A VIR<IEIU / S$une/i, stai ni-el, s$use $rofesorul desc1i(&ndu/i 'u(ele $relun"i ca s% reflecte(e mai 'ine* S$une/i s% #edem* S$une/i. deus nobis haec otia ,ecit. lFJ / Nu, s$use Ste$1en* Eu i/am s$us 0 pri&eli te de pe 2isgah a 2alestinei sau 2arabola 2runelor. / 4n-ele", s$use $rofesorul* R&se* a'undent* / 4n-ele", s$use iar%i cu o $l%cere nou%* Moise i Bara ;%"%duin-ei* Noi i/am dat ideea asta, ad%u"% $entru J*J* 08Molloy* +0RATI0 E 4N CENTRUE ATENBIEI <ENERAEE 4N ACEASTA ;RUM0ASA CI 6E IUNIE J*J* 08Molloy arunc% )ns$re statuie o $ri#ire $ie(i% i o'osit% i $%str% t%cere* / 4n-ele", s$use $rofesorul* Se o$ri $e insula de trotuar a lui sir Jo1n <ray 7PL i $ri#i iscoditor )n sus la Nelson $rin re-eaua sur&sului s%u cris$at* 6E<ETEEE SCURTATE SE V6ESC 5REA <X6IE0ASE 5ENTRU XTRXNEEE NE UNATECE, ANNE TITU EACA ;E0 TRI=EAC / 6AR CINE 50ATE SA EE C0N6AMNE: / Adulterinul cu o sin"ur% toart% s$use $osomor&t* Asta m% "&dil% oarecum, tre'uie s% recunosc* / Ee/a "&dilat i $e '%tr&nele, s$use Myles CraDford, dac% ar fi s% cunoatem i noi ade#%rul ade#%rat al unului 6umne(eu* om'oane cu ananas, ,eleuri de l%m&ie, caramele moi* 0 #&n(%toare li$icioas% toat% de (a1%r, )m$in"&nd cu lo$%-ica 'om'oane cu crem% $entru un $rofesor de la coala fra-ilor cretini* Vreo festi#itate colar%* Are s%/i doar% 'urta* Cofet%rie i $atiserie, furni(or al cur-ii re"ale* 6umne(eu* S%/l* A$ere* St% $e tronul lui, i su"e la 'om'oane roii $&n% le face al'e* mi Un t&n%r sum'ru, mem'ru al R*M*C*A*, $&ndind $rin a'urii cal(i i dulci dins$re cofet%ria lui <ra1am Eemon, de$use un flutura de 1&rtie )ntr/una din m&inile domnului loom* C&te#a cu#inte de la inim% la inim%* loo*** Eu: Nu* -lood S&n"ele Mielului* m 5aii )nce-i )l $urtau s$re c1ei, citind* Eti m&ntuit: To-i sunt s$%la-i )n s&n"ele mielului* 6umne(eu #rea ,ertfe de s&n"e* Natere, 1imeneu, martiriu, r%('oi, $iatra fundamental% a unei cl%diri, sacrificiul, rinic1i dre$t ,ertf% ars% $e foc, altare ale drui(ilor* Vine sf&ntul Ilie* Vine doctor Ale9ander 6oDie, restauratorul 'isericii Sionului* %ose te! %ose te! %ose te! Tuturor bun &enit din inim! Renta'il% trea'%* Anul trecut au fost Torry i Ale9ander* 7PM 5oli"amie* Ne#ast%/sa are s%/i $un% $iciorul )n $ra"* Unde/am #%(ut eu reclama aia $entru nu tiu ce firm% din irmin"1am care face crucifi9e luminoase: M&ntuitorul Nostru* Te tre(eti la mie(ul no$-ii i/l #e(i acolo s$&n(urat $e $erete* Cam ca ideea cu stafia lui 5e$$er* 4nsui Ne Renate Iar%i* Cu fosfor cred c%/l fac* 6ac% lai afar% o 'ucat% de cod, de e9em$lu* Atunci #e(i ca un ar"int al'%strui deasu$ra* 4n noa$tea c&nd am co'or&t )n c%mar%, l&n"% 'uc%t%rie* Nu/mi $lac mirosurile alea de acolo din%untru care de a'ia atea$t% s% dea 'u(na afar% c&nd desc1i(i ua* Ce m% trimisese ea atunci s%/i aduc: Stru"uri de Mala"a* 0 f%ceau s%/i aduc% aminte de S$ania* 4nainte de a se fi n%scut Rudy* ;osforescen-a, #erde/al'%strui* ;oarte 'un $entru creier* 6e la casa din col-, a monumentului, la utler, $utea s% #ad% toat% 5romenada urlacilor* ;ata lui 6edalus tot acolo e, )n fa-a s%lii de licita-ie de la 6illon* Tre'uie c%/i #&nd nite mo'il% #ec1e* Are oc1ii lui taic%/s%u* St% acolo i/l atea$t%* Totdeauna se destram% casa c&nd s/a dus mama* Cincis$re(ece co$ii a a#ut* C&te unu/n fiecare an, a$roa$e* Asta e )n teolo"ia lor, altfel $reotul nu #rea s%/i acorde s%rmanei femei confesiunea, a'solu-iunea* Crete-i i #% )nmul-i-i* Ai mai au(it aa

ce#a: tia te dau afar% din cas%, )-i m%n&nc% i carnea de $e tine* Ei n/au familie de -inut, cred i eu* Tr%iesc din ce/i mai 'un* Numai la$te i carne la $o$i acas%* A #rea s%/i #%d i $e ei in&nd $ostul ne"ru de Rom 2i$$ur* Ea ei, usc%-elele sunt cu cruce* 0 m&ncare 'un% o cola-iune, de fric% s% nu/i #in% r%u de foame $e tre$tele altarului* 0 'uc%t%reas% de/a unuia ca %tia, ce/ai mai afla de la ea* 6a8 nu $o-i s% sco-i niciodat% nimic de la ea* Ca i cum te/ai a$uca s% storci 'ani de la #reunul din ei* tia duc trai 'un* N/au musafiri* Totul $entru ei )n $rimul r&nd* 4i $%(ete i a$a de '%ut* C&nd te duci la el s%/-i aduci cu tine $&inea i untul t%u* Sfin-ia sa* 5e t%cute totul* 6oamne 6umne(eule, dar feti-a asta um'l%/n (dren-eK =i $are i nem&ncat%* Cartofi cu mar"arina, mar"arina cu cartofi, uite unde a,un"i* 5l%cinta/i f%cut% s/o m%n&nci* Altfel )-i sl%'ete or"anismul* C&nd $%i $e $odul 08Connell un noura rotund de fum se ridic% dins$re $ara$et* =alu$a de la fa'rica de 'ere cu marfa de e9$ort* An"lia* Am au(it c% aerul de mare o acrete* Ar fi interesant s%/ mi iau )ntr/o (i un $ermis $&n% la +ancoc! s% #%d i eu fa'rica de 'ere* E/o ade#%rat% lume* utoaie de 'ere, ce#a minunat* Intr% acolo i o'olanii eau la 'ere de se umfl% ca nite c&ini )neca-i* e-i mor-i de 'ere* eau i #ars% $e de l%turi, ca tot cretinii, ca s/o ia iar de la ca$%t* 4nc1i$uie/-i, sa 'ei aa ce#a* =o'olani )n 'ere, d&ndu/se de/a to'o"anu/n 'ere* Ei, dac/am ti noi tot ce se/nt&m$l% $e/ acolo* Co'or&ndu/i $ri#irea )i #%(u flutur&nd $uternici din ari$i, rotindu/se $rintre (idurile s%r%c%cioase, cenuii ale c1eiului, $esc%ruii* Vreme rea )n lar"* 6ac% m/a arunca de/aici* %iatul lui Reu'en J* i/o fi umflat 'urta de tot cu (oaiele astea de canal* Cam de un ilin" i o$t $ence mai mult dec&t i/ar fi tre'uit* +1111m* Ieirile alea ale lui, aa deodat%* 6ar tie s% $o#esteasc%* Se roteau mai ,os acum* Caut% 1ran%* Stai ni-el* Arunc% $rintre ei o 1&rtie str&ns% "1emotoc* Uite $rofetul Ilie cu trei(eci i dou% de $icioare $e secund%, cum #ine* Nu/s ei aa $roti* <1emotocul s%lt% neluat )n seam% )n #oia curentului, $luti $e su' $icioarele $odului* Nu se las% ei dui de nas* 6ar )n (iua c&nd am aruncat $r%,itura aia #ec1e de la Erin8s 2in", au ciu"ulit du$% ea, #reo cincis$re(ece metri $e firul a$ei )n ,os* =tiu H descurce* Se roteau '%t&nd tare din ari$i* 1n,ometa'ii, lihni'ii pescru i 2lutesc peste apele triste acui. Aa scriu $oe-ii, s% sune/n coad%* 6ar dac% stai s% te "&ndeti, la S1a!es$eare nu sunt rime. #ers al'* Cur"e lim'a, adic%* =i "&ndurile* Solemn* <amlet, eu sunt duhul tatlui tu i-s osndit o &reme s colind pmntul. - Dou mere un penn0! Dou mere un penn0! 5ri#irea )i alunec% $este merele lucioase str&nse $e te,"1eaua ei* Ea #remea asta a anului, tre'uie s% fie australiene* Coa,a lustruit%. le d% luciu cu o c&r$% sau o 'atist%* Stai ni-el* 5%s%rile astea s%racele* Se o$ri iar%i, cum$%r% de la '%tr&na cu mere dou% $r%,iturele de un $enny i f%r&mi% aluatul )nt%rit arunc&ndu/l a$oi )n ,os, $e Eiffey* 4i #e(i: 5esc%ruii $lanar% t%cu-i, doi, $e urm% cu to-ii, din )n%l-imile lor, ciu"ulindu/i $rada* S/a dus* Ultima f%r&mi%* Sim-indu/le l%comia i )ndem&narea )i scutur% $almele s% des$rind% firimiturile $r%foase* Nu se ate$tau la asta* 0 ade#%rat% man%* Tre'uie s% tr%iasc% doar din $ete, toate $%s%rile astea de mare, $esc%rui, ra-e de mare* Sunt le'ede dins$re Anna Eiffey care mai co'oar% uneori i/aici s%/i cure-e $enele* ;iecare cu o'iceiul ei* M% )ntre' ce "ust o fi a#&nd carnea de le'%d%* Ro'inson Crusoe cu ele s/a 1r%nit* Se roteau mereu, '%t&nd acum mai sla' din ari$i* Nu le mai arunc nimic* Un $enny le/a,un"e* =i mi/au i mul-umit mai mult de/o "r%mad%* Nici m%car un -i$%t* =i mai $ro$a"% i 'oala 'otului i a co$itelor* 6ac%, de $ild%, )ndo$i un curcan, s% (icem, cu castane, $rinde "ust de castane* 6ac% m%n&nci $orc a,un"i s% semeni cu un $orc* =i atunci de ce $etii de a$% s%rat% nu sunt s%ra-i* Cum se face: 0c1ii lui c%utau un r%s$uns dins$re r&u i se o$rir% $e o alu$% cu #&sle le"%n&ndu/se )n ancor% $e #alurile mici lenee i uleioase i cu carena aco$erit% cu afie* CinoQs LL ilingiR 2antaloni un% ideea asta* M% )ntre' dac% $l%tete c1irie com$aniei, )n fond, cum $o-i s% fii $ro$rietarul unei a$e: Cur"e mereu, du$% curent, nu e niciodat% aceeai, $e care )n u#oiul lunec%tor al #ie-ii noi

o scriem* 5entru c% #ia-a e un u#oi cur"%tor* Toate locurile sunt 'une $entru reclam%* =arlatanul %la de doctor $entru sfinie i le li$ea $rin closetele $u'lice* Acum nu i le mai #%d* Strict confiden-ial* 6r* +y ;ran!s* Nu/l costa nici un sfan-, ca i $e Ma"inni, $rofesorul de dans care era el )nsui o reclam%* A#ea oameni s% le li$easc% sau i le li$ea el sin"ur $e furi c&nd intra s% se desc1eie la $antaloni* Ti$ sus$ect* 4i "%sise i locul unde s% i le $un%* A;ISAJUE 05RIT* AS;RINTIJUE 05RIT* 5entru c&te un ti$ $e care/l arde 'u'a* 6ac% i el*** 03 Ce/ar fi: Nu***Nu* Nu, nu* Nu cred* N/ar a#ea cura,, si"ur: Nu* Nu* 6omnul loom mer"ea mai de$arte ridic&ndu/i oc1ii )n"&ndurai* S% nu m% mai "&ndesc la asta* E trecut de unu* ila ceasului de la c%$it%nia $ortului a c%(ut* 0ra 6unsin!* ;ascinant% c%rticica aceea a lui Sir Ro'ert all* 5arala9%* N/am )n-eles niciodat% e9act* Uite/un $reot* A $utea s%/l )ntre' $e el* 5are s% fie din "reac%. 5aralel%, $arala9%* M% tu/n $iso(%, cum )i (icea ea $&n% i/am s$us eu des$re transmi"ra-ia sufletelor* E, $rostii* 6omnul loom sur&se e, $rostii, c%tre dou% din ferestrele c%$it%niei $ortului* Ea urma urmelor, ea are dre$tate* Vor'e mari $entru nite lucruri o'inuite numai ca s% le aud% sun&nd frumos* S$iritual% c1iar nu $o-i s% (ici c% e* 5oate s% l8ie i 'rutal% de/a dre$tul* Bi/o tr&ntete de la o'ra(* =i totui, nu tiu* S$unea de $ild% c% en 6ollard are o #oce de 'as 'aril ton%* Are $icioare ca nite 'utoaie i ai fi (is c%/l au(i ca dintr/un 'utoi de/o ton%: Asta nu/i s$iritual: ilal-i )i (iceau i" en* Nu e deloc aa de nostim ca #oce de/o ton%* Are o $oft% de m&ncare de al'atros* 4-i m%n&nc% sin"ur un 'ou* =i cum )n"1i-ea la 'ere ca un c%$c%un* utoi de 'ere ass* Ve(i: E cu sc1e$sis* 0 $rocesiune de '%r'a-i )m'r%ca-i )n al' )naintau )ncet s$re el $e $artea carosa'il% a str%(ii, cu $ancarte )m$odo'ite cu $an"lici roii* Solduri* Ca $reotul de/a(i diminea-%. am $%c%tuit, am $%timit* Citi literele staco,ii de $e cele cinci $%l%rii )nalte, al'e. +*E*E*R*S* Sunt de la ma"a(inele lui Gisdom +ely* R, r%mas mai la urm%, scoase o 'ucat% de $&ine de du$% $ancarta lui, i/o #&r& )n "ur% i )nce$u s/o mestece mer"&nd mai de$arte +rana noastr% de 'a(%* Trei ilin"i $e (i, tot '%t&ndu/i $icioarele $rin ri"ol%, strad% du$% strad%* C&t s%/i -in% $ielea i osul, $&ine i fiertur%* Nu sunt oamenii lui oyl, nu. de/ai lui M8<lade* Nici %sta nu $rea face cine tie ce afaceri cu reclame din astea* I/am su"erat odat% s% fac% un fel de caret% trans$arent%, cu dou% fete mai dr%"u-e )n%untru, s% stea acolo s% scrie, scrisori, caiete, $licuri, cu cerneal%* 5arie( c% aa ce#a ar fi $rins* Nite fete frumoase care stau s% scrie )-i atra" numaidec&t aten-ia* Toat% lumea moare s% tie ce anume scriu ele acolo* 6ac% te/o$reti $e strad% i te $refaci c% te ui-i la ce#a, $e loc se str&n", dou%(eci )n ,urul t%u* Vor s% $rofite i ei* =i femeile* Curio(itatea* St&l$ul de sare* N/a acce$tat 'inc&n-eles, $entru c% nu i/a #enit lui $rimul ideea* Sau sticlu-a cu cerneal% $e care i/am $ro$us/o tot eu cu o $at% fals% din lic1id ne"ru* Ideile lui de reclame, ce s%/-i s$un, cum a fost aia cu conser#ele $us% su' anun-urile mortuare, sec-ia carne con"elat%* Nu/i ne#oie s% le lin"i* Ce anume: 5licurile noastre* Salut, Jones, un/te duci: N/am tim$, +o'inson, m% "r%'esc s% cum$%r sin"ura "um% de )ncredere $entru ters $etele de cerneal%, Cansell, de #&n(are $rin ma"a(inele +elly, strada 6oamnei IF* ine c/am sc%$at din 'anda aia* Ce m% mai munceam s% Ei case( 'ani de la m%n%stirile alea* M&n%stirea TranNuilia* Era o maic% dr%"u-% acolo, era c1iar dulce de tot* Coafa i #%lul )i #eneau tocmai 'ine $e c%$orul ei aa micu-* Sora: Sora: Sunt si"ur c% fusese de(am%"it% )n dra"oste, du$% oc1ii ei* ;oarte "reu s% te t&r"uieti cu o femeie din aa* Am tul'urat/o de la ru"%ciunile ei )n diminea-a aceea* 6ar )i $%rea 'ine c% mai #ede i ea ce#a din lumea de afar%* E (iua noastr% mare, mi/a s$us / S%r'%toarea Maicii 6omnului a Muntelui C&rmei* Un nume dulce i el. caramel%* A )n-eles, cred c% a )n-eles du$% felul )n care* 6ac% s/ar fi m%ritat, s/ar fi sc1im'at cu totul* 4n fond, $oate c1iar o duceau "reu cu 'anii* Cu toate astea "%tesc numai cu unt de calitatea )nt&ia* Eor s% nu le dai untur%* Mi se/ntoarce stomacul $e dos c&nd #%d cum $icur% untura* Eor le $lace untul i $e dinafar% i $e din%untru* C&nd )l "usta Molly, i/i ridica #oaleta* Sora cum: 5at Claffey, fiica amanetorului* Se (ice c% o c%lu"%ri-% ar fi in#entat s&rma "1im$at%* Tra#ers% strada Gestmoreland c&nd S/ul cu a$ostrof trecu $rin fa-a lui t&r&indu/i $icioarele* Ma"a(inul de 'iciclete +o#er* Ast%(i sunt cursele* C&t a trecut de atunci: Anul ia care a murit 51il <illi"an* Eram $e strada Eom'ard, )n cartierul de #est, atunci* Stai ni-el, eu eram ia firma lui T1om* Am c%$%tat slu,'a la Gisdom +ely )n anul c&nd ne/am c%s%torit* =ase ani* Acum (ece ani. $n

nou%(ecii$atru a murit el d%, aa e, c&nd a fost focul cel mare de la Arnott, Val8 6illon era $rimar* 6ineul de la <lencree* Consilierul Ro'ert 08Reilly care i/a turnat $a1arul de $orto )n su$% )nainte de a da semnalul de $ornire* ;lea flea ce/i mai 1r%nea cu lic1id $ersoana* N/ai fi $utut s/au(i nici ce c&nta orc1estra* 5entru ce/am $rimit $&n% acum la masa aceasta s% ne fac% 6omnul* Milly era / feti-% mic% atunci* Molly a#ea taiorul acela cenuiu elefant cu 'randen'ur"uri* Era un taior cu croial% '%r'%teasc% i cu nasturi ascuni* Ei nu/i $l%cea $entru8 c% eu mi/am scr&ntit "le(na )n $rima (i c&nd i I/a $us. la $icnicul corului $e muntele Su"arloaf* Ca i cum din cau(a asta* 5%l%ria de "al% a '%tr&nului <oodDin dat% cu o c1estie li$icioas%* A fost i $icnicul mutelor atunci* N/a mai a#ut roc1ie ca aia* I se mula ca o m%nu%, la umeri, la olduri* Tocmai )nce$use s% se fac% durdulie 'ine* 5l%cint% cu carne de ie$ure am a#ut atunci la mas%* Se uitau to-i du$% ea* ;ericit* Mai fericit atunci* m Ce 'ine era )n odaia aceea cu ta$etul de 1&rtie roie de la 6oc!rell, un ilin" i nou% $ence du(ina* Noa$tea c&nd f%cea Milly 'aie* Cum$%ram s%$un, americanK fiori de soc* Ce miros $l%cut a#ea a$a din cad%* =i ce nostim% era,, s%$unit% toat%* 6a $e atunci era frumoas%* Acuma / foto"rafiile* Atelierul de da"1eroti$ie de care mi/a $o#estit tata, s%racul* E o )nclina-ie ereditar%* Mer"ea $e mar"inea trotuarului* =u#oiul #ie-ii* Cum )l c1ema $e indi#idul acela care sem%na cu un $reot i care se uita )ntotdeauna cu coada oc1iului c&nd trecea: 0c1i sla'i, ca o femeie* S/a o$rit la Citron, $e $romenada sf&ntul 2e#in* 5en i mai cum* 5endennis: M% las% memoria* 5en***: si"ur, au trecut ani de atunci* C"omotul tram#aielor $ro'a'il* Ea urma urmelor, dac% nici el nu i/a adus aminte la ti$o"rafie acolo de numele efului de ec1i$% $e care/l #ede )n fiecare (i* artell d8Arcy era tenorul, tocmai )nce$use s% se afirme $e atunci* 0 conducea acas% du$% re$eti-ii* Un ti$ )n"&mfat cu musta-a dat% cu cear%* I/a dat c&ntecul acela Bntul care su,l dinspre miazzi. Ce #&nt era )n noa$tea c&nd m/am dus s/o iau c&nd era reuniunea lo,ii )n c1estia cu tic1etele de loterie atunci du$% concertul lui <oodDin )n sufra"eria de "al% sau sala cu $anouri de la reedin-a $rimarului* El i cu mine )n s$ate* ;oile cu $artitura ei mi/au ('urat din m&n% $e l&n"% "ardul liceului* Am a#ut noroc c% nu s/au* Eucruri din astea ei )i stric% tot c1eful $e toat% seara* 5rofesorul <oodDin care/o -inea de 'ra-, )n fa-%* Nu $rea mai era si"ur $e $icioroan"ele lui, 'ietul '%tr&nel* Concertele de adio* 4n mod ire#oca'il ultimele a$ari-ii $e scen%* 5oate luni de (ile sau $oate $entru totdeauna* Mi/aduc aminte cum r&dea ea )n #&nt, cu "ulerul ei lar" ridicat* Ea col-ul cu 'ule#ardul +arcourt mai tii ce furtun%: rrfu3 I/a suflat )n sus fustele i 'oa/ul de la "&t a$roa$e l/a sufocat $e '%tr&nul <oodDin* Se f%cuse roie/roie la fa-% de #&nt* Mi/aduc aminte, c&nd am a,uns acas% am st&rnit focul i am fri$t 'uc%-ile de $ie$t de 'er'ec $entru un su$eu )n toat% re"ula i cu sos de C1utney cum )i $l%cea ei* =i cu rom fier'inte* 6in fa-a c%minului o #edeam )n dormitor cum )i desf%cea corsetul* Al'%* Cum f&&ia i $e urm% c%dea moale corsetul ei $e $at* Era )ntotdeauna cald )nc% de la c%ldura ei* 4i $l%cea s% i/l desfac% sin"ur%* A stat $e urm% $&n% du$% dou%, s%/i scoat% acele din $%r* Milly culcuit% )n $%tucul ei* ;ericit* ;ericit* Asta a fost noa$tea c&nd*** / 0, domnule loom, ce mai face-i:/ A, ce mai face-i, doamn% reen: / N/ar a#ea rost s% m% $l&n"* Cum se mai laud% Molly: N/am mai #%(ut/o de o #enicie* / Roie )n o'r%,ori, s$use domnul loom #esel* =ti-i, Milly are acum o slu,'% la Mulli"an* / Ei, fu"i3 Tre'uie c% se umfl%/n $ene3 / 6a, la un atelier foto"rafic acolo* =i se simte )n elementul ei* =i/ai dumnea#oastr%: / S/au f%cut m%riori, s$use doamna reen* C&i o fi a#&nd: Unul nou nu se #ede* / Suntei )n ne"ru, #%d* N/a-i a#ut**** / Nu, s$use domnul loom* Vin tocmai de la o )nmorm&ntare* 5re#%d c% toat% (iua a(i au s% m% $ise(e* Cine/a murit, c&nd i de ce a murit: Astea/s )ntre'%ri de care nu sca$i orice ai face* / 0, 6oamne, s$use doamna reen* S$er c% nu era o rud% a$ro$iat%, Ea urma urmelor, 1ai s%/i c&ti" com$asiunea*8 / 6i"nam, s$use domnul loom* Un #ec1i $rieten* A murit $e neate$tate, s%racul* oal% de inim%, cred* A(i/diminea-% a fost )nmorm&ntarea* 1ngropciunea ta mine e

"nd &rei prin lanul de secar s-o iei Tarara bumbum T arar... / Trist s% $ier(i un $rieten #ec1i, s$user% melancolic oc1ii femeieti ai doamnei reen* Acum, a,un"e cu asta* S/o lu%m )ncetior. so-ul* / =i domnul i st%$&nul dumnea#oastr%: 6oamna reen )i ridic% oc1ii mari, am&ndoi* I/au r%mas frumoi* / 0, s% nu mai #or'im, s$use ea* ;ace nite lucruri de st% $isica )n coad%* E aici )n%untru cu c%r-ile lui de dre$t, caut% nu tiu ce la le"ile de calomnie* Mie mi/a scos $eri al'i* Sta-i s% #% ar%t* Miros de su$% de ca$ de #i-el cald% i miresme de rulade $roas$ete cu dulcea-% se re#%rsau dins$re $atiseria +arrison* A'urul acesta de amia(% )i "&dil% $l%cut cerul "urii domnului loom* Ca s% faci un aluat 'un e ne#oie de unt, f%in% din cea mai 'un%, (a1%r de 6emerara, altminteri )i sim-i "ustul la ceai cald* Sau de la ea #ine: Un m%tur%tor descul- se o$rise )n fa-a "rila,ului de la ferestruic% tr%"&nd )n $ie$t a'urii mirositori* 4i mai )neal% foamea i el* 0 fi $l%cere sau dim$otri#% suferin-%: Mas% de/o $ara la a(il* Cu-itul i furculi-a $rinse cu lan-ul de mas%* 6esc1i(&ndu/i $oeta, $iele $lesnit%K acul de $%rK ar tre'ui s% ai'% o a$%r%toare )n #&rf c1estiile astea* Bi/o 'a"% dre$t )n oc1i )n tram#ai* Cotro'%ia acolo* ani* Vrei i dumneata o '%ncu-%: Intr% )n toate furiile altfel dac% $ierd ase $ence* ;ace/un ta$a, de scoal% i mor-ii* =i '%r'atu/s%u %sta, care/i face #ia-a amar%* Unde/s %ia (ece ilin"i care -i i/am dat luni: Nu cum#a/-i 1r%neti i familia lui frate/tu din 'anii mei: atist% murdar%K sticlu-% de doctorii* A c%(ut ce#a, o $ilul%* Ce/o fi c%ut&nd:*** / Tre'uie c% se a$ro$ie luna nou%, s$use ea* Atunci )i a$uc% )ntotdeauna* =ti-i ce/a f%cut ast%/ noa$te: M&na ei )i o$ri c%utarea* 0c1ii i se fi9ar% asu$ra lui, m%ri-i de nelinite, dar sur&(&nd totui* / Ce: )ntre'% domnul loom* Eas/o s% #or'easc%* 5ri#ete/o dre$t )n oc1i* Cred tot ce/mi s$ui* Ai )ncredere )n mine* / M/a tre(it la mie(ul no$-ii, s$use ea* A #isat ur&t, a a#ut un comar* Indi"est* / Cicea c% asul de $ic% urc% $e scar% s$re el* / Asul de $ic%3 s$use domnul loom* Scoase din $oet% o carte $otal% )ndoit%* / Uita-i/#% la asta, s$use* A $rimit/o a(i/diminea-%* 7PF / Ce/i asta: s$use domnul loom lu&nd cartonaul* / 2*2*. caca, s$use ea* Cine#a um'l% s%/l scoat% de tot din s%rite* Ruine s% le fie, oricine/ar fi* / C1iar, s$use domnul loom* Ea lu% )na$oi cartea $otal% oft&nd* / =i acuma, s/a dus la domnul Menton, la ca'inet* Cice c% desc1ide $roces $entru (ece mii de lire daune* )ndoi la loc cartea $otal% )n $oeta ei mesc1in% i )nc1ise cu $ocnet fermoarul* Aceeai roc1ie al'astr% de ser, cu care era i acum doi ani, a )nce$ut s% $rind% luciu* Nu mai e ce/a fost odat%* =i la-ele astea de $%r $e du$% urec1i* =i toca asta ca #ai de ca$ul ei, i/a at&rnat trei stru"uri acolo s/o fac% mai de 6oamne a,ut%* 5reten-ii de ele"an-%* =i c&nd te "&ndeti c% $e #remuri tia s% se )m'race cu "ust* Ce riduri )n ,urul "urii* 6oar cu un an sau doi mai mare ca Molly* Ai #%(ut cum s/a uitat la ea femeia aia care/a trecut* Ce cru(ime* Se9ul crud* 0 $ri#ea )nc%, ascun(&ndu/i nemul-umirea )n s$atele acestei $ri#iri* A'uri $i$%ra-i de su$% de ca$ de #i-el, de su$% de #ac%, de su$% de carne cu condimente* Mi/e i foame* ;%r&mituri de $icoturi $e $lastronul roc1iei, o crust% de (a1%r $udr% i s/a $rins $e o'ra(* Tart% de ru'ar'% cu um$lutur% 'o"at%, "em de fructe* Jossie 5oDell L c1ema ca fat%* Ea Eu!e 6oyle acas%, )n 6ol$1in8s arn, ,ucam arade* 2*2*. caca* S% sc1im' #or'a* / 0 mai #ede-i $e doamna eaufoy: )ntre'% domnul loom* / 5e M&na 5urefoy: s$use ea* Eu m% "&ndisem la 51ili$ eaufoy* Clu'ul 5lay"oers* Matc1am se mai "&ndete deseori la lo#itura de maestru* Am tras de lan-: 6a* Ultimul act* / 6a* / Am trecut $e/acolo acuma )n drum s$re cas% s%/ntre' dac% )n sf&rit* E la maternitate, $e strada

+olles* m 6octorul +orne a dus/o acolo* 6e trei (ile )n dureri* / 0, s$use domnul loom* 4mi $are r%u c/aud asta* / 6a, s$use doamna reen* =i casa $lin% de co$ii dincoace* E o natere foarte "rea, mi/a s$us infirmiera* / 0, s$use domnul loom* 5ri#irea lui "rea, com$%timitoare, )i sor'ea s$usele* Eim'a )i forma sunete de sim$atie* B3 B3 / 4mi $are r%u de ce/mi s$une-i, (ise* S%rmana da ea3 Trei (ile3 Tre'uie s% fie "roa(nic* 6oamna reen d%du din ca$* / Mar-i a )nce$ut*** 6omnul loom o str&nse uor de cot s%/i atra"% aten-ia*8 / Aten-ie3 S% treac% dumnealui* 0 siluet% osoas% )nainta $e mar"inea trotuarului #enind dins$re c1ei, cu $ri#irea e9tatic% $ierdut% )n lumina soarelui $rin lornionul $rins de o $an"lic% "roas%* 0 $%l%rioar% minuscul% )i str&n"ea ca$ul ca o calot%* At&rn&ndu/i de 'ra- o manta )m$%turit%, un 'aston i o um'rel% i se le"%nau )n ritmul $ailor* / Uita-i/#% la el, s$use domnul loom* 0colete totdeauna s$re ri"ol% felinarele* ;i-i atent%3 / Cine e, dac%/mi e )n"%duit s% )ntre', s$use doamna reen* E -icnit: / 4l c1eam% Cas1el oyle 08Connor ;it(maurice Tisdall ;arell, s$use domnul loom sur&(&nd* Uita-i/#%3 / Are la nume s%/i a,un"%, s$use ea* A(i/m&ine, aa a,un"e i 6enis* Se )ntreru$se 'rusc* / Uite/l i $e el, s$use* Tre'uie s% m% duc du$% el* Ea re#edere* 6ra"ostea mea lui Molly, nu uita-i: / Si"ur c% nu, s$use domnul loom* 0 urm%ri cum se strecoar% $rintre trec%tori c%tre #itrinele ma"a(inelor* 6enis reen, )ntr/o ,iletc% s%r%cu-% i cu $antofi de $&n(% al'atri ieea t&r&indu/i $icioarele de la +arrison str&n"&nd su' 'ra- dou% tomuri imense* 5e %sta/l 'ate #&ntul* Ca $e #remuri* 0 l%s% s%/l a'orde(e f%r% sur$ri(% i/ i )m$inse 'ar'a c%runt% i nc&n"ri,it% s$re ea, i falca de ,os )i cl%m$%nea leam$%t% c&nd )nce$u s%/i s$un% ce#a cu serio(itate* Mes1u""e1* =i %sta/i )ntr/o urec1e* 6omnul loom $orni din nou mai de$arte, s$rinten, contient, )n fa-a lui, )n soare, de calota strimt%, de 'astonul, um'rela, mantaua at&rn&nd, le"%n&ndu/se* E/ntr/una din (ilele lui mari* ;ii atent3 Acuma mai ocolete unul $e dinafar%* E i %sta un fel de a trece $rin lume* =i/%l%lalt -icnit care se fofilea(% de dincolo (dren-%ros i murdar* R%u tre'uie s/o mai duc% ea cu %sta* 2*2*. caca* A ,ura c%/i Alf er"an sau Ric1ie <ouldin"* I/au scris/o ca s% se mai distre(e, la c&rcium% la Scotc1 +ouse, $arie( $e ce #rei* Se duce la Menton, la ca'inet* la cu oc1ii lui de $ete mort, s% stea s% se 1ol'e(e la cartea aia $otal%* Ar merita s% fii de fa-%* Trecu $e l&n"% Irish Times. S/ar $utea s% mai fie i alte r%s$unsuri aici* Mi/ar $l%cea s% le scriu la toate* Ar fi un sistem 'un $entru criminali* Un cod* Acuma/s la mas%* ;unc-ionarul cu oc1elari de aici nu m% tie* Ei, las%/le s% se mai coac%* 6estul% '%taie de ca$ am a#ut s% trie( $atru(eci i $atru $&n% acuma* Se caut% dactilo"raf% cu cultur% $entru a a,uta domn )n munca literar%* Ti/am s$us c% eti un r%ut%cios $entru c% e9$resia cealalt% nu/mi* Te ro" c1iar s%/mi e9$lici ce )nseamn%* S$une/ mi ce fel de $arfum folosete so-ia* S$une/mi cine a f%cut lumea* Cum se mai $rice$ s%/-i dea cu )ntre'%ri din astea )n ca$* =i cealalt%, Ei((ie TDi""* 4ncerc%rile mele literare au a#ut norocul s% "%seasc% a$ro'area eminentului $oet A*E* ?domnul <eo Russell@* N/are #reme s%/i )n"ri,easc% $%rul tot st&nd s% 'ea ceai din (oaie de #ase cu cartea de $oe(ii )n fa-%* 6e de$arte cel mai 'un (iar $entru o reclam% sau un anun- mai mic* A $%truns i )n $ro#incie acum* uc%t%reas% i la toate, m&ncare etc**, i fat% )n cas%* Se caut% '%r'at de("1e-at $entru 'ar s$irtoase* ;at% res$* ?R* C*@ dorete $ost )n $r%#%lie fructe sau carne* 5e/%sta James Carlisle l/a fondat* =ase i ,um%tate la sut% di#idende* A dat lo#itura cu ac-iunile Coates* Ti$ care/i cunoate interesele* Sco-ieni ("&rcii i #icleni* Numai tiri cu care s% le intre $e su' $iele* <ra-ioasa i $o$ulara noastr% #icere"in%* A cum$%rat acuma i Irish #ield. Eady Mountcas1el s/a resta'ilit com$let du$% naterea co$ilului a $artici$at ieri )m$reun% cu ec1i$a,ele de #&n%toare ale Gard Union/ului la desc1iderea se(onului la Rat1oat1* Vul$ea nu se m%n&nc%* Cel mult %ia care n/au ce

m&nca* ;rica de"a,ea(% nite secre-ii i atunci se )nmoaie carnea* C%l%rete de/a dre$tul* St% $e cal ca un '%r'at* 0 #&n%tori-% $e cinste* Nu/i tre'uie ei a de femeie sau #reo $erni-%, ca Erima i c&nd se str&n" #&n%torii i $rima i r&nd e s/omoare* Sunt $uternice ca nite ie$e de $r%sil% unele din femeile astea cal* Se )n#&rtesc toat% (iua $e l&n"% "ra,duri* 4-i sufl% $a1arul de coniac c&t ai (ice $ete* Aia de la <ros#enor a(i/diminea-%* 0dat% s/a suit )n tr%sur% i dus% a fost* Ai fi (is c%/i "ata/ "ata s% sar% i $este (iduri i $este orice o'stacole* Cred c% i #i(itiul %la a f%cut dinadins* Cu cine (iceam c% sem%na: A, da: Cu doamna Miriam 6andrade care mi/a #&ndut roc1iile #ec1i i desuurile ne"re la 1otelul S1el'ourne* 0 di#or-at% din America latin%* Nici n/a cli$it c&nd m/a #%(ut cum le $i$%iam* Ca i cum a fi fost doar umeraul $e care i le ae(% ea seara* Am #%(ut/o la rece$-ia #icere"elui c&nd m/a dus Stu''s, administratorul $arcurilor, ne/a dus $e mine i $e G1elan de la E*press. Ca s% cur%-%m i. noi ce/a mai l%sat lumea 'un%* Ceai cu "ustare* =i eu am turnat maione(% )n com$otul de $rune c% am cre(ut c% e crem% de ou%* Cred c% i/au #&,&it urec1ile c&te#a s%$t%m&ni du$% aia* Un taur ar tre'ui $entru una ca asta* Curte(an% )nn%scut%* Nu/i ea de/aia s% fac% co$ii, nu, mul-umesc* S%raca doamn% 5urefoy3 %r'atu/s%u e metodist* E metod% )n ne'unia lui* rio% cu ofran i la$te cu a$% mineral% la l%$t%ria familial%* M%n&nc% cu ceasul $e mas%, trei(eci i dou% de mestec%turi $e minut* =i cu toate astea fa#ori-ii )i cresc ca cotletele de #i-el* Se s$une c% ar a#ea rude sus/$use* V%rul lui T1eodore la 6u'lin Castle* 4n fiecare familie e/o rud% din astea mai de 'on/ ton* 4i face cadou ne#ast%/sa )n fiecare an c&te unul $e cinste* E/am #%(ut la T1ree Jolly To$$ers cum se $lim'a cu ca$ul "ol i '%iatul lui cel mare #enea du$% el cu un fr%-ior )n $las%* e'eluii3 S%raca de ea3 =i tre'uie s% le dea s% su"%, an du$% an la c&te unul, la orice or% din (i i din noa$te* E"oiti mai sunt %tia care nu 'eau* C&inele "r%dinarului* 0 sin"ur% 'uc%-ic% de (a1%r la ceai, dac% nu #% su$%ra-i* Se o$ri la locul unde tre'uia s% tra#erse(e s$re strada ;leet* 5au(a de $r&n(, un $r&n( de ase $ence la RoDe: Tre'uie s% caut anun-ul %la la 'i'lioteca na-ional%* Unul de o$t $ence la urton* Mai 'ine* Mi/e )n drum* Trecu )nainte $rin fa-a ma"a(inelor olton $e Gestmoreland* Ceai* Ceai* Ceai* Am uitat s%/l ta$e( $e Tom 2ernan* Sss* B, -, -3 )nc1i$uie/-i, de trei (ile (ace i "eme acolo 4n $at cu o 'atist% cu o-et la ca$ i cu 'urta uite/aa mare3 5fui3 5ur i sim$lu "roa(nic3 Ca$ul co$ilului e $rea mare. force$s* S/a )nco#oiat acolo )n ea i acuma )ncearc% s%/i croiasc% drum or'ete, )i caut% i el drumul c%tre lumin%* 5e mine aa ce#a m/ar da "ata* Noroc c% Molly i/a f%cut $e/ai ei aa uor* Ar tre'ui s% se in#ente(e ce#a s% se $un% ca$%t la c1estiile astea* 0 #ia-% de munc% silnic%* E/o idee, cu aneste(icele astea care/-i dau un fel de toro$eal%K re"inei Victoria i s/a a$licat aa ce#a* Ea a a#ut nou%* 0 ou%toare $e cinste* %tr&na care edea/ntr/un $antof at&t de mul-i co$ii a#ea of* 5ro'a'il c% el era tu'erculos* Ar fi #remea s% se mai ocu$e cine#a i de astea )n loc s%/i tot dea (or cu ce era )n s&nul )n"&ndurat al s$lendoarei de ar"int* ;leacuri s% le fluturi $rin fa-a fle-ilor* S/ar $utea c1iar $une la cale nite institu-ii $e scar% lar"%* Toat% c1estia cu totul f%r% dureri finan-at% din im$o(ite dai la to-i co$iii care se nasc cinci lire la do'&nd% com$le9% $&n% )m$linesc dou%(eci i unu de ani, cinci la sut% a o sut% de ilin"i adic% cinci lire, )nmul-it cu dou%(eci, sistem decimal, )ncura,e(i oa/ menii s% $un% 'anii deo$arte s% economiseasc% o sut% i (ece ilin"i i ce#a m%run-i )n dou%(eci de ani tre'uie calculat $e 1&rtie a,un"i la o sum% frumuic%, mai mult dec&t ai crede* Nu la %ia care se nasc mor-i, 'inc&n-eles* Nici m%car nu/i )nre"istrea(%* Ca s% nu/-i mai 'a-i ca$ul de"ea'a* Nostim c&nd le #edeai aa am&ndou% laolalt%, cu 'ur-ile )n afar%* Molly i doamna Moisel* Reuniune de mame* ;ti(ia d% )na$oi un tim$ $e urm% re#ine* 6u$% aia ce turtite -i se $ar deodat%3 Cu $ri#irile 'l&nde* Ei s/a luat o $iatr% de $e inim%* %tr&na doamn% T1ornton era tare cumsecade* To-i sunt co$ilaii mei, (icea* Cu lin"uri-a de terci )n "ur% )nainte de a le da lor* 0, miumium* I/a stri#it m&na '%iatului lui Tom Gall* Cu asta a ieit i el )n lume cum s/ar (ice* A#ea im ca$ ca un do#leac care a luat $remiu la e9$o(i-ie* 6octorul Murran care mirosea totdeauna a tutun* Vin i/l tra" din $at c&nd 4i/e lumea mai dra"%* 5entru numele lui 6umne(eu, domnule doctor* 5e ne#ast%/ mea au a$ucat/o durerile* 5e urm%, )i las% s/ate$te $lata cu lunile* 5entru asisten-a acordat% so-iei dumnea#oastr%* Nici o mul-umire de la oamenii %tia* 6octorii sunt oameni de omenie, cei mai mul-i dintre ei* 4n fa-a $or-ilor )nalte, imense, ale $arlamentului irlande( un stol de $orum'ei )i lu%

('orul* Se mai ('en"uie i ei ni-el du$%/mas%* 5e cine facem de data asta: Eu l/ale" $e ti$ul )n ne"ru* Uite/l* Asta )nseamn% noroc* Tre'uie s% fie o sen(a-ie s%/-i dai aa drumul )n aer* A$,o1n, eu i 0Den <old'er" coco-a-i )n co$aci $e l&n"% <oose <reen ,uc&ndu/ne de/a maimu-ele* M% macroule, m% stri"au* Un $luton de $oli-iti ieea dins$re strada Cole"iului, )naint&nd )n ir indian* 5as de "&sc%* ;e-e con"estionate de m&ncare, c%ti asudate, m&n"&indu/i 'astoanele* Sunt du$% mas%, cu un castron m%rior de su$% "ras% )n 'urt%* Soarta $oli-aiului e adesea 'un%* Se )m$%r-ir% )n "ru$uri i se risi$ir%, salut&nd, fiecare s$re rondul lor* Ee/a dat drumul s% $asc%* E momentul cel mai 'un s%/l ataci $e unul din ei, imediat du$% ce i/a )n"1i-it 'udinca* Un $umn solid )n de,unul s%u* Un alt $luton, )n $as nere"ulat, ocolea "rila,ul de la Trinity, )ndre$t&ndu/se s$re circumscri$-ie* 0 iau s$re $%$ic%* 5re"%ti-i/#% s% face-i fa-% ocului ca#aleriei* 5re"%ti-i/#% s% face-i fa-% su$ei* Tra#ers% $e su' de"etul tren"%rete )n%l-at al lui Tommy Moore* ine/au f%cut c% l/au $us $este o #es$asian%. locul de )nt&lnire al a$elor* Ar tre'ui s% fie din astea i $entru femei* Ele tre'uie s% dea fu"a )n cofet%rii* S%/mi aran,e( $%l%ria* 4u e-n toat lumea larg o &ale. ;rumos c1ita asta Julia Mor!an* S/a -inut )n #oce $&n% la urm%* Ele#a lui Mic1ael alfe, nu: 5ri#i lun" du$% ultima tunic% lar"%, 'ine um$lut%* Nu/i 'ine s% ai de a face cu de/alde %tia* Jac! 5oDer, ce $o#este ar mai $utea el s% de$ene. taic%/su detecti# )n ci#il* 6ac% dau $este unul care nu se las% uor c&nd )l umfl%, se $rice$ s% i/o scoat% $e nas odat% ce l/au #&r&t la mititica* =i n/ai de ce s%/i condamni cu slu,'a $e care o au, mai ales $e/%ia tinerii* 5oliistu/%la c%lare atunci, )n (iua c&nd i/au dat lui Joe C1am'erlain doctoratul de onoare la Trinity tiu c/a muncit $entru 'anii lui* 5e cu#&ntul meu c% da3 Cum mai r%sunau co$itele calului c&nd ne fu"%rea )n ,os $e strada A'a-iei* Norocul meu c/am a#ut $re(en-a de s$irit s% dau 'u(na )n c&rcium% la Mannin", c/altminteri intram r%u la a$%* 6ar i el i/a $rimit una $este 'ot, ce s% (ic* Cred c% i/a s$art i ca$ul c&nd a c%(ut $e caldar&m* Eu n/ar fi tre'uit s% m% las luat $e sus de medicinitii %ia* =i 'o'ocii de la Trinity, cu 'one-icele lor $%trate* Ei c%utau scandal cu tot dinadinsul* 6ar #e(i c% aa am a,uns c%/l cunosc $e t&n%rul %la 6i9on care mi/a $ansat )n-e$%tura la s$ital la Mater i care e acuma la maternitatea din strada +olles unde e doamna 5urefoy* Uite cum #ine totul de se/nc1ea"%* =i acuma )mi mai -iuie urec1ile de -i"nalele $oli-itilor* To-i au ters/o care/ncotro* 6e ce s/or fi luat tocmai de mine* S% m% duc% M a sec-ie* Uite, c1iar aici a )nce$ut* / Tr%iasc% urii3 / Ura de trei ori $entru 6e Get3 / S%/l s$&n(ur%m $e Joe C1am'erlain de/un m%r cu mere acre3i&H 5rotiiK o adun%tur% de c%-elandri care sc1el%l%ie i ei c&t )i -in $uterile* Eu$ta de Ia Vine"ar +ill* ;anfara sindicatului l%$tarilor* Mai trec c&i#a ani i $e ,um%tate din ei )i #e(i ma"istra-i i func-ionari $u'lici* Vine/un r%('oiK i cu to-ii dau fu"a unii $este al-ii s% se )nrole(e. aceiai care c&ntau c% nici $e tre$tele eafodului* Nu tii niciodat% cu cine stai de #or'%* Corny 2elle1er de $ild% )l sim-i du$% oc1i c% a'ia atea$t% s% te toarne* Ca %la, 5eter sau 6enis sau James Carey care i/a #&ndut $e in#inci'ili* =i era i el mem'ru al societ%-ii lor* Ee tot da a$% la moar% la %ia mai tinerei i mai nai#i ca s% afle el ce i cum* =i toat% #remea lua leaf% de a"ent secret de M a #icere"e* 6u$%, s/au le$%dat de el ca de cium%* 6e asta a"en-ii %tia )n ci#il le fac curte la ser#itoare* 6ar $o-i s%/l cunoti uor $e unul care/i o'inuit cu uniforma* 4nt&i o )n"1esuie $e la ua din dos* 0 mai $i$%ie $u-in* =i $e urm%, la urm%torul $unct de $e ordinea de (i* Cine/i domnul care tot #ine )n #i(it% $e/aici: 6omniorul t&n%r s$une ce#a: Tra"e i tu cu coada oc1iului $rin "aura c1eii* =osele i momele* Student )n c%lduri care/o tot ciu$ete de 'ra-ele de("olite c&nd calc% rufele* / Ale tale sunt astea, Mary: / Nu $un eu lucruri de/astea $e mine*** Stai cuminte sau te s$un la doamna* N/ai a,uns acas% dec&t 1%t du$% mie(ul no$-ii* / Se a$ro$ie #remuri mari, Mary* Atea$t% ni-el i/ai s% #e(i* / Ei, mai las%/m% cu #remurile astea mari8 care tot #in* =i fetele de la 'ar )nc%* Tutun"ioaicele* Tot ideea lui James Ste$1en a fost cea mai 'un%* 4i tia el oamenii* Celule de c&te (ece aa c% nimeni nu/i cunotea mai mul-i dec&t )n celula lui* Sinn ;ein* 6ac% ai fi #rut s% iei din ea cu-itu/n s$ate* M&na nea"r%* 6ac% r%m&neai mem'ru, $lutonul de e9ecu-ie* ;ata temnicerului l/a scos de la

Ric1mond, i $e/aci -i/e drumul s$re Eus!* S/au )nscris la 1otelul uc!in"1am 5alace c1iar su' nasul lor* Ca <ari'aldi* Tre'uie s% ai i o anumit% $utere de seduc-ie* 5arnell* Art1ur <riffit1 e un om cinstit dar n/are darul %sta s% c&ti"e mul-imile* Tot te 'ate la ca$ cu minunata noastr% -ar%* Ver(i i uscate* Ea ceain%ria com$aniei de $anifica-ie irlande(e* Asocia-ii $entru de('aterea $ro'lemelor* C% re$u'lica este cea mai 'un% form% de "u#ern%m&nt* C% $ro'lema lim'ii ar tre'ui s% ai'% $rec%dere asu$ra c1estiunii economice* 4n#%ai/le $e fetele #oastre s%/i in#ite acas% la #oi* 4ndo$a-i/i cu m&ncare i '%utur%* <&sca de sf&ntul Mi1ai* =i cu mirodenii i cim'ru $e su' $ieli-%* Mai ser#i-i o lin"ur% de "r%sime de "&sc% $&n% nu se sleiete* Entu(iati $e ,um%tate mor-i de foame* 0 c1ifl% de un $enny i $e urm% )n $as du$% fanfar%* 6ac% stai s% tai fri$tura n/ai tim$ s%/-i mai um$li "ura* <&ndul c% %l%lalt $l%tete )-i mai d% $oft% de m&ncare* =i )nce$ s% se simt% i ei ca la ei acas%* Ia s% #edem i caisele astea, #r&nd s% s$un% adic% $iersicile* Ciua nu mai e foarte de$arte* Soarele inde$enden-ei r%s%rind sus $e cer la nord/#est* 5e m%sur% ce )nainta sur&sul i se ter"ea de $e fa-%, un nor "reu aco$erea )ncet soarele um'rind fa-ada moroc%noas% a 'isericii Trinity* Tram#aiele se )ncruciau unele cu altele, mer"&nd )nainte, #enind )na$oi, cl%n-%nind* Vor'e )n #&nt* Eucrurile continu% la felK (i du$% (iK $lutoanele $oli-itilor $leac%, #inK tram#aiele se duc, se )ntorc* Aiuri-ii %tia care se )n#&rtesc f%r% rost de colo $&n% colo* 6i"nam e9$ediat unde#a de$arte* M&na 5urefoy cu 'urta umflat% (ace la $at i "eme ate$t&nd s% i/ l tra"% afar% din ea* C&te unul se nate $e c&te unde#a )n fiecare secund%* Altul moare )n fiecare secund%* 6e c&nd le/am dat de m&ncare la $%s%rile alea au trecut cinci minute* Trei sute au dat )n $rimire* Al-i trei sute n%scu-i, i s$%la-i de s&n"ele de $e ei, to-i sunt s$%la-i )n s&n"ele mielului, ('iar% acuma maaaaaa* C&i intr% )ntr/un ora )ntre" s/au dus, al-ii, tot rit intr% )ntr/un ora )ntre", au #enit, se duc i eiK al-ii #enind, $lec&nd* Case, iruri de case, str%(i, mile )ntre"i de $a#a,e, c%r%mi(i $use una $este alta, $ietre* 4i $redau sc1im'ul* 5ro$rietarul de aici, de acolo* Cel cu titlul de $ro$rietate nu moare niciodat%, se s$une* Un altul )i ia locul c&nd el tre'uie s/o ia din loc* Cum$%r% totul cu aur lic1id i )nc% tot aurul tot )n m&inile lor e* E/o escroc1erie aici unde#a* E str&ns "r%mad% )n orae, m&ncat de #reme mileniu du$% mileniu* 5iramide )n nisi$* Cl%dite din $&ine i cea$%* Scla#i* Cidul c1ine(esc* a'ilonul* Au mai r%mas doar les$e(i uriae* Turnuri rotunde* Restul, ruine, su'ur'ii )ntin(&ndu/se, construite $e s$onci, )n "ra'%, case crescute ca muuroaiele, cl%dite $e #&nt* Ad%$ost $entru o noa$te* Nimeni nu )nseamn% nimic* Asta/i cel mai r%u ceas al (ilei* Vitalitatea* Stins%, $osomorit% nu $ot s% suf%r ceasul acesta* M% simt ca i cum m/ar fi m&ncat cine#a i $e urm% m/ar fi dat afar%* Casa rectorului* Re#erendul doctor SalmonK somon )n sos* Cam strimt st% )n cutiu-a asta aici* N/ a sta aici nici dac% mi/ar $l%ti* S$er c%/au ficat $r%,it ast%(i* Natura a'1or% #idul* Soarele se eli'er% )ncet, a$rinse $&l$&iri de lumin% $rin ar"int%ria din #itrina lui Galter Se9ton de $este drum $rin fa-a c%reia trecu, f%r% s% #ad% nimic, Jo1n +oDard 5arnell* Uite/l. fratele* Ima"inea lui* Un c1i$ care te urm%rete* 6e fa$t, e o coinciden-%* Si"ur, de sute de ori te "&ndeti la c&te unul i nu/l )nt&lneti* 5arc%/i somnam'ul* Nimeni nu/l cunoate* 5ro'a'il c%/i o edin-% la consiliul munici$al* Cic% nu i/ar fi $us uniforma de ef al $olitiei niciodat% de c&nd a $rimit numirea* C1arley oul"er ieea totdeauna )n -inut% de "al%, cu tricornul, $om%dat, $udrat, ras $roas$%t* =i uite cum mer"e de a'%tut* 5arc/a m&ncat un ou stricat* Cu oc1ii $ierdu-i, $arc%/ar #edea o stafie* M% a$as% o suferin-% "ro(a#%* ;ratele unui om mare. fratele fratelui s%u* ;rumos i/ar mai sta la o $arad% de "al% a oraului* Se a'ate $e la cafenea, la ceain%ria sindicatului de $anifica-ie, $ro'a'il, ca s%/i 'ea cafeaua, s% ,oace o $artid% de a1* ;rate/s%u se ser#ea de oameni ca de nite $ioni $e o ta'l% de a1* 4i sacrifica $e to-i la ne#oie* Acuma le e fric% i s%/i $omeneasc% numele* 4i )n"1ea-% dintr/o $ri#ire* Aici )i st% $uterea i fascina-ia. )n numele $e care/l $oart%* To-i au fost $u-in cam )ntr/o $arte* ;anny Ne'una i cealalt% sor% doamna 6ic!inson care ieea cu un ec1i$a, cu 1%-uri staco,ii la tr%sur%* Ce dre$t se -ine, $arc/ar fi doctorul M8Ardle* =i cu toate acestea 6a#id S1ee1y l/a )n#ins )n ale"eri la Sout1 Meat1* I/au dat un fel de $remiu de consolare, cam ca $ostul de erif de C1iltern +undreds, )l scoate din $arlament cic% s%/l $re"%teasc% $entru/o slu,'% $u'lic%* anc1etul )n cinstea $atriotului* M%n&nc% felii de $ortocal% )n $arc* IPS Simon 6edalus (icea c&nd a au(it c% l/au #&r&t )n $arlament c% 5arnell are s% ias% din morm&nt i

are s%/l scoat% )n 'r&nci din Camera Comunelor* / 6es$re caracati-a cu dou% ca$ete, al c%reia unu dintre ca$ete este ca$ul $este care sf&riturile lumii au uitat s% mai $o"oare iar cel%lalt #or'ete cu accent sco-ian* Tentaculele***ieJ Trec&nd $e l&n"% domnul loom, #enind din s$ate $e mar"inea trotuarului* ar'% i 'iciclet%* ;emeie t&n%r%* =i uite/l i $e el* Asta/i )ntr/ade#%r o coinciden-%K a doua oar%* E#enimentele care se $re"%tesc s% #in% )i arunc% um'ra )naintea lor* A$ro'area eminentului $oet domnul <eo Russell* S/ar $utea s% fie c1iar Ei((ie TDi"" asta cu el* A* E*. ce/o fi )nsemn&nd asta: Ini-ialele $oate* Al'ert EdDard, Art1ur Edmund, Al$1onsus E' Ed El 0nora'ilul* Ce s$unea el: Sf&riturile lumii cu accent sco-ian* TentaculeK caracati-%* Ce#a ocultK sim'olism* =i/a dat drumul* =i ea soar'e totul* Nu sufl% nici un cu#&nt* 5entru a a,uta domn )n munca literar%* 0c1ii lui urm%reau silueta )nalt% )n#estm&ntat% )n $&n(% de cas%, cu 'ar'% i 'iciclet%, i o femeie ascult&ndu/l, mer"&ndu/i al%turi* Vin de la restaurantul #e"etarian* 6oar le"ume i fructe* S% nu m%n&nci 'eafstea!* 6ac% m%n&nci, oc1ii #acii au s% te urm%reasc% #enicia )ntrea"%* Se s$une c% ar mai fi s%n%tos* 6ar nu/i dec&t #&nt i a$%* Am )ncercat i eu* Tre'uie s% te tot duci toat% (iua $&n% )ntr/un loc* Te sim-i, tot, umflat* =i #ise ur&te toat% noa$tea* 6e ce/i s$une fri$tur% de nuc% la c1estia aia care mi/au ser#it/o la restaurant: Nucarieni* ;ructarieni* Ca s%/-i dea im$resia c% m%n&nci carne* A'surd* =i e i s%rat%* 0 "%tesc cu sifon* Te -ine toat% noa$tea l&n"% ro'inet* Ei i s/au l%sat de tot ciora$ii )n #ine, $&n% la "le(ne* Nu $ot s% suf%r aa ce#a. ne"li,en-%* To-i litera-ii %tia eterici sunt aa* Vis%tori, cu ca$ul )n nori, sim'oliti* Adic% sunt este-i* Nu m/a mira dac% felul %sta de m&nc%ruri ar st&rni undele astea )n creier, $oetice* 6e e9em$lu, un $oli-ist din %tia, care se )ndoa$% cu fri$tur% cinstit%, irlande(%, de la unul ca %tia n/ai s% sco-i niciodat% nici un sin"ur #ers* Nici nu tiu ce/i aia $oe(ie* Tre'uie s% fii )ntr/o anumit% dis$o(i-ie* Bistorii $nnoura'ii pescru i 2lutesc peste apele triste acui7. Tra#ers% $e la col-ul cu strada Nassau i se o$ri )n fa-a #itrinei de la Reates i ;iul, e9amin&nd 'inoclurile e9$use acolo* Sau sa m% o$resc la "aleriile lui +arris '%tr&nul i s% stau $u-in de #or'% cu Sinclair: E/un ti$ sim$atic* 5ro'a'il c% e )n $au(a de mas%* Tre'uie s%/mi aran,e( i eu oc1elarii %ia #ec1i* Eentile <oer(, ase "uinee* <ermanii se #&r% acuma $este tot* V&nd )n condi-ii c&t mai a#anta,oase ca s% aca$are(e comer-ul* Su'minea(% $rin concuren-%* S/ar $utea s% am noroc s% mi se $otri#easc% o $erec1e din astea de oca(ie de la 'iroul de o'iecte "%site la "ar%* Uimitor ce fel de lucruri uit% oamenii )n trenuri i $rin #estiare* Ea ce le/o fi ('ur&nd mintea: =i c1iar i femeile* 6e necre(ut* Anul trecut c&nd m% duceam la Ennis a tre'uit s%/i ridic de ,os $oeta fetei %leia de fermier i s% i/o 'a" )n m&n% )n "ar% la Eimeric!* =i 'anii $e care nu/i mai cere nimeni* E un cadran acolo $e aco$eriul '%ncii, la care $o-i s%/-i $ro'e(i oc1elarii* 5leoa$ele )i co'or&ser% $&n%/i aco$ereau a$roa$e cu totul $u$ilele* Nu/l #%d* 6ac%/-i ima"ine(i c%/i acolo, a$roa$e ca ai $utea s%/l #e(i* Nu/l #%d* Se )ntoarse $e c%lc&ie i, o$rit )ntre arcade, )i ridic% m&na drea$t%, -ea$%n%, c%tre soare* 6e multe ori am #rut s% )ncerc s% #%d* 6a, com$let* V&rful de"etului mic ascunde cu totul discul soarelui* Acolo tre'uie c% e focarul unde se )ncruciea(% ra(ele* 6ac% a a#ea oc1elari ne"ri* Interesant* Se #or'ea mult des$re $etele din soare $e #remea c&nd locuiam dincolo $e strada Eom'ard* Astea sunt nite e9$lo(ii formida'ile* Are s% fie o ecli$s% total% anul acesta c&nd#a la toamn%* Acum, dac% stau s% m% "&ndesc, 'ila aceea cade la or% fi9% du$% <reenDic1* E ceasul care/i ac-ionat electric de la 6unsin!* Tre'uie s% m% duc i eu acolo )ntr/o $rim% s&m'%t% dintr/o lun%* 6ac% a $utea o'-ine o scrisoare $entru $rofesorul Joly sau dac% a afla ce#a des$re familia lui* Asta are efect. oamenii o iau )ntotdeauna ca $e un com$liment* Se simt flata-i tocmai de ce te/ai fi ate$tat mai $u-in* C&te un no'il m&ndru c% se tra"e din #reo -iitoare de re"e* Str%moaa lui* Ein"uiri "rosolane* Cu c%ciula )n m&n% a,un"i de$arte* Nu/i 'ine s% dai 'u(na i s%/-i dai drumul s% #or'eti des$re ce tii 'ine c% nu tre'uie. ce )nseamn% $arala9%* Condu/l $e domnul afar%* A* M&na )i c%(u iar%i moale* N/o s% afl%m niciodat% care/i ade#%rul* 5ierdere de #reme* ule de "a( care se rosto"olesc de colo $&n% colo, se )ncruciea(% una cu alta, )n trecere* Toat% #remea acelai din"don"* <a(, $e urm% solid, $e urm% e lumea, $e urm% se r%cete, $e urm% o coa,% moart% care se mai rotete, $iatr% )n"1e-ata ca st&nca aia, ca o "renad%* Euna* Tre'uie c% e lun% nou%, cum (icea ea* =i eu cred c% e*

Trecu mai de$arte $e l&n"% 3aison "laire. Stai* Euna $lin% era )n noa$tea c&nd noi duminic% e9act dou% s%$t%m&ni deci lun% nou%* Ne $lim'am $e l&n"% Tol!a* Un loc destul de $otri#it $entru o $romenad% $e lun%* Ea fredona. luna t&n%r% de mai cum )i trimite ra(ele sale, iu'ito* El, dincolo, l&n"% ea* Cotul, 'ra-ul* El* Eam$a licuricilor lic%re, iu'ito* M&n"&iere* 6e"ete* 4ntre'&nd* R%s$un(&nd* 6a* Sto$* Sto$* 6ac% a fost a fost* Aa tre'uia*8* 6omnul loom, res$ir&nd "r%'it, mer"&nd mai )ncet, trecu $e l&n"% Adam Court* Cu o uurare $e care i/o im$unea s$un&ndu/i stai linitit, oc1ii lui luau not%. asta/i strada aici la amia(% umerii c%(u-i ai lui o' 6oran* e-ia lui care/l a$uc% odat% $e an, cum (icea M8Coy* eau ca s% s$un% sau ca s% fac% ce#a sau cum ar #eni s% cherchez la ,emme. Sus $e Coom'e cu '%ie-ii i femeile de strad% i $e urm% tot restul anului so'ri ca nite ,udec%tori* Mda, M% "&ndeam eu* Se furiea(% la Em$ire* <ata* Nite sifon sim$lu i/ar face mai 'ine* Aici i/a a#ut 5at 2inselly ca'aretul )nainte ca G1it'red s% se fi a$ucat de afacerea cu Teatrul Queen* Ce mai ti$ i %la* 4i imita $e 6ion oucicault, cu fa-a aia ca o lun% $lin% i cu o 'one-ic% s%r%cu-% de tot* Trei feti-e de la $ension* Cum mai trece tim$ul, nu/i aa: )i ar%ta $antalonaii roii $e su' fusti-e* %utori de for-%, 'eau tot tim$ul, c&nd r&deau stro$eau $este tot )n ,ur, 4i se sim-ea '%utura )n r%suflare* 6%/i '%taie, 5at* Un rou #ul"arK 1a(liu $entru 'e-i#iK 1o1ote de r&s, fum mult* Scoateri $%l%rioara aia al'%* 0c1ii lui de $ete fiert* Unde/o fi el acuma: Ceretor $e unde#a* +arfa care odinioar% ne/a f%cut $e to-i s% sim-im foamea* Eram mai fericit atunci* Sau nu: Sau sunt eu* acum eu: 6ou%(eci i o$t de ani a#eam* Ea a#ea dou%(eci i trei c&nd am $lecat din strada Eom'ard i ce#a s/a sc1im'at* Nu i/a mai $l%cut deloc du$% Rudy* Nu $o-i s% mai )ntorci anii )nd%r%t* Ca i cum ai #rea s% -ii a$a )n $alme* Ai #rea s% te mai )ntorci la #remea de atunci: Atunci )nce$ea tocmai* Ai #rea: Ce nu eti fericit acas% la tine, r%ule mic: Vrea s%/mi coas% nasturii* Tre'uie s%/i r%s$und* 0 scriu la 'i'liotec%* Strada <rafton #esel% cu storurile ei domestice )i momea sim-urile* Muselin% im$rimat%, m%tase, doamne i #%du#e, clinc1et de 1amuri, co$ite sun&nd )n%'uit $e strada $ietruit% i cald%* Ce $icioare "roase are femeia aceea cu ciora$i al'i* N%d%,duiesc s% i/i murd%reasc% $loaia $&n% sus $e ea* Nite m&rlane de la -ar%* Ei s/au )n"roat $icioarele de m&ncare $rea mult%* =i la o femeie e totdeauna ur&t* Molly $arc% n/ar mai sta drea$t% $e $icioare* Trecu, ca s%/i mai treac% #remea, $rin fa-a #itrinelor de la roDn T1omas, mercerie, m%t%suri* Cascade de $an"lici* M%t%suri c1ine(eti fistic1ii* 6in "ura unei urne )nclinate se re#%rsa un torent de $o$lin )n nuan-e al'%strii s&n"e lucios* +u"1eno-ii au adus de/astea la noi* !a causa e snta! Tara tara* Mare cor* Tara* Tre'uie s$%lat )n a$% de $loaie* Meyer'eer* TaraK 'um 'um 'um* 5erni-% de ace* 6e c&nd o tot amenin- c%/i cum$%r eu una* Ee )nfi"e $e unde nimerete* Ace )n dra$eriile de la ferestre* )i de("oli $u-in clin ante'ra-ul st&n"* Julitura. a$roa$e a trecut* Ast%(i mai e )nc%, oricum* Tre'uie s% m% )ntorc du$% lo-iunea aceea* 5oate de (iua ei* Iunie iulie au"ust se$tem'rie )n o$t* Mai sunt a$roa$e trei luni* =i $e urm% s/ar $utea s% nu/i $lac%* ;emeile nu #or s% ridice acele de $e ,os* Cic c% le/n-ea$% dra* M%t%suri lucioase, fuste $e a"%-%tori )n"uste de arama, iruri de ciora$i de m%tase at&rn&nd molateci* N/are rost s% m% mai )ntorc* Tre'uia s% se )nt&m$le* S%/mi s$un% totul* Voci ascu-ite* M%tase cald% )n soare* +amuri clinc1enind* Toate $entru o femeie, c%min i case, -es%turi de m%tase, ar"int, fructe rare, "ustoase din Jaffa* A"endat1 2etaim* o"%-iile lumii* Un tru$ omenesc durduliu cald se $o"ora asu$ra mintii lui* =i mintea lui acce$ta cu $l%cere* Mireasma )m'r%-i%rilor $e el )ntre" cu$rin(&ndu/E Cu tru$ )nfometat, no$tatec, ,induia mut s% adore* 7TL Strada 6ucelui* Am a,uns* Tre'uie s% m%n&nc* Ea urton* 5e urm% am s% m% simt mai 'ine* Trecu col-ul la Cam'rid"e, merse mai de$arte* Co$ite (%n"%nind* Tru$uri $arfumate, calde, #ii* Toate s%rutateK oferindu/seK $e c&m$uri ad&nci #%ratece, )n ier'uri stri#ite amestecate, $rin coridoarele $icur&nd de i"rasie ale caselor ieftine, $e cana$ele, $rin $aturi sc&riitoare* / Jac!, iu'itule3 / Scum$a mea3

/ S%rut%/m%, Re""y3 / %iatul meu3 / Iu'ito3 Cu inima (#&cnindu/i )m$inse ua restaurantului urton* Mirosuri "rele )i cu$rinser% res$ira-ia )ntret%iat%. sosuri de carne $%trun(%tor aromate, scursuri de la #erde-uri* Iat% cum se 1r%nesc animalele* 0ameni, oameni, oameni* Coco-a-i $e scaunele )nalte din fa-a 'arului, cu $%l%riile )m$inse $e ceaf%, la mese stri"&nd s% le mai aduc% $&inea "ratuit%, sor'ind $&n% la fund, )n"1i-ind 1ul$a#i c1ea"uri de m&ncare noroioas%, cu oc1ii ieindu/le din or'ite, ter"&ndu/i must%-ile ume(ite* Un t&n%r $alid, cu fa-a uns%, )i lustruia cu er#etul $a1arul, cu-itul, furculi-a i lin"ura* Un nou sc1im' de micro'i* Un '%r'at cu un er#et de co$il, $%tat de sos, )ncre-it de ,ur )m$re,urul "&tului, )i 1%$%ia su$a "&l"&itoare turn&ndu/ i $e "&t lin"ur% du$% lin"ur%* Un '%r'at scui$&nd )nd%r%t $e farfurieK o $ast% $e ,um%tate mestecat%. n/are din-i s/o mai toace* A nimerit un cotlet mai noduros de la "r%tar* 6% (or s/o dea "ata mai re$ede* 0c1i triti de '%utor* A mucat mai mult dec&t e/n stare s% mestece* =i eu tot aa oi fi: S% ne #edem $e noi )nine tot aa cum ne #%d ceilal-i* Un om )nfometat e un om m&niat* Muncete cu din-ii i cu f%lcile* Nu3 03 Un os3 Ultimul re"e $%"&n al Irlandei, Cormac, )n $oemul acela $e care/l tiu din coal% s/a )necat cu un os la Sletty, mai la sud de oyne* M% )ntre' ce m&nca tocmai* Ce#a mai consistent* Sf&ntul 5atric! l/a con#ertit la cretinism* 4ns% #e(i c% n/a $utut s%/l )n"1it% c1iar cum tre'uia* / Roast'eef cu #ar(%* / 0 tocan%* Mirosuri de oameni* I se )ntorcea stomacul $e dos* Rume"u, scui$at, fum dulcea" c%ldu- de -i"ar%, du1oare de tutun mestecat, 'ere scurs%, urin% cu miros de 'ere a '%r'a-ilor, miasma st%tut% a ferment%rii* N/a $utea s% )n"1it nici un dumicat aici* Ti$ul care/i ascute cu-itul i furculi-a s% de#ore(e tot ce/au s%/i $un% )n fa-%, '%tr&nul care se sco'ete )n din-i* Un s$asm, un icnet, e $lin, mai rume"% )nc% $e "&nduri* 4nainte i du$%* Mul-umit% 6omnului du$% mas%* 5ri#ete aici, ima"inea aceasta i a$oi i $e cealalt%*7H7 Mai cur%-% sosul de la tocan% cu dumica-i )n"%la-i de $&ine* Ein"e/l direct din farfurie, omule* S% ies de aici* Mai $ri#i )n ,ur la mestec%torii ae(a-i $e scaunele lor la mese )ncre-indu/i n%rile* / 6ou% 'eri aici* / 0 conser#% de #ac% i #ar(%* Ti$ul de/acolo care )ndeas% )n el cu cu-itul #ar(% ca i cum #ia-a i/ar de$inde de asta* ;rumos se mai descurc%* Mi se i face fric% s% m% uit* Ar fi mai si"ur s% m%n&nce de/a dre$tul cu toate trei m&inile* S% ru$% 1alc% de 1alc%* E un fel de a doua natur%* S/a n%scut cu un cu-it de ar"int )n "ur%* Asta/i ce se c1eam% un s$irit, cred* Sau nu* Ar"int )nseamn% c% te/ai n%scut 'o"at* N%scut cu un cu-it* 6ar atunci se $ierde alu(ia* Un c1elner cu or-ul $rost le"at str&n"ea cu ("omot. farfuriile unsuroase* Roc!, $ort%relul, )n $icioare la 'ar, )i sufla "ulerul de s$um% din 1al'%* E $rea $lin%. uite cum i/a #%rsat/o "al'en% c1iar l&n"% "1eat%* Un mesean, cu furculi-a i cu-itul ridicate )n sus, cu coatele $e mas%, "ata $entru felul al doilea, $ri#ea s$re "1ieul cu farfurii $e deasu$ra (iarului $%tat de m&ncare, )m$%turit )n $atru* Cel%lalt )i s$une ce#a, #or'ete cu "ura $lin%* Un ascult%tor $lin de sim$atie* Vor'ea ca la mas%* Mlarnn mn&t&lnit c1u el l1uni I1a 1anc%* 6a: C1iar, (%u: 6omnul loom )i ridic% $lin de )ndoial% dou% de"ete la 'u(e* 0c1ii s%i s$uneau. / Nu/i aici* Nu/l #%d* Afar%* Nu $ot s%/i suf%r $e/%tia care m%n&nc% murdarK Se trase )nd%r%t c%tre u%* S% iau ce#a uor la 6a#y yrne* S%/mi -in% de foame* 5&n% s$re sear%* Am m&ncat 'ine diminea-%* / ;ri$tur% cu $iure aici* / 0 1al'% de 'ere*,* ;iecare $entru sine, cu "1earele i cu din-ii* 4n"1iteK A$uc%* +%$%ie* a"%/n tine* Iei )n aerul mai lim$ede i se )ntoarse s$re strada <rafton* M%n&nc% sau #ei fi tu m&ncat* Ucide3 Ucide3

