Sunteți pe pagina 1din 85

Universitatea de Vest Vasile Goldi Arad

Facultatea de tiine Economice


Specializarea: Contabilitate i Informatic de Gestiune

LUCRARE DE LICEN
Contabilitatea rezultatului exerciiului i
calculul impozitului pe profit

Coordonator tiinific:
Lector. univ. dr. TE MIHAELA
Absolvent:
POP LARISA DENISA

ARAD
2013

CUPRINS:
CAP.1.DEFINIREA,CLASIFICAREA I RECUNOATEREA CHELTUIELILOR I A
VENITURILOR N CONTABILITATE
1.1.Definirea noiunilor de cheltuieli i venituri
1.2.Criterii de clasificare a cheltuielilor i veniturilor n contabilitate
1.3.Criterii de recunoatere a cheltuielilor i veniturilor n contabilitate
CAP.2.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR I VENITURILOR
2.1.Organizarea contabilitii cheltuielilor i veniturilor
2.2.Contabilitatea cheltuielilor din activitatea de exploatare
2.2.1.Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile
2.2.2.Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile executate de ter i
2.2.3.Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de ter i
2.2.4.Contabilitatea cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
2.2.5.Contabilitatea cheltuielilor cu personalul, asigurrile sociale i protec ia social
2.2.6.Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare

2.3.Contabilitatea cheltuielilor financiare


2.4.Contabilitatea cheltuielilor extraordinare
2.5.Contabilitatea cheltuielilor privind amortizrile, provizioanele,deprecierile
i pierderile de valoare
2.6.Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit i alte impozite
2.7.Contabilitatea veniturilor din exploatare
2.7.1.Contabilitatea veniturilor aferente cifrei de afaceri
2.7.2.Contabilitatea veniturilor aferente costului de produc ie n curs de execu ie
2.7.3.Contabilitatea veniturilor din produc ia de imobilizri
2.7.4.Contabilitatea veniturilor din subven ii pentru exploatare
2.7.5.Contabilitatea altor venituri din exploatare

2.8.Contabilitatea veniturilor financiare


2.9.Contabilitatea veniturilor extraordinare
2.10.Contabilitatea veniturilor din provizioane i ajustri pentru depreciere i pierdere
de valoare
2.11.Impozitul pe profit
CAP.3.STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA REZULTATULUI
EXERCIIULUI LA SC. X S SUD COMPANI S.R.L. BAIA MARE
3.1.Prezentare generala a SC. X S SUD COMPANI S.R.L. BAIA MARE
3.2.Organizarea SC. X S SUD COMPANI S.R.L. BAIA MARE
3.2.1.Structura personalului
3.2.2.Furnizorii societ ii
3.2.3.Clienii societ ii
3.2.4.Concurenii societ ii

3.3. Modul de organizare a contabilitii


3.4. Documentele i registrele de contabilitate
3.5.Rentabilitatea SC. X S SUD COMPANI S.R.L. BAIA MARE
3.6.Monografia contabil privind rezultatul exerciiului la SC. X S SUD
COMPANI S.R.L. BAIA MARE
CAP.4.CONCLUZII

CAP.1. DEFINIREA, CLASIFICAREA I RECUNOATEREA CHELTUIELILOR


I VENITURILOR N CONTABILITATE
Performana entitii reflect capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar, prin utilizarea
resurselor existente, precum i gradul de eficien n utilizarea de noi resurse.
Capacitatea de a genera fluxuri de numerar viitoare necesit ca ntreprinderea s nregistreze venituri din
activitatea desfurat, iar utilizarea resurselor existente presupune eviden ierea de cheltuieli ale
perioadei.Veniturile i cheltuielile constituie, a adar elemente legate direct de evaluarea performan elor
ntreprinderii.
Gradul de eficien n utilizarea resurselor se exprim cu ajutorul profitului , respectiv a pierderii.1
1 Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin ,
Cluj Napoca, 2010
1.1. Definirea noiunilor de cheltuieli i venituri
Realizarea obiectului de activitate al oricrei ntreprinderi, n esen generator de venituri, cere
importante eforturi materiale, de munc i bne ti concretizate, de regul, n cheltuieli.
Drept urmare, o mare varietate a tranzaciilor economice duc la transformarea unor elemente ale patrimoniului
economic n rezultate economico financiare care se concretizeaz n:
a. cheltuieli i venituri:
Cheltuielile semnific o srcie a entitii, generat fie ca mic orarea unor elemente de active
patrimoniale, fie de o cretere a unor elemente de datorii patrimoniale.Potrivit Cadrului general de ntocmire i
prezentare a situaiilor financiare elaborat prin IASB cheltuielile reprezint diminuri ale beneficiilor
economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ie iri sau scderi ale valorii activelor sau
creterii datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalulurilor proprii, altele dect cele rezultate din
distribuirea acestora ctre acionari.
Cheltuielile entitii reprezint valorile pltite sau de pltit pentru:
- consumuri de stocuri, lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz entitatea;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligaii legale sau contractuale etc.
Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a desf urrii
activitii curente a entitii.Acestrea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli.
Veniturile semnific, n principiu, o mbogire a entit ii, generat fie de o cre tere a unor elemente de
active patrimoniale, fie de o scdere a unor elemente de datorii patrimoniale.
Potrivit Cadrului general de ntocmire i prezentare a situa iilor financiare elaborat de IASB, veniturile
reprezint creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri
sau creteri ale valorii capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre ac ionari.
n categoria veniturilor se includ:
- sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit i curente. Activit ile curente sunt
orice activiti desfurate de o entitate, ca parte integrant a obiectului su de activitate, precum i activit ile
conexe acestora.Veniturile din activit i curente se pot regsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vnzri,
comisioane, dobnzi sau dividende.
- ctigurile din orice alte surse. Ctigurile reprezint cre teri ale beneficiilor economice care pot aprea sau
nu ca rezultat din activitatea curent, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate.

b. profit sau pierdere


ntreprinderea nregistreaz profit dac ntr-o perioad de timp determinat, de regul un exerci iu
financiar,veniturile sunt mai mari dect cheltuielile , sau pierdere dac ntr-o perioad de timp determinat, de
regul un exerciiu financiar, veniturile sunt mai mici dect cheltuielile.
1.2. Criterii de clasificare a cheltuielilor i a veniturilor n contabilitate
1.2.1. Criterii de clasificare a cheltuielilor n contabilitate
Reglementrile contabile romne ti opereaz cu clasificarea rezultatelor economico-financiare n: curente
(rezultate din exploatare i financiare) i extraoridinare.Prin urmare elementele de cheltuieli se clasific n
cheltuieli curente i cheltuieli extraordinare.
Astfel, cheltuielile curente sunt cheltuieli rezultate din activit i care se deruleaz cu o anumit constan
i al cror caracter este firesc.
Cheltuielile extraordinare sunt acele cheltuieli rezultate din evenimente sau tranzac ii ce sunt clar diferite de
activitile curente ale entitilor i care, prin urmare, nu se a teapt s se repete ntr-un mod frecvent sau
regulat.
Pornind de la caracterul de proces al activit ilor consumatoare de resurse, ocazionarea cheltuielilor se
deruleaz n mai multe etape succesive sau simultane n timp.
Astfel, pot fi identificate patru momente de apari ie a acestora:
a. Consumul de bunuri stocabile n activitatea curent de exploatare, cum ar fi de exemplu consumul de materii
prime, consumul de materiale auxiliare etc.
b. Angajarea unei cheltuieli care intervine n momentul cumprrii de elemente nestocabile, lucrri, utilit i i
servicii destinate activitii, cu ocazia apari iei datoriei fa de furnizori.
c. Plata unei sume de bani destinat satisfacerii unei nevoi curente a ntreprinderii, pentru care anterior pl ii nu
a fost nregistrat angajamentul de plat.
d. ncorporarea(includerea) n cheltuieli curente ale exerci iului financiar a unor sume reprezentnd deprecieri
economice ireversibile ( amortizrile imobilizrilor), deprecierile economice reversibile (ajustri pentru
deprecierea activelor) sau rezerve pentru acoperirea riscurilor, pierderilor /sau cheltuielilor estimate viitoare
( provizioane).2
Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin ,
Cluj Napoca, 2010
Din punct de vedere al momentului recunoaterii lor, cheltuielile se grupeaz n:
h cheltuieli propriu-zise;
h cheltuieli nregistrate n avans;
h cheltuieli de repartizat pe mai multe exerci ii;
h cheltuieli de plat.
2

Prima categorie a cheltuielilor propriu-zise, cuprinde cheltuielile angajate i recunoscute n rezultatul


exerciiului curent sau n curs.
Cheltuielile nregistrate n avans i cele de repartizat pe mai multe exerci ii sunt dup caz, cheltuieli
constatate sau angajate n exerciiul financiar curent, ce vor fi recunoscute n rezultatul financiar al perioadei
viitoare
n ceea ce privete cheltuielile de plat, literatura de specialitate le define te ca fiind consumurile
constatate efectiv pentru care nu s-au primit pn la nchiderea exerci iului financiar documentele de constatare
(exemplu, drepturile cuvenite angajailor la nchiderea exerci iului cu titlu de concedii de pltit, impozite, taxe
datorate, dobnzi datorate).
Contabilitatea cheltuielilor se realizeaz n cadrul contabilit ii de angajamente, ce presupune
individualizarea i reflectarea cheltuielilor n faza de angajare i consum, constituindu-se cheltuial n
momentul nregistrrii indiferent de momentul pl ii.
Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura lor, astfel:

A. Cheltuieli de exploatare;
B. Cheltuieli financiare;
C. Cheltuieli extraordinare;
D. Cheltuieli cu impozitul pe profit.
A.Cheltuielile de exploatare cuprind:
h cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile concretizate n costul de achizi ie al materiilor
prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar consumate, costul de achizi ie al materialelor nestocate
trecute direct asupra cheltuielilor, contravaloarea energiei i apei consumate, valoarea animalelor i psrilor,
costul mrfurilor vndute i al ambalajelor.
h cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de ter i reprezentnd ntre inere i repara ii la ma ini, utilaje,
construcii etc., redevene, locaii de gestiune i chirii, prime de asigurare, studii de cercetri, cheltuieli cu alte
servicii executate de teri, comisioane, onorarii, cheltuieli de protocol, reclam i publicitate,transportul de
bunuri i personal, deplasri, detari i transferri, cheltuieli po tale i taxe de telecomunica ii servicii
bancare i altele.
h cheltuieli cu personalul reprezentate de salarii, asigurrile i protec ia social i alte cheltuieli cu personalul
suportate de entitate.
h alte cheltuieli de exploatare concretizate n pierderi din crean e i debitori diver i, despgubiri, amenzi i
penaliti, donaii i alte cheltuieli similare, cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital.
h cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere.
B.Cheltuieli financiare cuprind:
h pierderi din creane legate de participaii;
h cheltuieli privind investiiile financiare cedate;
h diferenele nefavorabile de curs valutar;
h dobnzile datorate privind exerciiul financiar n curs;
h sconturile acordate clienilor;
h pierderi din creane de natur financiar i altele;
h amortizrile i ajustrile pentru depreciere.
C.Cheltuieli extraordinare sunt reprezentate de calamiti i alte evenimente extraordinare.
D.Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite cuprind cheltuiala cu impozitul pe profit precum i
cheltuiala cu impozitul pe venitul microntreprinderilor.
1.2.2.Criterii de clasificare a veniturilor n contabilitate
Similar cheltuielilor, veniturile se clasific n: curente (rezultate din exploatare i financiare) i
extraordinare.
Veniturile curente sunt veniturile rezultate din activit i care se deruleaz cu o anumit constan i ale
cror caracter este firesc.Veniturile curente sunt constatate, nregistrate i ncorporate n exerci iul curent. 3
3 Mihai Ristea, Contabilitatea financiar, Editura Universitar, Bucure ti, 2005
Veniturile extraordinare sunt acele venituri rezultate din evenimente sau tranzac ii ce sunt clar diferite de
activitile curente ale entitii i care, prin urmare, nu se a teapt s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat.
Pornind de la caracterul de proces al activit ilor derulate de entitate, crearea veniturilor se poate derula n
mai multe etape succesive sau simultane, astfel:

a. Obinerea produciei fabricate n cadrul obiectului principal de activitate al unei entit i. n acest moment al
ciclului economic, evaluarea produciei ob inute se face la costuri efective de produc ie. 4
b. Livrarea (facturarea) produciei fabricare, care constituie momentul transferului dreptului de proprietate de
la productor (vnztor) ctre client (cumprtor). n acest moment al ciclului economic, evaluarea produc iei
vndute se face la preuri de vnzare, inclusiv taxa pe valoare adugat- acolo unde este cazul.Veniturile din
vnzare se constituie pentru productor la nivelul pre ului negociat de vnzare fr eventuala tax pe valoarea
adugat.
c. ncasarea unor sume de bani, ca urmare a facturrii de produse, lucrri, presta ii i servicii care fac obiectul
curent de activitate al entitii, dar pentru care nu s-au nregistrat anterior crean e fa de clien i.
d. ncorporarea (includerea) n veniturile curente ale exerciiului financiar a unor sume reprezentnd venituri
care au fost estimate ca probabile n exerci iile financiare anterioare, dar care au devenit certe n exerci iul
financiar curent. Este vorba de venituri constante n avans, scadente i/sau de venituri din anularea ajustrilor
pentru deprecierea activelor, a provizioanelor rmase fr obiect.
Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin ,
Cluj Napoca, 2010
n funcie de momentul cunoaterii lor n rezultatul exerciiului veniturile se pot clasifica n:
h venituri propriu-zise;
h venituri nregistrate n avans;
h venituri de realizat.
4

Veniturile propriu-zise cuprind veniturile constante i recunoscute n rezultatul exerci iului curent.
Veniturile nregistrate n avans sunt constatate n exerci iul curent dar vor fi ncorporate n rezultatul
exerciiului sau al exerciiilor urmtoare.
Veniturile de realizat sunt venituri realizate efectiv n exerci iul curent i incluse n rezultatul exerci iului
curent, pentru care nu s-au ntocmit documente de nregistrare. Spre exemplu, vnzrile de produse pentru care
nu s-au ntocmit facturi pn la nchiderea exerci iului.
Dup natura lor, veniturile se clasific n:
A. Venituri din exploatare;
B. Venituri financiare;
C. Venituri extraordinare.
A.Veniturile din exploatare cuprind:
h venituri din vnzarea de produse i mrfuri, executri de lucrri i prestri de servicii (cifra de afaceri net);
n contabilitate, veniturile din vnzri de bunuri se nregistreaz n momentul predrii bunurilor ctre
cumprtori, al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condi ii prevzute n contract care atest transferul
dreptului de proprietate asupra bunurilor repective ctre clien i.
Veniturile din prestri de servicii se nregistreaz n contabilitate pe msura efecturii acestora.Prestrile
nefacturate pn la sfritul perioadei se eviden iaz n categoria lucrrilor i serviciilor n curs de execu ie, pe
seama veniturilor din producia stocat.
Veniturile din redevene se recunosc pe baza contabilit ii de angajamente, conform contractului.

h venituri din vatiaia stocurilor, reprezentnd varia ia n plus ( cre tere) sau n minus (reducere) dintre
valoarea la cost de producie efectiv a stocurilor de produse i produc ie n curs de la sfr itul perioadei i
valoarea stocurilor iniiale ale produselor i produc iei n curs.Varia ia stocurilor de produse finite i a celor n
curs de execuie pe parcursul perioadei reprezint o corec ie a cheltuielilor de produc ie pentru a reflecta faptul
c fie producia a majorat nivelul stocurilor, fie vnzrilor suplimentare au redus nivelul stocurilor.
Veniturile din producia stocat se nscriu, alturi de celelalte venituri, n contul de profit i pierdere, cu
semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).
h venituri din producia de imobilizri, reprezentnd costul lucrrilor i cheltuielilor efectuate de entitate
pentru ea nsi, care se nregistreaz ca active imobilizate corporale i necorporale;
h venituri din subvenii de exploatare, representnd subven iile pentru acoperirea diferen elor de pre i
pentru acoperirea pierderilor, precum i alte subven ii de care beneficiaz entitatea;
h alte venituri din exploatarea curent, cuprinznd veniturile din crean e recuperate, venituri din despgubiri,
amenzi i penaliti, venituri din donaii primite, venituri din subven ii pentru investi ii i alte venituri din
exploatare.
h venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare.
B.Veniturile financiare cuprind:
h venituri din imobilizri financiare;
h venituri din invetiii financiare pe termen scurt;
h venituri din creane imobilizate;
h venituri din investiii financiare cedate;
h venituri din diferene de curs valutar;
h venituri din dobnzi;
h venituri din sconturi primite n urma unor reduceri financiare;
h alte venituri financiare;
h venituri din ajustri pentru pierdere de valoare.
C.Venituri extraordinare cuprind, spre exemplu, daunele pretinse de de intorii de poli e n urma producerii
unei calamiti.5
5Atanasiu Pop, Dumitru Mati - Contabilitate financiara (editia a III-a, actualizata conform directivelor
europene aprobate prin OMFP nr.3055 din 29 oct 2009)
1.3. Criterii de recunoatere a cheltuielilor i veniturilor n contabilitate
1.3.1. Criterii de recunoatere a cheltuielilor n contabilitate
Cheltuielile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere atunci cnd a avut loc o reducere a beneficiilor
economice viitoare aferente diminurii unui activ sau cre terii unei datorii, modificare ce poate fi evaluat n
mod credibil.De fapt aceasta nseamn c recunoa terea cheltuielilor are loc simultan cu recunoa terea cre terii
datoriilor sau a reducerii activelor .
Cheltuielile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere pe baza asocierii directe ntre costurile
implicate i obinerea elementelor specifice de venit.Acest proces, cunoscut sub numele de conectarea
cheltuielilor la venituri, implic recunoa terea simultan sau combinat a veniturilor i cheltuielilor care rezult
direct i concomitent dun aceeai tranzacie. De exemplu, diversele componente alea cheltuielilor care
contribuie la determinarea costului bunurilor vndute sunt recunoscute n acela i timp cu venitul din vnzarea
bunurilor.

