Sunteți pe pagina 1din 33

RAPORTUL COMISIEI Raport privind politica n domeniul concurenei pe anul 2008 Capitolul European$

! !Concepte de "a#$ privind politica %i&cal$ Extinderea Uniunii Europene este cea mai mare provocare a Europei la nceputul secolului al XXI-lea, fiind ans unic de a uni un continent i de cretere a prestigiului acestuia n lume. Uniunea Europeana numara 27 state mem re si aproape !"" milioane locuitori. In UE nu exista o ma#oritate, ci numai minoritati. In ciuda diferentelor dintre acestea, la a$a intregii constructii europene a stat vointa de a lucra impreuna, pe a$a unor interese comune. %cestea au condus la convingerea ca in unele domenii se pot o tine re$ultate mult mai une la nivel european decat la nivel national. %sa s-a a#uns la politici comune tuturor statelor mem re, ela orate si adoptate de institutiile comunitare cu aplica ilitate pe intreg teritoriul Uniunii. &e multe ori asfel de politici comune raspund si unui principiu fundamental al constructiei europene, acela al solidaritatii si coe$iunii. Existenta politicilor comune confera unicitate Uniunii Europene, pentru ca demonstrea$a acceptarea cedarii unei parti a suveranitatii statelor mem re catre institutiile europene. 'iscalitatea este crucial pentru suveranitatea na(ional, n lips resurselor financiare, guvernele nu ar putea s-i conduc politicile. Ea este un instrument de reglare economic care poate fi folosit pentru a influien(a consumul, a ncura#a economisirea sau a direc(iona modul n care companiile sunt organi$ate. )olitica fiscal este esen(ial n toate statele mem re, iar ac(iunile unei (ri pot avea impact asupra statelor vecine. *n cadrul pie(ii unice a Uniunii Europene, statele mem re tre uie s lucre$e ca o ec+ip, nu tre uie s existe ci diferite de a ordare a politicii fiscale. ,rearea pie(ei interne unice a necesitat punerea n practic a unui sistem de impo$itare a consumului c-t mai neutru posi il, adopt-ndu-se astfel taxa unic pe valoarea adugat ./0%1. 2 dat ce pia(a intern a devenit o realitate, consumatorii au

! Concepte de "a#$ privind politica %i&cal$ n Uniunea

putut n sf-rit s ac+i$i(ione$e unuri din orice stat mem ru i s le aduc n propria lor (ar fr a fi nevoi(i s plteasc taxe vamale. *ns diferen(ele de taxe asupra produselor au condus, n anumite ca$uri, la crearea unor confu$ii n mediul de afaceri, iar pertur area procesului de produc(ie i distri u(ie a avut repercursiuni sociale pe scar larg. &rept urmare, statele mem re ale Uniunii Europene tre uie s adopte deci$ii comune n ceea ce privete adaptarea propriilor sisteme fiscale la nevoile sociale aflate n permanent sc+im are 4 de exemplu, creterea v-rstei medii a popula(iei este o provocare care se extinde dincolo de grani(ele na(ionale. ,u toate c politica fiscal european va avea noi priorit(i n viitor, principale ei preocupri vor rm-ne aceleai5 sincroni$area politicilor fiscale ale statelor mem re- se dorete evitarea unui impact negativ al politici fiscale a unui stat mem ru asupra celorlalte i asigurarea suveranit(ii reale pentru cet(enii UE i repre$entan(ii acestora, prin intermediul ac(iunilor comune. ,rearea pie(ei unice, c-t i finali$area uniunii economice i monetare au condus, n ultima perioad, la noi ini(iative comunitare n ceeea ce privete impo$itele i taxele. Eliminarea restric(iilor privind circula(ia capitalului a provocat temeri n sensul c a$ele de impo$itare na(ionale ar putea fi erodate de competi(ia n materie fiscal, aceasta conduc-nd la o deplasare a sarcinii fiscale de la capital la for(a de munc, cu consecin(e nefaste asupra for(ei de munc3. ! ! !O"iectivele politicii %i&cale ale Comunit$'ii Europene )e termen lung se urmrete prevenirea distorsionrii concuren(ei n interiorul pie(ei unice prin existen(a diferen(elor dintre cotele impo$itelor indirecte i dintre sistemele de impo$itare propriu-$ise. &e asemenea, n domeniul impo$itrii directe, unde cadrul legal se pre$int su forma acordurilor ntre statele mem re, o iectivul principal al UE este acela de a elimina am iguit(ile legislatice care permit eva$iunea fiscal i evitarea du lei impuneri. 6e urmrete totodat prevenirea efectelor negative ale concuren(ei fiscale cu referire, n special, la migrarea a$elor de impo$itare na(ionale pe msur ce firmele i prsesc sediile ini(iale din statele mem re n cutarea unui regim fiscal mai favora il n alte (ri comunitare.

)rofiroiu, 7arius i )opescu, Irina 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2"";, pag. 323

)revederile /ratatului de la 7aastric+t cu privire la Uniunea Economic i 7onetar dau o nou dimensiune politicii fiscale prin limitarea strict a posi ilit(ilor guvernamentale de a finan(a c+eltuielile pu lice prin mprumuturi. )actul pentru 6ta ilitate i &e$voltare prevede ca statele mem re cu deficit ugetar de peste ;< s constituie depo$ite nepurttoare de do -n$i care se transform n amen$i neram ursa ile n ca$ul n care nu se reuete reducerea deficitului. 7en(inerea ugetelor statelor mem re ntr-un anumit ec+ili ru de-a lungul ciclului economic constituie o iectivul general al )actului. &rept urmare statele mem re vor tre ui s finan(e$e orice ma#orare a c+eltuielilor pu lice prin creterea impo$itelor - a veniturilor pu lice la nivelul ciclului economic. ! !2!(a#ele le)ale ale politicii %i&cale europene )olitica fiscal este un atri ut al suveranit(ii na(ionale i este parte important a politicii economice a unei (ri, n aceast calitate ea particip-nd la finan(area c+eltuielilor pu lice i la redistri uirea veniturilor. *n Uniunea European, responsa ilitatea politicii fiscale revine, n principal, statelor mem re care pot delega o parte din aceste competen(e nivelurilor regionale sau locale n func(ie de structura constitu(ional sau administrativ puterilor pu lice. *n domeniul politicii fiscale, ac(iunea comunitar nu este dec-t su sidiar, UE av-nd doar un rol complementar n ceea ce privete fiscalitatea i securitatea social. 6copul su nu este de a standardi$a sistemul na(ional de taxe, impo$ite sau contri u(ii o ligatorii, ci acela de a se asigura c sistemele sunt compati ile nu numai ntre ele ci i cu o iectivele sta ilite n /ratatul ,omunit(ii Europene5 eliminarea taxelor vamale i a oricror altor msuri cu efect ec+ivalent dintre statele mem re, asigur-nd astfel nedistorsionarea concuren(ei pe pia(a comun= evitarea deficitelor guvernamentale excesive, nerespectarea acestei cerin(e presupun-nd penali$ari= se recomand semnarea unor tratate pentru evitarea du lei impuneri. &e asemenea ugetul ,omunit(ii tre uie s fie finan(at n ntregime din resurse proprii, care depind de capacitataea contri utiv a statelor mem re. %ceste resurse proprii sunt formate din taxa pe valoarea adugat, taxa pe agricultur, pe consum etc.

Uniunea European nu are puterea de a crea sau de a percepe taxe i impo$ite, iar msurile fiscale sta ilite de ctre statele mem re nu mpiedic li era circula(ie a unurilor, a serviciilor i a capitalului pe pia(a unic i nu denaturea$ competi(ia. )rocesul de armoni$are i coordonare a impo$itrii este lent datorit complexit(ii factorilor implica(i, precum i a faptului c deci$iile privind fiscalitatea cer unanimitate de voturi. !2!Tipuri de prelev$ri o"li)atorii )relevrile o ligatorii la ugetul European cuprind impo$itele indirecte, impo$itele directe i contri u(iile pentru securitatea social. Impo$itele indirecte sunt percepute pe produc(ie i pe consum i nu rm-n n sarcina celor care le ac+it .comercian(ii1. Ele sunt suportate de ctre consumatorii finali, fiind incluse n pre(urile de v-n$are ale unurilor i serviciilor 4 de exemplu taxa pe valoarea adugat sau acci$ele. &e exemplu art.>" din /ratatul ,E inter$ice orice discriminare n sta ilirea nivelurilor impo$itelor care, direct sau indirect, ar avanta#a produsele na(ionale fa( de produsele altor state mem re. %rt.>; din acelai tratat urmrete armoni$area impo$itelor pe cifra de afaceri, a acci$elor i a altor forme de impo$ite indirecte. /0% a dost prima tax armoni$at n 3>77, iar n 3>>2 a fost supus unor modificri pentru a ntruni cerin(ele pie(ei unice, mpreun cu acci$ele o ligatorii, care au fost, de asemenea armoni$ate. %ceste progrese au fost nso(ite de o aliniere par(ial a ratelor celor dou categorii de impo$ite indirecte i de aran#amentele pentru o cooperare mai str-ns ntre autorit(ile na(ionale. Impo$itele directe sunt suportate de ctre contri ua ilul care le pltete i includ impo$itul pe venit, impo$itul pe profit, impo$itul pe cifra de afaceri a societ(ilor comerciale, impo$itul pe avere i ma#oritatea impo$itelor locale - pe cldiri, pe terenuri,etc. 6pre deose ire de impo$itele indirecte care afectea$ li era circula(ie a mrfurilor i serviciilor i care, n consecin(, necesit o mai mare armoni$are i coordonare, impo$itele directe sunt lsate la latitudinea statelor mem re, n concordan( cu principiul su sidiarit(ii. ,u toate acestea legea na(ional privind fiscalitatea tre uie s respecte cele

