Sunteți pe pagina 1din 18

S.C. ---------------------------------- S.R.L.

SEDIU :------------------------------------------------

POSTUL DE LUCRU NR. 1 : MUNCITOR NECALIFICAT ( silvicultura, s atii v!r"i, asu#i, $%icultura&

1.1.

PROCESUL DE MUNCA

Procesul de munca consta in executarea lucrarilor specifice in silvicultura, spatii verzi, pomicultura, manipulari, executie diverse operatii aferente lucrarilor de intretinere-reparatii in cadrul fermelor, pajistilor, pasunilor, curatenie la locul de munca, diverse lucrari conexe ce nu necesita calificare in domeniu. 1.'. 1.'.1. ELEMENTELE COMPONENTE ALE PROCESULUI DE MUNCA Mi(l$ac! )! r$)uc*i! 1.'.'. Clopot pentru aterea stalpilor de lemn la imprejmuiri, ora !sfredel" pentru #auri in pamant !plantare puieti sau stalpi la imprejmuiri" $otounelte - motocoasa, motoferastrau cu accesorii diverse !pila pentru ascutirea lantului, c%ei speciale, ulei de un#ere, com ust ili" Coasa, topor, lopata, cazma, r&n#i, leviere, alte unelte manuale specifice diverse Scari, platforme $ijloace de munca specifice activitatii de curatenie la locul de munca, transport manulal, intretinere Su stante pentru stropit pomii !indepartare animale", alte materiale, ec%ipamente de munca aflate in cadrul unitatilor, cu care poate sa vina in contact

M!)iul )! %u#ca

Procesul de munca se desf&'oara pe teren, in aer li er, fiind expus la temperaturi crescute in timpul anotimpului de vara, la temperaturi scazute iarna, la diversi curenti de aer, intemperii, posi ila expunere la in%alare de particule de praf si pul eri in suspensie la diverse lucrari, fumuri motounelte, sau expunere la a#resiuni iolo#ice !capuse, serpi, animale domestice sau sal atice, etc." la executarea diverselor lucrari. 1.'.+. Sarci#a si r!s $#sa,ilit-*i Executa lucrari specifice sarcinii de munca : Defrisari in cadrul plantatiilor, pajistilor, curatare ier uri Plantarea puietilor de ar ori (ucrari de imprejmuiri din lemn, diverse amenajari in cadrul unitatilor Stropirea ar orilor cu solutii pentru indepartarea animalelor )lte lucrari diverse de manipulari, intretinere, curatenie, etc. 1

*esponsa ilitati : *espectarea pro#ramului de lucru+ *espectarea prevederilor *e#ulamentului de ,rdine Interioar& 'i a altor note interne emise de c&tre conducerile unit&-iilor+ S& .'i .nsu'easc& instructajul periodic de S.S.$. si situatii de ur#enta + Sa respecte normele S.S.$. conform instructiunii primite de la an#ajator si consemnate in fisele de instructaj+ *espectarea prevederilor (e#ii /0123445 art 33,3/ + S& utilizeze ec%ipamentele individuale de protec-ie 'i ec%ipamentele individuale de lucru+ S& utilizeze in mod corect, ec%ipamentele de munca, utilajele, sculele, etc. Sa nu utilizeze in procesul muncii scule sau ec%ipamente de munca care nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii+ )nun-& conducerea cu privire la pro lemele ap&rute 'i pe care nu le poate rezolva sin#ur+ 6estioneaza cu responsa ilitate materialele, sculele, dispozitivele de lucru, utilajele, etc, fiindu-i interzisa scoaterea acestora din unitate fara stirea an#ajatorului+ Utilizeaza materialele, sculele, dispozitivele, ener#ia, in mod rational si corect+ Se a -ine de la orice fapt& care ar putea aduce prejudicii unit&-ii+ In cazul efectuarii unor lucrari necorespunzatoare in domeniul sau, remediaza pe propria raspundere deficientele constatate de an#ajator sau de eneficiarul lucrarii si se incadreaza in timpul de executie necesar pentru predarea lucrarilor + 7u consuma in timpul pro#ramului de lucru auturi alcoolice sau alte su stante care pot sa-i afecteze discernamantul si nu introduce la locul de munca astfel de su stante sau auturi + Indeplineste si alte sarcini dispuse de superiorii ierar%ici, in limitele le#alitatii. In caz de accidentare sau orice situatie de urgenta, actioneaza in limitele competentei in vederea acordarii primului ajutor, al evacuarii persoanelor si materialelor, ramanand la dispozitia angajatorului.

