Sunteți pe pagina 1din 14

VODAFONE GROUP

Vodafone Group este o corporaie transnaionala de telefonie mobila, care de ine active n tarile din Europa, Statele Unite, Asia, Africa, Australia, Noua Zeelanda. Vodafone este constituit dintr-un complex de repre entante, filiale, companii mixte, asociaii, companii de investiii, care sunt n!lobate intr-un "oldin!. #ompaniamama a $oldin!ului se afl% n &area 'ritanie. Aceasta (i-a concentrat pac$etul ma)oritar de aciuni care la *+ martie ,--. constituia aproximativ /0,-,12 celelalte pac$ete de aciuni sunt dispersate ntre America de Nord cu *-,0-1, Europa 3exclu 4nd &area 'ritanie5-+,,*61 si +,--1 n restul lumii. 7n timp ce companiile fiice desf%(oar% activitatea administrativa independent, compania-mama (i re erva controlul asupra companiilor-fiice, de asemenea, ea (i re erva dreptul de administrare strate!ica a ntre!ii companii, de volt4ndu-si departamente ca 8e$nolo!ii Globale, &ar9etin! Global, :epartamentul ;esurselor Umane, :epartamentul :e volt%rii Afacerilor, :epartamentul Elabor%rii Noilor Strate!ii de #reare a Afacerilor, :epartamentul <uridic (i :epartamentul Afacerilor #orporative. 7n acela(i timp compania-mama (i nsu(e(te dreptul de consolidare simultana a finanelor (i administrarea lor prin intermediul :epartamentului =inanciar. >storia #ompaniei Vodafone (i are ori!inile nc% din anii +?6@ c4nd activa sub forma de filiala a companiei ;acal Electronics. 7n septembrie +??+ ;acal Electronics se de membrea % (i aceasta filiala apare pentru prima dat% sub numele de Vodafone Group. Urm4nd o fu iune cu Air8ouc$ #ommunication, la ,? iunie +??? compania (i sc$imba numele Vodafone Air8ouc$, iar la ,6 iulie ,--- revine la vec$ea denumire. Vodafone este o companie t4n%r%, a reu(it s% a)un!% la etapa de !lobali are. #ompania nu mai este dependenta de nici o ar%. Ea activea % la nivel !lobal, reali 4ndu(i serviciile datorita utili %rii multiplelor strate!ii de lansare pe pia a internaional% (i a >nvestiiilor Str%ine :irecte. Astfel Vodafone si-a creat repre entante n >talia, Germania, Spania, Statele Unite, Grecia s.a2 companii mixte cum ar fi cea din ;omania, care s-a creat prin n!lobarea companiei &obifon SA, sau cea din #e$ia creata prin fu iune cu As9ar &obile a.cB"oldin!ul Vodafone conine (i o serie de asociaii. Una din cele mai renumite este Veri on Cireless din Statele Unite ,care repre int% o combina ie dintre Vodafon si 'ell AtlanticDs US cellular (i E#S. =uncia acestei asociaii este de cooperare

