Sunteți pe pagina 1din 16

S.C. _____________________ S.R.L.

SEDIU : ________________________

LOC DE MUNCA NR. 11 : TEHNICIAN TOPOMETRIST

11.1. PROCESUL DE MUNC Efectueaz msurtori n teren i calcule specifice topografiei pentru ntocmirea planului topografic i de cadastru. 11.2. ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI EVALUAT

11.2.1. Mijloace de !od"c#ie trusa topometrie (teodolit, mira, ni ela, etc.!, ciocan, tarusi din lemn sau metalici, sfoara, alte ec"ipamente si materiale specifice calculator, imprimanta, copiator, ec"ipamente specifice acti itatii de #irou auto e"icul de ser iciu

11.2.2. Medi"l de $"%c& in aer li#er, in cazul masuratorilor, fiind e$pus la temperaturi ridicate ara, scazute iarna, precipitatii, curenti de aer, calamitati naturale, etc. la #irou, in cazul e$ecutarii documentatiilor, in conditii normale de lucru.

11.2.'. Sa!ci%a de $"%ca % &rganizeaz i coordoneaz acti it'ile ec"ipei pentru realizarea adec at i la timp a planului de lucru( % Identific i marc"eaz zona, ela#oreaz sc"ema de trasare i efectueaz trasarea n teren( % )sigur respectarea normelor din domeniul msurtorilor terestre i a specifice e$ecutrii i ntre'inerii lucrrilor din domeniul construc'ii i ur#anism( % Urmrete comportarea n timp a construc'iilor( % *ntocmete, actualizeaz i ar"i eaz documenta'ia de cadastru general( % )dministreaz informa'iile cu a+utorul te"nicii de calcul( % E$ecut msurtori de teren specifice cu a+utorul instrumentelor clasice i aparaturii moderne( % Efectueaz o serie de calcule specific topografice (calcule numerice, sc"i'e, grafice etc.! % *ntocmete planul topografic i l erific pentru a corespunde ntocmai situa'ie din teren( % ,oordoneaz i asigur efectuarea lucrrilor conform specifica'iilor proiectului.

11.'.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Ec"ipament indi idual de protec'ie ,asca de protectie -ocanci de protectie .esta atuita ,apison si pelerina de ploaie .esta reflectorizanta

S.C. ________________S.R.L. LOC DE MUNCA : SANTIER POSTUL DE LUCRU : TEHNICIAN TOPOMETRIST COMPONEN3A SISTEMULUI DE MUNC (ACTORII DE RISC IDENTI(ICA3I

CLASA DE 8RAVITATE

2 8I9:&),E DE ;<&DU,=IE

3 >),?&<I DE <IS, 8E,)@I,, >IAI,

/ 3. ,adere de o#iecte suspendate din carligul dispoziti elor de ridicare, sau de o#iecte, materiale, scule, utilizate pe teren, sau in santier /. :o irea de ctre mi+loace de transport auto sau de cele de transportat i ridicat la efectuarea unor mane re n santier sau la deplasarea ntre punctele de lucru din societate, sau pe traseul normal de deplasare catre lucru 4. :eziuni datorate de proiectarea de particule antrenate de di erse acti itati in santier 5. ;ra#usire, surpare de materiale, datorate lucrarilor e$ecutate in santier 6. <adia'ii n timpul utilizrii te"nicii de calcul (;,Curi, ideoterminale, etc.! D afectiuni la oc"i

4 DE,ES DE,ES

PREVI6I7IL CONSECINTA MA*IMA

5 B B

PRO7A7ILITATE CLASA DE

6 3 /

I?8 4C56 zile DE,ES @egli+a#il

/ B 3

/ 3 /

RISCNIVEL DE 7 4 5 / 4 3 3

(I)A DE EVALUARE A NUMR PERSOANE E*PUSE: / LOCULUI DE MUNC DURATA E*PUNERII: 0"1 sc"im# ECHIPA DE EVALUARE: E+al"a,o! a",o!i-a, .e!+icii e/,e!%e de .ec"!i,a,e .i .a%a,a,e i% $"%ca 0000000000000000001 Se2 .a%,ie! 0 000000000000000000000000000000000000000000 Medic $edici%a $"%cii 0 d!. 00000000000000000000000000000000 (ORMA CONCRET DE MANI(ESTARE A (ACTORILOR DE RISC 4 de.c!ie!e1 a!a$e,!ii5

SU;<)>E=E ,U ,&@?U<U<I ;E<I,U:&)SE >),?&<I DE <IS, E:E,?<I, I@,E@DII, EE;:&AII 8EDIU: DE 8U@,F >),?&<I DE <IS, >IAI,

SU;<)>E=E ):U@E,&)SE S)<,I@) DE 8U@,F S&:I,I?)<I

EEE,U?)@?

