Sunteți pe pagina 1din 600

Editura MOLDOVA

, 1991

Marcel Proust

GUERMANTES
(n cutarea timpului pierdut, V, VI) Traducere de Radu Cioculescu

BCU Cluj-Napoca

E ITUR! "#$ #V! I!%I, &''&

Coperta de : TRAIAN MOCAN

!!19"! #$%

I&'N 9!()9*(+)("),

Piuitul de di-i.ea/0 al p0s0rilor 1i p0rea a.ost 2ra.) coisei# 2iecare cu31.t al 45up1.eselor6 o 70cea s0 tresar0 8 i.co-odat0 de pa9i" lor, 19i pu.ea 1.tre:0ri 1. le;0tur0 cu ele 8 c0ci .e -utase-# 2ire9te, ser3itorii .u 7or7oteau -ai pu/i. la al 49aselea6 di. 7osta .oastr0 locui./0 8 dar 1i cu) .o9tea 8 acel du)te)3i.o a3ea pe.tru ea ce3a priete.os# Acu- d0dea c<iar t0cerii o ate./ie dureroas0# Cu- .oul .ostru cartier p0rea tot at1t de li.i9tit pe c1t de =;o-otos era :ule3ardul 1. care locuise- p1.0 atu.ci, c1.tecul >deslu9it c<iar de departe, c1.d este 1.c0 sla: ca u. oc<estral? al u.ui trec0tor storcea lacri-i di. oc<ii 2ra.)coisei 1. e@il# De aceea, dac0)-i :0tuse- 5oc de ea care era ad1.c -1<.it0 c0 tre:uie s0 p0r0seasc0 u. i-o:il 1. care era- 4at1t de sti-a/i de to/i6, 9i 19i 70cuse :a;a5ele pl1.;1.d, potri3it riturilor de la Co-:raA 9i spu.1.d c0 7osta .oastr0 cas0 era superioar0 tuturor celorlalte case, 1. sc<i-: eu, care asi-ila- tot at1t de les.e lucrurile .oi pe c1t de u9or le p0r0sea- pe cele 3ec<i, -)a-Bapropiat de :0tr1.a .oastr0 ser3itoare c1.d a30=ut c0 i.stalarea 1.tr)o cas0 1. care .u pri-ise de la portarul careVu .e cu.o9tea 1.c0, se-.ele ,de respect .ecesare :u.el sale <ra.e -orale, aproape c0 o pr0p0dise# Nu-ai ea -0 pBitea 1./ele;e8 7ire9te, t1.0rul ei lac<eu .)ar 7i 7ost 1. staBe 8 pe.tru el, care .u era .icidecu- de la Co-:raA, a Ce -uta, a locui 1. alt cartier era ca 9i cu- 9i)ar 7i luat 6o 3aca./0 1. care .outatea lucrurilor o7erea aceea9i ti<.a, ca 9i c1.d# ar 7i c0l0torit8 se credea la /ar0 8 9i u. ;utu)B rai 1i d0du, ca 9i o r0ceal0 co.tractat0 1. 3a;o.ul u.de B ;ea-ul .)ar 7i 7ost :i.e 1.c<is, i-presia -i.u.at0 c0 7usese pe alte -elea;uri 8 ori de c1te ori str0.uta 9i se :ucura c0 ;0sise u. loc at1t de ;ro=a3, c0ci dorise totdea)

u.a s0 ai:0 st0p1.i care s0 c0l0toreasc0 -ult# De aceea, 70r0 s0 -0 ;1.desc la el, -)a- dus ;lo./ la 2ra.7oise 8 cu- r1sese- de lacri-ile ei cu prile5ul u.ei plec0ri care -0 l0sase i.di7ere.t, 1-i 1.t1-pi.D cu r0ceal0 triste/ea, pe.tru c0 o 1-p0rt09ea# E;ois-ul .er3o9ilor spore9te pa) ralel cu preti.sa lor 4se.si:ilitate6 8 ei .u pot su7eri ca al/ii s0)9i -a.i7este i.dispo=i/iile c0rora ei 1.9i9i le acord0 di. ce 1. ce -ai -ult0 ate./ie# 2ra.coise, care .u l0sa .eo:ser3at0 cea -ai u9oar0 i.dispo=i/ie di. c1te 1.cerca dac0 su7erea- 1.torcea capul ca s0 .u a- pl0cerea de)a 3edea c0 su7eri./a -ea era Eo-p0ti-it0, :a c<ia$r re-ar ) cat0# 20cu la 7el, 1.dat0 ce 0- 3rut s0)i 3or:esc de .oua .oastr0 cas0# De alt-i.teri, tre:ui.d s0 se duc0 dup0 dou0 =ile s0 aduc0 .i9te <ai.e uitate 1. casa pe care o p0r0sise1. ti-p ce a3ea- 1.c0, de pe ur-a -ut0rii 4te-pera ) tur06, iar pe de alt0 parte, ase-e.ea u.ui :oa care toc ) -ai a 1.;<i/it u. :ou, -0 si-/ea- .epl0cut de7or-at de u. lu.; scri. pe care 3ederea -ea a3ea s0)l ,,-istuie6, 2ra.coise,$ .e1.cre=0toare cu- s1.t toate 7e-eile, se 1.) toarse spu.1.d c0 cre=use c0 a3ea s0 se 1.0:u9e pe 7ostul .ostru :ule3ard, c0 se 3 =DpDcise6 de)a :i.elea 1. dru-, c0 .u 30=use .iciodat0 .i9te sc0ri at1t de i.co-ode, c0 .u s)ar -ai 1.toarce s0 locuiasc0 acolo, c<iar dac0 i s)ar o7eri 4u. i-periu6 9i i s)ar da -ilioa.e F ipote=e ;ra ) tuite F c0 tpate >adic0 cele 1. le;0tur0 cu :uc0t0ria 9i coridoarele? erau -ai :i.e or1.duite 1. .oua .oastr0 cas0# Dar e ti-pul s0 spu. c0 aceasta F 9i .e -utase- 1. ea pe.tru ci :u.ica .educ1.d)o prea :i.e cu s0.0tatea, -o ti3 pe pare .e 7erise- s0 i)l i.3oc0-, a3ea .e3oie de u. aer -al curat F era u. aparta-e.t care 70cea parte di. pala/al Guer-a.tes# 'La 31rsta la care Nu-ele, o7eri.du).e i-a;i.ea .ecu) .oHcutului pe care l)a- tur.at 1. ele, 1. acela9i$ -o-e.t care dese-.ea=0 9i pe.tru .oi u. loc real .e silesc ri. asta s0 ide.ti7ic0- 9i pe u.ul 9i pe altul, ast7el 1.c1t Dor.i- 1.tr)o cetate 1. c0utarea u.ui su7let pe care ea $.u)l poate cupri.de, dar pe care .u -ai a3e- puterea s0)l eli-i.0- di. .u-ele ei, ele .u dau .u-ai ora9elor 9i 7lu3iilor o i.di3idualitate a9a cu- le)o co.7er0 pictu ) rile ale;orice, .u 1-pu/i.ea=0 .u-ai u.i3ersul 7i=ic cu di7ere./e 9i)l populea=0 cu -iraculos, ci 9i u.i3ersul so)
6

JSm

Ieial : atu.ci 7iecare castel, 7iecare palat sau cas0 -are 3es) tit0 are st0p1.a sau =1.a lui, dup0 cu- p0durile au ;e ) .iile 9i apele di3i.it0/ile lor# .eori, ascu.s0 1. ad1.cul .u-elui ei, =1.a se tra.s7or-0 dup0 capriciul 1.c<ipuirii .oastre care o <r0.e9te 8 ast7el, at-os7era 1. care doa-.a de Guer-a.tes e@ist0 1. -i.e,$ dup0 ce 7usese a.i de)a r1.dul .u-ai re7le@ul u.ei sticle de la.ter.0 -a;ic0 9i al u.ui 3itraliu de :iseric0, 1.cepea s0 ati.;0 culorile, c1.d cu totul alte 3ise o i-pre;.ar0 cu u-e=eala spu-oas0 a tore.telor# Totu9i, =1.a dispare dac0 .e apropie- de 7ii./a real0 c0reia 1i corespu.de .u-ele ei, c0ci .u-ele 1.cepe atu.ci s0 o re7lecte=e 9i .u -ai co./i.e .i-ic di. =1.0 8 =1.a poate re.a9te dac0 .e dep0rt0- de persoa.0$8 dar dac0 r0-1.el1ri;0 ea, =1.a -oare de7i.iti3 1 9i 1-preu.0 cu ea .u-ele, c a a c e a 7 a -i l i e de Lusi ;.a . ca r e a 3e a s 0 se st i .;0 1. =iua 1. care disp0rea =1.a Melusi.e# Atu.ci .u-ele, su: ale c0rui =u;r03eli succesi3e 3o- putea s71r9i pri. a re;0si la ori;i.e portretul 7ru-os al u.ei str0i.e pe care .u 3o- 7i cu.oscut)o .iciodat0, .u este dec1t si-pla carte 7oto;ra7ic0 de ide.titate la care .e raport0- ca s0 9tidac0 cu.oa9te-, dac0 tre:uie s0 salut0- sau .u u. trec0tor# Dar dac0 o se.=a/ie di. trecut F ca acele i.stru-e.te -u=icale 1.re;istratoare care p0strea=0 su.etul 9i stilul di7eri/ilor arti9ti ca au c1.tat la ele F 1.;0duie -e-oriei .oastre s0 .e 7ac0 s0 au=i- aceste .u-e cu ti-:rul deo) se:it pe care)l 1.70/i9a atu.ci urec<ii .oastre,B 9i acest .u-e 1. apare./0 .esc<i-:at, si-/i- dista./a Bare des ) parte u.ul de altul 3isele care au 1.se-.at pe.tru .oi r1.d pe r1.d sila:ele sale ide.tice# Pute- scoateC pe. tru o clip0 di. ciripitul s0u di. cutare ti-p 1.dep0rtat pe care)l au=i- iar09i,)ca di. acele -ici tu:uri de care te slu5e9ti 1. pictur0, .ua./a 5ust0, uitat0, -isterioas0B 9i proasp0t0 a =ilelor pe care a- cre=ut c0 .i le)a- a-iJ) tit, c1.d d0dea-, ca pictorii pro9ti, 1.tre;ului .ostru treB cut a9ter.ut pe o aceea9i p1.=0, to.urile co.3e./io.aleB 9i toate la 7el cu -e-oria 3olu.tar0# Or, di-potri30, 7ie) care di. clipele care <au alc0tuit, 7olosea, pe.tru o cre a/ie ori;i.al0, 1.tr)o ar-o.ie u.ic0, culorile epocii pe care .u le -ai cu.oa9te- 9i care, de pild0, -0 1.c1.t0 1.c0 pe .ea9teptate c1.d, ;ra/ie 3reu.ei 1.t1-pl0ri, .u-e)

3
j

le Guer-a.tes, redo:-di.du)9i pe.tru o clip0, dup0 at1/ia a.i, su.etul, at1t de deose:it de cel de ast0=i, pe care)l a3ea pe.tru -i.e i. =iua .u./ii do-.i9oarei Perce) pied, 1-i red0 acel -o3 at1t de ;i.;a9, prea str0lucitor, prea .ou cu care se cati7ela cra3ata 1.7oiat0 a ti.erei du ) cese 9i oc<ii ei 1.sori/i de u. sur1s al:astru ca u. :re ) :e.el re .u)l po/i cule;e# Nu-ele Guer-a.tes de atu.ci este ase-0.0tor u.uia di. :alo.a9ele 1. care ai pus o@i ) ;e. sau alt ;a= : c1.d reu9esc s0)l spar;, s0 7ac s0)i ias0 co./i.utul, respir aerul de la Co-:raA di. acel a., di. acea =i, a-estecat cu u. par7u- de ru50 al:0 scutu ) rat0 de 31.tul di. col/ul pie/ei, 3estitor al ploii, care r1.d pe r1.d ;o.ea soarele, 1l l0sa s0 se a9tear.0 pe co3orul de l1.0 ro9ie al sacristiei 9i s0 se 1.3e9-1.te=e cu o car ) .a/ie str0lucitoare, aproape ro=, de -u9cat0 9i cu acea ;i.;09ie, cu- s)ar spu.e Ka;.eria.0, care co.7er0 7es) ti3it0/ii at1ta .o:le/e# Dar c<iar 1. a7ar0 de rarele clipe ca acestea, c1.d pe .ea9teptate si-/i- e.titatea ori;i.al0 tres0ri.d 9i relu1.du)9i 7or-a 9i ci=elura pri.tre sila:ele ast0=i -oarte, dac0 1. 3irte5ul 3erti;i.os al 3ie/ii cure.te, 1. care s1.t .u-ai de u. 7olos practic, .u-ele a pier ) dut orice culoare ca o s71rlea=0 pris-atic0 ce se 1.31r) te9te prea iute 9i pare ce.u9ie, 1. sc<i-: c1.d pe aripile 3isului, -edit0- 9i 1.cerc0-, ca s0 .e 1.toarce- la tre ) cut, s0 1.ceti.i-, s0 a-1.0- -i9carea perpetu0 1. care s1.te- t1r1/i, re3ede- pu/i. c1te pu/i. ap0r1.d, al0tura ) te, dar cuHtotul disti.cte u.ele de altele, .ua./ele pe cari acela9i rau-e .i le)a 1.70/i9at r1.d pe r1.d de)a lu.;ulL 3ie/ii .oastre# 20r0 1.doial0, .u 9tiu ce 7orr<0 lua 1. oc<ii -ei acest f. nunye de Guer-a.tes c1.d doica -ea F care 70r0 1.doial0 i;.ara, dup0 cu- eu 1.su-i i;.or ast0=i 1. o.oarea cui 7uHese co-pus F -0 le;0.a cu acel 3ec<i c1.tec : Slav N/archizei de Guermantes sau c1.d, peste c1/i3a a.i, :0)Hr1.ul -are9al de) Guer-a.tes, cople9i.du)-i :o.a de H-1.drie, se oprea pe C<a-ps)ElAsees, spu.1.d : 4Ce co pil 7ru-os M6 9i ,scotea di.tr)o :o-:o.ier0 de :u=u.ar o pastil0 de ciocolat0# Ace9ti a.i ai pri-ei -ele copil0rii .u -ai s1.t 1. -i.e, 1-i s1.t e@teriori, .u -ai pot a7la .i-ic despre ei, ca 9i despre ceea ce a$ a3ut loc 1.ai.te de .a9terea .oastr0, di. spusele altora# Dar -ai t1r=iu ;0)
8

sesc r1.d pe r1.d 1. durata 1. -i.e a acestui .u-e, 9apte sau opt 7i;uri di7erite : cele di.t1i erau cele -ai 7ru-oase 8 pu/i. c1te pu/i. 3isul -eu silit de realitate s0 p0r0seasc0 o po=i/ie ce .u putea 7i /i.ut0, se retra.90 ce3a -ai 1.apoi, p1.0 ce 7u o:li;at s0 ,se retra;0 9i -ai -ult# 1. ti-p ce doa-.a de Guer-a.tes 19i sc<i-:a lo) cui./a, care pro3e.ea la r1.dul ei di. acest .u-e pe care)l 7ecu.da di. a. 1. a. cutare cu31.t au=it care)-i -odi7ica re3eriile 8 aceast0 locui./0 le re7lecta p1.0 9i 1. pietrele ei care a5u.seser0 lucioase ca supra7a/a u.ui .or sau a u.ui lac# . 7oi9or 1.;ust, care era .u-ai o 719ie de lu-i.0 portocalie 9i de la a c0rui 1.0l/i-e se.iorul 9i doa-.a sa <ot0rau asupra 3ie/ii 9i -or/ii 3asalilor lor, 70cuse loc F toc-ai la cap0tul acestei 4direc/ii Guer-a. ) tes6, u.de, 1. r0sti-pul at1tor dup0)a-ie=i 7ru-oase, ur-a- cu p0ri./ii -ei cursul Vi3o..ei F acelui /i.ut cu pu<oaie 1. care ducesa -0 1.30/a s0 pescuiesc p0str03i 9i s0 cu.osc .u-ele 7lorilor cu ciorc<i.i 3iole/i 9i ro9iatici care 1-podo:esc =idurile 5oase ale 1.;r0dirilor 1.3eci.ate 8 apoi a ur-at /i.utul ereditar, do-e.iul poetic u.de aceast0 tru7a90 se-i./ie a Guer-a./ilor se ridica de5a deasupra 2ra./ei ca u. tur. 1.;0l:e.it 9i 1.7lorit care str0:ate 3eacurile, c<iar dac0 cerul era ;ol, acolo u.de Ca3eau s0 r0sar0 -ai t1r=iu Notre)Da-e de Paris i Notre) Da-e de C<artres, c1.d 1. 31r7ul coli.ei de 1a Lao. .ao ) sul catedralei .u se a9e=ase ca arca lui Noe pe 31r7ul -u. ) telui Ararat, pli.0 cu Patriar<i#9i Drep/i apleca/i cu -are 1.;ri5orare la 7erestre ca s0 3ad0 dac0 -1.ia Do-.ului s)a potolit, duc1.d cu ea soiurile de 3e;etale care se 3or 1.-ul/i pe p0-1.t, pli.0 cu do:itoace care scap0 c<iar 9i pri. tur.uri pe ale c0ror acoperi9uri :oii pli-:1.du)se a;ale, pri3eau de sus c1-pia C<a-pa;.iei 8 c1.d eDl0to),rul care pleca pe 1.serate di. 'eau3ais 1.c0 .u 3edea cu- 1l ur-0reau, roti.du)se, aripile .e;re 9i .e-i9cate ale catedralei des709urate pe .07ra-a de a=ur a a-ur;ului# Acest Guer-a.tes era ca u. cadru de ro-a., u. peisa5 i-a;i.ar pe care -i)l 1.70/i9aa.e3oie 9i si-/ea- cu at1t -ai -ult0 pl0cere descoperi.du)l 1.c<is i.tre -o9iile 9i dru-urile reale care deodat0 se i-pre;.au cu u.ele ciud0/e.ii <eraldice, la dou0 po9te de o ;ar0 8 1-i aducea- a-i.te de .u-ele localit0/ilor 3eci.e ca 9i cu-

care r0 le 70cuse 3eac

/u r.ate)L pro)) pic)

1.

de .u-ele d

1. re C6.e#

ras w

I I

ap0ruse 1. 5urul doa-.ei de Guer-a.tes N drept locui./a ei, palatul Guer-a.tes, li-pede ca .u-ele s0u, c0ci .ici u. ele-e.t -aterial .u)l 1.trerupsese 9i .u)i 1.tu.ecase tra.spare./a # Dup0 cu- :iserica .u 1.sea-.0 u. te-) plu, ci 9i adu.area credi.cio9ilor, acest palat Guer-a.tes cupri.dea pe to/i cei ce 1-p0rt09eau 3ia/a ducesei, dar ace9tia pe care .u)i 30=use- .iciodat0, erau pe.tru -i.e .u-ai .i9te .u-e cele:re 9i poetice, 9i cu.osc1.d .u-ai .i9te persoa.e care (a r1.dul lor erau .u-ai .i9te .u-e, ele .u 70ceau dec1t s0 sporeasc0 9i s0 ocroteasc0 -isterul ducesei, 1.30lui.d)o 1.tr)u. .i-: 1.ti.s care cel -ult se esto-pa treptat# Cu oca=ia petrecerilor pe care le or;a.i=a, cu- .u)-i i-a;i.a-, c1.d era 3or:a de i.3ita/i, .ici u. trup, .ici o -usta/0, .ici o ;<eat0, .ici o 7ra=0 rostit0 care s0 7i 7ost :a.ale sau c<iar ori;i.ale 1.tr)u. c<ip o-e.esc 9i ra/io.al, acest 31rte5 de .u-e i.troduc1.d -ai pu/i.0 -a) terie dec1t ar 7i i.trodus u. pra=.ic de 7a.to-e sau u. :al de spectre, 1. 5urul acelei statuete de &a@a care era doa-.a de Guer-a.tes, 1-pru-uta o tra.spare./0 de 3itri.0 palatului ei de sticl0# Apoi, c1.d &ai.t)Loup 1-i po3estise .i9te a.ecdote 1. le;0tur0 cu capela.ul, cu ;r0) di.arii 3eri9oarei sale, palatul Guer-a.tes de3e.ise F cu- ar 7i putut 7i alt0dat0 u. Lu3ru F u. soi de castel 1.co.5urat, c<iar 1. -i5locul Parisului, de -o9iile sale, stDp1.it ereditar, 1. 3irtutea u.ui drept a.tic, supra3ie/u) i.d 1. c<ip ciudat 9i asupra c0rora ea e@ercita 1.c0 o sea) -0 de pri3ile;ii 7eudale# Dar aceast0 di. ur-0 locui./0 disp0ruse de la si.e c1.d a- 3e.it s0 locui- 1. i-ediata apropiere a doa-.ei de Villeparisis, 1.tr)u.ui di. apar) ta-e.tele 1.3eci.ate cu acela al doa-.ei de Guer-a.tes, 1.tr)o arip0 a palatului ei# Era u.a di. acele locui./e 3ec<i cu- poate -ai e@ist0 1.c0, 9i 1. care de)a iu.;ul cur/ii de o.oare, F 7ie alu3iu.i aduse de 3alul u-7lat al de-ocra/iei, 7ie -o9te.iri ale u.or ti-puri str03ec<i 1. care di7eritele -e9te9u;uri erau ;rupate 1. 5urul se) .iorului, F erau adesea .i9te pr030lii, .i9te ateliere, :a c<iar c1te)o -a;<er.i/0 de ci=-ar sau de croitor, ca ace) lea pe care le 3e=i lipite de u.ele catedrale pe care este) tica ar<itec/ilor .u le)a de;a5at, u. portar ci=-ar, care cre9tea ;0i.i 9i culti3a 7lori FN 9l 1. 7u.d, 1. locui./a ca)

re alc0tuia palatul, o 4co.tes06 care, c1.d ie9ea 1. 3ec<ea ei calea9ca cu doi cai, e@pu.1.d pe p0l0rie c1/i3a c0l/u) .a9i care parc0 sc0paser0 di. ;r0di.i/a portarului >a31.d l1.;0 3i=itiu u. lac<eu care co:ora ca s0 1.doaie c0r/ile de 3i=it0 1. 7a/a 7iec0rui palat aristocratic di. cartier?, 1-p0r/ea 70r0 deose:ire sur1suri 9i saluturi cu -1.a co) piilor portarului 9i c<iria9ilor :ur;<e=i ai i-o:ilului care treceau 1. acel -o-e.t 9i pe care .u)i deose:ea 1. a-a) :ilitatea ei dispre/uitoare 9i 1. -or;a ei e;alitar0# I. casa 1. care 3e.ise- s0 locui-, -area doa-.0 di. 7u.dul cur/ii era o duces0, ele;a.t0 9i /.c0 t1.0r0# Era d).a de Guer-a.tes 9i, ;ra/ie 2ra.coisei, a- 7ost destul de repede i.7or-at asupra palatului# C0ci Guer-a./ii >pe care 2ra.coise 1i dese-.a adesea pri. cu3i.tele 4cei de 5os?, erau preocuparea ei co.sta.t0, 1.c0 de di-i.ea/0, c1.d, 1. ti-p ce o piept0.a pe -a-a, aru.ca 1. curte o pri3ire ire=isti:il0 9i 7uri90 9i spu.ea : 4Iat0, dou0 surori :u.e 8 pese-.e se duc O5osP6 sau 4o< M ce -ai 7a=a.i 7ru) -o9i 1. 7ereastra :uc0t0riei, .ici .u e, .e3oie s0 1.tre:i de u.de 3i., pese-.e c0 ducele a 7ost la 31.0toare6, p1) .0 seara, c1.d, dac0 1. ti-p ce)-i d0dea lucrurile i-ele de .oapte, au=ea =;o-otul u.ui pia., ecoul u.ui c1.tec, co.c<idea : 4Qos e lu-e, ce -ai 3eselie6 8 pe 7a/a ei re) ;ulat0, su: p0rul ei, care acu- era al:, u. sur1s di. ti) .ere/ea ei, 1.su7le/it 9i cu3ii.cios, 1i pu.ea atu.ci ti-p de o clip0 7iecare di. tr0s0turi la locul ei, le acorda 1.tr)o r1.duial0 -e9te9u;it0 9i 7i.0, ca 1.ai.tea u.ui cotrada.s# Dar -o-e.tul di. 3ia/a Guer-a./ilor care tre=ea i.teresul cel -ai 3iu al 2ra.coisei, 1i prile5uia cea -ai -are -ul/u-ire 9i)i prici.uia de ase-e.ea 9i cel -ai -are .eca=, era acela c1.d se I desc<ideau a-1.dou0 ca.a) turile por/ii 9i ducesa se urca 1. calea9ca ei# Aceasta se 1.t1-pla de o:icei ca- 1.dat0 dup0 ce ser3itorii .o9tri s71r9iser0 de)a cele:ra acel soi de Pa9te sole-. pe care .i-e.i .u tre:uie s0)l 1.trerup0, c0ruia i se spu.ea pr1.) =ul lor, 9i 1. ti-pul c0ruia erau at1t de,4ta:u6, 1ric1t .ici -0car tata .u 9i)ar 7i 1.;0duit s0)i su.e, 9tii.d de alt) -i.teri c0 .ici u.ul .u s)ar 7i dera.5at -ai -ult .ici dup0 ce s)ar 7i su.at a ci.cea oar0 dec1t dup0 cea di.t1i, 9i c0 ar 7i s031r9it aceast0 .ecu3ii./0 70r0 .ici u. 7olos, dar .u 70r0 .ici o pa;u:0 pe.tru el# C0ci 2ra.coise >care de 1+

c1.d era o 7e-eie :0tr1.0, 19i 70cea 1. orice clip0 ceea ce se .u-e9te u. cap de circu-sta./0?, .)ar 7i 1.t1r=iat s0)i arate 1. ti-pul =ilei o 7a/0 acoperit0 cu -ici se-.e cu ) .ei7or-e 9i ro9ii care e@pu.eau dar 1.tr)u. c<ip ;reu desci7ra:il, lu.;ul -e-oriu al dolea./elor sale 9i -oti3ele adi.ei ale .e-ul/u-irii ei# Ea le sus/i.ea de alt-i.teri ca 9i c1.d ar 7i 3or:it di. culise, 70r0 s0 pute- deslu9i :i.e cu3i.tele# Ea :ote=ase acest 7el de a 3or:i F pe care)l credea descura5a.t pe.tru .oi, 45i;.itor6, 43e@a ) toriu6 F a .e spu.e toat0 =iulica 4litur;<ii citite6# Dup0 ce ispr03ise cu ulti-ele rituri, 2ra.coise, care era 1. acela9i ti-p F ca 1. :iserica pri-iti30 F)9i preo ) tul care slu5ea 9i u.ul di. credi.cio9i, 19i tur.a u. ultipa<ar de 3i., 19i lua 9er3etul de la ;1t, 1l 1-p0turea 9ter) ;1.du)9i de pe :u=e u. rest de ap0 1.ro9it0 9i de ca7ea, 1l trecea pri.tr)u. i.el, -ul/u-ea cu u. aer le.e9 t1.0) rului 4ei6 lac<eu care, ca s0 se arate =elos, 1i spu.ea : Doa-.0, -ai ser3i/i pu/i.i stru;uri, s1.t delicio9i6 9i se ducea 1.dat0 s0 desc<id0 7ereastra, su: prete@tul c0 este prea cald 41. :uc0t0ria asta -i=era:il06# Aru.c1.d cu di:0cie, 1. ti-p ce 1.torcea -i.erul 7erestrei 9i lua aer, o pri3ire de=i.teresat0 1. 7u.dul cur/ii, ea 19i 1.su9ea pe 7uri9 si;ura./a c0 ducesa .u era 1.c0 ;ata, sor:ea o clip0 cu pri3irile ei dispre/uitoare 9i pasio.ate tr0sura 1.<0 ) -at0 9i dup0 ce oc<ii ei acordau aceast0 ate./ie de o clip0 celor p0-1.te9ti, 1i 1.0l/a la cer a c0rui puritate o ;<icise di.ai.te, pre/ui.d aerul pl0cut 9i c0ldura soare ) lui 8$ 9i pri3ea la col/ul acoperi9ului locul 1. care 3e.eau 1. 7iecare pri-03ar0 s0)9i 7ac0 cui:ul, toc-ai deasupra <or.ului od0ii -ele, .i9te poru-:ei se-0.1.d cu aceia care u;uiau 1. :uc0t0ria ei, la Co-:raA# F A< M Co-:raA, Co-:raA M e@cla-a ea# >At1t to.ul aproape c1.tat pe care decla-a aceast0 i.3ocare, c1t 9i puritatea arlesia.0 a 7e/ei sale, te)ar 7i putut 1.de-.a #s0 :0.uie9ti la 2ra.coise o ori;i.e, sudic0 9i c0 patria pe care o pl1.;ea .u era dec1t u.a adopti30# Dar poate c0 te)ai 7i 1.9elat, c0ci pare)se c0 .u e@ist0 pro3i.cie care s0 .u)9i ai:0 4&udul6, 9i c1/i &a3oAiar=i 9i 'reto.i 1.t1l.i- la ca re se ;0sesc toate tra.spu.erile ;i.;a9e, lu.;i 9i scurte, care caracteri=ea=0 pe -eridio.ali#? A< M Co-:raA, c1.d te 3oi -ai re3edea, scu-p p0-1.t M c1.d 1-i 3oi -ai pu)
1(

tea petrece toat0 =iulica su: ru5ele tale al:e 9i :ietul .ostru liliac, ascult1.d ci.te=oii 9i Vi3o..a care cur;e ca -ur-urul cui3a care ar 9opti, 1. loc s)aud aceast0 :leste-at0 so.erie a t1.0rului .ostru st0p1. care .u st0 .iciodat0 o 5u-0tate de or0 locului, 70r0 s0 -0 7ac0 s0 aler; de)a lu.;ul 0stui coridor a7urisit# Nici .u)9i d0 3reodat0 sea-a c0 -er; destul de repede, ar tre:ui s)au=i so.eria 1.ai.te de)a 7i su.at, 9i dac0 1.t1r=ii u. -i.ut, 1l apuc0 o 7urie 1.;ro=itoare# Vai I # s0r-a. Co-i:raA Q poate .u te 3oi re3edea dec1t -oart0, c1.d o s0 -0 aru.) ce ca pe o piatr0 1. ;roap0# Atu.ci .)o s0 -ai -iros 7ru) -oasele tale ru5e dal:e# Dar c1.d 3oi dor-i so-.ul -or) /ii, cred c0 .)o s0 -ai aud aceste trei c<e-0ri ale so.e ) riei, care -0 3or 7i :leste-at 1.c0 1. 3ia/0# Dar o 1.trerupseser0 c<e-0rile croitorului di. curte, acela care)i pl0cuse $at1t de -ult :u.icii c1.d se dusese s0 o 3ad0 pe doa-.a de Vi eparisis 9i care .u ocupa u. ra.; -ai pu/i. 1.alt 1. si-patia 2ra.coisei# Ridicase ca) pul c1.d au=ise c0 7ereastra .oastr0 se desc<isese 9i 1.) cerca de c1te3a clipe s0 atra;0 ate./ia 3eci.ei sale ca s0)i spu.0 :u.0 =iua# Coc<et0ria ti.erei 7ete care 7usese 2ra.) coise a7i.a atu.ci pe.tru do-.ul Qupie. 7a/a -oroc0.oas0 a :0tr1.ei .oastre :uc0t0rese 1-po30rat0 de 31rst0, de proast0 dispo=i/ie 9i de ar9i/a cuptorului 9i adresa, cu u. a-estec 7er-ec0tor de re=er30, de i.ti-itate 9i de pudoa) re, u. salut ;ra/ios croitorului, dar 70r0 s0)i r0spu.d0 cu 3ocea, c0ci dac0 1.7r1.;ea reco-a.d0rile -a-ei aru.) c1.du)9i oc<ii pri. curte, .u 1.dr0=.ea s0 le 1.7ru.te 1.tr)at1t 1.c1t s0 stea de 3or:0 la 7ereastr0, ceea ce a3ea darul, dup0 spusele 2ra.coisei, s0)i aduc0 di. partea co) .i/ei 4o aspr0 -ustrare6# Ea 1i ar0ta calea9ca 1.<0-at0, a31.d aerul c0)i spu.e : 4Ce cai 7ru-o9i, .u)i a9a M6 dar -ur-ur1.d 1. acela9i ti-p : 4ce -ai 3ec<itur0 M6 9i -ai ales pe.tru c0 9tia c0 el a3ea s0)i r0spu.d0, duc1.d -1) .a la ;ur0 ca s0 7ie au=it, de9i 3or:ea 1. 9oapte : F Ri dumneavoastr a/i putea a3ea u.a dac0 a/i 3rea, 9i poate -ai -ult dec1t au ei, dar toate astea .u 30 plac# Iar 2ra.coise, dup0 ce 70cea u. se-. -odest, e3a=i3 9i 1.c1.tat a c0rui se-.i7ica/ie era apro@i-ati3 : 42iecare cu 7elul s0u de)a 7i 8 la .oi e si-plitate6, 1.c<idea 7ereas ) tra de tea-0 c0 ar 3e.i -a-a, 4du-.ea3oastr0 care a/i 7i putut a3ea -ai -ul/i cai dec1t Guer-a./ii6, era- .oi,
14

c0ci cu e@cep/ia u.or a.u-ite pl0ceri pur perso.ale de a-or)propriu F ca aceea, c1.d tu9ea 70r0 1.cetare 9i c1.d toat0 casa se te-ea s0 .u se -olipseasc0 de la ;utu ) raiul ei, deCa preti.de cu u. r1.5et sup0r0tor c0 .u e ;u) tu.0rit0 F) ase-e.ea acelor pla.te pe care u. a.i-al cu care s1.t pe de)a).tre;ul 1.to30r09ite le <r0.e9te cu ali ) -e.tele pe#care le pri.de, le -0.1.c0, le -istuie pe.tru ele 9i le o7er0 su: 7or-a u.ui ulti- re=iduu co-plet asi ) -ila:il F 2ra.coise tr0ia 1. si-:io=0 cu .oi 8 cu 3irtu ) /ile .oastre, cu a3erea .oastr0, cu 7elul .ostru de 3ia/0, cu situa/ia .oastr0, tre:uia s0 .e lu0- sarci.a de a ela ) :ora satis7ac/iile de a-or propriu di. care era alc0tuit0 F ad0u;1.du)i dreptul recu.oscut de a e@ercita 1. 3oie cultul pr1.=ului potri3it 3ec<iului o:icei care co-porta du9ca de aer la 7ereastr0 dup0 ce acesta se s71r9ise, o <oi.0real0 pe strad0 c1.d se ducea s0)9i 7ac0 t1r;uielile 9i o ie9ire du-i.ica, s0)9i 3ad0 .epoata F partea de -ul ) /u-ire i.dispe.sa:il0 3ie/ii 'ale# De aceea se 1./ele;e c0 2ra.coise putuse s0 se isto ) 3easc0 1. pri-ele =ile, 1.tr)o cas0 u.de toate titlurile o.ori7ice ale tatii .u erau cu.oscute 1.c0, prad0 u.ui r0u c0ruia c<iar ea 1i spu.ea plictiseal0, plictiseal0 1. acel 1./eles e.er;ic pe care)l are la Cor.eille sau su: pa.a solda/ilor care s71r9esc pri. a se si.ucide pe.tru c0 se 4plictisesc6 prea -ult l1.;D lo;od.icele lor, 1. satul lor# Plictiseala 2ra.coisei 7usese repede 3i.decat0 toc-ai de Qupie., c0ci el 1i procur0 1.dat0 o pl0cere at1t de 3ie 9i -ai ra7i.at0 dec1t aceea pe care ar 7i putut)o 1.cerca da ) c0 .e)a- 7i <ot0r1t s0 a3e- o tr0sur0# 4Oa-e.i 7oarte :i ) .e, ace9ti Qupie.i, oa-e.i 7oarte de ispra30, se 3ede pe 7a/a lor#6 Qupie. 9tiu 1.tr)ade30r s0 1./elea;0 9i s0 arate tuturor c0 .u a3e- u. ec<ipa5 pe.tru c0 .u 3re-# Acest priete. al 2ra./oisei .u st0tea prea -ult acas0, c0ci o:/i.use u. loc de 7u.c/io.ar la u. -i.ister# Croi ) tor, la 1.ceput a5utat de ,,pu9ta.ca6 despre care :u.ica, cre=use c0 e 7iica lui, .u -ai a3ea .ici u. i.teres de a -ai e@ercita aceast0 -eserie, c1.d -icu/a, care aproape 1.c0 de copil 9tia 7oarte :irie s0 coase o 7ust0 des70cut0, de pe c1.d :u.ica se dusese, odi.ioar0, s0 7ac0 o 3i=it0 doa-.ei de Villeparisis, se dedicase croitoriei de da-e 9i a5u.sese cus0toreas0 de 7uste# La 1.ceput uce.ic0 la o croitoreas0, 1.tre:ui./at0 doar la lucruri -0ru.te, s0
1S

pri.d0 u. 3ola. descusut, s0 coase u. .asture sau o cop c0, s0 potri3easc0 o talie cu a;ra7e, 1.ai.tase repede la ra.;ul de a doua lucr0toare, apoi de3e.ise 4pre-ier06 9i, 70c1.du)9i o clie.tel0 pri.tre doa-.ele di. lu-ea cea -ai :u.0, lucra la ea acas0, adic0 1. curtea .oastr0, -ai adesea cu u.a sau dou0 di. ti.erele ei ca-arade de ate lier pe care le 7olosea ca uce.ice# De atu.ci, pre=e./a lui Qupie. 7usese de -ai pu/i. 7olos# 20r0 1.doial0, -icu/a care crescuse, tre:uia 1.c0 adesea s0 7ac0 5iletce# Dar a5utat0 de priete.ele ei, .u -ai a3ea .e3oie de .i-e.i# De aceea Qupie., u.c<iul ei, solicitase o slu5:0# La 1.ceput 7u li:er s0 se 1.toarc0 la pr1.=, apoi, dup0 ce 1.locuise de7i.iti3 pe acela pe care 1l a5uta doar, .u 1.ai.te de ora ci.ei# 4Titulari=area6 lui .u se produse, di. 7ericire, dec1t dup0 c1te3a s0pt0-1.i de la -utarea .oastr0, ast7el 1.c1t ;e.tile/ea lui Qupie. se putuse e@ercita o :ucat0 de ti-p ca s0 o a5ute pe 2ra.coise s0 str0:at0 70r0 prea -ulte su7eri./e pri-ele ti-puri ;rele# 20r0 s0 .esocotesc de alt-i.teri 7aptul c0)i 7usese- ast7el de 7olos 2ra.coisei, cu titlul de 4-edica-e.t de tra.=i/ie6, tre:uie s0 recu ) .osc c0 Qupie. .u)-i prea pl0cuse di., capul locului# La o dep0rtare de c1/i3a pa9i, distru;1.d pe de)a).tre;ul e7ectul pe care de alt7el l)ar 7i produs o:ra5ii s0i :uc0) 1a/i 9i te.ul s0u 1.7lorit, oc<ii s0i cople9i/i de o pri3ire co-p0ti-itoare, de=.0d05duit0 9i 3is0toare te 70ceau s0 cre=i c0 era 7oarte :ol.a3 sau c0 1l lo3ise u. doliu -are, ceea ce# .u .u-ai c0 .u corespu.dea realit0/ii, dar 1.dat0 ce 3or:ea, de alt-i.teri 7oarte :i.e, era -ai de;ra:0 rece 9i :at5ocoritor# Di. aceast0 .epotri3ire di.tre pri3i re 9i 7elul s0u de a 3or:i, re=ulta ce3a 7als care .u era si-patic 9i di. prici.a c0ruia el 1.su9i a3ea aerul c0 se si-te tot at1t de sti.;<erit ca u. i.3itat 1. 3esto. la o serat0 u.de toat0 lu-ea e 1. 7rac, sau ca cel ce, tre:ui.d s0 r0spu.d0 u.ui pri.cipe, .u prea 9tie cu- s0 i se adre ) se=e 9i ocole9te di7icultatea reduc1.du)9i 7ra=ele la aproa) .i-ic# Acelea ale 1ui Qupie. F c0ci aceasta este .u-ai o co-para/ie F erau di-potri30 7er-ec0toare# Corespu.)$ =1.d poate acestei .a3ale a oc<ilor asupra 7e/ei >c0reia .u)i -ai d0deai ate./ie c1.d 1l cu.o9teai?, a- deose:it 1.tr) ade30r repede la el o rar0 i.teli;e./0 9i u.a di. ce le -ai .atural literare pe care -i)a 7ost dat s0 le cu.osc, 1. se.sul c0, pese-.e i.cult, poseda sau 19i asi-ilase, 1,

.u-ai ;ra/ie u.or c0r/i r0s7oite 1. ;ra:0, 1.tors0turile cele -ai i.;e.ioase ale li-:ii# Oa-e.ii cei -ai 1.=estra/i pe care 1i cu.oscuse- -uriser0 7oarte ti.eri# De aceea, era- co.3i.s c0 3ia/a lui Qupie. 3a lua repede s71r9it# Era :u., -ilos, a3ea se.ti-e.te di. cele -ai delicate, di. cele -ai ;e.eroase# Rolul s0u 1. 3ia/a 2ra.coisei 1.cetase repede de)a 7i i.dispe.sa:il# Ea 1.30/ase s0)l du:le=e# C<iar c1.d u. 7ur.i=or sau u. ser3itor 3e.ea s0 .e aduc0 3reu. pac<et, de9i .u a3ea aerul c0 se ocup0 de el, 9i i.dic1.du)i doar cu u. aer .ep0s0tor u. scau., 1. ti-p ce)9i co.ti.ua lucrul, 2ra.9oise pro7ita cu at1ta di:0cie de cele c1te3a clipe pe care acesta le petrecea 1. :uc0t0rie, a9tept1.d r0spu.sul -a-ei, 1.c1t rareori pleca 70r0 s0 7i 1.tip0rit 1. el 1. c<ip i.destructi:il certitudi.ea c0 4.u a3ea-, pe.tru c0 .u 3oia-6# Dac0 /i.ea de alt-i.teri at1t de -ult s0 se#9tie c0 a3ea- 4:a.i6 >c0ci i;.ora 1.tre:ui./area a ceea ce &ai.t)Loup .u-ea articolele partiti3e, 9i spu.ea : 4s0 ai :a.i6, 4s0 aduci ap06?, c0 era- :o;a/i, .u era di. prici.0 c0 :o;0/ia, :o;0/ia 70r0 3irtute, era 1. oc<ii 2ra.coisei a3u/ia cea -ai de pre/, ci 3irtutea 70r0 :o;0/ie .u era .ici ea u. ideal# 'o;0/ia era pe.tru ea parc0 o co.di/ie .ecesar0 a 3irtu/ii, 1. lipsa c0reia 3irtutea .)ar a3ea .ici -erit .ici 7ar-ec# Le desp0r/ea at1t de pu/i., 1.c1t s71r9ise pri. a atri:ui 7iec0re ia 1.su9irile celeilalte, pri. a preti.de de la 3irtute u. trai pl0cut, pri. a recu.oa9te ce3a 1.0l/0tor :o;0/iei# Dup0 ce 1.c<idea 7ereastra, destul de repede F alt ) -i.teri pare)se c0 -a-a i)ar 7i 4tr1.tit toate oc0rile ce se pot 1.c<ipui6 F) 2ra.9oise 1.cepea s0 str1.;0 o7t1.d -asa di. :uc0t0rie# $ F E@ist0 9i .i9te Guer-a./i care locuiesc 1. rue de la C<aise, spu.ea 7eciorul, a3ea- u. priete., care se :0;ase la ei 8 era al doilea 3i=itiu# Cu.osc pe ci.e3a, dar acesta .u era atu.ci ca-aradul -eu, ci cu-.atul s0u ce)9i 70cuse ar-ata la re;i-e.t cu u. <0ita9 al :aro.ului de Guer-a.tes# Dup0 toate astea .u e tat0l -eu M ad0u;a 7eciorul care, a9a ou- 7redo.a re7re.ele la -od0, o:i9.uia s0)9i presare cu3i.tele cu ;lu-e .oi# Cu oc<ii o:osi/i de 7e-eie acu- 31rst.ic0 9i care de alt-i.teri 3edeau tot ce se petrecea la Co-:raA, 1.tr)o .edeslu9it0 dep0rtare, 2ra.9oise .u deose:i ;lu-a di.
+ F Guer-a.tes

1!

aceste cu3i.te, ci deslu9i c0 e5e tre:uiau s0 cupri.d0 3re) u.aC c0ci .u a3eau le;0tur0 cu cele ce ur-aser0 9i 7use ) ser0 aru.cate cu di:0cie de ci.e3a pe care)l 9tia po=.a9# De aceea, surise cu u. aer :i.e3oitor 9i ui-it, ca 9i cuar 7i spus : 4Victor e totdeau.a acela9i #$6 Era de alt-i. ) teri 7ericit0, c0ci 9tia c0 s0 au=i 1-pu.s0turi de acest soi se lea;0 de deoparte cu acele pl0ceri .e3i.o3ate ale socie ) t0/ii de dra;ul c0rora, 1. toate lu-ile, c1.d te ;r0:e9ti s0)/i 7aci toaleta, ri9ti s0 r0ce9ti# I. s71r9it, credea c0 7e ) ciorul 1i era priete., c0ci .u 1.ceta s0)i de.u./e ou i. ) di;.are -0surile 1.;ro=itoare pe care Repu:lica a3ea s0 le ia 1-potri3a clerului# 2ra.coise 1.c0 .u 1./elesese c0 ad3ersarii .o9tri cei -ai cu-pli/i .u s1.t cei ce .e co. ) tra=ic 9i 1.cearc0 s0 .e co.3i.;0, ci cei ce e@a;erea=0 sau .0scocesc 9tirile ce .e pot -1<.i 7oarte, 7eri.du)se de orice apare./0 de 5usti7icare care poate .e)ar 1-pu/i.a sup0rarea 9i .e)ar 7ace s0 sti-0- 1.truc1t3a u. partid pe care, spre des031r9itul .ostru c<i., /i. s0 .i)l arate 1. acela9i ti-p 7ioros 9i triu-70tor# F Ducesa tre:uie c0 se 1.rude9te cu to/i 09tia, spu se 2ra.coise relu1.d co.3ersa/ia de la Guer-a./ii di. rue de la C<aise, a9a cu- 1.cepi di. .ou o :ucat0 cu a.da.tele# Nu 9tiu ci.e -i)a spus c0 u.ul di. 09tia se 1. surase cu o 3ar0 a ducelui# 1. orice ca=, s1.t di. aceea9i 4para.te=06# Guer-a./ii s1.t o 7a-ilie -are M ad0u;a ea cu respect, 1.te-ei.d -0re/ia acestei 7a-ilii 1. acela9i ti-p pe .u-0rul -e-:rilor ei 9i pe ;loria ei str0lucitoa re, dup0 cu- Pascal 1.te-eia ade30rul Reli;iei pe Ra/iu .e 9i pe autoritatea &cripturilor# C0ci dispu.1.d .u-ai de acest si.;ur cu31.t 4-are6 pe.tru a-:ele .o/iu.i, i se p0rea c0 ele alc0tuiesc .u-ai u.a, 3oca:ularul ei 1.70/i) 91.d ast7el, ca u.ele pietre, pe alocuri u. de7ect care pro iecta 1.tu.eric p1.0 9i 1. -i.tea 2ra.coisei# F M0 1.tre: dac0 .u cu-3a ei au castelul lor la Guer) -a.tes, la =ece po9te de Co-:raA 8 atu.ci tre:uie s0 7ie 3reo rud0 de)a 3eri9oarei lor di. Al;er# Ma-a 9i cu -i.e .e)a- 1.tre:at -ult ti-p ci.e putea 7i aceast0 3e) ri9oar0 di. Al;er, dar a- 1./eles 1. s71r9it c0 2ra.coise 1./ele;ea pri. Al;er ora9ul A.;ers# Ceea ce este depar te .e poate 7i -ai cu.oscut dee1t ceea ce este aproape# 2ra.coise, care cu.o9tea .u-ele Al;er datorit0 cur-ale lor 1.;ro=itoare pe care Qe pri-ea- de A.ul Nou, i;.ora 1T

.u-ele A.;ers# Graiul ei, ca 9i 1.s09i li-:a 7ra.ce=0, 9i -ai ales topo.i-ia ei, era pres0rat cu erori# Toc-ai 3re as0 stau de 3or:0 1. aceast0 pri3i./0 cu matre ul lor d'hotel. F Cu- 1l c<ea-0 U se 1.trerupse, ca 9i c1.d 9i)ar 7i pus o pro:le-0 de protocol 9i 19i r0spu.dea ei 1.s09i : 4A<, da M 1l c<ea-0 A.to.6, ca 9i cu- A.to. ar 7i u. ti tlu# F El -i) ar 7i putut da deslu9iri, dar e u. ade30rat se.ior, u. o7oarte peda.t, s)ar spu.e c0 i s)a t0iat li- :a sau c0 a uitat s0 1.3e/e s0 3or:easc0# Nici .u)/i d0 3reu. r0spu.s c1.d stai de 3or:0 cu el, ad0u;a 2ra.coise care spu.ea : 4d0 r0spu.s6 ca doa-.a &e3i;.e# Dar, ad0u;a ea 70r0 si.ceritate, di. -o-e.t ce 9tiu ce 7ier:e 1. oala -ea, .u) -i -ai 31r .asul acolo u.de .u)-i 7ier:e, 1. orice ca=, .u e catolic# Apoi, .u e o- cura5os >aceast0 apreciere te)ar 7i putut#7ace s0 cre=i c0 2ra.coise 19i sc<i-:ase p0rerea asupra cura5ului care, dup0 ea, la Co-):raA, co:ora pe oa-e.i la teapa a.i-alelor s0l:atice, ceea ce .u era ade30rat# Cura5os 1.se-.a .u-ai -u.citor?# f &e spu.e c0 e 9i #<o/ ca o co/o7a.0, dar .u tre:uie s0 cre=i totdeau.a orice cle3etire# To/i a-ploia/ii pleac0 de aici di. prici.a portarilor, care s1.t ;elo9i 9i o 1.t0rit0 pe duces0# Dar se poate spu.e c0 acest A.to. este u. -are le.e9 9i OA.to.easaP lui .u e -ai :rea=0 ca el, ad0u;a 2ra.coise care ;0sise .u-elui A.to. u. 7e-i.i. care s0# o dese-.e=e pe so/ia -a7tre)ului d'hotel. 1. aceast0 pri3i./0 .u ;re9ea# De alt-i.teri 1/i o7erea 1.dat0 alt e@e-plu al acestui tip de a 7or-a 7e-i.i.ele, c0ci 2ra.coise ad0u;a : 4dar e si;ur c0 castelul Guer-a.tes e al Ducesei# Ea e pe -elea;urile ei doa-.a pri-0reas0, ceea ce .u e pu/i.#6$ F 1./ele; c0 asta e ce3a, spu.ea cu co.3i.;ere 7e ciorul care .u deslu9ise iro.ia# F Cre=i, :0iete, c0 e ce3a U dar pe.tru .i9te oa-e.i ca ei, a 7i pri-ar 9i pri-0reas0 1.sea-.0 doar de trei ori .i-ic# A< M dac0 ar 7i al -eu castelul Guer-a.tes, .u -)ar -ai 3edea .i-e.i prea des la Paris# Ce tre:uie s0 le treac0 pri. cap u.or st0p1.i, u.or oa-e.i :o;a/i ca co.a9ul 9i co.i/a, ca s0 locuiasc0 1. acest ora9 :leste -at, 1. loc s0 se duc0 la Co-:raA, o dat0 ce s1.t li:eri s)o 7ac0 9i$ .i-e.i .u)i opre9te# Ce a9teapt0, ca s0 se re tra;0, de 3re-e ce .u le lipse9te .i-ic U Moartea U A< M -0car de)a9 a3ea .u-ai p1i.e uscat0 9i le-.e ca s0 -0
19

1.c0l=esc iar.a, a9 7i 1.c0 de-ult la -i.e, 1. casa s0r0 ) c0cioas0 a 7ratelui -eu la Co-:raA# Acolo si-/i cel pu ) /i. c0 tr0ie9ti# Nu ai toate casele astea 1. 7a/a ta, e atr7 de pu/i. =;o-ot, 1.c1t au=i .oaptea :roa9tele or0c0i.d h o dep0rtare de peste dou0 po9te# F Tre:uie s0 7ie 1.tr)ade30r 7ru-os, doa-.0, e@)l cla-0 t1.0rul 7ecior cu e.tu=ias-, ca 9i cu- acest di.i ur-0 a-0.u.t ar 7i 7ost tot at1t de particular Co-:raA)l ului ca 3ia/a 1. ;o.dol0 la Ve.e/ia# De alt-i.teri -ai .ou 1. cas0 derit lac<eul, 3or:eai cu 2ra.5oi&e despre li.ele su:iecte care .u)l puteau i.te ) resa pe el, ci .u-ai pe ea# 2ra.7oise, care str1-:a di. .as c1.d era tratat0 de :uc0t0reas0, -a.i7esta 7eciorului care spu.ea, 3or:i.d despre ea, 4;u3er.a.ta6, :u.03oi./a deose:it0 pe care o arat0 u.ii pri.cipi de ra.;ul al doilea ti.erilor :i.e i.te./io.a/i care le dau titlul de Alte/0# F Cel pu/i. 9tii ce 7aci 9i 1. ce a.oti-p tr0ie9ti# Nu e ca aici, u.de 8 .u 3e=i .ici ur-0 de -u;uri de s7i.tele Pa9ti, de parc0 ar 7i Cr0ciu., 9i .ici .u au=i o toac0 c1.d 1-i ridic :0tr1.ele -ele oase# Acolo au=i 7ie care or0, .u e dec1t u. :iet clopot, dar 1/i spui 4iat0 c0 7ratele -eu se 1.toarce de la c1-p6, 3e=i c0 se 1.serea=0, toaca su.0 pe.tru :u.urile p0-D.te9ti, ai ti-pul s0 -ai 7aci ce3a 1.ai.te de a apri.de la-pa# Aici, acu- e =i, acu- e .oapte, te duci s0 te culci 9i .ici .u e9ti 1. stare, parc0 ai 7i o 3it0, s0 spui ce ai 70cut# F &e pare c0 9i Mese;lise e 7oarte 7ru-os, doa-.0, 1.trerupse t1.0rul 7ecior, spre 1 placul c0ruia co.3ersa/ia lua o 1.tors0tur0 pu/i. a:stract0 9i care)9i a-i.tea di. 1.t1-plare c0 .e au=ise 3or:i.d 7ia -as0 de Mese;lise# F O< #$ Mese;lise, spu.ea 2ra.9*i#se cu sur1sul lar; pe care)l tre=eai totdeau.a pe :u=ele ei c1.d se rosteau aceste .u-e : Mese;lise, Co-:raA, Ta.so.3ille, care 70 ceau 1. ase-e.ea -0sur0 parte di. propria)i 3ia/0, 1.c1t c1.d le 1.t1Q.ea a7ar0, c1.d le au=ea 1.tr)o co.3ersa/ie, 1. cerca o 3eselie 1.truc1t3a ase-0.0toare cu aceea pe care u. pro7esor o stDr.e9te 1. clasa lui, 70c1.d alu=ie la cutare perso.a5 co.te-pora., al c0rui .u-e ele3ii .)ar 7i cre=ut c0 ar 7i putut 7i rostit 3reodat0 de la 1.0l/i-ea catedrei# Pl0cerea ei se datora 9i 7aptului c0 si-/ea c0 aceste -e lea;uri 1.se-.au pe.tru ea ce3a ce .u erau pe.tru al/ii,
20

.i9te 3ec<i priete.i cu care petrecuse de -ulte ori 8 9i le sur1dea ca 9i cu- le)ar 7i ;0sit cu du<, c0ci re;0sea 1. ele -ult di. ea 1.s09i# V V V Da, ai dreptate, 7iule, Mese;lise e 7oarte 7ru-os, ur-a ea r1=1.d cu 9irete.ie 8 dar cu- de ai au=it 3or) :i.du)se de Mese;lise U F Cu- de a- au=it 3or:i.du)se de Mese;lise U Dar e u. loc 7oarte cu.oscut8 -i s)a po3estit 9i -i s)a 3or:it c<iar de -ulte ori, r0spu.dea el cu acea 3i.o3at0 i.e@ac titate a i.7or-atorilor care, ori de c1te ori 1.cerca- s0 .e d0- sea-a 1. c<ip o:iecti3 de 1.se-.0tatea pe care o poate a3ea pe.tru al/ii u. lucru ce .e pri3e9te, .e pu.e 1. i-posi:ilitate de a reu9i# F A< M 1/i spu. doar c0 e -ai :i.e acolo su: cire9i dec1t l1.;0 cuptor# Ea le 3or:ea c<iar de Eulalie ca de o 7ii./0 :u.0# C0ci de c1.d Eulalie -urise, 2ra.coise uitase cu des0) 31r9ire c0 .u prea oW iu:ise 1. ti-pul 3ie/ii sale, dup0 cu- .u prea iu:ea pe .i-e.i care .u a3ea ce 7.1.ca la el acas0, care 4cr0pa de 7oa-e6 9i 3e.ea apoi s0 47ac0 -o7turi6, ca u. o- de .i-ic, datorit0 :u.0t0/ii celor :o;a/i# Nu-ai su7erea de pe ur-a 7aptului c0 Eulalie se pricepuse at1t de :i.e s0 stoarc0 1. 7iecare s0pt0-1.0 c1te 4o :0.cu/06 -0tu9ii -ele# Iar acesteia, 2ra.9oise .u co.te.ea s0)i aduc0 laude# ' F Atu.ci era/i la Co-:raA, la o 3ar0 a co.i/ei U 1. ) tre:0 t1.0rul lac<eu# F Da, la doa-.a Octa3e, a< M o 7e-eie 7oarte s71.t0, :ie/ii -ei copii, la care se ;0sea totdeau.a c1te ce3a, 7ru-os 9i :u., o 7e-eie cu-secade care .u pl1.;ea dup0 pot1r.ic<i, .ici dup0 7a=a.i, .ici dup0 .i-ic, a/i 7i putut .i-eri pe .ea9teptate la ci.0, ci.ci sau 9ase persoa.e, 9i .u lipsea .ici car.ea, 9i 1.c0 de cea -ai :u.0 calitate, 9i 3i. al:, 9i 3i. ro9u, tot dic<isul# >2ra.coise 7olosea 3er:ul a pl1.;e 1. acela9i 1./eles ca La 'ruAere#? Totul era pe c<eltuiala ei, c<iar dac0 7a-ilia st0tea lu.i 9i a.i la ea# A< M 30 1.credi./e= c0 .i-e.C .u pleca 7l0-1.d de acolo# Dup0 cu- .e)a deslu9it adesea p0ri.tele, dac0 poate 7i a 7e-eie care poate crede c0 3a a5u.;e de)a dreptul 1. rai, apoi cu si;ura./0 c0 asta e s0r-a.a co.i/0 8
+1

parc0 o -ai aud spu.1.du)-i cu 3ocea ei pl0pi.d0 :L 42ra.7oise, 9tii, eu .u -0.1.c, dar 3reau ca -i.carea s0 7ie tot at1t de ;ustoas0 pe.tru toat0 lu-ea ca 9i cua9 -i.ca6# De :u.0 sea-0 c0 .u era pe.tru ea# Dac0 ai 7i 30=ut)o, .u, c1.t0rea -ai -ult ca o le;0tur0 de cire9e 8 .ici .u c1.t0rea at1t# ATu 3oia s0 -0 asculte, .u 3oia .iciodat0 s0 se8 duc0 la -edic# A< M acolo .u se -1.ca .iciodat0 la repe=eal0# Xi.ea ca slu;ile ei s0 7ie :i.e <r0.ite# Aici, di-potri30, c<iarP a=i)di-i.ea/0, .ici .) a- a3ut ti-p s0 1-:uc0- ce3a# Toate se 7ac la repe=eal0# Era -ai cu sea-0 1.t0r1tat0 di. prici.a pes-e/ilor de p1i.e pr05it0 pe care)i -1.ca tata# Era co.3i.s0 c0 el 1i -1.ca .u-ai ca s0 7ac0 -o7turi 9i s0 o 7ac0 4s0 3alse=e6# 4Pot spu.e, 1.cu3ii./a t1.0rul lac<eu, c0 .)a- -ai 30=ut .iciodat0 a9a ce3a M6 &pu.ea acest lucru ca 9i cu- ar 7i 30=ut tot 9i ca 9i cu- 1. el 1.30/0-i.tele u.ei e@pe ) rie./e -ile.are ar 7i cupri.s toate /0rile 9i toate o:iceiu ) rile pri.tre care .u 7i;ura .ic0ieri acela al p1i.ii pr0 ) 5ite# 4Da, da, 1.;1.a matre ul d'hotel! dar toate astea s)ar putea sc<i-:a, -u.citorii ur-ea=0 s0 7ac0 o ;re30 1. Ca.ada 9i -i.istrul a spus -ai serile trecute co.asului c0 a 1.casat 1. acest scop dou0 sute de i.ii de 7ra.ci6# "atre ul d'hotel era departe de a)l 1.3i.ui .u pe.tru c0 .)ar 7i 7ost el 1.su9i de o des031r9it0 ci.ste, dar cre) =1.d c0 to/i oa-e.ii politici s1.t 3ero9i, cri-a de delapi) dare i se p0rea -ai pu/i. ;ra30 dec1t cel -ai u9or delict de 7urt# Nici .u se 1.tre:a dac0 au=ise :i.e acest cu31.t istoric 9i .u)l i=:ea ca .e3erosi-il 7aptul c0 1.su9i 3i.o) 3atul l)ar 7i spus tatii, 70r0 ca acesta s0)l 7i dat pe u90 a7ar0# Dar 7ilo=o7ia de la Co-:raA o 1-piedica pe 2ra.) coise s0 poat0 .0d05dui c0 ;re3ele di. Ca.ada ar 7i a3ut o repercusiu.e asupra 7olosirii pes-e/ilor# 4At1t ti-p c1t lu-ea 3a 7i lu-e, 3e=i du-.eata, spu.ea ea, 3or e@ista s$tDp1.i ca s0 .e pu.0 pe dru-uri 9i ser3itori ca s0 le 7ac0 -e.drele#6 I. ciuda teoriei acestor 3e9.ice dru-uri, 1.c0 de u. s7ert de or0, -a-a care pese-.e .u se 7olo) sea de acelea9i -0suri ca 2ra.coise ca s0 $aprecie=e c1t de lu.;i erau pr1.=urile acesteia, spu.ea : F Dar ce)or -ai$ 7ace, au trecut -ai :i.e de dou0 ore de c1.d s1.t la -as0#
22

Ea su.a cu s7ial0 de trei sau patru ori# 2ra.5oise, lac<eul ei, matre ul d'hotel au=eau so.eria ca o c<e-are 9i 70Or0 s0 se ;1.deasc0 s0)i dea ur-are, dar totu9i ca cele di.t1i su.ete ale i.stru-e.telor ce se acordea=0 c1.d u. co.cert 3a re1.cepe 1.dat0 9i c1.d 1/i dai sea-a c0 pau=a 3a -ai dura doar c1te3a -i.ute# De aceea, c1.d so.eria 1.cepea s0 se repete 9i s0 de3i.0 -ai st0ruitoare, slu;ile .oastre apucau s0)i dea ate./ie 9i socoteau c0 .u -ai dispu. de -ult ti-p, c0 reluarea lucrului era apropiat0, iar c1.d so.eria /1r1ia -ai so.or ca 1. celelalte r1.duri, o7tau 9i, <ot0r1.du)se, lac<eul co:ora s0 7u-e=e8 o /i;ar0 1. 7a/a u9ii, 2ra.coise, dup0 u.ele re) I 7lec/iiCla adresa .oastr0, ca de pild0, 4i)a apucat de :u.0 sea-0 -1.c0ri-ea6, urca s0)9i r1.duiasc0 lucrurile la al 49aselea6, iar matre ul d'hotel care se dusese s0 ia <1r)tie de scrisori 1. odaia -ea 19i e@pedia 1. ;ra:0 corespo.de./a particular0# Cu toat0 -or;a raatre ului lor d'hotel! 1.c0 di. pri) -ele =ile 2ra.coise 7usese 1. stare s0 -0 i.7or-e=e c0 Guer-a./ii .u locuiau 1. palatul lor 1. te-eiul u.ui drept i-e-orial, ci al u.ei loca/iu.i destul de rece.te, iar ;r0di.a 1. care d0dea de partea pe care .u o cu.o9tea- era destul de -ic0 9i se-0.a cu toate ;r0di.ile 1.3eci.ate 8 a- a7lat 1. s71r9it c0 1. ea .u puteai 3edea .ici sp1.=ur0toare se.ioral0, .ici -oar0 1.t0rit0, .ici ;alerii, .ici poru-:arii cl0dite pe st1lpi, .ici cuptor o:i9.uit, .ici 9ur0 cu .aos, .ici castel, .ici poduri 7i@e sau di. acelea ce se ridic0 sau =:ur0toare, dup0 cu- .ici 30-i, .ici acte, <risoa3e, -urale sau -or-a.e de pietre 1. a-i.tirea u.ei 3ictorii# Dar dup0 cu-, c1.d ;ol7ul de la 'al:ec pier=1.du)9i -isterul, de3e.ise pe.tru -i.e o a.u-e ca.titate, care putea 7i sc<i-:at0 cu oricare alta, de ap0 s0rat0 de pe ;lo:, Elstir 1i co.7erise deodat0 o i.di3idualitate, spu.1.du) -i c0 e ;ol7ul de opal al lui Y<istler 1. ar-o.iile sale de al:astru ar;i.tiu, tot ast7el .u-ele Guer-a.tes 30=use -uri.d su: lo3iturile 2ra.)7oisei ulti-a locui./0 ie9it0 di. el, c1.d u. 3ec<i priete. al tatii .e spuse 1.tr)o =i 3or:i.d de duces0 : 4De/i.e cea -ai) 1.alt0 situa/ie 1. 7o:ur;ul &ai.t)Ger-ai., are pri-a cas0 di. 7o:ur;ul &ai.t)Ger-ai.6# 20r0 1 1.doial0,
23

#$

esc

% f a& ! r

cu o co.3i.;ere lipsit0 de dedu:lare 9i de iro.ie, cu pasiu.e, cu proast0 dispo=i/ie, cu a-or)propriu, ca o re;i.0 care a pri-it s0 1.70/i9e=e o su:ret0 1.tr)o co-edie de Curte, acest rol, at1t de i.7erior ei, de 7e-eie ele;a.t0 8 1. uitarea -itolo;ic0 a -0re/iei sale 1..0scute, cerceta dac0 3oaleta ei era :i.e potri3it0, 19i turtea -D.ecile, a5usta -a.toul, dup0 cu- le:0da di3i.0 7ace toate -i9c0rile speciei sale a.i-ale, 19i /i.e oc<ii)i picta/i cu a-1.dou0 p0r/ile ale ciocului 70r0 s0)i 1.su7le/easc0 cu pri3iri 9i se .0puste9te deodat0 asupra u.ui .asture sau a u.ei u-:rele, ca o le:0d0, 70r0 s0)9i -ai aduc0 a-i.te c0 este u. =eu# Dar dup0 cu- c0l0torul, decep/io.at de pri-a 1.70/i9are a u.ui ora9, 19i spu.e c0 poate 1i 3a p0tru.de 7ar-ecul 3i=it1.d -u=eele, 70c1.d cu.o9ti./0 cu poporul, lucr1.d 1. :i:lioteci, 1-i spu.ea- c0 dac0 a9 7i 7ost pri-it la doa-.a de Guer-a.tes, dac0 a9 7i u.ul di. priete.ii ei, dac0 a9 p0tru.de 1. 3ia/a ei, a9 cu.oa9te ceea ce, su: 1.3eli9ul s0u portocaliu 9i str0lucitor, .u-ele ei cupri.dea cu ade30rat, o:iecti3, pe.)trui al/ii, deoarece, 1. s71r9it, priete.ul tatii spusese c0 -ediul Guer-a./ilor era ce3a cu totul deose:it 1. 7o:ur;ul &ai.t)Ger-ai.# Via/a pe care o presupu.ea- acestui -ediu a3ea cu totul alt i=3or dec1t e@perie./a, 9i -i se p0rea c0 tre:uia s0 7ie at1t de deose:it0, 1.c1t .u -i)a9 7i putut 1.c<ipui la seratele ducesei pre=e./a persoa.elor pe care le)a9 7i 7rec3e.tat alt0 dat0, a u.or persoa.e reale# C0ci .eput1.du)9i sc<i-:a pe .ea9teptate 7irea, ele ar 7i rostit acolo cu3i.te ase-0.0toare celor ce le cu.oa9te-, parte.erii lor s)ar 7i 1.5osit poate s0 le r0spu.d0 1. acela9i ;raii o-e.esc 8 9i 1. decursul u.ei serate 1. cel di.t1i salo. di. 7o:ur;ul &ai.t) Ger-ai., poate ar 7i 7ost -o-e.te ide.tice cu acelea pe care le tr0ise- :# ceea ce .u era cu puti./0# Este ade30rat c0 -i.tea -ea era$ pus0 1. 1.curc0tur0 de u.ele di7icult0/i 9i ese./a trupului lui Isus)Cristos 1. ostie .u -i se p0rea o tai.0 -ai o:scur0 dec1t acest di.t1i salo. di. 7o:ur; situat pe -alul drept Z
'

Al &e.ei# 25

c0

u l
-iste

[s al l

sau al di.tDi salM6 K

tur.ir

^ Pe SdTeffi"11 Snt dec t


.cerci s

#3S
$
P0du

0 ti)i 6 doV

t Ger-ai

O# era lucru

I
tot)$at1t de i-posi:il ca a)/i 7ace ta:ietul 1. oa=a 2i;ui;, 70r0 s0 7ii totu9i 1. A7rica U Nu-ai i-a;i.a/ia 9i credi./a pot di7ere./ia, u.ele de altele, a.u-ite o:iecte, a.u-ite 7ii./e, 9i crea at-os7er0 M Di. p0cate, 70r0 1.doial0, .u)-i 3a 7i dat .iciodat0 s0 p09esc pri.tre aceste peisa5e pitore9ti, aceste accide.te .aturale, aceste curio=it0/i locale, aceste lucr0ri de art0 ale 7o:ur;ului &ai.t)Ger-ai.# M0 -ul/u-ea- doar s0 tresar =0ri.d di. lar;ul -0rii >70r0, .0de5dea de)a a5u.;e 3reodat0 la el? ca u. -i.aret 1.a i.tat, ca u. pri- pal-ier, ca 1.ceputul i.dustriei sau al 3e;eta/iei e@otice, ro;o5i.a u=at0 de pe -al# Dar dac0 palatul Guer-a.tes 1.cepea pe.tru -i.e la u9a 3esti:ulului s0u, depe.di./ele lui tre:uiau s0 se 1.ti.d0 -ult -ai departe dup0 p0rerea ducelui care, co.)sideri.du)9i to/i c<iria9ii drept are.da9i, oa-e.i di. popor, cu-p0r0tori de :u.uri .a/io.ale, a c0ror p0rere .u co.tea=0, se :0r:ierea di-i.ea/a 1. c0-a90 la 7ereastr0 9i co:ora 1. curte dup0 cu- 1i era -ai -ult sau -ai pu/i. cald, 1. 3est0, 1. pi5a-a, 1. 3esto. sco/ia. p0ros de o culoare rar0, 1. palto.a9e de o culoare desc<is0 -ai scurte ca 3esto.ul s0u, 9i pu.ea pe 3reu.ul di. ;r05darii s0u sD)i pli-:e, /i.1.du)l de d1rlo;i, 3reu. cal .ou pe care)l cu-p0rase# Adesea calul strica 3itri.a lui Qupie., care) l i.di;.a pe duce cer1.du)i o desp0;u:ire# 4C<iar si .u-ai di. co.sidera/ie 7a/0 de tot :i.ele pe care doa-.a duces0 1l 7ace 1. casa ei 9i 1. paro<ie, spu.ea do-.ul de Guer-a.tes, este o i.7a-ie di. partea acestui 7iteci.e s0 .e recla-e ce3a#6 Dar Qupie. .u cedase, parc0 .ici .)ar 7i 9tiut ce 4:i.e6 70cuse 3reodat0 ducesa, care 70cea totu9i, dar cu- .u po/i 1-p0rt09i toat0 lu-ea di. el, a-i.tirea de)a 7i cople9it pe u.ul este u. -oti3 ca s0 te a:/ii c1.d e 3or:a de altul, c0ruia 1i tre=e9ti cu at1t -ai -are .e-ul/u-ire# De alt-i.teri, di. alte pu.cte de 3edere dec1t acela al :i.e7acerii, cartierul .u i se p0rea ducelui F 9i asta p1.0 la -ari dep0rt0ri F dec1t o prelu.;ire a cur/ii sale, o pist0 -ai -are pe.tru caii s0i# Dup0 ce 30=use cu- -er;ea u. cal .ou si.;ur la trap, pu.ea s0)l 1.<a-e, s0 str0:at0 toate str0=ile 1.3eci.ate, ;r05darul aler;1.d de)a lu.;ul tr0surii /i.1.d <0/urile, 70c1.du)l s0 treac0 9i s0 r0streac0 di. .ou pri. 7a/a
27

ducelui care sa oprise pe trotuar, 1.)picioare, uria9H .or-, 1-:r0cat 1. <ai.e de culoare desc<is0, cu o /i;ar0 de 7oi 1. ;ur0, cu capul 1. aer, -o.oclul curios, p1.0 1. -o-e.tul 1. care s0rea pe capr0, co.duc1.d el 1.su9i calul ca s0)l 1.cerce, 9i por.ea cu atela5ul cel .ou s0)9i 1.t1l.easc0 -etresa la C<a-ps)ElAsees# Do-.ul de Guer-a.tes d0dea :u.0 =iua, 1. curte, 1a dou0 perec<i oare 70ceau -ai -ult sau -ai pu/i. parte di. lu-ea lui : 3erii s0i care, ase-e.ea c0s.iciilor de lucr0tori, .u erau .iciodat0 acas0 ca s0 1.;ri5easc0 copiii, c0ci so/ia pleca 1.c0 de di-i.ea/0 la 4&c<ola Ca.toru-6 ca s0 1. 3e/e co.trapu.ctul 9i 7u;a, iar so/ul la atelierul s0u u.de 70cea sculptur0 1. le-. 9i 1. piele 8 apoi :aro.ul 9i :a roa.a de Norpois, totdeau.a 1-:r0ca/i 1. .e;ru, so/ia ca o 1.;ri5itoare de scau.e 9i so/ul ca u. cioclu, care ie 9eau de -ai -ulte ori pe =i ca s0 se duc0 la :iseric0# Erau .epo/ii 7ostului a-:asador pe care)l cu.o9tea- 9i #pe care tata toc-ai 1l 1.t1l.ise su: :olta sc0rii, dar 70r0 s0 1./elea;0 de u.de 3e.eau 8 c0ci tata ;1.dea c0 u. perso.a5 at1t de co.sidera:il, care a3usese le;0turi cu :0r:a/ii cei -ai de 3a=0 di. Europa 9i era pese-.e 7oarte i.di7ere.t la de9artele disti.c/ii diplo-atice, .u tre:u ia s0 7rec3e.te=e deloc pe ace9ti .o:ili o:scuri,$ clericali 9i -0r;i.i/i# Ei locuiau de cur1.d 1. aceast0 cas0 8 Qu) pie., care 3e.ise s0)i spu.0 u. cu31.t 1. curte so/ului pe cale sD)l salute pe do-.ul de Guer-a.tes, i se adres0 cu 4do-.ule Norpois6, c0ci .u)i 9tia 1.toc-ai .u-ele# F A< M do-.ule Norpois, a< M e 1.tr)ade30r :i.e ;0 sit M R0:dare #$ 1. cur1.d acest i.di3id 30 3a spu.e 4cet0)/e.e Norpois6 e@cla-0 1.torc1.du)se spre :aro., do-.ul de Guer-a.tes# Putu, 1. s71r9it, sD)9i re3erse sup0rarea 1-potri3a lui Qupie., care)i spu.ea 4do-.ule6 9i .u 4do-.ule Duce6# 1.tr)o =i c1.d do-.ul de Guer-a.tes a3u .e3oie de o i.7or-a/ie 1. le;0tur0 cu pro7esiu.ea tatii, se pre=i.t0 el 1.su9i cu -ult0 ;ra/ie# De atu.ci a3ea s0)i cear0 ade ) sea 3reu. ser3iciu de 3eci., 9i 1.dat0 ce)l =0rea co:or1.d scara cu7u.dat 1. ;1.duri 9i dor.ic s0 e3ite orice 1.tDl ) .ire, ducele desp0r/i.du)se de ;r05darii s0i, se 1.drepta spre tata, 1. curte, 1i potri3ea ;ulerul pardesiului, cu ser3ia:ilitatea 7o9tilor lac<ei ai re;elui, 1i lua -1.a 9i,
28

re/i.i.d)o 1. a lui, i)o -1.;1ia c<iar ca s0)i do3edeasc0, cu o .eru9i.are de curte=a.0, c0 .u)9i precupe/ea co.) I tactul c0r.ii sale pre/ioase, 1l purta de .as, 7oarte plic tisit 9i ;1.di.du)se doar cu- s0 scape, p1.0 di.colo de poart0# Ne 70cuse .i9te saluturi ad1.ci 1.tr)o =i c1.d .e 1.cruci9ase- cu el 1. -o-e.tul 1. care ie9ea 1. tr0sur0 cu so/ia lui, tre:uie s0)i 7i spus cu- -0 c<ea-0, dar ce sor/i a3ea- ca ea s0)9i 7i adus a-i.te de .u-ele -eu sau de -utra -ea U Apoi ce reco-a.da/ie .e.orocit0, s0 7ii dese-.at .u-ai 1. calitatea ta de c<iria9 M .a -ai i-porta.t0 ar 7i 7ost s0 o 7i 1.t1l.it pe duces0 la doa-.a de Villeparisis care toc-ai 1-i tri-isese 3or:0 pri. :u ) .ica s0 -0 duc s0,o 30d 9i, 9tii.d c0 a3usese- de ;1.d s0 7ac literatur0, ad0u;ase c0 3oi i.ti-i la ea .i9te scrii ) tori# Dar tata ;0sea c0 era- 1.c0 prea t1.0r ca s0 -0 duc 1. lu-e, 9i cu- starea s0.0t0/ii -ele .u 1.ceta s0)l 1. ) ;ri5ore=e, .u /i.ea s0)-i o7ere u.ele oca=ii i.utile de a ie9i# Cu- u.ul di. lac<eii doa-.ei de Guer-a.tes st0tea $ -ult de 3or:0 cu 2ra.coise, a- au=it 1.9ir1.du)se u.ele di. saloa.ele u.de se ducea ea, dar .u -i le 1.c<ipuia-: di. -o-e.t ce alc0tuiau o parte di. 3ia/a ei, di. 3ia/a ei pe care .u o 3edea- dec1t pri. .u-ele ei, .u erau ele oare de .eco.ceput U F Ast0)sear0 e o -are serat0 de u-:re c<i.e=e9ti la pri.cipesa de Par-e, spu.ea lac<eul, dar .u .e 3oduce, c0ci la ora ci.ci co.i/a ia tre.ul de C<a.tillA, ca s0 se duc0 s0 petreac0 dou0 =ile la ducele$d$Au-ale, iar 5up1.easa 9i 7eciorul o 1.so/esc# Eu r0-1. aici# Pri.ci pesa de Par-e .u 3a 7i -ul/u-it0, a scris de -ai :i.e de patru ori ducesei# F Atu.ci .u 30 -ai duce/i a.ul 0sta la castelul Gu er-a.tes U F E 1.t1ia oar0 c0 .u 3o- -er;e 8 di. prici.a reu -atis-elor do-.ului duce, -edicul l)a oprit s0 se -ai duc0 1.airate de a se 7i i.stalat u. calori7er, dar p1.0 acu- era- acolo 1. 7iecare a. p1.0 1. ia.uarie# Dac0 ca lori7erul .u e ;ata, poate 3a pleca co.i/a c1te3a =ile la Ca..es, la ducesa de Guise, dar .u e 1.c0 si;ur# F Dar 30 duce/i cu-3a la teatru U F Ne duce- u.eori la Oper0, 1. =ilele de a:o.a-e.t ale pri.cipesei de Par-e, 1. 7iecare s0pt0-1.0 8 pare)se N$+9

c0 tot oe se 3ede acolo e 7oarte 9ic8 piese, oper0, totul# Doa-.a duces0 .)a 3rut s0 ia u. a:o.a-e.t, dar .e du) ce- oricu-, o dat0 1. lo5a u.ei priete.e a do.i/ei, alt0) dat0 1.tr)alta, adesea 1. :e.oarul pri.cipesei de Guer) -a.tes, so/ia 30rului do-.ului duce, 9i sora ducelui de 'a3aria# F Care 3a s0 =ic0, urca/i la du-.ea3oastr0, spu.ea lac<eul care, de9i se ide.ti7icase cu Guer-a./ii, a3ea totu9i despre stpni 1.deo:9te o .o/iu.e politic0 ce)i 1. ;0duia s0 o trate=e pe 2ra.coise cu at1t respect, ca 9i cu- ar 7i 7ost :0;at0 la o duces0# V0 l0uda/i :i.e cu s0 .0tatea, doa-.0 U F A< M dac0 .)ar 7i picioarele astea :leste-ate M Pe 9es -ai -er;e 1.c0 >pe 9es) 3rea s0 spu.0 1. curte, pe str0=ile pe care .u)i displ0cea 2ra.coisei s0 se pli-:e, # 1.tr)u. cu31.t pe tere. .eted?, dar -ai s1.t 9i a7urisitele alea de sc0ri# La re3edere, do-.ule, poate c0 30 3o- -ai 3edea desear0# Ea dorea cu at1t -ai -ult s0 stea de 3or:0 cu la ) c<eul, cu cit 1i spusese c0 7iii de duci poart0 adesea u. titlu de pri.cipe pe care)l p0strea=0 p1.0 la -oartea ta) t0lui lor# 20r0 1.doial0, cultul .o:ili-ii 1-:i.1.du)se 9i 1-p0c1.du)se cu u. a.u-it spirit de r0=3r0tire 1-potri3a ei, i=3or1t ereditar di. ;lia 7ra.ce=0, tre:uie s0 7ie 7oarte 1.r0d0ci.at 1. poporul 7ra.ce=# C0ci, dac0 puteai s0)i 3or) :e9ti 2ra.coisei de ;e.iul lui Napoleo. sau de tele;ra7ia 70r0 7ir 70r0 s0 reu9e9ti s0)i atra;i ate./ia 9i 70r0 s0 1.ce ) ti.easc0 o clip0 -i9c0rile pri. care scotea ce.u9a di. c0-i. sau pu.ea -asa, 1. sc<i-:, a7l1.d .u-ai aceste particularit0/i 9i 1-pre5urarea c0 7iul -e=i. al ducelui de Guer-a.tes purta 1.deo:9te .u-ele de pri.cipe d$O) lero., ea e@cla-a : 4Ce lucru 7ru-os #$6 9i se -i.u.a ca 1. 7a/a u.ui 3itraliu# 2ra.coise a7lase, de ase-e.ea, de la lac<eul pri.ci) pelui d$\;ri;e.te care se 1-priete.ise cu ea c1.d aducea adesea scrisori ducesei, c0 el au=ise 1.tr)ade30r 3or:i.) du)se 7oarte -ult, 1. ]u-e, de c0s0toria -arc<i=ului de &ai.t)Loup cu do-.i9oara d$A-:resac 9i c0 lucrul era aproape <ot0r1t# Aceast0 3il0, acel :e.oar, 1. care doa-.a de Guer) -a.tes 19i pritocea 3ia/a .u -i se p0reau locuri -ai
30

pu/i. 7eerice dec1t aparta-e.tele ei# Nu-ele Guise, Par ) -e$, Guer-a.tes)'a3iere, deose:eau de toate celelalte, 3ile;iaturile 1. care -er;ea ducesa, petrecerile =il.ice pe care ur-ele tr0surii ei la le;au cu palatul s0u# Dac0)-i spu.eau c0 e@iste./a doa-.ei de Guer-a.tes era alc0 ) tuit0 r1.d pe r1.d di., aceste, 3ile;iaturi, di. aceste pe ) treceri, ele .u -i)o deslu9eau deloc# 2iecare d0dea 3ie/ii ducesei o deter-i.are deose:it0, dar .u reu9eau dec1t s0)i co.7ere alt -ister 70r0 ca ea s0 lase s0 se e3apore=e ce3a# di. al ei, care se deplasa doar, ocrotit de u. perete, 1.c<is 1.tr)u. 3as, 1. 3iitoarea 3ie/ii tuturor# Ducesa pu ) tea pri.=i pe -alul Meditera.ei 1. ti-pul Car.a3alului, dar, 1. 3ila doa-.ei de Guise, u.de 1. roc<ia ei de pi), c<et al:, pri.tre .u-eroasele pri.cipese, re;i.a socie ) t0/ii pari=ie.e .u -ai era dec1t o i.3itat0 ca 9i altele,, 9i ast7el -ai e-o/io.a.t0 pe.tru -i.e, -ai -ult ea 1. ) s09i pri. 7aptul c0 se presc<i-:ase ca o stea a da.sului care, 1. 7a.te=ia u.ui pas, ia r1.d pe r1.d locul 7iec0reia di.tre :aleri.e, surorile ei 8 putea pri3i .i9te u-:re c<i ) .e=e9ti, dar ia o serat0 a pri.cipesei de Par-e F putea asculta o tra;edie sau I o oper0, dar 1. :e.oarul pri.cipesei de Guer-a.tes# Dup0 cu- locali=0- 1. trupul u.ei 70pturi toate posi) :ilit0/ile 3ie/ii sale, a-i.tirea 7ii./elor pe care le cu ) .oa9te 9i de care toc-ai sCa desp0r/it sau pe care se duce s0 le 1.t1l.easc0, c1.d 2ra.coise 1-i spusese c0 doa-.a de Guer-a.tes se 3a duce pe 5os s0 pr1.=easc0 la pri. ) cipesa de Par-e, o 3edea- eo:or1.d de la ea 1.) 5urul orei pr1.=ului 1. roc<ia ei de sati. deasupra c0reia te.ul 1i era de aceea9i .ua./0 cu aceasta, ca u.# .or c1.d soa ) rele a as7i./it, toc-ai 3edea- 1.70/i91.du)-i)se toate pl0cerile 7o:ur;ului &ai.t)Ger-ai., su: acest -ic 3olu-, ca 1.tr)o scoic0, 1.tre acele ;<iocuri lucioase de side7 ro=# Tata a3ea la -i.ister u. priete., u. oarecare A# Q# Moreau, care, ca s0 se deose:easc0 de ceilal/i Moreau, a3ea totdeau.a ;ri5a s0)9i precede=e .u-ele cu aceste dou0 i.i/iale, ast7elN1.e1t i se spu.ea pe scurt A# Q### Or, .u 9tiu cu- acest A# Q# se po-e.i posesorul u.ui 7otoliu la u. spectacol de ;al0 la Oper0, pe care)l tri-ise tatii 9i cu- #'er-a pe care .)o -ai 30=use- 5uc1.d de la pri-a
(1

-ea decep/ie ur-a s0 5oace u. act di. (edr! :u.ica 1l co.3i.se pe tata s0)-i dea acest Ioc# La drept 3or:i.d, .u pu.ea- .ici u. pre/ pe aceast0 posi:ilitate de a o au=i pe 'er-a care)-i prile5uise atDta tul:urare, -ai acu- c1/i3a a.i# Ri a- co.statat, .u 70r0 oarecare -ela.colie, c0 era- i.di7ere.t 7a/0 de ceea ce pre7erase- odi.ioar0 s0.0t0/ii, odi<.ei -ele# Nu di. O7i ) ci.0 c0 dorea- cu -ai pu/i.0 pasiu.e ca atu.ci s0 pot co.te-pla de aproape p0rticelele pre/ioase de realitate pe care 1.c<ipuirea -ea le 1.tre=0rea# Dar aceasta .u le -ai situa acu- 1. dic/iu.ea u.ei -ari actri/e 8 de c1.d 1l 3i=itase- pe Elstir, 1-i 1.dreptase- asupra u.or tapi ) /erii, asupra u.or ta:louri -oder.e cre=ul l0u.tric pe care)l a3usese- odi.ioar0 pe.tru acel 5oc, acea art0 tra ) ;ic0 a 'er-ei 8 cre=ul -eu, dori./a -ea, .u -ai acordau dic/iu.ii 9i atitudi.ilor 'er-ei u.$ cult .ecur-at, 4copia6 lor pe care o ad0postea- 1. i.i-0 disp0ruse 1.cetul cu 1.cetul ca celelalte, 4copii6 ale r0posa/ilor 3ec<iului E;ipt pe care tre:uia s0 le <r0.e9ti -ereu ca s0 le 1.tre/ii 3ia/a# Arta aceasta a5u.sese -0ru.t0 9i 3red.ic0 de -il0# Nici, u. su7let -are .u -ai sDl09luia 1. ea# 1. -o-e.tul 1. care, pro7it1.d de :iletul pri-it de tata, urca- scara -are a# Operei, a- =0rit 1. 7a/0)-iP u. :0r:at pe care l)a- co.7u.dat 1a 1.ceput cu do-.ul de C<arlus, a c0rui /i.ut0 o a3ea 8 c1.d 1.toarse capul ca s0 cear0 o i.7or-a/ie u.ui plasator, -i)a- dat sea-a c0 -0 1.9elase-, dar .)a- 9o30it totu9i s0 situe= pe .ecu)# .oscut 1. aceea9i clas0 social0, .u .u-ai dup0 7elul 1. oare era 1-:r0cat, dar -ai ales dup0 acela 1. care 3or:ea cu co.trolorul 9i plasatoarele care)l 70ceau) s0 a9tepte# C0ci, 1. ciuda particularit0/ilor i.di3iduale, 1. acea epoc0 st0ruia 1.c0 o 7oarte -are deose:ire 1.tre orice :0r:at ;o-os 9i :o;at di. acea parte a aristocra/iei 9i)orice :0r:at ;o-os 9i :o;at di. lu-ea 7i.a./elor sau a -arii i. dustrii# Acolo u.de u.ul di. ace9tia di. ur-0 ar 7i creC I =ut c0)9i poate a7ir-a ele;a./a pri.tr)u. to. prea :at0) M tor la oc<i, se-e/ 7a/0 de u. i.7erior, -arele se.ior :la5i., sur1=0tor, a3ea aerul de a co.sidera, de a e@ercita ca u. pri3ile;iu al :u.ei sale cre9teri, e@a;erarea u-ili. /ei 9i a r0:d0rii, si-ulacrul c0 este u. spectator de r1.d# Pese-.e c0 30=1.du)l ascu.=1.d ast7el su: u. sur1s pli. de o-e.ie pra;ul de .etrecut al -icului u.i3ers ' spe) )#

cial pe care)l purta 1. el, c1te u. 7iu de :a.c<er :o;at, i.tr1.d 1. acest -o-e.t 1. teatru, ar 7i co.7u.dat pe acest -are se.ior cu u. o- de .i-ic, dac0 .)ar 7i ;0sit c0 sea-0.0 ui-itor cu portretul, reprodus de cur1.d de =iarele ilustrate, al u.ui .epot al 1-p0ratului Austriei, pri.cipele de &a@a, care toc-ai se a7la acu- la Paris# Rtia- c0 era 7oarte ):u. priete. cu Guer-a./ii# C1.d eu 1.su-i a- a5u.s 1. dreptul co.trolorului, l)a- au=it pe pri.cipele de &a@a, sau :0.uit ca atare, spu-.d sur1=1.d: 4.u 9tiu .u-0rul lo5ii, 3eri9oara -ea -i)a spus c0 .)adec1t s0 1.tre: de lo5a ei6# 6Poate era pri.cipele de &a@a 8 poate c0 oc<ii s0i o 3edeau 1. ;1.d pe ducesa de Guer-a.tes >pe care 1. acest ca= a9 putea)o =0ri tr0i.d u.ul di. -o-e.tele 3ie ) /ii ei de .e1.c<ipuit, 1. :e.oarul 3eri9oarei sale?, c1.d spu.ea : 4Veri9oara -ea -i)a spus c0 .)a- dec1/ s0 1. ) tre: de lo5a ei6, ast7el 1.e1t aceast0 pri3ire sur1=0toare 9i ciudat0, 9i aceste cu3i.te si-ple 1-i -1.;1iau i.i-a >cu -ult -ai -ult dec1t o re3erie a:stract0?, cu a.te.ele alter.ati3e ale u.ei 7ericiri posi:ile 9i ale u.ui presti;iu .esi;ur# Cel pu/i. spu.1.d aceast0 7ra=0 co.trolorului, 1acepea, pe o sear0 3ul;ar0 di. 3ia/a -ea de toate =ilele, o trecere e3e.tual0 c0tre o lu-e .ou0 8 coridorul care)i 7u i.dicat dup0 ce rostise cu31.tul :e.oar 9i pe care se por.i, era u-ed 9i cr0pat 9i parc0 ducea la .i9te ;rote -ari.e, 1. re;atul -itolo;ic al .i-7elor apelor# N)a3ea1. 7a/0)-i dec1t u. do-. 1. 7rac ce se 1.dep0rta 8 dar ca u. re7lector st1.;aci 9i 70r0 s0 reu9esc s0)l 1.drept 1.) toc-ai asupr0)i, 1l 1.30luia- 1. ideea c0 era pri.cipele de &a@a 9i a3ea s0 o 3ad0 pe ducesa de Guer-a.tes# De ) 9i era si.;ur, aceast0 idee e@terioar0 lui, i-palpa:il0, i-e.s0 9i :rusc0 la 7el ca o proiec/ie, parc0)l preceda 9iF1 -i.a ca acea Di3i.itate, i.3i=i:il0 restului oa-e.ilor, care st0 l1.;0 lupt0torul ;rec# A- a5u.s la )locul -eu, 1. ti-p ce 1.cerca- s0)-i rea-i.tesc u. 3ers di. (edra de care .u)-i -ai adu) cea- 1.toc-ai a-i.te# A9a cu- -i)l recita-, .u a3ea .u-0rul de sila:e 3oit, dar cu- .)a- 1.cercat s0 le .u ) -0r, -i se p0rea c0 1.tre descu-p0.irea lui 9i u. 3ers clasic .u e@ista .ici o -0sur0 co-u.0# Nu -)ar 7i -irat dac0 ar 7i tre:uit s0 stot -ai :i.e de sase si7e:o di.
) Guer-a.tes

aceast0 7ra=0 -o.struoas0, ca s0 7ac di. ea u. 3ers de dou0spre=ece# Dar deodat0 -i)a- adus a-i.te de el, .epotri3irile ireducti:ile ale u.ei lu-i .eu-a.e se risi ) pir0 ca pri. -i.u.e 8 sila:ele 3ersului u-plur0 1.dat0 -0sura u.ui ale@a.dri., ceea ce prisosea se despri.se cu aceea9i u9uri./0 9i supu.ere, ca o :09ic0 de aer care toc ) -ai se spar;e la supra7a/a apei# Aceast0 e.or-itate ou care luptase- .u era, 1.tr)ade30r, dec1t o si.;ur0 sila$:D# . a.u-it .u-0r de 7otolii de orc<estr0 7useser0 puse 1. 31.=are la :irou 9i cu-p0rate de s.o:i 9i cu ) rio9i, care 3oiau s0 pri3easc0 pe cei ce .)ar 7i a3ut alt0 oca=ie s0)i 3ad0 de aproape# 1.tr)ade30r, puteai pri3i 1. pu:lic o 7 ri. tur0 di. 3ia/a lor -o.de.0 de o:icei ascu. ) s0, c0ci 1.s09i pri.cipesa de Par-e plasase priete.ilor ei lo5ile, :alcoa.ele 9i :e.oarele, ast7el 1.c1t sala era ca u. salo. 1. care 7ieoare)9i sc<i-:a locul, se a9e=a ici sau colo, QD.;0 o priete.0# L1.;0 -i.e erau .i9te oa-e.i 3ul;ari care, .ecu.os) c1.d pe a:o.a/i, 3oiau s0 arate c0 s1.t 1. stare s0)i recu ) .oasc0, si)i .u-eau cu 3oce tare, ad0u;i.d c0 ace9ti a:o.a/i 3e.eau aici ca 1. salo.ul lor, 3r1.d s0 spu.0 pri. asta c0 .u erau ate./i la piesele repre=e.tate# Dar se 1.) t1-pla toc-ai co.trariul# . stude.t ;e.ial care a luat u. 7otoliu ca s0 o aud0 pe 'er-a .u se ;D.de9te dec1t s0 .u)9i -urd0reasc0 -D.u9ile, s0 .u)9i sti.;<ereasc0, s0 se 1-pace cu 3eci.ul pe care i l)a dat 1.tD-plarea,$ s0 ur-0reasc0 cu u. sur1s i.ter-ite.t pri3irea 7u;ar0, s0 ocoleasc0, cu u. aer .epoliticos, pri3irea 1.tDl.it0 a u.ei cu.o9ti./e pe care a descoperit)o 1. sal0 9i pe care, dup0 -ii de .edu-eriri, se <ot0r09te s0 se duc0 s0 o salute 1. clipa 1. care cele trei lo3ituri de ;o.;, r0su.1.d 1.a ) i.te de a 7i a5u.s p1.0 la ea, 1l silesc s0 o ia la ;oa.0 ca e:reii pe Marea Ro9ie, pri.tre 3alurile 7urtu.oase ale spectatorilor 9i spectatoarelor, pe care le)a sculat 9i a c0ror roc<ii le rupe sau ale c0ror ;<ete le calc0# Di-po ) tri30, toc-ai pe.tru c0 oa-e.ii de lu-e erau 1. lo5ile lor >1. spatele :alco.ului 1. teras0?, ca 1. .i9te salo.a9e atDr.ate c0rora li s)ar 7i scos u. perete, sau ca 1. -icile ca7e.ele u.de te duci s0 iei o pr05itur0, 70r0 s0 te i.ti ) -ide=e o;li.=ile 1.r0-ate cu aur 9i scau.ele ro9ii ale #lo) calului de ;e. .apolita. 8 toc-ai pe.tu c0 pu.eau o -1) .D i.di7ere.t0 pe tru.c<iurile aurite ale coloa.elor care
34 "

sus/i.eau acest te-plu al artei lirice, toc-ai pe.tru c0 .u)i e-o/io.au o.orurile succesi3e pe care parc0 li le aduceau dou0 c<ipuri sculptate care 1.ti.deau .i9te cu ) .u.i de lauri spre lo5i, .u-ai ei ar 7i a3ut -i.tea li:er0 ca s0 asculte piesa, dac0 ar 7i a3ut 1.tr)ade30r -i.te# La 1.ceput .)a 7ost dec1t u. 1.tu.eric .edeslu9it 1. care deose:eai deodat0, ea sclipirea u.ei pietre pre/ioase pe care .u o 3e=i, 7os7oresce./a a doi oc<i cele:ri, sau ca u. -edalio. al lui ]e.ric al IV)lea despri.s pe u. 7o.d .e;ru, pro7ilul aplecat al ducelui d$Au-ale c0ruia o doa-.0 i.3i=i:il0 1i stri;a : 4M0ria)sa s0)-i 1.;0du) iasc0 s0)i scot pardesiul6, 1. ti-p ce pri.cipele r0spu. ) dea : 4Dar cu- e cu puti./0, doa-.0 d$A-:resac6# I. ciuda acestei .edeslu9ite opreli9ti, ea .u se l0sa :0tut0 9i toat0 lu-ea o i.3idia de ase-e.ea ci.ste# Dar, 1. celelalte :e.oare, aproape pretuti.de.i, dal ) :ele =eit0/i care s0l0#9luiau 1. aceste locuri 1.tu.ecoase se lipiser0 de pere/ii 1.tu.ecosi 9i erau i.3i=i:ile# Totu9i, pe -0sur0 ce spectacolul se des709ura, 7or-ele lor .e ) deslu9it o-e.e9ti se despri.deau -olatece u.ele dup0 altele di. ad1.curile .op/ii pe care o tapetau 9i se 1.0l/au spre lu-i.0, l0sau s0 se i3easc0 trupurile lor pe 5u-0tate ;oale 9i se opreau la -ar;i.ea 3ertical0 9i la supra7a/a elar) o:scur0 u.de c<ipurile lor str0lucitoare r0s0reau de dup0 des709urarea 3esel0, spu-oas0 9i spri.te.0 a e3a.taliilor lor de pe.e, su: p0rul lor de purpur0, pre ) s0rat cu perle pe care parc0)l 1.co3oiase u.duirea 7lu ) @ului 8 apoi 1.cepeau 7otoliile de orc<estr0, locul -uri ) torilor desp0r/it pe 3eci de 1.tu.ecatul 9i str03e=iul re ;at c0ruia ici 9i colo 1i slu5eau drept 7ro.tier0, 1. supra 7a/a lor lic<id0 9i .eted0, oc<ii li-pe=i 9i r0s7r1.;0tori ai =ei/elor apelor# C0ci strapo.ti.ele de pe -al, 7or-ele -o.9trilor di. orc<estr0 se 1 o;li.deau 1. ace9ti oc<i potri3it le;ilor opticii si ur-1.d u.;<iul lor de i.cide./0, a9a cu- se 1.t1-pl0 cu aceste dou0 p0r/i ale realit0/ii e@terioare c0rora, 9tii.d c0 .u au, oric1t de rudi-e.tar ar 7i, u. su7let ase-0.0tor celui al .ostru, .e)a- co.sidera .es0:ui/i dac0 le)a- adresa u. sur1s sau o pri3ire : -i ) .eralele 9i 7ii./ele cu care .u a3e- le;0turi# Di.coace, spre deose:ire de li-ita do-e.iului lor, radioasele 7iice ale -0rii se 1.torceau 1. 7iecare -o-e.t sur1=1.d c0tre
35

()*)

trito.ii :0r:o9i at1r.a/i de pr0p0stiile 1.tortoc<eate, sau 3reu.ui se-i)=eu acuatic a31.d drept cra.iu o pietricic0 P lustruit0 pe care tala=ul adusese 3reo al;0 .eted0, 9i drept pri3ire u. disc de cristal de st1.c0# Ele se aplecau spre ei, le o7ereau :o-:oa.e 8 u.eori 3alul se despica 1. 7a/a 3i$eu.ei .oi .ereide care, i.t1r=iat0, sur1=0toare 9i 1.cur ) cat0, toc-ai se i3ise di. ad1.cul u-:rei 8 apoi, dup0 ce actul se s71r9ise, pier=1.d .0de5dea de)a -ai au=i su.e tele -elodioase ale pD-1.tului care Qe atr0sese Ia supra7a/0, scu7u.d1.du)se toate deodat0, di7eritele surori dis p0reau 1. .oapte# Dar di. toate aceste ascu.=i9uri 1. al c0ror pra; ;ri5a -0ru.t0 de)a =0ri operele u.or -uritori le aduceau pe aceste =ei/e curioase, care .u se l0sau apropiate, cel -ai 3estit era :locul de se-i)1.tu.eric cu)$ .oscut su: .u-ele de :e.oarul pri.cipesei de Guer)-a.tes# Ca o -are =ei/0 care pre=idea=0 de departe 5ocurile di3i.it0/ilor i.7erioare, pri.cipesa r0-0sese de :u.03o ie ce3a -ai 1. 7u.d pe o ca.apea lateral0, ro9ie ca o st1. c0 de -0r;ea., li.;0 o re3er:era/ie sticloas0 care era pese-.e o o;li.d0 9i te 1.de-.a s0 te ;1.de9ti la 3reo sec/iu.e pe care o ra=0 ar 7i t0iat)o, perpe.dicular0, o: ) scur0 9i lic<id0, 1. cristalul 1.cre-e.it al apelor# Totoda t0 pa.0 9i corol0, ca u.ele 7lori -ari.e, o -are 7loare al:0, pu7oas0 ca o arip0, co:ora de pe 7ru.tea pri.cipe sei de)a lu.;ul u.ui o:ra= a c0rui i.7le@iu.e o ur-a cu o supu.ere coc<et0, 1.a-orat0 9i 3ie, 9i p0rea c0 o cu ) pri.de pe 5u-0tate ca u. ou tra.da7iriu 1. ti<.a u.ui cui: de alcio.# Pe p0rul pri.cipesei 9i co:or1.d p1.D la spr1.ce.e, apoi co.ti.u1.d -ai 5os, la 1.0l/i-ea ;1tului, se 1.ti.dea o re/ea de scoici al:e care se pescuiesc 1. u.e le -0ri australe 9i care erau 1-:i.ate cu -0r;0ritare, -o =aic -ari. a:ia ie9it di., 3aluri, care 1. u.ele -o-e.te era cu7u.dat 1. u-:ra 1. 7u.dul c0reia o pre=e./0 o-e .easc0 era c<iar atu.ci dest0i.uit0 de -o:ilitatea sclipi toare a oc<ilor pri.cipesei# 2ru-use/ea care o situa pe aceasta cu -ult deasupra celorlalte 7ete de :as- di. pe.u-:r0 .u era 1.scris0 pe de)a).tre;ul -aterial 9i i. clusi3 pe cea7a, pe u-erii, pe :ra/ele, pe talia ei# Dar li.ia 7er-ec0toare 9i .edeslu9it0 a acesteia era toc-ai pu.ctul de plecare, -o-eala i.e3ita:il0 a li.iilor i.3i =i:ile pe care oc<iul .u se putea a:/i.e de)a le prelu.;i,
36

-i.u.ate, =0-islite 1. 5urul 7e-eii, ca spectrul u.ei 7i ) ;uri ideale proiectat0 pe 1.tu.eric# F E pri.cipesa de Guer-a.tes, spuse 3eci.a -ea do-.ului care o 1.so/ea, a31.d ;ri5a de a pu.e 1.ai.tea cu31.tului pri.cipesa -ai -ul/i p! i.dic1.d c0 aceast0 de.u-ire era ridicol0# N)a 70cut eco.o-ie de perlele ei# Mi se pare c0 dac0 a9 a3ea at1tea, .u le)a9 etala ast7el 8 .u ;0sesc c0 e disti.s# Recu.osc1.d)o totu9i pe pri.cipes0, to/i cei ce 1.cercau a 9ti ci.e era 1. sal0, si-/eau 1.0l/1.du)se 1. i.i-a lor tro.ul le;iti- al 7ru-use/ii# 1.tr)ade30r, ceea ce 1.;0du ia ide.ti7icarea c<ipului ducesei de Lu@e-:our;, a doa-.ei de Morie.3al, a doa-.ei de &ai.t)Eu3erte 9i a at1tor altele, era le;0tura str1.s0 di.tre u. .as -are 9i ro9u 9i u. :ot de iepure, sau a doi o:ra5i =:1rci/i cu o -us ) ta/0 su:/ire# Aceste tr0s0turi erau de alt-i.teri 1.destu ) l0toare ca s0 1.c1.te, c0ci, .ea31.d dec1t 3aloarea co. ) 3e./io.al0 a u.ui scris, 1/i 1.;0duiau s0 cite9ti u. .u-e 3estit 9i care se i-pu.ea 8 dar s71r9eau de ase-e.ea pri. a tre=i ideea c0 ur1/e.ia are ce3a aristocratic 9i c0 .u e .ecesar ca c<ipul u.ei doa-.e -ari s0 7ie 7ru-os, dac0 este disti.s# Dar dup0 cu- u.ii arti9ti care, 1. locul lite ) relor ce le alc0tuiesc .u-ele, a9ter. 1. col/ul de 5os i/ii ta:loului lor o 7or-0 7ru-oas0 pri. ea 1.s09i, u. 7lutu re, o 9op1rl0, o 7loare, tot ast7el pri.cipesa a9e=a pe col /ul lo5ii sale 7or-a u.ui trup 9i a u.ui c<ip 1.c1.t0toare, do3edi.d ast7el c0 7ru-use/ea poate 7i cea -ai .o:il0 se-.0tur0 8 c0ci pre=e./a doa-.ei de Guer-a.tes care .u aducea la teatru dec1t pe aceia care 70ceau parte res ) tul ti-pului di. i.ti-itatea ei, era 1. oc<ii a-atorilor de aristocra/ie cel -ai :u. certi7icat de aute.ticitate a ta ) :loului pe care)l 1.70/i9a :e.oarul ei, u. soi de e3ocare a u.ei sce.e di. 3ia/a 7a-iliar0 9i deose:it0 a pri.cipe ) sei 1. palatele ei de la Mu.c<e. 9i Paris# I-a;i.a/ia .oastr0 7ii.d ca o 7la9.et0 stricat0 care c1.t0 totdeau.a altce3a dec1t aria i.dicat0, ori de c1te ori au=ise- 3or:i.du)se de pri.cipesa de Guer-a.tes)'a) 3iere, a-i.tirea a.u-itor opere di. 3eacul al ^VI)lea 1.cepuse s0 c1.te 1. -i.e# Tre:uia $s0 o despoi de ea, acu- c1.d o 3edea- o7eri.d :o-:oa.e =a<arisite u.ui do-. ;ras 1. 7rac# 2ire9te, departe de -i.e ;1.dul de a
37

co.c<ide c0 ea 9i i.3ita/ii ei ar 7i 7ost lpturi ase-0.0) toare cu al/ii# 1-i d0dea- :i.e sea-a c0 ceea ce i0ceau aici .u era dec1t u. 5oc 9i 3ri.d s0 1.cerce u. preludiu al 7aptelor ade30ratei lor 3ie/i >a c0rei parte 1.se-.at0 70r0 1.doial0 .u o petreceau aici?, se 1./ele;eau 1. 3ir ) tutea u.or rituri .ecu.oscute -ie, se pre70ceau c0 o7er0 9i re7u=0 :o-:oa.e, ;est lipsit de se-.i7ica/ia lui 9i r1.) duit di.ai.te ca pasul u.ei da.satoare care, r1.d pe r1.d, se ridic0 1. 31r7ul piciorului 9i se 1.31rte 1. 5urul u.ei e9ar7e# Ci.e 9tie, poate 1. clipa 1. care o7erea :o-:oa ) .ele ei, _ei/a spu.ea pe acel to. iro.ic >c0ci o 3edeasur1=1.d? : 4Dori/i :o-:oa.e U6 Ce i-porta./0 a3ea U A9 7i ;0sit de u. des70t0tor ra7i.a-e.t usc0ciu.ea i.te./io ) .at0, 1. ;e.ul lui Meri-ee sau al lui Meil<ac, al aces tor cu3i.te adresate de o =ei/0 u.ui se-i)=eu ce 9tia ;1.) durile su:li-e pe care le re=u-au a-1.doi, 70r0 1.doia l0 pe.tru -o-e.tul 1. care 3or re1.cepe s0)9i tr0iasc0 ade30rata lor 3ia/0 9i care, potri3i.du)se acestui 5oc, r0spu.dea cu aceea9i tai.ic0 3icle.ie : 4Da, 3reau o cirea906# A9H7i ascultat acest dialo; cu aceea9i l0co-ie ca cutare sce.0 di. So*ul de+utantei! 1. care lipsa poe=iei, a ;1.)durilor 1.alte, lucruri ce)-i erau at1t de 7a-iliare 9i pe eCire presupu. c0 Meil<ac ar 7i 7ost de -ii de ori capa:il sD le pu.0 1. ea, -i se p0rea ea si.;ur0 o# ele;a./0 co.) Ae./io.al0, 9i ca atare -ai tai.ic0 9i -ai i.structi30# H F Do-.ul acela ;ras este -arc<i=ul de Ga.a.caA, H spuse cu u. aer i.7or-at 3eci.ul oare .u deslu9ise :i.e H .u-ele 9optit 1. spatele lui# H Marc<i=ul de Pale.c A, cu ;1tul 1.ti.s, cu capul aple)# cat, cu oc<iul s0u :ul:ucat lipit de sticla -o.oclului, se -i9ca a.e3oie 1. u-:ra tra.spare.t0 9i p0rea c0 .u deose:e9te -ai :i.e pu:licul di. orc<estr0, dec1t u. pe9te care trece, i;.or1.d -ul/i-ea 3i=itatorilor curio9i di.colo de peretele de sticl0 al u.ui aeuariu-# Di. c1.d 1. e1.d se oprea, 3e.era:il, r0su7l1.d #9i acoperit cu -u9c<i, 5ar spectatorii .)ar 7i putut spu.e dac0 su7er0, doar-e, 1..oat0# este pe cale de)a oua sau respir0 doar# Ni-e.i altul .u)-i tre=ea at1ta i.3idie ca el, di. prici.0 c0 a3ea aerul c0 se o:i9.uise cu acest :e.oar 9i a i.di7ere./ei cu care o l0sa pe pri.cipes0 s0)i o7ere :o-:oa.e 8 ea a/i.tea atu.ci asupr0)i o pri3ire a oc<ilor ei 7ru-o9i, 9le7ui/i 1.tr)u. dia-a.t, pe care i.teli;e./a 9i priete.ia parc0
38

1i 7luidi7icau 1. aceste -o-e.te, dar care# c1.d se odi< ) .eau, redu9i .u-ai la 7ru-use/ea lor -aterial0, .u-ai la sclipirea lor -i.eralo;ic0, dac0 cel -ai -ic re7le@ 1i ur.ea u9or di. loc, i.ce.diau ad1.cul parterului cu 30p0) ile lor .eo-e.e9ti, ori=o.tale 9i sple.dide# I.tre ti-p, cua3ea s0 1.ceap0 actul di. (edra pe care)l 5uca% 'er-a, pri.cipesa se i3i 1. 7a/a :e.oarului 8 atu.ci ca 9i cu- ea 1.s09i ar 7i 7ost o apari/ie teatral0, 1. =o.a di7erit0 de lu ) -i.0 pe care o str0:0tu, a- 30=ut sc<i-:1.du)se .u .u ) -ai culoarea dar 9i su:sta./a ;iu3aerurilor ei# Iar 1. :e) .oarul uscat, care ie9ise la supra7a/0, care .u -ai apar ) /i.ea re;.ului apelor, pri.cipesa 1.cet1.d de)a -ai 7i .ereid0, se i3i cu u. tur:a. al: 9i al:astru ca 3reo -i ) .u.at0 tra;edia.0 costu-at0 1. _a7re sau poate 1. Oros) -a.e 8 apoi, dup0 ce lu0 loc 1. r1.dul 1.t1i, a- 30=ut c0 ti<.itul cui: de alcio. care)i ocrotea cu duio9ie sido7ul ro= al o:ra5ilor ei era pu7os, sclipitor 9i cati7elat, o i-e.s0 pas0re)paradis# Cu toate acestea, pri3irile -ele 7ur0 a:0tute de la :e.oarul pri.cipesei de Guer-a.tes de o 7e-eiu9c0 prost 1-:r0cat0, ur1t0, cu oc<ii apri.9i, care, ur-at0 de doi ti.eri, se a9e=0 la c1te3a locuri dep0rtare de -i.e# Apoi corti.a se ridic0# N)a- putut co.stata, 70r0 -ela.colii, c0 .u)-i -ai r0-1.ea .i-ic di. dispo=i/iile -ele de alt0 dat0 7a/0 de arta dra-atic0 9i de 'er-a c1.d, ca s0 .uB pierd .i-ic di. 7e.o-e.ul e@traordi.ar pe care -)a9B 7i dus s0)l co.te-plu la cap0tul p0-1.tului, 1-i, /i.ea-i.tea pre;0tit0 ca acele pl0ci se.si:ile pe care astro ) .o-ii le i.stalea=0 ` 1. A7rica, 1. A.tile, 1. 3ederea o:) ser30rii scrupuloase a u.ei co-ete sau a u.ei eclipse 8 c1.d tre-ura- c0 3reu. .or >proasta dispo=i/ie a artistei, i.cide.te 1. pu:lic?, ar 1-piedica spectacolul s0 ai:0 Ioc 1. i.te.sitatea sa -a@i-0 8 c1.d a9 7i cre=ut c0 .)a9 asis ta, 1. cele -ai :u.e co.di/ii, dac0 .u -)a9 7i dus c<iar la teatrul care)i era 1.c<i.at ca u. altar, di. care -i se p0rea atu.ci c0 -ai 7ac parte F de9i cu o -ai -ic0 1.se-.0tate, di. c<iar apari/ia ei su: -ica perdea ro9ie F co.trolorii cu o ;aroa70 al:0, .u-i/i de ea, posta-e.tul pla7o.ului deasupra u.ui parter pli. de lu-e prost 1-:r0cat0, plasatoarele 31.=1.d u. pro;ra- cu 7oto;ra7ia Oi, casta.ii di. scuar, to/i ace9ti to3ar09i, ace9ti co.7ide./i ai i-presiilor -ele de atu.ci 9i care -i se p0reau .e) (9

desp0r/i/i de ea# (edra! 4sce.a declara/iei6, 'er-a, a3eau atu.ci 1. -i.tea -ea u. soi de e@iste./0 a:solut0# &itua te 1.apoia lu-ii e@perie./ei cure.te, ele e@istau pri. ele I.sele, tre:uia s0 -0 1.drept spre ele, 3oi 1./ele;e di. ele ce 3oi putea, 9i desc<i=1.d oc<ii 9i su7letul -ari, 3oi a:sor:i 1.c0 prea pu/i. di. ele# Dar c1t de pl0cut0 1-i ap0rea 3ia/a M Ne1.se-.0tate$a celei pe care o ducea- .) a3ea .ici o i-porta./0, .u -ai -ult0 dec1t -o-e.tele c1.d te 1-:raci, te pre;0te9ti s0 ie9i, c0ci di.colo de ea e@istau 1.tr)u. c<ip a:solut, a.e3oie de apropiat, cu .e ) puti./0 de posedat pe de)a).tre;ul, aceste realit0/i -ai trai.ice, (edra! c<ipul 1. care 5uca 'er-a# &aturat de aceste re3erii I. le;0tur0 cu per7ec/iu.ea 1. arta dra-a ) tic0 di. care ai 7i putut e@tra;e atu.ci o do=0 1.se-.at0, dac0 ai 7i a.ali=at 1. acel ti-p -i.tea -ea 1. orice -o ) -e.t al =ilei 9i poate al .op/ii, era- ca o pil0 care)9i de=3olt0 electricitatea# Ve.ise u. -o-e.t c1.d ar 7i tre ) :uit s0 -0 duc s0 o aud pe 'er-a, c<iar :ol.a3, c<iar dac0 a9 7i cre=ut c0 -or di. aceast0 prici.0# Dar acu-, ase-e.ea u.ei coli.e care de departe pare de a=ur, iar de aproape i.tr0 1. 3i=iu.ea .oastr0 3ul;ar0 a 1ucruri) lor, toate acestea disp0ruser0 di. lu-ea a:solutului 9i .u -ai erau dec1t u. lucru ide.tic cu celelalte de care Qua- cu.o9ti./0, 7ii.dc0 era- acolo, arti9tii 7ii.d de ace ) ea9i ese./0 cu acei pe care 1i cu.o9tea- str0dui.du)se s0 spu.0 c1t -ai :i.e cu puti./0 acele 3ersuri di. (edra care .u -ai alc0tuiau o ese./0 su:li-0 9i i.di3idual0 desp0r/it0 de orice, ci .i9te 3ersuri -ai -ult sau -ai pu/i. reu9ite, ;ata s0 i.tre di. .ou 1. .es71r9ita su:sta./0 a 3ersurilor 7ra.ce=e cu care erau 1-:i.ate# Ceea ce -i)a prile5uit o descura5are cu at1t-ai -are cu c1t, dac0 o:iectul dori./ei -ele 1.c0p0/1.ate 9i acti3e .u -ai e@is ta, 1. sc<i-: st0ruiau acelea9i 1.cli.0ri spre o re3erie stator.ic0 ce se sc<i-:a di. a. 1. a., dar care -0 cal0), u=ea la o i-pulsie :rusc0, .ep0s0toare de pri-e5die# Cutare sear0 c1.d pleca- :ol.a3 ca s0 -0 duc s0 30d 1. tr)u. castel u. ta:lou de Elstir, o tapi/erie ;otic0, se-0 .a at1t de -ult cu =iua 1. care tre:uise s0 plec la)Ve.e /ia, cu aceea 1. care -0 1 dusese- s0 o aud pe 'er-a sau plecase- la 'al:ec, 1.c1t si-/ea- di.ai.te c0 o:iectul pre=e.t al sacri7iciului -eu -0 3a l0sa 1. cur1.d i.di 7ere.t, c0 3oi putea trece atu.ci 7oarte aproape de el
40

70r0 s0 pri3esc acel ta:lou, acele tapi/erii pe.tru care as 7i 1.7ru.tat 1. acea clip0 at1tea .op/i 70r0 so-., at1tea cri=e dureroase# Datorit0 i.sta:ilit0/ii o:iectului ei, 1-i d0dea- sea-a de 3a.itatea str0da.iei -ele, 9i 1. acela9i ti-p de e.or-itatea ei 1. care .u cre=use-, ca acei .e ) uraste.ici c0rora le du:le=i o:oseala, c1.d le spui c0 s1.t o:osi/i# P1.0 atu.ci, re3eria -ea co.7erea u. presti;iu oric0rui lucru ce putea a3ea 3reo le;0tur0 cu ea# C<iar 1. dori./ele -ele cele -ai car.ale totdeau.a 1.dreptate 1. a.u-it0 direc/ie, co.ce.trate 1. 5urul aceluia9i 3is, a9 7i putut recu.oa9te ca pri- i-:old o idee, o idee c0reia i)a9 7i sacri7icat 3ia/a 9i al c0rei pu.ct ce.tral, ca 1. re ) 3eriile -ele di. a-ie=ile c1.d citea- I. ;r0di.0 la Co-) :raA, era per7ec/iu.ea# N)a- -ai a3ut aceea9i i.dul;e./0 ca alt0 dat0 pe. ) tru i.te./iile 5uste de duio9ie sau de -1.ie pe care le deose:ise- 1. de:itul 9i 1. 5ocul Ariciei, Is-e.ei, al lui ]AppolAte# Nu pe.tru c0 ace9ti arti9ti F erau aceia9i NF .)ar 7i c0utat totdeau.a s0 dea cu aceea9i i.teli;e./0, aici 3ocilor o i.7le@iu.e -1.;1ietoare sau o a-:i;urtate cal ) culat0, colo ;esturilor lor o a-ploare tra;ic0 sau o ;i. ) ;09ie ru;0toare# I.to.a/iile lor poru.ceau acestei 3oci): 42ii :l1.d0, c1.t0 ca o pri3i;<etoare, -1.;1ie6 8 sau di- ) potri30 : 42ii 7urioas06, 9i se .0pusteau atu.ci asupr0)i, 1.cerc1.d s0 o 1.treac0 1. 7re.e=ia lor# Dar, r0=3r0tit0, 3ocea lor 7ireasc0 st0ruia e@terioar0, dic/iu.ii lor, 1. -od ireducti:il cu de7ectele sau cu 7ar-ecele ei -ateriale, cu 3ul;aritatea sau e@a;erarea ei =il.ic0, 9i des709ura ast ) 7el u. a.sa-:lu de 7e.o-e.e acustice sau sociale pe care .u le tra.s7or-a se.ti-e.tul 3ersurilor recitate# A9i9deri, ;estul acestor arti9ti spu.ea :ra/ului, pe ) plu-ului lor : 47i/i -aiestuo9i6# Dar -e-:rele .esupuse l0sau s0 se 1-p0u.e=e 1.tre .u-0r 9i cot u. :iceps care <a:ar .)a3ea de rol 8 ele co.ti.uau s0 e@pri-e i.si;.i ) 7ia./a 3ie/ii de toate =ilele 9i s0 pu.0 1. e3ide./0 .i9te co.e@it0/i -usculare, 1. locul .ua./elor raci.ie.e 8 iar draperia pe care o ridicau c0dea di. .ou pe o 3ertical0, u.de .u-ai o -l0diere i.sipid0 9i te@til0 o disputau le ) ;ii c0derii corpurilor# 1. acest -o-e.t, o doa-.0 -0ru. ) /ic0 di. apropierea -ea e@cla-0 : V F Nici u. aplau= M Ce ur1t e 1-:r0cat0 M E prea :0) tr1.0, .u -ai poate 8 1. ase-e.ea ca= tre:uie s0 re.u./i#
"1

1. 7a/a 9191ielilor 3eci.ilor, cei doi ti.eri care o 1.so ) /eau 1.cercar0 sa o potoleasc0, 9i 7uria i se -ai de=l0./uia au-ai 1. oc<i# Aeeast0 7urie .u se putea adresa de alt-i. ) teri dec1t succesului, ;loriei, cDei 'er-a care c19ti;ase at1/i; :a.i .)a3ea dec1t datorii# 2i@1.d totdeau.a 1.t1l.iri de a) laceri sau priete.e9ti la care .u se putea duce, a3ea pe toate str0=ile co-isio.ari care =oreau s0 o deco-a.de, 1. toate <otelurile aparta-e.te re/i.ute di.ai.te 9i pe care .u se ducea .iciodat0 s0 le ocupe, ocea.e de par7u-uri ca s0)9i spele c0/elele, desp0;u:iri de pl0tit tuturor directori ) lor# I. lipsa u.or c<eltuieli -ai co.sidera:ile, ea, -ai pu ) /i. 3oluptoas0 dec1t Cleopatra, ar 7i ;0sit -i5locul s0 toace pro3i.cii 9i re;ate 1. tele;ra-e 9i 1. tr0suri ale Co-pa.iei ur:a.e# Dar aceast0 doa-.0 -0ru./ic0 era o actri/0 care .) a3usese .oroc 9i 1.c<i.ase o ur0 de -oarte 'er-ei# Aceasta toc-ai i.trase 1. sce.0# Atu.ci, o< M -i.u.e, ca acele lec/ii pe care .e)a- sleit 1. =adar 1.30/1.du)le seara 9i pe care le re;0si- i. .oi, 9tiute pe di.a7ar0 dup0 ce ador-it, ca acele c<ipuri de -or/i pe care sili./ele pasio.ate aMe -e-oriei .oastre le ur-0resc 70r0 s0 le re;0seasc0, 9i care, c1.d .u .e -ai ;1.di- la ele, .i se 1.70/i9ea=0 1. 7a/a oc<ilor, se-0.1.d cu 3ia/a, tale.tul 'er-ei care)-i sc0pase c1.d c0uta- cu at1ta l0co-ie s0)i pri.d ese./a, se i-pu.ea cu 7or/a e3ide./ei, ad-ira/iei -ele, acu-, dup0 ace9ti a.i de uitare, 1. acest -o-e.t de i.di7ere./0# Vri.d s0 1.cerc alt0 dat0 s0 i=ole= acest tale.t, desp0r/ea- 1.tru) c1t3a rolul 1.su9i de ceea ce au=ea-, rolul, partea co-u.0 tuturor actri/elor care 5ucau (edra 9i pe care)l studiasedi.ai.te ca s0 7iu 1. stare s0)l sustra;, s0 cule; ca =;ur0 .u-ai tale.tul doa-.ei 'er-a# Dar acest tale.t, pe eare 1.cerca- s0)l deose:ese 1. aiarD de rol, era a.a eu el# Dup0 cu- i.terpretarea u.ui -are -u=icia. >pare)se c0 acesta era ca=ul lui Vi.teuil c1.d c1.ta la pia.? este aceea a u.ui pia.ist at1t de -are 1.c1t .ici .u -ai 9tii dac0 acest artist este 9i pia.ist, pe.tru c0 >.ei.terpu.1.d 1. tot apa ) ratul de s7or/0ri ale de;etelor, 1.cu.u.ate pe alocuri de e7ecte str0lucite, toat0 aceast0 1-pro9c0tur0 de .ote 1. eare cel pu/i. ascult0torul care .u se pricepe crede c0 deose:e9 te tale.tul 1. realitatea sa -aterial0, ta.;i:il0?, aceast0 i.terpretare a a5u.s at1t de str03e=ie, at1t de pli.0 de ceea ce i.terpretea=0, 1.c1t .u)l -ai 3e=i pe el care .u -ai este
42

dec1t o 7ereastr0 ce se desc<ide pe o capodoper0# I.te./iile 1-pre5-ui.d ea u. c<e.ar -aiestuos sau ;i.;a9 3ocea 9i -i-ica Aridei, a Is-e.ei, a lui ]ippolAt, putuse- s0 le deose:esc 8 dar 2edra 9i le i.teriori=ase, iar -i.tea -ea .u reu9ise s0 s-ul;0 dic/iu.ii 9i atitudi.ilor, s0 deslu9easc0 1. =;1rcita si-plitate a supra7e/elor lor u.ite, aceste .0sco) ciri, aceste e7ecte care .u le dep09eau, at1t de adi.e se resor:iser0 1. ele# Vocea 'er-ei, 1. care .u -ai st0ruia .ici ur-0 de -aterie i.ert0 9i re7ractar0 -i./ii, .u 1.;0 duia s0 se deose:easc0 1. 5uru)i acel prisos de lacri-i pe care le 3e=i cur;1.d pe 3ocea de -ar-ur0, c0ci ele .u se putuser0 1-:i:a pe 3ocile de -ar-ur0 ale Ariciei sau Is-e.ei, ci se -l0diaser0 cu ;i.;09ie 1. celulele ei cele -ai -0ru.te ca i.stru-e.tul u.ui -are 3iolo.ist la care, c1.d spui c0 are u. to. 7ru-os, .u 3rei s0 lau=i .u-ai o)particularitate 7i=ic0, ci o superioritate su7leteasc0 8 dup0 cu- 1. peisa5ul a.tic u.de 1. locul u.ei .i-7e disp0rute este u. i=3or .e1.su7le/it, o i.te./ie care se poate deose:i 9i care, co.cret0, se tra.s7or-ase aici 1.tr)o calitate a ti-:rului, de o li-pe=i-e ciudat0, potri3it7e 9i rece# 'ra/ele 'er-ei pe care 3ersurile 1.sele p0reau c0 le ridicau pe pieptul ei, 1-preu.0 cu e-isiu.ea 3ocii pe :u=ele sale, ca acele 7ru.=i9uri pe care apa le -ut0 di. loc 1-pr09tii.du) se 8 atitudi.ea ei 1. sce.0, pe care 9i)o alc0tuise 1.cet, pe care o 3a -ai -odi7ica 1.c0, 9i care era co-pus0 di. ra/io.a-e.te de alt0 ad1.ei-e dec1t acelea a c0ror ur-0 o =0reai 1. ;esturile ca-ara=ilor ei, dar .i9te ra/io.a-e.te c a r e ) 9 i pi e r d u s e r 0 o r i ; i . e a 3 ol u . t a r 0 , t o p i t e 1 .t r ) u. soi de str0lucire 1. care 70ceau s0 p1lp1ie, 1. 5urul perso.a5ului (edrei! .i9te ele-e.te :o;ate 9i co-ple@e, dar pe care spectatorul 7asci.at .u le co.sider0 o reu9it0 a artistei ci u. dat al 3ie/ii 8 30lurile al:e 1.sele, o:osite 9i credi.cioase, p0reau c0 s1.t o -aterie 3ie 9i c0 au 7ost /esute di. su7eri./a, 1. parte p0;1.0, 1. parte 5a.se.ist0 1. 5urul c0reia se co.tractau ca o crisalid0 7ira30 9i 7ri;u)$ roas0 8 toate acestea, 3oce, atitudi.e, ;esturi, 30luri, .u erau 1. 5urul acestui trup al u.ei idei care este u. 3ers >corp care, spre deose:ire de trupurile o-e.e9ti, .u este u. o:stacol opac care te 1-piedic0 s0)l =0re9ti, ci u. 3e9) -1.t puri7icat, spirituali=at, pe care .i9te 1.3eli9uri supli ) -e.tare care, 1. loc s)o ascu.d0, 1.70/i9au cu -ai -ult0

sple.doare su7letul ce 9i le asi-ilase 9i se rDsp1.dise 1. el, dec1t -asa topit0 a di7eritelor su:sta./e de3e.ite tra.s ) lucide, a c0ror suprapu.ere r0s7rD.;e cu 9i -ai -arc :o;0/ie ra=a ce.tral0 9i 1.c0tu9at0 care le str0:ate 9i d0 -ai -are 1.ti.dere, co.7er0 -ai -ult pre/ 9i -ai -aro 7ru-use/e -ateriei 1-:i:at0 cu 7lac0ra de care e 1.30luit# Ast7el, i.terpretarea 'er-ei era, 1. 5urul operei, o a doua oper0, 9i ea 1.su7le/it0 de ;e.iu# I-presia -ea, la drept 3or:i.d, -ai pl0cut0, .u se deose:ea de aceea de alt0dat0# Dar .u o -ai co-paracu o idee preala:il0, a:stract0 9i 7als0, a ;e.iului dra-a ) tic, 9i)-i d0dea- sea-a c0 ;e.iul dra-atic era toc-ai asta# M0 ;1.dea- -ai adi.eauri c0 .u 1.cercase- pl0cere 1.t1ia oar0 c1.d o au=ise- pe 'er-a, pe.tru c0 o prea -are do) ri./0 -0 c0l0u=ea 1.tru 1.t1-pi.area ei, ca odi.ioar0 c1.d o re;0sea- pe Gil:erte la C<a-ps)ElAsees# 1.tre cele dou0 decep/ii poate .u st0ruia .u-ai aceast0 ase-0.are, dar 9i alta, -ai ad1.G0# I-presia pe care .e)o prile5uie9te o 7ii./0, o oper0 >sau o i.terpretare?, puter.ic caracteri=at0, este deose:it0# A- abus cu .oi ideile de 47ru-use/e6, de 4stil cupri.=0tor6, de 4patetic6, pe care la .e3oie a- putea a3ea ilu=ia de)a le recu.oa9te 1. :a.alitatea u.ui tale.t, a u.ui c<ip corect, dar -i.tea .oastr0 ate.t0 are 1. 7a/a ei st0ru ) i./a u.ei 7or-e al c0rei ec<i3ale.t i.telectual .u)l posed0, di. care tre:uie s0 despri.=i .ecu.oscutul# A au=it u. su.et acut, o i.to.a/ie ciudat i.tero;ati30# &e 1.trea:0 : 4Este 7ru-os ceea ce si-t U &0 7ie oare ad-ira/ie U Asta 1.sea-.0 colorit :o;at, .o:le/e, putere U6 Ri)i r0spu.de toc-ai o 3oce ascu/it0, u. to. ciudat i.tero;ati3, i-presia despotic0 prile5uit0 de o 7ii./0 pe care .)o cu.o9ti, .u-ai -aterial0, 1. care .u e l0sat .ici u. spa/iu li:er pe.tru o 4lar;0 i.terpretare6# Di. aceast0 prici.0, toc-ai operele cu ade30rat 7ru-oase, dac0 s1.t ascultate cu si.ceritate, tre:uie s0 .e de=a-0;easc0 cel -ai -ult, c0ci 1. colec/ia ideilor .oastre .u se ;0se9te .ici u.a care s0 r0spu.d0 u.ei i-presii i.di3iduale# Toc-ai asta)-i 30dea 5ocul 'er-ei# Asta era de :u.0) sea-D .o:le/ea, i.teli;e./a dic/iu.ii# Acu- 1-i d0deasea-a de -eritele u.ei i.terpret0ri lar;i, poetice, puter.i ) ce, sau -ai de;ra:0 acesteia se co.3e.ise s0 i se co.7ere aceste titluri, dar a9a cu- se d0 .u-ele de Marte, Ve.us,
44

