Sunteți pe pagina 1din 13

S.C. ----------------------------- S.R.L. Sediu social : -------------------------------------------------Punct de lucru : ------------------------------------------------------POSTUL DE LUCRU NR. 2 : BARMAN-OSPATAR 2.1.

PROCESUL DE MUNCA

Asigur parametrii optimi la operatiiIe de servire a clientilor, in vederea realizarii obiectivelor de prestari ale firmei. 2.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE PROCESULUI DE MUNCA

2.2.1. Mijloace de prod c!ie Tejg ea, mobilier, sala de mese Instalatii frigorifice !afetiera, dozatoare, alte aparate actionate electric "stensile, vase, recipiente specifice #iverse alte ec ipamente din societate, cu care poate sa vina in contact

2.2.2. Medi l de " #ca $ucru la bar, %n sala de mese, in condi&ii normale de munca

2.2.$. Sarci#a de " #ca 'fectueaza zilnic curatenia la locul de munca Spala si desinfecteaza vesela aflata in gestiune 'fectueaza curatenia zilnica a utilajelor si ustensilelor de lucru Pastreaza si verifica zilnic starea de functionare a utilajelor aflate in gestiune si informeaza conducerea in cazul producerii unor defectiuni sau degradari (ace propuneri de casare)declasare a obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata Primeste, receptioneaza si ia masuri de depozitarea bunurilor din dotare ce se folosesc in scopul bunei desfasurari a activitatii comerciale *erifica zilnic stocul de marfa si face comanda pentru marfurile necesare aprovizionarii zilnice *erifica zilnic termenele de garantie ale marfurilor aflate in gestiune +especta regulile de igiena individuala Are un comportament civilizat in relatiile cu clientii si colegii Pastreaza curatenia si ordinea la nivelul vestiarelor si grupurilor social-sanitare +especta disciplina in unitate, invoirile si sc imbarea programului de lucru se fac doar cu aprobarea conducerii Sa nu consume bauturi alcoolice in timpul programului ,

Sa nu fumeze in locurile nepermise Sa respecte normele de S.S.-. si P.S.I. Pastreaza confidentialitatea sarcinilor de serviciu Indeplineste si alte sarcini trasate de conducerea societatii, in limitele legalitatii. Alte obligatii: in caz de accidente, incendii sau alte situatii de urgenta actioneaza in vederea acordarii primului ajutor, evacuarii persoanelor si stingerii de incendii s cunoasc instruc&iunile de utilizare, caracteristicile constructive, te nice .i func&ionale ale ec ipamentelor de munca cu care lucreaza s respecte instructiunile te nice de lucru si instructiunile proprii de protectia muncii elaborate de catre conducerea unitatii, prevederi +egulament Intern sa respecte regulile de igiena specifice sectorului alimentar la locul de munca, absolut in toata activitatea pe care o desfasoara sa se prezinte la controlul medical periodic, sau ori de cate ori starea de sanatate necesita control medical sa nu utilizeze in procesul muncii ustensile sau ec ipamente de lucru care nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii anun& conductorul locului de munc cu privire la problemele aprute %n procesul de servicii .i pe care nu le poate rezolva singur s utilizeze ec ipamentul individual de lucru si de protectie pe care l-a primit in dotare.

2.$. Ec%ipa"e#& i#di'id al de pro&ec!ie (i de l cr 'c ipament individual de protec&ie Incaltaminte cu talpa de cauciuc Sort de protectie -anusi menajere

'c ipament individual de lucru !ostum /oneta

S.C. ---------------------- S.R.L. LOCUL DE MUNCA : BAR POSTUL DE LUCRU : LUCRATOR LA BAR COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA )ACTORII DE RISC IDENTI)ICATI

)ISA DE E*ALUARE A NUMAR PERSOANE E+PUSE: , POSTULUI DE LUCRU DURATA E+PUNERII: 1 2sc imb EC-IPA DE E*ALUARE: E'al a&or a &ori.a& (er'icii e/&er#e de (ec ri&a&e (i (a#a&a&e i# " #ca - ------------------------0 Ad"i#i(&ra&or P.L. - ---------------------------0 Medic "edici#a " #cii - Dr. ----------------------------------------CONSECINTA MA+IMA PRE*I3IBILA CLASA DE 4RA*ITATE )ORMA CONCRETA DE MANI)ESTARE A )ACTORILOR DE RISC 1 de(criere0 para"e&rii2 PROBABILITATE CLASA DE RISCNI*EL DE 7 0 4 , 4 4 4

3 -I8$9A!' #' P+9#"!TI'

, (A!T9+I #' +IS! -'!A:I!