Ia "&ndete/te la 'uc%t%riile comune care ne/atea$t% )n c&i#a ani $oate* Se str&n" cu to-ii cu sufertae i "amele s% li se toarne* 6e#or% ce/i )n%untru direct $e strad%* Jo1n +oDard 5arnell de e9em$lu, rectorul de la cole"iul Trinity to-i cu to-ii ca s% nu mai #or'im de rectorul t%u i al meu i de la Trinity, femei i co$ii, 'ir,ari, $reo-i, $astori, feldmareali, ar1ie$isco$i* 6ins$re 'ule#ardul Alles'ury i 'ule#ardul Clyde, din locuin-ele meteu"arilor, din a(ilul dins$re nord, lordul $rimar )n caleaca lui de turt% dulce, re"ina cea '%tr&n% )ntr/o litier%* ;arfuria mea s/a "olit* 6u$% dumneata, cu cecu-a noastr% cor$oratist%* Ca la f&nt&na de la statuia lui sir 51ili$ Cram$ton* =ter"e/o de micro'i cu 'atista* Urm%torul tot $une la loc al-ii c&nd o ter"e cu/a lui* 5%rintele 08;lyn1 ce i/ar mai r&de de ei* =i c1iar i/aa s/ar certa ca c1iorii* To-i s/ar 'ate s% fie $rimii* Ar #rea castroane de su$% mari c&t $arcul 51oeni9* S% scoat% cu 1ar$onul 'uc%-ile de carne i t&rtiele din%untru* Nu $ot s% suf%r s%/i #%d $e al-ii cum m%n&nc% l&n"% mine* Table 7hote la +otelul City Urms, cum s$une ea* Su$%, felul $rinci$al i desert* Nici nu tii "&ndurile cui le mesteci )n farfurie* =i $e urm% cine are s% s$ele farfuriile i furculi-ele: S/ar $utea ca la #remea aceea s% ne 1r%nim cu to-ii cu $ilule* Tot ni se stric% din-ii #%(&nd cu oc1ii* 4n fond e ce#a cu mirosurile astea frumoase #e"etariene care #in de la 1rana sim$l% din $%m&nt usturoiul, si"ur, $ute flanetarii italieni foi-e de cea$%, ciu$erci* Suferin-% i $entru animale* 5as%rea s/o cure-i de $ene s/o s$inteci* Vitele astea nenorocite la t&r"uri care stau i/atea$t% s% le dea la ca$ s% le des$ice c%$%&na* Mu* Vi-eii s%racii, cum tremur%* Mee* Carne de #i-el $e su' nun%* Vac% cu #ar(%* 4n "%le-ile m%celarilor $lesc%ie 'o,ocii* 6%/ne 'ucata aia de $ie$t din c&rli"* 5lo$* Ca$ crud i oase )ns&n"erate* 0i ,u$uite cu oc1ii sticloi at&rn&nd cu ca$ul )n ,os, 'oturi de 'er'ec )n#elite )n 1&rtie murdar% de s&n"e l%s&nd s% le $icure (eam% din n%ri $este rume"uul de $e ,os* Resturile i oasele de la ca$, deo$arte* Nu mai $une m&na $e carne, '%ie-aule* S&n"e cald $roas$%t / asta se $rescrie $entru anemie* 6e s&n"e ai totdeauna ne#oie* Insidios* S%/l lin"i, cald, fume"&nd, dens i (a1aros* ;antome )nfometate* 0, mi/e foame* Intr% la 6a#y yrne* Asta e o c&rcium% moral%* Nu st% la $ala#re cu tine* 6in c&nd )n c&nd ofer% un $a1ar* 6ar )n anii 'isec-i, odat% la $atru ani* A $rimit o dat% un cec de la mine* Ce s% iau acum: )i scoase ceasul* S% #edem* ere cu tonic: / Salut, loom3 s$use ;lynn N%sosul din col-ul lui. / Salut, ;lynn* / Cum mer" lucrurile: / ine, 'ine*** S% #%d* Am s% iau un $a1ar de #in de ur"undia i*** s% #%d* Sardele )n rafturi* A$roa$e c% le "uti $ri#indu/le* Un sand#ici: +am i to-i cei care se tra" din el s/au str&ns i s/au )nmul-it aici* Conser#e de carne* Ce este un c%min f%r% conser#ele de carne 5lumtree: Un c%min incom$let* Ce stu$id% reclam%3 Su' anun-urile mortuare s/au "%sit s/o $lase(e* +ai s% ne suim cu to-ii )ntr/un $lumtree, )ntr/un $run din %tia* Conser#e din carnea lui 6i"nam* Cani'alii i/ar $une i l%m&ie i "arnitur% de ore(* Misionarii al'i sunt $rea s%ra-i* Ca $orcul )n saramur%* Te $o-i ate$ta ca eful s% consume 'uc%-ile de onoare* Ar tre'ui s% fie i cam tare de $rea mult% micare* Ne#estele str&nse )n cerc s% constate efectul* A ,ost odat un negru regal. "are-a nu tiu ce a ,cut sau a mncat nu tiu ce dintr-un pastor &enal. Cu el, un ade#%rat $aradis* 6umne(eu tie ce amestec mai e i %sta* 5ra$orul cu m%runtaie cam mucede i "&tul str&nse la un loc, tocate m%runt* E/o ade#%rat% $ro'lem% s% "%seti carnea* Cuer* Carnea i la$tele niciodat% )m$reun%* Era o c1estie de i"ien% aa se s$une acum* 5ostul de Rom 2i$$ur e un fel de cur%-enie de $rim%#ar% $e din%untru* 5acea i r%('oiul de$ind )n fond de di"estia indi#idului* Reli"iile* Curcani i "&te de Cr%ciun* Uciderea $runcilor* M&ncai, 'e-i i #% #eseli-i* 5e urm% s$italele de ur"en-% sunt $line* Ca$ete 'anda,ate* r&n(a te a,ut% s% faci di"estia la8orice, mai $u-in s/o mistui c1iar $e ea* Mare $utere are 'r&n(a* / A#e-i sand#iciuri cu 'r&n(a: / 6a, domnule* A #rea i c&te#a m%sline dac% ar a#ea* Ee $refer $e cele italiene* un $a1arul %sta de ur"undiaK face s/alunece* Te un"e* ;rumoas% salat%, $roas$%t% i r%coroas% ca un castra#ete nou* Tom 2ernan se $rice$e s% drea"% salata* =tie s%/i dea "ust* Untdelemn curat de m%sline* Milly mi/a $re"%tit atunci cotletul acela cu mult $%trun,el* Eua-i o cea$% s$aniol%* 6umne(eu a f%cut 1rana, dia#olul $e 'uc%tari* Cra' al dracului de $i$%rat cu mirodenii*

/ Ne#asta 'ine: / ;oarte 'ine, mul-umesc*** Un sand#ici cu 'r&n(%, atunci* A#e-i <or"on(ola: / 6a, domnule* ;lynn N%sosul )i sor'i "ro"ul* / Mai $re"%tete #reun concert (ilele astea: Uite ce "ur% are* Ar $utea s%/i fluiere )n $ro$ria lui urec1e* =i cl%$%u"e s% se $otri#easc% cu 'u(ele* Mu(ic%* Se $rice$e la aa ce#a c&t un 'ir,ar* 6ar totui e mai 'ine s%/i s$un* N/are ce strica* Reclam% "ratuit%* / A contractat un turneu mai mare la sf&ritul lunii, 5oate c% ai au(it #or'indu/se* / Nu* A, aa i tre'uie* Cine/l or"ani(ea(%: armanul )l ser#i* / C&t face: / =a$te $ence, domnule*** Mul-umesc, domnul meu* 6omnul loom )i t%ie sand#iciul )n f&ii su'-iri* Un pastor &enal. Mai uoar% dec&t c1estiile astea cu crem%* "ele cinci sute de soa'e ale lui toate. %-au distrat atunci pe sturate. / Mutar, domnule: / Mul-umesc* 4m$inse su' fiecare din aceste felioare $e care le ridica 'inior stro$ii "%l'ui* Bie'ile lor. <ata, l/ am terminat* =i a a(uns mai mare, tot mai mare, colosal. / Cine/l or"ani(ea(%: s$use* Ea dre$t #or'ind, e cum s/ar (ice o societate $e ac-iuni* Cu $artici$%ri la c1eltuieli i $rofituri* / Mda, acuma )mi aduc aminte, s$use ;lynn N%sosul, '%"&ndu/i m&na )n 'u(unar s% se scar$ine )n ,osul $&ntecelui* Cine/mi s$unea: Nu/i i la(es oylan '%"at )n c1estia asta: 0 i('ucnire de aer cald, ari-% a mutarului, i se ae(% domnului loom $e inim%* 4i ridic% oc1ii i )nt&lni $ri#irea unui ceas coleric* 6ou%* Ceasul c&rciumii mer"e cu cinci minute )nainte* Tim$ul nu st% $e loc* Acele se mic%* 6ou%* Nu/i )nc%* Atunci diafra"ma i se ridic% de $oft%, co'or& a$oi iar%i )nl%untrul tru$ului s%u, ,induind iar%i $relun", cu un fel de dorin-%* Vin* Sor'i, sim-indu/i mirosul, lic1idul )nt%ritor i, )ndemn&ndu/i cu fermitate "&tle,ul s%/l "r%'easc% )n ,os, )i de$use delicat $a1arul* / 6a, s$use* 6e fa$t, el este or"ani(atorul* Nici o team%* Asta nu )n-ele"e nimic* uO ;lynn N%sosul trase $e nas i se scar$in%* Un $urice care se os$%tea(% $e cinste* / A dat lo#itura, )mi s$unea Jac! Mooney, cu meciul acela de 'o9 )n care Myler 2eo"1 l/a '%tut $e soldatul din ca(arma de la 5orto'ello* 5%i, cic% l/a luat $e '%t%uul %la mic i l/a sec1estrat )n comitatul CarloD*** S$er c% $ic%tura asta din nas n/are s%/i cad% )n $a1ar* Nu, i/a smiorc%it/o la loc* / A$roa$e o lun%, omule, $&n% i/a dat drumul* E/a $us s% su"% ou% de ra-% dracului $&n% la noi ordine* Ca s%/l -in% de la '%utur%, m%/n-ele"i: 01o, la(es e/un ti$ mec1er de tot* 6a#y yrne )i f%cu a$ari-ia din 'arul din s$ate )n c%ma% cu m&necile ridicate cu un $liu, ter"&ndu/se $e 'u(e de dou% ori cu er#etul* Molf%ie i el ca $rostul* =i cu sur&sul unsuros $e toat% fa-a lui s%tul%* A $us $rea mult% untur% $este na$i* / =i/acuma uite c% s/a c%$%tuit, s$use ;lynn N%sosul* Nu ne #in(i i nou%/un $ont $entru Cu$a de aur: / Eu )n astea nu m% 'a", domnule ;lynn, r%s$unse 6a#y yrne* Eu nu/mi $un 'anii mei $e m&roa"e3 / Aicea s% tii c% ai dre$tate, s$use ;lynn N%sosul* 6omnul loom )i m&nca sand#iciul )n f&ii, $&ine $roas$%t% 'un%, cu satisfac-ie de("ustat%, mutarul iute, sa#oarea cu miros de $icioare a 'r&n(ei* Sor'ituri din #inul s%u ales )i )m'l&n(eau cerul "urii* Asta nu/i deloc astrin"ent* =i la #remea asta are "ust mai $lin, c&nd nu e $rea rece* Un 'ar $l%cut, linitit* 6r%"u-% te,"1eaua asta de lemn* 5l%cut%* 4mi $lace aa cum e rotun,it%* / Eu nici nu m% "&ndesc s% intru )n c1estii de/astea, s$use 6a#y yrne* Caii %tia $e mul-i i/au dus la sa$% de lemn*

5%i c&rciumarii mer" oricum la si"ur, ce s% mai i ,oace* Autori(a-i s% #&nd% 'ere, #in i '%uturi s$irtoase $entru consum la fa-a locului* Ca$ c&ti" eu $a,ur% $ier(i tu* / Ade#%r "r%ieti, s$use ;lynn N%sosul* 6ac% nu eti '%"at cu/%ia care aran,ea(% $ontul* Acuma nu mai e ,oc cinstit* 6a8 ;ene1an le mai afl% c&teodat%* Ast%(i )l d% c&ti"%tor $e %ceptru. ;a#orit e 5in,andel, al lordului +oDard de Galden, care/a c&ti"at la Em$son* Morny Cannon )l c%l%rete* Eu a fi $utut s% scot a$te contra unu $e Saint Amant acum dou% s%$t%m&ni* / C1iar: s$use 6a#y yrne*** Se )ndre$t% s$re #itrin% i lu&nd de acolo re"istrul de cas%, cam u(at, )i cercet% atent filele* / 5e cu#&ntul meu c% a fi $utut, s$use ;lynn N%sosul tr%"&nd $e nas* sta a fost un cal cum nu mai #e(i* Saint ;rusNuin i/a fost tat%* A c&ti"at $e o furtun%, era ia$a lui Rotsc1ild, )i $useser% doar #at%/n urec1i* Jac1et% al'astr%, i a$c% "al'en%* 6racul s%/l ia $e "%li"anul %la de en 6ollard cu Jo1n 08<aunt al lui* El m/a f%cut s% $ierd oca(ia* Mda* %u resemnat din $a1arul lui )nalt, alunec&ndu/i de"etele $e $icioruul $a1arului* / Mda, s$use oft&nd* 6omnul loom, mestec&nd )n $icioare, )i co'or& oc1ii $e sus$inul celuilalt* Un idiot cu nasul mare* S%/i s$un de calul %la $e care Eene1an: 6ar tie i el* Mai 'ine las%/l s% uite* 6u/te i mai $ierde nite 'ani* Cretinul i 'anii lui* 5ic%tura aia iar )i iese din nas* Rece tre'uie s%/i fie nasul c&nd s%rut% o femeie* =i totui lor s/ar $utea s% le $lac%* %r'ile -e$oase le $lac, de $ild%* Nasurile reci ale c&inilor* %tr&na doamn% Riordan c%reia/i "1ior%iau ma-ele i cu terrierul ei S!ye la 1otelul City Arms* Molly care/l lua mereu )n 'ra-e* 0, c%-eluul meu mic 1am 1am1am1am3 Vinul $%trunse i )nmuie aluatul amestecat de $&ine mutar i o cli$% )nainte 'r&n(% fr%m&ntat%* unior #in* Are "ust mai 'un $entru c% nu mi/e sete* Si"ur, du$% 'aie m% simt aa* 6oar o )n"1i-itur% sau dou%* 5e urm% $e la ora ase $ot* =ase, ase* Tim$ul #a fi trecut atunci* Ea*** ;ocul )m'l&n(it al #inului )i mocnea )n #ene* C1iar c% a#eam ne#oie* M% simt aa f%r% #la"%* 0c1ii s%i $ri#eau, f%r% )nfometare, iruri de cutii de conser#e, sardele, c%n"i de 1omar #iu colorate* Ce lucruri stranii i/au ales oamenii de m&ncare* Ee scot din scoici, le sco'esc cu acul din coc1ilii, le smul" din co$aci, scot melcii din $%m&nt cum m%n&nc% france(ii, sau din mare cu momeala sau c&rli"ul* 5etii %tia $roti nu se )n#a-% minte nici )ntr/o mie de ani* 6ac% n/ai ti, ar fi c1iar $rime,dios s% 'a"i orice aa )n "ur%* o'ite de/astea otr%#itoare* oa'ele de lemn c&inesc* Ee #e(i rotunde i le i cre(i 'une* Culorile astea -i$%toare tre'uie s% te fac% atent* Mer"e #estea din "ur% )n "ur%* 4l )ncerci $e c&ine )nt&i* Te/atra" i cu mirosul i cu as$ectul* Roade is$ititoare* Cornete cu )n"1e-at%* Crem%* Instinctul* 6e $ild%, $lanta-iile de $ortocali* Au ne#oie de iri"a-ie artificial%* lei'treu'trasse* 6a, dar ce faci cu stridiile: C&nd te ui-i la ele $arc% ar fi nite scui$%turi* Scoici murdare* =i/al dracu/iui de "reu de desc1is* Cine le/o fi desco$erit: Se 1r%nesc cu "unoaie, cu scursori din canale* S$umos i stridii Red Ean!* Au efecte asu$ra $uterilor se9uale* Afrodi(iac* El a fost la restaurant la Red an! a(i/diminea-%* 0 fi stat la masa cu stridii ca un $ete '%tr&n* 5oate c%/ i tru$ t&n%r la $at* Nu* Iunie e lun% f%r% stridii* 6ar sunt unii c%rora le $lace #&natul )nainte de termen* Ie$ure de 'racona,, )nt&i s% $rin(i ie$urele* C1ine(ii m%n&nc% ou% #ec1i de cin(eci de ani, al'astre i )n#er(ite* Mese cu c&te trei(eci de feluri* ;iecare fel e $oate inofensi# dar se/amestec% )n%untru* 0 idee de roman $oli-ist cu otr%#iri* Ar1iducele Eeo$old era acela: Nu* 6a, sau era 0tto unul dintre +a's'ur"ii %tia: Sau cine era %la care/i m&nca m%trea-a de $e ca$: El se descurca cel mai ieftin la mas%* Si"ur, %tia/s aristocra-i* 5e urm% ceilal-i se iau du$% ei ca s% fie la mod%* =i lui Milly ceara de $%m&nt i f%ina* Aluaturile astea crude )mi $lac i mie* Jum%tate din stridiile $e care le $escuiesc le/arunc% )na$oi )n mare ca s% -in% $re-urile c&t mai ridicate* Ieftine* Nu le/ar mai cum/ $%ra nimeni* Icrele ne"re* Rece$-ii )n stil mare* Vin al' de Rin )n $a1are #er(i* 0 $etrecere de lume 'un%* Eady cutare* 5erle $udrate $este s&ni* Ceea ce se c1eam% elite. "reme de la creme. Cer feluri de m&ncare s$eciale ca s% $oat% $retinde c% sunt* 5ustnicul cu un $umn de 'oa'e )i st%$&nete ascu-iurile c%rnii* Ne cunoatem doar, #ino s% m%n&nci la mine* Nisetru re"al* C%tre decanul ma"istra-ilor munici$ali, Coffey, m%celarul, are de la e9celen-a sa dre$tul s% #&nd% #&nat de $%dure* =i/i trimite )na$oi c&te o ,um%tate de #ac%* anc1etul $e care i/am #%(ut cum )l $re"%teau c&nd am8fost acolo la 'uc%t%riile $reedintelui Cur-ii* uc%tarul ef cu coiful al' ca un ra'in* Ra-% com'usti'il%* Var(% c&rlionat% d la duchesse de 2arme. Mai 'ine s% scrie direct $e meniu s% tii i tu ce m%n&nci $rea multe condimente stric% fiertura* M% $rice$ i eu ni-el* 0 mai dre" cu nite cu'uri de su$% suntetic% EdDards* <&te )ndo$ate $&n% nu se mai mic%* +omarii fier-i de #ii* Mai

lua-i de aici din $ot&rnic1e* Nu mi/ar dis$l%cea s% fiu c1elner )ntr/un 1otel de lu9* aciuri, 1aine de sear%, doamnele $e ,um%tate "oale* 4mi da-i #oie s% #% mai )ndemn la $u-in file de somon cu l%m&ie, domnioar% 6u'edat: 6a, #% ro", $e dat%* =i s/a i ser#it, da, $e dat%* Cred c%/i un nume 1u"1enot* Bin minte c% era o domnioar% 6u'edat la 2illiney* Du, de la, fran-u(ete* =i totui, e/ aceeai m&ncare de $ete, $oate '%tr&nul Mic!y +anlon din strada Moore $oate tot din acelai $ete i/a scos 'anii, s$intec&ndu/l, '%"&ndu/i de"etele $&n% la )nc1eieturi $rin urec1i i $rin m%runtaie, i el nici nu tie s% scrie, i se str&m'% de (ici c%/i dracu8 curat* Muis!i A +aa +a* I"norant ca o ci(m%, dar e/un om de cinci(eci de mii de lire sterline* Ei$ite de "eam dou% mute '&(&iau, li$ite una de alta* Vinul lic%ritor )i mai )nt&r(ie o cli$% $e cerul "urii, se l%s% )n"1i-it* Stri#esc )n $rese stru"urii de ur"undia, C%ldura soarelui este* 5arc% ar fi o m&n"&iere tainic% s%/mi s$un% ce#a o amintire* M&n"&iate astfel, sim-urile $%trunse de licoare, )i amintir%* Ascuni su' feri"ile s%l'atice $e +oDt1* Su' noi "olful adormit cerul* Nici un sunet* Cerul* <olful $ur$uriu )n $rea,ma ca$ului Eeului* Verde la 6rumlec!* Verde"al'en s$re Sutton* C&m$uri su' mare, linii terse cafenii )n iar'%, orae )n"ro$ate* =i/l re#%rsase $este 1aina mea $%rul, urec1elni-e $rintre $aiele $e land% m&na mea strecur&ndu/i/se ei su' ceaf%, ai s% m% ifone(i toat%* 0, minunat a fost3 5roas$%t%/moale cu un"uente mirositoare m&na ei atin"&ndu/m%. oc1ii ei asu$ra/mi nu s/au )ntors )ntr/o $arte* 5ierdut $este ea m/am a$lecat, 'u(ele $line $e de/a/ntre"ul desc1ise, i/am s%rutat "ura* Ium* 4ncet mi/a alunecat )n "ur% fursecul cu susan cald i mestecat* 4ntr/o $ul$% siro$oas% o m%cinase "ura ei dulce i acrioar% cu sali#%* Ce 'ucurieK am m&ncat/oK 'ucurie* Via-% t&n%r%, )mi d%deau 'u(ele ei )ntin(&ndu/se* u(e moi, calde, li$icioase, dens atr%"&ndu/m%* ;lori erau oc1ii ei, ia/m%, oc1ii consim-ind* 5ietricele rosto"olindu/se* 4ntins% i nemicat%* 0 ca$r%* Nimeni* Sus $e en +oDt1 rododendroni, o ca$r% $%ind si"ur%, coac%(ele le"%n&ndu/i 'oa'ele $lecate* Ascuns% su' feri"i ea r&dea cald )nc1is% )n sine* Ame-it m/am a$lecat asu$r%/i, am s%rutat/oK oc1ii, 'u(ele ei, "&tul ei )ntins, $uls&nd, s&nii ei de femeie $lini )n 'lu(a de #oal de c%lu"%ri-%, cu sf&rcurile "rase seme)n%l-ate* Cald o c%utam cu lim'a* Ea m/a s%rutat* Am fost s%rutat* Consim-ind toat% mi/a ('urlit moale $%rul* S%rutat%, m/a s%rutat* Eu* =i eu acum* Ei$ite, mutele '&(&iau* 0c1ii lui $leca-i urm%reau #enele t%cute ale t%'liei de ste,ar* ;rumuse-e. se )nco#oie, cur'ele acestea sunt frumuse-ea* Cei-e cu forme frumoase, Venus, IunonaK cur'ele formelor $e care le admir% o lume, le #%d la mu(eul 'i'liotecii )nalte )n 1olul rotund, (ei-e "oale* A,ut% di"estiei* Eor nu le $as% cum arat% oamenii* Toate desc1ise #ederii* Niciodat% #or'ind, #reau s% s$un nu unor oameni ca ;lynn* S% (icem c/ar #or'i 5y"malion t <alateea ce/ar s$une ea $rin cu#&nt: Muritorule3 Te/ar $une la locul t%u* Sor' nectarul la mas% cu (eii, $latouri de aur, numai am'ro(ie* Nu ca mesele noastre $r%$%dite, 'er'ec rasol, morco#i i $%st&rnac, o sticl% de Allso$* NectarulK )nc1i$uie/-i, s% 'ei electricitateK 1rana (eilor* ;ormele de frumuse-e ale femeii scul$tate iunonian* ;rumosul nemuritor* =i noi )ndes&ndu/ne m&ncarea $rintr/o "aur% i sco&nd/o $rin s$ate. 1ran%, c1in, s&n"e, fecale, $%m&nt, 1ran%. tre'uie s%/l 1r%nim aa cum '%"%m c%r'uni )ntr/o locomoti#%* Ele n/au* Nu m/am uitat niciodat%* Am s% m% uit ast%(i* Nare s% m% #ad% $a(nicul* S% m% a$lec s% las s%/mi cad% ce#a s% #%d dac% ea* 5icur&nd un mesa, t%cut dins$re #e(ic% )ndemn&ndu/l s% mear"% s% fac% s% nu fac% aici s% fac%* %r'at i termin&ndu/i trea'a )i "oli $a1arul $&n% la fund i $orni, i ele 4i se d%ruiesc '%r'a-ilor, celor contien-i de '%r'%-ia lor, se culc% cu iu'i-ii, '%r'a-ii, un t&n%r s/a 'ucurat de ea, )n curte* C&nd sunetul "1etelor lui nu se mai au(i 6a#y yrne s$use din re"istrul lui. / Ce e de fa$t: Nu lucrea(% la asi"ur%ri: 8 A $lecat de/acolo de mult, s$use ;lynn N%sosul* Contractea(% reclamele $entru #reeman. / 4l cunosc 'ine din #edere, s$use 6a#y yrne* Are #reun neca(: / Neca(: s$use ;lynn N%sosul* N/am au(it* 6e ce: / Am '%"at de seam% c% era )n doliu* / Era: s$use ;lynn N%sosul* 6a, c1iar, era* E/am )ntre'at cum mer" lucrurile $e/acas%* Ai dre$tate, (%u* Era )n doliu* / Eu nu atin" niciodat% su'iectul %sta, s$use cu umanitate 6a#y yrne, dac% #%d c% un domn are

neca(uri de felul acesta* Nu faci dec&t s% le aduci aminte* / Nu e ne#asta, oricum, s$use ;lynn N%sosul* E/am )nt&lnit alalt%ieri c&nd ieea tocmai de la l%$t%ria irlande(% $e care o -ine ne#asta lui Jo1n Gyse Noian $e strada +enry i/a#ea o oal% cu sm&nt&n% )n m&na s/o duc% acas% la ,um%tatea lui* Ea e 'ine 1r%nit%, )-i s$un eu* Ce/i mai 'un* / =i (ici c% lucrea(% $entru #reeman9 s$use 6a#y yrne* ;lynn N%sosul str&nse din 'u(e* / Nu/i cum$%r% el sm&nt&n% din reclamele $e care le contractea(%* 6e asta $o-i s% fii si"ur* / =i atunci cum: )ntre'% 6a#y yrne sco&ndu/i nasul din re"istru* ;lynn N%sosul e9ecut% nite $ase ra$ide $rin aer cu de"ete de scamator* ;%cu cu oc1iul* / E mason, s$use* / Ce #or'eti: s$use 6a#y yrne* / =i/nc% cum, s$use ;lynn N%sosul* 0rdine str%#ec1e li'er% i consim-it%* Eumin%, #ia-% i iu'ire, $e 6umne(eul meu* 4l a,ut% ei* Asta mi/a s$us/o un, de, nu s$un cine* / Ade#%rat: / A, e o confrerie "ro(a#%, s$use ;lynn N%sosul* Nu te uit% c&nd te #%d la $%m&nt* Cunosc $e unul care a tot #rut s% intre i el, dar ei se -in )nc1ii ca o stridie* C%u, i 'ine/au f%cut c% nu le $rimesc $e femei* 6a#y yrne sur&se c%sc% )ncu#iin-% toate )n acelai "est. / liiic1aaaaaaaac13 / A fost odat% o femeie, s$use ;lynn N%sosul, care s/a ascuns )ntr/o $endul% s% #ad% ce dracu8 fac ei acolo* 6ar dracul s% m% ia dac% n/au mirosit/o i/au scos/o afar% i/au ,uruit/o $e loc ca mare maestru* Era una din alea Saint Ee"er din 6oneraile* 6a#y yrne, mul-umit du$% c%scat, s$use cu oc1ii )nc% )neca-i )n lacrimi. / Ade#%rat: E/un om cumsecade, linitit* 4l #%d deseori aici i nici o sin"ur% dat% nu l/am #%(ut, )n-ele"i, s% )ntreac% m%sura* / Nici 6umne(eu din cer n/ar $utea s%/l fac% s% se )m'ete, s$use cu )ncredere ;lynn N%sosul* C&nd se )nc%l(esc lucrurile, odat%/l #e(i cum se strecoar% afar%* Nu l/ai #%(ut cum se uita la ceas: A, nu erai aici* 6ac%/l in#i-i s% 'ea ce#a cu tine $rimul lucru $e care/l face e s%/i scoat% ceasul s% #ad% c&t $oate s% 'ea* I-i s$un, $e 6umne(eul meu, c/aa face* / Sunt unii aa, s$use 6a#y yrne* Eu (ic c%/i un om )n care $o-i s% ai )ncredere* / Nu/i '%iat r%u, s$use ;lynn N%sosul tr%"&nd $e nas* Se tie c1iar c%, uneori nu s/a dat )n l%turi s%/i a,ute un $rieten la ne#oie* Ce/i al lui e/al lui* loom are i el* da, $%r-ile lui 'une* 6ar e un lucru $e care el n/are s%/l fac% niciodat%* Cu m&na m&("%li o semn%tur% in#i(i'il% al%turi de "ro"ul s%u* / =tiu, s$use 6a#y yrne* / Nimic ne"ru $e al', s$use ;lynn N%sosul* 5addy Eeonard i Eyons Cocoul intrar%* Tom Roc1ford )i urma, nete(indu/i cu m&na #esta de culoarea 'ordo* / Ciua, domnule yrne* / Ciua, domnilor* Se o$rir% )n fa-a 'arului* / Cine st% s% sus-in%: )ntre'% 5addy Eeonard* / Eu oricum ed, r%s$unse ;lynn N%sosul* / Ei, ce lu%m: )ntre'% 5addy Eeonard* / Eu iau o limonada, s$use Eyons Cocoul* / Ce face: stri"% 5addy Eeonard* 6e c&nd, $entru 6umne(eu: Tu ce iei, Tom: / Cum stai cu canali(area: )ntre'% ;lynn N%sosul sor'ind din $a1arul lui* 6re$t r%s$uns Tom Ric1ford )i a$%s% m&na $e stern i su"1i-%* / Te/ar deran,a dac% te/a ru"a s%/mi dai un $a1ar cu a$% rece, domnule yrne: s$use* / Si"ur, domnule* 5addy Eeonard $ri#i c1ior& s$re to#ar%ii s%i de '%utur%* / 6oamne a,ut%/m% i m% miruiete, s$use, uite la cine #reau eu s% dau de '%ut3 A$% rece i limonada3 6oi '%ie-i care/ar fi )n stare s% su"% D1is!y dintr/un $icior umflat* Asta are/n m&nec% un

nume de cal dracului $entru cu$a de aur* Cic%/i si"ur, mortal* / 5in,andel, nu: )ntre'% ;lynn N%sosul* Tom Ric1ford #%rs% $raful dintr/o 1&rtiu% r%sucit% )n $a1arul cu a$% ae(at )n fa-a lui* / <astrita asta 'lestemat%, s$use )nainte de a 'ea* / icar'onatul face foarte 'ine, s$use 6a#y yrne* Tom Roc1ford )ncu#iin-% din ca$ i '%u* / 5in,andel este: / S% nu s$ui, f%cu cu oc1iul Eyons Cocoul* Eu arunc cinci ilin"i $e contul meu* / S$une/ne dac% eti om i du/te i la dracu8, s$use 5addy Eeonard* Cine -i/a #&ndut $ontul: 6omnul loom )n drum s$re afar% ridic% trei de"ete )n semn de salut* / Ea re#edere, s$use ;lynn N%sosul* Ceilal-i se )ntoarser% s% se uite* / sta/i ti$ul care mi l/a #&ndut, o$ti Eyons Cocoul* / 5frut3 s$use 5addy Eeonard cu dis$re-* 6omnule yrne, domnul meu, o s% lu%m dou% ,ameson/ uri mici de/ale dumitale du$% asta i o*** / Eimonada, ad%u"% $oliticos 6a#y yrne* / Mda, s$use 5addy Eeonard* Un 'i'eron $entru 'e'eluul* 6omnul loom mer"ea acum s$re strada 6aDson, nete(indu/i din-ii cu lim'a* Ar tre'ui ce#a #erde. s$anac s% s$unem* 5e urm%, cu a$aratul %sta cu ra(e Roent"en s/ar $utea* 5e aleea 6ucelui un terrier famelic #%rs% o (eam% ur&t% de oase $e $ietrele caldar&mului i o li$%i a$oi cu (el rc&nnoit* Necum$%tare* Restituire cu mul-umiri du$% ce s/a di"erat $e de$lin con-inutul* Ea )nce$ut dulce a$oi sa#uros* 6omnul loom ocoli $rudent* Rume"%tori* ;elul al doilea* 4i mic% falca de sus, #e(i* M% )ntre' dac% Tom Roc1ford are s% fac% ce#a cu in#en-ia aia a lui* 4i $ierde #remea s/o e9$lice )n fa-a lui "ur%/casc% %la de ;lynn* Ti$ii sla'i cu "ura mare* Ar tre'ui s% fie o sal% sau un loc )n care in#entatorii s% se duc% i s%/i #ad% de in#en-iile lor* inc&n-eles, atunci ar/da 'u(na i to-i arlatanii* ;redona, $relun"ind )n ecou solemn, sf&riturile fiec%reia dintre m%suri. Don 6io&anni, a cenar teco 37in&itasti. M% simt mai 'ine* ur"undul* =/un 'un tonic* Cine l/o fi distilat $rimul: Vreun ti$ $rofund nefericit* Cura,ul 'e-i#ului* Acuma tre'uie la Cil/enn0 2eople $entru reclama ceea* Scaune de toalet% "oale, curate, ate$t&nd )n #itrina lui Gilliam Miller, instala-ii sanitare, )l )ndemnar% )nd%r%t la "&ndurile sale* Ar $uteaK i s% #ad% totul $&n% ,osK )n"1i-i o dat% un ac i/-i iese din coaste du$% ani de (ile, )-i trece $rin tot cor$ul, )-i sc1im'% duetele 'iliare, s$lina )m$rocat% $este ficat, sucul "astric $rin meandrele intestinelor ca $rin -e#i* 6ar ti$ul, s%racul, tre'uie s% stea dre$t toat% #remea cu )nl%untrul i afara la #edere* Asta/i tiin-a* / A cenar teco. Ce )nseamn% teco: Ea noa$te $oate* Don 6io&anni, m-ai in&itat % &in la tine la noapte, :um :um rumdum. Nu $rea se $otri#ete* 2eyes. dou% luni dac% l/a con#in"e $e Nannetti* Asta ar face dou% lire i (ece ilin"i, cam dou% lire i o$t ilin"i* Trei )mi datorea(% +ynes* 6ou% lire i uns$re(ece. Reclama de la 5resscott* 6ou% i cincis$re(ece* Cam cinci "uinee* 6ac% am noroc* A $utea s% cum$%r un ,u$on din acelea de m%tase $entru Molly, la culoare cu ,artierele noi* Ast%(i* Ast%(i* S% nu m% "&ndesc* Un turneu )n sud, deci* 6e $ild%, sta-iunile 'alneare en"le(eti: ri"1ton, Mar"ate* 6i"ul $e clar de lun%* Vocea ei $lutind $este a$e* ;etele acelea frumoase $e $la,%* 4n fa-% la 'arul lui Jo1n cel Eun" un #a"a'ond somnoros sta s$ri,init )ntr/o rin%, $ierdut )n "&nduri i ron-%indu/i $umnul murdar* 0m de n%de,de caut% de lucru* 5lat% mic%* M%n&nc% orice* 6omnul loom coti de la #itrina cu tarte ne#&ndute de la <ray i trecu $rin fa-a li'r%riei re#erendului T1o/mas Connellan* De ce am prsit biserica roman9 "uibul psrilor. ;emeile cic% l/ar )m$in"e $e %sta $e la s$ate* Se (ice c% $e #remea foametei cartofilor le d%deau su$% la co$iii s%racilor ca s% treac% la $rotestan-i* 6incolo e asocia-ia unde se ducea tata c&nd cu con#ertirea e#reilor s%raci* Aceeai momeal% ieftin%* 6e ce am $%r%sit noi 'iserica roman%: Un tinerel or' se o$rise '%t&nd cu 'astonul s%u su'-ire )n 'ordura trotuarului* Nu se #ede nici un tram#ai* Vrea s% tra#erse(e*, / 6ori-i s% tra#ersa-i: )ntre'% domnul loom* Adolescentul or' nu r%s$unse* ;a-a lui )m$ietrit%,

se )ncrunt% #a"* 4i mica nesi"ur ca$ul* / Suntei $e strada 6aDson, s$use domnul loomK Strada MolesDort1 este $este drum* 6ori-i s% trece-i: Nu e nimic $e strad% acum* astonul se mic% tremur%tor s$re st&n"a* 0c1ii domnului loom )i urm%rir% micarea i )nt&lnir% din nou fur"onul de la cur%-%toria c1imic% o$rit )n fa-% la 6ra"o* Unde i/am mai #%(ut $%rul uns cu 'riantin% c1iar c&nd eram* ale"% de cal* Vi(itiul a intrat la Jo1n cel Eun"* 4i mai $otolete setea i el* / E un camion acolo, s$use domnul loom, dar acum st% $e loc* V% trec eu $este drum* 6ori-i s% mer"e-i s$re strada MolesDort1: / 6a, r%s$unse t&n%rul* S$re strada Sout1 ;rederic!* / +aide-i, s$use domnul loom* )i atinse uor cotul sla'K a$oi a$uc% m&na moale, #%(%toare, s/o conduc% mai )nainte* S$une/i ce#a* Mai 'ine s% nu/mi dau aere de su$erioritate* Ei nu $rea au )ncredere )n ce te aud s$un&nd* 0 remarc% o'inuit%. / N/a a$ucat s% $lou%* Nici un r%s$uns* Are $ete $e 1ain%* 4i sca$% m&ncarea, $resu$un* 5entru el tre'uie c% are un cu totul alt fel de "ust* Ea )nce$ut tre'uie 1r%ni-i cu lin"uri-a* Ca m&na de co$il e m&na lui* Cum era a lui Milly* Sensi'il%* M% $re-uiete, )mi )nc1i$ui, du$% m&na mea* M% )ntre' dac% are nume* C%ru-%* S%/i feresc 'astonul de $icioarele ca$ului e o'osit i el )i t&r&ie $icioarele mo-%ie* Aa* Ei'er acum* 5e la coada taurului, $rin fa-a calului* / Mul-umesc, domnule* =tie c% sunt '%r'at )n toat% firea* Vocea* / E 'ine acuma: 5rima la st&n"a* 0r'ul lo#i cu 'astonul 'ordura trotuarului i )i #%(u8 de drum, tr%"&ndu/i 'astonul du$% sine, $i$%ind iar%i* 6omnul loom mer"ea )n urma $icioarelor f%r% #edere, a costumului ieftin de e#iot* S%racul de el, e i t&n%r3 Cum 6umne(eu tia c% e camionul acolo: Tre'uie c% l/a sim-it* V%d $oate cu fruntea* Un fel de sim- al #olumelor* <reutatea* Ar sim-i dac% se ia ce#a de l&n"% el: Simte un "ol* Ce stranie im$resie tre'uie s% ai'% el des$re 6u'lin, c&nd )i $i$%ie aa drumul $e trotuar* Ar $utea s% um'le dre$t dac% n/ar a#ea 'astonul %sta: 0 fa-% $ioas%, f%r% s&n"e, ca a unuia care se "&ndete s% se fac% $reot* 5enrose3 Aa/l c1ema $e indi#idul acela* =i #e(i, toate lucrurile $e care $ot s% le )n#e-e* Citesc cu de"etele* Acordea(% $iane* =i noi ne mir%m c&nd #edem: c% de fa$t sunt oameni dete$-i* 6e ce credem c% un om diform sau un cocoat e dete$t c&nd )l au(im s$un&nd un lucru $e care l/am s$une i noi* Si"ur, sim-urile celelalte sunt mai* rodea(%* 4m$letesc couri* Ar tre'ui a,uta-i* A $utea s% cum$%r un coule- din %sta )m$letit $entru (iua lui Molly* Ei nu/i $lace s% lucre(e de m&n%* S/ar $utea s% se su$ere* 0amenii ne"ri 4i se s$une,,8 =i sim-ul mirosului tre'uie s% fie mai fin* Mirosurile din toate $%r-ile, str&nse laolalt%, )n 'uc1et* =i fiecare $ersoan% )n $arte* 5e urm% $rim%#ara, #araK miresme* <ustul, Se (ice c% nu sim-i "ustul #inului dac% -ii oc1ii )nc1ii sau dac% ai "uturai* =i nici dac% fume(i $e )ntuneric, cic% n/ai mai a#ea nici o $l%cere* =i cu o femeie, de e9em$lu* Mai li$sit de ruine dac% nu #e(i* ;ata aceea care trecea $rin fa-% la SteDart, cu nasul $e sus* Uita-i/#% la mine* Am tot ce/mi tre'uie* Ciudat tre'uie s% fie s% nu $o-i s/o #e(i* Un fel de form% )n oc1ii min-ii sale* Tem$eratura "lasului c&nd o atin"e cu de"etele tre'uie a$roa$e c%/i #ede liniile, cur'ele* M&inile lui )n $%rul ei, de $ild%* S% (icem c%/i ne"ru, de e9em$lu* ine, S% (icem ne"ru* 5e urm% alunec&nd $este $ielea ei al'%* Se simte altfel $oate* Sim-i al'ul* 0ficiul $otal* Tre'uie s% r%s$und* Ce $lictiseal% ast%(i* S%/i trimit un mandat de doi ilin"i ,um%tate de coroan%* 5rimete micul meu dar* 5a$et%ria/i c1iar aici* Stai* M% mai "&ndesc* Cu un de"et "in"a )i m&n"&ie uor de tot $%rul $ie$t%nat )ns$re s$ate $este urec1i* Iar%i* ;ire de $ai su'iratice, su'iratice* 5e urm%, uor, de"etul )i m&n"&ie $ielea $e o'ra(ul dre$t* =i aici e $%r ca un $uf* Nu de a,uns de moale* 5e $&ntece e cel mai moale* Nu/i nimeni )n ,ur* Uite/l c% intr% $e strada ;rederic!* 5oate se duce la coala de dans a lui Ee#enston* S/ar (ice c%/mi $otri#esc

'retelele* Trec&nd $rin fa-a 'arului lui 6oran )i strecur% m&na )ntre #est% i $antaloni i, d&nd )n l%turi c%maa, uor, )i $i$%i o cut% molatec% a $&ntecului* Numai c% tiu c% e al'% "%l'uie* Ar tre'ui s% )ncerc $e )ntuneric s% #%d* )i retrase m&na i/i aran,a 1aina la loc* S%racul de el3 / Un '%ie-andru de/a'ia* Teri'il* Cu ade#%rat teri'il* Ce #isuri o fi a#&nd, dac% nu #ede: Via-a un #is $entru el* Unde/i dre$tatea, c&nd te "&ndeti c% s/a n%scut aa: ;emeile i co$iii aceia la e9cursia cu $icnic care au ars de #ii si s/au )necat la NeD Ror!* +olocaust* 2arma )i s$une, transmi"ra-ia $entru $%catele $e care le/ai s%#&rit )ntr/o #ia-% trecut% rc&ncarnarea m%tii )n $iso(%* 6oamne, doamne, doamne* 5%cat, si"urK dar, oricum ar fi, $arc% nu $rea $o-i le dai cu totul dre$tate* Uite/l $e sir ;rederic! ;al!iner care intr% la lo,a francmasonilor* Solemn ca un e$isco$* 6u$% un de,un co$ios la terasa Earlsfort* Nite ,uriti '%tr&ni care dau "ata o 'utelie* Anecdote de la tri'unal i la ,ura-i i #or'e memora'ile de la colile snoa'e* E/am condamnat la (ece ani* %nuiesc c% ar str&m'a din nas la #inul %sta din care am '%ut eu* 5entru ei numai #inuri de soi, cu anul )nsemnat $e o sticl% $lin% de $raf* Are conce$-iile lui 'ine fi9ate des$re ,usti-ie de c&te ori e )n #reun $roces la corec-ional%* 6ealtfel un '%tr&nel 'ine inten-ionat* Actele $oli-iei sunt $line cu delicte i ei au interes la sut% s% fa'rice crimele* =i el )i trimite la $lim'are* E $ornit $e c%m%tari* 5e Reu'en J* l/a frecat 'ine de tot** Ea dre$t #or'ind %sta c1iar e ceea ce (ic ei c%/i ti$ul de o#rei murdar* Au ce#a $utere ,udec%torii %tia* Nite '%tr&ni scor-oi cu $eruc%* Uri cu o la'% r%nit%* S% ai'% 6omnul mil% de sufletul t%u* Ia te uit%, un afi* a(ar la Mirus* E9celen-a sa lordul locotenent* 4n ais$re(ece, ast%(i e* 5entru a contri'ui la fondurile s$italului Mercer* 3essiah )nt&i $entru aa ce#a s/a c&ntat* 6e +andel* Ce/ar fi s% m/a'at i $e acolo* iills'rid"e* S% intru i la 2eyes* Nu n/are rost s% m% -in de el ca o li$itoare* 5&n% la urm% )l $lictisesc* Si"ur c/ara s% dau $este cine#a cunoscut de la u%* 6omnul loom intr% $e strada 2ildare* 4nt&i tre'uie* i'lioteca* 5%l%rie de $aie )n soare* 5antofi "al'eni* 5antaloni cu maneta )ntoars%* Este* Este 7HM* Inima )i '%tea )n%'uit* Ea drea$ta* Mu(eul* Cei-ele* C#&cni s$re drea$ta* / Este: A$roa$e si"ur* Nu m% uit* Sunt cu #inul )n nas* 6e ce am: 5rea mi s/a suit la ca$* 6a, este* Mersul* Nu #%d* Nu #%d* Mer"i )nainte* )ndre$t&ndu/se s$re $oarta mu(eului cu $ai lun"i s$eria-i )i ridic% oc1ii* ;rumoas% cl%dire* Sir T1omas 6eane a $roiectat/o* Nu #ine du$% mine: 5oate nu m/a #%(ut* Era cu lumina )n oc1i* Inima )i flutura r%'ufnindu/i )n sus$ine )ntret%iate* Re$ede* Statui reci. ce linite/i aici* Intr/o cli$% sunt )n si"uran-%* Nu, nu m/a #%(ut* 6ou% trecute* C1iar la $oart%* 0, inima3 Cu oc1ii (#&cnindu/i $ri#ea fi9 la cur'ele al'icioase de $iatr%* Sir T1omas 6eane era cu stilul "rec* S% caut ce#a eu* <r%'it%, m&na )i intr% $reci$itat )n 'u(unar, scoase, citi desf%cut% A"endat1 Netaim* Unde am: 0cu$at s% caut* V&r& re$ede la loc A"endat1* 6u$%/mas% a s$us ea* Asta caut* 6a, asta* 4ncearc% )n toate 'u(unarele* a-i s* #reeman. Unde l/am: A, da* 5antalonii* 5ortmoneul* Cartoful* Unde l/am: Re$ede* Mer"i linitit* 4nc% o cli$%* Inima*8 M&na lui c%ut&nd acel unde l/am "%sit )n 'u(unarul de la old s%$unul lo-iunea tre'uie s% trec s/o iau o 1&rtie )nc%l(it% li$indu/se* A, s%$unu/i acolo3 6a* 5oarta* Am sc%$at J Cu ur'anitate, s%/i fac% s% se simt% )n lar"ul lor, 'i'liotecarul, Nua!er notoriu, torcea ca o $isic% 7HO * / =i a#em, nu/i aa, $a"inile acelea ne$re-uite din Iilhelm 3eister - un mare $oet des$re un mare confrate $oet* Un suflet e(itant ridic&nd armele )m$otri#a unei m%ri de c1inuri7HF, sf&iat de

)ndoieli contradictorii, aa cum #edem i )n #ia-a ade#%rat%* ;%cea un $as )nainte l%s&ndu/se $e #&rfuri i sc&r&indu/i $ielea )nc%l-%mintei, i un $as )nd%r%t, l%s&ndu/se $e c%lc&ie, $e $odeaua solemn%* Un func-ionar t%cut, desc1i(&nd numai $u-in ua, )i f%cu semn t%cut* / 4ndat%, s$use, sc&r&ind a $lecare, mai ad%st&nd cu toate acestea* Vis%torul frumos, ne$utincios, care e )nfr&nt de fa$tele ne$riincioase* Sim-i )ntotdeauna c% ,udec%-ile lui <oet1e sunt at&t de ade#%rate* Ade#%rate, )n ultim% anali(%* Cu aceast% anali(% 'i/sc&r-&indu/i )nc%l-%rile, se )nde$%rt% )n $as de dans #ec1i $arc%* C1el, cu tot s&r"ul, la u% )i a$lec% urec1ea mare cu totul #or'elor func-ionaruluiK le d%du ascultareK $ieri* 6oi r%mai* / Monsieur de la 5alisse, r&n,i Ste$1en, mai era #iu cu un sfert de or% )nainte de a muri* / Bi i/ai "%sit $e/acei ase studen-i la medicin%, aa "ro(a#i, )ntre'% Jo1n E"linton7HP, cu $i(ma unui mai #&rstnic, care s% scrie 2aradisul 2ierdut du$% dictarea dumitale: S%/i (ic% acuma %u,erin'ele lui %atan lHH* Sur&s* Sur&de sur&sul lui Cranly* $nti a gdilat-o =i pe urm a mngiat-o i i-a-mpins i cateterul ,emeiesc " era doar studintele medicinesc -trnu7 studinte medi... / Am im$resia c% are s%/-i mai tre'uiasc% unul $entru <amlet. =a$te e num%r scum$ min-ii mistice* Cele a$te i str%lucitoare, cum le s$une '%tr&nul 6u'lu Ve e* 7HI Cu oc1i/lucitori, cu craniul stufos $lecat tot mai a$roa$e de lam$a de $u$itru cu a'a,urul #erde cercet&ndu/i fa-a, '%r'oas% )n um'ra mai #erde/)ntunecat%, un olla#, cu oc1i sfin-i-i7HJ* R&se sc%(ut )ns$re el, r&s de 'ursier, slu"arnic 7ILK f%r% r%s$uns* +rchestral %atan, plngnd la mai multe cruci "u lacrimi cum $ngerii plng. Ed egli a&ea del cui ,atto trombetta.i%l )mi -ine foliile ca ostateci* Cei uns$re(ece fii ade#%ra-i ai Gic!loD/ului i ai lui Cranly s%/i eli'ere(e -ara mum%* 2at1leen/ cu/din-ii/tir'i, c&m$iile ei $atru, #er(i i frumoase, str%inul )n casa ei* =i )nc% unul s%/l $rimeasc%. a&e, rabbi. Cei dois$re(ece din Tina1aly* 4n um'ra "olfului de st&nc% "un"uri $entru ei* Tinere-ea sufletului meu i/a d%rui/o, noa$te de noa$te* 6u/te cu 6umne(eu* Noroc la #&nat* lI> Mulli"an a $rimit tele"rama mea* Ne'unie* Insist%* / Tinerii notri 'ar(i irlande(i, cen(ur% Jo1n E"linton, mai au )nc% $&n% s% cree(e o fi"ur% $e care lumea s/o ae(e al%turi de +amletul sa9onului S1a!es$eareK dei, ca i '%tr&nul en, a$roa$e c% i eu )l admir / firete, f%r% s% mi/l fac idol* 7IM / Toate )ntre'%rile astea/s $ur academice, s$use ca un oracol Russell, din um'rele lui* Vreau s% s$un, dac% +amlet e )n realitate S1a!es$eare, sau Iaco' )nt&iul, sau Esse9* Ca i discu-iile clericilor des$re istoricitatea lui Isus* Arta tre'uie s% ne re#ele(e nou% idei, esen-e s$orite de form%* 4ntre'area su$rem% )n ce $ri#ete de art% este din c&t de ad&nc% #ia-% i(#or%te* 5ictura lui <usta#e Moreau este $ictura ideilor* 5oe(ia cea mai $rofund% a lui S1elley, cu#intele lui +amlet, ne aduc mintea )n contact cu )n-ele$ciunea #enic%, lumea ideilor lui 5laton* Tot restul sunt doar s$ecula-iile unor )n#%-%cei, 'une $entru )n#%-%cei* A*E* $o#estindu/i unui (iarist yan!eu, #enit s%/i ia inter#iu* 6e1, dr%(netul s% m% lo'easc%3 7IO / 4n#%-a-ii au fost i ei )nt&i )n#%-%cei, s$use Ste$1en mai/mult/dec&t/$oliticos* Aristotel a fost odat%8 )n#%-%celul lui 5laton* / =i a i r%mas asta, ar tre'ui s% tra"em n%de,de, i ae(at Jo1n E"linton* 5arc%/l #e(i, un )n#%-%cel el, cu di$loma la su'suoar%* R&se iar%i, c%tre c1i$ul '%r'os, i el acum sur&(&nd* S$iritual i f%r% de form%* Tat%* Cu#&ntul i Suflul Sf&nt* Atoatetat%l, omul ceresc* +iesos 2ristos, ma"ician al frumosului* Eo"osul care sufer% )n noi )n fiece cli$%* Ade#%r (ic c% asta* Eu sunt focul asu$ra altarului* Eu sunt untul de sacrificiu* 7IF 6unlo$, Judec%torul, romanul cel mai no'il dintre ei to-i* A*E*, Ar#al, Numele Inefa'il, la ceruri

urcat, 2* +*,7 maestrul lor, a c%rui identitate nu le este ascuns% ade$-ilor* ;ra-i ai marii lo,i al'e, mereu la $&nd% s% #ad% dac% $ot s% a,ute cu ce#a* Crist cu sora/mireas%, ume(eal% a luminii, n%scut dintr/o fecioar% d%ruit% cu suflet, So$1ia c%indu/se, re$au(at% )ntru $lanul 'udd1ii* Via-a e(oteric% nu e $entru o $ersoan% de r&nd* 0mul de R&nd tre'uie s% se cure-e )nt&i de !arma cea rea* 6oamna Coo$er 0a!ley a (%rit odat% forma elementar% & foarte ilustrei surori a noastre +*5* * LJN 0, $fui3 Ruine asu$r%/i3 2,uiteu,el! Nu/ntre'uia s% te nui-i, $r%utate, 8moar%, nu/ntre'uie c&nd o doam/n%/i a'rat% elementalele* 6omnul est7IH intr%, )nalt, t&n%r, 'l&nd, luminos* 5urta cu "ra-ie )n m&na un carne-el, nou, mare, curat, lucitor*, / 4n#%-%celul acela model, s$une Ste$1en, ar s$une c%/n"&ndur%rile lui +amlet des$re #ia-a de a$oi a sufletului s%u $rinciar, monolo"ul lui im$ro'a'il, nesemnificati# i nedramatic, sunt la fel de "%unoase ca i ae lui 5laton* Jo1n E"linton, )ncrunt&ndu/se, s$use, dos$indu/i m&nia.* / 5e cu#&ntul meu, mi se urc% s&n"ele la ca$ c&nd )l aud $e cine#a c%/l com$ar% $e Aristot cu 5laton* / Care din ei doi, )ntre'a Ste$1en, m/ar fi e9ilat $e mine din cetatea lui: Scoate/-i din teac% $umnalele defini-iilor* Calicitatea calului este ce/ul atotcalului* Curen-i de tendin-e i eoni idolatri(ea(% ei* 6umne(eu. ("omot $e strad%. foarte $eri$atetic* S$a-iul. ceea ce tre'uie dracului s% #e(i* 5rin s$a-ii mai mici dec&t "lo'ulele roii ale s&n"elui omenesc se t&r&ie furi du$% fesele lui la!e )ntru eternitatea c%reia lumea aceasta #e"etal% )i e doar o um'r% 7II* A-ine/te de cli$a de acum, de locul de aici, $rin care tot ce #a s% #ie se/arunc% )ns$re trecut*7IJ 6omnul est )nainta, ama'il, c%tre cole"ii s%i* / +aines a $lecat, s$use* / 6a: / I/am ar%tat cartea lui Ju'ain#ille* S%/l fi #%(ut, s/a am'alat de tot du$% "ntecele de dragoste din "onnacht a lui +yde* Nici n/am mai $utut s%/l aduc aici s% aud% discu-ia* S/a dus "lon- la <ill s/ o cum$ere* Tu, crticica mea, ia-'i zborul, "a s-'i salu'i nepstorul cetitoriu. Tu, scris - de i eu asta nu am &rut S 1ntr-un grai englezesc srac, urt. / ;umul de tur'% i s/a suit la ca$, )i d%du cu $%rerea Jo1n E"linton* Noi aici )n An"lia sim-im asta* T&l1ar co$leit de $eniten-%* S/a dus* E/am afumat la fund ca $e/ o scrum'ie* 5iatr% #erde lic%ritoare* Smara"d $rins )n inelul m%rii* / Eumea nici nu/i d% seama c&t de $rime,dioase $ot fi c&ntecele de iu'ire, )i a#erti(% ocult oul aurifer al lui Russell* Mic%rile care lucrea(% re#olu-ii )n lumea lar"% se nasc din #isele i #i(iunile unui -%ran de $e coline* 5entru ei $%m&ntul nu e solul $e care s%/l e9$loate(i, ci mama #ie i iu'itoare* Aerul rarefiat al academiei i al arenei $roduce c&te un roman de ase $arale, c&nteceluO de ca'aret, i ;ran-a d% floarea cea mai de $re- a coru$-iei )n Mallarme, )ns% #ia-a ce se cu#ine s/o r&#nim li se re#elea(% doar celor s%raci cu 6u1ul, #ia-a fenicienilor lui +omer* 6e la aceste cu#inte, domnul est )i )ntoarse un c1i$ neamenin-%tor c%tre Ste$1en* / Mallarme, ca s% #e(i, s$use, a scris $oemele acelea minunate )n $ro(% $e care ni le citea Ste$1en Mac2enna la 5aris* Acela des$re <amlet. Cice. Il se promene, lisant au li&re de lui-meme, )n-ele"i, citind cartea despre sine $nsu i. 6escrie cum a fost re$re(entat <amlet )ntr/un ora fran-u(esc, )n-ele"i, un ora de $ro#incie* I/au f%cut i afie* M&na )n care nu -inea carnetul scria cu "ra-ie semne mici $rin aer* <A3!ET ou !E DI%T:AIT 2iece de %ha/espeare Re$et% c%tre )ncruntarea din/nou/)ntunecat% a lui Jo1n E"linton. / 2iece de %ha/espeare, m%/n-ele"i* Ce#a at&t fran-u(esc, $unctul de #edere fran-u(esc* <amlet ou.

/ Un $r%$%dit cu "&ndurile aiurea, termin% Ste$1en* Jo1n E"linton r&se* / 6a, cam aa ar fi, s$use* 0ameni foarte cumsecade, f%r% )ndoial%, dar de$rimant de li$si-i de $%trundere )n unele $ri#in-e* 0 som$tuoas% i static% e9a"erare a unei crime* m / C%l%u al sufletului, l/a numit Ro'ert <reene m, s$use Ste$1en* Nu de"ea'a a fost fecior de m%celar, rotindu/i to$orica )n(%$e(it% i scui$&ndu/i )n $alme* Nou% #ie-i s/au luat $entru una, a tat%lui s%u* Tat%l Nostru carele eti )n 5ur"atoriu* +amle-ii )n !a!i nu o#%ie s% tra"%* 7JM =i a'atorul n%cl%it de s&n"e din actul cinci este o $re#estire a la"%relor de concentrare c&ntate de domnul SDin'urne m. Cranly, cu ordonan-a lui f%r% "rai, urm%rind mersul '%t%liilor, de de$arte* 2uii i soa'ele du manilor uciga i pe care nimeni Alt dect noi cru'atu-i-am... 4ntre sur&sul sa9on i -i$%tul yan!eu* 6ia#olul i marea cea ad&nc%* / 4i $lace lui s% cread% c% <amlet e doar o $o#este cu stafii, s$use Jo1n E"linton )ntru l%murirea domnului est* 5recum '%iatul "r%san din 5ic!Dic!, #rea s% ne fac% s% sim-im carnea cum ni se )ncr&ncenea(%* Ascult! Ascult! + ascult!7JF =i carnea tru$ului meu )l audeK )ncr&ncen&ndu/se, aude* Dac &reodat tu ai... / Ce este o stafie: s$use Ste$1en #i'r&nd de ener"ie re-inut%* E unul care s/a to$it )ntru im$al$a'ilitate $rin moarte, $rin a'sen-%, $rin sc1im'area felului de a fi* Eondra elisa'etan% era la fel de de$arte de Stratford cum este 5arisul coru$t de feciorelnicul 6u'lin* =i cine/i stafia din limbo patrum, rc&ntorc&ndu/se )n lumea care l/a dat uit%rii: Cine e re"ele +amlet: Jo1n E"linton )i foi tru$ul sla', l%s&ndu/se $e s$ate, s% cum$%neasc%* 5relu&nd* / E ceasul acesta al unei (ile )n mie(ul lui iunie, s$use Ste$1en, cer&ndu/le aten-ia cu o $ri#ire "r%'it%* S/a8 )n%l-at dra$elul $e teatrul de l&n"% c1ei* Ursul Sac!ei/son morm%ie )n #i(uina de al%turea, "r%dina 5aradisului* Matelo-ii care au na#i"at $e #remuri cu 6ra!e )i mestec% acum rima-ii $rintre $le'eii care se/n"1esuie la $arter* Culoare local%* a"% aici tot ce tii* ;%/-i/i com$lici* / S1a!es$eare a ieit din casa 1u"1enotului din Sil#ei Street i )naintea(% acum $e l&n"% cutile cu le'ede, de/a lun"ul c1eiului* 4ns% nu mai adast% s% arunce $i mituri le'edei mam%, care/i conduce tru$a de $ui c%tre tii* Ee'%da A#onului are alte "&nduri* 7JP Alc%tuirea locului ac-iunii* I"natius Eoyola, d% (or, a,ut%/m%37JH / 4nce$e $iesa* Se arat% un actor de su' streain% de um'r%, )n#estm&ntat )n armura )n#ec1it% a unui -a$ de la curte, un '%r'at )ndesat cu "las ad&nc* Este stafia, re"ele, un re"e care nu e re"e, iar actorul este S1a!es$eare care a studiat <amlet to-i anii din #ia-a lui ce nu i/au fost deert%ciune, s$re a a,un"e s% ,oace rolul s$ectrului, )i rostete, cu#intele c%tre ur'a"e, actorul t&n%r, o$rit acum )n fa-a lui, nemicat, de ceast%lalt% $arte a norilor de $&n(% cerat%, c1em&ndu/l $e nume. <amlet, sunt duhul tatlui tu i )ndemn&ndu/l s%/l asculte* Unui fiu )i "r%iete, feciorul sufletului s%u, $rin-ul, +amlet cel t&n%r i astfel fiul tru$ului s%u, +amlet S1a!es$eare, care a murit la Stratford $entru ca cel ce/i $oart% numele s% $oat% tr%i )ntru #ecie* / Este oare cu $utin-% ca actorul acela S1a!es$eare, , stafie )ntru a'sen-%, i )n#estm&ntat )n straiele )n"ro$atului ri"% al 6anemarcei, stafie )ntru moarte, rostind $ro$riile/i cu#inte c%tre un nume, numelui )nsui fiului s%u ?de/ar fi tr%it +amlet S1a!es$eare ar fi fost frate "eam%n al $rin-ului +amlet@, este oare cu $utin-%, #reau s% tiu, sau $oate c1iar $ro'a'il, c% nu a tras, sau $resim-it, )nc1eierea lo"ic% a acestor $remise. tu eti fiul de$osedat de dre$turiK eu sunt $%rintele ucisK mama ta este re"ina #ino#at%* Ann S1a!es$eare, n%scut% +at1aDay: / 6ar iscodeala asta )n #ia-a de familie a unui om mare, )nce$u ner%'d%tor Russell* Aici erai, $reacinstitule: 7JI / Interes&ndu/l doar $e #reun scri' al $aro1iei* Vreau s% s$un, a#em $iesele* Vreau s% s$un, c&nd citim $oe(ia :egelui !ear ce ne mai $ri#ete cum a tr%it $oetul: )n ce $ri#ete tr%irea #ie-ii, ser#itorii notri $ot s/o fac% $entru noi, a s$us ViIliers de l8Isle 7JJ* S% s$ione(i, s% tra"i cu urec1ea la

'&rfele de (i cu (i de $rin culise, 'e-iile $oetului, datoriile $oetului* A#em :egele !ear i el este nemuritor* C1i$ul domnului est, la care se f%cuse a$el, a$ro'%* 2lute te asupr-le cu &alurile i cu puhoaiele tale, 3ananaan, 3ananaan, 3ac!ir... >LL Ia s$une acuma, omule, lira aceea sterlin% $e care -i/a d%dut/o cu )m$rumut c&nd -i/era foame: 5e cinstea mea, a#eam ne#oie* Ia, -ine aici "al'enul acesta* +aide/1aide3 Ai c1eltuit/o mai toat% )n $atul <eor"inei Jo1nson, fata $o$ii* Remuc%tura du1ului l%untric* Ai de "&nd s% $l%teti: 0, da* C&nd: Acuma:* S% #e(i*** nu* Atunci, c&nd: Mi/am $l%tit drumul* Mi/am $l%tit drumul* Eas% asta* El e de dincolo de r&ul oyne* 6in col-ul de nord/est* Ai o datorie* >L7 Atea$t%* Cinci luni* Se $rimenesc toate moleculele* Sunt altul acum* Un alt eu a luat lira a/ceea* &((* &((* 4ns% eu, entelee1ie, form% a formelor, sunt eu $rin memorie $entru c% d%inui su' formele mereu sc1im'%toare* Eu care am $%c%tuit i m/am ru"at i am -inut $ostul* Co$il $e care Conmee l/a sc%$at de '%taia cu #&na de 'ou la $alm%* >L> Eu, eu i eu* Eu* A*E*I*0*U* 0/-i datore(* / Vrei s% s$ui c% nesocoteti adi-ia a trei secole: )ntre'% #ocea c&rcota% a lui Jo1n E"linton* Stafia ei cel $u-in a fost e9orci(at% $entru totdeauna* 5entru literatur% cel $u-in, ea a murit )nainte de a se nate* / Ea a murit, re$lic% Ste$1en, cu ai(eci i a$te de ani du$% ce s/a n%scut* Ea l/a #%(ut $e el i cum a intrat i cum a ieit din lumea aceasta* Ea a $rimit )nt&ile lui )m'r%-i%ri* Ea i/a n%scut co$iii i ea a ae(at '%ncu-ele $e oc1ii lui s%/i -in% $leoa$ele )nc1ise c&nd el s/a fost )ntins $e $atul de moarte* 5atul de moarte al mamei* Euminarea* 0"linda aco$erit% cu $&n(a* Ea care m/a adus $e lumea aceasta (ace acolo, cu $leoa$e de 'ron(, sau c&te#a flori ieftine* !iliata rutilantium., Am $l&ns sin"ur* Jo1n E"linton $ri#ea )n licuriciul )nc&lcit al l%m$ii sale* / Eumea crede c% S1a!es$eare a f%cut o "reeal%, s$use el, i c% a ieit din ea c&t de re$ede i de 'ine s/a $rice$ut i el* / 5rostii3 s$use Ste$1en as$ru* Un om de "eniu nu face "reeli* Erorile lui sunt #oluntare i sunt $ortaluri ale desco$eririi* 5ortalurile desco$eririi se desc1iser% s%/l $rimeasc% $e 'i'liotecarul Nua!er, sc&r&indu/i 'l&nd )nc%l-%rile, c1el, urec1eat i asiduu* / 0 scor$ie, s$use #eninos ca un scor$ion Jo1n E"linton, nu e un $ortal util al desco$eririi, am $utea s$une* Ce desco$erire util% a )n#%-at Socrate de la Uanti$a: / 6ialectica, r%s$unse Ste$1en, i de la maic%/sa cum s% aduc% $e lume "&ndurile* Ce a )n#%-at de la cealalt% soa-% a lui, Myrto, >absit nomen!? E$i$syc1idionul socratididionic, nici un '%r'at i nici #reo femeie n/au s% tie #reodat%* 4ns% nici tiin-a moaei i nici cic%lelile c%ldicele ale alteia nu l/au sc%$at de ar1onii Sinn ;einului i de ulcica lor de cucut%* / 6ar Ann +at1aDay: s$use "lasul linitit, aduc%tor, de uitare al domnului est* 6a, s/ar (ice c/o uit%m, aa cum S1a!es$eare )nsui a uitat/o* 5ri#irea )i alunec% dins$re 'ar'a "&nditorului c%tre -easta "&lce#itorului, s$re a/i certa, s$re a/i do,eni, nu ca as$rimeK i a$oi c%tre ti"#a $uritan%, trandafiriu/c1eal%, ne#ino#at% )ns% calomniat%* / A#ea o minte 'un%, care f%cea ce#a $arale, s$use $1en, i o -inere de minte nu tr&nda#%* =i/a dus cu. o amintire de/astea )n desa"%>LM, $e c&nd )i )ndesea $asul c%tre cetatea romilor fluier&nd #ata pe care-o las $n urma mea. 6ac% n/ar fi fost cutremurul de $%m&nt s% ne aia c&nd, i tot am ti

unde s%/l $unem $e s%racul Ie$uril% >LO, acolo, )n 'anca lui, s$eriat de c&ini, i fr&iele '%tute scum$, i ferestrele al'%strii* =i amintirea aceea, Benus si Adonis, era/n iatacul oric%rei fluturatece i iu'%re-e din Eondra* Adic%, este 2at1erine, scor$ia, o femeie ur&t%: +ortensie s$une des$re ea c% era o femeie t&n%r% i frumoas%* Crede-i adic% c% cei care a scris Antoniu i "leopatra, $%timaul $elerin, a#ea oc1i/n ceaf% de i/a ales -iitoarea cea mai slut% din tot comitatul GarDic!, s%/i fie soa-% la $at: ;oarte 'ineK a $%r%sit/o, i s/a dus s% cucereasc% lumea '%r'a-ilor* 6oar c% femeile lui '%ie-oase sunt femei aa cum le #ede un '%iat* Via-a, "&ndurile, #or'irea lor, le sunt aa cum li le dau '%r'a-ii* =i a ales r&u: Mie mi se $are c% el a fost ales* Aa cum al-ii )i au #oia lor )n ce fac, aa i Ann )i a#ea felul ei ele a face* Ea dracu8, $e ea tre'uie s/o ,udec%m acuma* Ea i/a $us oc1ii ei cu #ino/)ncoace $e el, ea, "alea de dou% ase de/aniori* Cei-a cu oc1ii cenuii care se a$leca $este Adonis, tinerelul, $lec&ndu/se ca s%/l su$un%, ca un $rim $as s$re "estul de s$orire i umflare, e doar o cum%tr% din Stratford, )ndr%(nea-% i tiutoare, care/i r%stoarn% )ntr/un lan de "nu amantul mai t&n%r dec&t ea* =i r&ndul meu: C&nd: +aide3 / Ean de secar%, s$use domnul est luminos, #ioi, ridic&ndu/i cartea cea nou%, cu #ioaie lumino(itate* Murmur% a$oi cu $l%cere 'lond% $entru to-i cei din (ur. 1n $ntinderile de secar Tranii mul'umi'i se (oac-ntr-o doar. >LF 5aris. dr%"u-ul de el, dr%"u/)nc&ntat* 0 siluet% )nalt% )n $&n(% de cas% $%ros se ridic% din um'r% de(#%luindu/i ceasul a,ut%tor* / Mi/e team% c% am )nt&r(iat la <omestead. 4ncotro/i )ndrea$t% $aii: E/aici ce#a de e9$loatat* / 5leci, )ntre'ar% s$r&ncenele )nsufle-ite ale lui Jo1n E"linton* Te #edem disear% la Moore: Vine i 5i$er* / 5i$er: $ic%/n #or'% domnul est* S/a/ntors 5i$er: 5eter 5i$er a $icat un $ic de $i$er $e $i$a lui* E/a $icnit* / Nu tiu dac% $ot* E ,oi* A#em edin-%* 6ac% sca$ la #reme* Ro"1ini )n scufie la cutie acas% la 6aDson* Isis ,r &l. Cartea lor )n $ali, $e care/am )ncercat/o noi s/o amanet%m* Cu $icioarele )ncruciate su' el, la um'ra um'relei, tronea(%, lo"os a(tec, funcion&nd la ni#eluri astrale, su$rasufletul lor, ma1ama1tma* =i ermetitii credincioi ate$t&nd lumina, co$-i $entru to#%r%ia no#icilor, c1etei, ,ur/)m$re,urul lui* Eouis +* Victory, T* Caulfield IrDin* 6oamne ale lotusului )i slu,esc, oc1i )n oc1i, cu "landele $ineale lic%rindu/le* El tronea(%, $%truns $e de$lin de (eul s%u, udd1a su' $latani* <olf al sufletelor, )n "olf )n"1i-indu/i* Suflete de '%r'a-i, suflete de femele, m&n,i de suflete* 4n "olful -i$etelor ,eluitoare, rotindu/se, flutur&nd, ,eluiesc*>LP 1n mediocritate chintesen'ial De ani de zile $n sipet de carne $n su,let de ,emeie st. / Se (ice c% #om a#ea o sur$ri(%, literar%, s$use 'i'liotecarul $uritan, $rietenos i "ra#* Um'l% (#onul c% domnul Russell str&n"e laolalt% o cunun% din #ersurile $oe-ilor notri mai tineri* Ate$t%m cu to-ii )ncorda-i* 4ncordat $ri#i )n conul de lumin% al l%m$ii unde luceau trei c1i$uri iluminate* Ve(i asta* S% -ii minte* Ste$1en )i co'or& $ri#irile $este $%l%ria lar"%, f%r% ca$, at&rnat% de m%ciulia toia"ului de frasin s$ri,init acum de "enunc1i* Casca i sa'ia mea* Atin"e/o uor cu dou% de"ete ar%t%toare* E9$erien-a lui Aristotel* Una sau dou%: Necesitatea este ce#a )n #irtutea c%reia este cu ne$utin-% ca un lucru s% fie altfel dec&t este* Ar"al, o $%l%rie este o $%l%rie*>LH Ascult%* T&n%rul Colum i Star!ey* <eor"e Ro'erts e cu $artea comercial%* Eon"Dort1 are s%/i fac% ce#a reclam% )n E*press. 0, c1iar: Mi/a $l%cut "iobanul de Colum* 6a, cred c% el are lucrul acela straniu, "eniul* C1iar cre(i c% are cu ade#%rat "eniu: Reats )i admira #ersul acela. "a $n pmnt slbticit un &as grecesc* I/l admira: S$er c/ai s% reueti s% #ii disear%* Vine i Malac1i Mulli"an* Moore i/a s$us s%/l aduc% i $e +aines* Ai au(it "luma domnioarei Mitc1ell cu Moore i Martyn: C% Moore )ntruc1i$ea(% $%catele tinere-ii lui Martyn: <ro(a# de s$iritual, nu: Te face s% te

"&ndeti Ma 6on Qui,ote i Sanc1o 5&n(a* 6octorul Si"erson s$une c% e$o$eea noastr% na-ional% r%m&ne de a'ia de acum )ncolo de scris* Moore e omul $entru aa ce#a* Un ca#aler al tristei fi"uri aici, $rintre noi, la 6u'lin* Cu fustanel% "al'en%: 08Neill Russell: 6a, da, el tre'uie s% dea "las lim'ii m%re-e de odinioar%* =i 6ulcineea lui: James Ste$1ens lucrea(% acum la nite sc1i-e foarte s$irituale* S/ar (ice c% a,un"em i noi im$ortan-i* Cordelia* "ordoglio. Cea mai )nsin"urat% dintre fiicele lui Eear, )m$ins la col-* Acuma, lustrul t%u cel mai fran-u(esc* / Mul-umesc foarte mult, domnule Russell, s$use Ste$1en ridic&ndu/se* 6ac% a-i fi at&t de 'un s%/i da-i scrisoarea domnului Norman*** / A, da* 6ac% el crede c%/i at&t de im$ortant%, are s% intre* A#em aa de mult% cores$onden-%* / 4n-ele", s$use Ste$1en* Mul-umesc* 6omnul s% te r%s$l%teasc%* Ciarul $orcilor* i#olilor 'ine#oitor* / =i Syn"e mi/a $romis un articol $entru Dana. Au s% a,un"% s% ne citeasc%* Simt eu c% da* Ei"a "aelic% are ne#oie de c&te ce#a )n irlande(%* S$er c/ai s% #ii disear%* Adu/l i $e Star!ey* Ste$1en se ae(%* i'liotecarul $uritan re#eni dins$re cei care/i luaser% r%mas 'un* 4nroindu/i c1i$ul, s$use. / 6omnule 6edalus, $unctele dumitale de #edere sunt c&t se $oate de interesante* Sc&r&ia )n sus i )n ,os, ridic&ndu/se $e #&rfuri mai a$roa$e de cer $re- de/un $antofior de fat%>LI, i, la ad%$ostul (#onului celor care ieeau, s$use cu "las sc%(ut. / 5unctul dumitale de #edere este, deci, c% ea nu i/a fost credincioas% $oetului: Un c1i$ alarmat m% )ntrea'%* 6e ce/a #enit la mine: 5olite-e, sau o lumin% l%untric%: / Unde e9ist% o )m$%care, s$use Ste$1en, tre'uie s% fi fost )nt&i o des$%r-ire* / 6a* Crist #ul$ea )n cioareci de $iele, ascun(&ndu/se, 1%ituit )n furcile co$acilor lo#i-i de tr%snet, de c1iotele i "oana #&n%torii* Netiutor de muiere, ieind sin"uratec la #&n%toare* ;emei i/a c&ti"at siei, stir$e sla'%, t&rf% a a'ilonului, cucoan% de ,u(i, soa-% de 1an"ii "rai* Vul$ea i "&tele*>LJ =i )n 5ia-a Nou% un tru$ l%l&u i necinstit, odinioar% tru$e, odinioar% dulce, $roas$%t ca i scor-ioara, acum cu frun(ele c%(&ndu/i, toate, "olae, )ns$%im&ntat% de morm&ntul )n"ust i neiert%tor* / 6a* Aadar cre(i*** Ua se )nc1ise du$% cei $leca-i* Einitea se )nst%$&ni deodat% )n c1ilia 'oltit%, retras%, linite a aerului cald i )n"&ndurat* Eam$a unei #estale* Aici c&nt%rete el lucruri care n/au fost s% fie. ce/ar mai fi tr%it s% )nf%$tuiasc% Caesar, dac/ar fi dat cre(are $re(ic%toruluiK ce/ar fi $utut s% fieK dis$oni'ilit%-ile $osi'ilului ca $osi'ilK lucruri netiuteK ce nume $urta Ac1ile c&nd a ad%stat $rintre femei* <&nduri )n sicrie )n ,urul meu, )n sarcofa"e de mumii, )m'%ls%mate )n mirodeniile cu#intelor* T1ot1, (eul 'i'liotecilor, (eu/$as%re, cu coroan% lunar%* =i am au(it "lasul acelui mare $reot al E"i$tului* 4n cmrile zugr&ite $ncrcate cu crmizile cr'ilor. >7L 4n-e$enite acum* 0dinioar% #ii )n min-ile oamenilor* Be$ene. dar o m&nc%rime a mor-ii este )n ele, s%/mi s$un% )n urec1e o $o#este dulcea"%, s% m% )ndemne s% le sf%r&m #rerea* / Si"ur, s$use "&nditor Jo1n E"linton, dintre to-i oamenii mari, el este cel mai eni"matic* Nu tim nimic, dec&t c% a tr%it, i a suferit* Nici m%car at&ta* Al-ii se a$leac% la )ntre'area noastr%*>77 0 um'r% $lutete $este tot restul* / 6ar <amlet e at&t de $ersonal,K nu: $leda domnul est* Vreau s% s$un, un fel de document $ersonal, )n-ele"i, des$re #ia-a lui $ri#at%* Vreau s% s$un, mie nu/mi $as% nici at&tica, )n-ele"i, cine e omor&t, cine e #ino#at*** 6e$use o carte inocent% $e mar"inea $u$itrului, sur&(&ndu/i sfidarea* 6ocumentele lui $ersonale )n ori"inal* Ta an bad ar an tir. Taim imo shagart.>7> 5une/i i unt en"le(esc deasu$ra, Jo1n micu-ule* S$use Jo1n, micu-ul E"linton* / M% ate$tam la $arado9uri din ce ne/a $o#estit Malac1i Mulli"an, dar te a#erti(e( c% dac% #rei s%/mi (druncini con#in"erea c% S1a!es$eare este +amlet, ai )n fa-a dumitale o sarcin% dificil%* 4n"%duie/mi* Ste$1en )nfrunt% #eninul oc1ilor #%t%m%tori lic%rindu/i )ntuneca-i su' s$r&ncenele )ncruntate* Un

