Sunteți pe pagina 1din 9

Antonie Plmdeal Mitropolit al Transilvaniei

Opera lui Antonie Plmdeal (1926-2005), Mitropolit al Transilvaniei i !nv"tor al rom#nit"ii, rm#ne $ntre %ele mai de seam %e a putut s ne dea literatura su&-lunar a marilor pov"uiri, %e $n%epe demult i nu se termin de%#t odat %u %ea din urm vor&a pronun"at $n rom#ne te' (%i la el ideea $ns i de a e)ista s-a tradus $n iredu%ti&ila realitate a Tradi"iei, a%olo unde esen"iale sunt Modelul i Memoria' A%estea se or#nduies% i se %om&in strlu%it' *i%ieri, la noi, nu s-a mai e)primat %u at#ta dire%te"e, $n +elul unui pro,ram senin i $n +ormula unei dire%tive or,ani%e ne%ontesta&ile, a%est -tipar modelator. %e ilustrea/, la drept vor&ind, spe%i+i%ul $n %omponen"a lui meta+i/i%a0 -Apelul la e)emple, la para&ole i la apo+te,me lo%ale, e menit s su,ere/e pe de o parte vitalitatea spiritualit"ii ortodo)e rom#ne ti, pe de alta s opere/e prin modele' 1piritualitatea ortodo) este, $n ,eneral, nu o te2ni%, ni%i o +ilo/o+ie, %i o spiritualitate a modelelor reali/ate' Modelele "in ai%i lo% de 3e,ule' 4le sunt tradi"ie vie, ve%2e i nou, adaptat, %ontemporanei/at' 5esi,ur, la noi du2ovni%ii au +ost ast+el de modele, dar nu numai ei, %ei mari' Mai mari au +ost %ei %e au tiut s se +a% mi%i, prin smerenie, at#"ia anonimi %are au lsat $n urma lor doar un nume i o sin,ur +apt, dar +apt-model.' A%estea nu sunt %uvintele unui prelat %i ale unui !nv"tor %are ar +i putut s +ie un aman ar2ai%, un voievod medieval sau un +iloso+ de ieri i de a/i, +iind, $n ori%e %a/, o %on%lu/ie de e)ponent %%i Antonie Plmdeal a +ost %el mai -&iseri%es%. dintre s%riitorii rom#ni i %el mai s%riitor dintre oamenii 6iseri%ii' (u el, %ele dou literaturi %e triser $n lumi paralele, des+%#ndu-se 2eterodo)ia se%ulara de misterul reli,ios, se reunes% $n s+#r it, $ntr-o sinte/ strlu%it de unde, m#ine, va ie i, +r ni%i o $ndoial, solu"ia noastr universal i pro+eti%' (%i, deopotriv %u Modelul, esen"ial $n opera lui Antonie Plmdeal rm#ne Memoria' 3#nd pe r#nd, apar $n a%este pa,ini de o uimitoare intui"ie de solomonar %e ,se te %a $ntr-o vra7 i/voarele esen"iale, %2ipuri i semne %e ne adu% peste timp i ni se arat %a +iind noduri $n marile nvoade %are +a% $ntre,ul nostru %onstitutiv s e)iste' Pe mul"i i-a ,sit prin Tradi"ie dar pe i mai mul"i $i a+lase prin -potrivirea. ma,i%, %e nu se va putea e)pli%a alt+el de%#t printr-o voin" %e dep e te $n"ele,erea %omun' 8nii dintre %ei e)tra i din uitare par a +i venit %tre el %a printr-o %2emare rituali% ori %a printr-o invo%are de %uvinte %e +a% lumea s %apete alte dimensiuni' Ast+el se +%ur marile %r"i unde toate a%estea se $mpletes% $ntrun +el de Predanie %are se va or,ani/a episodi%, put#ndu-se %ontempla, $n impuntoarea ei le%"ie memora&il, a&ia prin alturarea tuturor pr"ilor $mpr tiate' -6iseri%a slu7itoare., -5as%li de %u,et i sim"ire rom#neas%., -1piritualitate i istorie., -(alendar de inim rom#neas%., -(uvinte la 9ile Mari., -Tradi"ie i li&ertate $n spiritualitatea ortodo)., -3u,ul Aprins. sunt nu doar do%umente de %rea"ie i de pov"uire %i i impresionante %r"i de $ndrumare, a %ror $nsemntate se va vedea %u timpul i va %re te %u %#t vremurile vor +i mai nedeslu ite' Pre/en"a lui $n istoria rom#neas% se va $n"ele,e, deopotriv, odat %u $ntrirea Timpului 3u i indistin%t, %a un model %e va deveni ne%esar %%i i se potrive te (ii ,rele %e o vom urma' !ntr-un anume +el, a%easta re%apitulea/ -modele si e)emple. %u %ara%ter em&lemati%' 4l avea intui"ia i erudi"ia lui *i%olae :or,a, %el %e des%2isese drumul ;%olii istorio,ra+i%e de la -Annales., "inuta senin i pro+eti% a lui