),?IU@I H<ESI?E

7. ;laga tiat, n'epat la contactul cu suprafe'ele n'eptoare, tioase ale di erselor materiale, ustensile #irou, scule sau dispoziti e utilizate in procesul de lucru, sau la erificari in santier B. Electrocutare prin atingere direct sau indirect din cauza unor defecte de protec'ie sau a unor defecte de izola'ie a ca#lurilor de alimentare, a instala'iei electrice 0. Incendii, e$plozii la locul de munca, datorate unor defectiuni la instalatii, sau di erse alte surse, la sediu sau pe teren G. )fec'iuni ale cilor respiratorii din cauza prezen'ei n mediul de munc a di erselor pul#eri n suspensie, pe santier 32. )fectiuni datorate curentilor de aer, intemperii, n timpul deplasrii de la un loc de munc la altul la efectuarea sarcinii de munc, temperaturi scazute iarna, ridicate in timpul erii 33. ,alamitati naturale D trasnet, inundatie, grindina, iscol, surpari de teren, seisme 3/. Suprafete alunecoase datorita di erselor solutii a+unse accidental sau a celor de spalare, zapada, g"eata, polei in timpul iernii, deni elari pe teren 34. )fec'iuni ale sistemului osteoCmusculoCarticular din cauza pozi'iilor de lucru icioase (n general ortostatic pe teren, sau la #irou sezand! sau la di erse manipulari 35. Solicitare psi"ica ( decizii dificile in timp scurt, stes, o#oseala, etc.! 36. ,dere la acelai ni el prin alunecare pe cile de circula'ie din santier sau la sediu, mpiedicare, dezec"ili#rare, n timpul deplasrii ntre punctele de lucru, pe traseu 37. ,dere de la nl'ime, pra#usire in gol 3B. Deplasri, sta'ionri n zone periculoase n

I?8 4C56 zile DE,ES

DE,ES I?8 4C56 zile I?8 4C56

B / /

3 4 6

4 / 4

DE,ES I?8 4C56 zile I?8 56 D 302 zile I?8 56 D 302 zile I?8 4C56 zile DE,ES DE,ES

B / 4

3 5 /

4 / /

4 /

/ 5

/ /

B B

3 3

4 4

timpul desfurrii sarcinii de munc (ci de acces, mi+loace auto, de transportat i ridicat, ec"ipamente de munc! 30. )ccidente de circulatie in trafic, datorate itezei e$cesi e, a necorelarii cu conditiile meteo, de trafic, incalcari ale reglementarilor legale 3G. Efectuare de operatii in afara sarcinii de munca, pentru care nu are a#ilitare, sau nerespectare instructiuni situatii de urgenta (in special ;.S.I.! /2. &mitere respectare instructiuni te"nice de securitate, atat in timpul desfasurarii sarcinii de munca, cat si la deplasariCstationari in trafic /3. @eutilizare corespunzatoare a ec"ipamentului indi idual de protectie (casca de protectie in santier! DE,ES DE,ES DE,ES DE,ES B B B B / 3 3 3 5 4 4 4

&8ISIU@I

NIVELUL DE RISC 8LO7AL AL POSTULUI DE MUNC ESTE : /3 I ri <i i J3 3(3$3!KB(/$/!K33(4$4!K/(5$5! 372 9 000000000000000 9 000000000000000000000000000000000000000000000 9 0000000 9 21:;<1 /3 3$3 K B$/ K 33$4 K /$5 67 I ri iJ3

N!11

N!11 9 21:;<1

n care: @r C ni elul de risc glo#al al postului de munc ri D rangul factorului de risc L i M <i C ni elul de risc pentru factorul de risc Li M n D numrul factorilor de risc identifica'i la postul de munc.