ntre Europa (i Statele Unite n domeniul internetului, filiale n Australia (i Noua Zeelanda. ;eferindu-ne la structura mana!ementului corporativ s-ar putea afirma c% tinde spre modelul american. Una din cele mai importante particularit% i este !radul nalt de dispersare a capitalului acionar. #uantumul aciunilor este listat la 'ursa de Valori din Fondra (i la cea din NeG Hor9, av4nd un capital de pia % de aproximativ 66 miliarde lire sterline nre!istrat la * iulie ,--.. Anali 4nd structura or!ani atorica a companiei Vodafone se observa o descentrali are a puterii. :atorita cre(terii volumului de prestare a serviciilor a ap%rut dele!area responsabilit%ilor, libertatea n aciune (i n acela(i timp procesul de luare a deci iilor la nivel local este mult mai rapid. Erincipiul coordon%rii activit%ilor subunit%ilor este reali at la toate nivelele. 7n nivelul doi al structurii activea % trei directori executivi (i / departamente numite mai sus. Erimul director executiv are in subordinea sa departamentele de te$nolo!ii (i mar9etin! !lobal (i o serie de filiale din cele mai de voltate tari ale lumii. Al doilea director coordonea % activitatea filialelor din Europa #entrala (i de Est, Asia, Australia (i 8arile din Eacific,iar al treilea este :irectorul =inanciar a $oldin!ului care de asemenea se supune :irectorului General. 8oi directorii coordonea % cu cele / departamente, n vederea elabor%rii, implement%rii (i verific%rii noilor strate!ii, pentru de voltarea afacerilor din subdivi iunile lor. At4t la nivel de corpora ie c4t (i la nivel de filiale este pe lar! nt4lnit principiul utili %rii potenialului uman. Acest lucru este necesar nu doar din necesit%ii mana!eriale, dar (i din necesit%i de ordin socio-cultural pentru fiecare tara in parte. &a)oritatea deci iilor sunt luate nu de mana!erul !eneral, ci de an!a)a ii acelor nivele unde trebuiesc executate deci iile. Erincipiul utili %rii eficiente este reali at de sateliii corporaiei care fac le!%tura dintre micro (i macromediul corporaiei. Acestea sunt an!a)aii departamentelor de te$nolo!ii !lobale, mar9etin!, departamentul resurse umane, departamentul )uridic, :irectorul =inanciar s.a. Activitatea de conducere este una dintre cele mai complex%. Ea este compusa dintr-o serie de funcii interdependente. =uncia de planificare ocupa un rol esenial in cadrul companiei Vodafone. 8oate aciunile de elaborare a pro!ramelor, procedura lor de implementare, !raficul de aciune sunt reali ate la nivelul companiei-mama. =unc ia de or!ani are repre int% de voltarea structurii companiei ntr-un mod eficient, pentru a nlesni funciile de coordonare (i control. Acestea din urma se deduc din anali a

or!ani!ramei, n care se observa o divi are ba ata pe compatibilitate (i astfel este asi!urata continuitatea proceselor at4t la nivel de corpora ie c4t (i la nivel de departament, secie. 7n consecin% verificarea corectitudinii execut%rii funciilor mai sus menionate este mult mai u(or de reali at. =uncia inovaional% este una dintre cele mai importante pentru compania Vodafone. Aceast% funcie se refera la departamentele de ba a ale corpora iei (i anume :epartamentul 8e$nolo!ii Globale, care ncearc% s% complete e multitudinea de func ii ale telefoanelor mobile, implement4nd noi servicii ca internetul mobil, radio =&, servicii de comunicare prin c$at, roamin! s.a. A alta func ie nu mai puin important% este cea de mar9etin!. Aceasta se impune nu numai n procesul de prestare a serviciilor, ci (i n efectuarea cercet%rilor, proiectelor, anali a pie elor, concurenilor. 7n acest scop :epartamentul de mar9etin! a stabilit un set de standarde, care includeI publicitatea, mar9etin!ul direct (i punctele de comerciali are. Eentru a reali a succese (i mai mari, compania a creat o ec$ipa de speciali(ti n mar9etin!, colabor4nd cu a!en iile de mar9etin! locale, n vederea unor cercet%ri (i anali e eficiente a pie elor locale. =uncia motivaional% este reali ata la nivelul :epartamentul de resurse umane. Num%rul an!a)ailor este de aproximativ 0-.--- de persoane din toat% lumea. Scopul companiei, n acest sens, este de a recruta (i de a promova cei mai talenta i speciali(ti din diverse domenii pentru a construi cea mai buna ec$ip%. :in acest punct de vedere a fost elaborata o strate!ie de a motiva personalul, pun4nd accent pe necesit% ile fundamentale ale unui an!a)at, (i anumeI #omunicare si implicare 7nv%%m4nt (i de voltare :iverse oportunit%i de promovare pe scara ierar$ic% ;emunerare (i recuno(tina Ar!ani are eficienta S%n%tate, si!uran% (i bun%stare :esi!ur ca aceste elemente sunt studiate de fiecare companie (i sunt adoptate la condiiile locale. Aceasta le ofer% (i un !rad de libertate companiilor n procesul de luare a deci iilor. Un alt compartiment al mana!ementului corporativ este partenerii companiei. Fa acest capitol Vodafone Group se bucura de loialitatea (i ncrederea unor parteneri din diferite

