Sunteți pe pagina 1din 12

INDEX

1. ISTORIC.................................3 2. PROCESUL DE PRODUCTIE..............................4 3. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI......7


3.1.

Consumul de resurse al rodu!"#e#...7 re$ul"a"e #n urma rodu!"#e#....%

3.2. Deseur#

3.3. Deseur# !e a ar #n urma &olos#r## rodusulu#....' 4. AMELIORAREA IMPACTULUI PRODUCTIEI SI IMPLICIT A PRODUSULUI ASUPRA MEDIULUI.........................................................' (. SOLUTII DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.....11 ). CO*CLU+II....................................................................................................12 7. ,I,LIO-RA.IE...............................................................................................13

1. ISTORIC

Ule#ul de &loarea soarelu# &a!e ar"e d#n !a"e/or#!al l# #delor. A!es"a es"e un l#!0#d /ras de ro1en#en"a 1e/e"ala2 a!es"a &##nd o3"#nu" r#n resarea sem#n"elor de &loarea soarelu#. Plan"ele de &loarea soarelu# au !a ro1en#en"a Amer#!a Cen"rala2 #ar do1e$#le ar0eolo/#!e #nd#!a !unoas"earea a!es"or lan"e #n!a d#n anul 2)44 IC. La #n!e u"ul se!olulu# 56I au &os" #n"roduse #n S an#a2 #ar #n se!olul 56III ule#ul de &loarea soarelu# a de1en#" &oar"e !unos!u" #n #n"rea/a Euro a #n s e!#al da"or#"a &a "ulu# !a era unul d#n"re u"#nele ule#ur# !e u"eau &# &olos#"e la /a"#" #n "#m ul os"ulu#. Ule#ur#le 1e/e"ale sun" !unos!u"e d#n 1remur# s"ra1e!0# en"ru ro r#e"a"#le lor de 1#nde!are2 ro r#e"a"#le nu"r#"#1e s# deseor# en"ru &olos#rea lor la #m3alsamar#s#. Ule#ur#le 1e/e"ale se o3"#n r#n resarea2 &#e r#n resarea sam3ur#lor &#e r#n resarea anum#"or &ru!"e. Cea ma# !unos!u"a me"oda es"e !ea a e7"ra/er## ule#ur#lor 1e/e"ale r#n resarea sam3ur#lor. As"&el a1em8 Ule# de &loarea soarelu# 9Fig. 1.1:2 e7"ras r#n resarea sem#n"elor de &loarea soarelu#; Ule# de mus"ar2 e7"ras r#n resarea sem#n"elor de mus"ar; Ule# de so#a2 e7"ras r#n resarea sem#n"elor de so#a; Ule# de r#!#n2 e7"ras r#n resarea sem#n"elor de r#!#n2 s# al"ele. De asemeanea un ule# !u o #s"or#e 1as"a es"e ule#ul de masl#ne2 e7"ras r#n resarea masl#nelor. L#s"a oa"e !on"#nua !u mul"e al"e ule#ur# !um ar &# ule#ul de !o!os2 ule#ul de orum32 ule#ul de alune s# mul"e al"ele. In $#lele noas"re ule#ul de &loarea soarelu# es"e un rodus &oar"e !unos!u" &olos#" #n s e!#al la /a"#" #ar rodu!"#a de &loarea soarelu#2 s# #m l#!#" de ule# de &loarea soarelu# s<a e7"#ns la n#1el #n"erna"#onal91: 9Fig. 1.2: Fig. 1.1

Fig. 1.2

2. PROCESUL DE PRODUCTIE
Pen"ru rodu!erea ule#ulu# de &loarea soarelu# e7#s"a ma# mul"e me"ode de ro!esare2 #nsa !ea ma# !unos!u"a me"oda es"ea !e a resar## sem#n"elor. As"&el du a !e rodu!"#a de &loarea soarelu# a &os" re!ol"a"a2 sem#n"ele de &loarea soarelu# a=un/ #n s"a"##le de ro!esare unde urmea$a sa &#e resa"e 9Fig. 2.1:. De a#!# se d#s"#n/ doua me"ode de ro!esare8
a. Me"oda resar## la re!e;