&atur. u.or stele care .)au .i-ic -itolo;ic# &i-/i- 1.tr)o lu-e, ;1.di- 1.tr)alta, pute- sta:ili o co.corda./0 1.tre ele, dar .u pute- u-ple i.ter3alul# 1.tr)o oarecare -0sur0 acest i.ter3al, aceast0 7alie a tre:uit s)o str0:at 1. pri-a =i c1.d -0 dusese- s)o 30d 5uc1.d pe 'er-a, 9i ti.d, ascult1.d)o cu toat0 ate./ia, 1.t1-pi.ase- oarecare ;reutate s0)-i adu. ideile -ele de 4.o:le/e 1. i.terpretare%$, de 4ori;i.alitate6 9i .u i=:uc.ise- 1. aplau=e dec1t dup0 u. -o-e.t de li.i9te ca 9i cu- .u le)ar 7i st1r.it 1.s09i i-presia -ea, ci ca 9i cu- le)a9 7i le;at di. .ou de ideile -ele preala:ile, de pl0cerea ce 1.cerca- spu.1.du)-i : ,l. s71r9it o aud pe 'er-a6# Deose:irea di.tre o 7ii./0, o oper0 cu puter.ic0 i.di3idualitate 9i ideea 7ru-osului N este tot at1t de tare 1.tre ceea ce .e 7ac ele s0 si-/i- 9i ideea de dra;oste, de ad-ira/ie# De aceea .u le recu.o9ti# Nu 1.cercase- pl0cere au=i.d)o pe 'er-a >dup0 cu- .) a3usese- .ici u.a, pe 3re-ea c1.d o iu:ea- 30=1.d)o pe Gil:erte?# 1-i spusese- : 4A9adar .)o ad-ir6# Dar totu9i .u -0 ;1.dea- atu.ci dec1t s0 ad1.cesc 5ocul 'er-ei, .u -0 preocupa dec1t acest lucru, 1.cerca- s0)-i desc<id -i.tea cit -ai lar; cu puti./0 ca s0 pri-esc tot ce cupri.dea el# Acu- 1./ele;ea- c0 toc-ai asta 1.se-.a s0 ad-iri# Acest ;e.iu, a c0rui re3ela/ie era doar i.terpretarea 'er-ei era oare .u-ai ;e.iul lui Raci.e U A9a a- cre=ut la 1.ceput# A3ea- s0 -0 du-iresc c1.d, dup0 ce se s71r9i$ actul di. (edra! dup0 aplau=ele pu:licu) lui, 1. ti-pul c0rora :0tr1.a -ea 3eci.0 7urioas0, 1.drep)#t1.du)9i talia)i -i.uscul0, a9e=1.du)se pie=i9, 19i i-o:ili=a -u9c<ii 7e/ei 9i)9i 1.cruci9a :ra/ele pe piept ca s0 arate c0 .u particip0 la aplau=ele celorlal/i ca s0 scoat0 9i -ai -ult 1. e3ide./0 o protestare pe care ea o co.sidera se.=a/io.al0, dar care trecu .eo:ser3at0# Piesa ur-0toare era u.a di. acele .out0/i care, .e7ii.d cele:re, -i se p0rea odi.ioar0 7ii.d i.e@iste.te, c0 tre:uie s0 7ie .e1.se-.ate, cu e@cep/ia repre=e.ta/iei la care erau 5ucate# Dar .u 1.cerca-, ca 9i c1.d ar 7i 7ost 3or:a de o pies0 de circu- ) sta./0, acea de=a-0;ire de a 3edea 3e9.icia u.ei capodo) pere ocup1.d .u-ai lu.;i-ea ra-pei si durata u.ei re) pre=e.ta/ii# Apoi ad0u;a- 7iec0rei tirade care si-/eac0)i pl0cea pu:licului 9i care, 1. lipsa 7ai-ei pe care .u o putuse a3ea 1. trecut, 3a 7i c1.d3a cele:r0, aceea pe care
45

*i

c , d.stD 1 . a)ti Q p / i i , Ic17id titlii1 eU Cap n t;l!f^ i-pul or apari/ii, t dat0 .u p0rea c0 pe eare .a)l au=ise9i .icio u p0rea c0 tre:uie pus e1.d3a, co.7u.dat 1.tr)o aceea9i lu-i.0, tre:ui de acelea aQe celorlalt autorului# Acest rol 7 al0turi 7 9i lu-i.0, al0 celea aQe celorlalt autorului# Acest rol 3a 7i;ura o e1.d3a pe 0 tl h ru-oase ,-.it ca l acela al 2 d 8 e opere

fiOS de) oriP P$)rso.a

Sl

Pictorul

ta# re3a ce$e


Poet
c

C1.tul care)si 3# 7 cu3i.tele /f01 (

O Place sU7U a &a


a3

a.d

1ui 1.tr)l- a&

6L#i -u=icia.
a31.t

Modele# $2

ai Pe care$ ,e ra

N)a9 -ai 7i dorit ca alt0dat0 s0 pot i-o:ili=a atitu) di.ile 'er-ei, 7ru-osul e7ect de culoare pe care)l o7erea .u-ai o clip0 1.tr)o lu-i.0 eare disp0rea 1.dat0 9i care .u se -ai reproducea, .ici s0 o 7ac s0 repete de o sut0 de ori u. 3ers# c./ele;ea- c0 dori./a -ea de odi.ioar0 era -ai prete./ioas0 dec1t 3oi./a poetului, a tra;edia.ei, a -arelui artist decorator care era directorul ei de sce.0 9i c0 acest 7ar-ec risipit 1. =:or) peste u. 3ers, aceste ;esturi i.sta:ile 1. 3e9.ic0 pre7acere, aceste ta:louri succesi3e erau re=ultatul trec0tor, scopul -o-e.ta., capodopera -o:il0 pe care arta teatral0 9i)o propu.ea 9i pe care ar distru;e)o, 3r1.d s)o 7i@e=e, ate./ia u.ui auditoriu prea 1.dr0;ostit# Nici .u -ai /i.ea- s0 3i. 1ra alt0 =i ca s0 o -ai aud pe 'er-a 8 era- -ul/u-it de ea 8 c0ci atu.ci c1.d ad-ira- prea -ult, ca s0 .u 7iu de=a-0) $ ;it de o:iectul ad-ira/iei -ele, 7ie c0 acesta era Gil:erte sau 'er-a, preti.dea- di.ai.te i-presiei de -1i.e pl0) cerea pe care -i)o re7u=ase aceea di. a5u.# 20r0 s0 1. ) cerc a# adi.ei :ucuria pe care toc-ai o 1.cercase- 9i c0) reia i)a9 7i putut da o 1.tre:ui./are -ai rod.ic0, 1-i spu) .ea- ca alt0dat0 u.ii di. ca-ara=ii -ei de cole;iu : 41.tr) ade30r, o pu. 1. r1.dul 1.t1i pe 'er-a6, 1. ti-p ce)-i d0dea- sea-a, 1. c<ip .edeslu9it, c0 ;e.iul 'er-ei poate .u era t0l-0cit prea e@act de aceast0 a7ir-a/ie a pre7eri./ei -ele 9i de acel loc de 4-i.a 1.t1i6 pe care i)l acordase- oric1t0 li.i9te -i)ar 7i prile5uit de alt-i.teri# 1. -o-e.tul 1. care 1.cepu aceast0 de)a doua pies0, ra) araa uitat i. direc/ia doa-.ei de Guer-a.tes# Pri.tr)o -i9care ;e.eratoare a u.ei li.ii ;i.;a9e pe care -i.tea -ea o ur-0rea 1. ;ol, pri.cipesa toc-ai 19i 1.toarse ca)pal spre Qu.dul :e.oarului 8 i.3ita/ii erau 1. picioare, 1.tor9i de ase-e.ea spre u90 9i 1.tre ;ardul du:lu pe care)l alc0tuiau, cu si;ura./a 3ictorioas0 9i propor/iile N ei de =ei/0, dar cu o e@presie de o ;i.;09ie .ecu.oscut0 7ii.dc0 sosea at1t de t1r=iu 9i scula toat0 lu-ea 1. toiul repre=e.ta/iei, i.tr0, 1.30luit0 1. -useli.e al:e, ducesa de Guer-a.tes# &e 1.drept0 spre 3ara ei, 70cu o ad1.c0 plec0ciu.e u.ui t1.0r :lo.d care 9edea 1. r1.dul 1.t1i 9i, 1.tore1.du)se spre -o.9trii -ari.i 9i s7i./i care pluteau 1. 7u.dul pe9terii, adres0 acestor se-i)=ei de la QocJeA)
47

Clu: F care i. acest -o-e.t 9i 1.deose:i do-.ul de Pala.cA erau :0r:a/ii care -i)ar 7i pl0cut cel -ai -ult s0 7iu F u. salut 7a-iliar de 3ec<e priete.0, alu=ie la le;0turile de =i cu =i cu ei, de 3reo ci.cispre=ece a.i# c.cerca- -isterul, dar .u putea- desci7ra tai.a acestei pri3iri sur1=0toare pe care o adresa priete.ilor ei, 1. sclipi ) rea al:0struie 1.# care str0lucea 1. ti-p ce 1.ti.dea -1.a u.ora 9i altora, 9i dac0 a9 7i putut s0)i desco-pu. pris-a, #s0)i a.ali=e= cristali=0rile, ele poate -i)ar 7i dest0i.uit ese./a de 3ia/0 .ecu.oscut0 care se i3eau 1. ele 1. acest -o-e.t# Ducele de Guer-a.tes 19i ur-a so/ia, re7le@ele 3esele ale -o.oclului s0u, r1sul di./ilor s0i, al:ul, ;aroa 7ei 9i al plastro.ului s0u plisat, 1.dep0rt1.du)i spr1.ce.ele, :u=ele, 7racul, ca s0 7ac0 loc str0lucirii lor 8 cu u. ;est al -1i.ii sale 1.ti.se pe care o co:ora pe u-erii lor, drept, 70r0 s0 -i9te di. cap, poru.ci s0 se a9e=e trito.ilor i.7eriori care)i 70ceau loc, 9i se plec0 ad1.c 1. 7a/a t1.D) rului :lo.d# &)ar 7i spus c0 ducesa ;<icise c0 3ara ei, de ale c0rei e@a;er0ri se spu.e c0)9i :0tea 5oc >cu31.t care di. pu.ctul ei de 3edere spiritual 7ra.ce= 9i 7oarte -o ) derat, 1l adoptau repede poe=ia 9i e.tu=ias-ul ;er-a.ice?, 3a a3ea 1. seara aceasta u.a di. acele toalete 1. H care du) cesa o ;0sea 4costu-at06 9i c0 ar 7i 3rut s0)i dea o lec/ie de ;ust# 1. locul pe.elor -i.u.ate 9i pu7oase care co:orau de pe capul p1.D la ;1tul pri.cipesei, 1. locul re/elei sale de scoici 9i de -0r;0ritare, ducesa a3ea 1. p0r .u-ai o si-pl0 e;ret0 care, do-i.1.du)i .asu)i coroiat 9i oc<ii)i u9or :ul:uca/i, 1i d0dea aerul u.ei p0s0ri# G1tul 9i u-erii ei se i3eau di.tr)u. 3al de -useli.0 ca =0pada de care se i=:ea u. e3a.tai de pe.e de le:0d0, apoi roc<ia, al c0rei corsa5 a3ea ca si.;ur0 podoa:0 .e.u-0ratele paiete, 7ie de -etal, de :a;<ete, de :oa:e, 7ie de :rilia.te, 1i scotea 1. relie7 trupul cu o preci=iu.e cu totul :rita.ic0# Dar oric1t s)a.)7i deose:it u.a de alta cele dou0 toalete, dup0 ce pri.cipesa 1i o7erise ducesei scau.ul pe care)l ocupase ea p1.0 acu-, 7ur0 30=ute I 1.torc1.du)se u.a spre alta, ad-iri.du)se reciproc# Poat. c0 doa-.a de Guer-a.tes 3a sur1de -1i.e c1.d 3a 3or:i de piept0.0tura ca- prea co-plicat0 a pri.ci ) pesei, dar 3a declara, cu si;ura./0, c0 aceasta .u era totu9i -ai pu/i. 1.c1.t0toare 9i potri3it0 de -i.u.e8 iar#
43

pri.cipesa care, datorit0 ;ustului ei, ;0sea ca- rece, ca& ec ca- croitoresc 7elul 1. care se 1-:r0ca 3ara ei, 3a descoperi 1. aceast0 strict0 so:rietate u. ra7i.a-e.t 1.) Ic1.t0tor# De alt-i.teri, ar-o.ia, ;ra3ita/ia$ u.i3ersal0 presta:ilit0 a educa/iei lor .eutrali=a 1.tre ele co.trastele .u .u-ai ale 1-:r0c0-i./ii dar 9i ale atitudi.ii# La aceste li.ii .e30=ute 9i -a;.eti=ate pe care ele;a./a -a.ierelor le 1.ti.dea 1.tre ele, .aturale/ea e@pa.si30 a pri.cipesei se sti.;ea, c1t0 3re-e rectitudi.ea ducesei se l0sa atras0, de3iat0 spre ele, se pre70cea 1. ;i.;09ie 9i 7ar-ec# Dup0 cu- 1. piesa care toc-ai se 5uca, pe.tru a 1./ele;e c1t0 poe=ie perso.al0 de;ti5a 'er-a, .)a3eai decit s0 1.credi.) /e=i rolul pe care)l i.terpreta, 9i pe care .u-ai ea 1l pu tea i.terpreta, oric0rei alte actri/e, spectatorul care ar 7i ridicat oc<ii spre :alco. ar 7i 30=ut, 1. dou0 lo5i, u. 4ara.5a-e.t6 care i)ar 7i a-i.tit pe cel al pri.cipesei i1 Guer-a.tes, d1.d :aroa.ei de Morie.3al u. aer e@ ) ce.tric, prete./ios 9i prostcrescut, 9i 30di.d o sili./0 tot) uiat0 r0:d0toare 9i costisitoare ca s0 i-ite toaletele 9i 8.e;a./a ducesei ele Guer-a.tes, 70c1.d)o pe doa-.a Ca-:re-er s0 se-e.e cu 3reo do-.i9oar0 de pe.sio. pro3i.cial0, -o.tat0 pe s1r-0, /eap0.0, uscat0 9i ascu/it0, cu u. pa.a9 de dricar 1.7ipt 3ertical 1. p0r# Poate c0 locul acesteia di. ur-0 .u era 1.tr)o sal0 u.de lo5ile >c<iar cele de la eta5ele de -ai sus care p0reau de 5os .i9te co9uri -ari 1. care erau 1.7ipte .i9te 7lori o-e ) .e9ti 9i a;0/ate de cupola s0lii cu pa.;licile ro9ii ale desp0r/iturilor lor de cati7ea?, populate .u-ai cu 7e-eile cele -ai str0lucitoare ale a.ului, alc0tuiau o pa.ora-0 trec0toare pe care -oartea, sca.dalurile, :olile, certurile la 3or sc<i-:a 1. cur1.d, dar care 1. acest -o-e.t era i-o:ili=at0 de ate./ia, c0ldura, a-e/eala, pra7ul, ele;a./a 9i plictiseala, 1. acest soi de clip0 3e9.ic0 9i tra;ic0 de i.co.9tie.t0 a9teptare 9i de li.i9tit0 1./epe.ire care pare s0 7i precedat retrospecti3 e@plo=ia u.ei :o-:e sau cea di.t1i 7lac0r0 a u.ui i.ce.diu# Doa-.a de Ca-:re-er era aici, pe.tru c0 pri.cipesa de Par-e, lipsit0 de s.o:is- ca cea -ai :u.0 parte di. pri.cipesele aute.tice, dar 1. sc<i-: -istuit0 de or;oliu, de dori./a de caritate care e;ala la ea 1.cli.area pe.tru ceea ce credea c0 s1.t Artele, cedase ici colo c1te3a lo5i
" F Guc..a.trs

"9

u.or 7e-ei ca doa-.a de Ca-:re-er care .u 7&ceatt parte di. 1.alta societate aristocratic0, dar cu care n3 tre/i.ea le;aturi pe.tru operele ei de :i.e7acere# Doa-C .a de Ca-:re-er .u)9i despri.dea oc<ii de pe ducesaC 9i pri.cipesa Guer-a.tes, ceea ce)i era cu at1t -ai u9or 4u ct! .ea31.d rela/ii aute.tice cu ele, .u putea a3ea aerul c0 cer9e9te u. salut# &copul pe eare)l ur-0rea de =ece a.i cu o .eoste.it0 r0:dare era acela de)a 7i pri-it0 Qa aceste dou0 doa-.e -ari# &ocotise c0 3a reu9i, 70r0 1.doial0, peste 3reo ci.ci a.i# Dar suferind de o :oal0 care .u iart0 9i al c0rei caracter .e1.duplecat credea a)l cu.oa9te, pretinznd c0 se pricepe 1. -edici.0, se te-ea c0 .u 3a -ai a5u.;e s0 tr0iasc0 pin atunci. Era cel pu/i. 7ericit0 i. seara aceasta la ;1.dul c0 toate aceste 7e -ei pe care .u le cu.o9tea deloc o 3or 3edea 1. to30r0 9ia u.ui do-., priete. cu ele, t1.0rul -arc<i= de 'eau)ser;e.t, 7ratele doa-.ei d$Ar;e.court, care 7rec3e.ta deopotri30 amndou societ0/ile, 9i cu a c0rui pre=e./0 7e-eilor di. cea do)a doua Io pl0cea -ult s0 se 1-podo:easc0 su: oc<ii acelora di. cea di.t1i# El luase loc 1. spaiele doa-.ei de Ca-:re-er, pe u. scau. a9e=at de)a# cur-e=i9ul, ca s0 poat0 pri3i celalalte lo5i# Cu.o9tea toat0 lu-ea di. ele 9i, pe.tru a saluta, cu 1.cD.t0toarea ele ;a./0 a 1.70/i90rii sale 7ru-oase, cu pieptul scos 1. a7ar0, cu capul s0u 7i. 1.cadrat de pDr :lo.d, 19i 1.0l/a, pe 5u-0tate, trupu)i drept, iar u. sur1s 1. care se 1-:i.a respectul 9i lipsa de 5en 7lutura n oc<ii)i al:a9tri ;ra31.d ast7el cu preci=ie, 1. dreptu.;<iul pla.ului o:lic 1. care era a9e=ai, u.a di. acele 3ec<i sta-pe care 1.70/i9ea=0 u. -are se.ior se-e/ 9i curte=a.# Accepta ast7el adesea s0 se duc0 la teatru cu doa-.a de Ca-:re-er 8 o 1.to30r09ea cura5os, 1. sal0 9i Qa ie9ire, 1. 3esti:ul, pri.tre -ul/i-ea de priete.e -ai str0lucite pe care le a3ea acolo 9i c0rora e3ita s0 le 3or:easc0, .e3r1.d s0 le sti.;<ereasc0, de parc0 ar 7i 7ost 1.tr)o to30r09ie co-pro-i/0toare# Dac0 trecea atu.ci pri.cipesa de Guer-a.tes, 7ru-oas0 9i u)9oar0 ca Dia.a, l0s1.d s0 at1r.e 1. ur-0)i u. -a.tou i.co-para:il, 70c1.d s0 se 1.toarc0 toate capetele 9i ur -at0 de to/i oc<ii >de aceia ai doa-.ei de Ca-:re-er -ai -ult dec1t de# to/i ceilal/i?, do-.ul de 'eauser;e.t se ad1.cea 1.tr)o co.3ersa/ie cu 3eci.a Iui, .u r0spu.dea
50

dec1t silit 9i co.str1.s sur1sului priete.os 9i uluitor al pri.cipesei 9i cu re=er3a :i.ecrescut0 9i r0ceala carita:i ) l0 a cui3a a c0rui a-a:ilitate poate s0 7i de3e.it deoca- ) dat0 sti.;<eritoare C<iar dac0 doa-.a de Ca-:re-er .)ar 7i 9tiut c0 :e.oarul apar/i.ea pri.cipesei 9i tot ar 7i recu.oscut c0 doa-.a de Guer-a.tes era i.3itat0, dup0 aerul pli. de i.teres pe care)l purta spectacolului de pe sce.0 9i di. sal0, ca s0 7ie a-a:il0 cu a-7itrioa.a# Dar deodat0 cu aceast0 7or$80 ce.tri7u;0, o 7or/0 co.trarie i=3ori.d di. aceea9i dori./0 de a-a:ilitate 1.drepta ate./ia ducesei spre propria)i toalet0, spre e;reta, colierul, corsa5ul ei I9i de ase-e.ea spre aceea a pri.cipesei, a c0rei supus0 9i roa:0 parc0 se procla-a 3ara ei, 3e.it0 dac0 pe titulara lo5ii ar 7i apucat)o 7a.te=ia s0 plece, 9i co.sider1.d restul s0lii alc0tuit0 .u-ai di. str0i.i, pe care)i po/i pri3i di. curio=itate, pri.tre care .u-0ra totu9i -ul/i priete.i 1. a c0ror lo50 luase loc 1. alte s0pt0-1.i 9i la adresa c0 ) rora .u 1.t1r=ia s0 7ac0 atu.ci do3ada aceluia9i lealise@clusi3, relati3ist 9i s0pt0-1.al# Doa-.a de Ca-:re-er era -irat0 c0 o 3edea pe duces0 1. seara aceasta# Ea 9tia c0 aceasta 1.t1r=ia 7oarte -ult la Guer-a-es 9i pre ) supu.ea c0 -ai era acolo# Dar i se po3estise c0 u.eori, c1.d a3ea loc la Paris 3reu. spectacol pe care)l co.sidera i.teresa.t, doa-.a de Guer-a.tes pu.ea s0 se 1.<a-e u.a di. tr0surile ei 1.dat0 ce luase ceaiul cu 31.0torii 9i pe la as7i./it por.ea 1. trap 1.ti.s pri. p0durea crepus ) cular0, apoi pe 9osea, s0 ia tre.ul de la Co-:raA ca s0 )a5u.;0 seara la Paris# 4Poate 3i.e di.adi.s de la Guer) -a.tes ca s0 o aud0 pe 'er-a6, 19i spu.ea cu ad-ira/ie doa-.a de Ca-:re-er# 19i a-i.tea c0)l au=ise pe &Ka.. spu.1.d, 1. acel 5ar;o. a-:i;uu, pe care)l a3ea co-u. cu do-.ul C<arlus : 4Ducesa e u.a di. 70pturile cele -ai .o:ile di. Paris, di. elita cea -ai ra7i.ar0, cea -ai aleas0$#$# I. ce -0 pri3e9te, eu care deducea- di. .u-ele Guer-a.tes, di. .u-ele 'a3iere 9i di. .u-ele Co.de, 3ia ) /a, ;1.direa celor dou0 3eri9oare, >1. ce pri3e9te c<ipurile lor .u -ai era- 1. stare, c0ci le 30=use-?, a9 7i pre7erat s0 cu.osc p0rerea lor asupra (edrei dec1t aceea a celui -ai -are critic di. lu-e# C0ci 1. p0rerea lui .)a9 7i ;0sit dec1t i.teli;e./0, o i.teli;e./0 superioar0 celei ale -ele, 1.s0
S1

de acela9i soi# Dar 1-i 1.c<ipuia- cu a5utorul .u-elui lor ceea ce ;1.deau ducesa 9i pri.cipesa de Guer-a.tes 9i p0rerea lor -i)ar 7i o7erit u. docu-e.t .epre/uit asupra 7irii acestor dou0 poetice 70pturi, c0reia 1i presupu.eau. 7ar-ec ira/io.al 9i cu setea 9i .ostal;ia u.ui 7e:ril, preti.dea- ca p0rerea lor despre (edra s0)-i redea toc) -ai 7ar-ecul dup0)a-ie=elor de 3ar0 c1.d -0 pli-:a ) se- 1. direc/ia Guer-a.tes# Doa-.a de Ca-:re-er 1.cerca s0 deslu9easc0 ce soi de toalete purtau cele dou0 3eri9oare# I. ce -0 pri3e9te,# .u -0 1.doia- c0 aceste toalete .u le)ar 7i 7ost particu ) lare, .u .u-ai 1. 1./elesul 1. care li3reaua cu ;ulerul ro9u sau cu re3eruri al:astre apar/i.ea odi.ioar0 .u-ai Guer-a./ilor 9i 7a-iliei Co.de, dar -ai de;ra:0 a9a cuo pas0re are u. a.u-e pe.a5, care .u e .u-ai o podoa ) :0 a 7ru-use/ii sale, ci o e@ti.dere a trupului s0u# Toaleta acestor dou0 7e-ei -i se p0rea ca o -ateriali=are al:urie sau pestri/0 a acti3it0/ii lor l0u.trice, 9i 1.toc-ai ca ;us ) turile pe care 30=use- c0 le a3ea pri.cipesa de Guer ) -a.tes 9i care .u -0 1.doise- c0 ar corespu.de u.ei idei ascu.se, pe.ele care co:orau de pe# 7ru.tea pri.ci ) pesei 9i corsa5ul or:itor 9i pres0rat cu 7luturi al 3eri9oarei sale p0reau a a3ea o se-.i7ica/ie, a 7i pe.tru 7iecare di. aceste dou0 7e-ei u. atri:ut care .u era dec1t al ei 9i a c0rui se-.i7ica/ie a9 7i 3rut s0 o cu.osc : pas0rea para ) disului -i se p0rea .edesp0r/it0 de u.a, ca p0u.ul de Iu.o.a 8 .u)-i 3e.ea a crede c0 3reo alt0 7e-eie ar pu ) tea u=urpa corsa5ul pres0rat cu 7luturi al celeilalte, dup0 cu- .ici scutul sclipitor 1-podo:it cu ciucuri al Mi .er3ei# BCi.d 1-i a/i.tea- oc<ii spre acest :e.oar, parc0 a9 7i =0rit, ;ra/ie u.ei despic0ri -iraculoase a o:i9.ui/i ) lor .ori, -ai de;ra:0 dec1t pe ta3a.ul teatrului pe care erau pictate .i9te reci ale;orii, adu.area =eilor pe cale de a co.te-pla spectacolul oa-e.ilor, su: u. 3elu- ro ) 9u, 1.tr)o rari9te lu-i.oas0, 1.tre doi st1lpi ai cerului Pri3ea- cu ad-ira/ie aceast0 apoteo=0 -o-e.ta.0 cu o tul:urare pe care o 1-:i.a cu li.i9te se.ti-e.tul de)a 7i i;.orat de .e-uritori 8 ducesa -0 30=use de :u.0sea) -0 odat0, st1.d de 3or:0 cu so/ul ei, dar cu si;ura./0 c0 .u)9i -ai aducea a-i.te, 9i .u su7erea- de pe ur-a 7aptului c0, datorit0 locului pe care)l ocupa 1. :e.oar,
52

se 1.t1-pla sD pri3easc0 -adreporii a.o.i-i 9i colecti3i 0i pu:licului di. orc<estr0, c0ci di. 7ericire 1-i si- ) /ea- 7ii./a topit0 1. a lor, c1.d, 1. -o-e.tul 1. care 1. te-eiul le;ilor re7rac/iei se =u;r03i, 70r0 1.doial0, 1. cure.tul i-pasi:il al celor doi oc<i al:a9tri, 7or-a .e ) deslu9it0 a proto=oarului lipsit de e@iste./0 i.di3idual0 care era- eu, a- 30=ut c0)i lu-i.0 o lic0rire : ducesa, =ei/0 de3e.it0 7e-eie 9i p0r1.du)-i)se deodat0 de o -ie de ori -ai 7ru-oas0, ridic0 spre -i.e -i.a 1-:r0cat0 1.tr)o -0.u90 al:0 pe care o spri5i.ea de -ar;i.ea lo5ii, o a;it0 1. se-. de priete.ie, pri3irile -ele se si-/ir0 1.cruci9ate de i.ca.desce./a i.3olu.tar0 9i de 30paia oc<ilor pri.cipesei care pri.sese aceste pri3iri, 70r0 9ti ) rea ei, doar -i9c1.du)9i oc<ii, 1.cerc1.d s0 3ad0 cui 1i d0duse 3eri9oara ei :u.0 =iua, iar aceasta, care -0 recu.oscu, 70cu s0 plou0 asupr0)-i potopul se1.teietor 9i ceresc al sur1sului ei# Acu-, 1. 7iecare di-i.ea/0, cu -ult 1.ai.tea orei c1.d ie9ea, -0 ducea- pri.tr)u. lu.; ocol s0 -0 poste= 1. col/ul str0=ii pe care o co:ora de o:icei 9i, c1.d -o ) -e.tul trecerii ei -i se p0rea apropiat urca- cu u. aer distrat, pri3i.d 1.tr)o direc/ie opus0, 9i ridica- oc<ii spre ea 1.dat0 ce a5u.;ea- 1. dreptul ei, dar ca 9i cu.u -)a9 7i a9teptat deloc s0 o 30d# I. pri-ele =ile, ca s0 7iu -ai si;ur c0 .u o 3oi sc0pa, o a9tepta- c<iar 1. 7a/a casei# Ori de c1te ori poarta se desc<idea >l0s1.d s0 treac0 r1.d pe r1.d at1tea persoa.e care .u erau .ici u.a cea pe care o a9tepta-?, uruitul ei se prelu.;ea apoi 1. i.i-a -ea, 1. oscila/ii care se potoleau .u-ai a.e ) 3oie# C0ci .iciodat0 7a.aticul u.ei -ari co-edie.e pe care .u o cu.oa9te, duc1.du)se sD 7ac0 4trotuarul6 1 6 i 7a/a ie9irii arti9tilor, .iciodat0 -ul/i-ea e@asperat0 sau idolatr0 adu.at0 s0 i.sulte sau s0 duc0 1. triu-7 pe co.da-.at sau pe -arele o- pe care)l cre=i pe pu.ctul de a trece ori de c1te ori au=i 3reu. =;o-ot ce se i3e9te di. i.teriorul 1.c<isorii sau al palatului, .u 7ur0 at1t de e-o/io.a/i pe c1t era- eu, a9tept1.d plecarea acestei -ari doa-.e care, 1. toaleta ei si-pl0 9tia, pri. -er sul ei ;ra/ios >cu totul deose:it de acela c1.d i.tra 1. tr)u. salo. sau 1.tr)o lo50?, s0 7ac0 di. pli-:area ei de di-i.ea/0 F pe.tru -i.e .u era dec1t ea pe lu-e care
53

se pli-:a F u. 1.tre; poe- de ele;a./0 9i cea -ai ;i.;a90 podoa:0, cea -ai ciudat0 7loare a ti-pului 7ru ) -os# Dar peste trei =ile, pe.tru ca portarul s0 .u)9i deaU sea-a de strata;e-a -ea, -)a- dus cu -ult -ai de ) parte, p1.0 la u. oarecare pu.ct al parcursului o:i9.uit al ducesei# 1. 1.t1-pi.area acestui spectacol de teatru, ie9ea- ast7el adesea 1.ai.te de prl.=, c1.d era 3re-e 7ru-oas0 8 dac0 plouase, 1.dat0 ce se lu-i.a, co:oras0 7ac c1/i3a pa9i, 9i deodat0 , pe trotuarul 1.c0 ud, pre ) 70cut de lu-i.0 1. lac de aur, 1. apoteo=a u.ei r0scruci pr07uite de o cea/0 ar;0sit0 9i aurit0 de soare, =0rea- o ele30 ur-at0 de ;u3er.a.ta ei sau o l0pt0reas0 cu -i) .ecile al:e, st0tea- locului, due1.du)-i -i.a 67 i.i-a$ care se 9i a3i.ta spre o 3ia/0 str0i.0 8 1.cerca- s0)-i a-i.tesc strada, ora, poarta su: care 7eti/a >pe care o ur-0rea- u.eori, disp0ruse 70r0 s0 se -ai i3easc0# Di. 7ericire, aceste i-a;i.i care disp0reau repede, 9i pe care le -1.;1ia- 9i)-i 70;0duia- s0 1.cerc s0 le re30d, .u pe pu$teau stator.ici prea -ult 1. a-i.tirea -ea# Nu)i .i-ic, era- cu -ult -ai pu/i. trist de)a 7i :ol.a3, de)a .u 7i a3ut .iciodat0 cura5ul de)a -0 pu.e pe lucru, de)a i.cepe o carte, p0-1.tul -i se p0rea -ai pl0cut de lo ) cuit, 3ia/a -ai i.teresa.t0 de str0:0tut de c1.d 3edeac0 str0=ile Parisului ca 9i 9oselele 'al$:ecului erau 1. ) 7lorite de aceste 7ru-use/i .ecu.oscute pe care 1.cer ) case- de at1tea ori s0 le 7ac s0 se i3easc0 di. p0durile de la Mese;lise, care)-i tre=eau 7iecare o dori./0 3olup ) toas0 pe care .u-ai ea p0rea capa:il0 s0 o potoleasc0, 1.tore1.du)-0 de la Oper0, ad0u;ase- pe.tru a doua =i i-a;i.ilor pe care 1.c0 de -ulte =ile dorea- s0 le 1.t1l.esc pe aceea a doa-.ei de Guer-a.tes, 1.alt0, cu coa7ura ei ridicat0, de p0r :lo.d 9i 3aporos 8 cu ;i.;0 9ia 70;0duit0 1. su71sul pe care -i)l adresase di. :e.oa) rul 3eri9oarei sale# Voi ur-a dru-ul pe care)-i spu.ea 2ra.coise c0)l str0:0tea ducesa 9i 3oi 1.cerca totu9i pe. tru ca s0 1.t1l.esc iar09i cele dou0 7ete pe care le 30=u sealalt0ieri, s0 .u scap ie9irea de la u. curs 9i de la u. cate<is-# Dar tot a9tept1.d di. c1.d 1. c1.d su) r1sul sclipitor al doa-.ei de Guer-a.tes, -0 cupri.dea iar09i se.=a/ia de ;i.;09ie pe care ea -i)o tre=ise# Ri 70r0 s0)-i dau sea-a de ceea ee 70cea-, 1.cerca- s0
S"

le r1.duiesc >a9a cu- o 7e-eie, e@a-i.ea=0 e7ectul pe 6are l)ar 7ace pe o roc<ie, u. a.u-it soi de .asturi de .este-ate care toc-ai i s)au o7erit? al0turi de ideile ro ) -a./ioase pe care le a3ea- de -ult ti-p 9i pe care r0 ) ceala Al:erti.ci, plecarea prea ti-purie a Giselei, 9i, 1.ai.tea acestora, desp0r/irea 3oit0 9i prea -ult prelu.;it0 a Gil:ertei le li:eraser0 >de pild0, ideea de)a 7i iu:it de o 7e-eie, de)a a3ea o 3ia/0 co-u.0 cu Oa?8 apoi apropia- i-a;i.ea u.eia sau alteia di. cele dou0 ti.ere 7ete de aceste idei c0rora 1.cerca- .u-ai) /iec1t s0 le adapte= a-i.tirea ducesei# Pe l1.;0 aceste ;i.) duri, a-i.tirea doa-.ei de Guer-a.tes la Oper0 era -ai .i-ic, o stelu/0 al0turi de coada lu.;0 a co-etei sale sclipitoare 8 :a -ai -ult, cu.o9tea- prea :i.e aceste idei cu -ult 1.ai.te de)a 7i cu.oscut pe doa-.a de Guer ) -a.tes 8 a-i.tirea, di-potri30, .u o st0pi.ea- depli. 8 1-i sc0pa di. c1.d 1. c1.d, 1. r0sti-pul orelor c1.d, dup0 ce 7luturase 1. -i.e ca 9i i-a;i.ile altor 7e-ei 7ru-oase, se tra.s7or-ase 1.cetul cu 1.cetul 1.tr)o asocia/ie u.ic0 #N9i de7i.iti30, F 1.l0tur1.d orice alt0 i-a;i.e 7e-i.i.0 F cu ideile -ele ro-a./ioase at1t de a.terioare ei, toc ) -ai 1. r0sti-pul acestor c1te3a ore c1.d 1-i aducea:i.e a-i.te de ea, ar 7i tre:uit s0 1.cerc a 9ti ce$ era ea 8 dar .u 9tia- atu.ci ce 1.se-.0tate 3a a3ea pe.tru -i.e8 era ;i.;a90 .u-ai ca o pri-0 1.t1l.ire cu doa-.a de Guer-a.tes 1. -i.e 1.su-i, era cea di./ii sc<i/0, si. ) ;ura aute.tic0, si.;ura 70cut0 dup0 3ia/0, si.;ura$ care s0 7i 7ost cu ade30rat doa-.a de Guer-a.tes 8 cu- a) 3ea- 7ericirea s0 o de/i. .u-ai 1. r0sti-pul c1tor3a ore 70r0 s0 9tiu s0)i dau 3reo ate./ie, aceast0 a-i.tire tre ) :uia s0 7ie totu9i 7oarte 1.e1.t0toare, c0ci ideile -ele de dra;oste se 1.torceau totdeau.a la ea, 1.c0 .esilite, 1. acest -o-e.t, 70r0 ;ra:0, 70r0 o:oseal0, 70r0 .i-ic .e ) cesar .ici .eli.i9titor 8 apoi, pe -0sur0 ce ideile -ele o 7i@ar0 -ai de7i.iti3, ea do:1.di pri. ele o putere 9i -ai -are, dar a5u.se la r1.dul ei -ai .edeslu9it0 8 1. cur1.d .)a- -ai 7ost 1. stare s0 dau de ea 8 iar 1. re3eriile -e le o de7or-a-, 70r0 1.doial0, cu totul, c0ci ori de c1te ori o 3edea- pe doa-.a de Guer-a.tes co.stata- o I deose:ire de alt-i.teri totdeau.a alta, 1.tre ce i-a;i) .ase- 9i co 3edea-# 2ire9te, 1. -o-e.tul 1. care doa-)
55

S
s u
i

! i" S
$

#
%U&#s

u.ui o:ra= ro9u, str0:0tut de u. oc<i p0tru.=0tor, ca o di3i.itate e;iptea.0 U 1.tr)u. r1.d, .)a- 30=ut .u-ai o 7e-eie cu u. cioc de pas0re, dar c<iar o pas0re 8 roc<ia si c<iar toca doa-.ei de Guer-a.tes erau de :la.0 9i .u l0sau ast7el s0 se 3ad0 .ici o sto70, ea p0rea acoperit0 de .atur0 de :la.0$ ca u.ii 3ulturi, al c0ror pe.a5 des, oto3a, ar0-iu 9i pu7os are aerul u.ui soi de :la.0# I) 3i.du$)se di. acest pe.a5 .atural, c0p9orul 1i 1.co3oia cio) cul de pas0re 9i oc<ii)i :ul:uca/i erau p0tru.=0tori 9i al:a9tri# 1. cutare =i, -0 pli-:ase- ti-p de -ai -ulte ore 5 1. lu.; 9i 1. lat pe strad0, 70r0 s0 o =0resc pe# doa-.a de Guer-a.tes, c1.d deodat0, 1. 7u.dul u.ei l0ptarii as) $cu.se 1.tre dou0 palate 1. acest cartier aristocratic 9i popular, se despri.dea c<ipul .edeslu9it 9i .ou al u.ei 7e-ei ele;a.te care cerea s0 i se arate .i9te turte de :r1.=0 al:0 9i, 1.ai.te de)a 7i a3ut ti-pul s0 o deose:esc, r.0 i=:ea ca u. 7ul;er c0ruia i)ar 7i tre:uit -ai pu/i. ti-p ca s0 se 1.drepte spre -i.e dec1t restul i-a;i.ii, pri3irea ducesei 8 alt0 dat0, .e1.t1l.i.d)o 9i au=i.d cusu.ase a-ia=a, 1-i d0dea- sea-a c0 .u -ai a3ea- de ce s0 a9tept, 1-i ur-a- trist dru-ul spre cas0 8 cu7u.dat 1. de#cep/ia -ea, pri3i.d 70r0 s0 30d o tr0sur0 care se dep0rta, 1-i d0dea- deodat0 sea-a c0 se-.ul di. cap pe care o doa-.0 1l 70cuse de la u9a tr0surii -i se adre sa -ie 9i c0 aceast0 doa-.0, ale c0rei tr0s0turi o:osite 9i palide sau di-potri30 1.cordate 9i apri.se alc0tuiau, su: o p0l0rie rotu.d0 sau dedesu:tul u.ei e;rete 1.alte, c<i ) pul u.ei str0i.e pe care cre=use- c0 .u o cu.osc, era doa-.a de Guer-a.tes de care -0 l0sase- salutat, 70r0 sD)i 7i r0spu.s -0car# .eori o ;0sea- c1.d -0 1.tor ) cea-, 1. col/ul od0ii portarului u.de ur1ciosul portar a c0rui pri3ire cercet0toare o ura- era pe cale s0)i 7ac0 te-e.ele 9i 70r0 1.doial0 s0)i dea 9i 4raportul6# C0ci tot perso.alul Guer-a./ilor, ascu.s dup0 perdelele de la 7erestre, spio.a tre-ur1.d dialo;ul pe care .u)l au=ea 9i de pe ur-a c0ruia ducesa .u 1.t1r=ia s0 lipseasc0 de =i Ili:er0 pe cutare sau cutare slu;0 pe care portarul o 31.) duse# Di. cau=a tuturor acestor apari/ii succesi3e a u.or 7e/e di7erite pe care le o7erea doa-.a de Guer-a.tes,

7e/e ocupD.d u. spa/iu relati3 9i 3ariat, c1.d 1.;ust, c1.c5 3ast, 1. a.sa-:lul toaletei sale, dra;ostea -ea .u er; le;at0 de cutare sau cutare di. p0r/ile N sc<i-:0toare de car.e 9i de sto70, care luau, 1. u.ele =ile, $locul altora 95 pe care ea le putea -odi7ica 9i re1..oi aproape 1. 1. ) tre;i-e 70r0 s0)-i altere=e tul:urarea, c0ci pri. ele, pri. ;ulerul .ou 9i 7a/a .ecu.oscut0, si-/ea- c0 era tot doa-.a de Guer-a.tes# Iu:ea- toc-ai persoa.a .e) 30=ut0 care pu.ea toate astea 1. -i9care, o iu:ea- pe )ea, a c0rei du9-0.ie -0 -1<.ea, a c0rei apropiere -0 tul:ura, a c0rei 3ia/0 a9 7i 3rut s0 o capte= 9i ai c0rei priete.i a9 7i 3rut s0)i ;o.esc# Ea putea ar:ora o pa.a al:astr0 sau ar0ta u. te. apri.s 70r0 ca 7aptele)i s0)9i 7i pierdut i-porta./a 1. oc<ii -ei# Dac0 .)a9 7i si-/it eu 1.su-i c0 doa-.a de Guer ) -a.tes era plictisit0 peste -0sur0 1.t1l.i.du)-0 1. 7ie ) care =i, a9# 7i a7lat i.direct de pe 7a/a pli.0 de r0ceal0, de de=apro:are 9i de -il0 a 2ra.coi9ei c1.d -0 a5uta s -0 pre;0tesc pe.tru aceste pli-:0ri -ati.ale# 1.dat0 ce)i cerea- lucrurile -ele, si-/ea- ridic1.du)se u. 31.t potri3.ic pe tr0s0turile =:1rcite 9i o:osite ale 7e/ei sale# Nici .u 1.cerca- -0car s0 c19ti; 1.crederea 2ra.coissi, 1-i d0dea- sea-a c0 .u 3oi reu9i# A3ea o putere, a c0rei .atur0 1r-i r0-0sese totdeau.a o:scur0, de a 9ti 1.dat0 tot ce .i se putea 1.t1-pla .epl0cut, p0ri./ilor -ei 9i -ie# Poate c0 .u era o putere supra.atural0 9i s)ar 7i putut t0l-0ci pri. u.ele -i5loace de i.7or-a/ie care)i erau proprii 8 ast7el, u.ele poula/iu.i s0l:atice a7l0 u.ele 9tiri) cu -ulte =ile 1.ai.te ca po9ta s0 le 7i adus colo.iei europe.e 9i care .u le)au 7ost tra.s-ise 1. realitate pri. telepatie, ci di. deal 1. deal, pri. -i5lo ) cirea u.or 7ocuri apri.se# Ast7el, 1. ca=ul particular al pli-:0rilor -ele, poate c0 slu;ile doa-.ei de Guer-a. tes o au=iser0 pe st0p1.a lor e@pri-1.du)9i plictiseala de a -0 ;0si i.e3ita:il 1. calea ei 9i repetaser0 aceste cu3i.te 2ra./oisei# Este drept c0 p0ri./ii -ei ar 7i putut <ot0r1 s0 -0 ser3easc0 altci.e3a dec1t 2ra.7oise, dar tot .u -) a9 7i ales cu .i-ic# 1.tr)u. se.s, 2ra.7oise era -ai pu/i. slu;0 dec1t celelalte# 1. 7elul ei de)a si-/i, de)a 7i :u.0 9i -iloas0, de)a 7i aspr0 9i se-ea/0, de)a 7i perspicace 9i -0r;i.it0, de)a a3ea pielea al:0 95 -ii)
58

$le ro9ii, era do-.i9oara de la /ar0 ai c0rei p0ri./i 4:i.e de acas06, dar rui.a/i, 7useser0 sili/i s0 o :a;e la st0p1.# pre=e./a ei la .oi 1. cas0 1.se-.a aerul de /ar0 9i 3ia/a social0 di.tr)o 7er-0, de acu- ci.ci=eci de a.i, tra.sportate la .oi, ;ra/ie u.ui soi de c0l0torie i.3ers0 1. care 3ile;iatura se duce 1. 1.t1-pi.area c0l0torului# Dup0 cu- 3itri.a u.ui -u=eu re;io.al este 1-podo:it0 cu acele ciudate lucruri de -1.0 pe care t0r0.cile le -ai e@ecut0 9i le -ai ;ar.isesc cu ceapra=uri 1. u.ele pro ) 3i.cii, aparta-e.tul .ostru pari=ia. era decorat de cu ) 3i.tele 2ra.9oisei i.spirate di.tr)u.) se.ti-e.t tradi/io .al 9i local, care ascultau de u.ele re;uli 7oarte 3ec<i, 1. care 9tia s0 descrie parc0 cu ar.ici de 7elurite culori, cire9ii 9i p0s0rile copil0riei sale, patul 1. care -urise -a-a ei, 9i pe care)l -ai 3edea 1.c0# Dar cu toate aces tea, 1.dat0 ce i.trase la Paris 1. ser3iciul .ostru, ea 1-p0rt09ise F 9i cu at1t -ai 31rtos oricare alta ar 7i 70cut la 7el 1. locul ei F ideile, 5urisprude./ele de i. ) terpretare ale slu;ilor de la celelalte eta5e, despD;u:i.) du) se de respectul pe care era o:li;at s0 .i)l -a.i7este=e, repet1.du).e -o5iciile pe care :uc0t0reasa de la catul ai patrulea le spu.ea st0p1.ii ei, 9i cu ase-e.ea satis ) 7ac/ie de slu;0, 1.e1t si-/i.d 1.t1iaCoar0 1. 3ia/a .oastr0 u. soi de solidaritate cu c<iria9a ur1cioas0 de la eta5ul al patrulea, .e spu.ea- c0 poate 1.tr)ade30r, era.i9te st0p1.i# Aceast0 alterare a caracterului 2ra.coise1 era poate i.e3ita:il0# .ele e@iste./e s1.t at1t de a.or ) -ale, 1.e1t tre:uie s0 dea 1. c<ip 7atal .a9tere #u.or )de7ecte, ca de pild0 3ia/a pe care re;ele o ducea la Ver) sailles pri.tre curte.ii s0i, tot at1t de ciudate ca aceea a u.ui 7arao. sau a u.ui do;e, 9i -ai stra.ie dec1t cea a re;elui, era 3ia/a curte.ilor# Aceea a slu;ilor este 70r0 1.doial0 de o ciud0/e.ie 1.c0 9i -ai -o.struoas0 9i .u ) -ai o:i9.ui./a .e)o ascu.de# C<iar dac0 i)a9 7i dat dru ) -ul 2ra.coisei, a9 7i 7ost co.da-.at, p1.0 1. u.ele ara0 l) .u.te 1.c0 9i -ai deose:ite, s0 /i. acela9i ser3itor# C0ci 7eluri/i al/ii putur0 i.tra -ai t1r=iu 1. ser3iciul -eu 8 1.=estra/i cu de7ectele o:i9.uite ale slu;ilor, .u e -ai pu/i. ade30rat c0 su7ereau la -i.e o tra.s7or-are ra ) pid0# Dup0 cu- le;ile atacului co-a.d0 pe acelea ale ripostei, ca s0 .u 7ie :irui/i de aspri-ile caracterului
S9

&

-eu, desc<ideau cu to/ii 1. al lor u. i.tr1.d ide.tic 9i 1. acela9i loc 8 1. sc<i-: pro7itau de lacu.ele -ele ca s0 i.stale=e 1. ele .i9te po=i/ii 1.ai.tate# Nu cu.o9teasu7eri./e, ;e-ea di. cau=a celor ce tre:uise s0 tra;0 pe aceste, lacu.e dup0 cu- .u cu.o9tea- .ici ie9i.durile .as 1.c$redi./1.du).e c0 asta 1i 45u-ulea .asul6 9i c0 pe care le prile5uiau spa/iile di.tre ele, toc-ai pe.tru c0 .ici .u -ai 9tii u.de s0 tr0ie9ti#? Dar 2ra.coise 1-i d0) erau .i9te lacu.e# Dar ser3itorii -ei, stric1.du)se pu/i. du cea di./ii pilda >pe care a3ea- s0 o 1./ele; a:ia -ai c1te pu/i., -)au 1.30/at s0$ le cu.osc# C0ci ;ra/ie de) t1r=iu, c1.d 1-i 7u di. .ou dat0 9i -ai dureros, cu- se 7ectelor lor do:1.dite 1. -od i.3aria:il, a- luat cu.o9) 3a 3edea 1. ulti-ele 3olu-e ale acestei lucr0ri, de o) ti./0 de cusururile -ele 7ire9ti, 9i i.3aria:ile, caracterul 7ii./0 care -i)era -ai scu-p0?, c0 .u e .e3oie s0 spui lor 1-i 1.70/i9a u. soi de -ostr0 .e;ati30 a eului -eu# ade30rul, pe.tru ca acesta s0 se -a.i7este 9i c0 poate 7i Odi.ioar0 -a-a 9i cu -i.e .e :0tuse- -ult 5oc de doa-.a &a=erat, care spu.ea 3or:i.d de$ ser3itori : 4Rasa cules -ai si;ur 70r0 s0 a9tepte cu3i.tele 9i I s0 /ii sea-0 de ele, 1. -ii de se-.e e@terioare, c<iar 1. u.ele 7e.o) asta, soiul 0sta6# Dar tre:uie s0 spu. c0 -oti3ul pe.tru care .u dorea- s0 o 1.locuiesc pe 2ra.coise pri.tr)o alta -e.e i.3i=i:ile, ase-0.0toare 1. lu-ea caracterelor cu este c0 aceast0 alta ar 7i apar/i.ut 1. aceea9i -0 sur0 9i ceea ce s1.t, 1. .atura 7i=ic0, sc<i-:0rile at-os7erice# Poate a9 7i putut s0 :0.uiesc a9a ce3a, c0ci -ie 1.su-i 1. c<ip i.e3ita:il speciei ;e.erale a slu;ilor 9i soiului -i se 1.t1-pla atu.ci adesea s0 spu. u.ele lucruri 70r0 deose:it a alor -ele# ur-0 de ade30r, c1t0 3re-e 1l -a.i7esta- pri. at1tea Ca s0 -0 1.torc la 2ra.coise, .u 1.cercase- .iciodat0 co.7ide./e i.3olu.tare ale trupului -eu 9i ale 7aptelor 1.$ 3ia/0 3reo u-ilire 70r0 s0 7i ;0sit di.ai.te pe c<ipul 2ra.coisei .i9te co.dolea./e ;ata pre;0tite : 9i c1.d 1. 7uria -ele >pe care 2ra.coise le i.terpreta 7oarte :i.e?, poate a9 7i putut s0 :0.uiesc acest lucru dar pe.tru asta ar -ea de a 7i co-p0ti-it de ea, 1.cerca- s0 preti.d c0, di-potri30, repurtase- u. succes, -i.ciu.ile -ele se s7Dr1-au 7i tre:uit s0 9tiu c0 u.eori -i./ea- 9i 1.9ela-# Or, -i.) ciu.a 9i 9irete.ia erau dictate la -i.e, ca la toat0 lu) 70r0 7olos de .e1.crederea ei respectuoas0 dar 3i=i:il0 9i de -ea, 1.tr)u. c<ip at1t de i-ediat 9i 1.t1-pl0tor, 9i 1.tru co.9tii./a pe care o a3ea 1. i.7aili:ilitatea ei# C0ci ea 9tia ade30rul8 dar 1l trecea su: t0cere 9i 70cea doar o -i9care di. ap0rarea lor, de u. i.teres deose:it 1.e1t -i.tea -ea, a/i.tit0 asupra u.ui ideal 7ru-os, 1.;0duia caracterului$ :u=e ca 9i cu- ar 7i a3ut 1.c0 ;ura pli.0 9i ar 7i s71r9it s0 -estece o :uc0/ic0 :u.a# II trecea su: t0cere, cel pu/i. a9a a- -eu s0 1-pli.easc0 1. u-:r0 aceste .e3oi ur;e.te 9i s0) r0c0cioase 9i .u se 1.torcea ca s0 le :a;e de sea-0# cre=ut -ult0 3re-e, c0ci pe atu.ci 1-i -ai 1.c<ipuia- c0 C1.d 2ra.coise era seara dr0;u/0 cu -i.e, 9i)-i ce) po/i 7ace cu.oscut altora ade30rul, toc-ai pri. -i5locirea cu3i.telor# C<iar acelea ce -i se spu.eau 19i depu.eau at1t rea 3oie s0 ia loc 1. odaia -ea, -i se p0rea c0 7a/a ei$ de :i.e se-.i7ica/ia lor i.altera:il0 1. -i.tea -ea se.si:il0, de3e.ea str03e=ie 9i deslu9ea- 1. ea :u.0tatea 9i si.) 1.e1t .u credea- c0 este eu puti./0 ca ci.e3a care)-i spusese ceritalea# Dar Qupie., care avea 1.cli.0ri spre i.discre/ie c0 -0 iu:e9te s0 .u -0 iu:easc0, dup0 cu- .ici 2ra.coise .u pe care .u i le)a- cu.oscut dec1t -ai t1r=iu, dest0i.ui cu s)ar 7i putut 1.doi de ade30r c1.d citise I. =iar c0 u. preot ti-pul c0 ea spu.ea c0 .u -erita- .ici 7r1.;<ie ca s0 sau u. oarecare do-. ar 7i $1. stare ca, 1. ur-a u.ei cereri -0 sp1.=ure 9i c0 1.cercase- s0)i 7ac toate .ea5u.surile adresate pri. po9t0, s0 .e tri)-eat0 ;ratuit u. leac i.7aili:il cu puti./0# Aceste cu3i.te ale lui Qupie. 1.se-.ar0 1.dat0 1. oc<ii -ei, 1.tr)o .ua./0 .ecu.oscut0,, oC 1-potri3a tuturor :olilor sau u. -i5loc de a .e 1.suti 3e.iturile# >1. sc<i-:, dac0 -edicul .ostru 1i d0dea cea -ai do3ad0 a raporturilor -ele cu 2ra.9oise at1t de di7erit0 de si-pl0 ali7ie 1-potri3a ;uturaiului, ea at1t de re=iste.t0 la aceea pe care)-i 70cuse- adesea pl0cerea s0)-i odi<.esc pri3irile 9i c1.d 2ra.coise -0 adora 70r0 ur-0 de cele -ai cu-plite 28 9o30ial0 9i .u pierdea oca=ia de a -0 sl03i, 1.e1t a1./eles c0 .u .u-ai u.i3ersul 7i=ic se deose:e9te de 1.) 70/i9area su: care)l 3ede- 8 c0 orice realitate poate se deose:e9te tot at1t de -ult de aceea pe care crede- c0:
>ii

o percepe- direct 9i pe care o co-pu.e- cu a5utorul u.or idei ce .u se arat0, dar i.7lue./ea=0 dup0 cuar:orii, soarele 9i cerul ar 7i cu totul alt7el de cu- 15 3ede-, dac0 ar 7i cu.oscu/i de .i9te 7ii./e a31.d oc<ii alt7el alc0tui/i dec1t ai .o9tri, sau a31.d i. acest scop alte or;a.e dec1t oc<ii, 9i oare ar da ar:orilor, cerului 95 soarelui alte ec<i3ale.te dec1t cele 3i=uale# A9a cu- 7u ) sese, aceast0 :rusc0 perspecti30 a lu-ii) reale pe care Qupie. -i)o desc<ise -0 cutre-ur0# Ri 1.c0 .u era 3or ) :a dec1t de 2ra./oise, de care pu/i. 1-i p0sa# A9a s)ar petrece oare lucrurile 1. toate raporturile sociale U Ri p1.D la ce de=.0de5de -)ar putea duce ele c1.d3a, dac0 ace ) la9i lucru s)ar 1.t1-pla 9i 1. dra;oste U Asta era tai.a 3iitorului# Atu.ci, era 3or:a .u-ai de 2ra.coise# G1.) durile pe care i le 1-p0rt09ise lui Qupie. erau oare si. ) cere U &au i le spusese .u-ai ca s0 -0 1.3r05:easc0 cu Qupie., poate ca s0 .u)i lu0- 7ata ca s0 o 1.locuiasc0 U Oricu- ar 7i, -i)a- dat sea-a de i-posi:ilitatea de a 9ti# 1. c<ip .e-i5locit 9i si;ur dac0 2ra.coise /i.ea Ia -i.e sau .u -0 putea su7eri# Toc-ai ea 7u ast7el cea di./ii care)-i i.spir0 ideea c0 o 7ii./0 .u este, a9a cucre=use-, se.i.0 9i .e-i9cat0 1. 7a/a .oastr0, cu 1.su ) 9irile, cusururile, ;1.durile, i.te./iile ei cu pri3ire la .oi >ca o ;r0di.0 pe care o pri3e9ti, cu toate r0=oarelc ei, pri.tre =0:rele?, ci este o u-:r0 1. care .u pute.iciodat0 p0tru.de, pe.tru care .u e@ist0 3reo cu.oa9 ) tere direct0, 1. le;0tur0 cu care 7ace- .u-eroase pre ) supu.eri cu a5utorul cu3i.telor 9i c<iar 0l 7aptelor, care, 9i u.ele 9i altele, .e dau .u-ai i.7or-a/ii .e1.destul0toa re 9i de alt-i.teri #co.tradictorii, o u-:r0 1. care .e pute-, r1.d pe r1.d, 1.c<ipui cu aceea9i plau=i:ilitate c0 luce9te ura 9i dra;ostea# O iu:ea- cu ade30rat pe doa-.a de Cuer-a.tes# Cea -ai -are 7ericire pe care a9 7i putut)o solicita lui Du-.e=eu ar 7i 7ost s0 re3erse asupr0)i toate .e.oro ) cirile, 9i ast7el rui.at0, despuiat0 #de toate pri3ile;iile care -0 desp0r/eau de ea, .ea31.d .ici cas0 1. care s0 locuiasc0, .ici oa-e.i care s0 co.si-t0 s0 o -ai salute# s0 3i.0 s0)-i cear0 ad0post# Mi)o 1.c<ipuia- 70c1.d acest lucru# C<iar 1. serile 1. care 3reo sc<i-:are at) -os7e.c0 sau 1. propria -ea s0.0tate i.troduceau 1.
62

co.gtii./a -ea 3reu. sul uitat pe care erau 1.scrise i-) presii de odi.ioar0, 1. loc s0 pro7it de puterile 1-pros) .0tate care se tre=eau 1. -i.e, 1. loc s0 le 7olosesc ca s0 desci7re= 1. -i.e 1.su-i ;1.durile care de o:icei 1-i sc0pau, 1. loc s0 -0 pu. 1. s71r9it pe lucru, pre7eras0 3or:esc cu ;las tare, s0 ;1.desc 1.tr)u. c<ip 1.su7le /it e@terior, care .u era dec1t u. discurs 9i o ;esticulare i.utile, u. 1.tre; ro-a. de a3e.turi, sterp 9i lipsit de ade30r, 1. care ducesa, c0=ut0 1. -i=erie, 3e.ea s0 -0 i-plore pe -i.e, care, 1. ur-a u.or 1-pre5ur0ri i.3erse, a5u.sese- :o;at 9i puter.ic# C1.d petrecuse- ast7el ore 1.tre;i s0)-i 1.c<ipuiesc .i9te 1-pre5ur0ri, s0 rostesc 7ra=ele pe care le)a9 spu.e ducesei 1.t1-pi.1.d)o su: acoperi9ul -eu, situa/ia r0-1.ea aceea9i 8 di. p0cate, 1.i realitate, alesese- ca o:iect al dra;ostei -ele toc-ai 7e-eia care 1.tru.ea poate cele -ai deose:ite a3a. ) ta5e 8 1. ai c0rei oc<i, di. aceast0 cau=0, .u putea- .0 ) d05dui s0 a- .ici u. presti;iu 8 c0ci era at1t de :o;at0 ca cel -ai :o;at o- care .)ar 7i 7ost .o:il 8 70r0 s0 -ai pu. la socoteal0 acel 7ar-ec perso.al care o 70cea s0 7ie la -od0, 70c1.d di. ea u. soi de re;i.0 pri.tre cele ) lalte 7e-ei# 1-i d0dea- sea-a c0)i displ0cea- due1.du)-0 1. 7iecare di-i.ea/0 1. 1.t1-pi.area e i 8 dar c<iar dac0 a9) 7i a3ut cura5ul s0 stau dou0 sau trei =ile 70r0 s0 o 30d A poate c0 aceast0 a:/i.ere, care ar 7i 1.se-.at pe.tru -i.e u. sacri7iciu at1t de -are, doa-.a de Guer-a.) tes .ici .u 9i)ar 7i dat sea-a de ea sau ar 7i atri:uit)o 3reu.ei 1-piedic0ri i.depe.de.te de 3oi./a -ea# 1.tr) ade30r, .)a9 7i putut reu9i s0 1.cete= de a)i ie9i 1. cale, dec1t potri3i.d ast7el lucrurile ca s0 7iu 1. i-posi:ilitate de a o 7ace, c0ci .e3oia -ereu re.0se1.d0 de a o 1.t1l.i,, de a 7i ti-p de o clip0 o:iectul ate./iei sale, persoa.a c0reia se adresa salutul ei, aceast0 .e3oie era -ai tare dec1t .epl0cerea de a)i displace# Ar 7i tre:uit) s0 -0 1.) dep0rte= pe.tru c1t3a ti-p 8 dar .u a3ea- cura5ul# Lu) Cr u la care -)a- ;1.dit c1teodat0# 1i spu.ea- u.eori tra.coisei s0)-i 7ac0 :a;a5ele, apoi 1i poru.cea- .u) -aidecit s0 le des7ac0, ceea ce .u)i pl0cea, spu.ea c0 sta u 41. cu-p0.06 c0ci ea 7olosea, c1.d .u 3oia s0 ri ) 3ali=e=e cu -oder.ii li-:a5ul lui &ai.t)&i-o.# Ri 7ii.dc0

de-o.ul pasti9ei 9i dori./a de a .u p0rea de-odat, alterea=0 7or-ele cele -ai 7ire9ti 9i si;ure, 2ra.cois 7 1-pru-ut1.d aceast0 e@presie di. 3oca:ularul 7iicei sale spu.ea c0 s1.t /ic.it# E ade30rat c0)i displ0cea 1.c0 95 -ai -ult, c1.d 1i 3or:ea- ca stDp1.# Rtia c0 aceasta .u) -i st0tea 1. 7ire 9i .u -i se potri3ea, lucru pe care)Q traducea spu.1.d c0 4lucrul 3oit .u -0 pri.dea6# Nu a9 7i a3ut cura5ul s0 plec dec1t 1<tr)o direc/ie care -)ar 7i apropiat de doa-.a de Guer-a.tes, ceea ce .u era cu .eputi./0# Dac0 .u ar 7i, 1.tr)ade30r, doar ca s0 -0 a7lu -ai aproape de ea dec1t di-i.ea/a 1. strad0, si.;uratic, u-ilit, si-/i.d e0 .ici u.ul di. ;1rdurile pe care a9 7i 3rut s0 i le adrese= .u a5u.;ea .iciodat0 p1.0 la ea, 1. acest trop0it pe loc al pli-:0rilor i.ele care ar 7i putut /i.e la i.7i.it 70r0 .ici u. re=ultat F dac0 -)a9 duce la -ulte po9te de doa-.a de Guer-a.tes, dar la ci.e3a pe care s0)l 7i cu.oscut, pe care sD)l 7i 9tiut di7icil 1. ale;erea priete.ilor s0i 9i care -)ar 7i apreciat, care ar putea s0)i 3or:easc0 de -i.e, 9i dac0 .u ar o:/i.e de la ea ceea ce 3oia-, cel pu/i. i)ar 1-p0rt09i dori./ele -ele, ci.e3a ;ra/ie c0ruia, 1. orice ca=, .u-ai datorit0 7aptului c0 a9 discuta cu el dac0 s)ar putea sau .u 1. ) s0rci.a cu cutare -esa5 pe.tru ea, a9 da re3eriilor -ele si.;uratice 9i -ute o 7or-0 .ou0, 3or:it0, acti30, care -i s)ar p0rea u. pro;res, aproape o reali=are# C0ci ea i.ter3e.ea c<iar 1. 3ia/a -isterioas0 a 4Guer-a.tci6, care era o:iectul re3eriei -ele co.sta.te, parc0 s)ar 7i 7olo sit de o pir;<ie, recur;1.d la ci.e3a c0ruia .u i)ar 7i i.ter=ise casa ducesei, seratele ei, co.3ersa/ia prelu.;it0 Icu ea, .u ar 7i u. co.tact -ai dep0rtat, ci -ai e7ecti3 dec1t co.te-plarea -ea de pe strad0 1. 7iecare di-i ) .ea/0# Priete.ia, ad-ira/ia lui &ai.t)Loup pe.tru -i.e, -i se p0reau .e-eritate 9i)-i 7useser0 i.di7ere.te# Deodat0 a- pus pre/ pe ele, a9 7i 3rut ca s0 le 7i dest0i.uit doa- ) .ei)de Guer-a.tes, a9 7i 7ost 1. stare s0)l ro; s0 o 7ac0# C0ci 1.dat0 ce e9ti 1.dr0;ostit, ai 3rea s0 po/i dest0i.ui 7e-eii pe care o iu:e9ti toate -icile pri3ile;ii .ecu.os ) cute de care te :ucuri, a9a cu- 7ac, 1. 3ia/0, de=-o9 ) te.i/ii 9i i.oportu.ii# &u7eri pe.tru c0 .u le cu.o9ti, ca ) u/i s0 te -1.;1i spu.1.du)/i c0 toc-ai pe.tru c0 ele .u

s1.t 3i=i:ile, ea 1-:i.0 poate cu ideea pe care o are des ) pre ti.e aceast0 posi:ilitate a u.or a3a.ta5e care .u se 30d# &ai.t)Loup .u putea 3e.i de -ult ti-p la Paris, 7ie dup0 cu- spu.ea di. prici.a e@iste./elor -eseriei sale, 7ie -ai de;ra:0 di. prici.a sup0r0rilor pe care i le pri ) ci.uia a-a.ta sa de care 7usese de dou0 ori pe pu.ctul s0 se despart0# 1-i -0rturisise adesea :i.ele pe care i l)a9 7ace, dac0 -)a9 duce s0)l 30d 1. aceast0 ;ar.i=oa.0 al c0rei .u-e -i)a prile5uit at1ta pl0cere, a doua =i dup0 ce plecase di. 'al:ec, c1.d a- citit)o pe plicul pri-ei scrisori pe care o pri-ise- de la priete.ul -eu# Era, -ai aproape de 'al:ec dec1t .e)ar 7i putut 7ace s0 cre ) de- peisa5ul cu totul co.ti.e.tal, u.ul di. acele or09ele aristocratice 9i -ilitare, 1.co.5urate de o c1-pie 1.ti.s0 1. care, 1. =ilele 7ru-oase, 7lutura adesea 1. dep0rtare, u. soi de a:ur u-ed so.or i.ter-ite.t care F ase-e.ea u.ui 9ir de plopi dese.1.d pri. si.uo=it0/ile sale cursul u.ui r1u pe care .u)l 3e=i FI dest0i.uie9te -i9c0rile u.ui re;i-e.t la -a.e3re# 1.c1t 1.s09i at-os ) 7era str0=ilor ,a aleilor 9i a pie/elor a s71r9it pri. a co. ) tracta u. soi de perpetu0 3i:ratilitate -u=ical0 9i r0= ) :oi.ic0, iar uruitul cel -ai i.7er.al al u.ui car sau al u.ui tra-3ai se prelu.;e9te 1. ea 1. c<e-0ri .edeslu ) 9ite de tro-pet0, repetate la i.7i.it, 1. urec<ile <aluci.ate de t0cere# Or09elul .u era prea departe de Paris, ast7el 1.c1t, dac0 a9 7i co:or1t di. accelerat, .u -)a9 7i putut 1.toarce acas0, ca s0 le re;0sesc pe -a-a 9i pe :u.ica 9i s0 -0 culc 1. patul -eu# 1.dat0 ce a- 1./eles acest lucru, 7r0-1.tat de o dori./0 dureroas0, .u a- a3ut destul0 3oi./0 s0 -0 <ot0r0sc s0 .u -0 -ai 1.torc la Paris 9i s0 r0-1. 1. ora9 8 dar .ici -0car at1ta ca s0 1-piedic u. <a-al s0)-i duc0 ;ea-a.ta.ul pl.0 la o tr0sur0, ca s0 .u adopt, p09i.d 1. ur-a lui, su7letul des ) puiat al u.ui c0l0tor care)9i supra3e;<ea=0 lucrurile 9i pe care .ici o :u.ic0 .u)l a9tept0, ca s0 .u -0 urc 1. tr) o tr0sur0 cu de=i.3oltura cui3a care, 1.cet1.d de)a ;1.di la ce 3rea, are aerul c0 9tie ce 3rea, 9i ca s0 .u dau :ir5arului adresa ca=0r-ii de ca3alerie# Credeaca &ai.t)Loup 3a 3e.i s0 doar-0 .oaptea aceasta la <o ) telul u.de 3oi tra;e, ca s0)-i 7ac0 -ai pu/i. c<i.uitor
S F Guer-a.tes
'r

65

pri-ul -eu co.tact cu acest ora9 .ecu.oscut# . soldat di. ;ard0 se duse s0)l caute 9i a- a9teptat la poarta ca) =0r-ii 1. 7a/a acestui -are :asti-e.t ce r0su.a de 31.) tul de .oie-:rie, 9i di. care, 1. 7iecare clip0, c0ci era ora 9ase seara, ie9eau solda/ii doi c1te doi 1. strad0, 1-) pletici.du)se ca 9i cu- ar 7i co:or1t pe p0-1.t 1. 3reu. port e@otic u.de ar 7i sta/io.at pe.tru -o-e.t# &ai.t)Loup sosi -i9c1.du)se 1. toate se.surile, l0s1.d s0)i =:oare -o.oclul 8 .u spusese- ci.e s1.t, ardea- de .er0:dare s0 -0 :ucur de surpri.derea 9i de :ucuria lui# F A< #$ ee p0cat, e@cla-0 el =0ri.du)-0 deodat0 9i 1.ro9i.du)se p1.0 la urec<i, a- i.trat de ser3iciu pe.tru o s0pt0-1.0$ 9i .u 3oi putea ie9i dec1t peste opt =ile M Ri preocupat de ideea de a -0 3edea petrec1.d si.) ;ur aceast0 di.t1i .oapte, c0ci cu.o9tea -ai :i.e ca .i) -e.i .eli.i9tea ce -0 cupri.dea seara, pe care o o:ser) 3ase adesea 9i o ali.ase la 'al:ec, 19i 1.trerupse t1.) ;uirile, ca s0 se 1.toarc0 spre -i.e, adres1.du)-i -ici sur1suri, pri3iri ;i.;a9e i.e;ale, u.ele i=3or1.d de)a drep) tul di. oc<i, celelalte pri. -o.oclul s0u 9i care erau toate o alu=ie la e-o/ia pe care o 1.cerca re30=1.du)-0, o alu=ie de ase-e.ea la acel lucru de sea-0 pe care tot .u)l 1./ele;ea-, dar care -0 i.teresa acu-, priete.ia .oastr0# F Doa-.e 7u.de ai s0 te culci U 1.tr)ade30r, .u te s70tuiesc s0 te duci la <otelul u.de tra;e- de o:icei, e toc-ai li.;0 E@po=i/ie u.de 3or 1.cepe ser:0rile, 3a 7i 7oarte -ult0 lu-e# Nu, ar 7i -ai :i.e la <otel de 2la.) dre, u. -ic palat di. 3eacul al ^VIII)lea cu tapi/erii 3ec<i# 42ace6 1.tr)ade30r o locui./0 istoric0# &ai.t)Loup 1.tre:ui./a cu orice oca=ie acest cu31.t 47ace6 1. loc de 4a a3ea aerul6, pe.tru c0 li-:a oral0, ca 9i cea scris0, si-te di. ti-p 1. ti-p .e3oia acestor altera/ii ale 1./elesului cu3i.telor, ale acestor ra7i.a ) -e.te 1. e@presii# Dup0 cu- ;a=etarii i;.orea=0 adesea di. ce 9coal0 literar0$ purced 7ra=ele disti.se de care se 7olosesc, 1. acela9i c<ip, 3oca:ularul, c<iar dic/iu.ea lui &ai.t)Loup erau alc0tuite di. i-ita/ia a trei este/i deo) se:i/i di. care .u cu.o9tea pe .ici u.ul, dar ale c0ror -oduri de li-:a5 1i 7useser0 i.culcate i.direct# 4De alt) -i.teri, Q.c<eie el, acest <otel este destul de :i.e adap)
66

tat <ipereste=iei du-itale auditi3e# Nu 3ei a3ea 3eci.i# Recu.osc c0 acesta este u. a3a.ta5 -0ru.t 9i cu-, la ur-a ur-ei, -1i.e poate sosi alt c0l0tor, .u ar -erita oste.eala s0 ale;i acest <otel pe.tru .i9te re=ultate .e ) si;ure# Nu, /iF1 reco-a.d toc-ai di. prici.a aspectului# Od0ile s1.t# destul de si-patice, toate -o:ilele 3ec<i 9i co.7orta:ile, are ce3a li.i9titor6# Dar 1. ce s -0 pri3e9te pe -i.e, -ai pu/i. artist dee1t &ai.t)Loup, pl0cerea pe care o poate o7eri o cas0 7ru-oas0 era super7icial0, aproa) pe .ul0, 9i .u)-i putea potoli .eli.i9tea care se cui:0rea 1. -i.e, tot at1t de .epl0cut0 ca aceea care -0 cupri. ) dea odi.ioar0 la Co-:raA c1.d -a-a 3e.ea s0)-i spu ) .0 .oapte :u.0, la 'al:ec 1. ca-era -ea prea 1.alt0 9i care -irosea a 3eti3ar, aceea pe care o 1.cercase- 1. =iua sosirii -ele 8 &ai.t)Loup deslu9i acest si-/0-1.t di. pri3irea -ea 7i@0# F Dar -ult 1/i -ai pas0, :ietul -eu a-ic, de acest palat 7ru-os, e9ti at1t de palid 8 1/i 3or:esc ca u. do:i toc, de .i9te tapi/erii pe care .ici .u 3ei a3ea i.i-a s0 le pri3e9ti# Cu.osc odaia 1. care 3ei 7i ;0=duit 1. ce -0 pri3e9te o ;0sesc 7oarte 3esel0, dar 1-i dau 7oarte :i.e sea-a c0 atu.ci c1.d e 3or:a de du-.eata, cu se.si:ili tatea du-itale, lucrurile stau alt7el# &0 .u cre=i c0 .u 1./ele;, de9i .u 1.cerc acela9i se.ti-e.t, dar -0 pot 7oarte :i.e pu.e 1. locul du-itale# . su:o7i/er care 1.cerca u. cal 1. curte, 1. preocu) parea lui de a)l 7ace s0 sar0 .i9te o:stacole, .u r0spu. dea la saluturile solda/ilor, dar 1-pro9ca cu ra7ale de 1.5ur0turi pe cei ce i se a9e=au 1. cale, adres0 1. acest -o-e.t u. sur1s lui &ai.t)Loup 9i :0;1.d de sea-0, $a:ia atu.ci c0 acesta st0tea cu u. priete., salut0# Dar calul s0u se ridic0 1. toat0 1.0l/i-ea, spu-e;1.d# &ai.t) Loup se .0pusti asupr0)i, 1l lu0 de d1rlo;i, reu9i s0)l potoleasc0 9i se 1.toarse la -i.e# F Da, 1-i spuse el, te 1.credi./e= c0)-i dau sea-a c0 ceea ce 1.cerci -0 7ace s0 su70r 8 s1.t .e.orocit, ad0u ;0 el, pu.1.du)-i a7ectuos -1.a pe u-0r, ;1.di.du)-0 c0 r0-1.1.d cu du-.eata, st1.d cu du-.eata de 3or:0 P1.0 di-i.ea/0 poate te)a9 7i putut sc0pa 1.truc1t3a de triste/ea du-itale# Xi)a9 1-pru-uta .i9te c0r/i, dar 1. starea 1. care te afli nu 3ei putea s0 cite9ti# Nici .u 3oi
67

reu9i s0 -0 1.locuiasc0 altci.e3a, a- -ai 70cut)o de dou0 ori, pe.tru c0)-i 3e.ise 7eti/a#$ Ri)9i 1.cru.t0 spri.cea.a di. prici.a plictiselii cit 9i di. prici.a str0dui./ei de)a c0uta, ca u. -edic, ce leac ar putea aplica :olii -ele# F Du)te de 70 .u-aidec1t 7oc 1. odaia -ea, spuse el u.ui soldat care trecea# Mai repede, -i9c0)te M Apoi se 1.toarse di. .ou spre -i.e, iar -o.oclul 9i pri3irea sa 70ceau alu=ie la -area .oastr0 priete.ie : F Nu e cu puti./0 #$ Du-.eata aici, 1. ca=ar-a asta u.de -)a- ;1.dit at1ta Ia 3i=ita asta, .u)-i 3i.e s0)-i 6cred oc<ilor, cred c0 3ise=# La ur-a ur-elor, .u e aa. c0 te si-/i -ai s0.0tos U Ai s0)-i 3or:e9ti 1.dat0 de toa te astea# Vo- urca la -i.e, s0 .u r0-1.e- prea -ult ti-p 1. curte, e u. 31.t at1t de puter.ic, eu .ici .u)l -ai si-t, dar du-itale, care .u e9ti o:i9.uit, -i)e tea-0 s0 .u)/i 7ie 7ri;# Te)ai pus pe lucru U Nu U Ce o- ciu ) dat M Dac0 a9 a3ea 1.cli.0rile du-itale, cred c0 a9 scrie de di-i.ea/0 p1.0 sear0# Te a-u=0 -ai de;ra:0 s0 .u 7aci .i-ic# Ce .e.orocire c0 oa-e.ii -ediocri, ca -i.e s1.t totdeau.a dispu9i s0 -u.ceasc0, c1t0 3re-e cei ce ar 7i 1. stare .u 3or# Nici .u te)a- 1.tre:at ce 7ace :u.ica du-itale# Nu -0 despart .iciodat0 de 3olu-ul de Proud<o. pe care -i l)a d0ruit# . o7i/er, 1.alt, 7ru-os, -aiestuos, se i3i cu pa9i 1.ce/i 9i sole-.i de pe o scar0# &ai.t Loup 1l salut0 9i)9i i-o:i ) li=a 3e9.ica i.sta:ilitate a trupului s0u 1. ti-pul ct ducea -1.a la c<ipiu# Dar o dusese cu at1ta putere, 1.) drept1.du)se cu o -i9care at1t de seac0, iar dup0 ce ter ) -i.0 salutul o 70cu s0 cad0 di. .ou pri.tr)o decla.9are at1t de :rusc0, sc<i-:1.d toate po=i/iile u-0rului, ale piciorului 9i ale -o.oclului, 1.c1t aceast0 clip0 .u 7u u.a de .e-i9care ci -ai de;ra:0 u.a de o te.siu.e 3i ) :ra.t0 1. care se .eutrali=au -i9c0rile e@cesi3e care se produses er0 9i ac elea c are a3ea u s0 1.c eap0# I.tre ti-p, o7i/erul, 70r0 s0 se apropie, li.i9tit, :i.e3oitor, de-., i-perial, 1.70/i91.d 1. 7o.d toc-ai opusul lui &ai.t)Loup, ridic0 9i el, dar 70r0 s0 se ;r0:easc0, -1.a spre c<ipiul sau# F Tre:uie s0) spu. u. cu31.t c0pita.ului, 1-i 9opti &ai.t)Loup, 7ii at1t de dr0;u/ 9i treci de -0 a9teapt0 1.
,T

odaia -ea, a doua la dreapta, la eta5ul al treilea, te ur -e= peste o clip0# , Por.i.d 1. pas de asalt, precedat de -o.oclul s0u care =:ura 1. toate se.surile, se duse /i.t0 spre c0pi ) ta.ul de-. 9i le.t, al c0rui cal 7u adus 1. acest -o-e.t si care, 1.ai.te de)a se pre;0ti s#0)l 1.calece, d0dea c1te3a ordi.e cu ;esturi de)o .o:le/e studiat0 ca 1.tr)u. ta ) :lou istoric 9i ca 9i cu- a3ea s0 plece la o lupt0 di. ti-pul pri-ului I-periu, c1tD 3re-e se 1.torcea acas0, 1. locui./a pe care o 1.c<iriase pe ti-pul c1t 3a r0) -1.e la$Do.cieres 9i care era situat0 1.tr)o pia/0, .u) , -it0, ca pri.tr)o iro.ie a.ticipat0 adresat0 acestui .a) poleo.id, Pia/a Repu:licii M 1.cepuse- s0 urc scara, ris) c1.d s0 alu.ec la 7iecare pas pe aceste trepte :0tute cu cuie, =0rea- dor-itoarele cu pere/ii ;oi, cu 1.doita aii), .iere a paturilor 9i a pac<eta5elor B Ci.e3a -i)a ar0tat odaia lui &ai.t)Loup# A- r0-as o clip0 1. 7a/a u9ii 1. ) c<ise, c0ci au=ea- -i9c1.du)se ce3a 8 u. o:iect -i9ca, altul c0dea 8 si-/ea- c0 odaia .u era ;oal0, c0 era ci .e3a 1. ea# Dar .u era dec1t 7ocul care ardea# Nu putea arde li.i9tit, deplasa :u9te.ii cu -ult0 .e1.de-1.are# A- i.trat8 7ocul 70cu s0 se rosto;oleasc0 u. :u9tea., 1. ti-p ce altul a7u-a# C<iar c1.d .u -i9ca, 1.toc-ai ca oa-e.ii 3ul;ari e-itea tot ti-pul .i9te =;o-ote datorite 7ocului, dar care, dac0 -)a9 7i a7lat de cealalt0 parte a peretelui, a9 7i cre=ut c0 e)rau iscate de ci.e3a care)9i 9ter;ea .asul 9i u-:la# 1. s71r9it, a- luat loc 1. odaie# Ni9te tapete li+erty 9i .i9te sto7e 3ec<i, ;er-a.e di. 3eacul al ^VIII)lea o 7ereau de -irosul r0sp1.dit de restul cl0dirii, ordi.ar, sear:0d 9i corupti:il ca acela de p1i.e Tiea;r0# Aici, 1. aceast0 ca-er0 dr0;u/0, a9 7i ci.at 9i a9 7i dor-it 7ericit 9i li.i9tit# &ai.t)Loup parc0 era pre=e.t, ;ra/ie c0r/ilor de studiu care se 1.3eci.au pe -asa lui cu o sea-0 de 7oto;ra7ii, pri.tre care a- recu.oscut)o pe a -ea 9i pe aceea a doa-.ei de Guer-a.tes, ;ra/ie 7ocului care s71r9ise pri. a se depri.de cu c0-i.ul 9i care, ase-e.ea u.ui a.i-al culcat 1.tr)o a9teptare pli.0 de r13.0, t0cut0 9i credi.cioas0, l0sa s0 cad0 .u-ai di. Nc1.d 1. c1.d c1te u. t0ciu.e care se 70r1-i/a sau li.;ea
1

E7ecte sold0/e9ti 29

cu o 7lac0r0 peretele c0-i.ului# A- au=it tic)tacul cea) sor.icului lui &ai.t)Loup$ care .u tre:uia s0 7ie departe de -i.e# Acest tic)tac 19i sc<i-:a 1. 7iecare -o-e.t locul, c0ci .u 3edea- ceasor.icul 8 -i se p0rea c0 3i.e di. spate, di. 7a/0, di. dreapta, di. st1.;a, sti.;1.du)se u.eori ca 9i cu- ar 7i 7ost 7oarte departe# Deodat0 adescoperit ceasor.icul pe -as0# Atu.ci a- au=it tic)ta cul 1.tr)u. loc 7i@, de u.de .u s)a -ai -i9cat# Cel pu/i. credea- c0)l aud di. acest loc 8 .u)l au=ea- acolo, 1l 3edea- acolo, c0ci su.etele .u pot 7i situate 1. spa/iu# Cel pu/i. le le;0- de u.ele -i9c0ri 9i, datorit0 acestui 7apt, au utilitatea de)a .i le 7ace presi-/ite, de)a p0rea c0 le 7ac .ecesare 9i 7ire9ti# &i;ur, se 1.t1-plD u.eori c0 u. :ol.a3 c0ruia i s)au astupat er-etic urec<ile .u I -ai aude =;o-otul u.ui 7oc ca acela care sporo30ia 1. acest -o-e.t 1. c0-i.ul lui &ai.t)Loup, 1. ti-p ce se c0=.ea s0 7ac0 t0ciu.i 9i ce.u90 pe care le l0sa apoi s0 cad0 1. co9ul s0u, .u -ai aude .ici trec1.d tra-3aiele a c0ror -u=ic0 19i lua =:orul, la i.ter3ale re;ulate, pe pia/a -are di. Do.cieres# C<iar dac0 :ol.a3ul ar citi, pa;i.ile s)ar 1.toarce t0cute ca 9i cu- ar 7i 7ru.=0rite de u. =eu# Vuietul 1.0:u9it al u.ei :0i care se u-ple, se ate.uea=0, se esto-pea=0 9i se dep0rtea=0 ca u. ciripit ceresc# Reculul =;o-otului, a-orti=area lui8 1l 30du3esc de orice putere a;resi30 la adresa .oastr0 8 -ai adi.eauri 1..e:u.i/i de .i9te lo3ituri de cioca. care parc0 =;u ) duiau ta3a.ul deasupra capului .ostru, acu- .e co-) pl0ce- s0 le cule;e-, u9oare, -1.;1ietoare, dep0rtate ca 7o9.etul u.ui 7ru.=i9 care se <1r5o.e9te pe 9osea cu =e7irul# 2aci pasie./e cu .i9te c0r/i pe care .u le au=i, ast7el 1.c1t cre=i c0 .ici .u le)ai ati.s, c0 se -i9c0 si. ) ;ure, 9i au 1.ceput s0 se 5oace cu .oi pre1.t1-pi.1.du).e dori./a de)a .e 5uca cu ele# 1. aceast0 pri3i./0, .e pute1.tre:a dac0, 1. ce pri3e9te de Dra;oste >s0 ad0u;0c<iar Dra;ostei, dra;ostea de 3ia/0, dra;ostea de ;lorie, c0ci pare)se c0 s1.t oa-e.i care cu.osc aceste dou0 se. ) ti-e.te?, .u ar tre:ui s0 .e purt0- ca cei ce, 3r1.d s0 se$ 7ereasc0 de =;o-ot 1. loc s0 se roa;e s0 1.cete=e, 19i astup0 urec<ile 8 9i, i-it1.du)i, .e 1.drept0- 1. .oi 1. 9i.e ate./ia, ap0rarea, .ed1.du)le 7ii./a e@terioar0 drept
70

o:iecti3 de 1.7r1.at, ci capacitatea .oastr0 de)a su7eri di. prici.a ei# Ca s0 -0 1.torc la su.et, dac0 a- -ai 1.;ro9a u.ul di. ;<e-otoacele care astup0 tu:ul auditi3, ele silesc la u. pia.issi-o pe 7ata care c1.ta deasupra capului .ostru o arie =;o-otoas0 8 dac0 a- u.;e u.ul di. aceste ;<e-otoace cu o su:sta./0 ;ras0, toat0 casa s)ar su ) pu.e despotis-ului ei, le;ile ei e@ti.=1.du)se c<iar 1. a7ar0# Pia.issi-ul .u -ai e su7icie.t, ;<e-otocul 1.c<i de i.sta.ta.eu pia.ul 9i lec/ia de -u=ic0 ia pe .ea9tep tate s71r9it 8 do-.ul care p09ea pe deasupra capului .os tru 19i cur-0 deodat0 ro.dul : circula/ia tr0surilor 9i a tra-3aielor e 1.trerupt0 ca 9i cu- s)ar a9tepta sosi rea u.ui 9e7 de stat# Aceast0 ate.uare a su.etelor tul :ur0 c<iar so-.ul, 1. loc s0)l ocroteasc0# Nu -ai de parte dec1t ieri, =;o-otele .e1.cetate, descrii.du).e 1.tr)u. c<ip co.ti.uu -i9c0rile de pe strad0 9i di. cas0, s71r9eau pri. a .e ador-i ca o carte plicticoas0 8 ast0=i, la supra7a/a t0cerii care .e 1.30luie, o i=:itur0, -ai puter.ic0 dec1t altele, reu9e9te s0 7ie deslu9it0, u9oar0 ca u. o7tat, 70r0 .ici o le;0tur0 cu alt su.et, tai.ic0 8 iar cererea u.ei e@plica/ii pe care o de;a50 a5u.;e s0 .e tre=easc0# Dac0 sco/i pe.tru -o-e.t :ol.a3ului ;<e-otoacele suprapuse pe ti-pa.ul s0u, deodat0 lu-i.a, soarele pli. al su.etului se arat0 di. .ou, or:itor, re.a9te 1. u.i3ers 8 <oarda =;o-otelor e@ilate se 1.toarce 1. ;ra:a -are, asi9ti, ca 9i cu- ar 7i psal-odiate de .i9te 1.;eri -u=icali, la re1.3ierea 3ocilor# &tr0=ile ;oale se u-plu o clip0 cu aripile repe=i 9i sucesi3e ale tra-3aie lor c1.t0toare# Iar :ol.a3ul .u =0-isle9te 1. odaia sa 7ocul, ca Pro-eteu, ci =;o-otul 7ocului# 1.desi.d, sl0 :i.d ta-poa.ele de 3at0, e ca 9i cu- ai ac/io.a r1.d pe r1.d u.a sau alta di. cele dou0 pedale pe care le)ai ad0u ;at so.orit0/ii lu-ii di. a7ar0# Dar e@ist0 9i supri-0ri de =;o-ote care .u s1.t -o ) -e.ta.e# Acela care a sur=it de)a :i.elea .ici .u poate -0car 1.c0l=i 1. apropierea lui o ulcic0 cu lapte, 70r0 s0 tre:uiasc0 s0 p1.deasc0 cu oc<ii, pe capacul desc<is, re7le@ul al:, <iper:oreea., ca acela al u.ei 3i5elii de =0pad0 9i care este se-.ul pre3estitor de care e :i.e s0 ascul/i sco/1.d, ca Du-.e=eu opri.d 3alurile, pri=a
!1

electric0 8 c0ci oul asce.de.t 9i spas-odic al laptelui ce 7ier:e se u-7l0 1. c1te3a =31c.eli pie=i9e, -0re9te, ro) tu.5e9te c1te3a p1.=e 1. parte r0stur.ate pe care le cutase cai-acul, aru.c0 1. 7urtu.0 u.a de side7 9i pe care 1.treruperea cure./ilor, dac0 3i5elia electric0 este oprita la ti-p, le 3a 7ace s0 se 1.31rt0 toate 1. 5urul lor 9i le 3a a:ate di. dru-,tra.s7or-ate 1. petale de -a;.olia# Dar dac0 :ol.a3ul .)a luat destul de repede precau/iu.ile tre:ui.cioase, 1. cur1.d c0r/ile sale 9i ceasor.icul &au, 1.;<i/ite, a:ia se 3or -ai i3i di.tr)o -are al:0 dup0 acest pu<oi l0ptos, ar 7i silit s0 c<e-e 1. a5utor :0tr1.a lui ser3itoare care, c<iar dac0 el ar 7i u. ilustru o- po) litic sau u. -are scriitor, i)ar spu.e c0 .)are -ai -ult0 -i.te dec1t u. copil de ci.ci a.i# 1. alte clipe, 1. oda ia -a;ic0, 1. 7a/a u9ii 1.c<ise 9i)a 70cut apari/ia o persoa.0 care .u era aici -ai adi.eauri, u. -usa7ir pe care .u l)ai au=it i.tr1.d, care 7ace .u-ai .i9te ;esturi ca 1.tr)u.ui di. acele -ici teatre de p0pu9i, at1t de odi<.itoare pe.tru cei ce s)au de=;ustat de li-:a5ul 3or:it# Ri pe.tru acest surd de)a :i.elea cu- pierderea u.ui si-/ adau;0 tot at1ta 7ru-use/e lu-ii ca 9i do:1.direa lui, el se pli-:0 acu- cu deliciu pe u. p0-1.t aproape ede.ic pe care su.etul 1.c0 .)a 7ost creat# Cele -ai 1.alte cascade, des709ur1.du)9i .u-ai pe.tru oc<ii s0i p1.=a de cristal, -ai li.i9tite dec1t -area .e-i9cat0, li-pe=i ca .i9te cataracte ale raiului# Dup0 cu- =;o-otul era pe.) tru el, 1.ai.te de a 7i sur=it, 7or-a percepti:il0 a cau=ei u.ei -i9c0ri, o:iectele -i9cate 70r0 =;o-ot par a 7i -i9) cate 70r0 prici.0 8 despuiate de orice 1.su9ire so.or0, ele 30desc o acti3itate spo.ta.0, parc0 tr0iesc 8 se -i9c0, se i-o:ili=ea=0 iau 7oc di. se.i.# _:oar0 di. se.i. ca .i9te -o.9tri 1.aripa/i ai preistoriei# I. casa si.;uratic0 9i 70r0 3eci.i a surdului, ser3iciul care, 1.ai.te ca :ete) 9u;ul s0 7i 7ost co-plet, 30dea -ai -ult0 re=er30, se 70cea pe t0cute, este asi;urat acu-, 1.truc1t3a pe ascu.s, de .i9te -u/i, a9a cu- i se 1.t1-pl0 3reu.ui re;e di. :as-e# Ca pe sce.0, -o.u-e.tul pe care surdul 1l 3ede a9i9deri de la 7ereastra lui F ca=ar-0, :iseric0, pri-0rie F .u este dec1t u. decor# Dac0 acesta se .0ruie9te c1.d3a$ 3a putea e-ite u. .or de pra7 9i d0r1-0turi 3i=i:ile 8 dar 1.c0 9i -ai pu/i. -aterial dec1t u. palat de teatru, ale
72

c0rui di-e.siu.i .ici .u le are, el 3a c0dea 1. u.i3er) sul -a;ic, 70r0 ca pr0:u9irea pietrelor sale ;rele cioplite s0 1.tu.ece, cu 3ul;aritatea 3reu.ui =;o-ot, castitatea t0cerii# Aceea, cu -ult -ai relati30 care do-.ea 1. od0i/a -ilitar0 1. care -0 a7la- acu-, 7u tul:urat0# 9a se desc<ise 9i &ai.t)Loup, l0s1.d s0)i cad0 -o.oclul, i.tr0 +ioi, F A< M Ro:ert, ce :i.e se si-te o-ul la du-.eata 8 ce :i.e ar 7i dac0 i)ar 7i 1.;0duit s0 ci.e=e, s0 doar-0 aici# 1.tr)ade30r, dac0 acest lucru .)ar 7i 7ost oprit, ce odi<.0 70r0 triste/e a9 7i ;ustat aici, ocrotit de acea at ) -os7er0 de li.i9te, de :u.0 pa=0 9i de 3eselie pe care o 1.tre/i.eau -ii de lipsite de ;ri5i, 3oi./e r1.duite 9i -ii de -i./i co-u.itate ca) .ep0s0toare 1. acea -are re este o 7or-a ac/iu.ii, ca=ar-0 u.de, ti-pul lu1.d clopotul trist aceea9i 7a.7ar0 al orelor era 1.locuit de 3esel0 a acelor c<e-0ri a c0ror a-i.tire so.or0 plutea 3e9.ic pe caldar1-ul ora9ului, 70r-i/at0 9i pul3erule.t0 FI 3oce si;ur0 c0 3a 7i ascultat0, 9i -u=ical0, c0ci .u era .u-ai poru.ca autorit0/ii la ascultare, ci 9i a 1./elepciu.ii la 7ericire# F A< M ai pre7era s0 te culci aici cu -i.e, dec1t s0 te duci si.;ur la <otel, 1-i spuse &ai.t)Loup r1=1.d# F O< M Ro:ert, e9ti crud 1.t1-p5.1.du)-i dori./a cu i) ro.ie, i)a- spus, de 3re-e ce 9tii c0 este cu .eputi. /0 9i 3oi su7eri at1t de -ult acolo# F M0 -0;ule9ti, 1-i spuse el, c0ci eu 1.su-i -)a;1.ddt c0 ai pre7era s0 r0-1i aici ast0)sear0# Toc-ai -0 dusese- s0 solicit aceast0 7a3oare c0pita.ului# F Ri /i)a 1.;0duit U a- e@cla-at# F 20r0 .ici o ;reutate# F O< M 1l ador M F Nu, e prea -ult# Acu-, las0)-0 s0 c<e- ordo .a./a, ca s0 se ocupe de ci.a .oastr0, ad0u;0 el, 1. ti-p ce 1.torcea- capul ca s0)-i ascu.d lacri-ile# De -ai -ulte ori i.trar0 u.ul sau altul di. ca-a ) ra=ii lui &ai.t)Loup, pe care)i pu.ea pe ;oa.0# F ]aide, 9ter;e)o M L)a- ru;at s0 .u)i ;o.easc0#
-.

7)

( in O

F Te)ar plictisi 8 s1.t oa-e.i cu totul i.cul/i, care .u au su:iect de discu/ie dec1t cursele 9i pa.sa5ul# Mi)ar strica c<iar 9i -ie aceste clipe at1t de pre/ioase pe care le)a- dorit at1t de -ult# 'a;0 de sea-0, dac0 3or:esc de -ediocritatea ca-ara=ilor -ei, .u 3reau s0 spu. c0 orice -ilitar e lipsit de i.telectualitate# 'a di-potri30# A3e- u. -aior, care e u. o- ad-ira:il# A 70cut u. curs 1. care istoria -ilitar0 e tratat0 ca o de-o.stra /ie, ca u. soi de al;e:r0# C<iar di. pu.ct de 3edere es tetic, e de o 7ru-use/e r1.d pe r1.d i.ducti30 9i deduc ti30, la care .)ai 7i i.se.si:il# F Nu e cu-3a c0pita.ul care -i)a 1.;0duit s0 r0) -1. aici U 6F Nu, sla30 Do-.ului, c0ci o-ul pe care)l 4adori6 pe.tru at1ta lucru e cel -ai -are i-:ecil pe care l)a r0:dat c1.d3a p0-1.tul# Este 7oarte :u. c1.d e 3or:a s0 se ocupe de <ra.a 9i de /i.uta trupei 8 petrece ore 1.tre;i cu pluto.ierul -a5or 9i cu -aestrul croitor# As) ta)i -e.talitatea lui# Dispre/uie9te de alt-i.teri -ult, ca toat0 lu-ea, pe -aiorul ad-ira:il de care)/i 3or:esc, pe care .i-e.i .u)l 7rec3e.tea=0, pe.tru c0 este 7ra.c) -aso. 9i .u se spo3ede9te# Pri.cipele de 'orodi.o .)ar pri-i .iciodat0 1. casa lui pe acest -ic :ur;<e=# Ceea ce este oricu- -are cura5 di. partea cui3a al c0rui str0) :u.ic era plu;ar 9i care, dac0 .)ar 7i 7ost r0=:oaiele lui Napoleo., ar 7i pese-.e 9i el tot plu;ar# De alt-i.teri, 19i d0 oarecu- sea-a de situa/ia lui a-:i;u0 1. so) cietate# Acest preti.s pri.cipe a:ia se duce la QocJeA) Clu:, at1t de sti.;<erit este, ad0u;0 Ro:ert care# 7ii.d 1-pi.s de acela9i spirit de i-ita/ie de)a adopta teoriile sociale ale dasc0lilor 9i pre5udec0/ile -oder.e ale p0) ri./ilor s0i, 1-:i.a 70r0 s0)9i dea sea-a dra;ostea pe.) tru de-ocra/ie cu dispre/ul pe.tru .o:ili-ea I-periului# Pri3ea- 7oto;ra7ia -0tu9ii sale 9i ;1.dul c0 &ai.t)Loup, posed1.d aceast0 7oto;ra7ie, poate s)ar <ot0r1 s0 -i)o dea, -0 70cu s0)l 1.dr0;esc 9i -ai -ult 9i s0 doresc s0)i 7ac -ii de ser3icii care -i se p0reau pu/i. 1. sc<i-:ul ei# C0ci aceast0 7oto;ra7ie era ca o 1.t1l.ire -ai -ult,ad0u;at0 acelora pe care le -ai a3usese- cu doa-.a de Guer-a.tes, :a -ai -ult, o 1.t1l.ire prelu.;it0, ca 9i cu-, datorit0 u.ui pro;res .ea9teptat al
74

rela/iilor .oastre, ea s)ar 7i oprit li.;0 -i.e, purt1.d o p0l0rie de ;r0di.0, 9i -)ar 7i l0sat 1.t1ia oar0 s0 pri) 3esc 1. 3oie aceM o:ra=, acel cot al ce7ii, acel col/ al spr1.) ce.elor >care)-i 7useser0 p1.0 acu- ascu.se de repe) =iciu.ea trecerii ei, de :ui-0ceala i-presiilor -ele, de .estator.icia a-i.tirii? 8 iar co.te-plarea lor, ca 9i aceea a ;1tului 9i a :ra/elor u.ei 7e-ei pe care .)a9 7i 30=ut)o .iciodat0 dec1t 1. roc<ie 1.c<is0 p1.0 sus, era pe.tru -i.e o descoperire 3oluptoas0, o 7a3oare# Voi putea studia acolo aceste li.ii a c0ror pri3ire -i se p0rea aproape i.ter=is0, ca 1.tr)u. tratat a si.;urei ;eo-etrii care ar 7i a3ut 3aloare 1. oc<ii -ei# Mai t1r=iu, pri3i.du)l pe Ro:ert, -i)a- dat sea-a c0 9i el era 1.truc1t3a ca o 7oto;ra7ie a -0tu9ii sale, 9i datorit0 u.ui -ister aproape tot at1t de e-o/io.at pe.tru -i.e, c0ci dac0 7i;ura lui .u 7usese reprodus0 de)a dreptul dup0 7i;ura ei, a-1.) doi a3eau totu9i o ori;i.e co-u.0# Tr0s0turile ducesei de Guer-a.tes 1.7ipte 1. 3i=iu.ea -ea de la Co-:raA, .asul ca pliscul u.ui 9oi-, oc<ii 3ii p0reau c0 slu5ise r0 a9i9deri la croiala F 1.tr)alt e@e-plar ase-0.0tor 9i pl0p1.d, cu o piele prea 7i.0 F c<ipului lui Ro:ert care se putea c1t pe)aci suprapu.e aceluia al -0tu9ii sale# Pri3ea- cu i.3idie aceste tr0s0turi caracteristice Guer-a./ilor, a acestui .ea- care st0ruie at1t de deose) :it 1. -i5locul u.ei lu-i 1. care .u se pierde, 9i 1. ca re a r0-as i=olat 1. -i.u.ata lui ;lorie or.itolo;ic0, 7ii.dc0 pare a purcede di. epocile -itolo;iei, di. u.i ) rea u.ei =ei/e cu o pas0re# 20r0 s0)i cu.oasc0 cau=ele, Ro:ert era -i9cat de 1.duio9area -ea care sporea de alt-i.teri ;ra/ie ti< ) .ei prile5uite de 7oc 9i de 3i.ul de C<a-pa;.e care)-i 1-:ro:o.ea 1. acela9i ti-p 7ru.tea cu pic0turi de su) doare 9i oc<ii cu lacri-i 8 el stropea prepeli/ele 8 iar eu le -1.ca- cu -i.u.area u.ui pro7a., de orice soi ar 7i, care ;0s e9 te 1.tr) o a.u -it0 3ia/0 pe care .u o cu.o9tea ceea ce credea c0 ea e@clude >de pild0 ca a u.ui li:er)cu;et0tor c0ruia i s)ar ser3i u. pr1.= delicios 1.tr)u. pres:iteriu?# Iar a doua =i di-i.ea/a, c1.d -)a- tre=it, -)a- dus s0 aru.c pe 7e) reastra lui &ai.t)Loup care, 7ii.d la -are 1.0l/i-e, o) 7erea o pri3eli9te a 1.tre;ii re;iu.i, o pri3ire pli.0 de
75

curio=itate ca s0 7ac cu.o9ti./0 cu 3eci.a -ea, c1-pia, pe care .u o putuse- =0ri 1. a5u., c0ci sosise- prea t1r=iu, la ora la care dor-ea dus0 1. .oapte# Dar oric1t de de3re-e s)ar 7i tre=it ea, .)a- 30=ut)o totu9i c1.d a- desc<is 7ereastra, a9a cu- o >3e=i de la 7ereastra u.ui castel, di.spre u. ele9teu, dec1t 1.coto9-0.it0 9i a) cu- 1. ;i.;a9a 9i dal:a ei $roc<ie -ati.al0 de cea/0, care .u)-i 1.;0duie s0 deose:esc aproape .i-ic# Dar 9tia- c0 1.ai.te ca solda/ii, care se ocupau de cai 1. curte, s0 7i ter-i.at pa.sa5ul, ea o 3a 7i de=:r0cat# P1.0 a)tu.ci, .u putea- 3edea dec1t u. col.ic sterp, 1.0l/1.du)9i spre ca=ar-0 spi.area)i despuiat0 de u-:r0, piper.icit0 9i, =:1rcit0# Nu)-i -ai de=lipea- oc<ii, pri. perdelele :rodate cu pro-oroac0, de pe acest str0i. care -0 pri3ea 1.t1ia oar0# Dar c1.d -)a- o:i9.uit s0 3i. la ca=ar-0, co.9tii./ei c0 acest col.ic era acolo, -ai real, a9adar, c<iar c1.d .u)l 3edea-, dec1t <otelul 'al:ec, dec1t casa .oastr0 di. Paris, la care -0 ;1.dea- ca la .i9te a:se./i, ca la .i9te -or/i, adic0 70r0 s0 -ai cred 1. e@iste./a lor, se datora 1-pre5urarea c0, c<iar 70r0 s0)-i 7i dat sea-a, 7or-a lui re3er:erat0 se pro7ila totdeau.a pe cele -ai -0ru.te i-presii pe care le)a1.cercat la Do.cieres 9i, ca s0 1.cep cu aceast0 di-i.ea/0, pe :u.a i-presie de c0ldur0 pe care -i)o prile5ui ciocolata pre;0tit0 de ordo.a./a lui &ai.t)Loup 1. aceast0 odaie co.7orta:il0 care a3ea aerul u.ui ce.tru optic .i-erit pe.tru a pri3i col.icul, ;1.dul de)a 7ace altce3a dec1t de a)l pri3i 9i de)a -0 pli-:a pe el 7ii.d redus la .eputi./0 de 1.s09i aceast0 cea/0 care se l0sase# I-:i:1.d 7or-a col.icului, asociat0 cu ;ustul ciocolatei 9i cu toat0 ur=eala ;1.durilor -ele de atu.ci, a)ceast0 cea/0, 70r0 s0 -0 ;1.desc c1tu9i de pu/i. la ea, 1-i .0p0di toate ;1.durile pe care le depa.a- pe a)tu.ci, dup0 cu- de cutare aur i.altera:il 9i -asi3 r0-0seser0 le;ate i-presiile di. 'al:ec, sau dup0 cu- pre=e./a apropiat0 a sc0rilor e@terioare de ;resie .e;ricioase 1-i =u;r03ea 1. ce.u9iu i-presiile di. Co-:raA# Ea .u st0rui de alt-i.teri prea -ult 1. acea di-i.ea/0, soarele 1.cepu pri. a =31rli, 70r0 7olos, 1-potri30)i c1te3a s0;e/i care)o 1-podo:ir0 cu :rilia.te, apoi o :irui# Col.icul putu sD)9i o7ere crupa)i ce.u9ie re=elor care, peste

o or0, c1.d a- co:or1t 1. ora9, co.7ereau ro9ului 7ru. ) =elor copacilor, ro9ului 9i al:0struiul a7i9elor electorale lipite pe =iduri, o e@altare care -0 r0scolea 9i pe -i.e 9i 5.0 70cea s0 trop0i, c1.t1.d, pe pa3a5ele pe care -0 1.) 7r1.a- s0 .u /op0i de :ucurie# Dar, 1.c0 a doua =i, a tre:uit s0 -0 culc la <otel# Rtia- di.ai.te c0 1. c<ip 7atal a3ea s0 -0 cupri.d0 acolo triste/ea, ca o -ireas-0 de .erespirat pe care, 1.c0 de la .a9terea -ea, o r0sp1.dea pe.tru -i.e orice odaie .ou0, adic0 orice odaie : .u era- pre=e.t 1. aceea pe care o locuia- de o:icei, ;1.dul -eu st0ruia aiurea 9i tri-itea 1. locul s0u .u-ai o:i9.ui./a# D9r .u putea1.s0rci.a aceast0 slu;0 -ai pu/i. si-/itoare s0 poarte ;ri5a alor -ele, pe u. -elea; .ou, u.de o preceda-8, u.de sosea- si.;ur, u.de tre:uia s0 pu. 1. co.tact cu lucrurile acel 4Eu6 pe care .u)l re;0sea- dec1t la r0s) ti-puri de a.i, dar totdeau.a acela9i, care .u -ai e3o) luase de la Co-:raA, de la 1.t1ia -ea sosire la 'al:ec, pl1.;1.d, 70r0 s0 poat0 7i co.solat, pe -ar;i.ea u.ui cu ) 70r des70cut# Or, -0 1.9elase-# N)a- a3ut ti-pul s0 7iu trist, 7i) i.dc0 .)a- 7ost o clip0 si.;ur# C0ci di. 3ec<iul palat r0-0sese u. prisos de lu@, ce .u putea 7i 7olosit 1.tr)u. <otel -oder., 9i care, despri.s de orice a7ectare practic0, do:1.dise 1. <u=urul s0u u. soi de 3ia/0 : coridoare cir) culare, al c0ror du)te)3i.o 70r0 ,soop 1l 1.cruci9ai 1. orice -o-e.t, 3esti:uluri lu.;i ca .i9te coridoare 9i 1-po) do:ite ca .i9te saloa.e care a3eau -ai de;ra:0 aerul c0 locuiesc acolo dec1t c0 7ac parte di. locui./0, pe care .u le puteai 7ace s0 i.tre 1. .ici u. aparta-e.t, dar care d0deau t1rcoale celui al -eu 9i)-i o7erir0 .u-aidec1t to30r09ia lor F u. soi de 3eci.i tr1.da3i dar .icidecu=;o-oto9i, .i9te 7a.to-e su:alter.e ale trecutului c0rora # li se 1.;0duise s0 stea 70r0 s0 7ac0 =;o-ot la u9a od0ilor care se 1.c<iriau, 9i care, ori de c1te ori le ;0sea- 1. calea -ea, 1-i -a.i7estau o polite/e t0cut0# 1. 7o.d, ideea u.ei locui./e, si-plu co./i.ut al e@iste./ei .oastre actuale 9i 7eri.du).e .u-ai de 7ri;, de 3ederea al tora, .u se putea .icidecu- aplica acestui loca9, a.sa-:lu de od0i, tot at1t de reale ca o colo.ie de 7ii./e, cu o 3ia/0, este ade30rat, li.i9tit0, dar pe care erai silit s0 o
77

i.t1l.e9ti, s0 o e3i/i, s0 o 1.t1-pi.i, c1.d te 1.torceai acas0# 1.cercai s0 .u dera.5e=i, 9i .u puteai pri3i 70r0 respect -arele salo. care, di. 3eacul al ^VIII)lea, luase o:iceiul s0 se 1.ti.d0, 1.tre st1lpii s0i de aur 3ec<i, su: .orii ta3a.ului s0u pictat# Te cupri.dea o curio=itate 9i -ai 7a-iliar0 c1.d era 3or:a de -icile 1.c0peri care)l 1.co.5urau, 70r0 .ici o ;ri50 de si-etrie, .u-eroase, -i) rate, aler;1.d 1. de=ordi.e p1.0 1. ;r0di.a u.de co:o) rau at1t de les.e pri. trei trepte ciu.tite# Dac0 3oia- s0 ies sau s0 -0 1.torc 70r0 s0 7olosesc asce.sorul, .ici s0 7iu 30=ut pe scara cea -are, u.a -ai -ic0, particular0, de care .u se -ai 7olosea .i-e.i, 1-i 1.ti.dea treptele ei a9e=ate cu at1ta 1.de-1.are u.a li.) ;0 alta, 1.c1t -i se p0rea c0 1. ;rada/ia lor este o des0) 31r9it0 propor/ie di. soiul acelora care, 1. culori, 1. par) 7u-uri, 1. ;usturi, a/1/a adesea 1. .oi o deose:it0 se.) =ualitate# Dar a tre:uit s0 3i. aici ca s0 o cu.osc pe aceea de a urca 9i de a co:or1 pe ea#dup0 cu- -)adus odi.ioar0 1.tr), sta/iu.e alpi.0 ca s0 a7lu c0 actul, de o:icei .eperceput, de)a respira, poate 7i o 3oluptate co.sta.t0# A- 7ost scutit de aceast0 s7or/are pe care .e)o acord0 .u-ai lucrurile de care .e)a- 7olosit ti-p $-ai 1.delu.;at, c1.d a- pus 1.t1ia oar0 picioarele pe aceste trepte, i.ti-e 1.ai.te de)a 7i cu.oscute, ca 9i cu- ar 7i posedat, poate depuse, 1.corporate 1. ele de -e9terii di. trecut pe care)i 1.t1-pi.au 1. 7iecare =i, ;i.;09ia a.ti) cipat0 a u.or o:iceiuri pe care 1.c0 .u le co.tractase9i care .)ar putea dec1t s0 sl0:easc0 atu.ci c1.d eu 1.) su-i -0 3oi 7i o:i9.uit cu ea# A- desc<is o odaie, du:la u90 se 1.c<ise 1. ur-a -ea, draperia i.troduse o li.i9te pe aripile c0reia a- 1.cercat6 u. soi de do-.ie a-e/i) toare 8 7ocul ardea 1.tr)uP c0-i. de -ar-ur0, 1-podo:it cu ar0-uri ci=elate despre care ai 7i ;re9it cre=1.d c0 .u 9tia s0 1.70/i9e=e dec1t arta epocii Directoratului, 9i u. 7otoliu -ic 9i scu.d -0 a5ut0 s0 -0 1.c0l=esc tot at1t de co.7orta:il ca 9i cu- a9 7i stat ciucit pe u. co3or# Pe) re/ii pri.deau odaia 1.tr)o str1.soare, desp0r/i.d)o de restul lu-ii, 9i ca s0 lase s0 i.tre 1. ea, ca ea s0 cupri.d0 ceea ce o 70cea co-plet0, se d0deau la o parte 1. 7a/a :i:liotecii, p0strau .eati.s0 1.7u.d0tura patului de ale c0rui dou0 p0r/i .i9te coloa.e sus/i.eau u9or ta3a.ul -ai 1.alt al alco3ului# Odaia era prelu.;it0 1. se.sul
78

ad1.ci-ii cu dou0 ca:i.ete tot #at1t de late ca ea, di. care ce l de)al doilea a3ea at1r.at de perete u. 3oluptos 9ir de -0t0.ii di. :oa:e de st1.5e.el, ca s0 1.-ires-e=e re) cule;erea pe care o c0utai aci 8 dac0 l0sa- u9ile desc<ise, 1. ti-p ce -0 retr0;ea- 1. acest di. ur-0 re7u;iu, ele .u se -ul/u-eau s0)l 1.treiasc0, 70r0 s0 7i 1.cetat de)a 7i ar-o.ios, 9i .u prile5uiau .u-ai pri3irii -ele puti./a de)a ;usta pl0cerea 1.ti.derii dup0 aceea a co.ce.tr0rii, dar -ai 1-:i.au pl0cerea si.;ur0t0/ii -ele care st0ruia i.3iola:il0 9i 1.ceta de)a 7i 1.;r0dit0, cu se.ti-e.tul li) :ert0/ii# Acest col/ retras d0dea 1.tr)o curte, 7ru-oas0 solitar0 pe care a- 7ost 7ericit s0 o a- 3eci.0 c1.d adescoperit)o a doua =i di-i.ea/0, capti30 1.tre =idurile ei 1.alte di. care .u se i3ea .ici o 7ereastr0 9i a31.d .u-ai doi copaci 1.;0l:e.i/i care reu9eau totu9i s0 co.) 7ere cerului .epri<0.it o ;i.;09ie -o3# 1.ai.te de)a -0 culca, a- 3rut s0 ies di. odaia -ea, ca s0)-i e@plore= do-e.iul 7eeric# A- p09it de)a lu.;ul u.ei lu.;i ;alerii care)-i 70cu r1.d pe r1.d o-a;iul a tot ce a3ea s0)-i o7ere dac0 .u -i)ar 7i so-., u. 7o ) toliu a9e=at 1.tr)u. col/, u. cla3eci., pe o co.sol0 o oa l0 de 7aia./0 al:astr0 pli.0 cu ce.u9oase, 9i 1.tr)o ra-0 3ec<e 7a.to-a u.ei doa-.e di. alte ti-puri, cu p0rul pudrat 1-pestri/at cu 7lori al:astre 9i /i.1.d 1. -1.0 u. :uc<et de ;aroa7e# A5u.;D.d la cap0t, peretele ei pli. 1. care .u se desc<idea .ici o u90 1-i spuse .ai3 4acu- tre:uie s0 te 1.torci, dar 1/i dai sea-a, e9ti la ti.e acas06, 1. ti-p ce co3orul -oale ad0u;a, ca s0 r0-1.0 dator, c0 dac0 .u 3oi dor-i la .oapte 3oi pu) tea 3e.i 7oarte :i.e descul/, iar 7erestrele 70r0 5alu=e ) le care d0deau 1. c1-pie -0 1.credi./au c0 3or petre) ce o .oapte al:0 9i c0 dac0 a9 3e.i la orice or0 a9 3rea .)a9 a3ea s0 -0 te- c0 a9 tre=i pe ci.e3a# I. dosul u) .ei draperii a- descoperit dear u. -ic ca:i.et care, oprit de perete 9i .eput1.d 7u;i, se ascu.sese acolo, 7oar) te ru9i.at 9i -0 pri3ea sp0i-1.tat cu 7erestruica lui ro) tu.d0 1.al:0strit0 de clarul de lu.0# M)a- culcat dar pre=e./a plapu-ei de pu7, a colo.etelor, a -i ) cului c0-i. situ1.du)-i ate./ia pe o treapt0 pe care .)o ati.;ea la Paris, -0 1-piedica s0 -0 las 1. 3oia rostu) lui o:i9.uit al re3eriilor -ele# Cu- toc-ai aceast0 stare deose:it0 a ate./iei 1.30luie so-.ul 9i ac/io.ea=0
7*

asupr0)i, 1l -odi7ic0, 1l pu.e la acela9i .i3el cu cutare sau cutare serie a a-i.tirilor .oastre, i-a;i.ile care)C-i u-plu) r0 3isurile, 1. aceast0 di.t1i .oapte, 7ur0 1-pru-utate de la o -e-orie pe de)a).tre;ul deose:it0 de aceea pe care so-.ul -eu o pu.ea de o:icei la co.tri:u/ie# Dac0 a9 7i 7ost ispitit, dor-i.d, s0 -a las t1r1t di. .ou spre -e-oria -ea o:i9.uit0, patul cu care .u era- o:i9) .uit, ;i.;a9a ate./ie pe care era- silit s0 o dau po=i) /iilor -ele c1.d -0 1.torcea-, reu9eau s0 1.drepte sau s0 -e./i.0 7irul .ou al 3isurilor -ele# Cu so-.ul se petrece acela9i lucru ca 9i cu perceperea lu-ii e@teri ) oare# Doar o -odi7icare a o:iceiurilor .oastre 1l 7ace poetic, este de a5u.s s0 7i ador-it, de=:r0c1.du).e, 70r0 s0 3re- pe patul .ostru, pe.tru ca di-e.siu.ile so-.ului s0 se sc<i-:e, iar 7ru-use/ea lui s0 7ie si-/it0# Te tre=e9ti, ceasor.icul arat0 c0 este ora patru, .u e dec1t ora patru di-i.ea/a, dar crede- c0 toat0 =iua s)a scurs, 1.tr)at1t acest so-. de c1te3a -i.ute 9i pe care .u l)ac0utat, .i s)a p0rut c0 a co:or1t di. cer, 1. 3irtutea 3reu.ui drept di3i., e.or- 9i pli. ca ;lo:ul de aur al u.ui 1-p0rat# Di-i.ea/a, plictisit la ;1.dul c0 :u.icul era ;ata 9i -0 a9tepta s0 por.i- 1. direc/ia Mese;lise, a- 7ost tre=it de 7a.7ara u.ui re;i-e.t care trecea 1. 7iecare =i pe su: 7erestrele -ele# Dar 1. dou0 sau trei r1.duri F 9i -0rturisesc acest lucru, c0ci .u po/i descrie cu- se cu3i.e 3ia/a oa-e.ilor, dac0 .u o a7u.=i 1. so-.ul 1. care e cu7u.dat0 9i care o ocole9te .oapte de .oapte ca o pe.i.sul0 1.co.5urat0 de -are F so-.ul i.terpus 7u 1. -i.e destul de re=iste.t ca s0 sus/i.0 9ocul -u=icii, 9i .)a- au=it .i-ic# I. alte =ile, ceda o clip0 8 dar cati7elat0 1.c0 pe.tru c0 dor-ise, co.9tii./a -ea, ca acele or;a.e 1. preala:il a.este=iate, care .u percep o cauteri=are, la 1.ceput i.se.si:il0, de c1t la s71r9itul ei 9i ca o u9oar0 arsur0, era ati.s0 doar cu ;i.;09ie de 31r7urile ascu/ite ale tili.cilor care o -1.) ;1iau ca u. .edeslu9it 9i proasp0t =u-=et -ati.al 8 du) p0 aceast0 1.trerupere scurt0 1. care li.i9tea se pre70) cuse 1. -u=ic0, ea co.ti.ua 1-preu.0 cu so-.ul -eu c<iar 1.ai.te ca dra;o.ii s0 7i trecut, r0pi.du)-i ulti) -ile 5er:e ce 1.7loreau ale :uc<etului /19.itor 9i so.or# Iar =o.a co.9tii./ei -ele, pe care lu5erele sale /19.i)
80

are le ati.sese 1. treac0t, era at1t de 1.;ust0, at1t de -D;it0 de so-., 1.c1t c1.d &ai.t)Loup -0 1.tre:0 -ai tr=iu dac0 au=ise- -u=ica, .u era- si;ur c0 su.etul 7a.7arei .u 7usese tot at1t de i-a;i.ar ca acela pe ca) re ) l au=ea- ridic1.du)se =iua dup0 cel -ai -ic =;o-ot deasupra caldar1-ului ora9ului# Poate c0 .u)l au=isedec1t 1.tr)u. 3is de tea-0 de)a 7i tre=it sau, di-potri ) 30 de)a .u 7i 9i de)a .u 3edea de7ilarea# C0ci adesea c1.d st0- ador-it, 1. -o-e.tul 1. care ;1.dise-, di- ) potri30, c0 =;o-ptul -)ar 7i tre=it, credea- 1.c0 ti-p de o or0 c0 era- trea=, 1. ti-p ce -o/0ia- 9i)-i 5u ) ca- -ie 1.su-i cu .i9te -ici u-:re pe ecra.ul so- ) .ului -eu, 7eluritele spectacole la care -0 1-piedica s0 iau parte, dar la care a3ea- ilu=ia c0 asist# Ti se 1.t1-pl0 1.tr)ade30r ca, surpri.s de so-., s0 s0) 31r9e9ti doar 1. 3is ceea ce ai 7i 70cut 1. ti-pul =ilei, adic0 dup0 i.7le@iu.ea ador-irii, ur-0ri.d alt0 cale de ) c1t dac0 ai 7i 7ost trea=# Aceea9i po3este se sc<i-:0 9i are alt s7Dr9it# Oricu-,$ lu-ea 1. care tr0ie9ti 1. ti-pul so-.ului este at1t de deose:it0, 1.c1t cei ce ador- a.e ) 3oie 1.cearc0 1.ai.te de toate s0 e3ade=e di.tr)a .oastr0# Dup0 ce au 7r0-1.tat cu de=.0de5de, ore 1.tre;i, cu o) c<ii 1.c<i9i, ;1.duri ase-0.0toare acelora pe care le)ar 7i dep0.at cu oc<ii desc<i9i, redo:1.desc cura5 dac0)9i dau sea-a c0 -i.utul precede.t a 7ost pe de)a).tre;ul 1.;reuiat de u. ra/io.a-e.t 1. co.tra=icere 7or-al0 cu le;ile lo;icii 9i e3ide./a pre=e.tului, aceast0 scurt0 4a:) se./06 1.sea-.0 c0 este desc<is0 u9a pri. care 3or pu ) tea sc0pa .u-aidecDt de percep/ia realului, -er;e s0 7ac0 u. popas -ai -ult sau -ai pu/i. departe de el, ceea ce le 3a prile5ui u. so-. -ai -ult sau -ai pu ) /i. 4:u.6# Dar ai 70cut u. pas -are c1.d 1.torci spa ) tele realului, c1.d a5u.;i la pri-ele pe9teri u.de 4a) utosu;estiile6 ;0tesc ca .i9te 3r05itoare ;<i3eciul i.7er ) .al$ al :olilor 1.c<ipuite sau al recrudesce./ei :olilor .er3oase 9i p1.desc -o-e.tul c1.d cri=ele 1.3i.se 1. r0sti-pul so-.ului i.co.9tie.t se 3or desc0tu9a cu des ) tul0 putere s0)l 7ac0 s0 1.cete=e# Nu departe de acolo este ;r0di.a oprit0 u.de cresc, ca .i9te 7lori .ecu.oscute, so-.urile at1t de deose:ite u.ele de altele, so-.ul ciu-07aiei, al c1.epei i.die.e, al
Nh Guer-a.tes

T1

.u-eroaselor e@trase ale eterului, so-.ul -0tr0;u.e5 al opiu-ului, al 3aleria.ei, 7lori ce stau 1.c<ise p1.0 0 =iua c1.d .ecu.oscutul predesti.at 3a 3e.i s0 le ati.;0, s0 le 7ac0 s0 se desc<id0, 9i s0 risipeasc0 ore 1.tre;i mu reas-a 3isurilor lor deose:ite, 1.tr)o 7ii./0 surpri.s0 9i ui-it0# 1. 7u.dul ;r0di.ii se a7l0 -1.0stirea cu 7e) restrele desc<ise u.de au=i repet1.du)se lec/iile 1.30) /ate 1.ai.te de)a 7i ador-it 9i pe care .u le 3ei 9ti dc) c1t c1.d te 3ei tre=i 8 c1t0 3re-e, pre3estire a tre=irii, acest de9tept0tor l0u.tric pe care preocuparea .oastr0 l)a potri3it at1t de :i.e 1.c1t c1.d -e.a5era .oastr0 3a 3e.i s0 .e spu.0 4e 9apte di-i.ea/a6, .e 3a ;0si ;ata, 7ace s0 r0su.e tic)tacul s0u# De pere/ii 1.tu.eco9i ai a) cestei od0i care se desc<ide peste 3isuri, 9i u.de se 7r0) -1.t0 -ereu acea uitare a sup0r0rilor di. dra;oste a c0rei sarci.0 ce re1.cepe ;ra:.ic este u.eori 1.trerupt0 9i sl0:it0 de u. co9-ar pli. de re-i.isce./e, at1r.D, c<iar dup0 ce te)ai tre=it, a-i.tirile 3isuriler, dar at1t de 1.tu.ecate 1.c1t adesea le =0ri- 1.t1ia oar0 .u-ai 1. pli.0 dup0)a-ia=0, c1.d ra=a u.ei idei ase-0.0toare le i=:e9te 1.t1-pl0tor8 u.ele de o li-pe=i-e ar-o.i) oas0 1. ti-p ce dor-eai, dar a5u.;1.d at1t de .erecu.oscut 1.c1t, deoarece .u .e)a- dat sea-a de ele .u pute- de) c1t s0 .e ;r0:i- s0 le restitui- p0-1.tuJu, ca pe .i9te -ar/i care s)au desco-pus prea repede sau ca pe .i9te o:iecte at1t de ;reu lo3ite 9i aproape 70cute pra7, 1.c1l cel -ai 1.de-1.atic -e9ter .u ar putea s0 le dea o 7or-0, s0 scoat0 ce3a di. ele# L1.;0 ;rila5 este cariera u.de so-.urile adi.ei 3i. s0 caute su:sta./ele care)i acoper0 -i.tea cu .i9te 1.3eli9uri at1t de tari 1.c1t, pe.tru a)l tre=i pe cel ce doar-e, pro) pria sa 3oi./0 este silit0, c<iar 1.tr)o di-i.ea/0 1.sorit0, s0 i=:easc0 cu lo3ituri puter.ice de secure, ca u. t1.0r &ie;7ried# Di.colo de acestea s1.t co9-arurile despre care -edicii preti.d, 1. -od stupid, c0 o:osesc -ai -ult dec1t .eso-.ul, c1t0 3re-e di-potri30, ele 1.;0duie ;1.ditorului s0 7u;0 de ate./ie 8 co9-arurile cu al:u-ele$ lor 7a.te) =iste, 1. care p0ri./ii .o9tri care au -urit, toc-ai su7er0 u. ;ra3 accide.t care .u e@clude o ;ra:.ic0 1.s0.0to9ire# P1.0 atu.ci, 1i /i.e- 1.tr)o cu9c0 -ic0 de 9oareci u.de s1.t -ai -ici dec1t 9oriceii al:i, 9i acoperi/i cu .i9te co)
82

5 -ari, ro9ii, 1. care st0 1.7ipt0 c1te o pa.0, .e$ /i. 7i discursuri cicero.ice# L1.;0 acest al:u- se a7l0 discul 1 de9tept0rii ce se 1.31rteC ;ra/ie c0ruia 1.cerc0- o clip0 )plictiseala c0 tre:uie s0 .e 1.toarce- .u-aidec1t 1.tr)o cas0 distrus0 de ci.ci=eci de a.i 9i a c0rei i-a;i.e e 9tears0 pe -0sur0 ce so-.ul se 1.dep0rtea=0, de -ai -ulte $ altele, 1.ai.te de a a5u.;e la aceea care se 1.70/i9ea=0 .u-ai c1.d discul s)a oprit 9i care coi.cide cu aceea pe care o 3o- 3edea cu oc<ii desc<i9i# .eori .u au=ise- .i-ic, 7ii.d cu7u.dat 1.tr)u.ui di. acele so-.uri 1. care ca=i ca 1.tr)o ;roap0 di. care e9ti 7oarte 7ericit c0 e9ti scos ce3a -ai t1r=iu, ;reoi, supra) ali-e.tat, -istui.d tot ce .e)au adus, ca .i-7ele care)i <r0.eau pe ]ercule, acele 1.de-1.atice puteri 3e;etati3e, a c0ror acti3itate este 1.doit0 1. ti-p ce dor-i-) Acestuia i se spu.e so-. de plu-: 8 pare)se c0, la r0spas de c1te3a clipe dup0 ce ase-e.ea so-. a 1.cetat, tu 1.su/i ai a5u.s u. si-plu o- de plu-:# Nu -ai e9ti .i-e.i# Cu- se 7ace c0 atu.ci, c0ut1.du)/i ;1.dul, perso ) .alitatea, a9a cu- cau/i u. o:iect pierdut, s71r9e9ti pri. a)/i re;0si propriul t0u 4eu6 -ai de;ra:0 dec1t pe oricare altul U De ce, c1.d te apuci di. .ou s0 cu;eti, .u se 1.car ) .ea=0 1. .oi alt0 perso.alitate dec1t cea a.terioar0 U Nu)/i dai sea-0 ce a.u-e dictea=0 ale;erea 9i pe.tru ce, di.tre -ilioa.ele de 70pturi o-e.e9ti care ai putea 7i, pui -1.a toc-ai pe acela care erai 1. a5u. U Ci.e .e c0l0u=e9te oare, c1.d a a3ut 1.tr)ade30r loc o 1.trerupere >7ie c0 so-.ul a 7ost co-plet, sau 3isurile pe de)a).tre;ul di7erite de .oi? U A 7ost 9 -oarte ade30rat0, ca 9i c1.d #i.i-a a 1.cetat s0 -ai :at0 9i trac/iu.ile rit-ate ale li- ) :ii .e re1.su7le/esc# 20r0 1.doial0, c<iar dac0 .)a- 7i 30=ut)o dec1t o dat0, odaia tre=e9te .i9te a-i.tiri de care at1r.0 cele -ai 3ec<i 8 sau dor-eau cu-3a 3reu.ele 1. .oi 1.9i.e, despre care .e d0- sea-a U 1.3ierea cu oca=ia de9tept0rii F dup0 acest :i.e70c0tor acces de alie.a/ie -i.tal0 care este so-.ul F tre:uie s0 se-e.e la ur-a ur-elor cu ceea ce se petrece c1.d dai di. .ou de u. .u-e, de u. 3ers, de u. re7re. uitat# Poate c0 1.3ierea su7letului dup0 -oarte poate 7i co.ceput0 ca u. 7e.o-e. Ial -e-oriei#
83

sfirsise m dou0 tuse aer, 1.trV* C


-ai er

sa
Cu i ro= care
pri3es

alta dec1t 5 a p P . ap

la

u. :

:hp - Pe dci.e3 %i ) a de

Preocup0rile

le Rtia- c0 dac0 ele erau -ai tari dec1t -i.e, el era i tare dec1t ele 9i ate./ia -ea se despri.dea de pe ele s i s e 1.drepta spre el, care a3ea s0 <ot0rasc0# A:ia i.trase si -0 1.30luise cu aerul curat 1. care des709ura at1ta acti3itate 1.c0 de di-i.ea/0, -ediu 3ital 7oarte deose:it de odaia -ea 9i cu care -0 adapta- .u-aidec1t pri. reac/iu.i potri3ite) F N0d05duiesc c0 .u te)ai sup0rat pe -i.e c0 te)adera.5at, .i0 7r0-1.t0 ce3a, tre:uie s0 7i ;<icit# F C1tu9i de pu/i., -)a- ;1.dit doar c0 doreai s0 -0 3e=i, ceea ce a- ;0sit 7oarte dr0;u/ di. parte)/i# A- 7ost % 1.c1.tat c0 ai tri-is dup0 -i.e# Ce s)a 1.tD-plat U Nu)/i s1.t :oii acas0 U Cu ee)/i pot 7i de 7olos U Asculta e@plica/iile -ele, r0spu.dea cu preci=ie 8 dar c<iar 1.ai.te de)a 7i 3or:it, -0 70cuse deopotri30 cu el 8 puse 7a/0 1. 7a/0 cu ocupa/iile sale i-porta.te care)l 70) ceau s0 7ie at1t de ;r0:it, at1it de spri.te., at1t de -ul/u-it, plictiselile care -0 1-piedicau -ai adi.eauri de)a sta o clip0 70r0 s0 su70r, -i se p0reau, ca 9i lui, .e;li5a:ile 8 era- ca u. o- care, .eput1.d desc<ide oc<ii de c1te3a =ile, c<ea-0 u. -edic care)i d0 la o parte cu 1.de-1.are 9i ;i.;09ie pleoapele, 1i scoate 9i)i arat0 u. 7ir de .isip 8 :ol.a3ul e 3i.decat 9i li.i9tit# Toate plictiselile -ele se solu/io.au cu o tele;ra-0 pe care &ai.t)Loup 19i lua 1.s0rci.area s0 o dea# Via/a -i se p0rea at1t de di7erit0, at1t de 7ru-oas0, era- sc0ldat 1.tr)u. :el9u; de putere, i.c1t 3oia- s0 ac/io.e=# F Ce 7aci acu- U 1l 1.tre:a- pe &ai.t)Loup# F A- sD te p0r0sesc, plec0- peste trei s7erturi de %r0 9i .u pot lipsi# F Atu.ci, te)a 1.curcat -ult 7aptul c0 ai 3e.it U F Nu, .u M -)a 1.curcat c1tu9i de pu/i., c0pita.ul a 7ost 7oarte dr0;u/, a spus c0 de 3re-e ce era pe.tru du.eata, tre:uie s0 -0 duc, dar, 1. s71r9it, .u 3reau s0 aaerul c0 a:u=e=# F Dar dac0 -)a9 scula repede 9i -)a9 duce 1. direc /ia u.de 30 duce/i la -a.e3re, -)ar i.teresa -ult, 9i Poate c0 a- putea sta de 3or:0 1. pau=e# F Nu te s70tuiesc, ai stat trea=, /i)ai :0tut capul Pe.tru ce3a, care, te 1.credi./e=, .)are .ici o i-porta./0,
e -a