tari cum ar fi &icrosoft,Ha$oo, Hou8ube, Goo!le, Safaricom3JenKa5, "utc$iston Essar Fimited3>ndia5, #$ina &obile 3"on! Jon!5 (i alii. Num%rul clienilor Vodafone poate confirma, cu certitudine, calitatea serviciilor prestate de aceasta companie. :in acest punct de vedere compania a luat n considera ie faptul c% dorinele consumatorilor sunt mai presus de toate. Eentru a c4(ti!a ncrederea, ea promovea % anumite principii care includI transparenta (i calitatea serviciilor, precum (i a preturilor, responsabilitatea fat% de pia% resurselor materiale, m%suri de protecie fata de consumatori, atitudine binevoitoare n relaiile cu clienii. 7nsa, aceasta nu este tot, speciali(tii n resurse umane reevaluea % permanent aceste strate!ii, dat fiind faptul c% ei introduc noi inovaii (i servicii cum ar fi publicitatea pe telefonul mobil, servicii de internet. #a oricare companie Vodafone Group are o etic% (i cultur% specific%. Simbolul de ba a ce promovea % brand-ul companiei este vir!ula ro(ie. #omunicarea, accesul la informaie prin toate metodele posibile, participarea n diverse pro!rame de sus inere a mi(c%rii ecolo!iste, a s%n%t%ii omului susinut% de =undaia Vodafone Group, repre int% o totalitate de valori ce fac parte din cultura companiei. Nu n adar unul dintre cele mai populare slo!ane este LS%n%tate, si!uran% (i bun%stareL. Un alt element al culturii sunt ceremoniile de premiere cum ar fi GS& Association AGards #eremonK de la #anne, unde Vodafone a fost dublu premiat%. ;eferindu-ne la tipurile de cultura putem spune c% Vodafone are o cultura corporativ% adaptiv%, deoarece mana!erii sunt orienta i spre consumator (i necesit%ile acestuia, iar aceasta ei sunt dispu(i s% implemente e mereu inovaii. :up% clasificarea lui <effreK Sonenfield cultura Vodafone se ncadrea % n cea de tip Academic, c%reia ii este caracteristic an!a)area tinerelor cadre care sunt cointeresate intr-o cooperare pe termen lun! (i o promovare lent% pe scara ierar$ic% (i de asemenea ii permite an!a)atului s%-si forme e sentimentul ncrederii n importanta sa pentru companie, fapt ce l-am menionat mai sus.

VODAFONE ROMANIA

Misiunea VODAFONE
Suntem aici pentru ca oamenii din Romnia s comunice mai uor i s fie n legtur cu lumea. #ei peste ,.--- de an!a)aMi se str%duiesc s% ndeplineasc% aceast% misiune, n fiecare i. :in decembrie +??6, VA:A=ANE a construit primul =ond :esc$is din ;om4nia. An!a)aMii VA:A=ANE donea % voluntar n fiecare lun% un procent din salariul lor pentru activit%Mi de caritate desf%(urate de =undaMia Vodafone. =ondurile obMinute sunt dublate anual de c%tre companie (i sunt destinate pro!ramelor de spri)inire a copiilor, a tinerelor mame (i a persoanelor v4rstnice.

Viziunea VODAFONE
Vrem s fim compania cea mai puternic i mai apreciat din Romnia. " VA:A=ANE, lider al pieMei de telecomunicaMii mobile din ;om4nia (i prima reMea de servicii video mobile din ;om4nia, este marc% nre!istrat% a &obi=on S.A., compania care a introdus serviciile GS& n ;om4nia, n +/ aprilie +??.. VA:A=ANE nre!istra /.,/-.0,+ de clienMi, la *- iunie ,--/, (i continua s% fie cel mai important furni or de servicii de >nternet din ;om4nia, cu peste ,*/.--- de clienMi ai serviciului de >nternet dial-up (i 0.--- de linii dedicateNVEN n sectorul business. VA:A=ANE este cea mai mare investiMie !reenfield din ;om4nia, atin!4nd n anula ,--@ o valoare a investi iilor de + miliard de dolari. 7n acest timp, VA:A=ANE produce +1 din Erodusul >ntern 'rut al ;om4niei. :eclarat% O #ea mai bun% companie din ;om4nia P * ani la r4nd de publicaMia EconomistDs 'usiness #entral Europe, VA:A=ANE este prima companie care a lansat serviciile *G pe piaMa rom4neasc%, n trei ora(e. :e asemenea, VA:A=ANE a or!ani at prima conferinM% din ;om4nia despre SatisfacMia #lientului 3mai ,--*5. VA:A=ANE acoper% ?/1 din populaMia ;om4niei.

