Sunteți pe pagina 1din 8

Problema cu accize, TVA Cost unitar=650 lei Pret de vinzare cu ridicata al prod(cu TVA)=1180 Cota TVA=20% Cota accizului=10%

Adaos comerciantului=10% Adaos unit.de comert=13% Pret de vinzare cu amanuntul-? 1) 1180*(20/120)=196,6 (TVA) 2)1180-196,6=983,4 (pret de vinz cu ridicata fara TVA) 3)983,4100% Acciz10% => accizul =89,4 4)983,4-89,4=894 (pretul de vinz cu ridicata fara TVA si fara acciz) 5)894-650=244 (profitul producatorului) 6)983,4*0,1=98,34 (adaosul commercial) 7)983,4+98,34=1081,74 (pret cu ridicata fara TVA,cu adaos commercial) 8)1081,74*0,2=216,34 lei(TVA) 9)1081,74+216,34=1298,08(pret cu ridicata cu TVA cu adios commercial) 10)1081,74*0,13=140,62 (adaosul unitatii de comert) 11)1081,74+140,62=1222,36(pret cu adaosul unitatii de comert) 12)1222,36*0,2=244,47(TVA) 13)1222,36+244,47=1466,83(pret de vinzare cu amanuntul cu TVA) PRETUL = COST + ADAOS COMERC. + TVA 1081,74 140,62 244,47 COST=COST PROD.+PROFIT+ACCIZ+ADAOS COMERCIAL 650 244 89,4 98,34 44,31% 16,63% 6,09% 6,7%

TC=FC+VC; AVC=VC/Q ; AFC=FC/Q; ATC=TC/Q=AFC+AVC; TR=P*Q ; MC=TC/Q TC=VC+FC; MR=TR/Q; =TR-TC P=ATC gestiunea la exhilibreu cind profitu =0 ATC=TC/Q Problema cu tabel: In baza datelor prezentate in table privind costurile fixe si variabile pt diferite Q ale productiei este necesar de determinat: Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VC 90 170 240 300 370 450 540 640 750 870

Costurile fixe ale firmei de la 1 la 10 un constituie 200 lei: Q P FC VC TC AFC AVC ATC MC TR AR MR PROFIT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 90 170 240 300 370 450 540 640 750 870 290 370 440 500 570 650 740 840 950 1070 200 100 66,67 50 40 33,33 28,57 25 22,22 20 90 85 80 75 74 75 77,14 80 83,33 87 290 185 146,67 125 114 108,33 105,71 105 105,55 107 80 70 60 70 80 90 100 110 120 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -180 -150 -110 -60 -20 10 30 40 40 30

AR=TC/Q 1. Volumul optim al firmei va fi de 9 unitati, atunci cind firma va obtine cel mai mare profit =40 si va indeplini conditia ca MR=MC. 2. firma va avea ca obiectiv maximizarea profitului atunci cind P>ATC, in cazul nostrum de la 6 la 10 unitati. 3. firma va avea ca obiectiv minimizarea pierderilor atunci cind ATC>P>AVC de la 1 la 5 unitati 4. firma va sista producerea acestui bun daca P<AVC, adica daca P<74 (cel mai mic AVC in cazul nostru) 5. la pretul de 110 firma va produce si va avea ca obiectiv maximizarea profitului 6. daca pretul se va reduce la 76 managerii vor incerca sa-si minimizeze pierderile, iar la pretul de 32 lei vor sista producerea acestui bun.

Metoda cost total:


*metoda cost plus: Pretul=cost unitar+profit unitar sau Pretul =cost unitar*(1+ (

*metoda cota profitului in pret: pretul= *metoda randamentului capitalului utilizat Pret=cost unitar+

Problema metoda regresiei simple si multimple:


(regresie simpla) Ecuatia de regresie a dependentei preturilor la covoare de continutul de lina este urmatoarea: P=160.5+2.14*x, unde x este continutul de lina. Calculati pretul pentru un m2 de covor cu continut de 20 % si 50 % de lina. Rezolvare: Determinam pretul covoarelor cu continut de lina de : P20=160.5+2.14*20=203.3 (lei) P50=160.5+2.14*50=267.2 (lei) (Regresie multipla) P=a+a1x1+ a2x2+ a3x3

Problema cu interpolare si extrapolare:


Determinati pretul pentru urmatoarele 3 tipuri de prosoape: 1) cu continut de bumbac de 50% 2) cu continut de bumbac de 20% 3) cu continut de bumbac de 90% La moment intreprinderea produce prosoape di seria respectiva cu un continut de bumbac de 40si 80 %. Se cunoaste ca pretul de vinzare pt un prosop cu cotinut de : 40%-50 lei 80%-120 lei Rezolvare: P20-? P40-50 lei P50-? P80-120 lei P90- ? Rezolvare: 1)Calculam pretul pt produsul cu continut de 20 %, aplicam formula extrapolarii III, deoarece nu se incadreaza in seria existenta ci inaintea ei: P20=50*(40-20)= 15 (lei) 2)Pretul la produsul cu continut de 50 % il vom determina prin interpolare , deoarece se incadreaza in seria existenta, folosim formula I: P500=50+ *(50-40)=67.5 (lei) 3)Calculam pretul pt produsul cu continut de 90 %, folosind formula II deoarece nu se incadreaza in seria existenta, ci dupa ea: P90=120*(90-80)=137.5 (lei)