85

dar acu- c1.d .u te -ai 7r0-1.t0, 1.toarce)te la per.a du-itale 9i dor-i, c0ci so-.ul e u. 7oarte :u. leac 1-potri3a de-i.erali=0rii celulelor du-itale .er3oase 8 .u ador-i prea repede, c0ci :leste-ata .oastr0 de -u=ic0 3a trece pe su:i 7erestrele du-itale 8 dar 1.dat0 dup0 aceea, cred c0 3ei a3ea li.i9te, 9i .e 3o- 1.t1l.i disear0 la ci.0) Dar ce3a -ai, t1r=iu, -0 ducea- adesea s0)l 30d la re;i-e.t 70c1.d ser3iciul 1. ca-pa.ie, c1.d a- 1.ceput s0 -0 i.terese= de teoriile -ilitare pe care le de=3oltau, la ci.0, priete.ii lui &ai.t)Loup 9i c1.d a de3e.it dori./a =ilelor -ele de)a 3edea -ai de aproape pe di7eri/ii lor co-a.da./i, ca ci.e3a care 7ace di. -u=ic0 studiul s0u de c0pete.ie 9i audia=0 co.certele, 1.cearc0 pl0cerea de)a 7rec3e.ta ca7e.elele u.de e9ti 1. co.tact cu 3ia/a -u=i ) ca./ilor di. orc<estr0# Tre:uia s0 7ac lu.;i -ar9uri ca s0 a5u.; la tere.ul de e@erci/iu# &eara, dup0 ci.0, .e3oia de so-. 70cea u.eori s0)-i cad0 capul ca o a-e/eal0# A, 1 doua =i, 1-i d0dea- sea-a c0 .u au=ise- 7a.7ara, dup0 cu- la 'al:ec .u au=ise- co.certul pla5ei a doua =i dup0 serile 1. care &ai.t)Loup -0 dusese s0 ci.e= la Ri3e:elle# Iar 1. clipa 1. care 3rea- s0 -0 scol, 1.cerca-, cu des70tare, i.capacitatea de)a o 7ace 8 -0 si-/ea- le;at de u. p0-1.t .e30=ut 9i ad1.c pri. articula/iile, pe care o:oseala -i le 70cea si-/ite, ale 7iri9oarelor -usculoase 9i <r0.itoare# M0 si-/ea- pli. de putere, 3ia/a se a9ter) .ea -ai lu.;0 1.ai.te)-i 8 c0ci 1.dep0rtase- p1.0 9i o:oselile =dra3e.e ale copil0riei -ele petrecute la Co-) :raA, 1. =iua ur-0toare acelora c1.d .Ei pli-:ase- 1. direc/ia Guer-a.tes# Poe/ii preti.d c0 re;0si- o clip0 ceea ce a- 7ost odi.ioar0, 1.torc1.du).e 1. cutare cas0, 1. cutare ;r0di.0, 1. care a- tr0it 1. ti.ere/e# Acestea s1.t peleri.a5e 7oarte risca.te 91 de pe ur-a c0rora te ale;i cu tot at1tea decep/ii pe c1te succese# E -ai :i.e s0 ;0si- 1. .oi 1.9i.e locurile 7i@e, co.te-pora.e u.or a.i di7eri/i, 1. care scop .e poate slu5i 1. oarecare -0sur0 o:oseala care ur-ea=0 dup0 o .oapte :i.e dor-it0# Dar acestea cel pu/i., ca s0 .e 7ac0 s0 co:or1- 1. ;aleriile cele -ai su:tera.ei ale so-.ului, acelea 1. care .ici o r0s7rD.;ere di. a5u., .ici o lic0rire a -e-oriei .u -ai
86

1 -i.ea=0 -o.olo;ul l0u.tric, ad-i/1.d c0 el 1.su9i .u $.cetea=0, 1.torc at1t de :i.e solul 9i tu7ul trupului .os) tru 1.c1t .C prile5uiesc re;0sirea ;r0di.ii 1. care acopil0rit, acolo u.de -u9c<ii .o9tri 19i 1.7i; 9i)9i r0su) cesc ra-i7ica/iile 9i aspir0 la o 3ia/0 .ou0# Nu e .ecesar s0 c0l0tori- ca s0 o re3ede-, tre:uie s0 co:or1- ca s0 o re;0si-# Ceea ce p0-1.tul a acoperit .u -ai este deasu) pra lui, ci su: el, e@cursia .u -ai este 1.destul0toare ca s0 3i=ite=i ora9ul -ort, s1.t .ecesare s0p0turile# Dar se 3a 3edea -0sura 1. care u.ele i-presii 7u;are 9i 1.) t1-pl0toare te aduc iar09i 1.c0 9i -ai :i.e spre V trecut, cu o preci=iu.e -ai 7i.0, 1.tr)u. =:or -ai li., -ai .e) -aterial, -ai a-e/itor, -ai i.7aili:il, -ai .e-uritor, dec1t aceste) disloc0ri or;a.ice# .eori, o:oseala -ea era 1.c0 9i -ai -are 8 ur-0ri) se-, 70r0 s0 -0 7i putut culca, -ai -ulte =ile 1. 9ir -a) .e3rele# Ce :i.ecu31.tat0 era atu.ci 1.toarcerea la <otel M I.tr1.d 1. patul -eu, -i se p0rea c0 sc0pase- de .i9te 3r05itori, de .i9te 3raci, ca cei ce populea=0 4ro-a.ele6 apreciate di. 3eacul al ^VII)lea) &o-.ul 9i tr1.d03ia -ea t1r=ie de a doua =i .u -ai erau dec1t u. 7er-ec0tor :ascu =1.e# 1.c1.t0tor 8 poate 9i :i.e70c0tor# 1-i spu.eac0 cele -ai cu-plite su7eri./i 19i au ad0postul lor, c0, 1. lips0 de -ai :i.e, po/i totdeau.a a7la odi<.0# Aceste ;1.duri -0 duceau 7oarte departe# I. =ilele de repaus, dar c1.d &ai.t)Loup .u putea totu9i ie9i, -0 ducea- adesea s0)l 30d la ca=ar-0, care era departe 8 tre:uia s0 ies di. ora9, s0 trec 3iaductul, de ale c0rui a-1.dou0 p0r/i -i se o7erea o 3ast0 pri3e) li9te# O :ri=0 puter.ic0 adia aproape totdeau.a pe aceste locuri 1.alte 9i u-plea cl0dirile cartierului care 3151iau -ereu ca u. s0la9 al 31.turilor# I. ti-p ce el era ocupat cu 3reu. ser3iciu, 1l a9tepta- pe Ro:ert 1. 7a/a u9ii od0ii lui sau 1. su7ra;erie st1.d de 3or:0 cu cutare di. priete ) .ii s0i c0rora -0 pre=e.tase >9i pe care -)a- dus apoi s0)l 30d u.eori c<iar c1.d el .u ur-a s0 7ie acolo?, 30) =1.d pe 7ereastr0 la o sut0 de -etri su: -i.e c1-pia ;ola90, dar :r0=dat0 ici 9i colo de se-0.0turi .oi, adesea 1.c0 udate de ploaie 9i lu-i.ate de soare, care alc0tuiau 7li9t 719ii 3er=i de u. luciu 9i de o li-pe=i-e str03e=ie
87

de e-aliu, -i se 1.ti-pla s0 aud 3or:i.du)se de el 8 s5 -i)a- putut da repede sea-a c1t era de iu:it 9i popular La u.ii a.;a5a/i, apar/i.1.d altor escadroa.e, ti.eri :ur# ;<e=i :o;a/i care 3edeau 1.alta societate aristocratici .u-ai di. a7ar0 9i 70r0 s0 p0tru.d0 i. ea, si-patia p e care o tre=ea 1. ei ceea ce 9tiau ei despre caracterul lui &ai.t)Loup, era sporit0H de presti;iul pe eare)l a3ea i. oc<ii lor t1.0rul pe care)l 30=user0 adesea, s1-:0t0 seara, c1.d se duceau 1. per-isie la Paris, ci.1.d la Ca7e de la Pai@ cu ducele d$ =es 9i cu pri.cipele d$Orlea.s# Di. pri) ci.a asta i.troduseser0, 1. c<ipul s0u 7ru-os, 1. 7elul s0u le;0.at de)a u-:la, de)a saluta, 1. aru.c0tura perpetua a -o.oclului s0u, 1. 47a.te=ia6 c<ipiurilor sale prea 1.alte, a pa.talo.ilor s0i de u. posta3 prea 7i. 9i prea ro=, ideea u.ui 49ic6 despre care spu.eau c0 erau lipsi/i o7i/e ) rii cei -ai ele;a./i di. re;i-e.t, c<iar 7al.icul c0pita. c0ruia 1i datora- 1-pre5urarea c0 dor-ise- la ca=ar-0 care p0rea, 1. co-para/ie, prea sole-. 9i aproape 3ul;ar# .ul spu.ea c0 acest c0pita. cu-p0rase u. cal .ou# 4Poate cu-p0ra to/i caii pe care)i dore9te# L)a- 1.t1l.it pe &ai.t)Loup du-i.ic0 di-i.ea/a pe aleea &alcD-ilor, c0l0re9te cu alt 9ic M6 r0spu.dea cel0lalt8 9i 1. cu.o9ti./0 de cau=0 8 c0ci ace9ti ti.eri apar/i.eai% u.ei clase care, dac0 .u 7rec3e.tea=0 acela9i perso.al -o.de., totu9i .u se deose:e9te, ;ra/ie :a.ilor 9i r0;a=ului, de aristocra/ie, 1. e@perie./a tuturor acelor ele;a.te care se pot cu-p0 ra# Cel -ult, ele;a./a lor era, de pild0 1. ce pri3ea 1-:r0 ) c0-i.tea, -ai st0ruitoare, -ai i-peca:il0, dec1t acea li:er0 9i .e;li5e.t0 ele;a./0 a lui &ai.t)Loup care)i pl0 ) cea at1t de -ult :u.icii# Ace9ti 7ii de -ari :a.c<eri sau de a;e./i de sc<i-:, -1.c1.d stridii dup0 teatru, 1.cer ) cau o -ic0 e-o/ie 30=1.d la o -as0 3eci.0 celei ale lor pe su:o7i/erul &ai.t)Loup# Ri ce -ai po3estea la ca=ar-a lu.i, c1.d se 1.torcea di. per-isie, u.ul care era di. escadro.ul lui &ai.t)Loup 9i c0ruia 1i spusese :u.0 =iua 4cu -ult0 a-a:ilitate6, altul care .u era di. acela9i escadro. dar care credea c0 &ai.t)Loup5 1l recu.oscuse totu9i, c0ci 19i 1.dreptase de dou0 sau de trei ori -o.o ) clul 1. direc/ia lui#
88

+,-.+

altul care)9i petrecuse =iua : la -etresa lui, pare)se 6<iar c0 a3ea u. 7rac prea lar; 9i care .u c0dea :i.e) #V VCu- era 3esta lui U V V V N)a3ea 3est0 al:0, ci -o3 cu u. soi de 7ru.=e, o -i.u.e M Dac0 cei -ai 3ec<i >oa-e.ii di. popor care i;.orau QocJeA)Clu:ul 9i care)l r1.duiau doar pe &ai.t)Loup 1. cate;oria su:o7i/erilor 7oarte :o;a/i, 1. care 1i 70ceau s0 i.tre pe to/i cei ce, rui.a/i sau .u, duceau o a.u-it0 3ia/0, a3eau o ci7r0 destul de -are de 3e.ituri sau de datorii si erau ;e.ero9i cu solda/ii?, .u 3edeau .i-ic aristocratic 1. -ersul, -o.oclul, pa.talo.ii, c<ipiurile lui &ai.t)Loup, ele .u o7ereau totu9i -ai pu/i. i.teres 9i se-.i7ica/ie# Ei recu.o9teau 1. aceste particularit0/i caracterul, ;e.ul pe care)l atri:uiser0 o dat0 pe.tru totdeau.a acestui cel -ai popular di.tre ;rada/ii re;i-e.tului, purt0ri care .u se-0.au cu ale .i-0.ui, dispre/ pe.tru ceea ce ar putea ;1.di co-a.da./ii 9i care li se p0rea ur-area 7i ) reasc0 a :u.0t0/ii sale cu solda/ii# Ca7eaua de di-i.ea/0 1. dor-itor sau odi<.a de dup0)a-ia=0 p0reau -ai :u.e, c1.d 3reu.ul -ai 3ec<i ser3ea c0pr0riei laco-e 9i tr1.) da3e 3reu. a-0.u.t sa3uros despre c<ipiul pe care)l purta &ai.t)Loup# F At1t de 1.alt ca pac<eta5ul -eu# F Ascult0, 3rei s0 .e iei peste picior, .u putea 7i at1t de 1.alt ca pac<eta5ul t0u, 1.trerupse u. t1.0r lice./iat 1. litere, care, 7olosi.du)se de acest dialect, 1.cerca s0 .u ai:0 aerul u.ui r0ca. 9i 1.dr0=.i.d aceast0 co.tra=ice re s0 i se co.7ir-e u. 7apt care)l 1.c1<ta# F A< M .u e at1t de 1.alt ca pac<eta5ul -eu# L)ai -0surat, poate# Dac0)/i spu. c0 locote.e.t)colo.elul 1l 7i@a ca 9i cu- ar 7i$3rut s0)l toar.e la =dup M &0 .u cre=i c0 7ai-osul -eu &ai.t)Loup d0dea 3reu. se-. de -irare, se pli-:a 1. lu.; 9i 1. lat, apleca -ereu capul, 1l ridica, Ri tot cu -o.oclul la oc<i# $O- 3edea ce 3a spu.e c0pi ta.ul# A< M se prea poate s0 .u spu.0 .i-ic, dar cu si ;ura./0 c0 asta .u)i 3a 7ace pl0cere# Dar c<ipiul acesta .)are .i-ic uluitor# &e pare c0 la el acas0, 1. ora9, are i :i.e de trei=eci#
T9

V V V pa, 7ratele -eu l)a =0rit la Ca7e de la Pai@, spu)

fe";

ia -i.e ,

<e.oroc

, -i se re 71.t5

I la-pa care lupta si.;ur0 pe 7a/ada <otelului C 1 si de dra;ul c0reia -0 1.torcea-, 1.ai.te G c)d se 11 C6.optat de)a :i.elea, di. pl0cere, a9a cu- te 1.torci Q6a&0 pe.tru &e ceai# P0stra-, 1. locui./a -ea, aceea9i ple.itudi.e a se.=a/iilor pe care o 1.cercase- a7ar0# Ea :o-:a = a&a c<ip apare./a supra7e/elor care .i se par adesea plate 9i >oale! 7lac0ra ;al:e.0 a 7ocului, <irtia ;roas0 9i al:astr0 ca cerul pe care seara -D=;0lise, ca u. licea., 3olutele u.ui creio.a5 ro=, co3orul cu dese.e ciudate al -esei rotu.de pe care u. top de <1rtie de scris 9l o c0li-ar0 -0 a9teptau di-preu.0 cu 7ie u. ro-a. de 'er;otte, 1.e1t de atu.ci aceste lucruri au co.ti.uat s0 -i se par0 pli.e de o e@iste./0 deose:it0 pe care -i se pare c0 3oi sti s)o scot di. ele dac0 -i)ar 7i dat s0 le re;0sesc# M0 ;1.dea- cu :ucurie la acea ca=ar-0 de care toc-ai -0 desp0r/ise- 9i a c0rei s71rlea=0 se 1.31rtea 1. toate direc/iile# Ca u. sca7a.dru respir1.d pri.tr)u. tu: care se ridic0 p1.0 la supra7a/a apei, -i se p0rea c0 s1.t le;at e de 3ia/a s0.0toas0, de aerul curat,$ si-/i.du)-0 c0 a- ca pu.ct de le;0tur0 acea ca=ar-0, acel o:ser3ator 1.alt care do-i.a c1-pia :r0=dat0 cu ca.aluri de e-aliu 3erde, si su: ale c0rei <a.;are 9i 1. ale c0rei cl0diri socotea- drept u. pri3ile;iu de pre/, pe care)l dorea- trai.ic, puti./a de)a -0 duce c1.d 3rea-, de)a 7i totdeau.a si;ur de)a 7i :i.e pri-it# # La ora 9apte -0 1-:r0ca- 9i ie9ea- di. .ou ca s0 sIei ci.e= cu &ai.t)Loup la <otelul u.de i.trase 1. pe.siu.e, u.de 1-i pl0cea s0 -0 duc pe 5os# Era 7oarte 1.tu.eric 9i 1.c0 di. a treia =i 1.cepu s0 su7le, cu- se l0sa .oaptea, ) u. 31.t ;lacial care parc0 3estea =0pada# 1. ti-p ce -er;ea-, pare) se c0 .)ar 7i tre:uit s0 1.cete= o clip0 de)a -0 ;1.di la doa-.a de Guer-a.tes 8 c0ci 3e.ise-i 1. ;ar.i=oa.a lui Ro:ert .u-ai ca s0 7iu -ai aproape de ea# Dar o a-i.tire, o -1<.ire s1.t -o:ile) &1.t =ile c1.d e te se duc at1t de departe 1.c1t a:ia le -ai =0ri-, le credea- plecate# Atu.ci d0- ate./ie altor lucruri# Iar str0=ile acestui ora9 .u erau 1.c0 pe.tru -i.e, ca acolo u.de o:i9.ui- s0 tr0i-, doar .i9te -i5loace de)a -0 duce di.tr)u. loc 1.tr)altul# Via/a pe care o duceau locuitorii acestei lu-i .ecu.oscute -i se p0rea c0 tre:uie
91

7ocuZ

uZ J;< Pa3a5ul P i et ei 7 P Ca a75ecar i ia cDlp1T # e pas

httt

s0 7ie -i.u.at0 9i 7erestrele lu-i.ate ale 3reu.ei cui./e -0 re/i.eau .e-i9cat 1. .oapte, pu.1.du)-i oc<i sce.ele 3eridice 9i tai.ice ale u.or e@iste./e 1. .u p0tru.dea-# Aici ;e.iul 7ocului 1-i 1.70/i9a 1.tr)u. ta:lou 1.ro9it ta3er.a u.ui .e;ustor de casta.e 1. care doi su:o7i/eri care)9i puseser0 ce.tiroa.ele pe scau.e 5ucau c0r/i 70r0 s0 ai:0 <a:ar c0 u. 3r05itor 1i 70cea s0 rD) sar0 di. .oapte, ca 1.tr)o apari/ie de teatru, 9i)i e3oca a9a cu- erau e7ecti3 c<iar 1. acel -i.ut, 1. oc<ii u.ui trec0tor opri/i pe care .u)l puteau 3edea# 1.tr)o -ic0 pr030lie de -0ru./i9uri, o lu-i.are pe 5u-0tate co.su-at0, proiect1.du)9i lic0rirea)i ro9ie pe o ;ra3ur0, o tra.s7or-a 1.tr)o sa.;ui.0, 1. ti-p ce lupt1.d cu u-:ra, lu-i.a u.ei l0-pi p1.tecoase s-olea o :ucat0 de piele, 1-podo:ea u. pu-.al cu paiete sclipitoare, a9ter.ea pe .i9te% ta:louri care .u erau dec1t .i9te copii proaste o poleial0 pre/ioas0 ca pati.a trecutului sau s-al/ul u.ui -e9ter, 9i 70cea, 1. s71r9it, di. aceast0 cocioa:0 u.de .u erau dec1t i-ita/ii 9i picturi proaste, u. Re-:ra.dt .epre/uit# .eori ridica- oc<ii p1.0 la 3reu. aparta-e.t -are 9i 3ec<i ale c0rui 5alu=ele .u era 1.c<ise 9i 1. care .i9te :0r:a/i 9i 7e-ei)a-7i:ii, readapt1.du)se 1. 7iecare sear0 s0$ tr0iasc0 1. alt ele-e.t dec1t =iua, 1.otau 1.cet 1. lic<idul ;ras care, la c0derea .op/ii, /19.e9te -ereu di. re=er3orul l0-pilor ca s0 u-ple od0ile p1.0 la -ar;i.ea pere/ilor 1 lor de piatr0 9i de sticl0, 9i 1. s1.ul c0ruia, ,deplas1.du)9i trupurile, r0spD.deau Vcrte5uri o.ctuoase 9i aurii# 1-i co.ti.ua- dru-ul, 9i adesea puterea dori./ei -ele -0 70cea s0 -0 opresc 1. str0du/a 1.tu.ecoas0 care trece pri. 7a/a catedralei, ca odi.ioar0, pe dru-ul care ducea la Mese;lise 8 -i se p0rea c0 o 7e-eie a3ea s0 se i3easc0 9i s0)-i satis7ac0 1 aceast0 dori./0 8 dac0, 1. 1.tu.eric, si-/ea- deodat0 trec1.d o roc<ie, 1.s09i 3iole./a pl0cerii pe care o 1.cerca- -0 1-piedica s0 cred c0 aceast0 ati.;ere ar 7i 7ost 1.t1-pl0toare, 9i 1.cerca- s0 cupri.d Ncu :ra/ele o trec0toare speriat0# Aceast0 str0du/0 ;otic0 repre=e.ta pe.tru -i.e ce3a at1t de real, 1.e1t dac0 a9 7i putut s0 acoste= 9i s0 posed 1. ea o 7e-eie, .u -i)ar 7i 7ost cu puti./0 s0 .u cred c0 a.tica 3oluptate a3ea s0 :.e u.easc0, c<iar dac0 aceast0 7e-eie ar 7i 7ost doar o

de-e.itoare de :0r:a/i postat0 acolo 1. 7iecare sear0 r dar c0reia iar.a, 1.str0i.area, 1.tu.ericul 9i E3ul Mediu N a r 7i 1-p0rt09it -isterul# M0 ;1.dea- la 3iitor : a 1.)l erca s0 o uit pe doa-.a de Guer-a.tes -i se p0rea ce3a 1.;ro=itor, dar cu-i.te 9i, pe.tru 1.t1ia oar0, posi:il,, poate c<iar u9or# 1. li.i9tea des031r9it0 a acestui cartier,, au=ea- 1.ai.te)-i cu3i.te 9i r1sete, pese-.e ale trec0tori lor pe 5u-0tate :e/i care se 1.torceau acas0# M0 oprea- s 0)i 30d, 1-i 1.drepta- pri3irea 1. partea de u.de au =ea=;o-otul# Dar era- o:li;at s0 a9tept -ult ti-p, c0ci li.i9tea 1.co.5ur0toare era at1t de ad1.c0 1.c1t l0sase sa treac0 deslu9it 9i 7oarte puter.ice =;o-otele 1.c0 1.dep0rtate# I. s71r9it, trec0torii .u a5u.;eau 1. 7a/0)-i a9a cu- cre=use-, ci -ult 1. ur-a -ea# 2ie c0 1.cruci9a rea str0=ilor, apropierea caselor ar 7i prile5uit, pri. re) $ 7rac/ie, aceast0 eroare de acustic0, 7ie c0 ar 7i 7oarte ;reu s0 situe=i u. su.et al c0rui loc .u .e este cu.oscut, -0 1.9elase- at1t 1. ce pri3e9te dista./a cit 9i direc/ia) V1.tul se 1.te/ea# Era =:1rlit de)a :i.elea 9i ;ru./uros de apropierea =0pe=ii, a5u.sei di. .ou 1. stada -are 9i s0rii 1. -icul tra-3ai de pe a c0rui plat7or-0 u. o7i/er, care parc0 .u)i 3edea, r0spu.dea saluturilor solda/ilor -o5ici care treceau pe trotuar 9i pe a c0ror 7a/0 7ri;ul 19i =u;r03ise ur-ele 8 ea te 1.de-.a s0 te ;1.de9ti, 1. aceast0 ur:e pe care saltul :rusc al toa-.ei 1. acest 1.ceput de iar.0 parc0 o t1r1se cu -ult -ai spre .ord, la 7a/a ru-e.0 $ pe care 'reu;<el o i-pri-0 /0ra.ilor s0i 3eseli, c<e7lii 91 1.;<e/a/i# Toc-ai 1. <otelul u.de a3ea- 1.t1l.ire cu &ai.t)Loup 9i cu priete.ii s0i 9i u.de s0r:0torile care 1.cepeau atr0 ) ;eau -ult0 lu-e di. 3eci.0tate 9i -ul/i str0i.i, 1. ti-p ce str0:0tea- de)a dreptul curtea spre care se desc<ideau .i9te :uc0t0rii 1.30p0iate, u.de se 1.31rteau .i9te pui la 7ri;are, u.de se 7ri;eau .i9te porci, u.de .i9te <o-ari, 1.c0 3ii, erau aru.ca/i 1. ceea ce <otelierul .u-ea 47o ) cul 3e9.ic6, era o a7lue./0 >de-.0 de 3reo Numrtoare n 5a*a ?ethleemului! a9a cu- pictau 3ec<ii -e9teri 7la) -a.=i? de .oi sosi/i care se adu.au 1. ;rupuri 1. curte, 1.tre:1rid) pe patro. sau pe 3reu.ul di. a5utoarele lui >care le i.dicau, de pre7eri./0, o locui./0 1. ora9, c1.)d ;0seau c0 .)a3eau o -utr0 destul de si-a.dicoas0? dac0
9(T

ar putea 7i ser3i/i 9i ;0=dui/i, 1. ti-p ce u. r1.da9 tre ) cea /i.1.d de ;1t o pas0re care se =:0tea# Iar su7ra;eria cea -are pe care a- str0:0tut)o 1. pri-a =i, 1.ai.te de)a a5u.;e la -ica 1.c0pere u.de -0 a9tepta priete.ul -eu, 1/i a-i.tea de ase-e.ea u. pra=.ic di. @van>helie 1.) 70/i9at cu .ai3itatea 3ec<ilor ti-puri 9i cu e@a;erarea 7la-a.=ilor, datorit0 .u-0rului -are de pe9ti, de ;0i.i, de coco9i s0l:atici, de :eca/e, de poru-:ei, adu9i 1-po ) do:i/i 9i 7u-e;1.d de c<el.erii cu r0su7larea t0iat0 ce lu.ecau pe parc<et ca s0 circule -ai repede 9i)i a9e=au pe i-e.sa co.sol0 u.de erau decupa/i 1.dat0, dar u.de F) cu- -ulte -ese erau pe s71r9ite c1.d a- sosit F se 1.;r0-0deau i.util, ca 9i cu- risipa lor 9i ;ra:a celor ce)i aduceau corespu.deau -ai de;ra:0 dec1t co-e.=ilor clie./ilor, respectului te@tului s71.t ur-at cu scrupulo=i) tate 1. litera sa, dar ilustrat cu .ai3itate pri. a-0.u.te le reale 1-pru-utate 3ie/ii locale 9i ;ri5ii estetice 9i re ) li;ioase de)a 1.70/i9a oc<ilor str0lucirea s0r:0torii pri. :el9u;ul de -eri.de 9i s1r;ui./a ser3itorilor# .ul di. ei st0tea pe ;1.duri, .e-i9cat, la u. cap0t al s0lii, l1.;0 o eta5er0 8 3r1.d s0)l 1.tre:e pe acesta, care -i se p0rea si.;urul destul de cal- 1. stare s0)-i r0spu.d0, 1. ce odaie se pre;0tise -asa .oastr0, 1.ai.t1.d pri.tre re) 9ourile apri.se ici 9i colo ca$ s0 1-piedice r0cirea -1.) c0rii celor ce 1.t1r=iau >ceea ce .u 1-piedica deloc ca 1. Nce.trul su7ra;eriei deserturile s0 7ie /i.ute de -1i.ile u.ui uria9, u.eori spri5i.ite pe aripile u.ei ra/e de cle9 tar dup0 cu- se p0rea, dar 1. realitate de ;<ea/0, ci=e lat0 1. 7iecare =i cu 7ierul ro9u de u. :uc0tar sculptor 1.tr)u. ;ust 7oarte 7la-a.d?, -)a- dus /i.t0, cu riscul de)a 7i r0stur.at de ceilal/i, spre acest ser3itor 1. care acre=ut c0 recu.osc u. perso.a5 care 7i;urea=0, pri. tradi/ie, 1. aceste su:iecte s7i.te 9i a c0rui -utr0 c1r.0, .ai30 9i prost co.turat0, a c0rui e@presie 3is0toare, pre) si-/i.d 1. parte -i.u.ea u.ei pre=e./e di3i.e pe care ceilal/i .)au :0.uit)o 1.c0, o reproducea scrupulos# Tre ) :uie s0 adau; c0, 70r0 1.doial0, 1. 3ederea s0r:0torilor apropiate, acestei 7i;ura/ii i se ad0u;a u. supli-e.t ce ) resc, recrutat 1. 1.tre;i-e di.tr)u. perso.al de <eru ) 3i-i 9i sera7i-i# . t1.0r 1.;er)-u=icia., cu p0rul :lo.d, care 1.cadra u. c<ip de paispre=ece a.i, .u c1.ta la N9"

drept 3or:i.d di. .ici u. i.stru-e.t, dar 3isa 1. 7a/aU u.ui ;o.; sau a u.ei ;r0-e=i de 7ar7urii, 1. ti-p ce .i9 te 1.;eri -ai pu/i. copil0ro9i =oreau pri. spa/iile peste -0sur0 de -ari ale su7ra;eriei, :0t1.d aerul cu 7rea-0 ) tul .ecur-at al 9er3etelor care co:orau de)a lu.;ul tru ) purilor lor 1. 7or-0 de aripi de pri-iti3i, cu 31r7uriQe ascu/ite# 2u;i.d de aceste re;iu.i prost de7i.ite, 1.30luite c u o perdea de pal-ieri, de u.de slu;ile cere9ti a3eau de departe aerul de)a purcede di. e-pireu, -i)a- croit dru- p1.0 1. sala -ic0 u.de era -asa lui &ai.t)Loup, 9i u.de a- ;0sit u.ii di. priete.ii s0i care ci.au totdea ) u.a cu el, .o:ilii, cu e@cep/ia u.uia sau a doi oa-e.i de r1.d, dar 1. care .o:ilii -irosiser0 1.c0 di. cole;iu .i9te priete.i, 9i cu care se 1-priete.iser0 de :u.0 3oie,, do3edi.d ast7el c0 .u erau, 1. pri.cipiu, potri3.ici :ur ) ;<e=ilor, 7ie c<iar repu:lica.i, cu co.di/ia s0 ai:0 -1i.1 curate 9i s0 se duc0 la :iseric0# c.c0 1.t1ia oar0, 1.ai.te de)a .e a9e=a la -as0, l)a- dus pe &ai.t)Loup 1.tr)u. col/ al su7ra;eriei, 9i i)a- spus de 7a/0 cu to/i ceilal/i, dar care .u .e au=eau : F Ro:ert, -o-e.tul 9i locul s1.t r0u alese ca s0)/i 3or:esc, dar .u 3a dura dec1t o clip0# it -ereu s0 te 1.tre: la ca=ar-0 : 7oto;ra7ia de pe -asa du-itale .u e cu-3a a doa-.ei de Guer-a.tes U F 'a da, e -0tu9a -ea# , F Ia te uit0, 1.tr)ade30r, s1.t .e:u., alt0dat0 9tia-, dar .u -0 ;1.dise- .iciodat0 8 priete.ii du-itale# tre :uie s0)9i 7i pierdut r0:darea, s0 3or:i- repede, se uit0 la .oi, sau atu.ci r0-1.e pe alt0dat0 8 .)are, de alt-i. teri, .ici o i-porta./0# F 'a da, d0)i dru-ul, s1.t aici toc-ai ca s0 .e a9 tepte# F Nicidecu-, /i. s0 7iu politicos 8 s1.t at1t de dr0 ;u/i 8 9tii, de alt7el, c0 .u /i. 1. c<ip deose:it la ei# F O cu.o9ti, a9adar pe aceast0 de trea:0 Oria.e U Aceast0 4de trea:0 Oria.e6, cu- ar 7i spus aceast0 4:u.0 Oria.e6, .u 3oia s0 spu.0 c0 &ai.t)Loup o co. ) sidera pe doa-.a de Guer-a.tes ca pe o 7e-eie 1.deo ) se:i de :u.0# 1. acest ca=, :u.0, e@cele.t0, de trea:0, s1.t .i9te si-ple su:li.ieri ale pro.u-elui 4aceasta6, de) se-.1.d pe ci.e3a pe care a-1.doi o cu.osc 9i despre 9S

care .u prea 9tii ce s0 spui 1. pre=e./a cui3a care .u)/i tUste prea i.ti-# 4'u.06 slu5e9te ca aperiti3 9i)/i 1.;0 ) duie s0 a9tep/i u. -o-e.t p1.0 ce ai ;0sit 8 4O 3e=i ade ) sea U6 sau 4N)a- -ai 30=ut)o de .u 9tiu c1te lu.i6, sau 4O 30d -ar/i6, sau 4Nu cred s0 7ie prea t1.0r06# F Nu po/i s0)/i spu. c1t -0 a-u=0 c0 e toc-ai 7oto ;ra7ia ei, c0ci locui- acu- 1. casa ei 9i a- a7lat des pre ea .i9te lucruri .e-aipo-e.ite >a9 7i 7ost 7oarte sti. ;<erit s0 spu. care a.u-e lucruri? care -0 i.teresea=0 -ult, di.tr)u. pu.ct de 3edere literar, 1./ele;i, cu- s0 -0 e@pri-, di.tr)u. pu.ct de 3edere :al=acia., du-.ea ta care e9ti u. o- at1t de i.teli;e.t, 1./ele;i ase-e.ea lucruri, dar s0 ispr03i- repede, ce o s0 ;1.deasc0 prie te.ii du-itale despre educa/ia -ea M F Dar .u se ;1.desc la .i-ic 8 le)a- spus c0 e9ti su:li- 9i s1.t cu -ult -aL i.ti-ida/i dec1t du-.eata# F E9ti prea dr0;u/# Toc-ai asta)i : doa-.a de Guer) @.a.tes <a:ar .)are c0 te cu.osc, .u)i a9a U F Nu 9tiu .i-ic 8 .)a- -ai 30=ut)o di. 3ara tre cut0, de 3re-e ce .)a- -ai 7ost 1. per-isie de c1.d s)a 1.tors# IF Vreau toc-ai s0)/i spu. c0 a- 7ost 1.credi./at c0 -0 crede idiot de)a :i.elea# F Nu cred a9a ce3a 8 Oria.e .u e u. 3ultur, #dar Noricu-, .u e stupid0#, F Rtii :i.e c0 .u /i. 1.deo:9te s0 tr1-:i/e=i :u.ele Nse.ti-e.te pe care -i le por/i, c0ci .)a- a-or)propriu# De aceea re;ret c0 ai spus lucruri pl0cute despre -i.e priete.ilor du-itale >c0rora .e 3o- al0tura peste dou0 Nsecu.de?# Dar c1.d e 3or:a de doa-.a de Guer$-a.les, T.i)ar 3 7ace -are pl0cere dac0 i)ai putea spu.e, c<iar cu oarecare e@a;erare, ce cre=i despre -i.e# F Cu 7oarte -are pl0cere, daE0 .u)-i ceri$ dec1t at1t, .u e prea ;reu, dar ce i-porta./0 are ce poate ;1.di de du-.eata U Presupu. c0 .ici .u)/i pas0 8 1. orice ca=, dac0 asta e tot, 3o- putea 3or:i despre acest su:iect de 7a/0 cu to/i sau c1.d 3o- 7i si.;uri, c0ci -0 te- ca .u cu-3a s0 o:ose9ti st1.d 1. picioare 9i 1.tr)u. c<ip at1t de i.co-od, c1.d a3e- de at1tea ori oca=ia s0 7i- si. ;uri#
S6

) ) /j0

Toc-ai aceast0 i.co-oditate 1-i d0duse cura5ul s0)i 3or:esc lui Ro:ert 8 pre=e./a celorlal/i era pe.tru -i.e u. prete@t care -0 autori=a s0 dau spuselor -ele o .u ) a./0 scurt0 9i i.co<ere.t0, ;ra/ie c0reia putea- s0)-i ascu.d -ai les.e -i.ciu.a c1.d spu.ea- priete.ului -eu c0 uitase- c0 e rud0 cu ducesa 9i ca s0 .u)i las r0 ) ;a=ul de a)-i pu.e, 1. le;0tur0 cu -oti3ele -ele de a dori ca doa-.a de Guer-a.tes s0 9tie c0 s1.t priete. cu el, i.teli;e.t etc, 1.tre:0ri care -)ar 7i tul:urat cu at1t -ai -ult cu c1t .u a9 7i 7ost 1. stare s0)i r0spu.d# F Ro:ert, -0 -ir0 c0 du-.eata, care e9ti at1t de i.teli;e.t, .u)/i dai sea-a c0 .u tre:uie s0 discu/i ce 7ace pl0cere priete.ilor, ci s0 le 7aci pl0cerea, 1. ce -0 pri3e9te, dac0 -i)ai cere orice, 9i c<iar a9 /i.e -ult s0 7aci asta, te 1.credi./e= c0 .u /i)a9 cere e@plica/ii# Mer; -ai departe dec1t -i)e dori./a)8 .u /i. s0 o cu.osc pe doa-.a de Guer-a.tes 8 dar, ca s0 te pu. la 1.cercare, ar 7i tre:uit s0)/i spu. c0 a9 dori s0 ci.e= cu doa-.a de Guer-a.tes, 9i 9tiu c0 .)ai 7i dat ur-are dori./ei -ele# F Nu .u-ai c0 /i)a9 7i 1-pli.it)o, dar /i)o 3oi sa tis7ace# F C1.d U F 1.dat0 ce 3oi 3e.i la Paris, peste trei s0pt0-1.i, poate# F Vo- 3edea, de alt-i.teri ea .u se 3a 1.doi# Nu pot s0)/i spu. c1t 1/i -ul/u-esc# F Dar .)ai pe.tru ce, e o .i-ica toat0# F &0 .u)-i spui u.a ca asta, e 7oarte -ult, c0ci acu- 1-i dau sea-a c1t 1-i e9ti de priete. 8 .u i.tere sea=0 dac0 lucrul pe care /iF1 solicit e i-porta.t sau .u, .epl0cut sau .u, dac0 /i. la el 1. realitate sau 3reau .u-ai s0 te pu. la 1.cercare, spui c0)l)3ei 7ace 9i ast7el 1-i do3ede9ti ce i.teli;e./0 9i ce i.i-0 7i.0 ai# . pros t0.ac de priete. ar 7i stat la discu/ie# Toc-ai ce 70cuse-, dar poate 3oia- s0)i ati.; a-o ) rul propriu poate 9i eu era- si.cer, c0ci -i se p0rea c0 si.;ura piatr0 de 1.cercare a -eritului era 7olosul de care)-i putea 7i ci.e3a 1. le;0tur0 cu# u.icul lucru ce -i se p0rea i-porta.t, dra;ostea -ea# Apoi a- ad0u;at, 7ie di. duplicitate, 7ie di.tr)u. surplus aute.tic de duio) Rie produs de recu.o9ti./0, de i.teres 9i de tot ce .atu) 9!
$ F Guer-a.tes #

ra reproduce di. 1.s09i tr0s0turile doa-.ei de Guer-a.) tes 1. .epotul ei, Ro:ert : F Tre:uie s0 -er;e- 1.tru 1.t1-pi.area celorlal/i 9i .u /i)a- cerut dec1t u.ul di. cele dou0 lucruri, cel -ai pu/i. i-porta.t, cel0lalt e 9i -ai i-porta.t pe.tru -i.e, dar -0 te- c0 -i l)ai re7u=a : te)ar sup0ra dac0 .e)a- tutui U F Cu- s0 -0 sup0r, .u)/i dai sea-a M ?ucurie A Lacrimi de +ucurie M (ericire necunoscut M F Cu- s0)/i -ul/u-esc### 1/i -ul/u-esc# Dup0 ce 3ei 1i 1.ceput M 1-i 7ace a9a de -are pl0cere, 1.c1t, dac0 3rei, po/i s0 .u 7aci .i-ic 1. ce pri3e9te doa-.a de Guer) -a.tes, tutuirea 1-i a5u.;e# F Le 3o- 7ace pe a-1.dou0# F A< M Ro:ert M Ascult0)-0, i)a- -ai spus lui &a) i.t)Loup 1. ti-pul ci.ei F o< M ce co-ic0 e aceast0 co.3ersa/ie pli.0 de cu3i.te 70r0 9ir 9i, de alt-i.teri, .u 9tiu 1. ce scop F 9tii, doa-.a despre care /i)a- 3or :it### F Da# F Rtii de ci.e 3reau s0 3or:esc### F Doar .)ai 3rea s0 -0 co.7u=i cu u. creti. di. Valais, cu u. ntrziat. F N)ai 3rea s0)-i dai 7oto;ra7ia ei U A3ea- de ;1.d s0)l ro; s0 -i)o 1-pru-ute doar# Dar 1. clipa cD.d s0 desc<id ;ura, a- 1.cercat o ti-idi) tate, a- ;0sit c0 ru;0-i.tea -ea e i.discret0 9i, ca s0 .u)i dau prile5ul s0 o deslu9easc0, a- 7or-ulat)o -ai :rutal, 9i a- -ai 9i u-7iat)o, ca 9i cu- ar 7i 7ost 7oarte 7ireasc0# F Nu, ar tre:ui s0)i cer -ai 1.t1i 1.;0dui./a, 1-i r0spu.se el# &e 1-:u5ora 1.dat0# A- 1./eles c0 a3ea u. ;1.d as) cu.s, c0)-i presupu.ea u.ul, c0)-i slu5ea dra;ostea .u) -ai pe 5u-0tate, su: re=er3a u.or a.u-ite pri.cipii -o) rale, 9i l)a- detestat# Era- totu9i e-o/io.at 30=1.d 1. ce -0sur0 &ai.t) Loup se 30dea altul cu -i.e, de c1.d .u -ai era- si.) ;ur cu el, ci 1. to30r09ia priete.ilor s0i# A-a:ilitatea sa -ai -are -)ar 7i l0sat i.di7ere.t dac0 a9 7i cre=ut c0 era 3oit0 8 dar o si-/ea- i.3olu.tar0 9i alc0tuit0 .u-ai
*8

di. ceea ce tre:uia s0 spu.0 despre -i.e c1.d eraa:se.t 9i pe care o trecea su: t0cere c1.d era- si.;ur cu el# 1. discu/iile .oastre 1.tre patru oc<i, 7ire9te c0 :0.uia- pl0cerea)i de)a sta de 3or:0 cu -i.e, dar aceast0 pl0cere r0-D.ea aproape totdeau.a .ee@pri-at0# A)cup1.dea cu col/ul oc<iului acelea9i cu3i.te ale -ele pe care le ;usta de o:icei 70r0 s0 le su:li.ie=e, ca s0)9i dea sea-0 dac0 produceau asupra priete.ilor lui e7ectul pe care)l a9teptase 9i care tre:uia s0 corespu.d0 cu ceea ce le 3estise# Ma-a u.ei de:uta.te .u)9i opre9te -ai -ult ate./ia asupra replicelor 7iicei sale 9i a atitudi.ii pu:licului# Dac0 rostise- u. cu31.t de care, dac0 a- 7i 7ost .u-ai .oi doi, ar 7i sur1s doar, te-1.du)se c0 .)ar 7i 7ost :i.e 1./eles, 1-i spu.ea : 4Cu- cu- U6 ca s0 -0 7ac0 s0 repet, ca s0 stDr.easc0 ate./ia, 9i 1.torc1.du)se 1.dat0 spre ceilal/i 9i 70c1.du)se, 70r0 s0$ 3rea, pri3i.du)i cu u. <o<ot de r1s, a.tre.orul r1sului lor, 1-i 1.70/i9a 1.t1ia oar0 ideea pe care o a3ea despre -i.e 9i pe care, desi;ur, le)o e@pri-ase adesea# Ast7el i.cit eu 1.su-i -0 o:ser3a- deodat0 di. a7ar0, ca ci.e3a care)9i cite9te .u-ele 1. =iar sau care se 3ede 1.tr)o o;li.d0# 1.tr)u.a di. aceste seri -i s)a 1.t1-plat s0 3reau s0 istorisesc o po3este destul de <a=lie despre doa-.a 'la.dais, dar -)a- oprit 1.dat0, c0ci -i)a- adus a-i.te c0 &ai.t)Loup o cu.o9tea 9i 3r1.d s0 i)o spu. a doua =i dup0 sosirea -ea, -0 1.trerupse =ic1.du)-i : 4Mi)ai -ai po3estit)o la 'al:ec6# A- 7ost deci surpri.s 30=1.du)l pe &ai.t)Loup 1.de-.1.du)-0 s0 co.ti.ui, 1.credi./1.)du) -0 c0 .u cu.o9tea aceast0 po3este 9i c0 l)ar a-u=a -ult# Iha- spus : Ai u. lapsus de -e-orie, dar ai s)o recu.o9ti 1. cur1.d# 4Nicidecu-, 1/i 5ur c0 7aci o co.7u =ie# Nu -i) ai spus)o .iciodat0# D0)i dru-ul6# C1t ti-p /i.u po3estirea, 19i a/i.ti cu 1.7ri;urare pri3irile)i 1.c1.)tate, c1.d asupr0)-i, c1.d spre ca-ara=ii s0i# A- 1./eles .u-ai dup0 ce a- ter-i.at 1. <o<otele de r1s ale tutu ror c0 se ;1.dise c0 ea ar da ca-ara=ilor s0i o idee 1.alt0 despre i.teli;e./a -ea 9i toc-ai de aceea se pre70cuse c0 .u$o cu.oa9te# A9a e priete.ia# I. cea de)a treia sear0, u.ul di. priete.ii s0i, cu care .) a3usese- oca=ia s0 stau de 3or:0 cu cele di.t1i dou0 Prile5uri, discut0 7oarte -ult cu -i.e 8 l)D- au=it -0r) 99

turisi.du)i 1. 9oapt0 lui &ai.t)Loup pl0cerea pe care i)o prile5uia aceast0 discu/ie# De 7apt, a- stat de 3or:0 1- ) preu.0 aproape toat0 seara 1. 7a/a pa<arelor .oastre de sauterne pe care .u le ;olea-, desp0r/i/i, ocroti/i de cei) lal/i, de 30lurile -i.u.ate ale u.eia di. acele si-patii 1.tre :0r:a/i, care, dac0 .u au la te-eiul lor 3reo atrac ) /ie 7i=ic0, s1.t si.;urele cu ade30rat -isterioase# Ast7el 1-i ap0ruse la 'al:ec acest se.ti-e.t de .atur0 e.i; ) -atic0 pe care &ai.t)Loup 1l 1.cerca pe.tru -i.e, care .u se co.7u.da cu i.teresul co.3ersa/iilor .oastre, str0 i. de orice le;0tur0 -aterial0, i.3i=i:il, i.ta.;i:il 9i a c0rui pre=e./0 o si-/ea- totu9i 1. si.ea lui, ca u. soi de 7lo;istic, de ;a=, 1.dea5u.s ca s0 3or:easc0 de el su) r1=1.d# Poate era ce3a 1.c0 9i -ai surpri.=0tor 1. aceas t0 si-patie ce se 1.7iripase aici 1.tr)o si.;ur0 sear0, ca o 7loare care s)ar 7i desc<is 1. c1te3a -i.ute 1. c0ldura acestei -ici 1.c0peri# Nu -)a- putut opri s0 .u)l 1.tre: pe Ro:ert, cu- 1-i 3or:ea de 'al:ec, dac0 era 1.tr)ade ) 30r <ot0r1t s0 se c0s0toreasc0 cu do-.i9oara d$A-:resac 1-i declar0 c0 .u .u-ai c0 .u era .i-ic <ot0r1t, dar c0 .u 7usese .iciodat0 3or:a, c0 .u o 30=use .iciodat0, c0 .u 9tia ci.e era ea# Dac0 a9 7i i.t1l.it 1. acest -o-e.t 3reu.ii di. oa-e.ii de lu-e care a.u./aser0 aceast0 c0) s0torie, ei -i)ar 7i a.u./at)o pe cea a do-.i9oarei d$A-) :resac cu ci.e3a care .u era &ai.t)Loup 9i cea a lui &ai.t)Loup cu ci.e3a care .u era do-.i9oara d$A-:re ) sac# I)a9 7i ui-it .espus aduc1.du)le a-i.te de pre3es ) tirile lor co.trare 9i 1.c0 at1t de rece.te# Pe.tru ca acest -ic 5oc s0 poat0 co.ti.ua 9i 1.-ul/i 9tirile 7alse, acu-u) l1.d r1.d pe r1.d pe 7iecare .u-e cel -ai -are .u-0r cu puti./0, .atura a dat acestui soi de 5uc0tori o -e-o ) rie cu at1t -ai scurt0 cu cit credulitatea lor e -ai -are# &ai.t)Loup 1-i 3or:ise de u. alt ca-arad al s0u care era 9i el de 7a/0, cu care se 1./ele;ea 7oarte :i.e, c0ci erau 1. acest -ediu si.;urii doi parti=a.i ai re3i=uiriL procesului DreA7us# F O< M ei .u e ca &ai.t)Loup, este u. s0rit, 1-i spuse .oul -eu priete. 8 .u e .ici -0car de :u.0credi.) /D# La 1.ceput, spu.ea : 4N)a3e- dec1t s0 a9tept0-, aco ) lo e u. o- pe care)l cu.osc :i.e, pli. de ;i.;09ie, de :u.0tate, ;e.eralul de 'oisde77re, se 3a putea, 70r0 9o) 1**

30ial0, accepta p0rerea sa6 8 dar c1.d a a7lat c0 'oisde7) 7re procla-a 3i.o30/ia lui DreA7us, ;e.eralul .u -ai 7u :u. de .i-ic 8 clericalis-ul, pre5udec0/ile statului) -a5or 1l 1-piedicau s0 5udece si.cer, de9i .i-e.i .u este sau cel pu/i. .)a 7ost 1.ai.tea i=:uc.irii a7acerii DreA ) 7us, at1t de clerical ca priete.ul .ostru# Atu.ci .e)a spus c0, 1. orice ca=, se 3a cu.oa9te ade30rul, c0ci a7acerea 3a 7i pe -1i.ile lui &aussier, iar acesta, soldat repu:lica. >priete.ul .ostru 7ace parte di.tr)o 7a-ilie ultra)-o.ar) <ist0?, era u. o- de :ro.=, o co.9tii./0 .e1.duplecat0# Dar c1.d &aussier a procla-at .e3i.o30/ia lui Ester<a=A, a ;0sit .oi e@plica/ii pe.tru acest 3erdict, de7a3ora:ile, .u lui DreA7us, ci ;e.eralului &aussier# Toc-ai spiritul -ilitar 1l or:ea pe &aussier >9i :0;a/i de sea-0 c0 9i el este tot at1t de -ilitarist pe c1t de clerical, sau cel pu/i. era ca atare, c0ci .u -ai 9tiu ce cred despre el?# 2a-i ) lia lui este de=.0d05duit0 30=1.d c0 1-p0rt09e9te ase-e ) .ea idei# F Vede/i, a- spus, 1.torc1.du)-0 at1t spre &ai.t) Loup, ca sD .u a- aerul c0 -0 i=ole=, c1t 9i spre ca-a ) radul s0u 9i ca s0)l 7ac s0 ia parte la co.3ersa/ie, i.7lu ) e./a atri:uit0 -ediului este -ai cu sea-0 3ala:il0 c1.d e 3or:a de -ediul i.telectual# E9ti o-ul ideii tale 8 s1.t cu -ult -ai pu/i.e idei dec1t oa-e.i, ast7el i.cit to/i oa-e.ii u.ei aceleia9i idei s1.t la 7el# Cu- j idee .)are .i-ic -aterial, oa-e.ii care s1.t .u-ai -aterial-e.te 1. 5urul o-ului u.ei idei .u o -odi7ic0 1.tru .i-ic# I. acest -o-e.t, a- 7ost 1.trerupt de &ai.t)Loup, c0ci u.ul di. ti.erii -ilitari toc-ai -0 se-.alase lui, spu.1.d : 4Duroc, leit Duroc6# Nu 9tia- ce 3oia s0 spu.0, dar 1-i d0dea- sea-a c0 e@presia 7e/ei i.ti-idate era -ai -ult dec1t :i.e3oitoare# &ai.t)Loup .u se -ul/u-i cu aceast0 apropiere# 1.tr) u. delir de :ucurie pe care i)o 1.te/ea 70r0 1.doial0 aceea pe care o 1.cerca 70c1.du)-0 s0 str0lucesc 1. 7a/a priete.ilor s0i, 1-i repeta cu o -are 3olu:ilitate :u9o) .1.du)-0 ca pe u. cal care a a5u.s pri-ul pe potou : )F Rtii, e9ti o-ul cel -ai i.teli;e.t pe care)l cu.osc# &e corect0 9i ad0u;0 : c-preu.0 cu Elstir# Nu te superi, .u)i a9a U I/i dai sea-a, scrupul# Co-para/ie : 1/i spu. a9a cu- i s)ar 7i spus lui 'al=ac : e9ti cel -ai -are ro)
&1&

^^6K^ '

-a.cier al 3eacului, 1-preu.0 cu &te.d<al# E@ces de scrupul, 1./ele;i, 1. 7o.d .e-0r;i.it0 ad-ira/ie# Nu U Nu e9ti de p0rere c1.d e 3or:a de &te.d<al U ad0u;0 el cu o 1.credere .ai30 1. 5udecata -ea, care se traducea pri.) tr)o 1.c1.t0toare 1.tre:are sur1=0toare, aproape copil0) reasc0, a oc<ilor s0i 3er=i# A< M :i.e, 1-i dau sea-a c0 e9ti de p0rerea -ea, 'loc< .u)l poate su7eri pe &te.d<al, ceea ce ;0sesc c0 e idiot di. parte)i# La :hartreuse este oricu-, ce3a e.or- M &1.t -ul/u-it c0)-i 1-p0rt09e9ti p0rerea# Ce)/i place -ai -ult 1. acest ro-a., r0spu.de, 1-i poru.cea el cu o i-petuo=itate ti.ereasc0# Iar 7or/a lui 7i=ic0, a-e.i./0toare, d0dea 1.tre:0rii sale o 1.70/i) 9are aproape 1.sp0i-1.t0toare# 4Mosca, 2a:rice U6 R0s) pu.dea- s7ios c0 Mosca a3ea ce3a di. do-.ul Norpois# Dup0 care ur-0 u. <o<ot de r1s al tD.0rului &ie;7ried F &ai.t)Loup# Nu apucase- :i.e s0 adau; : 4Dar Mosca e cu -ult -ai i.teli;e.t, -ai pu/i. peda.t6, c1.d l)aau=it pe Ro:ert stri;1.d 4:ra3o6 9i :0t1.d, e7ecti3, di. pal-e, r1=1.d c1t pe)aci s0 se 1.ece, 9i e@cla-1.d : 42oarte 5ust M Mi.u.at M E9ti .e-aipo-e.it6# C1.d 3or:ea-, p1.0 9i apro:area celorlal/i i se p0rea de prisos lui &ai.t)Loup, care preti.dea t0cere# Dup0 cu- u. 9e7 de orc<estr0 19i 1.trerupe -u=ica./ii lo3i.d di. arcu9 pe.tru c0 ci.e3a a 70cut =;o-ot, 9i)l -ustr0 pe tul:ur0tor# F Gi:er;ue, spuse el, tre:uie s0 taci c1.d se 3or:e9 te# Vei spu.e -ai t1r=iu ce ai de spus# Co.ti.u0, 1-i spuse el# A- r0su7lat, c0ci -0 te-use- c0 -)ar pu.e s0 re) 1.cep# 4Cu- o idee, a- ur-at, este ce3a ce .u poate parti) cipa la i.teresele o-e.e9ti 9i .u s)ar putea :ucura de a3a.ta5ele lor, oa-e.ii u.ei idei .u s1.t i.7lue./a/i de i.teres6# F Ce p0rere a3e/i, parc0)/i 1.c<ide ;ura, copii, e@ cla-0 F dup0 ce s71r9ise- de a 3or:i F &ai.t)Loup care -0 ur-0rise cu pri3irea cu aceea9i 1.;ri5orat0 soli citudi.e ca 9i cu- a9 7i u-:lat pe o 91r-0 1.ti.s0# Ce 3oiai s0 spui, Gi:er;ue U F &pu.ea- c0 do-.ul 1-i a-i.tea -ult de -a iorul Duroc# Mi se p0rea c0)l aud# 1C+

F Ri eu -)a- ;1.dit adesea, r0spu.se &ai.t)Loup, sea-0.0 -ult, dar 3ei 3edea c0 0sta are -ii de lucruri care)i lipsesc lui Duroc# Dup0 cu- u. 7rate al acestui priete. al lui &ai.t) Loup, ele3 la &c<ola Ca.toru-, .u ;1.dea, c1.d era 3or) :a de orice :ucat0 .ou0 -u=ical0, la 7el ca tat0l s0u, ca -a-a lui, ca 3erii lui, ca aproape to/i ca-ara=ii lui de clu:, ci toc-ai ca to/i ceilal/i ele3i ai &c<olei, tot ast7el acest su:o7i/er .o:il >despre care 'loc< 19i 70cu o idee e@traordi.ar0 c1.d i)a- 3or:it de el, pe.tru c0, 7ii.d -i9cat, a7l1.d c0 este di. aceea9i ta;-0 cu el, 9i)l 1.c<ipuia totu9i, di. prici.a ori;i.ii sale aristocratice 9i a educa/iei reli;ioase 9i -ilitare, cu- .u se poate -ai deose:it, 1-podo:it cu acela9i 7ar-ec ca u. :09ti.a9 de pe .i9te -elea;uri dep0rtate? a3ea o 4-e.talitate6, cu1.cepea s0 se spu.0, ase-0.0toare aceleia a tuturor dreA) 7usar=ilor 1.deo:9te 9i a lui 'loc< 1.deose:i, 9i asupra c0reia tradi/iile 7a-iliei 9i i.teresele carierei sale .u pu) teau a3ea .ici u. soi de e7ect# Ast7el, u. 30r al lui &ai.t) Loup se c0s0torise cu o t1.0r0 pri.cipes0 di. r0s0rit ca) re, spu.e)se, scria 3ersuri tot at1t de 7ru-oase ca acelea ale lui Victor ]u;o sau ale lui Al7red de Vi;.A 9i c0) reia, totu9i, i se presupu.ea alt spirit dec1t cel ce se pu) tea co.cepe, spiritul u.ei pri.cipese orie.tale 1.c<is0 1.tr)u. palat di. O mie i una de nop*i. &criitorilor care a3ur0 pri3ile;iul de)a sta de 3or:0 cu ea le 7u re =er3at0 decep/ia sau -ai de;ra:0 :ucuria de)a au=i o co.3ersa/ie care .u d0dea ideea u.ei Re<ere=ade, ci a u.ei 70pturi ;e.iale de soiul lui Al7red de Vi;.A sau Victor ]u;o# 1-i place -ai cu sea-0 s0 stau de Vor:0 cu acest t1.0r, ca 9i de alt-i.teri cu ceilal/i priete.i ai lui Ro:ert, 9i c<iar cu Ro:ert, despre ca=ar-0, despre o7i/erii di. ;ar.i) =oa.0, despre ar-at0 1.deo:9te# Gra/ie aceste sc0ri 7oarte -0rite la care 3ede- lucrurile, oric1t de -0ru.te ar 7i ele 1. -i5locul c0rora -1.c0-, st0- de 3or:0, .e duce$ 3ia/a .oastr0 real0, ;ra/ie acelor -0riri pe care ele le 1.cearc0 9i di. prici.a c0rora restul a:se.t al lu-ii .u poate lupta cu ele 9i do:1.de9te, al0turi, i.co.siste./a K.ui 3is, 1.cepuse- s0 -0 i.terese= de di7eritele per) so.alit0/i ale ca=0r-ii, de o7i/erii pe care)i =0rea- 1.
&1.

curte c1.d -0 ducea- s0)l 30d pe &ai-)Loup sau dac0 i.0 tre=ea- c1.d re;i-e.tul trecea pe su: 7erestrele -ele# A9 7i 3rat s0 a- a-0.u.te asupra co-a.da.tu lui pe care &ai.t)Loup 1l ad-ira at1t de -ult 9i asu pra cursului de istorie -ilitar0, care -)ar 7i 1.c1.tat 4c<iar di. pu.ct de 3edere estetic6# Rtia- c0 u. a.u-it 3er:alis- al lui Ro:ert era ca- adesea oarecu- ;0u ) .os, dar alteori 1.se-.a asi-ilarea u.or idei adi.ei pe care era 7oarte capa:il s0 le 1./elea;0# Di. .e.oro ) cire, di. pu.ct de 3edere al ar-atei, Ro:ert era preo ) cupat 1. acest -o-e.t -ai ales de a7acerea DreA7us, de care 3or:ea pu/i., c0ci era si.;urul dreA7usard de la -asa Iui 8 ceilal/i erau 7oarte potri3.ici re3i=uirii, cu e@cep/ia 3eci.ului -eu de -as0, .oul -eu priete., ale c0rui p0reri p0reau destul de 9o30itoare# Ad-ira tor co.3i.s al cole.elului care trecea drept o7i/er re -arca:il 9i care 3e9te5ise a;ita/ia 1-potri3a ar-atei 1. di7erite ordi.e de =i care)l 70cuser0 s0 treac0 drept a.ti) dreA7usard, 3eci.ul -eu a7lase c0 9e7ul s0u sc0pase c1) te3a a7ir-a/ii care 70cuser0 s0 se cread0 c0 a3ea 1.do ieli asupra # 3i.o30/iei lui DreA7us 9i co.ti.ua s0)l sti-e=e pe PicEuart# I. orice ca=, 1. ce pri3e9te acest di. ur-0 pu.ct, =3o.ul c0 acest colo.el ar 7i dreA7usist .u era 1.te-eiat, ca toate =3o.urile i3ite de .u se 9tie de u.de care se isc0 1. 5urul oric0rei a7aceri -ari# C0ci, peste pu/i., acest colo.el 7ii.d 1.s0rci.at s0 ia u. i.tero;atoriu 7ostului 9e7 al 'iroului de i.7or-a/ii, l trat0 cu o :rutalitate 9i u. dispre/ 70r0 sea-0.# Oricu- ar 7i 7ost 9i de9i .u 9i)ar 7i 1.;0duit s0 ia i.7or-a/ii de)a dreptul de Za colo.el, 3eci.ul -eu 1i 70cuse lui &ai.t)Loup polite/ea de e)i spu.e F cu to.ul pe care o doa-.0 catolic0 3este9te u.ei doa-.e e3reice c0 pre otul ei 3e9te5e9te -asacrele e3reilor 1. Rusia 9i ad-i r0 ;e.ero=itatea u.or israeli/i F c0 colo.elul .u era# ad3ersarul 7a.atic, -0r;i.it pe care 9i)l 1.c<ipuise al dreA7usis-ului F cel pu/i. al u.ui a.u-it dreA7usis-# F Nu -0 -ir0, spuse &ai.t)Loup, c0ci este u. oi.teli;e.t# Dar totu9i, pre5udec0/ile de .a9tere 9i -ai ales clericalis-ul 1l or:esc# A< M 1-i spuse el, -aiorul Duroc, pro7esorul de istorie -ilitar0 despre care /i)a3or:it, iat0 u. o- care pare)se c0 -er;e p1.0 1. -oe)
&12

=ul ideilor .oastre# Co.trariul -)ar 7i -irat de alt-i.) teri, .u .u-ai pe.tru c0 are o i.teli;e./0 su:li-0, dar e radical)socialist 9i 7ra.c-aso.# Atit di. polite/e pe.tru priete.ii s0i c0rora pro7esi) u.ile de credi./0 dreA7usarde ale lui &ai.t)Loup le erau .epl0cute, c1t 9i pe.tru c0 restul -0 i.teresa -ai -ult,, a- 1.tre:at pe 3eci.ul -eu dac0 este ade30rat c0 -a ) iorul 70cea di. istoria -ilitar0 o de-o.stra/ie de o a)$ ute.tic0 7ru-use/e estetic0# 4E 1. totul ade30rat#6 F Dar ce 1./ele;i pri. aste U F De pild0, tot ce presupu.e c0 citi/i 1. po3esti rile u.ui .arator -ilitar, 7aptele cele -ai -0ru.te, 1.) t1-pl0rile cele -ai .e1.se-.ate, .u s1.t dec1t se-.ele u.ei idei pe care tre:uie s0 o despri.=i 9i care acoper0 adesea altele, ca 1.tr)u. pali-psest# Ast7el 1.c1t a3e/i u. a.sa-:lu tot at1t de i.telectual ca oricare alt0 9ti i./0 sau ca oricare art0 9i care satis7ace -i.tea# F E@e-ple, dac0 .u a:u=e=# F E ;reu #s0)/i deslu9esc, 1.trerupse &ai.t)Loup# Ci te9te, de pild0, c0 cutare corp a 1.cercat### 1.ai.te de a purcede -ai departe, .u-ele corpului, alc0tuirea lui, .u s1.t lipsite de 1./eles# Dac0 opera/iu.ea .)a 7ost 1. cercat0 1.t1ia oar0, dac0 3ede- i3i.du)se alt corp pe. tru aceea9i opera/ie, aceasta poate 7i se-.ul #c0 cele precede.te au 7ost .i-icite sau 7oarte p0;u:ite de .u -ita opera/ie, c0 .u -ai s1.t 1. stare s0 o duc0 la :u. s71r9it# Or, tre:uie s0 cercete=i care era acest corp as t0=i .i-icit 8 dac0 erau trupe de asalt /i.ute 1. re=er 30 pe.tru .i9te asalturi puter.ice, u. corp .ou de -a1 proast0 calitate are pu/i.i sor/i s0 reu9easc0 acolo u. de ele .u au a3ut succes# 'a -ai -ult, dac0 .u este 3or:a$ de 1.ceputul u.ei ca-pa.ii, c<iar acest corp .ou poate 7i alc0tuit di. ciurucuri, ceea ce poate co.stitui asupra 7or/elor de care -ai dispu.e :eli;era.tul, asu pra apropierii -o-e.tului 1. care ele 3or 7i i.7erioare acelora ale ad3ersarului, .i9te i.dica/ii care 3or da 1. s09i opera/iei pe care acest corp o 3a 1.cerca o se-.i 7ica/ie di7erit0, pe.tru c0, dac0 .u -ai este 1. stare s0)9i drea;0 pierderile, 1.s09i succesele lui 1l 3or c0l0u=i, arit -etic, .u-ai spre .i-icirea 7i.al0# De alt-i.teri, .u -0rul carpului de ar-at0 care)i este opus .u este -a1 1*S

pu!in se"nificati#$ %ac de pild este & unitate cu "ult "ai sla' (i care a (i c&nsu"at "ai "ulte unit!i i-) porta.te ale ad3ersarului, 1.s09i opera/ia 19i poate sc<i-) :a caracterul c0ci, c<iar dac0 ar tre:ui s0 se s71r9easc0 pri. pierderea po=i/iei pe care o /i.ea trupa 1. de7e. ) si30, 7aptul c0 a /i.ut)o c1t3a ti-p poate 7i u. -are succes, dac0 a reu9it, cu 7or/e 7oarte -ici, s0 distru;0 u.ele 7or/e 7oarte i-porta.te ale ad3ersarului# Po/i s0)/i dai #sea-a c0 dac0 ;0se9ti ast7el de a-0.u.te de pre/ 1. a.ali=a corpurilor a.;a5ate, studiul po=i/iei 1.s09i, al dru) -urilor, al c0ilor 7erate pe care le co-a.d0, al apro3i ) =io.0rilor pe care le ap0r0 este de cea -ai -are 1.se-) .0tate# Tre:uie studiat ceea ce a9 .u-i 1.tre; co.te@tul ;eo;ra7ic, ad0u;0 el r1=1.d# >1.tr)ade30r, 7u at1t de -ul ) /u-it de aceast0 e@presie, 1.c1t, 1. ur-0, ori de c1te ori o 1.tre:ui./a, c<iar dup0 -ai -ulte lu.i, r1dea totdea ) u.a la 7el#? 1. ti-p ce u.ul di. :eli;era./i pre;0te9te opera/ia, dac0 cite9ti c0 u.a di. patrulele sale a 7ost .i-icit0 pri. 1-pre5uri-ile po=i/iei de ceal0lalt :eli ) ;era.t, u.a di. co.clu=iile pe care o po/i tra;e este c0 cel di.t1i 1.cearc0 sD)9i dea sea-a de lucr0rile de7e. ) si3e pri. care cel de)al doilea are de ;1.d s0)i =0d0r ) .iceasc0 atacul# O ac/iu.e 1.deose:i de o 3iole./0 1. tr) u. pu.ct poate 1.se-.a dori./a de a)l cuceri, dar 9i dori./a de a re/i.e acolo pe ad3ersar, de a .u)i r0spu. de acolo u.de a atacat, sau poate 7i .u-ai u. si-ula cru care s0 ascu.d0, pri. 1.tre/i.erea 3iole./ei, u.ele sc<i-:0ri de trupe 1. acel loc# >O si-ulare clasic0 1. r0=:oaiele lui Napoleo.?# Pe de alt0 parte, ca s0)/i dai sea ) -a de se-.i7ica/ia u.ei -a.e3re, de scopul ei pri.cipal 9i, pri. ur-are, de ce 7el de altele 3a 7i 1.so/it0 sau ur ) -at0, e -ai 7olositor s0 co.sul/i re;ula-e.tele -ilitare ale /0rii dec1t ceea ce a.u./0 co-a.da-e.tul 9i care poa te 7i -e.it s0 1.9ele pe ad3ersar, s0 ascu.d0 o 1.7r1.) ;ere posi:il0# Totdeau.a se poate presupu.e c0 -a.e3ra pe care a 3rut s0 o 1.cerce o ar-at0 e aceea pe care P prescria re;ula-e.tul 1. 3i;oare 1. 1-pre5ur0rile ase ) -0.0 tore# Dac0 de pild0, re;ula-e.tul prescrie s0 1. ) so/e9ti u. atac 7ro.tal cu u.ul de 7la.c, dac0 acest de)al doilea atac 7ii.d =0d0r.icit co-a.da-e.tul preti.de c0 nu a3ea .ici o le;0tur0 cu cel di.t1i, 9i .u era dec1t oW 1*,

di3ersiu.e, pese-.e c0 ade30rul tre:uie c0utat 1. re ) ;ula-e.t 9i .u 1. spusele co-a.da-e.tului# Nu e 3or ) :a .u-ai de re;ula-e.tele 7iec0rei ar-ate, ci de tra ) di/iile, de o:iceiurile, de doctri.ele lor# Nu tre:uie .e ) ;li5at .ici studiul ac/iu.ii diplo-atice, totdeau.a 1. per ) petu0 stare de ac/iu.e sau de reac/iu.e 1. 7u.c/ie de ac/iu.ea -ilitar0# I.cide.te, 1. apare./0 .e1.se-.ate, prost 1./elese la ti-pul lor, 1/i 3or e@plica cu- c0 i.a-icul, :i=ui.du)se pe u. a5utor de care aceste i.cide.te arat0 c0 a 7ost lipsit, .)a e@ecutat 1. realitate dec1t o parte di. ac/iu.ea sa strate;ic0# Ast7el 1.c1t dac0 9tii s0 ci ) te9ti istoria -ilitar0, ceea ce 1.sea-.0 o po3estire 1.) c1lcit0 pe.tru o-ul de r1.d este pe.tru ti.e o 1.l0. ) /uire tot at1t de lo;ic0 precu- u. ta:lou pe.tru a-a ) torul care)9i d0 sea-a cu- e 1-:r0cat perso.a5ul, ce /i.e el 1. -1.0, c1t0 3re-e 3i=itatorul uluit al -u=eelor este a-e/it 9i)l apuc0 durerea de cap d. prici.a cule) rilor pe care .u le poate deslu9i# Dar dup0 cu- 1. u) .ele ta:louri .u e dea5u.s s0 :a;i de sea-0 c0 perso ) .a5ul /i.e u. potir, dar tre:uie s0 9tii pe.tru ce picto ) rul i)a pus 1. -1i.i u. potir, ce a.u-e si-:oli=ea=0 a) cesta, aceste opera/iu.i -ilitare, c<iar 1. a7ar0 de scopul lor i-ediat, s1.t c0lcate de o:icei, 1. -i.tea ;e.eralului care co.duce ca-pa.ia, pe :0t0liile -ai 3ec<i care s1.t, dac0 3rei, ca trecutul, ca :i:lioteca, ca erudi/ia, ca eti ) -olo;ia, ca aristocra/ia .oilor :0t0lii# 'a;0 de sea-0 c0 .u 3or:esc acu- de ide.titatea local0, cu- s0 -0 e@pri-, spa/ial0, a :0t0liilor, care de ase-e.ea e@ist0 . c1-p de lupt0 .)a 7ost sau .u 3a 7i de)a lu.;ul 3ea ) curilor dec1t c1-pul u.ei si.;ure :0t0lii# A 7ost c1-p de lupt0, toc-ai pe.tru c0 1.tru.ea u.ele co.di/ii 1. le ) ;0tur0 cu situa/ia ;eo;ra7ic0, cu 1.s09i de7ectele 1. -0 ) sur0 s0 sti.;<ereasc0 pe i.a-ic >de pild0, u. 7lu3iu ca ) re)l taie 1. dou0?, care 7ace di. el u. c1-p :u. de lupt0# A 7ost, deci, 9i 3a -ai 7i# Nu po/i 7ace di. orice odaie u. a) telier de pictur0, .u po/i 7ace di. orice loc u. c1-p de lupt0# E@ist0 locuri predesti.ate# Dar 1.c0 o dat0, .u 3or:ea- de a9a ce3a, ci de tipul de :0t0lie pe care)l i-i/i de u. soi de tipar strate;ic, de pasti90 tactic0, dac0 3rei : :0t0lia de la l-, de la Lodi, de la Leip=i;, de la Ca..ae# Nu 9tiu dac0 3or -ai a3ea loc r0=:oaie, .ici a.u-e 1.tre
1*!

care popoare 8 dar dac0 3or$ a3ea loc,7ii si;ur c0 3a 7i >9i cu :u.0 9tii./0, di. partea co-a.da-e.tului?, u. Ca) ..ae, u. Austerlit=, u. Ros:ac<, u. Yaterloo, 70r0 s0 -ai 3or:i- de altele, de care u.ii .u se s7iesc s0 3or ) :easc0# Mare9alul 3o. &c<lie77e. 9i ;e.eralul de 2ai) Je.<ause. au pre;0tit di.ai.te, 1-potri3a 2ra./ei, o :0 ) t0lie de la Ca..ae, ;e. ]a..i:al, cu 7i@area ad3ersa ) rului pe tot 7ro.tul 9i 1.ai.tarea pe dou0 aripi, -ai cu sea-0 pe oea dreapt0 1. 'el;ia, 1. ti-p ce 'er.<ardi pre7er0 r1.duia1a o:lic0 a lui 2rederic cel Mare, -ai de;ra:0 Leut<e. dec1t Ca..ae Al/ii 19i e@pu. -ai pu ) /i. pe 9leau p0rerile, dar 1/i ;ara.te=, dra;ul -eu, c0 'eauco.seil, acel co-a.dat de escadro. c0ruia te)apre=e.tat -ai =ilele trecute 9i care este u. o7i/er cu u. 7oarte -are 3iitor, a tocit -icul s0u atac de la Prat=e., 1l cu.oa9te 1. toate a-0.u.tele, 1l /i.e 1. re=er30 9i da c0 cu-3a are oca=ia s0)l e@ecute, .u 3a ;re9i lo3itura pe care .e)o 3a ser3i c1t -ai a-pl0# 'a;0 de sea-0, str0pu.;erea ce.trului de la Ri3oli se 3a repeta, dac0 3or -ai 7i r0=:oaie# Nu e -ai peri-at0 dec1t Bliada. Adau; c0 e9ti aproape co.da-.at la atacuri 7ro.tale, c0ci .i-e.i .u 3rea s0 c0de- iar09i 1. ;re9eala de la 1T!*, ci toat0 lu) -ea 3rea o7e.si30, .u-ai 9i .u-ai o7e.si30# &i.;urul lucru care -0 tul:ur0 este c0 .u .u-ai .i9te -i./i 1.t1r=i) ate se opu. acestei doctri.e -i.u.ate, ci 9i u.ul di. cei -ai ti.eri dasc0li ai -ei care e u. o- de ;e.iu, Ma.) ;i., ar dori s0 se 7ac0 loc, 7ire9te pro3i=oriu, de7e.si3ei# E9ti 7oarte 1.curcat c1.d tre:uie s0)i r0spu.=i, c1.d ci ) tea=0 ca pild0 Austerlit=)ul, u.de de7e.si3a .u este de) ct preludiul atacului 9i al 3ictoriei# Aceste teorii ale lui8 &ai.t)Loup 1-i i.su7lau .0 ) de5dea c0 poate .u -0 1.9ela- 1. 3ia/a pe care o duceala Do.cieres, 1. ce pri3e9te o7i/erii despre care au=ea3or:i.du)se 1. ti-p ce :eau 3i. de muternes! care pro) iecta asupra lor r0s7r1.;erea lui 1.e1.t0toare a-pli7ic1.) du)i 1. aceea9i -0sur0 1. care, e1.d era- la 'al:ec, re;ele 9i re;i.a Ocea.iei, -ica societate a celor patru cu.osc0 ) tori 1. ale ;urii, t1.0rul 5uc0tor, cu-.atul lui Le;ra.di., -i s)au p0rut e.or-i 9i acu- erau -ic9ora/i 1. oc<ii -ei, ast7el 1.e1t -i se p0reau i.e@iste./i# Ceea ce)-i pl0cea ast0=i poate .u)-i 3a 7i i.di7ere.t -1i.e, a9a cu- -i se 1)*

1.ti-plase totdeau.a p1.0 acu-, 7ii./a care era- 1.c0 1. acest -o-e.t poate .u era -e.it0 u.ei distru;eri apro ) piate #pe.tru c0 pri. ceea ce)-i spu.ea cu pri3ire la arta r0=:oiului, &ai.t)Loup ad0u;a pasiu.ii 1.7l0c0rate 9i 7u;are pe care o 1.c<i.a- 1. aceste c1te3a seri tuturor lucrurilor 1. le;0tur0 cu 3ia/a -ilitar0, u. te-ei i.telec) tual, de o .atur0 per-a.e.t0, 1. -0sur0 s0 -0 le;e destul de puter.ic ca s0 pot crede, 70r0 s0 1.cerc s0 -0 1.9el, c0 lucr0rile priete.ilor -ei de la Do.cieres 3or co.ti.ua s0 -0 i.terese=e c<iar dup0 plecarea -ea 9i .u 3oi 1.t1r=ia s0 -0 re1.torc 1. -i5locul lor# Ca s0 7iu totu9i -ai si;ur c0 aceast0 art0 a r0=:oiului era 1.tr)ade30r o art0 1. 1. ) /elesul spiritual al cu31.tului : F M0 i.terese=i .espus, i)a- =is lui &ai.t)Loup, dar spu.e)-i, -0 1.;ri5orea=0 u. pu.ct# 1-i dau sea-a c0 arta -ilitar0 -)ar putea pasio.a, dar 1. acest scop ar tre:ui s0 .u o co.sider c0 se deose:e9te at1t de -ult de alte arte, c0 re;ula 1.30/at0 .u 1.sea-.0 totul# c-i spui c0 :0t0liile se copia=0 1.toc-ai# G0sesc c0 este 1.tr)ade 30r estetic, precu- spu.eai, s0 3e=i dedesu:tul u.ei :0 t0lii -oder.e u.a -ai 3ec<e, .u pot s0)/i spu. c1t de -ult 1-i place aceast0 idee# Dar atu.ci, ;e.iul co-a. da.tului .u 1.sea-.0 .i-ic U Nu aplic0 1.tr)ade30r dec1t re;ulile U &au, 1a 9tii./0 e;al0, e@ist0 -ari ;e.erali a9a cu- s1.t -ari c<irur;i, care, >ele-e.tele 7ur.i=ate de dou0 st0ri :ol.03icioase 7ii.d acela9i di. pu.ct de 3ede re -aterial?, 19i dau totu9i sea-a dup0 u. lucru de .i-ic, poate 7apt al e@perie./ei lor, dar i.terpretat, c0 1. cu tare ca= tre:uie s0 7ac0 -ai de;ra:0 cutare lucru, 1. cutare alt ca= altul, c0 1. cutare ca= tre:uie -ai de;ra :0 s0 opere=e, iar 1. cutare s0 se a:/i.0# F Te cred# Vei 3edea c0 Napoleo. .u atac0 atu.c1 c1.d toate re;ulile 1l 1.dea-.0 s0 atace, dar o di3i.a/ie o:scur0 S1 s70tuie9te s0 .)o 7ac0# De pild0, cercetea=0 :0t0lia de la Austerlit= sau, 1. 1T*,, i.struc/iile pe care le d0 lui La..es# Dar 3ei 3edea ;e.erali care i-it0 1. c<ip 9col0resc cutare -a.e3r0 a lui Napoleo. 9i a5u.; la u. re=ultat dia-etral opus# G0se9ti =ece pilde de acest soi 1. r0=:oiul di. 1T!*# Dar c<iar c1.d e 3or:a de)a i. terpreta ce poate 7ace ad3ersarul, ceea ce 7ace .u este dec1t u. si-pto. care poate 1.se-.a -ulte lucruri di7e) 1*9

rite# 2iecare di. aceste lucruri are tot at1/ia sor/i de)a 7i cel aute.tic, dac0 te -0r;i.e9ti la 5udecat0 9i la 9tii./0, dup0 cu- 1. u.ele ca=uri co-ple@e, toat0 9tii./a -edical0 a lu-ii .u ar a5u.;e s0 <ot0r09ti dac0 tu-oarea .e30 =ut0 este 7i:roas0 sau .u, dac0 opera/ia tre:uie sau .u s0 7ie 70cut0# Toc-ai a;eri-ea, di3i.a/ia 1. ;e.ul doa-.ei de T<e:es >-0 1./ele;i?, s1.t <ot0r1toare la -arele ;e.ei al ca 9i la -arele c<irur;# Ca s0)/i dau o pild0, /i)a- spus ce ar putea 1.se-.a o recu.oa9tere la 1.ceputul u.ei :0t0lii# Dar ea poate 1.se-.a =ece alte lucruri, de pild0 s0)l 7aci pe i.a-ic s0 cread0 c0 3ei ataca 1.tr)u. pu.ct, cit0 3re-e 3rei s0 ataci 1. altul, s0 1.ti.=i o perdea care)l 3a 1-piedica s0 3ad0 pre;0tirile opera/iei reale, s0)l si le9ti s0 aduc0 trupe, s0 le 7i@e=e, s0 le i-o:ili=e=e 1. tr)alt loc dec1t acolo u.de ele s1.t .ecesare, s0)/i dai sea-a de 7or/ele de care dispu.e, s0)l pip0i, s0)l sile9ti s0)9i de=30luie 5ocul# .eori 1.su9i 7aptul c0 a.;a5e=i trupe e.or-e 1.tr)o opera/ie -i e do3ada c0 aceast0 opera/ie este cea ade30rat0 8 c0ci o po/i e@ecuta de)a :ih .elea, de9i .u este dec1t u. si-ulacru, toc-ai pe.tru ca acest si-ulacru s0 ai:0 -ai -ul/i sor/i de)a 1.9ela# Dac0 a9 a3ea ti-pul s0)/i po3estesc, di. acest pu.ct de 3edere, r0=:oaiele lui Napoleo., te 1.credi./e= c0 acele si-ple -i9c0ri clasice pe care le studie-, 9i pe care .e 3ei 3edea e@ecut1.du)le 1. ser3iciul 1. ca-pa.ie, .u-ai de dra;ul pli-:0rii, >.u, 9tiu c0 e9ti :ol.a3, iarta)-0 M? ei :i.e, 1.tr)u. r0=:oi, c1.d deslu9e9ti 1. dosul lor 3io le./a, 5udecata 9i cercet0rile ad1.cite ale 1.altului co -a.da-e.t, e9ti e-o/io.at 1. 7a/a lor ca 1. 7a/a 7ocurilor si-ple ale u.ui 7ar, lu-i.0 -aterial0, dar e-a.a/ie a spiritului, care iscode9te spa/iul ca s0 se-.ale=e 3aselor pri-e5dia# Poate ;re9esc 3or:i.du)/i .u-ai de litera tura de r0=:oi# Dup0 cu- 1. realitate, co.stitu/ia solu lui, direc/ia 31.tului 9i lu-i.a arat0 de ce parte 3a cres te u. copac, co.di/iile 1. care se 7ace o ca-pa.ie, carae) teristicile re;iu.ii 1. care -a.e3re=i, co-a.d0 1.truc1t3a 9i -0r;i.esc pla.urile 1.tre care u. ;e.eral are de ales# Ast7el 1.e1t po/i pre3esti -ersul ar-atelor de)a lu.;ul -u./ilor, 1.tr)u. siste- de 30i, pe cutare c1-pii, aproa pe paralel cu caracterul de .ecesitate 9i de 7ru-use/e : ;ra.dioas0 a a3ala.9elor#

tio

F 1-i co.te9ti acura li:ertatea co-a.da.tului, di3i .a/ia ad3ersarului care 3rea s0)i ;<iceasc0 pla.urile, pe care -i)o acordai -ai adi.eauri# F C1tu9i de pu/i. M 1/i aduci a-i.te de acea carte de 7ilo=o7ie pe care o citea- 1-preu.0 la 'al:ec, :o;0 /ia lu-ii posi:ilului 1. raport cu lu-ea real0 U Ei :i.e M acela9i lucru se petrece 9i 1. arta -ilitar0# 1.tr)o situa/ie dat0 se 3or i-pu.e patru pla.uri 1.tre care ;e.eralul a a3ut de ales, dup0 cu- o :oal0 poate ur-a di7eritele e3olu/ii la care -edicul tre:uie s0 se a9tepte# Ri acolo, sl0:iciu.ea 9i ;ra.doarea o-e.easc0 s1.t .oi cau=e da i.certitudi.i# &0 presupu.e- a9adar c0 1.tre aceste pa tru pla.uri, u.ele ra/iu.i 1.t1-pl0toare >cu- ar 7i u.ele /i.te accesorii de ati.s, sau ti-pul care =ore9te, sau .u -0rul -ic 9i proasta apro3i=io.are a e7ecti3elor sale? 7aa pe ;e.eral s0 pre7ere pla.ul 1.t1i care e -ai pu/i. per7eet, dar a c0rui e@ecutare e -ai pu/i. costisitoare, -ai rapid0 9i a31.d ca tere. o re;iu.e -ai :o;at0 pe.tru <ra.a tru pelor sale# Por.i.d cu acest di.t1i pla., pe care i.a-icul, la 1.ceput .esi;ur, 1l 3a deslu9i, poate s0 .u reu9easc0, di. cau=a piedicilor prea -ari, e toc-ai ceea ce .u-esc .epre30=utul iscat di. .epre3ederea o-e.easc0 dar 1l poate p0r0si 9i 1.cerca al doilea sau al treilea sau al patrulea pla.# Dar se prea poate de ase-e.ea s0 7i 1. cercat pe cel di.t1i F 9i toc-ai aici se 30de9te ceea ce .u-esc ;ra.doarea o-e.easc0 F .u-ai ca u. si-ulacru, ca s0)l 7i@e=e pe i.a-ic, 1. a9a 7el ca s0)l surpri.d0 acolo u.de .u se credea atacat# Ast7el la l-, MacJ, care a9tepta pe i.a-ic la apus, 7u 1.30luit pe la -ia=0.oapte, u.de se credea 1. si;ura./0# Pilda -ea .u este de alt-i.teri prea :u.0# l- este u. tip -ai :u. de lupt0 de 1.30luire pe care 3iitorul 1l 3a 3edea repet1.du)se, c0ci .u este .u-ai o pild0 clasic0 di. care se 3or i.spira ;e.eralii, ci o 7or-0 1.truc1t3a .ecesar0 >.ecesar0 pri.tre altele, pri. 7aptul c0)/i o7er0 o 3arietate, posi:ilitatea de)a ale;e?, ca v.n tip de cristali=are# Dar toate astea .u duc la .ici u. re=ultat, 7ii.dc0 aceste cadre s1.t totu9i i-itate# M0 1. torc la cartea .oastr0 de 7ilo=o7ie, e ca pri.cipiile ra/io .ale sau ca le;ile 9tii./ei, realitatea li se co.7or-ea=0 cu apro@i-a/ie, dar adu)/i a-i.te de -arele -ate-aticia. Poi.care care .u e si;ur c0 -ate-aticile ar 7i ri;uros 111

Oe@acte# Iar re;ula-e.tele 1.sele, despre care /i)a- 3or:it, s1.t la ur-a ur-elor de o i-porta./0 secu.dar0 9i de alt ) -i.teri s1.t sc<i-:ate di. c1.d 1. c1.d# Ast7el, .oi ca3a ) leri9tii, lucr0- dup0 Serviciul n campanie di. 1T9S, des) pre care se poate spu.e c0 este peri-at, c0ci se 1.te-e ) ia=0 pe uoctri.a 3ec<e 9i peri-at0 care co.sider0 c0 lupta de ca3alerie .)are dec1t u. e7ect -oral pri. spai-a pe care 9ar5a o produce asupra ad3ersarului# Or, dasc0lii .o9tri cei -ai i.teli;e./i, tot ce a3e- -ai :u. 1. ca3ale ) rie 9i -ai cu sea-0 -aiorul de care)/i 3or:ea-, co.sider0 di-potri30 c0 decisi3a 3a 7i o:/i.ut0 pri.tr)o ade30rat0 1.30l-09eal0 u.de .e 3o- lupta cu la.cea 9i cu spada 9i u.de cel -ai te.ace 3a 1.3i.;e .u .u-ai -oral-e.te 9i datorit0 i-presiei de ;roa=0, dar -aterial-e.te# )F &ai.t)Loup are dreptate, pese-.e c0 3iitorul Ser viciu in campanie 3a 1.re;istra aceast0 e3olu/ie, spuse 3eci.ul -eu# F Apro:area ta .u -0 sup0r0, c0ci p0rerile tale par) c0)l i-presio.ea=0 -ai -ult dec1t ale -ele pe priete.ul -eu, spuse r1=1.d &ai.t)Loup, 7ie c0 aceast0 si-patie ce Ise 1.7iripa i.tre ca-aradul s0u 1 9i -i.e 1l plictisea 1.tru c1t3a, 7ie c0 ;0sea c0 se cu3i.e s0 o co.sacre, co.stat1.d)o ast7el o7icial# Apoi, poate a- -ic9orat, i-porta./a re;ula -e.telor, care se -odi7ic0, este ade30rat# Dar p1.0 atu.ci, ele co-a.d0 situa/ia -ilitar0, pla.urile de ca-pa.ie 9i de co.ce.trare# Dac0 o;li.desc o 7als0 co.cep/ie strate ;ic0, ele pot 7i pri.cipiul i.i/ial al 1.7r1.;erii# Lucrurile acestea s1.t 1.truc1t3a prea te<.ice pe.tru ti.e, 1-i spusU ol# La ur-a ur-ei, s0 .u ui/i c0 r0=:oaiele 1.sele ;r0:esc 1. cel -ai 1.alt ;rad e3olu/ia artei r0=:oiului# 1. cursul u.ei ca-pa.ii, dac0 e ce3a -ai lu.;0, 3e=i pe u.ul di. :eli;era./i pro7it1.d de lec/iile pe care i le dau succesul 9i ;re9elile ad3ersarului, per7ec/io.1.d -etodele acestuia care, li r1.dul s0u, supralicitea=0# Dar astea s1.t de do -e.iul trecutului# Datorit0 -arilor pro;rese ale artile riei, r0=:oaiele 3iitoare, dac0 3or -ai 7i 1.c0 r0=:oaie, 3or 7i at1t de scurte, 1.c1t pacea 3a 7i 1.c<eiat0 1.ai.te de)a tei ;1.di s0 tra;i 3reu. 1.30/0-1.t di. ele# F Nu 7i at1t de suscepti:il, i)a- spus lui &ai.t)Loup, r0spu.#)11.du)i la ceea ce spusese 1.ai.tea acestor cu3i.te# Te)a- ascultat cu destul0 l0co-ie# c1+

IF Dac0 3ei :i.e3oi s0 .u)/i #-ai sar0 -u9tarul 9i)-i 3ei 1.;0dui, ur-0 priete.ul lui &ai.t)Loup, 3oi ad0u;a celor ce ai spus c0 :0t0liile se i-it0 9i se suprapu. .u .u-ai di. prici.a co-a.da.tului# &e poate 1.tD-pla ca o eroare a acestuia >de pild0 aprecierea sa i.su7icie.t0 a 3alorii ad3ersarului?, s0)l 7ac0 s0 cear0 trupelor sale .i9te sacri7icii e@a;erate, sacri7icii pe care u.ele u.it0/i le 3or s031r9i cu o a:.e;a/ie at1t de su:li-0, 1.c1t rolul lor 3a 7i ast7el ase-0.0tor aceluia al cutDrei alte u.it0/i di. cutare alt0 :0t0lie 9i 3or 7i citate 1. istorie ca .i9te pilde care pot lua u.a locul alteia : ca s0 .e -0r;i.ila 1T!*, ;arda prusac0 la &ai.t)Pri3at, tiraliorii al;e ) rie.i la 2roesc<3iller 9i la Yisse-:our;# F A< M care pot lua u.a locul alteia, 7oarte ade30rat M Mi.u.at M E9ti i.teli;e.t, spuse &ai.t)Loup# Nu era- i.di7ere.t la aceste di. ur-0 pilde, ca ort de c1te ori su: particular -i se 1.70/i9a ceea ce este ;e.eral# Totu9i, toc-ai ;e.iul co-a.da.tului -0 i.teresa, a9 7i 3rut s0)-i dau sea-a 1. ce co.sta, cu- ar ac/io.a co) -a.da.tul ;e.ial 1.tr)o 1-pre5urare dat0, 1. care cel lipsit de ;e.iu .)ar putea re=ista ad3ersarului, ca s0 resta:ileasc0 :0t0lia co-pro-is0, ceea ce, potri3it spu ) selor lui &ai.t)Loup, era 7oarte posi:il 9i 7usese reali=at de -a i -ult e ori de Napole o.# Ca s0) -i dau se a -a ce este 3aloarea -ilitar0, a- 1.tre:at care di.tre ;e.e ) ra li i a le c 0 r or .u -e le c u.o9t e a - a 3e a 1 . ce l -a i 1.alt ;rad o 7ire de co-a.da.t, tale.t de tacticia., cu riscul de a)i plictisi pe .oii -ei priete.i, care de alt ) -i.teri .u l0sau s0 li se =u;r03easc0 plictiseala pe 7a/0 9i)-i r0spu.deau cu o .eoste.it0 :u.0tate:# M0 si-/ea- desp0r/it >.u .u-ai de -area .oapte 1.;<e/at0 care se c.ti.dea 1. dep0rtare 9i 1. care au=eadi. c1.d 1. c1.d 7luieratul u.ui tre. care .u reu9ea dec1t s0 .e sporeasc0 pl0cerea de a 7i aici, sau :0taia u.ei ore care di. 7ericire era 1.c0 1.dep0rtat0 de aceea la care ace9ti ti.eri tre:uiau s0)9i reia s0:iile 9i s0 plece?, dar 9i de toate preocup0rile e@terioare, c1t pe aici 9i de a-i.tirea doa-.ei de Guer-a.tes, datorit0 :u.0t0/ii lui 1 &ai.t)Loup c0reia aceea a priete.ilor s0i care i se a) dau;0 1i d0dea parc0 -ai -ult0 ce.siste./0 8 datori t0 9i c0ldurii acestei -ici su7ra;erii, ;ustului -1.c0rurilor
%F)Guer.

&&.

ra7i.ate care .i se ser3eau, care prile5uiau tot at1ta pl0%) cere i-a;i.a/iei c1t 9i l0co-iei -ele 8 u.eori p0rticica de .atur0 di. ele care 7useser0 s-ulse, a;<eas-atarul =;ru./uros al scoicii 1. care -ai st0ruie c1te3a pic0turi de ap0 s0rat0, sau curpe.ul .oduros, 3i/ele 1.;0l:e.ite ale u.ui cierc<i.e de stru;uri, le -ai 1.co.5ura 1.c0C i.co-esti:il0, poetic0 9i 1.dep0rtat0 ca u. peisa5, 70c1.d s0 ur-e=e 1. cursul ci.ei e3oc0rile u.ei sieste su: o) :olt0 de 3i/0 9i a u.ei pli-:0ri pe -are 8 1. alte seri, aceast0 particularitate ori;i.al0 a 7elurilor era pus0 1.W e3ide./0 de :uc0tar, care le 1.70/i9a 1. cadrul lor 7iresc ca o oper0 de art0 8 iar u. pe9te 7iert 1. =ar=a3at era adus pe o 7ar7urie lu.;uia/0 de p0-1.t, pe care, despri.) =1.du)se 1. relie7 pe .i9te ;r0-e=i de ier:uri al:0strii i.7ra.;i:il dar 1.c0 r0sucite pe.tru c0 7usese aru.cat 3iu 1. apa clocotit0, 1.co.5urat de u. cerc de scoici, de a.i-acule satelite, cra:i, cre3e/i 9i -idii, a3ea aeru5 de a ap0rea 1.tr)o cera-ic0 de)a lui 'er.ard PalissA# F &1.t ;elos, s1.t 7urios, 1-i spuse &ai.t)Lup, parte rlC1.d, parte serios, 70c1.d alu=ie la co.3ersa/iile 70r0 s71r9it, 1. 9oapt0, pe care le 1.tre/i.ea- cu priete.ul s0u# G0se9ti oare c0 e -ai i.teli;e.t dec1t -i.e, /ii -a i -u l t l a e l c a l a -i . e U A t u . c i , . u -a i e l o c dec1t pe.tru el U '0r:a/ii care iu:esc peste -0sur0 o 7e ) -eie, care tr0iesc 1. societatea u.or :0r:a/i cu succes la 7e-ei 19i 1.;0duie u.ele ;lu-e pe care al/ii, care le)ar ;0si -ai pu/i. .e3i.o3ate, .)ar 1.dr0=.i s0 le 7ac0# 1.dat0 ce co.3ersa/ia de3e.ea ;e.eral0, e3ita- cu to/ii s0 -ai 3or:i- de DreA7us, de tea-0 s0 .u)l su ) p0r0- pe &ai.t)Loup# Totu9i, peste o s0pt0-1.0, doi di. ca-ara=ii s0i 70cur0 o:ser3a/ia c1t era de ciudat c0, de9i tr0ia 1.tr)u. -ediu at1t de -ilit0ros, era at1t de dreA7usard, aproape a.ti-ilitarist# 4I.7lue./a -ediului .)are i-porta./a care i se atri:uie###6, a- spus, .e) 3r1.d s0 i.trau 1. a-0.u.te# 2ire9te, a3ea- de ;1.d s0 -0 -0r;i.esc la aceast0 o:ser3a/ie 9i s0 .u co.ti.ui cu re7lec/iile pe care i le 1.70/i9ase- cu c1te3a =ile -ai 1.ai.te lui &ai.t)Loup# Cu toate acestea, cu- 1i spusese- a) proape te@tual cel pu/i. aceste cu3i.te, a3ea- s0 -0 scu= pe.tru ele, ad0u;i.d : 4E toc-ai ceea ce spu.ea-ai =ilele trecute###6 Dar .u /i.use- sea-0 de re3ersul 11"

:i.e3oitoarei ad-ira/ii pe care Ro:ert -i)o ar0ta -ie 9i altor c1tor3a# Aceast0 ad-ira/ie se co-pleta cu o asi-ilare at1t de des031r9it0 a Meilor lor, i.cit peste patru=eci 9i opt de ore uita c0 aceste idei .u erau ale lui# 1. ce pri3ea -odesta -ea te=0, ca 9i cu-, ea ar 7i s0l09luit totdeau.a 1. -i.tea lui 9i eu a9 7i 31.at doar pe -o9ile sale, &ai.t)Loup cre=u de cu3ii./0 s0)-i ure=e cu c0ldur0 :u. sosit 9i s0 -0 apro:e : F 2ire9te M -ediul .)are .ici o i-porta./0# Ri ur-0 cu aceea9i co.3i.;ere ca 9i cu- s)ar 7i te ) -ut c0 l)a9 1.trerupe sau .u l)a9 1./ele;e : F Ade30rata i.7lue./0 este aceea a -ediului i. telectual M E9ti o-ul ideii tale M &e opri o clip0 cu sur1sul cui3a care a -istuit :i.e, l0s0 s0)i cad0 -o.oclul, a/i.ti.du)9i pri3irea ca u. s7re) del asupr0)-i : h To/i cei ce 1-p0rt09esc aceea9i idee s1.t la 7el, 1-i spuse el, cu u. aer de s7idare# 20r0 1.doial0, .u)9i a-i.tea c0)i spusese- cu c1te3a =ile -ai 1.ai.te ceea ce)9i a-i.tise 1. sc<i-: atit de :i.e# Nu sosea- 1. 7iecare sear0 la restaura.tul lui &ai.t) Loup 1. acelea9i toa.e# Dac0 o a-i.tire, o -1<.ire s1.t 1. stare s0 .e p0r0seasc0, ast7el 1.c1t .u .e -ai d0sea-a de ele, u.eori re3i. 9i -ult0 3re-e .u .e -ai p0r0sesc# 1. u.ele seri, c1.d str0:0tea- ora9ul 1.drep) t1.du)-0 spre restaura.t, o re;reta- at1t de -ult pe doa-.a de Guer-a.tes, 1.c1t a:ia -ai putea- r0su7la: s)ar 7i spus c0 o parte di. pieptul -eu ar 7i 7ost sec/io.at0 de u. a.ato-ist di:aci, scoas0 9i 1.locuit0 cu o parte e;al0 de su7eri./0 .e-aterial0, cu u. ec<i3ale.t de .ostal ) ;ie 9i de dra;oste# Cus0tura a 7ost 1. =adar :i.e 70 ) cut0, tr0ie9ti destul de a.e3oie c1.d re;retul u.ei 7ii./e s)a su:stituit -0ru.taielor, are aerul c0 acup0 -ai -ult loc dec1t ele, 1l si-/i -ereu, apoi ce a-:i;uitate s0 7ii silit s >ndeti o parte di. trupul t0u# Dar pare)se c0 3alor0- -ai -ult# La cea -ai -ic0 adiere, o7te=i di. prici.a ap0s0rii, dar 9i di. prici.a s71r9elu# Pri3eacerul# Dac0 era se.i., 1-i spu.ea- : 4Poate c0 e la /ar0 Ri pri3e9te acelea9i stele6, 9i ci.e 9tie dac0, a5u.;1.d la restaura.t, Ro:ert .u)-i 3a spu.e : 4O 3este :u.0, -0) 11S

tu9a -ea -i)a scris, ar 3rea s0 te 3ad0, 3a 3e.i aici6# Nu) -i a9ter.ea- .u-ai pe 7ir-a-e.t ;1.dul la doa- .a de Guer-a.tes# O :oare -ai ;i.;a90 care adia, par c0)-i aducea 3reu. -esa5 di. partea)i ca odi.ioar0 de de Gil:erle, 1. la.urile de ;r1u de la Mese;lise : o-ul .u se sc<i-:0, ci i.troduce 1. se.ti-e.tul pe care)l a) tri:uie u.ei 7ii./e -ulte di. ele-e.tele aro-ite pe care $ le tre=e9te, dar care)i s1.t str0i.e# Apoi ce3a 1. .oi se I str0duie9te totdeau.a s0 aduc0 aceste se.ti-e.te deose :ite la -ai -ult ade30r, adic0 s0 ie u.easc0 cu u. se. ti-e.t -ai ;e.eral, co-u. 1.tre;ii o-e.iri, cu care i.di3i=ii 9i sup0r0rile pe care ace9tia .i le prici.uiesc s1.t .u-ai u. prile5 de a .e apropia : sup0rarea -ea se 1-:i.a cu oarecare pl0cere pe.tru c0 9tia- c0 e o p0rti cic0 di. dra;ostea u.i3ersal0# 20r0 1.doial0, pri. ceea ce credeac0 recu.osc di. triste/ile pe care le 1.cercase- 1. le;0tur0 cu Gil:erte, sau c1.d -a-a .u r0-1.ea seara, la Co-:raA, 1. odaia -ea, c1t 9i a-i.tirea u.or pa;i.i de 'er;otte, 1. su7eri./a pe care o 1.cerca- 9i de care doa-.a de Guer-a.tes, r0ceala, a:se./a ei, .u se le;au deslu9it a9a cu- e le;at0 cau=a de e7ect 1. -i.tea u.ui sa3a.t, .u co.c<idea- c0 doa-.a de Guer)-a.tesc .)ar 7i aceast0 cau=0# Nu e@ist0 oare cutare durere 7i=ic0 di7u=0 care se 1.ti.de pri. 1-pr09tiere 1. re;iu.ile e@terioare p0r/ii :ol.a3e, dar pe care o p0r0se9te ca s0 dispar0 de)a :i.elea, dac0 u. practicia. ati.;e pu.ctul di. care purcede U Ri totu9i -ai 1.ai.te, 1.ti.derea e1 1i d0dea 1. oc<ii .o9tri ase-e.ea caracter .edeslu9it 9i 7atal, 1.c1t .e7ii.d 1. stare de)a o e@plica, de)a o loca li=a c<iar, credea- c0 e cu .eputi./0 de 3i.decat# 1. ti-p ce -0 1.drepta- spre restaura.t, 1-i spu.ea- : ,,&1.t patruspre=ece =ile de c1.d .)a- -ai 30=ut)o pe doa-.a de Guer-a.tes6 patruspre=ece =ile, -i se p0rea ce3a e.or- -ie, care, c1.d era 3or:a de doa-.a de Guer-a.tes .u-0ra- cu -i.uteJU?# N. .u-ai stelele 9i adierea, dar c<iar di3i=iu.ile arit-etice ale ti-pului luau 1. oc<ii -ei .i9te propor/ii dureroase 9i poetice# 2iecare =i era- acu- o creast0 -i9c0toare a u.ei coli.e .esi;ure : de o parte, si-/ea- c0 putea- co:or1 spre uitare, de alta -0 :iciuia .e3oia de)a o re3edea pe duces0# Era- -ai aproape c1.d de u.a, c1.d de alta, 11,

.e;0si.d u. ec<ili:ru stator.ic# c.tr)o =i -i)a- spus : Poate 3a sosi o scrisoare disear06 9i, 3e.i.d la ci.0, a- a3ut cura5ul de a)l 1.tre:a pe &ai.t)Loup : F N)ai pri-it, di. 1.t1-plare, 9tiri de la Paris U F'a da, r0spu.se el, cu u. aer -oroc0.os, dar s1.t proaste# R0su7l0-, 1./ele;1.d c0 .u-ai el era -1<.it, iar 9ti ) rile pe care le pri-ise erau de la a-a.ta lui# Dar -i)adat cur1.d sea-a c0 u.a di. ur-0rile lor 3a 7i 1-pre5u ) rarea c0 Ro:ert 3a 7i -ult ti-p 1-piedicat s0 -0 duc0 la -0tu9a lui# A- a7lat c0 1.tre el 9i a-a.ta lui i=:uc.ise o ceart0, 7ie pri. corespo.de./0, 7ie c0 ea ar 7i 3e.it 1.tr)o di-i ) .ea/0 s0)l 3ad0 1.tre dou0 tre.uri# C<iar certurile -ai pu/i. ;ra3e de p1.0 acu- p0reau 1.totdeau.a c0 s1.t i.solu:ile# C0ci ea era prost dispus0, se a;ita, pl1.;ea, Ndi. -oti3e tot at1t de ;reu de 1./eles ca u.ii copii care se 1.c<id 1.tr)o odaie 1.tu.ecoas0, .u 3i. la ci.0, re ) 7u=0 orice l0-urire 9i .u 7ac dec1t s0 pl1.;0 9i -ai tare c1.d, .e-aiput1.d r0:da, le dai c1te3a pal-e# &ai.t)Loup su7eri 1.;ro=itor de pe ur-a acestei .e1./ele;eri, dar aces ta este .u-ai u. 7el de a 3or:i prea si-plu 9i care 7al si7ic0 deci ideea pe care tre:uie s0 .e)o 7ace- despre aceast0 durere# C1.d se po-e.i si.;ur, .ea31.d altce3a -ai :u. de 70cut dec1t s0 se ;1.deasc0 la a-a.ta lui care @ plecase cu respectul pe care)l 1.cercase pe.tru el 30=1.du)l at1t de e.er;ic, .eli.i9tea care)l tul:urase 1. cele di.t1i ore lu0 s71r9it 1. 7a/a irepara:ilului, 9i 1.ce tarea u.ei .eli.i9ti e u. lucru at1t de ;i.;a9, 1.c1t cearta do:1.di 1. oc<ii lui, odat0 sta:ilit0 pu/i. di. 7ar-ecul pe care i l)ar 7i prile5uit o 1-p0care# Ce3a -ai t1r=iu, a 1.ceput s0 su7ere di. prici.a u.ei dureri, a u.ui accide.t secu.dar, al c0ror 7lu@ i=3ora, 70r0 1.cetare, c<iar di. O1, la ideea c0 poate ea s)ar 7i 1.3oit s0 se 1-pace, c0 .)ar 7i cu .eputi./0 ca ea s0 a9tepte u. cu31.t di. par) tea)i, c0 p1.0 atu.ci ca s0 se r0=:u.e poate, ea ar 7ace 1. cutare sear0, 1. cutare loc cutare lucru, 9i ar 7i tre :uit doar s0) i tele;ra7ie=e c0 sose9te pe.tru ca acest lucru s0 .u se 1.t1-ple, c0 poate al/ii pro7it0 de ti- pul pe care el 1l irose9te, 9i c0 peste c1te3a =ile 3a 7i prea t1r=iu ca s0 o re;0seasc0, pe.tru cD 3a 7i ocupat0# 11!

Nu 9tia .i-ic de toate aceste posi:ilit0/i, a-a.ta lui t0) cea, ceea ee s71r9i pri. a)i 1..e:u.i durerea, ast7el 1.c1t 1.cepu s0 se 1.tre:e dac0 .u cu-3a era ascu.s0 la Do.) eieres sau plecase 1. I.dii# &)a spus c0 t0cerea este o 7or/0 8 1. cu totul alt 1.) /elee este u.a di. cele -ai teri:ile la dispo=i/ia celor ce s1.t iu:i/i# Ea spore9te .eli.i9tea celui ce a9teapt0# Ni-ic .u 1.dea-.0 at1t la 1-p0care cu o 7ii./0 dec1t ceea ce ie desparte de ea, 9i ce piedic0 e -ai ;reu de str0:0tut dec1t t0cerea U &)a -ai spus de ase-e.ea c0 t0cerea este u. c<i. 9i c0)i 1. stare s0 1..e:u.easc0 pe cel ce e silit la ea 1. 1.c<isori# Dar ce c<i. F -ai -are dec1t acela de a t0cea F sD)l 1.duri di. partea celei pe care o iu:e9ti M Ro:ert 19i spu.ea : 4Ce)o 7i 70c1.d ea, de tace U 20r0 1.doial0, -0 1.9al0 cu al/ii#6 Mai spu.ea : 4Ce)a- 70cut de tace ast7el U Poate -0 ur09te, pe 3eci6# Ri se 1.3i.uia# T0cerea 1l 1..e:u.ea ast7el cu ade30rat, di. prici.a ;elo=iei 9i a re-u9c0rilor# Mai cu-plit0 de alt-i.teri dec1t aceea a 1.c<isorilor, aceast0 t0cere era ea 1.s09i o 1.c<isoare# . /arc .e-aterial, 70r0 1.doial0, dar de .ep0tru.s, aceast0 7elie i.terpus0 de at-os7er0 ;oal0, dar pe care ra=ele 3i=uale ale celui p0r0sit .u le pot str0:ate# E@ist0 oare 3reo lu-i.0 -ai 1.;ro=itoare dec1t t0cerea care .u .e arat0 o a:se./0, ci o -ie, 9i 7iecare ded1.du)se altei tr0d0ri U .eori Ro:ert credea c0 aceast0 t0cere a3ea s0 1.cete=e .u-ai)dec1t, c0 scrisoare a9teptat0 3a sosi# O 3edea, ea sosea, el p1.dea 7iecare =;o-ot, se -ai potolea, -ur-ura : 4&crisoarea M &crisoarea M6 Dup0 ce presi-/ise ast7el o oa=0 i-a;i.ar0 de duio9ie, se po-e.ea trop0i.d 1. de9ertul real al t0cerii 70r0 s71r9it# 1.dura di.ai.te 70r0 s0 uite 3reu.a, toate durerile u.ei desp0r/iri pe care 1. alte -o-e.te credea c0 o 3a putea e3ita, ca cei ce)9i r1.duiesc toate a7acerile 1. 3ederea u.ei e@patrieri care .u 3a a3ea loc, 9i a c0ror -i.te, care .u -ai 9tie u.de 3a tre:ui s0 se situe=e -1i.e, se 7r0-1.t0 -o-e.ta., despri.s0 de ei, ca acea i.i-0 pe care o s-ul;i u.ui :ol.a3 9i care co.ti.u0 s0 :at0, desp0r/it0 de restul trupului# 1. orice ca=, aceast0 .0de5de c0 a-a.ta lui se 3a 1.toarce 1i d0dea cura5ul de)a st0rui 1. desp0r/ire, dup0 cu- credi./a c0 te 3ei
11T

putea 1.toarce 3iu di. lupt0 1/i 1.;0duie s0 1.7ru./i -oar tea# Cu- di.tre toate pla.tele o-e.e9ti o:i9.ui./a este aceea care are -ai pu/i.0 .e3oie de u. sol <r0.itor ca s0 tr0iasc0 9i se i3e9te cea di.t1i pe st1.ca 1. apare./0 cea -ai stearp0, poate practic1.d -ai 1.t1i si-ularea u.ei desp0r/iri, ar 7i s71r9it s0 se o:i9.uiasc0 si.cer cu ea# Dar .esi;ura./a 1.tre/i.ea 1. el o stare care, le;at0 de a-i.tirea acestei 7e-ei, se-0.a cu dra;ostea# &e silea totu9i s0 .u)i scrie, ;1.di.d poate c0 era -ai pu/i. cu- plit c<i.ul de)a tr0i 70r0 a-a.ta lui dec1t cu ea 1. a.u -ite co.di/ii, sau c0, dup0 c<ipul 1. care se desp0r/iser0, Nera .ecesar s0)i a9tepte scu=ele pe.tru ca ea s0 p0stre =e ceea ce credea c0 a3ea pe.tru el, dac0 .u dra;ostea, Icel pu/i. sti-a 9i respectul# &e -ul/u-ea s0 se duc0 la tele7o.ul care toc-ai se i.stalase la Do.cieres 9i s0 cear0 9tiri sau s0 dea i.struc/iu.i u.ei ca-eriste pe care o a.;a5ase la priete.a lui# Aceste co-u.ica/ii erau de alt-i.teri co-plicate 9i)i luau -ult ti-p, c0ci ur-1.d p0rerile literare ale priete.ilor ei 1. le;0tur0 cu ur1/e.ia capitalei, N dar a31.d -ai ales 1. 3edere a.i-alele ei, c1i.i, -ai-u/a, ca.arii 9i papa;alul, ale c0ror /ipete co.ti.ui proprietarul ei de la Paris 1.cetase de)a le -ai tolera, a-a.ta lui Ro:ert toc-ai 1.c<i.ase o -ic0 proprietate 1. 1-pre5uri-ile Versailles) ului# Iar el, la Do.cieres, .u dor-ea -0car o clip0 .oaptea# I.tr)u. r1.d, r0pus de o:oseal0, a/ipi pu/i. la -i.e# Dar deodat0 1.cepu s0 3or:easc0, 3oia s0 o ia la 7u;0, s0 1-piedice ce3a, spu.ea : 4Aud### .)ai s0### .)ai s0###6 &e tre=i# 1-i spuse c0 toc-ai 3isase c0 era la /ar0, la pluto.ierul)-a5or, ca)$ re 1.cercase s0)l 1.dep0rte=e di.tr) o a.u-it0 parte a casei# &ai.t)Loup ;<icise c0 pluto.ierul)-a5or ;0=duia pe u. locote.e.t 7oarte :o;at 9i 7oarte 3icios care o dorea i.ult pe priete.a sa# Ri deodat0 au=ise pe .ea9teptate, Ideslu9it 1. 3isul s0u, stri;0tele i.ter-ite.te 9i re;ulate pe care a-a.ta lui o:i9.uia s0 le scoat0 1. -o-e.tele de 3oluptate# Vruse s0)l sileasc0 pe pluto.ierul)-a5or s0)l duc0 1. odaie, u.de acesta 1l 1-piedica s0 a5u.;0, cu u. aer 5i;.it de at1ta i.discre/ie, 1.e1t Ro:ert spu .ea c0 .u)l 3a putea uita .iciodat0# F Visul -eu e idiot, ad0u;0 el 1.c0 ;171i.d#
119

Dar -i)a- dat sca-a c0 1. ora ur-0toare 7u de -ai -ulte o3i pe pu.ctul de)a tele7o.a a-a.tei sale ca s)o roa;e s0 se 1-pace cu el# Tata i.stalase de cur1.d tele ) 7o.ul la .oi acas0, dar .u 9tiu dac0 aceast0 1-pre5urare l) ar 7i slu5it 1.truc1t3a pe &ai.t)Loup# De alt-i.teri . u -i s e p 0 r e a p r e a c u 3 i i . c i o s s 0 d a u p 0 r i . / i l o r -ei,, :a c<iar .u-ai u.ui aparat i.stalat 1. casa lor, a) cest rol #de -i5locitor 1.tre &ai.t)Loup 9i a-a.ta lui, ori) c1t de .o:ile 9i de disti.se ar 7i 7ost se.ti-e.tele ei# Co9-arul lui &ai.t)Loup se risipi oarecu- di. -i.tea lui# Ve.i s0 -0 3ad0 cu pri3irea distrat0 9i 7i@0 i. r0s ti-pul acestor =ile cu-plite6 care, ur-1.d u.a alteia, au dese.at pe.tru -i.e cur:a -i.u.at0 a 3reu.ei ra- pe 70urite di. ;reu de pe care Ro:ert se 1.tre:a ce <ot0) r1re a3ea s0 ia priete.a lui# 1. s71r9it, ea II 1.tre:0 dac0 el s)ar 1.3oi s0 o ierte, 1.dat0 ce 1./elese c0 desp0r/irea era e3itat0, 19i d0du sea-a de toate .ea5u.surile u.ei 1-p0c0ri# &u7erea de alt-i.teri -ai pu/i. 9i aproape c0 acceptase o durere a c0rei -u9c0tur0 poate a3ea s0 o 1.cerce iar09i peste c1) te3a lu.i, dac0 le;0tura lui ar 7i re1.ceput# Nu 9o30i -ult ti-p# Poate .u 9o30i toc-ai pe.tru c0 e.a, 1. s71r9it, si ) ;ur c0)9i 3a putea redo:1.di a-a.ta, c0 3a putea, deci c0 o 3a 7ace# Dar ea 1l ru;a, toc-ai ca s0)9i re;0seasc0 li.i9tea, s0 .u 3i.0 la Paris de 1.t1i ia.uarie# Or, el .) a3ea cura5ul s0 se duc0 la Paris 70r0 s0 o 3ad0# Pe de alt0 parte ea co.si-/ise s0 c0l0toreasc0 cu el, 1.s0 i)ar 7i tre:uit u. co.cediu pe care c0pita.ul de 'orodi.o .u se 1.3oia s0 i)l acorde# F M0 sti.;<ere9te di. prici.a 3i=itei la -0tu9a -ea, care e ast7el a-1.at0# M0 3oi 1.toarce pro:a:il la Paris de Pa9ti# F Atu.ci .u .e 3o- putea duce la doa-.a de Guer) -a.tes, c0ci 3oi 7i Ia 'al:ec# Dar .u 7ace a:solut .i-ic# F La 'al:ec U Dar a:ia ai 7ost acolo 1. au;ust# F Da, dar a.ul acesta tre:uie s0 -0 duc -ai de3re-e, di. prici.a s0.0t0/ii -ele# &e te-ea ca, dup0 cele ce)-i spusese despre ea, s0 .u a- o p0rere proast0 de a-a.ta lui# 4E 3iole.t0, toc-ai pe.tru c0 e prea si.cer0, prea di.tr)o :ucat0 1. se.ti ) -e.tele ei# Dar e o 7ii./0 su:li-0# Nu)/i po/i 1.c<ipui 1+*

ce ;i.;09ie poetic0 are# &e duce s0 petreac0 1. 7iecare a. =iua -or/ilor la 'ru;es# Nu)i a9a c0 e O:i.eP U Dac0 ai s0 o cu.o9ti 3reodat0, 3ei 3edea, are o ;ra.doare###6 Cu- era p0tru.s de u. a.u-it li-:a5 ce se 3cr:ea 1. 5urul acestei 7e-ei 1. cercurile literare : 4Are ce3a si ) deral, :a c<iar ce3a 3atic, 1./ele;i ce 3reau sD spu., poetul care era aproape u. pro7et6# A- c0utat 1. ti-pul ci.ei u. prete@t care s0)i 1.;0 ) duie lui &ai.t)Loup s0 o roa;e pe -0tu9a lui s0 -0 pri ) -easc0 70r0 s0 a9tepte ca el s0 3i.0 la Pa.s# Or, acest prete@t 1-i 7u prile5uit de dori./a de)a re3edea ta:lourile Iui Elstir, -arele pictor pe care &ai.t)Loup 9i cu -i.e 1l cu.oscuse- la 'al:ec# Prete@t care cupri.dea de alt ) 7el 9i oarecare ade30r c0ci, dac0 1. 3i=itele pe care i le 70cuse- lui Eistir, preti.sese- picturii sale sD -0 c0l0u ) =easc0 spre 1./ele;erea 9i spre dra;ostea u.or lucruri -ai :u.e dec1t ea, u. de=;<e/ ade30rat, o aute.tic0 pia/0 de pro3i.cie, .i9te 7e-ei 3ii pe pla50 >cel pu/i. i)a9 7i co ) -a.dat portretul realit0/ilor pe care .u 9tiuse- s0 le ad1.cesc, ca o c0rare cu ru5e al:e, .u ca s0)-i co.ser3e, ci ca s0)-i descopere 7ru-use/ea 7or?, acu- di-potri30, toc-ai ori;i.alitatea, seduc/iu.ea acestor picturi 1-i st1r) .eau dori./a 9i /i.ea- -ai cu sea-0 s0 30d alte ta:louri de Elstir# Mi se p0rea c0 ta:lourile lui cele -ai .e1.se-.ate erau altce3a dec1t capodoperele pictorilor c<iar -ai -ari# Opera lui era ca u. re;at 1.c<is, cu ;ra.i/ele de .etre ) cut, cu su:sta./a 70r0 perec<e# Colec/io.1.d cu l0co-ie rarele re3iste care pu:licaser0 studii despre el# a7lasedi. ele c0 .u-ai de cur1.d 1.cepuse s0 picte=e peisa5e 9i .aturi -oarte, dar c0 1.cepuse cu ta:louri -itolo;ice >30=use- 7oto;ra7ia a dou0 di. ele 1. atelierul s0u?, apoi 7usese -ult ti-p i-presio.at de arta 5apo.e=0# .ele di. operele cele -ai caracteristice ale di7eri ) telor sale -a.iere se a7lau 1. pro3i.cie# Cutare cas0 di. A.delAs, u.de se a7la u.ul di. peisa5ele sale cele -ai 7ru-oase, -i se p0rea tot at1t de pre/ioas0, 1-i st1r) .ea o dori./0 tot at1t de 3ie de)a c0l0tori, ca u. sat de I1) ;D C<artres 1. a c0rui piatr0 de -oar0 e 1.cas ) trat u. ;lorios 3itraliu 8 spre posesorul acestei capodo pere, spre acest &" care nc+is ca un astr&l&, n fundul 1+1

casei sale ;rosola.e, pe strada -are, pu.ea 1.tre:0ri u.eia di. acele o;li.=i ale lu-ii care este u. ta:lou de Elstir 9i care poate c0)l cu-p0rase cu c1te3a -ii de 7ra.ci, -0 si-/ea- c0l0u=it de acea si-patie care u.e9te p1.0 9i i.i-ile, p1.0 9i caracterele celor ce ;1.desc 1. acela9i c<ip ca .oi despre u. su:iect capital# Or, u.a di. aceste re3iste a-i.tea c0 trei opere de sea-0 ale pictorului -eu pre7erat apar/i.ea doa-.ei de Guer-a.tes# De aceea i)a- putut strecura 1. ti-pul ci.ei, 1. 7a/a priete.ilor s0i, pe .ea9teptate, dar si.cer, 1. seara 1. care &ai.t) Loup 1-i 3estise c0l0toria priete.ei sale la 'ru;es : F Ascult0, 1-i 1.;0dui U Cea di. ur-0 co.3ersa/ie cu pri3ire la doa-.a de care a- 3or:it# I/i a-i.te9ti de Elstir, pictorul pe care l)a- cu.oscut la 'al:ec U F Ve=i :i.e, 7ire9te# F 1/i aduci a-i.te c0)l ad-ira- 7oarte -ult U IF Cu- .u se poate -ai :i.e, 9i de scrisoarea pe care i)a- tri-is)o# F Iat0 u.ul di. -oti3ele, .u di. cele -ai i-porta.te, dar u.ui accesoriu, pe.tru care a9 3rea s0 cu.osc pa .u-ita doa-.0, 9tii despre ci.e e 3or:a# F Desi;ur, c1te ocoluri# F Pe.tru c0 are cel pu/i. u. ta:lou 7oarte 7ru-os de Elstir# F Ia te uit0, .u 9tia-# F Elstir 3a 7i, 70r0 1.doial0, la 'al:ec de Pa9ti, 9tii c0)9i petrece acu- aproape tot ti-pul pe aceast0 coast0# A9 7i /i.ut -ult s0 30d acest ta:lou 1.ai.tea plec0rii -ele# Nu 9tiu dac0 e9ti 1. ter-e.i destul de i.ti-i cu -0tu9a ta 8 .u cu-3a ai putea, pu.1.du)-0 1. e3ide./0 cu des tul0 di:0cie 1. oc<i i ei c a s0 .u re7 u=e, s0 o ro;i s0 -0 lase s0 30d ta:loul 70r0 ti.e, de 3re -e ce .u 3ei 7i acolo U F &i.te- 1./ele9i r0spu.d de ea, iau lucrul asupr0)-i# IF Ro:ert, c1t de -ult /i. la du-.eata# FI E9ti dr0;u/ c0 /ii la -i.e, dar ai 7i 9i -ai dr0;u/ dac0 -)ai tutui, dup0 cu- -i)ai 70;0duit 9i 1.cepuse9i s0 -0 tutuie9ti# F N0d05duiesc c0 .u pu.e/i la cale plecarea du-.ea 3oastr0, 1-i spuse u.ul di. priete.ii lui Ro:ert# Rti/i, dac0 &ai.t)Loup pleac0 1. per-isie, aceasta .u sc<i-:0 .i-ic,
&33

s1.te- aici# Poate c0 3a 7i -ai pu/i. pl0cut pe.tru du-) .ea3oastr0, dar .e 3o- da toat0 oste.eala ca s0 1.cerc0s0 30 7ace- s0)i uita/i lipsa# 1.tr)ade30r, toc-ai 1. -o-e.tul c1.d se credea c0 priete.a lui Ro:ert se 3a duce si.;ur0 la 'ru;es, s)a a7lat c0 acel c0pita. de 'orodi.o, care 7usese p1.0 acude alt0 p0rere, acordase su:o7i/erului &ai.t)Loup o lu.;0 per-isie ca s0 se duc0 la 'ru;es# Iat0 ce se 1.t1-plase : pri.cipele, 7oarte -1.dru de p0rul s0u :o;at, era clie.tul credi.cios al celui -ai -are coa7or di. ora9, care 7usese odi.ioar0 uce.ic la 7ostul coa7or al lui Napoleo. al IlI)lea# C0pita.ul de 'orodi.o era 1. ter-e.i 7oarte :u.i cu acest coa7or c0ci1, 1. ciuda apuc0turilor sale sole-.e, era si-plu cu oa-e.ii de r1.d# Dar coa7orul la care pri.cipele a3ea o socoteal0 .epl0tit0 de cel pu/i. ci.ci a.i, pe care 7lacoa.ele de 4Portu;al6, de 4Apa &u3era.ilor6, 7iarele de o.dulat, :ricele, curelele .)o u-7lau -ai pu/i. dec1t 9a-po.urile, tu.sorile etc, d0dea -ai -ult0 co.sidera/ie lui &ai.t)Loup care pl0tea pe9i., a3ea -ai -ulte tr0 ) suri 9i cai de c0l0rie# Cu.osc1.d sup0rarea lui &ai.t)Loup c0 .u putea pleca cu -etresa lui, 1i 3or:i cu c0ldur0 de el pri.cipelui 7erecat cu u. 9er3et al: 1. -o-e.tul 1. care :0r:ierul 1i d0duse capul pe spate 9i)i a-e.i./a :e) re;ata# Po3estirea acestor a3e.turi ;ala.te ale u.ui t1.0r s-ulse c0pita.ului)pri.cipe u. sur1s de i.dul;e./0 :o.a) partist0# E pu/i. pro:a:il c0 se ;1.di la socoteala lui .e) pl0tit0, dar reco-a.darea coa7orului 1l 70cea s0 1.cli.e at1t spre :u.a c1t 9i spre proasta dispo=i/ie a u.ui duce# A3ea 1.c0 :0r:ia pli.0 de s0pu. c1.d per-isia era 70;0) duit0 9i ea 7u se-.at0 1.c0 1. aceea9i sear0# Iar coa7orul care a3ea o:iceiul de)a se l0uda -ereu 9i)9i atri:uia, toc-ai ca s0 se poat0 l0uda, cu o capacitate de)a -i./i e@traordi.ar0, o i.7lue./0 pe de)a).tre;ul .0scocit0, de data aceasta, c1.d 1i 70cu lui &ai.t)Loup u. ser3iciu se-) .alat, .u .u-ai c0 .u se l0ud0 cu el, dar, ca 9i cu- 3a.i ) tatea ar a3ea .e3oie s0 -i.t0 9i c1.d .u este ca=ul s0 o 7ac0, cedea=0 locul -odestiei, .u)i 3or:i .iciodat0 de acest lucru lui Ro:ert# 1-i spuser0 cu to/ii c0 at1t ti-p c1t 3oi 7i la Do.cieres sau oric1.d -)a9 1.toarce aici, 1. lipsa lui Ro:ert, tr0 ) surile, caii, casele, orele lor de li:ertate, 1-i 3or sta la 1+(

dispo=i/ie, 9i)-i d0dea- sea-a c0 ace9ti ti.eri 19i pu.eau, di. toat0 i.i-a lu@ul, ti.ere/ea, 3i;oarea 1. slu5:a sl0 ) :iciu.ii -ele# F) De alt-i.teri, ur-ar0 priete.ii lui &ai.t)Loup, dup0 ce st0ruiser0 s0 r0-1., de ce .u 3)a/i 1.toarce 1. 7iecare a., 3ede/i doar c0 3ia/a de aici 30, place M 'a c<iar 30 i.teresa/i de tot ce se petrece la re;i-e.t, ca u. 7ost osta9 al s0u# C0ci co.ti.ua- s0)i ro;, cu l0co-ie, s0 clasi7ice pe di7eri/ii o7i/eri ale c0ror .u-e le cu.o9tea-, dup0 ad-i ) ra/ia -ai -are sau -ai -ic0 pe care parc0 o -eritau, dup0 cu- odi.ioar0 la cole;iu pu.ea- pe ca-ara=ii -ei s0 purcead0 la 7el cu actorii Co-ediei 2ra.ce=e# Dac0 1. locul u.uia di. ;e.eralii pe care)i au=ea- cita/i totdea ) u.a 1. 7ru.tea tuturor celorlal/i, u. Galli77et, sau u. Ne;rier, u.ul di. priete.ii lui &ai.t)Loup spu.ea : 4Dar Ne;rier este u.ul di. ;e.eralii cei -ai -ediocri6, 9i ros ) tea .u-ele .ou, i.tact 9i sa3uros al lui Pau sau al lui Gesli. de 'our;o;.e, 1.cerca- aceea9i 7ericit0 ui-ire, ca odi.ioar0 c1.d .u-ele epui=ate ale lui T<iro. sau 2e:Are erau re7ulate de re3ela/ia .ea9teptat0 a .u-elui .eu=itat al lui A-aurA# 4E superior c<iar lui Ne;rier U A.u-e 1. ce pri3i./0, da/i)-i u. e@e-plu U6 Voia- ca p1.0 9i 1.tre o7i/erii su:alter.i ai re;i-e.tului s0 st0ru) iasc0 deose:iri ad1.ci, 9i .0d05duia- s0 despri.d di. ra ) /iu.ea lor ese./a a ceea ce era superioritatea -ilitar0# .ul di.tre aceia de care -)ar 7i i.teresat cel -ai -ult s0 aud 3or:i.du)se era pri.cipele de 'orodi.o, toc-ai pe.tru c0 pe el 1l o:ser3ase- de cele -ai -ulte ori# Dar at1t &ai.t)Leup, c1t 9i priete.ii s0i, dac0 recu.o9teau 1. el u. o7i/er de 3aloare care asi;ura escadro.ului s0u o /i.ut0 i.co-para:il0, .u)l iu:eau ca o-# 20r0 s0 3or ) :easc0 de el, 7ire9te, pe acela9i to. ca despre u.ii o7i/eri pro3e.i/i di. trup0 9i 7ra.c-aso.i, care .u)i 7rec3e. ) tau pe ceilal/i 9i a3eau 1. co-para/ie cu ei o 1.70/i9are cu-plit0 de pluto.ieri)-a5ori, parc0 .u)l situau pe do-) .ul de 'or odi .o, 1 . r1 .dul ce l orl a l/ i o7i / er i .o:i l i, de car e, la dre pt 3or :i .d, se deos e:ea -ul t pri . atitudi.e c<iar 7a/0 de &ai.t)Loup# Ace9tia pro7it1.d de 1-pre5urarea c0 Ro:ert era doar su:o7i/er 9i ast7el 7a-i ) lia sa i.7lue.t0 putea 7i 7ericit0 c0 era i.3itat la .i9te 1+"

superiori pe care alt-i.teri i)ar 7i dispre/uit, .u pier ) deau .ici o oca=ie de a)l po7ti la -asa lor c1.d a3eau ca -usa7iri 3reu. perso.a5 de 3a=0, capa:il de)a 7i de 7olos u.ui t1.0r pluto.ier# Nu-ai c0pita.ul de 'orodi.o a3ea doar le;0turi de ser3iciu, de alt7el di. cele -ai :u.e, cu Ro:ert# C0ci pri.cipele, al c0rui :u.ic 7usese 70cut -are ) 9al 9i pri.cipe)duce de 1-p0rat, cel cu a c0rui 7a-ilie se 1.cuscrise apoi pri. c0s0torie, apoi al c0rui tat0 se 1.su ) rase cu o 3ar0 a lui Napoleo. al III)lea 9i 7usese de dou0 ori -i.istru dup0 Lo3itura de stat, 19i d0dea sea-a c0, cu toate acestea,.u 1.se-.a -are lucru 1. oc<ii lui &ai.t) Loup 9i 1. societatea Guer-a./ilor, care la r1.dul lor, cu- .u 1-:r0/i9a acela9i pu.ct de 3edere cu ei, .u a3eau .ici o trecere la el# '0.uia c0, 1. oc<ii lui &ai.t)Loup, .u era F el, care se 1.rudea cu ]o<e.=oller.ii F u. .o:il aute.tic, ci .epotul de 7iu al u.ui 7er-ier, dar 1. sc<i-: 1l co.sidera pe &ai.t)Loup ca pe 7iul u.uia al c0 ) rui co-itat 7usese co.7ir-at de 1-p0rat F c0rora li se spu.ea, 1. 7o:ur;ul &ai.t)Ger-ai., co-itate re70cute F 9i solicitase de la el o pre7ectur0, apoi cutare alt0 slu5:0 1. su:ordi.ea A#&# pri.cipelui de 'orodi.o, -i.istru de stat, c0ruia i te adresai cu 4Mo.se.iore6 9i care era .e ) potul su3era.ului# Poate -ai -ult dec1t u. .epot# &e spu.e c0 cea d-t1i pri.cipes0 de 'orodi.o ar 7i a3ut u.ele a-a:ili ) t0/i pe.tru Napoleo. I pe care)l ur-0 1. i.sula El:a, iar cea de)a doua pe.tru Napoleo. ai III)lea# Iar dac0 pe c<ipul 7le;-atic al c0pita.ului .u re;0seai tr0s0 ) turile 7ire9ti ale 7e/ei, ci cel pu/i. -aiestatea studiat0 a -09tii lui Napoleo. I, o7i/erul a3ea -ai cu sea-0 1. pri) 3irea -ela.colic0 9i :la5i.0, 1. -usta/a pe oal0 ce3a care te 1.de-.a s0 te ;1.de9ti la Napoleo. al III)lea 8 9i 1.tr)u. c<ip at1t de surpri.=0tor, 1.c1t cu- solicitase dup0 &eda. s0 i se 1.;0duie s0)l 1.so/easc0 pe 1-p0rat, 9i 7ii.d re7u=at de 'is-arcJ 1. 7a/a c0ruia 7u dus, acesta ridic1.d di. 1.t1-plare oc<ii asupra t1.0rului care toc-ai se pre ) ;0tea s0 plece, 7u i=:it deodat0 de aceast0 ase-0.are 9i, r0=;1.di.du)se, 1l c<e-0 1.apoi 9i)i d0du 1.cu3ii./area pe care toc-ai i)o re7u=ase ca 9i celorlal/i# Pri.cipele de 'orodi.o .u 3oia s0 7ac0 a3a.suri lui &ai.t)Loup .ici celorlal/i -e-:ri ai societ0/ii di. 7o:ur;ul 1+S

&ai.t)Ger-ai. di. re;i-e.t >c1t0 3re-e i.3ita deseori doi locote.e./i, oa-e.i de r1.d, dar a;rea:ili?, toc-ai pe.tru c0, pri3i.du)i pe to/i de la 1.0l/i-ea -0re/iei sale i-periale, 70cea, 1.tre ace9ti i.7eriori, deose:irea c0 u.ii erau .i9te i.7eriori care 9tiau c0 s1.t 9i cu care era 1.) c1.tat s0 1.tre/i.0 le;0turi, 7ii.d su: apare./ele sale de -aiestate, de o dispo=i/ie si-pl0 9i 5o3ial0, iar ceilal/i .i9te i.7eriori care se credeau superiori lui, lucru pe care el .u)l 6ad-itea# C1t0 3re-e to/i o7i/erii re;i-e.tului 1l pri-eau 7oarte :i.e pe &ai.t)Loup, pri.cipele de 'oro) di.o, c0ruia 1i 7usese reco-a.dat de -are9alul de ^#, se -0r;i.i s0 7ie 1.datoritor cu el 1. ser3iciul 1. care &ai.t) Loup era de alt-i.teri e@e-plar, dar .u)l pri-i la el acas0, cu e@cep/ia u.ei 1-pre5ur0ri deose:ite c1.d 7u 1.) truc1t3a silit s0)l i.3ite, 9i cu- ea se pre=e.t0 1. ti-pul H9ederii -ele, 1l ru;0 s0 3i.0 cu -i.e# V0=1.du)l 1. acea sear0 pe &ai.t)Loup la -asa c0pita.ului s0u, a- putut deose:i les.e, c<iar 9i 1. -a.ierele 9i 1. ele;a./a 7ie) c0ruia di.tre ei, di7ere./a di.tre cele dou0 aristocra/ii : 3ec<ea .o:ili-e 9i aceea a I-periului# Tr0;1.du)se di.tr)o cast0 ale c0rei cusururi, c<iar dac0 le repudia cu toat0 i.teli;e./a, trecuser0 1. s1.;ele s0u, 9i care 1.cet1.d de cel pu/i. u. 3eac de)a -ai e@ercita 3reo autoritate real0, .u -ai 3ede 1. a-a:ilitatea ocretitoare ca re 7ace parte di. educa/ia pe care o pri-e9te, de) c1t u. e@erci/iu, ca scri-a sau c0l0ria, culti3at 70r0 3reu. scop serios, de pl0cere, spre deose:ire de :ur;<e=i pe care aceast0 .o:ili-e 1i dispre/uie9te 1.dea5u.s ca s0 cread0 c0 7a-iliaritatea ei 1i -0;ule9te 9i lipsa ei de 5e.0 i)ar o.ora# &ai.t)Loup lua, cu priete.ie, -1.a oric0rui :ur;<e= care i se pre=e.ta 9i al c0rui .u-e poate .ici .u)l au=ise, 9i st1.d de 3or:0 cu el >70r0 s0 1.cete=e de a)9i 1.cruci9a 9i descruci9a picioarele, se apleca pe spate, 1.tr)o atitudi.e prea li:er0, /i.1.d piciorul cu -1.a? i se adresa spu.1.du)i 4dra;ul -eu6# Dar di-potri30, 70c1.d parte di.tr)o .o:ili-e ale c0rei titluri 19i p0stra se-.i7ica/ia dup0 cuerau 1.=estrate cu -a5orate :o;ate ca r0splata u.or ;lorioase ser3icii, 9i de 1.alte 7u.c/iu.i 1. care co-a.=i -ul/i oa-e.i 9i 1. care tre:uie s0 cu.o9ti oa-e.ii, pri.cipele de 'orodi.o 19i co.sidera ra.;ul, F dac0 .u 1. c<ip deose:it 9i 1. co.9tii./a sa 1+,

perso.al0 9i li-pede, cel pu/i. 1. trupul s0u care)l 30dea pri. atitudi.ea 9i apuc0turile sale, F ca o prero ) ;ati30 e7ecti30 8 se adresa acelora9i oa-e.i de r1.d pe care &ai.t)Loup i)ar 7i ati.s pe u-0r 9i i)ar 7i luat de :ra/, cu o a7a:ilitate -aiestuoas0, 1. care o re=er30 pli.0 de -0re/ie te-pera si-plitatea sur1=0toare care)i era 7ireasc0, pe u. to. 1. care se 1.tip0rea 1. acela9i ti-p o :u.03oi./0 si. ) cer0 9i o tru7ie 3oit0# Asta se datora 70r0 1.doial0 7aptului c0 era -ai aproape de -arile a-:asade 9i de Curte, u.de tat0l s0u de/i.use cele -ai 1.alte slu5:e, 9i u.de apuc0 ) turile lui &ai.t)Loup de)a /i.e cotul pe -as0 9i piciorul 1. -1.0 .u ar 7i 7ost :i.e 30=ute,dar se datora -ai cu sea-0 7aptului c0 el dispre/uia -ai pu/i. aceast0 :ur ) ;<e=ie, c0ci ea era -arele re=er3or di. care cel di.t1i 1-p0rat 19i luase -are9alii, .o:ilii s0i, iar cel de)al doilea ;0sise u. 2ould, u. Rou<er# 20r0 1.doial0, 7iu sau .epot de 1-p0rat, care .)a3ea altce3a de 70cut dec1t s0 co-a.de u. escadro., preocup0rile tat0lui 9i ale :u.icului s0u 1. lipsa 3reu.ui o:iect c0ruia s0 i se aplice, .u puteau supra3ie/ui cu ade30rat 1. -i.tea do-.ului de 'orodi.o# Dar dup0 cu- spiritul u.ui artist co.ti.u0 s0 -odele=e, -ul/i a.i dup0 ce s)a sti.s, statuia pe care a sculptat)o F ele se 1.trupaser0, se -ateri ) ali=aser0, se 1.car.aser0 1. el, 9i c<ipul s0u le re ) 7lecta# Adresa, cu 3ioiciu.ea 1.t1iului 1-p0rat 1. 3oce, o do5a.a u.ui :ri;adier, iar cu -ela.colia ;1.ditoare a celui de)al doilea r0sp1.dea 7u-ul u.ei /i;0ri# C1.d trecea 1-:r0cat ci3il pe str0=ile di. Do.cieres, o a.u-it0 sclipire care lic0rea de su: p0l0ria sa tare 70cea s0 str0luceasc0 1. 5urul c0pita.ului u. i.co;.ito su3era. 8 c1.d i.tra 1. :iroul pluto.ierului)-a5or, ur-at de ad5uta.t 9i de 7u ) rier, tre-urau cu to/ii, parc0 ar 7i 7ost 'ert<ier sau Masse.a# C1.d ale;ea o sto70 de pa.talo. pe.tru escadro.ul s0u, a/i.tea asupra :ri;adierului croitor o pri3ire capa:il0 de a)l deruta pe TalleAra.d sau de a)l 1. ) 9ela pe Ale@a.dru 8 9i c1.d i.specta u.eori o i.stalare, se oprea, l0sa oc<ii)i -i.u.a/i 9i al:a9tri s0 3ise=e, 19i r0su ) cea -usta/a, a3ea aerul de)a cl0di o Prusie sau o Italie .oi# Dar rede3e.i.d 1.dat0 di. Napoleo. al III)lea, Napo ) leo. I, o:ser3a c0 pac<eta5ul .u e lustruit 9i 3eia s0 ;uste di. <ra.a trupei# 1. 3ia/a lui particular0, la el 1+!

acas0, 7olosea c1.d pri-ea so/iile de o7i/eri :ur;<e=i >cu co.di/ia s0 .u 7ie 7ra.c-aso.i? .u .u-ai o 3esel0 de &e3res al:astr0, de-.0 de u. a-:asador >d0ruit0 tat0lui s0u de Napoleo., 9i care p0rea 1.c0 9i -ai de pre/ I. casa pro3i.cial0 1. care locuia pe pro-e.ada pu:lic0, ca acele por/ela.uri rare pe care turi9tii le ad-ir0 cu -ai -ult0 pl0cere 1. dulapul rustic al u.ui 3ec<i co.ac a-e.a5at 1.tr)o 7er-0 c0utat0 9i prosper0?, dar 9i alte daruri ale 1-p0ratului : aceste .o:ile 9i 1.c1.t0toare -a ) .iere care ar 7i 70cut, la r1.dul lor -i.u.i 1. 3reu. post repre=e.tati3, dac0 pe.tru u.ii 7aptul de)a 7i de 4.ea-6 .)ar 7i 1.se-.at s0 7ii sortit toat0 3ia/a celui -ai .edrept ostracis-, .i9te ;esturi i.ti-e, :u.0tatea, ;ra ) /ia 9i, ascu.=1.d su: u. e-aliu a9i9deri al:astru, .i9to i-a;i.i ;lorioase, r0-09i/a tai.ic0, lu-i.at0 9i supra3ie) /uitoare a pri3irii# Pe.tru c0 3e.i 3or:a de rela/iile, :ur;<e=e pe care pri.cipele le a3ea la Do.cieres, tre:uie s0 a-i.ti- ur) -0toarele : locote.e.tul)colo.el c1.tD -i.u.at la pia., so/ia -edicului)9e7 c1.ta ca 9i cu- ar 7i o:/i.ut pre-iul 1.t1i ai Co.ser3atorului# Aceast0 dirt# ur-0 perec<e cit 9i locote.e.tui)colo.el 9i so/ia lui ci.au 1. 7iecare s0p) t0-1.0 la do-.ul de 'orodi.o# Erau de :u.asea-0 -0;u ) li/i, 9tii.d c0 atu.ci c1.d pri.cipele se ducea 1. per-isie la Paris, ci.a la doa-.a de Pourtales, la Murat etc# Dar 19i spu.eau : .u este dec1t u. c0pita., e prea 7eri cit c0 .e duce- la el# Este de alt-i.teri u. ade30rat priete. al .ostru# Dar c1.d do-.ul de 'orodi.o, eare 70cea de -ult ti-p de-ersuri s0/ a5u.;0 -ai aproape de Paris, 7u .u-it la 'eau3ais, se -ut0, uit0 de)a :i.elea de cele dou0 perec<i ca 9i de teatrul di. Do.cieres 9i de -icul restaura.t de u.de)9i aducea adesea pr1.=ul, 1.c1t, spre -area lor i.di;.are, .ici locote.e.tul)colo.el, .ici -edicul)9e7, care ci.aser0 de at1tea cri la el, .u -ai pri-ir0, c1t le 7u dat s0 tr0iasc0, .ici o 3este di. parte)i# 1.tr)o di-i.ea/0, &ai.t)Loup 1-i -0rturisi c0)i scri ) sese :u.icii -ele ca s0)i dea 9tiri despre -i.e 9i s0)i su;ere=e ideea de a)-i tele7o.a, de 3re-e ce u. ser ) 3iciu tele7o.ic 7u.c/io.a 1.tre Do.cieres 9i Paris# 1.tr)u. cu31.t, ea ur-a s0 -0 c<e-e 1. aceea9i =i la aparat 9i el -0 s70tui s0 7iu pe la patru 70r0 u. s7ert la po9t0#
43.

