Sunteți pe pagina 1din 66

1

LUCRAREA
DUHLUI SFNT
N VIAA
CREDINCIOSULUI

Mark R. Serviss
2
LUCRAREA DUHULUI SFNT IN
VIATA CREDINCIOSULUILets Lk At!.

1. "ERSOANA DUHUL SFNT
2. "ECETLUIT DE DUHUL SFNT
#. A LUCRA CU DUHUL SFNT
$. %HIDAT DE DUHUL SFNT
&. UM"LUT DE DUHUL SFNT
'. U NS DE C (TRE D UHUL S FNT A NO I N TED )* T H E
H O L* S " I R I T


Serviss Missions
Cluj-Napoca, Romania
c l u j guy@ m e . com
www . se r v i ss m i ss i ons . o r g

#
Persoana Duhului Sfnt .El este o persoana real.


D+,+- S./0t 0+ este .r 12 +0 -+3r+ sa+ +0 45ie3t67 3,estie.

)i5-ia se re.er1 -a D+,+-+- S./0t 3a -a +0 4E-6


Ioan

John 16:13 8


C/09 va ve0i M/0:/ietr+-2 D+,+- a9ev1r+-+i2 are s1
v1 31-1+;eas31 <0 tt a9ev1r+-= 313i E- 0+ va vr5i 9e -a E-2 3i va vr5i tt
3e va .i a+;it >iv1 va 9es3?eri -+3r+ri-e viitare.
2 H@5e it @,e0 he 2 t,e
S ? ir it . t r+t, 2 is 3 A e 2
he @i -- :+ i9e B+ i0 t a -- tr+ t,8 . r he s,a -- 0t s? eak .
h imse lf = 5+t @ ,atsever he s,a -- ,ear 2 t,a t s,a -- he s?eak 8
a09 he @i -- s, @ B+ t, i0:s t 3Ae .

Sumar: Adevarata esen a omulu i i nu ine este reprezentat de trupul lui;
duhu l omului este cel care reprezint de fapt l persoanei
persoana constituie omul real . Trupul este un acopermnt ( un costum
pmntesc) pe care trebuie s l ai pentru a locui pe pmnt. !iavolul este
un duh i nu are un corp trup . !umnezeu a aran"at lucrurile n a a fel
pentru planeta # p mnt$ pentru ca niciodat diavolul s nu poat intra n
complet stpnire e complet a pmntului sau a omenirii$ ntruct el nu
are un corp. %sus are un trup$ deci &l are drept le'al s vin pe pmnt$ la
ntoarcerea Sa. !umnezeu dore te ca trupul tu s fie un templu n care
&l s locuiasc i care s (l e)prime pe &l pe pmnt. Tu e ti locul n
care (n tine !umnezeu locuie te !umnezeu *

D+,+- S./0t este A0i?re;e0t2 are i0te-i:e0 1 ?r?rie i
3+0a te tate -+3r+ri-e.


1 Corinteni

hians 2:11 :


Tt a>a2 0iAe0i 0+ 3+0a>te -+3r+ri-e -+i
$
D+A0e;e+2 a.ar1 9e D+,+- -+i D+A0e;e+.
2 E ve0 s t,e t, i0:s . % 9 k0@s 0

Aa0 2 5+ t t,e S?iri t . %9 .

&
D+,+- S./0t ?ate s1 <0 e-ea:1 i s1 3A+0i3e.


1 Corinteni

hians 2:10 8

2
N+1 <0s1 D+A0e;e+ 0i -eCa 9es3?erit ?ri0
D+,+- S1+. C13i D+,+- 3er3etea;1 tt+-2 3,iar >i -+3r+ri-e a9/03i a-e -+i
D+A0e;e+.
)+t % 9 ,at, revea -e 9 t,e A +0t +s 5B
, is S? ir it 8 .r t,e S? ir it sear3,es a -- t, i0:s 2 Bea 2 t,e 9ee ?
t,i0: s . %9.

e!re"s E#rei3:$ 8

2
De a3eea2 3+A ;i3e D+,+- S./0t8 DAst1;i2 9a31
a+;iEi :-as+- L+i.
F ,ere .re as t,e H -B %,st saBs 2 t9a B i.
B+ @ i-- ,ear , is v i3e.

% &apte

'ts 13:28

2
"e 3/09 s-+Gea+ DA0+-+i >i ?stea+2 D+,+- S./0t a
;is8 D"+0eEiCMi 9e?arte ?e )ar0a5a >i ?e Sa+-2 ?e0tr+ -+3rarea -a 3are iC
aA 3,eAat.D
As t,eB A i0 istere9 t t,e Lr9 2 a09 .aste9 2 t,e
H -B %,s t sa i9 2 S e?arate A e ) ar0a5as a 09 Sa+ - .r t ,e
@ rk @,e re+0 t I ,ave 3a --e9 t,eA .

D+,+- S./0t ?ate s1 a+91 i s1 vr5eas31.


J Ioan

ohn 16:138

2
C/09 va ve0i M/0:/ietr+-2 D+,+- a9ev1r+-+i2
are s1 v1 31-1+;eas31 <0 tt a9ev1r+-= 313i E- 0+ va vr5i 9e -a E-2 3i
va vr5i tt 3e va .i a+;it >i v1 va 9es3?eri -+3r+ri-e viitare.
H@5e it @,e0 ,e2 t,e S? irit . tr+ t,2 is 3Ae2
,e @ i-- :+ i9e B+ i0t a -- tr+t, 8 .r ,e s,a -- 0t s?ea k .
, iA se -.= 5+t @,atsever ,e s,a -- ,ear 2 t ,at s,a -- ,e s?eak 8
a09 , e @i-- s,@ B+ t,i0:s t 3Ae.

D+,+- S./0t are eA ii .


'

Efeseni

phes ians (:3082
S1 0+ <0tristaEi ?e D+,+- S./0t a- -+i
D+A0e;e+2 ?ri0 3are aEi .st ?e3et-+iEi ?e0tr+ ;i+a r1s3+A?1r1rii.
A09
:r ieve 0t t,e S? ir it . %9 2 @,ere 5B
Be are sea -e 9 +0t t,e 9aB . re9e A ?t i0.

D+,+- S./0t are vi0 1 ?r?rie


% &apte

'ts 16:682
Fii0931 a+ .st ?riEi 9e D+,+- S./0t s1
vesteas31 C+v/0t+- <0 Asia2 a+ tre3+t ?ri0 Ei0+t+- Fri:iei >i %a-atiei.
N @ @,e0 t,eB ,a9 :0e t, r+:,+ t ",rB: ia
a09 t,e re:i0 . %a-atia 2 a09 @ere .r5i99e0 . t,e H-B
%,s t t ?rea3, t,e @r 9 i0 As ia .

D+,+- S./0t i+5e te .


)omani s 1*:3082
V1 <09eA02 9ar2 .raEi-r2 ?e0tr+ DA0+- 0str+
Is+s Hrists >i ?e0tr+ 9ra:stea D+,+-+i2 s1 v1 -+?taEi <A?re+01 3+
Ai0e <0 r+:13i+0i-e vastre 31tre D+A0e;e+ ?e0tr+ Ai0e.
N @ I
5esee3, B+2 5 re t, re02 . r t,e L r9
Hes+ s C, ristI s sake 2 a09 . r t,e -ve . t,e S?irit 2 t,a t Be
str ive t:et,e r @ it, A e i0 B+ r ?raBe rs t %9 . r A e =
J

Exe a mplu e : The Ho ly Spr it is re ferred to as a dov e in scr ip ture .
Doves are we ll known for the ir love , fide lity and gent leness , thus the
n ickname lovebirds Scriptura se refer la Duhul Sfnt ca la un porumbel. Porumbeii sunt recunoscui pentru
dragostea, fidelitatea si blndeea lor, de aici vine i porecla de porumbei. .

D+,+- S./0t <0va 12 30vi0:e2 :,i9ea;12 309+3e2 91
A1rt+rie2 averti;ea;12 A/0:/ie2 91 9ire3 ie i se ra:12
a3Ei+0i -+3r+ri ?e 3are 0+Aai ?ersa01 rea-1 -e ?ate .a3e.


J Ioan

ohn 16:+, Ioan

John 1(:26, Ioan

J ohn 1*:26, Ioan

J ohn 16:13
a n- .i

)omani s
+:26,2$.

Exe a mplu e : Nu poi s conduci dect pe cineva care vrea s
urmeze i nu poi instrui dect pe cineva nvabil. Dac vrei ajutor
sau mngiere, trebuie s i lai garda jos i s fii dispus s ai
intimtate cu Duhul Sfnt. O s i se par greu s primeti de la El
fr o atitudine de smerenie i de ascultare benevol. You can on ly
lead someon e wh o wan ts to fo llow or teach someone who wants to
learn . I f you des ire a id or com fort you must let down your de fenses
and a llow for int imacy w ith Ho ly Sp ir it. You w ill find it ha rd to
rec eiv e from H im w ithout an a ttitud e o f hum ility and w illing
obed ienc e.


K


'
Duhul Sfnt are, /mpreun 'u Dumne0eu, un rol in-ispesa!il
/n toate lu'rurile, -e la /n'eputurile 1ene0ei i pn la finalul
%po'alipsei.


E- este -a <03e?+t <A?re+01 3+ D+A0e;e+.


1ene0a

s is 1:1,282
La <03e?+t2 D+A0e;e+ !!"1A/0t+- era ?+sti+ >i :-=
?este .aEa a9/03+-+i 9e a?e era <0t+0eri32 >i D+,+- -+i D+A0e;e+ Se Ai>3a ?e
9eas+?ra a?e-r.
I0 t ,e 5 e: i00 i0: %9 ! . Verse 2 2 a09 t ,e
ea rt, @as @ it,+ t .rA2 a09 vi9= a09 9a rk0ess @as +?0
t,e .a3e . t,e 9ee? . A09 t,e S?iri t . %9 Ave9 +?0 t,e
.a3e . t,e @aters.

- ve9eA <0 3rea ie i < i 0 .a3erea A+-+i.


1ene0a

s is 1

2 :2682
S1 .a3eA A 9+?1 3,i?+- Nstr+2 9+?1 aseA10area
Nastr1.
Let +s Aake Aa0 i0 +r iAa:e.

- ve9eA <0 via a2 Aartea2 <0vierea i <01- area -+i Is+s -a 3er+ri.

Na terea -+i Is+s

2atei

the " 1:20 :


Dar2 ?e 3/09 se :/09ea e- -a a3este -+3r+ri2 i sCa
ar1tat <0 vis +0 <0:er a- DA0+-+i >i iCa ;is8 DIsi.e2 .i+- -+i Davi92 0+ te
teAe s1 iei -a ti0e ?e Maria2 0evasta ta2 313i 3e SCa ;1Ais-it <0 ea este 9e -a
D+,+- S./0t.
)+t @, i-e ,e t,+:,t 0 t,ese t, i0:s 2
5e, -9 2 t,e a0:e - . t,e Lr 9 a??eare 9 +0t , iA i0 a
9rea A 2 saB i0: 2 Hse?, 2 t ,+ s0 . Davi9 2 .ea r 0 t t take
+0 t t,ee M ar B t,B @ i.e 8 .r t,a t @, i3 , is 303e ive 9 i0 ,er
J
is . t,e H -B % ,s t.

L+3rarea -+i Is+s

3u'a

4e (:1 :


Is+s2 ?-i0 9e D+,+- S./0t2 SCa <0trs 9e -a Ir9a0 >i a .st
9+s 9e D+,+- <0 ?+sti+.
A09 Hes+ s 5ei0: .+ -- . t,e H-B %,st ret+r0e9
.rA Hr9a0 2 a09 @a s -e9 5B t,e S? irit i0t t,e @i-9er0ess.

Martea -+i Is+s

E#rei

e!re"s 5:1( :

H
C+ 3/t Aai A+-t s/0:e-e -+i Hrists2 3are2 ?ri0
D+,+- 3e- ve>0i32 SCa a9+s ?e Si0e <0s+>i Gert.1 .1r1 ?at1 -+i D+A0e;e+2 v1 va
3+r1Ea 3+:et+- vstr+ 9e .a?te-e Aarte2 3a s1 s-+GiEi D+A0e;e+-+i 3e-+i Vi+L
@ A+3, A re s,a -- t,e 5 -9 . C, ris t2
@, t, r+:, t,e eter0a - S?iri t ..er e9 ,iAse-. @it,+t s?t
J
t %9 2 ?+r:e B+ r 30s3ie03e .rA 9ea9 @rk s t serve
t,e -ivi0: %9M

0vierea -+i Is+s

Ef

ph ese

ini

ans 1:156620:


Ni 3are este .aE1 9e 0i2 3re9i03i>ii2
0eA1r:i0ita A1riAe a ?+terii Sa-e2 9+?1 -+3rarea ?+terii t1riei L+i2 ?e
3are a 9es.1>+ratC <0 Hrists2 ?ri0 .a?t+- 31 LCa <0viat 9i0 ArEi >i LCa ?+s
s1 >a91 -a 9rea?ta Sa2 <0 -3+ri-e 3ere>ti.
A09 @,at is t,e eO3ee9 i0: :re a t0e ss .
, is ?@er t +s CC@a r9 @, 5e -ieve2 a33 r9 i0: t t,e
@ r k i0: . , is Ai:, tB ?@er 2 F , i3, ,e @r+:,t i0 C ,r ist 2
@,e0 ,e ra ise9 , iA .r A t,e 9ea 9 2 a09 set , iA at , is @0
r i:, t ,a09 i0 t,e ,eave0 -B ? -a3es 2

01- area -+i Is+s

Efeseni

phes ians 1:20,2182
LCa <0viat 9i0 ArEi >i LCa ?+s s1 >a91 -a
9rea?ta Sa2 <0 -3+ri-e 3ere>ti2 Aai ?res+s 9e ri3e 9A0ie2 9e ri3e
st1?/0ire2 9e ri3e ?+tere2 9e ri3e 9re:1trie >i 9e ri3e 0+Ae 3are se
?ate 0+Ai2 0+ 0+Aai <0 vea3+- a3esta2 3i >i <0 3e- viitr.
F , i3, ,e @r+:, t i0 C, ris t2 @,e0 he
ra ise9 , iA .r A t,e 9ea9 2 a09 se t ,iA a t ,is @0 ri:, t
,a09 i0 t,e ,eave0 -B ? -a3es2 .a r a5ve a -- ?ri03i?a-itB 2 a09 ?@er 2 a 09
A i:, t2 a 09 9A i0 i0 2 a 09 ever B 0aAe t,a t is 0a A e9 2 0t 0 -B i0 t, is
@r -9 5+t a -s i0 t,at @, i3 , is t
3 A e .