1.+.

EC.IPAMENT INDI/IDUAL DE PROTECTIE SI DE LUCRU

Ec%ipament individual de protectie Casca de protectie $asca de praf ,c%elari de protectie )ntifoane Incaltaminte de protectie $&nu'i de protec-ie 8aina vatuita Capison si pelerina de ploaie Centura de si#uranta Ec%ipament special de protectie a picioarelor la lucrul cu motounelte Ec%ipament individual de lucru 2

Salopeta 9ricou Sapca

S.C. ---------------------------S.R.L. POSTUL DE LUCRU : MUNCITOR NECALIFICAT COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA FACTORII DE RISC IDENTIFICATI

CLASA DE 5RA/ITATE

4 $I>(,)CE DE $U7C)

0 ?)C9,*I DE *ISC ?I@IC, $EC)7IC

SUP*)?EBE CU C,79U*U*I PE*ICU(,)SE

3 / 0. (ovirea de c&tre mijloace de transport auto sau de DECES cele de transportat 'i ridicat la efectuarea unor manevre sau la deplasarea .ntre punctele de lucru sau din incintele punctelor de lucru 3. Pra usire, surpare de materiale DECES /. Proiectare de particule, corpuri, la executarea unor I9$ /-<= zile lucrari <. )ccidentari datorate functionarii DECES necorespunzatoare, defectiuni ale ec%ipamentelor de munca =. Pla#a t&iat&, .n-epaturi la contactul cu suprafe-ele I9$ /-<= zile sculelor utilizate in timpul sarcinii de munc&, z#arieturi la contactul cu #%impi, alte materiale specifice

< A

PRO4A4ILITATE CLASA DE

CONSECINTA MA0IMA PRE/I3I4ILA

= 3

A 3 A 3

0 < 0 <

RISCNI/EL DE 5 < / 3 / 3

FISA DE E/ALUARE A NUMAR PERSOANE E0PUSE: 11 LOCULUI DE MUNCA DURATA E0PUNERII: :%2;0; sc%. EC.IPA DE E/ALUARE: Evaluat$r aut$ri"at s!rvicii !2t!r#! )! s!curitat! si sa#atat! i# %u#ca -------------------------------, C$#)uc!r! s$ci!tat! M!)ic )! %!)ici#a %u#cii ------------------------------FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC ( )!scri!r!, ara%!trii&