I. acel ti-p tele7o.ul .u era 1.cE5 at1t de 7olosit ca ast0=i# O:i9.ui./ei 1i tre:uie totu9i at1t de pu/i. ti-p ca s0 despoaie de tai.a lor 7or-ulele sacre cu care s1.) te- 1. co.tact, 1.c1t .eo:/i.1.d le;0tura .u-aidec1t, si.;urul ;1.d care)-i trecu pri. -i.te 7u acela c0 lu ) crul este prea co-plicat, 7oarte i.co-od 9i a3ea- c1t pe)aci i.te./ia s0 7ac o recla-a/ie : ca 9i .oi ast0=i, .u ;0sea- dup0 placul -eu destul de iute, 1. sc<i-:0rile ei .ea9teptate, -i.u.ata 7eerie c0reia c1te3a clipe 1i a5u.; ca s0 se i3easc0 l1.;0 .oi i.3i=i:il0 dar pre=e.t0, 7ii./a cu care 3rea- s0 3or:i-, 9i care st1.d la -asa ei, 1. ora9ul 1. care locuie9te >1. ca=ul :u.icii, Parisul?, su: u. cer deose:it de al .ostru,# ,pe u. ti-p care .u e o:li;atoriu acela9i, D. .i9te 1-pre5ur0ri 9i preocup0ri pe care le$ i;.or0- 9i pe care aceast0 7ii./0 .i le 3a spu.e, tra.sportat0 deodat0 la sute de po9te >ea 9i toat0 a-:ia./a 1. care e cu7u.dat0?, l1.;0 urec<ea .oastr0, 1. clipa 1. care capriciul .ostru a poru.cit# &1.te- ca perso.a5ul di. :as- la a c0rui dori./0 o 3r05itoare 1i 1.70/i9ea=0, 1.tr)o lu-i.0 supra.atural0, :u.ica sau lo) ;od.ica, 7ru.=0ri.d o carte, 30rs1.d lacri-i, cule;1.d 7lori, 7oarte aproape 9i totu9i 7oarte departe de spectator, c<iar 1. locul u.de se a7l0 1. realitate# Pe.tru ca aceast0 -i.u.e s0 se 1.70ptuiasc0, .)a3e- dec1t s0 apropie:u=ele de placa -a;ic0, 9i s0 o c<e-0- F u.eori ti-p prea 1.delu.;at, recu.osc F 7ecioarele 3i;ile.te a c0ror 3oce o au=i- =il.ic 70r0 s0 le cu.oa9te- c<ipul, 9i care s1.t 1.;erii .o9tri p0=itori, 1. 1.tu.ericul a-e/itor ale c0rui por/i le str05uiesc cu ;elo=ie 8 atotputer.icele dato ) rit0 c0rora a:se./ii se i3esc l1.;0 .oi, 70r0 s0 .e 7ie 1.;0duit s0)i =0ri- 8 Da.aidele .e30=utului care ;olesc, u-plu 9i trec -ereu altuia ur.ele su.etelor 8 2uriile iro.ice 1 care 1. clipa 1. care 9opti- o co.7ide./0 u.ei priete.e, 1. .0de5dea c0 .i-e.i .u .e aude, .e stri;0 pli.e de cru=i-e : 4Ascult6 8 slu5itoarele 3e9.ic iritate ale Misterului, preotesele :0.uitoare ale Ne30=utului, Do-.i9oarele de la tele7oa.e M 1.dat0 ce aparatul .ostru a r0su.at, 1. .oaptea pli.0 de 3ede.ii, asupra c0reia .u-ai urec<ile .oastre se des) c<id, u. -5c =;o-ot F u. =;o-ot a:stract F acela al dista./ei 1.l0turate F 9i 3ocea 7ii./ei dra;i .i se adresea=0#
H 9 F Guer-a.tes

1+9

E ea, e 3ocea ei care .e 3or:e9te, care e acolo# Dar c1t de departe e M De c1te ori .)a- 7ost 1. stare s0 o aud 70r0 .eli.i9te, ca 9i cu- 7a/0 de aceast0 i-posi:ili ) tate de a o 3edea, 1.ai.tea u.or lu.;i ore de c0l0torie, pe aceea a c0rei 3oce era at1t de $aproape de urec<ea -ea, 1-i d0dea-i -ai :i.e sea-a c1t de decep/io.a.t0 este apare./a apropierii celei -ai ;i.;a9e 9i la ce dep0r ) tare pute- 7i de 7ii./ele iu:ite 1. clipa 1. care .i se pare c0 .)a- a3ea dec1t s0 1.ti.de- 5.1.a ca s0M le apuc0-# Pre=e./a6 real0 i. aceast0 3oce at1t de apropiat0 F 1. desp0r/irea e7ecti30 M Dar 9i o a.ticipa/ie a u.ei desp0r/iri 3e9.ice M Adesea, ascult1.d ast7el 70r0 s0 o 30d pe aceea care)-i 3or:ea de at1t de departe, -i s)a p0rut c0 aceast0 3oce stri;a di. ad1.curi di. care .u te -ai 1.torci, 9i a- cu.oscut .eli.i9tea ce a3ea s0 -0 cu ) pri.d0 1.tr)o =i, c1.d o 3oce 3a 3e.i ast7el >si.;ur0 9i .e-aiapar/i.1.d u.ui trup pe care .u -ai a3ea- s0)l re30d 3reodat0?, s0)-i 9opteasc0 1. urec<e .i9te cu3i.te pe care a9 7i 3rut s0 le s0rut, 1. trecere, pe .i9te :u=e pe 3eci 1. pul:ere# Di. p0cate, 1. =iua aceea, la Do.cieres, -i.u.ea .u a3u loc# C1.d a- i.trat 1. ca:i.0, :u.ica -0 9i c<e ) -ase 8 a- i.trat 1. ca:i.0, I li.ia era ocupat0, 3or:ea ci.e3a care pro:a:il .u 9tia c0 .u)i r0spu.de .i-e.i, c0ci apropii.d receptorul de -i.e, aceast0 :ucat0 de le-. 1.cepu s0 3or:easc0 ca Vasilac<e 8 l)ai. 70cut s0 tac0, ca la teatrul de p0pu9i, pu.1.du)l la loc, dar ase-e.ea lui &arsail0, 1.dat0 ce)l apropia- de -i.e, 1.cepea di. .ou s0 7lec0reasc0# I. disperare de cau=0, a;0/1.d de7i ) .iti3 receptorul, a- s71r9it pri. a 1.0:u9i =31rcolirile acestui cr1-pei so.or care tr0.c0.i p1.0 1. ulti-a clip0, 9i -)a- dus s0 caut pe o7icia.t care)-i spuse s0 a9tept u. -o-e.t 8 apoi a- 3or:it 9i, dup0 c1te3a clipe de t0 ) cere, a- au=it deodat0 acea, 3oce pe care credea- di. Ore9eal0 c0 o cu.osc at1t de :i.e, c0ci p1.0 atu.ci, ori de c1te ori :u.ica st0tuse de 3or:0 cu -i.e, ur-0risetotdeau.a ceea ce)-i spu.ea pe partitura desc<is0 a 7e/ei sale 1. care oc<ii ocupau -ult loc, dar ast0=i ascul ) ta- 1.t1ia oar0 .u-ai 3ocea ei# A- descoperit c1t de :l1.d0 era$ aceast0 3oce, toc-ai pe.tru c0 -i se p0rea6 1(*

sc<i-:at0 1. propor/iile ei de 3re-e ce era u. tot 9i)-i par3e.ea ast7el si.;ur0 9i .e1.so/it0 de c<ipul ei 8 poate .u 7usese .iciodat0 at1t de :$l1.d0, c0ci :u.ica, si-/i.) du) -0 departe 9i .e.orocit, credea c0 se poate l0sa prad0 u.ei e7u=iu.i de dra;oste pe care, di. 4pri.cipiu6 de educatoare, o 1.7r1.a 9i o ascu.dea de o:icei# Era :la ) 5i.0, dar 9i c1t era de trist0, -ai 1.t1i c<iar di. cau=a :u.0t0/ii ei aproape deca.tat0, a9a cu- pu/i.e 3oci o-e ) .e9ti au putut 7i 3reodat0, de orice aspri-e, de orice ele-e.te de 1-potri3ire altora, de orice e;ois- 8 9u:red0 di. prici.a ;i.;09iei, parc0 era 1. orice -o-e.t ;ata s0 se spar;0, s0 s71r9easc0 1.tr)u. 3al pur de lacri-i, apoi a31.d)o si.;ur0 l1.;0 -i.e, 70r0 -asca 7e/ei, ao:ser3at la ea 1.t1ia oar0 .eca=urile care o do;iser0 1. cursult 3ie/ii# Era oare .u-ai 3ocea care, pe.tru c0 se 1.70/i9a si.;ur0, 1-i d0dea acea i-presie .ou0 care -0 s719ia U N6u 8 dar aceast0 i=olare a 3ocii era -ai de;ra:0 u. si- ) :ol, o e3ocare, u. e7ect direct al altei i=ol0ri, aceea a Du.icii, care se desp0r/ise 1.t1ia oar0 de -i.e# Poru. ) cile sauH i.terdic/iile pe care -i le adresa i. orice mo ment n 3ia/a de toate =ilele, plictiseala de)a asculta de ele sau 7ri;urile r0=3r0tirii care .eutrali=au dra;ostea ce i)o purta-, erau supri-ate 1. acest -o-e.t 9i puteau 7i 1.l0turate 9i 1. 3iitor >c0ci :u.ica .u -ai preti.dea s0 -0 -0i ai:0 l1.;0 ea, su: le;ea ei, era pe cale s0)-i e@pri-e .0de5dea c0 3oi r0-1.e totdeau.a la Do.cieres sau 1. orice 1 ca= c0)-i 3oi prelu.;i 9ederea 1. aceast0 localitate c1t de -ultW cu puti./0, c0ci i)ar putea prii s0.0t0/ii 9i acti3it0/ii -ele? 8 ast7el 1.cit ceea ce a3easu: acest -ic clopot, apropiat de urec<e era de=:0rat de presiu.ile opuse care o /i.user0 1. 7iecare =i 1. cu- ) p0.0, 9i care, cu 1.cepere de atu.ci, -0 r0scolise ire=is) ti:il pe de)a).tre;ul, 1.duio9areaP .oastr0 -utual0# 'u ) .ica, spu.1.du)-i s0 r0-1. la Do.cieres, 1-i tre=i o po7t0 r0scolitoare 9i .e:u.0 de)a -0 1.toarce# Aceast0 li:er ) tate pe care -i)o acorda de acu- 1.ai.te 9i la care .u 1.tre=0rise- .iciodat0 c0 ar putea co.si-/i, -i s)a p0rut Cdeodat0 tot at1t de trist0 cu- ar putea 7i li:ertatea -ea iup0 -oartea ei >e1.d a9 -a8 iu:i)o 1.c0 9i ea 3a 7i re.u./at pe 3eci la -i.e?# A- stri;at : 4'u.ico,, :u.ico6,
1(1

9i a9 7i 3rui? s0 o s0rut 8 dar .u-ai aceast0 3oce era li.;0 -i.e, 7a.to-0 tot at1t de i-palpa:il0 ca aceea care poate 3a re3e.i s0 -0 3i=ite=e c1.d :u.ica 3a 7i -urit# 4Vor:e9te)-i6 8 dar atu.ci se 1.t1-pl0 c0 l0s1.du)-0 1.c0 9i -ai si.;ur, a- 1.cetat deodat0 s0 -ai percep aceast0 3oce# 'u.ica .u -0 -ai au=ea, .u -ai era 1. le;0tur0 cu -i.e, 1.cetase- de)a -ai 7i u.ul 1. 7a/a altuia, de)a .e putea au=i u.ul pe altul, co.ti.ua- s06 o i.terpele%= :15:1i.d 1. .oapte, d1.du)-i sea-a c0 9i c<e-0rile ei tre:uiau s0 se piard0# Palpita- prad0 ace ) leia9i .eli.i9ti pe care o 1.cercase- odi.ioar0, 1.tr)o =i c1.d, copil -ic, a- pierdut)o 1. -ul/i-e, .eli.i9te care -0 7r0-1.ta -ai pu/i. pe.tru c0 .u o ;0sea-, c1t pe. tru c0 si-/ea- c0 -0 c0uta, c0 si-/ea- c0)9i spu.ea c0 o caut 8 .eli.i9te oarecu- ase-0.0toare aceleia pe care $ a9 1.cerca)o 1. =iua c1.d te adrese=i celor ce .u -ai pot r0spu.de 9i di. partea c0rora ai 3rea cel pu/i. s0 au=i tot ce .u le)ai spus, 9i si;ura./a c0 .u su7er0# Mi se p0rea c0 toc-ai l0sase- s0) se piard0 o u-:r0 scu-p0 pri.tre u-:re, 9i si.;ur 1. 7a/a aparatului co.ti.uas0 repet 1. =adar 4'u.ico, :u.ico6, a9a cu- Or7eu, r0 -as si.;ur, repeta .u-ele -oartei# M)a- <ot0r1t s0 plec de la po9t0, s0 -0 duc s0 -0 1.tDl.esc cu Ro:ert la restaura.tul s0u ca s0)i spu. c0, poate ur-1.d s0 pri) -escC o tele;ra-0 care -)ar sili s0 plec, a9 3rea s0 cu .osc, pe.tru orice 1-pre5urare, orarul tre.urilor# Totu9i, 1.ai.te de a lua aceast0 <ot0r1re, a9 7i 3rut s0 i.3oc o ulti-0 oar0 pe 2iicele Nop/ii, pe Vestitoarele cu31.tului, pe di3i.it0/ile 70r0 7a/0 8 dar capricioasele Pa=.ice .u 3rur0 sau .u putur0 s0)-i -ai desc<id0 por/ile -i.u .ate 8 1. =adar i.3ocar0 .eo:osite, potri3it o:iceiului lor, pe 3e.era:ilul i.3e.tator al tiparului 9i pe t1.0rul pri.cipe a-ator de pictur0 i-presio.ist0 9i 9o7er >care era .epotul c0pita.ului de 'orodi.o?, Gute.:er; 9i Ya;ra- .u r0spu.ser0, ru;0-i./ilor lor 9i a- plecat, d1.du)-i sea-a c0 Ne30=utul solicitat 3a r0-1.e ,surd# C1.d a- dat de Ro:ert 9i de priete.ii s0i, .u le)a-0rturisit c0 i.i-a -ea .u -ai era cu ei, c0 plecarea -ea era ire3oca:il <ot0r1t0# &e pre70cea c0 -0 crede, dar a- a7lat -ai t1r=iu c0 1.c0 di. pri-a clip0 1./elesese c0 .esi;ura./a -ea era Csi-ulat0, #9i c0 a doua =i .u 3a 1(+

/(!
-ai da de -i.e# 1. ti-p ce Q0s1.d -1.carea s0 li se r0) ceasc0, priete.ii s0i c0utau, cu el, 1. -ersul tre.urilor, pe acela pe care)l)a9 putea lua ca s0 -0 1.torc la Paris, iar 1. .oaptea 1.stelat0 9i rece se au=ea 7luieratul loco ) -oti3elor, .u -ai 1.cerca-, 7ire9te, aceea9i li.i9te pe care -i)o prile5uiser0 aici at1tea seri priete.ia u.ora 9i trecerea 1. dep0rtare a altora# 1. seara aceasta ele .u lipseau totu9i, su: alt0 7or-0, de la aceea9i 1.datorire# Plecarea -ea -0 cople9i -ai pu/i. c1.d .)a- -ai 7ost silit s0 -0 ;1.desc si.;ur la ea, c1.d a- si-/it c0 ceea ce se petrecea d0dea de lucru acti3it0/ii -ai .or-ale 9i -ai s0.0toase a e.er;icilor -ei priete.i, ca-ara=ilor lui &ai.t)Loup, 9i celorlalte 70pturi puter.ice, tre.urile al c0ror du)te)3i.o di-i.ea/a 9i seara, de la Do.eieres la Paris, 70r1-i/a retrospecti3, 1. posi:ilit0/i =il.ice de 1.) toarcere, ceea ce era prea co-pact 9i de .esu7erit 1. lu.;a -ea i=olare de :u.ica# F Nu -0 1.doiesc de ade30rul cu3i.telor tale 9i c0 .u ai 1.c0 de ;1.d s0 pleci, 1-i spuse &ai.t)Loup r1=1.d, dar 70 ca 9i cu- ,ai pleca, 9i 3i.o s0)/i iei r0-as :u. de la -i.e -1i.e di-i.ea/0 7oarte de3re-e, alt7el risc s0 .u te -ai 30d 8 toc-ai pr1.=esc 1. ora9, c0pita.ul -)a 1.3oit8 dar tre:uie s0 -0 1.torc la ora dou0 la ca=ar-0, c0ci por.i- 1. -ar9 pe.tru toat0 =iua# 20r0 1.doial0 c0 se.iorul la care pr1.=esc, la trei Jilo-etri de aici, -0 3a aduce 1.apoi la ti-p ca s0 7iu la ca=ar-0 la ora dou0# A:ia rostise aceste cu3i.te, c0 u. tri-is al <otelului 3e.i s0)-i spu.0 c0 po9ta -0 c<e-ase la tele7o., u.de -)a- dus 1.tr)u. su7let, c0ci toc-ai era s0 se 1.c<id0# Cu3i.tul i.terur:a. re3e.ea -ereu 1. r0spu.surile pe care -i le d0deau o7icia./ii# Era- 1. cul-ea .eli.i9tii, c0ci -0 c<e-a :u.ica# 'iroul a3ea s0 se 1.c<id0# I. s71r9it, -i s)a dat le;0tura# 4Tu e9ti :u.ico U6 O voce de 7e-eie cu u. pro.u./at acce.t e.;le= 1-i r0spu.se # 4Da, dar .u 30 recu.osc 3ocea6# Nici eu .u recu.o9tea3ocea care)-i 3or:ea, apoi :u.ica .u -i6 se adresa .iciodat0 la persoa.a a doua a pluralului# 1. s71r9it, totuZ se e@plic0# T1.0rul pe care :u.ica lui 1l c<e-ase la tele ) 7o. purta u. .u-e aproape ide.tic cu al -eu 9i locuia 1.tr)o a.e@0 a <otelului# C<e-1.du)-0 c<iar 1. aceea9i
&..

=i 1. care 3oise- s0)i tele7o.e= :u.icii, .u -0 1.doiseo si.;ur0, clip0 c0 ea -0 c<e-ase# Or, pri.tr)o si-pl0 coi.cide./0, po9ta 9i <otelul s03Dr9iser0 o 1.doit0 eroare# A doua =i de di-i.ea/0, a- 1.tDr=iat, .u I)a- -ai ;0sit pe &ai.t)Loup, care plecase s0 pr1.=easc0 la aceZ castel 3eci.# C0tre ora u.u 9i 5u-0tate, toc-ai -0 pre ;0tea- s0 -0 duc, la 1.t1-plare, la ca=ar-0 ca s0 7iu acolo 1. -o-e.tul c1.d se 3a 1.toarce 8 c1.d s0 str0:at u.a di. aleile care duceau la ca=ar-0, a- 30=ut, c<iar 1. direc/ia 1. care -0 ducea-, o ca:riolet0 care, trec1.d pe l1.;0 -i.e, -0 sili s0 -0 7eresc 8 o co.ducea u. su:o7i/er cu -o.oclu F &ai.t)Loup# L1.;0 el era prie te.ul la care pr1.=ise 9i pe care)l -ai 1.t1l.ise - o dat0 la :ote 1 MZM u.do ci.a aole)t# N)a- 1.dr0=.it sD)I i.ter pel e= pe Ro:er t, c0 ci .u era si.;ur, da r 3r1 .d sD)l 7ac s0 se opreasc0 ca s0 -0 ia cu el, i)a- atras ate./ia pri.tr) u. salut adi.e, -oti3at de pre=e./a .ecu.oscutului# Rtiac0 Ro:ert e -iop, dar a- cre=ut totu9i c0, dac0 -)ar 3edea, .)ar 1.t1r=ia de)a -0 recu.oa9te 8 or, 30=use salutul 9i)l 1.toarse dar 70r0 s0 opreasc0 8 1.dep0rtl.du)se 1. ;oa.0 -are, 70r0 .ici u. sur1s, 70r0 s0 i 7i cli.tit u. -u9c<i pe 7a/0 se -ul/u-i s0 /i.0 dou0 -i.ute -1.a)i ridicat0 la co=orocul c<i) piului s0u, ca 9i cu- ar 7i r0spu.s u.ui soldat pe care .u l)ar 7i cu.oscut# A- aler;at p1.0 la ca=ar-0, dar ea era 1.c0 departe 8 c1.d a- sosit, re;i-e.tul se 7or-a 1. curtea 1. care .u -i s)a 1.;0duit s0 r0-1., 9i era- de = .0 d0 5 dui t c 0 . u) -i -a i p ut u s e - l u a r 0 -a s : u. de la Ro:ert 8 -)a- urcat 1. odaia lui, u.de .u -ai era 8 a- putut lua i.7or-a/ii despre el de la u. ;rup de sol da/i :ol.a3i, .i9te recru/i sC$t]i de -arU8, u. t 1 .0r :acalaureat, u. soldat rr7ai 3ec<i care pri3ea cu- se 7or-ea=0 re;i-e.tul# F Nu l)a/i 30=ut pe pluto.ierul &ai.t)Loup U a1.tre:at# F A 9i co:or1t, do-.ule, r0spu.se soldatul -ai 3ec<i# F Nu l)a- 30=ut, spuse :acalaureatul# F Nu l)ai 30=ut, spuse soldatul -ai 3ec<i, 70r0 s0 se -ai ocupe de -i.e, .)ai 30=ut pe 3estitul .ostru &ai.t)Loup, cu- -ai 7ace pe ;ro=a3ul cu .oul s0u -u.) dir M C1.d o 3edea c0pita.ul ce -ai posta3 o7i/eresc M 1("

F A< M o :rode9ti 9i tu c1teodat0, posta3 o7i/eresc, spuse t1<0rul :acalaureat, care, :ol.a3 1. odaie, .u se ducea 1. -ar9 9i 1.cerca, .u 70r0 oarecare 1.7ri;urare, s0 7ie 1.dr0=.e/ cu solda/ii -ai 3ec<i# Acel posta3 o7i /eresc e u. posta3 ca 0sta# F Do-.ule M stri;0 7urios soldatul -ai 3ec<i care 3or:ise de -u.dir# Era i.di;.at c0 t1.0rul :acalaureat pu.ea la 1. ) doial0 c0 acel -u.dir er0 de posta3 o7i/eresc, dar 7ii.d :reto., .0scut 1.tr)u. sat .u-it Pe.;uer.)&terede., 1.30/ase 7ra./u=e9te tot at1t de ;reu ca 9i cu- ar 7i 7ost e.;le=e9te sau .e-/e9te, c1.d se si-/ea cupri.s de o e-o/ie spu.ea de dou0 sau de trei ori 4do-.ule6, ca s0 ai:0 ti-pul sD)9i ;0seasc0 cu3i.tele, apoi, dup0 aceast0 pre;0tire, se l0sa prad0 eloc3e./ei sale, -ul/u) -i.duCse s0 repete c1te3a cu3i.te$ pe care le 9tia -ai :i.e dec1t pe altele, dar 70r0 s0 se ;r0:easc0, lu1.du)9i precau ) /iile 1-potri3a .eo:i9.ui./ei sal7e 1. pro.u./are# F A< M e u. posta3 ca 0sta U ur-0 el cu o 7urie care sporea pro;resi3 i.te.sitatea 9i 1.ceti.eala de:itului s0u# A< #$ e u. posta3 ca 0sta M c1.d 1/i spu. c0 e posta3 o7i /eresc, c1.d 1/i spu., toc-ai pe.tru c0)/i spu., este c0 9tui#ce spu.# Pe .oi .u .e duci cu u.a cu dou0 #$ F 1. ca=ul acesta### spuse t1.Drul :acalaureat 1. 3i.s de aceast0 ar;u-e.ta/ie# F Iat0, toc-ai trece c0pita.ul# Dar ia te uit0 pu/i. la &ai.t)Loup 8 cu- 19i aru.c0 piciorul 8 apoi capul# Ci.e ar spu.e c0 e su:o7i/er U Dar -o.oclul 8 a< #$ sare 1. toate direc/iile# I)a- ru;at pe solda/i, pe care pre=e./a -ea .u)i sti.) ;<erea s0 -0 lase s0 -0 uit 9i eu pe 7ereastr0# Nici .u -0 1-piedicar0, .ici .u se dera.5ar0# L)a- 30=ut pe c0pita.ul 'orodi.o trec1.d -aiestuos, 1. trapul calului s0u, parc0 a3ea ilu=ia c0 se a7l0 la :0t0lia de la Aus) terlit=# C1/i3a trec0tori se adu.aser0 1. 7a/a ;rila5ului ca=0r-ii ca s0 3ad0 re;i-e.tul care ie9ea la e@erci/iu# Ti.1.du)se drept pe calul s0u, cu 7a/a ca- pli.0, cu o:ra5ii de o ple.itudi.e 1-p0r0teasc0, cu oc<iul lucid, pri.cipele pese-.e c0 era 5uc0ria 3reu.or <aluci.a/ii a9a cu- era- 9i eu ori de c1te ori, dup0 ce trecea tra- ) 3aiul, li.i9tea care)i ur-a uruitului -i se p0rea str0)
1(S

:0tut0 9i 30r;at0 de o .edeslu9it0 palpita/ie -u=ical0# Era- de=.0d05duit c0 .u)-i luase- r0-as :u. de la &ai.t)Loup, dar oricu- a- plecat, c0ci si.;ura -ea ;ri50 era s0 -0 1.torc la :u.ica : c1.d -0 ;1.dea p1.0 1. =iua aceasta, 1. acest or09el, ce 70cea :u.ica si.;ur0, -i)o 1.c<ipuia- a9a cu- era cu -i.e, dar 1.l0tur1.du)-0 70r0 s0 /i. sea-a de e7ectele pe care aceast0 1.l0turare o a3eau asupr0)i 8 acu-, a3ea- s0 -0 eli:ere= c1t -ai ;ra:.ic, 1. :ra/ele ei, de 7a.to-0 .e:0.uit0 p1.0 atu.ci 9i e3ocat0 pe .ea9teptate de 3ocea ei de :u.ic0 1.tr)ade30rV desp0r/it0 de -i.e, rese-.at0, a31.d, ceea ce .u 9tiuse- .iciodat0 c1.d era 3or:a de ea, o 31rst0, 9i care toc-ai pri-ise o scrisoare di. par te) -i 1. aparta-e.tul ;ol 1. care -i)o -ai 1.c<ipuise- pe -a-a c1.d plecase- la 'al:ec# Di. p0cate, a- =0rit toc-ai aceast0 7a.to-0 c1.d, 1.) tr1.d# 1. salo. 70r0 ca :u.ica s0 7i 7ost 1.9tii./at0 de sosirea -ea, a- ;0sit)o citi.d# Era- acolo, sau -ai de ) ;ra:0 .u era- acolo, c0ci ea .u 9tia 9i era prad0 u.or ;1.duri pe care .u le -a.i7estase .iciodat0 1. 7a/a -ea# ca o 7e-eie peste care dai toc-ai c1.d este pe cale s0 7ac0 u. lucru pe care)l ascu.de c1.d i.tr0 ci.e3a# Datorit0 pri3ile;iului care .u durea=0 9i c1.d, 1. r0sti-pul clipei scurte a 1.toarcerii, a3e- 7acultatea de)a asista pe .ea9teptate la propria .oastr0 a:se./0 NF di. -i.e era acolo .u-ai -artorul, o:ser3atorul, cu p0l0rie 9i -a.ta de c0l0torie, str0i.ul care .u era al casei, 7oto;ra 7ul care 3i.e s0 ia u. cli9eu al locurilor pe care .u le 3ei -ai re3edea# C0ci, 1. clipa 1. care a- =0rit)o pe :u.ica, 1. oc<ii -ei se 70cu 1. -od -eca.ic o 7oto ;ra7ie# Vedetotdeau.a 7ii./ele iu:ite .u-ai 1. siste-ul 1.su7le/it, -i9carea 3e9.ic0 a .e1.cetatei .oastre dra;oste, care 1.ai.te de)a l0sa ca i-a;i.ile pe care .i le 1.70/i9ea=0 7a/a lor s0 a5u.;0 la .oi, le t1r09te 1. 31r) te5ul lor, le aru.c0 peste ideea pe care .e)o 7ace- de totdeau.a despre ele, le 7ace s0 adere la ea, s0 coi. ) cid0 cu ea# Cu- d0dea- 7ru./ii, o:ra5ilor, :u.icii se-) .i7ica/ia a ceea ce era -ai ;i.;a9 9i -ai per-a.e.t 1. -i.tea -ea, cu- orice pri3ire o:i9.uit0 este o .ecro) -a./ie 9i 7iecare c<ip iu:it o;li.da trecutului,, cu- s0 .u 7i o-is ceea ce ar 7i putut)o 1.;reu.a 9i$ sc<i-:a, 1(,

c1t0 3re-e c<iar 1. spectacolele cele -ai i.di7ere.te ale 3ie/ii, oc<iul .ostru, 1.c0rcat cu ;1.duri, .e;li5ea=0 a9a cu- ar 7ace o tra;edie clasic0, toate i-a;i.ile care .u co.cur0 la ac/iu.e 9i re/i.e .u-ai pe acelea carc)i pot 7ace scopul u9or de 1./eles# Dar dac0 1. locul oc<iului .ostru a pri3it doar u. o:iecti3 pur -aterial, o plac0 7oto;ra7ic0, atu.ci 3o- 3edea, de pild0, 1. curtea I.sti ) tutului, 1. locul u.ui acade-icia. care iese 9i 3rea s0 c<e-e o tr0sur0, cl0ti.area lui, precau/iu.ile sale ca s0 .u cad0 pe spate, para:ola c0derii sale, ca 9i cu- ar 7i :eat sau pa3a5ul acoperit cu polei# Acela9i lucru se 1.t1-pl0 c1.d 3reo cu-plit0 3icle.ie a 1.t1-pl0rii 1-pie ) dic0 dra;ostea .oastr0 i.teli;e.t0 9i cucer.ic0 s0 so ) seasc0 la ti-p ca s0 ascu.d0 pri3irilor .oastre ceea ce ele .)ar tre:ui s0 co.te-ple .iciodat0, c1.d aceasta este 1.trecut0 de ele care, a5u.;1.d cele di./ii la 7a/a lo ) cului 9i l0sate pe sea-a lor, 7u.c/ie.ea=0 -eca.ic ca o pelicul0, 9i .e arat0 1. locul 7ii./ei iu:ite care .u -ai e@ist0 de-ult, daiU a c0rei -oarte .)a 3rut s0 .e "e .iciodat0 dest0i.uit0, 7ii./a .ou0 pe care o 1.3e9-1.t0 de sute de ori pe =i cu scu-pa 9i -i.ci.oasa ei ase ) -0.are# Dup0 cu- u. :ol.a3 care .u se -ai pri3ise de-ult 9i)9i alc0tuie9te 1. orice -o-e.t o 7a/0 pe care .u o 3ede, dup0 i-a;i.ea ideal0 pe care o poart0 1. ;1.d despre si.e, se d0 1.apoi c1.d =0re9te 1.tr)o o;li.d0, 1. -i5locul u.ei 7i;uri sterpe 9i aride, 1.0l/1.du)se pie=i9 9i ro= u. .as ;i;a.tic ca o pira-id0 di. E;ipt, eu, pe. ) tru care :u.ica era- 1.c0 eu 1.su-i, eu care o 30=use.u-ai 1. su7letul -eu, totdeau.a 1. acela9i loc di. tre ) cut, pri. tra.spare./a a-i.tirilor 1.3eci.ate 9i supra ) puse, a- =0rit pe) .ea9teptate, 1. salo.ul .ostru care 70cea parte di.tr)o lu-e .ou0, aceea a ti-pului, aceea 1. care tr0iesc str0i.ii despre care spui 4de :u.0 sea-0 c0 1-:0tr1.e9te6, 1.t1ia oar0 9i doar o clip0, c0ci disp0ru repede, pe ca.apea, su: la-pa ro9ie, ;reoaie 9i 3ul;ar0, :ol.a30, 3is1.d, pli-:1.d deasupra u.ei c0r/i .i9te oc<i r0t0ci/i, o 7e-eie :0tr1.0, cople9it0, pe care .)o cu.o9 ) tea-# C1.d 1l ru;ase- s0 -0 duc0 s0 30d ta:lourile de Elstir ale doa-.ei de Guer-a.tes, &ai.t)Loup 1-i 1(!

spusese : 4R0spu.d de ea6# Dar di. .e.orocire, .u-ai el r0spu.sese de ea# R0spu.de- les.e da al/ii ci.d, r1.) dui.d 1. ;1.d -icile i-a;i.i care)i 1.c<ipuiesc, le -a), .e3r0- dup0 placul .ostru# Xi.e- sea-a, 70r0 1.doial0, c<iar 1. acel -o-e.t de di7icult0/ile i3ite di. 7irea 7iec0ruia, deose:it0 de a .oastr0, 9i .u pre;et0- s0 re ) cur;e- la cutare sau la cutare -i5loc de ac/iu.e care are i.7lue./0 asupr0)i, i.terese, co.3i.;ere, e-o/ie, care 3a .eutrali=a )1.cli.0rile potri3.ice# Dar tot 7irea .oastr0 i-a;i.ea=0 aceste deose:iri di.tre ea 9i altele, tot .oi ridic0- aceste di7icult0/i 8 tot .oi do=0- aceste prici.i e7icace# Ri c1.d 3rea> s0 o pu.e- s0 e@ecute 1. 3ia/0 -i9c0rile pe care le)a- 70cut ca cealalt0 persoa.0 s0 le repete 1. ;1.dul .ostru, 9i care o 7ac s0 ac/io.e=e dup0 3oia .oastr0, totul se sc<i-:0, .e i=:i- de .i9te 1-po ) tri3iri .epre30=ute care pot 7i de .e1.3i.s# .a di. cele -ai puter.ice este 70r0 1.doial0 aceea pe care o poate isca 1.tr)o 7e-eie care#.u iu:e9te, de=;ustul pe care i)l i.spir0, de .e1.3i.s 9i 7etid, :0r:atul care o iu:e9te 8 1. r0sti-pul -ultor s0pt0-1.i c1.d8 &ai.t)Loup tot .u 3e.ise la Paris, -0tu9a lui, c0reia .u -0 1.doia- c0)i scrisese ca s0)i solicite ceea ce)l ru;ase-, .u -0 i.3it0 .ici -0car o dat0 s0 -0 duc la ea ca s0 30d ta:lourile lui Elstir# A- 1.t1-pi.at se-.e de r0ceal0 di. partea altcui3a di. cas0 : Qupie.# Poate ;0sea c0 ar 7i tre:uit s0)i dau :u.0 =iua, c1.d -)a- 1.tors de la Do.cieres, c<iar 1.a ) i.te de)a urca la -i.e M Ma-a 1-i spuse c0 .u tre:uia s0 -0 -ir# 2ra.coise 1i spusese ) c0 a9a era el, supus 70r0 .ici u. -oti3, u.or proaste dispo=i/ii :ru9te, care se risipeau totdeau.a destul de repede# I.tre ti-p, iar.a era pe s71r9ite# 1.tr)o di-i.ea/0, dup0 c1te3a s0pt0-1.i$ de lapo3it0 9i de 7urtu.i, a- au=it 1. c0-i.ul -eu F 1. locul, 31.tului i.7or-, elastic 9i 1.tu.ecat care)-i a/1/a po7ta de)a -0 duce la -are F u;uitul poru-:eilor care se cui:0reau 1. =id : iri=at, .epre30=ut, ca cea di.t1i =a-:il0, s719ii.du)9i cu ;i.;09ie i.i-a)i <r0.itoare ca di. ea s0 /19.easc0, -o3 9i sati.at0, 7loarea ei so.or0, l0s1.d s0 i.tre ca o 7ereastr0 desc<is0, 1. odaia -ea 1.c0 1.c<is0 9i 1.tu.ecoas0, 1.cropeala, a-e/eala, o:oseala pri-ei =ile 7ru-oase# 1. di-i.ea/a 1(T

aceea -)a- tre=it 7redo.1.d u. c1.tec de ca7e)co.cert pe care)l uitase- di. a.ul 1. care tre:uise- s0 -0 duc la 2lore./a 9i la Ve.e/ia# Potri3it 1.tD-pl0rii =il.ice, at-os7era i.7lue./ea=0 at1t de puter.ic or;a.is-ul .ostru 9i scoate la i3eal0 di. re=er3ele o:scure 1. care le uita ) se-, -elodiile 1.scrise pe care -e-oria .oastr0 .u le)a desci7rat# # . 3is0tor -ai co.9tie.t 1.so/i cur1.d acest -u=icia. pe care)l asculta- 1. -i.e, 70r0 s0 7i recu ) .oscut .u-aidecDt ce enta$ &i-/ea- de :u.0 sea-0 c0 .u erau a.u-ite -oti3e la 'al:ec, pe.tru care, cD.d sosise- acolo, .u -ai ;0si ) se- c0 :iserica a3ea pe.tru -i.e 7ar-ecul pe care)l a3usese 1.ai.te de)a o 7i cu.oscut 8 c0 .ici la 2lore./a, la Par-a sau la Ve.e/ia, i-a;i.a/ia -ea .u s)ar putea su:stitui oc<ilor -ei ca s0 pri3esc# &i-/ea- acest lucru 8 tot ast7el, 1.tr)o sear08 de 1 ia.uarie, pe 1.serate, adescoperit 1. 7a/a u.ei coloa.e cu a7i9e ilu=ia de a crede c0 u.ele =ile de s0r:0toare se deose:esc ese./ial de altele# Totu9i .u putea- s0 1-piedic ca a-i.tirea ti-pului 1. care cre=use- c0 petrecuse- &0pta-1.a Mare la 2lore./a, s0 co.7ere 1. acela9i ti-p =ilei de Pa9ti u. caracter 7lore.ti., 9i 2lore./ei u.ul pascal# &0pta-1.a Pa9tilor era 1.c0 departe 8 dar 1. 9irul =ilelor care se 1.ti.dea 1.ai.te)-i, =ilele s7i.te se despri.deau -ai li-pe=i la cap0tul =ilelor o:i9.uite# Ati.se de o ra=0 ca u.ele case de la /ar0 pe care le =0re9ti di. dep0rtare 1.tr)u. e7ect de u-:r0 9i de lu-i.0, ele opreau asupr0)le tot soarele# Ti-pul se 1.-uiase# C<iar p0ri./ii -ei, s70tui.du)-0 s0i -0 pli-:, 1-i o7ereau u. prete@t de a)-i co.ti.ua preu-:l0rile de di-i.ea/a, c0rora 3oise- s0 le pu. cap0t, c0ci 1. decursul lor o 1.t1l.ea- pe doa-.a de Guer) -a.tes# Dar toc-ai di. aceast0 prici.0 -0 ;1.dea- tot ti-pul la ele, ceea, ce -0 70cea s0 ;0sesc 1. 7iecare -o ) -e.t u. .ou -oti3 de)a le 7ace, care .u a3ea .ici o le;0 ) tur0 cu doa-.a de Guer-a.tes, 9i -0 co.3i.;ea les.e c0, dac0 ea .)ar 7i e@istat, eu tot -)a9 7i pli-:at la aceea9i or0# Di. p0cate, dac0 -i)ar 7i 7ost i.di7ere.t s0 -0 1.t1l) .esc#cu orice alt0 persoa.0 dec1t ea, 1-i d0dea- sea-a c0 ei 1)ar 7i 7ost -ai suporta:il s0 se 1.tDl.easc0 cu 1(9

orici.e, a7ar0 de -i.e# I. pli-:0rile)i -ati.ale i se 1.) ti-pla s0 pri-easc0 salutul -ultor pro9ti 9i pe care)i pri3ea ca atare# Dar co.sidera apari/ia lor, dac0 .u drept 70;0duiala u.ei pl0ceri, cel pu/i. drept u. e7ect al 1.t1-) pl0rii# 1i oprea u.eori, c0ci s1.t -o-e.te 1. care si-/i .e3oia de)a ie9i di. ti.e, de)a accepta ospitalitatea su ) 7letului altora, cu co.di/ia ca acest su7let oric1t de -o ) dest 9i de ur1t ar 7i, s0 7ie u. su7let str0i., cit0 3re-e ea si-/ea, cu e@asperare, c0 1. i.i-a -ea s)ar 7i re;0sit tot pe ea# De aceea, c1.d por.i.d pe acela9i dru-, a3eaalt -oti3 dec1t de)a o 3edea, tre-ura- ca u. 3i.o3at 1. -o-e.tul c1.d trecea 8 u.eori, ca s0 .eutrali=e= ceea ce putea 7i e@cesi3 1. a3a.surile -ele, a:ia r0spu.deasalutului ei, sau o piro.ea- cu pri3irea 70r0 s0 o salut, reu9i.d doar s0 o a/1/ 9i -ai -ult, ceea ce o 1.de-.0 s0 -0 socoteasc0 pe deasupra 9i o:ra=.ic 9i prostc$rescut# A3ea acu- roc<ii -ai u9oare sau cel pu/i. -ai desc<ise, 9i co:ora strada 1. care, ca 95, cu- ar 7i 7ost pri-03ar0, 1. 7a/a 1.;ustelor du;<e.e i.tercalate 1.tre 7a/adele 3ec<ilor palate aristocratice, pe strea9i.0 deasupra 7erestrei precupe/ei de u.t, de 7ructe, de =ar=a3aturi, se tr0seser0 storurile 1-potri3a soarelui# 1-i spu.ea- c0 7e-eia pe care o 3edea- de departe p09i.d, desc<i=1.d u-:rela, tra3ers1.d strada, era, dup0 p0rerea cu.osc0torilor, cea -ai -are artist0 actual0 1. arta de)a 1-pli.i aceste -i9c0ri 9i de)a 7ace di. ela ce3a des70t0tor# Ea 1.ai.ta totu9i, i;.or1.d aceast0 reputa/ie r0sp1.dit0, trupul ei 1.;ust, re7ractar 9i care .u a:sor:ise .i-ic di. ea, era ca-:rat o:lic su: o e9ar70 de sur a< 3iolet : oc<ii ei posaci 9i li-pe=i pri3eau distrat 1. 7a/0)i 9i poate -0 =0riser0 8 19i -u9ca col/ul :u=ei 8 o 3edea- 1.drept1.du)9i -a.9o.ul, d1.d de po-a.0 u.ui s0rac, cu-p0r1.d de la * precupea/0 u. :uc<et de -ic9u.ele, cu aceea9i curio =itate cu) care a9 7i pri3it u. -are pictor pict1.d# Iar c1.d alu.;i.d la .i3elul -eu, 1-i adresa u. salut c0ruia 1 se ad0u;a u.eori u. -ic sur1s, parc0 ar 1i e@ecutat pe.tru -i.e, ad0u;1.du)i o dedica/ie, u. la3iu care era o capodoper0# 2iecare roc<ie a ei -i se 1.70/i9a ca o a-:ia./0 7ireasc0, .ecesar0, ca proiec/ia u.ui aspect deo) ss:it al su7letului ei# A- 1.t1l.it)o 1.tr)u.a di. aceste di-i)
1"*

.e/i di. postul -are, c1.d se ducea s0 pr1.=easc0 1. ora9, 1.tr)o roc<ie de cati7ea de u. ro9u desc<is, u9or decol ) tat0# &u: p0rul ei :lo.d, 7a/a doa-.ei de Guer-a.tes p0rea 3is0toare# Era- -ai pu/i. trist ca de o:icei, c0ci -ela.colia e@presiei sale, acea i=olare pe care 3iole./a culorii o a9ter.ea 1.tre ea 9i restul lu-ii, 1i d0dea o 1. ) 70/i9are .e.orocit0 9i si.;uratic0 ce -0 li.i9tea# Aceast0 roc<ie -i5 se p0rea -ateriali=area 1. 5uru)i a ra=elor staco5ii ale u.ei i.i-i pe care .u i)o cu.o9tea- 9i pe care, poate, a9 7i putut)o co.sola S re7u;iat0 1. lu-i.a -istic0 a sto7ei cu luciri potolite -0 70cea s0 -0 ;1.) desc la 3reo s71.t0 di. cele di.t1i ti-puri cre9ti.e# Atu.ci -i)era ru9i.e s0 1.triste= aceast0 -artir0 cu 3ederea -ea# 4Dar la ur-a ur-ei, strada apar/i.e tuturor6# 4&trada apar/i.e tuturor6, repeta-, atri:ui.d acestor cu3i.te alt 1./eles 9i ad-ir1.d c0, 1.tr)ade30r, 1. strada populat0, adesea udat0 de ploaie 9i care de3e.ea pre ) /ioas0 cu- este u.eori strada 1. 3ec<ile cet0/i di. Italia, ducesa de Guer-a.tes u.ea cu 3ia/a pu:lic0 -o-e.te di. 3ia/a ei tai.ic0, ar0t1.du)se ast7el oricui, -isterioas0, 1. co.tact cu toat0 lu-ea, cu sple.dida ;ratuitate a -a ) rilor capodopere# Cu- ie9ea- di-i.ea/a, dup0 ce st0tu) se- toat0 .oaptea trea=, p0ri./ii 1-i spu.eau s0 -0 culc pu/i. dup0)a-ia=a 9i s0 1.cerc s0 dor-# Mult0 c<i:) =uire .u e .ecesar0 ca s0 po/i dor-i, dar o:i9.ui./a e 7oarte 7olositoare 9i c<iar lipsa oric0rui ;1.d# Or, la aceste ore, a-1.dou0 1-i lipseau# 1.ai.te de a ador-i -0 ;1.) dea- at1t de -ult c0 .u 3oi 7i 1. stare, 1.e1t c<iar dup0 ce dor-ise-, 1-i r0-1.ea o ur-0 de ;1.d# Era doar o lic0rire 1.tr)u. se-i)1.tu.eric, dar care era de a5u.s ca s0$)-i r0s7r1.;0 1. so-., -ai 1.t1i ideeD c0 .u a9 putea dor-i, apoi, re7le@ al acestei r0s7r1.;eri, ideea c0 toc-ai dor-i.d ;1.dise- c0 .u dor-ea-, apoi pri.tr)o .ou0 re7rac/ie, -0 tre=ea-### 1.tr)u. .ou so-. 1. care 3oias0 po3estesc u.or priete.i ce i.traser0 1. odaia -ea c0, adi.eauri, pe c1.d dor-ea-, cre=use- c0 .u dor-# Aceste u-:re erau a:ia deslu9ite 8 o -are 9i 7oarte =adar.ic0 ;i.;09ie ar 7i 7ost .ecesar0 ca s0 le sesi=e=i# Ast7el, -ai t1r=iu, la Ve.e/ia, dup0 ce soarele apusese de -ult, c1.d se pare c0 s)a 1..optat d$e)a :i.elea, a- 30=ut, ;ra/ie ecoului totu9i i.3i=i:il al u.ei ulti-e .ote de lu-i.0 1"1

/i.ut0 la i.7i.it pe ca.aluri parc0 su: e7ectul 3reu.ei pedale optice, re7le@ele palatelor des709urate ca pe 3ecie, 1.tr)o cati7ea -ai .ea;r0 pe ce.u9iul crepuscular al apelor# .ul di. 3isurile -ele era si.te=a a ceea ce 1. c<ipuirea -ea 1.cercase adesea% s0)9i 1.70/i9e=e, 1. ti-pul 3e;<ei, di.tr)u. a.u-it peisa5 -ari. 9i di. trecutul s0u -edie3al# 1. so-.ul -eu 3edea- o cetate ;otic0 1. -i5 locul u.ei -0ri cu 3alurile .e-i9cate ca pe u. 3itraliu# . :ra/ al -0rii 1-p0r/ea ora9ul 1. dou0 8 apa 3erde se 1.ti.dea la picioarele -ele8 ea sc0lda pe -alul opus o :iseric0 orie.tal0, apoi .i9te case care d0i.uiau 1.c0 1. 3eacul al ^lV)lea, ast7el 1.e1t a te 1.drepta spre ele ar 1$i 1.se-.at s0 te 1.torci cu c1te3a 3eacuri 1.apoi# Mi se p0rea c0 a3usese- adesea acest 3is 1. care .atura 1.30 /ase arta, 1. care -area de3e.ise ;otic0, acest 3is 1. care dorea-, 1. care credea- c0 ati.; i-posi:ilul# Dar cuse 1.t1-pl0 c0 toc-ai ceea ce)/i 1.c<ipuie9ti 1. so-. s0, se 1.-ul/easc0 1. trecut 9i, de9i 7ii.d .ou, s0 par0 cu.oscut, a- cre=ut c0 -0 1.9elase-# Dar -i)a- dat 1.tr)ade30r sea-a c0, di-potri30, a3usese- adesea acest 3is# i 1.s09i 1-pu/i.0rile care caracteri=ea=0 so-.ul se r0s) 1r1.;eau 1.tr)al -eu, dar 1.tr)u. c<ip si-:olic : .u putea- deslu9i 1. 1.tu.eric c<ipul priete.ilor care erau acolo, c0ci dor-i cu oc<ii 1.c<i9i 8 eu, care)-i 70cea-ereu ra/io.a-e.te 3er:ale 3is1.d, 1.dat0 ce 3oia- s0 -0 adrese= acestor priete.i, si-/ea- c0 su.etul -i se oprea 1. ;1tle5, c0ci o-ul .u 3or:e9te deslu9it 1. so-. 8 Voia- s0 -0 1.drept spre ei, dar .u)-i putea- ur.i picioarele, c0ci .ici .u te 5.i9ti 1. so-. 8 deodat0, -i)era ru9i.e s0 apar 1. 7a/a lor, c0ci dor-i de=:r0cat# Ast7el, cu oc<ii 1.c<i9i, cu :u=ele pecetluite, cu picioarele u.ite, cu trupul ;ol, c<ipul so-.ului pe care)l proiecta 1.su9i , so-.ul -eu a3eaM aerul acelor -ari 7i;uri ale;orice 1. care Giotto a 1.70/i9at I.3idia cu u. 9arpe 1. ;ur0, 9i pe care .i le d0duse &Ka..# &ai.t)Loup 3e.i la Paris .u-ai pe.tru c1te3a ore# M0 1.credi./a c0 .u a3usese prile5ul s0 3or:easc0 de r.i.e cu 3ara lui# 4Oria.e .u este c1tu9i de pu/i. dr0 ) ;u/0, 1-i spuse el, tr0d1.du)se cu .ai3itate, .u -ai este 1"+

Oria.e a -ea de alt0dat0, .u 9tiu ci.e -i)a sc<i-:at)o# Te 1.credi./e= c0 .u -erit0 s0 ta ocupi de ea# 1i 7aci prea -ult0 ci.ste# Nu 3rei s0 te pre=i.t 3eri9oarei -ele Poictiers U ad0u;0 el 70r0 s0)9i dea sea-a c0 asta .u -i)ar putea 7ace .ici o pl0cere# Iat0 o t1.0r0 7e-eie i.te ) li;e.t0 9i care /i)ar place# &)a8 -0ritat cu 30rul -eu, ducele de Poictiers, care e u. :0iat de ispra30, dar casi-plu pe.tru ea# I)a- 3or:it de ti.e# M)a ru;at s0 te aduc# E altcu- -ai 7ru-oas0 dec1t Oria.e 9i -ai ti.0r0# E o persoa.0 7oarte dr0;u/0, 9tii, e o persoa.0 7oarte :i.e6# Erau .i9te e@presii adoptate de cur 1. d F si cu at1t -ai -ult0 r13.0 F de Ro:ert 9i care 1.se-.au c0 a3ea o 7ire delicat0 : 4Nu spu. c0 e dreA7usard0, tre:uie s0 /ii sea-a 9i de -ediul ei, dar, 1. s71r9it, spu.e : ODac0 ar 7i .e3i.o3at, ar 7i 1.;ro=itorC s0 stea pe i.sula Dra ) culuiP, 1./ele;i, .u)i a9a U Apoi, 1. s71r9it, a 70cut -ult pe.tru 7ostele ei i.stitutoare, .)a 1.;0duit s0 7ie pri-ite pe scara de ser3iciu# Te 1.credi./e=, e o persoa.0 7oarte :i.e# 1. 7o.d, Oria.e, .u o iu:e9te, pe.tru c0 si-te c0 e -ai i.teli;e.t06# De9i preocupat0 de -ila pe care i)o i.spira u. lac<eu al Guer-a./ilor IFN, care .u se putea duce s0)9i 3ad0 lo;od.ica .ici c1.d ducesa era plecat0 de acas0, c0ci por) tarul l)ar 7i p1r1t 1.dat0 F 2ra.coise 7u -1<.it0 c0 .u 7usese acas0 1. -o-e.tul 3i=itei lu : C &ai.t)Loup, dar acu- 70cea 9i ea la 7el# Ie9ea re;ulat 1. =ilele c1.d a3ea.e3oie de ea, ca s0 se duc0 s0)9i 3ad0 7ratele, .epoata 9i -ai ales propria)i 7iic0, care sosise de cur1.d la Paris# Natura 7a-ilial0 a acestor 3i=ite pe care le 70cea 2ra.) 9oise 1-i sporea plictiseala de)a 7i$lipsit de ser3iciile ei, c0ci pre3edea- c0 3a 3or:i de 7iecare 3i=it0 ca de ce3a de care .u te po/i lipsi, potri3it le;ilor pro7esate la &ai.t) A.dre)des)C<a-ps# De aceea .u)i asculta- .iciodat0 scu=ele 70r0 s0)-i prici.uiasc0, pe .edrept, o proast0 dispo=i/ie 9i c0reia 1i pu.ea 31r7 7aptul c0 2ra.coise .u spu.ea : 4-)a- dus s0)-i 30d 7ratele, -)a- dus s0)-i 30d .epoata6, ci 4-)a- dus s0)-i 30d alde 7rate)-iu,) a- i.trat 7u;i.d s0 dau :$u.0)=iua alde .epoat0)-i6 >sau .epoatei, -0cel0reasa?# Ar 7i 3rut ca 7iica ei s0 se 1.toarc0 la Co-:raA# Dar ea, 7olosi.du)se ca o ele;a.t0 de prescur)
1"(

/0ri, 3ul;are 1.s0, spu.ea c0 s)ar p0rea 7oarte lu.;0 s0p) t0-i.a pe care ar tre:ui s)o petreac0 la Co-:raA, 70r0 s0 ai:0 -0car Bntran %)ul# Cu at1t -ai pu/i. 3oia s0 se duc0 la sora 2ra.coisei care locuia 1.tr)o re;iu.e -u. ) toas0, c0ci 4-u./ii, spu.ea 7iica 2ra.9oisei, .u s1.t de loc i.teresa./i6, d1.d acestui di. ur-0 cu31.t u. 1./eles ;roa=.ic 9i .ou# Nu se putea <ot0r1 s0 se 1.toarc0 la Mese;lise u.de 4lu-ea e at1t de proast06, u.de la pia/0, cu-etrele, 4/0ra.cele6, ar descoperi 3reo le;0tur0 de ru) de.ie 1.tre ea 9i ele 9i ar spu.e : 4Ia ,te uit0, .u cu-3a o 7i 7ata r0posatului 'a=ireau U6 Ar pre7era s0 -oar0 dec1t s0 se 1.toarc0 s0 se stator.iceasc0 acolo, 4acu- c1.d a ;ustat di. 3ia/a Parisului6, iar 2ra./oise, tradi/io.a ) list0, 1.t1-pi.a totu9i cu :u.03oi./0 spiritul de 1..oire pe care)l 1.truc<ipa .oua 4pari=ia.06 c1.d spu.ea : 4Ei, -a-0, dac0 .)ai =i de ie9ire, .)ai de#c1t s0)-i tri-i/i u. pneu # M6 Ti-pul se r0cise iar09i# 4&0 ies U De ce U Ca s0 crap6, spu.ea 2ra.Cise care pre7era s0 stea acas0 1. s0pt0-1.a 1. care 7iica ei, 7ratele 9i -0cel0reasa se duseser0 la Co-) :raA# De alt-i.teri, ulti-0 secta.t0 1. care supra3ie/uise .edeslu9it doctri.a -0tu9ii Leo.ie 1. ceea ce pri3e9te 7i=ica, 2ra.c:ise ad0u;a c1.d 3or:ea de acest ti-p care .u se potri3ea cu a.oti-pul : 4E o r0-09i/0 di. -1.ia lui Du-.e=eu 76 Dar r0spu.dea- 30ic0relilor ei .u-ai pri.tr)u. sur1s lipsit de 3ia/0, cu at1t -ai i.di7ere.t la aceste pre3estiri, cu c1t, 1. orice c<ip pe.tru -i.e, 3a 7i 7ru-os : 3edea- cu- str0luce9te soarele de di-i.ea/0 pe col.icele di. 2iesole, -0 1.c0l=ea- la ra=ele lui, t0ria lor -0 o:li;a s0 desc<id 9i s0 1.c<id pe 5u-0tate pleoapele, sur1=1.d t 9i ele se u-pleau ca .i9te ca.dele de ala:astru cu o lic0rire ro=# Nu .u-ai clopotele se 1.torceau di. Italia, Italia Ve.ise cu el# M1i.ile -eQe credi.cioase .u 3or duce lips0 de, 7lori ca s0 ci.steasc0 a.i3ersarea c0l0toriei pe care ar 7i tre:uit s)o 7ac odi ) .ioar0, c0ci de c1.d ti-pul se r0cise iar09i la Paris ca
_iarul L'Bntransi>eant. ) Po9t0 p.eu-atic0 F corespo.de./0 e@pediat0 pri. tu:uri cu aer co-pri-at# &22
1

1. alt a., 1. -o-e.tul c1.d .e pre;0tea- de plecare spre s71r9itul postului -are, 1. aerul lic<id 9i ;lacial care 3 1-:0ia casta.ii, plata.ii de pe :ule3arde, copacul di. Icurtea casei .oastre, 19i desc<ideau 7ru.=ele a9a cu- le)ar 7i desc<is 1.tr)o cup0 de ap0 proasp0t0, .arcisele, a.e ) -o.ele de pe Po.te)Vecc<io# Tata .e po3estise c0 A# Q# 1i spusese acurr, u.de se ducea do-.ul de Norpois c1.d 1l 1.t1l.ea i. cas0# F La doa-.a de Villeparisis, o cu.oa9te 7oarte :i.e, <a:ar .)a3ea-# &e pare c0 e o 7ii./ai 7er-ec0toare, o 7e-eie superioar0# Ar tre:ui s0 te duci s)o 3e=i, 1-i spuse el# A- 7ost de alt7el 7oarte -irat# Mi)a 3or:it de do-.ul de Guer-a.tes ca de u. o- 7oarte disti.s 8 a- cre=ut totdeau.aC c0 e o :rut0# &e pare c0 9tie 7oarte -ulte lucruri, c0 are u. ;ust des031r9it, .u-ai c0 e 7oarte -1.dru de .u-ele s0u 9i de ru:ede.iile sale# Dar de alt7el, dup0 spusele lui Norpois, arc o situa/ie ;ro=a30, .u .u-ai aici, dar 1. 1.trea;a Europ0# &e pare c0 1- ) p0ratul Austriei, 1-p0ratul Rusiei, 1l tratea=0 a:solut ca pe u. priete.# '0tr1.ul Norpois -i)a spus c0 doa-.a de Ville pari sis /i.e -ul t la ti.e 9i 1. sal o.ul ei ai 7ac e 1 cu.o9ti./0 cu -ul/i oa-e.i i.teresa./i# Mi)a 70cut u. c0lduros elo;iu al t0u, 1l 3ei putea 1.t1l.i la ea 9i c<iar /i) ar putea 7i u. :u. s70tuitor, dac0 tre:uie s0 scrii# C0ci 1-i dau sea-a c0 .u 3ei 7ace altce3a# Poate s0 7ie o carier0 7ru-oas0, .u e ceea ce a9 7i pre7erat pe.tru ti.e, dar 3ei 7i 1. cur1.d :0r:at, .u 3o- 7i totdeau.a l1.;0 ti.e 9i .u tre:uie s0 te 1-piedic0- s0)/i ur-e=i N3oca/ia# Dac0 a9 7i putut cel pu/i. s0 1.cep s0 scriu M Dar oricare ar 7i 7ost co.di/iu.ile 1. care a9 7i a:ordat acest proiect >la 7el, di. p0cate M ca acela, de)a .u -ai :ea alcool, de)a -0 culca de3re-e, de)a dor-i, de)a 7i s0.0 ) tos?, 7ie cu 7urie, cu $-etod0, cu pl0cere, lipsi.du)-0 de o pli-:are, a-1.1.d)o sau re=er31.d)o ca o r0splat0, pro) 7i/i.d %de o clip0, de s0.0tate, 7olosi.d i.ac/iu.ea 7or/at0 a u.ei =ile de :oal0, di. truda -ea ie9ea totdeau.ai o pa;i.0 al:0, 3ir;i.0 de scris, de .e1.l0turat ca acea carte -0sluit0 pe care s71r9e9ti, 1. -od 7atal, s0 o tra;i8 1. u.ele sca-atorii, oricu- ai 7i a-estecat 1. preala:il c0r/ile de 5oc# Nu era- dec1t i.stru-e.tul o:iceiurilor
1* F Guer-a.tes

1"S

de)a .u lucra, de)a .u -0 culca, de)a .u dor-i, care tre:uiau s0 se reali=e=e cu orice pre/ 8 dac0 .u le re=ista-,, dac0 -0 -ul/u-ea- cu prete@tul pe care)l ;0sea- 1. pri-a 1-pre5urare pe care le)o o7erea =iua aceea, ca s0# le las s0 ac/io.e=e 1. 3oia lor, -0 descurca- 70r0 prea -are pa;u:0, oricu- -0 odi<.ea- c1te3a ore, la s7Dr9itul, .op/ii, citea- pu/i., .u 70cea- prea -ulte e@cese, dar dac0 3oia- s0 le co.trarie=, dac0 a3ea- prete./ia s0 -0 culc de3re-e, s0 :eau .u-ai ap0, s0 lucre=, ele se -1) .iau, recur;eau la ar;u-e.te <ot0r1toare, -0 1-:ol.0 ) 3eau de)a :i.elea, era- .e3oit s0 du:le= do=a de alcool,, .u -0 culca- dou0 .op/i, .ici .u -ai putea- citi, 9i)-i $70;0duia- s0% 7iu alt0dat0 -ai re=o.a:il, adic0 -ai pu/i., cu-i.te, ca o 3icti-0 care se las0 7urat0 de tea-0 s0# .u 7ie asasi.at0, dac0 re=ist0# 1.tre ti-p, tata se 1.t1l.ise o dat0 sau de dou0 or1 ou do-.ul de Guer-a.tes 9i acu-, c1.d do-.ul de Nor) pois ii spusese c0 ducele era u. o- re-arca:il, d0dea -ai -ult0 ate./ie cu3i.telor sale# Toc-ai statur0 de 3or:0, 1. curte, despre doa-.a6 de Villeparisis# 4Mi)a# spus c0 e -0tu9a lui: pro.u./0 Viparisi# Mi)a spus c0 e e@traordi.ar do i.teli;e.t0# A ad0u;at c<iar c0 /i.e u. +irou de spiritC! ad0u;0 tata i-presio.at de .edeslu) 9itul acestei e@presii, pe care cu si;ura./0 o 1.t1l.ise o dat0 sau de dou0 ori 1. u.ele -e-orii, dar c0reia ,.u)i atri:uia u. 1./eles precis# Ma-a 1l respecta at1t de -ult,, 1.c1t 30=1.d c0 el .u ;0sea, c0 e i.di7ere.t c0 doa-.a de Villeparisis /i.e u. 4:irou de spirit6, era de p0rere c0 acest 7apt a3ea oarecare i-porta./0# De9i 9tia de -ult, de la :u.ica, cit 3alora -arc<i=a, 19i 70cu .u-aidec1t o idee -ai :u.0 despre ea## 'u.ic0)-ea, care era pu/i. su7eri.d0, .u 7u la 1.ceput 7a3ora:il0 3i=itei, apoi se de=i.teresa de ea# De c1.d locuia-) 1. .oul .ostru apar ) ta-e.t, doa-.a de Villeparisis o ru;ase de -ai -ulte ori s0 se duc0 s0 o 3ad0# 'u.ica r0spu.sese totdeau.a c0 .u ie9ea 1. acel -o-e.t, 1.tr)u.a di. acele scrisori pe care, di.tr)u. o:icei .ou 9i pe care .u)l 1./ele;ea-, ea .u le -ai lipea, ci o l0sa pe 2ra.coise s0 le 1.c<id0# Iar eu, 70r0 s0)-i dau prea :i.e sea-a ce era acest 4:irou de spirit6, .)a9 7i 7ost -irat s0 o ;0sesc pe :0)

tr1.a doa-.0 di. 'al:ec i.stalat0 1. 7a/a u.ui 4:irou6, Oceea ee alt-i.teri se 9i 1.t1-pl0# Tata ar 7i 3rut s0 9tie pe deasupra dac0 spri5i.ul a-:asadorului i)ar aduce -ulte 3oturi la I.stitut, u.de #a3ea de ;1.d s0 se pre=i.te ca -e-:ru li:er# La drept 3or:i.d, de9i .u$ 1.dr0=.ea s0 se 1.doiasc0 de spri5i.ul do-.ului de Norpois, .u aAea totu9i .ici o si;ura./0# Cre=use c0 a3usese de)a 7ace cu .i9te ;uri rele, c1.d i se spusese la -i.ister c0 do-.ul de Norpois dorea s0 7ie si.;urul care s0 repre=i.te -i.isterul la I.stitut, c0 ar pu.e toate piedicile cu puti./0 ca.didaturii sale care, de alt-i.teri, l)ar sti.;<eri 1.deose:i 1. acest -o-e.t, 5Wc1.ct sus/i.ea pe altci.e3a# Totu9i, c1.d do-.ul LeroA) 'eaulieu 1l s70tuise s0 se$ pre=i.te 9i)9i cu-p0.ise reu) 59ita, tata 7usese i-presio.at 30=1.d c0 pri.tre cole;ii pe >Icare se putea :i=ui 1. aceast0 1-pre5urare, e-i.e.tul >Oeco.o-ist .u)l citase pe do-.ul de Norpois# Tata .u l1.dr0=.ea s0)l 1.tre:e direct pe 7ostul a-:asador, dar 1 .0d05duia c0 -0 3oi 1.toarce de la doa-.a de Villeparisis licu ale;erea sa asi;urat0# Vi=ita aceasta era i-i.e.t0# aPropa;a.da do-.ului de Norpois, care era 1.tr)ade30r li. stare s0)i asi;ure tatii dou0 trei-i di. Acade-ie, i Ise p0rea de alt-i.teri cu at1t -ai pro:a:il0, cu c1t :u.0) I3oi./a a-:asadorului era pro3er:ial0, cei care /i.eau, -ai >pu/i. la el recu.osc1.d c0 .i-0.ui altuia .u)i pl0cea lat1t de -ult s0 7ie ser3ia:il# Pe de alt0 parte, 1l prote5a Lpe tata la -i.ister 1.tr)u. c<ip cu -ult -ai pro.u./at iec1t pe oricare alt 7u.c/io.ar# Tata -ai 1.t1l.i 1.c0 pe ci.e3a, dar aceast0 i.t1l.ire 1S1 ui-i, apoi 1l i.di;.0 laW cul-e# Trecu pe strad0 pe ll1.;0 doa-.a &a=erat a c0rei s0r0cie relati30 1i reducea I 3ia/a la Paris la 9ederi rare c1.d o ;0=duia 3reo priete.0# >6Ni-e.i .u)l plictisea pe tata -ai -ult dec1t doa-.a l&a=erat, ast7el 1.e1t -a-a era .e3oit0 s0)i spu.0 o dat0 Ipe a. cu o 3oce ;i.;a90 9i ru;0toare : 4Dra;ul -eu, 3a Z tre:ui s0 o i.3it o dat0 pe doa-.a &a=erat, .u 3a sta >prea -ult6, :a c<iar : 4Ascult0, 1/i 3oi cere u. -are Z ser3iciu, du)te s0)i 7aci o 3i=it0 scurt0 doa-.ei &a=erat# 5Rtii$ c0 .u)-i place s0 te plictisesc, dar ar 7 5 at1t de dr0)>;u/ di. partea ta#6) Tata r1dea, se sup0ra pu/i., 9i se 1 ducea s0)i 7ac0 3i=ita# De9i doa-.a &a=erat .u)l a-u=a, 1"!

tata, 1.t1l.i.d)o, se 1.drept0 spre ea descoperi.du)se, dar spre ad1.ca sa ui-ire, doa-.a &a=erat se -ul/u-i cu u. salut rece, silit de polite/e, 7a/0 de ci.e3a care e 3i.o3at de o 7apt0 ur1t0 sau e co.da-.at s0 tr0iasc0 de acu1.ai.te 1.tr)alt0 e-is7er0# Tata se 1.toarse sup0rat, uluit# A doua =i, -a-a o 1.tDl.i 1.tr)u. salo. pe doa-.a &a=e ) rat, care .u)i 1.ti.se -1.a 9i)i surise cu u. aer 3a; 9i trist, ca u.ei persoa.e cu care te)ai 5ucat 1. copil0rie, dar cu care ai 1.cetat de atu.ci orice le;0turi, pe.tru c0 a dus o 3ia/0 des7rD.at0, s)a -0ritat cu u. oc.a9 sau, 9i -ai r0u 1.c0, cu u. :0r:at di3or/at# Dar p0ri./ii -ei acordau 9i i.spirau de totdeau.a doa-.ei &a=erat sti-a cea -ai ad1.c0# 1.s0 >ceea ce i;.ora -a-a? doa-.a &a ) =erat, si.;ur0 de 7elul ei la Co-:raA, era dreA7usard0# Tata, priete. cu do-.ul Meli.e, era co.3i.s #de 3i.o30/ia lui DreA7us# Re7u=ase i.dispus .i9te cole;i care 1l ru ) ;aser0 s0 se-.e=e o list0 re3i=io.ist0# Nu)-i adres0 .ici u. cu31.t opt =ile, c1.d a7l0 c0 a- ur-at o li.ie de co. ) duit0 di7erit0# P0rerile sale erau cu.oscute# Era cit pe)aci tratat drept .a/io.alist# Iar :u.ica, si.;ura di. 7a-ilie pe care parc0 o 1.7l0c0ra o 1.doial0 ;e.eroas0, ori de c1te ori i se 3or:ea de .e3i.o30/ia posi:il0 a lui DreA7us, d0dea di. cap, ;est al c0rui t1lc .u)l 1./ele;ea- atu.ci4 9i care se-0.a cu acela al cui3a pe care)l sti.;<ere9ti 1. ;1.durile sale -ai serioase# Ma-a, 9o30i.d 1.tre dra;ostea ce i)o purta tatii 9i .0de5dea c0 a9 7i i.teli;e.t, se -e./i)6 .ea 1.tr)o .e<ot0r1re pe care o traducea pri. t0cere## N I. s71r9it, :u.icul, care adora ar-ata >de9i o:li;a/iile)i Y -e-:ru al ;0r=ii .a/io.ale 7useser0 co9-arul 31rstei sale -ature?, .u 3edea .iciodat0, la Co-:raA, de7il1.d u. re;i-e.t 1. 7a/a ;rila5ului, 70r0 s0 se descopere e1.d tre ) ceau colo.elul 9i drapelul# Toate acestea erau de a5u.s ca doa-.a &a=erat, care cu.o9tea te-ei.ic 3ia/a de=i.tere) sat0 9i o.ora:il0 a tatii 9i a :u.icului, s0)i co.sidere ca pe .i9te co-plici ai Nedrept0/ii# Cri-ele i.di3iduale se iart0, dar 1. .ici u. ca= participarea la o cri-0 colecti30, 1.dat0 ce a7l0 c0 este a.tidreA7usard, puse 1.tre ea 9i el co.ti.e.te 9i 3eacuri# Ceea ce e@plic0 c0, la ase-e.ea dep0rtare 1.$ti-p 9i 1. spa/iu, salutul ei p0ru i-percepti ) :il tatii 9i c0 ea .u s)ar 7i ;1.dit s0)i 1.ti.d0 -1.a sau
&25 6

s0)i spu.0 3reu. cu31.t, care .)ar 7i putut str0:ate lu ) -ile ce)i desp0r/eau# &ai.t)Loup tre:ui.d s0 3i.0H la Paris, 1-i 70;0duise $N$, s0 -0 duc0 la doa-.a de Villeparisis u.de .0d05duia-, N$) 70r0 s0)i 7i spus, c0 o 3o- 1.t1l.i pe doa-.a de Guer-a.) tes# M0 ru;0 s0 prD.=esc la restaura.t cu a-a.ta lui pe care o 3o- co.duce, -ai t1r=iu, la o repeti/ie# Tre:uia s0 .e duce- s0 o lu0- di-i.ea/a de la locui./a ei, 1. 1-pre ) 5uri-ile Parisului# 11 ru;ase- pe &ai.t)Loup ca restaura.tul 1. care a3es0 pr1.=i- >1. 3ia/a ti.erilor .o:ili c<eltuitori, restaura. ) tul 5oac0 u. rol tot at1t de i-porta.t ca l0=ile cu sto70 di. po3e9tile ara:e?, s0 7ie de pre7eri./0 acela u.de Ai-e -0 3 e s t i s e c 0 3 a i . t r a c a m a * t r e d ' h o t e l ! 1 . a 9 ) tept area se= o.ul ui de la 'al :ec# Eu car e 3i sa - la at1te a c0l 0tori i 9i 7 0ce a - at1t de pu/i .e, a 9 7i 7 ost 7 o a r t e 1 . c 1 . t a t s 0 r e 3 0 d p e c i . e 3 a c a r e 7 0 c e a p a r te -ai -ult di. 'al:ec dec1t di. a-i.tirile -ele, c<iar di. 'al:ec 1.su9i, ci.e3a care se ducea acolo 1. to/i a.ii, care, c1.d o:oseala sau cursurile -0 o:li;au s0 r0-1. la Paris, 1. r0sti-pul s71r9iturilor lu.;i a dup0)a-ie=ilor de iulie, 1. a9teptarea clie./ilor care a3eau s0 3i.0 la ci.0, co.ti.ua s0 pri3easc0 soarele ce apu.ea 9i disp0rea 1. -are, pri. pa.ourile de sticl0 di. su7ra;eria -are, 1. dosul c0reia, 1. clipa 1. care as7i./ea, aripile .e-i9cate ale 3apoarelor 1.dep0rtate 9i al:0strii se-0.au cu .i9te 7luturi e@otici 9i .octur.i 1.tr)o, 3itri.0# Ma;.eti=at el 1.su9i de atrac/ia puter.ic0 a 'al:ecului,# aeest matre d'hotel de3e.ea la r1.dul s0u -a;.et pe.tru -i.e# &t1.d de 3or:0 cu el, .0d05duia- s0 7iu 1. le;0tur0 cu 'al:ecul, s0 reali=e= pe loc ce3a di. 7ar-ecul c0l0toriei#$ A- plecat 1.c0 de di-i.ea/0 de acas0, u.de a- l0 sat)o pe 2ra.9oise ;e-1.d, pe.tru c0 lac<eul lo;odit .u putuse iar09i s0 se duc0 asear0 s0)9i 3ad0 lo;od.ica# 2ra.coise 1l$ ;0sise pl1.;1.d, lac<eul era c1t pe aci s0)l p0l-uiasc0 pe portar, dar se st0p1.ise, c0ci /i.ea la locul
s0u# $ I $ 1.ai.te de a a5u.;e la &ai.t)Loup, care tre:uia s0 -0 a9tepte 1. 7a/a por/ii sale, -)a- 1.t1l.it cu Le;ra.di., pe care)l 1 pierduse- di. 3edere 1.c0 de la Co-:raA 9i

1"9

care, de9i 1.c0ru./ise acu-, 19i p0strase aerul t7.0r 91 .e3i.o3at# &e opri# F A< M Ia te uit0, 1-i spuse el, ce :0r:at 9ic 9i 1.c0 1. redi.;ot0 M Iat0 o li3rea cu care i.depe.de./a -ea .u s)ar aco-oda# Este ade30rat c0 tre:uie s0 7ii -o.de.,, s0 7aci 3i=ite M La3aliera 9i 3esto.ul -eu .u s1.t .elalocul lor, ca s0 3ise=, a9a cu- 7ac 1. 7a/a 3reu.ui -or-1.t pe 5u-0tate distrus# Rti/i c0 sti-e= 7ru-oasele 1.su9iri ale su7letului du-.ea3oastr0 8 ceea ce 1.sea-.0 c0 re;ret# .espus c0 le 3e/i re.e;a pri.tre Ge.tili h 2ii.d capa:il s0 sta/i o clip0 1. at-os7era ;re/oas0 pe.tru -i.e, de .erespirat, a saloa.elor, pro.u./a/i 1-potri3a 3iitorului du-.ea3oastr0, co.da-.area, :leste-ul Pro7etului# V0d cu- se petrec lucrurile, 7rec3e.ta/i 4i.i-ile u9uratice6, societate castelelor 8 acesta e 3iciul :ur;<e=iei co.te-po ) ra.e# A< M aristocra/ii# Teroarea a 7ost cu- .u se poate -ai 3i.o3at0 c0 .u le)a t0iat ;1tul la to/i# &1.t cu to/ii .i9te pu9la-ale si.istre, c1.d .u s1.t .u-ai .i9te idio/i des031r9i/i# I. s71r9it, s0r-a.ul -eu copil, dac0 30 a-u=0 M 1. ti-p ce 30 3e/i duce la 3reu. 5ive o'cloc&! :0tr1.ul du-.ea3oastr0 priete. 3a 7i -ai 7erici/i dec1t du-.ea ) 3oastr0, c0ci 3a pri3i si.;ur, 1.tr)o -a<ala, cu- se 1.al/0 lu.a tra.da7irie pe cerul 3iolet# Ade30rul este e0 .u apar/i. de loc acestui p0-1.t pe care -0 si-t at1t de e@ilat 8 toat0 7or/a ;ra3ita/iei e .ecesar0 ca s0 -0 -e./ie pe el 9i ca s0 .u e3ade= 1. alt0 s7er0# &1.t di.tr)alt0 pla.et0# Adio, .u lua/i 1. .u-e de r0u 3ec<ea si.ceri ) tate a /0ra.ului de pe Vi3o..e care a r0-as 1. acela9i ti-p /0ra.ul de la Du.0re# Ca s0 30 do3edesc c0 30 pre/uiesc, 30 3oi tri-ite ulti-ul -eu ro-a.# Dar .)o s0 30 plac0 8 .u este destul de decade.t, destul de 4s71r9it de secol6 pe.tru du-.ea3oastr0, e prea si.cer, prea ci. ) stit 8 dup0 cu- si.;ur a/i -0rturisit, 30 tre:uie 'er;otte, ce3a 7e=a.dat pe.tru ;ustul :la=at al des7r1.a/ilor ra7i ) .a/i, 1. ;rupul du-.ea3oastr0 tre:uie s0 7iu co.siderat ca o de9c0 :0tr1.0 8 ;re9esc pu.1.d i.i-0 1. ceea ce scriu, a9a ce3a .u se -ai poart0 8 apoi, 3ia/a -ul/i-ii .u e destul de disti.s0 ca s0 i.terese=e s.o:is-ele du-.ea)
1

Pa;i.i#

1S* N

3oastr0# 1.cerca/i s0 30 a-i.ti/i u.eori cu31.tul MD.tuito ) rului : 4 20 asta 9i 3ei tr0i6# Adio, priete.e M M)a- desp0r/it de el .u prea i.dispus# .ele a-i. tiri s1.t ca priete.ii co-u.i, 9tiu s0 1-pace lucrurile 8# aru.cat pri.tre la.urile pres0rate cu 7lori ;al:e.e, u.de se 1.;r0-0deau rui.e 7eudale, pode/ul de le-. .e u.ea, pe Le;ra.di. 9i pe -i.e, a9a cu- u.ea cele dou0 -aiuri ale Vi3o..ei# Dup0 ce ie9ise- di. Paris u.de, de9i pri-03ara -i ) 5ea, copacii :ule3ardelor a:ia erau 1-podo:i/i cu pri-ele lor 7ru.ee, c1.d &ai.t)Loup 9i cu -i.e a- eo:or1t di. tre.ul de ce.tur0 1. satul di. -ar;i.ea Parisului u.de locuia a-a.ta lui, a- 1.cercat o -are 1.c1.tare, 30=1.d 7iecare ;r0di.i/0 pa3oa=at0 cu i-e.sele altare al:e$ ale po-ilor 1. 7loare# Parc0 era u.a di. acele ser:0ri ciudate, poetice, trec0toare 9i locale pe care 3ii s0 le co.te-pli de 7oarte departe, la epoci 7i@e, dar aceasta era dat0 de .atur0# 2lorile de cire9 s1.t at1t de str1.s lipite de ra-uri, ca o teac0 al:0, 1.c1t de departe, pri.tre po-ii care aproa pe .ici .u erau 1.7lori/i, .ici 1.7ru.=i/i, ai 7i putut crede, 1. =iua aceasta cu soare 1.c0 at1t de rece, c0 .u erau 7lori, ci =0pad0 topit0 aiure$a care r0-0sese 1.c0 pe ar :u9ti# Iar perii -ari 1.30luiau 7iecare cas0, 7iecare curte -odest0, cu u. al: 9i -ai 3ast, -ai oto3a, -ai str0luci tor, ca 9i cutoate casele, toate locurile 1.;r0dite di. sat ar 7i 7ost pe# cale s0 7ac0, la aceea9i dat0, pri-a lor #1-p0rt09a.ie# La, por/ile acestor sate di. 1-pre5uri-ile Parisului s1.t 1.c0 parcuri di. 3eacul al ^VII)lea 9i al ^VIII)lea care au co.stituit a9a).u-itele 47olies6 l ale i.te.de./ilor 9i ale 7a3oritelor# . <orticultor 7olosise u.a di. ele, situat0 su: .i3elul 9oselei, pe.tru cultura po-ilor roditori >sau poate p0strase .u-ai dese.ul u.ei li3e=i i-e.se di. acele ti-puri?# Culti3a/i 1. 9iruri ce se 1.cruci9au, perii # ace9tia, -ai r0ri/i, -ai pu/i. 1.ai.ta/i dec1t aceia pe care)i 30=use-, alc0tuiau .i9te patrulatere -ari F desp0r/ite pri. =iduri 5oase F de 7lori al:e, iar deL 7iecare parte lu-i.a se =u;r03ea altcu-, ast7el 1.c1t toate aceste od0i
Case de petrecere la /ar0# 1S1

70r0 ta3a. 9i 1. pli. aer p0reau c0 s1.t acelea di. Palatul &oarelui, a9a cu- ai 7i putut s0 le re;0se9ti 1. Creta 8 ele te 1.de-.au s0 te ;1.de9ti 9i la ca-erele u.ui re=er ) 3or 9i la cutare p0r/i di. -are pe care o-ul le su:1-parte pe.tru pescuit sau ostreicultur0, c1.d 3edeai, dup0 cuerau e@puse, lu-i.a dup0 ra-urile pri-030ratice, des70) 9ur1.d ici 9i colo, 70c1.d s0 sclipeasc0 pri.tre par-acl1cul cu ;rila5 9i pli. de a=ur al ra-urilor, spu-a 1.0l:it0 a u.ei 7lori 1.sorite 9i spu-oase# Era u. sat 3ec<i, cu pri-0ria sa coapt0 9i aurit0 1. 7a/a c0reia 1. loc de st1lpi 1.al/i 1. 31r7ul c0rora se pu.e c1te u. pre-iu, 9i de drapele, trei peri -ari erau pa3oa ) =a/i ;ra/ios cit, sati. al:, ca pe.tru 3reo ser:are ci3ic0 9i local0# Ra:ert .u)-i 3or:i .iciodat0 -ai cu dra; de priete .ia lui ca 1. ti-pul acestui dru-# c-i d0dea- sea-a c0 .u-ai ea a3ea r0d0ci.i 1. i.i-a lui 8 3iitorul care)l a9tepta 1. ar-at0, situa/iai lui -o.de.0, 7a-ilia lui, 7ire9te Ck .u)i )erau i.di7ere.te, dar .u 3alorau .ici pe departe c1t lucrurile cele -ai -0ru.te, le;ate de a-a.ta lui# Era si.;ura care a3ea 1. oc<ii lui presti;iu, i.7i.it -ai -ult presti;iu dec1t Guer-a./ii 9i$to/i re;ii de pe p0-1.t# Nu 9tiu dac0)9i spu.ea 1. si.ea lui c0 ea era de o ese./0 superioar0 oricui, dar 9tiu c0 .u a3ea luare)a-i.te, .ici ;ri50 dec1t pe.tru ce o pri3ea pe ea# Pri. ea, era 1. stare s0 su7ere, s0 7ie 7ericit, poate s0 ucid0# Nu)l i.teresa, .u)l pasio.a 1.tr)ade30r .i-ic, dec1t ce 3oia, ce ar 7ace a-a.ta lui, dec1t ce se petrecea, 9i se putea deose:i cel -ult pri. e@presii 7u;are, 1. spa/iul 1.;ust al 7e/ei sale 9i su: 7ru.) tei ei pri3ile;iat0## El, at1t) de delicat c1.d era 3or:a de orice alt lucru, se ;1.dea la perspecti3a u.ei c0s0torii str0lucite .u-ai ca s0 poat0 co.ti.ua s0 o 1.tre/i.0, s0 o p0stre=e# Dac0 te)ai 7i 1.tre:at ct ar 7i pre/uit)o, cred # c0 .u /i)ai 7i putut 1.c<ipui 3reodat0 u. pre/ destul de ridicat# Nu se 1.sura cu ea di.tr)u. i.sti.ct practic care)i 1.;0duia s0)9i dea sea-a c0 1.dat0 ce ea .u ar -ai a3ea .i-ic de a9teptat de la el, l)ar p0r0si sau cel pu/i. ar duce 3ia/a care i)ar pl0cea, 9i c0 tre:uia /i.ut0 1. a9tep ) tarea =ilei de -1i.e# C0ci presupu.ea c0 poate .u)l iu ) :e9te# 20r0 1.doial0 c0 a7ec/iu.ea ;e.eral0 c0reia i se 1S+

spu.e dra;oste tre:uia s0)l sileasc0 F a9a cu- sile9te pe to/i :0r:a/ii F s0 cread0 di. c1.d 1. c1.d c0)l iu:e9te# Dar si-/ul s0u practic 1i spu.ea c0 aceast0 dra;oste pe care ea i)o purta .)o 1-piedica s0 .u)l p0r0seasc0 .u-ai di. prici.a :a.ilor s0i 9i c0 1. =iua 1. care .u ar -ai a3ea .i-ic de a9teptat de la el, ea s)ar ;r0:i >3icti-0 a teoriilor priete.ilor s0i, a literaturii 9i co.ti.u1.d s0)l iu:easc0 totu9i, ;1.dea el? s0 se despart0 de el# F 1i 3oi 7ace ast0=i, dac0 e dr0;u/0, 1-i spuse el, u. dar care)i 3a pl0cea# . colier pe care l)a 30=ut la 'oue<e) ro.# E ca- scu-p pe.tru -i.e, 1. -o-e.tul de 7a/0 trei=eci de -ii de 7ra.ci# Dar -ititica de ea .)are prea -ulte pl0ceri 1. 3ia/0# Va 7i 7oarte -ul/u-it0, 1-i 3or:ise de acest colier 9i)-i spusese c0 cu.o9tea pe ci.e3a care poate i l)ar o7eri# Nu cred s0 7ie ade30rat, dar 7ie ce)o 7i, -)a- 1./eles cu 'ouc<ero., care e 7ur.i=orul 7a-iliei, -ele, ca s0 -i)l pu.0 la o parte# &1.t 7ericit la ;1.dul c0 ai s)o 3e=i 8 .)are o -utr0 e@traordi.ar0 >-i)a- dat :i.e sea-a c0 ;1.dea toc-ai co.trariul, toc-ai ca ui-irea -ea s0 7ie 9i -ai -are?, dar are -ai cu sea-0 o 5udecat0 uluitoare, poa#te c0 1. 7a/a ta .u 3a 1.dr0=.i s0 3or:easc0 -ult, dar -0 :ucur di.ai.te de ceea ce)-i 3a spu.e 1. ur-0 despre ti.e, 9tii c0 spu.e u.ele lucruri pe care le po/i ad1.ci la i.7i.it, are 1.tr)ade30r ce3a pAtic 1. ea# Ca s0 a5u.;e- la casa 1. care locuia, a- trecut pri. 7a/a u.or ;r0di.i/e 9i .u -0 putea- 1-piedica s0 .u -0 opresc, c0ci 1/i luau oc<ii cu cire9ii 9i cu perii lor 1.7lo ri/i 8 70r0 1.doial0, p1.0 -ai ieri ;oale 9i .elocuite ca o $propi) ietate r0-as0 .e1.c<iriat0, acu- se populaser0 pe .ea9teptate 9i se 1.7ru-use/aser0 cu aceste 7lori ce se i3iser0 1. a5u., ale c0ror 7ru-oase roc<ii dal:e le =0reai pri.tre ;rila5uri 1. col/ul aleilor# F Ascult0, dup0 c1te 30d, 3rei s0 ad-ir5 aceast0 a-:i)# a.t0, 3rei s0 7ii poetic, 1-i spuse Ro:ert, a9teapt0)-0 aici, priete.a -ea locuie9te 7oarte aproape, -0 duc 9)o iau# A9tept1.du)l, a- 70cut c1/i3a pa9i, a- trecut pri. 7a/a ;r0di.ilor -odeste# Dac0 ridica- capul, 3edea- u.eori .i9te 7ete la 7erestre, :a c<iar 1. pli. aer 9i la 1.0l/i-ea u.ui eta5, ici 9i colo, -l0dioase 9i u9oare, 1. toaleta lor
1S(

proasp0t0 9i -o3, atDr.ate de ra-uri, .i9te tu7e ti.ere de liliac se l0sau le;0.ate de :oare 70r0 s0 se ;1.deasc0 la trec0torul care ridica oc<ii p1.0# la -e=a.i.ul de 3er ) dea/0# Recu.o9tea- 1. ele pilcurile 3iolete r1.duite la i.trarea parcului do-.ului &Ka.., 1. dup0)a-ie=ele calde de pri-03ar0, o -i.u.at0 tapi/erie pro3i.cial0# A- apu ) cat pe o potec0 ce ducea la o pa5i9te, u.de su7la u. aer .vece ca la Co-:raA, dar .u e -ai pu/i. ade30rat c0, pe p0-1.tul ;ras, u-ed 9i rural care ar 7i putut 7i#pe -ar r ,;i.ea Vi3o..ei, se i3ise, pu.ctual la 1.t1l.ire ca toat0 :a.da to3ar09ilor s0i, ui3 pDr -are 9i al: care)9i a;ita sur1=1.d 9i opu.1.d soarelui, ca o perdea de lu-i.0 -ate) riali=at0 9i palpa:il0, 7lorile sale 7r0-1.tate de adiere, Odar .ete=ite 9i ar;i.tate de ra=e# Deodat0 se i3i &ai.t)Loup 1.so/it de a-a.ta sa 9i arecu.oscut, atu.ci 1. 7e-eia care era pe.tru$ el toata dra ) ;ostea, toate ;i.;09iile posi:ile ale 3ie/ii, a c0rei perso ) .alitate 1.c<is0 -isterios 1.tr)u. trup ca 1.tr)u. ta:er ) .acol, era o:iectul asupra c0ruia se trudea -ereu 1.c<ipui ) rea priete.ului -eu, pe$ care si-/ea c0 .u)l 3a cu.oa9te .iciodat0, despre care se 1.tre:a .e1.cetat)$ceea ce este ea ca atare, di.colo de 30lul pri3irilor 9i al c0r.ii, 1. 7e ) -eia aceasta a- @recu.lscut 1.dat0 pe <Dachel Euand du Sei>neurC! aceea care, acu- c1/i3a a.i >1. lu-ea aceasta 7e-eile 19i sc<i-:0 at1t de repede situa/ia, c1.d 9ir)o sc<i-) :0? spu.ea codoa9ei : F Atu.ci, -1i.e sear0, dac0 a3e/i .e3oie de -i.e pe.tru ci.e3a, .)a3e/i dec1t s0 -0 c<e-a/i# Ri c1.d 1.tr)ade30r se tri-itea dup0 ea 9i era si.;ur0 1. odaie cu ci.e3a, 9tia at1t de :i.e de ce 7usese c<e-at0, 1.c1t dup0 ce 1.c<idea u9a cu c<eia, di. precau/ie de 7e-eie pre30=0toare sau datorit0 u.ui ;est ritual, 1.ce ) pea s0 se de=:race repede, a9a cu- te de=:raci 1. 7a/a u.ui -edic care te 3a asculta, 9i .u se oprea dec1t dac0 acel 4ci.e3a6, .epl0c1.du)i .uditatea, 1i spu.ea c0 poate s0 r0-1.0 1. c0-a90, a9a cu- procedea=0 u.ii practicie.i care, a31.d urec<ea 7i.0 9i te-1.du)se s0 .u le r0ceasc0 :ol.a3ii, se -ul/u-esc s0 asculte respira/ia 9i :0t0ile i.i-ii pr-tr)o ru70# Di. aceast0 7e-eie a c0rei 1.trea;0 3ia/0, toate ;1.durile, tot trecutul, to/i :0r:a/ii de care
&72

putuse 7i posedat0, 1-i erau atit de i.di7ere.te 1.cit, dac0 -i le)ar 7i po3estit, .)a9 7i aseultat)o dec1t di. polite/e 9i a:ia a9 7i au=it)o, a- si-/it c0 1.;ri5orarea, c<i.ul, dra;ostea lui &ai.t)Loup se siliser0 s0 7ac0 F di. ceea ce era pe.tru -i.e o 5uc0rie -eca.ic0 F u. o:iect de su7eri./e .e-0r;i.ite, a31.d 3aloarea e@iste./ei 1.s09i# VD=1.d aceste dou0 ele-e.te disociate pe.tru c0 o cu.oscuse- pe <Dachel Euand du Sei>neurC 1.tr)o cas0 de tolera./0?, 1-i spu.ea- c0 -ulte 7e-ei pe.tru care :0r:a/ii tr0iesc, su7er0, se o-oar0, pot 7i ele i.sele sau pe.tru al/ii ceea ce Rac<el era pe.tru -i.e# M0 uluia ideea c0 3ia/a ei ar putea st1r.i o curio=itate durei)oas0# I) a9 7i putut po3esti lui Ro:ert 7oarte -ulte ispr03i de)ale ei, care -i se p0reau 7aptele cele, -ai i.di7ere.te di. lu-e# Dar c1t l)ar 7i -1<.it pe el M Ri ce .u d0duse s0 le cu.oasc0, dar 70r0 s0 reu9easc0 M c-i d0dea- sea-a de tot ceea ce o 1.c<ipuire o-e ) .easc0 poate presupu.e 1. dosul u.ui o:ra= ca acela al Rac<elei, dac0 i-a;i.a/ia a cu.oscut)o -ai 1.t1i 8 9i i.3ers, 1. ce ele-e.te -ateriale -i=era:ile 9i lipsite de orice 3aloare, se putea desco-pu.e ceea ce era /i.ta at1to7 3isuri, dac0 lucrul ar 7i 7ost perceput 1.tr)alt 7el, pri. cu.oa9terea cea -ai tri3ial0# c./ele;ea- c0 ceea ce -i se p0ruse c0 .u 70cea dou0=eci de 7ra.ci, 1. casa de tole ) ra./0 u.de era/ pe.tru -i.e doar o 7e-eie dor.ic0 s0 c19ti;e dou0=eci de 7ra.ci, poate 3alora -ai :i.e de u. -ilio., -ai -ult dec1t toate situa/iile i.3idiate, c<iar dec1t dra;ostea de 7a-ilie dac0 ai 1.ceput pri. a)/i 1.c<i pui c0 este o 7ii./0 -isterioas0, i.teresa.t0 de cu.oscut, ;reu de cupri.s, de p0strat# 20r0 1.doial0, Ro:ert 9i cu -i.e 3edea- tot aceea9i 7i;ur0 .e1.se-.at0 9i 1.;ust0# Dar a5u.sese- la ea pe dou0 c0i opuse care .u 3or co-u .ica .iciodat0 9i .u)i 3o- 3edea .iciodat0 aceea9i 7a/0# 2i;ura aceasta, cu pri3irile, cu sur1surile, cu -i9c0rile ;urii sale, a- cu.oscut)o di. a7ar0, ca aceea a u.ei 7e-ei oarecare care ar 7ace pe.tru dou0=eci de 7ra.ci tot ce a9 3rea# De aceea pri3irile, sur1surile, -i9c0rile ;urii 1-i ap0ruser0 ca 1.se-.1.d .u-ai acte ;e.erale, 70r0 .i-ic i.di3idual, 9i su: ele .)a9 7i a3ut curio=itatea s0 caut o 7ii./0# Dar ceea ce -ii se o7erise 1.truc1t3a la 1.ceput, $
1SS

aceast0 7i;ur0 care co.si-/ea, 7usese pe.tru Ro:ert u. pu.ct de sosire spre care se 1.dreptase 1.7ru.t1.d at1tea .0de5di, 1.doieli, :0.uieli, 3isuri M Da, el d0duse peste u. -ilio. ca s0 o:/i.0 s0 .u 7ie a altuia ceea ce -i se o7erise ca oricui, pe dou0=eci de 7ra.ci# 2aptul c0 .)o a3usese la acest pre/ se poate datora 1.t1-pl0rii u.ei clipe, u.ei clipe 1. ti-pul c0reia aceea care p0rea ;ata s0 se dea, se sustra;e, a31.d poate o 1.t1l.ire, 3reu. -oti3 care o 7ace -ai di7icil0 1. =iua aceea# Dac0 are de)a 7ace cu u. se.ti-e.tal, c<iar dac0 .u)9i d0, 9i -ai ales dac0)9i d0 sea-a, 1.cepe u. 5oc 1.;ro=itor# I.capa:il s0)9i 1.3i.;0 decep/ia, s0 se lipseasc0 de aceast0 7e-eie, ;o.e9te dup0 ea, ea 7u;e de el, ast7el 1.c1t u. sur1s pe care .u 1.dr0= .ea s0)l .0d05duiasc0 e pl0tit de o -ie de ori -ai scu-p dec1t ar 7i tre:uit s0 7ie pl0tite ulti-ele ei 7a3oruri# 1. acest ca= se 1.t1-pl0 u.eori, c1.d di. prici.a 1, u.ui ra /io.a-e.t prea .ai3 1-:i.at cu o la9itate 1. 7a/a su7e ri./ei, ai s031r9it, .e:u.ia de a 7ace di.tr)o t1r70 u. idol i.accesi:il, ca cele di. ur-0 7a3oruri sau c<iar pri -ul s0rut s0 .u)l o:/ii .iciodat0, .ici .u -ai 1.dr0=.e9ti s0)l ceri, ca s0 .u de=-i./i 1.credi./0rile de dra;oste plato.ic0# Rii este atu.ci o -are su7eri./0 s0 -ori 70r0 s0 7i 9tiut 3reodat0 ce poate 7i s0rutarea 7e-eii pe care ai iu:it)o cel -ai -ult#$ Di. 7ericire, &ai.t)Loup reu9ise totu9i s0 o:/i.0 toate 7a3orurile Rac<elei# 2ire9te, dac0 ar 7i 9tiut acu- c0 ele 7useser0 o7erite oricui pe u. pol, 70r0 1.doial0 c0 ar 7i 7i su7erit 1.;ro=itor, dar .u e -ai pu/i. ade30rat c0 ar 7i dat acel -ilio. ca s0 le p0stre=e, c0ci orice ar 7i a7lat .u l)ar 7i putut a:ate F c0ci ceea ce este i-porta.t la o- .u poate a3ea loc dec1t 70r0 3oia lui, pri. ac/iu.ea 3reu.ei -ari le;i 7ire9ti F di. calea pe care se 1.dru-ase 9i pe care 7i;ura aceasta .u se pu tea 1.70/i9a dec1t pri. 3isurile pe care 9i le 70urise# I-o:ilitatea$ acestei 7e/e su:/iri, ca aceea a u.ei 7oi de <1rtie supus0 presiu.ilor colosale a dou0 at-os7ere, -i se p0rea ec<ita:il0 de dou0 i.7i.ituri care duceau la ea 70r0 s0 se 1.t1l.easc0, c0ci ea le desp0r/ea# 1.tr)ade30r, pri3i.d)o a-1.doi, Ro:ert 9i cu -i.e, .)o 3edea- di. aceea9i latur0 a -isterului# )W Nu pot spu.e c0 <Dachel Euand du Sei>neurC -i se p0rea prea .e1.se-.at0, ci ;0sea- toc-ai c0 puterea 1S,

1.c<ipuirii o-e.e9ti, ilu=ia pe care se :i=uiau durerile dra;ostei erau -ari# Ro:ert 30=u c0 a3ea- aerul e-o/io.at# A- 1.tors pri3irea spre perii 9i cire9ii di. ;r0di.a di. 7a/0 ca s0 cread0 c0 -0 e-o/io.a 7ru-use/ea lor# Ri ea -0 -i9ca oarecu-, 1. acela9i c<ip, apropii.d de -i.e lucruri pe care .u le 3e=i .u-ai cu oc<ii, dar pe care le si-/i 1. i.i-0# Co.7u.d1.d ace9ti ar:u9ti pe care 1i 30=use- 1. ;r0) di.0, cu .i9te =ei str0i.i, .u -)a- 1.9elat oare ca Made) lei.e care,6 1- alt0 ;r0di.0, 1.tr)o =i a c0rei a.i3ersare) a3ea s0 ai:0 loc 1. cur1.d, 30=use o 7or-0 o-e.easc0 9i 4cre=use c0 era ;r0di.arul U6 Pa=.ici ai a-i.tirilor di. epoca de aur, c<e=a9i ai 70;0duielii c0 realitatea .u e ceea ce crede-, c0 sple.doarea poe=iei, c0 -i.u.ata -0re/ie a .e3i.o30/iei 3or str0luci 1. ele 9i 3or putea 7i r0splata pe care .e 3o- str0dui s0 o -erit0-, 70pturile) -ari 9i al:e -i.u.at plecate deasupra u-:rei priel.ice siestei, pescuitului, lecturii, .u erau -ai de;ra:0 .i9te 1.;eri U A- sc<i-:at c1te3a cu3i.te cu a-a.ta lui &ai.t) Loup# A- str0:0tut satul, ale c0rui case erau -urdare# Dar l1.;0 cele -ai s0r0c0cioase, l1.;0 acelea care p0reau c0 7useser0 arse de o ploaie de silitr0, u. c0l0tor tai.ic care se oprise o =i 1. cetatea :leste-at0, u. 1.;er str0lu ) citor sta drept, 1.ti.=1.d lar; deasupra lor or:itoarea ocrotire a aripilor sale de .e3i.o30/ie : era u. p0r 1.7lorit# &ai.t)Loup 70cu c1/i3a pa9i 1.ai.te cu -i.e): F Mi)ar 7i pl0cut s0 o 7i a9teptat 1-preu.0, tu 9i) cu -i.e, a9 7i 7ost c<iar -ai -ul/u-it s0 pr1.=esc si.;ur cu ti.e 9i s0 7i r0-as si.;uri 1-preu.0, p1.0 1. -o-e. tul plec0rii la -0tu9a -ea# Dar :iata 7at0, 1i 7ace at1ta pl0cere, 9i e at1t de dr0;u/0 cu -i.e, 9tii, .)a- putut)o) re7u=a# De alt-i.teri o s0)/i plac0, e o 7e-eie cult0, o 7ii./0 care 3i:rea=0 I9i apoi e at1t de pl0cut s0 pr1.=e9ti cu ea, e at1t de a;rea:il0, at1t de si-pl0, totdeau.a 7oarte) pu/i. prete./ioas0# Cred totu9i c0 Ro:ert sc0p0 o clip0, toc-ai 1. di-i ) .ea/a aceea 9i pese-.e pe.tru pri-a oar0, de 7e-eia pe care, di. ;i.;09ie 1. ;i.;09ie, o alc0tuise 1.cet, 9i =0ri deoda ) t0, la oarecare dep0rtare de el, alt0 Rac<el, u. duplicat al ei4# dar cu totul di7erit 9i care? 1.truc<ipa o si-pl0 7e-eie
&7-

u9oar0# Dup0 ce a- p0r0sit 7ru-oasa li3ad0, .e)a- )dus s0 lu0- tre.ul ca s0 .e 1.toarce- la Paris, c1.d 1. ;ar0, Rac<el, -er;1.d la c1/i3a pa9i de .oi 7u i.terpelat0 9i recu.oscut0 de .i9te t1r7e ordi.are a9a cu- era 9i ea 9i Icare, cre=1.d la 1.ceput c0 era si.;ur0, stri;ar0 : 4Rac<el, 3ii cu .oi, Lucie..e 9i Ger-ai.e s1.t 1. 3a;o., -ai este 1.c0 u. loc, 3i.o, 3o- -er;e 1-preu.0 la s&atin>C F 9i Ise pre;0teau s0)i pre=i.te doi :0ie/i de pr030lie, a-a./ii lor care le 1.so/eau, ci.d, 30=1.d aerul oarecu- sti.;<erit )al Rac<elei, )19i 1.dreptar0 pri3irea cu curio=itate ce3a -a7 departe t .e =0rir0, 9i scu=1.du)se, 19i luar0 r0-as :u., pri-i.d salutul ei ca- 1.curcat, dar priete.esc# Erau dou0 ]ete 7e-ei de strad0 cu ;ulere de i-ita/ie de lutru, a31.d ca- aceea9i 1.70/i9are ca Rac<el c1.d &ai.t)Loup o 1.t1l.ise 1.t1ia oar0# &ai.t)Loup .u le cu.o9tea, .ici .u le 9tia .u-ele, 9i 30=1.d c0 au aerul de)a 7i :u.e priete.e cu priete.a sa, 1l str07ul;era ideea c0 Rac<el poate c0)9i a3usese locul, poate)l a3ea 1.c0 1.tr)o 3ia/0 .e:0 .uit0 de el, 7oarte deose:it0 de aceea pe care el o ducea cu ea, o 3ia/0 1. care puteai a3ea o 7e-eie pe u. pol# Presi-/i doar aceast0 3ia/0, 1.c<ipui.du)9i 1. ce.trul ei o Rac<el cu totul alta dec1t aceea pe care o cu.o9tea, o Rac<el, la 7el ca cele dou0 cur3i9ti.e, o Rac<el de dou0=eci de 7ra.ci# 1. 7o.d, Rac<el se dedu:lase o clip0, pe.tru$ el, =0rise la oarecare dista./0 de Rac<el a lui, pe Rac<el Ncur3i9ti.a, pe Rac<el cea real0, presupu.1.d c0 cea di.)t1i ar 7i 7ost -ai real0 dec1t cealalt0# Poate c0 lui Ro:ert 1i trecu atu.ci pri. ;1.d c0, di. acest i.7er. 1. care tr0ia Icu perspecti3a 9i .ecesitatea u.ei c0s0torii :o;ate, cu .e3oia de a)9i 3i.de .u-ele ca s0 poat0 co.ti.ua s0)i dea o sut0 de 7ra.ci pe a. Rac<elei, s)ar 7i putut s-ul;e les.e 9i s)ar 7i putut :ucura aproape pe .i-ic de 7a3orurile a-a.tei sale, ca ace9ti :0ie/i de pr030lie de acelea N ale t1r7elor lor# Dar cu- s0 purcead0 U Rac<el .u ;re9ise cu .i-ic# Mai pu/i. cople9it0 cu daruri 9i ate./ii, ar 7i -ai pu/i. dr0;u/0, .u i)ar -ai spu.e, .u i)ar -ai scrie acele lucruri care)l e-o/io.au at1t de -ult 9i pe care le Icita cu oarecare -1.drie ca-ara=ilor s0i, a31.d ;ri5a s0 su:li.ie=e cit de dr0;u/ )era di. parte)i, dar o-i/1.d s0
Pati.a5 cu rotile#

1ST

spu.0 c0 o 1.tre/i.e 7astuos, :a c0 aceast0 dedica/ie pe o 7oto;ra7ie sau 7or-ula aceasta pe.tru a 1.c<eia o tele) ;ra-0 era tra.s-utarea aurului su: 7or-a ei cea -ai redus0 9i cea -ai pre/ioas0# Dac0 se 7erea s0 spu.0 c0 aceste rare aten!ii ale -ac+etei erau pltite ar 7i .e) drept, F de9i ase-e.ea ra/io.a-e.t si-plist e 7olosit p1.0 la a:surd pe.tru to/i a-a./ii care pl0tesc, pe.tru at1/ia so/i, F s0 se spu.0 c0 o 70cea di. a-or)propriu, di. 3a.itate# &ai.t)Loup era destul de i.teli;e.t ca s0)9i# dea sea-a c0, ;ra/ie .u-elui s0u -are, a 1.70/i90rii sale 7ru-oase, ar 7i ;0sit les.e 9i ;ratuit 1ri lu-e toate 3olup ) t0/ile 3a.it0/ii, 9i c0, di-potri30, toc-ai le;0tura sa cu Rac<el 1l pusese8 oarecu- 1. a7ar0 de lu-e 9i 70cea s0# 7ie -ai pu/i. cotat 1. ea# Nu, acest a-or)propriu de ti 3oi s0 pari c0 de/ii ;ratuit do3e=ile apare.te de predi ) lec/ie ale aceleia pe care o iu:e9ti, e .u-ai u.# deri3at al dra;ostei, .e3oia5 de a)/i 1.70/i9a /ie 1.su/i 9i altora c0 e9ti iu:it, pe.tru c0 iu:e9ti at1t de -ult# Rac<el se apropie de .oi, l0s1.d pd cele dou0 t1r7e s0 urce 1. co-parti-e.tul lor 8 dar .u .u-ai ;ulerul de lutru 7als al acestora 9i aerul 1./epat al :0ie/ilor de pr030lie, ci 9i .u-ele de Lucie..e 9i Ger-ai.e o -e./i.ur0 o clip0 pe .oua Rac<el# &ai.t)Loup 19i 1.c<ipui o clip0 3ia/a di. Place Pi;alle, cu priete.i .ecu.oscu/i, cu a3e.turi sordi ) de, cu dup0)ar.ie=e de pl0ceri .e3i.o3ate 1. acel Pa%ris u.de 1.sorirea str0=ilor por.i.d de la ?oulevard de Cli) c<A .u i se? p0rea aceea9i ca lu-i.a soarelui u.de se pli7.:a cu a-a.ta lui, c0ci dra;ostea 9i su7eri./a care se 1-:i.0 cu el au, ca :e/ia, puterea s0 di7ere./ie=e lucrurile 1. -i.tea .oastr0# '0.ui c1t pe)aici u. Paris .ecu.oscut 1. -i5locul Parisului 1.su9i 8 le;0tura lui 1i ap0ru ca e@ ) ploatarea u.ei 3ie/i stra.ii, c0ci dac0 cu el Rac<el 1i se ) -0.a oarecu-, ea tr0ia totu9i o parte di. 3ia/a ei real0 cu el, c<iar partea cea -ai de pre/ di. prici.a su-elor e.or-e pe care i le d0dea, partea care o 70cea s0 7ie at1t de i.3idiat0 de priete.e 9i care)i 3a 1.;0dui s0 se re ) tra;0 la /ar0 sau s0 se la.se=e 1. -arile teatre, dup0 ce)9i 3a 7i 70cut su-a# Ro:ert ar 7i 3rut s0 o 1.tre:e pe Rac<el ci.e erau Lucie..e 9i Ger-ai.e, ce a.u-e i)ar 7i spus dac0 s)ar 7i urcat 1. co-parti-e.tele lor, cu- 9i)ar 7i

petrecut 1-preu.0 ea 9i ca-aradele ei o =i care poate s)ar 7i s71r9it ca di3ertis-e.t supre-, dup0 pl0cerile sJa) ti.;ului, la ta3er.a OlA-pia, dac0 el, Ro:ert, 9i cu -i.e .) a- 7i 7ost de 7a/0# Veci.0t0/ile ta3er.ei, care p1.0 a) tu.ci i se p0ruser0 .esu7erite, 1i tre=ir0 ) l clip0 curio=itatea, su7eri./a, 9i soarele acestei =ile pri-030ratice care Ida 1. rue Cau-arti., u.de, dac0 .u l)ar 7i cu.oscut pe Ro:ert, Rac<el poate s)ar 7i dus spre sear0 9i ar 7i c19) 8ti;at u. pol, 1i prile5uir0 o .edeslu9it0 .ostal;ie# Dar la ce :u. s0)i pu.0 1.tre:0ri Rac<elei, c1.di 9tia di.ai.te Nc0 r0spu.sul 3a 7i o si-pl0 t0cere sau o -i.ciu.0 sau ce3a 7oarte I pe.i:il pe.tru el care .u i)ar dest0i.ui .i -ic U Dedu:larea Rac<elei /i.use prea -ult# 2u.c/io.arii Oc0ilor 7erate 1.c<ideau u9ile, .e)a- urcat repede 1.tr)u. 3a;o. de clasa 1.t1i, perlele -i.u.ate ale Rac<elei 1i a)-i.tir0 di. .ou lui Ro:ert c0 este o 7e-eie de -are pre/, Io -1.;1ie, E 70cu s0 i.tre iar09i 1. propria lui i.i-0 8u.de o co.te-pl0, i.teriori=at0, a9a cu- 70cuse totdeau.a p1.0 acu- F cu e@cep/ia acelei scurte clipe c1.d o 30 =use pe o ,lace Pi;alle de pictor i-presio.ist F 9i tre.ul plec0# Era 1.tr)ade30r, o 4literatur06# Nu co.te.i 3or:i.du) -i de c0r/i, de arta .ou0, de tolstois-, dec1t pe.tru a)l 1.3i.ui pe &ai.t)Loup c0 :ea prea -ult 3i.# F A< M dac0 ai putea tr0i u. a. cu -i.e, te)a9 7ace Ns0 :ei ap0 9i /i)ar -er;e -ai :i.e# F Ne)a- 1./eles s0 plec0- departe# F Dar 9tii prea :i.e c0 a- -ult de lucru >c0ci lua 1. serios arta dra-atic0?# Ce ar spu.e de alt-i.teri 7a -ilia ta U 1.cepu s0 aduc0 1.3i.uiri 7a-iliei lui Ro:ert, 1.3i.u iri care -i s)au p0rut 7oarte 1.drept0/ite 9i la care &ai.t) ) Loup, de9i .)o asculta pe Rac<el 1. ce pri3ea 3i.ul, ade r0 pe de)a).tre;ul# Eu, care -0 te-ea- at1t de -ult de 3i. c1.d era 3or:a de &ai.t)Loup 9i)-i d0dea- sea-a Ide i.7lue./a :u.0 a a-a.tei sale, era- ;ata s0)l s70tu iesc s0) 9i tri-it0 7a-ilia la pli-:are# Oc<ii ti.erei 7e-ei l0cri-ar0, c1.d a- a3ut i-prude./a s0 3or:esc de Dre)
1,*

F 'ietul -artir, spuse ea 1.7r1.1.du)9i u. o7tat, o s0 -oar0 acolo di. 3i.a lor# F Li.i9te9te)te, _e=ette, se 3a 1.toarce, 3a 7i ac<itat, eroarea 3a 7i recu.oscut0# F Dar p1.0 atu.ci 3a -uri M I. s71r9it, cel pu/i. copiii lui 3or purta u. .u-e .ep0tat# Dar c1.d te ;1.de9ti cit tre:uie s0 su7ere, toc-ai asta -0 o-oar0 M V0 3i.e s0 crede/i c0 -a-a lui Ro:ert, o 7e-eie pioas0, spu.e c0 tre :uie s0 r0-1.0 1. I.sula Dracului, c<iar dac0 e .e3i.o)# J 3at, .u)i 1.;ro=itor U F Da, 1.tr)ade30r, a9a spu.e ea, a7ir-0 Ro:ert# E -a-a -ea, .)a- .i-ic de o:iectat, dar e 7oarte ade30rat c0 .)are se.si:ilitatea _e=ettei# I. realitate, aceste pr1.=uri 4at1t de .osti-e6 decur;eau totdeau.a 1. 1-pre5ur0ri 7oarte .epl0cute# C0ci 1.dat0 ce &ai.t)Loup se a7la cu a-a.ta lui 1.tr)u. local pu:lic, 19i 1.c<ipuia c0 ea se uit0 la to/i :0r:a/ii de 7a/0, se 1.tu ) .eca ,ea$ 19i d0dea sea-a de proasta lui dispo=i/ie pe care poate se a-u=a s)o a/1/e, dar pe care, 5i;.it0 de to.ul lui, .u 3oia ,-ai de;ra:0 di.tr)u. a-or)propriu prostesc, s0 ai :0 aerul c0 1.cearc0 s0 depu.0 ar-ele8 se pre70cea c0 .u)9i despri.de oc<ii de pe cutare sau cutare :0r:at, 9i de alt-i.teri .u era totdeau.a .u-ai u. 5oc# 1.tr)ade30r, dac0 do-.ul care se 1.t1-pla s0 7ie 3eci.ul lor la teatru sau la ca7e.ea, dac0 p1.0) 9i 3i=itiul tr0surii 1. care se urcaser0 a3ea u. ce pl0cut, Ro:ert, alar-at 1.dat0 de ;elo=ia sa, 1l o:ser3ase 1.ai.tea a-a.tei sale 8 3edea .u) -aidec1t 1. el u.a di. 70pturile spurcate de care)-i 3or ) :ise la 'al:ec ,care per3ertesc 9i .eci.stesc 7e-eile ca s0 se a-u=e, o ru;a st0ruitor pe Rac<el s0)9i 1.toarc0 pri ) 3irile de la el 9i pri. aceasta c<iar 1i atr0;ea ate./ia asupra lui# Dar Rac<el ;0sea u.eori c0 Ro:ert a3usese u. ;ust at1t de :u. 1. :0.uielile sale, 1.c1t 1.ceta de a)l -ai s1c1i, ca el s0 se li.i9teasc0 9i s0 co.si-t0 s0 se duc0 s0 7ac0 u. dru- ca s0)i lase ti-pul s0 i.tre 1. 3or:0 cu .ecu.oscutul, adesea s0)i dea 1.t1l.ire, u.eori c<iar s0)9i satis7ac0 u. capriciu trec0tor# A- deslu9it 1.c0 di. clipa c1.d a- i.trat 1. restau ) ra.t c0 Ro:ert a3ea aerul 1.;ri5orat# C0ci Ro:ert :0;ase .u-aidec1t de sea-0 ceea ce .e sc0pase la 'al:ec, c0, pri.tre ca-ara=ii sDi 3ul;ari, Ai-e, cu o str0lucire -o)
11 F Guer-a.tes

1,1

dest0, de;a5a 70r0 s0 3rea aerul ro-a.tis-ului,, care e-a.0 de -ai -ul/i a.i di. p0rul 1.7oiat 9i di.tr)u. .as ;recesc,, ;ra/ie c0rora se deose:ea de -ul/i-ea celorlal/i ser3itori# Ace9tia aproape to/i 31rst.ici, o7ereau tipuri e@traordi.ar de ur1te 9i 7oarte pro.u./ate de preo/i ipocri/i, de co. ) 7esori 70/ar.ici, -ai adesea de 7o9ti actori co-ici a c0ror 7ru.te /u;uiat0 .u o 1.t1l.e9ti dec1t 1. colec/iile de por ) trete e@puse 1. 7oaierul u-il si istoric al -icilor teatre uitate, u.de s1.t 1.70/i9a/i 5uc1.d roluri de lac<ei sau de -ari po.ti7i 9i al c0ror tip sole-., ;ra/ie u.ei recrut0ri selec/io.ate 9i poate u.ui 7el de .u-ire ereditar0, acest restaura.t p0rea c0)l p0strea=0 1.tr)u. soi de cole;iu pre ) 3estitor# Di. .e.orocire, Ai-e recu.osc1.du).e 3e.i s0 ia co-a.da, 1. ti-p ce corte;iul de -ari preo/i de operet0 se scur;ea spre alte -ese #Ai-e se i.7or-0 de s0.0tatea :u.icii, iar eu -)a- i.teresat de so/ia 9i copiii s0i# 1-i r0spu.se e-o/io.at c0ci era o- cas.ic# A3ea u. aer i.te ) li;e.t, e.er;ic, dar respectuos# A-a.ta lui Ro:ert 1.cepu s0)l pri3easc0 cu o ate./ie ciudat0# Dar oc<ii 1.7u.da/i ai lui Ai-e c0rora o u9oar0 -iopie le d0dea u. 7el de ad1.) ci-e ascu.s0, .u tr0dar0 .ici o i-presie pe 7a/a sa .e-i9 ) cat0## I. <otelul de pro3i.cie u.de ser3ise -ul/i a.i 1.a ) i.te de a 3e.i la 'al:ec, dese.ul 7ru-os, pu/i. 1.;0l:e.it 9i o:osit acu-, al 7e/ei sale pe care #o 3edeai 1. to/i a.ii, ca cutare ;ra3ur0 1.70/i9D.d pe pri.cipele Eu;e., tot ) deau.a 1. acela9i loc, 1. 7u.dul su7ra;eriei, aproape tot)l deau.a ;oal0, .u tre:uie s0 7i atras -ulte pri3iri curioase# Nu cu.oscuse -ult ti-p, 70r0 1.doial0 di. lips0 de cu ) .osc0tori, 3aloarea artistic0 a 7e/ei sale 9i era de alt-i.teri pu/i. dispus s0 o scoat0 1. e3ide./0, c0ci a3ea u. te-pe ) ra-e.t rece# Cel -ult 3reo pari=ia.0 1. trecere, opri.du)se 3reodat0 1. ora9, ridicase pri3irea asupr0)i, poate)l ru;ase s0 3i.0 s0 o ser3easc0 1. ca-era ei 1.ai.te de a se duce la ;ar0, 9i ascu.sese 1. ;olul tra.slucid -o.oto. 9i ad1.c al acestei 3ie/i de so/ :u. 9i de ser3itor de pro3i.cie, tai.a u.ui capriciu 70r0 ur-0ri pe care .i-e.i .u)l 3a descoperi 3reodat0# Ai-e tre:uie s0)9i 7i dat totu9i sea-a de st0 ) rui./a cu care oc<ii ti.erei artiste st0teau a/i.ti/i asuprD)i# 1. orice ca= ea .u)i sc0p0 lui Ro:ert, pe a c0rui 7a/0 a30=ut adu.i.du)se o ro9ea/0 .u -ai pu/i. 3ie dec1t aceea 1,+

care)l 1-:u5ora c1.d 1.cerca o e-o/ie :rusc0, dar sla:0, di7u=0# FN Acest matre d'hotel e 7oarte i.teresa.t, _e=ette U o 1.tre:0 pe a-a.ta lui, dup0 ce)l co.cediase destul de :rusc pe Ai-e# &)ar spu.e c0 3rei s0)l ale;i ca o:iect de studiu# F Iat0 c0 1.cepe iar, era- si;ur0 M F Dar ce 1.cepe, -icu/a -ea U Dac0 a- ;re9it, .)ade spus .i-ic, recu.osc# Dar a-, oricu-, dreptul s0 te 7eresc de aceast0 slu;0 pe care o cu.osc de la 'al:ec >alt7el pu/i. -i)ar p0sa? 9i care e u.ul di. cei -ai -ari tic0lo9i pe care i)a r0:dat 3reodat0 p0-1.tul# Rac<el parc0 a3u de ;1.d s0 i se supu.0 9i 1.cepu cu -i.e o discu/ie literar0 la care lu0 9i el parte# Nu -0 plictisea- discut1.d cu ea, c0ci cu.o9tea 7oarte :i.e toate operele pe N care le ad-ira- 9i era oricu- de acord cu -i.e 1. p0rerile ei 8 dar cu- o au=ise- pe doa-.a de Villeparisis spu.1.d c0 .u are tale.t, .u d0dea- -are i-porta./0 acestei culturi# Glu-ea cu 7i.e/e pe sea-a u.ei su-ede.ii de lucruri 9i ar 7i 7ost cu ade30rat pl0 ) cut0 dac0 .)ar 7i a7ectat 1. c<ip at1t de plicticos 5ar;o.ul ce.aclurilor 9i al atelierelor# 1l 1.tre:ui./a de alt-i.teri 1. toate 9i, o:i9.ui.d, de pild0, s0 spu.0 despre u. ta:lou dac0 era i-presio.ist sau despre o oper0 dac0 era Ka; ) .eria.0 : 4A< M e +ineC! 1.tr)o =i, c1.d u. t1.0r o s0rutase pe urec<e 9i e-o/io.at c0 ea si-ulase u. 7ior, el 70cu pe -odestul, ea spuse : 4'a da, ca se.=a/ie ;0sesc c0 e +ineC. Dar -0 -ira -ai ales c0 ea 1.tre:ui./a 1. 7a/a lui, iar el 1. 7a/a ei, u.ele e@presii proprii lui Ro:ert >pe care poate le adoptase de la u.ii litera/i pe care)i cu.o9tea? ca 9i cu- aceasta ar 7i 7ost u. li-:a5 .ecesar, 9i 70r0 s0)9i dea sea-a de .i-ic.icia u.ei ori;i.alit0/i care apar/i.e tuturor# M1i.ile el erau at1t de .e1.de-1.atice c1.d -1.ca, 1.c1t te 70ceau s0 presupui c0 tre:uie s0 7i ar0tat 7oarte st1.) ;ace pe sce.0 c1.d 5uca teatru# 19i re;0sea 1.de-1.area .u-ai 1. da;oste, pri. acea pre9tii./0 e-o/io.a.t0 a 7e ) -eilor c0rora le place at1t de -ult :0r:atul, 1.c1t ;<icesc de la 1.ceput ceea ce)i 3a 7ace -ai -ult0 pl0cere acestui trup, totu9i at1t de deose:it de al lor#
'2)

