Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Facultatea de Chimie Aplicat si Stiin a !

aterialel"r

Biomateriale PORELAN LEUCIT FELDSPATIC

STUDENT : SAVU LUIZA Grupa : 1122 A

1.ISTORIC I PROPRIETI ALE CERAMICII..................................................................3 MATERIALE CERAMICE AU FOST UTILIZATE N STOMATOLOGIE PENTRU MAI BINE DE 200 DE ANI. ACESTEA SUNT CELE MAI BIOCOMPATIBLE MATERIALE DENTARE DE REFACERE, SUNT STABILE CHIMIC. N ESEN, ACESTEA SUNT DE OXIZI METALICI, CARE AU CELE MAI MICI ENERGII DE LEGATURA .......... FELDSPAT!REPREZINT UN PRODUS NATURAL DE ORIGINE MINERAL FIIND, DIN PUNCT DE "EDERE CHIMIC,UN ALUMINOSILICAT ANHIDRU. CONSTITUEN#II PRINCIPALI $SIO2,AL2O3,CAO,NA2O% &I FLUORURILE FUZIONEAZ LA 1 00 C........................................................................................................... N FELDSPAT ,ALUMINIUL PREZINT O SARCIN NEGATI" CARE ESTE CONTRACART DE IONII POZITI"I DE SODIU$NA'% &I CALCIU$CA2'% PREZENTI. ACESTE STICLE POT REAC#IONA CU ACIDUL FOSFORIC. PROTONII HIDRATA#I AI LICHIDULUI $H3O'% ATAC ALUMINIUL DESCOMPUN(ND ASTFEL SUPRAFA#A STICLEI........................................................... DIN GRUPA FELDSPATULUI SE DEOSEBESC TREI TIPURI PRINCIPALE)............... !ORTOZ$*2O!AL2O3!+SIO2%.................................................................................................. !ALBIT$NA2O!AL2O3!+SIO2%.................................................................................................... !ANORTIT$CAO!AL2O3!+SIO2%................................................................................................ FELDSPA#II MEN#IONA#I SE GSESC FOARTE RAR N FORM PUR,DE OBICEI SUNT CRISTALE COMPUSE. DUP ARDERE,FELDSPATUL DE"INE STICLOS N TOTALITATE PSTR(NDU!&I TOTODAT FORMA,CARACTERISTIC IMPORTANT DIN PUNCT DE "EDERE AL RESTAURRILOR CERAMICE DENTARE.......................................................................... 2

2.CERAMICA DENTAR...........................................................................................................
2.1. Porelanul dentar.............................................................................................................................. 4 Avantaje i dezavantaje ale porelanului dentar......................................................................................5

..........................................................................................................................................................+
2.2. Fixarea porelanului pe structura de metal......................................................................................7

3. CONCLUZII..............................................................................................................................,
Pentru realizarea unei proteze fixe metalo-ceramice este necesar machetarea, ambalarea, turnarea, finisarea i tratamentul termic !oxidarea" componentei metalice.............................................................# $rmeaz arderea unui strat sub%ire de opa&uer,care s ini%ieze le'tura metal-ceramic i s mascheze culoarea substratului metalic,apoi arderea succesiv a straturilor de dentin, smal% i 'lazur..................................................................................................................................................... #

.BIBLIOGRAFIE SI REFERINTE............................................................................................,

1. Istoric i proprieti ale Ceramicii

Materiale ceramice au fost utilizate n stomatologie pentru mai bine de 200 de ani. Acestea sunt cele mai biocompatible materiale dentare de refacere, sunt stabile chimic. n esen!", acestea sunt de o#izi metalici, care au cele mai mici energii de legatura . $%&'()A*+reprezint" un produs natural de origine mineral" fiind, din punct de ,edere chimic,un aluminosilicat anhidru. -onstituenii principali .(i/2,Al2/3,-a/,0a2/1 i fluorurile fuzioneaz" la 1200 -. n feldspat ,aluminiul prezint" o sarcin" negati," care este contracar"t" de ionii poziti,i de sodiu.0a31 i calciu.-a231 prezenti. Aceste sticle pot reaciona cu acidul fosforic. )rotonii hidratai ai lichidului .43/31 atac" aluminiul descompun5nd astfel suprafaa sticlei. 'in grupa feldspatului se deosebesc trei tipuri principale: +ortoz".62/+Al2/3+7(i/21 +albit.0a2/+Al2/3+7(i/21 +anortit.-a/+Al2/3+7(i/21 $eldspaii menionai se g"sesc foarte rar n form" pur",de obicei sunt cristale compuse. 'up" ardere,feldspatul de,ine sticlos n totalitate p"str5ndu+i totodat" forma,caracteristic" important" din punct de ,edere al restaur"rilor ceramice dentare.