3. Me"oda resar## la !ald. Fig. 2.1 Metoda presarii la rece &oloses"e rese de 1#"e$a m#!a2 #ar &or"a de resare de asemenea es"e m#!a. Sem#n"ele resa"e sun" a"en" mon#"or#$a"e en"ru a nu de as# "em era"ura de 44C2 #ar !and "em era"ura sem#n"elor !res"e2 res#unea d#n #n"er#orul rese# s# 1#"e$a de resare sun" m#!sora"e en"ru a men"#ne o "em era"ure !ons"an"a92:. A!eas"a me"oda es"e len"a s# ma# u"#n roodu!"#1a de!a" me"oda resar## la !ald2 #nsa ule#ul e7"ras #n a!es" &el es"e de o !al#"a"e su er#oara2 a1and o !uloarea /al3en des!0#s2 un /us" ma# aroma" s# o 1aloare nu"r#"#1a ma# mare.
3

In urma resar## sem#n"elor2 !o=#le de sem#n"e s# res"ul #m ur#"a"#lor sun" !ole!"a"e s# &olos#"e !a s# &ura=e 9Fig. 2.2:. In Es"ul Euro e#2 #n "ar# re!um Armen#a2 ,elarus2 U!ra#na2 Roman#a s# Rus#a !o=#le de sem#n"e !ole!"a"e #n urma resar## sun" re ro!esa"e en"ru a &# "rans&orma"e #n >al1a 9Fig. 2.3.:2 un rodus dul!e !u 1aloare nu"r#"#1e mare s# 3o/a" #n 1#"am#na E s# #n &#3re.

Fig. 2.2 me"oda resar## la re!e.

Fig. 2.3

In med#e #n uma resar## a 144 ?/ de sem#n"e re$ul"a #n"re 3( s# 44 l#"r## de ule# r#n Du a e7"ra/erea ule#ulu#2 a!es"a es"e !ole!"a" s# re/a"#" en"ru ra&#nare.De asemenea mos"re d#n ule# sun" rele1a"e s# duse la la3ora"or en"ru a as#/ura !al#"a"ea ule#ulu# !on&orm normelor. De a#!# ule#ul de !al#"a"e su er#oara rodus r#n resare la re!e2 "re!e doar r#n as## esen"#al# en"ru a a=un/e la rodusul &#n#" as"&el #n!a" sa # se as"re$e #n"e/r#"a"ea !a s# rodus na"ural. In a!es" sens ule#ul 3ru" !ole!"a" du a resare es"e om a" r#n"r<un s#s"em de &#l"rare ana !and a!es"a es"e !ura"a" de "oa"e #m ur#"a"#le. In a!eas"a e"a a ule#ul es"e /a"a de #m3u"el#ere &##nd e7am#na" #n!a o da"a en"ru a as#/ura !al#"a"ea #m usa. Ule#ul es"e un rodus er#sa3#l2 &##nd sens#3#l la ra$ele ul"ra1#ole"e s# la o7#dare. Pen"ru a<# as#/ura o dura"a de 1#a"a !a" ma# lun/a &ara a #n"er1en# asu ra lu# #n"r<un mod ar"#&#!#al2 a!esa es"e #m3u"el#a" #n &la!oane de s"#!la &umur#e2 as#/urand as"&el e"ans#e"a"ea s# ro"e!"#a #m o"r#1a rad#a"##lor ul"ra1#ole" 9Fig.2.4:. Fig.2.4 Pen"ru o u"#l#$are ma# usoara2 &la!onul es"e re1a$u" !u un s#s"em de las"# en"ru !on"rolul !ur/er## 9Fig. 2.5:. In a!eas"a s"are rodusul es"e e"#!0e"a" !u lo/oul !om an#e# rodu!a"oare2 am3ala" #n !u"## s# l#1ra" !a"re ma/a$#ne.

