Sunteți pe pagina 1din 9

FLUCTUATIA DE PERSONAL

Fluctuatia de personal

Ionescu (Neidoni) F.

onica

Uni!ersitatea SNSPA

asterat Co"unicare

ana#erial$ %i Resurse U"ane

An I

&

FLUCTUATIA DE PERSONAL

A'stract In pre(enta lucrare !or )i su'liniate cau(e si ar#u"ente *n spri+inul de"onstr$rii )eno"enului )luctua,iei de personal. Cau(ele )luctua,iei sunt in)luen,ate de dou$ tipuri de )actori- interni si e.terni. Pentru )actorii interni "entione( salariul "ic- "unca de(or#ani(at$- i"plicarea de(or#ani(ational$- di)icult$ti *n inte#rarea *n co"panie- rela,ii de)ectuoase cu %e)ii sau/%i cole#ii- con)lictele interpersonale %i )rustr$rile la locul de "unc$. Factorii e.terni sunt considerati a )i0 un post "ult "ai a!anta+os si rata sca(ut$ a so"a+ului %i o de(!oltare in continu$ cre%tere *n do"eniul *n care an#a+a,ii lucrea($ . Plecarea din or#ani(a,ie se reali(ea($ prin de"isia an#a+atului- *ncetarea contractului de "unc$ cu acordul p$rtilor- pensionare- concediere si reducere de personal. 1n pa#inile ur"$toare a!e" o descriere a a!anta+elor si de(a!anta+elor )luctua,iei de personal %i a "odalit$,ii de calcul. Spre )inalul lucr$rii se !or re#$si o serie de solu,ii pentru a"eliorarea )luctua,iei de personal si "en,inerii ec2ili'rului *n or#ani(a,ie- iar *n )inal !o" a!ea conclu(iile acestei caracteristic$ a "uncii.

FLUCTUATIA DE PERSONAL

&. Cau(ele )luctua,iei de personal. Fluctua,ia este deter"inat$ de dou$ tipuri de )actori interni si e.terni. Factorii interni sunt caracteri(a,i prin di!erse con)licte interpersonale care se re)er$ la di)eren,a de opinii pri!ind do"eniul de responsa'ilitate si rolul *n ca(ul or#ani(a,iei ca si co"petitia direct$ pentru atin#erea aceluia%i o'iecti! personal. Un alt e.e"plu edi)icati! este acela care se re)er$ la dou$ persoane care concur4nd *n cadrul unei or#ani(a,ii intr$ *n con)lict (de con,inut) %i este )oarte posi'il s$ inceap$ s$ *%i descopere reciproc anu"ite caracteristici care le deran+ea($ din punct de !edere e"otional. 1n consecint$ "ana#e"entul con)lictelor necesit$ at4t a'ord$ri e"o,ionale c4t %i co#niti!e. Salariul "ic %i lipsa 'oni)ica,iilor cone.e repre(int$ un cu"ul de )actori care sta#n4nd o perioad$ lun#$ de ti"p contri'uie la deci(ia an#a+atului de a5si sc2i"'a locul de "unc$. unca de(or#ani(at$ se "ani)est$ at4t prin deci(iile incorecte- trasarea a"'i#u$ a sarcinilor de lucru- e!aluarea incorect$ a "uncii e)ectuat$ de catre "ana#e"ent- si lipsa unui plan de carier$ care sa per"it$ an#a+a,ilor s$ *%i creione(e o'iecti!e de status. Lipsa inte#r$rii *n co"panie datorat$ ine.isten,ei unui plan de inductioni"ple"entat *n co"panie si intro!ersia an#a+a,ilor %i a "ana#e"entului- repre(int$ dease"enea un )actor intern. Inco"pati'ilitatea dintre an#a+a,i- %i personalita,ile di)icile %i inco"pati'ile ale acestora duc la rela,ii de)ectuoase- acestea din ur"$ repre(ent4nd unul din poten,ialele "oti!e ale )luctua,iei de personal. Con)lictele interpersonale sunt un puternic %i des *ntalnit )actor intern al cau(alit$,ii )luctuatiei de personal. Acestea pot )i de dou$ )eluri0 con)licte de continut si e"otionale. Con)lictele de continut se re)era la de(acordul )a%$ de politicile or#ani(a,ieidi)eren,e de opinii pri!ind do"eniul de responsa'ilitate %i rolul in cadrul or#ani(a,iei- si dease"enea co"peti,ia direct$ pentru atin#erea aceluia%i o'iecti! interpersonal.

