Sunteți pe pagina 1din 104

FLORENCE SCOVEL SHINN

Poarta secreta care duce la reusita

Poarta secret` care duce la reu[it` - 1

INTRODUCERE Acest volum se compu e di tr!o serie de co vor"iri reali#ate de doam a S$i % Ele e arata cum se poate a&u 'e la domi area
Poarta secret` care duce la reu[it` - 2

eve ime telor si la suscitarea a"u de tei pri cu oasterea Le'ii Spirituale%

CAPITOLUL ( POARTA SECRET< CARE DUCE LA REU{IT< "Oamenii strigar` [i preo]ii sunar` in trompete! C"n oamenii au#ir` sunetu$ trompete$or% ei s&oaser` strig`te puterni&e [i #i uri$e se pr`'u[ir`( oamenii se
Poarta secret` care duce la reu[it` - 3

"n reptara spre oras% unii upa a$tii! Pusera stap"nire pe oras!" )Iisus *+ ,-.! U om )ericit este * totdeau a * tre"at+ ,Care este secretul reusitei tale-, Niciodata u va )i * tre"at cel care a avut u )iasco+ ,Care este secretul esecului tau-,% Se '$iceste usor aceasta si de alt)el. aceasta u i teresea#a pe ime i% Oame ii doresc sa stie cum se poate desc$ide poarta secreta care duce la succes% Reusita este posi"ila pe tru )iecare. dar se pare ca ea se ascu de * spatele u ei porti sau al u ui #id% Noi am citit cu totii * /i"lie povestea e0traordi ara a pra"usirii #idurilor Ieri$o ului% Toate povestirile "i"lice au evide t o i terpretare meta)i#ica% Vom vor"i asta#i despre #idurile Ieri$o ului tau ! de acest #id care se ridica * tre ti e si reusita ta. deoarece aproape toti ridica u #id * &urul Ieri$o ului. orasul pe care!l doresc% A&est $o& "n &are nu poti sa patrun#i as&un e &omori pretioase+ reusita ta pre/a#uta "n mo Di/in si orinta &ea mai s&umpa a inimii ta$e! Ce )el de #iduri ai ridicat tu * &urul Ieri$o ului tau- Adeseori este ridicat u #id di rese time tele tale1 rese time te pe care le * cerci )ata de u om sau )ata de u lucru si care te separa de "i ele care *ti este desti at%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 4

Daca tu ai esuat si succesul altuia te irita. *ti * departe#i ast)el reusita% Pe tru a eutrali#a 'elo#ia si rese time tul. eu am dat a)irmatia urmatoare% Ceea &e Dumne#eu a 0a&ut pentru a$tii% E$ o /a 0a&e a&um pentru mine si &1iar mai mu$t! O doam a care era devorata de i vidie pe tru ca u a di tre priete ele sale primise u a umit cadou. a )acut aceasta a)irmatie% Ea primi replica e0acta a o"iectului dorit * sotita si de u alt cadou% C* d copiii lui Israel stri'ara. #idurile se pra"usira% Ori. c* d a)irmi Adevarul. tu #'udui #idurile Ieri$o ului% Eu am s)atuit!o pe doam a sa )aca aceasta a)irmatie+ 2i uri$e penuriei si a$e "nt"r#ierii se pra'uses& a&uma prin 3ratie% eu intru "n Pam"ntu$ 4aga uintei! Ea se va#u * mod clar trec* d peste u #id pra"usit si aproape imediat. "i ele pe care!l astepta se ma i)esta% Cu/"ntu$ po#iti/ pro/oa&a o trans0ormare a &on itii$or e /iata% eoare&e &u/inte$e si g"n uri$e sunt o 0orma a ra io&ti/itatii! A!ti iu"i mu ca. a o )ace cu placere. aceasta desc$ide poarta secreta a succesului% Cu multa vreme * urma eu am mers * Cali)or ia. am traversat ca alul Pa ama pe tru a ti e co )eri te * di)erite ce tre de meta)i#ica% Pe vapor. eu am )acut
Poarta secret` care duce la reu[it` - 5

cu osti ta cu u oarecare 2im Tull3% El dusese o viata de va'a"o d a i de #ile si se autoi titula ,Re'ele va'a"o #ilor,% Dar. cum el era am"itios. el reusise totusi sa se i struiasca% 4 #estrat cu o ima'i atie vie. el a * ceput sa scrie povestea pere'ri arilor sale% El evoca aici. * tr!u mod pitoresc. ave turile u ui va'a"o d si deve i. ca urmare. u autor cu oscut% 4mi ami tesc de u a di cartile lui. ,E0teriorul priveste spre i terior,. dupa care. de alt)el. s!a tur at u )ilm% El este acum la Holl35ood1 este u autor "o'at si cele"ru% Cum s!a desc$is pe tru el poarta secreta a reusiteiI teresat de viata pitoreasca pe care o ducea. el a tras di ea ce era mai "u % Pe vapor oi de&u am la masa capita ului. ceea ce e dadea oca#ia sa vor"im% Doam a 6race Sto e era pri tre pasa'eri% Ea tocmai scrisese ,Ceaiul amar al 6e eralului 7e ,% Lu 'a sa sedere * C$i a *i i spirase aceasta carte si ea se ducea la Holl35ood. u de urma sa )ie ecra i#ata% Iata Se&retu$ Succesului8 Sa stii sa pre#i ti ceea ce te i teresea#a * tr!o ma iera captiva ta% Daca )aci totul cu placere. ceilalti te vor 'asi i teresa t% U caracter a'rea"il. u sur*s a&u ' deseori pe tru a desc$ide poarta secreta a reusitei% U prover" c$i e# spu e ca daca u ai o
Poarta secret` care duce la reu[it` - 6

)ata sur*#atoare tre"uie sa te a"tii de a desc$ide o pravalie% U vec$i )ilm )ra ce#. a carui vedeta era 9aurice C$evalier. scotea * evide ta puterea ma'ica a sur*sului% De alt)el. se si i titula ,Cu u sur*s,% U ul di tre perso a&e. deve it sarac. e)ericit. aproape o epava. stri'a+ ! La ce mi!a )olosit sa )iu ci stit toata viata mea! O. *i raspu se 9aurice C$evalier. )ara sur*s. ci stea este cu totul i utila8 D* du!si seama de &ustetea acestei re)lectii. omul ostru re u ta pe loc la aerul sau lame ta"il si. tra s)ormat. re)ace )irul si cu oaste. * s)*rsit. reusita% A tr:i * trecut. a te pl* 'e de eca#urile tale. aceasta ridic: u #id 'ros * &urul Ieri$o ului t:u% A vor"i prea mult despre a)acerile voastre. a v: dispersa )or;ele. are u e)ect tot at*t de e)ast% Eu am cu oscut u om )oarte "i e dotat. * toate direc;iile. dar a c:rui via;: a )ost u e<ec total% El locuia cu mama <i m:tu<a sa <i am a)lat c:. * )iecare sear:. la ci :. el le povestea tot ceea ce se petrecuse la "irou * timpul #ilei1 el le * tre;i ea cu spera ;ele. temerile <i decep;iile sale% ! =;i disperse#i )or;ele vor"i d despre ceea ce te prive<te. *i spusei% Nu discuta iciodat: de a)acerile tale * )amilie% ,T:cerea este de aur,%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 7

El *mi urm: s)atul <i se a";i u s: mai vor"easc: despre ceea ce!l i teresa. * timpul ci ei% 9ama <i m:tu<a sa erau de#olate% Lor le pl:cea s: )ie ;i ute la cure t cu toate 'esturile sale. dar prover"ul s!a dovedit adev:rat% Pu;i timp dup: aceea. i se o)eri o situa;ie )rumoas:. care deve i apoi str:lucit:% Reu[ita nu este un se&ret% este un sistem! 5u$]i oameni se $o/es& e #i uri$e es&ura6`rii! Ori &ura6u$ [i tena&itatea 0a& parte in sistem! Este o &onstatare &are se 0a&e &itin 'iogra0ia tuturor &e$or &are au reu[it "n /ia]`! Am 0a&ut a&east` remar&` up` un in&i ent amu#ant! A[teptam o prieten` "n 0a]a unui &inematogra0! A$`turi e mine% un t"n`r /in ea programe! 7 Programu$% striga e$% &ere]i programu$ &omp$et% &u 0otogra0ii$e [i /ie]i$e arti[ti$or! Cea mai mare parte a oameni$or tre&eau 0`r` s`7$ &umpere! Deo at`% spre marea mea surpri#`% e$ se "ntoarse spre mine [i strig`+ 7 Tre'uie s` re&unoa[te]i &` nu este o s$u6'` pentru un '`iat &u am'i]ie8 Apoi se $ans` "ntr7un is&urs espre reu[it`+ "E9ist` oameni &are a'an onea#` parti a to&mai "n momentu$ "n &are [ansa este pe pun&tu$ e a $e sur" e! Ce$ &are /rea s` reu[eas&` nu a'an onea#` ni&io at`"!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 8

4oarte interesat% 'ine"n]e$es e &u/inte$e $ui% "i spusei+ "C"n /oi re/eni% /` /oi a u&e &artea intitu$at` ":o&u$ ;ie]ii [i &um s`7$ 6o&i"! ;e]i 0i e a&eea[i p`rere &u autoru$ "n mu$te pri/in]e! Dup: u a sau mai multe s:pt:m* i. reve i cu cartea% ,D:!mi!o <i mie. Eddie. *i ceru casiera. am s!o citesc * timp ce tu vi #i pro'ramele,% U dom care tocmai *<i lua "ilet se aplec: pe tru a citi titlul c:r;ii% ,2ocul Vie;ii , suscit: mereu i teresul oame ilor% Trei s:pt:m* i mai t*r#iu. eu reluai drumul ci emato'ra)ului% Eddie u mai era acolo% El ':sise de lucru acolo u de capacit:;ile sale se puteau ma i)esta di pli % >idurile Ieri$o ului s:u c:#user:. deoarece el u se descura&ase% Cuv* tul succes u se ':se<te dec*t de dou: ori * /i"lie. * cartea lui Iisus% ,Fii $ot:r*t <i cura&os. ac;io * d )idel dup: Le'ea pe care 9oise. slu&itorul meu ;i!a prescris!o1 u te * toarce ici la dreapta. ici la st* 'a pe tru a reu<i * tot ce vei * trepri de% Fie ca aceast: carte a Le'ii s: u se * dep:rte#e de 'ura ta. meditea#: la ea #iua <i oaptea. pe tru a ac;io a )idel. co )orm tuturor celor scrise1 c:ci atu ci vei avea succes * tot ce vei * trepri de. atu ci vei reu<i,% Drumu$ &are u&e $a reu[it` este o &a$e reapt` [i str"mt`! Tre'uie s7o urme#i &u un entu#iasm sus]inut [i &u o aten]ie e 0ie&are &$ip`!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 9

,Atra'i la ti e lucrurile la care te '* de<ti co sta t,% Dac: * tre;ii '* duri de pe urie. atra'i pe uria1 dac: '* durile se co ce ! trea#: pe edreptate. vei suscita <i mai mult: edreptate% Cel Eter *i spuse lui Iisus+ ,C* d voi su a di cor . poporul * tre' va scoate stri':te puter ice% Atu ci. #idul ora<ului se va pr:"u<i <i oame ii vor urca u ul * urma celuilalt,% A&east` po/estire re/e$ea#` "n rea$itate% puterea &u/"ntu$ui% &`&i &u/"ntu$ /ostru% "ntr7a e/`r% poate s` r`stoarne o'sta&o$e$e [i 'ariere$e! C"n poporu$ /a striga% #i uri$e se /or pr`'u[i! <n tra i]ia popu$ar` [i anumite 'asme% eri/"n in $egen e 'a#ate pe A e/`r% /om reg`si a&eea[i i ee+ un &u/"nt are puterea magi&` e a es&1i e o poart` sau e str`punge o st"n&`! Este su'ie&tu$ "nsu[i a$ Po/estirii =--= e nop]i "A$i >a'a [i ?- e 1o]i"% up` &are s7a 0`&ut [i un 0i$m! A$i >a'a a es&operit o &a/ern` as&uns` "ntre st"n&i% un e nu se putea p`trun e e&"t pronun]"n 0ormu$a magi&` "S@sam% es&1i e7te8" [i st"n&i$e s7au "n ep`rtat &a prin minune! A&east` po/estire este 0oarte sugesti/`( ea ne poate 0a&e s` "n]e$egem &um se &onstituie pentru 0ie&are% st"n&i$e [i o'sta&o$e$e &are se pot "n$`tura su' in0$uen]a unui &u/"nt &on0orm A e/`ru$ui! S` 0ie a noastr` a&east` a0irma]ie+
Poarta secret` care duce la reu[it` - 10

2i uri$e s`r`&iei [i a$e "nt"r#ieri$or se pr`'u[es& [i% prin 3ra]ie% eu intru "n P`m"ntu$ 4`g` uin]ei &are "mi este estinat!

CAPITOLUL II C<R<5I2I 4<R< PAIE "Au /i se /or a paie [i /a tre'ui s` $i/ra]i a&eea[i &antitate e &`r`mi#i!" )E9o u$ B+ =C. C* d i se d: o i terpretare meta)i#ic:. capitolul ? di E0od e o)er: u e0emplu di via;a cotidia :% Copiii Israelului erau aservi;i Farao ului. st:p* ul cel crud care dom ea * E'ipt% Redu<i la sclavie. dispre;ui;i <i ur*;i. ei aveau ca sarci : s: )a"rice c:r:mi#i% Cel eter d:duse lui 9oise ordi ul s:!i salve#e poporul% ,9oise <i Aaro se duser: la Farao <i *i spuser:+ ,Ast)el vor"e<te cel Eter . Dum e#eul lui Israel% Las:!9i poporul s: mear': pe tru a cele"ra * de<ert o s:r":toare * o oarea mea%, Ori. u umai c: Farao ul re)u#: s:!i lase pe Evrei s: plece. dar *i <i averti#: c: le va )ace sarci a <i mai di)icil:% De acum * ai te.
Poarta secret` care duce la reu[it` - 11

u li se vor mai )ur i#a paiele ecesare )a"ric:rii c:r:mi#ilor% I spectorii poporului <i comisarii ve ir: si spuser: poporului+ ,A<a a $ot:r*t Farao ul. u v: mai d:m paie1 mer'e;i <i vi le procura;i si 'uri. acolo u de ve;i <ti c:ci u vi se reduce imic di sarci :,% S: )aci c:r:mi#i ):r: paie era imposi"il% Copiii lui Israel. oprima;i de Farao . erau pe deasupra <i ":tu;i. pe tru c: produc;ia de c:r:mi#i se dimi uase% Atu ci sosi mesa&ul lui Ie$ova+ ,Acum mer'e;i s: mu ci;i. u vi se vor da paie <i ve;i livra aceea<i ca titate de c:r:mi#i,% Lu&r"n up` Legea spiritua$`% ei reu[ir` s` 0a'ri&e &`r`mi#i 0`r` paie% &eea &e "nseamn` &` po]i rea$i#a &eea &e aparent este imposi'i$! Frecve t. * via;:. tre"uie s: * )ru ;i situa;ii asem: :toare% A' es 9% La5so . * cartea sa ,S)aturi pe tru cei ce studia#: /i"lia,. scrie+ ,Via;a * E'ipt. su" st:p* irea str:i :. este sim"olul omului sclav al st:p* ilor e* dur:tori care su t 6* direa distructiv:. Or'oliul. Teama. Rese time tul. Reaua Voi ;:% Eli"erarea adus: de 9oise este eli"erarea care se o";i e studii d le'ile vie;ii. c:ci u te po;i declara su" 6ra;ie dac: u cu o<ti mai * t*i Le'ea% Tre"uie s: cu o<ti Le'ea pe tru a o putea * depli i,% Citim * ultimul verset di Psalmul (((+ ,Teama de cel Eter @Le'eaA este * ceputul * ;elepciu ii% To;i cei care respect:
Poarta secret` care duce la reu[it` - 12

poru cile ei au o '* dire s: :toas:% 6loria ei este perma e t:%, Dac: su"stituim celui ,Eter ,. cuv* tul ,Le'e,. vom avea c$eia acestor cuvi te% Teama de Le'e @Le'ea Barmic:A este * ceputul * ;elepciu ii @<i u teama de cel Eter A% Dup: ce vom )i * ;eles c: tot ceea ce proiect:m se * toarce la oi. vom * cepe s: e temem de e)ectul "umera 'urilor oastre% Am citit. * tr!u &ur al medical. urm:toarele )apte. care e lumi ea#: asupra urm:rilor produse de /umera 'ul marelui Farao % ,S!ar p:rea c: * veli<ul car al mo<te e<te u lu ' <i )oarte vec$i <ir de maladii. c:ci. a<a cum a ar:tat Lordul 9o 3a$am * tr!o co )eri ;: la Leeds. Farao ul care i!a oprimat pe Evrei a su)erit de o sclero#:. de o *mpietrire a i imii * se sul literal% Lordul 9o 3a$am a ar:tat c*teva proiec;ii )oto'ra)ice de opera;ii c$irur'icale care avuseser: loc cu o mie de a i * ai te de Iisus Hristos <i. pri tre acestea. se ':sea u cli<eu cu resturile a atomice ale Farao ului care *i oprima pe Evrei% ,Aorta )arao ului era * per)ect: stare de co servare. * c*t a putut )i sec;io at: * diverse )ra'me te <i comparate cu cele ):cute pe aorte rece te. ):r: s: se poat: deose"i u ele de altele% Cele dou: i imi proiectate pe ecra su)eriser: de aterom. o de'e eresce ;: a tu icii i ter e a aortei.
Poarta secret` care duce la reu[it` - 13

pe care se depu s:ruri calcare <i acestea *i atac: suple;ea,% O prea mare presiu e sa 'ui : ):cuse s: cede#e vasul+ aceast: stare este * so;it: de o sc$im"are me tal:. care survi e c* d siste!mul arterial se sclero#ea#:+ vederi str*mte. restric;ii <i team: de i i;iative. de )apt o *mpietrire a i imii% Ast)el. duritatea moral: a Farao ului i!a *mpietrit. de )apt. aces!tuia i ima% Este tot a<a de adev:rat * #ilele oastre. ca <i acum c*teva mii de a i ! <i to;i su tem c$ema;i s: ie<im di Cara E'iptului. ;ara Servitu;ii% 4 doielile <i temerile voastre v: me ;i * sclavie% Ce s: )aci c* d tre"uie s: * )ru ;i o situa;ie care pare ):r: ie<ire- Di ;ie ;i se cere atu ci s: )a"rici c:r:mi#i ):r: paie% Dar. ami te<te!;i cuvi tele lui Ie$ova+ ,Acum. mer'e;i s: lu!cra;i. u vi se vor da paie <i ve;i livra aceea<i ca titate de c:r:mi#i,% ;ei 0a&e &`r`mi#i 0`r` paie! Dumne#eu g`se[te o so$u]ie &"n totu$ pare pier ut! 9i s!a povestit despre o doam :. care avea evoie de "a i pe tru a pl:ti c$iria1 *i tre"uiau ur'e t% Ea * cercase totul. ):r: a putea s: <i!i procure% Totu<i. ea se co )orma pri cipiilor Adev:rului <i repeta )idel a)irma;iile sale% Deodat:. c*i ele ei l:tr: <i ceru s: ias:% Ea *i puse lesa <i se pre':ti s: co"oare * strad:. dup: o"icei. dar a imalul tr:'ea di toate puterile * direc;ia opus:%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 14

Resem at:. ea *l urm:% Pu;i mai departe. la i trarea * tr!u parc. privirea *i c:#u pe u tea c de "a c ote. repre#e t* d e0act suma c$iriei% Ea parcurse a u ;urile. ):cu imposi"ilul pe tru a re':si pe posesorul lor. dar u reu<i. cu at*t mai mult cu c*t u erau case pri apropiere de locul u de ):cuse ea descoperirea% 6* direa. i telectul ocup: * co <tii ;a voastr: tro ul Farao u!lui <i u * cetea#: s: repete+ ,La ce "u - Aceasta u se poate8, S: e de"aras:m de aceste sum"re su'estii. pri tr!o a)irma;ie di amic:% Aceasta de e0emplu+ "Aepre/`#utu$ se "nt"mp$`8 Ceea &e mi se p`rea imposi'i$ se "mp$ine[te a&um"! Aceasta pu e cap:t tuturor ar'ume telor ava sate de armata de str:i i @'* direaA% ,Neprev:#utul se * t*mpl:8,% Iat: o idee. pe care '* direa o accept: cu 'reu% ,Poru cile tale m: )ac mai * ;elept dec*t du<ma ii mei, stri': Psalmistul% I amicii )iec:ruia su t * doielile. temerile. ": uielile% 6* de<te!te la "ucuria de a )i pe tru totdeau a eli"erat de opresiu ea Farao ului. c* d ideea de si'ura ;:. )ericire. a"u de ;: este sta"ilit: de)i itiv * su"co <tie t% Via;a este atu ci eli"erat: de orice limitare% Ea e/ine <mp`r`]ia espre &are a /or'it Iisus% "n &are toate $u&ruri$e ne sunt a&or ate automat [i &u surp$us!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 15

Dina ins 0o$oses& a&est &u/"nt "automat"! <ntr7a e/`r% /ia]a "nseamn` /i'ra]ii% ori atun&i &"n /i'ra]ii$e noastre se a&or ` &u &e$e a$e su&&esu$ui% a$e 0eri&irii [i a$e a'un en]ei% $u&ruri$e &are sim'o$i#ea#` a&este i0erite st`ri e &on[tiin]` /in $a noi e $a sine! S: ai impresia c: e<ti "o'at <i c: reu<e<ti <i vei primi de* dat: o sum: de "a i importa t: sau u cadou )rumos% V: voi cita u )apt. care v: va ar:ta cum ac;io ea#: Le'ea% Eram la o serat:. u de i vita;ii participau la diverse &ocuri cu premii pe tru c*<ti':tori% Cel mai )rumos era u eva tai% Pri tre cei de acolo era <i o persoa : )oarte "o'at:. cople<it: cu tot ce *<i putea dori% Ea se umea Clara% A umite doam e. mai pu;i orocoase <i u pic i vidioase. )ormaser: u mic 'rup <i murmurau * tre ele+ ,S: sper:m c: u va c*<ti'a Clara eva taiul8,% Natural. ea a )ost )ericita c*<ti':toare% Ea u!<i ):cea 'ri&i <i vi"ra;iile co cordau cu cele ale a"u de !;ei% I vidia <i ra c$iu a provoac: scurt!circuite * cure tul "i elui t:u <i te privea#: de eva tai8 Dac: ;i se * t*mpl: s: )ii 'elos <i r:#"u :tor. te s):tuiesc s: )aci aceast: a)irma;ie+ ,Ceea ce Dum e#eu a ):cut pe tru al;ii. El va )ace <i pe tru mi e. acum. <i c$iar <i mai "i e%,% Vei primi. atu ci. eva taiul pe care!l dore<ti <i multe alte lucruri a'rea"ile%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 16