patru li ert(i fundamentale5 li era circula(ie a unurilor, a persoanelor, a serviciilor i a capitalului. &rept urmare situa(ia difer acolo unde impo$itarea direct are impact asupra acestora i asupra dreptului de sta ilire al cet(enilor europeni sau al companiilor n diferite state mem re. *n domeniul impo$itrii directe, ,urtea de @usti(ie are responsa ilitatea de a veg+ea la aplicarea articolelor /ratatului ,E cu privire la li era circula(ie a muncitorilor, la dreptul de sta ilire a indivi$ilor ntr-o (ar mem r a ,omunit(ii Europene i la li ertatea de a furni$a servicii. ,ontri u(iile pentru securitate social sunt prelevri o ligatorii percepute de ctre organi$a(iile care se ocup de protec(ia social pentru a garanta celor asigura(i un venit n ca$ de apari(ie a unor riscuri - oal, accident de munc, invaliditate, a#utor de soma#. %ceste contri u(ii sunt pltite de ctre salaria(i dar i de ctre anga#atori. %ceste impo$ite sunt esen(iale pentru modul de organi$are a economiilor europene. &iferen(ele ntre statele mem re n ceea ce privete volumul glo al al impo$itelor i al contri u(iilor privind securitatea social sunt determinate de modul n care ma#oritatea c+eltuielilor privind educa(ia, pensile i sntatea sunt finan(ate fie din sectorul pu lic, fie din sectorul privat. %cestea repre$int cea mai mare coti$a(ie n termini valorici - mai mult de 3.""" ilioane de euro n 2""2, n procente nsemn-nd aproximativ 3!< din )I:-ul european. *n ceea ce privete aceste coti$a(ii, nu exist planuri de armoni$are a legisla(iei. ,ontri u(iile pentru securitatea social nu fac parte din sistemul fiscal, c+iar daca ele repre$inta prelevari o ligatorii conform legislatiei nationale. /otui s-a avut n vedere coordonarea sistemelor nationale de impo$itare. Aegulamentul nr 3?"B731 pentru a se asigura ca anga#atii i anga#atorii nu platesc de mai multe ori contri u(iile sociale n micarea lor n spa(iul european. !*! Impactul politicii %i&cale a&upra altor politici europene *n ceea ce privete ocuparea for(ei de munc, conform direc(iilor impuse de ctre ,omunitatea European, statele mem re tre uie s-i revi$uiasc sistemele de impo$itare periodic, aceasta fiind o condi(ie a succesului politicilor active n domeniu. %stfel,n octom rie 3>>>, ,onsiliul Ecofon - ,onsiliul ministrilor de finan(e i economie, a apro at &irectiva C!B>> care ddea posi ilitatea aplicrii, cu titlu experimental, a unei cote reduse de /0% pentru serviciile care presupun mult for( de munc.

*n ceea ce privete succesul Uniunii Economice i 7onetare, statele mem re sunt o ligate s respecte disciplina ugetar i s-i ntreasc coordonarea politicilor economice, inclusiv n domeniul fiscal. 6istemele fiscale tre uie structurate astfel nc-t s promove$e5 creterea economic, competitivitatea i ocuparea for(ei de munc i, n acelai timp, s produc suficiente resurse care vor finan(a unstarea social. 'olosirea fiscalit(ii pentru ndeplinirea o iectivelor mediului ncon#urtor - aa-numitele taxe ver$i sau eco-taxe5 taxe pentru autove+icule i pentru infrastructura rutier, taxe pentru emisiile de dioxid de car on, are un impact important n cadrul ,omunit(ii Europene. /0% i acci$ele sunt elemente importante n sta ilirea pre(ului cu amnuntul la tutun i alcool. ,a urmare, politicile privind sntatea i protec(ia consumatorilor, care au ca scop descura#area utili$rii a u$ive a acestor produse, tre uie s ia acest fapt n considerare atunci c-nd sta ilesc cotele de impo$itare. &e asemenea, modul n care impo$itele i contri u(iile privind securitatea social sunt structurate, pot influien(a economia european i competitivitatea acesteia. *n perioadele de austeritate ugetar, multe state mem re i-au men(inut investi(iile n mi#loacele de cercetare prin msuri fiscale favora ile activit(ilor de cercetare i de$voltare te+nologic. &eci$iile privind locali$area investi(iilor, afacerilor, locurilor de munc i veniturilor sunt influien(ate de regimurile na(ionale de impo$itare i de sistemele de unstare social. )olitica fiscal influien(ea$ astfel i concuren(a fiscal, agen(ii economici av-nd tendin(a de a se orienta ctre (rile cu un nivel redus al fiscalit(ii, determin-nd o puternic concuren( ntre statele mem re.

Capitolul 2! +iver&itatea &i&temelor %i&cale


2! !Impo#itele indirecte *n 3>>7, impo$itelor indirecte repre$entau 3;,C< din ugetul Uniunii Europene. %cestea au tendin(a de a rm-ne la acelai nivel n timp, dei exist varia(ii na(ionale ale valorii medii europene. Una dintre primele msuri de armoni$are a fiscalit(ii a fost enun(at de &irectiva ;;!BD> .amendata de &irectiva ;";BC!1 care a a introdus la nivelul ,omunit(ii impo$itele indirecte pe formarea de capital. 6copul acesteia era de a armoni$a impo$itele indirecte - drepturi de aport, impuse de ctre statele mem re pe opera(iunile de acumulare de capitaluri la societ(ile de capital. /ran$ac(iile supuse legisla(iei ,omunit(ii includeau orice opera(iuni care antrenau o cretere a patrimoniului societ(ii2. &in anul 3>CD, statele mem re au avut dreptul de a decide dac vor permite aplicarea o liga(iei de a plti taxa pe capital la tran$ac(iile avute n vedere de ctre directive. &ac alegeau aceast modalitate, o singur rat a taxei, nu mai mare de 3<, tre uia aplicat tuturor tran$ac(iilor. /oate taxele, cu excep(ia celei pe capital, erau inter$ise. Urmrind introducerea acestor msuri, eforturile ,omunit(ii s-au concentrat asupra a dou taxe importante5 /0% i acci$ele. 2! ! !Ta,a pe valoarea ad$u)at$ /0% a fost introdus n ,omunitatea European n anul 3>7" prin intermediul a dou directive care aveau ca scop nlocuirea taxelor de produc(ie i de consum care erau aplicate n statele mem re. %ceste dou taxe constituiau o arier n calea sc+im urilor n special pentru importurile i exporturile dintre statele mem re, calcularea exact a sumei impo$itelor incluse n pre(urile unurilor i serviciilor fiind dificil.
2

)rofiroiu, 7arius i )opescu, Irina 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2"";, pag. 327

/0% are avanta#ul de a face vi$i il con(inutul fiscal al unui produs n fiecare stadiu al produc(iei sau al lan(ului de distri u(ie. %ceast taxa a fost aleas ca o metod de impo$itare indirect pentru c evita efectul cumulativ al taxelor n cascad i asigura neutralitatea impo$itrii at-t a comer(ului ntre statele mem re, c-t i a comer(ului dintre acestea i statele care nu fac parte din UE. &eci$ia adoptat n anul 3>7" de a aloca ugetului comunitar o parte din ncasrile din /0% calculate pornind de la o a$ unitar a pregtit terenul pentru armoni$area /0%. /axa pe valoarea adugat este aplicat aceluiai gen de tran$ac(ii n toate statele mem re, av-nd o a$ comun de impo$itare. 6-a ncercat astfel eliminarea frontierelor fiscale. &e asemenea, o solu(ie temporar, ce a permis eliminarea controalelor la frontierele fiscale, a fost com inarea taxei de provenien( cu cu cea a$at pe destina(ie. 2 li era circula(ie n cadrul ,omunit(ii nseamna ca sc+im urile dintre statele mem re s nu mai poat fi tratate ca importuri sau exporturi;. *ncep-nd din anul 3>>;, persoanele fi$ice puteau s cumpere unuri sau servicii pentru folosul lor din alte state mem re i erau taxate dup acelai sitem ca i re$iden(ii acelei (ri. Existau ns dou excep(ii5 ac+i$i(ionarea de ve+icule noi din alt stat mem ru i v-n$rile comandate prin pot de ctre o companie cu sediul n alt stat mem ru. Existau totui distorsiuni ostentative tocmai datorit acestor sisteme intermediare de tran$i(ie conform crora se pstrau n comun diferite regimuri de impo$itare, mai precis legisla(ia ,omunit(ii nu a fost aplicat uniform. Principalele caracteristici ale /0%-ului - taxa de consum direct propor(ional cu pre(ul unurilor i serviciilor5 Este o tax general, aplicat tuturor activit(ilor comerciale care implic producerea i distri uirea unurilor i prestarea serviciilor. Este colectat n mod frac(ionar, pe fiecare stadiu al circuitului economic i este neutru n raport cu tipul de organi$a(ie al acestui circuit= 'iind suportat de consumatorul final, este considerat a fi taxa de consum= /0% este calculat ca un procent din pre( 4 permite astfel identificarea poverii fiscale aferente fiecrui stadiu al produc(iei i distri u(iei=
;

+ttp5BBeuropa.euBscadplusBlegBenBlv Bl;3"!7.+tm

/axa este neutr, indiferent de numrul tran$ac(iilor care au loc.