<asile P#rvan, %are a re%onstituit -=eti%a., u urin"a de a +ormula memora&il a lui =' (lines%u i marele proie%t intermina&il al en%i%lopedistului 6'P' >a deu' <enise din 6asara&ia, adi% dintr-o 3om#nie aproape &i&li%, ie ind din a%ea istorie paralel %a un +iu de "rani, +iind%, $n +elul lui, i el era un -%ri or., adi% un voievod o%ult i un $ndrepttor de oameni i de mul"imi pe al %ror %er su+letes% ?apta %e ne las va rm#ne %u +i)itatea %onstela"iilor intan,i&ile' Restituirea arhivelor ignorate (ele dint#i pa,ini din -:storia literaturii rom#ne de la ori,ini p#n $n pre/ent. de =' (lines%u, ne $n+"i au, la 19@1, o ima,ine deplora&il a studiilor $n a%east materie, la noi, unde a&sen"a de instrumente i de sinte/e $l o&li,a adeseori pe %er%ettor $n a +a%e deopotriv studiu ar2ivisti%, editare, &i&lio,ra+ie, anali/ i privire -de sus.' Ta&loul $n+"i at impresionea/ prin sentimentul de nepsare meta+i/i%' *oi, +a" de %eea %e ar +i tre&uit, am str#ns pu"in i ru i %2iar i %eea %e am str#ns am lsat, uneori, deoparte +iind% ar +i prea de tot -lo%alist., nesemni+i%ativ i verna%ular' (onvin,erea % suntem -rma i $n urm. i % mult din %eea %e am dat nu semni+i% de%#t pu"in %reea/ ne$n%redere i des%ura7are i, de +apt, la%un nemeritat' A%est de+i%it se e)pli%, de%i, i persist i %u ,reu s-ar $n%2ipui % $ntr-un interval prea s%urt, vom putea avea %eea %e al"ii au demult i $ntre&uin"ea/ spre a se a+irma' ;i, totu i, %eva s-a %ore%tat i ar +i e)%esiv a /i%e % ima,inea pre/entat, $n a%est %#mp, de =' (lines%u rm#ne inte,ral $n pi%ioare' Ast/i avem, mai mult de%#t ieri, edi"ii a%%epta&ile spre a da istorio,ra+iei literare post%lines%iene alte $ndrept"iri i sunt %#teodat e)tensiuni de materie %e ne adu% perspe%tive inedite asupra %#te unui autor %are a&ia a%um este editat %u %eva mai mult a%urate"e de%#t $nainte' !n dire%"ia &i&lio,ra+i% nu s-ar /i%e % a%umulrile sunt spe%ta%uloase %%i a&sen"ele e)ist de i nu par alarmante' 5ar a%estea sunt, pe s%urt, $naintri %e au putut s se %ristali/e/e $ntr-un mediu unde nu s-a modi+i%at, p#n la urm, nimi% din %e ne apar"ine, poate %onsu&stan"ial, %a do%trin a des%ura7rii' (%i ast+el de o&ie%tive apar"in, pretutindeni $n lumea %ivili/at, nu %et"enilor %i 1tatului %are, $ns, ai%i, rm#ne nu %reator de strate,ie i de prote%"ie pentru viitor %i a,re,are inde%is, o&ie%tivist, i %2iar un a,ent neutru, de/le,at de o&li,a"ia +a" de na"ie' !ns a pune a%%ent doar pe starea edi"iilor i pe &i&lio,ra+ie e posi&il dar nu i satis+%tor tiin"i+i%e te de vreme %e $naintarea propriu-/is $ i a+l temei mai de,ra& $n ar,umentul de ansam&lu' Ai%i intervin, de o&i%ei la noi, omul eroi% i %onstru%"ia luminat unde rea%"ia popular adu%e $ntotdeauna re/ultatul %e tre&uia +iind% -*eamurile. presimt de o&i%ei dire%"ia po/itiv i +a% ale,erea tre&uitoare' Ast+el $n%#t, ori%#t atitudine an%ilar ar +i artat stp#nirea, %on%ep"ia ne apare, p#n la urm, $nnoit i o vi/ionare a -des%2iderilor. %e se impun treptat impresionea/ prin %o2eren"' (#teva pun%te de rea/em $n des+ urarea a%easta inevita&il sunt, $ns, demne a +i e)empli+i%ate' !nt#i de toate, i/&e te perspe%tiva' 4a n/uie te a%um a ne arta nu adaptarea la %anon %i trsturile spe%i+i%e i voin"a de a or,ani/a mai potrivit $nln"uiri de %ronolo,ie %u ori,in mai %ur#nd auto2ton de%#t materia impus ori do&#ndit din e)terior' -Modelul de $mprumut. $n%epe, de%i, a se estompa i a pierde $n putere ori%#t ar +i +ost el de o&sedant $n ideea % ar +i -european.' *oi suntem europeni dar, $nainte de a%easta, avem o literatur %are i-a %on+irmat evolu"ia mai de,ra& $n termen propriu +r a se $ntemeia $n autar2i% i a se de/volta pe -prin%ipiul vaselor ne%omuni%ante. %%i i $n a%east materie autonomia a&solut e o utopie' (onse%in"ele a%estei lr,imi de vedere se $ntrevd %%i ast/i ne $n"ele,em mai &ine -nota dominant. i %ronolo,ia rsrit prin di+eren",

+iind +apt ne%ontesta&il % a-i vedea ai%i ori,inile patristi%e i a eviden"ia evolu"ii p#n $n se%olul al A<:::-lea ($ntr-o -en%i%lopedie rusti%. a+lat la adpost de +anario"i) nu-i $n%er%are +r sens %i o revi/uire %e se spri7in $n or,ani%itatea peren i $n %ontinuitate pe dedesuptul aparentelor rupturi, este a vedea mi %rile $n +undamental i nu $n in%idental' A%estea sunt, prin urmare, %2estiuni de %onstitu"ie revelat i %u o $nsemntate $n a+ar de ori%e $ndoial, %%i se vor a e/a, %u timpul, %pt#nd sta&ilitate, +iind evident % i %ele mai $ndr/ne"e ipote/e de a/i vor +i, %u pro&a&ilitate, -lo%urile %omune. de m#ine %#nd iner"iile se vor $mpr tia $n v#nt' 5ar, la drept vor&ind, -noutatea. nu-i, p#n la