0tar3erea -+i Is+s

) %po'alipsa

e#elations 22:1$82
Ni D+,+- >i Mireasa ;i38 DVi0LD
T,e
K
S? ir it a 09 5r i9e saB 2 C A e .

D+,+- S./0t este 3e- 9eCa- trei-ea AeA5r+ a- S.i0tei TreiAi.
D+A0e;e+ este U0+- si0:+r2 9ar s+0t trei ?ersa0e
9i.erite sti03te 3e .rAea;a D+A0e;eirea. S+0t e:a-e2 9ar
9isti03t. i09ivi9+a- e7 se?arateM
Deuteronom7 6:(82 Hea r2 O Is rae -8 T,e LOR D P*a,va,
@, i3, Aea0s 0e2 r I a A t,a t I aAQ +r %9 8elohi7m
"h i'h m eans p lura l no t s in9u lar 1o - : is 0e L O RD P*a,va, 2 0e % 9Q .
As3+-t12 Israe-eL DA0+- P*a,va,2 3are <0seaA01 U0+-2 sa+ S+0t 3e- Ce
s+0tQ D+A0e;e+- P Elohi7m, 'are este o form -e pluralQ 0str+ este
si0:+r+- DA0 P*a,vaQ.
Sumar 8 : Dumnezeu Tatl, Dumnezeu Fiul i Dumnezeu Sfntul Duh sunt persoane
distincte care, mpreun, ntr-o unitate perfect, formeaz Trinitatea. Cuvntul Trinitate
este format din prefixul tri, care nseamn trei i unitate, care nseamn unu.
Putem ilustra printr-o simpl egalitate matematic 1 x 1 x 1 =1. O alt ilustrare poate fi
formula H
2
, care reprezint ap, ghea i vapori ( sunt forme diferite ale aceleiai
substane, apa, dar toate sunt H
2
o). Dumnezeu este triunic, cu toate acestea este UN
SINGUR Dumnezeu.
K
Pe'etea Duhului Sfnt.;u po i fi ns'ut -in nou fr Duhul Sfnt.


T+ e ti 01s3+t 9i0 0+ "RIN DUHUL.


Ioan 3:*66$
Ptra9+3ere 9i0 C0teA?rarB E0:-is, Versi0Q 8 Is+s a
r1s?+0s8 V1 s?+0 312 <0 A9 si:+r2 ?e0tr+ a ?+tea i0tra <0 A?1ra ia -+i
D+A0e;e+2 tre5+ie 3a Aai <0t/i s1 .i i 01s3+ i 0+ 9ar 9i0 a?12 3i 9i0 D+,+-.
Dar DD+,+- -+i D+A0e;e+ 91 via 1 0+1.

Efeseni 1:13
Ptra9+3ere 9i0 Ne@ Ce0t+rB Versi0Q 8 C/09 a+;i i
a9ev1rata <0v1 1t+ra R Vestea 3ea )+01 9es?re A/0t+irea vastr12 a i 3re;+t
<0 Crists. i <0 Crists2 D+A0e;e+ ?+0e ?este vi seA0+- 31 s+0te i ai L+i
?ri0 .a?t+- 31 v1 91 D+,+- S./0t ?e 3are LCa ?rAis.

)omani +:5,16
Ptra9+3ere 9i0 C0teA?rarB E0:-is, Versi0Q 8 Vi 0+
Aai s+0te i 30tr-a i 9e 9ri0 e-e vastre2 3i 9e D+,+- -+i D+A0e;e+2 3are
-3+ie>te <0 vi. D+,+- 0s+ i A1rt+rise te <A?re+01 3+ 9+,+- vstr+ 31
s+0te i 3?iii -+i D+A0e;e+.

N+ ? i .i +0 .i+ 9e D+A0e;e+ .1r1 a avea a3e-a i ADN 3a
i D+A0e;e+2 a9i31 a3e-a i D+, S./0t.


1a la teni (:6
P tra9+3ere 9i0 AA?-i.ie9 )i5-eQ 8 i ?e0tr+ 31 S<0tra9ev1rT
s+0te i 3?iii SL+iT2 D+A0e;e+ a triAis D+,+- S./0t a- Fi+-+i S1+ <0 i0iAi-e
vastre2 3are stri:1 Ava PTat1Q.


U

N+ ? i .i teA?-+- -+i D+A0e;e+ .1r1 3a D+,+- S./0t
s1 -3+ias31 <0 ti0e.


1 Corinteni

hians 3:1682
N+ >tiEi 31 vi s+0teEi teA?-+- -+i D+A0e;e+
>i 31 D+,+- -+i D+A0e;e+ -3+ie>te <0 viM
V0@ Be 0t t,at Be are t,e
te A ? -e .
%9 2 a09 t,a t t,e S? irit . %9 9@e--s i0 B + M
1W
Duhul Sfnt #ine /nuntrul tu /n momentul
mntuirii, nu atun'i 'n- e ti <umplut 'u Duh
Sfnt=.


At+03i 3/09 te 0a ti 9i0 0+2 t+ ?riAe ti D+,+- S./0t. De3i
D+,+- S./0t 0+ vi0e .<01+0tr+- t1+ 9ar at+03i 3/09 e ti +A?-+t
3+ D+,+-.


2 Cri0te0i,ia0s 1282282

E- 0eCa >i ?e3et-+it >i 0eCa ?+s <0 i0iA1
arv+0a D+,+-+i.
F , ,as sea -e 9 +s 2 a 09 : ive 0 t,e
ea r0es t . t, e S? irit i0 + r ,ea rts .

>itus 3:* P tra9+3ere 9i0 Ne@ Li.e Versi0Q 8
N+ ?e0tr+ 31 aA
A+03it s1 .iA <09re?t1 i i <0ai0tea -+i D+A0e;e+. E- 0eCa s?1-at
?a3ate-e 0+Aai 9atrita 9ra:stei L+i ?-i01 9e 5+01tate. 0 a3e-a i
tiA?2 E- 0eCa 9at via 1 0+1 at+03i 3/09 D+,+- S./0t a ve0it <0 vie i-e
0astre.

1 JIoa

n

ohn (:13:

2
C+0a>teA 31 r1A/0eA <0 E- >i 31 E- r1A/0e <0 0i
?ri0 .a?t+- 31 0eCa 9at 9i0 D+,+- S1+.
H e re5B @ e k0@ t,a t @ e 9@e -- i0 H iA
a09 H e
i0 +s 8 5e3a+se He ,a t, : ive0 +s . H is S ? ir it.

EOist1 9i.ere0 1 <0tre a avea D+,+- S./0t i a .i +A?-+t 3+
D+,+- S./0t R s+0t 9+1 -+3r1ri 9i.erite.

A tr1i <0 D+,+- P9+,+- t1+ este vi+ ?ri0 viaa L+iQ 0+ este
a3e-ai -+3r+ 3+ a +A5-a <0 D+,+- P a tr1i 3+ E-Q.

1alateni ians *:2*: 2 Da31 tr1iA ?ri0 D+,+-2 s1 >i +A5-1A ?ri0 D+,+-.I .
@e -ive i0 t,e S?irit 2 -e t + s a-s @a-k i0
11
t,e S?irit .

D+,+- t1+ ?ate .i vi+ <0 D+A0e;e+ ?ri0 0aterea 9i0 0+2 9ar
?i s1 0+ +A5-i <0 D+,+-2 a9i31 sa 0+ ai via1 tr1it1 <0 ?-i01tatea
D+,+-+i..11
Exemplu: Poi s ai o main cu un motor puternic, dar ea nu te
duce dintr-un loc n altul de una singur.

Atunci cnd eti umplut cu Duhul Sfnt, umplerea se face
dinuntru spre afar....nu din afar spre nuntru.


% &apte

'ts 2:(:

2
Ni tEi sCa+ +A?-+t 9e D+, S./0t >i a+ <03e?+t s1
vr5eas31 <0 a-te -iA5i2 9+?1 3+A -e 919ea D+,+- s1 vr5eas31.
A09 t,e B @ere a -- .i--e9 @i t, t,e H-B %, st a09
5e:a 0 t s?ea k i0 t,er t0:+es 2 as t,e S?iri t :ave t,e A
+ ttera03e.

Ef

ph ese

ini

an s *:1+:

8 ,
N+ v1 <A51taEi 9e vi02 a3easta este 9estr151-are.
DiA?triv12 .iEi ?-i0i 9e D+,.
D0 t 5e 9r + 0k @ it, @ i0e 2 @,ere i0 is
eO3ess2 5+t 5e .i--e9 @i t, t,e S? irit.

J Ioan

oh n $:3+ 6635:

,
Ci0e 3re9e <0 Mi0e2 9i0 i0iAa -+i vr 3+r:e r/+ri 9e
a?1 vie2 3+A ;i3e S3ri?t+ra.D S?+0ea 3+vi0te-e a3estea 9es?re D+,+- ?e 3are
avea+ s1CL ?riAeas31 3ei 3e vr 3re9e <0 E-.
H e t,a t 5e -ieve t, 0 A e as t, e s3ri? t+r e ,a t,
sa i9 2 + t . , is !e ll7 sha ll f lo" r i#er s . -ivi 0: @ater . T,is
s?ake ,e . t,e S? ir it 2 @, i3, the7 tha t !elie#e on him
shou l- re'e i#e .

Dar+- D+,+-+i S./0t se a.-1 <010tr+- t1+2 <A?a3,etaT,e : i.t . t ,e H - B %, st is
i 0 si 9e B + @ r a?? e 9 = 5+ t
+0 @ r a?? i 0: t ,e : i.t is 9 i.. e r e0 t .r A G + st ,av i 0: t , e : i.t. D+,+-+i


S.

/0t se a.-1 <01+0tr+- t1+2

6

<A?a3,etat

6

= 9ar 9es?a3,etarea

9ar+-+i

.a3e

9i.ere0

E a

3/09 vi0e vr5

a

9e a

.i

3+ a9ev1rat

<0

?sesia

+0

+i

3a9+.Ex x e a mplu e : Poi s ai multe cadouri sub pomul de Crciun, dar s nu deschizi
12
niciunul dintre ele. Dintr-un punct de vedere le ai, pentru c sunt n casa ta, dar dac nu le-ai
desfcut, nu beneficiezi complet de ele. At Christmas you may have lots of gifts under
the tree
but never open one of them. n a sense you have them because
they are in your house but you don!t get the full benefit.% &apte

'ts 2:3+82 "eter s a i9
D"31iEiCv1D2 -eCa ;is "etr+2 D>i .ie3are 9i0 vi
s1 .ie 5te;at <0 N+Ae-e -+i Is+s Hrists2 s?re iertarea ?13ate-r vastre= a?i
veEi ?riAi 9ar+- S./0t+-+i D+,.
+0t t ,e A 2 re?e0 t2 a09 5e 5 a? ti;e 9
everB 0 e . B+ i0 t, e 0aA e . Hes+s C, ris t .r t, e
re A iss i0 . s i0s 2 a09 Be s,a -- rece ive the 9if t . t ,e H- B %,s t P sa -va ti 0 Q .


UA?-erea ?res+?+0e 9es3?erirea 9ar+-+i2 0+ 9ar ?sesia -+i."o
be filled is revealing the gift, not #ust having the gift.


% &apte

'ts 10:(*!6 6

6 (682
C/09 a+ v1;+t 31 9ar+- D+,+-+i S./0t sCa v1rsat
>i ?este NeaA+ri. C13i <i a+;ea+ vr5i09 <0 -iA5i >i A1ri09 ?e D+A0e;e+.
(depachetarea darului)
Ex e mp l u : : Ar fi complet nepotrivit ca , atunci cnd not n mare, s cer (s mi doresc) mai mult
ap trebuie doar s merg mai adnc. A pa ( Duhul Sfnt ) s e afl nuntrul tu nc de la momentul mntuirii, aa c
nu trebuie s ceri Duhul Sfnt, ai nevoie doar s fii umplut .
T ,at 0 t,e %e0t i-es a -s @as pou re d
out
t,e : i.t . t,e H-B %,st . Fr t,e B ,ear 9 t,e A s?e ak @ it,
t0:+es a09 A a:0 i. B %9 (unwrap the g ift).
12


Nt1 e s 8Examp le : T o ask for more wa ter wh ile sw imming in the sea
wou ld not be appropr ia te , you just nee d to go deeper . ou ha!e
the water ("o ly #p ir it) res iden t a t sa l!a tion , so you don $t need
the #p irit% yo u just nee d to be filled.
1$
Frki0: % lu'ra 'u Duhul Sfnt.

@it, T,e
H-B S?irit.


"he $oly Duhul Sfnt te a?ut Spirit helps 7ou.)omani s +:268


Ni tt ast.e- >i D+,+- 0e aG+t1 <0 s-15i3i+0ea 0astr18 313i
0+ >tiA 3+A tre5+ie s1 0e r+:1A. Dar <0s+>i D+,+- AiG-3e>te ?e0tr+ 0i 3+
s+s?i0e 0e:r1ite.
L ike@ ise t,e S? ir it a -s helpeth +r
i0 .irA ities 8 .r @e k 0@ 0 t @,a t @e s ,+ -9 ?raB .r as @e
+:, t8 5+t t ,e S?irit itse-. Aake t, i0ter3essi 0 .r +s @it ,
:ra0 i0:s @, i3 , 3a00t 5e +ttere9.

Exeamplule% Atunci cnd ajui pe cineva, nu faci tu toat
treaba, ci lucrezi mpreun cu persoana respectiv. A fi pasiv,
presupunnd c Duhul Sfnt o s fac toat treaba, nu este
biblic. n Romani When you help someone you are not
doing all the work
bu t workin g w ith tha t person . T o be pass iv e and to assum e
the Sp irit w ill do a ll the work is not b ib lica l. You must be
act ive and work ing w ith H im in order for someth ing to
happen . In Romans
8:26, tu eti cel care se ro a g , dar D uhul Sfnt ajut ca rugaciunea
ta s fie eficient . you do th e p ray ing , but th e Ho ly Sp irit
h elp s you r p ray er
life be e ffe ctive .