&atorit evolu(iilor structurale - tendin(a cu privire la privati$are, evolu(ia #urispruden(ial, noile te+nologii informa(ionale s-a constatat nevoia de a actuali$a legisla(ia privind /0%. %stfel, n 3>>D, ,omisia European a propus o serie de msuri destinate re$olvrii pro lemelor aprute n acest domeniu. Eoul regim /0% tre uia s ndeplineasc condi(ii precum5 evitarea segmentrii pie(ei n tot at-tea spa(ii fiscale c-t state mem re= introducerea unui sistem simplu i modern= garantarea unui tratament de egalitate pentru toate opera(iunile reali$ate n cadrul ,omunit(ii= garantarea securit(ii i controlului taxrii n vederea men(inerii nivelului ncasrilor fiscale provenind din /0%. ,ea de a asea directiv, n pre$ent n vigoare, constituie partea principal a legisla(iei n domeniul /0%, con(in-nd toate defini(iile i principiile ,omunitare. %cestea includ aplicarea unui impo$it general necumulativ pe consum, perceput n toate stadiile produc(iei i distri u(iei unurilor i serviciilor. %ceasta implic un tratament fiscal egal pentru tran$ac(iile interne i externe .importuri1. *n pre$ent, cea mai redus cot standard de /0% din Europa este aplicat de ,ipru i Fuxem urg .3! <1, urmate de 6pania .3D <1 i 7area :ritanie .37,! <1. ,el mai ridicat nivel al /0% este practicat n &anemarca i 6uedia .2! <1, 'inlanda i )olonia .22 <1. Un numr de 2D state mem re aplic cote reduse de /0% .cu excep(ia &anemarcei1, pentru anumite produse, acestea situ-ndu-se ntre ! <, n ,e+ia, Estonia, Fetonia, Ungaria sau 7alta, i 37 < n 'inlanda?. Aom-nia aplic, n pre$ent, o cot standard de /0%, de 3> <, i o cot redus, de > <, pentru medicamente, produse ortopedice, cr(i i manuale colare, pentru taxele de intrare la mu$ee, monumente istorice, expo$i(ii etc. 2! !2!Acci#ele *n momentul n care a fost creat pia(a unic, a fost introdus i un sistem comun de acci$e, mai precis la 3 ianuarie 3>>;. %cesta era aplicat celor trei categorii principale de produse5 tutun prelucrat, uturi alcoolice i uleiuri minerale. Fegisla(ia comunitar sta ilete structura taxei care tre uie perceput, precum i un sistem de rate minime pentru fiecare grup de produse. ,onform legisla(iei ,omunitare privind acci$ele,
?

+ttp5BBeuropa.euBscadplusBlegBenBlv Bl;3"!7.+tm

>

unurile sunt supuse acci$rii dac sunt produse n cadrul ,omunit(ii sau sunt importate dintr-o (ar ter(. /otui, acci$a se pltete numai 6tatului 7em ru n care unurile sunt consumate, la ratele aplica ile n acel 6tat 7em ru. :a$a sistemului armoni$at de acci$are a unurilor traficate ntre 6tatele 7em re o repre$int depo$itul de impo$itare, unde unurile supuse acci$rii pot fi produse i depo$itate n regim de suspendare a impo$itului. Principalele caracteristici ale accizelor %cci$ele sunt taxe speciale percepute asupra unor produse de larg consum5 tutun prelucrat, uturi alcoolice, uleiuri minerale. Eivelul acci$elor este exprimat n suma pe unitate de produs, dei c-teodat se mai folosete i ca procent asupra valorii produsului. Eivelul acci$elor difer de la un stat mem ru la altul i repre$int o surs important de venit anual. 6istemul comunitar prevede reguli cu privire la structura armoni$at a taxei definirea produselor, unit(ile de msur, scutirile de la plata acesteia, nivelul taxei, circula(ia produsului impo$a il ntre statele mem re. Este impo$a il, de o icei, produc(ia de unuri sau importul n cadrul ,omunit(ii. /otui, plata este n general suspendat p-n c-nd unurile sunt declarate une pentru consum - pot intra pe pia(, acest lucru corespun$-nd unui stadiu avansat al lan(ului comercial. %ceast regul asigur ntotdeauna plata acci$ei n i pentru statele mem re unde unurile sunt consumate. Exist reguli flexi ile pentru ac+i$i(iile oca$i(ionale. &e exemplu, unurile ac+i$i(ionate pentru folosul personal nu au restric(ii cu privire la cantitate iar plata acci$elor se reali$ea$ n statul de origine. *n sc+im , dac acestea sunt cumprate cu scopuri comerciale sau dac se comand prin pot, acci$a tre uie pltit n (ara destinatar. *n anul 3>>2, prin ,onferin(a 2EU cu privire la 7ediul ncon#urtor i &e$voltarea Aio, s-a urmrit conceperea unei strategii glo ale n vederea reducerii efectului de ser, inclu$-nd i utili$area instrumentelor economice. 6-a urmrit impunerea unei taxe armoni$ate pentru car on i energie cu scopul sta ili$rii emisiunilor de dioxid de car on pe termen mediu n ,omunitate. *n anul 3>>7 se ela orea$ o nou propunere care reflect preocuprile cu privire la mediul ncon#urtor i la func(ionarea corect a pie(ei interne. Ideea principal, ns, era de a extinde sistemul de acci$e pe produsele petroliere al ,omunit(ii pentru a

3"

cuprinde ga$ele naturale, cr unele i electricitatea. *n contra-pondere, propunerea vi$a ca impo$itele asupra muncii s fie reduse pentru a se asigura c povara fiscal glo al nu va crete. )ractic se urmrea ndeplinirea o iectivelor sta ilite n cadrul )rotocolului de la GHoto din 3>>7 cu privire la sc+im rile climatice. Exper(ii Uniunii Europene urmresc, ca n viitor, s aplice aceeai acci$ at-t pentru en$in c-t i pentru motorin 4 acci$ele pltite pentru aceti car uran(i fiind diferite n present. 6e dorete astfel implumentarea unei taxe unice pe toat suprafa(a Uniunii care are ca scop dispari(ia 8turismului pentru car uran(i9. *n momentul de fa(, n special n sectorul transportului rutier, se practic acest tip de turism pentru car uran(i, prin care un transportator cumpr com usti il, spre exemplu, din Aom-nia, unde acci$a este mai mic, pe care l consum n (ri vest-europene, unde poluea$ fr s plteasc. %stfel, en$ina cu plum va avea o acci$ ma#orat cu D,!<, aceasta urm-nd s fie de ?23 de euro la 3.""" de litri n loc de ;>! de euro n pre$ent. %cci$a la pcur va crete cu ;D,C<, cea la ga$ul natural folosit n scop de car urant cu ;"<, n timp ce acci$a la electricitatea utili$at n scop necomercial va crete cu ;;<. 2 nou acci$, n valoare de ",37 euro pe giga#oule se va introduce pentru ga$ul natural folosit n scop comercial i necomercial. 6ingurele acci$e care vor fi micorate sunt cele la alcool pur produs n cantitate de maxim 3" +ectolitri de micile gospodrii i cafea. )rima va scdea cu 27<, iar a doua cu 3"<!. Uniunea European a propus, de asemenea, ma#orarea acci$ei minime pe ere, uturile spirtoase i vin alcooli$at cu p-n la ;3 procente, preci$-nd c noua impo$itare ar avea un impact minor asupra consumatorilor pentru c multe (ri aplic de#a taxe cu mult mai mari dec-t acci$a minim. )entru (rile afectate, ma#orarea se va ncadra ntre mai pu(in de ","3 euro pe litru la erea spaniol i ",;3 euro pentru o sticl de utur spirtoas v-ndut n ,ipru. 7inistrii de finan(e ai UE au cerut ,omisiei s nnoiasc rata acci$ei, care este nesc+im at din anul 3>>2. Irile ar urma a trece la noile acci$e n anul 2""C p-n n anul 2"3". Juvernele sunt li ere s sta ileasc ratele de acci$are peste acci$a minim. Informatiile furni$ate de UE n anul 2""? indic o mare diferen( ntre acci$ele diverselor (ri. %stfel, un litru de ere este acci$at n 'inlanda cu 3,?2 euro.3,C3 dolari1 fa( de ec+ivalentul a doar ",">
!