urm, de%#t relativ %%i ast+el de reor,ani/ri pornes% de la o materie %e, +iind %unos%ut, era minimali/at +r motiv i ar +i aventuros a se sus"ine % o alt+el de %ronolo,ie are drept materie revela"ii de ultim or' A&ia rareori apar -do%umente. %u aparen" de inedit' 4le de%ur, dintr-o alt+el de $n"ele,ere a literaturii, %e se $ndeprtea/ de 2eterodo)ismul se%ular0 le a+lm $n -$nsemnrile de demult., %ulese de :lie (or+us, $n e)trasele +%ute de =' 1trempel (din -(opi tii rom#ni de p#n la 1B00C), la ?lorin 5uda , :on 6' Mure ianu, 5' 6la a, (2iril Pistrui ( i $n% la al"ii, %#"iva) i $n tot %eea %e re%uperea/ -a doua literatur. %e persist pretutindeni pre%um marile p#n/e +reati%e i %reea/ inevita&il o&li,a"ia de a re-%ompune $ntre,ul %u toate pr"ile %e iradia/' (er%etrile de ar2iv i re/ultatele %e se o&"in re%lam, de%i, +ormulri noi i %#nd apare materia inedit se impune a le da valoare prin inte,rare i potriviri mai &une' A%estea ar +i datoria istorio,ra+ului de vi/iune, %are &ene+i%ia/ de truda %rturarilor -de %2ilie. rma i adeseori anonimi $ns %u %ontri&u"ie %apital, %%i +r ei sinte/a n-ar +i at#t de repede posi&il' 5e o&i%ei, ast+el de su%%esiuni de etape sunt inevita&ile i se e)pli% prin or,anul e)er%itat mono%ord pe %are s%oto%itorul de %odi%e ve%2i $l posed, +%#ndu-l inapt de %on%ep"ie ori, $n %a/uri rare, o+erindu-i numai o perspe%tiv restr#ns' A&ia interven"ia ulterioar %e -lea,. surse preluate de i%i i de %olo ar +i solu"ia de/ira&il i idealul ar +i a +orma spe%iali ti %u aptitudini multiple i de a stimula %urio/itatea ar2ivisti% $n personalitatea -%u do%trin. i %apa&il a +ormula o %on%ep"ie ar2ite%turat' A%easta +a%e transmisiunile $ndeo& te di+i%ultoase (de la &i&lio,ra+ la erudit) s se produ% prin a%%elera"ie, o,lindindu-se $ntr-un intele%t do%umentat la sursele ori,inare i %ruia pro%esul de sinte/ nu $i pretinde noi diso%ieri' Ast+el de al%tuiri +eri%ite apar rar i deo%amdat e)emplul impuntor este, la noi, Antonie Plmdeal' (#nd, $n 19B1, el ne ddea o %ule,ere de studii $n+"i #nd -5as%li de %u,et i sim"ire rom#neas%., sentimentul % apare, ast+el ordonat, o alt ima,ine a literaturii rom#ne din 4vul Mediu i p#n $n -vea%ul pro+eti%. i romanti%, al $n%eputului de 3e%onDuista, era i/&itor' 5e a%i, re-%onstru%"ia se porne te' -Tradi"ie i li&ertate. (19BE) adau,a prin%ipiile a%estei ordonri i %ompleta +undamentul do%trinar, unde nu doar n/uin"a de a evolua spe%i+i% i $n %adre tradi"ionale veri+i%ate era evident %i i %rea"ia prin %anoni%, pe unde se $ntrevede per+e%"ionismul moral' 5ar spre a se e)tra,e din a%este ipote/e F %u%eritoare prin +ormule eseisti%e F ideea de literatur era ne%esar o e)aminare multipl i %on7u,at, pra%ti%#nd su%%esive diso%ia"ii $n domenii %are, $n epo%i ve%2i, se %on+undau %u literatura i %are, a/i, nu se mai $n"ele, da% lipse te -%odul. %%i modernii vd $n literatur stratul -autonom. iar nu -e+e%tul. i -etiolo,ia.' 5ar, $n tradi"ie, literatura este %ultur i e, deopotriv, peda,o,ie, eti% i +iloso+ie i se $nsu+le"e te, $n momente de %omuniune, prin mu/i%, atun%i %#nd nu e tradus F spre a tre%e de o&sta%ole arti+i%iale ale -lim&ilor sa%re. F $n ima,ini $ntinse pe /id, prin

/u,rvire' A%easta este, de +apt, restituirea %on%eptului tradi"ional de literatur, unde mul"imea de adaosuri %u aparen" -neliterar. se dovedea a 2otr# $ns i su&stan"a a%tului literar' Tot %e se urmea/ de a%i $n%olo se $ndrum dup a%est %on%ept -%ulturalist.' 1truin"a $n a%east dire%tiv impresionea/' (#nd a re%onstituit, din ar2ivele lui 4lie Miron (ristea, ima,inea -3om#nilor din Transilvania su& teroarea dualismului austro-un,ar., Antonie Plmdeal s-a raportat ne%ontenit la %ondi"ia a%estei literaturi unde %omponenta %ultural +use de%isiv prin -lu%rarea $n mediu neprielni%.' A%est %ulturalism e pre/ent, de altminteri, i $n -Pa,ini dintr-o ar2iv uitat. %a i $n -Ga/r-Geon Asa%2i $n %ultura rom#n., unde %ontri&u"ia de ar2ivisti% pare a +i +undamental $ns nu-i 2otr#toare %%i puterea de sinte/ impune ai%i %a i tiin"a $n a pune totul $n serii istori%e noi, plau/i&ile' !ns, a&ia -Ga/r-Geon Asa%2i $n %ultura