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALURII PENTRU POSTUL DE MUNC NR. 11 TOPOMETRIST

@i elul de risc glo#al calculat pentru postul de munc nr. 33 (?&;&8E?<IS?! este egal cu 21:;<1, aloare ce l ncadreaz n categoria locurilor de munc cu ni el de risc accepta#il. Se observ c di !o!"#$# de %1 &"c!ori de risc ide !i&ic"'i( 1 se i c"dre")" i c"!e*ori" &"c!ori#or de risc e*#i+"bi#( , se i c"dre")" - c"!e*ori" &"c!ori#or de risc &o"r!e .ic( 11 se i c"dre")" i c"!e*ori" &"c!ori#or de risc .ic( i"r % i c"!e*ori" de risc .edi$. *n ceea ce pri ete reparti'ia factorilor de risc pe sursele generatoare, situa'ia se prezint dup cum urmeaz : =>1?> @1 2ac,o!i 1:11: @1 2ac,o!i ?1>? @1 2ac,o!i '11:1 @1 2ac,o!i !o !o !o !o !ii mijloacelor de producie !ii mediului de munc !ii sarcinii de munc !ii executantului

REPARTITIA FACTORILOR DE RISC PE ELE E!TELE SISTE "L"I DE

"!CA

8I9:&),E DE ;<&DU,?IE 43.0/ 47.47 8EDIU: DE 8U@,) S)<,I@) DE 8U@,) G.2G //.B4 EEE,U?)@?

S.C. 0000000000000000000000000000000000000000000000000 S.R.L. LOCUL DE MUNCA : SANTIER POSTUL DE LUCRU : TEHNICIAN TOPOMETRIST (I)A DE MSURI PROPUSE

N!. c!,.

(ACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC 4

MSURI PROPUSE NOMINALI6AREA MSURII

,adere de o#iecte suspendate din carligul dispoziti elor de ridicare, sau de o#iecte, materiale, scule, utilizate pe teren, sau in santier

3.3. :ucratorii care i desfoar acti itatea n imediata ecintate a mi+loacelor de ridicareC transportare or respecta o distan' minim de siguran' pentru e itarea accidentrii 3./. &peratia de legare a sarcinii se a face numai de catre personal instruit 3.4. .erificarea periodica conform legislatiei in igoare a ca#lurilor, sufelor utilizate la ridicat 3.5. Instruirea lucratorilor cu pri ire la riscurile e$istente la locul de munca si respectarea de catre acestia a instructiunilor proprii de securitate si sanatate un munca specifice, instructiuni te"nice de monta+ 3.6. ?ruse de primCa+utor la locurile de munca, instruire personal acordare prim a+utor 3.7. Efectuarea controlului medical la anga+are i periodic n conformitate cu condi'iile de lucru si

NIVEL DE PRIORITATE IN IMPLEMENTARE MASURA

:o irea de ctre mi+loace de transport auto sau de cele de transportat i ridicat la efectuarea unor mane re n santier sau la deplasarea ntre punctele de lucru din societate, sau pe traseul normal de deplasare catre lucru

:eziuni datorate de proiectarea de particule antrenate de di erse acti itati in santier

;ra#usire, surpare de materiale, datorate lucrarilor e$ecutate in santier

pre ederile legale in igoare 3.B. Semnalizare minima de securitate: protectie o#ligatorie a capului (casca de protectie in santier, feriti raza de actiune a utila+elor, etc.! /.3. Instruirea periodic cu pri ire la regulile pri ind circula'ia persoanelor, a pietonilor atNt n incinte cNt i n afara, pe traseu /./. ,onductorii locurilor de munc or erifica cunoaterea si respectarea de ctre lucratori a pre ederilor instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca pri ind transportul intern, transporturi rutiere /.4. <espectarea riguroas a instruc'iunilor de lucru i a regimului de iteze, atNt n di erse incinte cNt i n e$terior /.5. .esta reflectorizanta la circulatia in santier 4.3. ;astrarea unor distante corespunzatoare fata de zonele unde se e$ecuta lucrari 4./. <espectarea instructiunilor de circulatie in santier 4.4. ?ruse de primCa+utor la locurile de munca, instruire personal acordare prim a+utor 5.3. :uarea masurilor te"nice si organizatorice necesare in ederea asigurarii contra pra#usirii, surparii accidentale a materialelor 5./. .erificarea starii fizice si psi"ice a lucratorilor care urmeaza sa desfasoare acti itati in santier 5.4. Instruirea lucratorilor cu pri ire la riscurile e$istente la locul de munca si respectarea de catre acestia a instructiunilor proprii de securitate si sanatate un munca specifice D testare atat la anga+are cat si periodic 5.5. <espectarea instructiunilor te"nice de lucru 5.6. .erificarea atenta a structurilor, in ederea depistarii unor e entuale defecte de materiale de im#inari, etc.