Fa +, ianuarie ,--/, VA:A=ANE (i nt%re(te an!a)amentul luat faM% de ;om4nia prin lansarea pro!ramului O VA:A=ANE pentru viitor P. VA:A=ANE se an!a)ea % s% done e din veniturile sale + cent la fiecare +- apeluri efectuate n reMea, pentruI

de voltarea nv%M%m4ntului rom4nesc restaurarea monumentelor ;om4nie mai curat%. Suma acordat% p4n% n ,--. este estimat% la aproximativ . milioane US: (i se al%tur% celor *,/ milioane investiMi ntre +??. (i ,--@ n proiecte din educaMie, cultur% (i art%, mediu, sport.

Vodafone Romnia indicatori financiari


Vodafone ;om4nia a anunMat pe +* noiembrie indicatorii financiari principali pentru semestrul fiscal nc$eiat la *- septembrie ,--., conform re ultatelor date publicit%Mii de c%tre Vodafone Group Elc. 7n prima )um%tate a anului fiscal ,--.Q,--6, Vodafone ;om4nia a ad%u!at 0,/./+@ de clienMi noi, din care *//.?*, numai n ultimul trimestru, a)un!4nd la un num%r total de 6./.?.*.. de clienMi. #omparativ cu *- septembrie ,--0, num%rul de clienMi a crescut cu +?,?1. 7n primul semestru, nc$eiat la *- septembrie ,--., veniturile din servicii au crescut cu ,*,+ 1, comparativ cu aceea(i perioada a anului ,--0, a)un!4nd la ..0,@@ milioane US: 3/.-,,* milioane EU;A5, n timp ce veniturile totale au atins 6+,,/. milioane US: 3/?0,./ milioane EU;A5, repre ent4nd o cre(tere de ,@,-1 de la un an la altul. 7n trimestrul iulie Q septembrie ,--., veniturile din servicii au atins valoarea de *?.,.@ milioane US: 3,6?,*+ milioane EU;A5. RSuntem foarte mulumii de performanMa puternic% pe care am reali at-o n privinMa principalilor indicatori financiari, n ultimele (ase luni. #ontinu%m s% avem o cre(tere constant% (i O s%n%toas% P a ba ei noastre de clienMi, cu 6,/.? milioane de clienMi la sf4r(itul lunii septembrie ,--., nre!istr4nd n acela(i timp o cre(tere puternic% a veniturilor din servicii, de ,*,+1, comparativ cu aceea(i perioad% a anului ,--0. Valoarea A;EU este cea mai mare de pe piaMa rom4neasc% de telecomunicaMii GS&,

atin!4nd +/,.+ US: 3++,/@ EU;A5 n trimestrul nc$eiat la *- septembrie ,--., ceea ce arat% c% utili atorii no(tri au profitat din plin de serviciile Vodafone. 7n acela(i timp, profitul nostru operaMional a nre!istrat o tendinM% ascendent%, atin!4nd *?+,0. milioane US: 3 ,6.,/. milioane EU;A5, iar E'>8:A ca procent din veniturile totale a repre entat @6,,1, n ultimele (ase luni. ;om4nia r%m4ne una dintre divi iile cu cea mai bun% performanM% n cadrul !rupului Vodafone (i motorul de cre(tere al Grupului n Europa #entrala (i de EstR, a spus Filiana Solomon, #$ief Executive Afficer Vodafone ;om4nia. Erofitul AperaMional 7nainte de :epreciere (i Amorti are 3E'>8:A5 a crescut cu ,+,@1 faM% de aceea(i perioad% a anului trecut, repre ent4nd *?+,0. milioane US: 3,6.,/. milioane EU;A5, n cele (ase luni nc$eiate la *- septembrie ,--., (i ,-@,6? milioane US: 3+@?,-+ milioane EU;A5 n trimestrul iulie - septembrie ,--.. E'>8:A ca procent din veniturile totale a fost de @6,,1 n primul semestru fiscal al anului ,--. (i de @?,,1, n trimestrul nc$eiat n septembrie ,--.. Venitul mediu pe utili ator 3A;EU5 a crescut cu +,-1 faM% de aceea(i perioad% a anului ,--0, a)un!4nd la +/,.+ US: 3++,/@ EU;A5 n cele 0 luni nc$eiate n septembrie ,--.. A;EU anuali at a atins valoarea de +66,/+ US: 3+*6,@@ EU;A5, ceea ce repre int% cea mai mare valoare A;EU de pe piaMa rom4neasc% de telecomunicaMii GS&. 7n trimestrul iulie - septembrie ,--., A;EU a atins +/,.0 US: 3++,@0 EU;A5, cu -,01 mai mult dec4t n trimestrul anterior. Num%rul utili atorilor *G a fost de @?/./.6, la *septembrie ,--.. #lienMii serviciilor pe ba % de abonament au repre entat *@,+1 din ba a total% de clienMi a Vodafone ;omania, iar cei ai serviciilor prepl%tite, 0/,?1, la *- septembrie ,--., ceea ce repre int% o cre(tere de +,*1 a procentului postpaid, comparativ cu aceea(i perioad% a anului ,--0.

