Sunteți pe pagina 1din 35

SUPORT DE CURS

Licen( ID

Anul al II-lea

Cluj-Napoca
2012UNIVERSITATEA BABE$-BOLYAI, CLU1-NAPOCA
Centrul de Formare Continu yi nv(mnt la Distan(
Facultatea de $tiin(e Economice yi Gestiune a Afacerilor
Specializarea: Toate sec(iile
Disciplina: Curs practic de limba francez aplicat n
domeniul afacerilorI. Informa(ii generale

Date de identificare a cursului
Date de contact ale titularului de curs:

Nume: Alexandra Viorica DULU
Birou: FSEGA, str. Teodor Mihali, nr. 58-
60, etaj I, cabinet 111, 400591 CLUJ-
NAPOCA
TeleIon: 0264-41 86 54
Fax: 0264-41 86 55
e-mail: alexandra.dulaulingua.ubbcluj.ro
alexandra.dulauecon.ubbcluj.ro
Consultatii: miercuri 12:50 h

Date de identificare curs yi contact tutori:
Curs practic de limba Irancez aplicat n
domeniul aIacerilor
Codul cursului:
Anul al II-lea, Semestrul I si al II-lea
Tipul cursului: Obligatoriu
Pagina web a cursului:
https://portal.portalid.ubbcluj.ro/
Tutori: Alexandra Viorica DULU
Adresele de e-mail ale tutorilor:
alexandra.dulaulingua.ubbcluj.ro
alexandra.dulauecon.ubbcluj.ro

Condi(ionri yi cunoytin(e prerechizite
nscrierea la acest curs presupune cunoasterea limbii Iranceze de aIaceri studiate n anul nti de
Iacultate, cunoastere care este necesar studentului pentru a Iace Iat programei de studiu. Printre
metodele de completare/suplinire a cunostintelor si a deprinderilor pentru cei ce nu ating pragul
minim necesar sau simt nevoia de a le reactualiza, se recomand Iie nscrierea la cursurile oIerite de
Centrul LINGUA n cadrul universittii, Iie munca independent pe baza unor materiale
bibliograIice suplimentare.

Descrierea cursului
Cursul oIer cunostinte de limbaj de specialitate, adic de limba Irancez de aIaceri. n acest sens,
se asigur materiale care, prin temele si prin subiectele majore propuse, rspund cerintelor
programei de studiu si, implicit, necesittilor domeniului economic actual; astIel, veti ajunge s
obtineti abilitti relevante ce demonstreaz utilitatea cursului pentru viitorul economist. Obiectivele
cursului sunt urmtoarele:

Obiective generale:
Iormarea si dezvoltarea deprinderilor necesare utilizrii limbii Iranceze n general si n
scopuri proIesionale
dezvoltarea anumitor competente: lingvistic, discursiv, strategic i socio-cultural

Obiective specifice la ncheierea cursurilor, studen(ii trebuie s fie capabili:
s nteleag diIerite tipuri de mesaje orale emise n limba Irancez
s extrag inIormatia relevant dintr-un material audiat
s identiIice ntr-un mesaj audiat atitudini, opinii etc
s conIirme ntelegerea mesajului ascultat
s participe la sau s initieze conversatii pe teme cotidiene si proIesionale
s exprime n mod adecvat oral si n scris atitudini, opinii, sentimente, emotii
s si adapteze vorbirea la particularittile auditoriului/interlocutorului (stil Iormal/stil
inIormal)
s rezume n scris inIormatiile audiate sau lecturate
s desprind inIormatia relevant dintr-un text, Iolosind diIerite tehnici de citire
s comunice eIicient ntr-un mediu de aIaceri n care este necesar utilizarea unei limbi
moderne
Orele de curs au un caracter interactiv acccentuat si constau n dezbaterea problematicii cuprinse n
programa analitic anterior comunicat studentilor, Iapt ce presupune n mod absolut obligatoriu
parcurgerea de ctre studenti a bibliograIiei recomandate.

Organizarea temelor n cadrul cursului:
TEME Unde gsi(i informa(ia suplimentar, n afara
suportului de curs
Marketing
- produse yi servicii
- mixul de marketing
Claude le GoII, French for Business, Didier,
Paris, 1992
Publicitate
- reclame yi publicitate
BloomIield, A., Tauzin, B., Affaires a suivre,
Hachette, Paris, 2001
Finan(e yi contabilitate
- finan(e publice yi ale firmei
- documente contabile: bilan(, cont de profit
yi pierdere etc
Suciu, D., Sera, N., Franais des affaires et de
la communication publique 1, Editura EFES,
Cluj-Napoca, 2005
xxx ObjectiI Entreprise, Hachette, Paris, 2000
Bnci yi burse
- tipuri de bnci yi servicii bancare
- documente bancare
- servicii bursiere
Claude le GoII, French for Business, Didier,
Paris, 1992
BloomIield, A., Tauzin, B., Affaires a suivre,
Hachette, Paris, 2001
Asigurri
- tipuri de asigurri
- evaluarea riscurilor
BloomIield, A., Tauzin, B., Affaires a suivre,
Hachette, Paris, 2001
Comer( interna(ional
-tranzac(ii economice interna(ionale
-modalit(i yi instrumente de plat
-transport interna(ional de marf
BloomIield, A., Tauzin, B., Affaires a suivre,
Hachette, Paris, 2001
Claude le GoII, French for Business, Didier,
Paris, 1992
Plan de afaceri
-structura yi con(inutul
-elaborarea planului de afaceri
xxx ObjectiI Entreprise, Hachette, Paris, 2000
BloomIield, A., Tauzin, B., Affaires a suivre,
Hachette, Paris, 2001
Cultur yi civiliza(ie (tem la alegerea titula-
rului de curs)
Lecturi suplimentare
Vizionare de documentare despre Franta

Formatul yi tipul activit(ilor implicate de curs
Cursul va Ii de tipul Curs practic si, n cadrul su, vor Ii abordate activitti de tipul: lectur de text,
rezolvare de exercitii (oral si n scris), eventuale explicatii de gramatic pe baza celor mai dese
greseli de exprimare ale studentilor. Studentul are libertatea de a-si gestiona singur, Ir constrn-
geri, modalitatea si timpul de parcurgere a cursului, precum si orice activitate suplimentar pentru a
ajunge la nivelul de cunostinte cerut, cu recomandarea de a Iace acest lucru sptmnal, dac nu
zilnic, pentru a atinge, a se mentine la si chiar a depsi nivelul B2. Un alt tip de activitti ce vor Ii
abordate pe lng cursul practic sunt sesiunile de consultatii Iat n Iat. Prezenta la curs, pregtirea
materiei predate, precum si temele pentru acas date la curs sunt obligatorii, avnd o pondere n
nota Iinal de maximum 40 .

Materiale bibliografice obligatorii
Sursele bibliograIice obligatorii pentru acest curs, ce v permit aproIundarea notiunilor prezentate
n modulul respectiv, sunt:
- Hoprtean, V., Dulu, A. V., Franais B2-C1. Sciences exactes et de la terre, Seria Autodidact,
Coord. Liana Pop, Editura Echinox, Cluj, 2009
- Mateiu, I., Coiug, A., Precis de grammaire franaise. Notiuni de gramatic france:, Editura
Echinox, Cluj, Editor: Liana Pop, 2009
Sursele bibliograIice suplimentare pentru acest curs (pe lng cele oIerite mai sus si care pot Ii
accesate la bibliotec sau achizitionate din librrii, prin Internet etc.) permit celor ce au nevoie de
acest lucru aproIundarea notiunilor de limba Irancez general:
- Hoprtean, V., Mateiu, I. A., Dulu, A. V., Siminiciuc, E., Franais A1-B1 (Manuel), Editura
Echinox, Cluj, Editor: Liana Pop, 2008
- Hoprtean, V., Boatc, M., Mateiu, I. A., Dulu, A. V., Siminiciuc, E., Franais A1-B1 (Cahier de
letudiant), Editura Echinox, Cluj, Editor: Liana Pop, 2008
- Coiug, A., Dulu, A. V., Leb, R., Bgiag, A., Franais B2-C1. Sciences humaines, Seria Auto-
didact, Coord. Liana Pop, Editura Echinox, Cluj, 2009
- Baciu, I., Gramatica limbii france:e, Echinox, Cluj-Napoca, 1997
- Mauger, G., Grammaire pratique du franais daufourdhui. langue parlee, langue ecrite,
Librairie Hachette, Paris, 1968

Materiale yi instrumente necesare pentru curs
Dintre echipamentele, instrumentele, materialele suplimentare care sunt necesare pentru a participa
la un nivel optim la activittile cursului, este de mentionat n primul rnd ordinatorul pentru
accesarea cursurilor on-line, precum si unele programe/soIturi speciIice (pentru a vizualiza diverse
aplicatii, pentru a prelucra date, pentru a comunica sincron etc). Datorit granturilor la care a parti-
cipat sau pe care le-a condus Universitatea Babes-Bolyai, exist acces gratuit la dou site-uri, a
cror utilitate este evident pentru munca independent n vederea atingerii, a mentinerii si chiar a
depsirii nivelului B2. Este vorba de: http://www.europensemble.eu/ (pentru care se descarc gratuit
programul Shockwave) si de http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/, ce poate Ii imprimat si utilizat ca
manual, nsotit de caietul de exercitii. Cele dou metode pornesc de la nivelul A1 (nceptori),
proiectul Autodidact ducndu-v pn la nivelul C1 (limbaj de specialitate pentru avansati).

Calendarul cursului
Calendarul (orientativ si susceptibil de a Ii modiIicat) include ordinea n care vor Ii abordate temele
din curs (adic, cea din programa de mai sus) n cadrul orelor de pregtire planiIicate (a se consulta
orarul pe site), activittile premergtoare Iiecrei teme constnd din parcurgerea, n prealabil, a
materialelor din manual. Dup curs, sunt de rezolvat exercitiile prevzute ca teme pentru acas,
acestea trebuind s Iie predate la data urmtorului curs, respectiv la consultatii sau, n ultim
instant, la examen. Datele examenelor Iinale vor Ii stabilite ulterior. Locatia activittilor prezente
n calendar este cea speciIicat mai sus (Campus, sala de curs Iiind ntotdeauna notat pe usa
cabinetului 111).

Politica de evaluare yi notare
- tipurile de evaluare utilizate: test gril, eseu, proiect aplicativ, rezolvare de exercitii etc
- criteriile de notare pentru sarcinile notate: participarea la activittile prevzute n cadrul
cursului practic; rezolvarea exercitiilor date ca teme pentru acas; rezolvarea exercitiilor ce
Iormeaz examinarea scris; grila de notare este:

Nota
maxim
Activitatea prevzut n
cadrul cursului practic
Rezolvarea temelor
pentru acas
Examinarea scris Punctul
din oficiu
Total
maxim
Maximum 1 punct pentru
un seminar
Maximum 1 punct
pentru o tem
Maximum 5 puncte 1 punct
10,00 2 puncte 2 puncte 5 puncte 1 punct

- punctul din oIiciu se acord doar studentilor care, pe lucrare, si trec numele sub Iorma:
Prenume NUME si care scriu corect data examenului n limba Irancez, conIorm celor
predate la curs
- dac temele/proiectele au Iost predate dup data limit, acestea vor Ii depunctate n Iunctie
de ntrziere; dac studentii nu au participat la examenul Iinal, beneIiciaz de examinare n
sesiunea de restante
- studentii trebuie s pstreze toate sarcinile realizate pe parcursul semestrului pn la primi-
rea notei Iinale; recomandabil este s le pstreze pn la obtinerea atestatului de cunoastere
a limbii Iranceze care le va permite accesul la licent
- orice tem acas va Ii notat cum s-a artat mai sus numai dac este contributia personal a
studentului si dac este scris de mn
- studentii vor primi feed-back la sarcinile realizate numai prin comunicare direct (pentru cei
ce solicit acest feed-back) n cadrul consultatiilor
- pentru a intra la examenul de mrire a notei, studentii trebuie s dovedeasc Iaptul c s-au
pregtit n plus, prezentnd caiete de exercitii suplimentare rezolvate acas din materialele
bibliograIice oIerite

Elemente de deontologie academic
Constituie comportament acceptabil participarea la ore, rezolvarea personal a temelor date pentru
acas si a exercitiilor cerute la lucrarea scris. Ceea ce constituie comportament inacceptabil este
orice tip de Iraud, asa cum s-a speciIicat att n pozitia universittii, ct si n cea a departamentului
nostru n raport cu acest gen de situatii. O Iorm a Iraudei este plagiatul, practic adoptat tot mai
des de unii studenti, de exemplu: necitarea sursei n cazul unui text, a unei idei preluate; utilizarea
de instrumente/materiale care nu sunt admise ntr-o situatie de testare; rezolvarea sarcinilor si
completarea examenului de ctre o persoan neautorizat etc. Activitti ce sunt susceptibile de a Ii
aIectate de aceast problem sunt: grupurile de discutii on-line, listserv-urile, e-mail-urile, video-
conIerintele etc.