rom#n. ilustrea/ modelul i, %ontempl#nd-o +r pre7ude%at oare%are, o putem so%oti %ea mai de seam %ontri&u"ie de a%est +el $n istorio,ra+ia rom#neas%, ridi%#nd pro%edrile la altitudinea unei metode' A%easta este restituirea ar2ivelor i,norate, revel#nd, prin %er%etare de do%ument, nu doar %rea"ii ne%unos%ute %i i autori %a i ne%unos%u"i, -uita"i. ori adesea %2iar -o%ulta"i., ns%torii de oper %e +a%, $ns, s se modi+i%e -perspe%tive., -prin%ipii de al%tuire. i, p#n la urm, -2art.' (onse%in"ele i/&es% iar metoda provine din tre&uin"a de a se o&"ine re/ultatul ma)im $n timp %#t mai s%urt' 1pe%iile se %omprim0 a%um, istorio,ra+ul al%tuie te edi"ia i -mono,ra+ia., re%onstituind %eea %e se %unoa te pu"in ori par"ialH o -via". $ntreptruns %u -opera. de dimensiuni rotun7ite prin e+ort de restaurator' :ma,inea %e re/ult e de+initivH ea re%u%ere te, %u un ,est, o $ntrea, istorio,ra+ie ine)a%t i adu%e deodat $ndreptrile posi&ile doar %u s+or"ri su%%esive i la&orioase i, poate, $n intervale lun,i' (%i -a restitui. $nsemnea/, a%um, a epui/a ar2iva, a edita, a res%rie &io,ra+ii i a restaura ima,inea unei opere, a +a%e, adi%, istorio,ra+ie literar %omplet, $nlo%uind de%enii de mi %ri naturale i lente' Timpul, $n tre%erea lui anonim, de i/vor, e supus voin"ei de a $ntru%2ipa o %ultur prin %eea %e are a%easta de+initiv, adi% statuar' I A%tivitatea, %u indis%uta&ile merite $n eseul +ilo/o+i% i $n istoria %ulturii, a lui Antonie Plmdeal tradus $n %ontri&u"ii de o valoare $nalt, se or,ani/ea/, de%i, $ntr-o dire%"ie inedit metodolo,i% $ns nu mai pu"in vala&il i %2iar salutar la noi' -Pa,ini dintr-o ar2iv inedit. (19B@), -Ga/r-Geon Asa%2i $n %ultura rom#n. (19B5), -Gupta $mpotriva de/na"ionali/rii rom#nilor din Transilvania $n timpul dualismului austroun,ar. (19B6), -3om#nii din Transilvania. (19B6), -(ontri&u"ii istori%e privind perioada 191B-19E9C (19BJ) sunt deopotriv %er%etri de istorie politi% i %ultural, &io,ra+ie, portret %ara%terolo,i% i edi"ie de te)t inedit, al%tuind o +ormul literar F de o i/&itoare noutate mai $nt#i prin metod F %e %om&in restituirea de ar2ive i,norate i %omentariul istorio,ra+i% $n ,ust eseisti% i rapsodi%, proprie a%estui autor %u $n/estrare nativ $n spe%ula"ia $nalt de idei' (%i, $ntr-un +el, Antonie Plmdeal i-a %reat propria spe%ie, %ut#nd s se e)prime %#t mai nimerit at#t su& raportul sensi&ilit"ii %#t i al %on+orma"iei intele%tualeH a%estea, p#n la urm, sunt edi"ii masive $nso"ite de studii erudite i de nenumrate note lmuritoare %are %res% de pretutindeni %a o ve,eta"ie lu)uriant %e de+ines% un +el de a +i i o stru%tur a personalit"ii repede pri%eptoare, impresionant prin tiin"a de a +ormula elo%vent i memora&il' =eniul +ormulei %res%#nd nu din %al%ul %i din instin%t (%%i

Antonie Plmdeal are, %a i Petre Pandrea, pasiunea ideilor trite) indi% o %onsump"iune e)traordinar i, deopotriv, o edu%a"ie a sensi&ilit"ii, %eea %e re/ult de ai%i +iind adevrate ela&ora"ii %e impun prin ri,oare i printr-un spirit de ,eometrie i a&ia mai apoi prin stilul strlu%it' !n +ond, opera %e re/ult este o %ontinu supunere a vo%a"iei eseisti%e la ne%esitatea, $n"eleas i ea, a datoriei i %apt o pronun"at %oloratur eti%, de altminteri e)pli%a&il prin +orma"ie i prin "inuta tipi%, de intele%tual rom#n e)%ep"ional, unde %riteriul moral este 2otr#tor' Moldav prin sensi&ilitate, Antonie Plmdeal este transilvan din sim"ul datoriei' As+el $n%#t ,enul inedit al -pa,inilor dintr-o ar2iv i,norat. nu-i doar un ideal eseisti%, %apa&il s tradu% $ntr-o spe%ie -de +rontier. o individualitate ne$n%ptoare $n %anoanele str#mte, %i i un o&ie%tiv eti% i o %on%lu/ie de intele%tual %u pro,ram' (%i, din a%est un,2i peren, esen"ial este, dar, a restitui unei %ulturi totalitatea do%umentelor posi&ile %are a&ia a%elea pot s adu% re%onstru%"ii istorio,ra+i%e +idele i o ima,ine a istoriei adevrate' !n +ond, %#teva dintre a%este studii adu,ate edi"iilor %e le $nso"es% pra%ti% un +el insolit de ima,olo,ie, ori, mai &ine /is, pre,tes% o vi/iune ima,olo,i% virtual, mai a%%entuat $n admira&ila %er%etare -3omanitate, unitate, %ontinuitate. (1i&iu, 19BB)' Ai%i, Antonie Plmdeal valori+i% i totodat editea/ o prea pu"in %unos%ut -des%riere a 5a%iei., apar"in#nd istori%ului sas Ko2ann TrLster0 -5as Alt-und *eu-Teuts%2e 5a%ia., %u o $nt#ie edi"ie aprut $n 1666, la *Mrn&er,' Pa ii nu %al% ai%i prin teritoriu nedes"elenit %%i despre -<e%2ea i *oua 5a%ie nem"eas%. s%risese mai deun/i i A' Arm&ruster, $n -5a%o-romano-1a)oni%a.