2ar'u

4 16:20:


Iar ei a+ ?-e3at >i a+ ?r?v19+it ?ret+ti09e0i. DA0+-
-+3ra <A?re+01 3+ ei >i <0t1rea C+v/0t+- ?ri0 seA0e-e 3areC- <0sEea+.
A09
t,eB @e0t .rt, 2 a09 ?rea3,e9
1&
everB@,e re2 the +or d ,or-i n' ,it h them 2 a09 3 0. ir A i0:
t,e @r9 @it, si:0 s .--@i0: .

;ot:
Duhul Sf nt 'unoa.te toate lu'rurile. Ioan 1(:26 spune ' Duhul te #a
/n#@a >A%>E lu'rurile .i /@i #a arta lu'rurile 'are #or urma. Bntru't El
este atot.tiutor, tre!uie s te !a0e0i pe El s /@i -ea /n@ele9ere .i re#ela@ie 'u
pri#ire la lu'rurile pe 'are nu le .tii . Duhul Sfnt nu o s te 'lu0eas' -oar
'u pri#ire la aspe'tele spirituale. Pentru ' El .tie toate lu'rurile, atun'i El
.tie .i 'um s te a?ute 'u lu'rurile pra'ti'e. Poate s te a?ute 'n- #ine #or!a
-e #ia@a sau -e afa'erea ta .i 'hiar s te 'lu0eas'a le9at -e 'e 'as sau
ma.in s /@ i 'umperi. Duhul Sfnt .tie -a' respe'ti#a ma.in #a fi o poama
a'r sau -a' lo'uin@a pe 'are #rei so 'umperi /@i poate 'rea pro!leme. %-u6
@i aminte ' Duhul Sfnt #rea s te /n#e@e > A%>E 3CC)C)I3E .i s /@i arate
>A%>E 3CC)C)I3E 'are urmea0 s #in. El poate s /@i arate pn .i pe 'e
-rum s o iei atun'i 'n- 'on-u'i. %m au0it po#estea unei e#an9heliste -in
>ulsa, 'are a po#estit 'um Duhul i 6a spus s nu mear9 -rumul pe 'are /l
ale9ea -e o!i'ei. Ea a as'ultat -e !un#oie .i mai tr0iu a aflat ' po-ul 'are
tre'ea peste ruta ei o!i.nuit s 6a pr!u.it eDa't /n moment e l e /n 'are ea ar fi
fost tra#ersat por@iunea respe'ti# -e -rum . 2erit s as'ul@i -e #o'ea
Duhul uiE 2ama mea a au0it 'um Duhul Sfnt i6a spus s a.tepte /nainte -e a s
intr a e /ntr6o interse '@ie, -e.i a#ea #er-e. Ea a as'ultat, a luat pi'iorul -e pe
a''elera@ie .i 'hiar /n se'un-a urmtoare o ma.in a tre'ut 'u #ite0 pe ro.u .i
ar fi lo#it6o -a' ea nu ar fi /n'etinit anterior. 2 !u'ur ' mama mea a a#ut
ure'hea a'or-at la #o'ea Duhului Sfnt .i a a#ut -estu l 're-in@ s .tie ' El
'unoa.te mai multe -e't ea -espre lu'rurile 'are urmea0 s #in -e't ea.
Cte a''i-ente .i pro!leme ai fi putut e#ita tu -a' ai fi a s'ultat #o'ea .i
/n-emnul C elui 'e .tie toate lu'rurile F %m au0it mrturii -espre oameni 'are
nu s 6au /m!ar'at /ntr6un a#ion pentru ' a.a le6a spus Duhul, numai pentru
'a mai tr0iu s afle ' a'el a#ion a a#ut o -efe'@iune tehni' 9ra# sau ' s 6a
pr!u.it. Sau -espre oameni -in ora.ul ;e" Gor4 'are , la a#erti0area
Duhului, nu s 6au -us la lu'ru /n -ata -e 11 septem!rie , pentru 'a mai tr 0 iu
s -es'opere 9roa0ni'ul, inima9ina!ilul ata' terorist. &ie'are ne putem 9n-i
la situa@ii /n 'are Duhul Sfnt ne6a a#ert0at s nu fa'em un lu'ru, -ar l 6am
f'ut ori'um .i am re9retat -up. Eu pot fi -a un eDemplu eD'ep@ional -espre
'um am 'umprat o 'as 'hiar -a' am .tiut ' nu tre!uie , .i /n' pltes'
pentru a 'east 9re.eal. 2erit s as'ul@i -e Duhul SfntE 3as63 pe Cel mai
-e.tept s te sftuias' /n toate aspe'tele #ie@iiE &ote% "he $oly Spirit 'no(s all
things. )ohn *+:,- sa7 s t ha t the o l7 Sp ir it " ill tea' h you A.. things a nd sho" you
th in9s to 'ome . He'ause e is a ll 4no" in9, 7ou nee- to re l7 on im to 9 i#e 7ou ins i9h t
'on'ern in9 "ha t 7ou -o no t 4no" . >he o l7 Sp ir it -oesn It ?us t 9u i-e in spiritua l matters .
Sin'e e 4no"s a ll thin9s then e 4no"s ho" to he lp you in pra' ti 'a l 'on'erns . e 'a n
help you in ma4 in9 -e' is ions in 7our lif e or !usiness an- e#en 9ui- e 7ou a!out "hi'h
hous e o r 'a r to !u7 . >he o ly Sp ir it 4no"s if tha t par ti 'u lar 'ar you "an t to buy is
9oin g to be a lemon . e 4no"s if th e hous e 7ou "ant to buy "oul- !e'ome pro! lema ti ' .
)emem!er the o ly Sp ir it "an ts to tea' h you
1'
%33 thin9s a n- sho" 7ou %33 thin9s to 'ome. e 'a n e#en lea- 7ou on "hi' h roa- to ta4e
"hil e -ri#in9. I hear - the stor 7 of an e#an9el ist from >ulsa "ho sai- tha t the Spir it tol- her no t to
ta4e the roa- tha t she al"a7 s -i-. She "illin9l7 o!e7e- an- foun- out later that the !ri-9e
o#er the roa- she al"a7s too4, 'ollapse- a!out the same time she "oul- ha#e !een
'ross in9 it. It pa7s to listen to the #oi'e o f the SpiritE 2 7 mom hear - the ol 7 Spirit tell her
t o -ela 7 her entran'e into an interse'tion e#en thou9h she ha - a 9ree n li9ht. She o!e7e-, ta4in9 her
foo t off the 9as an- imme-iatel7 a spee-in9 'ar ran a re- li9h t an- "oul- ha#e h it her ha- she no t
slo"e- -o"n. I am 9la- she
"as in tune " ith the o l7 Sp ir it an- ha- fa ith enou9h to 4no " tha t e
4ne" more a!ou t t h in9s t o 'ome t ha n she - i- . o" ma n7 a'' i-en t s an-
p r o!lems 'oul- 7ou a#oi- i f 7ou listene- t o an- o!e7e- th e on e tha t 4no"s it
allF I h a#e hea r - sto r ies o f peopl e "h o ha- no t !oa r -e-
a plan e !e'aus e the Spi r it sai- no t t o an- late r f oun- out th e plane ha -
a ma?or pro!le m or 'rashe- . Ar of those "ho -i- no t 9o to "or4 on
5J11 in ;e" Gor 4 C it7 !e'ause of the "arnin9 of the Spir it, onl 7 to
- is'o#er la t er t he appallin9 , un t h in4a! le t error is t a tt a'4s . E#er7 o ne 'an
t h i n4 a!ou t ti me s "hen 7ou 4no" t he o l 7 Sp i r it "arne - 7ou no t to -o
somethin9 an- 7ou - i - it an7"a 7 an- "ere t he "orse for it. I
am a p rim e eDampl e o f !u7 in 9 a hous e that I 4ne" I shoul-n It an- IIm
s till pa7 in9 fo r t ha t m is t a4e. I t pa7s to listen to the ol7 SpiritE 3e t
the smarter one a-# ise 7ou in the affa irs o f life .

Exe a mplue : Tu ai acelai Duh Sfnt care locuiete n Isus. Nu ai un alt Duh
Sfnt - Isus nu i-a dat ie Duhul Sfnt de categoria B sau C, cu toii am primit acelai Duh. i pentru c El este
acelai i detine toata cunotina i a fost mpreun cu Dumnezeu nc de la
nceputurile timpului, El tie cum i ce s fac n orice mprejurare. Ascult de nelepciunea i avertizrile
Lui., o u ha!e the same "o ly #p ir it tha t dwe lls in &esus . ou don$ t
ha!e a differen t #piri t. &esus didn$ t ge t "oly #piri t '( ) wh ile
yo u got "o ly #p irit *+ ) o r ',) , w e a ll got th e sam e #p irit . # inc e
" e is th e sam e a nd ha s a ll know ledg e a nd ha s be en w ith -od
fro m the beg inn ing o f t ime , "e knows ho w to do a ll
th ings . . isten to " is w isdom and " is warn ings .


)omani s +:11:

,
Ni 9a31 D+,+- Ce-+i 3e a <0viat ?e Is+s 9i0tre 3ei ArEi
-3+ie>te <0 vi2 Ce- 3e a <0viat ?e Hrists Is+s 9i0 ArEi va <0via >i tr+?+ri-e
vastre A+ritare2 9i0 ?ri3i0a D+,+-+i S1+2 3are -3+ie>te <0 vi.
)+t i. t,e
1J
S?iri t . ,iA t,at rais e9 +? Hes+s
.rA t,e 9ea9 9@e -- i0 B+ 2 ,e t ,at r a ise9 +? C,r ist . r A
t,e 9ea9 s,a -- a-s Ku i'4en B+r A rta - 59 ies 5B , is S? ir it t,a t 9@e --e t, i0
B + .

1&
D+,+- S./0t este

31-1+;a

t

a

. T,e H -B S? irit is
B+ r :+ i9e .Duhul Sfnt /@i arat 'alea.>he H-B S?irit s,@s B+ B+r ?at,.J Ioa

oh n 16:13:


C/09 va ve0i M/0:/ietr+-2 D+,+- a9ev1r+-+i2 are s1
v1 31-1+;eas31 <0 tt a9ev1r+-= 313i E- 0+ va vr5i 9e -a E-2 3i va vr5i tt
3e va .i a+;it >i v1 va 9es3?eri -+3r+ri-e viitare.
2 H @ 5 eit @ , e 0 , e2 t , e
S ? irit . t r + t , 2 i s
3 A e 2 ,e @ i-- 'u i d e B+ i 0 t a -- tr + t , 8 . r ,e s ,a --
0 t s ?ea k . , i A s e -.= 5+ t @ ,a ts eve r ,e s ,a -- ,ea r2 t ,a t s ,a -- , e s ? e ak 8
a09 , e @ i-- s , @ B+ t , i 0: s t 3 A e .

Examp lxemplu e : Dac eu a conduce o vntoare de uri n Alaska,
nu -a proceda corect dac i--a purta pe vntori pe potecIf i apoi a
m p uc a eu toi urii . Eu trebuie doar s i aduc pe vntori n contextu l optim pentru ca ei s poate gsi un urs.
i las s ia parte la proces i s fie implicai n vnatoare. n acelai fel, Duhul Sfnt nu te car de colo colo, n timp ce tu nu
participi cu nimic. Fii activ i lucreaz mpreun cu Duhul Sfnt pentru a putea primi efectiv ajutorul
Lui. I guide a bear hunt in Alas'a, dont find the game,
as I carry th e hun ters down th e tra il, and then do a ll th e shoot ing
for t hem . I s imp ly put t hem in t he b est s ituat ion for t hem to
find a bear . I le t them par ticipa te in th e p rocess and be invo lved
in
the hunt . The Ho ly Sp irit do es not ca rry you a round wh ile yo u
do noth ing to pa rt ic ipat e. B e act iv e and w ork w ith th e Ho ly
Sp irit to rec eiv e H is h elp .


1'
1'
oCum / i 'lu0e te Duhul Sfnt -uhul tu." the
ol7 Spirit 9ui-es 7our spirit.


E - te 309+3e ?ri0 C+v/0t+- -+i D+A0e;e+ .He :+i9es B+ 5B t,e Fr9 .
%9.

D i0: 0 ?riA+- r/092 e ti 309+s s1 .a3i 3eea 3e s?+0e C+v/0t+- -+i
D+A0e;e+. @,at %9s Fr9 saBs is t,e ?riAarB @aB B+ are -e9.
* N+ ai 0evie 9e +0 3+v/0t s?e3ia- Psa+ 31-1+;ire a0+AeQ ?e0tr+ a .a3e
3eea 3e s?+0e C+v/0t+- . M+- i 3re ti0i a tea?t1 3a D+,+- S./0t s1 -e s?+01
3e s1 .a31 3+ ?rivire -a -+3r+ri 9es?re 3are este 9eGa s3ris 3a tre5+ie
.13+te. + 90t 0ee 9 a s?e3ia- @r 9 Pr -ea9i0:Q t 9 @,at t,e F r9
saBs t 9. Ma0B C,ristia0s are -ki0: .r t,e H-B S?irit t te--
t,eA t 92 @,at Ast- B ,as a-rea9 B 5ee0 @ritte0
9@ 0 .r t,e A t 9.

Exe a mplu le : Nu ai nevoie de o comand vocal atunci cnd ai deja
una data n scris. Nici nu a tepti s prime ti un telefon atunci c nd ai
deja o scrisoare.
o u don $t need to wa it for a ! o ice c ommand when y ou
a lready ha! e a wr itten one . /e ith er do you wa it for a phon e cal l
when you a lready ha! e th e le tter .