Studen(i cu dizabilit(i
Sunt disponibil pentru a identiIica eventuale solutii n vederea oIeririi de sanse egale studentilor
aIectati de dizabilitti motorii sau intelectuale. Calea de comunicare prin care pot Ii contactat
pentru acest gen de situatii este mesajul transmis prin e-mail sau prin Iax.

Strategii de studiu recomandate
Orele de curs au un caracter interactiv accentuat si constau n dezbaterea problematicii cuprinse n
programa analitic anterior comunicat studentilor, Iapt ce presupune parcurgerea de ctre studenti
a bibliograIiei recomandate. Rezult de aici importanta participrii la cursurile practice la care se
discut temele programate pentru Iiecare dezbatere, precum si problemele de gramatic atribuite
Iiecrui seminar pentru a obtine perIormanta maxim. Numrul de ore estimativ pentru parcurgerea
cursului (suport de curs, activitti, discutii, sarcini etc.) depinde de Iiecare student n parte, de
cunostintele de limb Irancez pe care le are n momentul n care ncepe s studieze acest curs. Site-
utile de mai jos oIer inIormatii suplimentare pe tema strategiilor si a tehnicilor de management al
timpului:
|1| Davis B.G. 1993 Creating a svllabus in Tools Ior teaching, Editura Jossey-Bass, San Fran-
cisco, http://teaching.berkeley.edu/bgd/syllabus.html (accesat Martie 26, 2008)
|2| ***. 2006 Designing a Learning-Centered Svllabus Washington State Universitv
http://webs.ctlt.wsu.edu/TTS/Syllabushandout.doc (accesat Martie 26, 2008)
|3| ***. 2006 Svllabus Design Washington State Universitv
http://wiki.wsu.edu/wsuwiki/SyllabusDesign (accesat Martie 26, 2008)

Modulul numrul 1

UNITATEA 1/UNITATEA 2

Marketing, Publicitate/ Bnci yi burse

Scopul yi obiectivele
Scopul modulului este Iamiliarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dat.

Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
Concepte de baz/cuvinte cheie: produse si servicii, mixul de marketing; reclame si publicitate;
tipuri de bnci

Con(inutul informa(ional detaliat: Marketing, Publicitate/Bnci yi burse

Marketing, publicit

Ces deux secteurs, qui emploient pres de 420 000 personnes, seduisent toujours autant les
jeunes diplmes. Mais, ceux-ci doivent composer avec la baisse des budgets et de nouvelles
exigences techniques.
Le secteur possede des budgets moins consequents. En France, pres de 300 000 personnes
travaillent dans le marketing. Ces proIessionnels analysent les attentes et les comportements des
consommateurs pour etablir les meilleures strategies commerciales. La publicite emploie quant a
elle 120 000 personnes, principalement dans les agences de conseil en communication (la plus
importante, Publicis Groupe, emploie 45 000 personnes dans le monde). Avec la crise, les entre-
prises ont revu a la baisse leur budget de communication. Malgre tout, elles continuent de depenser
des millions d`euros en campagne publicitaire. Renault, SFR et Orange sont les trois plus gros
annonceurs Iranais.
Les metiers du domaine supposent des commerciaux avant tout. Dans le marketing, les pro-
Iils commerciaux ont toujours la cote. Plus que le produit, c`est la relation client qui Iait l`objet de
toutes les attentions. Courriers nominatiIs, e-mailings, appels telephoniques. Pres de la moitie des
depenses de communication des entreprises sont dediees au marketing direct. La situation est la
mme dans la publicite, ou les commerciaux sont choyes. De leur cte, les metiers creatiIs ne
representent qu`un gros quart des salaries des agences de conseil en communication. Avec
l`emergence des nouvelles techniques de communication (Internet, notamment), de nouveaux
besoins se Iont ressentir: les e-marketeurs sont particulierement demandes, ainsi que les creatiIs
maniant toutes les nouvelles technologies.
Les Iormations du domaine sont donnees notamment en ecoles de commerce. Le secteur
recrute des diplmes d`ecoles de commerce, d`IEP (instituts d`etudes politiques), des ecoles d`arts
appliques ou de l'universite. Pour les Ionctions de cheI de produit ou de cheI de pub, une ecole
superieure de commerce est la voie royale. Mais l`universite propose aussi de nombreux masters
proIessionnels lies au marketing. Si vous visez un poste de creatiI, c`est vers une Iormation en arts
appliques que vous devez vous orienter (directeur artistique) ou vers un cursus litteraire ou de
sciences humaines (concepteur-redacteur). EnIin, il existe des cursus plus courts, en deux ans apres
le baccalaureat: BTS (brevet de technicien superieur) communication visuelle, option edition, gra-
phisme, publicite; BTS communication des entreprises; DUT (diplme universitaire de technologie)
inIormation-communication, option publicite; sans oublier les DUT et BTS commerciaux.

|http://www.letudiant.Ir/metiers/secteur/marketing-publicite.html|


Mix Marketing 4 P
L'expression Mix Marketing est l'une des plus employee en marketing. Le marketing mix
est egalement connu sous le nom des 4 P, c'est-a-dire: Produit, Prix, Place (distribution) et
Promotion (communication).

Marketing Mix. ensemble des outils dont lentreprise dispose pour atteindre ses obfectifs
aupres du marche-cible. |Kotler & Dubois|

Ce concept est simple. Pensez a un autre celebre mix (composition), la composition d'un
gteau. Tous les gteaux sont composes d'ouIs, de lait, de Iarine et de sucre. Vous pouvez cepen-
dant modiIier le resultat de votre gteau en changeant les quantites des composants s'y trouvant.
Vous ajouterez ainsi plus de sucre pour obtenir un gteau plus sucre. Il en est de mme pour le mix
marketing. L'oIIre Iaite a votre client peut tre modiIiee en changeant le contenu des 4 P. Pour une
marque de qualite, vous vous concentrerez sur la communication (promotion) et desensibiliserez
le poids qu'il pourrait accorder au prix.

Les principales variables d'action marketing sont reparties dans les 4 P de la Iaon suivante:

Produit Prix Place (distribution) Promotion (communication)
Qualite
Caracteristiques et options
Marque
Style
Tailles
Conditionnement
Service apres-vente
Garantie
TariI
Remise
Rabais
Conditions de
paiement
Conditions de credit
Canaux de distribution
Points de vente
Zones de chalandise
Stocks et entrepts
Assortiment
Moyens de transport
Publicite
Promotion des ventes
Force de vente
Marketing direct
Relations publiques

Les 4 P ici presentes correspondent a l'optique du Iabriquant Iace a son marche. Pour le
client, les actions marketing doivent se traduire en avantage. Les 4 P deviennent alors les 4 C.

4 P 4 C
Produit --- Client
Prix --- Cot
Place --- Commodite
Promotion --- Communication

Soit, une societe gagnante satisIait les besoins et desirs de sa clientele de Iaon economique,
pratique et au moyen d'une communication eIIicace.

|http://www.targuzo.com/Iondement-marketing/mix-marketing-4p.html|

Sarcini yi teme ce vor fi notate
Angajamentul/implicarea studentilor: parcurgerea reIerintelor bibliograIice indicate
Sarcinile si temele aIerente modulului sunt: citirea textului de mai sus, extragerea cuvintelor/expre-
siilor necunoscute, nvtarea lor si redactarea unui rezumat de 20 de rnduri.

U15 Sciences economiques
anques


Lex|que
crapeaul, e
ve|||er

a) Par mtier
L`ensemble des banques, chapeaute par la banque centrale, Iorme le secteur
bancaire d`une zone monetaire. On distingue ainsi diIIerents types de banques,
selon leur rle.
Une banque centrale, comme la Reserve Iederale des Etats-Unis, la Banque
du Canada, ou la Banque centrale europeenne, a pour rle de reglementer et de
superviser les operations des diIIerentes banques, de veiller a leur solvabilite a
l'egard des deposants, de superviser la production de monnaie par ces banques,
et d`en reguler l`usage par le biais du taux directeur. La theorie economique y
voit un moyen de reguler la croissance, via l`incitation a l`epargne ou a la
consommation, et d`agir sur l`inIlation.
Les banques de dpt travaillent essentiellement avec leurs clients, parti-
culiers, proIessionnels et entreprises, reoivent des depts, accordent des prts
et sont traditionnellement separees entre la banque de detail destinee aux parti-
culiers, aux proIessionnels et aux petites et moyennes entreprises, ou la banque
daffaires destinee aux moyennes et grandes entreprises.
La banque d'investissement est active sur les marches Iinanciers, se char-
geant des operations Iinancieres comme les emissions d'emprunts obligataires,
les souscriptions d'actions, l'introduction en bourse, les Iusions-acquisitions,
etc.
De plus en plus, les banques de detail et d`investissement sont de simples Ii-
liales de groupes diversiIies qui integrent parIois l'assurance, la gestion de
Ionds de placement ou d`autres activites Iinancieres. Frequemment, ceux-ci rat-
tachent a la Iiliale banque d`investissement les activites de banque d'aIIaires.
Il existe des banques spcialises dans un segment d`activit spcifique,
souvent issues d`une ancienne reglementation ou, en France, de la distribution
dans le passe de certains prts boniIies: banques specialistes du credit a la con-
sommation, banques specialisees dans la gestion de Iortune, banques speciali-
sees dans le credit immobilier, banques specialisees dans le credit-bail aux en-
treprises, banques specialisees dans le Iinancement d`une activite economique
particuliere (agriculture, caIes-restaurants, commerce de l`art, petrole, etc.).
b) Par type d'actionnariat
On distingue aussi les banques en Ionction de leur actionnariat.
Une banque mutualiste est contrlee par ses societaires qui detiennent des
parts et qui sont souvent ses clients. C`est un regime qui provient de l`esprit
cooperatiI initie notamment par le milieu agricole (voir cooperative, mutualite
et Caisse d'epargne). Les banques mutualistes peuvent tre cotees en bourse;
dans ce cas il s'agit d'un holding qui est cree ad hoc. C`est le cas en France du
Credit agricole, dont le holding Credit Agricole SA est cote. Une banque mu-
tualiste peut aussi detenir des Iiliales cotees, par exemple LCL (anciennement
Credit Lyonnais) dans le cas du Credit Agricole.
Les banques commerciales sont des societes dont le capital est detenu par
des actionnaires et sont generalement cotees en Bourse.
Une banque peut tre proprit de l'tat. En Allemagne, les Landesbanks
ont pour actionnaire principal un Land. Dans chaque pays, il existe un ou plu-
sieurs organismes proIessionnels qui representent les banques, parIois selon
leur type. La Fdration bancaire franaise est l`organisation proIessionnelle
qui represente toutes les banques installees en France: commerciales, coopera-
tives ou mutualistes, Iranaises ou etrangeres.

|D`apres: http://Ir.wikipedia.org/wiki/Banques|

Prf|xes
agr|cu|lure
rallacrer
superv|ser
8uff|xes
soc|la|re
so|vao|||re
spc|a||sre
Fam|||e de mots
acl|or
acl|orra|re
acl|orrar|al
coopral|l/ ve
coopral|ve
dposarl
dpl
rulua||sle
rulua||l
rg|ererlal|or
reg|ererler
Hots a p|us|eurs
sens
Elal = lal
rl|er
Hots composs
cals-reslaurarls
crd|l-oa||
lus|ors-acqu|s|l|ors
8ynonymes
par |e o|a|s de = v|a
Antonymes
parlo|s = lrquerrerl
prl = erprurl
Emprunts
ad roc
ro|d|rg
Lard
Lardesoar|s
v|a
Express|ons
a |'gard de = ir ceea ce
pr|ve;le
de p|us er p|us = d|r ce ir
ce ra| ru|l
gesl|or de lorlure =
gesl|orarea aver||
Abrv|at|ons
PVE = pel|les el
royerres erlrepr|ses
3A = 3. A. = 3oc|l
Aroryre
LCL = Le Crd|l Lyorra|s

|. Act|v|ts |ex|ca|es
1. a} 8| vous ne |e conna|ssez pas encore, essayez de dev|ner |e sens du mot cnapeaure
dans |e contexte donn. Exp||quez-|e de v|ve vo|x! b} 0f|n|ssez |a Feoerar|on oanca|re
lrana|se et comparez-|a avec |a 3anque oe France.

2. Ecoutez |'enreg|strement et remp||ssez |es po|nt|||s du texte c|-dessous avec |es (groupes de} mots
entendus d|re:
Aux Etats-Unis, le Banking Act de a) .., plus connu sous le nom de Glass-Steagall Act, a impose une
stricte separation entre les activites de b) ..., qui reoit les depts et qui eIIectue des c) ... et de banque
d'investissement, qui realise des operations sur titres et d) .... Adoptee a l`apogee de la crise de 1929,
cette loi visait a e) ... la repetition de ce qui, a l`epoque, etait peru dans l`opinion comme l`une des
causes de la f) ... et la speculation sur les actions par les banques de detail. Battu en breche depuis la g)
... des marches Iinanciers americains le 1
er
mai 1975, le Glass-Steagal Act est tombe progressivement h)
... et a Iini par disparatre a l`automne 1999 pour permettre la constitution aux Etats-Unis de i) ...
universelles, comme Citigroup.