Fiecare u!<i d: sie<i dec*t ceea ce posed: <i u se privea#: dec*t de ceea ce u are * el * su<i% ,2ocul vie;ii, seam: : cu &ocul Solitarului. pe m:sur: ce v: sc$im"a;i. totul se modi)ic: * &urul vostru% Dar s: reve im la Faro ul opresor% U despot u este. evide t. iu"it de ime i% Aceasta *mi ami te<te de tat:l lui Lettie. u a di tre priete ele mele di ti erete% Era u om )oarte "o'at. care d:dea )emeii <i )iicei sale tot ceea ce le era ecesar. dar ):r: s: le acorde vreo pl:cere% Noi urmam cursurile de dese <i to;i elevii *<i cump:rau reproduceri ale ,Victoriei di Samot$race, sau ale ,9amei lui E$istler,1 tot ce era suscepti"il s: adau'e o ot: artistic: locui ;ei lor% Tat:l priete ei mele cali)ica aceasta drept ,recolt:,% ,S: u * cerci. *i spu ea el. s: aduci recolta asta acas:8,% El u * ceta s:!i repete )iicei <i so;iei sale+ ,Ve;i )i )oarte "o'ate dup: moartea mea%,% U cole' o * tre":. * tr!o #i. pe Lettie+ ,C* d vei mer'e tu * Europa-,% To;i elevii mer' pe tru u se&ur% Ea replic: cu veselie+ ,O. u * ai te de moartea tatei%,% Noi aspir:m cu to;ii s: )im eli"era;i de mediocritate <i de tira ia '* durilor e'ative1 oi am )ost sclavii * doielii. ai )ricii. ai eli i<tii. s: e eli"er:m. precum 9oise i!a eli"erat pe Copiii lui Israel1 s: ie<im di ;ara E'iptului <i di Casa Servitu;ii%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 17

Descoper: '* direa care te oprim: cel mai mult. ':se<te ce este o"stacol "i elui t:u% 4 a umite ;:ri. dup: t:ierea copacilor. prim:!vara. p:durarii * credi ;ea#F tru c$iurile r*ului. pe tru a!i tra spor!ta la desti a;ie% Dar. c*teodat:. tru c$iurile se * curc: u ele * altele <i u mai ava sea#:% Pluta<ii caut: tru c$iul care a cau#at i cide tul @ei *l umesc piedicaA. *l redresea#: <i tre ul de lem e este luat di ou de r*u% Pe tru ti e. ,piedica,. cea care re;i e "i ele care *;i este desti at este poate rese time tul. emul;umirea% Cu c*t e<ti mai iritat. cu at*t iritarea cre<te1 ea s)*r<e<te pri a s:pa u <a t * creierul t:u <i )a;a ta va e0prima co ti uu emul;umirea% Vei )i evitat <i vei rata oca#ia mi u at: care te p* de<te #il ic% Acum c*;iva a i. erau pe str:#i mul;i e'ustori care vi deau mere% Ei se sculau )oarte devreme. pe tru a ocupa cele mai "u e locuri% Eu treceam des pri )a;a u uia di tre ei. * ParB Ave ue1 el avea e0presia cea mai de#a'rea"il: pe care am v:#ut!o vreodat:% De'ea"a stri'a+ ,9ere8 9ere )rumoase8,. trec:torii u se opreau% 4 tr!o "u : #i. cump:r* d totu<i u m:r de la el. i!am spus+ ,Nu *;i vei vi de iciodat: merele. doar dac: *;i sc$im"i e0presia%,% El replic:+ ,Su t )urios8 U tip mi!a luat locul. * col;ul str:#ii%,
Poarta secret` care duce la reu[it` - 18

,Nu te preocupa de asta% Vei putea tot at*t de "i e s: vi #i merele tale aici. umai s: ai u aer ama"il%, ,Poate c: da. doam :. vom vedea8, C* d trecui. a doua #i. el era tra s)ormat% =<i ):cea a)acerile )oarte "i e. v* #* d merele cu #*m"etul pe "u#e% 6:se<te. deci. ,piedica ta,. care *;i re;i e "i ele @s!ar putea c$iar s: ai mai multe piedici8A <i tre ul t:u de lem e ! succesul. )ericirea. a"u de ;a ! va urma cursul r*ului% ,Acum mer'e;i <i lucra;i1 u vi se vor da paie <i ve;i livra aceea<i ca titate de c:r:mi#i%,

CAPITOLUL III "{I CIACI DIATRE ELE AU 4OST <ADELEPTE"


Poarta secret` care duce la reu[it` - 19

"Cin&i intre e$e au 0ost "n]e$epte [i &in&i au 0ost ne'une! Ae7'une$e% $u"n u7[i $`mpi$e% nu au $uat &u e$e [i u$ei!" )5atei% ,B+ E. Am ales ca su"iect para"ola Fecioarelor Ne"u e <i a Fecioarelor 4 ;elepte% ,Ele mer'eau * * t*mpi area so;ului% Ci ci di tre ele erau e"u e <i ci ci * ;elepte% Cele e"u e. lu* du!<i l:mpile. !au luat <i ulei cu ele1 dar cele * ;elepte. *mpreu : cu l:mpile. luar: <i ulei,% Aceast: para"ol: e * va;: c: adev:rata ru':ciu e implic: o pre':tire% Iisus a spus+ ,Tot ceea ce ve;i cere cu credi ;:. ru'* du!v: ve;i primi, @9atei G(+ GGA% ,De aceea v: spu + Tot ceea ce ve;i cere cu credi ;:. ru'* du!v:. crede;i c: ve;i primi <i ve;i vedea *mpli i !du!se, @9atei ((+ GHA% El arat: * aceast: para"ol: c: doar cei care su t pre':ti;i s:!<i primeasc: "i ele @):c* d ca dovad: pe tru asta de credi ;: activ:A vor vedea <i *mpli irea lui% Para)ra#* d Scriptura. s!ar putea spu e+ ,C* d v: ru'a;i. crede;i c: a;i primit de&a% C* d v: ru'a;i. ACCIONACI ca <i cum ru'a v! ar )i )ost de&a *mpli it:% ,Cre in]a &are o ai &"n e[ti $ini[tit a[e#at "n 0oto$iu nu /a muta ni&io at` mun]ii!" Co )orta"il i stalat. pe tru a medita * li i<te. e<ti * c* tat de Adev:r <i sim;i c: credi ;a ta u se clati : iciodat:% Stii c: Cel Eter este c:l:u#a ta <i c: u vei )i * )r* t% Sim;i c: Dum e#eul t:u este cel al a"u de ;ei <i c: el te va eli"era de 'reutatea datoriilor <i limit:rilor tale1
Poarta secret` care duce la reu[it` - 20

apoi p:r:se<ti )otoliul <i p:<e<ti * are a Vie;ii% Ori. umai comportarea ta * are : co tea#:% Iat: u e0emplu. care *;i va ar:ta cum ac;io ea#: Le'ea% U ul di tre elevii mei la meta)i#ic: dorea cu ardoare s: plece * str:i :tate% El repeta aceast: a)irma;ie+ ,Eu mul;umesc pe tru c:l:toria mea divi proiectat:. divi )i a ;at:. pri e)ectul 6ra;iei <i de o ma ier: per)ect:,% El dispu ea de )oarte pu;i i "a i. dar cu osc* d le'ea pre':tirii. el cump:r: u cu):r% Avea u aspect )oarte atr:':tor <i. umai v:#* du!l. te sim;eai pli de spera ;: <i veselie% = tr!o #i. el avu impresia c: toat: camera se mi<c:1 ca <i cum ar )i )ost )rem:tarea u ui vapor. <i aplec* du!se pe )ereastr: pe tru a respira aer proasp:t. acesta *i aduse mirosul )ale#ei% Urec$ea sa i terioar: percepu u stri':t de pesc:ru< <i tros etul u ei am"arca;iu i% Cu):rul *<i * cepuse opera% Pu;i timp dup: aceea. o mare sum: de "a i *i parve i <i reusi ast)el s:!<i pu : proiectul * practic:% 4 are a vie;ii. oi tre"uie s: e me ;i em. ):r: * cetare. * armo ie cu vi"ra;iile am"ia te% Ac;io :m oi. oare. *mpi <i de team: sau de credi ;:- Suprave'$ea#: ate t motivele de care ascul;i. c:ci de ele depi d eve ime tele vie;ii tale% Dac: ceea ce te preocup: este o pro"lem: pecu iar: @cum este ca#ul cel mai )recve tA. tre"uie s: te pui la u iso cu pla ul pecu iar <i s: ac;io e#i cu credi ;:. ):r: ca s: te * doie<ti o clip:% Atitudi ea materialist: * privi ;a
Poarta secret` care duce la reu[it` - 21

"a ilor co st: * a se * crede * salariu <i * alte c*<ti'uri suplime tare. precum <i * plasame tul "a ilor. care toate se pot reduce * tr!o si 'ur: oapte% Atitudi ea spiritual:. di co tr:. se "a#ea#: pe * crederea * Dum e#eu. care si 'ur poate s: o)ere tot ce este ecesar% Dac: vrei s:!;i p:stre#i "u urile. u pierde di vedere iciodat: c: ele su t ma i)est:ri ale lui Dum e#eu% ,Ceea ce El e!a d:ruit u poate )i risipit,1 pe de alt: parte. c* d o u<: se * c$ide. alta se desc$ide imediat% Nu pro u ;a iciodat: cuvi te e0prim* d limitarea sau s:r:cia. c:ci ,pri cuvi !tele tale te vei co dam a,% Te vei u i cu ceea ce remarci <i. dac: vei o"serva mereu c: este u e<ec <i vei co sidera c: vremurile su t 'rele. vei suporta co seci ;ele lo'ice% Tre"uie s: iei o"iceiul s: tr:ie<ti * cea de!a patra dime siu e. ,* lumea mi u at:, cea * care u se &udec: dup: apare ;e% O"i< uie<te!;i oc$iul i terior s: vad: reu<ita * e<ec. s: :tatea deasupra "olii <i a"u de ;a di colo de s:r:cie% Eu *;i voi da p:m* tul pe care!l *m"r:;i<ea#: vi#iu ea ta spiritual:% ,=;i voi da p:m* tul pe care tu *l ve#i,% Cel care reu<e<te are ideea $ot:r*t: de reu<it:1 dac: aceasta se "a#ea#: pe st* ca adev:rului <i a drept:;ii. ea va )i dura"il:% Dar dac: ea este cl:dit: pe isip. ea va )i m:turat: de valuri <i se va * toarce * ea tul di care a ie<it% Doar ideile divi e re#ist:% R:ul se distru'e pri el * su<i. c:ci este u co tracure t care mer'e *mpotriva
Poarta secret` care duce la reu[it` - 22

ordi ii u i!versale <i soarta celui care * calc: aceast: le'e a Ordi ii u iversale este dur:8 ,Ne"u ele u luar: ulei. ci doar l:mpile. pe c* d cele * ;elepte luar: <i ulei de re#erv:%, Lampa sim"oli#ea#: co <tii ;a omului% Uleiul este cel care produce lumi a. * tele'erea% Cum so;ul * t*r#ia. toate )ecioarele a;ipir: <i adormir:% 4 mi&locul op;ii. u stri':t se au#i+ Iat:!l pe so;. mer'e;i * * t*mpi area lui8 Atu ci. toate )ecioarele se tre#ir: <i pre':tir: l:mpile% Cele e"u e spuser: * ;eleptelor+ ,Da;i! e di uleiul vostru. c:ci i se sti ' lFmpile,% Fecioarele e"u e erau lipsite de * ;elepciu e. de * ;ele'ere. co <tii ta lor era ,lipsit: de ulei,% C* d ele s!au ':sit * )a;a u ei situa;ii 'rave. ele u au putut )ace )a;:% Ele au cerut )ecioarelor * ;elepte+ ,Da;i! e di uleiul vostru,. dar acestea le! au r:spu s+ ,Nu. u va )i destul pe tru oi <i pe tru voi% 9er'e;i mai cur* d la cei care v* d <i cump:ra;i <i pe tru oi,% Aceasta * seam : c: )ecioarele e"u e u puteau s: primeasc: mai mult dec*t le permitea starea lor de co <tii ;:. sau dac: pre)era;i. pe tru ceea ce ele vi"rau% Stude tul despre care v: vor"eam a putut s: )ac: acea c:l:torie. pe tru c: aceasta era de&a o realitate * co <tii ta sa% Ocup* du! se de pre':tirile de plecare. el *<i ):cea provi#ie de ulei pe tru lamp:% A lua cu o<ti ;: de u lucru este a!i aduce ma i)estarea% Le'ea pre':tirii operea#: * dou: se suri% Dac: v: pre':ti;i pe tru ceea
Poarta secret` care duce la reu[it` - 23

ce v: teme;i sau u dori;i. ve;i * cepe s!o atra'e;i% David a stri'at+ ,9i s!a * t*mplat ceea ce m: temeam c: se va * t*mpla,8 Noi au#im spu * du!se )recve t+ ,Tre"uie s: pu "a i deoparte pe tru ca# de "oal:%,% Pre':te<ti. ast)el. deli"erat "oala% Sau+ ,Fac eco omii pe tru #ile e're,% Acestea vor ve i cu si'ura ;: <i * mome tul cel mai i oportu % Ideea divi : * privi ;a omului este a"u de ;a% Ham"arele tre"uie s:!;i )ie pli e. cupa tre"uie s: de"orde#e. dar tre"uie s: * ve;i s: ceri corect% F:. de e0emplu. aceast: a)irma;ie+ Eu 0a& ape$ $a $egea &re[terii! A'un en]a mea /ine e $a Dumne#eu [i% prin e0e&tu$ 3ra]iei% ea a0$uea#` [i &re[te! Aceast: declara;ie u v: su'erea#: ici cea mai mic: idee de eco omie sau de "oal:% Ea v: d: se time tul a"u de ;ei * cea de!a patra dime siu e <i las: I teli'e ;ei divi e 'ri&a de a o reali#a% 4 )iecare #i tre"uie s: )aci o ale'ere% Vei )i * telept sau e"u - Te vei pre':ti s:!;i prime<ti "i ele- Vei pro'resa cu pa<i de uria< * credi ;:- Sau sclav al * doielii <i al )ricii. vei l:sa lampa ):r: ulei,Dar. * timp ce ele se duceau s: cumpere ulei. so;ul sosi1 cele care erau pre':tite i trar: cu el * sala u ;ii <i u<a se * c$ise% 9ai t*r#iu. celelalte ve ir: <i ele <i spuser:+ St:p* e. St:p* e. desc$ide! e8 Dar el r:spu se+ adev:rat v: spu . eu u v: cu osc%,%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 24

Co sidera;i desi'ur c: )ecioarele e"u e au pl:tit scump )aptul de a )i e'li&at s: se aprovi#io e#e cu ulei. dar aici ac;io ea#: le'ea Barmei @le'ea retri"u;ieiA% Este ceea ce se umeste deseori ,>iua 2udec:;ii de Apoi,. pe care oame ii o asocia#: 're<it cu s)*r<itul lumii% Se spu e c: ,>iua 2udec:;ii de Apoi, este supus: um:rului I <i c: ea survi e dup: <apte ore. <apte #ile. <apte s:pt:m* i. <apte lu i. <apte a i% Poate c$iar s: survi : peste I mi ute% Atu ci pl:te<ti datoria Barmic:1 ame da pe tru * c:lcarea Le'ii% Nu ai avut * cre!dere * Dum e#eu <i ai e'li&at s: iei ulei pe tru lampa ta% F:!;i * )iecare #i e0ame ul st:rii de co <tii ;: pe tru a vedea ceea ce e<ti pe cale s: pre':te<ti% Ci!e team: c: o s:!;i lipseasc: ceva- Te ui;i c* d c$eltuie<ti ( )ra c. atr:'* d ast)el o pe urie <i mai mare- Folose<te ceea ce ai. cu * ;elepciu e. vei desc$ide calea u ei a"u de ;e <i mai mari% 4 cartea mea. ,Cuv* tul t:u este o "a'$et: ma'ic:,. eu reami tesc povestea pu 'ii ma'ice di (JJ( de op;i. care se umplea pe m:sur: ce se epui#a% Di s):tuiam s: se )ac: aceast: a)irma;ie+ "A'un en]a mea pro/ine e $a Dumne#eu! Eu pose punga magi&` a Spiritu$ui% &are nu poate 0i goa$`! C"n 'anu$ iese% e$ este ime iat "n$o&uit! Prin e0e&tu$ 3ra]iei [i prin mi6$oa&e per0e&te% ea este p$in` o&1i!"

Poarta secret` care duce la reu[it` - 25

Aceasta )ace s: apar: o ima'i e vie * Spiritul t:u+ te ve#i tr:'* d "a ii de la "a ca ima'i a;iei% O doam : care u era )oarte "o'at:. se temea s:!<i ac$ite otele. pe tru c: aceasta mic<ora co tul ei * "a c:% Dar. deodat:. ea *si spuse cu co vi 'ere+ ,Eu posed pu 'a ma'ic: a Spiritului%,% Ea u poate s: )ie iciodat: 'oal:% Pe m:sur: ce "a ii ies. su t * locui;i imediat% Ea *<i ac$it: otele ):r: s:! <i mai )ac: 'ri&i <i mai multe cecuri importa te *i parve ir: * tr!u mod ea<teptat% ,Ve'$ea#: <i roa':!te s: u ca#i prad: te ta;iei, s: te pre':te<ti pe tru ceva destructiv. * loc s: )aci s: apar: posi"ilit:;i creatoare% O doam : cu oscut: *mi m:rturisi c: are pre':tit u voal mare. * ca# de doliu% Stri'ai+ ,Dar e<ti o ame i ;are pe tru )amilia ta8 Te pre':te<ti s: le * 'ropi pe toate rudele. u ele dup: altele. cu acest voal,% Di )ericire. ea se $ot:r* s:!l distru':% O alt: doam :. a"solut ):r: avere. decisese s:!<i trimit: )ata la cole'iu% So;ul ei r*dea de acest proiect% ,Cu ce vei pl:ti tu pe siu! ea- Dtii "i e c: u avem "a ii ecesari,% Ea a r:spu s+ ,Eu stiu c: u "i e imprevi#i"il e va ve i,. <i a co ti uat pre':tirile% Aceasta *l ):cea s: r*d: pe so;ul ei. care povestea cui vroia s:!l aud: c: so;ia sa se pre':tea s:!<i trimit: )etele la cole'iu. co t* d pe u ,"i e imprevi#i"il,%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 26

4 tr!o "u : #i. o rud: "o'at: *i trimise o sum: importa tF% ,/i ele imprevi#i"il, se materiali#ase. pe tru c: ea d:duse dovad: de o credi ;: activ:% Am * tre"at!o ce a spus so;ul ei. c* d a primit cecul% ,O. mi!a r:spu s ea. u!l &i' esc iciodat: pe 6eor'es spu * du!i c: am avut dreptate8, Ei 'ine% preg`te[te7te [i tu s` prime[ti un "'ine nepre/`#ut"! 4ie&are in g"n uri$e ta$e% 0ie&are a&]iune s` e9prime &re in]a ta e ne# run&inat! Toate e/enimente$e /ie]ii ta$e repre#int` o i ee &are s7a &rista$i#at! Le7ai 0`&ut s` ]"[neas&` 0ie atorit` 0ri&ii% 0ie atorit` &re in]ei! Tu $e7ai preg`tit! S: avem * ;elepciu ea s: lu:m ulei pe tru lamp: ! <i * mome tul * care e astept:m mai pu;i . vom recolta )ructele credi ;ei oastre% Lampa mea% a&um este p$in` e u$eiu$ &re in]ei me$e [i e "mp$inire!

Poarta secret` care duce la reu[it` - 27

CAPITOLUL IV LA CE TE A{TEPDIF ";a 0i up` &re in]a ta" )5atei G+ ,G.