E(EC9*IC

*ISC 9E*$IC $EDIU( DE $U7C) ?)C9,*I DE *ISC C8I$IC

?)C9,*I DE *ISC ?I@ICI

*ISC CI,(,6IC

@6,$,9 I7CE7DII S)*CI7) DE $U7CD S,(ICI9)*I

5. Electrocutare prin atin#ere directa, indirect& din cauza unor defec-iuni 'i le#are la nul la scule electrice porta ile, sau la executarea lucrarilor in cadrul plantatiilor, su linii electrice aeriene A. )rsuri #enerate de atin#erea suprafetelor fier inti la motounelte, sau la incendii #enerate de catre com usti ilii utilizati :. )fectiuni ale pielii datorita contactului cu su stantele utilizate in procesul muncii, enzine , uleiuri, su stante de stropit puietii 1. )fectiuni ale cailor respiratorii din cauza particulelor de praf si pul eri in suspensie, in special la manipulari, sau la curatenie 04. )fectiuni ale mem relor cauzate de temperaturile sc&zute din timpul iernii pe durata deplasarii la si de la locul de munca, sau in timpul lucrului 00. )fectiuni cauzate de temperaturile ridicate din timpul verii pe durata .ndeplinirii sarcinii de munc& 03. Curenti de aer, lucru in mediu umed, intemperii 0/. Calamitati naturale !vant, traznet, seisme, #rindina , viscol, surpari, pra usiri de teren sau copaci, etc." 0<. Infectare cu orreliosis sau menin#o-encefalita cauzate de muscaturile capuselor, insectelor, sau diverse aler#ii la lucrarile in exterior, intretinere 0=. $uscaturi de animale !serpi, caini, alte animale" 05. Diverse aler#ii de la fan, polen, sau astm ronsic, sindromul prafului or#anic toxic 0A. 8ipoacuzie, z#omot #enerat de catre motounelte 0:. Incendii la locul de munca, pajisti, miristi, paduri 01. )fec-iuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza pozi-iilor de lucru vicioase si manipularii de #reutati 34. )fec-iuni ale sistemului nervos, stres

DECES

I9$ /-<= I9$ /-<= zile I9$ /-<= zile I9$ /-<= zile I9$ /-<= zile I9$ /-<= zile DECES DECES DECES I9$ /-<= zile Inv #r. III DECES I9$ <= E 0:4 zile I9$ /-<= zile

3 3 3 3 3 3 A A A 3 < A / 3

3 3 / = < < 0 0 0 / 3 0 / 3

3 3 3 / 3 3 / / / 3 / / / 3 5

,PE*)9II, *E6U(I, P*,CEDEE 6*ESI9E )C9IU7I 6*ESI9E

EFECU9)79

,$ISIU7I

30. )ccidente de munca survenite datorita necunoasterii de catre lucratori a tuturor re#ulilor de exploatare a ec%ipamentelor de munca sau a succesiunii de desfasurare a etapelor de munca 33. (ovire, strivire mem re din cauza alunec&rii, rosto#olirii, r&sturn&rii a materialelor manipulate sau depozitate necorespunz&tor 3/. C&dere de la mica inaltime la lucrari sau la acela'i nivel prin .mpiedicare, dezec%ili rare, alunecare, .n timpul deplas&rii .ntre punctele de lucru 3<. Pla#a taiata, sau amputari ale mem relor, datorita utilizarii necorespunzatoare a uneltelor de lucru, in special la motoferastrau 3=. Deplas&ri, sta-ion&ri .n zone periculoase .n timpul desf&'ur&rii sarcinii de munc& !c&i de acces, mijloace auto, de transportat si ridicat, ec%ipamente de munca", operatii neautorizate, sau accidente de traseu, din vina executantului 35. 7erespectare instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca si P.S.I., sau efectuare de operatii in afara sarcinii de munca, pentru care nu are a ilitare 3A. 7eutilizarea ec%ipamentului individual de protectie la lucrarile executate

DECES

I9$ /-<= zile I9$ /-<= zile DECES DECES

3 3 A A

/ / 0 0

3 3 / /

DECES

<

DECES

NI/ELUL DE RISC 5LO4AL AL POSTULUI DE LUCRU ESTE :

7r0

3A G ri *i i H0 00!3x3" I 0<!/x/" I 3!<x<" H ----------- H ----------------------------------- H 3A 00x3 I 0<x/ I 3x< G ri iH0

343 --------- H 3,:4== A3

Nr1 6 ',7899

in care: 7r - nivelul de risc #lo al al postului de lucru 7

ri E ran#ul factorului de risc J i K *i - nivelul de risc pentru factorul de risc Ji K n E numarul factorilor de risc identificati la postul de lucru