#asilisc* E =uando &ede l7uomo l7attosca, Messer runetto>7M, )-i mul-umesc $entru #or'a asta* / Aa cum noi, sau maica noastr% Dana, ne -esem i ne destr%m%m tru$urile, s$use Ste$1en, de la o (i la alta* i moleculele lor sar ca $e/o su#eic% )ncolo i/ncoace, tot astfel artistul )i -ese i destram% ima"inea* =i aa cum ne"ul $e $ie$tul meu, )n drea$ta, este acolo unde era c&nd m/am n%scut, dei tru$ul meu a mai fost -esut din -es%tur% nou%, iar%i i iar%i de atunci, tot astfel, $rin stafia $%rintelui neodi1nit m% $ri#ete neclintit ima"inea fiului mort* 4n cli$a intens% a ima"ina-iei, c&nd mintea, cum s$une S1elley, este un c%r'une $&l$&itor, ceea ce am fost eu, este ceea ce sunt, i ceea ce )n $utin-a lucrurilor a $utea a,un"e s% fiu* Tot astfel, )n #remea #iitoare, sora 'un% a trecutului, $ot s% m% #%d $e mine )nsumi aa cum stau acum aici, doar din r%sfr&n"erea a ceea ce #oi fi atunci* 6rummond din +aDt1ornden -i/a fost aici de a,utor s% sari $este "ard, i/nc% )n stil mare* >7O / 6a, s$use domnul est tinerete, eu )l simt $e/+amlet t&n%r de tot* Am%r%ciunea $oate #ine de la tat%, dar $asa,ele cu 0felia, si"ur #in de la fiu* A/ncurcat 'orcanele* El este tat%l meu* Eu sunt fiul lui* / Ne"ul acela $iere cel din urm%, s$use Ste$1en r&(&nd* Jo1n E"linton f%cu o str&m'%tur% deloc $l%cut%* / 6ac% asta ar fi un semn $articular al "eniului, s$use, atunci "eniul s/ar "%si $e toate drumurile* 5iesele anilor din urm% ai lui S1a!es$eare, $e care le admira Renan at&t de mult res$ir% un alt/s$irit* / S$iritul )m$%c%rii, sufl% 'i'liotecarul* / Nu $oate fi )m$%care, s$use Ste$1en, dac% n/a fost o des$%r-ire* Am mai s$us asta* / 6ac% #re-i s% ti-i care au fost fa$tele ce i/au aruncat um'ra $este infernul tim$ului din :egele !ear, +thello, <amlet, Troilus i "resida, uita-i/#% s% #ede-i c&nd i cum se ridic% um'ra* Ce )m'l&n(ete inima omului* Naufra"iat )n furtuni cr&ncene, mult )ncercat, ca un alt Ulise, 5ericles, $rin- al Tyreniei: Ca$ul, cu 'onet% ascu-it% roie, i('it de #&nturi, or'it de sarea amar% a #alurilor* / Un co$il, o fat% $e care s/o str&n"% )n 'ra-e, Marina* / 4nclinarea sofitilor c%tre c%r%rile l%turalnice ale a$ocrifelor este o cantitate constant%, identific% Jo1n E"linton* 6rumul mare e li$sit de #arietate dar el te conduce la cetate* Mare om acon. s/a cam muce"%it* S1a!es$eare, $%catele tinere-ii lui acon* Saltim'anci ai cifrului '%t&nd drumul mare* >7F C%ut%tori )n marea c%utare* Care/i cetatea, 'unilor meteri: Murmurul numelor $ro$rii. A* E*, eon, Ma"ee, Jo1n E"linton* Ea r%s%rit de soare, la a$us de lun%. Tir na nog. Cu "1ete am&ndoi i cu toia"uri* "te mile pin7 la Dublin9, De trei ori douzeci i-o dat zece, domnul meu. %untem acolo cnd se-aprind luminrile9 - 6omnul randes o acce$t%, s$use Ste$1en, ca $e $rima $ies% din $erioada ultim%* >7P / 0 acce$t%: =i ce s$une des$re asta domnul Sidney Eee, sau domnul Simon Ea(arus, cum (ic unii c% i/ar fi numele ade#%rat: / Marina, s$use Ste$1en, un co$il al furtunii, Miranda, un miracol, 5erdita, cea care a fost $ierdut%* Ce/a fost $ierdut i se red% acuma. co$ilul fiicei sale* %cumpa mea so'ie, s$une 5ericles, era $ntocmai ca ,ata aceasta. Ar iu'i/o cine#a $e fiic% dac% n/a iu'it/o )nainte $e mam%: / Arta de a fi 'unic, )nce$u s% murmure domnul est* ;art d7etre grand... / 5entru un om dotat cu lucrul acela, straniu, "eniul, $ro$ria sa ima"ine este criteriul oric%rei e9$erien-e, materiale sau morale* 0 astfel de c1emare )l emo-ionea(%* Ima"inea, asem%narea cu al-i '%r'a-i din neamul s%u dim$otri#% )l )nde$%rtea(%* N/ar #edea )n aa ce#a dec&t )ncerc%ri "roteti ale naturii de/a s$une totul sau de a se re$eta* ;runtea 'eni"n% a 'i'liotecarului $uritan se a$rinse trandafirie de s$eran-%* / N%d%,duiesc c% domnul 6edalus )i #a ela'ora teoria s$re iluminarea marelui $u'lic* =i ar mai tre'ui s%/l men-ion%m i $e un alt comentator irlande(, domnul <eor"e ernard S1aD* =i nici s% nu/ l uit%m $e domnul ;ran! +arris* Articolele sale des$re S1a!es$eare )n %aturda0 :e&ieio au fost, desi"ur, str%lucitoare* Ce e ciudat e c% i d&nsul ne )nf%-iea(% o le"%tur% nefericit% cu doamna nea"r% a sonetelor* Ri#alul care i/ar fi fost $referat este Gilliam +er'ert, conte de 5em'ro!e* M%rturisesc c% dac% $oetul tot a tre'uit s% fie res$ins, un astfel de refu( ar $%rea mai )n armonie cu /

cum s%/i s$unem:/ conce$-ia noastr% des$re ceea ce n/ar fi tre'uit s% fie* >7H T%cu $e aceast% e9$resie 'ine "%sit%, ridic&ndu/i $rintre ei ca$ul 'l&nd, ca de $in"uin, trofeu $entru )nfrunt%rile lor* Cu #or'e "ra#e, de $uritan, )i "r%iete, ca un '%r'at soa-ei sale* M% iu'eti tu, Miriam: Au )-i iu'eti tu '%r'atul: / =i asta se $oate, s$use Ste$1en* E/o s$us% a lui <oet1e $e care domnul Ma"ee o citea(% cu $l%cere* 5%(ete/te de ce doreti )n tinere-e $entru c% ai s/o ca$e-i la maturitate* 6e ce trimite el la una care e o buonaroba, o ia$% $e care au c%l%rit/o to-i '%r'a-ii, o domnioar% de onoare cu trecut scandalos, tocmai $e/un senior m%runt s% i/o $e-easc%: Era el )nsui senior al lim'ii i se f%cuse sin"ur domn $rintre $le'ei, scrisese i :omeo i Aulieta. 6e ce atunci: )ncrederea )n el )nsui )i fusese $retim$uriu ucis%* ;usese de la )nce$ut el )nsui r%sturnat )ntr/un lan de "r&u ?lan de secar%, ar tre'ui s% s$un@ i )n $ro$riii lui oc1i n/a#ea s% mai fie niciodat% #ictorios du$% ce n/a,unsese s% i('&ndeasc% )n ,ocul de/a c1icotelile i de/a r%sturnica* S% se $refac%, doar, c% ar fi un don Juan n/ a#ea cum s%/l a,ute* S% mai )nfr&n"% mai t&r(iu $e altele, n/ar mai fi $utut s%/i tear"% $rima )nfr&n"ere* Col-ul mistre-ului )l r%nise tocmai acolo unde/i st% iu'irea s&n"er&nd%* 6ac% scor$ia/i )nfr&nt%, ei tot )i mai r%m&ne arma ne#%(ut% a femeii* Este acolo, )l simt )n cu#inte, un s$in )nfi$t )n carne, care/l )m$in"e )ntr/o $atim% nou%, o um'r% mai )ntunecat% a $rimei, )ntunec&ndu/i c1iar i $ro$ria lui )n-ele"ere de sine )nsui* =i tot o astfel de soart% )l atea$t%, i cele dou% furii i se unesc )ntr/un sin"ur #&rte,* Ei stau s/asculte* =i )n $ortalurile au(ului lor eu #%rs* / Sufletul a mai fost o dat% r%nit de moarte, o otra#% $icurat% )n $ortalul unei urec1i adormite* 6ar cei care/s da-i mor-ii )n somn n/au cum s% tie )n ce fel au fost ucii dec&t dac% Creatorul le )n(estrea(% sufletele cu cunoaterea #ie-ii care #a s% #ie* 0tr%#irea i animalul eu dou% s$in%ri care/ o $usese la cale, stafia re"elui n/a#ea de unde s% le tie, de n/ar fi fost d%ruit cu tiin-a lor de Creator* 6in cau(a asta #or'a lui ?"raiul lui en"le(esc s%rac, ur&t@ e/ntotdeauna )ndre$tat%/n alt% $arte, s$re )na$oi* R%$itor i $rad%, ce ar fi #rut i n/ar fi #rut s% fie, acestea toate )l )nso-esc, mer" cu el laolalt%, de la "lo'urile de i#oriu )ncerc%nate )n al'astru ale Eucre-iei s$re s&nul Imo"enei, de("olit, cu ne"ul lui cu cinci $odoa'e* Se tra"e )na$oi, o'osit de crea-ia $e care/a )n"r%m%dit/o laolalt%, ca s% se/ascund% siei $e sine )nsui, c&ine '%tr&n care/i lin"e o ran% #ec1e* 6ar $entru c% $ierderea )i e lui c&ti"ul, mer"e acum )nainte c%tre #enicie )n $ersonalitatea/i netir'it%, nc&n#%-at de )n-ele$ciunea $e care el a i(#odit/o sau de le"ile $e care el le/a dat la i#eal%* =i/a ridicat #i(iera* E stafie, um'r% acum, #&ntul de l&n"% st&ncile de la Elsinore, sau, cum #% $lace, #ocea m%rii, #oce au(it% doar de inima lui, care este su'stan-% a $ro$riei sale um're, fiul consu'stan-ial tat%lui* / Amin3 i se r%s$unse din $ra"* =i m/ai "%sit, o, tu, duman al meu: >7I Entr7acte. Cu c1i$ neruinat, "ra# ca al unui diacon, uc! Mulli"an )nainta atunci, ("lo'iu )n straiele/i '%l-ate, )ns$re salutul (&m'etelor lor* Tele"rama mea* / Vor'ea-i des$re #erte'ratul "a(os>7J, dac% nu m%/nel: )l )ntre'% $e Ste$1en* 4n,iletcat )n "al'en de $rimul% salut% 'ine dis$us cu $anamaua ridicat% ca un co$il cu o (uruitoare* 4i fac $rimire 'un%* Ias Du &erlachst .irst Du7noch Stir$e a 'at,ocoritorilor. 51otius, $seudomaiac1i, Jo1ann Most>>7* El care $e Sine )nsui s/a (%mislit, cu mi,locirea 6u1ului Sf&nt, i s/a trimis $e Sine )nsui, R%scum$%r%tor al durerilor, )ntre Sine i al-ii, Carele, $rins de dumanii S%i, des$uiat i 'iciuit, a fost '%tut )n cuie ca un liliac de ua "ra,dului, l%sat s% moar% de isto#eal% $e ar'orele crucii, Carele s/a l%sat )n"ro$at, s/a )n%l-at, a 'r%(dat ad&nc iadul, s/a urcat la ceruri i acolo )n to-i aceti o mie nou% sute de ani sade de/a drea$ta 5ro$riului S%u Eu, dar )nc% are s% #ie )n (iua de a$oi s%/i ,udece $e #ii i $e mor-i c&nd to-i cei #ii au s% fie de acuma mor-i* 6lo-o-ri-a $n e*-cel-sis De-o. 4i )nal-% m&inile* Cad #%lurile* 0 flori3 Clo$ote clo$ote, clo$ote sun&nd laolalt%* Clo$ote* / 6a, )ntr/ade#%r, s$use 'i'liotecarul $uritan* 0 discu-ie c&t se $oate de instructi#%* M/a $rinde c% i domnul Mulli"an are o teorie $ro$rie des$re $ies% i des$re S1a!es$eare* Toate $%r-ile ar tre'ui s% fie re$re(entate* Sur&se/)ntru toate $%r-ile deo$otri#%* uc! Mulli"an medita, $er$le9.

/ S1a!es$eare: s$use* 5arc% am au(it de numele %sta* Un sur&s )nsorit, fu"ar, )i l%s% ra(a $este tr%s%turile destinse ale c1i$ului s%u. / Si"ur, s$use luminos, amintindu/i* Ti$ul care scrie ca Syn"e* 8 6omnul est se )ntoarse s$re el. / +aines )-i ducea dorul, s$use* Nu l/ai )nt&lnit: Tre'uie s% #% )nt&lnii mai t&r(iu la 6* *C* S/a dus la <ill s% cum$ere "ntecele de dragoste de la "onnacht de Ilyde* / Eu am #enit $rin mu(eu, s$use uc! Mulli"an* A fost $e/aci: / Com$atrio-ii 'ardului, r%s$unse Jo1n E"linton, au cam o'osit, $oate, de sc&nteierile teoreti(%rilor noastre* Aud c% o actri-% l/a ,ucat $e +amlet $entru a $atru sute o$ta oar% la 6u'lin asear%* Vinin" sus-ine c% $rin-ul era femeie* Nu s/a "&ndit nimeni s%/l fac% irlande(: Judec%torul arton, cred, caut% acum nite indicii )n sensul acesta* Se ,ur% ?$rin-ul, nu ,udec%torul@ $e Sf&ntul 5atric!* / Cea mai sc&nteietoare dintre toate e $o#estea aceea a lui Gilde, s$use domnul est ridic&ndu/i sc&nteietorul carnet de noti-e* 2ortretul d-lui I.<., unde do#edete c% sonetele au fost scrise de un anume GiIlie +u"1es, '%r'at la c1i$ cu c1i$uri cile #rei* / Adic% $entru GiIlie +u"1es, nu: )ntre'% $uritanul 'i'liotecar* Sau +u"1ie Gills* 6l* Gilliam +insusi* G*+*. eu cine/s:/ / Vreau s% s$un, $entru GiIlie +u"1es, s$use domnul est, corect&ndu/i nonalant scolia* Si"ur, totul e un $arado9, )n-ele"e-i* +u"1es i c1i$urile i toate nuan-ele de culoare, dar e foarte caracteristic felul )n care/i de(#olt% toat% c1estia* E tocmai esen-a lui Gilde, )n-ele"e-i* Tua lui le,er%* 5ri#irea lui le atinse, le,er%, c1i$urile $e c&nd le sur&dea, efe' 'lond* Esen-a )m'l&n(it% a lui Gilde* Eti al dracului de s$iritual* Trei "&turi de D1is!y irlande( ai '%ut $e duca-ii lui 6an 6easy* Eu c&t am c1eltuit: 0, c&i#a ilin"i* 5entru un c&rd de '%r'a-i ai $resei* Umoare umed% i uscat%* S$irit* Bi/ai da toate cele cinci du1uri ale min-ii $entru li#reaua m&ndr% a tinere-ii )n care se/ m$%unea(% el* Sunt tr%s%turi ale dorin-ei mul-umite* S/ar $utea s% fie mai mult* Ia/o tu/n numele meu* Ea #remea/m$erec1erii* Ceus, #reme r%coroas% a rutului d%ruie/le Mda, ca $e o $orum'i-%* E#a* 5%cat de("olit, $&ntec al "r&nelor* Un ar$e )ncol%cind/o cu col- )n s%rutul lui* / Cre(i c%/, doar un $arado9, )ntre'a 'i'liotecarul $uritan* at,ocoritorul nu e niciodat% luat )n serios atunci c&nd e el mai serios* Vor'eau serioi des$re serio(itatea 'at,ocoritorului* C1i$ul din nou "reoi al lui uc! Mulli"an )l su$ra#e"1ea )n #remea aceasta $e Ste$1en* A$oi, cl%tin&nd din ca$, se a$ro$ie, scoase o tele"ram% )m$%turit% din 'u(unar* u(ele/i mo'ile citeau, sur&(&nd cu o nou% )nc&ntare* / Tele"ram%3 s$use* Minunat% ins$ira-ie3 Tele"ram%3 0 'ul% $a$al%3 Se ae(% $e un col- al mesei neluminate, citind cu "las tare, #oios. / %entimental este acela care ar &rea s se-n,rupte ,r s-i asume datoria enorm a lucrului $n,ptuit. Semnat. 6edalus* 6e unde/ai furat/o i $e/asta: 6e la 'ordel: Nu* 6in Colle"e <reen* Bi/ ai '%ut toate $atru lirele: M%tuica acui )i face o #i(it% tat%lui t%u nesu'stan-ial* 0 tele"ram%3 Malac1i Mulli"an, la Va$orul, )n ,os $e strada A'a-iei* 0, tu, ne$re-uitule morm%itor* 0, tu, !inc1 $reoti(at3 5lin de 'un% dis$o(i-ie )i )m$inse mesa,ul i $licul )ntr/un 'u(unar, )ns% )ndat% se $orni $e ,eluit )n "las -%r%nesc, cert%re-. / Asta e ce/a #rea s%/-i s$un, domnul meu, dr%"u-ule, suntem cu to-ii aa, nu8 cum, i 'olna#i* =i +aines, i eu, c% de la tim$ul de/afar% ne/am c%$tuit aa* 6%deam murmure din noi $entru/o '%uturic%, aa ca de s$&n(urat, ce#a care s%/i mai tre(easc% la #ia-% i $e c%lu"%ri, i st%m i m% "&ndeam, i el s%racu8, sleit de tot de destr%'%l%rile lui* =i st%team i st%team o or%, dou%, trei, la Connery, i tot ate$tam cumin-i c&te#a 1al'e de c%ciul%* oci sonor. / =i noi st%team acolo, dr%"u-u8 de tine, i tu, $e netiute, ce faci tu dec&t s% ne trimi-i e9co"it%rile tale, aa, ca s% ne ias% lim'ile de/un cot, ca la c%lu"%rii '%tu-i de secet% care se dau de ceasu8 mor-ii

$entru/o "ur%* Ste$1en r&se* rusc, uc! Mulli"an se a$lec% s$re el s%/i dea de tire. / Syn"e, #a"a'ondu/%la, um'l% du$% tine, s$use, #rea s% te omoare* A au(it c% tu -i/ai l%sat udu8 $e ua lui de la intrare, $e <last1ule* 4i li$%ie $a$ucii s% te/asasine(e* / 5e mine: e9clam% Ste$1en* Asta a fost contri'u-ia ta )ntru literatur%* uc! Mulli"an se l%s% $e s$ate, $lin de #eselie, r&(&nd )ns$re ta#anul )ntunecat, care/i ciulise urec1ile* / S%,te asasine(e3 r&se* ;a-a lui necio$lit% 8de "ar"ui r%('oindu/se cu mine $e deasu$ra toc%turii noastre de 'o,oci )n rue Saint/Andre/des/Arts* 4n #or'e, cu #or'e, $entru #or'e, $ala'ras* 0isin cu 5atric!* %r'at faunesc )nt&lnit )n $%durea Clamart, ("&l&indu/i sticla de #in* "est &endredi saint. Un irlande( morm asasin&nd* Ima"inea lui, r%t%cind, o a )nt&lnit* Eu $e a mea* Am )nt&lnit un ne'un )n $%dure>>> / 6omnule Eyster, s$use un func-ionar din ua )ntredesc1is%* /***)n care oricine/i $oate "%si ce/i al lui* Aa cum domnul ,udec%tor Madden )n Aurnalul lui 3a ter Iilliam %ilence a "%sit termeni de #&n%toare*** 6a: Ce este:>>O / E/un domn afar%, domnule, s$use func-ionarul )naint&nd i oferind o carte de #i(it%* 6e la #reeman. Vrea s% #ad% colec-ia din Cil/enn0 2eople $e anul trecut* / Si"ur, si"ur, desi"ur* Este domnul***: Eu% ner%'d%toarea carte de #i(it%, )i arunc% o $ri#ire, nu #%(u, o l%s% deo$arte, nu/i mai arunc% $ri#irea, c%ut%, )ntre'%, sc&rii, )ntre'%. / Este:*** 0, stai3 <r%'it, )n $as de "oliard, se )nde$%rt%, iei* 4n coridorul luminat de soare #or'ea cu desf%ur%ri de (el, #olu'ile* f%c&ndu/i doar datoria, c&t se $oate de $oliticos, c&t se $oate de ama'il, ca su' nite c&t se $oate de cinstite 'oruri lar"i* / Acesta/i domnul: #reeman7s Aournal9 Cil/enn0 2eople9 Si"ur c% da* un% (iua, domnul meu, Cil/enn0... Si"ur c%/l a#em*** 0 siluet% r%'d%toare ate$ta, ascult&ndu/l*>>F / Toate "a(etele locale de seam%*** 4orthern Ihig, "or/ E*aminer, Enniscorth0 6uardian, $e 7JLM*** Suntei ama'il, #% ro":*** E#ans, condu/l $e domnul*** 6ac% #re-i s%/l urma-i $e func-*** Sau, #% ro", $ermite-i/mi mie*** 5e aici*** V% ro", domnul meu*** Volu'il, )ndatoritor, desc1ise drumul s$re toate "a(etele locale, o siluet% )ntunecat%, )nclin&ndu/ se, urm&ndu/i tocurile "r%'ite. Ua se )nc1ise*8 / Jido#ul3 stri"% uc! Mulli"an* S%ri )n sus )n1%&nd cartea de #i(it%* / Cum )l c1eam%: I-ic Moise: loom* S$oro#%ia mai de$arte* / Ie1o#a, cule"%torul de $re$u-uri, nu mai e9ist%* Am dat $este el, dincolo, )n mu(eu, c&nd m/am dus s/o salut $e Afrodita cea n%scut% din s$uma m%rii* <ura/i "receasc% nicic&nd str&m'at%/n ru"%ciune* 4n fiecare (i ar tre'ui s%/i aducem oma"iu* Bia' a &ie'ii buzele tale aprinde-'i. >>P 6eodat% se )ntoarse c%tre Ste$1en. / Te cunoate* 4l cunoate $e '%tr&nul t%u* 0, i m% tem, e mai "rec dec&t "recii* 0c1ii lui de $alid "alilean )i erau -intui-i $e des$ic%tura ei mesianic%* Venus 2alli$y"e* 0, tr%snetul oldurilor acestea3 5eul urmrind-o $e ,ecioara ascuns. >>H / Vrem s% au(im mai de$arte, 1ot%r& Jo1n E"linton cu a$ro'area domnului est* 4nce$e s% ne interese(e doamna S* 5&n% acum ne "&ndeam la ea, dac% ne "&ndeam #reodat%, ca la o r%'d%toare <riselda, o 5enelo$% ca(anier%* / Antist1enes, disci$olul lui <or"ias, s$use Ste$1en, i/a luat $almele frumuse-ii acelei doamne $r%sitoare a lui 2yrios Menelaus, ar"i#ei +elena, ia$a de lemn a Troiei )n care s/au culcat #reo dou%(eci de eroi, i i le/a )nm&nat s%rmanei 5enelo$e* 6ou%(eci de ani a tr%it el la Eondra i, $arte din #remea aceasta, $rimea leafa e"al% cu cea a lordului cancelar al Irlandei* A a#ut #ia-% 'o"at%* Arta, sa, mai mult dec&t arta feudalismului, cum )i s$unea Galt G1itman, este arta $risosului* 5l%cinte calde de 1erin"i, ulcele #er(i cu Ueres, sosuri cu miere, dulce-uri de trandafir, mar-i$an, $orum'ei um$lu-i, acadele de rin"o* Sir Galter Ralei"1, c&nd l/au arestat, a#ea ,um%tate de milion

de franci asu$ra sa, inclusi# un corset de ultima mod%* Eli(a Tudor, '%tr&na c%m%t%reas% >>I, a#ea fustuli-e i ,u$oane $e su' roc1ie destule ca s% se ia la/ntrecere cu cea din Sa'a* 6ou%(eci de ani i/ a irosit acolo )ntre iu'ire con,u"al% i castele ei $l%ceri i dra"ostea scortatorie >>J cu #olu$t%-ile/i imunde* =ti-i $o#estea din Mannin"1am, des$re ne#asta 'ur"1e(ului care l/a $oftit $e 6ic! ur'a"e )n $atul ei du$% ce/l #%(use ,uc&nd )n :ichard III i cum S1a!es$eare, care tr%sese cu urec1ea, f%r% s% mai fac% mult ("omot $entru nimic, a luat #aca de coarne i c&nd a #enit ur'a"e '%t&nd la $oart%, i/a dat r%s$uns dintre cearceafurile cla$onului. Iilliam "uceritorul a &enit $naintea lui :ichard III. >M =i #esela domnioric%, mistress ;itton, )ncalec% i stri"% 0 >M7, i oc1ii ei frumoi de $%s%ric%, lady 5enelo$e Ric1, femeie de calitate i curat%, e $otri#it% tocmai 'ine $entru un actor, i )nc% i $utre"aiurile de $e c1ei, de c&te/o $ara o dat%* Cours/la/Reine* Encore &ingt sous. 4ous ,erons de petites cochonneries. 3inette9 Tu &eu*9 >M> / Crema lumii 'une* =i mama lui sir Gilliam 6a#enant din 09ford, cu cecu-a de canar $entru fiecare coco canar* >MS uc! Mulli"an cu oc1ii $ioi da-i $este ca$, se ru"a. / ;ericit% Mar"aret Mary a oric%rui coco* / =i fiica lui +arry/cu/ase/ne#este i alte doamne $rietene din conacele )n#ecinate, cum le c&nt% Tennysonul>MO $e $a,ite, "entleman i $oet* 4ns% )n to-i aceti dou%(eci de ani ce crede-i c% f%cea 5enelo$e s%raca la Stratford )n s$atele "emule-elor )n rom'uri: S/o faci i s% n/o faci* Eucru )nf%$tuit* 4n "r%dina cu 8trandafiri, $e aleea ;etter, a lui <erard 1er'oristul, se $lim'% el, i $%rul lui rocat a/nc%run-it* 0 al'%stric% a(urie ca i #enele ei* 5leoa$ele oc1ilor Iunonei, #iolete* =i el se $lim'%* 0 #ia-% are omul* Un tru$* S% faci* 6ar s% faci* 6e$arte, )n miasm% de $ofte i sordiditate, m&ini care se las% $este al'ea-%* uc! Mulli"an '%tu tare )n $u$itrul lui Jo1n E"linton* / 5e cine '%nuiete: sfida el* / S% s$unem c% el este )ndr%"ostitul res$ins din sonete* 0 dat% (%d%rnicit, de dou% ori (%d%r&t* 4ns% coc1eta de la curte i/a dat cu $iciorul $entru un lord, dra" iu'i-elul de el**8K 6ra"oste care nu )ndr%(nete s%/i s$un% numele*8 / Ca en"le(, #rei s% s$ui, inter#eni Jo1n fermul E"linton el a iu'it un lord* Cid #ec1i $e care &nesc deodat% o$&rle* Ea C1arenton le/am #%(ut* / Aa s/ar $%rea, s$use Ste$1en, c&nd #edem ce #rea s% fac% $entru el, i $entru toate celelalte $&ntece nearate i $entru fiecare )n $arte, sf&nta trea'% $e care/o face "r%,darul $entru arm%sar* 5oate ca i Socrate a#usese mam% o moa%, cum a#ea o scor$ie de so-ie* 4ns% ea, uuratic%, nu i/a c%lcat ,uruin-a de alco#* 6ou% fa$te sunt ur&t mirositoare )n mintea acelei stafii. ,ur%m&ntul c%lcat i "rosolanul cu mintea/nceat% la care au dec%(ut fa#orurile ei, fratele mortului ei so-* 6ulcea Ann%, $resu$un eu, a#ea s&n"e fier'inte* Ea fusese cea dint&i cu $e-itul odinioar% i a#ea s% fie i a doua oar%* Ste$1en se )ntoarse )n scaun s%/i )nfrunte* / 6atoria de a o do#edi dumnea#oastr% #% re#ine, nu mie, s$use )ncrunt&ndu/se* 6ac% ne"a-i c% )n scena a cincea din <amlet el a )nfierat/o cu semnul infamiei, s$une-i/mi de ce nu e9ist% nici o alu(ie la ea )n to-i cei trei(eci i $atru de ani din (iua c&nd s/a m%ritat cu el i $&n% )n (iua c&nd l/a )n"ro$at* Toate femeile astea i/au #%(ut '%r'a-ii intr&nd )n $%m&nt. Mary $e so-ul ei Jo1n,8 Ann $e s%rmanul, dra"ul ei Gilliam, c&nd s/a a$ucat s%/i moar% tur'&nd c% el se duce )nainte, $rimul, Joan $e cei $atru fra-i ai ei, Judit1, $e '%r'atu/s%u i to-i feciorii, Susan i ea $e '%r'atu/s%u, )n #reme ce fata Susanei, Eli(a'et1, ca s%/i s$unem aa cu cu#intele lui 'unicu-u8, s/a nuntit cu/al doilea, du$% ce i l/a '%"at $e $rimu/a "roa$%* >MF 0, da, alu(ii sunt* 4n anii c&nd el tr%ia )n a#u-ie la Eondra, cea re"al%, ea a tre'uit, ca s% $l%teasc% o datorie, s% )m$rumute $atru(eci de ilin"i de la cio'anul tat%lui ei* >MP E9$lic% atunci* E9$lic% i c&ntecul de le'%d% )n care el a l%udat/o )n fa-a $osterit%-ii* ;%cea fa-% t%cerii lor* Ea care astfel "r%i E"linton. Vrei s% s$ui testamentul* Asta s/a e9$licat, cred, de oamenii de le"e* Ea a#ea dre$t la (estrea ei de #%du#%

6u$% le"ea ci#il%* =tiin-a lui le"al% era 'o"at% Ne s$un ,udec%torii notri* =i 6ia#olul r&n,indu/i, at,ocoritor. =i/astfel numele ei i l/a l%sat deo$arte 6in $rima ciorn% dar n/a l%sat afar% 6arurile $entru ne$oat%, $entru fete, =i $entru sora lui, $entru #ec1ii lui $rieteni din Stratford* =i din Eondra* =i/astfel c&nd l/au tras de m&nec%, Aa cum cred eu, s%/i s$un% i ei numele Ei i/a l%sat nu Cel mai 'un ci cel%lalt 5at 2un/t Ial%satei Nuceimai'unci 5atullui 6oimai'un 5atal%sat*>MH Goa3 / 0amenii de la -ar%, s%racii de ei, a#eau $u-ine 'unuri mo'iliare $e atunci, o'ser#% Jo1n E"linton, cum tot $u-ine au i a(i dac% $iesele noastre cu -%rani sunt realiste* / El era un senior de -ar% )nst%rit, s$use Ste$1en, cu 'la(on i cu un domeniu la Stratford i o cas% )n Ireland* Rard, era un ac-ionar ca$italist, un $romotor de le"i i un di,muitor* 6e ce nu i/a l%sat $atul lui cel mai 'un dac% ar fi #rut ca ea s% $oat% sfor%i )n $ace toate no$-ile $e care le/ar mai fi a#ut de tr%it: / E lim$ede c% erau dou% $aturi, unul mai 'un i altul nu cel mai 'un, s$use cel de al doilea 'un domn est* / %eparatia a mensa et a thalamo, )ndre$t% uc! Mulli"an i i se sur&se* / 4n antic1itate se men-ionea(% $aturi faimoase, )i )ncre-i fa-a Al 6oilea Mai 'un E"linton, sur&(&nd a$atic* S% m% "&ndesc ni-el* / 4n antic1itate se men-ionea(% c% disci$olul/colar sta"irit i totodat% )n-ele$tul c1el i $%"&n, s$use Ste$1en, care a murit )n e9il, i/a eli'erat scla#ii i i/a i )n(estrat, a adus oma"iu celor mai #&rstnici, i i/a dorit s% fie $us )n $%m&nt l&n"% oasele so-iei sale moarte i a mai cerut $rietenilor s% fie 'uni cu o '%tr&n% iu'it% ?s% n/o uit%m $e acea Nell <Dynn, +er$yllis@ i s/o lase s% tr%iasc% )n #ila lui* / Vrei s% s$ui c% a murit aa: )ntre'% domnul est cu o uoar% nelinite* Adic%*** / A murit 'eat mort>MJ, i/o t%ie uc! Mulli"an* 0 #adr% de 'ere este o trata-ie re"easc%* 0, tre'uie s% #% s$un ce (icea 6oDden3 / Ce: )ntre'% Celmai'unE"linton* Gilliam S1a!es$eare i com$ania, societate $e ac-iuni* Gilliam al $o$orului* 5entru condi-iile de admitere, informa-ii la E* 6oDden, +i"1field +ouse*** / S$lendid3 sus$in% amoros uc! Mulli"an* E/am )ntre'at ce crede des$re acu(a-ia de $ederastie formulat% )m$otri#a 'ardului* =i/a ridicat 'ra-ele s$re cer i a "r%it, Tot ce putem spune este c &ia'a $n &remea aceea era ,oarte plin. S$lendid3 Ramolitul* / Sim-ul frumosului ne duce $e c%i r%t%cite Mo, s$use frumosu/n triste-e est c%tre cli$itorol'atul E"linton* ;erm $e $o(i-ie Jo1n re$lic% cu fermitate. / 6octorul ar $utea s% ne s$un% ce )nseamn% aceste cu#inte* Nu $o-i i s%/-i m%n&nci $r%,itura i s% te ui-i la ea* Aa s$ui tu: Vor s% ne smul"%, s%/mi smul"% laurii frumuse-ii: / Ca i sim-ul $ro$riet%-ii, s$use Ste$1en* E/a scos $e S1yloc! din $ro$riul lui 'u(unar mai

ad&nc* ;iu de misit de mal- i de c%m%tar, care/i str&n"ea (eci de $uduri de "r&u $e tim$ de foamete* Cei care luau cu )m$rumut de la el erau f%r% )ndoial% di#erii oameni de 'ine men-iona-i de C1ettle ;alstaff m, care #or'ea des$re tran(ac-iile lui cinstite* E/a dat )n ,udecat% $e un actor, cole" de/al lui, $entru #aloarea c&tor#a saci de mal-, i )i storcea ocaua de carne do'&nd% $entru orice sum% da cu )m$rumut* Cum altfel ar fi $utut r&ndaul i comisionarul de la teatru des$re care ne #or'ete Au'rey s% se )m'o"%-easc% at&t de re$ede: Tot ce se )nt&m$la )i aducea lui a$% la moar%* S1yloc! se $otri#ete cu $o"romurile care/au urmat s$&n(ur%rii i ,u$uirii de #iu a lui Eo$e( >O>, li$itoarea re"inei, c&nd inima ,ido#ului a fost smuls% din $ie$t c&t mai era )nc% #iuK <amlet i 3acbeth cu urcarea $e tron a filosofastrului sco-ian >OM care a#ea o sl%'iciune s% ard% $e ru" #r%,itoarele* 4necarea armadei )i e lui $rile, de r&n,et )n "hinurile i plcerile iubirii. ;ante(iile lui som$tuoase, $iesele istorice, $lutesc cu $&n(ele umflate $e curentul unui entu(iasm cum am #%(ut i noi du$% aa (isa #ictorie de la Mafe!in"*OEE Nite ie(ui-i din comitatul GarDic! sunt ,udeca-i, i atunci ni se ofer% )ntr/o $ies% teoriile des$re restric-iile mentale ale unui $ortar* Ec1i$a,ul cor%'iei $ndrzneala mrilor se )ntoarce din ermude, i uite c% ni se i scrie $iesa $e care o admira Renan, i cu rol $entru 5asty Cali'an, #eriorul nostru din America* Sonetele $line de (a1aricale se iau du$% cele ale lui Sydney* C&t des$re feea Eli(a'et1, cunoscut% i su' numele de ess morco#ea-a, fecioara "rosolan% care a ins$irat 4e&estele &esele din Iindsor, n/are dec&t cine tie ce mein1err din Alemania s% cotro'%iasc% toat% #ia-a du$% )n-elesuri ascunse )n coul cu rufe cu coarne* 5%rerea mea e c% te descurci foarte 'ine* S% mai amestec%m i $u-in% $ast% teolo"icofilolo"ical%* 3ingo, min*i, mictum, mingere.>OF / 6o#edete/ne c% a fost e#reu, )l sfida Jo1n E"linton $lin de ate$tare* 6ecanul dumitale sus-ine c% era romano/catolic* %u,,laminandus sum. >OP / Era made )n <ermany, re$lic% Ste$1en, ca cel mai 'un lac fran-u(esc s% dai luciu scandalurilor italieneti* / A fost un om cu mintea miriad%, aminti domnul est* Colerid"e s$unea c% a fost o minte miriadic%* / Amplius. 1n societate h.tnana hoc est ma*ime necessa-rium ut sit amici'ia inter multos. >OH / Sf&ntul Toma, )nce$u Ste$1en*** / +ra pro nobis, "emu C%lu"%rul Mulli"an l%s&ndu/se s% cad% )ntr/un ,il-* =i acolo )nce$u o ru"% ,eluitoare* / 2ogue mahone! Acushla mac/ree!OEJ E c% suntem distrui din (iua aceea )nainte3 E c% distrui suntem cu si"uran-%3 To-i )i suriser% sur&surile* / Sf&ntul Toma, s$use, sur&(&nd, Ste$1en, ale c%rui o$ere $&ntecoase )mi $lace s% le "ust )n ori"inal, scriind des$re incest dintr/un $unct de #edere diferit de cel al noii coli #iene(e des$re care #or'ea domnul Ma"ee, )l asemuia, )n felul s%u )n-ele$t i curios de a se e9$rima, cu o a#ari-ie a emo-iilor* Vrea s% s$un% c% dra"ostea astfel d%ruit% cui#a a$ro$iat )ntru s&n"e este $ofticios refu(at% #reunui str%in care, s/ar $rea $utea, ,induiete du$% ea* E#reii, $e care cretinii )i )n#inuiesc de a#ari-ie, sunt dintre toate stir$ele cei mai deda-i Ia c%s%torii consan"uine* Acu(a-iile sunt aduse la m&nie* Ee"ile cretineti, care au str&ns laolalt% a#u-iile str&nse de e#rei ?$entru care, ca i $entru $uritani, furtunile erau #remi de 'elu"@ le le"au laolalt% afec-iunile cu doa"e de o-el* =i dac% ele or fi $%cate sau #irtu-i, doar '%tr&nul 5a$animeni are s% ne s$un% la adunarea ,ude-ului de a$oi* 6ar un om care/i -ine socoteala at&t de str&ns )n ceea ce )i numete el dre$turile lui fa-% de ceea ce recunoate c% ar fi datoriile lui, are s% -in% socoteala la fel de str&ns i la ceea ce numete el dre$turile lui asu$ra celei $e care o numete el soa-a lui* Nici un ,u$&n r&nitor, #ecin de/al lui, nu are #oie s% $ofteasc% la 'oul lui sau la so-ia lui sau la slu,itorul lui sau la ser#itoarea lui sau la cat&rul lui din s$ate* / Sau la cat&rca lui din dos, c&nt% antifonic uc! Mulli"an* / l&ndul Gill este tratat cu as$rime, s$use 'l&ndul domn est* / Care Gill: im$ro#i(a dulce uc! Mulli"an* Mi se $are c%/l confund%m* / Gill, #oin-a de a tr%i, filosof% Jo1n E"linton, c%ci Ann s%rmana, #%du#a lui Gill, este #oin-a de a muri* / :e=uiescat! se ru"% Ste$1en*

"e-i cu &oin'a de a ,ace9 >OJ %-a risipit de mult, i tace... / Ea (ace )ntins% )n -ea$%n% )n-e$enire )n $atul acela al doilea nu cel mai 'un, ea, re"ina )necat% )n sus$ine, i asta c1iar dac% a-i do#edi c% $atul $e #remea aceea era la fel de rar c&t este un automo'il ast%(i, i c% incrusta-iile lui erau o minun%-ie )n a$te $aro1ii* Ea '%tr&nee a )nce$ut s% se dea cu $redicatorii e#an"1eliei ?unul din ei a i stat )n casa din 5iatra Nou% i a '%ut o oal% de #in $e care i/a $l%titHo oraul, dar )n care $at a dormit nu se cu#ine s% )ntre'%m@ i a aflat c% are i ea un suflet* A citit, sau a $us s% i se citeasc% ceasloa#ele lui, $refer&ndu/le 4e&estelor &esele i, uur&ndu/se de a$ele ei no$tatece )n oala iordanului, medita la "apsele de 'inut bine ndragii credinciosului i la Tabachera cea mai cucernic pentru a ,ace s strnute su,letele cele mai credincioase. Venus, a,uns% s%/i str&m'e 'u(ele )n ru"%ciune* Remuc%tura du1ului l%untricK remuc%rile contiin-ei* E/o e$oc% a cur#iei isto#ite care mai or'ec%ie du$% (eul ei* / Istoria arat% c% acestea ade#%rate sunt, in=idt Eglintonus "hronolologos. E$ocile se succed una alteia* 6ar de-inem clin cele mai de )ncredere surse c% dumanii cei mai r%i ai omului #or fi cei din $ro$ria lui cas% i familie* Am im$resia c% Russell are dre$tate* Ce ne $as% nou% de so-ia i de tat%l lui: A (ice c% numai $oe-ii de familie au #ie-i de familie* ;alstaff nu era un casnic* Ea cred c% ca#alerul cel "r%sun e crea-ia lui su$rem%* Usc%-i#, se l%s% $e s$ate )n ,il-ul s%u* Sfiosule, rene"%/i ru'edeniile, $e cei 'uni i sfielnici* Sfios, la cin% cu cei necucernici, )i tra"e $e furi s$re el cecu-a* 5%rintele lui din Antrimul ultonian >F l/a )ndemnat )ntru aceasta, )l #i(itea(% acolo )n (ilele de $%trar ale anului, 6omnule Ma"ee, conaule, e/un domn8ce c% #rea s% #% #ad%* 5e mine: Cice c% e tat%l dumnea#oastr%, domnule* 6%/ ncoace c%r-oiul acela de GordsDort1* Intr% Ma"ee Mor Matt1eD, un #a,nic $edestra irlande(, (dren-uit, (drelit, cu $%rul ('urlit, cu i(mene cu $un"uli-% i $ro1a' cu 'um'i, iar% ciora$ii lui )n $eticu-e '%l-a-i de m&("a a (ece $%duri, i cu cioma"ul de m%r $%dure- )n m&n%* =i al t%u* 4l cunoate $e '%tr&nul t%u* V%du#ul* <r%'indu/m% c%tre sordidul ei culcu de moarte dins$re #eselul 5aris la de'arcare i/am atins m&na* Vocea lui, o c%ldur% netiut%, #or'indu/mi* 6octorul o' 2enny o )n"ri,ete* 0c1ii care/mi doresc numai 'ine* 6ar care nu m% cunosc* / Un tat%, s$use Ste$1en lu$t&ndu/se cu de(n%d%,duirea, este un r%u necesar* 5iesa a scris/o )n lunile care/au urmat mor-ii tat%lui s%u* 6ac% sus-ine-i c% el, un '%r'at c%runt, cu dou% fete de m%ritat, cu trei(eciicinci de ani de #ia-%, nel raezzo del cmin di nostra &ita, cu cinci(eci de e9$erien-%, este studentul acela im'er' de la Gittem'er", atunci tre'uie s% sus-ine-i i c% '%tr&na lui mam%, o doamn% de a$te(eci de ani, este lasci#a re"in%* Nu* Nu st&r#ul lui Jo1n S1a!es$eare '&ntuie $rin noa$te* 6e la un ceas la altul, acela st% i $utre(ete* El se/odi1nete, l%s&ndu/i armele $aternit%-ii, c%ci a trecut aceast% stare mistic% asu$ra fiului s%u* Calandrino al lui occaccio este $rimul i ultimul '%r'at care s/a sim-it "reu cu co$il* 5aternitatea, )n sensul (%mislirii contiente, )i este necunoscut% '%r'atului* E o funda-ie mistic%, o succesiune a$ostolic%, de la sin"urul (%mislitor la sin"urul (%mislii* 5e aceast% tain%, i nu $e madonna, $e care #icleanul intelect italienesc a aruncat/o $le'ei euro$eneti, s/a )ntemeiat 'iserica i s/a )ntemeiat )ntru ne(druncinare, $entru c% )ntemeiat%, ca i lumea, macro/i microcosmului, $e #id* 5e incertitudine, $e im$ro'a'ilitate* Amor matris, "eniti# su'iecti# i o'iecti#, $oate sin"urul lucru ade#%rat )n #ia-%* 5aternitatea $oate fi o fic-iune le"al%* Cine e tat%l oric%ruia din fii $entru ca oricare din fii s% tre'uiasc% s%/l iu'easc% sau s%/i iu'easc% $e oricare dintre fii: Unde dracu8 'a-i: =tiu* Taci din "ur%/Ce dracu8 faci3 Am eu moti#ele, mele* Amplius. Adhuc. Iterum. 2ostea-P - Eti condamnat s% faci una ca asta: / Sunt des$%r-i-i $rintr/o ruine tru$easc%, at&t de statornic% )nc&t analele criminale ale lumii, murd%rite de toate celelalte incesturi i 'estialit%-i, a'ia dac% mai s$un c/ar fi fost o des$%r-ire* ;iii cu mamele, $%rin-ii cu fiicele, surori les'iene, iu'iri care nu/ndr%(nesc s%/i s$un% numele, ne$o-ii cu 'unicile, ocnaii )nr%i-i cu "aura c1eilor de la ui, re"inele cu taurii de mont%* ;iul nen%scut tir'ete, frumuse-eaK n%scut, aduce suferin-%, di#ide iu'irea, s$orete "ri,ile* 6e e $arte '%r'%teasc%, creterea iui )nseamn% declinul tat%lui, tinere-ea lui / in#idia tat%lui, $rietenul s%u / dumanul $%rintelui* )n rue Monsieur/le/5rince am "&ndit asta*

/ =i ce/i lea"% $e ei de mersul firii: 0 cli$% de rut or'* Sunt i eu tat%: =i dac% a fi: M&na ridat% tremur%toare* / Sa'ellius, africanul, cel mai su'til eretic dintre fiarele c&m$ului, sus-inea c% Tat%l este El )nsui i 5ro$riul S%u fiu* uldo"ul din ANuino, $entru care nici un cu#&nt nu s/ar cu#eni s% fie im$osi'il, )l res$in"e* ;oarte 'ine. dac% tat%l care nu are fiu nu este tat%, $oate fiul care nu are tat% s% fie fiu: C&nd Rut1land'aconsout1am$tons1a!es$eare sau alt $oet cu acelai nume )n comedia erorilor a scris <amlet el nu era tat%l $ro$riului s%u fiu, ci, nemaifiind acum un fiu, era i se sim-ea fiind tat%l )ntre"ii sale stir$e, tat%l $ro$riului s%u 'unic, tat%l nen%scutului s%u ne$ot care, )n #irtutea aceluiai ar"ument, nici nu s/a n%scut #reodat%, c%ci natura, a a cum o )n-ele"e domnul Ma"ee, are oroare de $erfec-iune* >FM E"linton oc1iosul, )nsufle-it de $l%cere, )i ridic% $ri#irile sfios luminos* Arunc&nd oc1iri #ioaie, $uritan )n#eselit, $rin cren"ile )m$letite de e"lantin%* S%/i flate(* Mai rar* 6ar s%/i flate(* / El )nsui $ro$riul s%u tat%, )i s$unea Mulli"an/fiul sie )nsui* Stai ni-el* Sunt 'or-os* 5ort un co$il nen%scut )n creier, 5allas At1ena3 0 $ies%3 5iesa/i lucr%tura3 E%sa-i/m% s% nasc3>FO )i a$uc% fruntea $&ntecoas% cu am&ndou% m&inile moitoare* / C&t des$re familia lui, s$use Ste$1en, numele mamei lui tr%iete )n $%durea Arden* Moartea ei i/a adus scena cu Volumnia din "oriolanus. Moartea '%iatului, fiul s%u, e scena mor-ii t&n%rului Art1ur )n :egele Ioan. +amlet $rin-ul ne"ru, este*+am*net S1a!es$eare* Cine sunt fetele din #urtuna, din 2ericles, din 2o&este de iarn, tim* Cine sunt Cleo$atra, oala cu carne a E"i$tului, i Cresid% i Venus, $utem "1ici* 6ar mai este un mem'ru al familiei des$re care se #or'ete* / Se/n"roa% "luma, s$use/Jo1n E"linton* i'liotecarul $uritan, cutremur&ndu/se $arc%, intr% )n #&rful $icioarelor, tremu#i'r&ndu/i masca, trem'lo, tre$%d&nd, tremur, murmur* Ua se )nc1ise* C1ilie* Ciu%* M/ascult%* Trei* Ei* Eu tu el ei* +aide, amesteca-i/#%* STE5+EN. A#ea trei fra-i, <il'ert, Edmund, Ric1ard. <il'ert la '%tr&nee a $o#estit la oamenii de 'ine c/a luat i el un 'ilet $e "ratis de la 6om Casier, o dat%, ce dracu8, a luat i el, i ce l/a mai #%(ut $e frate/su, meteru8 Gifl comediantu8, la Eondra )ntr/o $ies% i mai i -inea $e unu/n s$inare* Mai ales rima-ii de la teatru8 i/au r%mas la inim% lu8 <il'ert* El a intrat )n neant, dar un Edmund i un Ric1ard sunt cu numele lor )n o$era marelui Gill* MA<EE <EIN J0+N. Numele lor3 Ce/i un nume: EST. E i numele meu, Ric1ard, )n-ele"i* Tra" n%de,de c/ai s% ai o #or'% 'un% $entru Ric1ard, m%/n-ele"i, de dra"ul meu* >:sete? UC2 MUEEI<AN >piano, diminuendo?9 i atunci a dat glas Dic/, studinte medicinesc. "tre to&ar u7 su Da&0... STE5+EN. 4n treimea lui de #oin-e )ntunecate, minitri s1asum'ri, la"o, Ric1ard Cocoatul, Edmund din :egele !ear, doi $oart% numele unc1ilor r%i* =i )nc%, $iesa asta din urm% a fost scris% sau era scris% $e c&nd frate/s%u tr%"ea s% moar% la Sout1Dar!* EST. S$er c% Edmund s% ai'% ce merit%* Nu #reau ca Ric1ard, numele meu*** >:sete? QUA2ERERSTER >A tempo?8 6ar cine/o #rea s%/mi fure 'unul meu renume*** STE5+EN >%tringendo?) El )nsui i/a ascuns numele s%u, nume frumos, Gilliam, )n $iese, un fi"urant ici, un cloDn dincolo, aa cum $ictorul )n Italia demult )i $unea c1i$ul s%u )n #reun colmai )ntunecos al $&n(ei* =i l/a de(#%luit )n sonete, unde Gill a$are la tot $asul* Ca i lui Jo1n 08<aunt numele lui )i e scum$ siei, la fel de scum$ ca i 'la(onul $e care i l/a ,induit at&ta, lin"uindu/i $e unul i $e altul, $e 'and% de ne"ru o lance cu #&rf de ar"int, 1onorifica'ilitudinitati'us>MF, mai scum$% dec&t, "loria lui, el cel mai mare cutremur%tor al scenei )n -ara sa* Ce/i un nume: Asta ne )ntre'%m i noi )n co$il%rie c&nd scriem numele des$re care ni se s$une c%/i al nostru* 0 stea, o* stea $e lumin% de (i, un 'alaur de foc s/a )n%l-at la naterea lui* Str%lucea (iua, sin"ur% $e cer, mai luminoas% dec&t Venus noa$tea, i noa$tea lucea mai #ie asu$ra deltei din Cassio$eea, constela-ia r%sturnat% care e semn%tura ini-ialei sale $rintre stele* 0 urm%rea cu $ri#irile, lunec&nd ,os $e ori(ont, la r%s%rit de urs%, $e c&nd um'la $rin c&m$urile adormite #ara

)n mie( de noa$te, )ntorc&ndu/se de la S1ottery i din 'ra-ele ei* >FP Sunt am&ndoi mul-umi-i* =i eu* S% nu le s$ui c% de a'ia )m$linise nou% ani c&nd steaua s/a stins* =i din 'ra-ele ei* Ate$ta s% fie $etit i luat cu de/a sila* Mda, famen* 5e tine cine s% te $e-easc%: Citete )n ceruri* Autontimerumenos. -ous %tepha-noumenos. Unde -i/e -ie confi"ura-ia: Ste$1en* =tefan, $e/un cal '%lan* S*6*, sua donna. 6ia8 di lui. 6elindo risol&e di non amar %.D.>FH / Ce/i asta, domnule 6edalus: )ntre'% 'i'liotecarul $uritan* E #or'a de #reun fenomen ceresc: / 0 stea noa$tea, s$use Ste$1en, un st&l$ de foc (iua* Ce/ar mai fi de #or'it: Ste$1en )i $ri#i $%l%ria, 'astonul, "1etele* %tephanos, coroana mea* Sa'ia mea* <1etele lui )mi stric% linia $iciorului* S%/mi cum$%r o $erec1e* <%uri )n ciora$i* =i 'atista* / =tii s% te foloseti de nume $ro$rii, con#eni Jo1n E"linton* =i numele dumitale este destul de straniu* 5resu$un c% asta e9$lic% umorile dumitale fantastice* Mda, mie, Ma"ee i Mulli"an* Artefactor fa'ulos, om asemenea eretelui* C'urat/ai* 4ncotro: NeD1a#en/6ie$$e, $asa"er de ultima clas%* 5aris i/nd%r%t* Na"&* Icar* 2ater, ait. 4m$rocat )n fund de mare, $r%#%lit, rosto"olindu/se* Na"& eti tu* Na"& el* 6omnul est cu linitit (el )i ridic% acelai caiet de noti-e s$un&nd. / Asta e foarte interesant, $entru c% acelai moti# el fratelui, )n-ele"e-i, )l "%sim i )n miturile #ec1i irlande(e, )ntocmai cum s$ui dumneata* Cei trei fra-i S1a!es$eare* =i )n <rimm, -ii minte, 'asmele cu (&ne* ;ratele al treilea, care se )nsoar% cu frumoasa adormit% i ia $artea cea mai 'un%* Cel mai 'un dintre 'unii fra-i est* un, mai 'un, cel mai 'un, 'est* i'liotecarul Nua!er sc&r&ia le"%n&ndu/se $e c%lc&ie mai a$roa$e* / A #rea s% tiu, s$use, la care frate te*** 4n-ele" c% ai su"erat c% a fost ce#a sus$ect )n conduita unuia dintre fra-i*** 6ar $oate antici$e(: Se sur$rinse a#ans&nd $rea tareK )i $ri#i $e to-i )n ,ur, se st%$&ni* Un func-ionar clam% din $ra". / 6omnul Eyster3 $%rintele 6ineen ar doriW / A, $%rintele 6ineen3 )ndat%* <r%'it, $e dat% sc&r&ind, 8ndat%/ndat% se duse* Jo1n E"linton $relua floreta* / +aide, (ise* S% au(im ce ai de s$us des$re Ric1ard i Edmund* I/ai l%sat la urm%, nu/i aa: / C&nd #% cer s% #% aminti-i de aceti doi domni, nenea Ric1ie i unc1iul Edmund, r%s$unse Ste$1en, m% "&ndesc c% #% cer $oate $rea mult* Un frate )l ui-i la fel de uor ca $e/o um'rel%* Na"&** Unde/i fratele t%u: )n Aula a$otecarilor* Cremenea mea* El, $e urm% Cranly, Mulli"anK acum acetia* Vor'ete, #or'ete* 6ar s% f%$tuieti* S% f%$tuieti #or'ele* at,ocoresc ca s% te $un% la )ncercare* Ea fa$te* S% se )nf%$tuiasc% asu$r%/-i* Na"&* Am o'osit de #ocea mea, "lasul lui Esau* Re"atul meu $entru ce#a de '%ut* Mai de$arte* / Ve-i s$une c% numele acestea se aflau )n cronicile de unde el i/a scos su'stan-a $ieselor* 6e ce le/a ales )ns% $e ele )n locul altora: Ric1ard, un cocoat fiu de t&rf%, un 'astard, )i face curte #%du#itei Ann ?Ce/nseamn% un nume:@, o $e-ete i o cucerete, $e ea, #%du#a #esel% a unui alt fecior de t&rf%3 Ric1ard cuceritorul, al treilea frate, a #enit du$% Gilliam cuceritul* Celelalte $atru acte ale $iesei at&rn% a$oi l%l&i de acest act )nt&iul* 6intre to-i re"ii An"liei este sin"urul ri"% scos din teac% de res$ectul lui S1a!es$eare, )n"erul lumii* 6e ce intri"a secundar% din :egele !ear, )n care a$are Edmund, a fost luat% cu totul din Arcadia lui Sydney, coa$t% de"ra'% i #&r&t% ca um$lutur% )ntr/o le"end% celtic% de dinainte de )nce$uturile istoriei: / Aa era felul de a $roceda al lui Gill, )l a$%r% Jo1n E"linton* Acuma noi n/am mai com'ina o sa"a nor#e"% cu e9trase dintr/un roman de Meredit1* @ue &oulez-&ous9 cum ar s$une Moore* El de $ild% )i ae(% oemia $e -%rmul m%rii i/l face $e Ulise s% cite(e din Aristotel* / 6e ce: )i r%s$unse siei Ste$1en* 5entru c% tema fratelui fals, sau u(ur$ator, sau adulterin, al tuturor celor trei )ntr/unui sin"ur, )i este lui S1a!es$eare, cum nu/i sunt s%racii, )ntotdeauna a$roa$e*

Nota aceasta a e9ilului, e9il de la inim%, sur"1iun de acas%, sun% f%r% )ntreru$ere, de la "ei doi tineri din Berona )nainte, $&n% c&nd 5ros$ero )i fr&n"e 'a"1eta, o/n"roa$% la anume co-i )n $%m&nt i )i )neac% a$oi i cartea* Se )n#ol'urea(% )n mie(ul #ie-ii lui*** se r%sfr&n"e )n #reo alta* se re$et%, $rotasis, e$itasis, catastasis, catastrof%* Se re$et%, iar%i, c&nd el e a$roa$e de morm&nt, c&nd fiica lui m%ritat%, Susan, ac1ie din ciotul lui, e acu(at% de adulter* 4ns% acesta a fost $%catul ori"inar care i/a )ntunecat )n-ele"erea, i/a sl%'it #oin-a i a l%sat )n el o $uternic% )nclina-ie s$re r%u* Cu#intele sunt cele ale cinsti-ilor e$isco$i de Maynoot1K un $%cat ori"inar i, ca i $%catul ori"inar, s%#&rit de un altul )n al c%rui $%cat i el a $%c%tuit* E acolo, $rintre r&nduri, )n ultimele cu#inte $e care le/a mai scris, e $resc1im'at )n $iatr% $e les$edea de morm&nt su' care oasele ei $atru )ncruciate nu tre'uie s% se odi1neasc%* Tim$ul n/a oferit ade#%rul acesta* ;rumuse-ea i linitea nu l/au risi$it )ntru nefiin-%* Se afl%, )ntr/o #arietate infinit%, $retutindeni )n lumea $e care a creat/o el, )n 3ult zgomot pentru nimic, de dou% ori )n "um & place, )n #urtuna, )n <amlet, )n 3sur pentru msur i )n toate celelalte $iese $e care nu le/am citit* R&se, ca s%/i eli'ere(e mintea de su' ro'ia min-ii* E"linton ,udec%torul re(um%* / Ade#%rul se afl% la mi,loc, afirm% el* El este i stafia i $rin-ul* Este totul )n toate* / Este, s$use Ste$1en* %iatul, adolescentul )n actul )nt&i este '%r'atul din actul cinci* Totul )n toate* 4n "0mbeline, )n +thello el este i codoaa i )ncornoratul* El )nf%$tuiete i asu$ra/i se )nf%$tuiete* 4ndr%"ostit de un ideal sau de o $er#ersitate, ca i Jose el o ucide $e ade#%rata Carmen* Intelectul s%u nemilos este Ia"o )ncornorat i )nne'unit f%r% )ncetare #oind ca maurul din el s% sufere* / Cucu3 Cucu3 cl%m$%ni C1uc! Mulli"an li'idinos* 0, cu#&nt al s$aimei3 olta )ntunecat% deasu$ra $rimi, re#er'er%* / =i ce $ersona, e Ia"o3 e9clam% Jo1n E"linton nel%s&ndu/se intimidat* C&nd am s$us tot ce se $utea s$une, 6umas ,ils ?sau o fi fost 6umas pere9? are dre$tate* 6u$% 6umne(eu, S1a!es$eare a creat cele mai multe $e lumea asta* / 4n '%r'at el nu mai "%sete nici o $l%cere, i nici )n femeie, s$use Ste$1en* m. Se rc&ntoarce, du$% o a'sen-% de o #ia-%, la acel* loc de $e $%m&nt unde s/a n%scut, unde )ntotdeauna a fost, '%r'at sau '%ie-andru, un martor t%cut, i acolo, c%l%toria sa $e $%m&nt )nc1eiat%, )i )nfi"e )n $%m&ntul dudul*>P7 5e urm% moare* Micarea s/a )nc1eiat* <ro$arii )l )n"roa$% $e +amlet pere i $e +amlet ,ils. Re"e i $rin-, uni-i )n cele din urm% )n moarte, i cu mu(ica $otri#it%* =i, c1iar dac% asasina-i sau tr%da-i, $l&ni de toate inimile fira#e i 'l&nde, dane(i sau du'line(i, ,alea $entru mor-i )nseamn% sin"ura to#ar%% de #ia-% de care refu(% s% fie des$%r-i-i* 6ac% #% $lace e$ilo"ul, $ri#i-i/l )ndelun". $ros$erul 5ros$ero, omul cel mai 'un recom$ensat, Ei((ie, ciotul de iu'ire al 'unicului, i unc1iul Ric1ie, omul cel r%u, )m$ins de, dre$tatea $oetic% )n locul unde se duc ne"rii cei r%i* Cortina cade cu for-%* El a "%sit )n lumea de afar% ca fiind actuale cele ce )n lumea din%untru erau $osi'ile* Maeterlinc! s$use. Dac %ocrate iese din cas de la el astzi, $l &a gsi pe $n'elept a ezat pe prag. Dac Iuda iese la noapte pa ii lui ctre Iuda $l &or duce. >L> ;iecare #ia-% e alc%tuit% din multe (ile, (i du$% (i* Um'l%m $rin noi )nine, )nt&lnind t&l1ari, fantome, uriai, '%tr&ni, tineri, so-ii, #%du#e, cumna-i* 6ar )ntotdeauna )nt&lnindu/ne $e noi )nine* 6ramatur"ul care a scris un )n/folio al lumii acesteia i l/a i scris $rost ?El ne/a dat )nt&i lumina i soarele a'ia dou% (ile mai t&r(iu@, st%$&nul lucrurilor care sunt, $e care cei* mai romani dintre catolici )l numesc dio boia, (eul c%l%u, este f%r% )ndoial% totul )n toate )n to-i dintre noi, r&nda i m%celar, i ar $utea fi i codoa% i )ncornorat, dec&t c%, )n economia cerurilor, )ntre#%(ut% de +amlet, nu mai e9ist% c%s%torii, l/a sl%#it $e om, )n"er andro"in, fiindu/i esen-% lui )nsui* / Eure/a! stri"% uc! Mulli"an* Eure/a! 6intr/o dat% f%cut fericit, s%ri )n sus i a,unse dintr/un $as la $u$itrul lui Jo1n E"linton* / 4mi da-i #oie: s$use* 6omnul a #or'it c%tre Malac1i, )nce$u s% m&("%leasc% $e o 'uc%-ic% de 1&rtie* S% iau nite foi de 1&rtie c&nd $lec* / Cei care sunt c%s%tori-i, s$use domnul est, duce 1erald, to-i )n afar% de unul, #or tr%i* Restul #or r%m&ne mai de$arte aa cum sunt* m7.8/ R&se, el nec%s%torit, c%tre E"linton Jo1an1es, laureat )n artele celi'a-iei* / Nenunti-i, ner%("&ia-i, tem%tori de ca$ricii, )i r%sfoiesc, urm%rind cu de"etul noa$te de noa$te, fiecare, edi-ia #ariorum din $mblnzirea scorpiei.