AA

10

5.7. ,onducatorul locului de munca a conduce si supra eg"ea acti itatile de monta+, conform reglementari te"nice de monta+ 6 <adia'ii n timpul utilizrii te"nicii de calcul (;,Curi, ideoterminale, etc.! D afectiuni la oc"i 3 6.3. ;entru lucrul la ideoterminale se or respecta pre ederile O.H. 32/01/227, monitoarele or a ea ecran de protec'ie 6./. Efectuarea controlului medical conform pre ederi O.H. 4661/227 7.3. .erificarea nainte de nceperea lucrului a sculelor i materialelor folosite n procesul de munc i se or lua msuri de remediere n cazul constatrii unor defec'iuni 7./. &rganizarea cailor de acces, a suprafetelor de lucru, a locurillor de munca in ederea eliminarii riscurilor de ranire prin zgariere de di erse elemente contondente in santier, di erse plagi 7.4.Utilizarea de mnui de protec'ie (la manipulari! 7.5. <espectarea instruc'iunilor de lucru 7.6. ?ruse de primCa+utor D instruire utilizare B.3. :ucratorii nu or atinge niciodata cu mainile ude, transpirate, componente ale aparatelor sau retelelor electrice, ca#luri, stec"ere, prize, intrerupatoare, etc. B./..erificarea zilnic a legturilor aparatelor electrice, a strii ca#lurilor (izola'ii, etc.! i legturilor la nul i mpmNntare B.4. Utilizarea de ec"ipamente de munca produse de firme autorizate, fr modificri sau impro iza'ii B.5. <espectarea graficului de re izii ale instala'iilor B.6. ,a#lurile electrice, prelungitoare, nu or fi pe caile de acces B.7. Este interzisa inter en'ia la instala'iile electrice de ctre persoanele care nu au atri#u'ii in acest sens. In cazul apari'iei unor defec'iuni, indiferent de natura acestora, dar care pot constitui pericol iminent de

;laga tiat, n'epat la contactul cu suprafe'ele n'eptoare, tioase ale di erselor materiale, ustensile #irou, scule sau dispoziti e utilizate in procesul de lucru, sau la erificari in santier

Electrocutare prin atingere direct sau indirect din cauza unor defecte de protec'ie sau a unor defecte de izola'ie a ca#lurilor de alimentare, a instala'iei electrice

11

Incendii, e$plozii la locul de munca, datorate unor defectiuni la instalatii, sau di erse alte surse, la sediu sau pe teren

G 32

)fec'iuni ale cilor respiratorii din cauza prezen'ei n mediul de munc a di erselor pul#eri n suspensie, pe santier )fectiuni datorate curentilor de aer, intemperii, n timpul deplasrii de la un loc de munc la altul la efectuarea sarcinii de munc, temperaturi scazute iarna, ridicate in timpul erii

/ 4

33

,alamitati naturale D trasnet, inundatie, grindina, iscol, surpari de teren, seisme

producere a unui accident, este o#ligatorie oprirea acti itatii si remedierea defectiunilor de catre personal specializat (cu semnalizari minime de securitate: Lpericol electricM, nu inc"ide, se lucreazaPM, etc. ! 0.3. ,ontrolul periodic al instalatiei de alimentare cu gaz, centrala termica, de catre personal autorizat IS,I<, re izii de specialitate 0./. Semnalare de catre lucratori a unor e entuale disfunctii, miros de gaze 0.4. Instruirea lucratorilor cu pri ire la respectarea instructiunilor de lucru la ec"ipamentele de munca si la modul de actiune in cazul situatiilor de urgenta 0.5. Dotare cu mi+loace ;.S.I. si trusa de acordare a primului a+utor in stare corespunzatoare, conform prescriptii legale G.3. Dotarea si utilizarea mastii de praf in cazul prezentei pul#erilor G./. Efectuarea controlului medical periodic 32.3. Dotarea i utilizarea EI; corespunztor pe timpul indeplinirii sarcinii de munc in e$terior ( "ain tuit, manui, pelerina ploaie, etc.! 32./. )sigurarea de spa'ii nclzite pt. refacere, respectare pre ederi &.U.H. GG1/222, referitoare la temperaturi e$treme la locul de munca 32.4. )cordarea de ap car#ogazoas n timpul anotimpului cald si de pauze pentru refacerea organismului, sau adaptarea programului de lucru conform &.U.H. GG1/222 32.5. Efectuarea controlului medical conform pre ederi O.H. 4661/227, atat la angare, periodic 33.3. Incetarea lucrului in cazul conditiilor meteorologice nefa ora#ile 33./. Instruirea lucratorilor pri ind actionarea in cazuri de situatii de urgenta, inclusi la dezastre naturale C simulari