(6u%ure ti, 19B0, %ontri&u"ie +undamental)' (er%etarea lui Troster, sau, mai &ine /is -povestea., este $ntru%#tva neo&i nuit' ;i ideile lui arat o anumit stranietate' (%i %ontrar pre-rosslerienilor, el nu pune la $ndoial romanitatea rom#nilor i %ontinuitatea auto2ton dar %rede $n ori,inea da%i% i ,ot a sa ilor %eea %e ast/i ne apare e)%entri% i ine)pli%a&il' A%estea sunt $ns -,enealo,iile ima,inare. %e i/vors% de la Kordanes (se%'<: d'>') sus"intor, $n -=eti%a., al o&#r iei ,eti%e a ,o"ilor' Alt+el, des%rierea etno,ra+i%, ,eo,ra+i%, lin,visti% i %ultural a 5a%iei este $n%ptoare i uime te prin penetra"ie' !n sele%"ia de -material dida%ti%., Antonie Plmdeal s-a orientat admira&il %tre un do%ument esen"ial i o&ie%tul i se i potrive te %%i $l $n%on7oar de un %omentariu memora&il %a studiu autonom, de +apt o sinte/ ori,inal de %riti%a surselor istorio,ra+i%e, $n +elul %elor $n%epute la noi $n% din vea%ul A<::, odat %u =ri,ore 8re%2e, Miron (ostin, 1tolni%ul (anta%u/ino i, mai apoi, %u 5imitrie (antemir' 3ea%"ia $n a%est %#mp este inevita&il i, de +apt, a%easta este o %omponent de -&lestem antropolo,i%.' Prea adeseori noi, $n lo% s %onstruim i s ne mani+estm o+ensiv, tre&uirm s rea%"ionm $nt#mpin#nd pe detra%torii %e produ%eau +a&ula ne,ativ' Modelul nu-i re%ent i $n% struie, uneori %2iar $ntrindu-se periodi%' 3om#nii ar +i +ost -re%en"i. i veneti%i a%olo unde arat o multimilenar auto2tonieH apoi F -in%ul"i. i -ne%ivili/a"i. %#nd, de +apt, impresionar anti%2itatea prin $nalta %on%ep"ie despre lume a strmo ilor ,e"iH $n +ine, in%apa&ili a se ,uverna %%i ar +i priva"i de o tradi"ie a statului, $n"eleas, $n sens o%%idental i inor,ani%, de%i %ontra%tualist' A%estea sunt, dar, %on%lu/ii %e provin dintr-o alt+el de istorie i e)empli+i% o mentalitate de nvlitori %e $si 7usti+i% ast+el %u%erirea' !ns, deopotriv, %reea/ ne%esitatea de a se impune i +a% %ultura de ripost s apar $n% de timpuriu, de la -letopise"e. i p#n mai $n%oa%e, %#nd prin ;%oala Ardelean, 6l%es%u i No,lni%eanu i p#n la 4mines%u,

>a deu, :or,a i P#rvan, la Gu%ian 6la,a i =' (lines%u, se a+irm spe%i+i%ul i se re%unoa te, la noi, o europenitate a ori,inilor' -3omanitate, %ontinuitate, unitate. de Antonie Plmdeal studia/ nu o -&asn. %i o +a&ul po/itiv' A%easta este un mit etiolo,i% i %onst $n le,itimarea unei popula"ii aprute re%ent $n istorie (ai%i ,o"i i, de%i, ,ermani) printr-unul %u strve%2ime i so%otit, prin tradi"ie istorio,ra+i%, a de"ine o impresionant ve%2ime' !nsu irile pseudostrmo ilor sunt %onsiderate a tre%e $n a%e ti des%enden"i +i%tivi i deopotriv %u ele i istoria a%estora, $mpreun %u +ormele ei de %ivili/a"ie' -=eti%a. lui Kordanes, %e $n%2ipuia pe ,o"i s%o&or#nd din -,e"ii. elo,ia"i, $n Anti%2itate, de >erodot F $n para,ra+ele (din -:storii., :<) %e se %unos% F nu pro%edea/ alt+el' !n +ond, a%esta este un elo,iu su&$n"eles ori%#t de ine)a%t ar +i o ast+el de ,enealo,ie %e se $nltur %#nd se re,ses% %u adevrat rd%inile' Ga drept vor&ind, pro%edarea apare +re%vent' (rono,ra+ele %e se mai pstrea/ adopt numai %ronolo,ia <e%2iului Testament i as%enden"ele -%anoni%e. i ni%i nu-i de mirare %, odat %u =rO,oire de Tours, istorio,ra+ul medieval arat o in%redi&il i,noran" $n privin"a anti%2it"ii -do%umentate.' !n raport %u a%e tia, erudi"ia $n +a%tolo,ia de -ve%2ime. a lui Kordanes F %are ar +i putut s +ie un model de istorio,ra+ie re,ional F ne surprinde ast/i $ntrutotul, %2iar da% s%2ema etiolo,i% nu se %on+irm' A%east alt+el de istorie anti% $nso"it de ,enealo,ii de +ante/ie %ontinu a %ir%ula p#n t#r/iu i nu-i e)%entri% s o&servm % p#n i re,ii 1paniei se %onsiderau des%enden"ii ,e"ilor i urma ii lui 9amol)is i 5e%eneu' *u doar mediul 2ispani% %unoa