Sunteți pe pagina 1din 4

Precizri

Testul va antreprenoriat. include 10 grile, un subiect deschis si analiza unui citat referitor la

Oricare dintre citatele din materialele prezentate poate constitui subiect de analiz (dar i alte citate neincluse n materialele transmise . !aterialele pentru temele la care se menioneaz prezentare Po"erPoint sunt incluse n folder#ul Materiale curs antreprenoriat.rar ( O bun nelegere a conceptelor i a coninutului temelor necesit citirea integral a materialelor puse la dispoziie chiar dac subiectele sunt doar cele de mai jos.) Trimiterile din cadrul prezentrilor la alte materiale ataate sunt facultative$ %rilele ataate sunt e&emplificative, conin un singur rspuns corect i reprezint doar c'teva modele ale grilelor care pot fi utilizate pentru e&aminare. Oricare dintre subiectele deschise de mai (os poate fi prezentat i sub form de grile cu rspuns unic sau multiplu.

)*+,-.T- -/0!-1 Tema : ,ntroducere n antreprenoriat (prezentare PowerPoint) 1. Analizai rolul educaiei antreprenoriale. Precizai n ce const caracterul orizontal al acesteia (slide-urile 7, 8). 2. Prezentai coninutul celor mai rsp ndite teorii pri!ind ntreprinztorul (slide 1"). #. Precizai principalele paradi$me pri!ind antreprenoriatul. Analizai una dintre acestea (n su%iectul de e&amen paradi$ma poate 'i menionat sau la ale$ere). ((lide-urile 17-2"). ). Prezentai deose%irile dintre ntreprinztor, mana$er i ino!ator. *. +en,iona,i cinci caracteristici ale ntreprinztorilor (su%iect desc-is, %azat pe documentare proprie). Tema: 0specte motiva2ionale 3i premise ale antreprenoriatului (motivaii.pdf) 1. Precizai principalele cate$orii de !aria%ile moti!a,ionale care stau la %aza n'iin,rii unei 'irme (pa$.2). .&empli'icai, la ale$ere, n cazul uneia dintre cate$oriile menionate. 2. .numerai 'actorii 'undamentali ce contri%uie la luarea deciziei de n'iin,are a ntreprinderii corespunztor clasi'icrii lui /ooper. .&empli'icai, la ale$ere, n cazul uneia dintre cate$oriile menionate (pa$.2,#). #. Precizai principalele premise economice antreprenoriale (pa$.)). Analizai succint una dintre acestea (n su%iectul de e&amen premisa poate 'i menionat sau la ale$ere). Tema: Planul de afaceri (plan afaceri.pdf) 1. Prezentai succint scopul i o%iecti!ele planului de a'aceri (pa$.1). 2. Precizai n ce const rolul planului de a'aceri pentru 'iecare etap de !ia a 'irmei (pa$.2). #. .numerai componentele principale ale planului de a'aceri. Analizai succint una dintre

acestea. Tema: ,novarea 3i creativitatea n procesul antreprenorial. 4reptul de proprietate intelectual (prezentare PowerPoint) 1. .tapele procesului creati!itii -enumerare, coninut. 2. 0no!area - de'inire. #. 0no!aia sistemic se re'er la.... ). +enionai i dez!oltai 2 surse de 1ocazii de ino!are 2. *. Principiile ino!rii -enumerare, coninut. 3. Precizai # instrumente de protecie a proprietii intelectuale (este su'icient cunoa terea 'ormelor din capul de ta%el de la slide-ul11 al prezentrii i a denumirii altor 'orme de protec ie -slide 1)). Tema: !odel de afacere (prezentare PowerPoint) 1. 4e'inirea modelelor de a'aceri (slide 2 inte$ral). 2. Precizai ce reprezint modelul P/45, semni'icaia i coninutul 'iecreia dintre componentele sale (slide #). #. Analizai di'erenele e&istente ntre antreprenoriarul social i cel comercial pornind de la modelul P/45 (slide 3). Tema: 5inanarea afacerilor , 5inan2area ini2ierii afacerilor (prezentare PowerPoint) 1. Analizai n detaliu unul dintre instrumentele de 'inan,are speci'ice ini,ierii a'acerilor (slide -urile 3-1"). 2. A!anta6ele i deza!anta6ele su%!eniilor. ,, 5inanarea afacerilor (finanare.pdf) 1. 7ecesitatea resurselor 'inanciare pentru iniierea i dez!oltarea a'acerilor (pa$.1). 2. /riterii de $rupare a surselor de 'inanare (pa$.2). #. Analizai principalele modaliti de creditare acordate de instituiile %ancare (pa$.)). ). 8easin$-ul :de'inire, mecanism, domenii de utlizare (pa$.)). *. 9acorin$-ul: durat, de'inire, pri implicate (pa$. *,3). Tema:6iscuri n antreprenoriat (riscuri.pdf) 1. +enionai principalele etape ale conducerii riscurilor (pa$.1-#). 2. Prezentai e&emple de riscuri cu care se poate con'runta ntreprinderea n raport cu mediul e&tern. Tema:6esponsabilitatea social 3i etica7 provocri pentru ntreprinztori (prezentare PowerPoint) 1. Precizai criteriile etice de care tre%uie s in seama ntreprinztorul. .&empli'ica i n cazul 'iecrui principiu n parte. 2. 4ilemele etice (inte$ral slide-urile )-8). #. :esponsa%ilitatea social: conceptul i 'aze (inclusi! coninutul 'iecreia dintre acestea) ). Precizai la ce se re'er tripla 'inalitate a ntreprinderii i aspectele principale ale acesteia. *. ;ene'icii economice poten,iale ale responsa%ilit,ii sociale - slide-urile 12 i 1#. 3. /ontro!erse pri!ind responsa%ilitatea social a ntreprinderilor. 7. /onturai * coduri de etic pentru o 'irm cu o%iect de acti!itate la ale$ere ( precizai care

