Sunteți pe pagina 1din 234

Focuri Ascunse

Hidden Fires by Sandra Brown SANDRA BROWN FOCURI ASCUNSE Capitolul 1 C ldura soarelui de septe!brie era "a un ata" #i$i" pentru t%n ra "are "obor% din tren %n &ara Austin' Obra(ii ei albi "a #ilde)ul erau u)or %!bu(ora*i )i "%te+a )u+i*e de p r ne&ru "a abanosul s" pau din "o"ul de sub p l rie' %)i # "ea +%nt "u o batist dantelat %n ti!p "e se uita prin !ul*i!e dup o p l rie Sietson #a!iliar )i dup b rbatul %nalt, "u p rul alb, "are ar #i trebuit s o poarte' O !ul*i!e destul de nu!eroas se adunase la &ar pentru sosirea trenului de a!ia$ de la Fort Wort-' Unii %)i %!br *i)au #iii "are se %ntor"eau, al*ii %)i luau r !as bun de la "ei "are se %!bar"au' Aten*ion ri de a s"rie "ur%nd )i de a a+ea &ri( se # "eau %ntr.un a!este" de en&le$ )i spaniol , iar )uieratul trenului era "a o per"u*ie pentru or"-estra a"eea dis"ordant ' Cu o %nde!%nare ne!aipo!enit , -a!alii %!pin&eau " ru"ioare lun&i %n" r"ate "u ba&a(e, reu)ind s o"oleas" #e!ei %n +%rst , oa!eni de a#a"eri )i "opii' Fe!ei !e/i"ane, %!br "ate %n ro"-ii lar&i )i +iu "olorate, se pli!bau pe peron +%n$%nd bo!boane, #lori )i tot #elul de su+eniruri te/ane' 01a2ueros0 st teau re$e!a*i lene) de "l direa & rii, (u"%ndu.se "u lasouri, r su"ind *i& ri sau uit%ndu.se la trenul %n "are e$itau s ur"e, deoare"e pre#erau aerul liber )i "erul senin al 3e/as.ului' 4ul*i din a"e)ti "owboys o obser+aser pe t%n ra "are se uita la #ie"are tr sur "are se apropia' O"-ii ei "enu)ii "are, "u nu!ai "%te+a "lipe %n ur! , #useser plini de e!o*ie, %n"epur s se %ntune"e de nelini)te "%nd !ul*i!ea se %!pu*in ' Fusta %i #o)nea ade!enitor %n spate "%nd ! sura peronul %n lun& )i.n lat' 5anto#ii deli"a*i )i %n"-eia*i p%n sus "u nasturi bo" neau pe s"%ndurile netede "u #ie"are pas' Unul "%te unul, 0+a2ueros0 pornir spre trenul "are ur!a s se %ntoar" la Fort Wort-' 4a(oritatea %i !ai arun"ar o ulti! pri+ire #etei "are, %n "iuda $ pu)elii )i a + ditei a&ita*ii "e o st p%nea, p rea e/tre! de "al! ' Cu un s"r%)net de o*el, un )u+oi de abur )i un #luierat prelun&, trenul se puse %n !i)"are %n"et, lu%nd treptat +ite$ , p%n "%nd, %n "ele din ur! , disp ru "u totul' 5eronul se &oli "o!plet' 1%n$ toarele !e/i"ane %)i a"operir ! r#urile din "o)uri, iar -a!alii %)i traser " ru"ioarele %n u!bra "l dirii' Fata "u "ostu!ul bleu!arin, blu$ alb )i p l rie "a#enie de #etru r !ase l%n& ba&a(ul ei pr p dit, p r%nd p r sit )i uitat ' Ed 3ra+ers ie)i iute din "l direa & rii, o $ ri )i, dup "e %)i trase +esta peste burt , porni &r bit spre ea' . Do!ni)oara Holbroo67 o %ntreb el politi"os' Do!ni)oara 8auren Holbroo67 O"-ii ei des"ura(a*i se lu!inar brus" "%nd %)i au$i nu!ele )i $%!bi, bu$ele.i per#e"t #or!ate de$+elind ni)te din*i ! run*i )i albi' . Da, r spunse ea "u r su#larea t iat ' Da, eu s%nt 8auren Holbroo6' Ben' '' '''

do!nul 8o"6ett +.a tri!is dup !ine7 Ed 3ra+ers %)i as"unse nedu!erirea sub un $%!bet lini)titor' . Nu, do!ni)oar Holbroo6, nu to"!ai' Eu s%nt Ed 3ra+ers, ad!inistratorul & rii' %!i pare nespus de r u " +.a! # "ut s a)tepta*i, dar tele&ra#ul'' ' Se %ntrerupse brus", #urios " %n"ur"a )i !ai !ult "eea "e era o situa*ie deli"at ' . 1 ro& s ! ierta*i " bat "%!pii )i " + #a" s sta*i %n " ldur ' 1eni*i "u !ine )i o s + e/pli" totul, spuse el, dup "are %i # "u se!n unui -a!al, "are +eni # r "-e# s ia ba&a(ul lui 8auren' Do!nul 3ra+ers ar t spre "ap tul peronului du"%nd de&etele la !elon' 3otu)i, ea e$it ' . Dar do!nul 8o"6ett !i.a spus''' 9 Do!nul 8o"6ett a +enit s + a)tepte, do!ni)oar Holbroo6, dar s.a %!boln +it )i !.a ru&at' '' . Ben e bolna+7 %ntreb ea repede, p lind )i prin$%ndu.l de bra* speriat ' Rea"*ia ei %l ului pe Ed 3ra+ers' De "e se tot re#erea la Ben 8o"6ett7 Ce era #ata a"eea "u b tr%nul7 Era #ru!oas , # r %ndoial ' :i lui Ben %i pl "user #e!eile %ntotdeauna' 3oat lu!ea din 3e/as )tia "e #el de " sni"ie a+ea "u Oli+ia, dar, "-iar )i a)a, #ata a"eea era uluitoare' De unde +enea, oare7 De "e +enise %n 3e/as s .l +ad pe Ben 8o"6ett7 Nu p rea s aib !ai !ult de dou $e"i de ani, iar Ben a+ea +reo )ai$e"i' 5oate era +reo rud ' Cu si&uran* nu p rea o prostituat ' :i de "e s .)i #i luat Ben o a!ant 7 A+ea''' . Do!nule 3ra+ers, + ro&, spuse 8auren, a). tept%nd "u ner bdare un r spuns, Iar a"el b rbat pl "ut )i "u!se"ade o studie "u o intensitate tulbur toare' Faptul " +enise dup o " l torie obositoare to"!ai de la ea de a"as din Carolina de Nord doar "a s des"opere " Ben nu o a)tepta era destul de depri!ant' Si&ur, %i spusese " , da" nu a+ea s poat ple"a din Coronado, a+ea s tri!it pe "ine+a s o a)tepte' . Do!nul 8o"6ett e bolna+7 . Ben7 %ntreb 3ra+ers, dup "are %)i drese &lasul )i spuse; Nu, nu Ben' Cred " l.a tri!is pe <ared dup du!nea+oastr , el este "el "are s.a %!boln +it' O "ondu"ea de.a lun&ul peronului *in%nd.o %n"ura(ator de "ot' . <ared7 %ntreb ea' Pagina 1

Du!ne$eule= Ni"i ! "ar nu.l "uno)tea pe <ared= Dar ar #i #ost %n&ro$itor da" a"ea t%n r !inunat ar #i a+ut +reo le& tur "u el' Se &%ndi din nou la Ben' Care s .i #i #ost (o"ul de data a"easta7 Era renu!it pentru &lu!ele lui proaste, "are, de obi"ei, puneau %ntr.o postur st%n(enitoare persoana "ealalt ' Dar, s #i #ost %n stare Ben, "u u!orul s u le&endar, s #a" o +i"ti! dintr.o #at ne+ino+at "a do!ni)oara Holbroo67 %n "ele "%te+a !inute pe "are le petre"use %!preun "u ea, Ed 3ra+ers %)i d duse sea!a " 8auren Holbroo6 era e/tre! de %n"re$ toare )i de nai+ , "e+a "u totul neobi)nuit pentru a"el al treilea an al se"olului dou $e"i' . <ared e #iul lui Ben, do!ni)oar Holbroo6, spuse el r bd tor' Ben nu +.a +orbit ni"iodat de el7 8auren r%se "u de$in+oltur ' . Ba da' 4i.a spus " are un #iu, dar nu.!i a!intes" s .!i #i po!enit nu!ele lui' >%!betul i se trans#or! %ntr.o e/presie de real %n&ri(orare' . E bolna+7 . Oare"u!, spuse 3ra+ers "u aspri!e *in%nd.o )i !ai str%ns "%nd "obor%r treptele' 8auren + $u o " ru* lun& oprit la "%*i+a yar$i %n #a*a lor' 1opseaua +erde de pe p r*ile laterale era de"olorat )i se "o(ea, iar ro*ile erau !urdare de noroi' Cei doi "ai p )teau iarb la u!bra unui arbore i!ens' Un alt "al, de propor*ii !a&ni#i"e, era le&at de partea din spate a " ru*ei' %)i s"utur !%ndru "oa!a blond , par" protest%nd de indi&nare " #usese le&at de un ase!enea +e-i"ul (alni"' . Se pare " Ben l.a tri!is pe <ared dup du!nea+oastr ' A sosit asear din Coronado' A$i.di!inea* , "%nd a ie)it din "urs , !.a ru&at pe !ine s + "ondu"? a"as ' 4 te! " dru!ul n.o s #ie prea pl "ut' %!i "er s"u$e, dar a"esta a #ost "el !ai bun !i(lo" de transport pe "are l.a! & sit %ntr.un ti!p at%t de s"urt' . S%nt "on+ins " o s #ie bine, spuse ea $%!bind )i Ed 3ra+ers si!*i " a!e*e)te %n #a*a "-ipului ei radios )i la au$ul a"elei +o"i bl%nde' Dup a"eea se !ustr pentru #aptul " era un b tr%n nebun )i se %ndrept repede spre " ru* ' C%nd a(unser , ?o a(ut pe 8auren s se a)e$e pe ban"-eta )ubred ' %n "lipa %n "are -a!alul %i arun" ba&a(ele pe podeaua " ru*ei, ea au$i un &ea! t %n bu)it )i # "u o"-ii !ari surprins "%nd $ ri o siluet lun& %ntins pe spate' . Do!nule 3ra+ers= e/"la! ea' E &ra+ r nit7 . Nu, doar pu*in indispus' O s tr ias" , de)i, %n "ur%nd, s.ar putea s .)i doreas" s #i #ost !ort' Ulti!ele "u+inte le rostise !or! ind )i 8auren nu %n*elese "e +oise s spun ' Se a)e$ "%t putu !ai bine pe ban"-eta in"o!od a " rei piele era "r pat )i, din lo" %n lo", se +edeau ie)ind bu" *i din u!plutur ' Ar"urile ru&inite s"%r*%ir sub trupul ei sub*ire' %)i a*inti pri+irea asupra dru!ului' 7. 3rebuie s ! du" %n untru o "lip , s +orbes" "u a(utorul !eu )i pe ur! o s ple" ! i!ediat, spuse Ed 3ra+ers pornind %napoi spre &ar ' Ha!alul %l ur! a&ale' 8auren o#t ' E-, nu e pri!irea la "are !.a! a)teptat, dar e "e+a nou, %)i spuse ea, dup "are $%!bi de bu"urie " se a#la %n 3e/as )i, de"i, aproape de "ap tul " l toriei'

S #i tre"ut nu!ai trei s pt !%ni de "%nd %l + $use pe Ben ulti!a oar 7 I se p rea o +e)ni"ie' Se %nt%!plaser at%tea de "%nd a"esta %i +i$itase tutorii )i %i # "use in+ita*ia de a se du"e %n 3e/as' Se a#laser "u to*ii %n salonul "asei paro-iale' 8auren turna "eaiul, a"easta #iind una din %ndatoririle ei ori de "%te ori re+erendul Abel 5rat-er )i so*ia sa, Sybil, a+eau oaspe*i' Oa!enii +eneau adesea %n +i$it la "ei doi so*i de +%rst !i(lo"ie, "are o luaser %n &ri( pe 8auren "%nd tat l ei, "are #usese tot preot, !urise "u opt ani %n ur! ' @inea #oarte !ult la so*ii 5rat-er, de)i %)i d dea sea!a " nu prea "uno)teau !ulte %n a#ara s#erei lor' 4a(oritatea +i$itatorilor erau #ie al*i preo*i, #ie enoria)i' Oaspetele din $iua a"eea era deosebit' Ben 8o"6ett ser+ise %n Ar!ata Con#ederal al turi de t%n rul preot 5rat-er %n ulti!ii trei ani de r $boi' Felul lor de a &%ndi era #oarte di#erit, #ie " era +orba de #or*a Ar!atei Unioniste, #ie de predestinare' Dup r $boi, Ben 8o"6ett %)i p r sise ora)ul natal din 1ir&inia %n #a+oarea unor lo"uri ne"unos"ute din 3e/as' Era unul din a"ei tineri a!bi*io)i )i #urio)i "are "reau i!perii din +astele "%!pii te/ane' %n "ei patru$e"i de ani "are tre"user de la r $boiul dintre state, Ben 8o"6ett de+enise un puterni" "res" tor de +ite' A"el te/an I!pun tor o intri&a pe 8auren' Era %nalt )i $+elt )i nu!ai un u)or %n"eput de burt %i tr da +%rsta %naintat ' 5 rul des )i alb "a $ pada %i era piept nat pe spate l s%ndu.i liber #runtea lat ' O"-ii alba)tri %i s"lipeau +eseli de sub spr%n"enele albe )i stu#oase, de par" ar #i #ost %n per!anen* a!u$at' Dar 8auren obser+ " Ben era "apabil s arun"e )i pri+iri p trun$ toare )i re"i "a &-ea*a da" era ne+oie' 1o"ea %i era (oas )i "ald "%nd i se adres ' . Spune.!i, do!ni)oar Holbroo6, "e p rere ai despre 3e/as7 8a #el "a !a(oritatea te/anilor, a! i!presia " toat lu!ea trebuie s #ie la #el de %ndr &ostit "a !ine de a"est *inut' Pagina 2

O pri+ea de sub spr%n"enele lui stu#oase, dar era o pri+ire prietenoas ' . Nu''' nu )tiu prea !ulte %n le& tur "u a"east re&iune, do!nule 8o"6ett, spuse ea "u sin"eritate' A! "itit despre Ala!o )i )tiu " statul a #ost pe +re!uri o republi" ' Restul "uno)tin*elor !ele se re$u! la "oper*ile " r*ilor pe "are le + d pe ra#turi %n !a&a$in' Des"riu (e#uiri de trenuri, #urturi de +ite )i saloon.un' Nu )tiu da" este o des"riere apropiat de realitate sau nu' Ben %)i d du "apul pe spate )i i$bu"ni %ntr.un -o-ot de r%s' Sunetul a"ela tun tor # "ea s $dr n& ne #i&urinele din por*elan "are se a#lau peste tot %n salonul !ult prea ornat al lui Sybil 5rat-er' . Bine, a+e! )i (e#uiri de trenuri )i a! #re"+entat "-iar eu %nsu!i "%te+a saloon.un, te ro&

s ! s"u$i, Abel' Ba "-iar a! #u& rit "%*i+a -o*i de +ite p%n %n 4e/i", spuse el, dup "are # "u o pau$ ' 5oate " i!a&inile pe "are le.ai + $ut s%nt e/a"te din pun"tul sta de +edere, do!ni)oar Holbroo6' O pri+i %ndelun&, dup "are o %ntreb ; . Ce.ar #i s +ii "u !ine %n 3e/as s +e$i totul "u o"-ii du!itale7 Ur!ar "%te+a e/"la!a*ii de ui!ire' . Ben, &lu!e)ti, bine%n*eles= Uitase! "e si!* al u!orului ai, spuse Abel r%$%nd' . S o las pe 8auren a !ea s !ear& %n 3e/as, unde tr ies" indieni= stri& Sybil )i +ol na)ele "are %i a"opereau pieptul +olu!inos tre!urar de indi&nare' . Ce su&estie absurd = spuse Willia!' Willia!' Da, Willia! Aeller #usese )i el a"olo' 8auren se "utre!ur , "-iar )i %n " ldura a"eea %n bu)itoare' Nu +oia "a a!intirea lui Willia! s .i stri"e bu"uria re+ederii lui Ben 8o"6ett' Un alt &ea! t, %nso*it de ast dat de o %n(ur tur !or! it , %i %ntrerupse )irul &%ndurilor )i, )o+ itoare, se r su"i pentru a se uita la b rbatul su#erind' 5ri+irea i se opri !ai %nt%i asupra unei )ei #ru!os orna!entate, de"ora*iunile #ili&ranate )i ar&intii s"lipind pe pielea nea&r ' Ba&a(ele ei se a#lau %n spatele " ru*ei, l%n& pi"ioarele b rbatului' 3rebuie s #ie #oarte %nalt, %)i spuse 8auren arun"%ndu.)i pri+irea repede asupra a"elui trup %ntins' 5ri!a ei i!presie #u " era $+elt )i bine le&at' Dup a"ea apre"iere # "ut %n &rab , %n"epu s .l studie$e din "e %n "e !ai #as"inat , pornind de la "i$!e' A"estea erau din piele nea&r )i #in , %i a(un&eau p%n sub &enun"-i )i %n ele erau b &a*i ni)te pantaloni ne&ri )i str%!*i' 8auren ro)i "%nd + $u "%t de per#e"t %i +eneau, %!br "%ndu.i pulpele lun&i )i !us"uloase "a o a doua piele' 8ui 8auren i se t ie respira*ia "%nd pri+i "a -ipnoti$at u!#l tura dintre a"estea' 5antalonii stri!*i %i s"oteau %n e+iden* )i %i detaliau anato!ia' 8auren, "are #usese "res"ut %ntr.o inten*ionat i&noran* %n "eea "e pri+ea se/ul opus, a+ea i!presia " era o %ndr $neal teribil ' Cu! putea #i "ine+a at%t de non)alant %n le& tur "u'' ' propria.i persoan 7 se %ntreb ea' 5al!ele i se u!e$ir sub ! nu)i' Se sili s pri+eas" !ai departe' C !a)a de "uloarea pielii de " prioar era +%r%t ne&li(ent %n pantaloni, #iind %n"-is doar la ulti!ii doi nasturi, ast#el %n"%t !aterialul !oale %i de$+elea pieptul lat "are se %n l*a )i "obora %n rit!ul respira*iei' Era a"operit "u un p r de un "astaniu des"-is "e s"lipea auriu sub ra$ele soarelui "are p trundeau printre ra!urile "opa"ului' 8auren nu !ai + $use ni"iodat un b rbat # r " !a) ' Odat , un !e!bru al "o!unit *ii re+erendului 5rat-er # "use o #ebr puterni" )i ea %i $ rise pieptul %n ti!p "e una din #e!eile " s torite "are %i st teau la " p t%i %l %!b iase' Bolna+ul era &ras, a+ea o piele tranda#irie, iar pieptul lui era neted )i lipsit de p r' Nu, nu ar tase delo" a)a' 8auren %n&-i*i %n se" )i %)i lipi !%na de sto!a"' <ared 8o"6ett &e!u din nou, iar ea %)i *inu r su#larea, te!%ndu.se "a nu "u!+a s se tre$eas" )i s o surprind pri+indu.l "u at%ta neru)inare' Dar el o#t doar )i %)i duse !%na la piept, !i)"%nd.o a&itat %nainte de a

r !%ne ne!i)"at ' 4%na era !are )i bron$at , "u de&ete puterni"e )i sub*iri' A"ela)i p r ars de soare "are %i a"operea pieptul %i era pres rat )i pe dosul !%inii' 8auren %)i !ut pri+irea asupra #e*ei, dar #u e/tre! de de$a! &it , " "i tr s turile %i erau as"unse de o p l rie nea&r "u boruri !ari' Fiul lui Ben %i st%rnea "urio$itatea )i ar #i +rut s +ad "-ipul "are apar*inea a"elui trup' S ri "a ars "%nd %l au$i pe Ed 3ra+ers' . Cred " a"u! pute! s ple" !' At%t de absorbit era de studierea lui <ared 8o"6ett, %n"%t ni"i nu.l au$ise %ntor"%ndu.se' .. S%nte*i #oarte dr &u* " #a"e*i asta, do!nule 3ra+ers' 1o"ea ei "al! o ului' Furni" turile din sto!a" i se r sp%ndiser %n piept )i %n &%tle(' A"ele si!pto!e erau neobi)nuite pentru 8auren Holbroo6, "are, de obi"ei, era deosebit de "al! ' . Nu.i ni"i o proble! , se &r bi s o asi&ure 3ra+ers' %nde!n "aii )i %n"epu s str bat str $ile "apitalei statului' %n dru!ul lor o"olir " ru"ioare, tr suri )i " l re*i' Nu e/ista ni"i un auto!obil din "ele pe "are le + $use %n " l toriile ei re"ente la Ralei&-' %i pl "u s pri+eas" "l direa Capitoliului din di+ersele un&-iuri pe "are i le o#erea ruta pe "are o aleseser ' . Cred " a+e*i de "e s #i*i !%ndri de "l direa Capitoliului' Pagina 3

A! "itit despre ea' E #oarte i!presionant ' 3ra+ers $%!bi' . Branitul ro)u pro+ine dintr.o "arier de piatr de l%n& #er!a 8o"6ett' . Aeypoint, spuse 8auren, a!intindu.)i "%t de !%ndru #usese Ben "%nd %i po+estise despre #er! ' 8auren $%!bi a"elei a!intiri )i 3ra+ers o pri+i "u "oada o"-iului' De"i )tia de Aeypoint' Oare )tia )i "ine lo"uia a"olo7 . A*i !ai #ost %n 3e/as, do!ni)oar Holbroo67 . Nu' 3o"!ai de a"eea a! a""eptat bu"uroas in+ita*ia lui Ben de a +eni )i a lo"ui un ti!p %!preun "u #a!ilia lui' C ru*a se $drun"in "%nd 3ra+ers trase brus" de - *uri' A+ea s stea "u ei7= %n "asa din Coronado7 Sau la Aeypoint7 Ori"are ar #i #ost r spunsul, era de ne"on"eput' Fata a"eea era "o!plet ino"ent ' S #i %nnebunit Ben 8o"6ett7 Ie)iser din ora) )i se %ndreptau spre +est' C%nd 8auren %)i s"oase a"ele lun&i din p l rie, 3ra+ers o a+erti$ ; . N.a) s"oate.o da" a) #i %n lo"ul du!nea+oastr , do!ni)oar Holbroo6' Soarele nostru e #ierbinte )i s.ar putea s + ard n su"ul sta #ru!os' 8auren %l as"ult )i %)i aran( din nou p l ria, dar %)i s"oase (a"-eta' Adierea u)oar pro+o"at de !i)"area " ru*ei %i r "orea oare"u! pielea u!ed ' 3ra+ers se %ntoarse la &%ndurile lui' S lbati"ul a"ela din " ru* repre$enta un !oti+ su#i"ient pentru a nu *ine o

#e!eie "u!inte sub a"ela)i a"operi) "u el' <ared 8o"6ett era renu!it %n tot statul pentru #aptul " era un #ustan&iu )i " %i pl "ea s bea #oarte !ult' C%nd era !ai t%n r, a"*iunile lui erau "atalo&ate drept 0nebunii de.ale tinere*ii0, dar, de "%nd %!plinise trei$e"i de ani, de+eniser subie"t de bat(o"ur pentru toat lu!ea' C%nd a+ea s %n"eap , oare, s se "o!porte "u (ude"at 7 Nu prea "ur%nd, %)i spuse 3ra+ers poso!or%t' C-iar "u o lun %n ur! , <ared pro+o"ase un !are s"andal %n &ara din Rosenbur&' El %!preun "u al*i "%*i+a a!i"i de.ai s i, la #el de nes bui*i, se duseser %n Har+ey House )i %)i petre"user dup .a!ia$a b%nd )i (u"%nd (o"uri de noro"' %)i # "user si!*it pre$en*a %n lo"al "o!port%ndu.se "a ni)te "%ini turba*i' <ared i.a # "ut o propunere neru)inat uneia din #etele #er!e" toare de la Har+ey' Fetele "are lu"rau pe post de "-elneri*e %n lan*ul de restaurante "are *ineau de Santa Fe Railroad erau renu!ite pentru !oralitatea lor' Da" un b rbat +oia s le propun "e+a, era bine s #ie o " s torie )i o " su* %!br "at %n +i* de +ie' C%nd #ata i.a respins propunerea, <ared a de+enit !ai a&resi+' Condu"erea lo"alului a reu)it s .l arun"e %n strad , dar nu %nainte "a <ared s #a" pr p d distru&%nd !obila, +asele )i s ia la b taie "%*i+a "onsu!atori' Fusese ne+oie de )ase oa!eni pentru a.l i!obili$a' E-, %)i spuse 3ra+ers, probabil " era !ai bine " #ata a"eea nu )tia ni!i" despre apu" turile lui <ared 8o"6ett, " "i, # r %ndoial , s.ar #i speriat de !oarte' 7 . %ntotdeauna e at%t de "ald %n septe!brie7 %ntreb 8auren %n"er"%nd s .l atra& %n "on+ersa*ie pe ad!inistratorul & rii' A+ea o e/perien* de ani de $ile de "on+ersa*ie %n salonul so*ilor 5rat-er' Do!nul 3ra+ers #usese dr &u* "u ea, dar o st%n(enea #runtea lui %n"runtat )i nedu!erirea "are i se "itea pe #a* ori de "%te ori se uita la ea' S #i #ost "-iar at%t de deosebit de #e!eile din 3e/as7 . Da, r spunse el, lini)tind.o "u $%!betul lui des"-is' De obi"ei, pri!ul +%nt puterni"? dinspre nord se si!te pe la s#%r)itul lui o"to!brie' %n !a(oritatea anilor, %n septe!brie e "-iar !ai "ald de"%t %n iunie sau iulie' 3ot at%t de "ald e )i %n'' '7 F "u o pau$ su&esti+ )i ea nu %l de$a! &i' . Carolina de Nord' A! lo"uit . lo"uies" %n Clayton' E un or )el nu prea departe de Ralei&-' :i nu, nu e tot at%t de "ald %n septe!brie' . A"olo i.ai "unos"ut pe Ben7 %ntreb el !%nat de "urio$itate, iar "%nd ea %n"u+iin* , "ontinu ; :i "e " uta Ben %n Clayton, Carolina de Nord7 8auren %i spuse despre prietenia dintre tutorele ei )i #er!ier' . 3i!p de ani de $ile au "orespondat, dar, de +reo $e"e ani, s"risorile %n"epuser s +in !ai rar' 3otu)i, %ntor"%ndu.se dintr.o " l torie de a#a"eri la New Cor6, Ben s.a -ot r%t s trea" )i pe la +e"-iul lui prieten' . De "%nd lo"uie)ti "u tutorele du!itale7 Oare era prea "urios7 Nu +oia s o (i&neas" )i ni"i un o! %ntre& la !inte nu l.ar #i sup rat pe Ben 8o"6ett'

3otu)i, ea %i r spunse i!ediat )i # r ti!iditate; . :i tata a #ost preot' Abel 5rat-er era superiorul lui' A+ea! doispre$e"e ani "%nd a !urit tata' So*ii 5rat-er !.au luat atun"i la ei' . :i !a!a7 %ntreb 3ra+ers' . A+ea! trei ani "%nd a !urit d%nd na)tere unui b ie*el, dar a"esta era !ort' 1o"ea i se %n!uiase deodat )i ea de+enise &%nditoare' 3ra+ers obser+ " %)i atinse "easul bro) prins la blu$ "-iar deasupra u!#l turii u)oare a pieptului' 4i"a bro) era tot "e %i r ! sese de la !a!a ei' A"easta )i o #oto&ra#ie de nunt a p rin*ilor ei' %n"er"a %n $adar s .)i a!inteas" de "lipele tr ite al turi de #e!eia a"eea dr &u* )i ! run*i" din #oto&ra#ie, dar nu %)i adu"ea a!inte absolut ni!i"' 8auren nu )tia ni!i" despre personalitatea de din"olo de a"ei o"-i ti!i$i surprin)i %n #oto&ra#ie' %n !o!ente de triste*e sau "%nd %i era #oarte dor de !a!a pe "are nu putea s )i.o a!inteas" , atin&ea "easul "u +%r#ul de&etelor, de par" a"est &est ar #i a(utat.o s intre %n "onta"t "u !a!a ei' Era un obi"ei de "are 8auren nu era "on)tient ' Dup !oartea tinerei sale so*ii, Berald Holbroo6 se dedi"ase !un"ii trup )i su#let' Pagina 4

Studia %n pro#un$i!e do&!a reli&ioas )i do"trinele teolo&i"e %n "easurile "%nd nu ser+ea "o!unitatea sau "%nd nu %)i pre& tea slu(bele inspirate' Da" %n&ri(irea #ii"ei lui " $u %n sar"ina !ena(erei, a"esta era unul din pre*urile pe "are trebuia s le pl teas" "ine+a pentru de+ota!entul absolut #a* de Cristos' 8auren )tia " , %n #elul lui, tat l ei o iubea )i nu o sup ra #aptul " o ne&li(a, de)i si!*ea a"est lu"ru, i.ar #i pl "ut o apropiere !ult !ai !are, dar )tia " tat l ei tr ia la un ni+el !ult !ai %nalt . ase!eni Do!nului' Ea era o #at bine "res"ut , t "ut )i lini)tit "%nd st tea %n apropierea tat lui ei %n ti!p "e a"esta studia %n bibliote" ' %n+ * s "iteas" de la o +%rst #oarte #ra&ed , iar " r*ile )i persona(ele lor de+enir to+ar )ii ei de (oa" )i "ei " rora le # "ea "on#iden*e' Cole&ii ei de "las nu p reau %n"lina*i s.o in"lud pe 0#ata preotului0 %n (o"urile lor' Datorit sin&ur t *ii, 8auren %n"epuse s .)i "ree$e propriile di+ertis!ente' C%nd a !urit Berald Holbroo6, 8auren aproape " ni"i nu i.a si!*it lipsa' S.a !utat %n "asa #a!iliei 5rat-er )i s.a adaptat !odului lor de +ia* # r s "r%"neas" ' Cei doi so*i erau "u!se"ade )i, datorit #aptului " nu a+eau "opii, au pri!it.o "u bra*ele des"-ise' Benero$itatea lor a !ers p%n %ntr.a"olo %n"%t iau dat lui 8auren )i le"*ii de pian' A+ea talent !u$i"al, ast#el %n"%t pianul de+eni o alt pasiune %n a#ar de literatur ' Ni!eni nu ple"a din "asa so*ilor 5rat-er # r s )tie "%t de !%ndri erau de ea' Nu le %n)elase ni"iodat %n"rederea )i nu %i de$a! &ise' %n a#ar de Willia!' C%t de nedreapt #usese s"-i!barea lor de atitudine #a* de ea= Era ne+ino+at = . Do!ni)oar Holbroo6= spuse Ed 3ra+ers pentru a treia oar )i, %n s#%r)it, reu)i s .i

atra& aten*ia' . 1 ro& s ! ierta*i, do!nule 3ra+ers' Ce.a*i spus7 %ntreb ea ro)ind datorit #aptului " o surprinsese at%t de "u#undat %n &%nduri' . A! %ntrebat da" nu +rei s bei pu*in ap , spuse el, s"o*%nd de sub ban"-et o plos" pe "are o u!pluse %nainte de a ple"a din &ar ' A-, da, !ul*u!es", $ise ea lu%nd plos"a' Fiind" nu !ai b use ni"iodat din a)a "e+a, se si!*i ase!eni unui pionier "%nd lu o %n&-i*itur ' C-iar %n "lipa a"eea, " ru*a tre"u peste o ad%n. "itur a dru!ului )i pu*in ap %i " $u pe blu$ ' %)i )terse b rbia )i r%se a!u$at ' Dar +eselia %i #u "ur!at %n !o!entul %n "are b rbatul din spate &e!u )i %n(ur #urios' . Dobito"ule= Capitolul D' 8auren %ntoarse "apul at%t de brus", %n"%t o duru &%tul' <ared %)i trase p l ria )i !ai !ult peste #a* )i %)i s"-i!b po$i*ia, "ontra"t%ndu.)i )i rela/%ndu.)i !u)"-ii de e/isten*a " rora 8auren -abar nu a+ea' Dar, ade+ rul era " ni"i nu !ai + $use +reodat un ast#el de trup' 4i)" rile lui lene)e erau re+olt toare dar )i tulbur toare, %n a"ela)i ti!p' Era "a )i "u! ar #i pri+it un $eu p &%n "are era #ru!os "-iar )i %n de" derea lui' Se uit la Ed 3ra+ers, "are ro)i de #urie' . %!i pare r u, do!ni)oar Holbroo6' Nu da aten*ie +o"abularului' E'' ' . Dar "e.a p *it7 %l %ntrerupse ea, te!%ndu.se " #iul lui Ben ar #i putut #i &ra+ bolna+' .. E ''' se pare " a # "ut.o lat asear ' D%ndu.)i sea!a " nu %n*elesese, %i e/pli" ' 3rebuia s a#le odat )i.odat de <ared' . A b ut prea !ult, nu +e$i7 spuse el repede' . S.a %!b tat7 %ntreb ea ne+enindu.i s "read ' E !a-!ur7 Se uit %n&ro$it la a"el o! %ntins' Ni"iodat %n "ei dou $e"i de ani ai ei nu + $use un o! beat' Un p - rel de s-erry )i +in de >iua Re"uno)tin*ei )i de Cr "iun era tot al"oolul "are se "onsu!a %n "asa paro-ial ' Se p rea " <ared %)i pierduse din nou "uno)tin*a )i s#or ieli u)oare se au$eau de sub p l ria nea&r ' . Da' 3e ro& s nu.*i #a"i &ri(i, do!ni)oar Holb. roo6' Se %nt%!pl !ereu' A+e! noro" " n.a pus )eri#ul !%na pe el "a s .l du" la %n"-isoare' Din #eri"ire a i$butit s a(un& p%n %n biroul !eu a$i.di!inea* de+re!e )i !.a ru&at s te a)tept )i s + du" pe a!%ndoi la Coronado' :i.a pierdut "uno)tin*a "u +reo or %nainte s sose)ti du!neata' . Ben !i.a spus " , da" nepoate +eni el %nsu)i la Austin, +a tri!ite pe alt"ine+a' %!i %n"-ipui " <ared n.a #ost prea %n"%ntat de a"east !isiune, $ise 8auren' Indi#erent da" a #ost %n"%ntat sau nu, )tia " trebuie s .)i as"ulte tat l' %n "iuda "on#li"telor dintre ei, <ared %)i respe"t tat l' 8auren str%!b din nas "%nd arun" o ulti! pri+ire peste u! r'

. I!presia !ea e " <ared 8o"6ett nu prea respe"t pe ni!eni )i ni!i"' Ed 3ra+ers r%se u)or )i o"oli "u &ri( "%te+a &ropi' . 5robabil " ai dreptate, do!ni)oar Holbroo6' C $u apoi din nou pe &%nduri )i "on+ersa*ia l%n"e$i' 8auren studie peisa(ul din (ur' Ben %i spusese " lo"uia %ntr.o re&iune deluroas , iar ea +edea #oarte bine a"est lu"ru' Erau %n"on(ura*i de dealuri nu prea %nalte, a"operite "u iarb "are de+enea !aronie %n a"ele $ile de s#%r)it de +ar ' %)i "ontinuau dru!ul la +est de Austin )i, %n partea dreapt , un r%ule* str (uit de "-iparo)i )erpuia +esel pe a"el p !%nt st%n"os' 1itele p )teau printre "edri' 5e ! sur "e soarele alune"a spre linia ori$ontului, de+enea )i !ai "ald' Pagina 5

8auren si!*ea sudoarea )iroindu.i pe pielea "apului' C%t de !ult ar #i +rut s .)i s"oat p l ria )i s .)i lase p rul liber pentru a #i !%n&%iat de adierea slab a +%ntului' 5 rul ei #usese "al+arul #ie" rei !ena(ere "are lu"rase pentru Berald Holbroo6' Sp larea )i piept . narea lui #useser !oti+e per!anente de !or! ieli' Doa!na Dorot-ea Harris, o + du+ #oarte se+er , "are le #usese !ena(er de "%nd 8auren a+ea )apte ani )i p%n la !oartea tat lui ei, spusese !ereu " a+ea p r pentru )ase "opii' %n #ie"are di!inea* , %i # "ea "o$i at%t de str%ns %!pletite ,%n"%t o"-ii lui 8auren se u!pleau de la"ri!i' 3at l ei spunea "a un "o!pli!ent, "e+a "e # "ea #oarte rar, " a"el p r des )i ne&ru era "a al !a!ei ei' Cu a"est lu"ru se !%ndrea 8auren %n tain ' Bine%n*eles " ni"i nu se punea proble!a s .)i lase p rul liber a"u!' Nu sar #i "u+enit s a(un& la #a!ilia 8o"6ett # r p l rie, pentru a nu !ai +orbi de p rul liber' Se uit de$a! &it la stratul #in de pra# de pe #usta ei bleu!arin )i se %n&ro$i "%nd se &%ndi "%t de ne%n&ri(it a+ea s par "%nd +a a(un&e la destina*ie' Ce +a "rede Ben7 Oare a+ea s .i #ie ru)ine "u ea )i +a re&reta in+ita*ia # "ut 7 8auren +oia at%t de !ult s #a" o i!presie bun #a!iliei' %)i s"utur "%t putu -ainele, dar pra#ul se a)e$ la lo" )i ea o#t rese!nat ' . E o $on "a! us"at )i "u !ult pra#' 5resupun " Ben a l udat.o #oarte !ult da" te.a "on+ins s la)i dealurile +er$i din Carolina de Nord "a s +ii p%n ai"i' Curio$itatea lui %n pri+in*a +iitorului statut al lui 8auren Holbroo6 %n "asa #a!iliei 8o"6ett nu #usese %n" satis# "ut ' 8auren r%se' . %ntr.ade+ r, !i.a po+estit o !ul*i!e de lu"ruri despre 3e/as )i nu s%nt de$a! &it ' E !inunat' . C%t o s stai ai"i7 o %ntreb el neput%ndu.se ab*ine' Ea %)i #eri repede pri+irea )i %)i %n"le)t pu!nii' . Nu''' nu )tiu si&ur, $ise ea )i, reu)ind s .)i st p%neas" nelini)tea, "ontinu ; 1a depinde de doa!na 8o"6ett'

O s #iu se"retara du!neaei' Ed 3ra+ers #u "%t pe.ai"i s "ad ' Oli+ia 8o"6ett "u se"retar 7 Ce %n"er"a, oare, b tr%nul Ben7 %n&-i*i %n se" %nainte de a o %ntreba; . De #apt, "e o s #a"i pentru ea7 . 4ul*i ani !i.a! a(utat tutorii "%nd a+eau in+ita*i' Ben s.a &%ndit " a) putea s o s"utes" pe doa!na 8o"6ett de "%te+a din a"este sar"ini' De e/e!plu, o pot a(uta s s"rie "oresponden*a' Durata )ederii !ele +a depinde de "%t de bine o s ne %n*ele&e! )i da" o s ! pla" sau nu' %n ti!p "e.i +orbea despre +iitorul ei, %n"er"a s se obi)nuias" ea %ns )i "u &%ndul' Biata #at , %)i spuse 3ra+ers' Da" era +orba "a Oli+iei Holbroo6 s .i pla" s aib %n "as o #at t%n r )i #ru!oas , atun"i ino"enta 8auren Holbroo6 a+ea s se ur"e %n pri!ul tren "are ple"a din Austin %n ori"e dire"*ie' Oli+ia putea s %n&-e*e "-iar )i un b rbat "u o"-ii ei +er$i )i re"i de "reol ' Ce a+ea s .i #a" , oare, a"elei s r!ane #ete7 8auren sesi$ nedu!erirea lui 3ra+ers intuiti+, " "i a"ela)i lu"ru %l si!*ise )i ea "%nd au$ise o#erta lui Ben' O # "use at%t de subit )i nu #usese delo" pre& tit pentru a)a "e+a' Ser+iser la "in #riptur de !iel prea ars )i le&u!e lipsite de ori"e &ust, !%n"area tipi" bu" t riei so*ilor 5rat-er' 8auren era dureros de "on)tient de !%n" rurile nepl "ute pe "are Sybill 5rat-er le ser+ea in+ita*ilor' Se bu"ur " Ben &olise #ar#uria, de)i re#u$ politi"os s i se u!ple din nou' Dup "in , 8auren "%nt la pian pentru oaspe*i la %nde!nurile insistente ale tutorilor ei' Re"italul a #ost #oarte bine pri!it, dar, "a de obi"ei, laudele e/a&erate ale so*ilor 5rat-er o st%n(enir ' Din p "ate, &ustul +esti!entar al lui Sybil se e/tindea )i asupra "asei' 5rin"ipiul ei era; 04ai !ult, !ai bine'0 Casa era %ntune"oas )i a&lo!erat din "au$a bro"arturilor )i "ati#elei' Candelabrele )i +a$ele din sti"l de "uloare %n"-is %ntune"au )i !ai !ult, iar tapetul "u un i!pri!eu #oarte !are )i "o+orul !aron "u #lori !ari porto"alii )i &albene se luptau pentru supre!a*ie' So*ia pastorului $%!bi a#e"tat "%nd Abel %i l ud tranda#irii !inuna*i' Spre !area lor surprindere, bu"uria lui 8auren )i sup rarea lui Willia! Aeller, Ben o ru& pe 8auren s .i arate a"ea &r din ne!aipo!enit ' Seara #usese "ald )i &reieri "%ntau "%nd 8auren %l "onduse pe Ben %n !i"a &r din de tranda#iri, a)e$%ndu.se pe o ban" #oarte (oas ' . Cre)te*i tranda#iri %n 3e/as, do!nule 8o"6ett7 . Bine%n*eles' A! un &r dinar !e/i"an "are are &ri( de terenul din (urul "asei din Coronado )i "re)te ni)te tranda#iri !ult !ai #ru!o)i )i !ai !ari de"%t "ei ai lui Sybil' Cred " se"retul lui e b le&arul de "al' Ur! un !o!ent de t "ere, " "i 8auren nu )tia "e rea"*ie ar #i trebuit s aib ' Apoi %n"epur s r%d a!%ndoi deodat ' Ea se !ustr pentru #aptul " %i a""eptase a"ea i!polite*e, dar, %ntr.un #el, nu p rea s aib i!portan* ' . 1 !ul*u!es" " !.a*i in+itat ai"i "u du!nea+oastr , spuse ea' Abel )i Sybil #a" de obi"ei tot posibilul s ! lase sin&ur "u Willia!'

. :i tu nu +rei s r !%i sin&ur "u Willia!7 . Nu, nu +reau, spuse ea "utre!ur%ndu.se' Wiliia! Aeller era un preot serios, de trei$e"i )i "in"i de ani, "are a""eptase s predi"e %ntr.o biseri"u* de pe l%n& ora)ul Clayton' 8auren si!*ea " , sub !as"a lui de pio)enie, era a!bi*ios )i +i"lean, %n"er"a tot ti!pul s .l i!presione$e pe epis"op "u !oralitatea lui # r "usur )i "u dra&ostea lui ne! r&init #a* de o!enire' Pagina 6

Spre !area de$a! &ire a lui 8auren, so*ii 5rat-er %l "onsiderau un "andidat e/"elent "are s o s"ape de #e"iorie' %i l udau "alit *ile lui Willia! de "el pu*in trei ori pe $i )i ea era obli&at s %n&-it a"ele do$e la #el "u!, uneori, e)ti obli&at s %n&-i*i un !edi"a!ent nepl "ut la ore #i/e' 8auren a+ea doar o idee +a& despre inti!it *ile pe "are le presupunea " sni"ia, dar nu!ai ideea de a %!p r*i a"eea)i "a!er "u preotul o # "ea s .)i %n"-ipuie " #e"ioria era de pre#erat de"%t s .)i petrea" o +ia* %ntrea& al turi de Willia! Aeller' De obi"ei, i!presiile lui 8auren %n le& tur "u oa!enii erau bune, dar des"operi " Wiliia! nu a+ea un #i$i" atr & tor, intele"tual, era pli"tisitor )i a+ea +ederi %n&uste' 5ersoana lui %i pro+o"a repulsie' A+ea un obi"ei e/tre! de sup r tor de a nu pri+i %n o"-i o persoan atun"i "%nd %i +orbea, "i de a.i #i/a pieptul' Era %nalt, "u u!erii pu*in adu)i, )i a+ea un p r !oale, drept )i blond "are %i " dea !ereu peste o"-ii in"olori adu!bri*i de ni)te &ene la #el de in"olore' Nasul era "ea !ai proe!inent )i !ai ne#eri"it tr s tur a "-ipului s u' 8auren & sea " se! na #oarte !ult "u I"-abod Crane, persona(ul prin"ipal al lui Was-in&ton Ir+in& %n 8e&enda + ii ador!ite' Ben 8o"6ett %i atr sese din nou aten*ia dre&%ndu.)i &lasul, dar nu !ai aduse +orba despre Willia!' . Cu "e te o"upi, do!ni)oar Holbroo67 o %ntrebase el, %n s"-i!b, )i 8auren %l pri+ise uluit ' Cu "e.*i #a"i de lu"ru pe.ai"i7 E)ti #eri"it 7 Ea %i r spunse "u sin"eritate; . So*ii 5rat-er s%nt ni)te oa!eni #oarte buni )i a #ost dr &u* din partea lor " !.au luat %n &ri( dup !oartea tatei' Nu a+ea! ni"i o rud ' 3ata a+ea o !i" rent pe "are ei n.au +rut s o pri!eas" pentru a.!i a"operi "-eltuielile' Sperase! s predau !u$i"a sau s .i %n+ * pe "opii literatur )i &ra!ati" pentru a.!i "%)ti&a sin&ur e/isten*a, dar ei respin& "ate&ori" ideea de a lu"ra %n a#ara "asei' . De"i le %ntre*ii oaspe*ii' Asta.i tot7 o %ntreb el )i %i $%!bi bine+oitor, a)a " ea nu se si!*i (i&nit ' . Nu e o %ndeletni"ire prea a!bi*ioas , nu7 spuse ea "u triste*e' A-, !ai #a" !un" de "aritate la biseri" , stau la " p t%iul bolna+ilor, le a(ut pe proaspetele !a!e "u &ospod ria p%n se !ai pun pe pi"ioare' C%nt la or& %n ti!pul slu(belor de du!ini" )i *in ore la )"oala de du!ini" pentru "opii'

C-iar )i %n ure"-ile ei, a"ele o"upa*ii p reau %n&ro$itor de pli"tisitoare' . 3e.ai &%ndit +reodat s ai o #a!ilie a ta7 S te " s tore)ti7 o %ntreb el #i/%nd.o "u ni)te o"-i alba)tri p trun$ tori' . E ''' nu prea, spuse ea "u ti!iditate )i %)i #eri pri+irea' . Ori de "%te ori %n"er" s iau o -ot r%re )i s "lari#i" unele lu"ruri, " l res" pe linie "%te+a $ile sin&ur' %!i pla"e s nu a! alt "o!panie de"%t "alul )i 4a!a Natur ' . 0S " l ri*i pe linie70 %ntreb ea "u un interes din "e %n "e !ai !are' . Da' C l ri! de.a lun&ul &ardurilor pentru a +edea da" n.au #ost dobor%te sau distruse' Uneori, -o*ii de +ite %n"ear" s #ure ani!alele #a!iliei 8o"6ett sau poate +reun #er!ier "are are oi +rea s )i le adape # r s pl teas" )i atun"i oile se si!t "a a"as pe proprietatea 8o"6ett' 8auren %)i *inu r su#larea !ult ti!p' . 5are'' ' ''' #oarte #ru!os, pri!iti+, %n"%nt tor'

Nu )tiu "are ar #i "u+%ntul potri+it' . 3oate la un lo", spuse el pri+indu.)i o "lip %n"-eieturile de&etelor, dup "are o %ntreb ; Ce.ar #i s +ii %n 3e/as "u !ine7 3onul lui nu !ai era &lu!e* "a !ai de+re!e, "%nd # "use o#erta a"eea %n publi"' . 4 ta"-ina*i tot ti!pul %n le& tur "u asta, do!nule 8o"6ett, spuse ea "u o u)oar %ndoial %n &las' . Delo", do!ni)oar Holbroo6' S%nt doar un "owboy b tr%n "are nu "rede %n pierderea de ti!p )i tre"e dire"t la !ie$ul proble!ei' . Dar "e s #a" %n 3e/as7 Atun"i "re$use " era o i!posibilitate s porneas" %ntr.o ase!enea a+entur , dar nu +oise s renun*e la idee' . So*ia !ea e #oarte i!pli"at %n +ia*a so"ial a ora)ului Coronado' A"olo lo"ui!' Se a#l la o (u! tate de $i distan* de Austin' Eu s%nt ori la Aeypoint, ori ple"at "u di+erse a#a"eri, a)a " nu poate "onta !ereu pe !ine' Cred " o persoan "a du!neata i.ar #i de !are a(utor' Ai !ult e/perien* %n or&ani$area e+eni!entelor so"iale' :tii s "%n*i #oarte #ru!os, e)ti "itit , lu"ruri "are *i.ar putea prinde #oarte bine' 3e.ai putea o"upa de "oresponden* )i alte "-estii din astea' Ce $i"i7 C%nd + $u " ea nu r spunde, "ontinu ; . Si&ur, *i.a! o#eri un salariu )i o "a!er %n "as ' Fiul !eu nu e " s torit, a)a " a+e! #oarte !ult spa*iu "are sper ! " , %ntr.o bun $i, +a #i o"upat de nepo*i' 3 "u un !o!ent %ndelun&at, iar "%nd 8auren %l pri+i, + $u " se uita absent la tu#ele de tranda#iri' Dup a"eea p ru s se de$!eti"eas" )i "ontinu ; . A) +rea s te si!*i "a un alt !e!bru al #a!iliei' Fn ni"i un "a$ n.ai #i "onsiderat o ser+itoare, spuse el $%!bind'

. Bine, dar de "e %!i spune*i !ie7 S%nt si&ur " , da" doa!na 8o"6ett ar #i dorit o se"retar , )i.ar #i putut & si' Pagina 7

El ridi" din u!eri' . :i eu s%nt si&ur " )i.ar #i & sit, dar probabil " nu i.a tre"ut ni"iodat prin "ap s "aute' Eu a! !oti+ele !ele s.o #a", dar %*i &arante$ " s%nt irepro)abile, %i $%!bi )i o"-ii %i li" rir "a dou lu!ini*e alb strui sub spr%n"enele albe )i stu#oase' . Do!nule 8o"6ett, apre"ie$ #oarte !ult #aptul " ! pl "e*i destul de !ult %n"%t s ! in+ita*i, dar lo"ul !eu este ai"i, spuse 8auren' Ai"i ar #i +rut tat l !eu s stau' . 3at l t u e !ort, iar tu e)ti %n +ia* , dar o s !ori )i tu da" nu ple"i de ai"i "%t !ai repede' 8auren #usese uluit "%nd el se ridi"ase brus", aproape #urios, )i se dep rtase "u "%*i+a pa)i' C%nd se %ntoarse, o pri+i )i %i +orbi "u !ai !ult bl%nde*e' . 8auren, spuse el )i ea obser+ " %i #olosise nu!ele !i", )tiu " ai #ost %n+ *at s as"ul*i # r s "r%"ne)ti' Ai un senti!ent al datoriei de.a dreptul ad!irabil' Dar "red " sesi$e$ %n tine o nelini)te, o dorin* e/traordinar de +ia* , "are trebuie l sat liber ' Ai putea s +ii s stai o +re!e )i, da" lu"rurile nu !er& bine sau da" nu. *i +a pl "ea #a!ilia 8o"6ett, +oi a+ea &ri( s #ii tri!is %napoi i!ediat' F r s ne purt ! pi" ' Ce proast #usese " nu.i a""eptase in+ita*ia "-iar atun"i= %n s"-i!b, "u "apul ple"at, %i r spunsese %n"et; . Do!nule 8o"6ett, in+ita*ia du!nea+oastr este "ople)itoare )i !i.ar #a"e !are pl "ere s o a""ept, dar nu pot ple"a ni" ieri' A! #ost %n+ *at , %ntrade+ r, "e este senti!entul datoriei )i al responsabilit *ii' 5robabil " +oi tr i %!preun "u so*ii 5rat-er p%n "%nd a"e)tia +or !uri' Depind de !ine' I.a) distru&e da" a) ple"a' . :i "e.o s se %nt%!ple "u tine "%nd or s !oar 7 %n "a$ " nu +ei #i ! ritat "u Willia! sau "u un altul "a el, "e se +a ale&e de tine7 . S%nt si&ur " or s aib &ri( s #a" unele aran(a!ente %n "eea "e ! pri+e)te' El o#t pro#und )i, + $%ndu.l at%t de de$a! &it, 8auren #u aproape tentat s se r $&%ndeas" ' El p ruse s .)i #i pierdut pu*in din +italitate' Deodat , +%rsta i se putea "iti #oarte bine pe "-ip )i %n o"-ii alba)tri se si!*ea o ru& !inte !ut ' . Da" +a e/ista +reodat "ea !ai !i" posibilitate s te r $&%nde)ti, tele&ra#ia$ .!i i!ediat' 1orbes" #oarte serios' In+ita*ia r !%ne +alabil ' . 1 !ul*u!es", do!nule 8o"6ett, spuse ea politi"oas )i, #iind" +oia "a el s %n*elea& , ad u& ; Nu +reau s #iu "a ei' Fusese %n&ro$it de a"ele "u+inte' . Nu, nu +reau s '''

. %n*ele& #oarte bine "e +rei s spui, do!ni)oar Holbroo6' S%nt si&ur " ai #oarte pu*ine &%nduri nepl "ute, dar ai +rea s ai un ori$ont !ai lar& de"%t ei, nu.i a)a7 . E/a"t' Asta %n"er"a! s spun' . Nu uita, da" te +ei r $&%ndi +reodat '' ' spuse el din nou %n )oapt "%nd se %ntor"eau %n "as ' Soarele arun"a suli*e #ierbin*i asupra " ru*ei' 8auren de+enea din "e %n "e !ai epui$at ' 4u)"-ii spatelui )i ai u!erilor o dureau datorit #aptului " trebuia s stea tot ti!pul dreapt pe ban"-eta in"o!od de piele' De)i b use ap de nenu! rate ori, %)i si!*ea &%tle(ul p%r(olit, iar pra#ul o a"operea din "ap p%n .n pi"ioare' 3o"!ai "%nd a(unsese s "read " nu a+eau s !ai a(un& ni"iodat la destina*ie, Ed 3ra+ers # "u un se!n din "ap )i spuse; . Coronado' C ru*a a(unse %n +%r#ul unui deal, de unde 8auren putu s +ad %ntrea&a panora! a ora)ului %n "are lo"uia Ben atun"i "%nd nu se a#la la #er! ' %n ti!p "e "aii "oborau dealul !ai repede, ea %ntreb "urioas ; . C%*i oa!eni lo"uies" ai"i7 . U!!!!, +reo trei !ii, spuse 3ra+ers' . :i "%t de departe s%nte! de #er! 7 De Aeypoint7 . 8a +reo trei ore spre +est' De$a! &irea lui 8auren #u "o!pensat de interesul #a* de Coronado, pe a " rui strad prin"ipal !er&eau a"u!' Obser+ " oa!enii de pe strad re"uno)teau "alul le&at %n spatele " ru*ei' Unii )u)oteau %ntre ei, dar 8auren %i i&nor at%t pe b rbatul din spatele ei "%t )i pe "ei "are # "eau spe"ula*ii %n le& tur "u starea a"estuia' Sin&urul ei *el era a"u! de a.l re+edea pe Ben )i de a o "unoa)te pe doa!na 8o"6ett' Anali$%ndu.)i senti!entele pentru a"el o! "are a(unsese s %nse!ne at%t de !ult pentru ea %ntr.un inter+al de ti!p at%t de s"urt, a(unse la "on"lu$ia " Ben 8o"6ett repre$enta tat l pe "are nu.l a+usese ni"iodat , El era +esel, %n ti!p "e tat l ei #usese se+erG el era solid )i robust, %n ti!p "e pastorul #usese slab )i nu prea puterni"G el era "ald, %n ti!p "e Berald Holbroo6 #usese re$er+at, "-iar )i #a* de propria.i #ii" ' 1o"ea (oas a lui Ben )i teribilul s u si!* al u!orului o atr seser pe 8auren "are a"u! ardea de ner bdare s .l +ad %n ele!entul lui' 3ra+ers !%n " ru*a pe o alee lar& , str (uit de "opa"i, "are se # "ea spre sud din "entrul ora)ului' 5rintre "opa"i, 8auren $ ri "asa "u !ult %nainte "a do!nul 3ra+ers s intre pe alee' Casa era o "apodoper a "elui "are o "onstruise' Era %n stil +i"torian, dar nu e/tre! de %n" r"at , a+%nd doar !ini!u! de orna!ente' Pagina 8

O balustrad sub*ire, dar solid , s"otea %n e+iden* +eranda "are %n"on(ura trei laturi ale "asei' 5e #ie"are din "ol*urile de la eta( se a#lau "a!ere "ir"ulare %!podobite "u "upole'

Ferestrele %nalte, "%te trei de #ie"are parte a u)ii de la intrare, erau a"operite de obloane " r !i$ii "are "ontrastau superb "u "uloarea "re! a "asei' U)a de la intrare era +opsit %n a"ela)i !aron ro)"at )i era %n"adrat de &-i+e"e "u !u)"ate' S#%r)itul +erii nu o#ilise petuniile )i tranda#irii "are se %ntindeau %n toat splendoarea lor %n #a*a +erandei' Iarba de din"olo de &ardul de #ier era %n" +erde )i tuns per#e"t' . C%t e de !inunat, )opti 8auren uit%ndu.se la "as "u respe"t' C%te+a "lipe r !ase pe lo" bu"ur%ndu.se de #aptul " , %n s#%r)it, a(unsese a"as la Ben' 3ra+ers "obor% de pe "apr )i se duse %n spatele " ru*ei' 8u ba&a(ele lui 8auren pun%ndu.le pe aleea "are du"ea spre treptele din #a*a intr rii, dup "are se %ntoarse )i, # r ni"i un pi" de polite*e, %l %n&-ionti pe <ared 8o"6ett "u pu!nul' . Hai, <ared, tre$e)te.te' A! a(uns a"as ' 8auren abia au$i !or! itul de ne!ul*u!ire de sub p l ria "ea nea&r ' Bu"uria pe "are o si!*i la +ederea "asei %i #u %ntrerupt de Ed 3ra+ers "are +eni s o a(ute s "oboare' Se aran( apoi "%t putu !ai bine, %)i s"utur pu*in pra#ul de pe ro"-ie )i to"!ai +oia s .)i pun (a"-eta, "%nd indi+idul din " ru* "obor%, %n s#%r)it' Se opri s se uite la # ptura a"eea )i#onat , "are se re$e!a de latura " ru*ei, "-inuindu.se s .)i *in "apul pe u!eri' Ni)te de&ete ner bd toare tre"ur prin p rul "astaniu de"olorat de soare "e " dea rebel %n de$ordine' B rbatul se %n"o+oie )i %)i spri(ini !%inile pe &enun"-i, tr &%nd de "%te+a ori aer %n piept' 8auren se te!ea "a nu "u!+a s .l +ad + rs%nd, dar el se %ndrept %n"et, Abia atun"i se %ntoarse )i o + $u pe t%n ra "are %l pri+ea #as"inat ' U!brele din "e %n "e !ai %ntune"ate ale a!ie$ei o %!piedi"ar s .i +ad "-ipul #oarte bine' B nui " o"-ii %i erau de o "uloare %n"-is , dar #aptul " el "lipea %ntr.una pentru a.)i li!pe$i pri+irea, nu o l s s .)i dea sea!a "u e/a"titate' Un $%!bet sar"asti" %i ap ru %n "ol*ul &urii sen$uale, dup "are %)i %ndrept u!erii %n" pu*in )i # "u "%*i+a pa)i %!pleti"indu.se, oprindu.se la !ai pu*in de un !etru de ea' 8auren era #as"inat de a"el o! )i de purtarea lui %n&ro$itoare, ne& sind puterea de a se dep rta de el' <ared %)i duse !%na %n partea st%n& a pieptului, "are era &ol sub " !a)a des"-eiat )i bolborosi; . Ser+itorul du!itale, do!ni)oar Ho'' ' Ho''' Holber6' Se aple" din nou, de data a"easta %n"er"%nd s #a" o ple" "iune politi"oas , dar e/e"utarea a"elui &est %l dep )i )i, spre &roa$a lui 8auren, "ontinu s se aple"e, p%n "%nd se a& * "u a!%ndou !%inile de !i(lo"ul ei )i se spri(ini de pieptul ei "a s nu "ad ' Ea i"ni %n&ro$it + $%nd " el %)i & sise o po$i*ie pe "are o "onsidera a #i ideal pentru odi-n ' Capul i se "uib ri %ntre s%ni )i el o#t !ul*u!it, # r s )tie )i # r s .i pese de pri+eli)tea "ara&-ioas pe "are o o#erea' Instin"ti+, !%inile %i alune"ar spre spatele ei, tr &%nd.o !ai aproape' Ea %i si!*ea r su#larea #ierbinte pe piele prin p%n$a sub*ire a blu$ei'

5entru o "lip , "%nd el %)i "u#und nasul %n ad%n"itura dintre s%ni, 8auren a+u o sen$a*ie de le)in' :i !ai uluitoare era dorin*a puterni" de a.i *ine "apul a"olo, %ntre s%ni' Deodat , do!nul 3ra+ers o"oli " ru*a )i %l apu" #urios de u!eri, desprin$%ndu.l de ea' . 8o"6ett= Du!ne$eule !are, e)ti un ani!ali Ani!alul p ru s nu ba&e de sea! insulta )i se lipi din nou de " ru* , "u un $%!bet stupid pe #a* ' Un !e/i"an +eni %n #u& din spatele "asei pentru a da o !%n de a(utor )i, %n a"eea)i "lip , u)a de la intrare se des"-ise )i o #e!eie ie)i pe +erand ' 8ui 8auren %i +uia "apul' 8u"rurile se %nt%!plau prea repede' Ar #i +rut s .l +ad pe Ben, #iind "on+ins " pre$en*a lui ar #i o#erit !ai !ult nor!alitate a"elei situa*ii' %)i puse repede (a"-eta %nainte de a porni spre #e!eia "are o pri+ea de pe +erand ' 8auren $%!bi "u ti!iditate )i tre"u de poarta de #ier, %naint%nd pe alee' Se opri %n #a*a pri!ei trepte )i se uit la #e!eie' Instin"tul %i spunea s nu !ai a+anse$e' Silueta a"eea p rea o santinel "are ap ra un do!eniu absolut inter$is' . Doa!n 8o"6ett, a! adus.o'' ' . Da, !ul*u!es", do!nule 3ra+ers, spuse Oli+ia 8o"6ett %ntrerup%ndu.l "u se+eritate' 5o*i & si un lo" unde s %nnopte$i7 3e +o! desp &ubi, bine%n*eles, pentru ti!pul )i deran(ul du!itale' Ed 3ra+ers era e/pediat )i )tia a"est lu"ru, %n"u+iin* %n t "ere, dar nu ple" de l%n& 8auren' . E)ti do!ni)oara Holbroo6, spuse Oli+ia' A#ir!a*ia era s"urt , iar 8auren %i r spunse la #el' . Da, 8auren Holbroo6' Fe!eia p rea s #ie doar pu*in !ai %nalt de"%t 8auren' 5 rul %i era ne&ru, dar %n (urul #e*ei %n" run*ise %ntr.un !od e/tre! de atr & tor' Era sub*ire, dar se *inea dreapt )i ri&id ' Pagina 9

A"ea atitudine se+er o # "ea s par !ai %nalt de"%t era %n realitate' C-ipul %i era neridat, iar tenul ! sliniu' Nu %i putea +edea "uloarea o"-ilor din "au$a lu!inii slabe, dar 8auren era "on)tient %n !od #oarte nepl "ut de pri+irea lor de +ultur' 5urta o ro"-ie +erde dintr.un !aterial tare )i nu s.ar #i potri+it delo" "ara"terului ei da" ar #i a+ut "ea !ai ! runt "ut , +reo s"a! sau +reun de#e"t "%t de !i" "are s .i stri"e per#e"*iunea' Datorit #aptului " aspe"tul ei era at%t de r + )it, 8auren se si!*i e/tre! de de$a+anta(at ' 5e "-ipul #e!eii nu se "itea ni"i aprobare, ni"i de$aprobare #a* de !usa#ir ' . Eu s%nt Oli+ia 8o"6ett' 5resupun " ai a+ut o " l torie lipsit de nepl "eri' Nu a)tept ni"i un r spuns, "i "ontinu pe a"ela)i ton se+er;

. Cred " s.ar putea s #i # "ut a"est dru! %n $adar, do!ni)oar Holbroo6' Nu.!i pot %n"-ipui delo" "e.a #ost %n !intea so*ului !eu "%nd te.a in+itat ai"i' 8auren #u ui!it de +orbele aspre ale Oli+iei 8o"6ett' Unde era Ben7 Era li!pede " doa!na 8o"6ett o a)teptase' Atun"i, de "e a"ea ostilitate7 . S%nt''' s%nt si&ur " , da" o s st ! "u to*ii de +orb , Ben o s + e/pli"e''' . <ared e bine, 5epe7 %ntreb Oli+ia pe un ton i!perios, %ntrerup%nd.o pe 8auren' . SH, se7ora 8o"6ett, spuse "el "are s rise %n a(utorul lui <ared )i "are %n" %l !ai sus*inea pe a"esta' . B nuies" " s.a %!b tat $dra+ n asear , spuse Oli+ia )i 8auren a+u i!presia " +ede o u!br de $%!bet pe bu$ele ei, dup "are disp ru )i ea #u si&ur " %)i i!a&inase doar' Ce !a! s.ar #i bu"urat s .)i +ad #iul %ntr.un ase!enea -al7 Continu%nd s o i&no7re pe 8auren, Oli+ia i se adres din nou lui 5epe; . Du.l %n &ra(d )i # .l s se tre$eas" ' 3onul ei era "austi"' . Do!ni)oar Holbroo6, o s tri!it pe "ine+a s .*i adu" ba&a(ele' 8auren b nui " a"eea a+ea s #ie sin&ura in+ita*ie de a intra %n "as pe "are a+ea s o pri!eas" ' Unde s #i #ost Ben . la Aeypoint7 De "e o p r sise ast#el7 %)i ridi" u)or #usta )i ur" treptele p%n a(unse la a"ela)i ni+el "u Oli+ia' A"easta o pri+i "u r "eal )i o presi!*ire su!br i se "uib ri %n sto!a" lui 8auren' B si, %ns , "ura(ul de a spune; . Da" .l +e*i "-e!a pe do!nul 8o"6ett, s%nt si&ur " ''' . Este i!posibil, do!ni)oar Holbroo6' So*ul !eu a !urit a$i. di!inea* de+re!e' Capitolul I' 8auren r !ase !ut de ui!ire' Oare Oli+ia 8o"6ett era nebun 7 C-ipul a"ela aristo"rati" nu tr da ni"i un #el de e!o*ie' . E i!posibil, %n& i! 8auren' . 4 te! " este ade+ rat, do!ni)oar Holbroo6' Nu s.a si!*it bine de "%t+a ti!p' C%nd s.a %ntors de la New Cor6, !i.a spus " #usese la un !edi" spe"iali$at %n boli de ini! ' F "u pau$ o "lip )i se uit spre #iul ei "are, tot sus*inut de 5epe, disp rea pe dup "ol*ul "asei' . Asear , Ben )i <ared s.au "ertat' Dup "e.a ple"at <ared, Ben a # "ut o "ri$ ' A$i. di!inea* a !urit, spuse ea' O"-ii lui 8auren se u!plur de la"ri!i' . %!i pare r u, spuse ea' A"u! "e a+ea s #a" 7 . N.a! )tiut ni!i" de boala lui' 1 ro& s ! "rede*i, doa!n 8o"6ett' Oli+ia o pri+i st ruitor )i apoi %i spuse pe a"ela)i ton pe "are %l #olosise "%nd i se adresase lui 5epe; . 5ute! dis"uta despre asta alt dat ' %n ur! toarele "%te+a "lipe, si!te.te "%t !ai bine %n "a!era ta' Elena %*i +a sta la dispo$i*ie' 1a trebui s te ro& s stai %n untru "%t !ai !ult posibil' 4i.ar #i &reu s e/pli" !oti+ul pentru "are te a#li ai"i' %n*ele&i, nu7 8auren %n"u+iin* doar' Fntor"%ndu.se, se uit la Ed

3ra+ers, "are r ! sese l%n& poart , "u p l ria la piept' Bura lui %ntredes"-is )i o"-ii !ari %i tr dau ui!irea #a* de +estea !or*ii lui Ben 8o"6ett' . 1 !ul*u!es" pentru a(utor, do!nule 3ra+ers' A*i #ost e/tre! de Cu!se"ade, %i stri& 8auren' . 1 stau ori"%nd la dispo$i*ie, do!ni)oar Holbroo6' Da" o s + pot a(uta +reodat , nu trebuie de"%t s .!i spune*i, $ise 3ra+ers' . 4ul*u!es", !ur!ur 8auren' . Doa!n 8o"6ett, "u per!isiunea du!nea+oastr , +oi anun*a lu!ea %n le& tur "u de"esul lui Be''' al do!nului 8o"6ett' . Fn!or!%ntarea +a a+ea lo" poi!%ine la ora dou ' A(utorul du!itale este %ntotdeauna apre"iat, do!nule 3ra+ers' Ca )i dis"re*ia du!itale' Ulti!ele "u+inte sunar "a o a!enin*are' Ed 3ra+ers %n"u+iin* )i, pun%ndu)i p l ria pe "ap, se %ntoarse la " ru* ' 8auren o ur! pe Oli+ia %n "as ' I!presiile pe "are )i le # "u %n le& tur "u "asa lui Ben din "ele "%te+a pri+iri s"urte pe "are %)i per!ise s le arun"e erau #oarte pl "ute' Un -ol lar& "u "a!ere de o parte )i de alta *inea "%t lun&i!ea "asei' S"ara se a#la "-iar %n dreptul u)ii de la intrare, iar sus, la eta(, -olurile se %ntindeau %n trei dire"*ii' 8auren )i Oli+ia ur"ar , o luar %n dreapta )i apu"ar pe un -ol lun&, bine lu!inat, "u u)i pe #ie"are parte d%nd, probabil, %n dor!itoare' %n "ap t, Oli+ia des"-ise o u) "are, la #el "a toat le!n ria din "as , era +opsit %n alb' Pagina 10

8auren o ur! %n untru )i %)i roti pri+irile prin "a!era %n "are a+ea s #ie se"-estrat %n ur! toarele "%te+a $ile' E-, da" tot e s #iu %n"-is , bine " e ! "ar o "elul pl "ut , %)i spuse ea' 4i"a %n" pere era una din "ele "ir"ulare pe "are le $ rise de a#ar , )i era #oarte #ru!os !obilat ' 5odeaua era dintr.un le!n p tat, a"operit din lo" %n lo" de "arpete' O "u+ertur din dantel a"operea patul de patru lo"uri' 3apetul de pe pere*i a+ea un i!pri!eu "u #lori de un &alben pal de #oarte bun &ust' %n untru se a#lau un dulap, un la+oar, o bibliote" , un balansoar, o !as rotund l%n& a"esta )i o alt ! su* l%n& pat' Flori proaspete se a#lau %n "%te+a +a$e %!pr )tiate prin "a!er )i, de)i perdelele erau trase a"u!, 8auren )tia " soarele di!ine*ii a+ea s inunde %n" perea' Cine+a inten*ionase s .i #a" o pri!ire #ru!oas ' . E !inunat, doa!n 8o"6ett' 1 !ul*u!es"' . Atun"i n.o s te deran(e$e da" o s .*i petre"i "%te+a $ile ai"i p%n dup %n!or!%ntare' 8auren ar #i +rut s asiste la %n!or!%ntare, dar "e+a din atitudinea #e!eii %i d du de

%n*eles " s.ar #i opus "ate&ori" apari*iei lui 8auren' . Baia este a"olo, %i spuse ea ar t%ndu.i o u) ' %n partea "ealalt !ai e o u) , dar este %n"uiat %n per!anen* ' Nu trebuie s . *i #a"i &ri(i " te +a deran(a "ine+a' Sau " +oi deran(a eu pe "ine+a, %)i spuse 8auren' . Elena +a +eni i!ediat s .*i adu" "ina' Da" +ei a+ea ne+oie de "e+a, "ere.i ei' 1a #i "o!plet la dispo$i*ia du!itale' D du s ias , dar 8auren o opri' . Doa!n 8o"6ett, %!i pare nespus de r u pentru so*ul du!nea+oastr ' Era''' . Da, o %ntrerupse Oli+ia' Noapte bun , do!ni)oar Holbroo6' 8auren se a)e$ %n balansoar )i %n"er" s anali$e$e e+eni!entele "are se su""edaser de la sosirea ei' Ben 8o"6ett !ort7 Nu era posibil' De "%te+a s pt !%ni %i +edea !ereu "-ipul bl%nd %n #a*a o"-ilor )i %i au$ea +o"ea ru&%nd.o s se du" a"olo' A"u! el era !ort )i +iitorul ei in"ert' Abia "%nd se a)e$ %)i d du sea!a "%t de obosit era' >ilele nes#%r)ite )i nop*ile "-inuitoare petre"ute %n trenuri, dru!ul ane+oios )i plin de pra# din Austin p%n a"olo, o!ul a"ela %n&ro$itor, beat "ri* %n ti!p "e tat l lui era !ort, )i apoi %nt%lnirea "u Oli+ia' Era prea !ult' 8auren %)i re$e! "apul de perni*a ata)at la sp tarul balansoarului )i ador!i' O tre$i o +o"e insistent ' Cine+a %i atin&ea bra*ul' 5lea" , %)i spuse ea %n &%nd' Nu +reau s ! tre$es", pentru " s.a %nt%!plat "e+a %n&ro$itor' Nu +reau s .!i a!intes"' Dar nu #u l sat %n pa"e' C%nd se tre$i, + $u "ei !ai ne&ri )i !ai u!e$i o"-i pe "are %i %nt%lnise +reodat ' Cer"et )i restul #e*ei' Era %ntune"at , neted )i #ru!oas ' >%!betul era bl%nd )i "ald, iar +o"ea lini)titoare )i %n*ele& toare' . Biata se7orita' S%nte*i at%t de obosit " a*i ador!it pe s"aun' :i "u p l ria pe "ap= F r "in 7 F r baie7 Elena o s + a(ute, )i7 . Elena7 Eu s%nt 8auren, spuse ea a& *%ndu.se de atitudinea prietenoas a #etei "a de un "ola" de sal+are' . S%nte*i at%t de #ru!oas , se7orita' Cred " o s #i*i )i !ai #ru!oas )i o s + si!*i*i )i !ai bine dup o baie' 4 du" s u!plu "ada' 1 de$br "a*i, )i7 Elena se dep rt de balansoar )i atun"i 8auren %i + $u burta' 5robabil " sar"ina !ai a+ea pu*in p%n la ter!en' Oare Oli+ia o as"undea pe Elena o#erindu.i.o ei "a ser+itoare7 F r %ndoial " starea ei %i # "ea pe !e!brii #a!iliei s se si!t st%n(eni*i #a* de in+ita*i' Elena nu a+ea, probabil, !ai !ult de )aispre$e"e sau )aptespre$e"e ani )i nu p rea s o deran(e$e #aptul de a #i + $ut "u at%t de pu*in ti!p %nainte de a na)te' S%nii, ai " ror s#%r"uri se +edeau #oarte "lar, erau aproape la #el de !ari "a burta )i at%rnau liberi sub o blu$ alb brodat ' Se duse %n baie le& n%ndu.se, sporo+ ind %ntr.un

a!este" de en&le$ )i spaniol ' Subie"tele de "on+ersa*ie pe "are le ale&ea se s"-i!bau la #el de repede "a li!bile' C%nd se %ntoarse %n dor!itor )i + $u " 8auren nu se !i)"ase, o "ert ' . Se7orita, o s se r "eas" apa, "a s nu !ai +orbi! de !%n"are' Haide*i, l sa*i.o pe Elena s + a(ute' 8auren #u )o"at "%nd Elena o r su"i )i %n"epu s . i des"-eie nasturii "u de&ete %nde!%nati"e' Ar #i +rut s se %!potri+eas" , dar era at%t de obosit , %n"%t ni"i nu putea s !ai +orbeas" ' Elena o de$br " repede' C%nd 8auren r !ase doar "u pantalonii dantela*i, "orsetul )i " ! )u*a, Elena "l tin din "ap )i s"oase un *%*%it de de$aprobare' . Corset= :i s%nte*i at%t de slab ' Ni"i nu pute*i s respira*i, $ise ea des# "%nd )ireturile )i, %n "ur%nd, arti"olul respe"ti+ se ad u& "elorlalte lu"ruri la pi"ioarele lui 8auren' A"easta %i prinse !%inile "%nd #ata %n"er" s .i s"oat )i len(eria inti! )i intr repede %n baia "are era aran(at "u a"ela)i bun &ust "a dor!itorul' Se uit "u re"uno)tin* la "ada plin "u ap par#u!at , intr %n ea )i %)i rela/ trupul epui$at' 3er!inase "u sp latul )i, to"!ai se bu"ura de pri!ele !o!ente de rela/are dup !ulte $ile, "%nd Elena d du bu$na %n untru' Pagina 11

8auren r !ase "u &ura " s"at de ui!ire, " "i %n" de la %n"eputul adoles"en*ei, ni!eni nu o !ai + $use &oal ' . Se7orita +rea s o sp l pe "ap, )i7 . Nu= protest 8auren, %n"er"%nd "u disperare s se a"opere, iar "%nd + $u e/presia de (i&nire de pe "-ipul Elenei, ad u& repede; 5ot s.o #a" )i sin&ur ' . Dar de "e s o #a"e*i "%nd eu s%nt ai"i7 spuse Elena %n"%ntat ' Se7or 8o"6ett a $is 0S ai &ri( de do!ni)oar 0, )i asta #a"' %)i # "u se!nul "ru"ii peste pieptul i!ens "%nd po!eni de Ben' Elena %n"epuse de(a s s"oat a"ele din p rul lui 8auren, "are nu a+u ne+oie de ni"i o %n"ura(are pentru a i se re+ rsa pe spate p%n la br%u' 4e/i"ana "ontinu s sporo+ ie %n ti!p "e turna "ara# dup "ara# "u ap "ald pe "apul lui 8auren' %i sp l p rul # "%ndu.i un !asa( odi-nitor' 8auren %)i si!*i ner+ii rela/%ndu.se sub !%inile "apabile ale Elenei' . Se7or 8o"6ett a)tepta at%t de !ult s +eni*i' Ne.a spus tuturor de t%n ra #ru!oas "are o s stea "u noi' A "erut s #ie pre& tit "a!era' A +eri#i"at el %nsu)i "a totul s #ie %n re&ul ' %nainte "a 8auren s apu"e s proteste$e, Elena o trase a#ar din "ad ' E#orturile lui 8auren de a se a"operi erau $adarni"e, dar Elena nu p ru s .i obser+e st%n(eneala'

Culoarea tranda#irie a "orpului ei se datora nu!ai %n parte b ii "alde' 3rebuia neap rat s s"-i!be subie"tul, pentru " nu se putea &%ndi la Ben a"u!' A+ea s .l pl%n& %ntr.un !o!ent de sin&ur tate' . C%nd o s +in "opilul7 o %ntreb ea pe un ton prietenos' . JuiKn sabe7 $ise Elena ridi"%nd din u!eri' C%nd o s #ie &ata, o s +in , ad u& ea $%!bind' . So*ul t u "u "e se o"up 7 . A-, e un bun 0+a2uero0 la #er!a 8o"6ett' %l "-ea! Carlos' E o! #oarte bun' %)i d du o"-ii e/presi+i peste "ap )i 8auren ro)i instin"ti+' Nu +oia "a Elena s "ontinue' . Nu e t%r$iu "a s !ai lu"re$i7 5o*i s ple"i "%nd +rei' Elena r%se din nou' . Se7orita, eu lo"uies" ai"i' Carlos st la #er! )i eu ai"i' Ne %nt%lni! "%nd pute! a"as la !a!a lui %n 5ueblo' 8auren era uluit ' . Bine, dar "u si&uran* " a*i pre#era s a+e*i "asa +oastr )i s lo"ui*i %!preun = . Si, dar a! +rea s )i !%n" !' F r bani, nu pute! s #a"e! ni!i", $ise ea "-i"otind' . %n*ele&, !ur!ur 8auren, de)i nu pri"epea absolut delo"' Deo"a!dat , nu %n*ele&ea ni!i" %n le& tur "u a"el *inut ne"unos"ut )i lo"uitorii s i' Se %ntoarser %n dor!itor' Elena s"oase o " !a) de noapte din ba&a(ul lui 8auren )i i.o trase pe "ap' 8auren st tea %n !i(lo"ul %n" perii si!*indu.se pierdut )i neputin"ioas , %n ti!p "e Elena aran(a "%te+a +ase pe o ta+ !are' Ni)te aro!e deli"ioase inundar %n" perea "%nd Elena des"operi +asele )i 8auren si!*i " .i las &ura ap ' Nu !ai !%n"ase''' de "%nd7 Elena %i puse %n bra*e ta+a pe "are se a#lau o #riptur e/"elent # "ut , "arto#i, salat )i dou #eluri de p%ine' Una era "a o "-i#l , iar "ealalt , plat )i rotund , total ne"unos"ut lui 8auren' 4ai era, de ase!enea, )i un "astronel "u #asole )i sos de ro)ii' . Ce.i asta7 %ntreb ea, ar t%nd spre p%ine' . 3ortilla' 5%ine de poru!b, %i e/pli" Elena' 8auren !u)" pu*in )i obser+ " nu prea a+ea ni"i un &ust, dar Elena o unse "u pu*in unt, pres r un pra# de sare )i o rul "a pe o *i&ar ' Era deli"ioas ' . 3ortilla7 repet 8auren )i Elena %n"u+iin* , b t%nd din pal!e' Dup a"eea, 8auren ar t spre "astronelul "u #asole' . Fri(oles, spuse Elena' Cu pi"ante' 8auren %)i pierduse ti!iditatea de(a )i lu o %n&-i*itur $dra+ n , dar i!ediat, %)i d du sea!a " # "use o &re)eal i!ens ' Bura %i luase #o"= %n&-i*i repede "e nu putuse s s"uipe, %n&ro$it " # "ea un lu"ru at%t de nedeli"at' Elena r%dea "u po#t , %n"%t pieptul )i burta %i tres ltau' . Ap , %n& i! 8auren )i b u p%n la #und pa-arul pe "are i.l aduse Elena, dup "are

!ai "eru unul' %n "ele din ur! , #o"ul se stinse, dar &ust )o+ itoare din toate "elelalte !%n" ruri %nainte de a !ai lua o %n&-i*itur serioas ' 3otul #u deli"ios )i ea &oli?#ie"are +as . %n a#ar de "el "u #ri(oles' %n "iuda protestelor lui 8auren, Elena %i %!pleti p rul %ntr.o "oad lun& , dup "are se &r bi s dea la o parte "u+ertura de pe pat' . Cul"a*i.+ a"u!, se7orita, )i odi-ni*i.+ ' A*i a+ut o $i &rea, )i7 . Da, a #ost o $i &rea, spuse ea ur"%ndu.se %n pat, iar Elena str%nse totul pe ta+ )i stinse apoi l !pile "u &a$' . Buenas no"-es, se7orita, )opti ea ie)ind din "a!er ' . Noapte bun , Elena' 8auren %)i "u#und "apul %n pern ' %n "as era lini)te, dar tot au$ea ni)te +o"i %n bu)ite )i nedeslu)ite de (os' . Ben 8o"6ett, "u! ai putut s .!i #a"i a)a "e+a7 %ntreb ea %n pern )i i!ediat se ru)in de ase!enea &%nduri' Dup s"enele %n&ro$itoare " rora le #usese supus %nainte de a p r si Carolina de Nord, #or*a, a#e"*iunea )i " ldura lui Ben #useser sal+area ei' Sperase s %n"eap o +ia* nou al turi de #a!ilia lui Ben' A"u!, toate a"ele speran*e erau distruse' Ben !urise' Casa a"eea splendid p rea s o %n&-it ' :i #e!eia a"eea re"e )i #or!idabil "are o do!ina7 %)i d du sea!a " + du+a lui Ben nu ar tase ni"i "ea !ai !i" e!o*ie' Pagina 12

5oate " Oli+ia # "ea parte din a"ei oa!eni "are %)i e/pri!au durerea %n sin&ur tate' 5oate' B%ndul a"ela era tulbur tor' Ce a+ea s spun <ared 8o"6ett "%nd +a a#la de !oartea tat lui s u7 De "e, oare, un b rbat "u bani )i po$i*ie se %!b ta turt )i se # "ea de r%s %n publi"7 Ed 3ra+ers insinuase " <ared era !ereu + $ut %ntr.o ase!enea stare' E-, nu ! pri+e)te pe !ine, %)i spuse 8auren %n"-i$%nd o"-ii' Nu a+ea s aib de.a #a"e "u el' Era #oarte %nalt, nu7 Ar #i +rut tare !ult s uite #iorul "are o str b tuse %n "lipa %n "are, !%inile lui %i "uprin. seser !i(lo"ul )i %i !%n&%iaser spatele' Sen$a*ia pe "are i.o pro+o"ase ap sarea "apului s u pe s%ni nu #usese to"!ai nepl "ut ' 5 rul lui era de un "astaniu.des"-is' Oare soarele %l # "ea s aib re#le/e aurii la #el "a a"ela de pe piept7 8auren se tre$i %n"et, dup $e"e ore de so!n' %n" perea era inundat de ra$ele soarelui "are p trundeau prin draperiile sub*iri )i &albene' D du la o parte a)ternutul )i se duse la baie' De$a! &irea %n le& tur "u !oartea lui Ben )i in"ertitudinea "u pri+ire la +iitorul ei "ontinuau s repre$inte o po+ar pentru !intea ei' A"u! nu !ai putea r !%ne a"olo' :i, "ate&ori", nu se putea %ntoar"e %n Carolina de Nord'

Elena intr "-iar "%nd ter!in "u %!br "atul' . Buenos diLs, se7orita, spuse ea +esel ' . Bun di!inea*a, Elena, spuse 8auren "ontinu%nd s .)i perie p rul lun&, des )i ne&ru' . A*i dor!it bine7 o %ntreb Elena %ntin$%nd "u+ertura pe pat, apoi # "u ordine %n "a!era a"eea i!a"ulat , ud #lorile )i plantele )i aran( !i"ul de(un pe a"eea)i ta+ pe "are %i adusese "ina "u o sear %n ur! ' . Da, #oarte bine, spuse 8auren, %n&-i*ind %n se" "%nd %)i a!inti "%te+a +ise' A"estea #useser tulbur toare' O ur! reau ni)te b rba*i %nal*i' Unul din ei a+ea p rul alb )i "-ipul $%!bitor ale lui Ben, %n ti!p "e #a*a "eluilalt r !%nea a"operit de o p l rie nea&r , dar ea %i re"uno)tea #i$i"ul' %i r ! sese e/tre! de bine %ntip rit %n !inte' Dup "e !%n"ase at%ta "u o sear %nainte, nu "redea " %i +a !ai #i #oa!e, dar #eliile de pepene &alben erau deli"ioase' B u "a#eaua #ierbinte, de)i ar #i pre#erat "eai' O %ntreb "u ti!iditate pe Elena, da" , de a"u! %n"olo, putea s bea "eai' . A-, )i, )i' 4a!a e bu" t reas , spuse ea )i r%se "%nd + $u e/presia de ui!ire de pe "-ipul lui 8auren' 8u"rea$ pentru #a!ilia 8o"6ett %n" de dinainte s ! nas" eu, O "-ea! Rosa' . %!i pare nespus de r u " trebuie s "ari ta+a asta &rea p%n sus "a s !i adu"i !%n"area, dar doa!na 8o"6ett !i.a atras aten*ia s stau "%t !ai !ult "u putin* %n "a!er %n ti!pul pre& tirilor de %n!or. !%ntare )i "%nd +in oa!enii' 5ri+irea %i alune" spre #ereastra des"-is )i un alt +al de triste*e o "ople)i' . Fn!or!%ntarea e pro&ra!at tot pentru !%ine7 . Si, spuse Elena %n"et' Or s +in #oarte !ul*i oa!eni de peste tot' . 5 i, presupun " +a trebui s .!i & ses" o o"upa*ie, spuse 8auren o#t%nd' Reu)i s %)i u!ple ti!pul "itind )i brod%nd "e adusese "u ea din Clayton' Nu se bu"ur de "o!pania Elenei, pentru " #ata trebuia s .)i a(ute !a!a la bu" t rie' >iua tre"u #oarte %n"et' 8ui 8auren, "are era obi)nuit s aib a"ti+itate )i s "aute tot ti!pul "%te "e+a de # "ut, I se p ru inter!inabil ' 4ai t%r$iu, %n "ursul dup .a!ie$ei, se opri din "itit, #iind" au$i un pas &reu pe -ol' 5ersoana intr %ntr.o "a!er %nainte de a a(un&e %n "ap tul "uloarului, unde se a#la dor!itorul ei' S"o*%ndu.)i o"-elarii pentru a.)i odi-ni o"-ii, as"ult $&o!otele pro+o"ate de sertare "are se des"-ideau )i se %n"-ideau, de u)i ale dulapului "are se tr%nteau, de panto#i &rei sau "i$!e "are " deau pe podeaua de le!n' Cine+a %n" l*at nu!ai %n "iorapi %)i t%r)%ia pi"ioarele de "olo."olo' 8auren au$i un "lin"-et de sti"l a)e$at pe sti"l , apa "ur&%nd, "%te+a !or! ieli, un -%r%it al !obilei pe podeaua de le!n, #o)net de -aine' 5este "%te+a !inute, persoana %)i ter!in toaleta )i ie)i' O u) se %n"-ise %n"et )i ni)te pa)i se au$ir dep rt%ndu.se pe -ol' Cine+a o"upa "a!era din partea "ealalt a b ii' 8auren nu au$ise pe ni!eni a"olo de "%nd +enise' %n seara a"eea, 8auren broda "%nd Elena lu ta+a de la "in )i spuse noapte bun ' . Elena, "ine o"up "a!era de al turi7 %ntreb 8auren'

. A-= E "a!era lui se7or <ared, spuse Elena # "%nd o"-ii !ari' Carlos al !eu %!i atra&e !ereu aten*ia s nu ! apropii de ea' C-i"oti )i a)e$ ta+a "u &ri( pe burt ' . >i"e " se7or <ared poate s satis#a" ori"e #e!eie, ad u& ea )i %i # "u "u o"-iul, dup "are %n"-ise u)a' O"-ii "enu)ii ai lui 8auren pri+ir absen*i la pi" tura de s%n&e de pe de&etul ei %n*epat' Capitolul M' Soarele re#u$ s str lu"eas" %n $iua %n!or!%nt rii lui Ben 8o"6ett' :i el p rea s %l pl%n& pe "el "are %)i petre"use ore %ntre&i sub ra$ele lui #ierbin*i, +ener%nd p !%ntul )i ele!entele sale' 3i!p de dou $ile, 8auren a pri+it de la #ereastr tot #elul de oa!eni "are au +enit s .)i adu" ulti!ul o!a&iu lui Ben' Erau oa!eni %nst ri*i, lu"ru "are se obser+a dup -ainele )i !i(loa"ele lor de transport' Pagina 13

Al*ii p reau s #ie #er!ieri, purt%nd -aine "urate, dar u$ate' So*iile lor %i ur!au, pri+ind "asa a"eea #ru!oas "u respe"t' 01a2ueros0 "u pantalonii de piele pr #ui*i soseau pe "ai obosi*i de at%ta dru!' Oa!enii +eneau sin&uri, pere"-i sau %n &rupuri, dar %ntr. un #lu/ "ontinuu' 8auren nu )i.o putea %n"-ipui pe #e!eia "are o %nt%!pinase "u at%ta ostilitate, pri!indu.i "u &ra*ie pe "ei !ai s ra"i dintre a"ei +i$itatori' Dri"ul ne&ru )i s"lipitor ap ru pe alee' Cu per. delu*ele lui "u #ran(uri, "u "aii %!podobi*i "u pene )i "u +i$itiul %!br "at %n redin&ot )i "u (oben pe "ap, p rea !ai de&rab un +e-i"ul de "ir"' Cu si&uran* " Ben nu ar #i dorit un !i(lo" de transport at%t de ostentati+ "are s .l du" p%n la !or!%nt, %)i spuse 8auren, si!*ind din nou durere pentru a"el b rbat robust )i +iril' 8auren ur! ri de la #ereastr "u! Oli+ia #u "ondus pe alee de un b rbat delo" !ai %nalt de"%t ea' Din lo"ul unde se a#la 8auren, "apul "-el al b rbatului p rea s se a#le la a"ela)i ni+el "u p l ria nea&r "u +oalet a Oli+iei' Haina nea&r abia %i "uprindea torsul' %i atinse ti!id "otul Oli+iei' Era &reu de spus da" e$itarea a"eea se datora respe"tului #a* de durerea ei sau #ri"ii de a nu #i repe$it' Atitudinea lui #a* de ea p rea !ai de&rab ser+il ' 8auren %)i *inu? respira*ia "%nd + $u silueta din spatele "elor doi' %n l*i!ea lui )i l *i!ea u!erilor %i tr dar identitatea, de)i tot nu putu s .i +ad #a*a as"uns sub p l ria nea&r "u boruri !ari' Costu!ul lui ne&ru nu p rea deosebit' 5 rea re$er+at, i&nor%ndu.i pe prietenii "are %l pri+eau "u !il %n ti!p "e %)i ur!a !a!a )i pe a"el b rbat spre tr sura "are a)tepta %n spatele dri"ului' Si"riul #u ur"at "u &ri( )i 8auren %)i spuse " Ben ar #i r%s de toat po!pa a"eea' Era si&ur " el se a#la unde+a )i %i pri+ea pe to*i "u o"-ii lui alba)tri li" rind a!u$a*i' %n l* o ru& "iune pentru su#letul lui %n "lipa %n "are dri"ul porni ur!at de to*i "eilal*i' C%nd tr sura #a!iliei tre"u pe sub #ereastr , ea obser+ o !%n puterni" )i bron$at spri(init pe u) )i b l n& nindu.se ne&li(ent' Con+o"area #u at%t de subit , %n"%t 8auren

ni"i nu era pre& tit ' Elena des"-isese brus" u)a )i, "u #ustele ei +iu "olorate %n# )ur%ndu. i.se %n (urul pi"ioarelor &oale )i "u s%nii "l tin%ndu.se "a ni)te #elinare a& *ate de un #ir, %i trans!ise !esa(ul' . 8a se7ora dore)te s + +ad pronto, se7orita' Repede a $is' Repede' E "u se7or Wells %n biroul lui se7or 8o"6ett' Era e/tre! de a&itat , a(ut%nd.o pe 8auren s %)i %n"-eie blu$a pe "are )i.o s"osese pre& tindu.se s tra& un pui de so!n' %)i str%nse p rul &rabni" %n "o"ul obi)nuit, iar Elena se aple" s .i %n"-eie nasturii panto#ilor' 8auren nu ar #i "re$ut.o %n stare de a"ea po$i*ie, dar nu a+ea ti!p s se !inune$e a"u!' Respira iute, ini!a %i b tea "u putere )i pal!ele %i asudaser ' %n +ia*a ei nu #usese at%t de e!o*ionat ' Ie)ir , dar nu %nainte "a 8auren s ia o batist din dantel ' Nu )tia da" pentru a.)i )ter&e !%inile sau pentru a a+ea "e+a de "are s se a&a*e' :i Elena p rea tulburat "%nd o "onduse pe 8auren spre s"ar ' Cobor%r repede )i se %ndreptar spre o u) !are &lisant ' Elena %i # "u un se!n de %n"ura(are lui 8auren )i %!pinse o parte a u)ii' 8auren trase ad%n" aer %n piept' 5 )i %n %n" pere )i din nou #u surprins de #ru!use*ea si!pl a "asei' %ntr.o parte a "a!erei se a#lau ra#turi pline "u " r*i din podea p%n %n ta+an, iar de #ie"are parte a " !inului erau alte ra#turi' 5oli*a era s"ulptat "u &ust' Cel deal patrulea perete era al" tuit din #erestre !ari )i %nalte' Un "o+or Aubusson a"operea !ai toat podeaua din le!n' Fotolii de piele )i ! su*e, a)e$ate strate&i", per!iteau "on+ersa*ii %ntre patru o"-i' 5e un bu#et lun& se a#lau "ara#e )i pa-are de "ristal' Draperiile #useser trase "o!plet, per!i*%nd ast#el soarelui de a!ia$ s p trund %n untru )i s se re#le"te prin sti"l ' %n dreptul #erestrelor era un birou !asi+ plin "u re&istre )i -%rtii de di+erse #or!e, ! ri!i )i "ulori' Oli+ia st tea %n #otoliul "u spetea$ %nalt de la birou, iar b rbatul s"und )i &ras pe "are 8auren %l + $use al turi de ea la %n!or!%ntare, pe un s"aun %n #a*a biroului' . Do!ni)oar Holbroo6, e o ade+ rat pl "ere' Re&ret " %!pre(ur rile !au %!piedi"at s + "unos" !ai %nainte' Sper " +.a*i si!*it bine de "%nd a*i sosit, spuse el )i, p r%nd s nu a)tepte ni"i un r spuns, "ontinu ; Eu s%nt Carson Wells, un +e"-i prieten de.al lui Ben )i al Oli+iei )i, de ase!enea, a+o"atul lor' Fn"%ntat' . De ase!eni, do!nule Wells' 5olite*ea lui o !ai lini)ti pe 8auren' . 4.a! si!*it #oarte bine' %!i pare r u doar " a! ni!erit to"!ai %ntr.un ase!enea !o!ent' . Ni!eni nu te "onda!n , spuse el "u bl%nde*e )i ea se bu"ur de pre$en*a lui' Era "o!plet "-el "u e/"ep*ia "%tor+a #ire de un "astaniu &reu de de#init de pe "ea# ' Ca pentru a "o!pensa a"est lu"ru, ni)te #a+ori*i stu#o)i )i de!oda*i i se %ntindeau p%n la "%*i+a "enti!etri de nasul " rnos'

Pagina 14

O"-ii %i erau bl%n$i )i $%!bitori )i p rea "on)tient de situa*ia ei st%n(enitoare' Oli+ia nu s"osese ni"i un sunet' A"u! spuse "u o +o"e "al! ; . Do!nul Wells )i "u !ine a! dori s st ! de +orb "u du!neata, do!ni)oar Holbroo6' 1rei s iei lo"7 Dore)ti un s-erry7 8auren a""ept s ia lo" pe s"aunul pe "are i.l *inea do!nul Wells, dar re#u$ pa-arul de s-erry' 5o$i*ia Oli+iei %n dreptul #erestrei %i "ontura silueta, dar %i as"undea tr s turile' 8auren se %ntreb da" Ben %)i i!a&inase "%t de a+anta(oas a+ea s #ie a)e$area biroului pentru persoana "are st tea %n dosul a"estuia' Aproape " trebuia s #a" o"-ii !i"i pentru a o +edea bine pe Oli+ia' . O s tre" dire"t la subie"t, do!ni)oar Holbroo6' Nu "unos" !oti+ele pentru "are so*ul !eu te.a in+itat ai"i' B nuise! "%te "e+a, dar, "%nd te.a! "unos"ut, !i.a! dat sea!a " ! %n)elase!' Nu %i e/pli" !ai !ult )i sensul "u+intelor ei %i s" p lui 8auren' . %n ori"e "a$, -ot r%se s stai "el pu*in dou luni, "ontinu Oli+ia' %n noaptea %n "are a a+ut "ri$a, %n "iuda #aptului " se si!*ea e/tre! de r u, !.a ru&at s te *in ai"i a"east perioad de ti!p' 5re$en*a du!itale %n a"east "as era, e+ident, i!portant pentru el' 8auren %)i u!e$i bu$ele ner+oas ' Nu era si&ur " putea +orbi' . So*ul du!nea+oastr !i.a spus " +.a) putea #i de #olos %n "eea "e pri+e)te "oresponden*a, pre& tirile pentru %ntre*inerea oaspe*ilor )i alte ase!enea lu"ruri' 4i.a! %n"-ipuit " a) #i un #el de se"retar ' Ini!a %i b tea at%t de tare, %n"%t abia %)i au$ea propriile "u+inte' Oli+ia.s"-i* un $%!bet #oarte slab, iar Carson Wells o b tu pe !%n )i spuse %n"et; . Do!ni)oar Holbroo6, lui Ben %i pl "ea s le #a" tot #elul de surpri$e oa!enilor )i s &lu!eas" pe sea!a lor' Oli+ia este o #e!eie de a#a"eri #oarte pri"eput )i are destui #un"*ionari ai b n"ii la dispo$i*ie' E #oarte posibil "a Ben s .*i #i spus " so*ia lui ar a+ea ne+oie de o se"retar , dar trebuie s #i +rut alt"e+a, te asi&ur' Ban" 7 Nu )tia ni!i" de ni"i o ban" ' Se a& *a de un pai )i )tia #oarte bine, dar %n& i! ; . E '' ' "%nt la pian destul de bine' 5oate s.a &%ndit " a) da !i"i "on"erte pentru oaspe*i' Oli+ia %)i ridi" o spr%n"ean ' . Ar #i !inunat, s%nt "on+ins , dar ni"i ! "ar nu a+e! pian' 8auren era uluit )i nu !ai a+ea "e s spun ' Se uit %nt%i la unul )i apoi la "el lalt' U!ilit peste ! sur , %)i l s "apul %n (os )i %)i a*inti pri+irea asupra batistei u!ede )i

)i#onate pe "are !%inile ei albe )i tre!ur toare o str%n&eau %n poal ' . %!i pare r u' N.a! )tiut ni!i" din toate a"estea' 5robabil " + %n"-ipui*i''' Era! at%t de si&ur '' ' Nu !i.a spus''' 8a"ri!ile "are %i %ntune"au +ederea %i )iroiau pe obra(i' . Nu, nu, nu.i ne+oie, spuse Carson repede' 4 te! " b tr%nul Ben a +rut s #a" +reo &lu! "ui+a pe spinarea du!itale, nu!ai " n.a !ai apu"at' 5o*i s r !%i ai"i o +re!e' Oli+ia )i "u !ine o s %n"er" ! s .*i #a"e! +i$ita "%t !ai pl "ut ' Haide, nu !ai pl%n&e' Carson p rea sin"er ab tut )i o b tea pe !%n at%t de tare, %n"%t o ustura' . Dore)ti s iei "ina "u noi disear la )apte )i (u! tate, do!ni)oar Holbroo67 o %ntreb Oli+ia pe "are p rea s o deran(e$e a"ea e/teriori$are a e!o*iilor' 8auren %n*elese " era e/pediat , a)a " se ridi" )i spuse; . Da, + !ul*u!es", doa!n 8o"6ett' %)i adun toat st p%nirea de sine "%nd %i salut pe r%nd din "ap )i porni spre u)a &lisant ' Deodat , Oli+ia o stri& ' . Do!ni)oar Holbroo6' . Da7 spuse 8auren tre!ur tor, %ntor"%ndu.se spre ei' . A) +rea s )tiu "e+a' . Oli+ia, te ro&'' ' inter+eni Carson, dar #u i&norat' .Ai #ost a!anta so*ului !eu7 A!ant = Cu+%ntul a"ela %i r suna strident %n ure"-i' Ni"i da" Oli+ia ar #i a$+%rlit "u pietre %n ea, nu s.ar #i si!*it at%t de lo+it ' Obra(ii %i luar #o", dar tot trupul i se r "i "a &-ea*a' . Nu= %n& i! ea' Cu! de'''7 Nu, nu' %ntrebarea a"eea o uluise prea !ult pentru a ne&a !ai "ate&ori"' . 4i.a! %n"-ipuit, #u sin&urul r spuns al Oli+iei' Ne +ede! la "in ' Retr &%ndu.se spre "a!era ei, 8auren abia reu)i s .)i p stre$e "u!p tul' C%nd a(unse, se pr bu)i pe pat )i i$bu"ni %n pl%ns' Era %n&ro$it de nai+itatea ei )i de b nuiala Oli+iei' 4ult prea re"ent i se arun"aser a"elea)i "u+inte )i tot pe nedrept' De "e era b nuit , oare7 5l%n&ea dup un o! %n "are a+usese %n"redere )i "are o p " lise' 3ea!a de un +iitor %n&ro$itor o !istuia' Dou luni= Oare "e se a)teptase Ben s se %nt%!ple %n a"el ti!p7 :i, la "ap tul "elor )ai$e"i de $ile, ea "e a+ea s #a" 7 Se %!br " "u &ri( pentru "in , purt%nd una din "ele dou ro"-ii #ru!oase din &arderoba ei' Era dintr.un +oal lila' 5liseuri deli"ate )i n stura)i din perle %i %!podobeau "orsa(ul, iar &ulerul %nalt, ti+it "u dantel %i a(un&ea p%n sub b rbie' Fusta %i " dea %n #alduri !oi p%n la " puta panto#ilor albi din piele' Elena o a(ut ' A"u! i se p rea "e+a aproape #ires" "a #ata a"eea !e/i"an s o asiste "%nd se %!b ia )i se %!br "a'