Acionariat
#onnex, numele iniMial al brand-ului, era marc% nre!istrat% a &obi=on S.A., o divi ie a Vodafone Group Elc. VA:A=ANE este cea mai mare companie de comunicaMii mobile din lume, cu divi ii n ,. de M%ri (i ;eMele Eartenere n alte +@ M%ri. #u o !am% complet% de servicii de telecomunicaMii mobile de voce (i de date, VA:A=ANE ofer% n pre ent servicii c%tre mai mult de +0/ milioane de clienMi din ntrea!a lume. 7ncep4nd cu ,6 octombrie ,--/, #onnex a devenit oficial #onnex-Vodafone (i a lansat o campanie susMinut% de mediati area a asocierii brand-urilor #onnex (i Vodafone

cu mesa)ul R7mpreun%R pentru a pre!%ti populaMia ;om4niei s% perceap% continuitatea de valori (i tradiMie #onnex n momentul sc$imb%rii definitive a brand-ului n Vodafone ;om4nia. Vodafone operea % n dou% moduri - fie deMine anumiMi operatori, fie are o reMea de parteneri ce pl%tesc o tax% de licenM% pentru a folosi numele Vodafone. Acionarii principali ai Vodafone sunt doi lideri mondiali ai pieMei serviciilor de comunicaMii mobileI 8elesKstem >nternational Cireless #anada (i Vodafone UJ. Vodafone ;om4nia este deMinut% ?.,*1 de c%tre Vodafone Group Elc. iar restul de ,,. 1 de acMionari rom4ni a c%ror identitate nu a fost f%cut% public%.

O ieti!e de acti!itate
VA:A=ANE este cea mai mare companie de comunicaMii mobile din lume av4nd o !am% complet% de servicii de telecomunicaMii mobile de voce (i de date. Tipul de activitate desfurat conform clasificrii !A"# telecomunica$ii are codul %&'(. 7n ,--0 VA:A=ANE a fost operatorul preferat de piaMa telefoniei mobile. A nre!istrat cea mai mare rat% de cre(tere a num%rului de abonaMi, comparativ cu toMi operatorii de pe piaMa rom4neasc%. :in aceast% perspectiv%, vicepre(edintele de mar9etin! considera c% VA:A=ANE (i-a ndeplinit obiectivul. 7nc% VA:A=ANE nu era lider, din punct de vedere al num%rului de abonaMi, dar indicatorul cel mai important (i pe care nu l poate contesta nimeni este cel al cifrei de afaceri, (i n special cel al veniturilor din servicii. Fa sf4r(itul anului ,--0 diferenMa dintre VA:A=ANE (i Aran!e n privinMa veniturilor din servicii era de doar + i de ncasare a veniturilor. Sistematic, la fiecare trimestru, distanMa s-a diminuat. Vodafone are cel mai ridicat nivel A;EU din industrie. Eentru a fi lider n privinMa cifrei de afaceri trebuie s% fii lider pe se!mentul business. VA:A=ANE s-a concentrat pe clienMii postpaid (i a crescut num%rul ma!a inelor proprii pentru a avea un contact direct cu clienMii. 7n privinMa se!mentului prepaid interesul nu a fost s% ofere !ratuit S>&-uri, ci s% v4nd% produse bune. Fa finele primului trimestru din ,--., pre(edintele Vodafone nu se simte ameninMat de noii intraMi pe piaMa telecom. Vodafone este operatorul mobil cu cel mai mare num%r de utili atori. Un comunicat &obi =on anunMa un num%r de ,,0 milioane clienMi. Apropierea de pra!ul de trei milioane de utili atori face din Vodafone o afacere care a crescut suficient, $inta urm%toare fiind cre(terea veniturilor per abonat. "Vodafone

va continua s lanse)e noi servicii i aplica$ii de date pentru clien$ii si *S+ deoarece comunica$iile mo,ile sunt n continuare cea mai mare investi$ie a noastr spre care ne concentram eforturile38ed Fattimore, pre(edinte dir. !en. la &obi=on5.