Toate cheltuielile angajate n cursul exerci iului care nu se pot ata a veniturilor realizate sunt activate
sau recunoscute ca active, fiind imobilicate, repartizate asupra mai multor exerci ii financiare sau recunoscute
imediat n contul de profit sau pierdere.
Unele cheltuieli sunt recunoscute n contul de profit i pierdere pe baza unei proceduri de alocare
sistematic i raional atunci cnd se ateapt s se ob in beneficii economice n decursul mai multor
exerciii financiare i cnd asocierea acestora cu veniturile poate fi determinat doar n mod vag sau indirect.
Aceast modalitate este deseori necesar n procesul recunoa terii cheltuielilor asociate cu utilizarea unor
active, cum ar fi: terenuri i utilaje, licen e i mrci de comer , caz n care cheltuiala este prezentat ca
amortizare.Aceste proceduri de alocare au drept scop recunoa terea cheltuielilor n cadrul perioadei n care se
consum sau expir beneficiile economice asociate acestor elemente.
O cheltuial este recunoscut imediat n contul de profit i pierdere atunci cnd un cost nu genereaz
beneficii economice viitoare sau atunci cnd i n masura n care viitoarele beneficii economice nu corespund
sau nceteaz s mai corespund condiiilor pentru recunoa terea n bilan sub form de active.
O cheltuial este, de asemenea, recunoscut n contul de profit i pierdere n acele situa ii n care apare o
datorie fr recunoaterea unui activ, cum ar fi n cazul n care datoria apare ca urmare a acordrii de garan ii
pentru produsele vndute.
1.3.2. Criterii de recunoatere a veniturilor n contabilitate
Conform IAS 18 Venituri, veniturile sunt recunoscute atunci cnd este probabil c entitatea va avea
beneficii economice viitoare i acestea pot fi evaluate cu suficient acurate e. IAS 18 identific situa iile n care
aceste criterii sunt ndeplinite i n care prin urmarel trebuie nregistrate venituri. 6
6 Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin ,
Cluj Napoca, 2010
Criteriile de recunoatere a veniturilor sunt diferen iate pentru veniturile provenite din:
a. vnzarea bunurilor;
b. prestarea serviciilor;
c. utilizarea de ctre alii a activelor entit ii, productoare de dobnzi, redeven e i dividende.
a.Vnzarea de bunuri
n aceste sens, veniturile din vnzarea bunurilor sunt recunoscute atunci cnd toate condi iile urmtoare
sunt ndeplinite:
h riscurile i beneficiile semnificative ce decurg din proprietatea bunului sunt transferate cumprtorului;
h nu mai exist control efectiv din partea entit ii asupra bunurilor vndute;
h mrimea veniturilor poate fi msurat n mod rezonabil;
h este probabil ca beneficiile economice asociate tranzac iei s fie generate ctre entitate;
h costurile tranzaciei pot fi msurate n mod rezonabil.
Exemple de cazuri n care entitatea pstreaz riscurile semnificative aferente propriet ii, i prin urmare
tranzacia nu reprezint o vnzare i n consecin veniturile nu pot fi nregistrate:
h cnd cumprtorul are dreptul de a returna bunurile cumprate i vnztorul nu recunoa te cu certitudine
gradul de probabilitate al napoierii bunurilor;
h cnd bunurile sunt livrate dar nu sunt instalate, iar instalarea reprezint o parte semnificativ a contractului i
nu a fost nc realizat de vnztor;
h atunci cnd vnztorul are obligaii legate de rezultate nesatisfctoare, neacoperite de prevederile
garaniilor normale.

Dac vnztorul pstreaz doar un risc nesemnificativ ce decurge din proprietatea bunului atunci tranzac ia
reprezint o vnzare i veniturile sunt recunoscute.Exemple de cazuri n care entitatea pstreaz riscurile
nesemnificative aferente proprietii i n consecin poate recunoa te venitul aferent tranzac iei respective:
h cnd vnztorul pstreaz titlul legal de proprietate asupra bunurilor n scopul exclusiv al asigurrii colectrii
sumelor ce i se datoreaz, dar transfer toate celelalte riscuri i beneficii semnificative;
h vnzarea bunurilor cu clauz de returnare a banilor, n cazul n care clientul este nesatisfcut, dar numai cu
condiia ca entitatea vnztoare s poat estima n mod rezonabil volumul retururilor i s recunoasc un
provizion n acest sens pe baza experien ei anterioare i a altor factori relevan i. 7
Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin ,
Cluj Napoca, 2010
7

b.Prestarea de servicii
Veniturile asociate unei tranzacii ce implic prestarea serviciilor sunt recunoscute pe msura gradului de
execuie a tranzaciei la data nchiderii exerci iului financiar
Rezultatul unei tranzacii ce implic prestarea serviciilor poate fi estimat n mod rezonabil atunci cnd
toate condiiile urmtoare sunt ndeplinite:
h suma veniturilor poate fi estimat n mod rezonabil;
h este probabil ca beneficiile economice asociate tranzac iei s fie generate ctre entitate;
h stadiul de finalizare a tranzaciei la data bilan ului poate fi evaluat n mod rezonabil;
h costurile aprute cu ocazia tranzaciei i costurile necesare pentru finalizarea tranzac iei pot fi evaluate n
mod rezonabil.
Cnd rezultatul unei tranzac ii ce implic prestarea de servicii nu poate fi estimat n mod rezonabil, venitul
trebuie recunoscut doar n limita cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile.Metoda procentului de execuie
se refer la recunoaterea veniturilor pe msura execu iei tranzac iei i presupune recunoa terea veniturilor n
perioadele contabile n care sunt prestate serviciile.
Stadiul de execuie al tranzaciei poate fi determinat utiliznd metoda care evalueaz cel mai rezonabil
serviciile executate.De exemplu: serviciile executate pn la o anumit dat ca procent din serviciile totale ce
trebuie executate; proporia costurilor aprute pn la data respectiv din costurile totale estimate ale
tranzaciei.
c.Dobnzi, redevene, dividende
Veniturile din dobnzi, redevene i dividende sunt recunoscute atunci cnd toate condi iile urmtoare sunt
ndeplinite:
h este probabil ca beneficiile economice asociate tranzac iei s fie generate ctre entitate;
h mrimea veniturilor poate fi msurat n mod n mod rezonabil.
Baza de recunoatere a veniturilor sunt urmtoarele:
h dobnzile trebuie recunoscute folosind metoda dobnzii efective, respectnd prevederile IAS 39;
h redevenele trebuie recunoscute pe baza contabilit ii de angajamente, conform realit ii economice a
contractului;
h dividendele trebuie recunoscute atunci cnd este stabilit dreptul ac ionarului de a i se plti aceste dividende.

CAP.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR I VENITURILOR


2.1. Organizarea contabilitii cheltuielilor i a veniturilor
Organizarea corespunztoare a contabilitii cheltuielilor i a veniturilor presupune a avea n vedere
urmtoarele:
- obiectivele urmrite;
- factorii specifici de influen;
- sistemul documentelor justificative de eviden operativ;
- sistemul contabil al conturilor utilizate.
a. Obiective urmrite
n activitatea de organizare a contabilit ii cheltuielilor i veniturilor trebuie luate n considerare
urmtoarele obiective:
- evidena permanent a nivelului veniturilor i cheltuielilor fiecrei perioade de gestiune;
- ncadrarea veniturilor i cheltuielilor n nivelele prevzute n bugetele de venituri i cheltuieli;
- delimitarea veniturilor i cheltuielilor n cadrul gestiunilor, iar prin intermediul acestora a rezultatelor, n
funcie de natura acestora;
- afectarea cheltuielilor n concordan cu resursele disponibile;
- cunoaterea cauzelor care au generat nerealizarea rezultatelor financiare n conformitate cu programul stabilit;
- reflectarea cheltuielilor i a veniturilor n contabilitatea financiar i de gestiune;
- cunoaterea veniturilor ncasate i a celor nencasate aferente fiecrei perioade contabile;
- previzionarea cheltuielilor i a veniturilor, pe fiecare perioad de gestiune i loc de generare.
b. Factori specifici de influen
Pentru realizarea acestor obiective, trebuie lua i n considerare o serie de factori:
- forma de organizare juridic a firmei;
- mrimea firmei ( microntreprindere, ntreprindere mijlocie, mare);
- caracterul activitii desfurate de agen ii economici ( continu, discontinu);
- calitatea partenerilor firmei;
- natura tranzaciilor ncheiate i derulate;
- modalitile i intrumentele de decontare;
- ponderea rezultatului din exploatare, a celui din activitatea financiar i a rezultatului din activitatea
extraordinarp n ansamblul rezultatului brut;
- regimul deductibilitii fiscale a cheltuielilor;
- metoda de contabilizare i de evaluare a stocurilor;
- regimul de amortizare utilizat.
c. Sistemul documetelor justificative i de eviden operativ
Cele mai semnificative documente justificative folosite de agen ii economici pentru reflectarea
cheltuielilor, veniturilor i rezultatelor financiare sunt: bonuri de consum, situaii de lucrri, state de plat a
salariilor, dispoziii de plat, deconturi de cheltuieli, contracte de dona ie, de sponsorizare, contracte de
mprumut bancar, prospecte de emisiune, facturi, avize de nso ire, borderou de predare-primire,ordine de
plat, chitane, declaraii de ncasare, note de transfer predare- primire. Pot fi considerate documente de
eviden operativ a cheltuielilor i veniturilor: rapoartele zilnice de fabrica ie, centralizatorul produselor
realizate, borderou de ncasri, jurnalul de vnzri, jurnalul de cumprri. 8
8 Atanasiu Pop, Dumitru Mati - Contabilitate financiara (editia a III-a, actualizata conform directivelor
europene aprobate prin OMFP nr.3055 din 29 oct 2009)

La sfritul exerciiului cheltuielile, veniturile i rezultatele financiare sunt reflectate cu ajutorul Situa iei
financiare Contul de profit i pierdere.9
d. Sistemul contabil al conturilor utilizate pentru reflectarea cheltuielilor i veniturilor
Pentru organizarea contabilit ii sintetice a cheltuielilor i veniturilor prin Planul de Conturi General s-au
prevzut clasa VI Cheltuieli i clasa VII Venituri.
n cazul cheltuielilor s-au prevzut grupele:
Grupa 60 Cheltuieli privind stocurile
Grupa 61 Cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de ter i
Grupa 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de ter i
Grupa 63 Cheltuieli cu impozite, taxe i vrsminte asimilate
Grupa 64 Cheltuieli cu personalul
Grupa 65 Alte cheltuieli de exploatare
Grupa 66 Cheltuieli financiare
Grupa 67 Cheltuieli extraordinare
Grupa 68 Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i ajustrile la infla ie
Grupa 69 Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite
n cazul veniturilor s-au prevzut grupele:
Grupa 70 Cifra de afaceri
Grupa 71 Variaia stocurilor
Grupa 72 Venituri din producia de imobilizri
Grupa 74 Venituri din subvenii de exploatare
Grupa 75 Alte venituri din exploatare
Grupa 76 Venituri financiare
Grupa 77 Venituri extraordinare
Grupa 78 Venituri din provizioane i ajustarea la infla ie
Conturile de venituri i cele de cheltuieli nu se ncadreaz n categoria conturilor bilan iere deoarece la
sfrit de lun nu prezint sold, ele nchizndu-se prin decontarea veniturilor respectiv a cheltuielilor asupra
rezultatului perioadei de gestiune.
Conturile de cheltuieli sunt n totalitate conturi de activ i funcioneaz dup regulile specifice acestor
conturi.
Se debiteaz n momentul angajrii unei obligaii sau momentul pl ii unor sume n cadrul tranzac iilor
financiare, precum i odat cu nregistrarea consumului de resurse.
Sunt conturi care reflect: obliga ii, consumuri , pl i
Se crediteaz la sfritul lunii n momentul decontrii cheltuielilor asupra rezultatelor perioadei prin
preluarea soldurilor n debitul contului 121 Profit i pierderi.
121 Profit i pierdere = 6xx Conturi de cheltuieli
Se pot credita n cursul perioadei cu cheltuielile rezultate din opera ii de participa ii transferate
coparticipanilor, sau recuperri de cheltuieli.
Conturile de venituri sunt conturi de pasiv , cu excepia contului 711 Variaia stocurilor
care este bifuncional . Restul conturilor de venituri func ioneaz dup regulile conturilor de pasiv.
Se crediteaz n cursul lunii, pe msura ncasrii crean elor nregistrrii produc iei pe baza documentelor
justificative ori constatrii veniturilor, indiferent de data ncasrii acestora.
Exprim ncasri, creane, producie realizat dar stocat, etc.
Se debiteaz la sfritul lunii prin preluarea soldurilor n creditul contului 121 Profit i pierdere.
7xx Conturi de venituri = 121 Profit i pierdere
n cursul perioadei pot fi debitate cu veniturile realizate din opera ii de participa ie transferate
coparticipanilor sau cu variaia stocurilor cedate.

2.2. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea de exploatare


Cheltuielile de exploatare sunt generate de activitatea de baz, respectiv consumuri, angajamente i pl i
care urmresc realizarea obiectivelor prevzute prin acte de nfiin are care definesc profilul principal i
activitile conexe ale entitii :
Cheltuieli cu stocurile;
Cheltuieli cu serviciile executate de ter i;
Cheltuieli cu alte servicii executate de ter i;
Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate;
Cheltuieli cu personalul;
Alte cheltuieli de exploatare;
Cheltuieli de exploatare cu amortizrile si provizioanele.
2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile 10
10 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
Reflectarea n contabilitate se face cu ajutorul grupei 60 Cheltuieli privind stocurile
601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilul
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia si apa
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
607 Cheltuieli privind mrfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite
Dup coninutul economic: conturi de procese economice reflectnd:
Consumul de materii prime, materiale stocabile sau nestocabile;
Costul de achiziie al animalelor i psrilor cumprate, al mrfurilor i ambalajelor ie ite din gestiune prin
vnzare sau alte ci.
Dup funcia contabil: conturi de activ.
Se debiteaz n cursul lunii odat cu nregistrarea cheltuielilor n func ie de natura acestora:
valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime, a materialelor consumabile, a materialelor de natura
obiectelor de inventar, incluse pe cheltuieli, constatate lips la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri
ireversibile, precum i cele aflate la teri i a diferen elor nefavorabile, aferente:
601 Cheltuieli cu materii prime =
%
301 Materii prime
308 Diferene de pre la materii prime i materiale
351 Materii i materiale aflate la teri
602 Cheltuieli cu materialele
consumabile

%
302 Materiale consumabile
308 Diferene de pre la materii prime i materiale
351 Materii i materiale aflate la teri

603 Cheltuieli cu materialele


de natura obiectelor de
inventar

=
%
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferene de pre la materii prime i materiale
351 Materii i materiale aflate la teri

valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor
de inventar, mrfurilor, ambalajelor aprovizionate, n cazul folosirii inventarului interminent: 11
11

Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009


%
= 401 Furnizori
601 Cheltuieli cu materii prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
603 Cheltuieli cu materialele de natura
obiectelor de inventar
607 Cheltuieli privind mrfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele

sume n curs de clarificare:


%
= 473 Decontri din operaii n curs de clarificare
601 Cheltuieli cu materii prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
603 Cheltuieli cu materiale de natura
obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia i apa
606 Cheltuieli privind animalele i psrile
607 Cheltuieli privind mrfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele
valoarea mrfurilor vndute, constatate lips de inventariere, repreciate ireversibil:
607 Cheltuieli privind mrfurile

= 371 Mrfuri

valoarea ambalajelor aflate n consignaie la ter i, pentru care au fost emise documentele de vnzare:
608 Cheltuieli privind ambalajele = 358 Ambalaje aflate la teri
valoarea materialelor nestocate achizi ionate de la furnizori sau achitate prin avansuri de trezorerie:
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
542 Avansuri de trezorerie

%
401 Furnizori
408 Furnizori-facturi nesosite

valoarea consumurilor de energie i ap:


605 Cheltuieli privind energia i apa

%
401 Furnizori
408 Furnizori- facturi nesosite
542 Avansuri de trezorerie
471 Cheltuieli nregistrate n avans

valoarea la pre de nregistrare a animalelor i psrilor, ambalajelor vndute, constatate lips la inventariere,
precum i diferenele de pre nefavorabile, aferente: 12
12

Mihaela te - Contabilitate financiar, Note de curs


606 Cheltuieli privind animalele i psrile =
%
361 Animale i psri
368 Diferene de pre la animale i psri
608 Cheltuieli privind ambalajele =

%
381 Ambalaje
368 Diferene de pre la ambalaje

valoarea mrfurilor i a produselor aflate la ter i, pentru care au fost emise documentele de livrare sau
constatate lips la inventar:
607 Cheltuieli privind mrfurile

%
354 Produse aflate la teri
357 Mrfuri aflate la teri

valoarea ambalajelor care circul n sistem de restiturire:


608 Cheltuieli privind ambalajele = 409 Furnizori debitori
La sfritul lunii conturile de cheltuieli privind stocurile se nchid prin contul 121 Profit i pierderi. Nu
prezint sold.
2.2.2.Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile executate de ter i
Reflectarea n contabilitate se realizeaz cu ajutorul urmatoarelor conturi:
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile i cercetrile
Dup funcia contabil: conturi de activ.
Se debiteaz n cursul lunii odat cu nregistrarea cheltuielilor n func ie de natura acestora:
valoarea lucrrilor de ntreinere i reparaii executate de ter i, cheltuielilor cu redeven ele, loca iile de
gestiune, chiriile datorate sau pltite, primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de
asigurare, cheltuielilor cu studiile i cercetrile

%
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile
de gestiune i chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile i cercetrile
sume n curs de clarificare:

= 401 Furnizori

%
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile de
Gestiune i chiriile
613 Cheltuieli cu prime de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile i cercetrile

sau
408 Furnizori facturi nesosite
471 Cheltuieli nregistrate n avans
512 Conturi la bnci
531 Casa

473 Decontri din operaii n curs


de clarificare

Se crediteaz la sfritul lunii cnd se i nchid prin debitul contului 121 Profit i pierderi.
Aceste conturi nu prezint sold la sfritul lunii
2.2.3. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de ter i 13
13 Mihaela te -Contabilitate financiar, Note de curs
Reflectarea n contabilitate: cu ajutorul conturilor grupei 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de
teri:
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
625 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunica ii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter i
Dup funcia contabil , sunt conturi de activ.
Se debiteaz n cursul lunii odat cu nregistrarea:
cheltuieli cu alte servicii executate de ter i, dup natura acestora:
62x Cheltuieli cu alte servicii executate de ter i = 401 Furnizori
Sau
408 Furnizori- facturi nesosite
471 Cheltuieli nregistrate n avans
512 Conturi la bnci
531 Casa
532 Alte valori
542 Avansuri de trezorerie
sumelor n curs de clarificare:
62x Cheltuieli cu alte servicii executate de ter i = 473 Decontri din operaii n curs
de clarificare
Se crediteaz la sfritul lunii cnd se i nchid prin debitul contului 121 Profit i pierderi.
Nu prezint sold la sfritul lunii

2.2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


Reflectarea n contabilitate se face cu ajutorul contului 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
vrsminte asimilate
Dup funcia contabil: cont de activ.
Se debiteaz cu:
taxa pe valoare adugat colectat aferent bunurilor i serviciilor folosite n scop personal, predate cu titlu
gratuit, care depesc limitele prevzute de lege, cea aferent lipsurilor peste normele legale, precum i cea
aferent bunurilor i serviciilor acordate salaria ilor sub forma avantajelor n natur:
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate

= 4427 TVA colectat

prorata din taxa pe valoare adugat deductibil, devenit nedeductibil:


635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate

= 4426 TVA deductibil

datorii i vrsminte de efectuat ctre alte organisme publice, potrivit legii:


635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate

= 447 Fonduri speciale taxe i


vrsminte asimilate

decontrile cu bugetul statului privind impozitul pe cldiri, terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor
proprietate de stat, diferenele de pre la gaze i i ei ob inute din produc ia intern,taxa pentru folosirea
terenurilor proptietate de stat, taxa pentru mijloacele de transport, accizele la produc ia intern, precum i alte
impozite i taxe:

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe


i vrsminte asimilate

446 Alte impozite i


vrsminte asimilate

sumelor n curs de clarificare:

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe


i vrsminte asimilate

= 473 Decontri din operaii n curs de


clarificare

Contul 635 se crediteaz la sfritul lunii cnd se i nchide prin debitul contului 121 Profit i pierderi.
Nu prezint sold.
2.2.5.Contabilitatea cheltuielilor cu personalul, asigurrile sociale i protec ia social 14
14 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
Reflectarea n contabilitate se realizeaz cu ajutorul urmtoarelor conturi:
641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salaria ilor
643 Cheltuieli cu primele reprezennd participarea personalului la profit
644 Cheltuieli cu remunerarea n intrumente de capital proprii
645 Cheltuieli privind asigurrile i protec ia

6451 Contribuia unitii la asigurrile sociale


6452 Contribuia unitii la ajutorul de omaj
6453 Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate
6456 Contribuia unitii la schemele de pensii facultative
6457 Contribuia unitii la primele de asigurare voluntar de sntate
6458 Alte cheltuieli privind asigurrile i protec ia social
Dup funcia contabil: conturi de activ.
Se debiteaz cu:
salariile datorate personalului pentru munca prestat i a altor drepturi cuvenite personalului:
641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate
drepturi de personal pentru care nu s- au ntocmit statele de plat, aferente exerci iului ncheiat:
641 Cheltuieli cu salariile personalului = 4281 Alte datorii n legtur cu personalul
tichetele de mas acordate salariailor:
642 Cheltuieli cu tichetele de mas acordate salaria ilor = 532 Alte valori
primele reprezentnd participarea salaria ilor la profit, acordate acestora:
643 Cheltuieli cu primele reprezentnd =
participarea personalului la profit

424 Prime reprezentnd participarea


personalului la profit

valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angaja ilor:


644 Cheltuieli cu remunerarea n intrumente de capitaluri proprii = 106 Rezerve
nregistrarea sumelor acordate personalului potrivit legii pentru protec ie social, contribu ia unit ii la
asigurrile sociale de sntate, la constituirea fondului pentru ajutorul de omaj, la schemele de pensii
facultative, la primele de asigutate voluntar de sntate: 15
15

Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009


645 Cheltuieli privind asigurrile =
%
i protecia social
423 Personal ajutoare materiale datorate
4311 Contribuia unitii la asigurrile sociale
4313 Contribuia angajatorului pentru asigurrile
sociale de sntate
4371 Contribuia unitii la fondul de omaj
438 Alte datorii i creane sociale

Aceste conturi se crediteaz la sfritul lunii cnd se i nchid prind debitul contului 121 Profit i
pierderi.Nu prezint sold.

