Sunteți pe pagina 1din 13

Informatica semestrul 1 Anul I I

Aplicatia 1
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip consola pentru conversia sumei din lei in euro. Se doreste afisarea in
fereastra consolei a mesajului “Suma in lei este …”

Module Module1

Sub Main()
Dim sumalei As Short = InputBox("Suma in lei")
Dim curseuro As Single = InputBox("Cursul euro")
Dim sumaeuro As Single = sumalei / curseuro
Console.WriteLine("Suma in euro este" & " " & Format(sumaeuro,
"fixed"))
Console.ReadLine()
End Sub

End Module

Aplicatia 2
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip consola pentru conversia sumei din lei in euro. Se doreste afisarea
intr.-o caseta de mesaj a mesajului “Suma in lei este …”
Module Module1

Sub Main()
Dim sumalei As Short = InputBox("Suma in lei")
Dim curseuro As Single = InputBox("Cursul euro")
Dim sumaeuro As Single = sumalei / curseuro
msgbox("Suma in euro este" & " " & Format(sumaeuro,
"fixed"))
End Sub

End Module

1
Aplicatia 3
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul dobanzii la suma depusa intr-un depozit.
Date cunoscute: numele clientului, prenumele clientului, simbol cont, suma depusa, termenul, rata dobanzii.
Dobanda se calculeaza cu formula:
Dobanda = (suma depusa * rata dobanzii / 100) * termen / 12
Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox);
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim nume As String = InputBox("Numele")
Dim pren As String = InputBox("Prenumele")
Dim cont As String = InputBox("Simbol cont")
Dim suma As Integer = InputBox("Suma depusa")
Dim termen As Byte = InputBox("Termenul")
Dim ratadob As Single = InputBox("Rata dobanzii")
Dim dobanda As Double = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
TextBox1.Text = nume
TextBox2.Text = pren
TextBox3.Text = cont
TextBox4.Text = Format(suma, "fixed")
TextBox5.Text = Format(termen, "fixed")
TextBox6.Text = Format(ratadob, "fixed")
TextBox7.Text = Format(dobanda, "fixed")
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


End
End Sub

Aplicatia 4
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul dobanzii la suma depusa intr.-un depozit.
Date cunoscute: numele clientului, prenumele clientului, simbol cont, suma depusa, termenul, rata dobanzii.
Dobanda se calculeaza cu formula:
Dobanda = (suma depusa * rata dobanzii / 100) * termen / 12
Cerinte: - datele se introduc in casete de text;
- rezultatul se afiseaza intr.-o caseta de text.

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim dobanda As Single = (Val(TextBox4.Text) * Val(TextBox6.Text) / 100) *
Val(TextBox5.Text) / 12
TextBox7.Text = Format(dobanda, "fixed")
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


End
End Sub

2
Aplicatia 5
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul drepturilor banesti.
Date cunoscute: numarul curent, codul angajatului, numele angajatului, prenumele angajatului, numarul de ore
lucrate, tariful orar. Se va calcula: Salariul, Impozitul si Restul de plata.
Formule de calcul: Salariu = numar ore lucrate * tarif orar
Impozit = salariu * 16 / 100
Rest de plata = Salariu - Impozit
Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox);
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Dim tsal As Integer


Dim timp As Integer
Dim trest As Integer

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Static nc As Short
Dim codang As Integer
Dim nume As String
Dim pren As String
Dim ore As Byte
Dim tarifora As Single
Dim sal As Integer
Dim impozit As Integer
Dim restp As Integer
Dim r As String = "da"
While UCase(r) = "DA"
nc += 1
codang = InputBox("Codul angajatului")
nume = InputBox("Numele")
pren = InputBox("Prenumele")
ore = InputBox("Numar ore lucrate")
tarifora = InputBox("Tariful orar")
sal = ore * tarifora
impozit = sal * 16 / 100
restp = sal - impozit
TextBox1.Text = TextBox1.Text + Str(nc) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox2.Text = TextBox2.Text + Str(codang) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox3.Text = TextBox3.Text + nume + Chr(13) + Chr(10)
TextBox4.Text = TextBox4.Text + pren + Chr(13) + Chr(10)
TextBox5.Text = TextBox5.Text + Str(sal) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox6.Text = TextBox6.Text + Str(impozit) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox7.Text = TextBox7.Text + Str(restp) + Chr(13) + Chr(10)
tsal = tsal + sal
timp = timp + impozit
trest = trest + restp
r = InputBox("Continuati?")
End While
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