D 7

12

3/

Suprafete alunecoase datorita di erselor solutii a+unse accidental sau a celor de spalare, zapada, g"eata, polei in timpul iernii, deni elari pe teren

3/.3. ,ur'area cilor de acces i traseelor pe timp de iarn i dotarea cu incaltaminte corespunztoare C cu talpa antiderapanta 3/./. :a deplasarea cu auto e"iculul in cazul conditiilor meteo nefa ora#ile din timpul iernii, se or respecta pre ederi ,&D <U?IE< referitoare la circulatia in conditii meteo nefa ora#ile, se a ec"ipa auto e"iculul corespunzator anotimpului de iarna 3/.4. .erificarea zilnica a strii psi"ofiziologice a personalului, e$amen medical periodic 34.3. <espectarea riguroasa a instruc'iunilor de lucru i de securitate i sntate n munc la toate locurile de munc, ergonomie la locul de munca, mo#ilier ergonomic 34./. )lternarea pozitiilor de lucru, e itarea pozitiei ortostatice prelungite, sau sezand 34.4. Solicitarea personalului necalificat, in cazul necesitatii de lucrari de mutare mo#ilier, manipulari de sarcini mai mari, etc. 34.5. Efectuare controale medicale, in conformitate cu pre ederi O.H. 4661/22B, la anga+are, periodic 35.3. ,unoaterea e$act a instruc'iunilor de lucru a sarcinilor de ser iciu, respectarea riguroas a <.I. 35./. .erificare zilnica inainte de inceperea lucrului a starii psi"ofiziologice a personalului, mentinerea unui climat social ec"ili#rat in relatiile de munca 35.4. Efectuare controale medicale, in conformitate cu pre ederi O.H. 4661/22B 36.3. ,ile de circula'ie, acces, tre#uie s fie li#ere de orice o#stacol, astfel ncNt s fie utilizate permanent fr nici o dificultate 36./. ,ur'area cilor de acces pe timp de iarn i utilizarea la locul de munca a incaltamintei fara tocuri inalte, cu talpa antiderapanta antiderapant!

34

)fec'iuni ale sistemului osteoCmusculoCarticular din cauza pozi'iilor de lucru icioase (n general ortostatic pe teren, sau la #irou sezand! sau la di erse manipulari

35

Solicitare psi"ica ( decizii dificile in timp scurt, stes, o#oseala, etc.!

36

,dere la acelai ni el prin alunecare pe cile de circula'ie din santier sau la sediu, mpiedicare, dezec"ili#rare, n timpul deplasrii ntre punctele de lucru, pe traseu

13

37

,dere de la nl'ime, pra#usire in gol

3B

Deplasri, sta'ionri n zone periculoase n timpul desfurrii sarcinii de munc (ci de acces, mi+loace auto, de transportat i ridicat, ec"ipamente de munc!

30

)ccidente de circulatie in trafic, datorate itezei e$cesi e, a necorelarii cu conditiile meteo, de trafic, incalcari ale reglementarilor legale