2.2.6. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare


Reflectarea n contabilitate se realizeaz cu ajutorul grupei 65 Alte cheltuieli de exploatare, i a
urmtoarelor conturi : 16
16 Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin ,
Cluj Napoca, 2010
17 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
652 Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor
654 Pierderi din creane i debitori diveri
658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Cheltuieli cu despgubiri, amenzi i penalit i
6582 Cheltuieli cu donaii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte opera ii de capital
6588 Alte cheltuieli de exploatare
Dup funcia contabil: conturi de activ.
Se debiteaz cu:
taxe de mediu achitate:
652 Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor = 5121 Conturi la bnci n lei
certificatele de emisii de gaze cu efect de ser achizi ionate:
652 Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor = 401 Furnizori
cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor, efectuate n avans, aferente exerci iului n curs:
652 Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor = 471 Cheltuieli nregistrate n avans
sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scderii din eviden a clien ilor incer i sau n litigiu ori a debitorilor
diveri:
654 Pierderi din creane i debitori diveri =
%
411 Clieni
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de
Participare
461 Debitori diveri
nregistrarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor, datorate sau pltite ter ilor, inclusiv bugetului
statului:
6581 Despgubiri, amenzi
i penaliti

%
401 Furnizori
404 Furnizori de imobilizri
462 Creditori diveri
512 Conturi la bnci
4481 Alte datorii fa de bugetul statului17

evidenierea altor cheltuieli de exploatare efectuate n avans aferente exerci iului n curs:
6588 Alte cheltuieli de exploatare = 471 Cheltuieli nregistrate n avans
reflectarea donaiilor acordate:
6582 Donaii acordate

%
512 Conturi la bnci
531 Casa
3xx Conturi de stocuri

valoarea neamortizat a imobilizrilor, scoase la activ:


6583 Cheltuieli privind activele cedate =
%
i alte operaii de capital
20x Imobilizri necorporale
21x Imobilizri corporale
valoarea imobilizrilor n curs, scoase din eviden :
6583 Cheltuieli privind activele cedate =
%
i alte operaii de capital
231 Imobilizri corporale n curs de execu ie
233 Imobilizri necorporale n curs de execu ie
sume n curs de clarificare:
658 Alte cheltuieli de exploatare

= 473 Decontri din operaii n curs de clarificare

sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale n vigoare, reprezentnd crean e fa de
clieni, debitori diveri etc.:
658 Alte cheltuieli de exploatare

%
411 Clieni
461 Debitori diveri

Se crediteaz la sfritul lunii cnd se i nchid prin debitul contului 121 Profit i pierderi. Nu prezint
sold final.
2.3. Contabilitatea cheltuielilor financiare
Cheltuielile financiare sunt cheltuielile entitii economice care cuprind: 18
18 Mihaela te - Contabilitate financiar,Note de curs
Pierderi din creane legate de participa ii reprezint pierderile din crean ele imobilizate ale ntreprinderii;
Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate sunt reprezentate de pierderea net din vnzarea titlurilor de
plasament, adic diferena nefavorabil dintre valoarea contabil a titlurilor de plasament i pre ul lor de
cesiune;
Cheltuieli din diferene de curs valutar , care cuprind diferenele de curs valutar, rezultate n urma lichidrii
creanelor i datoriilor n valut, precum i diferen ele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilit ilor
bancare n devize, disponibilitilor n devize aflate n casierie, ct i existentul n conturile de acreditive n
devize;

Cheltuieli privind dobnzile respectiv dobnzile datorate sau pltite;

Alte cheltuieli financiare, care sunt reprezentate de sconturile acordate clien ilor, debitorilor sau bncilor i
alte cheltuieli financiare;
Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele sunt cheltuieli cu constituirea de provizioane legate de activitatea
financiar a ntreprinderii, ct i cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a
obligaiunilor.
Se reflect n contabilitate cu ajutorul conturilor grupei 66 Cheltuieli financiare:19
Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
663 Pierderi din creane legate de participa ii
664 Cheltuieli privind investiiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate
6642 Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobnzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare
Dup funcia lor contabil, sunt conturi de activ.
Se debiteaz cu:
valoarea pierderilor din creane imobilizate:
19

663 Pierderi din creane legate de participa ii = 267 Creane imobilizate


diferene nefavorabile de curs, rezultate n urma ncasrii crean elor n valut:
665 Cheltuieli din diferene =
%
de curs valutar
267 Creane imobilizate
411 Clieni
413 Efecte de primit de la clieni
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
456 Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul
461 Debitori diveri
valoarea imobilizrilor financiare scoase din activ:
664 Cheltuieli privind investiiile =
%
financiare cedate
261 Aciuni deinute la entitile afiliate
263 Interese de participare
265 Alte titluri imobilizate
pierderea reprezentnd diferena dintre valoarea contabil a investi iilor financiare pe termen scurt i pre ul
lor de cesiune:
664 Cheltuieli privind investiiile =
financiare cedate

%
501 Aciuni deinute la entitile afiliate
506 Obligaiuni
508 Alte investiii pe termen scurt i crean e
asimilate

diferene nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor pltite, la decontarea acestora:


665 Cheltuieli din diferene =
%
de curs valutar
232 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale
234 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale
409 Furnizori debitori
diferene nefavorabile de curs valutar, n urma achitrii datoriilor n valut:
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar =

%
512 Conturi la bnci
531 Casa
541 Acreditive

diferenele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor ncasate, la decontarea acestora:


665 Cheltuieli din diferene de curs valutar = 419 Clieni creditori
diferenele nefavorabile de curs valutar, rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor,
i avansurilor de trezorerie n valut:
665 Cheltuieli din diferene =
%
de curs valutar
508 Alte investiii pe termen scurt i crean e asimilate
541 Acreditive
542 Avansuri de trezorerie
267 Creane imobilizate
diferenele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii crean elor la nchiderea exerci iului
financiar:
665 Cheltuieli din diferene =
%
de curs valutar
232 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale
234 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale
267 Creane imobilizate
409 Furnizori debitori
411 Clieni
413 Efecte de primit de la clieni
418 Clieni facturi de ntocmit
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
456 Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul
461 Debitori diveri20
20 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009

diferenele nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor n valut la ncheierea exerci iului
financiar:
665 Cheltuieli din diferene =
%
de curs valutar
161 mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
162 Credite bancare pe termen lung
166 Datorii care privesc imobilizrile financiare
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor
asimilate
269 Vrsminte de efectuat pentru imobilizri
financiare
401 Furnizori
403 Efecte de pltit
404 Furnizori de imobilizri
405 Efecte de pltit pentru imobilizri
408 Furnizori facturi nesosite
419 Clieni creditori
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
455Sume datorate acionarilor/asociailor
462 Creditori diveri
509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe
termen scurt
diferenele nefavorabile de curs valutar nregistrate la cedarea unei particia ii ntr-o entitate extern care a
fost cuprins n consolidare:
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar = 107 Rezerve din conversie
diferenele nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor n valut la nchiderea exerci iului
financiar a disponibilitilor bancare n valut existente n casierie, precum i depozitelor i a altor valori de
trezorerie n valut:
665Cheltuieli din diferene =
%
de curs valutar
512 Conturi la bnci
531Casa
508 Alte investiii pe termen scurt i crean e asimilate
541 Acreditive
542 Avansuri de trezorerie
267 Creane imobilizate
diferenele nefavorabile de curs valutar nregistrate n situa iile financiare anuale consolidate, aferente unui
element monetar care face parte dintr-o investi ie net a entit ii ntr-o entitate strin:
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar

= 106 Rezerve

valoarea dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate, mprumuturilor ncasate de la


entiti afiliate i entiti legate prin interese de participare, a dobnzilor aferente creditelor bancare pe termen
scurt:
666 Cheltuieli privind =
%
dobnzile
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
518 Dobnzi
519 Credite bancare pe termen scurt
dobnda datorat pentru ratele de leasing financiar:
666 Cheltuieli privind dobnzile =

404 Furnizori de imobilizri

valoarea dobnzilor cuvenite acionarilor/asocia ilor pentru disponibilit ile lsate temporar la dispozi ia
entitii:
666 Cheltuieli privind dobnzile = 455 Sume datorate acionarilor/asociailor
valoarea dobnzilor repartizate pe cheltuieli pentru opera iunile de cumprare cu plata n rate:
666 Cheltuieli privind dobnzile = 471 Cheltuieli nregistrate n avans
valoarea dobnzilor pltite, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente:
666 Cheltuieli privind dobnzile = 512 Conturi la bnci
valoarea sconturilor acordate clien ilor, debitorilor sau re inute de bnci:
667 Cheltuieli privind sconturile acordate =

%
411 Clieni
461 Debitori diveri
511 Valori de ncasat
512 Conturi la bnci

diferenele nefavorabile aferente furnizorilor i creditorilor, a cror decontare se face n func ie de cursul
unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar sau cu
ocazia decontrii acestora:
668 Alte cheltuieli financiare =

%
401 Furnizori
404 Furnizori de imobilizri
408 Furnizori facturi nesosite
419 Clieni creditori
462 Creditori diveri21
21 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
512 Conturi la bnci22

22

Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009

diferenele nefavorabile aferente clien ilor i debitorilor, a cror decontare se face n func ie de cursul unei
valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar sau cu ocazia
decontrii acestora:
668 Alte cheltuieli financiare =

%
411 Clieni
418 Clieni facturi de ntocmit
409 Furnizori debitori
461 Debitori diveri

diferenele nefavorabile aferente crean elor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizri, exprimate n
lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii,
respectiv la nchiderea exerciiului financiar, sau cu ocazia decontrii lor:
668 Alte cheltuieli financiare =
%
232 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale
234 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale
diferenele nefavorabile aferente datoriilor de leasing financiar, exprimate n lei, a cror decontare se face n
funcie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului
financiar:
688 Alte cheltuieli financiare = 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
diferenele nefavorabile aferente datoriilor fa de entit i afiliate i entit i legate prin interese de
participare exprimate n lei , a cror decontare se face n func ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea
acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar sau cu ocazia decontrii acestora:
688 Alte cheltuieli financiare =

%
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
512 Conturi la bnci

diferenele nefavorabile aferente crean elor fa de entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de
participare, precum i a creanelor imobilizate, exprimate n lei, a cror decontare se face n func ie de cursul
unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar sau cu
ocazia decontrii acestora:
688 Alte cheltuieli financiare =

%
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
512 Conturi la bnci

diferenele nefavorabile din evaluarea la ncheierea exerci iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen
scurt admise la tranzacionare pe o pia regrelemntat:
688 Alte cheltuieli financiare =

%
501 Aciuni deinute entitilor
506 Obligaiuni
Aceste conturi se crediteaz la sfritul lunii cnd se nchid prin debitul contului 121 Profit i pierderi.Nu
prezint sold final.
2.4. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare
Cheltuielile extraordinare sunt reprezentate de evenimente sau tranzac ii ce sunt clar diferite de activit ile
obinuite, nu au caracter regulat sau frecvent i nu pot fi influen ate de voin a noastr.
Asemenea situaii pot fi: exproprierea unor active, dezastre narurale sau fenomene asemntoare. 23
23 Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin ,
Cluj Napoca, 2010
Reflectarea n contabilitate se face cu ajutorul contului grupei 67 Cheltuieli extraordinare: 671
Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente extraordinare.
Dup funcia contabil: cont de activ.
Se debiteaz cu:
valoarea pierderilor din calamiti, exproprieri de active:
671 Cheltuieli privind calamitile
=
%
i alte evenimente extraordinare 211 Terenuri i amenajri de terenuri
212 Construcii
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport,
animale i planta ii
214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente
de protec ia valorilor umane i materiale
231 Imobilizri corporale n curs
301 Materii prime
302 Materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
341 Semifabricare
345 Produse finite
351 Materii prime i materiale aflate la teri
361 Animale i psri
371 Mrfuri
381 Ambalaje
Acest cont se crediteaz la sfritul lunii cnd se i ncheie prin debitul contului 121 Profit i pierderi.Nu
prezint sold final.
2.5. Contabilitatea cheltuielilor privind amortizrile, provizioanele, deprecierile i pierderile de valoare
Se reflectarea n contabilitate cu ajutorul conturilor grupei 68 Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele
i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare:

681 Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru


depreciere24
24 Mihaela te - Contabilitate financiar, Note de curs
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, ajustrile pentru pierdere de valoare
6863 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor
financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor
circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga iunilor
Contul 681 Cheltuieli privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere
Dup continutul economic: cont de eviden a cheltuielilor de exploatare privind amortizrile,
provizioanele i ajustrile pentru depreciere.
Dup funcia contabil: cont de activ.
Se debiteaz cu:
valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunztoare primelor ce urmeaz a se acorda
personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale:
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizrile = 151 Provizioane
provizioanele i ajustrile pentru depreciere
amortizarea aferent imobilizrilor necorporale i corporale:
681 Cheltuieli de exploatare privind =
%
amortizrile, provizioanele i
280 Amortizri privind imobilizrile
ajustrile pentru depreciere
necorporale
281 Amortizri privind imobilizrile corporale
valoarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor i produc iei n curs de execu ie, constituite sau majorate:
681 Cheltuieli de exploatare privind =
%
Amortizrile, provizioanele i 391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
392 Ajustri pentru deprecierea materialelor
393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs
de execu ie
394 Ajustri pentru deprecierea produselor
395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate
la ter i
396 Ajustri pentru deprecierea animalelor
397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor

valoarea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale i corporale, constituite sau majorate:
681 Cheltuieli de exploatare privind =
amortizrile, provizioanele i

%
290 Ajustri pentru deprecierea
imobilizrilor necorporale
291 Ajustri pentru deprecierea
Imobilizrilor corporale
293 Ajustri pentru deprecierea
Imobilizrilor n curs de execu ie

valoarea ajustrilor pentru deprecierea crean elor nencasate i a clien ilor dubio i, ru platnici sau n litigiu,
constituite sau majorate:
681 Cheltuieli de exploatare privind =
%
amortizrile, provizioanele i
491 Ajustri pentru deprecierea creanelor ajustri pentru depreciere
clien i
496 Ajustri pentru deprecierea creanelor
debitori diver i
Se crediteaz la sfritul lunii cnd se ncheie prin debitul contului 121 Profit i pierderi.
Nu prezint sold.
Contul 686 Cheltuieli financiare privind amortizrile i ajustrile pentru pierdere de valoare
Dup coninutul economic: cont de eviden a cheltuielilor financiare privind amortizrile i ajustrile
pentru pierdere de valoare.
Dup funcia contabil: cont de activ.25
25 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
Se debiteaz cu:
valoarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a investi iilor pe termen scurt, constituite i majorate:
686 Cheltuieli financiare privind =
%
amortizrile i ajustrile
591 Ajustri pentru pierderea de valoare a ac iunilor
pentru pierdere de valoare
de inute la entit ile afiliate
595 Ajustri pentru pierderea de valoare a
obluga iunilor emise i rscumprate
596 Ajustri pentru pierderea de valoare a
obliga iunilor
598 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
investi ii pe termen scurt i crean e asimilate
valoarea primelor de rambursare a obligaiunilor, amortizate:
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile = 169 Prime privind rambursarea
i ajustrilor pentru pierdere de valoare
obliga iunilor
valoarea ajustrilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare:
686 Cheltuieli financiare privind amotizrile = 296 Ajustri pentru pierderea de valoare
i ajustrile pentru pierdere de valoare
a imobilizrilor financiare

valoarea ajustrilor pentru deprecierea crean elor din decontri din cadrul grupului i cu asocia ii/ ac ionarii,
consituite sau majorate:
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile = 495 Ajustri privind deprecierea
amortizrile i ajustrile pentru
crean elor decontri n cadrul
pierdere de valoare
grupului i cu ac ionarii/asocia ii
Se crediteaz la sfritul lunii cnd se i nchide prin debitul contului 121 Profit i pierderi.
Contul 686 nu perzint sold.26
26 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
2.6. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit i alte impozite
Reflectarea n contabilitate se realizeaz cu ajutorul conturilor grupei 69 Cheltuieli cu impozitul pe
profit i alte impozite:
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai
sus
Contul 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
Dup coninutul economic: cont de eviden a cheltuielilor cu impozitul pe profit.
Dup funcia contabil: cont de activ.
Se debiteaz cu valoarea impozitului pe profit:
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozitul pe profit
Se crediteaz la sfritul lunii cnd se i nchide prin debitul contului 121 Profit i pierderi.
Nu prezint sold.
Contul 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n
elementele de mai sus
Dup coninutul economic: cont de eviden a cheltuielilor cu impozitul pe venit pltit de
microntreprinderi i a altor impozite, conform reglementrilor emise n acest scop.
Dup funcia contabil: cont de activ.
Se debiteaz cu valoarea impozitului pe venitul microntreprinderilor:
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte
impozite care nu apar n elementele de mai sus

