Sunteți pe pagina 1din 26

Managementul Comerului

Studeni: Lidia Alixandrescu Octavian Bistriceanu Alexandra Mihai

Cuprins
Cuprins.............................................................................................................................................2 1. Prezentarea firmei........................................................................................................................3 1.1Obiectul de activitate..............................................................................................................3 1.2 Resurse, capabiliti, avantaje competitive...........................................................................3 1.3 Produsul ( rupul de produse! care trebuie v"ndut #n strintate..........................................$ 1.% Obiectivele firmei i strate ia de internaionalizare aleas.................................................$ 2. &electarea pieei e'terne..............................................................................................................( 2.1 ri selectate..........................................................................................................................( 2.2 )le erea unei pie*e (*ri! + justificare simultan cu analiza pie*ei podusului #n *ara aleas...., 3. -ecizia de e'port.......................................................................................................................11 3.1 .otivaie.........................................................................................................................11 3.2. .odalitatea aleas / e'port (direct sau indirect !................................................................12 %. -erularea operaiunii de comer e'terior..................................................................................13 %.1 &electare clieni...................................................................................................................13 %.2 0e ociere.............................................................................................................................1% %.3 Contract................................................................................................................................11 %.% -erularea tranzaciei............................................................................................................12 )0343..........................................................................................................................................21 5iblio rafie....................................................................................................................................2$

1. Pre entarea !irmei


1.1 Obiectul de activitate
6storia companiei a #nceput #n urm cu mai bine de 127 de ani, c"nd au fost puse bazele primei fabrici de ciocolat de pe teritoriul Rom"niei de astzi/ fabrica 8andia 9imioara. 8andia -ulce are o tradiie #n fabricarea de dulciuri pe ustul rom"nilor dat"nd din 1,27. )tunci a fost produs prima ciocolat cu lapte pe teritoriul Rom"niei de astzi, #n cadrul societii 8andia 9imioara. Compania este listat la 5ursa de :alori 5ucureti. Portofoliul mrcii 8andia include at"t sortimente de ciocolat cu lapte, c"t i amruie, #mbinri spectaculoase de in rediente i creme, pentru fiecare emoie intens din via. Compania deine #n portofoliu brandurile precum 8andia, Rom, Primola, 0ovatini, ;aura, . ura, <lpio, &u us, &ilvana i = ra. &ediu central al companiei se afl #n 5ucureti pe oseaua :iilor 0r. 27 &ector 1. 8andia -ulce este o societate comercial pe aciuni iar ca obiecte de activitate al companiei sunt fabricarea i comercializarea produselor za>aroase, lazurate, ra>at, patiserie, cofetrie, caramelaj, >alva, drajeuri, produse de laborator, operaiuni de import ? e'port i comercializarea de produse alimentare sau nealimentare indi ene prin ma azine proprii, puncte volante, spaii #nc>iriate, t"r uri i e'poziii.

1.2 Resurse, capabiliti, avantaje competitive


Resurse financiare Table nr. 1
Indicatori din Bilan Total active imobilizate Total active circulante Stocuri Casa si conturi Creante Capitaluri total Capital social Provizioane Datorii totale 2010 $2.(%1.((1 %,.7%1.,17 ,.27,.2(2 17.123.2,, 2,.1%3.127 (%.322.77( 12.7$3.23% 1.2$1.22% %2.1,2.%23 2011 $1.(,7.$77 13.$(2.(37 11.,1$.%37 ,.71%.(,7 33.($,.127 (7.1((.71, 12.7$3.23% ,21.3%2 %%.11(.771 2012 (2.,1,.72% $2.$($.2$( 1$.,$%.21$ 1.32(.3(, %(.%,1.333 %1.$72.3$2 12.7$3.23% (%3.3%2 2$.317.,(3

Tabel nr. 2 Contul de profit i pierdere Indicatori din Contul de Profit i Pierdere Cifra de afaceri Total enituri Total c!eltuieli Profitul brut Profitul net "um#r salariai 2010 132.1$3.211 131.22(.711 13%.117.(32 1.,%$.31$ 1.,1%.7$$ 112 2011 122.$1$.%(7 12(.1%2.2(2 131.31(.22, +3.,1%.2%2 +3.,1%.2%2 %2, 2012 1%,.,71.23% 1$2.,%2.,%2 123.3,7.773 +37.13(.1$1 +37.13(.1$1 13$

Resursele te!nolo$ice joac un rol foarte important pentru o firm, de aceea 8andia -ulce este mereu preocupat de te>nolo ia i utilajele folosite pentru prepararea celor mai delicioase i speciale produse. Capabilit#ile =irma de+a lun ul celor 127 de ani a preluat foarte multe branduri i mereu vine pe pia cu noi produse de calitate e'cepional. 8andia -ulce este cel mai mare producator rom"n de dulciuri. &uccesul companiei i modul #n care brandurile acestora ajun la consumatori depind de mestria i devotamentul an ajailor. %naliza S&'T Puncte tari + + + + + + + @ramaje diferite/ 27 , 17 , 21 , 117 A Productor de ciocolat albA .a azin onlineA @am sortimental variatA 0otorietatea branduluiA Pre competitivA =abricare produselor se realizeaz dup reete unice.

Puncte slabe + Promovarea insuficient a produselorA %

+ + +

Compania a apelat la finan*are bancar, ne lij"nd #n acest sens pia*a de capital, pentru a dezvolta afacerea A 0eatra erea de proiecte de finanare din e'terior. 9endin*a pie*ei sofisticat , orientat spre nou.