TextBox8.Text = Str(tsal)
TextBox9.Text = Str(timp)
TextBox10.Text = Str(trest)

3
End Sub

Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click


End
End Sub

Aplicatia 6
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul drepturilor banesti.
Date cunoscute: numarul curent, codul angajatului, numele angajatului, prenumele angajatului, numarul de ore
lucrate, tariful orar. Se va calcula: Salariul, Impozitul si Restul de plata.
Formule de calcul: Salariu = numar ore lucrate * tarif orar
Impozit = salariu * 16 / 100
Rest de plata = Salariu - Impozit
Cerinte: - datele se introduc in casete de text;
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Dim tsal As Integer


Dim timp As Integer
Dim trest As Integer

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Static nc As Short
Dim sal As Integer
Dim impozit As Integer
Dim restp As Integer
nc += 1
TextBox6.Text = TextBox6.Text + Str(nc) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox7.Text = TextBox7.Text + TextBox1.Text + Chr(13) + Chr(10)
TextBox8.Text = TextBox8.Text + TextBox2.Text + Chr(13) + Chr(10)
TextBox9.Text = TextBox9.Text + TextBox3.Text + Chr(13) + Chr(10)
sal = Val(TextBox4.Text) * Val(TextBox5.Text)
impozit = Val(TextBox4.Text) * Val(TextBox5.Text) * 16 / 100
restp = Val((TextBox4.Text) * Val(TextBox5.Text) - (Val(TextBox4.Text) *
Val(TextBox5.Text) * 16 / 100))
TextBox10.Text = TextBox10.Text + Str(sal) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox11.Text = TextBox11.Text + Str(impozit) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox12.Text = TextBox12.Text + Str(restp) + Chr(13) + Chr(10)
tsal = tsal + sal
timp = timp + impozit
trest = trest + restp
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


TextBox13.Text = Str(tsal)
TextBox14.Text = Str(timp)
TextBox15.Text = Str(trest)
End Sub

Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click


TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox4.Text = ""
TextBox5.Text = ""
4
End Sub

Private Sub Button4_Click() Handles Button4.Click


End
End Sub

Aplicatia 7
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul valorii si a valorii totale.
Date cunoscute: cantitate, pret. Se va calcula: valoarea. Nr Crt va fi incrementat automat.
Formule de calcul: Valoare = cantitate * pret
Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox);
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Dim nc As Integer
Dim tval As Double

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim cant As Integer
Dim pret As Integer
Dim valoare As Double
Dim r As String = "da"
While UCase(r) = "DA"
nc += 1
cant = InputBox("precizati cantitatea")
pret = InputBox("precizati pretul")
valoare = cant * pret
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(nc) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox2.Text = TextBox2.Text + CStr(cant) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox3.Text = TextBox3.Text + CStr(pret) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox4.Text = TextBox4.Text + CStr(valoare) + Chr(13) + Chr(10)
tval += valoare
r = InputBox("Continuati?")
End While
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


TextBox5.Text = CStr(tval)
End Sub

Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click


End
End Sub

5
Aplicatia 8
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul valorii si a valorii totale.
Date cunoscute: cantitate, pret. Se va calcula: valoarea. Nr Crt va fi incrementat automat.
Formule de calcul: Valoare = cantitate * pret
Cerinte: - datele se introduc in casete de text;
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Dim nc As Integer
Dim tval As Double

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim valoare As Single
nc += 1
TextBox3.Text = TextBox3.Text + CStr(nc) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox4.Text = TextBox4.Text + TextBox1.Text + Chr(13) + Chr(10)
TextBox5.Text = TextBox3.Text + TextBox2.Text + Chr(13) + Chr(10)
valoare = Val(TextBox1.Text) * Val(TextBox2.Text)
TextBox6.Text = TextBox6.Text + CStr(valoare) + Chr(13) + Chr(10)
tval += valoare
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