= 4418 Impozitul pe venit

Aceste dou conturi se crediteaz la sfritul lunii cnd se i nchide prin debitul contului 121 Profit i
pierderi.Nu prezint sold.
2.7. Contabilitatea veniturilor din exploatare
2.7.1.Contabilitatea veniturilor aferente cifrei de afaceri
Cifra de afaceri este un indicator financiar care rezult din nsumarea veniturilor rezultate din vnzrile de
bunuri, prestrile de servicii, locaii, chirii, studi, cercetri i alte venituri din exploatare.Veniturile care
formeaz cifra de afaceri sunt legate de profilul principal al activit ii agen ilor economici i reprezint cea mai
mare parte a veniturilor ntreprinderii.
Cifra de afaceri net cuprinde totalitatea veniturilor provenind din vnzarea de bunuri i sevicii care intr
n categoria activitilor curente dup scderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoare adugat i a altor
impozite i taxe aferente.27

Dorel Mate, Dumitru Mati, Dumitru Cotle - Contabilitatea financiar a entit ilor economice, Editura
MIRTON, Timioara 2006
Reflectarea n contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 70 Cifra de afaceri:
701 Venituri din vnzarea produselor finite
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii i cercetri
706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
708 Venituri din activiti diverse
709 Reduceri comerciale acordate
Dup coninutul econimic: conturi de procese economice reflectnd: veniturile din activitatea curent a
ntreprinderilor, n momentul eviden ierii dreptului de crean sau al ncasrii efective.
Dup funcia contabil: conturi de pasiv.
Se crediteaz cu:
tarifele aferente serviciilor prestate, ncasate n numerar:
27

5311 Casa = 704 Venituri din servicii prestate


preul de vnzare al produselor finite, semifabricate, produse reziduale, mrfurilor, tarifele lucrrilor
executate i serviciilor prestate, valoarea studiilor i a contractelor de cercetare, valoarea redeven elor pentru
concesiuni, a locaiilor de gestiune, chiriilor, sumele reprezentnd venituri din activit i diverse, facturate
clienilor:
4111 Clieni =

%
701 Venituri din vnzarea produselor finite
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii i cercetri
706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
708 Venituri din activiti diverse
4427 TVA colectat

preul de vnzare al produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale, mrfurilor, tarifele lucrrilor
executate i serviciilor prestate, valoarea studiilor i a contractelor de cercetare, valoarea redeven elor pentru
concesiuni, a locaiilor de gestiune, chiriilor, sumele reprezentnd venituri din activit i diverse, pentru caer nu
s- au ntocmit nc factur:
418 Clieni facturi de ntocmit =

%
701 Venituri din vnzarea produselor finite
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii i cercetri
706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i
chirii

707 Venituri din vnzarea mrfurilor


708 Venituri din activiti diverse
4428 TVA neexigibil
valori primite de la teri privind loca ii de gestiune, licen e, brevete i alte drepturi similate:
461 Debitori diveri = 706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
sumele ncasate din numerar din vnzarea mrfurilor:
531 Casa = 707 Venituri din vnzarea mrfurilor
sumele cuvenite din vnzri de bunuri i prestri de servicii ctre entit i afiliate i entit i legate prin
interese de participare:
451 Decontri ntre entiti afiliate =
%
sau
701 Venituri din vnzarea produselor finite
453 Decontri privind interesele de
702 Venituri din vnzarea semifabricatelor
participare
703 Venituri din vnzarea produselor reziduale
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii i cercetri
706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i
chirii
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
708 Venituri din activiti diverse
venituri nregistrate n avans aferente perioadei curente sau exerci iului n curs:
472 Venituri nregistrate n avans =
%
704 Venituri din servicii prestate
705 Venituri din studii i cercetri
706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i
chirii
708 Venituri din activiti diverse
sumele datorate de personal, reprezentnd chirii care se fac venituri ale entit ii:
428 Alte datorii i creane
=
n legtur cu personalul

706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii

sumele ncasate reprezentnd valoarea redeven elor cuvenite pentru concesiuni, a loca iilor de gestiune i a
chiriilor, precum i pentru folosirea brevetelor, mrcilor i a altor drepturi asimilate: 28
28

Mihaela te -Contabilitate financiar, Note de curs


%
= 706 Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
512 Conturi la bnci
531 Casa

sumele datorate de personal, reprezentnd consumuri efectuate pentru acesta i care se fac venituri ale
entitii:
428 Alte datorii i creane n legtur cu personalul = 708 Venituri din activiti diverse
personalul
valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, nerestituite de clien i:
419 Clieni creditori

= 708 Venituri din activit diverse

sumele ncasate de la teri, reprezentnd venituri din activit i diverse:


%
= 708 Venituri din activit diverse
512 Conturi la bnci
531 Casa
Se debiteaz la sfritul lunii cnd se i nchid prin creditul contului 121 Profit i pierderi
Nu prezint sold.
2.7.2. Contabilitatea veniturilor aferente costului de produc ie n curs de execu ie
Reflectarea n contabilitate se realizeaz cu ajutorul contului din grupa 71 Venituri aferente costului
produciei n curs de execuie:29
29 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712 Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu ie
Dup coninutul economic: conturi de eviden a costului de producie al produselor stocate i al
serviciilor n curs de execuie, precum i varia ia acestora.
Se crediteaz cu:
costul produselor n curs de execu ie, la sfr itul perioadei:
331 Produse n curs de execuie = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
costul serviciilor n curs de execu ie la sfr itul perioadei:
332 Servicii n curs de execuie =

712 Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de


execu ie

costul de producie sau preul de nregistrare al animalelor i psrilor ob inute din produc ie proprie,
diferenele de pre aferente, precum i sporurile de greutate i plusurile de inventar:
%
= 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
361 Animale i psri
368 Diferena de pre la animale
i psri
costul de producie sau preul de nregistrare al semifabricatelor, produselor finite i produselor reziduale
obinute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum i diferen ele ntre pre ul stabilit i costul de
producie aferente:

%
= 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
348 Diferene de pre la produse
Se debiteaz cu:
reluarea produselor n curs de execu ie, la nceputul perioadei:
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 331 Produse n curs de execuie
reluarea serviciilor n curs de execu ie la nceputul perioadei:
712 Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de = 332 Servicii n curs de execuie
execuie
costul de producie sau preul de nregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale,
animalelor i psrilor vndute, constatate lips la inventariere precum i diferen elor de pre aferente:
711 Venituri aferente costurilor stocurilor =
%
de produse
341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
348 Diferene de pre la produse
361 Animale i psri
368 Diferene de pre la animale i psri
La sfritul perioadei, soldul conturilor 711, 712 se transfer asupra contului de profit i pierdere.
2.7.3. Contabilitatea veniturilor din producia de imobilizri
Reflectarea n contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 72 Venituri din producia de imobilizri:
721 Venituri din producia de imobilizri necorporale
722 Venituri din producia de imobilizri corporale
Dup coninutul economic: conturi de eviden a veniturilor din produc ia de imobilizri.
Dup funcia contabil: conturi de pasiv.30
30 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
Se crediteaz cu:
valoarea imobilizrilor necorporale realizate cu for e proprii:
%
= 721 Venituri din producia de imobilizri
203 Cheltuieli de dezvoltare
necorporale
208 Alte imobilizri necorporale
233 Imobilizri necorporale n curs de execu ie
costul de producie al amenajrilor de terenuri, realizate pe cont propriu:
%
= 722 Venituri din producia de imobilizri
2112 Amenajri de terenuri
corporale
231 Imobilizri corporale n curs de execu ie

costul de producie al celorlalte imobilizri corporale, realizate pe cont propriu, precum i al investi iilor
efectuate la cele existente:
%
= 722 Venituri din producia de imobilizri
212 Contrucii
corporale
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport
Animale i plantaii
214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente
de protecie a valorilor umane i materiale
i alte active corporale
231 Imobilizri corporale n curs de execu ie
2.7.4. Contabilitatea veniturilor din subven ii pentru exploatare
Reflectarea n contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 74 Venituri din subvenii de exploatare:
741 Venituri din subvenii de exploatare
7411 Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i materiale consumabile
7413 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protec ia social
7416 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri
7418 Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat
Dup coninutul economic: cont de eviden a subveniilor cuvenite entit ii, n schimbul respectrii
anumitor condiii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
Dup funcia contabil: cont de pasiv.
Se crediteaz cu:
subveniile de exploatare primite sau ce urmeaz a fi primite:
%
512 Conturi curente la bnci
445 Subvenii

= 741 Venituri din subvenii de exploatare

subvenii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amnate:


472 Venituri nregistrate n avans = 741 Venituri din subvenii de exploatare
Se debiteaz la sfritul lunii cnd se i nchid prin creditul contului 121 Profit i pierderi
Nu prezint sold.
2.7.5. Contabilitatea altor venituri din exploatare
Reflectarea n contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 75 Alte venituri din exploatare:
754 Venituri din creane reactivate i debitori diver i
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despgubiri, amenzi i penalit i
7582 Venituri din donaii primite
7583 Venituri din vnzarea activelor i alte opera ii de capital
7584 Venituri din subvenii pentru investiii
7588 Alte venituri din exploatare 31
31 Dorel Mate, Dumitru Mati, Dumitru Cotle - Contabilitatea financiar a entit ilor economice, Editura
MIRTON, Timioara 2006

Dup coninutul economic: conturi de eviden a altor venituri din exploatare


Dup funcia contabil: conturi de pasiv.
Se crediteaz cu:
veniturile din creanele reactivate privind clien ii i debitorii diver i:
%
= 754 Venituri din creane reactivate i debitori diver i
411 Clieni
461 Debitori diveri
451 Decontri ntre entiti afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate:
4282 Alte creane n legtur cu personalul = 758 Alte venituri din exploatare
valoarea bunurilor constatate lips sau deteriorate, imputate ter ilor:
461 Debitori diveri = 758 Alte venituri din exploatare
valoarea despgubirilor, amenzilor i penalit ilor datorate de ter i:
%
= 7581 Venituri din despgubiri, amenzi i penalit i
411 Clieni
461 Debitori diveri
451 Decontri ntre entiti afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
418 Clieni facturi de ntocmit
cota parte a subveniilor pentru investi ii trecut la venituri, corespunztor amotizrii nregistrate:
475 Subvenii pentru investiii = 7582 Venituri din donaii primite
bunurile sau valorile primite gratuit:
%
= 7582 Venituri din donaii primite
301 Materii prime
302 Materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
331 Produse n curs de execuie
361 Animale i psri
371 Mrfuri
381 Ambalaje
512 Conturi curente la bnci
531 Casa
bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizri:
%
= 758 Alte venituri din exploatare
301 Materii prime
302 Materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar

drepturi de personal neridicate, prescrise:


426 Drepturi de personal neridicate = 758 Alte venituri din exploatare
sumele cuvenite unitii, datorate de ctre bugetul statului, altele dect impozite i taxe:

32

448 Alte datorii i creane cu bugetul statului = 758 Alte venituri din exploatare 32
Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009

sumele prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentnd datorii privind asigurrile sociale, ajutorul de
omaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoare adugat, alte impozite, taxe i vrsminte asimilate, fonduri
speciale, dividende de pltit i alte datorii cu bugetul statului:
%
= 758 Alte venituri din exploatare
431 Asigurri sociale
437 Ajutor de omaj
437 Alte datorii i creane sociale
441 Impozitul pe profit/venit
4423 TVA de plat
446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
447 Fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate
448 Alte datorii i creane cu bugetul statului
preul de vnzare al imobilizrilor necorporale i corporale cedate:
%
= 7583 Venituri din vnzarea activelor i
461 Debitori diveri
alte opera ii de capital
451 Decontri ntre entiti afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentnd datorii fa de furnizori, creditori diver i,
acionari/asociai:
%
= 758 Alte venituri din exploatare
401 Furnizori
404 Furnizori de imobilizri
462 Creditori diveri
455 Sume datorate acionarilor/asociailor
457 Dividende de plat

diferena dintre valoarea participaiilor primite ca urmare a participrii cu mrfuri la capitalul altor entit i i
valoarea mrfurilor care fac obiectul participa iei:
%
= 758 Alte venituri din exploatare
261 Aciuni deinute la entiti afiliate
263 Interese de participare
265 Alte titluri imobilizate
Se debiteaz la sfritul lunii cnd se i nchid prin creditul contulu 121 Profit i pierderi.
Nu prezint sold.
2.8. Contabilitatea veniturilor financiare
Reflectarea n contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 76 Venituri financiare:33
33 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
761 Venituri din imobilizri financiare
7611 Venituri din aciuni deinute la entiti afiliate
7613 Venituri din interese de participare
762 Venituri din investiii financiare pe termen scurt
763 Venituri din creane imobilizate
764 Venituri din investiii financiare cedate
7641 Venituri fin imobilizri financiare cedate
7642 Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferene de curs valutar
766 Venituri din dobnzi
767 Venituri din sconturi obinute
768 Alte venituri financiare
Dup coninutul economic: conturi de eviden a veniturilor financiare.
Dup funcia contabil: conturi de pasiv.
Se crediteaz cu:
dividendele de ncasat/ncasate, aferente titlurilor imobilizate:
%
= 761 Venituri din imobilizri financiare
451 Decontri ntre entiti afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
461 Debitori diveri
512 Conturi curente la bnci
valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorrii capitalului social al entit ii la care se de in
participaii, prin ncorporarea profitului:
%
261 Aciuni deinute la entiti afiliate
263 Interese de participare
265 Alte titluri imobilizate

= 761 Venituri din imobilizri financiare

partea cuvenit investitorului din profitul nregistrat n exerci iul curent de ntreprinderea asociat, cu ocazia
consolidrii prin punere n echivalen a participa iei de inute de investitor n ntreprinderea asociat:
264 Titluri puse n echivalen = 761 Venituri din imobilizri financiare
dividendele de ncasat/ncasate, aferente investi iilor financiare pe termen scurt:
%
= 762 Venituri din investiii financiare pe termen
451 Decontri ntre entitile afiliate
scurt
461 Debitori diveri
512 Conturi curente la bnci
dobnda aferent creanelor imobilizate:
%
267 Creane imobilizate
512 Conturi curente la bnci

= 763 Venituri din creane imobilizate

preul de vnzare al imobilizrilor financiare cedate:


%
= 764 Venituri din investiii financiare cedate
451 Decontri ntre entiti afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
461 Debitori diveri
ctigul rezultat din vnzarea investiiilor pe termen scurt la un pre de cesiune mai mare dect valoarea
contabil:
%
461 Debitori diveri
512 Conturi curente la bnci
531 Casa

= 764 Venituri din investiii financiare cedate

diferena dintre valoarea participaiilor primite ca urmare a participrii n natur la capitalul altor entit i i
valoarea neamortizat a imobilizrilor corporale i necorporale care au fcut obiectul participa iei, cu ocazia
cedrii participaiilor respective:
1068 Alte rezerve = 764 Venituri din investiii financiare cedate
diferenee favorabile de curs valutar, rezultate la ncasarea crean elor n valut:
%
512 Conturi curente la bnci
531 Casa

= 765 Venituri din diferene de curs valutar

diferenele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea crean elor n valut la finele lunii, respectiv la
nchiderea exerciiului financiar:
%
= 765 Venituri din diferene de curs valutar
232 Avansuri acordate pentru
imobilizri corporale
234 Avansuri acordate pentru
imobilizri necorporale
267 Creane imobilizate
409 Furnizori debitori
411 Clieni
413 Efecte de primit de la clieni
418 Clieni facturi de ntocmit
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
456 Decontri cu asociaii privind capitalul
461 Debitori diveri34
34 Mihaela te -Contabilitate financiar, Note de curs
diferenele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la ncheierea exerci iului financiar a
disponibilitilor n valut, existente n casierie sau n conturi la bnci, precum i depozitelor i a altor valori de
trezorerie n valut:
%
= 765 Venituri din diferene de curs valutar
512 Conturi curente la bnci
531 Casa
508 Alte investiii pe termen scurt i crean e asimilate
541 Acreditive
542 Avansuri de trezorerie
267 Creane imobilizate
diferenele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor n valut i evaluarea acestora la
finele lunii, respectiv nchiderea exerci iului financiar:
%
= 765 Venituri din diferene de curs valutar
161 mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
162 Credite bancare pe termen lung
166 Datorii care privesc imobilizrile financiare
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
269 Vrsminte de efectuat pentru imobilizrile financiate
401 Furnizori
403 Efecte de pltit
404 Furnizori de imobilizri
405 Efecte de pltit pentru imobilizri
408 Furnizori facturi nesosite
419 Clieni creditori
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
455 Sume datorate acionarilor/asociailor
462 Creditori diveri
509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt 35

Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009


diferenele favorabile de curs valutar, aferente participa iilor n societ ile nerezidente consolidate, la
cedarea acestora:
35

107 Rezerve din conversie = 765 Venituri din diferene de curs valutar
diferenele favorabile de curs valutar, nregistrate n situa iile financiare anuale consolidate, aferente unui
element monetar care face parte dintr-o investi ie net a entit ii ntr-o entitate strin:
106 Rezerve = 765 Venituri din diferene de curs valutar
dobnzile aferente creanelor imobilizate:
%
267 Creane imobilizate
512 Conturi curente la bnci

= 766 Venituri din dobnzi

dobnzile cuvenite, aferente mprumuturilor acordate entit ilor afiliate i entit ilor legate prin interese de
participare:
%
= 766 Venituri din dobnzi
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
dobnzile aferente sumelor datorate de ctre debitorii diver i:
461 Debitori diveri = 766 Venituri din dobnzi
dobnzile primite, aferente disponibilit ilor aflate n conturile curente:
512 Conturi curente la bnci = 766 Venituri din dobnzi
dobnzile de primit, aferente disponibilit ilor aflate n conturile curente:
518 Dobnzi = 766 Venituri din dobnzi
dobnda cuvenit pentru ratele de leasing financiar la locator:
411 Clieni

= 766 Venituri din dobnzi

valoarea dobnzilor nregistrate pe venituri, pentru opera iunile de vnzare cu plata n rate:
472 Venituri nregistrate n avans = 766 Venituri din dobnzi

valoarea sconturilor obinute de la furnizori sau al i creditori:


%
401 Furnizori
404 Furnizori de imobilizri
462 Creditori diveri
512 Conturi curente la bnci

= 767 Venituri din sconturi obinute

diferenele favorabile aferente furnizorilor i creditorilor cu decontare n func ie de cursul unei valute,
rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar sau cu ocazia decontrii
acestora:
%
401 Furnizori
404 Furnizori de imobilizri
462 Creditori diveri
408 Furnizor facturi nesosite
419 Clieni creditori

= 768 Alte venituri financiare

diferenele favorabile aferente clien ilor i debitorilor cu decontare n func ie de cursul unei valute, rezultate
din evaluarea la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar sau cu ocazia decontrii acestora:
%
411 Clieni
418 Clieni facturi de ntocmit
409 Furnizori debitori
461 Debitori diveri
512 Conturi curente la bnci