S+0t A+-te <0s1r3i01ri 9ate <0 C+v/0t+- DA0+-+i2 i03-+sive s1 < i i+5e ti
a?ra?e-e 3a ?e ti0e <0s+ i2 s1 vi09e3i 5-0avii2 s1 s3 i 9eA0ii2 s1 Aer:i <0
tat1 -+Aea i s1 ?re9i3i eva0:,e-ia2 s1 .a3i +3e0i3i et3 !a a 31 0i3i9at1 0+
tre5+ie s1 3eri s1 .ii 31-1+;it ?e0tr+ a .a3e -+3r+ri-e a3estea. F1 asta 9i0
as3+-tare. T,ere are A a0B 3 AA iss i0s : ive 0 i0 t,e Fr 9 . % 9
i03 -+9 i0: -ve B+r 0 e i:,5r as B +rse -.2 ,ea - t,e s i3k 2 3 as t +t 9evi -s 2
: i0t t,e e0tire @ r-9 a09 ?rea3, t, e :s?e- 2 Aake 9 is3 i? -es 2 e t3. ! s
B+ 0ever , ave t ask t 5e -e9 t 9
t,ese t,i0:s . D t,eA + t . 5e9ie03e .
I He s+s a s?+s 4Este s3ris6 9e A+-te ri2 at+03i 3/09 a a3 i0at <0 as3+-tare 9e
3eea 3e s?+0ea <0 C+v/0t. A .st 31-1+;it 9e 3eea 3e 9eGa .+sese s?+sL sai9 2 4 It
is @ritte04 Aa0B tiAe s @,e0 ,e a3te9 0 @,a t
t,e F r9 sai9 . He @a s -e9 5B @,a t ,a 9 a-rea9 B 5ee0 sai9 L

1J
D+,+- S./0t < i vr5e te 9ire3t <0 9+,+- t1+. H-B S?irit s?eaks 9ire3t-B
t B+r s?irit.

D+,+- S./0t 0+ 30tra;i3e 0i3i9at1 C+v/0t+- -+i D+A0e;e+.C+v/0t+-
-+i D+A0e;e+ i v3ea -+i D+A0e;e+ s+0t <0 a33r9. T,e H -B
S? ir it 0ever 30tra9 i3ts t,e F r9 . %9 . %9s F r9 a09
%9 s v i3e a: ree .


% &apte

'ts +:2582
D+,+- a ;is -+i Fi-i?8 DD+Cte >i aG+0:e 3ar+- a3estaLD.

T,e0 t ,e S?iri t sai9 +0 t ",i-i? 2 % 0ear 2 a 09
Gi0 t ,Bse-. t t ,is 3 ,arit .

&apte

%'ts 11:1282
D+,+- AiCa s?+s s1 ?-e3 3+ ei2 .1r1 s1 .a3 vre 9ese5ire.

T ,e S?iri t t-9 A e t a33A?a0 B t,eA @i t,+ t
,es itat i0 .

%po'alipsa

)e#elations 3:2 :


Ci0e are +re3,i s1 as3+-te 3e ;i3e 5iseri3i-r
D+,+-..
2 2 He t ,at ,at, a0 ear 2 -et , iA ,ear @,at t ,e
S?iri t sai t, t t,e 3,+r3,es .

1K
Exe a mplu e : :Dac ai dificulti n a auzi pe cineva, s-ar putea s ai
nevoie de un aparat auditiv, care s te ajute. Dac niciodat nu auzi
vocea Duhului, atunci ai nevoie de un aparat auditiv spiritual.
Meditarea la Cuvntul lui Dumnezeu i dezvolt abilitatea de a
auzi.Credina vine n urma auzirii, i auzirea prin Cuvntul lui
Dumnezeu If yo u are hav ing d ifficu lty hear ing someone the n yo u may
need hear ing a ids . I f you never hear the Sp irit th en yo u nee d
sp ir itua l hear ing a ids . M ed itat ing the W or d o f Go d d ev elop s you r
capac it y to h ea r. Fa it h com es by h ea ring , and h ea ring by th e Wo rd
o f Go d (Romani s 10:17). Th eCu ct meditezi mai mult la Cuvnt,
cu att se mbuntete m o reauzul tu, n a distinge vocea lui
Dumnezeu. Pe miaur ce auzi mai bine vocea Lui, vei avea credina s faci ceea ce El i spune. yo u med itate in
the 0 ord the better your hear ing becomes to d iscer n -od $s !o ice . (s you
become better at hear ing " is !o ice , your fa ith g rows . 0 hen you h ear " is
! o ice , you w ill ha!e t he fa ith t o
do what " e say s.


E#rei

e!re"s *:1182
As+?ra 3e-r 9e Aai s+s aveA A+-te 9e ;is >i
-+3r+ri :re-e 9e t/-3+it2 .ii0931 vCaEi .13+t :rei -a ?ri3e?ere.
O. @, A @e
,ave A a0B t , i0:s t s aB 2 a 09
,ar9 t 5e +ttere9 2 see i0: Be are 9+ -- . ,ear i0: .

* T + e ti +0 9+,. are a s?irit.


1 Corinteni

hians 1(:1(82
Fii09312 9a31 A1 r: <0 a-t1 -iA512 9+,+-
Ae+ se ra:12 9ar Ai0tea Aea este .1r1 r9.
I ?raB i0 a0 + 0k0@0 t 0:+e 2 AB
s? ir it ?raBs 2 5+ t A B A i09 is +0?r9+3 tive.

1alateni

ians 6:1+82
FraEi-r2 ,ar+- DA0+-+i 0str+ Is+s Hrists s1 .ie
3+ 9+,+- vstr+L
) ret,re0 2 t,e : ra3e . +r Lr9 H es+s C ,r ist
5e @ it , B+r s? ir it .

1U

1 Corinteni

hians 2:1(8

2
Dar A+- .ires3 0+ ?riAe>te -+3r+ri-e D+,+-+i
-+i D+A0e;e+2 313i ?e0tr+ e- s+0t 0e5+0ie= >i 0i3i 0+ -e ?ate <0Ee-e:e2
?e0tr+ 31 tre5+ie G+9e3ate 9+,v0i3e>te.
T,e 0at+ra - P A i09e9Q A a0
re3e ives 0t
t,e t, i0:s . t,e Sp ir it . %9 8 .r t ,eB ar e .-is,0ess
+0 t , iA 8 0e it,er 3a 0 ,e k0@ St,eA T2 5e3a+se t,e B are
s? ir it+a --B 9 is3er0e9.

D+,+- t1+ este AiG-3+- ?e 3are E- <- .-se te ?e0tr+ a C i 3A+0i3a . E- 0+
va vr5i Ai0 ii ta-e <0tr + 3/t 3+vi0te-e L+i s+0t s?irit+a- e i tre5+ie <0 e-ese 3+
9+,+-. *+r s?irit is t,e a??arat+s He +ses t 3AA+0i3ate @it, .
He is 0t :i0: t ta-k t B+r ,ea9 5e3a+se His @r9s are
s?irit+a - a09 A+st 5e s ?irit+a--B 9 is3er0e9 .

Exeamplue: Dac te sun la telefon, tu nu vei rspunde cu
pantoful. Telefonul va fi dispozitivul pe care l-a folosi pentru a
vorbi cu tine i la care tu vei rspunde. Similar, Duhul Sfnt i
vorbete n duhul tu. De multe ori, El vorbete duhului tu sub
forma unei impresii, unei inspiraii, unei certitudini sau a unei
directii referitoare la viaa ta. If I called you on the phone
you would not answer with
your shoe. The phone would be the apparatus that I
would use to speak to you and you would answer with.
Likewise the Holy Spirit speaks to your spirit. Many
times He speaks to your spirit in the form of an
impression, an inspiration, a knowing or a
direction about something in your life.
2W

D+,+- S./0t te ?ate 31-1+;i ?ri0trC v3e
a+9i5i-1. T,e H-B S?irit 3a0 :+i9e 5B a0 a+9i5-e
vi3e.

He I s+s a a+;it v3e a+9i5i-1 ve0i09 9i0 3er+ri <0 ;i+a <0 3are a .st 5te;at
9e 31tre Ia0. ,ear9 a0 a+9i5-e vi3e .rA ,eave0 t,e 9aB H,0
5a?ti;e9 HiA.
S3ri?t+ri-e 30seA0ea;1 9ar trei sit+a ii <0 3ar e Is+s a a+;it v3ea a+9i5i-1 a
-+i D+A0e;e+. V3ea a+9i5i-a a -+i D+A0e;e+ este A9a-itatea 3ea Aai ?+ i0
?r5a5i-1 ?ri0 3are E- < i va vr5i i te va 309+3e. e re3r9s 0- B t,ree tiAes
t,at Hes+s ,ear9 %9s
vi3 e a+9i5-B. Heari 0: %9s a+9i5- e vi3 e is t ,e -east -ike- B
@aB t,at He @i-- s?eak t B+ r :+i9e B+.
Este A+-t Aai 5i0e s1 < i 9e;v-ti +re3,ea s?irit+a-. Este A9+- 3e- Aai
5i 0+it i 30se3ve0t ?ri0 3are D+A0e;e+ 3A+0i31 R 9i0 D+,+- S1+ 31tre
9+,+- t1+. It .ar 5etter t,at B+ 9eve-? B+r s?irit+a- ,eari0:. It is t,e
+s+a- a09 30siste0t @aB %9 3 AA +0i3ates= His S?irit t
B+r s?irit.

Exe a mplu e : La botezul lui Isus, El nu a exclamat At Jesus bapt ism , He d idn t
exc la im , wow, sunt Fiul lui Dumnezeu I m th e So n o f Go d atunci
cna a auzit vocea audibil. El deja tia c El este Fiul lui Dumnezeu i c
D umnezeu i gsea plcerea n El. Faptul c Dumnezeu a vorbit audibil nu a
fcut dect s confirme pentru cei din jurul lui Isus ceea ce Isus deja tia.
wh en " e h ea rd th e aud ib le !o ic e. " e a lrea dy kn ew "e was the #on
o f -od and that -od was we ll p leased w ith " im . -od speak ing
aud ib ly ju st con firm ed to tho se a ro und & esu s, what
&esus a lready knew .


2 Petru

e r 1:1+66158
Ni 0i <0>i0e aA a+;it a3est :-as ve0i09 9i0 3er2 3/09
eraA 3+ E- ?e A+0te-e 3e- s./0t. Ni a#em 'u#ntul proro'iei f'ut .i mai
tare 8 dec t vocea audibil a lui !umnezeu : = -a 3are 5i0e .a3eEi 31 -+aEi
aAi0te2 3a -a -+Ai01 3are str1-+3e>te <0trC+0 -3 <0t+0e3s2 ?/01 se va
3r1?a 9e ;i+1 >i va r1s1ri -+3ea.1r+- 9e 9iAi0eaE1 <0 inimile #oastre.
2 A09
t, is v i3e @, i3, 3a A e .r A ,eave0 @e
,ear9 2 @,e 0 @e @ere @ it , , iA i0 t,e , -B A +0t. 15 F e
21

,ave a -s a more sure "or- (than -od ta lk ing aud ib ly) . ?r?,e3B =
@,ere+0t Be 9 @e -- t,at Be take ,ee9 2 as +0t a -i:, t t,a t s,i0e t, i0 a
9ar k ?-a3e 2 +0 ti- t, e 9aB 9a@0 2 a09
t,e 9aB sta r arise in 7our hearts :

T,e D+,+- S./0t te ?ate 31-1+;i ?ri0 9is3A.rt. H-B
S?irit 3a0 :+i9e B+ 5B 9is3A.rt.

S+0t A+-te eOeA?-e <0 )i5-ie 9es?re aAe0i 3are a+ .st :,i9a i
?ritrC stare 9e 0e-i0i te. T ,ere are A a0B eOaA? -es . ?e? -e -e a9
5B +0rest i0 t,e
) i5 -e.


2ar'u

4 1:1282
09at1 D+,+- a A/0at ?e Is+s <0 ?+sti+
T,e S ? ir it 9 r ivet,
, iA i0t t ,e @ i-9er0ess .

.

Ioan

John 11:3382
Is+s2 3/09 a v1;+tC ?-/0:/092 ?e ea >i ?e i+9eii 3are
ve0iser1 3+ ea2 SCa <0.irat <0 9+,+- L+i >i SCa t+-5+rat. P 1i apoi a
ac2ionat.)
H es+s : ra0e9 i0 t ,e s ? ir it P a09 t ,e0 9 i9
s A et, i0:Q .

&apte

%'ts 16:$8
Fii0931 a+ .st ?riEi 9e D+,+- S./0t . P0e-i0i >te 2
t+-5+rare 9i0 ?artea D+,+-+i S./0t.
2 T,e S ? ir it s +..ere9 , iA t :
P +0eas i0ess 5 B
1U
H -B S? iritQ.

&apte

%'ts 1$:1682
"e 3/09 <i a>te?ta "ave- <0 Ate0a2 i se <0t1r/ta 9+,+- -a
ve9erea a3estei 3et1Ei ?-i0e 9e i9-i.
"a+ -s s ? ir it @as s t irre9 i0 , iA P a: itate9 5 B
H -B S? iritQ.

&apte

%'ts 1+:*82
Dar 3/09 a+ ve0it Si-a >i TiAtei 9i0 Ma3e90ia2 "ave-
sCa 9e9at <0 tt+- ?r?v19+irii >i 9ve9ea i+9ei-r 31 Is+s este Hrists+-.
Ps+5 30tr-+-7?resi+0ea D+,+-+i S./0tQ.
"a+ - @as ? resse9 i0 s ? ir it 2 a09 t est i. ie9 t t ,e
He@ s a5+ t Hes+ s PsX+ee;i0: 5B H-B S?iritQ.

&apte

%'ts 20:228
Ni a3+A2 iat1 312 <A?i0s 9e D+,+- 2 A1 9+3 -a
Ier+sa-iA. P a siAEit 30str/0:erea D+,+-+iQ
2 I : 5 +09 i0 t ,e s ? ir it P ,e . e -t
r estr i3te9 5 B
H -B S? iritQ.

2 Corinteni

hians 2:1382
NCaA av+t -i0i>te <0 9+,+- Ae+2 .ii0931 0CaA
:1sit ?e .rate-e Ae+ Tit.PD+,+- S./0t 0+ -Ca -1sat s1 se 9evi01 3A.rta5i-Q
I
,a9 0 r est i0 A B s ? ir it P H -B S ? ir it
@+ -9 0 t -e t , iA :e t 3A.r ta5-eQ.

N e-i0i tea ?ate .i +0 -+3r+ 5+0 2 3are s1 te a -erte;e 31 3eva 0+ vi0e sa+
3 1 tre5+ie s1 s3,iA5i 3eva 9i0 3eea 3e .a3i. U0 easi 0 ess 3 a 0 5 e a
:9 t , i 0: t a @ a k e 0 B+ t t , e . a 3 t t ,a t s A et , i 0: 0 e @ is
3 A i 0: r t ,a t B+ 0 ee 9 t 3 ,a0:e s A e t , i 0: B+ a r e
9 i 0: .