Resurse umane
#lienMii Vodafone sunt beneficiari direcMi ai misiunii pe care (i-au asumat-o cei peste ,.--- de an!a)aMi ai companiei. 7ntre ace(tia, mai mult de ./1 dintre ei au studii superioare, unii c$iar liceniaMi n dou% domenii diferite. &a)oritatea au terminat facult%Mi de StiinMe Economice, :rept (i >n!inerie Electronic%. Fa aceste studii se adau!% pentru fiecare departament n parte, cursuri de speciali are n alte M%ri, perioade de trainin! pl%tite de Vodafone, oferindu-le astfel an!a)aMilor posibilitatea de a-(i de volta n permanenM% noi aptitudini. An!a)aMii Vodafone trebuie s% fie mereu la curent cu noile tendinMe, s% fie informaMi (i ntr-o continu% sc$imbare, s% se adapte e permanent unor noi condiMii de lucru (i s% dispun% de mult%, mult% ener!ie. Ec$ipa de mar9etin! lucrea % la nivel nalt. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le face Vodafone ;om4nia este c% de)a contribuie cu idei noi pentru de voltarea Vodafone la nivel internaMional.R #oi facem aici anumite lucruri mai ,ine dect oriunde n lume. -a nivel glo,al lumea recunoate performan$ele din Romnia i asta poate aduce noi investi$ii aici. Anul trecut am avut n Romnia o cretere a veniturilor de ./0 cea mai mare din grupul Vodafone" declar% Jen #ampbell, ex-VE &ar9etin!, Vodafone ;om4nia. #onducerii Vodafone i place povestea de succes a ;om4niei, pentru c% a fost dep%(it planul de afaceri propus (i s-a de voltat mai bine dec4t a anticipat conducerea central%. Vodafone repre int% o poveste de (i mai mare succes n modul n care (i ofer% serviciile la nivel mondial. 7n primul r4nd, n toate repre entanMele Vodafone se simte o dinamic% atr%!%toare. Vodafone este foarte bun (i n privinMa cre(terii (i de volt%rii unor oameni foarte performanMi. Vodafone ;om4nia d% dovad% de profesionalism. Vodafone repre int% un exemplu foarte bun despre cum se pot face afaceri n ;om4nia (i modul n care poMi avea succes aici. Eentru VA:A=ANE leaders$ip-ul nseamn% nu doar num%rul de abonaMi, ci un indicator al num%rului de noi clienMi atra(i. #ampion nseamn% s% fii lider pe produsele (i

serviciile pe care le vin i, lider al investiMiilor (i, n primul r4nd, nseamn% s% ai cei mai buni oameni n ec$ip%. #a (i cultur intern, brandul Vodafone ncura)ea % pasiunea pentru clienMi culoarea ro(ie este culoarea pasiunii - pasiunea pentru oamenii !rupului, pasiunea pentru re ultate (i pasiunea pentru lumea din )ur. =ilo ofia brandului este construit% pe idei precumI ne p%str%m promisiunile f%cute clienMilor vrem s% ne mbun%t%Mim continuu performanMele ncerc%m s% ne reinvent%m de fiecare dat%, s% rescriem re!ulile, dar ne p%str%m fundaMiile puternice clienMii no(tri se pot ba a oric4nd (i oriunde pe serviciile (i produsele noastre.

Man"ementu# $i cu#tura ora"nizaiona#%

Princi&ii#e afacerii' Vi iunea (i valorile VA:A=ANE !$idea % modul n care funda ia acionea %. Vi iunea VA:A=ANE este aceea de a deveni liderul mondial de pe pia a comunicaiilor mobile. Valorile VA:A=ANE reflecta felul n care !rupul se simte. 7n alte cuvinte, pasiunile care l fac ceea ce este. Una din cele patru valori ale companiei este pasiunea pentru lumea ce ne ncon)oar%. RVom a)uta populaia lumii s% aibe vieile mplinite. Aceasta se va reali a prin serviciile pe care le furni am si prin impactul pe care l avem asupra lumii din )urul nostru.L Ima"inea &u #ic% dorit%' Vodafone (i maximi ea % eforturile de a fi cet%Mean (i membru responsabil al unei societ%Mi !lobale. =undaMia Vodafone Group a fost nfiinMat% ca o societate caritabil%. Ea acMionea % ca or!ani aMie umbrel% pentru investiMiile sociale ce a)ut% oameni defavori aMi s% aib% vieMi mplinite. =amilia !lobal% a fundaMiilor Vodafone are un loc aparte n lumea