/ Ne/ai de(am%"it, )i s$use f%r% mena,amente Jo1n E"linton lui Ste$1en* Ne/ai adus $&n% aici, ca s% ne/ar%-i un triun"1i fran-u(esc* 6umneata cre(i )n teoria dumitale: / Nu, s$use Ste$1en $rom$t* / Ai s/o* scrii: )ntre'% domnul est* Ar tre'ui s/o faci )ntr/un dialo", )n-ele"i, ca dialo"urile $latonice $e care le scria Gilde* Jo1n Eclectiton r&se du'lu* / 6e, )n ca(ul acesta, s$use el, nu #%d de ce te/ai ate$ta s% $rimeti 'ani $entru ea, )ntruc&t nici dumneata sin"ur n/o cre(i ade#%rat%* 6oDden consider% c% e9ist% un mister )n <amlet, dar nu ne s$une mai mult* +err lei'treu, omul $e care l/a )nt&lnit 5i$er la erlin, i care lucrea(% acum la teoria cu Rutland, crede c% secretul se ascunde )n monumentul de la Stratford* Are de "&nd s%/i fac% o #i(it% actualului duce, s$use 5i$er, i s%/i do#edeasc% concret c% str%moul s%u a scris $iesele* 5entru 4n%l-imea Sa are s% fie o sur$ri(%* 4ns% el crede )n teoria lui* Eu cred, 0, 6oamne, a,ut% necredin-a mea* Adic%, a,ut%/m% s% cred sau a,ut%/m% s% nu/cred: Cine te/a,ut% s% cre(i: Egomen. Cine s% nu cre(i: Alt ti$* / Eti sin"urul cola'orator la Dana care cere ar"in-i* =i $e urm%, nu tiu dac% se $oate )n num%rul #iitor* ;red Ryan are ne#oie de s$a-iu $entru un articol economic* ;rederian* 6oi 'ani de/ar"int mi/a )m$rumutat* S% treci "reul* Economie $olitic%* / 5entru o "uinee, s$use Ste$1en, #% dau $ermisiunea s% $u'lica-i discu-ia noastr%* uc! Mulli"an )i ridic% oc1ii de la m&("%lelile lui sur&(%toare, sur&(&ndK i a$oi s$use "ra#, )ndulcindu/i mali-ia. / E/am #i(itat $e 'ardul 2inc1 la reedin-a sa de #ar% )n susul str%(ii Mec!len'ur"1 i l/am "%sit ad&ncit )n studiul %umma contra 6entiles, )n com$ania a dou% doamne "onoreice* 5roas$%ta Nolly i Rosalie, t&rfa de $e c1eiul de c%r'uni* Se )ntreru$se* / +aide, 2inc1* +aide, r%t%citoarele Aen"us al $%s%rilor* +aide, 2inc1, ai m&ncat tot ce/am mai l%sat noi* 6a,8 am s% #% ser#esc resturile i r%m%i-ele* Ste$1en se ridic%* Via-a/i din multe (ile* 6ar i asta are un sf&rit* / Ne #edem disear%, s$use Jo1n E"linton* 4otre ami Moore (ice c% Malac1i Mulli"an nu $oate s% li$seasc%* uc! Mulli"an )i flutur% foaia de 1&rtie i $anamaua* / Monsieur Moore, s$use, $rofesor de literatur% france(% $entru tineretul Irlandei* Voi fi de fa-%* +aide, 2inc1, 'ar(ii au ne#oie de '%utur%* 5o-i s% mer"i dre$t: R&(&nd el*** Tot de '%ut $&n% la uns$re(ece* ucuriile celor o mie i una de no$-i irlande(e* 5aia-%*** Ste$1en urm&nd o $aia-%**. 4ntr/o (i la i'lioteca Na-ional% am a#ut o discu-ie* S1a!es/tremur* 6u$% dosul s%u de $aia-% am mers i eu* I/am frecat '%t%tura din c%lc&i* Ste$1en salut&nd, a$oi mo1or&t cu totul, )l urma $e un 'ufon, o $aia-% cu fri(ura )n"ri,it%, tuns $roas$%t, ieind din c1ilia 'oltit% )n lumina de (i, or'itoare, a ne"&ndului* Ce/am )n#%-at eu: 6es$re ei: 6es$re mine: S% mer" $recum +aines acum* Sala cititorilor o'inui-i* 4n re"istrul cititorilor Cas1el oyle 08Connor ;it(maurice Tisdall ;arrell )i $arafea(% $olisila'ele* Item. Era ne'un +amlet: C1elia cucernic% a Nua!erului cu un $rotestant, discut&nd des$re c%r-i* / 0, #% ro", domnul meu*** A fi c&t se $oate de )nc&ntat*** )nc&ntat uc! Mulli"an )i c&nta siei )n c&ntecele de/nc&ntare, siei cl%tin&nd din ca$. / Un $o$ou $om%dat* Ua turnant%* Nu/i:*** 5%l%ria cu $an"lica al'astr%*** Scriind a$licat*** Ce: A ridicat ca$ul:*** Cur'a 'alustradei, Mincius lin lunec&nd* 5uc! Mulli"an )n casc% $anama, co'ora trea$t% cu trea$t%, fredon&nd, iam'ic* Aohn Eglinto, dragul meu clo. "e nu te-nsori i tu cu o9

5ufni, )m$roc&nd $rin aer* / 0, c1ine( c1inuit* C1in C1on E" Ein Ton* Ne/am dus i noi la teatrul lor, +aines i cu mine, la casa instalatorilor* Actorii notri creea(% o art% nou% $entru Euro$a ca i "recii sau domnul Maeterlinc!* Teatrul A''ey3 Simt sudoarea $u'lic% a c%lu"%rilor* Scui$% ine9$resi#* Uitat. cum nici el n/a uitat '%taia cu 'iciul din ordinul sc&r'a#nicului Eucy*>tiO* =i a $%r%sit $e acea ,emme de trents ans. =i de ce nu i s/au mai n%scut al-i co$ii: =i $rimul lui co$il, o fat%: <&ndul de $e urm%* S% m% )ntorc* 5ustnicul acesta moroc%nos tot aici ?are i el un os de ros@ i dulcele tinerel, alintat al $l%cerii, $%r 'lond frumos i trec%tor ca )n 51aedon* A%*** S% #ede-i*** #oiam*** am uitat*** c%*** / Eon"Dort1 i M8Curdy At!inson au fost i ei $e/aici*** uc! Mulli"an $%ea fastuos, fredon&nd. De cum aud c 'ip tare "te-un soldat pe strzi murdare 6ndu-mi i-ncepe a gndi !a At/inson #3. "urd0 "are a&ea picior de lemn i ,ustanel i $ndemn % nu se lase de be'ie. i la 3agee, ,r brbie. Ei doi, temtori de-nsurtoare, 3asturbatori de cas mare. <lumete tu, "lumete* Cunoate/te $e tine )nsu-i* S/a o$rit mai ,os de mine, un (eflemisitor care m% fi9ea(%* M% o$resc* / 4ndoliatule comediant, se )ncrunt% uc! Mulli"an* Syn"e a le$%dat straiele ne"re ca s% fie asemenea naturii* Numai ciorile, $o$ii i c%r'unele en"le(esc sunt ne"ri* R&sul (#&cnindu/i $e 'u(e* / Eon"Dort1 se d% de ceasul mor-ii, s$use, du$% c1estia aia $e care/ai scris/o des$re '%tr&na <re"ory "ur%/s$art%* 0, tu, inc1i(itorial iudeu ie(uit, i 'e-i# $e deasu$ra* Ea/-i o'-ine un '%nu- de la (iar, i tu te/a$uci i/i )n,uri toate aiur%rile ei* Nu $uteai s% iei e9em$lu de la Reats: Rc&nce$u s% co'oare "esticul&nd, inton&nd c&nt%tor, i mic&ndu/i "ra-ios 'ra-ele. / Cea mai frumoas% carte care a ieit din -ara noastr% )n #remea sa* Te duce cu "&ndul la +omer*>eM Se o$ri )n ,osul sc%rilor* / Am o idee $entru o $antomim%, s$use, solemn* +olul maur cu $ilatri, um'rele )ntre-esute* S/a dus #remea ,ocului cu arice, s/au dus i scrierile* Cu "las modul&nd )n #arii feluri uc! Mulli"an )i citi ta'lele. #iecare din noi propria-i soa' sau !una de miere 'i-o 'ii $n lab >imoralitate na'ional $n trei orgasme? de -alloc Taurul 3ulligan 4ntoarse un r&n,et #esel de cloDn $eticit s$re Ste$1en, s$un&nd* / Tra#estiul, mi/e cam team%, e cam str%#e(iu* 6ar ascult% mai de$arte* Citi, marcato8 / 5ersona,ele. To'y Tostoff ?un $olone( ruinat@ Cra' ?cercet%tor $rin $%r@ Medicinescul 6ic! i ?dou% mute dintr/o lo#itur%@, Medicinescul 6a#y a'a <ro"an ?saca"ioaica@ 5roas$%ta Nelly =i Rosalie ?t&rfa de $e c1eiul de c%r'uni@ R&dea, cl%tin&nd din ca$ )ncolo i )ncoace, mer"&nd mai de$arte urmat de Ste$1enK i $lin de

#eselie le s$unea um'relor, suflete ale oamenilor. / 0, noa$tea aceea la teatrul Camden, c&nd fiicele Erinului au tre'uit s%/i sumetice fustele s% calce $este tine cum (%ceai acolo )n dudcolorata, multicolorata, multi/dudinoasa ta 'or&tur%3 ><P / Cei mai ne#ino#at dintre fiii Erinului, s$use Ste$1en, $entru care i le/au sumes ele #reodat%* 5e $unctul s% $%easc% $ra"ul, sim-indu/l $e cine#a )n s$ate, se d%du la o $arte* M% des$art* Acum e momentul* Unde deci: 6ac% Socrate iese de la el de acas% ast%(i, dac% Iuda iese la noa$te* 6e ce: )n s$a-iu st% lucrul acela la care )n tim$ tre'uie s% a,un", inelucta'il* Voin-a mea. #oin-a lui care/mi face fa-%* M%ri )ntre noi* Un '%r'at iei $rintre ei, )nclin&ndu/se, salut&nd* / un% (iua iar%i, s$use uc! Mulli"an* 5ortalul* Aici am $&ndit $%s%rile $entru un au"ur* Aen"us al $%s%rilor* Ele $leac%, #in* Ast% noa$te i eu am ('urat* Uor am ('urat* 0amenii se minunau* 5e urm%, strada t&rfelor* =i el )ntin(&ndu/mi un $e$ene (emos* Intr%* Ai s% #e(i* / Jido#ul r%t%citor, o$ti uc! Mulli"an cu o s$aim% 'ufon%* I/ai #%(ut oc1ii: Se uita la tine ca s% te $ofteasc% $e tine* Mi/e s$aim% de tine, '%tr&ne marinar* ><H 0, 2inc1, eti )n $rime,die* ;%/-i rost de nite tam$oane la n%dra"i* Maniere de la 09enford* Eumina (ilei* Soarele/ntr/o roa'% $este arcul $odului* Un s$ate ne"ru mer"ea )naintea lor* 5as de $ardos, )n ,os, ieind $rin $or-ile mari, $e l&n"% "rila,ul cu -e$i* Ei )l urmar%* R%nete/m% )nc%* S$une mai de$arte*8 Aerul 'l&nd definea corniele caselor $e strada 2ildare*8 5%s%ri deloc* ;ira#e din #&rful caselor dou% $ene de fum se )n%l-au, destr%m&ndu/se i/n sc%moea(% 'l&nd% 'l&nd se risi$eau* Eas%/-i str%daniile* 5acea $reo-ilor drui(i ai lui Cym'eline 1ierofantic%. din $%m&ntul lar" un altar* % ludm noi zeii i ,umul nostru $ntortocheat s urce $n nrile lor De la altarul nostru binecu&ntat. >PI 5%rintele su$erior, re#erendul Jo1n Conmee S*J*, )i ae(% la loc ceasul lucios )n 'u(unarul din%untru, co'or&nd tre$tele $re('iteriului* >LJ Trei f%r% cinci* Tocmai tim$ul $entru o $lim'are frumoas% $&n% la Artane* Cum )l c1ema $e '%iatul acela: 6i"nam, da* Bere dignum et (ustum est. 5e fratele SDan tre'uia s%/l #%d* Scrisoarea domnului Cunnin"1ain* 6a* S%/i fac un ser#iciu, dac%/i cu $utin-%* Un 'un catolic $racticantK util c&nd #ine tim$ul colectelor* Un marinar f%r% un $icior )nainta le"%n&ndu/se cu o$inteli lenee ale c&r,elor, morm%ind un c&ntecel* Se smuci o$rindu/se )n fa-a m&n%stirii maicilor Carit%-ii i/i )ntinse a$ca -u"uiat% du$% $oman% de la re#erendul Jo1n Conmee S*J* 5%rintele Conmee )i d%du 'inecu#&ntarea sa )ntru lumina soarelui, c%ci $un"a lui, tia 'ine, nu con-inea dec&t o sin"ur% coroan% de ar"int* 5%rintele Conmee tra#ers% s$re $ia-a Mount,oy* Se "&ndi, dar nu $rea )ndelun", la solda-i i marinari, ale c%ror $icioare fuseser% rete(ate de "1iulele, sf&rindu/i acum (ilele )n #reun a(il, i la cu#intele cardinalului Golsey. Dac l-a ,i slu(it pe Dumnezeu cum mi-am slu(it regele, El nu m-ar ,i prsit la zilele btrneilor. Mer"ea )n um'ra ar'orescent% a frun(elor cli$ind )n soare i c%tre el #eni so-ia domnului 6a#id S1ee1y, mem'ru al $arlamentului* / ;oarte 'ine, mul-umesc, $%rinte* =i dumnea#oastr%, $%rinte: 5%rintele Conmee se sim-ea minunat )ntr/ade#%r* A#ea s% mear"% la u9ton $ro'a'il $entru cura de a$e* =i '%ie-ii ei, f%ceau $ro"rese la el#edere: 5%rintele Conmee se 'ucura s% aud% c% da* =i domnul S1ee1y: Tot la Eondra* 5arlamentul era )nc% )n sesiune, da, si"ur* ;rumoas% #reme, )nc&nt%toare* 6a, era foarte $ro'a'il ca $%rintele ernard Vau"1an s% #in% iar%i s% mai -in% o $redic%* 0, daK foarte im$resionant* Un om cu ade#%rat minunat* 5%rintelui Conmee )i $%rea foarte 'ine c% o #ede $e so-ia domnului de$utat S1ee1y 'ine s%n%toas% i o ru"% s%/i transmit% salutul s%u domnului de$utat 6a#id S1ee1y* 6a, a#ea s% #in% s% le fac% o #i(it%, f%r% )ndoial%* / Ea re#edere, doamn% S1ee1y*

5%rintele Conmee )i ridic% $%l%ria, lu&ndu/i r%mas 'un, )ns$re m%r"elele de ,ad al mantilei ei str%lucind ne"re )n soare* =i mai surise o dat% )nde$%rt&ndu/se* =tia c% se cl%tise $e din-i cu $ast% de nuc% de araca* 5%rintele Conmee mer"ea mai de$arte i, )n mers, sur&dea c%ci se "&ndea la oc1ii nostimi i la accentul de $eriferie al $%rintelui ernard Vau"1an* / Tu 5ilate3 Ce n/ai -inut $ie$t la mul-imea de%n-at%: Un om $lin de (el, )ns%* C1iar, cu ade#%rat* =i, )ntr/ade#%r, f%cea mult 'ine, )n felul lui* ;%r% nici o )ndoial%* S$unea c% iu'ete Irlanda, i i/s scum$i irlande(ii* =i )nc%, de familie 'un%, s% nu/-i #in% s% cre(i* <aeli, nu: A, s% nu uite* Scrisoarea aceea c%tre $%rintele $ro#incial* 5%rintele Conmee o$ri trei co$ii de coal% la col-ul $ie-ei Mount,oy* 6a. de la el#edere erau* Clasa cea mai mic%. A1a* =i erau 'uni la )n#%-%tur%: 0* ;oarte frumos* =i cum )l c1ema $e el: Jac! So1an* =i $e el: <er* <alla"1er* =i micu-ul cel%lalt: 5e acela )l c1ema runny Eynam* 0, %sta/i un nume foarte frumos* 6in 'u(unarul de la $ie$t $%rintele Conmee scoase o scrisoare $e care i/o dete t&n%rului runny Eynam ar%t&nd c%tre cutia de scrisori roie de la col-ul str%(ii ;it("i''on* / 6ar ai "ri,% s% nu te $ui i $e tine la cutie, micu-ule, )i s$use* %ie-aii )l $ri#ir% cu ase oc1i $e $%rintele Conmee i r&ser%* / Ei, domnule* / Ia s% #% #%d dac% suntei )n stare s% $une-i o scrisoare la cutie, s$use $%rintele Conmee* T&n%rul runny Eynam fu"i $este drum i strecur% scrisoarea $%rintelui Conmee c%tre $%rintele $ro#incial )n "ura cutiei roii i str%lucitoare* 5%rintele Conmee surise i d%du din ca$, i surise $ornind mai de$arte c%tre r%s%rit $rin $ia-a Mount,oy* 6omnul 6enis J* Ma"inni, $rofesor de dans etc**, cu ,o'en, frac de culoarea arde(iei i re#eniri de m%tase, cra#at% de 'atist al', $antaloni strim-i de culoarea le#%nicii, m%nui "al'ene de culoarea canarului i "1ete de $iele cu #&rf ascu-it, $%ind cu "ra#itate i $restan-%, se trase cu mult res$ect la o $arte la mar"inea trotuarului c&nd trecu $e l&n"% lady Ma9Dell, la col-ul cu 6i"nam Court* Nu e d&nsa doamna M8<uinness: 6oamna M8<uinness, solemn%, cu $%r ar"intiu, se )nclin% c%tre $%rintele Conmee de $e trotuarul de #i(a#i de/a lun"ul c%ruia )i lunec% o cli$% sur&sul* 5%rintele Conmee surise i el i salut%* Ce mai f%cea dumneaei: ;rumoas% $restan-%* Ca Maria Stuart, cam aa tre'uie s% fi fost* =i c&nd te "&ndeti c% -ine o $r%#%lie $e amaneturi* Ei, mda3 0*** cum s% s$un:*** o m&na de re"in%* 5%rintele Conmee mer"ea )n ,os $e strada <reat C1arles arunc&nd o $ri#ire s$re 'iserica $rotestant%, acum )nc1is%, la st&n"a* Re#erendul T* R* <reen, licen-iat #a >Deo &olente? rosti $redica* Ea ei i se s$une incum'ent* Simte c% )i incum'% s% rosteasc% acum c&te#a cu#inte* 6ar se cu#ine s% nutrim sim-%minte de caritate* In#inci'il% i"noran-%* ;ac i ei cum )i luminea(% mintea* 5%rintele Conmee d%du col-ul i o lu% $e calea Nort1 Circular* 6e mirare c% nu e linie de tram#ai $e o arter% at&t de im$ortant%* Si"ur, ar tre'ui s% fie* Un "ru$ de ele#i cu "1io(danele )n s$ate tra#ers% dins$re strada Ric1mond* To-i )i scoaser% e$cile cam $%tate* 5%rintele Conmee )i salut% de mai multe ori, cu 'un%tate* Ele#i la coala fra-ilor cretini* 5e c&nd mer"ea )nainte, $%rintele Conmee sim-i mireasm% de t%m&ie dins$re drea$ta* iserica Sf&ntului Iosif, $e 5ortland RoD* 5entru femeile #&rstnice i #irtuoase* 5%rintele Conmee )i scoase $%l%ria )n semn de res$ect fa-% de Sf&ntele Taine* VirtuoaseK dar uneori se )nt&m$la s% fie $rost dis$use* A,uns a$roa$e de Ald'orou"1 +ouse, $e $%rintele Conmee )l duse "&ndul la acel "entilom risi$itor* Acum sunt aici nite 'irouri, sau aa ce#a* 5%rintele Conmee $%trunse acum $e calea Nort1 =trand, i fu salutat de domnul Gilliam <alla"1er care st%tea )n $ra"ul $r%#%liei lui* 5%rintele Conmee )l salut% $e domnul <alla"1er i $erce$u mirosurile $ro#enind de la 1%lcile de costi-% de $orc i de la marile calu$uri de unt -inut la rece* Trecu $rin fa-a tutun"eriei lui <ro"an, de care erau s$ri,inite $anouri cu afie anun&nd o )n"ro(itoare catastrof% la NeD Ror!* 4n America toat% #remea se )nt&m$la lucruri din astea* Neferici-ii, s% moar% aa, ne$re"%ti-i* Totui, un act de contri-ie din toat% inima*

5%rintele Conmee )nainta $e l&n"% 'ufetul lui 6aniel er"in, la #itrina c%ruia se $ro$tiser% doi nelucr%tori* 4l salutar% i fur% i ei saluta-i* 5%rintele Conmee trecu $rin fa-% $e la +*J* 08Neill, $om$e fune're, unde Corny 2elle1er trecea cifre )n re"istru mestec&nd un $ai* Un ser"ent de strad% f%c&ndu/i rondul )i salut% $e $%rintele Conmee, i $%rintele Conmee )l salut% $e ser"ent* Ea m%cel%ria Rou!stetter, $%rintele Conmee remarc% iruri de calta'oi, al'i, ne"ri i roii, frumos )ncol%ci-i $e t%#i* Afurcat $e su' co$acii de la 5romenada C1arle#ille, $%rintele Conmee #%(u un le$ de tur'%, un cal de edec cu ca$ul $lecat at&rn&ndu/i, un luntra cu o $%l%rie de $aie murdar% st&nd $e $unte, fum&nd i $ri#ind la o crean"% de $lo$ deasu$ra ca$ului* Era o scen% idilic%K i $%rintele Conmee medita la 'un%tatea Creatorului care f%cuse ca tur'a s% se afle )n mlatini de unde oamenii $uteau s/ o scoat% i s/o aduc% la orae i sate s% fac% foc )n casele s%racilor* 5e $odul NeDcomen, re#erendul Jo1n Conmee, S*J*, de la 'iserica Sf&ntul ;rancisc Ua#ier, $e strada U$$er <ardiner, urc% )ntr/un tram#ai care $leca din sta-ie* 6intr/un tram#ai care sosea )n sta-ie co'or& re#erendul Nic1olas 6udley, C* C, de la 'iserica Sf&nta A"at1a $e strada Nort1 Gilliam, $%ind $e $odul NeDcomen* Ea $odul NeDcomen $%rintele Conmee urc% )n tram#aiul care $ornea c%ci nu/i $l%cea s% str%'at% $e ,os 'ucata aceea mo1or&t% de drum $e l&n"% Mud Island* 5%rintele Conmee se ae(% )ntr/un col- al #a"onului, cu 'iletul al'astru #&r&t cu "ri,% )n desc1i(%tura unei m%nui dolofane de $iele, )n tim$ ce $atru ilin"i, o moned% de ase $ence i cinci '%ncu-e de un $enny alunecar% din $alma celeilalte m%nui dolofane )n $un"uli-a sa de 'ani* Trec&nd $e l&n"% 'iserica aco$erit% de ieder% se "&ndea c% de o'icei controlorul )i f%cea a$ari-ia tocmai c&nd -i/ai aruncat f%r% s%/-i dai seama 'iletul* Solemnitatea ocu$an-ilor #a"onului i se $%rea $%rintelui Conmee e9a"erat% $entru un drum at&t de scurt i de ieftin* 5%rintelui Conmee )i $l%cea s% ai'% )n ,urul lui un mediu de oameni 'ine dis$ui* Era o (i $anic%* 6omnul cu oc1elari care edea )n fa-a $%rintelui Conmee )i terminase tocmai e9$lica-iile i/i co'or&se $ri#irile* So-ia lui, $resu$unea $%rintele Conmee* Un c%scat uor )i )ntredesc1ise "ura so-iei domnului cu oc1elari* 4i ridic% $umnul mic )nm%nuat, c%sc&nd delicat, lo#indu/i uor cu $umnul mic )nm%nuat "ura desc1i(&ndu/i/se i surise un sur&s micu-, dulce* 5%rintele Conmee sim-ea $arfumul ei )n #a"on* 0'ser#% de asemenea c% '%r'atul cu aer nea,utorat, ae(at de cealalt% $arte a ei, edea $e mar"inea 'anc1etei* 4n fa-a altarului, $%rintele Conmee i('uti cu "reu s% de$un% ostia )n "ura '%tr&nului nea,utorat i c%ruia )i tremura ca$ul* Ea $odul Annesley tram#aiul se o$ri i, tocmai c&nd era $e $unctul s% $orneasc%, o '%tr&n% se ridica deodat% de la locul ei ca s% co'oare* Conductorul trase de cordonul soneriei s% o$reasc% #a"onul* Ea co'or& duc&ndu/i cu ea coul i o $las% de cum$%r%turiK i $%rintele Conmee )l #%(u $e conductor a,ut&nd/o cu coul i $lasaK i $%rintele Conmee se "&ndi c% era una din '%tr&nele care/au a,uns a$roa$e de ca$%tul drumului i c%rora tre'uie s% le re$e-i de dou% ori Domnul s te binecu&nteze, copila mea, ca s% )n-elea"% c% le/ai dat a'solu-iunea, roag-te pentru muie. 6ar sufer% at&ta )n #ia-a asta a lor, cu at&tea "ri,i, s%rmanele de ele* 6in afiele de $e "arduri domnul Eu"ene Stratton )i r&n,ea cu 'u(ele lui "roase de ne"ru $%rintelui Conmee* 5%rintele Conmee se "&ndi la sufletele ne"rilor i ale cafeniilor i ale "al'enilor i la $redica lui des$re sf&ntul ;eter Cla#el, S* J** i Misiunea $entru Africa, i la $ro$a"area credin-ei, i la milioanele de suflete ale ne"rilor i cafeniilor i "al'enilor care nu $rimiser% taina 'ote(ului c&nd a#ea s% le #ie ceasul din urm%, ca un far noa$tea* Cartea aceea a ie(uitului 'el"ian, Ee 4ombre des 3us, i se $%rea $%rintelui Conmee a fi )ntr/ade#%r un a$el ra-ional* E9ist% milioane de suflete omeneti $e care 6omnul le/a dat du$% C1i$ul i Asem%narea Sa i c%rora credin-% nu le/a fost ?6eo Volente@ d%ruit%* 4ns% erau suflete ale 6omnului create de 6omnul* 5%rintelui Conmee i se $%rea c% e mai mare $%catul ca toate sufletele astea s% fie $ierdute, o ade#%rat% risi$%, s/ar $utea s$une* Ea sta-ia de $e calea +oDt1 $%rintele Conmee co'or&, a,utat de conductor i salut% i el la r&ndul s%u* ule#ardul Mala1ide era linitit* 5%rintelui Conmee )i $l%ceau i 'ule#ardul i numele lui* Clo$otele 'ucuriei sun&nd )n )nsoritul Mala1ide* Eordul Tal'ot de Mala1ide, nemi,locit lord amiral ereditar al Mala1ide/ului i m%rilor )n#ecinate* 5e urm% a fost c1emat la oaste i ea a fost fecioar%,

so-ie i #%du#%, toate )ntr/o sin"ur% (i* Acestea au fost (ilele unei lumi de demult, #remuri ale credin-ei )n cet%-ile luminoase, #remuri de demult )n domeniile 'aroniei* Trec&nd mai de$arte, $%rintele Conmee se "&ndi la c%rticica lui Bremuri de demult $n domeniile nobiliare i la cartea care s/ar $utea scrie des$re institutele ie(uite i des$re Mary Roc1fort, fiica lordului MolesDort1, $rima contes% de el#edere* 0 doamn% o'osit%, trecut% de $rima tinere-e, $lim'&ndu/se sin"uratec% $e -%rmul lacului Ennel, Mary, cea dint&i contes% de el#edere, o'osit% $lim'&ndu/se )n fa$t de sear%, nici m%car tres%rind c&nd o #idr% &nete din a$% la $icioarele ei* Cine $oate s% tie ade#%rul: Nu "elosul lord el#edere i nici confesorul ei dac% ea $oate nici n/a s%#&rit adulterul $e de/a )ntre"ul, eiaculatio seminis inter &as naturale mulieris, cu fratele so-ului ei: Ar fi m%rturisit $e ,um%tate dac% n/ar fi $%c%tuit cu totul, aa cum fac femeile* Numai 6umne(eu tie, i cu ea, i cu el, fratele so-ului* 5%rintele Conmee se "&ndi la tiranica incontinen-%, necesar% totui $entru stir$ea omeneasc% $e lumea aceasta, i la fa$tul c% )ntr/ade#%r c%ile 6omnului le sunt oamenilor nc&n-elese* 6on Jo1n Conmee $%ea )n #remuri de alt%dat%* Era un umanist $re-uit unanim )n #remea aceea* 5urta )n "&ndul s%u taine m%rturisite i le sur&dea unor c1i$uri no'ile sur&(&ndu/i )ntr/un salon cu $odelele date cu cear% de al'ine, cu ciorc1ini mari de roade $e ta#an* =i m&inile mirelui i miresei, de neam no'il, am&ndoi, str&nse una )ntr/alta )n m&na lui don Jo1n Conmee* Ce (i frumoas%* 5rintr/un "ard de nuiele $%rintelui Conmee i se ar%tar% iruri de #er(e, )nclin&ndu/i/se cu crinoline de frun(e am$le* Cerul )i de(#%lui o turm% de nori mici al'i alunec&nd uor du$% #&nt* 3outonner, cum (ic france(ii* 0 e9$resie sim$l% i $otri#it%* Citindu/i 're#iarul, $%rintele Conmee urm%rea o turm% de nori l&noi $este Rat1coffey* <le(nele lui )n#estm&ntate )n ciora$i su'-iri )i erau "&dilate de $aiele c&m$ului din Clon"oDes* 5e acolo se $lim'a serile citind, i au(ea -i$etele irurilor de '%ie-i iei-i la ,oac%, -i$etele "lasurilor tinere )n seara linitit%* ;usese rectorul lorK conducerea lui le fusese lor 'l&nd%* 5%rintele Conmee )i scoase m%nuile i lu% din 'u(unar 're#iarul s%u cu mar"inile filelor roii* Un semn i#oriu )i ar%t% $a"ina* Nonele* Ar fi tre'uit s% le citeasc% )nainte de $r&n(* 4ns% #enise lady Ma9Dell* 5%rintele Conmee citi )n tain% 2ater i A&e i )i f%cu cruce* Deus $n adiutorium. 5%ea calm )nainte, citind )n "&nd notele, i )nainta astfel,/ citind, $&n% a,unse la :es )n -eati immaculati8 2rincipium &erborum tuorum &eritas8 $n eternum omnia iudicia iustitiae tuae. Un t&n%r rou la fa-% iei $rin "aura unui "ard #iu i du$% el se ar%t% o fat% cu nite mar"arete tremur&ndu/i s%l'atic )n m&n%* T&n%rul )i ridic% a$ca cu un "est 'ruscK t&n%ra se )nclin% "r%'it% i )ncet, cu "ri,%, )i des$rinse de $e fusta colorat% o cren"u-% at&rnat% acolo* 5%rintele Conmee )i 'inecu#&nt% "ra# $e am&ndoi i )ntoarse o fil% su'-ire )n 're#iarul s%u* %in8 2rincipes persecu'i sunt me gratis8 et a &erbis tuis ,ormida&it cor &ieurn. Corny 2elle1er )i )nc1ise re"istrul cel mare i arunc% o $ri#ire din oc1iul s%u $e ,um%tate )nc1is s$re un ca$ac* de sicriu de $in $ro$tit ca o sentinel% )ntr/un col-* Se ridic% -ea$%n, se a$ro$ie de el, i, rotindu/l $e loc, )i e9amina forma i ornamentele de alam%* Mestec&ndu/i mai de$arte $aiul l%s% deo$arte ca$acul i merse )ncet $&n% )n $ra"* Acolo )i trase )n ,os 'orul $%l%riei s%/i um'reasc% oc1ii i se re(em% de uor $ri#ind lene afar%* 5e $odul NeDcomen $%rintele Jo1n Conmee urc% )n* tram#aiul de 6ollymount Corny 2elle1er )i )ncrucia "1etele l%t%re-e i $ri#i )n "ol, cu $%l%ria tras% $e oc1i, mestec&ndu/ i $aiul* Ser"entul de strad% FH C, )n rondul lui o'inuit, se o$ri locului, s%/i mai treac% tim$ul* / ;rumoas% (i, domnule 2elle1er* / Mda, s$use Corny 2elle1er / C%$ueal%, s$use ser"entul* :es este litera e'raic% $reced&nd sec-iunea a >L/a a 5salmului 77J* Res )n #erici'i cei cura'i8 Temelia cu&ntului tu este ade&rul, i $n etern toat (udecata drept'ii tale ?lat*@* %in - litera e'raic% $reced&nd sec-iunea urm%toare a aceluiai 5salm* "ei mai mari ,r cu&nt urmritu-m-au, Dar inima mea a tremurat numai $naintea cu&ntului tu ?lat*@, Corny 2elle1er e,ect% un ,et t%cut de (eam% de $aie arcuindu/i/se din "ur% )n cli$a c&nd un 'ra-

al' "eneros arunc% o moned% de la o fereastr% de $e strada Eccles* >HL / Ce #eti 'une mai ai: )ntre'%* / Am #%(ut/o asear% $e $ersoana aceea, s$use ser"entul cu #oce sc%(ut%* Un marinar cu un sin"ur $icior d%du, $ro$tindu/se )n c&r,e, col-ul la MacConnell, ocolind c%ruciorul cu )n"1e-at% Ra'aiotti, i $orni (#&cnind din c&r,e )n sus, $e strada Eccles* C%tre Earry 0Rour!e, o$rit numai )n c%ma% )n $ra"ul uii, arunc% un morm%it moroc%nos* / 2entru Anglia... )i (#&cni 'rutal tru$ul mai de$arte $e l&n"% 2atey i oody 6edalus, se o$ri o cli$% morm%ind. / pentru cminul nostru, pentru ce-i ,rumos. C1i$ului $alid, ros de "ri,i, al lui J*J 08Molloy i se r%s$unse c% domnul Eam'ert este )n ma"a(ie cu un client* 0 doamn% cor$olent% se o$ri* scoase o moned% de aram% din $oet% i o l%s% s% cad% )n a$ca )ntins% s$re ea* Marinarul 'odo"%ni o mul-umire, $ri#i acru s$re ferestrele r%mase surde, )i l%s% ca$ul )n $ie$t i se mai a(#&rli )nainte le"%n&ndu/se )n c&r,e, $re- de $atru $ai* Se o$ri m&r&ind iritat. / 2entru Anglia... 6oi tren"ari cu $icioarele "oale, su"&nd nite ireturi $relun"i de acadea, se o$rir% l&n"% el, c%sc&ndu/i "urile n%cl%ite "%l'ui s$re ciotul $iciorului lui* El (#&cni iar%i mai de$arte )n salturi scurte, #i"uroase, se o$ri, )i )n%l-% ca$ul s$re o fereastr% i url% cu "las ad&nc. / 2entru cminul nostru, pentru ce-i ,rumos. Ciri$itul #esel i dulce care se au(ea )n tremolouri din%untru mai continu% o m%sur% sau dou%, )ncet% deodat%* Jalu(eaua se trase la o $arte la fereastr%* 0 t%'li-% cu anun-ul "amere nemobilate, alunec% de $e $er#a( i c%(u* Un 'ra- durduliu, de("olit, "eneros luci o cli$%, se l%s% #%(ut, i-it dintr/un corsa, al' i dintre e$ole-ii 'ine )ntini ai unui com'ine(on* 0 m&n% de femeie arunc% o moned% $este "rila,ul de la intrare* C%(u $e trotuar* Unul dintre tren"ari aler"% )ntr/acolo, o culese de ,os* i o de$use )n a$ca menestrelului, s$un&nd. / Uite, domnule* 2atey i oody 6edalus>Hi )m$inser% cu efort ua 'uc%t%riei i intrar% )n )nc%$erea cu aer )n%'uitor, $lin% de a'uri* / Ai amanetat c%r-ile: )ntre'% oody* Ma""y )n $icioare )n fa-a $litei )ndes% de dou% ori cu f%c%le-ul rufele cenuii )n (oaiele cl%'ucite i )i terse fruntea* / Nu #or s% dea nimic $e ele, s$use* 5%rintele Conmee mer"ea $e c&m$ul de la Clon"oDes i "le(nele/i )n#estm&ntate )n ciora$i su'-iri )i erau "&dilate de $aiele as$re* / Unde/ai )ncercat: )ntre'% oody* / Ea M8<uinness* oody '%tu din $icior i/i arunc% sacoa $e mas%* / M&ncao/ar 'u'ele de "r%san%3 stri"%* 2atey se a$ro$ie de $lit% $ri#ind $ie(i cu oc1ii micora-i )n a'uri* / Ce/i )n oal%: )ntre'%* / C%m%i, s$use Ma""y* oody -i$% ener#at%. / Ce dracu8, n/a#em nimic de m&ncare: 2atey, ridic&nd ca$acul de $e o oal% eu un col- al fustei ei murdare, )ntre'%. / =i/aici, ce/i: A'uri "roi )i &nir% )n fa-% dre$t r%s$uns* / Su$% de ma(%re, s$use Ma""y* / Unde/ai "%sit: )ntre'% 2atey* / 6e la sora Mary 5atric!, s$use Ma""y* Crainicul )i a"it% clo$oelul* / in"'in"3 oody se ae(% la mas% "r%ind )nfometat%. / 6%/ncoace3

Ma""y #%rs% su$% "%l'uie, "roas%, din oal% )ntr/un castron* 2atey, ae(&ndu/se )n fa-a lui oody, s$use linitit%, ridic&ndu/i la "ur% cu #&rful de"etelor nite firimituri culese la )nt&m$lare. / ine c/o a#em i $/asta* Unde/i 6ill: / S/a dus s% se/nt&lneasc% cu tata, s$use Ma""y* ;%r&mi&ndu/i 'uc%-i mari de $&ine )n su$a "%l'uie, oody ad%u"%. / Tat%l nostru carele nu eti )n ceruri* Turn&nd su$% "%l'uie )n castronul lui 2atey, Ma""y e9clam%. / oody3 Ruine3 E$a#%, un afi mototolit, Vine $rorocul Ilie, lunec% uor )n ,os $e Eiffey, $e su' $odul Eoo$line, &nind )n #&rte,urile unde a$a fier'ea m&nioas% $e la $icioarele $odului, $ornind s$re r%s%rit $e l&n"% lan-uri de ancor% i carene, )ntre docul cel #ec1i al V%mii i c1eiul <eor"e* On ;ata cea 'lond% de la T1ornton ae(a frumos $e fundul coule-ului nite $aie fonitoare* la(es oylan >M )i )nm&n% sticla )n#elit% )n foi-% trandafirie i un urcior micu-* / 5une/le $e astea )nt&i, te ro", )i s$use* / 6a, domnule, r%s$unse 'londa, i fructele deasu$ra*8 / Aa #e(i, tocmai 'ine, s$use la(es oylan* Ea $otri#ea frumos, simetric, $erele $er"amute, i $rintre ele $iersicile coa$te, cu fe-e ruinate* la(es oylan se $lim'a )ncoace i )ncolo )n $antofii lui noi, cafenii, $rin $r%#%lia cu miresme de fructe, ridic&nd c&te o $oam%, t&n%r%, (emoas%, ridat%, i tomatele durdulii, roii, adulmec&nd mirosurile a$etisante* 0amenii lui +*E*E*R*8S* $aradar% $rin fa-a lui, cu $%l%riile lor )nalte, al'e, tra#ers&nd aleea Tan"er, tro$%ind s$re -inta lor* EI se )ntoarse deodat% $e c%lc&ie din fa-a unui coule- cu c%$uni, scoase un ceas de aur din 'u(unarul de la #est% i/l -inu o cli$% la lun"imea l%n-iorului* / 5o-i s% le trimi-i cu tram#aiul: Acuma c1iar: Su' arcadele 5or-ii Ne"ustorilor o siluet% cu s$inarea nea"r% cerceta c%r-ile )n c%ruciorul unui anticar* / Si"ur, domnule* E/aici )n centru: A, da, s$use la(es oylan* Ea (ece minute* ;ata cea 'lond% )i )ntinse un formular si un creion* / Vre-i s% scrie-i adresa, domnule: la(es oylan scrise la te,"1ea i )m$inse formularul s$re ea* / Trimite/o acum c1iar, #rei: s$use* E $entru cine#a 'olna#* / 6a, domnule* Si"ur, domnule* la(es oylan )i (%n"%ni nite monede #ioaie )n 'u(unarul $antalonilor* / Ce $a"u'%/mi faci: )ntre'%* 6e"etele su'-iri ale 'londei calculau fructele* la(es oylan $ri#i )n decolteul 'lu(ei ei* Tineric%* Scoase o "aroaf% roie din #a(a )nalt% cu $icior* / Asta/i $entru mine: )ntre'% "alant* londa/i arunc% o $ri#ire dintr/o $arte, '%r'at coc1et, tocmai c&t tre'uie de ne"li,ent, cra#ata cam )ntr/o $arte, i roi* / 6a, domnule, s$use* A$lec&ndu/se coc1et% socoti iar $erele mari i $iersicile ruinate* la(es oylan $ri#i mai )n"%duitor )n des$ic%tura 'lu(ei ei, cu tul$ina florii roii )ntre din-ii/i sur&(%tori* / 5ot s% s$un o #or'% la telefonul dumnea#oastr%, domni-%: )ntre'% 1o-ete* / 3a! s$use Almidano Artifoni* 5ri#i $este um%rul lui Ste$1en >HO c%tre tid#a noduroas% a lui <oldsmit1* 6ou% auto'u(e cu turiti trecur% )ncet, femeile st&nd )n fa-%, )ncletate franc de 'ra-ele scaunelor* ;e-e $alide* ra-ele '%r'a-ilor $etrecute franc $e du$% taliile lor 'ondoace* 5ri#irile le alunecau de la Trinity la $ortalul or' )n coloanele lui al '%ncii Irlandei unde u"uiau $orum'eii* / Anch7io ho a&uto di =ueste idee, s$use Almidano Artifoni, =uand7ero gio&ine come !ei. Eppoi mi sono con&into che il mondo e una bestia. E peccato. 2erche la sua &oce... sarebbe un cespite di

rendita, &ia. In&ece, !ei si sacri,ica. / %acrii ir. Io Incruento, s$use Ste$1en (&m'ind, 'alans&ndu/i 'astonul de frasin )n ritm lent le"%nat, in&ndu/l uor de mi,loc* / %periamo, s$use cu ama'ilitate fa-a rotund%, must%cioas%* 3a, ia retta a me. "i ri,letta. )n fa-a 'ra-ului se#er de $iatr% al lui <rattan, $oruncind o$rire, un tram#ai de Inc1icore descarc% o droaie de(ordonat% de 1i"1lande(i dintr/o fanfar% militar%* / "i ri,letterd, s$use Ste$1en, lunec&ndu/i $ri#irea de/a lun"ul $antalonului #oluminos* / 3a, sul serio, eh9 s$use Almidano Artifoni* M&na lui "rea o a$uc% cu fermitate $e a lui Ste$1en* 0c1i umani* 4l $ri#ir% curioi o cli$% i se )ntoarser% a$oi re$ede s$re un tram#ai de 6al!ey, / Eccola, s$use Almidano Artifoni cu o "ra'% $rietenoas%* Benga a tro&armsi e ci pensi. Addio, caro. / Arri&ederla, maestro, s$use Ste$1en ridic&ndu/i $%l%ria c&nd )i eli'er% m&na* E grazie. - Di che9 s$use Almidano Artifoni* %cusi, eh9 Tante belle cose. Ridic&nd dre$t semnal un sul de note mu(icale, Almidano Artifoni tro$%i )n $antalonii lui am$li du$% tram#aiul de 6al!ey* 4n (adar aler"a, semnali(&nd (adarnic $rin re#%rsarea de sco-ieni cu "enunc1ii de("oli-i care se )n"1esuiau cu accesoriile lor mu(icale $rin $ortalurile de la Trinity* 6omnioara 6unne )i ascunse e9em$larul din #emeia $n alb )m$rumutat de la 'i'lioteca de $e strada Ca$ei ad&nc )n sertar i/i #&r& o foaie de 1&rtie #esel colorat% )n maina de scris* 5rea multe mistere aici* 0 fi )ndr%"ostit cu ade#%rat de Marion asta: S/o dau )na$oi i s iau alta de Mary Cecil +aye* 6iscul alunec% )n %n-ule-ul lui, se cl%tin% o cli$%, se imo'ili(a i )i oc1i rotund. ase* 6omnioara 6unee clinc1eti )n cla$ele mainii de scris. / 7P iunie 7JLO* Intre col-ul la Mony$eny i les$edea unde nu era statuia lui Golfe Tone, cinci oameni/reclam%* 4n ,o'ene al'e se strecurar% rotindu/i $ancartele +*E*E*R*8S* i o luar% "reoi )nd%r%t $e unde #eniser%* 5e urm% ea )i fi9% $ri#irile $e afiul cu Marie 2endall, )nc&nt%toare su'ret%, i, mo-%ind a$atic%, )nscrise $e notesul ei mai multe 7P/uri i nite S/uri mari* 5%r ca mutarul i o'ra,ii unsuroi de fard* Nu/i de loc dr%"u-%, nu/i aa: Cum )i tot mai -ine/n sus fustuli-a aia* M%/ntre' dac% are s% fie ti$ul disear% la fanfar%* 6ac/a $utea s/o con#in" $e croitoreas% s%/mi fac% o fust% acordeon, ca aia a lui Susy Na"le* E de efect* S1annon i to-i coc1e-ii de la clu'ul de yac1tin" nu/i mai luau oc1ii de $e ea* S$er c% n/are s% m% -in% dracului aici $&n% la a$te* Telefonul )i sun% 'rutal la urec1e* / Alo* 6a, #% ro"* Nu, #% ro"* 4i sun eu du$% cinci*7 Numai acetia doi, domnule, $entru elfast i Ei#er$ool* ;oarte 'ine, domnule* Atunci, $ot s% $lec du$% ase, dac% nu #/a-i )ntors dumnea#oastr%* =ase i un sfert* 6a, #% ro"* 6ou%(eci i a$te i ase $ence* 4i s$un* 6a. unu, a$te, ase* )nsemn% trei cifre $e un $lic* / 6omnule oylan3 Alo3 V/a c%utat 8domnul acela de la %port. 6omnul Eene1an, da* A s$us c% are s% fie la 0rmond la $atru* Nu* 6a, domnule, )i sun eu du$% cinci* 6ou% fe-e trandafirii se )ntoarser% )n lic%rirea micii tor-e** / Cine/i: )ntre'% Ned Eam'ert* Tu eti Crotty: / Rin"a'ella i Cross1a#en, r%s$unse o #oce, i se cunotea c% #or'itorul $i$%ie du$% trea$t%* / +ei, Jac!, tu eti: s$use Ned Eam'ert, ridic&ndu/i )n semn ele salut o i$c% fle9i'il% $e su' 'ol-ile $&l$&itoare* +ai )ncoace* a"% de seam% la tre$te aici* C1i'ritul din m&na )n%l-at% a $reotului se consum% )ntr/o flac%r% lun"%, molatec%, i lunec% lent la $%m&nt* ;%r&ma lui roiatic% le muri la $icioare i )n ,urul lor se )nc1ise aerul muced* / Ce interesant3 s$use un accent rafinat )n )ntuneric* / 6a, domnule, s$use cordial Ned Eam'ert* Sintera acum )n istorica sal% a consiliului a a'a-iei Sf&ntei Maria* e9act )n locul unde T1omas m%t%sarul s/a $roclamat re'el )n 7FMO* Acesta este locul cel mai istoric din tot 6u'linul* 08Madden ur!e are s% scrie ce#a des$re asta )ntr/una din (ilele astea* Vec1ea anc% a Irlandei era $este drum de noi, $&n% la #remea Uniunii, i tem$lul e#reiesc de la )nce$ut era i el aici $&n% i/au cl%dit sina"o"a, dincolo, $e 'ule#ardul Adelaide* N/ai mai fost niciodat% $e aici, Jac!, nu/i aa:

/ Nu, Ned* / A #enit c%lare )n ,os $e 5romenada 6amelor, s$use #ocea cu accent rafinat, dac% -in eu 'ine minte* Reedin-a 2ildare era )n T1omas Court* / Aa e, s$use Ned Eam'ert* 4ntocmai aa, domnul meu* / 6ac/ai s% fii at&t de ama'il, atunci, s$use $reotul, $oate data #iitoare ai s%/mi $ermi-i*** / Si"ur, s$use Ned Eam'ert* 5ute-i s/aduce-i a$aratul de foto"rafiat oric&nd dori-i* Am s% dau la o $arte sacii %tia de la fereastr%* 5ute-i s/o lua-i de/aici, sau de/aici* Se mica de colo $&n% colo $rin semi)ntunericul t%cut, $alid, lo#ind cu i$ca "r%me(ile de saci i indic&nd diferite un"1iuri fa#ora'ile $e $odea* 6intr/o fa-% $relun"% o 'ar'% i o $ri#ire a-intit% se $lecau s$re ta'la de a1 >8M / 4-i mul-umesc foarte mult, domnule Eam'ert, s$use $reotul* Nu/-i mai r%$esc tim$ul $re-ios*** / Cu toat% $l%cerea, domnul meu, s$use Ned Eam'ert* Mai trece-i $e/aici oric&nd dori-i* S% (icem s%$t%m&na #iitoare* Vede-i $e acolo: / 6a, da* Ea re#edere, domnule Eam'ert* Mi/a $%rut foarte 'ine c% #/am cunoscut* / 5l%cerea e de $artea mea, domnul meu, r%s$unse Med Eam'ert* )i urm% oas$etele s$re ieire i a$oi )i a(#&rli i$ca $rintre $ilatri* 4m$reun% cu J*J* 08Molloy iei )ncet )n a'a-ia Sf&ntei Maria, unde nite c%ru-ai )nc%rcau $e $latformele camioanelor saci cu roco#e i f%in% de nuc% de $almier, $entru firma 08Connor, Ge9ford* Se o$ri s% citeasc% de $e cartea de #i(it% $e care/o a#ea )n m&n%* / Re#erendul +u"1 C* Eo#e, Rat1coffey* Adresa actual%. iserica Sf&ntul Mic1ael, Sallins* Sim$atic, t&n%rul* Mi/a s$us c% scrie o carte des$re alde ;it("erald* Se $rice$e la c1estiile istorice, $e cu#&nt* )ncet, cu "ri,%, t&n%ra fat% )i des$rinse de $e fusta colorat% o cren"u-% a"%-at% acolo* / Credeam c% $ui la cale un nou com$lot cu $raf de $uc%, s$use J*J* 08Molloy* Ned Eam'ert trosni din de"ete $rin aer* / 6oamne, stri"%* Am uitat s% i/o s$un $e aia cu lordul 2ildare du$% ce/a $us focul la catedrala Cas1el* 0 tii: $mi pare-al dracului de ru c-am ,cut una ca asta, (ice, dar (ur $n ,a'a lui Dumnezeu c-am crezut c-i arhiepiscopul $nuntru. S/ar fi $utut st* nu/i $lac%, )ns%* Ce s$ui: Ea dracu8, am s% i/o s$un oricum* Ala era lordul cel mare, ;it("erald Mor* Aia mai (ic i eu oameni, neamul <eraldine* Caii $rin fa-a c%rora trecea tres%reau ner#oi su' 1%-urile at&rn&ndu/le moi* Eo#i uor cu $alma o cru$% $a"% (#&cnind l&n"% el, i stri"%. / 5rr, '%iatule3 Se )ntoarse s$re J*J* 08Molloy )ntre'&ndu/l. / Ei, Jac!* Ce e: Ce te doare: Stai ni-el* Stai aa* Cu "ura c%scat% i ca$ul mult l%sat $e s$ate se o$ri locului i, du$% o cli$%, str%nut% tare* / Ciu3 (ise* 6racu s% te ia3 / 5raful de la sacii %tia, s$use $oliticos J*J* 08Molloy* / 4u, icni Ned Eam'ert* Am r%*** r%cit*** a(i noa$te*** dracului* ieri noa$te*** era curent al dracului*** =edea cu 'atista )n m&n%, "ata $entru urm%torul**K / A(i diminea-%*** am fost*** la s%racu8*** cum )i s$une*** Ciu3*** Sf&nte Sisoie3 Tom Roc1ford lu% discul cel mai de deasu$ra din fiierul $e care/l str&n"ea la $ie$t $este ,ac1eta lui 'ord8o* / Vede-i: s$use* S% (icem c/a ieit num%rul ase* 4l 'a"i aici* 5e urm% a$ei $e <ata* Strecur% discul )n "aura din st&n"a* El alunec% $e %n-ule-, se cl%tin% o cli$%, se imo'ili(a, i )i oc1i rotund. ase* Juritii eminen-i de mod% #ec1e, demni, )ncremeni-i )n "esticula-iile $ledoariilor, )l $ri#eau $e Ric1ie <ouldin" trec&nd dins$re 'irourile de conturi s$re curtea cu ,uri, i $urt&nd cu sine ser#ieta firmei <ouldin", Collis i Gard, i ascultau cum o doamn% mai #&rstnic%, sur&(&nd nc&ncre(%toare din dantura ei fals% )i fonea fustele am$le de m%tase nea"r% dins$re $rocuratura amiralit%-ii s$re curtea de a$el* / Vede-i: s$use el* Uite, %sta ultimu8 $e care l/am #&r&t aici* Numere ieite* 6u$% cum )m$in"e

maneta asta, #e(i: Ee ar%t% fiicul cresc&nd de discuri )n drea$ta* / <ro(a#% idee, s$use ;lynn N%sosul, tr%"&nd $e nas* Aa c% dac% un ti$ #ine mai t&r(iu, #ede ce e la r&nd i ce a ieit* / Ve(i: s$use Tom Roc1ford* Strecur% un alt disc, de data aceasta $entru elK i/l urm%ri cum alunec%, se clatin%, )i arat% fa-a rotund%, se imo'ili(ea(%. $atru* Tra"i acuma de <ata* / M%/nt&lnesc cu el acuma la 0rmond, s$use Eene/1an, i/am s% $i$%i terenul* Ser#iciu contra ser#iciu* / Te ro", s$use Tom Roc1ford* S$une/i c% fier' ca un oylan de ner%'dare* / un% seara, s$use M8Coy 'rusc, c&nd )nce$e-i #oi doi*** ;lynn N%sosul se a$lec% s$re manet% tr%"&nd $e nas asu$ra ei* / 6ar cum func-ionea(%, Tommy: )ntre'%* / ai/'ai, s$use Eene1an, ne #edem mai t&r(iu* )l urm% $e M8Coy afar% i tra#ers% $ia-eta de la Cram$ton Court* / E un erou, s$use cu sim$litate* / =tiu, s$use M8Coy* C1estia cu conducta* / Conduct%: s$use Eene1an* Era o "roa$% c&t toate (ilele* Trecur% $e l&n"% teatrul de #ariet%-i al lui 6an EoDry, unde Marie 2endall, )nc&nt%toare su'ret%, le sur&dea de $e un afi cu un sur&s unsuros de fard* Continu&ndu/i drumul )n ,os $e strada Sycamore, $e l&n"% music/1allul Em$ire, Eene1an )i ar%t% lui M8Coy cum se $etrecuser% lucrurile* Una din "urile alea de control )n"ust% c&t o conduct%, dracului, i/acolo nenorocitul %sta r%m%sese $rins, a$roa$e sufoc&ndu/se de "a(ele de la 1a(nale* =i/ atunci $e loc a co'or&t Tom Roc1ford, )n redin"ota lui de 'oo!ma!er, cu tot, cu o fr&n"1ie )nf%u/ rat% de mi,loc* =i s% m% ia dracu8 dac% n/a reuit s% le"e fr&n"1ia i de nenoroci-ii8 %la i i/au tras )n sus $e am&ndoi* / sta a fost un ade#%rat "est de eroism, s$use* Ea 6elfinul se o$rir% s% lase tr%sura am'ulan-ei s% treac% )n "alo$ $rin fa-a lor c%tre strada Jer#is* / 5e aici, s$use, lu&nd/o la drea$ta* Vreau s% intru o cli$% la Eynam s% #%d cota de $ornire a lui Sce$tru* C&t e ora du$% ceasul t%u cu lan- de aur cu tot: M8Coy $ri#i )n $r%#%lia )ntunecoas% a lui Marcus Tertius Moses, i a$oi la ceasul de la 08Neill* / Trei trecute, s$use* Cine/o c%l%rete: / 08Madden, s$use Eene1an* =i $o-i s% m% cre(i c%/i o ia$% $e cinste* Ate$t&ndu/l $e aleea Tem$le, M8Coy m&n%, )m$in"&nd/o )ncet cu #&rful $antofului, o coa,% de 'anan% de $e trotuar s$re ri"ol%* Al dracului de uor $o-i s% ca(i i s%/-i fr&n"i ce#a c&nd treci $e aici 'eat $e )ntuneric* 5or-ile $arcului se desc1iser% lar" s% $ermit% ieirea ca#alcadei #icere"ale* / Unu $e unu, s$use Eene1an )ntorc&ndu/se* Am dat de Eyons Cocoul acolo, #enise s% $arie(e $e un cal nenorocit la care i/a #&ndut nu tiu cine $ontul i care n/are nici o ans%* 5e aici* Urcar% sc%rile trec&nd a$oi $e su' arcadele 5or-ii Ne"ustorilor* 0 siluet% )n ne"ru, cu s$atele la ei, cerceta c%r-ile din c%ruciorul unui anticar* / Uite/l, s$use Eene1an* / M%/ntre' ce/o fi cum$%r&nd, s$use M8Coy, arunc&nd o $ri#ire $este um%r* / !eopold sau -loom - a $n,lorit secara, s$use Eene1an* / E mort du$% c%r-i de oca(ie, s$use M8Coy* Eram cu el )ntr/o (i i/l #%d cum cum$%r% o #ec1itur% de unde#a din strada Eiffey, $e doi ilin"i* A#ea "ra#uri frumoase, f%cea cel $u-in du'lu 'anii, stele, i luna i comete cu coad% lun"%* Ce#a des$re astronomie* Eene1an r&se* / S%/-i s$un eu una 'un% de tot cu coada de comet%, s$use* +aide $e la soare* Tra#ersar% $e $odul de metal i o luar% de/a lun"ul c1eiului Gellin"ton, $e l&n"% (idul r&ului* T&n%rul 5atric! Aloysius 6i"nam iei din $r%#%lia Man"an fost% ;e1ren'ac1, )n m&n% cu o li#r% i ,um%tate de cotlet de $orc* / A fost odat% o $etrecere $e cinste la coala de corec-ie <lencree, s$unea Eene1an 'inedis$us* 6ineul lor anual, tii* 0 c1estie formal%, c%m%i scro'ite* Era i lordul $rimar, Val 6illon era $e

atunci, i sir C1arles Cameron i a #or'it 6an 6aDson i a fost i mu(ic%* A c&ntat arteil 68Arcy, i en,amin 6ollard*** / =tiu, )l )ntreru$se M8Coy* A c&ntat i doamna mea acolo o dat%* / 6a: s$use Eene1an* 0 t%'li-% cu "amere nemobilate rea$%ru la fereastra casei cu num%rul H $e strada Eccles* )i )ntreru$se $o#estirea o cli$% i('ucnind )ns% )ntr/un r&s 1&r&it* / 6ar stai s%/-i s$un, (ise* 6ela1unt din strada Camden era cu furni(area de 1aleal%, i ser#itorul dumitale, su'semnatul, se ocu$a cu #inurile* Erau i loom i ne#ast%/sa* =tiu c/am m&ncat i/am tot '%ut. $orto i s1erry i curacao / tot am dat "ata* Am '%"at )n noi ca ne'unii* 6u$% lic1ide am trecut la $artea solid%* ;ri$tur% rece cu to$tanul i tarte*** / =tiu, s$use M8Coy* 4n anu8 c&nd a c&ntat doamna mea acolo*** Eene1an )l lu% cordial de 'ra-* / 6a8 stai s% #e(i, s$use* Ni s/a $us iar masa de $r&n(, ca s% (ic aa, du$% mie(ul no$-ii, du$% toat% aiureala asta i c&nd am luat/o din loc era dis/de/diminea-% du$% o noa$te de $omin%* =i c&nd ne )ntorceam acas% era o noa$te s$lendid% de iarn% $e Muntele cu 5ene* loom i C1ris Callinan erau $e o $arte a #a"onului, i eu edeam cu ne#estica $e $artea ailalt%* Ara )nce$ut s% c&nt%m c&ntece de lume i duete. Uite fi raza timpurie a dimine'ii. Ea era 'lindat% 'ine cu $orto de/al lui 6ela1unt )n 'urticic%* Ea fiecare smucitur% a tram#aiului se r%sturna cum ar #eni $este mine* 6racu8 s% m% ia3 Are/o $erec1e acolo unde tre'uie, s% i/o -in% 6umne(eu* Uite/aa* )i ridic% m&inile f%cute cu$% de$%rt&ndui/le de tru$ cam de/un st&n,en* i se )ncrunt%. / Eu tot )i aran,am $%tura $e su' ea i/i $otri#eam 'lana la "&t* 4n-ele"i ce #reau s% s$un* Mula cu am&ndou% m&inile $rin aer rotun,imi $lanturoase, )i )nc1ise oc1ii )nc&ntat, c1ircindu/i tru$ul, i emise un ciri$it dulce $rintre 'u(e* / 0mule-ul meu uite/aa sta* dre$-i, s$use oft&nd* E/o ia$% $e cinste, n/am ce s$une* =i loom )n #remea asta le tot ar%ta toate stelele de $e cer lui C1ris Callinan i conductorului. Ursa Mare i +ercule, i 6ra"onul i toate 5leiadele, dracului* 6ar eu, $e 6umne(eul meu, m% to$isem de tot $e Calea Ea$telui, ca s% (ic aa* Ade#%rul e c% el le tie c1iar $e toate* 5&n% la urm% ea a desco$erit una mic%/mic% mai la o $arte* i steaua aia de colo ce e, 2old09 Ce s% #e(i, cu asta l/a/ncuiat $e loom* Aia, (ice C1ris Callinan, $%i aia nu-i dect a a o sprcuial. =i la dre$t #or'ind, nici nu era $rea de$arte de ade#%r* Eene1an se o$ri s$ri,inindu/se de $ara$et, "&f&ind de r&s )n%'uit* / Mor, icni* ;a-a al'% a lui M8Coy )i sur&dea c&te o cli$% i rede#enea a$oi "ra#%* Eene1an $ufni din nou* 4i ridic% a$ca de marinar i se scar$in% "r%'it $e ceaf%* 4i arunc% o $ri#ire $ie(i% )n soare lui M8Coy* / Altminteri e un om cult, loom, s$use serios* Nu/i aa un fitecine*** m%/n-ele"i*** Are ce#a dintr/un artist, '%tr&nul loom* 6omnul loom )ntorcea lene filele unui e9em$lar din Teribilele dez&luiri ale 3riei 3on/, i a$oi din "apodopera lui Aristotel* Infect ti$ar* <ra#uri. fetui )ncol%ci-i "1emotoc )n $&ntece roii ca fica-ii de la #ilele t%iate la a'ator* 0 "r%mad% din %tia c1iar )n cli$a asta )n lumea )ntrea"%* To-i i('ind cu c%$%&nile s% ias% la lumin%* 4n fiecare minut se nate c&te un co$il $e unde#a* 6oamna 5urefoy* E%s% la o $arte am'ele c%r-i i o $ri#i $e o a treia. 2o&estiri din ghetou de Eeo$old #on Sac1er Masoc1* / 5e asta am a#ut/o, s$use, )m$in"&nd/o la o $arte* Anticarul l%s% alte dou% #olume s% cad% $e te,"1ea* / Astea dou% sunt 'une, s$use* Cea$a din suflarea lui $lutea $e deasu$ra te,"1elei i(#or&nd din "ura/i de#astat%* Se a$lec% s% fac% un teanc din celelalte, le str&nse $este #esta lui desc1eiat% i le duse du$% $erdeaua murdar%* 5e $odul 08Connell mai multe $ersoane o'ser#au $restan-a "ra#% i #estmintele )n culori #esele ale domnului 6enis J* Ma"inni, $rofesor de dans etc** R%mas sin"ur, domnul loom $ri#i titlurile. #rumoasele tiranice de James Eo#e'irc1* 4mi dau seama cam ce tre'uie s% fie* 0 fi a#ut/o $e asta: 6a* 0 desc1ise* M% "&ndeam eu* 0 #oce de femeie )n s$atele $erdelei sordide* Ascult%. %r'atul*

NuK asta nu i/ar $lace $rea mult* I/am mai dus/o o dat%* Citi cel%lalt titlu. 2lcerile pcatului. Asta mai de"ra'%/i )n "enul ei* S% #edem* Citi unde/o desc1isese cu de"etul* / Toate bancnotele pe care i le druia so'ul ei se cheltuiau $n pr&lii pe rochii minunate i cele mai costisitoare gteli. 2entru el! 2entru :aoul! 6a* Asta* Uite* S% #edem* / 6ura ei se lipi de a lui $ntr-un srut lasci&, &oluptuos pe cnd minile lui $i cutau rotun(imile opulente alunecnd pe sub rochia ei u oar de cas. 6a* 0 iau $e asta* S% #edem sf&ritul* / Ai $ntrziat, &orbi el cu glas rgu it, stins, aruncndu-i o pri&ire bnuitoare. %plendida ,emeie $ i des,cu la o parte mantoul cu bordur de zibelin, dezgolindu-si umerii de regin i ,armecele palpitnde ale trupului. ;n surs abia perceptibil $i (uca pe buzele des&rit conturate cnd se $ntoarse calm spre el. 6omnul loom citi din nou* %plendida ,emeie. Un #al de c%ldur% se s$arse 'l&nd asu$ra lui, )nfrico&ndu/i tru$ul* Carnea oferindu/se $rin #estmintele mototolite* 0c1ii d&ndu/se $este ca$ ar%t&ndu/i al'ul* N%rile i se arcuir% "ata s% adulmece $rada* Uleiuri )nmiresmate to$indu/se $e s&ni >pentru el! 2entru :aoul!?. Sudoarea )n-e$%toare a su'suorilor* Eunecuuri li$icioase, cleioase >,armecele palpitnde ale trupului?. 5i$%ie3 Str&n"e Stri#ete3 ale"% sulfuroas% a leilor* T&n%r%3 T&n%r%3 0 femeie mai #&rstnic%, acuma nemaifiind t&n%r%, iei din cl%direa Cancelariei* Tri'unalului de ,ura-i ai re"elui, i Cancelarului Eic1ierului i $entru delictele de dre$t comun, du$% ce asistase )n Tri'unalul lordului Cancelar la de('aterea afacerii 5otterton, ca( de aliena-ie mintal%, i la Tri'unalul Amiralit%-ii la Cita-ia )n instan-% unilateral% a $ro$rietarilor am'arca-iunii Eady Cairns )m$otri#a $ro$rietarilor am'arca-iunii Mona, i la Curtea de A$el la am&narea sentin-ei )n ca(ul +ar#ey contra Com$aniei de Asi"ur%ri $entru accidentele maritime oceanice* 0 tuse )nc%rcat% de fle"m% disloc% aerul $r%#%liei f%c&nd s% se a"ite $erdeaua sordid%* Cretetul c%runt, ne$ie$t%nat, al anticarului, iei la i#eal% )m$reun% cu fa-a ne'%r'ierit%, con"estionat%, tuind* 4i drese ("omotos "lasul, scui$% fle"m% $e duumea* 4i $use "1eata $este ceea ce scui$ase, frec&nd tal$a $e deasu$ra i se )nco#oie, ar%t&ndu/i cretetul cu $ielea #ie, a'ia aco$erit% de un $%r rar* 6omnul loom o $ri#i* St%$&nindu/i res$ira-ia tul'urat%, s$use. / Am s/o iau $e/asta, Anticarul )i ridic% oc1ii )m$%ien,eni-i de lacrimi '%tr&ne* / 2lcerile pcatului, s$use '%t&nd cu de"etul $este co$ert%* E 'un%* Crainicul din ua "aleriilor de licita-ie 6illon )i a"it% din nou de dou% ori clo$otul i se $ri#i )n o"linda (e'rat% cu cret% a 'ufetului e9$us acolo* 6ill 6edalus, ascult&nd de la mar"inea trotuarului, au(i sunetul clo$otului, stri"%tele func-ionarului care conducea licita-ia )n%untru* 5atru i nou% $ence* 5erdelele astea s$lendide* Cinci ilin"i* 5erdele de lu9* Noi se #&nd la dou% "uinee* Mai ofer% cine#a $este cinci ilin"i: Ad,udecate la cinci ilin"i* Crainicul )i ridic% clo$otul scutur&ndu/l* / aran"3 an"%tul clo$otului $entru ultima rund% )i )nsufle-i $e ciclitii $artici$an-i la cursa de ,um%tate de mil% )n ultimul lor s$rint* J*A* Jac!son, G*E* Gylie, A* Munro i +*T* <a1an )m$un"&nd aerul cu "&turile lun"ite, treceau cur'a $e l&n"% 'i'lioteca cole"iului* 6omnul 6edalus, m&n"&indu/i must%-ile lun"i, sosi d&nd col-ul dins$re 5romenada Gilliam* Se o$ri l&n"% fiic%/sa*, / Era i #remea, s$use ea* / Stai drea$t%, $entru numele 6omnului Nostru Isus +ristos, s$use domnul 6edalus* 4ncerci s%/l imi-i $e unc1iu/t%u Jo1n trom$etistul, aa, cu ca$u/ntre umeri: Ce 6umne(eu: 6ill ridic% din umeri* 6omnul 6edalus )i $las% m&inile $e umerii ei )m$in"&ndu/i s$re s$ate* / Bine/te drea$t%, feti-o, s$use* Ai s% ca$e-i o cocoa% $e ira s$in%rii* Nu te #e(i cum ar%-i:

)i (#&cni ca$ul deodat% mult )nainte, "1e'o&ndu/i umerii i l%s&nd s%/i at&rne falca de ,os* / Termin%, tat%, s$use 6ill* Se uit% lumea la tine* 6omnul 6edalus )i )ndre$t% tru$ul i )i m&n"&ie iar%i musta-a* / Ai ce#a 'ani: )ntre'% 6ill* / 6e unde s% am 'ani: s$use domnul 6edalus* Nu/i suflet de om )n tot 6u'linul care s%/mi )m$rumute $atru $ence* / 6a8 ce#a 'ani tot ai, s$use 6ill, $ri#indu/l )n oc1i* / 6e unde tii tu: )ntre'% domnul 6edalus, )m$un"&ndu/i o'ra(ul cu lim'a* 6omnul 2ernan, )nc&ntat de comanda $e care o o'-inuse, #enea m&ndru $e strada James* / =tiu eu c% ai, s$use 6ill* N/ai fost la c&rcium% la sco-ianul adineaori: / N/am fost deloc, s$use demnul 6edalus (&m'ind* M%icu-ele te/au )n#%-at s% fii aa o'ra(nic%: Bine/aici* )i )nm&n% un ilin"* / Ve(i dac% $o-i s% te descurci cu %sta, s$use* / Mi/nc1i$ui c% -i/au dat cinci, s$use 6ill* 6%/mi i mie ce#a mai mult* / Stai ni-el, s$use domnul 6edalus amenin-%tor* Eti i tu ca alelalte, nu: 0 1ait% neo'r%(at% de c%-ele de c&nd a murit mama #oastr% s%raca* 6ar sta-i #oi ni-el* Cu mine n/o s/a#e-i s% #% 'ate-i ca$ul mult* sta e anta, ordinar* 6a8 sca$ eu de #oi* Nu #/ar $%sa nici dac/a (ace )ntins ,os -ea$%n* A murit* a'al&cul de sus a dat ortul $o$ii* 0 l%s% locului i $orni mai de$arte* 6ill )l urm% re$ede tr%"&ndu/l de 1ain%* / Ei, ce mai e: s$use el o$rindu/se* Crainicul sun% din clo$ot )n s$atele lor* / aran"3 / 6racu8 s% te ia cu clo$otu8 t%u cu tot, stri"% domnul 6edalus )ntorc&ndu/se )ns$re el* Crainicul, sim-ind c% e comentat, )i scutur% lim'a le"%n%toare a clo$otului, dar mai moale acum* / an"3 6omnul 6edalus r%mase cu oc1ii -int% $e el* / Uit%/te la el, s$use* Ai ce/n#%-a* M% tot )ntre' dac/o s% ne lase s% st%m i noi de #or'%* / Mai ai ce#a 'ani la tine, tat%, s$use 6ill* / Am s%/-i ar%t ce am, s$use domnul 6edalus* Am s% #% las $e toatele unde i/a l%sat Isus $e o#rei* Uite, asta/i tot ce am* Am luat doi ilin"i de la Jac! 5oDer i/am dat din ei dou% $ence s% m% rad $entru )nmorm&ntare* Scoase la i#eal% cu un "est ner#os un $umn de monede de aram%* / Nu $o-i s% cau-i ce#a 'ani $e unde#a: s$use 6iliy* 6omnul 6edalus se "&ndi o cli$% i d%du din ca$* / Am s% caut, s$use "ra#* M/am tot uitat $rin ri"ol% $e toat% strada 08Connell* Am s%/ncerc acuma i $e strada asta* / Eti foarte s$iritual, s$use 6ill r&n,ind acru* / Bine, s$use domnul 6edalus )nm&n&ndu/i dou% monede de un $enny* Ia/-i $entru tine un $a1ar cu la$te i/L c1ifl% ce#a* Vin i eu re$ede acas%* 4i '%"% celelalte monede )n 'u(unar i $orni mai de$arte* Ca#alcada #icere"elui trecu salutat% de $oli-itii slu"arnici, ieind din 5ar!s"ate* / Sunt si"ur% c% mai ai un ilin", s$use 6ill* Crainicul d%n"%ni tare din clo$ot* 6omnul 6edalus se )nde$%rt% $rin #acarmul acesta, murmur&nd $entru sine cu "ura str&ns% $un"%. / C%lu"%ri-ele, dra"ele de ele3 Ce dr%"u-e mai sunt3 0, si"ur c% ele de ca$ul lor n/ar face la nimeni nici un r%u3 Si"ur c% nu3 6e asta stau eu la a(il la sf&nta Monica3 6ins$re cadranul solar c%tre 5oarta James #enea domnul 2ernan )nc&ntat de comanda $e care o o'-inuse $entru 5ul'roo! Ro'ertson, )naint&nd m&ndru $e strada James, trec&nd acum $e l&n"% 'irourile lui S1ac!leton* E/am a#ut* Ce mai faci, domnule Crimmins: E9celent, domnul meu* Mi/ era team% c/ai s% fii dincolo, la $r%#%lia cealalt%, la 5imlico* Cum mai mer" lucrurile: Cit s% nu mear"%* ;rumoas% #reme a#em* 6a, )ntr/ade#%r* un% $entru recolt%* ;ermierii %tia murmur% mereu* Am s% acce$t e9act un de"etar din "inul dumnea#oastr% cel mai 'un, domnule Crimmins* Un "in mic domnul meu* 6a, domnule* Teri'il% c1estia asta cu e9$lo(ia de $e <eneralul Slocum* Teri'il, teri'il3 0 mie de #ictime* =i ce scene sf&ietoare*

%r'a-i c%lc&nd )n $icioare femei, co$ii* Re#olt%tor* Care s$un ei c/ar fi fost cau(a: Com'ustie s$ontan%. o e9$lica-ie de/a dre$tul scandaloas%* Nici o sin"ur% 'arc% de sal#are )n stare de $lutire i furtunul de incendiu s$art* Ce nu $ot eu s%/n-ele" e cum de/au l%sat ins$ectorii un #as ca %sta*** Aici 'ine s$ui, domnule Crimmins* =tii de ce: Mita i unsoarea* Aa s% fie: ;%r% nici o )ndoial%* Ei, ca s% #e(i* =i America, cic%, e -ara celor li'eri* =i eu care m% "&ndeam c% noi o ducem r%u aici* Am sur&s c&nd l/am au(it* I/am s$us )ncetior, aa* Dar ce e ea de ,apt9 %cursorile din toate 'rile, inclusi& dintr-a noastr. 4u-i ade&rat9 sta e ade#%rul* Coru$-ia, stimate domn* ;irete, la dre$t #or'ind, unde cur" 'anii $e strad% se "%sete totdeauna cine#a s%/i culea"%* E/am #%(ut eu cum se uita la fracul meu* +aina face $e om* Nimic nu/i mai de factur% s% le ia oc1ii dec&t o a$aren-% ele"ant%* 4i las% cu "ura c%scat%* / Salut, Simon, s$use $%rintele CoDley* Cum mer" lucrurile: / Salut, o', '%tr&ne, r%s$unse domnul 6edalus o$rindu/se* 6omnul 2ernan se o$ri 'om'&ndu/i torsul )n fa-a o"lin(ii )nclinate de la 5eter 2ennedy, fri(erie* Are stil 1aina asta, f%r% discu-ie* Scott din strada 6aDson* ;ace ,um%tatea de lir% $e care i/ am dat/o lui Neary $e ea* N/a costat nici o $ara su' trei "uinee* 4mi #ine ca turnat%* Vreun dandy de la clu'ul din strada 2ildare a a#ut/o la ori"ine, f%r% )ndoial%* Jo1n Mulli"an, directorul de la anca +i'ernian%, se uita foarte atent la mine ieri $e $odul Carlisle, de $arc%/i aducea aminte c% m/a mai #%(ut unde#a* A1em3 Tre'uie s% am "ri,% s%/mi )m'rac cum se cu#ine $ersona,ul $entru -i$i ca %tia* Ca#aler de drumul mare* <entleman* =i acum, domnule Crimmins, $utem n%d%,dui c% #om a#ea onoarea s% #% a#em client iar%i, domnul meu* Cu$a care )n#iorea(% dar nu )m'at%, cum sun% #ec1ea (ic%toare* Ea (idul nordic i c1eiul sir Jo1n Ro'ertson, cu carcase de cor%'ii i lan-uri de ancore, $lutind s$re a$us $lutea o am'arca-iune, un afi mototolit, le"%n&ndu/se )n sia,ul #asului* Vine $rofetul Ilie* 6omnul 2ernan arunc% o $ri#ire de r%mas 'un s$re $ro$ria sa ima"ine* Ten s%n%tos, firete* Musta-a )nc%run-it%* 0fi-er din armata Indiilor rc&ntors )n $atrie* 4i $urta cu 'ra#ur% tru$ul )ndesat tot mai de$arte $e $icioarele lui )nc%l-ate )n "1ete, )ndre$t&ndu/i umerii* Nu/I fratele lui Eam'ert acolo, $e $artea cealalt%, Sam: A: 6a* Seam%n% al dracului* Nu* 5ar'ri(ul automo'ilului %la )n soare acolo* A '%tut o cli$% aa lumina* 6ar seam%n% al dracului* A1em3 C%ldura s$irtoas% a lic1iorului de ienu$%r )i )nc%l(ea m%runtaiele i r%suflarea* un% de tot $ic%tura aia de "in* Coada fracului i se le"%na )n lumina lim$ede de soare $e c&nd trecea m&ndru )nainte* Acolo l/au s$&n(urat $e Emmet* l/au tras $e roat%, l/au sf&iat )n 'uc%-i* ;r&n"1ie unsuroas%, nea"r%* C&inii lin"&nd s&n"ele scurs $e caldar&m )n #reme ce ne#asta "u#ernatorului trecea $e acolo )n caleaca ei* S% m% "&ndesc* Ea sf&ntul Mic1ael e )n"ro$at: Sau nu, a fost o )n"ro$%ciune )n mie( de noa$te, la <lasne#in* Cada#rul a fost adus $rintr/o $oart% secret% )n (id* 6i"nam e acolo acum* S/a dus dintr/o dat%* 6e, ce s%/i faci* Mai 'ine s/o iau $e aici* ;ac un ocol* 6omnul 2ernan se )ntoarse $e c%lc&ie i $orni )n ,os $e $anta str%(ii Gatlin" $e la col-ul s%lii de ate$tare la <uinness* 4n fa-a de$o(itelor 6istileriilor du'line(e era o$rit un omni'u( desc1is, f%r% $asa"eri i conductor, cu fr&iele )nnodate de roat%* Ai dracului de $ericulos lucru* Cine tie ce nenorocit din Ti$$erary care $une/n $rime,die #ie-ile cet%-enilor* 0dat% se s$erie calul i/o ia din loc* 6omnul reen cu tomurile lui su'suoar%, $lictisit du$% o or% de ate$tare la ca'inetul lui Jo1n +enry Mentor** o m&na $e ne#asta sa $este $odul 08Connell, )ndre$t&ndu/se s$re 'iroul domnilor Collis i Gard* 6omnul 2ernan se a$ro$ia de strada Insulei* Vremuri tul'uri acelea* Tre'uie s%/i ro" $e Ned Eam'ert s%/mi* 4m$rumute amintirile alea ale lui sir Jona1 arrin"ton* S% #e(i lucrurile astea aa )ntr/un fel de retros$ecti#%* Jocurile de noroc la 6aly* 5e atunci nu/-i mer"ea s% trie(i* Unuia i/au -intuit m&na $e mas% cu $umnalul* 5e unde#a $e aici a sc%$at lordul EdDard ;it("erald din cursa $e care i/o )ntinsese maiorul Sirr* <ra,durile din s$atele casei Moira* un "in a mai fost* T&n%r no'il, frumos, )ndr%(ne-* No'le-e de s&n"e, firete* T&l1arul %la, care se d%dea dre$t nu tiu

care moier, cu m%nuile lui #iolete, %la l/a tr%dat* inc&n-eles, cau(a lor nu era cea drea$t%* Au tr%it i ei )ntr/o #reme a )ntunericului i a r%ului* ;rumos $oem e %sta. In"ram* Ei au fost ade#%ra-i "entilomi* en 6ollard tie s% c&nte de/a dre$tul emo-ionant 'alada asta* 0 inter$retare de maestru* !a asediul de la :oss a czut i tatl meu. 0 ca#alcad% trecu )n tra$ de"a,at $e c1eiul 5em'ro!e, c%l%re-ii )n mar"ine s%lt&nd s%lt&nd )n ale lor, )n ale lor ei* Redin"ote* Um'rele sm&nt&nii* 6omnul 2ernan "r%'i $asul )nainte sufl&nd cu "ura str&ns%* E9celenta Sa3 5%cat3 6ac/a fi mers mai re$ede )l $rindeam* Ea dracu83 Ce r%u )mi $are3 Ste$1en 6edalus urm%rea $rin fereastra )nce-oat% de $&n(e de $%ian,en de"etele 'i,utierului care cercetau un lan- m&ncat de #reme* 5raful )m$%ien,enea "eamul i rafturile #itrinei* 5raful )ntuneca de"etele cercet%toare cu un"1ii #ultureti* 5raful dormea $e lan-urile a'urite de 'ron( i de ar"int, $e rom'urile de cina'ru, $e ru'ine, $ietre le$roase )ntunecate la culoare ca #inul* N%scute toate )n $%m&ntul )ntunecat, )m$%r%-ie a #iermilor, -%nd%ri reci de foc, lumini rele lic%rind )n )ntuneric* Acolo unde ar1an"1elii c%(u-i )i scuturau stelele de $e frunte* R&turi noroioase de $orci, m&ini, r%d%cin% cu r%d%cin%, )nclet&ndu/se $e ele, smul"&ndu/le* =i ea d%nui )n )ntunecime, $rintre miasme, acolo unde arde r%ina laolalt% cu usturoiul* Un matelot cu 'ar'a ru"inie soar'e rom dintr/un $ocal i o oc1ete )ndelun"* 0 lun"%, t%cut% $oft% a* tru$ului 1r%nindu/se din mare* Ea dansea(%, ('urd%, )i unduie oldurile i coa$sele $orcine, $este $&ntecul ei o'scen le"%n&ndu/i/se un ou ru'iniu* %tr&nul Russell )i mai lustrui o dat% ,u#aierul cu o (drean-% murdar% de $iele de c%$rioar%, )ntorc&ndu/l la lumin% )nde$%rt&ndu/l $&n% )n #&rful '%r'ii lui de $rofet* unicul maimu-% care se )neac% de $oft% m&nc&nd din oc1i comoara furat%* =i #oi, care smul"e-i ima"ini str%#ec1i din $%m&ntul de )n"ro$%ciune3 Cu#inte ne'uneti ale sofitilor. Antist1enes* Str%#ec1e tiin-% a dro"urilor* 0rientul i "r&nele nemuritoare )n%l&ndu/se dintru #enicie )ntru #enicie* 6ou% '%tr&ne, )n#iorate de $lim'area lor )n care ins$iraser% o "ur% de aer s%rat, tra#ersau cu $as "reoi Iris1/toDn $e 'ule#ardul 5odului Eondrei, una din ele cu o um'rel% $lin% de nisi$, una cu o 'occelu-% de moa% )n care se ciocneau )ntre ele uns$re(ece scoici* C'&rn&itul curelelor de transmisie $ocnind una de alta i (um(etul dinamurilor de la u(ina electric% )l )m$in"eau $e Ste$1en tot mai de$arte* ;iin-e f%r% fiin-%* Sto$3 C#&cnetul acesta din afara ta i (#&cnetul )ntotdeauna )n tine* Inima ta des$re care c&ni tu* Eu )ntre ele* Unde: Intre dou% lumi uruitoare, acolo unde se )n#&rte,esc ele* Nu* S% le s$ul'er, $e una, i $e am&ndou%* 6ar eu )nsumi,? ame-it de i('itura aceasta* S$ul'era-i/m% $e mine, #oi care $ute-i s/o face-i* T&rf% i m%celar, acestea erau cu#intele* Stai ni-el3 Nu )nc%, o #reme* S/arunc o $ri#ire )n ,ur* 6a, e foarte ade#%rat* ;oarte mare i minunat de e9act% i niciodat% nu r%m&ne )n urm%* Ade#%r ai "r%it, domnul meu* Euni diminea-%, aa era, )ntr/ade#%r* Ste$1en )nainta $e Calea edford, minerul toia"ului s%u de frasin lo#indu/i/se de omo$lat* 4n #itrin% la Clo1issey o re$roducere cam tears% din 7IPL )nf%i&nd meciul de 'o9 dintre +eenan i Sayers )i o$ri $ri#irile* %r'a-i cu $ri#iri fi9e, dintre cei care $ariaser% atunci, cu $%l%riile lor $%trate, st%teau )n $icioare )n ,urul rin"ului )ncon,urat cu cor(i* o9erii, cate"orie "rea, )n c1ilo-ii lor uori str&ni $e olduri, )i ofereau 'l&n(i unul altuia $umnii 'ul'oi* =i/n ei (#&cnete. inimi de eroi* Se )ntoarse o$rindu/se )n fa-a c%ruciorului )nclina )nc%rcat cu c%r-i* / 6ou% $ence 'ucata, s$use 'occe"iul* 5atru la ase $ence* ;ile ferfeni-ite* 2riscarul irlandez. Bia'a i miracolele preotului din Ars. 6hid de buzunar pentru Cillarne0. S/ar $utea s% "%sesc aici #reuna din c%r-ile mele de $remiu cine tie de c&nd amanetate* %tephano Dedalo, alumno optimo, palmam ,erenti. 5%rintele Conmee care/i terminase de citit ru"%ciunile mici, str%'%tea acum c%tunul 6onnycarney, murmur&nd #es$erele* Ee"%tura asta e $rea frumoas% $entru aa ce#a, ce/o fi: Cartea a o$ta i a noua a lui Moise* Taina tainelor* 5ecetea re"elui 6a#id* 5a"ini )ndoite. citite i r%scitite* Cine a trecut aici )naintea mea: Cum s% faci moi m&inile as$re* Re-et% $entru o-et din #in al'* Cum s% c&ti"i dra"ostea unei femei* Asta e $entru mine* S$une-i urm%torul talisman de trei ori cu m&inile )ncruciate*

/ Se el 0ilo nebra/ada ,emininum! Amor me solo! %an/tus! Amen! Cine/a scris asta: ;armece i in#oca-ii ale $rea fericitului stare- 5eter Salan!a $entru to-i dre$t credincioii di#ul"ate* Ea fel de 'une ca i farmecele oric%rui alt stare-, ca ale murmur%torului Joac1im* Ca$ul la cutie, -east% cal$%, sau de nu )-i sc%mo%m noi l&na de $e c1elie* / Ce faci aici, Ste$1en* Umerii )nal-i, roc1ia $onosit% a lui 6ill* 4nc1ide re$ede cartea* S% nu #ad%* / Ce faci: s$use Ste$1en* ;a-% de Stuart ca a incom$ara'ilului C1arles, 'ucle leam$ete c%(&ndu/i de o $arte i de alta* Eic%rea c&nd se c1ircea $e #ine s% )nte-easc% focul cu "1ete #ec1i* 4i $o#esteam des$re 5aris* =edea )n $at $&n% t&r(iu, su' o cu#ertur% din $altoane #ec1i, trec&ndu/i $rintre de"ete o 'r%-ar% de tinic1ea, amintire de la 6an 2elly* 4ebra/ada ,ernininum. -- Ce/ai acolo: )ntre'% Ste$1en* / Am cum$%rat/o de la c%ruciorul cel%lalt cu un $enny, s$use 6ill cu un r&s ner#os* E 'un% de ce#a: Ei s$un c/ar a#ea oc1ii mei* Aa m% #%d ceilal-i: Vioaie, a#&ntat% i )ndr%(nea-%* Um'r% a min-ii mele* 4i lu% din m&na cartea f%r% co$er-i* ;rance(a elementar% a lui C1ardenal* / 6e ce/ai cum$%rat/o: )ntre'%* Vrei s% )n#e-i fran-u(ete: Ea d%du din ca$, roindu/se i )nc1i(&ndu/i str&ns 'u(ele* S% nu m/ar%t sur$rins* C&t mai firesc* / Ia/o, s$use Ste$1en* E foarte 'un%* Ve(i s% nu -i/o amanete(e Ma""y* Mi/nc1i$ui c% toate c%r-ile mele s/au dus* / Unele, s$use 6illy* A tre'uit* 0 tra"e )n afund* Se )nec%* Remuc%tura* S/o sal#e(* Remuc%tura* To-i )m$otri#a noastr%* Are s% m% )nece i $e mine odat% cu ea, oc1ii i $%rul* ucle leam$ete de $%r de iar'% de mare )m$resur&ndu/m%, inima mea, sufletul meu* Moarte s%rat% #erde* Noi* Remuc%tura du1ului l%untric* Mi(erie3 Mi(erie3 / Salut, Simon, s$use $%rintele CoDley* Cum mer" lucrurile: / Salut, en, '%tr&ne, r%s$unse domnul 6edalus, o$rindu/se* %tur% $alma ("omotos )n fa-% la Reddy i ;iica* 5%rintele CoDley )i m&n"&ia adesea musta-a )n ,os cu $alma f%cut% c%u* / Ce #eti 'une ne mai dai: s$use domnul 6edalus* / 6ac% asta #rei, nu $rea multe, s$use $%rintele CoDley* Tr%iesc 'aricadat, Simon, cu doi indi#i(i care $&ndesc )n ,urul casei )ncerc&nd s% efectue(e o intrare* / ;rumos, s$use domnul 6edalus* Cine/i asmute: / 0, s$use $%rintele CoDley, un anumit c%m%tar $e care/l cunoatem noi*,K / Unul cu cocoa%, nu: )ntre'% domnul 6edalus* / Acela, Simon, r%s$unse $%rintele CoDley* Reu'en din stir$ea aceea* Acuma/l ate$t $e en 6ollard* S%/i s$un% o #or'% lui Jo1n Eun"anul s%/l con#in"% s%/i ia de $e ca$ul meu* Tot ce cer eu e un $ic de r%"a(*, 5ri#ea cu o s$eran-% #a"% )n sus i )n ,os $e c1ei, i un m%r mare )i umfla ceafa* / =tiu, s$use domnul 6edalus d&nd din ca$* %tr&nul en s%racul3 4ntotdeauna "ata s% fac% un ser#iciu cui#a* Bin/te 'ine3 )i $use oc1elarii i $ri#i o cli$% s$re $odul metalic* / Uite/l, $e 6umne(eul meu, s$use, cu $o$oul i $un"uli-ele* Jac1eta lar"% al'astr% a lui en 6ollard cu $%l%ria sa $%trat% deasu$ra unor $antaloni f&lf&itori tra#ers% )n m%rime natural% c1eiul #enind dins$re $odul metalic* Se )ndre$ta c%tre ei f%r% "ra'% sc%r$&n%ndu/se acti# $e su' $oalele redin"otei* C&nd se a$ro$ie de ei domnul 6edalus )l salut%. / 5une-i m&na $e ti$ul %sta cu $antalonii de furat* / 5%i da, $une-i m&na, s$use en 6ollard* 6omnul 6edalus e9amina cu un dis$re- rece, cercet&ndu/le $e r&nd, diferite detalii din )nf%-iarea lui en 6ollard* A$oi, )ntorc&ndu/se s$re $%rintele CoDley cu un semn din ca$, murmur% t&n,ind.