Exe a mplu e : Alarma unui ceas de tept t o r nu este mngieto are sau plin de pace , dar
cu siguran sunetul la enervant i atrage aten ia. ( wake up a larm is no t a com for ting or
peace fu l sound ,
bu t tha t annoyanc e su re g et s you r a tten tion3

T,e "ri0 +- "13ii -3+ie te <0 ti0e2 a a 31 t+ ar tre5+i s1
-3+ie ti <0 ?a3e2 0+ s1 te a te? i s1 .ii 31-1+;it 9e ?a3e. 0
3a; 30trar2 ar <0seA0a 31 <0 via a ta 9e ;i 3+ ;i tr1e ti <0trC
30ti0+a stare 9e 0e-i0i te. 3e . "ea 3 e -i ve s i 0 B+ s
B + s ,+ - 9 5e -i v i 0: i 0 ?ea 3 e 2 0 t eO?e 3ti 0: t 5e - e9
2W
5B ?ea 3 e . O t ,e r @ is e 2 t ,a t @ + - 9 A ea0 B+ -i ve i 0 a
st a t e . +0ea si 0e ss i 0 B+ r 9a i- B -i. e .


1alateni

ians *:2382
Ra9a D+,+-+i2 9iA?triv12 este8 9ra:stea2
5+3+ria2 ?a3ea2 <09e-+0:a r159are2 5+01tatea2 .a3erea 9e 5i0e2 3re9i03i>ia.

T ,e .r+ it . t,e S? irit is -ve 2 GB 2 "EACE 2
-0:s+ ..er i0: 2 k i090ess 2 :90ess 2 .a it, .+ -0ess .

Exe xa mplu e : (m au4it po!estea unei 5 heard the story of a lady$s encounter with an
angel that came into her room and told her to follow him. The lady was
!ery uneasy inside and felt something was not right. #he knew that the
"oly #pirit was leading her not to follow the angel by
her uneasiness. #he said 'no) to the angel and when he turned
around to lea!e, she noticed his back was made up of worms. This was a
demonic being that was trying to decei!e her. Thank -od for those
uneasy feelings at times3

2W
Isi. a .st averti;at s1 ?1r1seas31 E:i?t+- ?ri0trC+0 vis t+-5+r1tr . E- iC
a s3,iA5at 9ire3 ia i iCa 9+s .aAi-ia <0 si:+ra0 1 <0 Na;aret 9atrit1
0e-i0i tii 9i0 ?artea D+,+-+i S./0t . H se ?, @ a s @ a r 0 e 9 5B a
tr +5 -i 0: 9 re a A t -e av e E:B? t. H s e ?, 3 ,a0:e 9 , is
9 ir e 3ti 0 a09 t k , is . a A i- B t s a .et B i 0 N a;a ret , 5 e3 a+ se
. t , is 9 ist + r 5a0 3 e .r A t ,e H - B S? irit.
D+,+- S./0t ? ate -+3ra <0 A9a-it1 i i03A.rta5i-e ?e0tr+ a te ?re:1ti
?e0tr+ s3,iA51ri 9e 9ire3 ii. H - B % , st 3 a0 A v e i 0 +0 3 A . rt a5 - e
@ aBs t
? r e?a re B+ . r 9 ir e 3ti 0a - 3 ,a0: es.

Example: 5f you feel like you are taking a bath with your clothes
on, you know something is not right3 0hen you get that sense in
your spirit that warns or alerts you, pray3 The .ord may be
preparing you for a change.

D+,+- S./0t 2 3are este M/0:/ietr+- 2 te ?ate a-i0a 9+?1 H-B
S?irit @, is t,e CA.rter2 3a0 3A.rt B+ a.ter t,e
9is3A.rt. N+ ? i ?riAi A/0: aiere .1ra a .i eOistat Aai <0t / i
t+-5+rare. *+ 3 a00 t ,av e 3 A . rt @ it ,+ t .irst ,av i 0:
9 is3 A . rt.


Ioan

John 1*:268
C/09 va ve0i M/0:/ietr+- 2 ?e 3areCL vi triAite 9e -a
Tat1-2 a9i31 D+,+- a9ev1r+-+i2 3are ?+r3e9e 9e -a Tat1-2 E- va A1rt+risi 9es?re
Mi0e.
2 )+t @,e 0 t,e Comforte r is 3 Ae 2 @,A I @ i--
se09 +0t B+ .r A t,e Fat,er 2 Seve0 T t,e S? ir it . tr+t, 2
@, i3, ? r3e e9e 9 .r A t,e Fat,er 2 ,e s,a -- test i.B . A e.

.ote: .ot all discomfort is from /ol0 1host$ 0ou must discern.
!iscomfort can be from 0our o,n disobedience$ a demonic attac-$ or
from ,aitin' ,hile 0ou receive a full
manifestation or ans,er from the +ord.


D+,+- S./0t te ?ate 309+3e ?ri0tC si:+ra0 1 i0teriar1. H-B S?irit
3a0 :+i9e B+ 5B a0 i0@ar9 ass+ra03e.

21

Exe a mplu e : Nu tii cum de tii, dar tii c sta e pasul corect de fcut.
Ca atunci cnd i dai seama ca ai cunoscut persoana potrivit cu care s
te cstoreti pur i simplu tii.
o u don $t know how yo u know , bu t yo u know it$s the
r igh t th ing to do . . ike when you rea li4e you ha! e me t th e r igh t
p erso n to ma rry , yo u ju st know .

21
D+,+- S./0t 9e?+0e A1rt+rie <A?re+01 3+ 9+,+- t1+ <0 a0+Aite
sit+a ii . "he $ o l y Sp irit ( ill g i v e you a n i nne r ( it ne ss a t ti m e s.


)omani s +:1682
0s+>i D+,+- a9evere>te <A?re+01 3+ 9+,+- 0str+ 31
s+0teA 3?ii ai -+i D+A0e;e+.
T ,e S? ir it , iA se -. 5ears @i t0ess @i t, + r
s? ir it t,a t @e are t,e 3, i-9re0 . %9 .

F ,e0 At+03i 3/09 D+,+- S./0 t A1rt+ri se te <A?re+01 3+ 9+,+- t1+2 ai +0
se0tiAe0t 9e -i5ertate sa+ 9e 4+09 1 ver9e 6. U0 49a6 sa+ 43+0a tere 6 3 1
a3e-a este ?as+- 3re3t R a3esta este A9+- ?ri0 3are D+,+- 9e?+0e A1rt+rie
<A?re+01 3+ 9+,+- t1+. t,e S?irit 5ears @it0ess @it, B+r s?irit2 B+
,ave a
se0se . .ree9 A r a :ree0 -i:,t . A 4 Bes6 r 4 k0@i0:6 t ,at
it is t,e r i:, t t,i0: t 9 is ,@ t ,e S?irit 5ears @it0ess @it ,
B+r s?irit.


2 Corinteni

hians 3:1$82
C13i DA0+- este D+,+-= >i +09e este D+,+-
DA0+-+i2 a3- este s-5;e0ia.
F ,ere t,e S? ir it . t,e Lr 9 is t,ere is
-i5er tB .

Se0tiAet+- 9e

- i5ertate

R

este

3e- Aai 5


+0 A9 9e a 9es3rie 31-1+;irea
-1+0tri31.

Li5ertB is t,e 5est @aB t 9es3ri5e t,e i0@ar9 -ea9i0:.


1alateni

ians *:1+:

,
Da31 s+0teEi 31-1+;iEi 9e D+,+-2 0+ s+0teEi s+5 Le:e.
P0 9+,+- vstr+2 s+0teEi 31-1+;iEi 9e -i5ertate2 0+ 9e -e:eQ.
I. B+ are -e9 5B
t,e S? irit B+ are 0 t +09e r
t,e -a@ P yo u a re led by freedom in you r sp irit not th e law) .

D+,+- t1+ <A?re+01 3+ D+,+- S./0t Y -i5ertate. *+ r s? irit a 09 t,e
H -B S? irit Y .ree9A .


Ioa

Joh n +:1+:
D es?re Mi0e <0s+Ai A1rt+rises3 E+2 >i 9es?re Mi0e
A1rt+rise>te >i Tat1-2 3are MCa triAis.
22
2 I aA 0e t,a t 5ea r @i t0ess . ABse-. 2 a09 t ,e
Fat,er t,at se0t A e 5earet , @i t0ess . Ae .

)omani s +:1682
0s+>i D+,+- a9evere>te <A?re+01 3+ 9+,+- 0str+ 31
s+0teA 3?ii ai -+i D+A0e;e+.
T,e S? ir it H iA se -. 5earet , @i t0ess @i t, + r
s? ir it 2 t ,at @e are t ,e 3 , i-9re0 . % 9 8

E#rei

e!re"s 10:1*82
L+3r+- a3esta 0iC- a9evere>te >i D+,+- S./0t.
F ,ere . t,e H -B %,st a -s is a @i t0ess
t +s.

2atei

the" 1+:1682
Dar2 9a31 0+ te as3+-t12 Aai ia 3+ ti0e +0+- sa+ 9i
i0>i2 ?e0tr+ 3a ri3e vr51 s1 .ie s?riGi0it1 ?e A1rt+ria a 9i sa+ trei Aartri.
)+t i. ,e @ i-- 0t ,ear S t,ee 2 t ,e0T t ake @ it,
t,ee 0e r t@ Are 2 t,a t i0 t,e A+ t, . t@ r t,ree
@i t0esses eve rB @ r9 AaB 5e es ta5- is,e9 .

&apte

%'ts 1*:2+8
C13i sCa ?1r+t 0iAerit D+,+-+i S./0t >i 0+1 s1 0+ Aai
?+0eA ?este vi 0i3i a-t1 :re+tate 9e3/t 3eea 3e tre5+ie.
2
Fr it s ee A e9 : 9 t t,e H-B %,st 2 a09 t
+s .

D + , + - t 1 + < A? r e + 0 1 3 + D + , + - S . / 0 t
r e ? r e ; i 0 t 9 i A a r t r i . *+r s?irit a09 t,e H-B S?irit Aake
+? t,e t@ @it0esses.
*+ are 0t -e9 5B t,e ?r?,eti3 as sAe AaB t,i0k2 5+t 5B B
22
t,e S?irit a09 B+r s?irit.
"r?,e3B s,+-9 0-B 30.irA @,at is a-rea9B 0 B+r ,eart .rA
t,e Lr9. It is a 30.irAi0: vi3e 0t a -ea9i0: vi3e. Never a--@
?r?,eti3 -ea9i0:2 G+st ?r?,eti3 30.irAi0:.

Example: -od doesn$t ha!e to talk to me through others. That
would be like me speaking to my wife through my son. 5f 5 want
to talk to wife 5 will speak directly to her.


*+ are :+i9e9 as B+ : a09 -e9 0 t,e Ave.

D0t sit a09 9 0t,i0: 5e3a+se B+ Ai:,t 5e @r0: r
Aake a Aistake.


2 )e9i

Lin9s $:3:

,
La i0trarea ?rEii era+ ?atr+ -e?r>i2 3are a+ ;is +0+-
31tre a-t+-8 DLa 3e s1 >e9eA ai3i ?/01 vA A+riM
A09 t,ere @ere .+r
-e?r+s A e0 at t,e
e0 te ri0: i0 . t, e : ate 8 a09 t,eB sai9 0e t a0t, e r 2 @,B
s it @e ,ere +0t i- @e 9 ie M

It is A+3, easier t steer a 3ar Pr a ?ers0Q @,i-e its Avi0:.

Example: 5t do esn $t say in 6omans 7:89, that those who sit
waiting for the #pirit to lead them are sons, but those that are
being led (on the mo!e) are sons. ou should always be on the
mo!e doing something, not sitting idly by waiting. -od blesses
the doers, not the sitters333

%9 9ire3ts B+r ste?s. T,at Aea0s B+ A+st 5e taki0: ste?s
t :et t,eA 9ire3te9. I. B+ 90t k0@ eOa3t-B @,at t 92 G+st
:et starte9. *+ @i-- k0@ 0 t,e :2 0t :et @,i-e B+ sit.

2#
Example: ou can$t see much siting at the foot of a mountain but
as you hike up you will see more. (s you get to the top, you can
see in all directions. :ost of my direction has come as 5 stepped
out, and then things became clearer and 5 could see further what
the .ord had for me.

SAetiAes B+ 3a0 .i09 +t @,at t,e @i-- . %9 is not 2 5B
ste??i0: +t. T,is 3a0 ,e-? e-iAi0ate t,er ave0+es a09
revea- t,e ri:,t 0e.

&apte%'ts 16:6665:


Fii0931 a+ .st ?riEi 9e D+,+- S./0t s1 vesteas31
C+v/0t+- <0 Asia2 a+ tre3+t ?ri0 Ei0+t+- Fri:iei >i %a-atiei. AG+0>i -/0:1
Misia2 se ?re:1tea+ s1 i0tre <0 )iti0ia= 9ar D+,+- -+i Is+s 0+ -eCa 9at vie. A+
tre3+t at+03i ?ri0 Misia >i sCa+ 35r/t -a Tra. Na?tea2 "ave- a av+t
ve9e0ie8 +0 A 9i0 Ma3e90ia st1tea <0 ?i3iare >i iCa .13+t +rA1tarea
r+:1Ai0te8 DTre3i <0 Ma3e90ia >i aG+t1C0eLD
2 N @ "hen the7 ha- 9one throu9hou t ",rB: ia
a09 t, e re: i0 . %a -a tia 2 a09 @er e .r5i99e0 . t, e H-B
%,s t t ?rea3, t,e @r9 i0 Asi a 2 A.ter t,eB @ere 3 A e t MBsia 2 t,eB
assaBe9 t : i0t )it,B0i a8 5+t t ,e S ? i r i t s+..ere9 t,e A 0t . A09 t,eB
?assi0: 5B MBsia 3aAe 9@0 t Tras. A09 a v is i0 a??eare9 t "a+ - i0 t,e
0 i:,t = T,ere st9 a A a0 . M a3e90 ia 2 a09 ?raBe 9 , iA 2 saB i0: 2 CAe ver
t Ma3e90ia 2 a09 ,e-? +s.


2$


2$
Fi--e9 @it, t,e S?irit.Gou are fille- from the insi-e out, not the outsi-e in.


Hes+s is t,e 5a?ti;er i0 t,e H-B S?irit PMatt,e@ #811Q.

F,ere is Hes+sM He is i0 B+L
*+ are 5a?ti;e9 0 t,e i0si9e.