36.4. Sti uirea corect a materialelor 36.5. )mplasarea indicatoarelor de securitate n locurile care prezint pericole, instruirea personalului pri ind respectarea acestora 36.6. Iluminat corespunzator 36.7. .erificarea zilnica a strii psi"ofiziologice a personalului, e$amen medical periodic 37.3. :uarea masurilor necesare pentru asigurarea lucratorilor contra caderii, inclusi dotare cu EI; specific, realizarea de #alustrade de protectie pentru toate golurile din santier, sau ingradire acces 37./. Instruirea lucratorilor cu pri ire la respectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucrul la inaltime 37.4. Efectuarea controlului medical la anga+are si periodic conform legislatiei in igoare 37.5. .erificare zilnica inainte de inceperea lucrului a starii psi"ofiziologice a personalului 3B.3. )nterior anga+arii, lucratorii or fi informati cu pri ire la riscurile de accidentare si im#olna ire specifice unitatii si se a interzice accesul persoanelor neautorizate in locurile care prezinta risc potential de accidentare D testare la anga+are si periodic 3B./. :ocurile care prezint un risc poten'ial de accidentare i locurile unde se fac re izii i1sau repara'ii se indic cu plcu'e a ertizoare 3B.4. Dotarea cu este reflectorizante in santier 30.3. Instruirea periodic cu pri ire la regulile pri ind circula'ia persoanelor, a pietonilor atNt n incinte cNt i n afara, pe traseu 30./. Efectuarea controlului medical la anga+are i periodic, conform condi'iilor de munc i legislatiei in igoare, pre ederi O.H. 4661/22B 30.4. <espectare pre ederi ,&D <U?IE< in cazul deplasarii cu auto e"icul

AA

14

3G

Efectuare de operatii in afara sarcinii de munca, pentru care nu are a#ilitare, sau nerespectare instructiuni situatii de urgenta (in special ;.S.I.!

/2

&mitere respectare instructiuni te"nice de securitate, atat in timpul desfasurarii sarcinii de munca, cat si la deplasariCstationari in trafic

30.5. Se a circula numai cu auto e"icule corespunzatoare din punct de edere te"nic, cu inspectia te"nica la scadenta, se a semna foaia de percurs la plecarea in cursa Lauto e"iculul corespunde din punct de edere te"nicM 30.6. InstruireCtestare periodica instructiuni proprii transporturi rutiere, instructiuni deplasare pe traseu 3G.3. Interzicerea efectuarii de operatii pentru care personalul nu are calificare, a#ilitare 3G./. Dotare cu stingatoare de incendii corespunzatoare, aflate in termenul de scadenta, cu instructiuni de utilizare 3G.4. InstruireCtestare periodica, consemnare in fisa de instructa+, atat la anga+are, cat si periodic, conform pre ederi legale in igoare Instruire pri ind modul de utilizare a stingatoarelor, e acuarea persoanelor, primul a+utor in caz de accidente la locul de munca, atat la anga+are, cat si periodic D simulari incendii, accidente, situatii de urgenta D demonstratii practice /2.3. Instruirea lucratorilor cu pri ire la respectarea instructiunilor de securitate si sanatate in munca specifice si la riscurile la care se e$pun in cazul nerespectarii instructiunilor de lucru D testare periodica, cursuri de calificare si perfectionare profesionala pentru toti lucratorii /2./. InstruireCtestare periodica cu pri ire la respectarea pre ederile ,odului <utier, <egulamentului de circula'ie pe drumurile pu#lice, o#ligatii specifice atat conducatorilor de auto e"icule, cat si pietoni, mopedisti, #iciclisti /2.4. Sta'ionarea cu auto e"iculul, din di erse moti e, pe drumurile pu#lice, a fi o#ligatoriu semnalat cu triung"iuri reflectorizante /2.5. Utilizarea franei de a+utor la fiecare oprire,

AA

15

/3

@eutilizare corespunzatoare a ec"ipamentului indi idual de protectie (casca de protectie in santier!

indiferent de timpul de stationare, de inclinarea terenului, etc. pentru crearea refle$ului de asigurare cu frana de mana si maneta sc"im#atorului intrCo treapta de iteza inferioara /2.6. Efectuarea controlului medical atat la anga+are, cat si periodic /2.7. .erificarea zilnic a strii psi"ofiziologice a lucratorului /3.3. .erificarea utilizarii de catre lucratori a ec"ipamentului indi idual de protectie si luarea masurilor necesare impotri a acelora care nu folosesc acest ec"ipament /3./. Instruirea lucratorilor cu pri ire la riscurile la care se e$pun in cazul neutilizarii ec"ipamentului indi idual de protectie /3.4. Semnalizari de securitate la locul de munca : Q protectia o#ligatorie a capului R, Q protectia o#ligatorie a picioarelor R, Q protectie o#ligatorie impotri a caderii de la inaltime R s.a.

AA

16

S-ar putea să vă placă și