.##nd un rodus o3"#nu" &ara #n"er1en"## !u a/en"# !0#m#!#2 s# #m l#!#" &ara !onser1an"#2 uleiul de floarea soarelui presat la rece es"e !ons#dera" un rodus @BIOA #ar dura"a sa de 1#a"a es"e de 1% lun#. Metoda presarii la cald #m l#!a #n"rodu!erea sem#n"elor de &loarea soarelu# #n rese de mare 1#"e$a2 s# #m l#!#" resarea a!es"ora. A!eas"a medo"a es"e !ea ma# !omuna #n &a3r#!area ule#ulu# de &loarea soarelu# #n"ru!a" es"e ra #da s# rodu!"#1a. Da"or#"a &or"e# mar# de resare2 sem#n"ele s# resa se #n!al$es! #n a!es" ro!es2 a=un/and ana la %3C2 d#n a!eas"a !au$a ule#ul e7"ras #s# #erde d#n /us" s# d#n 1aloarea nu"r#"#1a2 !uloarea a!es"u#a &##nd maron#e. In urma resar## sem#n"elor2 !o=#le de sem#n"e s# ul a ramasa sun" !ole!"a"e s# use #n"r<o baie de hexan en"ru a e7"ra/e res"ul de ule# ramas. Pr#n me"oda resar## la !ald2 d#n 144?/ de sem#n"e ro!esa"e se e7"ra/ #n"re )4 s# 74 l#"r## de ule#. Du a !e s<a #n!0e#a" rea!"#a !0#m#!a2 ames"e!ul de ule#2 0e7an s# #m ur#"a"# es"e #n"rodus #n"r<un "am3ur unde es"e adau/a" &os&a". Pr#n ro"a"#rea "am3urulu#2 ule#ul es"e !ole!"a" su3 &or"a !en"r#&u/a. Sol1en"ul se e1a ora s# es"e !ole!"a" r#n re!u erarea a3ur#lor2 &##nd as"&el re&olos#"2 #ar #m ur#"a"#le !e raman #n urma a!es"u# ro!es sun" &olos#"e !a s# &ura=e. Ule#ul "re!e r#n decleiere2 ro!es #n !are es"e #n"rodusa a a en"ru a rea!"#ona !0#m#! !u &os&a"ul2 u"and as"&el sa &#e el#m#na"e r#n de!an"are. Urma"orul ro!es es"e !el de neutralizare a ule#ulu#. A!#$## /ras# l#3er#2 #/men"## nedor#"# s# !erur#le sun" #nla"ura"e r#n de!an"are #n urma rea!"#e# !u 0#dro7#dul de sod#u Bsoda !aus"#!aC. A!es" ro!ess du!e la s"a3#l#$area ule#ulu# men"#nandu<s# o !uloarea !ons"an"a #n "#m s# &##nd ma# re$#s"en" la o7#dare2 #ar rodusul der#1a"e d#n a!es" ro!ess es"e &olos#" #n #ndus"r#a de de"er/en"#. In a!es" s"ad#u ule#ul es"e #n!a de !uloarea #n!0#sa2 maron#e2 #ar en"ru a &# adus la !uloarea dor#"a2 /al3en des!0#s2 urmea$a un ro!ess de albire #n !are ule#ul es"e #n!al$#" la o "em era"ure de ana la %4C s# sun" #n"roduse Ar/#la lu# .uller2 !ar3on a!"#12 sau al"e ar/#le a!"#1e. In !ele d#n urma a!es"# a/en"# de #nal3#re sun" el#m#na"e r#n &#l"rarea ule#ulu#. E&e!"ul se!undar al a!es"u# ro!ess es"e #nla"urarea ar"#ala a an"#o7#dan"#lor na"ural# d#n s"ru!"ura ule#ulu#2 oda"a !u #nla"urarea sol1en"#lor. eodorizarea es"e ro!esul de ra&#nare al ule#ulu# de &loarea soarelu#. A!es"a #m l#!a #n"rodu!erea unu# a3ur de "em era"ura &oar"e #nal"a B es"e (44CC s# res#une mare #n re$er1orul
5