/ ;rumos costum, nu/i aa, $entru o (i de #ar%:K / 5%i, 6umne(eu s%/-i 'lesteme $entru #ecie sufletul %la al t%u r%u, mirii furios en 6ollard* Eu am aruncat la #ia-a mea mai multe 1aine dec&t ai #%(ut tu #reodat% la un loc* Se o$rise l&n"% ei sur&(&ndu/le lor )nt&i i a$oi #etmintelor sale )nc%$%toare de $e diferitele $%r-i ale c%rora domnul 6edalus scutura scame, s$un&nd. / Au fost croite, oricum, $entru un om s%n%tos, )n $utere, en* / 5acostea $e ca$ul o#reului care le/a f%cut, s$use en 6ollard* Mul-umesc lui 6umne(eu, nu i/ a $rimit )nc% 'anii*.,-,,/ =i cum e cu acel basso pro,ondo, en,amin: )ntre'% $%rintele CoDley* Cas1el oyle 08Connor ;it(maurice Tisdall ;arrell, murmur%tor, cu oc1i sticloi, $%ea $rin fa-a clu'ului de $e strada 2ildare, / Au3 s$use / Asta (ic i eu stil, s$use domnul 6edalus d&nd din ca$ du$% ecou* / Ce s$une-i de %sta: s$use en 6ollard* Nu/i do"it, %: Ce (ice-i: Se )ntorsese acum s$re ei doi* / Mer"e, mer"e, s$use $%rintele CoDley, d&nd i el din ca$* Re#erendul +u"1 C* Eo#e iei din sala ca$itular% a a'a-iei sf&nta Maria, trec&nd $e l&n"% 6istileriile James i C1arles 2ennedy )ncon,urat de um'rele <eraldinilor, )nal-i i im$un%tori, )ndre$t&ndu/se s$re T1olsel dincolo de #adul <ardului de )m$letituri* en 6ollard cu o )nclinare "reoaie s$re fa-adele $r%#%liilor )i m&n% )nainte cu de"etele sale #oioase )n%l-ate )n #%(du1* / Veni-i )ncoace cu mine, la 'iroul a,utorului de erif, s$use* Vreau s% #% ar%t ce comoar% a "%sit Roc! acum $entru $ostul de $erce$tor* E/o corcitur% ce#a )ntre un ef de tri' i un asasin* ;ace s%/l #ede-i, fi-i aten-i* +aide-i cu mine* E/am #%(ut )n treac%t $e Jo1n +enry Menton la 'ode"% adineaori i s% cad eu $e s$ate dac% nu/l*** stai ni-el*** Suntem $e calea cea 'un%, o', crede/m%* / 6oar c&te#a (ile, s$une/i, s$use $%rintele CoDley )n"ri,orat* en 6ollard se o$ri locului $ri#indu/l fi9, cu orificiul s%u r%sun%tor lar" desc1is, cu un nasture de la 1ain% at&rn&ndu/i de a-% '%l%n"%nindu/se i ar%t&ndu/i dosul ne"ru i )i terse sudorile "rele care/i astu$au oc1ii, ca s% aud% mai 'ine* / Ce c&te#a (ile: 'u'ui el* Nu -i/a $us $ro$rietarul sec1estru $entru c1irie: / Mi/a $us, s$use $%rintele CoDley* / Atunci $oli-a amicului nostru nu mai face nici c&t 1&rtia $e care e scris%, s$use en 6ollard* 5ro$rietarul are $rioritate )n e9ecutare* I/am dat toate am%nuntele* ule#ardul Gindsor >J* Eo#e )l c1eam%: / E9act, s$use $%rintele CoDley* Re#erendul domn Eo#e* E $astor $e unde#a la -ar%* 6ar eti si"ur: / 5o-i s%/i s$ui lui ara'as din $artea mea, s$use en 6ollard, ca s%/i $un% $oli-a unde i/a $us maimu-a nucile* )l m&na $e $%rintele CoDley ener"ic )nainte a"%&ndu/l de masa sa cor$olent%* / Alune/s alea, cred, s$use domnul 6edalus, l%s&ndu/i oc1elarii s%/i cad% $este $ie$-ii #estonului, i urm&ndu/i* / Cu t&n%rul se aran,ea(%, s$unea Martin Cunnin"1am $e c&nd ieeau $e la "rila,ul din Castleyard* 5oli-istul de "ard% )i duse m&na la frunte* / 6umne(eu s% te 'inecu#&nte(e, s$use Martin Cunnin"1am 'ine dis$us* 4i f%cu un semn #i(itiului care/i ate$tase i acesta trase de fr&u i $orni s$re strada lordului EdDard* ron( $e l&n"% aur, ca$ul domnioarei 2ennedy $e l&n"% cel al domnioarei 6ouce, )i f%cur% a$ari-ia $este $erdelu-ele ferestrei la 'arul 1otelului 0rmond*>HP / 6a, s$use Martin Cunnin"1am* I/am scris $%rintelui Conmee i i/am e9$us ca(ul* / Ai $utea s%/ncerci cu $rietenul nostru, su"er% cu sfial% domnul 5oDer* / oyd: s$use scurt Martin Cunnin"1am* ;oarte mul-umesc* Jo1n Gyse Noian, r%mas )n urm%, citind lista, #enea re$ede du$% ei )n ,os $e Cor! +ill* 5e tre$tele 5rim%riei, consilierul Nannetti, co'or&nd, )i salut% $e consilierul munici$al CoDley i

$e consilierul A'ra1am Eyon care urcau* Tr%sura oficial% intr% "oal% $e strada ursei* / Uite, Martin, s$use Jo1n Gyse Noian, a,un"&ndu/i )n dre$tul redac-iei lui 3ail. V%d c% loom s/a trecut cu cinci ilin"i* / E ade#%rat, s$use Martin <unnin"1am, lu&nd lista* =i a i $us ,os cinci ilin"i* / ;%r% s% scoat% o #or'%, c1iar, s$use domnul 5oDerK / Ciudat dar ade#%rat, ad%u"% Martin Cunnin"1am* Jo1n Gyse Noian desc1ise oc1ii mari* / A (ice c% se ascunde mult% 'un%tate )n e#reul acesta, cit% el cu ele"an-%* Co'orau $e strada 5arlamentului* / Uite/l i $e Jimmy +enry, s$use domnul 5oDer* tocmai o ia s$re 2a#ana"1* / Mda, s$use Martin Cunnin"1am* +ai i noi* 4n fa-% la 3aison "laire, la(es oylan )l ocoli $e cumnatul lui Jac! Mooney, st&nd s% cada de/ a/n $icioarelea de 'eat cV era, i care se )ndre$ta s$re ma1alaua li'er/ta-ilor* Jo1n Gyse Noian r%mase )n urm% cu domnul 5oDer, )n tim$ ce Martin Cunnin"1am )l a$uc% de 'ra- $e un omule- cu as$ect )n"ri,it, )m'r%cat )ntr/un costum $e$it i care trecea, nesi"ur, dar cu $ai "r%'i-i, $rin fa-a ceasurilor din #itrina lui Mic!y Anderson* / 5e a,utorul de $rimar )l cam dor '%t%turile, )i s$use Jo1n Gyse Noian domnului 5oDer* Continuar% $e du$% col- s$re #in%ria lui James 2a#ana"1* Tr%sura oficial% "oal% 4i se o$rise )n fa-% la sta-ia de la 5oarta Esse9* Martin Cunnin"1am #or'ind tot tim$ul ar%ta mereu lista la care Jimmy +enry nu se uita* / =i e i Jo1n Eun"anul ;annin" acolo, s$use Jo1n Gyse Noian, )n m%rime natural%* Silueta )nalt% a lui Jo1n ;annin" Eun"anul um$lea cadrul uii )n care se o$rise* / un% (iua domnule a,utor de erif, s$use Martin Cunnin"1am, c&nd se o$rir% to-i i salutar%* Jo1n ;annin" Eun"anul nu le f%cu loc* 4i scosese cu un "est 1ot%r&t -i"ara de foi din "ur% i oc1ii lui mari inteli"en-i i a"resi#i alunecau )ncrunta-i $este fe-ele lor* / 5%rin-ii conscri$-i )i continu% adic% deli'er%rile lor $anice: s$use c%tre ad,unctul de notar cu o #oce am$l%, sarcastic%* 5%i e iadul de care ar tre'ui s% se team% orice cretin cinstit, s$unea Jimmy +enry ener#at, cu 'lestemata asta de lim'% irlande(% a lor* Unde/i comisarul ef, #oia el s% tie s% -in% ordinea )n sala de consiliu* =i '%tr&nul arloD, cu 'u(du"anul lui cu tot, (ace/n $at cu astmul lui, i nu/i 'u(du"anul $e mas%, nimic s% -in% ordinea i nici m%car $re(en-a le"al% nu/i constituit% i +utc1inson, lordul $rimar e la Elandudno i micul Eorcan S1erloc! care face $e locum tenens $entru el* Eim'a asta irlande(% dracului, a str%moilor notri* Jo1n ;annin" Eun"anul sufl% o $an% de fum $rintre 'u(e* Martin Cunnin"1am le #or'ea $e r&nd, r%stocindu/i #&rful '%r'ii, ad,unctului notarului i a,utorului de erif, )n #reme ce Jo1n Gyse Noian $%stra t%cerea* / Ce 6i"nam era %sta: )ntre'% Jo1n ;annin" Eun"anul* Jimmy +enry f%cu o "rimas% i/i ridic% $iciorul stin"* / 0 '%t%turile mele, s$use* +aide-i sus, $entru numele lui 6umne(eu, s% m% ae( i eu ni-el unde#a* Uff3 0oo3 ;ii atent3 Iritat, )i f%cu loc $e l&n"% oldul lui Jo1n ;annin" Eun"anul i trecu )n%untru i )n sus $e sc%ri* / +aide cu noi sus, )i s$use Martin Cunnin"1am a,utorului de erif* Nu cred c% l/ai cunoscut, sau $oate c%/l tiai totui* 4m$reun% cu Jo1n Gyse Noian, domnul 5oDer )i urm% )n%untru* / Era un suflet de om cumsecade, s$use domnul 5oDer c%tre s$inarea im$o(ant% a lui Jo1n ;annin" Eun"anul urc&nd c%tre Jo1n ;annin" Eun"anul )n o"lind%* / Unul m%runt* 6i"nam de la 'iroul lui Menton, era, s$use Martin Cunnin"1am* Jo1n ;annin" Eun"anul nu/i amintea de el* Tro$%it de co$ite de cai r%suna $rin aer* / Ce/i asta: s$use Martin Cunnin"1am* Cu to-ii se )ntoarser% aa cum erauK Jo1n Gyse Noian co'or& iar%i* 6in um'ra r%coroas% )n cadrul uii #%(u caii trec&nd $e strada 5arlamentului, 1arnaamentele i c1ii-ele lucioase lucind )n soare* Treceau #ioi $rin fa-a oc1ilor lui reci, ne$rietenoi, f%r% s% se "r%'easc%* 4n eile cailor din frunte, s%lt&nd )n frunte, c%l%reau c%l%re-ii )nso-itori* / Ce era: )ntre'% Martin Cunnin"1am c&nd )i re/luar% )naintarea )n sus $e sc%ri*

/ Eordul locotenent "eneral i "u#ernator "eneral al Irlandei, r%s$unse Jo1n Gyse Noian din ,osul sc%rilor* 5%ind $e co#orul cel "ros, uc! Mulli"an )i o$ti cu $anamaua la "ur% lui +aines. / ;ratele lui 5arnell* Acolo, )n col-* )i aleser% o mas% mic% l&n"% fereastr% )n fata unui '%r'at cu c1i$ $relun" a c%rui 'ar'% i $ri#ire fi9% se a$lecau atent asu$ra unei ta'le de a1* / sta e: )ntre'% +aines, r%sucindu/se )n scaun* / 6a, s$use Mulli"an* E Jo1n +oDard, fratele lui, comisarul nostru de $oli-ie* Jo1n +oDard 5arnell mut% calm un ne'un al' i "1eara lui cenuie )i urc% iar%i s$re frunte unde r%mase nemicat%* 0 cli$% a$oi, $e su' streain% aceasta, oc1ii $ri#ir% "r%'i-i, lic%rind ca cei ai unei fantome, s$re ad#ersarul s%u i a$oi c%(ur% iar%i s$re un col- unde se $re"%tea o micare* / Am s% iau un melan"e, s$use +aines c%tre c1elneri-%* / 6ou% melanges, s$use uc! Mulli"an* =i adu/ne i nite 'rioe i unt i i nite $r%,ituri* 6u$% ce ea se )nde$%rt% s$use r&(&nd. / Noi )i s$unem 5*6*5* localului %sta, $entru c%/s $r%,ituri al dracului de $roaste* 0, dar ai $ierdut mult c% nu l/ai au(it $e 6edalus des$re <amlet. +aines )i desc1ise cartea $e care tocmai o cum$%rase* / 4mi $are r%u, s$use el* S1a!es$eare este -inutul #&n%torilor #enice fericite $entru to-i cei care i/au $ierdut 'usola* Matelotul cu un sin"ur $icior ('iera c%tre curtea casei din strada Nelson nr* 7O* / Anglia a teapt... Vesta $rim%#%ratec% a lui uc! Mulli"an se scutura #esel% )n r&sul lui* / Ar tre'ui s%/l #e(i, s$use, c&nd tru$ul lui )i $ierde 'usola* Aen"us r%t%citorul, )i s$un eu* / Sunt si"ur c% are o idee ,i*e, s$use +aines, ciu$indu/i )n"&ndurat '%r'ia cu de"etul mare i ar%t%torul* Stau i m% "&ndesc ce ar $utea s% fie* 5ersoanele de felul acesta au )ntotdeauna o c1estie de asta* uc! Mulli"an se a$lec% "ra# $este mas%* / I/au luat %tia min-ile, s$use, cu #i(iuni ale iadului* N/are s% reueasc% niciodat% s% a,un"% la lim$e(imea atic%* Nota $ro$rie lui SDin'urne, a tuturor $oe-ilor, moartea al'% i naterea s&n"erie* Asta e tra"edia lui* Nu $oate s% fie $oet* ucuriile crea-iei*** / 5edea$sa )ntru #enicie, s$use +aines, a$ro'&nd scurt din ca$* 4n-ele"* E/am a'ordat ast%(i diminea-% )n $ro'lema credin-ei* Era ce#a care/l a$%sa, mi/am dat seama* E )ntr/ade#%r interesant, $entru c% $rofesorul 5o!orny din Viena are de s$us ce#a interesant )n $ri#in-a asta* 0c1ii aten-i ai lui uc! Mulli"an o #%(ur% $e c1elneri-% #enind* 0 a,ut% s%/i descarce ta#a* / Nu reuete s% "%seasc% nici o urm% de iad )n miturile #ec1i irlande(e, s$use +aines $rintre cetile care )n#eseliser% masa* 5are s%/i li$seasc% ideea moral%, sim-ul destinului, al retri'u-iei* E ciudat c% are tocmai aceast% idee fi9%* Scrie ce#a $entru micarea #oastr%: Cufund% dou% 'uc%-i de (a1%r cu a'ilitate )n sensul lun"imii )n frica umflat%* uc! Mulli"an t%ie o 'rio% fier'inte )n dou% i )ntinse unt $este ad&ncitura fume"&nd%* Muc% cu $oft% o 'ucat% moale* / 4n (ece ani, s$use, mestec&nd i r&(&nd* Are s% scrie ce#a )n (ece ani* / Asta $are cam de$arte, s$use +aines "&nditor, ridic&ndu/i lin"uri-a* Totui nu m/a mira dac% are s% scrie ce#a $&n% la urm%* <ust% o lin"uri-% din conul um$lut cu crem% al cetii sale* / Asta e frica autentic% irlande(%, $resu$un, s$use cu condescenden-%* Nu #reau s% fiu tras $e sfoar%* 5rofetul Ilie, am'arca-iune $lutitoare, afi $u-in mototolit, $lutea s$re r%s%rit $e l&n"% c1ilele na#elor i alu$elor, )ntr/un ar1i$ela" de do$uri, $e l&n"% strada NeD Ga$$in" $e l&n"% 'acul de la enson i $e l&n"% sc1oonerul cu trei catar"e :ose&ean #enind de la rid"eDater cu o )nc%rc%tur% cu c%r%mi(i* Almidano Artifoni trecu $e strada +olles $e l&n"% "ra,durile lui SeDell* 4n s$atele lui, Cas1el oyle 08Con/nor ;it(maurice Tisdall ;arrell cu 'aston/um'rel%/$ardesiu le"%n&ndu/i/se ocoli felinarul din fa-a casei domnului EaD Smit1 i, tra#ers&nd, )nainta $rin $ia-a Merrion* Ea distan-% )n

urma lui, un t&n%r or' )i $i$%ia cu 'astonul drumul $e l&n"% (idul 5arcului Cole"iului* Cas1el oyle 08Connor ;it(maurice Tisdall ;arrell )nainta $&n% la ferestrele luminoase ale domnului EeDis Gerner, a$oi se )ntoarse i $%i )na$oi $rin $ia-a Merrion, 'aston/um'rel%/$ardesiu le"%n&ndu/i/se )n ritmul mersului* Ea col- la Gilde se o$ri, se )ncrunt% )n numele $rofetului Ilie anun-at $e fa-ada de la Metro$olitan +ali, se )ncrunt% la terasele )nde$%rtate ale $a,itilor ducale* Cu din-ii de o'olan de("oli-i, murmur%. / "oactus &olui. 5orni s$re strada Clare, scr&nindu/i cu#&ntul de m&nie* 5e c&nd trecea $e l&n"% ferestrele dentale ale ca'inetului domnului loom le"%narea $ardesiului s%u m%tur% 'rutal la o $arte din )nclinarea lui 'astonul su'-ire $i$%indu/i drumul, i el trecu "r%'it mai de$arte, )n"1iontind un tru$ li$sit de tendoane* T&n%rul or' )i )ntoarse fa-a 'oln%#icioas% du$% silueta care se )nde$%rta cu $ai mari* / lestemul lui 6umne(eu $e ca$ul t%u, s$use el acru, oricine ai fi3 Eti mai or' dec&t mine, 'astard de c%-ea3 5este drum de 'arul lui Ru""y 086ono1oe, domniorul 5atric! Aloysius 6i"nam, str&n"&nd tare )n m&n% li#ra i ,um%tate de cotlete de $orc du$% care fusese trimis la Man"an, fost ;e1ren'ac1, )nainta f%r% s% se "r%'easc% $e c%lduroasa strad% Gic!loD* Era $rea mare $lictiseal% s% stea )n salon cu doamna Stoer i doamna Qui"ley i doamna Mac6oDell i cu storurile l%sate i toatele smiorc%indu/se i sor'ind c&te o "ur% din acel s1erry su$erior rosti adus de unc1iul arney de la Tunney* =i m&nc&nd 'uc%-ele din $r%,itura de cas%, d&nd din f%lci tot tim$ul i oft&nd* Ieind din aleea Gic!loD )l o$ri #itrina de la madame 6oyle, modista cur-ii re"ale* St%tea acum s% se uite la cei doi 'o9eri "oi $&n% la 'r&u ridic&ndu/i unul s$re altul m%nuile rotunde* 6in o"lin(ile laterale doi domniori 6i"nam )n doliu $ri#eau t%cu-i cu "ura desc1is%* Myler 2eo"1, idolul 6u'linului, )l #a )nt&lni $e ser"entul ma,or ennett, $umnul din 5orto'ello, $entru un $remiu de FL de lire* 6oamne, %sta ar fi un meci de #%(ut, Myles 2eo"1, %sta/i ti$ul care/l $ro#oac% $e %la cu centura #erde* 6oi ilin"i intrarea, $entru solda-i ,um%tate de tarif* A $utea s/o )ntind $e est, mama nici n/ar '%"a de seam%* 6omniorul 6i"nam din st&n"a lui se )ntoarse s$re drea$ta i )n drea$ta lui domniorul 6i"nam se )ntoarse i el, cu a$ca )ntr/o $arte, cu "ulerul ridicat )ntr/o $arte ieit )n sus* 4nc1eindu/i/l la loc, cu '%r'ia ridicat% )n aer, #%(u ima"inea M%riei 2endall, )nc&nt%toare su'ret%, al%turi de cei doi ai ai $umnului* Una din ti$ele alea care le $un )n $ac1etele de -i"%ri care le fumea(% Stoer care c&nd l/a $rins '%tr&nul lui a #%(ut el $e dracul* 6omniorul 6i"nam )i trase "ulerul )n ,os i $orni mai de$arte f%r% s% se "r%'easc%* Asul $umnului care $ocnete cel mai tare era ;it(simmons* 0 co$it% la lin"uric% de la %sta te/a(#&rle c&t/ colo, '%iete* 6ar unul care se $rice$e ca la carte era Jem Cor'et, )nainte ca ;it(simmons s% fi scos untul din el, oric&t s/ar fi esc1i#at el )ncolo i )ncoace* 5e strada <rafton domniorul 6i"nam #%(u o floare roie la col-ul "urii unui fante ele"ant cu o $erec1e de um'l%tori $e cinste i st&nd s/asculte la ce/i s$unea un 'e-i# i r&n,ind toat% #remea* Nu se #edea tram#aiul de Sandymount* 6omniorul 6i"nam mer"ea )n ,os $e strada Nassau, trec&ndu/i cotletele de $orc )n m&na cealalt%* <ulerul )i iei din nou )n afar% i el i/l $otri#i la loc* utonul %sta 'lestemat era $rea mic $entru 'utoniera c%m%ii i ca$%tul )i tot ieea dracului* 4nt&lni nite '%ie-i de coal% cu "1io(dane* Nu m% duc nici m&ine, stau acas% $&n% luni* 4nt&lni al-i ele#i* a"% ei de seam% c% sunt )n doliu: Unc1iul arney s$unea c% o 'a"% )n (iarul de disear%* Atunci au s% #ad% cu to-ii )n (iar i au s% citeasc% numele meu acolo i numele lui tata* ;a-a i se f%cuse cenuie toat% )n loc s% fie roie cum era i o musc% )i um'la $e ea $&n% la oc1i* Ce sc&r&ia c&nd i/au )nuru'at uru'urile la sicriu i cum 'ufnea c&nd )l ducea )n ,os $e sc%ri* Tata era )n%untru i mama care $l&n"ea )n salon i unc1iul arney le s$unea oamenilor cum s% )ntoarc% la col-ul sc%rii* Ce sicriu mare i )nalt i $%rea aa "reu* Cum s/a )nt&m$lat: Noa$tea trecut% tata era 'eat i st%tea $e $alierul sc%rii i urla du$% "1etele lui s% se duc% la Tunney s% mai 'ea ce#a i $%rea aa )ndesat i scurt aa numai )n c%ma%* N/am s%/l mai #%d niciodat%* Asta e moartea* Tata a murit* Tat%l meu a murit* Mi/a s$us s% fiu cuminte cu marna* N/am mai au(it lucrurile celelalte care le/a mai s$us dar i/am #%(ut lim'a i din-ii c&nd )ncerca s% s$un% mai 'ine* S%racul tata* El a fost domnul 6i"nam, tat%l meu* S$er c% e )n 5ur"atoriu acum $entru c% s/a dus la

s$o#edanie la $%rintele Conroy s&m'%t% seara* Gilliam +um'le, lord de 6udley i lady 6udley, )nso-i-i de locotenent colonelul +esseltine, ieir% du$% de,un )n caleaca $ornind de la reedin-a #icere"elui* 4n caleaca de du$% ei se aflau onora'ilele doamna 5a"et, domnioara de Courcy i onora'ilul <erald Gard, a"1iotantul de ser#iciu* Ca#alcada trecu $rin $oarta cea mic% a 5arcului 51oeni9 salutat% de $oli-iti res$ectuoi i )nainta mai de$arte $e l&n"% $odul re"al )n sus $e c1eiurile de nord* Vicere"ele era c&t se $oate de cordial salutat )n drumul s%u $rin metro$ol%* Ea $odul loody domnul T1omas 2ernan de $artea cealalt% a r&ului )l salut% (adarnic de de$arte* 4ntre $odurile Re"inei i G1itDort1 caletile #icere"ale ale lordului 6udley trecur% mai de$arte f%r% s% fie salutate de domnul 6udley G1ite, licen-iat )n dre$t i licen-iat )n litere, care se o$rise $e c1eiul Arran )n fa-a $r%#%liei cu amaneturi a doamnei M* E* G1ite, la col-ul str%(ii Arran $i$%indu/i nasul cu de"etul ar%t%tor, ne$ut&ndu/se l%muri dac% ar fi a,uns mai re$ede la 51ils'orou"1 sc1im'&nd de trei ori tram#aiul sau o$rind o tr%sur% sau $e ,os $rin Smit1field, dealul Constitu-iei i "ara roadstone* Su' $ortalul 5alatului de Justi-ie Ric1ie <ouldin", cu ser#ieta sa $urt&nd marca Collis i Gard )l #%(u cu sur$rindere* 6incolo de $odul Ric1mond )n $ra"ul 'iroului lui Ileu'en J* 6odd, a#ocat, a"ent $entru Asocia-ia de asi"ur%ri $atriotice, o femeie mai )n #&rst% care era "ata s% intre se r%("&ndi i )ntorc&ndu/se $e l&n"% #itrina de la 2in" surise credul% re$re(entantului Ma,est%-ii Sale* 6in eclu(a sa din (idul c1eiului Good su' 'irourile lui Tom 6e#an r&ul 5oddle scotea )n semn de credin-% o lim'% de scursoare lic1id% de canal* 6easu$ra $erdelu-elor de la ferestrele 'arului 1otelului 0rmond, aur al%turi de 'ron(, ca$ul domnioarei 2ennedy al%turi de ca$ul domnioarei 6ouce $ri#eau i admirau* 5e c1eiul 0rmond domnul Simon 6edalus, urm&ndu/i drumul s%u de la #es$asian% s$re 'iroul a,utorului de erif, se o$ri )n mi,locul str%(ii i salut% ad&nc cu $%l%ria* E9celen-a Sa 'ine#oi s%/i )ntoarc% salutul domnului 6edalus* 6e la col-ul str%(ii Ca1ill re#erendul +u"1 C* Eo#e, licen-iat )n litere, )i aduse neo'ser#at oma"iul, cu "&ndul la lor(ii de$uta-i ale c%ror m&ini 'ine#oitoare )m$%r-iser% odinioar% $aro1ii 'o"ate* 5e $odul <rattan, Eene1an i M8Coy care/i luau tocmai r%mas 'un unul de la altul, $ri#ir% caletile trec&nd* Trec&nd $e l&n"% 'iroul lui Ro"er <reene i $e l&n"% ti$o"rafia mare roie a lui 6ollard, <erty Mac6oDell, aduc&nd scrisorile cu $ros$ectele de linoleum Cates'y $entru tat%l s%u imo'ili(at )n $at, )i d%dea seama du$% $om$a afiat% c% era #or'a de lordul i doamna locotenent dar nu $utu s% #ad% ce toalet% a#ea E9celen-a sa doamna $entru c% tram#aiul i camionul cel mare "al'en de mo'ile de la S$rin" tre'uiser% s% se o$reasc% tocmai )n fa-a ei $entru c% trecea lordul locotenent* 6incolo de manufacturile de tutun ale lui Eundy i ;oot, din $ortalul um'rit al #in%riei lui 2a#ana"1, Jo1n Gyse Noian surise cu r%ceal% neo'ser#at% c%tre lordul locotenent "eneral i "u#ernator "eneral al Irlandei* 5rea onora'ilul Gilliam +um'le, lord de 6udley* Marea Cruce a 0rdinului Victoria, trecu $rin fa-a ceasurilor mereu tic%itoare ale lui Mic!y Anderson i a manec1inelor de cear% )n costume ic i cu o'ra,i $roas$e-i de la "entilomul +enry dernier cri James* 6incolo, )n fa-a $or-ii de $e strada 6oamnei Tom Roc1ford i ;lynn N%sosul $ri#eau ca#alcada a$ro$iindu/se* Tom Roc1ford o'ser#&nd c% oc1ii lad0-ei 6udley se o$riser% asu$ra lui )i scoase re$ede de"etele mari din 'u(unarele #estei sale de culoarea bordo i )i scoase a$ca )n fa-a ei* 0 )nc&nt%toare soubrette, Marie 2endall, cu o'ra,ii -i$%tori i fustele sumese, surise -i$%tor din afiul ei de sus s$re Gilliam +um'le, lord de 6udley i locotenent colonelul +* <* +esseltine i de asemenea s$re onora'ilul <erald Gard, a"1iotant* 6e la fereastra 5*6*5/ului uc! Mulli"an, #esel, i +aines, "ra#, $ri#eau de sus ec1i$a,ul #icere"al $este umerii unor clien-i curioi, ale c%ror siluete masate )ntunecau ta'la de a1 $e care Jo1n +oDard 5arnell o $ri#ea cu intensitate* 5e strada 6oDnes, 6illy 6edalus, ridic&ndu/i $ri#irea mioa$% din france(a elementar% a lui C1ardenal, #%(u um'rele de soare desc1ise i s$i-e de roat% rotindu/se )n #%$aia soarelui* Jo1n +enry8 Menton, um$l&nd cadrul uii de la Commercial uildin"s, $ri#ea fi9 cu oc1ii lui de molusc% a$oi de #in, in&nd un ceas de aur mare "ros #&n%toresc la care nu se uita )n m&na lui stin"% care nu/l sim-ea )ntr/)nsa* C&nd co$ita din fa-% a calului lui 2in" illy se s%lt% )n aer, doamna reen )l trase $e "r%'itul ei so- de su' co$itele c%l%re-ilor de $e flancul ca#alcadei* 4i stri"% la urec1e #estea* 4nele"&nd, el )i trecu #olumele $este $ie$t la st&n"a i salut% cea de a doua caleaca* 0nora'ilul <erald Gard, a"1iotant, sur$rins a"rea'il, se "r%'i s% r%s$und%* Ea col-ul 5onson'y o siluet% )nalt%, sla'%, o'osit%, asem%n%toare unei sticle, $urt&nd litera + se o$ri i alte $atru sticle al'e cu ,o'en se o$rir% )n s$atele lui EERS, )n tim$ ce c%l%re-ii de $e flancuri tro$%iau

$rin fa-a lor )m$reun% cu caletile* 5este drum de ma"a(inul de mu(ic% 5i"ot, domnul 6enia J* Ma"inni, $rofesor de dans etc**, )n costum de culoare desc1is%, $%ea cu "ra#itate, a,uns i de$%it de un #icere"e i neo'ser#at de acesta* 5e l&n"% (idul de la locuin-a rectorului #enea 'ine dis$us la(es oylan $%ind cu $antofii lui "al'eni i cu ciora$ii al'atri ca cerul cu model cu ceasuri, $%ind )n ritmul refrenului de la #ata mea-i o ,at din Kor/shire. la(es oylan )nf%-ia $ie$tarelor al'astre ca cerul ale c%l%re-ilor din frunte i desf%ur%rii lor de $arad% o cra#at% al'astr% ca cerul, o $%l%rie de $aie cu 'oruri lar"i ae(at% )n un"1i coc1et i un costum de ser, indi"o* Manile sale )nfundate )n 'u(unarele ,ac1etei uitar% s% salute dar el oferi celor trei doamne admira-ia )ndr%(nea-% a oc1ilor s%i i floarea roie dintre 'u(ele sale* 5e c&nd treceau $e strada Nassau, E9celen-a Sa atrase aten-ia consoartei sale care se )nclina r%s$un(&nd la saluturi, asu$ra $ro"ramului mu(ical )n curs de desf%urare )n 5arcul Cole"iului* Ne#%(u-i, )n armuri de sunete de aram%, tineri 1i"1lande(i suflau din trom$ete i '%teau )n to'e du$% corte"iul )n trecere* Dar chiar dac ea-i doar o muncitoare i nu poart straie bogate -arabum Totu i eu sunt un ,el De &oinic din Kor/shire $n ochii ei 3ica mea roz din Kor/shire -arabum. 6e cealalt% $arte a (idului, $artici$an-ii la cursa de un sfert de mil% 1andica$* M* C* <reen, +* T1rift, T* M* 5atey, C* Scaife, J* * Jeffs, <* N* Mor$1y, ;* Ste#enson, C* Adderly, i G* C* +u""ard )i luar% $lecarea $e r&nd* Trec&nd $e l&n"% 1otelul lui ;inn, Cas1el oyle ;it(maurice Tisdall ;arrell $ri#ea $rintr/un monoclu furios $rintre c%leti la ca$ul domnului E* M* Solomons la fereastra #ice/consulatului austro/un"ar* Mai de$arte, $e strada Eeinster, l&n"% $oarta Cole"iului Trinity, un soldat credincios al re"elui, trom$et de elit%, )i atinse a$ca de #&n%tor* 5e c&nd caii lucioi treceau ma,estuoi $rin $ia-a Merrion, domniorul 5atric! Aloysius 6i"nam ate$t&nd, #%(u saluturi adres&ndu/i/se domnului cu $%l%rie )nalt% i/i ridic% i el a$ca lui nou% nea"r% cu de"ete unsuroase de la 1&rtia cu cotlete de $orc* <ulerul i se ridic% i el* Vicere"ele )n drum s$re inau"urarea 'a(arului Mirus $entru a contri'ui la fondurile s$italului Mercer trecea cu suita sa c%tre strada EoDer Mount* Trecu $e l&n"% un t&n%r or' )n fa-% la road'ent* 5e strada EoDer Mount un $ieton )ntr/un macferlan cafeniu, m&nc&nd o 'ucat% de $&ine uscat%, trecu re$ede i sc%$&nd neatins $rin calea #icere"elui* Ea $odul Royal Canal de $e afiele de $e $alisad% domnul Eu"ene Stratton, cu 'u(ele sale "roase r&n,itoare ura tuturor oas$e-ilor 'un #enit )n oraul 5em'ro!e* Ea col-ul 'ule#ardului +addin"ton dou% femei cu roc1iile murdare de nisi$ se o$rir% i ele )m$reun% cu o um'rel% i o 'occelu-% )n care se rosto"oleau ciocnindu/se uns$re(ece scoici, s% $ri#easc% cu admira-ie $e lordul $rimar i doamna $rim%reas% f%r% lan-ul lui de aur* 5e 'ule#ardele Nort1um'erland i EandsdoDne, E9celen-a Sa acu(% $unctual $rimirea saluturilor din $artea a $atru $ietoni r%(le-i '%r'a-i, salutul a doi mici ele#i din $oarta "r%dinii casei des$re care se s$unea c% fusese admirat% de r%$osata re"in% c&nd #i(itase ca$itala irlande(% )m$reun% cu so-ul ei, $rin-ul consort, )n 7IOJ i salutul #a,nicilor $antaloni ai lui Almidano Artifoni )n"1i-i-i de o u% tocmai )nc1i(&ndu/se* l&n"% aur ascult&nd $otcoa#ele, o-elclinc1e/'ron(/nind*>HH Sonsolenscse im$ersinense* 5ieli-e, su"&nd $ieli-e de $e o un"1ie 'utuc%noas%, $ieli-e* 0ri'il3 =i aur ful"er&nd mai tare* 0 not%/n c#int% r%"uit% sun&nd* 5laf* um al'astru/nflorind )n 5%r de aur str&ns )n coc )nalt* Ro(% tres%lt&nd $e s&ni m%t%soi )n satin, ro(% de Castilia* Triluri, triluri. Idolores* Ia oc1ete3 cine/i )n*** oc1eada de aur: Cline c1inc1enind )n 'ron( milos* =i o c1emare $ur%, $relun"%, (#&cnind* C1emare ,induind stins murind* Ademenitoare* 6ulci cu#inte* 6ar iat%3 Stelele luminoase se stin"* 0 ro(%3 Note lim$e(i ciri$ind r%s$unsuri* Castilia* Se/arat% (orile*

Clinc1et de 'ir,% le,er clinc1enind* Moned% sun&nd, ceas '%t&nd* M%rturisire* %emnez. 6ac/a* 5ocnet de ,artier%* S% nu te $%r%sesc* 5lici !a cloche! 5lici $e coa$s%* M%rturisire* Cald%* Iu'ita mea, adio* ir,e* loo* um $e coarde disonante* C&nd iu'irea soar'e* R%('oi3 R%('oi3 Tim$ane* 0 $&n(%3 Un #oal #%lurind $e #aluri* 5ierdut* Stur(ul fluid fluier&nd* Totul e $ierdut acum* Corn* Cocoarne* C&nd a #%(ut )nt&i* Vai* mie3 Cli$ocire #&scoas%* C#&cnire mustoas%* Ciri$itoare* 0, ademenire* Is$ititoare* Mart1a3 Vino3 Cla$clo$* Cli$cla$* Cla$icla$* 6oamne na/m mai au(it aa ce#a* Surdul cu c1elie 5at a adus 1&rtie i cu-it i/a luat* 0 c1emare/n mie( de noa$te, clar de lun%, oa$te. de$arte, de$arte* M% simt at&t de trist* 5*S* At&t de sin"uratec )nflorind* Ascult%3 Cornul de mare rece -e$os er$uit* Ai tu: ;iecare i $entru cel%lalt, $lesc%it i mu"et t%cut* 5erleK unde ea* Ra$sodiile lui Eis(t* +issss* Nu cre(i: Nu amK nu, nuK credK Eidlyd* Cu un coc cu un caro* Ne"ru* Cu ecou ad&nc% +aide, en, 1ai* Atea$t% tu/n tim$ ce/atea$t%* +i 1i* Atea$t% tu/n tim$ ce 1i* 6ar stai i/atea$t%3 Adine )n )ntunecosul mie( al $%m&ntului* Comoara im$ur% ad&nc )m$l&ntat%* Naminedamine* To-i s/au dus* To-i au c%(ut* Micu-%, cu tremur%toarele foi de feri"% ale $%rului ei feciorelnic* Amin3 Scr&nea de furie* )n sus* 4n ,os i/n sus* Un rece 'aton isc&ndu/se* ron(alydia l&n"% minaurita* Cu 'ron(, cu aur, )n #erdeoceanic de um'r%* loom* %tr&nul loom )nfloritul* Se/alint%, se ('ate cu car% cu co* Ru"a-i/#% $entru el3 Ru"a-i/#% oameni 'uni3 6e"etele lui "utoase '%t&nd dara'ana/n ritm* i"'ena'en* i" en'en* Ultima ro(% castilian% a #erii r%mas% )n 'um floare m% simt at&t de trist sin"ur* 5i1i* Un #&nt mic #&ntind $i1i* 0ameni ade#%ra-i* Eid 2er CoD 6e i 6oll* a, da* 0ameni ca #oi* Ridica-i/#% cu clinc i clunc* ;ff3 0u3 Unde/i 'ron(ul de/a$roa$e: Unde/i aur de de$arte: Unde/s co$itele/n tra$: Rrr$r* 2raaa* 2raandl* Atunci, nu $&n%/atunci* Si e$$ri$ffta$$ful* ;i/#a $fr#r&tt* <ata* 4nce$em3 ron( l&n"% aur, ca$ul domnioarei 6ouce al%turi de ca$ul domnioarei 2ennedy, $este $erdelu-ele ferestrei de la 'arul 0rmond au(eau co$itele #icere"ale trec&nd, sun&ndu/i o-elul* / Ea e: )ntre'% domnioara 2ennedy* 6omnioara 6ouce s$use da, ae(at% acolo cu e9a sa, cenuiu de $erl% i eau de 4il. / 6elicios contrast, s$use domnioara 2ennedy* C&nd cu totul )nfri"urat% domnioara 6ouce s$use e9citat%. / Uit%/te la %la cu ,o'enu8 de m%tase* / Cine: Unde: )ntre'% auria i mai e9citat%* / 4n caleaca a doua, s$user% 'u(ele umede ale domnioarei 6ouce, r&(&nd )n soare* Se uit%* Stai s% #%d* S%"eta, toat% )n 'ron(, )n col-ul cel%lalt al s%lii, turtindu/i fa-a de "eam )ntr/un 1alo de suflare

$reci$itat%* u(ele umede/i tremurau. / Moare s% se uite/nd%r%t* R&se. / +o3 Nu/s idio-i '%r'a-ii: Cu triste-e* 6omnioara 2ennedy $%i a"ale, trist%, din lumina str%lucitoare, $etrec&ndu/i o 'ucl% des$rins% $e du$% urec1e* 5%ind )ncet, trist%, acum nemaifiind de aur, )i r%sucea )m$letind/o o 'ucl%* Trist% )i )m$letea )naint&nd a"ale $%r de aur $e du$% o urec1e ad&nc arcuit%* / 6a8 tot ei au $artea a 'un%, trist% s$use ea a$oi* Un '%r'at* locine trecea $e la $i$ele lui Moulan", $urt&nd la $ie$tul s%u $l%cerile $%catului, $e l&n"% antic1it%-ile lui Vine )n memorie $urt&nd dulci cu#inte ale $%catului, $e l&n"% t%#ile )ntunecate fili"ranate de la Carrol, $entru Raoul* 5icoloul s$re ele, ele )n 'ar* sirenele 'arului, #eni* 5entru ele $e el nelu&ndu/l )n seam% )i d%n"%ni $e te,"1ea ta#a cu $or-elanuri sun%toare* =i / Uite/#% ceaiurile, s$use* 6omnioara 2ennedy cu maniere "ra-ioase trans$use ta#a de ceai mai ,os $e o lad% de a$% mineral%, )ntoars%, ascun(&nd/o #ederii, mai ,os* / Ce/i acolo: $icoloul sonor )ntre'% f%r% maniere* <1ici, re$lic% domnioara 6ouce, $%r%sindu/i $unctul de o'ser#a-ie* / E dr%"u-ul t%u, nu: Un 'ron( m&ndru/i r%s$unse cu su$er'ie. / Am s% m% $l&n" de tine doamnei de Massey dac% mai aud #reuna din insolen-ele tale im$ertinente* / Sonsolensese im$ersinense, $ufni "rosolan $icolor&tulK retr%"&ndu/se la amenin-%rile ei aa cum #enise* loom* 4nflorire trist%* S$re floarea ei )nfloritor )ncrunt&ndu/se domnioara 6ouce s$use. / Teri'il de ener#ant mai e i mucosul %sta* 6ac% nu/i 'a"% min-ile )n ca$ am s%/i lun"esc urec1ile de/o $ot%* Cu maniere de doamn% )n contrast delicios* / Nu/l lua/n seam%, re$lic% domnioara 2ennedy* Turn% )ntr/o ceac% de ceai ceai, $e urm% )nd%r%t )n ceainic ceai* Se "1emuir% su' reciful te,"1elei, ate$t&nd $e ta'urete, $e l%(i )ntoarse, ate$t&nd ceaiurile s% se infu(e(e, )i nete(eau cu $alma 'lu(ele, am&ndou% de satin ne"ru, doi ilin"i i nou% $ence yardul, ate$t&nd ceaiurile lor s% infu(e(e, i doi ilin"i i a$te* 6a, 'ron( de a$roa$e, cu aur de de$arte, au(ind o-el de a$roa$e, co$ite au(ind de de$arte, i au(ind o-el de co$ite co$ite sun&nd )n o-el* / Sunt foarte foarte ars% de soare: 6omnioara ron( )i de'lu(% "&tul* / Nu, s$use domnioara 2ennedy* Se face cafeniu du$% aia* Ai )ncercat cu 'ora9 )n a$% de laur #iiniu: 6omnioara 6ouce se ridic% $e ,um%tate s%/i #ad% $ielea dintr/o $arte )n o"linda 'arului cu litere aurite acolo unde $a1are cu 1oc! i 'ordo lic%reau i )n mi,locul lor o scoic%* / =i s%/mi stric m&inile cu aa ce#a, s$use* / 4ncearc% cu "licerina, o sf%tui domnioara 2ennedy* Eu&ndu/i adio de la "&tul i m&inile ei domnioara 6ouce* / C1estiile astea/-i fac urticare, r%s$unse, ae(&ndu/se* I/am cerut ramolitului %la de la oyd ce#a $entru $ielea mea* 6omnioara 2ennedy, turn&ndu/i ceaiul acum infu(at, f%cu o "rimas% rostind o ru"%ciune. / 0, nu/mi mai aduce aminte de %la, $entru numele lui 6umne(eu3 / 6a8 stai s%/-i s$un, o im$lor% domnioara 6ouce*8 Ceai dulce domnioara 2ennedy termin&ndu/ i de turnat cu la$te )i astu$% am'ele urec1i dou% cu de"ete micu-e* / Nu, te ro" nu, stri"% ea* / Nu ascult, stri"%* =i loom: 6omnioara 6ouce "ro1%i $e tonul unui ramolit )nce-oat. / 5entru ce a dumitale: (ice* 6omnioara 2ennedy )i destu$% urec1ile s% aud%, s% #or'easc%, dar s$use, dar se ru"% din nou.

/ Nu m% face s% m% mai "&ndesc la %la c% mor* Ce (drean-% de 'a'al&c 1idos3 )n seara aia la concert la Antient Romos* Sor'i cu a#ersiune din infu(ia ei, ceai cald, o sor'itur%, sor'i su'-irel ceai dulce* / Nu l/ai #%(ut, s$use domnioara 6ouce a$lec&nd $e trei sferturi )ntr/o $arte ca$ul de 'ron(, )ncre-indu/i aua nasului* +ufa3 +ufa3 Bi$%t ascu-it de r&s i(#or& din "&tul domnioarei 2ennedy* 6omnioara 6ouce 1uf&ia i sfor%ia $rin n%rile care/i tremurau im$ersinens ca un -i$%t )n c%utare de &nire* / 0, s% -i$i )-i #ine, stri"% domnioara 2ennedy* Bii minte oc1iul lui 'ul'ucat: 6omnioara 6ouce )i -inu isonul cu r&s ad&nc de 'ron(, i$&nd "ra#. / 5e oc1ii mei3 lualcui oc1i ne"ru citea numele lui Aaron ;i"atner* 6e ce/i s$un totdeauna )n "&nd ;i"at1er: Smoculs cules de smoc1ine, adic%* =i numele %sta de 1u"1enot al lui 5ros$er Eore* 5rin fa-a fecioarelor fericite )n #itrin% la assi alunecau lucioi oc1ii ne"ri ai lui loom* 4n roc1ie 'leu cu al' dedesu't, #ino la mine* Ei cred c% e 6umne(eu, sau (ei-%* Astea de ast%(i* N/am $utut s% #%d* Vor'ea acela* Un student* 6u$% aceea cu '%iatul lui 6edalus* Mulli"an s/ar $utea s% fie* Toate nite fecioare $e cinste* Asta/i atra"e $e tinerii %tia de #ia-%. al'ul ei* 5este acestea toate alunecau oc1ii lui* 5l%cerile $%catului* 5l%cute sunt $l%cerile* 5%catului* )n clinc1et lim$ede c1icotitor se )m$leteau "lasurile 'ron(aurii* 6ouce cu 2ennedy $e oc1ii lor* 4i (#&cneau $e s$ate ca$etele tinere, 'ron(c1icotauriu, s%/i lase s% do'oare li'er r&sul lor, i$&nd, oc1ii, f%c&ndu/i cu oc1iul una alteia, note ascu-ite $%trun(%toare* A1, "inind, sus$&n%nd* Sus$&n%nd, a1, )ncet )nc1eiat% #eselia lor se stinse )nceat%* 6omnioara 2ennedy s$re 'u(e )i ridic% iar%i ceaca, '%u o sor'itur% i c1icoti c1icotit* 6omnioara 6ouce, a$lec&ndu/se iar%i $este ta#a de ceai, )i )ncre-i iar%i nasul i/i roti )n or'ite oc1i rotitori )n"roa-i nostim* =i iar%i 2ennyc1icot a$lec&ndu/i turnurile luminoase ale $%rului, a$lec&ndu/se $ie$tenele ei de 'a"a $e ceaf% ar%t&ndu/i/se, )m$roc% din "ura ei ceai, )nec&ndu/se )n ceai i )n r&s, tuind )nec&ndu/se, stri"&nd $l&n"&nd. / 0, oc1ii %ia/ai lui urduroi3 4nc1i$uie/-i s% fii m%ritat% cu unul ca %sta, stri"% ea* Cu ciocul %la de '%r'i%3 6ouce d%du "las de$lin unui -i$%t su$er', -i$%t de$lin de femeie de$lin%, )nc&ntare, 'ucurie, indi"nare* / M%ritat% cu nasul lui unsuros3 -i$% ea* Strident, cu r&s ad&nc, du$% 'ron( )n aur, se )m'oldeau una $e alta )n 1o1ot du$% 1o1ot, sun&ndu/ i clo$o-eii continui, 'ron(&naur, aurde'ron(, stridentenad&nc, cu r&s du$% r&s* =i a$oi r&(&nd i mai tare* Unsuros o* Isto#ite, f%r% suflare ca$etele tremurate i le l%sar% )n co(i i )n coc )nalt str&ns cu $ie$tene lucitor, $e luciul te,"1elei* =i roii la fa-% ?03@, "&f&ind, asud&nd ?03@ cu suflul t%iat* M%ritata cu loom cu unsuroasademarc&nflorire* / 0, $e to-i sfin-ii3 s$use domnioara 6ouaK, oft&nd $rin nasul )nc% (#&cnindu/i* N/ar tre'ui s% rid aa tare* M/am ume(it toat%* / 0, domnioar% 6ouce3 $rotest% domnioara 2ennedy* Ce ori'il #or'eti3 =i toat% roie i )nc% mai mult ?ce ori'il%3@ mai aurie )nc%* 5rin fa-a 'iroului lui CantDell r%t%cea loomunsurosul, $e l&n"% fecioarele de la Ce$$i lucitoare )n ale lor uleiuri* Tat%l lui Nannetti um'la cu lucruri de/astea de #&n(are momindu/i din u% )n u% ca i mine* Reli"ia rentea(%* Tre'uie s% #or'esc cu el $entru reclama aceea cu 2 S% m%n&nc )nt&i* Mi/e foame* Nu )nc%* Ea $atru, & (is ea* Tim$ul #enic trec&nd* Acele ceasului rotindu/se* Mai de$arte* Unde s% m%n&nc: Clarence, 6ol$1in* Mai de$arte* 5entru Raoul* M&ncare* 6ac/a $utea s% iau cinci "uinee $e reclamele alea* Ju$oanele acelea de m%tase #iolete* Nu )nc%* 5l%cerile $%catului* Mai $u-in roii, i mai $u-in, )n auriu $%lind* 4n 'arul lor intr% de(in#olt domnul 6edalus* 5ieli-e, ru$&ndu/i $ieli-e de $e un"1ia 'utuc%noas% a de"etului mare, 5ieli-e* Cu de(in#oltur% intr&nd* / 0* 'ine/ai #enit )nd%r%t, domnioar% 6ouce* 4i re-inu m&na/ntr/a lui* ;rumos )n concediu: / <ro(a#* S$era el c% ea a a#ut #reme frumoas% la Rostre#or* / Su$er'%, s$use ea* Uit%/te ce nemai$omenit arat* Am f%cut $la,% toat% (iulica*

Al'ea-% de 'ron(* / Asta a fost e9trem de r%ut%cios din $artea matale, )i s$use domnul 6edalus i/i str&nse cu indul"en-% m&na* S%/i duci aa )n is$it% $e s%racii '%r'a-i nai#i* 6omnioara 6ouce de satin )i trase dulce 'ra-ul deo$arte* / 0, du/te, s$use* 6umneata i nai#, nu $rea cred* 6ar el c1iar era* / Ea dre$t #or'ind, sunt nai#, s$use el "&nditor* 5%ream aa de nai# )n lea"%n c% mi/au i s$us Simon $rostul* / Tre'uie c% ai fost o scum$ete, d%du r%s$uns domnioara 6ouce* =i ce -i/a $rescris nenea doctorul $entru a(i: / 5%i* s$use el "&nditor, e9act ce s$ui matale* Cred c% am s% te deran,e( $entru nite a$% rece i o ,um%tate de $a1ar de D1is!y* Clinc1et* / Cu cea mai mare re$e(iciune, con#eni domnioara 6ouce* Cu "ra-ia re$e(iciunii c%tre o"linda cu rama aurit% de la Cantrell i Coc1rane se )ntoarse ea acum* Cu "ra-ie re#%rs% o m%sur% de D1is!y de aur din 'utoiaul ei de cristal* =i afar% din $oalele ,iletcii sale domnul 6edalus )i trase $un"u-a i $i$a* Re$e(iciunea )ns%i, )l ser#i ea* El sufl% $rin -ea#a dou% note de fluier r%"uite* / 5e le"ea mea, s$use, "&nditor, adesea mi/am dorit s% #%d i eu mun-ii Mourne* Tre'uie s% fie foarte tonic aerul $e acolo* 6ar dorin-a #isat% mult $&n% la urm% tot -i se/m$linete aa se (ice* 6a, da* 6a* Cu de"etele )ndesa u#i-e, u#i-e de $%r, $%rul ei de fecioar%, $%rul ei de siren% )n cu$a $i$ei sale* 5ieli-e* =u#i-e* <&nditor* Amu-it* Nimeni nu s$use nimic* 6a* Vesel% domnioara 6ouce lustruia un $a1ar, inton&nd triluri. / 0, Idolores, regin a mrilor din +rient! / A fost domnul EidDell $e aici ast%(i: Intr% Eene1an* 4n ,urul lui $ri#i cercet%tor Eene1an* 6omnul loom a,unsese la $odul Esse9* 6a, domnul loom tra#ers% $odul Esse9* Mart1ei s%/i scriu* S% cum$%r 1&rtie* Ea 6aly* ;ata de acolo/i $oliticoas%* loom* %tr&nul loom* Al'astrul loom um a )nflorit )n secar%* / A fost la ora $r&n(ului, s$use domnioara 6ouce* Eene1an )nainta* / N/a/ntre'at de mine domnul oylan:3 )ntre'% el* R%s$unse ea. / 6omnioar% 2ennedy, a fost $e aici domnul oylan c&nd eram eu sus: )ntre'% ea* 6omnioara #oce a lui 2ennedy r%s$unse, cu o a doua ceac% de ceai )n%l-at%, $ri#irea ei $e o fil%* / Nu* N/a fost* 6omnioara $ri#ire a lui 2ennedy, au(it% dar nu #%(ut%, citea mai de$arte* Eene1an $e l&n"% rotundul clo$ot cu sand#iciuri )i rotun,i rotundul s%u tru$ )n rotund* / Ia te uit%/acolo3 Cine/i la col-: Nici o $ri#ire dins$re 2ennedy r%s$l%tindu/l i totui el f%cea a#ansuri* S% fie atent% la $uncte* S% le citeasc% numai $e cele ne"re o/uri rotunde i es/uri cocoate* Clinc1et de 'ir,e le,er%* ;a-%deaur citea ea i nu $ri#ea )n l%turi* Nu/l lua )n seam%* Nu/l lu% )n seam% )n tim$ ce el recita l%l&u un solfe"iu de fa'ul% $entru ea anume, $ronun&nd $lat, incolor. / U% #ul$e s/a/nt&lnit cu u% 'ar(%* Cice #ul$ea c%tr% 'ar(%. n/ai #rea s%/-i #&ri ciocu/%sta/al t%u )n "&tle,u8 meu i s% tra"i de/acolo osu/%la: )i '%tea "ura )n (adar* 6omnioara 6ouce se )ntoarse )ntr/o $arte la ceaiul ei* El oft%, )ntr/o $arte* / 0, 6oamne3 0, 6omnule3 4l salut% $e domnul 6edalus i $rimi )n sc1im' un semn din ca$* / Salut%ri de la fiul faimos al unui tat% faimos* / Cine s% fie %sta: )ntre'% domnul 6edalus* Eene1an )i desf%cu cele mai $rimitoare 'ra-e* Cine / Cine $oate s% fie: )ntre'% el* Mai )ntre'i: Ste$1en, t&n%rul 'ard* Uscat%* 6omnu 6edalus, faimos lu$t%tor, )i l%s% deo$arte $i$a um$lut% uscat%*

/ A1a, s$use* Nu mi/am dat seama $entru moment* 0 cli$% nu l/am recunoscut* Aud c% se/ n#&rtete )ntr/o societate foarte select%* E/ai #%(ut acuma de cur&nd: 4l #%(use* / Am sor'it cu$a de nectar )m$reun% cu el c1iar )n (iua asta de ast%(i, s$use Eene1an* Ea Mooney en &ille i la Mooney sur mer. 5rimise tocmai sun%torii $entru truda )ntru mu(ele sale* Surise s$re 'u(e de 'ron( sc%ldate )n ceai, s$re 'u(e i oc1i st&nd )n ascultare* / 4ntrea"a elit% a Erinului era sus$endat% de 'u(ele sale* 5onderosul $andit, mult )n#%-atul +u"1 Mac+u"1, cel mai str%lucit scri' al 6u'linului, i menestrelul din umedul, s%l'aticul #est care e cunoscut su' a$ela-iunea sonor% i eufonic% de 08Madden ur!e* 6u$% o $au(% domnul 6edalus )i ridic% "ro"ul i / Tre'uie s% fi fost din cale afar% de amu(ant, s$use* V%d* Vedea* %u* Cu oc1i de munte )nde$%rtat )ntristat, )i l%s% ,os $a1arul* 5ri#i c%tre ua salonului* / V%d c% a-i mutat $ianul* / A fost a(i acordorul, re$lic% domnioara 6ouce, s%/l acorde(e $entru concert i n/am mai au(it un $ianist aa "ro(a#* / Aa s% fie: / Nu/i aa, domnioar% 2ennedy: Mu(ic% clasic%, ade#%rat%* =i era i or', s%racul* Nici nu cred c/a#ea mai mult de dou%(eci de ani* / Aa s% fie: s$use domnul 6edalus* %u i se )nde$%rt%* / Aa te/ntrista s% te ui-i la fa-a lui, s$use miloas% domnioara 6ouce* lestemul lui 6umne(eu $este 'astardul de c%-ea* Cu clinc1et $entru mila ei clinc1eti clo$o-el* 6in ua sufra"eriei #eni 5at cel care/a c1elit, 5at/ cel/$lictisit, #eni 5at, c1elnerul de la 0rmond* ere $entru mas%* ere f%r% re$e(iciune )l ser#i ea* Cu r%'dare Eene1an )l ate$ta $e oylan cu ner%'dare, $e clinc1etitorul, str%lucitorul )n #&l#%t%i scli$itorul fecior* Ridic&nd ca$acul el ?cine:@ $ri#i )n cosciu" ?cosciu":@ la cor(ile o'lice tri$le ?$ian3@* A$%s% el ?acelai care/i a$%sase cu indul"en-% m&na ei@, )ncet a$%s&nd $edala o tri$l% )nsumare de cla$% s% #ad% fetru dens )naint&nd, s% aud% amu-it% c%dere a cioc%nelelor $use )n micare* 6ou% coli de 1&rtie #elin% de culoare crem una de re(er#% dou% $licuri c&nd eram la Gisdom +ely )nele$tul loom de la 6aly +enry ;loDer )i cum$%r%* Ce nu eti fericit acas% la tine: ;lorile s% te consilie(e i un ac s% le $rind% i s% te/n-e$e* 4nseamn% ce#a, lim'a,ul florilor* Mar"aret% era: Inocen-% )nseamn%* ;at% res$ecta'il% )nt&lnire du$% litur"1ie* Mul-am "ro(a# de tare* 4n-ele$tul loom oc1i $e u% un afi, o nimf% le"%n%toare a'urind $rintre #aluri frumoase* Nimfe a'urite, 'ri(a cea mai r%coroas%* ;uma-i nimfele, cele mai r%coritoare* 5%rul iroindK farmec de iu'ire* 5entru unii '%r'a-i* 5entru Raoul* 0c1i i #%(u de$arte $e $odul Esse9 o #esel% $%l%rie trec&nd )ntr/ o 'ir,% le,er%* Este* A treia oar%* Coinciden-%* Alunec&nd $e cauciucuri su$le luneca lunecos dins$re $od $e c1eiul 0rmond* S%/l urm%resc* S% risc* Re$ede acum* Ea $atru* Acuma a$roa$e* +aide* / 6ou% $ence, domnule, )ndr%(ni s% s$un% #&n(%toarea* / A1a*** Uitasem*** Scu(a-i*** =i $atru* Ea $atru ea* Atr%"%toare ea s$re loom cine cui sur&dea* loom care re$ede trece* 5%masa* Cre(i c% tu eti sin"ura $ietricic% $e $la,%: 5entru to-i e aa* 5entru '%r'a-i* 4n somnoroas% t%cere aurul se a$leca $este fila ei* 6ins$re salon #eni o c1emare, $relun"it stin"&ndu/se* Era un dia$a(on $e care acordorul )l uitase i $e care el acum )l #i'ra* Iar o c1emare* 5e care ei acum )l ridica $e care el acum )l (#&cnea* Au(i: C#&cnea, $ur, mai $ur, 'l&nd i mai 'l&nd, furca lui (um(%itoare* Eun" $relun" stin"&ndu/se c1emare* 5at $l%ti $e sticla cu do$ ad%u"at $entru sufra"erieK i $este ta#a cu $a1arul )nalt i sticla cu do$ ad%u"at )nainte de a$leca mai o$ti, c1el i $lictisit, laolalt% cu domnioara 6ouce* / %telele strlucitoare se sting... C&ntec f%r% de #oce c&nta din%untru, c&nt&nd. / Wde ziu se crap.