INTERPRETAREA REZULTATEL R E!ALU"RII PENTRU P #TUL $E LU%RU NR. & ' (UN%IT R NE%ALI)I%AT

7ivelul de risc #lo al calculat pentru postul de lucru nr. 0 !$U7CI9,* 7EC)(I?IC)9" este e#al cu ',7899, valoare ce .l .ncadreaz& .n cate#oria posturilor de munc& cu nivel de risc accepta il. S! $,s!rv- c- )i# t$talul )! ': ;act$ri )! risc i)!#ti;ica*i, 11 s! i#ca)r!a"a <# cat!=$ria ;act$ril$r )! risc ;$art! %ic, 1> <# cat!=$ria ;act$ril$r )! risc %ic si ' n categoria factorilor de risc mediu. Ln ceea ce prive'te reparti-ia factorilor de risc pe sursele #eneratoare, situa-ia se prezint& dup& cum urmeaz& :
'7,9:?, ;act$ri r$ rii mijloacelor de producie 8

+9,:1 ?, ;act$ri r$ rii mediului de munc 18,:1 ?, ;act$ri r$ rii sarcinii de munc '9,88 ?, ;act$ri r$ rii executantului

REPARTITIA FACT RI! R "E RI#C PE E!E$E%TE!E #I#TE$&!&I "E $&%CA

33.33

$I>(,)CE DE P*,DUC9IE 31.5/ $EDIU( DE $U7C) S)*CI7) DE $U7C) /A.4< EFECU9)79

00.00

S.C.---------------------------------------------------- S.R.L. POSTUL DE LUCRU : MUNCITOR NECALIFICAT FI@A DE MASURI PROPUSE

10

Nr. crt.

FACTOR DE RISC

NI/EL DE RISC

MASURI PROPUSE NOMINALI3AREA MASURII

(ovirea de c&tre mijloace de transport auto sau de cele de transportat 'i ridicat la efectuarea unor manevre sau la deplasarea .ntre punctele de lucru sau din incintele punctelor de lucru

<

Pra usire, surpare de materiale

Proiectare de particule, corpuri, la executarea unor lucrari

0.0. Este o li#atorie respectarea indicatoarelor de circula-ie montate .n zonele periculoase, respectare o li#atii circulatie pentru pietoni 0.3. )tunci cMnd vizi ilitatea este redus& !noapte, cea-&, ploaie, viscol, etc." deplasarea tre uie s& se fac& cu mult& aten-ie 'i numai prin locurile marcate 'i iluminate cu asi#urarea c& nu sunt ve%icule 0./. (ucratorii care .'i desf&'oar& activitatea in imediata vecin&tate a mijloacelor de ridicaretransportare vor respecta o distan-& minim& de si#uran-& pentru evitarea accident&rii 0.<. Instruire-testare, atat la an#ajare, cat si periodic E prevederi C,D *U9IE* E pietoni si prevederi 8.6. 1A023445- cerinte minime semnalizari 3.0. (uarea masurilor te%nice si or#anizatorice necesare in vederea asi#urarii contra pra usirii, surparii accidentale a materialelor, mai ales a celor depozitate in stive 3.3. Instruirea lucratorilor cu privire la respectarea instructiunilor de lucru si de securitate in munca 3./ ,peratiile de le#are a sarcinilor in dispozitivele de ridicare se va face numai de catre personal instruit 3.<. Nerificarea starii fizice si psi%ice a lucratorilor care urmeaza sa desfasoare activitati 3.=. Efectuarea controlului medical cf. le#islatie /.0. Dotarea si ulilizarea ec%ipamentului individual de protectie

NI/EL DE PRIORITATE IN IMPLEMENTARE MASURA

AB

4
11

<

)ccidentari datorate functionarii necorespunzatoare, defectiuni ale ec%ipamentelor de munca

Pla#a t&iat&, .n-epaturi la contactul cu suprafe-ele sculelor utilizate in timpul sarcinii de munc&, z#arieturi la contactul cu #%impi, alte materiale specifice