Pagina 15

8auren #usese !ai totdeauna sin&ur , dar a"ele ulti!e "%te+a $ile i se p ruser "ele !ai pustii din +ia*a ei )i era e/tre! de re"unos" toare pentru noua ei to+ar ) ' Su#ra&eria era !obilat "u a"eea)i ele&an* "are se si!*ea %n tot restul "asei' C-iar da" Oli+ia sau Carson obser+ar o"-ii %nro)i*i de pl%ns ai lui 8auren, nu spuser ni!i" "%nd se a)e$ar la !as ' 4%n"area #u ser+it de o !e/i"an obe$ despre "are 8auren b nui " era Rosa, !a!a Elenei' De #ie"are dat "%nd +enea "u "%te un platou, se uita la 8auren )i %i $%!bea prietenoas ' 8auren %i $%!bea )i ea "u re"uno)tin* ' 4%n"area #u deli"ioas )i !%n" absolut tot %n a#ar de #asole )i sosul pi"ante, "are p reau s #ie pre$ente la ori"e !as "u e/"ep*ia !i"ului de(un' Con+ersa*ia #u li!itat la subie"te obi)nuite, "otidiene, )i din !o!ent "e 8auren tre"use prin ast#el de !o!ente de nenu! rate ori %n "asa paro-ial , se si!*ea %n lar&ul ei' Se !inun de absen*a lui <ared )i tres ri "%nd Carson se re#eri la el' Faptul " nu era a"olo p rea s nu.i preo"upe prea !ult' Oli+ia %i spuse %n trea" t " <ared a+ea s stea la Aeypoint "%te+a $ile' Oli+ia era %n"%ntat s +ad " 8auren Holbroo6 a+ea ! "ar bune !aniere' Da" +enea "ine+a %n +i$it , nu trebuia s e/pli"e pre$en*a unei t%r#e proaste )i st%n&a"e, a"esta #iind !odul %n "are )i.o %n"-ipuise "%nd Ben %i po+estise de ea' Era, e+ident, "itit , )i, dup .a!ia$ , %)i p strase "u!p tul, "-iar da" re"ursese la a"ea tr s tur #e!inin "are era pl%nsul' Ce dul"e )i "apti+ant, %)i spuse Oli+ia "u sar"as!' Carson "edase, #ire)te, %n #a*a la"ri!ilor, la #el "a ori"e b rbat' Nu puteau re$ista unei #e!ei +ulnerabile' Carson Wells si!*ise, %ntr.ade+ r, !il #a* de 8auren %n dup . a!ia$a a"eea' Nu era &enul de #e!eie )ireat "are se te!use el " +a #i' Se a)teptase la o stri"at "are s le tr%nteas" un "opil la u) , pretin$%nd " Ben era tat l )i "er%nd o &r !ad de bani' 8auren Holbroo6 era o #at ino"ent , o +i"ti! a %!pre(ur rilor' Oli+ia ar #i putut s o s"uteas" de %ntrebarea re#eritoare la rela*ia ei "u Ben' A"esta nu o +oise "a a!ant , Carson era si&ur de asta' 8ui Ben %i pl "user #e!eile robuste, neast%!p rate )i durdulii' 3%n ra a"eea #ra&il )i "u o"-i de " prioar ar #i %n!uiat ini!a unui b rbat "u #ru!use*ea ei deli"at , dar ni"iodat nu i.ar #i st%rnit po#tele lui Ben 8o"6ett' C%t despre Carson, o sin&ur #e!eie e/ista pentru el' E/istase %ntotdeauna' Dar ni"i un b rbat nu a+ea s o posede +reodat ' Absolut ni"i un b rbat' 3otu)i, Carson o iubea pe Oli+ia 8o"6ett' Dup tot a"el ti!p, dup toate su#erin*ele pe "are i le pri"inuise, dup "e trebuise s %ndure +ina de a.)i #i tr dat "el !ai bun prieten, Carson o iubea' %n"epur s dis"ute despre a#a"eri )i 8auren as"ulta absent , # r s %n*elea& prea !ult )i # r s o

interese$e' %n s"-i!b, se %ntreb pe "are s"aun st tea <ared atun"i "%nd lua !asa %n su#ra&eria a"eea' C%te+a lu"ruri reu)ir , totu)i, s .i atra& aten*ia' Ban"a din Coronado se a#la %n proprietatea #a!iliei 8o"6ett' A"e)tia %n"er"au s adu" linia de "ale #erat p%n %n Coronado, de)i e/istau unele obsta"ole' Fer!a Aeypoint era ad!inistrat de un anu!e 4en. de$, "u toate " !e!brilor #a!iliei 8o"6ett li se d dea raportul "u pri+ire la pro#ituri )i pierderi p%n la ulti!a "enti! ' Carson +orbea ap sat' . 3rebuie s .l in+it ! pe 1andi+er ai"i, Oli+ia' El de*inea puterea' F r el, nu ob*ine! "alea #erat ' A"u!, " Ben''' ei bine, a +enit !o!entul s .l abord ! din nou' . :tii " +a trebui s a""ept ! "-estiunile %n le& tur "u apa, $ise Oli+ia "al! ' . Asta o s.o re$ol+ ! la !o!entul respe"ti+' I!portant a"u! e s le d ! de %n*eles " s%nte! interesa*i' Dar <ared7 Cre$i " o s se %!potri+eas" 7 . <ared o s #a" e/a"t "e o s .i spune!, $ise ea "u aspri!e' S. ar putea s se %!potri+eas" pu*in, dar )tia " Ben +oia "alea #erat ' Cred " asta trebuie s .i sublinie!' 3 "ur "%te+a "lipe, iar 8auren le pri+i "-ipurile "u ti!iditate' A!%ndoi p reau "on"entra*i' <ared era obosit, !urdar )i dorea "u ardoare s bea "e+a "%nd ur" s"ara t%r)%indu.)i pi"ioarele' Dru!ul de la #er! #usese par"urs prin " ldur , "-iar )i %n a"ea $i de %n"eput de o"to!brie' 5ote"ile erau pr #uite, %n&reun%nd respira*ia, nu !ai plouase din $iua %n!or!%nt rii' Se opri brus" )i se sili s .)i alun&e a"el &%nd din !inte' A(un&%nd sus, obser+ " u)a din "ap tul -olului era u)or %ntredes"-is ' F r s )tie de "e, se apropie de "a!era lui # r $&o!ot' At%t de %n"et p )ea, %n"%t pintenii lui ni"i nu $ n& neau' 3-orn ar #i #ost !%ndru de el, %)i spuse %n sinea lui, $%!bind' Se opri %n #a*a "a!erei )i puse !%na pe "lan* , dar o teribil "urio$itate %l # "u s .)i "ontinue dru!ul p%n a(unse %n #a*a u)ii "a!erei de oaspe*i' De "e s nu o des"-id 7 5robabil " ea nu era a"olo' :i, "-iar da" era, "e naiba7 Doar era "asa lui, nu %!pinse u)a, "are, &ra*ie bala!alelor bine unse, nu # "u ni"i un $&o!ot' 8auren st tea la un birou !i", s"riind r spunsurile s"risorilor de "ondolean*e' Pagina 16

Insistase pentru asta )i Oli+ia o %ns r"inase "u a"ea o"upa*ie pli"tisitoare, # r tra&ere de ini! )i si!*ind un oare"are respe"t #a* de #at ' Ia te uit ' B tr%nul se des"ur"ase #oarte bine, %)i spuse <ared' Nu putea s .i +ad de"%t spatele, dar 8auren %ntoarse "apul u)or aple"%ndu.se deasupra s"risorii pe "are o "o!punea' %n %n" pere era o lini)te

!or!%ntal , "u e/"ep*ia s"%r*%itului peni*ei pe -%rtie )i a ti" itului unui "easorni" pe noptier ' Firi)oare de pra# dansau %n ra$ele soarelui de dup .a!ia$ "are p trundeau %n "a!er pie$i)' 8auren %)i %ndrept u!erii u)or )i o#t %n!uind peni*a %n " li!ara "u "erneal ' <ared %)i *inu r su#larea "a s nu #ie des"operit, dar ea se aple" din nou asupra #oii de -%rtie' Din lo"ul unde se a#la, <ared nu %i +edea #a*a de"%t par*ial . alb )i neted , "u po!e*ii u)or %!bu(ora*i )i o pere"-e de o"-elari !i"u*i se spri(ineau pe nasul drept )i deli"at' Hainele ei erau prea de"ente pentru a #i ade+ rate, %)i spuse el' Blu$a alb "u &uler %nalt )i #usta !aron s.ar #i potri+it !ai de&rab unei pro#esoare' Era atr & tor #elul %n "are nasturii blu$ei se %ntindeau de.a lun&ul )irei spin rii, par" in+it%nd un b rbat s .)i lase de&etele s alune"e pe a"el spate &ra*ios %n sus spre &%t, deasupra a"estuia #iind str%ns %n "o" un p r e/tre! de bo&at' Doa!ne, "e p r= Era ne&ru pre"u! " rbunele )i "u re#le/e alb strui' C%te+a )u+i*e s" paser din "o" )i %i " deau lene)e pe "ea# ' <ared se %ntreb "u! ar #i #ost s le si!t %ntre de&ete' Era slab ' 5oate "-iar prea slab ' Sl b noa& ' 4i)"%ndu.se %n"et %n speran*a de a nu.i atra&e aten*ia de"%t %n !o!entul potri+it, s"oase din bu$unarul de la piept un trabu" )i un "-ibrit' %l rete$ "u din*ii )i, arbor%nd aerul pe "are %l ar ta lu!ii, s" p r b *ul de "-ibrit de to"ul u)ii' >&o!otul #u "a un bubuit de tun %n lini)tea din %n" pere )i 8auren s ri "a ars de pe s"aun, lipindu.se brus" de birou "%nd %l + $u pe <ared )i du"%ndu.)i pu!nul %n"le)tat la piept' <ared %)i "obor% pri+irea asupra pieptului ei )i %)i !odi#i" pri!a p rere' Nu' Nu era sl b noa& ' Ea %l pri+i %n&ro$it pe deasupra o"-elarilor )i <ared #u !o!entan surprins de %n# *i)area ei' Ce "uloare de o"-i !ai era )i a"eea7 Albastru7 Nu, "enu)iu' 8a naiba' 3rebuia s ad!it " b tr%nul a+usese &ust' Nu era rea delo"' 8auren se si!*i "a un ani!al %n"ol*it' <ared %)i aprinse trabu"ul, # r s .)i ia o"-ii de la ea' Fu!ul %i %n+ luia #a*a )i %)i %!pinse lene) p l ria pe spate "u de&etul ar t tor, a"easta r !%n%nd a& *at de &%tul lui printr. un )iret de piele sub*ire' O pri+i "u o"-i %ntredes"-i)i, insolent )i las"i+, e/a!in%nd.o din "ap p%n .n pi"ioare p%n "%nd obra(ii ei de+enir ro)ii "a #o"ul' 8auren ni"i nu se !i)" , ni"i nu +orbi, pri+indu.l la r%ndul ei' 5 rul %i era "astaniu, iar "%te+a )u+i*e de"olorate de soare %i o#ereau re#le/ele aurii pe "are le b nuise' C-ipul %i era ars de soare )i +%nt, "a ur!are a "easurilor %ndelun&ate petre"ute %n aer liber' O"-ii lui erau de "uloarea a!brei, "a dou topa$e per#e"te' Se! na #oarte !ult "u Ben, !ai ales #i$i", dar pe #a*a lui nu se +edea ni"i un pi" din +eselia a"estuia' Atitudinea )i e/presia lui denotau aro&an* , %n#u!urare )i dispre*' Se spri(ini de to"ul u)ii, "u &le$nele %n"ru"i)ate, %!br "at "a! la #el "a pri!a oar "%nd %l + $use %n " ru* , nu!ai " , de data a"easta, %n (urul &%tului a+ea o e)ar# +iu "olorat '

5intenii de ar&int ai "i$!elor lui o #as"inau )i %i pri+i o "lip %nainte 0de a alune"a %n"et p%n la o"-ii lui, "are erau %n" a*inti*i asupra ei' . Do!ni)oar Holbroo6, a! +enit s + o#er s"u$ele !ele u!ile' A! %n*eles " , %n $iua %n "are ne.a! %nt%lnit pri!a oar , a! #ost oare"u! indispus )i !.a! purtat %n&ro$itor' 1o"ea era a lui Ben' A+ea a"ela)i ti!bru "ald, dar era %n" r"at de sar"as!' 8auren se %ntreb "e # "use, oare, pentru a.i "%)ti&a dispre*ul' El era "el "are !erita s #ie ridi"uli$at' . Ce.a) putea s #a" pentru a.!i %ndrepta &re)eala7 . 5entru %n"eput, s"u$%ndu.te pentru #aptul " ai intrat %n "a!era !ea # r s #ii in+itat, $ise ea' El #u surprins de %ndr $neala ei )i %)i ridi" o spr%n"ean ' 3otu)i, %)i re+eni repede )i spuse %n"et, pe un ton "onspirati+; . 4.ai in+ita %n "a!era du!itale, do!ni)oar Holbroo67 Ea ro)i "%nd %l au$i a""entu%nd "u+%ntul 0do!ni)oar 0' D%ndu.)i sea!a " %n" %)i !ai *inea pu!nul lipit de piept, %l l s %n (os repede, atin&%nd %n trea" t "easul' I!ediat dup a"eea %)i s"oase o"-elarii "u !%na "ealalt ' >%!bind %n #a*a st%n(enelii ei, <ared %i pri+i !%inile, %ndeosebi pe "ea "are a"operea "easul' . E %n" a"olo, spuse el %n"et' Nu s%nt -o*' Ea era #urioas " %i atr sese aten*ia asupra trupului ei' El se desprinse de to"ul u)ii )i tra+ers "a!era "u un !ers lent, "a de pisi" %nainte de ata"' 5intenii %i $dr n& neau pe podeaua de le!n' B%tle(ul lui 8auren se "ontra"t "o!plet %n "lipa %n "are el se opri la nu!ai "%*i+a "enti!etri %n #a*a ei' Era !ult !ai %nalt de"%t ea, a)a " trebui s .)i dea "apul pe spate pentru a.l pri+i' Pagina 17

A+u ne+oie de un "ura( i!ens pentru a #a"e a"est lu"ru, dar )tia instin"ti+ " ar #i #ost %n de$a+anta(ul ei da" i.ar #i ar tat " se te!K de el' Falsul ei "ura( se e+apor %n "lipa %n "are el ridi" !%na, %ntin$%nd.o spre ea' 5rintr.un a"t de +oin* , ea nu se %n#ior %n #a*a de&etelor lui' . De #apt, "e.i asta7 %ntreb el %n"et )i "uprinse "u de&etele "easul prins de blu$ ' R su#larea lui %i !i)"a u)or #irele de p r "are %i %n"adrau "-ipul )i ea si!*i !irosul p trun$ tor de tutun' El lu "easul %n pal! )i %l studie &%nditor, atitudinea lui "ontrast%nd pro#und "u e/plo$iile puterni"e "are a+eau lo" %n #iin*a lui 8auren' 8uase #o"' Fie"are "elul a trupului ei ardea de dorin*a nel !urit de a se apropia "%t !ai !ult de a"el b rbat "are o tulbura %n&ro$itor' Bro)a #u pus la lo", "u o u)oar ap sare a !%inii lui <ared pe s%nul ei pentru a #i si&ur " o prinsese bine' C%te+a "lipe, ti!pul %n"et s !ai e/iste'

O"-ii de "uloarea a!brei se %nt%lnir "u "ei "enu)ii )i "inis!ul pri!ilor #u %nlo"uit de ui!ire' Capul lui <ared "obor% spre al lui 8auren i!per"eptibil' 3i!p de o #ra"*iune de se"und , ea a+u i!presia " era pe "ale s o s rute' Bu$ele ei u!ede se dep rtar din proprie +oin* ' Ea nu )tia " to"!ai a"el &est in+oluntar %l # "u s se retra& %n "arapa"ea bat(o"urii pe "are o #olosea drept prote"*ie' Ironia r "i a"ei o"-i "are #useser plini de " ldur )i 8auren obser+ i!ediat s"-i!barea' El %i ap s pieptul )i !ai tare, dar # r tandre*ea de dinainte' Ea %i %ndep rt !%na brus"' . Ce s.a %nt%!plat, do!ni)oar Holbroo67 A! +rut s + d doar "%t e "easul, spuse el $%!bind ironi"' Ea %i i&nor "u+intele pline de sar"as! )i %n"er" s %)i re"apete e"-ilibrul %n lu!ea "are se %n+%rtea' . 1 ro&, do!nule 8o"6ett, a! !ult treab ' De "e %i b tea ini!a at%t de tare7 5ar" o durea tot pieptul' Nu se !ai putea uita ni"i la a"el "-ip splendid, ni"i la o"-ii a"eia de un " prui auriu' De "e nu ple"a7 De "e nu +oia "a el s ple"e7 El se dep rt pu*in )i trase ad%n" din trabu"ul pe "are, p%n atun"i, %l *inuse %n !%n ' . B nuies" " o s ne +ede! la "in , spuse el atun"i' Nu arun" ni"i o pri+ire %n ur! "%nd se %ndrept spre "a!era lui' 8auren se duse la u) , a!e*it , )i o %n"-ise' Capitolul N' Se a#lau "u to*ii %n salonul de l%n& su#ra&erie' 8auren le au$ea &lasurile %n ti!p "e "obora' Nu nu!ai " trebuia s %ndure pri!a ei "in %n pre$en*a lui <ared 8o"6ett, dar Elena %i spusese " +eniser trei oaspe*i %n seara a"eea' Unul era do!nul Wells, %n "o!pania " ruia ea se si!*ea oare"u! bine, " "i luaser !asa %!preun !ai !ereu' Ceilal*i doi erau ni)te oa!eni i!portan*i din Austin' Ro"-ia %i #o)nea #re"%ndu.i.se de pi"ioare "%nd str b tu -olul !are' %i era &roa$ s intre %n su#ra&erie' Faptul " a+ea s .i "unoas" pe a"ei oa!eni in#luen*i din "apitala statului era destul de tulbur tor, dar ade+ ratul !oti+ al nelini)tii ei %l "onstituia <ared 8o"6ett' Fnt%lnirea lor de dup .a!ia$ , %n "a!era ei, o $ p "ise' 5urt "ea !ai bun ro"-ie a ei, dintr.o ! tase bleu' Bulerul %nalt )i !%ne"ile stri!te erau ti+ite "u dantel "re!' Cin& toarea era tot de "uloare "re! )i era %!podobit "u un tranda#ir de ! tase ro$ prins %n partea st%n& a taliei' R !ase %n pra& a&itat , pri+indu.i' Oli+ia )i Carson erau "on"entra*i asupra unor - r*i pe "are "ei doi b rba*i din "apital le %ntinseser pe o ! su* (oas ' 3o*i patru le studiau "u #oarte !are aten*ie' <ared st tea tol nit %ntr.un #otoliu, "u pi"ioarele lun&i %ntinse )i "u &le$nele %n"ru"i)ate' E/a!ina "on*inutul unui pa-ar de "ristal "u interesul unui "-i!ist' 8i"-idul de "uloarea a!brei se potri+ea per#e"t "u o"-ii lui' %n" perea era %n" o do+ad a bunului &ust al Oli+iei' Era lu!inat de l !pi de sti"l a"operite "u &loburi !ate' Canapelele )i #otoliile, aran(ate ar!onios, erau tapi*ate "u da!as" %n "ulori pastelate )i

se asortau de !inune "u draperiile' Un "o+or persan *esut %n a"elea)i nuan*e de +erde, auriu )i be( e/istente %n %n" pere, a"operea o !are parte din podea' 3oate +a$ele, s"ru!ierele )i tablourile #useser alese )i aran(ate "u "ea !ai !are &ri( ' Era o %n" pere pl "ut , dar, "a )i #e!eia "are o de"orase, du"ea lips de " ldur )i +eselie' Carson Wells #u pri!ul "are o obser+ pe 8auren )i i!ediat se ridi" de pe un s"aun, du"%ndu.se spre ea "u bra*ele %ntinse' . Do!ni)oar Holbroo6, ar *i de.a dreptul !inunat %n seara a"easta' %ntotdeauna se purtase "u ea "u un "a+aleris! "are era la #el de de!odat )i de e/a&erat "a #a+ori*ii s i, dar 8auren %i apre"ie $%!betul de bun +enit )i %i $%!bi la r%ndul ei tre!ur toare' . Bun seara, do!nule Wells' . 1ino s te pre$int oaspe*ilor no)tri, $ise el, lu%nd.o de bra* )i "ondu"%nd.o spre "ei doi b rba*i "are st teau %n pi"ioare l%n& !asa la "are dis"utaser !ai %nainte' Do!ni)oar 8auren Holbroo6, per. !ite.!i s *i.i pre$int pe do!nul 5ar6er 1andi+er )i pe #iul s u, Aurt' Do!nilor, do!ni)oara Holbroo6' 8auren %i salut din "ap pe #ie"are "%nd r spunser pre$ent rii' Pagina 18

Aurt 1andi+er %i lu !%na %ntr.a lui, i.o ridi" )i s rut aerul la "%*i+a "enti!etri de ea' . Este o ade+ rat onoare s "unos" o #e!eie at%t de #ru!oas ai"i, %n Coronado' O onoare )i o surpri$ , $ise el )i o"-ii alba)tri %i li" rir %n lu!ina "ald ' Un $&o!ot &rosolan )i bat(o"oritor se au$i deodat , dar toat lu!ea %l i&nor ' 3otu)i ro)ea*a din obra(ii lui 8auren de+eni )i !ai puterni" ' . Ne !%ndri! "u #ru!oasele noastre te/ane, do!ni)oar Holbroo6, dar se pare " toate au +enit din lo"uri pre"u! Carolina de Nord' 5ar" de a"olo a spus Carson " s%nte*i, nu7 3%n rul 1andi+er "ontinua s .i *in !%na, dar %n ti!p "e el %i # "ea a"el "o!pli!ent 8auren )i.o trase u)or' . Da' Din Clayton, Carolina de Nord' 1 !ul*u!es", do!nule 1andi+er' . Bun seara, 8auren' Dore)ti pu*in s-erry7 Oli+ia %i +orbea pentru pri!a oar ' Era %!br "at %n ne&ru, "el dint%i se!n de doliu pe "are 8auren %l + $use la ea dup %n!or!%ntare' O pere"-e de "er"ei ne&ri %i %!podobeau ure"-ile )i ni)te ! r&ele tot ne&re s"lipeau %ntune"ate de pe "orsa(ul ro"-iei' Era #ru!oas , dar %ntr.un #el pri!e(dios' 8auren o pri+ea a)a "u! pri+e)ti o #iar . "u ad!ira*ie, dar )i "u pruden* ' . Da, !ul*u!es"' %!i pun sin&ur , %i r spunse 8auren' . Nu, da*i.!i +oie, do!ni)oar Holbroo6' 8ua*i lo" )i + adu" eu pa-arul, spuse Aurt lu%nd.o u)or de "ot )i "ondu"%nd.o spre una din "anapele, dup "are se %ndrept spre dulapul plin de b uturi )i pa-are'

8auren %)i arun" pri+irea # r s +rea spre b rbatul tol nit %n #otoliu )i #u tulburat "%nd %i %nt%lni o"-ii aurii' Ni"i ! "ar nu se ridi"ase "%nd ap ruse ea' C%t de nepoliti"os= 5ri+irea lui era aproape a!enin* toare' F)i *inu r su#larea, te!%ndu.se "a el s nu #a" +reo re#erire la dup .a!ia$a a"eea, dar el ridi" pa-arul %n lu!in )i, studiindu.l "u aten*ie, spuse e/tre! de pli"tisit; . Bun seara, do!ni)oar Holbroo6' %i rosti nu!ele "a pe o insult ' Aurt %i %ntinse pa-arul de s-erry )i ea sorbi pu*in, -ot r%t s nu.i !ai dea aten*ie lui <ared' Aurt se a)e$ l%n& ea )i %n"epu s i pun %ntreb ri %n le& tur "u +i$ita %n 3e/as, Ea %i r spunse "%t putu de +a&, " "i interesul lui o # "ea s se si!t st%n(enit ' 3rupul lui !asi+ o"upa o !are parte din "anapea )i ea trebui s #a" un e#ort teribil pentru a nu.l atin&e' Cu !ult %nde!%nare, %ndep rt dis"u*ia de la sine' Ce #el de a#a"eri #a"e*i, do!nule 1andi+er7 5ar" Oli+ia )i Carson # "user re#erire %ntr.o sear la nu!ele de 1andi+er, dar nu %)i adu"ea a!inte "e spuseser ' In+esti*ii' Ea %l pri+i nedu!erit )i el r%se u)or' 3ot #elul de in+esti*ii . %n " i #erate, "-erestea, +ite' Fn pre$ent +re! s adu"e! ele"tri"itatea %n a"este or )ele' %n*ele&, spuse 8auren, de)i nu pri"epea delo"' Carson "ontinu "on+ersa*ia spun%nd "eea "e "onsidera el " este o po+este a!u$ant ' Cu "oada o"-iului, 8auren %l + $u pe <ared ridi"%ndu.se, du"%n. du.se la bu#et )i u!pl%ndu.)i din nou pa-arul "u w-is6y' Deodat , Oli+ia su&er s se !ear& la !as ' 8ui 8auren i se p ru " propunerea a"eea suna "a un ordin' Sau o a!enin*are' Se uit la Oli+ia )i o + $u str pun&%ndu.)i #iul "u pri+irea' Inten*ionat, <ared d du pe &%t "on*inutul pa-arului )i %)i puse altul pe "are %l lu %n su#ra&erie %!preun "u "ara#a de "ristal' Da" !ai obser+aser )i al*ii s"-i!bul ostil dintre !a! )i #iu, nu o ar tar ' Cei doi 1andi+er r%ser "u po#t de po+estirea lui Carson %n ti!p "e se %ndreptau spre su#ra&erie' Oli+ia )i Carson st teau #ie"are %n "%te un "ap t al !esei, a+%ndu.i pe 8auren )i pe Aurt de o parte )i pe <ared )i 5ar6er de "ealalt ' <ared se a#la "-iar %n #a*a lui 8auren' C%nd se a)e$ %i arun" o pri+ire lene) , dar?"-ipui %i era "o!plet ine/presi+' %n ti!p "e !asa era ser+it de Rosa, "are renun*ase la #ustele ei +iu "olorate )i la blu$a lar& , %n #a+oarea unei uni#or!e albe, 8auren %i studie pe "ei doi 1andi+er' 5ar6er a+ea o #a* "ert rea* , aproape brutal , )i o"-ii lui alba)tri p trun$ tori arun"au pri+iri iu*i prin %n" pere, de par" ar #i " utat se"rete as"unse Blasul )i purtarea %i erau politi"oase, de)i 8auren b nuia " re"epta nu!ai "eea "e "onsidera i!portant e/"lu$%nd "elelalte lu"ruri "are erau spuse "a #iind lipsite de %nse!n tate' 3rupul %i era solid )i &ras' 4%i. nile dolo#ane, "u de&ete "a ni)te "%rna*i tranda#irii, )i le *inea %!preunate pe burt atun"i "%nd nu le #olosea' A"ea atitudine rela/at era "ontra$is de o"-ii lui +ioi' Aurt era !ai %nalt, dar tot solid' O"-ii lui erau la #el de a&resi+i "a ai tat lui s u, dar a+ea dou &ropi*e ad%n"i "are ap reau )i disp reau dup dorin* )i "are %i atenuau beli&eranta #e*ei' 5 rul blond, tot "a al tat lui s u, era aspru )i s%r!os )i %i a"operea "apul "a o bonet str%ns '

Datorit #aptului " era ars de soare, spr%n"enele %i p reau aproape albe' De)i "ei doi 1andi+er "u tr s turi de teutoni #useser #oarte politi"o)i "u ea, 8auren era, instin"ti+, pre"aut #a* de ei, Co!porta!entul lor era prea "i$elat, "on+ersa*ia prea elo"+ent )i atitudinea lor, prea u!il ' %ntrea&a lor purtare p rea prea repetat pentru a #i sin"er ' C%nd surprinse pri+irea lui Aurt asupra ei, se "utre!ur # r s +rea' E/presia lui la"o! %i a!intea de "ea a lui Willia!' Pagina 19

<ared +orbi #oarte pu*in, nu !%n" aproape ni!i" )i b u destul de !ult' R spundea !or! it "%nd "ine+a, i se adresa )i nu ini*ia ni"i o "on+ersa*ie' 8auren se si!*ea st%n(enit sub pri+irea lui atent )i st ruitoare' A+ea i!presia " o"-ii a"eia i!pla"abili nu o p r sir ni"i o "lip "%t st tur la !as ' Da" lui 8auren "ina i se p ru pli"tisitoare, lui <ared i se p ru inter!inabil ' %i dispre*uia pe "ei doi 1andi+er )i a!bi*ia lor a"aparatoare pe "are %n"er"au %n $adar s o as"und printr.o "on+ersa*ie abil )i bune !aniere' <ared ura toate #or!ele de pre# " torie )i !in"iun ' :i p pu)a asta de por*elan din #a*a !ea e e/pert %n a)a "e+a, %)i spuse el "u "inis!' %n"er" s o i&no7re pe 8auren, dar, p%n la ur! , renun* la a"el e#ort )i o studie, +r%nd s se du!ireas" %n le& tur "u ea' Re"unos"u %n sinea lui " nu era delo" "u! se a)teptase' Absolut delo", :i lui <ared nu.i pl "eau surpri$ele' De a"eea #usese #urios pe Ben %n seara "%nd a"esta !urise' Nu, re#u$ s ! &%ndes" la asta, %)i spuse el' 8auren !%nuia ta"%!urile "u #oarte !ult u)urin* )i <ared #u #as"inat de !%inile ei' 5 reau !oi )i deli"ate' De&etele erau lun&i )i sub*iri )i "u un&-ii o+ale tranda#irii #ru!os %n&ri(ite' 8a "e se a)teptase el7 8a la" ro)u7 Ce spusese Ben7 A-, da' Era pianist ' <ared "-i"oti %n sinea lui )i se &%ndi "u neru)inare la o a"ti+itate !ult !ai pl "ut pentru a"ele !%ini' Apoi, se %ntreb da" #e!eia a"eea )tia ast#el de lu"ruri )i -ot r% " nu' %i + $use tea!a din pri+ire dup .a!ia$ , "%nd o atinsese' Era sin"er ' 3o"!ai a"eea era proble!a' Ridi" &enele "ati#elate "are %i as"undeau o"-ii )i pri+i spre el' O "lip , %i sus*inu pri+irea, dup "are )i.o #eri repede' %)i d dea sea!a de "e #usese +r (it Ben' Un b rbat se putea %ne"a %n a"ei o"-i de "uloarea poru!belului %nainte s .)i dea sea!a " se s"u#und ' :i )tia )i "u! s .i #oloseas" ' Nu %*i arun"a ni"iodat o pri+ire dire"t , "i nu!ai pe #uri)' Era de a(uns "a s te #a" s %nnebune)ti' Hot r% " a+ea prea !ult p r' Era prea &reu pentru #a*a )i trupul ei deli"ate' 3otu)i %i st tea bine "u a"el "o" din "re)tet )i "u )u+i*ele "are %i %n"adrau "-ipul )i "are p reau

!ai #ra&ile de"%t por*elanul #ar#uriilor din "are !%n"au' %)i "obor% pri+irea asupra "easului de aur prins %n piept' Se #oi pe s"aun in"o!od )i, # r s .)i dea sea!a, %)i u!e$i bu$ele "%nd se uit la pieptul a"ela "are se %n l*a )i "obora u)or' Indi#erent "e alt"e+a ar #i #ost #als %n le& tur "u ea . +o"ea bl%nd , purtarea "iudat , !oti+ul pentru "are %l ur!ase pe Ben at%ta dru! . un lu"ru era real' %n" %i !ai si!*ea s%nul tare sub pal! ' 4%na %i tre!ur u)or "%nd %)i u!plu din nou pa-arul "u w-is6y )i b rb *ia re#u$ s i se rela/e$e' Ar #i trebuit s ple"e i!ediat' Ar #i trebuit s %n"ale"e pe C-ar&er )i s se du" %n 5ueblo pentru o t + leal bun %n #%n "u o t%r# ' Dar nu +oia "u ade+ rat a"est lu"ru' :tia " pri+irea lui insistent o st%n. (enea pe 8auren' C-iar da" nu era o distra"*ie prea !are %n sine, st%n(eneala ei era de a(uns pentru al #a"e s r !%n ' Fntor"%ndu.se %n salon dup "in , Carson spuse; 5 "at " nu ai un pian, Oli+ia' 8auren ne.ar #i putut "%nta "e+a' . 4are p "at' 4i.ar #i # "ut !are pl "ere s te aud "%nt%nd, $ise Aurt "are era #oarte aproape de 8auren' . Ce anu!e te.a adus %n 3e/as, do!ni)oar Holbroo67 o %ntreb 5ar6er 1andi+er' dintr. odat , dup "e se a)e$ar ' 5e !o!ent, 8auren nu %)i & si "u+intele' :i a"ei o"-i alba)tri, p trun$ tori, p reau s o pro+oa"e' . 8auren e sora unuia din "ole&ii lui <ared de la Har+ard' <ared a #ost la #a!ilia Holbroo6 %ntr.una din +a"an*e, a)a " a! +rut s le r spl ti! ospitalitatea' Din !o!ent "e #ratele ei s.a " s torit, a! in+itat.o pe 8auren' Ben a adus.o "u el "%nd a +enit de la New Cor6' 8auren se uit la Oli+ia ne+enindu.i s "read " putea s !int "u at%ta u)urin* ' Fe!eia %i $%!bi )i "ontinu ; . 4i.a #ost de un !are a(utor de "%nd s.a stins Ben' Nu )tiu "e !.a) #i # "ut # r ea' Ui!irea lui 8auren se trans#or! %n #urie' Cu! %ndr $nea Oli+ia s !int ast#el %n pri+in*a ei7 Nu a+ea ni"i de "e s .i #ie ru)ine, ni"i pentru "e s se s"u$e= . Nu.!i a!intes" s o #i + $ut la %n!or!%ntare, spuse 5ar6er "u )iretenie' . A #ost "ople)it de durere' S .a ata)at #oarte !ult de Ben %n ti!pul " l toriei' N.a) #i +rut s trea" printr.un ase!enea "-in, spuse Oli+ia si!plu' . 8esne de %n*eles' :i eu a! si!*it la #el "%nd a !urit !a!a, )opti Aurt b t%ndu.i !%na u)or, dar ea )i.o retrase repede' Carson s"-i!b subie"tul' . 5o+este)te.ne despre "entrala asta ele"tri" pe "are +ise$i s o "onstruie)ti, 5ar6er' . Nu.i un +is, Carson' A+e! de &%nd s o "onstrui!, %ntr.un #el sau altul' Bine%n*eles, a! dori s ne bu"ur ! de spri(inul #a!iliei 8o"6ett' . Ce se +a %nt%!pla "u "o!pania de ele"tri"itate "are e/ist de(a ai"i7 %ntreb Oli+ia re#erindu.se la o "entral !i" a#lat %n proprietatea lui Or+ille Aendri"6' 8auren o au$ise dis"ut%nd "u Carson despre a"est lu"ru' Centrala o#erea ele"tri"itatea lo"uitorilor ora)ului Coronado %n #ie"are sear %ntre orele )ase )i unspre$e"e' Destul de "iudat,

"asa 8o"6ett nu era %n" ra"ordat la re*eaua ele"tri" ' . 1a da #ali!ent, # r %ndoial , r spunse 5ar6er' Pagina 20

Noi +o! o#eri "urent ele"tri" dou $e"i )i patru de ore din dou $e"i )i patru' Aendri"6 nu +a putea re$ista "on"uren*ei' %ntr.o bun $i, #oarte "ur%nd, totul +a #un"*iona pe ba$ de ele"tri"itate' Aurt se aple" spre 8auren )i o %ntreb ; . Ce p rere ai despre "urentul ele"tri", do!ni)oar Holbroo67 3oate pri+irile se %ntoarser spre ea )i e$it pu*in %nainte s r spund ' . Cred " e ur%t' 1 $%ndu.le "-ipurile )o"ate, se &r bi s e/pli"e' . %n*ele& " e ne+oie de el )i s%nt de a"ord "u do!nul 1andi+er " +o! de+eni #oarte dependen*i de el, dar eu una "red " e ur%t' 5re#er lu!ina "ald a l !pii "u &a$' . O ade+ rat ro!anti" , spuse Aurt d%nd din "ap aprobator' . l.au$i, i.au$i' A"ele "u+inte "austi"e " $ur "a ni)te pietre %n %n" pere' 3oat lu!ea se uit la <ared, "are %)i reluase po$i*ia din #otoliu' Era pri!a oar "%nd spunea "e+a de "%nd ter!inaser de !%n"at' . 4.ar interesa )i p rerea ta %n le& tur "u a"east "-estiune, <ared, spuse 5ar6er' . 5 rerea !ea e s ter!in ! "u prostiile )i s a(un&e! la !ie$ul proble!ei, do!nule 1andi+er, spuse el "u duritate' . :i "are "re$i tu " e 0!ie$ul proble!ei07 <ared se ridi" din #otoliu, se duse la bu#et, %)i u!plu pa-arul "u w-is6y )i abia dup a"eea se %ntoarse spre 5ar6er' 8auren obser+ "%t de per#e"t %i +enea "ostu!ul ne&ru din l%n ' Bulerul alb al " ! )ii "ontrasta puterni" "u "-ipul s u %ntune"at, "are de+enise #oarte %n"runtat' . 4ie$ul proble!ei e " +re*i s "onstrui*i o "entral ele"tri" "e +a distru&e a#a"erea alt"ui+a' 5entru ali!entarea a"estei "entrale, a+e*i ne+oie de ap ' Cea !ai a""esibil surs se a#l pe proprietatea #a!iliei 8o"6ett' 5%n ai"i a! dreptate7 rowil . Relatarea ta e pu*in denaturat , dar, %n linii !ari, a"esta e planul, spuse 5ar6er "al!, de)i "-ipul i se %nro)ise din nou )i de&etele dolo#ane pip iau #urioase bu$un relul pentru "eas "are i se %ntindea peste burt ' . Ce se +a %nt%!pla "u to*i oa!enii "are depind de a"east surs de ap "%nd o s +ii du!neata )i o s ridi"i un bara(7 Cei din #a!ilia 8o"6ett s%nt #oarte &enero)i "u apa lor' E, %ntr.ade+ r, o surs de +enit, dar, uneori, tata pri!ea "%te un !iel, doi "a plat , alteori "-iar )i nu!ai un "o) de poru!b de la +reun #er!ier "are n.a a+ut o re"olt bun ' C-iar %nainte "a le&ile #un"iare s intre %n +i&oare a"u! "%*i+a ani, Ben le pro!itea #er!ierilor "are a+eau ani!ale pu*ine s le adape pe proprietatea noastr '

Ce se +a %nt%!pla "u a"e)ti oa!eni "%nd +or r !%ne # r ap 7 8auren as"ulta "urioas ' Dis"ursul lui <ared era #oarte elo"+ent' Spr%n"enele lui stu#oase %i a!inteau at%t de !ult de Ben' 5urtarea lui nu !ai era delo" insolent ' . Do!nule 8o"6ett' '' <ared, spuse 5ar6er r bd tor, poate " eu %n*ele& lu!ea a#a"erilor !ai bine de"%t tine' %n de#initi+ a! trei$e"i de ani %n plus' %n ori"e a#a"ere, unii "%)ti& , al*ii pierd' A)a e e"ono!ia' . Nu s%nt idiot, 1andi+er' A)a " nu.i ne+oie s .!i +orbe)ti "a )i "u! a) #i, $ise <ared' A! o diplo! %n "o!er* de "are !a!a e #oarte !%ndr ' 3e ro& s "ontinui' Cred " o s pot *ine pasul "u du!neata, ad u& el ridi"%nd pa-arul %n se!n de salut' . Foarte bine, atun"i o s +orbes" des"-is, $ise 5ar6er' 1oi +re*i "e+a, noi +re! "e+a' O s #a"e! un t%r&' Calea #erat pentru "entrala ele"tri" ' A!bele p r*i or s aib e/tre! de !ult de "%)ti&at' . 5ar6er, nu "red " e ne''' . Nu.l %ntrerupe, Carson, spuse <ared "u aspri!e )i 8auren #u surprins "%nd %l + $u pe Carson "on#or!%ndu.se' A(un&e! la partea "ea bun ' Do!nul 1andi+er )i #iul, spuse el, rostind ulti!ul "u+%nt pe un ton ironi", au +enit to"!ai de la Austin "u o s"-e! detaliat 3rans 5lains Railroad a unei " i #erate "are s a(un& p%n %n Coronado' F "u o pau$ )i lu o %n&-i*itur $dra+ n de w-is6y' . N.a) +rea s "red " )i.au pierdut ti!pul' 8auren ur! rea totul #as"inat ' De #ie"are dat "%nd des"-idea &ura, b rbatul a"ela era )i !ai eni&!ati"' Cowboy, absol+ent al Uni+ersit *ii HanOard, o! de a#a"eri7 . 1andi+er, "ontinu <ared, Aerr+ille are "ale #erat de ani de $ile' Corn#ort )i Frederi"6sbur& s%nt pe "ale de a a+ea una' Cu +itele noastre )i "u "arierele de piatr , de "e "re$i " a+e! ne+oie de a(utorul +ostru "a s ob*ine! o "ale #erat 7 . 3a"i din &ur , <ared' E)ti beat )i ne (i&ne)ti oaspe*ii, se r sti Oli+ia al " rei "-ip era o !as" de #urie' . Nu.i ni"i o proble! , Oli+ia' A pus o %ntrebare si!pl , iar eu %i +oi da un r spuns la #el de si!plu, $ise 5ar6er )i # "u o u)oar ple" "iune spre ea %nainte de a se %ntoar"e spre <ared' Ben 8o"6ett a #ost un o! respe"tat %n a"est stat' Un o! #oarte puterni"' Nu.i ne+oie s .*i spun eu asta' 3otu)i, ani de $ile a #ost in"apabil s adu" o "ale #erat p%n %n Coronado' . Asta pentru " n.a +rut s .i e/ploate$e pe "ei "are %i respe"tau= stri& <ared' . Ori"are ar #i !oti+ele e)e"ului, tot nu a+e*i o "ale #erat ' Din %nt%!plare a! o !ul*i!e de prieteni %n Co!isia C ilor Ferate' Da" le spun " e ris"ant s se "onstruias" o linie p%n %n Coronado'

Pagina 21

'' Ridi" din u!eri e/presi+' . 5e de alt parte, da" le spun " ar #i "e+a "are ne.ar adu"e !ari "%)ti&uri, or s #ie %n"%nta*i s aprobe "onstruirea unei " i #erate' Da" un o! at%t de in#luent "a tat l t u n. a reu)it a"est lu"ru # r a(utorul !eu, "u! ai de &%nd s.o #a"i tu7 Atun"i, pu*in din aro&an*a )i %n#l " rarea lui <ared se stinse' F)i puse pa-arul pe ! su* )i %l pri+i pe 5ar6er %ndelun&' A"esta %i sus*inu pri+irea, %n !od li!pede e+alu%ndu.)i du)!anul' Cal!, <ared %i spuse aproape %n )oapt ; . E)ti un ti" los' . Da, s%nt, $ise 5ar6er %ntune"at la #a* ' Apoi <ared %)i %ndrept pri+irea %nsu#le*it de al"ool spre Aurt, "are t "use %n tot a"est ti!p' . %n "a$ul sta, ! %ntreb "e e)ti tu, spuse <ared dispre*uitor, dup "are se uit la 8auren, la !a!a lui )i la Carson' 5e "-ipul lui se "iti de$&ust )i rese!nare %nainte s se %ntoar" )i s ias din %n" pere, "i$!ele lui ne&re )i lustruite " l"%nd ap sat pe podeaua de le!n' C%te+a se"unde !ai t%r$iu, u)a de la intrare se au$i tr%ntindu.se' Diplo!at "a %ntotdeauna, Carson spuse; . 5ar6er, Aurt, trebuie s a+e*i r bdare "u b iatul' Abia )i.a pierdut tat l' 4oartea lui Ben l.a a#e"tat tare !ult' . Da" ar #i un b iat, i.a) putea tolera "o!portarea, $ise 5ar6er' Dar e un b rbat de trei$e"i de ani "are se "o!port "a un "opil' Oli+ia, ar #i bine s "lari#i"i lu"rurile "u el' Da" nu se poate "onta pe spri(inul lui %n a"east a#a"ere, atun"i nu !ai #a"e! ni!i"' Fiul t u e !o)tenitorul lui Ben )i toat lu!ea +a #i "urioas s +ad "u! se des"ur" ' Da" se aude " nu.)i poate st p%ni ner+ii )i obi"eiurile proaste, $ise el arun"%nd o pri+ire plin de %n*eles spre bu#et, atun"i nu pot s #iu de a"ord "u o a#a"ere %n "o!un de tea! s nu.!i pierd "redibilitatea' . %n*ele&, 5ar6er, spuse Oli+ia )i o"-ii ei +er$i erau la #el de re"i )i de duri "a s!araldele' <ared +a &%ndi "a noi, %ntotdeauna se %nt%!pl a)a' 8auren #u iritat de si&uran*a Oli+iei' <ared era un o! !atur "are spusese ni)te lu"ruri interesante' Si!*i un i!bold de a.= ap ra, dar bine%n*eles " nu putea s o #a" ' . Are o reputa*ie %n&ro$itoare pentru a"ti+it *i "are nu pot #i !en*ionate %n pre$en*a do!ni)oarei Hol. broo6, inter+eni Aurt' . 4u e ne+oie s .!i spune*i "are s%nt "alit *ile sau de#e"tele #iului !eu, do!nule 1andi+er, $ise Oli+ia "u r "eal ' . Nu, doa!n 8o"6ett' N.a! +rut s spun de"%t''' . Cred " ar trebui s ple" !, %)i %ntrerupse 5ar6er #iul' A! a+ut o dis"u*ie interesant '

O s studie! "u aten*ie propunerea )i o s "%nt ri! ele!entele i!pli"ate' Se ridi" )i se duse la Oli+ia, lu%ndu.i !%na %ntr.ale sale' . %*i !ul*u!es" pentru o sear !inunat , Oli+ia' Cina a #ost e/"elent ' Carnea +itelor 8o"6ett e ine&alabil ' . S%nt si&ur " o s lu"r ! %!preun pe +iitor, 5ar6er' 5lanurile tale se +or putea pune %n apli"are # r proble!e' 3e asi&ur' . Sper' Aurt %i ur %n )oapt noapte bun lui 8auren )i, de data a"easta, "%nd %i ridi" !%na, i.o atinse u)or "u bu$ele lui " rnoase' Ea a+u ne+oie de toat st p%nirea de sine "a s nu Pi.o tra& repede )i r su#l u)urat "%nd u)a se %n"-ise %n ur!a "elor doi 1andi+er' Carson, Oli+ia )i 8auren se a#lau %n -ol' Restul "asei era "u#undat %n t "ere' 8auren se %ntoarse spre Oli+ia )i o %ntreb brus"; . Doa!n 8o"6ett, de "e a*i !in*it %n le& tur "u !ine7 4.a*i # "ut un "o!pli"e # r +oia !ea la a"east !in"iun ' Era ui!it de propria.i %ndr $neal , dar sin"eritatea # "ea parte din #irea ei' . F r +oia ta7 %ntreb Oli+ia )i spr%n"enele i se ar"uir "a dou aripi ne&re' Ai #i putut s ne&i "-iar atun"i )i s le spui ade+ rul' Dar n.ai # "ut.o' A! "re$ut " *i.ai dat sea!a " +arianta !ea era !ult !ai plau$ibil )i !ai pu*in'' ' "o!pro!i* toare' 8auren se uit la Carson, "are %)i pri+ea panto#ii )i nu %i o#erea ni"i un a(utor' %)i %n"ru"i) bra*ele str%ns )i %)i !u)" bu$ele' 5ri!ul ei instin"t #u s ne&e din nou insinuarea " ea )i Ben 8o"6ett ar #i #ost "e+a !ai !ult de"%t prieteni, dar se ab*inu' Dou luni' 3rebuia s stea "el pu*in dou luni' Apoi''' Se s"u$ repede )i ur" %n "a!era ei' Carson st tea %n patul "u balda"-in )i o pri+ea pe Oli+ia "are ie)i de dup para+an, tra+ers%nd &oal %n" perea' Nu %n"eta s .l ui!eas" ' :tia " trebuie s aib +reo "in"i$e"i )i "in"i de ani, iar "orpul ei superb %i "ontra$i"ea +%rsta' C%nd %)i l s p rul pe spate %i + $u s%nii tari )i plini re#le"ta*i %n o&linda !are !obil ' Burta %i era plat , iar pulpele nu a+eau a"ea &reutate "are le sup ra pe !a(oritatea #e!eilor %ntre dou +%rste' :oldurile %i erau %n&uste )i %ntinse, iar pielea de pe #ese era neted )i ne%n"re*it ' De #ie"are dat "%nd o +edea ast#el, el era dureros de "on)tient de propriul s u #i$i" delo" atr & tor' F r +esta stri!t , pieptul )i burta %i erau l sate, iar pi"ioarele s"urte i se %n&ro)aser "u +%rsta' Carson %)i in+idia %ntotdeauna prietenul, pe Ben, pentru "orpul lui %nalt )i bine # "ut' Pagina 22

Constru"*ia a"eea puterni" )i p rul des )i alb su"iser "apetele #e!eilor "-iar )i la o +%rst destul de %naintat ' Netulburat de pri+irea lui st ruitoare, Oli+ia se duse )i stinse %a!pa "u &a$ de pe noptier ' O#t obosit "%nd %)i "u#und "apul %n perna par#u!at ' . Ai #ost &ro$a+ %n seara asta, dra&a !ea' S%nt "on+ins " e)ti epui$at , spuse el !%n&%indu.i p rul bo&at "u de&etele lui s"urte )i &roase' . 3i" lo)ii, spuse ea #urioas ' :tiu " s%nte! la p !%nt )i ne lo+es" "u pi"ioarele "%t s%nte! %n po$i*ia asta' Da" n.a) #i +rut at%t de !ult "alea #erat , ni"i n.a) #i stat de +orb "u ne!erni"ul sta de &er!an' Carson era obi)nuit "u li!ba(ul a"ela )i era bu"uros " +orbea ast#el nu!ai %n pre$en*a lui' O lua drept un se!n de %n"redere' . :tiu, dra&a !ea' 1a trebui doar s (u" ! dup "u! ne "%nt ei o +re!e' A! !ai #ost ne+oi*i s #a"e! ase!enea sa"ri#i"ii )i alt dat , dar totdeauna a! a+ut de "%)ti&at' . A)a e, nu!ai " , de data asta, e "e+a deosebit de sup r tor' . Nu te !ai &%ndi la ei a"u! )i %n"ear" s te rela/e$i, spuse Carson apropiindu.se )i !ai !ult de ea )i !%n&%indu.i obra$ul %nainte de a se ridi"a )i de a o s ruta u)or pe bu$eG )tia " nu %i pl "eau s rut rile ap sate' Cul"%ndu.)i "apul "%t !ai aproape de al Oli+iei, Carson %)i l s !%na s alune"e %n (os pe &%tul ei )i pe piept )i %i "uprinse s%nul' Sin&ura ei sar"in nu %i %n"-isese la "uloare s#%r"urile, "are erau aproape la #el de tranda#irii "a ale unei #eti)"ane' Continu s se bu"ure de "arnea ei #ierbinte )i de s#%r"urile ei tari p%n "%nd ea %n"epu s se !i)te ner bd toare' A&ita*ia a"eea %i d dea de %n*eles " trebuia s trea" la a"*iune' Se ur" deasupra ei )i nu %nt%!pin ni"i o re$isten* "%nd o penetr repede' 5asiunea lui de+eni din "e %n "e !ai !are )i a(unse la or&as! %n "%te+a "lipe' Ni"iodat nu %n"er"a s prelun&eas" !o!entele de pl "ere' Oli+ia #usese %n+ *at de !ai"i la A"ade!ia Ursulinelor %n ora)ul ei natal, New Orleans, " doa!nelor nu le pl "ea a"tul se/ual, dar " %l tolerau "a o do+ad a iubirii' Carson %n*ele&ea' Da" )i.ar #i dorit +reodat s ob*in o rea"*ie !ai "ald din partea Oli+iei, ar #i #ost inutil' 5ropriile lui e/"la!a*ii de e/ta$ erau %n bu)ite de perna &roas %n "are %)i "u#und #a*a' 5ri!i o !%n&%iere u)oar pe u! r )i o atin&ere a bu$elor ei, dup "are ea se desprinse din %!br *i)area lui' %n" din $iua a"eea, din ur! "u dou $e"i de ani, "%nd ea %l in+itase "o!plet lipsit de e!o*ie s .i #ie a!ant, nu i se per!isese s $ bo+eas" prea !ult %n untrul ei sau s se bu"ure de &oli"iunea ei dup a"eea' %n seara a"eea, "a de obi"ei, ea se d du (os din pat )i se duse la baie' El o au$i sp l%ndu.se' C%nd se %ntoarse %n "a!er , era %!br "at "u o " !a) de noapte )i un "apot' . Carson, !i.a +enit o idee, spuse ea, pli!b%n. du.se %n"oa"e )i %n"olo pe "o+orul s"u!p de la pi"ioarele patului' El nu a+ea +oie s .)i petrea" toat noaptea "u ea )i ura tot a"el ti!p pe "are ea nu )i.l petre"ea %n pat' . Da, dra&a !ea7 spuse el rese!nat' %)i d du sea!a dup a&ita*ia "are o st p%nea )i dup e/presia de pe "-ipul ei #ru!os " era "u#undat %n &%nduri'

%n seara a"eea trebuia s se !ul*u!eas" doar "u "eea "e %i per!isese de(a' %i as"ult planul ui!it' Era %ndr $ne*, pri!e(dios, i!posibil )i, totu)i, reali$abil' El obie"t %n pri+in*a !oti+elor, protest %!potri+a !i(loa"elor, dar, "a %ntotdeauna, #u de a"ord "u ideea' Capitolul Q' %n ti!p "e Oli+ia s"-i*a planul "are a+ea s aib un i!pa"t dra!ati" asupra +ie*ii lui 8auren, #ata %n"er"a %n $adar s adoar! ' Se #oia a&itat )i !ii de &%nduri %i roiau prin !inte, tulbur%ndu.i pu*ina senin tate pe "are i$butise s o p stre$e de "%nd sosise %n "asa 8o"6ett' Oli+ia )i Carson #or!au un pu$$le " ruia nu.i putea da de "ap' C%nd a+ea i!presia " o a""eptau a)a "u! era, "%nd a+ea sen$a*ia " repre$entau o a!enin*are pentru ea' Carson se purta #ru!os "u ea, dar era s"la+ul Oli+iei' Iar atitudinea a"esteia #a* de 8auren era re$er+at )i re"e, pentru a nu spune !ai !ult' Cei doi 1andi+er o %nsp i!%ntaser ' Nu era obi)nuit s aud dis"ut%ndu.se a#a"eri, iarRaspri!ea lui 5ar6er o %n&ro$ise' Aurt era, # r %ndoial , la #el de la"o! )i de a!bi*ios "a tat l lui' B%ndul la t%n rul a"ela o # "u pe 8auren s se "utre!ure p%n )i %n a)ternutul "ald' Era "-ipe) %ntr.un #el brutal, dar "orpul lui solid %i pro+o"a repulsie, iar +o"ea lui !ieroas )i purtarea si!andi"oas %i st%rneau nelini)te' Se si!*ea a!enin*at de el, dar era alt &en de spai! de"%t "ea "are o st p%nea "%nd se uita la <ared 8o"6ett' <ared' Fiul lui Ben era un destr b lat )i un ti" los, un be*i+ )i un a#e!eiat, a)a " , de "e "ontinua s se &%ndeas" la el7 De "e o intri&a at%t de !ult trupul %nalt )i $+elt al lui <ared7 De "e si!*ea dorin*a de a.l atin&e7 Dup "e #usese ini*iat %n tainele se/ului slab, la +%rsta de unspre$e"e ani, )i dup "e Dorot-ea Harris %i e/pli"ase %n !od rudi!entar #un"*iunile trupului ei, edu"a*ia lui 8auren %n "eea "e pri+ea subie"tul se/ualit *ii #usese e/tre! de insu#i"ient ' A+ea "in"ispre$e"e ani "%nd )i.a dat sea!a " un lu"ru !isterios, o "o!bina*ie "iudat , atr &ea "orpurile b rba*ilor spre ale #e!eilor )i in+ers' Pagina 23

Se a#la la un pi"ni" or&ani$at %n par"ul ora)ului %n "instea +eteranilor "are se %ntor"eau din r $boiul -ispano. a!eri"an din Cuba' St%nd la u!bra unui "opa" )i "itind, aten*ia i.a #ost atras de un t%n r soldat )i de so*ia lui' %i "uno)tea pe a!%ndoi' Se " s toriser "u nu!ai "%te+a s pt !%ni %nainte "a el s ple"e %n r $boi' St teau al turi la u!bra altui "opa"' Nu +orbea )i, totu)i, "o!uni"au unul "u "el lalt' Se pri+eau ad%n" %n o"-i' 4%na tinerei se a#la pe pulpa so*ului ei !%n&%indu.i.o u)or "u +%r#urile de&etelor' 8auren pri+i pe #uri) de dup o"-elari, "u! el %i duse !%na la bu$e )i %i s rut pal!a "u pasiune, dup "are i. o a)e$ din nou pe pulp , ap s%nd.o u)or' Dintr.un !oti+ ine/pli"abil, ini!a lui 8auren %n"epu s bat "u putere )i si!*i un +al de " ldur %n tot trupul'

Sesi$ o sen$a*ie "iudat %n partea in#erioar a trupului, si!*i #urni" turi %n s%ni, iar s#%r"urile i se %nt rir sub " ! )u* ' Era st%n(enit )i ru)inat " a+ea ase!enea rea"*ii %n a"ele p r*i inti!e ale "orpului' B rbatul se aple" )i %i )opti "e+a la ure"-e so*iei, "are $%!bi )i %n"u+iin* ' Apoi el se ridi" )i %ntinse !%na pentru a o a(uta s se ridi"e )i ea, )i o s rut ap sat' 8auren des"operi " %i era &reu s respire' Cei doi %)i $%!bir , se uitar %n (ur )i ple"ar pe neobser+ate' Nu %)i luar r !as bun de la ni!eni )i se p rea " nu!ai 8auren %i + $use ple"%nd' A"ele sen$a*ii tulbur toare, dar pl "ute pe "are le si!*ise "u ani %n ur! "%nd asistase la un !o!ent de inti!itate dintre doi so*i #useser aproape uitate, dar re+enir "u o uluitoare "laritate "%nd %l + $use pe <ared 8o"6ett re$e!at de to"ul u)ii %n dup .a!ia$a a"eea' De "e7 %i + $use bat(o"ura din pri+ire )i #usese pro#und r nit ' Ce # "use, oare, pentru a.i st%rni dispre*ul7 Ni"i ! "ar +orbele pline de ur pe "are i le arun"ase Willia! nu o (i&niser at%t de !ult "a $%!betul ironi" de pe bu$ele sen$uale ale lui <ared' O pri+ise st ruitor tot ti!pul "%t durase "ina' :i Aurt o pri+ise' Dar pri+irea a"estuia era re"e )i "al"ulat , %n ti!p "e o"-ii lui <ared o p%r(oliser ase!eni unor #l " ri aurii' 3ot trupul %i tre!ura sub " !a)a de noapte, %n"-ise o"-ii, dar i!a&inea lui <ared %i era %ntip rit din"olo de pleoape' Retr i "lipa %n "are %)i ap sase !%na pe pieptul ei' %i si!*ea r su#larea pe #a* )i %n"er" s .)i i!a&ine$e "u! ar #i #ost s .i si!t bu$ele "ontopite "u ale ei' Un o#tat lun& )i "utre!ur tor %i s" p )i s"oase un &ea! t %n pern ' 1oia s )tie "u! ar #i #ost' :i )tia " a#larea a"elui lu"ru ar #i dus.o pri!e(dios de aproape de iad'' ' sau de paradis' 5endula de pe peretele biroului b tu ora opt' Era a doua $i di!inea* dup "ina pe "are o luaser %n "o!pania "elor doi 1andi+er' %n ure"-ile lui 8auren, b t ile a"elea r sunau a!enin* tor, %n ti!p "e st tea %n lini)te %!preun "u Oli+ia )i Carson, a)tept%ndu.l pe <ared s li se al ture' Oli+ia p rea e/tre! de -ot r%t a)a "u! st tea ri&id %n #otoliul din spatele biroului' Carson era ner+os )i st%n(enit, )ter&%ndu.)i #runtea din "%nd %n "%nd "u o batist ' 8auren sorbea deli"at dintr.o "ea)" de "eai' Se tre$ise de+re!e dup o noapte e/tre! de a&itat ' Fusta &rea de "uloare !aron )i blu$a & lbuie #useser puse %n &rab )i # r a(utorul Elenei' %)i prinsese p rul %ntr.un "o" la "ea# )i ie)ise din "a!er ' Braba ei de a ap rea la !i"ul de(un era, probabil, inutil , dar nu +oia s se "read despre ea " ar #i lene) ' %nainte s intre %n su#ra&erie, Carson o opri )i o ru& s +in %!preun "u el )i? "u Oli+ia %n biroul %n "are o "-e!aser pri!a oar ' %ntotdeauna a+ea s .l "onsidere biroul lui Ben, " "i "e+a din aura a"estuia !ai plutea %n" %n at!os#er ' 8auren %l ur! pe Carson %n untru )i %)i puse repede o "ea)" de "eai, %ndul"indu.l #oarte !ult, " "i b nuia " a+ea s aib ne+oie de "e+a %nt ritor %n "ursul a"elei %ntre+ederi !isterioase'

Obra(ii dolo#ani ai lui Carson ro)iser "onsiderabil )i nu o pri+ise %n o"-i "%nd %i # "use in+ita*ia, de)i 8auren )tia " nu era delo" o in+ita*ie, "i un ordin' Carson %i trans!itea nelini)tea lui' Ce+a plutea %n aer' :i, e+ident, o a#e"ta' Dar "u!7 Nu %)i putea %n"-ipui' 5oate " , dup e+eni!entele din seara pre"edent , a+eau s o roa&e politi"os s ple"e' Ur!au s #ie #oarte o"upa*i "u a#a"erea " ii #erate )i nu %i putea "onda!na pentru #aptul " nu a+eau ne+oie de o str in %n +ia*a lor' De "e era ne+oie, %ns , s aud )i <ared "e soart o a)tepta7 Ar #i pre#erat "a el s nu #ie de #a* la a"ea dis"u*ie, " "i, # r %ndoial , a+ea s se bu"ure de ori"e ne"a$ s.ar #i ab tut asupra ei, %)i spuse ea "u triste*e' 8auren tres ri "%nd %i au$i "i$!ele pe par"-etul din -ol' Intr %n %n" pere )i %)i pri+i !a!a #urios' . Ar #i bine s #ie "e+a e/tre! de i!portant da" tot !.ai tre$it at%t de de+re!e dup "e a$i.noapte !.a! %ntors t%r$iu )i ! si!t %n&ro$itor' 4 du" s .!i pun o "a#ea' Ie)i )i ni!eni nu s"oase ni"i un "u+%nt p%n "%nd nu se %ntoarse "u o "an de "a#ea #ierbinte din "are sorbi )i %n(ur %n"et "%nd %)i #ripse li!ba' %n "ontrast "u *inuta per#e"t a Oli+iei, <ared era e/tre! de ne%n&ri(it . p rul )aten %i era "iu#ulit, " !a)a )i#onat +%r%t %n &rab )i "u ne&li(en* %n pantalonii !ototoli*i, "i$!ele "are #useser lustruite "u o sear %nainte a"u! erau pline de pra#' Se tr%nti pe #otoliu %ntr.o po$i*ie "are, de(a, %n"epuse s .i #ie #a!iliar lui 8auren' Pagina 24

%i i&nor "o!plet pe ea )i pe Carson' . Da" n.ar #i #ost "e+a i!portant, nu te.a) #i deran(at, spuse Oli+ia "a )i "u! ti!pul nu ar #i tre"ut delo" de "%nd el intrase pri!a oar )i i se adresase "u &rosol nie' Carson )i "u !ine a! dis"utat #oarte !ult asear dup ple"area 1andi+er.ilor )i a! a(uns la o "on"lu$ie' A! +rea s .*i spune! )i *ie "e a+e! de &%nd s #a"e! pentru a re$ol+a proble!ele "u 5ar6er' Carson %)i )terse din nou #runtea asudat )i %)i u!e$i bu$ele ner+os, pri+indu.l pe <ared din partea "ealalt a "a!erei' Da" a+eau s reia dis"u*ia a"eea, 8auren ar #i pre#erat s se %ntoar" %n "a!era ei )i s se o"upe de "oresponden*a Oli+iei' Sau s .)i #a" ba&a(ele' . De "e a! o b nuial " n.o s .!i pla" 0"e a+e*i de &%nd s #a"e*i07 spuse <ared a!e*it' :ti*i #oarte bine "are.i p rerea !ea %n pri+in*a dobito"ilor lora' Nu.i +reau pe ni"i o bu" *i" din p !%ntul nostru' . Ni"i !ie nu prea.!i pla" )i.ni"i n.a! %n"redere %n ei, dar +reau "alea #erat , <ared' :i Carson o +rea )i, de ase!enea, tat l t u a +rut.o' . Ben n.a +rut.o at%t de !ult, %n"%t s se lase pe !%na unui -o* "a 1andi+er' . <ared, !a!a ta %n"ear" s spun " trebuie s d ! pu*in "a s "%)ti& ! #oarte !ult, spuse Carson pri+indu.l aproape ru& tor' :tiu de "e e$i*i s $ & $uie)ti "-iar )i un !i" a#luent al lui Rio Caballo'

Unii din !i"ii #er!ieri +or a+ea de su#erit, dar o s .i a(ut ! "%t o s pute!' N.o s .i l s ! de i$beli)te' R%se ner+os, dar <ared nu s"-i* ni"i ! "ar un $%!bet' 8auren %l ur! rise pe <ared din "lipa %n "are %n"epuse dis"u*ia )i + $u pe "-ipul lui a"eea)i "on+in&ere pe "are o ar tase "u o sear %n ur! ' 4a/ilarul i se %n"le)ta )i se des"le)ta' Apoi %)i l s "apul %n (os )i %n"epu s %n+%rteas" li"-idul din "an ' %l pri+i #oarte atent )i %n"runtat' C%nd %)i %n l* "apul din nou, "-ipul %i era "o!plet s"-i!bat' %)i pri+i !a!a a"u$ator, se uit la Carson "u de$&ust )i, %n #inal, adopt un aer de total indi#eren* ' Ridi" din u!eri "u insolen* ' . Fa"e*i "e +re*i' 5u*in %!i pas ' S%nte*i ni)te parteneri e/"elen*i pentru 1andi+er' 5use "ana pe !as )i d du s ple"e, dar Oli+ia %l opri' . A)teapt , <ared' 4 te! " nu.i "-iar at%t de si!plu' Stai (os' Ner bdarea se "itea #oarte li!pede pe "-ipul lui !oro" nos, dar se tr%nti din nou %n #otoliu )i %)i propti &le$na unui pi"ior pe &enun"-iul "eluilalt' . Se pare " unii din "ei "are in+estes" %n a"east "ale #erat s%nt %n&ri(ora*i %n le& tur "u atitudinea ta' Dup "e o s se r sp%ndeas" $+onul despre "o!portarea ta de asear , s%nt si&ur " or s aib o p rere )i !ai proast ' 3rebuie s sus*ii sau, "el pu*in, s dai i!presia " sus*ii a"est proie"t sut la sut ' :i "entrala ele"tri" )i "alea #erat au ne+oie de aprobarea ta a"u!, " preiei a#a"erile tat lui t u' . 5reiau7 4 #a"i s r%d, !or! i el t ios' Oli+ia i&nor %ntreruperea' . Bine%n*eles, Carson )i "u !ine +o! "ondu"e totul p%n "%nd +ei #i %n stare s .*i asu!i r spunderea' Dar, %n #a*a oa!enilor, trebuie s dai do+ad de autoritate )i !aturitate' F "u o pau$ pentru a.l l sa s di&ere a"est lu"ru, dup "are spuse; . De a"eea "onsider ! " ar trebui s te %nsori "%t !ai "ur%nd' Cu do!ni)oara Holbroo6' Cu+intele plutir %n at!os#er , suspendate pe "uren*ii palpabili ai di+erselor senti!ente st%rnite %n "ei "are le au$iser ' :u+oaie de s%n&e n + lir %n "apul lui 8auren, pro+o"%nd un $&o!ot in#ernal )i ure"-ile )i o"-ii %i ardeau %n ti!p "e trupul i se a"operea de o peli"ul de sudoare re"e' Oli+ia r !ase netulburat )i st tea "al! )i !aiestuoas , a)tept%nd "a supu)ii ei s .i %ndeplineas" dorin*a, pentru a.)i +edea !ai departe de treburi' Carson se uit de la 8auren la <ared )i apoi la Oli+ia, dup "are %)i #i/ din nou pri+irea asupra lui 8auren' Habar nu a+ea "e &%ndea a"easta, " "i se uita drept %n #a* , de par" )i.ar #i pierdut !in*ile' Rea"*ia lui <ared %i surprinse pe to*i' A"esta i$bu"ni deodat %ntr.un -o-ot de r%s' Se ridi" )i %n"epu s se pli!be prin %n" pere *in%ndu.se de burt , p%n "%nd, "o!plet epui$at, se spri(ini de per+a$ul #erestrei' Dup "e trase aer %n piept de "%te+a ori, spuse pe un ton de ui!ire; . Nu se poate s +orbi*i serios= S ! .nsor "u do!ni)oara Holbroo6= E "ea !ai bun

&lu! pe "are a! au$it.o dup !ult ti!p' %)i )terse la"ri!ile pro+o"ate de r%s )i 8auren %)i aduse a!inte de Ben' Doar a!intirea a"eea %i str punse "reierul )o"at' . Nu &lu!es" delo", <ared, spuse Oli+ia "al! ' 1orbes" #oarte serios )i "red " o s +e$i de "e, da" ! la)i s .*i e/pli"' . N.a! ne+oie de ni"i o e/pli"a*ie, !a! ' E absurd, stri& <ared, )i ar t "u de&etul spre 8auren' E o pu)toai" ' . Do!ni)oara Holbroo6 are dou $e"i de,ani' 4i.a spus Ben' . Nu ! re#erea! la +%rst , #ir.ar s #ie, "i la''' . :tiu la "e te re#eri, spuse Oli+ia' E o !are di#eren* #a* de p rerea pe "are ai a+ut.o ini*ial despre ea' %!i a!intes" " l. ai a"u$at pe Ben " .)i adu"e %n "as 0t%r#a din Sud0' 8auren se %n#urie %n&ro$itor "%nd au$i "u+intele nedrepte )i ne%nte!eiate ale lui <ared' Ni"i ! "ar nu o "unos"use= %nainte "a ea s .)i poat u!ple pl !%nii "u destul aer "a s proteste$e, Oli+ia "ontinu ; . A! n s"o"it o po+este plau$ibil potri+it " reia ea ar #i sora unui #ost "ole& al t u de )"oal ' O s !ai ad u& ! " +.a*i %ndr &ostit %n ti!pul uneia din +i$itele tale %n "asa a"estuia' Pagina 25

3at l t u *i.a # "ut surpri$a de a o adu"e %n"oa"e )i tu nu supor*i &%ndul "a ea s se du" %napoi' 1 +e*i " s tori i!ediat' Ridi" !%na pentru a.l %!piedi"a s proteste$e' . A! dori s #ii !ai dis"ret "u'' ' "elelalte interese ale tale, dar nu +a #i ne+oie s .*i s"-i!bi, stilul de +ia* ' 8auren este edu"at )i ra#inat )i +a ad u&a o not "on+in& toare noii tale i!a&ini' <ared se re$e! de perete )i %)i %n"ru"i) bra*ele' . Nu ne.a! purtat "-iar "a o pere"-e de %ndr &osti*i asear , spuse el oare"u! a!u$at' Cu! naiba de.*i %n"-ipui " )!e"-erii ia de 1andi+eri or s + %n&-it #arsa7 . O s spune! " 8auren nu & se)te de "u+iin* s se ! rite at%t de "ur%nd dup !oartea lui Ben )i " +.a*i "ertat %n a"east pri+in* ' A*i a+ut o ne%n*ele&ere "a %ntre %ndr &osti*i, spuse ea, dup "are ad u& ; O s + " s tori*i i!ediat' A! +orbit destul de "lar7 <ared %)i pri+i !a!a "%te+a "lipe, dar "%nd +orbi, ori"e ur! de u!or disp ru din &lasul lui' 1o"ea %i era s" $ut )i a!enin* toare' . 3u ai luat #ie"are -ot r%re a#urisit din +ia*a !ea' S%nt de a"ord "u planul +ostru pentru "alea #erat , dar %n ni"i un "a$ n.o s ! le&i de o ne+ast pe "are nu o +reau, %n ni"i un "a$' Oli+ia $%!bi' . Ba "red " da, <ared' Din %nt%!plare, a! au$it dis"u*ia pe "are ai a+ut.o "u Ben %n

seara de dinaintea !or*ii lui' 1rei s .i spun do!ni)oarei Holbroo6 de "e a +rut Ben "a ea s +in %n"oa"e7 <ared p li +i$ibil, de)i era destul de palid din "au$a !a-!urelii' O"-ii lui p reau %ndurera*i' Se %ndrept )i %)i %n"le)t pu!nii, dar nu spuse ni!i"' . Nu7 %l %ntreb Oli+ia, dup "are se %ntoarse spre 8auren' Ei bine, 8auren, se pare " Ben te.a ales pentru <ared' 3e.a adus ai"i %n speran*a de a.)i +edea #iul %nsurat "u tine %nainte de a !uri' Dup a"eea i se adres din nou #iului ei; . E o ironie #aptul " , pentru pri!a oar , s"opurile !ele "oin"id "u ale tat lui t u, nu7 :i nu!ai %!potri+irea ta #a* de a"east " s torie )i pro!isiunea de a.i #a"e )ederea lui 8auren "%t !ai %n&ro$itoare i.a pro+o"at in#ar"tul' Cred " .i datore$i %ndeplinirea a"estei ulti!e dorin*e, nu7 Se l s pe spate %n #otoliul ei )i $%!bi peri"ulos; Da, "red " i.o datore$i' 4a/ilarul lui <ared se trans#or!ase %n #ier' Din*ii i se %n"le)tau )i se des"le)tau, iar pu!nii # "eau a"eea)i !i)"are pe l%n& trup' Se %ntoarse spre #ereastr )i pri+i a#ar "u ni)te o"-i orbi*i de o #urie neputin"ioas ' Da" 8auren nu ar #i #ost )o"at de "ele %nt%!plate %n ulti!ele "%te+a !inute, s.ar #i si!*it pro#und (i&nit de #aptul " dis"utau despre ea "a )i "u! ar #i #ost surdo.!ut , un obie"t, nu o persoan ' Ben o in+itase a"olo pentru a o ! rita "u a"el indi+id # r +aloare= Cu! de putuse s #ie at%t de ne!ilos7 Iar Oli+ia )i <ared )tiuser tot ti!pul, poate )i Carson' Conspiraser "u to*ii pentru a o %n)ela, ba o )i u!iliser "u b nuielile le&ate de +irtutea ei' Oli+ia %)i %ntoarse pri+irea dur )i spuse; . 8auren, nu *i.a! au$it p rerea' Era e+ident " a"ele "u+inte erau o pur #or!alitate' Oli+ia nu se a)tepta la ni"i un #el de %!potri+ire' 1 $%nd " 8auren era in"apabil s spun "e+a, Carson $ise )o+ itor; . Oli+ia, poate e/a&er ! pu*in' Hai s le !ai l s ! ti!p''' . Nu, spuse Oli+ia' Cu "%t !ai "ur%nd, "u at%t !ai bine' S%nt si&ur " , atun"i "%nd 8auren +a au$i )i restul propunerii, +a #i i!ediat de a"ord' 8auren %i %nt%lni pri+irea din nou )i si!*i pu*in "ura(' Fe!eia a"eea nu o putea #or*a s se ! rite' Ni"iodat ' %nainte "a 8auren s apu"e s .i spun + du+ei lui Ben "e p rere a+ea despre %ntrea&a #a!ilie, Oli+ia $ise; . Nu ne a)tept ! s #a"i treaba asta # r s pri!e)ti "e+a %n s"-i!b' Nu.*i "ere! de"%t s stai " s torit p%n se +a ter!ina "onstru"*ia " ii #erate' Apoi, dup "e se +a %n"-eia totul, +ei putea ple"a oriunde +ei +oi' Atun"i %*i +o! o#eri dou $e"i de !ii de dolari' . Nu +reau ni"i un ban de la +oi, Oli+ia= e/"la! 8auren # r s .)i dea sea!a " i se adresase pe nu!e' A"ea ulti! insult era prea u!ilitoare' De #apt, Oli+ia %i o#erise bani pentru a se ! rita "u <ared= I&nor r%sul bat(o"oritor "are se au$i dinspre #ereastr ' 5ri+irea %i era a*intit asupra Oli+iei )i )opti; . E i!posibil' Si&ur nu &lu!e)ti7 Oli+ia %i sus*inu pri+irea "u stoi"is!'

Atun"i 8auren se uit la Carson, "are %)i )ter&ea !%inile asudate "u batista' B rbatul de l%n& #ereastr r !ase ne"lintit )i &%nditor' O l sa s se lupte sin&ur , "%nd ar #i trebuit s #ie alia*i' Furia %i d dea "ura(' . N.o s ! ! rit "u ni!eni' Nu +reau s ! ! rit "u ni!eni, spuse ea %n l*%ndu.)i s#id toare b rbia' Dar Oli+ia r%se "u indul&en* ' . Dra&a !ea 8auren, nu spun s te ! ri*i %n sensul bibli" al "u+%ntului' C s toria nu trebuie s se "onsu!e neap rat' Din nou, 8auren au$i un sunet dispre*uitor dinspre #ereastr ' . Credea! " o#erta noastr o s .*i pla" ' Doar nu +rei s te %ntor"i i!ediat la a"ea "as paro-ial a! r%t , nu7 C%nd o s ple"i de ai"i, +ei #i o #e!eie independent ' . :i, de ase!enea, " s torit , spuse 8auren' Cu o u)oar not de ner bdare %n &las, Oli+ia spuse; . O " s torie ne"onsu!at se poate anula i!ediat' Nu te &%ndi la asta a"u!' Pagina 26

Ca so*ie a lui <ared, +ei a+ea o +ia* pl "ut ai"i' O"-ii ei +er$i se %n&ustar "%nd o %ntreb deodat ; . Erai le&at de "ine+a %n Carolina de Nord7 1reun iubit s #ie !oti+ul %!potri+irii tale7 . Nu, $ise 8auren )i se "utre!ur "%nd "-ipul lui Willia! %i ap ru %n !inte' Nu, repet ea "u -ot r%re )i, si!*indu.se !ai "ura(oas , "ontinu ; Da" a*i )tiut tot ti!pul !oti+ul pentru "are Ben !.a adus ai"i, de "e nu !i.a*i spus7 . Asta.i o le"*ie pe "are ar #i bine s.o %n+e*i, 8auren' Adun "%te in#or!a*ii po*i )i p strea$ .le p%n la !o!entul potri+it' Da" nu s.ar #i i+it a"east o"a$ie, peste dou luni ai #i #ost tri!is %napoi, spuse ea $%!bind %n"ordat' F r %ndoial " su#letul ro!anti" al lui Ben a sperat " tu )i <ared o s si!*i*i a#e"*iune unul #a* de "el lalt %n ti!pul a"estei +i$ite' Ben a #ost %ntotdeauna un prost %n "eea "e pri+e)te ast#el de lu"ruri' 5e 8auren o )o" ura din &lasul Oli+iei )i nu putu de"%t s se uite la ea' Oli+ia se ridi" )i tra+ers "a!era repede' . Atun"i, da" nu !ai a+e! ni!i" de dis"utat, eu ! du" s %n"ep pre& tirile' Se uit la <ared )i apoi la 8auren' 1 $%nd " ni"i unul nu spune ni!i", %i # "u se!n lui Carson s o ur!e$e' A"esta o b tu u)or pe u! r pe 8auren %nainte s ias din %n" pere' %n !intea lui 8auren era o ade+ rat -arababur ' De "e !ai st tea a"olo,' oare, "%nd ar #i trebuit s se du" sus )i s .)i #a" ba&a(ele7 Ar #i trebuit s #u& din "asa a"eea i!ediat' 5ri+ea %n &ol %n ti!p "e &%ndurile i.o luaser ra$na' Care %i erau alternati+ele7 Nu se putea %ntoar"e %n Carolina de Nord s dea o"-i "u Willia! )i "u

#o)tii ei tutori' %n"-eiase a"el "apitol al +ie*ii ei' Sau, !ai pre"is, #usese %n"-eiat pentru ea' A+ea s %ndure o " s torie lipsit de dra&oste al turi de un str in' Dar nu pentru totdeauna' A+ea s aib posibilitatea de a %n"epe o alt +ia* dup "e ple"a de la #a!ilia 8o"6ett )i a+ea s supra+ie*uias" sti&!atului unui di+or*' 5oate a+ea s trea" drept + du+ "-iar, da" se dep rta "%t !ai !ult de 3e/as, %ntre ti!p, a+ea s tr ias" #oarte bine' Ce alt"e+a ar #i putut #a"e7 Se &%ndi %n trea" t la Ed 3ra+ers )i la o#erta a"estuia de o a(uta' 5oate i.ar #i & sit un post de "-elneri* la Har+ey House' Respinse, %ns , ideea a"eea i!ediat' A %ntre*ine "%*i+a oaspe*i %ntr.un saloon nu era a"ela)i lu"ru "u a lu"ra %ntr.un restaurant, unde trebuia s ser+eas" !%n" ruri de pe t +i %n" r"ate' :i nu i.ar #i pl "ut s tr ias" %ntr.un " !in, unde !o!entele de inti!itate erau #oarte rare, da" nu "-iar ine/istente' Ar&u!entele pro )i "ontra se %n+%rteau a!e*itor %n !intea ei, dar ba$a -ot r%rii ei era a"ela)i lu"ru pe "are Oli+ia %l #olosise !ai %nainte' Fusese dorin*a lui Ben' Iar )i se &%ndi la a"est lu"ru' Ben o alesese pentru #iul lui' De "e7 O "-inuia e/tre! de !ult &%ndul " nu a+ea s a#le ni"iodat "are %i #useser !oti+ele, 8auren era at%t de "u#undat %n &%nduri, %n"%t abia a"u! %)i a!inti " <ared era %n" a"olo' St tea ri&id la #ereastr , la #el "a !ai %nainte, "u spatele la ea' De "e nu spusese ni!i"7 Se uit la el )i %n"er" s .)i dea sea!a "e trebuia s si!t ' Oare " s toria "u el a+ea s #ie "-iar at%t de %n&ro$itoare7 Oli+ia spusese #oarte "lar " . a+ea s .i #ie !ireas doar "u nu!ele' A+ea s r !%n o !ireas , # r s de+in so*ie' C "i a"ea " s torie nu a+ea s #ie "onsu!at ' Ini!a %i tres ri %n piept' 3ot nu "uno)tea prea bine !e"anis!ele a"elei inti!it *i, dar )tia " a"el "u+%nt i!pli"a o "on#ir!are #i$i" a " s toriei' 3rebuiau s .)i +orbeas" ' %nainte s se de"lare de a"ord "u a"el &est absurd, trebuia s )tie "e si!*ea el' Se ridi" %n"et din #otoliu )i se apropie de el' %)i drese &lasul' . Do!nule 8o"6ett7 C%nd %i au$i +o"ea, trupul lui se %n"ord auto!at, dar apoi %)i %ndrept u!erii )i se r su"i %n"et' Nu spuse ni!i", "i doar o pri+i "u r "eal ' Bu$ele lui pline )i sen$uale #or!au o linie sub*ire' . A)'' ' a) +rea s )tiu''' %n& i! ea, dar el o %ntrerupse' . Ai !u)"at din !o!eal , nu7 Abia a)teptai o"a$ia asta, nu.i a)a7 At%*ia bani= :i un so*= Doa!ne, Doa!ne, "e sus a a(uns #eti*a b tr%n a pastorului' Cu+intele lui erau "rude )i pline de r utate, rostite "u inten*ia "lar de a (i&ni' Asta "redea el7 C ea )tiuse de planurile lui Ben7 Furia )i ru)inea %i aduser la"ri!i %n "ol*urile o"-ilor )i %l pri+i i!plorator' . Do!nule 8o"6ett, trebuie''

' El o apu" atun"i "u a!%ndou !%inile de u!eri, $&%l*%ind.o, )i "o"ul %n"epu s i se des#a" ' 5rintre din*ii %n"le)ta*i, %i spuse; . Cred " , da7te #iind %!pre(ur rile, pute! s renun* ! la 0do!nule0 )i 0do!ni)oar 0' 5e !ine ! "-ea! <ared' Spune= %i ordon el' 4%inile lui %i str%n&eau "u putere bra*ele )i din*ii ei %i "l n* neau de spai! , dar reu)i s %n&ai!e; . <ared' Dup "are o la"ri! uria) i se desprinse de &ene )i se rosto&oli pe obra$ "a o ! r&ea' A"ea la"ri! %l %n#urie )i !ai !ult pe <ared, "are %i spuse )uier tor; . Nu )tiu "u! de l.ai orbit )i l.ai +r (it pe un b rbat at%t de de)tept "a tata, dar s nu "re$i " o s pro"ede$i )i "u !ine la #el re"ur&%nd la la"ri!i )i alte pre# " torii' O"-ii )tia "enu)ii n.or s aib ni"i un e#e"t asupra !ea, %n*ele&i7 spuse el s"utur%nd.o u)or' S%nte! a!%ndoi b &a*i %n "-estia asta' Pagina 27

@inte.te "%t !ai departe de !ine )i, poate, o s suport !' B tr%nul Ben era "elebru pentru &lu!ele lui proaste )i se pare " pe ulti!a !i.a # "ut.o to"!ai !ie' A & sit %n tine un partener ne!aipo!enit' . Nu= stri& ea' N.a! )tiut "e a+ea de &%nd' 4i.a po!enit de tine doar %n trea" t' N.a!''' . Atun"i e)ti )i !ai proast de"%t !i.a! %n"-ipuit' Credeai " Ben te +rea pentru el7 Ei bine, atun"i &lu!a e +alabil )i pentru tine, nu7 C utai un so* si!pati", bo&at )i b tr%n "are s #a" din tine #oarte "ur%nd o + du+ bo&at ' Nu.i a)a7 Stri& a"este ulti!e "u+inte, "u #a*a doar la "%*i+a "enti!etri de a ei' O *inea str%ns lipit de el, ast#el %n"%t ea %i si!*ea #ie"are !u)"-i %n"ordat' O"-ii lui "a a!bra li" rir o "lip "%nd %i pri+i "-ipul atr & tor' Fu la #el de surprins "a ea "%nd %)i d dur sea!a a!%ndoi, %n a"ela)i ti!p, " trupurile li se atin&eau din dreptul piepturilor p%n .n Rpi"ioare' 4oli"iune )i t rie, sl bi"iune )i #or* , #e!initate )i !as"ulinitate' Contrastul era prea puterni" pentru a putea #i i&norat' <ared nu pl nuise, nu se &%ndise ni"iodat la a"est lu"ru, dar nu se putu ab*ine s nu.i a"apare$e total &ura )i o s rut "u ardoare' 1oia s o insulte, s o u!ileas" , )i !ai !ult, s .i tulbure a"el "al! a#urisit' Dar trupul ei era at%t de #e!inin, bu$ele, at%t de !oi, at%t de "alde )i at%t de #e"iorelni"e, %n"%t "eea "e #usese dureros )i brutal de+eni tandru, "urios )i is"oditor' Bra*ele lui o "uprinser %n"et, str%n&%nd.o )i !ai !ult' %i i&nor podurile pal!elor "are %n"er"au $adarni" s .l %!pin& ' Cu o !%n %i "uprinse "ea#a )i %i *inu "apul ne!i)"at p%n "%nd bu$ele ei se des# "ur sub ap sarea alor lui' De&etele lui se stre"urar

in"on)tient prin p rul "are %i " dea liber' 8i!ba %i p trunse %n &ura at%t de di#erit de toate "elelalte pe "are le s rutase' O str%nse %n bra*e )i !ai tare, p%n "%nd s%nii ei se stri+ir de pieptul lui' S#%r"urile tari pe "are le si!*ea prin !aterialul sub*ire al blu$ei %i %ntune"a (ude"ata, iar &ura lui de+eni )i !ai la"o! ' 4intea lui 8auren era o"upat "u a"ele sen$a*ii noi . %n*ep turile b rbii "are %n"epuse s "reas" pe #a*a lui, &ustul de "a#ea, aro!a +a& de tutun, bu$ele, din*ii )i li!ba lui "are e/plorau, &ea! tul "are se au$i''' de unde7 <ared o %!pinse? deodat , at%t de brus", %n"%t ea #u "%t pe.ai"i s "ad ' %)i re" p t e"-ilibrul )i %n"er" s se &%ndeas" la "eea "e se %nt%!plase' %)i duse a!bele !%ini la &ur ' 5e deasupra de&etelor tre!ur toare se uit la <ared "are nu p rea delo" !ai st p%n pe sine de"%t ea' O pri+ea, respir%nd a&itat, )i apoi %n&-i*i %n se"' C%nd %)i !ai re+eni pu*in, se as"unse din nou sub !as"a de indi#eren* )i $%!bi dispre*uitor' . Foarte #ru!os, 8auren, dar *i.a! spus " n.o s aib e#e"t asupra !ea, spuse el )i $%!bi ironi"' F r %ndoial " .!i "o!pari puterea se/ual "u a lui Ben, ad u& el apoi )i i$bu"ni %n r%s' S #iu al naibii da" o s iau resturile tatei= I se p ru " toate +asele de s%n&e i se sp rseser %n "ap, " "i %ntrea&a ei lu!e era s" ldat de o #urie ro)ie' Se duse spre el "a o r $boini" dorni" de r $bunare )i %l p l!ui "u toat puterea' Capitolul S' <ared era prea ui!it "a s rea"*ione$e %n +reun #el' Ea %l pri+ea "u o"-ii !ari )i pieptul %i tres lta de a&ita*ie' %n ori"e alt %!pre(urare, ar #i & sit " #uria ei era "ara&-ioas )i ar #i #ost e/tre! de a!u$at, dar a"u! r !ase ne"lintit "a o statuie, %n ti!p "e ea %i spuse; . E)ti %n&ro$itor, <ared 8o"6ett' Ni"iodat , absolut ni"iodat , s nu ! !ai insul*i a)a "u! to"!ai ai # "ut.o' Dup a"eea se %ntoarse )i ie)i #urioas , l s%ndu.l pe <ared "u &ura " s"at ' I!ediat dup "e %n"-ise u)a biroului %n ur!a ei, 8auren #u&i spre s"ar )i, "u un &est #oarte nepotri+it pentru o doa!n , %)i ridi" ro"-ia !ai sus de &le$ne )i ur" repede' C%nd a(unse %n "a!er , #a*a %i era s" ldat de la"ri!i' . %l ur s"= )opti ea #urioas , E oribil' 3o*i s%nt, $ise ea pl%n&%nd )i se tr%nti pe pat, "u obra$ul %n pernele "are %i absorbeau la"ri!ile )i %i %n bu)eau e/"la!a*iile de #rustrare' De "e=7 De "e "redea a)a "e+a despre ea7 Ce # "use, oare, # r s .)i dea sea!a, %n"%t o b nuia de "e+a r u7 Oli+ia )i Carson erau pe (u! tate "on+in)i " ea )i Ben #useser a!an*i' <ared trebuia s &%ndeas" la #el, ba !ai insinuase " ar #i a+ut )i !oti+e !ateriale' 5%n )i Abel )i Sybil, "are o iubiser "a pe o #ii" , "re$user !in"iunile %n&ro$itoare ale lui Willia! %n le& tur "u ea' E/presiile lor ini*iale de ne%n"redere se trans#or!aser %n a"eea)i %n"runtare dispre*uitoare "are ap ruse )i pe "-ipul lui <ared "u "%te+a "lipe %n ur! ' Ea nu # "use absolut ni!i" pentru a atra&e ase!enea b nuieli' Wiliia!' C-iar )i atun"i, "%nd a!intirea lui %n"epuse s i se )tear& din !inte, si!*i durerea "u!plit pe "are i.o pro+o"ase' %n $iua %n "are Ben 8o"6ett ple"ase i!ediat

dup !i"ul de(un, so*ii 5rat-er -ot r%ser deodat s se du" %n Ralei&-' Abel o in+itase )i pe 8auren, dar perspe"ti+a de a.)i petre"e $iua %n prea(!a pastorului )i a so*iei a"estuia, ori"%t de !ult i.ar #i iubit, nu era delo" atr & toare' 8auren in+o" o durere de "ap )i %i ru& s nu %)i s"-i!be planurile din "au$a ei' Pagina 28

Sybil enu!era de(a !a&a$inele pe "are ar #i +rut s le +i$ite$e )i nu!ea "%te+a lo"uri unde ar #i putut s ser+eas" !asa de pr%n$' 8auren le # "u +esel "u !%na "%nd ple"ar ' Era e/tre! de bu"uroas " a+ea s stea sin&ur toat $iua' 3rebuia s .)i lin& r nile pro+o"ate de renun*area la o"a$ia de a.)i "roi o alt +ia* ' >iua tre"u !ult prea repede' E/ers o nou bu"at !u$i"al p%n "%nd #u "o!plet !ul*u!it , %)i petre"u o or %n lini)te, "itind o "arte, dar &%ndurile %i alune"au !ereu spre Ben 8o"6ett' Nu a+ea s .l !ai +ad ni"iodat , dar a+ea s r !%n +e)ni" %n a!intirea ei' Fusese at%t de bun' C%t de !ult %)i dorea s #i #ost )i tat l ei la #el' %l alun& pe Ben %ntr.un "ol* %ndep rtat al !in*ii )i %)i # "u o o!let pentru "in ' Din !o!ent "e Abel )i Sybil a+eau s r !%n peste noapte %n Ralei&-, ea "onsidera a"ele "lipe de sin&ur tate drept un dar nea)teptat, dar bine+enit' Dup a"ea "in u)oar )i, pentru pri!a oar , &ustoas , to"!ai +oia s se du" sus, "%nd au$i soneria' Obi)nuit "a oa!enii s .l "aute %n per!anen* pe Abel, des"-ise u)a # r s e$ite ni"i o "lip ' Willia! Aeller se a#la %n #a*a ei' 5ri!ul ei i!puls #u s .i tr%nteas" u)a %n #a* , dar bunele ei !aniere o %!piedi"ar ' Sper%nd s s"ape repede de "o!pania lui, spuse; . Bun , Willia!' Abel nu e a"as ' Blo" u)a "u trupul ei )i nu %l po#ti %n untru' Absen*a so*ilor 5rat-er nu era o noutate pentru Willia!, " "i Abel %l sunase %nainte s ple"e, %n le& tur "u un pa"ient "are trebuia +i$itat, !en*ion%nd %n tre"ere #aptul " 8auren r !%nea a"as ' El o pri+i %n&%!#at )i # "u un pas spre u) ' Ea se + $u ne+oit s se dea %napoi, alt#el trupurile ii s.ar #i atins, "eea "e trebuia s e+ite "u ori"e pre*' Foarte bine' 4 bu"ur " a! o"a$ia s stau de +orb "u tine des"-is )i %ntre patru o"-i' %)i puse p l ria )i paltonul %n "uierul din -ol )i apoi intr %n salon, netulburat de pri!irea ei re"e' 8auren nu #usese delo" %n salon %n $iua a"eea )i se p rea " ni!eni nu #usese, " "i draperiile erau trase )i lu!ina +iolet a a!ur&ului p trundea prin ele' %n untru era un aer %n"-is )i pre$en*a lui Willia! # "ea "a at!os#era s #ie )i !ai su#o"ant ' Despre "e anu!e +rei s .!i +orbe)ti, Willia!7 S%nt #oarte o"upat , spuse ea "u o +o"e tre!ur toare' %n "lipa a"eea )tiu " sin&ura sen$a*ie pe "are i.o pro+o"a Willia! era tea!a' Era ridi"ol= De "e s se tea! de el7 %)i %n l* b rbia, ne+r%nd "a el

s .i sesi$e$e ner+o$itatea le&at de #aptul " se a#la sin&ur "u el %n toat "asa' Willia! st tea %n !i(lo"ul %n" perii, "u !%inile la spate )i "u pri+irea a*intit asupra ei' Abel !i.a dat per!isiunea s .*i "er !%na, spuse el "u pedanterie' %nainte s a(un&i s #ii in"apabil s re$i)ti a+ansurilor unor b rba*i pre"u! a"est "owboy "are a #ost %n +i$it de "ur%nd' A! -ot r%t " ar trebui''' Ea #u ui!it "%nd au$i a"este "u+inte )i nelini)tea #u %nlo"uit de #urie' . Ben 8o"6ett nu !i.a # "ut 0a+ansuri0' Dar, "-iar da" le.a # "ut sau nu, nu te pri+e)te pe tine, pentru " n.a! ni"i o inten*ie s ! ! rit "u tine, Willia!' F "u o pau$ pentru a.)i tra&e r su#larea )i %)i %n"ru"i) bra*ele' . Dis"u*ia s.a ter!inat' 3e "ondu"' Se %ntoarse )i porni spre u) , dar !%na lui re"e o prinse de bra* deasupra "otului )i o r su"i "u #a*a spre el' Ea #u at%t de surprins de a"el &est, %n"%t nu %n"er" s se elibere$e, "i %l pri+i nedu!erit ' . Nu a)a repede, do!ni)oar ' %n" n.a! ter!inat "u tine' 1o"ea lui era "a un !%r%it de ani!al )i ea se dep rt si!*ind repulsie' . 5oate " i.ai prostit pe to*i, dar nu )i pe !ine' Ce #el de propunere *i.a # "ut 8o"6ett %n &r dina de tranda#iri7 Ea %n"er" s .)i elibere$e bra*ul, dar el o str%nse )i !ai tare, pro+o"%ndu.i durere' . Nu )tiu despre "e +orbe)ti' 4.a ru&at s ! du" %n 3e/as, %n +i$it , at%ta tot' . A-, s%nt "on+ins, spuse Willia! r%n(ind' Sin&urele +i$ite pe "are le.ai #a"e ar #i %n dor!itorul lui' 8auren r !ase "u &ura " s"at ' . N.a!'' ' n.a! ni"i "ea !ai !i" idee despre "e +orbe)ti' Ceea "e era #oarte ade+ rat' A+ea doar o no*iune #oarte +a& re#eritoare la sensul a"elor "u+inte, dar )tia instin"ti+ " nu era "e+a pl "ut' Willia! o pri+i "u aten*ie' . 5oate " nu' E-, atun"i o s te %n+ * eu' Nu un b tr%n uria)' Broa$a %i d du #or*a de a se elibera )i %n"er" s #u& , dar el o prinse i!ediat' Bra*ele lui o str%nser "a %ntr.o !en&-in )i o %ntoarse "u #a*a' Bu$ele lui " rnoase )i u!ede le stri+ir pe ale ei' 8ui 8auren nu %i +enea s "read "e se %nt%!pla' @ipa %n &%nd, %n ti!p "e &ura lui o %!piedi"a s o #a" de.ade+ ratelea' O str%nse )i !ai !ult, aple"%ndu.se asupra ei' Apoi, lipindu.)i &ura ud de ure"-ea ei, %i )opti; . Nu te $bate, 8auren' 3e.a! + $ut "%t de %nnebunitor te !i)ti' 5e !ine nu ! proste)ti # "%nd pe doa!na' %n tot a"est ti!p, ea %i si!*ea !%inile re"i des"-ein. du.i nasturii de la spate ai blu$ei' @ip %n "lipa %n "are %i si!*i de&etele pe piele' El %i %n bu)i *ip tul a"operindu.i &ura "u a lui din nou )i, #iind" &ura ei era des"-is , el %)i "u#und li!ba %n untru'

Pagina 29

Ea se $b tu )i !ai tare, $&%riindu.i #a*a, tr &%ndu.l de p r, lo+indu.l %n #luierele pi"ioarelor' Un instin"t de "onser+are o # "u s re"ur& la lu"ruri de "are nu s.ar #i "re$ut %n stare' %i era &roa$ "%nd se &%ndea "u "e ar #i putut "ul!ina a"ele pip ieli oribile )i )tia " nu putea per!ite a)a "e+a' Repulsia )i spai!a %i d dur #or* )i se %!pinse %n pieptul lui "u toat puterea' El se "l tin )i " $u pe un taburet din #a*a #otoliului lui Sybil' %n ti!p "e %n"er"a s se ridi"e, 8auren lu + traiul de l%n& )e!ineu' . 5lea" i!ediat, i$buti ea s %n&ai!e' Da" %n"er"i s ! !ai atin&i, te o!or' St%nd a"olo "u #a*a $&%riat , "u p rul r + )it )i "u -ainele %n de$ordine, Willia! nu se! na delo" "u un preot ri&id )i "ore"t "are le +orbea enoria)ilor s i despre "onse"in*ele "ed rii %n #a*a po#telor trupe)ti' 9 Ce le.ai spune oa!enilor, s"u!p 8auren, "%nd or s +in )i or s .!i +ad "apul $drobit, da" +ei reu)i s.o #a"i7 Reputa*ia *i.ar #i a#e"tat pentru totdeauna' 8u!ea ar "rede " !.ai in+itat ai"i %n absen*a tutorilor t i, $ise el )i # "u un pas spre ea )o+ itor' Dar se opri "%nd ea ridi" + traiul )i !ai !ult' . Ni"i eu n.a) #i "re$ut " s%nt %n stare de "ri! , dar o #a", Willia!' E)ti un ipo"rit )i o "ari"atur ' Dispari din #a*a !ea' I!ediat= El r%n(i' . Nu renun*, s )tii' 5robabil " i.ai o#erit !ar#a lui 8o"6ett de(a' Dup "e %i arun" a"ea ulti! insult , tre"u pe l%n& ea )i se opri %n -ol doar pentru a.)i lua p l ria )i paltonul' 8auren au$i u)a de la intrare des"-i$%ndu.se )i %n"-i$%ndu.se %n"et' R !ase "u + traiul ridi"at p%n "%nd %n"epur s o doar bra*ele )i atun"i %l l s %n (os' Se !i)" #oarte %n"et, "a %ntr.un +is' Dup "e ur" treptele "a )i "u! ar #i a+ut panto#i de plu!b, des"-ise u)a "a!erei ei )i apoi o %n"uie' Se duse la ! su*a de toalet )i se pri+i %n o&lind ' 5e b rbie !ai a+ea %n" sali+a lui Willia!, iar p rul %i era %n"%l"it' Se de$br " )i u!plu "ada "u ap ' Dup a"eea %)i "l ti &ura de "%te+a ori "u antisepti" )i intr %n apa #ierbinte pentru a %ndep rta ur!ele %n(osirii' 1%n t ile de pe bra*e erau dureroase' 8auren se tre$i a doua $i di!inea* %n" $&uduit %n ur!a e/perien*ei din seara pre"edent ' 5li!b%n. du.se %n"oa"e )i %n"olo, %n"er" s .)i ordone$e &%ndurile' Cu! a+ea s le spun so*ilor 5art-er "e se %nt%!plase7 De$a! &irea lor "u pri+ire la t%n rul pastor +a #i i!ens ' Cu si&uran* " Abel a+ea s .l destituie din #un"*ie )i s .i inter$i" s !ai "al"e %n "asa a"eea +reodat ' 8auren ar #i +rut s .i s"uteas" de a"ea durere, dar nu putea s ta" ' Willia! Aeller era un o! peri"ulos' Nu %i d du prin "ap " tutorii ei nu a+eau s o "read '

C%nd a"e)tia sosir a"as , ea %i %nt%!pin +esel ' Sporo+ iala lui Sybil risipi at!os#era ap s toare din "as , "are par" de+enise )i !ai %n&ro$itoare din seara pre"edent ' 8auren pri!i o "utie "u batiste din dantel ' 8e !ul*u!i din toat ini!a %n ti!p "e %i "ondu"ea %n salon' 3o"!ai se a)e$aser "%nd sun soneria' 8auren #u uluit "%nd au$i +o"ea lui Willia! %n "lipa %n "are Abel se duse s des"-id ' 1orbir %n"et "%te+a "lipe, dup "are Abel ap ru %n pra& )i spuse; .7 Doa!nelor, + ru& ! s ne s"u$a*i, dar Willia! dore)te s dis"ute "e+a ur&ent "u !ine' Ne %ntoar"e! i!ediat' Disp ru %n dire"*ia biroului )i 8auren a+u o presi!*ire' Era a&itat )i te! toare "%nd as"ulta po+estirile lui Sybil despre " l torie' Bura i se us" )i de+eni )i !ai a&itat "%nd dis"u*ia din birou se prelun&i' ini!a i se str%nse "%nd au$i u)a des"-i$%ndu.se )i "ei doi b rba*i intrar %n salon' Fa*a lui Abel era de un ro)u #oarte aprins' Cl tin din "ap uit%ndu.se la 8auren "u ne%n"redere' Willia! se a#la la "%*i+a pa)i %n ur!a lui' 5 rea sp )it, dar 8auren surprinse o li" rire de +i"torie %n o"-i lui de reptil ' . Abel, "e''', spuse Sybil speriat "%nd %)i + $u so*ul %n starea a"eea' . Dra&a !ea, a) +rea s te s"utes" de a)a "e+a, dar ! te! " tot +a trebui s a#li !ai de+re!e sau !ai t%r$iu de ru)inea "are s.a ab tut asupra noastr ' Abel tra+ers %n"eperea "u un pas &reoi )i se a)e$ l%n& so*ia lui, lu%ndu.i !%na %ntr.a lui' Willia! st tea l%n& u) )i studia "o+orul ur%t de sub pi"ioarele lui' Oare "redea " ea le po+estise despre purtarea lui ru)inoas din seara pre"edent )i +enise s .)i "ear s"u$e7 Respinse, %ns , b nuiala a"eea %n "lipa %n "are + $u e/presia de pe "-ipul lui Abel' 3rist ' Cer"et toare' O#t %nainte s spun ; . 5rea"ur+ia e un p "at #oarte &ra+, 8auren' Ea r !ase "u &ura " s"at de ui!ire, iar Sybil i"ni )i.)i &-e!ui batista la &ur ' . Ce'' ', %n"epu 8auren, dar Abel o %ntrerupse' . Willia! a +enit )i !i.a ! rturisit " a*i "edat po#telor trupe)ti de "%te+a luni' Sybil se pr bu)i !oale )i ni)te suspine slabe %n"epur s .i ias de pe bu$ele tre!ur toare' 8auren des"-ise &ura pentru a protesta, dar Abel o %ntrerupse din nou' Pagina 30

. 5o#tele unui b rbat s%nt !ai puterni"e de"%t ale unei #e!ei' C-iar )i un b rbat de+otat Do!nului "a Willia! e supus dorin*elor "arnale' 3otu)i, $ise el )i ur! "u o +o"e !ai se+er , sar"ina unei #e!ei e de a *ine %n #r%u a"este dorin*e' Willia! !i.a spus " l.ai

ade!enit p%n "%nd, %n "ele din ur! , a "edat' Sybil pl%n&ea %n -o-ote a"u!, la"ri!ile )iroindu.i din bel)u& pe obra(ii dolo#ani' 3ot s%n&ele disp ru de pe "-ipul lui 8auren )i ini!a p ru s i se opreas" %n piept'?5robabil " +ise$, %)i spuse ea' . %ntr.un #el, noi, "are te.a! iubit "a pe propria noastr #ii" , a! dat &re)' Ne.ai #ost l sat %n &ri( de +irtuosul t u tat , dar noi a! %n)elat %n"rederea lui e/a"t a)a "u! tu ne.ai %n)elat iubirea' 5e 8auren o durea su#letul + $%ndu.)i tutorii su#erind at%t, dar nu # "u ni"i un e#ort s +orbeas" atun"i, "i se uit la Willia! "are "ontinua s pri+eas" %n podea "u o #als po" in* ' Abel %n"-ise o"-ii o "lip , dup "are spuse; . 8auren, Willia! !i.a spus " nu !ai poate tr i da" nu aran(ea$ o " s torie "%t !ai "ur%nd posibil, %*i o#er " s toria, nu dintr.un senti!ent de +ino+ *ie, "i dintr.o dra&oste pro#und ' Eu unul s%nt re"unos" tor''' 1o"ea i se #r%nse )i %)i as"unse #a*a %n !%ini' 1 $%ndu.i durerea, 8auren se ridi" de pe #otoliu )i se &-e!ui l%n& Abel' %)i ap s a!bele !%ini pe ale lui )i a)tept p%n "%nd el %)i ridi" pri+irea' . 4inte, Abel, spuse ea atun"i' Sin&ura dat "%nd a! #ost sin&ur "u Willia! a #ost asear ' A +enit ai"i %n lipsa +oastr )i a %n"er"at s ! s rute )i, s ! atin& ' 8a"ri!ile %i )iroiau pe #a* %n ti!p "e le po+estea prin "e tre"use' C%nd ter!in , si!*i !%inile lui Willia! pe u!eri tr . &%nd.o %n"et %n pi"ioare' . 8auren, dra&a !ea, nu trebuie s ne !ai as"unde!' Nu %n*ele&i7 Ne +o! " s tori )i +o! lo"ui %!preun ' A! p " tuit' Dar eu !i.a! ! rturisit p "atul %n #a*a Do!nului' Da" +ei ! rturisi )i tu, +ei si!*i pa"ea "are.!i inund a"u! su#letul' Ea se dep rt iute de el, arun"%nd #ul&ere din pri+ire' . E)ti nebun7 Sin&urul lu"ru pe "are o s .l ! rturises" e " .!i #a"i sil ' Willia! %i $%!bi lui Abel' . 4 te! " e prea tensionat ' N.a +rut s a#la*i despre rela*ia noastr as"uns ' A +rut s + "ru*e' . Bine%n*eles, spuse Abel uit%ndu.se la 8auren de par" nu ar !ai #i + $ut.o p%n atun"i' Cred " nunta +a trebui s aib lo" "%t !ai "ur%nd posibil' 8auren, apre"ie$ #aptul " ai +rut s ne "ru*i' 1oi bine"u+%nta a"east " s torie' 1ei #i redat #a!iliei !ele )i #a!iliei Do!nului' Willia! "%)ti&ase' Cu o subtilitate satani" , "on"epuse a"el "ontraata" )i "ei doi 5rat-er %l "re$user ' Abel +orbise de tr dare, dar nu a+ea s )tie "%t de tr dat se si!*ea ea' 8e.ar #i putut ar ta +%n t ile de pe bra*e, dar de "e s o #a" 7 Da" s !%n*a %n)el toriei lui Willia! & sise un teren at%t de #ertil %n !in*ile "elor "are ar #i trebuit s o "unoas" )i at%t de bine )i s o iubeas" at%t de !ult %n"%t s nu o b nuias" de o ase!enea !urd rie, ea nu a+ea s plede$e %n ap rarea ei' Abel era slu(itorul lui Du!ne$eu, dar nu era Du!ne$eu'