Credi ;a este o a<teptare pli : de * credere+ ,va )i dup: credi !;a ta,% S!ar putea spu e+ ,Va )i a<a cum te a<tep;i. deci la ce te a<tep;i-, A umite persoa e spu + ,Noi e astept:m la mai r:u, sau ,se va * t*mpla <i mai r:u,. ,cei mai r:u tre"uie s: se * t*mple,% 4 mod deli"erat. ele i vit: r:ul s: survi :% A umite persoa e spu + ,Ne a<tept:m s: )ie mai "i e,% Aceasta c$eam: ma i)est:rile co di;iilor mai "u e * via;a lor% Sc$im": a)irma;ia <i circumsta ;ele care te privesc se vor modi)ica% Dar cum s: )aci c* d ai luat o"iceiul s: preve#i pierderile. s:r:cia. e<ecul- 4 cepe pri a ac;io a ca <i cum te!ai a<tepta la succes. la )ericire. la a"u de ;:1 pre':te<te!te s: prime<ti "i ele care *;i este re#ervat% F: ceva ca s: dovede<ti c: *l a<tepti. c:ci credi ;a activ: i )lue ;ea#: su"co <tie tul% Dac: ai pro u ;at cuv* tul @a)irma;ia pli : de credi ;: "a#at: pe adev:rA pe tru a avea u c:mi . s: )aci imediat pre':tirile ecesare. ca <i c* d u ar )i ici u mome t de
Poarta secret` care duce la reu[it` - 28

pierdut% = cepe s: cau;i "i"elouri. )e;e de mas:. etc% Am cu oscut o persoa :. care a dat dovad: de o credi ;: e0traordi ar:. cump:r* d u )otoliu1 u )otoliu co )orta"il. care sim"oli#a u proiect serios1 ea se pre':tea ast)el. s:!l primeasc: pe so;ul pe care <i!l dorea <i %%%el a ve it% Ci eva va o"iecta+ ,Di dac: u ai "a i pe tru a cump:ra "i"elouri sau )otoliu-,% Ei "i e. mul;ume<te!te s: le admiri * vitri e <i s: le pose#i * mi te% Acordea#:!;i vi"ra;iile cu ale lor% Au#i deseori oame i care se vait:+ ,Nu mer' iciodat: * ma'a#i e1 u pot s:!mi permit s: cump:r ici cel mai mic lucru,% Iat: tocmai u motiv care ar tre"ui s: v: )ac: s: mer'e;i s: cump:ra;i% Co sidera;i o"iectele de care ave;i evoie sau pe care le dori;i. * mod amical% Iat:. cu osc o doam :. care dorea u i el% Ea se duse ):r: e#itare la "i&utier <i * cerc: c*teva% Aceasta *i d:du o aseme ea impresie c: posed: acest i el * c*t. pu;i timp dup: aceea. o priete : *i ):cu cadou u i el% ,Te u e<ti cu ceea ce prive<ti cu ate ;ie,% S: u o"ose<ti s: )ii ate t la lucrurile )rumoase1 u co tact i vi#i"il se sta"ile<te ast)el * tre ele <i ti e% 9ai devreme sau mai t*r#iu. ele vor )i atrase * via;a ta. cu co di;ia s: u spui+ ,S:rma ul de mi e8 Este prea )rumos s: se reali#e#e vreodat:8,% ,Su)letul meu. * crede!te doar * Dum e#eu. de la el *mi vi e salvarea,. iat:
Poarta secret` care duce la reu[it` - 29

cea mai importa t: declara;ie di Psalmul K% Su)letul apar;i e su"co <tie tului% Psalmistul recoma d: aces!tuia s: a<tepte orice lucru de la Dum e#eu. ):r: a co ta pe alte surse sau pe al;i i termediari% "A[teapt`7te &a Dumne#eu s`7]i a&or e 'ine$e &are ]i se pare &e$ mai irea$i#a'i$% &u &on i]ia% totu[i s` nu te $imite#i $a mi6$oa&e$e &are "$ /or 0a&e s` apar`!" Nu spu e cum ai vrea s: se *mpli easc: sau s: u se *mpli easc:% ,Dum e#eu este cel care acord: Darul, <i El creea#:. El * su<i. c:ile mi u ate pri care acesta se va ma i)esta% Repeta]i a&east` a0irma]ie+ Aimi& nu poate s` m` espart` e Dumne#eu% Ce$ &are a&or ` aru$% prin urmare% nimi& nu m` poate esp`r]i e Dumne#eu 7 Daru$! Daru$% este Dumne#eu "n a&]iune! S: )ii co <tie t c: orice "i ecuv* tare este Dum e#eu * ac;iu e% S:!L ve#i pe Dum e#eu pe )iecare c$ip. <i s: ve#i "i ele * orice *mpre&urare1 aceasta *;i va permite s: )ii st:p* ul oric:rei situa;ii% = tr!o #i. am primit vi#ita u ei doam e. care mi!a povestit c: apartame tul ei u este * c:l#it <i c: mamei ei *i este )ri'% Ea ad:u':+ ,Proprietarul a declarat c: u va * c:l#i imo"ilul * ai te de o a umit: dat:,% Eu *i r:spu sei+ ,Dum e#eu este proprietarul t:u,% ,Aceasta este tot ce doream s: <tiu,. *mi spuse ea. p:r:si du!m: repede. pe tru a se * toarce acas:% 4
Poarta secret` care duce la reu[it` - 30

aceea<i sear:. apartame tul era * c:l#it ):r: ca ea s!o )i cerut. doar pe tru c: deve ise co <!tie t: c: propietarul ei este o ma i)estare a lui Dum e#eu% Noi tr:im * tr!o epoc: mi u at:. c:ci spiritul oame ilor * cepe s: se a<tepte la miracole% Aceasta plute<te * aer8 U articol de #iar al c:rui autor este 2o$ A derso . coro"orea!#: a"solut tot ceea ce tocmai am spus% El este i titulat+ ,Amatorii de teatru se pasio ea#: pe tru piesele care tratea#: su"iecte meta)i#ice,% ,U director de teatru. pe care *l vom umi /rocB Pem"erto . *mi spu ea deu :#i pe u to sarcastic. * cursul u ei co versa;ii tardive pe strad:+ ,Pe tru c: voi. criticii dramatici. <ti;i at*t de "i e ceea ce co vi e pu"licului e5!3orBe#. de ce u! mi )aci c*teva su'estii utile- De ce u m: a&u;i. * loc s:!mi complici a)acerile- Ai )ace mai "i e s:!mi spui ce 'e de pies: ar atra'e amatorii de teatru%,% ,A< )ace!o cu "ucurie. replicai. dar u m!ai crede,% ,Elude#i pro"lema8 4 realitate. dum eata i' ori 'usturile pu"licu!lui <i te pre)aci c: <tii mai mult dec*t ai )i dispus s:!mi spui% Nici tu u <tii ce piese ar avea <a sa s: )ac: s:li pli e * acest mome t,% ,Aici te * <eli8 E0ist: u su"iect care a avut <i va avea * totdeau a succes. )ie c: este sau u le'at de o i tri': de iu"ire. de o poveste meta)i#ic: sau de o tra'edie istoric:1 ici o pies: "a#at: pe aceast: tem: u a cu oscut u )iasco complet. umai s: )i avut o
Poarta secret` care duce la reu[it` - 31

valoare oarecare. <i u ele di tre ele. care u erau )aimoase. au cu oscut totu<i o )avoare e0traordi ar:%,% ,Asta u m: l:mure<te prea mult. remarc: directorul. <i tot u mi!ai spus despre ce piese ar putea )i vor"a%,% ,Despre cele care tratea#: despre meta)i#ic:. r:spu sei. i te ;io at cu pu;i : iro ie <i a<tept* d e)ectul celor spuse%,% ,Despre meta)i#ic:e0clam: dom ul Pem"erto % A;i spus meta)i#ic:-, Eu p:strai t:cerea o clip: <i. cum el u ad:u'a imic. *i e umerai c*teva titluri+ ,P:<u ile ver#i,. ,9iracolul Tat:lui 9alac$ie,. <i multe altele% De remarcat. ad:u'ai. c: aceste piese au avut succes la pu"lic. * ciuda p:rerii criticilor% Dar. dom ul Pem"erto m: l:s:. pe tru a mer'e s: se i terese#e * toate teatrele di ora<% ,E0ist: vreu meta)i#icia pri tre voi-, Oame ii * cep s:!<i dea seama de puterea cuvi telor lor <i de '* durile lor% Ei vor * ;ele'e de ce "Cre in]a este o asigurare 0erm` a $u&ruri$or pe &are $e speri [i emonstrarea &e$or pe &are nu $e /e#i"! Aceast: le'e a a<tept:rii * cre#:toare se aplic: c$iar <i supersti;iilor% Dac: treci pe su" scar: <i te a<tep;i s:!;i poarte '$i io . aceasta se va reali#a% Scara u este de vi :. dar co tratimpul survi e. pe tru c: te a<tep;i la aceasta% S!ar putea spu e ,a<teptarea * cre#:toare este su"sta ;a lucrurilor pe care le speri. dar ea este <i su"sta ;a de
Poarta secret` care duce la reu[it` - 32

care omul se teme cel mai mult% De ceea ce m: temeam u am sc:pat. s!a * t*mplat,% Totu$ este prea 0rumos [i /a 0i a e/`rat% totu$ este minunat [i se /a "nt"mp$a% totu$ este prea 'un [i /a ura% &"n a[tep]i 'ine$e t`u e $a Dumne#eu! 6* de<te!te la "i ecuv* t:rile care apare t u se pot reali#a dec*t * tr!u viitor * dep:rtat <i a<teapt:!te s: se ma i)este imediat. * tr!o mod ea<teptat. pri e)ectul 6ra;iei. pe tru c: Dum e#eu se serve<te de mi&loace imprevi#i"ile pe tru a!<i *mpli i mi u ile% Am au#it spu * du!se c: /i"lia co ;i e mii de promisiu i% S: a<tept:m ca aceste "i ecuv* t:ri s: se reali#e#e% Ne su t promise. pri tre altele. /o':;ia <i 6loria. Ti ere;ea eter :+ ,Car ea ta va deve i ca cea a u ui copil, <i Via;a eter :+ ,9oartea * s:<i va )i * vi s:,% Cre[tinismu$ se 'a#ea#` pe iertarea p`&ate$or [i pe un morm"nt go$! Dtim acum c:. <tii ;i)ic. toate aceste lucruri su t posi"ile% F:c* d apel la le'ea iert:rii. oi su tem eli"era;i de toate 're<elile oastre <i de co seci ;ele lor% @,C$iar dac: p:catele voastre vor )i ro<ii ca s* 'ele. ele vor deve i al"e ca #:pada,A% Corpu$ nostru /a 0i atun&i s&`$ at e Lumin`% e$ /a mani0esta "&orpu$ e$e&tri&" &are este in&orupti'i$ [i in estru&ti'i$% su'stan]` pur` [i e9presia per0e&]iunii!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 33

Eu a[tept impre/i#i'i$u$( 'ine$e magni0i& &are "mi este estinat se rea$i#ea#` a&um!

CAPITOLUL V >RADUL PUTERAIC AL LUI DU5AE2EU "Dumne#eu in toate se&o$e$e este spri6inu$ t`u sigur( 'ra]e$e Lui eterne te sus]in!" 4 /i"lie. "ra;ul lui Dum e#eu repre#i t: * totdeau a protec!;ia% Scriitorii sacri cu osc valoarea sim"olului1 acesta evoc: o ima'i e care i )lue ;ea#: su"co <tie tul% Ar )i i teresa t s: e u!mer:m tot ceea ce * seam : * /i"lie. * a)ar: de st* c:. mielul. cio"a ul. vi;a de vie. lampa% /ra;ul evoc:. <i el. )or;a%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 34

,Dum e#eu di toate secolele a )ost * totdeau a re)u'iul t:u <i "rate;e Lui eter e te sus;i % El a alu 'at du<ma ul di )a;a ta <i ;i!a spus+ E0termi :!l8,% Care este acest i amic care este ,* )a;a ta-, Su t '* durile e'ative. care au luat )orm: * su"co <tie tul t:u% Du<ma ii u pot )i dec*t cei di propria ta cas:% ,/ra;ele eter e, alu ': '* dirile ero ate <i le distru'% Ai sim;it vreodat: li i<tea de a )i de"arasat de orice '* dire e'ativ:- Poate c: ai * tre;i ut u aseme ea rese time t. * c*t. acum. m* ia ta i#"uc e<te * orice clip:% E<ti iritat *mpotriva oame ilor pe care *i cu o<ti <i co tra celor pe care u!i cu o<ti. cei di trecut <i cei di pre#e t1 <i este si'ur c: <i 'e era;iile viitoare u vor sc:pa de m* ia ta% Tot or'a ismul t:u este a)ectat de acest rese time t. pe tru c: )iecare or'a al corpului particip: la aceast: iritare% Pl:te<ti aceasta su" )orma reumatismului. artritei. evritei. c:ci '* durile ,acide, produc aciditate * s* 'e% Ori. aceste de#a'reme te te ati '. deoarece te lup;i cu ti e * su;i. * loc s: te * cre#i * "ra;ul puter ic al lui Dum e#eu% Am s):tuit pe umero<i elevi de!ai mei + >ra]u$ puterni& a$ $ui Dumne#eu se "ntin e easupra oameni$or [i e/enimente$or( E$ st`p"ne[te a&east` situa]ie [i prote6ea#` interese$e me$e!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 35

Evoci pri aceste cuvi te ima'i ea "ra;ului puter ic. sim"oli!#* d )or;a <i protec;ia% Lu* d cu o<ti ;: de aceast: Putere Divi :. * cete#i s: re#i<ti <i s: te iri;i% Te desti #i <i u te mai * 'ri&ore#i% 6* durile ero ate su t alu 'ate <i. peste tot. co di;iile adverse dispar% De#voltarea ta spiritual: *;i va permite s: r:m*i calm sau s: r:m*i deoparte. pe tru a l:sa I teli'e ;a I )i it: s: se * carce cu povara ta <i s: se lupte * )avoarea ta% Ce li i<te sim;i c* d e<ti eli"erat de ap:sarea irit:rii8 Sim;i "u :voi ;: pe tru toat: lumea <i toate or'a ele corpului * cep s: )u c;io e#e per)ect% Al"ert Ed5ard Do D%D% @doctor * teolo'ieA scrie despre acest su"iect+ ,S: iu"e<ti pe du<ma ii t:i este )avora"il s: :t:;ii spirituale. aceasta este "i ecu oscut. precum <i )aptul c: emo;iile e'ative su t ocive. distru' s: :tatea )i#ic:% Aceasta este o descoperire relativ rece t:% Pro"lema s: :t:;ii u este deseori dec*t o pro"lem: de emo;ii% Se time tele rele. repetate <i * tre;i ute. su t o cau#: late t: de "oal:% C* d u predicator te s):tuie<te s:!;i iu"e<ti du<ma ii. omul o"i< uit se revolt: co tra acestei idei. pe care o ':se<te i supor!ta"il: <i de ori'i e reli'ioas:% Dar. * realitate. predicatorul *;i )ace cu oscut: o le'e. u a di tre cele mai importa te le'i de i'ie : <i de moral:% Nime i. c$iar dac: ar )i pe tru "i ele corpului s:u. u!<i poate
Poarta secret` care duce la reu[it` - 36

permite s: se lase purtat de ur:% Aceasta are e)ectul u ei do#e repetate de otrav:% C* d e<ti * dem at s: te de"arase#i de )ric:. acesta u este preceptul u ui idealist pu;i ;ic it. ;i se d: u s)at. care este tot at*t de importa t pe tru s: :tatea ta ca <i u re'im alime tar &udicios,% Se aude mult vor"i du!se de u re'im alime tar ec$ili"rat. dar se uit: * 'e eral c:. ):r: u spirit ec$ili"rat. u po;i di'era ceea ce m: * ci. oricare ar )i um:rul caloriilor% Aon7re#isten]a este o art`+ a o o'"n i "nseamn` s` st`p"ne[ti $umea8 Prea mu$]i oameni "n&ear&` s` 0or]e#e /i&toria! >ine$e t`u ura'i$ nu /a apare ni&io at` &onstr"ns e /oin]a ta! "4ugi e $u&ruri$e &are te o&o$es&! Au &`uta nimi&% Aoro&u$ te /a &`uta! ;e#i um'ra ta pe p`m"nt% e6a ea se arat` $a poarta ta"! Au [tiu &ine este autoru$ a&estor /ersuri! Ce$e'ru$ at$et eng$e# Lo/e$o&H% "ntre'at &um a o'"n it rapi itatea [i re#isten]a "n a$ergare% a r`spuns+ "Am "n/`]at s` m` re$a9e#"! Atun&i &"n a$erga 0oarte repe e% e$ era &e$ mai estins! Tre'uie s` a6ungi $a a&est &a$m "n a&]iune! Aoro&u$ &e$ mai e9traor inar% reu[ita &ea mai impe/i#i'i$` apare &"n te a[tep]i mai pu]in% pentru &`% "n a&e$ moment% ai renun]at $a ori&e /oin]` persona$` [i marea $ege a atra&]iei a putut s` a&]ione#e! Au se poate &on&epe un magnet &are ar putea 0i ne&`6it sau "ngri6orat! In i0erent [i 0`r` gri6i% e$ [tie
Poarta secret` care duce la reu[it` - 37

per0e&t &` nimi& nu poate "mpie i&a a&e$e s` 0ie atrase e e$! Ceea &e noi orim "n mo $egitim )&ore&t. se rea$i#ea#` atun&i &"n s$`'im str"nsoarea orin]ei noastre! Nu permite dori ;ei i imii tale s: devi : o "oal: de i im:% C* d dore<ti prea ar#:tor ceva. te dema' eti#e#i complet. deoarece *;i )aci 'ri&i. *;i este )ric:. te torture#i% ,Nimic di toate acestea u m: emo;io ea#:,. aceasta este le'ea ocult: a i di)ere ;ei% Numai a<a "arca ta poate i tra * port pe o mare calm:% 9ul;i di tre cei care se i i;ia#: * Adev:r *<i irit: priete ii. pe tru c: i sist: prea mult ca ace<tia s: citeasc: a umite c:r;i sau s: audie#e a umite co )eri ;e. care *i i teresea#: pe ei * <i<i% Ei mer' *mpotriva scopului lor% U ul di tre priete ii mei *i adusese )ratelui s:u cartea mea ,2ocul vie;ii <i cum s:!l &oci,. dori d s:!l )ac: cu oscut% Ti erii di )amilie re)u#ar: et s: se i terese#e de aseme ea ,"aliver e,% U ul di tre ei este <o)er de ta0i% 4 tr!o oapte. el *l * locui pe u cole' de!al s:u% 4 masi a care!i )usese * credi ;at:. el ':si o carte% Era c$iar ,2ocul vie;ii,% A doua #i. el *i spuse m:tu<ii sale+ ,Am ':sit cartea doam ei S$i * tr!u ta0i. oaptea trecut:% Am citit!o% Este )ormida"il:% Su t lucruri e0traordi are acolo% De ce u mai scrie * c: o carte- Pe c:i ocolite. Dum e#eu *<i * depli e<te mi u ile% Eu * t*l esc tot )elul de oame i1 mul;i su t e)erici;i. * tot ca#ul pu;i i su t mul;umi;i de soarta lor <i recu osc:tori% U dom mi!a
Poarta secret` care duce la reu[it` - 38

spus totu<i. * tr!o #i+ ,Am toate motivele s: )iu recu osc:tor% Su t s: :tos. am "a i su)icie ;i <i am orocul s: u )iu c:s:torit8,% Psalmul LM este )oarte i teresa t. c:ci te a)li * pre#e ;a a doi i terlocutori+ cel care recit: @to;i psalmii su t * tr!adev:r poeme. c* t:riA <i Dum e#eu cel Eter . care *i r:spu de% Este u im al laudei <i recu o<ti ;ei. care 'lori)ic: puterea "ra;ului lui Dum e#eu% ,Voi c* ta mereu "u :tatea celui Eter 8 Dum e#eu cel Eter . ci e este tot at*t de puter ic ca ti e-, /ra;ul t:u este puter ic. m* a ta puter ic: <i dreptatea ta e0ercit: autoritatea suprem:%,% Dum e#eu cel Eter r:spu de+ ,Pe cel ales de mi e di r* durile poporului. m* a mea *l va sus;i e <i "ra;ul meu *l va * t:ri,% Eu *i voi p:stra mereu )avoarea mea <i alia ;a mea cu el va )i de e#dru ci at%, Numai * /i"lie <i * "asme se )olosesc terme ii ,eter , <i ,pe tru totdeau a,% 4 a"solut. omul este * a)ara timpului <i spa;iului% /i ele s:u se tra smite di tr!o eter itate * alta% S: u uit:m c: "asmele provi di le'e dele a tice persa e. "a#ate pe Adev:r% Aladi <i lampa )ermecat: repre#i t: puterea cuv* tului% A&u 'e ca Aladi s: ati ': lampa. pe tru ca dori ;ele sale s: se * depli easc:% Ori. cuv* tul t:u este lampa ta% Cuv* tul <i '* direa su t o )orm: de activitate <i u se * torc iciodat: la autorul lor ):r: e)ect% U sava t a declarat c: cuvi tele su t * c:rcate de lumi :% ,Noi
Poarta secret` care duce la reu[it` - 39

recolt:m co ti uu )ructul cuvi telor pro u ;ate,% La u a di reu iu ile mele. o elev: m: preve i c: adusese cu ea pe u ul di tre priete ii ei. care u avea de lucru de u a de #ile% L!am s):tuit s: )ac: a)irma;ia urm:toare+ ,Acum este mome tul )avora"il% Voi avea a#i o <a s: e0trordi ar:% Aceste cuvi te se 'ravar: * co <tii ;a sa% Pu;i timp dup: aceea. el ':si o situa;ie ma' i)ic:% C* d "i ecuv* te# o)ra dele. eu a)irm c: )iecare di tre ele va reve i de o mie de ori do atorului s:u% U a di tre auditoarele mele mi!a povestit c:. dup: ce m!a au#it. ea a dat u dolar la c$et:. spu * d cu certitudi e pro)u d:+ ,Acest dolar este "i ecuv* tat <i se va * toarce la mi e su" )orma a (JJJ de dolari,% C*teva #ile mai t*r#iu. ea primi aceast: sum: * tr!u mod cu totul ea<teptat% De ce u ii oame i )ac dovada acestui Adev:r mult mai repede dec*t ceilal;i- Pur <i simplu pe tru c: au urec$i de au#it% Iisus Hristos e vor"e<te * tr!u a di tre para"olele Sale de u sem: :tor a c:rui s:m* ;: a c:#ut pe u p:m* t )avora"il% S:m* ;a este cuv* tul% Eu repet deseori+ ,Re;i e;i a)irma;ia care v: )rapea#:. care v: emo;io ea#:. pe tru c: ea )ace ima'i ea% Ea u va * t*r#ia s: produc: roade%,% Am mers de cur* d * tr!u ma'a#i . pe al c:rui proprietar *l cu osc "i e% Pe tru a 'lumi. *i spusei. * timp ce!i d:deam u eia
Poarta secret` care duce la reu[it` - 40

di tre a 'a&atele sale o a)irma;ie+ ,I util s:!;i dau <i ;ie% N!o vei )olosi iciodat:,% ,Aici te * <eli8 Protest: el% Eu m: voi servi de ea cu si'ura ;:,% S:pt:m* a urm:toare. eu *i adusei u a% Nici u p:r:sisem "i e ma'a#i ul <i el aler': dup: mi e% ,Am ):cut a)irma;ia ta <i oi clie ;i au i trat imediat * ma'a#i 8,% El spusese cu co vi 'ere+ "A&um este momentu$ 0a/ora'i$! ;oi a/ea a#i o [ans` e9traor inar`"! Foarte mul;i oame i *<i risipesc vor"ele * )ra#e #:p:cite sau e0a'erate% Dedi ;ele mele la coa)or *mi )ur i#au #il ic e0emple pe tru co vor"irile mele% 4 tr!o #i. o t* :r: ceru o revist: pe tru a!<i trece timpul% ,Da;i!mi. ceru ea coa)e#ei. ceva teri"il de ou <i * 'ro#itor de pasio a t,% Di asta ca s: i se dea. * )i al. ultimul um:r di tr!o revist: de ci ema8 Au#i. deseori. oame i e0clam* d+ ,A< vrea s: mi se * t*mple ceva palpita t <i se #a;io al8,% Ei i vit: ast)el. u eve ime t e)ericit sau r:scolitor s: se produc: * via;a lor% Di apoi se * trea": de ce li s!a * t*mplat a<a ceva% Ar tre"ui s: e0iste * toate cole'iile cursuri de meta)i#ic:% 5eta0i#i&a re#um` "n]e$ep&iunea se&o$e$or% aceast: a tic: <tii ;: predat: de!a lu 'ul veacurilor * I dia. E'ipt <i 6recia% Hermes Trime'iste a )ost marele 9aestru al E'iptului% 4 ;elepciu ea sa. p:strat: cu 'ri&:. e parvi e dup: mai mult de #ece secole% El tr:ia * E'ipt c* d rasa uma : actual: era * c: * copil:rie% Dar dac: cititi ,N3"alio ul,
Poarta secret` care duce la reu[it` - 41

cu ate ;ie. ve;i descoperi c: el preda ceea ce oi * v:;:m ast:#i% El a)irma * tr!adev:r. c: orice stare me tal: este * so;it: de vi"ra;ii <i c: te u e<ti cu ceva spre care vi"re#i% De aceea. e vom armo i#a de acum * ai te vi"ra;iile cu cele ale succesului. )ericirii <i a"u de ;ei% A&um este momentu$ 0a/ora'i$! A#i este o #i e [ans` e9traor inar`! CAPITOLUL VI <ACRUCI{AREA DRU5URILOR "A$ege]i a#i pe &ine /re]i s` s$u6i]i" )Iisus ,B+ =B. 4 )iecare #i. este ecesar s: )acem o ale'ere @ e ':sim la o r:scruceA% Voi )ace asta sau asta- Voi pleca sau voi r:m* e9ul;i u <tiu ce s: )ac:% Se a'it: #adar ic. l:s* d altora 'ri&a de a decide pe tru ei. apoi re'ret: c: le!au urmat s)aturile% Al;ii c* t:resc cu 'ri&: pe tru <i co tra% Ei evaluea#: <i aprecia!#: o situa;ie. ca <i c* d ar )i vor"a de o mar):. <i se * trea": apoi de ce u au reu<it s:!<i ati ': scopul% U ii mer' pe c:rarea mi u at: a i tui;iei <i a&u ' * P:m* tul F:':dui ;ei. c*t ai clipi% I tui;ia este )acultatea spiritual: mult superioar: ra;iu ii1 c* d te * cre#i * ea. te co duce c:tre tot ceea ce dore<ti. tot ceea ce tu ai evoie%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 42