A- 1.cetat s0 iau parte la co.3ersa/ie c1.d s)a 3or:it de teatru, c0ci 1. aceast0 -aterie Rac<el era pea r0u3oi ) toare# O ap0r0 1.tr)ade30r pe u. to. co-p0ti-itor F 1-) potri3a lui &ai.t)Loup, ceea ce do3edea c0 o ataca ade ) sea 1. ea/a lui F pe 'er-a, spu.1.d : 4O< M .u, e o 7e-eie re-arca:il0# 2ire9te, 5ocul ei .u .e -ai e-o/io ) .ea=0, .u -ai corespu.de 1. totul cu ceea ce c0ut0-, dar tre:uie s0 o situ0- 1. -o-e.tul 1. care s)a i3it, 1i dato ) r0- 7oarte -ult# A 70cut lucruri :u.e, 9tii# Apoi e o 7e ) -eie at1t de ispra30, are o i.i-0 a$t1t de :u.0, 7ire9te .u)1 plac lucrurile care .eC i.teresea=0, dar a a3ut,, pe l1.;0 7i;ura ei destul de e-o/io.a.t0, o i.teli;e./0 de 7ru-oas0 calitate#6 >De;etele .u 1.so/esc 1. acela9i c<ip toate 5ude) c0/ile estetice# I. pictur0, ca s0 ar0/i c0 e 3or:a de u. ta:lou :u., te -ul/u-e9ti s0 scoii 1. e3ide./0 de;etul -are# Dar 4i.teli;e./a de 7u-oas0 calitate6 e -ai e@i ) ;e.t0, 1i tre:uiesc dou0 de;ete sau -ai de;ra:0 dou0 u.;<ii, ca 9i cu- a 7i 7ost 3or:a s0 spul:ere u. 7ir de pra7#? Dar F cu- aceast0 e@cep/ie F a-a.ta lui &ai.t) Loup 3or:ea de arti9tii cei -ai cu.oscu/i pe u. to. iro ) .ic 9i superior care)-i st1r.ea -1.ia, deoarece credea- F s031r9i.d o eroare 1. aceast0 pri3i./0 F c0 ea le era i.7e) rioar0, 19i d0dea 7oarte :i.e sea-a c0 tre:uia s0 o co. ) sider o artist0 -ediocr0 9i di-potri30 s0 a- -ult0 co. ) sidera/ie pe.tru aceia pe care)i dispre/uia# Dar .u se si-/i o7e.sat0, c0ci -arele tale.t 1.c0 .ecu.oscut, cuera al ei, oric1t de si;ur ar putea 7i pe el 1.su9i, are oare ) care u-ilitate, 9i pe.tru c0 .u propor/io.0- co.sidera/ia pe care o preti.de- dup0 tale.tele .oastre ascu.se, ci dup0 situa/ia .oastr0 do:1.dit0# >Peste o or0 a3ea- s)o 30d,pe a-a.ta lui &ai.t)Loup -a.i7est1.d la teatru, -ult0 de7ere.t0 acelora9i arti9ti pe care 1i 5udeca at1t de aspru#? Oric1t de pu/i.e 1.doieli ar 7i tre:uit s0)i lase t0cerea -ea, st0rui s0 ci.0- seara 1-preu.0, asi;ur1.du)-0 c0 .ici o co.3ie/uire .u)i pl0cuse at1t de -ult ca a)-ea# De9i .u era- 1.c0 la teatrul u.de tre:uia s0 .e duce- dup0 pr1.=, a3ea- aerul c0 .e a7l0- 1.tr)u. 47oaier6 ilustrat de portretele 3ec<i ale trupei 1.tr)at1t -cutre)ii d'hotel a3eau -utre di. acele care parc0 se pierduser0 cu o 1.trea;0 ;e.era/ie de arti9ti i.co-para:ili 8 a3eau 9i aer de acade) -icie.i : u.ul, care se oprise 1. 7a/a u.ui :u7et e@a-i.a 1,"

perele cu -utra 9i curio=itatea de=i.teresat0 pe care ar 7i putut)o a3ea do-.ul de Qussieu# Al/ii, li.;0 el, aru.cau 1. sal0 pri3irile pli.e de curio=itate 9i de r0ceal0 pe care -e-:rii I.stitutului a5u.9i le aru.c0 pu:licului 1. ti-p ce sc<i-:0 c1te3a cu3i.te ce .u se aud# Erau .i9te 7i;uri cele:re pri.tre cei o:i9.ui/i# Totu9i ace9tia 19i atr0 ) ;eau ate./ia u.ul altuia asupra u.ui .ou ales, cu .asul =:1rcit, cu :u=a 70/ar.ic0 9i care, cu- spu.ea Rac<el 1. dialectul ei, 4are ce3a popesc6 8 7iecare pri3ea cu i.teres pe .oul ales# Dar cur1.d, poate ca s0)l 7ac0 pe Ro:ert s0 plece ca s0 7ie si.;ur0 cu Ai-e, Rac<el 1.cepu s0 7ac0 cu oc<iul u.ui t1.0r o- de :urs0, care pr1.=ea la o -as0 3eci.0 cu u. priete.# F _e=ette, te ro; s0 .u te ui/i ast7el la acest t1.0r, spuse &ai.t)Loup pe 7a/a c0ruia 1-:u5orarea 9o30itoare de adi.eauri se co.ce.trase 1.tr)u. .or s1.;eros care dilata 9i 1.tu.eca tr0s0turile disti.se ale priete.ului -eu 8 dac0 e 3or:a s0 .e 7aci de r1sul lu-ii, pre7er s0 pr1.=esc si.;ur 9i s0 -0 duc s0 te a9tept la teatru# 1. clipa aceasta ci.e3a 3e.i s0)i spu.0 lui Ai-e c0 u. do-. 1l ru;a s0 3i.0 s0)i 3or:easc0 la u9a tr0surii sale# &airit)Loup, -ereu 1.;ri5orat 9i te-1.du)se s0 .u 7ie 3or:a de u. co-isio. a-oros care tre:uia tra.s-is a-a. ) tei sale, se uit0 pe ;ea- 9i =0ri 1. 7u.dul cupeului pe do-.ul de C<arlus, cu -0.u9i al:e, 30r;ate cu .e;ru 9i cu o 7loare la :uto.ier0# F Ve=i 1-i spuse el, 1. 9oapt0, 7a-ilia -ea -0 ur-0 re9te p1.0 aici# Te ro;, eu .u pot, dar de 3re-e ce)l cu.o9ti :i.e pe matre ul d'hotel care o s0 .e 31.d0 cu si;ura./0, spu.e)i s0 .u se duc0 la tr0sur0# Cel pu/i. dac0 ar 7i u. c<el.er care .u -)ar cu.oa9te# Dac0 i se spu.e u.c<iului -eu c0 .i-e.i .u -0 cu.oa9te 9tiu cue, .u 3a 3e.i s0 -0 caute 1. ca7e.ea, .u poate su7eri aceste locuri# E oricu- de=;ust0tor ca u. crai :0tr1. ca el, care .)a re.u./at 1.c0 la 7e-ei, s0)-i dea 3e9.ic lec/ii 9i s0 3i.0 s0 -0 spio.e=e M Ai-e, care pri-ise i.struc/iu.ile -ele, tri-ise pe u.ul di. c<el.eri care tre:uia s0 spu.0 c0 el .u se putea dera.5a 9i, dac0 ar 1.tre:a de -arc<i=ul de &ai.t)Loup, ur-a s0 r0spu.d0 c0 .u)l cu.oa9te# Tr0sura plec0 i-e ) diat# Dar a-a.ta lui &ai.t)Loup care .u 1./elese 9opotelile
1,S

.oastre 9i cre=use c0 7usese 3or:a de t1.0rul despre care Ro:ert o 1.3i.uia cD)i 7ace cu oc<iul, i=:uc.i 1. i.sulte# F Asta)i :u.0 M acu- e 3or:a de t1.Drul acesta U 'i.e 7aci cD -0 pre3ii 8 o< M e 7oarte pl0cut s0 pr1.=e9ti i. ase-e.ea co.di/ii M Nu)l lua/i 1. sea-0, e oricu- pu/i. /ic.it, 9i, ad0u;0 ea 1.torc1.du)se spre -i.e, spu.e asta cre=1.d c0 e ele;a.t, c0 ai u. aer de -are se.ior ti.d e9ti ;elos# Ri 1.cepu s0 dea se-.e de e.er3are, cu picioarele 9i e38 -1i.ile# F Dar, _e=ette, -i)e 7oarte .epl0cut# Ne 7aci de r1s 1. oc<ii acestui do-. care 3a 7i co.3i.s c0)i 7aci a3a.suri, 9i care are aerul c0 e tot ce poate 7i -ai ordi.ar# F Mie, di-potri30, 1-i place -ult8 -ai 1.t1i are .i9te oc<i 7er-ec0tori, 9i care au u. 7el de a pri3i 7e-eile, si-/i c0 tre:uie s0 le iu:easc0# F Taci cel pu/i. p1.0 ce 3oi pleca, dac0 e9ti .e:u.0, e@cla-0 Ro:ert# C<el.er, ;ardero:a -ea# Nu 9tia- dac0 tre:uie s0)l ur-e=# F Nu, si-t .e3oia s0 7iu si.;ur, 1-i spuse el pe ace la9i to. cu care 3or:ise cu a-a.ta lui, ca 9i cu- ar 7i 7ost tot at1t de sup0rat 9i pe -i.e# M1.ia lui era ca o aceea9i 7ra=0 -u=ical0 pe care se c1.t0 1.tr)o oper0 -ai -ulte replici, al c0ror 1./eles 9i caracter 1. li:ret e pe de)a).tre) ;ul altul, dar pe care ea le 1-:i.0 pri.tr)u. acela9i se. ti-e.t# Dup0 ce plec0 Ro:ert a-a.ta lui 1l c<e-0 pe Ai-e 9i)i ceru di7erite i.7or-a/ii# Apoi 3oi s0 9tie cu- 1l ;0sea-# F Are o pri3ire a-u=a.t0, .u)i a9a U V0 da/i sea-a c0 -)ar distra a.u-e s0 9tiu ce poate ;1.di, s0 7iu ser 3it0 adesea de el, s0)l iau cu -i.e 1. c0l0torie# Dar at1ta tot# La ur-a ur-ei ar 7i destul de 1.;ro=itor s0 7ii o:li ;at0 s0 iu:e9ti toat0 lu-ea care)/i place# Ro:ert ;re9e9te 1.c<ipui.du)9i ci.e 9tie ce# Toate astea se .asc 9i se ispr0 3esc 1. ca=ul -eu, Ro:ert ar tre:ui s0 7ie 7oarte li.i9tit# >Rac<el co.ti.ua s0)l pri3easc0 pe Ai-e#? Iat0, pri3i/i)1 oc<ii .e;ri, a9 3rea s0 9tiu ce se ascu.de 1. dosul lor# 1. cur1.d ci.e3a 3e.i s0)i spu.0 c0 Ro:ert o c<e-a 1.tr)u. ca:i.et particular ti.de, trec1.d pri.tr)o alt0 i. ) trare, se dusese s0)9i s71r9easc0 pr1.=ul 70r0 s0 str0:at0 restaura.tul# A- r0-as ast7el si.;ur, apoi Ro:ert tri-ise 1,,

9i dup0 -i.e# A- ;0sit)o pe Rac<ei 1.ti.s0 pe o Ca.apea, ri=17td cople9it0 de s0rut0rile, de -1.;1ierile cu care el r0s70/a# 'eau 9a-pa.ie# 4'u.0 =iua, tu M 1i spu.ea ea di. c1.d 1. c1.d, c0c1 1.30/ase de cur1.d aceast0 7or-ul, care i se p0rea ulti-a e@presie a ;i.;09iei 9i a spiritului#$ Pr1.=ise- prost, .u -0 si-/ea- :i.e 9i 70r0 s0 -0 7i i.7lue./at cu3i.tele lui Le;ra.di., re;reta- ;1.di.du)-0 c0 1.cep aceast0 di.t1i dup0)a-ia=0 de pri-03ar0 1.tr)u. ca:i.et de restaura.t 9i o 3oi s71r9i 1. culisele u.ui teatru# Dup0 ce se uit0 la ceas ca s0 3ad0 dac0 .u 1.t1r=ie, Rac<ei 1-i o7eri o cup0 de 9a-pa.ie, 1-i 1.ti.se u.a di. /i;a ) retele ei orie.tale 9i despri.se pe.tru -i.e u. tra.da7ir di. corsa5ul ei# Mi)a- spus atu.ci : .u prea a- de ce s0 re;ret aceast0 dup0)a-ia=0 8 aceste ore petrecute l1.;0 aceast0 t1.0r0 7e-eie .u s1.t pierdute pe.tru -i.e, de) , oarece ;ra/ie ei, lucru ;i.;a9 9i care .u se poate pl0ti destul de scu-p, a- u. tra.da7ir, o /i;aret0 par7u-at0 No cup0 cu 9a-pa.ie# 1-i spu.ea- asta, pe.tru c0 -i se p0rea c0 1.=estra- ast7el cu u. caracter estetic 9i deci 5usti7ica-, sal3a- aceste clipe de plictiseal0# Poate ar 7i tre:uit s0 -0 ;1.desc c0 1.su9i 7aptul de)a si-/i .e3oia u.ui -oti3 care s0 -0 co.sole=e de plictiseala -ea, 1-i do3edea 1.dea5u.s c0 .u si-/ea- .i-ic este tic# Iar Ro:ert 9i a-a.ta lui a3eau aerul c0 .ici .u)9i -ai aduc a-i.te de cearta care a3usese loc cu c1te3a clipe -ai 1.ai.te, .ici c0 a9 7i asistat la ea# Nu 70cur0 .ici o alu=ie la ea, .u)i c0utar0 .ici o scu=0, dup0 cu- .u c0utar0 .ici u.a 7elului 1. care co.trasta cu ea pur tarea lor de acu-# Tot :1.d 9a-pa.ie cu ei, a- 1.ceput s0 -0 si-t ca- a-e/it, a9a cu- -0 si-/ea- la Ri3e) :elle# Nu .u-ai 7iecare soi de :e/ie, 1.cep1.d cu aceea pe care o d0 soarele sau c0l0toria 9i s71r9i.d cu aceea ce se datore9te o:oselii sau 3i.ului, dar 7iecare ;rad de 6:e/ie 9i care ar tre:ui s0 ai:0 o 4cot06 di7erit0 ca ace lea care -0soar0 ad1.ci-ea apelor, scoate la i3eal0, 1. .oi, toc-ai la .i3elul pe care l)a ati.s, u. alt o-# Ca :i.etul 1. care se a7la &ai.t)Loup era -ic, dar si.;u ra o;li.d0 care 1l 1-podo:ea era de a9a 7el, 1.c1t parc0 re7lecta 1. ea alte trei=eci, de)a lu.;ul u.ei perspecti3e .es71r9ite 8 iar :ecul electric a9e=at deasupra cadrului,
1,!

seara, c1.d era apri.s, ur-at de procesiu.ea a trei=eci de re7le@e ase-e.ea lui 1.su9i, tre:uia s0 dea c<iar :0utorului si.;uratic i-presia c0 spa/iul 1. 5urul s0u se 1.-ul/e9te paralel cu se.=a/iile 1 sale e@altate de :e/ie 9i c0, 1.c<is si.;ur 1. aceast0 -ic0 1.c0pere, do- .ea totu9i peste u. spa/iu cu -ult -ai 1.ti.s 1. cur:a sa .ede7i.it0 9i lu-i.oas0, dec1t o alee di. 4Qardi. de Paris6# Dar cu- 1. acel -o-e.t eu 1.su-i era- cel care :ea, c0ut1.du)l deodat0 1. o;li.d0, l)a- =0rit pri) 3i.du)-0 <idos, .ecu.oscut# 'ucuria :e/iei era -ai pu ) ter.ic0 dec1t de=;ustul 8 1-pi.s de 3eselie sau 3r1.d s0)l 1.7ru.t, i)a- sur1s 9i el -i)a r0spu.s# M0 si-/eaat1t de st0p1.it de clipa trec0toare 9i puter.ic0 1. care se.=a/iile s1.t at1t de tari, 1.c1t .u)-i dau sea-a dac0 si.;ura -ea$ a-0r0ciu.e .u se datora ;1.dului c0 eul -eu 1.;ro=itor pe care toc-ai 1l =0rise- 19i tr0ia poate cea di. ur-0, =i 9i c0 .u 3oi -ai 1.t1l.i .iciodat0 1. 3ia/a -ea pe acest str0i.# Ro:ert era sup0rat doar pe.tru c0 .u 3oia- s0 str0 ) lucesc -ai -ult 1. oc<ii a-a.tei sale# F ]aide, po3este9te)i ce3a despre do-.ul acela pe care l)ai 1.t1l.it a=i)di-i.ea/0 9i care 1-:i.0 s.o:is-ul cu astro.o-ia, .u)-i -ai aduc :i.e a-i.te, 9i o pri 3ea cu coada oc<iului# F Dar, dra;ul -eu, .u e altce3a de spus dec1t ceea ce ai spus tu# F E9ti .esu7erit# Atu.ci po3este9te 1.t1-pl0rile cu 2ra.9oise la C<a-ps)ElAsees, o s0)i plac0 at1t de -ult M F Da, da M 'o::eA -i)a 3or:it at1ta de 2ra.Ci9e M Ri lu1.du)l pe &ai.t)Loup de :0r:ie, .eput1.d .0scoci altce3a, repet0, atr0;1.du)i :0r:ia la lu-i.0 : 4'u.0 =iua tu M6 De c1.d, 1. ce pri3e9te dic/iu.ea 9i 5ocul lor, actorii .u -ai erau pe.tru -i.e depo=itarii e@clusi3i ai u.ui ade30r artistic, ei -0 i.teresau ca atare 8 -0 a-u=au, ca 9i c1.d a3ea- 1. 7a/0)-i perso.a5ele u.ui 3ec<i ro ) -a . co-ic 8 1 -i pl0cea s0 30d, dup0 -utra .ou0 a u.ui t1.0r se.ior care i.tra 1. sal0, i.;e.ua ascult1.d distrat declara/ia pe care i)o 70cea 5u.ele)pri- 1. pie ) s0, 1. ti-p ce acesta, 1. a31.tul .e1.trerupt al tiradei sale de dra;oste, aru.ca o pri3ire 1.7l0c0rat0 u.ei doa-)
1,T

.e :0tr1.e di.tr)o lo50 3eci.0, ale c0rei perle -i.u.ate 1l uluiser0 8 ast7el, ;ra/ie -ai cu sea-0 i.7or-a/iilor pe care -i le d0dea &ai.t)Loup despre 3ia/a particular0 a arti9tilor, 3edea- 5uc1.du)se alt0 pies0 -ut0 9i e@ ) presi30 su: piesa 3or:it0, care de alt-i.teri -0 i.te ) resa, de9i era -ediocr0 8 c0ci si-/ea- 1.col/i.d 9i 1. ) 7lori.d 1. ea ti-p de o or0, la lu-i.a ra-pei, alc0tuite di. a;luti.area pe 7a/a u.ui actor, al u.ui alt c<ip de 7ard 9i de carto. 9i pe su7letul s0u perso.al cu3i.tele u.ui rol, aceste i.di3idualit0/i trec0toare 9i 3ii ce s1.t perso.a5ele u.ei piese, seduc0toare 9i care)/i plac, pe care le ad-iri, pe care le co-p0ti-e9ti, pe care ai 3rea s0 le -ai 1.tDl.e9ti dup0 ce ai p0r0sit teatrul, dar care s)au 9i desco-pus 1.tr)u. actor care .u -ai de/i.e situa/ia pe care o a3ea 1. pies0, 1.tr)u. te@t care .u -ai 1.70/i9ea=0 -utra actorului, 1.tr)o pudr0 colorat0 pe care o 9ter;e :atista, perso.a5e care s)au tra.s7or ) -at , 1.tr) u. c u31 .t, 1. ele -e.te ce .u -ai au .i -ic a 7ace cu ele, di. cau=a desco-pu.erii lor care are loc 1.dat0 dup0 s71r9itul spectacolului, 9i care te 1.dea- ) .0 s0 te 1.doie9ti de realitatea eului ca 9i de aceea a u.ei 7ii./e iu:ite, 9i s0 -edite=i asupra -isterului -or/ii# . .u-0r di. pro;ra- -i)a 7ost e@tre- de .epl0 ) cut# O t1.Dr0 7e-eie pe care .)o putea su7eri Rac<el 9i -ai -ulte priete.e ale ei, tre:uia s0 de:ute=e cu .i9te c1.tece 3ec<i pe care 19i 1.te-eiase toate .0de5 ) dile de 3iitor# Aceast0 t1.0r0 7e-eie a3ea o crup0 prea ie9it0 1. a7ar0, aproape ridicat0, 9i)o 3oce 7ru-oas0, dar prea su:/ire, -ai sl0:it0 9i de e-o/ie 9i care co. ) trasta cu -usculatura ei puter.ic0# Rac<el postase 1. sal0 u. .u-0r de priete.i 9i priete.e al c0ror rol era s0 =0p0ceasc0 pri. sarcas-ele lor pe de:uta.t0 care se 9tia c0 era s7ioas0, s0 o 7ac0 s0)9i piard0 capul, ast7el 1.c1t .ereu9ita s0 7ie des031r9it0, dup0 care directorul .)ar -ai a.;a5a)o# 1.c0 de la pri-ele .ote ale .e.oro ) citei, c1/i3a spectatori, recruta/i 1. acest scop, r1=1.d, 1.cepur0 s0)9i atra;0 ate./ia asupra 9oldurilor ei, c1te) 3a 7e-ei care 70ceau parte di. co-plot <o<otir0 de r1s, 7iecare .ot0 pi/i;0iat0 sporea ilaritatea care se tra.s7or ) -a 1. sca.dal# Ne.orocita care asuda de durere su:
1,9

7ardul ei, 1.cerca o clip0 s0 lupte,6 apoi aru.c0 asiste. ) /ei .i9te pri3iri de=.0d05duite, i.di;.ate, care a3ur0 drept ur-are 1.doirea <uiduielilor# Datorit0 i.sti.ctu lui de i-ita/ie, dori./ei de)a se ar0ta spirituale 9i cu ra5oase, i.trar0 1. 5oc 9i alte actri/e 7ru-oase care .u 7useser0 pre3e.ite, dar care aru.cau celorlalte pri3iri de r0ut0cioas0 co-plicitate, se str1-:au de r1s 1. <o <ote 3iole.te, ast7el 1.c1t, dup0 s71r9itul celei de)a doua :uc0/i 9i de9i pro;ra-ul cupri.dea 1.c0 alte ci.ci, re;i=orul poru.ci s0 se lase corti.a# M)a- str0duit s0 .u -0 ;1.desc la acest i.cide.t -ai -ult dec1t la su7eri. /a :u.icii, c1.d u.c<iul -eu, ca s0 o cic0leasc0, 1l pu .ea pe :u.ic s0 :ea co.iac, ideea de r0utate a31.d pe. tru -i.e u. e7ect prea dureros# Totu9i, dup0 cu- -ila pe care /i)o i.spir0 .e.orocirea poate .u e toc-ai e@ac t0, c0ci pri. i-a;i.a/ie cre0- di. .ou o 1.trea;0 du rere de care .e7ericitul silit s0 lupte 1-potri30)i .u se ;1.de9te s0 se 1.duio9e=e, tot ast7el r0utatea poate c0 .) are 1. su7letul o-ului r0u acea cru=i-e pur0 Ri 3o) luptuoas0 care .e prile5uie9te at1ta durere c1.d .e)o 1.) c<ipui-# ra o i.spir0, -1.ia 1i d0 o pasiu.e, o acti3i ) tate care .u co./i. .i-ic prea 3esel 8 ar tre:ui s0 7ii sadic ca s0 te :ucuri de ele, o-ul r0u crede c0 a pri ) ci.uit su7eri./0 altui o- r0u# Rac<el 19i 1.c<ipuia de :u.0 sea-0 c0 actri/a pe care o 70cea s0 su7ere era de ) parte de)a 7i i.teresa.t0, c0, 1. orice ca=, pu.1.d <ui ) duirea ei la cale, ea 1.s09i r0=:u.a :u.ul);ust, :at5o ) cori.d ;rotescul 9i d1.d o lec/ie u.ei ca-arade proaste# Totu9i, a- pre7erat s0 .u 3or:esc de acest i.cide.t, .) a3ea- .ici cura5ul, .ici puterea s0)l 1-piedic, -i)ar 7i 7ost prea .epl0cut, 3or:i.d 3icti-a de :i.e, s0 7ac s0 se-e.e cu satis7ac/ia cru=i-ii se.ti-e.tale care 1.) su7le/eau pe c0l0ii acestei de:uta.te# Dar 1.ceputul acestei repre=e.ta/ii -)a i.teresat 1. alt c<ip# M)a 70cut s0 1./ele; 1. parte .atura ilu=iei a c0rei 3icti-0 era &ai.t)Loup c1.d era 3or:a de Rac<el 9i care s0pase o pr0pastie 1.tre i-a;i.ile pe care Ro) :ert 9i cu -i.e le a3ea- despre a-a.ta lui, c1.d o 3edea- 1. di-i.ea/a aceasta su: perii 1.7lori/i# Rac<el 5uca 1. -ica pies0 u. rol aproape de si-pl0 7i;ura. ) t0# Dar 30=ut0 ast7el, era alt0 7e-eie# Rac<el a3ea u.a 1!*

di. acele 7e/e pe care dep0rtarea F 9i .u 1. c<ip .e ) cesar aceea di. sal0 la sce.0, lu-ea 7ii.d la ur-a ur ) -ei doar u. teatru -ai -are F o scot 1. relie7 9i care, 30=ute de aproape, se pre7ac 1. pul:ere C1.d st0teai l1.;0 ea, .u 3edeai dec1t o .e:uloas0, o cale lactee de pistrui, de c&(uri f&arte "ici ni"ic altce3a# La o dis) ta./0 co.3e.a:il0, toate acestea 1.cetau de)a se -ai 3edea 9i, de pe o:ra5ii ei esto-pa/i, resor:i/i, se i3ea ca u. cor. de lu.0, u. .as at1t de 7i., at1t de pur, 1.) c1t ai 7i 3rut s0 7ii o:iectul ate./iei Rac<elei, s0 o re ) 3e=i c1t de -ult, s0 o ai l1.;0 ti.e, dac0 .u cu-3a ai 30=ut)o alt7el 9i de aproape# Nu era ca=ul -eu, ci 7u ) sese acela al lui &ai.t)Loup c1.d o 30=use 5uc1.d 1.) t1ia oar0# &e 1.tre:ase atu.ci )cu- s)ar putea apropia de ea, cu- ar putea s)o cu.oasc0, 1. el se desc<isese u. 1.tre; do-e.iu -i.u.at F acela 1. care$ tr0ia ea F di. care e-a.au radia/ii 7er-ec0toare, dar 1. care .u putea p0tru.de# Plec0 de la teatrul di. ora9ul de pro ) 3i.cie u.de se petrecuser0 acestea, cu a.i 1. ur-0, spu.1.du)9i c0 ar 7i o .e:u.ie s0)i scrie, c0 ea .u)i 3a r0spu.de, ;ata s0)9i dea a3erea 9i .u-ele pe.tru o 70p ) tur0 care s0l09luia 1. el 1.tr)o lu-e at1t de superioar0 acestor realit0/i prea cu.oscute, o lu-e 1.7ru-use/a t0 de dori./0 9i 3is, c1.d, la ie9irea arti9tilor 30=u scur;1.du)se pe o u90, trupa V 3esel0 9i pl0cut ;0tit0 a arti9tilor care 5ucaser0# I&Qi9te ti.eri care)i cu.o9teau 1i a9teptau acolo# Nu-0rul pio.ilor 7ii.d -ai pu/i. .u ) -eros dec1t acela al co-:i.a/iilor pe care ei le pot alc0tui, 1.tr)o sal0 1. care lipsesc toate persoa.ele pe care le)ai 7i putut cu.oa9te, se#a7l0 u.a pe care .)ai 7i cre=ut .iciodat0 s0 ai oca=ia s0 o re3e=i 9i care 3i.e toc-ai la ti-p, 1.e1t 1.t1-plarea pare pro3ide./ial0, c0reia totu9i orice alt0 1.t1-plare i s)ar 7i putut su: ) stitui dac0 .u .e)a- 7i a7lat 1. acest loc, ci 1.tr)altul, 1. care s)ar 7i .0scut alte dori./i 9i 1. care ai 7i 1.t1l) .it alt0 3ec<e cu.o9ti./0 care s0 o a5ute# 9ile de aur di. lu-ea 3iselor se 1.c<iseser0 dup0 Rac<el 1.ai.te ca &ai.t)Loup s0 o 7i 30=ut ie9i.d di. teatru, ast7el 1.e1t pistruile 9i co9urile .u a3ur0 prea -are 1.se-.0 ) tate, 1i displ0cur0 totu9i, cu at1t -ai -ult cu c1t, .e) -ai7ii.d si.;ur, .u -ai a3ea aceea9i putere de)a 3isa
1.1

!1+

ca la teatru# Dar, de9i .u -ai putea s)o =0reasc0, ea co.ti.ua s0)i st0p1.easc0 actele ca acele astre care .e co.duc pri. atrac/ia lor, c<iar 1. orele c1.d .u pot 7i 30=ute de oc<ii .o9tri# Ast7el 1.c1t dori./a pe.tru ac ) tri/a cu tr0s0turi 7i.e care .ici .u erau pre=e.te 1. a-i.tirea lui, a3u drept re=ultat c0 se repe=i la 7ostul s0u ca-arad care era di. 1.t1-plare acolo, 9i reu9i s0 7ie pre=e.tat persoa.ei 70r0 tr0s0turi 9i cu pistrui, de 3re-e ce era aceea9i 9i spu.1.du)9i c0 3a c<i:=ui -ai t1r=iu care di. dou0 era 1. realitate actri/a# Era ;r0:i t0, .ici .u)i adres0 de data aceasta 3reu. cu31.t lui &ai.t) Loup 9i 1. s71r9it reu9i s0 o 3ad0 peste c1te3a =ile, c1.d ea se 1.3oi s0 se despart0 de ca-ara=ii ei, s0 se 1.toarc0 cu el# O 9i iu:ea, datorit0 .e3oii de)a 3isa, dori./ei de a 7i 7ericit ;ra/ie aceleia pe care ai 3isat)o, .u)/i tre:uie -ult ti-p ca s0)/i pui to/i sor/ii de 7eri ) cire 1. aceea care -ai acu- c1te3a =ile .u era pe sce.0 dec1t o apari/ie 1.t1-pl0toare, .ecu.oscut0, i.di7ere.t0# C1.d, dup0 ce c0=u corti.a, a- trecut pe sce.0 u.de -0 pli-:a- i.ti-idat, a- 3rut s0 -0 adrese= cu 3oiciu.e lui &ai.t)Loup8 cu- .u 9tia- ce atitudi.e tre:uia s0 adopt pe aceste .oi -elea;uri, atitudi.ea -ea ar 7i ast7el pe de)a).tre;ul acaparat0 de co.3er ) sa/ia .oastr0 9i lu-ea -)ar crede at1t de ad1.cit 1. ea, at1t de distrat, 1.c1t ar ;0si c0 e 7iresc s0 .u a- e@pre sia 7i=io.o-iei pe care ar 7i tre:uit s)o a- 1.tr)u. loc 1. care, pri.s de cele ce spu.ea-, a:ia a9 7i 9tiut u.de -0 a7la- 8 9i, 7olosi.du)-0 c1t -ai repede de pri-ul su:iect ce)-i 3e.i 1. -i.te : F Rtii, i)a- spus lui Ro:ert, a- 7ost s0)-i iau r0) -as):u. de la ti.e 1. =iua plec0rii -ele, .)a- a3ut .iciodat0 oca=ia s0 -ai 3or:i- despre acest lucru# Te)a- salutat pe strad0# F Nu)-i -ai po-e.i de acest lucru, 1-i spuse el, a- 7ost de=olat8 .e)a- 1.t1l.it 1. apropierea ca=0r-ii, dar .)a- putut s0 -0 opresc, pe.tru c0 era- 1. 1.) t1r=iere# Te asi;ur c0 a- 7ost 7oarte -1<.it# M0 recu.oscuse a9adar M Re3edea- 1.c0 salutul i-) perso.al pe care -i)l adresase duc1.d -1.a la c<ipiu, 70r0 3reo pri3ire care s0 7i ar0tat c0 -0 cu.oa9te, 70r0 3reu. ;est care s0)i 7i -a.i7estat re;retul c0 .u putea 1!+ 5

opri# 2ire9te, 7ic/iu.ea aceasta pe care o adoptase 1. acea clip0 de)a .u -0 recu.oa9te tre:uie s0)i 7i si- ) pli7icat -ulte lucruri# Dar era- ui-it c0 9tiuse s0 se opreasc0 la ea, 1.ai.te ca u. re7le@ s0)i 7i dest0i.uit pri-a i-presie# O:ser3ase- 1.c0 la 'al:ec c0, pe l1.) ;0 acea si.ceritate .ai30 a 7e/ei sale a c0rei piele l0sa s0 se 3ad0, pri. tra.spare./0, a7lu@ul :rusc al u.or e-o/ii, trupul s0u 7usese ad-ira:il dresat pri. educa ) /ie la u. a.u-it .u-0r de pre70c0torii de :u.0 cu3i ) i./0, 9i 1. 3ia/a sa de ca=ar-0, 1. 3ia/a sa -o.de.0, putea 5uca, ca u. des031r9it co-edia., u.ul dup0 altul, di7erite roluri# 1.tr)u.ui I di. acestea -0 iu:ea 7oarte -ult, se purta cu -i.e ca 9i cu- -i)ar 7i 7ost 7rate 8 7usese 7ratele -eu, 9i rede3e.ise, dar 7usese o clip0 alt perso.a5 care .u -0 cu.o9tea 9i care, ridic1.d <0 ) /urile, cu -o.oclul la oc<i, 70r0 3reo pri3ire, .ici sur1s, dusese -1.a la co=orocul c<ipiului s0u ca s0)-i 1.toar ) c0 corect salutul -ilitar M Decorurile 1.c0 pla.tate pri.tre care trecea- 30=u te ast7el de aproape 9i despuiate de tot ce le ad0u;a dep0rtarea 9i lu-i.a pe care le calculase -arele pictor ce le sc<i/ase, erau s0r0c0cioase, iar Rac<el, c1.d -)aapropiat de ea 7u supus0 aceleia9i puteri distru;0toare# Aripile .asului ei 1.c1.t0tor r0-0seser0 1. perspecti30, 1.tre sal0 9i sce.0, ca 9i relie7ul decorurilor# Nu -ai era ea, o recu.o9tea- .u-ai ;ra/ie oc<ilor ei 1. care ide.titatea i se re7u;iase# 2or-a, str0lucirea acestei ti.ere stele, -ai adi.eauri at1t de lucitoare, disp0ruse ) r0, 1. sc<i-:, ca 9i cu- .e)a- apropiat 3ederea de lu.0 9i ea ar 1.ceta s0 .e -ai apar0 ro= 9i aurie, pe 7a/a ei at1t de .eted0 adi.eauri, deose:ea- doar pro ) tu:era.te, pete, ad1.cituri# Era- 1.c1.tat =0ri.d pri.)5 tre =iari9ti sau oa-e.ii de lu-e priete.i ai actri/elor8 care salutau, st0teau de 3or:0, 7u-au ca 1. ora9, u. t1.0r cu toc0 de cati7ea .ea;r0, 1. 7ust0 de culoarea <orte.siei, cu o:ra5ii -1.5i/i cu ro9u ca u. pa5 di.tr)u. al:u- de Yatteau care, sur1=1.d, cu oc<ii spre cer, sc<i/1.d se-iBe cu -1i.ile, 70c1.d salturi u9oare, p0rea c0 e de alt0 specie dec1t oa-e.ii cu-i./i 1. 3esto. 9i 1. redi.;et0 1. -i5locul c0rora 19i co.ti.ua, ca u.
1!&

.e:u., 3isu)i e@ta=iat, at1t de str0i. de preocup0rile 3ie/ii, at1t de a.terior o:iceiurilor ci3ili=a/iei lor, at1t de desc0tu9at de le;ile .aturii, 1.c1t era tot at1t de o) di<.itor 9i ;i.;a9, ca 9i cu- ai 7i 30=ut u. 7luture r0 ) t0cit 1.tr)o -ul/i-e, ca 9i cu- ai 7i ur-0rit cu pri3i ) rea, pri.tre 7ri=e, ara:escurile .aturale dese.ate de =:e.;uielile sale 1.aripate, capricioase 9i 7ardate# Dar 1. aceea9i clip0, &ai.t)Loup 19i 1.c<ipui c0 a-a.ta lui d0dea ate./ie acestui da.sator repet1.d o ulti-0 oar0 o 7i;ur0 di. di3ertis-e.tul 1. care a3ea s0 apar0, 9i ,7a/a i se 1.tu.ec0# F Ai putea s0 pri3e9ti 1. alt0 parte, spuse el, cu u. aer poso-orit# Rtii c0 da.satorii 09tia .u 7ac .ici c1t 7r1.;<ia pe care ar 7ace :i.e s0 se urce ca s0)9i 7r1.;0 ;1tul, 9i s1.t oa-e.i 1. stare s0 se laude apoi c0 le)ai dat ate./ie# De alt-i.teri cred c0 ai au=it c0 /i se spu.e s0 te duci 1. ca:i.a ta ca s0 te 1-:raci# Iar ai s0 1.t1r=ii# Trei do-.i F trei =iari9ti F 30=1.d aerul 1.7uriat al lui &ai.t)Loup, se apropiar0 a-u=a/i, ca s0 aud0 ce spu.e# Cu- se pla.ta u.6 decor de partea cealalt0 a sce.ei, a- 7ost 1.;<esui/i 1. ei# F O< M dar 1l recu.osc, e priete.ul -eu, e@cla-0 a-a.ta lui &ai.t)Loup, pri3i.du)l pe da.sator# E -i.u .at, ia te uit0 -i.utele astea care da.sea=0 ca tot restul 7ii./ei 4sale6#6 Da.satorul 1.toarse capul spre ea, 9i 7ii./a sa o-e ) .easc0 i3i.du)se 1. c<ipul sil7ului pe care se silea s0)l 1.70/i9e=e, pelteaua dreapt0 9i ce.u9ie a oc<ilor s0i tre ) -ur0 9i luci pri.tre ;e.ele sale 1./epe.ite 9i pictate, 9i u. sur1s se preli.se de pe cele dou0 p0r/i ale ;urii sale, pe 7a/a)i pasteli=at0 cu ro9u 8 apoi, 3r1.d s0 o a-u=e, ca o c1.t0rea/0 de 3arieteu care, di. co-ple ) =e./0, .e 1.;1.0 aria 1. care i)a- spus c0 o ad-ir0-, 1.cepu s0 repete -i9c0rile -1i.ilor sale, i-it1.du)se pe el 1.su9i, cu o ;i.;09ie de i-itator 9i o 3oie :u.0 de copil# F O< M e prea dr0;u/, 1.cercarea asta de a se i-ita pe si.e 1.su9i, e@cla-0 Rac<el :0t1.d di. pal-e# F Te ro;, 1.cetea=0, 1i spuse &ai.t)Loup cu o 3oce de=.0d05duit0, 3rei s0 te 7aci de r1s, -0 o-ori, 1/i 5ur 1!"

c0 dac0 -ai spui u. cu31.t, .u te -ai 1.so/esc 1. ca ) :i.a ta, -0 duc 8 <aide, .u 7i rea# De ce stai 1. 7u ) -ul 0sta de tutu., o s0)/i 7ac0 r0u, ad0u;0 &ai.t)Loup 1.tore1.du)se spre -i.e cu acea solicitudi.e pe care -i)o -a.i7esta 1.c0 de la 'al:ec# F O< M ce 7ericire dac0 pleci# F Te pre3i. c0 .u -0 3oi -ai 1.toarce# F Nu 1.dr0=.esc s0 .0d05duiesc# F Ascult0, 9tii, /i)a- 70;0duit colierul dac0 3ei 7i dr0;u/0, dar di. -o-e.t ce -0 trate=i ast7el### F A< M asta .u -0 -ir0 di. partea ta# c-i 70;0) duie9ti ce3a, ar 7i tre:uit s0 -0 ;1.desc c0 .u te 3ei /i.e de cu31.t# Vrei s0 te lau=i c0 ai :a.i, dar .u s1rit i.teresat0 ca ti.e# Pu/i. 1-i pas0 de colierul t0u# Ape ci.e3a care -i)l 3a da# F Ni-e.i altul .u 3a putea s0 /iF1 dea, c0ci l)are/i.ut la 'ouc<ero. 9i a- cu31.tul s0u c0 .u -i)l 3a 3i.de dec1t -ie# F Atu.ci ai 3rut s0 -0 9a.ta5e=i, /i)ai luat di.a i.te toate -0surile# E toc-ai ce se spu.e : 4Marsa.tes, #Mater &e-ita, se 3ede rasa6, r0spu.se Rac<el, repet1.d o eti-olo;ie cere se :i=uia pe o r0st0l-0cire ;rosola.0, c0ci Semita 1.sea-.0 sente ''C 9i .u se-it, dar pe care .a/io.ali9tii o 1.tre:ui./au c1.d era 3or:a de &ai.t)Loup di. prici.a p0rerilor sale dreA7usarde, pe care le da tora totu9i actri/ei# >Ea era -ai pu/i. cali7icat0 dec1t oricare alta s0 trate=e drept e3reic0 pe doa-.a Mar sa.tes c0rora et.o;ra7ii societ0/ii .u reu9eau s0)i ;0 seasc0 e3reiesc dec1t rude.ia ei cu 7a-ilia Le3A)Mire) poi@#? Dar po/i 7i si;ur, totul .u s)a s71r9it 1.c0# Cu31. tul dat 1. ase-e.ea co.di/ii .)are .ici o 3aloare# Ai pro cedat cu -i.e ca u. tr0d0tor# 'ouc<ero. 3a a7la 9i i se 3a o7eri u. pre/ 1.doit# 2ii li.i9tit c0 1. cur1.d ai s0 -ai au=i 3or:i.du)se de -i.e# Ro:ert a3ea de o sut0 de ori dreptate# Dar 1-pre ) 5ur0rile s1.t totdeau.a at1t de 1.c1lcite, 1.c1t cel ce are de o sut0 de ori dreptate poate o dat0 s0 .u ai:0# Ri .u ra)a- putut 1-piedica s0)-i aduc a-i.te de acel cu ) 31.t pe care -i)l spusese la 'al:ec : 41. c<ipul acesta, a- ac de co5ocul ei6#
Dru-ea;#

&-7

F N)ai 1./eles :i.e ce /i)a- spus 1. le;0tur0 cu colierul# Nu /iF1 70;0duise- 1. c<ip 7or-al# De 3re-e ce 7aci tot posi:ilul ca s0 te p0r0sesc, e 7oarte 7iresc s0 .u /iF1 dau# .u 1./ele; u.de deslu9e9ti o tr0dare, .ici c0 s1.t i.teresat# Nu se poate spu.e c0 -0 laud cu :a.ii, 1/i spu. totdeau.a c0 s1.t u. o- s0rac care .)are o le/caie# Gre9e9ti c1.d iei lucrurile ast7el, -icu/a -ea# I. ce -0sur0 s1.t i.teresat U Rtii :i.e c0 tu e9ti si.;u rul -eu i.teres# F Da, da, .)ai dec1t s0 co.ti.ui, 1i spuse ea iro.ic, sc<i/1.d ;estul cui3a care se :0r:iere9te# Ri 1.tore1.du)se spre da.sator : F A< M 1.tr)ade30r, e stra9.ic cu -1i.ile lui# Eu care s1.t 7e-eie .)a9 putea 7ace ceea ce 7ace el# Ri 1.) tore1.du)se spre el, ar0t1.du)i tr0s0turile crispate ale iui Ro:ert : 4Pri3e9te, su7er06, 1i spuse ea 1.cet, 1. a) 31.tul -o-e.ta. al u.ei cru=i-i sadice care .u era de alt-i.teri .icidecu- 1. le;0tur0 cu ade30ratele ei si/0-i.te de a7ec/iu.e pe.tru &ai.t)Loup# F Ascult0, pe.tru ulti-a oar0, 1/i 5ur c0 orice ai 7ace, peste opt =ile 3ei putea re;reta a-ar, .u -0 3oi, -ai 1.toarce, pa<arul s)a u-plut, :a;0 de sea-0, e ire 3oca:il, 3ei re;reta odat0, dar 3a 7i prea t1r=iu# Poate era si.cer 9i c<i.ul de a)9i p0r0si a-a.ta i se p0rea -ai pu/i. cu-plit dec1t acela de a r0-1.e cu ea 1. a.u-ite co.di/ii# $F Dra;ul -eu, ad0u;0 el adres1.du)-i)se, de ce stai acolo, /i)a- spus c0 ai s0 1.cepi s0 tu9e9ti M I)a- ar0tat decorul care -0 1-piedica s0 -0 dau la o parte# Duse -1.a la p0l0rie 9i spuse =iaristului : F Do-.ul -eu, a/i co.si-/i s0 30 aru.ca/i /i;ara U 2u-ul 1i 7ace r0u priete.ului -eu# A-a.ta sa .e-aia9tept1.du)l, se 1.drept0 spre ca ) :i.a ei 9i, 1.tore1.du)se : F Oare -i.utele astea procedea=0 la 7el 9i cu 7e -eile U e@cla-0 ea, adres1.du)se da.satorului di. 7u. dul teatrului, cu o 3oce pre70cut -elodioas0 9i .e3i.o 3at0 de i.;e.u0 N Tu 1.su/i ai aerul u.ei 7e-ei, cred c0 s)ar putea s0 .e 1./ele;- cu ti.e 9i cu u.a di. priete .ele -ele# 1!, #

F Dup0 c1te 9tiu, 7u-atul .u este oprit 8 ci.e e :ol .a3 .)are dec1t s0 stea acas0, spuse =iaristul# Da.satorul surise tai.ic artistei# F Taci, -0 1..e:u.e9ti, 1i stri;0 ea, ce -ai parti de a- putea 7ace M F 1. orice ca=, do-.ule, .u s1.te/i prea a-a:il, spu) =se &ai.t)Loup =iaristului, tot pe u. to. politicos 9i :l1.d, cu aerul cui3a care co.stat0 9i co.sider0 retrospecti3 u. i.cide.t 1.c<is# I. acel -o-e.t l)a- 30=ut pe &ai.t)Loup ridic1.d :ra/ul 3ertical deasupra capului s0u ca 9i cu- ar 7i 70 cut se-. cui3a pe care .u)l 3edea-, sau ca u. 9e7 de orc<estr0, 9i 1.tr)ade30r F 70r0 alt0 tra.spu.ere, dup0 cu- 1.tr)o si-7o.ie sau 1.tr)u. :alet, la u. si-plu ;estP di. arcu9, .i9te rit-uri 3iole.te ur-ea=0 dup0 u. ;ra/i ) os a.da.te F dup0 cu3i.tele curte.itoare pe care le rostise, -1.a lui se pr030li 1.tr)o pal-0 r0su.0toare pe o:ra=ul =iaristului# Acu-, #c1.d dup0 co.3ersa/iile cade./ate ale diplo ) -a/ilor, artele 3esele ale p0cii 7ur0 ur-ate de a31.tul 7urios al r0=:oiului, lo3iturile c<e-1.d )dup0 ele lo3i ) turi, .)a9 7i 7ost -irat 30=1.d ad3ersarii sc0lda/i 1. s1.) ;ele lor# Dar .u putea- 1./ele;e >ca cei ce sus/i. c0 de re;ul0 r0=:oiul 1.tre dou0 /0ri .u i=:uc.e9te c1.d .u a 7ost 1.c0 3or:a dec1t de o recti7icare de ;ra.i/0, sau -oar ) tea u.ui :ol.a3 .u sur3i.e c1t0 3re-e .u era 3or:a dec1t de o i.7la-are a 7icatului?, cu- de putuse recur;e &ai.t)Loup, dup0 cu3i.tele care 30deau o .ua./0 de a-a:ilitate, la u. ;est care .u i=3ora .icidecu- di. ele, pe care .u)l pre3esteau, ;estul acelui :ra/ ridicat .u .u-ai 1. dispre/ul dreptului ;i./ilor, dar 9i al pri.ci ) piului cau=alit0/ii, 1.tr)o ;e.era/ie spo.ta.0 de -1.ie, acest ;est creat e7 nihilio. Di. 7ericire, =iaristul care se 1-pletici su: 3iole./a lo3iturii, p0li 9i 9o30i o clip0, .u ripost0# Iar 1. ce pri3e9te priete.ii s0i, u.ul 1.taars$ 1.dat0 capul, pri3i.d cu ate./ie 1.spre culise pe ci.e3a care desi;ur .u era acolo, al doilea se pre70cu c0)i i. ) trase u. 7ir de pra7 1. oc<i 9i 1.cepu s0)9i 7rece pleoa ) pa sc<i-o.osi.du)se de durere 8 iar al treilea se repe =i e@cla-1.d :
1+ F Guer-a.tes

1!!

F Pe.tru .u-ele lui Du-.e=eu, cred c0 se ridic0 corti.a, .e 3o-# pierde locurile# A9 7i 3rut s0)i 3or:esc lui &ai.t)Loup, dar i.di; ) .area lui pro3ocat0 de da.sator era at1t de -are, 1.c1t se o;li.dea pe al:ul oc<ilor s0i 8 1i 1.corda o:ra5ii ca o ar-0tur0 i.terioar0, ast7el 1.c1t tul:urarea sa l0u.tric0 traduc1.du)se pri.tr)o depli.0 i.a-o3i:ilitate e@terioar0, .ici .)a3ea elasticitatea, 45ocul6 .ecesar ca s0)-i 1.) t1-pi.e 3reu. cu31.t 9i s0)-i r0spu.d0# Priete.ii =i ) aristului, 30=1.d c0 totul se s71r9ise, se 1.toarser0 li.;0 el, 1.c0 tre-ur1.d# Dar ru9i.a/i c0)l p0r0siser0, /i.eau cu di.adi.sul ca s0 9tie c0 .u)9i d0duser0 sea-a de .i -ic# De aceea 1.cepur0 s0 3or:easc0, u.ul despre pra 7ul care)i i.trase 1. oc<i, altul despre spai-a .e1.te-eiat0 , N1.c<ipui.du)9i c0 se ridica $corti.a, al treilea despre a) se-0.area e@traordi.ar0 a cui3a care trecuse cu 7ratele s0u# Ri)i -a.i7estar0 c<iar oarecare sup0rare, pe.tru: c0 el .u le 1-p0rt09ise e-o/iile# F Cu-, .u te)a -irat U A9adar .u 3e=i li-pede G F Care 3a s0 =ic0, s1.te/i cu to/ii .i9te la9i, 1.;1.0: =iaristul p0l-uit# Neco.sec3e./i cu 7ic/iu.ea pe care o adoptaser0 9i 1. 3irtutea c0reia ar 7i tre:uit F dar .ici .u se ;1.deau la a9a ce3a F s0 ai:0 aerul c0 .u 1./ele; ceea ce co ) le;ul lor 3oia s0 spuie, rostir0 o 7ra=0 tradi/io.al0 1. a) ceste 1-pre5ur0ri : 4Nu)/i dai sea-a c0)/i ie9i di. 7ireC 3rei s0)/i sar0 -u9tarul, s)ar spu.e c0 ai luat)o ra=.a M "t 1./elesese- de di-i.ea/0 1. 7a/a perilor 1.7lori/i, i) lu=ia pe care se 1.te-eia dra;ostea lui Ro:ert pe.tru <Dachel' Euand du Sei>neurC! 9i tot a9a 1-i d0dea- sea-a de realitatea pe care, di-potri30, o co./i.eau su 7eri./ele .0scute di. aceast0 dra;oste# Pu/i. c1te pu/i. aceea pe care o 1.cerca de 3reo or0, 70r0 s0 1.cete=e,, se retracta, i.tr0 1. el, iar 1. oc<ii lui se i3i o =o.0 dispo .i:il0 9i -l0dioas0# A- plecat de la teatru, &ai.t)Loup 9i cu -i.e, 9i a- por.it pe 5os# I.t1r=iase- o clip0 1. tr)u. col/ de pe a3e.ue Ga:riel de u.de odi.ioar0 o 3edeaadesea pe Gil:erte sosi.d# A- 1.cercat c1te3a clipe s0) -i a-i.tesc aceste i-presii dep0rtate 9i era- s0)l a5u.; pe &ai.t)Loup 1. pas 4;i-.astic6, c1.d a- 30=ut u. do-., destul de prost 1-:r0cat, care a3ea a) 1!T

erul c0)i 3or:e9te ca- de aproape# A- co.c<is c0 era u. priete. perso.al al lui Ro:ert 8 totu9i -i s)a p0rut c0 se apropiau 9i -ai -ult u.ul de altul8 deodat0, a) 9a cu- se i3e9te pe cer u. 7e.o-e. astral, a- 30=ut .i9te corpuri o3oide adopt1.d cu o repe=iciu.e 3erti;i ) .oas0 toate po=i/iile pe care le 1.;0duia s0 alc0tuiasc0, 1. 7a/a lui &ai.t)Loup, o co.stela/ie .esta:il0# Aru.cate ca di.tr)o pra9tie, -i s)au p0rut c0 erau cel pu/i. 1. .u-0r de 9apte# Nu erau totu9i dec1t cei doi pu-.i ai lui &ai.t)Loup 1.-ul/i/i 1. 3ite=a lor cu care)9i sc<i-:au locul 1. acest a.sa-:lu 1. apare./0 ideal 9i decorati3# Dar acest 7oc de arti7icii .u era dec1t o :urdu9eal0 ad) -i.istrat0 de &ai.t)Loup 9i al c0rei caracter a;resi3 9i .icidecu- estetic, 1-i 7u dest0i.uit -ai 1.t1i de 1.70/i ) 9area do-.ului 1-:r0cat s0r0c0cios, care parc0)9i pier ) dea 1. acela9i ti-p cu-p0tul, o 7alc0 9i -ult s1.;e# D0 du e@plica/ii -i.ci.oase celor ce se apropiau ca s0)l 1. tre:e, 1.toarse capul, 9i 30=1.d c0 &ai.t)Loup se 1.de p0rta de7i.iti3 ca s0 -0 a5u.;0, st0tu locului, pri3i.du)l cu u. aer 1.ciudat 9i cople9it, dar .icidecu- 7urios# &ai.t)Loup di-potri30, era, de9i .u pri-ise .ici o lo3i tur0 8 9i oc<ii s0i sclipeau 1.c0 de -1.ie c1.d -0 a5u. se# I.cide.tul .u a3ea .ici o le;0tur0, a9a cu- cre=u se-, cu pal-ele de la teatru# Era u. trec0tor pasio.at care, 30=1.d ce -ilitar 7ru-os era &ai.t)Loup, 1i 70cuse propu.eri# Priete.ul -eu .u se -ai du-irea de 1.dr0= ) .eala acestei 49lea<te6 care .ici .u -ai a9tepta u-:ra .op/ii ca s0)9i ia 1.dr0=.eala, 9i 3or:ea de propu.erile care i se 70cuser0 cu aceea9i i.di;.are cu care 3or:esc =iarele de o t1l<0rie =iua).)a-ia=a)-are, 1.tr)u. cartier ce.tral di. Paris# Totu9i, do-.ul :0tut era acu=a:il, c0ci u. pla. 1.cli.at apropie destul de repede dori./a de des70tare, ast7el 1.c1t si.;ur0 7ru-use/ea s0 apar0 ca o 1.3oire# Or, 7ru-use/ea lui &ai.t)Loup .u -ai pu tea 7i pus0 1. discu/ie# Pu-.i ca aceia pe care)i ad-i .istrase s1.t de 7olos oa-e.ilor de soiul celui ce)l acos tase adi.eauri, ca s0 le dea serios de ;1.dit, dar totu9i prea pu/i. ti-p ca s0 se poat0 1.drepta 9i s0 scape ast 7el de pedepsele 5udec0tore9ti# Ast7el, de9i &ai.t)Loup 1i tr0sese c<el70.eala 70r0 s0 stea prea -ult la ;1.d, toate
1!9

celelalte de acest soi, c<iar dac0 3i. 1. a5utorul le;ilorP .u reu9esc s0 o-o;e.i=e=e -ora3urile# Aceste i.cide.te 9i 70r0 1.doial0 acela la care se ;1.dea cel -ai -ult, 1l 70cur0 pese-.e pe Ro:ert s0 doreasc0 s0 r0-1.0 pu/i. si.;ur# C0ci, peste o clip0, -0 ru;0 s0 .e desp0r/i- 9i s0 -0 duc si.;ur la doa-.a de Villeparisis u.de -0 3a 1.t1l.i, dar pre7era s0 .u i. ) tr0- 1-preu.0 ca s0 ai:0 -ai de;ra:0 aerul c0 a:ia so ) sise la Paris, dec1t s0 dea de ;1.dit c0 petrecuse- o par te a dup0)a-ie=ei 1-preu.0# A9a cu- presupusese- 1.ai.te de a o 7i cu.oscut pe doa-.a de Villeparisis la 'al:ec, era -are deose:i re 1.tre -ediul 1. care tr0ia ea 9i acela al doa-.ei de Guer-a.tes# Doa-.a de Villeparisis era u.a di. acele 7e-ei care, .0scut0 di.tr)o 7a-ilie ;lorioas0 9i i.tr1.d pri. c0s0torie, 1.tr)alta .u -ai pu/i. ;lorioas0, .u se :ucur0 totu9i de o -are situa/ie -o.de.0, 9i cu e@cep/ia c1tor3a ducese, .epoatele sau cu-.atele lor, 9i c<iar a u.uia sau a dou0 capete 1.coro.ate, 3ec<i le;0turi de 7a-ilie, au 1. salo.ul lor .u-ai u. pu:lic de -1.a a treia, :ur;<e=e, .o:ili-e pro3i.cial0 sau corupt0, a c0 ) rei pre=e./0 a 1.dep0rtat de -ult lu-ea ele;a.t0 9i s.o:ii care .u s1.t o:li;a/i s0 le 7rec3e.te=e di. 1.da ) toriri de rude.ie sau di. prea 3ec<e i.ti-itate# Dup0 c1te3a clipe .)a- 1.t1-pi.at, 7ire9te, .ici o ;reutate ca s0 1./ele; de ce doa-.a de Villeparisis era at1t de :i.e i.7or-at0 la 'al:ec, 9i c<iar -ai :i.e dec1t .oi, de cele -ai -ici a-0.u.te 1. le;0tur0 cu c0l0toria pe care tata o 70cea atu.ci 1. &pa.ia 1. to30r09ia do-.ului de Norpois# Dar cu toate acestea, .u) -i era cu puti./0 s0 -0 7i@e= la ideea c0 priete.ia de -ai :i.e de dou0=eci de a.i a doa-.ei de Villeparisis cu a-:asadorul ar 7i putut 7i cau=a declas0rii -arc<i=ei, 1.tr)o lu-e 1. care 7e-eile cele -ai str0lucite a7i9au a-a./i -ai pu/i. res ) pecta:ili dec1t acesta, care de alt-i.teri pese-.e c0 era de -ult ti-p pe.tru -arc<i=0 .u-ai u. 3ec<i pri ) ete.# Doa-.a de Villeparisis s0 7i a3ut odi.ioar0 alte a3e.turi U A31.d pe 3re-uri u. caracter -ai pasio.at dec1t acu-, c1.d a5u.sese la o :0tr1.e/e cucer.ic0 9i li ) .i9tit0, care datora poate totu9i ce3a di. po=i/ia ei ace)
&51

lor a.i 1.7oca/i 9i co.su-a/i, .u 9tiuse oare, 1. pro3i. cia u.de tr0ise -ult ti-p, s0 e3ite u.ele sca.daluri, .ecu.oscute de .oile ;e.era/ii care le co.statau doar e7ectul 1. alc0tuirea a-estecat0 9i de7ectuoas0 a u.ui salo. de alt-i.teri -e.it s0 7ie u.ul di. cele -ai pure de orice a-estec -ediocru U 4Gura rea6 pe care i)o atri:uia .epotul ei 1i atr0sese oare 1. aceste ti-puri du9 ) -a.i U O 1.de-.ase oare s0 pro7ite de u.ele succese la :0r:a/i, ca s0 se r0=:u.e pe u.ele 7e-ei U Toate astea erau cu puti./0 8 iar ;i.;09ia, se.si:ilitatea F .ua./1.d cu at1t 7ar-ec .u .u-ai e@presiile dar 9i i.to.a/iile F cu care doa-.a de Villeparisis 3or:ea de pudoare, de :u.0tate, .u puteau i.7ir-a aceast0 presupu.ere 8 c0ci cei ce .u .u-ai c0 3or:esc :i.e de u.ele 3irtu/i, dar c<iar le 1.cearc0 7ar-ecul 9i le 1./ele; de -i.u.e >care 3or 9ti s0 le descrie, 1. "emoriile lor, 1.tr)o i-a;i.e de-.0? se tra; adesea, dar .u 7ac ei 1.9i9i parte, di. ;e.era/ia -ut0, aspr0, .ecioplit0 9i 70r0 art0, care le)a practicat# Aceasta se r0s7r1.;e, dar .u se co.ti.u0 1. $ ei# 1. locul caracterului cu care era 1.=estrat0, ;0se9ti o se.si:ilitate, o i.teli;e./0 care .u slu5esc ac/iu.ii# Ri 7ie c0 au 7ost sau .u 1. 3ia/a doa-.ei de Villeparisis sca.daluri pe care le)ar 7i 1.0:u9it str0lucirea .u-elui Oi, toc-ai aceast0 i.teli;e./0, o i.teli;e./0 -ai de;ra:0 de scritor de -1.a a doua dec1t de 7e-eie de lu-e, era cu si;ura./0 prici.a dec0derii ei -o.de.e Doa-.a de Villeparisis prosl03ea 70r0 1.doial0 -ai ales calit0/i destul de pu/i. e@alta.te, ca cu-p0tare 9i tact 8 dar ca s0 3or:i- de -0sur0 1.tr)u. c<ip cu totul potri3it, -0sura .u e de a5u.s 9i s1.t .ecesare u.ele -erite de scriitor care presupu. o e@altare pu/i. -0 ) surat0 8 o:ser3ase- la 'al:ec c0 ;e.iul u.or -ari ar ) ti9ti r0-1.ea .e1./eles doa-.ei de Villeparisis 8 c0 .u 9tia dec1t s0)9i :at0, su:/ire, 5oc de ei, d1.d lipsei sale de 1./ele;ere o 7or-0 spiritual0 9i ;ra/ioas0# Dar acest spirit 9i aceast0 ;ra/ie, la .i3elul pe care)l ati.;eau la ea, de3e.eau ele 1.sele F 1. alt pla., 9i c<iar dac0 le)ar 7i des709urat ca s0 co.teste cele -ai su:tile opere F ade30rate 1.su9iri artistice# Dar ase-e.ea calit0/i e@er ) cit0 asupra oric0rei situa/ii -o.de.e, o ac/iu.e :ol.0 ) 3icioas0 electi30, cu- spu. -edicii, 9i at1t de .i-ici)
1T1

toare, 1.c1t cei cu u. te-ei c1t -ai trai.ic, cu ;reu pot re=ista c1/i3a a.i# Ceea ce arti9tii .u-esc i.teli;e./0 pa ) re pur0 prete./ie pe.tru societatea ele;a.t0 care, i.ca ) pa:il0 s0 se situe=e di. si.;urul pu.ct de 3edere di. care 5udec0 orice, .u 1./ele;e .iciodat0 atrac/ia deose:it0 c0 ) reia 1i cedea=0 c1.d ale;e o e@presie sau 7ace o apropi ) ere cu ea, 1.cearc0 1. to30r09ia lor o o:oseal0, o iritare di. care i=3or09te 7oarte repede a.tipatia# Cu toate aces ) tea, 1. co.3ersa/ia ei, 9i acela9i lucru se poate spu.e c<iar despre -e-oriile ei care s)au pu:licat de atu.ci, doa-.a de Villeparisis -a.i7esta doar u. soi de ;ra/ie cu totul -o.de.0# Dup0 ce trecuse pe l1.;0 lucrurile de sea-0 70r0 s0 le ad1.ceasc0, u.eori 70r0 s0 le deo ) se:easc0, re/i.use di. a.ii 1. care tr0ise 9i pe care)i de ) scria de alt-i.teri cu -ult0 preci=iu.e 9i 7ar-ec, .u-ai 7ri3olitatea pe care ace9tia i)o o7eriser0# Dar o lucrare, c<iar dac0 pri3e9te .u-ai su:iecte care .u s1.t i.te ) lectuale, este totu9i o oper0 de i.teli;e./0, 9i ca s0 dai 1.tr)o carte sau 1.tr)o co.3ersa/ie care se deose:e9te pu/i. de ea, i-presia des031r9it0 a 7ri3olit0/ii, e .ece ) sar0 o do=0 de serio=itate de care o persoa.0 pur 9i si- ) plu 7ri3ol0 .)ar 7i 1. stare# 1. u.ele -e-orii scrise de 3reo 7e-eie, 9i co.siderate ca o capodoper0, cutare 7ra ) =0 care se citea=0 ca -odel de ;ra/ie u9oar0 -)a 70cut totdeau.a s0 presupu. c0 pe.tru a a5u.;e la ase-e.ea spri.te.eal0, autorul tre:uie s0 7i posedat alt0dat0 o 9tii./0 pu/i. ;reoaie, o cultur0 re:ar:ati30 9i c0, pe c1.d era 7at0 t1.0r0, pese-.e c0 p0rea priete.ilor ei o peda.t0 .esu7erit0# Iar 1.tre u.ele calit0/i literare 9i i.succesul -o.de., le;0tura e at1t de .ecesar0, 1.c1t ci ) ti.d ast0=i -e-oriile doa-.ei de Villeparisis, cutare epitet 5ust, cutare -eta7or0 care se 1.l0./uiesc, 3or 7i de a5u.s cititorului ca s0 reco.stituie, cu a5utorul lor, salutul ad1.c, dar ;lacial pe care tre:uia s0)l adrese=e :0tr1.ei -arc<i=e, pe scara u.ei a-:asade, cutare s.o: ca doa-.a Leroi, care poate c0O)i 1.doia o carte de 3i=i t0 1. dru- spre ducesa de Guer-a.tes, dar care .u i.tra .iciodat0 1. salo.ul ei, de tea-0 s0 .u se decla se=e acolo pri.tre toate so/iile de -edici sau de .otari# Poate doa-.a de Villeparisis 7usese o peda.t0 1. pri-a ei ti.ere/e, 9i a-e/it0 atu.ci de 9tii./a sa poate .u 9ti) 1T+

sase s0)9i st0p1.easc0, 1-potri3a u.or oa-e.i de lu-e -ai pu/i. i.teli;e./i 9i -ai pu/i. i.strui/i, s0;e/ile o/e) lite pe care r0.itul .u le uit0# Apoi, tale.tul .u e u. ape.dice 7als pe care 1l ada ) u;i arti7icial acelor 7elurite 1.su9iri care asi;ur0 reu9ita 1. societate, ca s0 reali=e=e cu restul ceea ce oa-e.ii de lu-e .u-esc o 47e-eie des031r9it06# El este produ) sul 3iu al u.ei a.u-ite 1.cli.0ri -orale, c0reia 1.deo: ) 9te 1i lipsesc -ulte calit0/i 9i u.de predo-i.0 o se.si:ili ) tate ale c0rei alte -a.i7est0ri pe care .u le p0tru.dei.tr)o carte, se pot 7ace 7oarte puter.ic si-/ite de)a lu.;ul e@iste./ei, de pild0 cutare curio=it0/i, cutare 7a.) te=ii, dori./a de)a te duce aici sau acolo pe.tru propri) a) /i pl0cere, 9i .u 1. 3ederea sporirii, -e./i.erii sau .u-ai pe.tru si-pla 7u.c/io.are a reia/ilor -o.de.e# O 30=use- pe doa-.a de Villeparisis la 'al:ec 1.co. ) 5urat0 de slu;ile ei 9i .earu.c1.d .ici o pri3ire asupra celor ce 9edeau 1ri 3 <olul <otelului# Dar a3usese- pre) si-/irea c0 aceast0 a:/i.ere .u 1.se-.a i.di7ere./0, 9i se pare$ c0 .u se 1.c<isese 1.totdeau.a 1. ea# Murea s0 cu.oasc0 cutare sau cutare i.di3id care .)D3ea .ici u. titlu ca s0 7ie pri-it 1. casa ei, u.eori pe.tru c0 ;0sise c0 e 7ru-os, sau .u-ai pe.tru c0 i se spusese c0 e <a= ) liu, sau pe.tru c0 i se p0ruse c0 se deose:e9te de oa ) -e.ii pe care)i cu.o9tea, care pe ti-pul c1.d .u)i apre ) cia 1.c0 cre=1.d c0 .u 3or p0r0si .iciodat0, apar/i.eau cu to/ii celui -ai pur 7o:ur; &ai.t)Ger-ai.# Era o:li ) ;at0 s0)9i adrese=e :oe-ului, -icului :ur;<e= 5de care)l deose:ise, i.3ita/iile a c0ror 3aloare el .u le putea apre ) cia, ou o st0rui./0 care o deprecia pu/i. c1te pu/i. 1. oc<ii s.o:ilor, o:i9.ui/i s0 pre/uiasc0 u. salo. -ai de ) ;ra:0 dup0 lu-ea pe care st0p1.a casei o e@cludea, de) c1t dup0 aceea pe care o pri-ea# Dac0 de :u.0 sea-0, la u. -o-e.t dat di. ti.ere/ea ei, doa-.a de Villepa ) risis, :la=at0 de -ul/u-irea de a 7ace parte di. cre-a aristocra/iei, se ca- a-u=ase s0 sca.dali=e=e lu-ea 1. care tr0ia, s0)9i =dru.ci.e de :u.0 3oie situa/ia, 1.ce ) puse s0 acorde 1.se-.0tate acestei situa/ii dup0 ce o pierduse# Voia s0 arate duceselor c0 1.se-.a -ai -ult Ndec1t ele, spu.1.d, 70c1.d tot ce .u 1.dr0=.eau ele s0 spu.0 9i s0 7ac0# Dar acu-, c1.d acestea, cu e@cep/ia
1T(

<'

u.ora di. rudele ei apropiate, .u -ai 3e.eau la ea, se si-/ea -ic9orat0 9i tot -ai dorea s0 do-.easc0, dar altcu- dec1t pri. spirit# Ar 7i 3rut s0 atra;0 pe toate acelea pe care a3usese at1ta ;ri50 s0 le 1.l0ture# C1te 3ie/i de 7e-ei, 3ie/i de alt-i.teri pu/i. cu.oscute >c0ci 7iecare are, dup0 31rsta lui, u. soi de lu-e deose:it0, 9i discre/ia :0tr1.ilor 1-piedic0 pe ti.eri s0)9i 7ac0 o idee despre trecut 9i s0 1-:r0/i9e=e 1.tre; ciclul?, au 7ost ast7el 1-p0r/ite 1. perioade pli.e de co.traste, cea di. ur-0 7ii.d pe de)a).tre;ul 7olosit0 s0 recucere9ti ceea ce cu at1ta 3oie :u.0 ai aru.cat 1. 31.t 1. cea de a doua M 1. ce c<ip aru.cat0 1. 31.t U Ti.erii 9i)l 1.) e<ipuiesc cu at1t -ai pu/i., cu c1t 30d o :0tr1.0 9i res) pecta:il0 -arc<i=0 de Villeparisis 9i .ici .)au <a:ar c0 -e-orialista serioas0 de ast0=i, at1t de de-.0 su: peruca ei al:0, ar 7i putut 7i odi.ioar0 o co-esea.0 3esel0 care poate a 70cut atu.ci deliciile, poate c0 a tocat a3erea u.or :0r:a/i care dor- acu- so-.ul de 3eci 8 iar 7ap ) tul c0 s)a c0=.it de ase-e.ea s0 .i-iceasc0, cu o di:0 ) cie st0ruitoare 9i 7ireasc0, o situa/ie pe care o datora o:1r9iei sale .o:ile .u 1.sea-.0 .icidecu- c0 1. acel ti-p 1.dep0rtat doa-.a de Villeparisis .u pu.ea -are pre/ pe situa/ia ei# Dup0 cu- i=olarea, i.ac/iu.ea 1. care tr0ie9te u. .euraste.ic pot 7i ur=ite de el de di-i ) .ea/a p1.0 seara 70r0 s0 i se par0 suporta:ile 9i se prea poate ca, 1. ti-p ce se ;r0:e9te s0 adau;e u. oc<i .ou re/elei care)l re/i.e pri=o.ier, s0 3ise=e .u-ai :aluri, 31.0tori 9i c0l0torii# Ne str0dui- 1. orice clip0 s0 .e -odel0- 3ia/a, dar copii.d 70r0 3oie, ca u. dese., tr0) s0turile celui ce s1.te- 9i .u celui ce .e)ar 7i -ai pl0cut s0 7i-# &aluturile dispre/uitoare ale doa-.ei Leroi puteau e@pri-a, 1. oarecare -0sur0, ade30rata 7ire a doa-.ei de Villeparisis, dar .u corespu.deau .icide):u- dori./ei sale# 20r0 1.doial0, c<iar 1. -o-e.tul 1. care, potri3it u.ei 1@presii dra;i doa-.ei &Ka.., doa-.a Leroi 4o des7ii./a6 We -arc<i=0, aceasta putea 1.cerca s0 se co.sole=e adu) 1.du)9i a-i.te c0 re;i.a Marie)A-elie 1i spusese c1.d3a #) Te iu:esc ca pe o 7iic06# Dar ase-e.ea a-a:ilit0/i re;ale, il.ice 95 i;.orate, e@istau .u-ai pe.tru -arc<i=0, pli.e s pra7, ca diplo-a u.ui 7ost pre-ia.t 1.t1i al Co.ser3a)
14

torului# &i.;urele ade30rate a3a.ta5e -o.de.e s1.t acelea care creea=0 3ia/0, acelea care pot disp0rea 70r0 ca cel ce a :e.e7iciat de ele s0 7i 1.cercat s0 le re/i.0 sau s0 le di) 3ul;e, pe.tru c0 1. aceea9i =i le succed o sut0 altele# Adu) c1.du)9i a-i.te de ase-e.ea cu3i.te ale re;i.ei, doa-.a de Villeparisis le)ar 7i sc<i-:at :ucuros cu puterea per) .irt.e.etD de a 7i i.3itat0 pe care o poseda doa-.a Leroi,, di#pD cu- 1.tr)u. restaura.t, u. -are artist .ecu.oscut,, aQ c0rui ;e.iu .u e scris .ici pe tr0s0turile 7e/ei sale s7i) oase .ici pe croiala 1.3ec<it0 a 3esto.ului s0u 5erpelit, ar pre7era s0 7ie c<iar t1.0rul cuiisier 1 de pe ulti-a treapt0 a societ0/ii, dar care pr1.=e9te la o -as0 3eci.0 cu dou0 actri/e 9i spre care =oresc 1.tr)o ;oa.0 slu;ar.ic0 9i .e) 1.cetat0, patro.ul, matre ul d'hotel! c<el.erii, picolii 9i pi.0 9i r1.da9ii care ies di. :uc0t0rie de7il1.d, ca s0)l sa) lute ca 1. :as-e, 1. ti-p ce c<elarul, tot at1t de pr07uit ca sticlele sale, se 1.dreapt0 9i el cu picioarele str1-:e 9i or:it ca 9i cu-, 3e.i.d di. pi3.i/0, 9i)ar 7i scr1.tit picio ) rul 1.ai.te de a urca la lu-i.a =ilei# Tre:uie s0 spu.e- totu9i c0 dac0 a:se./a doa-.ei Le) roi 1. salo.ul doa-.ei de Villeparisis -1<.ea .espus pe st0p1.a casei, ea trecea .eo:ser3at0 1. oc<ii u.ui -are .u) -0r de i.3ita/i, care i;.orau cu totul situa/ia deose:it0 a doa-.ei Leroi, cu.oscut0 .u-ai de lu-ea ele;a.t0, 9i .u se 1.doiau c0 recep/iile doa-.ei de Villeparisis .u erau, a9a cu- s1.t co.3i.9i ast0=i cititorii -e-oriilor ei, cele -ai str0lucite di. Paris# La aceast0 di.t1i 3i=it0 pe care -)a- dus s)o 7ac doa-) .ei de Villeparisis, dup0 ce -0 desp0r/ise- de &ai.t)Loup, ur-1.d s7atul pe care do-.ul de Norpois 1l d0duse tatii, a- ;0sit)o 1. salo.ul ei tapetat cu -0tase ;al:e.0 pe care ca.apelele 9i -i.u.atele 7otolii cu tapi/erie de 'eau3ais se despri.deau 1.tr)o culoare ro= aproape 3iolet0, de =-eur0 coapt0# Al0turi de portretele Guer-a./ilor, ale Villeparisi9tilor, 3edeai portretele F o7erite c<iar de -o) del F al re-.ei Marie)A-elie, al resi.ei 'el;iei, al pri.) C$Delui de Qoi.3ille, pe cap cu o :o.et0 de da.tel0 .eaCr) de pe ti-puri >pe care)o p0stra cu acela9i i.sti.ct priceput al culorii locale sau istorice pe care u. <otelier :reto. ca)
1

I.ter-ediar la :urs0# &57

re, oric1t de pari=ia.0 ar 7i de3e.it clie.tela sa, crede c0 e -ai di:aci ca c<el.eri/ele sale s0)9i p0stre=e :o.eta 9i -1.ecile 1.ioiate?, st0tea la u. -ic :irou, u.de 1.ai.tea ei, al0turi de pe.sule, de palet0 9i de o acuarel0 cu 7lori 1. ) ceput0, erau 1. pa<are, 1. 7ar7urioare, 1. ce9ti .i9te tra.da) 7iri spu-o9i, .i9te c1rciu-0rese 9i c<ica 3oi.icului, pe care idi. prici.a a7lue./ei di. acea clip0 a 3i=itelor, se oprise :s0 le picte=e 9i care a3eau aerul c0 1-podo:esc te5;<eaua u.ei 7lor0rese di.tr)o sta-p0 di. 3eacul al ^VIII)lei# C1.d #a- i.trat 1. acest salo. di.adi.s prea pu/i. 1.c0l=it, pe. ) tru c0 -arc<i=a r0cise 1.torc1.du)se de la castelul ei, a;0sit pri.tre cei pre=e./i u. ar<i3ist cu care doa-.a de Villeparisis clasase de di-i.ea/0 scrisorile auto;ra7e ale perso.a5elor istorice adresate ei 9i care erau -e.ite s0 7i;ure=e 1. 7acsi-ile ca piese 5usti7icati3e 1. -e-oriile pe care toc-ai le redacta, 9i u. istoric sole-. 9i i.ti-idat care, a7l1.d c0 ea -o9te.ise u. portret al ducesei de Mo.t) -ore.cA, 3e.ise s0)i cear0 3oie s0)l reproduc0 1.tr)o pla.90 1. lucrarea sa asupra 2ro.dei, 3i=itatori c0rora li se a)$d0u;ase 7ostul -eu ca-arad 'loc<, acu- t1.0r autor dra-atic, pe care ea se :i=uia ca s0)i procure arti9ti care s0 5oace ;ratis la 3iitoarele ei -ati.ee# E ade30rat c0 acest caleidoscop social, era pe cale s0 se r0stoar.e 9i c0 a7acerea DreA7us a3ea s0 aru.ce pe e3rei pe ulti-a treapt0 a sc0rii sociale# Dar, de o parte ciclo.ul dreA7usist se de=)l0./uia 1. =adar cu 7urie, c0ci tala=urile .u ati.; la 1.ceputul 7urtu.ii -1.ia lor cea -ai -are# Apoi, doa-.a de Viilleparisis, l0s1.d o parte di. 7a-ilia ei s0 tu.e 9i s0 7ul;ere 1-potri3a e3reilor, r0-0sese p1.0 atu.ci cu totul str0i.0 de acest proces 9i .u se si.c<isea de el# I. s71r9it, u. t1.0r ca 'loc<, pe care .i-e.i .u)l cu.o9tea, putea trece .eo:ser3at, 1. ti-p ce e3reii cu 3a=0 9i repre=e.tati3i di. partidul lor erau a-e.i./a/i# A3ea acu- :0r:ia pu.ctat0 de u. 4cioc6, purta oc<elari, o redi.;ot0 lu.;0, 9i o -D.use, ca u. sul de papArus, 1. -1.0# E;ipte.ii 9i turcii pot detesta pe e3rei# Dar 1.tr)u. salo. 7ra.ce= di7ere./ele di.tre aceste popoare .u s1.t at1t de percepti:ile 9i u. israelit care)9i 7ace i.trarea ca 9i cu- ar ie9i di. ad1.cul de9ertului, cu trupul aplecat ca o <ie.0, cu cea7a 1.cli.at0 pie=i9 9i 70c1.d 4sala-alecuri6, satis7ace, de :u.0 sea-0, i- ;ust de orie.talis-# Dar pe.tru asta e .ecesar ca e)
&58

3reul s0 .u 7ac0 parte di. 4lu-e6, alt7el ia u9or 1.70/i9area u.ui lord, 9i apuc0turile lui s1.t at1t de 7ra.ci=ate, 1.c1t .asul s0u re:el, cresc1.d ca cDl/u.a9ii 1. direc/ii .epre ) 30=ute, te 7ace s0 te ;1.de9ti la .asul lui Mascarille -ai de;ra:0, dec1t la acela al lui &olo-o.# Dar 'loc<, .e7ii.d -l0diat de ;i-.astica 47o:ur;ului6 .ici 1..o:ilat pri.tr)o 1.cruci9are cu A.;lia sau &pa.ia, r0-1.ea pe.tru u. a-a tor de e@otis-, tot at1t de ciudat 9i de sa3uros de pri3it, 1. ciuda costu-ului s0u europea., ca u. o3rei de Deca-ps, Mi.u.at0 putere a rasei care di. ad1.cul 3eacurilor 1- ) pi.;e p1.D 1. Parisul -oder., pe culoarele teatrelor, 1. dosul ;<i9eelor :irourilor .oastre, la o 1.-or-1.tare, pe strad0, o 7ala.;0 i.tact0, stili=1.d coa7ura -oder.0, a: ) sor:i.d, 70c1.d s0 se uite, discipli.1.d redi.;ota, care r0h -1.e 1. 7o.d 1. totul ase-0.0toare cu aceea a scri:ilor asirie.i picta/i 1. costu-e de cere-o.ie pe 7ri=a u.ui -o ) .u-e.t di. &usa 1. 7a/a palatului lui Darius# >Peste o or0, &loc< a3ea s0)9i 1.c<ipuie c0 do-.ul de C<arlus se i.7or ) -a, di. rea3oi./0 a.tise-it0, dac0 el purta u. pre.u-e, e3reiesc, c1t0 3re-e o 70cea .u-ai di. curio=itate estetic0 9i de dra;ul culorii locale?# Dar 1. 7o.d, a 3or:i de per ) -a.e./a raselor t0l-0ce9te ;re9it i-presia pe care .e)o dau e3reii, ;recii, persa.ii, toate acele popoare c0rora e -ai :i.e s0 le la9i 3arietatea# Cu.oa9te-, ;ra/ie picturilor 3ec<i, 7i;ura 3ec<ilor ;reci, a- 30=ut asirie.i pe 7ro.to .ul u.ui palat di. &usa# Dar atu.ci c1.d 1.t1l.i- 1. lu -e .i9te orie.tali apar/i.1.d cutDrui sau cut0rui ;rup .i se pare c0 s1.te- 1. pre=e./a u.or 70pturi supra.aturale pe care puterea spiritis-ului le)ar 7i 70cut s0 r0sar0# Nu cu.oa9te- dec1t o i-a;i.e super7icial08 iat0 c0 a do:1.dit ad1.ci-e, se des709oar0 1. cele trei di-e.siu.i, se -i9c0# T1.0ra ;recoaic0, 7iica u.ui :a.c<er :o;at 9i la -od0 1. acest -o-e.t, are aerul u.eia di. 7i;ura.tele care si-:oli ) =ea=0, 1.tr)u. :alet istoric 9i estetic, arta eli.0 1. car.e si oase8 dar 1. teatru pu.erea 1. sce.0 :a.ali=ea=0 aceste i-a;i.i8 di-potri30, spectacolul la care .e 7ace s0 asist0i.trarea 1.tr)u. salo. a u.ei turcoaice, a u.ui e3reu, 1.) su7le/i.d 7i;urile, le 7ace -ai stra.ii, ca 9i cu- ar 7i 1.tr)a) ade30r 3or:a de .i9te 7ii./e e3ocate pri.tr)u. e7ort -e) diu-.i-ic# E su7letul >sau -ai de;ra:0 pu/i.ul la care se reduce, cel pu/i. p1.0 aici, su7letul 1. acest soi de -a)
1T!

teriali=0ri?, su7letul pe care)l 30=use- -ai 1.ai.te, 1. trea ) c0t, .u-ai 1. -u=ee, su7letul 3ec<ilor ele.i, al 3ec<ilor e3rei, s-uls di.tr)o 3ia/0 1. acela9i ti-p 70r0 1.se-.0tate 9i tra.sce.de.tal0, care parc0 ar e@ecuta 1. 7a/a .oastr0 aceast0 -i-ic0 tul:ur0toare# 1. =adar a- 3rea s0 1-:r0 ) /i90- 1. t1.0ra ;recoaic0, ce se sustra;e, o 7i;ur0 ad-ira t0 odi.ioar0 pe pere/ii u.ui 3as# Mi se p0rea c0 dac0 l)a9 7i 7oto;ra7iat pe 'loc< 1. lu-i.a salo.ului doa-.ei de Villeparisis, ar 7i a3ut aceea9i i-a;i.e a lui Israel, at1t de tul:ur0toare pe.tru c0 .u pare c0 e-a.0 di. u-a.i ) tate, at1t de decep/io.a.t0 pe.tru c0 sea-0.0 oricu- prea -ult cu u-a.itatea, pe care .i le 1.70/i9ea=0 7oto;ra7iile spiritiste# 1.tr)u. c<ip -ai ;e.eral, p1.0 9i cu3i.tele lip ) site de orice 1./eles ale celor 1. societatea c0rora tr0i- .e dau i-presia supra.aturalului 1. lu-ea .oastr0 sear:0d0 de toate =ilele, u.de c<iar u. o- de ;e.iu de la care a9) tept0-, adu.a/i ca 1. 5urul u.ei -ese ce se 1.31rte9te, de=le;area secretului i.7i.itului, roste9te aceste cu3i.te F )acelea9i care toc-ai ie9eau de pe :u=ele lui 'loc<: 4&0 7i/i cu :0;are de sea-0 cu 5o:e.ul -eu6# F Doa-.e, -i.i9trii, scu-pe do-., spu.ea toc-ai doa-.a de Villeparisis, adres1.du)se 1.deose:i 7ostului -eu ca-arad 9i re1..oi.d 7irul u.ei co.3ersa/ii pe care i.trarea -ea o -trerupsese, ei :i.e, .i-e.i .u 3oia s0)i 3ad0# Oric1t de -ic0 a9 7i 7ost, 1-i aduc 1.c0 a-i.te de re;e care)l ru;a pe :u.icul -eu s0)l i.3ite pe do-.ul Deca=es la o redut0 la care :u.icul tre:uia s0 da.se=e cu ducesa de 'errA# 4Mi)a/i 7ace pl0cere, 2lori-o.d6, spu.ea re;ele# 'u.icul -eu, care era pu/i. surd, cre=1.d c0 ar 7i 3or:a de do-.ul de Castries, ;0sea ru;0-i.tea 7oarte 7i ) reasc0# C1.d 1./elese 1.s0 c0 era 3or:a de do-.ul Deca=es a3u u. -o-e.t de re3olt0, dar se 1.duplec0 9i scrise 1. aceea9i sear0 do-.ului Deca=es, ru;1.du)l st0ruitor s0)i 7ac0 7a3oarea 9i ci.stea de a asista la :alul s0u care a3ea loc 1. s0pt0-1.a ur-0toare# C0ci pe ti-pul acela lu-ea era politicoas0, do-.ule, 9i o cucoa.0 .u s)ar 7i -ul/u-it s0)9i tri-it0 cartea de 3i=it0 ad0u;i.d cu -1.a 4o cea9c0 de ceai6, sau 4ceai da.sa.t6 sau 4ceai -u=ical6# Dar dac0 se 9tia ce)i polite/ea, .ici i-perti.e./a .u era i;.orat0# Deca=es pri-i, dar 1. a5u.ul :alului lu-ea a7l0 c0 :u.icul, .esi-/i.du)se :i.e, a-D.ase reduta# &e supusese re;elui,
&55

dar .u)l a3usese pe do-.ul Deca=e la :alul s0u### Da, do-.ule, 1-i aduc 7oarte :i.e a-i.te de do-.ul de Mole,, era u. o- i.teli;e.t, 1.su9ire pe care a do3edit)o c1.d# l) a pri-it la Acade-ie pe do-.ul de Vi;.A, dar era 7oarte sole-. 9i 1l 30d 1.c0 co:or1.d la el acas0, la ci.0, cu p0l0 ) ria 1. -1.0# F A<M s1.t lucruri ce e3oc0 o epoc0 destul de pri-e5 dioas0 pri. 7ilisti.is-ul ei, c0ci era 70r0 1.doial0 u. o:icei u.i3ersal s0 /ii p0l0ria 1. -1.0 la ti.e acas0, spuse 'loc<, N1. dori./a de a pro7ita de aceast0 oca=ie at1t de rar0 de a a7la, de la u. -artor ocular, ciud0/e.iile 3ie/ii aristocra tice de alt0dat0, 1. ti-p ce ar<i3istul, u. soi de secretar i.ter-ite.t al -arc<i=ei a/i.tea asupr0)i .i9te pri3iri 1. duio9ate 9i parc0 .e spu.ea : 4A9a e ea, 9tie tot, a cu.oscut toat0 lu-ea, pute/i s0 o 1.tre:a/i orice, e e@traordi.ar06# F Nicidecu-, r0spu.se doa-.a de Villeparisis apro pii.d de ea pa<arul 1. care se a7lau .i9te c<ica 3oi.icului pe care a3ea s0 co.ti.ue 1.dat0 s0 le picte=e, era doar u. o:icei al do-.ului de Mole# Nu l)a- 30=ut .iciodat0 pe tata cu p0l0ria 1. -1.0, :i.e1./eles a7ar0 de ca=ul c1.d 3e.ea re;ele, deoarece re;ele 7ii.d pretuti.de.i la el aca s0, st0p1.ul casei .u -ai este dec1t u. si-plu 3i=itator 1.8 $propriul s0u salo.# F Aristotel .e spu.e 1. capitolul II###, 1.dr0=.i do-.ul Pierre, istoricul 2ro.dei, dar cu at1ta s7ial0 1.c1t .i-e.i .u 7u ate.t# &u7eri.d de c1te3a s0pt0-1.i de o i.so-.ie .er3oas0 care re=ista oric0rui trata-e.t, .u se -ai culca 9i, 7r1.t de o:oseal0 .u -ai ie9ea dec1t atu.ci c1.d lucr0 rile sale 1l o:li;au s0 ias0# I.capa:il s0 re1.ceap0 deseori aceste e@pedi/ii at1t de si-ple, pe.tru al/ii, dar carel) o:o seau at1t de -ult ca 9i cu- ar 7i co:or1t di. lu.0, era surpri.s ;0si.d adesea c0 3ia/a oric0rui o- .u era or;a .i=at0 1.tr)u. c<ip per-a.e.t ca s0 dea -a@i-u- de uti litate a31.turilor .0pras.ice ale 3ie/ii sale# G0sea u.eori 1.c<is0 o :i:liotec0 pe care se dusese s)o 3ad0 ridie1.du)se cu ;reu 9i 1.tr)o redi.;ot0 ca u. perso.ai di. Yells# Di. 7ericire o ;0sise pe doa-.a de Villeparisis la ea acas0,, 9i a3ea s0 3ad0 portretul# 'loc< 1l 1.trerupse : F1.tr)ade30r, spuse el rDspu.=1.d celor ce spusese doa-.a de Villeparisis despre protocolul care r1.duia
1T9%

3i=itele re;ale, <a:ar .)a3ea- de asta >ca 9i cu- ar 7i ciudat c0 .u cu.o9tea acest o:icei?# F 2ii.dc0 3e.i 3or:a de acest soi de 3i=ite, cu.oas te/i ;lu-a stupid0 pe care -i)a 70cut)o ieri .epotul -eu 'a=i. U 1.tre:0 doa-.a de Villeparisis pe ar<i3ist# 1. loc s0 se a.u./e, -i)a tri-is 3or:0 c0 re;i.a &uediei 3rea s0 -0 3ad0# F A< M V)a 1.9tii./at a9a, pur 9i si-plu M Are <a= M e@cla-0 'loc< i=:uc.i.d 1. r1s, 1. ti-p ce istoricul su) r1dea cu o ti-iditate -aiestuoas0# F A- 7ost destul de -irat0, c0ci a:ia -0 1.torsesede c1te3a6 =ile de la /ar0 8 ca s0 7iu -ai li.i9tit0, a- ru ;at s0 .u se spu.0 .i-0.ui c0 s1.t la Paris, -0 1.tre :a- cu- de a putut a7la re;i.a &uediei care .u)-i a) Icorda -0car dou0 =ile ca s0 r0su7lu pu/i., ur-0 doa.a de Villeparisis, st1r.i.d ui-irea 3i=itatorilor c0 o 3i =it0 a re;i.ei &uediei .u ar 1.se-.a ca atare .i-ic a.or-al pe.tru a-7itrioa.a ]or# Dac0 doa-.a de Villeparisis cercetase de di-i.ea/0, cu ar<i3istul, docu-e.tele -e-oriilor ei, 1. acest docu ) -e.t le 1.cerca de :u.0)sea-0, 70r0 9tirea ei -eca.is-ul 9i 7ar-ecul asupra u.ui pu:lic de -i5loc, repre=e.tati3 pe.tru acela di. care se 3or recruta cititorii ei# &alo.ul doa-.ei de Villeparisis se putea #deose:i de u. salo. cu )ade30rat ele;a.t di. care ar 7i lipsit -ulte :ur;<e=e pe care le pri-ea 9i 1. care ai 7i 30=ut 1. sc<i-: cutare di. doa-.ele str0lucite pe care doa-.a Leroi s71r9ise pri. Ia le atra;e, dar aceast0 .ua./0 .u e percepti:il0 1. -e ) -oriile ei, u.de dispar u.ele le;0turi .e1.se-.ate ale autoarei, pe.tru c0 .)au prile5ul de a 7i citate 1. ele 8 iar I 3i=itatoarele care .u)l 7rec3e.tau lipsesc pe.tru c0 1. spa/iul, pri. 7irea lucrurilor restr1.s pe care)l o7er0 aceste -e-orii, pot 7i;ura .u-ai pu/i.e persoa.e 9i da c0 acestea s1.t perso.a5e pri.ciare, perso.alit0/i istorice, i-presia -a@i-0 de ele;a./0 pe care -e-oriile o pot da pu:licului este ati.s0# Doa-.a Leroi aprecia c0 sa ) lo.ul doa-.ei de Villeparisis era u. salo. de -1.a a treia 8 iar doa-.a de Villeparisis su7erea de pe ur-a a)Oeestei p0reri# Dar .i-e.i .u -ai 9tie ast0=i ci.e era doa-.a Leroi, p0rerea ei .u -ai are .ici o trecere 9i Isalo.ul doa-.ei de Villeparisis, 7rec3e.tat de re;i.a &u) ediei, de ducele d$Au-ale, de ducele de 'ro;lie, de Q19*

T<ires, de Mo.tale-:ert, de Mo.se.iorul Dupa.loup 3a) 7i co.siderat drept u.ul di. cele -ai str0lucite di. 3ea ) cul al ^l^)lea, de acea posteritate care .u s)a -ai sc<i- ) :at de pe ti-pul lui ]o-er 9i al lui Pi.dar, 9i pe.tru care ra.;ul de-. de i.3idie era ori;i.ea .o:il0, re;al0 9i Euasi)re;al0, priete.ia re;ilor, a c0pete.iilor poporu ) lui, a oa-e.ilor ilu9tri# Or, doa-.a de Villeparisis a3ea c1te pu/i. di. toate acestea 1. actualul ei salo. 9i 1. a-i.tirile, u.eori u9or retu9ate, cu a5utorul c0rora 1l prelu.;ea 1. trecut# Apoi do-.ul de Norpois, care .u era 1. stare s0 re7ac0 o si ) tua/ie aute.tic0 priete.ei sale, 1i aducea 1. sc<i-: :0r :a/i de stat str0i.i sau 7ra.ce=i care a3ea .e3oie de el 9i 9tiau c0 si.;urul c<ip de a)i 7ace curte era de)a 7rec 3e.ta salo.ul doa-.ei de Villeparisis# Poate 9i doa-.a8 Leroi cu.o9tea aceste e-i.e.te perso.alit0/i europe.e# Dar cu- era o 7e-eie pl0cut0 9i se 7erea de to.ul celor peda.te, e3ita s0 3or:easc0 de c<estiu.ea Orie.tului cu pri-ii -i.i9tri, 9i de ese./a dra;ostei cu ro-a.cierii 9i 7ilo=o7ii# 4Dra;ostea U r0spu.se ea odat0 u.ei doa-.e prete./ioase care o 1.tre:ase : OCe crede/i despre dra ) ;osteP U Dra;ostea U 2ac deseori dra;oste, dar .u 3or ) :esc .iciodat0 despre ea6# C1.d pri-ea la ea acas0 cele ) :rit0/ile literaturii 9i ale politicii, se -ul/u-ea, ca 9i du ) cesa de Guer-a.tes, s0)i pu.0 s0 5oace poJer# Le pl0 ) cea -ai -ult pocJerul dec1t co.3ersa/iile prete./ioase cu idei ;e.erale la care 1i co.str1.;ea doa-.a de Villepa ) risis# Dar aceste co.3ersa/ii, poate ridicole 1. lu-e, au) 7ur.i=at Hmintirilor doa-.ei de Villeparisis o sea-0 de 7ra;-e.te 7oarte :u.e, di. acele diserta/ii c0rora Ie sade$ :i.e 1. -e-orii c1t 9i 1. tra;ediile 1. ;e.ul lui Cor.eille# De alt-i.teri, .u-ai saloa.ele u.or doa-.e de Ville ) parisis pot trece 1. posteritate, pe.tru c0 doa-.ele Leroi .u 9tiu s0 scrie 9i, c<iar dac0 ar 9ti, .)ar a3ea ti-p# Dac0 1.cli.0rile literare ale u.ei doa-.e de Villeparisis s1.t cau=a dispre/ului ale u.ei doa-.e Leroi, la r1.dul s0u,, dispre/ul u.ei doa-.ei Leroi slu5e9te 1.deose:i 1.cli.0 ) rilor literare ale u.ei doa-.e de Villeparisis, d1.d doa-) .elor peda.te r0;a=ul pe care)l recla-0 cariera literar0# Du-.e=eu, di. 3oia c0ruia s1.t c1te3a c0r/i :i.e scrise, i.spir0 1. acest scop acel dispre/ 1. i.i-a u.ei doa-.e Li deoarece 9tie c0 dac0 ea ar i.3ita la ci.0 pe 3reo
191

doa-.0 de Villeparisis, aceasta s)ar l0sa 1.dat0 p0;u ) :a90 de scris 9i ar poru.ci ca tr0sura s0 7ie 1.<0-at0 la ora opt seara# Dup0 o clip0 i.tr0 p09i.d 1.cet 9i sole-. o doa-.0 :0tr1.0, 1.alt0 9i care, su: p0l0ria ei de paie, ridicat0, l0sa s0 se 3ad0 o -o.u-e.tal0 coa7ur0 al:0 D la Ma) rie) A.toi.ette# Nu 9tia- atu.ci c0 era u.a di. cele trei 7e-ei pe care puteai s0 le -ai o:ser3i 1. societatea pa ri=ia.0 9i care 7ii.d ca 9i doa-.a de Villeparisis de .ea- -are, 7useser0 silite, di. -oti3e care se pierd 1. .oaptea ti-purilor 9i pe care .i le)ar 7i putut deslu9i .u-ai 3reu. :0tr1. crai di. acea epoc0, s0 pri-easc0 doar dro5 ) dia celor ce .u erau pri-i/i 1. alt0 parte# 2iecare di. a) ceste doa-.e 19i a3ea 4ducesa ei de Guer-a.tes6, .e ) poat0 str0lucit0 care 3e.ea s0)i aduc0 o-a;ii, dar .)ar 7i reu9it s0 atra;0 la ea$ pe 4ducesa de Guer-a.tes6 a Ncelorlalte dou0# Doa-.a de Villeparisis era 7oarte i.ti-0 cu aceste trei doa-.e, dar .u #le iu:ea# Poate situa/ia lor destul de ase-0.0toare cu a ei 1.70/i9a o i-a;i.e care .u)i era pe plac# Apoi 1.0crite, peda.te, c0utD.d pri. .u-0rul -icilor co-edii pe care le pu.eau s0, se 5oace, s0)9i dea ilu=ia u.ui salo., 1.tre ele st0ruiau ri ) 3alit0/i pe care o a3ere destul de pr0p0dit0 de)a lu.;ul u.ei 3iet0/i pu/i. li.i9tite le silea s0 /i.0 sea-0, s0 pro ) 7ite de co.cursul ;ratuit al u.ui artist, 1.tr)u. 7el de lupt0 pe.tru e@iste./0# 'a, -ai -ult, doa-.a piept0 ) .at0 ca Marie)A.toi.ette, ori de c1te ori o 3edea pe doa-.a de Villeparisis, .u se putea a:/i.e de a ;1.di c0 )ducesa de Guer-a.tes .u se duce la 3i.erile ei# Dar se co.sola c0 la aceste 3i.eri .u lipsea .iciodat0, ca rud0 :u.0 ce era, pri.cipesa de Poi@, care era ducesa de Guer ) -a.tes ai ei, 9i care .u se ducea .iciodat0 la doa-.a de Villeparisis, de9i doa-.a de Poi@ era priete.a i.ti-0 )a ducesei# I Cu toate acestea, di. casa de pe luai MalaEuais p1.0 1. saloa.ele di. rue de Tour.o., di. rue de la C<aise I9i di. 7o:ur;ul &ai.t)]o.ore, o le;0tur0 tot at1t de pu ) ter.ic0 pe c1t de .esu7erit0 u.ea pe cele trei di3i.it0/i dec0=ute despre care tare a9 7i 3rut s0 a7lu, 7ru.=0ri.d 3reu. dic/io.ar -itolo;ic al societ0/ii, di. prici.a c0rei a3e.turi ;ala.te, c0rei o:r0=.icii .ele;iuite, 7useser0 pe) depsite# Poate aceea9i ori;i.e str0lucit0, aceea9i dec0dere #19+

actual0 co.lri:uiau -ult la .e3oia care le 1-pi.;ea acus0 se 7rec3e.te=e, 1. ti-p ce se urau# Apoi 7iecare ;0sea 1. celelalte u. -i5loc co-od de a 7ace o polite/e 3i=ita ) torilor ei# Cu- s0 .u 7i cre=ut ace9tia c0 i.tr0 1. socie ) tatea cea -ai 1.c<is0 c1.d erau pre=e.ta/i u.ei dea-.e pli.0 de titluri, a c0rei sor0 se -0ritase cu ducele de &a) ; a . s a u c u pr i. c ip e l e d e Ii ; . e M Cu a t1 t -a i -u lt, c u cit se 3or:ea -ult -ai -ult 1. =iare de aceste preti.se saloa.e dec1t de cele aute.tice# P1.0 9i .epo/ii di. 4so ) c i e ta t e a a le a s0 6 p e c a re u. c a-a ra d 1i ru ; a s0 ) i d uc 0 1. lu-e >&ai.t) Loup cel di./ii?, spu.eau : 4Te 3oi duce la -0tu9a -ea Vilieparisis sau la -0tu9a -ea ^###, e u. salo . i. tere sa .t6# Rtia u -ai cu sea -0 c0 lu cr ul ace sta le 3 a d a -ai pu/i.0 :0 ta ie de ca p de c1t s0)i i.troduc0 pe ace9ti priete.i la .epoatele sau la cu-.atele ele;a.ta ale acestor doa-.e#, '0r:a/ii 7oarte 31rst.ici, 7e-eile ti ) .ere care a7laser0 aceasta de la ei 1-i spuser0 c0 aceste 7e-ei :0tr1.e .u erau pri-ite di. prici.a purt0rii lor destr0:0late, care, c1.d a- o:iectat c0 .u co.stituie c piedic0 pe.tru ele;a./0, -i)a 7ost 1.70/i9at0 ca dep09i.d toate propor/iile cu.oscute ast0=i# Reaua purtare a aces tor doa-.e sole-.e care toate 9edeau /epe.e, c0p0ta 1. ;ura celor ce o po-e.eau ce3a ce .u)-i putea- 1.c<i pu i, propor/io. a t cu -0 re /ia ep oc ilor preisto rice, cu 31rsta -a-utului# Pe scurt, aceste trei parce cu p0rul al:, al:astru sau ro=, 1.curcaser0 i/ele cu u. .u-0r i.calcu la:il de do-.i# M0 ;1.dea- c0 :0r:a/ii de ast0=i e@a;e rea=0 3iciile di. acele ti-puri -itolo;ice, dup0 cu- ;re cii pl0-0diser0 pe Icar, pe T<eseu, pe ]ercule di. oa -e.i care se deose:eau pu/i. de acei care -ai t1r=iu i)au di3i.i=at# Dar .u 7aci socoteala 3iciilor u.ei 7ii./e dec1t c1.d ea .u -ai e 1. stare s0 le practice, 9i -asori, i-a ) ;i.e=i, e@a;ere=i i-porta./a cri-ei ce s)a s031r9it dup0 -0re/ia pedepsei sociale, care 1.cepe s0 se 1-pli.easc0 9i pe care o co.sta/i si.;ur# I. aceast0 ;alerie de 7i;uri si-:olice care e 4lu-ea6, 7e-eile cu ade30rat u9oare, Mesali.ele des031r9ite, pre=i.t0 totdeau.a 1.70/i9area so) 1e-.0 a u.ei doa-.e de cel pu/i. 9apte=eci de a.i, tru ) 7a 90 , ca re pri-e9te c it p oa te , da r . u pe c i. e 3r ea , la care .u co.si-t s0 se duc0 7e-eile a c0ror purtare o7er0 cit de pu/i. prile5 de critic0, c0reia Papa 1i d0 totdeau.a al s0u 4tra.da7ir de aur6 9i care a scris u.eori 3reo lu)
1/

19()

crare pre-iat0 la Acade-ia 7ra.ce=0 despre ti.ere/ea lui La-arti.e# 4'u.0 =iua, Ali@6, spuse doa-.a de Villeparisis doa-.ei cu p0rul al:, piept0.at0 ca Marie) A.toi.ette, care aru.ca o pri3ire p0tru.=0toare asupra adu.0rii, ca s0 descopere dac0 1. acest salo. .u era 3reu. e@e-plu util pe.tru salo.ul ei, pe care, 1. acest ca=, tre:uia s0)l descopere ea 1.s09i, c0ci era si;ur0 c0 doa-.a de Villeparisis era destul de 3iclea.0 ca s0 1.cerce s0 i)l ascu.d0# Ast7el, doa-.a de Villeparisis a3u -are ;ri50 s0 .u)l pre=i.te :0tr1.ei doa-.e pe 'loc<, de tea-0 ca el s0 .u or;a.i=e=e 1. palatul di. luai MalaEuais aceea9i -ic0 pies0 ca la ea# Nu era, de 7apt, dec1t o r0=:u.are# C0ci :0tr1.a doa-.0 a3usese 1. a5u. pe doa-.a Qtistori care recitase 3ersuri, 9i a3usese ;ri50 ca doa-.a de Villeparisis, c0reia 1i 9terpelise artista italia.0, s0 .u a7le e3e.i-e.tul 1.ai.te ca el s0 7i a3ut loc# Pe.tru ca doa-.a de Villeparisis s0 .u)l a7le di. =iare 9i s0 .u se si-t0 5i;.it0, toc-ai i)l po3esti ca 9i cu- .u s)ar 7i 9tiut 3i.o3at0# Doa-.a de Villeparisis, cre=1.d c0 pre=e.tarea -ea .u 1.70/i9a acelea9i .ea5u.suri ca aceea a lui 'loc<, spuse .u-ele -eu M0riei)A.toi.ette de pe luai# Aceasta, 1.cerc1.d s0 7ac0 cele -ai pu/i.e -i9c0ri cu puti./0 ca s0 p0stre=e la :0tr1.e/e acea li.ie de =ei/0 de CoAse3o@ care 7er-ecase cu -ul/i a.i 1. ur-0 ti.e) retul ele;a.t 9i pe care .i9te preti.9i scriitori o cele:rau 1. -ici poe=ii F adopt1.d de alt-i.teri 1./epe.elii tru) 7a9e 9i co-pe.satoare, co-u.e tuturor persoa.elor pe care o a.u-e di=;ra/ie le sile9te s0 7ac0 -ereu a3a.suri NF &9i 1.cli.0 u9or capul cu o -aiestate ;lacial0 9i 1.torc1.dia)1 i. alt0 parte, .u se -ai ocup0 de -i.e ca 9i cu- .)a9 7i e@istat# Atitudi.ea ei cu dou0 7e/e parc0)1 spu.ea doa-.ei de Villeparisis : 4Vede/i c0 .)a- s0 a- .e3eie de act asia cu.o9ti./0 9i ti.erii .u -D i.teresea=0 li. .ici u. pu.ct de 3edere, li-:0 rea ce e9ti$# Dar c1.d se retrase dup0 u. s7ert de ceas, pro7it1.d de 1.30l-0) 9eal0, 1-i 9opti la urec<e s0 3iu 3i.erea 3iitoare 1. lo5a ei, cu u.a di. cele trei al c0rei .u-e str0lucitor F era de alt-i.teri .0scut0 C:oiseul F 70cu asupra -ea u. e7ect uluitor# F Do-.ule, cred c0 3re/i s0 scrie/i ce3a despre doa-) .a duces0 de Mo.t-ore.cA, spuse doa-.a de Villeparisis istoricului 2ro.dei, cu acel aer ursu= care, 70r0 s0 3rea, 19"

c<ircise -area ei a-a:ilitate, di. prici.a =;1rcirii 1-) :u7.ate, ciudei 7i=iolo;ice a :0tr1.e/ii, c1t 9i di. dori./a e@a;erat0 de)a i-ita to.ul aproape /0r0.esc al 3ec<ii a) ristocra/ii# O s0 30 ar0t portretul ei, ori;i.alul copiei care e la Lou3re# &e ridic0 pu.1.d pe.sulele li.;0 7lori, 9i 9or/ule/ul care se i3i atu.ci pe talia ei 9i pe care)l purta ca s0 .u se -1.5ease0 cu culori, sporea 9i -ai -ult i-presia a) proape de /0ra.c0 pe care i le d0deau :o.eta 9i oc<elarii -ari, care co.trastau cu lu@ul slu;ilor ei, cu maitre ul d'hotel care adusese ceaiul 9i pr05iturile, cu lac<eul 1. li3rea pe care)l su.0 ca s0 lu-i.e=e portretul ducesei da Mo.t-ore.cA, stare/0 1.tr)u.ui di. cele -ai 3estite ci.uri c0lu;0re9ti di. R0s0rit# Toat0 lu-ea se ridicase, 4Lucru 7oarte a-u=a.t, spuse ea, e c0 1. aceste ci.uri 1. care -0tu9ile .oastre au 7ost adesea stare/e, 7iicele re;elui 2ra./ei .)ar 7i 7ost pri-ite# Erau ordi.e 7oarte 1.c<ise6# 4Dar de ce .)ar 7i 7ost pri-ite 7iicele re;e ) lui UN 1.tre:0 'loc< uluit# 4Pe.tru c0 acea Cas0 a 2ra.) /ei .u -ai a3ea destule cartiere de .o:le/e de c1.d 70) cuse u.ele -e=alia./e6# i-irea lui 'loc< sporea# 4Casa 2rD.tei a 70cut -e=alia./e U Cu- asta U6 F 41.cuscri.) du)se cu Medici9ii, r0spu.se doa-.a de Villeparisis pe to.ul cel -ai 7iresc# Portretul e 7ru-os, .u)i a9a U Ri 1.tr) o stare de per7ect0 co.ser3are6, ad0u;0 ea# F &cu-p0 priete.0, spuse doa-.a piept0.at0 ca M0 rie)A.toi.e)tte, 30 aduce/i a-i.te c0 atu.ci c1.d l)aadus pe Lis=t aici, 3)a spus c0 acest portret este o copie# F M0 3oi 1.c<i.a 1. 7a/a u.ei p0reri a lui Lis=t 1. -u=ic0, dar .icidecu- 1. pictur0 M De alt-i.teri, era ra -olit 9i .u)-i aduc a-i.te s0 7i spus a9a ce3a# Dar .u -i l)a/i adus du-.ea3oastr0# A- ci.at de 3reo dou0=eci de ori cu el la pri.cipesa &aA.)Yitt;e.stei.# Lo3itura Ali@ei .u reu9ise, t0cu, r0-ase 1. picioare 9i .e-i9cat0# 2a/a ei te.cuit0 cu straturi de pudr0 a3ea aerul u.ui c<ip de piatr0# Cu- pro7ilul era .o:il, parc0 era =ei/a roas0 a u.ui parc, pe u. soclu triu.;<iular 9i acoperit cu -u9c<i, ascu.s de -0.t0lu/0# F A< M iat0 alt portret 7ru-os, spuse istoricul# 9a se desc<ise 9i ducesa de Guer-a.tes i.tr0#
19S

F 'u.0 =iua, Ii spuse 7Dr0 s0)i 7ac0 3reu. se-. di. cap doa-.a de Villeparisis, sco/1.d di.tr)u. :u=u.ar al 9or/ului o -i.0 pe care o 1.ti.se .oii sosite 8 9i 1.ceta de)a se -ai ocupa de ea ea #s0 se 1.toarc0 spre istoric : 4E portretul ducesei de La Roc<e7oucauld #$6 . t7.0r ser3itor, cu aerul 1.dr0=.e/ 9i cu c<ipul 1.) c1.t0tor >dar t0iat at1t de e@act ca s0 rD-1.0 per7ect ca 9i .)asul pu/i. ro9u 9i pielea pu/i. apri.s0, ca 9i cu- ar pDsira ur-a 3reu.ei i.ci=ii rece.te 9i sculpturale?, i.tr0 aduc1.d o carte de 3i=it0 pe o ta30# F E do-.ul care a -ai 3e.it de c1te3a ori s0 o 3ad0 pe doa-.a -arc<i=0# IF Q)ai spus)c0 a- -usa7iri U F A au=it 3oci# F Atu.ci, 7ie, i.trodu)l# E u. do-. care -i)a 7ost pre=e.tat, #spuse doa-.a de Villeparisis# Mi)a spus c0 ar dori -ult s0 7ie pri-it aici# Nu l)a- autori=at .iciodat0 s0 3i.0# Dar iat0 c0 se dera.5ea=0 a ci.cea oar0, 9i .u tre:uie s0 5ic.i- lu-ea Do-.ule, 1-i spuse ea, 9i du.ea3oastr0 do-.ule, ad0u;0 ea ar0t1.du)l pe istoricul 2ro.dei, 30 pre=i.t pe .epoata -ea, ducesa de Guer) -a.tes# Istoricul se 1.cli.0 tot atit de adi.e ca 9i -i.e 9i presupu.i.d c0 3reo re7lec/ie cordial0 ar tre:ui s0 ur ) -e=e acestui salut, oc<ii i ,se 1.su7le/ir0 9i se pre;0tea s0 desc<id0 ;ura, c1.d 1l 1.;<e/0 1.70/i9area doa-.ei de Guer-a.tes care pro7itase de i.depe.de./a :ustului ei ca s@1)l aru.ce 1.ai.te cu o polite/e e@a;erat0 9i s0)l adu c0 1.apoi cu preri=iu.e, 70r0 ca 7a/a 9i pri3irea ei s0 7i p0rut c0 o:ser30 c0 ci.e3a c 1. 7a/a lor 8 dup0 ce #scoase u. o7tat u9or, se -ul/u-i s0 -a.i7este .ulitatea i-pre ) siei pe8 care i)o produceau 3ederea istoricului 9i a -ea, e@ecut1.d, cu aripile .asului, .i9te -i9c0ri de o preci=i ) u.e care co.7ir-a i.er/ia des031r9it0 a ate./iei sa1e tr1.da3e# Vi=itatorul sup0r0tor i.tr0, 1.drept1.du)se spre doa- ) .a de Villeparisis cu u. aer .e3i.o3at 9i 7er3e.t8 era Le;ra.di.# F V0 -ul/u-esc 7oarte -ult pe.tru c0 -0 pri-i/i, doa-.0, spuse el st0rui.d asupra cu31.tului 7oarte8 e o pl0cere de u. soi cu totul rar 9i su:til pe care o 7ace/i 19, $, #

#
2.2. s1.t,
19!

potri3it u.ei e@presii care cred c0)i apar/i.e lui Qou:ert, priete.ele -e-oriei# Nu l)a/i citit .iciodat0 pe Qou) :ert U O<M i)a/i 7i pl0cut at1t de -ultM 1-i 3oi 1.;0dui s0 V0 #tri-it 1.c0 1. ast0)sear0 operele sale, 7oarte -1.) dru de)a 30 reco-a.da spiritul s0u# Nu a3ea tale.tul du-.ea3oastr0# Dar a3ea 9i el ;ra/ie# A9 7i 3rut s0 -0 duc .u-aidec1t s0)i spu. :u.0)=1ua lui Le;ra.di., dar se /i.ea -ereu c1t putea -ai departe de -i.e, 70r0 1.doial0 1. .0de5dea c0 5ru)i 3oi au=i li. ) ;u9irile cu care, cu u. -are ra7i.a-e.t 1. e@presii, .u 1.ceta s0 o cople9easc0, 1. orice oca=ie, pe do-.i9oara de Vilieparisis# Ea ridic0 di. u-eri sur1=1.d, ca 9i cu- el ar 7i 3rut s0)9i :at0 5oc de ea, 9i se 1.toarse spre tstor1c# : ' F Aceasta e 3estita M0rie de Ro<a., duces0 de C<e3reuse, care se -0ritase 1.t1ia oar0 cu do-.ul de LuA.es# F Dra;a -ea, doa-.a de LuA.es 1-i aduce a-i.te de mola.de 8 a 3e.it ieri la -i.e, dac0 a9 7i# 9tiut c0 .u era/i ocupat0 asear0, a9 7i tri-is dup0 du-.ea3oastr0# Doa-.a Ristori, care a 3e.it pe .ea9teptate, a decla-at 1. 7a/a auditoriului 3ersuri de re;i.a Car-e. &Al3a, o 7ru-use/e M 4Ce per7idie M 19i spuse doa-.a de Villeparisis# Cu si) ;ura./0 c0 toc-ai de acest lucru 3or:ea 1. tai.0 -ai =i ) lele trecute, cu doa-.a de 'eaulai.court 9i cu doa-.a de C<apo.aA6# 4Era- li:er0, dar .)a9 7i 3e.it# A- au=it)o, pe doa-.a Ristori 1. ti-purile ei :u.e, acu- este doar o rui.0# Apoi, .u pot su7eri 3ersurile Car-e. &Al3ei# Doa-.a Ristori a 3e.it o dat0, aici, adus0 de ducesa d$Aoste s0 recite u. c1.tec di. Bnfernul lui Da.te, 1. care e .e1.trecut06# A1i@ ra:d0 lo3itura 70r0 s0 cli.teasc0# Parc0 era de -ar-ur0# Pri3irea)i era p0tru.=0toare, .asu)i arcuit cu .o:le/e# Dar 7a/a i se co5ea# '0r:ia ei era pli.0 de .i9te -ici 3e;eta/ii, ciudate, 3er=i 9i ro=# Poate .u 3a -ai re=ista 1.c0 o iar.0# F Iat0, do-.ule, dac0 30 place pictura, pri3i/i por tretul doa-.ei de Mo.t-ore.cA, spuse doa-.a de Ville parisis lui Le;ra.di., ca s0 pu.0 cap0t co-pli-e.telor pe care acesta 1.cepea s0 1 le adrese=e di. .ou# 19T

$Pro7it1.d de 7aptul c0 acesta se dep0rtase, doa-.a de Guer-a.tes 1l ar0t0 -0tu9ei sale cu o pri3ire iro.ic0 9i 1.tre:0toare# F E do-.ul Le;ra.di., spuse doa-.a de Villepa) risis 1. 9oapt0, o sor0 de)a lui poart0 .u-ele de doa.a de Ca-:re-er, ceea ce de alt-i.teri .u tre:uie s0)/i spu.0 -ai -ult dec1t -ie# F Cu-, dar o cu.osc 7oarte :i.e, e@cla-0 doa-.a de Guer-a.tes duc1.du)9i -1.a la ;ur0# &au -ai de ;ra:0 .)o cu.osc, dar .u 9tiu ce l)a apucat pe 'a=i. care se 1.t1l.e9te, Du-.e=eu 9tie u.de, cu so/ul ei, s0 spu.0 acestei 7e-ei ;rase s0 3i.0 s0 -0 3ad0# Nu pot s0)/i spu. ce a 7ost 3i=ita ei# Mi)a po3estit c0 7usese la Lo.dra, -i)a 1.9irat toate ta:lourile di. 'ritis< Mu) seu-# A9a cu- -0 3e=i, c1.d 3oi ie9i de la du-.eata, -0 3oi duce s0 las o carte de 3i=it0 acestui -o.stru# &0 .u cre=i c0 este di. cele -ai co-ode, c0ci su: pre te@tul c0 e pe -oarte, e totdeau.a acas0, 9i dac0 te duci ia ea la 9apte seara sau ia .ou0 di-i.ea/a, e ;ata s0)/i o7ere .i9te tarte cu c0p9u.i# 'i.e1./eles, e u. -o.stru, r0spu.se doa-.a de Guer-a.tes u.ei pri3iri 1.tre:0 toare a -0tu9ii sale# E o 7ii./0 i-posi:il0 : spu.e 4plu -iti36, 1. s71r9it, tot lucruri de soiul 0sta# F Dar ce 1.sea-.0 4plu-iti36 U 1.tre:0 doa-.a da Villeparisis pe .epoata ei# F QMu 9tiu .ici eu M e@cla-0 ducesa cu o i.di;.are pre70cut0# Nici .il 3reau s0 9tiu# Nu 3or:esc ase-e.ea 7ra./u=easc0 M V0=1.d c0 -0tu9a ei .u 9tia 1.tr)ade30r ce 1.sea-.0 cu31.tul plu-iti3, : ca s0 ai:0 -ul/u-ire de ( ar0ta c0 e tot at1t de sa3a.t0 pe c1t de purist0, 9i ca s0)9i :at0 5oc de -0tu9a ei dup0 ce)9i :0tuse 5oc de doa.a de Ca-:re-er : 'a da, spuse ea sc<i/1.d u. sur1s 1. 7rD.at de r0-09i/ele proastei sale dispo=i/ii si-ulate, toa t0 lu-ea 9tie, u. plu-iti3 e u. scriitor, ci.e3a care /i.e tocul# Dar e u. cu31.t 1.;ro=itor, s0)/i cad0 -0selele de -i.te, .u alta M N)o s0 -0 7ac0 .i-e.i s0)l rostesc 3reodat0# Deci, 0sta e 7ratele ei M 1.c0 .u -)a- du-irit# Dar la ur-a ur-ei, .u e ;reu de 1./eles# Are aceea9i u-ilitate de pre9 9i acelea9i resurse de :i:liotec0 tur .a.t0# E tot at1t de li.;u9itoare ca el 9i tot at1t de plic ticoas0# c.cep s0 -0 o:i9.uiesc cu ideea acestei 1.rudiri# ,199

F) Ia loc, 3o- lua 1. cur1.d ceaiul, spuse doa-.a de Villeparisis doa-.ei de Guer-a.tes, ser3e9te)te si. ) ;ur0, cred c0 .u si-/i .e3oia s0 3e=i portretele str0:u ) .icelor tale, le cu.o9ti tot at1t de :i.e ca 9i -i.e# Doa-.a de Villeparisis lu0 9i ea 1.dat0 loc 9i 1.cepu s0 picte=e# Musa7irii se apropiar0 u.ii de al/ii, a- pro ) 7itat de acest prile5 ca s0 -0 duc spre Le;ra.di. 9i, .e ) ;0si.d 1.tru .i-ic 3i.o3at de pre=e./a sa la doa-.a de Villeparisis, i)a- spus, 70r0 s0 -0 ;1.desc c1t de -ult a3ea- totodat0 s0#)l 5i;.esc 9i s0)l 7ac s0 cread0 1. i. ) te./ia de a)l 5i;.i : 4Do-.ule, s1.t aproape iertat c0 -0 a7lu 1.tr)u. salo., de 3re-e ce 30 ;0sesc aici6# Do-.ul Le;ra.di. co.c<ise di. aceste cu3i.te >cel pu ) /i. aceasta 7u p0rerea pe care o e@pri-0 despre -i.e peste c1te3a =ile?, c0 era- o 70ptur0 7u.ciar-e.te rea, care se co-place .u-ai Q. r0u# F A/i putea a3ea polite/ea de)a 1.cepe pri. a)-i spu.e :u.0 =iua, 1-i r0spu.se el, 70r0 s0)-i dea -1.a 9i cu o 3oce 1.7uriat0 9i 3ul;ar0 pe care .u i)o :0.uia9i care, .ea31.d .ici o le;0tur0 ra/io.al0 cu ceea ce spu .ea de o:icei, a3ea alta -ai i-ediat0 9i -ai surpri.=0 toare cu u. lucru pe care)l si-/ea# C0ci, cu- s1.tetotdeau.a <ot0r1/i s0 ascu.de- ce si-/i-, .u .e)a- ;1.) dit .iciodat0 la 7elul 1. care l)a- e@pri-at# Ri au =i- deodat0, 1. .oi, o 7iar0 spurcat0 9i .ecu.oscut0, al c0rei acce.t poate -er;e u.eori at1t de departe, 1.e1t s0 i.spire aceluia care pri-e9te o co.7ide./0 i.3olu.tar0, eliptic0 9i aproape ire=isti:il0, a de7ectului sau a 3iciului t0u, aceea9i tea-0 pe care i)ar 7ace)o -0rturisirea .e a9teptat0 rostit0 i.direct 9i 1. c<ip ciudat de u. cri-i.al care .u s)ar putea 1-piedica s0 -0rturiseasc0 o cri-0 de care .u)l 9tiai 3i.o3at# Rtia-, 7ire9te, c0 idealis-ul, c<iar su:iecti3, .u 1-piedic0 pe -arii 7ilo=o7i s0 7ie (a) co-i sau s0 ca.dide=e cu 1.d0r0t.icie la Acade-ie# Dar desi;ur c0 Le;ra.di. .u tre:uia s0)/i a-i.teasc0 at1t de des c0 apar/i.e altei pla.ete, c1.d toate por.irile sale co.3uLsi3e de -1.ie sau de a-a:ilitate erau c1r-uite de dori./a de)a a3ea o #situa/ie :u.0 pe aceast0 pla.et0# F 2ire9te, c1.d ci.e3a -0 persecut0 de dou0=eci de ori 1. 9ir ca s0 -0 duc u.de3a, ur-0 el 1.cet, de9i atot# dreptul ia li:ertatea -ea, .u -0 pot purta ca u. :0d0ra.#
311

Doa-.a de Guer-a.tes luase loc# 1.so/it de titlul ei, .u-ele ei ad0u;a persoa.ei sale 7i=ice ducatul care se proiecta 1. 5uru)i 9i 70cea s0 do-.easc0 r0coarea u- ) :roas0 9i aurie a p0durilor di. Guer-a.tes, 1. -i5locul salo.ului, i. 5urul sc0u.a9ului pe care se a9e=0# M0 -i ) ra- doar c0 ase-0.area lor .u se putea citi -ai :i.e pe 7a/a ducesei, care .)a3ea .i i.ie 3e;etal 9i pe care cel -ult 3i.i9oarele ro9ii de pe o:ra= F care pare)se c0 ar 7i tre:uit s0 poarte :la=o.ul .u-elui Guer-a.tes, erau e7ectul dar .u i-a;i.ea lu.;ilor ca3alcade 1. aer li:er# Mai t1r=iu, c1.d ea 1-i de3e.i i.di7ere.t0, acu.oscut -ulte particularit0/i ale ducesei, 9i -ai ales >ca s0 -0 re=u- deoca-dat0 Ic ceea ce -0 7er-eca atu.ci 70r0 s0 7iu 1. stare s0)l deose:esc? oc<ii ei, u.de era pri.s ca 1.tr)u. ta:lou, cerul al:astru al u.ei dup0) a-ie=i di. 2ra./a, 7oarte se.i., sc0ldat de lu-i.0 c<iar c1.d aceast0 lu-i.0 .u -ai lucea 8 9i o 3oce care la cele di./ii su.ese, ai 7i cre=ut c0 e r0;u9it0, aproape 3ul;ar0$, pe care se risipise, ca pe treptele :isericii di. Co-:raA sau ale co7et0riei di. pia/0, aurul le.e9 9i ;ras al u.ui soare de pro3i.cie# Dar 1. aceast0 di.t1i =i .u deose:ise.i-ic, ate./ia -ea 1.7ocat0 3olatili=a 1.dat0 pu/i.ul pe care l)a9 7i putut cule;e 9i 1. care a9 7i putut re;0si ce3a di. .u-ele Guer-a.tes# 1. orice ca=, 1-i spu.eac0 .u-ele de duces0 de Guer-a.tes o dese-.a 7ire9te a.u-e pe ea, pe.tru toat0 lu-ea : 3ia/a de .e1.c<ipuit pe care)o 1.se-.a acest .u-e, o co./i.ea de :u.0 sea-0 acest trup, care toc-ai o i.trodusese 1. -i5locul u.or 7ii. /e di7erite, 1. salo.ul acesta care cat0 s0 o 1.col/easc0 di. toate p0r/ile 9i asupra c0ruia e@ercita o reac/iu.e at1t de 3ie 1.e1t credea- c0 30d, acolo u.de aceast0 3ia/0 1.ceta s0 se -ai des709oare, u. ciucure de e7er3es ) ce./0 deli-it1.du)i ;ra.i/ele : in cireo-7eri./a pe care o descria pe co3or :alo.ul 7ustei de peJi. al:astru, 9i 1. pupilele se.i.e ale ducesei, la 1.tret0ierea preocup0 ) rilor, a a-i.tirilor, a ;1.dului de .ecupri.s, dispre/ui ) tor, a-u=a.t 9i curios care le u-plea, 9i a i-a;i.ilor str0i.e care se re7lectau 1. ele# Poate c0 a9 7i 7ost -ai pu/i. e-o/io.at dac0 a9 7i 1.t1l.it)o la o serat0 la doa- ) .a de Villeparisis, 1. loc s0 o 30d ast7el la u.a di. 4=ilele de pri-ire6 ale -arc<i=ei, la u.ul di. ceaiurile
31&

care si.t pe.tru 7e-ei doar o scurt0 <alt0 1. r0sti-pul dup0)a-ie=ilor pe care .u le petrec la ele acas0 9i u.de, .esco/1.d p0l0ria cu care 9i)au 70cut cursele, aduc 1. lu.;ul 9ir de saloa.e calitatea aerului di. a7ar0 9i dau -ai -ult0 lu-i.0 asupra Parisului la s71r9itul dupaC a-ie=ii dec1t 7erestrele 1.alte 9i desc<ise pri. care se aude uruitul tr0surilor : d).a de Guer-a.tes a3ea u. ca.otier 1.7lorit cu al:0strele, care .u)-i e3ocau, pe :ra=dele de la Co-:raA u.de le)a- cules adesea, pe talu=ul 1.3eci.at cu tu7a di. Ta.so.3ille, soarele a.ilor 1.dep0rta/i, ci -irosul 9i par7u-ul a-ur;ului, a9a cuerau -ai adi.eauri, 1. clipa c1.d doa-.a de Guer-a.) tes le str0:0tuse pe rue de la ,ai7. Cu u. aer sur1) =0tor, dispre/uitor 9i .el0-urit, str1.;1.du)9i :u=ele, de) se.a, parc0 ar 7i 7ost cea di. ur-0 a.te.0 a 3ie/ii sale -isterioase, cu 31r7ul u-:relei sale, .i9te rotocoale pe co3or, apoi cu acea ate./ie .ep0s0toare care 1.cepe pri. a 1.l0tura orice pu.ct de co.tact 1.tre ceea ce pri ) 3e9ti 9i tu 1.su/i, pri3irea ei .e 7i@a r1.d pe r1.d pe to/i, apoi i.specta ca.apelele 9i 7otolr1le, dar o 1-:l1.) =ea atu.ci cu acea si-patie u-a.0 pe care o tre=e9te pre=e./a c<iar .e1.se-.at0 a u.ui lucru pe care)l cu) .o9ti, a u.ui lucru care e aproape o 7ii./0 8 aceste -o ) :ile .u erau ca .oi, erau 1.truc1t3a di. lu-ea ei, erau le;ate de 3ia/a -0 tu9ii ei8 apoi, de pe -o:ila de 'eau )3ais pri3irea ei se 1.drepta asupra persoa.ei care 9edea pe ea 9i$ redo:1.dea atu.ci acela9i aer de perspicacitate 9i aceea9i de=apro:are pe care respectul doa-.ei de Guer) -a.tes pe.tru -0tu9a ei ar 7i 1-piedicat)o s0 le e@pri-a dar, pe care, 1. s71r9it, l)ar 7i 1.cercat dac0 1. locul pre=e./ei .oastre, ar 7i co.statat pe 7otolii pre=e./a u.ei pete de ;r0si-e sau a u.ui strat de pra7# I.tr0 e@cele.tul scriitor G### 8 3e.ea s0)i 7ac0 doa-.ei de Villeparisis o 3i=it0 pe care o co.sidera ca o cor3oad0# Ducesa, care era 1.c1.tat0 s0)l 1.t1l.easc0,.u)i 70cu to) tu9i se-., dar el se 1.drept0 7oarte 7iresc spre ea, c0ci o co.sidera 7e-eie de du<, ;ra/ie 7ar-ecului, tactului, #si-plit0/ii sale# De alt-i.teri era o datorie de polite/e s0 se 1.drepte spre ca, c0ci, 7ii.d o- a;rea ) :il 9i cele:ru, doa-.a de Guer-a.tes 1l i.3it0 adesea la pr1.=, c1.d era .u-ai ea 9i so/ul ei, sau toa-.a la
313

Guer-a.tes, pro7ita de aceast0 i.ti-itate ca s0)l i.3ite 1. u.ele seri la ci.0 cu u.ele pri.cipese curioase s0)l cu.oasc0# C0ci ducesei 1i pl0cea s0 pri-easc0 u.ii :0r) :a/i de sea-0, cu co.di/ia 1.s0 de)a #7i :urlaci, co.di/ie pe care, c<iar c1.d erau 1.sura/i, o 1.depli.eau totdea) u.a pe.tru ea, c0ci 7ii.dc0 so/iile lor, totdeau.a -ai -ult sau -ai pu/i. 3ul;are, ar 7i 7ost .elalocul lor 1.tr)u. salo. 1. care se a7lau cele -ai ele;a.te 7ru ) -use/i ale Parisului, ei erau i.3ita/i totdeau.a 70r0 ele 8 ca s0 pre1.t1-pi.e orice suscepti:ilitate, ducele e@plica acestor 30du3i 70r0 3oie c0 ducesa .u pri-ea 7e-ei, .u suporta societatea 7e-eilor, ca 9i cu- i)ar 7i prescris -edicul 9i ea 9i cu- ar 7i spus c0 ea .u putea sta 1.tr)o ca-er0 cu -ai -ulte -irosuri, .u putea -1.ca prea s0rat, c0l0tori sau purta corset# E ade30rat c0 ace9ti oa-e.i de sea-0 1.tDl.eau la Guer-a./i pe pri.) cipesa de Par-a, pe pri.cipesa de &a;a. >c0reia 2ra.) 7oise, au=i.d 3or:i.du)se totdeau.a despre ea, s71r9ise pri. a)i spu.e &a;a.ta, cre=1.d c0 acest 7e-i.i. e .ece) sitat de ;ra-atic0? 9i -ulte altele a c0ror pre=e./0 era 5usti7icata spu.1.du)li)se c0 7ac parte di. 7a-ilie sau c0 s1.t priete.e di. copil0rie care .u puteau 7i 1.l0turate# 2ie c0 erau co.3i.9i sau .u de e@plica/iile pe care du) cele de Guer-a.tes le d0duse 1. le;0tur0 cu :oala ciu) dat0 a ducesei de a .u putea 7rec3e.ta 7e-ei, ei le tra.s) -iteau so/iilor lor# .ele credeau c0 :oala era .u-ai u. prete@t ca s0)i ascu.d0 ;elo=ia, pe.tru c0 ducesa 3oia s0 do-.easc0 si.;ur0 asupra u.ei cur/i de adora) tori# Altele 1.c0 9i -ai .ai3e credeau c0 pese-.e ducesa a3ea u. 7el ciudat de a 7i sau u. trecut sca.dalos, c0 7e-eile .u 3oiau s0 se duc0 la ea, 9i c0 l0sa s0 trea c0 .ecesitatea drept 7a.te=ie# Cele -ai de ispra30, au=i.d pe :0r:a/ii lor 1.dru;1.d 3er=i 9i uscate despre de9tept0ciu.ea ducesei, erau de p0rere c0 aceasta era at1t de superioar0 celorlalte 7e-ei, 1.e1t se plictisea 1. societatea lor, c0ci ele .u 9tiau s0 3or:easc0 de .i-ic# Este ade30rat c0 ducesa se plictisea# cu 7e-eile, dac0 1.su9irea lor pri.ciar0 .u le d0dea 3reu. i.teres deo) se:it# Dar so/iile eli-i.ate se 1.9elau c1.d 19i 1.c<ipuiau c0 .u 3oia s0 pri-easc0 dec1t :0r:a/i, ca s0 poat0 dis) cuta literatur0, 9tii./0 9i 7ilo=o7ie# C0ci cel pu/i. cu i.)
31.