te ast+el de reprodu%eri ale mitului ,eti% %i i, de &un seam, i a%ela ,ermani% i s%andinav, unde printre strmo ii -danilor. sunt prenumra"i, %u o anumit m#ndrie 2eraldi%, i -da%ii.' !n a%east materie, Antonie Plmdeal urmea/ %er%etrile de ,enealo,ie ima,inar, anterioare, ale lui Al' 6usuio%eanu (-8topia ,eti%., -9almo)is., despre ,e"i, ,o"i i spanioli) i 4u,en Go/ovan (-da%i. i -dani.)' Materia este pasionant %%i %ontaminri de surse i de istorio,ra+ie -ilu/orie. sunt de presupus p#n i $n a%est %a/ oare i%um mrunt' O anumit $nr#urire tre&uie s +i e)istat, de%i, %%i &,m de seam % Kordanes se traduse la Au,s&ur,, $n 1556, i nu-i +r sens a ne $n%2ipui % de ai%i se e)tra, toate +a&ula"iile lui TrLster i, poate, i ale altora' 4sen"ial rm#ne, $ns ideea de no&le"e ,enealo,i%H ea ne $ntre te $n impresia % al"ii ne so%otes% -model. i nu ne dispre"uies% pre%um $n s%2ema de &ar&arie i in%onsisten" istori%, %are este, totu i, re%ent' 1tudiul de a%um este or,ani/at sistemati% i %on%eput eminent %%i -3omanitate, %ontinuitate, unitate. +a%e e)amenul %omplet i erudit al 5a%iei ,ermani%e propuse de TrLster, diso%iind %eea %e este de diso%iat i sele%"ion#nd %u virtuo/itate de e)e,et e)perimentat &o,"ia do%umentar a straniei mono,ra+ii %ompuse de eruditul sas de a%um trei sute de ani' 4ste de la sine $n"eles % ori%#t de ispititoare, +a&ula ,enealo,i% este respins de Antonie Plmdeal, adept al istorio,ra+iei -de %ertitudini. i s%o&or#tor din <asile P#rvan, pe %are $l i invo% $ntr-un dis%urs introdu%tiv asupra metodei %are este i o de%lara"ie de prin%ipii' Tim&rul p#rvanian se urmea/ ideolo,iei e)trase ($n -3omanitate, %ontinuitate, unitate.) din opera a%estuia, odat %u admira&ilul -(alendar de inim rom#neas%. (1i&iu, 19BB)' (alendarul $nsu i %ontinu -5as%li de %u,et i sim"ire rom#neas%. i a%east $nseamn % autorul de"ine un proie%t de oper i $n%ear% s-l a tearn $n %on%ret $ntr-un %2ip omo,en ls#nd $n% de pe a%um unitatea ei de %osmoid a se $ntrevedea' !ns mai de,ra& de%#t pro,ramul F %e nu se modi+i%, de altminteri F este i/&itor $n -(alendarul de inim rom#neas%. stilul, av#nd solemnitatea i aproape mi %area de

pro/odie ora%ular, atti%, din -Memoriale.0 -Suntem contemporani cu strmoii i ei sunt contemporani cu noi. Nobleea lor e nobleea noastr, vitejia lor e vitejia noastr, victoriile lor sunt victoriile noastre, suferinele lor sunt suferinele noastre. Apr n!u"le memoria ne aprm pe noi. Noi suntem prelungirea lor #n istorie, aa cum urmaii vor fi prelungirea noastr. $impul se #mparte #n trecut i pre%ent. Numai #n speran. $recutul e #n pre%ent pentru c ei sunt pre%eni #n noi. i aa pre%entul lor i al nostru e trecutul lor i al nostru, !e aceea ne simim at t !e soli!ari cu ei, cu ceea ce numim trecutul. &orbin! !espre trecut, fr s ne !m seama, #ntot!eauna #ntrebuinm pluralul la persoana '( Noi am luptat la )lugreni * %icem+ noi am luptat la ,levna* %icem+ noi * am fcut unirea * %icem- &orbim ca nite nemuritori. .i suntem nemuritori. . A%estea sunt ridi%ri i %deri de ton i tiin" de a %onstrui oratori% apar"in#nd unui pra%ti%ant eminent al omileti%ii i ar putea s se %ompare de $ndat %u invo%a"iile lui 4rnest 3enan de nu ar avea, mai mult de%#t la a%ela, o intui"ie, dttoare de pro+un/imi, a Tainei' -(alendarul. %e s-ar +i $n+"i at altminteri $n +elul unei evo%ri de modele e)terne dintr-o via" istori% unde ideea de peda,o,ie rm#ne ea $ns i +undamental, devine a%um o parti%ipare prin ritual la des+ urarea unei lumi de permanen"e' -1%risul. i -vor&itul. sunt %eremonii i au $ntr#nsele %eva dintr-o litur,2ie, s%riitorul $nsu i art#ndu-se a +i un +el de pa/ni% de altar sa%ru i sa%erdot $ntr-o 6iseri% a *eamului, mai mult %2iar, $n r#nduielile ei %e dep es% $ns i no"iunea de -timp istori%.' 