+ttp5BBeuropa.euBscadplusBlegBenBs3"""".+tmK&IAE,/E

33

euro . ",33 dolari1 n Fetonia, 7alta i Aepu lica ,e+. *n 6uedia, un litru de alcool este acci$at cu 3!,!" euro .3>,7" dolari1 fa( de 3,DC euro .2,3? dolari1 n ,ipru, acci$a minim a UE fiind n acest ca$ de 3,!? euro .3,>D dolari1D. *n conclu$ie, Fegisla(ia ,omunitar n domeniul cooperarii administrative i a asisten(ei reciproce ofer instrumente pentru com aterea eva$iunii fiscale i a ncercrilor de evitare a impunerii de-a lungul frontierelor 6tatelor 7em re. Ea permite 6tatelor 7em re s culeag informa(ii privind su iec(ii impo$a ili n alte 6tate 7em re prin sc+im de informa(ii automat i la cerere. *n sfarit, acLuis-ul privind impo$itarea direct se refer, n principal, la anumite aspecte ale impo$itrii companiilor i a impo$itului pe capital. 7surile n domeniul impo$itrii companiilor sunt menite s facilite$e cooperarea administrativ dintre autorit(ile fiscale na(ionale i s elimine o stacolele din calea activit(ilor transfrontaliere ale ntreprinderilor. *n linii mari, (rile candidate au un regim al impo$itrii indirecte apropiat de cel al UE, dei alinierea la acLuis nu s-a facut nc complet pentru o serie de aspecte te+nice specifice .scutirile, nivelul ratelor, regulari$area etc.1. 7a#oritatea (rilor anga#ate n negocieri au pre$entat ,onferin(ei un calendar pentru alinierea complet at-t a /0% c-t i a acci$elor. %ceasta impune o monitori$are atent. *n documentele de po$itie, ma#oritatea (rilor au declarat c accept i c vor aplica principiile ,odului de ,onduit referitor la impo$itarea companiilor. ,omisia se afla n procesul anali$rii legisla(iei n domeniu a (rilor candidate, n vederea identificrii practicilor cu poten(ial efect negativ, care nu respect ,odul de ,onduit. 2!2!Impo#itele directe *n ceea ce privete taxarea direct, 6tatele 7em re i-au luat msuri de prevenire a du lei impo$itri. )olitica fiscal se ocup de existen(a competivit(ii ntre 6tatele 7em re pe pia(a intern i ca aceasta nu este modificat de diferen(ele de ritm i sistem ale impo$itrii directe. 7surile au fost adoptate pentru a preveni efectele adverse ale competitivit(ii fiscale n ca$ul n care companiile transfer Europene. %stfel, &irectiva ,omunit(ii Economice Europene .,EE1 >"B?;! este aplica il n fiecare stat mem ru pentru distri uirea profiturilor de la sediile centrale situate ntr-un
D

ani n statele Uniunii

+ttp5BBeuropa.euBscadplusBlegBenBs3"""".+tmK&IAE,/E

32

stat mem ru ctre su sidiarele acestora aflate pe teritorul altui stat, precum i distri uirea profiturilor de la su sidiare ctre companiile mam - su sidiar M capital de minim 3!<. /ermenul Nsediu centralN nseamn loca(ie fix de afaceri situat ntr-un 6tat 7em ru n care5 afacerea unei companii dintr-un alt 6tat 7em ru este integral sau par(ial desfurat= profiturile constituie su iectul impo$itelor n statele mem re n care este situat, n virtutea unui tratat ilateral de impo$it, sau n a sen(a acestuia se aplic legile (rii respective. 6tatutul de Ncompanie mamN este atri uit cel pu(in unei companii dintrun 6tat 7em ru care de(inea minim 2"< din capitalul unei companii din alt stat ndeplinind aceleai condi(ii7. %celai statut este de asemenea atri uit, su aceleai condi(ii, unei companii dintrun 6tat 7em ru care de(inea cel pu(in 2"< din capitalul unei companii din acelai 6tat, de(inut n ntregime sau par(ial de un Nsediu centralN al fostei companii situate n alt 6tat 7em ruC. &e la nceputul acestui an volumul capitalului minim de(inut a sc$ut la 3! procente, iar din 3 ianuarie 2""> acesta va scdea la 3" procente. 6tatele 7em re pot s nlocuiasc criteriul de(inerii de capital prin dreptul de vot. /otodat, 6tatele 7em re pot s nu aplice &irectiva >"B?;! pentru acele companii ale lor care nu de(in capitaluri care s le permit s devin companii mam. &rept urmare, impo$itele directe reflect creterea general a impo$itelor i contri u(iilor o ligatorii, c+iar dac aceast cretere s-a datorat n primul r-nd impo$itului pe venitul persoanlor fi$ice i mai pu(in impo$itului asupra societ(ilor comerciale. )-n acum nu a existat nici o armoni$are sau coordonare a impo$itelor directe n cadrul ,omunit(ii. Ae$ultatele o (inute nu repre$int dec-t rspunsuri par(iale la situa(ii specifice de du l impo$itare i de activitate economic transfrontalier. )entru impo$itul pe venit, statele mem re au urmat o recomandare apro at de ctre ,omisii n 3>>; n care erau propuse o serie de norme care permiteau diferen(ierea re$iden(ilor de nere$iden(i n scopuri fiscale. Impactul impo$itului pe societ(ile pe ac(iuni asupra competitivit(ii a fost pentru prima dat studiat n anul 3>D2, n momentul n care companiile s-au nt-lnit s discute a$ele impo$itrii i tratamentele fiscale cele mai favora ile. *ncercrile de armoni$are a
7 C

+ttp5BBeuropa.euBscadplusBlegBenBs3"""".+tmK&IAE,/E )rofiroiu, 7arius i )opescu, Irina 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2"";, pag. 3;!

3;

impo$itului asupra societ(ilor, regulile de reportare a pierderilor i a

a$elor de

impo$itare ale ntreprinderilor au euat. ,u toate aceastea, statele mem re ale UE i-au dat seama c integrarea economic va necesita o cooperare mai un n privin(a colectrii impo$itelor. &irectiva ,onsiliului nr. 7>>B77 a prev$ut o asisten( reciproc ntre autorit(ile fiscale na(ionale n domeniul impo$itelor directe. 2!2! !Re)uli de impo#itare )-n la data intrrii n vigoare a unui sistem comun de impo$itare a companiilor 6tatele 7em re tre uie s respecte mai multe reguli. %colo unde compania mama sau sediul ei central, prin dreptul asocierii companiei mam cu su sidiara ei, primete profitul distri uit, 6tatul companiei mam i 6tatul sediului ei central tre uie .exclu$-nd situa(ia n care o su sidiar este lic+idat1 s nu mai impo$ite$e astfel profiturile. &e asemenea, nu mai are dreptul s taxe$e profiturile n timpul autori$rii companiei mam i sediului central s deduc din totalul de taxe acea frac(iune a impo$itului corporativ aplicat acelor profituri i pltit de su sidiar i orice sucursal .su iectul condi(iilor de mai sus referitor la definirea i de(inerea procenta#ului minim1. /axa tre uie s fie compensat de compania mam pentru a fi determinat n aa fel nc-t .inclusiv impo$itul pltit de sucursalele su sidiarelor1 s elimine n totalitate du la impo$itare. *n acest fel, c+iar i fr un sistem comun de du l taxare, &irectiva include n impo$it deducerea tuturor taxelor pltite de su sidiarele, din 6tate 7em re diferite, din profitul companiilor mam. 6tatele 7em re pstrea$ op(iunea ca orice c+eltuieli cu privire la de(inerea de capital i orice pierderi re$ult-nd din distri uirea profiturilor su sidiarelor s nu poat fi deduse din profiturile impo$itate companiilor mam, potrivit informa(iilor ,omisiei Europene. *n domeniul taxrii companiilor, Uniunea European are dou scopuri5 prevenirea competivit(ii fiscale duntoare dintre statele mem re i spri#inirea principiului micrii li ere de capital. 6tatele mem re sunt limitate de un cod de conduit de prevenire prin ntreruperea taxelor care deformea$ pe nedrept deci$iile investi(ionale. 2!2!2!Impo#itarea )rupurilor

3?

*n domeniul fiscalit(ii, principala pro lem pentru companiile care doresc s profite de pe urma pie(ei unice este dificultatea cooperrii transfrontaliere ntre companiile sta ilite n cadrul ,omunit(ii. *n vederea nlturrii acestor o stacole, ,onsiliul a adoptat, n anul 3>>" dou directive5 &irectiva 8fu$iunii9 .?;?B>"1 care vi$a reducerea msurilor fiscale care puteau st-n#enii regruparea su restructurearea societ(ilor= &irectiva 8societ(i mame-filiale9 .?;!B>"1 care anula du la impunere a eneficiilor distri uite ntre societ(ile unui stat i filialele lor dintr-un alt stat mem ru. *n acelai timp, statele mem re au nc+eiat o ,onven(ie .?;DB>"1 impo$itare o dat cu a#ustarea mem re. 2!2!*!Impo#itul a&upra &ociet$'ilor comerciale &iferen(ele de fiscalitate dintre statele mem re pot influen(a deci$iile de locali$are a inves(iilor companiilor i pot cau$a denaturri ale competi(iei. *n anul 3>>", ,omisia a nsrcinat un comitet de exper(i independen(i, pre$idat de ctre fostul ministru olande$ de finan(e 2mmo Auding, s examine$e dac diferen(ele n impo$iterea societ(ilor au cau$at distorsiuni pe pia(a unic cu scopul de a gsi modalit(i de depire a acestor pro leme. *n ciuda unei anumite convergen(e ntre sistemele fiscale, datorit faptului c statele mem re ac(ionau individual, acestea nu puteau s-i dovedeasc eficien(a n eliminarea distorsiunilor fiscale ma#ore. ,omitetul a fcut recomandari specifice pentru eliminarea du lei impo$itri a fluxurilor de venituri transfrontaliere n vederea armoni$rii celor trei componente ale impo$itului asupra societ(ilor comerciale5 ratele, a$ele de impo$itare i sistemul administrativ de colectare. *n general, ,omitetul sugera o apropiere a elementelor c+eie ale sistemelor de impo$itare asupra societ(ilor. %ceste propuneri aveau n vedere anularea redeven(elor, reglementarea pre(urilor de transfer, tratarea pierderilor n strinatate i instituirea unei re(ele de acorduri fiscale ilaterale. ,onsiliul a recunoscut necesitatea evitrii du lei impuneri i, n acelai timp, asigurarea unei taxri reale i prevenirea eva$iunii fiscale. a$at pe articolul 2>; din /ratatul ,E, care introducea o procedur de ar itra# pentru a evita du la eneficiilor ntreprinderilor asociate din diferite state

3!