Su' de"ete $line de sensi'ilitate o du(in% de/note lim$e(i de $as%re ciri$ir% r%s$uns )n ter-e luminoase* Euminoase cla$ele, clinc1etind )nl%n-uite, )n ar$e"ii de cla#ecin, c1emar% o #oce s% c&nte accente ale dimine-ii )nrourate, ale tinere-ii, ale iu'irii care/i lua r%mas 'un, ale #ie-ii, ale dimine-ii iu'irii* / 2icturi de rou perlate... 5este te,"1ea 'u(ele lui Eene1an s&s&iau uier ad&nc de ademenire* / 6ar mai uit%/te i/ncoace, s$use, tu, ro(% de Castilia* ir,% le,er% tras% la col-, se o$ri* Ea se ridic%, ro(%, i/i )nc1ise cartea din care citea, ro(% a Castiliei* Tul'urat% a'andonat% #is%toare i ro(%* / Adic% ea a c%(ut de la sine sau fost/a )m$ins%: o )ntre'% el* Ea )i r%s$unse, cu dis$re-. / Nu $une )ntre'%ri i n/ai s/afli minciuni* Cu no'le-e de doamn%, no'il% doamn%* 5antofii coc1e-i, "al'eni, ai lui la(es oylan sc&r-&ir% $e duumeaua 'arului $e care $%ea de(in#olt* 6a, aur dins$re a$roa$e i 'ron( dins$re de$arte* Eene1an )l au(i, )l cunoscu, )l salut%* / Uite/l cum #ine, eroul cuceritor* )ntre 'ir,% i #itrin%, $%ind $recaut, )nainta loom, eroul necucerit* S% m% #ad%/ar $utea* anc1eta $e care a stat el. cald%* Ne"ru $rudent motan )naint&nd s$re ser#ieta de a#ocat a lui Ric1ie <oudin", )n%l-at% )n #%(du1 )n semn de salut. / i eu da la tine... / Am au(it c% erai $e/aici, s$use la(es oylan* )i atinse, )n aten-ia frumoasei domnioare 2ennedy, un 'or al $%l%riei sale de $aie )nclinate* Ea )i surise* 4ns% surioara 'ron( )i surise mai tare, dic1isindu/i $entru el $%rul mai 'o"at, un s&n i o ro(%* oylan $orunci $o-iuni* / Ce/-i dorete inima: 5a1ar de 'ere nea"r%: 5a1ar de 'ere nea"r%, #% ro" i un "in cu l%m&ie $entru mine: N/au #enit re(ultatele )nc%: Nu )nc%* Ea $atru el* To-i (iceau c% la $atru* Urec1ile roii i m%rul lui Adam ale lui CoDley )n ua 'iroului erifului* S%/l e#it* <ouldin" ar fi o ans%* Ce/o fi f%c&nd el la 0rmond: Tr%sura atea$t%* S/ate$t* Salut* 4ncotro: Ce#a de m&ncare: =i eu tocmai* Aici )n%untru* Ce, 0rmond* Cel mai con#ena'il din tot 6u'linul* C1iar: Sufra"erie* S% m/a-in aici, e/a$roa$e* V%d, nu sunt #%(ut* M% "&ndesc s% #in i eu cu dumneata* +aide* Ric1ie )n frunte* loom urm&nd "eanta* Un de,un $rinciar* 6omnioara 6ouce se )ntinse s% ia o sticl%, )ntin(&ndu/i 'ra-ul de satin, 'ustul, care sta s% $lesneasc%, at&ta de sus* / 03 03 icnea Eene1an la fiecare )ncercare a ei* 03 )ns% le,er% ea )i a$uc% $rada i o co'or& triumf%toare* / 6e ce nu creti mai mare: )ntre'% la(es oylan* 6e 'ron( ea, )m$%r-ind din urciorul ei licoarea dens% siro$oas% $entru 'u(ele sale, $ri#ea cum cur"ea fluid% ?floare la 'utonier%K cine i/o fi dat/o:@ i siro$oas% cu #ocea ea. / Eucrul fin )n $ac1e-ele mici* Adic% #r&nd s% s$un% ea* Cu )ndem&nare )ndemna s% cur"% )ncet siro$oasa licoare* / Noroc i #oie 'un%, s$use la(es* Arunc% o moned% mare $e te,"1ea* Moneda sun%* / Stai ni-el, s$use Eene1an, c% i eu*** / Noroc3 url% el ridic&ndu/i 'erea s$umoas%*3/ %ceptru c&ti"% ,uc&ndu/se, s$use* / Am riscat i eu ce#a, s$use oylan f%c&nd cu oc1iul i '&nd* Eene1an mai 'ea )nc% r&n,ind s$re 'erea sa )nclinat% i s$re 'u(ele domnioarei 6ouce care a$roa$e c% fredonau, )ntredesc1ise, c&ntecul oceanic $e care 'u(ele ei )l intonaser% )n triluri* Idolores* M%rile 0rientului* Ceasul 1%r%i* 6omnioara 2ennedy trecu )n drumul ei ?floare, m% )ntre' cine i/o fi dat/o@, duc&nd cu ea ta#a de ceai* Ceasul '%tu*

6omnioara 6ouce lu% moneda lui oylan i trase tare de sertarul de la cas%* Cl%m$%ni acela* Ceasul '%tu* ;rumoasa E"i$etului scotocea i sorta )n sertar i fredon&nd )i )nm&n% monedele restului* 5ri#ete s$re soare a$une* %taie a ceasului* 5entru mine* / Ce ceas s% fie: )ntre'% oylan* 5atru: Ceasuri* Eene1an, oc1ii lui mici )nfometa-i $e c&ntecul ei fredonat, 'ustul ei frem%tat, trase de m&neca lui la(es oylan* / S% ascult%m '%taia ceasului, s$use el* <eanta lui <ouldin", Collis i Gard )l conducea $e loom $rintre mesele )nflorate )nflorind cu 'um )n secar%* A'sent, alese cu a$lica-ie a"itat%, c1elul 5at ate$t&nd, o mas% l&n"% u%* S% fiu a$roa$e* Ea $atru* 0 fi uitat: 5oate/i un truc* Nu #ine. )i a&% $ofta* Eu n/a $utea* Atea$t%, atea$t%* 5at atent ate$ta* ron(ul scli$itor $ri#ea a(uriu la#aliera al'astr% ca cerul i la(a(ur* Scli$itoare )n 'ron( ea $ri#ea a(urie la#aliera al'astr% ca cerul i oc1ii lui la(a(uriu* / +aide, insist% Eene1an* Nu/i nimeni* El n/a au(it niciodat%* /..spre buzele #lorei el se grbe te. Ascu-it%, o not% acut% r%sun% ca un clo$o-el )n c1eia de sol, lim$ede* ron(adouce, comuniind cu ro(a ei care se ridica, co'ora, c%uta floarea i oc1ii lui la(es oylan* / Te ro", te ro"* Ru"%mintea lui $este fra(ele mereu re#enind ale m%rturisirii* / % nu te prsesc... / Mai )ncoloa, $romise ruinoas% domnioara 6ouce* / Nu, acum, insist% Eene1an* %onnezlacloche! 0 1ai3 Nu/i nimeni* Ea arunc% o $ri#ire ra$id%* 6omnioara 2enn n/au(ea* rusc a$lec&ndu/se* 6ou% fe-e )nroite $ri#ind/o cum se a$leac%* Vi'r&nd acordurile se r%t%cir% de la tema melodiei, o re"%sir% iar%i, acord $ierdut i $ierdut%, o re"%si din nou tremur&nd* / +aide3 Acum3 %onnez! A$lec&ndu/se, ea a$uc% cu dou% de"ete o 'uc%-ic% de roc1ie $este "enunc1i* 4nt&r(ie o cli$%, 4i mai c1inuia, a$lec&ndu/se, sus$end&nd micarea, cu oc1ii ca$ricioi* / %onnez! 5lici* E%s% deodat% s% cad% elastic% ,artiera ei elastic% ridicat% )ntre dou% de"ete $lici cald $e coa$sa ei de femeie cald% )n ciora$ $rimind $lesnetul cald* / !a cloche! stri"% $lin de 'ucurie Eene1an* 5erforman-% de clas%* 6e aici nu cade rume"u* Ea surise cu nasul )ncre-it, su$er'% ?o, 6oamne3 '%r'a-ii %tia3@ )ns%, )ns$re lumin%, alunec&nd, 'l&nd )i sur&dea lui oylan* / Voi '%r'a-ii suntei de/o #ul"aritate, s$use alunecoas%* oylan cu oc1ii mari o oc1ea* 4n%l-at s$re 'u(e "roase caliciul s%u, '&nd din caliciul minuscul, sor'ind ultimele $ic%turi dense "rase #iolete i siro$oase* 0c1ii s%i fascina-i )i urm%reau ca$ul alunecos $e c&nd se )nde$%rta )n o"linda 'arului, aurit% arc $entru 'erea caramel $a1arele de 1oc! i 'ordo lic%rind, o scoic% -e$oas%, $&n% acolo unde se conto$i, o"lindit% 'ron( cu 'ron( mai )nsorit* 6a, 'ron( dins$re a$roa$e* /*** Iubita mea, adio! / Am $lecat, s$use oylan ner%'d%tor* )i )m$inse alunecos la o $arte caliciul, )i culese restul* / Stai ni-el, se ru"% Eene1an, '&nd "r%'it* Voiam s%/-i s$un* Tom Roc1ford*** / Eas/o )ncurcat%, s$use la(es oylan $lec&nd* Eene1an se )nec% a $lecare* / Ce, te/m$un"e cornul s$re femeie, sau ce: s$use* Atea$t%* Vin* Urm% $antofii "r%'it sc&r&ind )ns% se trase (#elt la o $arte )n $ra", salut&nd silueta, una )ndesat% )m$reun% cu una (#elt%* / Ce mai faci, domnule 6ollard: / E: Ce faci: Ce faci: r%s$unse 'asul #a" al lui en 6ollard, )ntorc&ndu/se o cli$% de la )n"ri,orarea $%rintelui CoDley* N/are s%/-i mai dea nici o '%taie de ca$, o'* Alf er"an #or'ete el cu Eun"anul* 4i '%"%m un $ai )n urec1ea lui Iuda %sta*

0ft&nd, domnul 6edalus intr% dins$re salon m&n"&indu/i $leoa$a cu un de"et* / +o1o, ce mai, c1iui en 6ollard cu 'un% dis$o(i-ie* +ai )ncoace, Simon, tra"e/ne/o c&ntare* Am au(it $ianul* C1elul 5at, c1elner $lictisit, ate$ta comanda $entru de,un, a$% tare $entru Ric1ie* =i loom: S% #%d* S% nu/l fac s% fac% dou% drumuri* %t%turile lui* 5atru acum* Ce cald -ine ne"rul %sta* Si"ur, i ner#ii* Refract% ?asta o fi:@ c%ldura* S% #%d* Cidru* 6a, o sticl% de cidru* / Ce, adic%: s$use domnul 6edalus* M% ,ucam i eu aa, omule* / +aide, 1aide, stri"% en 6ollard* Adio, "ri,i* +aide, o'* Se le"%na 6ollard $e $antofii diformi, )n fa-a lor ?du$% omul acela euK du$% el acuma@ intr&nd )n salon* Se i-i $e sine 6ollard $e scaunul rotitor* Ea'ele lui "utoase $lesc%ind $e cla$e* 5lesc%i acord a'ru$t* 5at cel c1el )n $ra" )nt&lni aurul rc&ntorc&ndu/se f%r% ceai acum* 5lictisit dorea D1is!y i cidru* ron( l&n"% fereastr% $ri#ea, 'ron( de de$arte* Clinc1et o 'ir,% le,er%* loom au(i clinc1et, sunet mic* A $lecat* Sus$in mic e9$ir&nd sus$in% loom asu$ra florilor )n nuan-% t%cut% al'astr%* Clinc1enind* A $lecat* Clinc1et* Au(i* / 6ra"ostea i r%('oiul, en, s$use domnul 6edalus* 6umne(eu i #remurile frumoase de alt%dat%* 0c1ii 'ra#i ai domnioarei 6ouce nelua-i )n seam% se )ntoarser% de la $erdelu-ele ferestrei, or'i-i de lumina soarelui, S/a dus* <&nditoare ?cine tie:@ or'it% ?lumina or'itoare@, co'or& storul cu o coard% lunec%toare* 4l trase )n ,os "&nditoare ?de ce/a $lecat aa re$ede c&nd eu:@ $este 'ron(ul ei $este 'ar unde c1elul ate$ta )n $icioare al%turi de surioara de aur, nedelicios contrast, contrast nedelicios nondelicios, #erde marin )ncet r%coros $en/um'ros )ntret%ind ad&ncime de um'r% eau de 4il. / %tr&nul <oodDin s%racul era la $ian )n noa$tea aceea, le aminti $%rintele CoDley* A fost atunci o mic% di#er"en-% de #ederi )ntre el i marele $ian* ;usese* / Numai "ura lui se/au(ea, s$use domnul 6edalus* Nici dracul nu/l mai $utea o$ri* Era un ti$ cu toane )n $rima fa(% c&nd )nce$ea s% 'ea* / 6oamne, mai -ine-i minte, s$use en "r%sanul 6ollard, )ntorc&ndu/se de la cla$ele de a'ia atinse* =i, la dracu8, n/a#eam nici eu 1aine de "al%* )nce$ur% to-i trei s% r&d%* N/a#ea 1aine de "a* Trioul )ntre" r&dea* +aine de "al%* / 5rietenul nostru loom s/a do#edit om de n%de,de )n noa$tea aia s$use domnul 6edalus* Unde mi/e $i$a, a $ro$os: R%t%ci )nd%r%t )n 'ar du$% $ierdutul acord al $i$ei* 5at cel c1el aduce dou% '%uturi $entru clien-i de la de,un, Ric1ie i 5oldy* =i $%rintele CoDley r&se iar%i* / Eu am sal#at situa-ia, en, cred* / 6a, tu, recunoscu en 6ollard* 4mi aduc aminte i de $antalonii %ia, strim-i ai dracului* A fost o idee str%lucit%* o'* 5%rintele CoDley se )nroi $&n% la lo'ii str%lucitori $ur$urii ai urec1ilor* El sal#ase situa* 5antaloni str* Str%lucit% idee* / =tiam c% era $e dro,die, s$use* Ne#ast%/sa c&nta la $ian la societatea de tem$eran-% s&m'etele $e o nimica toat% i nu mai tiu cine/mi #&nduse $ontul c% mai face i cealalt% meserie* Mai -ine-i minte: A tre'uit s% lu%m toat% strada +olles la r&nd s%/i "%sim $&n% ne/a dat ti$ul de la 2eo"1 num%rul* Bine-i minte: en -inea, fa-a lui roie uimit%* / 6oamne, da8 tiu i eu c/a#ea roc1ii de sear% i c1estii acolo* 6omnul 6edalus #eni r%t%citor )nd%r%t cu $i$a )n m&n%* / Stilul cel mai ic, Roc1ii de 'al, 6oamne i -inute de "al%* =i el nici n/a #rut s% $rimeasc% 'ani* Mai ti-i* 5%l%rii fistic1ii i 'olerouri i ciora$i lun"i, c&te #rei* Mai ti-i: / Mda, a$ro'% din ca$ domnul 6edalus* 6oamna Marion loom lea$%d% roc1ii de toate sorturile i modelele* Clinc1etul '&ntuie )n ,os $e c1ei* la(es sta tol%nit $e arcurile le"%n%toare* ;icat i sl%nin%* Cotlet i $ateu de rinic1i* un, domnii mei* un, 5at*

6oamna Marion m%/tu/n/$iso(%* Miros de ars de 5aul de 2oc!* Are nume frumos* / Cum )i (icea ca fat%: ;usese o frumuse-e )n tinere-e* Marion***/// / TDeedy* / 6a* mai tr%iete el: / =i c1iar i mai d% din $icioare* / Era fata lui*** / ;ata re"imentului*** / 6a, 'ine (ici* Mi/aduc aminte de 'a'al&cul %la de tam'ur ma,or* 6omnul 6edalus frec% un c1i'rit, $ufni, a$rinse, $ufni un $f )nmiresmat du$%* / Irlande(%: Nu tiu, $e cu#&ntul meu* E irlande(%, Simon: Un 'ufeu mai tare, un $uf%it $uternic, )nmiresmat, trosnitor* / Muc1iul meu 'ucinator*** Ce s$ui:*** cam anc1ilo(at*** 0, da, este*** Molly irlande(a, frumoasa mea* 0* 5uf%i o (#&cnire dens% i acr%* 6e $e st&nca <i'raltarului*** tot drumul* 5line de dor )n ad&ncul um'rei oceanice, aur l&n"% maneta de 'ere 'ron( l&n"% sticla de marasc1ino, )n"&ndurate am&ndou%, M&na 2ennedy, Terasa Eismore nr* O, 6rumcondra cu Idolores, o re"in%, 6olores, t%cut%* 5at ser#i $latouri desco$erite* Eeo$old t%ie ficatul )n felioare* 6u$% cum s/a s$us mai )nainte m&nca mai cu $l%cere or"anele i m%runtaiele, $i$ota $ietroas%, icre de morun aurii, )n #reme ce Ric1ie, de la Collis i Gard, m&nca fri$tur% i rinic1i, fri$tur% a$oi rinic1i, 'uc%-ic% cu 'uc%-ic% din $ateu de rinic1i m&nca loom m&nca ei m&ncau* loom )m$reun% cu <ouldin", nunti-i )ntru t%cereK m&ncau* 6e,unuri $rinciare* 5e Calea urlacilor 'ir,a le,er le"%n&ndu/se clinc1etea la(es oylan, 'urlac, )n soare, )n c%ldur%, cru$a lucioas% a ie$ei )n tra$, cu fic1iul 'iciutii, $e cauciucuri le"%n%toareK tol%nit, $e 'anc1eta )nc%l(it%* oylan, cu ner%'dare, ar(%tor )ndr%(ne-* Cornul, Te/m$un"e: Cornul* Te/ m$un"e: +u 1u 1ornul* 5este "lasurile lor 6ollard atac% cla$ele de 'as, 'u'uind cu "lasul $este coardele tun%toare* / "nd dragostea-mi soarbe su,letul arztor... Uruitul ca de tunet al lui ensuflet'en,amin urui s$re "eamurile de sus tremur%toare de dra"oste )nfiorate* / R%('oiul3 R%('oiul3 stri"% $%rintele CoDley* Tu eti r%('oinicul* / Eu sunt, r&se en r%('oinicul* M% "&ndeam la $ro$rietarul t%u* 6ra"ostea sau 'anii* Se o$ri* 4i le"%na 'ar'a uria%, fa-a uria% $este masa st&n"aci nea,utorat% a tru$ului* / 5e cinste, $o-i s%/i s$ar"i tim$anul din urec1ea ei, '%iete, s$use domnul 6edalus $rin aroma de fum, cu un or"an ca al t%u* , )n r&s '%r'os a'undent 6ollard se cl%tina asu$ra cla$elor* Si"ur c% $utea* , / Ca s% nu mai #or'im de alte mem'rane, ad%u"% $%rintele CoDley* Aici mai lent, en* Amoroso &ia non troppo. Aici intru eu* 6omnioara 2ennedy ser#i doi domni cu 1al'e de 'ere rece* Risc% o remarc%* Era )ntr/ade#%r, s$use $rimul domn, o #reme foarte frumoas%* %ur% 'ere rece* =tia ea )ncotro se )ndre$ta lordul locotenent: =i au(eau co$itele de o-el, co$itele sun&nd, sun&nd* Nu, n/ar fi $utut s% s$un%* 6ar tre'uie s% scrie )n (iar* 0, nu tre'uie s% se deran,e(e* Nici un deran,* ;lutur% desc1is )n ,urul ei (iarul Independent, c%ut&nd, lordul locotenent* Ce se deran,a, s$use $rimul domn* 0, nu, de loc* ;elul )n care se uita la ea* Eordul locotenent* Aurul al%turi de 'ron( au(eau fier o-elit* %u,letul meu arztor. 4u-mi mai pas de ziua de mine 4n sosul de ficat loom stri#ea $iure de cartofi* 6ra"oste i r%('oi cine#a cine* S$ecialitatea lui en 6ollard* 4n noa$tea c&nd a #enit la noi s% )m$rumute 1aine de sear% $entru concertul acela* 5antalonii strim-i ca $ielea de to'% $e el* Jam'oane mu(icale* Ce/a mai r&s* Molly c&nd a $lecat el* Se (#&rcolea )n $at, -i$a, d%dea din $icioare* Cu tot ce a#ea el 'ine, mulat, la #edere* 0, 6oamne* M/am udat toat%3 0, c&nd te "&ndeti, femeile din raidurile din fa-%3 0, n/am r&s aa )n #ia-a mea3 E ade#%rat, dar asta, si"ur, )i d% #ocea asta ad&nc% de 'as* 6e $ild%, eunucii* M%/ntre' cine c&nt%* Are tueu* Tre'uie s% fie CoDley* Sim- mu(ical* 4-i s$une cu oc1ii )nc1ii ce not% ai '%tut* 4i miroase "ura, s%racul* S/a o$rit* 6omnioara 6ouce, ama'il%, Eydia 6ouce, se )nclin% )n fa-a sua#ului a#ocat, <eor"e EidDell un

"entleman, tocmai intr&nd* un% du$% masa )i d%rui umeda ei, de mare doamn%, m&n%, )n str&nsoarea lui ferm%, '%r'%teasc%* 6u$% masa* 6a, se )ntorsese i ea* Ea din"don"ul de la cas% iar%i* / 5rietenii dumnea#oastr% sunt )n%untru, domnule EidDell* <eor"e EidDell, sua#, solicitat, -inea )ntr/a lui o m&n% de doamn% o m&n% de Eydia* loom m&nca fie cum s/a s$us mai )nainte* Curat aici cel $u-in* Indi#idul acela de la urton cu cartila"iile de la "in"ii la #edere* Aici nu/i nimeniK <ouldin" i cu mine* Mese curate, flori, er#etele frumos str&nse* 5at doar )ncoace i/ncolo i el* 5at cel c1el* Nu $rea are nimic de f%cut* Cel mai con#ena'il )n 6u'* 5ianul iar%i* CoDley e* Cum/st% la $ian, face tru$ cu el, se/n-ele" de minune* Nu ca %tia care sc&r&ie $e coarde, cu oc1ii tot $e arcu, $arc% taie #ioloncelul cu fier%str%ul, te dor din-ii c&nd te ui-i la ei* Cum sfor%i sa $relun", ascu-it* 4n noa$tea c&nd eram )n lo,%* Trom'onul ,os su' noi sufl&nd ca )ntr/o scoic%, )n antracte, un alt ti$, de al%turi, care/i deuru'a tu'ul s% scur"% scui$atul* =i $icioarele diri,orului, $antalonii c%(u-i )n #ine, diformi, i cum mai (#&cneau i tremurau* ine fac c% le ascund* Clinc1et de 'ir,e le,er% le,er clinc1etind* Numai 1ar$a* Eumina frumoas% )n aur lic%rind mocnit* 0 fat% c&nta* 0 $%$u%* Sosul e )ntr/ ade#%r 'un, $rinciar* Cora'ia ta de aur* Erin* +ar$a care/o dat% sau de dou% ori* M&ini reci* en +oDt1 rododendronii* Noi suntem 1ar$e $entru ele* Eu* El* %tr&ni* Tineri* / 0, eu nu mai $ot, m%i omule, s$use domnul 6edalus, timid, nc&nlar"ul lui* Ener"ic* / +aide, ce dracu8, mirii en 6ollard* 6%/i drumul $e 'uc%-ele* / 37appari Simon, s$use $%rintele CoDley* 5%i $e scen%, c&i#a $ai, "ra#, )nalt )n de(n%de,dea lui, cu 'ra-ele/i lun"i desf%cute* R%"uit m%rul din "&tle,ul s%u tremura 1&r&ind )ncet* 4ncet c&nta c%tre un loc )ntunecos $e malul m%rii acolo. ;n ultim. adio. Un $romontoriu, o cora'ie, o $&n(% $e #aluri* Adio* 0 fat% frumoas% #oalul ei flutur&nd )n #&nt $este lim'a aceea de $%m&nt, #&ntul d&ndu/i ocol* CoDley c&nta. / 37appari tutt7amor8 Il mio sguardo Binconte... Ea flutura, neau(indu/l $e CoDley, #%lul ei c%tre unul acuma $lec&nd, unul scum$ inimii ei, c%tre #&nt i iu'ire, c%tre $&n(% "r%'indu/se tot mai de$arte, )ntoarce/te* / 6%/i/nainte, Simon* / Ei, (ilele c&nd d%n-uiam eu s/au dus, en*** ine*** 6omnul 6edalus )i l%s% $i$a s% se odi1neasc% al%turi de dia$a(on, i, ae(&ndu/se, m&n"&ie cla$ele ascult%toare* / Nu, Simon, se )ntoarse s$re el $%rintele CoDley* C&nt%/l )n "ama ori"inal%* Un sin"ur 'emol* Ascult%toare, cla$ele urcar% mai sus, m%rturisir%, se stinser%, se confesar%, confu(e* 5%rintele CoDley $%i $e scen%* / +aide, Simon, te acom$anie( eu, s$use* Scoal%/te* 5e l&n"% 'om'oanele de ananas la <ra1am Eemon, $e l&n"% Elefant, firma El#ery, 'ir,a trecea le,er%* ;ri$tura, rinic1ii, ficatul, $iureul la masa $rinciar% edeau acum $rin-ii loom i <ouldin"* 5rin-i la masa lor )n%l-ar% i )nc1inar% D1is!y 5oDer i cidru* Cea mai frumoas% arie $entru tenor care s/a com$us8 #reodat%, s$use Ric1ieK %onnambula. 4l au(ise $e Joe Maas c&nt&nd/o )ntr/o sear% 0, i M8<uc!in* 6a* 4n felul s%u* Stil '%iat de cor* 6ar Maas era asul* Asulmaas* M% ro", c1iar i tenor liric dac% #rei* N/am s%/l uit niciodat%* Niciodat%* Cu tandre-e a$lec&ndu/se $este sl%nina f%r% ficat loom #%(u tr%s%turile )ncruntate )ncord&ndu/ se* 6urerea de ale* 0c1i lucios ca la 'oala lui ri"1t* E i el $e $ro"ram* Tre'uie, s% $l%teasc% dac% a ,ucat $&n% acuma* 5ilulele astea, $&ine $isat%, i mai i cost% o "uinee cutia* Cel mult o mai $une la loc ni-el* =i mai i c&nt% Aos printre cei mor'i. Se $otri#ete* 5ateu de rinic1i* 0frande dulci $entru cea dulce* Nu $rea are ce $rofita* Cel mai con#ena'il din* E9act aa cum )l tiu* G1is!y 5oDer* 5reten-ios la '%utur%* 6ac% i se $are ce#a )n $a1ar, $e loc )l sc1im'% $e cel de a$%* =i mai i ciu$ete c1i'riturile de $e te,"1ea, s% fac% economie* =i $e urm% arunc% o lir% $e fleacuri* =i c&nd )i ceri n/are o $ara* C&nd e '%ut refu(% s%/i $l%teasc% $artea* Curioi oamenii %tia* Niciodat% n/a#ea s% uite Ric1ie seara aceea* C&t o tr%iK niciodat%* Ea "alerie, la Teatrul Re"al, %l

#ec1i cu micul 5ea!e* =i c&nd r%sun% $rima not%* Vor'ele murir% $e 'u(ele lui Ric1ie* Acuma scoate una "o"onat%* Asta $oate s%/-i c&nte o ra$sodie des$re orice, dracului* Crede sin"ur )n minciunile lui* C1iar* Un mincinos de clas%* 6ar )-i tre'uie o memorie "ro(a#% $entru aa ce#a* / Ce arie e asta: )ntre'% Eeo$old loom. / Totu-i pierdut acum. Ric1ie )i rotun,i 'u(ele* 0 not% "ra#%, de )nce$ut, murmur de fee irlande(% totul* Un stur(* Mierl%* Suflarea lui, dulce ca de $as%re, din-i frumoi / e i m&ndru de ei, fluid%, $e ton $l&n"%re / 5ierdut* Sunet am$lu* 6ou% note/ntr/una sin"ur% aici* Mierla $e care/am au(it/o )n #alea m%ceilor* Mi/a $reluat temele, le )ntoarce, le $resc1im'%* 0 nou% c1emare se $ierde )n toate cele #ec1iV ;ocul* Ce dulce r%s$unsul* Cum se face asta: Totu/i $ierdut acum* ;luiera a$%sat de triste-e* 5r%'uit, $red&ndu/se, $ierdut* / ;rumoas% arie, s$use loom $ierdutul Eeo$old* 0 tiu 'ine* Niciodat% )n #ia-a lui Ric1ie <ouldin" nu* =i el o tie 'ine* Sau simte* Tot cu "&ndul la fiic%/sa. )n-ele$t co$ilul care/i tie tat%l, cum s$unea 6edalus* Eu: loom #edea $ri#ind dintr/o $arte $este farfuria sa f%r% ficat* ;a-a a tot ceea ce e $ierdut* 5etrec%re-ul Ric1ie de odinioar%* I s/au )n#ec1it "lumele acum* Mai mic% din urec1i* Cu inelul de la er#ete $rins la oc1i* Acuma/l trimite $e fiu/s%u cu scrisorile cu care cerete $oman%* Galter )ncruciatul cu da domnule, aa am f%cut domnule* Nu te/a deran,a dar #e(i c% ate$tam nite 'ani* Scu(e* 5ianul iar%i* Suna mai 'ine acum dec&t ultima dat% c&nd l/am mai au(it* E/au acordat $ro'a'il* Iar s/a o$rit* 6ollard i CoDley )nc%/l mai $resau $e e(itantul c&nt%re- s%/i dea drumul* / +ai, Simon* / Aceea, Simon* / 6oamnelor i domnilor sunt $rofund emo-ionat de ama'ilele dumnea#oastr% solicit%ri* / Cu aceea, Simon* / ani n/am, dar dac% a-i #rea s%/mi acorda-i aten-ia dumnea#oastr% am s% m% str%duiesc s% #% c&nt des$re o inim% a$%sat% de ,ale* E&n"% clo$otul cu sand#iciuri, la ad%$ostul um'rei, Eydia cu 'ron(ul i ro(a ei, cu "ra-ia unei doamne mari, acorda t refu(aK ca )ntr/o r%coroas% "lauc% eau de 4; M&na s$re 1al'e dou% cocul ei )nalt de aur* Ar$e"iile ca de 1ar$% ale $reludiului se )nc1eiar%* Un acord sus-inut, )n ate$tare n%scu )ns$re )nalt #ocea. / "nd am &zut $nti acel chip adorat. Ric1ie se )ntoarse cu tot tru$ul )ntr/acolo* / Vocea lui Si 6edalus, s$use el* )nfiora-i $&n%/n cretet, cu o'ra,ii a$rini de #%$aie,8 ascultau sim-ind fluidul acela adorat fluent $este $ielea m%dularele inima omeneasc% sufletul* 4nfior&ndu/le ira s$in%rii* loom )i f%cu semn lui 5at, 5at cel c1el este un c1elner tare de urec1i, s% )ntredesc1id% ua 'arului* Ua 1ainului* Aa* A,un"e* 5at c1elner c1el ate$t&nd l&n"% mese, ate$ta, ate$t&nd s% aud%, c%ci era tare de au( l&n"% ua* / Durerea de la mine prea s se $ndeprteze. 5rin aerul t%cut o #oce c&nta $entru ei, re-inut%, nici ca $loaia, nici ca frun(ele )n murmur, asemenea nici cu #ocea coardelor a trestiilor sau a cum/le/(ice duleimer, eim'al, m&n"&indu/le urec1ile t%cute cu cu#inte, inimile t%cute ale lor fiec%ruia cu #ie-ile lor amintite* Ee f%cea 'ine, 'ine s% aud%K durerea de la fiecare din ei $%rea de la am&ndoi s% se )nde$%rte(e c&nd )nt&i o au(ir%* C&nd )nt&i #%(ur%, $ierdutul Ric1ie, 5oldy, )ndurarea frumuse-ii, au(ind/o de la o f%$tur% la care n/ar fi ate$tat/o c&tui de $u-in, de la cel dint&i cu#&nt de )ndurare 'l&nd )n iu'ire adesea )n iu'ire cu#&nt* Iu'irea e cea care c&nt% acumK #ec1iul c&ntec dulce al iu'irii* loom tr%"ea )ncet la o $arte elasticul care )ncon,ura $ac1etul* Vec1iul c&ntec dulce al iu'irii sonnez )ntru aur* loom )i $etrecu elasticul $e du$% $atru de"ete, )l )ntinse, )l destinse i i/l )nf%ur% $e du$% de"etele sale tul'urate de dou% ori, de $atru ori, )n octa#%, str&n"&ndu/le la re*

/ 2lin de speran' i cuprins de $ncntare... Tenorii au la femei cu "r%mada* Ee face #ocea mai am$l%* Ee/arunc% flori la $icioare, c&nd ne/ nt&lnim: Am ame-it de ca$* Clinc1ete )nc&ntate* El nu c&nt% $entru nea 1us%* Te ame-ete $ur i sim$lu* 5arfumat% $entru el* So-ia ta ce $arfum: Vreau i eu s% tiu, Clinc1et* Sto$* ate* 4nc% o $ri#ire )n o"lind% )nainte de a r%s$unde la u%* +olul* Ia te uit%3 Ce mai faci: Eu fac 'ine* Acolo: Ce: Sau: om'oane aromate, dra"ele $entru s%rut, )n $oeta ei* 6a: Manile )ntinse ca s%/i simt% o$ulentele ei* Vai3 Vocea ca, sus$&n%nd, se sc1im'%. $uternic%, $lin%, sc&nteietoare, m&ndr%* / Dar &ai, n-a ,ost dect un &is... Mai are )nc% o #oce s$lendid%* Aerul de Cor! e mai 'l&nd i $e urm% i accentul %sta al lor* 5rostul3 Ar fi $utut s% fac% la 'ani cu "r%mada* 6ar nu c&nt% cu#intele cum tre'uie* A omor&t/o $e ne#ast%/saK acuma c&nt%* 6ar "reu de s$us* Numai ei doi ar $utea* 6ac% nu clac1ea(% acum* Mai $oate )nc% s/o ia la tra$ de oc1ii lumii* C&nt% i cu m&inile i cu $icioarele* %utura* Ner#ii )ncorda-i la culme* Tre'uie s% te a'-ii de la '%utur% ca s% $o-i s% c&ni* Su$a lui Jenny 2ind. 'ulion, cea$%, ou% crude, o litr% de frica* 5entru (ei-ele frumoase i melodioase* I(#ora tandre-e. lent i(#or&nd, umfl&ndu/se* Acum #i'ra de$lin%* Aa e 'ine* +a, d%ruie3 Cu$rinde3 Vi'r&nd, )nc% #i'r&nd, un tremur $uls&nd su$er' deodat% ca o coloan% drea$t%* Cu#intele: Mu(ica: NuK ceea ce e dincolo de ele* loom )nl%n-uia, desc%tua, )nnoda, de(noda* loom* Un flu9 de cald% re#%rsat% t%inuire )n#ol'ur&ndu/se mustind umfl&ndu/se, fluent% )n flu9ul mu(icii, )n mu(ic%, )n dorin-%, )ntunecos li$icioas% fluiditate, in#ad&nd* Cu$rin(&nd/o co$leind/o stri#ind/o suind/o* 5este* 5ori dilata-i dilat&ndu/se* Sus* ucurie sim-ind cald% simte* Re#%rs&nd #&scoase cli$ocind mustoase* Re#%rsare, i('ucnire, fluiditate, mustire a 'ucuriei, co#&rind/o aco$erind/o* Acuma3 Eim'a,ul iu'irii*** raz de speran'... Iradiind Eydia $entru EidDell c1icotit ascu-it a'ia au(it ca o doamn% mu(a desc%tu&nd c1icotind o ra(% de s$eran-%* Mart1a e* Coinciden-%* Tocmai #oiam s%/i scriu* Aria lui Eionel* Ce nume frumos ai* Nu $ot s%/-i scriu acum* 5rimete micul meu cad* S/o iau $e coarda ei sensi'il% i $e coarda ei sun%toare* Ea e o* Am s$us eu c% eti un r%u* =i totui, numele. Mart1a* Ce ciudat* Asta/i* Vocea lui Eionel re#eni, mai sla'% dar nesl%'indu/i c1emarea* C&nta iar%i $entru Ric1ie 5oldy Eydia EidDell c&nta de asemenea $entru 5at cu "ura c%scat% urec1ea ate$t&nd, s% ser#easc%* Cum a #%(ut )nt&i acel c1i$ adorat, cum durerea $%rea de la el s% se )nde$%rte(e, cum $ri#irea tru$ul cu#&ntul )l )nc&ntau $e el <ould EidDell )i c&ti"au inima i a lui 5at loom* A fi #rut s%/l #%d la fa-%, totui* Ar e9$lica mai 'ine* 6e ce fri(erul de la 6ra"o se uita totdeauna la fa-a mea c&nd eu #or'eam cu fa-a lui )n o"lind%* 6ar )l aud mai 'ine aici dec&t )n 'ar c1iar dac% mai de$arte* / i ,iecare pri&ire de gra'ie plin..8 Seara dint&i c&nd am #%(ut/o )nt&i la Mat 6illon )n Terenure* <al'en, cu dantel% nea"r% $urta* Jocul cu scaunele du$% ce am f%cut mu(ic%* Noi doi ultimii* Soarta* 6u$% ea* Soarta* 4n roat%, )n roat%, )ncet* 0 roat% mai re$ede* Noi doi* To-i se uitau* Sto$* Ea s/a ae(at* To-i cei elimina-i se uitau* Cu 'u(ele r&(&nd* <enunc1ii "al'eni* / 4mi incinta ochii... Ea c&nt&nd* Ate$t&nd c&nta* 4i )ntorceam foile* Vocea ei $lin% i $arfumul ce $arfum so-ia ta tufele de liliac* S&nii i/i #edeam, am&ndoi, $lini, "&tul #i'r&nd* C&nd am #%(ut/o )nt&i* Mi/a mul-umit* 6e ce ea $e mine: Soarta* 0c1i s$anioli* Su' un $%r sin"uri )n $atio la ceasul acesta )n #ec1iul Madrid o $arte )n um'r% 6olorosa, ca doamn% Y, durerilor* S$re mine* Is$ititoarei 01, ademenitoare* / 3artha! Ah, 3artha! E%s&ndu/i la o $arte cu totul lan"oarea romantica, Eionel )i stri"a acum suferin-a, )n stri"%t de $asiune dominant% c%tre iu'ire, s% se )ntoarc% i cu tot mai ad&nci, i cu )nc% mai am$le acorduri de armonie* 4n stri"%t, dins$re Eionel des$re )nde$%rtat% sin"ur%tate ca ea s% afle, ca Mart1a s% tre'uiasc% s% simt%* C%ci numai $e ea o ate$ta el* Unde: Aici acolo caut% acolo aici to-i s% caute s% )ncerce* Unde, 0riunde* / Bi-ino o, tu pierdut!, Bi-ino o, tu scumpa mea!

Sin"uri* 0 sin"ur% iu'ire* 0 sin"ur% s$eran-%, 0 sin"ur% m&n"&iere mie* Mart1a, not% ad&nc% din $ie$t, re&ntoarce/te* / Bino! Se a#&nt%, o $as%re, )i sus$end% ('orul, un stri"%t "r%'it, $ur, a#&nt&ndu/se "lo' de ar"int &nind senin, su$lu $rin(&nd a#&nt, susin&nd, s% #in% s% nu/l -ii $rea mult o lun"% suflare el sufl&nd #ia-% lun"%, a#&nt&ndu/se )n )nalt )n s$lendoare str%lucitoare, )nfl%c%rat, )ncoronat )nalt )n sc&nteierea sim'olic%, )nalt% a sinului eteric, )nalt, din )nalta am$la iradiere de $retutindeni )ntru totul a#&nt&ndu/se, de ,ur )m$re,urul )n ,urul totului, )ntru nesf&ritanesf&rireaf%r%sf&ritului*** / !a mine... Sio$old3 S/a consumat* Vino* ;rumos c&ntat* To-i '%tur% din $alme* Ar tre'ui i ea* S% #in%* Ea mine, la el, la ea, i tu, la mine, la noi* / ra#o3 Cla$cla$* Mare om, Simon* Cla$$ycla$ela$* is3 Cla$cli$cla$* Ca un clo$ot* ra#o, Simon3 Claclo$ cla$* is 'icla$, s$uneau, stri"au, cla$cla$au to-i, en 6olliard, Eydia 6ouce, <eor"e EidDell, 5at, M&na* doi domni cu dou% 1al'e* CoDley, $rimul domn cu 1al i 'ron(ul domnioarei 6ouce i aurul domnioarei M&na* 5antofii coc1e-i "al'eni ai lui la(es oylan sc&r&iser% $e duumeaua 'arului, s/a s$us )nainte* Clinc1et $e l&n"% monumentele lui Jo1n <ray, +oratio cu/o/o/sin"ur%/toart% Nelson, re#erendul $%rinte T1eo'ald MatttieD, le"%n&ndu/se le,er cum s/a s$us c1iar $u-in mai )nainte* 4n tra$, )n c%ldur%, cald ae(at, "loche. %onnez la. "loche. %orniez la. Ia$a urca mai )ncet dealul de la Rotunda, $ia-a Rutland* 5rea )ncet $entru oylan, )nfl%c%ratul oylan, ner%'d%torul oylan, tro$%ia ia$a* Un ultim ecou al acordurilor lui CoDley se )nc1ise )n sine, muri )n aerul acum mai 'o"at* =i Ric1ie <ouldin" )i '%u D1is!yul 5oDer i loom cidrul s%u i/l '%u, EidDell 'erea sa <uinness, al doilea domn s$use c% a#eau sa se mai )m$%rt%easc% din dou% 1al'e dac% ea nu se su$%ra* 6omnioara 2ennedy surise afectat%, ser#ind, 'u(e de coral, $e cel dint&i, $e cel de al doilea* Nu se su$%ra* / =a$te (ile la "ros, s$use en 6ollard, cu $&ine i a$%* Atunci ai s% c&ni, Simon, ca un stur( domesticit* Eionel Simon, solist, r&se* 5%rintele o' CoDley $lac% un acord* Minna 2ennedy ser#i* Al doilea domn $l%ti* Tom 2ernan intr% de(in#oltK Eydia admirat% admira, )ns% loom c&nta mu-ete* Admir&nd** Ric1ie, admir&nd $erora des$re #ocea "lorioas% a omului %sta* 4i aducea aminte de o noa$te de demult de demult* N/a#ea s% uite niciodat% noa$tea aceea* =i a c&ntat :angul i ,aima te-au ispitit) Ea Ned Eam'ert fusese* 6oamne 6umne(eule nu mai au(ise )n #ia-a lui note ca acelea niciodat% atunci ,emeie ,als s ne despr'im aa de lim$e(i 6oamne niciodat% nu mai cci dragostea nu mai trie te o #oce nemai$omenit% )ntrea'%/l $e Eam'ert )-i s$une i el* <ouldin", o roea-% lu$t&ndu/i/se )n $alida sa )i s$unea domnului loom des$re noa$tea c&nd el, Ric1ie, )l au(ise $e el, Si la Ned Eam'ert, 6edalus, acas% c&nt&nd :angul i ,aima. El, domnul loom, asculta )n tim$ ce el, Ric1ie <ouldin", )i $o#estea lui, domnului loom, des$re noa$tea c&nd el, Ric1ie, )l au(ise $e el, Si 6edalus, c&nt&nd :angul i ,aima la el, Ned Eam'ert, acas%* Cumna-i. rude* Nu ne #or'im niciodat% c&nd ne )nt&lnim* C&nd al%uta e cr%$at%* 77 tratea(% cu dis$re-* Ve(i* 4l admir% cu at&t mai mult* 4n no$-ile c&nd c&nta Si* Vocea omeneasc%. dou% coarde mici m%t%soase* Minunate, mai mult dec&t orice altce#a* Vocea aceea era o $ur% lamenta-ie* Mai calm% acum* C&nd e t%cere sim-i ascul-i* Vi'ra-ii* Acum aerul t%cut* loom )i desf%cu m&inile )ncruciate i cu de"ete moi trase de cercul su'-ire de elastic* Tr%"ea, ciu$ea* Cum(%ia, ('&rn&ia* 4n tim$ ce <ouldin" #or'ea des$re #ocea de concert a lui arraclou"1, )n tim$ ce Tom 2ernan re#enind la un aran,ament retros$ecti# #or'ea c%tre $%rintele CoDley ascult&ndu/l, care im$ro#i(a ce#a i d%dea din ca$ )n tim$ ce c&nta* 4n tim$ ce marele i" en 6ollard #or'ea cu Simon 6edalus a$rin(&ndu/i acum, care )l a$ro'a din ca$ fum&nd, care fuma* Tu $ierdut%* Toate c&ntecele $e tema asta* =i mai mult )i )ntindea loom elasticul s%u* 5are crud* 4i face $e oameni s% )ncea$% s% -in% unii la al-ii. )i ademenete* 5e urm%/i des$arte* Moarte*

E9$lo(ie* Ee d% la ca$* 6uce-i#%ladracudeaici* Via-a omului* 6i"nam* Uf, o'olanul %la cum )i mai tremura coada3 Cinci ilin"i am dat* "orpus paradisum. A cr%$at ca floricelele de $orum' co$t. 'urt% ca de c&ine otr%#it* S/a dus* =i ei c&nt%* E/au uitat* =i eu* =i )ntr/o (i i ea cu* 0 las%. se $lictisete* Atunci sufer%* Se smiorc%ie* 0c1ii ei mari s$anioli rotun(i $ierdu-i )n "ol* =i $%rul ei 'uclat )n#ol'urat ondulat )nfoiat ne$ie$t%nat* 6ar $rea mult fericit te i $lictiseti* 4ntindea elasticul mai mult i mai mult* Nu eti fericit )n: C'an"* 5lesni*** Clinc1et )n strada 6orset* 6omnioara 6ouce )i retrase 'ra-ul ei de satin, cu* re$ro, )nc&ntat%* / Nu mai fi aa )ndr%(ne-, s$use ea, $&n% nu ne cunoatem mai 'ine*K <eor"e EidDell )i s$unea c% e sincer, cu ade#%ratK )ns% ea nu credea* 5rimul domn )i s$use Minei c% aa era* Ea )l )ntre'% ce era aa* =i al doilea cu 1al'a )i s$use tot aa* C% aa ei8a* 6omnioara 6ouce, domnioara Eydia nu credeau. domnioara 2ennedy M&na nu credeaK <eor"e EidDell, nuK domnioara 6ou nu credeaK $rimul, $rimul. domn cu 1al'a. s% cre(i, nu, nuK nu credeaK domnioara 2ennK EydlydiaDe*il. 1al'a* Mai 'ine s%/i scriu de aici* Tocurile la oficiul $otal sunt m&ncate toate i )ndoite* 5at cel c1el la un semn se trase mai a$roa$e* Un toc i cerneal%* Se duse* 0 su"%toare* Se duse* 0 su"%toare s% usuce* Au(ise, surdul 5at* / 6a, s$unea domnul loom tr%"&nd de firul su'-ire de cat"ut acum )ncol%cit* Si"ur* C&te#a r&nduri a,un", 6arul meu* Toat% mu(ica asta italian% cu )nfloriturile ei e aa* Cine/a com$us asta: C&nd tii numele )n-ele"i mai 'ine* Iei o 1&rtie de scrisori, un $licK nonalant* E at&ta de caracteristic%* / Cel mai "ro(a# num%r din toat% o$era, s$use <ouldin"* / Este )ntr/ade#%r, s$use loom* Numere, asta e* Toat% mu(ica dac% stai s% te "&ndeti* 6oi )nmul-it cu doi )m$%r-it la doi face de dou% ori unu* Vi'ra-ii. astea sunt acordurile* Unu $lus doi $lus ase fac a$te* ;aci tot ce #rei cu cifrele dac% tii s% le ,on"le(i* 0ric&nd consta-i c% asta e e"al cu astalalt%, simetrie su' (idul cimitirului* Nici nu #ede c% sunt )n doliu* E"oist. numai la 'inele lui* Mu(ematematic%* =i mai cre(i c% ascul-i ce#a eretic* 6ar )nc1i$uiete/-i c% ai s$une aa. Mart1a de a$te ori nou% minus ies face trei(eci i cinci de mii* Ar suna $lat* Sunetele fac totul* 6e e9em$lu, ce c&nt% el acum la $ian* Im$ro#i(ea(%* Ar $utea fi tot ce #rei $&n% au(i cu#intele* Tre'uie s% ascul-i atent* Tare* 4nce$e foarte 'ine. $e urm% au(i acordurile $u-in disonanteK te sim-i $u-in de(orientat* Se )ncurc% $rin saci, $este 'utoaie, trece $este "arduri de s&rm%* ca o curs% de o'stacole* =i ritmul d% tonul* E/n func-ie i de dis$o(i-ia )n care eti* 6ar e totui ce#a frumos de ascultat* 6ec&t c&nd fac "ame )n sus i )n ,os, col%ri-ele care e9ersea(%* 6ou% laolalt% #ecinii de al%turi* Ar tre'ui s% se in#ente(e $iane mute $entru aa ce#a* -lumenlied asta i l/am cum$%rat eu* Numele* 4l c&nta )ncet, o fat%, )n seara c&nd m/am )ntors acas%, fata* Ua "ra,durilor de l&n"% strada Cecilia* Milly n/are "ust* Curios $entru c% noi am&ndoi adic%* 5at cel c1el, surd, aduse o foaie de su"%toare, cerneal%* 5at $use $e mas% odat% cu cerneala tocul foaia de su"%toare* 5at lu% ta#a farfuria cu-itul furculi-a* 5at se duse cu ele* E sin"ura lim'% care s$une ce#a, )i s$unea domnul 6edalus lui en* 4i au(ise c&nd era i el '%iat t&n%r la Rin"a'ella, Cross1a#en, Rin"a'ella, c&nt&ndu/i 'arcarolele lor* 5ortul QueenstoDn $lin de #ase italiene* 5lim'&ndu/se, tii, en, $e clar de lun%, cu $%l%riile alea ale lor care te d%r&m%* Unindu/i #ocile* 6oamne, ce mu(ic%, en* Am au(it/o de mic co$il* 5este "olf la Rin"a'ella,8 colind de clar de lun%* Cu $i$a acr% la o $arte )i $use un scut din m&na $e l&n"% 'u(ele lui care unduiau o c1emare no$tatec% de clar de lun%, lim$ede de a$roa$e, o c1emare de de$arte, r%s$un(&ndu/i* )n ,os $e coloana (iarului #reeman )m$%turit $e lun" aluneca oc1iul cel%lalt al lui loom, c%ut&nd unde/am #%(ut eu* Callan, Coleman, 6i"nam 5atric!* +ei/1o3 +ei/1o3 ;aDcett* A1a3 Tocmai, m% uitam*** S$er c% nu se uit% )ncoa8, e #iclean ca un o'olan* 4i -inea )n sus #reeman-ul )nc% nedesf%cut* Nu #%d acuma* S% -in minte s% scriu cu s/uri "receti* loom muie )n cerneal%, loom mur. stimate

domn* 6ra"ul de +enry scria. 6ra"% Mady* Am $rimit scris ta i fio* Ea dracu8, unde/am $us: )n #reun 'u( sau altul* A'sol im$os* Su'linia(% impos. S%/-i scriu ast%(i* Ce $lictiseal% i asta* 5lictisit loom '%tea uor dara'ana cu de"ete de stau i eu i m% "&ndesc $e su"ati#a $e care i/o adusese 5at* Mai de$arte* =tii ce #reau s% s$un* Nu, s% sc1im' aici s$ui* 5rimete micul meu cad aici al%turat* Nu/i cere r%s$* Stai ni-el* Cinci la 6i"* Vreo doi aici* Un $enny $entru $esc%rui* Vine 5rofetul Ilie* =a$te la 6a#y yrne* ;ace cam o$t* S% (icem ,um%tate de coroan%* Modestul meu mic cad. mandat $ost restant doi ilin"i i ase* Scrie/mi mult de tot* M% dis$re-uieti* Clinc1et, ai: Aa de tul'urat* 6e ce s$ui c% sunt r%u: Eti i tu rea: 0, Mairy i/a $ierdut acul cu care/i -inea* Ea re#edere $e a(i* 6a, da, )-i s$un eu* Vreau* S% -in lucrurile )n micare* S%/mi s$ui i )n cel%lalt fel* <lumea asta a scris ea* R%'d%rile mele* S% -in lucrurile )n micare* Tre'uie s% cre(i* Cel cu 1al'a* Este* Este* Ade#%rat* ;ac r%u c%/i scriu: So-ii nu* Aa/i )n c%s%torie, ne#estele* 5entru c% eu sunt de$arte de* S% (icem* 6ai cum: Ea tre'uie* R%m&i t&n%r* 6ac/ar afla ea. Cartonaul din $%l%rie* Nu, nu/i s$un tot* Sufer% inutil* 6ac% ele nu #%d* ;emeie* Ce/i 'un $entru una, nu/i 'un $entru alta* 0 'ir,%, num%rul trei sute dou%(eci i $atru, #i(itiu arton James, domiciliat 'ule#ardul Armoniei nr* 7, 6onny'roo!, )n care edea un client, un t&n%r domn, ele"ant )m'r%cat )ntr/un costum al'astru de ser, e9ecutat de <eor"e Ro'ert Mesias, croitorie i len,erie, c1eiul Eden nr* F, i $urt&nd o $%l%rie de $aie foarte ic, cum$%rat% de la Jo1n 5lasto, strada <reat runsDic! nr* 7, $%l%riei* Ei, ce: Acesta/i clinc1etul care aluneca clinc1etind* 5e l&n"% m%cel%ria 6lu"ac( lucitoarele antene dins$re A"endat1 trecea )n tra$ o ia$% cu cru$a frumoas%* / R%s$un(i la un anun-: )l )ntre'ar% $e loom oc1ii aten-i ai lui Ric1ie* / 6a* s$use domnul loom* Un #oia,or comercial* Nu iese mare lucru, cred* loom mur. cele mai 'une referin-e* 6ar +enry scria. are s% m% e9cite* =tii i tu acuma* 4n "ra'%* +enry* E "recesc* Mai 'ine s% adau" un $ost scri$tum* Ce c&nt% oare acuma: Im$ro#i(ea(% un interme((o* 5*S* Ram tam tam* Cum ai s% m% cam* 5ede$seti: ;usta )nfoiat% le"%n&ndu/se, c&nd 'ate co#orul* S$une/mi #reau s%* =tiu* Cu i la sf&rit* Si"ur dac% n/a fi n/a )ntre'a* Ea la la ri* Aici se $ierde )n minor* 6e ce e tonul minor trist: Semn +* Ee $lace o )nc1eiere trist%* 5*5*S* la la la ri* Sunt aa trist a(i* Ea (i* At&t de sin"ur* 6i* 5use re$ede su"%toarea de la 5at* 5lic* Adresa* C% adic% o co$ie( din (iar* Murmur&nd. domnilor Callan, Coleman i Co* +enry scrise. 6omnioarei Mart1a Clifford $ost restant aleea 6ol$1in8s 'ara 6u'lin* Su"ati#a $e $artea cealalt% s% nu #ad%, Aa* Ce idee cu nu#elele $remiate* Ce#a cu un detecti# care citea de $e su"ati#%* 5lata o "uinee $e coloan%* Matc1am adesea se "&ndete la #r%,itoarea r&(&nd )n 1o1ote* S%rmana doamn% 5urefoy* 2*2*. caca* 5rea $oetic% c1estia cu trist la urm%* Mu(ica e de #in%* Mu(ica face farmece s$unea i S1a!es$eare* Citate $entru fiecare (i tot anul* A fi sau a nu fi* 4n-ele$ciune c&t stai i ate$-i* )n "r%dina de trandafiri de la <erard $e aleea 5enelor se $lim'% el, $%rul lui rocat )nc%run-it* 0 #ia-% are o* Un tru$* ;% ce#a* 6ar f% ce#a* 0ricum, eu am f%cut* Tim're* 5osta e mai ,os )ncolo* S% $lec acum* 6estul* Ee/am $romis c% la arney 2er/nan* Nu/mi $lace trea'a asta* Cas% a triste-ii* S% $lec* 5at3 N/aude* Surd ca o 'ute* Tr%sura tre'uie s% fi a,uns a$roa$e* S% s$un ce#a* S% s$un ce#a* 5at3 N/aude* Aran,ea(% er#etele alea* Mult drum face i el aici $e loc )ntr/o (i* S%/i $icte(i o fa-% $e dos i atunci el ar fi doi* 6ac/ar mai c&nta ei ce#a* M/ar face8s% m% "&ndesc la altele* C1elul 5at acum $lictisit aran,a er#etele* 5at este un c1elner fudul de urec1i* 5at este un c1elner care atea$t% )n tim$ ce tu ate$-i* +i 1i 1i 1i 1i* Atea$t% comanda i tu stai i ate$-i* 4n tim$ ce/ ate$-i dac% ate$-i el st% i/atea$t% )n tim$ ce tu stai i/ate$-i* +i fii 1i 1i 1i* +o* Atea$t% ce/ ate$-i* 6ouce acuma* 6ouce Eydia* ron( i ro(* A a#ut o #reme su$er'%, a'solut su$er'%* =i uite ce scoic% frumoas% i/a adus* Ea ca$%tul 'arului c%tre el )i duse uoar% scoica -e$oas% unduioas%, ca el, <eor"e EidDell, a#ocat, s% aud% i el acolo* / Ascult%3 )l )ndemn% ea: 5e su' cu#intele calde de "in ale lui Tom 2eman acom$aniatorul )m$letea mu(ic% )nceat%* ;a$t

autentic* Cum i/a $ierdut #ocea Galter a$ty* 6a, domnule, so-ul l/a a$ucat de "&t* Tlharule, (ice* 4-ai s mai cni tu cntece de dragoste. 6a, aa a f%cut, domnu8 Tom* o' CoDley )m$letea* Tenorii au femei* CoDley se l%s% $e s$ate )n scaunul s%u* A, au(ea acuma, dac% i/o -inea ea la urec1e* Au(i3 Au(ea* Minunat =i/o ridic% la $ro$ria ei urec1e i $rin aurul filtrat 'lond $alid )n contrast aluneca sunetul* S% aud%* Ta$* loom $rin ua 'arului #edea o scoic% ridicat% la urec1ile lor* Au(ea i el mai sla' dec&t au(eau ei, fiecare $entru ea sin"ur%, $e urm% fiecare $entru cel%lalt, au(ind $lesc%itul #alurilor, sonor, un mu"et t%cut* ron( l&n"% un aur o'osit, de a$roa$e, de de$arte, ele ascultau* =i urec1ea ei e o scoic%, lo'ul care se isc% acolo* A fost la mare* ;rumoasele fete de $e $la,%* 5ielea 'ron(at% $e #iu* Ar fi tre'uit s%/i dea cu crem% )nt&i i a$oi s% se 'ron(e(e* 5&ine $r%,it% cu unt* 0 i lo-iunea aia, s% nu uit* 6e fe'r% i/a ieit l&n"% 'u(e* Te/ai ame-it de ca$* 5%rul str&ns )n co(i su$ra$useK scoic% $rins% )n ier'uri de mare* 6e ce/i ascund urec1ile )n $%rul de iar'% de mare: =i turcoaicele "ura, de ce: 0c1ii ei $e deasu$ra #%lului, iamac* S%/-i "%seti drumul s$re )n%untru* 0 $eter%* Intrarea inter(is% dec&t cu tre'uri* Marea )i )nc1i$uie ei c% aud* C&nt&nd* Mu"et* S&n"ele e* e-ie a cufund%rii )n urec1e uneori* 0ricum, e o mare* Cor$uscule insulare* Minunat )ntr/ade#%r* At&t de distinct* Iar* <eor"e EidDell )i -inea murmurul )n urec1i, au(indK a$oi o l%sa, deo$arte, )ncet* / Ce s$un #alurile astea s%l'atice: o )ntre'% el, (&m'i* ;ermec%toare, sur&(&nd ca marea i ner%s$un(&ndu/i Eydia s$re EidDell surise* Ta$**** 5e l&n"% Earry 08Rour!e, $e l&n"% Earry, )ndr%(ne-ul Earry 0, oylan se le"%na i oylan c&rmea* 6e la scoica a'andonat% M&na alunec% s$re 1al'a )nc% )n ate$tare* Nu, nu era c1iar at&t de )nsin"urat%, cu mali-ie ca$ul domnioarei 6ouce )i comunic% domnului EidDell* 5lim'%ri $e clar de lun% la malul m%rii* Nu, nu sin"ur%* =i ea r%s$unse no'il%. cu un domn $rieten* 6e"etele sc%$%r%toare ale lui o' CoDley c&ntau iar%i $e cla$ele de sus* 5ro$rietarul are $rioritate* 4nc% $u-in tim$* Jo1n Eun"anul, i" en* Uor c&nta o m%sur% de dans uoar% str%lucitoare cu clinc1et $entru doamne dans&nd, mali-ioase i sur&(%toare, i $entru "alan-ii lor domni $rieteni* Unu. unu, unu, unuK doi, unu, trei, $atru* Mare, #&nt, frun(e, tunet, a$e, "lasuri mu"ind, t&r"ul de #ite, cocoi, "%inile nu c&nt% ca cocoul, er$ii uier%* E mu(ic% $retutindeni* Ua la Ruttled"eK )i sc&r&ind* Nu, asta/i ("omot* Menuetul din Don 6io&anni, asta c&nt% acum* Roc1ii de curte tot una i una )n camerele castelului dans&nd* Mi(erie* B%ranii afar%* ;e-e #er(ui )nfometate care mestec% $aie* Asta este frumosul* Uite. uite uite uite uiteK te ui-i la noi* Asta este 'ucuria, )ntr/ade#%r, o simt* N/am scris niciodat% asta* 6e ce: N/a fi $utut s/o scriu niciodat%*8 6e ce: ucuria mea e alt% 'ucurie* 6ar am&ndou% sunt 'ucurii* 6a, 'ucurie tre'uie s% fie* Sim$lul fa$t c% e9ist% mu(ica )-i arat% c% eti* 6eseori m% "&ndeam c% e de$rimat% de tot $&n% c&nd )nce$ea s% fredone(e* Atunci tiam*8 Vali(a lui M8Coy* Ne#asta mea i ne#asta ta* 5isica mieun&nd* Ca o m%tase sf&iindu/se* =i c&nd #or'ete ea ca cl%m$%nitul foalelor* Ele nu reuesc s% ia inter#alele ca '%r'a-ii* <aur%, i se $ierde #ocea* Um$le/m%* Sunt cald%, )ntunecoas%, desc1is%* Molly )n =uis est homo8 Mercadante* Eu cu urec1ea li$it% de (id s% aud* 0 femeie care $oate s%/-i dea ce -i/a $romis* ir,a le,er% )n tra$ le,er se o$ri* Coc1etul $antof "al'en al coc1etului oylan ciora$ii al'atri ca cerul cu ceasuri co'or&r% uor $e $%m&nt* 0, uita-i/#%, suntem at&t de* Mu(ic% de camer%* S/ar $utea face un ,oc de cu#inte* E un anume fel de mu(ic% m% "&ndeam deseori c&nd ea* Asta e acustic%* Clinc1enind* Vasele "oale fac cel mai mult ("omot* 5entru c% acustica,78 re(onan-a se sc1im'% du$% cum "reutatea a$ei e e"al%K cu le"ea a$ei )n c%dere* Ca i ra$sodiile acelea de Eis(t, un"are, cu oc1i de -i"anc%* 5erle* 5ic%turi, 5loaie* 5lic, $lonc, $lanc, $lanc, cu"lu, cu"lu* +iss* Acum* 5oate acum. )nainte* Cine#a '%tea la o u%, cine#a lo#ea cu o '%taie, el a '%tut, toc, 5aul de 2oc!,,cu un toc sonor su$er', cu un toc caracaracara coc* Toctoc* Ta$*

/ @ui saegno. en, s$use $%rintele CoDley* / Nu, en, se amestec% Tom 2ernan* -iatul tuns, Vor'irea noastr% str%moeasc%* / 6a, c1iar, en, s$use domnul 6edalus* Aceia/au fost oamenii cei 'uni i ade#%ra-i* / +aide, 1aide, se ru"ar% cu to-ii )ntr/un "las*8 Eu m% duc* +ai, 5at, )ntoarce/te* Vino* El #enea, #eneai nu mai ad%sta* S$re mine* Cit: / Ce "am%: =ase die(i: / ;a die( ma,or, s$use en 6ollard* 5intenii lar" desf%cu-i ai lui o' CoDiey se a"%-/ar% de acordurile ne"re ad&nc re(onante* Tre'uie s% $lece $rin-ul loom )i s$unea $rin-ului Ric1ie* Nu, s$use Ric1ie* 6a, tre'uie* A "%sit 'ani de unde#a* E $ornit $e/un c1ef mare cu toat% durerea lui de rinic1i* Cit: Aude #%(&nd s$usa 'u(elor* Un ilin" i nou%* 5enny i $entru tine* Uite* S%/i dau dou% $ence 'aci* Surd, $lictisit* 6ar $oate ne#ast% i familie cai8e/l atea$t%, ate$t&ndu/l $e 5at s% se )ntoarc% acas%* +i 1i 1i 1i* Surd ate$t&nd )n tim$ ce el atea$t%* 6ar atea$t%* 6ar ascult%* Eu"u"u"u'ru* Ad&nc* 4ntr/o $eter% )n )ntunecatul mie( al $%m&ntului* Comoara im$ur% ad&nc )m$l&ntat%* Mu(ic% dens%* Vocea #&rstei )ntunecate, a ner%'d%rii, o'oseala $%m&ntului )i f%cea "ra#% drum a$ro$iindu/se, i dureroas%, #enea de de$arte, din mun-ii )nce-oa-i, c1em&ndu/i $e oamenii 'uni i ade#%ra-i* 5e $reot )l c%uta, cu el a#ea de #or'it o #or'%*** Ta$* Vocea de 'as ad&nc a lui en 6ollard* 4i str&n"e toate $uterile s/o s$un%* Cronc%nit de mlatin% imens% f%r% oameni, f%r% lun% f%r% femelun%* Altul car% a dec%(ut* 0dat% era cu furni(%rile $entru marin%* 4mi aduc aminte t od"oane "udronate, lanterne de $o(i-ie $entru na#e* ;aliment )n #aloare de (ece mii de lire* Acuma la a(ilul I#ea"1* Camera num%rul aa i aa* erea num%rul unu i/a f%cut/o* Z/ 5%rintele/i acas%* Un slu,itor al falsului $reot )i urea(% 'un sosit* Intr%* Sf&ntul $%rinte* Acorduri )nl%n-uite, ornamentate* )i duce/n ruin%* Ee distru" #ia-a* 5e urm% le dau nite c%m%ru-e )n care s%/i termine (ilele* C&ntec o$tit* C&ntecul a murit* Mori, c&ine, Mori, c%-eluule, mori* Taci cu mama* Taci i dormi* C%-eluu/a murit* C&ntecul s/a is$r%#it* Un "las $re#enindu/i, solemn $re#enindu/i, le s$unea cum t&n%rul intrase )n 1olul )nsin"urat, le s$unea c&t de solemn c%dea $asul s%u acolo, le $o#estea des$re iatacul st%$&nit de $enum'r%, i des$re $reotul )n od%,dii ae(&ndu/se s% asculte s$o#edania* 0m cumsecade* Cam (a1arisit acum* Tot crede c/are s% c&ti"e la re'usul cu titluri de $oeme din Ans.ers. Va )nm&n%m cinci 'ancnote noi de/o lir%* 5as%re ae(at% i clocind )ntr/un cui'* C&ntecul celui din urm% menestrel, credea el c/ar fi fost* Ce $uncte $uncte animal domestic* Te liniu-% re foarte cura,os marinar* Are )nc% #oce frumoas%* Nu/i )nc% eunuc, tot ce are e )nc%/al lui* Ascult%* loom asculta* Ric1ie <ouldin" asculta* =i l&n"% u% 5at cel surd, 5at cel c1el, 5at r%s$l%tit cu 'aci asculta* Cor(ile $ianului ar$e"iau mai lent* Vocea remuc%rii i a suferin-ei #enea )ncet, )nfrumuse-at%, tremur%toare* ar'a $enitent% a lui en se s$o#edeaK $n nomine Domini, )n numele 6omnului* 4n"enunc1ea* Se '%tea cu $umnul $este $ie$t, s$o#edindu/se. mea culpa. Eatin% iar%i* Asta/i -ine $rini ca la-ul de $asare* 5reotul cu tru$ul comuniunii $entru femeile acelea* Ti$ de la mor"%, sicriu sau stridie, corpusnomine. Unde/o mai fi o'olanul %la acum* Cum mai r&c&ia* Ta$* Ascultau. 1al'ele i domnioara 2ennedy, <eor"e EidDell, cli$ind el e9$resi#, satin cu 'ustul $lin, 2er/nan, Si* Vocea sus$in%toare a suferin-ei )i susura c&ntecul* 5%catele lui* 6e la 5ate )n,urase lu&nd numele 6omnului )n deert de trei ori* Tu 'astard de c%-ea* =i odat% la #remea litur"1iei se dusese s% se ,oace* 0dat% $e l&n"% cimitir trecuse el i $entru odi1na mamei lui nu se ru"ase* %iat* %iat r%(#r%tit* ron(ul ascult&nd lun"a caneaua de 'ere, $ri#ea )n "ol de$arte* Cu tot sufletul* Ca i cum n/ar ti c% eu* Molly simte )ntotdeauna foarte 'ine c&nd se uit% cine#a la ea* ron(ul $ri#ea de$arte dintr/o $arte* 0"lind%, acolo* Asta e $rofilul ei cel mai a#anta,os: Ele tiu

totdeauna* %taie la u%* Ultima cli$% s% se mai aran,e(e la o"lind%* Toc i caracara* Ea ce s/or fi "&ndind ele c&nd ascult% mu(ic%: Cum s% $rin(i er$i cu clo$o-ei* Seara c&nd ne/a dat Mic1ael <unn lo,a* 0rc1estra acord&ndu/i* =a1ul 5ersiei, lui asta/i $l%cea cel mai mult* 4i aducea aminte de/acas%, dulcea lui acas%* =i/a suflat nasul )n cortin%* 0'icei din -ara lui $oate* =i asta tot mu(ic% e* Nu/i c1iar aa de rea c&t ai fi (is la )nce$ut* Sunet de corn* Al%murile m%"ari r%"ind cu trom$a ridicat%* Contra'aii, nea,utora-i, cu flancuri s$intecate* Sufl%torii #aci mu"ind* 5ianul desc1is crocodil mu(ical cu f%lci mari* Sufl%torii de #&nt ca <oodDin cu#&nt&nd* Ce 'ine ar%ta ea* Era cu roc1ia ei ofran cu decolteu ad&nc, cu tot ce/i al ei la #edere* Res$ira-ia ei )ntotdeauna a cuioare mirosind la teatru c&nd se a$lecase s% )ntre'e ce#a* I/am s$us ce s$unea S$ino(a )n cartea aceea a lui tata s%racul* +i$noti(at% ascult&nd* 0c1ii aa* A$lec&ndu/se* Ti$ul de la 'alcon care i se uita )n decolteu cu 'inoclul de/i ieeau oc1ii din ca$* ;rumuse-ea mu(icii tre'uie s/o ascul-i de dou% ori* Natura femeia/i a,un"e o $ri#ire )n fu"%* 6umne(eu a f%cut -ara i omul mu(ica* M%/tu/n/$iso(%* ;ilosofic Ce mai3 To-i s/au dus* To-i au c%(ut* Ea asediul de la Ross tat%l s%u, la <orey to-i fra-ii s%i au c%(ut* S$re Ge9ford, noi suntem '%ie-ii din Ge9ford i el ar #rea* Ultimul din numele i stir$ea sa* =i eu, ultimul din stir$ea mea* Milly t&n%rul ei student* 6a, $oate #ina mea* N/am '%iat* Rudy* 5rea t&r(iu acum* Sau dac% nu: 6ac% nu: 6ac% )nc%: Nu $urta ur% nim%nui* Ura* Iu'irea* Astea/s numai cu#inte* Rudy* Cur&nd oi fi '%tr&n* i" en #ocea desfoliindu/i/se* Mare #oce, s$unea Ric1ie <ouldin", o roea-% lu$t&ndu/i/se )n $alida, c%tre loom, cur&nd '%tr&n dar c&nd fusese t&n%r* Vine acuma cu Irlanda* Bara mea mai $resus de re"e. Ea ascult%* Cui i/e fric% s% #or'easc% de nou% sute $atru: E tim$ul s/o iau din loc* Am #%(ut destul* / -inecu&nteaz-m, printe, stri"a 6ollard '%iatul cel r%(#r%tit* -inecu&nteaz-m i las-m s plec., /Ta$* loom se $re"%tea ne'inecu#&ntat de $lecare* S/a "%tit "ro(a#, cu o$ts$re(ece ilin"i $e s%$t%m&n%* Sunt ti$i "ata cu sun%torii* Tre'uie s% fii totdeauna atent% i "ata* ;etele astea, frumoasele astea* 5e l&n"% #alurile triste ale m%rii* Roman-a $entru cor de fete* Scrisorile citite )n $u'lic la tri'unal des$re neres$ectarea $romisiunii c/are s% o la de ne#ast% c&nd )i $romisese c% are s/o ia de ne#ast%* 6e la 5i$sicum al 5isicu-ei* R&sete )n sal%* +enry* 6ar eu n/am semnat aa ce#a niciodat%* Numele %sta frumos al t%u* Tot mai stins suna mu(ica. aria i cu#intele* 5e urm% "r%'indu/se iar* ;alsul $reot fonind soldatul r%s%rind din sutan%* Un c%$itan al $lantatorilor* To-i o tiau $e dinafar%* ;iorul $e care i/l doresc* C%$etenia $lantatorilor* Ta$* Ta$* 4nfiorat%, ea )l asculta a$lec&ndu/se toat% )nfiorat% s% asculte* ;a-% ine9$resi#%* 4nc% neatins% a (ice, sau cel mult doar m&n"&iat%* S% scrii ce#a $e ea. o fil%* 6ac% nu ce se #a ale"e de ele: 6eclin, dis$erare* Asta le -ine tinere* C1iar se admir% ele sin"ure* Ve(i* S% c&ni $e ele* Suflu $e 'u(e* Tru$ul unei femei al', un flaut #iu* 4ncet s% sufli* Mai tare* Trei "%uri toate femeile* Ea (ei-% n/am #%(ut* Au ne#oie de aa ce#a. nici $rea discret s% nu fii* 6e asta le au el* Aur )n 'u(unarK arama $e fa-%* S% le $ri#eti )n oc1i, c&ntece f%r% cu#inte* Molly i flanetarul acela* Ea a )n-eles c% el #oia s%/i s$un% c% e maimu-a 'olna#%* Sau $entru c% seam%n% at&ta cu s$aniola* 4n felul acesta $ot fi )n-elese i animalele* Solomon le )n-ele"ea* 6ar al naturii* Ca #entrilocii* u(ele mele sunt str&nse* <&ndesc )n somn* Ce: Vrei: Tu: Eu* Vreau* Ca* Tu* Cu furie "rea r%"uit% 'lestema $lantatorul* Umfl&ndu/se a$o$lectic 'astard de c%-ea* Un "&nd 'un, '%iete, s% #ii )ncoace* Un ceas e tim$ul ce/l mai ai de tr%it, ultimul* Ta$* Ta$K ;ior acum* Mil% simt ei* S%/i tear"% o lacrim% $entru martiri* 5entru toate cele care mor, #or s%, mor s%, moar%* 5entru toate cele n%scute* S%rmana doamn% 5urefoy* S$er c% e "ata* 5entru c% $&ntecele lor* Eic1id% o $u$il% ca un $&ntec femeiesc $ri#ea de dincolo de o $erdea de "ene, calm%, ascult&nd*

4i #e(i ade#%rata frumuse-e a oc1iului c&nd ea nu #or'ete* 5e cel%lalt r&u* Ea fiecare )ncet, satinat unduind #al al $ie$tului ei ?#olu$tuoasele ei forme $line@ o ro(% roie )ncet )n%l-&ndu/se, ro(% roie se las%* %t%ile inimii suflarea eiK suflul care este #ia-%* =i micu-ele frun(e ca de feri"% )i tremurau ale $%rului ei feciorelnic* 6ar uite* Stelele str%lucitoare $%lesc* 0, ro(%3 Castilia. Corii* +a* EidDell* 5entru el deci nu $entru* E/)namorat* =i eu tot aa sunt: 6e aici o #%d oricum* 6o$uri scoase, '%ltoace de s$um% de 'ere, sti#e de sticle "oale* 5e maneta de 'ere neted% lucios ieind )n afar% )i l%sase le,er Eydia m&na ei lim$ede, "r%sulie, las/o )n m&inile mele* Cu totul $ierdut% de mil% $entru r%(#r%titul* 4n sus, )n ,os, )n ,os, )n susK $e nodul lustruit ?ea tie oc1ii lui, oc1ii mei, oc1ii ei@ de"etul mare i de"etul treceau miloase, treceau, treceau iar%i i, uor m&n"&indu/l, $e urm% alunec&nd alunecoase, )ncet )n ,os, un 'aton rece ferm al' de email $rotu'er&nd $rintre de"etele ei )nc1i$uind un inel lunec%tor* Cu un toc i o car%* Ta$* Ta$* Ta$* Eu st%$&nesc aceast% cas%* Amin* Scr&nea de furie* Tr%d%torii s% se le"ene/n trean"* Acordurile consim-eau* ;oarte trist lucru* 6ar tre'uia s% fie* S% $lec )nainte de sf&rit* Mul-umesc, a fost di#in* Unde mi/e $%l%ria* Trec $e l&n"% ea* Ciarul $ot s%/l las* Scrisoarea am* Ce/ar fi s% fie ea: S% mer" )nainte, s% mer", s% mer"* Ca i Cas1el oylo Connoro Coylo Tisdall Maurice Nicinuidall ;arrell, s% meeeer"* Ei, tre'uie s% m%* 5leci: 6am$fdere* lumstridic%* 5rin secara D1is!yului al'astr%* lum se ridic%/n $icioare* Au* S%$unul %la/i cam li$icios acolo la s$ate* Tre'uie c/am asudatK mu(ica* Eo-iunea aia, s% -in minte* E, salut* <ro(a#* Cartonaul e )n%untru, da* 5e l&n"% surdul 5at )n $ra", tr%"&nd cu urec1ea, loom trecu* Ea ca(%rmile <ene#a a murit t&n%rul acela* Ea 5assa"e i/au )n"ro$at tru$ul* 6olor3 0, el 6olores3 Vocea )ntristatului c&nt%re c1ema la dureroas% ru"%ciune* 5e l&n"% ro(%, $e l&n"% $ie$tul de satin, $e l&n"% m&na m&n"&ietoare, $e l&n"% '%l-ile de 'ere, $e l&n"% sticlele "oale, $e l&n"% do$urile scoase, salut&nd )n trecerea sa, $e l&n"% oc1ii i $%rul feciorelnic, 'ron( i aur stins )n um'reledemaread&ne%, mer"ea loom, 'l&ndul loom, m% simt at&t de sin"urul loom* Ta$* Ta$* Ta$* Ru"a-i/#% $entru el, se ru"a 'asul lui 6ollard* Voi cei care asculta-i )n $ace* Sufla-i o ru"%, $icura-i o lacrim%, #oi '%r'a-i 'uni, #oi oameni 'uni* El a fost '%iatul r%(#r%tit* S$eriindu/l $e ,unele '%iat de ser#iciu atunci tocmai tr%"&nd cu urec1ea ,unele '%iat de ser#iciu r%(#r%tit loom )n 1olul de la 0rmond au(ea stri"%te i urlete de 'ra#o, mari $alme '%t&nd $e s$inare, "1etele lor ale tuturora tro$%ind, "1etele lor )n nu $entru '%iatul de ser#iciu l%sate s% le lustruiasc% nu ale '%iatului* =i un cor "eneral de(l%n-uindu/se clam&nd o duc% s% s$ele emo-ia, )mi $are 'ine c% am e#itat c1estia asta* / +aide, en, s$use Simon 6edalus* 5e cinstea mea, niciodat% n/ai fost mai 'un* / Tu eti cel mai 'un, s$use Tom"in 2ernan* Cea mai "ro(a#% inter$retare a acestei 'alade, $e sufletul i $e onoarea mea* / Ea'lac1e, s$use $%rintele CoDley* en 6ollard se )ndre$t% )n $as $onderos de dans s$re 'ar, $uternic )ndo$at cu laude i cu totul mare i ro(aceu, $e $icioarele lui "reoaie, cu de"etele lui umflate de "ut% sc%$%r&nd casta"nete $rin aer* i" ena'en 6ollard* i" en'en* i" en'en* Rrr* =i ad&nc mica-i to-i, Simon, tr&m'i&nd com$asiune $rin nasul s%u de corn de cea-%, to-i r&(&nd, )l scoaser% )n fa-%, $e en 6ollard cu mult% #oioie* / Eti ru'icond i "lorios, s$use <eor"e EidDell* 6omnioara 6ouce )i ae(% ro(a )n ate$tare* / -en machree, s$use domnul 6edalus $ocnind cu $alma $este omo$latul "ras al lui en* E/n mare form%, dec&t c% are o "r%mad% de -esuturi adi$oase ascunse $e f%$tura lui* Rrrrrrsss* / <r%simea asta nu/i a 'un%, Simon, morm%i en 6ollard*