TextBox7.Text = CStr(tval)
End Sub

Private Sub Button4_Click() Handles Button4.Click


TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
End Sub

Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click


End
End Sub

Aplicatia 9
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul dobanzii la suma depusa intr-un depozit.
Date cunoscute: numele clientului, prenumele clientului, simbol cont, suma depusa, termenul, rata dobanzii.
Dobanda se calculeaza cu formula:
Dobanda = (suma depusa * rata dobanzii / 100) * termen / 12
6
Se va tine cont la rezolvare de faptul ca termenul pentru depunere poate lua umatoarele valori: 1, 3, 6, 12 luni.
Pentru rezolvare se foloseste o structura alternativa de tipul IF…END IF.
Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox);
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim nume As String
Dim pren As String
Dim cont As String
Dim suma As Integer
Dim termen As Byte
Dim ratadob As Single
Dim dobanda As Double
nume = InputBox("Numele")
pren = InputBox("Prenumele")
cont = InputBox("Simbol cont")
suma = InputBox("Suma depusa")
termen = InputBox("Termenul")
ratadob = InputBox("Rata dobanzii")
IF termen = 1 Then
dobanda = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
ElseIF termen = 3 Then
dobanda = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
ElseIF termen = 6 Then
dobanda = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
ElseIF termen = 12 Then
dobanda = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
Else
MsgBox(“Nu se poate calcula dobanda. Termenul introdus nu corespunde.”)
End IF
TextBox1.Text = nume
TextBox2.Text = pren
TextBox3.Text = cont
TextBox4.Text = Format(suma, "fixed")
TextBox5.Text = Format(termen, "fixed")
TextBox6.Text = Format(ratadob, "fixed")
TextBox7.Text = Format(dobanda, "fixed")
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


End
End Sub

Aplicatia 10
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul dobanzii la suma depusa intr-un depozit.
Date cunoscute: numele clientului, prenumele clientului, simbol cont, suma depusa, termenul, rata dobanzii.
Dobanda se calculeaza cu formula:
Dobanda = (suma depusa * rata dobanzii / 100) * termen / 12

7
Se va tine cont la rezolvare de faptul ca termenul pentru depunere poate lua umatoarele valori: 1, 3, 6, 12 luni.
Pentru rezolvare se foloseste o structura alternativa de tipul IF…END IF.
Cerinte: - datele se introduc in casete de text;
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim dobanda As Single
IF val(TextBox5.Text) = 1 Then
dobanda = (val(TextBox4.Text) * val(TextBox6.Text) / 100) *
val(TextBox5.Text) / 12
ElseIF val(TextBox5.Text) = 3 Then
dobanda = (val(TextBox4.Text) * val(TextBox6.Text) / 100) *
val(TextBox5.Text) / 12
ElseIF val(TextBox5.Text) = 6 Then
dobanda = (val(TextBox4.Text) * val(TextBox6.Text) / 100) *
val(TextBox5.Text) / 12
ElseIF val(TextBox5.Text) = 12 Then
dobanda = (val(TextBox4.Text) * val(TextBox6.Text) / 100) *
val(TextBox5.Text) / 12
Else
MsgBox(“Nu se poate calcula dobanda. Termenul introdus nu corespunde.”)
End IF
TextBox7.Text = Format(Cstr(dobanda), "fixed")
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


TextBox1.Text = “”
TextBox2.Text = “”
TextBox3.Text = “”
TextBox4.Text = “”
TextBox5.Text = “”
TextBox6.Text = “”
End Sub

Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click


End
End Sub

Aplicatia 11
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul dobanzii la suma depusa intr-un depozit.
Date cunoscute: numele clientului, prenumele clientului, simbol cont, suma depusa, termenul, rata dobanzii.
Dobanda se calculeaza cu formula:
Dobanda = (suma depusa * rata dobanzii / 100) * termen / 12
Se va tine cont la rezolvare de faptul ca termenul pentru depunere poate lua umatoarele valori: 1, 3, 6, 12 luni.
Pentru rezolvare se foloseste o structura alternativa de tipul SELECT CASE…END SELECT.
Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox);
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim nume As String
Dim pren As String
Dim cont As String
Dim suma As Integer
Dim termen As Byte
Dim ratadob As Single
8
Dim dobanda As Double
nume = InputBox("Numele")
pren = InputBox("Prenumele")
cont = InputBox("Simbol cont")
suma = InputBox("Suma depusa")
termen = InputBox(“Termenul”)
ratadob = InputBox("Rata dobanzii")
SELECT CASE termen
CASE 1 : dobanda = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
CASE 3 : dobanda = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
CASE 6 : dobanda = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
CASE 12 : dobanda = (suma * ratadob / 100) * termen / 12
CASE Else
MsgBox(“Nu se poate calcula dobanda. Termenul introdus nu corespunde.”)
End SELECT
TextBox1.Text = nume
TextBox2.Text = pren
TextBox3.Text = cont
TextBox4.Text = Format(suma, "fixed")
TextBox5.Text = Format(termen, "fixed")
TextBox6.Text = Format(ratadob, "fixed")
TextBox7.Text = Format(dobanda, "fixed")
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


End
End Sub

Aplicatia 12
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul dobanzii la suma depusa intr-un depozit.
Date cunoscute: numele clientului, prenumele clientului, simbol cont, suma depusa, termenul, rata dobanzii.
Dobanda se calculeaza cu formula:
Dobanda = (suma depusa * rata dobanzii / 100) * termen / 12
Se va tine cont la rezolvare de faptul ca termenul pentru depunere poate lua umatoarele valori: 1, 3, 6, 12 luni.
Pentru rezolvare se foloseste o structura alternativa de tipul SELECT CASE…END SELECT.
Cerinte: - datele se introduc in casete de text;
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim dobanda As Single
SELECT CASE val(TextBox5.Text)
CASE 1 : dobanda = (val(TextBox4.Text) * val(TextBox6.Text) / 100) *
val(TextBox5.Text) / 12
CASE 3 : dobanda = (val(TextBox4.Text) * val(TextBox6.Text) / 100) *
val(TextBox5.Text) / 12
CASE 6 : dobanda = (val(TextBox4.Text) * val(TextBox6.Text) / 100) *
val(TextBox5.Text) / 12
CASE 12 : dobanda = (val(TextBox4.Text) * val(TextBox6.Text) / 100) *
val(TextBox5.Text) / 12
CASE Else
MsgBox(“Nu se poate calcula dobanda. Termenul introdus nu corespunde.”)
End SELECT
TextBox7.Text = Format(Cstr(dobanda), "fixed")
End Sub

9
Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click
TextBox1.Text = “”
TextBox2.Text = “”
TextBox3.Text = “”
TextBox4.Text = “”
TextBox5.Text = “”
TextBox6.Text = “”
End Sub

Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click


End
End Sub

Aplicatia 13
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul valorii.
Date cunoscute: codul produsului, denumirea produsului, cantitatea, pretul unitar.
Se are in vedere introducerea mai multor materiale si afisarea lor intr-o singura lista.
Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox);
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Dim totval As Double

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim codmat As Integer
Dim denmat As String
Dim cant As Integer
Dim pret As Double
Dim valoare As Double
Dim r As String = InputBox("Doriti sa incepeti?")
While UCase(r) = "DA"
codmat = (InputBox("Codul materialului"))
denmat = InputBox("Denumirea materialului")
cant = InputBox("Cantitatea")
pret = InputBox("Pretul unitar")
valoare = cant * pret
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(codmat) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox2.Text = TextBox2.Text + denmat + Chr(13) + Chr(10)
TextBox3.Text = TextBox3.Text + CStr(cant) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox4.Text = TextBox4.Text + CStr(pret) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox5.Text = TextBox5.Text + CStr(valoare) + Chr(13) + Chr(10)
totval += valoare
r = InputBox("Doriti sa continuati?")
End While
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