Electrocutare prin atin#ere directa, indirect& din cauza unor defec-iuni 'i le#are la nul la scule electrice porta ile, sau la executarea lucrarilor in cadrul plantatiilor, su linii electrice aeriene

)rsuri #enerate de atin#erea suprafetelor

/.3. Nerificarea ec%ipamentelor de munca inaintea lucrului, nu se vor utiliza cele cu defecte /./. *espectarea instructiunilor proprii de securitate, instructiuni te%nice de lucru /.<. 9rusa de acordare a primului ajutor la locul de munca, instruire utilizare <.0. Nerificarea .nainte de .nceperea lucrului a sculelor 'i materialelor folosite .n procesul de munc& 'i se vor lua m&suri de remediere .n cazul constat&rii unor defec-iuni <.3. *espectarea instruc-iunilor de lucru <./. Utilizarea corecta a ec%ipamentului de protec-ie <.<. 9rusa de prim-ajutor la locul de munca, instruire =.0. Nerificarea .nainte de .nceperea lucrului a sculelor 'i materialelor folosite .n procesul de munc& 'i se vor lua m&suri de remediere .n cazul constat&rii unor defec-iuni =.3. *espectarea instruc-iunilor de lucru =./. Utilizarea corecta a ec%ipamentului de protec-ie =.<. 9rusa de prim-ajutor la locul de munca, instruire 5.0. Nerificarea zilnic& a le#&turilor aparatelor electrice, a st&rii ca lurilor !izola-ii, etc." 'i le#&turilor la nul 'i .mp&mMntare, nu se vor atin#e componentele electrice cu mainile ude, sau transpirate 5.3. Utilizarea de ec%ipamente de munca produse de firme autorizate, f&r& modific&ri sau improviza-ii 5./. *espectarea #raficului de revizii ale instala-iilor electrice, convertoarelor de curent electric, etc. 5.<. Este interzisa interven-ia la ec%ipamentele electrice de c&tre persoanele care nu au atri u-ii in acest sens. (a apari-ia unor defec-iuni, care pot constitui pericol iminent de producere a unui accident, este o li#atorie oprirea activitatii si remedierea defectiunilor de catre personal specializat A.0. Personalul va fi instruit 'i testat cu privire la

12

fier inti la motounelte, sau la incendii #enerate de catre com usti ilii utilizati

)fectiuni ale pielii datorita contactului cu su stantele utilizate in procesul muncii, enzine, uleiuri, su stante de stropit puietii

1 04

)fectiuni ale cailor respiratorii din cauza particulelor de praf si pul eri in suspensie, in special la manipulari, sau la curatenie )fectiuni ale mem relor cauzate de temperaturile sc&zute din timpul iernii pe durata deplasarii la si de la locul de munca, sau in timpul lucrului

3 /

00

)fectiuni cauzate de temperaturile ridicate din timpul verii pe durata .ndeplinirii sarcinii de munc&

con-inutul sarcinii de munc& 'i al instruc-iunilor specifice locului de munc& . A.3. Conduc&torul locului de munc& va verifica existen-a si utilizarea de c&tre lucratori a E.I.P. corespunzator sarcinii de munc& :.0 Dotarea si utilizarea de catre lucratori a ec%ipamentului individual de protectie adecvat :.3. Instruirea si informarea lucratorilor cu privire la riscurile la care sunt expusi la locurile de munca, verificare periodica a insusirii cunostintelor prin testari :./. *espectarea de catre lucratori a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca specifice, respectarea prescriptiilor fiselor te%nice de securitate ale su stantelor utilizate la stropit :.<. Efectuarea controlului medical la an#ajare 'i periodic, conf. prev. 8.6. /==2344A 1.0. Dotarea si utilizarea de catre lucratori a mastii de praf 1.3. Efectuarea controlului medical 04.0. Dotarea 'i utilizarea cu EIP corespunz&tor sarcinii de munc& ! %ain& v&tuit&, costum v&tuit, manu'i de protec-ie, etc." 04.3. )si#urarea de spa-ii .nc&lzite pt. refacere, respectare prevederi ,.U.6. 1123444, referitoare la temperaturi extreme la locul de munca 04./. Efectuarea controlului medical la an#ajare, periodic, sau ori de cate ori este necesar, respectare prevederi 8.6. /==2344A 00.0. )cordarea de ap& car o#azoas& .n timpul anotimpului cald si de pauze pentru refacerea or#anismului, sau adaptarea pro#ramului de lucru conform ,.U.6. 1123444 00.3. Efectuarea controlului medical la an#ajare, periodic, sau ori de cate ori este necesar, respectare prevederi 8.6. /==2344A