= 768 Alte venituri financiare

diferenele favorabile aferente datoriile din leasing financiar exprimate n lei, a cror decontare se face n
funcie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului
financiar:
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate = 768 Alte venituri financiare
diferenele favorabile aferente datoriilor fa de entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de
participare, cu decontare n funcie de cursul unei valute, rezulate din evaluarea la finele lunii, respectiv la
nchiderea exerciiului financiar sau cu ocazia decontrii acestora:
%
= 768 Alte venituri financiare
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
diferenele favorabile aferente creanelor fa de entit ile afiliate i entit ile legate prin interese de
participare, precum i a creanelor imobilizate, cu decontare n func ie de cursul unei valute, rezultate din
evaluarea la finele lunii, respectiv la nchiderea exerci iului financiar sau cu ocazia decontrii acestora:
%
= 768 Alte venituri financiare
451 Decontri ntre entitile afiliate
453 Decontri privind interesele de participare
512 Conturi curente la bnci
267 Creane imobilizate

diferenele favorabile din evaluarea, la nchiderea exerci iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt
admise la tranzacionare pe o pia reglementat:
%
501 Aciuni deinute la entitile afiliate
506 Obligaiuni

= 768 Alte venituri financiare

diferenele favorabile aferente creanelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizri, exprimate n lei, a
cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv
la nchiderea exerciiului financiar: 36
36

Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009


%
= 768 Alte venituri financiare
232 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale
234 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale

Se debiteaz la sfritul lunii cnd se i nchid prin creditul contului 121 Profit i pierderi.
Nu prezint sold.
2.9. Contabilitatea veniturilor extraordinare
Reflectarea n contabilitate se face cu ajutorul contului din grupa 77 Venituri extraordinare:
771 Venituri din subvenii pentru evenimente extraordinare i altele similare
Dup coninutul economic: cont de eviden a veniturilor extraordinare.
Dup funcia contabil: cont de pasiv.
Se crediteaz cu:
sumele primite sau de primit drept compensa ie pentru pierderile nregistrate de o societate, ca urmare a
efecturii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare:
%
512 Conturi curente la bnci
445 Subvenii

= 771 Venituri din subvenii pentru evenimente


extraordinare i altele similare

Se debiteaz la sfritul lunii cnd se i nchide prin creditul contului 121 Profit i pierderi.
Nu prezint sold.
2.10. Contabilitatea veniturilor din provizioane i ajustri pentru depreciere i pierdere de valoare
Reflectarea n contabilitate se realizeaz cu ajutorul conturilor din grupa 78 Venituri din provizioane i
ajustri pentru depreciere i pierdere de valoare:
781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de
exploatare
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
7814 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor imobilizate
7815 Venitur din fondul comercial negativ
786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor
financiare
7864 Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

Contul 781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de
exploatare
Dup coninutul economic: cont de eviden a veniturilor din provizioane i ajustri pentru depreciere
privind activitatea de exploatare.
Dup funcia contabil: cont de pasiv.37
37 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
Se crediteaz cu:
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor:
151 Provizioane = 781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere
privind activitatea de exploatare
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor:
%
=781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere
290 Ajustri pentru deprecierea
privind activitatea de exploatare
imobilizrilor necorporale
291 Ajustri pentru deprecierea
imobilizrilor corporale
293 Ajustri pentru deprecierea
imobilizrilor n curs de execu ie
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor i a produc iei n curs
de execuie:
%
=781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere
391 Ajustri pentru deprecierea
privind activitatea de exploatare
materiilor prime
392 Ajustri pentru deprecierea materialelor
393 Ajustri pentru deprecierea produciei
n curs de execu ie
394 Ajustri pentru deprecierea produselor
395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter i
396 Ajustri pentru deprecierea animalelor
397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea crean elor clien i:
%
= 781Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere
491 Ajustri pentru deprecierea
privind activitatea de exploatare
creanelor clien i
496 Ajustri pentru deprecierea
creanelor debitori diver i
cota parte din fondul comercial negativ, transferat la venituri n situa iile financiare anuale consolidate:
2075 Fond comercial negativ =781Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere
privind activitatea de exploatare

Se debiteaz la sfritul lunii cnd se i nchide prin creditul contului 121 Profit i pierderi
Nu prezint sold.
Contul 786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
Dup coninutul economic: cont de eviden a veniturilor financiare din ajustri pentru pierdere de
valoare.
Dup funcia contabil: cont de pasiv.38
38 Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
39 Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin ,
Cluj Napoca, 2010
Se crediteaz cu:
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor
financiare:
296 Ajustri pentru pierderea de valoare = 786 Venituri financiare din ajustri
a imobilizrilor financiare
pentru pierdere de valoare

sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea crean elor decontri n cadrul
grupului i cu acionarii/asociaii:
495 Ajustri pentru deprecierea creanelor = 786 Venituri financiare din ajustri
-decontri n cadrul grupului i cu
pentru pierdere de valoare
acionarii/asociaii
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de
trezorerie:
%
= 786 Venituri financiare din ajustri
591 Ajustri pentru pierderea de valoare
a aciuninilor deinute la entit i afiliate
595 Ajustri pentru pierderea de valoare a
obligaiunilor emise i rscumprate
596 Ajustri pentru pierderea de valoare a
obligaiunilor
598 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
investiii pe termen scurt i crean e asimilate
Se debiteaz la sfritul lunii cnd se i nchide prin creditul contului 121 Profit i pierderi.
Nu prezint sold.
2.11.Impozitul pe profit
Derularea activitilor economice a firmelor genereaz datorii i crean e fa de bugetul statului i fa de
alte organisme publice.
Datoriile fa de bugetul statului se concretizeaz n impozite, taxe i contribu ii.
Impozitul de profit este un impozit direct i este suportat direct de ctre pltitori. 39

Contribuabili:
Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmtoarele persoane, denumite n
continuare contribuabili:
a) persoanele juridice romne;
b) persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n Romnia;
c) persoanele juridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate n Romnia ntr-o
asociere cu sau fr personalitate juridic;
d) persoanele juridice strine care realizeaz venituri din/sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n
Romnia sau din vnzarea/cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic romn;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romne, pentru veniturile realizate att n Romnia
ct i n strintate din asocieri fr personalitate juridic; n acest caz, impozitul datorat de persoana fizic se
calculeaz, se reine i se vars de ctre persoana juridic romn.
f) persoanele juridice cu sediul social n Romnia, nfiinate potrivit legislaiei europene.
Sfera de cuprindere a impozitului:
Impozitul pe profit se aplic dup cum urmeaz:
a) n cazul persoanelor juridice romne i al persoanelor juridice cu sediul social n Romnia, nfiinate potrivit
legislaiei europene, asupra profitului impozabil obinut din orice surs, att din Romnia, ct i din strintate;
b) n cazul persoanelor juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n
Romnia, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
c) n cazul persoanelor juridice strine i persoanelor fizice nerezidente care desfoar activitate n Romnia
ntr-o asociere cu sau fr personalitate juridic, asupra prii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie
fiecrei persoane;
d) n cazul persoanelor juridice strine care realizeaz venituri din/sau n legtur cu proprieti imobiliare
situate n Romnia sau din vnzarea/cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic romn,
asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;
e) n cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romne care realizeaz venituri att n
Romnia, ct i n strintate, din asocieri fr personalitate juridic, asupra prii din profitul impozabil al
asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.
Scutiri:
Sunt scutii de la plata impozitului pe profit urmtorii contribuabili:
a) trezoreria statului;
b) instituiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii i disponibilitile realizate i
utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, i Legii nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, dac legea nu prevede altfel;
b) persoanele juridice romne care pltesc impozitul pe veniturile microntreprinderilor, n conformitate cu
prevederile cuprinse n titlul IV^1;
c) fundaiile romne constituite ca urmare a unui legat; 40
40 http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm
d) cultele religioase, pentru: venituri obinute din producerea i valorificarea obiectelor i produselor necesare
activitii de cult, potrivit legii, venituri obinute din chirii, alte venituri obinute din activiti economice,
venituri din despgubiri n form bneasc, obinute ca urmare a msurilor reparatorii prevzute de legile
privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiia ca sumele respective s fie utilizate, n anul curent
i/sau n anii urmtori, pentru

ntreinerea i funcionarea unitilor de cult, pentru lucrri de construcie, de reparaie i de consolidare a


lcaurilor de cult i a cldirilor ecleziastice, pentru nvmnt, pentru furnizarea, n nume propriu i/sau n
parteneriat, de servicii sociale, acreditate n condiiile legii, pentru aciuni specifice i alte activiti nonprofit ale
cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas i regimul general al cultelor;
e) instituiile de nvmnt particular acreditate, precum i cele autorizate, pentru veniturile utilizate, n anul
curent sau n anii urmtori, potrivit Legii nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare i Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 174/2001*) privind unele msuri pentru
mbuntirea finanrii nvmntului superior, cu modificrile ulterioare;
f) asociaiile de proprietari constituite ca persoane juridice i asociaiile de locatari recunoscute ca asociaii de
proprietari, potrivit Legii locuinei nr. 114/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru
veniturile obinute din activiti economice i care sunt sau urmeaz a fi utilizate pentru mbuntirea
utilitilor i a eficienei cldirii, pentru ntreinerea i repararea proprietii comune;
g) Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar, constituit potrivit legii;
h) Fondul de compensare a investitorilor, nfiinat potrivit legii;
i) Banca Naional a Romniei;
j) Fondul de garantare a pensiilor private, nfiinat potrivit legii.
Organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale i organizaiile patronale sunt scutite de la plata impozitului
pe profit pentru urmtoarele tipuri de venituri:
a) cotizaiile i taxele de nscriere ale membrilor;
b) contribuiile bneti sau n natur ale membrilor i simpatizanilor;
c) taxele de nregistrare stabilite potrivit legislaiei n vigoare;
d) veniturile obinute din vize, taxe i penaliti sportive sau din participarea la competiii i demonstraii
sportive;
e) donaiile i banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele i dobnzile obinute din plasarea disponibilitilor rezultate din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datoreaz impozit pe spectacole;
h) resursele obinute din fonduri publice sau din finanri nerambursabile;
i) veniturile realizate din aciuni ocazionale precum: evenimente de strngere de fonduri cu tax de participare,
serbri, tombole, conferine, utilizate n scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile excepionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate n proprietatea organizaiilor nonprofit,
altele dect cele care sunt sau au fost folosite ntr-o activitate economic;
k) veniturile obinute din reclam i publicitate, realizate de organizaiile nonprofit de utilitate public, potrivit
legilor de organizare i funcionare, din domeniul culturii, cercetrii tiinifice, nvmntului, sportului,
sntii, precum i de camerele de comer i industrie, organizaiile sindicale i organizaiile patronale.
l) sumele primite ca urmare a nerespectrii condiiilor cu care s-a fcut donaia/sponsorizarea, potrivit legii, sub
rezerva ca sumele respective s fie utilizate de ctre organizaiile nonprofit, n anul curent sau n anii urmtori,
pentru realizarea scopului i obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dup caz;
m) veniturile realizate din despgubiri de la societile de asigurare pentru pagubele produse la activele
corporale proprii, altele dect cele care sunt utilizate n activitatea economic;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.

Anul fiscal
Anul fiscal este anul calendaristic.
Cnd un contribuabil se nfiineaz sau nceteaz s mai existe n cursul unui an fiscal, perioada impozabil este
perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
Cota de impozit pe profit care se aplic asupra profitului impozabil este de 16%.
Teoria i practica contabil denumesc rezultatele economico-financiare aferente unui an calendaristic rezultate
ale exerciiului.
Structura analitic a rezultatului exerci iului cuprinde: rezultatul din exploatare, rezultatul financiar,
rezultatul curent, rezultatul extraordinar, rezultatul brut, rezultatul net i rezultatul impozabil. 41
41 Dorel Mate, Dumitru Mati, Dumitru Cotle - Contabilitatea financiar a entit ilor economice, Editura
MIRTON, Timioara 2006
42 http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm
Rezultatul din exploatare (R,expl), se calculeaz ca diferena ntre veniturile din exploatare i cheltuielile
din exploatare;
R.expl. = V.expl Ch.expl
Rezultatul financiar (Rf), calculat ca diferen ntre veniturile financiare i cheltuielile financiare;
Rf = Vf Ch.f
Rezultatul curent (Rc), obinut prin nsumarea rezultatului din exploatare cu rezultatul financiar;
Rc = R.expl + Rf
Rezultatul extraordinar (R.extr) sau profitul ori pierderea din activitatea extraordinar, calculat ca
diferen ntre veniturile extraordinare i cheltuielile extraordinare;
R.extr = V.extr Ch.extr.
Rezultatul brut (Rb) al exerciiului, obinut prin nsumarea rezultatului curent cu rezultatul extraordinar;
Rb = Rc + R.extr
Sau
Rb = R.expl + Rf + R.extr
Rezultatul net (Rn) se obine scznd din rezultatul brut, impozitul pe profit.
Rn = Rb Impozit pe profit
Rezultatul impozabil (Ri), (profitul impozabil) se calculeaz innd cont de cheltuielile nedeductibile
fiscal i veniturile neimpozabile. Mrimea i felul cheltuielilor nedeductibile fiscal i a veniturilor
neimpozabile se stabilete prin lege. n prezent sunt nedeductibile fiscal cheltuielile reprezentnd: amenzi,
penaliti, donaii acordate, cheltuieli de protocol care dep esc limita admis de lege, etc.
n categoria veniturilor neimpozabile se ncadreaz: dividendele primite de ctre o persoan juridic romn de
la o alt persoan juridic romn, diferen ele favorabile ale titlurilor de participare ca urmare a ncorporrii
rezervelor, primelor de capital, etc. De asemenea se scad deducerile fiscale legale ( ex. Pierderile din anii
precedeni , rezervele legale).42

Ri = Rb + Ch.neded V.neimp.
Impozitul pe profit aferent perioadei contabile se calculeaz prin aplicarea cotei de impozit pe profit,
stabilit prin lege la rezultatul impozabil. n prezent cota de impozit pe profit este de 16%.
Impozitul pe profit = Ri x C% (16%)

CAP.3. STUDIU DE CAZ. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIIULUI


LA S.C. XS SUD COMPANI S.R.L BAIA MARE
3.1. Prezentarea general a firmei S.C. XS SUD COMPANI S.R.L
S.C. XS SUD COMPANI S.R.L este o societate comercial cu rspundere limitat cu asociat unic, avnd sediul
social n loca;itatea Baia Mare, str. Piata Minelor, nr 5A, jud. Maramures.
Firma este nregistratin anul 1999, la Registrul Comerului sub numrul J12/521/1999 avnd Codul Unic de
nregistrare RO 12209370. Capitalul social subscris i vrsat este de 13000000 lei.
Obiectul principal de activitate este: constructia de drumuri si autostrazi, cod CAEN 4211. CPe linga obiectul
principal de activitate, societatea mai are si alte activitati: scoatem zilnic ziarul Informatia Zilei de
Maramures, producem asfalt prin propria noastra statie de asfalt, avem in exploatare o balastier, avem in
exploatare o cariera de piatra .
Societatea este administrat i reprezentat, pe durat nelimitat, de dl. Dumitrescu Dorin-Petrica, cetatean
roman.Beneficiile si pierderiile societatii sunt incasate de dl. Balta Ioan unic asociat.
In aceasta ramura a constructiilor de drumuri si autostrazi, de-a lungul timpului au fost contractate mai multe
lucrari .
Dintre aceste lucrri amintim:
h Construcie unei portiuni din Autostrada A3;
h Constructia si modernizri Drumului Judetean Valea Ieudului;
h Constructia si modernizri Drumului Judetean Grosii Tiblesului - Botiza;
h Lucrari de modernizare la DN 1C;
h Lucrari de modernizare la DN 75B;
h Lucrari de modernizare la DN 72A;
h Lucrari de intretinere la strazile din Municipiul Baia Mare.
S.C XS SUD COMPANI S.R.L are in patrimoniu urmtoarele active:
1. Mobilier, birotica si echipamente de protectie:
- HTC touch Viva
- Note Book Dell XPS
- Calculator Intel dual Core E5300+monitor+tastatura
- Multifunctional A3 Konica Minolta
- Mobilier birou informatia redactie
- Mobilier birou informatia
- Hp Touch Smart 600
- Mobilier birou sef
- Mobilier birou tehnic+juridic+bucatarie
- Aparat aer conditionat TADIRAN
- Calculator Office E 1400 + Monitor + Tastatura
- Sistem calcul audio video
- HP EliteBook 8760w LY535EA
- Calculator FDSR 2000
- Calculator Intel Core i3+monitor+tastatura
- Calculator MB supermicro C7X58
- Camera Sony Dig
- Camera Sony HVR-HD 1000

- HDVD Recorder
- Mixer Video SE
- Palobix Airbox
2. Echipamente tehnologice:
- Repartizator Asfalt Vogele S 1600
- Cilindru Compactor HAMM HDO 75K
- Lama dezapezire
- Raspanditoare Sare
- Lame multifunctionale dezapezire
- Placa compactoare PC 9 RP
- Generator de curent AGT45
- CAT Hydraulic Breaker 35mm Pins to suit Mini Excavator
- Indeco HP600 Breaker to suit JCB 3CX Backhoe
- MAN LE8 180 4X2 Dropside Tipper
- Ciocan Rotopercutor GBH 1
- Autograder Caterpilar 1404
- Atlas Copco XAS47DD Compressor c/w Generator
- Atlas Copco XAS37KD Compressor
- Distribuitor materiale antiderapante+plug zapada
- Incarcator pe senile
- Taietor asfalt Honda
- Compresor ARTMOS 2007
- Buldoexcavator Caterpilar
- Excavator pe senile CAT 304
- Distribuitor material antiderapant
- Vibrocompactor
- Distribuitor Material Antiderapant + Plug zapada
- Cilindru Vibrocompactor AMMANN
- Incarcator RURUKAUA IIO 5170
- Buldoexcavator FAI 61104200
- Incarcator OMK 307536
- Cisterna raspanditoare de emulsie
- Incarcator OMK 307536
- Statie Asfalt INTRAME RM120
3. Mijloace de transport:
- Autotractor Iveco Magirus
- Autotractor Man 19.464
- Autotractor Man Cab.Av dubla 2usi
- Autotractor Man 18.460 FLS
- Autotractor Man TG-A 18.410
- Autoturism Ford Contour
- Autoturism Volkswagen
- Autoturism VW T5 Kombi
- Autoutilitara Furgon Mercedes Benz Sprinter 208
- Citroen Jumper
- Mercedes Sprinter
- Opel Corsa
- Sprinter 212D

- Iveco Eurocargo 90E17

- Camion Renault Dumper 370 26X4


- Camioneta Mercedes Doublecabine 2148 CM3
- Vagon Basculabil 2000
- Autotractor Man 18413
- Semiremorca basculabila SCHMITZ
- Semiremorca basculabila Kent
- Semiremorca basculabila Langerdorf
- Semiremorca Basculabila CARENDORF
- Semiremorca GUVEN GSM-2 2002
- Semiremorca Basculabila spate
- Semiremorca Platforma Basculabila
- Semiremorca Bulthuis
- Semiremorca buncar rotativ betoniera
- Semiremorca Schwingenskogel
- Semiremorca Langendorf Platforma
- Semiremorca CARNEHL
- Semiremorca Cisterna Hendricks produse petroliere
- Autoutilitara VW Transporter
- Autoturism Mitshubitshi Lancer 1.6SDN INVITE
- Autoutilitara Ford
- Autoturism audi Q7
- Autoturism Skoda Octavia Tour
- Autoturism Ferrari F430 F1

Societatea noastra dispune de cea mai bun baz auto din judet, de un personal bine instruit i calificat.