telectualii de sea-0 .u discuta .iciodat0 ase-e.ea su) :iecte# Dac0, 1. 3irtutea aceleia9i tradi/ii de 7a-ilie da) torit0 c0reia 7iicele -arilor -ilitari p0strea=0 1. -ie=ul preocup0rilor celor -ai 3a.itoase respectul a tot ce este 1. le;0tura cu ar-ata, 1. calitatea ei de .epoat0 a u) .or 7e-ei care 7useser0 priete.e cu T<iers, Meri-ee 9i Au;ier, credea ca 1.ai.te de toate, tre:uie s0 re=er3e 1. salo.ul ei u. loc oa-e.ilor de spirit, dar a31.d pe de alt0 parte 1. 3edere co.desce.de./a 9i i.ti-itatea cu care ace9ti :0r:a/i cele:ri 7useser0 pri-i/i la Guer-a.) tes, ea p0strase .0ra3ul de a co.sidera oa-e.ii de ta) le.t ca .i9te le;0turi 7a-iliare al c0ror tale.t .u te u) luie9te, c0rora .u le 3or:e9ti de operele lor, lucru care de alt-i.teri .u i)ar i.teresa# Apoi, spiritul ;e. Meri ) -ee 9i Meil<ac 9i ]ale3A care era al ei o 1.de-.a, 1. co.trast cu se.ti-e.talis-ul 3er:al al u.ei epoci a.) terioare, la u. ;e. de co.3ersa/ie care se 7ere9te de orice #7ra=e -ari sau e@presii de se.ti-e.te 1.alte, 9i dato ) rit0 lui recur;ea la oarecare ele;a./0, c1.d era 1. so) cietatea u.ui poet sau a u.ui -u=icia., 1. 7aptul de)a .u 3or:i dec1t de 7elurile care se ser3eau sau de par ) tida de c0r/i la care erau pe cale s0 se a9e=e# Aceast0 a:/i.ere co.stituia pe.tru u. ter/, .u prea la cure.t, ce3a tul:ur0tor care -er;ea p1.0 la -ister# Dac0 doa-.a de Guer-a.tes 1l 1.tre:a dac0 i)ar 7ace pl0cere s0 7ie i.3itat 1-preu.0 cu cutare poet cele:ru, ros de curi) o=itate, sosea la ora i.dicat0# Ducesa aducea poetului 3or:a de ti-p# Apoi se a9e=au la -as0# 4V0 place acest 7el de a ;0ti ou0le U6 1l 1.tre:0 ea pe poet# 1. 7a/a ase.ti-e. ) tului s0u pe care)l 1-p0rt09ea, c0ci tot ce era la ea i se p0rea delicios p1.0 c<iar 9i cidrul ;roa=.ic pe care)l aducea de la Guer-a.tes : 4&er3e9te 1.c0 o dat0, do-.ule, ou06, poru.cea ea matre ului d'hotel! c1t0 3re-e cel de al treilea, 7oarte .eli.i9tit, co.ti.ua s0 a9tepte ceea ce acesta 9i ducesa a3useser0 cu si;ura./0 1. ;1.d s0)9i spu.0 deoarece puseser0 la cale s0 se 1.t1l.easc0 1.ai.te de plecarea poetului, 1. ciuda ;reut0/ilor pe care le)ar 7i putut 1.t1-pi.a# Dar -asa co.ti.ua, :uca tele se ridicau u.ele dup0 altele, d1.d doa-.ei de Guer-a.tes oca=ia u.or ;lu-e spirituale sau u.or istorioare 7i.e# I.tre ti-p, poetul co.ti.ua s0 -0.1.ce, 70)
312

r0 ca ducele sau ducesa s0 7i a3ut aerul s0)9i aduc0 a) -i.te c0 este poet# Cur1.d, pri.=ul se s71r9ea 9i lu-ea 19i lu0 r0-as :u., 70r0 s0 7i po-e.it 3reu. cu31.t des) pre poe=ie care totu9i pl0cea tuturor, dar despre care .i-e.i .u 3or:ea, datorit0 u.ei re=er3e la 7el cu aceea cu care -0 o:i9.uise- la &Ka..# Aceast0 rezerv se datora .u-ai :u.ei cu3ii./e# Dar dac0 ter/ul c<i:=uia pu/i. la ea, ea a3ea u. i= 7oarte -ela.colic, 9i -esele di. -ediul Guer-a./ilor te 1.de-.au s0 te ;1.de9ti la orele pe care 1.dr0;osti/ii s7io9i le petrec adesea 1-) preu.0, 3or:i.d :a.alit0/i p1.0 1. clipa c1.d se despart, 9i 70r0 ca, 7ie di. ti-iditate, di. pudoare sau di. stD.) ;0cie, -area tai.0 pe care ar 7i 7oarte 7erici/i s0 o -0r) turiseasc0, s0 7i putut trece 3reodat0 di. i.i-0 pe :u) =ele lor# Tre:uie s0 ad0u;0- de alt7el c0 aceast0 t0cere, c1.d e 3or:a de lucruri ad1.ci, pe care a9teptai totdeau.a i. =adar -o-e.tul de a le 3edea discutate, dac0 putea trece drept caracteristic0 ducesei, .u era a:solut0 la ea# Doa-.a de Guer-a.tes 19i petrecuse ti.ere/ea 1.tr)u. -ediu oarecu- deose:it, tot at1t de aristocratic, dar -ai pu/i. str0lucit 9i -ai ales -ai pu/i. u9uratic dec1t acela 1. care tr0ia ast0=i, 9i de -are cultur0, care tra.s-isese 7ri3olit0/ii ei de a=i u. soi de tu7 -ai trai.ic, 1. -od i.3i=i:il -ai <r0.itor, 1. care c<iar ducesa c0uta >7oarte rar, c0ci detesta peda.tis-ul?, 3reu. citat di. Victor ]u;o sau di. La-arti.e, 7oarte potri3it care, rostit cu o pri3ire si-/it0 a oc<ilor ei 7ru-o9i, .u putea s0 .u te surpri.d0 9i s0 te 7ar-ece# .eori c<iar, d0dea 3re ) u.ui autor dra-atic acade-icia., 70r0 prete./ii, dar cu si;ura./0 9i si-plicitate, 3reu. s7at cu-i.te, 1l 70cea s0 ate.ue=e o situa/ie sau s0 sc<i-:e u. de=.od0-1.t# Dac0, at1t 1. salo.ul doa-.ei Villeparisis, c1t 9i 1. :iserica di. Co-:raA, la .u.ta do-.i9oarei Percepied, re;0sea- a.e3oie pe 7a/a 7ru-oas0, prea u-a.0 a doa-.ei de Guer-a.tes, .ecu.oscutul .u-elui ei, credea- cel pu/i. c0 atu.ci c1.d 3or:e9te, co.3ersa/ia ei, ad1.c0, tai.ic0, ar a3ea ciud0/e.ia u.ei tapi/erii -edie3ale, a u.ei 3itraliu ;otic# Dar ca s0 .u -0 decep/io.e=e cu) 3i.tele pe care le 3oi au=i rostite de o persoa.0 care se .u-ea doa-.a Guer-a.tes, c<iar dac0 .)a9 7i iu:it)o, .)ar 7i 7ost de)a5u.s ca ele s0 7ie 7i.e, 7ru-oase 9i ad1.ci,
317

ci ar 7i tre:uit s0 re7lecte=e acel 3erde ca 9tirul pe care -0 -irase- 1.c0 di. pri-a =i c0 .u)l ;0sise- 1. persoa.a ei, pe care)l 70cuse- s0 se ad0posteasc0 1. ;1.dul ei# 20r0 1.doial0, o au=ise- pe doa-.a de Villeparisis, pe &ai.t)Loup, oa-e.i a c0ror i.teli;e./0 .)a3ea .i-ic e@n traordi.ar, rosti.d 70r0 :0;are de sea-0 acest .u-e de Guer-a.tes, ca 9i cu- ar 7i 7ost doar .u-ele cui3a care 3a 3e.i 1. 3i=it0 sau cu care a3eai s0 ci.e=i, 70r0) s0 ai:0 aerul c0 deslu9esc 1. acest .u-e pri3eli9ti de p0) duri 1.;0l:e.ite 9i u. 1.tre; col/ -isterios de pro3i.cie# Dar tre:uie s0 7i 7ost 3reo a7ectare de)a lor ca atu.ci c1.d poe/ii clasici .u .e 3estesc i.te./iile ad1.ci pe care to) tu9i le)au a3ut, e@a;erare pe care 9i eu 1.cerca- s0 o i-it, rosti.d pe to.ul cel -ai 7iresc ducesa de Guer-a.) tes, ca u. .u-e care ar 7i se-0.at cu celelalte# Toat0 lu-ea spu.ea de alt-i.teri c0 este o 7e-eie 7oarte i.te) li;e.t0, cu o co.3ersa/ie spiritual0, 9i care tr0ie9te 1.tr) o -ic0 coterie di. cele -ai i.teresa.te: cu3i.te care de3e.eau co-plicii 3isurilor -ele# C1.d lu-ea spu.ea coterie i.teli;e.t0, co.3ersa/ie spiritual0, .u)-i 1.c<i) puia- .icidecu- i.teli;e./a a9a cu- o cu.o9tea-, 7ie c<iar aceea a oa-e.ilor celor -ai i.teli;e./i, .u cre ) dea- .icidecu- c0 aceast0 coterie era alc0tuit0 di., oa) -e.i ca 'er;otte# Nu, pri. i.teli;e./0 1./ele;ea- o 1.) su9ire ce .u se poate e@pri-a pri. cu3i.te, aurit0, p0) tru.s0 de o 7r0;e=i-e de p0dure# C<iar dac0 ar 7i spus lucrurilor cele -ai i.teli;e.te >1. 1./elesul pe care)l d0)) dea- cu31.tului i.teli;e.t c1.d era 3or:a de u. 7il) =o7 sau de u. critic?, poate c0 doa-.a de Guer-a.tes -i)ar 7i de=a-0;it 1.c0 9i -ai -ult a9teptarea u.ei 1.) su9iri at1t de deose:ite, dec1t dac0 s)ar 7i -ul/u-it, )1.tr) j co.3ersa/ie .e1.se-.at0, s0 3or:easc0 de re/ete de :uc0t0rie sau$ de -o:ila u.ui castel, s0 cite=e .u-ele 3eci.elor sau al rudelor, care -i)ar 7i e3ocat 3ia/a ei## 8 F Credea- c0)l 3oi ;0si aici pe 'asi., a3ea#de) ;1.d s0 3i.0 s0 30 3ad0, spuse doa-.a de Guer-a.tes -0) tu9ii sale# ,, F Nu l)a- 30=ut de -ai -ult =ile pe so/ul t0u, r0s pu.se doa-.a de Villeparisis cu u. to. suscepti:il 9i sup0rat# Nu l)a- -ai 30=ut sau, 1. s71r9it, poate daar o si.;ur0 dat0, de c1.d cu acea -i.u.at0 ;lu-0 de a se a.u./a drept re;i.a &uediei#
318

Ca s0 sur1d0, doa-.a de Guer-a.tes 19i -u9c0 col) /ul :u=elor, de parc0 9i)ar 7i -u9cat 3oalul# F A-6 ci.at ieri cu ea la 'la.c<e Leroi, .)ai -ai recu.oa9te)o, a a5u.s e.or-0, s1.t si;ur0 c0 e :ol.a30# F Toc-ai spu.ea- acestor do-.i c0 ;0se9ti c0 sea -0.0 cu o :roasc0# Doa-.a de Guer-a.tes l0s0 s0 se aud0 u. soi de =;o-ot r0;u9it, care 1.se-.a c0 r1.5e9te di. scrupulo=itate# e) Nu 9tia- c0 a- 70cut aceast0 7ru-oas0 co-pa) ra/ie, dar 1. ca=ul acesta :roasca a reu9it acu- s0 se u-) 7le c1t :oul# &au -ai de;ra:0 lucrurile .u s)au petrecut toc-ai a9a, dar cu- toat0 ;r0si-ea i s)a 1.;r0-0dit pe pi.tec, e -ai de;ra:0 o :roasc0 1.s0rci.at0# F A< M ;0sesc i-a;i.ea ta 7oarte <a=lie, spuse doa.a de Villeparisis care 1. 7o.d se -1.drea .espus 1. 7a/a -usa7irilor ei cu spiritul .epoatei sale# F E -ai cu sea-0 ar+itrar! r0spu.se doa-.a de Guer-a.tes, despri.=1.d cu iro.ie epitetul pe care)l a) lesese, cu- ar 7i 70cut &Ka.., c0ci -0rturisesc c0 .)a30=ut .iciodat0 o :roasc0 l0u=0# 1. orice ca=, :roasca aceasta, care de alt-i.teri .u cere 3reu. re;e, c0ci .)a30=ut)o .iciodat0 -ai .e:u.atic0 dec1t dup0 -oartea so/ului ei, tre:uie s0 ci.e=e la -i.e 1.tr)u.a di. =ilele sDpt0-1.ii 3iitoare# A- spus c0 te 3oi pre3e.i, 7ie ce)o 7i# Doa-.a de Villeparisis l0s0 s0 se aud0 u. :o-:0.it .edeslu9it# F Rtiu c0 a ci.at alalt0ieri la doa-.a MecJ1e-) :ur;, ad0u;0 ea, u.de era 9i ]a.i:al de 'reaute care a 3e.it s0)-i po3esteasc0, cu destul <a=, tre:uie s0 -0r turisesc# F La ci.a aceasta a luat parte u. -usa7ir cu -ult -ai spiritual dec1t 'a:al, spuse doa-.a de Guer-a.tes care, oric1t de i.ti-0 ar 7i 7ost cu do-.ul de 'reaute) Co.sal3i, /i.ea s0 su:li.ie=e acest lucru, 9i recur;ea la acest di-i.uti3# Era 9i 'er;ette# Nu -0 ;1.dea- c0 'er;otte ar putea 7i co.siderat spiritual 8 :a -ai -ult, -i se p0rea a-estecat 1. u-a) .itatea i.teli;e.t0, adic0 .espus de departe de acel re) ;at -isterios pe care)l =0rise- su: p1.=a de purpur0 a u.ei lo5i 1. care do-.ul de 'reaute 70e1.d)o s0 r1d0 pe duces0, purta cu ea, 1. li-:a =eilor, acest lucru de
31-

.e1.c<ipuit : o co.3ersa/ie 1.tre oa-e.i di. 7o:ur;ul &ai.t) Ger-ai.# A- 7ost ad1.c -1<.it 30=1.d ec<ili ) :rul stric1.du)se 9i pe 'er;otte trec1.d deasupra do-) .ului de 'reaute# Dar -ai ales a- 7ost disperat c0)l e) 3itase- pe 'er;otte 1. seara 1. care s)a repre=e.tat (e 'dra! c0 .u -0 dusese- 1. 1.t1-pi.area lui, c1.d aa)u=it)o pe doa-.a de Guer-a.tes spu.1.du)i doa-.ei de Villeparisis : F E si.;urul o- pe care doresc s0)l cu.osc, ad0 u;0 ducesa la care puteai 3edea totdeau.a, ca 1. -o-e.tul u.ei -aree spirituale, cu- 7lu@ul u.ei curio=it0/i 7a /0 de i.telectualii cele:ri se 1.cruci9a cu re7lu@ul s.o :is-ului aristocratic# Mi)ar 7ace at1ta pl0cere M Pre=e./a lui 'er;otte l1.;0 -i.e, pe care as 7i o:) /i.ut)o at1t de les.e, dar care a9 7i cre=ut c0 e 1. stare s0)i dea doa-.ei de Guer-a.tes o idee proast0 despre -i.e, ar 7i a3ut di-potri30 drept re=ultat c0 -i)ar 71 70cut se-. s0 3i. 1. lo5a ei 9i -)ar 7i ru;at s0)l aduc 1.tr)o =i la pr1.= pe -arele scriitor# F &e pare c0 .)a 7ost prea a-a:il, a 7ost pre=e.tat do-.ului de Co:our; 9i .u i)a spus u. cu31.t, ad0u;0 doa-.a de Guer-a.tes se-.ali=1.d acest a-0.u.te curios, ca 9i cu- ar 7i po3estit c0 u. c<i.e= 9i)ar 7i su7lat .a sul 1. <1rtie# Nu i)a spus -0car o si.;ur0 dat0 4Mo. se.iore6, ad0u;0 ea, cu u. aer a-u=at de acest a-0.u.t, tot at1t de 1.se-.at ca 9i cu-, 1. cursul u.ei audie./e la Papa, u. protesta.t ar 7i re7u=at s0 1.;e.u.c<e=e# I.teresat0 de aceste ciud0/e.ii ale lui 'er;otte, .u a3ea de alt-i.teri aerul c0 le ;0se9te 3red.ice de :la-, 9i p0rea -ai de;ra:0 s0 le co.sidere u. -erit 70r0 ca s0)9i dea 1.toc-ai sea-a de ce soi# 1. ciuda acestui c<ip .eo:i9.uit de a 1./ele;e ori;i.alitatea lui 'er;otte, -i s)a 1.t1-plat -ai t1r=iu s0 .u ;0sesc c0 poate 7i trecut cu totul cu 3ederea 7aptul c0, spre ui-irea -ultora, doa) -.a de Guer-a.tes 1l ;0sea pe 'er;otte -ai spiritual dec1t pe do-.ul de 'reaute# Aceste 5udec0/i su:3ersi) 3e, i=olate 9i totu9i 5uste s1.t ast7el 70cute 1. lu-e de u.ele rare persoa.e superioare altora, u.de dese.ea=0 cele di.t1i co.tururi ale ierar<iei 3alorilor, a9a cu- o 3a stator.ici ;e.era/ia ur-0toare, 1. loc s0 se -ul/u-easc0 3e9.ic cu cea 3ec<e#
31ri

Co.tele d$Ar;e.court, 1.s0rci.atul cu a7aceri al 'el;iei 9i 30r pri. alia./0 cu doa-.a de Villeparisis, i.tr0 9c<io) pDtl.d, ur-at de doi ti.eri, :aro.ul de Guer-a.tes 9i A#&# ducele de C<Dtellerault, c0ruia doa-.a de Guer ) -a.tes 1i spuse :4'u.0 =iua dra;ul -eu C<Dtellerault6, cu u. aer distrat 9i 70r0 s0 se ur.easc0 de pe sc0u.a) 9ul ei, c0ci era 7oarte :u.0 priete.0 cu -a-a t1.0rului duce care, di. aceast0 cau=0 9i 1.c0 di. copil0rie, a3ea$ -are respect pe.tru ea# c.al/i, su:/iri, cu pielea 9i p0rul de tipul Guer-a.tes, cei ti.eri a3eau aerul u.ei co. ) de.s0ri a lu-i.ii pri-030ratice 9i de a-ur; care i.u. da -arele salo.# Potri3it u.ui o:icei la -od0 1. acel -o-e.t, 19i a9e=ar0 5o:e.ele pe 5os, l1.;0 ei# Istoricul 2ro.dei cre=u c0 erau sti.;<eri/i ca u. /0ra. care i. tr0 la pri-0rie 9i .u 9tie ce s0 7ac0 cu p0l0ria# Cre=1.d c0 tre:uie s0 3i.0 di. -il0 1. a5utorul st1.;0ciei 9i s7i elii pe care le)o presupu.ea# F Nu, .u, le spuse el, .u le -ai pu.e/i pe 5os, le 3e/i strica# Pri3irea :aro.ului de Guer-a.tes d1.d o 1.cli.are pla.ului oc<ilor s0i des709ur0 1. ei, pe .ea9teptate, o culoare de u. al:astru crud 9i t0ios care 1.;<ea/0 pe :i.e3oitorul istoric# F) Cu- 1l c<ea-0 pe acest do-. U -0 1.tre:0 :a) ro.ul, care)-i 7usese pre=e.tat de doa-.a de Ville ) parisis# F Pierre, a- r0spu.s cu 5u-0tate de 3oce# F Pierre de ce U F Da, Pierre, acesta e .u-ele s0u, e u., istoric de -are 3aloare# FN A< M### Tot ce se poate M F Nu, e u. o:icei .ou de a)9i pu.e p0l0riile pe 5os, e@plic0 doa-.a de Villeparisis, 9i eu s1.t tot ca du.ea3oastr0, .u -0 o:i9.uiesc# Dar pre7er acest o:icei aceluia al .epotului -eu Ro:ert, care)9i l0sa totdea u.a p0l0ria 1. a.tica-er0# Ori de c1te ori 1l 30d i.tr1.d ast7el 1i spu. c0 are aerul u.ui ceasor.icar 9i 1l 1.tre: dac0 3i.e cu-3a s0 1.toarc0 ceasor.icele de perete# FN Vor:ea/i -ai adi.eauri, doa-.0 -arc<i=0, de p0) l0ria do-.ului de Mole, 3o- a5u.;e 1. cur1.d s0 pur ) cede- ca Aristotel 1. ce pri3e9te p0l0riile, spuse isto)
M F Ciucr.K.tes

+*9

ricul 2ro.dei, oarecu- li.i9tit de i.ter3e./ia doa-.ei de Villeparisis, dar totu9i cu o 3oce at1t de sla:0, 1.c1t: a7ar0 de -i.e .i-e.i .u)l au=i# F) Mica duces0 e 1.tr)ade30r ui-itoare, spuse do-) .ul d$Ar;e.court, ar0t1.d)o pe doa-.a de Guer-a.tes care 3or:ea cu G# 1.dat0 ce u. :0r:at cu 3a=0 se a7l0 1.tr)u. salo., e totdeau.a l1.;0 ea# 2ire9te, .u poate 7i dec1t -arele po.ti7 care se a7la de 7a/0# Nu poate 7i 1. 7iecare =i do-.ul de 'orelli, &c<lu-:er;er sau d$A3e.e1# Dar 1. acest ca= 3a 7i Pierre Loti sau Ed-o.d Rosta.d# Ieri seara, la Doudeau3ille u.de, 1.) tre .oi 7ie 3or:a, era -i.u.at0 cu diade-a ei de s-a) ra;de, 1.tr)o roc<ie ro= cu tre.0, a3ea de o parte pe do-.ul Desc<a.el, iar de alta pe a-:asadorul Ger) -a.iei : 1i 1.7ru.ta 1. c<estiu.ea C<i.ei 8 -arele pu ) :lic, la o dista./0 respectuoas0 9i care .u au=ea ce 3or) :eau, se 1.tre:a dac0 .u 3a 7i r0=:oi# Ai 7i spus, 1. tr) ade30r, o re;i.0 care 70cea cerc# Toat0 lu-ea se apropiase de doa-.a de Villeparisis ca s0 o 3ad0 pict1.d# F 2lorile acestea s1.t de u. ro= 1.tr)ade30r ceresc, spuse Le;ra.di., 3reau s0 spu. de culoarea cerului ro=# C0ci e@ist0 u. ro= ca cerul, a9a cu- este u. al:astru ca cerul# Dar, -ur-ur0 el 1.cerc1.d s0 7ie au=it .u -ai de -arc<i=0, cred c0 1.cli. -ai de;ra:0 pe.tru -0t0sosul, pe.tru staco5iul 3iu al e@e-plarului pe care)l reali=a/i# A< M 1i l0sa/i -ult 1. ur-0 pe Pisa.ello 9i pe Va. ]uAssu. cu ier:arul lor a-0.u./it 9i -ort# . artist, oric1t de -odest ar 7i, accept0 totdeau.a s0 7ie pre7erat ri3alilor s0i 9i 1.cearc0 doar s0 le dea dreptate# : F Ceea ce co.tri:uie la aceast0 i-presie, este 7ap tul c0 pictau 7lori di. ti-pul lor, pe care .u le -ai cu .oa9te-, dar a3eau o 9tii./0 cu -ult -ai -are# F A< M 7lori di. epoca lor, ce lucru i.;e.ios, e@ cla-0 Le;ra.di.# F Picta/i 1.tr)ade30r .i9te 7ru-oase 7lori de cire9### sau .i9te tra.da7iri de -ai, spuse istoricul 2ro.dei, .u 70r0 9o30ial0 1. ce pri3e9te 7loarea, dar cu 3oce si ;ur0, c0ci 1.cepea s0 uite i.cide.tul cu p0l0riile#
+1*

F' Nu, s1.t 7lori de -0r, spuse ducesa de Guer-a.) tes, adres1.du)se -0tu9ii sale# i F A< M 30d c0 e9ti o ade30rat0 7e-eie de la /ar0 8 9tii, ca 9i -i.e, s0 deose:e9ti 7lorile# F A<M da, e ade30ratM dar credea- c se=o.ul -erilor a trecut, spuse la 1.t1-plare istoricul 2ro.dei, ca s0 se scu=e# F Nicidecu- di-potri30, .u s1.t .ici -0car 1. 7loare, 3or 1.7lori a:ia peste dou0, poate peste trei 90p) tD-1.i, spuse ar<i3istul care, ad-i.istri.d 1.tr)/i. 7el propriet0/ile doa-.ei de Villeparisis era -ai la cure.t i8u ase-e.ea pro:le-e# F Da, c<iar 9i 1. 1-pre5uri-ile Parisului, u.de s1.t 7oarte ti-purii# De# pild0 1. Nor-a.dia, la tat0l t1ri0) rului, spuse ea ar0t1.du)l pe ducele de C<Dtellerault, care are .i9te -eri -i.u.a/i pe -alul -0rii, ca u. pa ra3a. 5apo.e=, .u 1.7loresc 1.tr)ade30r dec1t dup0 +* -ai# F Nu)i 30d .iciodat0, spuse t1.0ru1 duce, pe.tru : c0)-i dau 7ri;uri de 71.# )F 2ri;uri de 71., .)a- au=it .iciodat0 3or:i.du)se de ase-e.ea :oal0, spuse istoricul# F E :oala la -od0, spuse ar<i3istul# F Depi.de, poate c0 .u 3)ar pric1.ui .i-ic 1.tr)u. a. c1.d se 7ac -ere# Rti/i, 3or:a .or-a.dului# 1. a.ul c1.d se 7ac -ere, spuse do-.ul d$Ar;e.court care, .e) 7ii.d toc-ai 7ra.ce= ;et):e;et, 1.cerca s0)9i dea u. aer #pari=ia.# F Ai dreptate, r0spu.se doa-.a de Viiieparisis,.e poatei sale, s1.t -eri di.# sud# O 7lor0reas0 -i)a tri-is # aceste ra-uri, ru;1.du)-0 s0 le pri-esc# V0 -ir0, do.ule Valle.ere9, spuse ea 1.tore1.du)se c0tre ar<i3ist, c0 o 7lor0reas0 -i)a tri-is .i9te cre.;i de -0rU D,e9i #s1.t 7e-eie :0tr1.0, cu.osc 9i eu lu-ea, a- c1/i3a prie te.i, ad0u;0 ea sur1=1.d di. si-plitate cu- s)ar 7i cre=ut 1.deo:9te, dar -i s)a p0rut -ai de;ra:0 pe.tru C0 ;0sea c0 e .osti- s0 se -1.dreasc0 cu priete.ia, u.ei ilor0rese, c1.d a3ea le;0turi at1t de -ari# # 'loc< se scul0 ca s0 3i.0 la r1.dul s0u# s0 ad-ire 7lorile pe care le picta doa-.a de Villeparisis# +11

)F N)are a 7ace, -arc<i=0, spuse istoricul relu1.) du)9i locul, c<iar dac0 s)ar 1.toarce u.a di. re3olu/iile care au 1.s1.;erat at1t de des istoria 2ra./ei F 9i,# Doa-.e, 1. ti-purile 1. care tr0i- .u se poate 9ti, ad0u;0 el aru.c1.d o pri3ire circular0 9i pre30=0toare, ca I 9i cu- ar 7i 3rut s0 3ad0 dac0 .u se a7la 1. salo. 3reu. 4.eco.7or-ist6, de9i .u se 1.doia de aceasta F cu ase-e.ea tale.t 9i cele ci.ci li-:i pe care le 3or:i/i, a/i li totdeau.a si;ur0 c0 3e/i 9ti s0 30 descurca/i# Is ) toricul 2ro.dei se si-/ea oarecu- odi<.it c0ci uitase de i.so-.iile sale# Dar 19i aduse deodat0 a-i.te c0 .u dor ) -ise de 9ase =ile, 9i o o:oseal0 ;rea, i=3or1t0 di. -i.te, 1i cotropi picioarele, 1i 1.co3oie u-erii, 9i 7a/a)i pusti ) it0 at1r.0, ca aceea a u.ui :0tr1.# 'loc< 3ru s0 7ac0 u. ;est, ca s0)9i e@pri-e ad-i ) ra/ia, dar do:or1 cu cotul 3asul 1. care se a7la ra-ura, 9i toat0 apa se r0sp1.di pe co3or# F A3e/i 1.tr)ade30r .i9te de;ete de =1.0, spuse -ar c<i=ei istoricul care, cu spatele 1.tors 1. acel -o-e.t,, .u 30=use st1.;0cia lui 'loc<# Acesta cre=u 1.s0 c0 aceste cu3i.te i se adresau lui 9i ca s0)9i ascu.d0 st-;0cia pri.tr)o o:r0=.icie : F N)are .ici o i-porta./0, spuse el, .u -)a- udat# Doa-.a de Villeparisis su.0 9i u. lac<eu 3e.i s0 9tear;0 co3orul 9i s0 adu.e cio:urile# Ea po7ti at1t pe cei doi ti.eri la -ati.eul ei, c1t 9i pe doa-.a ducesa de Guer-a.tes c0reia 1i reco-a.d0 : F Nu uita s0 le spui Giseiei 9i Rert<ei >ducesele d$Au:er5o. 9i de Porte7i.? s0 7ie aici 1.ai.te de ora doua, ca s0)-i dea o -i.0 de a5utor, a9a cu- ar 7i spus u.or matre n d'hotel! a.;a5a/i a.u-e s0 3i.0 -ai de3re-e, ca s0 pre;0teasc0 co-potierele# N)a3ea 7a/0 de rudele ei pri.ciare, .ici 7a/0 de do-) .ul de Norpois, .ici u.a di. a-a:ilit0/ile pe care le -a.i7esta istoricului,)lui Cottard, lui 'loc< 9i -ie, de parc0 aceia .u pre=e.tau 1. oc<ii ei alt i.teres dec1t acela de a)i o7eri prad0 curio=it0/ii .oastre# Pe.tru c0 9tia c0 .u tre:uia s0 se 5e.e=e cu oa-e.ii pe.tru care .u era o 7e-eie -ai -uQt sau -ai pu/i. str0lucit0, ci sora suscepti:il0 9i cru/at0 a tat0lui 9i a u.c<iului lor# Nu i)ar 7i slu5it la .i-ic dac0 ar 7i 1.cercat s0 str0lu)
+1+

cea9c0 i. 7a/a lor, care .u puteau 7i a-0;i/i de latura tare sau sla:0 a situa/iei sale, 9i care)i cu.o9teau -ai :i.e dec1t orici.e po3estea 9i respectau .ea-ul di. ca re se tr0;ea# Dar -ai ales ei .u -ai erau pe.tru ea dec1t o r0-09i/0 -oart0 care .u 3a -ai rodi, ei .u)i 3or 7ace cu.o9ti./0 cu .oii lor priete.i, .ici .u 3or 1-p0r/i cu ea pl0cerile lor# Ea .u putea o:/i.e dec1t pre=e./a lor sau puti./a de a 3or:i de ei, la recep/iile de la ora ci.ci, iar -ai t1r=iu 1. -e-oriile ei, pe.tru care acestea .u erau dec1t u. soi de repeti/ie, de pri-a lectur0 cu 3oce tare 1. 7a/a u.ui -ic cerc# &e slu5ea de toate aceste ru de .o:ile ca s0 se i.terese=e, s0 ui-easc0, s0 1.c0tu9e=e to30r09ia u.or Cottard, u.or 'loc<, a autorilor dra-a ) tici .otorii, istorici ai 2ro.dei de orice soi, 1. to30r09ia aceasta co.sta pe.tru doa-.a de Vil1eparisis F 1. lipsa acelei p0r/i di. lu-ea ele;a.t0 care .u se ducea la ea 1. 3i=it0 F -i9carea, .outatea, petrecerile 9i 3ia/a 8 de pe ur-a acestora putea do:1.di .i9te a3a.ta5e sociale >care -eritau ca ea s0 le prile5uiasc0 u.eori 3reo 1.t1l) .1re cu ducesa de Guer-a.tes 70r0 s)o cu.oasc0 3reo ) dat0?, o ci.0 cu oa-e.i de 3a=0 ale c0ror lucr0ri o i.te ) resase, 3reo oper0 co-ic0 sau o pa.to-i-0 -o.tat0 de)a ;ata pe care autorul o repre=e.ta la ea, 3reo lo50 pe.tru spectacole i.teresa.te# 'loc< se ridic0, 3r1.d s0 plece# &puse cu 3oce tare c0 i.cide.tul cu 3asul de 7lori .) a3ea .ici o i-porta./0, dar ceea ce spu.ea cu ;las 1.cet se deose:ea 7oarte -ult, 1.c0 9i -ai -ult de ceea ce ;1.dea : 4C1.d .)ai ser3itori destul de :i.e stila/i ca s0 9tie u.de s0 a9e=e u. 3as 70r0 s0 ri9te s0 ude sau c<iar s0 r0.easc0 -usa7irii, .u te 1.curci cu ase-e.ea lu@6, -ur-ur0 el 1.cet# Era di.tre oa-e.ii suscepti:ili 9i 4.er3o9i6 care .u pot 1.dura s0 7i s031r9it 3reo st1.) ;0cie pe care totu9i .)o -0rturisesc, care ie stric0 tot c<e7ul# 2urios, se si-/ea .0p0dit de ;1.duri .e;re, .u 3oia s0 se -ai 1.toarc0 1. lu-e# Era -o-e.tul 1. care pu/i.0 distrac/ie pri.de :i.e# Di. 7ericire, peste o clip0, doa-.a de Vllieparisis a3ea s0)l re/i.0# 2ie pe.tru c0 i;.ora p0rerile priete.ilor s0i 9i 3alul de a.tise-itis- ca re 1.cepea s0 se 1.ti.d0, 7ie c0 7usese distrat0, .u)l pre =e.tase persoa.elor de 7a/0# Totu9i el, pu/i. o:i9.uit cu lu-ea, cre=u c0 la plecare tre:uie s0 salute di. poli)
3&.

tete,8 dar lDrD a-a:ilitate 8 19i plec0 ue -ai -ulte Or1 7ru.tea, cu7u.d0 :0r:ia)i :0r:oas0 1. ;uler pri3i.d r1.d 1 pe r1.d pe 7iecare pri. oc<elarii s0i, cu u. aer rece 9i .e-ul/u-it# Dar doa-.a ,de Villeparisis 1l opri8 a3ea s0r)i -ai 3or:easc0 de u. act care ur-a s0 7ie repre ) =e.tat la ea, 9i de alt0 parte, .)ar 7i 3rut ca el s0 ple ce 70r0 s0 7i a3ut satis7ac/ia de a)l cu.oa9te pe do-.ul de Norpois >pe care se -ira c0 .u)l 3ede i.tr1.d? 9i de9i aceast0 p7e=e.tare era de prisos c0ci 'loc< era <o) tDr1t s0 co.3i.;0 pe cei doi actori de care 3or:ise, s0 3i.0 s0 c1.te ;ratuit la -arc<i=0, 1. i.teresul ;loriei lor, la u.a di. recep/iile 7rec3e.tate de elita Europei# 'a -ai -ult, propusese 9i o tra;edia.0, 4cu oc<ii 3er=i, 7ru-oas0 ca ]era6, care s0 recite pro=0 liric0 cu si-/ul 7ru-use/ii plastice# Dar au=i.d .u-ele ei, doa-.a de Villeparisis re7u=0 c0ci era 3or:a de priete.a lui &ai.t)Loup# F A- 3e9ti di. cele -ai :u.e, 1 -i spuse ea la u) rec<e, cred c0 le;0tura lor e pe s7Dr9ite 9i .u 3or 1.) t1r=ia s0 se despart0, de9i u. o7i/er a 5ucat u. rol -1r) 9a3 1. aceast0 c<estiu.e, ad0u;0 ea# >C0ci 7a-ilia lu1 Ro:ert 1.cepea s0)l urasc0 de -oarte pe do-.ul de Rorodi.o care, la st0rui./ele 7ri=erului, 1i 1.;0duise s0 I se duc0 la 'ru;es 9iF1 1.3i.uia c0 7a3ori=ase o le;0tur0 i.7a-0?# E u. o- 7oarte r0u, 1-i spuse doa-.a de Vil leparisis, cu acce.tul pli. de 3irtute al Guer-a./ilor,, c<iar al celor -ai strica/i# 2oarte, 7oarte r0u, ur-0 ea, ad0u;i.d cite trei r cu31.tului 7oarte# 1/i d0deai sea-a c0 .ici .u se 1.doia c0 el ar 7i 7ost al treilea parte.er la toate or;iile# Dar cu- a-a:ilitatea era 3irtutea do-i .a.t0 a -arc<i=ei, e@presia Oi de o aspri-e 1.cru.tat0 c1.d aduse 3or:a de c0pita.ul 1.;ro=itor al c0rui .u-e 1l rosti cu o e-7a=0 iro.ic0 : 4pri.cipele de 'orodi.o6, ca u.a pe.tru care I-periul .)are .ici o 3aloare, se tra.) > s7or-0 1.tr)u. sur1s :l1.d la adresa -ea, cu o sclipire -eca.ic0 de .edeslu9it0 1./ele;ere cu -i.e# F Xi.ea- destul de -ult la &ai.t)Loup)e.)'raA, spu se 'loc<, de9i e u. dia3ol -ali/ios, pe.tru c0 e e@trede :i.e crescut# 1-i plac -ult oa-e.ii 7oarte :i.e cres cu/i, s1.t at1t de rari, ur-0 el, 70r0 s0)9i dea sea-a c1t de -ult displ0ceau cu3i.tele lui, pe.tru c0 el 1.su9i era 7oarte prost crescut# Voi cita o do3ad0 7oarte i=:i) +1"

toare a educa/iei sale des031r9ite# L)a- 1.t1l.it odat0 cu u. t1.0r, c1.d da s0 urce 1. tr0sura sa cu o:e=i 7ru ) -oase, dup0 ce 1.<0-ase c<iar el cei doi cai <r0.i/i cu o30= 9i cu or=, pe care .u e .e3oie s0)i a/1/i cu u. :ici sclipitor# Ne)a pre=e.tat, dar .)a- au=it .iciodat0 .u-ele celor c0rora e9ti pre=e.tat, ad0u;0 el r1=1.d, 7ii.dc0 era o ;lu-0 pe care o 70cea tat0l s0u# De &ai.t) QLoup)e.)'raA r0-ase si-plu, .u 70cu parad0 de a-a ) :ilitate pe.tru acel t1.0r, .u p0ru 1. .ici u. c<ip sti. ) ;<erit# Dar a- a7lat di. 1.t1-plare, dup0 c1te3a =ile, #c0 t1.0rul era 7iul lui &ir Ru7us Israel M &71r9itul acestei po3e9ti p0ru -ai pu/i. .ecu3ii.cios dec1t 1.ceputul, c0ci cei de 7a/0 .u)l 1./eleser0# 1.tr) ade30r, &ir Ru7us Israel care i se p0rea lui 'loc< 9i tat0lui s0u u. perso.a5 aproape re;al, 1. 7a/a c0ruia &ai.t)Loup ar 7i tre:uit s0 tre-ure, era di-potri30, 1. oc<ii Guer-a./ilor u. str0i. par3e.it, tolerat de lu-e, cu a c0rui priete.ie .i-e.i .)ar 7i ;1.dit s0 se -1.dreas) c0, :a di-potri30# F A- a7lat acest lucru de la procuristul lui &ir $Ru7us Israel, care e priete. cu tata 9i u. o- cu totul e@traordi.ar# A< M u. i.di3id cu totul ciudat, ad0u;0 el cu acea e.er;ie a7ir-ati30, cu acel acce.t de e. ) t u = i a s - p e c a r e 1 l d a i . u -a i c o . 3 i . ; e r i l o r p e c a r e . u / i l e ) a i 7 o r -a t t u 1 . s u / i # D a r s p u . e ) - i , u r -0 'loc<, adres1.du)-i)se 1. 9oapt0, ce a3ere poate a3ea &ai.t)Loup U Dac0 te 1.tre: acest lucru, 1/i# dai sea-a c0 pu/i. 1-i pas0, dar di. #pu.ct de 3edere :al=acia., 1./ele;i### Nici .u 9tii 1. ce e plasat0, dac0 s1.t 3alori 7ra.ce=e, str0i.e, -o9ii U N)a- 7ost 1. stare s0)i dau .ici o i.7or-a/ie# I.ce) t1.d de a -ai 3or:i 1.cet, 'loc< ceru, cu 3oce tare, 1. ) ;0dui./a s0 desc<id0 7erestrele 9i 70r0 s0 a9tepte r0s ) pu.sul, se 1.drept0 spre ele# Doa-.a de Villeparisis spu se c0 .u tre:uiesc desc<ise, c0 a3ea ;uturai# 4A< M dac0 I63D 7ace r0u M r0spu.se 'loc<, decep/io.at# Dar .u se poate spu.e c0 .u e cald M6 Ri 1.cep1.d s0 rida, cer9i cu pri3irile care se 1.toarser0 spre cei de 7a/0, u. a5u tor 1-potri3a doa-.ei de Villeparisis, pe care .u)l ;0si pri.tre ace9ti oa-e.i :i.e crescu/i# Oc<ii s0i apri.9i care .u reu9iser0 s0 ade-e.easc0 pe .i-e.i, 19i relua)
+1S

r0, cu rese-.are, serio=itatea 8 iar i. -aterie de 1.) 7ri.;ere, spuse : 4&1.t cel #pu/i. dou0=eci 9i dou0 de ;rade, dou0=eci 9i ci.ci M Nu -0 -ir0# &1.t leoarc0# Ri .) a-, ca 1./eleptul A.te.or 7iul 7lu3iului Alp<eois, pu ti./a de a -0 sc0lda 1. u.da p0ri.teasc0, ca s0)-i o) presc sudoarea, 1.ai.te de)a -0 a7u.da 1.tr)o :aie 9i de)a -0 u.;e cu ulei par7u-at#6 Ri ur-0, 1-pi.s de .e3oia pe care o 1.cearc0 o-ul de)a sc<i/a, 1. 7olosul altora, .i9te teorii -edicale a c0ror aplicare .e)ar 7a 3ori=a propria .oastr0 :u.0 stare : 4De 3re-e ce cre de/i c0 30 7ace :i.e M Cred toc-ai co.trariul# Toc-ai de aceea a3e/i ;uturai#6 'loc< se ar0tase 1.e1.tat la ;1.dul de a)l cu.oa9te pe do-.ul de Norpois# I)ar 7i pl0cut, spu.ea el, s0)l 7ac0 s0 3or:easc0 de a7acerea DreA7us# F E 3or:a de o -e.talitate pe care .u o cu.osc :i.e 9i ar 7i .osti- s0 iau u. i.ter3iu acestui -are diplo -at, spuse el cu u. to. sarcastic, ca s0 .u ai:0 aerul c0 se crede i.7erior a-:asadorului# Doa-.a de Villeparisis re;ret0 c0 el rostise aceste cu3i.te cu 3oce prea tare, dar .u le d0du i-porta./0, 30=1.d c0 ar<i3istul ale c0rui p0reri .a/io.aliste o 1.c0) tu9aser0 la drept 3or:i.d, era destul de departe ca s0 le 7i putut au=i# Dar se supar0 de)a :i.elea c1.d 1l au=i pe 'ioc<, 1-pi.s de de-o.ul proastei sale cre9teri care)l or:ise 1. preala:il, r1=1.d de ;lu-a p0ri.teasc0 : F N)a- citit oare u. studiu sa3a.t al s0u 1. care do3edea pe.tru -oti3e ire7uta:ile c0, r0=:oiul ruso)5a) po.e= tre:uia s0 se ter-i.e cu 3ictoria ru9ilor 9i 1.) 7r1.;erea Qapo.e=ilor U Nu e ca- ra-olit U Mi se pare c0 l)a- 30=ut toc-ai pe el oc<i.d scau.ul, 1.ai.te de a se duce s0)l ocupe alu.ecD.d ca pe .i9te ro/i# F Nicidecu- M A9tepta/i o clip0, ad0u;0 -arc<i=a# &u.0 9i c1.d ser3itorul i.tr0, cu- .u ascu.dea, :a c<iar 1i pl0cea s0 arate c0 3ec<iul ei priete. 19i petre ) cea aproape tot ti-pul 1. casa ei : F Du)te de)i spu.e do-.ului de Norpois s0 3i.0, e toc-ai pe cale s0)-i clase=e .i9te <lrtii 1. :iroul -eu, a spus c0 3a 3e.i peste dou0=eci de -i.ute, 9i iat0 c0)l a9tept de o or0 9i trei s7erturi# V0 3a 3or:i de a7acerea
+1,

DreA7us, de tot ce 3e/i 3oi, spuse ca pe u. to. 1-:u7 ) .at lui 'loc<, .u prea)i de acord cu cele ce se 1.t1-pl0# C0ci do-.ul de Norpois .u era :i.e cu actualul ;u 3er. 9i doa-.a de Vilieparisis, de9i el .u #9i)ar 7i 1.;0 duit s0)i aduc0 1. cas0 -e-:ri ai ;u3er.ului >19i p0s tra oricu-1.dria ei de doa-.0 di. -area aristocra /ie 9i r0-1.ea 1. a7ara 9i deasupra rela/iilor pe care el era silit sa le culti3e?, era ;ra/ie lui, la cure.t cu tot ce se petrecea# Tot ast7el, ace9ti oa-e.i politici ai re ;i-ului .)ar 7i 1.dr0=.it sD)l roa;e pe do-.ul de Norpois s0)i pre=i.te doa-.ei de Vilieparisis# Dar u.ii se duseser0 sD) l caute la ea la /ar0, c1.d a3useser0 .e3oie de co.cursul s0u 1. 1-pre5ur0ri ;rele# Adresa le era cu.oscut0# &e duceau la castel, u.de castela.a .u se ar0ta# Dar ea spu.ea la ci.0 : 4Do-.ule, 9tiu c0 a/i 7ost dera.5at# Tre:urile -er; -ai :i.e U6 F Nu s1.te/i prea ;r0:it U 1l 1.tre:0 doa-.a de Vilieparisis pe 'loc<# F Nu, .u, 3oia- s0 plec pe.tru c0 .u -i)e prea :i.e, c<iar e 3or:a s0 7ac o cur0 la Vic<A di. prici.a 3e=iculei -elc :iliare, spu#se el, rosti.d aceste cu3i.te cu o sata.ic0 iro.ie# F Iat0, t1.0rul -eu str0.epot C<Dtellerault tre:uie toc-ai s0 se duc0 9i el la Vic<A, ar tre:ui s0 30 ara. 5a/i s0 pleca/i 1-preu.0, s0 30 1./ele;e/i# E 1.c0 aici U E dr0;u/, 9ti/i, spuse doa-.a de Villeparisis, poate de :u.0)eredi./0, ;1.di.d ca oa-e.ii pe care)i cu.o9tea .)a3eau .ici u. -oti3 s0 .u se 1-priete.easc0 1.tre ei# F O< M .u 9tiu dac0 i)ar 7ace pl0cere, a:ia 1l cu.osc, e 1.c0 aici, acolo, -ai 1. 7u.d, spuse 'loc< ru9i.at 9i 1.e1.tat# "atre ul d'hotel .u reu9ise s0 e@ecute pe de)a).) tre;ul co-isio.ul cu care 7usese 1.s0rci.at# C0ci do-.ul de Norpois, ca lu-ea s0 cread0 c0 toc-ai sosise 9i .)o 30=use 1.c0 pe a-7itrioa.0, lu0 la 1.t1-plare di. a.ti ) ca-er0 o p0l0rie pe care a- a3ut i-presia c0 o recu ) .osc 9i 3e.i s0 s0rute cere-o.ios -1.a doa-.ei de Vil ) ieparisis, 1.tre:1.d)o ce 7ace, cu acela9i i.teres pe care)l -a.i7e9ti dup0 o lu.;0 a:se./0# I;.ora c0 -arc<i=a de Vilieparisis 30du3ise di.ai.te de orice apare./0 de ade ) 30r aceast0 co-edie c0reia 1i puse cap0t due1.du)i pe
+1!

do-.ul de Norpois 9i pe 'loc< 1.tr)u. salo. 3eci.#$ 'loc< care 30=use toate a-a:ilit0/ile -a.i7estate aceluia despre care 1.c0 .u 9tia c0 este Norpois, 9i saluturile -0surate, ;ra/ioase 9i adi.ei cu care a-:asadorul I. r0spu.dea, 'loc< si-/i.du)se i.7erior acestui cere-o) .ial 9i 5i;.it la ;1.dul c0 .u i s)ar adresa .iciodat0 lui, 1-i spusese ca s0 ai:0 aerul c0 se si-te :i.e : 4Ci.e e i-:ecilul acesta U6 Poate de alt-i.teri toc-ai pe.tru c0 toate saluturile do-.ului de Norpois 5i;.eau ceea ce 'loc< a3ea -ai :u., si.ceritatea -ai direct0 a u.ui -ediu -oder., el le ;0sea 1. parte, 1. c<ip si.cer, ri ) dicole, 1. orice ca=, ele 1.cetar0 s0)i par0 ca atare, :a c<iar 1l 1.e1.tar0, di. clipa 1. care el, 'loc<, 7u o:iectul lor# F Do-.ule a-:asador spuse doa-.a de Villeparisis, a9 3rea s0 3i)l pre=i.t pe do-.ul# Do-.ul 'loc<, do-.ul -arc<i= de Norpois# De9i 1l :ru7tuia pe do.ul de Norpois, ea /i.ea s0)i spu.0 : 4Do-.ul a-:a sador6, di. polite/e, di. co.sidera/ie e@a;erat0 pe.tru ra.;ul de a-:asador, co.sidera/ie pe care i)o i.su7lase -arc<i=ul, 9i, 1. s71r9it, ca s0 7oloseasc0 aceste -a.iere -ai pu/i. 7a-iliare, -ai cere-o.ioase cu u. a.u-e :0r :at care, co.trast1.d 1. salo.ul u.ei 7e-ei disti.se cu li:ertatea de care ea se 7olose9te cu ceilal/i o:i9.ui/i ai ei, se-.alea=0 1.dat0 pe a-a.t# Do-.ul de Norpois 19i 1.ec0 p7i3irea)i al:astr0 1. :ar:a)i al:0, 19i aplec0 adi.e trupu)i 1.alt ca 9i cul)ar 7i 1.cli.at 1. 7a/a a tot ceea ce ar 7i repre=e.tat pe.tru el .otoriu 9i i-pu.0tor .u-ele 'loc<, 1.;1.0 4s1.t 1.e1.tat6, 1. ti-p ce t1.0rul s0u i.terlocutor, e-o) /io.at, dar ;0si.d c0 3estitul diplo-at e@a;erat, recti ) 7ic0 cu ;ra:0 9i spuse N ##Nicidecu-, di-potri30, eu s1.t i.e1.tat M6 Dar aceast0 cere-o.ie, pe care, di. priete) .ie pe.tru doa-.a de Vilieparisis, do-.ul de Norpoi#)s No repeta cu 7iecare .ecu.oscut pe care 3ec<ea sa prie) te.0 i)l pre=e.ta, .u i se p0ru acesteia o polite/e 1.) destul0toare pe.tru 'loc<, c0ruia 1i spuse : F 1.tre:a/i)l tot ce 3re/i s0 9ti/i, lua/i)l la o parte, dac0 30 este -ai la 1.de-1.0 8 3a 7i 1.e1.tat s0 stea de 3or:0 cu du-.ea3oastr0, cred c0 3re/i s0)i 3or:i/i de a7acerea DreA7us, ad0u;0 ea 70r0 s0 se -ai preocupe +1T

dac0)i 70cea pl0cere do-.ului de Norpois, dup0) cu.u s)ar 7i ;1.dit sD)i ceara p0rerea portretului ducesei de Mo.t-ore.cA 1.ai.te de a o pu.e s0)l lu-i.e=e pe.) iru istoric sau ceaiului, 1.ai.te de a o7eri o cea9c0# F Vor:i/i -ai tare cu el, 1i spuse ea lui 'loc<, e ca- surd, dar 30 3a spu.e tot ce dori/i, l)a cu.oscut 7oarte :i.e pe 'is-arcJ, pe Ca3our# Nu)i a9a, do-.ule, spuse ea tare, l)a/i cu.oscut pe 'is-arcJ U F A3e/i ce3a pe 9a.tier U -0 1.tre:0 do-.ul de Norpois, 70ci.du)-i se-. cu oc<iul 9i str1.;1.du)-i cordial -1.a# A- pro7itat de aceast0 1.tre:are ca s0)l scap 1.datoritor de p0l0ria cu care cre=use c0 tre:uia s0 i.tre 1. so-. de cere-o.ie, c0ci toc-ai 1-i d0du se- sca-a c0 o luase la 1.tD-plare pe a -ea : Mi)a/i ar0tat u. 7ra;-e.t ca- 1.=or=o.at, 1. care t0ia/i 7irul 1. patru# V)a- spus p0rerea -ea si.cer0 8 .u -erita s0 7ie a9ter.ut pe <1rtie# Pre;0ti/i ce3a U &1.te/i 7oarte pasio.at de 'er;otte, dac0)-i aduc :i.e a-i.te# F A< M s0 .u)i 3or:i/i de r0u pe 'er;otte, e@cla-0 ducesa# F Nu)i co.test tale.tul de pictor, .i-e.i .)ar 1. dr0=.i, duces0# Rtie s0 ;ra3e=e cu dalta 9i cu ap0 tare, dac0 .u 9tie s0 picte=e ca do-.ul C<er:ulie=, o copo=i/ie -are# Dar -i se pare c0 epoca .oastr0 1.curc0 ;e.urile, iar 1.su9irea 7ireasc0 a ro-a.cierului este -ai de;ra:0 s0 ticluiasc0 o i.tri;0 9i s0 1.al/e i.i-ile dec1t s0 e@ecute a-0.u./it, cu dese.uri delicate, u. 7ro.tis piciu sau u. or.a-e.t# II 3oi 3edea pe tat0l du-.ea 3oastr0 du-i.ic0 la A# Q#, ad0u;0 el, 1.tore1.du)se spre -i.e# V0=1.du)l st1.d de 3or:0 cu doa-.a de Guer-a.tes, a- .0d05duit u. -o-e.t c0 poate -0 3a a5uta s0 -0 i.troduc0 la ea, spri5i. pe care -i)l re7u=ase c1.d 7u) sese 3or:a de doa-.a &Ka..# 4Altul pe care)l ad-ir 7oarte -ult este Elstir# &e pare c0 ducesa de Guer-a.) tes are .i9te ta:louri -i.u.ate de el, -ai ales acea 3estit0 le;0tur0 de ridic<i, pe care a- =0rit)o la E@po) =i/ie 9i care rai)ar pl0cea at1t de -ult s0 o re30d, ce capodoper0, acest ta:lou M6 $1.tr)ade30r, dac0 a9 7i 7ost o- cu 3a=0 9i dac0 ci.e3a -)ar 7i 1.tre:at care e ta ) :loul pe care)l pre7er, a9 7i citat aceast0 le;0tur0 de

ridic<i# 4O capodoper0 U e@cla-0 do-.uM de Norpois cu u. aer ui-it 9i de do5a.a# N)are .ici -0car prete.) /ia c0 este u. ta:lou, ci o si-pl0 sc<i/0 >a3ea dreptate?# Dac0 preti.de/i c0 aceast0 sc<i/0 lucrat0 i. ;ra:0 e o capodoper0, ce 3e/i -ai spu.e de (ecioara lui ]e:ert sau de Da;.a.)'ou3eret U6 F A- au=it c0 o re7u=a/i pe priete.a lui Ro:ert, spuse doa-.a de Guer-a.tes -0tu9ii sale, dup0 ce 'loc< 1l luase la o parte pe a-:asador, cred c0 .)a3e/i .i-ic de re;retat, 9ti/i c0 e o oroare, .)are .ici ur-0 de tale.t, :a -ai -ult, e 9i cara;<ios0# F Dar cu- de o cu.oa9te/i, duces0 U 1.tre:0 do.ul d$Ar;e.court# F Nu 9ti/i c0 a 5ucat la -i.e 1.ai.te de oriu.de, lucru de care .u s1.t de loc -1.dr0, spuse r1=1.d doa-.a de Guer-a.tes, totu9i 7ericit0 c0 7ii.d 3or:a de aceast0 actri/0 se putea l0uda cea di.t1i cu ridicolul ei# Ei :i.e, .u)-i r0-1.e dec1t sa plec, ad0u;0 ea, 70r0 s0 se -i9te# Toc-ai 30=use c0 so/ul ei i.trase 9i pri. cu3i.tele pe care le rostea, 70cea alu=ie la <a=ul c0 ar a3ea aerul de a 7ace 1-preu.0 o 3i=it0 de ti.eri c0s0tori/i, care .u se potri3ea .icidecu- cu rela/iile adesea di7icile di.tre ea 9i acest 3l05;a. care 1-:0tr1.ea, dar care ducea -ereu o 3ia/0i de o- t1.0r# Pli-:1.d asupra .u-0rului -are de -usa7iri di. 5urul -esei de ceai pri3irile a7a:ile, 9irete 9i 1.truc1t3a or:ite de ra=ele soarelui care apu.ea, a oc<ilor s0i -ici, rotu.=i 9i 1.7ip/i ca 4-u9tele6 pe care 9tia s0 le oc<easc0 9i s0 le .i-ereasc0 at1t de :i.e oc<i) torul -i.u.at ce era, ducele 1.ai.ta cu o 1.ceti.eal0 ui-it0 9i pre30=0toare, ca 9i cu-, i.ti-idat de o adu.are at1t de str0lucit0, s)ar 7i te-ut s0 .u calce pe rodiii 9i s0 .u tul:ure co.3ersa/iile# . sur1s per-a.e.t de re;e :u. di. m3etet u9or a;<e=-uit, o -1.0 pe 5u-0tate 1.ti.s0 care 7lutura ca aripioara u.ui rec<i. l1.;0 piept, 9i pe care o 1.ti.dea 70r0 deose:ire 3ec<ilor$ s0i priete.i 9i .ecu.oscu/ilor care 1i erau pre=e.ta/i, 1i 1.;0duiau 70r0 s0 tre:uiasc0 s0 7ac0 u. si.;ur ;est, .ici s0)9i 1.tre) rup0 raita :la5i.0, le.e90 9i re;al0, s0 -ul/u-easc0 r13) .ei tuturor, -ur-ur1.d doar : 4'u.0 seara, dra;ul -eu, :u.0 seara priete.e, 1.c1.tat do-.ule 'loc<, :u.0 seara, ##8

do-.ule d$Ar;e.court6, iar ri.d a5u.se la -i.e, care a- 7ost cel -ai 7a3ori=at, 9i)-i au=i .u-ele : 4'u.0 seara, t1.Drul -eu 3eci., ce 7ace tat0l du-.ea3oastr0 U Ce ode ispra30 M Rti/i c0 s1.te- :u.i priete.i6, ad0u;0 el ca o -0;ulire# 20cu apoi ;esturi -ari pe.tru doa-.a de Villeparisis care)i d0du :u.0 =iua cu u. se-. di. cap, sco/1.d o -i.0 di. 9or/ule/ul ei# 2or-ida:il de :o;at 1.tr)o lu-e 1. care :o;0/ia e di. ce 1. ce -ai rar0, asi-ilD.d persoa.ei sale 1.tr)u. c<ip per-a.e.t .o/iu.ea acestei a3eri e.or-e, 3a.itatea -arelui se.ior era du:lat0 la el de aceea a o-ului :o;at, educa/ia ra7i.at0 a celui di.t1i reu9i.d a:ia s0 st0p1) .easc0 su7icie./a celuilalt# Era de alt-i.teri de 1./eles c0 succesele sale la 7e-ei, .e.orocirea so/iei sale, .u se datorau .u-ai .u-elui 9i a3erii sale# c0ci era 1.c0 7oarte 7ru-os, cu u. pro7il de o puritate 9i u. co.tur de zeu ;rec# F Ade30rat, a 5ucat la du-.ea3oastr0 U 1.tre:0 do.ul d$Ar;e.court pe duces0# F Da, a 3e.it s0 recite, cu u. :uc<et de cri.i i. -i.0, 9i cu al/i cri.i 4p0 roc<ie6 >doa-.a de Guer-a.tes o:i9.uia, ca 9i doa-.a de VilleparisLs, s0 rosteasc0 u.ele cu3i.te ca /0ra.ii, de9i .u ;raseia de loc ca -0tu9a ei?# 1.ai.te) ca do-.ul de Norpois, co.stri.s 9i silit, s0)l 7i dus pe 'loc< 1. -ica 1.7u.d0tur0 u.de s0 poat0 dis ) cuta 1-preu.0, r.)a- 1.tors o clip0 la :0tr1.ul diplo-at 9i i)a- strecurat u. cu3i.t despre u. loc la Acade-ie iWe.tru tata# La 1.ceput 3ru s0 a-i.e co.3ersa/ia pe.tru -ai t1r=iu# Dar i)a- o:iectat c0 ur-a stl plec la 'aQ:et3 4Cu-, 30 duce/i di. .ou la 'al:ec U Dar s1.te/i u. ade ) 30rat >lo+e trotterAC Apoi -0 ascult0# C1.d a- rostit .u-ele LeroA)'eaulieu, do-.ul de Norpois -0 pri3i cu u. aer :0.uitor# Mi)a- 1.c<ipuit c0 poate)i 3or:ise do-) .ului LeroA)'eaulieu 1. ter-e.i .epolitico9i despre tata 9i c0 se te-ea ca .u cu-3a eco.o-istul s0 le 7i repetat# P0ru i.dat0 1.su7le/it de o ade30rat0 a7ec/iu.e pe.tru tata# Ri dup0 u.a di. acele 1.ceti.iri ale de:itului 1. care deodat0 r0su.0 u. cu31.t, parc0 1. duda celui ce 3or:e9te 9i la care co.3i.;erea ire=isti:il0 1.3i.;e s7or ) /0rile sale ;1.;a3e ca s0 tac0 : 4Nu, .u, 1-i spuse 8 ol 7 ++1

e-o/io.at, tat0l du-.ea3oastr0 nu tre+uie s0 se pre=i.te# Nu tre:uie, c<iar 1. i.teresul s0u, di. respect pe.tru 3aloarea sa, care e -are, 9i pe care ar eo-pro-ite)o 1. ase-e.ea a3e.tur0# Merit0 -ai -ult dedt at1t# #C<iar dac0 s)ar ale;e, ar pierde totul 9i, .)ar c19ti;a .i-ic# Mul/u-esc lui Du-.e=eu, .u e orator, 9i acesta e si.) ;urul lucru care are trecere la scu-pii -ei cole;i, c<iar dac0 ceea ce se spu.e, .)ar 7i dec1t 3or:e ;oale# Tat0l du-.ea3oastr0 are u,. scop 1.se-.at 1. 3ia/0, tre:uie s0 -ear;0 drept, 70r0 s0 se lase a-0;it 9i s0 cutreiere cr1.;urile dup0 31.at, c<iar dac0 ar 7i 3or:a de cr1.;uri de alt-i.teri -ai -ult spi.oase dec1t 1.7lorite, di. ;r0) di.a lui Acade-us# N)ar 1.tru.i de alt7el dec1t c1te3a 3oturi# Acade-iei 1i place s0)l lase pe postula.t s0 7ac0 u. sta;iu 1.ai.te de a)l pri-i 1. s1.ul ei# Deoca-dat0 .u e .i-ic de 70cut# Mai t1r=iu, .u spu. .u# Dar tre:uie ca 1.s09i Co-pa.ia s0)l solicite# Ea 8 pro7esea=0 cu# -ai -ult 7eti9is- dec1t 7ericire acel I(ara da seJ al 3eci.ilor .o9tri de di.colo de Alpi# LeroA)'eaulieu -i)a 3or:it da toate acestea 1.tr)u. c<ip care .u -i)a pl0cut# Mi s)a p0rut de alt-i.teri c1t de colo c0 e 1./eles cu tat0l du-.ea3oastr0# Poate c0 l)a- 70cut s0 si-t0 ca- repede c0 7ii.d o:i9.uit s0, se ocupe de :u-:ac 9i de -etale .u cu.oa9te rolul i-po.dera:ilelor, cu- spu.ea 'is) -arcJ# c.ai.te de toate tre:uie s0 e3it0- ca tat0l du-) .ea3oastr0 s0 se# pre=i.te : I,rincipis o+staJ. Priete.ii s0i s)ar a7la 1.tr)o situa/ie delicat0, dac0 el i)0r pu.e 1. 7a/a 7aptului 1-pli.it# Iat0, spuse el :rusc cu u. aer si.cer, a/i.ti.du)9i oc<ii al:a9tri asupr0)-i, 30 3oi spu.e u. lucru care 30 3a -ira di. parte)-i, dar /i. at1t do -ult la tat0l du-.ea3oastr0# Ei :i.e, toc-ai pe.tru c0 /i. la el, toc-ai >s1.te- cei doi .edesp0r/i/i Hrcades am+eK pe.tru c0 9tiu ser3iciile pe care le poate aduce /0rii sale, pri-e5diile pe care le poate 1.l0tura dac0 r0) -1.e la c1r-0, .)a9 3ota pe.tru el, di. dra;oste, di. -area sti-0 ce i)o port, di. patriotis- M De alt-i.teri cred c0 l)a- 70cut s0 1./elea;0# >A- cre=ut c0 deslu9esc 1. oc<ii s0i pro7ilul asiria. 9i se3er al lui LeroA)'eau) lieu#? A)i da 3otul ar 1.se-.a a9adar di. parte)-i c0 i.)a9 de=ice6# Do-.ul de Norpois 19i trata 1. -ai -ulte
333

r1.duri cole;ii drept 7osile# 1. a7ar0 de alte -oti3e, ori) c0rui -e-:ru al u.ui clu: sau al u.ei Acade-ii 1i place s0)9i i.3esteasc0 cole;ii cu caracterul cel -ai deose:it de al s0u, .u at1t pe.tru utilitatea de)a spu.e : 4A< M dac0 lucrul ar depi.de .u-ai de -i.e M6 c1t pe.tru -ul/u-irea de)a 1.70/i9a -ai di7icil 9i -ai -0;ulitor titlul pe care l)a o:/i.ut# 4Voi ad0u;a, 1.c<eie el, c0, 1. i.teresul du-.ea3oastr0, al tuturor, pre7er pe.tru tat0l du-.ea3oastr0 o ale;ere triu-7al0 peste =ece sau ci.ci) spre=ece a.iM6 Cu3i.te pe care le)a- co.siderat dac0 .u dictate de ;elo=ie, cel pu/i. de o des031r9it0 lips0 de ser3ia:ilitate c0rora 1.s09i 1.t1-plarea le)a dat -ai t1r=iu alt 1./eles# F N)a3e/i de ;1.d s0 /i.e/i 3reo co-u.icare la I.sti) tut despre pre/ul p1i.ii 1. ti-pul 2ro.dei U 1.tre:0 s7ios istoricul 2ro.dei pe do-.ul de Norpois# A/i putea a3ea, cu acest su:iect, u. succes co.sidera:il >ceea5 ce 3oia s0 spu.0 o recla-0 -o.str0?, ad0u;0 el sur1=1.d cu :icis.icie a-:asadorului, dar 9i cu o duio9ie care)l 70cu s0)9i ridice pleoapele 9i s0)9i descopere oc<ii -ari ca u. cer# Mi se p0rea c0 -ai 30=use- aceast0 pri3ire, de9i .u)l cu.oscuse- dec1t ast0=i pe istoric# Deodat0 -i)a- adus a-i.te c0 30=use- aceea9i pri3ire 1. oc<ii u.ui -edic :ra=ilia. care preti.dea c0 3i.dec0 su7oc0rile de soiul acelora de care su7erea-, pri. i.<ala/ii a:surde de ese./e de pla.te# Cu- 1i spusese- c0)l cu.o9teape pro7esorul Cottard, toc-ai ca s0 -0 1.;ri5easc0 -ai :i.e, el 1-i r0spu.se, c0 9i cu- ar 71 7ost 1. i.teresul lui Cottard #) 4Iat0 u. trata-e.t, dac0 i)a/i 3or:i de el, care i)ar 7ur.i=a -ateria u.ei co-u.ic0ri r0su.0toare la Acade-ia de -edici.0 M6 Nu 1.dr0=.ise s0 st0roiascD, dar -0 pri3ise cu acela9i aer 1.tre:0tor, s7ios, i.teresat 9i ru;0tor pe care)l ad-irase- la istoricul 2ro.dei# 2i) re9te, ace9ti doi :0r:a/i .u se cu.o9teau 9i .u se-0.au deloc, dar le;ile psi<olo;ice ca 9i cele 7i=ice s1.t 1.tru) c1t3a 1.rudite# Iar dac0 co.di/iile .ecesare s1.t acelea9i, aceea9i pri3ire lu-i.ea=0 a.i-ale o-e.e9ti di7erite, dup0 cu- u. acela9i cer -ati.al lu-i.ea=0 .i9te locuri situate la -are dep0rtare u.ul de altul 9i care .u s)au 30=ut .iciodat0# N)a- au=it r0spu.sul a-:asadorului,
33.

c0ci toate lu-ea se apropiase oarecu- ;0l0;ios de doarr-a de VilleparLsis, ca s0 o 3ad0 pict1.d# F Rtii de ci.e 3or:i-, 'asi. U spuse ducesa so/ului ei# FI 2ire9te, ;<icesc, r0spu.se ducele# F A< M .u e ceea ce .u-i- o co-edia.0 de clas0 -are# F Nu-ai cu ;reu 1/i po1i 1.c<ipui, ur-0 doa-.a de Guer-a.tes adres1.du)se do-.ului d$Ar;e.court, ce3a -ai cara;<ios# F Era c<iar co-ic, 1.trerupse do-.ul de Guer-a.tes, al c0rui 3oca:ular ciudat 1.;0duia 1. acela9i ti-p oa-e .ilor de lu-e s0 spu.0 c0 .u e prost 9i litera/ilor s0)l co.sidere drept cel -ai -are i-:ecil# F Nu pot 1./ele;e, ur-0 ducesa, cu- de)a putut s)o iu:easc0 Ro:ert# O< M 9tiu prea :i.e ,c0 ase-e.ea lucruri .u tre:uiesc discutate, ad0u;0 ea cu o -utr0 dr0;u/0 de 7ilo=o7 9i de se.ti-e.tal0 de=a-0;it0# Rtiu c0 orici.e poate iu:i orice# Ri, ad0u;0 ea, c0ci dac0)9i :0tea 1.c0 5oc de literatura .ou0, datorit0 ac/iu.ii de 3ul;ari=are a =iarelor sau ;ra/ie u.or co.3ersa/ii, aceasta se i.7iltrase pu/i. c1te pu/i. 1. ea, e tot ce poate 7i -ai 7ru-os 1. dra;oste, pe.tru c0 e toc-ai ceea ce o 7ace 4-isterioas06# FI Misterioas0 M A< M -0rturisesc c0 e ca- e@a;erat, scu-pa -ea 3ar0, r0spu.se co.tele d$Ar;e.court# F 'a da, dra;ostea e 7oarte -isterioas0, ur-0 du cesa cu u. suris ;i.;a9 de 7e-eie de lu-e a-a:il0, dar 9i cu .estr0-utata co.3i.;ere a u.ei Ka;.erie.e care a7ir-0 u.ui o- de clu: c0 1. Lal&yria .u e .u-ai =;o -ot# De alt-i.teri, la uri.a ur-eiA .u se 9tie de ce o persoa.0 o iu:e9te pe alta, poate .u e de Iod pe.tru ceea ce crede-, ad0u;0 ea suri=1.d, respi.;1.d ast7el cate;oric, pri. i.terpretarea ei, ideea pe care o e-isese adi.eauri# La ur-a ur-elor .u 9ti- .iciodat0 .i-ic, 1.c<eie ea cu u. aer sceptic 9i o:osit# De aceea, 3ede/i, Ne -ai 4i.teli;e.t6 8 .u tre:uie s0 discut0- .iciodat0 ale ;erea pe care o 7ac a-a./ii# Dar dup0 ce spuse acest pri.cipiu, 1l calc0 1.dat0, criticD.d ale;erea lui &ai.t)Loup#
332

F Vede/i, ori9ieu-, -0 -ir c0 o persoa.0 ridicol0 poate 7i co.siderat0 seduc0toare# 'loc< au=i.d c0 3or:i- de &ai.t)Loup 9i 1./ele;1.d c0 acesta este la Paris, 1.cepu s0)l :1r7easc0 at1t de r0u, 1.cDt toat0 lu-ea se re3olt0# c.cepea s0 urasc0 9i si-/eai c0 .u s)ar 7i dat 1.apoi de la .i-ic, ca s0)9i potoleasc0 ura# Por.i.d de la pri.cipiul c0 el posed0 o 1.alt0 3a) loare -oral0 9i c0 soiul de oa-e.i care 7rec3e.tau la 'oulie >cerc sporti3 care i se p0rea ele;a.t?, -eritau oc.a, toate lo3iturile pe care era 1. stare s0 li le dea i se p0reau 3red.ice de laud0# Odat0 -erse at1t de departe, 1.c1t aduse 3or:a de u. proces pe care a3ea de ;1.d s0)l i.te.te=e u.uia di. priete.ii s0i, de la 'oulie, 1. cursul c0ruia a3ea de ;1.d s0 depu.0 o -0r) turie -i.ci.oas0 1.s0 a c0rei 7alsitate i.culpatul .)ar putea)o do3edi# 'loc<, care de alt-i.teri .u)9i puse proiectul de aplicare, spera 1. acest c<ip s0)l de=.0d05) duiasc0 9i s0)l 1..e:u.easc0 9i -ai -ult# Nu era .ici u. p0cat dac0 70cea u.a ca asta, deoarece acela pe care 3oia s0)l lo3easc0 ast7el era u.ul care .u se ;1.dea dec1t ia ele;a./0, u.ul de la 'oulie, iar 1-potri3a u.or ase-e.i oa-e.i orice ar-e s1.t 1.;0duite, -ai ales u.ui s71.t cu- era el, 'loc<# F Totu9i, 3ede/i ca=ul &Ka.., o:iect0 do-.ul d$Ar) ;e.court care, 1./ele;1.d 1. s71r9it se.sul cu3i.telor ros tite de 3ara lui, era i=:it de 5uste/ea lor 9i c0uta 1. -e-orie pilda celor ce iu:iser0 u.ele persoa.e care lui .u i)ar 7i pl0cut# ) F A< M &Ka.. .u e .icidecu- acela9i ca=, protest0 ducesa# Lucru oricu- de -irare, ) pe.tru c0 ea era o idioat0 cu-secade, dar .u era ridicol0, 9i a 7ost at1t de 7ru-oas0# F ]u, <u, 1.;1.0 doa-.a de Vilieparisis# F A< M .u o ;0sea/i 7ru-oas0 U 'a da, a3ea u.ele lucruri at1t de 7er-ec0toare, .i9te oc<i 7oarte 7ru-o9i, u. p0r 7ru-os, se 1-:r0ca 9i se 1-:rac0 1.c0 de -i.u.e# Acu-, recu.osc, c0 e de=;ust0toare, dar a 7ost o 7ii./0 1.cD.t0toare# 2aptul c0 C<arles s)a 1.surat cu ea .u -0 -1<.e9te -ai pu/i., c0ci era at1t de i.util M Ducesa .u credea c0 spu.e 3reu. lucru re-arca:il, dar, 7ii.dc0
F Guer-a.teP

337

do-.ul d$Ar;e.court 1.cepu s0 r1d0, ea repet0 7ra=a, 7ie c0 o ;0sea <a=lie sau .u-ai pe.tru c0)l ;0seai, dr0;u/ pe ce.te, pe care 1.cepu s0)l pri3easc0 cu u. aer ali.tat, ca s0 1-:i.e 7ar-ecul ;i.;09iei cu acela al spiritului# r-0 : 4Da, .u)i a9a, .u -erita oste.eala, dar 1. s71r9it, .u era lipsit0 de 7ar-ec 9i 1./ele; prea :i.e c0 putea 7i iu:it0, c1t0 3re-e do-.i9oara lui Ro:ert, 30 asi;ur, te 7ace s0 -ori de r1s# Rtiu c0 -i se 3a o:iecta 3ec<ea =ical0 a lui Au;ier : OPu/i. 1-i pas0 de sticl0, dac0 -)ar. ales cu :e/ia MP Poate c0 Ro:ert s)a ales cu :e/ia, dar 1.tr) ade30r .)a dat do3ad0 de ;ust 1. ale;erea sticlei M Mai 1.t1i, 1.c<ipui/i)30, c0 a a3ut prete./ia s0 co.struiesc o scar0 toc-ai 1. -i5locul salo.ului -eu# O .i-ica toat0, .u)i a9a, 9i -0 3estise c0 ea 3a sta culcat0 pe :urt0 W pe trepte# Dac0 a/i 7i au=it de alt7el ce spu.ea, .u cu ) .osc dec1t o sce.0, dar .u cred c0 ci.e3a 9i)ar putea 1.c<ipui ce3a ase-0.0tor : i se spu.e :ele apte prin cipeseC. F :ele apte principese! o< M o<, o<, ce s.o:is- M e@cla-0 do-.ul d$Ar;e.court# 'a da M A9tepta/i, cu.osc toat0 piesa# E scris0 de u.ul di. co-patrio/ii -ei# A tri-is)o re;elui, care .)a 1./eles .i-ic 9i -)a ru;at s0 i)o e@plic# F Nu e cu-3a, di. 1.t1-plare, de &ar Pelada. U 1. tre:0 istoricul 2ro.dei cu i.te./ia de a$ se ar0ta 7i. 9i actual, dar at1t de 1.cet, 1.c1t 1.tre:area sa trecu .e:0 ;at0 1. sea-0# F A< M )cu.oa9te/i :ele apte principese G r0spu.se ducesa do-.ului d$Ar;e.court# 2elicit0rile -ele M Cu.osc .u-ai pe u.a, care -ha5 3i.decat de curio=itatea de a 7ace cu.o9ti./0 cu celelalte 9ase# Dac0 toate s1.t la 7el cu aceea pe care a- 30=ut)o M 4Ce toa.t0, 1-i spu.ea-, 1.t0r1tat de pri-irea ;lacial0 pe care -i)o 70cuse ducesa# 1.cerca- u. soi de satis7ac/ie 3iole.t0, co.stat1.d des031r9ita ei .e1./ele;ere a lui Maeterli.J# 1.tr)ade30r, s1.t prea :u. 70c1.d 1. 7iecare di-i.ea/0 at1/ia Jilo-etri pe.tru o 7e-eie 8ca d1.sa# Acu- .)a9 -ai 3rea s0 aud de ea6# Acestea erau cu3i. ) tele pe care -i ie spu.ea-, care erau toc-ai co.trariul ;1.dului -eu 8 erau doar .i9te cu3i.te de co.3ersa/ie,
338

di. cele ce .e spu.e- 1. clipele 1. ,care, 7ii.d prea a;i ) ta/i ca s0 r0-1.e.i$ si.;uri cu .oii, 1.cerc0- .e3oia, 1. lipseU altui i.terlocutor, de)a sta de 3or:0 cu .oi 1.9i.e, 70r0 si.ceritate, ca cu u. str0i.# F Nu 30 pute/i 1.c<ipui, ur-0 ducesa, 1/i 3e.ea s0 te str1-:i de r1s# #Nici8 .u .e)a- a:/i.ut, :a c<iar aa:u=at, iar ti.erei .u i)a pl0cut 9i 1. 1o.d, Ro:ert s)a sup0rat pe -i.eiH 2apt pe care .u)l re;ret, c0ci dac0 lucrurile ar 7i luat alt0 1.tors0tur0 poate c0 do-.i9oara ar -ai 7i 3e.it 9i -0 1.tre: p1.0 la ce pu.ct i)ar 7i 70cut pl0cere Mariei)AA.ard# A9a i se spu.ea 1. 7a-ilie -a-ei lui Ro:ert, doa-.a de7 Marsa.tes, 30du3a lui AA.ard de &ai.t)Loup, ca s0 o deose:easc0 de 3eri9oara ei, pri.cipesa de Guer-a.tes) 'a3aria, alt0 M0rie, la al c0rui pre.u-e .epo/ii, 3erii 9i cu-.a/ii ei ad0u;au, ca s0 e3ite co.7u=ia, 7ie pre.u-ele so/ului ei, 7ie alt pre.u-e al ei, ast7el 1.c1t i se spu.ea, sau Marie)Gil:ert, sau Marie)]edKi;e# F I. a5u. ai a3ut loc -ai 1.t1i u. soi de repeti/ie, u. lucru 7oarte 7ru-os M ur-0 iro.ic doa-.a de Guer) -a.tes# I.c<ipui/i)30 c0 spu.ea o 7ra=0, .ici -0car u. s7ert de 7ra=0 9i apoi se oprea 8 .u -ai spu.ea .i-ic, dar .u e@a;ere=, ti-p de ci.ci -i.ute# F O<, o<, o< l e@cla-0 do-.ul d$Ar;e.court# # Mi)a- 1.;0duit cu toat0 polite/ea s0 i.si.ue= c0 poate acest lucru ar st1r.i ui-ire# Ea -i)a r0spu.s te@tual : 4 . lucru tre:uie spus totdeau.a ca 9i cu- ai 7i pe cale s0)l co-pui tu 1.su/i6# Dac0 sta/i s0 c<i:=ui/i, r0s) pu.sul acesta e -o.u-e.tal# F Credea- c0 recit0 destul de :i.e 3ersurile, spuse u.ul di. cei doi ti.eri# F ]a:ar .)are de 3ersuri, r0spu.se doa-.a de Guer) -a.tes# De alt7el .ici .)a -ai 7ost .e3oie s0 o ascult# Mi)a 7ost de a5u.s c1.d a- 30=ut)o sosi.d cu cri.ii M A-8 1./eles .u-aidec1t, c1.d a- 30=ut cri.ii, c0 .)are tale.t M$ Toat0 lu-ea r1se# F Dra;0 -0tu90, cred c0 .u 3)a/i sup0rat di. pri ci.a ;lu-ei -ele de =ilele trecute cu pri3ire lai re;i.a N&uediei, 30 cer iertare# 33-

F Nu, .u s1.t sup0rat0 pe ti.e,# 1/i recu.osc c<iar dreptul s0 ;u9ti ce3a dac0 /i)e 7oa-e# FN ]aide/i, do-.ule Valle.eres, 7ace/i pe do-.i9oara casei, spuse doa-.a de Villeparisis, ar<i3istului, potri3it u.ei ;lu-e co.sacrate# Do-.ul de Guer-a.tes se 1.drept0 1. 7otoliul 1. care se 1.7u.dase 9i l1.;0 #care)9i pusese p0l0ria pe co3or, e@a-i.a cu u. aer -ul/u-it 7ar7uriile cu pr05ituri care i se o7ereau# FN 'ucuros, acu- c1.d 1.cep s0 -0 7a-iliari=e= cu aceast0 .o:il0 asiste./0, 3oi accepta o sa3ari.0, -i se par e@cele.te# F Do-.ul 19i 1.depli.e9te de -i.u.e rolul de do.i9oar0, spuse d$Ar;e.court care, di. spirit de i-ita/ie, repet0 ;lu-a doa-.ei de Villeparisis# Ar<i3istul pre=i.t0 7ar7uria cu pr05ituri istoricului 2ro.dei# F V0 ac<ita/i de -i.u.e de 7u.c/iile du-.ea3oastr0, spuse acesta di. ti-iditate 9i 1.cerc1.d s0 cucereasc0 si-patia tuturor# De aceea, aru.c0 pe ascu.s o pri3ire de co-plicitate celor ce -ai 70cuser0 aceast0 o:ser3a/ie# F &pu.e/i)-i, scu-p0 -0tu90, 1.tre:0 do-.ul de Guer-a.tes pe, doa-.a de Villeparisis, ci.e e do-.ul destul de :i.e care ie9ea toc-ai c1.d i.tra- U Tre:uie s0)l cu.osc, de 3re-e ce -)a salutat ad1.c, dar .u -i)l a-i.tesc, 9ti/i c0 .u prea re/i. .u-ele, ceea ce)i 7oarte .epl0cut, spuse el cu u. aer -ul/u-it# F Do-.ul Le;ra.di.# F A< M Dar Oria.e are o 3eri9oar0 a c0rei -a-0, dac0 .u -0 1.9el, e .0scut0 Gra.diri# Rtiu per7ect, de :i.e, di. 7a-ilia Gra.di. de l$Epre3ier# F Nu, r0spu.se doa-.a de Villeparisis, .)au .ici o le;0tur0# Ace9tia s1.t Gra.di. sadea# Gra.di. 9i .i-ic altce3a# Dar de :u.0 sea-0 ar dori s0 7ie orice ai 3rea tu# &ora lui se se .u-e9te de Ca-:re-er# F 'asi., 9tii prea :i.e deM ci.e #3rea s0 3or:easc0 -0tu9a -ea, e@cla-0 ducesa i.di;.at0, e doar 7ratele acelei e.or-e ier:i3ore, pe care ai, a3ut ideea stra.ie s0 o tri-i/i s0)-i 7ac0 o 3i=it0 -ai =ilele trecute# A stat
335

ur/) ceas, a- cre=ut c0 1..e:u.esc# Dar a- 1.ceput s0 cred c0 ea era .e:u.0, c1.d a- 30=ut i.tr1.d 1. salo. o 70ptur0 pe care .)o cu.o9tea- 9i 1 care se-0.a cu o 3ac0# F Ascult0)-0, Oria.e, -)a 1.tre:at ce =i de pri-i re ai, .u putea- totu9i s0)i 7ac o -o5icie, apoi, .u)i a9a, e@a;ere=i, .)are aer de 3ac0 ad0u;0 el cu u. to. pi1.) ;0re/, dar .u 70r0 s0 7i aru.cat o pri3ire surD=0toare ce lor de 7a/0# Rtia c0 3er3a so/iei sale tre:uia sti-ulat0 pri. co.) tra=icere, co.tra=icerea :u.ului si-/ care protestea=0 c0, de pild0, o 7e-eie .u poate 7i co.7u.dat0 cu o 3ac0 >toc) -ai e@a;er1.d o pri-0 i-presie?# >Doa-.a de Guer-a.) tes reu9ise adesea s0 7ac0 u.ul di. spiritele ei cele -ai 7ru-oase#? Iar ducele 1i 3e.ea, cu .ai3itate, 1. a5utor, 70r0 ca s0 o:ser3e, ca s0)i reu9easc0 7esta, a9a cu- se I3e9te 1.tr)u. 3a;o. co-plicele .e-0rturisit al u.ui sca) -ator# F Recu.osc c0 .u sea-0.0 cu o 3ac0 c0ci aduce cu -ai -ulte, e@cla-0 doa-.a de Guer-a.tes# V0 5ur c0 era- 7oarte 1.curcat0 30=1.d aceast0 cireada de 3aci ca re i.tra, cu p0l0ria, 1. salo.ul -eu 9i -0 1.tre:a de s0 .0tate# Pe o parte 1-i 3e.ea s0)i r0spu.d: 4'i.e, ci reada de 3aci, ;re9e9ti, .u po/i 7i 1. rela/ii cu -i.e, de oarece e9ti o cireada de 3aci6 9i, pe de alta, cercet1.) du)-i -e-oria, a- s71r9it pri. a crede c0 Ca-:re) -er a ta era i.7a.ta Dorot<ea, care spusese c0 3a 3e.i odat0 9i care este destul de +ovin! ast7el 1.c1t era c1t pe)aci s0)i spu. alte/a)3oastr0 re;al0 9i s0 -0 adrese= la persoa.a a treia u.ei cire=i de 3aci# Are o pipot0 de soiul re;i.ei &uediei# De alt-i.teri, acest atac 7or/at 7usese di.ai.te pre;0tit, pri.tr)u. tir de la dista./0, du p0 toate re;ulile artei# Nu -ai /i. -i.te de c1t ti-p era- :o-:ardat0 cu c0r/ile ei de 3i=it0, pe care le ;0 sea- pretuti.de.i, pe toate -o:ilele, ca prospectele# I; .ora- scopul acestei recla-e# Nu -ai 3edeai la -i.e 1. cas0 dec1t 4Marc<i=ul 9i -arc<i=a de Ca-:re-er6 9i o adres0 de care .u)-i aduc a-i.te 9i de care s1.t <ot0r1t0 s0 .u -0 slu5esc .iciodat0# F Dar e 7oarte -0;ulitor s0 se-e.i cu o re;i.0, spuse istoricul 2ro.dei#
++9

F O< 7 Doa-.e, do-.ule, 1. epoca .oastr0, re;ii 9i re;i.ele .u -ai 1.sea-.0 -are lucru M spuse do-.ul de Guer-a.tes, pe.tru c0 a3ea prete./ia c0 are u. spi rit li:er 9i -oder. 9i ca s0 .u ai:0 aerul c0 7ace ca= de rela/iile sale re;ale la care /i.ea -ult# 'loc< 9i do-.ul de Norpois se ridicaser0 9i se apro) piar0 de .oi# F Do-.ule, spuse doa-.a de Villeparisis, i)a/i 3or :it de a7acerea DreA7us U Do-.ul de Norpois ridic0 oc<ii la cer, dar sur1=1.d, ca 9i cu- ar 7i 3rut s0 ateste e.or-itatea capriciilor 9i datoria de a asculta pe care i le i-pu.ea Dulci.eea lui# Totu9i st0tu de 3or:0 cu 'loc<, cu -ult0 a7a:ilitate, despre a.ii 1.;ro=itori, poate -ortali, pe care)i str0:0tea 2ra./a# Cu- asta 1.se-.a pese-.e c0 do-.ul de Norpois >c0ruia 'loc< 1i spusese totu9i c0 e co.3i.s de .e3i.o30/ia lui DreA7us? era u. a.tidreA7usard 1.7ocat, a-a:ilitatea a-:asadorului, aerul de a da dreptate i.) terlocutorului s0u, de a .u se 1.doi c0 ar 7i de aceea9i p0rere, de a 7i 1./eles cu el pe.tru a 1.3i.ui ;u3er.ul, -0;uleau 3a.itatea lui 'loc< 9i)i tre=eau curio=itatea# Care erau pu.ctele i-porta.te pe care Norpois .u le speci7ica, dar 1. pri3i./a c0rora parc0 ad-itea i-plicit c0 'loc< 9i cu el erau de acord, ce p0rere a3ea el despre procesul, care l)ar 7i putut apropia U 'loc< era cu at1t -ai ui-it de acordul tai.ic care p0rea c0 e@ist0 1.tre el 9i Norpois, cu c1t acest acord .u se purta .u-ai a)supra politicii, c0ci doa-.a de Villeparisis 1i 3or:ise )-ult lui Norpois despre lucr0rile literare ale lui 'loc<# F Du-.ea3oastr0 .u s1.te/i o-ul 3re-urilor pe care le tr0i/i, 1i spuse acestuia 7ostul a-:asador, 9i 30 7e licit, .u s1.te/i di. epoca 1. care studiile de=i.teresate .u -ai e@ist0, c1.d .u se -ai 31.d pu:licului dec1t o: sce.it0/i sau i.ep/ii# &tr0da.ii ca ale du-.ea3oastr0 ar tre:ui 1.cura5ate, dac0 a- a3ea u. ;u3er.# 'loc< era -0;ulit de a pluti si.;ur deasupra .au7ra) ;iului u.i3ersal# Dar 1. aceast0 pri3i./0 ar 7i dorit pre ) ci=0ri, s0 9tie a.u-e de ce i.ep/ii 3oia s0 3or:easc0 Norpois# 'loc< a3ea se.ti-e.tul c0 lucrea=0 pe ace ) la9i t0r1- ca -ul/i al/ii, .u cre=use c0 e at1t de e@) cep/io.al# Re3e.i asupra procesului# DreA7us, dar .u
3.1

reu9i s0 deslu9easc0 p0rerea lui Norpois# 1.cerc0 s0)l 7ac0 s0 3or:easc0 despre o7i/erii ale c0ror .u-e repet1.du)se adesea pri. =iare 1. acest -o-e.t stDr.eau -ai -ult0 )curio=itate dec1t oa-e.ii politici a-esteca/i 1. acela9i proces, pe.tru ca .u erau at1t de cu.oscu/i ca ace9tia, se i3eau doar acu- 9i 3or:eau, 1.tr)u. costu- special, di. ad1.cul u.ei acti3it0/i di7erite 9i di.tr)o t0cere p0s) trat0 cu e3la3ie, ca Lo<e.;ri. care co:ora di.tr)o :arc0 tras0 de o le:0d0# 'loc< putuse i.tra la -ai -ulte 9e) di./e ale procesului _ola, pri. :u.03oi./a u.ui a3ocat .a/io.alist# &osea la proces di-i.ea/a 9i .u ie9ea dec1t seara, cu o pro3i=ie de sa.d3iciuri 9i o sticl0 de ca7ea, ca la co.cursul ;e.eral sau la te=ele, de :acalaureat, 9i aceast0 sc<i-:are de o:iceiuri tre=i.d e@citarea .er3oas0 pe care ca7eaua 9i e-o/iile procesului le pote./au la cul-e, ie9ea de acolo at1t de 1.dr0;ostit de tot ce se 1.) t1-p1ase, 1.c1t seara, c1.d se 1.torcea acas0, 3oia s0 se cu7u.de di. .ou 1. 3isul 7ru-os 9i se ;r0:ea s0)9i 1.tDl) .easc0, 1.tr)o ca7e.ea 7rec3e.tat0 de a-1.dou0 partidele, ca-ara=ii cu care st0tea de 3or:0 la .es71r9it despre cele petrecute 1. r0sti-pul =ilei 9i co-pe.sa, pri.tro ci.0 co-a.dat0 pe u. to. poru.citor care)i d0dea ilu=ia pu) terii, postul 9i o:oselile u.ei =ile pe care o 1.cepuse at1t de de3re-e 9i 1. ti-pul c0reia .u pr1.=ise# O-ul, os) cil1.d -ereu 1.tre cele dou0 pla.uri ale e@perie./ei 9i ale i-a;i.a/iei, ar 3rea s0 ad1.ceasc0 3ia/a ideal0 a ce) lor pe care)i cu.oa9te 9i s0 cu.oasc0 7ii./ele a c0ror 3ia/0 9i)a i-a;i.at)o# Do-.ul de Norpois r0spu.dea 1.) tre:0rilor lui 'loc< : F I. procesul 1. curs s1.t a-esteca/i doi o7i/eri des) pre care a- au=it alt0dat0 3or:i.d pe u. o- a c0rui 5udecat0 1-i i.spira cea -ai -are 1.credere 9i care 70) cea -are ca= de ei >do-.ul de Miri:el?, este 3or:a de iocote.e.tul)colo.el ]e.rA 9i locote.e.tu1)colo.el Pi) cEuart# F$ Dar, e@cla-0 'loc<, di3i.a Ate.a, 7iica lui _eus, Na pus 1. -i.tea 7iec0ruia co.trariul a ceea ce este 1. -i.tea celuilalt# Ri ei lupt0 u.ul 1-potri3a celuilalt ca doi lei# Colo.elul PicEuart a3ea o situa/ie 7oarte -are
3.&

1. ar-at0, dar maares% ul lui l)a 1.dru-at spre o parte care .u era a lui# &pada .a/io.ali9tilor 1i 3a spi.teca trupul 7ira3 9i 3a slu5i drept <ra.0 a.i-alelor car.i ) 3ore 9i p0s0rilor care se <r0.esc di. ;r0si-ea -or/ilor# Norpois .u r0spu.se# F Despre ce 3or:esc do-.ii U 1.tre:0 do-.ul de Guer-a.tes pe doa-.a de Villeparisis, ar0t1.du)i)l pe Norpois 9i pe 'loc<# F Despre a7acerea DreA7us# F A< 1 drace M 2ii.dc0 3e.i 3or:a, 9ti/i ci.e e u. parti=a. tur:at al lui DreA7us U Parie= u.a co.tra o raie c0 .u 3e/i ;<ici# Nepotul -eu Ro:ert M Tre:uie s0 30 spuP c0, la QocJeA)Clu:, c1.d s)a a7lat ispra3a lui, a i=:uc.it o r0scoal0, u. ade30rat sca.dal# Cu- ca.di datura lui 3a 7i pre=e.tat0 peste o s0pt0-1.0### F 2ire9te, 1.trerupse ducesa, dac0 to/i s1.t ca Gil) :ert, care a sus/i.ut totdeau.a c0 to/i e3reii tre:uiesc tri-i9i la Ierusali-### F A< M atu.ci pri.cipele de Guer-a.tes 1-i 1-p0r t09e9te 1.toc-ai ideile, 1.trerupse d$Ar;e.court# Ducele s0 70lea cu so/ia lui, dar .)o iu:ea# 2oarte 4su7icie.t6, .u putea su7eri s0 7ie 1.trerupt, iar 1. c0s) .icie o:i9.uia s0 7ie :rutal cu ea# Tre-ur1.d de 1.doita -1.ie de so/ r0u c0ruia se 3or:e9te, 9i de :u. 3or:itor care .u e ascultat, se opri :rusc 9i aru.c0 ducesei o pri) 3ire care .eli.i9ti pe toat0 lu-ea# F Ce te)a apucat s0 3or:e9ti de Gil:ert 9i de Ieru sali- U spuse el 1. s71r9it# Nu e 3or:a de asta# Dar, ad0u ;0 el pe u. to. 1-:u7.at, ai s0 recu.o9ti c0 ar 7i cul -ea ea u.ul de)ai .o9tri s0 cad0 la QocJeA)Clu:, -ai cu sea-0 Ro:ert, al c0rui tat0 a 7ost =ece a.i pre9edi.tele Clu:ului# Ce 3rei, dra;a -ea, oa-e.ii 09tia au stat la 1.doial0, au desc<is oc<ii -ari# Nu pot spu.e c0 .)au dreptate8 9tii c0 perso.al .)a- .ici o pre5udecat0 de ras0, ;0sesc c0 .u se -ai potri3e9te cu ti-pul 1. care tr0i- 9i a- prete./ia c0 s1.t 1. rit-ul ti-pului, dar 1. s71r9it, ce dracu M c1.d te c<ea-0 -arc<i=ul de &ai.t) Loup, .u e9ti dreA7usard, ce s0 -ai spu. M
1

Di3i.itate6 care, 1. r.itolo;ia5;rcaca, perso.i7ic0 des7r1ul#

3.3

Do-.ul de Guer-a.tes rosti cu e-7a=0 aceste cu) 3i.te : 4C1.d te c<ea-0 -arc<i=ul de &ai.t)Loup6# Rtia totu9i c0 era lucru 9i -ai -are s0 7ii : 4ducele de Guer) -a.tes6# Dar dac0 a-orul s0u propriu ti.dea s0 e@a) ;ere=e -ai de;ra:0 superioritatea titlului de duce de Guer-a.tes asupra tuturor celorlalte, 1. sc<i-:, la 1.) 5osirea acestuia .u)l 1.de-.a at1t de -ult re;ulile :u) .ului ;ust, c1t le;ile i-a;i.a/iei# 2iecare 3ede -ai 7ru) -os ce 3ede de la dista./0, ce 3ede la al/ii# C0ci le;ile ;e.erale care c1r-uiesc perspecti3a 1. i-a;i.a/ie se a) plicD at1t ducilor c1t 9i celorlal/i -uritori# Nu .u-ai le;ile i-a;i.a/iei dar c<iar acelea ale li-:a5ului# Dar aici se putea aplica u.a sau alta di. cele dou0 le;i ale li-:a5ului# .a 3rea s0 te e@pri-i ca oa-e.ii di. cla sa ta -i.tal0 9i .u di. casta di. care te tra;i# I. 3irtutea ei, do-.ul de Guer-a.tes putea 7i, 1. e@presiile sale, c<iar c1.d 3oia s0 3or:easc0 de .o:le/e, tri:utar al -i) cilor :ur;<e=i care ar 7i spus : 4C1.d por/i .u-ele de ducele de Guer-a.tes6, c1t0 3re-e u. e- cult, u. &Ka.., u. Le;ra.di., .)ar 7i 1.tre:ui./at .iciodat0 a) se-e.ea e@presie# . duce poate scrie ro-a.e de :0) ca., c<iar despre -ora3urile di. lu-ea -are, <risoa3ele .e7ii.d 1. aceast0 pri3i./0 de .ici u. a5utor, 9i epitetul de aristocra/ie poate 7i -eritat de scrierile u.ui ple) :eu# 20r0 1.doial0 c0 1. acest ca= do-.ul de Guer-a.) tes <a:ar .u a3ea de :ur;<e=ul pe care 1l au=ise spu) .1.d : 4C1.d te c<ea-0###6 Dar o alt0 le;e a li-:a5u ) lui .e spu.e c0 di. c1.d 1. c1.d, a9a cu- 19i 7ac apa) ri/ia 9i dispar u.ele :oli de care .u -ai au=i 3or:i.du)se 1. ur-0, se .asc .u se prea 9tie cu-, 7ie spo.ta., 7ie di.tr)o 1.t1-plare ase-e.ea aceleia care a 70cut s0 1.) col/easc0 1. 2ra./a o :uruia.0 di. A-erica a c0rei s0) -1./0 7usese luat0 cu plu9ul u.ei cu3erturi c0=ute pe talu=ul c0ii 7erate, .i9te e@presii pe care le au=i 1. aceea9i decad0 rostite de oa-e.i care .u s)au 1./eles 1. aceast0 pri3i./0# Dar dup0 cu- l)a- au=it 1.tr)u. a. pe 'loc< spu.1.d c1.d 3or:ea de el 1.su9i : 4Oa-e.ii cei -ai 1.c1.t0tori, cei -ai str0luci/i, cei -ai serio9i, cei -ai di7icili, 9i)au dat sea-a c0 .u e@ist0 dec1t o si.) ;ur0 7ii./0 pe care o ;0sesc i.teli;e.t0, pl0cut0, de care .u se pot lipsi 9i a.u-e 'loc<6 9i aceea9i 7ra=0 1. ;ura
3..

iii

altor ti.eri care .u)l cu.o9teau 9i care 1.locuiau .u-ai pe 'loc< cu propriul lor .u-e, tot ast7el a3ea- s0 aud adesea 4c1.d por/i .u-ele6# F Ce 3rei, ur-0 ducele, cu spiritul care do-.e9te acolo, este 7oarte les.e de 1./eles# F E -ai cu sea-0 co-ic, r0spu.se ducesa, a31.d 1. 3edere ideile -a-ei sale care de di-i.ea/0 p1.0 seara .e plictise9te cu ,atria francez. F Da, dar .u .u-ai -a-a lui, .u tre:uie s0 .e spui ;o;o9i# Mai este 9i o da-icel0, o destr0:0lat0 de ulti-a specie care are -ai -are i.7lue./0 asupr0)i 9i care e toc-ai co-patrioata o.ora:ilului DreA7us# Ea i)a i.oculat lui Ro:ert starea ei de spirit# )F Poate .u 9tia/i, do-.ule duce, c0 e@ist0 o e@pre) sie .ou0 pe.tru ase-e.ea soi de spirit, spuse ar<i3istul, care era secretarul co-itetului a.tire3i=io.ist# &e c<ea) -0 4-e.talitate6# 1.sea-.0 1.toc-ai acela9i lucru, dar cel pu/i. .i-e.i .u 9tie ce 3rea s0 spu.0# E tot ce poate 7i -ai ra7i.at 9i, dup0 cu- se spu.e, ulti-a 4-od06 M Totu9i, au=i.d .u-ele lui 'loc<, 1l 3edea pu.1.du)i 1.tre:0ri lui Norpois cu o .eli.i9te care)i tre=i alta, tot at1t de puter.ic0 a -arc<i=ei# Tre-ur1.d 1. 7a/a ar<i) 3istului 9i 70c1.d)o pe a.tidreA7usarda, se te-ea ca .u cu-3a acesta s0)i 7ac0 repro9uri dac0 9i)ar da sea-a c0 pri-ise 1. casa ei u. e3reu -ai -ult sau -ai pu/i. a7iliat 4si.dicatului6# F A< M mentalitate! iau act, o 3oi ser3i la r1.dul -eu altora, spuse ducele# >Nu era o 7i;ur0, ducele a3ea u. car.e/el pli. cu 4citate6 pe care le recita 1.ai.te de a se duce la ci.ele i-porta.te#? "entalitate! 1-i place# &1.t o sea-0 de cu3i.te .oi care se la.sea=0, dar .u durea=0# Mai acu- c1t3a ti-p, de pild0, a- citit c0 u. scriitor ar 7i 4tale.tuos6# 1./elea;0 ci.e o putea# Apoi, .)a- -ai 1.t1l.it .iciodat0 acest cu31.t# F Dar mentalitate e -ai 1.tre:ui./at dec1t talentuos! spuse istoricul 2ro.dei, ca s0 se a-estece 1. co.3ersa /ie# &1.t -e-:ru al u.ei co-isii a Mi.isterului I.struc /iei Pu:lice, u.de a- au=it)o 1.tre:ui./1.du)se de -ai -ulte ori, 9i c<iar la cercul -eu, cercul Vol.eA, 9i c<iar la o ci.0 la do-.ul E-ile O i3ier#
3.2

F Eu care .)a- ci.stea s0 7ac parte di. Mi.isterul I.struc/iei Pu:lice, r0spu.se ducele cu o u-ili./0 pre 70cut0 dar cu o 3a.itate at1t de ad1.c0 1.c1t ;ura lui .u se putu 1-piedica s0 .u sur1d0 9i oc<ii s0i s0 .u aru.ce asupra celor de 7a/0 .i9te pri3iri sc0p0r0toare de :u curie su: iro.ia c0rora :ietul istoric ro9i, eu care .)aci.stea s0 7ac parte di. Mi.isterul I.struc/iei Pu:lice, ur-0 ducele ascult1.du)9i propriu)i ;las, .ici di. cer cul Vol.eA >.u s1.t -e-:ru dec1t la .io. 9i la Qoc) JeA? 8 .u cu-3a s1.te/i -e-:ru la QocJeA, do-.ule U 1l 1.tre:0 pe istoric care se 1.ro9i 9i -ai -ult, -iro si.d o o:r0=.icie 9i .e1./ele;1.d)o, 1.cepu s0 tre-ure di. toate -0dularele# Eu, care .ici .u ci.e= la E-ile Olli) 3ier, -0rturisesc c0 .u cu.o9tea- e@presia mentalitate. &1.t si;ur c0 e9ti 1. situa/ia -ea, Ar;e.court### Rti/i de ce .u se pot da pe 7a/0 do3e=ile tr0d0rii lui DreA7us U Pare)se pe.tru c0 este a-a.tul so/iei -i.istrului de r0=:oi, lucrul acesta se spu.e pe ascu.s# F A< M credea- c0 al so/iei pre9edi.telui de Co. siliu,) spuse d$Ar;e.court# F V0 ;0sesc tot at1t de plictico9i 9i pe u.ii 9i pe al/ii c1.d discuta/i a7acerea asta, spuse ducesa de Guer) -a.tes care, di. pu.ct de 3edere -o.de., /i.ea totdea u.a s0 ar ate c0 .u se las0 co.dus0 de .i -e.i# Ea .u poate a3ea 3reo ur-are, 1. ce -0 pri3e9te, di. pu.ctul de 3edere al e3reilor, pe.tru :u.ul -oti3 c0 .)a- pri.)) tre rela/iile -ele e3rei 9i a- de ;1.d s0 r0 -1. 9i de acu- 1.ai.te 1. aceast0 7ericit0 i;.ora./0# Dar, pe de alt0% parte, ;0sesc c0 e i.suporta:il ca, su: prete@tul c0 s1.t co.7or-iste, c0 .u cu-p0r0 .i-ic de la .e;ustorii e3rei sau c0 au scris pe u-:relele lor 4Moarte 5ida.ilor6, o sea-0 de doa-.e DurD.d 9i Du:ois pe care .u le)acu.oa9te .iciodat0, s0 .e 7ie i-puse de Marie)AA.ard sau de Victur.ie..e# A- 7ost alalt0ieri la Marie)AA.ard# Era 7oarte pl0cut la d1.sa odi.ioar0# Acu-a 1.t1l.e9ti acolo toate 70pturile pe care /i)ai petrecut 3ia/a e3it1.) du)le, su: prete@tul c0 s1.t 1-potri3a lui DreA7us, 9i altele despre care <a:ar .)ai ci.e s1.t# F Nu, e 3or:a de so/ia -i.istrului de R0=:oi# E u. =3o. care circul0 pe la toate r0sp1.tiile, ur-0 ducele care 1.tre:ui./a ast7el, 1. co.3ersa/ie, u.ele e@presii#pe +(S

care le credea de pe ti-pul 3ec<iului re;i-# 1. s71r9it, 1. orice ca=, se 9tie c0 perso.al ideile -ele s1.t cu to ) tul opuse celor ale 30rului -eu Gil:ert# Nu s1.t u. 7eu) dal ca el, -)a9 pli-:a cu u. .e;ru dac0 -i)ar 7i prie) te. 9i .u -)a9 si.c<isi de p0rerea cut0ruia sau cut0) ruia, dar 1. s71r9it, oricu-, 3e/i 7i de acord cu -i.e c0 atu.ci c1.d te c<ea-0 &ai.t)Loup .u te distre=i adop) t1.d co.trariul ideilor tuturor celor ce au -ai -ult du< dee1t Voltaire 9i c<iar dec1t .epotul -eu# Ri -ai ales .u te dedai la ceea ce 3oi .u-i acro:a/ii de se.si:ilitate, cu opt =ile 1.ai.te de a te pre=e.ta la clu: M E oricuprea di. cale a7ar0 M Nu, pese-.e c0 -ica lui t1r70 i)a 1-puiat capul# L)o 7i co.3i.s c0 se 3a clasa pri.tre 4i.) telectuali6# I.telectualii s1.t 4pr05itura 7a3orit06 a aces) tor do-.i# De alt-i.teri, asta a prile5uit u. 5oc de cu ) 3i.te destul de 7ru-os, dar 7oarte r0ut0cios# Ducele cit0 1. 9oapte ducesei 9i do-.ului d$Ar;e.) court : "ater Semita care circula 1.tr)ade30r la QocJeA, c0ci di.tre toate ;r0u./ele c0l0toare, ;lu-a este aceea de care s1.t pri.se aripile cele -ai trai.ice care 1i 1.) ;0duie s0 7ie 1-pr09tiat0 la o dep0rtare -ai -are de locul u.de a 1.col/it# F I)a- putea cere e@plica/ii do-.ului, care are aerul unui erudit, spuse el, ar0t1.du)l pe istoric# Dar e -ai :i.e s0 .u 3or:i- de asta, cu at1t -ai -ult cu c1t 7ap tul e cu des031r9ire 7als# Nu s1.t at1t de a-:i/ios ca 3e) ri9oara -ea Mirepois, care preti.de c0 poate ur-0ri 7i lia/ia .ea-ului ei 1.ai.te de Isus Cristos p1.0 la tri:ul lui Le3i, 9i s1.t 1. stare s0 do3edesc c0 1. 7a-ilia .oas tr0 n a curs .iciodat0 pic de sl.;e e3reiesc# Dar 1. s71r 9it, oricu-, .u tre:uie s0 e@a;er0- peste -0sur0, cu si;ura./0 c0 si-paticele p0reri ale .epotului -eu pot 7ace destul =;o-ot 1. La.der.eau# Cu at1t -ai -ult cu c1t 2e=e.sac e :ol.a3 9i Duras 3a co.duce totul 9i 9ti/i c0)i place s0 7ac0 -o7turi, spuse ducele care .u reu9ise .iciodat0 s0 cu.oasc0 1./elesul precis al u.or cu3i.te 9i credea c0 a 7ace -o7turi .u 1.sea-.0 a)9i da i7ose, ci a co-plica lucrurile# F 1. orice ca=, dac0 acest DreA7us e .e3i.o3at, 1. trerupse ducesa, .u 7ace de loc do3ada i.oce./ei sale# Ce scrisori idioate, u-7late, scrie de pe i.sul0# Nu 9tiu da)
3.8

c0 do-.ul Ester<a=A 3alorea=0 -ai -ult dec1t el, dar are alt 9ic 1. 7elul s0u de a 1.toarce 7ra=ele, alt0 cu) loare, care pese-.e .u prea 7ace pl0cere parti=a.ilor do-.ului DreA7us# Ce .e.orocire pe.tru ei, c0 .u pot sc<i-:a .e3i.o3atul# Toat0 lu-ea i=:uc.i 1. r1s# 4A/i au=it ;lu-a Oria.ei U6 1.tre:0 laco- ducele de Guer) -a.tes pe doa-.a de Villeparisis# 4Da, o ;0sesc pli.0 de <a=#6 Ducele .u se -ul/u-i cu at1ta : 4Eu, 1. sc<i-: .u)i ;0sesc .ici u. <a= 8 sau, -ai de;ra:0, -i)e totu.a dac0 are <a= sau .u# Nu pu. pre/ pe .ici u. eu31.t de spirit#6 Do-.ul d$Ar;e.court protest0# 4Nu crede .ici u. eu31.t di. c1te spu.e6, -ur-ur0 ducesa# F Toc-ai pe.tru c0 a- 7ost deputat 9i a- au=it discursuri str0lucite care .u 1.se-.au .i-ic# Acolo a1.30/at s0 aprecie= -ai ales lo;ica# Toc-ai di. cau=a aceasta .)a- -ai 7ost reales# Lucrurile <a=lii -0 las0 i.di7ere.t# F 'a=i., .u 70 pe Qosep< Prud<o--e '! 9tii prea :i.e c0 .i-e.i .u ;ust0 -ai -ult spiritul ca ti.e# F Las0)-0 s0 s71r9esc# Toc-ai pe.tru c0 s1.t i.se. si:il la u. a.u-it ;e. de ;lu-e, pre/uiesc adesea spi ritul so/iei -ele# C0ci ea purcede 1.deo:9te de la o o: ser3a/ie 5ust0# Qudec0 1.toc-ai ca u. :0r:at 9i 7or-u lea=0 ca u. scriitor# 'loc< 1.cerca s0)l 7ac0 pe do-.ul de Norpois s0 3or) :easc0 despre colo.elul PicEuart# F 20r0 1.doial0, r0spu.se do-.ul de Norpois c0 de po=i/ia colo.elului era .ecesar0 pe.tru ca ;u3er.ul s0)9i dea sea-a c0 aci se ascu.de ce3a# Rtiu c0 sus/i.1.d a) ceast0 p0rere, -ai -ul/i cole;i de ai -ei au protestat 3iole.t, dar dup0 p0rerea -ea, ;u3er.ul a3ea datoria s0)l lase pe colo.el s0 3or:easc0# Nu ie9i di. ase-e.ea i-pas .u-ai pri.tr)o 1.toarcere pe loc, sau atu.ci ri9ti s0 te 1.7u.=i 1.tr)o dile-0# Aceast0 depo=i/ie a pro dus, la pri-a 9edi./0, c<iar pe.tru o7i/er, o i-presie di. cele -ai 7a3ora:ile# Nu se poate .e;a c0 i-presia a 7ost ad1.c0, c1.d a 7ost 30=ut 1. u.i7or-a lui 7ru-oa)
Perso.a5 caricatural creat de ]e.ri Mo..ier, prototipul -icului :ur;<e= prost 9i 1.c<ipuit# 3.1

s0 de 3i.0tori care)i 3e.ea de -i.u.e, istorisi.d pe u. to. cu- .u se poate -ai si-plu 9i si.cer ceea ce 30=use, ceea ce cre=use, spu.1.d : ,,Pe o.oarea -ea de soldat6 >aici 3ocea do-.ului de Norpois 3i:ra cu u. u9or tre) -olo patriotic?, asta)i co.3i.;erea -ea# 4De :u.0 sea-0, e dreA7usard, .u 1.cape .ici ur-0 de 1.doial06, 19i spuse 'loc<# F Dar co.7ru.tarea lui cu ar<i3arul Gri:eli. i)a 1.str0i.at de)a :i.elea si-patiile pe care le c19ti;ase la 1.ceput : c1.d a 7ost audiat acel :0tr1. slu5:a9, o-ul care are u. si.;ur cu31.t >9i do-.ul de Norpois acce.tua cu e.er;ia co.3i.;erilor si.cere cu3i.tele ce ur-ar0?, c1.d a 7ost 30=ut uit1.du)se 1. oc<ii superiorului s0u, i.7ru.t1.du)l 70r0 tea-0 9i spu.1.du)i pe u. to. care .u ad-itea replic0 : 4Dar, do-.ule colo.el, 9ti/i :i.e c0 .)a- -i./it .iciodat0, 9ti/i prea :i.e c0 acu- ca 9i totdeau.a spu. .u-ai ade30rul6, 31.tul 19i sc<i-:0 di) rec/ia, 1. =adar r0scul0 do-.ul PicEuart cerul 9i p0-1.) tul 1. 9edi./ele ur-0toare, el d0du ;re9# 4Nu, <ot0r1t c0 e a.tidreA7usard, se 3ede c1t de colo, 19i r0spu.se 'loc<# Dar dac0)l crede pe PicEuart u. tr0) d0tor -i.ci.os, cu- poate /i.e sea-a de -0rturisirile lui 9i a-i.ti de ele ca 9i cu- le)ar ;0si 7er-ec0toare 9i le)ar crede si.cere U Ri dac0, di-potri30, 3ede 1. el u. o- curat care)9i despo30rea=0 co.9tii./a, cu- poate presupu.e c0 a -i./it 1. co.7ru.tarea lui cu Gri:eli. U6 Poate -oti3ul pe.tru care do-.ul de Norpois 3or:ea ast7el cu 'loc<, ca 9i cu- ar 7i 7ost de acord cu el, se datora 7aptului c0 era at1t de a.tidreA7usard, 1.c1t ;0 ) si.d c0 ;u3er.ul .u era 1.dea5u.s, 1i era tot at1t de du9) -a. ca 9i dreA7usar=ii# Poate pe.tru c0 o:iectul de care se le;a 1. politic0 era ce3a -ai ad1.c, situat 1. alt pla., 9i di. care dreA7usis-ul se i3ea ca o -odalitate 70r0 1.se-.0tate 9i care .u -erit0 s0 re/i.0 pe u. patriot ;ri5uliu cu -arile pro:le-e e@ter.e# Poate -ai de;ra:0 pe.tru c0 -a@i-ele 1./elepciu.ii sale politice aplic1.) du)se .u-ai u.or c<estiu.i de 7or-0, de procedeu, de oportu.itate, erau tot at1t de .eputi.cioase s0 solu/io.e) =e c<estiu.ile de 7o.d, dup0 cu- 1. 7ilo=o7ie lo;ica pur0 e .eputi.cioas0 s0 solu/io.e=e c<estiu.ile e@iste./ei, sau dup0 cu- 1.s09i aceast0$ 1./elepciu.e 1l 70cea s0 ;0seas)
3.5

c0 c0 e pri-e5dios s0 trate=e ase-e.ea su:iecte 9i c0, di. prude./0, .u 3oia s0 3or:easc0 dec1t de 1-pre5ur0ri secu.dare# Dar 'loc< se 1.9ela c1.d credea c0 do-.ul de Norpois, c<iar dac0 ar 7i a3ut caracterul -ai pu/i. pru) de.t 9i spiritul -ai pu/i. e@clusi3 7or-al, ar 7i putut, dac0 ar 7i 3rut, s0)i spu.0 ade30rul asupra rolului lui PicEuart, lui ]e.rA, lui PatA du Cla-, asupra tuturor laturilor procesului# 1.tr)ade30r, 'loc< .u se putea 1.) doi c0 do-.ul de Norpois cu.o9tea ade30rul asupra tu) turor acestor lucruri# Cu- ar 7i putut s0)l i;.ore=e, de 3re-e ce)i cu.o9tea pe -i.i9tri# 2ire9te, 'loc< 19i spu) .ea c0 ade30rul politic poate 7i reco.stituit apro@i-ati3 de -i./ile cele -ai lucide, dar 19i 1.c<ipuia, ca 9i ;ro ) sul pu:licului, c0 el s0l09luie9te totdeau.a, i.discuta ) :il 9i -aterial, 1. dosarul secret al pre9edi.telui Repu) :icii 9i al pre9edi.telui de Co.siliu, care)l aduc la cu) .o9ti./a -i.i9trilor# Dar c<iar c1.d ade30rul politic .e) cesit0 docu-e.te, rareori se 1.tD-pl0 ca acestea s0 ai:0 -aiC -are 3aloare dec1t u. cli9eu radioscopie 1. care o) -ul de r1.d crede c0 :oala pacie.tului se 1.scrie 1. 1.) tre;i-e, c1t0 3re-e 1. 7apt, acest cli9eu d0 .u-ai u. si-plu ele-e.t de apreciere care se 3a ad0u;a -ultor altora, asupra c0rora se 3a trudi ra/io.a-e.tul -edi) cului 9i di. care)9i 3a deduce dia;.osticul# De aceea, ade30rul politic 1/i scap0 c1.d te apropii de oa-e.ii i.) 7or-a/i 9i cre=i c0 l)ai putut ati.;e# C<iar -ai t1r=iu, 9i ca s0 r0-1.e- la a7acerea DreA7us, c1.d se producea u. 7apt at1t de i=:itor ca -0rturisirea lui ]e.rA ur-at0 de si.uciderea sa, acest 7apt a 7ost 1.dat0 i.terpretat 1. c<ip opus de -i.i9tri dreA7usar=i, 9i de Ca3a;.iac 9i Cui;.et care descoperiser0 ei 1.9i9i 7alsul 9i co.duseser0 i.tero;atoriul 8 :a -ai -ult, c<iar pri.tre -i.i9trii dreA) 7usar=i de aceea9i .ua./0, care .u .u-ai c0 5udecau dup0 acelea9i piese dar 9i 1. acela9i spirit, rolul lui ]e.rA a 7ost t0l-0cit 1. c<ip cu totul opus, u.ii 30=1.d 1. el u. co-plice al lui Ester<a=A, al/ii atri:ui.d, di-) potri30, acest rol lui PatA du Cla-, u.i.du)se ast7el cu te=a ad3ersarului lor Cui;.et, 9i 7ii.d 1. des031r9it0 opo) =i/ie cu parti=a.ul lor, Rei.ac<# Tot ce putu scoate 'loc< de la Norpois este c0 dac0 9e7ul de &tat -a5or, do-.ul de 'oisde77re, ar 7i pus 1.tr)ade30r s0 se 7ac0 o co-u.i)
3.'

care secret0$ do-.ului Roc<e7ort, aceasta ar 7i 1.se-.at ce3a 1.deose:i de re;reta:il# F Co.sidera/i drept lucru si;ur c0 -i.istrul de r0= :oi a tre:uit in petto! s0)l dea pe 9e7ul s0u de &tat -a5or pe -1.a =eilor i.7er.ali# Dup0 p0rerea -ea, o de =apro:are o7icial0 .)ar 7i 7ost de prisos# Dar, 1. aceas t0 pri3i./0, -i.istrul de r0=:oi se e@pri-0 cu- .u se poate -ai pe 9leau inter pocula. &1.t, de alt-i.teri, u) .ele su:iecte despre care e 7oarte i-prude.t s0 cree=i o a;ita/ie pe care -ai t1r=iu .u o -ai po/i st0p1.i# F Dar piesele s1.t 30dit 7alse, spuse 'loc<# N:rpois .u r0spu.se, dar declar0 c0 .u apro:0 -a) .i7est0rile pricipelui ]e.ri d$Orlea.s# F De alt-i.teri, ele .u pot dec1t tul:ura se.i.0 tatea pretoriului 9i 1.cura5a a;ita/iile, 1.tr)u. se.s sau altul# 2ire9te c0 tre:uie s0 se pu.0 cap0t u.eltirilor a.ti) -ilitariste, dar .u e -ai pu/i. ade30rat c0 .e)alipsi de u. t0r0:oi 1.cura5at de acele ele-e.te de dreapta care 1. loc s0 ser3easc0 ideea patriotic0 1.cearc0 s0 se slu5easc0 de ea# &la30 do-.ului, 2ra./a .u e o repu:lic0 sud)a-eriea.0 9i .u se 7ace si-/it0 .e3oia u.ui ;e.eral de pronunciamento. 'loc< .u reu9i s0)l 7ac0 s0 3or:easc0 despre 3i.o) 30/ia lui DreA7us, .ici s0 7ac0 3reu. pro.ostic asupra <ot0r1rii care ar 7i dat0 1. procesul ci3il, actual-e.te 1. curs# 1. sc<i-:, lui Norpois parc0)i 70cea pl0cere s0 dea a-0.u.te asupra ur-0rilor 5udec0/ii# F Dac0 3a 7i co.da-.are, spuse el, ea 3a 7i desi;ur casat0, c0ci se 1.t1-pl0 rareori ca 1.tr)u. proces 1. care depo=i/iile -artorilor s1.t at1t de .u-eroase, s0 .u 7ie 3icii de 7or-0 pe care a3oca/ii s0 .u le poat0 i.3oca# Ca s0 s71r9esc cu sca.dalul pri.cipelui ]e.ri d$Orlea.s, -0 1.doiesc c0 ar 7i 7ost pe ;ustul tat0lui s0u# F Crede/i c0 C<artres e pe.tru DreA7us U 1.tre:0 du cesa sur1=1.d, cu oc<ii rotu.=i, o:ra5ii ru-e.i, cu .asul 1. 7ar7uria ei cu pr05iturele 9i cu aerul sca.dali=at# F Nicidecu-, 3reau s0 spu. c0 toat0 7a-ilia de.ot0 1. aceast0 pri3i./0 u. se.s politic al c0rui nec plus ultra s)a putut deslu9i la pri.cipesa Cle-e.ti.e 9i pe care 7iul ei, pri.cipele 2erdi.a.d, l)a p0strat ca o -o9te.ire
321

de pre/# Pri.cipele 'ul;ariei nu l0ar fi luat 1. :ra/e pe -aiorul Ester<a=A# F Ar 7i pre7erat u. soldat de r1.d, -ur-ur0 doa-.a de Guer-a.tes, care ci.a adesea cu #:ul;arul la pri.ci pele de Qoi.3ille 9i c0ruia 1i r0spu.sese o dat0, c1.d el o 1.tre:ase dac0 .u cu-3a era ;eloas0 : 'a da, -o.se .iore, pe :r0/0rile du-.ea3oastr0# F Nu 30 duce/i ast0)sear0 la :alul doa-.ei de &a ;a. U o 1.tre:0 Norpois pe doa-.a de Villeparisis, ca s0 rete=e scurt co.3ersa/ia eu 'loc<# Acesta .u)i displ0 cea a-:asadorului, care .e spuse -ai t1r=iu, .u 70r0 .ai3itate 9i 70r0 1.doial0 di. prici.a u.or ur-e care st0ruiau 1. li-:a5ul lui 'loc< di. -oda .eo)<o-eric0 pe care o p0r0sise totu9i : 4E destul de a-u=a.t cu 7e lul s0u de a 3or:i, oarecu- de -od0 3ec<e, oarecu- prea ) sole-.# Ar apu.e c1t pe)aci : O &urorile docte P, ca La) -arti.e sau Qea.)'aptiste Rousseau, ceea ce a a5u.s lu cru destul de rar la ti.eretul de ast0=i 9i era rar c<iar 9i la acela care l)a precedat# Noi 1.9i.e era- ca- ro -a.tici6# Dar oric1t de aparte i se p0ru i.terlocutorul, do-.ul de Norpois ;0sea c0 1.tre3ederea durase prea -ult# F Nu, do-.ule, .u -0 -ai duc la :al, r0spu.se ea cu# u. sur1s 7ru-os de 7e-eie :0tr1.0# Du-.ea3oastr0 30 duce/i U E de 31rsta du-.ea3oastr0, ad0u;0 ea, 1.) ;lo:1.d 1. aceea9i pri3ire pe do-.ul de C<Dtellerault, pe priete.ul s0u 9i pe 'loc<# Ri eu a- 7ost i.3itat0, spuse ea 1. ;lu-0, a7eot1.d, c0 se -1.dre9te# Hu 3e.it c<iar s0 -0 i.3ite# 4Hu era pri.cipesa de &a;a.?# F N)a- i.3ita/ie, spuse 'lsc< cre=1.d c0 doa-.a de Villeparisis 1i 3a o7eri u.a 9i c0 doa-.a de &a;a. ar 7i 7ericit0 s0 pri-easc0 1. casa ei pe priete.ul u.ei 7e-ei pe care se dusese s0 o i.3ite 1. persoa.0# Marc<i=a .u r0spu.se .i-ic, 9i 'loc< .u st0rui c0ci a3ea de tratat cu ea o a7acere -ai serioas0 pe.tru care toc-ai 1i solicitase o 1.t1l.ire pe poi-1i.e# Au=i.d pe cei doi ti.eri spu.1.d c0)9i d0duser0 de-isia de la clu:ul di. rue RoAale u.de se i.tra ca la -oar0, 3oia s0 o roa;e pe doa-.a de Villeparisis s0 i.ter3i.0 s0 7ie pri-it#
+"1

F Oare ace9ti &a;a. .u s1.t de u. 7als 9ic, oare cu- s.o:i pe dei0turi U spuse el cu u. aer sarcastic# F Nicidecu-, e tot ce a3e- -ai :u. de acest soi, r0spu.se d$Ar;e.court, care adoptase toate ;lu-ele pa ri=ie.e# F Atu.ci, spuse 'loc<, 1. parte iro.ic, e ceea ce se .u-e9te u.a di. solemnit*ile! u.a di. -arile edin *e mondene ale se=o.ului M Doa-.a de Villeparisis se adres0 3oioas0 doa-.ei $ de Guer-a.tes : F Ia 90 3ede-, :alul doa-.ei de &a;a. e c<iar o -are sole-.itate -o.de.0 U F Nu tre:uie s0 -0 1.tre:i pe -i.e, 1i r0spu.se I ducesa iro.ic, .)a- a5u.s 1.c0 s0 9tiu ce este o sole.itate -o.de.0# De alt-i.teri .u s1.t tare 1. lucrurile -o.de.e# F A< M credea- toc-ai co.trariul, spuse 'loc<, care 19i 1.c<ipuia c0 doa-.a de Guer-a.tes 3or:ise si.cer# Co.ti.u0, spre -area de=.0de5de a lui Norpois, s0)i pu.0 -ulte 1.tre:0ri 1. le;0tur0 cu a7acerea DreA7us 8 acesta declar0 c0 se 43ede c1t de colo6 c0 colo.elul PatA du Cla- 7ace i-presia u.ui cap .u prea li-pede, 9i poate c0 .u 7usese prea 7ericit0 ale;erea sa pe.tru a co.duce acest lucru delicat, care .ecesit0 at1t s1.;e rece 9i discer.0-D.t, o i.struc/ie : F Rtiu c0 partidul socialist cere 1. ;ura -are capul lui 9i eli:erarea i-ediat0 a pri=o.ierului de pe I.sula Dracului# Dar cred c0 .)a- a5u.s 1.c0 1. <alul s0 tre ce- su: 7urcile caudi.e ale do-.ilor Gerault)Ric<ard 9i co.sor/ii# P1.0 acu-, a7acerea asta este doar o sticl0 cu cer.eal0# Recu.osc c0 de)o parte 9i de alta s1.t de ascu.s lucruri destul de ur1te# C0 u.ii protectori -ai -ult sau -ai pu/i. i.teresa/i ai clie.tului du-itale pot a3ea i.te./ii :u.e, .u preti.d co.trariul, dar 9ti/i c0 i.7er.ul este pa3at cu ase-e.ea i.te./ii, ad0u;0 el cu o pri3ire 9ireat0# E .eap0rat .ecesar ca ;u3er.ul s0 dea i-presia c0 .u e 1. -1.a partidelor de st1.;a 9i c0 .u tre:uie s0 se prea dea le;at co:=0 la so-a/iile .u 9tiu c0rei ar-ate de pretorie.i, care, crede/i)-D, .u e ar -ata# Este de la si.e 1./eles c0, dac0 s)ar i3i u. 7apt .ott s)ar recur;e la o procedur0 de re3i=uire# r-area e lini1
323

pede# A recla-a acest lucru, 1.sea-.0 a te lupta cu -orile de 31.t# I. =iua aceea, ;u3er.ul 3a 9ti s0 3or) :easc0 tare 9i r0spicat, de .u, ar da de r1p0 toc-ai ceea ce co.stituie prero;ati3a sa ese./ial0# Cu3i.tele 70r0 9ir .u 3or 7i de a5u.s# Va tre:ui s0 dea 5udec0tori lui DreA) 7us# Ri .u 3a 7i ;reu, c0ci de9i 1. dulcea .oastr0 2ra./0 1. care .e place s0 .e calo-.ie- pe .oi 1.9i.e, .e)ao:i9.uit s0 crede- sau s0 l0s0s0 se cread0 c0 e i.) dispe.sa:il s0 trece- M1.eca ' doar ca s0 7ace- s0 se aud0 3ocea ade30rului 9i a drept0/ii, ceea ce .u este adesea dec1t u. -i5loc ocolit ca s0 a5u.;e- pe -alurile &preei, c0ci .u s1.t 5udec0tori .u-ai la 'erli.# Dar o) dat0 pus0 1. -i9care ac/iu.ea ;u3er.ului, 3e/i 9ti s0 asculta/i de el U Ve/i 9ti s0)i da/i ascultare, s0 30 str1.) ;e/i 1. 5urul s0u, c1.d 30 3a c<e-a s0 30 7ace/i datoria ci3ic0 U Ve/i 9ti s0 .u r0-1.e/i sur=i la apelul s0u pa) triotic r0spu.=1.d : 4Pre=e.t M6 U Do-.ul de Norpois pu.ea aceste 1.tre:0ri lui 'loc<, cu o 3e<e-e./0 care, de9i 1l i.ti-ida, 1l -0;ulea deo) potri30 8 c0ci a-:asadorul a3ea aerul c0 se adresea=0 pri. el u.ui 1.tre; partid, c0)l 1.trea:0 pe 'loc< ca 9i cu- ar 7i pri-it co.7ide./ele acestui partid 9i ar putea s0)9i asu-e r0spu.derea <ot0r1rilor luate# 4Dac0 .u de) =ar-a/i, ur-0 Norpois 70r0 s0 -ai a9tepte r0spu.sul colecti3 al lui 'loc<, dac0, 1.c0 1.ai.te de a se 7i uscat cer.eala decretului care ar # i.stitui procedura de re3i) =uire, 0scult1.d de .u 9tiu ce cu31.t de ordi.e 3iclea., .u 3e/i de=ar-a, ci 30 3e/i retra;e 1.tr)o opo=i/ie stear) p0 care pe.tru u.ii este ultima ratio a politicii, dac0 30 3e/i retra;e su: cort 9i 3e/i da 7oc cor0:iilor, ar 7i spre -area 3oastr0 pa;u:0# &1.te/i pri=o.ierii celor ce a/1/0 la tul:ur0ri U Le)a/i dat ;ara./ii U6 Lui 'loc< .u)i 3e ) .ea s0 r0spu.d0# Do-.ul de Norpois .ici .u)i l0sa r0) ;a=# 4Dac0 co.trariul este ade30rat, a9a cu- 3reau s0 cred, 9i dac0 a3e/i c1t de pu/i. di. ceea ce, di. p0cate, -i se pare c0 le lipse9te u.ora di. 9e7ii 9i di. priete.ii du-.ea3oastr0, oarecare spirit politic, c<iar 1. =iua 1. care Curtea Cri-i.al0 3a 7i i.3estit0, dac0 .u 30 3e/i l0sa 1.re;i-e.ta/i de pescuitorii 1. ap0 tul:ure, 3e/i 7i
1

Marea M1.eeii# 32.