FLUCTUATIA DE PERSONAL Con)lictele e"o,ionale repre(int$ st$rile opuse internali(ate- datorate unor serii de e!eni"ente- discu,ii %i int4"pl$ri care las$ *n ur"a lor incertitudine si re!oltare. Frustr$rile acu"ulate *n ur"a )aptului c$ unii an#a+a,i nu pot aplica la locul de "unc$ toate cunostin,ele acu"ulate *n ti"pul e)ectu$rii studiilor uni!ersitare si post5uni!ersitare ca %i e.perien,$ acu"ulat$ p4n$ *n "o"entul respecti! in "unc$ repre(int$ unul din "oti!ele care pot contri'ui la sc2i"'area locului de "unc$. Factorii e.terni sunt un post "ult "ai a!anta+os- rata sca(ut$ a so"a+ului %i o de(!oltare in continu$ cre%tere *n do"eniul *n care an#a+a,ii lucrea($. C4nd o persoan$ a+un#e *ntr5un anu"it punct al carierei sale- de!enind 'un *n do"eniul ales- co"paniile *l a'ordea($ cu di)erite oportunit$,i de carier$. a+oritatea an#a+a,ilor a)la,i *n ast)el de situa,ii "er# la inter!iuri pentru a testa pia,a a !edea ce oprtunit$ti sunt *n do"eniul lor- %i de cele "ai "ulte ori accept$ una din o)ertele pri"ite pe considerente "ateriale si/sau oportunit$,i de de(!oltare. Rata sc$(ut$ a %o"a+ului %i de(!oltarea anu"itor do"enii de acti!itate per"it anu"itor an#a+a,i co"peten,i si 'ine pre#$ti,i in acele arii de acti!itate- s$ ai'$ de unde ale#e noi oportunit$,i de ser!ici- ast)el de!enind pentru ei o o'isnuin,$ *n a5%i sc2i"'a locul de "unc$ anual- la doi ani- in ca(uri e.tre"e c2iar si la 7 luni- p4n$ c4nd isi #$sesc co"pania care s$ se adapte(e la ne!oile si cerin,ele lor- sau p4n$ c4nd do"eniul respecti! de acti!itate intr$ in sta#nare sau descenden,$. 3. Plecarea din or#ani(a,ie. Se poate reali(a prin de"isionarea an#a+atului con)or" articolului 89 (&) Codul uncii- respect4nd cele &: (ile calendaristice pre!$(ute *n le#e. O alt$ "odalitate este cu acordul p$rtilor art. :: (') Codul uncii- an#a+atul put4nd *nceta contractul indi!idual de "unc$ *n (iua depunerii de"isiei- sau la o lun$ dup$ se"narea de"isiei (perioada "a.i"$ sau "ini"$ *n care an#a+atul tre'uie s$ "ai lucre(e *n societatea respecti!$ nu este preci(at$ de le#e). ;iua plec$rii din or#ani(a,ie tre'uie ins$ preci(at$ *n de"isie- %i este sta'ilit$ de co"un acord cu "ana#e"entul or#ani(a,iei. Concedierea colecti!$ datorat$ restructur$rilor sau indi!idual$ din cau(e de co"penten,$ este o alt$ "odalitate de p$r$sire a locului de "unc$.

<

FLUCTUATIA DE PERSONAL 6. A!anta+ele %i de(a!anta+ele )luctua,iei de personal. C4nd un an#a+at p$r$se%te co"pania- apare ne!oia de a an#a+a o nou$ persoan$ care !a a!ea ne!oie de ti"p pentru a se inte#ra *n co"panie ("$rindu5se ti"pul de instruire) %i a se o'i%nui cu sarcinile de lucru- si dease"enea or#ani(a,ia !a a!ea costuri in plus datorit$ procesului de recrutare si selectare de personal pentru )unc,ia respecti!$. E.ist$ si )luctua,ie )unc,ional$ caracteri(at$ prin cre%terea producti!it$,ii an#a+atilor prin plecarea celor "ai putin per)or"anti. Un alt a!anta+ poate )i econo"isirea de resurse )inanciare prin *nlocuirea unor an#a+a,i cu salarii )oarte "ari cu unii cu salarii "ai "ici ()iind la *nceput sau tineri dornici de a)ir"are si de a *n!$,a lucruri noi- perioad$ de pro'$- perioad$ de sta#iu) dar care au a'ilit$ti si"ilare cu cel care a lucrat ini,ial pe postul respecti!. In)u(ia de noi idei *n or#ani(a,ie o dat$ cu aparitia unor noi persoane dornice de a)ir"are si de ce nu unele dintre ele pot !eni si cu o e.perient$ "ai 'o#at$ in aria de lucru. <. $surarea )luctua,iei Ca orice caracteristic$ de resurse u"ane si )luctua,ia poate )i cuanti)icat$ si anali(at$ prin pris"a scorurilor o',inute. =o" calcula ast)el0 rata )luctua,iei > nr. de an#a+a,i care p$r$sesc or#ani(a,ia *ntr5o lun$/ nr. total de an#a+a,i la "i+locul lunii. Rata )luctua,iei personalului !aria($ de la o or#ani(a,ie la alta. Ni!elele ridicate ale )luctua,iei se *nre#istrea($ pentru acele posturi care nu necesit$ a'ilit$ti deose'itelucr$rile solicitate )iind de rutin$. Rata )luctua,iei se poate deter"ina pentru )iecare departa"ent dintr5o or#ani(a,ie. Ast)el pe ansa"'lul or#ani(a,iei rata )luctua,iei poate )i "ic$- dar *ntr5un anu"it do"eniu de acti!itate- se poate re"arca o rat$ *n#ri+oratoare a )luctua,iei. De aceea a!e" ne!oie de un indice de sta'ilitate pe care il calcul$" ast)el0 Indicele de sta'ilitate > nr an#a+a,i cu cel putin un an !ec2i"e *n or#ani(a,ie/ nr. de persoane an#a+ate cu un an in ur"$.