Iar "on)tiin*a ei era "urat ' . Nu o s ! ! rit "u Willia!' E un !in"inos' :i "-iar da" n.ar #i #ost, tot nu !.a) #i ! ritat "u Willia! Aeller' Sybil s"oase un *ip t )i " $u din nou pe pernele "anapelei' .7 8auren, +rei s ne a"operi de ru)ine7 Copila !ea, te ro& s te &%nde)ti la noi, da" nu +rei s te &%nde)ti la ne!urirea su#letului t u, spuse Abel' . N.a! # "ut absolut ni!i"' Nu +oi #i "onda!nat la o +ia* de ne#eri"ire al turi de un b rbat pe "are.l dispre*uies", spuse ea "u #er!itate' Dar nu trebuie s + te!e*i de ru)inea pe "are +.ar adu"e.o pre$en*a !ea ai"i, pentru " a! de &%nd s ple"' :i o # "use' 5le"ase Fn "ursul a"elei s pt !%ni, lu%nd de la ban" pu*inii bani "are %i apar*ineau' 3ele&ra!a pe "are i.o tri!isese lui Ben 8o"6ett a doua $i dup dis"u*ia lui Willia! "u Abel a(unsese %n !%inile !arelui proprietar de +ite e/a"t "%nd a"esta sosise %n Austin' %i r spunsese repede )i bu"uria lui + dit i.a redat speran*ele' C%te+a $ile !ai t%r$iu, p r si "asa paro-ial a so*ilor 5rat-er, neiertat )i !ar"at ' Dar se %ndrepta spre 3e/as )i spre o nou +ia* al turi de #a!ilia lui Ben 8o"6ett' Fa!ilia %ui Ben 8o"6ett' Era pe "ale de a de+eni o !e!br a a"elei #a!ilii' Oare # "ea bine7 Da, %)i spuse ea, F "ea sin&urul lu"ru pe "are putea s .l #a" , %n a#ar de a ple"a # r ni"i un ban )i # r ni"i o *int ' Da' Cea !ai bun solu*ie era de a se ! rita "u <ared' S rutul lui o uluise )i o (i&nise' Dar unde era de$&ustul pe "are ar #i trebuit s .l si!t 7 Brea*a o *inuse trea$ %n seara "%nd o s rutase Willia!' De "e nu #usese s"%rbit de &ura lui <ared7 %n le& tur "u s rutul lui nu %)i !ai a!intea de"%t insisten*a sen$ual a bu$elor )i a li!bii )i " ldura prote"toare a %!br *i) rii lui' Se %ntinse pe spate )i %)i a"operi #a*a "u !%inile de ru)ine' %i pl "use a"el s rut' :i nu a+ea s .l uite ni"iodat ' Oare se putea " s tori "u a"el b rbat, putea tr i al turi de el )i s %)i a!inteas" !ereu de a"el uni" !o!ent de pasiune7 5e l%n& toate "elelalte insulte, putea s tolere$e a"ea u!ilin* supre! , )tiind " )i el a+ea s *in !inte a"el s rut7 5e de alt parte, nu & sise %n" alt solu*ie' Pagina 31

Cel pu*in, " s torindu.se "u <ared, a+ea s aib un *el de atins, o sar"in de %ndeplinit' Banii p reau lipsi*i de i!portan* a"u!, dar, peste doi ani, ar #i putut #i e/tre! de i!portan*i' Cei dou $e"i de !ii de dolari ar #i putut %nse!na di#eren*a dintre a tr i "on#ortabil )i a !uri de #oa!e' C%nt rind proble!a nu!ai din pun"t de +edere #inan"iar, putea %ndr $ni s re#u$e o ase!enea o"a$ie7 :i, pe ur! , !ai era )i b rbatul, <ared 8o"6ett' Nu= Nu +oia s se &%ndeas" la el, " "i %i era i!posibil s ra*ione$e'

A+eau s %n+e*e s tr ias" %!preun ' A"est lu"ru a+ea s #ie o reali$are !a(or , dar a+ea s a+anse$e %n"etul "u %n"etul' Se -ot r%' Restul $ilei, 8auren r !ase %n "a!era ei, %n"er"%nd s %)i st p%neas" tulburarea' C%nd +eni ora "inei, %)i s"-i!b blu$a )i %)i piept n p rul, prin$%ndu.l !ai bine de"%t di!inea*a' O batist re"e )i ud pe "are o *inuse pe o"-i %i # "use s nu !ai #ie ro)ii )i u!#la*i din "au$a pl%nsului' Se si!*ea re# "ut , dar ini!a %i b tea %n&ro$itor de tare %n ti!p "e "obora' 8a !as , Oli+ia spuse %ntr.o doar ; . 8auren, nunta +a a+ea lo" de !%ine %ntr.o s pt !%n ' 1or +eni "%*i+a in+ita*i' . Foarte bine, r spunse 8auren' <ared nu +eni la "in , iar absen*a lui nu.i #u e/pli"at %n ni"i un #el lo&odni"ei' Capitolul T' Fn ur! toarele "%te+a $ile, 8auren #u prins de at%tea lu"ruri de # "ut, %n"%t nu %i !ai r !ase ti!p pentru introspe"*ie' I!portan*a a"elor e+eni!ente o %!piedi"a s le anali$e$e "u !ai !ult aten*ie' Era !ult !ai u)or s se lase dus de +al' At%t de pline %i erau $ilele, %n"%t seara " dea %n pat epui$at , sper%nd s adoar! repede' Nu!ai " !intea re#u$a a"est lu"ru )i era #or*at s se &%ndeas" la "eea "e se %nt%!pla p%n "%nd, %n "ele din ur! , o"-ii i se %n"-ideau )i " dea %ntr.un so!n a&itat' 8a %n"eput, Elena )i Rosa au #ost surprinse "%nd au au$it " se7or <ared ur!a s se %nsoare "u #ru!oasa do!ni)oar Holbroo6' Dar dup pu*in ti!p, erau %n "ul!ea #eri"irii )i au #ost prinse %n +%ltoare' Aproape " o e/asperau pe 8auren "u &ri(a lor e/a&erat ' Rea"*ia lui <ared #a* de apropiata " s torie era de a""eptare re"e' Ni"i nu si!ula a#e"*iune, ni"i nu o trata "u ura pe "are ea )tia " trebuia s o si!t ' Ori de "%te ori erau %!preun , li ar ta a"eea)i indi#eren* "a tuturor "elorlal*i' Era politi"os, dar nu e/a&erat' Con+ersa "u ea "lnd era ne+oie, dar nu an&a(a dialo&uri personale' Ar #i putut s o iubeas" la nebunie sau s o dispre*uias" ' E/presia lui nu tr da absolut ni!i"' Oli+ia aran( totul %n a"ea perioad s"urt de ti!p' 8auren #u "onsultat #oarte pu*in' I se spuse " a+ea s #ie o "ununie "i+il restr%ns %n salonul "el !are, dup "are se +a da o re"ep*ie pentru "ei "%*i+a in+ita*i' A doua $i, 8auren )i <ared ur!au s ple"e la Aeypoint, %n 0luna de !iere0' 8ui 8auren i se luau ! suri de "%te+a ori pe $i pentru trusoul asupra " ruia Oli+ia insistase %n "iuda protestelor lui 8auren' Bestul Oli+iei nu era !oti+at de &enero$itate sau de +reun senti!ent !atern #a* de ea, "i doar de dorin*a "a totul s #ie per#e"t )i s nu st%rneas" b nuieli' R sp%ndise $+onul Fn le& tur "u #a!ilia lui 8auren' 5o+estea era " p rin*ii ei nu puteau +eni deoare"e tat l ei su#erea de ini! )i nu putea " l tori, iar biata ei !a! a+ea prea !ulte treburi, a)a " Oli+ia se o#erise s se o"upe sin&ur de nunt ' Da" "ine+a b nuia "e+a, se te!ea prea !ult de Oli+ia pentru a.)i e/pri!a suspi"iunile' Doa!na Bibbons, "roitoreasa "are #usese %ns r"inat "u reali$area %ntre&ii &arderobe a lui 8auren %ntr.o perioad de ti!p i!posibil , re#le"ta )o"ul )i bu"uria &eneral %n le& tur "u #aptul " burla"ul "el !ai %nr it al 3e/as.ului, <ared 8o"6ett, #usese %n s#%r)it, "u"erit' 8auren #u ui!it "%nd + $u "antitatea )i "alitatea lu"rurilor "are

se # "user pentru ea' Erau #uste )i blu$e din "ele !ai bune !ateriale )i toate blu$ele erau ti+ite "u dantele deli"ate' Ro"-ii, at%t pentru $i, "%t )i pentru sear , pelerine, paltoane, p l rii, ! nu)i erau %!pr )tiate prin "a!er %n di+erse stadii de e/e. "u*ie' Doa!na Bibbons lu"ra %n (urul lui 8auren ase!eni unui s"ulptor %n (urul unei "apodopere, ! sur%nd, r su"ind, tr &%nd, %ntor"%nd, ridi"%nd, "iupind )i !ur!u. r%nd tot ti!pul apre"ieri la adresa !odelului ei' 8en(eria de "orp era din "ele !ai #ine p%n$eturi %!podobite "u pan&li"i din satin )i dantel ' 8auren st tea %!bu(orat %n ti!p "e doa!na Bibbons %i punea o nou " ! )u* pentru a o proba' . S%nt #oarte'' ' sub*iri, nu7 %ntreb 8auren "u ti!iditate, pri+indu.)i s%nii "are se +edeau "u at%ta "laritate prin !aterial' Doa!na Bibbons "-i"oti u)or' . Do!nului 8o"6ett or s .i pla" la nebunie lu"rurile astea, dar o s #ie, de ase!enea, ner bd tor s te +ad # r ele' Ai un "orp #oarte #ru!os, 8auren' Dup "e o s te +ad de$br "at , s.ar putea s nu te !ai lase s te %!bra"i ni"iodat = 8auren #u %n&ro$it ' Era %n" alar!at %n le& tur "u rea"*ia ei la s rutul lui <ared' Rosa, %!preun "u alte "%te+a a(utoare, & tiser ti!p de $ile %ntre&i pentru 0restr%nsa re"ep*ie0' Casa #u %!podobit "u #lori )i #eri&i %n &-i+e"e' Cu! de i$butise Oli+ia s #a" s #ie aduse de la Austin # r s se o#ileas" , a+ea s r !%n un !ister pentru !ireas ' Pagina 32

5ri+i i+irea $orilor, %n $iua nun*ii, de la #ereastra de unde, "u nu!ai "%te+a s pt !%ni %n ur! , pri+ise ple"area "orte&iului #unerar al lui Ben 8o"6ett' . E)ti !ul*u!it, Ben7 %ntreb ea %n )oapt , "-iar "%nd soarele se i+ea deasupra ori$ontului' %n"er" s se %n"redin*e$e " a"el r s rit era un se!n bun' Elena +eni "u ta+a pe "are se a#la !i"ul de(un' A&ita*ia i se "itea %n o"-i )i %n sporo+ iala +esel ' Dup "e !%n" tot "e %i putea tolera sto!a"ul ei ner+os, 8auren # "u o baie )i Elena %n"epu s o a(ute s se %!bra"e' Ro"-ia de !ireas a lui 8auren nu se "on#or!a tradi*iei )i era #ru!oas %n uni"itatea ei' Dantela & lbuie era dublat de un #urou de ! tase de a"eea)i "uloare' 4%ne"ile bu#ante )i "orsa(ul, p%n la partea de sus a s%nilor, nu erau " ptu)ite' Bulerul era %nalt )i %i !%n&%ia u)or !a/ilarul' Un +olan bo&at %n"-eia #usta dreapt , atin&%nd u)or panto#ii din piele de " prioar ' %)i prinsese %n talie un bu"-e*el de +iolete de un purpuriu aprins' Ceasul.bro) era in+i$ibil, #iind prins de "o!bine$on' 5 rul %i era str%ns %n "o"ul obi)nuit, dar Elena insist s lase "%te+a bu"le s .i "ad %n (urul #e*ei )i pe "ea# ' 8auren se uit la #ata din o&lind )i se %ntreb da" a"ea # ptur %n ro"-ie s"u!p , "u "-ip palid )i o"-i te! tori, era "-iar ea'

Elena %)i pri+i idolul "u respe"t' . Se7orita 8auren, s%nte*i #oarte #ru!oas , )opti ea' Ca 5rea#eri"ita Fe"ioar 4aria' O s rut s#ioas pe obra$ )i o"-ii ei !ari se u!plur de la"ri!i' . %*i !ul*u!es", Elena' A) #i +rut tare !ult s #ii a"olo %n ti!pul "ere!oniei' E)ti "ea !ai bun prieten a !ea' . :i !ie !i.ar #i pl "ut, dar''' Elena ridi" din u!eri, dup "are "-i"oti )i spuse; . 4ai de&rab a) +rea s #iu de #a* %n noaptea nun*ii, s + d da" toate $+onurile %n le& tur "u se7or <ared s%nt ade+ rate' Se $i"e " e !are "%t un ar! sar' S%nte*i #oarte noro"oas , nu7 C-i"otind %n "ontinuare, o %!pinse pe 8auren u)or spre s"ar ' C-ipul !iresei p lise "onsiderabil' Se -ot r%se s #ie "ondus la altar de Carson' C%nd a(unse l%n& el, 8auren era %n&ro$it " pi"ioarele nu a+eau s o !ai sus*in !ult ti!p' Carson %i +orbi %n"et, %i $%!bi, o b tu pe bra* lini)titor )i apoi o "onduse spre salonul "el !are' Se oprir sub ar"ad )i to*i "ei apro/i!ati+ "in"i$e"i de in+ita*i, "are dis"utau ani!at, %)i %n"etar brus" "on+ersa*iile' Or&a, %!pru!utat pentru dup . a!ia$a a"eea de la biseri"a !etodist , inund %n" perea "u a"orduri "alde' Era pentru pri!a oar "%nd lu!ea, %n a#ar de 5ar6er )i Aurt 1andi+er, o +edea pe !isterioasa do!ni)oar Holbroo6 )i pe to*i %i "u"eri #ru!use*ea ei i$bitoare, Era u)or de + $ut "u! de reu)ise s pun st p%nire pe ini!a s lbati" a lui <ared 8o"6ett' Da" !irele nu ar #i a+ut o e/perien* de ani de $ile %n a.)i %!piedi"a !u)"-ii #e*ei s tr de$e ori"e e!o*ie, ar #i r !as "u &ura " s"at la +ederea !iresei lui' Era "ate&ori" %!potri+a a"elei #arse, dar "u! putea un b rbat "u s%n&e %n +ene s r !%n indi#erent #a* de #e!eia "are, %n "ur%nd, a+ea s .i poarte nu!ele7 8a naiba, %n alte %!pre(ur ri, poate''' B%ndurile astea n.au rost, b tr%ne, %)i spuse el' 3otu)i, nu se %nt%!pla ni!i" da" o pri+ea, nu7 Doar asta trebuiau s #a" !irii' Fe!eia "are !er&ea la bra*ul lui Carson era superb ' Era''' "u!7''' la #el "a "ine7 Ca ni"i o alt #e!eie pe "are o + $use +reodat ' O pri+i "%nd se apropie )i + $u " o"-ii ei "enu)ii erau ple"a*i' C%t de di#eri*i erau #a* de "lipa a"eea, "u "%te+a $ile %n ur! , "%nd %l p l!uise' Atun"i, o"-ii ei #useser de un "enu)iu %ntune"at, "a ni)te a!enin* tori nori de #urtun "are se adunau deasupra "%!piei' :i #useser la #el de a!enin* tori, de tulbur tori )i de %n" r"a*i "u ele"tri"itate' Silueta ei sub*ire era s"oas %n e+iden* de ro"-ia "are %i +enea per#e"t' Bustul plin i se $ rea deasupra !i(lo"ului %n&ust prins %n "in& toarea %nalt ' <ared a+u i!presia " +ede ni)te u!bre +a&i %n lo"urile unde ar #i trebuit s se a#le s#%r"urile a"elor s%ni !%ndri, dar %)i spuse " era o aiureal prosteas" )i %)i %n"le)t de&etele "are t%n(eau s atin& a"ele u!bre' %n&-i*ind %n se", %)i desprinse pri+irea de la pieptul ei )i %i #i/ "-ipul' Ea %)i ridi" o"-ii %n "are se "itea #oarte bine tea!a' Ni"i da"

el ar #i #ost dia+olul %n persoan , ea nu ar #i p rut at%t de speriat ' De "e si!*ea dintrodat dorin*a de a o lini)ti7 Carson i.o d du )i 8auren %i arun" b rbatului !ai %n +%rst un $%!bet ti!id %nainte "a el s se a)e$e l%n& Oli+ia, pe pri!ul r%nd de s"aune aran(ate te!porar pentru "ere!onie' <ared %ntinse bra*ul )i 8auren %)i tre"u !%na pe sub el, dup "are a!%ndoi se uitar la (ude" tor' <ared nu pl nuise, iar 8auren, "u si&uran* nu se a)teptase, dar "ealalt !%n a lui i.o a"operi pe a ei' For*a "ald a pielii lui "ontrasta "u #ra&ilitatea re"e a ei' De&etele ei %i ap sau !%ne"a' Ris" )i %l pri+i printre &ene, r !%n%nd, totu)i, "u o"-ii ple"a*i' Pagina 33

Ini!a %i tres ri %n piept "%nd %i + $u o"-ii ar$ tori plini de o e!o*ie pe "are ea nu o !ai $ rise ni"iodat %n ei' S #i #ost %n*ele&ere7 A"ord7 C-iar ad!ira*ie7 Aproape " %)i i!a&in a"ele bu$e s"-i*%nd un $%!bet slab' Ar #i +rut s se uite %n "ontinuare la a"el <ared trans#or!at, dar (ude" torul +orbea' Cu p rere de r u, %)i desprinse pri+irea' Cere!onia #u s"urt )i la obie"t, spre deosebire de "elelalte nun*i la "are asistase 8auren' Si!*i o u)oar de$a! &ire' %n ti!pul "ere!oniilor o#i"iate de el, Abel +orbea de obi"ei despre "ara"terul sa"ru al " s toriei )i bine"u+%ntarea Do!nului, despre #aptul " Isus a # "ut "ea dint%i !inune %n publi" %n ti!pul unei nun*i' Dar a"easta era "ununie "i+il ' 3otu)i, "%nd (ude" torul spuse; 01 de"lar so* )i so*ie0, "u+intele a"elea r sunar #als )i nu a+ur ni"i un sens pentru ea' <ude" torul Andrews #eli"it "u " ldur pere"-ea de tineri #ru!o)i din #a*a lui' . 5o*i s s ru*i !ireasa, <ared, $ise el $%!bind' <ared %)i lu un aer deta)at )i se pre& ti s o s rute pe 8auren de o"-ii lu!ii, pe obra$' Dar planul %i #u dat peste "ap )i st p%nirea de sine se e+apor %n "lipa %n "are %i + $u bu$ele tranda#irii )i tre!ur toare' %)i a!inti de "el lalt s rut' Cel "are %l $&uduise pro#und' Cel "are #usese "utre!ur tor %n +iolen*a )i str lu"irea lui' Cel al " rui i!pa"t asupra lui nu s" $use %n" %n intensitate' A!intirea a"eea "are %i +eni %n !inte nepo#tit aduse "u ea at%t o durere insuportabil , "%t )i o pl "ere i!ens ' O " ldur #a!iliar de(a i se r sp%ndi %n tot trupul' Dorea nespus de !ult s &uste a"ele bu$e din nou )i, #ie s .)i potoleas" #o"ul din +ene, #ie s .l %nte*eas" at%t de !ult %n"%t s +rea "u tot dinadinsul s .i "aute sursa )i s .l stin& ' %)i adun toat st p%nirea de sine "%nd o trase spre el )i %)i lipi bu$ele de "ele "are pro!iteau at%ta dul"ea* ' Fu sal+at de la a"el "-in de " tre Oli+ia, Carson )i prietenii lor, "are erau ner bd tori s o "unoas" pe 8auren )i "are %i "ople)ir "u #eli"it ri din toat ini!a' Se surprinse pe sine "%nd %i stre"ur posesi+ !%na lui 8auren pe sub bra*ul s u'

3ot restul dup .a!ie$ei, #a!ilia 8o"6ett %)i trat oaspe*i "u !%n"are )i b utur din bel)u&' Cu nu!ai o lun %n ur! , !ul*i din a"ei in+ita*i #useser a"olo pentru a.)i adu"e o!a&iile lui Ben 8o"6ett, "are st tuse %ntins %n si"riu "-iar %n %n" perea a"eea' 3oat a"ea at!os#er su!br disp ruse a"u!' Do!ina un aer de !are s rb toare' Carson *inu un toast )i pa-arele "u )a!panie se ridi"ar %n "-ip de salut' C%nd duse pa-arul la bu$e, 8auren %nt%lni pri+irea lui <ared pe deasupra "ristalului' O"-ii lui s"lipeau aurii )i erau !ult !ai a!e*itori de"%t +inul' Ea sorbi !ult !ai pu*in )i !ai deli"at de"%t el, dar "%nd +ru s lase pa-arul (os, el i.l duse din nou la bu$e )i )a!pania %i alune" prin &%tle(, %nte*ind #urni" turile din sto!a"' 0Se $i"e " e !are "%t un ar! sar=0 Sensul e/a"t al "u+intelor Elenei %i s" pa' Nu )tia de"%t " , atun"i "%nd se uita la <ared, &%ndurile %n le& tur "u #i$i"ul lui o )o"au )i o tulburau' E/a"t "%nd el +oia s lase pa-arul (os, "ine+a %l lo+i peste "ot )i )a!pania %i "urse pe b rbie )i pe re+erul -ainei' . O-= e/"la! 8auren )i nu se putu ab*ine s nu r%d ' . Cre$i " .i a!u$ant, nu7 S ai un !ire ud7 spuse el $%!bind, dup "are puse pa-arul pe o !as )i %)i s"utur !%na ud ' A"*ion%nd din instin"t, 8auren %i %ndep rt pi" turile de pe re+er )i, as"ult%nd de un i!bold in"on)tient, %i )terse u)or b rbia' . A)a, a"u! e !ai bine, $ise ea $%!bind )i %)i ridi" pri+irea spre el, dar tres ri "%nd $ ri %n"ordarea din ei' 3rupul lui <ared %l tr dase' %n "lipa %n "are de&etele ei %i atinser #a*a, se si!*i teribil de e/"itat' %n"epuse s "read " ino"en*a ei era real ' 8a naiba= Ni"i o #e!eie nu putea s atin& un b rbat, s se uite la un b rbat a)a "u! # "ea ea # r s )tie e/a"t "e #a"e' Ben ar #i trebuit s nu se lase p " lit de (o"ul ei' <ared era -ot r%t s nu o #a" ' . <ared' ''7 %ntreb ea )o+ itor' . Ar trebui s ne pli!b ! printre in+ita*i, doa!n 8o"6ett, spuse el t ios )i, lu%nd.o de "ot, o "onduse spre un &rup de oaspe*i' 8auren si!*i o str%n&ere de ini! ' 3o"!ai "%nd "redea " %n"epuser s #a" pro&rese, ade+ ratele senti!ente ale lui <ared ie)iser la lu!in ' Cu! a+eau s supra+ie*uias" "elor doi ani7 o#t %n sinea ei' A"u! era prea t%r$iu "a s se &%ndeas" la a"est lu"ru' 1a trebui s se des"ur"e "u! +a putea pe +iitor' %n $iua a"eea, nu se putea "on"entra de"%t asupra b rbatului de l%n& ea' Far!e"ul lui %l # "ea s #ie aproape i!posibil de i&norat' %ntr.ade+ r, <ared ar ta splendid %n "ostu!ul ne&ru )i "u " !a) alb ' O"-ii %i li" reau "u s"lipiri de a!br )i din*ii str lu"itori i se de$+eleau ori de "%te ori arun"a $%!bete %n toate p r*ile, "%)ti&%nd %n"rederea tuturor "elor pre$en*i' Fer!e"a #e!eile "u neru)inare "-iar sub pri+irile so*ilor' B use doar "ele dou pa-are de )a!panie tradi*ionale )i #olosea "u+inte )i &esturi pline de a#e"*iune "%nd o pre$ent pe 8auren "elor pe "are %i "uno)tea de o

+ia* , a""ept%ndu.le "u aplo!b &lu!ele re#eritoare la noro"ul de a #i & sit o !ireas at%t de %n"%nt toare' Pagina 34

Entu$ias!ul i se reduse si!*itor "%nd "ei doi 1andi+er +enir s %i #eli"ite' 8auren $ ri o %n"le)tare a !a/ilarului lui <ared )i %i si!*i trupul %n"ord%ndu.se l%n& al ei' Fu politi"os, dar +o"ea %i era lipsit de "on+in&ere "%nd le !ul*u!i pentru pre$en*a la nunt ' . Ai # "ut.o #oarte repede, <ared, spuse 5ar6er b t%ndu.l pe u! r )i 8auren si!*i o %n"ordare sub !aterialul ne&ru' N.a! )tiut " tu )i 8auren a+ea*i de &%nd s + " s tori*i' <ared %i sus*inu pri+irea p trun$ toare # r s "lipeas" ' . 4 te! " to"!ai ne "iond nise! pu*in' Ea "redea " nu se "u+enea s ne " s tori! at%t de "ur%nd dup !oartea tatei, dar, din #eri"ire, a! reu)it s o "on+in&' O lu posesi+ pe dup u!eri )i o pri+i ad%n" %n o"-i, tr &%nd.o spre el' %)i (u"a rolul e/tre! de bine, %)i spuse ea' Apropierea trupului lui )i a"ea pri+ire intens o # "eau s .i #ie &reu s respire' . Doa!n 8o"6ett, da*i.!i +oie s + ure$ !ult #eri"ire, spuse Aurt pri+indu.l pe <ared pro+o"ator' A! +oie s s rut !ireasa, nu7 F r s a)tepte un r spuns, Aurt se aple" )i %)i ap s bu$ele &roase pe ale ei' Ea se "utre!ur )i, %n a"eea)i "lip , de&etele lui <ared %i str%nser u! rul at%t de tare, %n"%t ei %i +eni s *ipe' Aurt arun" %n" un $%!bet pro+o"ator )i se dep rt ' <ared se uit #urios "u! se a)e$ l%n& una din #etele din ora), "are era distrus din "au$a a"elei " s torii nea)teptate' O"-ii %n per!anen* aten*i ai lui 5ar6er 1andi+er + $ur ani!o$itatea de pe "-ipul lui <ared )i r%se u)or %n sinea lui, &%ndindu.se "%t de interesante a+eau s #ie lunile ur! toare' %i pl "eau #oarte !ult "on#li"tele' <ared nu %)i d du sea!a " %i str%n&ea u! rul lui 8auren de"%t "%nd a"easta se !i)" u)or' Atun"i, %)i retrase !%na iute )i !ur!ur ; . Ni!eni nu poate re$ista #ar!e"elor du!itale, nu.i a)a, doa!n 8o"6ett7 Dup "are, pe a"ela)i ton, ad u& ; . >%!be)te, 8auren' Doar e)ti o !ireas #eri"it , nu uita' Un alt oaspete +eni l%n& ei, iar <ared %)i relu aerul de !ire iubitor "u u)urin*a unui a"tor "u e/perien* ' 8ui 8auren %i +uia "apul datorit e#e"telor )a!paniei )i e!o*iilor "are o "ople)iser %n "ursul s pt !%nii "e tre"use' 3are !ult ar #i +rut s se s"u$e )i s se retra& %n lini)tea r "oroas a "a!erei ei' Dar, bine%n*eles " a)a "e+a ar #i #ost i!posibil' 1 du+a lui Ben do!ina "u obi)nuita ei *inut !aiestuoas ' Era #ru!oas %n $iua a"eea, dup "u! obser+ 8auren' :u+i*ele ar&intii "aptau lu!ina soarelui de a!ia$ , iar "-ipul

neted %i era %!bu(orat de at%ta a&ita*ie' 8auren b nui " era !a/i!u! de #eri"ire pe "are o putea si!*i Oli+ia' 5urta ro"-ie din &eor&ette de un +erde !arin "are %i %n+ luia "a o "ea* silueta %nalt )i i!pun toare' Carson o ur!a %n #elul lui u!il )i de!n de !il ' 8auren si!*ea o pro#und p rere de r u pentru el' Nu %i ar tase ni"iodat alt"e+a de"%t bun tate, un senti!ent #oarte rar %nt%lnit %n "asa a"eea' Era (alni" %n de+ota!entul lui #a* de Oli+ia "are %l i&nora, %l do!ina sau %l !ustra' 5ri+irea lui 8auren se opri %nt%!pl tor asupra lui Aurt 1andi+er, ai " rui o"-i alba)tri o #i/au ener+ant pe sub spr%n"enele aproape albe' Instin"ti+ )i absolut # r s .)i dea sea!a, ea se trase )i !ai !ult l%n& <ared, bu"ur%ndu.se de senti!entul de prote"*ie pe "are i.l o#erea trupul lui' A"esta o pri+i repede, %ntrerup%ndu.)i "on+ersa*ia "u so*ia unuia din dire"torii b n"ii, )i ur! rindu.i pri+irea %n&ro$it , %l $ ri pe 1andi+er, "are st tea re$e!at de perete' I!ediat, <ared %i %n"on(ur !i(lo"ul )i !%na i se opri "-iar sub s%n' Bestul nu s" p neobser+at de Aurt, "are, ase!enea unui +oyeurist pli!b%ndu.se printr.un bordel, %)i linse bu$ele las"i+' 8auren se "utre!ur , dar nu )tia da" era "a rea"*ie #a* de e/presia obs"en de pe "-ipul lui Aurt sau datorit !%inii lui <ared "are p rea s o ard prin !aterialul ro"-iei' Aurt %i # "u "u o"-iul lui <ared )i se desprinse de perete, ie)ind pe +erand ' <ared )i 8auren nu se !i)"ar , iar so*ia ban"-erului "ontinua s +orbeas" , # r s ba&e de sea! dra!a "are se des# )ura %n pre$en*a ei' 8auren si!*i !irosul s"robelii #olosite pentru " !a)a lui <ared, "o!bin%ndu. se a!e*itor "u "el al tutunului )i al )a!paniei' C%nd %i +orbi a"elei #e!ei, ea %i si!*i +ibra*iile +o"ii %n piept' So*ia dire"torului de ban" se %ndep rt , dar <ared "ontinu s o *in posesi+' 4%na %i tre!ur u)or "%nd %)i !i)" de&etul ar t tor %n sus, !%n&%indu.i u)or partea lateral a s%nului' Sau era doar o %n"-ipuire a ei7 8auren si!*i " !oare din "au$a b t ilor puterni"e ale ini!ii )i %)i " ut alinarea %ntr.un &ea! t slab' Un alt oaspete +eni spre ei )i, %n"et, "u re&ret, de&etele puterni"e se retraser , l s%ndu.)i a!prenta #ierbinte pe pielea lui 8auren' Dup .a!ia$a l sase lo"ul unui a!ur& +iolet' In+ita*ii ple"aser ' Carson )i Oli+ia st teau al turi, pe una din "anapele' Erau obosi*i )i bu"uro)i " , %n s#%r)it, se ter!inase totul' . E-, ne.a! des"ur"at !inunat' 3oat lu!ea a #ost "on+ins " e o " s torie din dra&oste' :i o s se du" +estea, $ise Oli+ia %n"%ntat ' Pagina 35

. Fi dator ! totul lui 8auren, spuse Carson "u &enero$itate' E)ti o !ireas #oarte #ru!oas , dra&a !ea' . Da' E ne+esti"a per#e"t , spuse <ared $%!bindu.i a#e"tat lui 8auren, "are o a(uta pe Rosa s a)e$e #ar#uriile pe o ta+ !are' D du pe &%t un pa-ar de w-is6y'

Oli+ia tu)i u)or pentru a.)i as"unde $%!betul !ali*ios "are %i ap ru pe bu$e # r +oia ei' Era e+ident " #iul ei nu %)i pl "ea so*ia' Ceea "e a+ea s #ie un !are a+anta( %n +iitor' . :i tu *i.ai (u"at bine rolul, <ared, spuse ea' 5oart .te #ru!os "u 8auren %n publi" 0)i ni!eni n.o s .)i dea sea!a de ni!i"' 8auren "ontinu s .)i *in o"-ii ple"a*i' 3ot nu # "ea parte dintre ei )i nu le p sa "%tu)i de pu*in de senti!entele ei' . 5ute*i s sta*i la Aeypoint "%t +re*i de !ult' O s spune! " s%nte*i %n luna de !iere' Nu.i "e+a #oarte ie)it din "o!un, dar, da" %ntreab "ine+a, o s spune! " 8auren ardea de ner bdare s +ad #er!a, $ise Oli+ia, %n bu)indu)i un " s"at' . Foarte bine, rosti <ared' Abia a)tept s ! %ntor"' C%nd a! ple"at''' . %*i "unoa)te! entu$ias!ul ne(usti#i"at #a* de #er! , <ared' 3e ro& s nu ne pli"tise)ti "u asta a"u!, $ise Oli+ia t ios )i lenea de !ai %nainte p rea s #i disp rut' <ared str%nse din bu$e, dup "are spuse brus"; 8auren, o s ple" ! dis.dedi!inea* ' :tii s " l re)ti, nu7 Fntrebarea sun aproape "a o pro+o"are' . Da, )tiu s " l res", <ared, r spunse ea )i el o pri+i %n"runtat' Oare ar #i +rut "a ea s nu )tie7 I.ar #i pl "ut s & seas" alt !oti+ de bat(o"ur 7 . Atun"i o s !er&e! " lare, spuse el ner bd tor' 5epe o s ne adu" ba&a(ele "u " ru*a, ad u& el, dup "are se uit la ea )i $ise "u aspri!e; S nu.*i iei toate lu"rurile' . Ni"i nu a+ea! de &%nd, %i r spunse ea pe a"ela)i ton, %n#uriindu.se din "au$a a"elui aer autoritar al lui, dup "are "ontinu %n "iuda pri+irii lui %ntune"ate; Din !o!ent "e +o! ple"a at%t de de+re!e, "red " o s ! du" sus' Noapte bun , Carson' Noapte bun , Oli+ia' 3ra+ers %n" perea "u "apul sus )i spatele drept, dar "%nd a(unse la u) , se opri )i %)i pri+i soa"ra' %i era &reu s spun "eea "e )tia " trebuia s spun ' . :tiu " ai # "ut un e#ort e/traordinar )i "-eltuieli "olosale, Oli+ia' C-iar da" n.ai # "ut. o de dra&ul !eu, apre"ie$ #oarte !ult &estul' Florile, !%n"area, -ainele, totul a #ost !inunat' F*i !ul*u!es"' Cei trei t "ur ti!p de "%te+a "lipe dup ple"area ei' Apoi, Carson tu)i )i spuse; . <ared, s te por*i #ru!os "u ea' A+e! !oti+ele noastre, dar ea e ne+ino+at %n toat a#a"erea asta' Fii bun "u ea' 8ui <ared nu %i pl "ea s .i spun "ine+a "u! s se poarte "u o #e!eie )i, a+%nd de &%nd s dea o repli" , se %ntoarse l%n& bu#etul de unde lu o sti"l !are de w-is6y, C-ipul lui Carson era sin"er' Nu %i d duse un ordin, "i %l ru&ase' <ared %)i %n bu)i "u+intele "are i se a#lau de(a pe bu$e, spuse !or! it noapte bun )i ur" s"ara' St tea de o or %n "a!era lui, b%nd %n"ontinuu )i as"ult%nd $&o!otele u)oare pe "are le # "eau papu"ii ei pe podeaua "a!erei al turate' . 5entru noaptea nun*ii !ele, spuse el bat(o"oritor pri+indu.se %n o&linda ! su*ei de toalet '

I!a&inea lui %l )o" ' Nu %)i a!intea "%nd %)i s"osese +esta )i -aina, dar, arun"%nd o pri+ire peste u! r, le + $u a$+%rlite ne&li(ent pe sp tarul unui s"aun' C%nd %)i s"osese butonii )i %)i des"-eiase " !a)a7 Cu un &est "ara"teristi", %)i tre"u de&etele prin p r' F r %ndoial " !ireasa lui era la #el de i!a"ulat )i "al! "a %n "lipa %n "are l.a %nt%!pinat %n #a*a altarului' Sau poate era %!br "at de(a de "ul"are' Fn "e dor!ea, oare7 %n ni"i un "a$ %n "e+a pro+o"ator, %)i spuse el ironi"' Ce+a "ast )i''' De "e nu7 De "e s nu +ad "u o"-ii lui7 De "e s su#ere nu!ai el %n a"ea noapte de iad7 %n de#initi+, era so*ul ei )i a+ea ni)te drepturi= Nu -ot r% %n !od "on)tient s o deran(e$e, dar %!pins de o #or* "iudat )i obsedant , se tre$i %n #a*a u)ii "are le desp r*ea "a!erele, B tu "u putere' Nu pri!i ni"i un r spuns, dar !i)" rile din "a!era al turat %n"etar brus"' B tu din nou, de data a"easta, rostindu.i nu!ele, "are se au$i "a un suspin tre!ur tor' %)i drese &lasul, s"utur din "ap )i %l repet "u !ai !ult #or* ' 8ini)te' .Da7 3e! tor' :o+ itor' . Des"-ide' Era un ordin' Spera' O pau$ %ndelun&at ' Apoi, %n s#%r)it, ea %l %ntreb "u "al!; . Ce dore)ti, <ared7 El i$bu"ni %ntr.un -o-ot de r%s, !or! i "%te+a obs"enit *i neinteli&ibile )i r spunse ridi"%nd +o"ea; . Des"-ide u)a= %i au$i pa)ii )i #o)netul -ainelor "%nd ea se apropie p%n "%nd el )tiu " se a#la "-iar de partea "ealalt a u)ii' . 5ute! +orbi )i a)a, <ared' . Da" nu des"-i$i a#urisita asta de u) , o d r%!, spuse el #urios' 1rei s"andal7 4ie pu*in %!i pas ' Ur! un s"urt !o!ent de e$itare, dup "are "-eia se r su"i %n broas"a ru&init de ne#olosin* ' Clan*a #u ap sat )i u)a se des"-ise' 5 rul %i era l sat liber, %n"adr%ndu.i "-ipul %ntr.un nor ne&ru )i "ur&%ndu.i %n +aluri &rele pe spate p%n la !i(lo"' 5urta un "apot ro$ "roit %n #or! de 1 %n #a* , "are se %n"-eia "u nasturi de la piept p%n la &enun"-i' Dantela i se re+ rsa pe !%inile deli"ate ti+ind !%ne"ile lar&i' Bu$ele tre!ur toare %i erau u)or des# "ute pentru a l sa s .i s"ape r su#larea a&itat , %n"er"a $adarni" s )i as"und tea!a' Pagina 36

I!a&inea ei %l surprinse, iar par#u!ul a"ela #loral %l a!e*i )i !ai !ult de"%t i!ensa "antitate de b utur pe "are o "onsu!ase' Dorea nespus de !ult s .i &uste pielea neted de la ba$a &%tului, "are $+%"nea nebune)te datorit pulsului' Ar #i +rut s +ad "e "o!ori se as"undeau din"olo de pri!ul nasture al "apotului' 5rintr.un a"t de +oin* , %)i re" p t st p%nirea de sine )i spuse "u un &las &ros;

. Nu.i ne+oie s #ii at%t de speriat , doa!n 8o"6ett' Nu a! de &%nd s te siles" s .!i dai "e !i se "u+ine' Ea doar %)i u!e$i bu$ele "u o li!b deli"at )i tranda#irie' <ared %n&-i*i %n se", %n bu)indu.)i un &ea! t ani!ali", )i spuse; . Nu.*i "er de"%t un sin&ur lu"ru' Nu +reau u)i %n"uiate' Dor!itoarele separate nu repre$int "e+a #oarte ie)it din "o!un, dar o u) %n"uiat poate da na)tere spe"ula*iilor' Ser+itorii b%r#es", "red " )tii #oarte bine' O u) %n"uiat %ntre noi )i toat #arsa asta se du"e naibii' De"i, ni"i o u) %n"uiat ' Ne. a! %n*eles7 . Da, <ared, spuse ea "al! ' 8a naiba= De "e nu stri&a sau nu le)ina7 Era at%t de st p%n pe ea, "%nd el st tea a"olo "a un idiot adoles"ent, "u pal!ele asudate, "u ini!a b t%nd puterni" )i "u se/ul %n #l " ri' Ne!aia+%nd %n"redere %n sine, %n"-ise u)a repede' Nu au$i "-eia r su"induse %n broas" %nainte "a pa)ii ei s se %ntoar" %n dor!itor, dar %i lipsi "ura(ul de a ap sa "lan*a pentru a se "on+in&e " %l as"ultase' . 5resupun " i.a! ar tat "ine e )e#ul, se %!p un el tr%ntindu. se pe pat )i %ntreb%ndu. se de "e nu si!*ea ni"i un #el de satis#a"*ie' 3ot "e si!*ea era o dorin* puterni" pe "are %n"er" s o alun&e prin so!n' Capitolul U' Elena %i $&%l*%i u)or u! rul lui 8auren, )optind; . Se7ora 8o"6ett, tre$i*i.+ ' 3rebuie s + pre& ti*i de dru!' 8auren des"-ise o"-ii, dar "%nd + $u %ntuneri"ul din odaie, !ur!ur un protest %n pern ' Nu +oia s renun*e la so!n dup "e a"esta se l sase at%t de !ult a)teptat' %n "ele din ur! , insisten*ele Elenei o tre$ir )i %)i a!inti brus" unde trebuia s ple"e %n $iua a"eea' A$+%rli a)ternutul la o parte )i se d du (os din pat' Dup pu*in ti!p era "o!plet trea$ )i, %n "iuda nelini)tii %n pri+in*a lui <ared, ardea de ner bdare s +ad #er!a pentru pri!a oar ' %n ti!p "e o a(uta s .)i #a" toaleta, Elena sporo+ ia despre "%t de #ru!oas #usese nunta, "%t de !inunat ar tase 8auren %n ro"-ia de !ireas , "%t de #ru!os #usese <ared )i "%t de noro"oas era 8auren s aib un ase!enea so*' Fata #usese surprins "u "%te+a !inute !ai de+re!e "%nd b tuse %n u)a lui <ared pentru a.l tre$i' . Se7or <ared, +.a*i tre$it7 3rebuie s + pre& ti*i de ple"are' Se7ora 8auren, ! au$i*i7 Ur!ar "%te+a "lipe de lini)te, p%n "%nd <ared !or! i so!noros; . 4.a! tre$it' . Se7ora 8auren, +re*i s + a(ut7 %ntrebase Elena, &%ndindu.se " , poate, proasp tul so* a+ea s preia o parte din %ndatoririle ei' Se au$i un #o)net de a)ternut, o %n(ur tur dup "are <ared spuse; . E %n "a!era ei' Du.te )i tre$e)te.o' Elena r ! sese uluit %n #a*a u)ii' . Dar, se7or'

'' . E %n "a!era ei, !or! i el' A"u!, %n ti!p "e punea "%te+a lu"ruri de ulti! !o!ent %n ba&a(ul lui 8auren, Elena ridi" din u!eri' De "e nu dor!ea 8auren "u so*ul ei7 Obi"eiurile a"elor 0&rin&os0 o uluiser %ntotdeauna' Sin&urul lu"ru "are o %!piedi"a pe 8auren s se nu!eas" o !ireas s ra" era "ostu!ul de " l rie, pe "are %l pri!ise %n dar de la so*ii 5rat-er, "are insistaser "a ea s ur!e$e ni)te "ursuri de " l rie' Costu!ul albastru din "ati#ea, "u #usta lun& )i (a"-eta str%!t , %i +enea per#e"t' O"upase #oarte !ult spa*iu %ntr.una din +ali$e, dar nu putuse renun*a la "el !ai #ru!os lu"ru pe "are %l a+ea %n !o!entul ple" rii din Carolina de Nord' Elena pri+i "ostu!ul "u %ndoial )i o %ntreb pe 8auren da" nu pre#era s %!bra"e una din #ustele despi"ate pe "are i le # "use doa!na Bibbons' . Nu, spuse 8auren "u -ot r%re, %n#i&%nd ni)te a"e lun&i %n p l rioara "u +oalet ' 1reau "a <ared s ! +ad "u "e+a "e.!i apar*ine' Ce+a "e n.a #ost "u!p rat de !a!a lui' Cele dou #e!ei to"!ai %n"-ideau +ali$ele "%nd 5epe b tu u)or %n u) ' Elena %i des"-ise )i el # "u o ple" "iune, dup "are spuse; . Se7or <ared + a)teapt ' 8u ? ba&a(ele lui 8auren )i porni %naintea lor pe s"ar ' %i pri+i "ostu!ul "u s"epti"is! )i !or! i "e+a %n spaniol , "l tin%nd din "ap nedu!erit' Ie)i "u +ali$ele pe u)a din #a* , dar 8auren # "u un o"ol pe la bu" t rie, unde b u %n #u& o "ea)" de "eai' Di!inea*a era re"e )i "eaiul %i %n" l$i trupul, dar ni!i" nu %i putea %n" l$i su#letul' %n" nu %l + $use pe <ared )i, dup s"-i!bul de "u+inte din seara pre"edent , %i era &roa$ s dea o"-ii "u el' Oare %n "e stare de spirit era7 Rosa se a&ita prin bu" t rie "-iar )i la ora a"eea !atinal ' %n ti!p "e 8auren !%n"a ni)te 0tortillas0 "alde de pe "are pi"ura untul, Rosa obser+ triste*ea de pe "-ipul tinerei 0&rin&a0' :tia tot "e se petre"ea %n "as )i nu era at%t de proast %n"%t s "read " a"ea " s torie subit se ba$a pe dra&oste' O b tu u)or pe !%n pe 8auren' . Se7ora 8o"6ett, totul o s #ie bine' Se7or <ared' Pagina 37

'' su#er %n untru' Ai"i, spuse ea lipindu.)i !%na dolo#an de pieptul i!ens' Dar e un o! bun' 1 pla"e #oarte !ult' 8auren d du s proteste$e, dar Rosa "ontinu repede; . Rosa %l "unoa)te de "%nd s.a n s"ut' 1 spune si&ur' >%!bi #eri"it )i lini)titor, dup "are o b tu din nou pe !%n , )optind; . 1aya "on Dios' 5epe +%r% "apul pe u) , %)i drese &lasul )i spuse, par" s"u$%ndu. se; .Se7or <ared'

'' :i # "u un se!n din "ap, d%ndu.i de %n*eles lui 8auren " trebuia s .l ur!e$e ne%nt%r$iat' %nainte de a ie)i din bu" t rie, 8auren o %!br *i) pe Rosa, abia "uprin$%ndo' Elena st tea l%n& u)a de la intrare )i o"-ii %i s"%nteiau plini de la"ri!i' 8auren o %!br *i) at%t "%t %i per!itea burta #etei' . O s ! sup r da" bebelu)ul o s +in %n lipsa !ea' O s ! anun*i7 Sper " totul o s #ie #oarte bine' . O s + anun*, dar nu + #a"e*i &ri(i' 0Ni7o0 o s se nas" bine, spuse Elena r%$%nd' . 8a re+edere, Elena' Cele dou #e!ei !ai r !aser %!br *i)ate "%te+a "lipe, dup "are 8auren ie)i' <ared era " lare pe "alul "el !are "are era le&at %n spatele " ru*ei %n $iua "%nd sosise 8auren' Era din nou un 0+a2uero0' 5urta o pere"-e de "i$!e ne&re %nalte )i obi)nui*ii pantaloni stri!*i' O &ea" de piele %l ap ra de #ri&ul a"elei di!ine*i de o"to!brie' 5e dedesubt a+ea o " !a) albastr )i, %n (urul &%tului, a+ea le&at ne&li(ent o e)ar# ro)ie' 5 l ria nea&r era tras #oarte !ult pe o"-i )i #u!a "u non)alan* unul din trabu"urile lui sub*iri' O ! sur din "ap p%n .n pi"ioare, !i)"%ndu.)i doar o"-ii )i, %n se!i%ntuneri"ul di!ine*ii, e/presia nu i se putea deslu)i' 5epe *inea #r%ul unei iepe %n)euate' At%t iapa, "%t )i ar! saul lui <ared se ridi"ar %n dou pi"ioare, speria*i, %n "lipa %n "are r%sul &ros al a"estuia se au$i r sun%nd %n lini)tea di!ine*ii' . Unde naiba "re$i " o s !er&i "u "ostu!a*ia asta7 8auren era uluit ' Credea " arat "-iar #oarte bine %n a"el superb "ostu! )i "u p l rioara asortat ' . E'' ' este un "ostu! de " l rie, se b%lb%i ea "u un &las stins' . :tiu #oarte bine "e e, $ise el "u aspri!e' Nu!ai " o s #ie #oarte a!u$ant s + d "u! o s %n"ale"i, at%ta tot, ad u& el r%$%nd u)or' 8auren se uit la iapa "are p rea destul de lini)tit ' Apoi + $u )aua )i %n&-i*i %n se"' . A) pre#era o )a de da! , <ared, spuse ea "u tot "ura(ul pe "are reu)i s .l adune' . > u7 spuse el *in%nd trabu"ul %n "ol*ul &urii' E-, p "at, pentru " n.a+e! de"%t )ei din astea' Nu po*i s %n"ale"i7 Din nou %i arun"a ! nu)a' . Bine%n*eles " pot, r spunse ea t ios' . Atun"i, du.te )i pune.*i unul din "ostu!ele "ele noi )i''' !i)" .*i' '' #undul''' repede %n"oa"e' 5ierde! ti!pul' C%nd ea se duse %napoi spre u) , el ad u& ; . :i # "e+a "u p rul la' Nu po*i s .*i pui o p l rie "a lu!ea pe'' ' F "u un &est des"ripti+ %n (urul "apului' . :i, da" nu por*i p l rie, soarele o s .*i ard pielea asta alb , $ise el apoi ustur tor'

8auren %)i ridi" #usta &rea )i se %napoie %n "as ' Elena, "are st tuse %n untru l%n& u) )i au$ise tot, o lu de bra* %n*ele& toare )i o "onduse %n sus pe s"ar ' O de$br " %n lini)te de "ostu! )i %i puse o #ust !aron despi"at pe "are 8auren o "onsidera ru)inos de str%!t pe pulpe )i !ult prea s"urt ' Dup a"eea ur! o blu$ alb din bu!ba" "are se %n"-eia %n #a* "a a"elea b rb te)ti' Elena i&nor la"ri!ile pe "are 8auren )i le re*inea )i u!erii tre!ur tori peste "are ea puse o (a"-et din piele !oale' O pere"-e de "i$!e din piele de " prioar !aron %i a"operi &a!bele )i ea #u bu"uroas " %i a(un&eau p%n sub &enun"-i, unde se %!binau "u pantalona)ii' 8a"ri!ile %n"epur s .i )iroias" pe obra(i "%nd se &%ndi "u! o u!ilise <ared %n #a*a ser+itorilor, a prietenilor ei, )i "u! %i pl "use s #a" asta' %n lini)te, Elena %i s"oase p l rioara, apoi %i %ndep rt a"ele din p rul ne&ru )i &reu )i %l perie %n &rab , %!pletindu.l %ntr.o "oad "are %i " dea pe spate "a o #r%n&-ie de ! tase' Dup a"eea, %i d du o p l rie !aron, "are se! na "u "ea a lui <ared )i pe "are 8auren )i.o puse pe "ap, str%n&%nd )iretul de piele sub b rbie' Apoi, Elena %i d du o pere"-e de ! nu)i de piele' Nu $ bo+ir %n "a!er !ai !ult de $e"e !inute, da4rans#or!area era ui!itoare' %n ti!p "e "oborau, Elena o %ntreb %n )oapt ; . 8auren, po*i s " l re)ti7 %n a"ele !o!ente de "ri$ , toate #or!alit *ile se l sar la o parte' 8auren %n&-i*i %n se"' . Nu )tiu' N.a! %n"er"at ni"iodat ' Elena o pri+i "u "o!p ti!ire, dar pe "-ipul ei + $u doar -ot r%re' 8a"ri!ile disp ruser ' 8auren ie)i din "as # r s .i arun"e ni"i o pri+ire lui <ared' Se opri l%n& iap , dup "are +%r% un pi"ior !i" %n s"ar )i se prinse de obl%n"' 5epe o a(ut , %!pin&%ndu.i "el lalt pi"ior' Ea ateri$ %n )a )i #u "%t pe.a"i s s"oat un *ip t "%nd pulpele i se lipir de piele, dar i!ediat %)i re+eni )i lu #r%ul pe "are i.l %ntinse 5epe' <ared o pri+i )i $%!bi sar"asti"' Pagina 38

A+ea s #ie o " l torie #oarte interesant = C l rir %n lini)te ur!%nd un dru! "are du"ea spre +est' 8auren pri+i %n (ur' Soarele abia atun"i r s rea %n spatele lor )i ra$ele lui lu!inau treptat a"el peisa( uluitor' C-iparo)ii %nal*i "re)teau pe !alul lui Rio Caballo, "are "ur&ea %n paralel "u dru!ul, %n partea dreapt ' %n st%n&a se +edeau dealurile (oase s"lipind a"operite de bru! , "are p rea o !antie de dia!ante %n ra$ele soarelui' Ste(arii )i ul!ii erau p ta*i "u nuan*ele ru&inii ale toa!nei, iar "edrii o#ereau un "ontrast puterni" "u +erdele lor +e)ni"' St%n"ile albe de pe "oastele dealurilor "aptau lu!ina soarelui )i a!e*eau o"-ii' C l reau al turi, iar 8auren %)i %ndep rta "alul ori de "%te ori a"esta se apropia prea !ult de "el al lui <ared' 5 l ria %i " $u pe spate )i <ared %i pri+i

"re)tetul "apului "are %i s"lipea %n ra$ele soarelui' %n "iuda "elor spuse de ea, )tia " nu !ai " l rise ast#el ni"iodat ' Se "a! "-inuie, %)i spuse el' C l rea bine, dar, Doa!ne, "e a+ea s o !ai doar !ai t%r$iu' . Nu !ai ar *i at%t de "o!i" a"u!, spuse el rup%nd t "erea' Nu e !ai "o!od de"%t "u "el lalt "ostu!7 . 4 si!t #oarte bine, !ul*u!es"' 08a naiba=0 %ntotdeauna at%t de st p%n pe sine' S%nt "on+ins " se si!te #oarte bine, %)i spuse el' Fundule*ul a"ela si!pati" pe "are %l obser+ase "%nd a %n" le"at probabil " *ipa de durere' De "e nu se pl%n&ea7 D du pinteni "alului s u inten*ionat, &r bind pasul' 8auren # "u a"ela)i lu"ru pentru a *ine pasul "u el )i durerea din pulpe )i )e$ut era aproape insuportabil ' Dar !ai de&rab ar #i !urit de"%t s .)i re"unoas" su#erin*a %n #a*a a"elui indi+id aro&ant )i nesu#erit= %n "iuda #uriei din "e %n "e !ai !ari, nu putea s .)i ia o"-ii de la el' Ar #i +rut s .l uras" , dar %i era #oarte &reu datorit #ru!use*ii lui' %n ni"i o #oto&ra#ie nu + $use un b rbat at%t de tulbur tor "a <ared 8o"6ett' Ori"%t de !ult ar #i %n"er"at, nu putea uita "u! ar tase "u o sear %nainte, "u pieptul de$&olit )i "u p rul "iu#ulit, # "%ndu.i ini!a s bat n +alni"' Fi #usese &roa$ s des"-id u)a, dar nu!ai a!enin*area lui " o +a d r%!a )i +a ridi"a toat "asa %n pi"ioare o # "use s .l as"ulte' 3rebuia s ad!it " era "urioas s a#le "e a+ea s se %nt%!ple dup a"eea' Si!*ise #iori %n tot trupul "%nd o"-ii lui "a dou topa$e o ! suraser din "ap p%n .n pi"ioare' 8auren aproape " %)i %n"-ipui " #usese el %nsu)i tulburat, dar a"est lu"ru ar #i #ost neobi)nuit pentru el' A"u! pri+i "u obie"ti+itate "alul )i " l re*ul' Se !i)"au "a unul' 5 rul de un auriu "a !ierea al "alului a+ea aproape a"eea)i "uloare "u a "elui de pe pieptul lui <ared' Soarele se %n l* )i !ai sus %n spatele lor, %n ti!p "e ei %)i "ontinuar dru!ul' %n "ele din ur! , e/a"t "%nd 8auren a+ea i!presia " +a *ipa de durere, <ared %n"etini )i o "onduse spre r%ul "are "ur&ea repede' Se oprir la u!bra "-iparo)ilor i!en)i' . S%nt &ata s #a" o pau$ , spuse el des" le"%nd )i %)i duse ar! sarul la ap , unde a"esta %)i "obor% "apul )i %n"epu s bea' 8auren r !ase ne!i)"at pe "alul ei' Se des"ur"ase e/"ep*ional p%n atun"i, dar nu era si&ur " putea %n" le"a )i des" le"a # r s aib "e+a sub pi"ioare' <ared arun" o pri+ire %n spate, dup "are se duse la ea )i %ntinse !%inile' Atun"i, ea %)i trase pi"iorul din partea "ealalt a )eii )i %)i a)e$ "u ti!iditate !%inile pe u!erii lui la*i' El %i "uprinse !i(lo"ul )i o ridi" ' Ea nu %l pri+i, r !%n%nd "u "apul ple"at p%n "%nd %i d du dru!ul' %i si!*ea r su#larea pe obra$' Era #ierbinte' Iapa nu a+u ne+oie de ni"i o %n"ura(are pentru a.l ur!a pe ar! sarul lui <ared l%n& ap ' S"o*%nd o plos" din desa&a prins de )a, <ared o destup )i i.o %ntinse lui 8auren' Ea lu "%te+a %n&-i*ituri, dup "are i.o d du %napoi'

. @i.e #oa!e7 %ntreb el' . Da, pu*in' %n"er" s nu se str%!be "%nd se a)e$ %n"et )i ri&id pe o st%n" plat ' El s"oase din desa& ni)te sand+i)uri %!pa"-etate )i %i o#eri unul' . 8e.a! # "ut a$i.di!inea* , dar nu pot &aranta pentru "alitatea lor' . E #oarte bun, $ise 8auren !u)"%nd din sand+i)ul "u )un" ' . 4 pri"ep s & tes" la #o" %n aer liber, dar o bu" t rie ! #a"e s de+in ner+os, $ise el s"-i*%nd un $%!bet' Ea nu !ai "on+ersase "u el p%n atun"i despre lu"ruri ! runte' Din !o!ent "e el ini*iase dis"u*ia, ea dorea #oarte !ult s o "ontinue' Ori"%t ar #i #ost de %n"ordat , era, totu)i, un %n"eput' . %!i pla"e s & tes"' 3utorii !ei din Clayton a+eau o bu" t reas )i !ena(er "are "ondu"ea treburile bu" t riei "a un despot, dar, uneori, ! l sa s %n"er" )i eu "%te o re*et ' . 5oate " )i Bloria o s te lase s te %n+%r*i prin bu" t rie' Da" supor*i o !ul*i!e de "opii %n (ur' . Cine e Bloria7 %ntreb ea "urioas ' .. So*ia lui Rudy, $ise el )i, + $%ndu.i e/presia de nedu!erire, ad u& ; Rudy e''' )e# de e"-ip la #er! ' El )i Bloria lo"uies" a"olo %!preun "u' Pagina 39

'' !a!a lui' Fa" "%te un "opil "a! %n #ie"are an' >%!bi )i 8auren obser+ "utele din "ol*urile o"-ilor lui' > rise "%te+a $%!bete naturale la nunt ' %l # "eau s par !ai t%n r' . Ben''' , spuse ea dup "are e$it , ne)tiind da" s .i spun pe nu!e sau nu' De "e s nu o #a" 7 Continu de"i; . Ben !i.a spus " unul din 0+a2ueros0 e indian' <ared r%se' . E #oarte ade+ rat' 5%n .n +%r#ul "i$!elor . pe "are, de obi"ei, le %nlo"uie)te "u !o"asinii' 3-orn e "o!an)' 3ata l.a & sit "%nd el, %!preun "u al*i "%*i+a "owboy, au # "ut un raid %ntr.un sat pentru a sal+a "%*i+a pri$onieri albi' 3-orn era pe (u! tate !ort din "au$a unei r ni de &lon* )i de #oa!e, )i ar #i !urit "u si&uran* ' %n&-i*i ulti!a bu" *i" din sand+i)ul lui )i %)i s"utur !%inile' . Ori"u!, Ben l.a adus la Aeypoint' 3-orn a+ea +reo unspre$e"e, doispre$e"e ani, b nuies"' Asta se %nt%!pla "u !ult %nainte s ! nas" eu' De atun"i a r !as a"olo )i e unul din "ei !ai buni oa!eni ai

no)tri' El )i Ben *ineau #oarte !ult unul la "el lalt' 3-orn obi)nuia s ne du" . pe Rudy )i pe !ine . s " l ri! pe "%!p' El ne.a %n+ *at s ur! ri! " prioare, s "iti! %n stele, s ne d ! sea!a "u! +a #i +re!ea, lu"ruri din astea' 8auren era ui!it , nu nu!ai de po+estire, "i )i de #aptul " <ared o spunea' Ni"iodat nu #usese at%t de +orb re* . De"i, tu )i Rudy a*i "res"ut %!preun 7 Fntreb ea' 5e el %l st%n(eni %ntrebarea )i r spunse la"oni"; .Da' Ea %n"er" din nou; . Cred " *inutul +ostru e #oarte #ru!os, <ared' Sin"er' El o pri+i "iudat, dup "are se uit %n alt parte' F "u o"-ii !i"i %n lu!ina puterni" a soarelui )i ad!ir panora!a "are se %ntindea %n #a*a lor' . Da, e #ru!os' 5 ru #urat de pri+eli)te "%te+a !inute, dup "are se ridi" brus" de par" sar #i si!*it prost " +orbise at%t de !ult' . Da" ai ne+oie, po*i s te du"i %n spatele st%n"ilor lora' %i trebuir "%te+a se"unde "a s %n*elea& , dup "are %)i l s "apul %n (os )i %n& i! ; . Nu, !i.e''' !i.e bine' . Atun"i, te ro& s ! s"u$i, spuse el "u o polite*e e/a&erat , iar ea ro)i p%n %n +%r#ul ure"-ilor' El r%se )i se dep rt , pintenii $ n& nind pe pietrele de pe !al' 8auren %!pa"-et restul sand+i)ului )i %l puse la lo" %n desa& , dup "are r !ase %n pi"ioare l%n& ar! sarul lui uria)' O pu)" se a#la +%r%t %ntr.o tea" le&at %n spatele )eii' Obser+ase !ai de+re!e " <ared purta )i un pistol' %n +ia*a ei nu #usese %n prea(!a unor ar!e de #o" )i o %n&ro$eau' 3otu)i, pe so*ul ei nu %l deran(a s le aib la %nde!%n ' El se %ntoarse )i lu - *urile "ailor, iar ea spuse; . A! + $ut "%*i+a "opa"i de$r d "ina*i !ai %n"olo' Cine+a de#ri)ea$ $ona "u!+a7 . Nu, asta #a"e Rio Caballo "%nd se %n#urie' S.a %nt%!plat a"u! doi ani )i au #ost "ele !ai "u!plite inunda*ii din ulti!a perioad ' Copa"i, +ite, "ase, "-iar )i poduri, au #ost luate de ap ' . Dar r%ul pare lini)tit' . %n &eneral, este' Dar da" plou #oarte !ult )i se u!#l "ursurile de ap de pe dealuri, atun"i r%ul poate de+eni pri!e(dios, ia %napoi o parte din "eea "e a d ruit p !%ntului' Era o #ilo$o#ie plin de poe$ie pentru a"el b rbat "are, de obi"ei, era #oarte ta"iturn' %n !od auto!at, el o a(ut s se salte %n )a' Ea nu %)i putu re*ine un &ea! t %n "lipa %n "are %)i relu a"ea po$i*ie "-inuitoare )i, pentru a.l a"operi, %ntreb ; . Cu! se nu!e)te "alul !eu7 . Cu! se nu!e)te7 4i se pare " 0+a2ueros0 %i spun Fla!e datorit "ulorii' . :i al t u7 . Ei e C-ar&er, spuse el !%ndru, b t%ndu.l pe &%t' Dar %n di!inea*a asta nu prea e %n apele lui' Cred " '

'' Fla!e %l e/"it ' O"-ii lui " prui.aurii alune"ar spre 8auren )i pri!ir r splata unei %!bu(or ri puterni"e' F r s +rea, ea %)i %ndrept pri+irea spre a"ea parte a ar! sarului "are %i atesta +irilitatea' 0Se $i"e " e !are "%t un ar! sar=0 8auren aproape " se su#o" %n "lipa %n "are %)i a!inti din nou "u+intele Elenei' <ared i$bu"ni %ntr.un -o-ot de r%s' . Nu te speria, 8auren' E prea bine "res"ut "a s.o %n"ale"e %n publi"' Dar o s .l strunes", %n "a$ " atra"*ia ei +a #i prea puterni" ' Oprindu.se din r%s, spuse; . E un e/e!plar superb, nu7 Ben !i l.a d ruit "%nd !.a! %ntors din Cuba' %ntr.o "lip , 8auren uit de st%n(eneal )i se l s prad ui!irii' . Ai luptat %n r $boi7 e/"la! ea surprins , iar el %n"u+iin* s"urt' Era e+ident " nu.i pl "ea s .)i adu" a!inte de r $boi' O"-ii lui de+enir la #el de duri )i de re"i "a ni)te a&ate' %ntristat pentru #aptul " %i stri"ase buna dispo$i*ie, ea %ntoarse "apul )i %)i a*inti pri+irea asupra ori$ontului' 4ai " l rir +reo or )i a(unser %n +%r#ul unui deal, unde se oprir ' %n partea "ealalt , p !%ntul se %ntindea "a un "astron !are )i ad%n", o#erind o pri+eli)te in"redibil ' Nu!eroase +ite, %n !are parte Here#ord, p )teau sau se a#lau %n lo"urile unde apa r%ului "are )erpuia pe pa(i)te era !ai !i" ' C%te+a +ite, al " ror p r "re* )i ro)iati" "ontrasta "u +erdele p )unii, lene+eau la u!bra "edrilor pres ra*i %n +ale' Pagina 40

At%t de !ult o "apti+ase pri+eli)tea, %n"%t nu sesi$ trop itul de "opite de"%t %n "lipa %n "are "aii a(unser #oarte aproape de ei' S"oase un *ip t "%nd + $u +reo $e"e " l re*i, "u e)ar#e a"operindu.le pe (u! tate #e*ele, "u p l riile trase #oarte !ult pe o"-i, a&it%nd %n aer pu)ti )i pistoale )i url%nd "%t %i *ineau puterile' 1eneau spre ei "u toat +ite$a, aple"a*i %nainte %n )ei' Se %ntoarse %nsp i!%ntat spre <ared, dar r !ase surprins "%nd %l + $u ridi"%ndu.)i e)ar#a ro)ie la #el "a bandi*ii' 4ai repede de"%t a putut ea s .i ur! reas" !i)" rile, s"oase pu)"a din tea" )i o ridi" ' Apoi, d%nd pinteni lui C-arder, porni %n &alop spre ata"atori, s"o*%nd un urlet "o!an) "are %*i %n&-e*a s%n&ele %n +ene' Bandi*ii traser #o"uri de ar! %n aer )i %l %n"on(urar pe <ared, "are #r%n at%t de brus", %n"%t C-arder se ridi" %n dou pi"ioare' %n !od !ira"ulos, %ns , <ared r !ase %n )a' 8auren era %n&ro$it ' De "e o p r sise <ared7 Doar nu %)i %n"-ipuia " se putea bate sin&ur "u to*i a"ei nele&iui*i7 Dup "e %l o!orau, "e a+ea s se %nt%!ple, oare, "u ea7 Fla!e se !i)"a a&itat ' Ea nu se putea "on"entra s *in iapa ne!i)"at , pentru " pri+irea %i era a*intit asupra s"enei "are i se derula %n #a*a o"-ilor' <ared des" le" )i )e#ul bandei # "u a"ela)i lu"ru "u tot at%ta u)urin* ' Ceilal*i r !aser pe "ai )i #or!ar un "er" %n (urul "ondu" torului

lor )i al lui <ared, "are st teau #a* %n #a* ' Era o lini)te !or!%ntal ' 8auren #u %n&ro$it "%nd %)i d du sea!a " a+eau s se %!pu)te re"ipro"' Cei doi se a#lau la "%*i+a !etri distan* , "u pi"ioarele dep rtate, "u bra*ele pe l%n& trup )i "u to*i !u)"-ii %n"orda*i' A+eau aproape a"eea)i %n l*i!e' Se pri+eau pe deasupra e)ar#elor' 8auren %)i *inu respira*ia' Se !i)"ar a!%ndoi "u o iu*eal e/traordinar )i pistoalele e/plodar %n a"ela)i ti!p %n lini)tea din (ur, %!pu)" turile & sindu.)i e"oul %ntre dealurile din (ur' Capitolul 1V' Ori %!pu)" tura, ori rea"*ia lui 8auren o sperie pe Fla!e, "are *%)ni %nnebunit , lu%nd.o la &oan peste p )une' 8auren era prea %nsp i!%ntat "a s *ipe' Nu!ai instin"tul o #or* s r !%n %n )a, %n ti!p "e "alul aler&a !%n"%nd p !%ntul' 3ropotul "opitelor lui Fla!e #u %nso*it de "el al altui "al, dar 8auren nu ris" s se uite %n spate de tea! s nu se de$e"-ilibre$e )i %n&ro$it de "e ar #i putut s +ad ' Cu "oada o"-iului, $ ri o "oa! blond "u "%te+a se"unde %nainte s si!t un bra* de #ier apu"%nd.o de !i(lo" )i ridi"%nd.o din )a' 5i"ioarele i se $b tur %n aer "a ale unei !arionete' %n"-ise o"-ii str%ns )i se prinse "u bra*ele de !i(lo"ul b rbatului din )a "%nd a"esta o ridi" a)e$%nd.o %n #a*a lui' Dup "eea "e p ru o +e)ni"ie, %n"epur s %n"etineas" )i, %n "ele din ur! , se oprir de tot' Ini!a din pieptul tare de sub "apul ei %i b tea puterni" %n ure"-e' 8auren %)i %n l* pri+irea )i + $u ni)te o"-i de "uloarea a!brei deasupra e)ar#ei' . 8auren7 Re"unos"u +o"ea )i se pr bu)i la pieptul lui <ared, bu"uroas " erau a!%ndoi %n +ia* ' El o str%nse !ai tare )i ea %)i re$e! "apul de pieptul lui, %n"-i$%nd o"-ii' >&o!otul unor "opite %i tulbur lini)tea' Uitase de ata"atori= . E %n re&ul , <ared7 . Cred " da' Doar pu*in speriat , $ise el' 8auren, repet apoi %n"et, iar ea des"-ise o"-ii )i %n l* "apul' <ared %)i l s e)ar#a %n (os )i se uit la ea' S #i #ost %n&ri(orare "eea "e +edea pe "-ipul lui7 C-ar&er s"utur din "ap "u neast%!p r, s"o*%nd.o din starea de -ipno$ pro+o"at de a"ea apropiere nea)teptat de <ared' Se uit la "el lalt " l re*' Se! na #oarte !ult "u <ared, nu!ai " a+ea tenul )i p rul !ai %n"-ise la "uloare' :i el %)i l sase e)ar#a %n (os )i a"u! %i $%!bea prietenos, Ea se uit ti!id la to*i "eilal*i 0+a2ueros0 din (urul lor' Nu p reau delo" r u+oitori, "i doar "urio)i )i pu*in %ntrista*i' . 8auren, el e Rudy 4ende$, iar a"e)tia s%nt 0+a2ueros0 de la Aeypoint . o parte din ei' 3e.a! speriat7 3andre*ea lui <ared o uluia' %n"u+iin* derutat )i, apoi, a!intindu.)i de duel, spuse; . Dar +.a! + $ut tr &%nd unul %ntr.altul, Bu$ele %i tre!urau' Rudy %n"epu s r%d )i din*ii albi %i lu!inar "-ipul %ntune"at' . Uneori, s%nt de p rere " <ared ar trebui %!pu)"at, dar "%nd ne (u" !, %n"er" ! s &re)i! *inta, spuse el # "%ndu.i "u o"-iul' Rudy 4ende$ la dispo$i*ia du!nea+oastr , doa!n 8o"6ett' Bun +enit la Aeypoint'

<ared ar #i trebuit s + pre+in %n le& tur "u &lu!ele noastre' Co!itetul nostru de pri!ire a # "ut e/"es de $el ast $i' Ne pute*i ierta7 >%!betul lui era at%t de #er!e" tor, %n"%t 8auren $%!bi )i ea u)or )i !ur!ur ; . Da' %!i pare r u " +.a! dat at%ta b taie de "ap' Deodat , %)i d du sea!a " trebuia s arate &roa$ni"' 5 l ria %i " $use de pe "ap )i %i r ! sese pe u!eri' 5 rul %i s" pase din "oada %!pletit )i "%te+a #ire %i " deau pe l%n& "-ip' :i !ai r u era #aptul " era *inut %ntr.un !od "%t se poate de nepotri+it pentru o doa!n %n bra*ele lui <ared' C%nd %)i d du sea!a " %n" %l !ai %n"on(ura "u !%inile, )i le retrase i!ediat' Dar nu se a)teptase "a C-ar&er s trop ie ner bd tor to"!ai atun"i' Pagina 41

Fiind "%t pe.a"i s #ie tr%ntit la p !%nt, se a& * "u disperare de "e ni!eri, atin&%nd "u de&etele u!#l tura tare dintre pulpele lui' Au$i o %n(ur tur la ure"-e, dup "are ei %i )opti; . Nu !ai #a"e asta, pentru Du!ne$eu' 5rinde.te de !i(lo"ul !eu )i *ine.*i !%inile a"olo' Ea %l as"ult ' Din #eri"ire, C-ar&er "ontinuase s se !i)te, a)a " ni!eni nui obser+ase &estul nes buit' Cu o !i)"are s"urt din %n"-eietura !%inii, <ared %ntoarse "alul' Nu era "on)tient de $%!betul stupid pe "are %l a+ea pe "-ip )i pe "are to*i "eilal*i %l +edeau #oarte bine' At%t 0+a2ueros0, "%t )i Rudy se uitau st ruitor la !ireasa lui <ared' Era at%t de #ru!oas = C%nd se au$ise la #er! " <ared al lor se %nsura %n &rab "u o #at din Est, se # "user tot #elul de spe"ula*ii nepl "ute re#eritor la %n# *i)area ei' A"u! + $ur de "e se &r bise )e#ul lor s o adu" pe #at %n patul lui' 8auren de+eni din "e %n "e !ai st%n(enit sub pri+irile lor )i Rudy obser+ ' . N.are ni!eni treab 7 %i %ntreb el pe 0+a2ueros0, "are %n*eleser alu$ia )i, unul "%te unul, duser un de&et la p l rie %n "-ip de salut, %ntor"%ndu.se la "iread ' 4 du" s + adu" "alul, doa!n 8o"6ett' . Nu, Rudy, spuse <ared' O s par"ur&e! restul dru!ului %!preun ' Iapa aia probabil " e de(a #oarte obosit ' . E.n re&ul , <ared, spuse Rudy' 01a2ueros0 #luierar )i "-iuir dup ei "%nd <ared %l %!boldi pe C-ar&er "u &enun"-iul, pornind s str bat p )unea' . 8a naiba, !ur!ur el aproape de ure"-ea ei' O-, Doa!ne, %)i spuse el !i)"%ndu.se )i " ut%nd o po$i*ie "%t !ai "o!od ' Rudy " l rea al turi de ei )i o + $u pe 8auren desprin$%ndu.se u)or de pieptul lui <ared, ale " rui bra*e nu prea +oiau s .i dea dru!ul, dar Rudy le + $u rela/%ndu.se %n"et' %ntre "ei doi p rea s e/iste o anu!it %n"ordare' <ared +orbise #oarte ur%t despre a"ea

8auren Holbroo6 "%nd +enise la Aeypoint dup %n!or!%ntarea lui Ben' %i insultase edu"a*ia, inteli&en*a )i !oralitatea' Rudy %l ta"-inase %n le& tur "u ea, dar, spre surprinderea lui, <ared %l in#or!ase " ni"i ! "ar nu o + $use' . Atun"i de unde )tii " e at%t de %n&ro$itoare7 Ori"u!, par" ai spus " teai dus la Austin s o a)tep*i la &ar ' . A! #ost= e/"la!ase <ared #urios' Dar a!''' a-, la naiba' 8as.o balt , da7 Rudy )tia " nu trebuia s insiste' Dup ni"i o s pt !%n , 5epe a +enit la #er! "u pro+i$ii )i "u +estea " <ared se %nsura "-iar "u #ata despre "are sus*inuse " nu o + $use )i despre "are spusese, totu)i, " era 0o pui"u* )!e"-er 0' Ei bine, %)i spuse Rudy, a"u! a + $ut.o' :i %n" #oarte bine' Bloria )i !a!a #useser %n"%ntate "%nd au$iser de " s torie, a)a " Rudy %)i *inuse p rerile pentru sine' Da" <ared a+ea pu*in !inte, lu"ru de "are Rudy se %ndoia uneori, trebuia s o *in sub "-eie' Era superb , o ade+ rat doa!n )i, dup e/presia "-inuit de pe "-ipul lui <ared, a"esta nu era delo" indi#erent #a* de #ar!e"ele ei' C-i"oti %n sinea lui' Bra+o *ie, 8auren= . Bloria, ne+ast .!ea, abia a)teapt s + "unoas" , doa!n 8o"6ett, spuse el "u &las tare' E !ai ner bd toare "-iar de"%t "opiii' . Spune*i.!i 8auren, + ro&' C%*i "opii a+e*i, do!nule 4ende$7 . Nu!ele !eu e Rudy, $ise el $%!bind' 5 i, s ! &%ndes", spuse el apoi nu! r%nd "opiii pe de&ete' <ared, a(ut .! ' S%nt )ase sau )apte7 . C%nd a! ple"at, par" erau )ase, "u nu! rul )apte pe dru!' Da" "u!+a Bloria a n s"ut pre!atur, s%nt si&ur " l.a*i %n"eput de(a pe nu! rul opt' . Nu +orbi ur%t %n #a*a so*iei tale, %l "ert Rudy, dar o"-ii %i li" reau' 5 rea "u "%*i+a ani !ai !are de"%t <ared )i a+ea "e+a #a!iliar' 8auren to"!ai %n"er"a s des"opere despre "e anu!e era +orba, "%nd $ ri #er!a' Era o "l dire %ntins , "u un sin&ur ni+el, din blo"uri de "al"ar )i "u a"operi) din )indril de "edru' 5atru st%lpi din le!n de "edru sus*ineau a"operi)ul deasupra +erandei "are se %ntindea pe toat lun&i!ea "asei' 4ai erau "%te+a "l diri, toate "onstruite din a"elea)i !ateriale' @ar"uri solide se +edeau %n "%te+a lo"uri' Ni)te "opii "are r%deau )i *ipau se (u"au prin "urte, sin&ura $on a"operit de iarb ' Cei doi "ai intrar %n "urte )i se oprir %n #a*a unui par' Rudy des" le" ' <ared )i 8auren r !aser ne!i)"a*i o "lip , dup "are el o pri+i )i spuse %n"et; . 3e.ai speriat' %!i pare r u' Fa*a %i era #oarte aproape de a ei' Nu e/pri!a ni!i" "lar, dar +o"ea era at%t de di#erit de "ea pe "are o #olosise p%n atun"i, %n"%t ea r !ase +r (it ' I se puse un nod %n &%t de e!o*ie, dar reu)i s spun ;

. Nu.i ni!i"' 4i.a! re+enit' 1 $u din nou a"ea ridi"are iute a "ol*urilor &urii lui "are putea #i "onsiderat drept $%!bet' O lu de !i(lo" "u un bra* )i o l s (os' 4%na %i alune" de pe !i(lo" spre subsoar , iar de&etele %i atinser u)or s%nul' A!%ndoi erau a!e*i*i de a"el "onta"t' 8auren %n"er" s .)i re+in aran(%ndu)i -ainele' <ared des" le" , par" iritat' Rudy, "are obser+ase totul, in"lusi+ rea"*iile lor, %i surprinse pri+irea lui <ared )i %i # "u "u o"-iul, dar a"esta se %n"runt ' Pagina 42

U)a "asei se des"-ise brus" )i Bloria ie)i repede' Copiii, "are %)i $ riser tat l )i pe <ared, +enir %n #u& spre ei, %!br *i)%ndu. le pi"ioarele, %!pin&%nduse )i +r%nd "are !ai de "are s le atra& aten*ia' . 8auren, 8auren, bine ai +enit' Eu s%nt Bloria' Fe!eia o %!br *i) "u " ldur )i 8auren $%!bi "%nd + $u e/uberan*a !e/i"anei' Era !ai !are de"%t ea )i, de)i nu a+ea #ru!use*ea "lasi" a Elenei, era #oarte dr &u* ' C-ipul ei ! sliniu s"lipea de s n tate )i #eri"ire, a"estea re#le"t%ndu.se, de ase!enea, %n o"-ii ei ne&ri' Ca )i Elena, )i ea a)tepta un "opil, de)i ter!enul ei nu era "-iar at%t de apropiat' 5urta o #ust nea&r )i o blu$ lar& pe deasupra' 5 rul ne&ru )i lu"ios %i era str%ns la spate %ntr.un "o"' . %*i !ul*u!es", Bloria' 4 bu"ur #oarte !ult " s%nt ai"i' Sper " +i$ita noastr nu + deran(ea$ prea !ult' . Nu, nu' De #apt, asta e "asa lui <ared' 4 bu"ur teribil de !ult " t%l-arul a adus, %n s#%r)it, o !ireas ai"i' De ani de $ile ! *in de "apul lui s se %nsoare' A"u! s%nt #eri"it " a a)teptat' S%nt "on+ins " )i el' R%se )i %l "iupi pe <ared de a!%ndoi obra(ii, trebuind s se ridi"e pe +%r#uri "a s a(un& ' El se aple" )i o s rut ap sat pe &ur , str%n&%nd.o %n bra*e' .. Da" Rudy te.ar l sa s stai !ai pu*in %n pat, a! #u&i a!%ndoi, nu.i a)a, Bloria7 spuse el %!br *i)%nd.o "u putere )i d%ndu.i o pal! peste )e$ut, Dar ea %l %!pinse, pre# "%ndu.se sup rat ' . C%nd ai !ireasa ai"i, tu str%n&i %n bra*e o #e!eie &ras )i %ns r"inat = S .*i #ie ru)ine, <ared 8o"6ett, spuse ea $%!bindu.i "u a#e"*iune' At%ta #a!iliaritate o ui!i pe 8auren, dar totul o )o"ase %n le& tur "u obi"eiurile,"elor din a"ea $on ' Rudy %!pinse "opiii spre ea' . 8auren, *i.i pre$int pe <a!es, <o-n, 4aria, Ana )i 8u"y' Cine lipse)te7 %ntreb el' . Consuela, spuse o +o"e pi*i& iat de b ie*el' E !i" ' Doar!e %n "as , %i e/pli" el lui 8auren' Copii, ea este so*ia lui <ared, 8auren' A"easta se uit la "-ipurile ridi"ate spre ea )i %nt%lni "in"i pri+iri "urioase' Una din #eti*e, Ana, de "in"i ani, )opti re+eren*ios;

. E)ti #oarte #ru!oas ' 8auren $%!bi )i, "obor%ndu.se la ni+elul "opilului, spuse; . A"ela)i lu"ru a+ea! de &%nd s .l spun eu despre +oi' . 4asa e &ata' Haide*i %n untru, spuse Bloria lu%nd.o de bra* pe 8auren )i "ondu"%nd.o spre "as ' 5entru 8auren #ie"are pas era "-inuitor, " "i !u)"-ii pulpelor )i )e$utul o dureau %n&ro$itor' Intrar %ntr.o %n" pere spa*ioas ' Fntr.un "ap t era un perete de piatr "u un " !in #oarte !are' %n "el lalt "ap t se a#la un "ol* pentru ser+it !asa "are "on*inea o !as , un bu#et )i un dulap "u por*elanuri' Iar la !i(lo" era un li+in&roo7! "on#ortabil "are e!ana #oarte !ult " ldur ' Erau "%te+a "anapele lun&i, #otolii, "o+oare +iu "olorate r sp%ndite pe podeaua din dale de piatr , tablouri %n# *i)%nd aspe"te din "ultura 1estului, ra#turi pline de " r*i )i un birou' 8ui 8auren %i pl "ea #oarte !ult' Dou -oluri porneau din a"ea %n" pere #oarte !are )i ea b nui " du"eau spre dor!itoare' O alt u) , din partea su#ra&eriei, )tia " trebuia s dea %n bu" t rie' Bloria #u e/tre! de %n"%ntat "%nd 8auren o #eli"it pentru de"or' . Hai s .*i ar t "a!era lui <ared' A! %n"er"at s o aran(e$ )i s adau& "%te "e+a #e!inin' :tii doar "%t de &roa$ni" poate s arate "a!era unui burla"' 8auren -abar nu a+ea "u! ar ta "a!era unui b rbat' Se albi la #a* "%nd au$i "u+intele 0"a!era lui <ared0' Str b tur -olul )i Bloria des"-ise o u) "are d dea %ntr.un dor!itor !are, "u #erestre lar&i "e o#ereau pri+eli)tea unor dealuri )i a r%ului %n dep rtare' Era superb' 4obilierul "onsta dintr.un s"rin "u o o&lind pentru b rbierit deasupra, un #otoliu "u un taburet )i un dulap de -aine, pe "are Bloria %l des"-ise pentru a.i ar ta " %!pinsese toate lu"rurile lui <ared %ntr.o parte' 8u"rurile lui <ared= Un pat !are de !i(lo" do!ina %n" perea )i o ! su* se a#la al turi, . A! adus asta pentru tine, 8auren, spuse Bloria' A #ost tot "e. a! putut s & ses" pe.ai"i, ad u& ea )i ar t spre o ! su* de toalet pe "are erau un li&-ean !i" )i o "an ' O&linda era p tat )i tulbure' . 5epe o s adu" alt"e+a "%nd o s +in %n"oa"e data +iitoare' 8u de$a! &irea lui 8auren drept ne!ul*u!ire' . E bine7 %ntreb ea "u ti!iditate' . Nu=''' adi" , da' 3otul e #oarte #ru!os, Bloria' 3e.ai deran(at #oarte !ult )i apre"ie$ !ai !ult de"%t %*i po*i %n"-ipui, dar''' 3 "u brus", ne)tiind "e s !ai spun )i se uit neputin"ioas spre so*ul ei, "are r ! sese %n pra& al turi de Rudy' <ared p rea la #el de derutat "a )i ea' Rudy st tea re$e!at de to"ul u)ii, "u bra*ele )i &le$nele %n"ru"i)ate )i se distra teribil' O"-ii %i li" rir "%nd se uit la <ared )i spuseG . Bloria )i "u !i2e o s + l s ! a"u! s + sp la*i' Dup a"eea o s !%n" !' :tiu " trebuie s #i*i li-ni*i de #oa!e, dar nu +

&r bi*i' . Eu' Pagina 43

'' "red " o s ! du" la bara" s .i salut pe b ie*i' O s ! sp l a"olo' %nainte s apu"e "ine+a s obie"te$e, <ared ie)i repede, l s%ndu.i %n ur! pe Bloria #oarte surprins , pe Rudy, !ai pu*in surprins, )i pe 8auren, "are r su#l u)urat ' 8a naiba= %)i spuse <ared %n ti!p "e tra+ersa "urtea' Nu se &%ndise delo" la dor!itoarele de la #er! ' Rudy )i #a!ilia lui le o"upau pe toate, %n a#ar de al lui' %i pl "ea "a!era lui' Nu +oia s renun*e la ea, dar ni"i nu a+ea "u! s .i "ear ro!anti"ei Bloria s o !u7te pe so*ia lui . !ireasa lui . %n alt "a!er ' :i !ai ener+ant era &%ndul de a.)i petre"e noaptea %n a"eea)i %n" pere "u 8auren' <urase %n sinea lui s nu se atin& de ea' Nu!ai un " lu& r de nou $e"i de ani ar #i putut s stea %ntr.un spa*iu at%t de inti! "u ea, # r s ''' 3rebuia s & seas" o solu*ie' C%t !ai repede' Dup o s"urt toalet , 8auren se duse %n %n" perea "ea !are pentru a lua pr%n$ul )i + $u la !as o #e!eie sin&ur ' Era #ru!oas )i de ori&ine !e/i"an , iar pe 8auren o ui!i *inuta ei' Era dreapt )i !%ndr )i, totu)i, senin ' Era s"und )i "u un trup deli"at' 5 rul ne&ru "u )u+i*e " runte era str%ns %ntr.un "o" lu"ios la "ea# ' 5urta o ro"-ie nea&r "u &uler %nalt' Ni"i o bi(uterie sau +reo alt podoab nu e/ista pentru a.i di!inua se+eritatea' C-ipul ei a+ea o per#e"*iune de "arnee' Ni)te spr%n"ene netede )i #ru!os "onturate se ar"uiau deasupra unor o"-i ne&ri )i tri)ti' Nasul %i era drept )i sub*ire, iar deasupra b rbiei deli"ate &ura era #ru!os #or!at ' >%!bi sin"er "%nd o + $u pe 8auren %naint%nd ti!id spre ea' . 8auren Holbroo6 8o"6ett' Eu s%nt 4aria 4ende$' Bine ai +enit la Aeypoint' . Se7ora 4ende$, %!i #a"e o nespus pl "ere s + "unos"' S%nte*i !a!a lui Rudy7 . Da, r spunse ea absent %n ti!p "e %i studia "-ipul' E)ti, %ntr.ade+ r, #ru!oas , a)a "u! $i"ea el' Dorea tare !ult s te +ad ai"i' Cred " a # "ut bine "e.a # "ut' . 1 re#eri*i la Ben7 8auren era ui!it "%t de !ulte )tia #e!eia a"eea %n le& tur "u planurile lui Ben %n pri+in*a ei' Fe!eia %n"u+iin* ' . 4i.a po+estit de tine ulti!a oar "%nd l.a! + $ut' 5 rea s +rea s spun !ai !ult, dar to"!ai atun"i <ared intr "u "%te un "opil sub #ie"are bra* )i "u un altul pe u!eri'

A"esta din ur! se *inea "u toat puterea de p rul lui' 3o*i r%deau )i *ipau, iar "eilal*i +eneau %n ur!a lor aler&%nd' . Ia.! )i pe !ine, <ared= . Nu, pe !ine' . 3e ro&, <ared, ia.! pe !ine a"u!' Bloria intr pe u)a dinspre bu" t rie b t%nd din pal!e' . 8 sa*i.l %n pa"e pe <ared' Abia a sosit' O s a+e*i destul ti!p s + (u"a*i !ai t%r$iu' Haide*i la !as )i nu "u!+a s + d +reo !%n !urdar ' Copiii o as"ultar # r tra&ere de ini! )i se a)e$ar la !as ' <ared %)i tre"u de&etele prin p r )i %)i aran( " !a)a "are %i ie)ise din pantaloni %n ti!pul -%r(onelii' 8auren nu )i.ar #i %n"-ipuit ni"iodat " lui <ared %i pl "ea s se (oa"e "u "opiii, dar el r%dea %n ti!p "e %)i nete$ea " !a)a peste pieptul lat' C%nd %)i supse burta pentru a o +%r% %n pantaloni, pri+irea lui 8auren alune" !ai (os' %n"er" s %n&-it nodul #a!iliar "are i se pusese %n &%t' <ared %)i %n l* "apul brus" )i o pri+i "a )i "u! ar #i au$it.o stri&%ndu.l' Ea %)i %!pletise p rul din nou )i renun*ase la ! nu)i, (a"-et )i p l rie' Blu$a i se !ula pe s%ni, # "%ndu.i s par )i !ai !oi, )i !ai ispititori de"%t alt dat ' Fusta str%!t %i a#i)a #e!initatea "a pe un drapel' <ared %)i )terse pal!ele u!ede de pantaloni )i se sili s nu se !ai uite %n a"el pun"t %n "are se %nt%lneau pulpele ei' Fnaint%nd, bo!b ni la adresa sl bi"iunii lui #i$i"e' O"-ii i se lu!inar , plini de a#e"*iune, "%nd o $ ri pe 4aria 4ende$ la !as , )i erau at%t de "al$i "u! 8auren nu.i !ai + $use ni"iodat ' . 4aria, "e !ai #a"i7 o %ntreb el )i, o"olind !asa, o %!br *i) "u putere' Oli+iei nu i se adresase ni"iodat "u ase!enea " ldur ' . <ared, to"!ai a! "unos"ut.o pe 8auren )i "red " !ireasa ta e !inunat ' <ared %i arun" o pri+ire lui 8auren )i !ur!ur ; . Da' '' e-, %*i !ul*u!es"' 1eni )i Rudy %n untru, iar Bloria aduse ulti!ul platou din bu" t rie, a)e$%ndu.l pe !as ' %n"epur s ! n%n"e' Era o & l &ie )i o $ar+ "ontinu )i lui 8auren %i pl "u #oarte !ult %n "o!para*ie "u !esele pli"ti"oase din "asa tat lui ei, "u "ele lipsite de &ust )i !onotone din "asa paro-ial )i "u "ele t "ute )i %n"ordate din "asa Oli+iei' 3oat lu!ea sporo+ ia, po+estind lu"ruri de !are i!portan* sau total nese!ni#i"ati+e' Rudy le spuse de in"identul 0duelului0 )i, %n ti!p "e "opiii r%deau de &re)eala lui 8auren, Bloria )i 4aria %i "ertau pe b rba*i pentru nes buin*a lor' St teau %n&-esui*i %n "iuda lun&i!ii !esei, iar Bloria %i a)e$ase pe 8auren )i pe <ared al turi' Coatele li se atin&eau !ereu ori de "%te ori ridi"au ta"%!urile sau pa-arele' De "%te+a ori, &enun"-ii sau "oapsele li se lipeau sub !as ' C-iar da" "ine+a obser+a la un !o!ent dat dou #ur"uli*e r !%n%nd suspendate %n aer %nainte de a a(un&e la dou

&uri surprinse, nu spunea ni!i"' Rudy obser+ )i "-i"oti de #ie"are dat ' %ntre "ei doi se d dea o lupt serioas ' A+ea s #ie interesant de pri+it . %n#r%n&erea lui <ared "el 4are de " tre o !%n de #at "are abia da" .i a(un&ea p%n la u! r' Pagina 44

Dup "e ter!inar de !%n"at, b rba*ii ple"ar s se o"upe de treburile "are ni"iodat nu se s#%r)eau la o #er! ' 8auren %i pri+i %ndrept%ndu.se spre unul din *ar"uri' Erau %!br "a*i aproape identi" )i a+eau a"ela)i !ers le& nat' A!%ndoi a+eau u!erii la*i, )oldurile %n&uste )i pi"ioare lun&i' A!%ndoi %)i puseser ap r toare de piele peste pantaloni )i ! nu)i de piele' . Din spate s%nt identi"i, spuse 8auren !editati+' Bloria se a#la l%n& ea' . Da, "red " ori"ine )i.ar da sea!a " s%nt #ra*i' 8auren se %ntoarse brus" )i o pri+i ui!it ' . Fra*i7 %ntreb ea' Bloria era !irat ' . 5 i, da' Credea! " )tii " Rudy *i.e "u!nat' Era surprins " <ared nu %i spusese so*iei sale despre &radul lor de rudenie' . Doa!na 4ende$ )i' '', )opti 8auren, %n" %n"er"%nd s pri"eap ' . 4aria )i Ben, spuse Bloria %n lo"ul ei, iar "%nd + $u e/presia )o"at de pe "-ipul ei, tr s turile Bloriei se r "ir )i ea ad u& ; Nu.i (ude"a prea aspru' Sau iubit #oarte !ult' 4aria a tr it %!preun "u Ben ai"i aproape patru$e"i de ani' . Bine, dar''' Oli+ia era so*ia lui, protest 8auren "u un &las stins' Ben tr ise %n adulter7 Ben al ei7 . Ai stat "u Oli+ia, spuse Bloria' Ai + $ut "e #el de #e!eie este' %n" de "%nd Ben a adus. o din New Orleans, ea i.a # "ut +ia*a un "al+ar' A insistat s tr ias" %n Coronado )i n.a +rut s aib ni!i" de.a #a"e "u #er!a' :i.a asu!at r spunderea b n"ii' 4aria era #ii"a unuia din pri!ii 0+a2ueros0 pe "are Ben i.a an&a(at s .l a(ute la #er! ' S. au %ndr &ostit i!ediat unul de "el lalt' Da' 8auren %)i d dea sea!a #oarte bine "u! se %nt%!plase a"est lu"ru' Bl%nda )i senina 4aria )i robustul )i +irilul Ben' Se potri+eau, probabil, #oarte bine' El %i d ruise prote"*ie )i dra&oste, iar ea %i d ruise !ul*u!ire su#leteas" )i un #iu' Feri"ire' Oriunde o puteai & si' Era, oare, "e+a at%t de &re)it7 Cu "%te+a s pt !%ni %n ur! , 8auren ar #i #ost s"andali$at da" ar #i au$it de o ase!enea situa*ie, dar a"u!'