3. a} Apres avo|r comp|t |es espaces ||bres de |'exerc|ce n
o
2, d|tes ce que c'est |e S|ass-$reaga|| /cr, depu|s
quand || n'ex|ste p|us et pourquo|. b} Pensez-vous que sa d|spar|t|on pourra|t tre |a source de |a cr|se actue||e
qu| a commenc aux Etats-Un|s || y a que|ques annes?
4. Regardez toutes |es |mages, d|tes que|s serv|ces offre une banque et notez sous chacune de ce||es-c|
un t|tre qu| corresponde a ces serv|ces, tout comme dans |'exemp|e offert.a) faire des
economies
b) ....
...
c) .....
......
d) ....
......
e) ......
.....
f) ......
.......
g) .....
.....

5. Re||sez |e texte pour en extra|re |es |ments de df|n|t|on de |a oanque o'|nvesr|ssemenr, apres quo| notez-|a
en bas.
.........................................
.........................................
.........................................


. 6onc|ure une affa|re s|gn|f|e, d'hab|tude, fa|re un |nvest|ssement. 6onna|ssez-
vous d'autres mots de |a mme fam|||e? a} Formez des phrases avec |e verbe |nvesr|r
et avec |e nom |nvesr|sseur. b} 0u'est-ce qu| vous a|de a vous conva|ncre qu'|| s'ag|t
d'un verbe du deux|eme groupe?

7. Regardez |es |mages c|-dessous et d|tes ce
qu'e||es vous suggerent, ma|ntenant, en p|e|ne
pr|ode de cr|se. 6hassez |'|ntrus apres avo|r
toutefo|s exp||qu pourquo| || est |a.
8. 0|tes qu| tab||t |e taux de change et comment!
Prenez, ensu|te, deux des monna|es (reprsentes en
bas par |eurs symbo|es}, et commentez |'vo|ut|on de
|eur taux d'apres |e d|agramme.


||. Cramma|re et structurat|on du texte
A. La phrase assert|ve ou dc|arat|ve [ 0 1..1.|
L`ensemble des banques, chapeaute par la banque centrale, Iorme le secteur bancaire d`une zone monetaire.
On distingue ainsi diIIerents types de banques, selon leur rle.

9. Transformez |es phrases assert|ves offertes comme exemp|e c|-dessus en propos|t|ons |nterrogat|ves et,
pu|s, donnez des rponses ngat|ves, ma|s |og|ques, tout en mod|f|ant |e texte s| ncessa|re.
Propositions interrogatives Propositions ngatives
.........................
.........................
.........................
.........................

10. 6omp|tez |e tab|eau de gauche avec |a quest|on qu| peut tre pose pour obten|r cette rponse.
a) ................
...............
b) ................
c) ................
d) ................
....................
e) ................
....................
f) ................
g) ................
....................
h) ................
....................
Une banque mutualiste est contrlee par ses societaires qui de-
tiennent des parts et qui sont souvent ses clients.
Les banques mutualistes peuvent tre cotees en bourse.
Dans ce cas il s'agit d'un holding qui est cree ad hoc.
Une banque mutualiste peut aussi detenir des Iiliales cotees,
par exemple LCL dans le cas du Credit Agricole.
La banque commerciale est une societe dont le capital est de-
tenu par des actionnaires, etant generalement cotees en Bourse.
Une banque peut tre propriete de l'Etat.
En Allemagne, les Landesbanks ont pour actionnaire principal
un Land.
La Federation bancaire Iranaise est l`organisation proIession-
nelle qui represente toutes les banques installees en France.

11. Regardez |es photos et fa|tes des phrases assert|ves af|n de prsenter |es man|eres dont on peut rg|er
|a rservat|on d'une chambre d'hte| pour un voyage d'affa|res, par exemp|e.

...................................
...................................
...................................

. La c|ass|f|cat|on et |a sous-c|ass|f|cat|on
Types de banques a) Par mtier: banque centrale, banque de depot, banque dinvestissement, banques
specialisees dans un segment d`activite speciIique; b) Par type d'actionnariat: banque mutualiste, banques
commerciales, banque qui peut tre propriete de lEtat.
Les banques de depot |.| sont traditionnellement separees entre la banque de detail destinee aux
particuliers, aux proIessionnels et aux petites et moyennes entreprises, ou la banque daffaires destinee aux
moyennes et grandes entreprises.


12. Transformez |a sous-
c|ass|f|cat|on des oanques
spec|a||sees oans un seg-
menr oacr|v|re spec|l|que,
donne dans |e texte,
tout en comp|tant |e
schma de c|ass|f|cat|on
c|-contre.
- ....................,
- ....................,
Banques spcialises - ....................,
dans le/la: - ....................,
- ....................:

- ..................,
- ..................,
- ..................,
- ...................

13. Hme exerc|ce pour |es types de banques compr|s dans |e texte tout ent|er. A|dez-vous de |a schmat|sat|on
donne c|-dessus en gu|se d'exemp|e pour |a c|ass|f|cat|on et |a sous-c|ass|f|cat|on.

6. L'exemp||f|cat|on [ 0 1Z..|
Une banque centrale, comme la Reserve federale des Etats-Unis, la Banque du Canada, ou la Banque
centrale europeenne, a pour rle de reglementer et de superviser les operations des diIIerentes banques.

14. Re||sez tout |e texte et, cependant, notez d'autres mots qu| servent a exemp||f|er.
15. Ut|||sez des exemp|es concrets de votre v|e personne||e pour dcr|re en que|ques
propos|t|ons ce que cette demo|se||e a fa|t devant |e d|str|buteur automat|que de b|||ets.
Fa|tes attent|on a |a concordance des temps!
..................................
..................................
..................................


0. L'numrat|on [ 0 1Z.Z.|
Une banque centrale |.| a pour rle de reglementer et de superviser les operations des diIIerentes banques,
de veiller a leur solvabilite a l'egard des deposants, de superviser la production de monnaie par ces banques,
et d`en reguler l`usage par le biais du taux directeur.

1. Trouvez |'numrat|on qu| rend |a phrase correcte: a} b} c} d} e} f}
a) Les banques de dept travaillent essentiellement
avec leurs clients, ..., reoivent des depts,
accordent des prts.
b) La banque de detail est destinee ..., tandis
que la banque d'aIIaires est destinee aux moyennes
et grandes entreprises.
c) Les banques d'investissement se chargent des o-
perations Iinancieres, comme ....
d) Les banques de detail et d`investissement sont
de simples Iiliales de groupes diversiIies qui in-
tegrent parIois ....
e) Il existe des banques specialisees dans un seg-
ment d`activite speciIique: ....
f) La Federation bancaire Iranaise est l`organi-
sation proIessionnelle qui represente toutes les
banques installees en France: ....
1. les emissions d'emprunts obligataires, les
souscriptions d'actions, l'introduction en bourse,
les Iusions-acquisitions
2. banques specialistes du credit a la consomma-
tion, banques specialisees dans la gestion de Ior-
tune, banques specialisees dans le credit immobi-
lier, banques specialisees dans le credit-bail aux
entreprises, banques specialisees dans le Iinan-
cement d`une activite economique particuliere
3. particuliers, proIessionnels et entreprises
4. commerciales, cooperatives ou mutualistes,
Iranaises ou etrangeres
5. l'assurance, la gestion de Ionds de placement
ou d`autres activites Iinancieres
6. aux particuliers, aux proIessionnels et aux pe-
tites et moyennes entreprises

17. Re||sez |e texte et retrouvez-y une phrase dans |aque||e |'numrat|on est ra||se par |'|ntermd|a|re de
que|ques verbes conjugus. Remp|acez-|es par des |nf|n|t|fs en |es fa|sant prcder de |'express|on onr |e r|e oe
af|n de ressemb|er aux exemp|es donns c|-dessus (0.}.
..............................................
..............................................

E. La m|se en va|eur par |a rpt|t|on
Exemples: Une banque centrale a pour rle de reglementer et de superviser les operations des diIIerentes
banques |.|, de superviser la production de monnaie par ces banques, et d`en reguler l`usage par le biais du
taux directeur. La theorie economique y voit un moyen de reguler la croissance.

18. 8e|on vous, |a cr|se actue||e est-e||e ou non pas une reper|r|on de ce||e de 1929-1933? Argumentez pourquo|,
en ut|||sant des rpt|t|ons dans ce but!
19. 0ch|ffrez ces reprsentat|ons symbo||ques
des f|nances et par|ez-en ou b|en cr|vez que|-
ques ||gnes en vous y rapportant.
20. 6e d|agramme reprsente |'effort commun de |ut-
ter contre |a cr|se. 0cr|vez |es mesures pr|ses en Rou-
man|e pour se jo|ndre a |a refonte de |'conom|e.

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
Sarcini yi teme ce vor fi notate
Angajamentul/implicarea studentilor: parcurgerea reIerintelor bibliograIice indicate
Sarcinile si temele aIerente modulului sunt: rezolvarea exercitiilor orale si scrise de mai sus.

Bibliografie pentru modulul 1
- Sursele bibliograIice citate pe parcursul modulului:
http://www.letudiant.Ir/metiers/secteur/marketing-publicite.html
http://www.targuzo.com/Iondement-marketing/mix-marketing-4p.html
Hoprtean, V., Dulu, A. V., Franais B2-C1. Sciences exactes et de la terre, Seria Autodi-
dact, Coord. Liana Pop, Editura Echinox, Cluj, 2009
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Banques
- Materialele bibliograIice obligatorii:
http://www.letudiant.Ir/metiers/secteur/marketing-publicite.html
http://www.targuzo.com/Iondement-marketing/mix-marketing-4p.html
http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Banques
- Materialele bibliograIice optionale/Iacultative, aIerente modulului:
BloomIield, A., Tauzin, B., Affaires a suivre, Hachette, Paris, 2001
Danilo, M., PenIornis, J.-L., Le franais de la communication professionnelle, Cle
International, Paris, 1993
GoII, Claude le, French for Business, ed. Didier, Paris, 1992
Hermel, Ph., Management europeen et international, Economica, Paris, 1993 (MEI)
Suciu, Delia, Sera, Nicolae, Franais des affaires et de la communication publique 1,
Editura EFES, Cluj-Napoca, 2005
Suciu, Delia, Sera, Nicolae, Franais des affaires et de la communication publique 2,
Editura EFES, Cluj-Napoca, 2005
xxx, ObjectiI Entreprise, Hachette, Paris, 2000

Modulul numrul 2

UNITATEA 1

Scopul yi obiectivele
Scopul modulului este Iamiliarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dat.

Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
Concepte de baz/cuvinte cheie: Iinante publice si ale Iirmei, documente contabile: bilant, cont de
proIit si pierdere

Con(inutul informa(ional detaliat: Finan(e yi contabilitate

Finance et comptabilit

Finance

La Iinance designe les methodes et les institutions qui permettent d'obtenir les capitaux
necessaires, dont on ne dispose pas, et de placer ceux dont on a la disposition sans emploi immediat
ou que l'on compte utiliser plus tard. Les acteurs de la Iinance sont tous les agents economiques qui
recherchent des capitaux ou qui souhaitent les placer.

Schma synoptique des pans de la finance

Histoire de la finance
On date generalement le debut de la Iinance moderne, en tant que domaine d'etude et de
recherche a 1958. C'est a partir de cette epoque que cette discipline est devenue une sous-discipline
de l'economie, en lui empruntant ses raisonnements Iormalises et ses mecanismes d'optimisation.
Auparavant, la gestion Iinanciere consistait essentiellement en un recueil de pratiques.
La Iinance est devenue largement de nos jours un negoce d'instruments et de transIert des
anticipations de revenus et de risques dont les prix peuvent tre negocies sur des marches ou aupres
d'institutions. Les risques en particulier peuvent tre ainsi transIeres a ceux disposes a les prendre
(contre des revenus esperes), et les intermediaires Iinanciers peuvent pratiquer une compensation
des risques inverses (par exemple, le risque de change d'un importateur est inverse de celui d'un
exportateur, le risque de taux d'un prteur est inverse de celui d'un emprunteur,.), la diversiIication
des risques, etc.

Tvpes de finance
Les outils de la Iinance concernent plusieurs volets, dont les principaux sont les suivants.
Finance d'entreprise: gestion Iinanciere des entreprises, notamment de leurs investissements
et de leurs Iinancements. C'est le domaine d'activite du directeur Iinancier.
Finance de marche: Ionctionnement des grands marches sur lesquels il est possible d'inves-
tir, de se couvrir, ou d'utiliser des instruments Iinanciers complexes, comme les options.
- Les marches Iinanciers sont devenus, depuis les annees 1980, le principal circuit de
Iinancement de l'economie, en complement des banques. Ce mouvement a commence
aux Etats-Unis, ou le recours aux marches a toujours ete plus repandu qu'en Europe. Ils
comprennent:
les marches d'actions, qui sont les plus connus du grand public, mais pas les
plus actiIs;
les marches de credit en plein developpement;
les marches de taux d'intert qui, par leurs cotations en continu, constituent
de tres loin le plus grand marche de la planete:
- marche monetaire pour le court terme,
- marche obligataire pour le moyen/long terme,
le Marche des changes ou Forex,
- Il existe par ailleurs de nombreux marches de matieres premieres et de produits de
base: petrole, ble, etc.