FLUCTUATIA DE PERSONAL

:. Pre!enirea )luctua,iei de personal Pentru a ,ine su' control )luctua,ia de personal tre'uie sta'ilit$ o corespondent$ intre per)or"anta indi!idual$ si reco"pensele o)erite. 1"'un$t$,irea strate#iei selec,iei de personal prin instruirea persoanelor responsa'ile cu selec,ia de personal %i introducerea unor pro#ra"e pentru inte#rarea noilor an#a+a,i si super!i(area persoanelor responsa'ile cu aceast$ sarcin$ pot a+uta la reducerea )lu.ului plec$rilor din co"panii. Este i"portant$ ela'orarea unor planuri concrete si 'ine detaliate a proceselor de resurse u"ane- inclusi! a unui plan de carier$ si or#ani#ra"a pus$ la dispo(i,ia an#a+atilor. Ast)el personalul cu *nclina,ii spre de(!oltarea unei cariere %i a cre%terii pe scar$ ierar2ic$ *n co"panie- *%i poate adapta o'iecti!ele la oportunit$,ile o)erite de c$tre or#ani(a,ie- %i are "ai "are *ncredere c$ *n ti"p- dac$ are 'une per)or"an,e poate a+un#e la statutul pe care si5l dore%te. Ela'orarea unui pro#ra" de instruire pentru an#a+atii )ir"ei- *n lips$ de )onduriaceste pro#ra"e pot a!ea loc la sediul )ir"ei- si pot )i sus,inute de c$tre "ana#erii cu a'ilit$tile- cuno%tin,ele si e.perien,a corespun($toare de a sus,ine cursuri de pre#$tire a an#a+atilor pe anu"ite arii de acti!itate. Asi#urarea unor condi,ii 'une de "unc$- a anu"itor )acilit$,i ( e.. ap$ plat$ si ca)ea la discre,ie) si a unui "ediu de rela.are in pau(e (e..'iliard- )uss'all- etc). La o anali($ a )luctua,iei de personal si satis)ac,iei la locul de "unc$- *ntr5o co"panie *n care e.ist$ aceste )acilit$,i se !a o'ser!a un control asupra plec$rii an#a+a,ilor- o satis)acere a locului de "unc$ datorit$ )aptului c$ au la dispo(itie "odalit$,i rela.ante si pl$cute de a5%i petrece ti"pul in pau(e- do!edindu5se a )i )oarte utile *ndeose'i in perioadele )oarte stresante. Introducerea unor 'ene)icii cone.e- in )unc,ie de per)or"an,ele atinse. Se pot o)eri 'onuri cadou- o "as$ in oras cu )a"ilia- sau c2iar un 'onus. ana#e"entul con)lictelor este o alt$ "odalitate de pre!enire a )luctua,iei de personal. E.ist$ "ai "ulte "odalit$,i de a'ordare a con)lictelor si anu"e0

FLUCTUATIA DE PERSONAL 5 5 5 co"pro"isul care se 'a(ea($ pe anali(area di!er#en,elor %i a+un#erea la o e!itarea- se )ace apel la p$strarea ar"oniei rela,iilor %i *n nu"ele acesteia Con)runtarea- p$r,ile a)late in con)lict sc2i"'$ in)or"a,ii %i e.pri"$ desc2is