Probleme cu metoda de corelare a preturilor pe baza de costuri:


Determinati pretul pt o camasa de model nou in baza metodei corelarii preturilor in calitate de etalon s-a luat un model de camasa din sezonul precedent, care se vinde pe piata la pret=400 lei. Costul stofei, atei, nasturilor si altor materiale auxiliare s-au diminuat in anul curent fata de cel precedent in medie cu 10 %, salariile au crescut cu 5%. Costurile fixe unitare pt produsul etalon constituiau 70lei, costurile materialelor in anul precedent-155 lei, iar costurile remunerarii muncii, inclusiv CASMO-35 lei. Costurile aferente noului model de camasa: costuri fixe unitare: 60lei, costuri materiale: 180 lei, costuri pt remunerarea muncii, CASMO-42 lei. Costurile fixe ramin constante. Rezolvare: 1)Calculam costul unitar de productie actualizat, pt camasa din sezonul precedent: ATC act=AVCact+AFCact=155*(10.1)+35*(1+0.05)+70=139.5+36.75+70=246.25(lei) 2) Determinam rata rentabilitatii productiei pt modelul etalon in baza costurilor actualizate: Ract=

*100%=64.43%

3) calculam costul unitar de productie pt modelul nou de camasa: ATCnou=180+42+60=280 (lei) 4) Calculam pretul pt produsul nou: Pnou=ATCnou*(1+

)=282* (1+

)=458 (lei)

Corelarea cu ajutorul baremului de preturi r=Pn-P1/n-1 P2=P1+r Exemplu: se cunosc preturile de vinzare la colantii cu elasticitatea D-10 i D100 P10=20lei P100=150lei P40 - ? P60 -? P80 - ? 1. Calculam ratia pretului: r=150-20/5-1=130/4=32,5 2. P40 =20+32,5=52,5 3. P60 =52,5+32,5=85 4. P80=85+32,5=117,5 Exemplu: determinati preturile sus mentionate daca se mai cunoaste costul unitar de productie: Cunitar 10=20 lei Cunitar 100=80 lei ntreprinderea utilizeaza metoda de stabilire a preului pe baza costului complet aplicind o rata de profit de 25%, iar produsele se vind cu TVA de 20% 1. Calculam pretul cu TVA pentru colantii de 10D: Pretul fara TVA: 20+(20*0,25)=25 lei Pretul cu TVA: 25+(25*0,2)=30lei 2. Calculam pretul cu TVA pentru colantii de 100D Pret fara TVA: 80+(80*0,25)=100 Pret cu TVA:100+(100*0,2)=120 3. Calculam ratia pretului cu TVA: r=120-30/5-1=90/4=22,5 5. Pretul cu TVA pentru: P40 =30+22,5=52,5 P60 =52,5+22,5=75 P80=75+22,5=97,5

Metoda costului partial Indicatori


Valoarea planificata Pretul de vinzare Costurile variabile totale

alba 300 150 30000

Produse verde rosie 200 400 160 115 24000 36000

albastra 250 195 40000

Violet 550 160 77000

Costuri fixe totale=41400lei Faceti o concluzie privind rationalitatea gamei de produse prezente, dup[ criteriul profitabilitii i formulati recomandari privind modificarea gamei de produse. Analiza trebuie efectuata reesind din costul complet. Totodata este necesar de efectuat un studiu comparativ cu decizia privind gama de produse in baza costului partial. Rezolvare: Pentru a lua o decizie privind profitabilitatea fiecarui produs calculata in baza costului complet este necesar de calculat veniturile din fiecare produs si si costul complet de produs care se constituie din costuri variabile totale si costuri fixe totale, repartizate pe tipuri de produse. Pentru repartizarea costurilor fixe pe tipuri de produse vom lua ca criteriu costurile variabile. Tab2.
indicatori Veniturile din vinzari Coeficientii de repartitie a costurilor fixe Costuri fixe totale repartizate cost total de produse Profit Rentabilitatea produsului Rentabilitatea vinzarilor produse 45000 0,145 6003 36003 8997 24,98 32000 0,116 4802,4 28802,4 3197,6 11,1 total 259750 1 41400 248400 11350 4,56 4,36

19,99

9,99

Coeficientul de repartitie: Costuri fixe=costuri fixe totale*coeficientul de repartitie Cost total de produs= cost variabil+costuri fiexe totale repartizate Profit=venit din vinzari-cost total de produs R. prod= *100% R.vinz= *100%

S-ar putea să vă placă și