Salle de march du NYSE
avant l`introduction des crans et de la cotation lectronique

Les marches Iinanciers representent des environnements speciIiques pour la Iinance. Ils sont
distingues en Ionction de la nature du besoin a couvrir:
marche monetaire
marche des changes
marche actions
marche obligataire
marche de l'assurance, etc.
Finances publiques: Iinancement et budget de l'Etat, Iinancement des collectivites publiques
et des organismes sociaux,
dont Iinances locales: budget des collectivites locales, prt a usage local
Finances personnelles (ou Iinances privees): gestion de patrimoine et des revenus person-
nels, preparation de la retraite.

|http://Ir.wikipedia.org/wiki/Finance|
Comptabilit

Les documents comptables obligatoires sont: I. Les Livres obligatoires; II. Les Livres Iaculta-
tiIs; Les Livres speciaux; IV. Correspondances et documents commerciaux
L'obligation de tenir les documents comptables s'impose a toute personne physique ou morale
exerant une activite commerciale. TouteIois, les petits commerants personnes physiques beneIi-
cient de certains allegements. Il s`agit en Iait de ces commerants qui sont places de plein droit ou
sur option sous le regime du reel simpliIie ou de la micro-entreprise.
Les textes susmentionnes rendent obligatoire la tenue de certains livres, prevoient la possibilite de
tenir d'autres livres a titre IacultatiI et enIin des textes speciIiques a certaines activites imposent des
livres speciaux. De Iaon generale et a titre de condition de Iond, la tenue d'une comptabilite doit se
Iaire conIormement au plan comptable general. En principe, les ecritures doivent tre tenues au jour
le jour sans aucune alteration des ecritures, ni suppression, ni rajout. En cas d'erreur dans le do-
cument comptable, il convient donc de passer une contre-ecriture, plutt que d'eIIectuer un grattage.

I. LES LIVRES OBLIGATOIRES
A. Le livre fournal
En raison de l'importance variable des entreprises et de la Irequence plus ou moins grande des
operations qu'elles eIIectuent, il est possible pour le commerant de choisir entre la tenue d'un livre
au jour le jour et la tenue d'un livre journal mensuel. Dans ce dernier cas, l`entreprise devra utiliser
des journaux auxiliaires (qui sont des divisions du livre journal) pour l`enregistrement des opera-
tions jour par jour. Les journaux auxiliaires les plus usites sont ceux de caisse, de banque, d'achats,
de ventes, d'eIIets a recevoir, d'eIIets a payer, et le surplus des operations est inscrit dans un journal
d'operations diverses.
Le commerant doit mentionner tout ce qui peut augmenter ou diminuer l'actiI ou le passiI de son
entreprise. Mais, seules seront enregistrees les operations de l'entreprise, et non celles qui sont
etrangeres au commerce.
B. Le livre inventaire
1. L'inventaire: L'inventaire a tout d'abord une double Ionction: il permet, d'une part, au commer-
ant de Iaire le point de sa situation et, d'autre part, aux creanciers, en cas de redressement ou liqui-
dation judiciaire, de retrouver les elements de l'actiI et du passiI.
L'inventaire ne doit pas se reduire a un enonce de soldes, mais doit tre un tableau descriptiI des
divers elements de l'actiI et du passiI. L'inventaire doit Iaire apparatre en detail tous les biens
corporels et incorporels et toutes les dettes en nature, qualite et valeur.
La valeur d'inventaire est egale a la valeur d'estimation qui s'apprecie en Ionction du marche et de
l'utilite du bien pour l`entreprise. Les diverses valeurs d'inventaire a retenir sont deIinies de la Iaon
suivante:
Cot d'acquisition: egal au prix d'achat majore des Irais accessoires necessaires a la mise en
etat d'utilisation du bien,
Cot de production: egal au cot d'acquisition des matieres consommees augmente des
charges directes et d'une Iraction des charges indirectes de production,
Valeur venale du bien acquis a titre gratuit: egal au prix qui aurait ete acquitte dans les
conditions normales du marche,
Valeur actuelle: egale a la valeur d'estimation appreciee en Ionction du marche et de l'utilite
du bien pour l'entreprise.
2. Le bilan: C'est un tableau resume de l'inventaire.
3. Le compte de rsultat: Produits et charges sont classes dans le compte de resultat de maniere a
Iaire apparatre les elements du resultat courant et le resultat exceptionnel dont la realisation n'est
pas liee a l'exploitation courante. Les comptes de resultat sont presentes sous Iorme d'une liste
permettant de degager le resultat d'exploitation, le resultat Iinancier, le resultat courant avant
imposition et le resultat exceptionnel.
C. Le grand livre
Les ecritures du livre journal sont portees sur le grand livre, et ventilees selon le plan des comptes
du commerant. Le grand livre peut egalement tre ventile en diIIerents livres auxiliaires.
D. Formalites dauthentification du livre fournal et du livre dinventaire
Le livre journal et le livre d'inventaire sont cotes ( attestation du nombre de pages ou de Iolios)
et paraphes ( attestation de l`existence du livre et attribution d`une date certaine) dans la Iorme
ordinaire et sans Irais par le greIIier du Tribunal de grande instance statuant en matiere commer-
ciale.
Par ailleurs, les textes prevoient des dispositions particulieres pour les comptabilites inIormati-
sees. En eIIet, des documents inIormatiques ecrits peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d'in-
ventaire; dans ce cas, ils doivent tre identiIiables, ou numerotes et dates des leur etablissement par
des moyens oIIrant toute garantie en matiere de preuve. Il doit s'agir, en principe, d'un document
inIormatique ecrit ce qui exclut les supports magnetiques, mais admet les listings d'ordinateur. C'est
posterieurement a l'edition des documents inIormatiques qu'interviennent alors les Iormalites desti-
nees a garantir l'irreversibilite des enregistrements comptables.
E. Obligations de conserver les registres comptables obligatoires
Ces registres doivent tre conserves pendant une periode de 10 annees decomptees a partir de la
derniere operation mentionnee sur le registre et sous leur Iorme originale.
F. Mesures de publicite des documents comptables pour certaines societes
Le decret du 23 mars 1967 impose aux S. A. R. L., aux S. A. aux societes en nom collectiI ou en
commandite, ayant elles-mmes pour seuls associes indeIiniment responsables des S. A. R. L. ou
des societes par actions de deposer au greIIe du Registre du Commerce, dans le mois qui suit leur
approbation par l'assemblee generale, deux exemplaires des documents ci-apres mentionnes:
les comptes annuels: bilan, compte de resultat avec annexes,
le rapport de gestion,
le rapport du Conseil de surveillance pour les S. A. a directoire,
le rapport des commissaires aux comptes,
une proposition d'aIIectation du resultat soumise a l'assemblee et la resolution votee a ce
titre,
en cas de reIus d`approbation ou d`acceptation une copie de la deliberation de l`assemblee.
Par ailleurs, le dept des comptes et rapports annuels doit Iaire l'objet d'une mention au Bulletin
oIIiciel des annonces civiles et commerciales qui incombe au greIIier du Tribunal charge de la
tenue du registre et non a la societe.

II. LES LIVRES FACULTATIFS
En dehors des livres obligatoires susmentionnes, il est recommande aux entreprises de tenir un
livre de balance, de completer le journal et le grand livre par autant de journaux ou de grands livres
que l'importance et les besoins de l'entreprise l'exigent. Ainsi, il est conseille de tenir un livre de
comptes clients, un livre de comptes Iournisseurs, un livre de Irais generaux. Pour Iaciliter les
contrles, il est conseille de tenir un repertoire de divers livres. Ces divers documents peuvent tre
etablis dans la Iorme et par tous moyens ou procedes appropries.
Delai de conservation des livres IacultatiIs: 10 ans.

III. LES LIVRES SPECIAUX
Il s'agit de livres speciaux a certains commerants.
A. Commerants concernes.
les agents immobiliers,
les brocanteurs et antiquaires,
les commissaires priseurs,
les commissionnaires de transport par terre et eau,
les courtiers,
les entrepositaires de boissons en gros,
les Iabricants et les vendeurs d`armes,
les Iabricants et les vendeurs d'or, d'argent et de platine,
les lotisseurs et les marchands de biens,
les oIIiciers ministeriels,
les societes de bourse,
les vendeurs et revendeurs de radios et de televiseurs,
livres d'entree des malades dans les cliniques, etablissements hospitaliers et etablissements
recevant des personnes gees,
registre des exportations et operations assimilees.
B. Formalisme. Les livres speciaux doivent tre cotes et paraphes dans les mmes conditions que
les livres de comptabilite obligatoires pour tous les commerants.

IV. CORRESPONDANCES ET DOCUMENTS COMMERCIAUX
Les documents comptables doivent tre corrobores par un maximum de pieces, tels les Iactures,
les bulletins de commande, les bons de livraison. Par ailleurs, le commerant est tenu de garder les
correspondances commerciales reues et les doubles de correspondances commerciales expediees.
Il doit egalement garder les quittances reues et releves de banque.
Delai de conservation:
pour les bulletins de commande, Iactures, bons de livraison: en principe, 5 ans selon l'article
L 110-4 du Code de Commerce,
10 ans pour les documents comptables, selon l'article L 123-22 du Code de commerce,
5 ans pour les quittances et reus.
Nota: Sort des livres et documents comptables en cas de vente du Ionds de commerce: conIorme-
ment aux dispositions de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935, les livres de comptabilite restent la
propriete du vendeur, mais ceux des 3 dernieres annees doivent tre laisses pendant plus de 3 ans a
la disposition de l'acquereur.
Les documents comptables ne sont cependant pas les seuls documents a tenir obligatoirement par
toute entreprise. En eIIet, la legislation du travail et la legislation sociale, imposent une serie
d'autres registres obligatoires a tenir par tout employeur.

|http://www.alsaeco.com/notes-juridiques/documents-comptables-obligatoires,454152,Ir.html|

Sarcini yi teme ce vor fi notate
Sarcinile constau n citirea textelor de mai sus, extragerea cuvintelor/expresiilor necunoscute,
nvtarea lor, retinerea inIormatiilor oIerite si redactarea unor rezumate de 20 de rnduri.UNITATEA 2

Scopul yi obiectivele
Scopul modulului este Iamiliarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dat.

Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
Concepte de baz/cuvinte cheie: tipuri de asigurri, evaluarea riscurilor

Con(inutul informa(ional detaliat: Asigurri


U16 Sciences economiques
Types de contrats d'assurances

Il y a deux grands types d'assurances, bien que plusieurs puissent
tre couverts simultanement par le mme contrat (contrat multirisque, dans ce
cas).
1. L'assurance de personnes a pour objet de proteger la personne mme de
l'assure:
- soit en cas de vie (assurance vie) sous Iorme de capitalisation donnant lieu, au
beneIice du titulaire (ou, dans certains cas, de ses ayants droit), au versement d'un
capital ou d'une rente apres une certaine date. On peut y assimiler les retraites, ge-
neralement versees par tranches periodiques, comme dans le cas d'une rente. Toute-
Iois le regime Iiscal est alors diIIerent et il y a en general indexation sur le cot de
la vie, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des rentes;
- soit en cas de dcs (assurance deces) donnant lieu au versement d'un capital
au beneIiciaire;
- soit par une assurance maladie: l'assurance complementaire sante, l'assurance
hospitalisation, le contrat accidents corporels;
- soit en couverture d'autres risques, tels que: l'incapacite de gain, l'invalidite, le
deces accidentel.
Lassurance de dommages donne droit a une indemnite, normalement egale au
montant du prejudice d a un evenement accidentel et involontaire (assurance ac-
cident), appele sinistre:
- assurance de personnes: accident corporel, invalidite, maladie, assistance
voyage, etc. On distingue Irequemment:
la Prevoyance (risque deces, indemnites journalieres, rente education, de
conjoint, etc.);
l'Assurance Sante, aussi appelee Assurance Maladie, generalement segmentee
en France en: assurance maladie obligatoire (la securite sociale), assurance ma-
ladie complementaire (les Mutuelles, Institutions de prevoyance ou Societes
d'assurance);
- assurance de tiers: responsabilite civile, etc.;
- assurance de biens contre les accidents, incendies, vols (auto, habitat, etc.), c'est
l'IARD (Incendie, Accident et Risques Divers).
2. Assurances dans la construction. Lassurance dommage ouvrage est une as-
surance obligatoire pour les constructions neuves, instituee par la loi n 78-12 du 4
janvier 1978. Elle doit tre souscrite avant le debut des travaux eIIectues par une
entreprise. Elle a pour objet de garantir le remboursement ou la reparation des
desordres relevant de la garantie decennale sans attendre les decisions de justice.
La compagnie Iournissant cette garantie doit Iaire eIIectuer les travaux necessaires
determines par une expertise unique. A charge pour elle de se retourner ensuite
contre le ou les responsables des desordres constates.
Le point de depart de la garantie debute au terme de la premiere annee suivant la
reception des travaux; elle prend ainsi la suite de la garantie de parIait achevement
et prend Iin au terme de la garantie decennale. Elle garantit le proprietaire ayant
Iait Iaire les travaux, mais aussi les proprietaires suivants dans la limite de la duree
de la garantie decennale. Cette assurance a un caractere d'obligation, sa non
souscription est donc passible de sanction, exception Iaite des personnes physiques
construisant un logement pour elles-mmes ou pour le conjoint, ses ascendants ou
descendants ou ceux de son conjoint, et peut entraner des diIIicultes en cas de re-
vente du bien concerne pendant la duree de la garantie decennale.

|D`apres: http://Ir.wikipedia.org/wiki/Assurancedommageouvrage28France29|
Lex|que
corjo|rl
|rderr|l
relra|le
s|r|slre
Prf|xes
mu|r|r|sque
prevoyarce
8uff|xes
acc|derle|, |e
a||rerla|re
couverlure
l|sca|, e
rao|lar
rorlanr
rerooursemenr
segrerle, e
Fam|||e de
mots
assurarce
assur, e
assurer
assureur
cap|la|
cap|la||sal|or
cap|la||ser
versererl
verser
8ynonymes
grra|ererl = er
grra|
Antonymes
ascerdarls =
descerdarls
vo|orla|re =
|rvo|orla|re
va||d|l = |rva||d|l
ordre = dsordre
Express|ons
a crarge pour... de
assurarce dces
assurarce sarl
assurarce ra|ad|e
assurarce v|e
dorrer dro|l a
dorrer ||eu a
gararl|e dcerra|e
|rcapac|l de ga|r
|es ayarls dro|l
prerdre |a su|le de
se relourrer corlre
Abrv|at|ons
lAR0 = lrcerd|e,
Acc|derl el R|sques
0|vers


|. Act|v|ts |ex|ca|es

1. coutez l`enregistrement et notez ci-
dessous les expressions lies l`assurance.
Cherchez leur sens dans un dictionnaire
spcialis.
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

2. Relisez les mots du dernier paragraphe
qui sont forms avec des prfixes, des
suffixes ou avec les deux. Copiez-les ci-
dessous et soulignez, de manire diffrente,
ces prfixes et suffixes:
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........
......... ..........

3. Lisez haute voix le texte ci-dessous et r-
pondez aux questions:
L`assurance dans la construction est la pre-
miere etape du systeme a double detente instau-
re par la Loi Spinetta de 1978, la seconde etant
le recours contre les constructeurs responsables
et leurs assureurs; elle est obligatoire pour la
construction de tous les ouvrages a l`exception
de ceux vises expressement par l`article L. 243-
1-1 du Code des assurances, et par tous les
matres d`ouvrages exceptes ceux vises par l`ar-
ticle L.242-1 et suivants du Code des assu-
rances.
Elle prend eIIet apres l'expiration du delai de garan-
tie de parIait achevement vise a l'article 1792-6 du
Code civil. TouteIois, elle peut tre actionnee avant la
reception lorsque, apres mise en demeure restee inIruc-
tueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'en-
trepreneur est resilie pour inexecution; ou apres la re-
ception lorsque, apres mise en demeure restee inIructu-
euse, l'entrepreneur n'a pas execute ses obligations.

|D`apres
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Assurancedommageouvrage28France29|
a) Quelles sont les etapes du systeme a double detente
instaure par la Loi Spinetta de 1978?
.....................
.....................

b) Quelles exceptions sont acceptees?
.....................
.....................

c) Quand l`assurance dans la construction prend-elle
eIIet?
.....................
.....................

d) Dans quelles conditions l`assurance dans la
construction peut-elle tre actionnee avant la reception?
.....................
.....................

e) Qu`est-ce que vous entendez par mise en demeure?
.....................
.....................

4. Aprs la relecture du texte de l`exercice 3.,
trouvez les synonymes des expressions ou des mots
suivants et notez-les:
a) btiment, b) phase, c) institue, d) la deuxieme, e) a
l`exception de, f) pourtant, g) quand, h) accompli.
.....................
.....................
.....................

5. Aprs la lecture du texte de l`exercice 3.,
trouvez les antonymes des expressions ou des
mots suivants et, ensuite, crivez-les:
a) destruction, b) la derniere, c) simple, d) aboli, e) en
Iaveur des, f) irresponsables, g) assures, h) avant, i) re-
silie.
.....................
.....................
.....................
.....................||. Cramma|re et structurat|on du texte

A. L`emploi du subjonctif | G 11.11.|
Exemple: Il y a deux grands types d'assurances, bien que plusieurs puissent tre couverts simultanement par
le mme contrat.

6. Utilisez le subjonctif, si ncessaire:
Il Iaut que lassurance ouvrage soit souscrite avant le debut des travaux effectues par une
entreprise.
a) Elle a pour objet de garantir le remboursement ou la reparation des desordres relevant de la garantie
decennale sans que vous (attendre) ..... les decisions de justice.
b) Il faut que la compagnie Iournissant cette garantie (Iaire) ..... eIIectuer les travaux necessaires
determines par une expertise unique.
c) Il faut qu`elle (se retourner) ..... ensuite contre le ou les responsables des desordres constates.
d) Le point de depart de la garantie debute apres que la premiere annee suivant la reception des travaux
(prendre) ..... Iin.
e) Elle garantit le proprietaire qui (Iaire) Iaire les travaux, mais aussi les proprietaires suivants dans la limite
de la duree de la garantie decennale.
f) Il est possible que vous (tre) ..... passible de sanction, car cette assurance a un caractere
d'obligation en cas de non-souscription.
g) Il se peut que la non-souscription (entraner) ..... des diIIicultes en cas de revente du bien
concerne pendant la duree de la garantie decennale.

B. La dfinition | G 17.3.|
L'assurance de personnes a pour obfet de proteger la personne mme de l'assure.
L'assurance de dommages donne droit a une indemnite, normalement egale au montant du prejudice d a un
evenement accidentel et involontaire, appele sinistre.

7. Formulez des phrases pour dfinir les catgories suivantes. Utilisez: consiste en, concerne,
veut dire, est appele...
a) assurance maladie: l'assurance complementaire sante, l'assurance hospitalisation, le contrat accidents
corporels. ~ .....................................................
...................................................
b) assurance de personnes: accident corporel, invalidite, maladie, assistance voyage, etc. ~ ..............
....................................................
....................................................
c) assurance de biens contre les accidents, incendies, vols (auto, habitat, etc.), c'est l'IARD (Incendie,
Accident et Risques Divers). ~ .........................................
....................................................

C. La lettre d`affaires
Elle comporte dix zones, separees entre elles par au moins une ligne de libre:
1. L`en-tte (les coordonnees de l`expediteur) qui peut couvrir six lignes au maximum;
2. La vedette (l`adresse du destinataire) qui peut couvrir toujours six lignes au maximum;
3. La date (nom de la localite , le jour en chiIIre/s mois en lettres annee en chiIIres), qui peut tre
remplacee par la Iormule le cachet de la poste;
4. Les references qui peuvent tre au nombre de quatre au maximum (Vos ReI. vos reIerences, Nos ReI.
nos reIerences, Objet et P.J. les pieces jointes, si c`est le cas);
5. L`appellation (l`interpellation) qui reprend la premiere ligne de la vedette suivie d`une virgule;
6. La formule dattaque ou l`on presente l`objet de la lettre;
7. Le corps de la lettre qui comprend autant de paragraphes que d`idees;
8. La formule de politesse qui reprend l`appellation entre deux virgules;
9. La signature qui consiste en trois parties au maximum (Ionction si c`est le cas, signature, explication du
nom);
10. Les renseignements complementaires (les inIormations supplementaires), pour les personnes juridiques
seulement, qui completent l`en-tte: capital social (pour les societes anonymes S.A.), Registre de
Commerce ( R.C.), code Iiscal, compte en banque ou Compte Cheque Postal ( C.C.P.), etc.

8. Rdigez une lettre adresse un des clients d`une agence d`assurance pour le prvenir sur
la date d`chance de sa prime.

Hode|e de |ettre d'affa|res:
Jean-Pierre DUBOIS
CheI des Ventes
Societe ABC
3, rue des Fleurs
76000 ROUEN Cedex
Tel.: 02-12 34 56 78Vos ReI.: CD/mp/12345 Monsieur le CheI des Achats
Nos ReI.: JPD/av/3456 Claude DUPONT
Objet: notre oIIre Societe XYZ
P. J.: 1 catalogue 15, rue de l`Industrie
1 grille des prix 38000 GRENOBLE

Rouen, le 10 octobre 2008Monsieur le CheI des Achats,

A la suite de votre lettre de demande d`inIormations, nous avons le plaisir de vous envoyer
notre oIIre de produits chimiques.

Vous trouverez ci-joint notre dernier catalogue et une grille des prix, ayant les conditions de
reglement incluses.

Dans l`attente de votre commande, nous vous prions d`agreer, Monsieur le CheI des Achats,
nos salutations distinguees.


CheI des Ventes

}cvnTicc I+O1

Jean-Pierre DUBOIS


S.A. au capital de 500 000 euros/ R. C.: Rouen B 076 405 955/ Code APE 1407/ C.C.P. Rouen 323-89


Sarcini yi teme ce vor fi notate
Angajamentul/implicarea studentilor: parcurgerea reIerintelor bibliograIice indicate
Sarcinile si temele aIerente modulului sunt: rezolvarea exercitiilor orale si scrise de mai sus.

Bibliografie pentru modulul 2
- Sursele bibliograIice citate pe parcursul modulului:
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Finance
http://www.alsaeco.com/notes-juridiques/documents-comptables-obligatoires,454152,Ir.html
Hoprtean, V., Dulu, A. V., Franais B2-C1. Sciences exactes et de la terre, Seria Auto-
didact, Coord. Liana Pop, Editura Echinox, Cluj, 2009
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Assurancedommageouvrage28France29
- Materialele bibliograIice obligatorii:
http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Assurancedommageouvrage28France29
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Finance
http://www.alsaeco.com/notes-juridiques/documents-comptables-obligatoires,454152,Ir.html
- Materialele bibliograIice optionale/Iacultative, aIerente modulului:
BloomIield, A., Tauzin, B., Affaires a suivre, Hachette, Paris, 2001
Danilo, M., PenIornis, J.-L., Le franais de la communication professionnelle, Cle Interna-
tional, Paris, 1993
Dulu, A. V., Notions de communication en franais des affaires, Editia a II-a, Casa Crtii
de Stiint, Cluj-Napoca, 2012

Modulul numrul 3

UNITATEA 1

Scopul yi obiectivele
Scopul modulului este Iamiliarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dat.

Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
Concepte de baz/cuvinte cheie: structura si continutul, elaborarea planului de aIaceri

Con(inutul informa(ional detaliat: Plan de afaceri

Modle de plan d'affaires

Il n'existe pas de modele parIait de plan d'aIIaires, mais une structure identique est de mise pour la
redaction Iinale. Un plan d'aIIaires est un document Iaisant la description complete de l'entreprise
cooperative que vous voulez creer. Il presente en detail les produits ou les services qui seront
produits ou vendus, le mode d'organisation du travail et le mode de gestion d'entreprise, les resultats
de l'etude de marche et le plan marketing, les caracteristiques du capital humain employe et du
capital humain benevole (les membres), les equipements et le materiel necessaire, les besoins de
Iinancement et le plan de Iinancement.
Le plan d'aIIaires est un outil de travail. Il a deux Ionctions. Faciliter l'acquisition de capital ex-
terne, de prts aupres d'une caisse populaire, credit union ou une autre institution Iinanciere ou de
subvention d'entreprise. Il doit Iaire comprendre a une personne ou a une organisation, aupres des-
quelles un apport Iinancier externe est sollicite, leur intert a investir dans votre projet d'entreprise,
le serieux de ce projet d'entreprise et la capacite de votre equipe a reussir son demarrage et son
developpement d'entreprise. Faciliter le contrle du processus de demarrage et de developpement de
la nouvelle cooperative. Il vous servira d'instrument de contrle des resultats et de suivi des activi-
tes et de la nouvelle cooperative. Il doit tre redige dans un langage simple et clair. Il doit tre rela-
tivement court, tout au plus une trentaine de pages (plus les annexes). Les personnes qui auront a le
consulter avant de prendre leur decision d'investir dans votre cooperative, de lui Iaire un prt ou de
lui octroyer une subvention n'ont souvent pas de temps a perdre. Il est necessaire qu'elles puissent
comprendre tres vite votre projet et la nature exacte de ce que vous leur demandez.