unde es"e ro!esa" ule#ul2 en"ru a #nla"ura !om us## 1ola"#l# d#n s"ru!"ura ule#ulu#2 !om us# !are o" #n&luen"a m#rosul s# /us"ul ule#ulu#. In a!es" s"ad#u ule#ul es"e !ons#dera" ra&#na"2 #ar !a ul"#m ro!es #na#n"e de #m3u"el#ere ule#ul es"e 0#dro/ena". >#dro/enarea ule#ulu# de &loarea soarelu# are rolul de a mar# "em era"ure de "o #re a ule#ulu# s# de a as#/ura s"a3#l#"a"e s# re$#s"en"a la o7#dare. >#dro/enarea !ons"a #n adau/area sus ens#e# de !a"al#$a"or de *#!?el2 du a !are se a/#"a masa de ule# s# se #n!e e 3ar3o"area de 0#dro/en de ur#"a"e ''D2 la o res#une de res#une de 2 E 4 a"m.2 du a !are masa de rea!"#e se adu!e la "em era"ura de 1%4F< 224FC. Des&asurarea rea!"#e# se !on"rolea$a !on"#nuu r#n luarea de ro3e d#nrea!"or s# de"erm#narea #nd#!elu# de #od s# a un!"ulu# de "o #re. Cand s<a a"#ns un!"ul de "o #re s# !#&ra de #od dor#"a2 se o res"e 3ar3o"area de 0#dro/en2 se ra!es"e masa de rea!"#e ana la "em era"ur# #n =ur de 144FC s# se e1a!uea$a ule#ul #n"r<un se ara"orulde /a$e !u de"en"a. D#n 1asul de de"en"a masa de rea!"#e es"e "re!u"a #n"r<un 1as de omo/en#$are la res#une a"mos&er#!a. In &#nal ule#ul es"e &#l"ra" en"ru a #nla"ura !a"al#$a"orul de *#!?el93:. Du a !e se ra!es"e ule#ul2 a!es"a es"e #m3u"el#a" #n re!# #en"e de las"#!2 #ar du a e"#!0e"are s# am3alare es"e /a"a de l#1ra" en"ru !omer!#al#$are.

3. IMPACTUL PRODUSULUI ASUPRA MEDIULUI


3.1 Consumul de resurse al rodu!"#e# Pen"ru rodu!"#a uleiului de floarea soarelui presat la rece resursele &olos#"e sun" u"#ne. !nergia electrica es"e &olos#"a #n ro!esul de rodu!"#e2 en"ru a an"rena mo"orul ele!"#! al s#s"emulu# de resare a sam3ur#lor2 mo"orul ele!"r#! al om e# 0#draul#!e !are an"renea$a ule#ul r#n s#"emul de &#l"rare s# ma# a o# la s#s"emul de #m3u"el#ere2 !are es"e de asemenea al#men"a" !u ener/#e ele!"r#!a. A!es" !onsum de ener/#e ele!"r#!a es"e #nd#s ensa3#l #n a!es" ro!es2 &##nd mul" ma# e&#!#en" de!a" al"e surse de ener/#e !um ar &# mo"oarele !u !om3us"#e #n"erna. Al"e resurse !#nsuma"e #n rodu!"#a resa" la re!e ar &#8 <"ticla2 &ols#"a su3 &orma de &la!oane #n !are es"e #m3u"el#a" ule#ul; <#lasticul2 u"#l#$a" #n !an"#"a"# m#!#2 &olos#" en"ru s#s"emul de !on"rol al !ur/er## ule#ulu#2 en"ru ar"ea de e"ansare a !a a!ulu# s# en"ru s#/#/#l#ul s"#!le#;