acMiunilor caritabile (i suntem si!uri c% aceast% structur% va furni a beneficii sociale maxime. Ima"inea de sine Vodafone este o companie ce mbin% ambiMia, pasiunea (i optimismul. Unul dintre obiectivele sale strate!ice este s% (i ncante clienMii, iar rom4nii vor beneficia n cur4nd de avanta)ele care pot fi oferite de liderul mondial al comunic%Miilor mobile. Vodafone se consider% o companie ce dore(te s% mbun%t%Measc% viaMa oamenilor, iar valoarea sa fundamental% este pasiunea pentru lumea ncon)ur%toare. =iecare an!a)at trebuie s% acMione e n conformitate cu principiile companiei, care sunt insuflate acestora nc% din stadiul de pre!%tire. VODAFONE in &erioada de criz%

#ri a de personal de pe piaa locala a forei de munca se resimte (i n de telecomunicaii, c$iar daca sectorul a a)uns la o anumita maturitate, iar businessurile sunt tot mai stabile. R;omania trece printr-un deficit de fora de munca cau at de statutul de economie emer!entaR, declara Anca Eodoleanu, director de resurse umane n cadrul companiei Vodafone ;omania, al doilea operator de telefonie mobila de pe pia a locala. :eficitul de personal nu se resimte doar in ;omania, ci exist% si la nivel interna ional ca urmare a unei perioade insuficiente de tran iie de experiena de la o !eneraie la alta R>n industria noastr%, de exemplu, impactul pe care le-au avut noile te$nolo!ii la nivel !lobal n ultimii ani este exponenial, iar oamenii nu au avut timp sa se forme e a(a cum trebuie. Este o deficienta mai mult pe partea de s9ill set 3abilit% i - n.red.5, dec4t pe partea de cuno(tineR, spune Eodoleanu. #$iar daca nu sunt suficient de muli oameni care s% ias% de pe b%ncile (colii pentru a lucra n industria de telecom, directorul de resurse umane al operatorului de telefonie mobil% spune c% lipsa de personal poate fi suplinit% prin recrutarea celor pasiona i din domeniu, care ale! s% se de volte pe cont propriu. REentru a lucra n industria de telecom, in care evoluia este foarte rapida, o persoana trebuie sa aib% anumite calific%ri (i cuno(tine, care n (coala nu se fac la nivelul de care avem noi nevoieR, afirma directorul de resurse umane al companiei de telefonie.

Vodafone are un parteneriat cu =acultatea de Electronica, 8elecomunica ii (i 8e$nolo!ia >nformaiei din cadrul Universit%ii Eolite$nice 'ucure(ti, care este n derulare de aproape +- ani. Anul acesta, ? studeni au venit sa lucre e n companie. Ee l4n!% parteneriatul cu instituia de nv%%m4nt superior, compania recrutea % tineri (i prin intermediul interns$ip-urilor, care primesc salarii lunare de @-- - /-- de euro. RAr fi frumos ca cei pe care ii recrutam pentru interns$ip s% vin% s% lucre e opt ore pe i, dar din ce am mai v% ut, foarte muli dintre ei vor s% stea la serviciu doar patru oreR, spune Eodoleanu. #u toate acestea, nu toi cei care urmea % un interns$ip n cadrul Vodafone vor sa fie pl%tii, ci optea % pentru voluntariat. :e la ,.+-- de an!a)ai c4i avea in septembrie ,--0, operatorul de telefonie mobila a a)uns la *.,-- de an!a)ai n pre ent. RE4n% la sf4r(itul anului num%rul an!a)a ilor va r%m4ne constant, pentru ca suntem de)a intr-o piaa matura (i de)a avem o stabilitate n nivelul veniturilor, iar cre(terile de)a nu mai sunt unele spectaculoase, ci unele a(e ateR, men ionea % directorul de resurse umane al Vodafone. Afirmaia vine n contextul n care, n urma cu c4teva luni, compania de telefonie mobil% a preluat retailerul Ve!astel, cu o re ea de /- de ma!a ine. RNu luam n calcul disponibili area oamenilor care lucrea % n acele ma!a ine, nsa cei de la Ve!astel au statutul de parteneri, iar num%rul lor de an!a)a i nu poate fi inclus n cifra noastr% de personalR, afirma Eodoleanu. Eotrivit datelor de la &inisterul de =inane, Vodafone ;omania avea la sf4r(itul lui ,--. aproximativ ,.6/- de an!a)ai, ceea ce nseamn% c% in primele (apte luni ale anului operatorul a an!a)at aproximativ */- de oameni, pentru a a)un!e n pre ent la *.,-- de an!a)ai. Aran!e, principalul competitor al Vodafone, avea la finele lui ,--. peste ,.0-- de an!a)ai. Fa r4ndul sau, cel mai mare operator de telefonie fix% de pe pia a este si cel mai mare an!a)ator din telecom, cu aproximativ +,.*/. an!a)a i la mi)locul anului. ;omtelecom traversea % cel mai dur proces de restructurare, n urma c%ruia va renun a la maximum ,./-- de oameni p4n% la finele acestui an. 7n telecomunicaii, deficitul de personal se traduce prin lipsa persoanelor experimentate, cum sunt in!inerii de telecomunicaii (i >8-isti. R8oata lumea alear!% dup% astfel de speciali(ti, pentru ca serviciile pe ba a de internet cresc foarte mult. Si noi suntem activi in aceasta ona, dar avem o problema n procesul de recrutare deoarece i trebuie persoane foarte speciali ate, care s% (i nelea!%