Fater2 @,i3, re.ers t t,e S?irits @rk i0 B+2 .-@s +t
. a 5e-iever 0t i0t a 5e-iever.


John Ioan$:3+ 6635:

,
Ci0e 3re9e <0 Mi0e2 9i0 i0iAa -+i vr 3+r:e r/+ri 9e a?1
vie2 3+A ;i3e S3ri?t+ra.D S?+0ea 3+vi0te-e a3estea 9es?re D+,+- ?e 3are avea+
s1CL ?riAeas31 3ei 3e vr 3re9e <0 E-. C13i D+,+- S./0t <031 0+ .+sese 9at2
.ii0931 Is+s 0+ .+sese <031 ?rs-1vit.
H e t,a t 5e -ievet, 0 A e as t ,e s3ri?t+r e ,at ,
sa i9 2 + t . , is 5e --B s,a -- .-@ r ivers . -ivi 0: @ater . T,is
s?ake ,e . t,e S? ir it 2 @, i3, t,eB t,a t 5e-ieve 0 ,iA
s,+ -9 re3e ive (take hold).

Are B+ a 5e -ieverM
Is t,e s? irit .-@i0: + t . B+ r 5 e --B Pi00e r As t 5e i0: QM

Si:0s .--@ 5e-ievers .
Mark 1'81J saBs t,at 5e-ievers s?eaki0: @it, t0:+es is 0e
. t,e si:0s.
2&


%'ts &apte2:366(:


Ni>te -iA5i 3a 9e .3 a+ .st v1;+te <A?1rEi09+Cse ?ri0tre
ei >i sCa+ a>e;at 3/te +0a ?e .ie3are 9i0 ei.Ni tEi sCa+ +A?-+t 9e D+, S./0t >i a+
<03e?+t s1 vr5eas31 <0 a-te -iA5i2 9+?1 3+A -e 919ea D+,+- s1 vr5eas31.
2 A09 s+99e0- B t,er e 3aA e a s+09 .rA ,eave0
as . a r+s,i0 : Ai:, tB @i09 2 a09 i t .i--e9 a-- t, e ,+s e
@,e re t,eB @e re s it i0: (you coul d say it fille d their house o r thei r
2&
body). A09 t,ere a??eare9 +0t t,e A 3 -ve0 t0:+es -ike
as . .ire 2 a09 i t sa t +?0 ea3, . t,eA .

Pro#er!e

s 20:2$8

2
S+.-area P9+,+-Q A+-+i este -+Ai01 a DA0+-+i2 3are
?1tr+09e ?/01 <0 .+09+- A1r+0taie-r.
T,e s ? ir it (your spirit) is t,e 3 a09 -e . t, e
Lr9.

Psalmi s 1+:2+:

2
Da2 T+ <Ai a?ri0;i -+Ai0a Aea. DA0+- D+A0e;e+- Ae+
<Ai -+Ai0ea;1 <0t+0eri3+- Ae+.
Fr t ,+ @ i-t -i:,t A B 3a09 -e = t ,e Lr 9 A B
%9 @ i-- e0 -i:, te0 AB 9ark0ess .

F,e0 B+ s?eak i0 t0:+es t,e 3a09-e . t,e Lr9 PB+r
s?iritQ is -it2 5ri0:i0: His -i:,t a09 His @i-- i0t B+r -i.e.


&apte

%'ts 2:3+:


D"31iEiCv1D2 -eCa ;is "etr+2 D >i .ie3are 9i0 vi s1 .ie
5te;at <0 N+Ae-e -+i Is+s Hrists2 s?re iertarea ?13ate-r vastre= a?i veEi
?riAi 9ar+- S./0t+-+i D+,.6
2 "eter sa i9 +0t t,e A 2 repen t, a09 5 e 5a? ti;e9
everB 0 e . B+ i0 t, e 0aA e . Hes+s C,ris t .r t, e
re A iss i0 . s i0s 2 a09 Be s,a -- re'e i# e t,e : i.t . t,e H-B %,s t P sa l!a ti on Q .

Re3eivi0: t,e :i.t . t,e H-B S?irit is sa-vati0. Revea-i0:
t,e :i.t . t,e H-B S?irit is 5ei0: .i--e9 @it, t,e S?irit.


%'ts 10:(*!66 (6:


TEi 3re9i03i>ii t1iaEi <A?reG+r 3are ve0iser1 3+ "etr+ a+
r1Aas +iAiEi 3/09 a+ v1;+t 31 9ar+- D+,+-+i S./0t sCa v1rsat >i ?este NeaA+ri.
C13i <i a+;ea+ vr5i09 <0 -iA5i >i A1ri09 ?e D+A0e;e+.
2 T,at 0 t,e %e0 ti-es a-s @as ?+ re9 + t
t,e : i.t . t,e H-B %,st . F r t ,eB , ear9 t ,e A s ?eak @ it,
t0:+e s a09 Aa:0 i.B % 9 (de unwrap the g ift ).

H-B S?irit ?+re9 i0 at sa-vati02 a09 ?+re9 +t 5B
s?eaki0: i0 t0:+es.

2'

&apte

%'ts 15:2a:


N i -eCa ;is8 DAEi ?riAit vi D+,+- S./0t 3/09 aEi 3re;+tMD
,
He sa i9 +0t t,e A 2 Have Be re3eive9 (taken hold
of) t,e H-B %, st si03e Be 5e-ieve9.


2'
o" to !e full.


"sa-As 2#8& saBs t,at He ?re?ares a ta5-e .r B+ t eat
a09 9ri0k .rA.

T,e ta5-e is Aea0t .r eati0: a09 9ri0ki0: +0ti- B+ :et .+--.
*+ 90t eat a09 9ri0k 03e a 9aB 5+t t,r+:,+t t,e 9aB.

Example: :any ,hristians in ,hina say that they gi!e -od
three hours a day but the rest belongs to them. ou should
incorporate -od throughout your day and find ways to eat
and drink (meditate -od$s 0ord and pray in the #pirit) e!en
on the go.

Psalms 23:* a-s saBs t,at B+ 9ri0k a09 eat i0 t,e
?rese03e . B+r e0eAies.

*+ 90It G+st 9ri0k i0 3,+r3,.
Ephesians *M 1$,1+ eO?-ai0s t,at t,e @aB t 5e .i--e9 @it, t,e
S?irit is t,e saAe @aB a Aa0 :ets 9r+0k. He 5e3Aes 9r+0k
5B 9ri0ki0: .te02 0t G+st 03e.
Dri0ki0: P?raBi0: i0 t0:+esQ a-- t,r+:,+t t,e 9aB is t,e
@aB t staB .i--e9 @it, t,e S?irit.

*+ re3eive 0e i0itia- .i--i0:2 5+t Aa0B re.i--i0:s . t,e S?irit
as B+ ?raB i0 t0:+es.

"eter @as .i--e9 t,ree tiAes i0 t,e .irst .+r 3,a?ters . t,e )k
. A3ts.

F,B 9 B+ 0ee9 t 5e .+-- . t,e S?iritM )e3a+se t,e
-ve . %9 s?i--s +t @,e0 B+ are.
2J

Like a @et s?0:e @,e0 sX+ee;e92 @,at is 0 t,e i0si9e
3Aes +t.
F,e0 t,e ?ress+res . -i.e 3Ae2 t,e vi3trB . t,e H-B S?irit
.-@s +t.


Psalms 23:*,68,
T+ <Ai <0ti0;i Aasa <0 .aEa ?triv0i3i-r Aei= <Ai +0:i
3a?+- 3+ +0t9e-eA02 >i ?a,ar+- Ae+ este ?-i0 9e 91 ?este e-. Da2 .eri3irea >i
<09+rarea A1 vr <0sEi <0 tate ;i-e-e vieEii Ae-e2 >i vi -3+i <0 Casa
DA0+-+i ?/01 -a s./r>it+- ;i-e-r Ae-e.
T,+ ?re?ares a ta5- e 5e.r e Ae i0 t, e
?rese03e . A B e0eA ies = t, + a0 i0 tes t A B ,ea 9 @ it, i-=
m7 'up runs o#er . S +re -B 9oo-ness an- me r' 7 shall
fo llo" me a-- t, e 9aBs . A B -i.e.

T,e reas0 :90ess a09 Aer3B is .--@i0: B+ is
5e3a+se B+r 'up is fu ll a09 ver.-@i0:.

*+r ver.-@ 5-esses t,ers. F+-- 3+?s ,ave sAet,i0: t
:iveL


2atei

the" 2*:166(,1082
At+03i A?1r1Eia 3er+ri-r se va aseA10a 3+
;e3e .e3iare 3are >iCa+ -+at 3a09e-e-e >i a+ ie>it <0 <0t/A?i0area Aire-+i.
Ci03i 9i0 e-e era+ 0e3,i5;+ite2 >i 3i03i <0Ee-e?te. Ce-e 0e3,i5;+ite2 3/09 >iC
a+ -+at 3a09e-e-e2 0Ca+ -+at 3+ e-e +0t9e-eA0= 9ar 3e-e <0Ee-e?te2 <A?re+01
3+ 3a09e-e-e2 a+ -+at 3+ e-e >i +0t9e-eA0 <0 vase. "e 3/09 se 9+3ea+ e-e s1
3+A?ere +0t9e-eA02 a ve0it Aire-e8 3e-e 3e era+ :ata a+ i0trat 3+ e- <0
9aia 9e 0+0t1 >i sCa <03+iat +>a.
T,e0 s,a -- t,e k i0:9 A . ,eave 0 5e
-ike0e9 +0 t te0 vi r: i0s2 @, i3, tk t,e ir -aA?s2 a09 @e0 t
.rt, t Aee t t,e 5ri9e:r A . A 09 .ive . t,eA @er e @ise 2
a09 .i ve @er e .-is, . T, eB t,a t @er e .-is, tk 0t i- @i t, t,eA. )+ t
t,e @ise tk i- i0 t,e ir vesse -s a09 -it t,eir -aA?s . Verse 1W 2 @, i-e t,eB
@e0t t 5+B 2 t,e
5r i9e:r A 3a A e 2 a 09 t,e B t,at @ere rea 9B @e0t @ it , , iA
2K
t t,e Aarria:e 2 a09 t,e 9 r @a s s,+t .

T,e & vir:i0s @, @ere ?re?are92 rea9B2 a09 -aA?s .+-- . i-
Pre?rese0tative . t,e H-B S?iritQ @a-ke9 t,r+:, a0 ?e0
9r . 5-essi0:.
T,e & vir:i0s @,ere 30si9ere9 @ise 5e3a+se t,eir -aA?s @ere FULL
. i- P0t ,a-. @aBQ.

Z Efeseni

phesians *:1$661+82
De a3eea 0+ .iEi 0e?ri3e?+Ei2 3i <0Ee-e:eEi
3are este via DA0+-+i. N+ v1 <A51taEi 9e vi02 a3easta este 9estr151-are.
DiA?triv12 .iEi ?-i0i 9e D+,.
F,ere.re 5e Be 0t +0@ise2 5+t +09ersta09i0:
@,at t,e @i-- . t,e Lr9 is.1+ A09 5e 0t 9r+0k @it, @i0e2 @,erei0
is eO3ess= 5+t 5e .i--e9 @it, t,e S?irit.


2U
T,i0:s ,a??e0 @,e0 B+ are .+--.

Ste?,e0 @as .+-- . t,e S?irit a09 sa@ ,eave0.
",i-i? @as .+-- . t,e S?irit a09 sa@ Aira3-es.
"a+-2 .i--e9 @it, t,e S?irit2 ?erate9 i0 t,e ?r?,eti3.
"eter2 .i--e9 @it, t,e S?irit2 ?rea3,e9 a ?@er.+- serA0.
)ar0a5as2 .+-- . t,e S?irit2 a99e9 Aa0B ?e?-e t t,e Lr9.
T,e 9is3i?-es :t .i--e9 @it, t,e S?irit a09 t,e0 s?ke t,e
@r9 @it, 5-90ess PA3ts $8#1Q.
Ste?,e02 .+-- . t,e S?irit2 9i9 Aira3-es PA3ts '8KQ.
"a+-2 .i--e9 @it, t,e H-B %,st2 resiste9 t,e sr3erer PA3t
1#8KQ.

T,e @aB B+ :et .+-- . t,e S?irit is 5B ?e0i0: B+r
A+t, a09 9ri0ki0:.

*+r t0:+e is -ike a 3+? t,at B+ take a 9ri0k .rA i0 B+r
s?irit @,ere t,e H-B S?irit resi9es.
S?eaki0: i0 t0:+es is t,e @aB %9 9esi:0e9 .r B+ t :et
.+--.

T0:+es are .r everB 5e-iever.
I0 t,e )k . A3ts a-- 12W 5e-ievers @ere .i--e9 @it, t,e
S?irit2 0t G+st a .e@ . t,eA PA3ts 2Q.
T0:+es seeA .-is, t t,e 0at+ra- Aa0 5+t s?irit+a-
t,i0:s are .-is, t t,e 0at+ra- Ai09.
T0:+es @ere 0rAa- 5e,avir i0 t,e )k . A3ts.
T0:+es are 0rAa- a09 0e3essarB .r a-- C,ristia0s.
T,e 0+A5er 0e ?+r?se t s?eak i0 t0:+es is t e9i.B
B+rse-..


1

Corinteni

hians 1(:(82
Ci0e vr5e>te <0 a-t1 -iA51 se ;i9e>te ?e
si0e <0s+>i= 9ar 3i0e ?rr3e>te ;i9e>te s+.-ete>te )iseri3a.
He t ,at s ?eaks i0 a s tra0:e t 0:+e
e9 i.ies a09 iA? rves , iAse -..

Iu-a

Ju-e , #ersetul

2082
Dar vi2 ?reai+5iEi-r2 ;i9iEiCv1 s+.-ete>te
?e 3re9i0Ea vastr1 ?reas./0t12 r+:aEiCv1 ?ri0 D+,+- S./0t.
)+t Be 2 5e -ve9 2 5+ i-9 i0: +? B +rse -ves 0

#W
B+r A st , -B .a it, 2 ?raB i0: i0 t,e H -B %,s t.
#1

Example: +uilding yourself up is better than ha!ing to stir
yourself up all the time. ou operate at a higher le!el by being
built up.