o19ti;at :0t0lia# Nu r0spu.d c0 tot statul)-a5or ar putea sc0pa cu 7a/a curat0, dar e destul de 7ru-os dac0 ceZ pu/i. o parte 9i)ar putea sal3a o:ra=ul 70r0 s0 dea 7oc pul:erii 9i s0 iste sca.dal# E de la si.e 1./eles c0 ;u) 3er.ului 1i re3i.e sarci.a s0 rosteasc0 r0spicat se.ti./a 9i s0 1.c<eie lista prea lu.;0 a cri-elor .epedepsite, .u, 7ire9te, 70r0 s0 asculte de a/1/0rile socialiste, de -ai 9tiu eu ce a/1/0ri sold0/e9ti, ad0u;0 el pri3i.du)l pe 'loc< 1. oc<i 9i poate cu i.sti.ctul pe care)l au to/i co.serC), 3atorii de a)9i re=er3a u. spri5i. 1. ta:0ra potri3.ic0#6 Ac/iu.ea ;u3er.ului tre:uie s0 se e@ercite 70r0 s0 se si.c<iseasc0 de supralicit0ri, ori de u.de ar 3e.i ele# &la30 Do-.ului, ;u3er.ul .u este .ici la ordi.ile colo) .elului Dria.t, .ici la cel0lalt pol, la acelea ale lui Cie) -e.ceau# A;itatorii de pro7esie tre:uiesc do-oli/i 9i 1-piedica/i s0 ridice capul# 1. i-e.sa ei -a5oritate, 2ra./a dore9te s0 -u.ceasc0 1. ordi.e M 1. aceast0 pri3i./0, 1-i cu.osc datoria# Dar .u tre:uie s0 .e te-e- s0 lu-i.0opi.ia pu:lic0 8 iar dac0 u.ele oi, di.tre acei ea pe care Ra:elais le)a cu.oscut at1t de :i.e, s)ar aru.ca 1. ap0 cu capul 1. 5os, s)ar cu3e.i s0 le ar0t0- c0 aceast0 ap0 e tul:ure, c0 a 7ost di.adi.s tul:urat0 de o li7t0 care .u e a .oastr0, ca s0 ascu.d0 .i9te dedesu:turi pri-e5dioase# Ri .u tre:uie s0)9i dea aerul c0 iese di. pasi3itate cu pre/ul 3ie/ii sale, c1.d 19i 3a e@ercita dreptul s0u ese./ial de a o pu.e 1. -i9care pe Doa-.a Qusti/ie# Gu3er.ul 3a accepta toate su;estiile du-.ea3oastr0# Dac0 se 3a ade3eri c0 a 7ost o eroare 5udiciar0, 3a a3ea asi;urat0 o -a5oritate =dro:itoare, care)i 3a 1.;0dui s0)9i ia a31.t# F Du-.ea3oastr0, do-.ule, spuse 'loc< 1.tord.) du)se spre do-.ul d$Ar;e.court c0ruia 1i 7usese pre=e. tat 1. acela9i ti-p cu alte persoa.e, s1.te/i desi;ur dre) A7usard : 1. str0i.0tate toat0 lu-ea e dreA7usard0# F E o c<estiu.e care)i pri3e9te .u-ai pe 7ra.ce=i 1.tre ei, .u)i a9a U r0spu.se d$Ar;e.court, cu acea i. sole./0 deose:it0 care co.st0 1. a atri:ui i.terlocuto rului o p0rere pe care 9tii 30dit c0 .)o 1-p0rt09e9te, pe.tru c0 toc-ai a e-is u.a co.trar0# 'loc< se 1.ro9i 8 d$Ar;e.court surise pri3i.d 1. 5u) rul s0u 9i dac0, 1. ti-p ce se adresa celorlal/i -usa7iri,
322

acest sur1s 7u r0u3oitor pe.tru 'loc<, :u.03oi./a 1l po) teli a/i.ti.du)se 1. cele di. ur-0 asupra priete.ului -eu ca s0)i cur-e prete@tul de a se sup0ra pe cu3i. ) tele pe care le au=ise 9i care, .u e -ai pu/i. ade30 ) rat, erau crude# Doa-.a de Guer-a.tes spuse do-) .ului d$Ar;e.court la urec<e ce3a ce .)a- au=it, dar care tre:uia s0 7ie 1. le;0tur0 cu reli;ia lui 'loc<, c0ci 1. acea clip0 lic0ri pe 7a/a ducesei acea e@presie c0reia tea-a de a 7i re-arcat de persoa.a despre care se 3or ) :e9te 1i d0 ce3a 9o30itor 9i 7als 9i 1. care se 1-:i.0 3e ) selia curioas0 9i r0u3oitoare pe care)o i.spir0 u. ;rup de oa-e.i 7a/0 de care .e si-/i- cu totul str0i.i# Ca sa se desp0;u:easc0, 'loc< se 1.toarse spre ducele de C<Dtellerauit : 4Du-.ea3oastr0, do-.ule, care s1.te/i 7ra.ce=, 9ti/i desi;ur c0 lu-ea e dreA7usard0 1. str0i.0) tate, de9i se preti.de c0 1. 2ra./a .u se 9tie .icio ) dat0 ce se petrece 1. str0i.0tate# De alt-i.teri 9tiu c0 se poate sta de 3or:0 cu du-.ea3oastr0, dup0 c1te -i)a spus &ai.t)Loup6# Dar t1.0rul duce care si-/ea c0 tPa) t0 lu-ea era 1-potri3a lui 'loc< 9i 7ii.dc0 era la9, a9a ur- e9ti adesea 1. lu-e, 7olosi.du)se de u. spirit pre) /ios 9i -u9c0tor pe care parc0)l -o9te.ise, pri. ata3isr., de la do-.ul de C<arlus : 4&cu=a/i)-0, do-.ule, c0 .u discut cu du-.ea3oas) tr0 DreA7us, c0ci este ce3a ' de care .u 3or:esc, di. pri.) cipiu, dec1t 1.tre Qa7etici6 . Toat0 lu-ea surise, a7ar0 Ide 'loc<, .u pe.tru c0 .)ar 7i a3ut o:iceiul s0 ros ) teasc0 7ra=e iro.ice asupra ori;i.ii sale e3reie9ti, asupra laturii sale care /i.ea 1.truc1t3a de &i.ai# Dar 1. locul u.eia di. acele 7ra=e, care 70r0 1.doial0, .u era pre;0) tit0, declicul -a9i.ii i.terioare puse alta 1. ;ura Iui 'loc<# Ri a- putut au=i .u-ai : 4Dar cu- de a/i putut 9ti U Ci.e 3)a spus U6 ca 9i cu- ar 7i 7ost 7iul u.ui oc ) .a9# Pe de alt0 parte, dat 7ii.d .u-ele s0u care .u tre) ce toc-ai drept cre9ti., 9i 7a/a lui, -irarea lui do3edea oarecare .ai3itate# Cu3i.tele lui Norpois .u 1l satis70cuser0 pe de)a) .tre;ul 8 se apropie de ar<i3ist 9i)l 1.tre:0 dac0 PatA 1 Qa7et, al treilea 7iu al lui Noe, despre care le;e.da spu.e c0 este str0-o9ul ra-urii i.do);er-a.ice#
+"S

II

du Cla- sau Qosep< Rei.ac< 3e.eau u.eori la ei de Villeparisis# Ar<i3istul .u r0spu.se .i-ica 8 era .a)l5$ /io.alist 9i .u 1.ceta s0 propo30duiasc0 -arc<i=ei cDlU 1. cur1.d 3a i=:uc.i u. r0=:oi social 9i c0 ar tre:ui sM 7ie -ai prude.t0 1. ale;erea rela/iilor ei# &e 1.tre:0U 7 dac0 'loc< .u era 3reu. e-isar secret al si.dicatului% :I 3e.it s0 se i.7or-e=e 9i repet0 1.dat0 doa-.ei de Ville) parisis 1.tre:0rile pe care i le pusese 'loc<# Ea 7u de p0) rere c0 acesta era cel pu/i. prost crescut, poate pri-e5) : dios pe.tru situa/ia lui Norpois# 1. s71r9it, 3oia s0 dea satis7ac/ie ar<i3istului, si.;ura persoa.0 care)i i.sipira oarecare tea-0 9i care o 1.doctri.ase 70r0 succes >1i ci tea 1. 7iecare di-i.ea/0 articolul lui Qude/ di. ,etit JournalK. Vru deci s0)l 1.9tii./e=e pe 'loc< c0 .u tre:uie s0 -ai 3i.0 9i ;0si 7oarte 7iresc 1. repertoriul ei -o.de. sce.a pri. care o doa-.0 -are d0 pe ci.e3a a7ar0, sce.0 care .u co-port0 .icidecu- de;etul ridicat 9i oc<ii apri.9i, a9a cu- 19i 1.c<ipuiesc u.ii# Cu- 'ioc. se apropia de ea ca s0)9i ia r0-as :u., 1.7u.dat0 1. 7otoliu ei lar;, ea p0ru pe 5u-0tate ador-it0# Pri3irile ei pierdute a3ur0 doar lic0rirea sla:0 9i 7er-ec0 toare a u.ei perle Desp0r/irea de 'loc<, descre/i.d a:ia pe 7a/a -arc<i=ei u. sur1s l1.ced, .u)i s-ulser0 .ici u. cu31.t 9i .u)i 1.ti.se -1.a# Aceast0 sce.0 1l ui-i la cul-e pe 'loc<, dar cu- u. cerc de -usa7iri 1. 5urul s0u era -artorul ei, 19i spuse c0 .u s)ar putea prelu.;i 70r0 .ea5u.suri pe.tru el, 9i ca s0 o sileasc0 pe -ar c<i=0, 1i 1.ti.se -1.a pe care ea .u i)o lu0# Doa-.a de Villeparisis se sup0ra# Dar de9i /i.ea, 70r0 1.doial0, s0 dea o satis7ac/ie i-ediat0 ar<i3istului 9i cla.ului a.ti) dreA7usard, 3oia totu9i s0)9i -e.a5e=e 3iitorul, se -ul/u-i s0)9i aplece pleoapele 9i s0 1.c<id0 oc<ii pe 5u-0tate# F Cred c0 doar-e, spuse 'loc< ar<i3istului care, si-/i.du)se sus/i.ut de -arc<i=0, lu0 u. aer i.di;.at# Adio, doa-.0, stri;0 el# Marc<i=0 -i9c0 u9or di. :u=e ca o -uri:u.d0 care ar 3rea s0 desc<id0 ;ura, dar a c0rei pri3ire .u -ai re) cu.oa9te .i-ic# Apoi, cople9it0 de o 3ia/0 pe care o re) ;0sise, se 1.toarse spre -arc<i=ul d$Ar;e.court 1. ti-p ce 'loc< se dep0rta co.3i.s c0 era 4ra-olit06# Pli. de
328

curio=itate 9i 1. scopul de a l0-uri u. i.cide.t at1t de stra.iu, re3e.i dup0 c1te3a =ile# Doa-.a de Villeparisis 1l pri-i 7oarte :i.e, pe.tru c0 era 7e-eie :u.0, ar<i3is ) tul .u era de 7a/0, /i.ea la -ica pies0 pe care E&loc< tre:uia s)o repre=i.te la ea 9i, 1. s71r9it, 5ucase pe doa-.a -are, 5oc la care /i.ea, care 7u ad-irat de to/i 9i co-e.tat 1. aceea9i sear0 1. di7eritele saloa.e, dar 1.tr) o 3ersiu.e care .u -ai a3ea .ici o le;0tur0 cu ade30rul# F Vor:ea/i de :ele apte principese! duces0, 9ti/i >.u s1.t -ai -1.dru di. aceast0 prici.0?, c0 autorul acestui### cu- s0 spu., a acestei scrieri e u.ul di. copatrio/ii -ei, spuse d$Ar;e.court cu o iro.ie 1-:i.at0 cu -ul/u-irea de a cu.oa9te -ai :i.e dec1t al/ii pe autorul u.ei lucr0ri despre care 7usese 3or:a# Da, e 6:el;ia. de 7elul s0u, ad0u;0 el# F Ade30rat U Nu, .u 30 acu=0- c0 s1.te/i c1tu9i de pu/i. 3i.o3at de :ele apte principese. Di. 7ericire pe. tru du-.ea3oastr0 9i pe.tru co-patrio/ii du-.ea3oas tr0 .u se-0.a/i cu autorul acestei i.ep/ii# Cu.osc :el ;ie.i 7oarte a-a:ili, du-.ea3oastr0, re;ele du-.ea3oas tr0 care e ca- s7ios, dar pli. de du<, 3erii -ei de Li;) .e 9i -ul/i al/ii, dar di. 7ericire .u 3or:i/i acela9i li-:a5 ca autorul :elor apte principese. De alt-i.teri, dac0 3re/i s0 30 spu., 3or:i- prea -ult de aceast0 pies0, -ai ales c0 .u e .i-ic de capul ei# .ii oa-e.i 1.cearc0 s0 ai:0 aerul c0 s1.t o:scuri 9i reu9esc doar s0 7ie ridi coli ca s0)9i ascu.d0 lipsa de idei# Dac0 ar 7i ce3a de capul ei, 3)a9 -0rturisi c0 .u -0 te- de u.ele 1.dr0= .eli, ad0u;0 ea cu u. to. serios, di. -o-e.t ce ar co. /i.e 3reo idee# Nu 9tiu dac0 a/i 30=ut piesa lui ') relli 8 a sca.dali=at pe -ul/i8 c<iar dac0 ar ur-a s0 7iu :0tut0 cu pietre, ad0u;0 ea 70r0 s0)9i dea sea-a c0 .u prea risca -ult, -0rturisesc c0 a- ;0sit)o .espus de ori;i.al0# Dar :ele apte principese A C<iar dac0 u.a di. ele are sl0:iciu.i 7a/0 de .epotul -eu, .u pot -er ;e at1t de departe cu se.ti-e.tele de 7a-ilie### Ducesa se opri :rusc, c0ci toc-ai i.tra o doa-.0, 3i) co.tesa de Marsa.tes, -a-a lui Ro:ert #Doa-.a de Mar) sa.tes era pri3it0 1. 7o:ur;ul &ai.t)Ger-ai. ca o 7i ) i./0 superioar0, de o :u.0tate, de o capacitate de re)
32-

se-.are, 1.;ere9ti# Mi se spusese acest lucru 9i .)a3ea3reu. -oti3 deose:it s0 7iu surpri.s de el, deoarece .u8 9tia- 1. acel -o-e.t c0 era sora ducelui de Guer)$ -a.tes# Mai t1r=iu -)a- -irat totdeau.a ori de c1te ori l) a- a7lat, 1. societatea aceasta, c0 .i9te 7e-ei -ela.co)l lice, curate, sacri7icate, 3e.erate ca .i9te s7i.te ideale% 1 de 3itraliu, 1.7loriser0 pe aceea9i ra-ur0 ;e.ealo;ic0 cu 7ra/ii lor :rutali, des7r1.a/i 9i r0i# C1.d 7ra/ii 9i surorile sea-0.0 at1t de -ult la c<ip ca ducele de Guer-a.tes 9i doa-.a de Marsa.tes -i se p0rea c0 ei tre:uie s0 ai:0 co-u. o si.;ur0 i.teli;e./0, aceea9i i.i-0, ca ci.e3a care poate a3ea -o-e.te :u.e sau rele, dar de la care totu9i .u te po/i a9tepta s0 ai:0 3ederi lar;i, dac0 e -0r) ;i.it la -i.te, 9i o a:.e;a/ie su:li-0, dac0 e .esi-/itor# Doa-.a de Marsa.tes ur-a cursurile lui 'ru.etiere# Ea e.tu=ias-a 7o:ur;ul &ai.t)Ger-ai. 9i, pri. 3ia/a ei de s71.t0, 1l po30/uia spre :i.e# Dar le;0tura -or7olo;ic0 di.tre .asul 7ru-os 9i pri3irea p0tru.=0toare te 1.de-) .au s0 o clase=i pe doa-.a de Marsa.tes 1. aceea9i 7a) -ilie i.telectual0 9i -oral0 di. care 70cea parte 9i 7ra) tele ei ducele# Nu putea- crede c0 .u-ai 7aptul de a 7i 7e-eie 9i poate de a 7i 7ost .e.orocit0, de a 7i :i.e) 30=ut0 de toat0 lu-ea#putea s0 te deose:easc0 at1t de -ult de ai t0i, ca 1. acele .!chansons de >estesC % 1. care toate 3irtu/ile 9i ;ra/iile s1.t 1.tru.ite 1. sora u.or 7ra/i s0l:atici# Mi se p0rea c0 7irea, -ai pu/i. li:er0 dec1t :0tr1.ii poe/i, tre:uia s0 se slu5easc0 e@clusi3 de ele-e.tele co-u.e ale 7a-iliei 9i .u putea- s0)i atri:ui at1ta putere de 1..oire 1.c1t s0 7ac0 cu -ateriale a) se-0.0toare celor ce i.trau 1. alc0tuirea u.ui prost sau a u.ui -itoca., u. o- 7oarte de9tept, 70r0 ur-0 de prostie, o s71.t0 70r0 ur-0 de :rutalitate# Doa-.a de Marsa.tes a3ea o roc<ie de surah al:0 cu 7ru.=e -ari, di. care se despri.deau .i9te 7lori .e;re de sto70# C0ci 30rul ei, do-.ul de Mo.t-ore.cA -urise acu- trei s0pt0-1.i, ceea ce .)o 1-piedica s0 7ac0 3i=ite, s0 se duc0 la 3reo ci.0 i.ti-0, dar 1. doliu# Era o cucoa.0 -are# Pri. ata3is-, su7letul ei era p0tru.s de 7ri3oli ) tatea 3ie/ii de curte, cu tot ce a3ea aceasta super7icial
1

Poe-e eroice di. E3ul Mediu

325

9i ri;uros# Doa-.a de Marsa.tes .)a3usese t0ria s0)9i re;rete -ult ti-p p0ri./ii, dar pe.tru .i-ic 1. lu-e .)ar 7i purtat roc<ii colorate a doua lu.0 dup0 -oartea u.ui 30r# 2u -ai -ult dec1t a-a:il0 cu -i.e, pe.tru c0 era- priete.ul lui Ro:ert 9i pe.tru c0 .u 70ceaparte di. lu-ea lui Ro:ert# Aceast0 :u.0tate era 1.so) /it0 de o s7ial0 pre70cut0, de u. soi de co.tractare i.) ter-ite.t0 a 3ocii, a prir3irii, a -i./ii pe care o tra;i spre ti.e ca o 7ust0 i.discret0, ca s0 .u ocupe prea -ult loc, ca s0 stea 7oarte dreapt0, c<iar c1.d cade :i.e, a9a cu- 3rea :u.a cre9tere# 'u.a cre9tere pe care .u tre:uie s0 o lu0- de alt-i.teri 1. 1./elesul ri;uros al cu31.tului, c0ci -ulte doa-.e se las0 7oarte repede pra) d0 -ora3urilor des7r1.ate 70r0 s0 piard0 3reodat0 co) rectitudi.ea aproape copil0reasc0 a 7elului lor de a 7i# Doa-.a de Marsa.tes era ca- plicticoas0 1. co.3ersa) /ie, pe.tru c0 ori de c1te ori era 3or:a de 3reu. o- de r1.d, de pild0 de 'er;otte, de Elstir, spu.ea despri.) =1.d cu31.tu1, pu.1.du)l 1. 3aloare 9i psalr.odii.du)l pe dou0 to.uri di7erite 1.tr)o -odula/ie particular0 Guer) -a./ilor : 4A- a3ut onoarea! marea onoa re de a)l 1.) t1l.1 pe do-.ul 'er;otte, de a 7ace cu.o9ti./0 cu do-) .ul Elstir6, 7ie ca s0 i se ad-ire u-ilitatea, 7ie di. pri ) ci.a aceleia9i 1.cli.0ri pe care o a3ea 9i do-.ul de Guer-a.tes de a se re1.toarce la 7or-ele 1.3ec<ite, ca s0 proteste=e 1-potri3a o:iceiurilor proastei educa/ii de ast0=i, c1.d .u se arat0 destul c1t e9ti de 4o.orat6# Oricare ar 7i 7ost -oti3ul ade30rat di. cele dou0, 1/i d0deai oricu- sea-a c0 1. clipa 1. care doa-.a de Marsa.tes spu.ea : 4A- a3ut onoarea! -area onoa reC! credea c0 1-pli.e9te u. rol, 9i do3edea c0 9tia s0 1.t1-pi.e .u) -ele oa-e.ilor cu 3a=0 ca 9i cu- ea 1.s09i i)ar 7i pri ) -it 1. castelul ei, dac0 ei s)ar 7i a7lat 1. 3eci.0tate# Pe de alt0 parte, cu- 7a-ilia ei era .u-eroas0 9i /i.ea -ult la ea, e@pri-1.du)se 1.cet 9i pl0c1.du)i e@plica ) /iile, cu- /i.ea s0 deslu9easc0 altora 1.rudirile, i se 1.) t1-pla >70r0 s0 3rea s0 ui-easc0 9i de9i .u)i pl0cea cu ade30rat s0 3or:easc0 dec1t de /0ra.i e-o/io.a/i 9i de p0durari su:li-i? s0 cite=e oric1.d toate 7a-iliile -e) diati=ate di. Europa, ceea ce persoa.ele -ai pu/i. str0) lucite .u)i iertau, 9i dac0 erau c1t de pu/i. i.telectu ) ale 19i :0teau 5oc de acest o:icei ca de u. lucru stupid# +"9

La /ar0, doa-.a de Marsa.tes era adorat0 pe.tru :i.ele pe care)l 70cea, dar -ai ales pe.tru c0 puritatea u.ui s1.;e 1. care de -ai -ulte ;e.era/ii .u se 1.t1l) .ea dec1t ceea ce istoria 2ra./ei a3ea -ai de sea-0, )1.dep0rtase di. 7elul ei de a 7i tot ceea ce oa-e.ii di. popor .u-esc 4-a.iere6 9i)i d0duse o si-plitate des0) 31r9it0# Nu se te-ea s0 1-:r0/i9e=e o 7e-eie s0r-a.0 9i .e.orocit0 9i)i spu.ea s0 se duc0 s0 ia u. car de le-) .e di. p0durea castelului# &e spu.ea c0 este o cre9ti.0 des031r9it0# Xi.ea ca Ro:ert s0 se 1.soare cu o 7at0 co ) losal de :o;at0# A 7i o doa-.0 -are 1.se-.a s0 5oci pe -area doa-.0, adic0, pe de o parte, s0 si-ule=i si-) plicitatea# E u. 5oc care cost0 7oarte scu-p, cu at1t -ai -ult cu c1t si-plicitatea e 1.c1.t0toare .u-ai cu co.di/ia ca ceilal/i s0 9tie c0 ai putea s0 .u 7ii si-plu, c0 e9ti adic0 7oarte :o;at# Mi s)a spus -ai t1r=iu, c1.d po3estea- c0 o 30=use- : 4Tre:uie s0 30 7i dat sea-a c0 a 7ost 1.c1.t0toare6# Dar 7ru-use/ea ade30rat0 e at1t de deose:it0, at1t de .ou0, 1.c1t .u trece drept 7ru-u) se/e, 1. =iua aceea, -i)a-: spus doar c0 are u. .as 7oarte -ic, oc<ii 7oarte al:a9tri, ;1tul lu.; 9i aerul trist# F Ascult0, spuse doa-.a de Villeparisis ducesei de Guer-a.tes, cred c0 3oi pri-i 1.dat0 3i=ita u.ei 7e-ei pe care .u 3rei s)o cu.o9ti, pre7er s0 te pre3i. ca s0 .u)/i 7ie .epl0cut# De alt7el, po/i 7i li.i9tit0, .u 3a -ai 3e.i 1.c0 o dat0 la -i.e, dar tre:uie s0 3i.0 totu9i o si.;ur0 dat0# E 3or:a de so/ia lui &Ka..# Doa-.a &Ka.., 30=1.d propor/iile pe care le lua a7acerea DreA7us 9i te-1.du)se ca ori;i.ile so/ului ei s0 .u se 1.toarc0 1-potri30)i, 1l ru;ase s0 .u -ai aduc0 .iciodat0 3or:a de .e3i.o30/ia co.da-.atului# 1. a:) se./a lui &Ka.., ea -er;ea 9i -ai departe 9i pro7esa .a/io.alis-ul cel -ai 1.7ocat8 1. aceast0 pri3i./0, .u 70cea dec1t s0 o ur-e=e pe doa-.a Verduri., 1. care se tre=ise u. a.tise-itis- :ur;<e= late.t, care ati.sese o ade30rat0 e@asperare# Doa-.a &Ka.. do:1.dise, pri. aceast0 atitudi.e, a3a.ta5ul de a i.tra 1. u.ele di. li) ;ile 7e-eilor de lu-e a.tise-ite care 1.cepeau s0 se 7or-e=e 9i i.trase 1. le;0tur0 cu -ai -ulte persoa.e di. aristocra/ie# Poate s0 par0 ciudat c0, departe de a le i-ita, ducesa de Guer-a.tes at1t de :u.0 priete.0
+S*

cu &Ka.., re=istase di-potri30 totdeau.a dori./ei pe care acesta .u i)o ascu.sese de a)i pre=e.ta so/ia# Dar se 3a 3edea -ai t1r=iu c0 se 1-potri3ise di. prici.a ca) racterului ei speci7ic, c0ci era de p0rere c0 4.u era .e) 3oit06 s0 7ac0 cutare sau cutare lucru 9i i-pu.ea, cu despotis-, ceea ce <ot0r1se 7oarte ar:itrar 4li:erul ei ar:itru6 -o.de.# F V0 -ul/u-esc c0 -)a/i pre3e.it, r0spu.se du cesa# Mi)ar 7i 1.tr)ade30r 7oarte .epl0cut# Cu- o cu .osc di. 3edere, -0 3oi ridica la ti-p# F Te 1.credi./e=, Oria.e, c0 e 7oarte pl0cut0, e o 7e-eie -i.u.at0, spuse doa-.a de Marsa.tes# F Nu -0 1.doiesc, dar .u si-t .e3oia s0 -0 co. 3i.; perso.al# F E9ti cu-3a i.3itat0 la ladA Israel U o 1.tre:0 doa-.a de Villeparisis pe duces0, ca s0 sc<i-:e co. 3ersa/ia# F &la30 Do-.ului, .)o cu.osc, r0spu.se doa-.a de Guer-a.tes# Tre:uie s)o 1.tre:i pe Marie)AA.ard, care o cu.oa9te 9i -)a- 1.tre:at totdeau.a de ce# F A- cu.oscut)o, 1.tr)ade30r, r0spu.se doa-.a de Marsa.tes, 1-i -0rturisesc ;re9elile# Dar -)a- <ot0r1t s0 .)o -ai cu.osc# &e pare c0 e u.a di. cele -ai rele 9i .ici .u se ascu.de# Dealt7el, a- 7ost cu to/ii prea 1. cre=0tori, prea pri-itori# Nu 3oi -ai 7rec3e.ta pe .i -e.i di. aceast0 .a/ie# C1t0 3re-e 1.c<ide- u9a u.or 3eri :0tr1.i di. pro3i.cie, o desc<ide- e3reilor# A:ia acu- .e d0- sea-a care le)a 7ost -ul/u-irea# VaiM .)a- .i-ic de spus, a- u. 7iu adora:il 9i care, ca t1.0r .e:u.atic ce este, de:itea=0 toate prostiile cu puti./0, ad0u;0 ea, au=i.d c0 d$Ar;e.court 70cuse alu=ie la Ro) :ert# Dar 7ii.dc0 3e.i 3or:a de Ro:ert, .u l)a/i 30=ut U o 1.tre:0 ea pe doa-.a de Villeparisis 8 a=i 7ii.d s1-) :0t0, cred c0 ar 7i putut petrece dou0=eci 9i patru de ore la Paris 9i, 1. acest ca=, ar 7i 3e.it, cu si;ura./0, s0 -0 3ad0# I. realitate, doa-.a de Marsa.tes credea c0 7iul ei .u 3a a3ea per-isie 8 dar cu- 9tia c0 dac0 ar a3ea 3re) u.a, .)ar 7i 3e.it 1. .ici u. ca= la doa-.a de Ville ) parisis, .0d05duia, a31.d aerul s0 cread0 c0 l)ar 7i ;0sit
+S1

aici, c0 suscepti:ila lui -0tu90 1i 3a ierta toate 3i=itele pe care .u i le 70cuse# F Ro:ert aici M N)a- pri-it -0car u. r1.d di. par) te)i 8 cred c0 .u i)a- -ai 30=ut de la 'al:ec# i F Este at1t de ocupat, are at1tea tre:uri, spuse doa.a de Marsa.tes# . sur1s i-percepti:il u.dui ;e.ele doa-.ei de Gu) er-a.tes, care pri3i cercul pe care)l dese.a pe co3or cu 31r7ul u-:relei sale# Ori de c1te ori ducele 19i .e;li) 5ase prea pe 7a/0 so/ia, doa-.a de Marsa.tes luase, cu pasiu.e, partea cu-.atei sale 1-potri3a propriului ei 7rate# Doa-.a de Guer-a.tes p0stra acestei protec/ii No a-i.tire recu.osc0toare 9i pi=-a90 9i .u era dec1t 1. parte sup0rat0 de 9tre.;0riile lui Ro:ert# 1. aceast0 clip0, u9a desc<i=1.du)se di. .ou, Ro:ert i.tr0# F Iat0, c1.d 3or:e9ti de &ai.t)Loup, spuse doa-.a de Guer-a.tes# Doa-.a de Marsa.tes care st0tea cu spatele Ia u90 .u)9i 30=use 7iul i.tr1.d# C1.d 1l =0ri, :ucuria =31c.i 1. aceast0 -a-0 ca o arip0, trupul doa-.ei de Marsa.) tes se ridic0 pe 5u-0tate, 7a/a 1i palpit0 9i a/i.ti asupra lui Ro:ert oc<ii)i ui-i/i : F Cu-, ai 3e.it U Ce 7ericire U Ce surpri=0 M F A<, cnd vor+eti de Saint Loup! 1./ele; spuse di plo-atul :el;ia. r1=1.d 1. <o<ote# F Ad-ira:il, r0spu.se sec doa-.a de Guer-a.tes care .u putea su7eri cala-:ururile 9i .u)l riscase pe acesta dec1t a3i.d aerul c0)9i :ate 5oc de ea 1.s09i : F 'u.0 =iua, Ro:ert, spuse ea, iat0 cu- o ui/i pe -0tu9a ta# Discutar0 o clip0 1-preu.0, 9i 70r0 1.doial0 despre -i.e, c0ci 1. ti-p ce &ai.t)Loup se apropia de -a-a lui, doa-.a de Guer-a.tes se 1.toarse spre -i.e# F 'u.0 =iua, ce -ai 7ace/i, 1-i spuse ea# L0s0 s0 cad0 asupr0)-i lu-i.a pri3irii ei al:astre, )9o30i o clip0, des70cu 9i 1.ti.se lu5erul :ra/ului ei, 19i 1.cli.0 trupul care se 1.drept0 repede ca u. ar:ust pe care l)ai aplecat 9i care, l0sat li:er, 19i reia po=i/ia 7i) reasc0# 20cu acestea su: 7ocul pri3irilor lui &ai.t)Loup care o o:ser3a 9i 70cea de Ia dista./0 s7or/0ri de=.0d05) duite s0 o:/i.0 ce3a -ai -ult de la -0tu9a lui# Te-1.) +S+

du)se ea .u cu-3a co.3ersa/ia s0 l1.ce=easc0, 3e.i s0 o ali-e.te=e 9i r0spu.se pe.tru -i.e 1. locul -eu : F Nu se si-te prea :i.e, e ca- o:osit8 de alt-i. teri poate s)ar si-/i -ai :i.e dac0 te)ar 3edea -ai des,, c0ci, .u)/i ascu.d, 1i place -ult s0 te 3ad0# F A< M dar e 7oarte a-a:il, spuse doa-.a de Guer) -a.tes pe u. to. 3oit :a.al, ca 9i cu- i)a9 7i adus -a.toul# &1.t 7oarte -0;ulit0# F Iat0, -0 duc pu/i. l1.;0 -a-a, 1/i cede= scau.ul -eu, 1-i spuse &ai.t)Loup, sili.du)-0 s0 -0 a9ed li.;0 -0tu9a lui# A- t0cut a-1.doi# F V0 =0resc u.eori di-i.ea/a, 1-i spuse ea, ca 9i cu- -i)ar 7i dat o 3este .ou0 9i ca 9i cu- .)a9 7i 30 =ut)o 9i eu# Pli-:area e 7oarte :u.0 pe.tru s0.0tate# F Oria.e, spuse doa-.a de Marsa.tes 1. 9oapt0% spu.eai c0 te duci s0 o 3e=i pe doa-.a de &ai.t)2erreol, ai 7i at1t de dr0;u/0 s0)i spui s0 .u -0 -ai a9tepte la ci.0, 3oi sta acas0 de 3re-e ce a 3e.it Ro:ert# Dac0 a9 1.dr0=.i, te)a9 ru;a s0 spui, 1. trecere, s0 se cu-pere 1.dat0 /i;0rile care)i plac lui Ro:ert, li se spu.e 4Co ro.a6 9i .u -ai a3e- 1. cas0# Ro:ert se apropiase, au=ise .u-ai .u-ele doa-.ei de &ai.t)2erreol# F Ci.e e aceast0 doa-.0 de &ai.t)2erreol U 1.tre:0 el pe u. to. -irat 9i <ot0r1t, c0ci se pre70cea c0 i;.o rea=0 tot ce era 1. le;0tur0 cu lu-ea# F Doar 9tii prea :i.e, dra;ul -eu, spuse -a-a lui,# e sora lui Ver-a.dois 8 ea /i)a dat acel :iliard 7ru-os, care)/i place at1t de -ult# )F Cu-, e sora lui Ver-a.dois, <a:ar .)a3ea-# A< 7 7a-ilia -ea e ui-itoare, spuse el 1.torc1.du)se pe 5u) -0tate spre -i.e 9i adoptD.d, 70r0 s0)9i dea sea-a, i.) to.a/iile lui 'loc< a9a cu- 1i 1-pru-uta 9i ideile, cu) .oa9te oa-e.i .e-aipo-e.i/i, oa-e.i care se .u-esc -ai -ult sau -ai pu/i. de &ai.t)2erreol >9i despri.=1.d ulti-a co.soa.0 a 7iec0rui cu31.t?, se duc la :al, se pli-:0 cu tr0sura, duc o 3ia/0 ca 1. po3e9ti# E ui-itor# Doa-.a de Guer-a.tes 70cu, di. ;1t, u. =;o-ot scurt 9i tare, parc0 ar 7i 7ost u. sur1s silit, pe care)1 1.;<i/i 9i care era -e.it s0 arate c0, 1. -0sura 1. care +SS

rude.ia o silea, participa la spiritul .epotului ei# . la) c<eu 1l 3esti pe Norpois c0 pri.cipele de 2a77e.<ei-) Mu.ster:ur;)Yei.i;e. sosise# F Duce/i)30, do-.ule, spuse doa-.a de Villeparisis 7ostului a-:asador, care por.i 1. 1.t1-pi.area pri-u lui -i.istru ;er-a.# Dar -arc<i=a 1l o<e-0 1.apoi : F A9tepta/i, do-.ule, s0)i ar0t oare -i.iatura 1p0r0tesei C<arlotte U F A< M cred c0 3a 7i 1.c1.tat, spuse a-:asadorul cu u. to. co.3i.s ca 9i cu- l)ar 7i i.3idiat pe acest -i.istru riorecos de 7a3oarea care)l a9tepta# F A< M 9tiu c0 e 7oarte conformist! spuse doa-.a de Marsa.tes, ceea ce e lucru at1t de rar la str0i.i# Dar s1.t i.7or-at0# E a.tise-itis-ul 1. persoa.0# Datorit0 7elului direct cu care pri-ele sale sila:e erau F cu- se spu.e 1. -u=ic0 F atacate, 9i repet0rii ;1.;a3e care le sca.da, .u-ele pri.cipelui p0stra a31.) tul, .ai3itatea -a.ierat0, ;reoaiele 4;i.;09ii6 ;er-a.ice proiectate ca .i9te ra-uri 3er=ui pe u. 4]ei-6 de e-a) liu al:astru 1.c<is care des709ura -isticis-ul u.ui 3i) traliu re.a., 1. dosul poleielii palide 9i 7i. ci=elate a 3eacului al ^VIII)lea ;er-a.# Pri.tre di7eritele .u-e di. care era alc0tuit, acest .u-e 1l co./i.ea pe acel al u.ui or09el :al.ear ;er-a., u.de 7usese- de -ic copil cu :u.ica, la poalele u.ui -u.te o.orat de pli-:0rile lui Goet<e 9i di. ale c0rui 3ii :ea-, la aur<o7, 3i.urile ilustre cu .u-e ;ra3e 9i r0su.0toare ca epite ) tele pe care ]o-er le da eroilor s0i# De aceea, 1.dat0 ce a- au=it rosti.du)se .u-ele pri.cipelui, 1.ai.te de a)-i 7i adus a-i.te de sta/ia ter-al0, -i s)a p0ru7c c0 el scade, c0 se i-pre;.ea=0 cu u-a.itate, c0 ;0se9te 1. -e-oria -ea u. loc9or destul de -are, de care ader0 7a-iliar, :a.al, pitoresc, sa3uros, u9or cu u. i= de lu ) cru 1.;0duit, prescris# 'a -ai -ult, do-.ul de Guer) -a.tes e@plic1.d ci.e era pri.cipele, cit0 -ai -ulte titluri ale lui, 9i a- recu.oscut .u-ele u.ui sat str0) :0tut de u. p1r1u, u.de 1. 7iecare sear0, dup0 ce ter) -i.ase- cura, -0 ducea- cu :arca, 1.7ru.t1.d /1./arii, 9i acela al u.ei p0duri destul de dep0rtate, ast7el 1.c1t -edicul .u)-i 1.;0duise s0 -0 duc s0 -0 pli-: acolo# c.tr)ade30r, era de 1./eles c0 su=era.itatea se.iorului #N$

se 1.ti.dea asupra locurilor 1.3eci.ate 9i asocia a9i9) deri 1. 1.9irarea titlurilor sale, .u-ele pe care le puteai citi, u.ele li.;0 altele, pe o <art0# &u: 3i=iera de pri.) cipe al &71.tului)I-periu 9i de scutier al 2ra.co.iei -i s)a ar0tat 7a/a u.ui p0-1.t iu:it pe care se opriser0 adesea, pe.tru -i.e, ra=ele soarelui la ora 9ase, pe care l) a- 30=ut, cel pu/i. 1.ai.te ca pri.cipele, Ri.;ra7 9i Elector Palati. s0 7i i.trat# C0ci a- a7lat 1. c1te3a clipe c0 3e.iturile pe care le scotea di. p0dure 9i di. p1r1ul populat cu ;.o-i 9i cu o.di.e, di. -u.tele 7er) -ecat u.de se ridica u. 3ec<i :ur; care p0strea=0 a-i.) tirea lui Lut<er 9i a lui Ludo3ic Ger-a.icul, le 7olosea ca s0 ai:0 ci.ci auto-o:ile 4C<arro.6, o cas0 la Paris 9i u.a la Lo.dra, o lo50 1. 7iecare lu.i la Oper0 9i u.a 4-ar/ea6 la Co-edia 2ra.ce=0# Nu -i se p0rea, 9i .ici el parc0 .u credea, c0 s)ar deose:i de oa-e.ii cu ace) ea9i a3ere 9i de aceea9i 31rst0, dar de o ori;i.e -ai pu/i. poetic0# A3ea aceea9i cultur0, acela9i ideal ca ei,, se :ucura de ra.;ul s0u, dar .u-ai datorit0 a3a.ta5e ) lor pe care acestea i le d0deau 9i a3ea doar o si.;ur0 a-:i/ie 1. 3ia/0, aceea de a 7i ales -e-:ru corespo.) de.t al Acade-iei de 9tii./e -orale 9i politice, -oti3 pe.tru care 3e.ise la doa-.a de Villeparisis# El, a c0rui so/ie era 1. 7ru.tea coteriei celei -ai 1.c<ise di. 'er ) li., .u solicitase s0 7ie pre=e.tat -arc<i=ei pe.tru c0 ar 7i 1.cercat, -ai 1.t1i, aceast0 dori./0# Ros de -ul/i a.i de a-:i/ia de a i.tra la I.stitut, .u reu9ise, di. .e.orocire, s0 3ad0 ridic1.du)se peste ci.ci .u-0rul aca) de-icie.ilor dispu9i s0)l 3ote=e# Rtia c0 si.;ur do-.uZ de Norpois dispu.ea de 3reo =ece 3oturi c0rora, ;ra/ie u.or tra.=ac/ii di:ace, era 1. stare s0 le -ai adau;e 9i altele# De aceea, pri.cipele, care)l cu.oscuse 1. Rusia pe c1.d erau a-1.doi a-:asadori la Peters:ur;, se dusese s0)I 3ad0 9i 70cuse tot ce putuse ca s0)l c19ti;e de parte)i# Dar 1. =adar se 1.trecuse 1. a-a:ilit0/i, procurase -arc<i=ului decora/ii ruse9ti, 1l citase 1. ar) ticole de politic0 e@ter.0, a3ea 1. 7a/0)i u. i.;rat, u. o- pe.tru care toate aceste ate./ii a3eau aerul c0 .u 3alorea=0 .i-ic, care .u 70cuse s0)i pro;rese=e ca.di) datura cu u. pas, .ici -0car .u)i 70;0duise 3otul 1 20r0 1.doial0, Norpois 1l pri-ea cu o e@tre-0 polite/e, dar
+SS

.u 3oia c<iar ca acesta s0 se dera.5e=e 9i 4s0 se oste) .easc0 p1.0 la u9a lui6, ci se ducea el 1.su9i la <otelul pri.cipelui, dar c1.d ca3alerul teuto.ic spu.ea 1.tr)o dear0 : 4A9 3rea s0 7iu cole;ul du-.ea3oastr06, r0spu.) dea pe u. to. co.3i.s : 4A< M a9 7i 7oarte 7ericit M >i 20r0 1.doial0 c0 u. .ai3, u. doctor Cottard 9i)ar 7i spus : 4&tai pu/i., e aici, la -i.e, el a /i.ut s0 3i.0 pe.tru c0 -0 co.sider0 u. perso.a5 -ai i-porta.t dec1t el, 1-i spu.e c0 ar 7i 7ericit s0 7iu -e-:ru al Acade-iei, cu3i.tele au oricu- u. 1./eles, ce dracu, 70r0 1.doial0 .u)-i propu.e s0)-i dau 3otul, pe.tru c0 .ici .u se ;1.de9te# Vor:e9te6 prea -ult de -area -ea trecere, crede c0 3r0:iile 1-i cad 7ripte de)a ;ata, c0 a- at1tea 3oturi c1te 3reau 9i de aceea .u -i)l o7er0 pe al s0u, dar .)adec1t s0)l 1.col/esc, acolo, 1.tre .oi 9i s0)i spu. : OEi 1 atu.ci 3ota/i pe.tru -i.eP, 9i 3a tre:ui s0)-i dea 3otul6# Dar pri.cipele de 2a77e.<ei- .u era .ai3, era ceea ce doctorul Cottard ar 7i .u-it 4u. 7i. diplo-at6 9i 9tia c0 Norpois .u este -ai pu/i. 7i., .ici o-ul care .u 9i)ar 7i dat si.;ur sea-a c0 ar 7i pe placul u.ui ca. ) didat s0)i dai 3otul# 1. a-:asadele sale 9i ca -i.istru al A7acerilor &tr0i.e, pri.cipele dusese pe.tru /ara sa, iar .u ca acu-, 1. propriul s0u i.teres, co.3ersa/ii di. acelea 1. care 9tii -ai di.ai.te p1.0 u.de 3rei s0 a5u.;i 9i ceea ce .u te 3a o:li;a .i-e.i s0 spui# Rtia c0 1. li-) :a5ul diplo-atic a sta de 3or:0 1.sea-.0 a o7eri# De aceea, -i5locise ca Norpois s0 capete cordo.ul &71.tului A.drei# Dar dac0 ar 7i tre:uit s0 dea socoteal0 ;u3er) .ului s0u de 1.tre3ederea pe care o a3usese dup0 aceea cu Norpois, ar 7i putut spu.e 1.tr)o tele;ra-0 : 4A- 1.) /eles c0 a- apucat o cale ;re9it06# C0ci 1.dat0 ce 1.ce) puse s0 aduc0 di. .ou 3or:a de I.stitut, Norpois 1i r0s) po.sese : F Mi)ar 7ace -are pl0cere pe.tru cole;ii -ei# Cred c0 tre:uie s0 se si-t0 1.tr)ade30r o.ora/i c0 3)a/i ;1.dit la ei# E o ca.didatur0 cu totul i.teresa.t0, ca- 1. a7ara o:iceiurilor .oastre# Rti/i, Acade-ia e ca- 1.3ec<it0, se sperie de tot ce su.0 a lucru .ou# 1. ce -0 pri3e9te, o de) =apro:# De c1te ori .u -i s)a 1.t1-plat s0 dau cole;ilor -ei s0 1./elea;0 1 &0 -0 ierte Du-.e=eu, dar .ici .u +S,

-ai 9tiu dac0 cu31.tul 41-:Dcsi/i6 .)a /19.it c1.d3a de pe$ :u=ele -ele, ad0u;ase el cu u. sur1s sca.dali=at, 1. 9oapt0, aproape a parte, ca 1.tr)u. e7ect de teatru, a/i.) ti.d asupra pri.cipelui o pri3ire rapid0 9i pie=i90, cu oc<iul s0u al:astru, ca u. actor :0tr1. care 3rea s0)9i aprecie=e e7ectul# V0 da/i sea-a, pri.cipe, c0 .)a9 3rea s0 las o perso.alitate at1t de e-i.e.t0 ca a du-.ea3oas) tr0 s0 se 1-:arce 1.tr)o partid0 pierdut0 di.ai.te# At1t ti-p c1t ideile cole;ilor -ei 3or 7i at1t de 1.apoiate, cred c0 este cu-i.te s0 30 a:/i.e/i# Crede/i)-0 de alt7el, c0 dac0 a9 =0ri 3reodat0 sc<i/1.du)se u. spirit -ai .ou, -ai 3ioi 1. acest cole;iu care ti.de s0 a5u.;0 o .ecro) pol0, dac0 a9 sco.ta pe.tru du-.ea3oastr0 .i9te sor/i de i=:1.d0, a9 7i pri-ul s0 30 a.u./# 4Cordo.ul &71.tului A.drei e o eroare, 19i spuse pri.) cipele 8 .e;ocierile .)au 70cut .ici u. pas, .)a- .i-erit c<eia cea :u.06# Era u. ;e. de ra/io.a-e.t de care Norpois, 7or-at la aceea9i 9coal0 ca 9i pri.cipele, ar 7i 7ost capa:il# Pu ) te- lua 1. r1s peda.teria .e;<ioa:0 cu care diplo-a/ii ca Norpois se e@ta=ia=0 1. 7a/a u.ui cu31.t o7icial, aproape i.si;.i7ia.t# Dar copil0ria lor 19i are co.tra) partida 8 diplo-a/ii 9tiu c0 1. :ala./a care asi;ur0 acest ec<ili:ru europea. sau altul c0ruia i se spu.e pacea, se.ti-e.tele :u.e, discursurile 7ru-oase, ru;0-i./ile c1.) t0resc 7oarte pu/i. 8 c0 -area ;reutate, cea ade30rat0, <ot0r1toare, co.st0 1. altce3a, 1. puti./a pe care o are ad3ersarul, dac0 e destul de tare, sau .)o are, de a)9i satis7ace dori./a pri.tr)u. ec<i3ale.t# Norpois, pri.ci) pele 3o. 2a77e.<ei- luptaser0 adesea cu aceast0 cate) ;orie de ade30ruri pe care o persoa.0 cu des031r9ire de) =i.teresat0, ca de pild0 :u.ica, .)ar 7i 1./eles)o# c.s0r) ci.at cu a7aceri 1. /0ri# cu care era- c1t pe)aci s0 a3er0=:oi, Norpois, 1.;ri5orat de 1.tors0tura pe care a3ea s)o ia e3e.i-e.tele, 9tia prea :i.e c0 ele .u)i 3or 7i .oti7icate pri. cu31.tul 4Pace6, sau pri. cu31.tul 4R0=) :oi6, ci pri.tr)altul, :a.al 1. apare./0, 1.;ro=itor sau :i.ecu31.tat 9i pe care cu a5utorul ci7rului s0u, diplo) -atul 3a 9ti s0)l citeasc0 .u-aidec1t 9i la care, pe.tru a sal3a de-.itatea 2ra./ei, 3a r0spu.de pri.tr)u. cu) 31.t tot at1t de :a.al, dar dedesu:tul c0ruia -i.istrul
1! F Guer-a.tes

37-

.a/iu.ii 3r05-a9e ar 3edea 1.dat0 : R0=:oi# Ri c<iar, potri3it u.ui 3ec<i o:icei, ase-e.ea aceluia care d0dea pri-ei apropieri a dou0 7ii./e 70;0duite u.a alteia 7or ) -a u.ei 1.t1l.iri 1.t1-pl0toare la o repre=e.ta/ie la#tea ) trul GA-.ase, dialo;ul 1. care soarta ar dicta cu31.tul 4R0=:oi6 sau cu31.tul 4Pace6 .)a3ea 1.deo:9te loc 1. ca:i.etul -i.istrului, ci pe :a.ca u.ui 4aur;arte.6 u.de -i.istrul 9i Norpois se duceau s0 :ea, la i=3or, pa<are cu ap0 curati30# Pri.tr)o 1./ele;ere tacit0, se 1.t1l.eau la ora curei, 70ceau, la 1.ceput, 1-preu.0 c1/i3a pa9i di.) tr)o pli-:are pe care, su: 1.70/i9area ei :e.i;.0, cei doi i.terlocutori o 9tiau tot at1t de tra;ic0 ca u. ordi. de -o:ili=are# Dar 1.tr)o a7acere particular0 ca pre=e.tarea la I.stitut, pri.cipele 7olosise acela9i siste- de i.duc/ii pe care)l adoptase 1. cariera lui, aceea9i -etod0 de lec) tur0 pri.tre si-:olurile suprapuse# 2ire9te, .u se poate preti.de c0 :u.ica 9i rarii ei se-e.i ar 7i 7ost si.;urii care ar 7i i;.orat aceste soco ) teli# I. parte, -i5lociul u-a.it0/ii e@ercit1.d pro7esiu.i di.ai.te i.dicate, e;alea=0 pri. lipsa sa de i.tui/ie, i; ) .ora./a pe care :u.ica o datora -arei ei de=i.teres0ri# Tre:uie s0 co:or1- adesea p1.0 la 7ii./ele 1.tre/i.ute, :0r:a/i sau 7e-ei, ca s0 pute- cerceta -o:ilul ac/iu.ii sau til cu3i.telor 1. apare./0 cele -ai .e3i.o3ate, 1. i.teresul, 1. .e3oia de a tr0i# Care :0r:at .u 9tie c0 atu.ci c1.d o 7e-eie pe care o 3a pl0ti 1i spu.e : 4&0 .u 3or:i- de :a.i6, acest r0spu.s tre:uie pri3it, a9a cuse spu.e 1. -u=ic0, la 7el ca 4o -0sur0 70r0 rost6, 9i dac0 ea 1i spu.e -ai t1r=iu : 4M)ai sup0rat prea -ult, -i)ai ascu.s adesea ade30rul, a- a5u.s la cap0tul r0: ) d0rii6, tre:uie s0 i.terprete=e : 4alt protector 1i o7er0 -ai -ult6# Dar aici .u este 3or:a dec1t de li-:a5ul u.ei cocote 1.truc1t3a destul de apropiat0 de 7e-eile de lu ) -e# Apa9ii 7ur.i=ea=0 pilde -ai i=:itoare# Dar Norpois 9i pri.cipele ;er-a., dac0 .u cu.o9teau pe apa9i, erau o:i9.ui/i s0 tr0iasc0 pe acela9i pla. ca 9i .a/iu.ile care, oric1t de -ari ar 7i, s1.t 9i ele 70pturi e;oiste 9i 3icle.e pe care .u le 1-:l1.=e9ti dec1t cu 7or/a, /i.1.d sea-a de i.teresul lor, care)i poate 1-pi.;e p1.0 la asasi.at, 9i acesta adesea u. asasi.at si-:olic, si-pla 9o30ire sau re7u=ul de a se :ate put1.d 1.se-.a pe.tru o .a/iu.e :
375

4a pieri6# Dar cu- 1. C0r/ile Gal:e.e sau 1. altele .u se 3or:e9te de ase-e.ea lucruri, poporul e :ucuros paci7ist 8 dac0 e r0=:oi.ic, e .u-ai i.sti.cti3, di. ur0, di. pi=-0, .u di. -oti3ele care au deter-i.at <ot0r1) rea 9e7ilor de stat, i.7or-a/ii de oa-e.i ca Norpois# Iar.a ur-0toare, pri.cipele 7u 7oarte :ol.a3, se 3i. ) dec0, dar i.i-a lui r0-ase ire-edia:il ati.s0# 4Drace M 19i spuse el, .u tre:uie s0 pierd ti-pul 1. le;0tur0 cu I.stitutul, c0ci dac0 1.t1r=ie prea -ult, risc s0 -or 1.ai.te de a 7i ales# Ar 7i, 1.tr)ade30r, .epl0cut6# &crise u. studiu pe.tru Devue des deu7 mondes des pre politica ulti-ilor dou0=eci de a.i 9i se e@pri-0, 1. -ai -ulte r1.duri, 1. ter-e.ii cei -ai -0;ulitori pe.tru Norpois# Acesta se duse s0)l 3ad0 9i)i -ul/u-i, ad0u;i.d c0 .u 9tia cu- s0)9i e@pri-e recu.o9ti./a# Pri.cipele 19i spuse 1. si.ea lui, ca o-ul care 1.cearc0 alt0 c<eie pe.tru u. lac0t : 4Nu e 1.c0 cea :u.06, 9i si-/i.du)se o:osit reco.duc1.du)l pe Norpois, 19i spuse : 4Drace, oa-e.ii 09tia o s0 -0 lase s0 crap 1.ai.te de a -0 pri-i# &0 .e ;r0:i-6# C 1. aceea sear0, 1l 1.t1l.i pe Norpois la Oper0 : F &cu-pul -eu a-:asador, 1i spue el, 1-i spu.ea/i a=i di-i.ea/0 c0 .u 9ti/i cu- s0)-i -a.i7esta/i recu.o9ti./a du-.ea3oastr0 8 e@a;era/i 1.truc1t3a, c0ci .u)-i dato ) ra/i .ici u.a, dar 3oi 7i at1t de .edelicat 1.c1t s0 30 cred pe cu31.t# Norpois .u pre/uia -ai pu/i. tactul pri.cipelui, de) c1t pri.cipele pe al s0u# c./elese 1.dat0 c0 pri.cipele de 2a77e.<ei- .u a3ea de ;1.d s0)i 7or-ule=e 3reo cerere, ci o o7ert0 9i se pre;0ti s0 asculte cu o a7a:ilitate su) r1=0toare# F Iat0, o s0 -0 ;0si/i prea i.discret# &1.t 7oarte le;at de dou0 persoa.e 9i 1. c<ip cu totul deose:it, dup0 cu- 3e/i 1./ele;e 1.dat0, care s)au sta:ilit de cur1.d la Paris, u.de au de ;1.d s0)9i petreac0 3ia/a de acu1.ai.te, so/ia -ea 9i -area)duces0 Qea.# Ele 3or da c1te3a ci.e, -ai cu sea-0 1. ci.stea re;elui 9i a re;i.ei A.;liei,$ 9i doresc s0 poat0 o7eri -usa7irilor lor o per ) soa.0 pe.tru care, 70r0 s0 o cu.oasc0, .utresc a-1.dou0 o -are ad-ira/ie# M0rturisesc c0 .u 9tia- cu- s0 le 1-pli.esc dori./a, c1.d D- a7lat, adi.eauri, pri.tr)o 1.)
+S9

t1-plare, c0 a/i cu.oa9te acea persoa.0 8 9tiu c0 tr0ie9te 7 oa r te re t r as 0 , .u 3r e a s0 3a d0 de c1 t pu/i .0 lu -e , happy 5eO 7 P dar dac0 -i)a/i da spri5i.ul du-.ea3oas ) tr0, cu :u.03oi./a pe# care -i)o ar0ta/i, s1.t si;ur c0 ea ar 1.;0dui s0 -0 pre=e.ta/i ei, ca s0)i tra.s-it do ) ri./a -arei)ducese 9i a pri.cipesei# Poate s)ar 1.3oi s0 ci.e=e cu re;i.a A.;liei 9i, ci.e 9tie, dac0 .u o plictisiprea -ult i.3it1.d)o, s0 petreac0 3aca./a Pa9tilor cu .oi la 'eaulieu, la -area)duces0 Qea.# Aceast0 persoa.0 este -arc<i=a de Villeparisis# M0rturisesc c0 .0de5dea de a de3e.i u.ii di. o:i9.ui/ii u.ui ase-e.ea :irou de spirit -)ar co.sola, -)ar 7ace s0 re.u./ 70r0 sup0rare de)a -ai ca.dida la I.stitut# Casa ei este locul de 1.) til.ire a u.ei lu-i i.teli;e.te 9i scap0r0 de co.3ersa ) /ii 7i.e# Pri.cipele 19i d0du sea-a, cu u. se.ti-e.t de pl0 ) cere ;reu de e@pri-at, c0 :roasca .u -ai re=ista, c0 1. s71r9it, c<eia aceasta se potri3ea# F Ase-e.ea op/iu.e e# i.util0, scu-pul -eu pri. ) cipe, r0spu.se do-.ul de Norpois, .i-ic .u se potri ) 3e9te -ai :i.e cu I.stitutul dec1t salo.ul de care 3or ) :i/i 9i care e o ade30rat0 pepi.ier0 de acade-icie.i# 6Voi tra.s-ite ru;0-i.tea du-.ea3oastr0 -arc<i=ei de Ville ) parisis, care cu si;ura./0 3a 7i -0;ulit0# 1. ce pri3e9te ci.ele du-.ea3oastr0, ea iese 7oarte pu/i., 9i poate ar 7i -ai ;reu# Dar 30 3oi pre=e.ta 9i 30 3e/i pleda si.;ur cau=a# Mai cu sea-0 6<u tre:uie s0 re.u./a/i la Aca ) de-ie 8 pr1.=esc toc-ai peste ci.cispre=ece =ile, ca s0 -0 duc apoi cu el la o 9edi./0 i-porta.t0, la LeroA) 'eaulieu, 70r0 care .u se poate 7ace .ici o ale;ere 8 i)arostit odat0 .u-ele du-.ea3oastr0, pe care)l cu.oa9te, 7ire9te, de -i.u.e# 20cuse oarecare o:iec/iu.i# Dar toc ) -ai se 1.t1-pl0 s0 ai:0 .e3oie de ;rupul -eu pe.tru o 3iitoare ale;ere, 9i a- de ;1.d s0 st0ruiesc di. .ou 8 1i 3oi spu.e pe 9leau le;0turile 7oarte cordiale care .e u.esc, .u)i 3oi ascu.de c0, dac0 30 pre=e.ta/i, 3oi ru;a pe to/i priete.ii -ei s0 30 3ote=e >pri.cipele o7t0 ad1.c, u9urat?, 9i 9tie c0 a- priete.i# Cred c0 dac0 3oi reu9i s0)-i asi;ur spri5i.ul s0u, sor/ii du-.ea3oastr0 de i=)
1

Ale9i >e.;l#?#

381

:1.d0 3or de3e.i 7oarte serio9i# Ve.i/i 1. seara aceea la ora 9ase la doa-.a de Villeparisis, 30 3oi i.troduce 9i 30 3oi putea relata 1.tre3ederea -ea de di-i.ea/0# Ast7el, pri.cipele de 2a77e.<ei- a5u.sese s0 se duc0 1. 3i=it0 la doa-.a de Villeparisis# A- 7ost pro7u.d de=ilu=io.at c1.d 1.cepu s0 3or:easc0# Nu -0 ;1.disec0 dac0 o epoc0 are tr0s0turi speci7ice 9i ;e.erale -ai puter.ice dec1t o .a/io.alitate, ast7el 1.c1t 1.tr)u. dic ) /io.ar ilustrat care pu:lic0 p1.0 9i portretul aute.tic al cVIi.er3ei, Lei:.i= cu peruca sa 9i ;ulerul plisat 9i scro) :it 3 se deose:e9te pu/i. de Mari3au@ sau de &a-uel 'er.ard, o .a/io.alitate are tr0s0turi particulare -ai pu ) ter.ice dec1t o cast0# Dar ele .u -i se de=30luir0 pri.)tr) u. discurs 1. care credea- di.ai.te c0 3oi au=i ati. ;erea u9oar0# a ielelor 9i da.sul ao:ol=il:r, ci pri.tr)o tra.spu.ere, care .u ade3erea -ai pu/i. aceast0 ori;i.e poetic0 : 7aptul c0 aplec1.du)se -ic, scu.d, ro9u 9i :ur ) tos 1. 7a/a doa-.ei de Villeparisis, R<i.;ra7ul 1i spuse : 4Pu.0 =iua, toa-.0 -arc<i=06, cu acela9i acce.t ca u. portar alsacia.# F Nu 3re/i s0 30 dau o cea9c0 cu ceai sau poate o tart0, e 7oarte :u.0, 1-i spuse doa-.a de Guer-a.tes, dor.ic0 de)a 7i c1t -ai a-a:il0 cu puti./0# 2ac o.oru rile acestei case ca 9i cu- ar 75 a -ea, ad0u;0 ea cu u. to. iro.ic care co.7erea ce3a ;utural 3ocii sale, ca 9i cu,- ar 7i 1.0:u9it u. r1s r0;u9it# F Do-.ule, spuse doa-.a de Villeparisis lui Nor) pois, ;1.di/i)30 c0 a3e/i s0)i spu.e/i pri.cipelui ce3a 1. le;0tur0 cu Acade-ia# Doa-.a de Guer-a.tes plec0 oc<ii 9i 19i roti 1.c<e) ietura -1i.ii cu u. s7ert de cerc, ca s0 se uite la ceas# FN A< M Du-.e=eule 8 e ti-pul s0)-i iau r0-as :u. de la -0tu9a -ea, tre:uie s0 trec 9i pe la doa-.a de &ai.t) 2erreol 9i ci.e= la doa-.a Leroi# &o ridic0 70r0 s0)9i ia r0-as :u. de la -i.e# O =0 ) rise pe doa-.a &Ka.. care p0ru destul de sti.;<erit0 c0 -0 1.t1l.ise aici# c9i aducea, 70r0 1.doial0, a-i.te c&)-i spusese, 1.ai.tea tuturor, c0 e co.3i.s0 de .e3i ) .o30/ia lui DreA7us# F Nu 3reau ca -a-a s0 -0 pre=i.te doa-.ei &Ka.., 1-i spuse &ai.t)Loup# E o 7ost0 cocot0# '0r:atul ei e
38&

e3reu 9i ea 7ace pe .a/io.alista# Iat0)l pe u.c<iul Pa) la-ede# Pre=e./a doa-.ei &Ka.. a3ea pe.tru -i.e u. i.te ) res deose:it, datorit u.ui 7apt care se produsese cu c1te3a =ile -ai 1. ur-0, 9i pe care e .ecesar s0)l po ) 3estesc di. cau=a ur-0rilor pe care a3ea s0 le ai:0 -ai t1r=iu 9i pe care le 3o- ur-0ri 1. a-0.u.tul lor, c1.d 3a 3e.i -o-e.tul# Deci, cu c1te3a =ile 1.ai.tea acestei 3i=ite, a- pri-it u.a la care .u -0 a9tepta- de loc, aceea a lui C<arles Morel, 7iul, .ecu.oscut -ie, al 7os ) tului lac<eu al u.c<iului -eu# Acest u.c<i, 1. casa c0 ) ruia o cu.oscuse- pe doa-.a 1. ro=, -urise a.ul tre ) cut# Lac<eul s0u -a.i7estase 1. -ai -ulte r1.duri i. ) te./ia s0 3i.0 s0 -0 3ad0 8 .u cu.o9tea- scopul 3i=itei sale, dar l)a9 7i pri-it cu pl0cere, c0ci a7lase- de la 2ra.coise c0 p0strase u. ade30rat cult -e-oriei u. ) c<iului -eu 9i lua, cu orice oca=ie, dru-ul ci-itirului# Dar tre:ui.d s0 se duc0 s0 se 1.;ri5easc0 acas0, la /ar0, u.de socotea c0 3a sta -ult, 1-i tri-itea 1. dele;a/ie pe 7iul s0u# A- 7ost surpri.s c1.d a- 30=ut i.tr1.d u. :0 ) iat 7ru-os de optspre=ece a.i, 1-:r0cat -ai de;ra:0 :i.e dec1t cu ;ust, care a3ea totu9i aerul oricui, a7ar0 de cel de lac<eu# Xi.u de alt-i.teri s0 rup0 1.c0 de la 1.ceput orice le;0tur0 cu ser3itori-ea di. care se tr0 ) ;ea, spu.1.du)-i cu u. sur1s -ul/u-it c0 este pre-ia.t 1.t1i al Co.ser3atorului# &copul 3i=itei sale era urr.0) torul : pri.tre a-i.tirile u.c<iului -eu Adolp<e, tat0l s0u pusese la o parte u.ele care cre=use c0 .u se cade s0 le tri-it0 p0ri./ilor -ei, dar care, ;1.dea el, erau de .atur0 s0 i.terese=e u. t1.0r de 31rsta -ea# Erau 7oto ) ;ra7iile actri/elor 3estite, ale cocotelor -ari pe care u. ) c<iul -eu le cu.oscuse, ulti-ele i-a;i.i ale acestei 3ie/i de :0tr1. /1<e7liu pe care)o $desp0r/ea pri.tr)o perdea de .estr0:0tut, de 3ia/a lui de 7a-ilie# 1. ti-p ce t1.0) rul Morel -i le ar0ta, 1-i d0dea- sea-a c0 se silea s0)-i 3or:easc0 de la e;al# &pu.1.du)-i 4du-.ea3oastr06 9i c1t -ai cu pu/i. cu puti./0 4do-.ule6, 1.cerca pl0cerea cui3a al c0rui tat0 1.tre:ui./ase totdeau.a 4persoa.a 6a treia6, c1.d se adresa p0ri./ilor -ei# Aproape toate 7o) to;ra7iile purtau o dedica/ie ca : 4Celui -ai :u. priete. al -eu6# O actri/0 -ai i.;rat0 1.dr0=.ise s0 scrie : 4Ce)
383

lui -ai :u. di.tre priete.i6, ceea ce)i 1.;0duia, a9a a7ost 1.credi./at, s0 a7ir-e c0 u.c<iul -eu .u era .ici pe departe cel -ai :u. priete. al ei, ci priete.ul care)i 70cuse cele -ai -ulte -ici ser3icii, priete.ul de care se slu5ea, u. o- e@cele.t, aproape u. c1i.e :0tr1.# T1.0rul Morel c0uta 1. =adar s0 scape de ori;i.ea sa, se si-/ea c0 u-:ra u.c<iului Adolp<e, 3e.era:il0 9i peste -0su r0 de -are 1. oc<ii :0tr1.ului lac<eu, .u 1.cetase s0 pla .e=e, aproape s71.t0, asupra copil0riei 9i ti.ere/ii 7iului s0u# I. ti-p ce pri3ea- 7oto;ra7iile, C<arles Morel 1-i cerceta cu de)a-0.u.tul odaia# Ri cu- -0 ;1.dea- u.de le)a9 putea 1.c<ide : 4Dar cu- se 7ace, 1-i spuse el >pe u. to. 1. care 1.3i.uirea .u se cerea e@pri-at0, c0ci reie9ea cu prisosi./0 c<iar di. cu3i.tele sale?, c0 .u 30d -0car u.a si.;ur0 a u.c<iului du-.ea3oastr0 1. odaia aceasta U6 A- si-/it c0 ro9ea/a 1-i cupri.de 7a/a 9i a- :1l:1it : 4Cred c0 .u a- .ici u.a6 4Cu-, .)a3e/i .ici o 7oto;ra7ie a u.c<iului du-.ea3oastr0 Adolp<e care 30 iu:ea at1t de -ultM V0 3oi tri-ite)u.a di. acelea pe ca re le are :a:acul 9i .0d05duiesc c0 o 3e/i i.stala la loc de ci.ste, deasupra acestui scri. pe care)l a3e/i c<iar de la u.c<iul du-.ea3oastr06# Este ade30rat c0 .ea31.d 1. odaia -ea .ici -0car o 7oto;ra7ie a tatii sau a -a-ei, .u ;0sea- cu .i-ic sup0r0tor 7aptul c0 .)a3ea- 3reu.a a u.c<iului Adolp<e# Dar .u era ;reu de ;<icit c0 1. o) c<ii lui Morel, care)l depri.sese pe 7iul s0u cu acest 7el de a 3edea, u.c<iul -eu era perso.a5ul i-porta.t al 7a-iliei care r0s7r1.;ea asupra p0ri./ilor -ei doar o str0lucire -ai -ic0# Eu era- -ai :i.e 30=ut pe.tru c0 u.c<iul -eu spu.ea totdeau.a 3aletului s0u c0 3oi 7i u. soi de Raci.e, de Vaula:elle $, 9i Morel -0 co.side ra aproape ca pe u. 7iu adopti3, ca pe u. copil ales de u.c<iul -eu# Mi)a- dat .u-aidec1t sea-a c0 Morel 7i ul era 7oarte 4ari3ist6# Ast7el, 1. =iua aceea -)a 1.tre:at 7 i i . d 9 i p u / i . c o -p o = i t o r 9 i 1 . s t a r e s 0 p u . 0 c 1 t e ) 3a 3ersuri pe -u=ic0, dac0 .u cu.o9tea- 3reu. poet cu o situa/ie i-porta.t0 1. lu-ea 4aristocratic06# I)a- citat u.ul# Nu)i cu.o9tea operele 9i .u au=ise .iciodat0 de .u-ele s0u pe care 9i)l 1.se-.0# Dar a- a7lat cur1.d
$Istoric 9i o- politic 7ra.ce= >1!99F1T!9?# 38.

c0 scrisese acestui poet ca s0)i spu.0 c0 este u. ad-i) rator 7a.atic al operelor sale, c0 o co-pus o arie pe u. so.et al s0u 9i ar 7i 7ericit ca li:retistul s0 pu.0 la cale o audi/ie la co.tesa ^# Asta 1.se-.a c0 se ca- ;r0:ise 9i)9i de=30luise pla.ul# Poetul, o5i;.it, .u)i r0spu.se# De al-i.teri pe l1.;0 a-:i/ie, C<arles Mprel p0rea s0 ai:0 o 1.cli.are 3ie spre realit0/ile co.crete# O:ser3ase 1. curte pe .epoata lui Qupie. care toc-ai lucra la o 5iletc0 9i, de9i) -i spuse c0 toc-ai a3ea .e3oie de o 5iletc0 47a.te=ie6, -i)a- dat sea-a c0 t1.0ra 7at0 pro) dusese asupr0)i o i-presie 3ie# Nu se s7ii s0 -0 roa;e s0 co:or 9i s0)l pre=i.t, 4dar .u 1. le;0tur0 cu 7a-ilia du-.ea3oastr0, 1./ele;e/i, -0 :i=ui pe discre/ia du-) .ea3oastr0 c1.d e 3or:a de tata, spu.e/i)i doar c0 s1.t u. -are artist, u. priete. al du-.ea3oastr0, 1./ele;e/i, tre:uie s0 7aci i-presie :u.0 .e;ustorilor6# De9i)-i i.) si.uase c0, .ecu.osc1.du)l destul de :i.e ca s0)i spu. 4scu-pe priete.e6, ceea ce 1./ele;ea, a9 putea totu9i s0)1 pre=i.t 1. 7a/a 7etei, .u cu 4scu-pe -aestre, 7ire9te### de9i, dar dac0 3)ar co.3e.i : scu-pe -are artist6, c1.d a- a5u.s 1. pr030lie a- e3itat s0)l 4cali7ic6 cu- ar 7i spus &ai.t)&i-o., -ul/u-i.du)-0, s0 r0spu.d la al s0u 4du-.ea3oastr06, tot pri. 4du-.ea3oastr06# Pri.tre c1) te3a :uc0/i de cati7ea, puse oc<ii pe u.a de ro9ul cel -ai apri.s 9i at1t de /ip0tor, 1.c1t, cu tot prostul s0u ;ust, .u putu s0 poarte .iciodat0 -ai apoi aceast0 5i) letc0# 2ata co.ti.u0 s0 lucre=e cu cele dou0 4uce.ice6, dar -i s)a p0rut c0 i-presia 7usese reciproc0 9i c0 C<ar) les Morel, pe care)l cre=use 4di. lu-ea -ea6 >dar -ai ele;a.t 9i -ai :o;at?, 1i pl0cuse 1.deose:i# Cu- 7use) se- 7oarte -irat ;0si.d pri.tre 7oto;ra7iile pe care -i le tri-itea tat0l s0u u.a a portretului lui -iss &acripa.t >adic0 Odette?, de Elstir, i)a- spus lui C<ares Morel 1.so/i.du)l p1.0 la poart0 : 4M0 te- c0 .u -)a/i putea l0-uri : .c<iul -eu o cu.o9tea :i.e pe aceast0 doa-.0 U Nu 30d 1. ce epoc0 di. 3ia/a lui a9 putea)o situa 8 -)ar i.teresa di. prici.a do-.ului &Ka..###6 4Toc-ai uitas0 30 spu. c0 tata -i)a reco-a.dat s0 30 atra; luarea) a-i.te asupra acestei doa-.e# 1.tr)ade30r, aceast0 de-i) -o.de.0 a pr1.=it la u.c<iul du-.ea3oastr0 toc-ai ul) ti-a oar0 c1.d l)a/i 30=ut# Tata .u prea 9tia dac0 pu)
382

tea s0 30 lase s0 i.tra/i# &e pare c0 i)a/i pl0cut -ult a) cestei 7e-ei u9oare, 9i ea .0d05duia s0 30 re3ad0# Dar toc-ai atu.ci u.c<iul du-.ea3oastr0 s)a certat cu 7a ) -ilia sa, dup0 c1te -i)a spus tata, 9i .u l)a/i -ai re30 ) =ut .iciodat0#6 &urise 1. acest -o-e.t ca, s0)9i ia r0 ) -as :u. di. dep0rtare, de la .epoata lui Qupie.# Ea 1l pri3ea 9i)i ad-ira, 70r0 1.doial0, 7a/a)i sla:0, dar re;u) lat0, p0ru)i 1.7oiat, oc<ii s0i 3eseli# &tr1.;1. du)-i -i.a, -0 ;1.dea- la doa-.a &Ka.. 9i)-i spu.ea- ui-it, at1t de -ult erau desp0r/ite 9i se deose:eau 1. a-i.tirea -ea, c0 de acu- 1.ai.te 3a tre:ui s0 o ide.ti7ic cu 4doa-) .a 1. ro=6# Do-.ul de C<arlus lu0 1.dat0 Ioc li.;0 doa-.a &Ka..# La toate reu.iu.ile u.de se ;0sea el, dispre/uitor cu :0r:a /ii li.;u9it de 7e-ei, se ;r0:ea#s0 7ac0 trup cu cea -ai ele ;a.t0, de a c0rui toalet0 se si-/ea 1-podo:it# Redi.;ota sau 7racul :aro.ului 1l 70cea s0 se-e.e cu acele por trete reu9ite ale u.ui -are colorist, care 1.70/i9au u. :0r:at 1. .e;ru, dar care a3ea l1.;0 el, pe u. scau., o -a.ta str0lucitoare cu care ur-a s0 se 1-:race ca s0 se duc0 la 3reu. :al costu-at# Aceast0 1.tre3edere 1. doi, de o:icei cu 3reo alte/0, 1i procura do-.ului de C<arlus acea 3a=0 care)i pl0cea# Ea a3ea, de pild0, drept ur-a re c0 la o ser:are a-7itrioa.ele 1i o7ereau .u-ai :aro.ului u. scau. 1. 7a/0, 1.tr)u. 9ir de doa-.e, pe c1.d ceilal/i :0r:a/i se 1.;<esuiau 1. 7u.d# 'a -ai -ult, 7oarte preocupat pare)se, de a istorisi cu 3oce tare po3e9ti a-u=a.te doa-.ei 1.c1.tate, do-.ul de C<arlus era scutit de a se duce s0 dea :u.0 =iua celorlalte, deci de a le pre=e.ta o-a;iile lui# 1. dosul :arierei par7u-ate pe care i)o alc0tuia 7ru-use/ea aleas0, era i=olat 1. -i5) P locul u.ui salo. ca 1.$tr)o lo50 di.tr)o sal0 de spectacol, I 9i c1.d era salutat ,ca s0 spu. ast7el pe.tru 7ru-use/ea 1.so/itoarei sale, era scu=a:il c0 r0spu.dea 7oarte scurt 9i 70r0 s0 1.trerup0 di. co.3ersa/ia pe care o 1.tre/i.ea cu o 7e-eie# 2ire9te c0 doa-.a &Ka.. .u era .icidecu- de ra.;ul persoa.elor cu care)i pl0cea ast7el s0 se a7i9e=e# Dar pro7esa ad-ira/ie pe.tru ea, priete.ie pe.tru &Ka.. 9i el 1.su9i era -0;ulit s0 7ie co-pro-is de cea -ai 7ru-oas0 7e-eie care se a7la acolo#
387

Doa-.a de Villeparisis .u era de alt7el dec1t pe 5u ) -0tate -ul/u-it0 de 3i=ita do-.ului de C<arlus, care, de9i ;0sea c0 -0tu9a sa a3ea -ari de7ecte, /i.ea -ult la ea# Dar di. c1.d 1. c1.d, su: i-presia -1.iei, a 1.3i) .uirilor i-a;i.are, 1i adresa, 70r0 s0 re=iste acestor 1. ) de-.uri, scrisori di. cele mai 3iole.te, 1. care se le;a de lucruri -0.i.te pe care pare)se p1.0 atu.ci .u le o:ser3ase# Pri.tre alte pilde, pot cita acest 7apt, c0ci 9ederea -ea la 'al:ec -)a pus la cure.t cu el, doa-.a de Villeparisis te.i1.du)se c0 .u luase cu ea destui :a.i ca s0)9i prelu.;easc0 3ile;iatura la 'al:ec 9i .epl0c1.) du)i, cu- era =;1rcit0 9i se te-ea de c<eltuieli de pri ) sos, s0)9i aduc0 :a.i de la Paris, 1-pru-utase trei -ii de 7ra.ci de la C<arlus# Acesta, dup0 o lu.0, .e-ul/u -it de -0tu9a lui di.tr)u. -oti3 70r0 1.se-.0tate, 1i recla-0 pri. -a.dat tele;ra7ic, 9i pri-i dou0 -ii .ou0 sute .ou0=eci 9i c1/i3a 7ra.ci# I.t1l.i.d)o pe -0tu9a lui peste c1te3a =ile, la Paris, 9i st1.d de 3or:0 priete.e9te, cu ea, o 70cu s0 re-arce, cu -ult0 :l1.de/e, eroarea s0)31r9it0 de :a.ca 1.s0rci.at0 cu re-iterea :a.ilor# 4Dar .u e .ici o eroare, r0spu.se doa-.a de Villeparisis, -a.datul tele;ra7ic cost0 9ase 7ra.ci 9i 9apte=eci 9i ci.ci6# A< M di. -o-e.t ce e i.te./io.at, e 1. re;ul0, r0spu.se do-.ul de C<arlus# V)a- a-i.tit .u-ai 1. ca=ul 1. care l)a/i 7i i;.orat, pe.tru c0 atu.ci, dac0 :a.ca ar 7i procedat la 7el cu persoa.e -ai pu/i. i.ti-e cu du-.ea3oastr0 dec1t -i.e, poate c0 3)ar 7i 7ost .epl0cut6# 4Nu, .u, .u e .ici o eroare6# 4La ur-a ur-elor, a/i a3ut per7ect0 dreptate6, 1.c<eie 3esel do-.ul de C<arlus, s0rut1.d dr0) ;ostos -1.a -0tu9ei sale# 1.tr)ade30r, .u era de loc su p0rat pe ea, ci sur1dea doar de aceast0 -ic0 -esc<i.0rie# %Dar peste c1t3a ti-p, :0.ui.d c0 1.tr)o c<estiu.e 7a -iliar0 -0tu9a lui 3oise s0)9i :at0 5oc de el 9i 4s0 pu .0 la cale u. co-plot 1-potri30)i6, cu- ea se ascu. dea destul de proste9te dup0 .i9te oa-e.i de a7aceri cu care toc-ai o :0.uise c0 se aii ase co.tra lui, 1i scrisese o scrisoare pli.0 de -1.ie 9i de o:r0=.icie# 4Nu -0 3oi -ul/u-i .u-ai s0 -0 r0=:u., ad0u;0 el 1.tr)u. post scriptum! 30 3oi 7ace de r1s# O s0 -0 duc c<iar -1i.e s0 istorisesc tuturor po3estea cu -a.datul tele;ra7ic de 9ase 7ra.ci 9i 9apte=eci 9i ci.ci pe care -i i)a/i re/i.ut
+,,

di. cei trei -ii de 7ra.ci pe care 3i)i 1-pru-utase-, 30 3oi de=o.ora6# Dar 1. loc s0 se /i.0 de cu31.t, se duse a doua =i s0)i cear0 iertare -0tu9ii sale Villeparisis, re;ret1.d o scrisoare care cupri.dea 1.tr)ade30r u.ele 7ra=e 1.;ro=itoare# De alt-i.teri, cui i)ar 7i putut isto ) risi po3estea cu -a.datul tele;ra7ic U Ne3r1.d s0 se r0=) :u.e, ci dori.d o 1-p0care si.cer0, el 1.su9i ar 7i tre) cut acu- su: t0cere aceast0 po3este cu -a.datul# Dar -ai 1.ai.te o po3estise pretuti.de.i, de9i era 1. ter-e) .ii cei -ai :u.i cu -0tu9a lui, o po3estise 70r0 r0utate, ca s0 7ac0 <a=, 9i pe.tru c0 era i.discre/ia perso.i7ica) t0# O po3estise, dar 70r0 ca doa-.a de Villeparisis s0 7i a3ut <a:ar# Ast7el 1.c1t a7l1.d di. scrisoarea lui c0 a3ea de ;1.d s)o de=o.ore=e, di3ul;1.d o 1-pre5urare 1. care)i declarase c<iar ei c1t de :i.e 70cuse, ea cre=use c0 o 1.9elase atu.ci 9i -i./ea, pre70c1.du)se c0 o iu:e9te# Lucrurile se potoliser0, dar .ici u.ul di. doi .u 9tia 1.) toc-ai p0rerea pe care cel0lalt o a3ea despre el# 2ire9te c0 e 3or:a aici de u. ca= de ceart0 i.ter-ite.t0, oarecuspecial# Certurile di.tre 'loc< 9i priete.ii s0i erau de alt0 .atur0, dup0 cu- se 3a 3edea c0 de alt0 .atur0 e) rau 9i acelea ale lui C<arlus cu alte persoa.e dec1t doa-.a de Villeparisis# Cu toate acestea tre:uie s0 a-i.tesc c0 p0rerea pe care o a3e- u.ii despre al/ii, le;0turi le de priete.ie, de 7a-ilie au .u-ai 1. apare./0 u. caracter stator.ic, dar 9i ele s1.t 1. 3e9.ic0 -i9care ca -area# De aici at1tea =3o.uri de di3or/ 1.tre so/i care p0reau c0 se 1./ele; at1t de :i.e 9i care, 1. cur1.d, 3or:esc cu dra;oste u.ul de altul, at1tea i.7a-ii spuse de u. priete. despre altul 8 de care)l credea- .edesp0r/it si cu care)l ;0si- 1-p0cat 1.ai.te s0 7i a3ut ti-pul s0 .e tre=i- di. surpri.derea .oastr0 8 at1tea r0stur.0ri de alia./e 1.tre popoare 1.tr)u. ti-p at1t de scurt# F Doa-.e se 1.;roa9e ;lu-a 1.tre u.c<iul -eu 9i doa-.a &Ka.., 1-i spuse &ai.t)Loup# Ri -a-a care, 1. .e3i.o30/ia ei, 1i dera.5ea=0# Celor 70r0 pri<a.0 o) rice lucru li se pare curat# L)a- e@a-i.at pe C<arlus# Mo/ul s0u 1.c0ru./it, oc<iul s0u a c0rui sp1.cea.0 era ridicat0 de -o.oclu 9i sur1dea, :uto.iera cu 7lori ro9ii, parc0 alc0tuiau trei 31r7uri -i9) c0toare ale u.ui triu.;<i co.3ulsi3 9i i=:itor# Nu 1.dr0=)
38-

.ise- s0)l salut, c0ci .u)-i 70cuse .ici u. se-.# Dar de9i .u pri3ise 1. direc/ia -ea, era- co.3i.s c0 -0 30 ) =use 8 1. ti-p ce de:ita 3reo po3este doa-.ei &Ka.., al c0rei 7ru-os -a.tou de culoarea pa.selei 7lutura p1.0 la ;e.u.c<ii :aro.ului, oc<ii r0t0citori ai lui C<arlus, ase-e.ea celor ai u.ui .e;ustor a-:ula.t care se te -e de sosirea poli/iei, cercetaser0 cu si;ura./0 7iecare col/ al salo.ului 9i descoperiser0 to/i -usa7irii care se a7lau aici# Do-.ul de G<Dtellerault se duse s0)i spu.0 :u.0 =iua 70r0 ca .i-ic pe 7a/a :aro.ului s0 7i tr0dat c0)l =0rise pe t1.0rul #duce, 1.ai.te ca acesta s0 7i a5u.s 1. 7a/0)i# A9a 1.c1t, 1. reu.iu.ile -ai -ari ca aceasta C<arlus a3ea 1.tr)u. c<ip aproape stator.ic u. sur1s 70r0 direc/ie <ot0r1t0 .ici desti.a/ie special0, 9i care pree@ist1.d ast7el saluturilor -usa7irilor ce soseau, c1.d ace9tia i.trau 1. =o) .a lui era despuiat de orice se-.i7ica/ie a-a:il0 pe. ) tru ei# Tre:uia totu9i s0 -0 duc s0)i dau :u.0 =iua doa-) .ei &Ka..# Dar cu- ea .u 9tia dac0 o cu.o9tea- pe doa-.a Marsa.tes 9i pe C<arlus, 7u destul de rece, te) -1.du)se, 70r0 1.doial0, c0 a9 ru;a)o s0 -0 pre=i.te# M)a- 1.dreptat atu.ci spre do-.ul de C<arlus 9i are;retat 1. cur1.d acest ;est, c0ci de9i tre:uise s0 -0 3a ) d0, .u ar0ta c1tu9i de pu/i. c0 -0 30=use# 1. clipa 1. care -)a- 1.cli.at 1. 7a/a lui, a- ;0sit departe de tru ) pul s0u de care -0 1-pediea s0 -0 apropii cu toat0 lu.) ;i-ea :ra/ului s0u, u. de;et 30du3, ai 7i spus, de u. i.el episcopal cu care a3ea aerul c0 o7er0 s0 i se s0ru te locul co.sacrat, 9i pese-.e c0 a- 70cut i-presia c0 p0tru.sese- 70r0 3oia :aro.ului 9i pri.tr)o spar;ere a c0rei r0spu.dere -i)o l0sa .eco.di/io.at, 1. 1-pr09tie) rea a.o.i-0 9i 3aca.t0 a sur1sului s0u# Aceast0 r0ceal0 .u prea o 1.cura5a pe doa-.a &Ka.. s0 re.u./e la a ei# F Ce aer o:osit 9i a;itat ai, spuse doa-.a de Mar ) sa.tes 7iului ei, care 3e.ise s0)i dea :u.0 =iua lui C<arlus# 1.tr)ade30r, pri3irile lui Ro:ert parc0 ati.;eau u.eori .i9te ad1.ci-i pe care le p0r0seau 1.dat0, ca u. 1.ot0tor care a dat de 7u.d# Acest 7u.d, care)i 70cea at1t de r0u lui Ro:ert c1.d 1l ati.;ea 9i)l p0r0sea 1.dat0 ca s0 se re1.toarc0 dup0 o clip0, era ideea c0 se desp0r/ise de a-a.ta lui#
385

F Nu 7ace .i-ic, ad0u;0 -a-a lui, -1.;1i.du)i o) :ra5ii, .u 7ace .i-ic, ce des70tare s0)/i 3e=i :0ie/elul# Dar aceast0 -1.;1iere p0r1.d c0)l plictise9te pe Ro) :ert, doa-.a de Marsa.tes 1l trase dup0 si.e 1. 7u.dul salo.ului, acolo u.de 1.tr)u. u.;<er tapetat cu -0tase ;al:e.0, c1te3a 7otolii de 'eau3ais 19i 1.;r0-0deau ta ) pi/eriile lor 3iolacee ca .i9te st1. 5e.ei 1-:u5ora/i pe u. c1-p cu :o:ocii aurii# Doa-.a &Ka.. 7ii.d acu- si.;ur0 9i 1./ele;1.d c0 era- priete. cu &ai.t)Loup,1-i 70cu se-. s0 3i. l1.;0 ea# Cu- .)o -ai 30=use- de at1ta ti-p, .u 9tia- despre ce s0)i 3or:esc# Nu)-i pierdea- di. 3e ) dere p0l0ria, pri.tre toate cele risipite pe co3or, dar -0 1.tre:a- cu curio=itate cui putea apar/i.e u.a care .u era a ducelui de Guer-a.tes 9i 1. 7u.dul c0reia se de ) ose:ea u. G# cu o coroa.0 ducal0# Rtia- ci.e erau to/i 3i=itatorii 9i .u ;0sea- -0car u.ul c0ruia i)a7 7i putut apar/i.e p0l0ria# F Ce si-patic e do-.ul de Norpois, i)a- spus doa.ei &Ka.., ar0t1.du)i)l# E ade30rat c0 &ai.t)Loup 1-i spu.e c0 e o ciu-0, dar### F Are dreptate, r0spu.se doa-.a &Ka..# V0=1.d c0 pri3irea ei se re7er0 la ce3a ce)-i ascu. )dea, a- <0r/uit)o cu tot soiul de 1.tre:0ri# 2ii.d -ul ) /u-it0 c0 are aerul c0 este 7oarte ocupat0 cu ci.e3a 1. acest salo. u.de .u cu.o9tea aproape pe .i-e.i, -0 duse 1.tr)u. col/# F Iat0, ceea ce cu si;ura./0 do-.ul de &ai.t)Loup a 3rut s0 30 spu.0, 1 -i r0spu.se ea, dar .u)i -ai re peta/i, c0ci -)ar ;0si i.discret0 9i /i. -ult la sti-a lui, 9ti/i c0 s1.t 4u. o- 7oarte cu-secade6# Nu de -ult, C<arlus a ci.at la pri.cipesa de Guer-a.tes 8 .u 9tiu cu-, a 3e.it 3or:a de du-.ea3oastr0# Do-.ul de Norpois le)ar 7i spus F e stupid, .)o s0 30 .ec05i/i pe.tru a) t1ta lucru, de alt-i.teri .i-e.i .u i)a dat .ici o i-por ta./0, se 9tia prea :i.e di. ce ;ur0 ie9ea, F c0 a/i 7i u. li.;u9itor, pe 5u-0tate isteric# Mi)a- -a.i7estat cu -ult -ai 1.ai.te ui-irea c0 u. priete. al tatii ca do-.ul de Norpois s)ar 7i putut e@pri ) -a ast7el, 3or:i.d despre -i.e# A- 1.cercat u.a 9i -ai -are 9tii.d c0 pri.cipesa de Guer-a.tes care cre ) dea- c0 -0 i;.orea=0, cu.o9tea e-o/ia -ea di. acea +,9

=i dep0rtat0, c1.d 3or:ise- de doa-.a &Ka.. 9i de Gil:erte# 2iecare 7apt0 a .oastr0, 7iecare cu31.t, 7iecare atitudi.e e desp0r/it0 de 4lu-e6, de oa-e.ii care .)au perceput)o .e-i5locit, pri.tr)u. -ediu a c0rui per-ea ) :ilitate 3aria=0 la i.7i.it 9i .0 r0-1.e .ecu.oscut 8 a7l1.d di. e@perie./0 c0 cutare cu31.t i-porta.t care a- 7i dorit .espus s0 7ie rDsp1.dit >ca acelea at1t de e. ) tu=iaste pe care le spu.ea- alt0dat0 tuturor 9i 1. orice oca=ie despre doa-.a &Ka.., cre=1.d c0 pri.tre at1tea ;r0u./e :u.e risipite, -0car u.a 3a 1.col/i?, a 7ost 1. ) dat0 ascu.s su: o:roc, adesea datorit0 c<iar dori./ei .oastre, cu c1t era- a9adar -ai departe de a crede c0 cutare cu31.t -i.uscul, uitat de .oi, poate .iciodat0 pro.u./at, ticluit 1. dru- de r0s7r1.;erea i-per7ect0 a altuia, 3a 7i tra.sportat, 70r0 s0 se opreasc0 1. -ers, la dep0rt0ri .es71r9ite F 1. spe/0 p1.0 la ducesa de Guer) -a.tes F 9i a3ea s0 des7ete osp0/ul =eilor pe sea-a -ea) Veci.ul .ostru cel -ai apropiat .u 9tie ceea ce .e a-i. ) ti- de purtarea .oastr0 8 ceea ce a- uitat c0 a- spus, sau c<iar ceea ce .)a- spus .iciodat0, 3a isca ilaritatea c<iar p1.0 9i 1. alt0 pla.et0 9i ;esturile .oastre .u sea ) -0.0 de loc cu aceea pe care .e)o 7ace- .oi despre .oi 1.9i.e dup0# cu- .u sea-0.0 cu u. dese. cu calc ;re 9it 1. care ici eolo o tr0s0tur0 .ea;r0 ar corespu.de u.ui loc ;ol, iar u.a al:0 u.ui co.tur i.e@plica:il# De alt -i.teri se poate 1.t1-pla c0 ceea ce .)a 7ost tra.scris s0 7ie 3reo tr0s0tur0 .ereal0 pe care .)o 3edea- dec1t di. co-ple=e./0, iar ceea ce .e pare ad0u;at s0 .e apar/i.0, di-potri30, dar at1t de ese./ial, 1.c1t .e scap0# Ast7el aceast0 pro:0 stra.ie care .i se pare at1t de pu/i.e ase) -0.0toare cupri.de u.eori acel soi de ade30r, 7ire9te pu/i. -0;ulitor, al u.ei 7oto;ra7ii 70cute pri. -i5lo ) cirea ra=elor ^# Nu e .ici u. -oti3 ca s0 .e recu.oa9te1. ea# Cel ce o:i9.uie9te s0 sur1d0 1. o;li.da capului 9i torsului s0u 7ru-os, dac0 i se arat0 radio;ra7ia lor, 3a 1.cerca 1. 7a/a acestor -0t0.ii osoase ce trec drept pro) pria)i i-a;i.e, aceea9i :0.uial0 a u.ei erori ca 9i 3i ) =itatorul u.ei e@po=i/ii care 1. 7a/a u.ui portret al u.ei ti.ere 7e-ei, cite9te 1. catalo; : 4Dro-ader culcat6# Mai t1r=iu, de aceast0 dista./0 di.tre i-a;i.ea .oastr0 dup0 cu- e dese.at0 de .oi 1.9i.e sau de altci.e3a, a3ea3-1

s0)-i dau sea-a pe.tru al/ii dec1t -i.e, care tr0iau 1. -i5locul u.ei colec/ii de 7oto;ra7ii ale lor 70cute c<iar de ei, 1. ti-p ce 1. 5urul lor se sc<i-o.oseau .i9te i-a;i.i 1.;ro=itoare, de o:icei i.3i=i:ile lor, dar care)i cu7u. ) dau 1. ui-ire dac0 o 1.t1-plare le ar0ta, spu.1.du)le : 4E9ti c<iar du-.eata6# Cu c1/i3a a.i -ai 1.ai.te a9 7i 7ost 7oarte 7ericit s0)i 7i spus doa-.ei &Ka..# 4cu pri3ire la ce su:iect6 7useseat1t de delicat cu Norpois, deoacere acest 4su:iect6 era dori./a de)a o cu.oa9te# Dar acest su:iect .u -ai e@ista, .)o -ai iu:ea- pe Gil:erte# Pe de alt0 parte .u reu ) 9ea- s0 o ide.ti7ic pe doa-.a &Ka.. cu doa-.a 1. ro= di. copil0ria -ea# De aceea, 3or:ea- despre 7e-eia care -0 preocupa 1. acest -o-e.t# F# A/i 30=ut)o adi.eauri pe ducesa de Guer-a.tes U a- 1.tre:at)o pe doa-.a &Ka..# Dar cu- ducesa .)o salut0 pe doa-.a &Ka.., aceasta 3oia s0 ai:0 aerul c0 o co.sider0 ca pe o persoa.0 lip ) sit0 de i.teres 9i de a c0rei pre=e./0 .ici .u)/i dai sea-a# F Nu 9tiu, .)a- realizat! 1-i r0spu.se ea cu u. aer posac, 1.tre:ui./1.d u. cu31.t tradus di. e.;le=e9te# A9 7i 3rut totu9i s0 7iu i.7or-at .u .u-ai asupra doa-.ei de Guer-a.tes, dar 9i asupra tuturor 7ii./elor pe care le ad-itea 1. i.ti-itatea ei, 9i ase-e.ea lui t7loc<, cu lipsa de tact a celor ce .u 1.cearc0 s0 plac0 altora 1. co.3ersa/ia lor, ci s0 deslu9easc0 .i9te pu.cte care)i i.teresea=0, ca s0 1.cerc s0)-i repre=i.t 1.toc-ai 3ia/a doa-.ei de Guer-a.tes, a- 1.tre:at)o pe doa-.a de Villeparisis despre doa-.a Leroi # F Da, 9tiu, r0spu.se ea cu u. dispre/ si-ulat, 7iica acelui -are .e;ustor de le-.e# Rtiu c0 7rec3e.tea=0 acu- -ult0 lu-e, dar a- s0 30 -0rturisesc c0 s1.t prea :Dtr1.0 ca s0 7ac cu.o9ti./e .oi# A- cu.oscut oa-e.i at1t de i.teresa./i, at1t de a-a:ili, 1.c1t cred c0 1.tr)ade ) 30r doa-.a Leroi .)ar ad0u;a .i-ic a-i.tirilor -ele# Doa-.a de Marsa.tes, care 70cea pe doa-.a de o.oare a -arc<i=ei, .ici .u ispr03ise s0 -0 pre=i.te pri.) cipelui c0 Norpois -0 pre=i.t0 la r1.dul s0u, 1. ter-e.ii cei -ai c0lduro9i# Poate ;0sea c0 e -ai co-od s0)-i 7ac0 o polite/e care .u)-i ati.;ea 1.tru .i-ic creditul, deoarece
+!1

toc-ai 7usese- pre=e.tat, poate pe.tru c0 se ;1.dea c0 u. str0i. c<iar ilustru, era -ai pu/i. la cure.t cu saloa.ele 7ra./u=e9ti 9i putea crede c0 i se pre=e.tase u. t1.0r di. lu-ea -are, poate ca s0 e@ercite u.a di. prero;a ) ti3ele sale, aceea de a ad0u;a ;reutatea propriei sale reco-a.da/ii de a-:asador, sau di. 1.cli.area spre ar ) <ais- 1 de a re1.3ia 1. ci.stea pri.cipelui o:iceiul -0 ) ;ulitor pe.tru aceast0 alte/0, ca doi .a9i s0 7ie .ecesari ca sa)i 7ii pre=e.tat# Doa-.a de Villeparisis 1l i.terpel0 pe Norpois, c0ci 1.cercase .e3oia s0)-i co-u.ice, pri. el, c0 .u re;reta c0 .u o cu.o9tea pe doa-.a Leroi# F Nu)i$ a9a, do-.ule a-:asador, c0 doa-.a Leroi e o persoa.0 lipsit0 de i.teres, i.7erioar0 c<iar tuturor acelora care 7rec3e.tea=0 aceast0 cas0 9i a- a3ut dreptate c0 .)a- atras)o U 2ie di. spirit de i.depe.de./0, 7ie di. prici.a o:oselii, Norpois se -ul/u-i s0 r0spu.d0 pri.tr)u. salut pli. de respect, dar ;ol de orice 1./eles F Do-.ule, 1i spuse doa-.a de Villeparisis r1=1.d, s1.t -ul/i oa-e.i ridicoli# Crede/i)-0, a- pri-it ast0=i 3i=ita u.ui do-. care a 3rut s0 -0 7ac0 s0 cred c0)i 70cea -ai -are pl0cere s0)-i s0rute -ie -1.a dec1t u.ei 7e-ei ti.ere# A- 1./eles .u-aidec1t c0 era 3or:a de Le.;ra.di.# I Norpois surise clipi.d u9or di. oc<i, ca 9i cu- ar 7i 7ost 3or:a de o co.cupisce./0 at1t de 7ireasc0 1.c1t .u$ puteai 7i sup0rat pe cel ce o 1.cerca, de u. 1.ceput de ro-a. pe care era ;ata s0)l ierte, :a c<iar s0)l 1.cura 5e=e, cu o i.dul;e./0 per3ers0 de soiul lui Voise.so. sau a lui Cre:illo.)7iul# F# Multe -1i.i de 7e-ei ti.ere .)ar 7i 1. stare s0 7ac0 ceea ce a- 30=ut aici, spuse pri.cipele, ar0t1.d acuarelele 1.cepute de doaiti.a de Villeparisis# El o 1.tre:0 dac0 30=use 7lorile lui 2a.ti.)Latour care toc-ai 7useser0 e@puse# F &1.t de -1.a 1.t1i, 9i a9a cu- se spu.e ast0=i de u. pictor -are, de u.ul di. -e9terii paletei, declar0 Norpois, ;0sesc totu9i c0 .u pot 7i ase-uite cu acelea ale doa-.ei de Villeparisis 1. care recu.osc -ai :i.e coloritul 7lorii#
3-3

Presupu.1.d c<iar c0 p0rti.irea de 3ec<i a-a.t, o:i ) ceiul de a -0;uli, p0rerile ad-ise 1.tr)o coterie, ar 7i dictat aceste cu3i.te ale 7ostului a-:asador, ele do3e ) deau totu9i pe ce .ea.t de ;ust aute.tic se 1.te-eia=0 5udecata artistic0 a oa-e.ilor de lu-e, at1t de ar:itrar0, 1.c1t o .i-ica toat0 o poate duce la cele -ai -ari a: ) surdit0/i, 1. a c0ror cale .u 1.t1l.e9te .ici o i-presie cu ade30rat si-/it0 ca s0 o opreasc0# F N)a- .ici u. -erit de)a cu.oa9te 7lorile, atr0it totdeau.a pri.tre ele, r0spu.se cu -odestie doa-.a de Villeparisis# Dar ad0u;0 ea ;ra/ios ad$7es1.du)se pri.cipelui, dac0 a- a3ut 1.c0 di. ti.ere/e .o/iu.i ce3a -ai serioase dec1t al/i copii despre 3ia/a de la /ar0, datorese acest lucru u.ui o- 7oarte disti.s al .a/iu.ii du-.ea 3oastr0, do-.ul de &c<le;cl# L)a- 1.t1l.it la 'ro;lie, u.de -0 dusese -0tu9a -ea Cordelia >-are9ala de Cas) tella.e?# 1-i aduc 7oarte :i.e a-i.te c0 do-.ii Le:ru., de &al3a.dA, de Douda. 1l pu.eau s0 3or:easc0 despre 7l)ori# Era- doar o 7eti/0, .u putea- 1./ele;e prea :i.e ce spu.ea# Dar 1i pl0cea cu- -0 5uca- 9i ,1.torc1.du)se 1. /ara du-.ea3oastr0, -i)a tri-is u. ier:ar 7ru-os i. a-i.tirea u.ei pli-:0ri pe care a- 70cut)o 1. 7aeto. la Val Ric<er, u.de a- ador-it pe ;e.u.c<ii$ lui# Ap0strat totdeau.a acest ier:ar 9i el -)a 1.30/at s0 o: ser3 :i.e particularit0/ile 7lorilor care, alt-i.teri, .u -)ar 7i i=:it# C1.d doa-.a de 'ara.te a pu:licat u.ele scrisori ale doa-.ei de 'ro;lie, 7ru-oase 9i a7ectate a9a cu- era 9i ea, .0d05duise- s0 re;0sesc 1. ele u.ele di. co.3ersa/iile do-.ului de &c<le;el# Dar era o 7e-eie care .u c0uta 1. .atur0 dec1t ar;u-e.te pe.tru credi./0# Ro:e$rt -0 c<e-0 1. 7u.dul salo.ului u.de era cu -a-a lui# F Ce dr0;u/ ai 7ost, i)a- spus, cu- s0)/i -ul/u-esc U A- putea ci.a -1i.e 1-preu.0 U F M1i.e, dac0 3rei, dar 1. acest ca= 1. to30r09ia lui 'loc< 8 l)a- 1.t1l.it 1. 7a/a u9ii 8 dup0 o clip0 de r0 ceal0, pe.tru c0 70r0 s0 3reau .u)i r0spu.sese- la dou0 scrisori ale lui >.u -i)a spus c0 lucrul acesta 1l 5i;.ise, iiar a- 1./eles?, a 7ost at1t de dr0;u/ 1.c1t .u -0 pot ar0ta i.;rat cu u. ase-e.ea priete.# 1.tre .oi 7ie spus, cel pu/i. 1. ceea ce)l pri3e9te, cred c0 e pe 3ecie#
1( F Guer.ia.tes

3-.

Nu cred c0 Ro:ert se 1.9ela e1tu9i de pu/i.# Po.e ) ;rirea 7urioas0 era adesea la 'loc< e7ectul u.ei 3ii si- ) patii pe care o credea .e1-pDrt09it0# Cu- .u era prea 1. stare s0)9i 1.c<ipuiasc0 3ia/a altora, .u se ;1.dea c0 altul putea 7i :ol.a3 sau plecat 1. c0l0torie etc# o t0cere de opt =ile i se p0rea .u-aidec1t c0 purcede di.tr)o r0 ) ceal0 3oit0# De aceea, .)a- cre=ut .iciodat0 c0 por ) .irile sale cele -ai 3iole.te de priete., 9i -ai t1r=iu de #scriitor, 7useser0 prea ad1.ci# Ele sporeau la cul-e dac0 i se r0spu.dea pri.tr)o de-.itate .ep0s0toare sau pri.tr)o platitudi.e care)l 1.cura5a s0C9i du:le=e lo3i ) turile, dar ceda adesea la pri-a -a.i7estare de cald0 si-patie# 4Preti.=i c0 a- 7ost dr0;u/ cu ti.e, ur-0 &ai.t)Loup, dar .)a- 7ost deloc dr0;u/, -0tu9a -ea -i)a spus c0 7u;i de ea, c0 .u i)ai spus .ici u. cu31.t#, &e 1.trea:0 dac0 ai ce3a 1-potri30)i6# Di. 7ericire pe.tru -i.e dac0 a9 7i 7ost 3icti-a acestor cu3i.te, plecarea .oastr0 i-i.e.t0 la 'al:ec -)ar 7i 1-piedicat s0 1.cerc de)a o re3edea pe doa-.a de Guer-a.tes, s0 o 1.credi./e= c0 .)a3ea- .i-ic 1-) potri30)i 9i s0 o silesc ast7el s0)-i do3edeasc0 toc-ai c0 ea a3ea ce3a co.tra -ea# Dar .)a tre:uit dec1t s0)-1 a-i.tesc c0 .ici .u)-i o7erise -0car s0 -0 duc s0)i 30d ta:lourile# Ceea ce .u era de alt-i.teri o decep/ie 8 .u -0 a9teptase- .icidecu- ca s0)-i 3or:easc0 de ele$8 9tia- c0 .u)i pl0cea-, c0 tre:uia s0 re.u./ la .0de5 ) dea de)Ca -0 7ace iu:it de ea 8 cel -ult, cu- .u -ai a3ea- s0 o re30d 1.ai.te de a pleca di. Paris, a9 7i put ut dori ca, ;ra/ ie :u.0t 0/ii sale, s 0 a - des pre ea o i-presie cu totul ;i.;a90, pe care s0 o iau cu -i.e la 'al:ec, prelu.;it0 la i.7i.it6, i.tact0, .ecli.tit0, 1. locul u.ei a-i.tiri 1-:i.ate cu 1.;ri5or0ri 9i triste/e# Doa-.a de Marsa.tes 1.trerupea 1.tr)u.a co.3ersa/ia ei eu Ro:ert, ca s0)-i spu.0 c1t de des 1i 3or:ise el des ) pre -i.e, c1t de -ult /i.ea el la -i.e 8 1-i ar0t0 o r13.0 care era c1t pe)ac i s0 -0 -1 <.ea sc 0, pe .tru c0 o si-/ea- dictat0 de tea-a de a .u)9i sup0ra 7iul pe care 1.c0 .u)l 30=use ast0=i, cu care era .er0:d0toare s0 7ie si.;ur0 9i asupra c0ruia credea c0 st0pD.irea pe care o e@ercita .)o e;ala pe a -ea 9i tre:uia s0 -0 -e.a5e=e# Au=i.du)-0 cu- 1l 1.tre:ase- -ai 1.ai.te pe 'loc<
3-2

ce -ai 7ace Nissi- 'er.ard, u.c<iul s0u, doa-.a de Marsa.tes se i.7or-0 dac0 e 3or:a de acela care locuise la NiceV F 1. acest ca= l)a cu.oscut pe do-.ul de Marsa.tes 1.ai.te s0 se 7i c0s0torit cu -i.e, r0spu.se ea# &o/ul -eu -i)a 3or:it adesea de el 9i spu.ea c0 e u. o- 7oarte :i.e, cu o i.i-0 delicat0 9i ;e.eroas0# ,,C1.d te ;1.de9ti c0 -0car o dat0 .)a -i./it, e de .ecre=ut6, ar 7i spus 'loc<# A9 7i 3rut s0)i spu. tot ti-pul doa-.ei de Marsa. ) tes c0 Ro:ert a3ea pe.tru ea .espus -ai -ult0 a7ec/iu.e dec1t 1-i purta -ie 9i c<iar dac0 ea -i)ar 7i ar0tat 3r05) -09ie .u)-i era 1. 7ire s0 1.cerc s0)l a/1/ 1-potri30)i, s0)l despart de ea# Dar de c1.d plecase doa-.a de Guer) -a.tes, era- -ai slo:od s0)l o:ser3 pe Ro:ert 9i a:ia atu.ci -i)a- dat sea-a c0 u. soi de -1.ie se tre=ise di. .oi 1. el, 1.0sprit0 9i 1.tu.ecat0# M0 te-ea- ca .u cu-3a la a-i.tirea sce.ei de dup0)a-ia=0 s0 se si-t0 u-ilit 7a/0 de -i.e, pe.tru c0 se l0sase tratat cu at1ta aspri-e de a-a.ta lui, 70r0 s0 r0spu.d0# &e s-ulse :rusc de li.;0 -a-a sa care)i trecuse u. :ra/ pe dup0 ;1t 9i 1.drept1.du)se spre -i.e, -0 t1r1 1. dosul -icului co.toar 1.7lorit al doa-.ei de Villeparisis, u.de aceasta se a9e=ase di. .ou, 9i)-i 70cu se-. s0)l ur-e= 1. salo.a9, u.de -)a- 1.dru-at destul de repede c1.d do-) .ul de C<arlus, care putuse crede c0 -0,ducea- spre ie9ire, se desp0r/i :rusc de 2a77c.<ei- cu care st0tea de 3or ) :0, 9i se 1.31rti repede p1.0 ce a5u.sese 1. 7a/0)-i# Aco.statat, cu 1.;ri5orare, c0 luase p0l0ria 1. 7u.dul c0 ) reia era u. G# 9i o coroa.0 ducal0# c-i spuse, 1. pra;ul u9ii salo.a9ului, 70r0 s0)-i aru.ce -0car o pri3ire : F De 3re-e ce 30d c0 30 duce/i acu- 1. lu-e, 7ace/i)-i pl0cerea de)a -0 3i=ita# Dar e destul de coplicat, ad0u;0 el cu u. aer distrat 9i calculat 9i ca 9i cu- ar 7i 7ost 3or:a de o pl0cere pe care se te-ea c0 .)o 3a -ai re;0si dac0 ar 7i l0sat s0 scape oca=ia de)a pu.e, cu -i.e, la cale -i5loacele de)a o reali=a# Nu stau prea -ult acas0, ar tre:ui s0)-i scrie/i# Dar a9 pre7era s0 30 e@plic lucrul acesta -ai pe 1.delete# Voi pleca peste o clip0# Vre/i s0 7ace/i doi pa9i cu -i.e U N)as0 30 re/i. dec1t o clip0#
3-7

F A/i 7ace :i.e s0 7i/i ate.t, do-.ule, i)a- spus# A/i luat di. eroare p0l0ria altui 3i=itator# F Vre/i s0 -0 1-piedica/i s0)-i iau p0l0ria U Presupu.ea-, a3e.tura 1.t1-pl1.du)-i)se 9i -ie cu pu/i. 1.ai.te, c0 lu1.du)i ci.e3a p0l0ria, oc<ise u.a la 1.t1-plare ca s0 .u se 1.toarc0 acas0 cu capul ;ol, 9i c0)l pu.ea- 1. 1.curc0tur0 de=30lui.du)i 9iretlicul# A9a 1.c1t .)a- i.sistat# I)a- spus c0 tre:uie s0)i spu. -ai 1.t1i c1te3a cu3i.te lui &ai.t)Loup# 4Toc-ai sta de 3or:0 cu idiotul acela de duce de Guer-a.tes6, a- ad0u;at# 4Co.stat c0 de:ita/i .i9te lucruri 7oarte pl0cute pe care le 3oi tra.s-ite 7ratelui -eu#6 4A< M crede/i c0 asta l)ar putea i.teresa pe do-.ul de C<arlus U6 >1-i 1.c<ipuiac0 dac0 are u. 7rate, acesta tre:uie s0 poarte tot .u ) -ele lui, aduc0 C<arlus# &ai.t)Loup 1-i d0duse ,1a 'al:ec, u.ele l0-uriri 1. aceast0 pri3i./0, dar le uita ) se-?# 4Ci.e 3or:e9te de do-.ul de C<arlus U 1-i spuse :aro.ul cu u. aer o:ra=.ic# Duce/i)30 la Ro:ert# Rtiu c0 a/i participat a=i)di-i.ea/0 la u.ele di. acele pr1.=uri des7r1.ate cu o 7e-eie care)l .eci.ste9te# Ar tre:ui s0 7olosi/i i.7lue./a ce)o a3e/i asupr0)i ca s0)l 7ace/i s0 1./elea;0 sup0rarea pe care i)o prici.uie9te s0r-a.ei sale -a-e 9i .ou0 tuturor, t1r1.du).e .u-ele 1. .oroi#6 ) A9 7i 3rut s0)i r0spu.d c0 la pr1.=ul 1.5ositor .u se 3or:ise dec17 de E-erso., I:ser, Tolstoi 9i c0 t1.0ra 7e ) -eie 1l d0sc0lise pe Ro:ert s0 :ea .u-ai ap0 8 1.cerc1.d ast7el s0 aduc0 oarecare ali.are% lui Ro:ert, a c0rui -1.) drie o credea- 5i;.it0, a- 1.cercat s0)i# de=3i.o30/esc a-a.ta# Nu 9tia- c0 1. aceast0 clip0 9i 1. ciuda -1.iei care)l 1.t0rit0 1-potri3a)i, 19i adresa sie 1.su9i 1.3i.uiri# C<iar 1. certurile di.tre u. :0r:at :u. 9i o 7e-eie rea, 9i c1.d dreptatea este 1. 1.tre;i-e de o parte, se 1.t1-) pl0 totdeau.a c0 u. lucru de .i-ic poate da 7e-eii rele apare./a c0 .u ;re9e9te 1. a.u-it0 pri3i./0# Ri cuea .e;li5ea=0 toate celelalte, dac0 :0r:atul are cit de) cit .e3oie de ea, dac0 desp0r/irea 1l de-orali=ea=0, sl0) :iciu.ea lui 1l 3a 7ace scrupulos, 19i 3a aduce a-i.te de 1.3i.uirile a:surde care i s)au adus 9i se 3a 1.tre:a: dac0 .u cu-3a au 3reu. te-ei# F Cred c0 .)a- a3ut dreptate 1. c<estiu.ea cu co lierul, 1-i spuse Ro:ert# De :u.0 sea-0 c0 .)a- a3ut
3-8

.ici o i.te./ie rea, dar 9tiu prea :i.e e0 al/ii .u pri ) 3esc lucrurile di. acela9i pu.ct de 3edere ca .oi## A a3ut o copil0rie 7oarte ;rea# &1.t, oricu- pe.tru ea, :0r:atul :o;at care crede c0 a5u.;e oriu.de cu :a.ii s0i 9i 1- ) potri3a c0ruia s0racul .u poate, lupta, 7ie 3or:a de a)l i.7lue./a pe 'ouc<ero. sau dea c19ti;a u. proces la tri ) :u.al# 20r0 1.doial0 a 7ost 7oarte .e-iloas0, iar eu ac0utat totdeau.a .u-ai :i.ele ei# Dar 1-i dau sea-a, crede c0 a- 3rut s0 o 7ac s0 si-t0 c0 a9 putea s0 o p0stre= .u-ai datorit0 :a.ilor, ceea ce .u e ade30rat# Ea care -0 iu:e9te at1t de# -ult, ce tre:uie s0)9i spu.0 M &0r-a.a de ea, dac0 ai 9ti c1t e de delicat0, .u pot s0)/i spu., a 70cut adesea pe.tru -i.e lucruri adora:ile M Ce .e.orocit0 tre:uie s0 7ie acu- M 1. orice ca=, orice s)ar 1.t1r.pla, .u 3reau s0 -0 ii drept u. :0d0ra., -0 duc i. ;ra:0 la 'ouc<ero. s0)i iau colierul# Ci.e 9tie, poate c0 30=1.d c0 -0 port ast7el, 19i 3a recu.oa9te ;re9elile# Ve=i, .u pot 1.dura ;1.dul c0 su7er0 1. clipa de 7a/0# c./ele;, cel pu/i. s0 9tii pe.tru ce su7eri, .u)i .i-ic# Dar ea, s0 recu.o9ti c0 su7er0 9i s0 .u 7ii 1. stare s0)/i 1.c<ipuie9ti c<i.ul ei, cred c0 a9 1..e:u.i, a9 pre7era s0 .)o -ai re30d .iciodat0 dec1t s0 o las s0 su7ere# &0 7ie 7ericit0 70r0 -i.e dac0 .u se poate alt7el, .u cer dec1t at1t# Ascult0, 9tii 1. ce -0 pri3e9te, tot ce e 1. le;0tur0 cu ea cap0t0 propor/ii i-e.se, cos-ice, aler; la :i5utier 9i dup0 aceea -0 duc s0)i cer iertare# Pi.0 ce 3oi a5u.;e la ea, oare ce)o 7i 1. stare s0 ;<iceasc0 despre -i.e U Dac0 ar 9ti .u-ai c0 3oi 3e.i M Ai putea$ s0 te duci la la ea ca di. 1.t1-plare 8 ci.e 9tie, poate s)ar -ai dre;e lu ) crurile# Poate, spuse el cu u. sur1s, ca 9i cu- .)ar 7i 1.dr0=.it s0 cread0 1. ase-e.ea 3is, .e 3o- duce s0 ci.0- tustrei la /ar0# Dar .u pute- 9ti 1.c0 8 .u 9tiu s0 o iau cu :i.i9orul 8 :iata -icu/0, poate c0 o s)o 5i;) .ec di. .ou# Apoi, poate c0 <ot0r1rea ei este ire3oca:il0# Ro:ert -0 t1r1 :rusc spre -a-a lui# F La re3edere, 1i spuse el 8 s1.t .e3oit s0 plec# Nu 9tiu c1.d o s0 -0 1.torc 1. per-isie, 70r0 1.doial0 .u -ai de3re-e de o lu.0# O s0)/i scriu 1.dat0 ce 3oi 9ti# Desi;ur, Ro:ert .u era .icidecu- di.tre acei 7ii care,$ c1.d s1.t 1. lu-e i8u -a-a lor, cred c0 o atitudi.e iri ) tat0 7a/0 de ea tre:uie s0 cu-p0.easc0 sur1surile 9i sa)
3--

luturile pe care le adresea=0 str0i.ilor# Ni-ic .u e -ai r0sp1.dit dec1t aceast0 r0=:u.are odioas0 a celor ce parc0 cred c0 -o5icia cu ai t0i co-pletea=0, 1. c<ip cu totul 7iresc, /i.uta de cere-o.ie# Orice ar spu.e :iata -a-0, 7iul ei, ca 9i cu- ar 7i 7ost t1r1t 70r0 3oie 9i ar 7i 3rut s0 se pl0teasc0 scu-p pre=e./a lui, co-:ate 1.dat0 cu o co.tra=icere iro.ic0, precis0, crud0, a7ir-a/ia ris ) cat0 1 s7ios 8 -a-a se al0tur0, 70r0 s0)l de=ar-e=e, p0rerii acestei 7ii./e superioare pe care ea 3a co.ti.ua s0 o laude oricui 1. lipsa lui, ca pe o 7ire 7er-ec0toare 9i care .u)i cru/0 totu9i .ici u.a di. tr0s0turile ei cele -ai t0 ) ioase# &ai.t)Loup era cu totul alt7el, dar 7aptul c0 di. di7erite -oti3e .u era -ai pu/i. aspru cu -a-a lui dec1t s1.t ace9ti 7ii cu a lor, se datora .eli.i9tii pe care i)o prici.uia a:se./a Rac<elei# Dup0 cu3i.tele pe care le rosti el, a- 30=ut c0 aceea9i =31c.ire ca aceea a u.ei aripi pe care doa-.a de Marsa.tes .)o putuse 1.7r1.a la sosirea 7iului ei, o r0scoli toat0 8 dar a/i.tea asupr0)I o 7a/0 1.;ri5orat0, .i9te oc<i -1<.i/i# F Cu-, Ro:ert, pleci, e serios U Copila9ul -eu M &i. ;ura =i e1.d te -ai putea- a3ea M Ri ad0u;0, aproape 1. 9oapt0, Cu to.ul cel -ai 7iresc, cu o 3oce di. care se silea s0 alu.;e orice triste/e ca s0 .u i.spire 7iului ei o -il0 care poate ar 7i 7ost cu-plit0 pe.tru el, sau i.util0 9i .u-ai 1. -0sur0 s0)l a/1/e, ca u. ar;u-e.t .u-ai de :u.)si-/ : F Rtii c0 .u e dr0;u/ ce 7aci U Dar 1-:i.0 aceast0 si-plicitate cu at1ta s7ial0, ca sD)i arate c0 .u)i u=urpa li:ertatea, cu at1ta dra;oste ca s0 .u 7ie 1.3i.uit0 c0 st0 1. calea pl0cerilor lui, 1.c1t &ai.t)Loup .u putu s0 .u deslu9easc0 1. si.ea lui -0car puti./a u.ei 1.duio90ri, adic0 o piedic0 de a petrece seara cu priete.a lui# De aceea se -1.1e : F E re;reta:il, dar dr0;u/ sau .u, asta este# 1i aduse -a-ei lui 1.3i.uirile pe care, 70r0 1.doial0, recu.o9tea c0 el le -erit0 8 ast7el, e;oi9tii au totdeau.a ulti-ul cu31.t 8 por.i.d di. capul locului de la pri. ) cipiul c0 <ot0r1rea lor e .estr0-utat0, cu c1t )se.ti ) -e.tul 1. te-eiul c0ruia 1i solici/i ca s0 re.u./e la ea este -ai e-o/io.a.t, cu at1t ;0sesc c0 .u ei, care re=ist0, s1.t co.da-.a:ili, ci cei care)i pu. 1. situa/ia de a re ) =ista, ast7el 1.c1t propria lor aspri-e poate -er;e p1.0 la
3-.

o cru=i-e e@tre-0, iar lucrul acesta .u 7ace dec1t s0 a;ra3e=e cu at1t -ai -ult, 1. oc<ii lor 3i.a 7ii./ei des ) tul de .edelicat0 ca s0 su7ere, ca s0 ai:0 dreptate 9i le prici.uie9te ast7el durerea de)a 1.7ru.ta propria lor co-) p0ti-ire# Doa-.a de Marsa.tes 1.cet0 spo.ta. de)a -ai st0rui, c0ci 19i d0du sea-a c0 .u)l -ai putea re/i.e# F Te las, 1-i spuse el, -a-0, .u)l /i.e prea -ult, c0ci tre:uie s0 se duc0 s0 7ac0 c<iar acu- o 3i=it0# &i-/ea- c0 pre=e./a -ea .u putea 7ace .ici o pl0cere doa-.ei de Marsa.tes, dar .)a- plecat cu Ro:ert c0ci pre7era- s0 .u)9i 1.c<ipuie c0 a9 7i a3ut 3reu. a-estec 1. aceste pl0ceri tare o desp0r/eau de el# A9 7i 3rut s0 ;0sesc 3reo cau=0 purt0rii 7iului ei, -ai pu/i. di. dra ) ;oste pe.tru el, c1t di. -il0 pe.tru ea# Dar ea ;l0sui cea di.t1i : F &0r-a.ul de el, 1-i spuse ea, s1.t si;ur0 c0 l)a-# sup0rat# Vede/i, do-.ule, -a-ele s1.t 7oarte e;oiste 8 .)are totu9i prea -ulte pl0ceri, .ici el care 3i.e at1t de rar la Paris, Du-.e=eule, dac0 .)o 7i plecat 1.c0, a9 7i 3rut s0)l a5u.;, .u ca s0)l re/i., 7ire9te, dar ca s0)i spu. c0 .u s1.t sup0rat0 pe el, c0 ;0sesc c0 a a3ut dreptate# Nu 30 sup0r0 dac0 -i)aru.c o pri3ire pe scar0 U Ne)a- dus p1.0 acolo : F Ro:ert, Ro:ert, stri;0 ea# Nu, a plecat, e prea t1r=iu# Acu- a9 7i pri-it, cu tot at1ta pl0cere 1.s0rci.a rea de a)l desp0r/i pe Ro:ert de a-a.ta lui, dup0 cu-ai acu- c1te3a ore a9 7i acceptat)o pe aceea ca s0 se duc0 s0 tr0iasc0 cu ea# 1.tr)u. ca=, &ai.t)Loup -)ar 7i co.siderat tr0d0tor, 1. altul 7a-ilia ar 7i spus c0 s1.t ;e.iul s0u r0u# Era- totu9i acela9i, la u. i.ter3al de c1te3a ore# Ne)a- 1.tors 1. salo.# V0=1.d c0 &ai.t)Loup .u se 1.toarce, doa-.a de Villeparisis sc<i-:0 cu Norpois acea pri3ire pli.0 de 1.doial0, :at5ocoritoare 9i care .u de.ot0 prea -ult0 co-p0ti-ire, care lic0re9te c1.d 3rei s0 ar0/i o so/ie prea ;eloas0 sau o -a-0 prea :0tr1.0 >care se dau 1. spectacol?, 9i care 1.sea-.0 4Ia te uit0, pese-.e c0 s)a l0sat cu 7urtu.0 M6 Ro:ert se duse la a-a.ta lui, cu -i.u.atul ;iu3aer pe care, dup0 1./ele;erea di.tre ei, .)ar 7i tre:uit s0 i)l dea# Dar de alt-i.teri tot acolo a5u.ser0, c0ci ea 1l re)
+!9

%l

7u=0 9i c<iar -ai t1r=iu el .u reu9i .iciodat0 s0 o co. 3i.;0 s0)l$ pri-easc0# .ii priete.i ai lui Ro:ert credeau c0 aceste do3e=i de de=i.teresare erau u. calcul ca s0)l le;e 9i -ai -ult de ea# Totu9i, ea .u /i.ea la :a.i, a7ar0 .u-ai poate pe.tru a)i c<eltui 1. .e9tire# A- 30=ut)o 70c1.d ala.dala su-ede.ie de acte de caritate .esocotite 7a/0 de oa-e.i pe care)i credea s0raci# 41. -o-e.tul de 7a/0, 1i spu.eau lui Ro:ert priete.ii s0i ca s0 cu-p0 .easc0 pri. cle3etirile lor u. act de=i.teresat al Rac<e1ei, 1. acest -o-e.t tre:uie s0 7ie pe pro-e.oarul de la 2olies)'er;eres, Rac<el e o e.i;-0, u. ade30rat s7i.@#6 De alt-i.teri, c1te 7e-ei i.teresate, de 3re-e ce s1.t 1. tre/i.ute, .u pu. ele 1.sele, datorit0 u.ei ;i.;09ii$care 1.7lore9te 1. s1.ul acestei 3ie/i, su-ede.ie de -ici sta 3ile ;e.ero=it0/ii a-a.tului lor M 3 Ro:ert i;.ora toate i.7idelit0/ile a-a.tei sale 9i)9i 67r0-1.ta -i.tea cu ceea ce .u erau dec1t .i9te .i-icuri 1. co-para/ie cu ade30rata 3ia/0 a Rac<elei, 3ia/0 care 1.) cepea 1. 7iecare =i .u-ai c1.d se desp0r/ea de ea# I;.ora aproape toate i.7idelit0/ile ei# Ai 7i putut s0 i le 1.9iri, 70r0 s0hi =dru.ci.i 1.crederea 1. Rac<el 8 c0ci e@ist0 o le;e 7er-ec0toare a 7irii care se -a.i7est0 1. s1.ul societ0/ii lor cele -ai co-ple@e 9i care 1/i i-pu.e s0 tr0ie9ti 1. i; ) .ora./a des031r9it0 a ceea ce iu:e9ti# Pe de o parte 1.) dr0;ostitul 19i spu.e : 4E u. 1.;er, .)o s0 -i se dea .icio ) dat0, .u)-i r0-1.e dec1t s0 -or 9i totu9i -0 iu:e9te 8 -0 iu:e9te at1t de -ult, 1.c1t poate c0### dar .u, .u 3a 7i cu puti./0 M6 1. e@altarea dori./ii sale, 1. .eli.i9tea a9tep ) t0rii, c1te ;iu3aeruri pu.e la picioarele acestei 7e-ei, cualear;0 s0 1-pru-ute :a.i ca s0)i e3ite o ;ri50 M Dar de cealalt0 parte a peretelui de sticl0 pri. care aceste co.) 6 3or:iri .u 3or trece, dup0 cu- trec acelea pe care le sc<i-:0 1.tre ei 3i=itatorii 1. 7a/a u.ui ac3ariu lu-ea 3a spu.e : ,,N)o #cu.oa9te/i U V0 7elicit, a 7urat, a rui.at .u 9tiu c1t0 lu-e# E o escroac0 aute.tic0# Ce 9ireat0 M6 Poate c0 acest di. ur-0 epitet .u este a:solut 7als, c0ci 1.su9i :0r:atul sceptic care .u e ade30rat 1.dr0;ostit de aceast0 7e-eie 9i c0reia ea doar 1i place, spu.e priete.ilor s0i 8 4Dar .ici po-e.eal0, dra;ul -eu, .u e .icidecu- o co cot0 8 .u spu. c0 .)ar 7i a3ut 3reo )dou0, trei capricii, dar .u e o 7e-eie pe care s)o pl0te9ti, sau, 1. ca=ul acesta#
351

ar 7i prea scu-p0# .a ca ea te cost0 sau ci.ci=eci de -ii de 7ra.ci, sau .i-ic6# Dar el c<eltuise ci.ci=eci de -ii de 7ra.ci cu ea, o a3usese o dat0, iar ea, ;0si.d u. co-plice c<iar 1. el, 1. persoa.a a-orului s0u propriu, a 9tiut s0)l co.3i.;0 c0 este di.tre aceia care o a3useser0 pe .i-ic# Ast7el 1. societate o-ul cel -ai deoc<iat, cu cea -ai proast0 reputa/ie, .u 3a 7i .iciodat0 cu.oscut de altul dec1t pe 7u.dalul 9i su: ocrotirea u.ei ;i.;a9e 9i 7er-ec0 ) toare rarit0/i .aturale# La Paris tr0iau doi oa-e.i cu-) se cade pe care &ai.t)Loup .u)i -ai saluta 9i de care .u era 1. stare s0 3or:easc0 70r0 s0)i tre-ure 3ocea, spu) .1.d despre ei c0 s1.t .i9te e@ploatatori de 7e-ei : c0ci 7useser0 rui.a/i de Rac<el# F 1-i repro9e= u. si.;ur lucru, 1-i spuse doa-.a de Marsa.tes 1. 9oapt0, c0 i)a- spus c0 .u e dr0;u/) El, a) cest 7iu adora:il, u.ic, cu- .u -ai s1.t al/ii, si.;ura da t0 c1.d 1l 30d, s0)i -ai 9i spu. c0 .u e dr0;u/ 8 a9 pre 7era s0 7i pri-it o lo3itur0 de -0ciuc0 pe.tru c0 s1.t si;ur0 c0 orice pl0cere ar ;usta ast0)9ear0, el care .)are at1tea, 1i 3a 7i stricat0 de acest cu31.t .edrept# Dar .u 30 re/i., do-.ule, 30d c0 s1.te/i ;r0:it# 1. tot ce)-i spusese doa-.a de Marsa.tes 9i)l pri3ea pe Ro:ert, era si.cer0# Dar 1.cet0 de)a -ai 7i,$ ca s0 de ) 3i.0 iar cucoa.0 -are : F A- 7ost interesat! att de fericit! -0;ulit0 de)a 7i stat de 3or:0 cu du-.ea3oastr0# Mul/u-esc, -ul/u -esc M NN A/i.ti, cu u. aer u-il, asup0)-i .i9te pri3iri recu.os ) c0toare, tul:uri, ca 9i cu- co.3ersa/ia -ea ar 7i 7ost u.a di. cele -ai -ari pl0ceri pe care le)ar 7i cu.oscut 1. 3ia/0# Aceste pri3iri 1.c1.t0toare se potri3eau de -i.u.e cu 7lorile .e;re de pe roc<ia ei al:0 cu 7ru.=e 8 erau ale u.ei -ari doa-.e care)9i cu.o9tea -eseria# F Nu pot s0 plec i-ediat, tre:uie s0)l a9tept pe do-.ul de C<arlus ca s0 -er;e- 1-preu.0# Doa-.a de Villeparisis au=i aceste di. ur-0 cu3i.te Ri p0ru co.trariat0# Dac0 .)ar 7i 7ost 3or:a dec1t de u. lucru care .)ar 7i p0rut c0 le=ea=0, 1. aceast0 clip0, pu) doarea doa-.ei de Villeparisis se alar-ase# Dar aceast0 ipote=0 .ici .u -i)a trecut pri. -i.te# Era- -ul/u-it de doa-.a de Guer-a.tes, de &ai.t)Loup, de doa-.a de +T1

Marsa.tes, de do-.ul de C<arlus, de doa-.a de Villepa ) risis, .u -0 ;1.dea- la .i-ic, era- 3esel 9i 3or:ea3er=i 9i uscate# F Tre:uie s0 pleca/i cu .epotul -eu, Pala-ede U -0 1.tre:0 ea# G1.di.du)-0 la 7aptul c0 era- priete. cu u. .epot pe care)l pre/uia at1t de -ult a3ea s0 produc0 o i-presie 7oarte 7a3ora:il0 asupra doa-.ei de Villeparisis : 4M)a ru;at s0 -0 1.torc cu el, a- r0spu.s 3oios# &1.t 1.c1.tat# &1.te-, de alt-i.teri, doa-.0, -ai priete.i dec1t a/i crede, 9i s1.t ;ata la orice ca s0 7i- 9i -ai :u.i priete.i#6 Co.trarietatea doa-.ei de Villeparisis se tra.s7or-0 1. 1.;ri5orare : 4Nu)l -ai a9tepta/i, 1-i spuse ea cu u. aer preocupat, st0 de 3or:0 cu do-.ul de 2a77e.<ei-# Nici .u se -ai ;1.de9te la ceea ce 3)a spus# Iat0, pleca/i, pro ) 7ita/i de 7aptul c0 .u c0 3ede#6 Aceast0 1.;ri5orare a doa-.ei de Villeparisis ar 7i se-0.at, 1. alte 1-pre5ur0ri, cu aceea prile5uit0 de pu ) doare# Dac0 i)ai 7i co.sultat .u-ai 7a/a, st0rui./a ei, opu ) .erea ei, ar 7i putut p0rea dictate de 3irtute# I. ce -0 pri3e9te, .u era- ;r0:it s0 -0 1.t1l.esc cu Ro:ert 9i cu a-a.ta lui# Dar doa-.a de Villeparisis p0rea c0 /i.e at1t de -ult s0 plec, 1.c1t ;1.di.du)-0 c0 poate a3ea de dis ) cutat a7aceri i-porta.te cu .epotul ei, -i)a- luat r0-as :u. de la ea# L1.;0 ea, do-.ul de Guer-a.tes, super: 9i oli-pic, se l0sase ;reu 1.tr)u. 7otoliu# Ai 7i spus c0 .o) /iu.ea o-.ipre=e.t0 1. toate -0dularele lui, a -arilor sale a3eri, 1i co.7erea o de.sitate deose:it de -are, ca 9i cu- ele ar 7i 7ost topite 1. cre=et 1.tr)u. si.;ur li.;ou o-e.esc, pe.tru a dura pe acest o- care 3alora at1t de scu-p# 1. clipa 1. care i)a- spus la re3edere, el se ridic0 politicos di. 5il/ul s0u 9i a- si-/it -asa i.ert0 9i co- ) pact0 a trei=eci de -ilioa.e pe care 3ec<ea educa/ie 7ra. ) ce=0 le pu.ea 1. -i9care, o ridica, 9i care st0tea 1. 7a/0)-i# Mi se p0rea c0 30d acea statuie a lui Iupiter Oli-picul despre care se spu.e c0 P<idias I o 70cuse toat0 di. aur# Aceasta era puterea pe care :u.acre9tere pri-it0 la ie=ui/i 1 , o e@ercita asupra do-.ului de Guer-a.tes, cel
1 Ordi.ul Ie=ui/ilor a3ea 9coli 1. caro crescu/i ti.erii di. .o:ili-ea 7ra.ce=0#