5ar ori,inile a%estui mod de a ,#ndi sunt patristi%e i ar +i surprin/tor a %onstata reprodu%erea unui strat de impresionant strve%2ime p#n la noi da% nu am ti % &i/antinitatea se prelun,e te la 5unrea de Kos i nu $n%etea/ a se tradu%e $n oper i $n -e)emplu., odat %u poe/ia lui <asile <oi%ules%u, %u +iloso+ia lui Gu%ian 6la,a' !n%eputurile patristi%e ale literaturii rom#ne or#nduies%, de +apt, a%est spirit %e se revendi% tipolo,i% de la 6i/an" $ns do%umentea/ deopotriv o impuntoare auto2tonitate, de +elul unui -6i/an" paralel.' Ga drept vor&ind, $ntre -(onlationes., ale lui :oan (assian (din se%olul al :<-lea) i -(onvor&irile. lui :oani%2ie 6lan nu sunt deose&iri de o&ie%t i ni%i de atitudine i de stil i e tul&urtor a se %onstata % a%estea apar"in a%eleia i literaturi i se $nt#lnes% $n a+ara %ronolo,iei se%i' 4)ist, dar, o %omponent patristi% $nsu it i trit $n opera lui Antonie Plmdeal, %#teva dintre no"iunile ei +undamentale art#nd o&#r ii strve%2i, poate %2iar anterioare -6i/an"ului istori%.' !ns s%riitorul nu adaptea/, pre%um al"ii %on%eptele sa%rului pentru u/ pro+an, el vor&e te $n numele unei %ole%tivit"i ale %rei valori %apt $nsemntatea de trans%enden" i se sa%rali/ea/' Timpul $nsu i ia $n+"i area unui %alendar su+letes% i na"ional, e)isten"a lui numr#ndu-se prin $nsemnri de %lipe +aste %#nd se evo% momente i monumente, personalit"i %e de+ines% $ntre,ul, taini%ul, -*eamul.' Prin"ii lumii noi, %re tine, din 4vul Mediu timpuriu, sunt ast+el o su,estie pentru %eea %e, la Antonie Plmdeal, se %2eam ai%i Prin"i ai Patriei, o %ate,orie de intemporal, %e se de+ine te prin ?apt, (uv#nt de $n"elep%iune i de pov"uire i prin Predanie, de%i %ontinuitate de model' A%easta este, de &un seam, perspe%tiva %elui %are, %u nu prea mult vreme $n urm, a s%ris un memora&il eseu despre -etni%itate i %atoli%itate.' 5ar pretutindeni, perspe%tiva se $nal" mai mult i privirea $n%adrea/ totul %#t mai de sus' Prin"ii Patriei, %alendarul $n"eles %a un sina)ar %ivil F a%estea sunt +ormulri memora&ile %e %on"in i -o +iloso+ie a %ulturii.' !n privin"a lui Antonie Plmdeal, a%easta este o +iloso+ie a spe%i+i%it"ii, %e se ,se te a%um la ora %lasi%it"ii ei'

19BB, rev/ut 2005 /itropolitul Antonie ,lm!eal #n efigie Ori%#t ar prea de inverosimil %a +ormul, -lu%rarea. lui Antonie Plmdeal rm#ne ne$n%2eiat i, $ntr-un anume +el, ea repet, +r s ai& a%elea i semni+i%a"ii dramati%e, %a/ul lui 6'P' >a deu i al lui <asile P#rvan' 4ste, par%, a%ela i -&lestem antropolo,i%. al /idului prsit i neinsprvit, %e va tre&ui, $n viitor, s $l des%operim i s struim a-l adu,a prin %unoa tere, sus"inere i de/voltri, n/uind a ridi%a $n% o treapt $n nes+#r ita %2emare de a re%onstrui Templul ideal' 5e +apt, la noi, o %on%lu/ie i o -e+i,ie. aproape deplin lustruit avuse numai *i%olae :or,a ,a %rui oper de un en%i%lopedism %e "ine, la drept vor&ind, de mira%ol, %u ,reu s-ar $n%2ipui % ar +i putut %ontinua alt+el de%#t reprodu%#nd %eea %e ne dduse i apu%ase s ne arate drept %ale $n%er%at i drum ne%ltinat' Omul $nsu i ar +i %/ut, mai t#r/iu de%#t a %/ut, su& alte se%uri ori $n7un,2iat de alte pumnale %%i soarta %elor %e voies% a $ndrepta mul"imile i a salva *eamurile din ro&ie pare % este pe%etluit de rul %e $ntotdeauna i/&#nde te, +r a-l putea re%unoa te $n mul"imea de %2ipuri %e ne pre/int' 5ar, de +apt, pare % p#n i -lu%rarea. lui Antonie Plmdeal se $ntrerupse prin a%ela i &lestem $nro&itor' <ia"a lui +use mult vreme aproape de o mu%eni%ie de predestinat al dramei universale i doar pu"ini ani apu% a se &u%ura de lini tea %e asi,ur ?apta Mare i opera memora&ilH i, totu i, ni le-a dat i le-a $n+ptuit' ;i, %u toate a%estea, rm#n uimitor de multe -teme suspendate. i -%r"i des%2ise. %e vor tre&ui tiute i $ntrite ast+el $n%#t +irele de pre" %e e)ist s se tra, dinspre -virtual. %tre a%t i %tre e)emplu' 1itua"ia este parado)al %%i rareori, la noi, se va mai +i ,sit %ineva %are, prin po/i"ie, tiin" i %apa%itate de a 2otr$, s +i putut s $ i $n,ri7eas% +ru%tul i s $i asi,ure i statorni%ie din%olo de %lipa %ea repede i $n viitor' Antonie Plmdeal a +%ut, $n a%east dire%"ie, at#t %#t l-a lsat 5umne/eu i +iind% opera inedit rm#ne e)tins i, %u pro&a&ilitate, impuntoare, ne rm#ne nou nu doar o&li,a"ia %i i Ge,atul de a o s%oate, $n% o dat, la lumin i de a o a e/a a%olo unde $i este lo%ul' 3m#n, de%i, $nt#i i-nt#i, %r"ile $n%2eiate i $n% netiprite' (el %e $i urmea/, da% voie te a se