4 cartea mea ,2ocul vie;ii <i cum s:!l &oci,. dau umeroase e0emple de reu<it: o";i ute datorit: acestei )acult:;i e0traordi are% E0plic. de aseme i. c: a te ru'a * seam : a tele)o a lui Dum e#eu <i c: El r:spu de pri i termediul i tui;iei% Lua;i deci a#i deci#ia de a mer'e pe aceast: c:rare ma'ic:% 4 cursul meu. eu s):tuiesc s: se cultive i tui;ia. c:ci. la cea mai mare parte di oame i. aceast: * su<ire r:m* e a;ipit:% Tre"uie. deci. s:!i spu em+ ,Tre#e<te!te. tu care dormi8 Ia cu o<ti ;: de directivele <i impulsurile pe care le prime<ti% Tre#e<te divi itatea care este * ti e%,% Claude /RA6DON a declarat+ ,A tr:i i tuitiv. * seam : a tr:i * cea de!a patra dime siu e,% Dac: te a)li la * cruci<area drumurilor. dac: este ecesar s: iei acum. o deci#ie. cere ca o direc;ie "i e determi at: s:!;i )ie clar i dicat:% Se ':sesc * Cartea lui Iisus mai multe eve ime te. care se pot i terpreta meta)i#ic% ,Dup: moartea lui 9oise. cel Eter *i spuse lui Iisus+ ,Acum. ridic:!te. treci Iorda ul. tu *mpreu : cu tot acest popor. pe tru a i tra * ;ara pe care eu o dau Copiilor lui Israel% Orice loc pe care ve;i c:lca. vi!l dau,% Picioarele su t. deci. sim"olul * ;ele'erii. deci. meta)i#ic. acest pasa& sem i)ic: c: tot ceea ce oi * ;ele'em apar;i e co <tii ;ei oastre <i c: u i se poate r:pi ceea ce este * r:d:ci at acolo%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 43

/i"lia. * tr!adev:r. co ti u: * ace<ti terme i+ ,Nime i u!;i va putea sta *mpotriv:. c*t vei tr:i%%%% Eu u te voi p:r:si% Fii tare <i cura&os <i ac;io ea#: cu credi ;:. co )orm le'ii pe care 9oise. slu&itorul 9eu. ;i!a prescris!o1 u te * toarce ici la dreapta. ici la st* 'a. pe tru ca s: reu<e<ti * tot ce vei * trepri de%,% Noi reu<im deci. pri urmare. c* d respect:m le'ea spiritual:. cu )ermitate <i cura&% Dar e d:m seama c:. a&u <i la ,* cruci<area drumurilor,. tre"uie s: )acem o ale'ere% ,Ale'e a#i pe acela pe care vrei s:!l slu&e<ti,. '$idul Divi sau i telectual% U om de a)aceri cu oscut spu ea u uia di tre priete i+ ,Eu ascult * totdeau a de i tui;ia mea <i su t orocul * persoa :,% I spira;ia. adic: direc;ia Divi :. este )actorul ese ;ial * via;:% 4 realitate. aceasta este ceea ce oame ii * cearc: s: de#volte c* d mer' la cursuri u de se pred: Adev:rul% 9i!am dat seama c: u cuv* t propice decla <ea#: activitatea divi :% O doam : ve i s:!mi spu : despre o situa;ie )oarte complicat:% Eu *i spusei+ ,L:sa;i!L pe Dum e#eu s: descurce El = su<i aceast: a)acere,% Su"&u'at:. ea repet:+ ,Eu las acum pe Dum e#eu s: des!curce aceast: a)acere,% Aproape imediat. ea * c$irie casa sa. care r:m:sese vaca t: mult timp% L:sa;i pe Dum e#eu s: descurce situa;iile. c:ci atu ci c* d v: amesteca;i. pierde;i de )iecare dat:% Su t deseori
Poarta secret` care duce la reu[it` - 44

* tre"at:+ ,Cum s: )acem ca Dum e#eu s: i tervi : * ceea ce e preocup: <i de ce u tre"uie s: e amestec:m-, De ce- Pe tru c: atu ci este i telectul acela care ia a)acerea * m* : <i ridic: o"iec;ii+ timpurile su t 'rele. a)acerile u mer'. u spera;i ameliorare * ai te de (M?L% Pe tru Le'ea spiritual: co tea#: doar "a&um"! 4 ai te de a )i c$emat. e<ti au#it ,c:ci timpul <i spa;iul u su t dec*t o ilu#ie,. <i 'ine&u/"nta7rea &are /` este estinat` a[teapt` &a /oi s7o e$i'era]i prin &re in]a /oastr` [i prin &u/"ntu$ /ostru! ,Ale'e a#i pe cel pe care vrei s:!l slu&e<ti,. )rica sau credi ;a% Orice ac;iu e i spirat: de )ric: poart: * ea * s:<i 'erme ul * )r* 'erii% Tre"uie s: ai mult: )or;: <i cura& pe tru a te * crede doar * Dum e#eu% Noi avem deseori * credere * El pe tru lucruri m:ru te. dar c* d este vor"a de o situa;ie 'rav:. i se pare mai prude t s: e ocup:m oi * <i e de ea ! ceea ce are ca e)ect * )r* 'erea <i e<ecul% Fra'me tul urm:tor di tr!o scrisoare pe care mi!a trimis!o o corespo de t: di vest. arat: cum circumsta ;ele pot s: se modi)ice rapid% ,Am avut pl:cerea s: citesc cartea dum eavoastr: remarca"il: ,2ocul vie;ii <i cum s:!l &oci,% Am patru )ii. * v*rst: de (J. (O. (? <i (I a i <i *mi spu c: ar )i mi u at pe tru ei dac: ar putea s:!l * ;elea': <i s:!l pu : * practic: c$iar di ti ere;e. pe tru a
Poarta secret` care duce la reu[it` - 45

putea poseda tot ceea ce le apar;i e pri drept Divi % Persoa a care mi!a *mprumutat cartea dum eavoastr: mi!a propus <i altele. dar am )ost atras: de aceasta ca de u ma' et <i am )ost o"li'at: s!o citesc di tr!o r:su)lare% Dup: ce am termi at!o. *mi d:dui seama c: m!am str:duit s: tr:iesc co )orm Le'ii Divi e. dar cum u o * ;ele'eam. pro'resele mele au )ost )oarte le te% 9i se p:rea )oarte di)icil. mai * t*i. s: * cep s: m: ocup de a)aceri dup: ce a i de #ile u m!am ocupat dec*t de cas:% Dar am ):cut aceast: a)irma;ie+ "Dumne#eu 0a&e posi'i$ &eea &e este imposi'i$"% Di aceasta mi se <i * t*mpl:% ,Eu su t recu osc:toare pe tru situa;ia pe care o am acum <i sur*d c* d oame ii e0clam:+ ,Cum )ace;i dum eavoastr: pe tru a v: ocupa de ":ie;ii dum eavoastr:. de casa voastr:. dup: ce a;i su)erit opera;ii at*t de 'rave <i a;i stat lu i * tre'i * spital. ):r: ca ci eva di )amilia dum eavoastr: s: v: poat: a&uta-, Dum e#eu *i ':si u loc * a)aceri c$iar atu ci c* d priete ii o s):tuiau ici s: u se '* deasc: la aceasta% De alt)el. oame ii v: r:spu d. * 'e eral. F propos de orice+ ,Asta u se poate8,% Am ):cut aceast: e0perie ;:. rece t% Descoperisem. * tr!o pr:!v:lie. u aparat adora"il. di ar'i t. pe tru pre':tirea ca)elei sau a i )u#iilor% 4 c* tat:. ar:tai descoperirea mea priete ilor care. *
Poarta secret` care duce la reu[it` - 46

u a imitate e0clamar:+ ,Acest aparat u va )u c;io a8,% U ul di tre ei *mi declar:+ ,4 locul t:u u a< e#ita s:!l aru c la 'u oi8,% Dar. ):r: s: m: las i )lue ;at. eu acordai * credere micului meu aparat. care )u c;io : de mi u e% Priete ii mei apar;i eau. pur <i simplu. 'e ului mediu. care u pre'et: iciodat: s: e0clame+ ,Asta u va mer'e8 Nu este posi"il8, Toate marile idei se lovesc de o opo#i;ie% ,Nu te l:sa i )lue ;at de ime i,% Urme#: calea * ;elepciu ii <i a * ;ele'erii. , u te * toarce ici la dreapta. ici la st* 'a. pe tru ca s: reu<e<ti * tot ce vei * trepri de,% 4 Iisus. capitolul GH. versetul (O. oi ':sim aceast: declara;ie remarca"il:+ ,Di v! am dat o ;ar: pe care u a;i cultivat!o. ora<e pe care u le!a;i co struit. <i * care locui;i. vi;: de vie <i m:sli i pe care u i!a;i pla tat <i care v: servesc drept $ra :,% Iat: ce e arat: c: omul u poate s: c*<ti'e orice1 "i ecu!v* t:rile de care "e e)icia#: su t daruri% @Daruri. de team: ca omul s: u devi : or'olios de ceea ce posed:A% De * dat: ce deve im co <tie ;i de "o':;ie. darul acesta i se )ace imediat% Dac: deve im co <tie ;i de reu<it:. aceasta e este acordat:1 c:ci reu<ita <i a"u de ;a su t st:ri de spirit%

Poarta secret` care duce la reu[it` - 47

,C:ci cel Eter este Dum e#eul ostru1 El este cel care e!a ):cut s: sc:p:m oi <i p:ri ;ii o<tri. di E'ipt. di ;ara servitu;ii,% E'iptul sim"oli#ea#: te e"rele spirituale% 4 casa servitu;ii. omul este sclavul * doielilor sale. ale temerilor sale1 el crede * s:r:cie. * limit:ri. <i toate acestea pe tru c: s!a * <elat ,la * cruci!<area drumurilor, <i pe tru c: a luat!o pe u drum 're<it% Da&` e[ti ne0eri&it% a&easta se "nt"mp$` pentru &` ai neg$i6at s` urme#i stri&t &eea &e Spiritu$ "]i re/e$ase prin intui]ie! Toate lucrurile importa te au )ost * depli ite de oame i care au r:mas )ideli idealului lor% He r3 Ford dep:<ise HJ de a i c* d i ve t: ma<i a care!i poart: umele% El se lovi de mari di)icult:;i pe tru a!<i procura capitalurile ecesare% Priete ii s:i erau co vi <i c: proiectul s:u este es:"uit% 9*$ it. tat:l s:u *i spuse+ ,He r3 de ce a"a do e#i tu o situa;ie de G? de dolari pe s:pt:m* :. pe tru a te la sa * tr!o a)acere ridicol:-, Dar Ford u se l:s: i )lue ;at de ime i% Pe tru a ie<i di ;ara E'iptului. di casa servitu;ii. tre"uie s: lu:m deci#ii dictate de Adev:r% S: u e * <el:m la i tersec;ie% ,Fii $ot:r*t. cura&os1 ac;io ea#: cu credi ;:. dup: Le'ea pe care 9oise. slu&itorul 9eu ;i!a prescri!s!o1 u te * toarce ici la dreapta. ici la st* 'a. pe tru ca s: reu!<e<ti * tot ceea ce vei * trepri de,%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 48

A#i. pe tru c: e a)l:m la * cruci<area drumurilor. s: ascult:m ):r: team: de vocea i tui;iei% /i"lia o ume<te ,murmurul dulce <i u<or,% ,Urec$ile tale vor au#i * spatele t:u o voce care *;i va spu e+ Acesta este drumul. urmea#:!l,% Di pe acest drum vei descoperi "i ele. care de&a este pre':tit pe tru ti e% Vei ':si ,;ara pe care u ai arat!o. ora<ele pe care u le!ai co struit. vi;a de vie <i m:sli ii pe care u i!ai pla tat <i care *;i servesc drept $ra :,% Di/in &on us% eu a$eg rumu$ &e$ 'un $a "n&ru&i[area rumuri$or! Dumne#eu es&1i e un rum &1iar [i atun&i &"n a&esta nu e9ist`!

CAPITOLUL VII TRA;ERSAREA 5<RII RO{II "Spune &opii$or $ui Israe$ s` porneas&`" )E9o =?+ =B. U a di tre povestirile cele mai dramatice di /i"lie este epi!sodul care
Poarta secret` care duce la reu[it` - 49

poveste<te traversarea 9:rii Ro<ii de c:tre copiii lui Israel% 9oise *i co ducea * a)ara E'iptului. u de )useser: * captivi!tate <i e'ipte ii *i urm:reau% Ca cea mai mare parte a oame ilor. copiii lui Israel u se * credeau de loc * Dum e#eu1 ei u * cetau s: murmure+ ,Nu!;i spu eam oi * E'ipt+ las:! e s:!i slu&im pe e'ipte i. c:ci pre)er:m s:!i slu&im pe ei. dec*t s: murim * de<ert%,% 9oise r:spu se poporului+ ,Nu v: teme;i de imic% R:m* e;i li i<ti;i <i co templa;i eli"erarea pe care cel Eter v!o va acorda a#i1 c:ci pe e'ipte ii pe care *i vede;i ast:#i. u *i ve;i mai vedea iciodat:%,% ,Cel Eter va lupta pe tru voi. <i voi ve;i )i li i<ti;i,% 9oise ):cea tot ce *i st:tea * puteri pe tru a le i su)la credi ;: copiilor lui Israel% Dar ace<tia pre)erau s: )ie aservi;i mai cur* d * doielilor <i temerilor lor @c:ci e'iptul sim"oli#ea#: te e"releA. dec*t s: )ac: u salt prime&dios * credi ;:. pe tru a traversa de<ertul <i a ati 'e P:m* tul F:':dui ;ei% Tre"uie. * tr!adev:r. s: traverse#i de<ertul. * ai te de a a&u 'e * P:m* tul F:':dui ;ei% Vec$ile * doieli. vec$ile temeri e * co &oar:. dar ':sim * totdeau a pe ci eva care s: e * cura&e#e s: ava sFm. u 9oise care s: e *mpi ': * ai te P c*teodat: este u priete . c*teodat: o i tui;ie%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 50

,Di cel Eter *i spuse lui 9oise+ De ce m: stri'i- Spu e copiilor lui Israel s: por easc: la drum8, ,C*t despre ti e. * ti de "asto ul. * ti de m* a ta spre mare <i *mparte!o1 copiii lui Israel vor trece pri mi&locul m:rii. pe isip uscat%%%, ,9oise * ti se m* a spre mare% Di cel Eter *mpi se marea cu u v* t di r:s:rit. care su)l: cu impetuo#itate toat: oaptea% El sec: marea <i apele se *mp:r;ir:%, ,Copiii lui Israel p:<ir: pri mi&locul m:rii. pe isip uscat <i apele )ormar: u #id la dreapta <i la st* 'a lor%, ,E'ipte ii * cepur: urm:rirea lor <i to;i caii Farao ului. carele sale <i cavalerii s:i i trar: dup: ei * mi&locul m:rii%%%, ,Cel Eter *i spuse lui 9oise+ 4 ti de!;i m* a peste mare <i apele vor reve i peste e'ipte i. peste carele <i cavalerii lor%, ,9oise * ti se m* a peste mare <i. dimi ea;a. marea *<i relu: locul o"i< uit% E'ipte ii )u'ir: la apropierea valurilor. dar cel Eter *i precipit: * mi&locul m:rii%,% ,Apele reve ir: <i acoperir: carele. cavalerii <i toat: armata Farao ului. care i traser: * mare pe tru a!i urm:ri pe )iii lui Israel1 u sc:p: ici u ul%,% Nu uita;i c: /i"lia )ace alu#ie la i divid% La de<ertul t:u. la 9area ta Ro<ie. la P:m* tul F:':dui ;ei tale )ace ea alu#ie * acest pasa&% Pe tru )iecare di tre voi. e0ist: u P:m* t al F:':dui ;ei ! dori ;a cea mai
Poarta secret` care duce la reu[it` - 51

scump: i imii voastre ! dar a;i )ost destul de aservi;i de e'ipte i @'* durile voastreA. * c*t aceast: dori ;: vi se pare o reali#are imposi"il: sau. * orice ca#. )oarte * dep:rtat:% Co sidera;i c: este risca t s: v: * crede;i * mod a"solut * Dum e#eu <i c: de<ertul va )i poate mai r:u dec*t e'ipte ii% Di cum s: <tii dac:. la urma urmei. P:m* tul F:':dui ;ei voas!tre e0ist: * tr! adev:rRa;iu ea este * totdeau a aliata e'ipte ilor8 9ai devreme sau mai t*r#iu. totu<i. ve;i primi acest ordi + ,Por e<te la drum,% Adeseori. circumsta ;ele su t cele care v: a tre ea#:% Am s: v: dau e0emplul u eia di tre elevele mele% Este o pia ist: remarca"il:% Dup: ce a avut mult succes * str:i :tate. ea s!a * tors * ;ar:. cu u al"um impresio a t. pli cu e0trase di pres: <i cu i ima de"ord* d de "ucurie% U a di tre rudele sale se i teres: de ea <i *i propuse )o duri pe tru or'a i#a!rea u ui tur eu de co certe% Ei se adresar: u ui impresar. care tre"uia s: se ocupe de admi istrarea )i a ciar: a acestei a)aceri% Dup: dou: sau trei co certe. "a ii lipsir:. impresarul * su<i !du<i!i% Aceast: doam : r:mase de#olat: <i ):r: spera ;:% Ea *l detesta at*t de mult pe impresar. * c*t se *m"ol :vi% Aproape ):r: "a i. ea era o"li'at: s: tr:iasc: * tr!o camer: trist: <i ):r: co )ort.
Poarta secret` care duce la reu[it` - 52

u de era at*t de )ri'. * c*t ici u putea s: e0erse#e la pia % Ea era. * tr!adev:r. aservit: e'ipte ilor ! ura. ra c$iu a. s:r:cia <i limit:rile% Atu ci. o priete : o aduse la u a di reu iu ile mele <i ea *mi spuse povestea ei% ! 4 ai te de toate. *i spusei. tre"uie s: * cete#i s:!l ur:<ti pe acest om% C* d vei putea s:!l ier;i. succesul *;i va sur*de di ou% I i;ierea ta * imperativitatea iert:rii * cepe c$iar acum% Acest s)at p:rea di)icil de urmat1 ea se str:dui <i urm: cursurile mele cu asiduitate% 4 tre timp. ruda ei ):cuse apel la &usti;ie pe tru a recupera )o durile. dar lu ile trecur: ):r: ca aceast: cau#: s: )ie pledat:% Priete a mea )u c$emat: * Cali)or ia% Toat: aceast: poveste * cetase s!o c$i uiasc:1 ea *l iertase pe impresar% Deodat:. dup: H a i. i se ):cu cu oscut c: di)ere dul se va &udeca% Sosi d la Ne5 7orB. ea ve i s: m: vad:. pe tru a!mi cere s: pro u ; Cuv* tul Adev:rului. pe tru ca dreptatea s: trium)e% La audie ;:. totul se termi : c*t se poate de "i e% Impresarul )u co dam at s: * apoie#e "a ii * rate lu are% Ea sosi la mi e vesel:% ,Nu am * cercat ici u rese time t *mpotriva acestui om. *mi spuse ea% A )ost c$iar )oarte mirat c* d l!am salutat cordial,% Apoi. ruda sa. lu* d deci#ia s:!i cede#e suma * liti'iu. pia ista se tre#i cu u mare co t * "a c:%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 53