Ric1ie l%uta cr%$at% edea sin"urK <ouldin", de la Collis, Gard* Nesi"ur sta )n ate$tare* 5at ne$l%tit asemenea* Ta$* Ta$* Ta$* Ta$* 6omnioara M&na 2ennedy )i a$ro$ie 'u(ele de urec1ea $rimului domn cu 1al'%* / 6omnul 6ollard, murmurar% a'ia au(it 'u(ele ei* / 6ollard, murmur% 1al'a* 5rimul cu 1al'% credeaK domnioara 2enn c&nd eaK c% el era dollK c% ea era $%$u%. 1al'a* Murmur% c% tia de numele acesta* Numele/i era familiar, adic%* Adic%, au(ise numele de 6ollard, aa/i (icea: 6ollard, da* 6a, s$user% mai tare 'u(ele ei, domnul 6ollard* A c&ntat minunat c&ntecul acela, murmur% M&na* =i ;ltima roz a &erii era un c&ntec minunat* Eui Mina )i $l%cea c&ntecul acela* +al'ei )i $l%cea c&ntecul care lui Mina* E ultima ro(% a #erii* 6ollard r%mas )n urm% loom sim-ea #&nturi rotindu/i/se ,ur )m$re,ur $e din%untru* ;ace "a(e cidrul %sta* Stai ni-el* 0ficiul $otal de l&n"% Reu'en J* un ilin" i o$t $ence )nc%* S% termin i cu asta* S% ocolesc $e strada "receasc%* Mai 'ine nu le/a fi $romis c%/i )nt&lnesc acolo* Mai li'er aici )n aer* Mu(ic%* Te calc% $e ner#i* Maneta de la 'ere* M&na ei care lea"%n% lea"%nul care st%$&nete* en +oDt1* Care st%$&nete lumea )ntrea"%* 6e$arte* 6e$arte* 6e$arte* 6e$arte* Ta$* Ta$* Ta$* Ta$* 4n sus $e c1ei mer"ea Eionelleo$old, r%ul +enry cu scrisoare $entru Mady, cu $l%cerile $%catului cu fran,uri $entru Raoul cu m%/tu/n/$iso(% mer"ea mai de$arte 5oldy* =i ta$ or'ul )nainta -oc%ind cu toc $e trotuar -oc%ind, ta$ cu ta$* CoDley, se ame-ete sin"ur cu astaK tot un fel de 'e-ie* Mai 'ine s%/i cede(i $e ,um%tate )n felul )n care/i face '%r'atul felul cu o fecioar%* 6e $ild% %tia care se dau )n #&nt du$% mu(ic%* Numai urec1i* Nu $ierd nici Un sfert de tremolo* Cu oc1ii )nc1ii* Mo-%ie ritmul cu ca$ul* Bicni-i* Nici nu/ndr%(neti s% te miti Strict inter(is s% "&ndeti* =i nu #or'esc dec&t c1estii de te1nic% mu(ical%* 4i dau (or cu notele* Totul e doar )ncercare de a s$une ce#a* Ne$l%cut c&nd se o$rete $entru c%/fiu tii niciodat% e9act* 0r"a de $e strada <ardiner* %tr&nul <lynn cinci(eci de lire $e an* Nostim, acolo sus )n "alerie sin"ur cu $edalele i c1eile i cla$ele* Ae(at*,(iua )ntrea"% la or"%* om'%nind ceasuri )ntre"i la or"%, #or'ind sin"ur sau ca %la care/i umfl% foalele* M&r&ie furios, i $e urm% -i$% i/n,ur% ?ar tre'ui s%/i 'a"e nite #at% ce#a )n nu stri"a ea taci@, i $e urm% deodat% sunete mici suflu de a'ia au(it* 5iii3 5iuind $itit un #&nt mic* 4n loom )n* / El era: s$use domnul 6edalus, )ntorc&ndu/se, eu $i$a re"%sit%* Am fost cu el ast%(i diminea-% la s%racul 5addy 6i"nam*** / 6a, 6umne(eu s%/l odi1neasc%* / A $ro$os, e/un dia$a(on acolo $e*** Ta$* Ta$* Ta$* Ta$* / Ne#ast%/sa are #oce frumoas%* Sau a#ea* Nu: )ntre'% EidDell* / A, tre'uie s% fie acordorul, s$use Eydia c%tre c&nd/te/am/#%(ut/)nt&i Simonlionel, l/a uitat c&nd a fost aici* Era or'* 4i $o#esti ea lui c&nd/te/am/#%(ut/a/dou%/oar% <eor"e EidDell* =i c&nta aa delicios, o 'ucurie s%/l ascul-i* 6elicios contrast 'ron(alid minaaur* / S$une c&nd3 urla en 6ollard $e c&nd turna* Bi$% c&nd s% stau3 / <ata3 stri"% $%rintele CoDley* Rrrrr* Simt c%/mi #ine* Toc* Toc* Toc* Toc* Toc. / ;oarte, s$use domnul 6edalus, $ri#ind fi9 la o sardin% f%r% ca$* Su' clo$otul cu sand#iciuri (%cea $e un catafalc de $&ine o ultim%, o sin"uratic%, ultim% sardin% a #erii* loom sin"ur, / ;oarte, i $ri#ea fi9* 4n re"istrul "ra#, $e cinsteK Toc* Toc* Toc* Toc* Toc* Toc* Toc* Toc*

loom trecea $rin fa-% $e la arry* 6ac/a $utea. Stai ni-el* 6ac/a a#ea leacul acela care face minuni*8 6ou%(eci i $atru de a#oca-i aici )ntr/o sin"ur% cas%*8 Eiti"ii* Iu'i-i/#% unii $e al-ii* Suluri de $er"amente* 6omnii ;ur%/din/'u(unar au )m$uternicire le"al%* <ouldin", de la <ollis, Gard* 6ar de e9em$lu ti$ul care 'ate/n to'a mare* Voca-ia sa. tru$a lui Mic!y Rooney* M% )ntre' cum i/o fi #enit )nt&i ideea* St&nd la c%lduric% la el acas% du$% fri$turica de $orc cu #ar(% m&n"&indu/i/ o )n fotoliu, re$et&ndu/i $artea lui )n orc1estr%* 5um* 5um$a$um* 6r%"u- $entru ne#estic%* 5iei de m%"ar* Ee 'at de le sno$esc c&t tr%iesc, $e urm% du$% moarte i mai tare mai de$arte* 5um* ate'ate* Asta $are s% fie cum )i s$un ei iamac sau #reau s% s$un !ismet* Soart%* Ta$* Ta$* Un t&n%r, or', cu '%- -oc%ind, #enea toctoc/toc%ind $rin fa-a #itrinei lui 6aly unde o siren% cu $%rul iroindu/i ?dar el nu #edea@ sufla $ufuri dintr/o a sirenei ?or'ii nu@ a sirenei cea mai r%coroas% dintre toate instrumente* Un fir de iar'%, scoica m&inilor ei, $e urm% sufl%* =i din $ie$tene sau dintr/o foi-% $o-i s% sco-i sunete* Molly )n c%m%u-% acolo $e strada Eom'ard, cu $%rul des$letit* Cred c% orice meserie i/a f%cut o mu(ic% a ei, nu/i aa: V&n%torul cu cornul* +au* Te/m$un"e cor/ nul: "loche. %onnez la! Cio'anul cu fluierul lui* 5oli-aiul cu -i"nalul lui* C1ei i cla$e3 +o$a/n 1orn3 Ea ora $atru/i tocmai 'ine3 6ormi3 Totu/i $ierdut acum* To'a: 5um$a$um* S%/i scoale i $e mor-i* 5um* 6i"nam* S%racul de el micul nomine domine. 5um* Asta e mu(ic%, #reau s% s$un, e $um $um $um cam cum se (ice o ia da capo. =i totui de au(it $o-i s% au(i* =i mer"&nd mer"em )nainte, tot )nainte* 5um* Tre'uie c1iar* 5ff* S% faci aa ce#a la un 'anc1et* 6ar e doar o c1estie de o'iceiuri, a1ul 5ersiei de $ild%* Sufl% o ru"%ciune, $l&n"e o lacrim%* Totui tre'uie s% fi fost cam masi# s% nu #ad% c% era o a$c% de -%ran* 4nfofolit* M% )ntre' cine o fi fost ti$ul de acolo la cimitir cu macferlanul cafeniu* 0, t&rfa de $e alee3 0 t&rf% soioas% cu o $%l%rie de $aie nea"r% )ntr/o $arte #enea sticloas% )n $lin% (i $e c1ei )ns$re domnul loom* C&nd a #%(ut )nt&i acel c1i$ adorat* 6a, este* M% simt at&t de sin"ur* Noa$te umed% $e alee* Cornul* Cine/are coarne: El1au* Ea1au* Nu e/n elementul ei aici* Ce e ea: S$er c%* 5sst3 N/a#e-i nimic de s$%lat* =tie Molly* M/a "%',it atunci* 0 dam% "ras% era cu tine )n taior cafeniu* I-i taie tot c1eful* 4nt&lnirea aia $e care/am fi9at/o* =tiind 'ine c% niciodat%, sau dac% s/ar $utea s$une c% #reodat%* 5rea scum$ $rea a$roa$e de cas% de scum$a mea cas%* 0are m% #ede ea: Ciua arat% "roa(nic* Are o fa-% de te s$erii* 6racu8 s/o ia3 Ei ce, tre'uie s% tr%iasc% i ea ca oricine* S% m% uit aici la #itrin%* Ea #itrina $r%#%liei de antic1it%-i i #ec1ituri a lui Eionel Mar!s m&ndrul +enry Eionel Eeo$old dra"ul +enry ;loDer "ra#ul domn Eeo$old loom considera sfenic acordeon scur"&ndu/i/se 'urduful m&ncat de molii* 0ca(ie. ase ilin"i* A $utea s%/n#%- s% c&nt* Ieftin* S/o las s% treac%* Si"ur, orice e scum$ dac% n/ai ne#oie* sta (ic i eu ne"ustor 'un* Te face s% cum$eri ce #rea el s% #&nd%* Ti$ul care mi/a #&ndut 'riciul suede( cu care m/a '%r'ierit* Voia s%/mi mai ia nite 'ani i $entru ascu-it* Trece acuma ea* =ase ilin"i* Tre'uie s% fie cidrul sau $oate #inul de ur"undia* A$roa$e de 'ron(ul de/a$roa$e a$roa$e de aurul de de$arte ei )i ciocnir% $a1arele clinc1enitoare to-i, cu oc1ii str%lucitori i "alan-i, )n fa-a 'ron(atei Eydia i a is$ititoarei ei ultim% ro(% a #erii, ro(% de Castilia* 4nt&i Eid, 6e, CoD, 2er, 6oll, o c#int%. EidDell, Si 6edalus, o' CoDley, 2ernan i i" en 6ollard* Ta$* Un t&n%r intr% )ntr/un coridor $ustiu la 0rmond* loom $ri#ea un erou cura,os re$re(entat )n #itrina lui Eionel Mar!s* Ultimele cu#inte ale lui Ro'ert Emmet* =a$te ultime cu#inte* 6e Meyer'eer e* / %r'a-i ade#%ra-i ca #oi '%r'a-ii* / 6a, da, en* / Ridic% $a1arele )m$reun% cu noi* 4i ridicar%* Cine* Ciunc* Tri$* Un t&n%r ne#%(%tor sta )n u%* El nu #edea 'ron(ul* El nu #edea aurul* Nici $e en nici $e o' nici $e Tom nici $e Si nici $e <eor"e nici 1al'ele nici $e Ric1ie nici $e 5at* +i 1i 1i 1i* El nu #edea* loommarinul loomunsurosul $ri#ea ultimele cu#inte, )ncet* "nd 'ara mea $ i ia locul printre. 5$r$rr* Tre'uie s% fie 'ur*

5ff* U* Rr$r* 4a'iunile lumii. Nimeni )n s$ate* Ea a trecut* Atunci i nu pn atunci. Tram#ai* 2ran, !ran, !ran* un% oca(* 2randl!ran!ran* Sunt si"ur c% e ur"undul* 6a* Unu, doi* #ie epita,ul meu. 2araaaa* %cris. Eu am.8 5$rr$ffrr$$fff* 4n,ptuit. 4mi treceam>HI i eu #remea cu '%tr&nul Troy, de la $oli-ie, acolo la col-ul lui Ar'our +ill, i dracu8 s% m% ia dac% nu trece un coar dracului i/a$roa$e c%/mi 'a"% $eria )n oc1i* M%/ntorsesem tocmai s$re el s%/i s$un ce "&ndesc, c&nd $e cine/l #%d #enind $e osea dac% nu $e Joe +ynes* / +ei, Joe, (ic* Ce/n#&rteti $e/aici: N/ai #%(ut coarul %sta nenorocit, a$roa$e c% mi/a scos oc1ii cu alea ale lui: / Coarii aduc noroc, (ice Joe* Cine era mo T%"&r% ala cu care edeai de #or'%: / A, '%tr&nu8 Troy, (ic* care/a fost $oli-ist* Stau i m%/ntre' dac% s% nu/i s$un s%/l umfle $e/%3a c%/ncurc% circula-ia cu $%m%tuful i sc%rile lui* / Ce faci $e/aici, $rin $%r-ile noastre: (ice Joe* / ;ac $e dracu8, (ic* E/un $r%$%dit de $un"a $e/aici, )n s$atele 'isericii "arni(oanei, la col- la C1ic!en Eane* Troy '%tr&nu8 tocmai )mi (icea de el/ care/a tot luat $e datorie ceai i (a1%r c% (ice c% are o ferm% la -ar% de la un nec%,it care/l c1eam% Moses +er(o", $este drum, dincolo, $e l&n"% strada +eytes'ury* / Unu8 din %ia t%ia-i )m$re,ur, (ice Joe* / Mda, (ic* Un nenorocit dracului* Asta/i un $un"a clasa )nt&i, )l c1eam% <era"1ty* M% -in de coada lui de dou% s%$t%m&ni de/acuma i nu $ot s% scot nici o $ara de la el* / Cu asta te ocu$i tu acuma: (ice Joe* / 5%i, (ic* Uite cum decad cei mari i m&ndri* Um'lu du$% $otcoa#e de cai mor-i* 6a8 %sta/i cel mai mare t%l1ar de/aici, c&t #e(i cu oc1ii, i cu fa-a toat% m&ncat% de 'u'e, c% (ici c% ce/i aia* %-i spui, (ice, c-l pro&oc i-l s,idez s te mai trimit dup mine i dac-o ,ace, zice, $l torn, $l torn, zu c-l reclam, c 'ine pr&lie ,r autoriza'ie. =i/asta du$% ce/a luat de la %la c&t a $utut, $&n% s/a umflat3 6oamne, ce/am mai r&s c&nd l/am #%(ut $e o#reia, s%racu8, cum se d%dea de ceasul mor-ii* 3i-a but ceaiul meu, mi-a mncat zahru7 meu. i-acuma de ce nu-mi plte te banii mei9 5entru marf% ne$erisa'il%>J ac1i(i-ionat% de la Moses +er(o", $e aleea sf&ntul 2e#in, c1eiul ;ood, ne"ustor, aici denumit #&n(%torul, i #&ndute i li#rate domnului Mic1ael E* <era"1ty, din Ar'our +ili, >J, )n oraul 6u'lin, c1eiul Arran, aici denumit cum$%r%torul, adic% cum ar #eni cinci $fun(i a&oirdupois de ceai $rima calitate i trei li#re a&oirdupois (a1%r tos cristal, a trei $ence $fundul, sus (isul cum$%r%tor dator sus (isului #&n(%tor o lir% cinci ilin"i i ase $ence sterlin% $entru #alorile $rimite care sum% urmea(% a fi $l%tit% de c%tre (isul cum$%r%tor (isului #&n(%tor )n rate s%$t%m&nale la fiecare a$te (ile calendaristice a trei ilin"i (ero $ence sterlineK i (isele m%rfuri ne$erisa'ile nu #or fi amanetate sau $romise sau #&ndute sau )n #reun alt fel )nstr%inate de c%tre (isul cum$%r%tor ci #or fi i r%m&ne s$re a fi $ro$rietatea unic% i e9clusi#% a (isului #&n(%tor s$re a dis$une de ea du$% 'unul s%u $lac $&n% ce #aloarea s$ecific% #a fi $l%tit% de c%tre (isul cum$%r%tor $e de/a )ntre"ul (isului #&n(%tor )n felul aici s$ecificat aa cum s/a sta'ilit ast%(i )ntre (isul #&n(%tor, urmaii, succesorii, $re$uii i re$re(entan-ii s%i $e de o $arte i (isul cum$%r%tor, urmaii, succesorii, $re$uii i )m$uternici-ii s%i $e de alt% $arte* / N/%i fi #reun antialcoolic: (ice Joe* / 6oar c% nu 'eau nimic )ntre dou% '%uturi, (ic eu* / Ce/ai (ice s%/i d%m 'ine-e $rietenului nostru: (ice Joe* / Cui: (ic* 5%i %la e la s$ital, s%racu8* I s/a urcat la ca$* / Ce, i/a '%ut din '%utura lui: (ice Joe* / 6a, (ic* G1is!y cu a$% la c%$%&n%* / +aide $&n% la arney 2iernan, (ice Joe* Tre'uie s% m%/nt&lnesc cu cet%-eanul* / Ea arney, dr%"u-ul de el, s% fie, (ic* =i/altminteri, ce ne mai s$ui, Joe: / 5%i n/am ce, (ice Joe* Am fost i eu la mitin"ul din sala munici$al%* / Acolo ce/a mai fost, Joe: Cic eu* / Cu ne"ustorii de #ite, (ice Joe, des$re 'oala 'otului i a co$itelor* Vreau s%/i s$un i cet%-eanului ce/au mai (is %ia* Aa c% am luat/o $e l&n"% 'ar%cile de la Einen1all i $rin s$atele tri'unalului, mai #or'ind de una, de alta* %iat 'un Joe c&nd are ce#a/n $un"% dec&t c% $o-i s% fii si"ur c% n/are niciodat%* 6a8

mie nu/mi ieea din minte $orcu8 %la de <era"1ty, t&l1arul %la de drumul mare* C% -ine $r%#%lie f%r% autori(a-ie, (ice* =i este )n insula Inisfail cea m&ndr% >IL, o -ar%, -ara sf&ntului Mic1an numit%* Acolo se )nal-% un turn de #e"1e s$re care oamenii )i )ndrea$t% de de$arte $ri#irile* Acolo dorm mor-ii cei falnici tot aa cum dormeau )n #ia-%, r%('oinici i $rin-i de mare renume* 0 -ar% $l%cut% omului este, ade#%r #% (ic, cu a$e murmur%toare, cu r&uri 'o"ate )n $ete unde se ('en"uie tiuca, $l%tica, 'a'uca, 1ali'utul, e"refinul f%lcos, somnul t&n%r, cam'ula, calcanul, caracuda i alte neamuri amestecate de $ete $recum i al-i su$ui )ndritui-i ai )m$%r%-iei ac#atice, $rea numeroi s% mai fie )nira-i aici* 4n suflul 'l&nd al 'ri(elor dins$re r%s%rit i dins$re a$us ar'orii m%re-i )i lea"%n% )n felurite direc-ii frun(iul )nc&nt%tor, sicomorul tremur%tor, cedrul Ei'anului, $latanul m%rinimos, eucali$tul 'inef%c%tor i alte $odoa'e ale lumii ar'oreale cu care acea re"iune este minunat de 'ine )n(estrat%* ;ete is$ititoare stau )n str&nsa #ecin%tate a r%d%cinilor acestor $omi frumoi c&nt&nd cele mai frumoase c&ntece )n tim$ ce se ,oac% cu tot soiul de o'iecte frumoase, cum s% fie de $ild% lin"ouri de aur, $eti de ar"int, 'utoiae cu 1erin"i, $lase )nc%rcate cu -i$ari, mere crude, couri cu $ui de $%str%#i, "eme de mare $ur$urii i "&(e ,uc%ue* =i sunt eroi care de de$arte se c%l%toresc s% le $e-easc%, #enind din El'ana i din Slie#emar"y, $rin-i f%r% $erec1e din Munsterul nesu',u"at i din Connac1t cea drea$t% i din 'l&ndul i str%lucitorul Eeinster i din -ara Cruac1an i din Arma"1 cea )nc%rcat% de s$lendoare i din no'ilul comitat oyle, $rin-i i #l%stare $rinciare* =i acolo se )nal-% un $alat str%lucitor al c%rui aco$eri de cristal sc&nteietor e #%(ut de matelo-ii ce str%'at marea cea )ntins% )n cor%'ii anume construite )n, sco$ i )ntr/acolo #in toate turmele i #itele de )n"ra roadele dint&i ale acelei -%ri c%ci 08Connell ;it(simon*** face lor socoteala, c%$etenie, sco'or&tor din s$i-% de c%$etenii, )ntr/acolo carele nemai#%(ut de mari aduc 'elu" al c&m$urilor, coarce de cono$ide, 1ara'ale de s$anac, 1%lci de ananas, ma(%re de Ran"un, 'ueli de tomate, dara'ane de smoc1ine, rinic1i din -ara s#edeasc%, cartofi rotun(i i soiuri de #er(e colorate de Ror! i de Sa#oia, i t%#i cu cea$%, $erle ale $%m&ntului, i couri mari cu ciu$erci i do#leci de soi i m%(%ric1e "ras% i or( i na$i de c&m$ i mere roii #er(ui "al'ene )ntunecate rocate dulci mari am%rui coa$te i $ufoase i $anere de c%$uni i )m$letituri cu a"rie c%rnoase i $ufoase i fra"i $rinciari i (meur% $e crean"% de/a dre$tul* / 4i sfide(, (ice, i )l $ro#oc )ndoit* Iei afar% $&n% aici, <era"1, m% t&l1ar de drumul mare, le$%d%tur% a #%ilor3 =i $e drumul acela er$uiesc turme nenum%rate de #ite cu clo$ot la "&t i oi m%noase i 'er'ecu-i tuni )nt&ia oar%, i miei i "&te de toamn% i arm%sari tineri i ie$e cu ti"nafes i m&n,i ('urdalnici i oi cu l&n% 'o"at% i oi de $r%sil% i 'er'eci de $e $a,itile din Cuffe i $orci ster$i i scroafe roditoare i $orci de sl%nin% i #ariet%-ile cele mai diferit #ariate de $orci de ras% scum$% i ,unei din comitatul An"us i t%urai f%r% coarne de stir$e f%r% $at% laolalt% cu #aci de la$te i #aci de t%iere cu $remii )ncununateK i acolo )n toat% #remea se aude '%taie din co$ite, cotcod%ceal%, mu"et, ('ieret, 'e1%itur%, nec1e(%tur%, m&r&ial%, "ro1%ia, clef%ial% i neast&m$%r de oaie i de $orc i de stir$e cu co$ite "rele din $%unile din Eus1 i Rus1 i Carric!mines i din #%ile 'o"ate )n a$e din T1omond, din st&ncile de la M8<illicuddy, inaccesi'ila i st%$&nitoarea S1annon, cea de ne$%truns, i de $e $antele dulci ale locului clanului 2iar, cu u"erele umflate de mare 'elu" de la$te i $e urm% trec i 'utoiaele cu unt i 'urdufurile de 'r&n(% i 'alerci -%r%neti de l%$t%rie i s$ate de miel i saci cu "r&ne i ou% $relun"i, cu sutele, multe, felurite ca m%rime, lucitoare ca a"ata, sau )ntunecate la culoare* Aa c% am intrat la arney 2iernan i, firete, cet%-eanul era acolo, )n col-, st&nd la o $arol% cu el )nsui i cu $r%$%dita aia de ,a#r% r&ioas%, <arryoDen, i mai mult i mai mult ate$t&nd s% #ad% de unde/i $ic% ce#a de '%ut* / Uite/l colo, (ic, )n col-ul unde se str&n"e "unoiul, cu 'alercu-a i terfeloa"ele lui, lucr&nd i el $entru cau(a cea drea$t%* Nenorocita aia de ,a#r% numai c% d% din ea uri m&r&it s% te 'a"e/n to-i s$erie-ii* Mare $oman% i/ ar face cine#a dac% i/ar da dracului un 1a$ odat%* Mi/a s$us odaia cine#a ca si"ur c% a ru$t $antalonii de $e un $oli-ist din Sandry care #enise cu o cita-ie* / Stai, $arola, (ice cet%-eanul* / Toate 'une, cet%-ene, (ice Joe* 5rieteni 'uni aicea* / Atuncea, trece-i, $rieteni, (ice el*

5e urm% se freac% la oc1i cu m&na i (ice. / Ce $%rere mai a#e-i de #remurile astea: ;%cea, adic%, m%/n-ele"i, $e "ro(a#ul, cum c% el nu se las% im$resionat* 6ar nici Joe nu s/a l%sat mai $re,os* / Eu (ic c% 'ursa e/n cretere, (ice sc%r$&n%ndu/se )n furc%* =i, ce s% #e(i, cet%-eanul odat% se 'ate cu la'a $este "enunc1i i (ice. / R%('oaiele astea din str%in%tate, asta cred eu c% e 'u'a* =i (ice Joe, )nfi"&ndu/i de"etul cel "ros )n 'u(unar. / Ruii %tia care #or s%/i tirani(e(e $e to-i* / Uf, mai d%o/ncolo de flec%real%, Joe, (ic eu, c% mi/e o sete de milioane* / S$une ce/-i dorete inima, cet%-ene, (ice Joe* / Ceama na-ional%, (ice el* / =i tu: (ice Joe* / Cum 'ine/a s$us cet%-eanul, (ic* / Trei 1al'e* Terry, (ice Joe* =i cum mai stai cu moralul, cet%-ene: / Nicic&nd mai 'un* a chara, (ice el* Ce (ici, <arry: Nu/i aa c% tot noi )i r%('im: +ai: =i cu asta odat%/l )nfac% $e $r%$%ditul de dul%u de ceaf%, ce/ai fi (is c%/atunci )l i su"rum%* ;%$tura ae(at% $e un $ietroi mai mare la $icioarele turnului rotund era cea a unui erou cu umeri lar"i, cu $ie$tul #oinic, cu m%dularele ro'uste, cu oc1ii lim$e(i, cu $%rul rou, cu 'elu" de $istrui de fa-%, cu 'ar'a 1irsut%, cu "ura mare, cu nasul lat, cu c1i$ul $relun", cu #ocea ad&nc%* i cu "enunc1ii de("oli-i, cu m&inile arse de soare, cu $icioarele $%roase, roiatic la c1i$ i cu 'ra-ele $uternice i musculoase* 6e la un um%r la altul m%sura mul-i co-i i "enunc1ii lui noduroi asemenea st&ncilor de munte erau aco$eri-i, ca dealtminteri tot tru$ul $e unde )i era ar%tat #ederii, cu desi #i"uros de $%r )ntunecat la culoare i la as$rime asemenea m%r%ciniului muntenesc >;le* Europeus?. N%rile cu ari$i lar"i, din care r%s%reau smocuri de aceeai nuan-% roiatic%, erau at&t de )nc%$%toare )nc&t )n )ntunecimea lor ca#ernoas% cioc&rlia c&m$ului cu uurin-% i/ar fi $utut ae(a cui'ul* 0c1ii, )n care lacrima i sur&sul se lu$tau mereu $entru st%$&nire, erau de m%rimea unei cono$ide (dra#ene* Curent $uternic de suflare cald% &nea la inter#ale re"ulate din ca#itatea $rofund% a "urii sale, )n #reme ce, )n re(onan-e ritmice, re#er'era-iile tari, #oiniceti, s%n%toase ale inimii sale colosale tunau 'u'uitoare f%c&nd $%m&ntul, #&rful m%re-ului turn i $ere-ii )nc% i mai m%re-i ai $eterii s% #i're(e cutremur&ndu/se*>I> 5urta un #estm&nt lun" f%r% m&neci dintr/o $iele de 'ou de cur&nd ,u$uit, co'or&ndu/i $&n% la "enunc1i, ca un !ilt lar", i )ncins $este mi,loc cu cin"%toare de $aie i trestie )m$letite* 5e dedesu't $urta n%dra"i sco-ieneti din $iele de cer', -esu-i "rosolan cu ma-e de oaie* M%dularele de ,os )i erau )nfofolite )n coturni )nal-i de al'ri"/"an #o$si-i )n $ur$ur% de lic1en, $icioarele fiindu/i )nc%l-ate )n "1ete din $iele s%rat% de #ac% le"ate cu ma-ele de la "&t ale aceluiai animal* 6e cin"%toare )i at&rna ira" de $ietre de mare care i se '%l%n"%neau la fiecare micare a tru$ului s%u amarnic, i $e acestea erau "ra#ate cu art% as$r% dar im$resionant% ima"inile tri'ale ale multor eroi i eroine ai Irlandei din #remuri str%#ec1i, Cuc1ulin, Conn cel )n#in"%tor )ntr/o sut% de '%t%lii, Niall cel cu nou% ostateci, rian de 2incora, Ardri Malac1i, Art Mac/Murra"1, S1ane 08Neill, $%rintele Jo1n Mur$1y, 0Den Roe, 5atric! Sarsfield, +u"1 086onnell cel Rou, Jim Mac 6ermott cel Rou, So""art1 Eo"1an, 08<roDney, Mic1ael 6Dyer, ;rancy +i""ins, +enry M8Crac!en cel Vesel, <oliat1, +orace G1eatley, T1omas Conneff, 5e" Goffin"ton, ;ierarul Satului, c%$itanul Clardelun%, c%$itanul oycott, 6ante Ali"1ieri, Cristofor Colum', Sf* ;ursa, Sf* rendan, marealul MacMa1on, Carol/ cel/Mare, T1eo/'ald Golfe Tone, Mama Maca'eilor, Ultimul Mo1ican, Ro(a Castiliei, 0mul $entru <alDay, 0mul care a s$art anca de la Monte Carlo, ;emeia care n/a s$art/o, en,amin ;ran!lin, Na$oleon ona$arte, Jo1n E* Sulli#an, Cleo$atra, Sa#ourneen 6eelis1, sau cum ar #eni Scum$a Mea Iu'it%, Iuliu Ce(ar, 5aracelsus, sir T1omas Ei$ton, Gil1elm Teii, Mic1elan"elo, +ayes, Mo1ammed, Eo"odnica din Eammermoor, 5etru Ermitul, 5etru M%sluitorul de ,uriuri, runa Rosaleen, 5atric! G* S1a!es$eare, rian Confucius, Murta"1 <uten'er", 5atric! VelasNue(, c%$itanul Nemo, Tristan i Isolda, cel dint&i $rin- de Gales, T1omas Cooc! i fiii, Cura,osul %iat Soldat, Arra1 na 5o"ue sau cum ar #eni 5u$%ciosul, 6ic! Tur$in, EudDi" eet1o#en, Colleen aDn / ;ata cu 5%rul %lai, +ealy/cu/mer/sul le"%nat, An"us slu,itorul lui 6umne(eu, 6olly Mount, Sidney 5arade, en +oDt1, Valentine <reatra!es #indec%torul, Adam i E#a, Art1ur

Gellesley, Croc!er/5atronul, +erodot, Jac!/uci"%torul/de/uriai, <autama udd1a, Eady <odi#a, Eilly Crinul din 2illarney, alor/cu/deoc1iul, Re"ina din Sa'a, Ac!y Na"le, Joe Na"le, Ales/ sandro Volta, Jeremia1 086ono#ari Rossa, 6on 51ili$ 08Sulli#an eare* 0 lance lun"uia-% de "ranit cu #&rful ascu-it )i era s$ri,init% al%turi )n #reme ce la $icioare i se odi1nea un animal s%l'atic din s$ecia canin% ale c%rui icneli sfor%itoare #%deau c% era ad&ncit )ntr/un somn nelinitit, su$o(i-ie confirmat% de m&r&iturile r%"uite i tres%ririle s$asmodice $e care st%$&n%/su i le re$rima din tim$ )n tim$ cu lo#ituri linititoare dintr/o m%ciuc% noduroas% fasonat% f%r% mult% art% dintr/o $iatr% $aleolitic%* =i $&n% la urm% Terry a adus alea trei 1al'e $e care ni le oferise Joe i, $e cinstea mea, mai c% nu mi/au ieit oc1ii din ca$ c&nd l/am #%(ut c% scoate o lir%* 0, s% nu m% mic de/aici dac% mint* 0 sterlin% de toat% frumuse-ea* / =i mai sunt acolo de unde #ine asta, (ice Joe* / Ce, ai fumat cutia s%racilor, Joe: (ic* / Munci-i cu sudoarea frun-ii, (ice Joe* ;rancmasonul cel $rudent mi/a #&ndut $ontul* / E/am #%(ut $&n% nu te/am )nt&lnit $e tine, (ic, furi&ndu/se $e l&n"% (iduri, $e l&n"% 5ililane i strada "receasc%, i cu oc1ii %ia de $ete mort tot iscodind )ncoace si )ncolo s% #ad% ce i cum* Cine oare M trece $rin -ara lui Mic1an )n#estm&ntat )n armur% )ndoliat%: 08 loom, feciorul lui RoryK el )nsui, necunosc&nd frica, astfel este fiul lui Rory, cel cu sufletul $rudent i $re#%(%tor* / Uite i foaia $entru ceretoarea din strada $rin-ului, (ice cet%-eanul, or"anul n%imit* 5artidul unionist, cu an"a,amentele lui cu tot )n marele $arlament* Uite aici, (drean-% dracului, (ice* Uita-i/ #% aici, (ice* The Irish Independent. Irlandezul Independent, cum s/ar (ice, fondat de 5arnell ca s% fie $rietenul omului muncii* Asculta-i la lista cu naterile i cu mor-ii de la ru'rica Irlandezi pentru $ntreaga Irland independent, i mai $oftim i c%s%toriile* =i )nce$e s%/i citeasc% cu #oce tare >I88.* / <ordon, arnfield Crescent, E9eterK Redmayne din Iffley, Sf&nta/Anna/$e/mare, so-ia lui Giliam T* Redmayne, un fiuK Cum #% $lace asta: Gri"1t i ;lint, Vincent i <illett cu Rot1a Marion fiica Rosei i r%$osatului Alfred <illett, Cla$1am Road, 7HJ, Stoc!DellK 5layDood i Ridsdale la 'iserica St Jude, 2ensin"ton, uni-i de foarte re#erendul dr* ;orrest, decan de Gorcester, 1ai: Mor-i* ristoD, la G1ite1all lane, EondraK Carr, Sto!e NeDin"ton, de "astrit% i inim%K Coc!'urn, de la Conacul ;ri"etare, C1e$stoD*** / 5e/%sta de la conac )l tiu i eu, (ice Joe, $e $ielea mea* / Coc!'urn, 6imsey, so-ia lui 6a#ie 6imsey, $ensionar al amiralit%-iiK Miller, Totten1am, )n #&rst% de o$t(eci i cinci de aniK Gels1, la 7> iunie din strada Cannin", MF, Ei#er$ool, Isa'ella +elen* Ce (ice-i de $resa asta na-ional%, ei, fiule i m%dulare al meu: Ce s$une-i de o$era asta a lui Martin Mur$1y "al'enul, s$%r"%torul de unitate: / Ei, las%, (ice Joe, )m$in"&ndu/ne 1al'ele la fiecare* Mul-umi-i 6omnului c% ne/au luat/o )nainte* ea aicea, cet%-ene* / eau, (ice el, cinstitul meu $rieten* / S%n%tate, Joe, (ic eu* =i la to-i cei de fa-%* 01o* 1o1o* Ce s% mai #or'esc3 M% luase cu lein de c&nd ate$tam eu 1al'a asta* S% m% 'at% 6umne(eu dac% n/am au(it cum a f%cut 'uf c&nd mi/a a,uns )n 'urt%* =i iat%* cum edeau ei s%/i 'ea cu$a $l%cerii, un mesa"er (eiesc #eni )n "ra'%, radios $recum oc1iul cerului, t&n%r cu #ino/ncoace, i )n urma lui trecea unul mai #&rstnic* cu no'il #estm&nt i c1i$, $urt&nd sulurile sfinte ale le"ii, i cu el i cucoana, soa-a lui, no'il% doamn% de neam f%r% $erec1e, cea mai frumoas% din stir$ea ei* Micul Alf er"an se i-ise $e du$% u% i da s% se ascund% )n s$atele te,"1elei lui arney, coco&ndu/se de r&s, i $e cine/l #%d atunci, colo/n col-, 'eat mort, dormind 8 i $ierdut $entru lumea lar"%, dac% nu $e o' 6oran* Nu $rice$eam deloc ce/i, c% Alf tot f%cea semne s$re u%* =i la dracu8 ce era dec&t c% trecea cara"1iosul %la '%tr&n de 6enis reen >SP )n $a$uci de 'aie cu dou% c%r-oaie c&t toate (ilele la su'soar%, i cu ne#ast%/sa li$a/li$a du$% el, '%'u-a aia $ric%,it% tro$%ind ca un c%-elu* Alf numai c% nu f%cea $e el de r&s* / Uita-i/#% la el, (ice reen* ate tot oraul, cu o carte $otal% care i/a trimis/o nu tiu cine, i ce scrie )n ea/ 2*2/ caca, i acuma (or/ne#oie s%/i dea/n ,u*** *=i d%/i i r&de* / S% dea/n ce: (ic*

/ 4n ,udecat%, (ice* $entru (ece mii de lire* / E, ce dracu8, (ic* 5otaia iar )nce$e s% 1%m%ie c% -i se f%cea i fric% de tiu mai tiai ce s/a )nt&m$lat, dec&t c% cet%-eanul i/a dat una $este 'ot** / -i l dho husht, (ice* / Cine: (ice Joe* / reen, (ice Alf* Era la Jo1n +enry Menton i $e urm% s/a dus dincolo la Collis i Gard i/ atunci Tom Roc1ford a dat $este el i l/a trimis la comisariat s%/i 'at% ,oc de el* 0* 6oamne, nu mai $ot de r&s 2*2*, caca* Eun"anul odat% s/a uitat la el ur&t, i/acuma ne'unu8 %sta '%tr&n um'l% $&n%/n strada Verde s% caute un $oli-ist s%* fac% anc1eta* / 6a8 c&nd are de "&nd Jo1n Eun"anul s%/l s$&n(ure $e/%la din Mount,oy: (ice Joe* / er"an, (ice o' 6oran, c% se tre(ise* Tu eti, Alf er"an: / 6a, (ice Alf* S%/l s$&n(ure: Stai s%/-i s$un* +ei, Terry, d% i mie ce#a* Ne'unu8 %sta '%tr&n3 Cece mii de lire* au(i* S%/l fi #%(ut $e lun"an cum s/a uitat odat% la el* 2*2*** =i iar )nce$e s% r&d%* / 6e ce r&dei: (ice o' 6oran*, Tu eti, er"an: / +aide odat%, Terry '%iete, (ice Alf* Terence 08Ryan>IH )l au(ise i $e dat% )i aduse o cu$% de cristal $lin% oc1i cu 'erea s$umoas%, )ntunecat% $recum a'anosul, $e care no'ilii "emeni un"i#ea"1 i un"ardilaun o musteau #a,nic )n di#inele lor alam'icuri, iscusi-i ca fiii Eedei cea f%r% de moarte* C%ci ei cule" 'oa'ele suculente ale 1ameiului i le storc i le cern i le stri#esc i le fier' i le amestec% dim$reun% cu (erouri acre i $oart% a$oi mustul la focul sacru i nu contenesc nici (iua nici noa$tea din munca lor fra-ii acetia )ndem&nateci, st%$&ni ai 'utoaielor* =i atunci, ca#alerescule Terry, le/ai )nm&nat, $recum se cu#ine celor n%scu-i $entru acest fel de o'iceiuri, aceast% '%utur% asemenea nectarului, i ai )ntins cu$a de cristal c%tre cel )nsetat, sufletul ta"mei ca#alereti, )n frumuse-e )nrudit nemuritorilor* 4ns% el, t&n%ra c%$etenie din clanul 08 er"an/ilor, nu suferea nimenea s%/l )ntreac% )n fa$te "eneroase i a dat m atunci cu "est $lin de "ra-ie un taler din 'ron(ul cel mai de $re-* Acolo, "ra#at% )n e9celent% lucr%tur% de "iu#aer"iu, se #edea ima"inea unei re"ine de im$erial% $restan-%, #l%star% a casei de runsDic!, Victoria $re numele ei, Ma,estatea ei Mult 6es%#&rit%, $rin "ra-ia lui 6umne(eu st%$&nitoare $este Re"atul Unit al Marii ritanii i Irlandei i $este dominioanele 'retone de $este m%ri, re"in%, a$%r%toare a credin-ei, )m$%r%teas% a Indiei, )ns%i ea, $urt%toare a sce$trului, #ictorioas% asu$ra multor $o$oare, mult iu'it%, c%ci o cunoteau i o iu'eau de la r%s%ritul soarelui $&n% la a$usul aceluiai, fe-ele $alide, tuciurii, roca-ii la fa-% i 1ara$ii* / Ce dracu8 o fi $&ndind i francmasonu8%la, (ice cet%-eanul, de se tot )n#&rtete )n sus i/n ,os $e/ afar%: / Cine: (ice Joe* / Uite, (ice Alf, sco&ndu/i trom$a din 1al'%* Cicea-i de s$&n(urat* Am s% #/ar%t ce n/a-i mai #%(ut* Scrisori de cerere de c%l%u* Ia uita-i/#%* =i scoate un teanc de scrisori i $licuri din 'u(unar* / Ce8 co$il: (ic eu* / 5e cinstea mea, (ice Alf* Citi-i/le* Aa c% Joe i/a luat scrisorile* / Ce tot r&dei: (ice o' 6oran* M/am "&ndit atunci c% s/ar $utea s% se st&rneasc% $raful* o' o cam ia ra(na c&nd i se urc% 'erea la ca$, aa c% (ic, cum ar #eni ca s% fac con#ersa-ie. / Ce mai e cu Gilly Murray, Alf: / Nu tiu, (ice Alf* E/am #%(ut adineaori $e strada Ca$elei cu 5addy 6i"nam* 6ec&t c% eu m% "r%'eam cu*** / Ce/ai f%cut: (ice Joe l%s&nd scrisorile $e mas%* Cu cine: / Cu 6i"nam, (ice Alf* / Cu 5addy: (ice Joe* / 6a, (ice Alf* 6e ce: / Nu tiai c/a murit: (ice Joe* / A murit 5addy 6i"nam: (ice Alf*

- 6a, (ice Joe* / 6a/-i s$un c% l/am #%(ut acuma nici cinci minuteK (ice Alf, cum te #%d i m% #e(i* / Cine/a murit: (ice o' 6oran. / Atunci $e fantoma lui ai #%(ut/o, (ice Joe, aa s% ne fereasc% 6umne(eu din cer de rele* / Ce tot s$ui: (ice Alf* 6oamne 6umne(eule, nici cinci*** Ce #or'eti,*, era cu Gilly Murray, am&ndoi, acolo, l&n"% cum )i s$une*** Ce #or'eti: A murit 6i"nam: / Ce/i cu 6i"nam: (ice o' 6oran* Ce dracu8 tot )i da-i (or*** / A murit3 (ice Alf* N/a murit, domnule, cum n/ai murit tu* / 0 fi, (ice Joe* 0ricum i/au luat li'ertatea s%/l )n"roa$e a(i/diminea-%* / 5e 5addy: (ice Alf* / 6a, (ice Joe* A $l%tit i el tri'utul, 6umne(eu s%/l ierte* / Isuse Cristoase, (ice Alf* Era, cum s/ar (ice, de/a dre$tul n%ucit* 4n )ntunecime >II se sim-eau m&inile du1urilor flutur&nd, i c&nd ru"%ciunile $otri#ite cu scri$turile tantrica fur% )ndre$tate c%tre unde tre'uiau s% se )ndre$te o lumino(itate $alid% lins% mereu cresc&nd% de lumin%, ru'inie se f%cu tre$tat #i(i'il%, a$ari-ia acestui du'lu eteric fiind cu deose'ire #ie datorit% emana-iei de ra(e ,i#ice $ornind din cretetul ca$ului i $e c1i$* Comunica-ia se sta'ili $rin cor$ul $ituitar i de asemenea cu a,utorul ra(elor )nfl%c%rat $ortocalii i staco,ii eman&nd din re"iunea sacral% i din $le9ul solar* C1estionat, $e numele s%u $%m&ntesc, des$re locul unde se a-ine )n lumea cereasc%, afirm% c% acum se afla $e calea pr I 0a sau a rc&ntoarcerii, dar c% mai era )ns% su$us ,udec%-ii la c1eremul anumitor entit%-i setoase de s&n"e la ni#elurile astrale inferioare* Ca r%s$uns la o )ntre'are )n ce $ri#ete )nt&ile sen(a-ii )n marea trecere dincolo, afirm% c% mai )nainte #%(use totul ca $rintr/o o"lind% )ntunecat% dar c% cei care au trecut dincolo au $osi'ilit%-i su$reme de de(#oltare atmic% desc1ise )n fa-a lor* 4ntre'at dac% #ia-a de dincolo seam%n% cu e9$erien-a noastr% tru$easc%, r%s$unse c% au(ise de la fiin-e mai fa#ori(ate acum )n s$irit c% s%laurile lor erau $re#%(ute cu tot confortul domestic modern, cum ar fi t%8&f%n%, %8%#%t%r, 1%t%!%ld& D%t&!l% %t i c% ade$-ii $e trea$ta su$erioar% erau scufunda-i )n #aluri de #olu$tate de cea mai $ur% natur%* Cer&nd el un $a1ar de la$te de #ac%, acesta )i fu oferit i )n mod e#ident )i aduse mult% uurare, )ntre'at dac% are #reun mesa, $entru cei #ii, )i e91ort% $e to-i cei care se mai aflau de $artea cea ne$otri#it% a Mayei s% recunoasc% acum calea cea drea$t%, c%ci se relata )n cercurile de#anice c% Marte i Ju$iter erau $ornite $e rele )n (odiacul a$usean unde 'er'ecele are $utere* S/a $us a$oi )ntre'area dac% era #reo dorin-% s$ecial% din $artea defunctului i r%s$unsul fu. B salutm, prieteni pmnteni, care mai suntei $nc $n trup. -ga'i de seam ca ".C. s n-o ia prea tare. S/a #%dit c% se f%cea referin-% la domnul Cornelius 2elle1er, director al sta'ilimentului funerar $o$ular al domnilor +* J* 08Neill, un $rieten $ersonal al defunctului, care se ocu$ase de aducerea la )nde$linire a o$era-iunilor de )n"ro$%ciune, )nainte de a se retra"e mai ceru s% i se s$un% scum$ului s%u fiu 5atsy c% cealalt% "1eat% $e care o c%utase se afla )n momentul de fa-% su' cana$eaua din camera din s$ate i c% $erec1ea de "1ete tre'uia trimis% la Cullen s% o $in"eleasc% doar, )ntruc&t tocurile mai erau )nc% 'une* 6eclar% c% lucrul acesta )i tul'urase )n mare m%sur% linitea )n re"iunea cealalt% i ceru cu toat% st%ruin-a ca aceast% dorin-% s% fie adus% la cunotin%* Asi"ur%ri )i fur% date c% a#eau s% se ocu$e cei )n dre$t de aceast% c1estiune i el l%s% s% se )n-elea"% atunci c% aceste asi"ur%ri d%duser% satisfac-ie* S/a dus din l%caurile muritorilor, 086i"nam, soarele dimine-ii noastre* Iute era de $icior $e landele m%r%cinoase, 5atric! cu fruntea )ncununat% de ra(e* Jeluiete an'a, odat% cu #&ntulK i ,eluiete i tu oceanule, cu #&rte,urile tale* / Uite/l iar, (ice cet%-eanul 1ol'&ndu/se $e fereastr%* / Cine: (ic eu* / loom, (ice* ;ace de caraul% acolo, )n sus i/n ,os, de (ece minute* =i c1iar, dracu8 s% m% ia, )i i #%d mutra c&nd )i #&r% o cli$% ca$ul )n%untru, i $e urm% #%d e/o ia iar din loc* Micu-ul Alf era com$let 'uimac* 5e cu#&ntul meu* / unule 6umne(eu3 (ice* A fi ,urat c% e el* =i (ice o' 6oran, cum st%tea cu $%l%ria )m$ins% $e ceaf%, c% %sta/i cel mai mare tic%los din 6u'lin c&nd e su' influen-%* / Cine (ice c% 6umne(eu e 'un:

/ Nu/n-ele" ce #rei s% s$ui, (ice Alf* / un e 6umne(eul %sta, (ice o' 6oran, care ni/l ia $e Gilly 6i"nam, s%racu8: / Ei, las% i tu, (ice Alf )ncerc&nd s%/l ia cu #or'a* El a sc%$at de neca(uri* 6ar o' 6oran )nce$e s% -i$e la el* / E/un $%c%tos nenorocit, #% s$un eu, s% ni/l ia aa $e Gilly 6i"nam, s%r%cu-u8 de el* A #enit i Terry i i/a f%cut semn s% se liniteasc%, c% nu #or #or'e de/astea )ntr/un local res$ecta'il i cu autori(a-ie* =i o' 6oran i/nce$e s% $l&n"% du$% 5addy 6i"nam, cum te #%d i m% #e(i* / 0mu8 cel mai 'un, (ice smiorc%indu/se, caracterul cel mai curat i mai frumos* Cu lacrimi )n oc1ii lui de irlande(* Vor'ea ca s% n/adoarm%* Mai 'ine/ar fi f%cui s% se duc% dracului acas% la somnam'ula aia de tuia cu care s/a/nsurat* Mooney, fata a$rodului* Maic%/sa -inea un lu$anar $e strada +ardDic!e, care se tot )n#&rtea $e sc%ri i $e $aliere mi/a s$us Eyons Cocoul c% ieea de/acolo la dou% diminea-a f%r% o a-% $e ea, ar%t&ndu/se la to-i cum o f%cuse maic%/sa, $e "ratis $entru oricine/ar fi #rut, $entru to-i deo$otri#% i f%r% 'ilete de fa#oare* / Cel mai no'il i cel mai ade#%rat $rieten, (ice* S/a dus s%racu Gilly, s%racu8 5addy 6i"nam, micu-iiT de el* =i $lin de triste-e i cu inima "rea ,eluia stin"erea acestei ro(e a cerurilor* %tr&nul <arryoDen, ,a#ra, a )nce$ut iar s% m&r&ie la loom care se 1ol'a din u%* / Intr%, intr%, c% nu te m%n&nc%, (ice cet%-eanul* =i loom intr%, cu oc1iul lui de $ete mort )ns$re dine i/l )ntre'% $e Terry dac% n/a fost Martin Cunnin"1am $e/aici* / 0, Isuse Irlande(ule, (ice Joe citind dintr/una din scrisori* Ia asculta-i aici* =i )nce$e s% citeasc%.>SJ %trada <unter, F, !i&erpool - Domnului "omisar e, Dublin, Dublin. "instite domn cu respect & o,er ser&iciile mele $n susmen'ionatul caz regretabil eu l-am spnzurat pe Aoe 6ann la temni'a -ootle la LO ,ebruarie LUDD i l-am spnzurat... / Ia arat%/ne i nou%* Joe, (ic* ...pe soldatul Arthur "hace pentru omorul mra& al lui Aessie Tilsit la $nchisoarea 2enton&ille i-am ,ost a(utor i cnd... / Isuse, (ic* ...-illington l-a e*ecutat pe groaznicul asasin Toad %mith... Cet%-eanul a )ntins la'a s%/n1a-e scrisoarea* / Bine-i/#% 'ine, (ice Joe, am eu un truc special cum s le trec treangul de gt c nu mai scap din el &reodat spernd c mi se ,ace ,a&oarea rmn, cinstite domn, condi'iile mele sunt cinci guinee. <. :;3-+!D, 3ETE: -G:-IE:. / sta mai (ic i eu un '%r'ier 'ar'ar de 'ar'aros, (ice cet%-eanul* / =i ce mai scris )m$u-it are, (ice Joe* +aide, ia/o dracului din oc1ii mei, Alf* Salut, loom, (ice, ce iei: =i/au )nce$ut $e loc s% se com$limente(e, loom (ic&nd c% nu ia nimic, c% nu 'ea i c% s%/l scu(e, nu #rea s%/l su$ere, i tot aa mai de$arte i $&n% la urm% (ice c% o s% ia o -i"ar% de foi* 6e, (i/i mason $rudent, i cu asta ai s$us tot* / 6%/ne una din -i"%rile alea $uturoase mai de soi ale tale, Terry, (ice Joe* =i Alf )n #remea asta ne $o#estea c% e unul care trimite o scrisoare de faire$art cu dun"% nea"r%* / To-i %tia/s '%r'ieri, (ice, din -ara )ntunericului, care i/ar s$&n(ura i $e tat%/sau $entru cinci lire 'anii ,os $lus c1eltuielile de drum* =i ne mai $o#estea i c% sunt doi -i$i acolo ,os care atea$t% s%/l tra"% de $icioare c&nd se desc1ide tra$a i s%/l su"rume cum tre'uie i $e urm% taie fr&n"1ia m%runt i #&nd fiecare 'uc%-ic% $e nu tiu c&i ilin"i 'ucata* )n -ara )ntunecimii se ascund ca#alerii r%('un%tori ai 'riciului* =trean"ul )ncol%cit al mor-ii )l str&n" 'ine )n m&inile lor, da, cu acela )l m&n% s$re Ere'us $e orice om care a f%$tuit fa$t% s&n"eroas%, c%ci nu suf%r )n nici un c1i$ una ca asta, a s$us 6omnul* =i de aici, au )nce$ut s% #or'easc% des$re $edea$sa ca$ital% i firete c% loom tre'uie s%/i dea cu de ce i de unde #ine i cu toat% codolo"ia c1estiunii i marele c&ine tot mirosindu/l )n #remea

asta c% mi s/a s$us mie c% o#reii %tia au un fel de miros ciudat care d% din ei i c&inii )l simt i cu nu mai tiu ce efect de$rimant i aa mai de$arte* / 6ar un lucru tot e asu$ra c%ruia nu are efect de$rimant, (ice Alf* / Ce: (ice Joe* / M%dularul lui %la s%racu8 $e care/l s$&n(ura, (ice Alf* / C1iar: (ice Joe* / 5e 6umne(eul meu, (ice Alf* Am au(it asta de la temnicerul ef care era la 2ilmain1am c&nd l/ au s$&n(urat $e Joe rady, in#inci'ilul* Cicea c% c&nd l/au dat ,os du$% ce/au tras/tra$a le st%tea )m'%-oat% )n nasul lor ca un #%trai* / 5asiunea su$rem% e tare i/n moarte, (ice Joe, cum 'ine (icea nu tiu cine* / Asta se e9$lic% $rin tiin-%, (ice loom* E/un sim$lu fenomen natural, #ede-i, $entru c% din cau(% c%*** =i d%/i tot cu cu#inte din astea care/-i mut% f%lcile din loc, cu fenomene i tiin-a i fenomenul %sta i fenomenul %l%lalt* 6istinsul om de tiin-% +err 5rofessor Euit$old lumenduft a adus $ro'e medicale )n sensul c% fractura instantanee a #erte'relor cer#icale i sci(iunea consecuti#% a coardei s$inale ar $utea, $otri#it celor mai lar" acce$tate tradi-ii ale tiin-ei medicale, fi socotit% ca $roduc&nd )n mod ine#ita'il la $acientul uman un stimulent "an"lionar #iolent )n centrii ner#oi, determin&nd $orii aa/numitelor corpora ca&ernosa s% se dilate ra$id astfel )nc&t s% facilite(e instantaneu flu9ul de s&n"e )n acea $arte a anatomiei umane cunoscut% su' numele de $enis sau or"anul masculin re(ult&nd )n fenomenul care a fost denumit de facultatea de medicin% o erec-ie mor'id% filo/ $ro"eniti#% )n sus i s$re afar% $n articido mortis per diminitionem capitis. =i 'inc&n-eles c% cet%-eanul nu ate$ta dec&t alu(ia asta i )nce$e i el s%/i turuie des$re in#inci'ili i "arda #ec1e i '%r'a-ii de la ai(eci i a$te i cui i/e fric% s% #or'easc% des$re nou%(eci i a$te i Joe cu el des$re to-i care/au fost s$&n(urai trai i trans$orta-i $entru cau(a drea$t% la curtea mar-ial% $e to'ele )ntoarse i Irlanda nou% i mai tiu ce nou i una i alta* 6ac% tot )l doare at&ta de Irlanda cea nou% mai 'ine s/ar duce s%/i fac% rost de un c&ine nou, asta ar tre'ui* 0 $otaie r&ioas%, sc&r'oas%, care tot amuin% i $ufnete de colo $&n% colo i/i scar$in% r&ia $este tot i uite/l tocmai cum se duce la o' 6oran care/i oferea o 1al'% lui Alf i d%/i cu 'otul s% #ad% doar/ doar i/o $ica ce#a* Aa c% $e loc o' 6oran )nce$e s% se dea )n s$ectacol cu el* / Ia d% l%'u-a/ncoace3 6% l%'u-a, cu-u/cu-u3 Cu-ulac1e* 6% l%'u-a/ncoace* E%'u-a3 6a, c1iar3 Cor ne#oie s% 'at% la'a cu la'a ,a#rei i Alf muncindu/se s%/l -in% s% nu cad% de $e scaun dracului $este c&ine i el f%c&ndu/se de r&s cu dresura cu 'iniorul i c% ce c&ine 'inecrescut i c%-el inteli"entK )-i #enea s% #eri* =i $e urm% )nce$e s% f%r&mie(e un 'iscuit de $e fundul unei cutii cu 'iscui-i de/l $usese $e Terry s% i/o aduc%* Ea dracu8, l/a/n"1i-it c&t ai (ice $ete, cu lim'a at&rn&ndu/i de un cot din 'ot* Numai c% n/a m&ncat8 i cutia, cu tot, ,a#ra dracului de 1%mesit%* =i cet%-eanul i cu loom )nce$e s% se certe )n c1estiunea asta, cu fra-ii S1eares i Golf e Tone dincolo $e Ar'our +ill i Ro'ert Emmet >JL i s%/-i dai #ia-a $entru $atrie, i cu 'alada la sentiment a lui Tommy Moore des$re Sara Curran i cum e ea de$arte de -ar%* =i loom, 'inc&n-eles, cu -i"ara lui de foi care/-i t%ia res$ira-ia, s%/l fi #%(ut cum f%cea $e "ro(a#ul cu fa-a aia a lui "ras%* ;enomen, ce mai3 <r%sana aia cu care s/a/nsurat el, ea da, e un fenomen cu dosul %la al ei ca un ,oc de $o$ice* 5e #remea c&nd edeau la 1otel, la Armele 0raului, 5i$ilic% ur!e mi/a $o#estit c% era acolo o '%'%tie cu un $r%$%dit de ne$ot, diliu, i loom )ncerca s% i se #&re $e su' $iele i ,uca i c%r-i cu ea doar/doar l/o trece )n testamentul ei i nici nu m&nca carne #inerea c% '%tr&na era 'i"ot% i/i mai scotea i idiotul la $lim'are* 0dat% l/a luat cu el )ntr/un turneu $rin toate c&rciumile din tot 6u'linul i, $e cinstea mea, nu s/a l%sat $&n% nu l/a adus acas% 'eat ca o 'ufni-% fiart% i a mai i s$us c% a f%cut/o e9$res ea s%/l )n#e-e ce r%u face alcoolul i s% m% ia dracu8 dac% alea trei femei numai c% nu l/au ,u$uit de #iu a fost o c1estie nostim% de tot cu 'a'a i ne#asta lui loom i madam 086oDd aia care -inea 1otelul* 6oamne, ce/am mai r&s cu 5i$ilic% ur!e care le maimu-%rea cum se d%deau la el i loom cu da7 nu &ede'i9 i $e de alt parte. =i ce s% mai s$un, si"ur e c% idiotul )mi s$uneau du$% aia una dou%/l #edeai la c&rcium% la 5oDer, du$% col- $e strada Co$e i se/ntorcea acas% cu $icioarele moi )n tr%sur% de cinci ori $e s%$t%m&n% du$% ce/i f%cea $linul din toate sortimentele de '%uturi din marele sta'iliment* Asta fenomen3 / 4n memoria r%$osa-ilor, (ice cet%-eanul ridic&ndu/i 1al'a i uit&ndu/se ur&t la loom*

/ 6a, da, (ice Joe* / 6a8 nu/n-ele"e-i ce #reau eu s% s$un, (ice loom* Ce s$un eu e c%*** / %inn #ein! (ice cet%-eanul* %inn ,ein amhain! >J7* 5rietenii $e care/i iu'im sunt de $artea noastr% i dumanii $e care/i ur&m ne stau )n fa-%* Ultimul r%mas 'un a fost im$resionant $&n% la lacrimi* 6in clo$otni-e, a$roa$e i de$arte, clo$otele sunau nc&ntreru$t de )n"ro$%ciune i ,ur )m$re,ur 1uruia r%u $re#estitor murmurul amenin-%tor a sute de to'e aco$erite cu #%luri $unctat de 'u'uitul "%unos al $ieselor de artilerie* Asur(itoarele i('ucniri ale tunetului i or'itoarele &niri ale ful"erului care iluminau aceast% scen% sinistr% aduceau m%rturie c% tunurile cereti )i ad%u"au $om$a su$rafireasc% la acest s$ectacol i aa )ndea,uns lu"u'ros* 0 $loaie toren-ial% se re#%rsa din (%"a(ul cerului furios $este ca$etele de("olite ale mul-imii str&nse acolo i num%r&nd du$% a$recierile cele mai modeste cin sute de mii de $ersoane* Un detaament al $oli-iei metro$olitane din 6u'lin comandat de comisarul ef )n $ersoan% men-inea ordinea )n aceast% #ast% multitudine de oameni $entru care fanfara din strada Ror! inter#enise s$re a/i face s%/i treac% tim$ul mai uor red&nd admira'il la instrumentele lor #oalate cu cre$ melodia f%r% $erec1e $e care mu(a $l&n"%rea% a 6oamnei S$eran(a ne/a f%cut s/o )ndr%"im )nc% din lea"%n* Trenuri ra$ide de e9cursie, s$ecial comanditate, i ara'ane ca$itonate fuseser% $re#%(ute $entru u(ul #eriorilor notri de la -ar% sosi-i )n mari contin"ente* Un $ro"ram cu deose'ire amu(ant a fost oferit de )ndr%"i-ii tru'aduri de strad% E/n/1/n i M/ll/"/n care ne/au c&ntat 4oaptea dinaintea zilei cnd l-au $ntins pe !arr0 )n felul lor inimita'il din totdeauna tre(ind #eselia asisten-ei* Cei doi neasemui-i comici au recoltat un succes ne'un distri'uindu/i foile cu c&ntecelul $rintre iu'itorii elementului comic i nimeni dintre cei ce $%strea(% )n inima lor un col-ior $entru ade#%rata Voioie irlande(% li$sit% de orice #ul"aritate nu le #a lua )n nume de r%u cele c&te#a $ence $e de$lin merit c&ti"ate astfel* Co$iii de la s$italul mi9t de co$ii "%si-i care se )n"1esuiau la ferestrele r%s$un(&nd s$re aceast% scen% au fost )nc&ntai de acest adaos neate$tat la distrac-iile (ilei i un cu#&nt de laud% se cu#ine Micilor Surori ale S%racilor $entru e9celenta lor idee de a le oferi astfel s%rmanilor co$ii li$si-i de mam% i de tat% o trata-ie cu ade#%rat instructi#%* Suita #ice/re"elui )n r&ndul c%reia se aflau numeroase doamne 'inecunoscute a fost $lasat% de E9ce/ len-ele Eor )n cele mai fa#ora'ile $o(i-ii )n tri'una $rinci$al% )n #reme ce $itoreasca dele"a-ie str%in% cunoscut% su' denumirea de 5rietenii Insulei de Smara"d a fost instalat% )ntr/o tri'un% e9act )n fa-%* 6ele"a-ia, $re(ent% )n )ntrea"a sa com$onen-%, consta din comandorul aci/'aci enino'enone ?decanul semi$aralitic al "ru$ului care a tre'uit s% fie a,utat s%/i ocu$e locul de o $uternic% macara cu a'uri@, Monsieur 5ierre$aul 5etite$atant, Marele Jo!er Vladimire 5o!et1an!ertsc1eff* Ar1i,o!erul Eeo$old Rudol$1 #on Sc1Dan(en'ad/+odent1aler* contesa Mart1a Vira"a 2isas(ony 5utra$est1i, +iram R* om/'oost, contele At1anatos 2aramelo$ulos* Aii a'a a!s/1is1 Ra1at Eo!um Effendi, Sefior +idal"o Ca'allero 6on 5ecadillo y 5ala'ras y 5aternoster de la Malora de la Malaria, +o!o$o!o +ara!iri, +i +un Cian, 0laf 2o''er/!eddelsen, Myn1eer Tri! #an Trum$s, 5an 5olea9e 5addyris!y, <&nsalac 5r1!lstr 2rate1ina'ritsc1isitc1, +err +ur1ausdire!tor$resident +ans C1uec1li/Steuerli, National"ymnasiummuseumsanatoriumandsus$ensoriumsordinarius$ri#atdocent / "eneral1istorys$ecial$rofessordoctor 2rie"fried Ue'erall"emein* To-i dele"a-ii f%r% e9ce$-ie s/au e9$rimat )n termenii etero"eni cei mai #ii cu $utin-% cu $ri#ire la 'ar'aria f%r% nume la care au fost c1ema-i 8 s% asiste* 0 alterca-ie )nsufle-it% ?la care cu to-ii au luat $arte@ a urmat )ntre mem'rii ;*0*T*E*I* 4n le"%tur% cu )ntre'area dac% (iua de o$t sau nou% martie este data corect% a naterii sf&ntului $rotector al Irlandei* 4n cursul8 ar"ument%rilor s/a recurs la "1iulele de tun, iata"ane, 'umeran"uri, m%ciuci, "renade cu "a(e asfi9iante, securi, satire, um'rele, cata$ulte, 'o9uri americane, saci cu nisi$, r%n"i de fier i au fost sc1im'ate cu li'eralitate multe lo#ituri* 5oli-istul cu fa-% de 'e'elu Mac;adden, con#ocat $rin curier s$ecial din ooterstoDn a resta'ilit "ra'nic ordinea i cu $rom$titudine ful"er%toare a $ro$us data de 7H ale lunii ca o solu-ie deo$otri#% de ec1ita'il% $entru am'ele $%r-i com'atante* Su"estia lun"anului de nou% st&n,eni i cu mintea at&t de iute a $l%cut $e dat% tuturor i a fost unanim acce$tat%* A"entul Mac;adden a fost firitisit din inim% de c%tre to-i mem'ri ;*0*T*E*I*, dintre care mai mul-i $ierdeau din 'elu" s&n"e* Comandorul enino'enone fiind e9tir$at de su' fotoliul $re(iden-ial consilierul s%u le"al a##ocato 5a"amimi a e9$licat c% di#ersele o'iecte de$o(itate )n cele trei(eci i dou% de 'u(unare ale sale fuseser% $reluate de domnia sa din 'u(unarele cole"ilor s%i mai tineri )n s$eran-a c% acetia #or fi astfel

readui la sentimente mai 'une* 0'iectele ?$rintre care se aflau mai multe sute de ceasuri de aur i do ar"int '%r'%teti i de dam%@ au fost $rom$t restituite $ro$rietarilor le"itimi i armonia "eneral% s/a instalat netul'urat%* Calm, f%r% ostenta-ie, Rum'old s/a )ndre$tat s$re eafod )n#estm&ntat )n im$eca'ilul s%u costum fante(i8i $urt&nd la 'utonier% floarea sa fa#orit% 6ladiolus "ruentus. =i/a anun-at $re(en-a $rin acea uoar% tuse rum'old!in% $e care at&ia au )ncercat ?f%r% succes@ s% o imite / scurt%, meticuloas%, i totui at&t de caracteristic% $entru acest mare '%r'at* Sosirea c%l%ului 'inecunoscut )n )ntrea"a lume a fost salutat% cu un tunet de aclama-ii din $artea uriaei mul-imi, doamnele din sulta #icere"al% flutur&ndu/i )n tul'urarea lor 'atistele )n tim$ ce dele"a-ii str%ini )nc% i mai emoti#i #ociferau $lini de #oioie )ntr/un ade#%rat $ot$uriu de stri"%te, hoch, banzai, el(en, zi&io, chinchin, polla /ronia, hiphip, &i&e, Allah, $rintre care r%sun%toarele e&&i&a ale dele"atului -%rii c&ntecului ?un fa du'lu acut amintind de acele frumoase i $%trun(%toare note cu care eunucul Catalani le #r%,ea $e str%/str%/'unicele noastre@ erau uor de des$rins* Erau e9act orele a$tes$re(ece* Semnalul ru"%ciunii fu a$oi de "ra'% transmis $rin me"afon i )ntr/o cli$% toate ca$etele au fost desco$erite, som'reroul $atriar1al al comandorului, care se afl% )n $osesiunea familiei sale )nc% de $e #remea re#olu-iei lui Rien(i, fiindu/i ridicat de c%tre consilierul s%u medical de ser#iciu, dr* 5i$$i* 4n#%-atul $relat care a administrat ultimele m&n"&ieri ale sacrei reli"ii eroului martir $e cale de a suferi $edea$sa ca$ital% a )n"enunc1iat )ntr/un s$irit $reacretin )ntr/o 'alt% de a$% de $loaie, cu sutana asu$ra ca$ului s%u c%runt, )n%l&nd c%tre tronurile "ra-iei ru"i fier'in-i de )ndurare* C1iar al%turi de 'utucul e9ecu-iei se ar%ta silueta )ntunecat% a c%l%ului, cu fa-a ascuns% de o oal% de (ece "aloane a#&nd dou% desc1i(%turi circulare $erforate )n sfericitatea sa $rin care oc1ii )i lic%reau furi'un(i* 4n ate$tarea semnalului fatal el )i )ncerca t%iul ori'ilei sale arme frec&nd/o de ante'raul s%u $&rlit de soare sau deca$it&nd )ntr/o succesiune ra$id% de lo#ituri o turm% de oi ce/i fuseser% $use la dis$o(i-ie de admiratorii odiosului dar at&t de necesarului s%u oficiu* 5e o frumoas% mas% de ma1on al%turi erau coc1et aran,ate cu-itul de des$icat, diferite instrumente de s$intecat frumos lefuite ?anume li#rate de faimoasa firm% de cuit%rie d/nii Jo1n Round i fiii, S1effield@, o crati-% de teracot% $re"%tit% s$re a $rimi duodenul, colonul, a$endicele etc**, du$% ce #or fi fost cu succes e9trase $recum i dou% )nc%$%toare oale de la$te menite s% $rimeasc% s&n"ele at&t de $re-ios al at&t de $re-ioasei #ictime* Administratorul c%minului mi9t de c&ini i $isici era de fa-% ate$t&nd s% $reia aceste reci$iente odat% um$lute )n numele (isei institu-ii de 'inefacere* Un de,un cu totul e9ce$-ional const&nd din ou% cu ,am'on, 'ifte! cu cea$% c&t se $oate de a$etisant, delicioase c1ifle calde i un ceai )n#ior%tor fusese $re"%tit de autorit%-ile "ri,ulii anume $entru os$%tarea $ersona,ului $rinci$al al tra"ediei care )n tim$ul $re$arati#elor $entru ceremonia final% $%strase un moral e9celent i a manifestat cel mai #iu interes de la )nce$ut $&n% la sf&rit )n e#olu-ia acestor $re"%tiri dar care, cu o a'ne"a-ie rar% )n tim$urile noastre, s/a ridicat cu no'le-e la )n%l-imea situa-iei i i/a e9$rimat cu lim'% de moarte dorin-a ?imediat acce$tat%@ ca aceste merinde s% fie )m$%r-ite )n $arte alicot% mem'rilor asocia-iei infirmilor i s%racilor la domiciliu ca un semn al stimei i considera-iei sale* 5unctul nec i non plus ultra al emo-iei a fost atins c&nd lo"odnica $e care el i/o alesese )ntre toate, cu fa-a aco$erit% de o roea-% feciorelnic%, i/a f%cut drum $rin r&ndurile com$acte ale asisten-ei i s/a aruncat la $ie$tul musculos al celui care urma s% fie )m$ins )n 1%urile #eniciei de dra"ul ei* Eroul a cu$rins tru$ul de salcie al iu'itei sale )ntr/o )m'r%-iare dr%"%stoas% murmur&nd cu tandre-e %heila, dragostea mea. 1ncura,at% de fa$tul c% )l au(ise folosind numele s%u de 'ote( ea )l s%rut% cu $asiune $e diferitele $%r-i cu#enite ale f%$turii sale aa cum decen-a #etmintelor de temni-% )n"%duiau )nfl%c%r%rii ei s% le atin"%. 5e c&nd )i amestecau r&urile s%rate ale lacrimilor ea )i ,ur% c% a#ea* s%/i $%stre(e cu "ri,% memoria, c% nu a#ea s%/l uite niciodat% $e ,unele s%u erou care se )ndre$ta s$re moarte cu c&ntecul $e 'u(e ca i cum s/ar fi dus s$re o $artid% de $o$ice )n $arcul Clontur!* Ea )i readuse )n amintire (ilele fericite ale 'inecu#&ntatei co$il%rii $e care o $etrecuser% )m$reun% $e malurile r&ului Anna Eiffey ded&ndu/se la $l%cerile ne#ino#ate ale tinere-ii i, netiutorii de ce le re(er#a $re(entul ori'il, r&deau am&ndoi din inim%, to-i s$ectatorii, inclusi# #enera'ilul $astor, asociindu/se acum acestei 'une dis$o(i-ii "enerale* Uriaa asisten-% se le"%na $ur i sim$lu $e $icioare de 'ucurie* 6ar cur&nd fur% co#&rii de durere i/i unir% m&inile )ncletate )ntr/o ultim% )m$reunare* Un $roas$%t torent &ni din "landele lor lacrimale i #asta adunare de oameni, emo-iona-i $&n% )n inim%, i('ucni )n sus$ine sf&ietoare, nu cel mai $u-in micat fiind #&rstnicul $re'endar )nsui* 0ameni )n toat% firea, a"en-i de ordine i uriai 'ine

inten-iona-i din for-ele de $oli-ie re"ale irlande(e, f%ceau u( li'eral de 'atiste i $utem afirma f%r% team% de a "rei c% nu se afla nici un oc1i uscat )n )ntrea"a asisten-%* Un incident c&t se $oate de romantic s/a $etrecut c&nd un $re(enta'il a'sol#ent de la 09ford, cunoscut $entru ca#alerismul s%u fa-% de se9ul frumos, a f%cut c&i#a $ai )n fa-% i $re(ent&ndu/i cartea de #i(it%, carnetul de cecuri i ar'orele "enealo"ic a cerut m&na nefericitei tinere doamne, in#it&nd/o s% fi9e(e ea )ns%i (iua ceremoniei, i a fost acce$tat $e loc* ;iecare doamn% din r&ndul $u'licului a $rimit ca un su#enir $lin de "ust o 'roa )nf%i&nd un craniu cu dou% oase )ncruciate, "est o$ortun i "eneros care a st&rnit un nou #al de emo-ieK i c&nd t&n%rul i "alantul o9onian ?$osesorul de altfel al unui nume dintre cele mai onorate de trecerea #remii din istoria Al'ionului@ a $rins $e de"etul lo"odnicei sale din nou cu$rinse de roea% feciorelnic% un costisitor inel de lo"odn% cu smaralde )ntruc1i$&nd un trifoi cu $atru foi entu(iasmul n/a mai cunoscut mar"ini* a c1iar se#erul comandant al ,andarmeriei, locotenent/colonelul Tom!in/Ma9Dell ;renc1mullan Tomlinson, care $re(ida aceast% trist% )m$re,urare, acelai care s$ul'erase f%r% s% cli$easc% un num%r considera'il de se$oy le"&ndu/ i de "ura tunului i ordon&nd foc, nu i/a $utut st%$&ni emo-ia fireasc%* Cu m%nua sa de (ale el i/a ters o lacrim% furi% i a fost au(it de 'ur"1e(ii $ri#ile"ia-i care se )nt&m$la s% se afle )n entourage-ul s%u nemi,locit cum murmura doar $entru sine cu ,um%tate de #oce tremur%toare. / S% m% ia dracu8 dracului dac% nu/i $e cinste fetica asta* A$roa$e c%/mi #ine s% $l&n" dracului, c1iar c%/mi #ine, c%/mi aduce aminte de al'ia de 'ere care m% atea$t% dincolo, la Eime1ouse* Aa c% cet%-eanul )i d% drumul des$re lim'a irlande(% i des$re mitin"ul cor$ora-iei i aa mai de$arte i des$re aa (iii "entlemeni care nu/s )n stare s% #or'easc% $e lim'a lor i Joe '%"&ndu/se i el c% i el storsese o lir% de la nu tiu cine i loom care/i #&r% i el mutra cu ciotul %la de -i"ar% de dou% $arale $e care a stors/o de la Joe i d&ndu/i (or cu li"a "aelic% i cu li"a celor care s% nu le mai dea #oie cet%-enilor s% ofere ce#a de '%ut i cu '%utura, 'lestemul Irlandei* 6e asta/i arde lui de li"a %lora s% nu le mai dea #oie $rietenilor t%i s%/-i ofere un r&nd* 6oamne, dar %sta/i )n stare s% te lase s%/-i torni tot soiul de c1estii $e "&tle, $&n% s% a$uci s% #e(i s$uma de $e o 1al'% $e care s% -i/o ofere el* C% )ntr/o noa$te am fost i eu cu un ti$ la una din serile lor mu(icale, c&ntece i dansuri i cu to-ii )n cor $e/o c%$i-% cum edea Maureen Eay iu'ita mea i mai era i un %la cu $an"licu-% al'astr% de ally1ooly scui$&nd $e irlande(% i/o "r%mad% de irlande(e de/ale noastre )n#&rtindu/se eu '%uturi antialcoolice i #&n(&nd medalii i $ortocale i limonada i )nc% #reo c&i#a 'ooro"i, 6oamne, ce mai distrac-ie irlande(%, ce s% mai st%m s% mai #or'im* Irlanda trea(% e Irlanda li'er%* =i $e urm% un 'a'al&c care a )nce$ut s% sufle )n cim$oi i to-i im$oten-ii %ia au )nce$ut s%/i t&r&ie $icioarele $e mu(ica aia de mort* =i unul sau doi $o$i cu oc1ii $e noi s% nu ne d%m la femele, asta mai (ic i eu c/a fost o lo#itur% su' centur%* =i tot aa, cum s$uneam, ,i"odia aia dac/a #%(ut c% s/a "olit cutia cu 'iscui-i )nce$e s% se dea cu 'otul $e Un"% mine i Joe* 4i ar%t eu dresur% cu 'iniorul dac/ar fi ,a#ra mea* I/a dresa eu c&te un $icior $e cinste $este 'ot, tocmai 'ine c&t s% nu/l c1ior%sc de tot* / Ce, -i/e fric% c% te muc%: (ice cet%-eanul r&n,ind* / Nu, (ic* Numai s% nu/mi ia $iciorul dre$t felinar* Ea care )i c1eam% ,a#ra )na$oi* / Ce/i cu tine, m%, <arry: (ice* 5e urm% )nce$e s%/l tra"i )ncoace i )ncolo i s%/l $i$%ie i s%/i dea cu "ura $e irlande(% i s% stea de #or'% cu clinele $e irlande(% i ,i"odia d%/i i m&r&ie, cum ar #eni s%/i r%s$und%, taman ca un duet Ia o$er%* Sc1el%l%iau unul la altul c% (iceai c% ce/i aia* Ar tre'ui s% se "%seasc% unu8 care n/are ce face i s% scrie pro bono publico o scrisoare la (iar s%/se dea o ordonan-% s% le $un% 'otni-% 1i ,a#rele astea* St%tea i m&r&ia i cu oc1ii in,ecta-i de 'alele care da din el i cu 1idrofo'ia care/i cur"ea $este ;%lci* To-i cei care sunt interesa-i m r%s$&ndirea i difu(area culturii umane $rintre #iet%-ile inferioare ?care sunt at&t de numeroase@ ar tre'ui s%/i fac% un $unct de onoare s% nu sca$e din #edere manifest%rile cu ade#%rat e9traordinare de emantro$ie datorate faimosului setter rocat irlande( s$ecia c&ine lu$ cunoscut $&n% recent su' sobri=uet-&i/ de <arryoDen, i de mai cur&nd re'ote(at de lar"ul s%u cerc de $rieteni i cunotin-e 0Den <arry* Atari manifest%ri, re(ultat al anilor )ndelun"a-i de dresur% cu 'iniorul i unui re"im dietetic 'ine "&ndit cu$rind, $rintre altele, si recitarea de #ersuri* Cel mai mare e9$ert $e care/l a#em )n momentul de fa-% )n domeniul foneticii ?i nici cu caii s%l'atici nu/i #e-i $utea smul"e dintre noi@ nu a $recu$e-it nici un efort s$re a elucida i com$ara $oemele recitate i a desco$erit c% ele com$ort% o asem%nare ,rapant ?su'linierea

noastr%@ cu runele str%#ec1ilor 'ar(i celi* Nu ne "&ndim at&t la acele )nc&nt%toare c&ntecele de dra"oste cu care scriitorul ascun(&ndu/i identitatea su' "ra-iosul $seudonim de Mic% R%murea Verde a familiari(at $u'licul iu'itor de lectur%, ci, mai de "ra'%, ?aa cum cola'oratorul 6*0*C* su'linia(% )ntr/o interesant% comunicare $u'licat% de un (iar de sear% din (ilele noastre8@ la nota mai as$r% i mai $ersonal% ce $oate fi )nt&lnit% )n efu(iunile satirice ale faimosului Raftery i ale lui 6onald MacConsidine* ca s% nu mai #or'im de un liric mai modern )nc% )n momentul de fa-% 'ucur&ndu/se foarte mult de fa#oarea $u'licului* Ne lu%m li'ertatea s% #% su$unem un s$ecimen trans$us )n en"le(% de un eminent erudit al c%rui nume nu a#em $entru moment $ermisiunea s% #i/l de(#%luim dei socotim c% alu(iile to$o"rafice con-inute #or constitui $entru cititorii notri mai mult dec&t o sim$l% indica-ie* Sistemul metric al ori"inalului canin, care amintete de com$licatele re"uli aliterati#e i isosila'ice ale en"lynului "aelic, este infinit mai com$le9 )ns% credem c% cititorii notri #or fi de acord cu noi c% s$iritul te9tului a fost 'ine sur$rins* 5oate ar mai tre'ui ad%u"at c% efectul #a fi mult intensificat dac% #ersurile lui 0Den #or fi rostite lent i oarecum indiferent $e un ton su"er&nd un resentiment re$rimat* -lestemul meu s-'i intre-n oase apte zile $n orice zi i-nc-n apte (oi secetoase, 'ie, -arne0 Ciernan, unde-i ,i. " nu-mi dai nici sup, nici ap chioar %-mi dreg mnia ,ioroas, %-mi sting ,ocul de din ma'e Dup ma'ele-'i srace. Aa c% i/a s$us lui Terry s%/i aduc% nite a$% $entru ,a#r% i, ce mai, $uteai s%/l au(i de la o $ot% cum li$%ie* =i Joe l/a )ntre'at dac% mai $oftete una* / Mai $oftesc, o chara, ca s%/-i ar%t c% nu/-i $ort $ic%* Ea dracu8, o fi a#&nd el mutr% de fraier da8 nu/i deloc aa de $rost cum $are* 4i freac% turul $antalonilor dintr/un 'ar )ntr/altul )n n%de,dea c% doar/doar i/or face cinste, cu dul%ul du$% el, l%s&ndu/se ad%$at de contri'ua'ili i de ale"%tori* Asta (ic i eu #ia-%, $entru om i $entru $rietenul s%u credincios* =i (ice Joe. / Mai faci o "aur% )ntr/o 1al'%: / M%n&nci o#%(ule cal: (ic eu* / Tot aa, Terry, (ice Joe* Eti si"ur c% nu #rei s% iei ce#a lic1id ca/nt%ritor: (ice* / Mul-umesc, nu, (ice loom* 6e fa$t eu #oiam doar s% dau oc1ii cu Martin Cunnin"1am, ti-i, )n le"%8tur% cu $oli-a de asi"urare a lud 6i"nam, s%racul* Martin m/a ru"at s% trec $e la $om$ele fune're* Vede-i, el, 6i"nam #reau s% s$un, n/a anun-at a"en-ia de asi"ur%ri la #remea res$ecti#% des$re i$otecarea $oli-ei i, oficial, creanierul i$otecar nu/i $oate scoate 'anii de $e $oli-%* / Sf&nte Sisoie, (ice Joe r&(&nd, c1iar c/ar fi 'un% dac% '%tr&nul S1yloc! s/a $rins sin"ur )n curs%* Aa ne#ast%/sa iese 'asma curat%, nu: / 6a, asta ar fi un a#anta, $entru s%ritorii ne#estei, (ice loom* / Care s%ritori: (ice Joe* / 5entru sf%tuitorii le"ali ai ne#estei, #reau s% s$un, (ice loom* =i de/aici )nce$e s/o )ncurce de te/ame-ea cu creanierul i$otecar i cu $otri#it le"ii, e9act ca un ,udec%tor care/i turuie $e lim'a lui la tri'unal, i c% )n 'eneficiul so-iei i c% s/a a,uns la un aran,ament le"al dar c% $e de alt% $arte 6i"nam )i datora 'ani lui rid"eman i c% dac% acuma ne#asta sau #%du#a contest% dre$turile i$otecatoru/lui $&n% c&nd a$roa$e c% m/a n%ucit de ca$ cu creanierul i cu dre$turile le"ale* S% fie mul-umit dracului c% n/a intrat el su' $re#ederile le"ale atunci ca 1o- i #a"a'ond dec&t c/a#ea $il% la tri'unal* C&nd #indea 'ilete de 'a(ar sau cum )i (icea loteria re"al% un"ureasc% cu autori(a-ie* Ade#%rat cum te #%d i cum m% #e(i* 01o, ca orice '%tr&n israelit care se res$ect%* 5un"%ie re"al% un"ureasc% cu autori(a-ie* >JM =i uite/l i $e o' 6oran care #ine '%l%'%nindu/se $e $icioare s%/l dele"e $e loom s%/i s$un% lui madam 6i"nam c%/i $are r%u de deran, i ce r%u )i $are de )nmorm&ntare i s%/i s$un% c% el a (is i c% toat% lumea care/l cunotea a (is c% n/a e9istat om mai curat i $rieten mai ade#%rat ca micul Gilly s%racul care/a murit s%/i s$un%* Se )neca )n $ro$riile lui cara"1iosl&curi* =i d%/i i str&n"e/i m&na lui loom cu mutra aia tra"ic% aa s%/i s$un%* ate la'a* $rietene* Eti tu $un"a, da8 i eu sunt*