<$lu%iniu2 #n !an"#"a"# m#!# &olos#" en"ru real#$area !a a!ulu#; <&artie2 cerneala s# adezi' &olos#"e en"ru e"#!0e"area s"#!lelor; <(arton2 &olos#" en"ru #m a!0e"area s"#!lelor de ule#. Pen"ru rodu!"#a uleiului de floarea soarelui presat la cald sun" &olos#"e urma"oarele resurse8 )!nergia elecrica es"e &olos#"a e ar!ursul #n"re/ulu# ro!es de rodu!"#e; en"ru resarea sem#n"elor de &loarea soarelu#2 en"ru an"renarea ule#ulu# s# a a/en"#lor #n"rodus# #n ro!esul de ra&#nare s# en"ru ro!esele !e ne!es#"a #n!al$#rea ule#ulu# la anum#"e "em era"ur#; < $pa es"e u"#l#$a"a #n ro!esul de ra&#nare a"a" !a s# a/en" de rea!"#e !a" s# !a s# a/en" de #n!al$#re; ) &exanul* !are es"e un der#1a"e al e"rolulu#2 &##nd &oar"e 1ola"#l2 fosfatul2 argila lui fuller* carbonul acti'* hidrogenul* hidroxidul de sodiu% si suspensia de catalizator de +ic,el2 "o"# a!es"# !om us# !0#m#!# sun" &olos#"# #n ro!esul de ra&#nare al ule#ulu# de &loarea soarelu#. )#lasticul &olos#" en"ru e"ur#le #n !are es"e #m3u"el#a" ule#ul; ) &artie2 cerneala s# adezi' &olos#"e en"ru e"#!0e"area s"#!lelor; <(arton2 &olos#" en"ru #m a!0e"area s"#!lelor de ule#. 3.2 Deseur# re$ul"a"e #n urma rodu!"#e# Pen"ru uleiul de floarea soarelui Bio2 deseur#le !e resul"a #n urma rodu!"#e# sun" m#n#me #n s e!#al da"or#"a s#m l#"a"## ro!esulu# de rodu"#e s# a u"#l#$ar## roduselor re!#!la3#le. As"&el2 rodusul se!undar re$ul"a" #n urma resar## sem#n"elor oa"e &# &olos#" #n ro!esul rodu!"#e# de >al1a sau !omer!#al#$a" !a s# &ura=. Res"ul ma"er#alelor u"#l#$a"e #n rodu!"#e8 s"#!la2 !ar"onul las"#!ul2 alum#n#ul2 0ar"#a s# !ar"onul o" &# re#n"roduse #n !#!lul de rodu!"#e r#n re!#!lare #n !a$ul de"er#orar## a!es"ora #n ro!esul de rodu!"#e. E7!e "#e &a!and doar ade$#1ul s# a !erneala &olos#"a en"ru e"#!0e"area &la!oanelor.