'' Oare a"el *inut a+ea s .i s"-i!be )i "on+in&erile7 . Cei doi #ii ai lui Ben 8o"6ett *in #oarte !ult unul la "el lalt, spuse Bloria pri+ind pe #ereastr la "ei doi #ra*i "are se %ndep rtau " lare' Rudy a""ept #aptul " nu poate purta nu!ele #a!iliei )i " nu este !o)tenitorul le&al' Ben l.a iubit )i el )tia asta #oarte bine' %n testa!entul lui Ben s"ria #oarte "lar " , at%ta ti!p "%t +a e/ista Aeypoint, #iii lui Rodol#o 4ende$ +or %!p r*i #er!a %n !od e&al "u #iii lui <ared 8o"6ett' E trist, nu.i a)a7 "ontinu ea + $%nd " 8auren ta"e, ur! rindu.i "u pri+irea pe "ei doi b rba*i "are disp rur din ra$a lor +i$ual ' 4aria n.a putut s se du" ni"i la %n!or!%ntare' :i ni"i pri!ul lui #iu n.a putut' Dar Ben a #ost ai"i "u "%te+a $ile %nainte de a !uri' Ne.a +orbit de tine, 8auren, )i ne.a pro!is " o s te adu" #oarte "ur%nd' A"eea a #ost "ea din ur! noapte pe "are a petre"ut.o %!preun "u 4aria' Sper " au # "ut dra&oste p%n .n $ori' Fusese ple"at !ai !ult de o lun )i, a)a "u! %l )tiu eu pe Ben, au # "ut' . S%nt' '' s%nt si&ur " au # "ut, spuse 8auren ro)ind' Bloria lu #aptul " st tea "u "apul ple"at drept un se!n de oboseal ' . Ar #i trebnuit s ! opre)ti din p l +r &eal ' 5robabil " e)ti obosit ' Cear #i s te du"i s dor!i pu*in7 . S%nt pu*in "a! obosit , ! rturisi 8auren' Dar %*i !ul*u!es" " !i.ai po+estit toate a"este lu"ruri' A"u! %n*ele& totul !ai bine' C-ipul Bloriei de+eni din nou "ald )i #e!eia o s rut pe 8auren pe obra$' A"easta se duse apoi %n dor!itorul "are %i apar*inea lui <ared' %i apar*inea, %ntr.ade+ r' 3oate lu"rurile purtau a!prenta lui' 4i)"%ndu.se prin "a!er , 8auren a+ea i!presia " %i si!te pre$en*a' De$br "%ndu.se %n"et, aproape " a+ea sen$a*ia " %)i s"oate -ainele %n #a*a lui' Se %ntinse pe pat, a+%nd sen$a*ia "iudat " era )i el a"olo' %)i pli!b !%na peste "u+ertur )i se %ntreb "%te nop*i o #i stat "-iar %n lo"ul a"ela' Era un &%nd tulbur tor' %n"-ise o"-ii )i " $u %ntr.un so!n ad%n", i!a&in%ndu.)i " a"ei o"-i "a a!bra o pri+eau' Capitolul 11' 8auren # "u o baie %nainte de "in ' Bloria i.a spus " Ben tr sese ap dintrun re$er+or "u "%*i+a ani %n ur! , a)a %n"%t bu" t ria )i dou b i a+eau ap "urent ' 3otu)i, nu e/ista un boiler' C%te un !an&al !i" era a)e$at %ntr.un "ol* %n #ie"are baie, pe "are, %n per!anen* , se a#la "%te o oal !are din "upru "u ap "ald ' . Sin&ura re&ul , %i spuse Bloria $%!bind, e " , dup "e &ole)ti oala, s o u!pli la lo" pentru ur! toarea persoan ' A-, )i <ared !.a ru&at s .*i dau asta, ad u& ea %ntin$%ndu.i o sti"l !aron' . Ce.i asta7 %ntreb 8auren'

. Solu*ie pentru #re"*ie, r spunse Bloria a!u$at ' 5epe sosise !ai de+re!e )i le dusese ba&a(ele %n dor!itor' Cele ale lui <ared se a#lau l%n& ale ei' Obser+ " una din +ali$e #usese des"-is ' Ce a+ea s #a" da" o +a ur!a %n "a!er %n seara a"eea7 Se p rea " so*ii 4ende$ se a)teptau "a a"est lu"ru s se %nt%!ple' %)i i!puse s se "al!e$e )i intr %n su#ra&erie' %n !od "iudat )i, spre deosebire de !asa de la pr%n$, a"u! era lini)te' 5e !as se a#lau lu!%n ri, por*elanuri )i "ristaluri, %n lo"ul +aselor de p !%nt de !ai de+re!e' Pagina 45

. Unde s%nt "opiii7 %ntreb 8auren adu"%nd o ta+ "u !%n"are' . %!b ia*i )i %n pat, spuse Bloria o#t%nd' O "in lini)tit e sin&urul lu/ pe "are ni.l per!ite! eu )i Rudy' <ared )i Rudy intrar de pe +erand , unde b user "%te un w-is6y' <ared stinse trabu"ul %n "ea !ai apropiat s"ru!ier ' Se sp lase, se piept nase )i purta o " !a) "urat ' 5robabil " o s"osese din +ali$ "%nd era %n baie' Rudy se duse spre Bloria )i o %!br *i) , s ru. t%nd.o %ntr.un !od "are o ui!i pe 8auren' %)i !ur!urau "u+inte "alde, # r s se si!t stin&-eri*i #a* de "eilal*i doi din %n" pere' <ared se uita pe #ereastr , "u de&etele !ari a& *ate de & i"ile pantalonilor s i str%!*i' 8auren st tea %n !i(lo"ul "a!erei ti!id )i pip indu.)i ner+oas "easul de la piept' 1 $%ndu.i pe Rudy )i pe Bloria purt%ndu.se "u at%ta a#e"*iune, se tre$i t%n(ind dup o ase!enea apropiere %ntre ea )i <ared' Ce+a %n interiorul ei ar #i +rut s stri&e la el, s se du" spre el' 3o"!ai se pre& tea s #a" un pas )o+ ielni" %n dire"*ia lui, "%nd 4aria, "are ap ruse "-iar atun"i, e/"la! ; Ce.i asta7 3inerii " s tori*i se poart "a doi str ini )i "ei "u !ai !ult +e"-i!e se &iu&iules" "a doi poru!bei7 E/a"t asta +oia! s spun )i eu, $ise Rudy +enind spre 8auren )i lu%ndu.i !%inile %ntr.ale sale' Da" so*ul sta al t u n.are de &%nd s te s rute, o s.o #a" eu' Bun +enit %n #a!ilia noastr , 8auren, $ise el )i o s rut u)or pe a!bii obra(i' Se l s o t "ere ap s toare' 3otu)i, <ared nu p ru tulburat )i se apropie de !as ' Cu o !i)"are s"urt din "ap, %i # "u se!n lui 8auren s se a)e$e pe s"aunul pe "are i.l tr sese' Cu obra(ii %n #l " ri, ea se "on#or! )i "eilal*i o ur!ar , "iudat de t "u*i' Con+ersa*ia #u pl "ut G "ei din #a!ilia 4ende$ puteau dis"uta le(er despre ori"e' Unele subie"te o # "ur pe 8auren s se si!t st%n(enit ' Castrare, %nse!nare "u #ierul, &esta*ie' Sybil ar #i a+ut palpita*ii o lun %ntrea& ' 8auren )i Bloria sp lar +asele' A"easta din ur! re#u$ "ate&ori" a(utorul 4ariei, de)i %i ! rturisi lui 8auren " ar #i +rut tare !ult s aib pe "ine+a "are s o a(ute la %n&ri(irea "asei )i %n pri+in*a "opiilor' C%nd se al tur b rba*ilor )i 4ariei %n li+in&.roo7!, 8auren obser+ %n"%ntat " <ared nu

bea' De pe "-ipul lui disp ruse a"ea aro&an* ostil %n spatele " reia se as"undea, de obi"ei, "a dup un s"ut' 5 rea rela/at )i'' ' da, #eri"it' Era "u totul altul #a* de "el "are lo"uia %n a"ea "as superb , dar re"e, din Coronado' St tea lene) %ntr.un #otoliu, "u pi"ioarele %ntinse' Ea %)i l s pri+irea s lune"e de.a lun&ul lor, a)a "u! # "use pri!a oar "%nd %l + $use, %n " ru* ' U!#l tura din lo"ul de %!binare a pulpelor "ontinua s o #as"ine$e' %)i #eri pri+irea repede' Bloria se a)e$ l%n& 4aria pe una din "anapele )i %n"epu s .i po+esteas" despre "e # "use unul din "opii' B rba*ii dis"utau despre proble!ele #er!ei' Nea+%nd "e s #a" alt"e+a, 8auren se duse spre ra#turile de " r*i' %)i s"oase o"-elarii din bu$unarul #ustei, )i.i puse la o"-i )i %n"epu s le studie$e' B si "%te+a +olu7!e "are o interesau )i le lu , a)e$%ndu.se pe un #otoliu l%n& o la!p ' %n s"urt ti!p de+eni absorbit de o "arte %n "are se des"ria stilul de +ia* al "o!an)ilor' Au$i "a prin +is "%nd Rudy se ridi" )i se %ndrept spre bu" t rie %ntreb%nd da" !ai dorea "ine+a "a#ea' 4ai "iti "%te+a pa&ini %nainte s .)i ridi"e pri+irea' 3res rind, %)i d du sea!a " <ared se uita la ea prin #u!ul alb strui al trabu"ului' Nu a+ea e/presia lui obi)nuit , re"e )i i!pla"abil , "i o pri+ea aproape "u tandre*e )i "u un $%!bet stins pe bu$e' Se uit apoi la !%na ei, "are !%n&%ia absent "easul' De "e, oare, de&etele ei sub*iri atin&eau !ereu a"e% "eas7 Ce se!ni#i"a*ie a+ea pentru ea7 %)i d du sea!a " )tia #oarte pu*ine lu"ruri despre ea' C%nd o *inuse lipit de el pe "al %n $iua a"eea, a+usese ne+oie de toat +oin*a lui pentru a nu.i s ruta "ea#a pe "are se odi-neau "%te+a )u+i*e de p r ne&ru "a abanosul' Ar #i " l rit o sut de !ile "u ea %n bra*e' Ce dul"e durere "unos"use de #ie"are dat "%nd trupul ei se i$bise de al lui' A!intirea a"elei s"urte atin&eri a s%nului ei era +ie %n !intea lui' Se "on+inse " nu o # "use inten*ionat' Fusese "e+a %nt%!pl tor' Dar #usese bu"uros "%nd i.l si!*ise tare )i plin' 4 "ar da" ar #i putut +edea''' De+eni ri&id "%nd %)i d du sea!a %n"otro i se %ndreptau &%ndurile' Adu.*i a!inte doar "u! a a(uns ai"i, se a+erti$ el' Nu e delo" #loarea #ra&il )i ne+ino+at "are pare "u o"-elarii ia ridi"oli, "i e o ti" loas !i" )i +i"lean ' Ceea "e. !i trebuie e o t + leal "u o t%r# as"ult toare' O pere"-e de pulpe dorni"e )i des# "ute )i nu.!i +a trebui !ult s !i.o s"ot din !inte pe a"east #ii" de preot' 8auren + $u " e/presia de tandre*e %i disp ruse de pe "-ip )i, depri!at , l s "artea la o parte )i %)i s"oase o"-elarii' Pagina 46

. Noapte bun tuturor, spuse 4aria "%nd Rudy se %ntoarse "u o "an de "a#ea din bu" t rie' 4 du" la "ul"are' 8auren, $ise ea apoi oprindu.se %n #a*a #etei )i lu%ndu.i "-ipul %n !%ini, ! bu"ur tare !ult " e)ti ai"i "u noi' 8ui Ben iar #i pl "ut s se a#le )i el al turi de noi' De #apt, "red " a )i #ost' O s rut pe obra$ )i se dep rt %n"et' . O s su#ere %ntotdeauna din "au$a pierderii lui, spuse Rudy "%nd silueta ei disp ru' . A)a e, $ise )i Bloria o#t%nd' 4 du" )i eu la "ul"are, ad u& ea apoi )i se %ndrept spre #otoliul lui Rudy' Se spri(ini pe a!bele bra*e ale #otoliului )i el putu s .i +ad s%nii !ari "are abia puteau #i re*inu*i de " !a)a de sub blu$ ' Se s rutar %ndelun& )i el %i "uprinse !i(lo"ul %n&ro)at' . %n" l$e)te.!i lo"ul' 1in )i eu peste "%te+a !inute, %i spuse el "%nd se desprinse, %n s#%r)it, din %!br *i)are' . Nu.l *ine !ult pe <ared' Nu uita " e luna lui de !iere, $ise ea )i"anator' <ared se !i)" u)or %n #otoliul lui' . Nu.i ni"i o proble! , Bloria' O s ! du" s (o" o partid de po6er la bara" ' C%*i+a b ie*i !.au in+itat )i )tii " partidele astea pot s dure$e )i o noapte %ntrea& uneori' %n"er" s par +esel, dar nu reu)i' . O partid de po6er= e/"la! Bloria' Ce naiba''' O pri+ire aspr din partea lui Rudy o # "u s ta" ' Se uit la 8auren, "are st tea ri&id %n u!br l%n& u) ' . 8auren, o s te "ondu" %n "a!er , spuse Bloria "u "o!p ti!ire %n &las' . Noapte bun , doa!nelor, spuse Rudy "u bl%nde*e' . Noapte bun , Rudy' Noapte bun , <ared, )opti 8auren r &u)it ' . Noapte bun , 8auren, $ise <ared "u non)alan* studiindu.)i o un&-ie' Bloria %i arun" o pri+ire u"i& toare "u!natului ei )i apoi ple" %!preun "u 8auren' 8auren se %ntor"ea "%nd pe o parte "%nd pe alta %n patul "el !are de "%te+a ore' %l au$ise pe Rudy intr%nd %n "a!era de +i$a+i )i )oapta "ald a Bloriei %nainte "a el s %n"-id u)a' A"est lu"ru se %nt%!plase "u !ult ti!p %n ur! , iar %n "as era lini)te' 8una str lu"ea, %n+ luind dor!itorul %ntr.o lu!in nep !%ntean ' 3res ri "%nd au$i ni)te pa)i apropiindu.se %n"et de u)a "a!erei' Se %ntoarse "u spatele, pre# "%ndu.se " doar!e' 3ot trupul i se %n"orda "%nd <ared intr %n "a!er ' Ridi" una din &en*ile "are r ! seser %n !i(lo"ul %n" perii, " "i au$i o "atara! $ n& nind' C%te+a !inute nu se !ai au$i ni!i" )i apoi &eanta #u l sat din nou (os' El se apropie pe nesi!*ite de !ar&inea patului' 8auren si!*i un +a& !iros de tutun )i de piele "%nd se aple" deasupra ei' St tu ast#el "%te+a "lipe de "-in, ne"lintit )i t "ut' 8auren era "on)tient de #ie"are su#lare a lui'

Si!*i apoi atin&erea u)oar a de&etelor pe obra$' B%tle(ul i se str%nse )i ini!a %i b tea at%t de tare, %n"%t a+u i!presia " %i +a spar&e pieptul' %n "ele din ur! , el se %ntoarse, %)i lu ba&a(ele )i ie)i, %n"-i$%nd u)a %n"et' 4irosurile r !aser "a s .i torture$e si!*urile' .A ple"at7 . Da, 8auren' A ple"at %nainte de i+irea $orilor, spuse Bloria pri+ind.o "u !il pe proasp ta , ei "u!nat ' I se rupea ini!a pentru #ata a"eea al " rui so* se purta at%t de &roa$ni" "u ea' C%nd Rudy intrase %n "a!er "u o sear %nainte, dis"utaser despre rela*ia "iudat dintre <ared )i so*ia lui' 5 rea s #i #ost o " s torie de "on+enien* , dar Rudy nu %)i putea da sea!a "are erau !oti+ele' Nu )tia de"%t " trebuiau s #ie al naibii de esen*iale pentru +ia*a lui <ared da" a"esta se l sase "on+ins s se %nsoare' . Unde a ple"at7 %ntreb 8auren " reia i se str%nsese ini!a "%nd Bloria %i spusese " <ared luase "u el pro+i$ii "%t s .i a(un& pentru "%te+a $ile' . S.a dus s re$ol+e ni)te proble!e %n partea +esti" a #er!ei' S.a au$it " ni)te r%)l ne u"id +itele' Nu.*i #a"e &ri(i pentru el, 8auren' O s se %ntoar" %n "ur%nd, s%nt si&ur ' Nu %i spuse " ori"are din 0+a2ueros0 "are lu"rau la Aeypoint ar #i putut s re$ol+e a"ele treburi' . Da, s%nt si&ur , !ur!ur 8auren' Cu "%te+a $ile %n ur! , %i #usese &roa$ s .l +ad pe <ared, iar a"u!, &%ndul de a nu.l +edea tot ti!pul i se p rea %n&ro$itor' Ce se %nt%!pla "u ea7 Se si!*ea respins , abandonat ' A"eea trebuia s #ie luna ei de !iere= Fre"*ia nu.i alun&ase toat durerea din pi"ioare )i din #ese, dar, "%nd Rudy o %ntreb da" nu ar #i +rut s " l reas" %n dup . a!ia$a a"eea "u el, ea r spunse a#ir!ati+' 1ia*a de la #er! era e/"elent ' 1oia s .i "unoas" toate aspe"tele, s .i sa+ure$e ener&ia, +i&oarea' A"ela era p !%ntul lui Ben' Aeypoint era "rea*ia lui' :i, la #el "a ei, era plin de +ia* ' 8a Aeypoint, 8auren se si!*ea )i !ai aproape de o!ul "are o adusese a"olo "u dorin*a "a ea s de+in o parte din #er! ' Din !o!ent "e absen*a lui <ared se prelun&i, ea %)i # "u un obi"ei din a " l ri %!preun "u Rudy sau "u "%*i+a 0+a2ueros0 dup . a!ia$a' Di!inea*a se (u"a "u "opiii "elor doi 4ende$, "are o %n+ *au spaniola' I$bu"neau %n r%sete "ristaline ori de "%te ori ea %n*ele&ea un "u+%nt &re)it sau %i era &reu s .l pronun*e' Uneori le "itea %nainte de "ul"are' Pagina 47

8ui 8auren %i pl "ea, de ase!enea, s stea %n "o!pania Bloriei )i, %n "u. r%nd, "ele dou #e!ei de+enir prietene #oarte bune' 8auren a+usese at%t de pu*ine prietene, %n"%t pre*uia #oarte !ult a"ea nou rela*ie' %i pl "eau )i !o!entele pe "are )i le petre"ea "u 4aria 4ende$' A"easta st tea !ai tot ti!pul %n"-is %n "a!era ei, obi"ei pe "are %l

luase dup !oartea lui Ben' C-iar )i atun"i "%nd era al turi de ei, p rea retras , "a %ntr. un +is, rupt de realitate' 8auren a+ea i!presia " , %n a"ele "lipe, p rea e/tre! de lini)tit )i %)i %n"-ipuia "-iar " , probabil, "o!uni"a "u Ben pe un t r%! unde ni!eni alt"ine+a nu putea p trunde' 5ri!a s pt !%n tre"u repede' Ini!a lui 8auren tres rea de #ie"are dat "%nd au$ea trop it de "opite, dar "ontinua s #ie de$a! &it ' 3ot ti!pul s"ruta ori$ontul dup ar! sarul "el !are )i " l re*ul lui "u p l rie "u boruri !ari, dar %n $adar' Se obi)nui "u +ia*a de la #er! at%t de !ult, %n"%t Bloria )i Rudy erau ului*i' 01a2ueros0 %)i s"oteau p l riile %n #a*a ei "u respe"t )i !ur!urau; 7. Bun di!inea*a, doa!n 8o"6ett' Iar ea le r spundea, spun%ndu.le #ie" ruia pe nu!e' 3o*i o pl "eau )i o respe"tau' %ntr.o $i #u oprit "u ti!iditate de un "owboy !e/i"an, "are a+ea ni)te o"-i ne&ri, (u" u)i' .. Se7ora 8o"6ett, eu s%nt Carlos Ri+as, so*ul Elenei, spuse el r su"indu. )i so!brero.ul %n !%ini' . 4 bu"ur tare !ult s te "unos", Carlos= e/"la! 8auren' Ce !ai #a"e Elena7 . Crede " peste pu*in ti!p o s +in "opilul' . 3e ro& s ! anun*i "%nd se +a %nt%!pla' 3rans!ite.i salut ri din partea !ea' .Si se7 ora' %l + $u, de ase!enea, )i pe eni&!ati"ul "o!an), 3-orn' A"esta nu.i +orbise ni"iodat , dar %)i s"otea p l ria ori de "%te ori se +edeau' 5e "-ipul lui nu seW "itea ni"iodat ni!i", dar 8auren a+ea i!presia " o"-ii lui nu s" pau absolut ni!i"' Spera " p rerea lui despre ea era bun ' O inti!ida "u "-ipul lui %ntune"at )i se+er )i "u "o$ile a"elea lun&i )i %!pletite, de)i instin"tul %i spunea " era prieten' 8a $e"e $ile dup ple"area sa, <ared se %ntoarse' Ap ru %ntr.o sear "-iar %nainte de "in , obosit )i !urdar' Era plin de pra# din +%r#ul "i$!elor p%n la p l rie' . E-, ia te uit "ine a ap rut, spuse Rudy st%nd "u !%inile %n )olduri )i uit%ndu.se la <ared de par" ar #i #ost "e+a respin& tor' . A! a(uns la ti!p pentru "in 7 A! " l rit "a naiba ulti!ele "%te+a ore' 4a! s turat de !%n"area %n aer liber' . 3e a)tept !, <ared' Du.te )i spal .te %nt%i )i las .l pe C-ar&er %n &ri(a "ui+a de la &ra(duri, %i spuse Bloria "u r "eal , iar el se uit pe r%nd la a"ele #e*e "are %l pri+eau "u repro)' 8auren ni"i ! "ar nu se uita la el, "i st tea "u "apul ple"at' El se si!*ea "a un intrus' . 4 %ntor" I!ediat, !or! i el )i ie)i' Ini!a lui 8auren b tea "u putere' De)i el ni"i nu pri+ise %n dire"*ia ei, ea %i si!*ise pre$en*a "a )i "u! ar #i atins.o' Con+ersa*ia "ontinu %n (urul ei %n ti!p "e %l a)teptau "u to*ii pe <ared' A"esta se %ntoarse dup "e %)i s"osese ap r toarele, +esta de piele, e)ar#a )i pintenii' 5urta o " !a) "urat )i p rul %i era %n" u!ed dup baia pe "are to"!ai o # "use %n bara" ' 3ra+ers %n" perea spre 4aria, pe "are o s rut pe obra$' Ea #u sin&ura "are %l

salut "u " ldur ' S rutul pe "are inten*ionase s i.l dea Bloriei pe obra$ s#%r)i unde+a %n aer, " "i ea %ntoarse "apul iute, iar Rudy %i str%nse !%na, # r s .l ta"-ine$e "a de obi"ei' El se a)e$ apoi la lo"ul lui, l%n& 8auren, )i abia atun"i i se adres ; . Bun , 8auren' . Bun , <ared' C l toria ta''' s.a bu"urat de su""es7 . A! %!pu)"at doi r%)i )i a! tre"ut pe la "%*i+a din #er!ieri? " rora le per!ite! s #oloseas" apa noastr ' %n &eneral, a #ost lipsit de e+eni!ente' 5 rea s nu !ai #ie ni!i" de spus, a)a " %n"epur s ! n%n"e' Dar 8auren era a&itat )i ner+oas )i, "%nd unul din "opii stri& din dor!itor, ea se ridi" repede de la !as , ner bd toare s se dep rte$e "%t !ai !ult de persoana do!inant de l%n& ea' . Nu )tiu "e o s #a"e! "%nd 8auren o s ple"e "u tine %napoi, <ared' A! a(uns s *ine! "u to*ii at%t de !ult la ea, spuse Bloria " reia %i +enea s .i dea o pal! "%nd %l + $u ridi"%nd din u!eri "u indi#eren* , dar "ontinu netulburat ; Copiii o ador )i ne.a a(utat #oarte !ult pe.ai"i, nu.i a)a, 4aria7 . E o #at !inunat , <ared' Ai !are noro" " Ben a adus.o ai"i' <ared s"oase un !or! it' Rudy r%se u)or' . Cunos" "el pu*in o du$in de tipi "are s.ar bu"ura tare !ult da" ai a+ea un a""ident !ortal, <ared' Ar su#la.o "%t ai $i"e pe)te' <ared %l pri+i %n"runtat' . C%nd naiba s.a a#lat ea %n pre$en*a +reunui 0+a2uero07 . %n #ie"are $i "%nd iese s " l reas" ' Habar n.ai "%t de dorni"i erau s .i r spund la %ntreb ri' E o #at "are %n+a* #oarte repede' . S%nt "on+ins, !or! i <ared "u &ura plin ' 8auren se %ntoarse )i %)i relu lo"ul' Rudy se ridi" s .i *in s"aunul, %n ti!p "e <ared pri+ea !oro" nos +asul "u "ri$ante!e din !i(lo"ul !esei' . Un lo" pe "are 8auren nu l.a + $ut e 5e"an Cree6' Ai putea s.o du"i a"olo %ntr.o $i p%n nu se r "e)te +re!ea prea tare' Bloria %n*elese unde +oia s bat Rudy' Pagina 48

. Ce.ar #i s + du"e*i "-iar !%ine7 A*i putea s + lua*i de !%n"are )i s petre"e*i "%te+a ore %n doi' . Nu "red " ''' %n"epu 8auren' . Nu !%ine, o %ntrerupse <ared' A! prea !ult treab pe ai"i' . 5rostiiG inter+eni 4aria, " "i nu a+ea de &%nd s stea "u !%inile %n s%n )i s +ad "u!

unul dintre "ele !ai str lu"ite planuri ale lui Ben se du"ea de r%p din "au$a %n" p *%n rii lui <ared' Ai #ost ple"at aproape dou s pt !%ni' 4eri*i )i tu o $i liber ' O s ple"a*i %n $ori )i o s supra+e&-e$ personal %!pa"-etarea !%n" rii' :tiu e/a"t "e + pla"e' Ai &ri( s iei )i sa"ul &ros %n "are s aduni alune' Or s ne trebuias" de >iua Re"uno)tin*ei )i de Cr "iun pentru pr (ituri' %*i adu"i a!inte "u! + tri!itea! pe tine )i pe Rudy %n #ie"are toa!n 7 Ben + d dea "%te un b nu* pentru #ie"are alun pe "are o adu"ea*i' Au #ost +re!uri #ru!oase, spuse ea "u !elan"olie )i, dre&%ndu.)i &lasul, ad u& ; Da, o s + du"e*i !%ine' C-estiunea p rea aran(at ' <ared %i arun" lui Rudy o pri+ire u"i& toare, dar a"esta $%!bi, p r%nd ino"en*a %ntru"-ipat ' 4aria )i Bloria %)i $%!bir "onspirati+, iar 8auren !%n&%ia "easul, "are tre!ura pe pieptul ei' . 8a naiba, "e.ai #i +rut s #a", Rudy7 A! %n"er"at totul' Ei +or "entrala ele"tri" )i noi +re! "alea #erat ' Ne au la !%n ' .. Nu )tiu, dar trebuie s #a"i "e+a= Ben ar #i %n"eput !ai de&rab un r $boi de"%t s .i lase pe ti" lo)ii ia pe p !%ntu% lui' Fe!eile, "are se a#lau %n %n" perea "ea !are, se pri+ir "%nd au$ir &lasurile #urioase de pe +erand , unde <ared )i Rudy se retr seser dup "in pentru a #u!a "%te un trabu"' 4aria l s de o parte "e+a "e "osea, Bloria se opri din a %n)ira ni)te ! r&ele pe a* pentru 8u"y, iar 8auren l s "artea pe "are o "itea s .i "ad %n poal ' Nu!ai ea )tia "e subie"t pro+o"ase o ase!enea i$bu"nire din partea "elor doi #ra*i' Blasurile de a#ar re+enir la nor!al, iar #e!eile %)i reluar a"ti+it *ile' Din "%nd %n "%nd, "%te un "u+%nt sau o #ra$ tot !ai r $beau p%n la ea' C%nd Rudy )i <ared se %ntoarser %n "as , p reau poso!or%*i' A!%ndoi se uitar i!ediat la 8auren, <ared "u ostilitate, Rudy "u "e+a ase! n tor "u !ila' De"i, %)i $ise ea, <ared i.a de$+ luit #ratelui s u %!pre(ur rile %n "are ne.a! " s torit' O "lip se te!u " Rudy a+ea s .)i s"-i!be p rerea, " a+ea s o "onda!ne pentru -ot r%rea pe "are o luase' Dar "-ipul lui des"-is, prietenos )i "o!p ti!itor o asi&ur " nu era +orba de a)a "e+a' . Da" trebuie s ple" ! la 5e"an Cree6 !%lne, s #ii &ata dis. dedi!inea* , %i spuse, iar <ared ie)i, dup "e i se adres lui 8auren "u entu$ias!ul unui pri$onier "are %)i a)teapt e/e"u*ia %n $ori' Ni!eni nu se !ai %ntreb unde a+ea s doar! %n noaptea a"eea' Bloria )i Rudy se duser %n "a!era lor' 8auren puse "artea la lo" pe ra#t )i, s"o*%ndu.)i o"-elarii, se duse la #ereastr ' 1 $u silueta %nalt )i $+elt %ndep rt%ndu.se spre bara" ' Nu %)i d du sea!a " 4aria era %n spatele ei de"%t %n "lipa %n "are a"easta %i "uprinse !i(lo"ul sub*ire' . Ben s.a %!potri+it iubirii pentru !ine "a un nebun, 8auren' A!%ndoi s%nt duri )i puterni"i' 3andre*ea nu.i st %n #ire lui <ared' Ni"i polite*ea' Fii r bd toare "u el' 8auren nu putea s +orbeas" de tea! s nu pl%n& '

Se %ntoarse )i o %!br *i) repede pe 4aria, dup "are se retrase %n inti!itatea "a!erei ei' Ca!era lui <ared' Bloria o a(ut pe 8auren s %)i %!pleteas" p rul %n #elul "u "are se obi)nuise de(a' 5urta a"elea)i -aine "a %n di!inea*a %n "are ea )i <ared +eniser la Aeypoint' Costu!ul "are atun"i i se p ruse s"andalos de inde"ent a"u! era "-iar "o!od' Se obi)nuise "u !ulte s"-i!b ri %n +ia*a ei' 4aria era %n bu" t rie *in%ndu.se de pro!isiune )i pre& tindu.le &ust rile' <ared intr )i, # r s spun un "u+%nt, %i d du lui 8auren o e)ar# bleu!arin' Ea o lu )i %l pri+i nedu!erit ' . E "urat , %i spuse el "u aspri!e' A! %!pru!u. tat.o de la unul din nu!ero)ii t i ad!iratori )i a! sp lat.o "u !%na !ea' S.ar putea s ai ne+oie de ea ast $i' Ea lu e)ar#a )i o %!p turi %n #or! de triun&-i, dup "are )i.o puse la &%t )i %n"er" s o le&e la "ea# , dar de&etele %i erau "iudat de ne%nde!%nati"e' . 8as .! pe !ine, spuse el e/asperat )i %i d du !%inile la o parte' 1eni l%n& ea )i %nnod "apetele e)ar#ei' %n "iuda %nde!%n rii lui, p ru s dure$e "e+a ti!p p%n reu)i s #a" a"est lu"ru' Se apropie )i !ai !ult de ea )i de&etele lui "onsiderar " era ne"esar s .i atin& pielea "ald )i deli"at a &%tului %n ti!p "e %i aran(a e)ar#a' . 4ul*u!es", spuse ea "%nd el se dep rt , %n s#%r)it, dar el ridi" din u!eri doar' Dup un !i" de(un luat %n &rab , ea )i <ared ple"ar ' 8auren le # "u "u !%na, Bloriei )i 4ariei, "are st teau %n pra&' Fla!e era "unos"ut a"u! "a #iind 0"alul doa!nei 8o"6ett0 )i, %ntre 8auren )i iap , p rea s se #i %n#iripat o le& tur ' <ared #u u)or surprins "%nd %i d du pinteni lui C-ar&er )i o + $u pe 8auren &alop%nd %n r%nd "u el, # r ni"i un #el de e#ort' E-, a %n+ *at "e+a, %)i spuse el !oro" nos' %)i pierduse )i paloarea spe"i#i" Estului, iar' "-ipul ei " p tase o str lu"ire s n toas ' Pagina 49

Nu a+ea s re"unoas" %n #a*a ni! nui, ni"i "-iar %n #a*a lui, " %i #usese dor de ea "%t #usese ple"at' Nu +oia s de#ineas" senti!entul "are %l st p%nise %n" din !o!entul ple" rii' 5e p !%ntul #a!iliei 8o"6ett se !ai a#lau %!pr )tiate "%te+a #er!e ale unor "res" tori de oi pe "are el %i +i$it , iar #ii"ele a"estora erau adesea %n"%ntate s pri!eas" o pal! peste )e$ut sau "%te un s rut pe #u& ' De data a"easta, %ns , #useser de$a! &ite, " "i <ared %)i petre"use ti!pul st%nd de +orb #oarte serios "u b rba*ii' Nu e+itase #e!eile %n !od "on)tient, "i, pur )i si!plu, a"estea nu %l interesau' Noaptea, %n# )urat %n p turi, se %n+%rtea "%nd pe o parte "%nd pe alta, "-inuindu.se s s"ape de tot #elul de I!a&ini tulbur toare' 8auren %n "apot, "u p rul " $%ndu.i liber pe

u!eri' 8auren dor!ind %n patul lui la #er! , "u obra(ii !%n&%ia*i de lu!ina lunii' 8auren "on"entr%ndu.se asupra unei " r*i )i "u o"-elarii pe nas' 8auren' 8auren' 8auren' S.a %n(urat pentru #aptul " era un prost atun"i "%nd i!a&ina*ia i.a luat.o ra$na )i s.a %n"-ipuit ridi"%ndu.i o )u+i* de p r de pe u! r )i s rut%ndu.i.o' %i !%n&%ia obra$ul lipit de perna lui' %i s"otea o"-elarii pentru a o s ruta' So!nul %l o"olea sear de sear ' St tea %n #a*a #o"ului aproape stins #u!%nd trabu"uri )i bleste!%n. du.)i %n&ro$itoarea nelini)te #i$i" )i pe # ptura a"eea +i"lean "are %i su"ise "apul tat lui s u )i "are %n"er"a a"u! s .i #a" a"ela)i lu"ru )i lui' Ei bine, al naibii s #ie da" a+ea s.o lase= Dar "%nd se apropie de Aeypoint %n seara a"eea, b t ile ini!ii i se %nte*ir )i %l # "use pe C-ar&er s aler&e "a un nebun' <ared (ura " ner bdarea lui de a a(un&e a"as nu a+ea ni"i o le& tur "u #e!eia pe "are o l sase a"olo' A"u!, pri+ind.o de sub borurile p l riei, nu era "-iar at%t de si&ur' C l rir %n t "ere (u! tate de or ' <ared %n"etini !ersul lui C-ar&er )i se %ndrept spre !alul r%ului, unde r d "inile "-iparo)ilor )erpuiau pe p !%nt, %!pletite "a ni)te #r%n&-ii' 5e !alul "el lalt al r%ului, "%te+a st%n"i #or!au un $id %nalt de +reo "in"ispre$e"e !etri' 5e la (u! tate, ie)ind %n a#ara $idului, se a#la "ea !ai "iudat "onstru"*ie pe "are 8auren o + $use +reodat ' Era un #el de "olib din le!n de "%*i+a !etri ad%n"i!e' 5rintr.un "o) ne&ru de !etal ie)ea un #iri)or sub*ire de #u!' Sin&ura u) , %n !i(lo"ul "onstru"*iei, era din s"%nduri )i a+ea de o parte )i de "ealalt "%te o #ereastr p trat ' %n dreptul a"estora #useser prinse piei de +it , "are #luturau u)or la "ea !ai !i" adiere de +%nt' Di+erse "orni*e de "erbi )i de +ite %!podobeau pere*ii e/teriori' 4i"a supra#a* din piatr pe "are se a#la "oliba era lat doar "%t s aib lo" o sin&ur persoan , dar era plin "u tot #elul de ustensile; lope*i, "iubere, #r%ie, -a!uri, #r%n&-ii, plu&uri %n stare (alni" , o &r !ad de piei de ani!ale )i obie"te de !etal pe "are 8auren nu le putea identi#i"a de la distan*a a"eea' . Ce.i asta7 %l %ntreb ea pe <ared uluit "%nd el opri "alul )i des" le" ' . R !%i ai"i' 4u st ! de"%t o "lip ' 8ui Cra$y <a"6 nu.i pla" oaspe*ii' .Ci' '' . Stai lini)tit , 8auren, spuse el ap sat' %l + $u lu%nd un pa"-et din spatele )eii )i pornind spre !al' Se l s pe +ine )i %n&-i*i "%te+a &uri de ap , dup "are puse pa"-etul pe o piatr neted )i se %ntoarse la C-ar&er %n" le"%nd "u non)alan* ' 8auren %)i %n#r%n "urio$itatea %n ti!p "e se %ndep rtar de a"el lo" "iudat %n lini)te' 4ai arun" o ulti! pri+ire peste u! r a"elei pri+eli)ti stranii' Dup "e par"urser +reo !il , <ared %ndrept din nou "aii spre Rio Caballo, de data a"easta l s%ndu.i s se adape' %i %ntinse lui 8auren o plos" )i ei %)i aprinse un trabu"' . Ce era "asa a"eea, <ared7 8o"uie)te "ine+a a"olo7 %ntreb ea # r s .)i !ai poat re*ine "urio$itatea'

. Da, spuse el "al!' Se nu!e)te <a"6 3urner, dar toat lu!ea %i spune Cra$y <a"6' :i.a "onstruit a"el ad post pentru a lo"ui %n el' E un pustni" )i nu.i delo" nebun' . 5ustni"7 e/"la! ea' De "%nd lo"uie)te a"olo7 De unde a +enit7 E peri"ulos7 Cu o %n"etineal sup r toare, <ared lu plos"a %napoi, o astup )i trase "u po#t din trabu" %nainte de a r spunde' . <a"6 )i #ratele lui, Bill, au +enit din 3e/as la s#%r)itul anilor "in"i$e"i de Du!ne$eu )tie unde )i s.au instalat %ntr.o "olib !i" , p r sit ' N.au a+ut ori ini*iati+ , ori "apital pentru a pune pe pi"ioare o #er! ' F "eau di+erse lu"ruri "%nd a+eau ne+oie de bani, alt!interi erau #oarte retra)i' 8o"uitorii de ori&ine &er!an de pe. ai"i erau at%t de s%r&uin"io)i, %n"%t %i %ndep rtau pe to*i "ei "are nu a+eau a"eea)i %n"lina*ie spre !un" ' Se? !i)" u)or %n )a )i trase din nou din trabu"' . %n 1TSD, "o!an)ii au ata"at #er!ele !ai !i"i' <a"6 )i Bill au #ost "aptura*i )i "olibei i s. a dat #o"' Au #ost *inu*i pri$onieri +reo )ase luni, dup "are <a"6 a #ost sal+at' Da" ei ar #i #ost sin&urii ostate"i, ni!eni nu s.ar #i sin"-isit, dar !ai #useser lua*i )i #e!ei )i "opii' Pagina 50

Ast#el %n"%t s.a #or!at un &rup de sal+are' Fratele Bill #usese u"is de indieni' 3orturat )i u"is' <a"6 a #ost'' ' r nit''' )i, "%nd a re+enit %n s%nul "i+ili$a*iei, a #ost bat(o"orit de to*i +e"inii lui 0"re)tini0' S"-i* un $%!bet ironi"' . <a"6 )i.a "onstruit un ad post %n pe)tera aia )i, de)i se a#l pe p !%ntul nostru, Ben n. a $is ni!i"' <a"6 taie "%te dou +ite %n #ie"are an, dar nu s%nt ni"iodat din "ele !ai bune' Folose)te #ie"are bu" *i" de s"-elet' %i adu"e! !ateriale la #ie"are "%te+a luni' Nu +rea de"%t s #ie l sat %n pa"e' Casa lui e un #el de #ort rea* ' Nu!ai Du!ne$eu )tie "u! intr )i "u! iese' 5o*i s #ii si&ur " ne.a! a#lat %n ra$a pu)tii lui i!ediat' 8auren t "u o "lip , &%ndindu.se la "e au$ise' . De "e a #ost e+itat de toat lu!ea7 Doar n.a +rut s #ie luat de indieni' I se # "use !il de a"el pustni" e/"entri"' . I.au t iat nasul )i ure"-ile' Asta i.au # "ut indienii, iar pe #ratele lui l.au !utilat )i l.au u"is' Nu o#er o pri+eli)te prea pl "ut )i oa!enii nu suport s l +ad ' Capitolul 1D' 8auren %)i puse !%inile la &ur ' C-inurile la "are l.au supus "o!an)ii pe <a"6 3urner erau de ne%n*eles, dar su#erin*ele pri"inuite de se!enii lui au #ost )i !ai "u!plite' Ben )i <ared %i ar taser bun tate' %)i "obor% pri+irea )i spuse %n"et; . Fa"i un &est #oarte "aritabil, <ared'

. Nu.i un &est de "aritate' 5este +reo $i, dou o s & si! pe +erand un +as "u w-is6y # "ut de el' %l pune a"olo de #ie"are dat "%nd %i du"e! "%te "e+a' Bine%n*eles " n.a) bea a)a "e+a pentru ni!i" %n lu!e' E o por" rie' Dar ni"i nu pot s .l i&nor' De "%nd se )tia, Ben %i dusese pro+i$ii lui Cra$y <a"6' 5robabil " a"esta a+ea +reo )apte$e"i )i "e+a de ani a"u!' . 4 %ntreb da" o )ti " Ben a !urit, spuse el' 5robabil " da' Cred " )tie tot "e se petre"e pe.ai"i' Arun" !u"ul trabu"ului )i %)i +%r% din nou pi"iorul %n s"ar ' . Bata7 8auren %n"u+iin* )i pornir din nou la dru!' <ared %)i ridi" e)ar#a )i %i # "u se!n s .i ur!e$e )i ea e/e!plul' C%nd se dep rtar de r%u, por*iunile "u iarb de+enir din "e %n "e !ai rare )i p !%ntul era !ai us"at, "aii st%rnind nori de pra#' 8auren %i #u re"unos" toare lui <ared " se &%ndise s .i adu" o e)ar# ' 5u*in !ai t%r$iu, <ared %n"etini pasul intr%nd %ntr.o p duri"e de aluni' Copa"ii b tr%ni )i !asi+i %)i pierdeau #run$ele datorit anoti!pului' %n a"el pun"t, r%ul era lat' 4alul spre "are el o "onduse a"u! era a"operit "u iarb )i, %n apropierea apei, era pres rat "u pietri"ele, "are se trans#or!au %n ni)te st%n"i uria)e )i albe "e ie)eau ase!eni unor !ese netede din r%u' Apa tre"ea "u repe$i"iune peste ele, "ristalin )i "lipo"ind' . C%t e de !inunat= e/"la! ea )i s ri i!ediat din )a aler&%nd pe !al' %n partea "ealalt era un $id de piatr #oarte ase! n tor "u "el %n "are %)i "onstruise "asa Cra$y <a"6' Datorit a"elui para+an natural )i ad postului prote"tor al alunilor, de"orul era inti! )i superb %n "iuda pri!iti+is!ului s u' Nu %)i d du sea!a " <ared des" le"ase )i +enise %n spatele ei de"%t "%nd %l au$i +orbind' . S%nt "%te+a i$+oare subterane ai"i' De a"eea e at%t de li!pede apa' 1ino' Fu surprins "%nd o lu de !%n )i o trase pe st%n"ile "are ie)eau din ap ' 4 nu)ile de piele pe "are le purtau a!%ndoi nu di!inuau delo" #ierbin*eala !%inii "are o *inea str%ns pe a ei' 5 )ir %!preun pe bolo+anii albi, nete$i*i de apa "are tre"ea peste ei ne%n"etat' C%nd a(unser %n pun"tul unde apa "ur&ea repede peste o st%n" , <ared se l s %n (os' 8auren # "u )i ea a"ela)i lu"ru )i, s"o*%ndu.)i ! nu)ile, +%r% !%na %n ap ' . A-, "e re"e e, e/"la! ea r%$%nd' . 5%n te obi)nuie)ti, spuse el $%!bind' C%nd eu )i Rudy era! !i"i, +enea! ai"i s %not !' Ne.a adus Ben p%n a! #ost destul de !ari %n"%t s a+e! &ri( de noi %n)ine' 1e$i tu, "%nd plou , a"est a#luent al lui Rio Caballo de+ine torent' 8o"ul sta unde ne a#l ! a"u! e a"operit de apa "are +ine de pe dealuri' %)i l saser %n (os e)ar#ele )i ea pri+i "u! b rbia %i !%n&%ia a"el !aterial !oale %n ti!p "e +orbea' . 5ri! +ara totul arat alt#el' Alb strelele a"oper dealul "a un "o+or' Ea as"ult "u aten*ie )i %i pri+i !%inile &esti"ul%nd' Rosti nu!ele lui Ben # r s .i apar pe "-ip a"ea

e/presie %ndurerat pe "are o a+ea ori de "%te ori era +orba de tat l lui' F "u !%inile " u) )i b u pu*in ap ' A+ea un &ust %n&ro$itor de s l"iu' Nu )tiu " se str%!base de"%t "%nd %l au$i pe <ared r%$%nd' . Are un &ust nepl "ut, nu7 Apa e "urat , dar trebuie #iltrat prin " rbune pentru a #i bun de b ut, %i e/pli" el' 1e$i unde bolborose)te sub piatra aia7 o %ntreb el ar t%ndu.i pun"tul respe"ti+ )i ea %n"u+iin* ' A"olo e unul din i$+oare' Se %napoiar pe !al " l"%nd pe pietre, re+enind l%n& "aii "are p )teau lini)ti*i' %n ti!p "e <ared s"otea !%n"area, 8auren ur" p%n %n +%r#ul "olinei' %ntrea&a +ale i se %n# *i)a %naintea o"-ilor, o#erindu.i o pri+eli)te splendid ' . 4asa e ser+it , doa!n , %i stri& el # "%nd o ple" "iune ad%n" deasupra p turii "are ser+ea drept !as ' Si!*indu.se liber )i nestin&-erit , ea aler& %napoi' Pagina 51

Alunele )i #run$ele " $ute se s# r%!ar sub pa)ii ei' 4aria %!pa"-etase !%n"are "%t s a(un& pentru o ar!at , dar 8auren #u bu"uroas + $%nd " , pentru pri!a oar , nu e/ista #asole' Felii sub*iri de #riptur de +it re"e, salat de "arto#i %ntr.un bor"an, p%ine proasp t , 0tortillas0 )i pr (ituri # "eau parte din !eniu' 4%n"ar din #ar#urii de tabl de &enul "elor #olosite de b rba*i "%nd ple"au la dru!' 4aria !ai %!pa"-etase )i )er+ete albe de p%n$ ' . E #oarte #ru!os ai"i, <ared, spuse ea dup o pau$ %ndelun&at , %n "are se "on"entrase asupra !%n" rii' . Da, spuse el !este"%nd o bu"at de p%ine %nainte s adau&e; Ai"i a) +rea s "onstruies" o "as %ntr.o bun $i' C-iar a"olo %n +%r#ul "olinei, $ise el ar t%nd lo"ul printr. o !i)"are a b rbiei' 1reau s a! +edere spre +ale )i, asta, spuse el # "%nd un &est lar&, o s #ie "urtea din spate' C-iar da" r%ul se +a u!#la, "asa +a #i ap rat ' . Ar #i per#e"t, spuse ea entu$ias!at ' 4i.ar pl "ea #oarte !ult s tr ies" %ntr.un ast#el de lo"' I!ediat "e rostise a"ele "u+inte ar #i dat ori"e pentru a le retra&e' El %ntoarse "apul brus" )i o str punse "u pri+irea' Ea nu +oise s insinue$e " a+eau s #ie %!preun ' 1orbise, pur )i si!plu, retori", %)i l s "apul %n (os %n&ro$it ' Fie"are era dureros de "on)tient de "el lalt )i de #aptul " erau sin&uri' 8ini)tea era palpabil ' Folosind tonul de "on+ersa*ie pe "are %l dob%ndise dup ani de $ile de %ntre*inere a oaspe*ilor %n salonul so*ilor 5rat-er, 8auren %l %ntreb ; . De "e nu !i.ai spus " Rudy e #ratele t u7 %ntrebarea %l lu "u totul prin surprindere )i se opri din !este"at' %n "ele din ur! , %n&-i*i, lu o &ur de bere dintr.una din sti"lele puse de 4aria )i apoi spuse;

. Ar #i "ontat7 . Faptul " e neli&iti!7 El o pri+i "u aspri!e, dar + $u nu!ai %n*ele&ere %n o"-ii ei' . Nu, asta nu "ontea$ pentru !ine, <ared' . 5entru !ult lu!e "ontea$ ' Asta )i #aptul " e pe (u! tate !e/i"an, spuse el "u a! r "iune' Ni!eni nu %n*ele&e le& tura dintre Ben )i 4aria' . Eu o %n*ele&' %l surprinsese din nou )i o pri+i o "lip %nainte s se uite %n alt parte' Se spri(ini %ntr.un "ot )i %)i %ntinse pi"ioarele' 8auren %)i a!inti de pri!a oar "%nd %l + $use )i ar #i +rut s #i stat %n "apul oaselor' %i #u &reu s nu se uite la trupul lui, o#erit pri+irii "u at%ta neru)inare' 5entru a.)i a"operi #%st%"eala, spuse; . %ntotdeauna %i spui tat lui t u pe nu!e' De "e7 5 ru iritat pe !o!ent de !ul*i!ea de %ntreb ri pe "are i le punea, dar apoi r%se %n"et' . A)a %i spunea toat lu!ea, $ise el ridi"%nd din u!eri' Nu.i pl "eau titlurile' N.a+ea ne+oie de ele' :i eu a! si!*it la #el "%nd !.a! %ntors din Cuba )i !.a! tre$it deodat " era! lo"otenentul 8o"6ett' 4u)"-ii i se %n"ordar ' . 3rebuie s #i #ost %n&ro$itor, spuse ea %n"et' A! "itit " ar!ata noastr s.a luptat #oarte !ult "u "li!a' . E #oarte ade+ rat' C%t a! #ost a"olo, n.a! tras aer %n piept "a lu!ea ni"iodat ' A #ost oribil' Ori"%t de !ult %n"er"ai s tra&i aerul la &reu %n piept, nu era de a(uns' 4a(oritatea dintre noi ne.a! %!boln +it de !alarie )i pornea! la ata" "-inui*i de #ebr )i at%t de sl bi*i, %n"%t ne era "u!plit de &reu s ne )i t%r%!' A(unsese s nu. !i !ai pese da" "u"erea! a#urisita de "olin sau nu' . Era o #at a"as "are era ! ritat "u un soldat, un pu)"a) !arin' Ne.a! ru&at pentru el )i a! #ost bu"uro)i "%nd s.a %ntors doar "u o ran u)oar la pi"ior' %)i de$lipi pri+irea de "atara!a lui )i %n"epu s se (oa"e "u )er+etul "are era %ntins peste pulpele ei' 5ri+irea lui o ! sur din "re)tetul "apului p%n %n +%r#ul "i$!elor' .. Dar tu, 8auren7 3u nu a)teptai "u su#letul la &ur +reun iubit s se %ntoar" la tine7 Ea ro)i datorit pri+irii lui st ruitoare )i "u+intelor pe "are le rostise' . Nu, spuse ea pri+ind %n poal ' N.a! a+ut ni"i ad!iratori, ni"i''' ni!i"' :i, pe ur! , era! prea !i" pe atun"i' A-, dar !ai t%r$iu7 N.a %n"er"at ni"i un b iat s .*i #ure un s rut pe dup u)a biseri"ii7 Ni"i o -%r(oneal %n podul "orului7 %n ti!p "e +orbea, !%na%i alune" spre pieptul ei )i de&etele lui %nde!%nati"e %i des"-eiar nasturii (a"-etei' Ei %i +eni a!e*eal "%nd %i si!*i pip indu.i n stu. ra)ii.perl ai blu$ei, de)i nu %n"er" s .i des"-eie' Cu si&uran* " "ine+a trebuie s .*i #i # "ut a+ansuri, o ta"-in el' Nu a+ea de unde s )tie " +orbele lui

%i re%n+iau a!intiri oribile %n le& tur "u Willia! Aeller' %n"-ise o"-ii str%ns )i s"utur din "ap "u putere, %n"er"%nd s alun&e a"ele i!a&ini &roa$ni"e' <ared se sperie' 1oise s o s"oat doar din "al!ul ei sup r tor, dar rea"*ia ei #usese !ai +iolent de"%t s.ar #i a)teptat' %)i opri !%na, dar nu )i.o retrase' Ea %)i re+eni %n"etul "u %n"etul )i, %n "ele din ur! , %)i ridi" pri+irea spre el' Nu, )opti ea, n.a! a+ut ni"i un iubit ni"iodat ' Din propria.i +oin* , !%na %i alune" %n sus, a)a %n"%t de&etele i se oprir u)or pe obra$ul ei' Era, pur )i si!plu, i!posibil s #ie "ine+a at%t de ino"ent "u! p rea s #ie ea' Ni"i o # ptur at%t de nai+ nu ar #i p r sit si&uran*a unei "ase paro-iale pentru o a+entur %n 3e/as al turi de un b rbat, un str in, at%t de +iril "a Ben 8o"6ett' De "e +enise, totu)i, "u Ben7 Era "%t pe.a"i s .i pun %ntrebarea a"eea, dar se ab*inu' 5oate " ni"i nu +oia s a#le r spunsul' Pagina 52

B%ndul " ade+ rul ar #i putut s .% doar %l # "u s se si!t #rustrat' %)i %ndep rt pri+irea de la a"ei o"-i "enu)ii "are a"u!, se uitau la el "u aten*ie' Nu a+ea s "ad "a un prost %n #a*a pui"u*ei b tr%nului' %)i trase !%na brus" "a )i "u! ar #i %ntins.o spre "e+a #ru!os )i )i.a dat sea!a prea t%r$iu " a"el lu"ru era putred )i %n&ro$itor' 8auren %i si!*i i!ediat starea de spirit' Cursul pe "are %l luase "on+ersa*ia lor era tulbur tor, dar era totu)i, o "on+ersa*ie, )i ea nu ar #i +rut s renun*e' Cu toate a"estea, se bu"ur " nu o !ai atin&ea' C%nd # "ea a"est lu"ru, ori"%t de u)or, %i st%rnea rea"*ii at%t alar!ante, "%t )i st%n(enitoare' . Ar trebui s %n"epe! s str%n&e! a#urisitele alea de alune, spuse el %n"ordat )i se duse spre C-ar&er pentru a lua sa"ul pe "are %l adusese %n a"est s"op' 8auren puse la lo" +asele %n "are !%n"aser dup "e, !ai %nt%i, le sp l %n r%u, )i apoi %!pa"-et !%n"area r !as ' <ared u!pluse de(a (u! tate de sa" "%nd se aple" )i ea "a s .l a(ute' . 5ot s.o #a" )i sin&ur, $ise el %!bu#nat' N.are ni"i un sens s te !urd re)ti' Ea %)i ridi" %n"et pri+irea spre o"-ii a"eia "a a!bra "are o #i/au #urio)i' Ce # "use, oare, de.l sup rase7 . 1reau s te a(ut )i eu, spuse ea si!plu' . 3reaba ta, r spunse el "u indi#eren* )i se %ntoarse, " ut%nd din pri+ire o $on "are nu #usese "uleas ' C%nd se %ntoarse %n lo"ul unde o l sase, + $u " adunase o &r !ad de alune' %i *inu sa"ul des# "ut pentru a le da dru!ul %n untru' . Bata, spuse ea +esel , s"utur%ndu.)i !%inile )i, dup "e %)i u!e$i bu$ele, %ntreb ; Cre$i " s%nt de a(uns7 El nu r spunse' Era prea "apti+at de li!ba a"eea "are u!e$ise ni)te bu$e in"redibil de se/y )i apoi disp ruse din nou %n dosul lor, as"un$%ndu.se de el'

Se dep rt brus" de ea )i %i spuse peste u! r; . O s "obor%! pe partea "ealalt ' Nu.i la #el de #ru!os )i +a trebui s tre"e! pe l%n& ar$ torii de " rbune, dar dru!ul e !ai s"urt' 4i.e tea! " ne prinde +%ntul # r -aine !ai " lduroase' 4erser de.a lun&ul a#luentului "are "ur&ea repede peste pietre de "al"ar p%n "%nd, la poalele dealului, se + rsa %n Rio Caballo' 8auren adul!e" %n aer )i si!*i !iros de #u!' C%nd o"olir un "ot, o tab r ur%t "are tulbura splendoarea peisa(ului, le ap ru %n #a*a o"-ilor' Corturi )i b r "i %ntr.o stare (alni" se a#lau r sp%ndite %n (urul unor &ropi din "are ie)ea un #u! ne&ru' Copii $dren* ro)i aler&au printre #o"uri "u o %ndr $neal uluitoare' Ni)te "%ini ie)ir din di+erse ad posturi, l tr%nd $&o!otos' C%*i+a b rba*i !urdari )i !ust "io)i ap rur din )oproane pentru a +edea "ine erau intru)ii' Fe!eile, !urdare )i la #el de $dren* roase "a )i "opiii, se uitau %n"runtate la 8auren, st%nd %n (urul #o"urilor )i a!este"%nd %n oale "u un "on*inut ur%t !irositor' Unul din b rba*ii "ei !ai !urdari se desprinse de "eilal*i )i +eni a&ale spre ei' 8auren b nui " !ersul lui le& nat )i non)alant era %n)el tor' O"-ii lui, "a de +ultur, nu pierdeau absolut ni!i" )i erau s"lipitori sub spr%n"enele stu#oase' <ared se uit la ea "u "oada o"-iului, # r s .l piard pe b rbat din o"-i' . Ori"e s.ar %nt%!pla, nu des"ale"i' Abia des"-isese &ura pentru a rosti a"ele "u+inte' Opri "alul )i %l a)tept s se apropie' B rbatul era s"und )i %ndesat, "u bra*e "e p reau puterni"e )i prea lun&i pentru trupul s u, #apt "e %l # "ea s se!ene "u o !ai!u* ' 5urta o salopet !urdar )i peti"it , pe sub "are a+ea nu!ai o pere"-e de indispensabili ro)ii, de"olora*i' 8auren se %n#ior de de$&ust "%nd + $u petele de transpira*ie de la subsuori' Nu se b rbierise de "%te+a $ile, iar p rul ne&ru )i &ras %i era lipit de "ap "%nd %)i s"oase p l ria u$at %ntr.un &est de #als u!ilin* ' . Ei, ia te uit , e "-iar do!nul <ared "are ne #a"e o +i$it "u noua lui doa!n ' Din*ii %i erau &albeni )i spar*i, a"operi*i de ne&real ' 8auren nu !al + $use %n +ia*a ei o # ptur at%t de respin& toare' Sau a!enin* toare' . Dun"an, spuse <ared s"urt' . Ne.a p rut #oarte r u "%nd a! au$it de tat l du!itale, do!nule <ared' 4are p "at, nu7 <ared %i i&nor "u+intele' . Cu! !er& treburile7 . E-, %ntotdeauna e lo" )i de !ai bine, $ise o!ul pe un ton pl%n& re*' Da" ne.ai l sa s lu"r ! o parte din p !%ntul pe "are stau a#urisi*ii ia de oieri, nea! des"ur"a )i !ai bine' . :ti*i " p !%ntul la e inter$is pentru +oi )i a)a o s #ie !ereu' Sta*i pe !alul sta al r%ului sau o s #i*i alun&a*i de#initi+, ai %n*eles7 . E-, do!nule <ared, nu ne.ai alun&a du!neata' Cu #a!ilii "u tot, $ise el )i s"oase "eea "e ar #i +rut s #ie un $%!bet oribil' N.ai !ai putea s.o +e$i pe <une'

<ared s ri din )a )i r !ase %n #a*a o!ului, "u trupul la #el de %n"ordat "a al unui )arpe &ata de ata"' Nu!ai ra*iunea )i "onse"in*ele unui ast#el de &est %l %!piedi"ar s .i tra& un pu!n %n #a* insolentului Dun"an' A"esta %i sesi$ e$itarea )i "ontinu s r%n(eas" ' N.ai uitat.o pe <une, nu, do!nule <ared7 7%n"lin "apul )i 8auren se uit %n dire"*ia indi"at de el, + $%nd o t%n r re$e!at de u)a unei bar "i' C-ipul ei era la #el de insolent "a al b rbatului' Pagina 53

Se desprinse de u) )i +eni spre el, le& n%ndu.)i )oldurile su&esti+' Era des"ul* )i pi"ioarele %i erau !urdare de noroi' Ro"-ia abia da" %i a"operea &enun"-ii, iar "orsa(ul %i era lipit de s%nii "are se balansau' 8auren %)i d du sea!a " era &oal pe sub ro"-ia a"eea sub*ire din bu!ba" )i #u uluit "%nd + $u at%ta inde"en* ' 5 rul %i era aproape alb )i o"-ii de un albastru p trun$ tor' Ar #i putut #i dr &u* , ba "-iar #ru!oas , da" nu ar #i a+ut &ura a"eea posa" , ale " rei "ol*uri erau l sate %n (os, )i da" ar #i #ost !ai %n&ri(it ' Continu%ndu.)i !ersul le& nat, a(unse la "%*i+a "enti!etri de <ared, " ruia %i spuse "u o +o"e r &u)it ; . Bun , <ared' A"esta se r su"i )i se duse spre Fla!e' . Ea e so*ia !ea, spuse el ridi"%nd &lasul )i pun%nd o !%n %n! nu)at pe pulpa lui 8auren, "are, da" nu ar #i #ost at%t de speriat de tab ra a"eea "iudat )i de oa!enii a"eia "a ni)te *i&ani "are lo"uiau a"olo, s.ar #i %ntrebat de "e tre!ura )i se topea sub atin&erea lui' Da" "ine+a din tab ra asta se apropie de ea +reodat , %l o!or' S nu $i"e*i " n.a*i #ost a+erti$a*i' 5oate " a #ost de +in nu!ai i!a&ina*ia ei, dar a a+ut i!presia " i.a ap sat pi"iorul pu*in !ai !ult %nainte de a.i da dru!ul, dup "are se duse l%n& C-ar&er )i.l %n" le" ' . E ''' do!nule <ared, ne %ntreba! "e.o s se %nt%!ple "u to*i a#urisi*ii ia de oieri "%nd o s $ & $ui*i r%ul, spuse Dun"an st%nd "u pi"ioarele dep rtate, "u !%inile %n )olduri )i "u b rbia s"oas %n a#ar ' Nu se !ai +edea ni"i ur! din atitudinea u!il pe "are o a+usese la %n"eput' <ared %)i a*inti pri+irea asupra lui' . Unde naiba ai au$it a)a "e+a7 . Nu.!i a!intes" e/a"t, spuse o!ul s" rpin%n. du.se %n "ap "u o pre# "ut ui!ire, iar lui 8auren i se # "u &rea* "%nd + $u p du"-ii !i)un%ndu.i prin p r' Cir"ul $+onul, at%ta tot' . Ei bine, nu.i de"%t un $+on' Ai %n*eles7 Nu +reau s !ai aud ase!enea lu"ruri' . Da" ei or s se !u7te, o s pute! s lu"r ! noi p !%ntul7 . O s.o spun %n" o dat , $ise <ared "u o +o"e dur )i "al! , dar e/tre! de t ioas ' 8u"ra*i nu!ai %n lo"urile %n "are + spune! eu sau Rudy' Ni" ieri %n alt parte'

:i ori"e alt"e+a se %nt%!pl pe p !%ntul #a!iliei 8o"6ett nu + pri+e)te pe +oi' %)i spri(ini !%na u)or pe pistol' %l %!boldi apoi pe C-ar&er "u &enun"-ii, iar 8auren # "u a"ela)i lu"ru "u Fla!e )i p r sir tab ra %n"et, de)i ea ar #i pre#erat s se dep rte$e %n &alop, at%t de "u!plite erau pri+irile pe "are i le arun"a <une' C%nd tre"use pe l%n& ea, o au$ise )uier%nd; . C *ea= C%nd tab ra r !ase !ult %n ur!a lor, <ared se opri )i as"ult o "lip %nainte de a +orbi' . Cred " a"u! e %n re&ul ' . Ce naiba e a"el lo"7 4i.a #ost %n&ro$itor de #ri" ' . :i !ie, spuse el r%$%nd' >dren* ro)ii ia s%nt ar$ tori de " rbune' Wat Dun"an e un #el de lider al lor' Ben a # "ut o %n*ele&ere "u ei "u ani %n ur! %n sensul " pot t ia "edri )i s .i trans#or!e %n " rbune' E/ist o pia* pentru a)a "e+a %n San Antonio' %l #oloses" pentru puri#i"area apei )i pentru a.i da un &ust !ai bun' 8auren %)i a!inti &ustul a! rui al apei )i e/pli"a*ia dat de <ared %n le& tur "u #iltrarea a"esteia' . %i l s ! s .)i p stre$e pro#iturile )i, %n s"-i!b, ei taie surplusul de "edri' Sin&ura proble! e " s%nt r i, ne"insti*i )i "o!plet a!orali' 8auren se uit la el "%nd )opti; . Fata era dr &u* , %ntr.un #el' Un $%!bet ap ru pe bu$ele lui "%nd o pri+i' . %ntr.o $i, %n tinere*ea !ea nes buit , Ben ne.a surprins pe !ine )i pe <une pred%ndu. ne re"ipro" o le"*ie de biolo&ie )i !i.a tras o b taie sor "u !oartea' De atun"i nu !. a! !ai apropiat de ea, !ai ales " el !i.a spus #oarte "lar "e i se poate %nt%!pla unui t%n r "are se %n"ur" "u ase!enea !uieri' Ea )i Wat trebuie s se #i si!*it insulta*i, pentru " el nu pierde o"a$ia ni"iodat de a a!inti de ea %n #a*a !ea' . S%nt rude7 . Da' E sora lui, spuse el )i # "u o pau$ ' :i pere"-ea lui' 8ui 8auren i se # "u r u, dar o %nde!n pe Fla!e s porneas" %n &alop %n ur!a lui' Se a#lau la nu!ai "%te+a !ile de "as , "%nd, deodat , un +%nt re"e %i i$bi obra(ii lui 8auren )i o"-ii %n"epur s .i l "ri!e$e' <ared %i stri& s .)i a"opere #a*a "u e)ar#a, "a el, a"easta o#erindu.i "%t de "%t prote"*ie %!potri+a +%ntului t ios' 4ai " l rir "%te+a !inute, dup "are %i # "u se!n s .l ur!e$e )i se %ndrept spre un &rup de st%n"i, intr%nd %ntr.un #el de ad post "reat de a"estea' 8auren tre!ura de #ri&, dar "el pu*in a"u! nu !ai erau b tu*i de +%ntul a"ela %n&ro$itor' <ared +eni l%n& Fla!e )i %ntinse bra*ele pentru a o a(uta s des"ale"e' Ea %)i puse !%inile pe u!erii lui )i el o a)e$ u)or pe p !%nt' 8auren #u %n"%ntat de " ldura bra*elor lui "are o %n"on(urar )o+ itoare' 5 l ria %i alune" de pe "ap "%nd %)i lipi obra$ul de pieptul lui tare' %)i ridi" pri+irea )i %n"epu s r%d "%nd %)i d du sea!a " e)ar#a %n" %i !ai a"operea (u! tate de #a* ' Dar se opri brus" din r%s "%nd %nt%lni o"-ii lui <ared pe deasupra e)ar#ei lui' Si!*ea " o str pun&e "u intensitatea a"elei pri+iri'

Pagina 54

Spr%n"enele %i erau %ntune"ate, iar "utele din "ol*urile o"-ilor erau albe, datorit #aptului " st%nd "u o"-ii %ntredes"-i)i din "au$a soarelui, lo"urile respe"ti+e nu se bron$aser "a restul #e*ei' Irisurile " prui erau p tate "u auriu' A!br sau topa$'OOOOOOOOOOOO %n"et, el %i trase e)ar#a %n (os' Era o !%n&%iere' Apoi %)i pli!b de&etul !are peste bu$ele ei' Abia atun"i %)i desprinse pri+irea de o"-ii ei )i %i studie bu$ele %n ti!p "e de&etele lui le "onturau, !inun%ndu.se de !oli"iunea lor' 3re!ura sub atin&erea lui' 4i)"%ndu. se #oarte %n"et, %)i l s %n (os )i e)ar#a lui' Ea se re$e! de el "%nd o str%nse )i !ai tare )i, instin"ti+, !%inile %i %n"on(urar !i(lo"ul' Bu$ele lui se "obor%r #oarte %n"et spre ale ei' Abia atin&%ndu. le, )opti; . 8auren' Apoi, &urile li se "ontopir ' Bu$ele lui se !i)"au "u pri"epere )i "on+in& toare, iar li!ba le )i"an p%n le # "u s se dep rte$e %n"et )i li!ba ei se atinse de a lui' Un &ea! t slab s" p din &%tle(ul lui )i o lipi )i !ai !ult de el' De&etele %i erau r s#irate peste !u)"-ii spatelui' 5ier$%ndu.)i toat ti!iditatea, ea des"-ise &ura %n #a*a ru& !in*ilor lui %n#o!etate' . E-, asta da pri+eli)te e!o*ionant , spuse Rudy r%$%nd' Capitolul 1I' 8auren )i <ared tres rir at%t de +iolent la au$ul a"elei +o"i a!u$ate, %n"%t se speriar )i "aii' . 1 si!*i*i bine7 %ntreb Rudy "u ne+ino+ *ie' %i + $use " l rind spre ad post )i %i ur!ase' . 8ui 8auren %i era #ri& )i !i.a! a!intit " a+e! un pon"-o %ntr. o desa& ' 3o"!ai +oia! s .l s"ot, spuse <ared, dar se %n#urie pe sine " d dea e/pli"a*ii pentru a"el s rut "a un )"olar +ino+at' . Da, o %n" l$eai #oarte bine; :i se pare " )i tu te "a! %n#ierb%ntase)i' 8ui Rudy i.ar #i pl "ut s .l !ai ta"-ine$e pe <ared, dar 8auren era "ea "are su#erea "el !ai !ult, a)a " , + $%ndu.i st%n(eneala, renun* ' . Ar #i bine s !er&e! a"as ' Bloria a %n"eput s se %n&ri(ore$e din "au$a +%ntului )i !. a tri!is dup +oi' <ared s"osese un pon"-o din l%n u$at )i i.l trase pe "ap lui 8auren # r ni"i un #el de "ere!onie' Dup "e %i tr%nti pe "ap p l ria, %n" le" din nou' Ea %)i d du sea!a " era #urios dup #elul ri&id %n "are se *inea %n )a' 5robabil " era sup rat pe ea' Rudy )i "u ea %l ur!au de la distan* ' Cu!natul ei %i arun" un $%!bet lini)titor' <ared "lo"otea de #urie' Nu %l sup ra #aptul " Rudy %l surprinsese %ntrun !o!ent de tandre*e' Nu era ru)inos din #ire' El )i "%*i+a a!i"i de.ai lui "-iar %!p r*iser a"elea)i t%r#e, %n"ura(%ndu.se unul pe altul prin "-iote' Ceea "e %l deran(a era #aptul " Rudy #usese !artorul neputin*ei lui de a.i re$ista lui 8auren' A"easta %l ade!enise, # "%ndu.l s o s rute'

A"elor o"-i at%t de atr & tori, plini de la"ri!ile pro+o"ate de +%ntul re"e, ni"i un b rbat nu le putea re$ista' :u+i*ele de p r "are %i bi"iuiau obra(ii %!bu(ora*i datorit e#ortului de a " l ri t%n(eau s #ie !%n&%iate' 3rupul a"ela "are %l "-inuise toat $iua "u apropierea sa #usese i!posibil de l sat odat "e se lipise de ei' 4ai presus de toate, nu putea s .i su#ere s%n&ele re"e' %)i p stra "al!ul indi#erent "e ii s.ar #i %nt%!plat' Nu intrase %n pani" %n tab ra ar$ torilor de " rbune' Nu i se # "use r u "%nd %i po+estise despre ororile su#erite de Cra$y <a"6' 3oat lu!ea de la #er! o adora' Se potri+ea per#e"t' A#urisit s #ie= %n ti!pul "inei #u lini)te' Bloria, 4aria )i Rudy )tiau " <ared era %ntr.o proast dispo$i*ie )i %i +orbeau "u &ri(a "ui+a "are "al" pe un strat sub*ire de &-ea* ' El le r spundea !or! it' 8auren era "o!plet %n"-is %n sine' Nu +orbea "u ni!eni, "u e/"ep*ia "%te unui 0te ro&0 sau 0!ul*u!es"0' C%nd se duser %n li+in&.roo7!, dup "in , st tu "u "apul ple"at )i !%n&%ie "easul absent , &est "are %i adu"ea alinare "a de #ie"are dat %n ast#el de !o!ente de tensiune' 1%ntul su#la "u putere, iar #o"ul din " !in, ori"%t de +esel ar #i #ost, nu putea %n" l$i at!os#era' . A! a+ut +i$itatori ast $i, <ared, spuse Rudy "u pruden* ' . 5e "ine7 %ntreb el p r%nd e/tre! de pli"tisit' . 5e 1andi+eri' 3at l )i #iul' . 8a naiba= Ce.au +rut7 Rudy %i atr sese aten*ia' . Au $is " au #ost s +ad lo"ul unde o s se "onstruias" noua "entral ele"tri" )i au tre"ut )i pe.ai"i s ne salute' . 8a naiba' Centrala ele"tri" o s #ie la "in"ispre$e"e !ile distan* deai"i, spuse <ared ridi"%n. du.se )i du"%ndu.se l%n& )e!ineu' 5ri+i #l " rile "%te+a se"unde, dup "are se uit la 8auren' . 5 "at " n.a! #ost ai"i' 8auren se si!te #oarte atras de Aurt' Cu+intele a"elea erau inten*ionat pro+o"atoare' Ea %)i %n l* "apul brus" )i %i %nt%lni pri+irea s#id toare' Ea #u pri!a "are se uit %n alt parte, #urioas " era at%t de la) )i nu %i r spundea' %n %n" pere se l s o t "ere st%n(enitoare "are dur "%te+a !inute' 3i" itul pendulei r sun $&o!otos )i le!nele din " !in se !i)"ar a$+%rlind o ploaie de s"%ntei asupra "i$!elor lui <ared, "are nu se "linti din lo"' Arun" !u"ul %n #l " ri )i, dup "e %)i lu "o(o"ul din "uier, !ur!ur un 0noapte bun 0 !oro" nos' <ared, a"olo e #ri&' De "e nu dor!i %n "as %n noaptea asta7 %ntreb Bloria sup rat " planul ei de a.i uni pe "ei doi ti!p de o $i %ntrea& nu dobor%se barierele dintre ei, "i p rea s #i ridi"at )i !ai !ulte' Pagina 55

Da" !i.a) re" p ta "a!era, a) #i bu"uros s r !%n' Dar a)a, pot s dor! #oarte bine a"olo' %n "a$ " lui 8auren o s .i #ie #ri&, s%nt si&ur " unul din 0+a2ueros0 ar #i %n"%ntat s o %n" l$eas" ' Atun"i, 8auren *%)ni din #otoliu )i tra+ers "a!era at%t de repede, %n"%t ea %ns )i r !ase surprins "%nd se tre$i %n #a*a lui <ared, tre!ur%nd de #urie' Ridi" !%na pentru a.l lo+i, dar atitudinea lui aro&ant o %!piedi" ' O pro+o"a )i nu +oia s .i dea satis#a"*ie' %)i %n"le)t pu!nul, dar %l l s %n (os pe l%n& trup' De "e7 %ntreb ea ap sat' De "e "ontinui s ! "-inuie)ti ast#el7 Ni"i !ie nu.!i pla"e a"est 0aran(a!ent0, dar nu.!i uit !anierele' Apoi se %ntoarse )i o apu" pe -olul "are du"ea spre dor!itor' %n "iuda #uriei sale, <ared o ad!ir pentru #elul "u! %)i *inea "apul sus' 8auren %)i si!*i pi"ioarele &rele "%nd se ur" %n pat' Era obosit dup dru!ul lun& p%n la 5e"an Cree6, dar era )i epui$at psi-i"' Se s turase s tot %n"er"e s se adapte$e st rilor lui <ared, s .i pare$e ata"urile +erbale' Nestatorni"ia lui o uluia' Era "%nd r $bun tor )i abu$i+, "%nd plin de tandre*e' Ar #i +rut s se #i %!potri+it s rutului' Ce "re$use7 Ni!i"' 3o"!ai asta era proble!a' C%nd bra*ele lui o %n"on(uraser , %n" l$ind.o, %n"etase s !ai &%ndeas" ' 8 sase #r%u liber si!*urilor' Fusese at%t de bl%nd''' aproape iubitor' %)i %n&rop #a*a %n pern . perna lui . )i &e!u "%nd %)i a!inti "u! %i si!*ise li!ba #re"%ndu.se de a ei, !%inile puterni"e "are to"!ai %n"epuser s .i !%n&%ie spatele "%nd Rudy %i %ntrerupsese' Oare "e s.ar #i %nt%!plat da" n.ar #i #ost surprin)i7 Nu a+ea ni"i un rost s #a" spe"ula*ii, " "i %n" nu )tia si&ur la "e "ondu"eau s rut rile' St%nd pe l%n& Bloria )i as"ult%nd.o +orbind despre rela*ia ei "u Rudy, 8auren %n"epuse s presupun " era "e+a pl "ut' I se %!potri+ise "u toat puterea lui Willia!' Nu %)i %n"-ipuia "u! ar #i putut #i "e+a pl "ut' Dar da" ar #i #ost <ared "el "are ar #i %n"er"at s .i s"oat -ainele, "u! ar #i rea"*ionat7 Ro)i %n %ntuneri"' Era a&itat )i ne!ul*u!it #i$i", iar trupul %i trans!itea "reierului i!pulsuri "iudate )i ne%n"etate' Rudy )i <ared ple"au %n #ie"are di!inea* dup !i"ul de(un )i se %ntor"eau e/a"t la ti!p pentru a se sp la )i a +eni la !as , seara' At!os#era din "as se !ai %n+eselise oare"u!, de)i <ared )i 8auren "ontinuau s se trate$e "u o indi#eren* politi"oas ' El %i "erea per!isiunea de #ie"are dat "%nd se du"ea %n "a!er pentru a lua "%te "e+a' 8auren se si!*ea +ino+at pentru #aptul " %i o"upa "a!era, dar "%nd i.a su&erat Bloriei s .i pun %n pat %n odaia unuia din "opii, a"easta a re#u$at "ate&ori"' Ni"i un ar&u!ent nu o putea "on+in&e, a)a " 8auren renun* ' Continu s se (oa"e "u "opiii )i s le "iteas" , #er!e"%nd.o din "e %n "e !ai !ult' St tea adeseori de +orb "u 4aria, as"ult%nd di+erse po+estiri %n le& tur "u Ben )i "u <ared )i "u Rudy "%nd erau !i"i' 4aria a+ea &ri( s se *in departe de subie"tul " s toriei lui 8auren'

%!pre(ur rile %n "are a"easta a+usese lo" o %ntristau peste ! sur ' . <ared e at%t de re$er+at %n "eea "e pri+e)te "opil ria lui, %i spuse 8auren %ntr.o bun $i' Rareori +orbe)te despre )"oal sau alt"e+a din perioada a"eea' Nu +rea s .!i spun ni!i" personal, spuse ea o#t%nd' A! po!enit de Cuba odat )i n.a prea +rut s +orbeas" despre asta' 4aria "l tin din "ap "u triste*e' . 4 bu"ur " n.ai #ost ai"i "%nd s.a %ntors a"as ' Cred " Ben era !%ndru %n sinea lui " a #ost %n r $boi' Oli+ia a #ost #urioas )i a %n"er"at s .l %!piedi"e pe <ared s ple"e' A+ea prieteni de #a!ilie "are puteau s tra& s#ori, dar "%nd a a#lat Ben, i.a inter$is s #a" a)a "e+a' Dup r $boi, "%nd tot ora)ul a # "ut din <ared un erou, ea s.a purtat "a )i "u! ideea ar #i #ost a ei' 4aria sorbidin "eaiul pe "are )i.l bea %!preun "u 8auren pe +erand ' . Era o #e!eie #oarte trist )i sin&ur , ad u& ea %n"et' . S.a %!boln +it de !alarie "%t a #ost a"olo7 . Da, dar prin"ipala lui ran a #ost psi-i" ' A+ea un prieten al " rui tat are o #er! la +est de Aerr+ille' Ale/ Cra+en )i <ared erau prieteni %n" din "opil rie' S.au %nrolat %n a"ela)i ti!p )i erau %n a"ela)i batalion' Ale/ a #ost u"is' <ared a #ost "on+ins " !oartea a"estuia s.a datorat unei erori de ra*iona!ent a "o!andantului de "o!panie )i " prietenul lui a #ost sa"ri#i"at inutil' :i a"u! !ai are "o)!aruri %n le& tur "u $iua a"eea' 4oartea lui Ale/ la a#e"tat pro#und, dar <ared *ine totul %n el' Nu.)i de$+ luie %n #a*a ni! nui ade+ ratul eu' . %n"ep s "red " ni"i nu are un 0ade+ rat eu0' Ori de "%te ori "red " %l %n*ele&, %i des"op r o alt #a*et eni&!ati" a "ara"terului, spuse 8auren' Cine era a"el b rbat "u "are se ! ritase7 . E un o! #oarte bun, 8auren' %ntr.o $i o s .l "uno)ti' S%nt si&ur de asta' 4aria o b tu u)or pe !%n , dup "are se ridi" )i se duse %n "a!era pe "are o %!p r*ise "u Ben, i$ol%ndu.se de lu!e odat "u %n"-iderea u)ii' .A-, nu= Uite "e.a! # "ut= e/"la! 8auren, "are o a(uta pe Bloria s pre& teas" "ina' Dup "e des"-isese o "onser+ de ro)ii, to"!ai se pre& tea s o &oleas" %n "rati*a "u #riptur , "%nd pu*in din "on*inut o stropi pe !%ne" , l s%nd o pat %ntune"at pe !aterialul #in al blu$ei' Pagina 56

. 4ai bine du.te )i s"-i!b .te )i adu.!i blu$a s.o pun %n ap re"e, spuse Bloria netulburat ' . 4 %ntor" i!ediat, pro!ise 8auren )i se duse repede %n "a!er ' Abia %)i des"-eiase

to*i nasturii de la spate )i %)i s"osese blu$a, " au$i ni)te $&o!ote %n -ol' %nainte s apu"e s .)i pun "e+a pe ea, u)a se des"-ise brus" )i Bloria %!preun "u Rudy %l aduser pe <ared %n untru' 8auren uit " era aproape de$br "at %n "lipa %n "are + $u " !a)a s#%)iat )i plin de s%n&e a so*ului ei' %)i re*inu o e/"la!a*ie de &roa$ ' . Ce s.a %nt%!plat7 %ntreb ea "u &reu' <ared o pri+ea, #iind prea ui!it de %n# *i)area ei pentru a.i r spunde' Sau era a!or*it de durere7 Ori"u!, Rudy #u "el "are r spunse' . <ared )i "u !ine %ndrepta! ni)te &arduri "are #useser dobor%te, "%nd un #ir de s%r! &-i!pat a *%)nit %napoi )i i.a $&%riat pieptul lui <ared' 3rebuie %n&ri(it i!ediat' . @i.a! spus " n.a! ni!i", !or! i <ared pe "are "ei doi %l %!pinser %n "a!er ' . 5rostii, spuse Bloria pe a"ela)i ton "u "are li se adresa "opiilor' S"oate.*i " !a)a )i eu o s adu" !edi"a!ente' 8auren, "red " ar trebui s .l a(u*i' Cei doi so*i %)i arun"ar un $%!bet "onspirati+, dup "are Bloria se duse s adu" o sti"l de de$in#e"tant )i ni)te +at ' 8auren se apropie ti!id de spatele lui <ared )i %)i puse !%inile pe u!erii lui' %n ti!p "e el %)i des"-eia " !a)a )i )i.o de$lipea %n"et de pe piept, ea i.o trase u)or' S%n&ele %n"-e&at # "use "a !aterialul s se lipeas" de piele, iar "%nd #u de$lipit, r nile se redes"-iser , %n"ep%nd s s%n&ere$e' Bloria %i arun" , pra"ti", sti"la lui <ared "%nd se %ntoarse )i, tr &%ndu.l pe Rudy a#ar , $ise; . Nu + &r bi*i' 4aria )i "u !ine o s pre& ti! "ina' <ared, ar trebui s te %ntin$i %n pat s te odi-ne)ti' Ai pierdut !ult s%n&e' U)a se %n"-ise )i "ei doi r !aser sin&uri' 8auren l s " !a)a p tat de s%n&e s "ad peste a ei, pe "are to"!ai )i.o s"osese, dup "are se duse repede la dulap, inten*ion%nd s .)i ia o alt blu$ , pe "are s )i.o pun ' %ntoarse "apul u)or, %ntreb%ndu.l . Doare #oarte tare7 %)i *inu r su#larea "%nd + $u s%n&ele "are )iroia din %n*ep turi pe pieptul a"operit de p r' . A-, <ared, e/"la! ea du"%ndu.se repede spre el, # r s .i pese dintrodat " , de la br%u %n sus nu a+ea de"%t " ! )u*a sub*ire ti+it "u dantel ' Ur!ase s#atul Elenei )i %n"etase s !ai poarte un "orset %n #ie"are $i' . 1ino, stai (os, spuse ea, lu%ndu.l de !%n )i du. "%ndu.l la ! su*a de toalet pe "are Bloria o adusese %n "a!era a"eea pentru ea' 3rebuie s .*i sp l r nile %nt%i "a s .!i dau sea!a "%t de &ra+ e' . N.a! ni!i", spuse el din nou )i se %ntreb de "e a+ea o +o"e at%t de slab ' Oare %l durea "-iar at%t de tare7 Ea turn ap %n li&-ena) )i %n!uie un prosop' E$it pu*in %nainte s .i atin& pieptul &ol, dup "are trase ad%n" aer %n piept )i %n"-ise o"-ii str%ns' Apoi %i ta!pon pielea "u prosopul ud' . Nu +reau s te doar , !ur!ur ea' <ared s"r%)ni din din*i, nu din "au$a durerii, "i datorit #aptului " era at%t de aproape de ea' B%tui ei alb !irosea a le+ n*i" )i %i pro+o"a a!e*eal ' Sau se datora pierderii de

s%n&e7 Nu a+ea i!portan* , re$ultatul era a"ela)i' %i si!*ea r su#larea "a pe un balsa! r "oritor' F r s +rea, %)i "obor% pri+irea spre s%nii ei )i str%nse din din*i "%nd %i + $u !i)"%ndu.se u)or sub !aterialul sub*ire' Fu ne+oie de toat puterea lui de st p%nire "a s nu %ntind !%na spre ei, s %ndep rte$e " ! )u*a a"eea deli"at )i s +ad ade+ rata "uloare a s#%r"urilor, "are a"u! erau doar ni)te u!bre +a&i )i ade!enitoare' Dorin*a sa #i$i" se !ani#est dureros %n pantalonii stri!*i' Se uit la !%inile ei "are %n!uiar din nou prosopul %n ap , stor"%ndu.l apoi )i !urd rind apa "u s%n&ele lui' B%nde)te.te la s%n&e, %)i spuse el' B%nde)te.te la durerea pe "are ai si!*it.o "%nd te.a %n*epat s%r!a' B%nde)te.te la ori"e nu!ai''' . A)a, "red " deo"a!dat a(un&e, spuse ea "u o +o"e bl%nd , "are %i !%n&%ia au$ul' %n*ep turile s%nt ad%n"i' Nu a+eai +esta a"eea din piele pe "are o por*i de obi"ei7 . Nu, $ise el, bu"uros " +orbeau' Ori"e era de a(utor' . A! s"os.o " !i.era prea "ald' Da" a) #i a+ut.o pe !ine, probabil " nu !.a) #i $&%riat' . O s te usture, spuse ea %n"et, par" s"u$%n. du.se "%nd %n!uie o bu"at de +at %n de$in#e"tantul din sti"la albastr ' . S%nt re$istent, spuse el pri+ind.o )i %i $%!bi )tren& re)te' Fie"are #u #er!e"at pe !o!ent de apropierea "eluilalt' 5ri+irile li se %nt%lnir )i !esa(ul pe "are )i.l "o!uni"ar %i lo+i drept %n ini!i, uluindu.i "u i!pa"tul s u' . O s .n"er" s a! &ri( s nu te !ai usture, spuse ea atin&%ndu.i una din r ni "u deli"ate*e' El trase aer %n piept printre din*i, s"o*%nd un )uierat' Broboane de sudoare %i ap rur pe #runte' . Iart .! , spuse ea ta!pon%nd )i "elelalte %n*ep turi, apoi, spre !area lui %n"%ntare, %n"epu s su#le peste ele' Din un&-iul din "are o pri+ea, o"-ii %i p reau %n"-i)i' U!bre +iolete %i p tau pleoapele, iar &enele ne&re "ontrastau puterni" "u obra$ul deli"at pe "are d deau i!presia " se odi-nes"' 5ri+i de.a lun&ul nasului ei spre &ur ' Pagina 57

Bu$ele %i erau !oi, tranda#irii )i %ntredes"-ise, %n ti!p "e r su#larea? %i tre"ea printre ele, tulbur%ndu.i pielea %n#ierb%ntat ' %i !i)"a p rul de pe piept )i %i alun&a sen$a*ia ar$ toare pe "are i.o pro+o"au %n*ep turile, dar aprindeau un #o" %n alt parte a trupului s u' . O-, Doa!ne, spuse el s"o*%nd un &ea! t din &%tle(, dup "are se ridi" brus", r sturn%nd taburetul, )i o lu %n bra*e, tr &%nd.o spre el "u at%ta #or* , %n"%t a"el i!pa"t o l s # r su#lare' Bura "are se uni "u a ei era la"o! , desp r*indu.i bu$ele surprinse "u

li!ba lui %ndr $nea* ' 3otu)i, "%nd "o!oara #u des"operit , a"el in+adator de+eni !ai bl%nd )i sa+ur "eea "e & si' 4%inile %i alune"ar peste bra*ele ei &oale, netede )i r "oroase "a satinul, )i i le puse %n (urul &%tului' O "lip r !aser a"olo ne!i)"ate, lipsite de e/perien* ' <ared r su#l u)urat "%nd le si!*i %!preun%ndu.se la "ea# )i de&etele ei stre"ur%ndu.se prin p rul lui des )i r + )it' O lipi )i !ai !ult de el ap s%ndu.i u)or !i(lo"ul' 8auren de+eni "on)tient de o t rie str in "are %i %!pun&ea burta )i #u speriat , dar )i intri&at ' Instin"ti+, se #re" de a"el lu"ru )i si!*i o " ldur e/traordinar r sp%ndindu.i.se %n tot trupul' <ared %)i stre"ur !%na %ntre trupurile lor, iar tea!a )i dorin*a %n"epur s se lupte %n !intea ei "%nd %)i d du sea!a %n "e dire"*ie se %ndrepta' 1oia "e+a "e nu putea nu!i' Oare a+ea +reo le& tur "u !%na lui "are i se apropia de s%n7 Nu a+ea s o atin& ' Sau da7 Nu' Nu +oia "a el s o #a" ' 1oia7 Da' Da, te ro&, %)i spuse ea, # r s se %ntrebe de unde +enise a"el &%nd, dar #iind +a& "on)tient " a+ea o le& tur "u t ria trupului lui lipit de !oli"iunea ei' <ared era a!e*it' Ni"i una nu era ast#el' Ni"i o &ur nu a+usese un &ust at%t de bun' %)i l s !%na s alune"e peste s%nul ei )i i.l ap s u)or' Era la #el de plin )i tare "u! )i.l a!intea din $iua "%nd o surprinsese %n "a!era ei' Sub atin&erea de&etelor lui s#%r"u. rile r spunser , %nt rindu.se, dorni"e s %n#loreas" ' %n anu!ite !o!ente, <ared sperase " unde+a e/ista o ast#el de #e!eie' Nu!ai a lui' Di#erit de toate "elelalte' Nu.i spusese Ben''' Benl Nu!ele %i r sun %n !inte' Ben= Oare )i tat l lui o *inuse a)a7 Ea r spunsese la #el, s"o*%nd a"el tors din &%tle(7 O %!pinse deodat "u at%ta putere, %n"%t ea " $u %n pat, pri+indu.l total nedu!erit ' 5 rul %i " $use peste s%nii albi "u s#%r"urile tranda#irii, "are erau aproape de$&oli*i de !%n&%ierile lui' %ndrept un de&et a"u$ator spre ea' . @i.a! spus s nu te apropii de !ine= stri& el respir%nd a&itat' E)ti #ru!oas ' Re"unos" asta' E)ti !ai deli"at )i !ai dul"e''' 1o"ea i se trans#or! %ntr.o )oapt "-inuit ' . Du!ne$eule= spuse el I$bind "u pu!nul %n pal!a "ealalt ' >+%"niturile din partea in#erioar a trupului erau insuportabile' 1 $%nd.o %ntins %n pat, pri+indu.l "u at%ta ino"en* , %)i si!*i or&anul puls%nd %n&ro$itor' Ar #i trebuit s o posede atun"i, s o "u"ereas" o dat pentru totdeauna' 3are !ult ar #i +rut s .i ridi"e #usta s +ad da" pulpele %i erau tot at%t de netede "u! )i le i!a&inase' Dup a"eea s.ar #i %n#ipt %ntre ele, %!pin&%nd p%n %)i potolea dorin*a "are %l tortura de at%ta ti!p' Da" i.ar #i putut &-i"i &%ndurile, 8auren ar #i #ost %n&ro$it ' %ns , + $%ndu.l su#erind at%t de !ult, nu si!*i de"%t !il pentru so*ul ei' Se ridi" %n "apul oaselor )i %ntinse !%na spre el "u ti!iditate, o#erindu.se ast#el s .i aline durerea'

El se d du %napoi' . Nu +reau ni"i o parte din tine, spuse el' %n*ele&i7 Se duse apoi la dulap, s"oase o " !a) "urat )i ie)i tr%ntind u)a "u putere %n ur!a lui' 8auren " $u %napoi %n pat )i se rosto&oli pe burt , %n&rop%ndu.)i #a*a %n saltea' Suspin s#%)ietor )i la"ri!ile %i erau absorbite de "u+ertur ' 5l%n&ea pentru " o s rutase at%t de (i&nitor sau pentru " ea %i r spunsese "u at%ta abandon7 5entru " %n"etase s o !ai s rute7 Sau din "au$a "u+intelor lui ur%te7 S #i #ost datorit te!erii ei " el a+ea s se sature %n "ur%nd de #arsa a"eea, %i +a da "ei dou $e"i de !ii de dolari )i o +a alun&a7 %ntreb rile se %!bul$eau %n !intea ei' :i pentru ni"i una nu a+ea r spuns' A doua $i di!inea* , 8auren )i 4aria se %ntor"eau dup "e " l riser %!preun , "%nd au$ir stri& te dintr.unul din *ar"uri )i + $ur o !ul*i!e de 0+a2ueros0 aduna*i %n (urul &ardului' 8auren $ ri silueta %nalt )i $+elt a so*ului ei' Nu %l !ai + $use din seara pre"edent "%nd %i %n&ri(ise r nile' Dup "e ie)ise tr%ntind u)a, ea r ! sese o +re!e %n pat, re# "%ndu.se pentru a se putea du"e la "in ' Fa!ilia 4ende$ era la !as , a)tept%nd.o "u r bdare' <ared nu a ap rut' Dup "e au %n"eput s ! n%n"e, Rudy a spus %n"et )i din senin " #usese ne+oie de <ared la bara" ' Ni!eni nu a "o!entat, iar 8auren sa pre# "ut indi#erent ' Pagina 58

Dup "e des" le"ar )i le&ar - *urile de balustrada din #a* , 8auren %i spuse 4ariei; . Cred " o s !ai stau pu*in pe a#ar ' Curio$itatea %i #usese st%rnit de a&ita*ia din *ar"' . Foarte bine, spuse 4aria $%!bind' 4.a! si!*it #oarte bine "u tine' Ben )i "u !ine obi)nuia! s " l ri! di!inea*a de+re!e' 4i.a lipsit a"est lu"ru' . O s.o #a"e! ori de "%te ori +rei, spuse 8auren b t%nd.o pe bra*, dup "are 4aria ur" treptele de la intrare' 5ornind %n dire"*ia *ar"ului, 8auren %)i spuse " nu se du"ea a"olo "a s .l +ad pe <ared' C%nd se apropie, obser+ +reo dou $e"i de 0+a2ueros0 du"%nd un taur spre un (&-eab' . Ce se %nt%!pl , Rudy7 %)i %ntreb ea "u!natul "%nd a(unse la &ard' El %ntoarse "apul brus"' . E''' ' '' o s ''' "astr ! taurul sta' . A-, $ise 8auren ro)ind )i d du s ple"e, dar #u %!piedi"at de so*ul ei, "are ap ruse din senin )i o apu"ase de bra*' . De "e nu stai s te ui*i7 Din !o!ent "e te interesea$ totul %n le& tur "u Aeypoint )i

"u !un"a la #er! , s%nt "on+ins " o s .*i pla" ' . <ared'' ', %n"epu Rudy' . Nu, Rudy' 8auren arde de "urio$itate s a#le "%t !ai !ult despre +ite )i 0+a2ueros0' Cu+intele %i erau t ioase' 8auren %)i dorea s #i intrat %n "as %!preun "u 4aria' Deodat , <ared o apu" de u!eri )i o %ntoarse "u #a*a spre *ar", *in%nd.o "u o bl%nde*e %n)el toare' 4%inile lui %i str%n&eau bra*ele "a o !en&-in ' . De "e'' ' de "e %i #a"e*i asta unui anu!it taur7 Spera " %ntrebarea +a a+ea un e#e"t de "al!are asupra lui' Nu +oia s )tie ni!i" %n le& tur "u pro"edeul )i, "u si&uran* , nu +oia s se uite' <ared trase din trabu"' . 5 i, ar putea #i o !ul*i!e de !oti+e' Carne !ai bun ' Sau poate " nu !ai satis#a"e +a"ile' Ori poate doar pentru " e un ti" los nenoro"it' . Atun"i poate " asta ar trebui s .*i #a"e! )i *ie, $ise Rudy "%t se poate de serios' Nu a+ea de &%nd s o lase pe 8auren s asiste la a"el spe"ta"ol s%n&eros' <ared %i arun" o pri+ire #urioas #ratelui s u )i arun" trabu"ul "u o si!pl $+%"nitur a !%inii' . > u7 :i "ine naiba o s .n"er"e7 5e nea)teptate, Rudy %)i l s "apul %n (os )i %i trase un pu!n %n sto!a" lui <ared, dobor%ndu.l la p !%nt' 8auren r !ase "u &ura " s"at )i se lipi de &ard, %n ti!p "e ei se t + leau prin pra#, d%nd din !%ini )i din pi"ioare, "u s%n&ele *%)nind din bu$ele sparte )i nasurile $drobite' Apoi se ridi"ar )i %)i d dur roat , %n"orda*i, "%nd, deodat , <ared "ontraata" )i se tr%ntir din nou la p !%nt' 01a2ueros0 %)i %n"etar a"ti+itatea )i # "ur un "er" lar& %n (urul "elor doi #ra*i "are se b teau' Sin&urele $&o!ote erau bu#niturile lo+iturilor )i &e!etele de durere )i de e#ort' Bloria ie)i %n #u& din "as , *in%ndu.)i #ustele' C%*i+a dintre "opii asistau ui!i*i la spe"ta"ol' %)i !ai + $user tat l b t%ndu.se "u un"-iul <ared, dar %ntotdeauna %n (oa" ' 4in*ile lor tinere )i iste*e %)i d dur sea!a " , de data a"easta era "u totul alt#el' Bloria %n)# " un re+ol+er de la unul din "owboy %nainte "a a"esta s aib ti!p s rea"*ione$e' :tiind " pri!a "a!er a %n" r" torului era %ntotdeauna &oal , ar! de dou ori )i trase un #o" %n aer' Cei doi b rba*i se desp r*ir )i traser aer %n piept' Dup "e %)i !ai re+enir "%t de "%t, %)i )terser s%n&ele de pe #e*e )i trupuri "u !%ne"ile pr #uite )i $dren*uite' R nile de pe pieptul lui <ared se redes"-iseser , p t%ndu.i " !a)a de s%n&e' Se pri+ir ru)ina*i' <ared %i $%!bi lui Rudy, str%!b%ndu.se de durere "%nd %)i !i)" bu$ele u!#late'

. E/a"t "u! !i.a! %n"-ipuit' 3e.ai %n!uiat )i *i.ai ie)it din #or! , b tr%ne' . 5e naiba' 5este "%te+a se"unde !i.ai #i i!plorat !ila' <ared se ridi" , se "l tin u)or p%n "%nd nu !ai #u at%t de a!e*it )i %i %ntinse !%na lui Rudy, "are i.o apu" re"unos" tor )i se s"ul ' Se sus*inur re"ipro" "%te+a "lipe, dup "are i$bu"nir %n r%s' 3o*i li se al turar , bu"uro)i " nu #usese de"%t o &lu! , totu)i' Nu!ai 8auren era de alt p rere' F r s se &%ndeas" la ur! ri, "i +r%nd doar s pun "%t !ai !ult distan* %ntre ea )i barbarii a"eia, se duse repede spre Fla!e, "are era %n" le&at de balustrad , )i, +%r%ndu.)i pi"iorul %n s"ar , s ri %n )a' %!boldi iapa "u &enun"-ii )i tre"u %n &alop pe l%n& "eilal*i, "are o pri+eau stupe#ia*i' 5 l ria %i alune" de pe "ap, " $%nd la "%*i+a "enti!etri de pi"ioarele lui <ared' . Ce nai'' ', %n"epu el' . Ai #a"e bine s te du"i dup ea, <ared, %i su&er Rudy )o+ itor' Era #oarte sup rat ' . De "e7 %ntreb Bloria' .5 i ''' <ared a +rut "a ea s asiste la o "astrare, spuse Rudy' . Du!ne$eule= Cu! de te.ai putut &%ndi la a)a "e+a ! "ar7 %ntreb Bloria #urioas ' Du"e*i.+ dup ea' A!%ndoi' Cei doi b rba*i %)i d dur sea!a " ea a+ea dreptate "%nd s"rutar ori$ontul )i abia $ rir "alul )i " l re*ul "are ur"au dealu%' . Haide, spuse <ared %n"ordat du"%ndu.se spre C-ar&er' Rudy %n" le" )i el )i, %n "ur%nd, aler&au !%n"%nd p !%ntul %n dire"*ia %n "are apu"ase 8auren' Pagina 59

Bloria !ur!ur tot #elul de lu"ruri la adresa nes buin*ei b rba*ilor %n ti!p "e %nde!na "opiii s intre %n "as ' O"-ii lui 8auren l "ri!au din "au$a +%ntului re"e, dar nu a"esta era +ino+at de la"ri!ile "are %i )iroiau nest p%nite pe #a* ' De "e a""eptase de la bun %n"eput s se ! rite "u <ared 8o"6ett7 Era o brut , "el !ai %n&ro$itor b rbat pe "are %l "unos"use +reodat ' Continua s aler&e #urioas peste terenul st%n"os' De obi"ei, "-iar )i atun"i "%nd !er&ea %n &alop, se purta "u bl%nde*e "u iapa, "are era #oarte as"ult toare' %n $iua a"eea, %ns , era prea #urat de propriile proble!e pentru a +edea la ti!p &roapa # "ut de un "%ine de preerie' Copita lui Fla!e " l" %n ea )i 8auren au$i $&o!otul oribil al unui os rupt "u o #ra"*iune de se"und %nainte de a #i a$+%rlit %n aer' Capitolul 1M' C $u pe spate' St%nd ne!i)"at o "lip , %n"er" s .)i dea sea!a da" era r nit '

Con+in&%ndu.se " nu era, se ridi" %n "apul oaselor "u &ri( ' Ni!i" nu p rea s #ie rupt, de)i era "on+ins " , a doua $i, a+ea s #ie plin de +%n t i' Au$ind s"%n"etul (alni" al lui Fla!e, 8auren se X ridi" )i se duse spre ea ane+oios' O"-ii iepei erau ! ri*i de spai! )i de durere' 8auren + $u po$i*ia ne#ireas" %n "are %i st tea pi"iorul din #a* ' . O-, nu, !ur!ur 8auren " $%nd %n &enun"-i )i !%n&%indu.i &%tul' %!i pare at%t de r u, #eti*o, spuse ea suspin%nd' N.a! +rut s te pedepses" pe tine' O s a! &ri( s te #a"i bine' 3rebuie' 8a"ri!ile %i )iroiau pe #a* )i )i le )terse, !%n(indu..se' Au$i +a& ni)te "ai apropiindu.se, dar nu %)i lu o"-ii de la iap , a"easta "ontinu%nd s *ipe de durere, %n ti!p "e 8auren %i +orbea %n"et )i lini)titor' <ared )i Rudy se oprir )i %)i d dur sea!a i!ediat "e se %nt%!plase' <ared nu +ru s re"unoas" ni"i #a* de sine "%t de bu"uros era " 8auren nu p *ise ni!i"' El )i Rudy s"-i!bar o pri+ire )i %n"u+iin*ar %n a"ela)i ti!p' Des" le"ar a!%ndoi deodat ' 8auren %)i ridi" pri+irea "%nd le + $u "i$!ele apropiindu.se de "apul lui Fla!e' S ri %n pi"ioare, se repe$i spre so*ul ei, apu"%ndu.l de bra*e' O"-ii %i erau plini de la"ri!i )i i!ploratori' . <ared, a #ost nu!ai +ina !ea' A " l"at %ntr.o &roap ' E''' O s se #a" bine' '' A(ut.o''' O s se #a" bine' Cu un "al! %n&ro$itor, <ared %i o"oli pri+irea )i s"oase pistolul' . Nu, %n& i! ea %n&ro$it ' Nu= . Rudy, spuse el doar' 8auren se si!*i tras la o parte )i <ared ap s pe tr &a"i' @ipetele de a&onie ale iepei %n"etar i!ediat, #iind %nlo"uite doar de e"oul %!pu)" turii' Apoi un alt *ip t r sun %ntre dealuri' Dar 8auren nu )i.l re"unos"u, "i se n pusti asupra lui <ared' . 4onstrule= Ai o!or%t.o' Fiar = Ani!alule= U"i&a)ule= U"i&a)ule, u"i&a)ule= %l asalt "u o ploaie de lo+ituri %n piept )i %n #luierele pi"ioarelor' Nu +oia de"%t s .i pro+oa"e durere, s .)i r $bune propria su#erin* , dar el r !ase pasi+ )i %)i pri!ea pedeapsa, # r s %n"er"e s se apere' . 3e ur s"= stri& ea' E)ti r u )i s lbati"' Crud' 1o"ea ei %n"epu s .)i piard din #or* , la #el "a )i pu!nii' . 3e ur s", spuse ea a"u! aproape %n )oapt , "a un suspin' Se pr bu)i la p !%nt, "a o (u" rie "are s.a stri"at deodat ' Suspine puterni"e %i s"uturau trupul' Rudy se l s pe +ine )i %i puse !%na pe u! r "o!p ti!itor' . A # "ut "eea "e trebuia, 8auren'

Nu a+ea sens alt#el' <ared a %!pu)"at.o "a s nu !ai su#ere, %i spuse el )i +o"ea %i de+eni )i !ai bl%nd ' Cred " )tii asta' Ea %n"et s !ai pl%n& , dar r !ase "u "apul ple"at' Rudy se ridi" ' . O du" a"as , $ise el %n"et' 3u o"up .te de "al' %n +ia*a lui nu se si!*ise at%t de neputin"ios' Nu )tia "e se %nt%!plase %ntre #ratele lui )i proasp ta lui so*ie %n ulti!ele "%te+a $ile, dar )tia " su#ereau a!%ndoi )i " el nu putea s #a" ni!i" pentru ni"i unul din ei' <ared %)i ridi" pri+irea, pe "are )i.o *inuse a*intit asupra # pturii "are pl%n&ea la pi"ioarele lui, )i spuse "u -ot r%re %n &las; . Nu' E ne+asta !ea )i ni"i un alt b rbat %n a#ar de !ine nu o s aib &ri( de ea' Da" !er&e a"as , !er&e "u !ine' Rudy se ab*inu s !ai spun "e+a "%nd %l + $u pe <ared aple"%ndu.se, apu"%ndu.o pe 8auren de subsuori )i tr &%nd.o %n pi"ioare' Ea se s!u"i )i %l pri+i s#id toare' Apoi, # r s spun un "u+%nt, se duse spre C-ar&er )i s ri %n )a, unde r !ase ri&id "%nd <ared %n" le" %n spatele ei' Rudy r !ase pri+ind %n ur!a lor' Cl tin din "ap nedu!erit )i %ntristat pentru a"ei oa!eni la "are *inea #oarte !ult' Dup a"eea se apu" s adune +reas"uri pentru ru&ul #unerar al lui Fla!e' 8auren st tu ri&id %n )a %n #a*a lui <ared, "are p rea la #el de -ot r%t "a ea s nu o atin& ' Ceea "e si!*ea %n ur!a ata"ului ei r !%nea un !ister' C%nd a(unser , %n s#%r)it, %n #a*a "asei, <ared rosti pri!ele "u+inte' . 8una de !iere s.a ter!inat, spuse el sar"asti"' Feli"it ri, 8auren' Ni!eni n.a reu)it +reodat s se stre"oare %ntre !ine )i #ratele !eu' %nainte s !ai "au$e$i )i alte ne"a$uri, a) +rea s ple" ! de.ai"i' Pagina 60

S #ii &ata de+re!e' . Foarte bine, spuse ea des" le"%nd )i intr %n "as # r s .i arun"e ! "ar o pri+ire' Dup desp r*irea %nl "ri!at de !e!brii #a!iliei 4ende$ )i dup %!br *i) rile lor pline de " ldur , lui 8auren %i era #oarte &reu s se %ntoar" %n "asa Oli+iei din Coronado, unde nu "unos"use de"%t !o!ente de nelini)te' Da" nu ar #i #ost +enirea pe lu!e a #eti*ei Elenei, e+eni!ent despre "are Carlos o anun*ase #eri"it "u "%te+a $ile %n ur! , i.ar #i #ost i!posibil s ple"e de la Aeypoint' Ori"%t de !irat ar #i #ost de sosirea lor nea)teptat , Oli+ia nu i.a %ntrebat ni!i" %n le& tur "u +i$ita lor' 8auren )tia a"u! de "e dispre*uia at%t de !ult #a!ilia "are tr ia la #er! ' %n pri!a sear de la %napoierea lor, Carson Wells o %ntreb politi"os "u! se si!*ea' 5 rea s ia "ina %n #ie"are sear "u ei' <ared #u poso!or%t )i b u tot ti!pul "inei' Oli+ia %i ridi" %n sl +i pe 1andi+eri pentru #aptul " reu)iser s aran(e$e "a o "ale #erat s #ie "onstruit p%n %n Coronado'

Data %n"eperii lu"r rilor a+ea s #ie anun*at %n "ur%nd' . Da" a+e! noro" "u +re!ea )i "u !un"itorii, ar trebui s #ie &ata la anul pe +re!ea asta' . Bro$a+, !or! i <ared %n pa-ar' . Credea! " o s #ii %n"%ntat, %i spuse Oli+ia' El %)i %!pinse s"aunul %n spate )i se ridi" nesi&ur pe pi"ioare' . O s .*i spun eu "e nu ! %n"%nt ' Nenoro"i*ii ia de 1andi+eri s.au #uri)at pe la Aeypoint a"u! "%te+a $ile' Eu nu era! a"olo, " alt#el ni"i n.ar #i apu"at s se apropie' 1reau s se li!ite$e la $ona %n "are o s se "onstruias" "entrala' E "lar7 C-ipul %i era ro)u, iar o"-ii %i s"lipeau la #el "a "ei ai ani!alelor %n %ntuneri"' . Bine, <ared, o s le spun' S%nt si&ur " or s as"ulte, $ise Oli+ia lini)titor' El pu#ni doar )i %)i u!plu pa-arul din nou, + rs%nd pu*in w-is6y peste !%na.i nesi&ur ' Sin&ura bu"urie din "as pentru 8auren era "opila)ul Elenei' F "u "uno)tin* "u Isabela "%nd #eti*a to"!ai su&ea la"o! la s%nul plin de lapte al !a!ei ei' 8auren #u )o"at de lipsa de (en a Elenei "%nd %)i de$+eli s%nul, dar proasp ta !a! nu era delo" st%n(enit ' Rosa pri+ea "u !%ndrie de buni" ' 5 rul Isabelei era #oarte ne&ru )i o"-ii %i erau u!bri*i de &ene "a t "iunele' Feti*a st tea %n "a!era de l%n& bu" t rie pe "are Rosa o %!p r*ea "u Elena' C%nd a"easta a+ea treab prin "as , Rosa se a#la prin apropiere pentru a se o"upa de "opil' At%ta ti!p "%t nu o deran(a pe Oli+ia, totul era #oarte bine' 5e 8auren o %ntrista #aptul " #a!ilia lui Carlos era desp r*it ' A+ea de &%nd s .i su&ere$e lui <ared s .i lase s tr ias" %!preun la Aeypoint' Cu si&uran* " , din !o!ent "e %n #a!ilia 4ende$ a+ea s !ai +in un "opil, Elena i.ar #i #ost de a(utor Bloriei' 8auren #u uluit "%nd + $u "u "%t u)urin* %)i X re+enise de pe ur!a na)terii' 4a!elor pe "are le %n&ri(ise %n perioada "%t lo"uise %n "asa paro-ial le trebuiser s pt !%ni %ntre&i p%n se d duser (os din pat, dar Elena )i.a reluat treburile %n "as i!ediat # "%nd "%te o pau$ din "%nd %n "%nd doar pentru a o al pta pe Isabela' Ast#el " se %n&ri(or #oarte !ult "%nd o & si pe Elena spri(inindu.se de balustrad %ntr.o dup . a!ia$ , neput%nd s ur"e !ai departe' . Elena, "e s.a %nt%!plat7 e/"la! ea d%nd #u&a s o sus*in ' Cred " s%nt doar pu*in obosit , spuse Elena, dar +o"ea ei nu era delo" ani!at "a de obi"ei' Ce.ar #i s te %ntin$i pu*in7 O s .i e/pli" eu Oli+iei' O lu de "ot )i o "onduse spre "a!era ei' Se sperie )i !ai !ult "%nd #ata nu se %!potri+i, a)a "u! s.ar #i a)teptat' F r s proteste$e, se %ntinse pe pat )i 8auren o %n+eli "u o p tur u)oar ' Feti*a dor!ea lini)tit Fn p tu*ul ei %n partea "ealalt a "a!erei, 8auren ple" , sper%nd " Rosa a+ea s se %ntoar" repede de la "u!p r turi, Dup "in , 8auren se #uri) %n bu" t rie, %n ti!p "e Oli+ia )i <ared dis"utau despre ni)te a#a"eri ban"are' Rosa st tea la !as , *in%nd %n !%n rosariul'

C%nd u)a se %n"-ise %n spatele lui 8auren, Rosa des"-ise o"-ii' . Rosa7 Ce s.a %nt%!plat7 %ntreb 8auren repede' E "e+a %n nere&ul "u Elena7 Fe!eia %)i lu #a*a %n pal!e )i d du din "ap a#ir!ati+, iar la"ri!ile %i inundar o"-ii de "uloarea "io"olatei' . Esta en#er!a' Are #ebr !are' 8auren intr %n +%r#ul pi"ioarelor %n "a!era %n+ luit %n %ntuneri" )i se l s %n (os, atin&%ndu.i #runtea Elenei' Ardea' Rosa o de$br "ase )i t%n ra se a#la sub p tur nu!ai %n " ! )u# ' 8auren aprinse la!pa "u &a$ de l%n& pat )i i!ediat + $u spu$eala' Ni)te pete ro)ii %i a"opereau &%tul )i pieptul' 8auren %i des"-eie " ! ru*a, dar )tia de(a " petele se %ntinseser )i !ai (os' %ndurerat , se %ntoarse %n bu" t rie' . Rosa, spuse ea "al! , %n&-i*ind nodul "are i se pusese %n &%t' Elena a + rsat a$i.noapte sau a$i.di!i. nea* 7 S.a pl%ns " %i e #ri&7 . Si, se7ora, spuse Rosa "u triste*e' C-ipul %ndurerat al #e!eii "on#ir! b nuielile lui 8auren' Pagina 61

Rosa )tia "%t de &ra+ era boala #ii"ei ei' . Are &%tul ro)u7 Rosa %n"u+iin* doar' 8auren %n"-ise o"-ii o "lip )i se ru& s aib putere' Ur! toarele "%te+a $ile a+eau s #ie e/tre! de &rele pentru to*i' Sar"ina ei era nepl "ut , dar trebuia sL o #a" ' Oa!enii a"eia erau prietenii ei )i a+eau ne+oie de ea' Da" nu %i a(uta ea, ni!eni nu a+ea s o #a" ' %n +o"ea ei nu se si!*i ni"i un pi" din pani"a pe "are o si!*ea' . F ni)te "eai )i *ine "eaini"ul "ald %n per!anen* ' S"oate #eti*a din "a!er i!ediat )i nu l sa pe ni!eni s se apropie' Fierbe toate ustensilele din bu" t rie )i nu !ai intra %n odaia ei' Unde a #ost Elena ast $i7 .. Ni" ieri, se7ora' Se si!*ea prea r u "a s !ai #a" !ulte treburi' A"u! "%te+a $ile a #ost %n 5ueblo "a s arate #eti*a, spuse Rosa )i +o"ea %i tre!ur "%nd %ntreb ; Are s"arlatin , se7ora7 . Da, $ise 8auren p str%ndu.)i "al!ul %n "iuda "elor "e se petre"eau %n su#letul ei )i intr din nou %n "a!era %ntune"oas ' S"arlatin ' Isabela' %i era &roa$ s se uite' 3e ro&, Doa!ne, nu' Feti*a dor!ise lini)tit toat $iua' Ne#ires"' 8auren se #or* s se apropie de p tu*' 3rase u)or p turi"a )i s"oase un &ea! t de durere "%nd + $u pieptul "opilului %n l*%ndu.se )i "obor%nd rapid )i spu$eala "ara"teristi" '

. 4adre de Dios, !ur!ur Rosa %n spatele ei' . E "u!+a epide!ie %n 5ueblo7 %ntreb 8auren' . Si se7ora' 4ul*i au #ost bolna+i' Elena n.a "re$ut " o s se !olipseas" ' Ni!eni din #a!ilie nu a+ea boala "%nd a #ost ea' . Du.te )i # "e *i.a! spus, Rosa' Stau eu "u ea )i "u #eti*a ai"i' Dup "e #e!eia se retrase %n bu" t rie, 8auren se a)e$ pe !ar&inea patului )i lu !%na Elenei %ntr.a ei' Fata des"-ise o"-ii %n"et )i %i arun" un $%!bet stins' 1ru s spun "e+a, dar nu s"oase de"%t un sunet r &u)it' . Nu %n"er"a s +orbe)ti, Elena, ! a#lu ai"i "a s te a(ut s te si!*i !ai bine, spuse 8auren d%ndu.i la o parte "%te+a #ire de p r de pe #runtea "uprins de #ebr ' . Copilul7 %ntreb Elena' . Copilul e''' doar!e' 3otul +a #i %n re&ul ' Cul" .te la lo"' O s .*i dau pu*in "eai "%nd o s #ie &ata' Elena %n"-ise o"-ii "u apatie )i p ru s adoar! , i!ediat' 8auren ie)i din "a!er , str b tu bu" t ria )i intr %n"et %n salon unde Oli+ia )i Carson (u"au " r*i' <ared st tea tr%ntit %ntr.un #otoliu, "u o "ara# de w-is6y al turi' Ne+enindu.i s "read "%t "ura( a+ea, ea le "eru aten*ia, iar "%nd to*i trei o pri+ir ui!i*i, le po+esti despre Elena )i #eti*a ei' . Nu se poate s +orbe)ti serios= e/plod Oli+ia "%nd 8auren %)i e/pri! dorin*a de a le %n&ri(i' . 1orbes" #oarte serios, Oli+ia, $ise ea "al! ' Au ne+oie de o %n&ri(ire per!anent )i din !o!ent "e eu nu a! alt"e+a de # "ut, s%nt to"!ai persoana potri+it pentru a"est lu"ru' A! +enit doar s + spun " poate dori*i "a !%n"area s #ie adus %n "as , din !o!ent "e bu" t ria este at%t de aproape de "a!era bolna+elor' :i nu l sa*i pe ni!eni s intre %n "as ' Nu + du"e*i ni" ieri da" nu este neap rat ne+oie' Ar trebui s ne i$ol ! pentru a nu.i "onta!ina pe al*ii' 1orbi "u at%ta autoritate, %n"%t "ei trei r !aser ului*i pe !o!ent' Dar %)i re+enir i!ediat )i Oli+ia %)i de$l n*ui #uria' . Da" tu "re$i " o s las o !e/i"an )i pro&enitura ei s stea bolna+e )i poate "-iar s !oar %n "asa !ea, "onta!in%ndu.ne pe to*i, te %n)eli a!arni"' <ared, spune.i lui 5epe s le !u7te i!ediat' S se %n&ri(eas" sin&ure' 8auren se %ntoarse spre <ared, "are se de$!eti"ise "onsiderabil )i o pri+ea "u o"-i li!pe$i' . <ared, da" plea" ele, ple" )i eu' @i.ar pl "ea s se spun " <ared 8o"6ett )i.a alun&at so*ia %n 5ueblo7 El %)i pri+i !a!a )i r spunse, delo" %n apele lui; . 8auren, oa!enii )tia s%nt obi)nui*i "u epide!iile' 8a #ie"are "%*i+a ani, !or "u sutele %n San Antonio din "au$a #ri&urilor &albene' 5ueblo nu posed "ondi*iile ne"esare ap r rii

%!potri+a a"estor boli, )i odat "e %n"epe, !oli!a se r sp%nde)te i!ediat' .Atun"i, "ine+a "are are #oarte !ul*i bani )i putere ar trebui s %!bun t *eas" a"este "ondi*ii sanitare, nu7 %ntreb ea pe un ton a"u$ator' Se %ntreb de "e a"ei oa!eni o inti!idaser +reodat ' %n "lipa a"eea se si!*ea #oarte puterni" ' <ared %n"er" alt ta"ti" ' . E o boal #oarte "onta&ioas , 8auren' 3e.ai &%ndit la asta7 5e tine "e te.ar %!piedi"a s te !olipse)ti7 Ea %l pri+i %n o"-i' . A! a+ut boala asta' 8a $e"e ani' A! #ost i&norat de un tat %nsp i!%ntat )i de o !ena(er #urioas pe !ine pentru " i.a! "reat at%ta !un" %n plus' E de !irare " a! supra+ie*uit' N.a! uitat durerea )i spai!a' Nu +reau s.o las pe Elena s su#ere ast#el' De"i, o +oi %n&ri(i ai"i sau %n alt parte= Oli+ia d du s spun "e+a, dar # r s .)i ia o"-ii de la 8auren, <ared $ise; .3a"i din &ur , !a! ' Cei doi se pri+ir %ndelun&' Ea %l apu"ase de bra* )i %l pri+ea i!plorator' . Bine, spuse el, %n s#%r)it' 5ot s te a(ut "u "e+a7 . Nu' Pagina 62

Stai "%t !ai departe de "a!erele din partea din spate a "asei' O s .i spun Rosei s de$in#e"te$e totul "%t !ai "ur%nd posibil' F*i !ul*u!es"' Abia "%nd %n"er" s se dep rte$e, %)i d dur sea!a a!%ndoi " de&etele lui puterni"e le *ineau pe ale ei lipite str%ns de bra*ul s u' %n"et )i "u re&ret %i d du dru!ul' Ea nu se uit ni"i la Oli+ia, ni"i la Carson "%nd ie)i din salon' A(un&%nd sub ar"ad , se %ntoarse )i %)i pri+i so*ul' . Cred " #eti*a n.o s tr ias" , spuse ea )i el + $u la"ri!i s"lipind %n o"-ii ei lu!ino)i' >ile )i nop*i se "ontopir %ntr.o at!os#er de durere, su#erin* )i disperare' Isabela !uri %n dup .a!ia$a "elei de a doua $ile' 8auren %n"er" din r sputeri s .i stre"oare "eai "u lin&uri*a printre bu$ele !i"u*e, dar li!ba ro)ie )i u!#lat )i &%tle(ul blo"at %l %!piedi"au s p trund , iar #eti*a #u lipsit de li"-idele at%t de indispensabile +ie*ii' 8auren pri+i "u! pieptul !i" se "utre!ur pentru o ulti! oar )i # r s s"oat ni"i un sunet, Isabela %)i %n"-eie s"urtul popas pe lu!e' 8auren ar #i +rut s .i pl%n& dispari*ia, dar trebuia s .)i "on"entre$e aten*ia asupra Elenei' i +%r% pe &%t "antit *i uria)e de "eai, %n "iuda %!potri+irii Elenei de a.l %n&-i*i' 8i!ba %i era a"operit de b )i"u*e ro)ii dureroase, "are o # "eau s se!ene "u o " p)un '

Febra %i "re)tea %nsp i!%nt tor %n #ie"are sear ' Rosa )i 8auren o de$br "au )i %i sp lau trupul "u ap re"e' Nu %i spuser de Isabela, iar ea delira )i nu putea s %ntrebe' 5epe # "u un si"riu !i"u* )i #eti*a #u pre& tit pentru %n!or!%ntare de buni"a ei' Carlos #u "-e!at, dar r !ase %n &ra(d, a)a "u! %i spusese 8auren' Nu nu!ai pentru prote"*ia lui, dar )i pentru a "elor de la Aeypoint pe "are ea %i iubea at%t de !ult' 5epe trans!itea nenu! rate !esa(e t%n rului nelini)tit "are pl%n&ea !oartea #eti*ei lui )i se te!ea %n&ro$itor de !ult pentru +ia*a so*iei' 8auren nu ie)i ni"i o "lip din "a!era bolna+ei' O tri!ise pe Rosa %n "a!era ei dup -aine "urate, dar abia da" a+u ti!p s se s"-i!be, %n ti!p "e o +e&-ea pe Elena' Seara, dup "e i$butea s opreas" #ebra, ador!ea pe apu"ate pe un s"aun l%n& pat' Se ru&a tot ti!pul pentru +ia*a prietenei ei )i pentru !ai !ult putere' Se !ai ru&a, de ase!enea "a <ared s nu se !olipseas" ' Cu+intele %i +eniser pe bu$e, dire"t din su#let, %nainte "a ea s le &%ndeas" ' Febra ardea, pur )i si!plu, pielea de pe pal!ele, de&etele )i " l"%iele Elenei' %n ti!p "e a"easta dor!ea, 8auren i le "o(ea "u bl%nde*e, pentru "a Elena s nu se sperie "%nd +a +edea a"ea piele !oart at%rn%nd pe pal!ele ei "a ni)te p%n$e de p ian(en' 8a "in"i $ile dup "e 8auren a intrat %n odaia a"eea su#o"ant , se tre$i pe s"aunul ei au$ind o respira*ie nor!al %n lo"ul "elei ane+oioase pe "are o as"ultase $ile )i nop*i %n )ir' Se duse repede l%n& Elena )i %i atinse #runtea' Era re"e' Des# "%ndu.i bu$ele rela/ate, + $u " li!ba %i era !ai pu*in u!#lat , iar b )i"u*ele disp ruser "o!plet' Spu$eala %n"epuse s dea %napoi' %i +eni s r%d %n -o-ote, dar se l s s "ad iar pe s"aun )i %n l* o ru& de re"uno)tin* ' A doua $i di!inea* , "%nd %i d du +estea Rosei, a"easta pl%nse %n -o-ote' 3ot restul a"elei $ile, o l sar pe Elena s doar! ' %i s"-i!bar a)ternutul, iar la pr%n$, %i d dur "u lin&ura pu*in sup de +it , dup "are ea ador!i din nou' 8auren st tu "u ea pentru a #i si&ur " nu a+ea s #a" #ebr din nou' Era epui$at , dar #eri"it , "%nd intr %n bu" t rie t%r$iu, %n seara a"eea' R !ase surprins "%nd %l + $u pe <ared l%n& u)a din spate, pri+ind pe #ereastr ' Rosa %i spusese !ai de+re!e de %ns n to)irea Elenei' Se %ntoarse "%nd o au$i intr%nd' . 8auren, e prea !ult, spuse el # r ni"i o introdu"ere' N.o s te !ai las s stai ni"i un !inut %n "a!era aia # r s te odi-ne)ti pu*in' . 4i.e bine, pe "u+%nt, spuse 8auren o#t%nd' Dar nu "red " Elena !ai are ne+oie de !ine' Doar !ulte li"-ide )i so!n' Di!inea* o s .l las pe Barlos s.o +ad ' . Si se7ora, spuse Rosa )i %i lu a!bele !%ini, s rut%ndu.i.le pe r%nd' Se7or <ared, e un %n&er''' . Da, e %ntr.ade+ r, un %n&er, dar %n "lipa asta arat "a naiba, spuse el !oro" nos' Cu toat oboseala ei, 8auren obser+ absent " ni"i el nu ar ta &ro$a+' Era neras, tras la #a* )i "u "ear" ne' Rosa ar #i putut s .i spun " , ti!p de $ile %ntre&i, s.a

pli!bat de "olo."olo, a %n(urat, a a!enin*at )i a i!plorat' Era "a un s lbati"' Nu a !%n"at ni!i", "i doar a b ut "%te un w-is6y din "%nd %n "%nd' 8auren %n"er" s %)i #o"ali$e$e pri+irea, iar i!a&inile %n"epur se se esto!pe$e, s de+in e/tre! de !i"i )i apoi s se ! reas" #oarte !ult' Bu" t ria se %n+%rtea %n (urul ei' . <ared''' , stri& ea %nainte s se pr bu)eas" %n bra*ele puterni"e %ntinse pentru a o sus*ine' . A le)inat, spuse el' :i "red " %i e )i #oa!e, dup "%t de u)oar e' 5un pariu " a pierdut +reo "in"i 6ilo&ra!e' 4%ine di!inea* , Rosa, pre& te)te.i un !i" de(un "onsistent, )i du.i.l %n "a!er ' Pagina 63

Stai "u ea p%n %n&-ite )i ulti!a bu" *i" ' 5resupun " , %nt%i )i %nt%i, are ne+oie de odi-n ' 8u # ptura inert %n bra*e )i o duse %n "a!era ei, %n"-i$%nd u)a "u pi"iorul' St tu pe lo" o "lip , obi). nuindu.se "u %ntuneri"ul, dup "are se apropie de pat' 5 trundea destul lu!in pe #ereastr pentru a nu #i ne+oit s aprind la!pa' 8auren !ur!ur neinteli&ibil "%nd el o l s (os, sus*in%nd.o "u trupul lui' Se l s "u toat &reutatea pe el )i <ared !or! i %n le& tur "u nebunia ei de a se #i obosit at%t de !ult' %n"er" s nu se &%ndeas" la trupul lipit de al lui' Cu! putea s stea o s pt !%n %n "a!era unei bolna+e )i s ias !irosind tot a le+ n. *i" 7 Nu )tia " 8auren o ru&ase pe Rosa s .i adu" o sti"l de "olonie din "a!era ei din "are punea %n apa "u "are se sp la %n #ie"are $i' Nu pot s.o las %n pat, pur )i si!plu, %)i spuse <ared, )i, "u de&ete tre!ur toare, %n"epu s .i des"-eie nasturii de la spate ai blu$ei' Capul ei %i " $u pe piept' Dur !ult ti!p p%n a(unse la ulti!ul nasture, deoare"e se #olosea de o sin&ur !%n , "u "ealalt sus*in%nd.o' De&etele lui %nde!%nati"e %)i pierduser de/teritatea' %i trase blu$a a#ar din #ust )i %n"epu s .i des#a" %n"-i$ toarea' De$le& )nururile "%tor+a (upoane, %n(u. r%nd "%nd a"estea se %nnodau' De "e or #i purt%nd #e!eile at%tea -aine, de #apt7 se %ntreb el' %ntr.un t%r$iu, reu)i s .i tra& #usta )i (upoanele peste )olduri l s%n. du.le s .i "ad %n (urul &le$nelor "a o spu! alb ' El # "u o pau$ s"urt , tr &%nd aer ad%n" %ntr.un e#ort de a.)i ali!enta "u o/i&en "reierul, "are se %n+%rtea ase!eni unui "urent' Da" se tre$ea %n "lipa a"eea, probabil " ar #i tre$it toat "asa "u *ipetele, %)i spuse el "u triste*e' Cu #oarte !ult &ri( , o spri(ini pe un bra* )i l s%nd.o u)or pe spate, %i trase blu$a de pe u!eri' Bata' Ea "ontinua s doar! , iar el era asudat )i tre!ura' O lipi de el, a!%n%nd !o!entul %n "are a+ea s se uite la ea, sa+ur%nd a)teptarea' %n"epu apoi s .i "aute a"ele prin p r, s"o*%ndu.i.le %n"et din p rul "e i se re+ rsa pe u!eri )i %n !%inile lui'

Atun"i a)a "u! +oise s #a" din pri!a "lip %n "are o + $use, %)i pli!b de&etele prin ! tasea a"eea nea&r , !%n&%indu.i #ie"are )u+i* , #re"%ndu.i bu"lele !oi %ntre de&ete, %n"%ntat de a"ea sen$a*ie la #el "u! unui a+ar %i pla"e s si!t aurul' %)i %n&rop #a*a %n p rul ei )i )opti +orbe de laud la adresa lui' Dup a"eea, o %ntinse %n"et pe pat, %ndep rt%ndu.i #usta )i (upoanele din (urul &le$nelor' Ea puse "apul pe pern )i o#t !ul*u!it , "u p rul r s#irat pe p%n$a alb ' <ared se a)e$ pe !ar&inea patului, #oarte u)or pentru a nu o tre$i' Du!ne$eule= Era superb ' 5%n )i "utele pro+o"ate de oboseal %n (urul &urii )i &olurile din obra(i %i d deau #ru!use*e' Benele lun&i )i ne&re se odi-neau pe obra(ii str +e$ii' %)i "obor% pri+irea de.a lun&ul &%tului p%n la ba$a a"estuia, unde %i + $u $+%"nelile pulsului' U!erii %i erau albi )i se pierdeau %ntr.un piept per#e"t' E$it dar, din proprie +oin* , de&etele se %ntinser spre partea de sus a " ! )u*ei' De$le& pan&li"a sub*ire din satin albastru "are era tre"ut prin dantel )i #oarte %n"et, %i des"-eie pri!ii "%*i+a nasturi' Din nou +oia s prelun&eas" a)teptarea' 5ri+irile %i "obor%r spre !i(lo"ul sub*ire )i apoi spre unduirea )oldurilor' De obi"ei, %i pl "eau #or!ele !ai +oluptuoase, dar ea era per#e"t propor*ionat , dup "u! obser+ el studiindu.i pulpele lun&i )i &a!bele #ru!oase' 8a naiba= Uitase panto#ii' Nasturii a"eia erau aproape i!posibil de des"-eiat pe %ntuneri", dar, p%n la ur! , reu)i' Dup "e i.i s"oase din pi"ioarele %n+ luite %n ! tase, o pri+i din nou, %n ti!p "e de&etele lui %i des# "eau %n"et " ! )u*a' Ea nu se !i)" delo"' 5ri+irea lui r t "i aiurea, p%n "%nd, la un !o!ent dat, se #i/ asupra ei' %)i i!a&inase "u! trebuia s arate, dar #ante$iile lui nu erau e/a"te )i nu era pre& tit pentru pri+eli)tea "are i se o#eri %n #a*a o"-ilor' Doi s%ni, per#e"t #or!a*i, rotun$i, %nal*i, tari' O piele la #el de alb "a un bobo" de !a&nolie' S#%r"urile, de un tranda#iriu #e"iorelni"' Botti"elli ar #i adorat.o' Fru!use*ea ei ireal era "ate&ori" potri+it 2uattro"ento.ului' Rosa nu se %n)ela prea !ult' %n &oli"iunea ei p rea s #ie, %ntr. ade+ r, un %n&er' Dar <ared era !uritor )i o dorea a)a "u! nu !ai dorise pe ni!eni ni"iodat )i %)i l s "apul %n (os "u &ri( )i %i s rut &%tul %n pun"tul %n "are %i $+%"nea pulsul' Dup a"eea bu$ele %i alune"ar lene)e peste s%ni, !u)"%nd u)or )i lin&%nd, a)a %n"%t ea s nu )tie ni"iodat " el s.a %n"-inat %n #a*a te!plului trupului ei' %i era inter$is ' Era o ne&are autoi!pus , dar a"est lu"ru o # "ea s #ie )i !ai puterni" ' Dar a"u!, a"u!''' %)i %n l* "apul )i atinse un s#%r" tranda#iriu' Fre. "%ndu.l %n"et %ntre de&ete, pri+i #as"inat "u! r spundea atin&erii lui %nt rindu.se ispititor' Neput%nd s re$iste, %l "uprinse "u &ura' Se topi pe li!ba lui "a o bu"at de $a- r )i era "-iar !ai dul"e' %i pri+i din nou #a*a lini)tit %n"adrat de p rul ne&ru' . Iart .! , 8auren, )opti el "obor%ndu.)i &ura iar )i'

Pagina 64

C%nd se tre$i, nu "u !ult %nainte de pr%n$, 8auren nu %)i a!inti ni!i" din ulti!ele "%te+a $ile sau de "e dor!ise at%t de t%r$iu, #iind %!br "at "u len(eria de "orp )i "u "iorapii' Se %ntinse )i %n"epu s adune #ra&!ente de a!intiri' Elena= %)i aduse a!inte de boala #etei )i s ri i!ediat din pat' De "e dor!ise oare peste "u+ertur 7 De$orientat , r !ase %n !i(lo"ul %n" perii, "u !%inile lipite de t%!ple, %n"er"%nd s alun&e petele & lbui "are dansau pe perdeaua nea&r "e p rea s i se #i l sat peste o"-i' Se "l tin a!e*it ' Se ridi"ase prea repede pentru "a s%n&ele s .i a(un& la "ap' Era sl bit datorit #aptului " , de )ase $ile, nu !ai !%n"ase "u! trebuie' Rosa d du bu$na %n "a!er e/a"t "%nd 8auren se %ntor"ea l%n& pat' Se7ora 8auren, +.a*i tre$it= A*i dor!it "a un "opil' Ce #a"e Elena7 %ntreb ea repede )i "-ipul #eri"it al Rosei %i %ndep rt toate te!erile' E sl bit )i so!noroas dar a !%n"at pu*in p%ine pr (it a$idi!inea* )i a +orbit "u Carlos, spuse Rosa, dup "are se %ntrist u)or' A trebuit s .i spune! de ni7a )i e #oarte trist ' Dar #aptul " l.a + $ut pe Carlos a # "ut.o s se si!t !ai bine' 1 e re"unos" toare, se7ora' :i eu + !ul*u!es" #oarte !ult' Bu$ele %n"epur s .i tre!ure' 4 bu"ur nespus " a! putut s o a(ut pe Elena' A) #i +rut doar s #i sal+at )i "opilul, de)i, dup #ebra pe "are a a+ut.o, s.ar putea "a Isabela s nu #i #ost ni"iodat +inde"at "o!plet' :i su#le*elul ei e %n rai a"u! )i e bine' Da" %i "unos" bine pe Elena )i pe Carlos, or s #a" alt ni7o #oarte "ur%nd' >%!bi lar&' 1.a! adus !i"ul de(un, $ise ea apoi ie)i %n -ol pentru a lua ta+a pe "are o a)e$ase pe o ! su* ' Aro!ele deli"ioase o # "eau pe 8auren s .i lase &ura ap ' C%nd !%n"ase ulti!a oar "e+a "onsistent7 Se7or <ared !i.a spus s a! &ri( s sta*i %n pat )i s !%n"a*i absolut tot' . Este' '' adi" , toat lu!ea e s n toas 7 Nu i.a! + $ut aproape de o s pt !%n ' . 5e se7or <ared l.a*i + $ut asear , se7ora' Nu + a!inti*i7 A*i le)inat %n bu" t rie' D%nsul +.a adus sus %n bra*e' Ca!era se %n+%rti din nou "u ea )i ure"-ile %i *iuiau' Sorbi din "eaiul #ierbinte )i %n"er" s nu.i tre!ure !%na "%nd puse "ea)"a %napoi pe #ar#urioar ' . Nu'' ' nu, eu''' '

'' nu.!i a!intes" asta' :tiu " era! #oarte obosit ' . Cred " s.a sup rat " era*i at%t de obosit '

1re*i s #a"e*i o baie, se7ora7 F r s a)tepte +reun r spuns, Rosa se duse la baie le& n%ndu.se, )i adun%nd -ainele dK pe l%n& pat' Hainele ei= <ared o a)e$ase %n pat' <ared o de$br "ase= %l +isase %n so!nul ei ad%n"' A"u! %)i a!inti #oarte bine +isele a"elea' <ard era aple"at deasupra ei )i o pri+ea "u tandre*e' Capul %i era lipit de pielea ei' Da" bra*ele ei nu ar #i #ost at%t de &rele, ar #i %ntins !%na )i )i.ar #i stre"urat de&etele prin p rul de"olorat de soare "are %i &%dila &%tul' %ntr.unul din +ise, <ared %i )optea "u+inte spaniole la ure"-e' %n altul, # "use "u &ura "e+a "e %i r sp%ndea prin trup o " ldur deli"ioas ' 4%n" Fn"et, tulburat de a!intirea a"elor +ise' C%nd %n"epu s se de$bra"e, obser+ " #undi*a " ! )u*ei disp ruse' 3rebuia s .i spun Rosei s #ie !ai atent "%nd %i sp la len(eria' Intr %n "ad , bu"ur%ndu.se de " ldura lini)titoare a apei' De $ile %ntre&i nu !ai "unos"use pl "erea unei b i' F "%nd !%inile " u),' lu ap )i o turn pe trup, dar i!ediat a+u o sen$a*ie de usturi!e' F r s +rea, s"oase un &ea! t' E/a!in%ndu.se "u aten*ie, obser+ " s#%r"urile %i erau u)or iritate, iar "%nd le atin&ea, si!*ea #urni" turi prin tot "orpul' S%nii %i erau, de ase!enea, irita*i, "a )i "u! ar #i #ost atin)i de "e+a aspru' Ce ar #i putut s ' '' F "u o"-ii !ari de &roa$ )i duse la &ur de&etele tre!ur toare, lipindu.le de bu$ele. albe din "au$a )o"ului' Nu= Nu= Nu se putea' 1isele ei )i realitatea a"eea nu a+eau ni"i o le& tur ' Era de ne"on"eput' 3otu)i, tre!ur &%ndindu.se la a"ea posibilitate' <ared, neb rbierit, pri+ind.o, atin&%nd.o, s rut%nd.o''' Ie)i repede din "ad , se )terse %n &rab )i se %n# )ur %ntr.un -alat %nainte de a se %ntoar"e %n dor!itor' . Unde e <ared7 o %ntreb ea pe Rosa "u ti!iditate, %n ti!p "e se pre& tea s "oboare la Elena' 1oia s .l e+ite' S.ar #i si!*it prea u!ilit da" ar #i dat o"-ii "u el at%ta ti!p "%t a+ea ase!enea b nuieli' . A ple"at la Austin a$i.di!inea* ' >i"ea " s.ar putea s stea "%te+a s pt !%ni' Ce+a %n le& tur "u a#a"erile' A l sat un pa"-et pentru du!nea+oastr ' Ie)i repede )i se %ntoarse i!ediat "u o "utiu* ' . A $is " o s + trebuias" data +iitoare "%nd o s !ai !er&e*i la Aeypoint' 8auren des# "u pan&li"a, 'des"-ise "apa"ul )i %n untru + $u?o e)ar# de ! tase albastr %n+elit %n #oi* sub*ire' %)i adusese a!inte " a+ea ne+oie de a)a "e+a' 8a"ri!ile %i %!p ien(enir o"-i, dar "on)tient de pri+irea Rosei, ,+%r% e)ar#a %ntr.unul din sertarele "u len(erie, pre# "%ndu.se indi#erent ' . 1a trebui s nu uit s .i !ul*u!es" "%nd se +a %ntoar"e, spuse ea, dup "are ie)i, iar Rosa r !ase "l tin%nd din "ap uluit )i de$&ustat '

Pagina 65

Capitolul 1N' . Ai a#lat "e+a de la <ared, Oli+ia7 %ntreb Carson %ntr.o sear , la "in ' Se pare " st neobi)nuit de !ult la Austin' . Haide, Carson, $ise Oli+ia r%$%nd, )tii doar de "e e <ared 0re*inut0 la Austin' 4 !ir nu!ai " s.a ab*inut at%t de !ult' Faptul de a a+ea o so*ie de "on+enien* %l #a"e pe un b rbat s "aute o "ale de eliberare #i$i" , nu.i a)a, 8auren7 8auren tr%nti #ur"uli*a %n #ar#urie' Cu! %ndr $nea #e!eia a"eea s #ie at%t de "rud 7 . Din !o!ent "e e +orba de 0ne"esit *ile #i$i"e0 ale lui <ared, ar #i trebuit s p stre$i %ntrebarea pentru el, r spunse ea #urioas ' Dar #uria a"eea %i tr da nelini)tea su#leteas" ' 5robabil " soa"ra ei a+ea dreptate' De "e alt"e+a ar #i stat <ared at%t de !ult la Austin7 Nu %)i %n"-ipuise " a+ea s .i #ie at%t de dor de el' Cu "%t lipsea !ai !ult, "u at%t tensiunea din "as "re)tea %n intensitate' Rutina $ilni" din Coronado era di#erit de "ea de la Aeypoint' Elena " p ta putere, "u #ie"are $i "are tre"ea' Da" +re!ea %i per!itea, se pli!ba "u 8auren prin &r din ' 1%ntul, atun"i "%nd su#la pe nea)teptate dinspre nord, era re"e )i aspru, )i pe la %n"eputul lui noie!brie, ti!p de "%te+a $ile, a plouat ne"ontenit, # "%nd.o pe 8auren s %nnebuneas" de pli"tiseal %n "asa a"eea !are' %i era dor de $ilele pline petre"ute la Aeypoint %!preun "u Rudy )i "u Bloria, de "u+intele lor "alde )i de "opiii lor neast%!p ra*i' %i era dor )i de dis"u*iile lini)tite pe "are le a+ea "u 4aria' Cu "%te+a luni %n ur! , 8auren ar #i #ost s"andali$at la &%ndul " o #e!eie putea tr i "u so*ul alteia, dar a"u! %n*ele&ea "e #el de +ia* dusese 4aria al turi de Ben' Dra&ostea lor #usese "urat ' 3oleran*a ei ne"ara"teristi" se datora %n !are parte #aptului " )tia "e #el de +ia* ar #i dus Ben al turi de Oli+ia' A"easta se du"ea la ban" aproape %n #ie"are $i iar, "%nd st tea a"as , Carson tele#ona tot ti!pul de la birou' 1enea %n #ie"are sear la "in )i 8auren era re"unos" toare pentru pre$en*a lui "are e!ana bun +oin* ' Nu ar #i suportat s #ie sin&ur "u Oli+ia' A"easta o pri+ea "u at%ta ostilitate, %n"%t 8auren tres rea ori de "%te ori %i surprindea pri+irea de s!arald a*intit asupra ei' Carson "ontinua s #ie slu&arni" #a* de Oli+ia' 1orbeau %n per!anen* despre "alea #erat )i planurile le&ate de "entrala ele"tri" ' Se p rea " ori"e e$itare din partea Oli+iei de a se aso"ia "u #a!ilia 1andi+er, nu !ai e/ista' 8e l uda #elul -ot r%t de a #i )i "apa"itatea de a.i !ane+ra pe "eilal*i pentru a.)i atin&e s"opurile' Oli+ia po!enea #oarte des de Aurt, arun"%nd "%te o pri+ire %n dire"*ia lui 8auren, "eea "e o # "ea pe a"easta s se si!t #oarte prost' %ntr.o sear , la "in , Oli+ia %)i studie nora pe #uri), printre &enele ple"ate' Nu a+ea s o ierte ni"iodat pentru #aptul " %l "on+insese pe <ared s le lase pe !e/i"ana a"eea bolna+ )i "opilul a"esteia s r !%n sub a"operi)ul ei' Era de a(uns

de nepl "ut #aptul " 8auren o#erise ad post unei !e/i"ane su#erinde, dar ade+ rata "atastro# era a"eea " triu!#ase asupra Oli+iei %ntro dis"u*ie "u <ared' :i !ai %n&ri(or tor de"%t at%t era #aptul " %l #or*ase pe <ared s ia o -ot r%re' A"est lu"ru ar #i putut pune %n peri"ol planurile Oli+iei' Da" 8auren " p ta putere asupra lui, s.ar #i putut distru&e totul' Oli+iei %i !ai displ "ea )i #aptul " , pentru a sal+a aparen*ele, trebuia s (oa"e rolul soa"rei iubitoare' Du!ne$eule= 5rietenii %i puneau !ereu %ntreb ri despre +iitorii nepo*i' %n ti!p "e %)i beau "eaiul, spuneau !ereu "%t de bine le st tea lui <ared )i lui 8auren %!preun , iar #e!eile "are +eneau la ban" re!ar"au "%t de !inunat era " , dup "e a)teptase at%t, <ared %)i & sise, %n s#%r)it, partenera potri+it ' Oli+ia %ndura totul "u un $%!bet ri&id )i "u r spunsurile ade"+ate' Se du"ea la biseri" %!preun "u 8auren %n #ie"are du!ini" ' 3%n ra insista s !ear& )i ea )tia " nu s.ar #i "u+enit "a so*ia lui <ared s #ie + $ut a"olo sin&ur ' Era e+ident " 8auren se ata)ase de #a!ilia de la Aeypoint' Ori de "%te ori Carson o atr &ea %n "on+ersa*ie, ea s#%r)ea prin a po+esti +reo %nt%!plare "e a+usese lo" la #er! ' Ni"iodat nu po!enea nu!e, dar Oli+ia "uno)tea toate persona(ele #oarte bine' Atun"i "%nd ur )ti pe "ine+a at%t de !ult "u! %i ura ea pe 4aria 4ende$, pe #iul ei )i #a!ilia a"estuia, a(un&i s .i "uno)ti e/tre! de bine' De+enise o obsesie pentru ea #aptul de a a#la absolut totul %n le& tur "u ei' Neput%nd s .i pedepseas" %n" pe !e!brii #a!iliei 4ende$ pentru u!ilin*ele pro+o"ate, & si un *ap isp )itor per#e"t %n persoana lui 8auren, "are #usese %n+ *at s .i respe"te pe +%rstni"i, #a!ilia )i s %ndure perse"u*ii # r s "r%"neas" ' Oli+ia era si&ur " a"ea " s torie nu #usese "onsu!at , de)i era e/tre! de "on)tient de puterni"ul apetit se/ual al #iului ei' Str%nse din bu$e "%nd %l "o!par "u "el al r posatului ei so*' Era "on+ins " or&oliul teribil al lui <ared %l %!piedi"a s iubeas" o #e!eie pe "are i.o alesese tat l lui' Pagina 66

3otu)i, #ata a+ea "e+a "are Oli+ia )tia " o # "ea s #ie ire$istibil pentru b rba*i' Bl%nde*ea a"eea, +ulnerabilitatea a"eea %i !i)"au p%n %n ad%n"ul su#letului' Ea nu a+usese ni"iodat a"ea "alitate )i o dispre*uia "%nd o des"operea la alte #e!ei' O "-inuia pe 8auren "u #ie"are pri+ire, #ie"are &est, )i #ie"are "u+%nt' 3rebuia s .i *in desp r*i*i pe <ared )i pe so*ia lui "u ori"e pre*' O %n&ro$ea &%ndul " ei i.ar #i putut da planurile peste "ap, da" a(un&eau s si!t "e+a serios unul pentru "el lalt' Nu era &elo$ie, %)i spunea Oli+ia, Belo$ia era un senti!ent at%t de ! runt, "e nu *inea delo" de de!nitatea ei, %ntr.o rela*ie, ea nu "erea de"%t loialitate absolut ' Ben nu.i #usese loial' Era -ot r%t "a <ared s nu #a" a"ela)i lu"ru' . Ce !ai #a"e Elena, 8auren7 Sper " bine'

Cina luase s#%r)it )i Carson le ur!ase pe "ele dou #e!ei %n salon pentru a)i bea "u to*ii "a#eaua' 8auren )tia " %ntrebarea Oli+iei nu pornise din %n&ri(orare, "i era !enit doar s .i adu" a!inte " tre"use peste "u+%ntul ei' . Sa %ns n to)it' 4oartea #eti*ei a #ost o lo+itur peste "are n.o s poat tre"e "ur%nd, dar a"est lu"ru e #oarte #ires"' . 4are p "at " #eti*a n.a supra+ie*uit, 8auren' Ai # "ut o ade+ rat !inune sal+%nd.o pe !a! ' . %*i !ul*u!es", Carson, dar a! a+ut !oti+e bine %nte!eiate' Era! "%t pea"i s .!i pierd +ia*a din "au$a a"estei boli' A #ost sin&ura !ea o"a$ie de a o %n#r%n&e' . 5 "at " !e/i"anii a"eia din 5ueblo nu.)i pot p stra or )elul "urat, spuse Oli+ia )i "-ipul %i era s"-i!onosit' . S%nt "on+ins " #a" tot "e pot' Nu "red " le pla"e s .)i lase "opiii s !oar , $ise 8auren %n"et, dar "u "on+in&ere' . 5rostii' Nu e)ti ai"i de prea !ult ti!p "a s )tii "%t de !urdari s%nt a"ei oa!eni' S%nt de$&ust tori' . Cu! po*i s spui " Rosa e de$&ust toare )i, totu)i, s ! n%n"i !%n"area pe "are o & te)te7 E "ea !ai "urat persoan pe "are a! + $ut.o +reodat , spuse 8auren "u %n#l " rare' Oli+ia !i)" din "ap #urioas ' O"-ii ei +er$i s"lipeau )i de&etele.i sub*iri str%nseser bra*ele #otoliului "a ni)te &-eare' . Nu +a tre"e !ult )i +o! putea s .i s"uti! de !ulte &ri(i pe "ei din 5ueblo' Abia a)tept' '' . Oli+ia= o %ntrerupse Carson brus"' Nu "red " ar !ai trebui s dis"ut ! despre a"east proble! ' 1 d " te tulbur #oarte !ult, $ise el arun"%ndu.i o pri+ire plin de sub%n*eles' Oli+ia %)i *inu r su#larea )i apoi o eliber %n"et' Fusese "%t pe.a"i s #a" o &a# )i era re"unos" toare " #usese oprit ia ti!p' . Ai dreptate, Carson, ! tulbur ' 4ai dore)ti "a#ea7 8auren se s"u$ )i se duse sus' Neput%ndu.se ab*ine, se opri %n #a*a u)ii lui <ared, pri+ind.o st ruitor' Ce se a)tepta s +ad 7 Oare, u)a a+ea s dispar , ar t%ndu.i.l pe el st%nd %n #otoliu )i #u!%nd unul din nelipsitele lui trabu"uri7 Oare a+ea s se !ateriali$e$e %n #a*a ei a)a "u! o # "ea %n +ise noapte de noapte7 Nu' El nu era a"olo, "i la Austin, "u 0a#a"eri0' B nuind "e #el de a#a"eri a+ea de re$ol+at, si!*i o durere puterni" %n ini! ' S #i #ost, oare, "u alt 7#e!eie7 Cu alte #e!ei7 Ce.i p sa ei7 :i, totu)i, %i p sa' Duse !%na instin"ti+ la "eas )i, # r s .)i dea sea!a, de&etele atinser u)or s#%r"ul prin bu!ba"ul sub*ire al blu$ei' 3ot trupul i se %n"inse )i ea %)i *inu r su#larea din "au$a sen$a*iilor "are o asaltar ' C-iar !.ai atins ai"i, <ared7 %ntreb ea %ntuneri"ul' Nu +oia s )tie, nu +oia s .i pese, dar nu se putu ab*ine s nu adau&e; Ce p rere *i.a! # "ut7 Su#erin*a )i sin&ur tatea o %nso*ir %n "a!era ei' <ared +eni a"as %n a(unul >ilei Re"uno)tin*ei' 8auren "itea %n "a!era ei'

Ini!a %i tres ri %n piept "%nd au$i %n -ol $&o!otul #a!iliar al "i$!elor )i $dr n& nitul pintenilor' Str%nse "artea la piept' U)a "a!erei lui se des"-ise )i se %n"-ise %n"et, dup "are au$i $&o!otul %n#undat al +ali$elor tr%ntite pe podea' El se !ai pli!b un ti!p prin %n" pere )i apoi, la un !o!ent dat, patul s"%r*%i sub &reutatea lui' 3otul se "u#und %n lini)te' Ori"%t de !ult %n"er" , 8auren nu se !ai putu "on"entra asupra le"turii' Se %!br " "u #oarte !ult &ri( pentru "in , pun%ndu.)i o ro"-ie #oarte #ru!oas )i panto#i din piele de " prioar ' 5 rul %i #usese sp lat )i periat' Se &%ndi s %l lase liber, dar, bine%n*eles " ar #i #ost "e+a prea e+ident' %n s"-i!b, o l s pe Elena s i.l aran(e$e %ntr.un "o" ele&ant' %l au$i pe <ared ie)ind din "a!er )i "obor%nd )i, peste "%te+a "lipe, %l ur! ' Era in"redibil de a&itat ' Cu! a+ea s dea o"-ii "u el dup "e o dusese %n "a!er , o de$br "ase )i o pre& tise de "ul"are7 :i da" ''' Intr %n salon )i ini!a i se str%nse "%nd %i + $u trupul %nalt "u spatele lat aple"at deasupra bu#etului pentru a.)i pune "e+a de b ut' . 8auren, dai str lu"ire serii' Ce !ai #a"i, dra&a !ea7 spuse Carson +enind spre ea )i s rut%nd.o pe obra$' %l pri+i pe <ared peste u! rul lui Carson' Spatele %i de+eni ri&id )i lu o %n&-i*itur de w-is6y %nainte s se %ntoar" ' Pagina 67

E at%t de #ru!os, %)i spuse ea "u triste*e, i.ar #i putut suporta indi#eren*a )i "ru$i!ea da" ar #i #ost ur%t sau da" l.ar #i "onsiderat respin& tor' Dar %n" de la bun %n"eput si!*ise o atra"*ie "iudat #a* de a"el b rbat' El %i %nt%lni pri+irea pe deasupra u! rului lui Carson )i ridi" pa-arul %n "-ip de salut' . <ared pune.i un s-erry lui 8auren, te ro&, iar eu !ai +reau unul' 8auren obser+ " o"-ii Oli+iei s"lipeau %n !od deosebit' 5robabil " +e)tile pe "are le adusese <ared de la Austin o %n"%ntaser ' . 4 bu"ur at%t de !ult " 1andi+erii +in !%ine de >iua Re"uno)tin*ei' %*i !ul*u!es" " le.ai %n!%nat in+ita*ia !ea, <ared' Oli+ia pri+i "u aten*ie "%nd <ared %i d du pa-arul lui 8auren' . Cu pl "ere, spuse el uit%ndu.se la 8auren' De&etele li se atinser pentru o #ra"*iune de se"und ' Conta"tul #u ele"tri$ant )i ea a+u i!presia " %i aude respira*ia ie)indu.i iute de pe bu$e %ntr.un &ea! t stins' Dar, "%nd %)i ridi" pri+irea pentru a.i %nt%lni o"-ii str lu"itori, %i + $u r "indu.se i!ediat' . :tia! " 8auren +a +rea s .l re+ad pe Aurt' A tre"ut at%ta ti!p, spuse el %n"et, doar pentru ure"-ile ei'

De "e # "ea a"est lu"ru din nou7 Era la #el de aro&ant )i de re"e "a %n pri!a sear "%nd %l + $use %n %n" perea a"eea' 3oat e!o*ia re+ederii se stinse pe par"ursul a"elei "ine inter!inabile' <ared !ai !ult b u de"%t !%n" ' Ce se %nt%!plase, oare, "u a"ea teribil po#t de !%n"are pe "are o a+usese la Aeypoint7 4aria )i Bloria %l ta"-inau !ereu %n le& tur "u a"est lu"ru' Era poso!or%t )i a!e*it' C%nd %i "riti"a pe "ei din Co!isia C ilor Ferate pentru in"apa"itatea lor, "%nd !or! ia +orbe de ne%n*eles %n pa-ar' Dup "in , 8auren se retrase %n bibliote" pentru a "iti l%n& #o"' Suportase destul tensiune pentru o sear ' Ceilal*i se duseser %n birou pentru a dis"uta %n le& tur "u " l toria lui <ared' C%te+a ore !ai t%r$iu, 8auren era tot %n bibliote" , %ntr.un #otoliu %n" p tor, "u panto#ii s"o)i )i "u pi"ioarele str%nse sub ea' 8a un !o!ent dat, %l $ ri pe <ared %n pra&, dar nu )tia de "%t ti!p st tea a"olo' C%nd %)i ridi" pri+irea, %l + $u intr%nd )i tr%ntindu.se obosit pe un #otoliu, l%n& al ei' Capul %i " $u pe perne )i %n"-ise o"-ii' 8auren r !ase ne!i)"at ' 5e ! sur "e tre"u ti!pul, ea "re$u " ador!ise, dar, %n "ele din ur! , el des"-ise o"-ii, de)i nu %)i !i)" ni"i "apul, ni"i "orpul' . E #oarte t%r$iu, 8auren' De "e nu dor!i7 o %ntreb el p r%nd epui$at' . 4.a! l sat #urat de le"tur ' Uneori "ites" noaptea p%n t%r$iu da" e o "arte Interesant ' Sau da" nu pot s !i te s"ot din !inte, ad u& ea %n &%nd' 5 rea o # ptur ireal %n lu!ina #l " rilor' Str lu"irea a"easta se re#le"ta %n p rul ei ne&ru )i p rea s .i aprind #ie"are #ir' Ro"-ia ei era dintr.o l%n !oale ro$ "u n stura)i. perl la &%t' Datorit #o"ului, i se a""entua ro)ea*a din obra(i, despre "are el )tia " erau "ati#ela*i' %n dosul o"-elarilor, o"-ii ei erau !ari, ad%n"i )i li!pe$i' <ared %)i drese &lasul, tre$indu.se din re+erie' . Ce "ite)ti7 5ar" ai #i un )oare"e de bibliote" , spuse el ta"-in%nd.o u)or' . Ori"e, $ise ea si!*indu.i ne+oia de a sta de +orb ' C r*ile au #ost "ei !ai buni prieteni ai !ei %n "opil rie' Ceilal*i "opii nu +oiau s se (oa"e "u #ata preotului' Se si!*eau prost, %n*ele&i7 4a!a a !urit "%nd a+ea! trei ani' El obser+ atun"i " dusese !%na la "eas' . A)a " prietenii !ei erau persona(ele din " r*i' Cites" opere "lasi"e, istorie )i #ilo$o#ie' Dar %!i pla" %n !od deosebit Di"6ens, surorile Bronte )i <ane Austen' El %n"-ise o"-ii din nou )i ea #u surprins "%nd %l au$i "ontinu%nd dis"u*ia' . C%nd era! !i", %!i pl "ea #oarte !ult 5oe' Ben ! "erta !ereu pentru " "itea! ase!enea 0por" rii0, "u! spunea el' 0Da" +rei s as"ul*i po+e)ti "u #anto!e, pune.l pe 3-orn s .*i spun '0 :i ale lui 3-orn erau #oarte bune, $ise el r%$%nd' 4i se $b%rlea p rul "%nd %!i po+estea despre le&endele indiene, tabu.un )i ritualuri se"rete' 5ri+i #l " rile &%nditor )i a"estea (u"ar %n o"-ii lui "a a!bra' %)i #re" pleoapele apoi, obosit' A"u! nu !ai a! ti!p s "ites", Ea e$it doar o "lip %nainte de a.l %ntreba "u bl%nde*e;

. A #ost o " l torie obositoare7 El o#t ad%n"' . Da' C%*i+a dintre #un"*ionarii publi"i s%nt %n&ro$itor de pro)ti' 4.a! s turat p%n peste "ap s . i tot #late$' 1reau''' 1 $%nd " nu !ai "ontinua, ea %l %nde!n u)or' . Da' 1rei''' . De a"el %nde!n a+u ne+oie pentru a.)i e/pri!a senti!entele' . 1reau "alea #erat pentru " e sin&urul !od %n "are po*i a+ea o #er! e/"elent )i pro#itabil %n se"olul dou $e"i' :i Ben )i.o dorea nespus de !ult, dar nu pot s su# r s ! o"up de toate -%r*oa&ele )i s a! de.a #a"e "u to*i idio*ii' Se aple" pu*in %nainte )i %)i %!preun !%inile %ntre &enun"-i' 8auren r !ase t "ut ' A"elea erau !o!ente "%nd trebuia s as"ulte' . A) +rea s tr ies" la Aeypoint )i s " l res" de.a lun&ul &ardurilor "a ori"e alt 0+a2uero0, %n ti!p "e al*ii s se o"upe de toate treburile astea' 8auren renun* la pruden* )i se ridi" , du"%n. du.se l%n& el "u tea! ' %)i puse a!bele !%ini pe u!erii lui )i %i !as !u)"-ii %n"orda*i' . 5oate " , dup "e se +a "onstrui "alea #erat , o s po*i #a"e asta, <ared' Pagina 68

Sper, pentru binele t u' El se l s pe spate din nou, rela/%ndu.se sub atin&erea !a&i" a de&etelor ei' Dup "%te+a "lipe, ea spuse; . F*i !ul*u!es" pentru e)ar# ' E !inunat ' El %)i ridi" pri+irea spre ea' O"-ii %i erau obosi*i )i in(e"ta*i, dar el + $u %n"ura(are )i "o!pasiune %ntr.ai ei "%nd %i $%!bi' %i a"operi !%na "u a sa )i i.o str%nse' Apoi i.o ridi" )i %i lipi pal!a de obra$ul lui' . Ai ni)te !%ini #oarte #ru!oase, 8auren' 8e.a! obser+at' '' 3 "u, te!%ndu.se o "lip s nu se #a" de r%s, dar apoi "ontinu ; . 8e.a! obser+at din pri!a sear "%nd a! "inat %!preun ' De&etele lui se pli!bau u)or peste ale ei' . 5robabil datorit orelor %ndelun&i petre"ute la pian' 3ata %!i spunea " a! !%inile !a!ei' :i ea "%nta' . %*i lipse)te pianul7 . Da, re"unos"u ea repede' B nuies" " , pentru !ine, !u$i"a e "e e pentru tine " l ritul de.a lun&ul &ardurilor' El %i pri+i !%na "u apre"ierea "u "are un "unos" tor al artei studia$ o "apodoper '

Apoi, du"%nd.o la bu$e, %)i tre"u li!ba u)or peste #ie"are +%r# al de&etelor' 8auren %n"-ise o"-ii' Bu$ele lui %naintar spre %n"-eietura !%inii ei, iar "%nd !%ne"a dantelat %l %!piedi" , el %i des"-eie nasturele, de$+elindu.i pielea alb ' . E)ti at%t de !oale, !ur!ur el, %n ti!p "e bu$ele %i !%n&%iau %n"-eietura' Fa"i "a totul s par e/tre! de si!plu, de' '' Cu+intele i se pierdur "%nd %)i lipi bu$ele de perna !oale a pal!ei ei' Ini!a ei %n"epu s bat aiurea "%nd %i si!*i " ldura li!bii pe piele' Apoi, el %)i %n l* "apul )i %i !%n&%ie obra$ul u)or "u de&etul . 8auren, eu' '' . <ared' Ori"e ar #i a+ut de &%nd s spun , r !ase nerostit, datorit apari*iei nea)teptate a Oli+iei' . Carson te a)teapt pentru a + !ai uita o dat pe "i#rele a"elea %nainte s !er&e! la "ul"are' 8auren, dra&a !ea, nu e ne+oie s !ai stai' <ared %)i %n"le)t !a/ilarul )i, ridi"%ndu.se de pe #otoliu, ie)i din %n" pere' 8auren %)i lu panto#ii )i "artea )i, dup "e stinse la!pa, se %ntoarse "u #a*a spre u) ' Silueta %nalt a Oli+iei se !ai deslu)ea %n" %n pra&' C%nd se apropie de ea, 8auren + $u " o spr%n"ean era ar"uit spe"ulati+' . Noapte bun , 8auren, spuse ea "u r "eal ' . Noapte bun ' Ur"%nd treptele, 8auren si!*i pri+irea p trun$ toare a soa"rei ei str pun&%ndu.i spatele' A doua $i di!inea* , 8auren "obor% la bu" t rie pentru a o %ntreba pe Rosa da" era ne+oie s o a(ute la pre& tirea !esei pentru >iua Re"uno)tin*ei, dar #u asi&urat " treburile !er&eau #oarte bine' Elena aran(a lu"rurile sp late' C%nd 8auren se pre& ti s ias , se o#eri s le du" ea sus, pentru a o s"uti pe #at de a !ai ur"a la eta(' . Iau )i lu"rurile lui <ared, spuse ea "%nd Elena %i puse %n bra*e -ainele #ru!os !irositoare, la "are se ad u&ar " ! )ile albe )i s"robite )i "ele "olorate pe "are <ared le purta la dru!' 8auren ur" repede )i b tu %n u)a lui <ared, %ns nu pri!i ni"i un r spuns' 3o"!ai +oia s .l stri&e, "%nd au$i apa "ur&%nd %ntr.una din b ile "e d deau %n -ol' Din "%te )tia ea, el nu #olosea ni"iodat baia "are # "ea le& tura %ntre "a!erele lor' R !ase nede"is %n #a*a u)ii lui u)or %ntredes"-ise' Ce se putea %nt%!pla7 se %ntreb ea %!pin&%nd u)a doar at%t "%t era ne+oie pentru a se putea stre"ura %n untru' %n" perea era si!plu !obilat ' Un pat "u o t blie %nalt din le!n de ste(ar se a#la lipit de un perete, iar un altul era o"upat de un dulap !asi+' O ! su* "u o&lind de b rbierit, li&-ena) )i "an , se a#la %ntr.un "ol*' Sin&ura alt pies de !obilier era un #otoliu "u sp tar %nalt' 5erdelele "u dun&uli*e !aron #useser trase pentru a l sa soarele s p trund %n untru' 5atul era str%ns )i a"operit "u o "u+ertur asortat "u perdelele' Nu + $u ni"i un se!n de de$ordine %n (urul ei %n ti!p "e str b tu a"el dor!itor e/tre! de !as"ulin, %ndrept%ndu.se spre

! su* ' 5use -ainele "u &ri( pe supra#a*a lu"ioas a a"esteia )i se %ntoarse "u &%nd s ias , dar "e+a %i atrase aten*ia, deodat ' Se p rea " <ared s"osese toate obie"tele din bu$unare "u o sear %n ur! , )i le pusese pe ! su* ' Ea le studie "u aten*ie' Un pieptene de bu$unar din ba&a' Oare %l #olosea +reodat 7 se %ntreb ea $%!bind' 4onede de tot #elul' C%te+a ban"note' %i re"unos"u "easul de bu$unar "u l n*i)or de aur' 3rei -%rtii, # r %ndoial , #a"turi, %!p turite %n dou ' Un lan* de "-ei "u )ase "-ei de ala! ' O "utiu* de "-ibrituri' :i''' Ini!a %i st tu %n lo" o "lip , iar "%nd re%n"epu s bat , o # "u "u at%ta +iolen* , %n"%t )i.o a"operi "u !%na, str%n&%nd "easul "u de&ete tre!ur toare' A"olo, printre "elelalte lu"ruri, se a#la o #undi* din satin albastru' Foarte ase! n toare "u "ele "are %n. "-eiau " ! )u*ele pe "are i le # "use doa!na Bib. bons %nainte de nunt ' Foarte ase! n toare "u "ea pe "are o pierduse "u "%te+a s pt !%ni %n ur! , %n noaptea %n "are <ared o de$br "ase pentru "ul"are' Nu %)i d du sea!a " %i rostise nu!ele "u &las tare de"%t %n "lipa %n "are )oapta r sun %n lini)tea %n" perii, de$!eti"ind.o' 3o"!ai bine, " "i "-iar %n !o!entul a"ela, au$i des"-i$%ndu. se u)a b ii de pe -ol' Fntor"%ndu.se brus", se uit la u)a pe "are el ur!a s intre dintr.o "lip %n alta' Pagina 69

Nu trebuia s o +ad a"olo= Se repe$i la u)a "are d dea spre baia dintre "ele dou dor!itoare )i o des"-ise' Abia apu" s o %n"-id " %l )i au$i intr%nd %n "a!er ' Fredona u)or, # r s aib ni"i "ea !ai !i" idee %n le& tur "u a+alan)a de e!o*ii pe "are le st%rnise %n su#letul tinerei sale so*ii' Capitolul 1Q' . Oli+ia, !asa ta %!bel)u&at ! ui!e)te %ntotdeauna, spuse 5ar6er 1andi+er, "are !%n"ase "%te+a por*ii de !%n"are tradi*ional pentru >iua Re"uno)tin*ei )i a"u! se dele"ta "u un ulti! pa-ar de +in' St teau la #el "a %n pri!a sear "%nd 1andi+erii luaser !asa "u ei' Oli+ia )i Carson %n "%te un "ap t al !esei, 5ar6er )i <ared de o parte, 8auren )i Aurt, de "ealalt ' . A)a e, spuse )i Aurt' 3otul a #ost deli"ios, "u at%t !ai !ult "u "%t "o!pania a #ost !inunat ' 4%na "are %n"on(ura pa-arul lui <ared se %n"le)t , %n"-eieturile de&etelor se albir , iar 8auren r !ase surprins "%nd + $u " sti"la nu se spar&e' Se dep rta de Aurt, a " rui pre$en* l%n& ea de+enea din "e %n "e !ai insuportabil ' %n" de "%nd se a)e$aser la !as , pulpa lui &roas )i &rea se lipise de a ei )i el nu pierduse ni"i un prile( de a se aple"a spre ea, atin&%nd.o %n +reun #el' 8auren nu %)i pierduse antipatia #a* de 1andi+eri' At%t tat l, "%t )i #iul o de$&ustau "u #or*a lor brutal

tr dat prin ori"e !i(loa"e' Era si&ur " # "eau "on+ersa*ie politi"o)i )i se purtau #ru!os pentru " ur! reau "e+a' Fi #u re"unos" toare lui Carson "%nd su&er s se !u7te "u to*ii %n salon pentru a ser+i "a#eaua, ne!ai#iind obli&at s stea l%n& Aurt' . Ne.a p rut #oarte r u " nu +.a! + $ut "%nd a! #ost la Aeypoint, doa!n 8o"6ett, spuse Aurt dup "e se a)e$ar "u to*ii' 8auren se a)e$ase pe un #otoliu I%n& )e!ineu, o"olind "anapeaua de tea! "a nu "u!+a Aurt s stea I%n& ea' 8auren nu +oia s !int spun%nd " )i ei %i p rea r u, dar nea+%nd "e alt"e+a s $i" , apel la ade+ r' . <ared )i "u !ine a! #ost la pli!bare %n $iua a"eea' Ni!eni nu obser+ e/presia )o"at de pe "-ipul Oli+iei, " "i <ared spuse; . Doar era luna noastr de !iere, nu7 Aurt %)i p str st p%nirea de sine' . A)a e' 1.a pl "ut +ia*a la #er! , doa!n 8o"6ett7 . A #ost o e/perien* "u totul deosebit pentru !ine, do!nule 1andi+er' 4i.a pl "ut uni"itatea ei' %n ti!p "e %i r spundea lui Aurt, %)i a!inti de seara pre"edent "u !elan"olie' Se si!*ise at%t de aproape de so*ul ei pentru pri!a oar ' Oare "e se %nt%!plase de atun"i de de+enise at%t de re"e )i de distant7 Datorit #aptului " era o $i de s rb toare, se %!br "ase "u o ro"-ie nou din &eor&ette de un "enu)iu +iolet, )tiind " era o "uloare "are %i s"otea %n e+iden* o"-ii' Da" <ared obser+ase "u! ar ta, nu # "u ni"i un "o!entariu' . @ie %*i pla"e #oarte !ult +ia*a la #er! , <ared, spuse 5ar6er studiindu.l "u )iretenie' . Da, r spunse el s"urt )i apoi se duse spre bu#et, unde %)i puse un pa-ar de w-is6y, dup "are se %ndrept spre #ereastr , adopt%nd o atitudine de total Indi#eren* #a* de to*i' 3otu)i, tot ti!pul "inei, d duse se!ne de #urie re*inut , "eea "e o speria pe 8auren' . Ni"iodat n.a! a+ut ti!p s %n+ * s ! o"up de o #er! ' 5oate " o s !i dai "e+a le"*ii %ntr.o $i, <ared' A"esta lu o %n&-i*itur de w-is6y' . Nu a! ti!p de dat le"*ii, do!nule 1andi+er' Da" +re*i s %n+ *a*i "e+a %n le& tur "u !un"a la #er! , + propun s.o #a"e*i la #el "a toat lu!ea %n"er"%nd )i &re)ind' A)a a # "ut )i Ben )i se pare " nu i.a !ers r u delo"' Se %ntoarse )i %l pri+i pe 5ar6er a!enin* tor' . :i %n+ *a*i %n alt parte, nu la Aeypoint, %l a+erti$ el' . <ared, "%t e)ti de nepoliti"os= %l !ustr Oli+ia' A"u! s%nte! parteneri de a#a"eri "u #a!ilia 1andi+er, $ise ea $%!bindu.i lui 5ar6er' . Nu )i %n "eea "e pri+e)te !un"a la #er! , spuse <ared d%nd pe &%t w-is6yul )i %ntor"%ndu.le spatele din nou pentru a se uita pe #ereastr ' O t "ere st%n(enitoare %n+ lui %n" perea' Oli+ia sorbi pu*in "a#ea' Carson %)i a"operi un " s"at' 8auren se uit "u triste*e la <ared' :tia " si!te " #er!a de la Aeypoint, ade+ rata lui iubire, era a!enin*at de a"ei indi+i$i lipsi*i de s"rupule'

. Eu unul abia a)tept #esti+itatea de %n"epere a lu"r rilor, inter+eni Carson +esel' A! aran(at totul %n a)a #el %n"%t s se bu"ure %ntrea&a popula*ie' O s #ie o ade+ rat s rb toare' . A)a, Carson, $ise 5ar6er' 1re! "a oa!enii s )tie " a"east "ale #erat e "e+a de "are or s #ie !%ndri "u to*ii' . 1e*i lua parte la #esti+itate, doa!n 8o"6ett7 %ntreb Aurt' 8auren se #%st%"i' . 5 i, "red " da, spuse ea, dup "are ad u& ; %!preun "u so*ul !eu, bine%n*eles' Ni!eni nu a+u "e s !ai spun , a)a " lini)tea se "obor% din nou' . 4i.ar #a"e !are pl "ere o partid de brid&e' 4ai +rea s (oa"e "ine+a7 %ntreb Oli+ia ai " rei o"-i +er$i s"lipeau )i p rea !ai t%n r )i !ai +esel "a ori"%nd' 5robabil " $drobise !ulte ini!i la New Orleans' . Ar #i !inunat' Pagina 70

8auren, +rei s .!i #ii partener 7 %ntreb Aurt du"%ndu.se spre ea )i %ntin$%ndu.i o !%n &r su* ' Fiindu.i sil s o atin& , 8auren se #eri de el' :i, de "%nd %n"epuse s i se adrese$e pe nu!e7 C s"%nd, Carson %i spuse; . Hai, 8auren' Oli+ia o s (oa"e "u 5ar6er' 4ie unul nu.!i pla"e brid&e.ul' Se duse spre u) )i spuse peste u! r; . 4 du" %n bibliote" s tra& un pui de so!n' 3re$i*i.! "%nd ter!ina*i (o"ul' 8auren se uit neputin"ioas spre <ared "%nd a"esta ie)i +al+%rte( din %n" pere # r s spun ni! nui ni!i"' Oli+ia $%!bi %n sinea ei' Nu +oia s ad!it " si!*ise o oare"are %n&ri(orare "%nd 8auren po!enise de 0pli!barea0 lor' Cu si&uran* " <ared era destul de de)tept %n"%t s nu se i!pli"e !al !ult de"%t era ne"esar' Dar da" nu o # "ea, Oli+ia a+ea de &%nd s %n&reune$e o e+entual apropiere, ba "-iar s o #a" s #ie i!posibil ' Se a)e$ar %n (urul !esei de (o" din "ol*ul %n" perii )i %n"epur #oarte "ur%nd' 8auren (u"a # r s #ie ne+oie s se "on"entre$e prea tare' Se &%ndea la <ared, %ntreb%ndu.se unde o #i' Nu "redea s #i ple"at din "as ' Ce # "ea, oare7 5artida dur ore %ntre&i' 8a un !o!ent dat, Carson li se al tur )i, diplo!ati", sus*inu !ai %nt%i o e"-ip )i apoi pe "ealalt ' C%nd Rosa %i anun* " pre& tise o &ustare re"e %n su#ra&erie, to*i protestar , dar %n "ele din ur! , se duser )i %)i u!plur #ar#uriile "u #riptur de "ur"an, salat )i "ondi!ente' Oli+ia o ru& pe Rosa s .l "-e!e pe <ared' Se %napoiar %n salon "u #ar#uriile %n !%ini' 8auren se a)e$ pe una din "anapelele !i"i dintr.un "ol* al %n" perii !ai %ntune"os' D%ndu.)i sea!a prea t%r$iu de &re)eala "o!is ,

%l + $u pe Aurt +enind spre ea' N.ai !%n"at prea !ult, 8auren, spuse el a)e$%ndu.se l%n& ea' Nu prea !i.e #oa!e, !ur!ur ea' Apropierea lui era de a(uns pentru a.i alun&a ori"e po#t de !%n"are' N.ai luat ni"i un ardei !urat, ia, &ust pu*in, spuse el lu%nd un ardei de pe #ar#urie )i o#erindu.i.l' Ea %)i a!inti #oarte bine de pri!a sear petre"ut %n Coronado )i de le&u!ele "e %nso*eau #asolea )i "are p reau at%t de ino#ensi+e' Nu, !ul*u!es"' Nu.!i pla", spuse s"utur%nd din "ap' Nu e din a"eia iu*i' E #oarte bun' Uite, $ise el )i !u)" din ardei, !este"%nd lini)tit pentru a.i do+edi " nu p *e)te ni!i"' Hai, 8auren' Sper%nd " a+ea s s"ape de el da" %i # "ea pe pla", ea se aple" )i !u)" pu*in din ardei, dup "are se %ndrept )i se dep rt de el' C%nd se uit %n alt parte pentru a nu.i !ai +edea $%!betul +i"torios, %l $ ri pe <ared "are %i pri+ea de sub ar"ad ' %)i *inea pu!nii %n"le)ta*i pe l%n& trup )i str%n&ea din din*i #urios' O"-ii lui a+eau o str lu"ire diaboli" ' Ea %)i d du sea!a "%t de inti!i trebuiau s i se #i p rut ea )i Aurt, st%nd pe "anapeaua a"eea %n %ntuneri"' <ared, spuse ea %n )oapt ' Aurt %ntoarse "apul brus", ur! rindu.i pri+irea' %l + $u pe <ared )i sesi$ " era #urios' Fntor"%ndu.se din nou spre 8auren, o "iupi de b rbie %n (oa" ' 1e$i, n.a #ost r u' Ea %l %!pinse, pra"ti", )i se duse %n #u& dup <ared, "are ie)ise din %n" pere' %l prinse din ur! %n -ol )i %ntinse !%na pentru a.l opri' . <ared, spuse ea )i apoi %)i drese &lasul' <ared, eu''' .3a"i= %i stri& el s!u"indu.)i bra*ul' C-ipul i se s"-i!onosi de #urie' Ea ar #i +rut s stri&e la el, s .l i!plore )i s .l lo+eas" %n a"ela)i ti!p' Ori"e, nu!ai s .i )tear& a"ea e/presie !%nioas )i a"u$atoare de pe #a* ' Rosa se lipi de perete, dorind s poat tre"e # r s #ie + $ut , dar 8auren o $ ri )i, )tiind " era inutil s !ai %n"er"e s .l %!pa"e, se duse spre ea' . Rosa, ! du" %n "a!era !ea' 4 doare "apul %n&ro$itor' 1rei s ! s"u$i tu %n #a*a "elorlal*i oaspe*i7 . Si, se7ora, )opti Rosa, sper%nd " <ared nu a+ea s spun ni!i"' Nu o # "u, dar pri+i !%nios %n ur!a so*iei sale "are se dep rta' <ared %)i aprinse un alt trabu" )i stinse b *ul de "-ibrit st%nd la #ereastra "a!erei lui' O pri+ea pe 8auren "are se pli!ba %n"et de.a lun&ul &ardului "are %!pre(!uia partea din #a* a &r dinii' Oare nu %i era #ri&7 Ba da, %i era, %)i spuse el + $%nd.o " tre!ur u)or' Ce naiba " uta s se pli!be pe a#ar %n toiul nop*ii7 1andi+erii ple"aser , %n s#%r)it' <ared a+usese ne+oie de toat st p%nirea de sine "a s nu.l u"id pe Aurt 1andi+er "u !%na lui' Nu %)i a!intea s !ai #i si!*it +reodat at%ta #urie )i ur doar la +ederea unei persoane'

%nainte s ple"e, Aurt se %ntoarse spre <ared, spun%nd; . O s ! uit dup +oi la #esti+itate' Sper " 8auren se +a si!*i !ai bine p%n atun"i' 4i. ar p rea #oarte r u s nu +in ' >%!betul lui era ironi", iar <ared %)i %n"le)t pu!nii pentru a nu.l po"ni %n #a*a a"eea nesu#erit ' Apoi, %)i petre"use "%te+a ore %!b t%ndu.se din "e %n "e !ai !ult' >&o!otul papu"ilor lui 8auren prin -ol %i str punse !intea %n+ luit %n al"ool )i as"ult ' Se !ir "%nd au$i u)a de la intrare des"-i$%ndu.se )i %n"-i$%ndu.se' De la #ereastra lui o + $u "obor%nd de pe +erand )i %ndrept%ndu.se spre poarta de #ier' 5urta un "apot pe "are %l !ai + $use )i p rul %i " dea %n +aluri pe spate' %)i %n"ru"i)ase bra*ele str%ns pentru a se ap ra de #ri&ul serii de noie!brie' Pagina 71

C *eaua= %)i spuse el r $bun tor' Se (u"a at%t de #ru!os "u bu#onul la de 1andi+er' A+usese dreptate %n le& tur "u ea' Era o intri&ant , o oportunist , o t%r# "are ta"-ina )i "-inuia, # r s re"unoas" ni"iodat ' E-, pu*in %!i pas , %)i spuse el' Dar %i p sa' 3o"!ai a"est lu"ru %l #r !%nta' %i p sa )i %l durea de #ie"are dat "%nd %l +edea pe ti" losul a"ela de 1andi+er apropiindu.se de ea' <ared o pri+i a"u! %n lu!ina lunii "are %i # "ea p rul s s"lipeas" ' Se spri(ini de poart )i l s "apul %n (os, p rul " $%ndu. i pe obra(i' Spatele sub*ire %i era s"os %n e+iden* de "apotul !ulat pe "orp )i, si!*ind o durere a"ut %n partea in#erioar a trupului, <ared %)i a!inti "u! ar ta doar par*ial %!br "at ' 8u o %n&-i*itur de w-is6y' Da" trebuia s aib o so*ie de "on+enien* , de "e nu putea s #ie una ur%t 7 De "e trebuia s #ie 8auren7 A+enturile lui a!oroase erau bine "unos"ute %n "apital , "a, de ase!enea, )i %n alte ora)e' 5rostituatele se b teau pentru )ansa de a. i o#eri ser+i"iile, %n#l " rarea "u "are # "ea dra&oste era ur!at de o non)alan* "are pro+o"a instin"tele ori" rei #e!ei' %l iubeau "u per+ersitate pentru a"est lu"ru' Dar "%nd #usese la Austin, nu dorise s se du" la ni"i unul din lo"urile lui obi)nuite' A+ea %n !inte nu!ai "-ipul lui 8auren "are nu !ai l sa lo" altora' 3rupul ei era "el pe "are %l +edea %n %n"-ipuire, "el pe "are %l dorea "u ardoare' Furios pe e/isten*a de " lu& r pe "are o du"ea, se #or*ase, la un !o!ent dat, s se du" la unul din "ele !ai e/"lusi+e 0"luburi0 din ora)' Fusese pri!it "u #oarte !ult entu$ias!' 3uturor le #usese dor de el' C s toria %l stri"ase pe <ared 8o"6ett7 %l %ntrebaser ' B use w-is6y' <u"ase' Dar, "%nd +enise +re!ea s alea& o #e!eie "u "are s ur"e %n "a!er , se pli"tisise s !ai pretind " se si!*ea bine'

F "%nd un e#ort pentru a #i obie"ti+, le studie pe "ele "are i se pli!bau prin #a* pro+o"ator' Una era prea &reoaie' Alta era prea obra$ni" ' :i a)a !ai departe' %n "ele din ur! , de$&ustat de a"el lo" )i de el %nsu)i, !or! ise o s"u$ )i se %ntorsese la -otel' St%nd sin&ur %n pat, %)i d duse sea!a " durerea a"eea "u!plit trebuia neap rat alinat , a)a " apelase la un !i(lo" "are nu.i !ai #usese ne"esar %n" de la %n"eputul adoles"en*ei' Dup a"eea, %n ti!p "e se l sa #urat de so!n, se "on+insese " , nu!ai din %nt%!plare stri&ase nu!ele lui 8auren %n pern %n "lipa eliber rii' Ar trebui s ple" "-iar a"u!' A) putea s t + les" "%te+a t%r#e bune p%n di!inea* ' Dar nu +oia pe ni!eni alt"ine+a' Nu, %)i spuse el' Ar trebui s ! port "a un b rbat )i s .!i t + les" propria ne+ast ' 8auren se si!*ise %n&ro$itor "%nd se retr sese %n "a!era ei pretin$%nd " o durea "apul' Se tr%ntise pe pat )i pl%nsese, a)a "u! nu !ai # "use de!ult' 8a"ri!ile %i erau a!are )i se datorau #uriei' %)i s" ldase batista )i perna p%n "%nd %i se"aser toate la"ri!ile' Elena b tuse la u) )i 8auren o alun&ase asi&ur%nd.o " se si!*ea !ai bine )i " nu a+ea ne+oie de"%t de so!n' %l au$i pe <ared intr%nd %n "a!era lui' Casa #usese %n+ luit %n lini)te "%t+a ti!p, "%nd ea se de$br "ase )i se +%r%se %n a)ternut' So!nul, %ns , nu +enea' I!ediat "e %n"-idea o"-ii, +edea "-ipul lui <ared' Bu$ele s"-i!onosite de dispre* erau at%t de di#erite de "ele "are o s rutaser ' O"-ii "are o pri+iser "u du)! nie nu #useser a"eia)i "are o pri+iser "u tandre*e pe deasupra e)ar#ei ro)ii' C ut%nd s s"ape de a"ele i!a&ini "-inuitoare, %)i pusese "apotul )i ie)ise s ia pu*in aer' Noaptea era senin )i #ru!oas ' 3otul era s" ldat %n lu!ina ar&intie a lunii' Stelele str lu"eau aproape' 8auren nu )tia "%nd i se #or!ase a"el &%nd %n !inte, dar, ap ruse dintrodat ' S%nt %ndr &ostit de <ared 8o"6ett' %l iubes" pe <ared' 5%n atun"i nu "unos"use ni"i sensul a"elui "u+%nt, ni"i a"ea pasiune !istuitoare' Fie"are &%nd al ei se le&a de <ared' Fie"are "u+%nt pe "are %l spunea era %n #un"*ie de "eea "e a+ea s &%ndeas" el' Ori"e # "ea, ori"%t de lipsit de i!portan* , %i " uta %n tain aprobarea' %i do!ina &%ndurile' Ar #i +rut s %!part "u el toate proble!ele )i toate bu"uriile lui' S #i #ost dra&oste7 Oare %ntotdeauna pro+o"a at%ta su#erin* 7 %l iubea pe <ared' >%!bind %n sinea ei, intr %n "as )i ur" s" rile' <ared st tea "-iar dup u) %n "a!era ei, a)a %n"%t nu %l + $u de"%t dup "e o %n"-ise' %)i re*inu un *ip t de spai! ' . <ared, !.ai speriat de !oarte, %n& i! ea *in%ndu.)i !%na pe ini! ' Ce dore)ti7 El p rea &ata de ata"' Atun"i obser+ ea pentru pri!a oar " du-nea a w-is6y )i " o"-ii %i s"lipeau diaboli"' C !a)a %i era des"-eiat )i %i at%rna peste pantaloni' . <ared7 spuse ea tre!ur tor )i # "u un pas %napoi'

. Ce "re$i " +reau, doa!n 8o"6ett7 1o"ea lui era &roas )i aspr , iar tonul pe "are %i rostise nu!ele, ur%t' Se repe$i spre ea, *intuind.o de perete' %)i ap s bu$ele pe ale ei %ntr.un s rut brutal "are o #or* s %ntredes"-id &ura' 8i!ba lui la"o! i.o in+ad %n ti!p "e %)i lipea trupul tare de al ei' Catara!a %i %!pun&ea burta' Pagina 72

El %)i stre"ur un &enun"-i %ntre pulpele ei, #or*%ndu.le s se dep rte$e' 8a %n"eput, 8auren #u at%t de uluit , %n"%t nu rea"*ion , dar a"u! %n"epu s intre %n pani" ' %l lo+i %n $adar "u pu!nii, %n "ap )i peste u!eri, %)i #eri #a*a )i )opti a&itat ; . Nu, <ared' 3e ro&, nu= .,Nu7 De "e nu7 !or! i el printre din*i' E)ti ne+asta !ea, doa!n 8o"6ett' A)a " trebuie s .*i #a"i datoria #a* de !ine' Din !o!ent "e te.ai d ruit )i altora, nu !ai a! "-e# s #iu re#u$at' Ea re"unos"u &%ndirea lipsit de lo&i" a unei !in*i tulburate de al"ool, dar o parte din "eea "e spusese era ade+ rat' Era, %ntr. ade+ r, so*ia lui' Cu+intele lui %i r sunau %n !inte' Era so*ia lui' %n"et i!ediat s !ai opun re$isten* )i el #u "%t pe.a"i s "ad ' Ea nu # "u ni"i un e#ort s .l opreas" %n "lipa %n "are i.a des# "ut "apotul )i i.a s#%)iat " !a)a de noapte sub*ire de la &%t p%n la br%u' El %)i des# t pri+irea "u s%nii ei, a"operindu.i "u brutalitate "u !%inile )i str%n&%ndu.i "u inten*ia de a.i pro+o"a durere' A)tept%ndu.se la o rea"*ie, dar ne+ $%nd ni"i una, %)i d du sea!a deodat " ea nu opunea re$isten* ' O pri+i %n o"-i' Ea %i sus*inu pri+irea "u "al!, # r tea! ' Era pri+irea unui ani!al !i" "are %)i %ntinde +ena (u&ular spre ata"ator %n "lipa %n "are %)i d sea!a " ori"e %!potri+ire e $adarni" ' Ni"i da" ar #i turnat ap re"e pe el, nu i.ar #i stins #o"ul pasiunii at%t de repede' St tea ne!i)"at %n #a*a ei, respir%nd ane+oios' Dup "%te+a !o!ente, %)i tre"u de&etele prin p r, # "%nd un e#ort e/traordinar de a.)i re" p ta de!nitatea "%t de "%t' Se re$e! de ea, dar nu "u pasiunea din ur! "u "%te+a "lipe, )i %)i lipi #runtea de perete deasupra "apului ei, #re"%ndu.)i.o %ntr.o parte )i %n alta, "uprins de durere' Ea %i si!*i !%inile pe s%ni, dar %)i d du sea!a " %i tr &ea "apotul pentru a.i a"operi &oli"iunea' C%nd respira*ia %i re+eni la nor!al, el se d du %napoi, *in%nd o )u+i* din p rul ei %ntre de&ete' Dep rt%n. du.se, "ontinu s o *in , p%n "%nd #u %ntins la !a/i!u! )i apoi %i d du dru!ul pu*in "%te pu*in' Ur! ri #ie"are #ir de p r stre"ur%ndu.i.se printre de&ete )i " $%ndu.i la lo" pe u! r' Dup a"eea se %ntoarse )i ie)i din "a!er , %n"-i$%nd u)a %n"et %n ur!a lui' 8auren se pr bu)i la podea )i %)i %n bu)i suspinele %n !aterialul "apotului' A doua $i de di!inea* a#l " <ared ple"ase %napoi la Austin' O s pt !%n !ai t%r$iu, 8auren pri!i un pian !i"u*, "are #usese "u!p rat de un anu!e do!n <ared 8o"6ett'

Capitolul 1S' Data "ere!oniei pentru %n"eperea "onstru"*iei " ii #erate #u stabilit pentru "in"ispre$e"e de"e!brie' 3oat lu!ea spera " +re!ea a+ea s #ie #ru!oas ' 3o*i lo"uitorii ora)ului erau e!o*iona*i )i ardeau de ner bdare' Fan#ara !uni"ipal # "ea repeti*ii %!preun "u "ea a li"eului' Oratorii %)i s"riau )i %)i res"riau dis"ursurile' Se or&ani$au %ntre"eri sporti+e )i se luar iar$i %ntre&i de p%n$ pentru a de"ora plat#or!a %n l*at %n !i(lo"ul par"ului' 8auren %)i petre"use #oarte !ult ti!p sin&ur din "au$ " <ared era ple"at' %n" nu %)i re+enise de pe ur!a )o"ului su#erit %n >iua Re"uno)tin*ei' %i ar tase din nou a"ea parte a "ara"teului s u "are era +iolent )i %n#ri"o) toare' :tia " , %n !are parte, #uria din seara a"eea se datorase pre$en*ei #a!iliei 1andi+er' 8a a"easta s.a ad u&at #aptul " a + $ut.o "u Aurt )i apoi "antitatea de al"ool "onsu!at )i re$ultatul n.a #ost prea surprin$ tor' 8auren %n" se !ai "utre!ura "%nd %)i a!intea "-ipul lui si!ul%nd pasiunea' A+usese de &%nd s o pedepseas" #i$i", dar %i r nise su#letul' Da" l.ar #i putut ur%, totul ar #i #ost !ai si!plu' Dar, din !o!ent "e %l iubea, insultele lui o dureau )i !ai !ult' 3andre*ea "u "are %i atinsese p rul %nainte s ple"e %n seara a"eea aproape o distrusese' Durerea )i su#erin*a pe "are le "itise %n o"-ii lui #useser !ai !ult de"%t putea %ndura' Oare +oise s .)i "ear s"u$e7 Or&oliul !as"ulin s .l #i %!piedi"at s .)i e/pri!e re&retul7 5l%nsese %n ti!p "e se des" r"a pianul' S #ii *inut lo"ul respe"tului )i a#e"*iunii lui7 Era un dar &eneros )i superb, dar ea ar #i pre#erat un "u+%nt "ald )i plin de iubire' Dup "e se &%ndi o +re!e, %)i d du sea!a " <ared nu )tia "u! s .i "ear iertare' Ea, !ai !ult de"%t ori"ine alt"ine+a, a(unsese s )tie "%t de !%ndru era' Nu )i.ar #i "erut s"u$e ni"iodat +erbal, a)a " %i tri!isese a"el pian s"u!p' 8auren "%nta la pian %n #ie"are $i' Dup at%tea luni de "%nd nu o !ai # "use, de&etele %i %n*epeniser )i %i lipsea #luiditatea pe "are o a+usese %nainte' E/ers ti!p de o s pt !%n p%n "%nd si!*i " %)i re" p tase pu*in din abilitatea anterioar ' C%nta %n dup .a!ia$a "%nd <ared intr %n "urte " lare pe C-ar&er' %n"etini "%nd au$i pri!ele a"orduri' Des" le" )i %n"u+iin* absent "%nd 5epe +eni %n #u& din &ra(d' 8 s "alul %n &ri(a lui 5epe )i ur" %n"et treptele de la intrare' Pagina 73

Nu +oia s o deran(e$e )i era nelini)tit %n pri+in*a atitudinii ei' Nu trebuise s #or*e$e ni"i o #e!eie %n +ia*a lui' :i %n"er"ase s .)i #or*e$e so*ia= Du!ne$eule !are= Era plin de dispre* )i de de$&ust #a* din sine' Ce +a #a"e "%nd %l +a +edea7 5robabil " a+ea s .)i str%n& -ainele %n (urul trupului )i s #u& %n&ro$it ' Nu ar #i putut s o "onda!ne'

intr%nd %n"et %n -ol )i %n"-i$%nd u)a, se %ndrept %n +%r#ul pi"ioarelor spre salon "a s nu $dr n& ne din pinteni' 8auren %l + $u din "lipa %n "are ap ru sub ar"ad ' Ar ta aproape la #el "a atun"i "%nd intrase %n dor!itorul ei pri!a oar ' Hainele, p l ria, to"ul pistolului, "i$!ele, totul era identi", %n a#ara atitudinii lui' Atun"i #usese sar"asti" )i aro&ant' A"u! p rea un b ie*el ti!id' Ini!a i se topi )i uit de ori"e re$er+ ' . <ared= stri& ea $%!bind #eri"it )i %i ie)i repede %n %nt%!pinare' %*i !ul*u!es" pentru pian' Ni"i nu po*i s .*i %n"-ipui "%t de !ult %!i pla"e' %*i !ul*u!es"' Se ridi" %n +%r#ul pi"ioarelor )i %l s rut pe a!%ndoi obra(ii' El #u at%t de surprins, %n"%t a!u*i, uit%ndu.se %n a"ei o"-i "enu)ii )i s"%nteietori' Nu e/pri!au ni"i o a"u$a*ie, ni"i un pi" de #urie sau de repulsie' Era "o!plet uluit' 4%inile ei i se !ai spri(ineau %n" pe u!eri' 5ar#u!ul pe "are a(unsese s .l aso"ie$e "u ea %l %n+ lui' C-ipul ei era %n#l " rat )i %!bu(orat' Bu$ele %i erau u)or %ntredes"-ise, ade!enitoare )i dorni"e' Era !ult prea !ult' C%nd o trase spre el, o # "u "u #oarte !ult pruden* , de par" s.ar #i te!ut s nu.l respin& ' Be!u de pl "ere "%nd ea %)i lipi trupul de al lui' O %n"on(ur "u bra*ele "u &ri( )i %)i as"unse #a*a %n p rul ei bo&at' C%nd bu$ele lui le %nt%lnir pe ale ei erau i!ploratoare' 5ri!ind i!ediat r spunsul ei dul"e, " p t !ai !ult %ndr $neal )i %i "ontur bu$ele "u +%r#ul li!bii' . <ared, %n& i! ea %nainte "a li!ba lui la"o! s o redu" la t "ere' O s rut %nnebunit, "a un b rbat "are #usese "onda!nat la !oarte )i "are #usese &ra*iat apoi' %i b u &ura %nsetat' %n "ele din ur! , se desprinser din %!br *i)are, "u re&ret' . Ce.ar #i s .*i s"o*i p l ria )i s stai ai"i pu*in7 %l %ntreb ea "u o +o"e tre!ur toare )i %i s"oase p l ria str%n&%nd.o la piept %nainte de a i.o da' 1rei s bei "e+a7 . Nu, %*i !ul*u!es", 8auren' Nu !i.e''' nu !i.e sete' . Ai +rea s ! au$i "%nt%nd "e+a7 5oate "re$i " talentul !eu nu !erit un ase!enea pian !inunat' .3e.a! au$it de a#ar ' A #ost''' C%n*i #oarte #ru!os' . Stai (os )i rela/ea$ .te, %l in+it ea "u bl%nde*e %ntor"%ndu.se la pian' El se a)e$ pe !ar&inea "anapelei, "on)tient de -ainele lui pr #uite' Se si!*ea stin&-er )i penibil' Ce naiba se %nt%!pla "u el7 Ea "%nt "%te+a piese, iar el %i pri+i #as"inat de&etele "are aler&au pe "lape' Spatele ei era drept, "apul %n"linat )i "%te+a )u+i*e de p r s" paser din "o" %n ti!pul %!br *i) rii lor " $%ndu.i pe obra(i )i pe "ea# ' O "lip , <ared si!*i "u! i se pune un nod %n &%t' Da" nu ple"a i!ediat, se # "ea de r%s' Se ridi" brus"' . E #oarte #ru!os, 8auren, spuse el'

C%n*i !ai bine de"%t ori"ine din "ei pe "are i.a! au$it +reodat ' A"u! trebuie s ! du" sus s ! sp l' Ie)i repede din %n" pere' De&etele lui 8auren se oprir deasupra "lapelor ti!p de "%te+a "lipe, dup "are re%n"epu s "%nte' 4u$i"a %l %nso*i pe <ared p%n %n "a!er ' O +orb pe "are 8auren o au$ise adesea de "%nd +enise %n 3e/as era " , da" e/ist un lu"ru si&ur %n le& tur "u +re!ea din a"ea re&iune, a"esta era " nu se putea pre+edea' Ni!eni nu ar #i spus "u si&uran* " o $i de de"e!brie %n Coronado ar #i %n"eput senin )i re"e, per#e"t pentru a"ti+it *ile pro&ra!ate' De dra&ul lui Carson Wells, 8auren #u bu"uroas de a"est lu"ru, " "i el %)i # "use &ri(i, !un"ise )i pl nuise totul, a)a %n"%t, %n a(unul "ere!oniei, "redea " +a e/ploda' Fa!ilia 8o"6ett )i Carson se adunar %n su#ra&erie pentru a lua un !i" de(un uria) %nainte de a ple"a spre lo"ul unde a+ea s se "onstruias" noua &ar ' <ared ar ta splendid "u pantalonii lui ne&ri )i str%!*i b &a*i %n "i$!ele %nalte, "u -aina nea&r peste " !a)a i!a"ulat )i +esta din piele de "uloarea untului' 5 l ria nea&r #usese pliat )i at%rna %n "uierul din -ol' Oli+ia spuse " ar #i pre#erat "a el s poarte "e+a ele&ant, dar el o i&nor ' 8auren purta un "ostu! de l%n de un ro)u %n"-is "u o blu$ din dantel "re! pe dedesubt' Fusta a+ea o talie %nalt "are se %n"-eia "u un "ol* "-iar sub s%ni' 8ui <ared %i era &reu s .)i desprind pri+irea de a"el pun"t )i ar #i +rut "a ea s nu.)i pun (a"-eta' Carson era a&itat )i $dr n& nea ta"%!uri%e p%n "%nd Oli+ia %i spuse " o ener+a' Atun"i, el %)i "eru s"u$e u!il )i se !ai lini)ti oare"u!' 8auren %)i puse p l ria "u +oalet ' Ur! o a&ita*ie %n "are se luar ! nu)ile, -aine %n plus, %n "a$ " a+ea s su#le +%ntul dinspre nord, p turi )i, la insisten*ele Rosei, un "o) "u sand+i)uri' %n s#%r)it, ple"ar ' Pagina 74

<ared le a(ut pe 8auren )i pe !a!a lui s ur"e %n tr sur , ur!ate de Carson, dup "are el %n" le" pe C-ar&er, al " rui p r auriu s"lipea datorit lui 5epe "are %l *es lase "u &ri( la instru"*iunile lui <ared' . De "e nu !er&i "u noi, <ared7 . S .l las pe C-ar&er s piard toat distra"*ia7 Nu, !ul*u!es", !a! ' 8auren se uit la el )i el %i %nt%lni pri+irea' Ea %i %n*ele&ea #oarte bine !oti+ul' 8e ar ta tuturor " , %n "iuda noii a#a"eri, <ared 8o"6ett, "a )i tat l lui, r !%nea !ai presus de toate, un #er!ier' 5epe "onduse tr sura pe str $ile ora)ului' %n lo"ul unde a+eau s se pun ba$ele noii & ri,se adunaser de(a o !ul*i!e de oa!eni, dar se d dur la o parte respe"tuo)i pentru a.i l sa s trea" pe "ei "are # "user "a +isul unei " i #erate s de+in realitate' 8auren era "on)tient de pri+irile lor "urioase' Se si!*i inti!idat "%nd <ared +eni l%n& tr sur )i o lu de !i(lo" d%nd.o (os, dup "are o "onduse spre lo"ul unde Carson )i Oli+ia se al turaser "elorlal*i de!nitari' Se a#lau a"olo pri!arul ora)ului Coronado,

(ude" torul, un repre$entant al statului din distri"tul respe"ti+, "%*i+a preo*i )i "ei doi 1andi+er' <ared o *inu de !%n tot ti!pul "%t +orbi pri!arul, d%ndu.i dru!ul doar "%nd trebui s arun"e el %nsu)i o lopat de p !%nt' 8auren era !%ndr " %i st tea al turi' %)i (u"a rolul #oarte bine, %)i spuse ea "u triste*e' Da" ea era "on)tient de #aptul " oa!enii ur! reau #ie"are !i)"are a #iului lor pre#erat )i a so*iei a"estuia, era si&ur " )i el si!*ea a"est lu"ru' O trata "u o polite*e plin de respe"t, dar %n o"-ii lui "a a!bra se +edea o nou " ldur ' Ea %)i %n bu)i un &ea! t %n "lipa %n "are "otul lui %i atinse s%nul "%nd %i *inu !%na petre"ut pe dup bra*ul lui' Se uit la ea repede, dar nu %)i %ndep rt bra*ul' Du"%ndu. se "u to*ii %n par", ur"ar pe plat#or!a "are #usese %n l*at %n "entrul a"estuia pentru "ere!onia o#i"ial ' Repre$entantul statului %l pre$ent pe 5ar6er 1andi+er, "are %n"epu s *in un dis"urs "u %n#lorituri despre a+anta(ele unei "o!unit *i de"ise s se de$+olte )i s se e/tind ' Coronado, spuse el, era o ast#el de "o!unitate' . Calea #erat +a prile(ui de$+oltarea "o!er*ului, o#erind !ai !ulte o"a$ii )i pro#ituri tuturor lo"uitorilor a"estui ora) !inunat' S%nte! !%ndri " a+e! un !i" rol %n %n# ptuirea a"estui lu"ru' 1o! ur! ri "u !ult interes pro&resul pe "are %l +e*i #a"e' A! dori "a #ie"are din du!nea+oastr s reali$e$e "%t de !ult +e*i a+ea de "%)ti&at' 1o! #i )i !ai %n"%nta*i "%nd +o! +eni s +orbi! despre %n"-eierea "onstru"*iei a"estei " i #erate' I$bu"nir "%te+a aplau$e )i se au$ir "%te+a r%sete' . E/ist "ine+a "are nu este al turi de noi ast $i, dar "are, s%nt si&ur, ar #i luat parte "u bu"urie la a"east #esti+itate' Do!nul Ben 8o"6ett a luptat ani de $ile pentru a adu"e "alea #erat %n a"est ora)' 8auren ris" o pri+ire spre <ared, al " rui "-ip de+enise ri&id "a o st%n" ' Se ru& s se st p%neas" ' . Ben 8o"6ett ar #i #ost !%ndru s stea ast $i ai"i )i s +ad roadele e#orturilor sale' 5l%n&e! dispari*ia lui )i le s%nte! re"unos" tori + du+ei )i #iului lui, "are spri(in a"east a#a"ere din tot su#letul' I$bu"nir ropote de aplau$e )i urale %n "instea lui Ben 8o"6ett )i a #a!iliei sale' Dup alte "%te+a !inute de oratorie, 5ar6er 1an. di+er lu lo", iar pri!arul %i o#eri podiu!ul lui <ared' A"esta, %ns , re#u$ politi"os' 5ubli"ul era de$a! &it, dar unii %)i a!inteau de $iua "%nd #usese de"orat la %ntoar"erea din r $boi' Atun"i re#u$ase s +orbeas" datorit durerii pe "are o si!*ea pentru "ei "are nu a+useser noro"ul de a !ai +eni a"as ' Se au$ir !ur!ure de aprobare )i %n*ele&ere' Fuseser %n&ri(ora*i din "au$a es"apadelor lui, dar ori"ine a+ea o"-i s +ad %)i d dea sea!a " se " s torise "u o ade+ rat doa!n , " reia %i era de+otat' C sni"ia %l potolise' F r %ndoial ' Era bine " to*i %)i %ndreptaser aten*ia spre <ared )i so*ia lui, " "i da" s.ar #i uitat la Oli+ia, ar #i + $ut e/presia de #urie de pe "-ipul ei' Era sup rat pe #iul ei pentru " nu %i l udase %n publi" pe 1andi+eri )i "onstru"*ia " ii #erate' For!alit *ile Yse %n"-eiar )i toat lu!ea era pre& tit s se si!t bine' Butoaie de bere tre"eau

%n" r"ate %n " ru*e, se or&ani$au di+erse %ntre"eri, iar #an#ara instalat %n "-io)" %n"epu s .)i interprete$e repertoriul li!itat' C%nd <ared o a(uta pe 8auren s "oboare de pe plat#or! , unul din tineri +eni %n #u& spre el' C-ipul %i era %!bu(orat, iar p rul de "uloarea !or"o+ului ar ta "a o aureol %n #l " ri' . <ared, <ared, o s #ie un "on"urs de tra&ere la *int )i !.au tri!is dup tine' Haide' 3e a)teapt to*i' <ared $%!bi "%nd + $u e/uberan*a pu)tiului' . 8auren, *i.l pre$int pe Billy Hoit' Billy, doa!na 8o"6ett' B iatul d du din "ap repede' . 3ra&ere la *int , -!7 "ontinu <ared' Pagina 75

De "e te.au tri!is dup !ine, Billy7 . A-,"e dra"u, )tii''' D%ndu.)i sea!a "e spusese, Billy ro)i p%n %n +%r#ul ure"-ilor )i se %ntoarse spre 8auren' . 1 ro& s ! Ierta*i, doa!n 8o"6ett, $ise el ru)inat, )i neput%nd s o pri+eas" %n o"-i, i se adres din nou lui <ared; 8a naiba, <ared, )tii " e)ti "el !ai bun *inta) de pe ai"i' N.o s se *in ni"i un "on"urs da" nu parti"ipi' Era at%t de e!o*ionat, %n"%t "elelalte "u+inte nepotri+ite s" par neobser+ate' . 8auren, "e $i"i7 Ai +rea s asi)ti la un "on"urs de tra&ere la *int 7 Ea %i $%!bi' . Se pare " toat lu!ea ar #i de$a! &it da" n.ai parti"ipa' . O s.o #a" nu!ai da" +ii s asi)ti' Billy se !uta de pe un pi"ior pe altul, abia st p%nindu.)i entu$ias!ul' . 1 ro&, doa!n 8o"6ett= . Bine, "ondu.ne, spuse ea r%$%nd' Billy s ri %n sus )i s"oase un "-iot, dup "are d du #u&a s .i anun*e pe "eilal*i " +edeta era pe dru!' <ared %i stri& lui 5epe s .i adu" to"ul )i pistolul din tr sur ' 8auren %l pri+i pre# "%ndu.se sup rat ' . Ai )tiut tot ti!pul " +a #i un ast#el de "on"urs, nu7 :i ai a+ut de &%nd s parti"ipi' . E-, e bine "a, din "%nd %n "%nd, s #ii i!plorat, $ise el $%!bind #er!e" tor' Sper doar s nu ! #a" de r%s' E e+ident " a! de ap rat o reputa*ie' Se duser spre b rba*ii "are se adunau pentru "on"urs' Unii %)i +eri#i"au re+ol+erele, %n ti!p "e al*ii puneau pariuri' A"estea erau %n !are parte %n #a+oarea lui <ared' Billy )i "%*i+a din a!i"ii lui a)e$aser sti"le )i "utii "a *inte pe un &ard a#lat la o distan* de +reo trei$e"i de yar$i de ste(arul "el !are "are ser+ea drept

ba$ ' <ared %)i s"oase -aina )i i.o d du lui 8auren, iar 5epe %i aduse to"ul' El +eri#i" pistolul, %n+%rtind %n" r" torul )i %n"u+iin*%nd !ul*u!it' 8auren %)i a!inti " i se spusese " 0+a2ueros0 %n" r"au nu!ai "in"i "a!ere ale Colturilor pe "are !a(oritatea dintre ei le #oloseau' 5ri!a "a!er era %ntotdeauna &oal pentru "a unii "owboy nes bui*i s nu se %!pu)te sin&uri %n &enun"-i sau %n de&etele de la pi"ioare ori pe +reun prieten %ntr.o situa*ie %n"ordat ' Re&ula!entul #u anun*at de Carson "are, dup toate aparen*ele, #usese ales drept arbitru' . Fie"are are dreptul s tra& de trei ori' O &re)eal )i e des"ali#i"at, spuse el' Cei $e"e "on"uren*i se aliniar ' <ared era ulti!ul, %l $ ri pe Aurt 1andi+er "are st tea spri(init de un "opa", dar nu ur! rea "on"ursul, "i o pri+ea pe 8auren' <ared se uit spre ea )i o + $u arun"%ndu.i un $%!bet de %n"ura(are' %)i %ndrept aten*ia din nou asupra %ntre"erii' De+eni pli"tisitor "%nd to*i se do+edir a #i ni)te *inta)i &ro$a+i' Dar, %n"etul "u %n"etul, unul "%te unul, %n"epur s &re)eas" ' 4ai r !aser trei "on"uren*i, printre "are )i <ared, iar "ine+a su&er s %n"er"e s se ni!ereas" trei dintre *inte prin ar! ri repetate' 5ri!ul "on"urent se duse %n #a*a liniei trase pe p !%nt )i, "%nd se d du se!nalul, trase rapid, ar!%nd pistolul "u de/teritate' Ni!eri trei *inte' Al doilea ni!eri doar dou sti"le' <ared se a)e$ %n #a*a liniei' S"oase un trabu" din bu$unarul de la piept, aprinse "u non)alan* un b * de "-ibrit pe "are %l apropie de trabu" )i trase "%te+a #u!uri %n ti!p "e toat lu!ea %l pri+ea "u ner bdare )i "u ui!ire #a* de "al!ul s u' 5istolul era %n to", de)i 8auren %l + $use %n" r"%ndu.l %n ti!p "e tr seser "eilal*i' . Spune.!i "%nd e)ti &ata, Carson, spuse el peste u! r' . Ai de &%nd s tra&i de la )old7 %l %ntreb Carson ui!it' . Da' Spune.!i, $ise el "al!, de)i 8auren %i sesi$ %n"ordarea' Carson ridi" din u!eri )i stri& ; . 3ra&e= Cu o +ite$ uluitoare, <ared s"oase pistolul din to" )i &loan*ele *%)nir at%t de iute, %n"%t se au$i o sin&ur %!pu)" tur prelun&it ' C%nd #u!ul se risipi, to*i + $ur " , pe &ard, nu !ai r ! sese de"%t o sin&ur sti"l ' Ni!erise "in"i din )ase= 3o*i "ei "are asistaser )i "eilal*i "on"uren*i s"oaser urale puterni"e' Billy # "ea tu!be prin iarba re"e' 8auren b tu din pal!e %n"%ntat , iar <ared pri!i pal!e pe spate "u de$in+oltur ' . O !a)in de tras &loan*e, asta e)ti' . 4ai iute de"%t un )arpe "u "lopo*ei turbat' . A! au$it " Rudy 4ende$ e la #el de iute' S.ar $i"e " ti" losu de Ben )i.a %n+ *at bine b ie*ii' 8auren era at%t de e!o*ionat %n"%t nu %l obser+ pe Aurt "are se a#la l%n& ea' . 5 "at " nu.)i poate st p%ni )i darul be*iei la #el de bine "u! st p%ne)te Colt.ul' Ea se r su"i i!ediat, #urioas , dar apropierea lui <ared o %!piedi" s dea o repli" pe ! sur ' %n lo" s .i !ai a"orde aten*ie, %l #eli"it pe <ared )i %l a(ut s .)i pun -aina'

. <ared, ai #ost e/traordinar' Netulburat, Aurt inter+eni; . 8auren, a! o surpri$ pentru tine' 1ino, +reau s .*i ar t "e+a' . <ared7 %ntreb ea ridi"%ndu.)i pri+irea' Nu )tia "u! s .l re#u$e pe Aurt # r s #a" o s"en %n #a*a tuturor' . E %n re&ul , 8auren' :i eu a) +rea s + d surpri$a, spuse el lu%nd.o posesi+ de bra* )i ur!%ndu.l pe Aurt prin !ul*i!e' Un !i" &rup se adunase %n (urul unui lu"ru )i, abia "%nd Aurt d du oa!enii la o parte nepoliti"os, 8auren obser+ " era +orba de un auto!obil' 1 $use a)a "e+a %n Carolina de Nord, !ai ales %n "ursul +i$itelor # "ute %n 5alei&-, dar nu + $use absolut ni"i una %n Coronado' Se p rea " ni!eni alt"ine+a nu + $use, " "i !a)ina # "u sen$a*ie' Pagina 76

. E un Olds!obile, unul din !odelele ali!entate "u ben$in , se l ud Aurt' A) +rea s #a"i o pli!bare "u !ine, 8auren' Auto!obilul era #oarte #ru!os' Aripile )i "apota erau de un ne&ru s"lipitor "u o dun& ro)ie' Cau"iu"urile a+eau pl "ile laterale albe, iar s"aunele erau %!br "ate %n piele nea&r ' Dou #aruri de ala! se a#lau pe partea din #a* a !a)inii )i tot din ala! erau !%nerul s"-i!b torului de +ite$e )i "la/onul' . 5 i''' ' '' . S%nt si&ur " so*ul t u, spuse el a""entu%nd "u+%ntui, nu se +a sup ra' Nu.i a)a, <ared7 Con)tient de to*i "ei "are %i as"ultau #ie"are "u+%nt, <ared $%rnbi' . Cred " lui 8auren %i +a #a"e #oarte !are pl "ere, spuse el' Hai, dra&a !ea, d .!i +oie s te a(ut' Ea %i + $u "utele din (urul &urii "%nd o ur" atent %n auto!obil' Ar #i +rut s proteste$e, dar )tia " nu poate' Aurt se duse %n #a*a !a)inii )i # "u !are spe"ta"ol din pornirea !otorului "u a(utorul !ani+elei' A"esta prinse +ia* s"o*%nd un $&o!ot %n&ro$itor' Dup a"eea ur" la +olan, l%n& 8auren, "are %)i trase #usta !ai departe de pulpa lui &roas ' Auto!obilul porni' 8auren %i arun" o pri+ire nelini)tit lui <ared, dar a"esta se uita %n"runtat la Aurt' 5ornir pe dru!ul "are du"ea spre r%u )i se apropiarL de !al' 3ra+ersar apoi un pod %n&ust )i "ontinuar s !ear& pe !alul "el lalt' Ie)iser , pra"ti", din ra$a +i$ual , #iind as"un)i de "opa"ii "are "re)teau pe a!bele !aluri ale r%ului' %n alte %!pre(ur ri, lui 8auren i.ar #i pl "ut pli!barea, dar pre$en*a lui Aurt o # "ea s se si!t %n&ro$itor' . %*i pla"e7 o %ntreb el #oarte aproape de ure"-e' . E #oarte dr &u*' Se dep rt )i !ai !ult de el'

4a)ina %)i "ontinu dru!ul )i 8auren #u bu"uroas " el nu !ai %n"er"a s o an&a(e$e %n "on+ersa*ie' . A) +rea s ne %ntoar"e! a"u!, spuse ea' <ared o s #ie %n&ri(orat' El i$bu"ni %n r%s' . 5e !ine nu ! proste)te a"east a)a.$is " s torie, 8auren' Dor!itoare separate, nu7 . C sni"ia !ea nu te pri+e)te, do!nule 1andi+er, spuse ea "u duritate )i "u r "eal , dar obra(ii %i luar #o"' 5ri+irea lui ironi" %i de!onstra " nu este "on+ins' 3otu)i, %ntoarse !a)ina, tra+ers podul din nou )i se %napoiar %n pun"tul de unde ple"aser ' 4ul*i!ea era %n" a"olo' <ared st tea spri(init de trun"-iul unui "opa", #u!%nd nep s tor un trabu"' Nu!ai o"-ii s"lipitori %i tr dau !%nia' %n &raba lui de a s ri s o a(ute pe 8auren, Aurt nu !ai opri !otorul' <ared se apropie "u de$in+oltur de !a)in )i s ri pe lo"ul eliberat de 1andi+er' . Nu!e)ti asta pli!bare, 1andi+er7 spuse el )i b & !a)ina %n +ite$ ' 8auren se prinse de s"aun "%nd auto!obilul porni brus", &ata.&ata s dea peste Aurt, "are se #eri din #a*a lui e/a"t la ti!p' 3otul se petre"use at%t de repede, %n"%t r !ase "u &ura " s"at "%nd %)i + $u Olds!obile.ul aler&%nd "u o +ite$ "u "are el nu ar #i %ndr $nit s .l "ondu" ' 4ul*i!ea i$bu"ni %n -o-ote de r%s pe so"oteala lui' <ared !ane+ra s"-i!b torul de +ite$e "a pe o ba&-et !a&i" , lu%nd +ira(ele "u o +ite$ uluitoare )i reu)ind s ni!ereas" #ie"are &roap de pe dru!' Se %n+%rtir de "%te+a ori %n (urul pie*ei din "entrul ora)ului, p%n "%nd lui 8auren %i +eni a!e*eal ' Se a& *ase de bra*ul lui <ared de tea! s nu #ie a$+%rlit de pe s"aun' %n "ele din ur! , p r sir "entrul, apu"%nd pe unul din dru!urile "are du"eau spre ie)irea din ora)' 1%ntul %i bi"iuia #a*a, Iar p l ria %i " $u pe spate, tr &%nd dureros de a"ele "u "are era prins ' Ea )i.ar #i s"os.o, dar nu %ndr $nea s se desprind de <ared' El r%dea %n -o-ote, "a un "opil neast%!p rat "are %i (u"ase o #est teribil pro#esorului' I. ai + $ut !utra, 8auren7 8.ai + $ut7 3i" losul= %i ar t eu "u! se "ondu"e o !a)in ' 5 l ria %i $burase de pe "ap )i +%ntul %i r + )ea p rul' C-ipul %i era %!bu(orat, iar o"-ii %i li" reau %n"%nta*i' F r s .)i dea sea!a, 8auren %n"epu )i ea s r%d ' 5ar" erau doi "opii s" pa*i pentru pri!a oar de sub supra+e&-ere' <ared ris" s .i arun"e o pri+ire "%nd o au$i r%$%nd, dar %)i d du sea!a de &re)eal "%nd %)i %ndrept din nou pri+irea asupra dru!ului' Nu + $user "urba la ti!p )i se %ndreptau spre )an*' @ine.te bine= %i stri& el pun%nd #r%n ' 4a)ina %n"etini, dar nu se opri, " "i a+ea o +ite$ prea !are' Ro*ile se blo"ar )i auto!obilul se r su"i nebune)te p%n "%nd ie)i de pe dru! )i roata din #a* de pe partea )o#erului se "u#und p%n la (u! tate %n noroi' <ared opri !otorul' A!%ndoi " utau s .)i tra& r su#larea, #iind $&udui*i pe !o!ent de #aptul " se a#laser la un pas de !oarte sau de a #i r ni*i &ra+' 4a)ina st tea %ntr.o po$i*ie "iudat , iar

8auren #usese a$+%rlit l%n& <ared' E)ti tea# r 7 o %ntreb el' Da, !i.e bine, spuse ea "u r su#larea t iat ' Dar nu s%nt prea si&ur " e +alabil )i pentru Olds!o. bile.ul lui Aurt' %n "lipa a"eea, i$bu"nir a!%ndoi %n r%s' R%ser "u at%ta po#t , %n"%t o"-ii li se u!plur de la"ri!i' Era pri!a oar "%nd r%deau %!preun ' 4ai e/istaser !o!ente "%nd "%te unul din "opiii 4ende$ %i # "user pe to*i s r%d de +reo boa" n , dar a"u! era "u totul alt"e+a' 3r iau %!preun un !o!ent personal' Pagina 77