piaa. 7n orice ca , noi nu recrutam de la concuren %, dar sunt persoane care lucrea % pentru competitorii no(tri care aplica pentru un )ob la VodafoneR, spune Eodoleanu. Anca Eodoleanu a venit la Vodafone n toamna lui ,--0, dup% ce lucrase anterior timp de aproape (apte ani pentru TA', mbuteliatorul b%uturilor Eepsi pe pia a locala, nlocuind-o n aceasta po iie pe Valeria &i$%iescu, care a preluat funcia de director de resurse umane pentru 'alcani al companiei de consultanta :eloitte. &utarea a venit n contextul n care operatorul local de telefonie mobila s-a confruntat in perioada respectiv% cu un val de plec%ri, la nivelul departamentului de resurse umane. Except4nd-o pe Valeria &i$%iescu, ali trei mana!eri de resurse umane au p%r%sit compania n cursul verii lui ,--0. RAtunci c4nd am venit eu n companie sc$imb%rile respective de personal au fost naturale pentru ca mi se pare normal ca atunci c4nd vine cineva nou intr-o companie sa existe (i an!a)ai care sa (i doreasc% s% pleceR, spune Eodoleanu. Fa c4teva luni dup% acest interviu Anca Eodoleanu a p%r%sit compania. Eodoleanu a spus ca intenionea % s% (i desc$id% un business propriu. REste o mi(care profesional% fireasc%. 7mi voi desc$ide propria firm% de consultan% n resurse umaneL. Eodoleanu este unul dintre cei mai cunoscu i oameni de resurse umane de pe pia %. A absolvit un &'A la UniversitK of AttaGa din #anada (i n intervalul +??@-+??/ a fost director al pro!ramului de &'A ;omano-#anadian. A absolvit =acultatea de #ibernetica din cadrul Academiei de Studii Economice in +?6?. Fa conducerea Vodafone, dup% cum spuneam si mai sus, Eodoleanu a nlocuit-o pe Valeria &i$%iescu, care, dup% (apte ani c4t a fost Vice-Eresident, Eeople and General Administration, a plecat s% coordone e activit%ile de resurse umane ale companiei de consultanta :eloitte n 'alcani. Fa nivel de top mana!ement n resurse umane n companii mari de pe pia a, salariile varia % ntre @.--- si +-.--- de euro. Eodoleanu a venit la Vodafone n ,--0, n contextul n care au avut loc mai multe sc$imb%ri n ec$ipa de mana!ement de resurse umane, al i trei mana!eri de "; p%r%sind compania n acea perioada. Erintre ace(tia s-a num%rat (i Simona Eopovici, mana!er de de voltare or!ani aionala, care s-a ndreptat c%tre #oca-#ola "ellenic 'ottlin! #ompanK 3##"'#5, unde ocupa n pre ent funcia de countrK "; mana!er. Vodafone, al doilea )uc%tor de pe piaa local% de telefonie mobil%, a nre!istrat n primul semestru al anului fiscal ,--6N,--? nc$eiat pe *- septembrie anul trecut o cre(tere de .,.1 a veniturilor totale, la un curs valutar constant, p4n% la 0+/ mil. euro, pe fondul ma)or%rii ba ei de clieni cu ++1.