Capitolul *! Tendin'e n evolu'ia )radului de %i&calitate


*! !Tendin'ele %i&calit$'ii n UE statele mem re mo ili$ea$ pe cale fiscal o propor(ie important din )I:, respectiv ;>,D< n 2""!, cu 3;< mai mult dec-t n 6U% i @aponia >. %ceast rat a fiscalit(ii este c+iar mai mare dec-t n restul (rilor non-europene .Eoua Oeeland este singura (ar al carei nivel al ratei fiscalit(ii depea ;!< n anul 2""!1. gradul de fiscalitate pe ansam lul UE a crescut de la ;>,2< n 2""? la ;>,D< n 2""!= el este aproape de cel nregistrat n 3>>! .;>,7<1 i mai mic dec-t cel din 3>>> .?3<13" pe fondul ma#orrii tuturor categoriilor de impo$ite, contri u(iile sociale au avut

cel mai mare aport n creterea gradului de fiscalitate, ceea ce reflect tensiunile existente n sistemele de asigurri sociale su raportul ec+ili rului financiar. Fa nivelul fiecrui stat mem ru, apar diferen(ieri semnificative n privin(a nivelului de fiscalitate i a structurii acestuia. %stfel, n 2""! el era de mai mic de ;"< n Aom-nia .2C<1, Fituania .2C,><1, 6lovacia .2>,;<1 i mai mare de !"< n 6uedia .!3,;<1 i &anemarca .!",;<133. ,ele mai semnificative evolu(ii descendente n ceea ce privete gradul fiscalit(ii apar(in 6lovaciei i Estoniei. %stfel, nivelul fiscalit(ii 6lovaciei a co or-t de la ;>,D< n 3>>! la 2>,;< n 2""!, iar al Estoniei 4 de la ;7,>< la ;",><. *n sens invers, creterea fiscalit(ii s-a nregistrat n ,ipru .de la 2D,7< la ;!,D<1 i 7alta .de la 27,;< la ;!,;<1.

>

+ttp5BBec.europa.euBtaxationPcustomsBresourcesBdocumentsBtaxationBgenPinfoBeconomicPanalHsisBtaxPstruct uresB6tructures2""7.pdf 3" +ttp5BBec.europa.euBtaxationPcustomsBresourcesBdocumentsBtaxationBgenPinfoBeconomicPanalHsisBtaxPstruc turesB6tructures2""7.pdf 33 +ttp5BBec.europa.euBeurostat

3D

*!2!Impactul Uniunii economice .i monetare a&upra politicilor %i&cale ale &tatelor mem"re 6ta ilitatea economic impune o corelare a politicilor economice, ndeose i a politicilor monetare i fiscale. Introducerea monedei unice euro n 3; state mem re %ustria, :elgia, 'inlanda, 'ran(a, Jermania, Jrecia, Irlanda, Italia, Fuxem urg, 2landa, )ortugalia, 6lovenia i 6pania i o liga(ia pentru celelalte 3? de a men(ine cursuri de sc+im sta ile fa( de euro au creat o situa(ie inedit n cadrul UE5 pe de o parte, s-a reali$at uniunea monetar i, deci, o politic monetar comun ela orat la nivelul UE= pe de alt parte, politicile fiscale au rmas na(ionale. )rin urmare, datorit acestei asimetrii n ela orarea politicilor monetare i fiscale, exist riscul unor contradic(ii n definirea priorit(ilor, o iectivelor i a mi#loacelor de ac(iune prev$ute de politicile economice la nivelul UE i la cel al statelor mem re. *n consecin(, unele state mem re care generea$ deficite ugetare excesive sau niveluri ale datoriei pu lice care nu pot fi sus(inute pot pune n pericol sta ilitatea euro prin tensiunile pe care le creea$ pe pie(ele financiare i presiunile infla(ioniste n cadrul pie(ei unice. )entru ca riscul tensiunilor infla(ioniste s fie redus, iar o iectivul sta ilit(ii economice n cadrul UE s fie ndeplinit de o manier dura il, UE folosete dou instrumente5 )actul de sta ilitate i cretere, inclusiv supraveg+erea disciplinei ugetare 4 prin

care statele mem re sunt o ligate s respecte reguli ugetare stricte cu privire la deficitul ugetar i la nivelul datoriei pu lice iar, n ca$ul n care le ncalc, s suporte penalit(i impuse de ctre UE= coordonarea multilateral a politicilor economice, inclusiv a celor fiscale .i monitori$area acestora1 4 se aplic at-t statelor mem re din $ona euro, c-t i statelor mem re care nu sunt n $ona euro dar particip la pia(a unic i la noul mecanism al cursurilor de sc+im .

37

)entru transpunerea n ac(iuni concrete a cerin(elor pactului de sta ilitate i cretere i ale supraveg+erii i coordonrii politicilor economice, statele mem re au o liga(ia de a ela ora i aplica programe de sta ilitate sau dup ca$, programe de convergen(. *!*!Coordonarea politicilor %i&cale 7odalitatea prin care UE influen(ea$ politicile fiscale ale statelor mem re pentru ca acestea s contri uie la nfptuirea (elurilor UE este coordonarea fiscal, respectiv asumarea de ctre statele mem er a unor po$i(ii comune n raport cu anumite politici fiscale. ,oordonarea fiscal se poate reali$e pe dou ci5 prin armoni$are fiscal. *n acest ca$, UE adopt reglementri care devin aplica ile prin identificarea o stacolelor n circula(ia li era a produselor, serviciilor, for(ei

n toate (rile mem re. de munc i capitalului, determinate de anumite prevederi i practice fiscale dintr-un stat mem ru sau altul, care se recomand a fi nlturate, precum i prin intensificarea cooperrii statelor mem re n pro leme fiscale ca, de pild, com aterea fraudei fiscale, prin sc+im de informa(ii etc. ,oordonare fiscal se reali$ea$ cu respectarea celor dou principii ale integrrii europene5 a1 principilul acceptrii politicilor fiscale na(ionale, n msura n care acestea nu au caracter discriminatoriu i nu contravin o iectivelor i politicilor UE= 1 principilul su sidiarit(ii 4 rela(ii verticale ntre institu(iile europene i guvernele na(ionale. &in experien(a UE, n coordonarea politicilor fiscale se desprind urmtoarele325 a1 coordonarea politicilor fiscale n domeniul impo$itelor este necesr i tre uie s (in cont de natura impo$itelor5 Q impo$itele indirecte 4 necesit un grad mai mare de armoni$are deoarece sunt legate de circula(ia li er a produselor i serviciilor= Q impo$itele directe 4 mai ales impo$itarea veniturilor marilor companii na(ionale i interna(ionale, dar i veniturile persoanelor cu activit(i n mai multe (ri .eliminarea du lei impuneri1.
32

6tolo#an, /+., /atarcan, A., 8Integrarea i politica fiscal european, 6i iu, Editura :urg, 2""2

3C

1 coordonarea fiscal n politicile privind alocarea resurselor sta ilitatea economiei i a monedei unice. Exist ns dou excep(ii5

ugetare nu este

necesar, deoarece n (rile mem re UE se men(ine oricum disciplina ugetar pentru

3. c+eltuielile pentru unurile pu lice .UE coordonea$ anumite proiecte cum sunt re(elele de transport i comunica(ii1= 2. a#utorul acordat de stat ntreprinderilor se supune regulilor UE, deoarece poate influen(a concuren(a de pe pia(a unic. c1 coordonarea fiscal n politicile de redistri uire a resurselor ugetare este limitat de nivelul fondurilor existente n ugetul UE. )entru a accelera coordonarea politicilor fiscale i aa foarte lente datorit votului unanim al statelor mem re UE, ncearc folosirea unor mecanisme care s nlture arierele existente n circula(ia pe pia(a unic a produselor i serviciilor, a for(ei de munc i a capitalului. %ceste mecanisme, dei nu au caracter de lege, ar putea a#uta UE s-i ating o iectivele generale i ar vi$a5 presiunea exercitat de statele care au adoptat reforme fiscale= extinderea indica(iilor date de ,omisia European= folosirea mecanismului de cooperare extins .introducerea de snc(iuni (rilor 'olosirea acestor mecanisme care nu au for(a legii nu diminuea$ efortul UE pentru armoni$area politicilor fiscale prin reglementri o ligatorii cel pu(in n anumite pro leme de impo$ite, mai precis acolo unde eficien(a i func(ionalitatea pie(ei unice sunt afectate3;. *n acest sens, ,omisia Economic promova propunerea ca, n domeniul politicilor fiscale, s se aplice regula ma#orit(ii calificate n adoptarea deci$iilor. )ropunerea este n continuare promovat cu toate c ea nu a fost acceptat de ctre ,onsiliul European de la Eisa, din anul 2""". Exist opinii ale exper(ilor care pe a$a anali$ei efectelor glo ali$rii asupra veniturilor fiscale, ridic pro lema oportunit(ii unei institu(ii la nivel mondial, dedicat

mem re ale UE care nu cooperea$1.

3;

6tolo#an, /+., /atarcan, A., 8Integrarea i politica fiscal european, 6i iu, Editura :urg, 2""2

3>

coordonrii i solu(ionrii pro lemelor fiscale de natur interna(ional, cum sunt cele de tipul 2rgani$a(iei 7ondiale pentru ,omer( i 'ondului 7onetar Interna(ional. ,onform acestor opinii, pe msur ce se intensific glo ali$area, unele (ri ar putea fi tentate s Rexporte8 o parte din povara lor fiscal, reduc-nd n acest fel veniturile fiscale ale altor (ri. %cest lucru este reali$a il prin intensificarea competi(iei fiscale pentru a capta c-t mai mult din a$a mondial de impo$itare, respectiv prin atragerea de consumatori, capital real i venituri impo$a ile din alte (ri. %ceste tendin(e ar putea fi favori$ate de amplificarea fluxurilor interna(ionale de capital, de inova(iile financiare, de reglementarea pie(elor financiare i de noile oportunit(i create pentru eva$iunea fiscal.