3.2. Organizarea S.C. XS SUD COMPANI S.R.L


3.2.1. Structura personalului
Societatea noastra are angajat personal cu contract de munc, cu respectarea prevederilor Codului Muncii i
regimului de asigurri sociale. n prezent firma are un numar 81 angajai.
1. Informatia Zilei de Maramures are 17 angajai, pe urmtoarele posture:
h Redactor 4 angajai
h Sef birou difuzare 1 angajat
h Vanzator 1 angajat
h Fotoreporter 1 angajat
h Sef serviciu marketing 1 angajat
h Editor coordinator 1 angajat
h Secretara 1 angajat
h Redactor Sef 1 angajat
h Reporter 1 angajat
h Secretara birou publicitate 1 angajat
h Asistent Manager - 1 angajat

2. Pentru activitatea principala, lucrari constructii drumuri si autostrazi are 64 angajati:


h Director marketing 1 angajat
h Subinginer Constructii 2 angajai
h Asistent Manager 1 angajat
h Manager 1 angajat
h Sef santier 4 angajai
h Femeie de serviciu 1 angajat
h Paznic 2 angajai
h Muncitor necalificat 10 angajai
h Conducator auto 18 angajai
h Inginer geolog 1 angajat
h Arhivar 1 angajat
h Administrator 1 angajat
h Asfaltator 2 angajai
h Inginer Responsabil Tehnic cu Executia 1 angajat
h Contabila 1 angajat
h Excavatorist 1 angajat
h Inginer constructor 3 angajai
h Jurist 1 angajat
h Inspector SSM 1 angajat
h Masinist la statia de asphalt 1 angajat
h Mecanic auto 1 angajat
h Mecanic utilaje 1 angajat
h Subinginer constructii 1 angajat
h Inginer Tehnician Topograf 1 angajat
h Sef coloana auto 1 angajat
h Director Economic 1 angajat

3.2.2. Furnizorii societii


Pentru a putea oferi clieniilor cele mai ieftine i de calitate servicii firma, S.C. XS SUD COMPANI S.R.L
colaboreaz cu o reea de furnizori, att companii romane ti ct i internaionale.
Principalii nostrii furnizori sunt:
h SYMMETRICA
h ARL CLUJ
h BIMDRUM CONSTRUCT
h NES GRAND OIL
h EUROMARGAL
h REXMA CONSTRUCT
h EDIL QUANTUM
h EUROCONSTRUCT TRADING 98
h AMFORA PLUS TRANS
h BERUTY TRANS
h ARGECOM
h CRIBANA

Ali furnizori:
h ELECTRICA
h VODAFONE
h EON GAZ
h VITAL
h RCS & RDS
h ROMETELECOM

3.2.3. Clienii societii


Clienii S.C XS SUD COMPANI S.R.L sunt persoane juridice ct i persoane fizice:
h EUROCONSTRUCT TRADING 98
h D.R.D.P. CLUJ
h PRIMARIA GROSII TIBLESULUI
h EUROCARD 2007
h RARA INTERNATIONAL
h MUNICIPIUL BAIA MARE
h VAKOND
h CMS
h PAS TRANS COMPANI
h AMI S.A
h SIRD TIMISOARA
h INTRACOM S.A

3.2.4. Concurenii societii


S.C XS SUD COMPANI S.R.L are concureni att n Baia Mare, ct i in toata Romania. Principalii concureni
sunt:
h ARL CLUJ
h INTRACOM
h DRUMCONSTRUCT ROM
h STRABAG

3.3. Modul de organizare a contabilitii


n cadrul societii S.C XS SUD COMPANI S.R.L, contabilitatea se ine n compartiment distinct de ctre
personal cu pregtire de specialitate.
Activitatea contabil este coordonat de ctre directorul economic care ine evidena contabil a societii.
Pentru inerea evidenei contabile se folosete un program informatic de contabilitate.
Personalul societii care rspunde de inerea i organizarea contabilitii ndeplinete condiiile necesare
pentru:
- ntocmirea documentelor privind operaiunile economice;
- organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii i capitaluri proprii;
- respectarea regulilor de ntocmire a situaiilor financiare anuale;
- depunerea acestora la timp la organele de drept;
- pstrarea documentelor justificative, a registrelor i situaiilor financiare anuale.

3.4. Documentele i registrele de contabilitate


Principalele registre folosite la S.C XS SUD COMPANI S.R.L sunt urmtoarele:
1. Registrul jurnal: este un document contabil obligatoriu, n care se nregistreaz n mod cronologic i
sistematic micrile patrimoniului.
2. Registrul inventar: este un document contabil n care se nregistreaz toate elementele de activ i pasiv,
inventariate potrivit normelor legale. Registrul inventar cuprinde dou pri: listele de inventariere i
recapitulaia inventarului.
3. Registrul Cartea Mare: este un document contabil n care se nscriu lunar nregistrrile efectute n Registrul
jurnal, stabilindu-se situaia fiecrui cont, respectiv soldul iniial, rulajele debitoare, rulajele creditoare i
soldurile finale.
4. Registrul general de eviden a salariailor: se numeroteaz pe fiecare pagin, iar angajatorul completeaz
registrul n ordinea nchierii contractelor individuale de munc. n cadrul S.C XS SUD COMPANI S.R.L
registrul se completeaz i pstreaz n format electronic, n cadrul departamentului de Resurse Umane.
5. Registrul de evidenta fiscal : este un document cu regim special tipizat in care se inregistreaza calcului
impozitului pe profit.
Documentele de organizare a contabilitii mijloacelor bneti la S.C XS SUD COMPANI S.R.L sunt
urmtoarele:
1. Fila CEC
2. Biletul la Ordin
3. Dispoziia de plat/ncasare.
4. Chitana.
5. Registrul de cas.
Documentele de organizare a contabilitii drepturilor salariale la societatea XS SUD COMPANI sunt:
1. Stat de salarii lichidare: se ntocmete n dou exemplare, se semneaza de persoana care l ntocmete i
contabil, i se arhiveaz 50 de ani.
2. Stat de concedii de odihn: se semneaz de persoana care l ntocmete i contabil, rmne la casierie ca act
justificativ la Registrul de cas.
3. Fia individual: este o fi care conine datele legate de salarii pe un an de zile, iar pentru fiecare salariat
fiind generat o astfel de fi.
Statul de salarii este singurul document care st la baza ntocmirii tuturor declaraiilor la bugetul statului, i
anume:
1. Declaraia la bugetul asigurrilor sociale: care se ntocmete pe baza statului de plat, ntocmindu-se n dou
exemplare lunar, un exemplar se depune la CAS i unul se pstreaz la societate. Aceast declaraie cuprinde
contribuia de asigurri sociale reinut de la angajai i contribuia datorat de societate.
2. Declaraia la bugetul asigurrilor de omaj: se ntocmete pe baza statului de plat, lunar. Cuprinde
contribuia angajailor i a societii la bugetul asigurrilor de sntate.
3. Declaraia la bugetul asigurrilor de sntate: se ntocmete lunar pe baza statelor de plat. Aceast declaraie
cuprinde contribuia angajailor i a societii la bugetul asigurrilor de sntate. 43
4. Declaraia cu obligaiile de plat la bugetul consolidat: este Declaraia 100 care se depune lunar la
Administraia financiar i care cuprinde toate contribuiile datorate bugetului statului i impozitul pe profit.
43 http://www.scritube.com/economie/contabilitate/Organizarea-contabilitatii-a-u104234241.php

Toate aceste documente sunt generate de programul de contabilitate, iar declaraiile sunt ntocmite pe baza
fiierelor pe care le pune la dispoziie acest program.
Documentele de organizare a contabilitii cheltuielilor i veniturilor:
1. Jurnalul de vnzri: este un formular care servete ca:
- jurnal auxiliar pentru nregistrarea prestrilor de servicii;
- document de stabilire lunar a TVA colectat;
- document de control a operaiilor de nregistrare n contabilitate.
Se ntocmete ntr-un singur exemplar, n care se nregistreaz zilnic elemetele necesare pentru determinarea
TVA colectat i este emis de ctre programul de contabilitate, avnd la baza facturile emise i borderourile de
vnzare.
2. Jurnalul pentru cumprri: este un formular care servete ca:
- jurnal auxiliar pentru nregistrarea prestrilor de servicii;
- document de stabilire lunar a TVA deductibil;
- document de control a operaiilor de nregistrare n contabilitate.
Se ntocmete ntr-un singur exemplar, n care se nregistreaz zilnic elemetele necesare pentru determinarea
TVA deductibil i este emis de ctre programul de contabilitate, avnd la baz facturile de la furnizori. 44
44 http://www.expert-contabila.ro/formulare_contabile.html

3. Factura: este un formular cu regim special de tiprire, nscriere i numerotare, executat pe hrtie
autocopiativ securizat.
n cadrul S.C XS SUD COMPANI S.R.L facturile sunt emise de Departamentul de contabilitate n trei
exemplare:
- exemplul albastru merge la client;
- exemplul verde rmne la cotor;
- exemplul rou se pstreaz n contabilitate.

3.5.Rentabilitatea societii S.C XS SUD COMPANI S.R.L


n urmtoarele tabele i grafice este prezentat evolu ia veniturilor si a cheltuielilor din ultimii 5 ani a
SC.X S SUD COMPANI S.R.L., precum i evoluia profitului n ultimii 5 ani de activitate ai firmei.
Tabelul 3.1.
Evoluia veniturilor totale din ultimii 5 ani
Venituri
totale (lei)

2008
44491821

2009
47645945

2010
35481463

2011
36489353

2012
31278381

Dup cum se oberv n Tabelul 3.1. Evoluia veniturilor totale din ultimii 5 ani, veniturile totale ale S.C XS
SUD COMPANI S.R.L au crescut de la an la an, creteri semnificative s-au nregistrat n anul 2008 i 2011.
n anul 2010 s-a nregistrat o scdere a veniturilor fa de anul 2009.
Grafic, evoluia veniturilor totale din ultimii 5 ani, ale S.C XS SUD COMPANI S.R.L se prezint n felul
urmtor:

Fig. 3.1. Evoluia veniturilor totale din ultimii 5 ani

Tabelul 3.2.
Evoluia cheltuielilor totale din ultimii 5 ani
Cheltuieli
totale (lei)

2008
43500629

2009
46288275

2010
34429083

2011
35665624

2012
30892816

Dup cum reiese din Tabelul 3.2. Evoluia cheltuielilor totale din ultimii 5 ani, cheltuielile totale ale S.C XS
SUD COMPANI S.R.L difer de la an la an.
n anul 2009 cheltuielile au crescut fa de anul 2008, n anul 2010 se observ o scadere fata de semnificativ
fa de anul 2008, n anul 2010 cheltuielile au sczut fa de anul 2011, iar n anul 2012 se observ din nou o
cretere semnificativ fa de anul 2010.
Grafic, evoluia cheltuielilor totale ale S.C XS SUD COMPANI S.R.L, se prezint n felul urmtor:

Fig. 3.2. Evoluia cheltuielilor totale din ultimii 5 ani

n figura 3.2. Evoluia cheltuielilor totale din ultimii 5 ani este prezentat evoluia cheltuielilor n ultimii 5 ani
a scietii XS SUD COMPANI.
Datorit investiiilor i achiziiilor fcute, cheltuielile au crescut, diferind de la an la an.
Perioada cea mai semnificativ fiind 2008 2009, cnd societatea a nregistrat cele mai mari cheltuieli.

Tabel 3.3.
Evoluia profitului din ultimii 5 ani
Profit brut
Impozit pe
profit
Profit net

2008
999192
159871

2009
1357670
217227

2010
1052380
163875

2011
824329
144112

2012
985465
22858

839321

1140443

888505

680217

962607

Dup cum se observ n Tabelul 3.3. Evoluia profitului din ultimii 5 ani, profitul societii XS SUD
COMPANI difer de la an la an.
Cel mai mare profit net fiind nregistrat n anul 2009, iar n anii urmtori acesta scznd.
n anul 2011 s-a nregistrat cel mai mic profit.
Grafic, evoluia profitului n perioada 2007 2011 este prezentat n felul urmtor:

Fig. 3.3. Evoluia profitului din ultimii 5 ani

3.6.Monografie contabil la SC. X S SUD COMPANI. S.R.L.


Studiul de caz s-a fcut la S.C. X S SUD COMPANI S.R.L., privind contabilitatea cheltuielilor i
veniturilor pe luna decembrie, anul 2012.
1. n data de 02.12.2012:
a . Se nregistreaz cheltuieli cu telefonia la Romtelecom S.A., n valoare de 357,17 lei, pe baza facturii
3940757/02.12.2012, n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
357,17
605 Cheltuieli privind energia i apa
288,04
4426 TVA deductibil
69,13
2.n data de 03.12.2012:
a. Se cumpr combustibili de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 149,50 lei. Plata se face n
numerar, iar pe baza bonului fiscal 392/03.12.2012, n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
149,50
6022 Cheltuieli privind combustibilii
120,56
4426 TVA deductibil
28,94
401Furnizori

= 5311 Casa n lei

149,50

b. Se achiziioneaz piese auto de la Taramon Met S.R.L., n valoare de 78 lei, pe baza facturii
30435/03.12.2012, n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
78,00
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
62,90
4426 TVA deductibil
15,10
c. Se nregistreaz cheltuieli cu chiria spa iu, la Trust Comin S.R.L., n valoare de 20248,95 lei. Pe baza facturii
69/03.12.2012, n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
20248,95
612Cheltuieli cu redevenele, locaiile i chiriile
16.329,79
4426TVA deductibil
3919,16
d. Se nregistreaz cheltuieli cu serviciile de salubritate, la Drusal S.A., n valoare de 46,36 lei,pe baza facturii
35549/03.12.2012 . n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
46,36
605 Cheltuieli privind energia i apa
37,39
4426TVA deductibil
8,97
e. Se achiziioneaz beton de la SCM Constructorul, n valoare de 28172,80. Pe baza facturii 21426/03.12.2012,
n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
28172,80
601Cheltuieli cu materiile prime
21411,37
4426 TVA deductibil
6761,43

f. Se cumpr bilete de avion de la TAROM S.A., n valoare de 338,45 lei. Plata se face n numerar pe baza
facturii 11295/03.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
338,45
624Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
269,35
4426 TVA deductibil
69,10
401Furnizori

= 5311Casa n lei

338,45

3. n data de 04.12.2012:
a. Se dau n consum materiale pentru Santier DN1C1, n valoare de 5732,60 lei, pe baza bonului de consum
2/04.12.2012. n contabilitate s-au nregistrat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime
= 301Materii prime
5730,60
b. Se nregistreaz rovinet MM 30 SUD, n valoare de 13,54 lei, pe baza bonului fiscal fiscal 243/04.12.2012.
n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori 13,54
635Cheltuieli cu alte impozite,taxe i vrsminte asimilate
10,92
4426TVA deductibil
2,62

c. Se achit plata pentru combustibil la Lukoil Romania S.R.L., n valoare de 100,08 lei, pe baza bonului fiscal
77/04.12.2012, se efectueaz n contabilitate urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
100,08
6022Cheltuieli privind combustibilii
80,71
4426 TVA deductibil
19,37
d. Se cumpr combustibili, la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 558,03 lei. Plata se face pe baza
bonului fiscal 87/04.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
558,03
6022Cheltuieli privind combustibilii
450,02
4426 TVA deductibil
108,01
401Furnizori

5311Casa n lei

558,03

e. Se nregistreaz cheltuieli cu chiria buteliilor de oxigen, la Linde Gaz Romania S.R.L., n valoare de 124,71
lei, pe baza facturii 930607/04.12.2012. n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile :
%
= 401Furnizori
124,71
612Cheltuieli cu redevenele, locaiile i chiriile
100,57
4426 TVA deductibil
24,14
f. Se achiziioneaz materii prim de la Ambient S.A., n valoare de 2622,57 lei, pe baza facturii
1349107/04.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
2622,57
601Cheltuieli cu materiile prime
2114,98
4426 TVA deductibil
507,59

g. Se efecuteaz ispecia tehnica periodic auto, la Alfa Sprint S.R.L., cu valoarea de 500,00 lei, pe baza
facturii 398/04.12.2012. n contabilitate s-au nregistrat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
500,00
611Cheltuieli cu ntreinerea i repataii
403,24
4426TVA deductibil
96,76
h. Se nregistreazp prestri servicii, la Drumex S.R.L., n valoare de 12400,00 lei, conform facturii
1337/04.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
12400
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
10000
4426 TVA deductibil
2400
i. Se nregistreaz asigurarea auto, la Vector broker de asig reasig S.R.L., n valoare de 475,98 lei, conform
facturii 114199/04.12.2012. n contabilitate se efectueaz urmtoarele note contabile:
613Cheltuieli cu primele de asigurare
= 401Furnizori 475,98

j. Se achit plata pentru servicii la CN Posta Romana, n valoare de 11,90 lei, conform facturii
24732/04.12.2012, plata se face n numerar. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
11,90
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
9,60
4426 TVA deductibil
2,30
401 Furnizori
= 5311Casa n lei 11,90
4. n data de 05.12.2012:
a. Se cumpr cafea de la Tristar S.R.L. n valoare de 227,20 lei, conform facturii 30396/05.12.2012, plata se
face n numerar. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
227,20
623Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
223,59
4426 TVA deductibil
53,61
401Furnizori

5311Casa n lei

227,20

b. Se achiziioneaz materii prime de la Ambient S.A., n valoare de 356, 99 lei, conform facturii
1317759/05.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
356,99
6021Cheltuieli cu materialele auxiliare
287,90
4426TVA deductibil
69,09

5. n data de 06.12.2012:
a. Se achiziioneaz combustibil de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 50,00 lei,plata se face n
numerar, comform bonului fiscal 35/06.12.2012. n contabilitaate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
50,00
6022Cheltuieli privind combust
40,32
4426TVA deductibil
9,68
401Furnizori

5311 Casa n lei

50,00

b. Se achiziioneaz piese auto de la Taramon Met S.R.L., n valoare de 2044,00 lei, cu factura
30490/06.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
2044,00
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
1648,38
4426TVA deductibil
395,62
c. Se nregistreaz executri silite la Birou Exec. Jud. Pintea Bogdan Ioan, n valoare de 2217,74 lei, conform
facturii 540/06.12.2012 n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
2217,74
622,, Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
1788,50
4426 TVA deductibil
429,24
d. Se nregistreaz evaluarea de locuinte la Ig evaluare S.R.L., n valoare de 1488,00 lei, cu factura
1159/06.12.2012. n contabilitate s-au nregistrat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
1488
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
1200
4426 TVA deductibil
288
e. Se achit plata pentru servicii la CN Posta Romana, n valoare de 11,70 lei, conform facturii
52080/06.12.2012. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
11,70
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
9,80
4426 TVA deductibil
1,90
f. Se nregistreaz lucrrile de spat rigole la Cairo Vest Construct S.R.L., n valoare de 5000 de lei, conform
facturii 25/06.12.2012. n contabilitate se efectueaz urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
5000,00
628 Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
4032,26
4426 TVA deductibil
967,74
g. Se achiziioneaz cafea de la Gimoks S.R.L., n valoare de 109,99 lei. Plata se face n numerar conform
facturii 11227/06.12.2012 n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note conbabile:
%
= 401Furnizori
109,99
623Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
88,70
4426 TVA deductibil
21,29
401Furnizori