Pen"ru uleiul de floarea soarelui presat la cald* ro!esul es"e ma# !om le7 s# #m l#!a a/en"# !0#m#!#2 a!eas"a du!and la a ar#"#a ma# mul"or deseur#. Se urmares"e re!u erarea s# reu"#l#$area #n "o"al#"a"e a hexanuluil2 #n"ru!a" a!es"a es"e un !om us or/an#! 1ola"#l !e &a!e ar"e d#n !a"e/orGa oluan"#lor. Des# a !es" lu!ru un es"e os#3#l2 el#3erar#le de 0e7an #n a"mos&era sun" m#n#me. Cea ma# mare ar"e a deseur#lor re$ul"a"e #n urma ra&#nar## ule#ulu# de &loarea soarelu# ro1#ne d#n a/en"## !0#m#!# a!"#1# !are #n urma rea!"#e# #re1ers#3#le sau a !on"am#nar## un ma# o" &# &olos#"#. As"&el a1em8 fosfatul2 argila lui fuller* carbonul acti' si suspensia de catalizator de +ic,el. &idroxidul de sodiu re$ul"a" #n urma ro!esulu# de neu"ral#$are a ule#ulu# es"e !omer!#al#$a" s# re&olos#" #n #ndus"r#a &a3r#!ar## de de"er/en"#. 3.3 Deseur# !e a ar #n urma &olos#r## rodusulu# Ule#ul de &loarea soarelu#2 #nd#&eren" de modul #n !are a &os" e7"ras a!es"a2 la re!e sau la !ald2 es"e &olos#" #n !ea ma# mare ar"e la /a"#"2 a"a" #n #ndus"r#a al#men"ara !a" s# #n /os odar##. Ule#ul are un numar l#m#"a" de &olos#r# #n &un!"#e de er#oada2 "em era"ura s# na"ura ro!esulu# la !are es"e #n"re3u#n"a". In urma &olos#r## ule#ulu#2 a!es"a se de/radea$a s# #s# #erde ro r#e"a"#le2 de1en#nd deseu. In a!eas"a e"a a ule#ul es"e !unos!u" su3 numele de ulei ars s# es"e !ons#dera" oluan". De asemenea am3ala=ul de carton &olos#" en"ru "ran or"ul ule#ulu#2 &la!onul #n !are a &os" #m3u"el#a" ule#ul2 &#e el de plastic sau sticla2 hartia &olos#"a la e"#!0e"are s# !a a!ul de alu%iniu a!olo unde es"e !a$ul2 "oa"e a!eas"ea de1#n deseur# #n urma u"#l#$ar## rodusulu#.A1an"a=ul #n !a$ul a!es"or elemen"e es"e &a "ul !a ele o" &# re#n"roduse #n &olos#n"a r#n re!#!lare.

4. AMELIORAREA IMPACTULUI PRODUCTIEI SI IMPLICIT A PRODUSULUI ASUPRA MEDIULUI


Indus"r#al#$area s# au"oma"#$area ro!eselor de rodu!"#e au dus la mar#rea rodu!"#1#"a"##2 #nsa d#n dor#n"a de ma7#m#$are a a!es"e# rodu!"#1#"a"#2 anum#"e ro!edee &olos#"e #n ra&#narea ule#ulu# de &loarea soarelu# o" &# !on"es"a3#le. O ro3lema #n rodu!"#a de ule# de &loarea
8