arta un urma demn, tre&uie s se $n,ri7eas% a le tipri iar da% e/it prin respe%t prea $nalt, tre&uie s $i %2eme pe %ei %e tiu s o +a%' Apoi, rm#n uimitoarele -%uv#ntri. strlu%ite %e s-au rostit $n multe o%a/ii i %are, da% s-au tiprit $n pu&li%a"ii tre&uie adunate i pu&li%ate $n %r"i, iar da% s-au $nre,istrat, +r a se $nsemna, s se a tearn pe 2#rtie i s devin %r"i, la r#ndul lor' 5ar $ntre relativele -inedite. intr i +enomenala &i&lio,ra+ie -,a/etreas%a., de +apt e)traordinare do%umente de eseisti%, omileti%, e)e,e/ $n tem divers i %2iar -not. aparent mrunt %are, la un s%lipitor talent pre%um a%ela al <ldi%ii merit %ulese, toate, de pe unde se a+l i introduse $ntre %operte de %r"i' 5e%i, $nt#i de toate, va tre&ui $nto%mit -&i&lio,ra+ia operei. %are, ast/i, $n% nu e)ist' 5ar %ine s o +a%, la drept vor&indP ;i ai%i, %a i $n alte r#nduri, apare -inde%i/ia institu"ional. %%i noi, %a -mul"ime., putem $n%er%a s a%operim sin,uri %eea %e tre&uie s +a% institu"iile dar sunt o&ie%tive %e ne dep es% $n anver,ur i s-ar putea $ndeplini mai repede da% e+ortul ar +i %on7u,at' !n a%east materie, studen"imea %u %onvin,ere na"ionala i ortodo) de la ?a%ult"ile din 1i&iu i, $nt#i de toate, de la :nstitutul Teolo,i%, %ruia Antonie Plmdeal i-a purtat de ,ri7 %a un %rturar nepere%2e %e era, vor tre&ui adu i $n %er%etarea antierului mre" %e $ntrevedem i de unde ar $nv"a nu doar -%rturrie. %i i metoda, -porun%. i datorie, p#n la urm-%ara%ter' 5ar, %u a%estea, o&li,a"iile noastre nu se $n%2eie' 8n -+ond de %oresponden". %um, pro&a&il, a&ia

$n doar %#teva %a/uri va +i e)istat $n $ntrea,a literatur rom#n, a teapt s +ie inventariat, %unos%ut i pu&li%at' !l vor +a%e, prin as%ultare, %ei %e tre&uie s ne asi,ure -lumina dinspre %ei %e nu mai sunt.' <a tre&ui, mai %u seam, %a $ntre, a%est e+ort s se or#nduias% i mai &ine su& o $n+"i are institu"ional i lo%ul %el mai nimerit va +i, +r de $ndoial, Mnstirea 1#m&ta, -marea 2iero,li+. $n%2ipuit de marele Mitropolit' A%olo, $n %eea %e se %2eam F i-o ima,inase %a pentru multe sute de ani dup el F -A%ademia de la 1#m&ta., ierar2ul lo%ului i stare"ul vor +i, %u si,uran", %ei %are, av#nd %ompeten"a de a o +a%e, se vor strdui s $ntemeie/e mai mult de%#t -un ,rup. oare%are de %er%ettori %i %2iar o -mi %are. intele%tual %apa&il a re%onstitui -idealul . a%estei %onstru%"ii %rturre ti i s-i restituie sensul ei inte,ral' (%i aproape pe oriunde a tre%ut, prin ori%e %#mp temati%, Antonie Plmdeala a lsat urm mare, %a i *i%olae :or,a' Prin 19B9, %#nd, la r#ndul meu, m $n%er%am s nu las deoparte nimi% din %eea %e ar +i putut avea $nsemntate pentru noi, $mi mrturisise % a des%operit i el -un strrom#n.H a%east %on%lu/ie mi-o deslu ise optit, aproape %a pe o tain, dar nu $mi spusese i numele lui' !l a+lasem peste %#teva luni, %#nd, la o reuniune de savan"i, undeva $n lume, <ldi%a $i tersese numele, de pe piatr ima,inar peste %are se a e/ase mu %2i i iar&, altui s%riitor de la 5unrea de Kos0 -(uviosul =2erman.' Promisese i un studiu +%ut mai $n lr,ime i %2iar o edi"ieH dar unde suntP ;i unde se a+l -dosarele. de -om ve%2i. pe %are, %a s a7un, la o $n%2eiere, Antonie Plmdeala le $nto%mise spre a se lmuriP A%easta nu-i o +a&ul i ni%i $ntre&are retori%, este realitatea vie"ii noastre istori%e unde risipa ne stp#ne te iar sentimentul %, indi+erent %e se $ntreprinde, %ontinuitatea e)ist i se mani+est de la sine tre&uie $ntrit prin ori i%e e+ort, individual sau %ole%tiv' Ast+el am lsat s se piard i s se $mpr tie $n %ele patru v#nturi nu doar dove/ile noastre de identitate na"ionala %i i milioanele de -+apte. de tot +elul, mai mari ori mai mrunte, a %ror $n,ri7ire ar +i dat un alt+el de -om rom#n. mai si,ur pe lo%ul lui $n lume i mai $ntrit $n %onvin,erea %, pentru destinul lui, ori%e urm este tot at#t de important %a i o via" %are tre%e' -1indromul nepsrii a&isale. tre&uie $nlturat odat i odat i +iind% altele sunt pierdute pentru ve ni%ie s nu lsm s se piard %eea %e ne este , ast/i, la $ndem#n s +a%em +iind%, ori i%um ar $nainta lumea de ai%i, Antonie Plmdeala va rm#ne $n ve%i -Modelul Omului Mare.'