= 5311Casa n lei

109,99

5. n data de 07.12.2012:
a. Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 400,21 lei. Plata se face n
numerar, pe baza bonului fiscal 167/07.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
400,21
6022Cheltuieli privind combustibilii
332,75
4426TVA deductibil
77,46
401Furnizori

= 5311Casa n lei

400,21

b. Se achiziioneaz materiale auxiliare de la Seb Corporation S.R.L., n valoare de 600 de lei, conform facturii
981/07.12.2012. Se nregistreaz n contabilitate urmtoarele note contabile:
6021Cheltuieli cu materialele auxiliare
= 401Furnizori
600
c. Se nregistreaz servicii potale la CN Posta Romana, n valoare de 10,65 lei, conform facturii
52377/07.12.2012. Plata se face n numerar. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
10,65
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
8,59
4426 TVA deductibil
2,06
401Furnizori

= 5311Casa n lei

10,65

d. Se achiziioneaz produse electronice de la Repka Electronics S.R.L., n valoare de 89,90 lei, conform
facturii 10111591/07.12.201. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
89,90
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
72,50
4426 TVA deductibil
17,40
e. Se efectueaz lucrri de reparaii la Vital S.A. n valoare de 3453,90 lei, conform facturii 1086/07.12.2012. n
contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
4111Clieni
=
%
3453,90
704Venituri din lucrari exec.si servicii prestate 2785,40
4427TVA colectata
668,50
6. n data de 08.12.2012:
a. Se cumpr combustibili, de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 359,91 lei, pe baza bonului
fiscal 85/08.12.2012.Plata se face n numerar. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
359,91
6022Cheltuieli privind combustibilii
290,25
4426 TVA deductibil
69,66
401Furnizori

5311Casa n lei

359,91

b. Se achiziioneaz materii prime de la Scoarta Comprest S.R.L., n valoare de 1180 lei, conform facturii
2505/08.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601 Cheltuieli cu materiile prime
= 401 Furnizori
1180

c. Se execut schimb de uleiuri la Valman 98 S.R.L., n valoare de 1065,16 lei, conform facturii
3262/08.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
1065,16
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
859,00
4426TVA deductibil
206,16
d. Se achiziioneaz materii prime de la Contruct S.R.L., n valoare de 6450 lei, conform facturii
616/08.12.2012. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime
=
401 Furnizori
6450
6. n data de 10.12.2012:
a. Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 385,95 lei. Plata se face n
numerar, pe baza bonului fiscal 141/10.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
385,95
6022Cheltuieli privind combustibilii
310,45
4426TVA deductibil
74,50
401Furnizori

= 5311Casa n lei

385,95

b.Se nregistreaz inspecia tehnic periodic, la Alfa sprint. S.R.L., n valoare de 100 de lei,conform facturii
405/10.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
100,00
611Cheltuieli cu ntreinerea i repataii
80,65
4426 TVA deductibil
19,35
c. Se achiziioneaz materiale auxiliare de la M. Barsan Trans S.R.L., n valoare de 3534 lei, conform facturii
168/10.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
3534
6021Cheltuieli cu materialele auxiliare
2850
4426 TVA deductibil
684
d. Se nregistreaz cheltuielile cu energia electric, la Electrica S.A., n valoare de 6691,60 lei, conform facturii
731656/10.12.2012. n contabilitate s-au nregistrat urmtoarele note contabile:
%
=
401 Furniz ori
6691,60
605Cheltuieli privind energia i apa
5259,12
6581Despagubiri, amenzi si penalitati
170,28
4426TVA deductibil
1262,20
7.n data de 11.12.2012:
a. Se cumpr combustibil,de la Lukoil Romania S.R.L., n valoare de 199,95 lei Plata se face n numerar , pe
baza bonului fiscal 305/11.12.2012, se efectueaz n contabilitate urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
199,95
6022Cheltuieli privind combustibilii
161,25
4426TVA deductibil
38,70
401Furnizori

= 5311Casa n lei

199,95

b. Se achiziioneaz apa pentru consum de la La Fntna S.R.L., n valoare de 272,66 lei, conform facturii
3631042/11.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
272,66
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
219,89
4426TVA deductibil
52,77
c. Se achiziioneaz piese auto de la Seneca Serv S.R.L, n valoare de 151,16 lei, conform facturii
67486/11.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
151,16
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
121,90
4426 TVA deductibil
29,26
d. Se achiziioneaz produse de papetrie de la Dolido Soft S.R.L., n valoare de 25,05 lei, conform facturii
emise 158/11.12.2012. n contabilitate s-au nregistrat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
25,05
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
20,20
4426TVA deductibil
4,85
e. Se achit plata pentru servicii la CN Posta Romana, n valoare de 3,72 lei, conform facturii
1803821/11.12.2012. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
3,72
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
3,00
4426 TVA deductibil
0,72
401Furnizori

= 5311Casa n lei

3,72

f. Se efectueaz lucrri de plombare la ARL Cluj SA, n valoare de 13570,63 lei, conform facturii emise
2257/11.12.2012. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
4111Clieni =
%
13570,63
704Venituri din lucrari exec.si servicii prestate
10944,06
4427TVA colectata
2626,57
9. n data de12.12.2012 :
a. Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 1212 lei, pe baza bonului fiscal
410/12.12.2012.Plata se face n numerar. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
1212,00
6022Cheltuieli privind combustib
977,42
4426TVA deductibil
234,58
401 Furnizori

5311 Casa n lei

1212,00

b. Se nregistreaz cheltuieli cu prestri servicii, la Croner Pavaje S.R.L., n valoare de 4017,60 lei, pe baza
facturii emise 12/12.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
4017,60
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
3240,00
4426 TVA deductibil
777,60

c. Se nregistreaz schimb de uleiuri la Valman 98 S.R.L., n valoare de 4428,04, conform facturii emise
3266/12.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
4428,04
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
3571,00
4426 TVA deductibil
857,04
d. Se achiziioneaz materiale auxiliare de la Ikosar S.R.L., n valoare de 6200 lei, conform facturii emise
5658/12.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
6200
6021Cheltuieli cu materialele auxiliare
5000
4426 TVA deductibil
1200
e. Se nregistreaz cheltuieli cu certificare ISO , la Srac Cert S.R.L., n valoare de 1339,49 lei, conform facturii
emise 2024984/12.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
1339,49
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
1080,23
4426TVA deductibil
259,26
f. Se achiziioneaz combustibil de la Phoenix imp S.R.L., n valoare de 96587,50 lei, pe baza facturii emise
423/12.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
96587,50
6022Cheltuieli privind combustibilii
77893,15
4426 TVA deductibil
18694,35
g. Se achiziioneaz piese auto de la Taramon Met S.R.L., n valoare de 150 de lei, pe baza facturii emise
30585/12.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
150,00
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
120,97
4426 TVA deductibil
29,03
i. Se achiziioneaz materii prime de la Alfa- Com S.A., n valoare de 111,49 lei, pe baza facturii emise de
furnizor 1040917/12.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
111,49
601Cheltuieli cu materiile prime
89,91
4426 TVA deductibil
21,58
j. Se cumpr produse pentru curaenie la Metro Cash&Carry Romania S.R.L., n valoare de 757,91 lei,
conform facturii 4628815/12.12.2012.plata se face n numerar. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note
contabile:
%
= 401Furnizori
757,91
623Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
611,21
4426TVA deductibil
146,70
401Furnizori

= 5121 Casa n lei

757,91

k. Se nregistreaz cheltuieli cu servicii prestate la Mas Service S.R.L., n valoare de 797,01 lei, conform
facturii emise de furnizor 2961/12.12.2012. . n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
797,01
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
642,75
4426 TVA deductibil
154,26

l. Se execut lucrri de canalizare la Onistua Com S.R.L., n valoare de 1622,68 lei, conform facturii
2258/12.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
4111Clieni = %
1622,68
704Venituri din lucrari exec.si servicii prestate
1308,62
4427TVA colectata
314,06
10. n data de 13.12.2012:
a. Se nregistreaz consumul de energia electric, la Electrica S.A., n valoare de 964,83 lei, conform facturii
578818/13.12.2012. n contabilitate s-au nregistrat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
964,83
605Cheltuieli privind energia i apa
686,85
6581Despagubiri, amenzi si penalitati
113,14
4426 TVA deductibil
164,84
b. Se achiziioneaz piese auto de la Taramon Met S.R.L., n valoare de 163 de lei, pe baza facturii emise
30604/13.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
163,00
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
131,45
4426TVA deductibil
31,55
c. Se achiziioneaz produse electronice de la Repka Electronics S.R.L., n valoare de 1161,70 lei, conform
facturii 10112328/13.12.201. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
1161,70
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
936,86
4426TVA deductibil
224,84
d. Se nregistreaz schimb de uleiuri la Valman 98 S.R.L., n valoare de 2906,56, conform facturii emise
3267/13.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori 2906,56
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
2344,00
4426 TVA deductibil
562,56
e. Se cumpara zahar de la Tristar S.R.L., n valoare de 265,55 lei.Plata se face n numerar, conform facturii
emise de furnizor 30522/13.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
265,55
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
214,16
4426 TVA deductibil
51,39
401 Furnizori

= 5311Casa n lei

265,55

f.Se efectueaz lucrri de dezpezire la SIRD TIMISOARA, n valoare de 67198,04 lei, conform facturii
1208/13.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
4111Clieni =
%
67198,04
704Venituri din lucrari exec.si servicii prestate
54191,97
4427TVA colectata
13006,07
g. Se nregistreaz consumul de energia electric, la Electrica S.A., n valoare de 964,83 lei, conform facturii
578818/13.12.2012. n contabilitate s-au nregistrat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
964,83
605Cheltuieli privind energia i apa
686,85
6581Despagubiri, amenzi si penalitati
113,14
4426 TVA deductibil
164,84
11.n data de 14.12.2012:
a. Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 30,04 lei, pe baza bonului fiscal
41/14.12.2012.Plata se face n numerar. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
30,04
6022 Cheltuieli privind combustibilii
24,23
4426TVA deductibil
5,81
401 Furnizori
= 5311Casa n lei
30,04
b. Se achit plata pentru servicii la CN Posta Romana, n valoare de 4,90 lei, conform facturii
9176/14.12.2012.Plata se face n nmerar n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
4,90
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
3,95
4426 TVA deductibil
0,95
401Furnizori

= 5311Casa n lei

4,90

c. Se achiziioneaz materii prime de la Gricon S.R.L., n valoare de 15407 lei, conform facturii emise de
furnizor 2012289/14.12.2012. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
15407
601 Cheltuieli cu materiile prime
12425
4426 TVA deductibil
2982
d. Se achiziioneaz materiale auxiliare de la A.H.F. SATU MARE, n valoare de 300,08 lei, conform facturii
6778/14.12.2012. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
300,08
6021Cheltuieli cu materialele auxiliare
242,00
4426TVA deductibil
58,08
e. Se achiziioneaz piese auto de la Seneca Serv S.R.L., n valoare de 1629,50 lei, conform facturii
73269/14.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
1629,50
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
1314,11
4426 TVA deductibil
315,39

f. Se achiziioneaz materiale auxiliare de la PGA Electronic S.R.L., n valoare de 77,83 lei, pe baza facturii
emise 84238/14.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
77,83
6021Cheltuieli cu materialele auxiliare
62,76
4426TVA deductibil
15,07
g. Se achit plata pentru chirie la Balogh I. Maria, n valoare de 1061,66 lei, conform facturii emise
43/14.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
612Cheltuieli cu redevenele, locaiile i chiriile = 401Furnizori
1061,66
401 Furnizori

5311Casa n lei

1061,66

12.n data de 15.12.2012:


a.Se cumpr combustibili de la PETROLEUM PROCUCTS S.R.L., n valoare de 250 de lei, plata se face n
numerar,conform bonului fiscal 130/15.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
250,00
6022Cheltuieli privind combustibi
201,61
4426 TVA deductibil
48,39
401 Furnizori

5311Casa n lei

250,00

b. Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 127,96 lei, plata se face n
numerar,pe baza bonului fiscal 60/15.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
127,96
6022 Cheltuieli privind combustibilii
103,19
4426 TVA deductibil
24,77
401Furnizori

5311Casa n lei

127,96

13.n data de 17.12.2012:


a. Se cumpr combustibili, la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 27,04 lei, plata se face n
numerar,pe baza bonului fiscal 10/17.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
6022Cheltuieli privind combustibilii
4426TVA deductibil
401Furnizori

5311 Casa n lei

24,04
21,81
5,23
24,04

b. .Se nregistreaz inspecia tehnic periodic, la Alfa sprint. S.R.L., n valoare de 250 de lei,conform facturii
412/17.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
250,00
611Cheltuieli cu ntreinerea i repataii
201,62
4426TVA deductibil
48,38

c.Se achit taxa de curierat la Fan Courier Express, n valoare de 892,37 lei,plata se face n numerar, conform
facturii emise 9136995/17.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
=
401Furnizori
892,37
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
719,60
4426TVA deductibil
172,77
401Furnizori

5121

892,37

d. Se nregistreaz polia RCA, la Credit Europe Leasing S.A., n valoare de 7956,73 lei. Plata se face n
numerar,din contul de la banc, conform facturii 6248758/17.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele
note contabile:
%
= 401Furnizori
7956,73
613Cheltuieli cu primele de asigurare
6416,72
4426TVA deductibil
1540,01
401Furnizori

= 5121

7956,73

e.Se achiziioneaz materiale auxiliare de la Fibus Hidro S.R.L., n valoare de 3374,66 lei, conform facturii
emise de furnizor 529/17.12.2012. . n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
3374,66
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
2721,50
4426TVA deductibil
653,16
f. Se nregistreaz serviciile de la Vodafone Romania S.R.L., n valoare de 13762,06 lei, conform facturii
920495/17.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
13762,06
605 Cheltuieli privind energia i apa
11098,44
4426 TVA deductibil
2663,62
14.n data de 18.12.2012:
a.Se dau n consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului, n valoare de 16930 lei, conform
bonului de consum 7/18.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301Materii prime
16930
b. Se dau n consum materii prime pentru Reparatii SDN Bistrita, n valoare de 17640 lei, conform bonului de
consum 8/18.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime
= 301Materii prime
17640
c. Se dau n consum materii prime pentru Santier DN 72 A, n valoare de 22050 lei, conform bonului de consum
9/18.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime
22050

d.Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 101,02 lei, plata se face n
numerar,pe baza bonului fiscal 18/18.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
101,02
6022Cheltuieli privind combustibilii
81,47
4426 TVA deductibil
19,55
401Furnizori

= 5311Casa n lei

101,02

e. Se achit plata pentru servicii la CN Posta Romana, n valoare de 10,79 lei, conform facturii
9176/14.12.2012.Plata se face n numerar. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
10,79
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
9,60
4426 TVA deductibil
1,19
401 Furnizori

5311Casa n lei

10,79

f. Se nregistreaz polia RCA, la Credit Europe Leasing S.A., n valoare de 16104,23 lei. Plata se face n
numerar,din contul de la banc, conform facturii 6248721/18.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele
note contabile:
%
= 401 Furnizori
16104,23
613Cheltuieli cu primele de asigurare
12936,95
4426TVA deductibil
3167,28
401Furnizori

= 5121Conturi i bnci n lei

16104,23

g. Se achiziioneaz piese auto de la Seneca Serv S.R.L. , n valoare de 654 lei, conform facturii
67546/18.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
654,00
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
527,42
4426TVA deductibil
126,58
h. Se nregistreaz onorariu executri silite,la Vucea Gheorghe executor judecatoresc, cu suma de 1909,60 lei,
coform facturii 545/18.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
1909,60
622Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
1540,00
4426TVA deductibil
369,60
i. Se achit plata pentru chiria buteliilor de oxigen, la Linde Gaz Romania S.R.L., n valoare de 123,59 lei, pe
baza facturii 933837/18.12.2012.Plata se face n numerar. n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note
contabile :
%
= 401 Furnizori
123,59
612Cheltuieli cu redevenele, locaiile i chiriile
99,66
4426 TVA deductibil
23,93
401Furnizori

= 5311Casa n lei

123,59

j. Se nregistreaz consumul de energie la E-ON Energie Romania S.A., n valoare de 2572,30 lei, conform
facturii emise 762966/18.12.2012. . n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile :
%
= 401 Furnizori
2572,30
605Cheltuieli privind energia i apa
2074,44
4426 TVA deductibil
497,86
15. n data de 19.12.2012:
a. Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 141,04 lei, plata se face n
numerar,pe baza bonului fiscal 530/19.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
6022Cheltuieli privind combustibilii
4426TVA deductibil

141,04
113,55
27,49

401 Furnizori

141,04

= 5311Casa n lei

16.n data de 20.12.2012:


a. Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 550 lei, plata se face n
numerar,pe baza bonului fiscal 749/20.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
550,00
6022Cheltuieli privind combustibilii
443,55
4426TVA deductibil
106,45
401 Furnizori

= 5311Casa n lei

550,00

b.Se cumpr combustibili de la Phoenix Imp S.R.L., n valoare de 74206,25 lei, conform facturii emise de
furnizor 434/20.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
74206,25
6022Cheltuieli privind combustibilii
59843,75
4426TVA deductibil
14362,50
c. Se nregistreaz cheltuielile cu certificare ISO , la Srac Cert S.R.L., n valoare de 5285,96 lei, conform
facturii emise 3013008/20.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
5285,96
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
4262,87
4426 TVA deductibil
1023,09
d.Se achiziioneaz materii prime de la Inter Pab S.R.L., n valoare de 1686,40 lei, conform facturii
772/20.12.2012 emise de furnizor. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
1686,40
601Cheltuieli cu materiile prime
1360,00
4426TVA deductibil
326,40

e.Se achiziioneaz produse de papetrie de la Dolido Soft S.R.L., n valoare de 58,33 lei, conform facturii
216/20.12.2012 emise de furnizor. . n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
58,33
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
47,04
4426TVA deductibil
11,29

17.n data de 21.12.2012:


a. Se dau n consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum, n valoare de 13310
lei, conform bonului de consum 11/21.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime
= 301Materii prime
13310
,
b. Se dau n consum materii prime pentru Depozit central, n valoare de 23208,50 lei, conform bonului de
consum 12/21.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime
= 301Materii prime
23208,50
c. Se dau n consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum, n valoare de 16000
lei, conform bonului de consum 13/21.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301Materii prime
16000
d. Se dau n consum materii prime pentru Reparatii SDN Bistrita, n valoare de 25882,50 lei, conform bonului
de consum 14/21.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime
= 301Materii prime
25882,50
e.Se achiziioneaz piese de schimb de la Esbal Rulmenti S.R.L., n valoare de 111,20 lei, conform facturii
emise 31121670/21.12.201. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
111,20
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
89,68
4426TVA deductibil
21,52
f.Se achit taxele pentru curierat la Otto Express Delivery S.R.L., n valoare de 52,45 lei, conform facturii emise
1004811/21.12.2012, plata se face n numerar. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
52,45
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
42,30
4426 TVA deductibil
10,15
401Furnizori