este acesta). Tema:!odaliti de iniiere a afacerilor. (modalit!i antreprenor.pdf) 1. Analizai principalele moti!a,ii ale ac-izi,ionrii<! nzrii a'acerilor (pa$.)). 2. Prezentai principalele metode de e!aluare a a'acerilor (pa$. 3, 7, mai puin 'ormula acti!ului net conta%il i a acti!ului net corectat). #. +en,iona,i patru deza!anta6e ale prelurii a'acerilor din pespecti!a cumprtorilor. ). +en,iona,i patru a!anta6e ale prelurii a'acerilor din pespecti!a cumprtorilor. *. 9ranciza - de'inire (pa$. 1") i particularitile principalelor tipuri de 'ranciz (ta%el ), pa$. 11). 3. .numera,i dou a!anta6e =i dou deza!anta6e ale 'rancizatului. 7. .numera,i patru a!anta6e ale partenerului 'rancizat din cadrul unui contract de 'ranciz. 8. +en,iona,i patru deza!anta6e ale partenerului 'rancizor dintr-un contract de 'ranciz. >. .'ectuai o analiz comparati! a principalelor modaliti de iniiere a a'acerilor (a'acere proprie, preluare, 'ranciz). Tema: 8iitorul antreprenoriatului (prezentare PowerPoint) 1. Precizai trei me$a-tendine care !or in'luena dez!oltarea antreprenoriatului. .&plicai n mod concret cum !a in'luena una dintre aceste tendine antreprenoriatul (la ale$ere). 2. Precizai care !or 'i principalele sc-im%ri ale or$anizrii sociale cu in'luen e asupra antreprenoratului.

!odel grile
7u reprezint cate$orie principal de !aria%ile care stau la %aza n'iin,rii unei 'irme7 a< !aria%ilele psi-olo$ice? %< !aria%ilele de pia,? c< !aria%ilele economice? d< !aria%ilele de situa,ie. 7u reprezint o $rup de 'actori 'undamentali care in'luen,eaz decizia de n'iin,are a unei 'irme (clasi'icarea lui /ooper): a< 'actorii te-nico-economici %< 'actorii de mediu c< in'luen,ele anterioare d< 'actorii le$a,i de mediul or$aniza,ional @oodAill-ul reprezint: a< poten,ialul de pro'it suplimentar al unei 'irme dat de elementele imateriale neconta%ilizate n %ilan, ? %< o modalitate de 'inan,are? c< componenta social a e'icien,ei? d< !aloarea de pia, a ntreprinderii. 5p,iunile strate$ice ale unei ntreprinderi de succes tre%uie ela%orate su% 'orma de: a< %ilan, conta%il? %< plan de restructurare? c< plan de a'aceri?

d< plan de conturi. 7u reprezint etap principal a conducerii riscurilor: a< cuanti'icarea pierderilor asociate riscurilor? %< trans'erarea ricurilor? c< identi'icarea e&punerilor la riscuri ale 'irmei? d< implementarea deciziei? +arca,i a'irma,ia incorect cu pri!ire la creditul comercial: a< este o modalitate de scontare? %< reprezint o modalitate uzual de 'inan,are ? c< este acordat de 'urnizori? d< de re$ul se acord pe #" de zile? 9actorin$ul este un contract de 'inan,are: a< pe termen lun$? %< pe termen scurt? c< pe termen mediu? d< toate !ariantele sunt corecte. 7u reprezint modalitate 'undamental de intrare n domeniul a'acerilor: a< cumprarea unei a'aceri? %< ini,ierea propriei a'aceri? c<concesionarea unei 'irme? d< intrarea n cadrul unui sistem de 'ranciz? /ontractul prin care proprietarul unei mrci comerciale acord unei alte 'irme, independente 6uridic =i economic, dreptul de a o utiliza n sc-im%ul unei ta&e de intrare n sistem este un contract: a< de 'urnizare? %< de reprezentan,? c< de 'ranciz? d< de comision? 7u reprezint o cate$orie principal de 'ranciz: a< 'ranciza industrial? %< 'ranciza corner? c< 'ranciza de distri%u,ie? d< 'ranciza de produc,ie?