/ 6%/mi #oie, (ice, s% )ndr%(nesc $&n% )ntr/at&t )n #irtutea cunotin-ei noastre care, oric&t de )nde$%rtat% ar $%rea de/ar fi s/o ,udec%m du$% criteriul doar al tim$ului, se 'a(ea(%, cum s$er i cred, $e un sentiment de stim% reci$roc%, )nc&t s%/-i cer s%/mi faci fa#oarea asta* 6ar, dac% cum#a am de$%it limitele discre-iei, sinceritatea sim-%mintelor mele s%/mi fie scu(% $entru cute(an-a asta a mea* / Nu, i/o )ntoarce cel%lalt, a$recie( $e de/a/ntre"ul moti#ele care te )ndeamn% )n conduita dumitale i am s% )nde$linesc misiunea $e care mi/ai )ncredinat/o m&n"&iat de "&ndul c%, c1iar dac% demersul este unul $us su' semnul m&1nirii, aceast% do#ad% a )ncrederii dumitale alin% )ntr/o oarecare m%sur% am%r%ciunea cu$ei* / Atunci ra'd% s%/-i str&n" m&na, (ice el* un%tatea inimii domniei tale, sunt si"ur, )-i #a dicta mai 'ine dec&t cu#intele mele nea,utorate e9$resiile cele mai $otri#ite $entru a transmite o emo-ie a c%rei $utere, dac% mi/a l%sa drum li'er sentimentelor, m/ar li$si $&n% i de u(ul #or'irii* =i dre$t care o ia din loc )ncerc&nd s% mear"% c&t mai dre$t* Matol de la ora cinci* Ast%/noa$te a$roa$e c% l/au umflat dac% nu l/ar fi cunoscut 5addy Eeonard $e curcan, %la cu num%rul 7OA* Mort $entru $atrie )ntr/un 'ar din alea $e est $e strada Miresei, i, du$% ora )nc1iderii, $reacur#ind cu dou% alea i cu $etele care sta de $a(%, '&nd la D1is!y direct din ceti de ceai* =i min-indu/le $e t&rfe c/ar fi un fran-u(, c%/l c1eam% Jose$1 Manuo cic%, i )n,ur&nd reli"ia catolic% i el care slu,ea la litur"1ie )nc% la 'iserica Adam i E#a de c&nd era co$il c% tie i cu oc1ii )nc1ii i cine a scris i #ec1iul testament i noul testament i fundament i $i$%indu/le i $u$&ndu/le* =i alea dou% s% se $r%$%deasc% de r&s i/i uteau tot din 'u(unare idiotul i el #%rs&nd D1is!y $este tot $atul i/alea dou% i$&nd de/at&ta r&s una la alta ce-'i mai ,ace testamentu7 ai i tu un testamentu79 ,undamentu79 Noroc c/a trecut 5addy $e/acolo cum s$un* =i $e urm% numai ce/l #e(i duminica cu concu'ina aia de ne#ast%/sa, i/aia cum mai d% din coad% )n sus $e aleea dintre strane la ca$el%, cu "1ete de $iele m% ro", i cu #iolete, $u-uit% i #o$sit% toat%, ca o doamn% autentic%, ce mai* Sora lui Jac! Mooney* =i $rostituata aia '%tr&na de maic%/sa care face rost de camere $entru $erec1ile $e care le cule"e de $e strad%* 5arc% n/a ti eu, Jac! l/a $us la res$ect* I/a s$us/o #erde c% dac% nu c&r$ete oala scoate untul din el* =i Terry a adus 1al'ele alea trei* / Uite, (ice Joe f%c&nd onorurile casei* Bine, cet%-ene* / %lan leat,>JO (ice acela* / Noroc, Joe, (ic eu* S%n%tate, cet%-ene* Ce s%n%tate, c% era cu 'otul $e ,um%tate )n 1al'% de acuma* 5e/%sta -i/ar tre'ui o a#ere s%/l -ii din '%utura* / 5e cine/l mai sus-ine lun"anul acuma la ale"erile de $rimar* Alf: (ice Joe* / 5e/un $rieten de/al t%u, (ice Alf, / Nannan: (ice Joe* 6i$utatul: / Nu s$un nume, (ice Alf**, / Aa m% "&ndeam i eu, (ice Joe* E/am #%(ut la mitin" adineaori cu Gilliam ;ield, %l%lalt de$utat, omul ne"ustorilor de #ite* / Io$as $%rosul, (ice cet%-eanul, #ulcanul f&s&it, )ndr%"it $retutindenea i idol )n -ara luiW =i Joe se/a$uc% s%/i $o#esteasc% cet%-eanului des$re 'oala 'otului i co$itelor i des$re ne"u-%torii de #ite i c% s% lu%m m%suri )n $ro'lem% i cet%-eanul d&ndu/i $e to-i dracului i loom atunci cu tinctura $entru r&ia oilor i cu doctoria $entru ti"nafesul #i-eilor i ca remediul "arantat $entru 'u'a de $e lim'%* Asta $entru c% a lucrat )ntr/un tim$ la un a'ator clandestin la unul care #indea carne de m&roa"e* 4n#&rtindu/se de colo $&n% colo cu carne-elul i creionaul uite ca$u8 uite dosu8 $&n% c&nd Joe Cuffe l/a decorat cu medalia "1etei )ntr/o anumit% $arte a cor$ului $entru c/a fost o'ra(nic cu uri cresc%tor* 6omnu8 =tie Tot* Asta o )n#a-% i $e 'unic%/sa cum s% mul"% ra-ele* 5i$ilic% ur!e )mi $o#estea odat% cum c&nd edeau ia 1otel ne#ast%/sa o a$uca $l&nsul aa din senin c&teodat% cu madam 086oDd dim$reun% i $l&n"ea i $l&n"ea de tremura "r%simea aia de dou% $alme de $e ea* C% nici nu $utea s%/i mai desfac% corsetul s% mai res$ire i ea $e/unde ar fi $utut, dec&t c% '%tr&nul oc1i de $ete -o$%ind $e l&n"% ea s%/i arate el cum* Ce $ro"ram a#e-i ast%(i* Mda* Metode umane* 5entru c% animalele s%racele sufer% i e9$er-ii s$un c% cel mai 'un remediu cunoscut care nu cau(ea(% durere la animal i administra-i/l 'inior $e $artea dureroas%* 5%i %sta ar ti s% um'le 'inior i cu m&na $e su' cloc%*

<a <a <a"a* Cot Cot Codac* Ei(uca ne"ru-a/i "%inua noastr%* Ea ne ou% nou%* C&nd se ou% ne e nou% 'ucurie mare nou%* <a"a* Cot Cot Codac* =i uite/l i $e nenea Eeo* Ia te uit% cum mai 'a"% el m&na 'inior, 'inior su' Ei(uca ne"ru-a i/i umfl% ou8 $roas$%t* <a "a "a "a <a"a* Clone Cot Codac* / 0ricum, (ice Joe, ;ield i cu Nannetti $leac% la noa$te la Eondra s% adrese(e o inter$elare )n Camera Comunelor* / Eti si"ur, (ice loom, c% se duce i consilierul: =i eu care #oiam s% stau de #or'% cu el* / 5leac% cu #a$orul $otal, (ice Joe, la noa$te* / Ce $%cat, (ice loom* A#eam ne#oie tocmai s% stau de #or'% cu el* 5oate c% se duce numai domnul ;ield* N/am reuit s%/i telefone(* Nu* Eti si"ur: / =i Nannan se duce, (ice Joe* E/a dele"at Ei"a s% fac% m&ine o inter$elare cum c% comisarul ef a inter(is ,ocurile irlande(e )n $arc* Ce (ice de asta, cet%-ene: The %luagh na h-Eireann. >JF 6l* Vaca Conacre ?Multifarn1am* 5artidul na-ionalist@ >JP. 5ornind de la )ntre'area onora'ilului meu $rieten, de$utatul de S1illela"1, $ot s%/l )ntre' $e foarte onora'ilul "entleman dac% "u#ernul a emis ordonan-a ca aceste animale s% fie sacrificate c1iar dac% nu se anun-% nici o m%rturie medical% $ri#ind starea lor $atolo"ic%: 6l* 5atru$ede ?Tamos1ant* Conser#ator@. 0nora'ilii mem'ri ai Camerei se afl% de,a )n $osesia do#e(ilor $re(entate )n fa-a unui comitet re$re(ent&nd )ntrea"a Camer%* Consider c% n/a mai $utea ad%u"a ce#a util )n aceast% c1estiune* R%s$unsul la )ntre'area onora'ilului de$utat este afirmati#* 6l* Urec1ea ?Montenotte* Na-ionalist@. Au fost oare emise ordonan-e similare $ri#ind sacrificarea animalelor umane care )ndr%(nesc s% ,oace ,ocuri irlande(e )n $arcul 51oeni9: 6l* 5atru$ede. R%s$unsul este ne"ati#* 6l* Vaca Conacre. 0are faimoasa tele"ram% $ri#ind incidentele de la Mitc1elstoDn a ins$irat $olitica "entlemenilor de $e '%ncile tre(oreriei: ?Stri"%te / 03 +o3@>JH 6l* 5atru$ede. M% #%d silit s% trec la )nre"istrare aceast% )ntre'are* 6l* 0a$st%tut ? uncom'e* Inde$endent@. Nu e(ita-i s% desc1ide-i focul* ?A$lau(e ironice de $e '%ncile o$o(i-iei@* 5re(identul. Ea ordine3 Ea ordine3 ?=edin-a se sus$end%* A$lau(e@* / Asta/i omul, (ice Joe, care/a adus renaterea s$ortului "aelic* Sade aici* 0mul care l/a scos din temni-% $e James Ste$1ens* Cam$ion $e toat% Irlanda la aruncarea "reut%-ii* Care/i recordul t%u la aruncare, cet%-ene: / Na bacleis,>JI (ice cet%-eanul f%c&nd $e modestul* A fost o #reme c&nd eram i eu la fel de 'un ca oricare altul* / ate la'a, cet%-ene, (ice Joe* Ai fost, i c1iar mult mai 'un ca altul, dracului* / C1iar aa: (ice Alf* / 6a, (ice loom* Asta se tie* Ce, dumneata nu tiai: =i de/aici uite/i c%/nce$ cu s$ortul,irlande( i ,ocuri $entru aa/(iii "entlemeni cum ar fi tenisul de c&m$ i 1oc1eiul $e iar'% i aruncarea la distan-% i cum le/a intrat lor )n s&n"e i c% s% construim iar na-iunea noastr% i tot aa mai de$arte* =i 'inc&n-eles loom tre'uia i/aici s% s$un% i el ce#a c% cum dac% unul are inima sla'% s$orturile #iolente )i fac r%u* V% s$un eu, dac/ai ridica de ,os dracului un fir de $ai i i/ai s$une lui loom. Bite, -loom, Bezi paiul sta9 E un pai. I/a s$une i m%tu%/mi c% ar fi )n stare s%/-i #or'easc% des$re asta un ceas i s%/-i tot turuie cu "ura* 0 discu-ie c&t se $oate de interesant% a a#ut loc )n sala cea #ec1e de la -rian +7"iarnain )n %raid na -retaine -heag, >JJ su' aus$iciile or"ani(a-iei %luagh nath-Eireann, cu $ri#ire la renaterea str%#ec1ilor ,ocuri $o$ulare "aelice i im$ortan-a culturii fi(ice aa cum era )n-eleas% )n <recia #ec1e i )n Roma #ec1e i )n Irlanda #ec1e )n de(#oltarea rasei* Venera'ilul $re(ident al acestui no'il ordin ocu$a fotoliul $re(iden-ial i asisten-a era foarte numeroas%* 6u$% un instructi# discurs rostit de $reedinte, o ora-iune ma"nific% $ronun-at% cu eloc#en-% i for-%, o discu-ie e9trem de instructi#% i interesant% a urmat $ri#ind de(ira'ilitatea re#i#a'ilit%-ii ,ocurilor i s$orturilor str%#ec1i ale str%#ec1ilor notri str%moi $anceltici* inecunoscutul i mult res$ectatul lucr%tor $entru cau(a str%#ec1ii noastre lim'i, dl* Jose$1 McCart1y +ynes, a adresat un a$el eloc#ent la resuscitarea str%#ec1ilor ,ocuri i $etreceri ale tim$ului "alice, aa cum erau $racticate diminea-a i seara de ;inn MacCool, menite s% rc&n#ie cele mai 'une tradi-ii ale for-ei i #i"oarei '%r'%teti

transmise nou% din #remuri str%#ec1i* E* loom care a fost )nt&m$inat cu o $rimire mi9t% alc%tuit% din a$lau(e i fluier%turi, )m'r%i&nd atitudinea ne"ati#%, $reedintele a )nc1eiat )ntr/o su$er'% #ocali(% discu-ia, ca r%s$uns la re$etatele cereri i a$lau(e cordiale $ro#enind din toate sectoarele s%lii ar1i$line, inton&nd o #ersiune deose'it de remarca'il% a $ururi #er(ilor #ersuri ale lui T1omas 0s'orne 6a#is ?din fericire $rea familiare $entru a mai fi ne#oie s% fie amintite aici@ + na'iune $nc o dat )n e9ecutarea c%reia #eteranul cam$ion i $atriot se $oate s$une f%r% team% de a fi contra(ii c% s/a )ntrecut cu ade#%rat $e sine )nsui* Acest Caruso/<ari'aldi irlande( se afla )ntr/o form% su$erlati#% i tonurile sale stentoriene $uteau fi distinse cu uurin-% )n corul care a atacat imnul consfin-it de tim$ c&ntat aa cum numai cet%-enii notri tiu s%/l c&nte* Su$er'ul s%u #ocalism de mare clas% care $rin calitatea sa cu totul deose'it% i/a s$orit )n mare m%sur% $resti"iul de $e acum interna-ional, a fost #ociferos a$laudat de numeroasa asisten-% )n r&ndurile c%reia $uteau fi remarca-i mul-i mem'ri $roeminen-i ai clerului $recum i re$re(entan-i ai $resei i ai 'aroului c&t i ai altor $rofesiuni li'erale* Eucr%rile au luat a$oi sf&rit* 5rintre mem'ri clerului afla-i de fa-% se num%rau foarte re#erendul Gilliam 6elany, S*J*E*E*6*K )nalt re#* <erald Molloy, 6*6*K re#* 5*J* 2a#ana"1* C*S* S$*K re#* T* Gaters, CC*K re#* Jo1n M* I#ers, 5*5*K re#* 5*J* Cleary, 0*S*;*K re#* E*J* +ic!ey, 0*5*K foarte re#* ;r* Nic1olas, 0*S*;*C*K f* re#* * <orman, 0*6*C*K re#* T* Ma1er, S*J*K f* re#* James Mur$1y, S*J*K re#* Jo1n Ea#ery, V*;*K f* re#* Gilliam 6o1erty, 6*6*K re#* 5eter ;a"an, 0*M*K re#* T* ran"an, 0*S*A*K re#* J* ;la#in, CC*K re#* M*A* +ac!ett, CCK re#* G* +urley, CCK re#* Monseniorul M8 Manus, V*<*K re#* * R* Slattery, 0*M*I*K f* re#* M* 6* Scally, 5*5*K re#* ;* T* 5urceii, 0*5*K f* re#* Timot1y canonic <orman, 5*5*K re#* J* ;lana"an, CC* 5rintre laicii de fa-% fi"urau 5* ;ay, T* Quir!e etc** etc** / 6ac% tot #or'im de s$orturile #iolente, (ice Alf, a-i fost la meciul 2eo"1 ennet: / Nu, (ice Joe* / Am au(it c% Cutare a $us la'a $e/o sut% de lire la $ariu acolo, (ice Alf* / Cine: la(es: (ice Joe, =i (ice loom. / Ce #oiam eu s% s$un des$re tenis, de $ild%, este a"ilitatea i $reci(ia $ri#irii* / 6a, la(es, (ice Alf* Ala/a lansat (#onul c% Myler o duce tot )ntr/o '%utur%, asta ca s% fac% s% creasc% cota, i/n #remea asta el se antrena de mama focului* / 4i tim noi $e/%sta, (ice cet%-eanul* ;iul tr%d%torului* =tim noi cum i/a intrat aurul en"le(esc )n 'u(unare* / Ade#%r "r%ieti, (ice Joe* =i loom iar se 'a"% cu tenisul de c&m$ i circula-ia s&n"elui, i/l )ntrea'% $e Alf. / Nu cre(i, er"an: / Myler a m%turat $e ,os cu el, (ice Alf* 5%i ce s/a )nt&m$lat )n meciul +eenan cu Sayers a fost o ,oac% de co$ii $e l&n"% asta* E/a '%tut de i/a $omenit i $e m%/sa i $e tat/su* S%/l fi #%(ut $e $ric1indelul %la care nu/i a,un"ea nici $&n% la 'uric i $e "%li"an cum d%dea tot )n #&nt* I/a mai ars una la urm% la lin"uric%* Ce re"ulamente i lo#ituri ne$ermise, i lordul Queens'erry MLL, l/a f%cut s% dea afar% i ce nu m&ncase/n #ia-a lui* A fost o )nt&lnire formida'il% i de/a dre$tul istoric% cea ML7 )n care Myler i 5ercy au fost $ro"rama-i s% )m'race m%nuile $entru mi(a celor cinci(eci de lire sterline* 6ei 1andica$at de diferen-a de "reutate, idolul mult iu'it al 6u'linului s/a $rice$ut s% ec1ili're(e situa-ia, $rintr/o a'ilitate su$erlati#% )n arta rin"ului* Ultima i('ucnire a acestui #erita'il foc de artificii s/a do#edit de/a dre$tul isto#itoare $entru am'ii cam$ioni* Ser"entul ma,or, cu "reutatea sa mi,locie, desc1isese )ntruc&t#a ce$ul d&nd drumul unui #in lim$ede s$umos )n runda $recedent% )n care 2eo"1 fusese $e $ostul de rece$tor "eneral al dre$telor i st&n"ilor, marele artilerist lucr&nd cu folos la nasul idolului i Myler a re#enit $%r&nd cam "ro""y* Soldatul s/a $us $e trea'% lans&nd un #i"uros $unc1 cu stin"%, la care "ladiatorul irlande( a ri$ostat cu una -ea$%n% direct )n #&rful '%r'iei lui ennett* Tunica roie a sc1i-at o esc1i#% )ns% du'line(ul l/a ridicat $ur i sim$lu de $e $odea cu un croc1et de st&n"a, lo#itura la cor$ fiind a$reciat% ca frumoas% de tot* S/a a,uns la acroa,* Myler s/a )nsufle-it re$ede i i/a asi"urat a#anta, runda termin&ndu/se cu re$re(entantul cate"oriei "rele la cor(i, i Myler martel&ndu/l de (or* En"le(ul, al c%rui oc1i dre$t era acum a$roa$e de tot )nc1is, s/a tras )n col-ul s%u unde a fost din 'elu" sc%ldat )n "%leata cu a$% i c&nd a '%tut "on"ul a ieit $e rin" $lin de antren i #oie 'un%, )ncre(%tor c%/l $une ,os $e e'lanit c&t ai 'ate din $alme* A fost o lu$t% $e #ia-% i $e moarte $entru cel mai 'un s/o c&ti"e* Cei doi s/au lu$tat ca ti"rii i sala era

)ntr/o ade#%rat% fe'r% de )ncordare* Ar'itrul l/a admonestat de dou% ori $e 5ercy 5umn Tare $entru -inerea ad#ersarului )ns% idolul era #iclean i ,ocul lui de $icioare c1iar c% merita s%/l #e(i* 6u$% un ra$id sc1im' de $olite-uri )n care un u$ercut $recis al militarului a f%cut s% &neasc% la modul li'eral s&n"ele din "ura o$onentului, idolul a dat deodat% iama $este ad#ersar si a lansat $e neate$tate un $umn, teri'il dre$t )n stomacul lui attlin" ennett, l%-indu/l la $%m&nt* A fost un !noc!/out lim$ede i frumos* 4ntr/o atmosfer% de ate$tare )ncordat% Ciocanul de la 5orto/'ello a fost num%rat $&n% la (ece i secundul lui ennett a aruncat $roso$ul iar fl%c%ul din Santry a fost $roclamat )n#in"%tor )n a$lau(ele frenetice ale $u'licului care a ru$t cor(ile rin"ului i a$roa$e l/a )n%'uit )n )m'r%-i%ri c%lduroase* / sta tie $e ce $arte/i uns% $&inea cu unt, (ice Alf* Aud c% $leac% )ntr/un turneu de concerte sus )n nord* / 6a, $leac%, (ice Joe* Nu/i aa: / Cine: (ice loom* A, da* E/ade#%rat* 6a, un fel de turneu esti#al, ti-i* 0 #acan-%* / 6oamna * e #edeta, nu: (ice Joe* / Ne#ast%/mea: (ice loom* 6a* ea c&nt%* =i eu cred c% are s% fie un succes* El e un e9celent or"ani(ator* E9celent* m +o1o, 1e1e, (ic eu c%tre mine, (ic* Asta i e9$lic% de ce are nuca de cocos la$te i de ce n/are ursul coad%* la(es la solo de flaut* Turneu de concerte* ;eciorul escrocului %la, 6an Murdarul, de $e $odul Insulei, care/a #&ndut de dou% ori aceiai cai "u#ernului s%/i trimit% )n r%('oiul cu 'urii* MLM 6omnul Cece, 'a'al&cul* Am #enit s% )ncase( im$o(itul $e s%raci i $e a$%, domnu8 oylan* Ai #enit s% ce: Ta9a $e a$%, domnu8 oylan* Ta9a ce: Asta/i ti$ul care/o or"ani(ea(% $e ea, s% #% s$un eu* 6a8 r%m&ne/ntre noi Cadderees1* M&ndria st&ncosului munte al Cal$ului m, fiica lui TDeedy cu cosi-a ca $ana cor'ului* Acolo crescu ea $&n%/i coa$se frumuse-ea f%r% $erec1e, acolo unde locatul i alunul )m'%ls%mea(% #%(du1ul cu miresmele lor* <r%dinile Alamadei i/au cunoscut $asulK li#e(ile m%slinilor o cunoteau i i se $lecau )naintea/i* Casta soa-% a lui Eeo$old ea este Marion cu s&nii )m'elu"ai* =i iat% )i f%cur% intrarea unul din clanul 08Molloy, erou tru$e cu fa-a al'% c1iar dac% )ntruc&t#a )nroit% acum, consilierul ma,est%-ii sale foarte )n#%-at )n ale le"ii, i cu el $rin-ul i motenitorul no'ilei stir$e a Eam'erilor* / Salut, Ned* / Salut, Alf* / Salut, Jac!* / Salut, Joe* / 6omnul s% #% ai'%/n $a(%, (ice cet%-eanul* / =i $e tine asemenea cu mare mila lui, (ice Joe. Tu ce iei, Ned: / 0 ,umate, (ice Ned* Aa c% J* J* comand% '%utura*8 / A-i fost $e la tri'unal: (ice Joe* / 6a, (ice J* J* Aran,ea(% el c1estia aia, Ned, (ice* / =i eu tra" n%de,de, (ice Ned* Adic%, ce/or fi $us la cale %tia doi: J* J* 4l radia(% de $e lista ,ura-ilor i %l%lalt )l scoate din #reo anan"1ie* =i/i trecut $e lista creditorilor )n Stu''s, la "a(et%* Altfel ,oac% c%r-i, se 'ate $e 'urt% cu aa/(iii -i$i din lumea 'un%, cu "eamu/n oc1i i 'ea la fi(( cu ei i el )n"ro$at $&n% la "&t )n $oli-e i ordine de $o$rire* =i/a amanetat ceasul de aur la Cummins $e strada ;rancis unde s% nu/l tie nimeni )n camera din s$ate i c&nd am fost eu acolo cu 5i$ilic% s%/i scoat% "1etele de la amanet Numele dumnea#oastr% domnule: 6unne, (ice, Mda, tun, (ic* 5%i, ne/ntoarcem noi acas% )ntr/una din (ilele astea i facem $oc%in-% i $l&n"em cu lacrimi amare, eu aa (ic* / E/a-i #%(ut $e ticnitul %la de reen cum se )n#&rte $e/aici, cu scrisoarea cu 2*2*, caca* / / 6a, (ice J*J* Caut% un detecti# $articular* / 6a, (ice Ned, i #oia nici una nici dou% s% se duc% Ia tri'unal, dec&t c% l/a con#ins Corny 2elle1er c% i/a s$us s% fac% o e9$erti(% "rafolo"ic% )nt&i* / Cece mii de lire, (ice Alf, i iar r&de* 6oamne, a da oric&t s%/l #%d la tri'unal* / Tu i/ai f%cut/o, Alf: (ice Joe* S$une ade#%rul, lot ade#%rul i nimic alt dec&t ade#%rul, aa s%/-i a,ute D1is!y Jo1nson*

/ Eu: (ice Alf* N/arunca cu n%sturai )n 'unul meu renume********* / 0rice declara-ie ai face, (ice Joe, #a fi re-inut% )m$otri#a dumitale de c%tre acu(are* / Si"ur, o ac-iune ,udiciar% $oate fi introdus%, (ice J*J* 6ar asta ar im$lica doar c% nu e compos mentis. 2*2* caca* / "ompos $e dracu8, (ice Alf, i r&de* Tu nu tii c%/i -icnit: Uit%/te la el ce ca$ are* Tu tii c% diminea-a c&teodat% tre'uie s%/i #&re $%l%ria )n ca$ cu lin"ura de $antofi: / 6a, (ice J*J*, dar ade#%rul de con-inut al unei def%im%ri nu constituie o scu(% )n fa-a le"ii c&nd a fost f%cut% $u'lic%* / +a, 1a /, Alf, (ice Joe* / Totui, (ice loom, dac% stai s% te "&ndeti la femeia aia, s%raca, ne#ast%/sa #reau s% s$un* / Mai mare mila de ea, (ice cet%-eanul* Sau de oricare alt% femeie care se m%rit% cu unul de/%tia ,uma/,uma* / Cum adic%, ,uma/,uma: (ice loom* Vrei s% s$ui c% el e*** / Vreau s% s$un ,uma/,uma, (ice cet%-eanul* Un ti$ care nu/i nici carne nici $ete* / =i nici 1erin" s%rat cinstit, (ice Joe* / Asta #reau i eu s% s$un, (ice cet%-eanul* Unu8 cu oc1ii sticloi du$% aia, dac%/n-ele"e-i ce #reau s% s$un* Atunci am sim-it c% de/aici iese o c1estie* =i loom e9$lic&ndu/i c% el #oia s% s$un% c% ce cru(ime e $entru ne#ast%/sa c% tre'uie s% se -in% du$% idiotul %la cu 'ale la "ur%* E o cru(ime $entru 'ietele animale asta e s%/l lai $e nenorocitul %la de reen la iar'% #erde s% 'at% c&m$ii cu 'ar'a cur"&ndu/i )ntre $icioare de/i $l&n" i curcile de mil%* =i ea care era cu nasul $e sus du$% ce se m%ritase cu el c% cic%/un #erior de/al 'a'al&cului era $aracliser din %ia care/l conduce $e $a$a la strana lui* Cu $o(a lui $e $erete Un %la cu must%-ile -e$oase* Si"nor rini din Summer1ill, italianul, (ua# $a$al al Sanctit%-ii Sale care s/a mutat de $e c1ei mai ,os c%tre strada Muce"aiului* =i cine mai era i %sta, m% ro": Un nimenea, dou% camere )n dos $e un $asa,, cu a$te ilin"i $e s%$t%m&n% da8 altfel cu $ie$tul tot numai medalii i sfid&nd $e toat% lumea* / =i $e l&n"% asta, (ice J*J*, o carte $otal% constituie o dare )n $u'licitate, un act $u'lic* A fost considerat% suficient ca do#ad% de rea inten-ie )n $rocesul Sand"ro#e contra +ole* 6u$% $%rerea mea ac-iunea $oate fi intentat%* =ase ilin"i i o$t $ence, #% ro"* 5e cine/l interesea(% $%rerea dumitale: Eas%/ne domnule s% ne 'em 'erea/n $ace* Ce dracu8 nu ne mai las% nici $e/asta s/o facem liniti-i* / Ei, noroc, Jac!, (ice Ned* / S%n%tate, Ned, (ice J*J* / Uite/l iar, (ice Joe* / Unde: (ice Alf* =i, c1iar, uite/l c% trecea $rin fa-a uii cu terfeloa"ele su' 'ra- i cu ne#asta du$% el i Corny 2elle1er cu oc1iul lui cu/al'ea-% "inindu/se )n%untru c&nd treceau $e dinainte, i #or'indu/i ca un tat% care/ncearc% s%/i #&nd% un cociu" de oca(ie* / Cum a ieit $rocesul cu e9croc1eria aia cu Canada: (ice Joe* / S/a am&nat, (ice J*J* 0 fraternitate de/a lor de/a nasurilor coroiate )nre"istrat% $e numele de James Gou"1t (is Sa$1iro (is S$ar! i S$iro, a dat i anun-uri la (iar c% cic% asi"ur% drumul )n Canada $e dou%(eci de ilin"i* =i ce: Ce, nu/-i $lace de oc1ii mei de,a: Si"ur c% era o e9croc1erie clasa )nt&i* I/a tras $e to-i $e sfoar%, ser#itoarele i "%"%u-ii din tot comitatul Meat1 i c1iar i $e/unu8 de/ai lor* Ne $o#estea J*J* c% era i/un 'a'al&c de o#rei Carets!y sau aa ce#a care edea )n 'o9a martorilor cu $%l%ria $e ca$ $l&n"&nd i ,ur&ndu/se $e sf&ntul lor Moise c% l/au tras $e sfoar% de dou% lire* / Cine/a ,udecat ca(ul: (ice Joe* / 5rimul $reedinte, (ice Ned* / S%racu8 sir ;rederic!, '%tr&nelul %la, (ice Alf, $e/%sta $o-i s%/l aiureti uor de tot* / Are o inim% de aur, (ice Ned* A$uc%/te i s$une/i o $o#este c/ai r%mas cu c1iria )n urm% i c/o ne#ast% 'olna#% i/o liot% de co$ii i $e cu#&ntul meu c%/l #e(i cum )l $odidete $l&nsul acolo $e estrad%* / 6a, (ice Alf, Reu'en J* a a#ut un noroc al dracului c% nu l/a turnat direct la )nc1isoare (ilele trecute c&nd l/a dat )n ,udecat% $e nenorocitul %la de <umley, %la care $%(ete de$o(itul de $ietre de

$a#a, $entru antier, l&n"% $odul utt* =i/nce$e s%/l maimu-%reasc% $e $rimul $reedinte '%tr&nul c&nd se ener#ea(% i -i$% la ei. / Un ade#%rat scandal3 0mul %sta al muncii s%rmanul3 C&i co$ii s$ui: Cece ai s$us: / 6a, )n%l-imea #oastr%* =i ne#ast%/mea 'olna#% de fe'r% tifoid%3 / =i/o ne#ast% 'olna#% de fe'r% tifoid%3 Scandalos3 V% ro" s% $%r%si-i imediat sala de edin-e, domnule* Nu, domnule, nu dis$un nici un ordin de e9ecutare* Cum )ndr%(neti, domnule, s% #ii la mine i s%/mi ceri s% dau un astfel d8e ordin: Un om s%rac care muncete din "reu i/i d% toat% silin-a* 6eclar $rocesul )nc1is3 =i iat% c% )n ais$re(ecea (i a lunii (ei-ei cu oc1i de 'ou i )n cea de a treia s%$t%m&n% du$% (iua s%r'%torii Sf&ntei i Nedes$%r-itei Treimi, fiica cerului luna fecioar% fiind atunci )n $rimul $%trar, s/a )nt&m$lat c% aceti )n#%-a-i ,udec%tori s/au )ntrunit )n s%lile le"ii* Acolo meterul Courtenay MLF, ae(at )n c%mara sa de sfat i/a rostit r%s$icat $%rerea, i meterul ,udec%tor AndreDs, f%r% asisten-a ,ura-ilor )n Curtea cu 5ro'e, a c&nt%rit 'ine i a cum$%nit )ndre$t%-irile $rimului $retendent la 'unuri )n $ro'lema testamentului de ,udecat i a dis$o(i-iunilor testamentare finale $n re, $ro$rietatea real% i $ersonal% a r%$osatului i re"retatului Jaco' 2alliday, ne"u-%tor de #inuri decedat, contra Ei#in"stone, co$il nc&ntre" la minte i consor-i* =i )n fa-a cur-ii solemne din strada Verde a #enit sir ;rederic! =oimarul* =i a stat acolo cam $e la ceasurile cinci $entru a a$lica le"ea str%#ec1e a 'reto/ nilor )n fa-a Comisiei s$eciale $entru )ntre" acest district i de$enden-ele sale s$re a 1ot%r& )n i asu$ra comitatului oraului 6u'lin* =i laolalt% cu el au e(ut )naltul sin/1edrin al celor dou%s$re(ece tri'uri ale Iarului, $entru fiecare tri' c&te un '%r'at, din tri'ul lui 5atric! i din tri'ul lui +u"1 i din tri'ul lui 0Den i din tri'ul lui Conn i din tri'ul lui 0scar i din tri'ul lui ;er"us i din tri'ul lui ;inn i din tri'ul lui 6ermot i din tri'ul lui Cormac i din tri'ul lui 2e#in i din tri'ul lui Caolte i din tri'ul lui 0ssian fiind acolo cu to-ii dois$re(ece '%r'a-i ade#%ra-i i de n%de,de* =i el i/a con,urat )n numele Celui care i/a dat #ia-a $e cruce s% "&ndeasc% dre$t i s% se str%duiasc% cu 'un% credin-% s% dea drea$t% ,udecat% )n cum$%na iscat% )ntre st%$&nul i su#eranul lor re"ele i $ri(onierul din fa-a cur-ii i #erdict f%r% str&m'%tate s% dea $otri#it $ro'elor aa s% le a,ute 6umne(eu i s% s%rute cartea cea sf&nt%* =i ei s/au )n%l-at din ,il-urile lor, aceti dois$re(ece '%r'a-i din tri'urile Iarului i au ,urat $e numele Celui care nu are )nce$uturi s% fac% du$% drea$ta lui $orunc%* =i $e loc slu,itorii le"ii au scos din temni-ele turnului $e unul $e care co$oii dre$t%-ii )l )nf%caser% ca urmare a informa-iilor $rimite* =i l/au )nc%tuat de mani i de $icioare i nu s/au )n#oit s% ia de la el nici cau-iune nici mainprise i au rostuit )m$otri#a lui acu(are c%ci f%c%tor de rele fusese* / ;rumos, n/am ce (ice, (ice cet%-eanul, s% #in% aici )n Irlanda i s% ne um$le toat% -ara de $loni-e* Ea care loom se $reface c% n/a au(it nimic i )nce$e s%/i dea (or lui Joe c% nu tre'uie s%/i fac% "ri,i cu c1estia aia m%runt% $&n% la/nt&i ale lunii dar c% oricum el o s%/i s$un% o #or'% domnului CraDford* =i Joe care se ,ur% $e to-i 6umne(eii i $e una i $e aialalt% c/o s% fac% $e dracu/n $atru* / 5entru c%, )n-ele"i, (ice loom, o reclam% tre'uie s/o re$e-i* Asta/i tot secretul* / Eas% $e mine, (ice Joe* / S%/i tra"% $e sfoar% $e -%ranii cinsti-i, (ice cet%-eanul, i $e s%racii Irlandei* Nu mai #rem str%ini )n casa noastr%* / A, nu m%/ndoiesc c% se/aran,ea(%, +ynes, (ice loom* E doar c1estia aia cu 2eyes, tii* / Consider/o ca i f%cut%, (ice Joe* / ;oarte ama'il din $artea dumitale, (ice loom* / Veneticii %tia, (ice cet%-eanul* E #ina noastr% la dre$t #or'ind* Noi suntem #ino#a-i* I/am l%sat s% intre* Noi i/am adus* ;emeia adulter% i cu -iitorul ei MLP, %tia i/au adus $e t&l1arii %ia de sa9oni aici* / Judecat% )n a$el, (ice J*J* =i loom acuma $ref%c&ndu/se c% e "ro(a# de interesat de nici el nu tia ce, o $&n(% de $%ian,en din col-, )n s$atele 'utoiului, i cet%-eanul str&m'&ndu/se la el i ,a#ra la $icioarele lui tot 1ol'&ndu/ se )n sus s% #ad% $e cine s%/l mute i c&nd* / 0 so-ie necinstit%, (ice cet%-eanul, asta/i cau(a tuturor nefericirilor noastre* / Ia uita-i/#% la ea, (ice Alf, care tot c1icotea cu Terry la te,"1ea cu un num%r din 6azeta poli'iei )n fa-%, uite/o toat% #o$sit% cu culorile de r%('oi* / Ia d%/ncoace s/o #edem i noi, (ic eu*

Ce era, una din $o(ele alea neruinate americ%neti $e care le tot ia Terry de la Corny 2elle1er* Eucruri secretoase s%/-i mai dilate $%r-ile intime ale anatomiei* Com$ortarea necores$un(%toare a unei frumoase din )nalta societate* Norman G* Tu$$er, un 'o"at antre$renor din C1ica"o, o sur$rinde $e frumoasa dar infidela sa so-ie $e "enunc1ii $oli-istului Taylor* ;rumoasa )n toat% s$lendoarea )nfloririi ei com$ort&ndu/se necores$un(%tor i dr%"u-ul ei $i$%ind/o $e -&-e i Norman G* Tu$$er d&nd 'u(na cu $istolul tocmai la #reme ca s/a,un"% $rea t&r(iu du$% ce/i f%cuse ea mendrele de/a 1u-a cu $oli-istul Taylor de/a aruncarea inelului )n '%-* / 6oamne, Jennyco fat%, (ice Joe, da8 ce c%m%u-% scurt% mai ai3 / Bin/te 'ine, Joe, (ic eu* Asta mai (ic i eu o 'uc%-ic%, nu: =i ce mai una alta uite/l i $e Jo1n Gyse Noian i du$% el Eene1an cu o fa-% lun"% ca o (i de $ost* / Ei, ce, (ice cet%-eanul, ce se mai aude de $e c&m$ul de '%taie: Ce/au mai decis neis$r%#i-ii %ia de $ala#ra"ii de la $rim%rie la mitin"ul lor )n le"%tur% cu marea noastr% lim'% irlande(%: 08Nolan, )m$l%toat )n armur% str%lucitoare, )nclin&ndu/se ad&nc, aduse oma"iul s%u marelui i )naltului i $uternicului conduc%tor al )ntre"ului Erin i/i dete #este des$re cele ce se )nt&m$laser%, i cum '%tr&nii )n-ele$-i l "ra#i ai celui mai credincios ora, cel de al doilea al re"atului, se )ntruniser% )n s%lile de ,udecat% de l&n"% #adul r&ului, i acolo, du$% cu#enitele ru"%ciuni c%tre (eii care s%l%luiesc )n cerurile eterice, se sf%tuiser% cu mare solemnitate dac% nu cum#a ar $utea, dac% ar fi i ar fi, s% mai aduc% o dat% )n cinstire $rintre muritori #or'irea )ntrari$at% a <aeliei ast%(i des$%r-it% de marea cea mare* / Se $un lucrurile )n micare, (ice cet%-eanul* Ea dracu8 cu sa9onii %tia '%d%rani i ur&t mirositori i cu $atois/ul lor* =i J*J* care )nce$e s% fac% $e delicatul c% cum c% tot r%ul i cu $artea lui 'un% i c% asta e s%/ nc1i(i oc1ii i $olitica lui Nelson care/i $unea oc1eanul la oc1iul c1ior i c% nu $o-i s% $ui o na-iune )ntrea"% su' actul de acu(are i loom c%(nindu/se i el s% intre/n #or'% cu modera-ia i a'era-ia i una i alta i c% coloniile i ci#ili(a-ia lor* / Sifili(a-ia lor #rei s% s$ui, (ice cet%-eanul* 6racu8 s%/i ia $e to-i* lestemul 6umne(eului %sta care de asta s% fie 'un la ce#a s% le cad% dintr/o $arte $este c%$%&na lor "roas% de le$%d%turi de t&rf%3 N/au nici mu(ic%, nici art%, nici literatur% s% merite s%/-i 'a-i "ura des$re ele* Ce ci#ili(a-ie mai au i %tia, au furat/o de la noi* Nite $r%$%di-i de feciori de 'astar(i de stafii i cu lim'a )m$leticit%* / 6ar familia na-iunilor euro$ene*** (ice J*J***8/ / tia nici nu sunt euro$eni, (ice cet%-eanul* Eu am fost )n Euro$a cu 2e#in E"an din 5aris* Nu #e(i nici urm% de ei sau de lim'a lor unde#a $rin Euro$a, dec&t cel mult )n ce se c1eam% cabinet d7aisance MLH =i (ice Jo1n Gyse. / Multe flori se nasc i nu/i las% roeaa de nimeni #%(ut%* =i (ice Eene1an care mai tie c&te ce#a din lim'a ele"ant%. / "onspuez Ies Anglais! 2er,ide Albion! M+J Aa "r%i i a$oi )n%l-% )n m&inile sale $uternice, as$re, uriae, $&rlite de soare urciorul cu 'ere tare, nea"r%, s$umoas% i d&nd "las de#i(ei clanului s%u !umh Dearg Abu MLJ, '%u )ntru )nfr&n"erea dumanilor s%i, stir$e de eroi #a,nici i cura,oi, st%$&nitorii #alurilor, care ed $e tronurile lor de ala'astru M7L t%cu-i asemenea (eilor f%r% moarta* / Ce/i cu dumneata, (ic eu c%tre Eene1an* Ar%-i ca unu8 care/a $ierdut nu/ c&i ilin"i i/a "%sit )n sc1im' doi $enny* / Cu$a de aur la cursele de cai, (ice* / Cine/a c&ti"at, domnule Eene1an: (ice Terry* / 5&rluga, (ice* Cu dou%(eci la unul* Un cal la care nu s/ar fi "&ndit nici dracu8* =i %ilal-i, to-i, nici nu i/ai #%(ut $e $ist%* / =i ia$a lui ass: (ice Terry* / Aia i/acuma mai alear"% du$% ei, (ice el* Ne/a )nfundat $e to-i* oylan a $us dou% lire la sfatul meu $e %ceptru $entru el i/o doamn%, o $rieten% de/a lui* / =i eu am $us ,um%tate de coroan%, (ice Terry, $e 5in,andel c% aa mi/a s$us domnul ;lynn* Calul lordului +oDard de Galden*

/ 6ou%(eci contra unu, (ice Eene1an* Via-% $%c%toas%* 5&rluga. (ice* 4-i umil% 'anii i mai (ic c%/l ,oc cinstit*8 6eert%ciune, de ai un nume, numele t%u e %ceptru. M77 =i se duce $&n% la te,"1ea s% #ad% dac% mai e ce#a )n cutia cu 'iscui-i $e care/o l%sase o' 6oran, i ,a#ra du$% el cu 'otu/n sus s%/i mai )ncerce i ea norocul* a'a +u''ard la dula$ul din c%mar%* / Nu/i rost, '%tr&ne, )i (ice c&inelui* / Nu #% mai $ierde-i i #oi aa cu firea, (ice Joe* %ceptru, ar fi c&ti"at dac% n/ar fi fost m&roa"ele alelalte* =i J*J* i cu cet%-eanul )n #remea asta se certau $e c1estii de dre$t i de istorie i loom se tot '%"a i el cu c&te o dete$t%ciune de/a lui* / Unii, (ice loom, #%d $aiul din oc1iul altuia dar nu/i #%d '&rna din oc1iul lor* / :aimeis M7>, (ice cet%-eanul* Nu/i nici unul mai or' ca %la care nu #rea s% #ad% cu oc1ii lui, dac% tii ce/nseamn% asta* Unde sunt %i dou%(eci de milioane de irlande(i care/s li$s% la a$el i care ar fi tre'uit s% fie aici de fa-% )n loc de numai $atru, tri'urile noastre $ierdute* =i ol%ritul i te9tilele noastre, cele mai frumoase din toat% lumea3 =i lina noastr% care se #indea la Roma $e #remea lui Ju#enal i inul i damascul nostru din -es%toriile de la Antrin i dantela noastr% de Eimeric!, t%'%c%riile noastre i cristalele noastre de dincolo de la ally'ou"1 i $o$linul nostru 1u"1enot $e care/l a#em de $e #remea lui JacNuard de Eyon i -es%turile noastre de m%tase i stofele noastre de ;o9ford i 'roderiile noastre i#orii de la m&n%stirea carmelitelor din NeD Ross, care n/a#eau $erec1e )n )ntrea"a lume3 Unde/s ne"u-%torii "reci care #eneau $rin coloanele lui +ercule* <i'raltarul $e care/a $us m&na acum dumanul neamului omenesc, cu aur i $ur$ur% de Tyrsa s% le #&nd% la Ge9ford, la t&r"ul lui Carmen: Citi-i/l $e Tacit i $e 5tolemeu, c1iar i $e <iraldus Cam'rensis* Vinuri, i $iei, marmur% de Connemara, ar"int din Ti$$erary, cel mai 'un din lume, caii notri renumi-i )nc% i ast%(i, c%lu-ii irlande(i, cu re"ele ;ili$ al S$aniei care se oferea s% $l%teasc% #am% ca s% ca$ete dre$tul s% $escuiasc% )n a$ele noastre* Ce/ar tre'ui s% ne $l%teasc% de"enera-ii %ia murdari din An"lia $entru comer-ul nostru ruinat i $entru c%minele noastre $ustiite: =i al'iile r&urilor arroD i S1annon care nu le mai ad&ncim s% tra"% milioanele de acri de mlatin% i noroi c/o s% murim dracului cu to-ii de tu'erculo(%* / Cur&nd, cur&nd o s/a,un"em i noi f%r% nici un $om, ca 5ortu"alia, (ice Jo1n Gyse, sau ca +eli"olanda, care nu mai are dec&t un sin"ur co$ac, dac% nu facem ce#a s% rc&m$%durim -ara* Cada, $inul, to-i ar'orii din familia coniferelor se $ierd uite/acuma* Citeam un ra$ort al lordului CastletoDn*** / Sal#a-i, (ice cet%-eanul, frasinul uria din <alDay i ste,arul falnic din 2ildare care are trunc1iul de $atru(eci de $icioare "ros i un $o"on de frun(i* Sal#a-i co$acii Irlandei $entru oamenii #iitorului Irlandei $e dealurile frumoase ale Eire/ului, 0* / Euro$a are oc1ii $e #oi, (ice Eene1an* Elita societ%-ii cosmo$olite a $artici$at en &iasse ast%(i M7M du$%/amia(% la ceremonia maria,ului ca#alerului Jean Gyse de Neaulan, marele 1atman ef al ;oresteriilor Na-ionale Irlande(e, cu domnioara 5inu-a Conifer din 5ine Valley* Eady Syl#ester Ulmum'rit, d/na ar'ara Mesteac%ndulce, d/na 5olly ;rasin, d/na +olly 0c1idealun, d/ra 6a$1ne Eaur, d/ra 6orot1y M%ce, d/na Clyde 5&lc/de/$omi, d/na RoDan Verde$ururi, d/na +elen Vi-%slo'od%, d/ra Vir"inia Ieder%, d/na <ladys ;a", d/ra 0li#e Ca$la(, d/ra lanc1e Ar-ar, d/na Maud Ma1on, d/ra Myra Mirt, d/ra 5riscilla Soc&nfloare, d/ra Al'inu-a Ca$rifoi, d/ra <race 5lut%, d/ra 0* Mimosa San, d/ra Rac1el Cedru(#elt, d/rele Eilian i Viola Eiliac, d/ra Timidity 5lo$&ntremur, d/ra 2itty Rou%/n Muc1i, d/ ra May <1er"1in%, d/na <loriana 5almier, d/na Eiana 5%dure, d/na Ara'elly Eemn/ne"ru i d/na Norma Ste,ar din 0a!1olme Re"is au )nfrumuse-at ceremonia cu $re(en-ele lor* Mireasa, condus% de tat%l s%u, M8Conifer de <1ind%, se )nf%-ia, delicat% i )nc&nt%toare, )ntr/o crea-ie de un "ust des%#&rit lucrat% din m%tase #erde merceri(at%, )m'r%cat% $este un dessous de un cenuiu lic%ritor, str&ns% $este mi,loc cu o centur% lat% smara"din%, i )m$odo'it% de un tri$lu a,ur de fran,uri de nuan-% )ntunecat%, croiala roc1iei fiind aerat% de 'retelu-e i ornamente la olduri )n form% de "1ind% aurie* 6omnioarele de onoare, d/rele Cada Conifer i 6elicia Conifer, surorile miresei, $urtau #estminte foarte atr%"%toare )n aceeai tonalitate, cu moti#e delicate de trandafiriu )nc1is $etrecute $rin $l%tcile )n fir su'-ire i re$et&ndu/se ca$ricios )n tocile #erde ,ad de forma $enelor de

1eron )n coraliu $alid* Sen1or EnriNue ;ior a acom$aniat la or"% cu 'ine cunoscuta sa m%iestrie i, $e l&n"% imnurile $rescrise de litur"1ia nu$-ial%, a inter$retat i o nou% i reuit% transcri$-ie a imnului 2durare, cru' pomu-acesta, la )nc1eierea slu,'ei* 5%r%sind 'iserica Saint ;iacre $n <orto du$% 'inecu#&ntarea $a$al%, fericita $erec1e a fost )nt&m$inat% cu o $loaie #esel% de alune, ,ir, frun(e de laur, m&iori de salcie, 'oa'e de ieder%, "1ind%, cren"u-e de #&sc i stri"%te de ur%ri de fericire* 6l* i d/na Gyse Conifer Neaulan #or $etrece o linitit% luni de miere )n 5%durea Nea"r%* / =i noi suntem cu oc1ii $e Euro$a, (ice cet%-eanul* Noi duceam comer- cu S$ania ,:i cu france(ii i eu flaman(ii )nainte ca ,a#rele astea s% fi fost f%tate, i 'erea s$aniol% la <alDay i luntrile de culoarea #inului str%'%t&nd calea a$elor )ntunecate ca #inul la culoare* / =i/o s% mai ducem, (ice Joe* / =i cu a,utorul sfintei Maici a 6omnului o s% mai ducem, (ice cet%-eanul $ocnindu/se cu $alma $este coa$se* 5orturile noastre care sunt acuma $ustii au s% fie iar%i $line, QueenstoDn, 2insale, <alDay, <olful lac!sod, Ventry )n re"atul 2erry, 2illy'e"s, cel de al treilea $ort mai mare din lumea lar"% cu o flot% de catar"e ai clanului Eync1 din <alDay i ale clanului Ca#an 08Reilly i a clanului 08 2ennedy din 6u'lin de $e #remea c&nd corni-ele 6esmond semna tratate cu )m$%ratul Carol al cincilea )n $ersoan%* =i o s% mai ducem iar%i, (ice c&nd $rimul #as de r%('oi irlande( are s% fie #%(ut s$%r"&nd #alurile cu $ro$riul s%u stea" la $rora, nu cu 1arfele lui +enry Tudor, nu, cu stea"ul cel mai #ec1i care a $lutit #reodat% $e m%ri, stea"ul $ro#inciei 6esmond i T1omond, trei coroane $e c&m$ a(uriu, cei trei feciori ai lui Milesius* =i trase ultima duc% din 1al'%, Moya* Asta/i numai scui$at )n #&nt, l%ud%roenie de $isic% de t%'%c%rie* Vacile din Connac1t au coarnele lun"i* S% se duc% s% s$un% asta dac% are cura, c&nd s/or str&n"e oamenii la S1ana"olden unde %sta nici nu )ndr%(nete s%/i arate #&rful nasului cu teroritii notri #a,nici )n straie femeieti care a'ia/l atea$t% s%/i fac% $ielea ciur c% se d% la $ro$riet%-ile e9$ro$ria-ilor* / ra#o, 'ra#o cum tii s/o )ntorci, (ice Jo1n Gyse* Ce iei: / 4nt%ritoare $entru #oluntarii de ca#alerie M7O, (ice Eene1an, s% s%r'%torim oca(ia* / Unul mic, Terry, (ice Jo1n Gyse, i o minile sus. Terry3 Ce, ai adormit: / 6a* domnu8 (ice Terry* Un D1is!y mic i/o sticl% de 'ere Allso$* Imediat, domnul meu* St% i casc% "ura la (drean-% aia de (iar cu Alf, se 1ol'ea(% am&ndoi la $o(ele alea cu femei )n loc s% ai'% "ri,a de $u'licul consumator* 0 $o(% cu un meci de tr&nt%* cum se muncesc s%/i s$ar"% c%$%&nile (#&rlindu/se unu/ntr/altul cu ca$u/n ,os ca taurul )n 'arier%* =i alta -estie 4eagr Ars De Bie $n +maha, 6eorgia. 0 droaie de $oli-iti din %ia #oluntari cu $%l%rii cu 'orul lar" tr%"&nd cu $istoalele )ntr/un tuciuriu s$&n(urat de co$ac i cu lim'a afar% i cu ru"u/a$rins su' el* 5%i ar mai tre'ui s%/l )nece/n mare du$% asta i s%/l mai i $uie $e scaunul electric i s%/l mai i r%sti"neasc% s% fie si"uri c% i/au f%cut trea'a cum tre'uie* / 6ar ce ne facem cu marina lor de r%('oi, (ice Ned, care le -ine dumanul ia distan-% de coastele lor: / I-i s$un eu ce facem, (ice cet%-eanul* 5%i %la/i iadu8 $e $%m&nt, aia e* Citete de(#%luirile din (iare des$re cum )i 'at cu 'iciul $e na#ele scoal% de la 5ortsmout1* Scrie unu8 care semnea(%* ;n dezgustat. =i/nce$e s% ne s$un% des$re $edea$sa cor$oral% i des$re ec1i$a,ele cu matelo-i i ofi-eri i contraamirali cu tot $o(a-i acolo cu tricoarnele $e ca$ i $astorul cu i'lia lui $rotestant% #enit s% asiste la $edea$s% i des$re un tinerel $e care/l aduc $e sus, i %la ('ier&nd c&t )l -ine "ura du$% maic%/sa, i cum )l lea"% de -ea#a tunului* / Cio(#&rta i du(ina, (ice cet%-eanul, aa/i s$unea $un"aul %la '%tr&n de sir Jo1n eresford, da/ n en"le(a modern% de acuma )i (ice '%taia cu 'astonul* =i (ice Jo1n Gyse. / E/un o'icei care/i face mai mult% onoare s% fie dat uit%rii dec&t res$ectat* M7F =i $e urm% ne $o#estete i el cum #ine timonierul cu un 'aston lun" i se/a$uc% i ,u$oaie $ielea de $e s$inarea nenorocitului %la $&n%/-i s$ar"e urec1ile cu/('ieretele lui* / Asta/i marina de r%('oi )ncununat% de "lorie a Marii ritanii, (ice cet%-eanul, care st%$&nete $e tot $%m&ntul* Bi$i care n/au s% fie scla#i niciodat%, i care au )n -ara lor sin"urul $arlament ereditar de $e fa-a $%m&ntului lui 6umne(eu i tot $%m&ntul lor $e m&na unei du(ini de $orci care nu se "&ndesc dec&t la #&n%toare i de $om$oi "%unoi care numai "ura e de ei* Asta/i im$eriul lor

cu care se laud%, im$eriu de scla#i $e care/i sno$esc )n '%taie* / Asu$ra c%ruia soarele nu r%sare niciodat%, (ice Joe* M7P / =i tra"edia e, (ice cet%-eanul c% ei c1iar cred asta* Nenoroci-ii %tia de ya1ui M7H c1iar cred )n asta* Cred )n M7I #ar"a, $ede$sitoarea atot$uternic%, creatorul iadului $e $%m&nt i )n Jac! Catran, fiul de t&rf%, care/a fost (%mislit dintr/o l%ud%roenie 'lasfematorie, n%scut din marina militar%, care a suferit su' cio(#&rte i 'astonade, a fost sacrificat, ,u$uit i uns, a ('ierat ca un 'lestemat al iadului, i a treia (i s/a )n%l-at iar%i din $at, m&nat )n $ort, i a stat $e ra(a fundului s%u $&n% la noi ordine de unde #a #eni s% mai trudeasc% $&n% iese untul din el ca s%/i -in% (ilele i s% $rimeasc% $lat%* / 6ar, (ice loom, nu e disci$lina $este tot la fel: Adic% n/ar fi tot aa i aici, dac% e s% $unem for-a contra for-ei: N/am s$us eu: 5e c&t e de ade#%rat c%/mi 'eau 'erea asta, %sta $&n% la ultima lui suflare tot are s% se str%duiasc% s% te con#in"% c% s% mori e tot una cu s% tr%ieti* / 5unem noi for-a contra for-ei, (ice cet%-eanul* A#em noi Irlanda noastr% cea mare dincolo de marea cea mare* M7J Au fost scoi din casa i din c%minul lor )n anul ne"ru OH* Coli'ele i cocioa'ele lor de $%m&nt i de tin% din an-ul drumului le/au fost d%r&mate cu $lu"ul i %ia de la Times edeau i/i frecau m&inile de $l%cere i le s$uneau en"le(ilor %stora cu ficatul $utred c% )n cur&nd au s% fie )n toat% Irlanda la fel de $u-ini irlande(i c&t mai sunt 5iei Roii )n America* 5&n% i marele turc ne/a trimis $iatri lui* 6oar c% sa9onul a/ncercat s%/nfomete(e na-iunea )n -ar% la noi i $%m&ntul )nc%rcat tot de recolte $e care 1ienele 'ritanice le cum$%rau s% le #&nd% la Rio de Janeiro* 6a, i/au m&nat $e -%rani )n 1oarde de $e $%m&nturile lor* 6ou%(eci de mii au murit )n #a$oarele alea cosciu"e* 6ar cei care au a,uns )n -ara celor li'eri )i mai aduc aminte de $atria lor r%mas% )n scla#ie* =i #or #eni )nd%r%t cu du1 de r%('unare, c% ei nu sunt lai, ei, feciorii din <ranuaile, ai 2at1leenei i +ouli1an*
M>L

/ 5erfect de ade#%rat, (ice loom* 6ar ce #roiam eu s% s$un e c%*** / Ate$t%m de mult% #reme (iua aceea, cet%-ene, (ice Ned* 4nc% de $e c&nd s%rmana '%tr&n% ne s$unea c% france(ii sunt $e mare i/au de'arcat la 2illala* M>7 / 6a, (ice Jo1n Gyse* Noi ne/am '%tut $entru re"ele Stuart care ne/a rene"at )m$otri#a Diliami-ilor i ne/au tr%dat* Aduce-i/#% aminte de Eimeric! i de $iatra tratatului care/a fost c%lcat )n $icioare* Noi ne/am dat s&n"ele nostru $entru ;ran-a i S$ania, $entru "&tele s%l'atice* ;ontenoy, mda: =i Sarsfield i 086onnell, duce de Tetuan )n S$ania i Ulysses roDn din Camus care a fost feldmarealul M%riei Tere(a* =i noi ce/am $rimit )n sc1im' $entru toate astea: / ;ran-u(ii3 (ice cet%-eanul* tia/s $rofesori de -o$%it du$% mu(ic%* =tii care/i ade#%rul: tia n/ au #alorat niciodat% nici c&t ne"rul de su' un"1ia unui irlande(* Nu se dau acuma de ceasul mor-ii s% fac% o Entente cordiale du$% mu(ica #&ndutului %la de T*5* cu $erfidul Al'ion: 5%i %tia sunt %ia care/au dat totdeauna foc Euro$ei, nu: / "onspuez les #rancais, (ice Eene1an a'sor'indu/i 'erea* / =i c&t des$re $rusaci i 1ano#rieni, (ice Joe, ne/a,un" to-i 'astar(ii %tia m&nc%tori de c&rnai $e tron de la <eor"e electorul )ncoace $&n% la -in"%ul %la de neam- i cu '%'%tia cu "a(e la stomac care tocmai a murit acuma de cur&nd: 6oamne, ce mi/a mai #enit s% r&d c&nd a )nce$ut cu 'a'a cu oc1elari de cal i care se )m'%ta $&n% nu mai tia ie ea )n $alatul ei re"al, old Vie, )n fiecare noa$te l%sata de la 6umne(eu, i cu ulcica ei de rou% de munte i cu #i(itiul care/o ducea/n 'ra-e la $at i ea tr%"&ndu/l de fa#ori-i i cont&ndu/i c&ntecele #ec1i cu Ehren pe :in i #ino/ncoace unde/i '%uturica mai ieftioar%* M>> / 6e3 (ice J*J* Acuma/l a#em $e EdDard omul $%cii* / Asta s% i/o s$ui lui mutu8 (ice cet%-eanul* E mult mai mult #a9 dec&t $a9 )n nec%,itul %sta* EdDard <uel$1/Gettin3 / =i ce mai (ice-i, (ice Joe, des$re '%ie-ii notri cu frica de 6umne(eu, $o$ii i e$isco$ii Irlandei care/i aran,ea(% camera la Maynoot1 )n culorile cailor de curse ale ma,est%-ii sale satanice i/i $ro$tesc i $o(ele tuturor cailor $e care i/au c%l%rit ,oc1eii lui* 5&n% i lord de 6u'lin, nu mai $u-in* / Mai 'ine i/ar fi $ro$tit toate femeile $e care le/a c%l%rit el, (ice micu-ul Alf* M>M =i (ice J*J*. / Considerente in&nd de s$a-iul limitat aflat la dis$o(i-ie au influen-at deci(ia m%ri-ilor lor(i*

/ Mai )ncerci una, cet%-ene: (ice Joe* / 6a, domnul meu, (ice cel%lalt, mai )ncerc* / =i tu: (ice Joe / R%m&n&ndu/-i recunosc%tor, Joe, (ic* ;ie ca um'ra s% nu -i se scurte(e niciodat%* / Re$et%m, (ice Joe* loom )n #remea asta )i d%dea )nainte cu Jo1n Gyse e9citat de tot i cu mutra aia a lui de ra-% t%#%lit% $rin noroi i rosto"olindu/i oc1ii de $run% )n ca$* / 5ersecu-iile, (ice, toat% istoria lumii e $lin% de ele* 5er$etuarea urii na-ionale )ntre na-iuni* / 6ar dumneata tii ce )nseamn% o na-iune: (ice Jo1n Gyse* / 6a, (ice loom* / Ce )nseamn%: (ice Jo1n Gyse* / 0 na-iune: (ice loom* 0 na-iune este un acelai $o$or care tr%iete )ntr/un acelai loc* / 5e 6umne(eul meu, $%i atunci, (ice Ned r&(&nd, dac% aa stau lucrurile i eu sunt o na-iune c% i eu stau Sn acelai loc )n ultimii cinci ani %tia* =i firete toat% lumea a )nce$ut s% r&d% de loom i (ice el atunci ca s% ias% din )ncurc%tur%* / Sau, m% ro", care tr%iete )n locuri diferite* / Atunci %sta/i ca(ul meu, (ice Joe* / Care/i na-iunea dumitale, dac%/mi dai #oie s% te/ntre': (ice cet%-eanul* / Irlanda, (ice loom* Eu aici m/am n%scut* 4n Irlanda* Cet%-eanul n/a s$us nimic dec&t c% i/a 1&rsit scui$atul din "&tle, i, 1o$a, a scui$at din el aa ca o stridie roie direct )n col-* / Mer" i eu cu #oi la r&nd la/n"r%m%deal%, Joe, (ice, sco&ndu/i 'atista s% se tear"% la "ur%* / Uite/aici, cet%-ene, (ice Joe* Ia/o/n m&na drea$t% i (i du$% mine cu#intele care urmea(%* Mult M>O )ndr%"itul i 'o"at 'rodatul str%#ec1iul #oal irlande( de "iul"iu atri'uit lui Solomon de 6roma i Manus Tomaltac1 o" Mac6ono"1, autorii C%r-ii din ailymote, a fost a$oi cu "ri,% scos la i#eal% i a st&rnit e9clama-ii $relun"i de admira-ie* Nu mai e ne#oie s% )nt&r(iem asu$ra frumuse-ii le"endare a 'roderiilor de la col-uri, floare a artei, unde $ot fi distinct deslui-i cei $atru e#an"1eliti $e r&nd $re(ent&nd fiec%ruia din cei $atru ma"itri sim'olul s%u e#an"1elic un sce$tru din ste,ar de mlatin%, o $uma nord/american% ?un cu mult mai no'il re"e al fiarelor dec&t soiul 'ritanic, fie s$us )n treac%t@, o #i-ic% de 2erry i un #ultur auriu din Carrantuo1ill* Scenele (u"r%#ite $e c&m$ul emunctoriu )nf%i&nd str%#ec1ile noastre forturi i cet%-i circulare i dolmene i cur-i de soare ale castelelor i ae(%minte de )n#%-%tur% i $ietre de 'lestem sunt tot at&t de frumoase i )n $i"men-i tot at&t de delica-i ca atunci c&nd cei care au )n/luminat manuscri$tul din Sli"o i/au dat fr&u li'er fante(iei lor artistice de demult )n tim$ul 'armeei(ilor* <lendalou"1, frumoasele lacuri din 2illarney, ruinele din Clonmacnois, a'a-ia Con", <len Ina"1 i Cei 6ois$re(ece ra(i, 0c1iul Irlandei, Colinele Ver(i din Talla"1t, Croa"1 5atric!, fa'rica de 'ere a d/lor Art1ur <uinness, fiul i com$ania ?S*A*@, malurile lui Eou"1 Nea"1, #alea 0#oca, turnul Isoldei, o'eliscul Ma$as, s$italul sir 5atric! 6un, ca$ul Clear, "lenul A1erloD, castelul lui Eync1, Scotc1 +ouse, atelierele Rat1doDn Union din Eou"1linstoDn, temni-a Tullamore, cascadele Castleconnel, 2il'allmacs1ona/!ill, crucea de la Monaster'oice, +otelul Jura-ilor, 5ur"atoriul Sf* 5atric!, 5&r&ul 6omonilor, refectoriul cole"iului Maynoot1, "roa$a lui Curley, cele trei locuri natale ale $rimului duce de Gellin"ton, st&nca Cas1el, mlatina Allen, de$o(itele de $e strada +enry, $etera lui ;in"al / toate aceste scene emo-ionante ne sunt mai mult )nfrumuse-ate de a$ele suferin-elor care au trecut $este ele i de som$tuoasele incrusta-ii ale tim$ului* / Ia/m$in"e/ncoace '%utura, (ic* Care/i a cui: / Asta/i mea, (ice Joe, cum (icea dia#olul c%tre $oli-istul mort* / =i eu a$ar-in unei rase, (ice loom, care/i ur&t% i $ersecutat%* C1iar i acuma* C1iar i )n momentul acesta* C1iar )n cli$a asta* Ce mai, a$roa$e c%/i ardea de"etele cu mucul %la de -i"ar%* M/F / Jefuit%, (ice* 4nelat%* Insultat%* 5ersecutat%* Eu&ndu/ni/se ce ne a$ar-inea nou% de dre$t* C1iar )n cli$a aceasta, (ice ridic&ndu/i $umnul )n sus, #&ndui la licita-ie )n Maroc asemenea scla#ilor sau #itelor* / Vor'eti des$re noul Ierusalim: (ice cet%-eanul* / Vor'esc des$re nedre$tate, (ice loom*

/ ;oarte 'ine, (ice Jo1n Gyse* Atunci ridica-i/#% i lu$ta-i )m$otri#a ei, cu $utere, ca nite '%r'a-i* 6re$t ca o $o(% de $us $e $erete* Tocmai 'un ca -int% $entru un "lonte dum/dum* Marele fa-% de sl%nin% care se $une )n fa-a $istolului* Mai de "ra'% l/a #edea su' c1i$ de coad% de m%tur% dac% i/ ar mai $une/un or- de fat%/n cas%* =i $e urm% numai ce/l #e(i c% se moaie tot ca o c&r$%* / 6ar n/are nici un rost, (ice* ;or-%, ur%, istoria, toate c1estiile astea* Asta nu/i #ia-% $entru oameni* Insulta, ura asta* =i toat% lumea tie c% #ia-a, #ia-a ade#%rat% e e9act contrariul* / Adic% ce: (ice Aif* / Iu'irea, (ice loom* Vreau s% s$un, contrariul urii* Tre'uie s% m% duc acuma, (ice c%tre Jo1n Gyse* Numai $&n% la col-, la tri'unal, s% #%d dac% nu/i Martin acolo* 6ac% trece $e aici, s$une/i te ro" c% m%/ntorc imediat* 0 cli$% numai* Cine te -ine: =i $e loc o ia din loc ca un ful"er uns cu "r%sime* / Asta/i noul a$ostol $entru neamul "entilic, (ice cet%-eanul* Iu'irea $este tot $%m&ntul* / Mda, (ice Jo1n Gyse* Nu/i e9act asta ce ni se tot s$une: Iu'ete/l $e a$roa$ele t%u* / Asta: (ice cet%-eanul* 5un"%ete/l $e a$roa$ele t%u, cerete de la a$roa$ele t%u, asta/i de#i(a, lui* Iu'ire, 3o0a!M>P C1iar c% mi/l )nc1i$ui )n :omeo i Aulieta. Iu'irea iu'ete s% iu'easc% iu'irea* Infirmiera )l iu'ete $e noul farmacist* 5oli-istul 7O A o iu'ete $e Mary 2elly* <erty Mac6oDell )l iu'ete $e '%iatul cu 'icicleta* M* * iu'ete un domn 'ine* Ei Ci +an o iu'ete $e iu'ea-% Cia 5u Ciou* Jum'o elefantul o iu'ete $e Alice elef%n-ica* %tr&nul domn Versc1oyle, cu trom$a lui acustic%, o iu'ete $e '%tr&nica doamn% Versc1oyle cu un oc1i la f%in% i cu altul la sl%nin%* %r'atul cu im$ermea'ilul cafeniu o iu'ete $e o doamn% care a murit* Ma,estatea sa re"ele o iu'ete $e ma,estatea sa re"ina* 6oamna Norman G* Tu$$er )l iu'ete $e $oli-istul Taylor* Tu iu'eti o anumit% $ersoan%* =i aceast% $ersoan% iu'ete o alt% $ersoan% $entru c% toat% lumea iu'ete $e toat% lumea, dar 6umne(eu iu'ete $e toat% lumea* / 6e, Joe, (ic eu, )n s%n%tatea ta i $ace i 'ucurie* Mari succese, cet%-ene* / Ura, ura, (ice Joe* / inecu#&ntarea 6omnului i a ;ecioarei Maria i a sf&ntului 5atric! $e #oi to-i, (ice cet%-eanul* =i sus cu 1al'a s%/i ude fluier%torul* 4i tiu eu $e i$ocri-ii %tia, (ice, care/i tra" cu $ro$%#%duiala i/n #remea asta/-i fur% tot din 'u(unare* Ca i mironosi-a aia de CromDell cu coastele lui de fier M>H, care/a trecut $rin sa'ie femeile i co$iii din 6ro"1eda, cu i'lia )ntr/o m&n% i cu Dumnezeu este iubire scris $e "urile tunurilor* i'lia3 A-i citit )n ;nited Irishman ast%(i des$re c%$etenia asta a (uluilor care face o #i(it% )n An"lia: / Ce mai e i asta: (ice Joe* Aa c% cet%-eanul scoate unul din (iarele cu care um'l% el i )nce$e s% citeasc% de acolo. / 0 dele"a-ie a $rinci$alilor ma"na-i de 'um'ac din Manc1ester i/a fost $re(entat% ieri )n audien-% Ma,est%-ii sale Ala!i din A'ea!uta de c%tre Marele %- de ser#iciu, lordul Calc%$eou%, s$re a/i $re(enta ma,est%-ii sale mul-umirile din inim% ale comercian-ilor 'ritanici $entru )nlesnirile ce le/au fost acordate )n -ara sa* 6ele"a-iei i/a fost