S"P+A('T' SA" !9:T"+"+I P'+I!"$9AS'

(A!T9+I #' +IS! '$'!T+I!

0 ,. !ontuzii, lovituri, provocate de cadere de materiale depozitate necorespunzator, mobilier, ec ipamente de munca, sau lovire degete la manipulari, etc. 0. $ovirea de ctre mijloace de transport auto, deplasari e;terioare, pe traseul normal de deplasare lucru-domiciliu si retur 4. Plaga tiat, %n&epat la contactul cu suprafe&ele %n&eptoare, tioase, ale diverselor parti ale unor materiale, sau la manipulari 5. Pardoseli, sau alte suprafete alunecoase datorita diverselor solutii ajunse accidental sau a celor de spalare= g eata in e;teriorul punctului de lucru, in timpul iernii 6. 'lectrocutare prin atingere direct, indirecta, din cauza unor defecte de protec&ie sau a unor defecte de izola&ie a cablurilor de alimentare a ec ipamentelor de

4 IT- 4-56 zile #'!'S :eglijabil IT- 56 ) ,13 zile #'!'S

5 0 < , 4

6 4 , 0 4

<

I:!':#II -'#I"$ #' -":!A (A!T9+I #' +IS! (I>I!I

A?+'SI":I

SA+!I:A #' -":!A

'C'!"TA:T

A!TI":I ?+'SIT'

munca sub tensiune sau a instala&iei electrice 7. Incendii la locul de munca datorate unor defectiuni la instalatii de incalzire, retele electrice defecte, sau alte surse la punctul de lucru <. Afectiuni cauzate de temperaturile sczute din timpul iernii pe durata deplasarii la si de la locul de munca, sau in timpul lucrului, la receptii marfa, alte deplasari in e;terior, etc. 1. !olaps caloric cauzat de temperaturile ridicate din timpul verii pe durata %ndeplinirii sarcinii de munc, sau la deplasarea pe traseul normal @. #iverse agresiuni care pot aparea la locul de munca, din partea unor clienti, eventual raufacatori ,3. Afec&iuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza pozi&iilor de lucru vicioase A in general ortostaticB, sau la manipulari necorespunzatoare ,,. Solicitare psi ic Astres datorat ritmului solicitant la onorare comenzi clienti, lucrul cu publiculB, sau riscuri psi o-sociale ,0. !dere la acela.i nivel prin dezec ilibrare, %mpiedicare de materiale, obiecte depozitate necorespunztor, %n timpul deplasrii %n incinta punctului de lucru, sau pe traseu ,4. Plag tiat, %n&epat, a membrelor la utilizarea necorespunzatoare a ec ipamentelor de munca ,5. #eplasri, sta&ionri %n zone periculoase %n timpul desf.urrii sarcinii de munc Aci de acces, mijloace auto, diverse lucrari de reparatii, alteleB ,6. 'fectuare de operatii in afara sarcinii de munca, pentru care nu are abilitare, instruire ,7. :erespectare reglementari : - instruc&iuni de lucru .i de securitate si sanatate in munca sau reglementari P.S.I. la locul de munca

#'!'S IT- 4-56 zile IT- 4-56 zile #'!'S IT- 56 ) ,13 zile IT- 56 ) ,13 zile IT- 56 ) ,13 zile :eglijabil #'!'S #'!'S #'!'S

< 0

, 5

4 0

0 < 4 4 4

4 , 0 0 4

0 4 0 0 4

, < < <

0 , , ,

, 4 4 4

NI*ELUL DE RISC 4LOBAL AL POSTULUI DE LUCRU ESTE :

,7 D ri +i i E, 0A,;,B F 6A0;0B F @A4;4B ,34 Nr2 5 ----------- 5 -------------------------------------- 5 ------- E 0,75,3 ,7 0;, F 6;0 F @;4 4@ D ri iE,

Nr2 5 206718

%n care: :r - nivelul de risc global al postului de lucru ri ) rangul factorului de risc G i H +i - nivelul de risc pentru factorul de risc Gi H n ) numrul factorilor de risc identifica&i la postul de lucru 6

INTERPRETAREA REZULTATELOR E ALU!RII PENTRU PO"TUL #E LU$RU NR% &% ' (AR)AN*O"PATAR

:ivelul de risc global calculat pentru postul de lucru nr. 0. A/A+-A:-9SPATA+B este egal cu 206718 valoare ce %l %ncadreaz %n categoria posturilor de lucru cu nivel de risc acceptabil. Se observ c din totalul de 16 factori de risc identificai, 2 se incadreaza n categoria factorilor de risc neglijabil, 5 se incadreaza n categoria factorilor de risc foarte mic, 9 se incadreaza in categoria factorilor de risc mic. In ceea ce prive.te reparti&ia factorilor de risc pe sursele generatoare, situa&ia se prezint dup cum urmeaz : $90:8 ;0 <ac&ori proprii mijloacelor de roducie 1=09: ;0 <ac&ori proprii mediului de munc 120:8 ;0 <ac&ori proprii sarcinii de munc $102: ;0 <ac&ori proprii e!ecutantului

"#$%"&'&'% (%)&*"'+*" ,# "'S) $# #+#-#.&#+# S'S&#-/+/' ,# -/.)%

-I8$9A!' #' P+9#"!TI' 4,,06 4<,6 -'#I"$ #' -":!A SA+!I:A #' -":!A ,0,6 ,1,<6 'C'!"TA:T

<

S.C. ------------------------------------------- S.R.L. LOCUL DE MUNCA : BAR POSTUL DE LUCRU : BARMAN-OSPATAR

FIA DE MSURI PROPUSE


NI*EL DE PRIORITATE IN IMPLEMENTARE MASURA

Nr. cr&.

)ACTOR DE RISC

NI*EL DE RISC 0

M>SURI PROPUSE NOMINALI3AREA M>SURII

,.

!ontuzii, lovituri, provocate de cadere de materiale depozitate necorespunzator, mobilier, ec ipamente de munca, sau lovire degete la manipulari, etc.

,.,. >ilnic, la inceperea programului, lucratorii vor verifica fi;area si asezarea corespunzatoare a ec ipamentelor de lucru pe locul de dispunere ,.0. 'viterea aglomerarii de obiecte si materiale pe mese, rafturi, aparatura, etc. ,.4. Periodic, lucratorii vor fi instruiti cu privire la con&inutul instruc&iunilor de lucru si de securitate a muncii, privind manipularea materialelor si transportul maselor prin purtare si vor utiliza manusi la manipulari dificile, cu pericol de ranire a mainilor ,.5. Trusa de prim-ajutor la locul de munca, instruirea personalului - acordare prim-ajutor

0.

$ovirea de ctre mijloace de transport auto, deplasari e;terioare, pe traseul normal de deplasare lucru-domiciliu si retur

4.

Plaga tiat, %n&epat la contactul cu suprafe&ele %n&eptoare, tioase, ale diverselor parti ale unor materiale, sau la manipulari Pardoseli, sau alte suprafete alunecoase datorita diverselor solutii ajunse accidental sau a celor de spalare= g eata in e;teriorul punctului de lucru, in timpul iernii 'lectrocutare prin atingere direct, indirecta, din cauza unor defecte de protec&ie sau a unor defecte de izola&ie a cablurilor de alimentare a ec ipamentelor de munca sub tensiune sau a instala&iei electrice

5.

6.

0.,. 'ste obligatorie respectarea indicatoarelor de circula&ie montate %n punctele de lucru .i zonele periculoase, respectare obligatii circulatie pentru pietoni 0.0. Atunci cJnd vizibilitatea este redus Anoapte, cea&, ploaie, viscol, etc.B deplasarea trebuie s se fac cu mult aten&ie .i numai prin locurile marcate .i iluminate cu asigurarea c nu sunt ve icule %n mi.care 0.4. 'fectuare controale medicale, in conformitate cu prevederi K.?. 4662033< 4.,. Se va verifica starea ambalajelor pieselor, materialelor, in vederea evitarii atingerii unor suprafete taioase 4.0. "tilizarea manusilor de protectie la diverse operatii, manipulari, etc. 4.4. Trusa de prim-ajutor la locul de munca 5.,. !uratare AiarnaB zapada, g eata la acces in incinta 5.0. Se va avea in vedere riscul de alunecare, impiedicare pentru orice loc de munca, instruire 6.,. $ucratorii nu vor atinge niciodata cu mainile ude, transpirate, componente ale aparatelor sau retelelor electrice, cabluri, stec ere, prize, intrerupatoare, etc. 6.0. *erificarea zilnic vizuala a starii legturilor aparatelor electrice, a strii cablurilor, stec ere, prize, Aizola&ii, etc.B ) cele defecte se vor inlocui imediat 6.4. *erificare periodica la priza de pamant 6.5. "tilizarea de ec ipamente de munca electrice produse de firme autorizate, fr modificri sau improviza&ii, revizii periodice la ec ipamente, instalatii 6.6. ?ratare de lemn sau covoare

A?

7.

Incendii la locul de munca datorate unor defectiuni la instalatii de incalzire, retele electrice defecte, sau alte surse la punctul de lucru

<.

Afectiuni cauzate de temperaturile sczute din timpul iernii pe durata deplasarii la si de la locul de munca, sau in timpul lucrului, la receptii marfa, alte deplasari in e;terior, etc. !olaps caloric cauzat de temperaturile ridicate din timpul verii pe durata %ndeplinirii sarcinii de munc, sau la deplasarea pe traseul normal

1.

electroizolante in fata tablourilor electrice 6.7. 'ste interzisa interven&ia la instala&iile electrice de ctre persoanele care nu au atribu&ii in acest sens. In cazul apari&iei unor defec&iuni, indiferent de natura acestora, dar care pot constitui pericol iminent de producere a unui accident, este obligatorie oprirea activitatii si remedierea defectiunilor de catre personal specializat 7.,. +espectarea riguroas a instruc&iunilor de lucru .i de securitate si sanatate in munca, reglementari P.S.I., instruire-testare atat la angajare, cat si periodic 7.0. 'ste interzisa e;ploatarea ec ipamentelor care prezinta defectiuni, sau utilizarea improvizatiilor la instalatii, retele electrice, aparate 7.4. *erificare periodica, revizii de catre personal calificat si autorizat pentru instalatiile de incalzire 7.5. #otare cu stingatoare de incendii corespunzatoare, cu instructiuni utilizare <.,. "tilizarea ec ipamentului de protectie si de lucru adecvat, in cazul deplasarii in e;terior, in e;ercitarea sarcinii de munca <.0. Asigurare confort termic la locul de munca <.4. !ontrol medical periodic 1.,. Acordarea de ap carbogazoas %n timpul anotimpului cald, respectare prevederi 9"? @@20333 1.0. !limatizare la locul de munca 1.4. 'fectuarea controlului medical

,3

@.

#iverse agresiuni care pot aparea la locul de munca, din partea unor clienti, eventual raufacatori

,3.

Afec&iuni ale sistemului osteo-musculoarticular din cauza pozi&iilor de lucru vicioase A in general ortostaticB, sau la manipulari necorespunzatoare

,,.

Solicitare psi ic Astres datorat ritmului solicitant la onorare comenzi clienti, lucrul cu publiculB, sau riscuri psi o-sociale

@.,. !onduita preventiva, profesionala, instruire personal @.0. Instruirea lucratorilor cu privire la modul de rezolvare a situatiilor conflictuale, care pot aparea la lucrul cu publicul, mod de comportare in cazul situatiilor de urgenta @.4. Asigurare sisteme de alarmare, camere de supraveg ere pentru cazuri situatii de urgenta @.5. Servicii profesioniste de paza si protectie firme autorizate ,3.,. +espectarea riguroasa a instruc&iunilor de lucru .i de securitate .i sntate %n munc la toate locurile de munc ) respectiv cele referitoare la manipularea manuala a maselor ,3.0. Solicitarea personalului necalificat, in cazul necesitatii de lucrari de mutare mobilier, manipulari de sarcini mai mari, etc. ,3.4. +espectarea prevederilor sarcinii de munca, conf. (isa postului, +egulamentului Intern, prevederi 9.".?. @720334, in cazul e;istentei femeilor gravide ,3.5. Alternarea pozitiilor de lucru, evitarea pozitiei ortostatice prelungite, sau sezand ,,.,. *erificarea zilnica a strii psi ofiziologice a lucrtorului ,,.0. Sprijin permanent din partea colectivului, a conducerii, intr-un climat de munca social, cat mai sanatos, ec ilibrat ,,.4. #epistarea si inlaturarea factorilor stresanti, nocivi psi ic ,,.5. +espectarea riguroas a +.I., principii nediscriminare la locul de munca, prevederi $egea 03020330 ) egalitatea de sanse ,,.6. 'fectuare controale medicale, in conformitate cu prevederi K.?. 4662033<

,,

,0.

!dere la acela.i nivel prin dezec ilibrare, %mpiedicare de materiale, obiecte depozitate necorespunztor, %n timpul deplasrii %n incinta punctului de lucru, sau pe traseu

,4.

Plag tiat, %n&epat, a membrelor la utilizarea necorespunzatoare a ec ipamentelor de munca

,5.

#eplasri, sta&ionri %n zone periculoase %n timpul desf.urrii sarcinii de munc Aci de acces, mijloace auto, diverse lucrari de reparatii, alteleB

,0.,. !ur&area cilor de acces .i traseelor pe timp de iarn ,0.0. Amplasarea indicatoarelor de securitate %n locurile care prezint pericole, instruirea personalului privind respectarea acestora ,0.4. !ile de circula&ie, acces, u.ile dintre acestea trebuie s fie libere de orice obstacol, astfel %ncJt s fie utilizate permanent fr nici-o dificultate ,0.5. (iecare loc de munc, cale de acces, vor fi iluminate corespunztor ,0.6. *erificarea zilnic %nainte de %nceperea lucrului a strii psi ofiziologice a lucratorilor ,0.7. 'fectuarea e;amenului medical ,4.,. "stensilele de lucru se vor verifica zilnic, iar in cazul constatarii unor defectiuni se va solicita inlocuirea acestora ,4.0. "tilizarea manusilor de protectie la diverse operatii, manipulari, etc. ,4.4. Trusa de prim-ajutor la locul de munca, instruirea personalului - acordare prim-ajutor ,5.,. 'videntierea zonelor cu risc ridicat si specific, instruire-testare atat la angajare cat si periodic ,5.0. $ocurile unde se desfasoara lucrari, reparatii, vor fi semnalizate corespunzator, fiind interzis accesul in zonele periculoase ,5.4. Instruirea periodic cu privire la regulile privind circula&ia persoanelor, a pietonilor atJt %n incinte cJt .i %n afara, pe traseu, reglementari !9# +"TI'+ privind obligatiile pietonilor in trafic ,5.5. 'fectuarea e;amenului medical periodic conform legislatiei in vigoare

,0

,6.

'fectuare de operatii in afara sarcinii de munca, pentru care nu are abilitare, instruire

,7.

:erespectare reglementari : - instruc&iuni de lucru .i de securitate si sanatate in munca sau reglementari P.S.I. la locul de munca

,6.,. Interzicerea efectuarii altor sarcini pentru care personalul nu are calificare, instruire, in special la instalatiile electrice, retele de gaz, etc. ,6.0. +espectarea prevederilor sarcinii de munca, conf. (isa postului, +egulamentului Intern ,7.,. *erificarea de catre conducatorul locului de munca a modului de insusire si respectare a prevederilor S.S.-. , respectiv reglementari situatii de urgenta, in special P.S.I., mentionarea consecintelor posibile in cazul nerespectarii reglementarilor in vigoare ,7.0. #otare cu stingatoare de incendii corespunzatoare, aflate in termenul de scadenta, cu instructiuni de utilizare ,7.4. Instruire-testare periodica, consemnare in fisa de instructaj, atat la angajare, cat si periodic, conform prevederi legale in vigoare Instruire privind modul de utilizare a stingatoarelor, evacuarea persoanelor, primul ajutor in caz de accidente la locul de munca, atat la angajare, cat si periodic ) simulari incendii, accidente, situatii de urgenta ) demonstratii practice

,4