Ea u va * t*r#ia s: i tre acum * P:m* tul F:':dui ;ei sale% Ea a ie<it di casa servitu;ii @ura <i ra c$iu aA1 ea a traversat 9area sa Ro<ie% /u a sa voi ;: * privi ta adversarului s:u a * dep:rtat apele <i ea a putut s: treac: pe p:m* t )erm% P:m* tul )erm sim"oli#ea#: ceea ce este su"sta ;ial. )erm su" picioare. adic: * ;ele'erea% 9oise apare ca u ul di tre cele mai importa te perso a&e "i"li!ce% ,9oise * ;elesese c: tre"uie s: p:r:seasc: E'iptul. *mpreu : cu * tre' poporul s:u% Datoria care!l a<tepta se lovea de reaua voi ;: a Farao ului. $ot:r*t s: u!i eli"ere#e pe cei pe care!i aservise pe tru pro)itul s:u. dar mai tre"uia <i s: *mpi ': la revolt: o a;iu e * delu ' oprimat: <i care pierduse orice i i;iativ:% ,Ce 'e iu e0traordi ar tre"uia s: ai. pe tru a trium)a * tr!o aseme ea situa;ie% 9oise avea acest 'e iu1 avea cura&ul co vi 'erilor sale <i u se '* dea la el * su<i% Uitarea de si e8 /i"lia spu e+ 9oise era u om )oarte r:"d:tor. mai r:"d:tor dec*t orice om de pe )a;a p:m* tului% El primea cu at*ta "l* de;e ordi ele celui Eter . * c*t deve i u ul di tre oame ii cei mai puter ici di toate timpurile,% Cel Eter *i spuse+ ,= ti de m* a ta peste mare <i *mparte!o1 copiii Israelului vor trece pri mi&locul m:rii pe p:m* t )erm,% F:r: s: * cerce cea mai mic: * doial:. el spuse acestora+ ,Por i;i la drum,% Era o * cercare * dr:# ea;: s: a tre e#i toat:
Poarta secret` care duce la reu[it` - 54

aceast: mul;ime * mare. cu certitudi ea a"solut: c: ici u ul u va pieri% Dar iat: miracolul8 ,Cel Eter * dep:rt: marea cu u v* t di r:s:rit. care su)l: cu impetuo#itate toat: oaptea% Ast)el. marea l:s: loc p:m* tului <i apele se *mp:r;ir:%,% Ami ti;i!v: c: aceasta poate s: vi se * t*mple <i dum eavoastr:. c$iar a#i% 6* di;i!v: la ceea ce v: preocup:% Poate c: a;i pierdut orice i i;iativ:. deoarece a;i )ost timp * delu 'at sclavul Farao ului @* doielile. temerile. descura&:rile voastreA% Nu are importa ;:8 Da;i!v: acest ordi 8 ,Por e<te la drum8, ,%%% Cel Eter a * dep:rtat marea cu u v* t de la r:s:rit. care a su)lat cu impetuo#itate,% Acest v* t impetuos va )i pe tru voi o a)irma;ie puter ic:% Face;i o declara;ie di amic: a Adev:rului% Dac: este vor"a de o pro"lem: )i a ciar:. a)irma;i+ ,A"u de ;a mea vi e de la Dum e#eu% Pri e)ectul 6ra;iei <i al mi&loacelor per)ecte. surpri#e ma' i)ice se vor ma i)esta * a)acerile mele% Aceast: a)irma;ie este e0cele t:. pe tru c: ea co ;i e u eleme t de mister% Noi am * v:;at. * tr!adev:r. c: Dum e#eu *<i * depli e<te mi! u ile pe c:i misterioase. care e surpri d * totdeau a% Acum c: a;i ):cut a)irma;ia pe tru ma i)estarea a"u de ;ei. a;i decla <at ,v* !tul de r:s:rit,%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 55

Por i;i c:tre 9area voastr: Ro<ie ! pe uria. limit:rile P )ace;i ceva care s: o/e eas&` cute#a ;a voastr:% Permite;i!mi s: v: povestesc ce i s!a * t*mplat u eia di tre elevele mele% Ni<te priete i o i vitaser: pe tru u se&ur * tr!o sta;iu e de var: )oarte <ic% De mult timp. ea tr:ia la ;ar:% Deve i d )oarte corpole t:. ici o roc$ie u!i mai ve ea. * a)ar: de costumul de cerceta<: al )iicei sale% C* d sosi pe ea<teptate aceast: i vita;ie. ea u avea imic de *m"r:cat1 ori *i tre"uiau roc$ii de sear:. pa to)i asorta;i <i toate accesoriile de toalet:. pe care ea u putea s: le cumpere. di lips: de "a i% Ea ve i s: m: vad:% ,Ce dori;i s: )ace;i-, o * tre"ai% ,Eu doresc cu ardoare s: plec <i u! mi )ac 'ri&i,% Ea se i troduse cum putu * tr!o roc$ie <i por i la drum% Fu primit: cu c:ldur: de 'a#dele sale% Priete a ei. pu;i * curcat:. *i spuse imediat+ ,Ceea ce am ):cut poate c: v: va <oca. dar am c*teva roc$ii de sear: <i pa to)i pe care u!i port iciodat:. mi!am permis s:!i pu * camera ta% Te!ar sup:ra dac: le!ai purta-, Priete a mea o asi'ur: c: ar )i * c* tat: <i se * t*mpl: c: totul i se potrivi de mi u e% A<adar. ea traversase 9area Ro<ie <i se ':sea pe p:m* t )erm% Ape$e 5`rii me$e Ro[ii se espart% eu tre& a&um pe p`m"nt 0erm! A&um eu a/anse# spre P`m"ntu$ 4`g` uin]ei% &are7mi este estinat!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 56

CAPITOLUL VIII SAATIAELA PORDII "Am p$asat $"ng` /oi santine$e( 0i]i aten]i $a sunetu$ trompetei" )Ieremia *+ I.
Poarta secret` care duce la reu[it` - 57

Sa ti ela Por;ii. cea care tre"uie s:!mi suprave'$e#e '* durile. este Spiritul supraco <tie t% Noi avem capacitatea de a e ale'e '* durile% Omul a * tre;i ut timp de mile ii '* duri ero ate. deve ite pu;i c*te pu;i i ere te 'e ului uma . * c*t acum i se par imposi"il de domi at% Aceste '* duri i vadea#: spiritul ca o turm: speriat:% Dar este de a&u s u c*i e cio": esc pe tru a resta"ili ordi ea pri tre oi;ele * 'ro#ite <i s: le * drepte spre st* :% La ci ema am v:#ut. la actualit:;i. u c*i e cio": esc. adu * du!<i oile% Le 'rupase pe toate. * a)ar: de trei% Acestea *i ;i eau piept <i se revoltau% >"ier* d. se ridicau pe picioarele di spate. * tr!o po#i;ie de protest. dar c*i ele se mul;umi s: se a<e#e * )a;a lor ):r: s:!i sl:"easc: di oc$i% El st:tea li i<tit <i $ot:r*t. ):r: s: latre sau s: ame i ;e% Dup: c*tva timp. oile. scutur* d di cap. o luar: ele * sele pe drumul spre st* :% Noi putem s: * v:;:m s: e domi :m '* durile * acela<i )el. cu li i<te <i $ot:r*re. ):r: s: recur'em la )or;:% S: ale'em o a)irma;ie <i s: o repet:m co ti uu. atu ci c* d '* durile oastre o iau ra# a% Dac: u e este posi"il * totdeau a s: e co trol:m '* durile. * sc$im" putem s: e suprave'$em cuvi tele1 o a)irma;ie repetat: s)*r<e<te pri a i )lue ;a
Poarta secret` care duce la reu[it` - 58

su"co <tie tul <i oi deve im ast)el st:p* i pe situa;ie% Noi citim * capitolul K. di Ieremia+ ,Am plasat l* ': voi sa ti ele1 )i;i ate ;i la su etul trompetei,% Reu<ita <i )ericirea voastr: depi d de sa ti ela care ve'$ea#: la poarta '* durilor voastre. c:ci acestea. mai devreme sau mai t*r#iu. vor s)*r<i pri a se materiali#a% 4;i * c$ipui c: )u'i d de o situa;ie e'ativ: vei sc:pa1 este o eroare. oriu de vei mer'e. ea se va pre#e ta di ou% Aceea<i e0perie ;: se va repeta at*ta timp c*t u * ve;i lec;ia% Aceast: idee este pus: * evide ;: de )ilmul ,9a'icia ul di O#,% 9icu;a Dorot$eea este )oarte e)ericit:. pe tru c: o )emeie rea di sat vrea s:!i ia c*i ele. pe Toto% Ea m:rturise<te eli i<tea sa u c$iului <i m:tu<ii sale% ,Pleac: de aici8,. *i spu ei. prea ocupa;i pe tru a o asculta% ,E0ist: acolo sus. * ceruri. *i e0plic: ea lui Toto. u loc mi u at. u de to;i su t )erici;i <i u de u e0ist: r:i,% A<a de mult <i!ar dori s: mear': acolo8 Deodat:. u ciclo se decla <ea#: <i o poart: pe )eti;:. *mpreu : cu c*i ele ei. departe. departe * ceruri <i apoi. *i )ace s: ateri#e#e * ;ara umit: O#% La prima vedere totul pare )ermec:tor% Dar. * cur* d. Dorot$eea re':se<te aici pe ":tr* a di sat. care o c$i uia% Acum ea este o vr:&itoare cumplit:. care vrea s:!l r:peasc: pe Toto% A$8 de ce u poate ea s: se * toarc: acas:8 Este s):tuit: s: se duc: la
Poarta secret` care duce la reu[it` - 59

9a'icia ul di O#% El este atotputer ic <i *i va * depli i ru'a% Iat!o plec* d * c:utarea palatului )ermecat. di ora<ul Smaraldelor% Pe drum. ea )ace cu o<ti ;: cu o sperietoare. care este ec:&it:. pe tru c: u este i teli'e t:% Apoi. ea * t*l e<te u omule; de plum". disperat c: u are i im:% 4 s)*r<it. ea se * t*l e<te as * as cu u leu )oarte e)ericit. pe tru c: se simte lipsit de cura&% Ea *i co solea#: pe to;i trei. apoi le propu e+ ,S: mer'em *mpreu : la 9a'icia ul di O#. el este atotputer ic. el e va da ceea ce dorim ! u uia mi te. altuia i im:. <i celuilalt cura&%,% Li se * t*mpl: tot )elul de co tratimpi * 'ro#itori. c:ci vr:&itoarea cea rea este $ot:r*t: s: pu : m* a pe Dorot$eea. pe Toto <i pe pa to)iorul de ru"i . care o prote&ea#: pe )eti;:% 4 s)*r<it. ei a&u ' * )a;a palatului de smaralde al 9a'icia ului di O#% Ei cer s: )ie primi;i * audie ;:. dar li se r:spu de c: ime i. iciodat: u a putut s:!l vad: pe marele perso a&. care tr:ie<te ascu s * palat% Datorit: "u ei #* e di Nord. ei p:tru d. totu<i. * palat <i descoper: c: ma'icia ul u este altci eva dec*t preti sul vr:&itor care tr:ia * satul Dorot$eei% Iat:!i dispera;i. pe tru c: ime i u va putea * depli i dori ;ele lor% Dar #* a cea "u : le arat: c: acestea au <i )ost * depli ite% 4 cerc* d s: ias: di * curc:tur:. * ciuda at*tor o"stacole. sperietoarea a c:p:tat mi te. omule;ul de plum" *<i d: seama c: are acum
Poarta secret` care duce la reu[it` - 60

o i im:. deoarece o iu"e<te pe Dorot$eea1 c*t despre leu. el a deve it * trepri #:tor. pe tru c: a dat dovad: de cura& * cursul ave turilor lor% ,Dar pe tru ti e. o * trea": #* a cea "u : pe Dorot$eea. ce * v:;:mi te ;i!au adus toate aceste eve ime te-,% ,Dtiu acum c: dori ;a mea cea mai scump: este s: m: * torc acas:. * 'r:di a mea%,% >* a )ace u sem cu "a'$eta ma'ic: <i de* dat:. )eti;a se a)l: la ea acas:% Ea se tre#e<te <i *<i d: seama c: sperietoarea. omule;ul de plum" <i leul su t a'ricultorii care lucrea#: * )erma u c$iului ei <i care su t )oarte )erici;i de * toarcerea ei% Aceast: poveste e arat: c:. dac: )u'im de di)icult:;i. ele alear': dup: oi% Nu v: l:sa;i tul"ura;i de ici o situa;ie <i. de la si e. ea va lua s)*r<it% E0ist: o le'e ocult: ! le'ea i di)ere ;ei% ,Nici u ul di tre aceste lucruri u m: emo;io ea#:,% De * dat: ce imic u mai este suscepti"il s: v: c$i uie. orice pertur"are dispare di pla ul e0terior% ,Dup: ce a;i * ;eles * v:;:turile 9ae<trilor. ace<tia <i!au * c$eiat rolul%,% ,Am plasat l* ': voi sa ti ele. )i;i ate ;i la su etul trompetei%,% Acest i strume t servea odi ioar: pe tru a atra'e ate ;ia poporului asupra u ui )apt ou+ promul'area u ei le'i. a u ;area u ei victorii% De* dat: ce v: ve;i da seama de importa ;a lor. v: ve;i o"i< ui s: ve'$ea;i asupra )iec:ruia di tre '* durile <i cuvi telor voastre%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 61

Ima'i a;ia a )ost umit: ,)oar)ecele spiritului,% Ea decupea#:. * tr!adev:r. ima'i ile pe care omul. ):r: * cetare. le )ormea#: * spiritul s:u <i care se vor materiali#a apoi * via;a sa% 9ul;i oame i decupea#: ima'i ile care *i * sp:im* t:. deoarece. ceea ce ei *<i ima'i ea#: u este co )orm Pla ului Divi % Vi#iu ea u ic: ! oc$iul s: :tos ! permite omului s: vad: doar Adev:rul% Di colo de r:u. el percepe "i ele. care va r:s:ri di el% El tra s)orm: edreptatea * ec$itate <i de#armea#: pe du<ma ii s:i pri "u :voi ;:% Voi a;i citit desi'ur a umite povestiri mitolo'ice despre ciclopi. ace<ti uria<i care tr:iau. se spu e. * Sicilia% Le'e da spu e c: u aveau dec*t u oc$i * mi&locul )ru ;ii% Locul ima'i a;iei se ':se<te tocmai * )ru te ! * tre cei doi oc$i% A<a a <i ve it ideea uria<ilor )a"ulo<i% C* d ve;i poseda acel oc$i ! acea vi#iu e u ic: ! ve;i )i. cu adev:rat. voi * <iv: uria<i. c:ci )iecare di tre '* durile voastre este co structiv <i dotat cu putere% Fie ca acest oc$i s: devi : sa ti ela care ve'$ea#: la poarta voastr:8 Dac: oc$iul t:u este s: :tos. tot corpul t:u va )i lumi at,% Aceast: vi#iu e u ic: va tra s)orma corpul vostru * tr!u corp spiritual. ,corpul electric, creat dup: Asem: area <i C$ipul lui Dum e#eu @dup: ima'i ea SaA% Dac: oi am putea co cepe clar Pla ul Divi . lumea s!ar re'e era. c:ci vi#iu ea oastr: i terioar: e!ar ar:ta u u ivers u de ar dom i pacea. a"u de ;a <i "u :tatea% ,Nu &udeca;i dup: apare ;e. ci
Poarta secret` care duce la reu[it` - 62

dup: dreptate,% ,O a;iu e u va tra'e spada *mpotriva alteia <i u vor mai )i r:#"oaie%, C* d se aplic: le'ea ocult: a i di)ere ;ei. u mai e<ti tul"urat de apare ;ele ostile pe tru a te le'a )erm de o '* dire co structiv:. care va trium)a% Le'ea spiritual: este mai puter ic: dec*t le'ea Barmei% Acest lucru. practicia ul u tre"uie s:!l piard: di vedere c* d *<i * 'ri&e<te spiritual "ol avii% El u va opera o tra s)ormare * Spiritul. * corpul <i * a)acerile celui care a recurs la el. dec*t r:m* * d a"solut i di)ere t la apare ;ele de pe urie. de pre&udiciu sau de maladie% L:sa;i!m: s: v: cite# acest verset di capitolul O(. di Ieremia% ,C:ci vi e #iua c* d ':r#ile vor stri'a pe mu tele lui E)raim+ << Ridica;i!v:. s: urc:m * Sio . spre cel Eter . Dum e#eul os!tru>> ,% El e0prim: "ucuria% El evoc: omul eli"erat de modul de '* dire e'ativ:% Sa ti ela care ve'$ea#: la Poart: , u a;ipeste. u doarme,% Este ,oc$iul care ve'$ea#: asupra Israelului,% Dar omul pierde co <tii ;a acestei vi#iu i i terioare. c* d tr:ie<te * tr!o lume pe care '* durile sale ero ate au creat!o% Poate c:. * a umite mome !te. are u )ul'er de i tui;ie sau ilumi are. dar el recade imediat * u iversul s:u $aotic% 4;i tre"uie o $ot:r*re <i o vi'ile ;: de )iecare clip: pe tru a!;i suprave'$ea cuvi tele <i '* durile. c:ci toate cele care e0prim: teama. e<ecul.
Poarta secret` care duce la reu[it` - 63

iritarea. reaua voi ;:. tre"uie s: )ie alu 'ate <i risipite% A)irma;i+ ,Orice pla t: care u a )ost sem: at: de Tat:l meu. Care este * Ceruri. tre"uie s: )ie smuls:%, Aceasta va )ace s: r:sar: clar * )a;a voastr:. ima'i ea cuiva. smul'* d "uruie ile di 'r:di a sa% Acestea su t aru cate 'r:mad: ai se usuc:. pe tru c: su t lipsite de p:m* tul care le $r: ea% Voi alime ta;i '* durile voastre e'ative. acord* du!le ate ;ie% Aplica!;i!le le'ea ocult: a i di)ere ;ei <i re)u#a;i s: le ar:ta;i u i teres oarecare% Cur* d. ve;i reduce la )oamete ,armata str:i ilor,% Ideile divi e vor :v:li * co <tii ;a voastr:. * timp ce ideile ero ate se vor risipi% De acum * ai te. u ve;i dori dec*t ceea ce Dum e#eu vrea pe tru voi% U prover" c$i e# spu e+ ,Filo#o)ul las: croitorului 'ri&a de a croi $ai ele%,% A"a do a;i Ar$itectului Divi pla ul vie;ii voastre <i ve;i co s!tata c: o per)ec;iu e perma e t: dom e<te * tot ceea ce v: prive<!te% Lo&u$ "n &are m` g`ses& este un p`m"nt s0Jnt! Eu "n ep$ines& a&um P$anu$ Di/in% "n &are totu$ este per0e&t pentru tot eauna!

Poarta secret` care duce la reu[it` - 64

CAPITOLUL IN CALEA A>UADEADEI Calea care duce la a"u de ;: este cu se s u ic. , u se mer'e pe ocolite,. co stat: vec$iul prover"% Te * drep;i )ie
Poarta secret` care duce la reu[it` - 65

spre pe urie. )ie spre prosperitate% Drumul di)er: dup: cum ai co <tii ;a "o':;iei sau a s:r:ciei% A"u de ;a e0ist: * pro)u #ime. divi prev:#ut: pe tru )iecare% /o'atul ia di ea di pli . c:ci starea sa de spirit este cea care suscit: o am"ia ;: opule t:% Sc$im"a;i!v: '* durile <i. * tr!o clip:. co di;iile voastre de via;: se vor tra s)orma% Lumea * care evolua;i este )ormat: di idei materiali#ate di cuvi te care s!au co creti#at% 9ai devreme sau mai t*r#iu. ve;i recolta )ructul cuvi telor <i al '* durilor voastre% ,Cuvi tele su t e tit:;i. )or;e care se mi<c: * spiral:. pe tru a se * toarce la timpul potrivit s: i )lue ;e#e e0iste ;a celor care le!au pro u ;at%,% Oame ii care u vor"esc dec*t de s:r:cie <i limitare. suport: <i u a <i cealalt:% Nu p:tru #i * Re'atul A"u !de ;ei pl* '* du!;i soarta% Eu am cu oscut o doam :. care u avea asupra prosperit:;ii dec*t idei )oarte limitate% 4 loc s:!<i cumpere $ai e. ea ):cea ast)el * c*t s: le poarte pe cele pe care le avea. c*t mai mult timp posi"il% Ea u!<i c$eltuia "a ii dec*t cu #'*rce ie <i u * ceta s: recoma de so;ului s: reducF c$eltuielile% O au#eai repet* d cui vroia s!o asculte+ ,Eu u!mi dorec imic di ceea ce u!mi pot permite,% Cum u putea s:!<i permit: mult. ea u avea mare lucru% Deodat:. e0iste ta sa se sc$im": "rusc% So;ul o p:r:si. o"osit de o"serva;iile <i de atitudi ea ei. at*t de mesc$i e% Ea era disperat:. c* d o carte de
Poarta secret` care duce la reu[it` - 66

meta)i#ic: *i c:#u * tr!o "u : #i * m* :% 4 ;ele'* d c: provocase toate e orocirile sale. pri '* duri ero ate. ea r*se di toat: i ima. '* di du!se la 're<elile trecute <i &ur: c: *i vor servi drept lec;ie% Ea lu: $ot:r*rea s: respecte le'ea a"u de ;ei% F:r: team:. ea c$eltui pu;i ul care!i r:m:sese. pe tru a ar:ta c: are * credere * "o':;iile i vi#i"ile <i c: Dum e#eu este sursa prosperit:;ii sale% Nu mai era au#it: vor"i d despre s:r:cie <i limitare+ cuvi tele ei <i atitudi ea ei e0primau de acum * ai te lar'$e;ea% Vec$ii ei priete i u o mai recu o<teau% Cu "ucurie. ea se la s: pe calea a"u de ;ei <i se ':si * posesia at*tor "a i. c*;i u avusese iciodat:% Por;i e": uite se desc$iser: * )a;a ei <i oca#ii e0traordi are i se o)erir: de pretuti de i% Ea reu<i di colo de orice a<tept:ri. * tr!o mu c: pe tru care u )usese pre':tit:% 9iracolele se produceau mereu * &urul ei% Ce se * t*mplase- Ea sc$im"ase pur si simplu calitatea '* durilor <i cuvi telor sale% 4 cre#:toare * Dum e#eu. ea *l luase ca asociat% 9ulte di tre demo stra;iile ei u se * depli ir: dec*t * ceasul al ,(G!lea, @alu#ie la 9atei GJ+ M si la II Re'ii O+ (KA. dar imic u!i mai lipsi. iciodat:. c:ci ea s:pa <a ;urile <i mul;umea di ai te. ):r: '* duri ascu se% Rece t. o persoa : a ve it s: m: vad:% ,Eu caut cu disperare de lucru,. *mi spuse ea% Eu *i r:spu sei+ ,Nu c:uta cu disperare. ci dimpotriv:. l:ud* d <i mul;umi d. c:ci
Poarta secret` care duce la reu[it` - 67

Iisus Hristos. cel mai mare di tre meta)i#icie i. a spus s: te ro'i. aduc* d laude <i ):c* d acte "u e,% Acestea. * tr! adev:r. desc$id toate por;ile. c:ci credi ;a e#dru ci at: trium): * totdeau a% Evide t. le'ea este imperso al:. ast)el * c*t. dac: o persoa F eci stit:. dar care * tre;i e '* duri de prosperitate. atra'e la si e "o':;ia ! dar "u urile do"* dite eci stit u aduc prosperitate ! durata acestor "u uri este e)emer: <i ele u aduc "ucurie% Nu tre"uie dec*t s: citim #iarul. pe tru a )i co vi <i c: soarta celor care * calc: Le'ea u este de i vidiat% Iat: de ce este at*t de ecesar s: )aci apel la Le'ea a"u de ;ei u iversale dup: re'uli. <i s: ceri ceea ce *;i revi e pri drept Divi <i pri 6ra;ie% U ii atra' "o':;ia. dar su t i capa"ili s!o p:stre#e. )ie c: le suce<te mi ;ile. )ie c: 'ri&ile pe care <i le )ac <i temerile lor *i )ac s!o piard:% U ul di tre elevii mei a relatat. la u ul di cursurile mele. )aptul urm:tor+ i<te persoa e di ora<ul * care se :scuse. dup: ce au )ost )oarte s:race. ':sir: deodat: o surs: de petrol * propria lor curte <i deve ir: )oarte "o'ate% Tat:l ):cea parte di tr!u cerc sportiv )oarte <ic <i * cepu s: &oace 'ol)% El u mai era t* :r <i. acest e0erci;iu o"osi du! l peste m:sur:. el muri su"it pe tere % Toat: )amilia )u cupri s: de pa ic:% Fiecare *<i ima'i : c: su)er: de i im:. a<a c:. "a u ii. "a al;ii. se ase#ar: * pat. av* d la c:p:t*i i )irmiere cu diplom:. ate te la cea mai
Poarta secret` care duce la reu[it` - 68

mic: ":taie de i im: a ,acestor pacie ;i,% Oame ii *<i )ac mereu 'ri&i pe tru u a <i pe tru alta% Oame ii despre care tocmai v! am vor"it u mai aveau 'ri&i )i a ciare <i atu ci se * 'ri&orau * ceea ce privea s: :tatea lor% Acei care u evoluea#: spiritual '* desc a<a+ ,Nu po;i s: ai totul,% C* d o";ii ceva. pier#i altceva% Di ei v: <i previ + ,Da sa voastr: u va dura% Este prea )rumos pe tru a )i adev:rat%,% Iisus a spus+ ,Ve;i avea eca#uri * via;:. dar u v: pierde;i cura&ul. eu am * vi s @'* du!rileA,% 4 superco <tie tul vostru @Hristos di voiA. e0ist: r:spu s la orice cerere <i "i ele este per)ect <i perma e t% Noi citim * 2o"+ ,Dac: te * torci spre Cel Atotputer ic. tu te vei ridica @co <tii ;a ta se va tra s)ormaA. tu vei * dep:rta edreptatea% Tu vei aru ca aurul * pra). aurul lui Op$ir pri tre pietrele di tore te% Cel Atotputer! ic va )i ap:r:torul t:u. aurul t:u. ar'i tul t:u. "o':;iile tale%,% Ce ima'i e de opule ;: e o)er: * toarcerea la cel Atotputer ic8 @sc$im"area st:rii de co <tii ;:A% Este )oarte di)icil. * 'e eral. pe tru cei care au * tre;i ut mult timp '* duri de s:r:cie. de ea&u suri. s: e)ectue#e acest e0ame de co <tii ;:% U a di tre elevele mele a o";i ut reu<ite str:lucite. declar* d+ ,Eu su t )iic: de Re'e% Tat:l meu m: acoper: de "o':;ii% Eu su t )iic: de Re'e% A"u de ;a a)luea#: spre mi e di toate p:r;ile%,% 9ul;i oame i se complac * mediocritate. pe tru c: su t prea le e<i @me talA. pe tru c:
Poarta secret` care duce la reu[it` - 69

'* durile lor s:!i )ac: s: ias: di ea% Tre"uie s: resim;i o pro)u d: dori ;: de a )i eli"erat de 'ri&ile pecu iare. s: te sim;i "o'at. s: te ve#i "o'at% Pre':te<te!te co ti! uu s: prime<ti "o':;ia% Imita;i!i pe copii1 &uca;i!v: de!a ,s: e pre!)acem c: su tem "o'a;i,% Aceast: a<teptare pli : de spera ;: va i )lue ;a su"co <tie tul vostru% 4 ima'i a;ie. omul pre':te<te co ti uu eve ime te care vor surve i * via;a sa% Superco <tie tul este pla ul i spira;iei. al revela;iei. al ilumi :rii <i al i tui;iei% I tui;ia se traduce. cel mai adesea. pri tr!u impuls% Superco <!tie tul este pla ul ideilor per)ecte% Aici. marile 'e ii *<i ':sesc ideile% ,Lipsit de vi#iu e @ima'i a;ieA. poporul meu piere,% Alt)el spus+ c* d omul pierde )acultatea de a!<i ima'i a "i ele. su" toate )ormele. el piere% @Starea lui este di r:u * mai rFuA% Este i tere!sa t de comparat traducerea e 'le#: cu cea )ra ce#: a capitolului GG di 2o"% /i"lia e 'le#: spu e+ ,Cu oaste!L acum <i )ii *mp:cat. <i "i ele va ve i de acum * colo la ti e,% Versiu ea )ra ce#: Se'o d este urm:toarea+ ,Iu"este! L pe El <i vei )i * pace% Te vei "ucura ast)el de )ericire%,% ,Dac: revii la Cel Atotputer ic. tu te vei ridica. tu vei * dep:rta edreptatea di ta"er acolele tale,. citim * traducerea e 'le#: a versetului GO% ,Tu vei )i resta"ilit dac: revii la Cel Atotputer ic. dac: * dep:rte#i edreptatea di casa ta,. spu e Se'o d% Versetul GH di)er:. deci. * cele dou: versiu i%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 70

Citim * /i"lia e 'le#:+ ,Tu vei adu a aurul. ca si c* d ar )i pra). <i aurul lui Op$ir pri tre pietrele tore telor% Cel Atotputer ic va )i aurul t:u. ar'i tul s:u. "o':;iile tale% Dar se sul este acela<i% De o"icei. omul u se "i#uie dec*t pe "u urile sale vi#i"ile. dar ar )i mai "i e s: re u ;e la ele. pe tru a u se * crede dec*t * Cel Atotputer ic. cel care d:ruieste aurul. ar'i tul. "o':;iile% O poveste spus: de u ul di tre priete ii mei. v!ar putea )i e0emplu% U preot s!a dus * vi#it: la o m* :stire )ra ce#:. u de erau * 'ri&i;i umero<i copii% De#olat:. o c:lu':ri;: i!a spus+ ! ,Nu mai avem cu ce s: $r: im copiii% Le va )i )oame% Nu mai avem dec*t o mo ed: de ? )ra ci%, ! ,D:!mi!o8,. spuse preotul% Ea i!o d:du <i el o aru c: pe )ereastr:% ! ,Acum. )i;i * cre#:tori doar * Dum e#eu,. ordo : el% Aproape imediat. priete i sosir:. aduc* d umeroase daruri * atu!r: <i "a i% Aceast: poveste u tre"uie s: v: * dem e s: aru ca;i "a ii pe )ereastr:. * mod deli"erat. ci doar s: u v: mai "i#ui;i pe ei% Co ta;i pe resursele voastre i vi#i"ile. "o':;iile ima'i a;iei voastre% Iu"i;i!L pe Dum e#eu <i )i;i * pace. c:ci El va )i pe tru voi aurul vostru. ar'i tul vostru. "o':;iile voastre% Inspira]ia &e$ui Atotputerni& m` /a prote6a [i eu /oi a/ea tot &eea &e "mi tre'uie!

Poarta secret` care duce la reu[it` - 71

CAPITOLUL N EU AU ;OI 4I S<RAC "Ce$ Etern este P`storu$ meu% eu nu /oi 0i s`ra&" )Psa$mu$ ,E+ =. Psalmul GO este cel mai cu oscut di tre toate. s!ar putea spu e c: este ota domi a t: a mesa&ului /i"liei% El *i spu e omului c: u va )i s:rac. cu co di;ia s:!<i dea seama @s: )ie si'urA c: Cel Eter este P:storul s:u <i c: I teli'e ;a I )i it: va avea 'ri&: s: u!i lipseasc: imic% Dac: a#i do"* di;i aceast: co vi 'ere. toate ceri ;ele voastre vor )i cople<ite. acum <i * totdeau a1 ve;i tra'e i sta ta eu di a"u de ;a cosmic: tot ceea ce dori;i sau tot ceea ce v: lipse<te. pe tru c: tot ceea ce v: este ecesar se ':se<te * totdeau a * calea voastr:%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 72

,Cel Eter este P:storul meu. <i de aceea eu u voi )i s:rac,% O doam : * ;elese deodat: acest adev:r% I se p:ru c: a"u de ;a i vi#i"il: deve ea ta 'i"il:1 ea sim;i c: u mai depi dea de Timp <i Spa;iu <i u mai d:du ate ;ie. di acea clip:. co di;iilor e0terioare% Prima demo stra;ie pe care o ):cu era modest:. dar *<i avea totu<i importa ta ei% 4i tre"uiau imediat pe i;e de dese . dar u avea timp s: mear': s: cumpere% C:ut* d altceva. ea desc$ise u sertar. de care * 'e eral u se servea. <i ':si acolo o du#i : di aceste pe i;e% Ea * ;elese c: le'ea operea#: <i mul;umi pe tru aceasta1 pu;i mai t*r#iu. ea primi o sum: de care avea evoie. apoi reali#:ri mari sau mici :v:lir: u ele dup: altele% De atu ci. ea u mai puse iciodat: la * doial: a)irma;ia Psalmistului1 Ce$ Etern este P`storu$ meu% [i e a&eea eu nu /oi 0i s`ra&! Ci e u a au#it spu * du!se+ ,Nu cred c: ai dreptul s:!i ceri lui Dum e#eu "a i sau alte "u uri materiale,% Aceasta * seam : s: u * ;ele'i c: Pri cipiul creator e0ist: * orice om @Tat:l = su<iA% Adev:rata spiritualitate demo strea#: c: Dum e#eu este a"u de ;a )iec:ruia <i aceasta * )iecare #i. u doar o si 'ur: dat:. di * t*m! plare% Iisus Hristos cu o<tea per)ect aceast: le'e <i tot ceea ce El dorea. tot ceea ce!i era ecesar se ma i)esta imediat. )ie c: era vor"a de p*i e. pe<te sau de o mo ed: de ar'i t * 'ura u ui pe<te% Dac: aceast: le'e
Poarta secret` care duce la reu[it` - 73

ar )i "i e * ;eleas:. ar )i i util s: te#auri#e#i sau s: eco omise<ti% Aceasta u * seam : c: u tre"uie s: ai co t * "a c: <i plasame te "u e. ci doar c: u tre"uie s: co te#i e0clusiv pe ele <i c: orice pierdere su)erit: este imediat compe sat:% 4 tr! adev:r. mereu ,Ham"arele tale vor )i pli e di a"u de ;:, <i ,cupa ta va de"orda,% Dar cum s: i tri * co tact cu aceast: a"u de ;: i vi#i"il:Formul* d o a)irma;ie a Adev:rului. care im!presio ea#: <i v: )ace s! o o";i e;i% Ori aceasta u este doar pe tru c*;iva privile'ia;i% Orici e va pro u ;a Numele lui Dum e#eu va )i salvat% Dum e#eu este P:storul vostru. tot a<a cum este al meu <i al tuturor% Dum e#eu este I teli'e ;a Suprem:. care d:ruieste oame! ilor tot ceea ce le tre"uie% De ce- Pe tru c: ea este Dum e#eu * ac;iu e% Iisus Hristos a spus+ ,Tat:l <i cu 9i e su tem doar u ul%,% Para)ra#* d aceast: para"ol:. oi am putea declara+ ,Eu <i 9arele Pri cipiu Creator al u iversului su tem ca U ul si 'ur <i ide tici%,% Omul su)er: o lips: oarecare. c* d pierde co tactul cu acest Pri ci!piu Creator. * care tre"uie s: te * cre#i total. c:ci El este I teli!'e ;a A"solut: <i <tie s: o";i : reali#:ri per)ecte% Ra;iu ea <i voi ;a perso al: provoac: scurtcircuite% ,S: ai * credere * 9i e <i Eu voi * depli i,. spu e Cel Eter % Cea mai mare parte di tre oi su t pli i de * doial: <i de team: c* d u pot co ta pe u spri&i e0te!rior% O doam : m:rturisi * tr!o #i u ui
Poarta secret` care duce la reu[it` - 74

practicia spiritual+ ,Eu u su t dec*t o s:rma : )emeie care u are pe ime i s!o a&ute * a)ar: de Dum e#eu%, ! ,Nu tre"uie s: v: )ace;i 'ri&i. r:spu se acesta. dac: su te;i sus;i ut: de Dum e#eu. c:ci toate "o':;iile Re'atului S:u su t la dispo#i;ia dum eavoastr:%,% 4 tr!o #i. o persoa : aproape * lacrimi. m: c$em: la tele)o + ,Situa;ia actual: m: * 'ri!&orea#: 'ro#av8,% Eu o li i<tii+ ,Pe tru Dum e#eu. situa;ia este imua"il:% Cel Eter este P:storul t:u <i u vei duce lips: de imic% C* d o poart: se * c$ide. o alta se desc$ide,% U om de a)aceri care a reu<it str:lucit <i care u utili#ea#: dec*t metode "a#ate pe Ade!v:r. a declarat+ ,Ceea ce este re'reta"il. este c: ma&oritatea oame i!lor s)*r<esc pri a crede * tr!o a umit: stare de lucruri% Ei u au destul: ima'i a;ie pe tru a mer'e * ai te. pe tru a!<i croi c:i oi%,% Aproape toate mari$e reu[ite sunt &$` ite pe un e[e&! 9i s!a povestit despre u comic de ci ema. care a )ost "rutal co cediat. pe tru c: u mai erau roluri pe tru el% A 'a&at pe tru o emisiu e la radio. el a deve it cele"ru. de la o #i la alta% Am vor"it la u a di reu iu i despre u om. care era * tr!u aseme ea $al de mi#erie <i at*t de descura&at. * c*t se si ucisese% C*teva #ile mai t*r#iu. sosi o scrisoare. a u ;* du!l c: mo<te ise o avere * sem at:% ,Toate acestea dovedesc. remarc: u ul di tre auditorii mei. c: atu ci c* d dore<ti
Poarta secret` care duce la reu[it` - 75

moartea. demo stra;ia ta mai are trei #ile p* : la reu<it:%,% "Da% nu /` $`sa]i "n[e$a]i e o's&uritatea &are pre&e ` #ori$e!"! A<a de "i e *;i )ace c*teodat: s: ve#i #orile. pe tru c: a<a *;i dai seama c: ele sosesc i )aili"il% 4mi ami tesc o e0perie ;: pe care am ):cut! o acum c*;iva a i% U a di tre priete ele mele. care locuia * /rooBl3 . aproape de Prospect ParB. avea idei destul de ori'i ale% 4 tr!o #i. ea *mi propuse+ ! ,Vi o s: dormi la mi e% Noi e vom tre#i devreme. pe tru a vedea r:s:ritul * ParB%,% 9ai * t*i am re)u#at. apoi mi!am spus c:. la urma urmei. ar putea )i c$iar i teresa t% Era vara% Noi e!am sculat pe la patru dimi ea;a. prie!te a mea. epoata ei <i cu mi e% Era * c: oapte c* d am por it la drum% C*;iva poli;i<ti e privir: cu curio#itate. dar priete a mea le spuse cu dem itate+ ,9er'em s: vedem r:s:ritul soarelui,. ceea ce p:ru s:!i li i<teasc:% Noi traversar:m tot parcul pe tru a a&u 'e la #o a cu tra da)iri% O lumi : sla": ap:ru la est <i. deodat:. se au#i u vacarm de ecre#ut% Eram * apropiere de >oo <i toate a imalele salutau aurora% Leii <i ti'rii r:'eau. $ie ele ;ipau. u erau dec*t stri':te ascu;ite <i urlete1 )iecare a imal se ):cea au#it. c:ci se pre!':tea o ou: #i% Era. * tr!adev:r. )oarte su'estiv% Lumi a alu eca o"lic pe su" ar"ori1 totul avea u aer ireal% Pe m:sur: ce se lumi a. um"ra oastr: se proiecta * )a;a oastr:. * loc s: )ie * spate% Era aurora u ei #ile oi% Su t
Poarta secret` care duce la reu[it` - 76

#orile mi u ate. care se ridic: pe tru )iecare di tre oi. dup: te e"re% >orile Succesului t:u. ale Fericirii tale. ale A"u de ;ei tale se vor ridica cu si'ura ;:% Fiecare #i are o mare importa ;:+ ,Fii ate t a#i. acesta este salutul aurorei, spu e u mi u at poem sa scrit% A#i. Cel Eter este P:storul t:u% A#i u vei )i s:rac. pe tru c: 9arele Pri cipiu Creator <i cu ti e su te;i U ul <i ide tici% Psalmul OH. e0prim: <i el * crederea% El * cepe cu o "i ecuv* tare+ ,Eu voi "i ecuv* ta pe Cel Eter . * orice clip:% Lauda mea pe tru el va )i mereu pe "u#ele mele,% ,Nimic u!i lipse<te celui care caut:,% Pe tru a!l c:uta pe Cel Eter . omul tre"uie s: )ac: primul pas% ,Apropie!te de 9i e <i eu 9: voi apropia de ti e,. spu e Cel Eter % 4l c:uta;i pe Cel Eter c* d v: )ace;i a)irma;iile. pre':ti du!v: ast)el s: primi;i "i ele pe care!l a<tepta;i% Dac: cere;i reu<ita <i v: pre':ti;i pe tru e<ec. ve;i primi doar pe acela pe tru care su te;i pre':tit% 4 cartea mea ,2ocul vie;ii <i cum s:!l &oci,. eu vor"esc despre u om care ve ise s:!mi cear: s: pro u ; cuv* tul pe tru Adev:r. pe tru ca toate datoriile sale s: se <tear':% Dup: ru':ciu ea <tii ;i)ic: a)irmativ:. el suspi :+ ,Di acum. m: * tre" ce le voi spu e creditorilor mei. c* d u voi putea s: le pl:tesc8,% O aseme ea ru':ciu e u v: este de ici u )olos. dac: u ave;i credi ;:% C:ci credi ;a <i a<teptarea * cre#:toare 'ravea#: * su"co <tie t ima'i ea reali#:rii dori ;ei%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 77

Citim * Psalmul GO+ "E$ "mi /in e&` su0$etu$"! Ori% su0$etu$ t`u este to&mai su'&on[tientu$ t`u% "n &are tre'uie s` "reintaure#i" i ei$e 6uste! Tot &eea &e sim]i puterni& se gra/ea#` "n su'&on[tientu$ t`u [i se mani0est` "n /ia]a ta! Da&` e[ti sigur e e[e&u$ t`u% /ei e[ua at"ta timp &"t nu /ei &on/inge su'&on[tientu$ t`u &` e[ti &apa'i$ s` reu[e[ti! ;ei reu[i pronun]"n o a0irma]ie &are te inspir`! U a di tre priete ele mele mi!a povestit c:. * mome tul * care m: p:r:sea. i!am dat aceast: a)irma;ie+ "Lo&u$ "n &are te a0$i este &e$ "n &are /ei re&o$ta"! P* : atu ci. u!i prea mersese str:lucit. dar aceast: )ra#: o impresio :% Ea au#ea e* cetat+ Tu /ei re&o$ta% tu /ei re&o$ta! Imediat. o mul;ime de surpri#e a'rea"ile se ma i)es!tar:% Este ecesar s: )aci a)irma;ii. pe tru c: repeti;ia i )lue ;ea#: su"co <tie tul% La * ceput. u po;i s:!;i co trole#i '* durile. dar po;i. * orice ca# s:!;i suprave'$e#i cuvi tele% Iisus Hristos a spus+ ,Pri cuvi tele tale te vei co dam a <i pri cuvi tele tale te vei salva,% S: pro u ;i. #il ic. doar cuvi te co )orme Adev:rului. s: ai doar '* duri drepte% Ima'i a;ia este )acultatea creatoare. di ea vi sursele vie;ii% Este o "o':;ie di care putem lua mereu% S: e ima'i :m c: su tem "o'a;i. mul;umi;i. )erici;i1 s: e ima'i :m c: a)acerile oastre ascult: de ordi ul Divi . dar s: l:s:m I teli'e ;ei i )i ite 'ri&a de a le * depli i% ,El are arme pe care le i' ora;i,% El dispu e
Poarta secret` care duce la reu[it` - 78

de mi&loace care v: vor surpri de% U ul di tre pasa&ele cele mai importa te di Psalmul GO este urm:torul+ ,Tu ri i&i "n 0a]a a /ersari$or mei o sta/i$`!"! Ceea &e "nseamn` &`% &1iar [i "ntr7o situa]ie a /ers`% sus&itat` e "n oie$i$e% e temeri$e sau e resentimente$e ta$e% o so$u]ie se preg`te[te pentru tine"% Ce$ Etern este p`storu$ meu% a[a ar eu nu /oi 0i s`ra&! CAPITOLUL NI PRI;E{TE CU <AC<ATARE "<mi /oi aminti opere$e &e$ui Etern% &`&i "mi amintes& e minuni$e Ta$e e a$t` at`" )Psa$mu$ II+ =E. Cuvi tele ,mi u e, <i ,miraculos, revi de e um:rate ori * /i"lie% Dic;io arul d: aceast: de)i i;ie+ ceea ce surpri de. provoac: mirare1 u miracol% Oupe sB3. * cartea sa ,Tertium Or'a um,. ume<te lumea celei de!a patra dime siu i. ,Lumea miraculosului,% El a dovedit matematic. c: e0ist: u pla . u de dom e<te per)ec;iu ea% Iisus Hristos l!a umit 4mp:r:;ia% S!ar putea spu e ,Caut: mai * t*i lu!mea miraculosului <i tot ceea ce dore<ti ;i se va da cu surplus,% Dar. umai starea co <tii ;ei tale *;i va permite s: ai acces la aceast: lume% Iisus a spus c:. pe tru a i tra * 4mp:r:;ie. tre"uie s: devii
Poarta secret` care duce la reu[it` - 79

,aseme ea u ui copil,% Copiii su t * tr!o stare perma e t: de "ucurie <i de * c* tare% Viitorul ;i e * re#erv: "u uri misterioase% Totu$ se poate "nt"mp$a m"ine! Ro'ert Louis Ste/enson% "n "3r` ina poe#ii$or pentru &opii"% s&rie+ "Lumea este p$in` e at"t e mu$te $u&ruri8 Eu sunt sigur &` /om 0i 0eri&i]i &a ni[te regi8" De a&eea% "s` pri/im &u "n&"ntare &eea &e se a0$` "n 0a]a noastr`"! De mu$t timp% mi s7a at a&east` a0irma]ie! Eu o amintes& "n ":o&u$ /ie]ii"! Eu $`sasem s`7mi s&ape o o&a#ie 0a/ora'i$` [i "mi ` usem seama &` ar 0i tre'uit s` 0iu mai atent` $a 'ine$e meu! A oua #i% e/reme% eu 0`&ui a&east` a0irma]ie+ "Pri/es& &u "n&"ntare &eea &e se a0$` "n 0a]a mea"! La pr"n#% te$e0onu$ sun`! 5i se 0`&u a&eea[i propunere% &a "n a6un! De a&east` at`% eu n7am mai e#itat! Eram e0e&ti/ "n&"ntat`% &`&i nu m` a[teptam e$o& s` mi se o0ere% in nou% a&east` [ans`! U a di tre priete ele mele a recu oscut la u a di reu iu ile mele. c:. aceast: a)irma;ie a avut pe tru ea re#ultate e0traordi are% Nu este de mirare. deoarece aceast: a)irma;ie )ace s: dom easc:. * co <tii ;:. o stare de e0pectativ: vesel:% Copiii tr:iesc * aceast: a<teptare pli : de spera ;:. c*t timp adul;ii <i e0perie ;ele e)erici!te u!i alu ': di lumea miraculoas:% S: evoc:m trecutul. dac: vre;i. <i s: e reami tim c*teva di tre ideile * trist:toare. care e!au )ost imprimate% ,9: * c: mai * t*i m:rul p:tat,. ,Nu te
Poarta secret` care duce la reu[it` - 80

astepta la mare lucru si u vei )i de#amF'it,. ,Nu po;i s: ai totul * via;:,. ,Nu se <tie iciodat: ce!;i re#erv: viitorul,% Ce start pe tru via;:8 Iat: c*teva di tre impresiile pe care mi le!a l:sat copil:ria% La <ase a i. eu eram cople<it: de se time tul r:spu derilor mele% 4 loc s: pri!vesc cu * c* tare ceea ce era * )a;a mea. eu co sideram aceasta cu team: <i e* credere% Eu. acum. m: simt mult mai t* :r:. dec*t atu ci% Am o )oto'ra)ie di acea vreme. * care ;i * m* : o )loa!re%%% cu o e0presie de * 'ri&orare <i de#olare8 P:r:sisem lumea miraculoas:. pe tru a tr:i * cea a realit:;ii. cum spu eau cei mai mari dec*t mi e. <i aceast: lume real: u avea imic miraculos% Copiii au <a sa s: tr:iasc: acum. * tr!o epoc: * care li se spu e Adev:rul c$iar di )ra'ed: copil:rie% C$iar dac: u li se predau. cu adev:rat. o;iu i de meta)i#ic:. plute<te * aer o a<teptare vesel:% De ce u ar deve i stea de ci ema sau mare pia ist la <ase a i. ):c* d tur ee * toat: lumeaNoi to;i am reve it * lumea miraculosului. u de totul se poate * t*mpla. di tr!u mome t * altul. c:ci miracolele se produc * tr!o clip:% A<adar. s: deve im co <tie ;i de miracol+ s: e pre':tim s: )acem e0perie ;a lui <i s:!l i vit:m ast)el. s: survi : * via;a oas!tr:% Poate c: ave;i evoie de u miracol pecu iar- E0ist: o a"u !de ;:. care poate s: satis)ac: orice cerere% Pri credi ;: activ:. cuv* t <i
Poarta secret` care duce la reu[it` - 81

i tui;ie. oi eli"er:m aceast: "o':;ie i vi#i"il:% Asculta;i aceasta% U a di tre elevele mele. se ':sea aproape la cap:tul eco omiilor. ori *i tre"uiau HJ%JJJ de )ra ci% Fusese "o'at: alt:dat:. dar. di sple doarea trecut:. u!i mai r:m:sese dec*t o etol: de $ermi :% Nici u "l: ar u era dispus s:!i dea mare lucru% Eu am pro u ;at cuv* tul @am a)irmat Adev:rulA. pe tru ca aceast: etol: s: )ie v* dut: la u pre; re#o a"il. sau ca a"u de ;a s: se ma i)este. * tr!u )el sau altul% Eleva mea avea evoie ur'e t: de ace<ti "a i. u era deci mome tul s: e * 'ri&or:m sau s: ra;io :m% Era timp ur*t <i ea mer'ea pe strad: spu * d a)irma;iile% Deodat:. ea *<i spuse+ ,Voi )ace dovad: de credi ;: activ: * a"u de ;a mea i vi#i"il: <i voi lua u ta0i,% A&u '* d la desti a;ie. tocmai c* d co"ora di el. o doam :. care a<tepta u ta0i. se pre':ti s: urce * el% Era c$iar o vec$e priete :. o )ii ;: )oarte. )oarte "u :. care lua. pe tru prima dat: * via;a ei u ta0i. deoarece. * acea dup: amia#:. Rolls Ro3ce! ul ei era la reparat% Ele * cepur: s: vor"easc: <i eleva mea *i vor"i de etola de $ermi :% ,Nu tre"uie s!o vi #i. spuse doam a. eu su t dispus: s:!;i dau HJ%JJJ de )ra ci,% Di ea trimise cecul * aceea<i #i% 5i6$oa&e$e Domnu$ui sunt ingenioase! 5eto e$e sa$e sunt sigure! O stude t: mi!a scris rece t c: se servea c$iar de aceast: a)irma;ie% O suit: de * t*l iri ea<teptate *i procurar: situa;ia pe
Poarta secret` care duce la reu[it` - 82

care o dorea% Ea era uimit: de modul * care le'ea operase% Demo stra;iile oastre. * 'e eral. se * depli esc * tr!o secu d: a ume% Totul este prev:#ut cu o e0actitudi e e0trem: * = ;ele'e!rea Divi :% V: ami ti;i a<adar. eleva mea a co"or*t di ta0i * mome tul * care priete a ei se pre':tea s: urce * el1 o secu d: mai t*r#iu. ea ar )i luat alt ta0i% Omul tre"uie s: )ie receptiv * )iecare clip: <i s: urme#e direc;iile <i impulsurile pe care le prime<te c:ci. pe c:rarea ma'ic: a I tui;iei. se ':se<te tot ceea ce *<i dore<te. tot ceea ce *i este ecesar% 4 lucrarea lui 9oulto . ,/i"lia di #ilele oastre,. Cartea Psalmilor este co siderat: ca o oper: liric: ma'istral:% ,9edita;ia. suscitat: de ritm. pri cipiul * su<i al poemului liric. poate avea loc doar * tr!u mediu elevat pri tr!u spirit )erve t% Acesta se * al;: spre Dum e#eu. pe tru a i se co sacra Lui. dar se apleac: <i asupra tuturor dome iilor vie;ii active sau co templative,% Psalmii su t docume te uma e remarca!"ile% Am ales Psalmul II. pe tru c: el e pre#i t: u om disperat. care!<i re':se<te credi ;a <i si'ura ;a. pe m:sur: ce co templ: mi u ile divi e% ,6lasul meu se * al;: la Dum e#eu <i eu c$em+ 'lasul meu se * al;: la Dum e#eu <i El m: va asculta,% 4 clipa de de# :de&de =l caut pe Dum e#eu% Su)letul meu re)u#: orice co so!lare% Dum e#eu m: va alu 'aNu!mi va )i )avora"il- /u :tatea sa s!a epui#at- Dum e#eu a uitat de compasiu ePoarta secret` care duce la reu[it` - 83

= m* ia sa <i!a retras * durarea- Eu spu ceea ce!mi provoac: su)eri ;a. dar *mi ami tesc <i de )aptele celui Eter . c:ci *mi ami tesc de miracolele de alt:dat:% Eu voi medita asupra tuturor operelor tale. voi povesti toate )aptele tale m:re;e% Doam e. c:ile Tale su t s)i te1 ce #eu este mai mare ca Dum e#eu- Tu e<ti Dum e#eu care )ace mi u i1 cu m* a ta ;i!ai eli"erat poporul,% Iat: e0perie ;a pe care o )ac aproape to;i cei care caut: Adev:rul. c* d se ':sesc * di)icultate1 <i ei su t asalta;i de * doial:. de team:. de disperare% Dar. deodat:. o a)irma;ie a Adev:rului ilumi ea#: co <tii ;a lor% ,9i&loacele lui Dum e#eu su t i 'e ioase. metodele sale su t si'ure,% Ei *<i ami tesc de * cerc:rile trecute. di care au trium)at <i credi ;a lor * Dum e#eu revi e% Ei se '* desc * tr!adev:r+ ,Ce!ea ce Dum e#eu a ):cut de&a pe tru mi e. va mai )ace <i c$iar <i mai mult,% U a di tre priete ele mele *mi spu ea rece t+ ,Ar tre"ui s: )iu )oarte m:r'i it:. pe tru a u crede c: Dum e#eu poate s:!mi re#olve toate di)icult:;ile% At*tea lucruri e0traordi are mi s!au * !t*mplat8 Di <tiu cu certitudi e c: se vor repeta,% Psalmul II se re#u!m: * aceste cuvi te+ ,Ceea ce Dum e#eu a mai ):cut. va )ace acum pe tru mi e <i c$iar <i mai mult8, Este "i e s:!;i repe;i aceasta c* d *;i evoci reu<itele. )ericirea sau "o':;iile trecute% Orice pierdere este cau#at: de ima'i ile ero ate
Poarta secret` care duce la reu[it` - 84

pe care ;i le!ai ):cut% Frica de a )i le#at s!a strecurat * co <tii ;a ta. te!ai * c:rcat cu povar:. te!ai luptat. ai ra;io at. * loc s: urme#i calea I tui;iei. ):r: s: te a"a;i de la ea% Dar. * tr!o clip:. totul *;i va )i redat+ a<a cum spu pe "u : dreptate Orie talii. ,Ceea ce Ala$ a dat. u poate )i mic<orat,% Re':se<te starea de co <tii ;: a copil:riei. dar. ate ;ie8. u #:"ovi * ti ere;ea trecut:% Cu osc oame i care se '* desc ):r: * cetare la #ilele )ericite di copil:ria lor1 ei <i!au p:strat c$iar. ca ami tire. $ai ele pe care le purtau odi ioar:8 De atu ci. iciodat: cerul !a mai )ost a<a de al"astru <i iar"a at*t de verde% Aceast: atitudi e *i *mpiedic: s: aprecie#e mi u ile de care su t * co &ura;i% Aceasta *mi ami te<te povestea amu#a t: a u ei priete e. care p:r:sise de )oarte t* :r: ora<ul atal% Ne* cetat. *<i ami tea de casa copil:riei sale. deve it:. cu timpul. * ima'i a;ie. u palat * c* t:tor. ime s <i somptuos% Dup: mul;i a i. ea a avut oca#ia s: revad: aceast: )aimoas: cas:% Di a )ost de#am:'it:8 A ':sit!o mic:. ur*t: <i cu aer * c$is% Ideea pe care ea <i!o ):cea despre )rumuse;e. se sc$im"ase complet <i. pe tru a ad:u'a la decep;ia sa. u c*i e di )o t: se a)la * 'r:di a di )a;a casei% Dac: vre;i s: v: retr:i;i trecutul. ve;i )ace aceea<i e0perie ;:% 4 )amilia acestei priete e. reve irea * trecut era umit: ,c*i ele di "ro #,% Sora ei *mi povestea cum. <i ea se re':sise as * as cu ,c*i ele di "ro #,% Ea avea apro0imativ (K a i. c* d * t*l i *
Poarta secret` care duce la reu[it` - 85

str:i :tate. u pictor t* :r. )oarte str:lucitor <i roma ;ios% Aceast: idil: dur: pu;i . dar. ea o evoc: vreme * delu 'at: celui cu care se c:s:tori mai t*r#iu% Trecur: a ii. t* :rul pictor deve i cele"ru. reve i * ;ara sa <i or'a i#: o e0po#i;ie% 4 c* tat:. priete a oastr: * cerc: s:!l * t*l easc:. pe tru a re* oda priete ia% Se duse. deci. la e0po#itie <i pe ci e v:#u- U om de a)aceri volumi os%%% ea u mai re':si imic di )rumosul pictor cu aspect roma tic% C* d povesti so;ului s:u. acesta se mul;umi s: remarce+ ,Tu ai rev:#ut c*i ele di "ro #,% Ami te<te!;i c: ,acum, este mome tul )avora"il% Ast:#i este #iua propice% /i ele care *;i este desti at poate surve i di tr!u mome t * altul% Prive<te cu * c* tare ceea ce se a)l: * )a;a ta8 Fii pli de e0pectativ: divi :% ,V: voi * locui a ii pe care vi i!au devorat l:custele,% Di acum. )iecare di tre oi s: se '* deasc: la ceea ce i!ar )ace "i e. dar care i se pare at*t de di)icil de ati s+ poa!te c: este s: :tatea. "o':;ia. )ericirea. e0presia de si e% Nu te * tre!"a ,cum, ar putea s: se reali#e#e acest "i e% 9ul;ume<te doar pe !tru c:. de&a l!ai primit * pla ul i vi#i"il <i pe tru c:. * co seci ;:. etapele care te vor co duce la el su t pre':tite <i ele,% Fii pre':tit pe tru a urma direc;iile i tui;iei tale <i. deodat:. *;i vei da seama c: ai i trat * Cara F:':dui ;ei tale% Eu pri/es& tot &eea &e se a0$` "n 0a]a mea% &u "n&"ntare!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 86

CAPITOLUL NII PRI9IREA /INELUI ,4 ai te ca ei s: 9: c$eme. Eu le voi r:spu de% = ai te ca ei s: ispr:veasc: de vor"it. Eu le voi * depli i dori ;a, @Isaiia K?+ GHA PRI9EDTE!CI /INELE8 Este. de )apt. u alt mod de a spu! e+ ,= ai te ca ei s: m: c$eme. Eu voi r:spu de,% /i ele t:u te pre&e e1 este aici. * )a;a ta% Dar cum s: a&u 'i la el- Dac: u ai urec$i pe tru a au#i
Poarta secret` care duce la reu[it` - 87

<i oc$i pe tru a vedea. el *;i va sc:pa% E0ist: oame i care u reu<esc s:!<i primeasc: "i ele lor1 <i se pl* '+ ,Via;a mea a )ost * totdeau a di)icil:. eu u am avut iciodat: oroc,% Ei au l:sat s: treac: toate oca#iile "u e. ):r: s: le remarce. sau le ea lor i!a *mpiedicat s:!<i primeasc: "i ele prev:#ut pe tru ei% O t* :r: a m:rturisit priete ilor c: u m* case de trei #ile% Ei * cepur: imediat s:!i caute de lucru. dar ea re)u#:% Le spuse c: ea u se tre#e<te iciodat: * ai te de amia#:1 *i pl:cea s: stea * pat pe tru a citi reviste% Tot ceea ce dorea. de )apt. era ca ci eva s:!i o)ere cele ecesare e0iste ;ei. * timp ce ea r:m* ea cu asul * ,Vo'ue, sau ,Femi a,% S: avem 'ri&: sa u e l:s:m du<i de le ea spiritului% Repeta;i aceast: a)irma;ie+ Eu sunt gata "n 0ie&are &$ip` s`7mi primes& 'ine$e( eu nu pier ni&i o o&a#ie! 9a&oritatea oame ilor u su t dec*t * parte co <tie ;i de "i e!le lor <i ast)el *l las: s: le scape% U ul di tre elevii mei mi!a m:rtu!risit+ ,C* d u m: * cred * i spira;ia mea. m: tre#esc * totdeau a * mare * curc:tur:,% Iat: ca#ul u ei doam e c:reia i s!a * t*mplat ceva e0traordi ar pe tru c: a urmat c:ile I tui;iei% Ni<te priete i o i vitaser: s: petreac: c*teva #ile * tr!u ora< veci % Ori. a&u s: la desti a;ie. ea ':si casa * cuiat:1 ei plecaser:% Av* d )oarte pu;i i "a i. ea )u mai * t*i de#olat:. apoi
Poarta secret` care duce la reu[it` - 88

* cepu s: se roa'e+ ,I teli'e ;: i )i it:. d:! mi o i dica;ie precis:. arat:!mi ce tre"uie s: )ac8, Deodat:. umele u ui $otel *i ve i * mi te ! acest ume persista P p:rea scris cu litere mari% 4i r:m* eau doar at*;ia "a i c*t s: a&u ': la Ne5 7orB * acest $otel% C$iar c* d se pre':tea s: i tre * $otel. u a di tre priete ele ei. pierdut: di vedere de mult timp. *i r:s:ri * cale <i o primi cu "ra;ele desc$ise% ,Eu locuiesc * acest $otel. *i spuse ea. dar plec * c:l:torie pe tru mai multe lu i% Ai putea * lipsa mea s: ocupi apartame tul. u te!ar costa ici u "a 8, Eleva mea accept: cu recu o<ti ;:. stupe)iat: de modul * care ac;io ase le'ea% Urm* d i dica;iile i tui;iei sale. ea ':sise "i ele care o a<tepta% Orice impuls provi e di tr!o dori ;:% Dtii ;a actual: se apropie de teoria lui LamarB. * ceea ce prive<te dori ;a creatoare de mi&loace% LamarB preti de de pild:. c: p:s:rile u #"oar: pe tru c: au aripi. ci p:s:rile au aripi pe tru c: doresc s: #"oare+ este re#ultatul impulsului cau#at de o dori ;: emo;io al:% S: v: '* di;i la )or;a ire#isti"il: a '* dirii. * so;it: de o vi#iu e clar:% 9ul;i oame i r:t:cesc aproape co ti uu pri cea;:. lu* d deci#ii care le su t d:u :toare <i 're<i d drumul% De Cr:ciu . "o a mea spuse u ei v* #:toare di tr!u mare ma'a#i + ,4mi * c$ipui c: * a&u de Cr:ciu su te;i mai a'lomera;i dec*t tot timpul a ului,% ,Nu este a<a. *i r:spu se aceasta% A doua #i de Cr:ciu su tem asalta;i. c:ci clie ;ii e aduc
Poarta secret` care duce la reu[it` - 89

* apoi aproape tot ce au cump:rat,% Sute de oame i se * <al: ale'* du!<i cadourile. pe tru c: u urmea#: i dica;iile i tui;iei lor% Ori&e ai 0a&e% &ere s` 0ii g1i at! A&easta e&onomise[te timp [i energie [i% &"teo at`% e/it` &1iar ratarea unei /ie]i! Su0erin]a se pro u&e pentru &` nu ai as&u$tat e intui]ia ta! Ori% a&` nu as&u$]i e ea% egea'a &onstruie[ti &asa! O'isnuie[te7te s`7]i urme#i inspi7ra]ia% a&` /ei 0a&e a[a% nu /ei ris&a s` p`r`se[ti &`rarea magi&`! "<nainte e a 5` &1ema% eu /oi r`spun e! Knainte &a ei s` ispr`/eas7&` /or'a% eu $e /oi "n ep$ini orin]a"! A&]ion"n "n a&or &u $egea spiritua$`% noi 0a&em s` se mani0este &eea &e e9ist` e6a! <n Spiritu$ Uni/ersa$% totu$ se a0$` mai "nt"i "n sta iu e i ee% orin]a noastr` sin&er` &on&reti#ea#` i eea "n p$anu$ materia$! I eea e pas`re era $a origine% o i ee per0e&t` "n "n]e$egerea i/in`( pe[te$e puse st`p"nire pe a&east` i ee [i prin 0or]a orin]ei sa$e% se trans0orm` "n pas`re! Dorin]e$e /oastre /` au aripiF To]i tre'uie s` "n ep$inim &eea &e% aparent% pare imposi'i$! U a di tre a)irma;iile mele pre)erate este+ Impre/i#i'i$u$ se "nt"mp$`% 'ine$e &are mi se p`rea imposi'i$ mi se "mp$ine[te% a&um!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 90

Nu e0a'era;i importa ;a o"stacolului. ci pream:ri;i!l pe cel Eter ! respectiv puterea lui% Omul. * 'e eral. se las: *mpov:rat de di)icult:;ile <i o"stacolele care se opu reali#:rii "i elui s:u% Am mai spus!o+ ,Te u e<ti cu ceea ce remarci,1 dac:. deci. dai ate ;ie piedicilor. o"stacolelor. acestea se vor a'rava% A&or ` $ui Dumne#eu aten]ia ta "ntreag`! Repet: * '* d. atu ci c* d te a)li * tr!o situa;ie di)icil:+ 5i6$oa&e$e $ui Dumne#eu sunt ingenioase% meto e$e Sa$e sunt sigure! Puterea divi : este de e* )r* t @cu toate c: este i vi#i"il:A% ,C$eam:!9: <i *;i voi r:spu de% =;i voi a u ;a lucruri m:re;e. ascu se. pe care tu u le cu o<ti,% Pe tru a o";i e demo stra;ia "i elui pe care oi *l dorim. tre!"uie s: alu ':m presupu erile pesimiste% Au 6u e&a ni&io at` up` aparen]e!

Repet: aceast: a)irma;ie. care *;i va da * credere+ >ra]u$ $ui Dumne#eu se "ntin e easupra oameni$or [i $u&ruri$or! E$ "i iri6ea#` [i prote6ea#` interese$e me$e!
Poarta secret` care duce la reu[it` - 91

9i s!a cerut * tr!o #i. s: pro u ; cuv* tul. pe tru ci eva care tre"uia s: ai": o * trevedere de a)aceri cu u perso a& apare t prea pu;i scrupulos% Eu am ):cut a)irma;ia precede t: <i. c$iar * acel mome t. dreptatea se ma i)est:% Noi cu oa<tem cu to;ii acest citat di ,Prover"e,+ ,O spera ;: am* at: *m"ol :ve<te i ima. o dori ;: * depli it: este ar"orele vie;ii,% A dori u lucru @):r: a 0ietateA. * seam : a te ridica p* : la el. pe tru a!l ati 'e. co creti#* du!l ast)el * pla ul e0terior% "Eu /oi "mp$ini orin]e$e ta$e"! repte a$e inimii

Dori ;ele e'oiste. cele care!i le#ea#: pe al;ii. se * torc * totdeau a c:tre cel care le emite <i *i su t e)aste% S7ar putea e0ini a[a o orin]` $egitim`+ un e&ou a$ In0initu$ui! E$ e9ist` e6a "n "n]e$egerea i/in`% su' 0orma unei i ei per0e&te! I ve tatorii pri d idei. care se re)er: la cercet:rile lor% Am e0plicat * ,2ocul Vie;ii, c: tele)o ul *l c:uta pe /ell% Se * t*mpl: deseori. ca o i ve ;ie s: )ie ):cut: simulta de doi i ve tatori. aceasta pe tru c: ideile lor su t pe aceea<i lu 'ime de u d:% Ese ;ial pe tru )iecare di tre oi este s: * depli im Pla ul Divi % A<a cum ste&arul )i'urea#: de&a * '$i d:. oi avem * supraco <!tie tul ostru 9odelul Divi care
Poarta secret` care duce la reu[it` - 92

e prive<te <i pe care tre"uie s:!l reali#:m * timpul vie;ii% Aceasta va deve i atu ci mi u at:. c:ci cele mai mici detalii di Pla ul Divi su t prev:#ute cu o per)ec!;iu e a"solut:% Dar a;ipirea moral: a ma&orit:;ii oame ilor. l* ce#eala lor. )ac imposi"il: e0ecutarea Pla ului Divi % Poate c: persoa a care dorea s: r:m* : * pat o mare parte a #ilei. citi d reviste. ar )i putut s: scrie articole dar. o"iceiurile sale le evoase *i luau orice i i;iativ:% Pe<tii care doreau s: ai": aripi erau vii <i aler;i. u!<i treceau timpul dormi d% Tre#e<te!te. tu care dormi <i por e<te * c:utarea "i elui t:u8 ,C$eam:!9: <i *;i voi r:spu de% Eu *;i voi ar:ta lucruri m:re;e. ascu se. pe care u le cu o<ti%, Eu "mi primes& a&um 'ine$e meu! R`spunsu$ e9ista "nainte &a eu s` 0i &1emat!

Poarta secret` care duce la reu[it` - 93

CAPITOLUL NIII 4LU;II <A DE{ERT "Iat`% /oi 0a&e un $u&ru nou% pe &a$e s` se "nt"mp$e( nu "$ [ti]iF Eu /oi 0a&e un rum "n e[ert [i 0$u/ii "n pustietate!" )Isaia ?E+ =G. Acest capitol di Isaia co ;i e promisiu i mi u ate% Noi vedem puterea ire#isti"il: a I teli'e ;ei Supreme. ve i d * a&utorul omului * mome tele di)icile% Ori&"t e "n&ur&at` ar p`rea situa]ia% Inte$igen]a In0init` o /a re#o$/a! C* d omul ac;io ea#: * acord cu Dum e#eu. puterea sa u se supu e ici u ei co di;ii e0terioare. ea este a"solut:% S: )im co <tie ;i de aceast: putere ascu s:. la care putem s: apel:m * orice *mpre&urare% Sta"ile<te co tactul cu I teli'e ;a I )i it: @Dum e#eu di ti eA <i orice apare ;: a r:ului se va :rui. c:ci r:ul este suscitat de ima'i a;ii e* temeiate ale omului% = cursurile mele de meta)i#ic:. mi s!a pus deseori aceast: * tre"are+ ,Cum se sta"ile<te acest co tact cu Puterea I vi#i"il:-,"Prin &u/"ntu$ t`u% &`&i prin &u/"nt te /ei sa$/a". "Spune oar un &u/"nt% Doamne% "$ rug` &enturionu$ pe Iisus [i ser/itoru$ meu /a 0i /in e&at!"
Poarta secret` care duce la reu[it` - 94

,Orici e =l c$eam: pe Dum e#eu va )i salvat%, Remarc: terme! ul ,a c$ema,% =l c$emi pe Dum e#eu. sau )aci apel la Le'e. de )iecare dat: c* d )ormule#i o a)irma;ie "a#at: pe Adev:r% Eu repet mereu+ ,Ale'e o a)irma;ie care s:!;i co vi : per)ect <i ea *;i d: o stare de si'ura ;:%,% Teama de a )i lipsi;i de orice lucru. *i aserve<te pe oame i ! le este team: c: vor )i lipsi;i de a)ec;iu e. de priete i. de "a i. de s: :tate. etc8 Ei su t "loca;i de idei a ta'o ice. de mediocritate% Nu se pot eli"era de Visul lui Adam% Adam ! 'e ul uma ! a m* cat )ructele di ,ma3a. copacul ilu#iilor, <i a recu os!cut. de atu ci. dou: )or;e+ "i ele <i r:ul% 9isiu ea lui Hristos a )ost s: tre#easc: uma itatea la acest Adev:r u ic+ u e0ist: dec*t o si 'ur: putere ! Dum e#eu% "Tre#e[te7te% tu% &e$ &are ormi!" Da&` 'ine$e% su' ori&e 0orm`% "]i $ipse[te% "nseamn` &` ormi "n&` [i &` nu e[ti &on[tient e 'ine$e $a &are ai reptu$! Cum s: te tre#e<ti di visul lui Adam. s: te eli"ere#i de apare ;ele ostile. c* d oame ii su t ad* ci;i * aceast: som ole ;: de mile ii- Pri le'ea acordului. a armo iei% Iisus a spus+ "Da&` oi intre /oi se "n]e$eg pentru a &ere &e/a% a&est $u&ru se /a "mp$ini!"! Este aproape imposi"il s: discer i clar ceea ce ar )i "i e pe tru ti e1 de aceea. ai evoie de u a&utor spiritual. di partea u ui practicia . sau a u ui priete %
Poarta secret` care duce la reu[it` - 95

9ul;i oame i. care au avut o carier: str:lucit:. atri"uie aceast: reusit: * crederii pe care so;iile lor le!au acordat!o% De e0emplu. acest pasa&. * care Ealter P% C$r3sler adu!ce u oma'iu so;iei sale% ,Nimic. scrie el. u mi!a dat mai mult: sa! tis)ac;ie * via;:. dec*t * crederea pe care so;ia mea mi!a ar:tat!o e* cetat. c$iar de la * ceput% Nime i u * ;ele'ea c*t eram de am!"i;ios. doar ea. Della% Eu *i m:rturiseam toate proiectele mele. toa!te aspira;iile mele. <i ea m: apro"a * totdeau a% Cred c$iar c: am * dr:# it s:!i m:rturisesc c: *mi propu eam s: devi . * tr!o #i. ma!estrul e* trecut al meca icii% Ea m!a sus;i ut * totdeau a%,% Vor"e<te c*t mai pu;i posi"il despre a)acerile tale <i doar acelora care ar putea s: v: dea cura& sau s: v: i spire% Lumea este pli : de cei care *;i stric: "ucuria. 'ata s: spu : * orice oca#ie+ ,Este imposi"il8 C i te<ti prea sus8,% Deseori. * timpul u ui curs de meta)i#ic: sau al u ei slu&"e reli'ioase. u cuv* t sau o idee ,trasea#: u drum * de<ert,% Este evide t c: /i"lia )ace aici alu#ie la st:ri de co <tii ;:% E<ti * de<ert. * tr!u loc s:l"atic. c* d u e<ti * acord cu armo ia u iver!sal:. )ie c: e<ti )urios. speriat. <ov:itor sau pli de rese time t% Ast)el. <ov:iala este cau#a )recve t: a u ei s: :t:;i <u"rede% 4 tr!o #i. c* d eram * auto"u#. o doam : de pe <osea. a ):cut sem <o)erului s: opreasc:. apoi s!a i teresat de direc;ia *
Poarta secret` care duce la reu[it` - 96

care acesta mer'ea% 4 ciuda i )orma;iei primite. ea u se $ot:ra% 4 s)*r<it. ea puse piciorul pe prima treapt:. apoi co"or*. apoi se urc: di ou% Casierul *i spuse. * cele di urm:+ ,Haide;i. doam :. decide;i!v:8, Da. doam :. dom ule. decide;i!v:8 Nu )ace;i parte di acei ve< ici veleitari% Cel care ascult: de i tui;ia sa. i' or: <ov:iala% El prime<te i dica;iile <i. *mpi s de impuls. mer'e cura&os * ai te. <tii d c: se a)l: pe c:rarea ma'ic:% Noi. cei care pu em * practic: Adev:rul. cerem * totdeau a o li ie de co duit: precis:. ca s: e )ie i dicat:% Aceast: direc;ie e este dat: )ie de i tui;ie. )ie de u )apt e0terior% U a di tre elevele mele mer'ea * tr!o #i pe o strad:. * tre"* du!se dac: s: se duc: sau u * tr!u a umit loc% Ea se rug` s`7i 0ie at` o in i&a]ie% Dou: doam e mer'eau * )a;a ei% U a di tre ele spuse celeilalte+ ,Dar. Ada. de ce u te!ai duce acolo-, Ori. eleva mea se umea c$iar Ada% Aceast: coi cide ;: i se p:ru u i diciu )oarte clar% Ea u mai e#it:% Cererea pe care o ):cu * acel loc a avut pe tru ea re#ultate )oarte )avora"ile% Noi ducem o e0iste ;: surpri #:toare. * care totul este prev:#ut <i diri&at ca pri ma'ie "&"n a/em ure&1i e au#it [i o&1i pentru a /e ea"!Numai atu ci. * tr!adev:r. p:r:si d pla ul i telectului. oi ascult:m doar de ordi ele imperative ale supraco <tie tului ! Dum e#eu di oi ! care e spu e+ ,Iat: calea. urmea#!o8,%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 97

Tot ceea ce este ecesar s: <tii *;i va )i revelat% Toate ceri ;ele tale vor )i cople<ite% ,Ast)el. spu e Cel Eter . tu *;i vei croi drum pri mare. o c:rare pri tre apele uria<e%, ,Nu te mai '* di la eve ime tele trecute <i u mai a ali#a ceea ce este vec$i,% A tr:i * trecut * seam : a pierde co tactul cu pre#e tul. acest mome t mi u at% Si 'urul pe care Dum e#eu *l recu oa<te+ ,Acum este mome tul )avora"il% Ast:#i este #iua propice%,% 9ul;i oame i duc o via;: lame ta"il:1 ei eco omisesc <i adu :. ):r: s: * dr:# easc: s: se serveasc: de ceea ce posed:. <i acest lucru le aduce <i mai mult: mediocritate <i limitare% O doam :. de e0emplu. locuia * tr! u or:<el de provi cie% A"ia mai vedea <i era deseori * lips: de "a i% O priete : devotat: o duse la u o)tal!molo' <i *i o)eri oc$elarii care *i permiteau s: vad: per)ect% Dup: c*tva timp. aceast: priete : o * t*l i pe strad:. ):r: oc$elari% ,Ce!ai ):cut cu ei-,. o * tre": ea% ,Ei. cum *;i * c$ipui c: o s: risc s:!i spar'. purt* du!i co ti uu- Nu!i pu dec*t dumi ica%,. r:spu se s:rma a )emeie% Tr`ie[te "n pre#entu$ ime iat [i 0ii ne"n&etat gata s` prin#i o&a#ii$e &are se pre#int`! "Iat`% eu /oi 0a&e un $u&ru nou% pe &a$e s` se "nt"mp$e e6a+ nu [tii espre &e este /or'aF ;oi 0a&e un rum "n e[ert [i 0$u/ii "n pustietate"! Acest mesa& se adresea#: )iec:ruia di tre oi+ '* de<te!te la di)icult:;ile tale. <tii d c:
Poarta secret` care duce la reu[it` - 98

I teli'e ;a I )i it: cu oa<te mi&loacele s: le re#olve per)ect% Am spus c$iar ,mi&loace,. c:ci * ai te c$iar de a )i i vocat!o. ea a r:spu s de&a la c$emarea ta% Ori&e $ips` este a&operit` "nainte &a &ererea s` 0ie 0ormu$at`! Dumne#eu este Donatoru$ [i Daru$ [i "a&um" &reea#` E$ "nsu[i mi6$oa&e$e mira&u$oase! Cer* d s: se * depli easc: pe tru ti e Pla ul Divi . e<ti prote&at co tra oric:rui alt lucru care u )ace parte di el% =;i ima'i e#i c: )ericirea ta depi de de u a umit lucru pe care!l dore<ti- 9ai t*r#iu vei multumi lui Dum e#eu c: u l!ai o";i ut% E<ti te tat c*teodat: s: urme#i su'estiile ra;iu ii <i s: te * doie<ti de i tui;ie1 ar% eo at`% esti "mpins spre $o&u$ a e/`rat e 5"na Destinu$ui [i% prin e0e&tu$ 3ra]iei% te reg`se[ti pe &`rarea magi&`! Iat`7te a&um trea# 'ine% gata s`7]i prime[ti 'ine$e 7 ai ure&1i e au#it )in i&a]ii$e sunt ate e intui]ia ta. [i o&1i &are /` &$ar rumu$ reu[itei! 3eniu$ &are este "n mine este e$i'erat! A&um % "mi "mp$ines& estinu$!

Poarta secret` care duce la reu[it` - 99

CAPITOLUL NIV SEASUL ASCUAS AL PO;E{TII AL>< CA 2<PADA {I CEI {APTE PITICI 9i s!a cerut s: dau o i terpretare meta)i#ic: u eia di tre pove<tile lui 6rimm+ ,Al": ca >:pada <i cei <apte pitici,% 6e iul lui Ealt Dis e3 a reali#at di aceast: poveste. u )ilm care a avut u succes de ecre#ut * lumea * trea':. c$iar <i la pu"licul cel mai so)isticat% De<i desti at copiilor. adul;ii au i vadat s:lile de ci ema% De ce- Pe tru c: pove<tile provi di cele mai vec$i le'e de persa e. i die e <i e'ipte e. care toate su t "a#ate pe Adev:r% Al": ca >:pada. micu;a pri ;es:. are o
Poarta secret` care duce la reu[it` - 100

ma<ter:. care este 'eloas: pe ea% Acela<i perso a& *l re':sim * ,Ce u<:reasa,% Aproa! pe to;i e lovim de o ma<ter: crud:1 PENTRU NOI. ACEASTA ESTE O FOR9Q DE 6=NDIRE NE6ATIVQ. PE CARE A9 EDIFICAT!O =N SU/CONDTIENTUL NOSTRU% 9a<tera. di 'elo#ie. o *m"rac: pe Al": ca >:pada * #dre ;e <i o ;i e ascu s:% TOATE FOR9ELE DE 6=NDIRE CR=NCENQ PRODUC ASUPRA NOASTRQ ACELADI EFECT% ,O'li d: ma'ic:. tu. care e<ti pe perete. spu e!mi. care este cea mai )rumoas: di ; ar:,. * trea": * )iecare #i ma<tera% O'li da *i r:spu de+ ,O. Re'i :. oric*t de )rumoas: <i 'ra;ioas: ai )i. Al": ca >:pada este cu mult mai )rumoas:8,% Ne"u : de )urie. Re'i a $ot:r:<te ca u ul di tre servitori s!o duc: pe Al": ca >:pada * p:dure <i s!o omoare% Totu<i. i ima acestuia se * duio<ea#: c* d )eti;a *l implor: s!o lase * via;:% El se mul;ume<te s!o a"a do e#e * ad* cul p:durii% Ori p:durea este pli : de a imale * 'ro#itoare+ pli : de capca e <i de mii de pericole% 4 disperarea ei. Al": ca >:pada se pr:"u<e<te pe p:m* t. ):r: s: ai": )or;a de a se ridica% Dar iat: c: se petrece ceva e0traordi ar% 9ulte p:s:ri <i a imale mici. * c* t:toare. ava sea#: * ceti<or. )orm* d u cerc * &urul ei% Iepura<i. veveri;e. c:prioare. castori% Ea desc$ide oc$ii <i *i prime<te cu "ucurie. at*t su t de )rumo<i <i de 'e tili% Dup: ce le spu e povestea ei. to;i o co duc * c:su;a u de va putea locui% ACESTE ANI9ALE DRA6UCE SI9/OLI>EA>Q
Poarta secret` care duce la reu[it` - 101

INTUICIILE DI I9PULSURILE NOASTRE. 4NTOTDEAUNA 6ATA SQ NE A2UTE SQ ,IEDI9 DIN PQDURE,% Aceast: c:su;: este a celor I pitici% Totul este * de#ordi e <i Al": ca >:pada. *mpreu : cu priete ii ei. * cep s: )ac: curat% Veveri;a <ter'e pra)ul cu coada. p:s:rile pu la locurile lor lucrurile aru cate peste tot. iar micul cer" *<i pu e la dispo#i;ie coar ele. pe tru cuier% C* d cei I pitici. c:ut:torii de aur. se * torc de la lucru. su t uimi;i de sc$im":rile surve ite * a"se ;a lor * c:su;:. <i. * cele di urm:. o descoper: pe Al": ca >:pada. adormit: * u ul di paturile lor% A doua #i. ea le poveste<te ce i s!a * t*mplat% Di $ot:r:sc ca ea s: r:m* : cu ei% Le va )ace de m* care <i va * 'ri&i de cas:% Al": ca >:pada este )oarte )ericit:% CEI DAPTE PITICI REPRE>INTQ FORCELE PRO!TECTOARE. CARE NE = NCON2OARQ% 4 acela<i timp. ma<tera * trea":. di ou. o'li da. care!i r:spu de+ ,Pe coli :. * um"ra p:durii ver#i. acolo u de cei I pitici <i!au co struit casa. Al": ca >:pada <i!a ':sit ad:post <i ea. Re'i :. este mai )rumoas: dec*t ti e8,% Aceste cuvi te o * )urie pe Re'i : peste mFsurF% De'$i#at: * vr:&itoare ":tr* :. ea por e<te la drum. lu* d cu ea u m:r otr:vit. desti at lui Al": ca >:pada% Ea o descoper: * tr!adev:r. * casa piticilor <i *i o)er: m:rul mare <i ro<u. care pare at*t de te ta t <i de savuros% Dar priete ii ei. micile a imale <i p:s:rile. )oarte eli i<ti;i. SE STRQDUIE S!O FACQ PE AL/Q CA >QPADA SQ =NCELEA6Q CQ NU TRE/UIE
Poarta secret` care duce la reu[it` - 102

SQ!L ATIN6Q% Speria;i. ei se a'it: * &urul ei. dar. Al": ca >:pada u poate re#ista te ta;iei. ea mu<c: di m:r <i cade imediat secerat:. cel pu;i a<a credem% Atu ci. toate a imalele alear': * c:utarea piticilor. pe tru a!i ve i * a&utor% Dar. vai. este prea t*r#iu. Al": ca >:pada este ):r: su)lare% To;i priete ii ei. dispera;i. las: * &os capetele. cu triste;e% Dar. deodat: apare Pri ;ul% El o s:rut: pe pri ;es:. care revi e la via;:% Di povestea se termi : cu )ra#a tradi;io al:+ ,Ei s!au c:s:torit <i au tr:it )oarte )erici;i,% C*t despre ma<ter:. ea este luat: de o )urtu : teri"il:% VECHEA FOR9Q DE 6= NDIRE ESTE ANIHILATQ DI DISPARE PENTRU TOTDEAUNA% PRINCUL SI9/OLI! >EA>Q PLANUL DIVIN AL VIECII TALE% A2UN6E DOAR SQ FII CONDTIENT DE ACEASTA. PENTRU CA ENISTENCA TA SQ DEVINQ FOARTE FERICITQ% Iat: povestea care a captivat Ne5 7orBul <i lumea * trea':% S: te str:dui s: descoperi ce )orm: de tira ie. ma<tera ta crud: e0ercit: * su"co <tie tul t:u% Este pro"a"il o co vi 'ere e'ativ:. care se ma i)est: * toate pro"lemele tale% A umite persoa e se pl* '+ ,Ceea ce mi!ar )i )avora"il. se * t*mpl: * totdeau a prea t*r#iu,% ,Di am l:sat s:!mi scape at*tea oca#ii8, S: u e l:s:m i vada;i de aseme ea '* duri <i s: repet:m e* cetat+ ,Eu su t pe depli co <! tie t <i 'ata s: percep orice adev:r di &ocul vie;ii%,%
Poarta secret` care duce la reu[it` - 103

SA =NQ/UDI9 TOATE SU6ESTIILE 4NTRISTQTOARE PE CARE NI LE DOPTEDTE 9ADTERA CEA CRUDQ% PRINTR!O VI6ILENCQ CONSTANTQ. NOI NE VO9 ELI/ERA DE ORICE 6=NDIRE NE6ATIVQ% AI5IC AU POATE K5PIEDICA% AI5IC AU POATE KATKR2IA 5AAI4ESTAREA PLAAULUI DI;IA% KA ;IADA 5EA! LU5IAA LU5IAILOR IAUADA C<RAREA 5EA CU STR<LUCIREA EI% AR<TKADU75I CALEA LAR3 DESCLIS< A REU{ITEI!

S4KR{IT

Poarta secret` care duce la reu[it` - 104