Le Contenu dun plan daffaires
1. Rsum de l'ensemble du plan d'aIIaires (2 pages maximum)
2. Breve description de l'entreprise (1 page)
- Nom, adresse du siege social, date de creation, type d'entreprise, buts, nombre de membres
3. Analyse du march de l'entreprise
- Resume des caracteristiques des produits ou services oIIerts par rapport aux produits et services
comparables sur le marche
- Caracteristiques du marche, taille, parts du marche detenues par les entreprises concurrentes, seg-
ments de marche, tendances du marche
- Caracteristiques de votre strategie de vente (directe, par intermediaires, cots d'expedition, etc.)
- Caracteristiques de la clientele (membres ou non membres), classes d'ge, sexe, categories so-
ciales, revenu Iamilial, localisation, comportements d'achats, etc.
- Les prix de vos produits ou services
4. Description des produits et services
- L'originalite des produits et des services par rapport a la concurrence, les traits caracteristiques qui
permettront de les distinguer (si necessaire inserer des photographies ou des dessins)
- Description des eventuelles activites de recherche et de developpement qui seront necessaires
avant leur introduction sur le marche (identiIier les cots aIIerents et l'echeancier de travail)
- Description du plan de developpement de nouveaux produits et services
- IdentiIication des lois a respecter et des autorisations legales a obtenir avant leur introduction sur
le marche
5. Le plan de mise en march
- Estimation des ventes pour les trois premieres annees et de la part de marche recherchee (reIerer a
votre etude detaillee du marche qui a Ionde vos objectiIs de vente; vous la presentez en annexe)
- Liste des membres acheteurs ou d'acheteurs potentiels ayant deja maniIeste leur intention d'achat
- Description des segments de marche cibles (taille, localisation, autres caracteristiques)
- Description de votre strategie d'entreprise pour la penetration du marche et de son cot (comment
vous allez Iaire connatre vos produits et services, campagne de promotion, publicite media, rabais
de prix d'entree, etc.)
6. Les oprations
- Avantages de la localisation de votre place d'aIIaires
- Caracteristiques et cots du btiment et des equipements deja possedes, a acquerir ou a louer
(joignez un plan si necessaire et reIerez aux descriptions detaillees dans un document annexe)
- Description du processus et des methodes de production des produits et services
- Description des caracteristiques de la main-d'oeuvre necessaire (qualiIications proIessionnelles,
nombre, cots salariaux, etc.)
7. Mode de gestion et d'organisation d'entreprise
- Caracteristiques de la structure et du mode de Ionctionnement de l'association (repartition des
pouvoirs et des responsabilites des diIIerentes instances, identiIication des noms des administrateurs
et breve description de leur expertise)
- Caracteristiques de la structure (organigramme) et du mode de Ionctionnement de l'entreprise
(culture d'entreprise, methodes de gestion participative qui seront implantees, nom des cadres, leurs
competences, la description de leurs tches, leurs responsabilites et les relations d'autorite entre eux,
etc.)
- IdentiIication des ressources proIessionnelles externes avec lesquelles vous Ierez aIIaire (organisa-
tion specialisee en aide au demarrage d'entreprise, Iirme comptable, consultant marketing, Iorma-
teur, etc.)
8. Calendrier d'activites
- Tableau calendrier sur les trois premieres annees avec colonnes mensuelles ou bi-hebdomadaires
presentant sous Iorme de traits horizontaux epais le debut, la duree et la Iin des grandes series
d'operations de l'entreprise. Chaque activite est codee et brievement decrite dans une colonne a
gauche.
9. Etats Iinanciers prvisionnels
- Evolution du bilan Iinancier pour les trois premieres annees
- Evolution de l'etat des resultats pour les trois premieres annees
- Budget de caisse previsionnel pour la premiere annee, estimation de l'evolution du Ionds de roule-
ment pour les deux annees suivantes
- Point mort (niveau de revenus au-dela desquels la cooperative Iera des surplus, une Iois soustraits
les cots Iixes et les cots variables)
10. Plan de financement
- Montant total de l'investissement necessaire au demarrage
- Plan d'investissement a court et moyen terme
- Origines des Ionds (capital social, investisseurs externes, prts a moyen terme, etc.)
- Montants par origine, conditions d'acquisition (interts, part des surplus, etc.), echeancier de rem-
boursement, garanties oIIertes
11. Annexes
- Charte de l'entreprise
- Reglements des politiques internes
- Donnees de reIerence provenant de l'etude de marche
- Resume des Curriculum Vitae des principaux responsables et liste des membres
- Lettres d'appui, d'intention d'achats ou de ventes, etc.
- Toute autre inIormation pertinente qui peut permettre d'expliquer plus en detail la nature de vos
operations, l'equipement necessaire, les methodes et procedes de Iabrication, etc.

|http://www.creation-entreprise.ca/AIIaires/modele.htm|

Sarcini yi teme ce vor fi notate
Angajamentul/implicarea studentilor: parcurgerea reIerintelor bibliograIice indicate
Sarcinile si temele aIerente modulului sunt: citirea modelului de mai sus, studierea lui atent si
redactarea unui scurt plan de aIaceri.UNITATEA 2

Comer( interna(ional

Scopul yi obiectivele
Scopul modulului este Iamiliarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dat.

Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
Concepte de baz/cuvinte cheie: tranzactii economice internationale, modalitti si instrumente de
plat, transport international de marI

Con(inutul informa(ional detaliat: Comer( interna(ional

Commerce international

Le commerce international est l'echange de biens, de services et de capitaux entre pays. Ce
type de commerce existe depuis des siecles (cI. route de la soie), mais il connat un nouvel essor du
Iait de la mondialisation economique.
La theorie du commerce international est la branche de l'economie qui etudie et modelise le
commerce international.
Par ailleurs, il existe un droit des oprations de commerce international, Iormalise no-
tamment par les Incoterms de la Chambre de commerce internationale.volution du commerce international depuis 2000
|Source:World Trade Monitor|
Ces deux dernieres decennies, les echanges commerciaux internationaux ont grandement
augmente, plus particulierement pour les pays developpes et pour les nouveaux pays industrialises,
Iavorisant la croissance de ces derniers. Les pays les moins avances n'ont pas connu une telle hausse
des echanges commerciaux internationaux. Le volume du commerce mondial a triple depuis la
chute du Mur de Berlin en 1990.
Les accords regionaux sont de diIIerents types, reIletant chacun des degres d`integration econo-
miques distincts. On distingue, donc, six grands types d`organisations economiques regionales:
La zone d`change prfrentielle qui leve les obstacles au commerce interregional pour
certains produits et la CE depuis les annees 1960 (pour les hormones par exemple, source de
conIlit au sein de l`OMC Organisation Mondiale du Commerce);
La zone de libre-change qui est marquee par une suppression des obstacles tariIaires a
travers l`ALENA depuis 1994;
L`union douanire qui combine une libre circulation des marchandises et l`adoption d`un
tariI exterieur commun, c`est-a-dire des taxes douanieres identiques a chaque pays membre
vis-a-vis des pays tiers.
On peut y ajouter l`union politique. L`Allemagne du XIX
e
siecle a atteint ce stade en 1870, soit
46 ans apres la creation d`une union douaniere entre diIIerents Etats allemands, le Zollverein.
En 1950, Jacob Viner (The Custom Union Issue) a tente de prevoir les consquences de la
constitution d`unions economiques regionales. Elles ont, selon lui, un double impact sur le
commerce international:
Elles sont d`abord destructrices de certains Ilux commerciaux, vu que les partenaires d`une
mme union economique tendent a reduire leurs importations en provenance des pays tiers.
Ce Iut par exemple le cas de la Grande-Bretagne vis-a-vis du Commonwealth suite a son
entree dans l`Union europeenne, la preIerence communautaire supplantant des lors la pre-
Ierence imperiale. Plus recemment, l`entree des pays d`Europe de l`Est dans l`Union
europeenne risque de nuire aux importations textiles en provenance du Maghreb.
Elles sont, d`un autre cte, creatrices de Ilux. Elles permettent une collaboration, et donc une
specialisation accrue des diIIerents pays membres, ce qui accrot le commerce international.
Elles permettent une meilleure entente et une connaissance accrue des partenaires commer-
ciaux qui apporte conIiance et Iacilite dans les echanges (il est, par exemple, plus aise d'or-
ganiser un echange avec les Allemands qu'avec les Chinois). EnIin, le developpement de
certains secteurs proteges peut Iinalement se reveler proIitable pour certaines economies
etrangeres. La politique agricole commune, bien qu`ayant Ireine les importations agricoles
americaines, a touteIois accru les commandes a ces derniers de materiel agricole.
Finalement il est diIIicile de conclure quant au cte proIitable ou non de la constitution d`es-
paces economiques regionaux pour la croissance des volumes d`echanges internationaux.

Dangers vis--vis du multilatralisme


Les dix principaux pays pour le commerce international

Il est enIin a noter que la constitution d`espaces economiques regionaux reduit le nombre de
negociateurs lors des reunions de l`OMC (l`Union europeenne est, par exemple, representee en tant
que membre de l`organisation), ce qui peut Iaciliter les accords. En permettant le developpement
des economies dans un cadre protege, le regionalisme peut tre une etape prealable au multilate-
ralisme, permettant a certains pays de prendre de l`assurance. C`est ainsi que Mike Moore, ancien
president de l`OMC, declarait que le regionalisme pouvait servir a completer et a promouvoir le
multilateralisme, mais qu`il ne devait en aucun cas le remplacer. Mais, le risque est grand, selon lui,
de voir les economies se reIermer sur des zones restreintes de commerce privilegie, encourageant en
retour les autres economies a Iaire de mme, spirale negative qui pourrait mener a une contraction
des echanges mondiaux et du PIB mondial.
L`autre danger est une Iocalisation des ensembles economiques regionaux sur leur competi-
tivite Iace aux autres grandes economies. Le vocable de guerre economique ou la recherche
systematique de la competitivite sont les symptmes d`un retour des dogmes mercantilistes, de ce
que Paul Krugman appelle la theorie pop du commerce international. Cette mentalite, qui associe
le commerce international a une competition ou il y aurait des gagnants et des perdants, se mani-
Ieste regulierement dans les discours politiques lies a la constitution de zone de cooperation econo-
mique: il Iaut Iaire l`Europe pour Iaire le poids! disent certains. Sur le long terme, la diIIusion de
ce genre d`idees pourrait nuire au libre-echange et donc au commerce international.
Le commerce international comprend toutes les operations sur le marche mondial. Il est l'or-
gane regroupant les divers pays du monde engages dans la production des biens destines aux mar-
ches etrangers. Le commerce mondial comprend les types suivants:
Le commerce de concentration consiste a assembler les petites productions locales ou regio-
nales dans des comptoirs crees a cette Iin, en quantites convenables pour tre manipules sur
le marche mondial.
Le commerce de distribution consiste a se procurer les marchandises en tres grandes quanti-
tes sur le marche mondial et a les emmagasiner pour les distribuer aux consommateurs sur le
plan mondial.
Le commerce exterieur s'eIIectue entre les habitants de deux ou de plusieurs pays. Il comprend
les importations, achats a l'etranger, et les exportations, ventes a l'etranger des biens produits a
l'interieur d'un pays.
Le commerce de transit n'est rien d'autre que la Iaculte accordee a un produit, originaire du pays
X et destine a la consommation dans le pays Y, de traverser le pays Z sans acquitter les droits de
douane.
On distingue le commerce gnral qui est l'ensemble de commerce d'importation, d'exportation
et de transit, du commerce spcial qui ne comprend que le commerce d'importation et le commerce
d'exportation. Il ne comprend pas non plus le commerce en relation avec des zones Iranches et des
entrepots douaniers.

|http://Ir.wikipedia.org/wiki/Commerceinternational|

Sarcini yi teme ce vor fi notate
Angajamentul/implicarea studentilor: parcurgerea reIerintelor bibliograIice indicate
Sarcinile si temele aIerente modulului sunt: citirea textului de mai sus, studierea cuvintelor noi si
redactarea unui eseu de 20 rnduri despre comertul international.

Bibliografie pentru modulul 3
- Sursele bibliograIice citate pe parcursul modulului:
http://www.creation-entreprise.ca/AIIaires/modele.htm
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Commerceinternational
- Materialele bibliograIice obligatorii:
http://www.creation-entreprise.ca/AIIaires/modele.htm
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Commerceinternational

Modulul numrul 4

Cultur yi civiliza(ie

Scopul yi obiectivele
Scopul modulului este Iamiliarizarea cursantului cu vocabularul de specialitate legat de tema dat.

Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior
Concepte de baz/cuvinte cheie: departament, colectivitate local, Franta

Con(inutul informa(ional detaliat: Geografie yi administra(ie public

LECTUR SUPLIMENTAR: Agricultura Fran(ei

Le Secteur agricole franais

La France est le premier pays agricole de l`Union europeenne, avec une activite agricole qui
represente 3,5 de son PIB et une production annuelle de 61 milliards d`euros. Les 500 000
exploitations Iranaises occupent la moitie du territoire metropolitain. BeneIiciant d`une tradition
millenaire, l`agriculture Iranaise est l`un des secteurs cles de l`economie nationale et occupe un
poids essentiel dans le commerce exterieur. L`agriculture emploie en permanence plus de 770 000
personnes. L`agriculture occupe 53,2 de la surIace totale de la France et en marque proIondement
les paysages. Le pays compte 411 regions agricoles. Selon leur climat et leur sol, elles peuvent tre
propices a diIIerents types de cultures ou d`elevages.
La France est le premier producteur europeen de cereales, lesquelles representent 40 de la
surIace agricole utilisee. Elle est aussi l`un des principaux eleveurs de bovins (25 du cheptel
europeen) et de volailles. L`agriculture emploie en permanence plus de 770 000 personnes, dont
25 de Iemmes. Depuis quelques annees, le secteur agricole Iranais evolue. En eIIet, pour
repondre aux nouveaux besoins des consommateurs et des marches, les exploitants adaptent leur
production. Ainsi, la production de mas et de colza, destines notamment a la Iabrication des
biocarburants, a augmente. Autre tendance: depuis 2009, les exploitations engagees dans l`agri-
culture biologique ne cessent d`augmenter pour repondre a la Iorte demande de Iruits, de legumes et
de cereales biologiques.
Au cour de la construction europeenne depuis le Traite de Rome (1958), la politique agri-
cole commune a permis d`aider les agriculteurs et d`accrotre leur productivite, tout en preservant
l`environnement et en assurant un niveau de vie equitable aux exploitants. Le secteur agricole doit
Iaire Iace a de nouvelles preoccupations. Priorite a une production plus raisonnee qui prend en
compte la preservation de l`environnement. Pour cela, plusieurs dispositiIs ont ete mis en place par
le ministere de l`Agriculture, de l`Alimentation, de la Pche, de la Ruralite et de l`Amenagement du
territoire, comme le plan ObjectiI terres 2020. Le nouveau modele agricole devra concilier les
exigences du respect de l`environnement et les imperatiIs de competitivite et de rentabilite. Les
surIaces cultivees biologiques sont encouragees et elles devraient tre augmentees de 6 d`ici a
2012.
Lagriculture au cur de la presidence franaise du G20. La lutte contre la volatilite
excessive des prix des matieres premieres constitue l`une des grandes priorites de la presidence
Iranaise du G20. Les ministres en charge de l`agriculture des diIIerents pays membres seront pour
la premiere Iois reunis les 22 et 23 juin 2011 pour envisager des solutions aux problemes de regula-
tion et de transparence des marches agricoles. Ils discuteront egalement des moyens a mettre en
place pour prevenir et gerer les crises alimentaires et agricoles. EnIin, la presidence Iranaise insis-
tera sur la promotion de l`investissement agricole durable, respectueux de l`environnement,
notamment dans les pays les plus pauvres.
|http://www.Irance.Ir/connaitre/economie/panorama/article/le-secteur-agricole-Irancais|

U13 Geographie et Administration publique
Le 0partement
Le dpartement est une division administrative de la France, la fois une cir-
conscription administrative dconcentre et une collectivit locale dcentralise.
La France est divise en 100 dpartements dont quatre outre-mer. 26 dparte-
ments de la mtropole ont une faade littorale.

La formation du dpartement
Avant la Revolution de 1789, la France etait divisee en de nombreuses cir-
conscriptions administratives, militaires ou religieuses, inegales en etendue et
tres diverses par leurs coutumes. En 1790, pour uniIier l`organisation du pays,
l`Assemblee Constituante partagea le territoire national en circonscriptions do-
tees d`une administration identique: les departements.
Les limites des departements ont ete Iixees apres consultation des habitants
ou de leurs representants. TouteIois, on decida que leur etendue devait per-
mettre a tous leurs habitants de se rendre de leur domicile au cheI-lieu, a cheval,
en une seule journee. En general, le cheI-lieu Iut la ville dont l`acces etait alors
le plus commode pour tous. C`est la qu`a partir de 1800 se Iixa la preIecture.
Chaque departement a reu un nom, emprunte aux Iaits geographiques qui le
caracterisent: montagnes, rivieres, mer, situation. Dans l`ensemble le decoupage
a respecte les limites des anciennes provinces. A l`interieur du departement,
plusieurs communes, entre dix et vingt, Iorment un canton. De sept a vingt can-
tons constituent un arrondissement. Chaque departement comprend ainsi plu-
sieurs arrondissements, neuI au maximum.
|D`apres: L. Pernet et coll., Histoire. Geographie, Coed. A. Colin, Classiques Hachette, Paris, pp. 199-205|

Collectivit locale
Le departement est aussi une collectivite locale decentralisee, dirigee par le
conseil general, elu au suIIrage universel direct pour six ans. Les elections can-
tonales ont lieu tous les trois ans et renouvellent la moitie de l'assemblee depar-
tementale aIin de permettre sa continuite. La France en compte 100 depuis
1985.
En 2004, la mise en place du second volet de la decentralisation, dont l'acte
Iut vote le 13 aot 2004, prevoit d'importants transIerts de competences et de
moyens aux departements, notamment le transIert des aides sociales et econo-
miques (comme le Revenu minimum d'insertion), le transIert des routes natio-
nales d'intert local, de competences en matiere d'education et de contrle du
patrimoine. Cette decentralisation s'accompagne du transIert des Ionctionnaires
d'Etat et des Iinancements de compensation.

Vers la fin des dpartements?
En 2008, la commission pour la liberation de la croissance Iranaise, dite
Commission Attali, voulue par le President Nicolas Sarkozy, recommande, au
nom d'une reIorme des politiques economiques publiques, la suppression des
departements, bien que ce dernier ait repondu deIavorablement a cette proposi-
tion.
Cependant, Frederic LeIebvre, porte-parole de l'UMP, a declare en decembre
2008 que la Iusion entre departements et regions pour simpliIier la pyramide ad-
ministrative etait pour bientt.
Au 15 avril 2009, les plaques d'immatriculation des vehicules Iranais aIIi-
cheront toujours un numero de departement, mais il sera librement choisi par le
proprietaire, sans contrainte de domicile. Par ailleurs, le numero du departement
sera automatiquement accompagne du logo de la region a laquelle appartient le
departement en question.


|D`apres: http://Ir.wikipedia.org/wiki/DC3A9partementIranC3A7ais|
Lex|que
arrord|ssererl
c|rcorscr|pl|or
lerdue

Prf|xes
comprerdre
perrellre
rerouve||er
8uff|xes
corl|ru|re
gograpr|que
ur|verse|, |e
Fam|||e de mots
carlor
carlora|, e
dcerlra||sal|or
dcerlra||s, e
dparlererl
dparlererla|, e
d|v|ser
d|v|s|or
|ecl|or
|u, e
prleclure
prlel
8ynonymes
loulelo|s = ceperdarl
Antonymes
|rga|, e = ga|, e

Noms propres
Frdr|c Leleovre
N|co|as 3ar|ozy
Hots composs
Assero|e Corsl|luarle
assero|e
dparlererla|e
crel-||eu
Corr|ss|or Alla||
corse|| grra|
r|se er p|ace
oulre-rer
porle-paro|e
Express|ons
avo|r ||eu = a avea |oc
Abrv|at|ons
uVP = ur|or pour ur
rouvererl popu|a|re
|. Act|v|ts |ex|ca|es
1. L|sez |e texte et, pu|s, rpondez aux quest|ons su|vantes:
a) Combien de departements constituent la metropole? ..................
b) Qui, pourquoi, comment et quand a cree cette Iorme administrative? ..........
c) Qu`est-ce qu`une collectivite locale? Quel est son rle? ................
d) Comment s`appelle la commission pour la liberation de la croissance Iranaise?
................................................................................................................................
e) Quelle est reellement l`attitude du President Nicolas Sarkozy concernant ce probleme?
.........................................................................................................................................
I) Selon vous, quel est l`avenir des departements en France? ...............
g) Pourquoi a-t-on prevu le changement des plaques d'immatriculation des vehicules Iranais
pour le 15 avril 2009? ...............................


2. a} Trouvez |es dta||s sur |es formes adm|n|strat|ves frana|ses donnes c|-dessous, qu'e||es
so|ent actue||es ou qu'e||es appart|ennent dja a |'h|sto|re et notez-|es.
a) larrondissement, b) la commune, c) les districts, d) les cantons, e) les regions
1) Ils ont d'abord ete le premier niveau de subdivision des departements Iranais, de 1790 a
1800. Dans l'organisation du territoire proposee par Jean Cassini qui visait a homogeneiser le
decoupage du territoire Iranais, le departement pouvait tre divise jusqu'a neuI districts et
chaque district comportait jusqu'a neuI cantons. Les districts Iurent remplaces par les
arrondissements.
2) Celui departemental est une circonscription administrative, subdivision du departement; il est
lui-mme subdivise en cantons et en communes. Son administration est conIiee a un sous-preIet
qui assiste le preIet du departement. Contrairement aux regions, aux departements et aux
communes, les arrondissements departementaux ne possedent pas le statut de personne morale
de droit public. Toujours a la diIIerence de ces divisions territoriales, ceux-ci ne sont pas geres
par des personnes elues, mais designees par la presidence de la Republique Iranaise. Il y en a
en France 325.
3) Leur rle actuel est de Iournir un maillage electoral aux elections cantonales, chacun elit la
personne amenee a le representer au Conseil general du departement (sauI a Paris, ou le conseil
de Paris est elu suivant un mode operatoire diIIerent; il n'y en existe donc pas au sens electoral
du terme. En revanche, d'un point de vue statistique, les vingt arrondissements de Paris en sont
parIois consideres comme tels). En zone urbaine, une mme commune en recouvre quelqueIois
plusieurs. En zone rurale, celui-ci est souvent generalement Iorme de plusieurs communes; il
arrive alors Irequemment que les principaux services administratiIs (gendarmerie, tresorerie,
etc.) soient concentres dans son cheI-lieu. De 1790 jusqu'en 1958, ceux-ci Iormaient egalement
une circonscription judiciaire en tant que ressort du juge de paix.
4) En France, c`est une division administrative, la circonscription la plus petite de la France. Elle
correspond generalement au territoire d`une ville ou d`un village. Sa superIicie et surtout sa
population peuvent varier considerablement (la plus peuplee, Paris, possede plus de deux
millions d`habitants, les moins peuplees zero. Au 1
er
mars 2008, il en existait 36 783 en France
(dont 212 en outre-mer) qui couvraient l`integralite du territoire a l`exception de Saint-
Barthelemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et les territoires sans population permanente (terres
australes et antarctiques Iranaises, Clipperton). Au 1
er
janvier 2009, il en existait 36 686 en
France. Le premier chiIIre (36 783) en representait environ la moitie du nombre total dans ce qui
etait l`Union europeenne des 15.
5) La France est divisee en 26 zones de ce type, dont 22 situees en France metropolitaine (en
comptant la collectivite territoriale de Corse) et 4 d'outre-mer. Plus haut niveau des divisions
territoriales de la Republique Iranaise, elles sont a leur tour subdivisees en departements. C`est
aussi une zone geographique plus ou moins deIinie, liee a une identite culturelle ou sociale.
|D`apres http://Ir.wikipedia.org|


b} Apres avo|r compr|s |e systeme frana|s d'adm|n|stra-
t|on terr|tor|a|e, regardez |a synthese offerte par |a pyra-
m|de c|-contre. 6ommentez-|a c|-dessous en que|ques
mots.
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
|D`apres:
http://Ir.wikipedia.org/wiki/DC3A9partementIranC3A7ais|
c} 8|, apres un sjour a Par|s, vous vou||ez reven|r tout dro|t a 6|uj, vous pourr|ez fa|re appe| a un serv|ce de
bus, re||ant Par|s Porte Ha|||ot a |'aroport de eauva|s. En route, vous voyez que|ques panneaux: Rg|on de
P|card|e, 0partement d'0|se, Pays de ray, A|re d'Auneu||. L|sez |es |nformat|ons offertes a dro|te et comparez
avec ce que vous savez sur votre trajet de |'aroport de 8omeen| jusqu'au centre de |a v|||e de 6|uj.
La Picardie est une region historique et administrative du nord de la France qui regroupe trois departements:
l'Aisne, l'Oise et la Somme. Son cheI-lieu est Amiens. Le departement de l'Oise est un departement Iranais
de la region Picardie, qui doit son nom a la riviere qui le traverse, l'Oise. L'Insee et la Poste lui attribuent le
code 60. Le pays de Bray est une petite region naturelle de France situee a l'est et au nord-est de Rouen, a
cheval sur les departements de la Seine-Maritime et de l'Oise (donc partagee entre les regions de Haute-
Normandie et de Picardie). Aire a aussi le sens general de zone. Auneuil est une commune Iranaise,
situee dans le departement de l'Oise et la region Picardie. Auneuil est situee dans le pays de Bray au pied du
pays de Thelle.
|Adaptation d`apres: http://Ir.wikipedia.org|

||. Cramma|re et structurat|on du texte
A. Les vo|x pass|ve, act|ve et pronom|na|e [ 0 11.8.|
Les limites des departements ont ete fixees apres consultation des habitants ou de leurs
representants. TouteIois, on decida que leur etendue devait permettre a tous leurs
habitants de se rendre de leur domicile au cheI-lieu, a cheval, en une seule journee.
- Le faux pass|f
La France est divisee en 100 departements.
- La vo|x pronom|na|e a sens pass|f
C`est la qu`a partir de 1800 se fixa la preIecture.

3. Re||sez |e texte! a} 0|tes a que||e vo|x est chaque verbe, sauf pour |es exemp|es donns c|-dessus. b} Except
|'exemp|e, y avez-vous trouv d'autres faux pass|fs? c} Exp||quez pourquo|, dans |a dern|ere phrase, |a
prpos|t|on par est remp|ace par |a prpos|t|on oe, quo|que |e verbe so|t a |a vo|x pass|ve. d} F|na|ement,
transformez |es propos|t|ons c|-dessous ayant |e verbe a |a vo|x pronom|na|e en vo|x pass|ve, s| poss|b|e.

C`est la qu`a partir de 1800 se fixa la preIecture. Cette decentralisation saccompagne du transIert des
Ionctionnaires d'Etat et des Iinancements de compensation.
4. L|sez |e fragment c|-dessous et transformez |e nom (lrarslerl/ s}, en caracteres gras, dans un verbe a |a vo|x
pass|ve. Attent|on a |'accord du part|c|pe pass!
En 2004, la mise en place du second volet de la decentralisation, dont l'acte Iut vote le 13 aot 2004, prevoit
d'importants transferts de competences et de moyens aux departements, notamment le transfert des aides
sociales et economiques (comme le Revenu minimum d'insertion), le transfert des routes nationales d'intert
local, de competences en matiere d'education et de contrle du patrimoine. Cette decentralisation
s'accompagne du transfert des Ionctionnaires d'Etat et des Iinancements de compensation.

. Le pass s|mp|e [ 0 11.1.1.5.|
Exemples: En 1790, pour uniIier l`organisation du pays, l`Assemblee Constituante partagea le territoire
national en circonscriptions dotees d`une administration identique: les departements.
5. Re||sez |e texte et sou||gnez |es autres verbes au pass s|mp|e. 0|tes que||e en est |a vo|x.
. Apres |a re|ecture du texte, mettez au pass s|mp|e |es verbes donns au pass compos.

6. La quest|on rhtor|que
Vers la Iin des departements?
7. 0|tes comment peut-on encore appe|er |a quest|on
rhtor|que!
8. |mag|nez |es s|tuat|ons dans |esque||es ont t ut|||ses |es quest|ons rhtor|ques donnes en bas.
Combien de mots Iaudra-t-il ecouter avant que ne cesse cette querelle absurde? Comment a va? Ne
vous a-t-on pas averti? Comment est-ce possible? Ne pensez-vous pas que tous ces malades meritent
qu`on leur assure les soins adequats?
0. L'express|on du but [ 0 1Z.11.|
En 1790, pour uniIier l`organisation du pays, l`Assemblee Constituante partagea le territoire national en
circonscriptions dotees d`une administration identique: les departements.
Les elections cantonales ont lieu tous les trois ans et renouvellent la moitie de l'assemblee departementale
afin de permettre sa continuite.
Cependant, Frederic LeIebvre, porte-parole de l'UMP, a declare en decembre 2008 que la Iusion entre
departements et regions pour simpliIier la pyramide administrative etait pour bientt.
9. Transformez |es construct|ons |nf|n|t|ves donnes en exemp|e c|-dessus, tout en mettant |es verbes au
subjonct|f pass|f.

E. L'express|on de |a concess|on [ 0 1.5.9.|
Toutefois, on decida que leur etendue devait permettre a tous leurs habitants de se rendre de leur domicile au
cheI-lieu, a cheval, en une seule journee.
En 2008, la Commission Attali, voulue par le President Nicolas Sarkozy, recommande, au nom d'une
reIorme des politiques economiques publiques, la suppression des departements, bien que ce dernier ait
repondu deIavorablement a cette proposition.
10. 0ue|ques phrases c|-dessous vous par|ent de |a rg|on, une autre un|t adm|n|strat|ve frana|se. Af|n de
m|eux comprendre ces donnes, |ntrodu|sez |es mots qu| expr|ment |a concess|on, parce qu'||s en ont t
||m|ns.
bien entendu, bien que cependant, certes. mais, en depit de, en tout cas, mais, malgre, mme s,
neanmoins, toutefois, pourtant
a) ... l`organisation de la France en 1789 soit tres complexe, les limites des diIIerentes divisions ne
concident pas. Les deputes de 1789 donnent a la France une organisation simple et b) ... entierement
nouvelle. c) .. leur premier projet qui decomposait la France en departements (du verbe departir qui
veut dire partager) tous egaux en superIicie, ce decoupage mathematique Iut repousse. d) Les departements
ont presque tous la mme date de naissance, le decret du 22 decembre 1789, d) ... ils sont entres dans
l`Histoire bien avant cette date. La region regroupe plusieurs departements, etant une collectivite territoriale;
e) ..., ce cadre ne Iait pas l`unanimite: pour certains, il ne correspond pas aux communautes culturelles
leguees par l`Histoire et, pour d`autres, il ne permet pas a l`opinion publique regionale de contrebalancer
l`inIluence de l`Etat. I) ... de vigoureuses oppositions, ils sont arrives a avoir des objectiIs communs pour
leur region. Le departement reste une entite a la mesure des besoins de l`homme: g) ... il disparaissait, on
craindrait que les populations respectives ne soient tres vite abandonnees a une sous-administration. La region
est ouverte sur l`exterieur et, h) ..., elle se presente comme une petite partie de notre monde. i) ... la
region a besoin d`hommes capables de l`animer ..., dans le passe, certaines regions actuelles Iurent
victimes de choix malheureux de leurs elites qui preIerait souvent investir dans la terre plutt que dans
l`industrie. En marge de l`Etablissement Public Regional, les Iorces socio-proIessionnelles se regroupent
dans diverses structures; j) ..., ces structures regionales se limitent generalement a des tches de conseil et
de coordination. Certains journalistes craignent k) ... que, proche des interts locaux, la presse regionale
se montre parIois trop prudente. Le preIet est, en principe, le seul administrateur du departement; l) ...,
plusieurs lois ont decentralise certains pouvoirs au proIit du Conseil general.

|Adaptation d`apres: J. Brignon et coll., Histoire. Geographie, ed. Hatier, Paris, pp. 19-21, 278-283|

11. Regardez |'|mage et cr|vez que|ques ||gnes sur ce qu'e||e vous suggere concernant |'adm|n|strat|on
pub||que.


............................
............................
............................
............................
............................

Sarcini yi teme ce vor fi notate
Angajamentul/implicarea studentilor: parcurgerea reIerintelor bibliograIice indicate
Sarcinile si temele aIerente modulului sunt: citirea textului de mai sus, studierea cuvintelor noi si
redactarea unui eseu de 20 rnduri despre agricultura Frantei; rezolvarea exercitiilor orale si scrise
de mai sus.

Bibliografie pentru modulul 4
- Sursele bibliograIice citate pe parcursul modulului:
http://www.Irance.Ir/connaitre/economie/panorama/article/le-secteur-agricole-Irancais
Brignon, J. et coll., Histoire. Geographie, ed. Hatier, Paris
Hoprtean, V., Dulu, A. V., Franais B2-C1. Sciences exactes et de la terre, Seria Auto-
didact, Coord. Liana Pop, Editura Echinox, Cluj, 2009
Pernet, L. et coll., Histoire. Geographie, Coed. A. Colin, Classiques Hachette, Paris
http://Ir.wikipedia.org
http://Ir.wikipedia.org/wiki/DC3A9partementIranC3A7ais
- Materialele bibliograIice obligatorii:
http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/
http://Ir.wikipedia.org/wiki/DC3A9partementIranC3A7ais
http://Ir.wikipedia.org

Anexe

Bibliografia complet a cursului
Baciu, I., Gramatica limbii france:e, Echinox, Cluj-Napoca, 1997
BloomIield, A., Tauzin, B., Affaires a suivre, Hachette, Paris, 2001
Brignon, J. et coll., Histoire. Geographie, ed. Hatier, Paris
Coiug, A., Dulu, A. V., Leb, R., Bgiag, A., Franais B2-C1. Sciences humaines, Seria Auto-
didact, Coord. Liana Pop, Editura Echinox, Cluj, 2009
Danilo, M., PenIornis, J.-L., Le franais de la communication professionnelle, Cle International,
Paris, 1993
Dulu, A. V., Notions de communication en franais des affaires, Editia a II-a, Casa Crtii de
Stiint, Cluj-Napoca, 2012
GoII, Claude le, French for Business, ed. Didier, Paris, 1992
Hermel, Ph., Management europeen et international, Economica, Paris, 1993 (MEI)
Hoprtean, V., Boatc, M., Mateiu, I. A., Dulu, A. V., Siminiciuc, E., Franais A1-B1 (Cahier de
letudiant), Editura Echinox, Cluj, Editor: Liana Pop, 2008
Hoprtean, V., Dulu, A. V., Franais B2-C1. Sciences exactes et de la terre, Seria Autodidact,
Coord. Liana Pop, Editura Echinox, Cluj, 2009
Hoprtean, V., Mateiu, I. A., Dulu, A. V., Siminiciuc, E., Franais A1-B1 (Manuel), Editura Echi-
nox, Cluj, Editor: Liana Pop, 2008
Mateiu, I., Coiug, A., Precis de grammaire franaise. Notiuni de gramatic france:, Editura Echi-
nox, Cluj, Editor: Liana Pop, 2009
Mauger, G., Grammaire pratique du franais daufourdhui. langue parlee, langue ecrite, Librairie
Hachette, Paris, 1968
Pernet, L. et coll., Histoire. Geographie, Coed. A. Colin, Classiques Hachette, Paris
Suciu, Delia, Sera, Nicolae, Franais des affaires et de la communication publique 1, Editura
EFES, Cluj-Napoca, 2005
Suciu, Delia, Sera, Nicolae, Franais des affaires et de la communication publique 2, Editura
EFES, Cluj-Napoca, 2005
xxx, ObjectiI Entreprise, Hachette, Paris, 2000
http://Ir.wikipedia.org
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Assurancedommageouvrage28France29
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Banques
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Commerceinternational
http://Ir.wikipedia.org/wiki/DC3A9partementIranC3A7ais
http://Ir.wikipedia.org/wiki/Finance
http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/
http://www.alsaeco.com/notes-juridiques/documents-comptables-obligatoires,454152,Ir.html
http://www.creation-entreprise.ca/AIIaires/modele.htm
http://www.europensemble.eu/
http://www.Irance.Ir/connaitre/economie/panorama/article/le-secteur-agricole-Irancais
http://www.letudiant.Ir/metiers/secteur/marketing-publicite.html
http://www.targuzo.com/Iondement-marketing/mix-marketing-4p.html


Scurt biografie a titularului de curs
ConI. univ. dr Alexandra DULU

Interese
de
cercetare
Literatur Irancez, comunicare n aIaceri, didactica limbilor moderne aplicate, politici
lingvistice, turism si servicii de ospitalitate
Publica(ii
Cr(i: La Folie dans les contes de Guv de Maupassant (Cluj: EFES, 2006); Guv de
Maupassant in Romania, Casa Crtii de Stiint, Cluj-Napoca, 2012; Notions de
communication en franais des affaires, Editia a II-a (Cluj-Napoca: Casa Crtii de
Stiint, 2012); Ameliore: votre franais des affaires, Casa Crtii de Stiint, Cluj-Napoca,
2012; Coautor al volumelor: Bibliographie des Ecrivains Franais Guv de Maupassant,
2 vol., Editor: Yvan Leclerc (Paris: Memini, 2008); Franais A1-B1 (Manuel), Editor:
Liana Pop (Cluj: Echinox, 2008); Franais A1-B1 (Cahier de letudiant), Editor: Liana
Pop (Cluj: Echinox, 2008); Franais B2-C1 (Sciences exactes et de la terre), Editor:
Liana Pop, (Cluj: Echinox, 2009); Franais B2-C1 (Sciences humaines), Editor: Liana
Pop, (Cluj: Echinox, 2009); Teste de limba france:, trei editii (Cluj: Dacia, 1997/2000);
Coautor si redactor al volumului: Dictionnaire des relations franco-roumaines. Culture
et francophonie, Editor: Maria Vod-Cpusan (Cluj: EFES, 2003)
Editare: Coeditor al volumului: La Promotion du langage de specialite dans le milieu
universitaire de Cluf, THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION ON THE
NATIONAL ECONOMY, 28-29 October 2005, Cluj-Napoca, Romania, Business
Modern Languages and Communication (Cluj: Risoprint, 2006)
Formare
Absolvent a Faculttii de Filologie, Sectia Irancez-englez, Universitatea Babes-
Bolyai din Cluj-Napoca, 1976; doctoratul n Filologie (Magna cum Laude),
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, 2002