A 4

13

03 0/

Curenti de aer, lucru in mediu umed, intemperii Calamitati naturale !vant, traznet, seisme, #rindina , viscol, surpari, pra usiri de teren sau copaci, etc." Infectare cu orreliosis sau menin#o-encefalita cauzate de muscaturile capuselor, insectelor, sau diverse aler#ii la lucrarile in exterior, intretinere

3 /

0<

0=

$uscaturi de animale !serpi, caini, alte animale"

05

Diverse aler#ii de la fan, polen, sau astm ronsic, sindromul prafului or#anic toxic

03.0. Dotarea si utilizarea de catre lucratori a ec%ipamentului individual de protectie adecvat 03.3. Efectuarea controlului medical 0/.0. Incetarea lucrului in cazul conditiilor meteorolo#ice nefavora ile, in cazul calamitatilor, etc. 0/.3. Instruirea lucratorilor privind actionarea in cazuri de situatii de ur#enta 0<.0. Purtare de incaltaminte si im racaminte de protectie 0<.3. Dotare cu spraO-uri impotriva insectelor, care sa contina 34-/4P DEE9 0<./. Naccinare pentru menin#o-encefalita si informare lucratori asupra simptomelor oreliozei 0<.<. Instruirea lucratorilor cu privire la pericolul pe care il prezinta capusele, mod de actiune 0<.=. Efectuarea controlului medical periodic, sau ori de cate ori se considera necesar 0=.0. Informare atat la an#ajare cat si periodic asupra riscurilor specifice locului de munca 0=.3. Utilizarea corecta a ec%ipamentului de protec-ie 0=./. Evitare contact cu animale !caini" straine 0=.<. Control medical la an#ajare, periodic, sau ori de cate ori este necesar, vaccinari 05.0. Utilizarea ec%ipamentului individual de protectie, im racaminte, incaltaminte etanse, masca de praf 05.3. $onitorizare medicala, atat la an#ajare cat si periodic, oricand se impune control 0A.0. In cazul lucrarilor #eneratoare de z#omot, lucratorii vor utiliza o li#atoriu antifoane 0A.3. $onitorizare medicala, atat la an#ajare cat si periodic, oricand se impune control 0:.0. Interzicerea utilizarii focului desc%is nesuprave#%eat 0:.3. (ocurile care prezint& un risc poten-ial de

4 4

AB

0A

8ipoacuzie, z#omot #enerat de catre motounelte Incendii la locul de munca, pajisti, miristi, paduri

0:

A
14

01

)fec-iuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza pozi-iilor de lucru vicioase si manipularii de #reutati