S?eaki0: i0 t0:+es is 0t 9i..i3+-t= its as siA?-e as
taki0: a 9ri0k PE?,esia0s &81KQ.

)e#elations 22:1$ sa7s t 9ri0k @it,+t str+::-e.


%po'alipsa

)e#elation 22:1$82
Ni D+,+- >i Mireasa ;i38 DVi0LD2 >i
3i0e a+9e s1 ;i318 DVi0LD2 >i 3e-+i 3e <i este sete s1 vi01= 3i0e vrea s1
ia a?a vieEii .1r1 ?-at1L
A09 t ,e S ? ir it a 09 t ,e 5 r i9e s aB 2 C A e .
A09 -et , iA t,at ,earet, saB 2 C A e . A09 -et , iA t,at is
a t,irs t 3Ae . A09 @,sever @i-- 2 -e t ,iA take t, e @a ter .
-i.e .r ee -B .

Example: 5t is not hard to drink a coke. ou don$t struggle to
open your mouth, sip, and swallow. 5n fact, you drink without
thinking. #peaking in tongues is the same way, relax and don$t
o!er think it3


1 Corinteni

hians 12:13:

,
Ni tEi2 <0 a9ev1r2 aA .st 5te;aEi 9e
+0 si0:+r D+,2 3a s1 a-31t+iA +0 si0:+r tr+?2 .ie i+9ei2 .ie :re3i2 .ie
r5i2 .ie s-5;i= >i tEi aA .st a91?aEi 9i0trC+0 si0:+r D+,.
Fr 5B
0e S? ir it are @e a -- 5a?t i;e 9
i0 t 0e 59B 2 @ ,e t,er @e 5e He@s r %e0 ti-es2 @,e t,e r @e
5e 509 r .ree = a 09 ,ave 5ee 0 a -- A a9e t 9r i0k i0t 0e S?iri t.

T,e S?irit ,e-?s B+ 9ri0k 5+t 9es0t 9ri0k .r B+. He is
a-rea9B .+-- a09 @a0ts B+ t 5e .+-- t.


Ioan

John $:3$663+82
0 ;i+a 9e ?e +rA12 3are era ;i+a 3ea Aare a
?ra;0i3+-+i2 Is+s a stat <0 ?i3iare >i a stri:at8 DDa31 <0setea;1 3i0eva2 s1
vi01 -a Mi0e >i s !ea. Ci0e 3re9e <0 Mi0e2 9i0 i0iAa -+i #or 'ur9e r/+ri
9e a?1 vie2 3+A ;i3e S3ri?t+ra.D
I0 t ,e -ast 9aB 2 t ,at : reat 9aB . t,e .east 2
#2

Hes+ s st9 a09 3rie9 2 saBi0: 2 I. a0B Aa0 t,irst 2 -e t ,iA
3 A e +0t A e 2 a09 -r in4 . 3+ He t,a t 5e -ieve t, 0 Ae2 as t,e s3ri?t+re
,at, sai9 2 + t . , is 5e--B sha ll f lo " r ive rs . -iv i0: @ a ter .

Dri0k a-- 9aB Ps,rt tiAes . ?raBi0: i0 t0:+esQ as B+ :
a5+t B+r 9ai-B a3tivities.
#W
Dri0k P?raB i0 t0:+esQ as B+ 9rive2 t,is is a :reat @aB t
AaOiAi;e B+r tiAe.
EverB tiAe B+ ?raB i0 t0:+es B+ are :etti0: .i--e9.


1 Corinteni

hians 1(:2:

,
0 a9ev1r2 3i0e vr5e>te <0 a-t1 -iA51 0+
vr5e>te aAe0i-r2 3i -+i D+A0e;e+= 313i 0iAe0i 0+C- <0Ee-e:e >i2 3+
9+,+-2 e- s?+0e tai0e.
He P 5e-ieve rQ t,a t s?eaket, i0
+0k0@ 0 t0:+e s?eaks t %9 .


I. B+ are 0t 9ri0ki0: t,e0 He is i0 B+2 5+t 0t .-@i0: +t
. B+.
C0ti0+a--B ?raBi0: i0 t0:+es is t,e @aB B+ staB .+--.
*+ ,ave t 9 t,e ?raBi0:.

T,e 5e-iever s?eaks i0 t0:+es 0t t,e H-B S?irit s?eaks
i0 t0:+es.
Example: ,onsider the illustration of The -arden of Eden and a

belie!er. The -arden of Eden is a belie!er$s body. The Tree of
.ife is -od$s presence which is in the belie!er. The Tree of
;nowledge is the belie!er$s mind which you can$t li!e by or
recei!e the life of -od from. There was a ri!er that flowed out
of the -arden and parted in four directions (-en. <:8=). The
ri!er
is the "oly #pirit flowing out of your spirit in many directions to
help not only you, but also nourish others.

S?eaki0: i0 t0:+es is as 0at+ra- as 5reat,i0:.

Its 0t ,ar9 t 5reat,e.
*+ 90t ,ave t str+::-e r eve0 t,i0k a5+t it.
*+ G+st ,ave t 5e-ieve= ?ers0a- traits r 3ir3+Asta03es ,ave
0t,i0: t 9 @it, it.

Example: 6ecently 5 preached about speaking in tongues at a
6omanian church and fi!e people o!er eighty years old came
forward and spoke in tongues for the first time.
#1

#1
Ia0 H,0 2W82282 D+?1 a3este vr5e2 a s+.-at ?este ei >i -eCa ;is8 DL+aEi
D+, S./0tL 4A09 @,e0 ,e ,a9 sa i9 t, is 2 ,e 5reat,e9 0
t,eA 2 a09 sait, +0t t,eA 2 Re3eive Be t,e H-B %,st .


Example: The "oly #pirit wants you to be filled more that you
want to be filled. ou drink and breathe without effort through
out the day so you can pray in tongues the same way, and you
will get full.

*+ ,ave t,e H-B S?irit i0 B+ at sa-vati0 5+t B+
A+st 9ra@ .rA t,e @e-- . sa-vati0.

Ioan

John $:3+82
Ci0e 3re9e <0 Mi0e2 9i0 i0iAa -+i vr 3+r:e r/+ri
9e a?1 vie2 3+A ;i3e S3ri?t+ra.
H e t,a t 5e -ieve t, 0 Ae2 as t, e
s3r i? t+ re ,a t,
sa i9 2 + t . , is 5e --B s,a -- . -@ r ive rs . -iv i0: @ater .

T,ere are 9i..ere0t ki09s . t0:+es a33r9i0: t 1 Corinthians
12:10, 5+t t,ere is 0e s?e3i.i3 t0:+ e G+st .r B+r ?ers0a- +se.

*+ 3a0 ?raB i0 B+r ?ers0a- t0:+e a0B tiAe B+ @a0t t
e03+ra:e a09 stre0:t,e0 B+rse-. PH+9e 2W2 1 Cri0t,ia0s
1$8221J21K21UQ.
T,is is 0t a t0:+e t,at B+ s?eak t t,ers2 5+t B+ s?eak
9ire3t-B t %9 P+0-ike t0:+es a09 i0ter?retati0 i0 @,i3,
B+ s?eak t Ae0 .rA %9Q.
Ot,er ki09s . t0:+es are s?irit+a- :i.ts .r t,e e9i.i3ati0 .
t,ers.
Ot,er ki09s . t0:+es 5B H-B S?irit are t ?erate at 3ertai0 tiAes
.r 3ertai0 i09ivi9+a-s2 @,ereas t0:+es .r ?ers0a- e9i.i3ati0 is
.r everB 5e-iever t ?erate a-- t,e tiAe at @i-- PI Cri0t,ia0s
1$8221KQ.
Ot,er ki09s . t0:+es are as t,e S?irit @i--s PA3ts 28$Q.
Ot,er ki09s . t0:+es are .r @,e0 t,e S?irit s?eaks t,r+:,
B+2 5+t t,is t0:+e is B+ s?eaki0: i0 t,e S?irit.
Ot,er ki09s . t0:+es are a si:0 t +05e-ievers P1 Cri0t,ia0s
1$8222 A3ts 2811Q 5+t t,is ki09 . t0:+e is .r t,e 5e-iever a09
9es0t e9i.B t,e 3,+r3, P1 Cri0t,ia0s 1$81UQ.


#2

Nte8 H@ t s?eak i0 t0:+es .r t,e .irst tiAe8 Sa-vati0 is t,e
.irst ste? i. B+ are 0t save9. I Ai0istere9 t a Aa0 .r ver a0
,+r t s?eak i0 t0:+es a09 i0 .r+strati0 .i0a--B .+09 +t t,at ,e
@as 0t save9. O03e ,e :t save9 ,e s?ke i0 t0:+es iAAe9iate-BL
I. B+re t,irstB2 3Ae t HiA a09 9ri0k PH,0 J8#JQ. *+ A+st
5e-ieve t,at t,e river . t,e H-B S?irit is i0 B+ a33r9i0: t H,0
J8#K2#U. Use a ?i0t .
30ta3t s+3, as t,e -aBi0: 0 . ,a09s 5B a Ai0ister2 t re-ease B+r
.ait,. I0 A3ts K81J t,eB s?ke i0 t0:+es @,e0 ,a09s @ere -ai9 0
t,eA. I. 0 0e is avai-a5-e B+ 3a0 -aB ,a09s 0 B+r @0 se-.2
5e-ieve a09 saB @it, B+r A+t, t,at B+ s?eak i0 t0:+es .r t,e
.irst tiAe. T,e H-B S?irit 9es0t
s?eak i0 t0:+es s B+ @i-- ,ave t +se B+r @0 vi3e. *+
AaB 0t .ee- a0Bt,i0: i0 t,e @aB . eAti0s 5+t G+st -ike sa-vati02
B+ ,ave t 5e-ieve a09 S"EAV P0 Aatter @,at it s+09s -ikeQ. It
s,+-9 0t take B+ verB -0:2 a-t,+:, B+r Ai09 @i-- t,i0k t,at
its .-is,. *+ AaB ,ave G+st a sB--a5-e r t@ at .irst2 5+t B+ are
s?eaki0: @r9s t,e H-B S?irit s+??-ies2 s kee? s?eaki0: i0 .ait,
P1 Cri0t,ia0s 281#21$Q. C0ti0+e ?raBi0: i0 t0:+es everB9aB a09
B+ @i-- 5e 0 B+r @aB t 5ei0: .+--.

1 Corinteni h i an s 2:13,1(: , Ni vr5iA 9es?re e-e 0+ 3+ vr5iri <0v1Eate 9e -a
<0Ee-e?3i+0ea Ae0eas312 3i 3+ vr5iri <0v1Eate 9e -a D+,+- S./0t2 <0tre5+i0E/09
vr5ire 9+,v0i3eas31 ?e0tr+ -+3r+ri-e 9+,v0i3e>ti. Dar A+- .ires3 0+
?riAe>te -+3r+ri-e D+,+-+i -+i D+A0e;e+2 313i ?e0tr+ e- s+0t 0e5+0ie= >i 0i3i
0+ -e ?ate <0Ee-e:e2 ?e0tr+ 31 tre5+ie G+9e3ate 9+,v0i3e>te.
F , i3 , t , i 0: s a -s @ e s ?eak 2 0 t i 0 t ,e @ r 9 s @ , i3 , A a0 s @ is 9 A te a 3 , es2
5+ t @ , i3 , t , e H - B % , st t ea 3 ,e s= 3 A ?a ri 0: s ? irit +a - t , i 0: s @ it , s ? irit +a -
P @ r 9 sQ. )+ t t , e 0a t + r a - A a0 re3ei v es 0 t t , e t , i 0: s . t , e S? irit . % 9
. r t ,eB a r e . -is ,0e ss +0 t , i A 0e it ,e r 3 a0 , e k0 @ t ,e A 5 e3 a+ s e t ,e B
a r e s ? irit +a -- B 9 is3 e r 0e9.
##

T,e H-B S?irit a09 t,e .-es,.


F,e0 B+ are .+-- . t,e S?irit2 t,e .-es, is ?+t 9@0 a09
Arti.ie9.


)omani s +:13:

,
Da31 tr1iEi 9+?1 <09eA0+ri-e ei2 veEi A+ri= 9ar
9a312 ?ri0 D+,+-2 .a3eEi s1 Aar1 .a?te-e tr+?+-+i2 veEi tr1i.
_ex . : o._x _o .:o : :oo .
o__
:oxe_ooo x .eoex:o..:
eooe.:
: :oo

T Arti.B Aea0s t 3+0t r 30si9er 9ea9.


)omani s +:26:

,
/i tot astfel 0i Duhul ne a#ut n slbiciunea noastr% cci
nu 0tim cum trebuie s ne rugm. Dar nsu0i Duhul mi#loce0te pentru noi cu
suspine negrite.
3i4e@ise t,e S?irit he lps our inf irm itie s
( , ea-nesses ) ; .r @e k0@ 0t @,at t ?raB .r as @e +:,t8
5+t t,e S?irit HiAse-. Aakes i0ter3essi0 .r +s @it,
9roanin9s Pdeep inarticulate s ounds Q "hi'h 'an no t !e u tt ere -
P2ttered means; to 'ive a udible e)pression to. To s pea- or p ronounce and
'ive forth ,ith the v oice. The /ol0 Spirit onl0 'roans$ /e does
not spea- in ton'ues).


T,e H-B S?irit ,e-?s B+r @eak0ess . B+r .-es, t,r+:,
?raBi0: i0 t0:+es.
He :ra0s P9ee? i0arti3+-ate s+09sQ i0 B+r s?irit a09 B+
s?eak +t t,se :ra0i0:s2 @,i3, is B+r ?ers0a- t0:+e
PB+r ?raBer -a0:+a:eQ. *+ s+??-B t,e vi3e2 t,e audible
e)pression.


T,e H-B S?irit is 9i0: t,e :ra0i0:2 0t t,e +tteri0: i0
#$

t0:+es.

*+ are 0t :ra0i0:2 5+t +tteri0: i0 t0:+es.

1 Corinteni

hians 1(: 1

+82
1ul2umesc lui Dumne3eu c eu vorbesc n alte
limbi mai mult dect voi to2i.
I (Apostle #aul) spea4 in ton9ue s Are
t,a0 B+ a--.
#&

1 Corinteni

hians 1(:1(,1*a,
Fii09312 9a31 A1 r: <0 a-t1 -iA512 9+,+- Ae+ se ra:12
9ar Ai0tea Aea este .1r1 r9.
1&. Ce este 9e .13+t at+03iM M1 vi r+:a 3+ 9+,+-
Fr i. I pra7 in ton9ues2 m7 spirit
pra7e th 2 5+t AB +09ersta09i0: is +0.r+it.+-. F,at is it
t,e0M I " ill pra7 " ith the sp ir it !