'portunit#i + + + + Creterea cotei de pia prin atra erea unor noi clieni din ar i straintateA Crearea unei noi ima ini, puternice i de lun durat printr+o poziionare optimA Bmbuntirea amei sortimentaleA 6nte rarea vertical prin asimilarea #n fabricaie a unor noi produse.

%menin#ri + + + 6mporturile de produse similare care sunt comercializate la preuri foarte miciA &cderea puterii de cumprare a produselor din cauza crizeiA Principalul competitor 8raft 8raft Cacobs &uc>ard Rom"nia intr pe pia cu noi produse. %vanta(e competitive )ctualmente, piaa ciocolatei este #mprit #ntre 8andia, 8raft =oods Rom"nia ambele cu o cot de peste 37D fiecare, &upreme C>ocolats cu 22D din piaa de tablete i Eeidi cu o cot de (D. Cei mai importani competitori interni ai &.C. 8andia -ulce &.). sunt 8raft Cacobs &uc>ard Rom"nia i Eeidi C>ocolats &uisse. Principalii concuren*i e'terni ai &.C. 8andia -ulce &.). sunt/ &tollFercG, Piasten, <lGer, .aster=ood, .arH i =errero. Compania 8andia se difereniaz de acetia prin e'perien*a acumulat #n acest domeniu #n cei peste 127 de ani de activitate iar ciocolata cu lapte 8andia are mai mult cacao dec"t celelalte sortimente de pe pia*.

1.3 Produsul (grupul de produse) care trebuie v ndut !n strintate


-in ama de produse 8andia, am ales ciocolata 8andia cu lapte i alune de pdure de ,7 , pralinele 8andia cu crem de caramel i interior crocant de 132 i biscuiii <lpio cu cacao i crem de fric de 3$ . )ceste produse fiind printe cele mai speciale produse, care credem c vor avea succes pe pia*a e'tern. &e mentul vizat este format din toate cate oriile de personae indiferent de v"rst i statutul social.

1." Obiectivele #irmei $i strategia de internaionali%are aleas


'biective pe termen scurt =irma 8andia #i propune identificarea de noi piee de desfacere #n vederea mririi cifrei de afaceri i a profitului firmeiA )tra erea unui procent de 27D din numrul consumatorilor de pe piaa e'tern #n urmtoarele 3 luni A CreHterea notoriet*ii pe pia*a e'tern #n urmtoarele 2 luniA Creterea cotei pe pia cel putin ,D #n fiecare an.

'biective pe termen mediu =irma #i propune s acapareze 17D din se mentul de pia vizatA Creterea cifrei de afacere cu 2DA Compania #Hi propune s transforme %7D din clien*ii concuren*ei #n clien*i propriiA 'biective pe termen lun$ Creterea profitului cu 12DA 3'tinderea pe piaa e'tern cu noi produseA )tra erea a %1D din clienii concurenei, cu scopul de a+i fideliza )pro'imativ (7D din populaia e'tern s fie informat de e'istena produselor pe pia. &trate ia de interna*ionalizare adoptat este cea de penetrare, cele trei produse care vor fi v"ndute pe piaa e'tern vor avea un pre sczut fa de cel iniial. $

". Selectarea pieei externe

2.1 &ri selectate


=irma 8andia reprezint unul dintre cei mai mari productori locali de ciocolat. -ei #nreprinderea este deinut de o familie din )ustria, aceasta trimite #ntre 1D i 17D din portofoliul, la e'port #n rile din 5alcani i #n cele #n care sunt prezente comunit i de rom"ni precum &pania, 6talia sau 6srael. Bn urma unor studii efectuate asupra acestor ri a rezultat c principalele piee de desfacere pentru ciocola sunt situate #n <n aria i 5ul aria. )n$aria <n aria este o republic din sud+estul 3uropei Centrale, vecina )ustriei (vest!, &lovaciei (nord!, <crainei (est!, Rom"niei (est!, &erbiei (sud!, Croa*iei (sud! Hi &loveniei (sud! Hi este locuit #n eneral de un uri sau ma >iari. )re o suprafa* de 23 72, GmI Hi o popula*ie de apro'imativ 17 milioane de locuitori1. -istan*a dintre Rom"nia Hi <n aria este de %32,$ Gm.2 )re un P65 pe locuitor de 12.777 J(est. 2717! Hi o creHtere real a P65+ului de 7,, D(est. 2717!3. &peran*a medie de via* a popula*iei din <n aria este de (%,(2 ani Hi are urmtoarea structur pe v"rste/ 7 ? 1% ani/ 1%,2DA 11 ? $% ani/ $,,2DA K$% ani/ 1$,2D.

<n aria continu s fie pe un trend ascendent de creHtere economic, #n calitatea sa de membru al <niunii 3uropene. &ectorul privat enereaz apro'imativ ,7D din P.6.5. <n aria asimileaz circa o treime din totalul investi*iilor strine #n 3uropa Central, #ns infla*ia Hi Homajul au crescut uHor #n ultimii ani Hi se aHteapt s creasc #n continuare. Bul$aria Oficial Republica 5ul ar este o *ar european, care a aderat la <niunea 3uropean la 1 ianuarie 277(. 3a este situat #n Peninsula 5alcanic Hi se #nvecineaz la nord cu Romania, la sud cu @recia Hi 9urcia, iar la est cu &erbia Hi .untene ru. &uprafa*a/ 117.217 GmIA Capitala / &ofia, se afl la 22$.$, Gm distan* fa* de 5ucureHtiA (

Popula*ia este de (.311.23% locuitori Hi are urmtoarea structur pe v"rste/ 7+1% ani / 13,2D 11+$% ani / $,,(D L$1 ani / 1(,%D

-in totalul popula*iei, 1% D trieHte #nc sub limita srciei, aceasta fiind una dintre cauzele mortalit*ii ridicate/ 1%,2,D din 1777 locuitori. &peran*a medie de via* a bul arilor este de (3,12 ani, sub media speran*ei de via* a popula*iei din <ninunea 3uropean. 5ul aria are un P65 de 22.21 miliarde J, cu o infla*ie de 3D, iar distribu*ia P65+ului pe cap de locuitor este de 12.,77J.

2.2 'legerea unei pie(e ((ri) ) justi#icare simultan cu anali%a pie(ei podusului !n (ara aleas
Bn urma analizrii celor dou ri <n aria i 5ul aria s+a ales <n aria, o ar cu un potenial puternic pentru e'port. Printre principalele criterii care au stat la baza acestei ale eri se numr/ -istan*a fizic fa* de Rom"nia/ 9imioara+ 5udapesta/ 2,( GmA Rela*iile comerciale cu Rom"nia/ Pentru Rom"nia, <n aria a reprezentat unul dintre principalii e'portatori de capital, numai #n anul 2772 ocup"nd pozi*ia de leader incontestabil dup valoarea investi*iilor strine directe, (cu 12.1 D din totalul acestora!, proiectele de investi*ii ce provin din aceast *ar reprezint o surs valoroas de te>nolo ie avansat, GnoF+>oF Hi top mana ementA Concuren*a redus/ 8raft =ood Romania de*ine 37 D din pia*, unde se #ncadreaz Hi .ilGaA Consumul de ciocolat pe cap de locuitor este de apro'imativ 2,1 G anualA 6ne'istena ta'elor vamaleA 6nfrastructur de transport local Hi re ionalA Mosele Hi drumuri/ peste 177.777 de GmA 3'isten*a intermediarilor/ C5), 9esco, )ldi, ;idl, Profi, PennN .arGet

Produc#torii principali de pe pia*a local#+ mari distribuitori+ *#ri de provenien*# ale produsului,importului .arca de ciocolat -errero produce delicioasele praline precum Raffaello, =errero Roc>er i .on C>eri. Bn 6talia, Baci sunt adevarate delicii umplute cu crem de alune i #mpac>etate #n ambalaje inscripionate cu adevarate declaraii de dra oste. -e asemenea, .uil/an o marc recunoscut pe plan internaional prin pralinele #n form de scoic, specifice mrcii, a reuit s atin o performan deosebit, 2$D din totalul v"nzrilor fiind obinute din e'port. =rana, aduce un concept unic ce se bazeaz pe apte arome, de la cele clasice, de fructe i alune, p"n la cele mai e'otice de flori i ierburi atent selecionate, fiecare colecie Ric>art fiind creat cu o maiestrie desv"rit. 0a 1aison du C!ocolat reuete s se remarce prin aromele sale e'trem de subtile. )ceste specialiti de ciocolat se produc doar manual, la Paris, de ctre 21 de ciocolatieri cu e'perien. Bariere comerciale i necomerciale Bariere comerciale Costurile de difereniere i accesul la reeaua de distribuie. Companiile mari condiioneaz frecvent marilor retaileri prezena pe rafturi doar contra e'cluderii unor noi intrai pe pia. Reeaua de distribuie i controlul ei sunt elemente foarte importante, construcia unei reele proprii aduc"nd costuri imposibil de acoperit #n multe cazuri. Concurena/ Rivalitatea fiind puternic, brandurile mari se aliaz de multe ori pentru a pstra pia*a O#nc>isP, reduc"nd uneori costurile p"n la cele de produc*ie pentru anumite perioade promo*ionale, pentru a elimina concuren*ii noi care au de recuperat investi*iile ini*iale. )stfel, acest lucru ne poate aduce #n imposibilitatea de a intra pe pia*a cu produse competitive din punct de vedere al pre*ului. Bariere necomerciale Politica uvernului i re lementrile e'istente care impun anumite restricii ce privesc/ obli aia de a avea o licen, respectarea normelor sanitare de ambalare sau etic>etare, respectarea normelor de poluare. 2

%specte 2conomice <n aria se claseaz pe locul 3 #n 3uropa Central #n ceea ce privete investiiile strine directe. )cest lucru se reflect i #n P65, unde sectorul privat are o contribuie in jur de ,7D. -up % decenii de re im communist, #n 1227 au avut loc primele ale eri prezideniale. )cest lucru a reprezentat primul pas important pentru trecerea de la economia planificat de tip communist la economia de pia. %specte 0e$islative Ordinul 3, din 21 februarie 277$ (Ordinul 3,Q277$! privind aprobarea 0ormei pentru si urana alimentelor care stabilete procedurile la importul i e'portul de produse alimentare de ori ine nonanimal supuse suprave >erii i controlului pentru si urana produselor din ciocolat. 0orme privind natura, compozitia, productia , etic>etarea produselor din ciocolata. 0orme de i iena a alimentelor. 'biective/ un nivel #nalt al si uranei alimentelor, comer liber, armonizare. Principii / analiza riscului, transparena, independena. %specte culturale 0ivelul de educa*ie este obli atoriu p"n la v"rsta de 1$ ani. Rata de #nscriere #n instituii de #nvm"nt. Primar/ 2(DA &ecundar/ ,1DA &uperior/ 11,3D.

Rata de alfabetizare/ 22,%D. Cate oriile de reli ii prezente #n <n aria sunt/ romano+catolici 11,2D, calvini 11,2D, luterani 3D, reco+catolici 2,$D, evrei 1D, al*ii 3D. ;imba oficial este cea ma >iar 2,,2D dar mai sunt Hi alte limbi #n propor*ie de 1,,D.

17

Comportamentul consumatorului

6mpulsul de cumprare a consumatorului Hi comportamentul lui #n momentul apari*iei unui nou produs #n acest domeniu, este influen*at de veniturile curente Hi de pre*ul produsului. Pia*a *int este constituit din consumatori de ciocolat care doresc un ust nou, #n afar de cel tradi*ional, av"nd usturi mai sofisticate i fiind dispui s ac>izi*ioneze produsul nostru. -e asemenea nu putem susine doar un anumit se ment al pieei, ciocolata fiind un produs de lar consum ce se adreseaz unui public int c"t mai vast, fr nici un fel de restricie din punct de vedere social, cultural etc. -ei nu sunt obinuiti cu o am foarte vast de ciocolat rafinat i de mare calitate, credem c consumatorii un uri vor fi desc>ii la impulsul de ac>iziionare a produselor 8andia, ceea ce reprezint o oportunitate foarte important pentru e'tinderea pieei companiei.

#. $eci ia de export
3.1 *otivaie
Prin interna*ionalizarea firmei dorim s realizm #ndeplinirea acelorai performane care s satisfac nevoile i cerinele clienilor de pe alte piee. Pe piaa intern clienii apeleaz la produsele noastre deoarece stiu c dein urmtoarele caracteristici/ calitate, pre bun, promovare Hi informare asupra produsului, ambalaj, oferte promo*ionale. 0e deosebim de concuren*i prin re*ete unice, relativ noi pe pia*, noi arome i combinaii spectaculoase ce vor uimi clieniiA toate aceste caracteristici de care dispune firma noastr pot fi considerate ca fiind un avantaj pe care #l vom e'ploata la ma'im pentru a ne atin e scopurile i obiectivele.

11

)r umentele pozitive ce susin aceast decizie de e'port sunt #n primul r"nd piaa nou pe care firma se poate e'tinde, astfel c"ti "nd noi clieni i realiz"nd noi profituri i #n al doilea r"nd posibilitatea de a ne e'tinde portofoliul de produse, satisfc"nd nevoile a din ce #n ce mai muli clieni, reuind astfel s acapereze i parte din clienii concurenei. Ca contra ar ument re sim faptul c intrarea pe o pia nou e'tern, presupune investiii materiale pentru studiul pieei, pentru adaptarea produsului la cerinele unei piee noi, distincte de cea de p"n acum, o pia cu multe cerine, dar i cu consumatori ce au usturi necunoscute pentru firma noastr.

3.2. *odalitatea aleas + e,port (direct sau indirect )


.odalitate aleas de 8andia pentru e'port este e'portul indirect. )m ales aceast

modalitate deoarece nu necesit investiii, costurile de distribuie sunt relativ reduse, i se poate obine o cot de pia ridicat. =a de e'portul direct, e'portul indirect nu necesit Hi prezen*a unui departament sau direc*ie intern de e'port, desc>iderea unei sucursale sau filial #n strintate, reprezentan*i voiajori Hi distribuitori sau a en*i autoriza*i strini. -e asemenea intermediarii dispun de e'perien*a pe pia* Hi prin aceasta opereaz mult mai eficient. =irma &.C 8andia &.) #i va face prezena cu cele trei produse pe piaa e'tern prin intermediul comercianilor. Principalele firme din <n aria care sunt interesate de produsele noastre sunt/ C5), 9esco, )ldi, ;idl, Profi i PennN .arGet. 9ransportul produselor se va realiza prin intermediul firmei de transport 909, unul dintre liderii mondiali #n distribuia prin curierat e'pres, intern i internaional, lo istic i servicii internaionale de e'pediere. 9otodat 909 are cea mai lar reea de transport din 3uropa i ofer o am variat de servicii de transport aerian i rutier, cu livrare #n peste 277 de ri de pe lob. Bn ceea ce privete timpul de tranzit #n sistem de curierat e'pres, 909 asi ur livrarea de documente i colete la destinaie #n ma'im %, ore #n majoritatea rilor lumii.

12

%. $erularea operaiunii de comer exterior


".1 -electare clieni
Pe pia*a ciocolatei 8andia, rolul cel mai important #l au comercian*ii cu amnuntul. )stfel 8andia va fi comercializat #n supermarGeturi precum C5), 9esco, )ldi i ;idl.

CB%
C5) este o reea de supermarGeturi ma >iare care deine apro'imativ 1277 de ma azine #n ri precum 5ul aria, &lovenia, &lovacia, &erbia, Rom"nia, Polonia, .untene ru, .alta, ;itauania, 6talia. @recia i Croaia. C5) este o asociere a comercianilor auto>toni, care a avut ca scop #nfiinarea unei societai comune de ac>iziii. )ceast asociere reprezint o alternativ viabil #n faa prezenei din ce #n ce mai masive a retailerilor internationai. -enumirea de C5) provine dintr+o inversare a iniialelor fostelor ma azine alimentare din <n aria + acestea purtau denumirea de )5C+uri dorind s su ereze varietatea sortimentelor produselor alimentare i industriale comercializate.

Tesco
9esco este cea mai mare companie britanic de desfacere cu amnuntul i a treia din lume dupa Ralmart (&<)! i Carrefour (=rana!. )re peste 177 777 de an aja i #n toat lumea iar #n anul financiar 2717+2711 a raportat v"nzri de $7 miliarde de lire sterline. 9esco deine o reea de peste 2777 de supermarGeturiQ>NpermarGeturi #n .aria 5ritanie i este prezent i in alte 1% piee din lume, printre care se numr i <n aria, #n care deine peste 277 de supermarGeturi.

%ldi
13

)ldi este o companie erman de comer cu amnuntul de tip cash and carry, #nfiinat #n 1213 i numit dup proprietarii actuali, fraii 8arl i 9>eo )lbrec>t. Bn 12$7 compania s+a desprit #n dou/ S)ldi 0ordP (9>eo! i S)ldi &udP (8arl!. Bmpreun constituie un lan european de supermarGeturi. Bn prezent deine circa (.277 de ma azine #n 1( ri cu o cifr de afacei de peste 32 miliarde de euro. Bn <n aria, )ldi deine apro'imativ %7 de supermarGeturi.

0idl
;idl este un lan de ma azine de tip discount. )cesta deine peste 17.777 de ma azine la nivel internaional. .a azinele se afl situate #n @ermania, =rana, )ustria, 5el ia, precum i #n alte ri din 3uropa de :est, 3uropa Central i 3uropa de 0ord. Primul ma azin tip discount ;idl a fost desc>is #n 12(3, dup modelul )ldi. Bn <n aria, ;idl deine 11$ de ma azine. -irectorul ;idl <n aria, a declarat #ntr+un interviu c afacerea a crescut #n fiecare an, #n ciuda crizei financiare, iar acest lucru nu s+a #nt"mplat datorit desc>iderii de noi ma azine, ci prin creterea cifrei de afaceri #n unitile deja e'istente. Produsele noastre vor fi comerciate prin intermediul firmei &c ;idl -iscount &rl deoarece a fost sin ura firm care ne+a contactat.

".2 .egociere
Bn urma trimiterii unei scrisori de oferte ctre firma ;idl, aceasta ne+a trimis o comand de $7 777 de tablete de ciocolat, praline i biscuii, c"te 27 777 de buci fiecare. 0e ocierea s+a realizat pe un ton respectuos, folosindu+se te>nica ne ocierii secveniale. =iecare clauz din contract a fost discutat separat i nu s+a trecut la alta dec"t #n momentul #n care a fost soluionat. Bn urma discuiei de ne ociere s+a obinut un accord pentru semnarea contractului #n termenii stabili*i/ Cantitatea e'portat este de $7 777 de tablete de ciocolat, praline i biscuii, valoarea total a contractului fiind de 317 777 RonA Calitatea produselor este calitateA .arfa va fi e'pediat la data de 27.7%.271%A 1% arantat de ctre 8andia -ulce prin certificat de

Plata de ctre beneficiar se va face #n termen de 37 zile de la data primirii mrfii, iar #n cazul #n care beneficiarul nu respect termenul de plat, va suporta penalit*i de 7,1D pe fiecare zi de #nt"rziere calculate la suma datoratA

Produsele vor fi asi urate de ctre &.C )R-)= &.) pe durata transportului efectuat, #n limitele teritoriale men*ionate, mai e'act pe teritoriul Rom"niei Hi al <n ariei, p"n #n 5udapesta, unde 8andia -ulce se va elibera de obli a*iiA

Plata se va realiza prin acreditiv documentar la Raiffeisen 5anGA .arfa trebuie e'amint #n momentul ajun erii la destina*ie, orice nere ul trebuind s fie reclamat firmei 8andia -ulce #n termen de 3 zile de la data ajun erii la destina*ieA

".3 /ontract

CO09R)C9 -3 34POR9 + 6.POR9 0r. 22 -in data de 12.71.271% %rt. 1. P#rile &.C. 8)0-6) -<;C3 &) cu sediul #n 5ucureti, str. os. :iilor nr. 27, #nmatriculat la Re istrul Comertului sub nr. C%7Q13,Q1221 av"nd codul fiscal nr. %71(73, cont curent nr. RO12 RT5R3$7&:2,,1$$(3$77 desc>is la Raiffeisen 5anG 5ucureti i &.C. ;idl -iscount &rl, cu sediul #n 5udapesta, str. )dN 3ndre, nr. 17 cont curent nr. E<21 RT5R3$(&:2,,13%(31717, desc>is la Raiffeisen 5anG 5udapesta. %rt. 2. 'biectul contractului Obiectul prezentului contract #l constituie v"nzarea urmtoarelor bunuri/ ciocolata 8andia cu lapte i alune de pdure de ,7 , pralinele 8andia cu crem de caramel i interior crocant de 132 i biscuiii <lpio cu cacao i crem de fric de 3$ . %rt. 3. Cantitatea m#rfii 11

Cantitatea e'portat este de $7 777 de tablete de ciocolat, praline i biscuii. ;ocul de determinare a cantit*ii #ntre ii mrfi este 9imioara, iar modul #n care se va efectua aceast determinare va fi numrare fcut inte ral. -ocumentul de atestare a cantit*ii va fi factura #n care obli atoriu se vor men*iona cantitatea (e'primat #n unit*i de msur specifice mrfii!, toleran*ele de cantitate admise (plusQminus! pe tranHe de livrare, Hi pentru #ntrea a cantitate, precum Hi obli a*ia cumprtorului de a plti v"nztorului cantitatea livrat #n limitele toleran*elor. %rt. 4. Calitatea m#rfii -eterminarea calit*ii mrfii se va realiza prin metoda verificrii prin sondaj de ctre o comisie de specialitate, din Rom"nia format din 1 membri. Comisia va emite un certificat de calitate pentru marfa contractat, care va cuprinde/ descrierea complet a mrfii, specifica*ia calitativ, data la care marfa a fost fabricat. %rt. 5. %mbalarea+ marcarea i etic!etarea m#rfii )mbalajele utilizate #ndeplinesc urmtoarele cerin*e necesare unei ambalri adecvate a produselor/ au mas Hi volum propriu reduseA sunt compatibile cu produsele pe care le comercializmA nu prezint miros propriuA posed o rezisten* mecanic ridicatA nu sunt to'ice pentru mediul e'ternA prezint etanH fa* de aze, praf, rsimiA au form, culoare Hi rafic atractiv. %rt. 6. Preul i condiii de plat# Preul unitar al mrfii/ Ciocolat 8andia ,7 U% RonQbuc Praline 8andia 132 U12 RonQbuc 5iscuii <lpio 3$ U 1,1 RonQbuc 1$

:aloarea total a mrfii este de 317 777 Ron. Plata se va face prin acreditiv irevocabil, confirmat de Raiffeisen 5anG. Plata de ctre beneficiar se va face #n termen de 37 zile de la data primirii de la prestator a facturilor. Bn cazul #n care beneficiarul nu respect termenul de plat, va suporta penalit*i de 7,1D pe fiecare zi de #nt"rziere calculate la suma datorat.

%rt. 7. Condiia de livrare Produsele vor fi asi urate de ctre &.C )R-)= &.) pe durata transportului efectuat, #n limitele teritoriale men*ionate, mai e'act pe teritoriul Rom"niei Hi al 5udapesta, unde 8andia -ulce se va elibera de obli a*ii. %rt. 8. 'bli$aiile v9nz#torului: s livreze marfa la data de 27.7%.271% i s furnizeze factura comercial s obin pe riscul i c>eltuiala sa, licena de e'port sau orice alt autorizaie oficial i s #ndeplineasc formalitile vamale necesare pentru e'portul marfii. s furnizeze cumprtorului documentul care face dovada livrrii mrfii. s plteasc c>eltuielile le ate de operaiunile de verificare (cum ar fi verificarea calitii, msurarea, c"ntrirea, numrarea!, necesare pentru punerea mrfii la dispoziia cumprtorului. %rt. ;. 'bli$aiile cump#r#torului: s plteasc preul prevzut #n contractA s plteasc costurile le ate de inspectarea prealabil #ncrcrii mrfii, inclusiv pentru pentru inspectarea dispus de catre autoritile din ara e'portatoareA <n ariei, p"n #n

%rt. 10. .aranii asupra marfii 1(

:"nztorul este rspunzator de viciile ascunse Hi de viciile aparente, privind calitatea mrfii pe care acesta o livreaz cumprtorului. 6nuntrul termenului de aran*ie v"nztorul se obli s acorde asisten* te>nic penttu marfa livrat i furnizarea de piese de #nlocuire, aceste opera*iuni fc"ndu+se ratuit. :"nztorul are obli a*ia de a elibera un certificat de calitate sau un buletin de analiz pentru marf. )baterile de la prevederile acestor documente #l obli pe v"nztor s fac #nlocuirile sau remedierile ce se impun sau s acorde reducere de pre* ori s aib dreptul la majorri de pre* pentru o calitate superioar celei stipulate #n contract. %rt. 11. Reclamaiile cump#r#torului Cumprtorul are dreptul s reclame, abaterile cantitative sau calitative i defec*iuni ale produselor, determinate de vicii ascunse sau alte cauze enerate din ne lijen*a v"nztorului. Reclama*iile vor fi fcute #n termen de 3 zile de la preluarea mrfii de ctre cumprtor de la v"nztor, #n scris, Hi vor cuprinde, #n mod obli atoriu, urmtoarele/ obiectul reclama*ieiA termenul #n care au fost formulateA dovezile abaterilor reclamateA metoda de verificare ce trebuie folositA cauzele care au determinat defectele reclamateA necesitatea pstrrii mrfii reclamate #n depozit, pe un termen contractual determinatA modul de stin ere a reclama*iilor (prin #nlocuire, reparare, acordare de bonifica*ii! -efec*iunile constatate #n urma transportului defectuos se vor re si #n reclama*ii fcute de cumprtor cruHului, cu #nHtiin*area v"nztorului. %rt. 12. -ora ma(or# 0ici una dintre pr*ile contractante nu rspunde de nee'ecutarea la termen sauQHi de e'ecutarea #n mod necorespunztor + total sau par*ial + a oricrei obli a*ii care #i revine #n baza

1,

prezentului contract, dac nee'ecutarea sau e'ecutarea necorespunztoare a obli a*iei respective a fost cauzat de for*a major, aHa cum este definit de le e. Partea care invoc for*a major este obli at s notifice celeilalte pr*i, #n termen de 2% ore, producerea evenimentului Hi s ia toate msurile posibile #n vederea limitrii consecin*elor lui. -ac #n termen de 2% ore de la producere, evenimentul respectiv nu #nceteaz, pr*ile au dreptul s+Hi notifice #ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune+interese. %rt. 13. 0iti$ii ;iti iile decur "nd din acest contract vor fi rezolvate pe cale amiabil. -ac acest lucru nu este posibil liti iile vor fi rezolvate de ctre Comisia de )rbitraj de pe l"n Camera de Comer i 6ndustrie a Rom"niei. %rt. 14. Dispoziii finale Prezentul contract a fost #nc>eiat #n limba roman, #n 2 e'emplare c"te unul pentru fiecare parte. Bn cazul #n care pr*ile #Hi #ncalc obli a*iile lor, nee'ercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere e'ecutarea #ntocmai sau prin ec>ivalent bnesc a obli a*iei respective nu #nseamn c ea a renun*at la acest drept al su.

:V0TW9OR, &C 8andia -ulce &)

C<.PWRW9OR, &C ;idl -iscount &rl

"." 0erularea tran%aciei


Conform contractului #nc>eiat cu importatorul un ar &c ;idl -iscount &rl, firma va livra pe data de 27 aprilie 271% cantitatea de %.2$ tone, prin intermediul unui transportator autorizat 909 care pune la dispozi*ie un camion cu semiremorc #nc>is cu prelat, a crui capacitate este

12

de ma'im $ tone. -imensiunile camionului sunt de ,'2, %'2, (m, iar volumul de %7 m 3. .arfa va fi livrat cu ajutorul a 1 europale*i.

%si$urare marf# Conform asi urrii bunurilor pe timpul transportului ARDAF se obli ca, #n urma producerii sau apari*iei oricrui eveniment asi urat, #n baza Cererii de asi urare semnate de )si urat, precum Hi a celorlalte date privind riscurile asi urate transmise #n scris de acesta, sub rezerva respectrii #ntocmai a condi*iilor, e'cluderilor Hi clauzelor convenite de comun acord, Hi #n baza pl*ii #n contul )R-)= a primei de asi urare #n conformitate cu prevederile contractuale, s plteasc )si uratului desp ubirea cuvenit #n condi*iile Hi #n cuantumul prevzut #n prezenta Poli*. Poli*a de asi urare va cuprinde condi*ia de asi urare S)P Q 9erestru ? 9oate Riscurile. &C 8)0-6)+-<;C3 &.), a #nc>eiat un contract pentru asi urarea mrfurilor transportate cu )&6RO. , #n valoare de %777 Ron. Produsele vor fi asi urate pe durata transportului efectuat, #n limitele teritoriale men*ionate, din 9imioara, Rom"nia p"n #n 5udapesta, <n aria, unde &C 8)0-6)+-<;C3 &.) se va elibera de obli a*ii. Rspunderea &C 8)0-6)+-<;C3 &.) pentru fiecare transport #ncepe #n momentul #n care bunurile asi urate prsesc por*ile fabricii, #n scopul efecturii transportului Hi #nceteaz #n momentul livrrii la destina*ia final/ depozitul firmei din 5udapesta. )vantajul pe care #l prezint #nc>eierea acestei asi urri este acela c firma va primi, #n cazul producerii riscurilor contra crora s+a #nc>eiat poli*a de asi urare cuantumul pierderii suferite, #n limita asi urrii.

27

Traseul parcurs p9n# la intermediar 9ransportul mrfii trebuie efectuat pe ruta 9imioara, Rom"nia ? 5udapesta, <n aria, ce este reprezentat de o distan* de 2,( Gm, #n apro'imativ 3 ore si 27 minute.

A&'('

21

1. 'ferta
-enumire Produs @ramaj Ciocolat 8andia ,7 Ciocolat Primola Ciocolat ;aura Ciocolat 0ovatini Ciocolat Rom Praline 8andia Praline Primola ,7 ,7 ,7 217 132 1,1 5uc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pre fr 9:) 3,7% Ron 2,$$ Ron 2,$$ Ron 1,2 Ron ,,3$ Ron 2,12 Ron ,,(% Ron $,,% Ron (,2, Ron 1,2 Ron 1,2 Ron 7,22 Ron 1,2% Ron 1,2% Ron Pre cu 9:) % Ron 3,17 Ron 3,17 Ron 2,17 Ron 11 Ron 12 Ron 11,1 Ron 2 Ron 17, 17 Ron 2, 1 Ron 2, 1 Ron 1,27 Ron 1,17 Ron 1,17 Ron

5omboane ;aura 1%7 5omboane 0ovatini 5aton Rom 5aton Primola Prjitur . ura 5iscuii <lpio 5iscuii Cremita 1%( 37 2(,1 31 3$ 3$

2. -ia de calcul a preului


Preuri/ Ciocolat 8andia ,7 cu 9:)U % Ron 22

9:)U %X 7,2%U 7,2$ Ron Ciocolat 8andia ,7 Ciocolat Primola ,7 Ciocolat Primola ,7 Ciocolat ;aura ,7 Ciocolat ;aura ,7 fr 9:) U 3,7% Ron cu 9:)U 3,17 Ron fr 9:) U 2,$$ Ron cu 9:)U 3,17 Ron fr 9:) U 2,$$ Ron cu 9:) U 2,1 Ron fr 9:) U 1,2 Ron

9:) U 3,1 X 7,2%U 7,,% Ron

9:) U 3,1 X 7,2%U 7,,% Ron Ciocolat 0ovatini ,7 Ciocolat 0ovatini ,7 Ciocolat Rom 217 Ciocolat Rom 217 Praline 8andia 132 Praline 8andia 1%7 Praline Primola 1,1 Praline Primola 1,1 5omboane ;aura 1%7 9:)U2X7,2%U2,1$ Ron 5omboane ;aura 1%7 fr 9:)U$,,% Ron cu 9:)U17,1 Ron fr 9:)U(,2, Ron 5omboane 0ovatini 1%( 5omboane 0ovatini 1%( 5aton Rom 37 5aton Rom 37

9:) U 2,1 X 7,2% U 7,$ Ron cu 9:) U 11 Ron fr 9:) U ,,3$ Ron cu 9:) U 12 Ron fr 9va U 2,12 Ron cu 9:)U 11,1 Ron fr 9:)U,,(% Ron cu 9:)U2 Ron

9:) U 11 X 7,2% U 2,$% Ron

9:) U 12X7,2% U2,,, Ron

9:)U11,1X7,2%U2,($ Ron

9:)U17,1X7,2%U2,12 Ron cu 9:)U2,1 Ron fr 9:)U1,2 Ron cu 9:)U2,1 Ron fr 9:)U1,2 Ron 23

9:)U 2,1X7.2%U7,$ Ron

5aton Primola 2(,1 5aton Primola 2(,1

9:)U 2,1X7.2%U7,$ Ron

Prjitur . ura 31 Prjitur . ura 31

cu 9:)U1,27 Ron fr 9:)U7,22 Ron

9:)U 1,27X7,2%U7,2, Ron 5iscuii <lpio 3$ 5iscuii <lpio 3$ 5iscuii Cremita 3$ 5iscuii Cremita 3$ cu 9:)U1,1 Ron fr 9:)U1,2% Ron cu 9:)U1,1 Ron fr 9:)U1,2% Ron

9:)U1,1X7,2%U7,2$ Ron

9:)U1,1X7,2%U7,2$ Ron

3. -actur# e<tern#
=urnizor/ &C 8andia -ulce &a Re . com./ C%7Q13,Q1221 C6=/RO%71(73 )dresa/ os. :iilor nr. 27, 5ucuresti, Cud. 6lfov Client/&C ;idl-iscount &R; Re . com./ C%7Q1%,Q1221 C6=/ %71(73 )dresa/ )dN 3ndre nr. 17 5udapesta, Eun arN

&eria 349 nr. 7771 -ata (ziQlunaQan! / 27Q7%Q271% Cota 9va/ 2%D

2%

Capital social/ 127$323%

9:) la #ncasare

65)0/E<21RT5R3$(&:2,,13%(31717

5anca/R)6==36&30 5)08

0r. crt.

0ume ofer

:aloarea mrfii

Cantitate

-ata plecare

-ata sosirii la aloarea T67741.94 % T"# la incasare ,0ei,


)50000.00

(;36! Semnatura si Intocmit de: 1 Cristea ,7777 1,$ tone stampila C !: "r. crt Denumirea produselor sau a serviciilor ).1. $urni%orului umele dele&atului: =lorin ciocolat 0 1 2 3

'.I(C.I: *i+loc transport: 8andia ,-pedierea s-a e$ectuat in pre%enta noastra la data de 1 2 2 Cristea 2%7777 2,$% tone ....................ora......... Semnaturile: =lorin praline

Pret unitar aloarea e'port destinaie =fara T %> ,0ei, Total 282258.06 27.7%.271 27.7%.271% ,0ei, Cant. %
Total plata

3 4 27.7%.271% 5=3<4> 27.7%.271 Semnatura de primire: 27777 % 3.23 $%11$.13

6 11%,3.,(

tablete ciocolata 8andia 3

buc

Praline 8andia 37777 Cristea =lorin<lpio 5iscuiti 9otal 317777

8andia buc (27 G

27777 1231%,.32 %$%11.$1 27.7%.2712.$, 27.7%.271% 1.21 2%123.11 1,7$.%1

5iscui i <lpio 27777 % buc %,2$ tone

3mail/lidlY mail.com

4. 0ist# de e<pediie

21

Bi)liogra!ie

1. >ttp/QQFFF.Gandia+dulce.roQ 2. >ttp/QQFFF.listafirme.roQGandia+dulce+sa+%71(73Q 3. >ttp/QQro.FiGipedia.or QFiGiQ<n aria %. >ttp/QQro.FiGipedia.or QFiGiQ5ul aria 1. >ttp/QQFFF.topfinante.roQcontinutQdocumentQcontractZe'port+import+%,$.>tml $. >ttp/QQsimple.FiGipedia.or QFiGiQ)ldi (. >ttp/QQsimple.FiGipedia.or QFiGiQ9esco ,. >ttp/QQsimple.FiGipedia.or QFiGiQC5O 2. >ttp/QQsimple.FiGipedia.or QFiGiQ;idl

2$