*ntele#ere considerat$ satis)$c$toare? pro'le"ele sunt a"4nate? ceea ce cred. Solutionarea pro'le"ei i5a *n considerare di)eren,ele de opinii- pe 'a(a unor date !ala'ile. O'iecti!ul este o',inerea consensului. O solutie i"portant$ este ne#ocierea- aceasta este un proces dina"ic de a+ustare prin care dou$ p$r,i- )iecare cu o'iecti!ele sale proprii- discut$ pentru a a+un#e la o *n,ele#ere "utual satis)$c$toare pe 'a(a interesului co"un. 1n cadrul ne#ocierii tre'uie a!ut *n !edere ur"$toarele no,iuni0 5 5 5 5 interesul 5 "ani)estarea unor necesit$,i sau tre'uin,e ale participan,ilor? po(i,ia de ne#ociere 5 totalitatea intereselor uneia dintre p$rti? po(i,ia real$ 5 o'iecti!ele pe care o parte ur"$re%te s$ le atin#$ pentru spatiul de ne#ociere 5 se o',ine prin e.a#erarea *ntr5o anu"ita "$sur$- a

satis)acerea intereselor sale? intereselor declarate. Ne#ocierea este insepara'il$ de co"unicarea interu"an$ %i *n "od ine!ita'il este 'a(at$ pe dialo#. A ne#ocia *nsea"n$ a co"unica *n speran,a de a a+un#e la un acord. Pentru a inter!eni c4t "ai e)icient *n scopul reducerii )luctua,iei de personal este necesar$ si identi)icarea departa"entelor din care pleac$ an#a+a,ii- a ni!elului de salari(are al celor care p$r$sesc or#ani(a,ia- a !ec2i"ii *n c4"pul "uncii a celor care pleac$ si cau(ele )luctuatiei. In)or"atiile necesare pentru a identi)ica cau(ele )luctua,iei de personal %i a reduce rata )luctua,iei pot )i o',inute printr5un inter!iu care se sustine cu cei care p$r$sesc )ir"a %i prin aplicarea de c2estionare care !i(ea($ satis)ac,ia *n "unc$ %i stresul ocupa,ional.

FLUCTUATIA DE PERSONAL 1n cadrul inter!iului purtat cu an#a+a,ii care p$r$sesc )ir"a- *ntre'$rile tre'uie s$ )ie )oarte precise si s$ !i(e(e 0 5 "oti!ele plec$rii 5 atitudinea lui )a,$ de politica de pro"o!are- salari(are a )ir"ei- )a,$ de "ana#erul direct- cole#i- )a,$ de sarcinile *ncredin,ate- de "odalitatea de co"unicare %i re(ol!are a con)lictelor *n or#ani(a,ie.

7. Conclu(ii. Or#ani(a,iile tre'uie s$ )ie preocupate de e)icienti(area costurilor- pentru a5si putea des)asura acti!itatea c4t "ai nor"al. 1n acest "o"ent tul'ure- or#ani(a,iile nu tre'uie s$ s$ inceap$ s$ concedie(e oa"enii- ci s$ )ac$ tot posi'ilul sa *i "entin$ "ul,u"i,i cu costuri "ai reduse. An#a+a,ii talenta,i si cu poten,ial sunt *n continuare c$uta,i de c$tre co"panii pentru inter!iuri si o)erte de noi oportunit$,i. Este e!ident c$ se !or duce acolo unde in pri"ul r4nd !or pri"i o o)ert$ salarial$ "ai 'un$- "ai ales *n condi,iile actuale. De aceea este i"portant s$ opti"i($" procesele din co"panii- acestea a+ut4ndu5ne la )ideli(area an#a+a,ilor %i aderarea lor la !alorile si cultura or#ani(a,ional$. Cu at4t "ai "ult in aceast$ perioad$ este i"portant s$ ne "entine" an#a+a,ii talenta,i %i producti!i *n or#ani(a,ie pentru a a!ea re(ultate c4t "ai 'une %i a atra#e clien,ii. An#a+a,ii *ntotdeauna !or )i tenta,i s$ "ear#$ *n or#ani(a,ii cu "ai "ulte perspecti!e at4t pe planul )inanciar c4t si pe cel al de(!olt$rii personale- "ai ales dac$ ace%tia nu sunt "ultu"i,i de situa,ia lor la locul de "unc$? iar plecarea an#a+a,ilor co"peten,i insea"n$ *ntotdeuna reurse supli"entare )olosite pentru *nlocuirea lor. Este "ai util %i econo"icos s$ pre!eni" )luctua,ia de personal prin i"ple"entarea unor "etode si"ple %i cu 'u#et redus- ca cele pre(entate "ai sus dec4t s$ ne *nlocui" an#a+atii.

FLUCTUATIA DE PERSONAL

Ai'lio#ra)ie0 5 5 5 5 Re!ista Ausiness a#a(in

Re!ista BR Ro"4nia Co"porta"ent or#ani(a,ional. 1ntele#erea %i conducerea oa"enilor *n ana#e"entul Resurselor U"ane 5 Ceor#eta P4ni%oar$- Ioan5O!idiu

procesul "uncii 5 CarD Eo2ns- Ed. Econo"ica- Aucuresti- &99@ P4ni%oar$- 3FF:

S-ar putea să vă placă și