2. Ceramica dentar
n secolul 89, ceramica dentar" s+a introdus n stomatologie ca material protetic, fiind dez,oltat progresi, datorit" mbun"t"!irii materialelor realizate pentru confec!ionare. -eramicile dentare pentru restaur"ri sunt esen!ial bazate pe sisteme o#idice de tip glass+ ceramic. %le au trei caracteristici esen!iale: + (e pot fasona u:or chiar :i sub forme geometrice complicate. + Au rezisten!" mecanic" bun" :i stabilitate chimic" bun" n mediul caracteristic ca,it"!ii bucale. + Au aspect estetic pl"cut, apropiat de cel al dintelui natural.

2.1. Porelanul dentar

)or!elanurile dentare sunt materiale ob!inute prin tratamente de ,itrificare, alc"tuite n principal din minerale cristaline .de e#emplu: feldspat, silice, alumin"1 nglobate ntr+o matrice ,itroas". )or!elanul este un anumit tip de ceramica, n esen!", f"cut din argil" alb", cuar! :i feldspat. 8ngredientele sunt pul,erizate, capatand o forma la cuptor. )or!elanul dentar, n func!ie de modul de utilizare, este de trei tipuri : por!elan dentar folosit pentru realizarea de din!i artificiali; por!elan dentar pentru realizarea de coroane, de acoperire :i suporturi pentru implant; por!elan dentar, ob!inut sub form" de smal!, care se utilizeaz" ca o glazur" peste coroane turnate din metal.

Avantaje i dezavantaje ale porelanului dentar


A,anta<e (tabilitate dimensional" 8nsolubilitate n mediul din ca,itatea bucal" / bun" p"strare a culorii *oleran!" la !esutul dentar. =ezisten!" la uzur" mare 'eza,anta<e Abrazi, la antagoni:ti *ehnici comple#e de fabrica!ie 'ificil de a<ustat>lustruit .intraoral1 )oate degrada structura suport =ezisten!" la fracturare sc"zut"

Plasarea or!ela"#l#i $e"tar %" sistem#l &el$s ati 'orto(la) *i al+it,-(#ar!-(aoli".

Biomateriale or!ela" le#(it &el$s ati(

2.2. Fixarea porelanului pe structura de metal.


-ele mai frec,ent utilizate n practica clinic" de restaurare este feldspathic por!elan fi#at pe un cadru de metal. Mecanismul de fi#are este facilitat de potri,irea dilat"rilor termice ale celor doua materiale, @an der Aaals, for!ele :i chimismul dau uniunea ntre diferite tipuri de o#izi metalici. 8n ciuda apari!iei unor alte sistemele puterea, longe,itatea :i performan!a acestui material este de necontestat. $i#area dentitiei:

8nainte de operatie $eldspatic por!elan

)reparare dentitie *erminare restaurare

3. Concluzii
)entru realizarea unei proteze fi#e metalo+ceramice este necesar" machetarea, ambalarea, turnarea, finisarea i tratamentul termic .o#idarea1 componentei metalice. Crmeaz" arderea unui strat subire de opaDuer,care s" iniieze leg"tura metal+ceramic" i s" mascheze culoarea substratului metalic,apoi arderea succesi," a straturilor de dentin", smal i glazur". *est5nd ,aloarea leg"turii dintre alia< s+a a<uns la concluzia c" aceasta se situeaza sub ,aloarea coeziunii ceramicii, solicit"rile fiind concentrate la ni,elul interfeei metal>ceramic". )rin adaosul unor elemente o#idante .fier,indiu,staniu1 ntr+o proporie mai mic" de 1E n acest alia< cu coninut crescut de aur,s+a constat mbun"t"irea leg"turii dintre alia< i ceramic",prin formarea unui film de o#izi pe suprafaa alia<ului. Acesta permite formarea unei leg"turi alia<>ceramic" mai mari dec5t coeziunea ceramicii.

4.Biblio ra!ie si "e!erinte


'ocumenta!ie 'uceram 'ental Gmb4 .1FF31. =odheimer (trasse B. 7111F1 =osbach = 6ellG .1FF71. -eramica n stomatologie: r"d"cini istorice :i actuale perspecti,e. # Pr" $ent ./: 1H+32 Mc&ean IA, 4ughes *4 .1F7?1. -onsolidarea dentare portelan cu o#izi de ceramica. Br $ent # 001: 2?1+27B