Pra7in9 in ton9ues is #ital to an o#er'omin9 life.

T 5e s?irit+a--B Ai09e9 is -i.e a09 ?ea3e 8)omans +:6:.
I 5e3Ae s?irit+a--B Ai09e9 5B 9i0: s?irit+a- t,i0:s i03-+9i0: ?raBi0:
i0 t0:+es2 st+9Bi0: t,e 5i5-e2 @rs,i? r .e--@s,i? @it, t,er
5e-ievers2 et3!
I. B+ 9e-i:,t B+rse-. i0 t,e Lr9 t,e0 B+ :et t,e 9esires . B+r ,eart
Aet P"sa-As #J8$Q. T 9e-i:,t B+rse-. is t 9 @,at t,e rea- B+ PB+r
s?iritQ -ikes t 92 a09 t,at @+-9 5e s?irit+a- a3tivitB -ike ?raBi0: i0
t0:+es r Ae9itati0: s3ri?t+re.

Pra7in9 in ton9ues "ill tame 7our ton9ue an- turn 7our flesh
in the ri9ht -ire'tion 8ali9nment "ith 7our !orn a9ain spirit:.

T,e 0-B @aB t taAe t,e t0:+e is @it, s+?er0at+ra- @aBs.


Ja Ia'o#

me s 3:+82
Dar -iA5a 0i3i+0 A 0C ?ate <A5-/0;i. Ea este
+0 r1+ 3are 0+ se ?ate <0.r/0a2 este ?-i01 9e trav1 9e Aarte.
) + t
t,e t0:+e 3a 0 0 A a0 taAe = it is a0 +0r+-B
evi -2 .+ -- . 9ea9 -B ?is0 .

I. B+r t0:+e is 30tr--e9 it @i-- 3,a0:e t,e 9ire3ti0 . B+r
-i.e.
A :ra09 s,i? is t+r0e9 5B t,e s,i?s @,ee-2 s B+r .-es,
P9esiresQ @i-- 3,a0:e as B+ ?raB i0 t0:+es.


Ia'o#

3

:(

8J ame s 3 :( ,
Iat12 >i 3r15ii-e2 3/t 9e Aari s+0t2 >i2 A13ar 31
s+0t A/0ate 9e v/0t+ri i+Ei2 tt+>i s+0t 3/rA+ite 9e 3/rA1 .arte Ai312
9+?1 :+st+- 3/rAa3i+-+i.
)e, -9 a -s t,e s, i?s 2 @, i3 , t,+:, t,e B 5e s
:reat 2 a09 are 9r ive0 . .ier3e @ i09s 2 Be t are t,eB t+r0e9
#'
a5+ t @i t, a ver B sAa-- ,e-A.

*ie-9i0: B+r t0:+e t t,e H-B S?irit 5B ?raBi0: i0 t0:+es
@i-- kee? B+ .rA 5e3Ai0: se0s+a- a09 kee? B+ i0 t,e
-ve . %
9 .


I

J u-a

e , #ersetele

20

15 6621a82
Dar vi2 ?reai+5iEi-r2 ;i9iEiCv1 s+.-ete>te
?e 3re9i0Ea vastr1 ?reas./0t12 r+:aEiCv1 ?ri0 D+,+- S./0t2 Ei0eEiCv1 <0
9ra:stea -+i D+A0e;e+.
! )+t Be 2 5e -ve9 2 5+ i-9 i0: +?
B+rse-ves 0 B+r Ast ,- B .ait, 2 ?raBi 0: i0 t,e H- B
%,s t2 kee? B+rse -ves i0 t,e -ve . %9 .

F,atsever B+ s@2 B+ rea?. I. B+ s@ i0 t0:+es
30siste0t-B B+ @i-- rea? a s?irit .i--e9 -i.e.


1alateni

ians 6:$66+:

,
N+ v1 <0>e-aEi8 DD+A0e;e+ 0+ Se -as1 s1 .ie
5atG3rit.D Ce seaA101 A+-2 a3eea va >i se3era. Ci0e seaA101 <0 .irea
-+i ?1A/0teas31 va se3era 9i0 .irea ?1A/0teas31 ?+tre;irea= 9ar 3i0e
seaA101 <0 D+,+- va se3era 9i0 D+,+- viaEa ve>0i31.
)e 0t 9e3e ive9 = % 9 is 0t A 3ke9 8 .r
"ha tsoe#er a Aa0 s@e t, 2 t,a t s,a-- , e a-s rea? . Fr , e
t,a t s@et, t , is .-es, s,a -- . t,e .-es, rea? 3rr+?ti0 = 5+t ,e t,at
so"e t h t o t he Sp ir it sha ll o f t he Sp ir it reap -i.e ever -as ti0:.#J#'
A0i0te9 5B t,e S?irit.*+ are a-rea9B a0i0te9 i. B+ are 5r0 a:ai0.


1 John 2:2$ saBs B+ ,ave re3eive- t,e a0i0ti0:.


1 Ioan

John 2:2$:

,
C/t 9es?re vi2 +0:erea ?e 3are aEi ?riAitC 9e -a E-
r1A/0e <0 vi >i 0CaveEi tre5+i0E1 s1 v1 <0veEe 3i0eva= 3i2 9+?1 3+A +0:erea
L+i v1 <0vaE1 9es?re tate -+3r+ri-e >i este a9ev1rat12 >i 0+ este Ai03i+012
r1A/0eEi <0 E-2 9+?1 3+A vCa <0v1Eat ea.
)+t t,e a0 i0t i0: @, i3 , Be ,ave re3e ive 9 .
, iA a5i9e t, i0 B+ 2 a09 Be 0ee9 0t t ,at a 0B A a0 t ea3,
B+ 8 5+t as t,e sa A e a0 i0t i0: tea3,et , B+ . a -- t, i0:s 2 a09 is tr+ t, 2 a09 is 0
-ie 2 a09 eve0 as i t ,a t, ta+:, t B+ 2 Be s,a -- a5 i9e i0 , iA .

Psalmul

s 135:$,+82
U09e A1 vi 9+3e 9e?arte 9e D+,+- T1+ >i +09e vi
.+:i 9e?arte 9e .aEa TaM Da31 A1 vi s+i <0 3er2 T+ e>ti a3-= 9a31 A1 vi
3+-3a <0 L3+i0Ea ArEi-r2 iat1CTe >i a3-.
F , it,er s,a -- I : .rA t,B s? ir itM r
@, it,e r s,a -- I .-ee .r A t,B ? rese03e M+ I. I as3e09 +? i0t
,eave0 2 t ,+ art t,ere 8 i. I A ake A B 5e9 i0 ,e --2 5e , -9 2
t,+ a rt t,ere.

2

1 Corinteni

hians 1:2182
Ni Ce- 3e 0e <0t1re>te <A?re+01 3+ vi2 <0
Hrists2 >i 3are 0eCa +0s2 este D+A0e;e+.
N@ ,e @, i3, s ta5 -is,et, +s @ it, B +
i0 C,r is t2 a 09 ,at , a0 i0te 9 +s 2 is % 9 .

D0t ?raB t 5e a0i0te9 5+t a5i9e i0 Hes+s a09 He @i-- s,@
B+ ,@ t re-ease @,at B+ a-rea9B ?ssess.

Hes+s 0ever ?raBe9 t 5e a0i0te9. A3ts $82J22K saBs t,at
He @as a0i0te9 as a 3,i-9.
#J
I0 L+ke $81K2 Hes+s sai9 t,at %9 a-rea9B a0i0te9 ,iA.


1 Ioan

John (:1$82 4
C+A este E-2 a>a s+0teA >i 0i <0 -+Aea a3easta
As H e
is s are @e i0 t, e F r-9 6LLL

*+ are a-rea9B a0i0te92 5+t -ike Hes+s2 kee? B+rse-. .+--
. t,e S?irit a09 B+ @i-- @a-k i0 t,e @i-- . %92 resist t,e
9evi-2 a09 5e rea9B t re-ease t,e a0i0ti0: t t,ers.

#K
Example: &ust because 5 don$t feel my wife next to me doesn$t
mean she is not by my side. #he doesn$t ha!e to touch me, for me
to know she is there. 5 percei!e she is there and when 5 turn to
look at her, she$s there3 ou don$t ha!e to feel the "oly #pirit to
know "e is in you. "e will ne!er go from you, so lea!e your
feelings out of it. ou don$t ha!e to fee l anointed to be anointed.
(lso, just because you don$t feel anointed, doesn$t mean you are
not.


T,e H-B S?irit is -ike e-e3tri3itB.

T,e ?@er is i0 B+r ,+se 5+t B+ AaB 0ever see it.
E-e3tri3itB i--+Ai0ates t,e rA .r a0B0e @, t+r0s 0 t,e
s@it3,.
T,e ?@er . %9 i--+Ai0ates t,e e0vir0Ae0t2 0 Aatter
,@ 9ark it is. It G+st ,as t 5e a3tivate9.
*+ 3a0 ,ave e-e3tri3itB .-@i0: t,r+:, t,e ?@er -i0es a09 5e
?r?er-B 300e3te9 t t,e ,+se2 5+t +0-ess t,e s@it3, is t+r0e9 0
B+ @i-- sit i0 9ark0ess.
%9s ?@er is i0 5e-ievers a09 @i-- @rk .r a0B 5e-iever
@, @i-- re-ease itL


T,e H-B S?irit is re.erre9 t as Ne@ Fi0e.

*+ are t,e 30tai0er . t,e H-B S?irit a09 B+ 3arrB t,e 0e@
@i0e everB@,ere B+ :.
*+ ,ave t,e 0e@ @i0e PH-B S?iritQ i0 t,e i0si9e2 @,i3,
?r9+3es GB2 -a+:,ter2 r+00i0:2 9a03i0:2 et3.! i0 B+r -i.e 5+t 5e
Ai09.+- t re-ease it t t,ers PA3ts 281#Q.

A-@aBs 5e rea9B t ?+r .rt, a0B tiAe 0ee9e9.
*+ 90t ,ave t a3t s?irit+a- G+st 5e 0at+ra-2 @,i3,
s,+-9 5e s?irit+a-. H+st s?i-- verL
#U

;ote: >he Christian life "as meant to li#e fullM full of the
Spirit, full of faith, full of lo#e. Gou must -o the !asi'
thin9s 'onsistentl7 to 9et 7ourself full. o" -o 7ou 4no" if
somethin9 is fullF Gou see o#erflo". If 7ou 4eep pumpin9 9as
into 7our 'ar 7ou 'an tell "hen itIs full, not ?ust !7 the 9au9e !ut
!7 the 9as spillin9 out onto the 9roun-. If 7ou "ant to see more
#i'tor7 in 7our life then 4eep pra7in9 in ton9ues an- 9et full of
the Nor- of 1o-. >he ol7 Spirit is 9i#en to help 7ou, an-
also minister to others. So 9et 7ourself full an- let the ;e" Nine
out of the !ottle 87our spirit: to !e poure- onto those in nee-.
1o- "ants the
Spirit to flo" out of 7ou li4e a ri#erEEE


Efeseni

phe si an s 3:20:


Iar a Ce-+i 3e2 prin puterea 'are
lu'rea0 /n noi2 ?ate s1 .a31 0es?+s Aai A+-t 9e3/t 3ereA sa+
:/09iA 0i
2 N @ +0 t , i A t ,a t is a5 -e t 9
eO 3 ee9 i 0: a5+09a0 t- B a5v e a -- t ,a t @ e a s k r
t , i 0k 2 a 33 r 9 i 0: t . t , e po " e r t ha t " o r 4e t h i n u s .

Iu-a

J u-e 20,21,2( :


Dar vi2 ?reai+5iEi-r2 ;i9iEiCv1 s+.-ete>te ?e
3re9i0Ea vastr1 ?reas./0t12 r+:aEiCv1 ?ri0 D+,+- S./0t2 Ei0eEiCv1 <0
9ra:stea -+i D+A0e;e+ >i a>te?taEi <09+rarea DA0+-+i 0str+ Is+s
Hrists ?e0tr+ viaEa ve>0i31. Iar a A3e-+ia 3are ?ate s1 v1 ?1;eas31 9e
ri3e 319ere >i s1 v1 .a31 s1 v1 <0.1Ei>aEi .1r1 ?ri,a01 >i ?-i0i 9e 5+3+rie
<0ai0tea s-avei Sa-e.
P N e @ V i 0: H a A es Q ! *+ 2 5 e- v e 9 2
5+ i- 9 i 0: +? B+ rs e - ve s 0 B+ r A st , - B . a it , 2
? r aB i 0: i 0 t ,e H - B S? irit2 kee ? B+ rs e - ve s i 0 t ,e - ve .
%9 . N @ t H i A @ , is a5 -e t k ee ? B+ .r A st + A 5 -i 0: 2 a09
t ? rese 0 t B+ . a+ -t-ess 5 e. re t , e ? rese 0 3e . H is : - r B @ it ,
e O 3ee 9 i 0: G B t %9 + r Sav i + r .$W
#U


Mark Serviss is a Aissi0arB t RAa0ia2 -ivi0: i0 C-+G2 RAa0ia. He tea3,es
i0 -3a- 3,+r3,es2 ,-9s eva0:e-isti3 +trea3,es2 9istri5+tes ,+Aa0itaria0 ai92
a09 ?rvi9es a ,Ae .r Vi9s C-+52 a Ai0istrB t 3,i-9re0 a09 tee0s. Mark
trave-s .reX+e0t-B t Aa0B 3ities a09 3+0tries ,-9i0: ,ea-i0: Aeeti0:s2
tea3,i0: i0 )i5-e S3,-s2 a09 ?rea3,i0: i0 3,+r3,es ar+09 t,e @r-9. He is
a "res5Bter .r Fe--@s,i? . Mi0isters a09 C,+r3,es2 C,rist Fr T,e Nati0s2
Da--as2 TeOas.

",0e i0 RAa0ia8 WW1CC$WJ'$1&#$1J
",0e i0 USA8 $W&CC22&CC''JK
EAai-8 3-+G:+B[Ae.3A
Fe5site8 @@@.servissAissi0s.r: