Sunteți pe pagina 1din 16

S.C. NR/..

S.R.L. APROBAT, DIRECTOR

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Pentru anul 2013 I.Instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se efectueaza in conformitate cu necesarul de instruire nr../2006in conformitate cu Legea SSM nr.31 /2006!a ".#. 1$2%/2006&normele de a'licare ale acesteia du'a cum urmeaza( &lunar in 'rima decada a lunii 'entru muncitori &semestrial in 'rima decada a 'rimei lunii din semestru 'entru 'ersonal )*S+!sefi sectie. ,urata instructa-ului 'eriodic .a fi de minim 2 ore. 1.Lunar!instructa-ul 'eriodic .a cu'rinde informatii 'ri.ind( &Instructiunile 'ro'rii s'ecifice de SSM intocmite de unitate si afisate la locul de munca &riscurile de accidente si im/olna.iri 'rofesionale s'ecifice locului de munca unde este re'artizat e0ecutantul !asa cum rezulta ele din e.aluarile effectuate !'articularitatile flu0ului te1nologic !'recum si masurile de 'rim a-utor in caz de accidente &notiuni de legislatie . 2.Semestrial !.a cu'rinde informatii 'ri.ind( &notiuni de legislatie &instructiuni 'ro'rii s'ecifice de SSM &riscuri de accidente si im/olna.iri 'rofesionale s'ecifice locului de munca unde este re'artizat e0ecutantul!asa cum rezulta ele din e.aluarile effectuate &notiuni de 'rim a-utor. 3.In cazul detasarii tem'orare a salariatilor !'entru efectuarea de di.erse lucrari !altele decat cele 'entru care au fost instruiti!seful locului de munca care conduce si ras'unde de lucrarea res'ecti.a ii .a instruii 'otri.it 'ct.1 din 'rezenta tematica. $.Instructa-ele 'eriodice de SSM se .or com'leta cu 'relucrarea urmatoarelor materiale(

A. Instru ta!ul "er#$%# lunar Ianuar#e &".#. 10 1/2006 'ri.ind cerintele minime de securitate 'entru locul de munca. &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului(c'.1&2. &e'ruar#e ("# 10%1/2006 'ri.ind cerintele minime de securitate 'entru mani'ularea maselor care 'rezinta riscuri de afectiuni lom/are &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului( c'.3&$. Mart#e &"# 10$3/2006 'ri.ind cerintele minime 'entru utilizarea ec1i'amentului indi.idual de 'rotectie la locul de munca &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului ( c'.%&6. A"r#l#e ("# 41/2006 'ri.ind cerintele minime de semnalizare de securitate si sanatate in munca la locul de munca &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului( c'.4&3. Ma# &Legea 31 /2006! legea SSM(c'.1&3 &ISSM s'ecifice 2rimul a-utor la locul accidentului(c'. &10 Iun#e (Legea 31 /2006! legea SSM(c'. $&% &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului(c'.11&12 Iul#e &Legea 31 /2006! legea SSM( c'. 6&4 &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului( c'.13&1$. Au)ust (Legea 31 /2006!legea SSM c'.3&11 &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului( c'.1%&16 Se"te*'r#e

&"# 1$2%/2006!norme metodologice de a'licare a Legii 31 /2006(c'.1&3 &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului (c'.14&13. O t$*'r#e ("# 1$2%/2006!norme metodologice de a'licare a Legii 31 /2006 c'.$&6 &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului (c'. 1 &'artea 3&a. N$#e*'r#e &"# 1$2%/2006!norme metodologice de a'licare a Legii 31 /2006(c'. 4&3 &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul accidentului( c'.21 De e*'r#e (5actori de risc s'ecifici de accidentare si im/olna.ire 'rofesionala &".#.11$6/2006 'ri.ind cerintele minime de securitate si sanatate 'entru utilizarea in munca de catre lucratori a ec1i'amentelor de munca &)estarea cunostintelor accumulate in urma instructa-elor.

B. Instru ta!ul "er#$%# se*estr#al Se*estrul I.

&"# 10 1/2006 'ri.ind cerintele minime de securitate 'entru locul de munca &"# 11$6/2006 'ri.ind cerintele minime de securitate si sanatate 'entru utilizarea in munca de catre lucratori a ec1i'amentelor de munca &"# 1023/2006 'ri.ind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea ec1i'amentelor cu ecran de .izualizare &"# 10$3/2006 'ri.ind cerintele minime 'entru utilizarea *I2 la locul de munca &"# 41/2006 'ri.ind cerintele minime de semnalizare de SSM la locul de munca. &ISSM s'ecifice &2rimul a-utor la locul de munca Se*estrul II &Legea 31 /2006!legea SSM &"# 1$2%/2006!norme metodologice de a'licare a Legii 31 /2006 &5actori de risc s'ecifici de accidentare si im/olna.ire 'rofesionala &ISSM s'ecifice %.*0ecutanti .or fi re'artizati 'entru lucrul la inaltime6min 2!% m7numai daca 'e langa instruirea s'ecifica de SSM sunt ec1i'ati cu ec1i'ament indi.idual de 'rotectie!au o 'ersoana desemnata 'rin decizie scrisa sa su'ra.eg1eze lucrarea si au .iza medical 'e fisa de instructa- 8A"t "entru lu rul la #nalt#*e+ Instructa-ele se .or finalize cu testarea cunostintelor accumulate in urma lor conform 'rogramului annual de testari. )estarile se .or da astfel( &'ersoanele desemnate sa efectueze instructa-ul la locul de munca! testeaza salariatii din su/ordine. &Lucratorul desemnat 'entru toti salariatii. Rezultatele testarilor .or fi consemnate in fisa de instructa-.

INTOCMIT, ,,,,,,,,,,..

S.C. ,,,,,,,,,,.. S.R.L. NR/.. APROBAT, DIRECTOR ,,,,,,

TEMATICA INSTRUCTAJELOR PERIODICE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE UR-ENTA Pentru anul 2013 1.Instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta este 'arte com'onenta a 'regatirii 'rofesionale si are ca sco' insusirea cunostintelor si formarea de'rinderilor necesare in .ederea 're.enirii si contracararii efectelor acestora. 2.Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se e0ecuta in conformitate cu 9M+I 412/200%!Legea 304/2006 'ri.ind a'ararea im'otri.a incendiilor!iar neres'ectarea acestui act normati.e atrage ras'underea administrati.a!materiala!contra.entionala!ci.ila sau 'enala du'a caz. 3.Nu .or fi admise la lucru 'ersoanele neinstruite 'ri.ind modul de actiune si de contracarare a efectelor unor situatii de urgenta 'recum si cele care nu si&au insusit notiunile 'redate cu ocazia instructa-elor. $.Instructa-ele 'eriodice 'ri.ind situatiile de urgenta se e0ecuta de catre conducatorii directi ai locurilor de munca numiti 'rin dis'ozitia conducerii societatii. %.,urata instructa-ului minim este de 2 ore. 6.Instructa-ele 'eriodice se efectueaza du'a cum urmeaza( &lunar in 'rima decada a lunii 'entru toti salariatii. 4.Instructa-ul s'ecial 'entru lucrari 'ericuloase se e0ecuta inaintea ince'erii lucrarilor care im'lica e0istenta unor factori de risc care 'ot determina sau fa.oriza 'roducerea unor factori de risc . 3.Instructa-ul 'entru lucrari 'ericuloase se e0ecuta astfel ( &'ri.ind te1nologia de e0ecutie !de catre conducatorul formatiei de lucru. &'ri.ind conditiile te1nologice!de catre conducatorul locului de munca. .La toate instructa-ele 'eriodice se .or 'relucra normele si instructiunile s'ecifice locului de munca si ec1i'amentelor te1nice la care lucreaza salariatii res'ecti.e!demonstratii 'ractice!acte normati.e!cunoasterea si utilizarea mi-loacelor de 'rima inter.entie etc.

10.Instructa-ul 'eriodic 'e anul 2010 se com'leteaza du'a cum urmeaza(

A. Instru ta!ul "er#$%# lunar Ianuar#e (Legea 304/2006 art.1&20 (Notiuni des're 'rotectia ci.ila &e'ruar#e &Legea 304/2006art.21&$0 Mart#e (Legea 304/2006 art.$1&%6 A"r#l#e &9MI 163/2004 art. 1&30 Ma# (9MI 163/2004 art.31&%0 (Notiuni des're dezastre (Reguli de com'ortare si masuri de 'rotectie in caz de dezastre Iun#e &9MI 163/2004 art.%1&40 &2rotectia 'o'ulatiei si a /unurilor materiale 'rin e.acuare Iul#e &9MI 163/2004 art.41& 0 &Instintarea si alarmarea 'o'ulatiei &Semnale de alarma!regului de com'ortament. Au)ust (9MI 163/2004 art. 1&110 (2lanul de e.acuare!9rganizarea inter.entiei!2lanul de inter.entie Se"te*'r#e (9MI 163/2004 art.111&130 O t$*'r#e &9MI 163/2004 art.131&1%4 &)e1nica de stingere a incendiilor!mi-loace de stingere a incendiilor. N$#e*'r#e &Mi-loace de 'rotectie indi.iduale si collecti.e &Managementul la dezastre De e*'r#e ()estarea cunostintelor (+'licatie 'ractica

B. INSTRUCTAJUL PERIODIC SEMESTRIAL Se*estrul I (Legea 304/2006 (9MI 163/2004 art.1&40 (Notiuni des're 'rotectia ci.ila (Notiuni des're dezastre (Reguli de com'ortare si masuri de 'rotectie in caz de dezastre (2rotectia 'o'ulatiei si a /unurilor materiale 'rin e.acuare. Se*estrul II (9MI 163/2004 art 41&1%4 (Instintarea si alarmarea 'o'ulatiei (Semnale de alarma!reguli de com'ortament (2lanul de e.acuare!9rganizarea inter.entiei!2lanul de inter.entie ()e1nica de stingere a incendiilor!mi-loace de stingere a incendiilor (Mi-loace de 'rotectie indi.iduale si collecti.e (Managementul la dezastre ()estarea cunostintelor (+'licatie 'ractica 11.Instructa-ul 'eriodic de instruire a salariatilor 'entru situatii de urgenta se certifica 'rin inscrisuri realizate in 5isa indi.iduala de instructa- 'entru situatii de urgenta . 12.:onducatorii locurilor de munca .or 'astra aceste fise de instructa'entru 'ersonalul din su/ordine . 13.2eriodic se .or testa cunostintele acumulate in urma instructa-elor !testari ale caror rezultat .or fi trecute in fisa de instructa-. 1$.Res'onsa/ilul 2SI .a testa annual cunostintele accumulate de salariati in urma instructa-elor!acordand calificati.e in fisa de instructa-. INTOCMIT, ,,,,,,,..

S.C. DECI.IA Nr,,,%#n,,,,,,

S.R.L.

Su'se*natul,,,,,,,,,,a%*#n#strat$r al S.C,,,,,,, S.R.L.,a/an% #n /e%ere "re/e%er#le Le)## se ur#tat## *un ## nr.31012002, e*#t ur*at$area3 DECI.IE3 Art.1. 4 In e"an% u %ata "re5ente# se sta'#leste *et$%$l$)#a e6e tuar## 7instructajului introductive general de protectia muncii Art.2. 4 Instructajul introductive general se 6a e3 a8 n$#l$r #n a%rat# #n *un a9 '8 el$r trans6erat# %e la $ un#tate la alta9 8 el$r /en#t# #n un#tate a %etasat#9 %8 ele/#l$r s $l#l$r "r$6es#$nale e8 "ers$anel$r a6late #n un#tate #n "er#$a%a %e "r$'a #n /e%erea an)a!ar##. Art.3. 4 Instructajul introductive general se /a e6e tua %e atre res"$nsa'#lul u "r$te t#a *un ## %#n s$ #etate. Instructajul introductive general se /a $nse*na #n *$% $'l#)at$r#u #n 6#sa #n%#/#%uala %e #nstru ta!, u "asta sau erneala , u #n%# area *ater#alulu# "re%ate:Le)ea 31012002,;- 1<2=12002,Planul %e se ur#tate s# sanatate #n *un a,r#s ur#le e/aluate1un#tate,Pr#*ul a!ut$r la l$ ul a #%ent#ulu#8,%urate# s# %ate# %e #nstru#re,se*nan%u(se %e atre el are a 6$st #nstru#t s# %e el are a e6e tuat #nstru ta!ul. Art.<. 4 Durata #nstru ta!ulu# este %e > $re. Art.=. 4 Du"a ter*#narea "er#$a%e# %e Instructaj introductive general,"ers$nalul #nstru#t /a 6# su"us /er#6# ar## un$st#ntel$r %e "r$te t#a *un ## ,"r#n e?a*#nare. @er#6# area #nsus#r## un$st#ntel$r se e6e tuea5a %e atre lu rat$rul %ese*nat u "r$te t#a *un ##,"r#n se*narea 6#se# %e #nstru ta!. ADMINISTRATOR, ,,,,,,,,,,,,

S.C. DECI.IA Nr,,,.%#n,,,,,..

S.R.L.

Su/semnatul!,IR*:)9R al S.:. . S.R.L.!a.ind in .edere 're.ederile Legii 304/2006!9M+I 412/200%!'recum si 9MI 163/2004!'ri.ind instruire in domeniul Situatiilor de ;rgenta! emit urmatoarea( ,*:I<I* Art.1.Ince'and cu data 'rezentei se sta/ileste metodologia si tematica efectuarii( &I.instructa-ul introducti.e general S;= &II.instructa-ul la locul de munca S;= &III.instructa-ului 'eriodic S;. I. Met$%$l$)#a e6e tuar## #nstru ta!ulu# #ntr$%u t#/e )eneral Art.2. > Ince'and cu data 'rezentei se sta/ileste metodologia efectuarii 8instructajului introductive general de SU. Art.3. > Instructajul introductive general se face( a7 noilor incadrati in munca= /7 celor transferati de la o unitate in alta= c7 celor .eniti in unitate ca detasati= d7 ele.ilor scolilor 'rofesionale !liceelor si studentilor aflati in 'ractica de s'ecialitate= e7 'ersoanelor anga-ate ca anga-ati sezonieri!tem'orar? sau zilieri. Art.<. > In cadrul instructajului introductive general se .or e0'une!in 'rinci'al urmatoarele tematici( a7sistemul de acte normati.e generale care reglementeaza acti.itatea de a'arare im'otri.a incendiilor si de acte normati.e s'ecifice 'rofilului societatii= /7modul de organizare a acti.itatii de a'arare im'otri.a incendiilor la ni.elul societatii= c7formele si metodele s'ecifice de 're.enire si stingere a incendiilor= d7mi-loacele te1nice de 're.enire si stingere si modul de utilizare a acestora= e7modul de actiune in cazul o/ser.arii si anuntarii unui incendiu. Art.=. >Instructajul introductive general se .a efectua de catre lucratorul desemnat cu S;. Instructajul introductive general se .a consemna in mod o/ligatoriu in fisa indi.iduala de instructa-!cu 'asta sau cerneala!cu indicarea materialului 'redat! duratei si datei de instruire!semnandu&se de cel care a fost instruit si de cel care a efectuat instructa-ul.

Art.2. >,urata instructa-ului este de 3 ore. Art.A. >,u'a terminarea 'erioadei de instructaj iroductive general ,'ersonalul instruit .a fi su'us .erificarii cunostintelor!'rin e0aminare orala sau 'e /aza de teste. Art.>. 4)ematica instructa-ului introducti.e general este ane0ata 'rezentei. II. Met$%$l$)#a e6e tuar###nstru ta!ulu# la l$ ul %e *un a

Art.0. Instructajul la locul de munca,se face du'a instructa-ul introducti.e


general si are ca sco' 'rezentarea riscurilor si masurilor de 're.enire s'ecifice locului de munca unde a fost re'artizata 'ersoana res'ecti.e. Instructa-ul la locul de munca se face( a7noilor incadrati in munca= /7celor transferati de la o unitate la alta= c7celor .eniti in unitate ca detasati= d7ele.ilor scolilor 'rofesionale!liceelor si studentilor aflati in 'ractica de s'ecialitate= e7'ersoanelor anga-ate ca anga-ati sezonieri!tem'orari sau zilieri.

Art.10.Instructajul la locul de munca ,'entru toti salariatii din cadrul societatii!se


efectueaza de catre lucratorul desemnat cu S;.+dmiterea definiti.a la lucru .a fi a'ro/ata de catre seful ierar1ic su'erior al conducatorului locului de munca. Instructajul la locul de munca,se .a consemna in mod o/ligatoriu in fisa indi.iduala de instructa- !cu 'asta sau cerneala !cu indicarea materialului 'redate !duratei si datei instruirii!semnandu&se de cel instruit!cel care a efectuat instructa-ul sic el care l&a admis definiti.e la lucru. Art.11.Instructajul la locul de munca .a include o/ligatoriu demonstratii 'ractice 'ri.ind acti.itatea 'e care 'ersoana res'ecti.a o .a desfasura si .a cu'rinde informatii 'ri.ind( &cauzele 'otentiale si riscurile6'ericolele7 de incendiu si/ sau e0'lozie s'ecifice locului de munca !masurile de 're.enire a acestora= &descrierea!functionarea si modul de urmarire si inter.entie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utila-elor de la locurile de munca !inclusi.e la cele de 're.enire a incendentelor si a.ariilor te1nologice= &continutul instructiunilor de a'arare im'otri.a incendiilor si a 'lanului de inter.entie s'ecifice= &sarcinile s'ecifice ce ii re.in 'ersoanei instruite 'entru 're.enirea incendiilor!e.acuarea 'ersoanelor si a /unurilor si 'entru anuntarea si stingerea incendiilor. Art.12. >,urata instructa-ului la locul de munca este de 3 ore. Art.13. >)ematica instructa-ului la locul de munca este ane0ata 'rezentei.

III

Met$%$l$)#a e6e tuar## #nstru ta!ulu# "er#$%#

Art.1<.Instructajul periodic se face intregului 'ersonal si are dre't sco' a'rofundarea normelor 2SI!com'letandu&se in mod o/ligatoriu si cu demonstratii 'ractice. Instructajul periodic se .a face su'limentar celui 'rogramat si in urmatoarele cazuri( a7&cand un salariat a li'sit 'este 30 de zile calendaristice din 'roductie= /7cand s&a modificat 'rocesul te1nologic ori au fost introduce noi te1nologii= c7cand au a'arut modificari ale legislatiei s'ecifice= d7la reluarea acti.itatii!du'a 'roducerea unui e.eniment negati.e6incendiu!e0'lozie!calamitate naturala!a.arie7= Art.1=.)ematica de instruire 'entru anul 200 este ane0ata 'rezentei decizii( Art.12.,urata si 'eriodicitatea instructa-ului 'eriodic 'entru intreg 'ersonalul din cadrul societatii este urmatoarea( & 2 $re la 2 lun# 'entru 'ersonalul de conducere= & 2 $re la 3 lun# 'entru 'ersonalul te1nic&administrati. si economic= & 2 $re lunar 'entru 'ersonalul de e0ecutie= 2entru 'ersonalul nou anga-at!instructajul periodic se .a face in ziua urmatoare efectuarii instructajului la locul de munca. La cei care nu au 'artici'at la instruire !se .a trece in fisa de instructa- cauza ne'artici'arii 6:9!medical etc.7.Instruirea acestora se face in 'rima zi de 'rezenta la ser.iciu inainte de ince'erea acti.itatii de 'roductie. Art.12.,u'a efectuarea instructajului periodic, fisa de instructa- se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instructa-ul !confirmand 'e /aza e0aminarii 'ersoanei res'ecti.e6e0aminare orala sau 'e /aza de teste7!ca acesta si&a insusit materialul 'redate. Art.1A.5isa de instructa- se intocmeste 'entru 'ersonalul 'ermanent!anga-at cu con.entii ci.ile sau detasat!'entru lucratorii sezonieri!tem'orar? sau zilieri si .a fi 'astrata de catre conducatorul locului de munca. Art.1>.Res'onsa/ilul de securitatea muncii!S.;. 'e societate!sefii locurilor de munca !'ersoanele cu functii de conducere care au in su/ordine anga-ati!.or duce la inde'linire 're.ederile 'rezentei decizii. Art.10.2rezenta decizie .a fi adusa la cunostinta tuturor 'ersoanelor im'licate si .or semna 'entru aceasta. INTOCMIT,,,,,,,,..

S.C,,,,,,,,,,S.R.L. DECI.IA Nr..din


Su/semnatul.!,IR*:)9R al S.: ..!a.ind in .edere 're.ederile Legii 304/2006!Legii $31/200$!'recum si 9M+i 412/200%!'ri.ind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta!emit urmatoarea( ,*:I<I* Art.1.Instruirea salariatilor in domeniul 're.enirii si stingerii incendiilor este 'arte com'onenta a 'regatirii 'rofesionale a acestora si are ca sco' insusirea cunostintelor si formarea de'rinderilor necesare in .ederea 're.enirii si stingerii incendiilor la locul de munca si in incinta societatii. Art.2. :ategoriile de instructa-e in domeniul 're.enirii si stingerii incendiilor 'rin care se realizeaza instruirea instruirea la anga-are si instruirea 'eriodica!sunt( a7instructa-ul introducti.e general= /7instructa-ul s'ecific locului de munca = c7instructa-ul 'eriodic= d7instructa-ul s'ecial 'entru lucrari 'ericuloase= e7instructa-ul la con.ersia 'rofesionala= f7instructa-ul 'entru 'ersonalul din afara societatii. Art.3.Instructa-ul introducti.e general .izeaza do/andirea de cunostinte cu 'ri.ire la( a7sistemul de acte normati.e generala care reglementeaza acti.itatea de a'arare im'otri.a incendiilor si de acte normati.e s'ecifice 'rofilului unitatii = /7modul de organizare a acti.itatii de a'arare im'otri.a incendiilor la ni.elul societatii= c7formele si metodele s'ecifice de 're.enire si stingere a incendiilor= d7mi-loace te1nice de 're.enire/si stingere a incendiilor !cu care sunt ec1i'ate constructiile si instalatiile te1nologice 'ro'rii si modul de utilizare a acestora= e7modul de actiune in cazul o/ser.arii si anuntarii unui incendiu= f7actiunile ce tre/uie intre'rinse du'a 'erce'erea alarmai de incendiu= La instructa-ul introducti.e general 'artici'a urmatoarele categorii de 'ersonae( a7noii anga-ati in munca 6'e /aza de contract indi.idual de munca!con.entie ci.ila etc.7= /7salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea res'ecti.a= c7lucratorii sezonieri!tem'orar? sau zilieri=

d7ele.ii scolilor 'rofesionale!liceelor industriale si studenti aflati in 'ractica de s'ecialitate. In cazul uni numar mare de 'artici'anti !la aceasta categorie de instructa- se .or constitui gru'e a.and cel mult 20 'ersoane. ,urata instructa-ului introducti.e general .a fi de 3 ore si se .a efectua de lucratorul desemnat cu 2SI. La terminarea 'erioadei de instructa- introducti.e general 'ersoanele instruite .or fi .erificate 'e /aza de teste asu'ra cunostintelor accumulate !'entru fiecare categorie de 'ersonal sta/ilindu&se ni.elul minim de cunostinte necesare. Nu .or fi admise la locurile de munca 'ersoanele care nu si&au insusit ni.elul minim de cunostinte 'rezentate in cadrul instructa-ului introducti.e general. Art.<.Instructa-ul s'ecific locului de munca se face du'a instructa-ul introducti. general!e0ecutandu&se indi.idual de catre seful locului de munca unde urmeaza sa fie incadrata 'ersoana res'ecti.a. La efectuarea instructa-ului s'ecific locului de munca se urmareste sa se asigure 'artici'antilor cunostinte referitoare la( a7caracteristicile fizico&c1imice si clasele de 'ericulozitate ale su/stantelor !materialelor si 'roduselor utilizate la locul de munca = /7cauzele 'otentiale si riscurile6'ericolele7 de incendiu si/sau e0'lozie s'ecifice locului de munca!masurile de 're.enire a acestora= c7descrierea!functionarea si modul de urmarire si inter.entie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utila-elor de la locurile de munca!inclusi. la cele de 're.enirea incidentelor si a.ariilor te1nologice= d7continutul instructiunilor de a'arare im'otri.a incendiilor si a 'lanului de inter.entie= e7descrierea!functionarea!am'lasarea si modul de actionare a instalatiilor !utila-elor!a'aratelor!dis'oziti.elor si mi-loacelor de 'rotectie im'otri.a incendiilor= f7sarcinile s'ecifice care ii re.in 'ersoanei instruite 'entru 're.enirea incendiilor !e.acuarea 'ersoanelor si a /unurilor si 'entru anuntarea si stingerea incendiilor= ,urata instructa-ului .a fi de 3 ore re'artizate 'e tim'ul 'erioadei de lucru de 'ro/a. )ematicile 'rezentate 'e tim'ul instructa-ului s'ecific locului de munca .or fi urmate in mod o/ligatoriu de demonstratii 'ractice. +dmiterea definiti.e la lucru a 'ersoanelor instruite se .a face numai du'a .erificarea ni.elului de insusire a cunostintelor. Art.=.Instructa-ul 'eriodic se e0ecuta cu toate categoriile de salariati si are o durata de cel 'utin 2 ore!a.and dre't sco' rean'ros'atarea !com'letarea si detalierea cunostintelor do/andite 'rin instructa-ul introducti.e general si 'rin instructa-ul s'ecific locului de munca. Instructa-ul 'eriodic se e0ecuta 'e /aza tematicii anuale si a graficului de instruire !a'ro/ate de directorul general al societatii. )ematica orientati.a anuala de instruire !ada'tata fiecarei categorii de salariati !se .a structura astfel( a7actele normati.e care reglementeaza acti.itatea de a'arare im'otri.a incendiilor= /7o/ligatiile generale si s'ecifice care re.in categoriilor de salariati=

c7riscul de incendiu !cauzele 'otentiale de incendiu 'rezentate de instalatiile utilitare ale constructiilor si de 'rocesele de munca desfasurate!normele!regulile si masurile de 're.enire si inlaturare a acestora= d7descrierea!functionarea intretinerea si modul de utilizare a tuturor sistemelor de 'rotectie im'otri.a incendiilor !aflate in dotare= e7actiunea salariatilor in cadrul ec1i'elor de inter.entie 6ras'uns7 in caz de incendiu la antrenamente si e0ercitii 'ractice. )ematica orientati.a se ada'teaza si se com'leteaza 'e 'arcurs de catre cei care e0ecuta instruirea cu concluziile si in.atamintele rezultate din( a7controalele efectuate 'ri.ind res'ectarea normelor si a sarcinilor sta/ilite= /7incendiile si e.enimentele 'roduse in sectoare de acti.itate similare= c7alte 'ro/leme care se considera necesare. Inter.alul dintre doua instructa-e 'eriodice .a fi urmatorul( &3 luni 'entru 'ersonalul muncitor cu functii de de e0ecutie sau o'erati.e= &3 luni 'entru 'ersonalul care lucreaza direct si nemi-locit la a'arate!masini!utila-e si instalatii te1nologice6te1nicieni!maistri!su/ingineri!ingineri7!'recum si 'entru analisti= &6 luni 'entru 'ersonalul )*S+ din sectiile si sectoarele de 'roductie!control et1nic!cercetare !'roiectare!de intretinere si re'aratii!in.estitii!trans'orturi= &6 luni 'entru 'ersonalul )*S+ care are atri/utii de organizare !conducere si control6sefi de sectie!ateliere!instalatii!de'ozite etc.7'entru cel din conducerea agentului economic= Instructa-ul 'eriodic se .a face o/ligatoriu !in urmatoarele cazuri( a7cand un sal=ariat a li'sit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca= /7cand s&au adus modificari 'rocesului te1nologic sau au fost introduce noi te1nologii= c7la reluarea acti.itatatii du'a 'roducerea unui e.eniment negati.e 6incendiu!e0'lozie!calamitatenaturala!a.arie7= d7cand au a'arut modificari ale legislatiei s'ecifice domeniului a'arari im'otri.a incendiilor sau cone0e acesteia. 2e tim'ul desfasurarii instructa-ului 'eriodic se .a 'une accent 'e demonstratiile 'ractice!salariatii fiind angrenati efecti. in e0ecutarea unor o'eratiuni s'ecifice. @erificarea 'ersoanelor instruite 'ri.ind cunostintele insusite si de'rinderile formate in tim'ul instructa-ului 'eriodic se .a face 'rin sonda- !insistandu&se de fiecare data 'entru clarificarea 'ro/lemelor si eliminarea deficientelor constatate. +nnual se efectueaza o .erificare de fond 'e /aza de teste ti' c1estionar asu'ra ni.elului de insusire si cunoastere a 'ro/lematicii care a facut o/iectul instructa-ului 'eriodic!rezultatele consmnandu&se in fisa indi.iduala de instructa-. Instructa-ul 'eriodic se face astfel( &'entru 'ersonalul muncitor !de catre conducatorul locului de munca res'ecti.e! sau de catre lucratorul desemnat cu 2SI= &'entru 'ersonalul incadrat 'e functii te1nice si administrati.e din sectoarele de 'roductie si din com'artimentele de cercetare!'roiectare!intretinere!re'aratii!controlul calitatii!a'ro.izionare te1nico&materiala si desfacere!de catre sefii com'artimentelor res'ecti.e= &'entru sefi de sectii!sectoare!com'artimente si ser.icii functionale si sefii de de'artamente !de catre conducatorul et1nic. Art.2. Instructa-ul s'ecial 'entru lucrari 'ericuloase se e0ecuta inainte de ince'erea unor lucrari in tim'ul carora 'ot a'area situatii generatoare de incendiu din

cauza manifestarii unor surse s'ecifice de a'rindere sau a crearii unor conditii 'otential e0'losi.e. Lucrarile care fac o/iectul unui astfel de instructa- se refera in 'rinci'al la( a7lucrari de taiere sau li'ire cu flacara= /7lucrari de sudare= c7lucrari care 'ot 'ro.oca scantei mecanice= d7lucrari care 'ot 'ro.oca scantei si arcuri electrice sau scurtcircuite= e7lucrari de to'ire a /itumului sau asfaltului= f7lucrari de curatare 'rin ardere a unor utila-e !a'arate!conducte te1nologice sau conductoare electrice= g7lucrari 'entru distrugerea 'rin ardere a unor deseuri sau reziduri nerecu'era/ile sau neutiliza/ile= 17lucrari la care se utilizeaza foc desc1is 6dezg1etari!decongelari!a'rinderea cu'toarelor te1nologice!cazanelor!etc.7= i7'unerea ori re'unerea in functiune a instalatiilor si utila-elor te1nologice care 'rezinta risc foarte mare de incendiu sau o'rirea acestora= -7a'licarea unor materiale de 'rotectie din care se 'ot dega-a cu usurinta .a'ori si gaze inflama/ile si/sau e0'losi.e= A7curatarea interioara a unor .ase !rezer.oare !reci'iente!sau sisteme de e.acuare in care au fost stocate !'relucrate sau .e1iculate 'roduse com/usti/ile etc.= Instructa-ul s'ecial 'entru lucrari 'ericuloase se efectueaza astfel( a7'ri.ind te1nologia de e0ecutie !de catre conducatorul formatiei de lucru= /7'ri.ind conditiile te1nologice !de catre conducatorul locului de munca. *fectuarea instructa-ului s'ecial 'entru lucrari 'ericuloase se consemneaza in 'ermisul6autorizatia7 de e0ecutie a lucrarii. Art.A.Instructa-ul 'entru 'ersonalul din afara unitatii se desfasoara cu 'ersoanele care e0ecuta tem'orar diferite acti.itati in locuri cu risc de incendiu si/sau de e0'lozie din incinta societatii!si anume( a7'ersonalul societatilor comerciale de constructii&monta- si instalatii= /7'ersonalul societatilor comerciale6firmelor7 de re'aratii!re.izii!intretinere si de ser.ice= c7conducatorii auto !'e mi-loacele 'entru trans'ortul materialelor 'ericuloase si 'ersonalul a'artinand cailor ferate= d7'ersonalul de 'aza a'artinand altor societati comerciale sau firme s'ecializate= e7.izitatori in gru' de minimum % 'ersoane. Instructa-ul 'entru 'ersonalul din afara societatii se efectueaza de catre 'ersoana desemnata de conducatorul unitatii. 2ro/lematica instructa-ului .a consta in( a7'rezentarea 'rocedurilor s'ecifice instructa-ului introducti.e general 'entru categoriile de 'ersonae 're.azute la lit.a7 si /7= /7'rezentarea 'rocedurilor din cadrul instructa-ului s'ecific locului de munca 'entru categoriile de 'ersonae 're.azute la lit.c7 si d7= c7'rezentarea 'rocedurii s'ecial intocmite 'entru 'ersoanele 're.azute la lit.e7!'rin care acestea .or fi instruite sumar6ma0imum 1% minute7 asu'ra 'rinci'alelor reguli de 're.enire a incendiilor 'e care tre/uie sa le res'ecte si sunt atentionate asu'ra unor 'ericole e0istente in anumite locuri de 'e traseul 'arcurs in incinta societatii.

:onsemnarea efectuarii instructa-ului 'entru 'ersonalul din afara societatii se face intr&un 'rocess .er/al intocmit in acest sco'!care sa contina 'ro/lematica 'rezentata!insotit de ta/ele cu'rinzand numele !'renumele si semnatura 'ersoanelor instruite. Art.>.Instruirea in domeniul 're.enirii si stingerii incendiilor se certifica 'rin inscrisuri realizate!du'a caz!in fisa indi.iduala de instructa- '.s.i. sau 'rocess .er/al de instruire. 5isele indi.iduale de instructa- '.s.i. se intocmeste 'entru toate 'ersoanele anga-ate. ,u'a efectuarea instructa-elor este o/ligatorie com'letarea fiselor indi.iduale de instructa- '.s.i.!inscrisul efectuandu&se cu 'asta sau cerneala. ,u'a com'letare! fisa indi.iduala de instructa- '.s.i. se semneaza de catre 'ersoana instruita si de 'ersoanele care au efectuat si .erificat instructa-ul .2rin semnatura 'ersoana instruita demonstreaza 'artici'area la instructa-!iar 'ersoana care a .erificat instructa-ul confirma!'e /aza e0aminarii 'ersoanei instruite !ca aceasta si&a insusit cunostintele. :onducatorii locurilor de munca .or 'astra fisele indi.iduale de instructa'.s.i.'entru 'ersonalul din su/ordine. Art.0.2re.ederile 'rezentei decizii .or fi aduse!in scris 'e /aza de semnatura! la cunostinta 'ersoanelor nominalizate si .or fi 'relucrate cu tot 'ersonalul muncitor. Art.10.2entru neres'ectarea 're.ederilor 'rezentei decizii 'ersonalul ce se face .ino.at .a fi sanctionat !in functie de gra.itatea fa'tei !cu( &+.ertismment= &,iminuarea salariului cu %&10 B!'e o 'erioada de trei luni= &+menda contra.entionala conf.art.1!alin.%3&% din ".#.R. nr. 643/1 3!modificata 'rin ".#.R. nr.436/2002 6numai de catre organelle a/ilitate ale I.S.;.+R#*S7.

DIRECTOR, ,,,,,,,,,,,,,,