2"

Capitolul /! 0oua a"ordare a politicii %i&cale


1olumul .i reparti'ia prelev$rilor o"li)atorii Impo$itele o ligatorii i contri u(iile sociale s-au sta ili$at dup ce au nregistrat o cretere ferm n decursul a c-torva ani, acestea a#ung-nd la valoare de ;""" ilioane de euro n 2""2 .?2,D< din ugetul UE1. Ele sunt mpr(ite aproape n mod egal ntre impo$itele directe, impo$itele indirecte i contri u(iile la asigurrile sociale. %lturi de aceast clasificare tradi(ional, merit s anali$m reparti(ia prelevrilor o ligatorii ntre consum i factorii principali de produc(ie. *n Europa prelevrile o ligatorii asupra muncii salariate repre$int cea mai mare parte. /axele pe al(i factori de produc(ie sunt formate din impo$ite pe diferite forme de capital5 taxa pe tran$ac(ii, taxa pe veniturile mo iliare su impo$itele pe avere. )onderea acestora n total, n Europa, este mai sca$ut ns dec-t n 6.U.% i @aponia. Evolu'ia %i&calit$'ii e%ective a&upra di%eritelor "a#e economice %a cum compo$i(ia )I: pe categorii economice .precum consumul, munca i capitalul1 varia$ n timp, raportul fiscalitateB)I: nu poate fi folosit pentru fixarea impo$itului efectiv asupra acestor factori economici. ,alculul ratelor implicite de impo$itare, definite ca raport ntre povara fiscal i contri u(ia fiecrei func(ii economice n )I:, se face prin intermediul unui set de indicatori coeren(i i compara ili pe plan interna(ional, indicatori cu a#utorul crora pot fi msurate nivelurile efective de impo$itare3?.

3?

)rofiroiu, 7arius i )opescu, Irina 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2"";, pag. 3;D

23

/! !

Mi#ele politicii %i&cale n UE A! O nou$ a"ordare Iin-nd cont de sc+im rile n structura sistemelor fiscale i de necesitatea

finali$rii pie(ei unice, ,omisia a propus n anul 3>>D o nou a ordare. 2 lucrare a ,omisiei .'iscalitatea n Uniunea European1 su linia necesitatea de a promova creterea economic i ocuparea for(ei de munc, de a sta ili$a sistemele fiscale i de a finali$a construirea pie(ei unice. %cest lucru a fost primit n mod favora il de ctre minitrii economiei i finan(elor care s-au ntalnit la 0erona .3; aprilie 3>>D1. *n esen(, aceast a ordare are la a$ dou principii3!5 (una %unc'ionare a pie'ei unice

&iferen(ele existente n legea na(ional privind fiscalitatea rm-n un o stacol serios n calea reali$rii pie(ei unice, ntruc-t eventualele incompati ilit(i limitea$ comer(ul i tind s divi$e$e pia(a Uniunii Europene. %ceste anomalii conduc la o alocarea inadecvat a resurselor i la reducerea competitivit(ii interna(ionale a firmelor din interiorul ,omunit(ii. Introducerea monedei euro, transparen(a mai ridicat a pie(elor i competi(ia mai dur au fcut mai vi$i ile pro lemele create de arierele fiscale. ocup$rii 0oin(a statelor mem re de a sta ili$a ncasrile fiscale se confrunt cu un numr de pro leme, precum5 m tr-nirea popula(iei, ero$iunea gradat a anumitor a$e fiscale i efectul advers al creterii impo$itrii veniturilor o (inute din munca asupra ocuprii. 6itua(ia n sine este mult mai complicat datorit unei competi(ii fiscale duntoare ntre statele mem re. *ntr-un mediu n care capitalul este foarte mo il, iar munca este cu mult mai putin mo il, sta ilitatea i creterea veniturilor fiscale totale au fost o (inute cu pre(ul alterrii structurii fiscalit(ii5 presiunea fiscal efectiv a crescut pe impo$itrii celei mai putin mo ile5 pe de o parte, creterea c+eltuielilor sociale a fost urmata n unele (ri de creterea c+eltuielilor cu munca, o parte semnificativ a protec(iei sociale fiind finan(at direct prin coti$a(iile de asigurri sociale= a$a Sta"ili#area veniturilor %i&cale n &tatele mem"re .i promovarea

3!

)rofiroiu, 7arius i )opescu, Irina 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2"";, pag. 3;D

22

pe de alt parte, pierderile fiscale re$ultate din ero$iunea altor a$e de impo$itare mai mo ile au putut fi par(ial compenste pe a$a supraimpo$itrii muncii. (!Coordonarea politicilor %i&cale ,omunicatul ,omisiei de$ tut la 0erona n 3>>D a su liniat faptul c la nivel

comunitar coordonarea fiscal era fr-nat de dou o stacole5 regula unanimit(ii pentru orice deci$ie privind fiscalitatea= a ordarea par(ial a pro lemelor legate de politica fiscal. ,omisia i statele mem re au fost de accord c o a ordare comun a fiscalit(ii ar permite evitarea unui a andon involuntar de suveranitate na(ional n profitul for(elor pie(ei i au decis crearea unui grup la nivel nalt pentru a gsi ci de coordonare mai atent a politicilor fiscale na(ionale. /!2! Re#ultatele noii a"ord$ri decem"rie 334 % ordarea pragmatic a UE a fost formali$at ntr-un comunicat al ,omisiei referitor la )ac+etul de msuri pentru com aterea competi(iei fiscale duntoare n UE. )ac+etul fiscal apro at de ctre ,onsiliul Ecofin la 3 decem rie 3>>7 const n5 un cod de conduita n domeniul fiscalit(ii ntreprinderilor= mauri de nlturare a distorsiunilor aprute la impo$itul pe veniturile din capital msuri de eliminare a re(inerilor la surs asupra pla(ilor transfrontaliere de do -n$i i de redeven(e ntre ntreprinderi. *n plus, ,omisia a ela orat liniile directoare pentru 8a#utoarele de stat cu caracter fiscal9 .stimulente fiscale1 cu scopul de a anali$a compati ilitatea acestor a#utoare cu pia(a comun. (! Codul de conduit$ n domeniul %i&calit$'ii ntreprinderilor ,odul de conduit nu este un instrument legal o ligatoriu. %cesta repre$int un anga#ament politic asumat de ctre statele mem re pentru a se putea feri de competi(ia fiscal duntoare i include proceduri de evaluare i de urmrire. %ceste proceduri se

A! Pac2etul %i&cal din

2;

aplic msurilor care au su pot avea un efect important asupra locali$rii afacerilor n UE. 6unt considerate ca fiind poten(ial duntoare msurile fiscale care sta ilesc un nivel de impo$itare efectiv net inferior nivelurilor normale aplica ile n statele mem re avute n vedere. *n martie 3>>C a fost nfiin(at un grup format din repre$entan(i ai statelor mem re i ai ,omisiei pentru a discuta i evalua msurile fiscale care ar putea intra n c-mpul de aplicare a codului. C! Impo#itarea veniturilor din economii 0eniturile din capital repre$int una dintre cele mai mo ile a$e fiscale, iar competi(ia fiscal este foarte crescut. )entru ca pia(a unic s func(ione$e corespun$tor, deci$iile de investi(ii tre uie s se a$e$e pe calit(ile intrinseci ale produselor oferite i nu pe oportunit(ile de eva$iune fiscal. *n 3>>C ,omisia a fcut o propunere prin care sta ilea un nivel minim de impo$itare a veniturilor din economii. %ceast propunere avea la a$ o serie de principii adoptate de ctre statele mem re n 3>>75 principiul de coexisten( i te+nica agentului pltitor. 6tatele mem re puteau alege ntre regimul de informare asigurat de ctre alte state mem re i cel al re(inerii la surs a minim 2"< propus de ctre comisie. ,olectarea informa(iilor ca i re(inerea la surs erau efectuate de ctre agentul pltitor situat pe teritoriul ,omunit(ii care asigura plata do -n$ilor. &irectiva propus se aplica do -n$ilor vrste persoanelor fi$ice re$idente ntr-un stat mem ru din UE, altul dec-t cel n care do -n$ile erau pltite. +! Plata do"5n#ilor .i a redeven'elor 6umele re(inute la surs asupra do -n$ilor i redeven(elor ntre societ(ile aceluiai grup sta ilite n diferite state mem re creau dificult(i n afaceri prin formalit(ile care necesitau foarte mult timp, prin apari(ia de pierderi mari de ani lic+i$i i, c-teodat, prin existen(a du lei impo$itri. *n urma ,onsiliului Ecofin din decem rie 3>>7, ,omisia a pre$entat o propunere pentru o directiv a consiliului prin care sugera un regim de fiscalitate comun ce vi$a anularea re(inerilor la surs.

2?

Capitolul 6! 1iitorul politicii %i&cale


6! ! Re%orma economic$ .i &tructural$ Impo$itele i contri u(iile de securitate social influen(ea$ puternic nclina(ia spre economisire, consum, investi(ii i ocupare a for(ei de munc i, ca urmare, ele afectea$ func(ionarea pie(ei unurilor, serviciilor, capitalurilor i muncii. Aeformele lansate de ctre ,onsiliul European de la ,ardiff din iunie 3>>C au fost ini(iate pentru a evita ca diferen(ele dintre sistemele fiscale, care au devenit cu mult mai vi$i ile de la introducerea monedei euro, s nu afecte$e sc+im urile printr-o fragmentare a pie(ei unice i s previn alocarea ineficient a resurselor. ,u toate acestea, sistemele na(ionale, urmrind i alte scopuri dec-t simpla func(ionare a pie(ei, tre uie #udecate n lumina diferitelor criterii care vor varia ca importan( de la un stat mem ru la altul. &oar o coordonare mai ntrit a politicilor fiscale na(ionale poate permite gsirea unui ec+ili ru ntre diversitatea sistemelor fiscale i sociale i, pe de alt parte, exercitarea complet a li ert(ilor de sta ilire i de micare n UE. 6!2! 7lo"ali#area economic$ .i evolu'ia te2nolo)ic$ Fi era circula(ie a capitalului i li ertatea de furni$are a serviciilor financiare, com inate cu noile oportunit(i oferite de ctre te+nologia informa(ional pot afecta

Ora.ul )lo"ali#at

2!

competitivitatea economiei europene i pot face politicile fiscale na(ionale s fie i mai greu de coordonat. %cordurile ilaterale ntre statele mem re nu sunt suficiente pentru asigurarea coeren(ei sistemelor fiscale. &oar o a ordare coordonat la nivelul ,omunit(ii i urmrit la nivel interna(ional poate avea o oarecare eficacitate3D. 2 iectivul este de a garanta li era circula(ie a capitalurilor, limit-nd, ns, folosirea s n scopurile de eva$iune fiscal. )lanul de ac(iune pentru o pia( financiar unic, pre$entat de ctre ,omisie n mai 3>>>, a rspuns la aceste pro leme i, totodat, a ncura#at eforturile ntreprinse pentru reali$area unei mai une coordonri fiscale n vederea nlturrii distorsiunilor de impo$itare a produselor financiare transfrontaliere. Comer'ul electronic &e$voltarea comer(ului electronic este o provocare pentru actualele sisteme fiscale. /ran$ac(iile online tre uie s se supun acelorai reguli de impo$itare ca i tran$ac(iile tradi(ionale, astfel nc-t competi(ia s nu fie pertur at. /otui, regulile de impo$itare nu tre uie s descura#e$e de$voltarea afacerilor prin Internet. %ceste pro leme au fost discutate de ctre organi$a(iile interna(ionale, precum 2rgani$a(ia 7ondial a ,omer(ului i 2rgani$a(ia pentru ,ooperare i &e$voltare Economic. Un comunicat al ,omisiei a sta ilit principiile de neutralitate a impo$itrii comer(ului electronic fa( de comer(ul tradi(ional. /0% se va aplica la locul consumului, iar transmisiile electronice vor fi taxate ca i serviciile. ,omisia a discutat aceste su iecte cu statele mem re i a ncercat s gseasc solu(ii corespun$toare pentru re$olvarea pro lemelor care ar putea necesita modificri legislative. 8m"un$t$'irea e%icacit$'ii admini&tra'iilor %i&cale %utorit(ile fiscale europene utili$ea$ de#a noua te+nologie pentru a-i eficienti$a munca i rela(iile cu contri ua ilii. Urmtorul pas este de a permite contri ua ililor s fac declara(ii 8online937. %ceasta nseamn sta ilirea unor reguli armoni$ate pentru facturarea electronic i crearea unor reguli de acces a contri ua ililor la a$ele de date oficiale gestionate de ctre administra(ie.
3D 37

)rofiroiu, 7arius i )opescu, Irina 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2"";, pag. 3?" )rofiroiu, 7arius i )opescu, Irina 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2"";, pag. 3?3

2D

6!*!

E,tinderea Uniunii Europene 7em rii aspiran(i la UE tre uie s-i armoni$e$e ntreaga legisla(ie na(ional n

conformitate cu cea a ,omunit(ii i s se fereasc s introduca orice msur care ar fi incompati il cu regulile europene n ceea ce privete impo$itarea ntreprinderilor. *n acest scop, ,omisia a pus la punct o strategie detaliat, inclu$-nd at-t anali$a i monitori$area adaptrilor sistemelor fiscale i structurilor administrative ale acestor (ri, c-t i cooperarea n vederea formrii func(ionarilor pu lici. Uniunea European pregtete autorit(ile viitoarelor state mem re pentru noile respons ilit(i pe care le vor avea. %stfel, prin programul 'iscalis se organi$ea$ activit(i comune ntre administra(iile statelor mem re i administra(iile (rilor candidate. 6!/! 0oile intrumente %i&cale )entru a fi sigur c legisla(ia existent n domeniul politicii fiscale men(ine ec+ili rul cu sc+im rile sociale i n interesul unei simplificri c-t mai mari, Uniunea European a introdus noi intrumente fiscale3C care i vor permite s (in pasul cu transformrile care vor avea loc n urmtorii ani5 crearea unui forum permanent pentru statele mem re n scopul reali$rii

unui sc+im de informa(ii despre taxele directe i pentru a men(ine o pre$ent activ n structurile interna(ionale= UE= de$voltarea industriei europene pentru a putea face fa( concuren(ei pe plan interna(ional= extinderea UE prin includerea de noi state mem re= lupta cu frauda i cu celelalte iregularit(i. sta ilirea unui dialog cu cet(enii i informarea acestora despre drepturile lor n celelalte (ri ale UE= asigurarea c sistemele fiscale na(ionale sunt compati ile cu o iectivele

3C

)rofiroiu, 7arius i )opescu, Irina 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2"";, pag. 3?2

27

Capitolul 9! Conclu#ii
%tragerea unor noi investi(ii este scopul oricrui stat n vederea o (inerii unei economii prospere. /axele impuse pe afacere #oac un rol important n atragerea investitorilor. %stfel, potrivit unui studiu al :ncii 7ondiale, n unele state mem re ale Uniunii Europene .UE1, impo$itul pe profit este inexistent, iar taxa pe valoarea adugat ./0% 1 oscilea$ ntre 3! i 2!<. ,ea mai mare /0% se nregistrea$ n &anemarca, 6uedia i Ungaria. Exist state n lume care nu percep afaceritilor impo$it pe profitul comercial. *n Uniunea European avem patru astfel de exemple5 ,ipru, Fuxem urg, 7alta i Aepu lica ,e+. 6tatele UE cu un impo$it pe profit mic sunt5 Irlanda cu 32,!<, Fituania, :ulgaria i Fetonia cu 3!<. /rei state ale Uniunii Europene, Aom-nia, Estonia i :ulgaria, practic un impo$it pe profit de 3D<. Urmtoarele sunt 6lovacia i )olonia care percep 3><, conform unui studiu al :ncii 7ondiale. Un impo$it pe profit de 2!< este practicat de5 Jermania, %ustria i 6lovenia. Urmea$ 'inlanda cu 2D<, )ortugalia cu 27,!<, iar 6uedia i &anemarca practic un impo$it pe profit de 2C<. %ceeai tax este n Aegatul Unit de ;"<. ,elelalte apte state mem re au un impo$it pe profit care depete ;"<. %stfel, 2landa are ;3,!<, Jrecia ;2< iar Italia ;;<. :elgia percepe pe profit o tax de ;;,>< iar 'ran(a se situea$ pe locul 2 n topul (rilor cu cel mai mare impo$it pe profit. )e primul loc n clasamentul (rilor cu cea mai mare tax pe profit se afla 6pania cu ;!<. Una peste alta, se pare c statele de$voltate economic practic o taxare mult mai mare a impo$itului, du lat ns de condi(ii de facili$are a a#ungerii companiilor la acest re$ultat

2C

final. *n ceea ce privete impo$itarea profitului companiilor pe plaiurile mioritice, tre uie s mai mentionam faptul c, n afara cotei standard de 3D<, codul fiscal prevede posi ilitatea pentru microntreprin$atori de a opta pentru un impo$it pe cifra de afaceri. )entru 2""7 acesta este de 2<, urm-nd ca el s creasc n 2""C la 2,!< iar n 2""> la ;<. Este de remarcat faptul c dintre cele 3" state foste comuniste, n pre$ent mem re ale Uniunii Europene, nou se afla pe lista celor cu impo$ite pe profit mici, su 2"<. 6itua(ia poate fi considerat un semnal po$itiv pentru investitorii care au aprut cu nt-r$iere n aceste (ri, din cau$a regimului politic practicat. *n ceea ce privete Aom-nia, impactul mediului fiscal se vede cel mai ine n atragerea investi(iilor strine. &e aceea i at-tea critici atrase asupra (rii noastre pentru introducerea cotei unice de impo$itare. Investi(iile strine n Aom-nia au fost de asemenea stimulate de pre$en(a cotei unice de impo$itare de 3D<, aplicat impo$itului pe venit i celui pe profit. 0aloarea investi(iilor strine directe .I6&1 atrase de Aom-nia n 2""D a fost cu 7"< mai mare, comparativ cu aceeai perioad a anului precedent, depind uor > miliarde Euro, potrivit %AI6. %ceast sum cuprinde preluarea de ctre Erste :anS a ;D,C< din ac(iunile :,A .2,2 miliarde euro1. N)articipa(iile la capitalN au fost principala metod component a investi(iilor strine directe atrase de Aom-nia .circa ? miliarde Euro repre$ent-nd ?!,3< din volumul total de I6&1, urmat de mprumuturi acordate de compania mam structurilor afiliate din Aom-nia .circa ; miliarde Euro repre$ent-nd ;;,;< din volumul total de I6&1, i componenta Nprofit reinvestitN .aproape 2 miliarde de Euro, repre$ent-nd 23,!< din volumul total de I6& 1.*n prima lun a anului n curs, potrivit datelor %AI6, valoarea investi(iilor strine directe atrase de Aom-nia a depit ;>" milioane Euro, n scdere cu ?;< comparativ cu aceeai perioad a anului 2""D. ,ea mai important component a investi(iilor strine directe atrase de Aom-nia n luna ianuarie a fost Nprofit reinvestitN .3>3 milioane Euro repre$ent-nd ?C,2< din volumul total de I6&1, urmat de mprumuturi acordate de compania mam structurilor afiliate din Aom-nia .3!7 milioane Euro repre$ent-nd ;>,D< din volumul total de I6&1, i componenta Nparticipa(ii la capitalN .?C milioane Euro repre$ent-nd 32,3< din volumul total de I6&1 .

2>

:ulgaria i Ungaria sunt dou dintre (rile vecine care au atuuri pentru atragerea investitorilor. Impo$itul pe profit este un exemplu n acest sens. *n Aom-nia valoarea lui este de 3D<, n timp ce :ulgaria percepe un impo$it pe profit de 3!< iar cel al Ungariei este egal cu al nostru. *n ceea ce privete taxele impuse investitorilor, Aom-nia de(ine i ea un avanta# asupra principalelor contracandidate. :ulgaria practic o /0% de 2"< iar Ungaria 2!<, n timp ce n Aom-nia taxa pe valoarea adugat este de 3><. *n conclu$ie, exist diferen(e ma#ore n ceea ce privete eficien(a i eficacitatea sistemului fiscal n (rile n tran$i(ie. *n medie, guvernele central europene au fost mult mai eficiente n colectarea impo$itelor, fa( de ma#oritatea celor din sud-estul Europei. 'oarte pro a il, aceast performan( s-a datorat unei administra(ii pu lice i unor institu(ii mai puternice. ,-teva constr-ngeri fundamentale afectea$ ns sistemele fiscale din toate economiile aflate n tran$i(ie. 7otenirea unui tip de Nstat al unstriiN nseamn c mul(i cet(eni sunt o inui(i s primeasc o a unden( de unuri i servicii de la sistemul pu lic, c+iar i ntr-o perioad de constr-ngeri severe la nivel fiscal. %ceast situa(ie este amplificat de mecanismul prin care unurile i serviciile Npu liceN .oferite de sectorul pu lic1 crea$ o presiune asupra celor generate de sistemul privat, iar c+eltuielile sectorului pu lic produc o presiune fiscal mare asupra firmelor din sistemul privat. 'ragilitatea institu(iilor este reflectat n sla a lor capacitate de a colecta impo$itele i de a aplica legi i regulamente. 2 su stan(ial impo$itare ascuns, privat, i face sim(it pre$en(a n economiile n tran$itie - mita i taxa de protec(ie cresc costurile celor ce fac afaceri. 'irmele ar fi poate dornice s-i plteasc impo$itele ctre un stat care poate s impun uniform un set de legi, sau cel pu(in s-l impun mai ine. ,um s-ar putea iei ns din acest loca#T /axarea ascuns privat se com in cu tenta(ia firmelor de a scpa de plata impo$itelor i de a opera n economia su teran. *n ultimul r-nd, dar de asemenea important, (rile n tran$i(ie difer mult n ceea ce privete capacitatea lor de a se mprumuta de pe pie(ele financiare internationale.Irile mem re 2E,& sunt caracteri$ate printr-un nivel mai ridicat al taxelor colectate, fa( de (rile n curs de de$voltare. ,+iar ntre statele 2E,& exist ns diferen(e. Unele state mediteraneene - 6pania, )ortugalia, Jrecia - colectea$ mai pu(ine impo$ite, n vreme ce sectorul NneoficialN din aceste (ri este su stan(ial mai

;"

mare. *n vreme ce exist anumite indica(ii n aceast privin(, situa(ia tre uie ns privit cu aten(ie, de vreme ce exist diferen(e i$ itoare c+iar ntre (rile care promovea$ cele mai une politici n domeniu. Irile ogate au folosit o structur i un nivel de impo$itare diferite n perioada n care se aflau pe o treapt inferioar a de$voltrii lor economice. ,are este implica(ia acestei eviden(e pentru sugestia fcut de unii, cum ca statele n tran$i(ie ar tre ui s preia structura fiscal a statelor de$voltateT Ui care sunt cele mai une politici la care se face referire atunci c-nd se emite aceast sugestieT )oate o economie s ard etapele intermediare numai prin imitarea institu(iilor unei etape superioareT ,ea mai un politic este cea a cotei uniforme de impo$itareT Este ra(ional s ne uitm la experien(a c-torva economii care au facut progrese remarca ile pe parcursul ultimelor decadeT Ui n ce msur glo ali$area i regulile sistemului economic interna(ional las unei economii li ertatea de a utili$a instrumentele fiscale pentru accelerarea creterii economice. %ceast provocare, cea a de$voltrii, poate fi mai pu(in relevant pentru statele care ader la UE, c+iar dac i acestea au de recuperat decala#e ma#ore fa( de 2ccident. Ea devine ns cu siguran( de o importan( vital n ca$ul 6ud-Estului Europei. Experien(a general i sfaturile oferite de institu(iile financiare interna(ionale indic necesitatea unei neutralit(i fiscale. Eficien(a sistemelor fiscale na(ionale ar tre ui s fie #udecat n raport cu sistemul fiscal interna(ional. 6e poate pune su semnul ntre rii eficien(a luptei mpotriva eva$iunii fiscale, n condi(iile n care firmele i indivi$ii pot face apel la aa-numitul Nparadis fiscalN. &e asemenea, lupta mpotriva eva$iunii fiscale ar tre ui privit n contextul com aterii splrii anilor, ca i a eforturilor de com atere a terorismului interna(ional. ,ele mai multe dintre statele sud-est europene i a#ustea$ legisla(iile la normele UE n ncercarea de a se altura Uniunii. %sisten(a financiar oferit de UE #oac de asemenea un rol, pentru c poate finan(a deficitul fiscal i poate re$olva pro lemele reformelor fiscale. )e de alt parte ns, eneficiile financiare ale asistentei tre uie privite n legatur cu impactul criteriilor de convergen( asupra veniturilor fiscale, criterii care sunt n egal msur greu de atins i foarte relevante pentru statele candidate. 6tatele sud-est europene tre uie s-i ameliore$e eficien(a fiscal pentru a crete veniturile ugetare. *n acest ca$, o revi$uire a administra(iei fiscale i o simplificare a

;3

sistemului fiscal sunt necesare. 6implificarea nu tre uie ns s se transforme ntr-un gen de fundamentalism. 6tatele mem re ale UE utili$ea$ principiul fiscalit(ii nedistorsionare ntr-un mod flexi il. 6unt necesare regimuri fiscale prietenoase fa( de investitori, indiferent de originea acestora. %cest o iectiv nu este ns n contradic(ie cu acordarea de facilit(i pentru investitorii strini, atunci cand acetia au n vedere investi(ii NgreenfieldN .noi1 care crea$ locuri de munc, aduc te+nologii noi i au efecte po$itive ce se extind la nivelul ntregii economii. %ceste facilit(i nu aduc pre#udicii veniturilor ugetare, atunci c-nd se refer ntr-adevr la investi(ii noi. Un mediu de afaceri prietenos atrage investi(ii directe strine, ns exist de asemenea constr-ngerea timpului. Un mediu de afaceri potrivit nu poate fi creat instantaneu, n vreme ce facilit(ile fiscale pot oferi un avanta# competitiv pentru guvernele care au mare nevoie de investi(ii strine. 'iscalitatea redus i legisla(ia simplificat sunt elemente esen(iale pentru de$voltarea ntreprinderilor mici i mi#locii .I771. Ideile une i spiritul antreprenorial ns ar putea s nu fie suficiente atunci c-nd este necesara finan(area din partea unor nci care cer garan(ii ceva mai solide. Eoile recomandri ale organismului interna(ional care reglementea$ criteriile de pruden(ialitate ancar .:anS for International 6ettlements1 privitoare la provi$ionarea mprumuturilor ar putea afecta I77-urile n mod sever, n ca$ul n care ncile nu gsesc o modalitate NcreativN de a le finan(a. )ie(ele de capital func(ionea$ sla n sud-estul Europei iar auto-finan(area nu este posi il, de cele mai multe ori. 2 posi il cale de a re$olva dificult(ile I77-urilor este crearea unor institu(ii financiare speciali$ate, care s rspund nevoilor acestora. Este un semnal po$itiv c :EA& se afl printre sus(intorii nfiin(rii n regiune a unor nci speciali$ate pe finan(area I77-urilor.

;2

Bibliografie: 7arius )rofiroiu i Irina )opescu 4 8Politici europene9, Ed. Economic, :ucureti, 2""; /+. 6tolo#an i A. /atarcan - 8Integrarea i politica fiscal european, 6i iu, Editura :urg, 2""2 +ttp5BBeuropa.euBscadplusBlegBenBlv Bl;3"!7.+tm +ttp5BBeuropa.euBscadplusBlegBenBs3"""".+tmK&IAE,/E +ttp5BBec.europa.euBtaxationPcustomsBresourcesBdocumentsBtaxationBgenPinfoBeconomicPa nalHsisBtaxPstructuresB6tructures2""7.pdf +ttp5BBec.europa.euBeurostat

;;