= 5311Casa n lei

52,45

g. Se achiziioneaz materiale auxiliare de la A.H.F. SATU MARE, n valoare de 914,90 lei, conform facturii
6919/21.12.2012. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
914,90
6021Cheltuieli cu materialele auxiliare
737,82
4426TVA deductibil
177,08

h. Se cumpara cafea de la Tristar S.R.L., n valoare de 431,71 lei, conform facturii emise de furnizor
30682/21.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
431,71
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
348,15
4426 TVA deductibil
83,56
i.Se nregistreaz execuie de lucrri pentru Lafarge Agregate, n valoare de 107833,37, conform facturii
2278/21.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
4111Clieni = %
107833,37
704Venituri din lucrari exec.si servicii prestate
86962,40
4427TVA colectata
20870,97
18.n data de 22.12.2012:
a. Se cumpr combustibil la Lukoil Romania S.R.L., n valoare de 98,29 lei. Plata se face n numerar, pe baza
bonului fiscal .9/22.12.2012. Se efectueaz n contabilitate urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
98,29
6022Cheltuieli privind combustibilii
79,27
4426 TVA deductibil
19,02
401 Furnizori

= 5311Casa n lei

98,29

b.Se execut lucrri de dezpezire la CMS TIMIOARA SRL,n valoare de 336571,78 lei, conform facturi
924/29.12.2012.
n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile:
4111 Clieni =
%
336571,78
704 Venituri din lucrari exec.si servicii prestate
255794,55
4427TVA colectata
80777,23
19.n data de 23.12.2012:
a. Se dau n consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum, n valoare de 16000
lei, conform bonului de consum 17/23.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime
16000
b. Se dau n consum materii prime pentru Depozit central, n valoare de 30000 lei, conform bonului de consum
18/23.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime
30000
c. Se dau n consum materii prime pentru Reparatii SDN Bistrita, n valoare de 4254 lei, conform bonului de
consum 19/23.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301Materii prime
4254
d. . Se dau n consum materii prime pentru Santier Valea Ieud, n valoare de 31617 lei, conform bonului de
consum 21/23.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301Materii prime
31617

e. Se dau n consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum, n valoare de 368025
lei, conform bonului de consum 23/23.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301Materii prime
368025
20.n data de 27.12.2012:
a. Se dau n consum materii prime pentru Santier Valea Ieud, n valoare de 73605 lei, conform bonului de
consum 27/23.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime
73605
b. Se dau n consum materii prime pentru Santier DN 72 A, n valoare de 8000 lei, conform bonului de consum
28/23.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime
8000
c. Se dau n consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum, n valoare de 8000 lei,
conform bonului de consum 29/23.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime
8000
d. . Se cumpr combustibili,de la Omv Petrom marketing S.R.L., n valoare de 667,14 lei, plata se face n
numerar,pe baza bonului fiscal 402/27.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
667,14
6022Cheltuieli privind combustibilii
522,54
4426 TVA deductibil
144,60
401Furnizori

5311Casa n lei

667,14

e. Se nregistreaz cheltuieli cu servicii po tale la CN Posta Romana, n valoare de 23,88 lei, conform facturii
9499/27.12.2012.Plata se face n numerar. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
23,88
626Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
19,26
4426 TVA deductibil
4,62
401Furnizori

5311 Casa n lei

23,88

21.n data de 28.12.2012:


a.Se nregistreaz lucrari de instalaii de la Rimpex Grup S.R.L., n valoare de 3224 lei, conform facturii
471/28.12.2012. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile:
%
= 401Furnizori
3224
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
2600
4426TVA deductibil
624
b.Se nregistreaz consumul de ap la Vital S.A., n valoare de 2291 lei conform facturii 3454816/28.12.2012.
n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note contabile
%
= 401 Furnizori
2291,00
605Cheltuieli privind energia i apa
1571,93
6581Despagubiri, amenzi si penalitati
95,07
4426 TVA deductibil
624,00

22.n data de 29.12.2012:


a. Se cumpr combustibili de la Lescaci Com S.R.L., n valoare de 199,98 lei, conform facturii emise de
furnizor 127/29.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
199,98
6022Cheltuieli privind combustibilii
161,27
4426 TVA deductibil
38,71
b.Se execut lucrri de dezpezire la CMS TIMIOARA SRL,n valoare de 563428,22 lei, conform facturi
1012/29.12.2012.
n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile:
4111 Clieni =
%
563428,33
704 Venituri din lucrari exec.si servicii prestate
433055,53
4427TVA colectata
130422,80
23. n data de 31.12.2012:
a. Se dau n consum materii prime pentru Santier DN1C, n valoare de 200 lei, conform bonului de consum
1/31.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301Materii prime
200
b. Se dau n consum materii prime pentru Santier DN 72 A, n valoare de 784590 lei, conform bonului de
consum 2/31.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
601Cheltuieli cu materiile prime = 301Materii prime
784590
c. Se cumpr combustibili de la PETROLEUM PROCUCTS S.R.L., n valoare de 530,17 de lei, plata se face
n numerar,conform bonului fiscal 50/31.12.2012. n contabilitate s-au efectuat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
530,17
6022Cheltuieli privind combustibil
427,55
4426TVA deductibil
102,62
401Furnizori

= 5311Casa n lei

530,17

d. Se nregistreaz consumul de energie la E-ON Energie Romania S.A., n valoare de 3975,82 lei, conform
facturii emise 425955/31.12.2012. n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile :
%
= 401 Furnizori
3975,82
605Cheltuieli privind energia i apa
3206,31
4426TVA deductibil
769,51
e.Se achiziioneaz materiale de construcii de la Prim Decor S.R.L., n valoare de 2000 lei , conform facturii
emise de furnizor 505671/31.12.2012.n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile :
%
= 401Furnizori 2000,00
6028Cheltuieli privind alte materiale consumabile
1612,90
4426 TVA deductibil
387,10
f.Se efectueaz lucrri de reparaii la SIRD TIMIOARA S.R.L., cu valoarea de 83570,04 lei, conform facturii
emise 1076/31.12.2012. n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile:
%
= 401 Furnizori
83570,04
628Alte cheltuieli cu servicii prestate de ter i
67395,19
4426TVA deductibil
1617,85

g.Se efectueaz lucrri de dezpezire la SIRD TIMIOARA S.R.L., n valoare de 31616,58 lei, conform facturii
1209/31.12.2012. n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile:
4111 Clieni = %
31616,58
704Venituri din lucrari exec.si servicii prestate
25497,24
4427TVA colectata
6119,34
h.Se execut lucrri la CMS SRL,n valoare de 385812,43 lei, conform facturi 1212/31.12.2012.
n contabilitate s-au efecturat urmtoarele note contabile:
4111 Clieni =
%
385812,43
704 Venituri din lucrari exec.si servicii prestate
311139,06
4427TVA colectata
74673,37
i.Se nregistreaz amortizarea mijloacelor fixe, n valoare de 424812,70 lei. n contabilitate s-au efecturat
urmtoarele note contabile:
6811Chelt.de expl.privind
= 2813Amortizarea instalaiilor,
424812,70
amortizarea imobilizarilor
mij. de transport,animalelor
i psrilor
j. Depozit central, producie proprie, n valoare de 264.000,00. n contabilitate se nregistreaz urmtoarele note
contabile:
332,10 Servicii n curs de execuie=711 Venituri aferente costurilor
264000
stocurilor produselor
j. nregistrarea cheltuielilor salariale
641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate
79.992
k. nregistrarea reinerii contribuiilor ANGAJATULUI:
Contribuia la CAS (10,5%)
421Personal salarii datorate =4312 Contributia personalului la asigurrile sociale 8.408
Contribuia la CASS (5,5%)
421Personal salarii datorate = 4314 Contribuia angajailor pentru
asigurrile sociale de sntate

4.391

Contribuia la Fondul de omaj (0,5%)


421Personal salarii datorate = 4372 Contribuia personalului la fondul de omaj
mpozit pe Venit (16%)
421Personal salarii datorate = 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
l. nregistrarea reinerii contribuiilor ANGAJATORULUI
Contribuia la CAS (20,8%)
6451 Contributia unitii la = 4311 Contribuia unitii la
asigurrile sociale
asigurrile sociale
Contribuia la CASS (5,2%)
6453 Contribuia angajatorului pentru = 4313 Contribuia unitii pentru
asigurrile sociale de sntate
asigurrile sociale de sntate
Contribuia la Fondul de omaj (0,5%)
6452Contribuia unitii pentru
= 4371 Contribuia unitii la
ajutorul de omaj
fondul de omaj

409
7.544

16.719

4.170,21

401,01

Contribuia pentru concedii i indemnizaii (0,85%)


6453 Contribuia angajatorului pentru = 4313 Contribuia unitii pentru
asigurrile sociale de sntate
asigurrile sociale de sntate

679,93

Contribuia la Fondul accidente i boli profesionale (cfm legii cot ntre 0,242%)
6453Contribuia angajatorului pentru = 4381 Alte datorii sociale
asigurrile sociale de sntate

193,58

Contribuia la fondul de garantare a creanelor salariale (0,25%)


6453 Contribuia angajatorului pentru =
4381 Alte datorii sociale
asigurrile sociale de sntate

199,98

nchiderea contului 121 Profit i pierdere


La sfritul fiecrei luni putem determina rezultatul exerci iului cumulat de la nceputul anului, prin
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli. Astfel la SC. X.S. SUD COMPANI S.R.L.,prin nchiderea
conturiloor de cheltuieli i venituri au loc urmtoarele note contabile:
a. nchiderea conturilor de cheltuieli, se nregistreaz conform urmtoarelor note contabile:
121Profit i pierderi = %
2.363.190,85
601Cheltuieli cu materii prime
1.603.439,13
6021Cheltuieli cu materialele auxiliare
9.192,10
6022Cheltuieli privind combustibilii
145.019,46
6024Cheltuieli privind piesele de schimb
10.997,26
6028Cheltuieli privind alte materiale auxiliare
5.181,94
605Cheltuieli privind energia i apa
24.237,48
611Cheltuieli cu ntreinerea i reparaii
685,51
612Cheltuieli cu redevenele,
21.880,78
locaiile de gestiune i chiriile
613Cheltuieli cu primele de asigurare
9.194,23
622Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
3.328,50
623Cheltuieli de protocol,reclam i publicitate
1.384,32
624Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
1.007,09
626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
823,80
628Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
99.954,33
635Cheltuieli cu alte impozite,
385,27
taxe i vrsminte asimilate
641Cheltuieli cu salariile personalului
79.992,00
6451Contribuia unitii la asigurrile sociale
16.958,00
6452 Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj
401,00
6453Contribuia angajatorului pentru
4.170,00
asigurrile sociale de sntate
6811Cheltuieli de exploatare privind
424.812,70
amortizarea imobilizrilor
b. nchiderea conturilor de cheltuieli, se nregistreaz conform urmtoarelor note contabile:
%
= 121Profit i pierdere
704Venituri din lucrri executate i servicii prestate
711Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

2.803.048,63
2.539.048,63
264.000,00

Profitul brut = veniturile totale cheltuielile totale


Profitul brut = 2803048,63 2363190,85 = 439857,78
Profitul net = Profitul brut Cheltuielile nedeductibile fiscal
Profitul net = 439857,78- 379,90- 1384,32=438093,56
Impozitul pe profit = Profitul net x 16%
Impozitul pe profit = 70094,97

CAP.4. CONCLUZII
Lucrarea Contabilitatea rezultatului exerci iului i calculul impozitului pe profit,se structureaz pe trei
capitole.
n capitolul I este prezentat teoria privind veniturile si cheltuielile, acesta fiind structurat pe 3 subcapitole, i
anume:
Definirea noiunilor de cheltuieli i venituri
Criterii de clasificare a cheltuielilor i veniturilor n contabilitate
Criterii de recunoatere a cheltuielilor i a veniturilor n contabilitate
Cheltuielile reprezint o srcie a entitii, generat fie ca mic orarea unor elemente de active
patrimoniale, fie de o cretere a unor elemente de datorii patrimoniale.Potrivit Cadrului general de ntocmire i
prezentare a situaiilor financiare elaborat prin IASB cheltuielile reprezint diminuri ale beneficiilor
economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ie iri sau scderi ale valorii activelor sau
creterii datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalulurilor proprii, altele dect cele rezultate din
distribuirea acestora ctre acionari.
Cheltuielile ntreprinderii reprezint valorile pltite sau de pltit pentru:
- consumuri de stocuri, lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz entitatea;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligaii legale sau contractuale etc.
Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a desf urrii
activitii curente a entitii.Acestrea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli.
Veniturile semnific, n principiu, o mbogire a entit ii, strnit fie de o cre tere a unor elemente de
active patrimoniale, fie de o scdere a unor elemente de datorii patrimoniale.
Potrivit Cadrului general de ntocmire i prezentare a situa iilor financiare elaborat de IASB, veniturile
reprezint creteri ale ctigurilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri
sau creteri ale valorii capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre ac ionari.
n categoria veniturilor se includ: sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit i
curente. Activitile curente sunt orice activit i desf urate de o ntreprindere, ca parte integrant a obiectului
su de activitate, precum i activitile conexe acestora.Veniturile din activit i curente se pot gsi sub diferite
denumiri, cum ar fi: vnzri, comisioane, dobnzi sau dividende.C tigurile din orice alte surse. C tigurile
reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent
desfurat, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate.
Contabilitatea veniturilor se realizeaz cu ajutorul clasei 7 Conturi de venituri din Planul de Conturi General,
iar contabilitatea cheltuielilor se realizeaz cu ajutorul clasei 6 Conturi de cheltuieli.
n capitolul II este prezentat sistemul de organizare a contabilit ii privind cheltuielile i veniturile:
Organizarea contabilitii cheltuielilor i veniturilor, contabilitatea cheltuielilor din activitatea de
exploatare,cheltuielilor financiare, cheltuielilor extraordinare, cheltuielilor privind amortizrile, provizioanele,
deprecierile i pierderile de valoare, cheltuielilor cu impozitul pe profit i alte impozite.La fel i n cazul
veniturilor, contabilitatea veniturilor din exploatare, veniturilor financiare, veniturilor extraordinare, veniturilor
din prpvizioane i ajustri pentru depreciere i pierdere de valoare, precum i impozitul pe profit.
Evidena contabil a veniturilor i cheltuielilor se ine cu ajutorul claselor VI i VII al Planului de Conturi.

n capitolul III este prezentat studiul de caz la S.C XS SUD COMPANI S.R.L, care se structureaz pe 6
subcapitole:
h Prezentarea societatii S.C XS SUD COMPANI S.R.L
h Organizarea S.C XS SUD COMPANI S.R.L
h Modul de organizare a contabilitii
h Documentele i registrele de contabilitate
h Rentabilitatea ntreprinderii
h Monografie contabil la S.C XS SUD COMPANI S.R.L
S.C XS SUD COMPANI S.R.L a fost nfiinat n anul 1999, avnd mai multe obiecte de activitate, una dintre
obiectul principal de activitate este Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor.
S.C XS SUD COMPANI S.R.L ofer urmtoarele servicii: lucrri de constructie a drumurilor si autostrazilor,
ziarul Informatia Zilei de Maramures, productie de asfalt.
S.C XS SUD COMPANI S.R.L este o firm pltitoare de TVA ncepnd cu data de 01.04.1999.
Activitatea contabil a societii este coordonat de ctre directorul economic care ine si contabilitatea
societii.Documentele i registrele contabile sunt generate de ctre programul de contabilitate folosit de
societate.
Lucrarea practic am realizat-o la sediul SC XS SUD COMPANI SRL , situat in loc. Baia Mare, str. Piata
Minelor, nr.5A .
Activitatea de constructii drumuri si autostrazi este una dintre principalele activiti ale firmei, oferind servicii
de nalt performan clieniilor si si aducand principalele venituri societatii.
Programul societii ncepe la ora 8 i se termin la ora 16, fiind doar un schimb de lucru.
Societatea deine n total n prezent 81 de angajai, din care:
h Ziarul Informatia Zilei de Maramures are: 17 salariai
h Activitatea principala de constructii drumuri si autostrazi : 64 salariai
Furnizorii societii XS Sud Compani sunt att companii naionale i internaionale, pentru a putea oferi
clieniilor sai cele mai calitative servicii.
Principalii furnizori ai societaii sunt: Symmetrica, ARL Cluj, Bimdrum Construct, Nes Grand Oil, Euromargal,
Rexma Construct, Edil Quantum, Euroconstruct Trading 98, Amfora Plus Trans, Beruty Trans, Argecom,
Cribana.
Clienii societii sunt in principal persoane juridice dar i persoane fizice: Euroconstruct Trading 98, D.R.D.P.
Cluj, Primria Groii ibleului, Eurocard 2007, Rara International, Municipiul BAIA MARE, Vakond, CMS,
Pas Trans Compani, AMI S.A, Sird Timioara, Intracom S.A
S.C XS SUD COMPANI S.R.L are mai muli concureni. Principalii concureni fiind ARL Cluj, Intracom,
Drumconstruct ROM, Strabag.
Profitabilitatea S.C XS SUD COMPANI S.R.L. difer de la an la an.n ultimii 5 ani avand un profit mare, mai
puin n anul 2011.
n concluzie activitatea pe care o execut aceast ntreprindere ofer o calitate superioar drumurilor din ara
noastr.

BIBLIOGRAFIE:
Dumitru Mati, Anastasiu Pop Contabilitatea Financiar, edi ia a III-a, Editura Casa Cr ii de tiin , Cluj
Napoca, 2010
Mihai Ristea, Contabilitatea financiar, Editura Universitar, Bucure ti, 2005
Mihaela te - Contabilitate financiar, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
Mihaela te, Contabilitate finaciar,Note de curs
Dorel Mate, Dumitru Mati, Dumitru Cotle - CONTABILITATEA FINANCIAR A ENTIT ILOR
ECONOMICE, Editura MIRTON, Timioara 2006

Iacob Petru Pntea, Botea Gheorghe Contabilitatea financiara romaneasca conforma cu


Directivele Europene (editia a III-a, 2008), Editura Intelcredo, Deva

Atanasiu Pop, Dumitru Mati - Contabilitate financiara (editia a III-a, actualizata conform directivelor
europene aprobate prin OMFP nr.3055 din 29 oct 2009)
OMFP nr. 3055/2009 din 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu
Directivele Europene
Plan de Conturi General
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm
http://www.scritube.com/economie/contabilitate/Organizarea-contabilitatii-a-u104234241.php
http://www.expert-contabila.ro/formulare_contabile.html
http://www.contabilizat.ro/dictionar_economic_si_financiar~termen-cheltuieli.html
http://www.contabilizat.ro/dictionar_economic_si_financiar~termen-veniturile.html

S-ar putea să vă placă și