34

)fec-iuni ale sistemului nervos, stres

30

)ccidente de munca survenite datorita necunoasterii de catre lucratori a tuturor re#ulilor de exploatare a ec%ipamentelor de munca sau a succesiunii de desfasurare a etapelor de munca

accidentare 'i locurile unde se fac revizii 'i2sau repara-ii se indic& cu pl&cu-e avertizoare, iar in cazul lucrarilor cu foc, lucrarile se vor efectua in urma eli erarii J Permisului de lucru cu focK 0:./. Canistrele cu com usti ili vor fi corect depozitate, nu se vor lasa la soare, sau in locuri cu pericol de aprindere, manipularea com usti ililor, depozitarea si exploatarea acestora se va face conform prescriptiilor te%nice de securitate ale produselor inflama ile 0:.<. Dotare cu mijloace adecvate de stin#ere a incendiilor, conform prevederi le#ale in vi#oare 01.0. Instruirea lucratorului cu privire la #reutatea maxima admisa a maselor pe care le manipuleaza in functie de pozitia corpului si frecventa operatiunilor 01.3. Efectuarea controlului medical conform prevederi 8.6. /==23445 01./. (ucr&torii care au prin sarcina de munc& manipularea de #reut&-i Q 3= R#, vor fi dota-i cu centur& de si#uran-& a dominal& 01.<. 7ecesitatea respectarii prevederilor 8.6. 04=023445 E cerinte minime S.S.$. E manipulari 34.0. *espectarea ri#uroas& a instruc-iunilor de lucru 'i normelor de securitate si sanatate in munca 34.3. Nerificare zilnica inainte de inceperea lucrului a starii psi%ofiziolo#ice a personalului, mentinerea unui climat social ec%ili rat in relatiile de munca 34./. Efectuarea controlului medical la an#ajare si periodic conform le#islatiei in vi#oare 30.0. Instruire-testare, atat la an#ajare, cat si periodic, asupra riscurilor specifice locului de munca si a posi ilelor consecinte ale nerespectarii acestora 30.3. Instruire-testare a lucratorilor, atat la an#ajare cat si periodic, asupra operatiilor desfasurate 30./. Conducatorii de formatii se vor asi#ura de

15

33

(ovire, strivire mem re din cauza alunec&rii, rosto#olirii, r&sturn&rii a materialelor manipulate sau depozitate necorespunz&tor

3/

C&dere de la mica inaltime la lucrari sau la acela'i nivel prin .mpiedicare, dezec%ili rare, alunecare, .n timpul deplas&rii .ntre punctele de lucru

3<

Pla#a taiata, sau amputari ale mem relor, datorita utilizarii necorespunzatoare a uneltelor de lucru, in special la motoferastrau

cunoasterea riscurilor existente la locurile de munca, instructiunie proprii, caracteristicile constructive ale ec%ipamentelor de munc&, si ale procedurilor de lucru, cu specificarea succesiunii etapelor de lucru, de catre toti lucratorii din su ordine. Consemnarea instructajului in fisele individuale de protectia muncii 33.0. Executan-ii vor respecta prevederile sarcinilor de munc& 'i instruc-iunile de lucru si de securitate 'i s&n&tate .n munc& specifice locului de munc&, instruire-testare periodica 33.3. Stivuirea corect& a materialelor, pentru evitarea a#lomer&rii 'i r&sturn&rii acestora 33./. ,r#anizarea corespunzatoare a locurilor de munca cu delimitarea clara a cailor de acces, respectiv spatii de depozitare si manipulari 3/.0. (uarea masurilor necesare pentru asi#urarea lucratorilor contra caderii ! alustrade, acoperiri #oluri, etc." E utilizare de podine sau scari corespunzatoare 3/.3. Dotarea si utilizarea ec%ipamentului individual de protectie in cazul lucrului la inaltime si instruire 3/./. P&strarea li er& 'i curat& a c&ilor de acces 3/.<. Cur&-area c&ilor de acces 'i traseelor pe timp de iarn& 'i dotarea cu EIP corespunz&tor ! ocanci2 cizme cu talp& cauciuc2 antiderapant&" 3/.=. )mplasarea indicatoarelor de securitate .n locurile care prezint& pericole, instruirea personalului privind respectarea acestora 3/.5. Nerificarea zilnic& .nainte de .nceperea lucrului a st&rii psi%ofiziolo#ice a personalului 3<.0. Inainte de inceperea activitatii, lucratorul este o li#at sa verifice starea te%nica a fierastraului mecanic, respectiv modul de taiere, fixarea ferma a manerelor de sustinere, a lamei sau a partilor mo ile, modul de functionare a am reiajului, a sistemului de alimentare cu enzina pe conducte si etanseitatea