8auren se )terse la o"-i "u !%inile %n! nu)ate )i %)i s"oase din p r a"ele "u "are era prins p l ria' A"easta " $u )i "o"ul &reu i se l s %n (os a(un&%ndu.i aproape p%n la u!eriG "%te+a )u+i*e s" par ' 1eselia lui <ared s" $u %n intensitate )i, din proprie +oin* , !%na lui %i atinse "o"ul' Ea %)i ridi" pri+irea )i, %n "lipa ur! toare, se a#la %n bra*ele lui' Se %nt%!pl natural, instin"ti+' O str%nse la piept )i %i )opti nu!ele de "%te+a ori ia ure"-e, r su#larea lui tri!i*%ndu.i #iori de pl "ere prin )ira spin rii' El se trase %napoi )i " ut %n o"-ii ei un se!n de respin&ere, dar nu + $u de"%t in+ita*ie' Burile li se "ontopir %ntr.un s rut #ierbinte' Bu$ele li se " utar )i se & sir bu"uroase' S rutul era plin de tandre*e, dar "on*inea pro!isiunea unei pasiuni re*inute' Era "o!plet, dar l sa lo" re$er+ei, pruden*ei' Era un s rut pentru !o!ent' 5entru atun"i' Doar atun"i' <ared se dep rt de ea )i %i studie "-ipul, ui!it de intensitatea senti!entelor lui' Se pri+ir %n t "ere' . 8auren, s rut .! din nou, $ise el apoi "u un &las r &u)it' S rut .! ''' . 8auren, ai p *it "e+a7 %ntreb Aurt +enind spre ei %n &alop' Se opri "-iar %n #a*a !a)inii )i,dup "e des" le" , d du #u&a spre ea, %ntin$%ndu.i bra*ele' %nainte "a ea s .l asi&ure " nu +oia s #ie sal+at din %!br *i)area lui <ared, !%inile lui &rase o apu"ar de !i(lo" )i o traser din !a)in ' . 8auren, e)ti tea# r 7 Idiotui la ar #i putut s '' ' S"oase un i"nit %n "lipa %n "are <ared %i trase un pu!n %n sto!a", dup "e, !ai %nt%i %l %ntorsese "u #a*a' Aurt " $u pe spate %n )an* )i, %nainte s .)i re"apete &raiul, <ared i se ur" pe piept )i %i +%r% *ea+a pistolului sub nas' Da" +reodat te !ai atin&i de ne+asta !ea, te o!or, 1andi+er, spuse el printre din*i, a+%nd #a*a la doi "enti!etri de a lui Aurt' Da" ! "ar ar *i "a )i "u! te.ai &%ndi s o atin&i, te o!or'

Ai %n*eles7 Ia a#urisitul sta de pistol de.ai"i, spuse Aurt "u un "ura( deplasat' Ni"i nu e %n" r"at' 8.ai &olit %n ulti!a rund ' Se "-inui s se elibere$e, dar nu %l putea "linti pe <ared' Cli"ul # "ut de !etal pe !etal "%nd <ared ap s pe tr &a"i %l "on+inse s renun*e la a"ele !i)" ri inutile' E)ti si&ur " e &ol, 1andi+er7 %l ta"-ina <ared' Aurt r%se ner+os' N.ai #i putut s nu.l tra&i )i pe al )aselea din !o!ent "e ai ar!at at%t de rapid' Ai uitat " !ai r ! sese o *int ' C-iar )i a)a, insist Aurt, de)i +o"ea %n"epea s .i tre!ure )i asudase tot' 3oat lu!ea )tie " to*i "owboy.ii las pri!a "a!er &oal ' <ared ridi" din u!eri "u non)alan* ' Unii, da' Cei "are n.au %n"redere %n %nde!%narea lor' Cu toat !odestia, eu nu s%nt dintre a"e)tia' A#urisitul sta de pistol nu e %n" r"at= stri& Aurt "%nd <ared %i %!pinse *ea+a )i !ai !ult sub nas' 1rei s pui pariu7 4i)"%nd !%na u)or, trase la nu!ai "%*i+a "enti!etri de "apul lui Aurt' Blon*ul se %n#ipse %ntr.unul din "au"iu"urile !a)inii' Aurt p li )i %n"epu s s"%n"eas" ' A) #i putut s ni!eres" )i a"ea ulti! *int , 1andi+er, dar nu!ai un nebun u!bl "u pistolul ne%n" r"at' Dispre*uitor, <ared se ridi" )i p )i peste trupul inert pr bu)it la p !%nt' . Se7or <ared= stri& 5epe ap r%nd " lare pe C-ar&er, ur!at de al*i "%*i+a b rba*i' S%nte*i tea# r7 Se7ora e tea# r 7 Opri "alul )i s ri la p !%nt, aler&%nd spre ei' . Da, da, s%nte! te#eri, %l asi&ur <ared' Ne.a! )i distrat de !inune' De)i !a)ina nu prea arat bine' Nu "red " o s se "o!pare +reodat "u senti!entul tulbur tor pe "are.l a! atun"i "%nd %l " l res" pe C-ar&er' :i, "u si&uran* " el n.ar intra %ntr.un )an*' R%ser "u to*ii, bu"uro)i " ni!eni nu p *ise ni!i"' Obser+ar " do!nul 1andi+er era "a! sup rat, dar se &%ndir " %)i # "ea &ri(i %n pri+in*a !a)inii' . 8auren, spuse <ared %ntin$%ndu.i !%na, dup "are o s lt %n )a )i %n" le" )i el, *in%nd. o str%ns' 5epe, po*i s te %ntor"i "u "ine+a %n par"7 . Si, se7or <ared' . Bine' Do!nilor, $ise el s"o*%ndu.)i p l ria, pe "are 5epe i.o re"uperase de pe dru!, dup "are %l %ntoarse pe C-ar&er )i se %ndrept spre ora) %n"et' Capitolul 1T' Es"apada lor "rease sen$a*ie' Erau %ntreba*i de nenu! rate ori "u! se si!*eau, de)i ei le spuneau !ereu " se si!*eau #oarte bine' A)e$%ndu.se la o !as de pi"ni" al turi de Oli+ia )i de Carson, !%n"ar sand+i)urile %!pa"-etate de Rosa' <ared b u bere %!preun "u "eilal*i b rba*i aduna*i %n (urul butoaielor' 8auren %l pri+ea din lo"ul unde st tea, l%n& Oli+ia, )i #u %n"%ntat "%nd %l + $u $%!bindu.i' %n"er"a din r sputeri s se "on"entre$e asupra "on+ersa*iei din (ur )i s dea r spunsuri potri+ite nenu! ratelor %ntreb ri pe "are i le puneau doa!nele din Coronado despre "u! %i pl "ea noua +ia* din 3e/as' Dar ea se &%ndea la &ura lui <ared, la un *ip t, ea s ri din pat, alar!at ' >&o!otele +eneau din "a!era lui <ared' F r s !ai stea s .)i

pun un "apot, tra+ers baia )i b tu u)or %n u)a de le& tur ' El nu.i r spunse, %n s"-i!b, ea au$i din nou *ip tul su&ru!at )i &e!ete' Pagina 78

Da" %i era r u7 S intre7 E$it doar o "lip , dup "are des"-ise u)a pu*in )i pri+i %n %n" pere' <ared se $b tea %n pat, %ntor"%ndu.se "%nd pe o parte "%nd pe alta, %n "-inurile unui "o)!ar' 8auren se apropie repede de pat )i %i + $u pieptul &ol %n l*%n. du.se )i "obor%nd a&itat )i #a*a s" ldat de sudoare' Cu+intele pe "are le rostea nu se puteau deslu)i, dar tr dau o tulburare pro#und ' 4ur!ura !ereu nu!ele Ale/' . <ared, tre$e)te.te, spuse ea )i, %ntin$%nd !%na "u pruden* , %i atinse u! rul, $&%l*%indu.l u)or' <ared, tre$e)te.te, te ro&' Ai un "o)!ar' El de+eni )i !ai +iolent' D dea din !%ini )i %)i r su"ea "apul pe pern , de$+elindu.)i din*ii' 8auren se #eri din "alea bra*elor lui, dar reu)i s .i prind %n"-eieturile )i, aple"%ndu.se deasupra lui, i le *inu de o parte )i de alta a "apului' El se "-inui s se elibere$e, dar, %ntr.un #el, ea i$buti s .l *in ' . <ared, tre$e)te.te' El des"-ise o"-ii )i, "a )i "u! "ine+a l.ar #i tras %n sus deodat , se ridi" brus" %n "apul oaselor' Cear"ea#ul i se &-e!ui %n (urul !i(lo"ului' O-, Doa!ne, era &ol= obser+ ea' El trase ad%n" aer %n piept )i s"utur din "ap "a pentru a )i.l li!pe$i' %)i tre"u de&etele tre!ur toare prin p rul u!ed )i "iu#ulit, dup "are %)i a"operi #a*a' 8auren se duse pe %ntuneri" spre ! su*a de toalet )i turn pu*in ap %n li&-ean' %n!uie un prosop )i se %ntoarse l%n& pat' . <ared, ai a+ut un "o)!ar, spuse ea %n"et )i lini)titor' 3e si!*i !ai bine a"u!7 El %n"u+iin* doar %n ti!p "e ea %i ta!pona #runtea "u prosopul re"e' C%nd %)i l s !%inile %n (os, ea %i )terse restul #e*ei )i &%tul' . %*i !ul*u!es", 8auren' A"u! ! si!t !ai bine, spuse el dep rt%ndu.se de !%inile ei' . Ai +isat despre Cuba7 Despre Ale/7 El o pri+i "u aspri!e )i apoi se uit %n alt parte' . Da, $ise r &u)it' 3re!ura7 . Ai +rea s .!i po+este)ti7 %ntreb ea %n )oapt )i, p%n "%nd nu %i atinse p rul, nu %)i d du sea!a " %ntinsese !%na spre el' . Nu, spuse el %!bu#nat, dar apoi ad u& disperat' Ba da' 8auren7 %i str%nse !i(lo"ul "a %ntr.o !en&-in )i o trase spre el, %n&rop%ndu.)i #a*a %ntre s%nii ei' Ea se lo+i "u &enun"-ii de pat' E$it doar o "lip %nainte de a.i "uprinde "apul "u bra*ele' %i si!*ea r su#larea "ald )i u!ed pe piele prin !aterialul sub*ire al " ! )ii de noapte' Era re"unos" toare %ntuneri"ului pentru " %i o#erea "%t de "%t ad post'

4ur!ur%nd "u+inte de alinare, %l !%n&%ia pe "ap, stre"ur%ndu.)i de&etele printre bu"lele lui' El %)i pli!b !%inile peste spatele ei, de.a lun&ul )irei spin rii' 3re"ur "%te+a !inute )i el tot nu.i d du dru!ul' Aproape i!per"eptibil, el %n"epu s .)i !i)te "apul %ntre s%nii ei, !%n&%indu.i "u &ura' O dorin* !ai puterni" de"%t ori"e alt senti!ent pe "are %l "unos"use +reodat o str punse p%n %n ad%n"ul su#letului' Si!*i un +al de " ldur )i b t ile ini!ii i se %nte*ir ' 4%inile )i pi"ioarele i se %n!uiaser , dar "u o #or* surprin$ toare, %i trase "apul !ai aproape' Un &ea! t de pl "ere nespus %i s" p de pe bu$e "%nd el %i "uprinse s#%r"ul "u &ura )i trase de el u)or %nainte de a.l !%n&%ia "u li!ba "ald )i dul"e, ud%ndu.i " !a)a de noapte' 3rupul lui 8auren era asaltat de sen$a*ii )i #u "%t pe.a"i s "ad %n "lipa %n "are el %)i retrase bra*ele brus"' <ared st tea "u &enun"-ii la piept, "u "apul %ntre ei )i "u #a*a as"uns %n !%ini' . 5lea" , 8auren, spuse el r &u)it, )i at%t de %n"et, %n"%t ea abia %l au$i' . <ared, eu''' . 8as .! , te ro&, repet el &e!%nd' . De "e7 De "e s te las''' a"u!7 Era &ata de a i$bu"ni %n pl%ns' E!o*iile %i erau at%t de puterni"e, %n"%t +o"ea ei "ed ' . 5entru " , #ir.ar s #ie, nu suport s te a! at%t de aproape, at%t de dorni" , at%t de''' &oal '' ' )i s nu''' Du.te %napoi %n "a!era ta, te ro&' . Nu, <ared, $ise ea %n"et' El %)i ridi" pri+irea' .Nu7 Ea %n&-i*i %n se"' . 1reau'' ' +reau s .*i #iu o so*ie ade+ rat , <ared, $ise ea )i nu %)i !ai putu re*ine la"ri!ile "are %i )iroir pe obra(i' 1reau s r !%n l%n& tine' . 8auren, spuse el "l tin%nd din "ap' Nu.*i dai sea!a "e spui' . Ba.!i dau sea!a= Nu )tiu ni!i" despre''' asta' Dar +reau s )tiu' 1reau s #iu o so*ie la #el "u! %i e Bloria lui Rudy, "u! i.a #ost 4aria lui Ben' Ni"i unul din ei nu sesi$ "iud *enia a"elor ulti!e "u+inte' . 3e ro&, las .! s r !%n "u tine %n noaptea asta' El o pri+i' 8a"ri!ile %i )iroiau pe obra(ii i!a"ula*i, p rul %i " dea pe u!eri )i pe s%nii pe "are t%n(ea s .i !%n&%ie din nou, silueta sub*ire i se deslu)ea prin " !a)a de noapte sub*ire, iar el %)i si!*ea b t ile ini!ii r sun%ndu.i %n "ap' 3rupul %i ardea de dorin* pentru ea, iar b rb *ia %i era dureros de !%ndr ' Nu %ndr $ni s se !i)te "%nd ea se %ntinse %n pat )i, spri(inindu.)i !%inile ti!ide pe u!erii lui, %)i lipi bu$ele de ale lui' El s"oase un &ea! t de neputin* )i, str%n&%nd.o %n bra*e, " $u pe perne' 3r &%nd.o sub el, o s rut "u pasiune' %i des"-eie repede nasturii " ! )ii de noapte'

Pagina 79

8auren nu a+u ti!p s se ru)ine$e de &oli"iunea ei, " "i el %i trase " !a)a peste "ap )i %i a"operi trupul "u al s u' Ori"%t i.ar #i #ost de di#i"il, se #or* s se st p%. neas" ' A"eea nu era o t%r# ' Ci 8auren' So*ia lui' 3rebuia s a"*ione$e %n"et, s nu o sperie' 8auren si!*i trupul lun& )i tare de deasupra ei rela/%ndu.se oare"u! )i <ared %n"epu s o s rute din nou, de data a"easta !ai %n"et, "a )i "u! ar #i +rut s .i !e!ore$e bu$ele, li!ba, din*ii' O s rut pe obra(i )i %i !u)" u)or lobul ure"-ii p%n "%nd ea %)i si!*i propriul trup de+enind lan&uros )i do"il sub el' O !%n !are )i bron$at %i tre"u peste s%ni, str%n&%nd unul u)or' S#%r"ul se %nt ri sub pal!a "are se !i)"a %n"et )i "ir"ular' 8u a"el !u&ure u!#lat %ntre de&ete )i %l #re" p%n "%nd 8auren si!*i " .i +ine s *ipe de pl "ere, o pl "ere de e/isten*a " reia nu )tiuse ni"iodat ' Apoi %i "uprinse s#%r"ul "u &ura lui ud )i "ald , tr &%nd "u o e/traordinar deli"ate*e' C%nd se !ut la "el lalt s%n, barba lui %i $&%rie pielea neted , # "%ndo s de+in )i !ai "on)tient de deosebirile #i$i"e dintre ei' A"ord a"eea)i aten*ie )i "eluilalt s%n %n ti!p "e !%inile %i !%n&%iau abdo!enul, tulbur%nd.o' %n "lipa %n "are %)i l s "apul %n (os )i %i s rut buri"ul "u o &ur la"o! )i #ierbinte, ea a+u sen$a*ia " un li"-id "ald se re+ars asupra ei' 5al!a lui se opri u)or pe triun&-iul de "%rlion*i "a abanosul dintre pulpele ei )i ea se %ntreb de "e nu si!*ea repulsie sau tea! ' Senti!entele erau at%t de''' "u!7 Nu a+ea ni"i un ter!en de "o!para*ie' 4%na lui i se stre"ur %ntre pulpe, iar 8auren se sperie "%nd el %nt%lni un #el de u!e$eal ' Se p rea, totu)i, " a"est lu"ru %l bu"ur , " "i o#t )i )opti; . Du!ne$eule, 8auren, e)ti pre& tit pentru !ine' A-, "e dul"e e)ti= 4i)"area !%inii lui %i alun& ori"e ur! de lu"iditate' E/plor rile deli"ioase ale de&etelor lui %i st%rnir un instin"t pri!ar )i ea %n"epu s .)i roteas" )oldurile' C%nd o s .!i a!intes" !ai t%r$iu, o s .!i #ie ru)ine, %)i spuse ea, dar a"u! nu pot s ! ab*in' O s rut din nou pe &ur , "u tandre*e, %n pro#un$i!e, !ur!ur%ndu.i pe bu$e "u+inte en&le$e)ti )i spaniole' Apoi se %ntinse deasupra ei )i ea #u %n"%ntat de a"ea &reutate %n"on(ur%ndu.l "u bra*ele' Benun"-ii lui %i dep rtar pulpele )i el se a)e$ %ntre ele' Ea %i si!*i #or*a !as"ulin "%nd el %i " ut des"-i$ tura trupului' O "uprinse pani"a, deodat , )i el si!*i i!ediat a"est lu"ru' %)i ridi" pri+irea )i se uit %n o"-ii ei !ari )i te! tori, " ut%nd r spunsul "are spera s se a#le a"olo' . De"i, e ade+ rat7 N.ai !ai #ost ni"iodat "u un b rbat7 3onul era de !irare )i tr da o dorin* de a )ti' Atun"i ea reali$ de "e era at%t de i!portant r spunsul ei pentru el' Ben' Nu spuse ni!i", dar bu$ele %i !i!ar "u+%ntul 0nu0 )i s"utur din "ap'

. 8auren' 3oate e!o*iile "are al" tuiau su#letul lui <ared 8o"6ett se adunar %n rostirea nu!elui ei' O s rut repede, "u ardoare )i pasiune' . Iart .! ' O s te doar , 8auren' %!i pare r u' O penetr )i ea ar #i *ipat da" el nu i.ar #i *inut "apul %n s"obitura u! rului s u' Durerea a"eea ar$ toare o s#%)ie' . %!i pare r u, s"u!pa !ea' Rela/ea$ .te "%t po*i' Cu+intele erau rostite %n )oapt l%n& ure"-ea ei )i ea %)i #or* !u)"-ii de e/isten*a " rora nu )tiuse p%n atun"i, s se rela/e$e' Durerea se !ai stinse, dar "%t a+ea s dure$e7 <ared nu se !i)"a' Ea %i au$ea r su#larea %n ure"-e "a un +%nt puterni"' Se !i)" u)or sub el, " ut%nd o po$i*ie !ai "o!od , )i %l au$i *in%ndu.)i respira*ia' . O-, Doa!ne, "e bine e, &e!u el )i %)i a#und #a*a %n pern ' At%t de str%!t ' 5er#e"t ' 5er#e"t ' %n"epu s se !i)te %n untrul ei' Durerea re+eni %n +aluri rit!i"e, dar unde+a e/ista )i o pro!isiune de pl "ere' Cu+intele pe "are <ared i le !ur!ura la ure"-e erau de ne%n*eles, dar sensul lor era "lar' <ared era %n ea= Era un &%nd tulbur tor . trupul lui )i al ei unite %n "el !ai inti! !od' F r "a ea s )tie, trupul preluase "ontrolul )i %i r spundea "u a"elea)i !i)" ri' Deodat , %ntre&ul lui trup de+eni ri&id )i ea se si!*i inundat de o ploaie de +ia* ' Instin"ti+ %i str%nse )oldurile %ntre &enun"-i' St tu epui$at deasupra ei p%n "%nd respira*ia %i re+eni la nor!al, iar ea %)i pli!ba !%inile peste spatele lui lat, !inun%ndu.se de !u)"-ii, oasele )i pielea lui' %n "ele din ur! , se ridi" %n "oate )i o pri+i %n o"-i' . Du!ne$eule, 8auren, )opti el ui!it' Ce !i.ai # "ut7 Se rosto&oli de pe ea )i o str%nse l%n& el' R !aser ast#el !ult ti!p, # r s +orbeas" , %n ti!p "e !%inile lui se pli!bau lene)e peste spatele, )oldurile )i pi"ioarele ei' 8o"ul dintre pulpe %i era "uprins de #l " ri %n" , dar era !ul*u!it ' O#t ' Stre"ur%ndu.)i un de&et sub b rbia ei, %i d du "apul pe spate u)or' . 4i"a !ea +ir&in ' 3e.a durut tare7 . Nu, !in*i ea' Pagina 80

El %n"er" s nu $%!beas" , nu putu )i "-iar %n"epu s r%d u)or' . 5e naiba' E)ti o doa!n %n toat puterea "u+%ntului, nu7 %)i l s "apul %n (os )i o s rut u)or, aproape "ast' Se d du (os din pat )i se duse spre ! su* nest%n(enit' 8auren %i studie trupul'

Ni"i un artist nu ar #i putut s surprind &ra*ia sen$ual a !ersului s u ori pielea a"operit de un p r !oale )i auriu' Era un b rbat #ru!os )i, %n "iuda e/perien*ei noi pe "are o tr ise, ro)i' El +eni %napoi "u o "%rp ud )i, %n&enun"-ind l%n& ea, d du s . i dep rte$e pi"ioarele, dar ea se %!potri+i instin"ti+' . Nu.*i #a" ni"i un r u, %i spuse el "u bl%nde*e' O s te si!*i !ai bine' 1o"ea %i era at%t de lini)titoare )i !%inile at%t de bl%nde, %n"%t %l l s s .i des"-id pi"ioarele )i s o ta!pone$e "u "%rpa' O"olindu.i pri+irea, se uit %n ta+an, ui!it " se puteau %nt%!pla ast#el de lu"ruri' Ni"i %n "ele !ai nebune)ti #ante$ii ale ei nu %)i %n"-ipuise " , %ntre un b rbat )i o #e!eie, ar #i putut e/ista o ase!enea #a!iliaritate' Sau poate " ast#el de lu"ruri se %nt%!plau nu!ai "u <ared' %)i ridi" pri+irea spre so*ul ei' El se uita la ea "a )i "u! i.ar #i putut &-i"i &%ndurile "ele !ai as"unse' . %*i pro!it " n.o s te !ai doar at%t de tare, %i spuse el $%!bindu.i u)or' Ba "-iar o s . *i pla" ' . %*i !ul*u!es", )opti ea "%nd el duse "%rpa %napoi pe ! su* ' Se ridi" %n "apul oaselor, str%n&%nd "ear)a#ul la piept )i %ntin$%ndu.se dup " !a)a de noapte' Ce #a"i7 O %ntreb el +enind %napoi l%n& ea' Credea! " ''' Ce "redeai7 o %ntrerupse el, lu%ndu.i " !a)a din !%n )i arun"%nd.o unde+a !ai departe, dup "are %n"epu s .i !u)te u! rul u)or, tr &%nd.o %napoi pe perne' Ce "redeai, 8auren o %ntreb el "u o +o"e %n&ro)at ' Bu$ele lui %i atin&eau s%nii a"u! )i ea nu !ai putu &%ndi delo"' Credea! " ''' ''' O-, Doa!ne= El r%se u)or' Cul" .te' 5un%nd "apul l%n& al ei pe a"eea)i pern , %n"-ise o"-ii' %)i spri(ini bra*ul pe burta ei, iar !%na %i "uprinse s%nul u)or' S doar! 7 Nu %n noaptea a"eea' 3rebuia s se &%ndeas" la prea !ulte lu"ruri' Ea )i <ared, "are se "ertaser , se i&noraser , se (i&niser , st teau a"u! unul l%n& altul, "o!plet &oi, %n patul lui, dup "e tr iser "ea !ai !inunat unire, iar el +oia "a ea s doar! ' I!posibil' Nu a+ea s adoar! ' Dar o # "u, totu)i' Bun di!inea*a' .H!!!7 A! spus 0bun di!inea*a0, doa!n 8o"6ett' 8auren des"-ise un o"-i so!noroas )i + $u "-ipul $%!bitor al so*ului ei' %n "a!er era %n" %ntuneri"' . <ared, spuse ea pe un ton pl%n& re*' E %n" noapte' %)i as"unse #a*a %n pieptul lui p ros )i " s" ' . %!i pla"e la nebunie s ! s"ol di!inea*a de+re!e, spuse el r%$%nd de "u+intele a"elea "u dublu %n*eles, dar 8auren %l pri+i nedu!erit ' %)i d du sea!a din nou "%t de ino"ent era %n" ' . 8auren, spuse el, !%n&%indu.i obra$ul )i s ru. t%nd.o u)or' Ea se &-e!ui la pieptul lui

"ald )i el trase p tura peste ei' 5ri+ind # ptura a"eea deli"at lipit de el, r%se "u triste*e %n sinea lui' Cine ar #i "re$ut a)a "e+a despre <ared 8o"6ett7 Faptul " %)i petre"use o noapte %ntrea& al turi de o #e!eie era neobi)nuit %n sine' De "u! %)i satis# "ea po#tele, era ner bd tor s p r seas" #e!eia "u "are #usese' Noaptea pre"edent +oise s r !%n "u a"ea #e!eie' Cu ni"i o #e!eie nu se pierduse at%t de total "u! o # "use "u 8auren' %ntotdeauna %i # "ea pl "ere a"tul, bine%n*eles' Dar &%ndurile %i erau adesea %n alt parte; la o partid de " r*i, la a#a"eri, la alt #e!eie' Noaptea tre"ut #usese "on)tient nu!ai de #e!eia de sub el, "are %i r spundea "u o ti!iditate #e"iorelni" ' 5ar#u!ul, sen$a*iile pe "are i le st%rnea, &ustul ei %i "apturaser toate si!*urile' Ni"i %n ruptul "apului nu ar #i re"unos"ut " noaptea tre"ut #usese pri!a oar )i pentru el' Era ini*ierea ei %n ritualurile iubirii' Fusese +ir&in ' :i era pentru pri!a oar "%nd <ared #usese "u o +ir&in ' Era un dar pe "are nu s.ar #i a)teptat ni"iodat s .l pri!eas" )i pe "are a+ea i!presia " nu %l !erit ' Cu toate a"estea, ea i.l o#erise' De "e7 Dup #elul "u! se purtase "u ea, de "e i se o#erise ast#el7 %)i l s "apul %n (os )i %i s rut #runtea %n ti!p "e %ntrebarea a"eea "ontinua s .l obsede$e' De&etele ei nete$ir "utele dintre spr%n"enele lui' C%nd +a #i b tr%n, +or #i la #el de stu#oase "a ale lui Ben, %)i spuse ea' Cu dou $e"i )i patru de ore %n ur! ni"i nu.)i %n"-ipuise " dou #iin*e o!ene)ti puteau #i at%t de inti!e "u! #useser ei' A"u! st teau "u bra*ele )i "u pi"ioarele %!pletite )i ea nu si!*ea ni"i ti!iditate, ni"i ru)ine, ni"i +ino+ *ie' Ce se %nt%!plase "u prin"ipiile ei ri&ide7 Nu a+ea i!portan* ' Nu le +oia %napoi' Ba, %n "lipa a"eea, +oia s des"opere "e alte pl "eri %i !ai putea o#eri trupul lui' . <ared, "%nd7''' C%t7''' El $%!bi' %n lo"ul r spunsului la %ntrebarea pe "are ea nu o putea rosti, &ura lui o " ut pe a ei' Pagina 81

A"el s rut ade+ rat dup noaptea pre"edent st%rnea a"elea)i e!o*ii, a"eea)i ner bdare #a* de lu"rurile "are a+eau s ur!e$e, %i per!ise un a""es neli!itat la trupul ei' El & si lo"urile se"rete pe "are le !%n&%ie sau le s rut , s!ul&%nd &e!ete de pl "ere din partea a!%ndurora' 8a %n"eput ti!id , apoi %n"ura(at de &e!etele lui de e/ta$, %)i l s de&etele s i se pli!be prin p rul de pe pieptul lui' 5ielea %i era "ald )i per#e"t %ntins peste !u)"-ii pe "are %i !asa "u de&etele "are de+eniser , dintr.odat , #oarte pri"epute' Aerul %i ie)i printre din*i "%nd ea %i %nt%lni s#%r"urile tari'

Se retrase repede, dar !%na lui o adusese la lo"' As"un$%ndu.)i #a*a %n &%tul lui, ea i.l !%n&%ie "u li!ba' C%nd se aple" deasupra lui, !%inile lui %i "uprinser )oldurile )i o trase !ai aproape pentru a.i si!*i b rb *ia' . 3e +reau din nou, 8auren' Dar nu +reau s te doar , spuse el %n )oapt ' . N.o s ! doar , n.o s ! doar ' C%te+a )u+i*e din p rul ei !ai %n"on(urau &%tul lui <ared "%nd el o %ntoarse pe spate aproape "u brutalitate' St%nd deasupra ei, o pri+i %n o"-i )i %i spuse; . Roste)te.!i nu!ele, 8auren' 1reau s .l + d pe bu$ele tale' Roste)te.!i nu!ele, te ro&' Ea %i !%n&%ie po!e*ii )i )opti; . <ared' <ared' <ared' Ulti!a silab era o ru& !inte' El o penetr %n"et, ridi"%nd.o )i tr &%nd.o pentru a.i pri!i in+a$ia subli! ' Se "u#und )i !ai ad%n" de"%t %nainte, !%n&%indu.i pere*ii #e!init *ii, poarta p%nte"ului ei, retr &%ndu.se pentru a o )i"ana )i a o tulbura )i apoi a#und%nduse din nou %n ad%n"ul ei' 8auren %)i si!*i su#letul %n l*%ndu.se )i plutind deasupra patului, din "e %n "e !ai sus, " tre o "ul!e %n" ne"lar )i !isterioas , dar atr & toare' A"el abis deasupra " ruia plutea o sperie )i %n"-ise o"-ii str%ns' . Nu, 8auren, +ino "u !ine, spuse el "u r su#larea %ntret iat ' 1ino' '' "u''' !ine''' O str%nse "u putere %n "lipa %n "are pasiunea sa, dep )ind pun"tul de re*inere, se &oli %n interiorul ei, inund%nd.o "u un #o" +iu' El se odi-ni doar o "lip , dup "are, "u o !%n lipit de spatele ei, se %ntoarse pe o parte' R !%n%nd "apti+ %n a"ea pe)ter dul"e "a !ierea, <ared se !i)" tulbur tor' . 4 si!*i, 8auren7 . Da, )opti ea' Da' . 3e doare7 o %ntreb el !i)"%ndu.se din nou' O-, Doa!ne= . Nu, e' '' e #oarte bine' . Atun"i de "e te.ai oprit7 Erai %n pra&ul unei bu"urii in"redibile' @i.e tea! de ea7 In"apabil s .i %nt%lneas" pri+irea "er"et toare, ea %n"u+iin* "u #a*a as"uns %n ur! rul lui' . %n*ele&, spuse el %n"et' %n"re$ tor %n propriile puteri, el )tia " o putea adu"e la %!plinire "-iar )i atun"i, dar %)i d du sea!a " nu era pre& tit , %n" ' Se dep rt de ea, "on)tient " , %n "iuda #aptului " ne&a, trebuia s si!t durere' %i d du p rul la o parte de pe t%!ple )i %i s rut #runtea )i pleoapele' . Hai s !ai dor!i! pu*in'

Ador!i respir%ndu.i par#u!ul p rului' Capitolul 1U' I!ediat de "u! %i + $u pe <ared )i pe 8auren ap r%nd %!preun la !asa de pr%n$, Oli+ia )tiu " lu"rul de "are se te!use "el !ai !ult se %nt%!plase' Ser+itorii sporo+ iau a&ita*i %n le& tur "u "e+a, dar, "u! ni"iodat nu se ostenise s %n+e*e spaniola, nu le %n*ele&ea )oaptele' 3otu)i, la !as , $%!betele lor se"rete, i&norarea tuturor lu"rurilor "are se %nt%!plau %n (urul lor )i "ear" nele %i ar tar #oarte li!pede "u! %)i petre"user noaptea <ared )i 8auren' 8a naiba= Cu! de se l sase #er!e"at #iul ei de a"ea #loare de ser 7 El pre#era %ntotdeauna #e!eile #oarte +esele, "u reputa*ii s"andaloase' Ce + $use, oare, la a"ea %ntru"-ipare a +irtu*ii, #ra&il )i "u %n# *i)are de doa!n 7 E-, nu a+ea i!portan* da" se "ul"a "u ea at%ta ti!p "%t nu se %n#iripa %ntre ei o a#e"*iune puterni" ' Sau . Doa!ne #ere)te . "%t ea nu r !%nea %ns r"inat ' Din #eri"ire, <ared era destul de de)tept %n"%t s aib &ri( "a a"est lu"ru s nu se %nt%!ple' %i + $u s"u$%ndu.se )i d%nd s ur"e pentru 0un pui de so!n0' <aren, a! putea s st ! pu*in de +orb 7 %ntreb ea repede, %!p turind )er+etul )i ridi"%ndu.se' Ieri, %n ti!pul "ere!oniei, a! dis"utat "u 5ar6er despre ni)te planuri )i "red " ar trebui s #ii )i tu la "urent "u ele' <ared se uit "u triste*e la 8auren, dar se "on#or! # r ni"i o tra&ere de ini! ' Bine, !a! ' Ne +ede! !ai t%r$iu, 8auren' Dup "e nora ei p r si su#ra&eria, Oli+ia %i propuse lui <ared s o ur!e$e %n birou' Dup "e a"esta se a)e$ "o!od %ntr.un #otoliu de piele )i %)i aprinse un trabu" ,ea %i spuse "are erau noile planuri' > u a)a, <ared, "red " ai "a! e/a&erat dup . a!ia$ ' 8uau "ina )i Oli+ia +orbea !ieros, "ontra$i"%nd at!os#era %n" r"at din %n" pere' A) pre#era s nu dis"ut ! a#a"eri a"u!, !a! , spuse <ared %n"ordat' 8auren obser+ase "u triste*e " toat bun dispo$i*ia lui de di!inea* disp ruse dup dis"u*ia "u !a!a lui' St tuser %n"-i)i %n birou !ai !ult de o or , iar "%nd ur"ase, <ared nu %n"er"ase s o +ad , "i se dusese dire"t %n "a!era lui )i apoi ple"ase' Se %ntorsese e/a"t %nainte de "in ' Nu %i !ai + $use %ntre patru o"-i dinainte de !asa de pr%n$' . Cu si&uran* " n.a+e! se"rete #a* de 8auren, nu.i a)a7 %ntreb Oli+ia "u dul"ea* %n &las, arun"%ndu.i o pri+ire norei' Pagina 82

%n de#initi+, e so*ia ta, <ared' 8auren ro)i )i pri+i %n #ar#urie' Oare )tia de seara tre"ut 7 Cu! a+ea s rea"*ione$e7 . Cre$i " planurile noastre or s.o )o"-e$e7 %)i %ntreb Oli+ia #iul "u "al!' . Fir.ar s #ie, !a! = Cutele din (urul &urii lui p reau s pate %n st%n" , . 1e$i tu, 8auren, "ontinu Oli+ia, netulburat de #uria lui <ared, "ei doi 1andi+er )i "u !ine ne.a! &%ndit !ai bine %n le& tur "u lo"ul unde s se "onstruias" "entrala ele"tri" )i a"est lu"ru +a presupune $ & $uirea r%ului !ai sus de 5ueblo, nu !ai (os' Fire)te " +a a#e"ta #oarte !ult "o!unitatea'

Ne te!e! de o r $+r tire a popula*iei din !o!ent "e oa!enii +or r !%ne # r ap ' De a"eea, a! luat ! suri %n a)a #el %n"%t distru&erea or )elului 5ueblo s #ie "onsiderat o bine"u+%ntare' 8auren l sase #ur"uli*a %n #ar#urie )i se uita "%nd la !a! , "%nd la #iu, total nedu!erit ' Oli+ia %i sus*inu pri+irea lini)tit , <ared nu se uit la ea' . Nu "red " %n*ele&, spuse 8auren u!e$indu.)i bu$ele' Ce #el de ! suri lua*i7 Nu +oia s )tie' Dar trebuia' . 8auren,' nu te a!este"a' Nu te pri+e)te, spuse <ared "u aspri!e' . Bine%n*eles " o pri+e)te, dra&ul !eu' S"u!pa !ea, i se adres Oli+ia pe un ton pl "ut, de "on+ersa*ie, o s adun ! o trup de b t u)i, !er"enari, ! ro&, "u! +rei s le spui' Cred " ai pri"eput' Ei se +or du"e %n 5ueblo )i, d%nduse drept "et *eni ai ora)ului, +or st%rni o re+olt ' 1or pri!i indi"a*ii s in"endie$e, s prade, s r neas" , ori"e "red ei " ar #i ne"esar pentru i$bu"nirea unei re+olte' Co!unitatea se +a autodistru&e' 4er"enarii no)tri o +or a(uta s a(un& la asta aprin$%nd "%te+a #o"uri bine a!plasate' 4.a! &%ndit la treaba asta, bine%n*eles' 5ar6er & se)te " .i o idee &ro$a+ ' 8.a ru&at pe <ared s se du" la Austin s or&ani$e$e oa!enii' <ared #re"+entea$ ast#el de lo"uri unde ase!enea oa!eni ar putea #i & si*i' 8auren se # "u alb "a +arul' Nu %i +enea s "read "e au$ea' . Bine, dar pot !uri oa!eni= :i &%nde)te.te la toate " !inele a"elea "are +or #i distruse' Oli+ia ridi" din u!eri' . B nuies" " a)a +a #i, dar n.o s #ie "ine )tie "e !are pierdere, nu7 . Dar e inutil= De "e nu poate #i "onstruit "entrala %n lo"ul -ot r%t ini*ial7 . Ba ar putea' Nu!ai " nu +reau eu s #ie a"olo' . Atun"i este, %ntr.ade+ r, inutil'0 Ai distru&e un %ntre& ora) dintr.un "apri"iu' De "e7 Se l s pe spate pe s"aun )i o pri+i perple/ pe #e!eia din #a*a ei' C-ipul Oli+iei era dur )i ur%t, plin de ur ' Deodat , 8auren %n*elese tot' . R $bunare, )opti ea' %*i des"ar"i ura pentru o #e!eie pe un popor %ntre&' Oli+ia o pri+i #urioas ' . Nu )tiu "e +rei s spui, 8auren, $ise ea' . Ba )tii #oarte bine' 4aria 4ende$' Nu supor*i &%ndul " Beii a iubit.o'' ' . 3a"i= stri& Oli+ia )i b tu "u pu!nii %n !as # "%nd #ar#uriile )i pa-arele s $dr n& ne' . Nu, n.o s ta"' 8e.ai #i l sat pe Elena )i pe Isabela s !oar pe str $i' 5e atun"i, a! "re$ut " era o do+ad de "ru$i!e )i r utate, dar a"u! dep )e)ti "-iar )i asta' 5oate " a) %n*ele&e de "e si!*i "u! si!*i #a* de 4aria, dar, inutil s ''' . E inutil da" o spun eu " e, o %ntrerupse Oli+ia respir%nd ane+oie din "au$a #uriei' Nu trebuie s ! (usti#i" %n #a*a ta, ni"i %n #a*a ni! nui alt"ui+a de pe p !%nt'

5e 8auren o ui!i pasiunea a"elei #e!ei' Nu )tia de"%t s uras" , s distru& ' Era $adarni" s %n"er"i s dis"u*i "u o persoan at%t de obsedat ' . Nu, nu trebuie s te (usti#i"i %n #a*a ni! nui de pe p !%nt, $ise 8auren a""entu%nd ulti!ul "u+%nt' :tia " nu a+ea s se !ai tea! ni"iodat de Oli+ia' Nu +a a+ea %n"redere %n ea, o +a antipati$a, dar ni"iodat nu se +a !ai te!e de ea' Oli+ia era o "au$ pierdut , dar pentru <ared !ai e/ista %n" speran* ' %n ti!pul dis"u*iei aprinse dintre so*ia )i !a!a lui, el pri+ise #i/ #la" ra lu!%n rii de pe !as ' 8auren se %ntoarse spre el' . <ared7 <ared, nu se poate s spri(ini un plan at%t de %n&ro$itor= . @i.a! spus s nu te a!este"i, 8auren, !or! i el' Nu %n*ele&i lu"rurile astea' . Ba %n*ele& totul= le stri& ea' %n*ele& " planul +ostru e "e+a "rud )i "ri!inal''' <ared s ri de pe s"aun r sturn%ndu.l )i + rs%nd o sti"l de +in ro)u pe !as ' . Fir.ar s #ie, !ai l sa*i.! .n pa"e' 5orni spre u)a "are d dea %n -ol, dar 8auren %l ur! ' I se a)e$ %n #a* , pun%ndu.)i a!bele !%ini pe pieptul lui )i pri+indu.l %n o"-i' Spune.!i " nu te +ei a!este"a %n treaba asta' 3e ro&, spune.!i asta' 1 $%nd " el nu #a"e ni"i o !i)"are, ea "ontinu ; <ared, &%nde)te.te' E/ist #a!ilii "are +or su#eri' Elena, Rosa )i Bloria au prieteni )i rude "are tr ies" a"olo' Si&ur n.ai #a"e "e+a "are s .i r neas" pe a"e)ti oa!eni, nu7 Fn a#ar de "eea "e %i "eruse !a!a lui s #a" , nu !ai a+ea ne+oie )i de asta' Nu a+ea ne+oie "a 8auren s .l pri+eas" ru& tor )i a"u$ator, %n a"ela)i ti!p' Cu o noapte %n ur! , o dorise "u o pasiune "are %ntre"use tot "e si!*ise +reodat , iar re$ultatul #usese $&uduitor' A!intirea "easurilor petre"ute %!preun "u ea %n patul lui %n" %l !ai tulbura' Nu a+ea ne+oie ni"i de asta' Nu +oia "a ea s #ie deosebit ' Pagina 83

S si!t a)a "u! a(unsese s si!t #a* de ea era pri!e(dios %n pri+in*a ori" rei #e!ei, dar era o ade+ rat nebunie s o si!t #a* de ea' 1enise %n 3e/as pentru Ben 8o"6ett, nu pentru #iul a"estuia' :i se " s torise "u el pentru "ei dou $e"i de !ii de dolariG # r %ndoial " a+ea s ple"e i!ediat "e o s pri!eas" banii' 5e "-ipul lui ap ru un r%n(et ur%t )i %i %ndep rt !%inile, %!pin&%nd.o "u putere' Cine naiba e)ti tu s .!i spui !ie "e s #a"7 Ai tr it ai"i toat +ia*a7 Ai #ost +reodat a"olo "a s +e$i "u! tr ies" oa!enii ia7 E o -a$na, 8auren' S"ursurile so"iet *ii' 3%r#e, "arto#ari )i -o*i' Nu )tii "e +orbe)ti "%nd ! ro&i s n.o #a"' S%nt si&ur " ast#el de ele!ente e/ist a"olo' Dar s%nt )i oa!eni ne+ino+a*i "are +or su#eri inutil'

5entru a inspira !ai !ult putere "u+intelor, ea %l apu" de bra*e din nou' . S nu "u!+a s "re$i " po*i s te a!este"i %n +ia*a !ea, spuse el #urios, d%ndu.i !%inile la o parte' Bestul lui a+u !ai !ult #or* de"%t inten*ionase )i + $u "u re&ret "u! !%na lui o lo+i peste bu$ , ples. nindu.i.o )i # "%nd s *%)neas" s%n&ele' R !aser a!%ndoi ului*i de "eea "e se %nt%!plase' <ared #u pri!ul "are se de$!eti"i )i s"oase o batist din bu$unarul de la piept, pe "are i.o %ntinse' . Iart .! , 8auren' D .!i +oie''', $ise el, +r%nd s .i )tear& s%n&ele' . Nu ! atin&e= stri& ea #erindu.se )i %ndep r. t%ndu.i !%na' Batista " $u pe (os' . Nu +reau absolut ni!i" de la tine' E)ti e/a"t "a ei' 8as .! .n pa"e' 3ensiunea dintre ei era "a un &ol i!ens' O"-ii ei "enu)ii, %ntune"a*i )i ostili, %nt%lnir pri+irea lui dur )i ne%nduple"at ' . Bine, spuse el %ntr.un t%r$iu' N.o s te !ai deran(e$ ni"iodat "u atin&erile !ele' Ea ie)i i!ediat din %n" pere )i porni spre s"ar ' A(unsese aproape sus, "%nd +o"ea lui <ared o opri' . 4%ine ple" la Austin' Nu )tiu "%nd ! %ntor"' Ea pri+i %n (os' %n "iuda de$a! &irii pe "are o si!*ea, %l iubea' %n ti!pul dis"u*iei, p rul lui se r + )ise )i %i " dea pe #runte, a"operindu.i o"-ii' St tea "u un pi"ior pe pri!a treapt )i "u bra*ul spri(init pe balustrad ' 5 rea )i !ai #ru!os a"u!, a)a r + )it' Ini!a ei stri& ; 03e iubes", <ared=0 Dar nu %i spuse ni!i"' Ni"i ! "ar la re+edere' 4%ine ple" la Aeypoint )i o +oi lua )i pe Elena "u !ine, %i spuse 8auren Oli+iei %n biroul lui Ben' 8uase o -ot r%re )i a"u! o pro+o"a pe Oli+ia s proteste$e' Cred " Bloria o s aib ne+oie de a(utor odat "u na)terea "opilului' Elena )i Carlos trebuie s lo"uias" %!preun , "a o ade+ rat #a!ilie' O s .l ro& pe Rudy s le dea una din " su*ele de la #er! ' :e#ul de e"-ip nu ia -ot r%ri la Aeypoint, 8auren, spuse Oli+ia "lo"otind de !%nie' Cu! %ndr $nea s .i po!eneas" de bastardul a"ela )i de #a!ilia lui7 8auren o pro+o"a inten*ionat, a)a "u! # "ea de "%te+a $ile' 8auren %)i %n"epuse "a!pania "-iar %n di!inea*a ple" rii lui <ared' %nainte "a Oli+ia s a#le "e a+ea de &%nd, a or&ani$at un "o!itet biseri"es" "are a+ea "a s"op nu!ai a(utorarea "o!unit *ii din 5ueblo' 8auren nu era "u "apul %n nori' %)i d dea sea!a " , da" lo"uitorii ora)ului Coronado ar #i #ost "u ade+ rat preo"upa*i de situa*ia se!enilor lor !e/i"ani, ar #i # "ut "e+a de!ult' Se #olosi din plin de nu!ele " p tat re"ent )i "eru a(utor "a so*ia lui <ared 8o"6ett pentru reali$area unui proie"t la "are se &%ndiser ' 1i"ti!ele ei nu putuser s re#u$e' %l "on+insese pe 5epe s o pli!be pe str $ile ora)ului )i #usese %n&ro$it de "eea "e + $use' %n lu!ina str lu"itoare a soarelui, ur%*enia )i lipsurile or )elului 5ueblo se +edeau "a ni)te r ni des"-ise'

8auren #usese )o"at %n #a*a lipsei de i&ien , s r "iei, bolilor )i !i$eriei' Sub %ndru!area lui 8auren, doa!nele de la biseri" au %nde!nat alte &rupuri so"iale s ini*ie$e di+erse a"*iuni de "aritate' S.au adunat )i au %!p r*it -aine +e"-i' 5entru "onstru"*ii a #ost donat "-erestea, de)i u$at ' Iar 8auren a s"ris uni+ersit *ii din Aus. tin, %ntreb%nd da" nu "u!+a studen*ii puteau a!ena(a "%te+a lo"uri pentru tratarea bolna+ilor )i pentru a da "%te+a le"*ii ele!entare de i&ien ' C%nd a au$it de e#orturile lui 8auren, de la un "lient al b n"ii, Oli+ia abia a reu)it s a(un& a"as %nainte s e/plode$e' A %n"eput dis"u*ia din birou, spun%nd; . 1ei pune "ap t i!ediat a"estui proie"t ridi"ol' 8auren nu s.a pre# "ut " nu %n*ele&e' Intrase %n birou %nar!at pentru a"ea "on#runtare' . Nu +reau s dis"ut ni!i" "u tine p%n nu tra& draperia din spatele biroului' Fie " a #ost )o"at de %ndr $neala lui 8auren, #ie " #uria a %!piedi"at.o s obie"te$e, Oli+ia a r !as t "ut %n ti!p "e 8auren s.a dus s tra& draperiile' Apoi, s.a a)e$at pe #otoliul din #a*a biroului, spun%nd; . De"i, Oli+ia, b nuies" " ai o p rere %n le& tur "u a"ti+itatea !ea din 5ueblo' . A!este"ul t u a"olo e "urat nebunie= stri& Oli+ia' Ori"e 0"o!itete0 ai #i %n#iin*at or s dispar %n"ep%nd "-iar de a"u!' %n*ele&i7 . %n*ele&, dar nu, ni"i unul din proie"tele pe "are le.a! %n"eput n.o s #ie blo"at' Pagina 84

. O s a! &ri( s #ie, o a!enin* ea pe un ton "are ar #i inti!idat !ul*i b rba*i "ura(o)i, dar 8auren ni"i nu "lipi' Nu "red ".o s.o #a"i, $ise ea "u "al!' Ce.ar spune lu!ea da" 0e#orturile !ele0 nobile ar #i %!piedi"ate de propria !ea soa"r 7 Ni!eni n.o s )tie, spuse Oli+ia u)or a!u$at ' Oare #ata a"eea era proast 7 Ba or s )tie' O s le spun eu' A-, %n*ele&' Ai de &%nd s ! "o!pro!i*i7 De "%nd e o ru)ine s .*i a(u*i se!enii7 8auren "onsider dis"u*ia %n"-eiat atun"i )i ple" , l s%nd.o pe Oli+ia sin&ur "u ura ei' Da" a"easta a+ea de &%nd s %!piedi"e a"*iunile lui 8auren des"operi " nu era de a(uns de pre& tit ' 8auren # "use a"est &en de lu"ruri toat +ia*a' Era o bun or&ani$atoare' 3alentul de a "on+in&e pe "ine+a s #a" "e+a nepl "ut )i de a l sa i!presia " #usese ideea lui de la bun %n"eput era "e+a #oarte rar %nt%lnit' 3oat lu!ea era %ndr &ostit de "ura(oasa doa!n 8auren 8o"6ett' Su&estiile subtile ale Oli+iei "u! " nora ei ar #i #ost pu*in "a! a!bi*ioas au pro+o"at doar laude )i entu$ias! pentru proie"tele ei' C%nd toate "o!itetele erau %n plin a"ti+itate )i 5ueblo d dea de(a se!ne de %!bun t *ire, 8auren se -ot r% s se %ntoar" la Aeypoint' Deo"a!dat , # "use tot "e.i st tuse %n putin* '

Ostilitatea e/istent %n "asa din Coronado de+enise insuportabil ' A"u!, %n#run. , t%nd.o pe Oli+ia "u #er!itate, # r s se tea! de r utatea a"esteia, spuse; A! +orbit "u <ared re#eritor la Elena )i la Carlos )i el a #ost de a"ord' Era pri!a oar "%nd 8auren Holbroo6 8o"6ett spusese o !in"iun , dar presi!*ea " a+ea s #ie iertat ' . :i, %n plus, din !o!ent "e, ni"i eu, ni"i <ared nu s%nte! ai"i, s%nt si&ur " te po*i lipsi de ea' 5epe ne poate du"e p%n la Aeypoint, dup "are +a adu"e " ru*a %napoi' 5robabil " poi!%ine se +a %ntoar"e' 9 Din "%te + d, te.ai &%ndit la toate' Ce speri s reali$e$i "u a"east !i" es"apad 7 Inten*ione$i s le spui unor anu!ite persoane de planurile noastre %n speran*a " a"estea +or #i %!piedi"ate7 O"-ii +er$i ai Oli+iei erau "a ni)te pu!nale' . Da" i.a) spune lui Rudy, $ise ea # "%nd o pau$ dup "e rosti a"el nu!e, i.a) pune %n peri"ol at%t pe el "%t )i pe #a!ilia lui )i ni"i %n ruptul "apului n.a) #a"e "e+a "are s .i a#e"te$e' . Ce e!o*ionant= 8auren %i i&nor sar"as!ul )i "ontinu ; . Nu "red " planurile tale barbare se +or reali$a +reodat , Oli+ia' Nu "red " <ared +a parti"ipa' A! a(uns s .l "unos" )i )tiu " nu.i st %n #ire s #a" un lu"ru at%t de de!n de dispre*' 5entru su#letul t u ! te!, Oli+ia, nu pentru al lui <ared' Oli+ia r%se %n"%ntat ' . Ce proast e)ti= Cre$i " l.ai dat pe bra$d ' %*i &arante$ " ar repre$enta o pro+o"are pentru ori"e !isionar "are ar %n"er"a s .l sal+e$e, spuse ea, dup "are tot a!u$a!entul %i disp ru de pe "-ipul #ru!os )i re"e' Nu "onta pe <ared' %!i apar*ine )i %ntotdeauna +a #a"e "e.i +oi spune eu' 8auren se ridi" plin de &ra*ie din #otoliu )i ie)i "o!plet st p%n pe sine' >iua "are ur! #u re"e, ploioas )i %ntune"at , %n per#e"t ar!onie "u starea de spirit a lui 8auren' Rosa %)i lu r !as bun de la Elena pl%n&%nd, dar #ata era e/tre! de bu"uroas ' C%nd 8auren %i spusese " a+ea s o ia "u ea la Aeypoint a)a %n"%t s #ie al turi de Carlos, Elena #usese "ople)it de re"uno)tin* ' Nu %i +enea s "read " a)a "e+a a+ea s se %nt%!ple, totu)i, %n "iuda +re!ii oribile, sporo+ ia +esel "%nd ple"ar ' C l toria dur !ai !ult de"%t de obi"ei din "au$a ploii )i a dru!urilor noroioase' 8auren st tea pe "apr l%n& 5epe, iar Elena, %n " ru* , &-e!uit sub o p%n$ i!per!eabil ' C%nd a(unser , %n s#%r)it, la #er! dup .a!ia$ t%r$iu, le era #ri&, #oa!e )i erau obosite' Bloria le ie)i repede %n %nt%!pinare )i o %!br *i) pe 8auren "a pe o sor ' . Ne.a #ost at%t de dor de tine' 4 bu"ur nespus " te + d' Unde e <ared7 1ine !ai t%r$iu7 C%nd %i au$i nu!ele, 8auren si!*i un nod %n &%t, dar r spunse destul de "al! ; . De data asta nu "red " o s +in ' Are treab la Austin' Bloria ar #i spus !ai !ulte, dar e+identa )o+ ial a lui 8auren de a +orbi despre so*ul ei o # "u s renun*e' Oare %ntre "ei doi lu"rurile nu a+eau s se aran(e$e ni"iodat 7 . Bloria, ea este Elena, so*ia lui Carlos Ri+as )i prietena !ea' A! adus.o "u !ine "a

s .*i dea o !%n de a(utor pe ai"i' Sper " Rudy o s .i poat l sa s lo"uias" %ntr.una din " su*e' Cre$i " e posibil7 . O s #a"e! %n a)a #el %n"%t s #ie' Bine ai +enit, Elena, $ise Bloria lu%ndu.i !%inile %ntr. ale ei' @ine! #oarte !ult la Carlos )i eu una s%nt #eri"it " , %n s#%r)it, +e*i #i %!preun ' Ne.a p rut #oarte r u "%nd a! au$it de "opila)ul +ostru' O s ! a(u*i s a! &ri( de "opii7 Nu ! !ai pot des"ur"a sin&ur "u ei' Bloria rea"*iona e/a"t a)a "u! se a)teptase 8auren' Elena a+ea s #ie #eri"it a"olo' 8auren o#t )i intr %n "as pentru a.i saluta pe "opii )i pe 4aria' Fie"are, "%nd era %!br *i)at, a+ea "e+a s .i po+esteas" ! tu)ii 8auren, iar ea %i as"ulta "u aten*ie, &eloas pe ino"en*a lor lipsit de &ri(i' 5uneau o su!edenie de %ntreb ri despre eroul lor, un"-iul <ared, iar ea le spuse "u! "%)ti&ase "on"ursul de tra&ere la *int ' Pagina 85

As"ultar "u o"-ii !ari "%nd le po+esti %ntre&ul episod "u auto!obilul' Bloria %i tri!ise apoi %n "a!erele lor, iar 4aria +eni s o %!br *i)e$e pe 8auren, "are pri!i "u bu"urie " ldura a"elor bra*e sub*iri' Dup a"eea, 4aria se dep rt pu*in )i pri+i %n ad%n"ul a"elor o"-i "enu)ii )i tri)ti, . Cred " e)ti ne#eri"it , 8auren, nu7 Ea %)i l s "apul %n piept )i %n"u+iin* "u triste*e' . O s +orbi! !ai t%r$iu, $ise 4aria b t%nd.o pe bra*, dup "are se %ntoarse spre Elena' C%nd +eni, seara, Rudy o %!br *i) "u " ldur )i, pri!ind se!nalul Bloriei, se ab*inu s . i pun prea !ulte %ntreb ri despre <ared sau despre situa*ia din Coronado' Sus*in%nd " era obosit , 8auren se retrase de+re!e %n "a!era ei, "are %i a!intea dureros de !ult de <ared . lu"rurile, -ainele, par#u!ul lui' 3otul o # "ea s .)i adu" a!inte de desp r*irea lor' :tia " nu +oise s o lo+eas" ' Nu #usese de"%t un a""ident' Ceea "e "onsidera ea a #i #ost o tr dare erau +orbele pline de r "eal pe "are i le arun"ase' S #i #ost ele rostite de a"eea)i &ur "are o s rutase "u at%ta pasiune7 S rut ri "are, )i a"u!, "%nd %)i a!intea, o # "eau s tre!ure' Nu a+ea ni"i un rost s ne&e sen$a*iile "are o st p%neau ori de "%te ori %)i a!intea de !o!entele lor de dra&oste' 3rupul i se %n!uie tot "%nd %)i aduse a!inte "u! o tulburaser !%inile )i bu$ele lui )i "%t pl "ere %i produseser ' Co!ple/itatea trupurilor lor i se de$+ luise sub atin&erea pri"eput a lui <ared )i, totu)i, dorea s a#le )i !ai !ult' 1oia s si!t din nou a"el e/ta$ subli! "are o %n+ luise %n "lipa %n "are !as"ulinitatea lui o u!pluse, %ntre&ind.o' Cu+intele de iubire pe "are el i le )optise la ure"-e o obsedau )i %)i b teau (o" de ea # "%nd.o s se $+%r"oleas" nelini)tit )i s ude perna de la"ri!i' Rudy le per!ise lui Carlos )i Elenei s #oloseas" o " su* a#lat la +reo !il distan* de "asa "ea !are'

Ba "-iar %i d du liber lui Carlos o $i pentru a aran(a totul' Reu)ir s #a" #oarte pu*in, dar, a doua $i, "%nd Carlos o l s la #er! %nainte de a se du"e la lu"ru, Elena radia de #eri"ire' Se obi)nui i!ediat "u bu" t ria )i se purta "u "opiii "u r bdarea unei &u+ernante "u e/perien* ' A"e)tia o adorau )i o as"ultau !ai !ult "-iar de"%t pe !a!a, pe ! tu)a 8auren "ea e/tre! de indul&ent , sau pe buni"a lor pe "are o e/ploatau # r !il ' 8auren nu a+ea starea de spirit potri+it s rb torilor de Cr "iun, dar a"estea sosiser totu)i' %n di!inea*a $ilei de Cr "iun, <a!es )i <o-n au #ost %n"%nta*i s des"opere "%te o pere"-e de bretele noi )i pistoale de (u" rie "u to"uri "u tot' Fetele s"oaser e/"la!a*ii de bu"urie & sind (upoane noi )i pan&li"i de p r %n "utiile de la ! tu)a 8auren' Era at%ta a&ita*ie %n (urul "adourilor aduse de 4o) Cr "iun, %n"%t ni!eni nu obser+ "%nd 8auren se #uri) %n "a!era ei' Dintr.un i!puls pe "are nu %l putea de#ini, se %ndrept spre dulap )i %l des"-ise %n"et' Se uit la -ainele lui <ared %n)irate pe u!era)e; o pere"-e de "i$!e +e"-i $ "eau arun"ate "u ne&li(en* )i o +est de piele at%rna %ntr.un "ui %n interiorul u)ii' . <ared, )opti ea )i %)i as"unse #a*a %ntr.una din " ! )i "are, de)i #usese sp lat , %i !ai p stra %n" !irosul, aro!a de tutun a!este"at "u "ea a +estei de piele' Suspin "%te+a "lipe %n !aterialul " ! )ii, p%n "%nd, deodat , si!*i pe u!eri atin&erea unor !%ini bl%nde' . 8auren, e)ti pre& tit s st ! de +orb a"u!7 S%nt &ata s te as"ult da" +rei' . A-, 4aria, nu +reau s %!po+ re$ pe ni!eni "u proble!ele !ele, !ai ales pe tine, "are e)ti )i a)a destul de %ntristat din "au$a !or*ii lui Ben' 4aria o "onduse spre pat )i se a)e$ar a!%n. dou ' E/"la!a*iile de %n"%ntare ale "opiilor r $b teau din "a!era al turat ' 4aria o b tu u)or pe !%n pe 8auren, d%ndu.i ti!p de &%ndire' .E ' '' a"east " s torie a !ea''' e o #ars , $ise ea %ntr.un t%r$iu )i apoi, "u un &las plin de tulburare, %ntret iat, %i po+esti totul, %n"ep%nd "u "lipa %n "are %l "unos"use pe Ben p%n la %n"er"area de +iol a lui Willia! Aeller )i a""eptarea !in"iunilor a"estuia de " tre so*ii 5rat-er' %i era ru)ine s .i spun 4ariei "are #useser ter!enii %n*ele&erii ei "u Oli+ia, dar %i po+esti, totu)i, e+it%nd s po!eneas" de 1andi+er' 5robabil " e)ti %n&ro$it de #aptul " !.a! +%ndut ast#el' Nu s%nt %n ! sur s (ude" pe ni!eni, 8auren, dar, %n a"elea)i %!pre(ur ri, a) #i # "ut absolut la #el' Uneori, %n +ia* , s%nte! obli&a*i s ale&e! %ntre dou rele' Ai # "ut "eea "e ai "re$ut " e bine' Ni!eni nu poate s te "onda!ne pentru asta' :i, %n plus, "red " ai a+ut )i un alt !oti+ %n a#ar de dorin*a lui Ben )i banii, nu7 Era o %ntrebare pe "are 8auren )i.o pusese de nenu! rate ori' Oare #usese %ndr &ostit de <ared %n" de atun"i7 De a"eea #usese de a"ord "u ideea a"eea neobi)nuit 7 Ni!i" nu %i !ai era "lar' 3e.ai %ndr &ostit de <ared, nu.i a)a7 o %ntreb 4aria %n"et, iar 8auren %n"u+iin* '

Pagina 86

:i a"east " s torie de "on+enien* s.a trans#or!at %n alt"e+a, nu7 Ai''' #ost "u <ared7 8auren %)i as"unse #a*a %n !%ini )i spuse suspin%nd; Da, da' S.a %nt%!plat abia a"u! "%te+a $ile )i' '' a-, nu )tiu, 4aria' 3oat +ia*a a! #ost %n+ *at s "red " b rba*ii #a" lu"ruri 0rele0 #e!eilor )i " doa!nele se #eres" de ase!enea u!ilin*e' C-iar da" s%nte! " s tori*i, )tiu " <ared nu ! iube)te' E un p "at s si!t "eea "e si!t7 S des"op r pl "ere''' Cre$i " a #ost "e+a 0r u07 .. Nu, r spunse ea "u +e-e!en* )i 4aria %)i re*inu un $%!bet' 0 . :i eu era! #oarte t%n r "%nd a! #ost pri!a oar "u Ben' %n"er"a! s ne& bu"uria pe "are !i.o d dea' Dar, "%nd a! + $ut "%t de #eri"it %l # "ea!, a! putut s si!t )i eu a"elea)i lu"ruri # r ru)ine sau +reun senti!ent de +ino+ *ie' :i eu a! #ost %n+ *at s "red " #e!eia nu trebuie s se a)tepte de"%t la durere )i de&radare de la iubire, dar Du!ne$eu, nu b rbatul, a #ost "el "are a "reat se/ul, 8auren' :i, "-iar da" b rbatul %l denaturea$ )i %l #olose)te &re)it, el r !%ne, totu)i, un dar pentru doi oa!eni "are se iubes"' . Dar <ared nu ! iube)te' 4i.e &roa$ de $iua "%nd se +a s tura de #arsa asta )i ! +a i$&oni' . Cred " <ared se lupt "u propriile lui senti!ente, 8auren' Nu s%nt de p rere " ar #i putut #i obli&at s se %nsoare "u "ine+a, indi#erent "e ar #i #ost %n (o", da" nu ar #i #ost atras de #e!eia respe"ti+ ' E !ult prea %n" p *%nat' :i !ai "red " ni"i prin "ap nu.i tre"e s te i$&oneas" ' Se uit la t%n ra a"eea %nl "ri!at )i i se # "u !il ' Ben +oise "a ei s #ie #eri"i*i' Sperase at%t de !ult "a rela*ia lor s se trans#or!e %n dra&oste' . 8auren, spuse ea apoi "u bl%nde*e, nu te te!e s .l iube)ti pe <ared' B%nde)te.te "e +ia* %n&ro$itoare a) #i a+ut da" nu l.a) #i iubit pe Ben' B%nde)te.te la ne"a$urile pe "are ar #i trebuit s le %ndure de unul sin&ur' Cred " nu +ei re&reta " iube)ti un 8o"6ett, la #el "u! ni"i eu nu re&ret " a! # "ut.o' :i nu.!i pare r u de"%t " n.a! putut s .i o#er !ai !ul*i "opii' 8auren %)i trase nasul )i se )terse la o"-i "u batista ti+it "u dantel pe "are i.o d duse 4aria' . %*i !ul*u!es", 4aria' Du.te la ai t i''' la ai no)tri' 1in )i eu !ai t%r$iu, $ise ea $%!bind tre!ur tor' 4aria %i !%n&%ie obra$ul s" ldat de la"ri!i )i ple" , l s%nd.o sin&ur s se %ntrebe unde o #i s rb torind <ared Cr "iunul' Capitolul DV' 3i!p de dou s pt !%ni dup Cr "iun,

"ei de la Aeypoint s.au bu"urat de o +re!e neobi)nuit de "ald ' Cei !ai %n +%rst spuneau " iarna %n" nu tre"use da" era at%t de "ald %n ianuarie, dar toat lu!ea se bu"ura " se potoliser +%nturile a"elea "are, uneori, adu"eau ploi re"i "a &-ea*a )i lapo+i* ' %ntr.o di!inea* , 8auren porni s se pli!be " lare sin&ur ' 4aria era r "it , iar ea nu +oise s .l deran(e$e ni"i pe Rudy, ni"i pe +reunul din 0+a2ueros0' Era ui!itor "%t de !ult %i si!*ea lipsa lui Fla!e' Dar "%nd se &%ndea la ea %)i adu"ea a!inte )i de <ared' Crud )i +iolent %)i alun& a"ele &%nduri din !inte' F r s piard #er!a din o"-i )i &-id%ndu.se dup Rio Caballo, ur" )i "obor% "%te+a "oline, bu"uroas de a"el e/er"i*iu' 3re"use +reo or de "%nd era ple"at )i to"!ai se %ntor"ea a"as , "%nd obser+ " ure"-ile "alului erau da7te #oarte !ult pe spate' Ca! %n a"eea)i "lip , 8auren au$i o %n(ur tur !or! it ur!at de un &ea! t' Opri "alul )i as"ult "u aten*ie' Bea! tul se repet , +enind dinspre un p%l" de "edri, %nde!n "alul %ntr.a"olo' C%nd a(unse la "%*i+a pa)i distan* , distinse un trup %ntins pe p !%nt' Des" le" prudent )i # "u un pas %nainte )o+ itoare' . R !%i unde e)ti' Au$i sunetul in"on#undabil al unui tr &a"i )i %n! r!uri' . Nu te apropia' Blasul era sinistru, dar "a )i "u! e#ortul de a +orbi ar #i #ost e/tre! de dureros' . E)ti r nit7 3e.a! au$it &e!%nd' 8auren era speriat , dar si!*ea " persoana a"eea a+ea ne+oie de a(utor' . E)ti ne+asta lui <ared 8o"6ett7 . Da, s%nt doa!na 8o"6ett' Du!neata "ine e)ti7 F "u %n" un pas %nainte' . A! spus s nu te apropii' Ulti!ul "u+%nt #u rostit pe un ton !ai ridi"at )i se pierdu %ntr.un +aiet prelun&' 8 s%nd pruden*a la o parte, 8auren aler& spre p%l"ul de "opa"i' Se opri brus" )i %)i duse !%na la &ur pentru a.)i %n bu)i un *ip t' B rbatul era $dren* ros )i !urdar, iar &le$na i se prinsese %n&ro$itor %ntr.un #el de "ap"an , s%n&ele )iroin. du.i printre din*ii de o*el "are %i str pun&eau "arnea' C-ipul %i era -idos' Era Cra$y <a"6, pustni"ul' Bietul o! a+ea pe #a* o ade+ rat !as" a !or*ii' Ni)te "i"atri"i ro)ii )i ur%te se %ntindeau %n lo"urile unde ar #i trebuit s #ie ure"-ile )i dou & uri oribile se " s"au %n lo" de nas' 8auren # "u un e#ort "a s nu +erse' Do!nule 3urner, d .!i +oie s te a(ut, spuse ea apropiindu.se )i !ai !ult' Ceea "e %i !ai r ! sese din #a* se s"-i!onosi de durere' Bu$ele %i de$+eleau "ei "%*i+a din*i, iar o"-ii %i erau %n"-i)i' 8auren obser+ " !%na "are *inuse pu)"a era %n"le)tat a"u! pe pi"iorul r nit' Ar!a #usese uitat pe p !%nt' Nu +reau ni"i un a(utor' Pagina 87

5oate nu, dar "red " ai a+ea ne+oie' Fer!itatea din &lasul ei %l surprinse' Des"-ise o"-ii )i o pri+i b nuitor, " ut%nd o a!enin*are oare"are, dar nu + $u ni"i una' 5o*i s .!i s"o*i pi"iorul din por" ria asta7 Nu'' ' nu )tiu, spuse ea uit%ndu.se la obie"tul respe"ti+ )i "utre!ur%nduse' O s %n"er"' Bine, atun"i las +orba )i # .o p%n nu.!i pierd tot s%n&ele, !or! i el' Apu" de a!bele p r*i )i tra&e "%t po*i de tare' N.o s te doar "%nd o s .*i ridi" laba pi"iorului7 %ntreb ea te! toare' Ba da, #ir.ar s #ie, dar )i a"u! ! doare "a dra"u )i tot trebuie s s"ap odat )i odat , nu7 Foarte bine, spuse ea, s"o*%ndu.)i ! nu)ile' Era e+ident " o!ul inten*iona s #ie &rosolan "u tot dinadinsul' Ini!a %i b tea "u putere "%nd se l s %n &enun"-i l%n& a"el o! des#i&urat )i %i "uprinse #luierul pi"iorului, deasupra lo"ului %n "are se %n#ipsese "ap"ana' El &e!u "-iar )i atun"i )i ea %l pri+i "u !il ' . %!i pare r u, )tiu " e "u!plit de dureros' D .i dru!u odat , spuse el r &u)it' Apu" de a!bele p r*i ale "ap"anei, de)i era #oarte &reu datorit s%n&elui "are o # "ea s #ie alune"oas ' Fn"et.%n"et, %n"er" s o des#a" , dar a"easta ni"i nu se "lintea, iar Cra$y <a"6 %)i *inu r su#larea "%nd durerea de+eni )i !ai !are' . 4ai tare, "u"oan ' 8auren %n"er" din nou "u toat puterea' E/a"t "%nd +oia s renun*e, si!*i " !etalul %n"epea s "ede$e' Bra*ele o dureau datorit e#ortului' %n "ele din ur! , "ap"ana se des# "u, dar nu %nainte de a !ai p trunde o dat %n "arnea bietei +i"ti!e' <a"6 s"oase un urlet' Din*ii "ap"anei l saser & uri ad%n"i %n (urul &le$nei, "are s%n&erau din abunden* ' 8auren se duse )i s"oase din desa& o plos" plin "u ap din "are turn pe r nile lui <a"6' A"esta aproape " r%dea de ea' . Apa nu.i bun pentru a)a "e+a, "u"oan '' Adu plos"a aia de la )aua "alului !eu' E pe.ai"i pe unde+a' Ea arun" o pri+ire %n (ur )i + $u un ani!al a! r%t "iu&ulind iarba s"urt de pe l%n& "opa"i' Se apropie "u ti!iditate de el, te!%ndu.se s nu se sperie de oa!eni la #el de !ult "a st p%nul s u, dar "alul st tu lini)tit "%nd ea lu plos"a de la obl%n"' O destup )i in"on#undabilul !iros de w-is6y %i lu n rile "u asalt' 5robabil " era po)ir"a de "are %i spusese <ared' E$it nu!ai o "lip %nainte de a.i turna li"-idul "u &enero$itate pe r ni' <a"6 se str%!b )i o"-ii %n"epur s .i l "ri!e$e, dar nu !ai url ' %i # "u se!n s .i des#a" e)ar#a de la &%t )i s .i le&e pi"iorul "u ea' A"easta era !urdar )i plin de unsoare' . Ce''' "e.ar #i s.o #olosi! pe a !ea7 E''

' Se ab*inu s spun 0!ai "urat 0 )i $ise %n s"-i!b; . '''!ai !are' . Nu +reau ni!i" de po!an ''' . Nu, ni"i +orb de a)a "e+a' Nu %i d du ti!p s proteste$e )i !ai !ult )i %)i s"oase e)ar#a de la &%t' Rosti %n &%nd o ru& "iune de re"uno)tin* pentru " nu o purta pe "ea albastr de ! tase pe "are i.o d ruise <ared, "i una din bu!ba" pe "are )i.o "u!p rase ea din Coronado' F r s .)i per!it s se &%ndeas" la durerea pe "are trebuia s i.o pro+oa"e bietului o!, %i banda( str%ns r nile "u e)ar#a' . A)a' Asta ar trebui s *in p%n a(un&e! la Aeypoint )i "-e! ! do"torul' 5o*i " l ri7 . Stai un a#urisit de !o!ent, "u"oan ' Eu n.o s !er& ni" ieri de"%t la !ine a"as )i ni"i un a#urisit de t ietor de oase nu o s se atin& de +reo p rti"i" din <a"6 3urner' . Do!nule 3urner, r nile astea s%nt serioase' 5oate " &le$na e rupt ' Nu %l putea l sa s se %ntoar" %n pe)tera %n "are tr ia # r s #ie + $ut %nainte de un !edi"' . 3e ro&, da" nu +rei s !er&i la Aeypoint, las . ! s .l adu" pe Rudy, %l )tii pe Rudy 4en' '' . 8a dra"u, )tiu #oarte bine "ine e Rudy 4ende$ )i ni"i el, ni"i ni!eni alt"ine+a n.o s .!i %n&ri(eas" &le$na %n a#ar de !ine' A! a+ut !ai !ulte oase rupte de"%t anii du!itale' . 5oate e ne+oie de "us turi' El %)i ridi" o"-ii bat(o"oritori spre ea )i %n(ur %n &%nd' . Cine "re$i " !i.a "usut #a*a "%nd !.au aran(at indienii, -!7 Nu a)tepta un r spuns, iar 8auren era prea %n&ro$it pentru a.i da unul' . A"u!, -ai, )ter&e.o' Se "-inui s se ridi"e, re#u$%ndu.i %n"er" rile de a.l a(uta' Se aple" )i lu "ap"ana, bo!b nind pentru " era &oal )i se %n(ur )i pe sine pentru " ni!erise %n ea' Se duse )"-iop t%nd spre "alul s u )i trase o du)" din plos" %nainte de a se s lta %n )a' . 1rei s te ur!e$ p%n a"as 7 S.ar putea, totu)i, s ai ne+oie de a(utor' . Nu, doa!n ' 8.ai + $ut pe <a"6 3urner !ai !ult de"%t ori"e #iin* o!eneas" de dou $e"i de ani %n"oa"e' @i.a) #i re"unos" tor da" ai uita "e.ai + $ut' %i o"oli pri+irea )i ad u& ; . 5ari o #e!eie #oarte de treab , doa!n 8o"6ett' 8auren )tia " nu i.ar #i pl "ut da" ar #i si!*it !il %n &lasul ei, a)a " spuse; . 4ul*u!es"' 4i.a # "ut pl "ere s te "unos", do!nule 3urner' El %)i s"oase p l ria )i se dep rt ' Ea nu %l ur! i!ediat pentru a nu.i tulbura lini)tea la "are *inea at%t de !ult'

Pagina 88

A)tept p%n "%nd nu.l !ai + $u, dup "are %n" le" )i se duse spre "as , oprindu.se doar pu*in la r%u pentru a)i sp la !%inile de s%n&e' intr %n bu" t rie, u!plu un "o) "u !%n"are )i se %ntoarse pe !alul r%ului, %n #a*a "asei "onstruite %n $idul de piatr ' 8 s "o)ul pe st%n"a neted , a)a "u! %l + $use pe <ared # "%nd' Nu $ bo+i, "i ple" i!ediat, # r s pri+eas" %napoi' 5e ! sur "e ter!enul Bloriei se apropia, #e!eile "oseau, tri"otau, propuneau nu!e' Elena anun* #eri"it %ntr.o di!inea* " era %ns r"inat din nou' Era s n toas )i plin de +ia* , iar Carlos a+ea %n per!anen* pe "-ip un $%!bet n t%n&' 8auren era nespus de bu"uroas de #eri"irea lor' Copilul #a!iliei 4ende$ alese $iua de DI ianuarie pentru a.)i #a"e apari*ia' Bloria #usese a&itat %n" de di!inea* %n $iua a"eea' Ea, 8auren )i 4aria st teau %n li+in&.roo7!, l%n& #o", b%nd "eai, "%nd ea str%nse deodat bra*ul #otoliului' . Cred " ! apu" durerile' E "a! a treia "ontra"*ie )i "ea !ai puterni" de p%n a"u!' 8auren #u "%t pe.a"i s s"ape "ea)"a, dar 4aria se duse la nora ei a(ut%nd.o s !ear& p%n %n dor!itorul pe "are %l %!p r*ea "u Rudy' . 8auren, +rei s +ii s o a(u*i pe Bloria s se ur"e %n pat7 8auren s ri speriat , dar se duse %n "a!er ' Ur!%nd %ndru! rile 4ariei, d du "u+ertura la o parte )i 4aria o %ntinse pe Bloria pe "ear"ea#' . 8auren, eu o de$bra", iar tu du.te )i spune.i Elenei s aib &ri( de "opii tot restul $ilei' 3ri!ite.i +orb lui Rudy printr.un 0+a2uero0' O s )tie unde s .l & seas" ' 5e ur! +ino %napoi' S%nt si&ur " ne +a #i de #olos pu*in a(utor %n plus' 8auren ie)i %n #u& , bu"ur%ndu.se de ori"e sar"in "are o %ndep rta de patul a"ela' Nu +oia s asiste la ritualul se"ret "are %i u"isese !a!a' Elena era %n "ul!ea #eri"irii )i o asi&ur pe 8auren " a+ea s aib &ri( de "as )i de "opii )i " +a #i pe aproape %n "a$ " era ne+oie de a(utorul ei' Rudy intr +al.+%rte( "%te+a !inute !ai t%r$iu, p !%ntiu la #a* ' . Rudy, stri& 8auren' Conta! pe tine s .!i "al!e$i ner+ii' Credea! " te.ai obi)nuit "u asta p%n a"u!, dar tu ar *i "a un t ti" la pri!ul "opil' El $%!bi ru)inat' . B nuies" " de #ie"are dat e pri!a oar ' E bine7 5ot s ! du" s.o + d7 . 5 i, "red " da, $ise 8auren ne)tiind "are era eti"-eta %n ast#el de situa*ii' A)teapt pu*in' Intr %n "a!era %ntune"oas , unde Bloria st tea re$e!at de perne )i +orbea lini)tit "u 4aria' 8auren nu se a)teptase la a)a "e+a' Credea " a+ea s o & seas" $+%r"olindu.se de durere'

. E %n re&ul da" +ine Rudy7 Bloria r%se' . Din +ina lui ! a#lu %n situa*ia asta, a)a " b nuies" " e %ndrept *it' Rudy intr dup "e %i # "u se!n 8auren )i, din trei pa)i !ari, a(unse l%n& pat' Se a)e$ l%n& Bloria )i %)i puse a!bele !%ini pe abdo!enul ei' . Care +a s $i" , p%n disear o s !ai a+e! o &ur de -r nit' . Eu +oi #i "ea "are o s .l -r neas" deo"a!dat , ai uitat7 . S%nt "on+ins " o s #a"i #a* , $ise el $%!bind )i %i "uprinse s%nii u!#la*i' Ea %i d du peste !%n ' . Rudy 4ende$, "-iar )i %n ast#el de !o!ente e)ti un neru)inat' :i %n #a*a !a!ei tale= . :tie " se! n "u tata, spuse el r%$%nd, dup "are se aple" )i %)i s rut so*ia pe #runte' S%nt a#ar da" o s #ie ne+oie de !ine' 3e iubes"' Bloria %i s rut a!%ndou !%inile %nainte "a el s se ridi"e )i s ias din "a!er ' O"-ii lui 8auren se u!plur de la"ri!i )i un nod "are i se pusese %n &%t o %!piedi" s .i r spund 4ariei "%nd a"easta o ru& s a*%*e #o"ul din " !in' Dup . a!ia$a tre"u #oarte repede' Durerile de+enir din "e %n "e !ai !ari, iar 8auren pri+i %n&ro$it "u! patul era Inundat de ap p tat de s%n&e' Cre$u " era %n nere&ul "e+a, dar 4aria %i spuse " era absolut nor!al )i " bebelu)ul a+ea s +in pe lu!e "ur%nd' Dup +reo or , "-ipul Bloriei se s"-i!onosi de durere, dar sub %nde!nurile bl%nde ale 4ariei de a %!pin&e !ai tare, aduse pe lu!e un b ie*el' 8auren pri+i "u! 4aria %l trase din trupul !a!ei lui )i %i t ie "ordonul o!bili"al "are %i *inuse le&a*i unul de "el lalt' 5robabil " !a!a ei su#erise la #el "%nd %i adusese pe lu!e pe ea )i pe #r *iorul ei a " rui na)tere o u"isese' Si!*i o dra&oste i!ens pentru #e!eia pe "are nu o "unos"use ni"iodat ' Ar #i +rut s )i adu" a!inte da" %i spusese +reodat " o iubea' Cu si&uran* " o # "use' 4aria %n# )ur "opilul %ntr.un pled, "%nd Bloria stri& deodat ; . Nu "red " s.a ter!inat= 4aria )i 8auren se duser repede l%n& ea )i + $ur un alt " p)or ne&ri"ios ap r%nd %ntre pi"ioarele ei' . 8auren, a(ut.o, %i spuse 4aria str%n&%nd la piept b ie*elul )i %n"er"%nd s .i potoleas" *ipetele' 8auren p li )i d du s obie"te$e, dar Bloria &e!u din nou )i, "%nd se uit , + $u "u! u!erii "opilului %n"er"au s .)i #a" dru! spre lu!e' 3re!ur%nd, 8auren %i prinse "apul %n !%ini a)a "u! o + $use pe 4aria # "%nd )i trase u)or' Copilul nu se !i)" , dar s"oase un urlet puterni" %n "iuda !u"o$it *ilor "are %n" %i !ai blo"au &%tle(ul !i"u*' 8auren transpira )i tre!ura, dar trase "u !ai !ult putere de " p)orul alune"os' Copilul aproape " %i *%)ni %n bra*e' Era o #eti* ' Pagina 89

. E #eti* , %i stri& ea r%$%nd )i pl%n&%nd !a!ei ner bd toare, "are apoi se rela/ lini)tit ' . la, 8auren, *ine tu b ie*elul, p%n tai eu "ordonul' 8auren puse #eti*a pe "ear"ea# "%nd 4aria %i d du "el lalt "opil pentru a t ia "ordonul surioarei lui' . Bloria, ai doi &e!eni' 5ere"-e, spuse 4aria "-i"otind "a o #eti)"an ' . Spune*i.i lui Rudy, )opti Bloria sl bit dintre perne' 8auren ie)i din "a!er , "ontinu%nd s *in %n bra*e b ie*elul "are %)i # "ea si!*it pre$en*a' . Rudy, s%nt &e!eni= B ie*el )i #eti* = Rudy +eni spre ea )i se uit la proasp tul lui #iu' . Be!eni7 %ntreb el prostit' . Da, +ino s +e$i, spuse ea "ondu"%ndu.l %n "a!er , unde 4aria *inea #eti*a' . Be!eni= e/"la! el r%$%nd, dup "are s"oase un "-iot at%t de strident, %n"%t "opiii %n"epur s *ipe )i !ai tare' . E-, +e$i "e.ai # "ut7 %i !ustr 4aria pun%nd #eti*a pe u! rul Bloriei' Rudy %)i lu #iul din bra*ele lui 8auren )i se a)e$ pe pat l%n& so*ia lui' A!%ndoi s"oteau e/"la!a*ii de ui!ire, %n ti!p "e 4aria o "ur *a pe Bloria' 8auren se si!*i %n plus )i ie)i din "a!er ' Nu %)i d dea sea!a "%t de obosit era' Se # "use aproape sear )i %)i petre"use o !are parte din $i al turi de Bloria )i de 4aria' Nu !ai !%n"ase de di!inea* , dar &olul pe "are %l si!*ea %n #iin*a ei nu se datora #oa!ei' Du"%ndu.se la dulap, %l des"uie )i lu una din " ! )ile lui <ared de pe u!era), str%n&%nd.o la piept' 3re"use !ai !ult de o lun de "%nd nu.)i !ai + $use so*ul' Dorea tare !ult s %!part "u el e/perien*a na)terii, !ira"olul a"esteia' Se %ntinse %n pat, a"operindu.se "u " !a)a' Fn"-ise o"-ii )i %i + $u "-ipul lui <ared a)a "u! era "%nd o pri+ise "u +enera*ie dup "e # "user dra&oste' %n a"ele "lipe, pe #a*a lui nu se "itise ni"i "inis!, ni"i triste*e' Doar tandre*e' Unde e)ti a"u!, <ared7 Ce #a"i7 3e &%nde)ti la !ine7 %)i s"oase blu$a )i #usta )i %)i puse " !a)a lui, dup "are ador!i str%n&%nd o pern la piept' %n ur! toarele "%te+a $ille, sosirea pe lu!e a &e!enilor a tulburat rutina +ie*ii la #er! ' Ceilal*i "opii %n"er"au tot ti!pul s .)i $ reas" noii #r *iori' 8auren era ui!it + $%nd de "%t r bdare d dea do+ad Bloria' 8e as"ulta sporo+ iala )i reu)ea s .)i #a" ti!p s stea de +orb "u #ie"are din ei $ilni"' 8auren )tia " era epui$at datorit na)terii )i #aptului " trebuia s al pte$e doi "opii s n to)i )i, totu)i, nu %i ne&li(a ni"i pe "eilal*i' B iatul #u bote$at Ben(a!in, dup nu!ele buni"ului din partea tat lui, iar 8auren #u pro#und !i)"at "%nd %i d dur #eti*ei nu!ele ei' . %n de#initi+, tu ai adus.o pe lu!e' :i sper s #ie o doa!n , la #el "a tine, spuse Bloria %!br *i)%ndu.)i "u!nata )i i&nor la"ri!ile "are %i )iroiau pe obra(i, %n ulti!a +re!e pl%n&ea #oarte des' 4i"u*ii Ben(a!in )i 8auren nu a+eau de"%t o s pt !%n "%nd se %nt%!pl "e+a e/tre! de tulbur tor' Rudy se a#la %n "as pentru !asa de pr%n$, "%nd un 0+a2uero?+eni )i %i spuse " a#ar era "ine+a "are +oia s .l +ad ' Cowboy.ul arun"a pri+iri nelini)tite )i p rea &ata s .l

spri(ine pe Rudy %n "a$ " era ne+oie' 8auren %l ur! pe Rudy pe +erand )i %i + $u pe Wat Dun"an )i pe sora lui, <une, " lare pe o !%r*oa& , la #el de !urdar "a ei' Dun"an des" le" )i +eni spre ei' . Ce !ai #a"i, se7or I1Iende$7 A! au$it " !ai ai doi &e!eni, spuse el arun"%nd un $%!bet insolent' Nu %)i s"-i!base -ainele de "%nd %l + $use 8auren, "i doar !ai ad u&ase "%te+a din "au$a #ri&ului' . Ce "au*i ai"i, Dun"an7 :tii doar " nu!ai anu!ite p r*i din Aeypoint %*i s%nt per!ise, iar sta "u si&uran* nu #a"e parte din ele' 1o"ea lui Rudy era "ate&ori" )i re"e' . A! +enit doar s te #eli"it' Se pare " ai t i e sin&urii "opii "are se na)te %n #a!ilia 8o"6eit, din !o!ent "e <ared )i.a p r sit #ru!oasa ne+esti" ' %i $%!bi sar"asti" lui 8auren, "are se "utre!ur sub pri+irea lui las"i+ ' Se uit la <une, ale " rei pi"ioare #ru!oase )i &oale nu p reau delo" a#e"tate de +%ntul re"e, at%rn%nd de o parte )i de alta a "alului' <une se uit la 8auren dispre*uitor )i %)i u!e$i bu$ele "r pate "%nd %i %nt%lni pri+irea' . 5resupun " <ared s.a dus la Austin s "aute un pat "ald pentru iarn , $ise ea' . 3reburile #ratelui !eu nu + pri+es", se r sti Rudy, dup "e arun" o pri+ire "u "oada o"-iului spre 8auren' %l %n&ri(ora #aptul " )tiau at%t de !ult despre "e se petre"ea la Aeypoint )i despre !i)" rile lui <ared' . Are ni)te a#a"eri #oarte i!portante le&ate de "alea #erat , dar e %n per!anent "onta"t "u noi' A"u!, spune*i "e a+e*i de spus )i " ra*i.+ ' Wat Dun"an lu un aer slu&arni"' . E-, nu te aprinde a)a de tare, Rudy' A! +enit "u &%nduri pa)ni"e' 1andi+er )i "%*i+a indi+i$i de.ai lui au tot dat t%r"oale )i au pus o !ul*i!e de %ntreb ri' 5u*in %!i pas "e se %nt%!pl "u !e/i"anii ia . nu +reau s (i&nes" pe ni!eni' Da nu +reau s se stri"e %n*ele&erea !ea "u 8o"6ett' %n*ele&i, pentru a#a"erile !ele %!i #a" &ri(i' Pagina 90

4a/ilarul lui Rudy se %nt rise "a &ranitul )i 8auren %l + $u pip ind to"ul pistolului' . Car .te de.ai"i, Dun"an )i s nu te !ai apropii de "asa asta, " te o!or "u !%na !ea' C%t despre a#a"erile tale, nu s%nt %n peri"ol at%ta ti!p "%t +re! noi, <ared )i "u !ine' 1andi+er n.are ni"i o le& tur ' A"u! )ter&e.o de pe proprietatea asta' . Bine, bine, ple"' A! +rut s ! port "a un +e"in, $ise el )i %n" le" %n #a*a surorii lui, "are se prinse de "ureaua lui' De&etele ei %i !%n&%iar partea din #a* a pantalonilor, "%nd %ntreb G . Doa!n 8o"6ett, "u "ine se "ul" Rudy a"u!, " ne+ast .sa abia a n s"ut7 Rudy duse !%na spre pistol, dar 8auren %l apu" de bra*'

. Nu, Rudy, )opti ea, " "i %l + $use pe Dun"an %ntin$%nd !%na spre lo"ul unde %)i *inea pu)"a' Obser+ bu"uroas " 0+a2ueros0 au$iser de +i$ita a"elor indi+i$i )i !ul*i dintre ei +eniser , pra"ti" %n"on(ur%ndu.i' Fata %)i s"utur p rul lun& )i alb )i r%se, si&ur " Rudy nu a+ea s tra& %n #ratele ei' . Spune.i lu <ared " a! %ntrebat de el' 4i.ar pl "ea s .l + d "%nd sentoar"e, $ise ea uit%ndu.se la 8auren )i pu#ni bat(o"oritor' Dun"an %ntoarse "alul )i ie)ir a&ale din "urte' 01a2ueros0 )i Rudy %i ur! rir "u pri+irea p%n "%nd nu se !ai + $ur , dup "are Rudy tri!ise doi oa!eni s se asi&ure " se %ntor"eau %n tab r ' C%nd re+eni %n untru, o & si pe 8auren pri+ind *int #l " rile din " !in' Se duse spre ea )i, lu%ndu.i !%inile re"i %ntr.ale sale, se l s pe +ine l%n& ea' . 8auren, <ared n.a a+ut ni!i" de.a #a"e "u (e&oasa aia' 8auren $%!bi' . :tiu' Nu nutre)te ni"i un #el de a#e"*iune pentru !ine, ! rturisi ea "u triste*e, dar s%nt "on+ins " )i.ar ale&e a!antele "u !ai !ult &ri( ' 4aria )i Bloria se apropiaser de ei, as"ult%nd "urioase dis"u*ia' . Ceea "e ! %n&ri(orea$ , "ontinu 8auren, este "e a spus Dun"an despre #aptul " 1andi+er )i oa!enii lui s.ar a#la %n 5ueblo' . Da, )i pe !ine ! #r !%nt asta, dar nu la #el de !ult "a #aptul " )tie absolut tot "e se petre"e %n "asa asta' E peri"ulos, %n pri+in*a asta n.a! ni"i o %ndoial ' Ben l.ar #i %!pu)"at # r ni"i o e$itare da" l.ar #i + $ut ai"i )i s.ar putea s re&ret " n. a! # "ut.o' De unde te "uno)tea7 8auren le po+esti atun"i "u!, %n $iua "%nd #usese "u <ared la 5e"an Cree6, tre"user prin tab ra ar$ torilor de " rbune la %napoiere' . Rudy, !i.e #ri" , spuse Bloria' El se %ndrept )i %)i lu pe dup u!eri so*ia "are se ridi"ase din pat abia de o $i' . S%nt si&ur " doar ne %n"ear" autoritatea a"u!, " Ben nu !ai e' Nu trebuie s + #a"e*i &ri(i' <ared )i "u !ine o s dis"ut ! )i o s -ot r%! "e trebuie # "ut %n pri+in*a lor' Nu.!i pla"e delo" s .i + d pe nenoro"i*ii )tia la Aeypoint' Ridurile din (urul &urii erau ad%n"i )i el r !ase pe l%n& "as tot restul $ilei, de)i %n"er" s nu par a&itat' 8auren obser+ " , %n ur! toarele "%te+a $ile, trei sau patru 0+a2ueros0 erau posta*i %n (urul "asei' %n "iuda asi&ur rilor lui, Rudy era %n" %n&ri(orat %n le& tur "u Wat Dun"an' Con#ir!%nd b nuielile, +re!ea neobi)nuit de "ald din ianuarie l s lo" #urtunilor "u!plit de re"i %n #ebruarie' Nu prea se puteau #a"e !ulte la #er! pe o ast#el de +re!e )i lui 8auren %i era !il de a"ei 0+a2ueros0 " rora le +enea r%ndul s str bat %ntinsa proprietate pentru a o supra+e&-ea' %ntotdeauna %)i luau !ulte pro+i$ii, inten*ion%nd s .)i petrea" $ile %ntre&i %ntruna din " su*ele "onstruite %n a"est s"op' Cei din "as %)i # "eau de lu"ru %n&ri(ind "opiii, "os%nd )i # "%nd de !%n"are pentru #a!ilie )i "owboy.ii din bara" ' %ntr.o sear , "%nd se duse la bara" s du" ni)te pr (ituri oa!enilor, 8auren #u abordat de 3-orn' Co)ul #usese pri!it "u bu"urie de " tre 0+a2ueros0 )i ea to"!ai

str b tea %n &rab "urtea pentru a se %ntoar"e %n "as , "%nd "o!an)ul %i ap ru %n #a* din %ntuneri"' Reu)i s .)i %n bu)e un *ip t de spai! du"%nd !%na la &ur ' F r ni"i un prea!bul sau s"u$ , el spuse; . Doa!n 8o"6ett, a$i.di!inea* a! & sit asta la poart ' Ea nu )tia "u! s.ar #i a)teptat s .i sune +o"ea, dar a"easta era (oas )i pro#und , aproape "ulti+at ' 5ri+i %n! r!urit !as"a i!pla"abil a #e*ei lui, dup "are se uit la pa"-e*elul pe "are i. l %ntindea' Era %n# )urat %n -%rtie !aron )i le&at "u o s#oar ' 5e -%rtie erau !%$& lite "u+intele 0Doa!na 8o"6ett0' . Ce'' '7 spuse ea uit%ndu.se din nou la 3-orn' . 5resupun " e "e+a "e + apar*ine' Ea des# "u s#oara )i de$+eli "on*inutul' E)ar#a "u "are %l banda(ase pe Cra$y <a"6 #u "%t pe.a"i s .i #ie s!uls din !%n de +%ntul re"e' E/a!in%nd.o, obser+ " #usese sp lat )i %!p turit ' Ori"e ur! de s%n&e disp ruse' Bu$ele ei s"-i*ar un $%!bet slab' Cine )i.ar #i %n"-ipuit " b tr%nul pustni" a+ea s .i spele e)ar#a "u at%ta !eti"ulo$itate7 S #i ris"at s #ie + $ut pentru a i.o adu"e %napoi7 3rebuia s o #i # "ut' 8auren %)i d du sea!a deodat " 3-orn o pri+ea st ruitor' Pagina 91

. 5robabil " ''' a! pierdut.o pe unde+a, %n& i! ea' 5resupun " "ine+a a & sit.o )i' '' !i.a %napoiat.o' %*i !ul*u!es"' O"-ii indianului nu "lipir )i ea si!*i " )tia !ai !ult de"%t l sa s I se "iteas" pe "-ip' Nu !ai +orbi, dar r spunse !ul*u!irii ei printr.o !i)"are brus" a "apului' 8auren nu %)i d du sea!a " el se dep rtase de"%t "%nd silueta %i #u %n&-i*it de %ntuneri"ul "are se l sa' %ntr.a treia s pt !%n din #ebruarie, " $u pri!a ninsoare' %i a!enin*ase de +reo s pt !%n printr.un +%nt apri& dinspre nord adu"%nd ploaie, o burni* re"e )i destul lapo+i* "%t s a"opere p !%ntul' C%nd +is"olul se %nte*i dup l sarea serii, Rudy, Bloria, 4aria )i 8auren se a)e$ar %n (urul " !inului, bu"ur%ndu.se de lini)tea datorat #aptului " to*i "opiii "ei !ari se "ul"aser ' Bloria o al ptase pe !i"u*a 8auren )i i.o d duse ti$ei ei' 8auren *inea #eti*a la piept, !%n&%indu.i " p)orul "u b rbia, %n ti!p "e Bloria potolea po#ta de !%n"are a lui Ben(a!in sub pri+irile pline de dra&oste ale lui Rudy )i ale 4ariei' 3o*i tres rir speria*i "%nd au$ir ni)te pa)i ap sa*i pe +erand ' %n" ner+os din "au$a ar$ torilor de " rbune, Rudy se repe$i spre to"ul pistolului, "are at%rna deasupra poli*ei, s"oase Colt.ul )i aproape " a(unse la u) "%nd a"easta #u des"-is brus", l s%nd s p trund o ra#al de +%nt )i de #ul&i de $ pad ' Capitolul D1'

Silueta a"eea !asi+ intr , %n"-i$%nd u)a repede, dup "are se %ntoarse )i 8auren r !ase "u &ura " s"at "%nd %)i re"unos"u so*ul sub toate a"ele -aine &rele' El # "u a"ela)i lu"ru "%nd o + $u %n lu!ina #o"ului, "u p rul " $%ndu.i liber pe u!eri )i pe spate, *in%nd "opilul la piept' R !ase tr snit' . Du!ne$eule !are, <ared, e)ti plin de surpri$e= e/"la! Rudy b t%ndu.)i #ratele pe spate' Era s te %!pu)", ti" los prost "e e)ti' De "e *i.ai pus %n &%nd s +ii to"!ai %n seara "%nd d pri!a ninsoare7 <ared s"utur din "ap par" pentru a se de$!eti"i' . N.a!''' n.a! )tiut " o s #ie at%t de r u de"%t dup "e par"ursese! (u! tate de dru!' . Ne bu"ur ! " ai a(uns tea# r, spuse 4aria pri+indu.l "u dra&oste )i el %i $%!bi' . Cred " a #ost o nebunie, dar ! bu"ur s te re+ d, ori"u!, $ise Bloria du"%ndu.se spre el "u bra*ele %ntinse' Era %n" sup rat pe el pentru " o p r sise pe 8auren, dar dra&ostea #a* de el #u !ai puterni" pe !o!ent' . Ei, ia te uit , surioar , *i.ai re" p tat silueta' 4ai bine te %!br *i)e$ repede p%n nu te u!#l Rudy din nou' O str%nse %n bra*e "u putere %n "iuda protestelor ei' . 1ino s +e$i "e.a! # "ut, spuse ea desprin. $%ndu.se din %!br *i)are' %l a)e$ase pe Ben(a!in %ntr.unul din "ele dou lea& ne de l%n& #o" unde dor!eau bebelu)ii %n ti!pul $ilei "%nd erau l sa*i de #ra*ii )i de surorile lor' <ared se aple" deasupra lea& nului )i !%n&%ie )o+ itor obra$ul "opilului' . Cine e7 )opti el' . El e Ben(a!in, spuse 4aria !%ndr ' . Iar ea e 8auren, spuse Bloria %ntor"%ndu.l pe <ared spre #eti*a din bra*ele so*iei lui' 8auren nu putuse ni"i s se !i)te, ni"i s +orbeas" , pre$en*a lui %n %n" pere redu"%nd. o la t "ere' Nu se s tura pri+indu.l )i #u bu"uroas " a+usese ti!p s o #a" %n +re!e "e "eilal*i %l salutau' El %)i des# "u e)ar#a "are %i *inea p l ria )i %)i tre"u de&etele prin p rul lun& )i u!ed %n" din "au$a ninsorii, dup "are %)i s"oase "o(o"ul %n ti!p "e se %ndrepta spre lea& nul %n "are se a#la Ben(a!in' 5 rea tras la #a* )i obosit' Era neras de "el pu*in dou $e"i )i patru de ore' Dar era <ared' :i era a"olo' Se l s pe +ine %n #a*a #otoliului ei' %i %nt%lni pri+irea pe deasupra "apului #eti*ei' O "o!uni"are !ai e/presi+ de"%t "u+intele a+u lo" %ntre ei %n "lipa a"eea' . 8auren a adus.o pe lu!e, a)a " i.a! dat nu!ele ! tu)ii ei, spuse 4aria' . 3u ai adus.o pe lu!e7 %ntreb el %n"et, ne+enin. du.i s "read ' 8auren %n"u+iin* )i %ntoarse #eti*a spre el' <ared %i lu pu!nul !i" %n !%na lui )i $%!bi "%nd #eti*a !i)" &ura "a )i "u! ar #i supt' O pri+i pe 8auren %n" o dat %nainte de a se ridi"a, %i arun" o pri+ire ironi" #ratelui s u, dup "are des# "u bra*ele lar&, d%ndu.)i o"-ii peste "ap )i $ise; . Oare nu e/ist li!it 7 Be!eni= Dup a"eea $%!bi lar& )i %l b tu pe spate, #eli"it%ndu.l'

. Asta ! %ndrept *e)te s beau "e+a7 . Absolut' Ni"i ! "ar n.a! s rb torit e+eni!entul "u! se "u+ine' A)tepta! s +ii )i tu' . @i.e #oa!e, <ared7 %l %ntreb 4aria' . Da, dar las .! s ! !ai %n" l$es" pu*in' E at%t de #ri&, %n"%t %*i %n&-ea* )i''' e #oarte #ri& a#ar , $ise el %n "ele din ur! )i toat lu!ea i$bu"ni %n r%s' El )i Rudy b ur "%te+a pa-are de w-is6y %n ti!p "e dis"utar tot #elul de lu"ruri le&ate de #er! ' Bloria )i 8auren duser "opiii %n dor!itorul pe "are %l %!p r*eau "u p rin*ii lor deo"a!dat ' 4aria %i s rut pe Rudy )i pe <ared )i se retrase la "ul"are' 5este pu*in ti!p, Bloria spuse; . <ared, te ro& s ! s"u$i, dar n.ai idee "%t de obositori pot s #ie ni)te &e!eni' Pagina 92

Ne +ede! di!inea* )i atun"i o s .!i po+este)ti absolut tot "e !ai e nou prin Austin' Se aple" )i %l s rut pe obra$, iar el %i d du o pal! r sun toare peste )e$ut' . <ared 8o"6ett, so*ul !eu e "-iar a"olo, spuse ea indi&nat ' . Da= Hai s #a"e! "e+a "are s .i st%rneas" &elo$ia "u ade+ rat' . E)ti in"ori&ibil= . Da, dar ! iube)ti, spuse el $%!bind #er!e" tor, G . 5u*in, re"unos"u ea ab*in%ndu.se s nu r%d ' 1ii, Rudy7 . I!ediat, $ise el i&nor%ndu.i ener+area "%nd ie)i din %n" pere' . 4i.e #oa!e, 8auren' 5o*i s .!i adu"i "e+a de !%n"are7 1o"ea lui <ared era t ioas , iar 8auren a+u sen$a*ia " era %ndep rtat )i, pentru a nu #a"e o s"en %n #a*a lui Rudy, %n"u+iin* s"urt )i se duse la bu" t rie' %n" l$i supa "are se a#la %n" pe !a)ina de & tit, t ie "%te+a #elii &roase din p%inea # "ut dup .a!ia$ , u!plu o "ea)" de "a#ea )i, par" adu"%ndu.)i a!inte, ad u& o bu"at !are din pl "inta "u !ere pe "are o # "use ea' C%nd se %ntoarse, %i & si pe b rba*i +orbind %n"et )i "u "apetele apropiate, dar t "ur brus" "%nd o + $ur , s"-i!b%nd pri+iri pline de sub%n*elesuri' Ea pri"epu " a+eau s .)i "ontinue "on+ersa*ia alt dat ' . Rudy = 1o"ea a"eea pl%n& rea* se au$i dinspre dor!itor' . 1ino la "ul"are, te ro&' 4i.e #ri&' Rudy se ridi" )i a$+%rli trabu"ul %n #o", %ntin$%n. du.se )i " s"%nd e/a&erat' . Copiii au abia trei s pt !%ni )i de(a #e!eia asta nu.)i poate lua !%inile de pe !ine, spuse el ridi"%nd din u!eri a neputin* )i o#t ' Dar "e poate s #a" un b rbat7 %i # "u "u o"-iul lui <ared )i porni spre "a!era lui' <ared r%se u)or )i %)i %ndrept aten*ia asupra t +ii' 8auren o tr%ntise pra"ti" pe ! su*a din #a*a #otoliului de l%n& #o"' Da" el sesi$ase $&o!otul, nu o ar t '

8u "%te+a %n&-i*ituri din supa #ierbinte, i&nor%nd.o "o!plet' %n#uriat de a"ea indi#eren* "al"ulat , ea se %ntoarse )i porni spre -ol' . 8auren' %i era #oarte &reu s .l pri+eas" %n #a* , dar se sili s .)i %n bu)e #uria )i se %ntoarse' .Da7 El o pri+i un !o!ent a)a "u! st tea a+%nd -olul %ntune"at %n spate' Era pre& tit de ata", dar atitudinea ei a&resi+ era "ontra$is de +ulnerabilitatea pe "are o e!ana %n "apotul alb din l%n )i %n papu"i' <ared nu + $use ni"i un r $boini" "are s aib un p r "a o "as"ad de bu"le )i onduleuri' . Cu! *i.a #ost7 Ea %)i %n"ru"i) bra*ele )i r%se' . Nu "red " te.ai &%ndit +reo "lip la !ine, dar o s .*i r spund politi"os' 4ia #ost bine, dar *ie7 El %)i ridi" o spr%n"ean ar t%ndu.)i surpri$a #a* de tonul ei' . Bine, dar te ro& s te ab*ii s !ai &%nde)ti %n lo"ul !eu' 4.a! &%ndit la''' la tine' Atun"i, pot s b nuies" " toate !esa(ele )i s"risorile tale au #ost de+iate' %i displ "u sar"as!ul din propria ei +o"e, dar era #urioas , a+ea tot dreptul, iar el o !erita' . 5resupun " a#a"erile au !ers bine la Austin' El %)i "obor% repede pri+irea' .. O parte, da, spuse el s"urt' Ni"i #uria lui nu !ai a+ea !ult p%n s ias la supra#a* ' F r %ndoial " e)ti %n"%ntat' Cred " a"u! o s ! du" la "ul"are' A! s"os "opiii a#ar la $ pad ast $i )i s%nt e/tre! de obosit ' . Bine, du.te' O s str%n& eu ai"i "%nd o s ter!in' S%nt si&ur " Bloria o s apre"ie$e &estul' Noapte bun ' El nu o pri+i "%nd !or! i un r spuns' 5 rea depri!at, iar s"obiturile din obra(i )i ridurile din (urul o"-ilor )i &urii erau a""entuate de lu!ina #l " rilor' 8auren se #or* s nu se du" spre el, )i, %n s"-i!b, porni pe -ol, spre dor!itor' 3o"!ai %n" l$ise un lo" %n a)ternut "%nd au$i u)a dor!itorului des"-i$%ndu.se' <ared intr )i %n"-ise u)a %n ur!a lui' Ea se ridi" iute %n "apul oaselor )i %)i trase p tura p%n sub b rbie' . Ce "re$i " #a"i7 El ni"i nu o7 pri+i "%nd se a)e$ pe taburet )i %n"epu s .)i s"oat "i$!ele' Da" nu ! .n)el, sta e dor!itorul !eu din "asa !ea' A#ar e #oarte #ri& )i n.a! ni"i un "-e# s "aut un alt lo" unde s dor!' Da" te deran(ea$ s dor!i "u !ine . sublinie$, s dor!i . atun"i %*i su&ere$ s .*i "au*i tu alt pat' Esta.!i apar*ine !ie' F)i s"osese "iorapii, " !a)a )i partea de sus a len(eriei de "orp )i %)i des"-eia "atara!a' 8u!ina #o"ului arun" tente aurii pe p rul de pe pieptul lui' 8auren se tr%nti la lo" pe perne )i se &-e!ui aproape de !ar&inea patului, "u spatele la el' %i au$i pantalonii " $%nd pe podea )i apoi $&o!otul # "ut de len(eria de "orp' Nu' Nu putea s doar! ast#el %ntr.o noapte at%t de re"e'

%l au$i pun%nd !ai !ulte le!ne pe #o", dup "are se duse la "u# rul de la pi"ioarele patului )i s"oase "e+a' Ea nu %ndr $ni s se uite' A$+%rli lu"rul respe"ti+ pe pat' . 3-orn a # "ut asta pentru !ine' O s ne *in #oarte "ald' Ea %ntredes"-ise o"-ii )i + $u " era un #el de p tur din blan ' %n"-ise o"-ii repede "%nd el ridi" p turile pentru a se +%r% %n a)ternut' . Noapte bun , 8auren, $ise el, dar ea r !ase per#e"t ne!i)"at )i nu r spunse' El r%se )i %i %ntoarse spatele, "uib rindu.se %n partea lui de pat' 5este "%te+a !inute, ea %i au$i respira*ia re&ulat ' Pagina 93

St tu trea$ !ult +re!e' 8auren se tre$i lipit de pieptul lui <ared, *inut str%ns de bra*ul lui &reu )i "u pi"ioarele %!pletite "u ale lui' St tu ne!i)"at , sa+ur%ndu.i apropierea trupului' 5 rul de pe pieptul lui %i &%dila nasul "%nd respira' %i si!*ea r su#larea %n "re)tet, dar b t ile ini!ii %i r sunau %n ure"-e' 3e!%ndu.se s se !i)te "a s nu.l tre$eas" , %)i l s pri+irea s alune"e "%t de departe putea' Fo"ul se stinsese, dar un le!n !i" se aprinse )i lu!ina li" ri pu*in' 8auren + $u pieptul lui <ared sub "apul ei, p rul pornind "-iar de sub &%t )i %ntin$%ndu.se "a un #ir de ! tase pe abdo!en' E$it%nd nu!ai o "lip , ridi" !%na )i %n"epu s )i.o pli!be u)or pe p rul de pe piept, apoi peste burta 7plat , p%n "%nd %l si!*i des )i aspru pe abdo!en' %)i opri !%na pe a"ea supra#a* s%r!oas , ne%ndr $nind s e/plore$e !ai departe' Abia atun"i %)i d du sea!a " respira*ia lui nu !ai era re&ulat )i " b t ile ini!ii se %nte*iser la ure"-ea ei' %)i ridi" pri+irea brus" )i %i %nt%lni o"-ii de "uloarea a!brei s"lipind %n lu!ina slab a #o"ului' .A-, 8auren, 8auren' Nu!ele ei era pe (u! tate o#tat, pe (u! tate &ea! t )i i!ediat &ura lui se uni "u a ei' O s ruta la"o! )i s lbati", %n ti!p "e !%inile %i " utau poalele " ! )ii de noapte pe "are i.o ridi" !ai sus de !i(lo", apoi peste s%nii tre!ur tori, peste "ap )i, %n "ele din ur! o a$+%rli unde+a !ai departe' Ridi"%ndu.)i "apul, o pri+i ad%n" %n o"-i )i %i lu !%na, s rut%ndu.i pal!a ar$ tor, )i"an%nd "u li!ba' F r s .)i desprind pri+irea de la o"-ii ei, %i stre"ur !%na sub p tur )i i.o a)e$ pe b rb *ia lui' %i studie rea"*ia, te!%nduse s nu #ie de$&ustat ' %i ur! ri "u &elo$ie +%r#ul li!bii disp r%nd %n dosul bu$elor dup "e le u!e$ise "uprins de ner+o$itate' Nu te te!e s .l iube)ti, %i spusese 4aria' Nu te te!e' De&etele ei sub*iri %i "uprinser se/ul peste "are pielea se %ntindea "ati#elat ' Fn"et.%n"et, de&etele ei %n"epur s se (oa"e, de&ete "urioase )i !irate, %n"%ntate de "eea "e des"opereau' <ared %)i ar"ui spatele %n !od re#le/ )i %)i d du "apul pe spate "uprins de o pl "ere e/traordinar ' Apoi o pri+i din nou'

O"-ii lui aurii str lu"eau de e!o*ie' . Atin&e.! , 8auren' Atin&e.! p%n !or de pl "ere' Cunoa)te.! %n %ntre&i!e' 1o"ea %i era tulburat ' A"ea ru& !inte plin de pasiune d%ndu.i "ura(, %l !%n&%ie p%n "%nd des"operi "ap tul neted u!e$it de pre*iosul ne"tar al dorin*ei lui' . O-, Doa!ne, &e!u el s rut%nd.o' 4%inile %i & sir s%nii )i %n"epur s .i #r !%nte %n rit!ul !%n&%ierilor ei' %i str%nse u)or, %n ti!p "e de&etele !ari %i #re"au s#%r"urile tari' 5entru 8auren, ori"e ur! de )o+ ial , %ndoial )i ne%n"redere disp ru pe ! sur "e "uno)tea !isterele trupului so*ului ei' Instin"tul o %n+ * "u! s .)i arate ad!ira*ia %n "el !ai bun !od )i #u r spl tit "u )oapte de laud )i %n"ura(are' 4%inile %i alune"ar peste !u)"-ii tari ai #eselor, peste pulpele %n"ordate )i peste spatele lat' %l atin&ea # r tea! ' I!it%ndu.l, %l s rut "u pasiune, #olosindu.)i &ura )i li!ba pentru a le e/plora pe ale lui %n pro#un$i!e' Bura )i de&etele lui erau ni)te sti!ulen*i bl%n$i "are o "-inuiau # r !il ' %i lune"ar %n"et pe &%t, pe piept, pe s%ni )i burt p%n "%nd ea %n"epu s s"oat ni)te s"%n"ete "are pe el %l surprinser la #el de !ult "u! o )o"ar pe ea' . Ia.! de &%t, o instrui el, ridi"%ndu.se deasupra ei )i de&etele %i des"operir pra&ul #e!init *ii u!ed, !aleabil )i tre!ur tor' Ea se str%nse sub de&etele lui "a ni)te petale "alde' El se retrase nu!ai #oarte pu*in, !%n&%ind.o u)or, dar )i a"ea si!pl !i)"are o # "u s tresar +iolent' F "u o"-ii !ari de ui!ire )i %n"epu s se $+%r. "oleas" in"ontrolabil' . <ared''', )opti ea' El %nlo"ui de&etele "u se/ul %nt rit' Condus de !%na lui, a"esta se #re" de ea, de a"el pun"t !a&i", p%n "%nd ea a+u i!presia " nu !ai suport at%ta pl "ere' Se si!*i %ntin$%ndu.se spre el, des"-i$%ndu.se, !urind !or*i s"urte de dorin*a de a.i "unoa)te splendoarea pe deplin' <ared, "are p%n atun"i se l udase "u talentele lui se/uale, a#l de la #e!eia a"eea "are se !i)"a %n per#e"t ar!onie "u el " , de #apt, nu )tiuse ni!i" %n le& tur "u dra&ostea' Abia "%nd %i + $u "-ipul radiind de bu"urie %n "lipa %n "are atinse "ul!ea %!plinirii sub %ndru!area lui %)i d du sea!a de i!ensa satis#a"*ie a d ruirii' Apoi o u!plu "o!plet d ruindu.se %n totalitate, nel s%nd lo" #rustr rii )i te!erii "are se stre"uraser %ntre ei' Ea se a& * de el "u putere, al tur%ndu.se %n#l " r rii lui, s rut rilor "are de+eneau )i !ai pro#unde %n ti!p "e se "u#unda %n ea' 3i!p de o "lip $&uduitoare se %nt%lnir %ntr. un pun"t unde bu"uria %nlo"uia a! r "iunea, %n"rederea redu"ea nesi&uran*a la in"onsisten* , unitatea "u"erea sin&ur tatea, iar ne-ot r%rea de+enea an&a(a!ent' Dup a"el tu!ult, se *inur str%ns %n bra*e, %n" neput%nd s pri"eap a"ele e!o*ii puterni"e "are %i st p%neau' <ared %i pri+i "-ipul )i %i d du spre spate )u+i*ele "a abanosul de pe t%!ple' Satis# "ut, %)i l s trupul s lune"e %n (os, s rut%ndu.i s%nii pe r%nd, tre"%ndu.)i li!ba peste s#%r"urile tranda#irii, u!#late )i iritate dup "eea "e # "user re"ent'

Pagina 94

. Fru!oas , #ru!oas #e!eie, spuse el o#t%nd, dup "are %)i puse "apul pe pern ' Era aproape ador!it, a!e*it de par#u!ul pielii ei, "%nd %i au$i +o"ea +enind de unde+a de departe )i )optind; . 3e iubes", <ared' A doua $i "ontinu s nin& p%n la pr%n$' Stratul de $ pad era !ai %nalt "u "in"ispre$e"e "enti!etri de"%t ar #i #ost nor!al pentru a"ea $on a 3e/as.ului' 8u!ea, din "%te +edeau "ei de la #er!a Aeypoint, p rea s #ie a"operit "u o p tur i!ens , alb , "urat , pur )i !oale' Dor!itorul o"upat de 8auren )i de <ared era inter$is "elorlal*i o"upan*i ai "asei' C%nd "ei doi nu +enir la !i"ul de(un )i Bloria obser+ " -aina lui <ared se a#la tot %n "uierul de l%n& u) . se!n " nu dor!ise %n bara" . #u nespus de bu"uroas ' 8e inter$ise at%t lui Rudy, "%t )i "opiilor, s se apropie de dor!itor' 5e Rudy %l a!u$a atitudinea ei prote"toare, dar, %n a"ela)i ti!p, se bu"ura " #ratele lui dor!ise, %n s#%r)it, "u #ru!oasa )i ne&li(ata lui so*ie' A+ea s .l ta"-ine$e !ai t%r$iu, "%nd nu.l putea au$i Bloria' Cei doi din dor!itor nu se &%ndeau delo" la "eilal*i din "as , at%t erau de +r (i*i unul de "el lalt' Dup "e dor!ir pu*in, dis"utar %ndelun& despre ei %n)i)i' 8auren %i po+esti despre "opil ria ei al turi de un tat dep rtat )i %n"-is %n sine' 8a r%ndul s u, <ared %i spuse de Ben )i de prietenul lui u"is, Ale/' %n toate lunile a"elea de "%nd se "uno)teau, nu dis"utaser ni"iodat lu"ruri personale, "u e/"ep*ia s"urtei "on+ersa*ii din bibliote"a din Coronado' A"u! +orbeau tot soiul de ! run*i)uri . pre#erin*e, antipatii )i te!eri, $ile de na)tere . de$+ luind bu" *ele din ei %n)i)i "are %i # "eau s #ie "eea "e erau' Dup .a!ia$ de+re!e, se au$i o b taie u)oar %n u) ' Cei doi se !i)"ar u)or, re&ret%nd " asta %i # "ea s se dep rte$e unul de altul "u !ai !ult de "%*i+a "enti!etri' <ared !or! i "%nd se d du (os din pat )i se duse la u) ' Nu se ru)ina "u &oli"iunea lui )i 8auren se dele"ta "u #i$i"ul lui "u,un interes la #el de lipsit de ru)ine' . Ce este7 %ntreb el prin u) ' Nu pri!i, %ns , ni"i un r spuns' Des"-ise u)a pu*in )i arun" o pri+ire a#ar ' Nu era ni!eni' Apoi %n"epu s r%d ' 8auren se ridi" %n "apul oaselor, ui!it de a!u$a!entul lui' El se aple" )i ridi" o ta+ %n" r"at "u !%n"are )i b utur ' %n"-ise u)a "u pi"iorul %nainte de a se %ntoar"e l%n& pat' 0 8auren + $u un platou "u ou (u! ri, pu#oase, #elii &roase de )un" , bis"ui*i )i tortillas de pe "are pi"ura untul, o "a#etier )i "-iar )i o "ara# "u w-is6y al turi de #ar#urii, )er+ete, ta"%!uri )i pa-are' . Adu.!i a!inte s .i !ul*u!es" Bloriei !ai t%r$iu, spuse <ared !u)"%nd dintr.o tortilla' 4%n"ar pe s turate, dup "are el %ndep rt ta+a' 4ai de+re!e tr seser draperiile pentru a se bu"ura de pri+eli)tea dealurilor a"operite de $ pad ' A"u! se duse la

#ereastr )i le trase la lo", # "%nd pu*in %ntuneri"' Dup a"eea se %ntinse "a un !otan lene) )i " s" ' . 3e pli"tises"7 %ntreb 8auren "u neast%!p r %n &las r su"indu.)i o bu"l pe de&et )i d%ndu.i dru!ul apoi #oarte aproape de un s#%r" obra$ni"' 5asul lui, iu*it din "au$a #ri&ului, %n"etini "%nd se apropie de pat' %)i propti un &enun"-i pe saltea, o pri+i pro+o"ator )i spuse; . S.ar putea' Ce ai de &%nd s #a"i %n pri+in*a asta7 C-ipul %!bu(orat al lui 8auren de+eni !ali*ios "%nd %i r spunse; . Ni!i"= Dup "are se retrase %n partea %ndep rtat a patului, o#erindu.i pri+eli)tea unui spate deli"at "are se %n&usta %nainte de a se pierde %n unduirea )oldurilor' El r%se )i se tr%nti l%n& ea, apu"%nd.o de p r, pe "are %l r su"i %n (urul pu!nului, p%n "%nd o #or* s se %ntoar" spre el' F r s .)i dea bine sea!a, ea se tre$i pe pieptul lui, %n" le"%ndu.l' . <ared= e/"la! ea atun"i, %n"er"%nd s se desprind din bra*ele "are o str%n&eau, dar e#orturile ei %l # "ur s r%d )i !ai tare' Ris" s .)i ia o !%n de pe spatele ei pentru a.i "uprinde "apul )i a.i tra&e #a*a %n (os pentru a.i pri!i s rutul p%r(olitor' %n "ele din ur! , ea reu)i s se desprind de el )i se %ndrept ' El era uluit de s%nii a"eia "are erau suspenda*i at%t de ade!enitor %n #a*a lui' %)i tre"u de&etul ar t tor peste s#%r"urile lor, %n"on(ur%ndu.le lene), dup "are %n"epu s le #re"e' %i pri+i rea"*ia i!ediat intri&at )i #er!e"at' . <ared, eu''' a-' '' "e #a"''' te ro&''' 9 F ori"e si!*i " +rei, %i spuse el, dup "are %n l* "apul )i %)i tre"u li!ba peste s#%r"urile ei rela/ate' . Eu' '' . Ori"e si!*i " +rei, 8auren, )opti el )i !%inile %i alune"ar peste "oaste oprindu.se pe )olduri' De&etele !ari i se %nt%lnir %n dreptul pete"ului %ntune"at din "entrul abdo!enului %n"ep%nd s trase$e "er"uri ap sate )i -ipnoti"e' Ea %i si!*i se/ul tare, i!posibil de i&norat' 4%ini%e lui %i !%n&%iar pulpele, iar ea se a)e$ %n &enun"-i, aple"at deasupra lui )i se %n#ipse %n #or*a lui' . Du!ne$eule, $ise el printre din*ii %n"le)ta*i )i %)i r su"i "apul pe pern "%nd %ntr.o parte, "%nd %n alta' Ea se rotea deasupra, !i)"%ndu.se %n sus )i %n (os, %n"%ntat de sen$a*ia pe "are i.o "rea el' %)i pli!b de&etele prin p rul lui de pe piept, #re"%ndu.i s#%r"urile "a#enii )i tari' C%nd obosi, se %ntinse pe pieptul lui )i %i " ut "u bu$ele p r*ile sensibile ale #e*ei )i &%tului, !u)"%nd u)or )i !%n&%indu.le "u s rut ri deli"ate' Pagina 95

4%inile lui %i "uprinser pulpele )i de&etele %i !%n&%. iar u!e$eala dintre ele' Ni"i unul din ei nu !ai putea %ndura )i e/plo$ia se de"lan) ' El o u!plu "u la+a p%nte"ului s u, "are p ru s .i inunde +enele )i s .i p%r(oleas" #ie"are "ap t de ner+' Dup a"eea, ea %n&enun"-e l%n& el, %ndep rt%nd ur!ele a"tului lor de iubire de pe trupul lui "u un prosop ud )i "ald' El " s" din nou )i ea l s prosopul s "ad pe podea' R%$%nd, %)i tre"u bu$ele peste ale lui )i %l %ntreb ; . Iar e)ti pli"tisit7 . Nu, !i.e so!n, ! rturisi el $%!bind' 1ino %n"oa"e' O trase sub p turi )i se "uib ri l%n& ea' 5 rul de pe pieptul lui %i &%dila spatele, iar bra*ul lui %i at%rna &reu peste !i(lo"' Ea se d du )i !ai aproape de el, iar el %i s rut u! rul %nainte "a a!%ndoi s alune"e %ntr.un so!n # r +ise' A"estea %n"etaser s !ai #ie ne"esare' <ared se l s pe +ine %n #a*a " !inului # "%nd t "iunii s se reaprind )i ad u&%nd le!ne !i"i p%n "%nd #l " rile re%n+iar ' Se %n# )urase %n p tura de blan "a s nu %n&-e*e de #ri&' 8auren nu + $u ni"i o # r%! de lu!in stre"ur%ndu.se pe l%n& draperii' Era sear ' %)i puse " !a)a de noapte )i se d du (os din pat' C%nd atinse podeaua re"e "u pi"ioarele &oale se duse repede spre " !in )i se &-e!ui l%n& <ared' . Hei, o s .n&-e*i' De "e nu ai stat %n pat7 o %ntreb el #re"%ndu.i bra*ele pentru a o %n" l$i' . 5entru " nu erai a"olo, spuse ea "u sin"eritate, iar %n o"-i se re#le"ta lu!ina #l " rilor' Dintr.un i!puls, %l s rut pe bu$e' El o lu pe dup u!eri )i o trase (os pe "o+or %n #a*a " !inului' Ni"i unul din ei nu +orbi, pri+ind #i/ #l " rile' %i !%n&%ie p rul lun& pri+ind absent )i spri(inindu.)i b rbia de "re)tetul "apului ei' . <ared7 .H!7 . Ni"i nu po*i s .*i %n"-ipui "%t de !ult !.ai %n&ro$it "%nd te.a! + $ut pri!a oar ' El %)i trase "apul %napoi' . 3e.a! %n&ro$it7 o %ntreb el pre# "%ndu.se nedu!erit, dar %n o"-i %i (u"a o li" rire de neast%!p r' . Erai %ntins # r "uno)tin* %n " ru* ' Ni"iodat nu !ai #usese! at%t de aproape de un b rbat at%t de'' ' +iril''' de peri"ulos' '' nu )tiu' 3otu)i, !.ai intri&at' :i %n $iua aia "%nd te.ai #uri)at %n "a!era !ea, !i.a #ost tea! s nu le)in' El r%se u)or' . :i tu !.ai intri&at pe !ine, de)i p%n atun"i nu te + $use!' 5epe !i.a spus !ai t%r$iu

"u! !.a! pr bu)it peste tine' R%se )i o str%nse %n bra*e' . 1oia! s te pun %n de#ensi+ ' :i tu erai peri"uloas pentru !ine' . Eu7 5eri"uloas 7 Cu!7 %ntreb ea pri+indu.l ne%n"re$ toare' <ared se duse la ! su*a pe "are pusese toate obie"tele din bu$unare "u o sear %n ur! )i lu un trabu"' S" p r un b * de "-ibrit pe pietrele " !inului )i %l aprinse, dup "are trase ad%n" )i su#l #u!ul pe deasupra "apetelor lor' A"u! era !o!entul' 3rebuia s a#le' 9 Nu putea! s te su# r, 8auren' Nu neap rat pe, tine, "i pe ori"e #e!eie "are ar #i #ost a$+%rlit %n +ia*a !ea dintr.odat a)a "u! ai #ost tu' %n seara !or*ii lui Ben, ne.a! "ertat "u!plit' Cred " , la %n"eput, n.a a+ut inten*ia s !i spun de planurile lui de " s torie' A %n"eput s .!i *in predi"i, a!intindu!i de responsabilit *ile !ele )i a+erti$%ndu.! " purtarea !ea nes buit o s .!i +in de -a" la un !o!ent dat' 0E)ti b rbat %n toat #irea de.a"u!, <ared' Ar #i ti!pul s te a)e$i )i tu )i s %n"epi s te por*i "a un adult, nu "a un destr b lat -ot r%t s te distru&i )i pe tine )i tot "e o s .*i las !o)tenire'0 3rase din nou din trabu" )i s"utur s"ru!ul %n #o"' 8auren nu spuse ni!i"' 1oia s )tie "e se %nt%!plase %n seara a"eea, de "e o ur%se <ared at%ta ti!p' . 4ai !ult de #urie, %i "ontra"ara! #ie"are ar&u!ent, p%n "%nd, %n "ele din ur! , )i.a pierdut "u!p tul )i !.a ata"at "u toat #or*a' 4usa#ira noastr , "ea pe "are trebuia s.o a)tept %n &ara din Austin, era #e!eia "are #usese aleas s !i #ie so*ie' Din !o!ent "e eu nu a+ea! ni"i o inten*ie s.o #a", !i.a & sit el o so*ie' A subliniat #aptul " tu nu )tiai ni!i" despre asta "%nd eu a! spus " erai o oportunist )i a! !ai %n)irat "%te+a epitete delo" pl "ute la adresa ta' %)i lu pri+irea de la dansul #l " rilor )i se uit la ea "u aten*ie' %i "uprinse "ea#a, !%n&%indu.i !a/ilarul "u de&etul !are' 1e$i tu, 8auren, toat +ia*a, de "%nd ! )tiu, p rin*ii !ei !.au #olosit drept un pion pentru a.)i #a"e r u unul altuia' Da" # "ea! "e+a pe pla"ul unuia, %l %n#uria! pe "el lalt' Da" +enea! la Aeypolnt, lu"ru "are.!i pl "ea #oarte !ult, !a!a # "ea "ri$e de #urie s pt !%ni %ntre&i dup "e ! %ntor"ea! %n Coronado' Copil ria )i adoles"en*a !ea au #ost o lupt "ontinu pentru a +edea "are din ei a+ea !ai !ult in#luen* asupra !ea' C%nd a! !ai "res"ut, nu !i.a !ai p sat' C uta! s ! distre$ )i s ! si!t bine, # r s !i pese de ni!eni' Nu !i.a pl "ut #aptul " !i se alesese o so*ie, "u at%t !ai !ult "u "%t nu )tia! si&ur "e #el de rela*ie a+usese ea "u tat l !eu' 8auren si!*ea nu!ai dra&oste )i !il pentru a"el b rbat "o!ple/ "are era so*ul ei' Pagina 96

Nu era de !irare " o pri+ise "u ur )i antipatie' Cred " .!i dau sea!a "%t de derutat trebuie s #i #ost de sosirea !ea ai"i, spuse ea )i, dup a"eea, ad u& %n"et; 1rei s )tii de "e l.a! ur!at pe Ben %n"oa"e' Asta +rei7 El nu r spunse, dar, din t "erea lui, ea deduse " a"eea era esen*a proble!ei' O#t )i %)i pri+i !%inile "are pliau #usta "apotului' <ared, n.a #ost absolut ni!i" reprobabil %ntre !ine )i tat l t u' 3e %n)eli a!arni" da" .*i %n"-ipui a)a "e+a' 4.a! si!*it atras #a* de el pentru " era ne!aipo!enit )i interesant' 5entru "ine+a "res"ut %ntr.o "as paro-ial , al turi de un "uplu de oa!eni "u!se"ade, dar nai+i, pe "are %i interesa doar lu!ea lor li!itat , el p rea un persona( "obor%t dintr.una din " r*ile !ele' Bine%n*eles " ni"i nu ! &%ndea! s .i a""ept in+ita*ia de a +eni %n 3e/as )i na) #i # "ut.o ni"iodat da" nu s.ar #i %nt%!plat "e+a la "%te+a $ile dup ple"area lui Ben' Bu$ele %i tre!urar u)or "%nd %)i a!inti de ata"ul lui Willia!' Continu repede )i "u ner+o$itate; . 3e ro& s ! "re$i''' !oti+ele ple" rii !ele au #ost "%t se poate de %nte!eiate' El %i "uprinse b rbia %n !%n )i o %ntreb ; Ce s.a %nt%!plat de te.a # "ut s +rei s ple"i7 Ea %n"er" s .)i #ereas" pri+irea, dar el era -ot r%t' Nu.i d du dru!ul b rbiei )i o #or* s .l pri+eas" %n o"-i' . Nu''' eu' '' Contea$ at%t de !ult7 %ntreb ea pe un ton pl%n& re*' .Da' Din nou %n"er" s .)i "oboare pri+irea )i din nou el nu.i d du +oie' 3e ro&, )opti ea )i el %i d du dru!ul %n"et' Atun"i ea %i %ntoarse spatele )i %)i a*inti pri+irea asupra #l " rilor' . Era un b rbat, $ise ea' Se nu!ea Willia! Aeller' El' '' so*ii 5rat-er "onsiderau " ar #i trebuit s ne " s tori!' De nenu! rate ori le.a! spus " nu.i putea! su#eri, dar'' ' Blasul i se #r%nse )i ea trase ad%n" aer %n piept' A+ea s aib "ura(ul s .i spun tot7 Nu a+ea s .i %ntoar" spatele de$&ustat )i s o "onda!ne, a)a "u! # "user )i tutorii ei7 . Continu , spuse el din spate' Atun"i ea %i po+esti totul despre ata"ul lui Willia!, despre !in"iunile pe "are le spusese a"esta so*ilor 5rat-er )i despre neputin*a ei de a. )i "on+in&e tutorii " preotul !in*ea' Dup asta a! #ost ne+oit s ple", %n"-eie ea "u o +o"e r &u)it ' 3i!p de "el pu*in un !inut o t "ere ap s toare pluti deasupra lor' Ea %)i ridi"ase &enun"-ii )i %)i re$e!ase #runtea de ei' Nu +oia s )tie "e &%ndea <ared' 3otu)i trebuise s .i spun ade+ rul' 4i)"area lui #u at%t de brus" , %n"%t ea tres ri "%nd %l si!*i *%)nind %n pi"ioare'

Fntor"%nd "apul repede, %l + $u lu%ndu.)i p l ria )i pun%ndu.)i.o pe "ap, dup "are, sub pri+irea ei ui!it , %n)# " "entura "u pistolul, le&%ndu.)i.o %n (urul )oldurilor' <ared7 Ce''' "e #a"i7 %n& i! ea' El a(unsese de(a la u) )i pusese !%na pe "lan* ' C%nd <ared se %ntoarse s .i arun"e o pri+ire peste u! r, ea %i "iti -ot r%rea pe "-ip' O"-ii lui de "uloarea a!brei s"lipeau' 4 du" s .l o!or pe ti" losul la' %n "iuda serio$it *ii "u+intelor lui, 8auren $%!bi !ai %nt%i )i apoi i$bu"ni %ntrun -o-ot de r%s' A)a7 %ntreb ea )i o"-ii %i erau plini de dra&oste' %i p sa, de"i= Nu era #urios pe ea, "i pe Willia!' %ndea(uns de uluit de r%sul ei pentru a se de$!eti"i, <ared %)i d du sea!a deodat "%t de "ara&-ios trebuia s par ' Centura era sin&urul lu"ru pe "are %l a+ea pe el' Fi $%!bi de sub borul p l riei' Cre$i " tipul sta !erit s ! du" dup el &ol pu)" prin +is"ol7 O"-ii ei %n" !ai li" reau +eseli, dar %i r spunse "u serio$itate; . Nu !erit s te du"i dup el ni"i"u!' El %)i s"oase "entura )i p l ria )i, p%n s .)i dea 8auren sea!a, #u l%n& ea, str%n&%nd.o %n bra*e' . O s o!or pe ori"ine o s te !ai atin& +reodat ' <ur, spuse el %n"et %n ure"-ea ei, *in%ndu.i "apul lipit de pieptul s u' Dup a"eea %)i "obor% &ura )i s rutul ar$ tor pe "are i.l d du o # "u s %n*elea& " %i apar*inea' Burile li se unir #ierbin*i' 8i!bile li se " utar , se & sir , luar , d ruir ' 8auren %)i %n"ur" de&etele %n p rul lui "iu#ulit )i %)i desprinse &ura de a lui' . <ared, trebuie s ! "re$i " atra"*ia !ea #a* de Ben n.a #ost se/ual ' 5entru !ine, el a #ost tat l pe "are nu l.a! a+ut ni"iodat ' %n" din $iua "%nd te.a! + $ut %n pra&ul u)ii, ar t%nd pre"u! "el !ai "rud bandit "are a e/istat +reodat %n 3e/as, !i.ai do!inat &%ndurile' 5%n "%nd rn.ai s rutat %n birou %n di!inea*a "%nd Oli+ia a spus " trebuie s ne " s tori!, -abar n.a! a+ut "e trebuie s si!t o #e!eie #a* de un b rbat' El %i lu "apul %n !%inile sale puterni"e, stre"ur%n. du.)i de&etele pe sub p rul ei )i o trase spre el' S rutul #u tandru )i deli"at, iar bu$ele ei se des# "ur i!ediat' Dar, a)a "u! # "user toate s rut rile lor %n a"ele "easuri de inti!itate, tandre*ea se trans#or! %n pasiune, iar "%nd el o %ntinse pe p tura de blan de pe podea, ea era !ai !ult de"%t &ata s "ede$e' Pagina 97

5 rul i se r s#ir "a un e+antai ne&ru sub "ap' El %)i stre"ur !%inile %n de"olteul "apotului )i %l des# "u, de$+elindu.i s%nii' %i "uprinse %n !%ini "u bl%nde*e, dar posesi+' Bura lui le o#eri elo&iul pe "are el "onsidera " %l !eritau' Fnt%i, bu$ele lui "uprinser #ie"are s#%r" )i apoi li!ba le aduse o!a&iu p%n "%nd a(unser s s"lipeas" u!ede %n lu!ina #o"ului'

8auren s"oase un &ea! t de e/ta$ %n ti!p "e %)i pli!ba !%inile pe u!erii )i pe spatele lui' Bu$ele lui "obor%r #ierbin*i peste s%ni, !ai (os peste "oaste, apoi peste burt )i spre abdo!en' %i s rut buri"ul, apoi )i !ai (os p%n ''' . <ared''' spuse ea a"operind "u !%na pete"ul %ntune"at la "are to"!ai a(unseser bu$ele lui' El %)i ridi" pri+irea %n"e*o)at de pasiune )i %i + $u o"-ii ! ri*i de spai! ' . 8auren, %i spuse el "u un &las r &u)it, trebuie s )tii " ni"i %n ruptul "apului nu *i.a) #a"e +reun r u' Crede.! ' Cu! ea "ontinu s ta" )i s .l pri+eas" te! toare, el repet ; . Crede.! ' Ea %n"u+iin* %n"et )i nu se %!potri+i "%nd el se aple" )i %i s rut !%na a"olo unde se a#la' Bu$ele lui erau #ierbin*i' D t toare de pl "ere' %n "iuda re*inerii, %)i si!*i !u)"-ii "ed%nd %n #a*a diplo!a*iei &urii lui' F r &rab , el %i ridi" !%na )i %i s rut pal!a, dup "are s rut lo"ul unde se a#lase p%n atun"i, pe triun&-iul %ntune"at' O " ldur e/traordinar o %n+ lui deodat )i un *ip t de bu"urie %i ie)i din &%tle(' Bura lui %i produ"ea o pl "ere at%t de i!ens , %n"%t nu putu s se !ai &%ndeas" de"%t la bu$ele )i la li!ba lui "are "oborau din "e %n "e !ai !ult pentru a e/plora, a "er"eta )i a pro+o"a pl "ere' Furtuna "re)tea )i s" dea %n intensitate dup "u! el ta"-ina )i "erea' 3ensiunea ei l untri" de+eni din "e %n "e !ai !are, iar "%nd "re$u " nu !ai %ndur , %i rosti nu!ele pe un ton ru& tor )i #u bu"uroas "%nd trupul lui i.l a"operi pe al ei ap r%nd.o de asaltul e!o*iilor )i si!*urilor' 3otu)i, nu #u !ul*u!it de"%t %n "lipa %n "are %l si!*i %n ea, ad%n", tare, !%n&%indu.i p%nte"u= "u esen*a sa' %)i %n#ipse de&etele %n )oldurile lui %n !o!entul "%nd pasiunea lui a(unse s nu !ai "unoas" li!ite, %)i as"unse #a*a %n &%tul ei )i pielea ei %i si!*i r su#larea rapid )i u!ed %n ti!p "e el %i rostea nu!ele' Nu o p r si' Nu putea renun*a %n" la paradis' Cuib rit %n trupul ei, se spri(ini %n "oate )i o pri+i' %i s rut "u tandre*e #ie"are tr s tur a #e*ei' . S #ie, oare, posibil7 %ntreb ea %n"et, re#erin. du.se la a"ea #eri"ire i!ens ' . Da, da, !ur!ur el "u bu$ele lipite de ale ei' %)i %n l* "apul )i o pri+i din nou' E/presia lui era &reu de de#init, dar p rea s adu" a dra&oste' Capitolul DD' A doua $i di!inea* , toat lu!ea p ru surprins "%nd <ared )i 8auren ap rur la !i"ul de(un *in%ndu.se de bra*, 8auren ro)i st%n(enit sub pri+irile lor "urioase, dar <ared adopt un aer de non)alan* )i %ntreb de "e nu se puseser ta"%!uri )i #ar#urii %n dreptul lor' Bloria d du i!ediat #u&a la bu" t rie' <ared %i *inu s"aunul so*iei sale, iar Rudy %l %ntreb ; . Hei, #r *ioare, de "e ai ris"at s +ii %n"oa"e pe +is"ol, "%nd *i.ai petre"ut tot ti!pul %n"-is %n dor!itor7 El lu #ar#uria din !%na Bloriei )i )i.o u!plu, dup "are r spunse; . 5 i, a! #ost ple"at !ult +re!e, iar "%nd a! a(uns %n Coronado )i a! + $ut " 8aur''' ''

' !.a! &%ndit " ar #i bine s +in %n"oa"e s + d "u! stau lu"rurile' Era! %n&ri(orat %n le& tur "u Aeypoint' E/pli"a*ia ta e e!o*ionant , %l ta"-in Rudy' putea s #i #ost, ' '' '''

ner bd tor s o +e$i pe 8auren7 . Rudy= O #a"i pe 8auren s se si!t st%n(enit , %l !ustr Bloria' <ared l s #ur"uli*a %n #ar#urie' . :tii "e+a7 Cred " s.ar putea s ai dreptate' Apoi o lu pe 8auren )i o aple" peste bra*ul lui at%t de Iute, %n"%t ea ni"i nu a+u ti!p s proteste$e )i o s rut "u o pasiune e/a&erat ' Copiii %n"epur s r%d %n -o-ote )i, %n "ur%nd, li se al turar )i p rin*ii lor "are, la %n"eput, #useser ului*i, )i 4aria, "are $%!bi "u " ldur ' R !%n%nd # r su#lare, <ared %i d du dru!ul lui 8auren )i %n"epur s r%d )i ei' %n "ele din ur! , Bloria reu)i s %i potoleas" pe "opii )i toat lu!ea re%n"epu s ! n%n"e' 5este "%te+a !inute, <ared %i surprinse pri+irea lui 8auren, %i # "u "u o"-iul )i %i str%nse &enun"-iul pe sub !as ' > pada se topi repede sub "erul de un albastru pre"u! "ristalul al 3e/asului' Cei doi #ra*i se du"eau " lare %n #ie"are $i %n di+erse pun"te ale #er!ei pentru a +edea "u! st teau lu"rurile' > pada #usese &rea )i ud , iar "%te+a &arduri se stri"aser ' 01a2ueros0, ner bd tori s aib o o"upa*ie, au #ost tri!i)i s le repare )i s "aute ani!alele "are nu supra+ie*uiser +is"olului' 8auren %i %nso*i %ntr.o dup .a!ia$ ' Se a#lau "a! la o !il distan* de "as , "%nd d dur peste st%r+ul uneia din "ele !ai #ru!oase +ite ale #a!iliei 8o"6ett' A"easta #usese !utilat ' Pagina 98

C%te+a bu" *i de "arne #useser s"obite, iar restul #usese l sat s putre$eas" %n aerul "are %n"epea s se %n" l$eas" din "e %n "e !ai !ult' . 8a naiba= e/"la! <ared' Cine a putut s #a" una "a asta7 . Nu se poate s #i #ost Cra$y <a"6' El nu irose)te ni"i o bu"at de s"-elet, spuse Rudy' . Nu, do!nul 3urner n.ar #i # "ut a)a "e+a, $ise 8auren %n"et' B rba*ii o pri+ir surprin)i )i atun"i ea le po+esti "u !odestie despre %nt%lnirea "u pustni"ul )i despre #elul "u! %i eliberase pi"iorul din "ap"an ' . Din #eri"ire i.a! dus )i "%te "e+a de !%n"are %nainte "a +re!ea s se stri"e de tot' Dar n.ar #i #ost %n stare s #a" a)a "e+a ni"i da" ar #i a+ut inten*ia' . 1rei s spui " l.ai + $ut7 C ai )i +orbit "u el7 o %ntreb Rudy ui!it, " "i el nu %l + $use ni"iodat pe b tr%n, "i nu!ai ur!ele l sate de el' . Da'

. A! obser+at " ne+ast .!ea are un talent e/traordinar de a intra pe sub pielea oa!enilor, %ndeosebi a "elor dispera*i )i neputin"io)i, spuse <ared, dar %n o"-ii lui se "iti respe"t' Fn ti!pul s"urtei +i$ite pe "are o # "use %n Coronado, Oli+ia %i %!puiase "apul "u "eea "e # "use 8auren %n 5ueblo' Habar nu a+ea " , ast#el, # "ea "a #iului ei s .i #ie )i !ai dor de so*ia lui' Fusese )o"at )i de$a! &it "%nd a#lase " 8auren se dusese la Aeypoint' 5ri+irea i se %n" l$i a"u! "%nd se uit la ea' . Da" e/ist "ine+a "are %)i poate #a"e lo" %n +ia*a lui <a"6 3urner, a"ea persoan e 8auren, spuse el' . Asta tot nu ne spune "ine a # "ut por" ria asta, $ise Rudy &%nditor' . O #i #ost +reunul din banda lui Dun"an, spuse <ared "u a! r "iune' Nu!ai ei ar putea s #a" o ast#el de treab ' . @i.a spus 8auren de +i$ita pe "are ne.au # "ut.o "u "%t+a ti!p %n ur! 7 %ntreb Rudy )o+ itor' . 5o#ti!7= e/ploda <ared' Rudy %i relat dis"u*ia pe "are o a+usese "u Dun"an, iar 8auren r su#l u)urat "%nd el o!ise alu$iile pe "are le # "user la adresa ei <une )i #ratele a"esteia' Se te!ea "a nu "u!+a <ared s se du" i!ediat la Dun"an' Nu #usese &ata s ple"e &ol pu)" din dor!itor "a s .l %!pu)te pe Willia! Aeller7 >%!bi "%nd %)i aduse a!inte, dar +o"ea lui puterni" )i #urioas o readuse la realitate' . De "e nu !i.ai spus p%n a"u!7 %ntreb el' . 5entru " )tia! " o s rea"*ione$i e/a"t a)a, spuse Rudy "al!' Cred " ar trebui s #i! pruden*i )i s .i *ine! sub obser+a*ie, dar nu +reau s .i pro+o" ! "a s #ie )i !ai "ru$i' . Bine, $ise <ared %n"runtat' Dar, p%n la s#%r)itul +erii, +reau s dispar de pe proprietatea noastr , C%nd o s se ter!ine de "onstruit "alea #erat , 0+a2ueros0 n.or s !ai trebuias" s !%ne +itele p%n la Austin, a)a " or s se poat o"upa !ai !ult de #er! , iar una din o"upa*iile lor +a #i s %nl ture "edrii' N.o s !ai a+e! ne+oie de ti" lo)ii ia' 4ai arun" o, pri+ire plin de de$&ust st%r+ului )i %i d du pinteni lui C-ar&er, pornind %n &alop' C%nd Wat Dun"an lo+i din nou o # "u iute, si&ur )i !ortal' 5entru a nu spune !ai !ult, le.a atras aten*ia #a!iliilor 8o"6ett )i 4ende$, ar t%ndu.le "e du)!an puterni" a+eau %n el )i oa!enii lui' 8auren )i 4aria stabiliser de "u sear s se %nt%lneas" %n &ra(d a doua $i di!inea* pentru pli!barea " lare din $ori' Se obi)nuiser s " l reas" %!preun la a"ea or ' 8auren tra+ers "urtea, %ndrept%ndu.se spre &ra(d' 5urta un "ostu! de " l rie din piele de " prioar nea&r ' Ci$!ele )i ! nu)ile erau dintr.o piele #oarte !oale de a"eea)i "uloare' Costu!ul era darul de Cr "iun din partea lui <ared pe "are a"esta i.l # "use "u %nt%r$iere' %)i pusese pe "ap un serape lun& din l%n luat "u %!pru!ut de la Bloria )i, bine%n*eles, la &%t a+ea e)ar#a albastr de ! tase'

R su#larea %i ie)ea sub #or! de abur %n a"ea di!inea* re"e' U)a &ra(dului era %n"-is ' Ciudat, %)i spuse ea' 5oate era at%t de #ri&, %n"%t 4aria %n"-isese u)a "a s nu p trund +%ntul' Dar nu bate +%ntul, %)i spuse 8auren' U)a era &rea )i trebui s tra& de "%te+a ori p%n o des"-ise' %n untru era %ntuneri" )i lini)te %n a#ar de $&o!otele spe"i#i"e "ailor' . 4aria7 Un #ior re"e, "are nu a+ea ni"i o le& tur "u +re!ea de a#ar , %i str b tu )ira spin rii )i, deodat , %i #u #ri" s intre' Arun"%nd o pri+ire peste u! r, %)i d du sea!a " ni!eni nu se !ai !i)"a prin "as ' Fl l sase pe <ared dor!ind' Elena %n" nu +enise "u Carlos pentru a.)i %n"epe treburile $ilni"e' 4aria7 stri& ea din nou, ru&%ndu.se s %i aud &lasul "ald' %n&-i*ind un nod de spai! , intr %n &ra(d' Nu!ai " nu trebui s %nainte$e prea !ult' 3rupul 4ariei era %ntins pe (os %n #a*a ei' C-iar )i %n %ntuneri"ul a"ela, 8auren putu s +ad balta de s%n&e "are se #or!a sub ea' @ip tul ei s#%)ie aerul di!ine*ii' %)i %n"le)t pu!nii pe l%n& trup )i apoi %i duse la &ur , dar nu reu)i s %n bu)e *ipetele de &roa$ "are se su""edau' %)i d du sea!a +a& de %n(ur turile )i !or! ielile # r sens "are %nso*ir des"-iderea u)ii bar "ii "%nd 0+a. 2ueros0 ie)ir %!pleti"indu.se )i "u o"-ii "%rpi*i de so!n' Ni)te pa)i se au$ir aler&%nd %n "urte' Pagina 99

@ipetele ei se trans#or!ar %n s"%n"ete slabe "%nd au$i pe "ine+a spun%nd; 4adre de Dios= Rudy o d du la o parte )i se apropie "u pre"au*ie de !a!a lui, ne+enindu.i s .)i "read o"-ilor' Ni)te bra*e puterni"e o apu"ar de u!eri' Nu te uita, 8auren, %i spuse <ared la ure"-e "%nd Rudy %n&enun"-e )i o %ntoarse pe 4aria "u #a*a %n sus' Cu+intele lui <ared +enir , %ns , prea t%r$iu, " "i 8auren apu" s +ad "u! *%)nea s%n&ele din lo"ul unde &%tul 4ariei #usese t iat' @ip din nou, dar sunetul #u absorbit de pieptul &ol al lui <ared "are o *inea s nu se pr bu)eas" ' O s"oase din &ra(d "a s nu asiste la durerea lui Rudy' %i au$ir urletul s#%)ietor "a de #iar ' 8auren suspina # r la"ri!i %n ti!p "e tre"ur pe l%n& 0+a2ueros0 "are st teau "u o"-ii ple"a*i, )tiind instin"ti+ "e se %nt%!plase' Bloria )i "opiii so!noro)i st teau ne!i)"a*i pe +erand ' Bu$ele Bloriei erau albe )i o"-ii %ntreb tori' . 4aria, spuse <ared %n"ordat' Bloria %n"-ise o"-ii str%ns, %n*ele&%nd i!ediat "%nd au$i suspinele $&uduitoare ale so*ului ei' . 1eni*i %n untru, "opii, spuse ea apoi, dup "are i se adres lui <ared; 4 du" s #a" ni)te "a#ea' El doar %n"u+iin* )i o "onduse pe 8auren %n "as ' A"easta r !ase !ut "-iar l%n& u) , %n ti!p "e el se duse %n dor!itor s .)i pun pantalonii )i o " !a) '

C%nd se %ntoarse, se l s pe +ine %n #a*a " !inului, reaprin$%nd #o"ul' 8auren #u e/tre! de surprins "%nd Rudy ap ru %n pra&ul u)ii "are #usese l sat des"-is ' 5e "-ipul lui nu se +edea ni"i o la"ri! , %ns o"-ii %i erau duri )i re"i, lipsi*i de ori"e e!o*ie %n a#ar de o ur "u!plit ' A$+%rli "e+a pe (os )i 8auren se #eri instin"ti+, pri+ind spre a"el lu"ru %n&ro$it ' <ared se uit )i el' Nu e/ista ni"i o %ndoial "u pri+ire la p l ria u$at )i !urdar a lui 11at Dun"an' . 1ii "u !ine7 %)i %ntreb Rudy #ratele' . 1in, $ise <ared %n"et' F r s .)i !ai spun ni!i", porni #ie"are spre dor!itorul lui' Bloria +eni de la bu" t rie adu"%nd "a#etiera )i trei "e)ti de tabl ' C%nd $ ri p l ria, puse ta+a pe !asa din su#ra&erie )i se duse la rastelul de, ar!e' Sub pri+irea uluit a lui 8auren, lu pu)tile !etodi", le +eri#i" , le %n" r" )i le a)e$ deoparte' Dup "e se %!br "ar , <ared )i Rudy +enir %napoi %n su#ra&erie )i, ase!eni unor solda*i bine antrena*i pre& tindu.se de lupt , nu +orbir prea !ult' C%nd totul a #ost &ata, Rudy o %!br *i) pe Bloria "u putere' . Unul din 0+a2ueros0 o s.o adu" dup "e ple" ! noi' Ai &ri( de ea' %)i s rut so*ia repede pe bu$e )i Ie)i' 8auren se tre$i %ntoars brus" )i <ared o s rut ap sat, aproape "u l "o!ie, dup "are %)i ur! #ratele' Ea aler& dup el' 01a2ueros0 #or!aser un se!i"er" %n "urte' 3-orn, ale " rui tr s turi "a de )oi! inspirau tea! , *inea #r%iele "elor doi "ai' C-ar&er b tea ner bd tor din "opite pe p !%ntul %n&-e*at' Rudy )i <ared %n" le"ar %n a"ela)i ti!p' I&nor%nd s"ara propriei )ei, "o!an)ul s ri pe "al' Rudy # "u un se!n u)or din "ap !i"ii sale ar!ate )i apoi trase "u putere de - *uri %ntor"%nd "alul )i ie)ind pe poart %n &alop, a+%ndu.i de o parte )i de alta pe 3-orn )i pe <ared )i, %n spate, pe oa!enii lui' 8auren se %ntoarse spre Bloria, "are o ur!ase pe +erand ' . Doar nu.i la)i s ''' . E "e+a "e trebuie s #a" , 8auren, spuse ea "u un &las -ot r%t )i lini)tit' 1ino' :i noi a+e! treab ' Ceasurile tre"ur "u o %n"etineal %n&ro$itoare' 5entru 8auren, #aptul " o + $use pe 4aria $ "%nd %n propriul s%n&e #usese !ini!ali$at de &%ndul " <ared ar #i putut s nu se !ai %ntoar" ' Cei doi #ra*i ple"aser s se r $bune )i ea )tia " lupta a+ea s #ie s%n&eroas ' Nu, Doa!ne, nu, se ru& ea # "%nd !e"ani" "eea "e o ru&ase Bloria' 3rupul 4ariei #usese adus %n "as de unul din an&a(a*ii !ai %n +%rst )i #usese a)e$at %n patul pe "are %l %!p r*ise "u Ben' Bloria o pre& ti pentru %n!or!%ntare' 8auren spera " nu a+ea s !ai #ie ne+oit s o +ad , dar si!*i " ar #i (i&nit.o pe Bloria da" n.ar #i %nso*it "opiii "are +eniser s .i adu" ulti!ul o!a&iu buni"ii lor' 8auren #u )o"at ' Nu )tia "u! de reu)ise Bloria, dar rana 4ariei nu se +edea delo" de sub &ulerul %nalt al ro"-iei' 5 rul %i #usese str%ns %n obi)nuitul "o"' C-ipul %i era neridat, iar bu$ele rela/ate

s"-i*au un #el de $%!bet' 4%inile ei #ru!oase )i bl%nde i se odi-neau pe piept "u rosariul %!pletit printre de&etele sub*iri' A"ela)i "owboy "are o adusese %n untru # "u )i si"riul' 8auren s"oase "opiii din "a!er "%nd o!ul +eni s o a)e$e pe 4aria %n "utia a"eea din le!n' 3ot restul dup .a!ie$ei, 8auren )i Elena, "are +enise i!ediat "e a#lase de tra&edie, %n"er"ar s .i #a" pe "opii s stea lini)ti*i, %n ti!p "e Bloria se o"up de &e!eni' C-iar )i dup "e to*i "opiii se "ul"aser )i &e!enii dor!eau lini)ti*i %n lea& nele lor, #e!eile r !aser tre$e, a)tept%ndu.)i %n"ordate b rba*ii' %n "ele din ur! , !ult ti!p dup apusul soarelui, au$ir trop it de "opite )i d dur #u&a pe +erand ' Siluetele erau prea !i"i pentru a se putea distin&e %n lu!ina slab , dar #ie"are din ele r su#l u)urat "%nd %)i + $u so*ul printre "ei "are se %ntor"eau' Pagina 100

Rudy )i <ared intrar %n "urte )i des" le"ar obosi*i, d%nd #r%iele "owboy.ului "are a+ea s se o"upe de "ai' F r s spun ni!i", Bloria "obor% treptele )i %)i %!br *i) so*ul' El o *inu str%ns, par" +r%nd s .i absoarb toat #or*a' C%nd ea %)i ridi" pri+irea %ntreb toare, el $ise; . Ni"i o ur! ' Ni!i"' Intrar "u to*ii %n "as )i b rba*ii se pr bu)ir la !as ' Bloria )i 8auren d dur #u&a s adu" !%n. "area, "are #usese *inut %n "uptor' Elena a+usese &ri( s lase o "rati* "u #riptur pentru obosi*ii 0+a2ueros0, la bara" , %nainte s ple"e %!preun "u Barlos' Dup "e %)i &oli #ar#uria, Rudy se )terse la &ur "u un )er+et )i %)i d du s"aunul %n spate' <ared o trase pe 8auren %n bra*e )i %)i spri(ini "apul pe pieptul ei, "%nd Rudy %n"epu s +orbeas" ; . Ne.a! dus %nt%i la tab r ' 5ustiu' Ni"i un se!n %n a#ar de !urd ria pe "are au l sat.o %n ur! ' A! "olindat pe dealuri toat $iua, " ut%nd %n #ie"are "ol*i)or, dar n.a! + $ut ni"i ur! de ei, spuse el )i # "u o pau$ pentru a lua o %n&-i*itur de w-is6y' A! dat peste un #er!ier b tr%n )i pe (u! tate nebun "are ne.a spus " %l + $use pe Dun"an %!preun "u al*i "%*i+a oa!eni de.ai lui l%n& r%u aproape de Frederi"6. sbur& Road' Alalt ieri, din "%te %)i adu"ea el a!inte, Dun"an st tea de +orb "u un 0o! ele&ant0' . 1andl+er7 %ntreb Bloria )i 8auren se %n&ro$i' . 5robabil, spuse <ared' 3 "ur "u to*ii, #ie"are #iind #urat de propriile &%nduri' Rudy rupse t "erea; . O s i & ses", spuse el' Cri!inal nenoro"it' O s .l & ses"' 1o"ea lui "al! era %nsp i!%nt toare' %)i ridi" pri+irea spre Bloria' . Unde e7 . %n "a!era ei' El %n"u+iin* )i pri+i *int #la" ra l !pii "u &a$ de pe !as '

. Unul din oa!eni s.a o#erit s se du" p%n %n 5ueblo !%ine di!inea* s adu" un preot' Atun"i o s.o %n&rop !' F "u o pau$ , dup "are ad u& ; . 4 &%ndea! ast $i " ni"iodat nu )i.a re+enit "o!plet dup !oartea lui Ben' De "%nd s.a dus el, ea a #ost ne#eri"it ' 5oate " ' '' poate " a #ost''' O s #ie #eri"it a"u!''' Blasul i se #r%nse )i Bloria +eni repede l%n& el' Rudy se ridi" de la !as sus*inut de ea )i a!%ndoi ie)ir din %n" pere' 7 . Bine, <ared, dar e i!posibil= C-iar da" ai reu)i a)a "e+a, %*i dai sea!a "%te +ie*i s.ar putea pierde7 C%te "ase ar putea #i distruse7 Cu! po*i s su&ere$i un''' plan at%t de nebunes"7 . Ce alt"e+a pot s #a"7 %n"ear" s %n*ele&i "-estia asta din pun"tul !eu de +edere' 8auren au$i +o"ile ridi"ate de pe +erand ' 8uaser "ina )i "ei doi #ra*i ie)iser ' Bloria se o"upa de &e!eni' 8auren "itea %n #a*a #o"ului din li+in&roo7! "%nd au$i "u+intele aspre ale lui Rudy' 3re"use o s pt !%n de "%nd o %n!or!%ntaser pe 4aria, l%n& un p%l" de plopi "anadieni din apropiere de Rio Caballo' %n #ie"are di!inea* , Rudy )i <ared ple"au %!preun "u oa!enii lor %n " utarea lui Wat Dun"an )i %n #ie"are sear se %ntor"eau de$a! &i*i " nu + $user ni"i ur! de a"esta' 4oartea 4ariei %i a#e"tase pe to*i, in"lusi+ pe <ared' Dar, "-iar dinainte, din seara "%nd sosise %n ti!pul +is"olului, nu !ai era a"el indi+id sar"asti" )i #urios "are era %n Coronado' B rbatul "u "are se "ul"a %n #ie"are sear # "ea dra&oste "u ea "u tandre*e )i pasiune %n patul a"ela !are "are era al lui %n" din "opil rie, %i +orbi de planurile sale de a.)i "onstrui o "as la 5e"an Cree6' Fi po+esti despre !oartea prietenului s u, Ale/, %n Cuba, )i se a& * de ea, "-inuit de a!intirea a"elor atro"it *i'? Ea a(unsese s .l iubeas" pe <ared %ntr.un alt !od' %l iubea pasionat )i prote"tor' Ori"%t ar #i #ost de +iril, de %n" p *%nat )i de !%ndru, ea tot %i sesi$ase o u!br de +ulnerabilitate' A"est lu"ru %i pl "ea "el !ai !ult la el' 8auren ar #i +rut tare !ult s .i %!p rt )eas" so*ului ei +e)tile bune pe "are le pri!ea din 5ueblo' Ori de "%te ori %i per!itea +re!ea, 5epe +enea )i %i adu"ea +e)ti despre proie"tele pe "are le Ini*iase' 3otul !er&ea #oarte bine' O "lini" se des"-idea de dou ori pe s pt !%n ' Repararea "l dirilor publi"e era %n plin des# )urare )i alte "onstru"*ii erau pl nuite pentru pri! +ar ' Haine &roase erau distribuite "elor "are a+eau !ai !ult ne+oie de ele' 5epe ple"a de #ie"are dat "u o list detaliat de instru"*iuni pentru pre)edinta "o!itetului )i "u un bilet personal de !ul*u!ire )i re"uno)tin* din partea lui 8auren' Ar #i +rut s .i poat +orbi lui <ared despre toate a"estea, dar t "ea' Nu +oia s #a" sau s spun "e+a "are s .i a!inteas" de e+eni!entele "are a+eau lo" la Austin )i %n

Coronado' A"esta #usese !oti+ul pentru "are nu adusese +orba de "alea #erat )i 1andi+eri, dar se p rea " Rudy o # "use' . :tiu " si!*i " trebuie s o #a"i, dar trebuie s e/iste )i alt solu*ie, spuse el' . Nu + d ni"i o alt solu*ie' A! (ude"at absolut #ie"are aspe"t )i, da" nu pun %n apli"are planul sta, o s se alea& pra#ul de tot' . O s se alea& pra#ul de tot da" o #a"i, %n ade+ ratul sens al "u+%ntului, $ise Rudy' 3 "ur un ti!p' 8auren nu se "linti' De"i <ared tot "ontinua s pun la "ale o re+olt %n 5ueblo' Pagina 101

Se +indea 1andi+er.ilor )i !a!ei lui pentru "alea #erat ' . 4 "ar pro!ite.!i un lu"ru, spuse Rudy !ai %n"et' Nu #a"e ni!i" # r s ! a+erti$e$i' 1reau s + d da" nu se poate #a"e "e+a, totu)i' . Bine, %*i pro!it' Dar nu )tiu "%t o s .i !ai pot *ine pe lo"' S%nt &ata s porneas" ' Dar s )tii " atun"i "%nd or s.o #a" , +a trebui s #iu a"olo' %n*ele&e.! ' Rudy e$it doar o "lip ' . Da, spuse el s"urt' 8auren era distrus ' Cu! putea7 5oate nu a+ea s.o #a" ' 5oate a+ea s .i "on+in& s nu distru& "o!unitatea' %i au$i apropiindu.se de u) )i se #or* s $%!beas" pentru "a ei s nu.i +ad triste*ea' <ared se opri %n #a*a ei )i spuse %n"et; . 8auren, !%ine di!inea* trebuie s ple" spre Coronado' O s r !%i ai"i p%n "%nd o s pot s +in s te iau' . Nu' 1reau s #iu "u tine, spuse ea tre!ur tor, dar nu d du #r%u liber la"ri!ilor pe "are le si!*ea str%n&%ndu.se %n o"-i' . Eu' '' o s #iu #oarte o"upat "u "alea #erat )i te.ai pli"tisi %n ora)' Ai"i %i ai pe Bloria )i pe "opii' 5ri+irea ei " ut spri(in la Rudy, dar a"esta to"!ai %)i aprindea un trabu" )i nu se uita la ea' Se %ntoarse din nou spre <ared' . 4 %ntor" "u tine, <ared' Nu.!i pas "%t de o"upat e)ti' Da" nu ! iei "u tine, o s +in sin&ur ' F)i %n l* b rbia pu*in )i el %i + $u -ot r%rea %n o"-ii de un "enu)iu alb strui' . 8a naiba= spuse el i$bind "u pu!nul %n pal! )i se %ntoarse spre #ratele lui, " ut%nd par" un aliat' Dar Rudy de+enise )i !ai #as"inat de trabu"ul s u' Bine, !or! i <ared'

F .*i ba&a(ul %n seara asta' 8auren nu era bu"uroas s !ai +ad pe alt"ine+a %n "asa din Coronado %n a#ar de Rosa, 5epe )i pianul ei' Era una din "ele !ai #ru!oase "ase %n "are " l"ase +reodat , dar soa"ra ei "rea o at!os#er at%t de su!br , %n"%t nu putea #i "onsiderat ni"iodat un ade+ rat " !in' Oli+ia o %nt%!pinase politi"oas , da" nu "u " ldur ' Carson o #eli"it pe 8auren pentru "uloarea s n toas din obra(i' 8auren %nt%lni o"-ii +er$i ai Oli+iei peste u! rul lui "%nd o %!br *i) )i se %ntreb da" a"easta )tia "are era !oti+ul pentru "are " p tase a"ea "uloare' B nui " )tia' Dup pri!a noapte petre"ut "u <ared, Oli+ia pro+o"ase a"ea dis"u*ie "are "ul!inase "u desp r*irea lor' 8auren trebui s ad!ire subtilitatea "u "are Oli+ia se stre"urase %ntre ea )i so*ul ei' Era "apabil de ori"e pentru a.)i %n# ptui planurile' Era %n stare "-iar s pun %n peri"ol #eri"irea #iului ei' 5oate " %l iubea' Dar era o dra&oste&eloas )i e&oist ' Oli+ia 8o"6ett trebuia s de*in "ontrolul' Nu a"esta era !oti+ul pentru "are " sni"ia ei "u Ben #usese at%t de de$astruoas 7 Ben nu era &enul de b rbat "are s se lase "ondus' Oli+ia des"operea " ni"i <ared nu era u)or de !ane+rat' Nu a)a "u! era Carson Wells' . %*i !ul*u!es", Carson' %ntotdeauna pot #i si&ur " ! #a"i s ! si!t #ru!oas , "-iar da" s%nt plin de pra#, spuse 8auren r%$%nd )i %!br *i)%ndu.l din nou' Fi inspira !il )i ea nu putea s .)i dea sea!a de "e' Ur! toarele "%te+a s pt !%ni tre"ur %n lini)te, lipsite de e+eni!ente' Oli+ia se du"ea la ban" %n #ie"are $i' <ared %)i +edea de treburile lui, uneori du"%ndu.se " lare s +ad "u! !ai !er&eau lu"r rile la "alea #erat ' A"easta se apropia din "e %n "e !ai !ult de Coronado' Da" nu a+ea s plou prea !ult %n pri! +ara a"eea, a+ea s #ie ter!inat probabil pe la %n"eputul toa!nei' 8auren %)i petre"ea ore %ntre&i la pian' %i era dor de Elena !ai !ult de"%t )iar #i %n"-ipuit' Nu era ni"i un "opil "are s r%d pentru a alun&a at!os#era %n" r"at din "as ' Nu e/istau %nt%!pl ri "are s .i #a" pe to*i s r%d %n -o-ote' Nu era pre$en*a senin a 4ariei''' 4aria' 5rietena ei' Iubirea lui Ben' 5oate " Rudy a+ea dreptate' 5oate " !oartea ei %i # "ea s #ie din nou %!preun ' Nu se !ai dis"ut ni!i" despre re+olta din 5ueblo' 8auren a(unse aproape s .)i %n"-ipuie " +isase tot a"el episod oribil' S se #i r $&%ndit Oli+ia7 Fntr.o dup .a!ia$ la %n"eputul lui !artie, 8auren st tea la o ! su* %n biroul lui Ben "o!pun%nd o s"risoare de !ul*u!ire pentru or&ani$a*ia 8adies o# 3e/as Freedo! "are donase "u at%ta &enero$itate "in"i$e"i de li+re de # in de poru!b pentru lo"uitorii ne+oia)i ai or )elului 5ueblo, Au$i pintenii lui <ared $dr n& nind pe par"-etul din -ol "u "%te+a se"unde %nainte s apar %n pra&' De #ie"are dat "%nd %l +edea, ini!a %i b tea !ai tare' Ni!eni nu iubise +reodat at%t de !ult "a ea'

De a"est lu"ru era "on+ins ' El purta -ainele de "owboy )i ar ta aproape e/a"t "a atun"i "%nd %l + $use pri!a oar ' Ea l s stiloul (os )i d du s se ridi"e pentru a se du"e la el' . Nu, r !%i a"olo' Uluit de "u+intele lui, ea se a)e$ la lo" )i %l pri+i "u! %n"-ise )i %n"uie u)a' . <ared7 %ntreb ea r%$%nd pu*in ner+oas ' E/presia lui era at%t de "on"entrat , %n"%t era aproape %nsp i!%nt toare' . Ce #a"i7 . :tii de "%te ori !i te.a! i!a&inat ar t%nd e/a"t a)a7 Aproape " ! %nnebune)ti "u *inuta asta se+er , "u o"-elarii pe nas, "u spatele drept, # "%nd un lu"ru sau altul' A de+enit o a!bi*ie de.a !ea s .*i "iu#ules" penele' 7naint , oprindu.se doar pentru a.)i a$+%rli p l ria pe un s"aun' Pagina 102

A+ans -ot r%t spre #ereastr )i trase de "ordonul "are *inea draperiileG "u#und%nd "a!era %n u!br ' 5ar" ur! rindu.)i prada, +eni spre #otoliul ei "u pa)i ! sura*i )i o ridi" ' Se a)e$ %n lo"ul ei )i o trase %n bra*e, "u spatele la el' . 5ot s .*i "iu#ules" penele, doa!n 8o"6ett7 1oia! s #a" asta %n" din $iua "%nd !. a! #uri)at %n "a!era ta )i te.a! spionat' F)i lipi bu$ele de "ea#a ei )i o s rut p%n la lobul ure"-ii, !%n&%indu.l "u o li!b "apri"ioas ' . :i asta' Ceasul ei bro) #u a"operit de o !%n "are o %n"on(ur )i se lipi de pieptul ei' 4%inile lui alune"ar peste s%ni )i se %nt%lnir %n talie unde %n"epur s .i tra& blu$a a#ar din #ust ' . 5e ur! +oia! s #a" asta, spuse el )i %)i pli!b !%inile %n"et pe spatele ei, %n"ep%nd s .i des"-eie nasturii' Ni"i nu apu" s des"-eie (u! tate din ei, " %)i stre"ur !%na sub blu$a ei' 3re"%nd peste s%nii dorni"i )i tre!ur tori, de$le& #undi*a " ! )ii' Apoi, des"-eie n stura)ii, tr &%nd %n (os a"el arti"ol de %!br " !inte dia#an "u o %n"etineal %nnebunitoare p%n "%nd s%nii i se re+ rsar %n !%ini' 8auren nu spuse ni!i", dar se re$e! de pieptul lui tare )i toarse de pl "ere "%nd de&etele lui o !%n&%iar , %nt rindu.i s#%r"urile prin !i)" rile de rota*ie ale de&etelor !ari' . Spune.!i "%nd %*i pier$i "ontrolul, )opti el ispititor )i r su#larea %i de+eni ine&al ' Bu$ele "are %i !u)"au u)or "ea#a de+enir )i !ai pasionate )i li!ba, !ai %ndr $nea* ' :i !%inile %n"etaser s !ai ta"-ine$e, de+enind i!ploratoare' . E)ti at%t de superb , 8auren, spuse el r &u)it, !%n&%ind.o' 4 tase''' nu, satin' Re"e, "ald, Du!ne$eule, nu )tiu, &e!u el r su"indu.i s#%r"urile tranda#irii %ntre de&ete' F)i stre"ur !%na ne%nde!%nati" pe sub #usta )i (upoanele ei, peste "iorapul de

! tase )i (artierele din dantel , a(un&%nd la pulpa %!br "at %ntr.o p%n$ sub*ire' 5ielea de dedesubt tre!ura "%nd de&etele lui se pli!bar %n sus )i %n (os, p%n "%nd, "-iar )i prin !aterial, el des"operi " era pre& tit pentru iubirea lui' O-, Doa!ne, &e!u el' Cu o !%n %i des"-eie restul nasturilor de la spate ai blu$ei )i i.o trase peste u!eri' Dup a"eea %i s"oase a"ele din p r )i a"esta %i a"operi #a*a re+ rs%nduse %n +aluri )i el %i inspir par#u!ul de le+ n*i" ' Fntor"%nd.o %n"et "u #a*a spre el, o spri(ini "u u! rul de pieptul lui )i o pri+i' . E/a"t "u! !i.a! %n"-ipuit' E)ti #er!e" toare, )opti el r &u)it' Ea %)i d du sea!a " %l pri+ea prin lentilele o"-elarilor )i ridi" !%na pentru a.i s"oate, dar el o opri' . F-%-' Fa" parte din +is' De&etele lui %i pip ir "la+i"ula )i apoi "obor%r peste pieptul ei, ador%ndu.i s#%r"urile, "-inuind.o "%nd nu atinse "eea "e t%n(ea ea s #ie atins' %)i ar"ui spatele )i, %n a"ela)i ti!p, %)i %!pleti de&etele %n p rul lui, tr &%ndu.i "apul spre ea' El %i "uprinse unul din s%ni, %l ridi" pu*in spre #a*a lui "are se l s %n (os )i %l atinse "u nasul )i "u b rbia neras %nainte "a bu$ele s i se %n"-id %n (urul s#%r"ului )i s .)i trea" li!ba u)or peste el' C%nd o au$i &e!%nd %n p rul lui, %n l* "apul )i $%!bi "u o satis#a"*ie diaboli" , dup "are bu$ele li se "ontopir %ntr.un s rut p%r(olitor' Se trase %n spate )o"at "%nd %i si!*i de&etele sub*iri des"-eindu.i nasturii " ! )ii' Ni)te bu$e (u" u)e )i o li!b "ute$ toare %i torturar s#%r"urile p%n se %nt rir ' Apoi %)i "obor% &ura pe pieptul lui )i "-iar !ai (os, spre abdo!en' Se l s s alune"e p%n "%nd a(unse s stea %n &enun"-i %ntre pulpele lui' Ridi"%ndu.)i pri+irea spre el "u %ndr $neal , %)i s"oase " ! )u*a, de$+elindu.)i s%nii "o!plet' 5 rul ei "a abanosul %i %n+ lui pulpele "%nd ea %)i lipi obra$ul de ele' . :i eu !i.a! %n"-ipuit tot #elul de lu"ruri, do!nule 8o"6ett, )opti ea des"-eindu.i pantalonii "u de&ete %nde!%nati"e' 4ai spuse "e+a "%nd !%na %i "uprinse se/ul u!#lat, dar el nu o au$i din "au$a b t ilor ini!ii' Iar "%nd si!*i pe "ap tul u!ed al se/ului atin&erea u)oar a li!bii ei, respira*ia sa %ntret iat a"operi ori"e alt sunet' 4ult !ai t%r$iu, st teau %ntin)i pe "o+or %n #a*a " !inului, "%nd <ared s" p r un b * de "-ibrit pe le!nele sti+uite de(a a"olo' St tea pe spate, "u !%inile sub "ap, "u un trabu" %ntre din*i, nep s tor #a* de &oli"iunea sa' 8auren se a#la &-e!uit l%n& el, pri+ind #i/ #l " rile )i spri(inindu.)i obra$ul %n !%inile %!preunate' El o a"operise "u " !a)a pe "are )i.o s"osese de !ult %!preun "u restul -ainelor' E)ti #oarte t "ut , 8auren' S.a %nt%!plat "e+a7 Ea se bu"ura " el d dea aten*ie st rii ei de spirit, dar nu +oia s +orbeas" despre "eea "e o #r !%nta' %l si!*i %ntor"%ndu.se pe o parte "u #a*a spre ea, %i si!*i pri+irea a*intit asupra ei, dar nu se uit la el' . Ce e7 Spune.!i' 1orbi at%t de %n"et, %n"%t el abia o au$i' Pagina 103

.%!i pla"e''' "eea "e #a"e!, <ared' E' '' e !inunat, dar''' 3 "u )i %n"-ise o"-ii st%n(enit , dup "are "ontinu ; . Nu "red " doa!nele ar trebui s ''' parti"ipe' 4 te! " o s ! "re$i o des#r%nat da" #a"' '' da" ''' R%sul lui %i r sun %n ure"-i "%nd o %ntoarse "u #a*a' 5rintre -o-ote %i a"operi #a*a "u s rut ri u)oare, iar "%nd se !ai potoli, spuse "u tandre*e; . 8auren, tu %ntotdeauna o s #ii o doa!n ' Nu po*i #i ni!i" alt"e+a' :i, indi#erent "%t de des #a"e! dra&oste, sau "u! #a"e! dra&oste, o s .*i p stre$i aura de ino"en* "are !. a atras din pri!a "lip , 3e.a # "ut s te deosebe)ti de toate #e!eile pe "are le.a! "unos"ut p%n a"u!' %i !%n&%ie obra$ul "u un de&et bl%nd' . Des#r%nat 7 4 !ir " )tii "e %nsea!n "u+%ntul sta, $ise el )i r%se din nou %nainte s o s rute' S rutul #u pro#und )i e/presi+, iar bu$ele lui r !aser unite "u ale ei "%nd spuse; .3otu)i''' C !a)a #u %ndep rtat ' De&etul lui ar t tor %)i %n"epu dru!ul de la ba$a &%tului, %n (os, de.a lun&ul torsului, printre s%nii ei plini, pe pielea neted a bur*ii, disp r%nd %ntre pulpe' . Din !o!ent "e tot +eni +orba de des#r%nate''' O atinse "u pri"epere )i pri!i r spunsul i!ediat' Ea o#t pre# "%ndu.se e/asperat ' . Nu s%nt !ai bun de"%t o prostituat ' El $%!bi "-iar "%nd o s rut ' . Ba e)ti' 4ult !ai bun ' Ea ar #i +rut s .l "erte pentru neru)inare, dar s rutul lui posesi+ o l s # r &rai' Capitolul DI' Ie)ir din birou *in%ndu.se de bra*' 5e -ol se %nt%lnir "u Oli+ia' C%nd le + $u -ainele )i#onate )i p rul r + )it, %)i d du sea!a "e se %nt%!plase' . A! au$it " ai +enit de+re!e ast $i, <ared' . A)a e, !a! ' S.ar putea spune " !i.a! luat liber dup .a!ia$ ' Ea pre#er s .i i&no7re tonul ironi" )i #aptul " o *inea pe 8auren str%ns pe dup !i(lo"' Si!*ea " %)i pierde "ontrolul asupra lui )i a"est lu"ru o %n#uria )i o %n&ro$ea' Ai pri!it o s"risoare, 8auren, spuse ea "u r "eal ' 8auren o pri+i %ntreb toare )i lu pli"ul alb pe "are ea i.l %ntinse' I"ni u)or "%nd "iti adresa e/peditorului'

. De la #a!ilia 5rat-er, spuse ea' 3utorii !ei, %i e/pli" apoi lui <ared, "are se uita peste u! rul ei la s"risoare' Ea %)i ridi" pri+irea spre el' <ared )tia totul %n le& tur "u ple"area ei din Carolina de Nord, )tia de "e era at%t de surprins pri!ind s"risoarea a"eea' Des"-ide.o, %i spuse el "u bl%nde*e' Ea de$lipi pli"ul )i s"oase dou #oi de -%rtie' 8auren "itise destule predi"i deale lui Abel pentru a.i re"unoa)te s"risul %n&ri(it )i atent' 5ar"urse s"risoarea "urioas ' . N.au a#lat de !oartea lui Ben' %i trans!it salut ri, spuse ea "obor%ndu.)i pri+irea pe pa&in ' O-= e/"la! ea )i duse !%na la &ur ' Willia! Aeller a !urit= . Foarte bine' Cu!7 %ntreb <ared "u aspri!e' Ea %i e/pli" "itind; . Un s"andal''' A #ost u"is' '' 8.a %!pu)"at so*ul unei #e!ei''' ea a ! rturisit " erau a!an*i' Se opri pentru a !ai "iti "%te+a r%nduri' Cu+intele de+enir ne"lare din "au$a la"ri!ilor "are %i %ntune"au pri+irea' . 8e'' ' le pare r u " nu !.au "re$ut' %!p turi s"risoarea )i se uit la <ared' . 4 roa& s .i iert )i s"riu " pot sta la ei da" ! -ot r s" +reodat s ! %ntor"' <ared se uita la ea, dar se &%ndea la soarta lui Willia! Aeller )i nu la senti!entele "elor doi "are o "onda!naser pe 8auren' . 3i" losul= A) +rea s .l #i o!or%t eu' . Cine+a din tre"utul lui 8auren7 %ntreb Oli+ia, "are ur! rise toat s"ena "u un interes din "e %n "e !ai !are' Dar #u i&norat ' 8auren %l trase u)or de !%ne" ' . Nu spune asta, te ro&' 8a atin&erea )i la au$ul "u+intelor ei, el se "al! )i pri+irea i se %n" l$i "%nd se uit la ea' . %ntr.un #el, "red " do!nului Aeller ar trebui s .i !ul*u!es", nu7 Ea $%!bi, %n*ele&%nd "e +oia s spun ' . B nuies" " )i eu la #el, !ur!ur ea "u ti!iditate' 8auren a+ea s .)i a!inteas" de a"ea dup .a!ia$ )i sear %n s pt !%nile "are ur!ar ' 5re*uia a"ele "easuri petre"ute "u <ared %n birou deoare"e, din $iua a"eea, totul se s"-i!b ' Seara ur! toare #u pri!a oar "%nd oa!enii +enir a"as ' <ared ple"ase #oarte de+re!e %n di!inea*a a"eea )i nu se %ntorsese de"%t dup "e Oli+ia )i 8auren !%n"aser %ntr.o at!os#er %n" r"at ' <ared era poso!or%t )i &rosolan' 4%n" #oarte pu*in, dar b u %n"ontinuu' C%nd oa!enii %n"epur s soseas" , Oli+ia su&er " 8auren s.ar #i si!*it poate !ai bine sus, %n "a!era ei'

8auren %n*elese' Arun" o pri+ire spre <ared, a)tept%ndu.se "a el s Inter+in , dar a"esta st tea "u spatele la ea, u!pl%ndu)i un alt pa-ar "u w-is6y' Ea pri+i de la #ereastra dor!itorului "u! +eneau din "e %n "e !ai !ul*i' %)i # "eau apari*ia %n &rupuri de "%te doi sau trei, dar to*i a+eau a"elea)i "ara"teristi"i' 5 reau r i, (osni"i )i pro+o"atori de ne"a$uri' A"e)tia erau !er"enarii an&a(a*i pentru a "rea proble!e %n 5ueblo, proble!e pentru "are a+ea s se dea +ina pe lo"uitorii "o!unit *ii' Dis"u*ii )i r%sete $&o!otoase se au$eau de (os' 8auren %i + $u pe 5ar6er )i pe Aurt 1andi+er "%nd sosir )i oa!enii %i %nt%!pinar "u "-iote )i urale la intrarea %n salon' A"eea a #ost sin&ura dat "%nd au +enit "u to*ii' Dup a"eea, doar "%*i+a +eneau la u) aproape %n #ie"are sear %ntreb%nd de <ared' Pagina 104

A"esta ple"a %!preun "u ei, iar 8auren %l au$ea %ntor"%ndu.se %n "a!era lui %n $ori' Uneori ple"a sin&ur " lare seara t%r$iu )i tre"eau ore %ntre&i p%n "%nd ea %l au$ea pe C-ar&er intr%nd %n &ra(dul din spatele "asei' Oare *inea %ntruniri pentru punerea la "ale a ata"ului7 5entru a.)i !ai potoli nelini)tea )i a.)i alun&a pli"tiseala, 8auren %)i asu! un rol !ai +i$ibil %n "adrul proie"telor de a(utorare a or )elului 5ueblo' Dru!urile ei dese %n "o!unitate le u!pleau de $el pe toate "elelalte !e!bre ale "o!itetului' 8o"uitorii ora)ului se obi)nuir %n "ur%nd s %l +ad pe 5epe adu"%nd.o pe str $ile pr #uite %ntr.o tr suri" ' C%*i+a dintre "ei !ai pu*in ru)ino)i %i d deau "-iar daruri "on#e"*ionate de !%n , iar ea le a""epta politi"oas )i "u o re"uno)tin* !ult prea !are #a* de +aloarea lor' Da" Oli+ia sau <ared )tiau sau le p sa de !un"a ei %n "adrul a"elei "o!unit *i !e/i"ane, nu spuneau absolut ni!i"' %n $orii unei $ile, 8auren se tre$i au$ind "i$!ele &rele ale lui <ared pe -ol' E!o*ia de+eni e/tre! de puterni" %n "lipa %n "are %)i d du sea!a " pa)ii se opriser %n #a*a u)ii ei' Se ridi" %n "apul oaselor a). tept%nd' 3re"ur "%te+a "lipe %ndelun&ate' C-iar a+u i!presia " +ede "lan*a !i)"%ndu.se u)or' Dar #u e/tre! de de$a! &it "%nd <ared se retrase spre "a!era lui' D%nd p turile la o parte, s ri din pat, %)i arun" un "apot pe ea )i #u&i la u) ' . <ared, spuse ea "u un &las stins' Silueta lui !asi+ se opri brus"' Depri!area )i oboseala erau %ntip rite %n toat #iin*a lui' Se %ntoarse spre ea %n"et' . %!i pare r u " te.a! tre$it, 8auren' Du.te %napoi la "ul"are' Ea se prinse de to"ul u)ii' . 1''' +oiai, a+eai ne+oie de "e+a7 Dispre*ul a"el ton ru& tor, dar t%n(ea dup a"ea apropiere de "are se bu"uraser at%t de pu*in ti!p'

. Nu, spuse el "u aspri!e' Du.te la "ul"are, ad u& el # "%nd %n" un pas spre "a!era lui' . <ared, spuse ea "u !ai !ult #or* ' Spune.!i "e #a"i, unde te du"i !ereu' Spune.!i " n.ai ni"i o le& tur "u' '' . 8auren, stri& el #urios )i +o"ea %i r sun %n toat "asa' Ner+os, %)i s"oase p l ria )i se lo+i "u ea peste pulp , uit%ndu.se %n podea' %n "ele din ur! %n l* "apul )i +orbi pe un ton !ai lini)tit, aproape "a )i "u! )i.ar #i "erut s"u$e' . E)ti ne+asta !ea, dar nu te a)tepta s .*i dau so"oteal pentru absolut tot "e #a"' Unele lu"ruri ori +a trebui s le tre"i "u +ederea, ori''' s le a""ep*i "u %n"redere, %n*ele&i7 %n"redere7 5utea s aib %n"redere %n el, oare7 Ar #i +rut' Ni"iodat nu )i.ar #i %n"-ipuit " <ared ar #i #ost de a"ord "u planul Oli+iei' %n" !ai +oia s "read " a"est lu"ru nu se %nt%!pla' . Da, spuse ea %n"et' %n*ele&' %n &%ndul ei %l i!plor ; 01ino la !ine' 0 . Atun"i s nu !ai dis"ut ! despre treaba asta ni"iodat , $ise el intr%nd %n "a!er ' De atun"i, <ared o o"oli pe 8auren "o!plet' Da" se %nt%!pla s se %nt%lneas" , o %ntreba politi"os "e !ai #a"e, dar asta era tot' Nu +enea ni"iodat %n "a!era ei' Ea nu se du"ea ni"iodat %ntr.a lui' Ca )i "u! inti!it *ile dintre ei e/istar doar %n i!a&ina*ia ei' %i era #oarte &reu s .i a""epte indi#eren*a )i nu pri"epea "are era !oti+ul a"esteia' Oli+ia radia %n a"ea perioad ' Obra(ii ei nete$i erau %!bu(ora*i, iar o"-ii %i li" reau de e!o*ie' 5 rea !ult !ai t%n r de"%t era %n realitate' C-ipul i se rela/ase' Era %n ele!entul ei' Carson era !ereu pre$ent %n "as )i era e/tre! de ner+os' Cel !ai &reu de suportat pentru 8auren era pre$en*a 1andi+er.ilor' De trei ori pe s pt !%n sau "-iar !ai !ult luau "ina %!preun "u #a!ilia 8o"6ett )i "u Carson' 5entru 8auren, !esele a"elea erau o ade+ rat tortur ' <ared "iu&ulea doar din !%n"are, bea prea !ult, !%r%ia %n "a$ul %n "are Aurt +orbea "u ea )i r spundea tuturor %n a)a #el, %n"%t s i se +orbeas" !onosilabi"' Aurt, par" si!*ind ner+o$itatea lui <ared, %l pro+o"a tot ti!pul' Era e/a&erat de "urtenitor "u 8auren' De #ie"are dat "%nd o lua de "ot pentru a o "ondu"e %ntr.o alt %n" pere sau a o a(uta s ia lo" pe s"aun, ea a+ea ne+oie de toat st p%nirea de sine pentru a nu. )i tra&e bra*ul' O !ai %n&ri(ora #aptul " , poate, %ntr.o bun $i, <ared a+ea s .)i pun %n pra"ti" a!enin*area de a.l u"ide' Ni"i Aurt nu uitase pistolul lui <ared +%r%t sub nasul lui' Cu tot aerul lui "ura(os, 8auren )tia " lui Aurt %i era #ri" de <ared' 5ri+irile %ntune"ate ale so*ului ei erau prea a!enin* toare pentru a #i tre"ute "u +ederea' %ntr.o sear , <ared #u "-e!at la una din 0%nt%lnirile se"rete0, a)a "u! le nu!ea 8auren %n sinea ei'

Oli+ia to"!ai propusese "a toat lu!ea s %)i bea "a#eaua %n salon' 8auren pri+i ab tut "u! <ared ie)i # r s .i #a" ! "ar un se!n din "ap' %n lo" s .i ur!e$e pe "eilal*i, ea se s"u$ )i se duse %n bibliote" ' %i pl "ea #oarte !ult %n" perea a"eea )i adesea %)i " uta re#u&iul a"olo, " "i ni!eni alt"ine+a nu o #olosea prea !ult' Citea %ntr. un #otoliu de +reo dou $e"i de !inute "%nd au$i u)a des"-i$%nduse )i %n"-i$%ndu.se %n"et' Pagina 105

Se %ntoarse )i %l + $u pe Aurt %n untru, "-iar l%n& u) ' 3rupul lui &ras %i pro+o"a repulsie, la #el "a )i e/presia insinuant de pe "-ipul lui' 8auren, %!i pare #oarte r u " n.ai !ai "%ntat la pian %n seara asta' Ne.ai lipsit de "o!pania ta' De "e7 3at l !eu )i "u !ine s%nte! at%t de %n&ro$itori7 Ea )tia " o %nt r%t inten*ionat, dar re#u$ s .i #a" (o"ul' Bine%n*eles " nu, do!nule 1andi+er' A! #ost doar pu*in "a! obosit )i )tia! " nu +oi #i o "o!panie prea pl "ut ' %!i pare r u " nu te si!*i bine, $ise el )i se a)e$ pe un #otoliu de l%n& ea, &enun"-ii a#l%ndu.i.se doar la "%*i+a "enti!etri de ai ei' 8auren se dep rt brus" )i !i)"area nu.i s" p lui Aurt, "are nu #u delo" tulburat' Ba "-iar p rea s .i pla" st%n(eneala ei' Ea si!*i din nou " %n a"el o! e/ista o "ru$i!e "u!plit 'X So*ul t u n.ar trebui s te ne&li(e$e ast#el' E)ti !ult prea #er!e" toare "a s #ii l sat sin&ur at%ta ti!p' <ared o s se %ntoar" %n "ur%nd, spuse ea repede, #urioas pe sine pentru " %)i tr da ner+o$itatea #a* de el' Aurt i$bu"ni %n r%s' Din %nt%!plare )tiu " +a lipsi !ai toat noaptea, 8auren, $ise el #i/%nd.o "u o pri+ire sinistr "are o # "u s sar din #otoliu' 1 ro& s ! s"u$a*i, do!nule 1andi+er, dar''' Aproape " #u&i pe l%n& el, dar i$buti s o apu"e de bra* )i o r su"i, tr &%nd.o l%n& el' . Nu e)ti delo" prietenoas , 8auren, "u partenerul de a#a"eri al so*ului t u' N.ai %n+ *at ni!i" de la soa"ra ta7 Ea %ntotdeauna a #ost dr &u* "u Carson, partenerul lui Ben' R%se oribil' 8auren %)i d duse sea!a "e #el de rela*ie e/ista %ntre Carson )i Oli+ia' Nu!ai un prost n.ar #i obser+at' Cu+intele !urdare ale lui Aurt la adresa lui Ben o # "ur s doreas" enor! de !ult s . i tra& o pal! , dar el %i *inea bra*ele "u putere "-iar deasupra "oatelor' . Bine%n*eles, Ben o a+ea pe 4aria 4ende$' E oribil "e i s.a %nt%!plat, nu7 %ntreb el "u o +o"e "are l sa i!presia " nu & sea, totu)i, ni!i" oribil' 8auren %n"et s se !ai $bat )i r !ase "u &ura " s"at pri+ind %n o"-ii a"eia alba)tri )i re"i' . C' '' "e )tii despre 4aria7 De unde )tii'''

. %!i pla"e s )tiu absolut totul %n le& tur "u #a!ilia 8o"6ett' N.ai %n+ *at ni!i" din !oartea 4ariei7 H!!7 1e$i "e se %nt%!pl "u t%r#ele "are se +%nd ie#tin pri!ului +enit7 . D .!i dru!ul, spuse ea printre din*i )i %)i re%nnoi e#orturile de a se elibera, . Fii dr &u* "u !ine, doa!n 8o"6ett, )i eu o s a! &ri( de tine' N.o s s#%r)e)ti "a t%r#a aia !e/i"an ' Bu$ele lui &roase se a#lau la "%*i+a "enti!etri de ale ei )i ea #u "%t pe.a"i s *ipe "%nd +o"ea lui 5ar6er se au$i r sun%nd pe -ol' . Aurt= Hai s !er&e!' S%nt obosit )i +reau s ! "ul" de+re!e' Aurt %n(ur %n"et )i %i str%nse )i !ai tare bra*ele lui 8auren' . %*i pro!it " o s +in )i $iua "%nd n.o s !ai #iu %ntrerupt ni"i de "owboyul de b rbatu. t u, ni"i de ni!eni alt"ine+a, 8auren' N.o s #iu de$a! &it din nou' . Aurt= . I!ediat, stri& el )i apoi, "obor%ndu.)i +o"ea, )opti l%n& #a*a ei; :i ni"i tu n.o s #ii de$a! &it , pentru " n.ai + $ut ni"iodat unul !ai !are "a !ine' O s te str pun& "a un berbe"' :i "%nd o s ter!in !, o s !ai +rei' 5entru a.)i sublinia pro!isiunea +ul&ar , se lipi de ea' . Aurt= tun +o"ea de pe -ol' Fn(ur%nd ur%t, Aurt %i d du dru!ul )i ie)i' 8auren se spri(ini epui$at de sp tarul unuia din #otolii' Capul %i +uia, &enun"-ii %i tre!urau, &ata.&ata s nu o !ai sus*in ' C%nd au$i u)a de la intrare %n"-i$%ndu.se dup "e Oli+ia )i Carson %)i luaser la re+edere de la 1an. di+eri, ea se #uri) %n "a!era ei )i %i #u #oarte r u' St tea "u "apul aple"at deasupra li&-eanului din baie )i + rsa us"at, din !o!ent "e sto!a"ul i se &olise "u o sear %n ur! ' 4u)"-ii &%tului i se "ontra"tar )i %nde!nau "e+a s ias )i s o s"ape de &rea*a a"eea %n&ro$itoare' C%nd spas!ele se potolir , %n s#%r)it, se %ntinse +l &uit %n pat' Credea " r ul din seara pre"edent se datorase in"identului "u Aurt )i " &rea*a pe "are o !ai si!*ea %n" , )i a"u!, de di!inea* , trebuia s %nse!ne " a+ea "e+a la sto!a"' De #apt, de "%te+a $ile nu se si!*ea prea bine, %)i d du ea sea!a a"u!' %n #ie"are di!inea* , un #el de a!or*eal neobi)nuit o %nso*ea "%nd se d dea (os din pat' %i %n+ luia "apul )i se %ntindea %n tot trupul' Nu!ai #aptul de a se da (os din pat )i de a se %!br "a p rea "e+a e/tre! de di#i"il' Dup "e %)i peria p rul, bra*ele %i " deau sl bite pe l%n& trup' C%nd se sp la pe din*i %n #ie"are di!inea* , a+ea o sen$a*ie de +o! , iar !irosul !i"ului de(un nu !ai era delo" apetisant' De)i !%n"a #oarte pu*in, se si!*ea plin )i balonat , "-iar )i atun"i "%nd %i era #oa!e' Su#letul %i era bolna+ din "au$a rupturii dintre ea )i <ared' B%ndul " , %n "ur%nd, planul plin de "ru$i!e al Oli+iei, a(utat de 5ar6er 1andi+er, a+ea s se pun %n pra"ti" era %n&ro$itor )i ea presupuse " tulbur rile #i$i"e erau probabil ur! rile "elor psi-i"e' Rosa o pri+i %n&ri(orat ' . Se7ora nu se si!te bine7 %ntreb ea d%ndu.i la o parte de pe obra$ul palid "%te+a )u+i*e de p r' . Nu, nu ! si!t prea bine' Nu )tiu "e.i "u !ine'

Pagina 106

N.a! ni"i un pi" de putere, !%n"area %!i #a"e s"%rb , "-iar )i nu!ai "%nd ! &%ndes" la ea' 4 si!t a)a u!#lat )i''' 3 "u, ne!aia+%nd putere s "ontinue' Rosa o pri+i &%nditoare' . C%nd a*i a+ut ulti!a oar "i"lu7 o %ntreb ea %n"et' 8auren ro)i puterni", dar %n"er" s . )i a!inteas" ' . Nu'' ' nu !ai )tiu' Era! %n" la Aeypoint' 5e la s#%r)itul lui ianuarie' %!i adu" a!inte asta pentru " Bloria to"!ai n s"use )i' '' . Se7ora, nu %n*ele&e*i7 o %ntrerupse Rosa bu"uroas ' S%nt dou luni de atun"i' O s a+e*i un "opil' Cu+intele a"elea " $ur "a ni)te pietre %n ure"-ile ei, se rosto&olir spre sto!a" )i aproape " # "use s se re+olte din nou' Un "opil= Era i!posibil' %n"er" s se ridi"e %n "apul oaselor "a )i "u! ar #i +rut s .)i ne&e sl bi"iunea, s i&no7re si!pto!ele, s eli!ine boala' 9 Nu, Rosa, nu se poate s #iu %ns r"inat , S%nt si&ur " e +orba de alt"e+a' Uit%ndu.se la prietena ei par" pentru a pri!i o "on#ir!are + $u doar un $%!bet %n"%ntat )i bu"uria des"operirii' 3otu)i, si!*i o triste*e ine/pli"abil , " "i )tia " , %ntr.o bun $i, trebuia s .l p r seas" pe <ared' Spre "onsternarea Rosei, i$bu"ni %n la"ri!i )i %)i as"unse #a*a la pieptul i!ens al bu" t resei, pl%n&%nd %n -o-ote' 3re"u !ult ti!p p%n se lini)ti )i atun"i 8auren se si!*i st%n(enit ' . Iart .! , Rosa' N.a! putut s ! ab*in' . E %n" un si!pto! al #e!eilor %n starea du!nea+oastr , se7ora' 8a"ri!ile + #a" s + si!*i*i !ai bine' Dori*i pu*in "eai7 . Da, ar #i e/"elent, !ur!ur 8auren absent , d%ndu.se (os din pat )i du"%ndu.se la #ereastr ' Rosa d du s ias din "a!er pentru a.i adu"e "eaiul, dar 8auren o stri& ' Nu se %ntoarse )i +o"ea %i era "ald "%nd spuse; . Rosa, nu spune ni! nui despre' '' "opil''' nu %n" ' te ro&' . %n*ele&, se7ora 8auren, $ise Rosa )i %n"-ise u)a %n ur!a ei' 8auren %)i p str se"retul, de)i tare !ult ar #i +rut s stea de +orb "u Bloria' F "ea pli!b ri %ndelun&i prin &r din "-iar )i atun"i "%nd nu a+ea "-e#, dar "-ipul %i r !%nea palid'

U!bre %ntune"ate %i %n"er"uiau o"-ii' Da" <ared %i obser+ apatia sau lipsa po#tei de !%n"are %n pu*inele !o!ente %n "are o +edea, nu spuse ni!i"' Oli+ia se purta "a )i "u! ea ni"i n.ar #i e/istat' C%nd 8auren %l + $u pe <ared pri!a oar dup "e a#lase de sar"in , %)i si!*i ini!a plin de dra&oste ti!p de "%te+a "lipe %nainte "a triste*ea s o %n+ luie din nou' Se &%ndise #oarte pu*in la 0aran(a!entul0 lor de "%nd " sni"ia %n"epuse s #ie "onsu!at ' A"u! era #or*at s o #a" ' <ared spusese " lu"r rile a+eau s se ter!ine pe la s#%r)itul +erii sau %n"eputul toa!nei, iar "opilul a+ea s +in , da" ea "al"ulase "ore"t, pe la %n"eputul lui noie!brie' Nu %)i putea as"unde sar"ina p%n "%nd nu a+eau s se ter!ine lu"r rile la "alea #erat )i apoi s ple"e, a)a "u! se %n*eleseser ' Ce sar #i %nt%!plat "u "opilul7 Fl +a lua "u ea, bine%n*eles, dar a+ea s .i #ie #oarte &reu s .)i & seas" de lu"ru' 5utea tr i "%*i+a ani "u "ei dou $e"i de !ii pe "are i.i pro!isese Oli+ia da" # "ea e"ono!ie, dar dup a"eea7 So*ii 5rat-er o %nde!naser %n s"risoare s se %ntoar" la ei' Ea le r spunsese s"riindu.le despre !oartea lui Ben, despre " s toria ei "u <ared o!i*%nd detaliile . #a!ilia )i prietenii de la Aeypoint' R%ndurile ei #useser pline de " ldur )i de dra&oste, dar ea nu se putea %ntoar"e la +ia*a !onoton )i insipid pe "are o du"eau ei' Unde putea tr i "u "opilul7 B%ndul "are nu.i d dea pa"e era a"ela " nu +a reu)i s .)i ia "opilul' S.ar #i putut s o#ere un +iitor !o)tenitor #a!iliei 8o"6ett' Ori"%t ar #i %n"er"at, nu %)i putea da sea!a "e p rere a+eau s aib <ared )i Oli+ia %n le& tur "u "opilul' De un sin&ur lu"ru era si&ur . ni!eni )i ni!i" nu a+eau s o despart de "opilul, ei' %l iubea de(a, %l prote(a )i a+ea s #ie probabil sin&ura parte din <ared "are a+ea s .i r !%n dup "e nu le +a !ai #i de #olos' O !i" li" rire de speran* re#u$a s se stin& %n !intea ei' C-iar da" <ared nu +orbise ni"iodat de dra&oste, ea %i "itise tandre*ea %n o"-i, + $use a#e"*iunea %n ei ori de "%te ori o pri+ise' Cu si&uran* " *inea la ea' Nu era "ine )tie "e, dar at%t a+ea' C%nd %i +edea, %ns , "-ipul %ntune"at de #ie"are dat "%nd se %nt%lneau pentru pu*ine !o!ente, speran*a a"eea %n"epea s se stin& ' 3ensiunea din "as de+eni din "e %n "e !ai !are' 8a #el )i distan*a dintre <ared )i so*ia lui' 5le" rile la !ie$ul nop*ii de+enir un ade+ rat ritual' 4u)"-ii #e*ei lui, !i)" rile ner+oase ale o"-ilor, %n"le)tarea per!anent a pu!nilor indi"au o +iolen* re*inut "are trebuia s erup %n "ur%nd, alt#el %l distru&ea din interior' Atitudinea lui re"e #a* de 8auren o %!piedi"a s .l aborde$e' %i "eruse s aib %n"redere %n el' A"u!, la lu!ina $ilei, ru& !intea a"eea p rea ireal ' 5urtarea lui "u si&uran* nu inspira %n"redere' Pagina 107

%ntr.o di!inea* se duse %n &ra(d )i #u )o"at "%nd + $u l $i "u ar!e )i !uni*ii l%n& perete' Era un arsenal de propor*ii uria)e' Ini!a %n"epu s .i bat "u putere' 5%n atun"i se te!use pentru al*i oa!eni " ar #i putut #i r ni*i, dar a"u! %)i d du sea!a " e/ista o posibilitate "%t se poate de real "a propriul ei so* s #ie r nit sau u"is' Se ru& %nnebunit s se %nt%!ple "e+a "are s %!piedi"e a"el #ias"o' Dar ni!i" nu se %nt%!pl ' Neput%nd s .)i !ai suporte pasi+itatea, 8auren -ot r% " , da" nu putea %!piedi"a tra&edia, ! "ar putea s ridi"e obsta"ole %n "alea ti" lo)ilor' %ntr.o sear t%r$iu, dup ple"area lui <ared, se #uri) %n &ra(d, unde 5epe repara un #r%u la lu!ina unei l !pi' . Se7ora 8o"6ett, spuse el surprins "%nd o + $u %n"-i$%nd repede u)a %n ur!a ei' . 5epe, )tii "e e %n l $ile astea7 5entru "e s%nt7 El %)i u!e$i bu$ele ner+os )i %)i #eri pri+irea' . Si, dar se7or <ared !i.a spus s nu spun' . E-, n.o s l s ! s se %nt%!ple a)a "e+a, 5epe' 3u )i "u !ine o s #a"e! "e+a "are s .i %!piedi"e' . Dar, se7ora 8o"6ett, el'' ' . Cu! po*i #a"e o ar! s nu #un"*ione$e, 5epe7 %ntreb ea, i&nor%ndu.i tea!a' .Se7 ora, ar!ele''' ' . Ai dreptate' N.o s pute! s ne o"up ! de toate # r "a ei s obser+e' Ce pute! #a"e7 se t%n&ui ea #r%n&%ndu.)i !%inile' Deodat , o"-ii i se lu!inar "%nd + $u "utiile "u &loan*e' . Bloan*ele= Asta e' F r &loan*e o ar! e inutil , nu7 1orbea repede )i a&itat' . O s le as"unde!' Bine%n*eles, s.ar putea s le adu" pe ale lor %n seara "u pri"ina, dar "el pu*in n.or s le aib pe.astea' . 1re*i s as"unde*i &loan*ele= e/"la! 5epe pri+ind.o uluit' F "use o"-ii !ari )i &ura %i r ! sese " s"at ' Ea %i atinse bra*ul lini)titor' . Nu.*i #a"e &ri(i, 5epe' O s .!i asu! %ntrea&a responsabilitate %n "a$ " <ared sau alt"ine+a or s a#le' Apoi, tonul ei bl%nd de+eni alert' . De"i, unde s%nt "a$!alele7 O s %n&rop ! "utiile a"olo, spuse ea ar t%nd spre spatele &ra(dului' Br . be)te.te, te ro&' %n ori"e "lip !i se poate obser+a absen*a' . Se7ora'' ' . 3e ro&, 5epe, spuse ea ner bd toare' Nu te te!e de ur! ri' Nu +rei s .*i a(u*i se!enii7 El %i %ntoarse spatele !or! ind %n spaniol )i "l tin%nd din "ap, dar # "u "e i se spusese' C%nd ter!inar de " rat "utiile &rele %n spatele &ra(dului, de s pat &ropile )i de %n&ropat, 8auren era !urdar , obosit )i spatele o durea %n&ro$itor'

. Da" o s pot, o s %n"er" s te anun* "%nd o s aib lo" raidul' O s .i po*i a+erti$a pe "ei din 5ueblo7 . SH, spuse el "u aerul "ui+a "are era &ata s #ie de a"ord "u ori"e' . Da" nu pot s te anun*, # .o sin&ur' Du.te %n 5ueblo )i alertea$ "%t !ai !ul*i oa!eni' Spune.le s se ad posteas" ' S #a" ori"e "a s se apere' . A)a o s #a", se7ora 8o"6ett' . %*i !ul*u!es", 5epe' 4i.ai #ost de !are a(utor' O s #ii un erou al poporului t u' %i $%!bi %nainte de a ie)i din &ra(d, dup "are se #uri) %napoi %n "a!era ei, unde %)i sp l noroiul de pe !%ini )i de pe -aine' C%nd " $u %n pat, %)i si!*i !e!brele la #el de &rele "a )i su#letul' Bine " # "user treaba "u o sear %n ur! , " "i, dup a"eea, ti!p de "%te+a $ile, plou %n"ontinuu' I!ense "antit *i de ap " deau ne"ontenit din "er' Aerul era %n"-is )i su#o"ant, # "%nd.o pe 8auren s se si!t )i !ai r u' Fiind ne+oit s stea %n "as , se pli!b de "olo. "olo %n "a!era ei %ntre pat )i #ereastr , neput%nd s "iteas" , s "oas sau s se "on"entre$e de"%t asupra +iitorului ei )i al "opilului' Apoi, ploaia se opri' Norii ne&ri pluteau #oarte (os )i aerul era %n" u!ed, dar ploaia %n"et ' %ntr.o sear , la as#in*it, !er"enarii %)i # "ur apari*ia' 8auren au$i pri!ul trop it de "i$!e %n ti!p "e se a#la la !as "u Oli+ia, <ared, Carson )i "ei doi 1an. di+er' Se (u"a "u !%n"area, din "%nd %n "%nd %n&-i*ind "%te o bu" *i" )i ru&%ndu.se "a sto!a"ul ei s nu o dea a#ar ' A"u! %i era %n&ro$itor de #ri" de Aurt 1andi+er' De "%nd %i # "use a"ele alu$ii obs"ene, i se # "ea r u "%nd %l +edea )i tre!ura de spai! ' C%nd a"ei pa)i &rei se au$ir pe +erand , toat lu!ea de la !as tres ri, uit%ndu.se unul la altul %n"orda*i' Aurt se ridi" )i se duse repede la u) "-iar %nainte "a "io" nitura s r sune %n lini)tea "asei' 8auren au$i "%te+a +o"i +orbind %n"et, Aurt %n"-ise u)a )i %)i relu lo"ul la !as ' . 8e.a! spus s a)tepte %n &ra(d' Or s se adune a"olo )i''' or s se pre& teas" ' 5ar6er %n"u+iin* !ul*u!it' O"-ii lui alba)tri s"lipir de ner bdare' 5ri+irea lui se! na "u a"eea a unei p s ri de prad ' 8auren se "utre!ur %n "iuda " ldurii' %)i pri+i so*ul, in"apabil s !ai si!ule$e " ! n%n" ' Era %!br "at "a un 0+a2uero0' E)ar#a ro)ie pe "are o purtase "%nd o s rutase %n ad postul #or!at de st%n"i era le&at ne&li(ent la &%t' De obi"ei, "%nd lua "ina %n Coronado era %!br "at ele&ant, dar ea #usese prea #urat de &%nduri pentru a obser+a a"ea nepotri+ire' :tia " .i si!te pri+irea a*intit asupra lui, dar re#u$a s i.o sus*in ' Pagina 108

8ui Carson %i disp ruse po#ta de !%n"are )i doar %)i sorbea +inul' Oli+ia !%n"a lini)tit , "a )i "u! nu s.ar #i %nt%!plat ni!i"' Aurt se l s pe spate "u indolen* , pri+ind.o #i/ pe 8auren' Nu p rea delo" a#e"tat de %n"ordarea din (ur' C%t' '' "%t o s trea" p%n o s a#l ! "e+a, <ared7 C%t o s dure$e, adi" 7 %ntreb Carson ner+os' <ared ridi" din u!eri )i lu o %n&-i*itur de w-is6y' 3e a)teapt o noapte &rea, <ared' %n lo"ul t u a) l sa.o !ai !oale "u b utura, $ise 5ar6er' <ared %l #i/ "u pri+irea, dup "are duse din nou pa-arul la bu$e' 5ar6er se # "u ro)u de #urie' 3ri!ite.ne +orb "%nd o s se %n"eap ' Carson )i "u !ine o s #i! ner bd tori s a#l ! "e se %nt%!pl , $ise Oli+ia radiind' 5ar" ar #i +orbit despre un bal de 8 sata Se"ului' Dorin*a a"eea de a distru&e i se p rea obs"en lui 8auren' E-, nu l sa ni"iodat pe !%ine "e po*i #a"e a$i sau "a! a)a "e+a, spuse Aurt nep s tor, ridi"%ndu.se de la !as )i du"%ndu.se la #ereastr ' Se pare " au +enit to*i' Bine " nu lo"uie)ti %n "entrul ora)ului, 8o"6ett' 8u!ea sar %ntreba "e naiba se %nt%!pl ' 5ar6er, Oli+ia )i Carson se ridi"ar )i pornir spre u) ' %n a#ar de 8auren, <ared #u ulti!ul "are se ridi" ' O # "u %n"et, # r s se &r beas" ' Colt.ul, %n to", %i at%rna peste )old' O "urea de piele le&at %n (urul pulpei %l *inea #i/' A"u! nu !ai era +orba de o %ntre"ere ino"ent ' Ar!a lui era %n" r"at )i pre& tit pentru a u"ide' 8auren se ridi" de pe s"aun %ntr.o "lip , uit%nd de apatie' Se a)e$ %ntre <ared )i u) , apu"%ndu.l de bra*e "u de&etele ei sub*iri' . <ared, te i!plor, nu lua parte la a)a "e+a, spuse ea "u r su#larea t iat , dar "u -ot r%re' 3e ro&' C-ipul lui era re"e, i!pla"abil )i o"-ii de nep truns' 1 $%nd " nu spune ni!i", ea "ontinu ; . B%nde)te.te, <ared= B%nde)te.te la Rudy )i la ai lui' . Rudy e un prost, $ise el' 1rea s re$ol+e lu"rurile pe "ale pa)ni" ' Crede " tot "e.a spus Ben e s pat %n piatr , dar eu a! a#lat " Ben putea s )i &re)eas" ' S.a %n)elat %n le& tur "u tine )i "u !ine )i "u a"east 0!are iubire0 dintre noi' 8o+itura %)i atinse *inta )i ea r !ase %n! r!urit , "on)tient de #aptul " to*i "eilal*i le as"ultau dis"u*ia, %l str%nse "u )i !ai !ult putere' . Eu "red %n tine, <ared' Odat , a"u! "%te+a s pt !%ni, !.ai ru&at s a! %n"redere %n tine''' . Ai au$it doar "e.ai +rut' @i.a! dat de %n*eles, de ase!enea, " trebuie s a""ep*i lu"rurile a)a "u! s%nt )i s .*i *ii pentru tine opiniile despre !oral ' Se pare " nu prea pri"epi alu$iile' 5u*in %!i pas da" ai %n"redere %n !ine sau da" e)ti de a"ord "u "e #a"' Fa" absolut "e.!i pla"e, Ei %i +enea s *ipe din "au$a

neputin*ei' . %*i dai sea!a " asta *i.ar putea pune %n peri"ol +iitorul'' ' +iitorul nostru7 El le arun" o pri+ire !artorilor "urio)i din spatele ei )i apoi se uit din nou la ea' . 1iitorul nostru7 %ntreb el ironi"' Noi n.a+e! ni"i un +iitor, 8auren' :tii #oarte bine "are e +iitorul t u al turi de noi' Dup "e.*i +ei #i %ndeplinit rolul, +ei ple"a' 4ult !ai bo&at , dar +ei ple"a' Re&re*i "u!+a " te.ai +%ndut prea ie#tin7 Ce +rei7 4ai !ul*i bani7 8auren %n&-i*i nodul "are i se pusese %n &%t )i %n"er" s +orbeas" ' . 8a'' ' la Aeypoint, tu''' noi' '' a #ost''' alt#el' El i$bu"ni %n r%s )i #a*a i se ur%*i datorit dispre*ului' . Cre$i " #aptul " !.a! "ul"at "u tine s"-i!b "e+a %ntre noi7 C !.a! 0ata)at0 de tine7 %ntreb el pu#nind bat(o"oritor' Ai #ost o a!ant #oarte bun dup "e.ai %n+ *at "e s #a"i' :i ai #ost la %nde!%n ' Ce.ai #i +rut s #a"7 Erai sin&urul trup "ald disponibil pe ti!p de +is"ol' Da" dai prea !ult i!portan* #aptului " !.a! "ul"at "u tine, atun"i e)ti !ai proast de"%t !i.a! %n"-ipuit' De$a! &irea ei se trans#or! !ai %nt%i %n durere )i apoi %n #urie' . Nu destul de proast , %n"%t s nu + d "u! e)ti "u ade+ rat' A! "re$ut !ult prea !ult %n tine, <ared 8o"6ett' Credea! " te !aturi$e$i, " de+ii #iul pe "are l.ar #i !eritat tat l t u, so*ul pe "are !i l. a) #i dorit eu, $ise ea )i # "u o pau$ pentru a.)i tra&e su#letul' A"u! %!i dau sea!a " e)ti la #el de la"o! )i de "rud "a ei' <ared, eu''' Ar #i +rut s .i spun " .l iube)te, s .l i!plore s nu #a" a"el lu"ru' %n s"-i!b, spuse; . 3e bleste! da" #a"i asta' . Atun"i s #ii si&ur ".o s.o #a", spuse el r%$%nd din nou, dup "are o %!pinse la o parte )i le stri& lui Aurt )i lui 5ar6er; S !er&e!' Cu+intele lui erau "a ni)te lo+ituri #i$i"e' Aproape " r !ase # r su#lare' Au$i stri& te )i trop it de "opite "%nd oa!enii %n" le"ar )i pornir ' Ea r !ase %n"re!enit ne#iind "on)tient de"%t de durerea a"ut din dreptul ini!ii' Carson +eni %n spatele ei )i %i atinse u! rul u)or' . <ared e "a! %n"ordat, 8auren' Spune lu"ruri pe "are nu le &%nde)te "u ade+ rat' Bun tatea lui str punse $idul prote"tor de "are se %n"on(urase' Era "iudat, dar nu se si!*ea ni"i u!ilit , ni"i st%n(enit de #aptul " au$iser to*i "e %i spusese <ared' R nile ei erau prea ad%n"i pentru a #i a#e"tat de ni)te $&%rieturi super#i"iale' Nu si!*ea de"%t un

&ol de$olant' 3r iser %!preun "e+a !inunat )i produsul a"elor !o!ente se a#la %n p%nte"ul ei' Pagina 109

%)i atinse burta "a pentru a se "on+in&e " +orbele lui nu %l s!ulseser din trupul ei' 8a"ri!i #ierbin*i %i )iroir pe obra(i )i #u "uprins de disperare' 3re"%nd pe l%n& Oli+ia %n dru! spre "a!era ei, 8auren %i %nt%lni pri+irea %n#u!urat )i triu!# toare' Se !ir de ura a"eea "are o # "ea s .i distru& pe "ei pe "are se presupunea " %i iube)te' 4aria spusese odat " Oli+ia era o #e!eie trist )i sin&ur ' 8auren se &%ndi " poate a+ea dreptate' %n "iuda a+ersiunii ei, "unos"u un !o!ent de !il pentru Oli+ia' Fe!eia a"eea era in"apabil de iubire ade+ rat ' E&ois!ul ei distru"ti+ nu %i per!itea s "unoas" a"el senti!ent' 5robabil " Oli+ia %i &-i"i &%ndurile, " "i o"-ii ei "a s!araldul se %n&ustar )i se u!plur de dispre*' 8auren )tiu atun"i " %nre&istrase o !i" +i"torie %!potri+a a"elei #e!ei tirani"e' B%ndul a"ela o # "u s "apete %ndr $neal )i s trea" pe l%n& ea, du"%n. du.se apoi sus' Ceasurile tre"ur "u o %n"etineal %n&ro$itoare' Dup "e Rosa ter!in de str%ns !asa, o t "ere ap s toare se %nst p%ni asupra "asei' Carson )i Oli+ia st teau %n birou, ea pe #otoliu, el pe un s"aun al turat' 1orbeau pu*in' Oare <ared obser+ase absen*a &loan*elor7 Cu si&uran* ' Dar a"est lu"ru nu.i oprise' Oare reu)ise 5epe s .l a+erti$e$e pe oa!eni la ti!p7 %ntreb rile o asaltau pe 8auren dintr.un %ntuneri" &ol "are nu.i o#erea ni"i un r spuns' Se %ntinse %n pat %ntreb%ndu.se "u! a+ea s supra+ie*uias" a"elui "o)!ar' I!a&inea lui <ared r nit )i plin de s%n&e o alun&a pe "ea a $%!betului s u ironi", a o"-ilor re"i )i duri "are se! nau "u ai !a!ei lui' Foarte +a& %l + $u tandru )i iubitor' Nu!ai #oarte +a&' 3ropotul "opitelor se au$i de departe, at%t de lini)te era %n "as ' 8auren %)i *inu r su#larea "%nd au$i un sin&ur "al intr%nd %n "urte' Au$ind b t ile rapide din u) , se d du repede (os din pat )i #u&i %n "ap tul s" rii de unde %l + $u pe Carson des"-i$%nd u)a' Aurt 1andi+er d du bu$na %n -ol' . <ared a #ost %!pu)"at= Capitolul DM' . Arat r u, %i spuse Aurt lui Carson "are r ! sese %n! r!urit' Unde e 8auren7 C-iar %n "lipa a"eea o $ ri %n "ap tul s" rii, str%n&%nd balustrada at%t de tare, %n"%t %n"-eieturile de&etelor erau la #el de albe "a #a*a' El se apropie repede de pi"ioarele s" rii, ridi"%ndu.)i pri+irea spre ea' 5o*i s .*i pui ni)te -aine de " l rie7 3e "-ea! ' Ea ni"i ! "ar nu.i r spunse, "i se %ntoarse )i o rupse la #u& spre dor!itor' Oli+ia st tea l%n& Carson "%nd Aurt se %ntoarse din nou spre el' . 3i" lo)ii ne a)teptau'

Nu se )tie "u! au #ost pre+eni*i' Au #ost o !ul*i!e de %!pu)" turi' Ni"i unul din in"endiile pe "are le.a! pus la "ale n.a i$bu"nit "u! trebuie din "au$a +re!ii u!ede' A"u! plou ' . R nile lui <ared s%nt &ra+e, Aurt7 %ntreb Carson nelini)tit' Aurt se uit la Oli+ia, dup "are spuse %n"et; . E &reu de spus deo"a!dat , Carson' 4.a! &%ndit " so*ia lui ar trebui s se a#le l%n& el' Oli+ia r !ase lini)tit ' Nu puse ni"i o %ntrebare inutil ' Carson %i respe"tase %ntotdeauna stoi"is!ul %n #a*a ne"a$urilor' O b tu pe bra* lini)titor' 8auren "obor% %n #u& ' %)i pusese una din #ustele despi"ate de " l rie )i "i$!ele, dar l sase pe ea blu$a ti+it "u dantel ' 3re"use prin baie )i u!pluse o &eant !i" de p%n$ "u di+erse lu"ruri ne"esare a"ord rii pri!ului a(utor' . S%nt &ata, spuse ea ie)ind repede, # r s le arun"e ni"i o pri+ire "elorlal*i' Aurt o pri+i #u&iti+ pe Oli+ia, dup "are o ur! pe 8auren' . I.a! spus o!ului de la &ra(d s %n)eue$e un "al' 4 du" s .l adu", %i stri& el' Str b tu repede "urtea, %ndrept%ndu.se spre &ra(d, 8auren nu b & de sea! ploaia "are " dea u)or %n (urul ei' 1 $u #ul&erele lu!in%nd "erul spre Aeypoint, dar erau dep rtate' %)i %!preun !%inile ru&%ndu. se %n &%nd pentru +ia*a so*ului ei' S nu !oar ' 3e ro&, Doa!ne, s nu !oar ' %)i s"-i!base -ainele "u !%ini tre!ur toare, $&uduit pro#und la au$ul +e)tii aduse de Aurt' <udd aduse "alul )i se o#eri s o a(ute s %n"ale"e' Ea e$it doar o "lip ' Oare nu a+ea s .i #a" ni"i un r u "opilului7 Dar trebuia s a(un& la <ared' %n" le" repede' . Unde e <ared7 Unde l.a*i dus7 . A #ost r nit #oarte &ra+, stri& el pentru a a"operi $&o!otul "opitelor' 8a! dus %ntr.o pe)ter de "are )tia unul din oa!enii no)tri' Cred " %n"er"au s adu" un do"tor' 8e era #ri" s .l !ai !i)te' S%n&era #oarte r u' 8auren str%nse - *urile )i %n"-ise o"-ii pe !o!ent, %!pu)"at &ra+' Ce %nse!na, oare7 S%n&era, O-, Doa!ne= 5e Carson nu %n"eta s %l !ire "al!ul Oli+iei' A"easta st tea "u o"-ii %n"-i)i )i "u "apul re$e!at de spetea$a #otoliului' 3re"use o or de "%nd Aurt le adusese +estea despre r nirea lui <ared )i despre %n&ro$itoarea %ntors tur pe "are o luaser lu"rurile %n 5ueblo' 8a pu*in ti!p dup a"eea, sosise 5ar6er, d%nd bu$na #urios %n birou' . S.a dus totul naibii' Se as"undeau "a ni)te ani!ale %n " lduri unde ni"i nu.i +edea! "a s .i %!pu)" !' Pagina 110

Ne.au eli!inat oa!enii unul "%te unul' :tiau " +eni!' :tiau= . 5ar6er, lini)te)te.te, te ro&' Nu pute! #a"e ni!i" a"u!,. spuse Oli+ia "al! ' %ntr.un #el, pute! #olosi treaba asta %n a+anta(ul nostru, 5ute! spune " lo"uitorii din 5ueblo au %n"eput s tra& dintr.o dat )i au %!pu)"at "%*i+a "owboys "are intraser %n ora) dup l sarea %ntuneri"ului, B si! noi "e+a' . Ar #i bine s #ie "e+a bun' A! %n"eput s ! satur de to*i idio*ii )tia' 3r s turile lui teutoni"e erau s"-i!onosite' 7 . O s.o re$ol+ ! noi, 5ar6er, $ise Carson "u !ai !ult si&uran* de"%t si!*ea' . A*i #a"e #oarte bine' A) putea s anule$ totul i!ediat, spuse el po"nind din de&etele "a ni)te "%rn "iori, dup "are ie)i' C-iar )i dup dis"u*ia a"eea, Oli+ia %)i p str "al!ul' Carson ! sura "o+orul din #a*a biroului de par" ar #i #ost -ipnoti$at de desen' Deodat au$ir pa)i &r bi*i )i $dr n& nitul unor pinteni pe +erand )i apoi %n "as ' . 5oate e "ine+a "u +e)ti despre <ared, spuse Carson plin de speran* , d%nd #u&a %n -ol, dar r !ase %n! r!urit' <ared se %ndrepta -ot r%t spre birou' Nu era delo" r nit' De #apt, Carson nu %l + $use at%t de bu"uros' %n spatele lui se a#la Rudy 4ende$, ai " rui din*i albi "ontrastau puterni" "u "-ipul %n"-is la "uloare' Carson #u la #el de )o"at "a %ntotdeauna de ase! narea dintre ei' 3-orn, ta"iturnul "o!an), "are era prietenul din "opil rie al b ie*ilor )i al tat lui lor, r ! sese %n pra&' . Ce''' %n"epu Carson, dar <ared %l %ntrerupse' . Carson, ar *i de par" ai #i + $ut o #anto! , spuse el +esel' 5resupun " .i "uno)ti pe #ratele !eu )i pe 3-orn' <ared tre"u pe l%n& el )i se duse l%n& birou, %n#runt%ndu.)i !a!a' . N.a !ers, !a! ' 5rietenii t i din Austin au )ters.o "u "oada %ntre pi"ioare' S.a ter!inat' Oli+ia r ! sese "u pri+irea a*intit asupra lui Rudy )i p lise "onsiderabil' . Ce "aut el %n "asa !ea7 %ntreb ea, ulti!ele dou "u+inte rostindu.le pe un ton !ai ridi"at, ia.l pe bastardul sta din #a*a !ea' . Rudy e #ratele !eu, spuse <ared "al!' :i +a r !%ne %n "asa !ea at%ta ti!p "%t o s +reau eu, spuse el # r s .)i ia o"-ii de la ea' Atun"i, Oli+ia %l pri+i "u aten*ie, d%ndu.)i sea!a "e se %nt%!plase, de #apt' . 3u ai #ost, nu.i a)a7 3u ai #ost tr d torul' 3u ne.ai distrusX toate planurile' . Nu, !a! , n.a! distrus ni!i"' Sper " a! a(utat la sal+area !ultor +ie*i )i " !ine' . 5ar" ai #i tai" .t u, spuse ea "u dispre*, %ntotdeauna plin de bune? inten*ii )i noble*e' Ai #ost %!potri+a !ea tot ti!pul' %*i dai sea!a " s.ar putea s pierde! ani de $ile din "au$a purt rii tale7 <ared s"utur din "ap' . Nu, n.o s pierde!' O s a+e! "alea #erat , dar nu prin e/ploatare )i +iolen* '

:i # r a(utorul lui 1andi+er )i al oa!enilor lui' Se %ntoarse spre Carson, "are r ! sese uluit %n spatele lui' . 3u %*i dai sea!a de "e a trebuit s #iu %!potri+a +oastr , nu7 Era! !ane+ra*i' A trebuit s iau totul %n !%inile !ele' Cred " a! # "ut "e.ar #i # "ut )i Ben' Carson p rea de$u!#lat, obosit )i b tr%n' >%!bi "u " ldur tinerilor din #a*a lui' Erau a!%ndoi &ro$a+i' Cinsti*i' 5uterni"i' Fiii lui Ben' Era !%ndru de ei %n lo"ul tat lui lor "are #usese "el !ai bun prieten' . Da, <ared, "red " ai pro"edat bine, spuse el b t%ndu.l pe u! r' Se pri+ir %ndelun&' %n "ele din ur! , <ared se %ntoarse ru)inat' Era un senti!ent "o!plet nou' . Rudy, a)teapt ai"i pu*in' 4 du" s .i dau +estea lui 8auren )i pe ur! o s + instal ! pe tine )i pe 3-orn' :tiu " s%nte*i epui$a*i' Se %ndrepta de(a spre u) , "%nd Oli+ia %l # "u s se opreas" brus" "u "u+intele ei "al!e' . 8auren nu.i ai"i, <ared' 3onul )i !odul "al! %n "are +orbise de"lan)ar un se!nal de alar! %n "apul lui' O su!br presi!*ire %i ap sa pieptul' Se %ntoarse %n"et )i %)i pri+i !a!a' . Nu.i ai"i7 Dar unde e7 1o"ea lui era s" $ut ' 4ortal ' . E "u Aurt 1andi+er' Au ple"at " lare a"u! +reo or ' . N.ar ple"a ni" ieri "u 1andi+er' Ce naiba tot spui7 %ntreb el din "e %n "e !ai #urios' Oli+ia %i $%!bi "u dul"ea* ' . <ared, ai uitat de pri!ele tale i!presii %n le& tur "u do!ni)oara 8auren Holbroo67 Credeai " e o stri"at , o a+enturier ' 5resupun " b nuielile tale erau %nte!eiate' . Oli+ia, spune.i b iatului de "e.a ple"at, inter+eni Carson indi&nat' Spune.i= O pri+i uluit pe #e!eia pe "are o +enera de !ai !ult de dou $e"i de ani, de par" atun"i ar #i + $ut. o pri!a oar ' . Nu e treaba ta, Carson, spuse ea "u aspri!e' <ared se %ntoarse spre Carson, "u tot trupul %n"ordat' . Unde e7 %ntreb el r &u)it' . Nu )tiu, <ared, spuse Carson "u sin"eritate, ui!it de a"ea %ntors tur ' Aurt a dat bu$na ai"i a"u! +reo or )i a $is " ai #ost r nit &ra+ )i " 8auren trebuia s .l %nso*eas" i!ediat, alt#el putea s nu te !ai +ad %n +ia* ' Se duse spre Oli+ia, "are st tea "u !%inile %!preunate pe birou' . :tiai " <ared nu e r nit' Nu era o %ntrebare, "i o a#ir!a*ie' <ared %l d du la o parte )i %)i propti !%inile pe birou, aple"%ndu.se p%n a(unse "u "-ipul la "%*i+a "enti!etri de al !a!ei lui' . De "e.ai l sat.o s ple"e "u ti" losul la7 De "e, a#urisit s #ii7 5lesni "u pal!ele %n supra#a*a biroului, $&o!ot "are se! n "u o %!pu)" tur %n at!os#era "are era de(a %n" r"at '

Pagina 111

Ea r spunse pe a"ela)i ton "al! pe "are %l #olosise %nainte; . 8auren ne.a #ost de #olos' 3rebuia neap rat s #ie +i"ti!a a"estei seri' A)a, ni!eni n. ar #i putut s dea +ina pe noi %n "a$ " nu !er&ea bine "e+a' Ceea "e s.a )i %nt%!plat' %l pri+i "u r utate pe Rudy' . Cine ar putea s ne "onda!ne da" "ine+a dintre noi a #ost r pit )i''' r nit %n ur!a tulbur rilor7 <ared %n"er"a din r sputeri s .)i p stre$e "u!p tul' . Unde a dus.o7 %ntreb el printre din*ii %n"le)ta*i' . Nu )tiu' . Unde7 url el' . Nu )tiu= stri& ea' Rudy nu s"osese ni"i un "u+%nt de "%nd intrase %n "as ' A"u!, %ns , %l apu" de !%ne" pe <ared' . Haide' 5ierde! ti!p pre*ios ai"i' 3-orn le poate lua ur!a, dar au un a+ans de o or )i plou ' Ar trebui s ne &r bi!' <ared "ontinu s .)i pri+eas" !a!a, &%ndindu.se la tot soiul de insulte pe "are s i le arun"e %n #a* ' Dar ni"i nu !erita' Era %n#r%nt )i ea o )tia #oarte bine' O de$a! &ire a!ar pro+o"at de &%ndul " #e!eia a"eea "are %i d ruise +ia*a nu putuse s .i d ruias" dra&oste %i u!plu pl !%nii, su#o"%ndu.l' Nenu! ratele !o!ente din +ia*a lui "%nd #usese r nit )i respins de ea i se perindar prin #a*a o"-ilor !in*ii' 3oate e#orturile lui de a %n"er"a s .i #a" pe pla" #useser luate %n r%s' Ni"iodat nu i$butise s se ridi"e la %n l*i!ea a)tept rilor ei' Respin&erea a"eea st tuse la ba$a triste*ii, a dispre*ului )i a #uriei lui #a* de lu!e' Da" nu era iubit, atun"i nu a+ea s iubeas" pe ni!eni= Dar nu reu)ise' %l iubise pe Ben' Da' Re"uno)tea a"est lu"ru a"u!' %)i iubise tat l )i #usese de+astat de !oartea lui' :i, %n "iuda #aptului " )tia de boala lui Ben, <ared era %n" obsedat de dis"u*ia "are %i pro+o"ase "ri$a #atal ' %l iubise pe Ben' %i iubea pe Rudy )i pe Bloria' 5e 4aria' :i o iubea pe 8auren' 8auren= Nu tre"user de"%t "%te+a se"unde de "%nd a"ele &%nduri %n"epuser s .i trea" prin !inte' 4%na lui Rudy se !ai a#la %n" pe bra*ul lui' %i arun" !a!ei lui o ulti! pri+ire plin de re&ret, dup "are ie)i repede' . 3-orn, a+e! ne+oie s iei ur!a a doi "ai "are au ple"at de ai"i a"u! +reo or ' 1andi+er !i.a r pit so*ia' Stri& a"este lu"ruri %n ti!p "e to*i trei ie)ir %n "urte )i %n" le"ar ' . 1a trebui s ne &r bi!' Ur!a poate #i )tears %n "ur%nd, spuse 3-orn lini)tit, dup "are pornir lu%ndu.se dup ur!ele l sate de "opite %n noroi'

8auren se *inea de obl%n" "u de&etele %n&-e*ate )i ri&ide, %n"er"%nd s diri(e$e "alul pe panta noroioas )i alune"oas ' 5loaia %n"epuse "a o burni* u)oar )i a"u! a(unsese s #ie toren*ial ' Nu !ai st tuse s .)i pun p l ria dup "e le spusese Aurt de r nirea lui <ared )i ni"i nu.)i luase o (a"-et sau alt"e+a "u "are s se a"opere' 5i" turile de ploaie " deau "a ni)te bile de plu!b %n "re)tetul ei' 5 rul, %n&reunat din "au$a apei, se des# "use )i %i at%rna pe spate, # "%nd.o s o doar &%tu%' Era ud p%n la piele )i tre!ura de #ri&' Ful&erele puterni"e le speriaser "aii de "%te+a ori, iar tunetele se rosto&oleau peste "%!pii )i dealuri ase!eni unor biie uria)e de popi"e "are se i$beau de un $id de piatr ' ' ' indi#erent "%t de %n&-e*at , ud )i ne#eri"it era, un sin&ur &%nd %i r suna %n !inte "a un tunet; 3e ro&, Doa!ne, s tr ias" <ared= se p rea " durea$ e/tre! de !ult p%n s a(un& la destina*ie' 5orniser %n dire"*ia opus or )elului 5ueblo )i " l reau de +reo dou ore dup p rerea ei' Dar nu era ade+ rat' 3i!pul se oprise %n lo" pentru ea %n "lipa %n "are au$ise " +ia*a so*ului ei era %n pri!e(die' C%nd " rarea se l r&ise destul de !ult %n"%t s poat " l ri al turi, %l %ntrebase pe Aurt despre starea lui <ared' . Unde l.au dus, Aurt7 S%nte! la "%te+a !ile distan* de 5ueblo )i !i.ai spus " le era #ri" s .l !i)te' El %i o"oli pri+irea' . 5 i, unul din oa!eni )tia de pe)tera asta' Au +rut s .l du" pe <ared "%t !ai departe de ora) pentru !ai !ult si&uran* , a)a " pe)tera era lo"ul "el !ai bun' 4u prea !ult lu!e )tie de ea' Ea nu prea %n*ele&ea "e +oia s spun , dar nu !ai "ontinu dis"u*ia' Nu +oia de"%t s a(un& la <ared "%t !ai repede "u putin* ' De "%te+a !inute au$ea un +uiet puterni", iar "%nd "erul #u lu!inat de un #ul&er, + $u r%ul "ur&%nd la o distan* de +reo "in"ispre$e"e !etri %n #a*a lor' Rio Caballo, "are, de obi"ei, era at%t de lini)tit "-iar )i atun"i "%nd tre"ea "u repe$i"iune peste pietre, #ierbea )i +uia, aproape dep )ind !alurile' Aurt se duse spre el )i %n(ur "%nd + $u "are era situa*ia,' . 1a trebui s .l tra+ers !, 8auren, %i stri& el pentru a a"operi !u&etul r%ului )i bubuitul tunetelor' 8a lu!ina $ilei, a"ea perspe"ti+ ar #i p rut &roa$ni" , dar pe %ntuneri", %n ploaia "are le bi"iuia #e*ele, p rea "urat sinu"idere' . Nu e/ist alt "ale7 O durea &%tul din "au$a e#ortului de a se #a"e au$it ' . Caii nu pot s %noate %n apa asta' :i, "-iar da" ar putea, uit .te la toate lu"rurile astea' Copa"i %ntre&i, butoaie, ro*i de " ru* , "-erestea )i tot #elul de alte obie"te erau purtate de apele repe$i )i a&itate' Pagina 112

8auren nu "redea " ar #i putut a(un&e pe partea "ealalt # r s se r neas" serios ei sau "aii' . 1rei s a(un&i la <ared sau nu7 o %ntreb Aurt %n#uriat de pruden*a ei' . Nu se poate s .l #i tre"ut r%ul %n starea %n "are era, spuse ea' . Au tre"ut "%te+a ore de "%nd trebuie s #i tre"ut pe.ai"i' S%nt "on+ins " apa nu s.a u!#lat de"%t "%nd a %n"eput s plou din nou' A+ea dreptate )i ea )tia a"est lu"ru' Dup ploaia din ulti!ele $ile e/ista posibilitatea unor inunda*ii, iar "%nd ploaia a re%n"eput, p !%ntul %!bibat de ap din +%r#ul dealului a re#u$at s !ai suporte, surp%ndu.se' Nu trebuia s trea" !ult pentru "a ni+elul apei s "reas" at%t' Ea %n"u+iin* atun"i )i se prinse )i !ai tare de obl%n"' . Ia.o %nainte, eu te ur!e$, %i stri& el' Da" ar! sarul nu poate s %noate, %n"ear" s !er&i spre !alul "el lalt' Da7 Ea %n"u+iin* din nou, a!or*it , iar ini!a %i b tea "u putere "%nd %nde!n "alul' A"esta se %!potri+i, s"utur din "ap )i, pentru o "lip , 8auren "re$u " a+ea s re#u$e s %nainte$e' Obedien*a %n+inse, totu)i, )i ani!alul p )i %n ap ' I!ediat "e #u "u toate "ele patru pi"ioare %n r%ul %n+olburat, #u t%r%t de "urent' 8auren se *inea "u putere, &%ndindu.se deodat " , da" ea !urea, a+ea s !oar )i "opilul lui <ared' De "e nu.i spusese " era %ns r"inat 7 se "ert ea' F)i %n"ord &enun"-ii, str%n&%nd "alul' Ris" s arun"e o pri+ire %n spate )i %l $ ri pe Aurt %nde!n%ndu.)i "alul s intre %n ap ' Fntuneri"ul )i ploaia %i %n"on(ura, dar atun"i #ul&er din nou )i + $u un "opa" purtat de ap "u o repe$i"iune %nsp i!%nt toare' O-, Doa!ne, nu= *ip %n &%nd )i se pre& ti pentru i!pa"t' 3run"-iul alune" prin #a*a ei, dar probabil " o "rean& de din"olo de supra#a* lo+i "alul peste pi"ioarele din #a* , " "i se pr bu)i deodat )i 8auren #u "%t pe.a"i s #ie arun"at din )a' Se prinse )i !ai tare de obl%n", dar de&etele %i alune"au pe )aua ud )i n !oloas ' Calul urla de durere )i 8auren )tiu " trebuia s i se #i rupt pi"ioarele' Copa"ul nu alune"ase !ai departe, "i se rotea a!e*itor, " ut%nd par" o dire"*ie' %n a&onia lui, "alul se $+%r"oiea )i, de data a"easta, 8auren nu se !ai putu *ine' Fu a$+%rlit %n apa %ntune"at )i "urentul o ridi" doar at%t "%t s tra& pu*in aer %n piept %nainte s #ie %!pins la #und' Se "-inui s se ridi"e la supra#a* ' Si!*ea "u! trupul %i de+ine !ai u)or, )tiind " supra#a*a )i o/i&enul !ult dorit erau aproape, dar %n "lipa a"eea, se lo+i "u "apul de "e+a de deasupra ei )i o durere orbitoare %i str b tu tot "orpul' D du din !%ini speriat , si!*i pun&a de !edi"a!ente desprin$%ndu.i.se de %n"-eietura !%inii )i %n"epu s se s"u#unde %n uitare )i in"on)tien* ' %n "lipa ur! toare si!*i !ilioane de %n*ep turi %n "ap, #iind tras de p r la supra#a* ' %n&-i*i apa s l"ie din &ur )i %n"epu s tra& pre*iosul aer %n piept' Aurt o *inea de sub b rbie %n ti!p "e ea se a& *a de )a, %n"er"%nd "u disperare s nu o s"ape sau s .)i piard "uno)tin*a' %n !od !ira"ulos, "alul lui Aurt reu)i s a(un& pe !alul "el lalt' O a)e$ u)or pe p !%nt, unde ea tu)i )i s"uip "%te+a !inute'

Aurt des" le" )i o ridi" %n pi"ioare, lipindu.i trupul !oale de el' O s"utur u)or, %ntreb%nd.o; . E)ti tea# r 7 %i trebuir "%te+a "lipe pentru a.)i re" p ta puterea %ndea(uns pentru a.i r spunde; . Da' Cred " da' . Hai s !er&e!, nu !ai e !ult de ai"i, %n +%r#ul dealului' O ridi" pe "al )i ea ar #i " $ut da" el n.ar #i %n" le"at i!ediat sus*in%nd.o "u bra*ele lui &rase' 5robabil " )i.a pierdut "uno)tin*a dup a"eea, " "i %)i re+eni "%nd se opriser )i Aurt o tr &ea de pe "al' Dup a"eea o %ndrept spre "eea "e p rea a #i un $id de st%n" ' C%nd se apropiar , ea + $u o !i" des"-idere pra"ti" as"uns de ni)te tu#e' Aurt le d du la o parte )i o %!pinse %n untru' 3rebui s se aple"e pentru a putea intra' 4erse %n a"ea po$i*ie, %n&ro$it de +iet *ile ne+ $ute "are e/istau %n (ur' %n "ele din ur! $ ri o lu!in %n #a* )i, )tiind " , %n "ur%nd, a+ea s .l +ad pe <ared, Iu*i pasul' 8u!ina pro+enea de la o la!p !i" a& *at pe peretele pe)terii' Ea se %ndrept , dar %n"re!eni "%nd pri+i dire"t %n o"-ii de reptil ai lui Wat Duri"an= %n spatele a"estuia se a#la <une, al " rei p r alb se! na "u o aureol %n (urul "apului' 8auren %)i arun" pri+irea %n toate un&-erele, dar nu %l + $u pe <ared ni" ieri' 4ii de &%nduri oribile %i luar !intea "u asalt, at%t de iute, %n"%t ni"i nu le putea identi#i"a' %l si!*i pe Aurt %n spatele ei' . Ei, ia te uit , doa!na 8o"6ett' 1 d " ai reu)it s a(un&i la petre"erea noastr ' 3otu)i nu.i o sear prea potri+it pentru %not, spuse Dun"an r%n(ind indolent, %n ti!p "e o ! sura din "ap p%n .n pi"ioare' 8auren se %ntoarse brus" spre Aurt' . Unde e so*ul !eu7 Ai spus " ! adu"i la so*ul !eu= %)i %n"le)t pu!nii )i %l i$bi %n piept' Apu"%nd.o de %n"-eieturi, el o *inu la distan* ' . 3rebuia s .*i spun "e+a "a s te adu" p%n ai"i' :i a !ers' Pagina 113

. Dar de "e7 %ntreb ea uluit ' De "e ai pus la "ale toate astea7 De "e7 Era de(a )o"at pentru a se speria' Fri"a a+ea s +in !ai t%r$iu' A"u! era #urioas )i ui!it ' . Nu "red " trebuie s .*i spun de "e, 8auren' Cu si&uran* " .*i dai sea!a "are a #ost !oti+ul' El %)i "obor% pri+irea asupra pieptului ei )i apoi de.a lun&ul trupului, absorbind #ie"are a! nunt' 8auren se "utre!ur , dar nu de #ri&' Se uit la -ainele ude "are i se !ulau pe "orp, de$+ luindu.i #ie"are se"ret al trupului' . A! # "ut e/a"t "e !.a*i ru&at, do!nule 1andi+er'

A! adus la!pa )i !%n"are' 3otul e pre& tit' 3onul lui Dun"an era lin&u)itor )i 8auren %)i d du sea!a " probabil i se pro!iseser bani pentru ser+i"iile lui' . 3otul e %n re&ul , dar ea "e "aut ai"i7 %ntreb Aurt ar t%nd spre <une, "are %n" nu s"osese ni"i un "u+%nt' . <une )i "u !ine a+e! #oarte !ulte %n "o!un )i unul din interesele astea "o!une e s .l ter!in ! pe <ared 8o"6ett' 8a au$ul nu!elui, 8auren tres ri )i <une o pri+i de sus' . 4.a i!plorat s.o iau "u !ine' :i.n plus, %i "a! pla"e de du!nea+oastr , do!nule 1andi+er' 1oia s + !ai +ad ' Aurt $%!bi sedu" tor )i se uit printre &ene la #ata "are st tea "u pi"ioarele dep rtate, "u !%inile %n )olduri, ar t%ndu.)i trupul "u neru)inare %n ro"-ia sub*ire )i de"oltat ' 8auren %)i #eri pri+irea de$&ustat "%nd <une %)i tre"u li!ba %n"et peste bu$a de (os, arun"%ndu.i pro!isiuni lui Aurt din pri+iri' . Nu ar *i delo" r u, do!ni)oar <une, spuse Aurt apropiindu.se de ea' Absolut delo"' S.ar putea s ! o"up de tine !ai t%r$iu' Apoi se %ntoarse spre 8auren' . Dup "e o satis#a" pe doa!na 8o"6ett' <une %i arun" lui 8auren o pri+ire plin de ur , dar 8auren nu o + $u' <une nu repre$enta ni"i un peri"ol %n "o!para*ie "u Aurt 1andi+er' . De "e.ai # "ut.o, Oli+ia7 Nu era ne+oie' De "e ai pus %n peri"ol +ia*a #etei7 Carson nu %)i re+enise "o!plet de pe ur!a reali$ rii #aptului " Oli+ia %)i tr dase propriul #iu' %n" nu.i +enea s "read " putea #i "apabil de a)a "e+a' <ared )i #ratele s u, %nso*i*i de 3-orn, ple"aser de "%te+a !inute doar' Carson spera s o & seas" pe 8auren %nainte "a 1andi+er s .i #a" +reun r u' St tea %n pi"ioare l%n& #e!eia pe "are o iubise at%*ia ani )i %i pri+ea p rul ne&ru' :u+i*ele ar&intii i.i br $dau, l s%ndu.i de$+elit #runtea aristo"rati" ' %ntotdeauna "onsiderase " a+ea un p r superb' Oli+ia nu p rea delo" tulburat ni"i de e+eni!ente, ni"i de "eea "e se %nt%!plase !ai de+re!e sau de pri+irea atent a lui Carson' . 3e ro&, r spunde.!i, Oli+ia' De "e ai # "ut asta7 1o"ea lui era ridi"at )i "on*inea !ai !ult #er!itate de"%t au$ise ea +reodat din partea lui' . Carson, $ u a)a, "onsider " a"east "on)tiin* de "are dai do+ad deodat e surprin$ toare )i obositoare' Ar trebui s )tii " , uneori, %n a#a"eri, trebuie s #a"e! lu"ruri "are nu s%nt %ntotdeauna pl "ute' . :i eu a! # "ut destule pentru a !anipula oa!enii, e ade+ rat, dar, din "%te )tiu, n.a! sa"ri#i"at ni"iodat o t%n r ne+ino+at , "are nu !i.a # "ut ni!i", unui indi+id at%t de "rud "a 1andi+er'. . Ne+ino+at 7 Ha= 1oi, b rba*ii, s%nte*i to*i la #el, spuse ea a"u$ator' :i nu "red " %ntor"%ndu.l pe <ared %!potri+a noastr n.a # "ut 0ni!i"0' A) spune " e "-iar "e+a sen$a*ional'

. 8auren nu e r spun$ toare de "on+in&erile lui <ared )i tu )tii #oarte bine' %n" de la %n"eput el n.a a+ut %n"redere %n 1andi+eri' Si!*ea " !o)tenirea l sat de Ben era a!enin*at de a"e)tia' A prote(at.o "u! a "re$ut de "u+iin* ' Cred " 8auren a #ost o in#luen* bun pentru el' 8.a # "ut s se pri+eas" #oarte atent' Oli+ia i$bi "u pal!ele %n birou, e/a"t "u! # "use <ared !ai de+re!e' . Nu +reau s !ai aud ni!i" despre 8auren )i "alit *ile ei' 4.a! s turat p%n peste "ap de toate laudele la adresa ei' Carson o pri+i "u aten*ie' O"-ii ei +er$i arun"au #ul&ere, iar n rile %i #re! tau din "au$a a&ita*iei' Atun"i %n*elese' . E)ti &eloas pe ea, nu7 S.a stre"urat %ntre tine )i <ared' Eu i.a! ar tat a#e"*iune patern ' :i Ben' '' En e/plod ' . Da, Ben= 4.a u!ilit at%*ia ani "u t%r#a aia a lui' Oa!enii r%deau %n spatele !eu pentru " so*ul !eu pre#era o t%r# !e/i"an ' I.a iubit #iul la #el de !ult "a pe al !eu' 8e& tura lui "u ea era o "ontinu insult adresat !ie' 4ie= e/"la! ea ar t%nd spre sine' Fru!oasa din New Orleans' 4ie, "are +enea! dintr.una din "ele !ai respe"tate, !ai %nst rite )i !ai in#luente #a!ilii din istoria ora)ului' 4.a adus %n re&iunea asta barbar )i uitat de Du!ne$eu a)tept%ndu.se s tr ies" "a una din ser+itoarele lui !e/i"ane' 8a"ri!ile %i )iroiau pe obra(i' De "%nd o "uno)tea, Carson nu o + $use ni"iodat pe Oli+ia pl%n&%nd' :i nu !.a iubit, ad u& ea ne#eri"it , de!n de !il ' Nu !.a iubit' St tu ne!i)"at o "lip , dup "are %)i ridi" b rbia pri+indu.l "u r "eal ' Dar n.a+ea! de &%nd s stau "u !%inile %n s%n )i s .l las s.o adu" )i pe t%r#uli*a asta %n "asa !ea' S #iu a naibii= Oli+ia, )tii " Ben a adus.o %n speran*a " 8auren )i <ared''' Pagina 114

Ea %l %ntrerupse' A)a a spus el' Dar ai au$it "u! +orbea despre ea'; " 8auren e at%t de #ru!oas , at%t de bun , de ino"ent , de dul"e, de "i$elat ' %)i as"unse #a*a %n !%ini, spri(inindu.)i "oatele pe birou' De "e nu !.a iubit7 De "e7 1orbele ei %i s#%)iau ini!a lui Carson' Nu +oia s %ntrebe, dar o # "u, totu)i; 8.ai iubit pe Ben %n tot a"est ti!p, nu7 Nu= stri& ea' 8.a! ur%t' 8.a! ur%t= e/"la! ea b t%nd "u pu!nii %n supra#a*a biroului' . Nu, $ise el %n"et'

8.ai iubit' Oli+ia %)i ridi" pri+irea spre el deodat , "a )i "u! )i.ar #i a!intit " era %n" a"olo' O"-ii %i s"lipeau din "au$a la"ri!ilor, iar &enele %i erau sub*iri )i ne&re' . Nu.n*ele&i " ai #ost #olosit pentru a.i #a"e r u lui Ben7 spuse ea dispre*uitoare' %n to*i anii )tia a! %ntre*inut o rela*ie nenoro"it "u "el !ai bun prieten al lui )i partener de a#a"eri "a s ! r $bun pentru toate u!ilin*ele la "are !.a supus, $ise ea )i r%se "u a! r "iune' Dar el s.a pre# "ut " nu +ede )i !.a #or*at s te tolere$ %n to*i a"e)ti ani' Abia a)tepta! $iua s se ter!ine "alea #erat , 1andi+er s #ie !ul*u!it )i eu s te pot alun&a din "asa !ea, din +ia*a !ea )i s nu !ai #iu ne+oit s te + d ni"iodat ' Nu te.ai %ntrebat ni"iodat de "e s +rea o #e!eie un b rbat &ras, %ndesat )i "-el "are # "ea dra&oste "a un adoles"ent a! r%t "%nd ea era ! ritat "u un b rbat +iril "a Ben 8o"6ett7 E)ti un prost' Cu+intele a"elea nu a+eau ni"i un sens pentru Carson' Fusese de(a destul de )o"at "%nd a#lase " %)i d ruise "ea !ai bun parte a +ie*ii unei #e!ei e&oiste )i super#i"iale' Renun*ase la ideea de a a+ea o so*ie )i "opii, renun*ase la respe"tul "elui !ai bun prieten al s u pentru o -i!er , o ilu$ie' Ba, !ai r u, %)i sa"ri#i"ase )i respe"tul de sine' Se &%ndi la sine a"u! )i des"operi " nu !ai a+ea substan* ' Era doar un %n+eli)' 1orbele Oli+iei nu %l duruser ' Era prea &ol "a s !ai poat #i lo+it' Oli+ia pri+ea drept %nainte )i o"-ii %i s"lipeau' Nu l.a + $ut pe Carson s"o*%nd pistolul din bu$unarul de la piept' Apropie ar!a de "apul ei )i "%nd, %n "ele din ur! , %l $ ri "u "oada o"-iului, %)i ridi" pri+irea )i r%se' Bura %i era lar& des"-is , o"-ii plini de la"ri!i )i "apul %i $+%"ni pe spate %n "lipa %n "are el ap s pe tr &a"i' 5ri+i "u triste*e "u! "apul %i " $u apoi "u $&o!ot pe birou' Era at%t de #ru!oas ' At%t de #ru!oas ' Continu%nd s o pri+eas" , %)i %ndrept pistolul spre t%!pl ' Capitolul DN' 5loaia toren*ial nu u)ura delo" ur! rirea' Da" n.ar #i #ost talentul %nn s"ut al lui 3-orn, <ared ar #i #ost )i !ai disperat de"%t era a"u!' 3-orn %i %n+ *ase pe el )i pe Rudy %n "opil rie s ia o ur! , dar, "u toate " #useser ele+i s%r&uin"io)l, n.ar #i reu)it s o #a" %n a"ele "ondi*ii' %ntuneri"ul )i ploaia orbitoare # "eau "a ur!a s #ie aproape i!posibil de deslu)it' 4er&eau de o or )i (u! tate "%nd indianul se opri' . Se %ndreapt spre r%u' <ared %l au$i peste bubuitul unui tunet' . Bine, atun"i -aide*i s !er&e! !ai repede' Era uluit de e$itarea lui 3-orn' . <ared, )tii "u! e Rio Caballo a"u!7 %l %ntreb Rudy' %n&ro$itor de #urios' Nu "red " l.au putut tra+ersa )i, "-iar da" au # "ut.o, n.o s le pute! da de ur! de"%t !%ine di!inea* ' N.ar #i bine s ne du"e! la Aeypoint )i s a)tept ! s trea" #urtuna7 5ute! porni din nou %n $ori' . 8a dra"u, nu= url <ared la #el de tare "a tunetul' Da" nu +eni*i "u !ine, ! du" sin&ur'

Ni"i nu +reau s .!i %n"-ipui "e e %n !intea ti" losului luia' Iar ei %i e #ri" de el' :tiu asta' A+ea a"ea pri+ire -ot r%t pe "are o !o)tenise de la dou persoane puterni"e' Rudy )i 3-orn s"-i!bar pri+iri' A lui Rudy era e/asperat ' A lui 3-orn, "o!plet ine/presi+ , "a )i "u! i.ar #i #ost indi#erent " u!bla pe "o"lauri %n toiul nop*ii %n ti!pul unei ploi toren*iale de pri! +ar ' F r s +orbeas" , %)i %ntoarse "alul spre r%u )i se "on"entr asupra ur!elor de "opite "are se )ter&eau rapid' . Nu )tiu "u! o s tra+ers ! a#urisitul sta de r%u "%nd o s a(un&e! a"olo, $ise Rudy )i #u surprins "%nd <ared r spunse, &%ndindu. se " nu se putea s .l #i au$it din "au$a #urtunii' . Ni"i eu nu )tiu, dar trebuie s.o #a"e!' 3rebuie s.o & ses"' O s ne lu ! dup planul lui 3-orn . e sin&ura noastr speran* ' Cei trei %)i "ontinuar dru!ul %n t "ere' >+%"nirile din "apul lui 8auren de+eniser %n&ro$itoare' B nui " atun"i "%nd %n"er"ase s ias la supra#a* )i se lo+ise de "rean&a "opa"ului, se r nise !ai r u de"%t %)i %n"-ipuise la %n"eput' %i +enea s +erse, dar # "ea e#orturi suprao!ene)ti s se ab*in ' Nu +oia s le atra& aten*ia asupra ei' Cei trei beau dintr.o sti"l de w-is6y' Ea a+ea ast#el ti!p s se &%ndeas" ' 5rin"ipala preo"upare a lui 8auren era "opilul pe "are %l purta' %n" nu prea )tia !ulte despre sar"in , dar era si&ur " un dru! lun& " lare, " derea %ntrun r%u %n+olburat )i lo+irea serioas la "ap nu erau bune pentru e!brionul "are se de$+olta %n p%nte"ul ei' Se ru& disperat s nu #i p *it ni!i"' Ce a+ea s se %nt%!ple "u ea din !o!ent "e " $use %n !%inile lui Aurt )i ale lui Wat Dun"an7 Da" nu ar #i #ost durerea a"eea "u!plit , s.ar #i te!ut !ai !ult' A)a, %)i a""epta "u rese!nare soarta' Nu li se putea %!potri+i' Pagina 115

%i lipseau #or*a )i abilitatea ne"esare' Nu putea s" pa' Unde s.ar #i putut du"e %n toiul nop*ii pe ti!p de #urtun # r "ine+a "are s o %ndru!e7 Nu!ai s nu.i #a" r u "opilului !eu, era sin&urul ei &%nd lu"id' A"ela )i +a&a speran* " <ared a+ea s +in s o sal+e$e' Aurt nu spusese ni!i" de el )i ei %i era #ri" s %ntrebe' Nu #usese r nit' Cel pu*in nu #usese adus a"olo, a)a "u! %i spusese Aurt' Ar #i putut #i r nit sau''' !ort' Nu= Nu +oia s se &%ndeas" la a"el lu"ru' 5oate . doar poate . tr ia )i o " uta' 5robabil " nu datorit +reunei !ari pasiuni pentru ea, "i din !%ndrie' Nu a+ea s .l lase pe Aurt 1andi+er s ia "e+a "are %i apar*inea'

8auren se a& * de a"el &%nd' 5rea !ulte %ntreb ri )i supo$i*ii %i pro+o"aser o durere de "ap )i !ai &roa$ni" , a)a " p str a"el &%nd )i )i.l tot repeta "a )i "u! l.ar #i putut #a"e s se trans#or!e %n realitate' Wat Dun"an )i Aurt 1andi+er se "ertau )i, "%nd le au$i &lasurile ridi"ate, 8auren se uit spre ei din lo"ul unde st tea pe o p tur +e"-e' %i era &reu s .)i #o"ali$e$e pri+irea asupra lor, ori"%t de !ult ar #i %n"er"at' . %*i spun eu ".o s #ie de r u, do!nule 1andi+er, spuse Dun"an, "are se a#la la "%*i+a "enti!etri de Aurt, pri+indu.l s#id tor' <une )i "u !ine a)tept ! de !ult +re!e s .l distru&e! pe <ared 8o"6ett' :i ne e)ti dator pentru " tea! a(utat s pt !%nile astea' N.a! # "ut tot "e ne.ai "erut7 Nu *i.a pl "ut "e ia! # "ut #e!eii leia7 . 5u*in %!i pas "e #a"i dup "e.!i ter!in eu treaba, dar a"u! n.o s te atin&i de ea' A"u! )ter&e*i.o de.ai"i' C%nd o s !ai a! ne+oie de +oi, o s + anun*' Aerul de superioritate )i de non)alan* a #ost o &re)eal ' 8e.a subesti!at instin"tele ani!ali"e' 8a un !i" se!n al lui Wat, <une %)i arun" bra*ele de &%tul lui Aurt )i %l tr%nti la p !%nt' El " $u "u #a*a %n p !%ntul !oale al pe)terii, <une #iind %ntins pe spatele lui )i *intuindu.l "u o putere surprin$ toare' Dun"an r%se' . Asta "a s te.n+e*i !inte s %n)eli un Dun"an, do!nule 1andi+er, spuse el "u dispre*' <uney, *ine.l bine, %n ti!p "e eu ! o"up de doa!na 8o"6ett' 1andi+er, #ii atent' S.ar putea s !ai %n+e*i "%te "e+a' <une r%se sedu" tor %n ure"-ea lui Aurt )i %)i lipi )oldurile de #esele lui' Aurt st tea per#e"t ne!i)"at, #urios " le per!isese a"elor nenoro"i*i s .l %n. #r%n& ' . A"u!, do!ni* , o s .*i ar t "u! e un b rbat ade+ rat' 8auren se uita %n&ro$it la Wat Dun"an "are se apropia de ea' Bu$ele %i s"-i*au un $%!bet obs"en, de$+elindu.i din*ii stri"a*i' O"-ii lui ne&ri o ! surau din "ap p%n .n pi"ioare )i ea se &-e!ui l%n& peretele u!ed' El %)i u!e$i bu$ele "%nd se l s pe +ine %n #a*a ei )i %n"epu s .i des"-eie blu$a' 8auren %n"er" s .i %ndep rte$e !%inile, dar !i)" rile ei erau $adarni"e' El #u "uprins de o #rene$ie )i !ai !are )i %i s#%)ie " ! )u*a de$+elindu.i s%nii, !ai plini a"u! datorit sar"inii' . Ia uite, <uney, spuse el #luier%nd' Ai + $ut *%*i)oare !ai #ru!oase "a astea7 Cu! ter!in, o s po*i s te (o"i )i tu "u ele da" +rei' 8auren nu a+usese de &%nd s o #a" , dar des"-ise &ura )i s"oase un *ip t %n#ior tor' <une tres ri # r s +rea )i Aurt se #olosi de a"ea #ra"*iune de se"und pentru a se rosto&oli de sub ea )i a.)i s"oate pistolul din to"' Nu %)i putea e/pli"a de "e Dun"an )i sora lui nu %l + $user ' @inti dire"t spre spatele lui Dun"an )i ap s pe tr &a"i' 8auren si!*i i!pa"tul %n "lipa %n "are &lon*ul p trunse %n trupul lui Dun"an' Da" nu s.ar #i oprit %ntr.un os, ar #i intrat %ntr.al ei' Se pr bu)i &reu peste ea, a+%nd o e/presie de nedu!erire pe "-ipul s u oribil' S%n&ele %i )iroi din &ur ' 8auren *ip din

nou, "-inuindu.se s .i dea trupul la o parte' I$buti s ias de sub el )i si!*i " le)in "%nd %i + $u s%n&ele %!bib%ndu.se %n -ainele ei' <une se uita "a o nebun la "ada+rul #ratelui ei )i la s%n&ele "are se s"ur&ea pe p !%nt' S"o*%nd un sunet s lbati" se n pusti asupra lui Aurt, "are era %n" %ntins pe (os' Se rosto&olir , tr &%ndu.)i pu!ni )i lo+indu.se "u !%inile )i pi"ioarele' 5ulpele lui <une p reau #oarte albe %n lu!ina l !pii %n ti!p "e se "-inuia s pun !%na pe pistolul lui Aurt' Apoi, o alt %!pu)" tur r sun %n pe)ter ' 8auren pri+i "u r su#larea t iat "u! "ei doi r !aser %n"re!eni*i deodat ' %n "ele din ur! , Aurt se !i)" , desprin$%ndu.se din %n"le)tarea lui <une' %i d du la o parte bra*ele !oi, %)i trase pi"ioarele dintre ale ei )i se t%r%, pra"ti", p%n la pro+i$iile pe "are le adusese Dun"an' B sind o sti"l de w-is6y, o destup )i b u din ea, %n tot a"est ti!p pri+ind.o pe 8auren' B u $dra+ n, dup "are puse sti"la (os )i se )terse la &ur "u dosul pal!ei' C%te+a $&%rieturi s%n&e. r%nde %i br $dau obra(ii' <une i$butise s .i pro+oa"e durere %nainte s !oar ' 8auren " $use %ntr.un #el de stupoare, pri+ind "u apatie atro"it *ile "are se petre"eau %n #a*a ei' Capul %i $+%"nea at%t de tare %n"%t o asur$ea' 5ere*ii pe)terii se aple"au %ntr.o parte, apoi %n "ealalt , iar o"-ii ei re#u$au s +ad "e+a li!pede' Pagina 116

. Ar #i bine s !eri*i toate astea, spuse Aurt oprindu.se %n #a*a ei' Ea %n"er"a s .)i #o"ali$e$e pri+irea, dar silueta lui se le& na a!e*itor' Se %ntinse spre ea )i lui 8auren i se p ru " !%inile %i " p taser di!ensiuni %n&ro$itoare' O apu" de u!eri apoi )i o trase brus" %n pi"ioare' Ea %n"-ise o"-ii "%nd o durere as"u*it %i #ul&er prin "ap )i, a!e*it , %n"er" s se *in pe pi"ioare' . De "%nd a)tept "lipa asta, spuse el' Nu p rea s obser+e " pri+irea ei era %n&-e*at )i " , da" n.ar #i *inut.o el, s.ar #i pr bu)it' Cu o !%n %i a"operi un s%n deli"at )i %i str%nse s#%r"ul "u brutalitate, %n ti!p "e "u "ealalt %)i des"-eia pantalonii' 8auren se %n#ior )i, pentru pri!a oar , %n"epu s se $bat ' . A)a, 8auren, lupt .te pu*in' Nu +reau s #ii "-iar do"il ' Ea $ ri atun"i o !i)"are "u "oada o"-iului )i, %n se"unda ur! toare, un pat de pu)" i$bi "apul lui Aurt' A"esta %)i d du o"-ii peste "ap )i se pr bu)i &reu la p !%nt' Din !o!ent "e nu !ai era sus*inut , 8auren " $u )i ea' . Doa!n 8o"6ett7 Du!nea+oastr s%nte*i7 %ntreb Cra$y <a"6 aple"%nduse l%n& ea "u pruden* ' Ea %)i "on"entra pri+irea asupra a"elui "-ip -idos, dar ni"i unul nu i se p ruse +reodat !ai #ru!os'

. Ce naiba se petre"e ai"i7 Unde e so*ul du!nea+oastr 7 8ui 8auren %i +eni s r%d ' Dintre toate lu"rurile, to"!ai asta se & sise s o %ntrebe= Do!nule 3urner, )opti ea "u &reu' A(ut .! ' Unde s%nte!7 1 a#la*i %n spatele "asei !ele' Credea! " ni!eni nu !ai )tie de intrarea din spate %n pe)tera !ea' A! au$it *ipetele )i a! +enit prin tunel "a s + d "e naiba se.nt%!pl ' Se uit la trupurile %ntinse pe (os' Cine i.a %!pu)"at p. )tia doi ar trebui de"orat, spuse el # r ni"i un #el de e!o*ie' 8auren %)i d du sea!a " a"eea trebuia s #ie o alt intrare a "asei lui Cra$y <a"6 "are ie)ea din st%n" deasupra r%ului' C-ipul !utilat o pri+i "u bun tate %n o"-i' Apoi se uit %n alt parte st%n(enit, %n ti!p "e ea %n"er"a $adarni" s se a"opere "u "eea "e !al r ! sese din " ! )u* ' %n"er" s +orbeas" , dar "u+intele nu +oiau s +in ' Creierul %i p rea in"apabil s #or!e$e un &%nd "oerent' El si!*i a"est lu"ru )i se aple" spre ea' Haide*i s ple" ! de ai"i %nainte "a''' 3 "u brus" )i r su#larea %i ie)i "u putere %n "lipa %n "are pi"iorul lui Aurt %l lo+i %n sto!a"' Cra$y <a"6 " $u pe spate )i se rosto&oli pe o parte, %ntin$%nduse spre pu)"a pe "are o l sase (os "%nd %n&enun"-ease l%n& 8auren' Aurt obser+ i!ediat !i)"area, ridi" pistolul )i trase' @ip tul lui 8auren #u %n bu)it de spai! "%nd trupul lui <a"6 $+%"ni sub i!pa"tul &lon*ului' Se uit la trupul a"ela %ntins' S%n&ele %i "ur&ea dintr.o &aur din piept' Du!ne$eule= &e!u ea' C%nd a+ea s se s#%r)eas" a"el "o)!ar7 Aurt trase un pi"ior %n talpa "i$!ei lui <a"6' Du!ne$eule !are= Ai + $ut "e+a !ai oribil7 Au$ise! de pustni"ul sta b tr%n )i nebun, dar "redea! " e nu!ai o po+este de ador!it "opiii' Cu si&uran* , dra&a !ea, " nu pre#eri "o!pania lui, nu7 %ntreb el + $%nd " s"%n"e)te )i se dep rtea$ de el' 1ino'' ' . Da" te atin&i de ea, e)ti !ort' Cu+intele a"elea se au$ir din u!br din partea "ealalt a pe)terii, l%n& intrare' 8auren re"unos"u i!ediat +o"ea lui <ared' El +orbise, dar ea era la #el de derutat "a )i Aurt, "are se %ntoarse i!ediat )i r !ase %n"re!enit, %nsp i!%ntat' Dou siluete st teau u! r l%n& u! r' A!%ndoi erau %!br "a*i %n -aine de 0+a2ueros0, "u p l riile trase pe o"-i' A!%ndoi s"oseser pistoalele din to" )i *e+ile s"lipeau %n lu!ina l !pii, A!bele erau %ndreptate spre pieptul lui Aurt' Dar !ai uluitor era #aptul " p reau identi"i' E)ar#ele le a"opereau #e*ele pe (u! tate' A+eau a"eea)i %n l*i!e )i "onstru"*ie, iar %n se!i%ntuneri", p rul lor p rea s aib a"eea)i "uloare nea&r ' Culoarea o"-ilor nu se putea distin&e din "au$a u!brelor arun"ate de lu!ina slab pe #e*ele lor' Ini!a lui Aurt b tea "u putere )i se uit la ei de par" ar #i #ost un rod al be*iei, "are dubla ori"e i!a&ine' %n"etul "u %n"etul se de$!eti"i )i %)i d du sea!a " erau <ared )i #ratele lui' Dar se! nau at%t de bine, %n"%t nu %i putea deosebi'

. Dep rtea$ .te de ea %n"et, alt#el pe "u+%nt " te o!or, 1andi+er' C-iar %n ti!p "e <ared +orbea, era i!posibil de spus a "ui era +o"ea' Era at%t de "ontrolat , %n"%t e)ar#a ni"i nu se !i)"a' . Nu *i.au !ai r !as de"%t trei &loan*e, da" nu "u!+a ai !ai #olosit unul de "are noi nu )ti!, "eea "e te.ar pune %ntr.o po$i*ie )i !ai proast ' Noi a+e! %n total dou spre$e"e' Indi#erent "u! #a"i so"oteala, tot !ori' D .te la o parte de l%n& 8auren' 1o"ea a"eea "al! p rea de o*el' 8ui 8auren %i era destul de &reu s .)i #o"ali$e$e pri+irea )i a"u! +edea patru de <ared %n lo" de doi' 1o"ea %i p rea dep rtat )i nedeslu)it , dar unde+a %n "on)tientul ei )tia " era a"olo' Indi#erent "e spusese sau # "use %n tre"ut, +enise s o sal+e$e din !%inile lui Aurt 1andi+er' C%nd <ared %i rosti nu!ele, ea tres ri u)or, atr &%ndu.i aten*ia lui Aurt' Cu o +ite$ surprin$ toare, a"esta %ntoarse pistolul spre # ptura &-e!uit la pi"ioarele lui' . N.o s %!pu)ti pe ni!eni, 8o"6ett, doar da" nu +rei s .*i !oar )i so*ia' C-iar? da" ! %!pu)ti, o o!or %nainte s .!i dau du-ul' Pagina 117

%n ni"i un "a$ nu pot s dau &re)' A) propune "a tu )i bastardul de #rate.t u s l sa*i ar!ele (os )i s %n"eta*i "u (o"ul sta' R%se "%nd %i + $u pri+indu.se "u "oada o"-iului, . A"u!= stri& el' Cei doi l sar (os pistoalele # r tra&ere de ini! ' Aurt se apropie "u pruden* de ei, dar ni"i de la o distan* de "%*i+a pa)i nu %i putu distin&e' 8e %!pinse pistoalele "u pi"iorul )i se d du repede %napoi' Ar #i +rut s le s!ul& e)ar#ele de pe #e*e, dar nu a+ea "-iar at%ta "ura(' Atitudinea a!enin* toare )i ura "u!plit din o"-ii lor erau identi"e' . Care din +oi, -o!bres, e <ared7 Ni"i unul din ei nu "lipi' 1o"ea pi*i& iat tr da #aptul " era "u ner+ii la p !%nt' Cei doi p reau ni)te statui' . Atun"i b nuies" " +a trebui s + o!or pe a!%ndoi' Nu pot s.o +iole$ pe #e!eia asta da" unul din +oi %!i su#l %n "ea# , nu7 :i ! "a! &r bes" s.o #a"' 3 "u "%te+a "lipe, sper%nd " a!enin*area a"eea a+ea s .l #a" pe so*ul lui 8auren s se dea %n +ilea&, dar a!%ndoi r !aser ne!i)"a*i, )tiind bine "are %i era inten*ia' 4ai )tiau )i " 3-orn a)tepta' '' Aurt 1andi+er pro#it de #aptul " %i a+ea pe puterni"ii #ii ai lui Ben 8o"6ett %n b taia ar!ei' Da" tot a+ea s .i o!oare, ! "ar s se distre$e %nt%i' . 4 .ntreb da" e la #el de bun "a 4ende$' Nu!ai o " *ea bun ar #i putut s !ul*u!eas" un b rbat "a Ben at%*ia ani' 5resupun " Dun"an pl nuia s &uste )i el pu*in, dar 8auren a ie)it prea "ur%nd din "as ' 3 ietura

aia era "-iar at%t de #ru!oas "u! se l uda el7 Un li"-id s"%rbos %i u!plu &ura lui 8auren # "%nd.o s se %ne"e' Cei doi p reau netulbura*i de "u+intele lui Aurt' . Bine, atun"i, spuse el' 1.a! dat o )ans s + purta*i "a ni)te b rba*i' @inti "u aten*ie spre unul din ei' 8auren %)i *inu respira*ia' Credea " &lu!e)te' Nu ar #i #ost %n stare s u"id un 8o"6ett pentru " i.ar #i #ost #ri" de ur! ri' Era un la)' Contra$i"%ndu.i b nuiala, %!pu)" tura r sun %ntre pere*ii pe)terii' Se uit la a!%ndoi, du"%ndu.)i !%inile la &ur pentru a.)i %n bu)i *ip tul de spai! ' C%te+a "lipe ni"i unul nu se !i)" , apoi, "%nd o pat %ntune"at %n"epu s se %ntind pe " !a)a unuia din ei, a"esta se pr bu)i la p !%nt' So*ul sau "u!natul ei to"!ai #usese u"is' Era !ult prea !ult' Capul %i $+%"nea, iar %n" perea a"eea se %n+%rtea, dans%nd nebune)te %n #a*a ei' Nu se putea s #ie <ared "el "are s%n&era a"olo, ne!i)"at )i # r "uno)tin* ''' !ort' Ce+a %i atinse &enun"-iul )i ea se #eri' Nu +oia s se uite, nu +oia s .i #ie %ntrerupte durerea )i ne%n"rederea, #a* de "eea "e to"!ai + $use' 5%n la ur! se #or* s .)i desprind pri+irea de trupul a"ela Inert )i s se uite %n (os' Era *ea+a unei pu)ti' 4intea ei %n"e*o)at nu %)i putea %n"-ipui "u! se putea !i)"a ar!a sin&ur ' F "u un e#ort s .)i #o"ali$e$e pri+irea )i, uit%ndu.se de.a lun&ul *e+ii, + $u !%inile "ioturoase ale lui <a"6 3urner, *in%nd patul pu)tii, !i)"%nd.o doar at%t "%t s .i atin& &enun"-iul )i s .i atra& aten*ia' Cra$y <a"6 nu !urise= O pri+ea "u ni)te o"-i plini de durere, %n"er"%nd s .i trans!it un !esa(' Ea se uit la trupul &ras al lui Aurt, "are st tea "u spatele la ea )i arun"a tot #elul de re!ar"i lui Rudy sau lui <ared, a"eluia dintre ei "are r ! sese %n +ia* ' 8auren )tia "e %i "erea <a"6, dar !ai )tia )i " nu putea s o #a" ' 3ot "e #usese %n+ *at , toate prin"ipiile ei, inter$i"eau &estul pe "are o %nde!na <a"6 s .l #a" ' C-iar da" ar #i a+ut #or*a #i$i" ne"esar )i puterea psi-i" de "are a+ea ne+oie, )tia " nu o putea #a"e' Nu era bine' Ni!i" nu (usti#i"a a"el &est' Ni!i"' <ared7 Copilul ei7 Fn a"el !o!ent r ul se trans#or!a %n bine7 De "e nu %n"eta s se !ai %n+%rteas" %n" perea a"eea %ntune"oas , u!ed )i oribil 7 Capul %i $+%"nea' Nu putea s %n&-it ' Sto!a"ul i se re+olta' S%n&ele i se %n"-e&a pe piele' Oare "opilul !eu a supra+ie*uit a"estei %nt%!pl ri7 Da, te ro&, Doa!ne, i!plor ea' :i so*ul !eu7 El $a"e a"olo %ns%n&erat7 Nu= <ared= stri& ea, dar nu s"oase ni"i un sunet' Era uluit , a!e*it , sl bit ' Se au$i un $&o!ot !etali" "%nd Aurt ar! pistolul din nou' Doa!ne, te ro&, nu.!i "ere una "a asta, i!plor ea' Da" nu.l ni!eres" pe Aurt )i r nes", %n s"-i!b, pe "ine+a dra&7 Nu )tiu s tra& "u ar!a'

Doa!ne, te ro& s e/iste alt "ale' Era prea t%r$iu' Aurt *intea "u &ri( ' Din proprie ini*iati+ , !%iriile ei se %ntinser spre pu)" ' A!e*eala )i "ea*a de pe o"-i disp rur "a prin #ar!e"' Cu o ne!aipo!enit "laritate, %ndrept *ea+a spre spatele a"ela lat )i ap s pe tr &a"i "-iar %n "lipa %n "are au$i e/plo$ia pistolului lui Aurt' 5atul pu)tii %i %!punse pieptul "u o #or* in"redibil ' E"oul pu)tii se "o!bin "u a"ela al pistolului )i r sun %ntre pere*ii de piatr , # "%nd un $&o!ot asur$itor' Apoi ur! o alt e/plo$ie' De data a"easta %n "apul lui 8auren' Pagina 118

Era !ai puterni" )i !ai %nsp i!%nt toare de"%t "ele de dinainte )i se repeta la nes#%r)it %n !intea ei, blo"%nd ori"e &%nd "on)tient' Ni)te #ul&ere &albene str lu"itoare i se aprindeau %n "reier %n rit!ul b t ilor ini!ii' Dup a"eea totul de+eni ne&ru )i ea "ed %n #a*a bine# " toarei uit ri' Capitolul DQ' 5a"e' 8ini)te' Senin tate' Nu!ai lu"ruri pl "ute' 1ise' Salonul so*ilor 5rat-er' 8auren "%nta la pian, de)i nu se au$ea ni!i"' Ro"-ia ei era dantelat )i alb , uluitoare %n str lu"irea ei' 4aria st tea l%n& Ben "are $%!bea' A"esta era !ai solid de"%t %)i a!intea ea' Se uit la 4aria )i o b tu pe bra* "u dra&oste' Carson Wells !ai era a"olo, $%!bindu.i lui 8auren %n #elul lui bl%nd )i trist' Ce " utau oa!enii a"eia %n salonul so*ilor 5rat-er7 Ea se uit dup un alt "-ip, uit%nd de notele pe "are %n"er"a s le "%nte' C ut %n $adar un "-ip %ntune"at printre "eilal*i' 5e "ine " uta7 Nu %)i adu"ea a!inte' Nu )tia de"%t " +oia s +ad a"el "-ip !ai !ult de"%t ori"e alt"e+a' Era i!portant pentru ea, dar de "e7 De "e7 i!a&inea se trans#or! %ntr.o nebuloas %n (urul ei )i r !ase sin&ur din nou' 4ai t%r$iu, aler&a pe un "oridor lun&, ! r&init pe a!bele p r*i de st%lpi' 5 rul ei era lun&, at%t de lun&, %n"%t, da" aler&a printre st%lpi, se %n# )ur %n (urul lor ase!eni unei pan&li"i #ine' Se %ntindea pe !ile %ntre&i %n spatele ei "%nd "ontinua s aler&e pe "oridor, printre "oloane' 8a "ap tul -olului + $u o siluet %!br "at %n ro"-ie de !ireas ' C-ipul %n"adrat de + lul din dantel se! na "u al ei, dar nu era al ei' Ci al !a!ei ei' 4a! = stri& ea %n &%nd' 4a! , +in= Se apropie din "e %n "e !ai !ult de +i$iune )i se uit la #a*a a"eea #ru!oas "are era aproape transparent )i, totu)i, real ' Ni)te o"-i e/a"t "a ai lui 8auren o pri+eau "u o dra&oste + dit )i ea se si!*i "uprins de o !are bu"urie'

Bu$ele a"elea !inunate $%!bir )i se !i)"ar pentru a +orbi' De)i nu se au$ea ni"i un sunet, 8auren %n*elese "e spunea !a!a ei' 8auren, s%nt at%t de !%ndr de #e!eia "are ai de+enit' 3e.a! iubit #oarte !ult "%nd erai !i"u* ' 1enea! %n "a!era ta noaptea, %n ti!p "e dor!eai )i te pri+ea!, te s ruta! )i te !%n&%ia!, !inun%ndu.! de deli"ate*ea ta )i ru&%ndu.! s ai un +iitor superb' Erai un "opil at%t de bun' Nu !i.ai # "ut ni"iodat ne"a$uri' %!i pare r u " a trebuit s te p r ses"' A) #i +rut s te + d "res"%nd, dar su#erea! at%t de !ult, 8auren' 3e ro& s %n*ele&i de "e a! ple"at atun"i' 4a! , !a! , te.a! iubit' @i.a! spus +reodat " te iubea!7 @ia! spus7 Bine%n*eles, dra&a !ea' De nenu! rate ori' :tia! " ! iube)ti' %*i port "easul deasupra ini!ii, !a! ' %n #ie"are $i' :i ! uit la #oto&ra#ia de nunt %n "are e)ti al turi de tata' 1orbea repede, %n"er"%nd s a"opere ani %ntre&i %n "%te+a "lipe' C-iar %n ti!p, !a!a ei %n"epea s se dep rte$e, iar ea ar #i +rut s o *in )i s nu o !ai lase s ple"e ni"iodat ' . 4a! , nu ! p r si, te ro&' A! ne+oie de tine' . Nu, 8auren, a"u! ai pe alt"ine+a "are s aib &ri( de tine' O s a+e! ti!p de +orb peste !ult +re!e' O s te a)tept, dar a"u! trebuie s ple"' I!a&inea #e!eii se dep rta din "e %n "e !ai !ult' Nu o putea l sa s ple"e' A)teptase at%t de !ult s o +ad , s .i +orbeas" ' %ntinse bra*ele spre !a!a ei, dar "e+a i le tr &ea %n (os' Se #or* , dar nu putea s s"ape de "eea "e i le *inea pe lo"' . 4a! = stri& ea "%nd #e!eia a"eea #ru!oas disp ru' %n"er" s des"-id o"-ii, dar durerea o %!piedi" ' Au$ea &lasuri %n bu)ite, dar nu )tia "e spuneau, %i era &reu s se "on"entre$e' Cine+a %i *inea !%na %ntr.ale sale' Ni)te bu$e re"i %i atinser #runtea u)or' Un de&et %i !%n&%ia pal!a' Ni!i" din toate a"estea nu era nepl "ut, dar %n" nu +oia s )tie de ele' Alune" %napoi %n lu!ea +iselor' Nu!ai " a"estea nu !ai erau pl "ute' %l re"unos"u i!ediat pe <ared, de)i era "iudat )i trans#or!at' St tea %ntr.o lu!in orbitoare, iar trupul %i era auriu )i s"lipitor' Era &ol %n a#ar de o pere"-e de sandale ale " ror )ireturi din piele i se %n# )urau pe &a!b p%n la &enun"-i' 5urta o spad )i un s"ut !i" )i rotund' Ar ta "a un r $boini" spartan' C-ipul %i era dur, par" s"ulptat %n piatr ' Se/ul %i st tea drept )i tare, #iind sin&ura parte din trupul lui "are pulsa de +ia* ' El st tea ne!i)"at' Ea se apropie ti!id , aproape speriat de aerul lui se+er' Era at%t de #ru!os' %ntinse !%na s .l atin& , dar se trase %napoi %n&ro$it ' Nu era real, nu era o!'

Era "onstruit din piatr , o splendid s"ulptur "are re#le"ta lu!ina din (urul lui' %n spatele ei r sun un -o-ot de r%s sinistru "are %i # "u p rul de pe "ea# s se ridi"e' Se %ntoarse )i o + $u pe Oli+ia, al " rei p r se! na "u )erpii 4edu$ei' C-ipul %i era ur%t )i plin de "ru$i!e' 8auren *ip , dar Oli+ia r%se )i !ai tare, des"-i$%nd &ura lar&' 8auren *ip iar )i iar, d%nd din !%ini %ntr.un e#ort e/traordinar de a s" pa de "ele "are se %ntindeau spre ea' %ntoarse "apul "%nd %ntr.o parte, "%nd %ntr.alta, %n"er"%nd s nu se uite la !onstrul din #a*a ei' Apoi, din nou, uitarea "ea nea&r ' Ur"u)ul era di#i"il, dar odat "e %l %n"epu, nu se !ai putu opri' A"olo, de "ealalt parte a u)ii, era +ia*a pe "are o l sase pe p !%ntul pe)terii' Pagina 119

A"u! %)i a!intea totul' Nu trebuia de"%t s des"-id u)a )i s %n#runte tot "eea "e ar #i +rut s uite' Nu se putea' %n" nu era destul de puterni" ' Dar tot trebuia s se %ntoar" odat )i odat ' A"u!' Des"-ise u)a' %n #a*a o"-ilor %i ap ru ta+anul "a!erei lui <ared de la Aeypoint' Cunos"uta #ereastr era a"olo, dar draperiile erau trase pentru a as"unde lu!ina puterni" a soarelui pe "are o +edea stre"ur%ndu.se pe !ar&ini' Dulapul "el !are de pe peretele din #a* ' Fntoarse "apul %n"et' %ntins pe #otoliu l%n& pat se a#la <ared' Nu !urise= 3r ia' %i +enea s stri&e de bu"urie' Si!*i, %ns , un puterni" senti!ent de +ino+ *ie, )tiind " Rudy trebuia s #i #ost "el %!pu)"at %n pe)ter ' Bloria= Copiii= Dar nu putea s nu se uite uluit )i "u dra&oste la b rbatul "u "are era ! ritat ' Dor!ea, iar !%inile %i at%rnau peste bra*ele #otoliului' 8auren %)i a!inti " + $use una din !%inile a"elea at%rn%nd pe #ereastra tr surii "are %l du"ea la %n!or!%ntarea tat lui s u' Ar tase la #el, non)alant , ne&li(ent )i, totu)i, tr d%nd #or* ' 3re"use at%ta ti!p de atun"i' Se uit la "-ipul lui )i se sperie i!ediat' Era e/tre! de obosit' Obra(ii %i erau sup*i, "ute ad%n"i %i br $dau #runtea )i "ol*urile &urii sen$uale' Benele i se odi-neau pe ni)te u!bre %ntune"ate de sub o"-i' Nu se r sese de "%te+a $ile, iar -ainele %i erau )i#onate )i !urdare' Ce se %nt%!. plase "u el7 Ar #i +rut s .i dea la o parte de pe #runte bu"lele "u )u+i*e blonde' U)a se des"-ise %n"et )i Bloria ap ru "u o ta+ pe "are se a#la un "eaini"' %n"-ise u)a %n ur!a ei )i se opri brus" s"o*%nd un stri& t u)or "%nd o + $u pe 8auren "u o"-ii des"-i)i' . Bra"ias a Dios= 8auren, te.ai tre$it' <ared *%)ni din, #otoliu, %n"er"%nd s se de$!eti"eas" dup "e #usese tre$it dintr.un so!n pro+o"at de o oboseal "u!plit '

Se duse spre pat %!pleti"indu.se )i " $u %n &enun"-i l%n& el, " ut%nd pe "-ipul lui 8auren +reun se!n de durere sau delir' . <ared7 )opti ea' . S"u!pa !ea' %i *inea a!bele !%ini str%ns, par" ne+r%nd s le !ai dea dru!ul' . Cu! te si!*i7 S"u!pa !ea7 %i spusese 0s"u!pa !ea07 5oate " %n" !ai +isa' . Cu! "re$i " se si!te7 %ntreb Bloria a!u$at , %n"er"%nd s atenue$e tensiunea pe "are o si!*ea ap r%nd %n "a!er ' E sl bit , %i e #oa!e )i probabil " %n" o !ai doare "apul' 8auren se uit "%nd la unul, "%nd la "el lalt' . Rudy7 %ntreb ea "u ni)te bu$e tre!ur toare )i o la"ri! %n"epu s .i alune"e pe obra$ul palid' . Nu e un bolna+ la #el de "u!inte "a tine, $ise Bloria +esel ' Nu doar!e tot ti!pul "a tine' %n s"-i!b, se pl%n&e %n per!anen* )i %n"ear" s se dea (os din pat' . 3r ie)te7 %ntreb 8auren derutat ' S #i +isat %nt%!pl rile din pe)ter 7 Capul o durea %n&ro$itor' <ared %i r spunse %n"et, %ndep rt%ndu.i )u+i*ele de p r de pe obra$' . Da, tr ie)te' E ne+oie de "e+a !ai !ult de"%t o ran la u! r "a s .l u"id ' . Dar l.a! + $ut !urind, spuse ea )i %n"epu s pl%n& a!intindu.)i tot "e se %nt%!plase' <ared o lu %n bra*e )i o lini)ti' . E %n re&ul a"u!, 8auren' S.a ter!inat totul' Nu pl%n&e' S%nte! bine "u to*ii' :)t' Ea se lipi de pieptul lui puterni", absorbindu.i #or*a' Apoi un &%nd %n&ro$itor %i ap ru %n !inte' Copilul= Se desprinse de ei )i %l pri+i %n o"-i' . Copilul !eu7 E tea# r7 <ared p ru ui!it, dar apoi $%!bi bl%nd )i r bd tor' . Dra&a !ea, ai delirat $ile %ntre&i )i ai a+ut tot #elul de +ise "iudate' Esta probabil " e unul din ele' . Nu e, spuse Bloria ur! rind s"ena "u o"-ii %nl "ri!a*i' Do"torul Bra-a! !i.a spus " e %ns r"inat dup "e a "onsultat.o' 4.a!''' !.a! &%ndit " a+eai destule &ri(i, <ared, a)a " nu *i.a! !ai spus' 8auren, "opilul e tea# r' <ared %)i pri+i "u!nata prostit, dup "are se %ntoarse din nou spre 8auren' . O s ai un "opil7 Un "opil7 %ntreb el ne+enin. du.i s "read ' De "e nu !iai spus7 Bu$ele lui 8auren %n"epur s tre!ure iar )i de e!o*ie )i la"ri!ile %i )iroir pe obra(i "%nd %)i a!inti de ulti!ele "%te+a s pt !%ni de dinaintea a"elei seri #atale' :i %n "lipa a"eea !ai au$ea +o"ea aspr a lui <ared )i %i +edea "-ipul re"e "%nd o de!as"a %n #a*a Oli+iei )i 1andi+er.ilor' C%nd %i "iti durerea pe "-ip, el abia putu s .)i re*in la"ri!ile' %i lu #a*a %n !%ini )i )opti; . De "e7 %i )terse la"ri!ile "u de&etele !ari )i pri+i %n ad%n"ul a"elor o"-i "enu)ii at%t de plini de de$a! &ire' . O s po*i s ! ier*i +reodat pentru "-inul prin "are te.a! # "ut s tre"i7 O s po*i, 8auren7 1o"ea i se #r%nse de e!o*ie' Ru& !intea lui era disperat '

Bloria nu a)tept s aud !ai !ult, "i ie)i %n"et din "a!er , l s%ndu.i sin&uri pe "ei doi "are a+eau at%tea de dis"utat' <ared ie)i din dor!itor dup +reo or ' Arun" %n" o pri+ire peste u! r, par" pentru a se asi&ura " 8auren era %n" a"olo, "-iar da" el ple"a' Nu !ai era %n peri"ol, dar el nu +oia s ri)te' O & si pe Bloria %n dor!itor, l%n& so*ul ei, %n"er. "%nd s .l #a" s !ai stea %n pat %n" o $i' Pagina 120

U! rul lui Rudy?era banda(at, dar p rea s se +inde"e #oarte bine' %)i ridi"ar pri+irile "%nd intr <ared' A ador!it din nou, lini)tit , r spunse el %ntreb rii pe "are le.o "iti %n pri+iri' Du!ne$eule, "e obosit sunt= Se pr bu)i %n "el !ai apropiat #otoliu )i %)i as"unse #a*a %n !%ini, #re"%ndu.)i o"-ii "u podurile pal!elor' A tre"ut prin !ulte, <ared' %n" nu )ti! "e i s.a %nt%!plat %nainte s a(un&e! noi' Ea e sin&ura "are ne poate da in#or!a*iile, dar nu o pute! presa' 1a dura #oarte !ult p%n se +a +inde"a psi-i"' Rudy )tia " #ratele lui su#erise %n&ro$itor %n" de "%nd o s"oseser pe 8auren din pe)ter ' Rudy %)i re" p tase "uno)tin*a la ti!p pentru a.l +edea pe Aurt 1andi+er pr bu)indu.se %n ur!a %!pu)" turii' Atun"i %n"epu -aosul' <ared d du #u&a l%n& 8auren, aple"%ndu.se deasupra ei )i stri&%nd.o "u un &las su&ru!at' 3-o! ap ru la #el de i!pasibil "a %ntotdeauna' A)a "u! stabiliser , a)teptase %n tunelul "are du"ea spre ie)ire' Fusese ideea lui "a #ra*ii s arate identi"' S%n&ele lui de indian punea !are ba$ pe "ri$a psi-i" a du)!anului' Ori"e l.ar #i ener+at pe ina!i" era "onsiderat o ar! ' El trebuia s a)tepte a#ar )i s .l u"id pe Aurt %n "a$ " Rudy sau <ared p *eau "e+a' %n*ele&ea )i nu se !ira de dorin*a lui <ared de a se r $buna' 3-orn intrase %n pe)ter )i %)i d duse repede sea!a de situa*ie' Se aple" asupra lui Rudy e/a!i. n%ndu.l %n &rab ' Din #eri"ire era o ran super#i"ial ' As"unse #aptul " , da" ar !ai #i p truns "u doi "enti!etri !ai ad%n", &lon*ul ar #i str puns pl !%nul prietenului s u' Apoi se ridi" )i se duse spre trupurile lui Wat )i <une? Dun"an, " rora nu le arun" de"%t o pri+ire s"urt ' %n&enun"-ind l%n& Cra$y <a"6 )i d%ndu.)i sea!a " b tr%nul tr ia %n" , 3-orn %n"epu s .i dea pri!ul a(utor i!ediat, " "i rana lui era !ai &ra+ de"%t a lui Rudy' <ared o#t )i %n"-ise o"-ii "%nd %n"epu s +orbeas" ' . I.a! po+estit "e s.a %nt%!plat' Cu! a! ple"at din pe)ter , ea )i "u !ine pe C-ar&er )i Cra$y <a"6 "u 3-orn' N.a & sit #oarte a!u$ant #aptul " ai le)inat )i " era s "a$i de pe "al %n ti!p "e tra+ersa! r%ul' Un $%!bet %i lu!in "-ipul obosit, iar Rudy se %n"runt ' . Da, bine, a)teapt nu!ai s ! %ns n to)es" )i o s +e$i "e a!u$ant o s *i se par ' Rudy )tia " #ratele lui %i ta"-ina doar )i se pri+ir "u dra&oste'

. 8auren e %n&ri(orat de #aptul " 3-orn n.a s"os &lon*ul din pieptul lui <a"6, "ontinu <ared' Dar i.a! spus " e prea ad%n" )i prea aproape de or&anele +itale' . Cred " o s #ie bine, $ise Bloria' 4ai ales " 3-orn %i %n&ri(e)te rana' Asta i.a! spus )i eu lui 8auren, $ise <ared' E bu"uroas " l.a! l sat la Elena' A"easta %l luase pe b tr%n sub arip "a o !a! iubitoare' Cu o"-ii ne&ri s"lipind )i "u "o$ile "l tin%n. du.se "%nd d du din "ap, spusese; . N.o s se !ai %ntoar" ni"iodat %n pe)tera aia' <ur pe !or!%ntul #eti*ei !ele= 8auren r%se "%nd <ared %i relat "u+intele Elenei' Nu %i spuse ni!i" despre propria lui su#erin* ' Dup "e %i aduseser trupul !oale la Aeypoint, el nu !ai )tiuse de sine' Hainele ei rupte )i s%n&ele de pe piept )i de pe #a* nu puteau de"%t s .l #a" s b nuias" toate ororile prin "are tre"use' Nu a+ea ni"i o ran e/terioar , dar + rsa "-iar )i "%nd nu era "on)tient ' Do"torul Bra-a! sosi abia la pr%n$' 8e spuse " a+ea o "ontu$ie )i le ar t u!#l tura din "ap, de sub p rul ei "a abanosul' 4ai des"operise )i #aptul " doa!na era %ns r"inat , dar a"est lu"ru i.l spuse doar Bloriei, dup "e arun" o pri+ire "-ipului obosit al lui <ared' %n plus, +estea %n le& tur "u !a!a lui a+ea s #ie #oarte dureroas ' Do"torul %)i # "ea &ri(i pentru s n tatea !ental a lui <ared' Dar a"esta %i surprinse pe to*i pri!ind +estea !or*ii !a!ei lui "u rese!nare' :o"ul +ederii lui 8auren at%t de aproape de !oarte %l %n+ luia at%t de !ult, %n"%t %n bu)ea toate "elelalte lo+ituri' Do"torul Bra-a! %l ur! pe <ared %napoi la Aeypoint dup s"urta )i restr%nsa %n!or!%ntare a Oli+iei )i a lui Carson %n Coronado' %l tulbur #aptul " 8auren nu %)i re" p tase "uno)tin*a, dar spuse " # "use tot "e.i st tuse %n putin* ' . 1a trebui s ias din in"on)tien* sin&ur )i "%nd +a "rede de "u+iin* ' Sper doar " ''' e bine, !ai ales " s.a lo+it $dra+ n la "ap' 5le" dup "e rosti a"ele "u+inte' A"est lu"ru se %nt%!plase "u "in"i $ile %n ur! ' <ared nu.i !ai p r sise "a!era de atun"i, ! sur%nd.o %n lun& )i.n lat "a un ani!al %n "u)" )i r stindu.se la ori"ine %i su&era s se odi-neas" ' A"u!, "%nd %l + $ur st%nd "u "apul ple"at, Bloriei )i lui Rudy li se # "u !il de el' Fusese at%t de aproape s.o piard pe #e!eia pe "are abia de pu*in ti!p %)i d duse sea!a " o iube)te' 7 . :i.a a!intit " l.a %!pu)"at pe Aurt )i a #ost oribil pentru ea, spuse el %n"et' Se si!te %n&ro$itor de +ino+at ' Nu %i putea pri+i' . A $is " nu''' Pagina 121

nu i.a # "ut ni!i"''' de"%t a atins.o' :i Dun"an' '' Du!ne$eule= Oare o s !ai #ie nor!al +reodat 7 %)i d du "apul pe spate )i str%nse din din*i, &%ndin. du.se %ndurerat la "eea "e su#erise 8auren' Din partea tuturor' A lui' . I.ai spus de Oli+ia )i de Carson7 %ntreb Bloria, iar el o#t ad%n"' . Da' A! +rut s .i dau a! nunte, dar nu !.a l sat' Era %n" uluit de #aptul " , de)i era "-inuit de durere %n" , %l "onsolase %n pri+in*a !or*ii !a!ei lui' %ntinsese de&etele sub*iri )i palide )i %i a"operise bu$ele "%nd el %i spunea despre pri+eli)tea oribil "are se o#erise o"-ilor Rosei %n birou' . :tii "e.a spus7 %i %ntreb el retori"' C !a!a era de!n de pl%ns' Cu! poate s #ie at%t de &eneroas dup tot "e i.a spus )i i.a # "ut !a!a7 $ise el "l tin%nd din "ap' Consider " !a!a !.a iubit %n sin&urul !od %n "are a putut, ad u& el "u un &las su&ru!at, " nu era %n #irea ei s iubeas" # r e&ois!' Bloria #u !i)"at de dorin*a lui de a "rede a"est lu"ru' . S.ar putea "a 8auren s aib dreptate, <ared, spuse ea' . Da, e-, $ise el dre&%ndu.)i &lasul, dup "are se %ndrept , %n"er"%nd s .)i "ontrole$e e!o*iile "are se a#lau at%t de aproape de supra#a* ' A #ost )o"at "%nd a au$it " 5ar6er a p r sit Austin.ul dup "e.a a#lat de !oartea lui Aurt' 5e ur! i.a! e/pli"at toate a#a"erile ne"urate pe "are le # "ea el "u "%*i+a din a!i"ii lui din "o!isia " ilor #erate' Ea n.a )tiut " toate lunile astea eu i.a! e+itat pe 1andi+er )i pe lin& ii lui )i " !.a! dus personal la dire"torii de la 3rans 5lains Railroad "u "are a! %n"-eiat propriile !ele a"orduri' 1andi+er n.a apu"at s trea" %n O6la-o!a " a #ost prins' N.a! ter!inat "u el %n" ' . :i "alea #erat 7 %ntreb Bloria' . A-, o s.o a+e!' :i la ter!en "-iar, spuse el $%!bind' I.a! spus lui 8auren " ban"a %l +a sub+en*iona pe Aendri"6 )i.l +a a(uta s .)i e/tind "entrala ele"tri" # r s #ie ne+oie s lipsi! pe ni!eni de ap ' I.a! pro!is "-iar " o s ini*ie$ !ai !ulte a"*iuni de %!bun t *ire a ora)ului 5ueblo' . A! sen$a*ia " a) #a"e parte din Ar!ata Sal+ rii' . <ared, ti" los "e e)ti' De "e.ai l sat.o s "read " erai de partea lui 1andi+er7 %l %ntreb Rudy e/tre! de de$&ustat de lipsa de sin"eritate a lui <ared #a* de so*ia lui' . 5entru " , da" de+enea! prea apropia*i, !a!a )i 1andi+er.ii ar #i #ost b nuitori' Dup "e''' . Ro)i, "eea "e nu %i st tea delo" %n #ire' . Dup "e !.a! %ndr &ostit de 8auren a trebuit s .i %ntor" spatele, alt#el ei )i.ar #i dat sea!a " nu era! de partea lor )i n.a) #i a+ut "u! s .i %n#r%n&' Ea a au$it dis"u*ia pe "are a! a+ut.o %n seara aia pe +erand )i )i.a %n"-ipuit " +orbea! despre planul lor de a ata"a 5ueblo' . N.a )tiut " pl nuiai s iei o ar!at de 0+a. 2ueros0 )i de #er!ieri "a s ata"i biroul lui

1andi+er din Austin' Sla+ Do!nului " te.a! # "ut s te r $&%nde)ti= . A "re$ut " atun"i "%nd ple"a! %n toiul nop*ii ! du"ea! la %nt%lniri "u ti" lo)ii an&a(a*i de 1andi+er )i nu "u oa!enii pe "are %i adunase! eu pentru a ata"a a"ea band %n dru! spre 5ueblo, spuse el $%!bind u)or' Ba "-iar l.a # "ut pe bietul 5epe s %n&roape l $ile "u &loan*e, "re$%nd " erau pentru !er"enari' 5epe, bine%n*eles " n.a spus ni!i" despre inten*iile !ele de ap rare a "o!unit *ii din 5ueblo' Dup "e.a intrat ea %n "as , a trebuit s de$&roape &loan*ele' R%se u)or )i apoi pri+i %n podea, "l tin%nd din "ap' . Sper doar " o s pute! s tre"e! peste tot "e s.a %nt%!plat' . 8auren e puterni" , <ared' A dat do+ad de !ult #or* suport%ndu.te at%ta ti!p, $ise Bloria %!br *i)%n. du.)i "u!natul' A"u! du.te )i # o baie, te ro&' :i odi-ne)te.te' O s te tre$es" !ai t%r$iu' El se uit la ea )i apoi la #ratele lui "are st tea re$e!at de perne %n pat' >%!bi "opil re)te )i %ntreb ; . Rudy )tie de "opil7 Fratele lui %i # "u "u o"-iul' . Da, i.a! spus, $ise Bloria b t%ndu.l pe spate %nainte de a ie)i din "a!er ' Bloria se *inu de "u+%nt )i %l tre$i pe <ared dup "e se o"up de 8auren' Dar p%n "%nd <ared se %!br " )i intr %n dor!itor, ea ador!ise din nou' Nu a+u ini!a s o tre$eas" , a)a " se a)e$ pe #otoliul de l%n& pat )i o pri+i' A doua $i di!inea* , 8auren se tre$i si!*indu.se !ai bine' Creierul nu %i era a!e*it, "-iar da" a"u! reali$a ade+ rata &reutate a e+eni!entelor' Se si!*ea !ai %n$dr +enit )i a+ea !ai !ult po#t de !%n"are' . E-, asta nu.i de !irare, spuse Bloria "%nd o au$i' De aproape o s pt !%n tr ie)ti nu!ai "u "eai' Rudy %i # "u o +i$it ' Era at%t de bu"uroas s .l +ad %n +ia* , " o"-ii i se u!plur de la"ri!i' St%n(enit de e!o*ia ei, el lu %n &lu! rana, ne+r%nd s .i a!inteas" de ororile din pe)tera lui Cra$y <a"6' %n "ursul $ilei, toat lu!ea +eni la ea %n a#ar de <ared' 4%ndria o %!piedi"a s %ntrebe de el' :tia " n.ar #i trebuit s se a)tepte la pre$en*a lui' 3otdeauna o p r sea' Ar #i trebuit s se obi)nuias" de(a' Bloria era sup rat pe "u!natul ei "are ple"ase %n di!inea*a a"eea %nainte s se tre$eas" ei' %n"er" s i&no7re durerea din o"-ii lui 8auren' Pagina 122

3otu)i, "e+a absolut nea)teptat o %n+eseli' A"ordurile pianului ei erau u)or de re"unos"ut, "-iar da" sunetele erau disonante, datorit #aptului " pe "lape ap sau "opiii' Y . 5ianul !eu= e/"la! ea' . Da, spuse Bloria' <ared a "erut s #ie adus ai"i'

A %n"-is "asa din Coronado pentru o +re!e' :tia " ai +rea s.o #a" ' Rosa e "u Elena, o a(ut s .l %n&ri(eas" pe <a"6' Bra(durile se a#l a"u! sub supra+e&-erea lui 5epe' <ared !ai are o surpri$ pentru tine, dar o s .l las pe el s .*i spun ' 8auren %n"-ise o"-ii )i Bloria o %ntreb %n"et; . Cu! te si!*i, de #apt7 . Bine' Sin"er' Dar s%nt %n&ri(orat pentru "opil' . @i.a! spus de o !ie de ori, do"torul !i.a $is " n.are absolut ni!i"' 1rea s te +ad peste +reo dou s pt !%ni "a s #ie si&ur " bebelu)ul se de$+olt , dar nu l.ai pierdut' 3e ro& s ! "re$i, Nu te.a) !in*i' 8auren %i lu !%na' . :tiu " n.ai #a"e.o' Doar " !i.era at%t de tea! = Cu "ealalt !%n str%nse u)or p tura' . Copilul s.ar putea s #ie sin&urul lu"ru "are !i.a r !as, !ur!ur ea' <ared se %ntoarse t%r$iu' Fl duse pe C-ar&er %n &ra(d, l s%ndu.l %n &ri(a lui 5epe, dup "are se duse la bara" , unde se sp l )i se s"-i!b ' C l rise toat $iua )i se si!*ea !urdar' C%nd %)i ter!in toaleta, intr %n "as ' Dup "e %i salut pe Rudy )i pe Bloria "are st teau %n li+in&. roo7! %n"on(ura*i de "opii, se duse dire"t %n dor!itor' %n" perea era %ntune"at G doar o la!p era aprins ' O + $u pe 8auren %ntins %n a)ternutul proasp t s"-i!bat de Bloria' 5 rul %i #usese periat )i str lu"ea "a penele unui "orb' 5urta o " !a) de noapte alb ' 5ielea, pudrat "u tal" dup o baie "u buretele, a+ea tenta unei perle' <ared %n"-ise u)a %n"et %n ur!a lui )i se apropie de pat, "re$%nd " doar!e' Dar "%nd a(unse l%n& ea, + $u " a+ea o"-ii des"-i)i )i " %l pri+ea' Bun , <ared, )opti ea "uprins de e!o*ie' 8auren' %i "eru per!isiunea de a se a)e$a printr.o ridi"are a spr%n"enelor, iar ea %i # "u lo" tr &%ndu.se spre !i(lo"ul patului' El se a)e$ )i %i studie "-ipul' 8auren nu !ai + $use ni"iodat at%ta tandre*e pe #a*a lui' Ni"i "-iar %n !o!entele de pasiune, nu $ rise at%ta''' dra&oste''' %n o"-ii lui' Ast $i a! #ost la 5e"an Cree6 )i a! e/a!inat lo"ul unde a) +rea s "onstruies" "asa' Dup !odul %n "are se %n!ul*e)te #a!ilia lui Rudy, "red " , peste. pu*in ti!p, or s ne dea a#ar , spuse el lu%ndu.i !%na' Nu s%nt si&ur " +o! a+ea "asa p%n la na)terea "opilului, dar +o! putea s .i o#eri! #iului nostru . sau #ii"ei . un a"operi)' A! luat ! suri pentru "%te+a "a!ere, a)a " pute! %n"epe "onstru"*ia i!ediat' Ea p ru at%t de surprins , %n"%t el spuse repede; Da" .*i pla"e lo"ul, bine%n*eles' :tiu' '' )tiu ".o s .!i pla" , b%i&ui ea, dar e)ti si&ur " +rei s r !%n7 Da" s%nt si&ur " +reau s r !%i7 %ntreb el de.a dreptul uluit' Ce naiba tot spui7 . 5 i, ni"iodat ''

' %n*ele&erea pentru " s torie )i''' . 8auren, s"u!pa !ea, "%nd !.a! &%ndit " a) putea s te pierd, a! turbat' Nu *i.a! spus ni"iodat "%t de !ult te iubes"' Da" ai #i !urit # r s )tii "e %nse!ni %n +ia*a !ea, a) #i''' Ridi" din u!eri neputin"ios' 4%n&%indu.i obra$ul u)or, spuse $%!bind; . Bine%n*eles, e)ti !ai s ra" "u dou $e"i de !ii de dolari de"%t ai #i putut #i' 4erit7 . 4 ab*in' Dar s.ar putea s a! ne+oie de +reo patru$e"i sau "in"i$e"i de ani "a s ! -ot r s"' El o "iupi u)or de lobul ure"-ii' . Cred " a! %n"eput s te iubes" din "lipa %n "are ai ie)it at%t de !%ndr din "as purt%nd a"el "ostu! de " l rie ridi"ol' R%se )i ea &%ndindu.se la a"ea prostie' . Dar ! obsedai "-iar dinainte' F r %ndoial " , da" !a!a n.ar #i &r bit pro"esul, !. a) #i %nsurat "u tine nu!ai "a s te adu" %n patul !eu' E/a"t "u! s.a a)teptat Ben' 4 "uno)tea #oarte bine, spuse el $%!bind' . Atun"i, %nsea!n " !.ai iubit doar pentru trupul !eu' . Ei bine, era un %n"eput, spuse el, iar %n o"-i %i ap ru o li" rire de neast%!p r' O s rut "u dul"ea* )i bl%nde*e' . %*i !ul*u!es" " !i.ai adus pianul, spuse ea %n"et !%n&%indu.i spr%n"enele "u de&etul' . Cu pl "ere' . Care e "el lalt "adou al !eu7 %ntreb ea' El %)i ar"ui o spr%n"ean ' . 1 d " Bloria se pri"epe #oarte bine s *in un se"ret, $ise el )i 8auren r%se' Ce.ai spune de o iap nu!ai a ta7 E de "uloarea !ierii )i are "oa!a )i "oada albe' O"-i !ari, " prui' C-ar&er e %ndr &ostit lulea, ad u& el r%$%nd u)or' Cu toate " , da" stau s ! &%ndes" !ai bine, nu )tiu da" ar trebui s *i dau alt "al' 8auren #u )o"at ' . A-, <ared'' ' 3ulburarea ei era at%t de e+ident , %n"%t el re&ret i!ediat a"ea lips de ta"t' . 3e.a! ne" (it doar' Crede.! ' A""identele nu s.au %nt%!plat din +ina ta' %i !%n&%ie +enele de pe dosul !%inii "u de&etul' . %n le& tur "u Fla!e, a)''' . Nu.i ne+oie, spuse ea a"operindu.i &ura "u de&etele' A"u! %n*ele&' . A! si!*it " !or %n seara aia "%nd te.a! lo+it' A #ost un a""ident' N.a!'' Pagina 123

' . :tiu toate astea, <ared' Se pri+ir %n t "ere, #ie"are #iind &ata s i$bu"neas" %n la"ri!i' . E)ti at%t de #ru!oas , !ur!ur el )i %i trase u)or " !a)a de noapte %n (os, de$+elindu.i s%nii' Obser+ trans#or!area a"estora pro+o"at de sar"in )i se !inun pri+indu.i' 4i(lo"ul ei era %n" sub*ire' I.l %n"on(ur "u !%inile, de&etele !ari !%n&%indu.i buri"ul' Apoi %)i l s "apul %n (os )i )i.l "ul" pe burta ei' 5 rul lui o &%dila, dar nu se !i)" ' %)i tre"u de&etele prin p rul lui rebel' . Copilul !eu, )opti el, s rut%ndu.i abdo!enul "u o e!o*ie !ai intens de"%t pasiunea' .3e iubes", <ared, spuse ea' El %)i ridi" pri+irea )i %i $%!bi "u triste*e' . 4i.ai spus asta a"u! "%te+a luni )i eu te.a! i&norat, $ise el poso!or%t' A"u! te as"ult' . Atun"i +ino la !ine' El p ru surprins' . E)ti si&ur 7 Dun"an )i 1andi+er %n pe)ter ''' . A #ost "u totul alt"e+a' 3e +reau' El se ridi" )i se de$br " repede' Dup "e se stre"ur %n a)ternut, o trase spre el )i o s rut "u pasiune' 4%inile lui %i !%n&%iau trupul, reobi)nuindu.se "u #or!ele )i "u sen$a*ia ta"til " reia %i du"ea dorul de at%ta ti!p' C%t !ai era %n stare s &%ndeas" lu"id, 8auren %i puse !%na pe piept )i %l %ntreb ; . <ared, n.o s .i #a" r u "opilului7 N.ar trebui s a)tept !''' . Ni"i +orb , $ise el, %n"er"%nd s .i "apture$e din nou bu$ele' . <ared, spuse ea "u !ai !ult #er!itate' El %)i %n l* "apul r bd tor )i o#t ' . Nu *i.a! spus " nu *i.a) #a"e ni"i un r u7 3e.a) !in*i %n le& tur "u "e+a at%t de i!portant "a propriul !eu "opil7 Ea $%!bi )i"anator' . Iart .! da" s%nt de p rere " , %n "lipa asta, s.ar putea s nu !ai (ude"i "u! trebuie' %l lu de &%t "%nd &urile li se "ontopir ' De&etele ei i se pli!bau pe spate )i %n"epur s .i !%n&%ie u!erii "%nd el se l s %n (os s .i s rute s%nii' . Ai un &ust at%t de bun, !ur!ur el pli!b%ndu.)i li!ba peste s#%r"urile ei tari' Copilul nostru o s #ie "el !ai &ras' R !ase l%n& s%nii ei )i %i spuse "%t de sin&ur se si!*ise %n ulti!ele "%te+a s pt !%ni' . 3e dorea! at%t de !ult, 8auren, dar trebuia s stau departe de tine "a s nu te pun %n peri"ol' %)i ridi" pri+irea )i ea %i + $u sin"eritatea din o"-i' . Spune.!i " )tii asta' %n lo" de r spuns, ea %l "uprinse %n !%n , "on. du"%ndu.l spre poarta #e!init *ii ei' Atin&%ndu.i +%r#ul "are pulsa de u!e$eala ei, %l "onduse )i !ai departe %n ad%n"ul pri!itor al trupului' El se %ntinse, a"operind.o "o!plet' . @ine.! str%ns, <ared, )opti ea'

. 5rinde.! , 8auren' %n"on(oar .! ' 1alul puterni" al iubirii %i purta departe, "%nd, deodat , ea au$i stri& tul r &u)it "are i se p rea a #i "el !ai pre*ios' . 8auren, %*i !ul*u!es" " ! iube)ti' SFFR:I3 S"anare )i "ore"tare; Du!itru Ciobanu ' Pagina 124

S-ar putea să vă placă și