soarelu# es"e &a "ul !a a!es" rodus &a!e ar"e d#n /ama roduselor al#men"are2 #ar !on"am#narea ule#ulu# !u su3s"an"e !0#m#!e "o7#!e en"ru ra&#narea a!es"u#a oa"e a1ea un e&e!" ne/a"#12 asu ra !onsuma"or#lor. In a!eas"a !a"e/or#e #n"ra #n s e!#al u"#l#$area hexanului2 !are es"e un rodus se!undar o3"#nu" d#n ra&#narea e"rolulu#2 1ola"#le s# "o7#!94:2 hidroxidului de sodiu !unos!u" s# su3 numele de soda !aus"#! !are es"e un !om us !0#m#! !are #n"ra #n !a"e/or#a su3s"an"elor deose3#" de er#!uloase &##nd !oro$#1 s# "o7#!2 s# a suspensiei de catalizator de +ic,el 2 *#!?elul &##nd de asemenea un elemen" !u o "o7#!#"a"e r#d#!a"a a"un!# !and se a&la #n anum#"e s"ar#. Des# ule#ul es"e anal#$a" #n la3ora"or #n d#&er#"e s"ad## ale ro!esulu# de ra&#nare2 en"ru a as#/ura #n!adrarea rodusulu# #n arame"r## #m us#2 #nla"urarea a!es"or !om us# !0#m#!# #n "o"al#"a"e #n urma &olos#r## lor2 es"e a roa e #m os#3#la. *u e7#s"a s"ud## e7a!"e !u r#1#re la #m a!"ul e !are #l are &olos#rea a!es"or su3s"a"e asu ra !onsuma"or#lor #nsa es"e #n"u#"#1a dor#n"a de a #nla"ura su3s"an"ele "o7#!e d#n ro!esul de rodu!"#e a unu# rodus al#men"ar !um es"e ule#ul de &loarea soarelu#. In a!eas"a d#re!"#e se urmares"e redu!erea &olos#r## a!es"or !om us# !0#m#!# #n ro!esele de ra&#nare a ule#ulu# s# #nlo!u#rea "re "a"a a a!es"ora !u su3s"an"e non<"o7#!e2 &a!and as"&el as# #ns re "elul de a #nla"ura su3s"an"ele "o7#!e d#n ro!esul de rodu!"#e al ule#ulu# de &loarea soarelu#. Ca" des re uleiul de floarea soarelui Bio* a!es"a nu re$#n"a un #m a!" ne/a"#1a asu ra med#ulu# #n mod d#re!"2 #nsa #nd#re!"2 da"or#"a re"ulu# r#d#!a" !a s# rodus Prem#um2 s# l# sa de #n&ormare a !onsuma"or#lor asu ra "ermenulu# @,IOA2 a!es"a #n!ura=ea$a !onsumul ule#ulu# o3"#nu" r#n resare la !ald. Tend#n"a e "ermen lun/ es"e de a s!adea re"ul a!es"u# rodus2 de1en#nd as"&el !om e"#"#1 !u ule#ul de &loarea soarelu# resa" la !ald2 #nsa ro!esul a!es"a es"e /reo# deoare!e o ar"e d#n rodu!a"or## de ule# de &loarea soarelu# ,#o sun" s# rodu!a"or# de ule# de &loarea soarelu# resa" la !ald2 as"&el e# nu au #n"en"#a de a<s# !rea s#n/ur# !on!uren"a2 #ar res"ul rodu!a"or#lor de ule# ,#o sun" #n #n!a a!#"a"ea de a rodu!e un asemenea #m a!" e #a"a.

5. SOLUTII DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


O #n#a ersonala re&er#"oare la solu"#onarea ro3lemelor enumera"e #n !a #"olul an"er#or es"e urma"oarea8 Un r#m as ar "re3u# sa &#e infor%area consu%atorilor !u r#1#re la d#&eren"ele !lare !are e7#s"a #n"re ule#ul de &loarea soarelu# rodus la re!e s# ule#ul de &loarea soarelu# rodus la !ald2 s# "o"oda"a i%ple%entarea unui siste% de clasificare a a!es"or roduse #n &un!"#e de #n"ens#"a"ea !on"a!"ulu# ule#ulu# !u su3s"an"e "o7#!e #n ro!esul de rodu!"#e. Un asemenea s#s"em de !las#&#!are e7#s"a de=a #n rodu!"#a oualor de /a#na2 unde ouale sun" e"#!0e"a"e !u !odur# de la 4 la 3 #n &un!"#e de n#1elul de s"res la !are sun" su use /a#n#le s# 0rana a!es"ora 9Fig.5.:; !u 4 &##nd !las#&#!a"e ouale e!lo$a"e de !a"re /a#n# !res!u"e #n med## des!0#se s# 0ran#"e !u &ura=e e!olo/#!e2 &ura=ele mod#&#!a"e /ene"#! &##nd #n"er$#se !u desa1ars#re2 #ar !u 3 &##nd !las#&#!a"e ouale e!lo$a"e de /a#n# !res!u"e #n 3a"er##2 0ran#"e !u 1#"am#ne s#n"e"#!e s# med#!amen"e2 0rana lor !on"#nand adesea !oloran"# s# &ura=e mod#&#!a"e /ene"#!9(:. Al do#lea as ar &# #n"er$#!erea !u desa1ars#re a &olos#r## a/en"#lor "o7#!# #n ro!esul de rodu!"#e al ule#ulu# de &loarea soarelu#2 o3l#/and as"&el rodu!a"or## &#e sa renun"e la anum#"e ro r#e"a"# ale ule#ulu# de &loarea soarelu#2 !um ar &# !uloarea /al3en des!0#s s# er#oada e7"#nsa de re$#s"en"a la o7#dare2 &#e sa se reor#en"e$e !a"re me"ode na"ural de ro!esare s# de !onser1are. *u #n ul"#mul rand2 "re3u#e ada "a" s#s"emul de !on"rol al s e!ule# as"&el #n!a" sa nu oa"a &# !res!u" ne=us"#&#!a" re"ul rodusulu# 3#o2 !ons#derandu<l rodus rem#um2 #n!ura=and as"&el el#m#narea roduselor !e re$#n"a un 0a$ard en"ru !onsuma"or# s# #m l#!#" en"ru med#ul #n!on=ura"or. O al"a ro3lema ma=ora re&er#"oare la ule#ul de &loarea soarelu# es"e modul #n !are es"e re#n"rodus #n med#u oda"a de1en#" deseu. .##nd un !om us or/an#! es"e !ons#dera" oluan" s# as"&el el "re3u#e !ole!"a" !a a"are. Marele a1an"a= al ule#ulu# ars es"e &a "ul !a el oa"e &# reu"#l#$a"2 du a o re ro!esare #n !are es"e &#l"ra" s# ad#"#1a"2 !a sursa de !om3us"#e en"ru mo"oarele d#esel. In mul"e "ar# a!eas"a "e0nolo/#e a &os" de=a #m lemen"a"a2 rodusul &#nal &##nd !unos!u" su3 numele de ,#oD#esel9): 9Fig.5.: s# "re3u#e !a #n 1##"orul a ro #a"2 a!es" mod de reu"#l#$are a ule#ulu# ars sa &#e #m lemen"a" s# #n "ara noas"ra.