16

3=

Deplas&ri, sta-ion&ri .n zone periculoase .n timpul desf&'ur&rii sarcinii de munc& !c&i de acces, mijloace auto, de transportat si ridicat, ec%ipamente de munca", operatii neautorizate, sau accidente de traseu, din vina executantului

rezervorului, existenta dispozitivului de oprire si locare a lantului taietor, neutilizand in procesul de munca ec%ipamente de munca defecte 3<.3. )cordare de E.I.P. corespunzator !casca, manusi de protectie, oc%elari de protectie, pantalon special impotriva taierii, antifoane" si neadmiterea inceperii activitatii de catre lucrator fara utilizarea acestui 3<./. Conducatorii de formatie se vor asi#ura de cunoasterea riscurilor existente la locurile de munca, a instructiunilor proprii de protectia muncii pentru exploatari forestiere si a procedurilor de lucru, cu specificarea succesiunii etapelor de lucru, de catre toti lucratorii din su ordine. Consemnarea instructajului in fisele individuale de protectia muncii 3<.<. 9rusa de prim-ajutor la locul de munca, instruire 3=.0. Pe timp de noapte se va asi#ura un iluminat fix 'i portativ corespunz&tor la locul interven-iei 3=.3. (ocurile care prezint& un risc poten-ial de accidentare 'i locurile unde se fac revizii 'i2sau repara-ii se indic& cu pl&cu-e avertizoare 3=./. Dotare cu veste reflectorizante, pentru lucrari in care exista riscul accidentarii de catre mijloace de transport 3=.<. Interzicerea efectuarii de lucrari pentru care personalul nu detine calificare, a ilitare 3=.=. Efectuarea periodic& a instructajului la locul de munc&, inclusiv prevederi C,D *U9IE* E o li#atiile pietonilor in trafic 35.0. Nerificarea de catre conducatorul locului de munca a modului de insusire si respectare a prevederilor de securitate si sanatate in munca, respectiv re#lementari situatii de ur#enta, in special P.S.I., mentionarea consecintelor posi ile in cazul nerespectarii re#lementarilor in vi#oare

35

7erespectare instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca si P.S.I., sau efectuare de operatii in afara sarcinii de munca, pentru care nu are a ilitare

<

AB

17

3A

7eutilizarea ec%ipamentului individual de protectie la lucrarile executate

35.3. Instruire-testare periodica, consemnare in fisa de instructaj, atat la an#ajare, cat si periodic, conform prevederi le#ale in vi#oare 35./. Semnalizari de securitate si sanatate in munca, re#lementari P.S.I. la locul de munca 35.<. Dotare cu mijloace de stin#ere a incendiilor corespunzatoare, conform prevederi le#ale, Instruirea personalului privind modul de utilizare, evacuarea persoanelor, prim-ajutor in caz de accidente la locul de munca, atat la an#ajare, cat si periodic, demonstratii practice 35.=. Interzicerea efectuarii de operatii pentru care personalul nu are calificare, a ilitare, in special la instalatiile electrice, de incalzire, etc. 3A.0. Nerificarea utilizarii de catre lucratori a ec%ipamentului individual de protectie si luarea masurilor necesare impotriva acelora care nu folosesc acest ec%ipament 3A.3. Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile la care se expun in cazul neutilizarii ec%ipamentului individual de protectie 3A./. Semnalizari de securitate la locul de munca, referitoare la o li#ativitatea utilizarii corecte a ec%ipamentului individual de protectie

AB

18