TextBox6.Text = Format(CStr(totval))
End Sub

Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click


End
End Sub

10
Aplicatia 14
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calculul valorii.
Date cunoscute: codul produsului, denumirea produsului, cantitatea, pretul unitar.
Se are in vedere introducerea mai multor materiale si afisarea lor intr-o singura lista.
Cerinte: - datele se introduc in casete de text;
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Dim totval As Double

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


TextBox6.Text = TextBox6.Text + TextBox1.Text + Chr(13) + Chr(10)
TextBox7.Text = TextBox7.Text + TextBox2.Text + Chr(13) + Chr(10)
TextBox8.Text = TextBox8.Text + TextBox3.Text + Chr(13) + Chr(10)
TextBox9.Text = TextBox9.Text + TextBox4.Text + Chr(13) + Chr(10)
TextBox5.Text = Format(Val(TextBox3.Text) * Val(TextBox4.Text), "fixed")
TextBox10.Text = TextBox10.Text + TextBox5.Text + Chr(13) + Chr(10)
totval += Val(TextBox5.Text)
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox4.Text = ""
TextBox5.Text = ""
End Sub

Private Sub Button3_Click() Handles Button3.Click


TextBox11.Text = CStr(totval)
End Sub

Private Sub Button4_Click() Handles Button4.Click


End
End Sub

Aplicatia 15
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru situatiei scolare.
Date cunoscute: numarul de legitimatie, numele si prenumele, data nasterii, data admiterii.
11
Se cere calcularea: varstei, varstei la admitere, numarului de ani de cand este student.
Se are in vedere introducerea mai multor studenti si afisarea lor intr-o singura lista.
Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox);
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim nrleg As Integer
Dim nume As String
Dim datan As Date
Dim dataadm As Date
Dim varsta As Integer
Dim varstaadm As Integer
Dim anistud As Integer
Dim r As String = InputBox("Doriti sa incepeti?")
While UCase(r) = "DA"
nrleg = InputBox("Numarul legitimatiei")
nume = InputBox("Numele si prenumele")
datan = InputBox("Data nasterii - in format ZZ/LL/AAAA")
dataadm = InputBox("Data angajarii - in format ZZ/LL/AAAA")
varsta = Year(Now) - Year(datan)
varstaadm = Year(dataadm) - Year(datan)
anistud = Year(Now) - Year(dataadm)
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(nrleg) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox2.Text = TextBox2.Text + nume + Chr(13) + Chr(10)
TextBox3.Text = TextBox3.Text + CStr(varsta) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox4.Text = TextBox4.Text + CStr(varstaadm) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox5.Text = TextBox5.Text + CStr(anistud) + Chr(13) + Chr(10)
r = InputBox("Doriti sa continuati?")
End While
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


End
End Sub

Aplicatia 16
Sa se construiasca o aplicatie VB.NET tip windows pentru calcularea unei medii scolare.
Date cunoscute: numarul de legitimatie, numele si prenumele, nota la contabilitate, nota la finante.
Se are in vedere introducerea mai multor studenti si afisarea lor intr-o singura lista.
Cerinte: - datele se introduc in casete de dialog (folosind functia InputBox);
- rezultatele se afiseaza in casete de text.

Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click


Dim nrleg As Integer
Dim nume As String
Dim notac As Double
Dim notaf As Double
Dim media As Double
Dim r As String = InputBox("Doriti sa incepeti?")
While UCase(r) = "DA"

12
nrleg = InputBox("Numarul legitimatiei")
nume = InputBox("Numele si prenumele")
notac = InputBox("Nota la CONTABILITATE")
notaf = InputBox("Nota la FINANTE")
media = (notac + notaf) / 2
TextBox1.Text = TextBox1.Text + CStr(nrleg) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox2.Text = TextBox2.Text + nume + Chr(13) + Chr(10)
TextBox3.Text = TextBox3.Text + CStr(notac) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox4.Text = TextBox4.Text + CStr(notaf) + Chr(13) + Chr(10)
TextBox5.Text = TextBox5.Text + CStr(media) + Chr(13) + Chr(10)
r = InputBox("Doriti sa continuati?")
End While
End Sub

Private Sub Button2_Click() Handles Button2.Click


End
End Sub

13