10

6. CONCLUZII
Es"e !unos!u" &a "ul !a rodusele al#men"are /a"#"e #n ule# de &loarea soarelu# !on"#n a!#$# sa"ura"# dauna"or# sana"a"##2 #nsa !eea !e nu se !unoas"e es"e &a "ul !a #m a!"ul ne/a"#1 al ule#ulu# asu ra sana"a"## oa"e &# #n&luen"a" s# de modul de ro!esare al a!es"u#a2 #ar ule#ul de &loarea soarelu# rodus r#n resare la re!e !on"#ne an"#o7#dan"# na"ural#2 1#"am#na E2 l# #de s# ro"e#ne2 3ene&#!e en"ru o al#men"a"#1e sana"oasa. In"ru!a" #ndus"r#a de roduse al#men"are d#s une de resursele ne!esare en"ru o3"#nerea ra #da a roduselor dor#"e2 en"ru o de$1ol"are dura3#la2 "#n"a rodu!a"or#lor "re3u#e sa &#e el#m#narea elemen"elor "o7#!e d#n ro!esele de rodu!"#e s# ada "area unor me"ode de rodu"#e !a" ma# s#m#lare !u !eea !e se /ases"e #n med#ul na"ural as"&el #n!a" rodusul &#nal sa nu re$#n"e n#!# un &el de r#s! en"ru or/an#smul !onsuma"orulu#.

11

7. BIBLIOGRAFIE
91:. 92: 93: 94: 9(: 9):

0"" 8HHen.I#?# ed#a.or/HI#?#HSun&loIerJo#l 0"" 8HHIII.3#ona"ura.roH roduseJna"ur#s"eJule#<de<&loarea<soarelu#< resa"<la<re!e.0"ml 0"" 8HHIII.0eal"0K<ea"#n/< ol#"#!s.!omH1e/e"a3le<o#l.0"ml 0"" 8HHIII.=o3e<#ndus"r#es.!omHT#res0#ne7l2444H0e7ane.0"m 0"" 8HH"0#n?.0o"neIs.roHs"am #la< e<ou<!um<s"##<!and<manan!#<sana"os.0"ml

0"" 8HH=ourneK"o&ore1er.or/H3#o&uelJl#3rarKH&a"so#lsH&a"so#ls33.0"ml

12

S-ar putea să vă placă și