353

pu/i. asupra trupului s0u, c0ci .u do-.ea 9i asupra -i. ) /ii ducelui# Do-.ul de Guer-a.tes 70cea <a= de cu3i. ) tele lui de spirit, dar .u se dispu.ea la acelea ale altora# Pe scar0 a- au=it o 3oce care)-i spu.ea : F A9a .e)a- 1./eles s0 -0 a9tepta/i, do-.ule U NEra do-.ul de C<arlus# F V0 sti.;<ere9te dac0 a- 7ace c1/i3a pa9i pe 5os U 1-i spuse el cu r0ceal0 c1.d a- a5u.s 1. curte Vo- u:la p1.0 ce 3o- ;0si o :ir50 care s0)-i co.3i.0# F Voia/i s0)-i spu.e/i ce3a, do-.ule U F Da, 1.tr)ade30r, a3ea- s0 30 spu. u.ele lucruri, dar .u prea 9tiu dac0 o s0 3i le -ai spu.# De :u.0 sea-0, cred c0 ele ar putea 7i pe.tru du-.ea3oastr0 pu.ctul de plecare al u.or a3a.ta5e .epre/uite# Dar presi-t c0 ele ar aduce 1. 3ia/a -ea, la 31rsta -ea c1.d o-ul 1.cepe s0 doreasc0 li.i9tea, -ult0 pierdere de ti-p, -ulte dera. 5uri, dar -0 1.tre: dac0 -erita/i ca s0)-i dau at1ta oste .eal0 cu du-.ea3oastr0, 9i .)a- pl0cerea s0 30 cu.osc 1.dea5u.s, ca s0 -0 <ot0r0sc# V)a- socotit destul de .e1.se-.at la 'al:ec, c<iar dac0 1.l0tur0- stupiditatea i.separa:il0 de perso.a5ul .u-it 4Vi=itator6 9i de portul acelor lucruri care se c<ea-0 espadrile# Poate c0 .ici du.ea3oastr0, .u dori/i destul ceea ce a9 putea 7ace pe.tru du-.ea3oastr0, ca s0)-i :at at1t de -ult capul, c0ci 30 repet si.cer, do-.ule, spuse el sca.d1.d cu3i.tele cu t0 rie, pe.tru -i.e .)ar 7i dec1t o :0taie de cap# A- protestat,, spu.1.du)i c0, 1. acest ca=, ar tre:ui s0 se lase p0;u:a9# Aceast0 cur-are a discu/iei parc0 .u era pe placul s0u# F Polite/ea aceasta .u 1.sea-.0 .i-ic, 1-i spuse el pe u. to. dur# Nu e .i-ic -ai pl0cut dec1t s0)/i prici) .uie9ti .eca=uri de dra;ul cui3a care le)ar -erita# Pe. tru cei -ai :u.i di.tre .oi, studiul artelor, 1.cli.area pe. tru a.tic<it0/i, colec/ii , ;r0di.i, .u s1.t dec1t .i9te @rsatzuri! .i9te 1.locuitoare, .i9#te ali:iuri# Ca 9i Dio;e.e, 1. 7u.dul :utoiului .ostru, c0ut0- o-ul) Culti30- :e;o) .iile 9i ciopli- tise, 1. lips0 de altce3a, pe.tru c0 :e;o) .iile 9i tisa .e suport0 capriciile# Dar a- pre7era s0 .e 1.c<i.0- ti-pul u.ui ar:ust u-a., dac0 a- 7i si;uri c0 el -erit0 oste.eala# Toat0 c<estiu.ea se 1.31rte 1. 5urul
35.

u.ei 1.tre:0ri I8 tre:uie s0 30 cu.oa9te/i c1t de pu/i.# Me ) rita/i sau .u U F N)a9 3rea, pe.tru .i-ic 1. lu-e, s0 7iu pe.tru du-.ea3oastr0 prile5 de ;ri5i, do-.ule, i)a- spus, dar 1. ce pri3e9te pl0cerea -ea, crede/i)-0 c0 tot ce)-i 3a 3e.i de la du-.ea3oastr0 1-i 3a 7ace u.a 7oarte -are# &1.t adi.e -i9cat c0 :i.e3oi/i s0)-i da/i ate./ie 9i s0 1.cer ca/i a)-i 7i de 7olos# N&pre -area -ea -irare, 1-i -ul/u-i aproape cu e7u ) =iu.e pe.tru cu3i.tele -ele# Lu1.du)-0 de :ra/ cu acea i.ti-itate i.ter-ite.t0 care -0 i=:ise la 'al:ec 9i care co.trasta cu aspri-ea acce.tului s0u, 1-i spuse : F Cu .es0:ui./a 31rstei du-.ea3oastr0, a/i putea u.eori rosti cu3i.te 1. stare s0 sape o pr0pastie de .e trecut 1.tre .oi# Di-potri30, acelea pe care le)a/i rostit acu- s1.t de soiul care e toc-ai 1. stare s0 -0 e-o/io .e=e 9i s0 -0 <ot0rasc0 s0 7ac -ult pe.tru du-.ea3oastr0# I. ti-p ce p09ea la :ra/ cu -i.e 9i)-i spu.ea aceste cu3i.te a7ectuoase, de9i deslu9eai oarecare dispre/ 1. ele, do-.ul de C<arius, c1.d 19i a/i.tea pri3irile asupr0)-i cu acea stator.icie i.te.s0, cu acea aspri-e p0tru.=0 ) toare care -0 i=:ise 1. cea di.t1i di-i.ea/0 c1.d 1l =0ri ) se- 1. 7a/a ca=i.oului la 'al:ec 9i c<iar cu c17i3a a.i 1. ur-0 l1.;0 -0r0ci.i9ul ro=, 1. to30r09ia doa -.ei &Ka.. pe care o credea-: atu.ci a-a.ta lui, 1. parcul de la Ta.so.3ille, c1.d le l0sa s0 r0t0ceasc0 1. 5urul s0u, cercet1.d :ir5ile care treceau 1. .u-0r destul de -are la aceast0 or0 c1.d se sc<i-:au caii, cu at1ta st0rui./0, 1.e1t -ai -ulte se oprir0, :ir5arul cre=1.d c0 3oia s0)l ia# Dar do-.ul de C<arius 1i co.cedia 1.dat0# F Nici u.ul .u -i)e pe plac, 1-i spuse el, totul e : c<estiu.e de la.ter.e, de cartierul 1. care se 1.torc# A9 3rea, do-.ule, ca s0 .u 30 pute/i 1.9ela asupra caracte rului cu totul de=i.teresat 9i carita:il al propu.erii pe care 3)o adrese=# Era- i=:it c1t de -ult se-0.a dic/iu.ea lui cu aceea a lui &Ka.., -ai -ult 1.c0 dec1t la 'al:ec# FI &1.te/i, presupu., destul de i.teli;e.t, ca s0 .u crede/i c0 -0 adrese= du-.ea3oastr0 di. 4lips0 de re ) la/ii6, di. tea-0 de si.;ur0tate sau di. plictiseal0# Nu
3.2

este .e3oie s0 30 3or:esc despre 7a-ilia -ea, c0ci cred c0 u. t1.0r de 31rsta du-.ea3oastr0, apar/i.1.d -icii :ur;<e=ii >acce.tua acest cu31.t cu satis7ac/ie?, tre:uie s0 cu.oasc0 istoria 2ra./ei# Nu-ai oa-e.ii di. lu-ea -ea .u citesc .i-ic 9i s1.t$de o i;.ora./0 de slu;i# Odi.ioar0, 3ale/ii re;elui erau recuta/i pri.tre cei -ai -ari se.iori, acu-a ace9ti -ari se.iori .u s1.t -ai -ult dec1t .i9te 3ale/i# Dar ti.erii :ur;<e=i ca du-.ea3oastr0 citesc, cu) .oa9te/i desi;ur 7ru-oasele r1.duri scrise de Mic<elet despre ai -ei : 4Ii 30d 7oarte -ari, pe ace9ti puter.ici Guer-a./i# Ce este, pe l1.;0 ei, :ietul, -icul re;e al 2ra./ei, 1.c<is 1. palatul s0u de la Paris U6 Iar ceea ce s1.t eu perso.al, este u. su:ie7ct, do-.ule, de care .u)-i place s0 3or:esc, dar, 1. s71r9it, poate a/i a7lat, u. articol destul de r0su.0tor di. Qimes a 70cut alu=ie la acest 7apt, 1-p0ratul Austriei, care -)a o.orat totdeau.a cu :u.0 ) 3oi./a sa 9i :i.e3oie9te s0 1.tre/i.0 cu -i.e le;0turi de rude.ie, a declarat odi.ioar0, 1.tr)o co.3ersa/ie dat0 pu) :licit0/ii c0 dac0 do-.ul co.te de C<a7.:ord ar 7i a3ut l1.;0 el u. :0r:at care s0 7i posedat at1t de te-ei.ic ca -i.e dedesu:turile politice europe.e, ar 7i 7ost ast0=i re;ele 2ra./ei# M)a- ;1.dit adesea, do-.ule, c0 1. -i.e =ace, .u -ul/u-it0 sla:elor -ele 1.su9iri, dar ;ra/ie 1-) pre5ur0rilor pe care poate le 3e/i a7la c1.d3a, o co-oar06 de e@perie./0, u. soi de dosar tai.ic 9i 70r0 pre/ pe care .) ara cre=ut c0 e :i.e s0)l 7olosesc perso.al, dar care ar 7i .epre/uit pe.tru u. t1.0r c0ruia i)a9 o7eri 1. c1te3a lu.i ceea ce -)a- trudit s0 do:1.desc 1. -ai :i.e de trei=eci de6 a.i 9i s1.t poate si.;urul care)l posed# Nu 3or:esc de des70t0rile 1 i.telectuale care de :u.0sea-0 30 a9teapt0 lu1.d cu.o9ti./0 de u.ele secrete pe.tru care 3reu. Gui=ot di. =ilele .oastre ar 7i dat a.i di. 3ia/a lui ca s0 le cu.oasc0 9i ;ra/ie c0rora u.ele 1.t1-pl0ri ar c0p0ta 1. oc<ii s0i u. aspect cu totul di7erit# Nici .u 3or :esc de 1.t1-pl0rile ce au a3ut loc, dar de 1.l0./uirea 1-pre5ur0rilor >aceasta era u.a di. e@presiile 7a3orite ale do-.ului de C<arlus 9i adesea, c1.d o rostea, 19i 1-preu.a -1i.ile ca atu.ci c1.d 3rei s0 te 1.c<i.i, dar cu de;etele /epe.e 9i ca 9i cu- ar 7i t0l-0cit pri. acest co-ple@, acele 1-pre5ur0ri pe care .u le speci7ic0 9#i 1.l0./uirea
357

lor?# V0 3oi da o e@plica/ie .ecu.oscut0, .u .u-ai a tre ) cutului, dar 9i a 3iitorului# Do-.ul de C<arlus se 1.trerupse ca s0)-i pu.0 .i9te 1.tre:0ri cu pri3ire la 'loc<, despre care se 3or:ise la doa-.a de Villeparisis 70r0 ca el s0 7i a3ut aerul c0 aude# Cu acest acce.t cu care 9tia s0 despri.d0 at1t de :i.e ceea ce spu.ea, 1.c1t a3ea aerul c0 se ;D.de9te la cu totul alt ) ce3a 9i c0 3or:e9te -a9i.al 8 .u-ai di. polite/e -0 1. ) tre:0 dac0 priete.ul -eu este t1.0r, 7ru-os etc### Dac0 'loc< l)ar 7i au=it, i)ar 7i$7ost 9i -ai ;reu dec1t 1. 7a/a lui Norpois, dar di. #-oti3e 7oarte di7erite, s0 a7le dac0 de C<arlus era pe.tru sau 1-potri3a lui DreA7us# 4Dac0 3re/i s0 30 i.strui/i, 1-i spuse el dup0 ce)-i puse aceste 1.tre:0ri 1. le;0tur0 cu 'loc<, .u ;re9i/i c0 a3e/i pri.tre priete.ii du-.ea3oastr0 c1/i3a str0i.i#6 A- r0spu.s c0 'loc< e 7ra.ce=# 4A< M e@cla-0 el, cre=use- c0 este e3reu#6 &u:li.ierea acestei i.co-pati:ilit0/i -)a 70cut s0 cred c0 do-.ul de C<arlus er0 -ai a.tidreA7usard de ) c1t orice alt0 persoa.0 pe care o 1.t1l.ise-# Protest0, di-) potri30, co.tra 1.3i.uirii de tr0dare care i se aducea lui DreA7us, dar su: aceast0 7or-0 : 4Cred c0 =iarele spu. c0 DreA7us a s031r9it o cri-0 1-potri3a patriei sale, cred c0 a9a se spu.e, .u dau ate./ie =iarelor 8 le citesc a9a cu-0 sp0l pe -1i.i, 70r0 s0 ;0sesc c0 asta ar -erita s0 -0 i.terese=e# 1. orice ca=, cri-a sa e i.e@iste.t0, co-patrio ) tul priete.ului du-.ea3oastr0 ar 7i s031r9it u.a 1-potri 3a patriei sale dac0 ar 7i tr0dat Iudeea, c0ci ce are el a 7ace cu 2ra./a U6 A- r0spu.s c0 dac0 ar i=:uc.i 3reu. r0=:oi, e3reii ar 7i -o:ili=a/ii la 7el ca 9i ceilal/i# 4&e prea poate, 9i .u e si;ur dac0 .u este o i-prude./0# Dar dac0 se aduc se.e;ale=i 9i -0l;a9i, .u cred c0 ei 3or pu.e -ult0 tra;ere de i.i-0 ap0r1.d 2ra./a, ceea ce e 7oarte 7iresc# DreA7us al du-.ea3oastr0 ar putea 7i -ai de;ra:0 co.da-.at pe.tru i.7rac/iu.e la le;ile ospitalit0/ii# Dar s0 l0s0- asta# Poate l)a/i putea ru;a pe priete.ul du-.ea3oastr0 s0)-i )dea prile5ul s0? asist la 3reo ser:are 7ru -oas0 la te-plu, la 3reo circu-ci=iu.e, la .i9te c1.tece e3reie9ti# Poate ar putea 1.c<iria o sal0 9i s0)-i o7ere 3reu. di3ertis-e.t :i:lic, a9a cu- do-.i9oarele de la &ai.t)CAr 5ucau sce.e e@trase di. ,salmi de Raci.e ca
358

s0)l distre=e pe Ludo3ic al ^lV)lea# Poate a/i putea pu.e la cale .i9te 9edi./e 3esele# De pild0, o lupt0 1.tre prie ) te.ul du-.ea3oastr0 9i tat0l s0u 1. care l)ar r0.i a9a cu- l) a r0.it Da3id pe Goliat<# Ar 7i o 7ars0 7oarte <a=lie) Ar putea c<iar s0)i i=:easc0 st1r3ul cu lo3ituri 1.doite, sau, cu- ar spu.e :0tr1.a -ea ser3itoare, st1r3ul ei de -a-0# Ar 7i o :u.0 ispra30 9i .u .e)ar displace, .u)i a9a, prie ) te.e, c0ci .e plac spectacolele e@otice 9i a i=:i aceast0 70ptur0 e@traeuropea.0 ar 1.se-.a s0 aplici o pedeaps0 -eritat0 u.ei :estii :0tr1.e6# Rosti.d aceste cu3i.te 1.) ;ro=itoare 9i aproape .es0:uite, do-.ul de C<arlus 1-i str1.se at1t de tare :ra/ul 1.c1t -)a durut# Mi)adusei a-i.to de 7a-ilia sa care 1.9ira at1tea tr0s0turi -i.u.ate de :u.0tate ale :aro.ului, 1. le;0tur0 cu aceast0 :0tr1.0 ser) 3itoare al c0rei dialect -olieresc 1l a-i.tise 9i)-i spu ) .ea- c0 oric1t de 7elurite ar putea 7i ele, ar 7i i.teresa.t de sta:ilit le;0turile pu/i. studiate di.tre :u.0tatea 9i r0utatea cui:0rite 1. aceea9i i.i-0# I)a- spus c0, 1. orice ca=, doa-.a 'loc< .u -ai tr0) ie9te, iar 1.) ceea ce)l pri3e9te pe do-.ul 'loc<, -0 1. ) tre: p1.0 la ce pu.ct i)ar pl0cea u. 5oc de pe ur-a c0 ) ruia ar putea prea :i.e s0 r0-1.0 70r0 oc<i# Do-.ul de C<arlus p0ru sup0rat# 4Iat0, spuse el, o 7e-eie care a s0) 31r9it -area, ;re9eal0 c0 a -urii Iar c1t pri3e9te oc<ii sco9i, toc-ai si.a;o;a e oar:0, ea .u 3ede ade30rurile @van>heliei. I. orice ca=, ;1.di/i)30, 1. acest -o-e.t c1.d to/i ace9ti .e.oroci/i e3rei tre-ur0 1. 7a/a 7uriei stupide a cre9ti.ilor, ce o.oare ar 7i pe.tru ei 30=1.d u. o- ca -i.e care :i.e3oie9te s0 se a-u=e de 5ocurile lor#6 I. aceast0 clip0 l)a- =0rit trec1.d pe do-.ul 'loc<)tat0l, care se ducea 70r0 1.doial0 1. 1.t1-pi.area 7iului s0u# Nu .e 3edea, dar -ha- o7erit s0 i)l pre=i.t lui C<arlus# Era- si;ur c0 a3ea- s0 de=l0./uiesc -1.ia to3ar09ului -eu : 4&0 -i)l pre=e.ta/i M Dar pese-.e$ c0 .u prea a3e/i se.ti-e.tul 3alorilor 1 Nu s1.t o- care poate 7i cu.oscut at1t de les.e# I. ca=ul de 7a/0, .ecu3ii./a ar 7i 1.doit0, di. prici.a ti.ere/ii celui ce -)ar pre=e.ta 9i a .ede-.it0/ii celui pre=e.tat# Cel -ult, dac0 -i s)ar o7eri c1.d3a spectacolul asiatic pe care l)a- sc<i/at, a9 putea adresa acestui cara;<ios c1te3a cu3i.te pli.e de :l1.)
35-

de/e# Dar cu co.di/ia s0 se 7i l0sat :urdu9it di. :el9u; de 7iul s0u# A9 -er;e c<iar -ai departe 9i i)a9 e$@pri-a -ul/u-irea -ea#6 De alt-i.teri do-.ul 'loc< .ici .u d0dea ate./ie# Toc-ai adresa doa-.ei &a=erat .i9te saluturi adi.ei, pe care ea )le 1.t1-pi.a cu -are pl0cere, ceea ce -0 surpri. ) dea c0ci, odi.ioar0 la Co-:raA, 7usese i.di;.at0 c0 p0 ) ri./ii -ei 1l pri-iser0 pe 'loc<, at1t era de a.tise-it0# Dar dreA7usis-ul, ca o ;oa.0 dup0 aer, 1l 70cuse -ai acu- c1/e3a =ile pe do-.ul 'loc< s0 =:oare p1.0 la ea# Tat0l priete.ului -eu ;0sise c0 doa-.a &a=erat e 1.e1.t0) toare 9i era 1.deose:i -0;ulit de a.tise-itis-ul acestei doa-.e 1. care deslu9ea o do3ad0 a credi./ei ei si.cere 9i a ade30rului pe care se 1.te-eiau p0rerile ei, dreA7usarde, 9i care d0dea pre/ 3i=itei pe care)l autori=ase s0 i)o 7ac0# Nici .u 7usese 5i;.it c1.d spusese, di. =0p0ceal0, 1. 7a/a lui : 4Do-.ul Dru-o.t are prete./ia de)a pu.e pe re3i ) =io.i9ti 1. aceea9i oal0 cu protesta./ii 9i e3reii# Pl0cut0 pro-iscuitate M6 4'er.ard, spusese el -1.dru, c1.d se 1.toarse acas0, do-.ului Nissi- 'er.ard, 9tii, doa-.a &a) =erat are pre5udec0/i M6 Dar Nissi- 'er.ard .u r0spu.sese .i-ic 9i ridicase spre cer o pri3ire 1.;ereasc0# c.tristat de .e.orocirea e3reilor, adue1.du)9i a-i.te de priete.ii s0i cre9ti.i, de3e.i.d -a.ierat 9i peda.t pe -0sur0 ce 1-:0tr1.ea di. -oti3e care se 3or 3edea -ai t1r=iu, a3ea acu- aerul u.ei lar3e prera7aelite 1. care .i9te tuleie s)ar 7i 1-pl1./at -urdar, ca .i9te 7ire de p0r 1.ecate 1.tr)u. opal# FI Toat0 a7acerea asta DreA7us, ur-0 :aro.ul care co.ti.ua s0 -0 /i.0 de :ra/, are u. si.;ur .ea5u.s : dis ) tru;e societatea >.u spu. societatea :u.0, societatea .u -ai -erit0 de -ult ti-p acest epitet de laud0?, pri. a7lu ) @ul do-.ilor 9i doa-.elor du C<a-eau, de la C<a-elle) rie, de la C<a-elliere, 1. s71r9it a acestor .ecu.oscu/i pe care/i 1.t1l.esc p1.0 9i la 3eri9oarele -ele, pe.tru c0 7ac parte di. li;a Patriei 2ra.ce=e, a.tie3reiasc0,, -ai 9tiu eu ce, ca 9i cu- o p0rere politic0 ar 1.dritui o cali7icare social0# Aceast0 7ri3olitate a do-.ului de C<arlus 1l 1.rudea 9i -ai -ult cu ducesa de Guer-a.tes# I)a- su:li.iat 1. ) adi.s apropierea# Cu- p0rea a crede c0 .)o cu.o9tea-,
355 6

i)a- adus a-i.te de seara de la Oper0 c1.d -i se p0ruse c0 3oise s0 se ascu.d0 de -i.e# 1-i a7ir-0, cu atita 3i ) ;oare, c0 .ici .u -0 30=use, 1.c1t a9 7i s71r9it pri. a)l crede, dac0 1. cur1.d u. -ic i.cide.t .u -i)ar 7i dat de ;1.dit c0, poate prea or;olios, do-.ului de C<arlus .u)i pl0cea s0 7ie 30=ut 1. to30r09ia -ea) F &0 re3e.i- la du-.ea3oastr0, 1-i spuse do-.ul de C<arlus, 9i la pla.urile -ele 1. le;0tur0 cu du-.ea ) 3oastr0# Do-.ule, 1.tre u.ii oa-e.i e@ist0 o 7ra.c-aso ) .erie, despre care .u 30 pot 3or:i, dar care .u-0r0 ac) tual-e.te 1. r1.durile ei patru su3era.i di. Europa# Or, cei di. 5urul u.uia care este 1-p0ratul Ger-a.iei 3or s0)l 3i.dece de <i-era lui# Lucru 7oarte ;ra3, care .e poate duce la r0=:oi# Da, do-.ule, a9a stau lucrurile# Cu.oa9te/i po3estea celui ce credea c0 /i.e 1.tr)o sticl0 pe pricipesa C<i.ei U Era o .e:u.ie, de care a 7ost 3i.decat# Dar 1.dat0 ce i)a trecut .e:u.ia, s)a prostit# &1.t :oli de care .u tre:uie s0 1.cerc0- s0 .e 3i.dec0-, pe.tru c0 .e ap0r0 de altele -ai rele# .ul di. 3erii -ei su7erea de o :oal0 de sto-ac, .u putea -istu1 .i-ic, &peciali9tii cei -ai sa3a./i 1. :oli de sto-ac l)au 1.;ri5it 70r0 re=ul tat# L)a- dus la u. -edic oarecare >9i 0sta u. o- 7oarte ciudat, 1.tre .oi 7ie spus, 9i asupra c0ruia ar 7i -ulte de =is?# Acesta a ;<icit .u-aidec1t c0 :oala e .er3oas0, l)a co.3i.s pe :ol.a3, i)a prescris s0 -0.1.ce 70r0 tea-0 tot ce po7te9te 9i care a 7ost totdeau.a :i.e suportat# Dar $ 30rul -eu su7erea 9i de .e7rit0# Ri.ic<ii au s71r9it pri. a .u -ai eli-i.a ceea ce sto-acul -istuia de -i.u.e, 9i 30rul -eu, 1. loc s0 a5u.;0 la adi.ei :0tr1.e/i cu o :oal0 de sto-ac i-a;i.ar0 care)l silea s0 ur-e=e u. re;i-, a -urit la patru=eci de a.i, 3i.decat de sto-ac, dar cu ri ) .ic<ii pierdu/i) A31.d u. a3a.s 7or-ida:il asupra pro ) priei du-.ea3oastre 3ie/i, -ai 9tii, poate c0 3e/i a5u.;e ceea ce ar 7i putut 7i u. o- e-i.e.t di. trecut, dac0 u. ;e.iu :i.e70c0tor i)ar 7i de=30luit, 1. s1.ul u.ei o-e.iri care le i;.ora, le;ile a:urului 9i ale electricit0/ii# Nu 7i/i prost 9i .u re7u=a/i di. discre/ie# 1./ele;e/i c0 dac0 30 7ac u. -are ser3iciu, .u socotesc c0 -i)a/i 7ace u.ul -ai -0 ) ru.t# Oa-e.ii de lu-e au 1.cercat de -ult s0 -0 -ai i.terese=e, .u -ai a- dec1t o pasiu.e, s0 caut s0)-i r0s) cu-p0r ;re9elile pe care le)a- s031r9it 1. 3ia/0, 70c1.d s0) +T9
19 F Guer-a.tes

pro7ite de 9tii./a -ea u. su7let 1.c0 3ir;i. 9i capa:il sD)l 1.7l0c0re=e 3irtutea# A- a3ut -ari dureri, do-.ule, 9i pe care poate 3i le)oi po3esti c1.d3a, a- pierdut)o pe so/ia -ea care era 70ptura cea -ai 7ru-oas0, Ncea, -ai .o:il0, cea -ai des031r9it0 pe care ai 7i putut)o 3isa 3reodat0# A- rude ti.ere care .u s1.t, .u 3oi spu.e de-.e, dar capa:ile s0 pri-easc0 -o9te.irea -oral0 despre care 30 3or:esc# Ci.e 9tie dac0 .u s1.te/i acela 1. ale c0rui -1i.5 ea s)ar putea duce, acela a c0rui 3ia/0 a9 putea)o 1.dru-a 9i ridica at1t de sus# A -ea ar r19ti;a .espus# Poate c0 1-p0rt09i.du)30 tai.ele -arii diplo-a/ii, 3oi redo:1.di, di. se.i., ;ustul ei la care a/i 7i p0rta9# Dar 1.ai.te de a 9ti, ar tre:ui s0 30 30d)des, 7oarte des, 1. 7iecare =i# Voia- s0 pro7it de aceste :u.e dispo=i/iu.i, la care .u -0 a9tepta-, ale do-.ului de C<arlus, ca s0)l ro; dac0 .u)-i putea prile5ui o 1.t1l.ire cu cu-.ata sa, dar 1. acest -o-e.t :ra/ul -eu lu0 alt0 direc/ie, di. cau=a u.ei co-o/ii parc0 electrice# Do-.ul de C<arlus 19i tr0 ) sese 1. ;ra:0 :ra/ul de su: :ra/ul -eu, pe.tru -oti3 care se i3ise 9i =0d0r.icise le;ile 4cos-ice6 pe.tru care era cu o secu.d0 1.ai.te u. pro7et i.spirat# De9i 1. ti-p ce 3or ) :ea 19i rotea pri3irile 1. toate direc/ile, 1l =0rise de)a:ia acu- pe do-.ul d$Ar;e.court care ie9ea di.tr)o strad0 tra.s3ersal0# V0=1.du).e, -i.istrul 'el;iei p0ru co.tra ) riat, aru.c0 asupr0)-i o pri3ire .e1.cre=0toare, aproape acea pri3ire desti.at0 u.ei 70pturi de alt0 ras0 pe care doa-.a de Guer-a.tes i)o aru.case lui 'loc<, 9i 1.cerc0 s0 .e e3ite# Dar s)ar 7i spus c0 do-.ul de C<arlus /i.ea s0)i arate c0 .u 1.cerca c1tu9i de pu/i. s0 .u 7ie 30=ut de el, c0ci 1l c<e-0 ca s0)i spu.0 u. lucru lipsit de orice 1.se-.0tate# Te-1.du)se poate c0 do-.ul d$Ar;e.court .u, -0 3a recu.oa9te, do-.ul de C<arlus 1i spuse c0 era:u. priete. cu doa-.a de Villeparisis, cu duceasa de Guer-a.tes, cu Ro:ert de &ai.t)Loup, c0 el 1.su9i, C<ar ) lus, era u. 3ec<i priete. al :u.icii -ele, 7ericit s0 acorde .epotului o parte di. si-patia pe care o a3ea pe.tru ea# A- :0;at tot7i9i, de sea-0 c0 do-.ul d$Ar;e.court, c0ruia a:ia 1i 7usese- pre=e.tat la doa-.a de Villeparisis 9i c0) ruia do-.ul de C<arlus 1i 3or:ise at1t de -ult despre 7a ) -ilia -ea, 7u -ai rsce cu -i.e dec1t acu- o or0, 9i p0s ) tr0 ti-p 1.delu.;at aceast0 r0ceal0, ori de c1te ori -0 1.)
3'1

t1l.ea# M0 o:ser30 1. seara aceea cu o curio=itate care .) a3ea .i-ic si-patic 9i parc0 a3ea de 1.3i.s o re=iste./0 c1.d, desp0r/i.du)se de .oi, dup0 o clip0 de 9o30ire, 1-i 1.ti.se -1.a pe care o trase 1.dat0 1.apoi# F Re;ret aceast0 1.tDl.ire, 1-i spuse do-.ul de C<ar) lus# Acest Ar;e.court, de .ea- -are dar prost crescut, diplo-at -ai -ult dec1t -ediocru, so/ .esu7erit 9i -uie ratic, -i9el cu- 1.t1l.e9ti doar 1. piesele de teatru, e u.ul di. oa-e.ii i.capa:ili s0 1./elea;0, dar 1. stare s0 dis tru;0 lucrurile cu ade30rat -ari# N0d05duiesc c0 prie te.ia .oastr0 3a 7i u. lucru 1.tr)ade30r -are, dac0 3a tre:ui s0 se 1.te-eie=e c1.d3a, 9i sper c0)-i 3e/i 7ace o.oarea s0 o /i.e/i ca 9i -i.e la ad0post de toate lo3iturile de copit0 ale u.uia di. ace9ti -0;ari care, di. lips0 de ocupa/ie, di. st1.;0cie, di. r0utate, stri3esc ceea ce parc0 e 70cut s0 dure=e# Di. p0cate, cei -ai -ul/i oa-e.i di. lu-e s1.t croi/i dup0 acest calapod# F Ducesa de Guer-a.tes pare 7oarte i.teli;e.t0# &pu.ea adi.eauri c0 u. r0=:oi ar 7i posi:il# &e pare c0 are 1. aceast0 pri3i./0 a.u-ite p0reri# F N)are .ici u.a, 1-i r0spu.se aspru do-.ul de C<arlus# 2e-eile 9i -ul/i :0r:a/i de alt7el, <a:ar .)au de lucrurile despre care 30 3or:ea-# Cu-.ata -ea e o 7e-eie pl0cut0 care)9i 1.c<ipuie c0 tr0ie9te 1.c0 1. epoca ro-a .elor lui 'al=ac, c1.d 7e-eile i.7lue./au politica#2rec3e. tarea ei .)ar putea e@ercita actual-e.te asupra du-.ea 3oastr0 dec1t o ac/iu.e sup0r0toare, ca de alt-i.teri orice 7rec3e.tare -oder.0# E toc-ai u.ul di. cele di.t1i lu cruri pe care a3ea- de ;1.d s0 3i le spu., c1.d -)a 1. trerupt acest prost# Cel di.t1i sacri7iciu pe care tre:uie s0 -i)l 7ace/i F 9i 30 3oi cere tot at1tea c1te daruri 30 3oi 7ace F este s0 .u -ai ie9i/i 1. lu-e# A- su7erit -ai adi .eauri pe.tru du-.ea3oastr0 30=1.du)30$ la acea reu.iu.e ridicol0# c-i 3e/i o:iecta c0 9i eu -0 a7la- acolo, dar pe. tru -i.e .u era o reu.iu.e -o.de.0 ci o 3i=it0 1. 7a-ilie Mai t1r=iu, c1.d 3e/i 7i u. o- a5u.s, dac0 30 a-u=0 s0 co:or1/i o clip0 1. lu-e, poate .u 3or -ai 7i .ea5u.suri# Atu.ci .u -ai e .e3oie s0 30 spu. de ce 7olos 3)a9 putea 7i# Eu de/i. 4sesa-ul6 casei Guer-a.tes 9i a tuturor ace lora care -erit0 cai u9a lor s0 se desc<id0 lar; 1. 7a/a
+91

du-.ea3oastr0# Eu 3oi 5udeca, eu 3oi aprecia, 9i 1./ele; s0 <ot0r0sc clipa# Pe.tru -o-e.t, s1.te/i u. catecu-e.# Pre=e./a du-.ea3oastr0 acolo a3ea ce3a sca.dalos# 1. ai.te de toate, tre:uie e3itat0 i.dece./a# 3 A- 3rut s0 pro7it de 7aptul c0 do-.ul de C<arlus 3or:ea de aceast0 3i=it0 la doa-.a de Villeparisis ca s0)l 1.tre: e@act ce 7el de rude s1.t, cu- este .0scut, dar 1. ) tre:area -i)a ie9it alt7el de pe :u=e dec1t a9 7i 3rut, 9i a- 1.tre:at ce era 7a-ilia Villeparisis# F Doa-.e, r0spu.sul .u este u9or, 1-i$spuse do-.ul de C<arlus cu o 3oce care parc0 alu.eca peste cu3i.te# Este 1.toc-ai ca 9i cu- -)a/i# 1.tre:a ci.e e 7a-ilia 4.i-ic6# M0tu9a -ea care poate s0)9i per-it0 orice, a a3ut c<e7ul s0 se$ rec0s0toreasc0 cu u. oarecare do-. T<irio. de .i-ic, 9i ast7el a dat de p0-1.t cu u.ul di. cele -ai -ari .u-e ale 2ra./ei# Acest T<irio. a cre=ut c0 poate, 70r0 s0 5e7uiasc0 pe .i-e.i, s0)9i ia .u-ele aris ) tocratic al u.ei 7a-ilii sti.se, ca 1. ro-a.e# Istoria .u .e spu.e dac0 a 7ost ispitit de La Tour d$Au3er;.e, dac0 a 9o30it 1.tre Toulouse 9i8 Mo.t-ore.cA# 1. tot ca=ul, a ales altce3a 9i a de3e.it do-.ul de Villeparisis# Cu- 7a ) -ilia riu -ai e@ist0 di. 1!*+, a- socotit c0 3oia .u-ai s0 arate c0 el este u. do-. ori;i.ar di. Villeparisis, o -ic0 localitate )li.;0 Paris, c0 are u. -ic :irou de .otar sau o 7ri=erie la Villeparisis# Dar -0tu9a -ea .)a 1./e ) les lucrurile ast7el F de alt-i.teri a a5u.s la 31rsta c1.d .u -ai 1./ele;i .i-ic# Ea a preti.s c0 acest -arc<i=at e@ist0 1. 7a-ilie, .e)a scris la to/i, a 3rut s0 le;ali=e=e lucrurile, .u 9tiu de ce# De 3re-e cee iei u. .u-e la care .u ai dreptul, este -ai :i.e s0 .u 7aci at1ta lar-0, ca :u.a .oastr0 priete.0, care se preti.de co.tes0 de M# 9i care, cu toate s7aturile doa-.ei Alp<o.se de Rotsc<ild, a re7u=at s0 1.;roa9e pu.;a &71.tului Petru pe.tru u. titlu care .u a3ea s0 de3i.0 -ai ade30rat pri. aceasta#$ Ceea ce este -ai .osti- e c0 de atu.ci -0tu9a -ea a 70cut u. trust al tuturor portretelor ade30ra/ilor Villepa) risis cu care r0posatul T<irio. .)a3ea r/ici o le;0tur0 de rude.ie# Castelul -0tu9ii -ele a de3e.it u. 7el de l0ca9 de acaparare a acestor portrete, aute.tice sau .u, 7lu@ul lor cresc1.d acoper0 u.ii Guer-a./i 9i u.ii Co.de care
+9+

totu9i .u s1.t de lep0dat# Ne;ustorii de ta:louri 1i 7a:ric0 ast7el de portrete 1. 7iecare a.# Ea are c<iar 1. su7ra;eria ei de la /ar0 u. portret al lui &ai.t)&i-o. di. cau=a pri) , -ei c0s0torii a .epoatei acestuia cu u. do-. de Ville) parisis, de9i autorulMe-o-_or poate tre=i i.teresul -u) sa7irilor pri. alte titluri dec1t acela de a 7i 7ost str0:u.icul do-.ului T<irio.# Doa-.a de Villeparisis 7ii.d .u-ai doa-.a T<irio., co-plet0 c0derea pe care o 1.cepuse 1. -i.tea -ea, c1.d 30=use-8 alc0tuirea 1-pestri/at0 a salo.ului ei) G0sea.edrept ca o 7e-eie ale c0rei titlu 9i .u-e erau 7oarte re) ce.te s0 poat0 da ilu=ii co.te-pora.ilor 9i s0 tre:uie s0 dea ilu=ii posterit0/ii, ;ra/ie priete.iilor ei re;ale# Doa-.a de Villeparisis rede3e.i.d ceea ce -i se p0ruse c0 este 1. copil0ria -ea, o doa-.0 care .)are .i-ic aristocratic, -i s)a p0rut c0 acele ru:ede.ii -ari care o 1.co.5urau r0-1.eau str0i.e de ea# Nu 1.cet0 .iciodat0 s0 7ie dr0) ;u/0 cu .oi# M0 ducea- u.eori s0 o 30d 9i)-i tri-itea adesea c1te)o a-i.tire# Dar .)a3ea- de loc i-presia c0 ea ar 7i 70cut parte di. 7o:ur;ul &ai.t)Ger-ai. 9i dac0 ar 7i tre:uit s0)i cer 3reo i.7or-a/ie, ar 7i 7ost u.a di. cele di. ur-0 persoa.e c0reia -)a9 7i adresat# F Duc1.du)30 actual-e.te 1. lu-e, ur-0 do-.ul de C<arlus, .)a/i 7ace dec1t s0 30 co-pro-ite/i situa/ia, de) 7or-1.du)30 i.teli;e./a 9i caracterul# Ar tre:ui s0 30 supra3e;<ea/i -ai cu sea-0 priete.iile du-.ea3oastr0# Pute/i a3ea a-a.te, dac0 7a-ilia du-.ea3oastr0 .u 3ede 3reu. .ea5u.s, .ici .u -0 pri3e9te 9i .ici .u pot dec1t s0 30 1.cura5e=, t1.0r 9tre.;ar, t1.0r 9tre.;ar care o s0 tre) :uiasc0 1. cur1.d s0)9i rad0 :ar:a, 1-i spuse el, ati.;1.) du)-i :0r:ia# Dar ale;erea priete.iilor -asculi.e are alt0 1.se-.0tate# Opt di. =ece s1.t .i9te tic0lo9i, .i9te -i=e) ra:ili 1. stare s0 30 7ac0 u. r0u pe care .u)l 3e/i putea dre;e .iciodat0# Iat0, .epotul -eu &ai.t)Loup este, la ri) ;oare, u. :u. ca-arad pe.tru du-.ea3oastr0# Di. pu.ct de 3edere al 3iitorului du-.ea3oastr0, .u 3)ar putea# 7i 1.tru .i-ic de 7olos, dar eu s1.t a5u.s 1. aceast0 pri3i./0# Ri la ur-a ur-ei, dup0 c1te cred, -i se pare c0 el .u pre) =i.t0 .ici u. .ea5u.s dac0 ar 7i 3or:a s0 ias0 cu du-.ea) 3oastr0, c1.d 3e/i 7i s0tul de -i.e# Cel pu/i., e u. :0r)
3'.

:at, .u e u.ul di. acei e7e-i.a/i cu- 1.t1l.e9ti at1/ia as) t0=i, care par a 7i .i9te ti.eri 9arlata.i 1. stare s0)9i co.) duc0 -1i.e 3icti-ele .e3i.o3ate la e9a7od# Nu cu.o9tea1./elesul acestei e@presii de 4ar;ot6 : 49arlata.6# Orici.e ar 7i cu.oscut)o ar 7i 7ost tot at1t de surpri.s ca -i.e# Oa-e.ilor de lu-e le place adesea s0 3or:easc0 1.4ar;ot6 9i celor ce pot 7i 1.3i.ui/i de a.u-ite lucruri le place s0 arate c0 .u se te- de loc s0 3or:easc0 de ele# Do3ad0 de .e3i.o30/ie 1. oc<ii lor# Dar au pierdut -0sura, .u)9i -ai dau sea-a de .i3elul de la care o a.u-it0 ;lu-0 ar de) 3e.i prea special0, prea 5i;.itoare, 9i 30 7i -ai de;ra:0 do3ada corup/iei dec1t a .ai3it0/ii# Nu e ca ceilal/i, e dr0) ;u/, e 7oarte serios# Nu -)a- putut a:/i.e s0 .u sur1d de acest epitet 4se) rios6 c0ruia i.to.a/ia pe care i)o d0dea do-.ul de C<arlus par c0)i co.7erea 1./elesul de 43irtuos6, de 4r1.duit6, a9a cu- se spu.e despre o t1.0r0 lucr0toare c0 e serioas0# I. acest -o-e.t trecu u. :ir5ar care -1.a di. 7u.dul tr0) surii u.de luase loc pe peri.i, cu aerul pe 5u-0tate :eat# Do-.ul de C<arlus 1l opri repede# 'ir5arul parla-e.t0 o clip0# F 1. ce direc/ie -er;i U F I. direc/ia du-.ea3oastr0 >ceea ce -)a -irat, c0ci do-.ul de C<arlus re7u=ase -ai -ul/i :ir5ari cu la.ter.e de aceea9i culoare?# F Dar .u 3reau s0 -0 -ai urc pe capr0# V0 sup0r0 dac0 r0-1. 1. tr0sur0 U F Nu, dar d0 5os co9ul# I. s71r9it, ;1.di/i)30 la pro pu.erea -ea, 1-i spuse do-.ul de C<arlus 1.ai.te de a .e desp0r/i, 30 las c1te3a =ile de ;1.dire, scrie/i)-i# Repet, 3a tre:ui s0 30 30d 1. 7iecare =i 9i s0 pri-esc ;ara./ii de lealitate, de discre/ie pe care, de alt-i.teri -0rturisesc, -i se pare c0 le o7eri/i# Dar a- 7ost at1t de -ult 1.9elat 1. 3ia/0 de apare./e, 1.c1t .u -ai 3reau s0 -0 -ai 1.cred 1. ele# Ce dracu, cel pu/i. a- dreptul ca 1.ai.te de a -0 desp0r/i de o co-oar0 s0 9tiu 1. -1i) .ile cui o 1.credi./e=# 1. s71r9it, aduce/i)30 :i.e a-i.te de ceea ce 30 o7er, s1.te/i ca ]ercule F a c0rui -uscu latur0 puter.ic0, di. p0cate pe.tru du-.ea3oastr0, .u -i se pare c0 o poseda/i F la r0scrucea a dou0 dru-uri, 1.cerca/i s0 .u re;reta/i toat0 3ia/a c0 .u l)a/i ales pe
3'2

acela care ducea la 3irtute# Cu-, spuse el :ir5arului, 1.) c0 .)ai co:or1t co9ul U Voi str1.;e c<iar eu arcurile# Cred de alt7el c0 ar tre:ui s0 -1. caii, dat 7ii.d <alul 1. ca re -i se pare c0 e9ti# Ri s0ri l1.;0 :ir5ar, 1. 7u.dul tr0surii, care por.i 1. trap 1.ti.s# I. ce -0 pri3e9te, cu- a- a5u.s acas0 a- dat de o co.3ersa/ie ide.tic0 cu aceea care a3usese loc pu/i. -ai 1.ai.te 1.tre 'loc< 9i Norpois, dar su: o 7or-0 -ai scur) t0, i.ter3etit0 9i cu-plit0: era o ceart0 1.tre matre ul .ostru d'hotel! dreA7usard, 9i acela al Guer-a./ilor care era a.tidreA7usard# Ade30rurile 9i co.tra)ade30rurile care se cioc.eau sus, la i.telectualii di. Li;a Patriei 7ra.) ce=e 9i di. aceea a Drepturilor o-ului, se r0sp1.deau 1.) tr)ade30r p1.0 1. straturile adi.ei ale poporului# Do-.ul Rei.ac<t -a.e3ra, pri. se.ti-e.te, oa-e.i pe care .u)i 30=use .iciodat0, c1t0 3re-e pe.tru el a7acerea DreA7us se pu.ea .u-ai 1. -i.tea lui ca o teore-0 ire7uta:il0 9i pe care o 4de-o.stra6, 1. ade30r, pri. cel -ai ui-itor succes a politicii ra/io.ale >succes 1-potri3a 2ra./ei, spu) .eau u.ii? care s)a 30=ut 3reodat0# I. doi a.i 1.locui u. ;u3er. 'illot pri.tr)u.ul Cle-e.ceau, sc<i-:0 p1.0 1. te-elie opi.ia pu:lic0, 1l scoase di. 1.c<isoare pe PicEuart ca s0)l pu.0, i.;rat, 1. 7ru.tea Mi.isterului de R0=:oi# Poate c0 acest ra/io.alist care -a.e3ra -ul/i-ile era la r1.dul s0u -a.e3raC de asce.de./a sa# C1.d siste-ele 7ilo=o7ice care co./i. cel -ai -ult ade30rul s1.t dictate autorilor lor, 1. ulti-0 a.ali=0, de u. -oti3 se.ti-e.tal, cu- s0 presupui c0 1.tr)o si-pl0 a7acere politic0 a9a cuera a7acerea DreA7us .i9te -oti3e de acest soi .u ar putea co.duce 5udecata celui ce ra/io.ea=0 70r0 9tirea lui U 'loc< credea c0 9i)a ales dreA7usis-ul pe c0i lo;ice, dar 9tia totu9i c0 .asul, pielea 9i p0rul 1i 7useser0 i-puse de rasa$ lui# 20r0 1.doial0, 5udecata e -ai li:er0 8 cu toate acestea ea ascult0 de a.u-ite le;i pe care totu9i .ii 9i le)a dat# Ca=ul celor doi matre d'hotel! al Guer-a./ilor 9i al .ostru era deose:it# Valurile% celor dou0 cure.te, dreA7usist 9i a.tidreA7<sist, care di3i=au 2ra./a de sus 1. 5os erau destul de li.i9tite, dar rarele ecouri pe care le
+9S

st1r.eau erau si.cere# C1.d au=eai 1. toiul u.ei discu/ii pe ci.e3a care se dep0rta de :u.0 3oie de A7acere 3esti.d pe ascu.s o politic0 .ou0, 1.deo:9te 7als0, dar totdeau.a dorit0, puteai i.duce orie.tarea dori./elor sale dup0 o:iec) tul predilec/iilor lui# Ast7el se 1.7ru.tau, 1. u.ele pri3i./i r de o parte u. apostolat s7ios, de alta o s71.t0 i.di;.are# Cei doi matre ii d'hotel pe care i)a- au=it c1.d -)a1.tors acas0 70ceau e@cep/ie de la re;ul0# Al .ostru d0dea s0 se 1./elea;0 c0 DreA7us era 3i.o3at, al Guer-a./ilor c0 era .e3i.o3at, .u ca s0)9i ascu.d0 co.3i.;erile, ci di. r0utate 9i, di. str09.icia 5ocului# "atre ul .ostru d'hotel! .e7ii.d si;ur c0 re3i=uirea 3a a3ea loc, 3oia s0)i r0peasc0 matre ului d'hotel al Guer-a./ilor :ucuria de a crede c0 o cau=0 dreapt0 7usese 1.7r1.t0# Ma1tre)ul d'hotel al Guer) -a./ilor credea c0 1. ca=ul c1.d s)ar respi.;e re3i=uirea, al .ostru 3a 7i 9i -ai .ec05it, 30=1.d c0 .e3i.o3atul este -e./i.ut pe I.sula Dracului# M)a- urcat la -i.e 9i a- ;0sit)o pe :u.ica 1.c0 9i -ai su7eri.d0# De c1t3a ti-p, 70r0 s0 prea 9tie ce are, se pl1.;ea c0 e :ol.a30# Nu-ai c1.d s1.te- :ol.a3i .e d0- sea-a c0 .u tr0i- si.;uri, ci 1.l0./ui/i de o 7ii. ) /0 di.tr)u. re;. deose:it, de care .e desparte o pr0 ) pastie, care .u .e cu.oa9te 9i de care e cu .eputi./0 s0 .e 7ace- 1./ele9i : trupul .ostru# Orice t1l<ar a- 1.) t1l.i 1. cale, poate a- reu9i s0)l 7ace- se.si:il la i. ) teresul s0u perso.al dac0 .u la .e.orocirea .oastr0# Dar a cere -il0 trupului 1.sea-.0 s0 .e adres0- u.ei cara ) cati/e, pe.tru care cu3i.tele .oastre .u pot a3ea -ai -ult 1./eles dec1t =;o-otul apei 9i cu care .e)a- 1. ) ;ro=i dac0 a- 7i co.da-.a/i s0 tr0i- 1-preu.0# I.dis ) po=i/iile :u.icii treceau adesea .e:0;ate 1. sea-0 de ate./ia ei 1.dreptat0 totdeau.a spre .oi# C1.d su7erea prea -ult de pe ur-a lor, se str0duia 1. =adar s0 le 1.) /elea;0, ca s0 reu9easc0 s0 le 1.3i.;0# Dac0 7e.o-e.ele :ol.03icioase al c0rui teatru era trupul ei r0-1.eau o: ) scure 9i .u puteau 7i 1./elese de -i.tea :u.icii, ele erau li-pe=i 9i i.teli;i:ile 70pturilor care 70ceau parte di. acela9i re;. 7i=ic cu, ele, acelora c0rora spiritul o-e.esc a s71r9it pri. a li se adresa, ca s0 1./elea;0 ceea ce)i spu.e trupul, dup0 cu- 1. 7a/a r0spu.surilor u.ui str0 i. cau/i u. co-patriot care 3a slu5i drept t1l-aci# Ele +9,

pot sta de 3or:0 cu trupul .ostru, spu.1.du).e dac0 -1.ia lui e -are sau se 3a potoli 1. cur1.d# Cottard, care 7usese c<e-at s0 o 3ad0 pe :u.ica 9i .e plictisise 1.tre:1.du).e cu u. sur1s iste/, 1.c0 di. pri-a clip0 1. care)i spusese- c0 :u.ica era :ol.a30 : 4'ol.a30 U Cel pu/i. .u e o :oal0 diplo-atic0 U6 Ca s0 potoleasc0 a;i ) ta/ia :ol.a3ei, Cottard 1.cerc0 re;i-ul lactat# Dar 3e9 ) .icele supe cu lapte .u)i 70cur0 .ici u. :i.e, :u.ica pu.1.d prea -ult0 sare 1. ele >Yidal .u)9i 70cuse 1.c0 descoperirile, ale c0rei .ea5u.suri .u se cu.o9teau pe atu.ci?# C0ci -edici.a 7ii.d u. co-pe.diu de erori suc ) cesi3e 9i co.tradictorii ale -edicilor, recur;1.d la cei -ai :u.i ai -arele .oroc de)a i-plora u. ade30r care 3a 7i recu.oscut 7als peste c1/i3a a.i# Ast7el 1.c1t a cre de 1. -edici.0 ar 7i supre-a .e:u.ie, dac0 a .u crede 1. ea .u ar 7i u.a 9i -ai -are, c0ci di. aceast0 suprapu.ere de erori s)au despri.s, cu ti-pul, u.ele ade30ruri##Cottard reco-a.dase s0 i se ia te-peratura# A- c0utat u. ter ) -o-etru# Tot tu:ul era aproape ;olit de -ercur# A:ia deose:eai, ascu.s0 1. 7u.dul -icului re=er3or, sala-a. ) dra de ar;i.t care p0rea -oart0# A- i.trodus tu:ul de sticl0 1. ;ura :u.icii, u.de .)a tre:uit s0)l l0s0- -ult ti-p 8 -ica 3r05itoare .u 1.t1r=iase s0)9i tra;0 oroscopul# A- ;0sit)o .e-i9cat0, coco/at0 la 5u-0tatea 1.0l/i-ii tur.ului ei, de u.de .u se -ai ur.ea, ar0t1.du).e cu preci=iu.e ci7ra pe care i)o solicitase- 9i pe care toate socotelile pe care i le)ar 7i putut 7ace su7letul :u.icii 1. le;0tur0 cu ea ar 7i 7ost i.capa:ile s0 i)o 7ur.i=e=e : (T,( R. A- 1.cercat 1.t1ia dat0 oarecare 1.;ri5orare# Ascuturat cu putere ter-o-etrul ca s0 9ter;e- se-.ul pre3estitor, ca 9i cu- a- 7i putut sc0dea ast7el 1. ace ) la9i ti-p te-peratura pe care o ar0ta# Dar di. p0cate, era 30dit c0 -ica si:il0 lipsit0 de 5udecat0$, .u d0duse 1. -od ar:itrar acest r0spu.s, c0ci a doua =i, a:ia ai.trodus di. .ou ter-o-etrul 1. ;ura :u.icii, 9i aproa pe i.sta.ta.eu, ca di.tr)u. si.;ur salt, a31.d si;ura./a 9i i.tui/ia u.ui 7apt pe care .oi .u)l putea- deslu9i, -ica pro7et0 se opri 1. acela9i pu.ct, 1.tr)o .e-i9care .e1.duplecat0, 9i .e ar0t0 iar09i aceea9i ci7r0 (T,( pe lu5erul ei sc1.teietor# Nu spu.ea dec1t at1t, dar orice dori./0, orice 3oi./0, orice ru;0-i.te, ar 7i 7ost =adar)
3'-

.ice, parc0 era surd0 8 acesta era ulti-ul ei cu31.t pre) 3estitor 9i a-e.i./0tor# Atu.ci, ca s0 o sili- s0)9i sc<i-:e r0spu.sul, .e)aadresat altei 70pturi di. acela9i re;., dar -ai puter.ic0 ce .u se -ul/u-e9te s0 1.tre:e trupul, ci poate s0)i po)8 ru.ceasc0, u. a.tipiretic de acela9i soi ca 9i aspiri.a, care .u se 1.tre:ui./a 1.c0 pe atu.ci# N)a- reu9it s0 co:or1- ter-o-etrul su: (!,S, 1. .0de5dea c0 .u 3a -ai urca# A- silit)o pe :u.ica s0 ia acest% a.tipiretic 9i a- pus di. .ou ter-o-etrul# Dup0 cu- u. pa=.ic .e1.duplecat c0ruia 1i ar0/i poru.ca u.ei autorit0/i supe) rioare pe l1.;0 care ai pus o 3or:0 :u.0 9i care ;0si. d)o 1. ordi.e, r0spu.de : 41. re;ul0, .)a- .i-ic de spus, de 3re-e ce a9a stau lucrurile, pute/i trece6, de data , aceasta pa9.ica 3i;ile./0 .u se ur.i di. loc# Parc0 spu.ea -oroc0.oas0 : 4La ce 3)ar slu5i U De 3re-e ce cu.oa9te/i c<i.i.a, ea 1-i 3a poru.ci s0 .u -0 ur.esc, o dat0, de =ece ori, de dou0=eci de ori# Apoi, 3a oste.i, o cu.osc, 3ede/i)30 de trea:0# N)o s0 dure=e totdeau.a# Nu 3e/i 7i a5u.s la .ici u. re=ultat6# Atu.ci :u.ica 1.cerc0 1. ea pre=e./a u.ei 7ii./e care cu.o9tea -ai :i.e trupul o-e.esc dec1t :u.ica 8 pre) =e./a u.ei co.te-pora.e a raselor disp0rute, pre=e./a celui di.t1i ocupa.t F cu -ult a.terior =0-islirii o-ului ;1.ditor 8 si-/i acest aliat -ile.ar care o pip0ia, B c<iar destul de tare, la cap, la i.i-0, la cot, recu.o9tea locurile, or;a.i=1.d totul pe.tru lupta preistoric0 ce a3u loc 1.dat0# Dup0 ce PAt<o. 7u .i-icit, 7e:ra 7u 1.3i.s0 de ele-e.tul c<i-ic puter.ic, c0ruia :u.ica ar 7i 3rut s0)i -ul/u-easc0,# de)a lu.;ul re;.urilor, trec1.d peste toate a.i-alele 9i 3e;etalele# Era e-o/io.at0 de aceast0 1.tre3edere pe care o a3usese 1. po7ida at1tor 3eacuri, cu u. ele-e.t a.terior 1.su9i cre0rii pla.telor# La r1.dul s0u ter-o-etrul, ca o Parc0 pe.tru -o-e.t 1.3i.s0 de u. =eu -ai 3ec<i, 1/i /i.ea .e-i9cat 7usul s0u de ar;i.t# Dar di. p0cate, alte 70pturi i.7erioare pe care o-ul le)a dresat s0 ;o.easc0 aceste 31.aturi -isterioase pe care .u le poate$ur-0ri 1. ad1.cul s0u, .e aduceau, .e-iloase, =il.ic o ci7r0 sla:0 de al:u-i.0, dar destul de sta/io.ar0, ca s0 par0 c0 era 1. le;0tur0 cu o stare persiste.t0 pe care .u o deslu9ea-# 'er;otte 5i;) +9T

.ise 1. -i.e i.sti.ctul scrupulos care)-i su:ordo.a i.) teli;e./a, c1.d 1-i 3or:ise de doctorul du 'oul:o. ca de u. -edic care .u -0 3a plictisi, care 3a ;0si trata ) -e.te, 1. apare./0 ciudate, dar care s)ar adapta cu ciu ) d0/e.iile i.teli;e./ei -ele# Dar ideile se tra.s7or-0 1. .oi, ele 1.3i.; re=iste./ele pe care i le opu.e- la 1. ) ceput 9i se <r0.esc cu :o;ate re=er3e i.telectuale ;ata pre;0tite, care .u 9ti- c0 s1.t 70cute pe.tru ele# Cuse 1.tD-pl0 c0 de 7iecare dat0 cu3i.tele, 1. le;0tur0 cu ci.e3a pe care .u)l cu.oa9te-, au 3irtutea de a tre=i 1. .oi ideea u.ui -are tale.t, u.ui soi de ;e.iu, 1. ad1.) cul -i./ii -ele 1l 70cea- pe doctorul du 'oul:o. s0 :e) .e7icie=e de aceast0 1.credere pe care .e)o i.spir0 acel ce percepe ade30rul cu u. oc<i -ai p0tru.=0tor dec1t al altcui3a# 2ire9te, 9tia- c0 era -ai de;ra:0 specialist 1. :oli .er3oase, cel c0ruia, 1.ai.te de a -uri, C<arcot 1i pre3estise c0 3a do-.i asupra .eurolo;iei 9i psi<iatri ) ei# 4A< M .u 9tiu, se prea poate6, spuse 2ra.9oise care era de 7a/0 9i au=ea 1.t1ia oar0 .u-ele lui C<arcot ca 9i pe acela al lui du 'oul:o.# Ceea ce .)o 1-piedica de loc s0 spu.0 : 4&e prea poate6# I. ase-e.ea ca=uri, e@ ) presiile ei : 4se prea poate6, 4poate c06, 4.u 9tiu6, te scoteau di. -i./i# Parc0)/i 3e.ea s0)i r0spu.=i : 42ire9 te c0 .u 9tii, c0ci <a:ar .)ai de lucrul despre care e 3or:a 8 cu- se poate s0 spui c0 se prea poate sau .u, at1t ti-p c1t .u 9tii .i-ic U I. orice ca=, acu- .u -ai po/i spu.e c0 .u 9tii ce i)a spus C<arcot lui du 'oul:o. etc, acu- 9tii, de 3re-e ce /i)a- spus, 9i e@presiile du) -itale Opoate c0P, Ose prea poateP, s1.t .elalocul lor, de 3re-e ce e lucru si;ur6# 1. ciuda acestei co-pete./e -ai ose:ite 1. -aterie cere:ral0 9i .er3oas0, cu- 9tia- c0 du 'oul:o. era u. -are -edic, u. o- superior, de o i.teli;e./0 i.3e.ti30 9i p0tru.=0toare, a- ru;at)o pe -a-a s0)l c<e-e 9i .0) de5dea c0, d1.du)9i :i.e sea-a de :oal0, poate o 3a 3i. ) deca, )s71r9i pri. a 1.3i.;e tea-a c0 a- speria)o pe :u ) .ica dac0 a- aduce u. co.sulta.t# Ma-a se <ot0r1 -ai ales pe.tru c0, 1.cura5at0 i.co.9tie.t de Cottard, :u.i ) ca .u -ai ie9ea di. cas0, .ici .u se -ai d0dea 5os di. pat# 1. =adar .e r0spu.dea citi.d scrisoarea doa-.ei de &e3i;.e despre doa-.a de La 2aAette : 4&e spu.ea c0 +99

era .e:u.0 c0 .u -ai 3oia s0 ias06# &pu.ea- celor prea ;r0:i/i 1. 5udecata lor 8 4Doa-.a de La 2aAette .u e .e:u.0, 9i -0 -ul/u-esc cu at1t M A tre:uit s0 -oar0 ca s0 arate c0 a3ea dreptate c1.d .u -ai ie9ea6# Du 'o) ul:p., care 7u c<e-at, dac0 .u se 1.scrise 1. 7als 1- ) potri3a doa-.ei de &e3i;.e pe care .)o cu.o9tea, .u)i d0du dreptate :u.icii# 1. loc s)o asculte, de9i a/i.ti spre ea pri3irile sale -i.u.ate 1. care poate se ascu.dea ilu=ia de a cerceta a-0.u./it pe :ol.a30 sau dori./a de a)i da aceast0 ilu=ie, care p0rea spo.ta.0 dar care de3e.ise -a9i.al0, sau ca s0 .u o lase s0 3ad0 c0 se ;1.dea la cu totul altce3a, sau ca s0 pu.0 st0p1.ire pe ea, F 1.cepu s0 3or:easc0 de 'er;otte# F A< M cred 9i eu, doa-.0, e -i.u.at, a3e/i drep) tate s0 30 plac0# Dar care carte a lui o pre7era/iU A< M6 Ade30rat M Doa-.e, poate c0 e 1.tr)ade30r cea -ai :u) .0# E 1. orice ca= ro-a.ul s0u cel -ai :i.e co-pus :, Clara e 7oarte dr0;u/0 8 iar di.tre perso.a5ele :0r:0te9ti care 30 e cel -ai si-patic U A- cre=ut la 1.ceput c0 discuta cu ea literatur0 pe.) tru c0)l plictisea -edici.a, poate ca s0 do3edeasc0 u. ori=o.t lar;, :a c<iar, 1.tr)u. scop -ai terapeutic, ca s0 dea 1.credere :ol.a3ei, s0)i arate c0 .u e 1.;ri5orat, s0 o distre=e# Dar -ai t1r=iu a- 1./eles c0 7ii.d 1.deo ) se:i re-arca:il ca alie.ist 9i 1. 3ederea 3iitoarelor sale studii asupra creierului, pri. 1.tre:0rile sale 3ruse s0)9i dea sea-a dac0 -e-oria :u.icii era .eati.s0# Apoi 1i puse 1. sil0 .i9te 1.tre:0ri 1. le;0tur0 cu 3ia/a ei, cu oc<iul 1.tu.ecat 9i 7i@# Apoi, ca 9i cu- 9i)ar 7i dat de) odat0 sea-a de ade30r 9i <ot0r1t s0)l descopere cu orice pre/, cu u. ;est preala:il care parc0 a:ia se li-pe=ea, dep0rt1.du)se de 3alul ulti-elor 9o30iri pe care le pu) tuse a3ea 9i a tuturor o:iec/iu.ilor pe care le)a- 7i pu) tut 7ace, pri3i.d)o pe :u.ic0 cu u. oc<i lucid, .est1.)8pe.it 9i parc0 1. s71r9it pe u. tere. solid, pu.ct1.d cu3i.tele cu u. su.et :l1.d 9i atr0;0tor c0ruia i.teli;e./a 1i .ua./a toate i.7le@iu.ile, >1. tot ti-pul 3i=itei 3ocea lui st0rui de alt-i.teri a9a cu- era totdeau.a, -1.);1ietoare, iar su: spr1.ce.ele sale 7oarte stu7oase oc<ii s0i iro.ici sclipeau de :u.0tate? :
.11

F V0 3e/i 3i.deca, doa-.0, spuse el -ai cur1.d sau -ai t1r=iu, 9i depi.de .u-ai de du-.ea3oastr0 ca s0 30 3i.deca/i c<iar ast0=i, c1.d 3e/i 1./ele;e c0 .)a3e/i .i-ic 9i c1.d 30 3e/i 7i reluat 3ia/a o:i9.uit0# Mi)a/i spus c0 .u -1.ca/i 9i .u ie9i/i# F 'i.e, do-.ule, dar a- pu/i.0 7e:r0# 1i pip0i pulsul# F Nu acu-, 1. orice ca=# Apoi, ce scu=0 -i.u.at0 t Nu 9ti/i c0 /i.e- la aer, c0 supraali-e.t0- tu:erculo9ii care au p1.0 la (9d# F Dar a- pu/i.0 al:u-i.0# F N)ar tre:ui s0 9ti/i# A3e/i ceea ce a- descris su: .u-ele de al:u-i.0 -i.tal0# Cu to/ii a- a3ut, 1. cursul u.ei i.dispo=i/ii, -ica .oastr0 cri=0 de al:u-i.0 pe care -edicul .ostru, se-.al1.du).e)o, s)a ;r0:it s0 o 7ac0 dura:il0# Paralel cu :oala pe care -edicii o 3i.dec0 cu doctorii >se spu.e cel pu/i. c0 lucrul acesta s)a 1.t1-) plat u.eori?, ei produc =eci de :oli u.or oa-e.i s0.0 to9i, i.ocul1.du)le acel a;e.t pato;e. de o -ie de ori -ai 3irule.t dec1t to/i -icro:ii, ideea c0 este :ol.a3# Ase-e.ea credi./0, care ac/io.ea=0 puter.ic asupra tepera-e.tului oricui, are o deose:it0 e7icacitate la .er 3o9i# &pu.e/i)le c0 o 7ereastr0 1.c<is0 s)a desc<is 1. spatele lor, 1.cep s0 str0.ute, dac0)i l0sa/i s0 cread0 c0 le)a/i pus -a;.e=ie 1. sup0, 1i 3or apuca colicele, dac0 le spu.e/i c0 le)a/i 70cut o ca7ea -ai tare ca de o:icei, .u 3or 1.c<ide oc<ii toat0 .oaptea# Credc/i)-0, doa-.0, .u -)a- -ul/u-it .u-ai s0 30 e@a-i.e= oc<ii, s0 aud 7elul 1. care 30 e@pri-a/i, ce spu., dar -i)a 7ost dea) 5u.s s0) 30d pe 7iica 9i pe .epotul du-.ea3oastr0 care 30 sea-0.0 at1t de -ult, ca s0 30d cu ci.e a- a 7ace# F Dac0 doctorul 1i 1.;0duie, :u.ica s)ar putea du ce s0 ia loc pe o alee li.i9tit0 pe C<a-ps)ElAsees, l1.;0 -asi3ul 1. 7a/a c0ruia te 5ucai alt0dat0, 1-i spuse -a-a co.sult1.du)l ast7el i.direct pe du 'oul:o. 9i a c0rei 3oce lu0 di. aceast0 prici.0 o i.7le@iu.e at1t de s7ioa s0 9i de respectuoas0 pe care .)ar 7i a3ut)o dac0 .u -i s)ar 7i adresat .u-ai -ie# Doctorul se 1.toarse spre :u.ic0)-ea ca 9i cu- .u era -ai pu/i. cult dec1t sa 3a.t : $ ,
(*1

F Duce/i)30 la C<a-ps)ElAsees, doa-.0, l1.;0 -a si3ul de da7i. care)i place .epotului du-.ea3oastr0# Da7i.ul 30 3a 7i priel.ic, puri7ic0# Dup0 ce a e@ter-i.at pe 9arpele PAt<o., #Apollo. 9i)a 70cut i.trarea la Delp<i# cu o ra-ur0 de da7i. 1. -1.0# Voia s0 se 7ereasc0 ast7el de ;er-e.ii -ortali ai a.i-alului 3e.i.os# Vede/i c0 da7i.ul e cel -ai 3ec<i, cel -ai 3e.era:il 9i a9 ad0u;a F ceea ce e de -are pre/ at1t 1. terapeutic0 precu- 9i 1. pro7ila@ie F cel -ai 7ru-os a.tiseptic# Cu- -edicii 1.3a/0 o :u.0 parte di. 9tii./a lor de la :ol.a3i, ei s1.t de -ulte ori 1.de-.a/i a crede c0 aceast0 9tii./0 a 4pacie./ilor6 este aceea9i la to/i, 9i le place s0 ui-easc0 pe :ol.a3ul la al c0rui c0p0t1i se a7l0, cu 3reo o:ser3a/ie pe care au 1.30/at)o de la cei pe care i)au 1.;ri5it 1. trecut# De aceea, doctorul du 'oul:o. spuse :u.icii, cu acel sur1s 7i. de pari=ia., care st1.d de 3or:0 cu u. /0ra., .0d05duie9te s0)l ui-easc0 1.tre) :ui./1.d o e@presie dialectal0 : 4Pese-.e c0 31.toasele reu9esc s0 30 adoar-0, pe c1.d cele -ai puter.ice <ip ) .otice dau ;re96# 4Di-potri30, do-.ule, 31.tul -0 1-) piedic0 de)a :i.elea s0 dor-# Dar -edicii s1.t suscep ) ti:ili6# 4A< M6 -ur-ur0 du 'oul:o., 1.cru.t1.du)9i spr1.ce.ele ca 9i cu- l)ai 7i c0lcat pe :0t0tur0, iar i. ) so-.iile :u.icii pe ti-p de 7urtu.0 ar 7i 7ost pe.tru el o i.5urie perso.al0# Ori9icu-, .u a3ea prea -ult a-or) propriu 9i dat 7ii.d c0 era 9i o 4-i.te superioar06, cre ) dea de datoria sa s0 .u ai:0 prea -ult0 1.credere 1. -edici.0 9i)9i redo:1.di se.i.0tatea 7ilo=o7ic0# 1. dori./a ei pasio.at0 de a 7i li.i9tit0 de priete.ul lui 'er;otte, -a-a ad0u;0, 1. #spri5i.ul spuselor lui, c0 o 3ar0 pri-ar0 a :u.icii care su7erise de o a7ec/iu.e .er3oas0, st0tuse 9apte a.i 1.c<is0 1. dor-itorul ei de la Co-:raA, d1.du)se 5os di. pat o dat0 sau de dou0 ori pe s0pt0-D.0# F Vede/i, doa-.0, u. a-0.u.t pe care .u)l cu.o9 tea-, dar pe care 3i l)a9 7i putut spu.e# F Dar, do-.ule, .u s1.t .ici pe departe ca ea, dipotri30, -edicul -eu .u -0 poate co.3i.;e s0 stau cul cat0, spuse :u.ica, 7ie c0 teoriile doctorului o ca- plic tisiser0 sau di. dori./a de a)i supu.e o:iec/iile care s)ar 7i putut aduce, 1. .0de5dea c0 el le)ar co-:ate, 9i
.13

dup0 ce 3a 7i plecat, .)ar -at a3ea .ici o 1.doial0 1. le;0tur0 cu 7ericitul s0u dia;.ostic# F De :u.0 sea-0, doa-.0, ierta/i)-i e@presia, o) -ul .u poate a3ea toate /ic.elile, du-.ea3oastr0 a3e/i altele, .)o a3e/i pe aceasta# Ieri a- 3i=itat o cas0 de s0.0tate pe.tru .euraste.ici# 1. ;r0di.0, u. :0r:at st0 tea 1. picioare pe o :a.c0, .e-i9cat ca u. 7aJir, cu ;1) tul aplecat 1.tr)o po=i/ie care tre:uie s0 7i 7ost 7oarte .epl0cut0# Cu- 1l 1.tre:a- ce 7ace, -i)a r0spu.s, 70r0 s0 se -i9te, .ici s0 1.toarc0 3reu. pic capul : 4Doctore, su70r de reu-atis- 9i s1.t e@pus ;uturaiului, -) a-i9cat prea -ult 9i 1. ti-p ce -0 1.c0l=ea- ast7el pros ) te9te, ;1tul -eu era 1. co.tact cu 7la.elele -ele### Dac0 l) a9 dep0rta acu- de 7la.ele 1.ai.te de a -0 r0cori, s1.t si;ur c0 -0 ale; cu o 1./epe.eal0 9i poate c<iar cu o :ro.9it06, 1.tr)ade30r, s)ar 7i ales cu ele# 4&1.te/i u. tip de .euraste.ic6, i)a- spus# Rti/i ce -oti3 -i)a i. 3ocat ca s0)-i do3edeasc0 co.trariul U 1. ti-p ce to/i :ol.a3ii casei, de s0.0tate a3eau -a.ia s0 se c1.t0reas) c0, ast7el 1.c1t direc/ia 7u .e3oit0 s0 pu.0 u. lac0t c1.) tarului ca ei s0 .u)9i petreac0 toat0 =iua c1.t0ri.du)se, el tre:uia silit s0 se urce pe :ascul0, c0ci .u 3oia .ici 1. ruptul capului s0 se c1.t0reasc0# Era 7oarte :ucuros c0 .)a3ea -a.ia celorlal/i, 70r0 s0)9i dea sea-a c0 a3ea -a.ia lui, care)l 7erea de alta# V0 ro; s0 .u 30 si-/i/i 5i;.it0 de co-para/ie, doa-.0, c0ci acest :0r:at care .u 1.dr0=.ea s0)9i 1.toarc0 ;1tul de 7ric0 s0 .u ia u. ;uturai este cel -ai -are poet al ti-pului# E cea -ai -are i.teli;e./0 pe care o cu.osc# V0 ro; s0 1.;0dui/i de)a trece drept .er3oas0# Apar/i.e/i acestei 7a-ilii -a;.i7ice 9i la-e.ta:ile care este sarea p0-1.tului# Toate lucrurile -ari se datoresc .er3o9ilor# Ei, 9i .u al/ii, au 1.te-eiat reli;iile 9i au co-pus capodoperele# O-e.irea .)o s0 9tie .iciodat0 ce le datorea=0 9i -ai cu sea-0 ce 9i c1t au su7erit ei s0 .e dea acest patri-o.iu## Gust0- o -u=ic0 7i.0, ta:louri 7ru-oase, -ii de ;i. ;09ii, dar .u 9ti- c1t i)au costat pe aceia care le)au i.3e.tat, c1te i.so-.ii, pl1.sete, r1suri spas-odice, ur)$ ticDrii, cri=e de ast-, epilepsie tea-0 de -oarte care e cea -ai rea dec1t toate astea, 9i pe care poate c0 o cu.oa9te/i, doa-.0, ad0u;0 el sur1=1.d :u.icii, c0ci tre)
.1.

:uie s0 -0rturisi/i c0 la 3e.irea -ea .u prea era/i li ) .i9tit0# Credea/i c0 s1.te/i :ol.a30, poate pri-e5dios de :ol.a30# Du-.e=eu O9tie si-pto-ele c0rei :oli 30 1.c<i) pui/i c0 descoperi/i 1. du-.ea3oastr0# Nu 30 1.9ela/i, le a3ea/i# Ner3osis-ul este u. i-itator ;e.ial# Nu e@is t0 :oal0 care s0 .u se i-ite de -i.u.e# El i-it0 dila tarea dispepticilor, ;rea/a sarci.ei, arit-ia cardiacilor, 7e:ricitatea tu:erculo9ilor# Aceste si-pto-e 1. stare s0 1.9ele pe -edic, cu- s0 .u)l 1.9ele pe :ol.a3 U A< M s0 .u crede/i c0 30 iau :oala 1. ;lu-0, .u -)a9 apuca s0 )30 1.;ri5esc dac0 .)a9 9ti c0 30 1./ele;# Ri ca do3ad0, .u-ai spo3eda.ia reciproc0 e ci.stit0# V)a- spus c0 .u e@ist0 artist care s0 .)ai:0 o :oal0 .er3oas0, :a -ai -ult, ad0u;0 el, ridic1.d ar0t0torul, .u e@ist0 sa3a.t -are# Voi ad0u;a c0 dac0 el 1.su9i .u este ati.s de o :oal0 .er3oas0, .u e@ist0, s0 .u -0 7ace/i s0 spu. -e ) dic :u., ci -edic corect de :oli .er3oase# 1. patolo;ia .er3oas0, u. -edic care .u spu.e prea -ulte prostii, e u. :ol.a3 pe 5u-0tate 3i.decat, dup0 cu- u. critic e u. poet care .u -ai 7ace 3ersuri 9i u. poli/ist u. <o/ care .u)9i -ai e@ercit0 pro7esiu.ea# Eu, doa-.0, .u -0 cred ca du-.ea3oastr0 al:u-i.uric, .)a- 7o:ia .er3oa s0 a <ra.ei, a aerului, dar .u pot ador-i 70r0 s0 -0 scol de -ai :i.e de dou0=eci de ori ca s0 30d dac0 u9a e 1.c<is0# M0 ducea- s0 re/i. o ca-er0 1. casa de s0 ) .0tate u.de a- dat ieri de poetul care .u)9i putea -i9 ) ca ;1tul, c0ci 1.tre .oi 7ie spus, acolo 1-i petrec 3aca. /a 1.;ri5i.du)-0, c1.d :oala -i s)a a;ra3at 9i -)ao:osit prea -ult 3i.dec1.d pe al/ii# F Do-.ule, .)ar tre:ui cu-3a s0 7ac o cur0 si-i lar0 U spuse :u.ica 1.sp0i-D.tat0# F I.util, doa-.0# Ma.i7est0rile pe care 1e acu=a/i 3or ceda 1. 7a/a cu3i.telor -ele# Apoi, a3e/i pe l1.;0 du-.ea3oastr0 pe ci.e3a 7oarte puter.ic pe care)l 3oi .u-i de acu- 1.ai.te -edicul du-.ea3oastr0# E :oala) du-.ea3oastr0, supra)acti3itatea du-.ea3oastr0 .er3oa s0# Rtiu 1. ce c<ip tre:uie s0 30 3i.dec, dar -0 3oi 7eri de ase-e.ea 3i.decare# Mi)e de a5u.s s0)i poru. cesc# _0resc pe -asa du-.ea3oastr0 o carte de 'er;otte# C1.d 30 3e/i 3i.deca de .er3o=itatea du-.ea3oastr0, .u 30 3a -ai pl0cea# Dar crede/i c0 -)a9 si-/i 1.drituit
.12

s0 sc<i-: pl0cerile pe care ea 3i le procur0, cu o i. ) te;ritate .er3oas0 care ar 7i cu totul i.capa:il0 s0 3i le o7ere# 1.s09i aceste pl0ceri s1.t u. leac puter.ic, poate cel -ai puter.ic #di. toate# Nu, e.er;ia du-.ea3oastr0 .er3oas0 .u -0 sup0r0, li cer .u-ai s0)-i dea ascultare 8 30 1.credi./e= ei# N)are dec1t s0 dea 1.apoi# Puterea pe care o des709ura 1-piedic1.du)30 s0 30 pli-:a/i, s0 -1.ca/i 1.destul0tor, .)are dec1t s0 o 7oloseasc0 70c1.du)30 s0 -1.ca/i, s0 citi/i, s0 ie9i/i, s0 30 distra/i, 1. toate c<ipurile# &0 .u)-i spu.e/i c0 s1.te/i o:osit0# O:oseala e reali=area or;a.ic0 a u.ei idei preco.cepute# Tre:uie s0 1.cepe/i pri. a .u 30 -ai ;i.di la ea# Dac0 a3e/i 3reodat0 3reo -ic0 i.dispo=i/ie, ceea ce se poate i.t1-pla oricui, e ca 9i cu- .)a/i a3ea)o, c0ci 3a 7i 70cut di. du-.ea3oastr0 o s0.0t$oas0 i-a;i.ar0, cuspu.ea TalleAra.d# Iat0, a 1.ceput s0 30 3i.dece, de o 5u-0tate de or0 -0 asculta/i st1.d dreapt0, 70r0 s0 30 7i spri5i.it -0car o dat0, cu pri3irea 3ioaie, cu -i.a :u.0, 9i .ici .u 3)a/i dat sca-a de acest lucru# Doa-.0, a- o.oarea s0 30 salut# Dup0 ce l)a- 1.so/it p1.0 la u90 pe doctorul du 'oul) :o., -)a- 1.tors 1. odaia 1. care -a-a era si.;ur0, durerea care -0 ap0sa de -ai -ulte s0pt0-1.i se ri ) sipi, a-$ si-/it c0 -a-a 3a i=:uc.i de :ucurie 9i o 3a 3edea 9i pe a -ea, a- 1.cercat acea .ep0sare de a 1. ) dura a9teptarea clipei 3iitoare c1.d, l1.;0 .oi ci.e3a 3a 7i e-o/io.at care, 1. alt0 ordi.e de idei, este ca tea-a pe care o 1.cerci c1.d 9tii c0 ci.e3a 3a i.tra ca s0 te sperie pe o u90 1.c0 1.c<is0 8 a- 3rut s0)i spu. -a-ei u. cu31.t, doar 3ocea -i)a a-u/it 9i -)au podidit lacri-ile, a- stat -ult ti-p cu capul re=e-at de u-0 rul ei, pl1.;1.d, ;ust1.d, accept1.d, 1.dr0;i.d6 durerea, acu- c1.d 9tia- c0 ea ie9ise di. 3ia/a -ea, a9a cu- s .e place s0 .e 1.7l0c0r0- cu proiecte 3irtuoase pe care 1-pre5ur0rile .u se 1.;0duie s0 le pu.e- 1. aplicare# 2ra.7oise -0 scotea di. 7ire pe.tru c0 .u lua parte ia :ucuria .oastr0# Era 7oarte e-o/io.at0, c0ci i=:uc.ise o sce.0 1.;ro=itoare 1.tre lac<eu 9i portar care)l p1r1se pe acesta# I. :u.0tatea ei, ducesa i.ter3e.i, resta:ili u. si-ulacru de pace 9i)l iert0 pe lac<eu# C0ci
+* F Guer-a.tes

.17

era :u.0 9i casa ei ar 7i 7ost u. loc ideal, dac0 ea .)ar 7i dat ascultare 4:1r7elor6# Lu-ea a7lase de clte3a =ile c0 :u.ica era :ol.a30 &i 1.cepuse s0 se i.terese=e de starea ei# &ai.t)Loup OP scrisese : <Nu vreau s profit de aceste clipe cind scum pa ta +unic e +olnav ca s *i aduc mai mult dect ni te nvinuiri! de care ea nu e de loc > vinovat. Sar a min*i spunndu *i! fie chiar prin preteri*iune! c nu vot uita niciodat purtarea ta perfid i nu *i voi ierta nici odat c m ai nelat i m ai trdatC. .ii priete.i 7ii.d de p0rere c0 :u.ica era doar i.dispus0 >lu-ea .u 9tia c0 7usese :ol.a30?, -0 ru;aser0 s0 -0 duc s0)i i.t1l.e9c a doua =i la C<a-ps)EIAsees, ca s0 .e duce- s0 7aceo 3i=it0 9i s0 lu0- parte, la /ar0, la o ci.0 care -0 a-u ) =a# N)a3ea- .ici u. -oti3 s0 #re.u./ la aceste dopa pl0ceri# C1.d i se spusese :u.icii c0,$ ur-1.d s0 dea as ) cultare s7aturilor doctorului du 'oul:o., ar tre:ui s0 ias0 acu- -ult la pli-:are, a adus i-ediat 3or:a de C<a-ps)EIAsees# IVli)ar 7i 7osi 7oarte u9or s0 o co.duc acolo 8 I. ti-p ce s)ar a9e=a s0 citeasc0, a9 putea sta:ili, cu priete.ii -ei, locul de 1.t1l.ire ,9i, dac0 -)a9 ;r0:i, a9 a3ea 1.c0 ti-pul s0 apuc tre.ul de Ville)d$A3raA# La -o-e.tul co.3e.it, :u.ica si-/i.du)se o:osit0, .u -ai 3ru s0 ias0# Dar -a-a, i.struit0 de du 'oul:o., a3u e.er;ia s0 se supere 9i s0 o 7ac0 s0 asculte# Pl1.) ;ea cit pe)aci la ;1.dul c0 :u.ica 3a c0dea di. .ou pra d0 acelei sl0:iciu.i .er3oase di. care .u s)ar -ai s-ul ;e# Rareori ti-p a9a $7ru-os 9i cald se 3a .i-eri at1t de :i.e pe.tru pli-:area ei# &oarele sc<i-:1.du)9i locul, i.tercala ici 9i colo, 1. tr0i.icia 7r1.t0 a :alco.ului, -u seli.ele sale .estator.ice 9i d0dea pietrei cioplite o epi der-0 c0ldu/0, u. <alo ide aur .edeslu9it# Cu- 2ra.) 7oise .)a3usese ti-pul s0 tri-it0 u. 4tu:6 7iicei sale,, .e p0r0si dup0 pr1.=# A 7ost c<iar destul de 7ru-os di. parte)i c0 a :i.e3oit s0 i.tre la Qupie. ca s0)l roa;e s0 coase peleri.a pe care :u.ica o pu.ea la pli-:are# Eu 1.su-i, 1.torc1.du)-0$ de la pli-:area -ea de di-i.ea /0, -)adus cu ea la croitor# 4Du-.ea3oastr0 1l adu ce/i aici pe t1.0rul du-.ea3oastr0 st0p1. sau el 30 aduce pe du-.ea3oastr0, sau 3reu. 31.t :u. 9i .orocul 30
.18

aduc pe a-1.doi U6 De9i .u 1.30/ase prea -ult0, carte, Qupie. respecta, 7ire9te, si.ta@a pe care, 1. ciuda str0 da.iilor sale, do-.ul de Guer-a.tes o 3iola# Dup0 ce 2ra.5oise plecase 9i peleri.a 7usese reparat0, :u.ica tre :ui s0 se 1-:race# Re7u=1.d, cu 1.c0p0/1.are, a5utorul -a-ei, 1i tre:ui -ult ti-p s0)9i 7ac0 toaleta, 9i cu-, c1.d 9tia- c0 era s0.0toas0, 9i cu acea ciudat0 i.di7e re./0 7a/0 de p0ri./ii .o9tri at1t ti-p cit tr0iesc, dato rit0 c0reia ei trec pe ulti-ul pla., a- ;0sit c0 e 7oarte e;oist0 pe.tru c0 .u se ;r0:e9te 9i risca- s0 1.t1r=ii, de9i 9tia c0 a- 1.t1l.ire cu priete.ii -ei 9i ur-ea=0 s0 ci.e= la Ville)d$A3raA# Ner0:d0tor, a- co:or1t 1.ai.tea ei, dup0 ce -i se spusese de dou0 ori c0 era ;ata# 1. s71r9it, -) a a5u.s, 70r0 s0 se scu=e de 1.t1r=iere cuse scu=a de o:icei 1. ase-e.ea ca=, ro9ie 9i distrat0 ca o-ul ;r0:it care a uitat 5u-0tate di. lucrurile sale, toc -ai c1.d a- a5u.s la u9a cu ;ea-l1c 1.tredesc<is0 care, 70r0 s0 le 1.c0l=easc0 c1tu9i de pu/i., l0sa s0 i.tre aerul lic<id, =u=0i.d 9i c0ldu/ di. a7ar0 ca i cu- ci.e3a ar 7i desc<is u. re=er3or 1.tre =idurile 1.;<e/ate ale pala tului# # $ F Du-.e=eule, a- uitat c0 ai 1.t1l.ire cu priete.ii t0i, a9 7i putut s0 pu. alt0 peleri.0# A- u. aer at1t de .e.orocit cu asta# I $ # A- 7ost i=:it c0 era at1t de co.;estio.at0 9i a- 1. ) /eles c0, 1.t1r=ii.d, pese-.e se ;r0:ise# Cu- co:oradi. :ir50 la i.trarea aleii Ga:riel, la C<a-ps)EiAsees, a30=ut)o pe :u.ica care se 1.torsese 70r0 s0)-i 3or:easc0 9i se 1.drepta spre -icul 9i 3ec<iul pa3ilio. cu =0:rele 3er=i, u.de o a9teptase- c1.d3a pe 2ra.coise# Acela9i pa=.ic de atu.ci era 9i acu- l1.;0 4-arc<i=06, c1.d, ur) T.1.d)o pe :u.ica care, pro:a:il pe.tru c0)i era ;rea/0, dusese -i.a la ;ur0, a- urcat repede treptele -icului teatru rustic, cl0dit 1. -i5locul ;r0di.ii# La co.trol, ca 1. acele circuri de :1lci u.de cloK.ul, ;ata s0 i.tre 1. sce.0 9i pli. cu 70i.0 1.casea=0 el 1.su9i la u90 pre/ul locurilor, 4-arc<i=a6 percep1.d i.tr0rile era tot acolo, cu :otul ei e.or- 9i .ere;ulat, dat cu ipsos ordi.ar, cu o :o.et0 cu 7lori ro9ii 9i da.tele .e;re peste peruca ei ro9ie# Dar .u cred s0 -0 7i recu.oscut# Pa=.icul, re.u.)
.1-

/1.d de)a -ai supra3e;<ea 3erdea/a cu a c0rei culoare se asorta u.i7or-a lui, st0tea de 3or:0 cu ea# F Va s0 =ic0, s1.te/i tot aici# N)a3e/i de ;1.d s0 ie 9i/i la pe.sie U spu.ea el# F De ce s0 ies 1a pe.sie, do-.ule U Vre/i s0 7i/i at1t de :u. 9i s0)-i spu.e/i u.de -)a9 si-/i -ai :i.e dec1t aici, u.de a9 putea 7i -ai -ul/u-it0 9i a3ea tot 4co.7or tul6 U Apoi, -ereu acest du)te)3i.o, .u e, 9i el o distrac /ie U E ceea ce .u-esc eu -icul -eu Paris 8 clie./ii -ei -0 /i. la cure.t cu tot ce se petrece# Iat0 de pild0, u.ul care a ie9it di. ca:i.0 -ai acu- ci.ci -i.ute, u. -a;is trat, tot ce poate 7i -ai suspus# Ei :i.e M Do-.ule, e@ cla-0 ea ca 9i cu- ar 7i 7ost ;ata s0 sus/i.0 aceast0 a7ir -a/ie pri. 3iole./0 F dac0 a;e.tul autorit0/ii ar 7i 1. cercat s0)i co.teste e@actitatea F de opt a.i, au=i/i, 1. 7iecare =i de la Du-.e=eu, cu- a su.at ora ( e aici, tot deau.a politicos, .iciodat0 u. cu31.t -ai tare dec1t altul, 70r0 s0 -urd0reasc0 3reodat0 ce3a, st0 -ai :i.e de o 5u-0tate de or0 s0)9i citeasc0 =iarele 9i s0)9i 7ac0 -icile .e3oi# 1.tr)o si.;ur0 =i .)a 3e.it# La 1.ceput, .u -i)adat sea-a, dar seara -i)a- spus deodat0 : 4Ia te uit0, do-.ul de la ora ( .)a 3e.it, poate o 7i -urit6# M)a du rut, pe.tru c0 -0 si-t le;at0, -ai ales c1.d e 3or:a de lu-e :u.0# Dar a- 7ost 7oarte -ul/u-it0 c1.d l)a- re 30=ut a doua =i, 9i i)a- spus : 4Do-.ule, .u 3i s)a 1.) t1-plat .i-ic ieri U6 Atu.ci -i)a spus c0 lui .u i se 1.t1-plase .i-ic, dar c0 so/ia lui -urise 9i 7usese at1t de 41.tors6 1.c1t .u putuse s0 3i.0# A3ea, 7ire9te, aerul 7oarte trist, 30 da/i sea-a, erau c0s0tori/i de dou0=eci 9i ci.ci de a.i, dar oricu- a3ea aerul -ul/u-it c0 se 1.torsese aici# &e si-/ea c0 de :u.0sea-0 7usese tul:urat 1. -icile sale ta:ieturi# A- 1.cercat s0)l 1-:0r:0te=,, i)a- spus : 4Nu tre:uie s0 30 l0sa/i# Ve.i/i ca -ai 1.a i.te, 3e/i a3ea o -ic0 distrac/ie 1. durerea du-.ea3oas tr0#6 4Marc<i=a6 ur-0 pe un ton -ai :l1.d, c0ci 19i d0duse sea-a c0 protectorul -asi3elor 9i al pelu=elor o asculta cu :u.03oi./0, 70r0 s0 se ;1.dease0 s0 o co.tra=ic0, p0s) tr1.d i.o7e.si30, 1. teac0, o sa:ie care a3ea -ai de;ra:0 aerul u.ui i.stru-e.t de @ ;r0di.ari e sau al u.ui atri:ut <orticol#
308

F Apoi, spuse ea, 1-i ale; clie./ii, .u pri-esc pe 7iteci.e 1. ceea ce .u-esc eu saloa.ele -ele# N)au ele oare aerul de saloa.e, cu 7lorile -ele U Cu- a- clie./i 7oarte a-a:ili, .u 9tiu cu- se 1.t1-pl0, dar totdeau.a u.ul sau altul 3rea s0)-i aduc0 o ra-ur0 de liliac 7ru -os, de iaso-ie sau de tra.da7iri, 7lorile -ele pre7erate# Ideea c0 poate aceast0 doa-.0 .u 3a a3ea o p0rere :u.0 despre .oi pe.tru c0 .u)i aducea- .iciodat0 .ici liliac, .ici tra.da7iri 7ru-o9i, -)a 70cut s0 ro9esc 9i, e<) cere1.d s0 scap 7i=ice9te F sau s0 -0 5udece .u-ai 1. co.tu-acie F cu o p0rere proast0, -)a- 1.dreptat spre ie9ire# Dar 1. 3ia/0 .u e9ti 1.totdeau.a -ai a-a:il cu cei ce aduc tra.da7iri 7ru-o9i, c0ci cre=1.d c0 -0 plicti) sesc, 4-arc<i=a6 -i se adres0 : F Nu 3re/i s0 30 desc<id o ca:i.0 U Ri 7ii.dc0 re7u=a- : F Nu 3re/i U ad0u;0 ea, sur1=1.d 8 sur1dea di. toat0 i.i-a, dar 9tiu c0 s1.t .e3oi pe care .u e de a5u.s s0 .u le pl0te9ti ca s0 1e 1.cerci# 1. acest -o-e.t i.tr0 ;r0:it0 o 7e-eie prost 1-:r0) cat0 care parc0 toc-ai le 1.cerca# Dar .u 70cea parte di. lu-ea 4-arc<i=ei6, c0ci aceasta 1i spuse :rusc, cu o 7e) rocitate de s.o: : F N)a- .i-ic li:er, doa-.0# F O s0 tre:uiasc0 s0 a9tept -ult U 1.tre:0 .e7ericita doa-.0, ro9ie su: 7lorile ei ;al:e.e# F A< M Doa-.0, 1-i 1.;0dui s0 30 s70tuiesc s0 30 duce/i 1. alt0 parte, c0ci 3ede/i, -ai a9teapt0 doi do-.i, spuse ea, ar0t1.du)-0 pe -i.e 9i pe pa=.ic, 9i) .)a- de) c1t u. ca:i.et, celelalte s1.t 1. repara/ie# 4Are u. cap de o- care pl0te9te prost, spuse O-ar) c<i=aP# Nu e ;e.ul clie./ilor -ei, .u e curat0, .)are res) pect, -i)ar 7i tre:uit o or0 ca s0 cur0/ dup0 doa-.a# Nu re;ret cei zece :a.i ai ei#6 I. s71r9it dup0 o 5u-0tate de ceas :u.ica ie9i 9i ;1.) di.du)-0 c0 .u 3a 1.cerca s0 9tear;0, pri.tr)u. :ac9i9, i.discre/ia pe care o -a.i7estase st1.d at1ta ti-p, a- :0)
.1'

tut 1. retra;ere ca s0 .u iau o parte di. dispre/ul pe care 70r0 1.doial0 i l)ar -a.i7esta 4-arc<i=a6 9i a- i. ) trat pe o alee, dar 1.cet, pe.tru ca :u.ica s0 -0 poat0 a5u.;e cu u9uri./0 9i s0)9i co.ti.ue dru-ul cu -i.e# Ceea ce se 9i 1.tD-pl0 .u-aidecDt# M0 ;1.dea- c0 :u.ica a3ea s0)-i spu.0 : 4Te)a- 70cut s0 a9tep/i ca- -ult, .0d05duiesc c0 .u)/i 3ei sc0pa priete.ii6, dar .u rosti .ici u. cu31.t, ast7el 1.c1t, 7ii.d ca- decep/io.at, .)a3rut s0)i 3or:esc eu cel di.t1i : 1. s7Dr9it, ridic1.d oc<ii spre ea, a-# 30=ut c0 1. ti-p ce p09ea li.;0 -i.e, 1. ) torcea capul 1. partea cealalt0# M0 te-ea- c0 1i este 1.c0 ;rea/0, -)a- uitat -ai :i.e la ea 9i -)a i=:it -er ) sul ei sacadat# P0l0ria ei era 1.tr)o parte, a3ea 1.70/i ) 9area de=ordo.at0 9i .e-ul/u-it0, 7a/a co.;estio.at0 9i preocupat0 a u.ui perso.a5 care a 7ost r0stur.at de o tr0sur0 sau pe care l)ar scos di.tr)u. 9a./# F M)a- te-ut ca .u cu-3a s0)/i 7i 7ost ;rea/0, :u .ico 8 te si-/i -ai :i.e U a- 1.tre:at)o# >20r0 1.doial0 c0 se ;1.di c0 .u se putea s0 .u)-i r0spu.d0 70r0 s0 .u)-i tre=easc0 1.;ri5orarea : F A- au=it toat0 co.3ersa/ia di.tre 4-arc<i=06 9i pa=.ic, spuse ea# Era cu- .u se poate -ai 4Guer-a.tes6 9i 4-ic .ucleu Verduri.6# Doa-.e M 1. ce ter-e.i ;ala./i erau 1.3e9-1.tate aceste lucruri# Ri ad0u;0 cu s1r;ui./0, i.3oc1.d de data aceasta pe -arc<i=a ei, pe doa-.a de &e3i;.e : 4Ascult1.du)i, credea- c0)-i pre;0tesc des70 t0rile u.ei desp0r/iri6# Iat0 cu3i.tele pe care -i le)a spus 9i 1. care)9i pusese toat0 7i.e/ea, toat0 1.cli.area ei pe.tru cita/ii, -e-oria clasicilor, c<iar -ai -ult decDt ar 7i spus de o:icei 9i ca 9i cu- ar 7i 3rut s0)-i arate c0 le st0p1.ea :i.e# Dar ;<icea- -ai de;ra:0, dec1t au=ea- aceste 7ra=e, c0ci le -or-0ise str1.;1.d di. di./i cu -ai -ult0 putere dec1t ar 7i putut e@plica tea-a de a 30rsa# F ]aide, i)a- spus destul de li.i9tit, ca s0 .)aaerul c0)i iau i.dispo=i/ia prea 1. serios, de 3re-e ce /i)e pu/i. ;rea/0, dac0 3rei .e 3o- 1.toarce, .u 3reau s0 pli-: pe C<a-ps)ElAsees o :u.ic0 care su7er0 de i.di;estie#

aio

F Nu 1.dr0=.ea- s0)/i propu. acest lucru di. pri ci.a priete.ilor t0i, 1-i r0spu.se ea# 'iet copilM Dar de 3re-e ce e9ti dispus, e -ai cu-i.te# M)a- te-ut ca .u cu-3a s0 7i o:ser3at c<ipul 1. care rostise aceste cu3i.te# F ]aide, i)a- spus :rusc, .u te o:osi 3or:i.d, de 3re-e ce /i)e ;rea/0, e a:surd, a9teapt0 cel pu/i. s0 a5u. ;e- acas0# c-i surise trist 9i)-i str1.se -1.a# 1./elesese c0 .u -ai tre:uia s0)-i ascu.d0 ceea ce ;<icise- 1.dat0, a.u-e c0 a3usese u. -ic atac#

PARTEA A DO A

CAPITOL L cNT

?oala +unicii. F ?oala lui ?er>otte. F Su cele i medicul. F Seclinul +unicii. F "oar tea ei.

A- str0:0tut di. .ou avenue Ga:riel, pri. -ul/i ) -ea care se pli-:a# A- a9e=at)o pe :u.ica pe o :a.c0 9i -)Dra dus s0 caut o tr0sur0# Ea, 1. i.i-a c0reia -0 situa- totdeau.a ca s0 5udec cea -ai .e1.se-.at0 7i ) i./0, -i)era acu- 1.c<is0, de3e.ise o parte di. lu-ea e@traordi.ar0, 9i -ai -ult dec1t u.or si-pli trec0tori, era- silit s0)i ascu.d ceea ce credea- despre starea ei, s0)i ascu.d 1.;ri5orarea -ea, despre care .u i)a9 7i pu ) tut 3or:i cu -ai -ult0 1.credere dec1t u.ei str0i.e# Acu-, 1-i restituia ;1.durile, durerile pe care 1.c0 di. copil0rie i le 1.credi./ase- pe.tru t .deau.a# Nu -u ) rise 1.c0# Dar era- de pe acu- si.;ur# C<iar alu=iile ei la Guer-a.tes, la Moliere, la co.3ersa/iile .oastre 1. le;0tur0 cu -icul .ucleu, a3eau aerul c0 si.t .esus/i ) .ute, 70r0 prici.0, 7a.tastice, c0ci ie9eau di. aceea9i 7i ) i./0 care poate .u 3a -ai e@ista -1i.e, pe.tru care .u 3or -ai a3ea .ici u. 1./eles, di. acel .ea.t F i.capa ) :il de)a le co.cepe F di. care :u.ica 3a 7ace 1. cur1.d parte# F Do-.ule, .u 30 co.tra=ic, dar .)a/i luat or0 )la -i.e, .)a3e/i .u-0r# De alt-i.teri, .u e =iua -ea de co.sulta/ie# Tre:uie s0 a3e/i u. -edic al du-.ea3oastr0, c0ruia .u -0 pot su:stitui, a7ar0 .u-ai dac0 -)ar c<e ) -a 1. co.sult# E o c<estiu.e de deo.tolo;ie###
.&3

I. clipa 1. care 70cea- se-. u.ei tr0suri, 1.tDl.i ) se- pe 3estitul pro7esor, E### oarecu- priete. cu tata 9i cu :u.icul, 1.tre/i.1.d 1. orice ca= le;0turi cu ei, care locuia 1. avenue Ga:riel 9i, cupri.s de o i.spira/ie su) :it0, 1l oprise- toc-ai c1.d se 1.torcea acas0, ;1.di.) du)-0 c0 poate i)ar 7i de -are 7olos :u.icii# Dar cuera ;r0:it, dup0 ce 9i)a luat scrisorile, ar 7i 3rut s0 -0 co.cedie=e, 9i .u i)a- putut 3or:i Cdec1t urc1.du)-0 cu el 1. asce.sor, ale c0rui :utoa.e -0 ru;0 s0)l las s0 le -a.e3re=e, ceea ce era o -a.ie a lui# F Do-.ule, .u 30 cer s0 o pri-i/i pe :u.ica, 3e/i 1./ele;e dup0 cele ce 3reau s0 30 spu., c0 .u e 1. stare, ci, di-potri30, 30 ro; s0 trece/i peste o 5u-0tate de or0 la .oi acas0, u.de ea se 3a 7i 1.apoiat# F &0 trec pe la du-.ea3oastr0, do-.ule U Nici s0 .u 30 ;1.di/i# Ci.e= la -i.istrul co-er/ului, 1.ai.te de ci.0 tre:uie s0 -ai 7ac o 3i=it0, -0 3oi 1-:r0ca .u) -aidec1t 9i, cul-ea .e.orocului, 7racul -eu s)a rupt, iar cel0lalt .)are c<eutoare pe.tru decora/ii# 2ace/i)-1 pl0 cerea, 30 ro;, de)a .u ati.;e :utoa.ele asce.sorului, pe care .u 9ti/i s0 le -a.e3ra/i, tre:uie s0 7i- pre30=0tori 1. toate# C<eutoarea asta -0 7ace s0 1.t1r=ii #.i i.ai -ult# 1. s71r9it, di. priete.ie pe.tru 7a-ilia du-.ea 3oastr0, dac0 :u.ica du-.ea3oastr0 3i.e 1.dat0, o 3oi pri-i# Dar 30 1.9tii./e= di.ai.te c0 .u)i pot acorda de) c1t u. s7ert de or0# A- plecat .u-aidee1t, .ici .u ie9ise- 1.c0 di. as) ce.sorul pe care pro7esorul E###, 1l puse 1. -i9care ca s0 co:or, .u 70r0 s0 -0 7i pri3it cu .e1.credere# &pu.e- de :u.Dsea-0 c0 ceasul -or/ii .u e si;urC dar c1.d a7ir-0- ase-e.ea lucru, .e 1.70/i90- aceast0 or0 situat0 1.tr)u. spa/iu .edeslu9it 9i dep0rtat, .u .e ;1pdi- c0 ar a3ea 3reo le;0tur0 cu =iua care a 9i 1. ) ceput 9i c0 ar putea 1.se-.a c0 -oartea F sau pri-a er luare 1. posesie par/ial0 a persoa.ei .oastre, dup0 care .u .e 3a -ai da dru-ul F se 3a putea produce c<iar 1. aceast0 dup0)a-ia=0, at1t de pu/i. .esi;ur0, 1. aceast0 dup0)a-ia=0 c1.d 1.tre:ui./area ti-pului este di.ai.te ..duit0# Xii la pli-:area ta, ca sa ai 1.tr)o lu.0 ca.ti ) tatea de aer curat .ecesar0, ai stat la 1.doial0 dac0 s0 Q ei palto.ul, sau o tr0sur0, e9ti 1. :ir50, ai toat0 =iua
.&.

1.ai.tea ta, scurt0, c0ci 3rei s0 te 1.torci la ti-p ca s0 pri-e9ti o priete.0 8 ai 3rea ca -1i.e ti-pul s0 7ie tot at1t de 7ru-os 8 <a:ar .)ai c0 -oartea care p09ea 1. ti .e 1. alt pla., 1.tr)u. 1.tu.eric de .ep0tru.s, a ales toc-ai aceast0 =i ca s0 i.tre 1. sce.0, peste c1te3a -i .ute, aproape 1. clipa 1. care tr0sura 3a a5u.;e pe C<a-ps) ElAsees# Poate c0 aceia pe care)i ur-0re9te de o:icei spai-a deose:itei ciud0/e.ii a -or/ii 3or ;0si ce3a li.i9titor 1. acest soi de -oarte F 1. acest soi de pri- Ico.tact cu -oartea F c0ci ea cap0t0 o 1.70/i9are cu.oscut0, 7a-iliar0, =il.ic0# A precedat)o u. pr1.= :u. 9i aceea9i pli-:are pe care o 7ac oa-e.ii s0.0to9i# 1.toarcerea 1. tr0sur0 desc<is0 se suprapu.e cu pri-a ei a) ti.;ere 8 oric1t de :ol.a30 ar 7i 7ost :u.ica, la ur-a ur -elor -ai -ulte persoa.e ar 7i putut spu.e c0 o salu taser0 c1.d trecea 1.tr)o tr0sur0 desc<is0, pe u. ti-p -i.u.at, la ora 9ase, 1.torc1.du)se de la C<a-ps)ElAsees# Le;ra.di., care se 1.drepta spre Place de la Co.corde, .e salut0, opri.du)se cu u. aer -irat# Eu, care .u -0 despri.sese- 1.c0 de 3ia/0, a- 1.tre:at)o pe :u.ica dac0)i r0spu.sese, aduc1.du) i a-i.te c0 e suscepti:il# 'u.ica, ;0si.du)-0 70r0 1.doial0 7oarte ti9uratec, ridic0H -1.a ca 9i cu- ar 7i 3rut s0 spu.0 : 4Ce are a 7ace U N)are .ici o 1.se-.0tate#6 Da, adi.eaori, pe c1.d c0uta- o :ir50, s)ar 7i putut spu.e c0 :u.ica st0tea pe o :a.c0, 1. avenue Ga:riel, 9i c0 trecuse ce3a -ai t1r=iu 1.tr)o tr0sur0 desc<is0# &0 7i 7ost 1.s0 ade30rat U 'a.ca .)are .e3oie de e.er;ie ca s0 stea pe o alee F de9i ea este supus0 u.or a.u-ite co. ) di/ii de ec<ili:ru# Dar ca o 7ii./0 3ie s0 7ie sta:il0, c<iar c1.d e spri5i.it0 pe o :a.c0 sau 1.tr)o tr0sur0, e .ecesar0 o te.siu.e de 7or/e pe care .u le percepe- de o:icei, dup0 cu- .u percepe- >pe.tru c0 ea se e@ercit0 1. toa te se.surile? presiu.ea at-os7eric0# Poate dac0 s)ar 7ace 3id 1. .oi 9i a- 7i l0sa/i s0 suport0- presiu.ea aerului, asi-/i, 1. clipa care ar preceda distru;erii .oastre, ;reutatea teri:il0 pe care .i-ic .u ar -ai .eutrali=a)o# Tot ast7el, c1.d pr0p0stiile :olii 9i ale -or/ii se desc<id 1. .oi 9i .u -ai a3e- .i-ic de opus tu-ultului cu care lu-ea 9i propriul .ostru trup se .0pustesc asupra .oas) tr0, a sus/i.e atu.ci 1.s09i ideea -u9c<ilor .o9tri, 1.su9i (1"

7iorul care .e pustie9te -0du3a, atu.ci a sta c<iar .e ) -i9ca/i 1. ceea ce crede- c0 .u este de o:icei dec1t po ) =i/ia .e;ati30 a u.ui o:iect, .ecesit0, dac0 3rei ca pri ) 3irea s0 st0ruie li.i9tit0 9i capul drept, o e.er;ie 3ital0,, 9i de3i.e o:iectul u.ei lupte isto3itoare# Le;ra.di. .e pri3ise cu acel aer ui-it, pe.tru c0 at1t lui c1t 9i trec0torilor, 1. tr0sura 1. care :u.ica p0 ) rea c0 sta pe :a.c<et0, li se p0ruse c0 ea se pr0:u9ea#, alu.ec1.d 1.tr)o pr0pastie, a;0/1.du)se cu de=.0de5de de per.ele care a:ia 1i -ai puteau re/i.e trupul po31r.it, cu p0rul r0309it, cu oc<ii r0t0ci/i, i.capa:ili de a -ai 7ace 7a/0 iure9ului i-a;i.ilor pe care pupila lor .u r.ai reu ) 9ea s0 le cupri.d0# De9i 1.to30r09it0 de -i.e, parc0 era cu7u.dat0 1. acea lu-ea .ecu.oscut0 1. s1.tul c0reia 9i pri-ise lo3iturile ale c0ror ur-e le purta c1.d o 30=u ) se- -ai adi.eaori pe C<a-ps)ElAees, cu p0l0ria, 7a/a, -a.toul r0309ite de -1.a 1.;erului .e30=ut cu care lup ) tase# MiCa- spus -ai t1r=iu c0 acel -o-e.t al atacului pese-.e c0 .)o surpri.sese cu totul pe :u.ica, c0 poa) te)l pre30=use cu -ult -ai 1.ai.te, c0 tr0ise 1. a9tepta rea lui# 20r0 1.doial0, .u 9tiuse c1.d 3a 3e.i acest -o -e.t 7atal, .esi;ur0, ca 9i a-a./ii pe care o 1.doial0 de acest soi 1i 1.dea-.0 r1.d pe r1.d s0)9i 1.te-eie=e .0 de5dile .esocotite 9i :0.uielile .edrept0/ite pe 7ideli tatea -etresei lor# Rareori 1.s0 se 1.t1-pl0 ca aceste :oli ;ra3e, ca aceea care toc-ai o lo3ise i. pli., s0 .u)9i alea;0 cu -ult 1.ai.te do-iciliul la :ol.a3 1.ai.te de a)l ucide 8 iar acesta s0 .u le cu.oasc0 destul de repede 1. acest r0sti-p, ca pe u. 3eci. sau u. c<iria9 41.dato)#ritor6# Este o cu.o9ti./0 1.;ro=itoare, .u at1t datorit0 su7eri./elor pe care le prici.uie9te, c1t ciudatei .out0/i a restric/iilor de7i.iti3e pe care le i-pu.e 3ie/ii# Ve=i c0 -ori, 1. acest ca=, dar .u 1. 1.s09i clipa -or/ii, ci cu lu.i, u.eori cu a.i -ai 1.ai.te, de c1.d <1da a 3e.it s0 s0l09luiasc0 1. ti.e# 'ol.a3a 7ace cu.o9ti./0 cu str0i.ul pe care)l aude 7or7oti.d 1. creierul ei# 2ire9te, .u)l cu ) .oa9te di. 3edere, dar 1i deduce o:iceiurile dup0 =;o ) -otele pe care le aude 70c1.du)le cu re;ularitate# E u. r0u70c0tor U 1.tr)o di-i.ea/0, .u)l -ai aude# A plecat# A< M dac0 ar 7i plecat pe.tru totdeau.a M &eara, 1.s0,
(1S

s)a re1.tors# Ce i.te./ii are U Medicul co.sulta.t, c0ruia i se pu.e 1.tre:area, r0spu.de$ ca o -etres0 adorat0 pri. 5ur0-i.te cre=ute 1. cutare =i, puse la 1.doial0 1. cu) tare alta# Medicul 5oac0 de alt-i.teri -ai de;ra:0 rolul ser3itorilor 1.tre:a/i dec1t acela al -etresei# Ei .u s1.t dec1t .i9te ter/i# Aceea pe care o =ori-, de care .u 9tic0 e pe pu.ctul de)a .e tr0da, este 1.s09i 3ia/a, 9i, de9i .u o -ai si-/i- aceea9i, -ai crede- 1. ea, st0- 1. orice ca= la 1.doial0 p1.0 1. =iua 1. care .e)a p0r0sit 1. s71r9it# A- urcat)o pe :u.ica 1. asce.sorul pro7esorului E### 9i dup0 o clip0 el 3e.i 1. 1.t1-pi.area .oastr0 9i .e i. ) troduse 1. ca:i.etul s0u, u.de, oric1t de ;r0:it ar 7i 7ost, aerul s0u :0/os se sc<i-:0, at1t de puter.ic0 este o:i9) .ui./a, 9i el o a3ea pe aceea de)a 7i a-a:il, c<iar :i.e dispus cu :ol.a3ii# Cu- 9tia c0 :u.ica era 7oarte cult0 9i el 1.su9i era cult, 1.cepu s0)i cite=e ti-p de dou0 sau trei -i.ute .i9te 3ersuri 7ru-oase 1. le;0tur0 cu 3ara radioas0 de care .e :ucurase- acu-# O a9e=ase 1.tr)u. 7otoliu, iar el se retrase 1. u-:r0 ca s0 o 3ad0 -ai :i.e# O e@a-i.a 7oarte a-0.u./it 9i -0 ru;0 c<iar s0)i las o clip0 si.;uri# Co.ti.u0 s0 o e@a-i.e=e, apoi, dup0 ce s71r9i, de9i s7ertul de or0 era pe s71r9ite, 1.cepu s0)i ci ) te=e di. .ou .i9te 3ersuri# 1i adres0 c<iar u.ele ;lu-e destul de 7i.e, pe care a9 7i pre7erat s0 le aud 1. alt0 =i, dar care -0 li.i9tir0 de)a :i.elea, datorit0 to.ului 3esel al -edicului# Mi)a- adus a-i.te c0 do-.ul 2allieres, pre9edi.tele &e.atului, a3usese, cu -ul/i a.i 1. ur-0, 7als atac, 9i c0, spre de=.0de5dea co.cure./ilor s0i, 19i relua) se peste trei =ile 7u.c/iu.ile 9i acu-a pre;0tea, se spu.ea, o ca.didatur0 -ai -ult sau -ai pu/i. dep0rtat0 la pre) 9edi./ia Repu:licii# 1.crederea 1.tr)o ;ra:.ic0 1.s0.0) to9ire a :u.icii 7u cu at1t -ai depli.0% cu c1t, 1. clipa 1. care)-i a-i.tea- pilda do-.ului 2allieres, u. <o<ot de r1s care puse cap0t u.ei ;lu-e a pro7esorului# E### -0 de=) -etici di. ;1.dul acestei apropieri# Apoi, scoase ceasor) .icul, 1.cru.t0 1.7ri;urat spri.cea.a 30=1.d c0 1.t1r=iase cu ci.ci -i.ute, 9i, 1. ti-p ce)9i lua r0-as :u. de la .oi, su.0 ca s0 i se aduc0 1.dat0 7racul# A- l0sat)o pe :u.ica s0 treac0 1.ai.te, a- 1.c<is u9a 9i l)a- ru;at s0)-i spu.0 ade30rul#
(1, I

F 'u.ica du-.ea3oastr0 e pierdut0, 1-i spuse el# E u. atac pro3ocat de ure-ie# re-ia .u e 1. si.e o :oal0 -ortal0, dar ca=ul -i se pare disperat# Nu tre:uie s0 30 -ai spu. c0 .0d05duiesc s0 -0 1.9el# Cu Cottard s1.te/i pe -1i.i 7oarte :u.e# &cu=a/i)-0, 1-i spuse el, 30=1.d c0 i.trase o ca-erist0 care purta pe :ra/ 7racul pro7esorului# Rti/i c0 ci.e= la -i.istrul co-er/ului, 9i -ai a- de 70cut o 3i=it0# A< M 3ia/a .u e pres0rat0 .u ) -ai cu tra.da7iri, cu- cred u.ii la 31rsta du-.ea3oas ) tr0# 1-i 1.ti.se ;ra/ios -1.a# 1.c<isese- u9a 9i u. 7ecior .e c0l0u=ea 1. a.tica-er0, pe :u.ica 9i pe -i.e, c1.d a- au=it .i9te /ipete de -1.ie# Ca-erista uitase s0 ;0u ) reasc0 c<eutoarea pe.tru decora/ii, ceea ce -ai .ecesita 1.c0 =ece -i.ute# Pro7esorul co.ti.ua s0 /ipe 1. ;ura -are 1. ti-p ce o pri3ea- 1. pra; pe :u.ic0)-ea care era pierdut0# Orice o- e 7oarte si.;ur# A- plecat spre cas0# &oarele sc0pata 8 se re7lecta pe u. =id 70r0 s71r9it de)a lu.;ul c0ruia a3ea s0 -ear;0 tr0sura .oastr0 1.ai.te de a a5u.;e 1. strada u.de locuia-, =id pe care u-:ra ca ) lului 9i a tr0surii proiectat0 de a-ur; se despri.dea .ea;r0 pe 7o.dul ro9u cu u. car 7u.e:ru pe o oal0 dU lut di. Po-pei# A- a5u.s, 1. s71r9it# A- a9e=at)o pe :u.ica 1. capul sc0rii, 1. 3esti:ul, 9i a- urcat s0)i dau de 3este -a-ei# I)a- spus c0 :u.ica se 1.torcea pu/i. su7eri.d0, 1. ur-a u.ei a-e/eli# De la pri-ele cu3i.te, c<ipul -a-ei ati.se paro@is-ul u.ei de=.0de5di to ) tu9i at1t de rese-.at0, 1.e1t -i)a- dat sea-a c0 o /i ) .ea pre;0tit0 1. ea pe.tru =iua .esi;ur0 9i 7i.al0# Nu -0 1.tre:0 .i-ic : dup0 cu- r0ut0/ii 1i place s0 e@a;ere=e su7eri./ele altora, se p0rea c0, datorit0 dra;ostei, ea .u 3oia s0 ad-it0 c0 -a-a ei ar 7i prea ;reu lo3it0, -ai cu sea-0 de o :oal0 care poate ati.;e i.teli;e./a# Ma ) -a tre-ura, pl1.;ea 70r0 lacri-i, poru.ci s0 se c<e-e u. -edic, dar c1.d 2ra./oise 1.tre:0 ci.e este :ol.a3, .u putu r0spu.de, 3ocea i se opri 1. ;1tle5# Co:or1 1.$ 0 cu -i.e, 9ter;1.du)9i de pe 7a/0 suspi.ul care i)o cuta# 'u.ica a9tepta 5os, pe ca.apeaua di. 3esti:ul, dar 1.dat0 ce .e au=i, se 1.drept0, se ridic0 9i)i 70cu -a-ei se-.e 3ioaie cu -1.a# 1i 1.709urase- pe 5u-0tate capul
(1U

cu u. 9al de da.tel0 al:0, ca s0 .u)i 7ie 7ri; pe scar0, dup0 cu- 1i spusese-# Nu 3roia- ca -a-a s0 o:ser3e prea :i.e 7a/a alterat0, ;ura stri-:at0 8 precau/iu.ea -ea era i.util0 : -a-a se apropie de :u.ica, 1i s0rut0 -1.a ca u.ui Du-.e=eu, o spri5i.i, o ridic0 p1.0 la asce.sor, cu precau/iu.i i.7i.ite, care, ose:it de tea-a de a 7i .e) 1.de-1.atic0 9i de a)i prici.ui dureri, i=3orau di. u) -ili./a celui ce se si-te .ede-. de a ati.;e ceea ce 9tie -ai de pre/ ca orice, dar .u ridic0 -0car o dat0 oc<ii 9i .u pri3i 7a/a :ol.a3ei#Poate pe.tru ca aceasta s0 .u se 1.triste=e la ;1.dul c0 3ederea ei ar putea prile5ui .eli.i9tea 7iicei sale# Poate de tea-a u.ei dureri prea puter.ice, pe care .u 1.dr0=.ea s0 o 1.7ru.te# Poate di. respect, pe.tru c0 socotea c0 .u i)ar 7i 1.;0duit s0 co. ) state 70r0 i-pietate ur-a 3reu.ei sl0:iri i.telectuale pe 7a/a 3e.erat0# Poate ca s0 p0stre=e -ai :i.e, 1. ur-0, i.tact0, i-a;i.ea ade30ratului c<ip al -a-ei sale, scli ) pi.d de i.teli;e./0 9i de :u.0tate# Ast7el urcar0 u.a l1.;0 alta, :u.ica pe 5u-0tate ascu.s0 su: 9alul ei, -a ) -a 1.torc1.d pri3irea# 1. acest ti-p, o 7ii./0 .u ai deslipi pe ai ei de ceea ce se putea ;<ici di. tr0s0turile sc<i-:ate ale :u.icii pe care 7iica ei .u 1.dr0=.ise s0 le 3ad0, o 7ii./0 care a/i.tea asupr0)le o pri3ire 1.-0r-urit0, i.discret0 9i r0u pre3estitoare : aceasta era 2ra./oise# Nu c0 .)ar 7i iu:it)o si.cer pe :u.ica >:a c<iar 7usese decep/io.at0 9i sca.dali=at0 de r0ceala -a-ei, pe care ar 7i dorit s0 o 3ad0 aru.c1.du)se pl1.;1.d 1. :ra/ele -a-ei sale?, dar Iera oarecu- 1.cli.at0 s0 se ;1.deasc0 totdeau.a .u-ai la r0u, p0strase di. copil0rie dou0 1.su9iri care parc0 ar tre:ui s0 se e@clud0, dar care, c1.d se 1-:i.0, se 1.t0 ) resc : lipsa de educa/ie a oa-e.ilor di. popor care .u 1.cearc0 s0 ascu.d0 i-presia :a c<iar ;roa=a durerii c0) 9u.ate 1. ei la 3ederea u.ei sc<i-:0ri 7i=ice pe care ar 7i -ai delicat s0 par0 c0 .u o deose:esc, 9i aspri-ea i.) se.si:il0 a /0r0.cii care s-ul;e aripile li:elulelor 1.ai. te de a a3ea prile5ul s0 suceasc0 ;1tul puilor de ;0i.0 9i lipsa de pudoare care ar 1.de-.a)o s0 ascu.d0 i.te resul pe care)l 1.cearc0, la 3ederea c0r.ii care su7er0# C1.d, ;ra/ie des031r9itelor 1.;ri5iri ale 2ra.9oisei :u ) .ica 7u culcat0, ea 19i d0du sea-a c0 3or:ea cu -ult )'T

-ai les.e, -ica ruptur0 sau astuparea 3reu.ei 3i.i9oa ) re, produs0 de ure-ie, 7usese 70r0 1.doial0 7oarte u9oar0# Atu.ci ea .u 3ru s0 se -ai deslipeasc0 de -a-a, ca s0 o a5ute 1. clipele cele -ai cu-plite pe care aceasta a3ea s0 le str0:at0# F Ei M 7ata -ea, 1i spuse ea apuc1.d)o cu o -1.0 9i /i.1.d)o pe cealalt0 1. 7a/a ;urii ca s0 atri:uie aceast0 cau=0 apare.t0 u9oarei di7icult0/i pe care o -ai 1.t1-pi.a rosti.d u.ele cu3i.te, iat0 cu- 1/i co-p0ti-e9ti -a-a 7 Ai aerul s0 cre=i c0 o i.di;estie .u e lucru .epl0cut M Atu.ci oc<ii -a-ei se a/i.tir0 1.t1ia oar0 cu pasiu.e asupra oc<ilor :u.icii, .e3r1.d s0 3ad0 restul 7e/ei sale, 9i spuse, 1.cep1.d s0 depe.e lista acelor 5ur0-i.te 7alse pe care .u le pute- /i.e : F Ma-0, te 3ei 3i.deca 1. cur1.d, 7ie)ta 19i ia o) :li;a/ia asta M Ri cupri.=1.d dra;ostea ei cea -ai puter.ic0, toat08 3oi./a ca -a-a ei s0 se 3i.dece, 1.tr)o s0rutare c0reia le 1.credi./a 9i pe care o 1.so/i cu ;1.dul, di. toat0 7i i./a ei, p1.0 1. 31r7ul :u=elor,$ o depuse cu u-ilitate, cu cucer.icie, pe 7ru.tea adorat0 'u.ica se pl1.;ea de u. soi de alu3iu.e de pl0pu-i care se depu.ea tot ti-pul 1. aceea9i parte pe piciorul ei st1.;, pe care .u reu9ea s0)l ridice# Dar .u)9i d0dea sea-a c0 ea 1.s09i era de 3i.0 >ast7el 1.c1t pe .edrept o acu=a 1. 7iecare =i pe 2ra.7oise c0 .u)i 4a9ter.ea6 :i.e patul?# Aru.ca cu oP -i9care co.3ulsi30 1. acea parte -ul/i-ea acelor spu ) -oase pl0pu-i de l1.0 7i.0 care se 1.;r0-0deau ca .i ) sipul u.ui -al ce se tra.s7or-0 repede 1. pru.di9 >dac0 .u se cl0de9te pe el u. di;?, pri. depu.erile succesi3e ale 7lu@ului# Ma-a 9i cu -i.e >a c0ror -i.ciu.0 2ra.coise, per ) spicace 9i$ 5i;.itoare o ;<icea di.ai.te?, .ici .u 3oias0 s pu.e - c0 :u.i c a ar 7i ;r a 3 :ol .a 30, ca 9i c uasta ar 7i putut prile5ui pl0cere du9-a.ilor pe care de alt-i.teri .u)i a3ea, 9i ca 9i cu- ar 7i 7ost -ai a7ectuos s0 preti.de- c0 .u era at1t de :ol.a30, 1. 7o.d di. a) cela9i si-/0-1.t i.sti.cti3 care -0 70cuse s0 presupu. c 0 A.dree o pl1.;ea prea -ult pe Al:erti.e ca s0 o iu ) :easc0 -ult# Acelea9i 7e.o-e.e se reproduc de la parti ) culari la -ul/i-e, 1. -arile cri=e# 1.tr)u. r0=:oi, cel ce
(19

.u)9i iu:e9te /ara .u o 3or:e9te de r0u, dar o crede pier ) dut0, o co-p0ti-e9te, 9i 3ede lucrurile 1. .e;ru# 2ra./oise .e era de -are 7olos datorit0 1.su9irii ei de)a se lipsi de so-., de a)9i s031r9i lucrurile cele -ai ;rele# Ri c1.d se dusese s0 se culce dup0 -ai -ulte .ep/i de 3e;<e, era- sili/i s0 o c<e-0- a:ia u. s7ert de or0 dup0 ce ador-ise, era at1t de 7ericit0 c0 putea 7ace lucrurile cele -ai o:ositoare ca 9i cu- ar 7i 7ost cele -ai si-ple, 1.c1t, departe de a se str1-:a, -ul/u-irea 9i -odestia i se o;li.deau pe 7a/0# Dar c1rud 3e.ea ora litur;<iei 9i aceea a pri-ului de5u., c<iar dac0 :u.ica ar 7i 7ost 1. a;o.ie, 2ra.coise ar 7i 9ters)o la ti-p ea s0 .u 1.t1r=ie# Nu putea, .ici .u 3oia s0 7ie 1.locuit0 de t1.0rul ei 7e ) cior di. cas0# 2ire9te, 3e.ise de la Co-:raA cu o p0rere 7oarte 1.alt0 despre 1.datoririle 7iec0ruia 7a/0 de .oi 8 .) ar 7i tolerat ca u.ul di. ser3itorii .o9tri s0 7i 7ost 4.e ) cu3ii.cios6 cu .oi# Aceast0 1.su9ire 70cuse di. ea o edu) catoare at1t de .o:il0, at1t de i-perioas0, at1t de e7icace, 1.c1t .u a3usese- .iciodat0 ser3itori oric1t de strica/i care s0 .u)9i 7i sc<i-:at repede, s0 .u)9i 7i cioplit co. ) cep/ia lor de 3ia/0, a5u.;1.d s0 .u se -ai ati.;0 de u. :a. 9i s0 se repead0 F oric1t de pu/i. ser3ia:ili ar 7i 7ost p1.0 atu.ci F ca s0)-i ia di. -1i.i 9i s0 .u#-0 lase s0 -0 o:osesc duc1.d cel -ai -ic pac<et# 2ra.9oise co. ) tractase tot la Co-:raA F 9i i-portase la Paris F o) :iceiul de)a .u putea 1.dura .ici u. a5utor 1. -u.ca ei# Parc0 ar 7i oc0r1t)o cel ce ar 7i 3rut s0)i dea o -1.0 de a5utor 9i u.ii ser3itori .)au pri-it s0pt0-1.i de)a r1.) dul 3reu. r0spu.s di. parte)i la salutul lor -ati.al, au plecat c<iar 1. 3aca./0 70r0 ca ea s0)9i 7i luat r0-as :u. de la ei 9i 70r0 ca el s0 7i ;<icit pe.tru ce, 1. realitate di. si.;urul -oti3 c0 3oiser0 s0 7ac0 o par te di. trea:a ei, 1.tr)o =i c1.d era :ol.a30# I. acest -o) 7.e.t, c1.d :u.icii 1i era at1t de r0u i se p0rea c0 trea:a 61i re3e.ea 1.deose:i# Nu 3oia, ea, care era titular0, s0 lase s0 i se 7ure rolul 1. aceste =ile de ;al0# De aceea, t1.0rul ei 7ecior di. cas0, 1.l0turat de ea, .u 9tia ce s0 7ac0 9i, .e-ul/u-it c0, lu1.d pild0 de la Victor, 1-i lu ) ase <1rtia de scris di. :irou, se apucase, -ai -ult, s0)-i ia 3olu-ele > de 3ersuri di. :i:liotec0# Le citea, o 5u ) -0tate de =i, di. ad-ira/ie pe.tru poe/ii care le scrise ) ser0, iar 1. restul ti-pului s0u, ca s0 presare cu cita/ii
.31

scrisorile pe care le scria priete.ilor s0i de la /ar0# 2i ) re9te, credea c0)i uluie9te ast7el# Dar cu- .u prea a3ea 9ir 1. ideile sale, 1. el se cui:0rise aceea c0 aceste po ) e-e, ;0site 1. :i:lioteca -ea, erau lucruri pe care toat0 lu-ea le cu.o9tea 9i la care te po/i re7eri cure.t# Ast7el 1.c1t scrii.d acestor /0ra.i a c0ror ui-ire o sco.ta, 19i 1-:i.a propriile re7lec/ii cu 3ersuri de La-arti.e, ca 9i cu- ar 7i spus : ci.e 3a tr0i 3a 3edea, sau c<iar : :u.0 =iua# Di. prici.a su7eri./elor care o c<i.uiau, i se 1.;0 ) dui :u.icii s0 ia -or7i.0# Di. .e.orocire, dac0 aceas ta le ali.a, ea sporea 1. acela9i ti-p 9i do=a de al:u) -i.0# Lo3iturile pe care le desti.a- :olii care se cui:0 rise 1. :u.ica .i-ereau 1. ;ol, toc-ai ea, :ietul ei trup i.terpus le pri-ea, 70r0 ca s0 se pl1.;0 dec1t pri.)tr)u. ;ea-0t sla:# Iar durerile pe care i le prici.uiau .u erau cu-p0.ite de u. :i.e pe care .u i)l putea- 7ace# 'oala cu-plit0 pe care a- 7i 3rut s)o st1rpi-, a:ia dac0 o ati.sese- u9or 1. treac0t, dar o e@asperase- 9i -ai -ult ;r0:i.d poate clipa 1. care capti3a 3a 7i s71) 9iat0# 1. =ilele c1.d do=a de al:u-i.0 era prea -are# Cot)tard, dup0 o clip0 de 9o30ire, rd7u=a -or7i.a# Acest o- at1t de .e1.se-.at, at1t de co-u., a3ea, 1. acele scurte r0sti-puri c1.d c<i:=uia, c1.d pri-e5diile u.ui trata -e.t sau al altuia se luau la 1.trecere 1. el p1.0 ce se oprea la u.ul di. ele, acea -0re/ie a u.ui ;e.eral care, 3ul;ar 1. restul 3ie/ii, .e -i9c0 pri. <ot0r1rea sa 1. cli pa 1. care soarta patriei este 1. 5oc, c1.d, dup0 ce a c<i:=uit o clip0, adopt0 p0rerea care, di. pu.ct de 3edere -ilitar, e cea -ai cu-i.te : 4Re=iste./0 la r0s0rit6# Oric1t de pu/i.0 .0de5de ar 7i st0ruit di. pu.ct de 3edere -edical de a pu.e cap0t acestei cri=e de ure-ie, ri.ic<ii .u tre:uiau o:osi/i# Dar, pe de alt0 parte, c1.d :u.ica .u lua -or7i.0, durerile ei de3e.eau de .esu7erit8 repeta 1.tr)u.a o a.u-it0 -i9care pe care .u-ai cu ;reu o 70cea 70r0 s0 ;ea-0 : 1. :u.a parte su7eri./a este u. soi de .e3oie a or;a.is-ului de a de3e.i co.9tie.t de o stare .ou0 care)l .eli.i9te9te, de a o:i9.ui se.si:ilitatea cu aceast0 stare# Po/i deose:i acest i=3or al durerii 1. ca=ul sti.;<erelilor pe care .u toat0 lu-ea le pri3e9te ca atare# 1.tr)o odaie pli.0 de u. 7u- cu -iros
+1 ) Guei

(+1

p0tru.=0tor, doi oa-e.i ;rosola.i 3or i.tra 9i)9i 3or 3edea de trea:0, al treilea, de)o pl0-ad0 -ai su:/ire,, 3a tr0da o tur:urare .ecur-at0# N0rile lui 3or adul-eca -ereu, cu .eli.i9te, -irosul pe care, pare)se, ar tre:ui s0 1.cerce s0 .u)l si-t0 9i pe care se 3a str0dui de 7iecare dat0 s0)l 7ac0 s0 adere, pri.tr)o cu.oa9tere -ai e@act0, la -irosul s0u sti.;<erit# Acestui 7apt se datore9te 70r0 1.doial0 1-pre5urarea c0 o preocupare ad1.c0 te 1-pie) dic0 s0 te pl1.;i de durere de di./i# C1.d :u.ica su7erea ast7el, pe# 7ru.tea ei lat0 9i -o3 cur;ea sudoarea, .0cl0) i.du)i 9u3i/ele al:e de p0r 9i, dac0 credea c0 .u era1. odaie e@cla-a : 4A< M e 1.;ro=itor M6 dar dac0 o =0 ) rea pe -a-a, 19i adu.a $.u-aidec1t toat0 e.er;ia ca s0 9tear;0 de pe 7a/a)i ur-ele durerii sau, di-potri30, re) peta acelea9i 3aiete, 1.so/i.du)le cu e@plica/ii care d0) deau retrospecti3 alt 1./eles acelora pe care -a-a le putuse au=i : IF A< M 7ata -ea, e 1.;ro=itor s0 stai 1. pat pe soa) rele 0sta 7ru-os, c1.d ai 3rea s0 te duci s0 te pli-:i, pl1.; de ciud0 1-potri3a prescrip/iilor 3oastre# , Dar .u putea 1.7r1.a ;ea-0tul pri3irilor ei, sudoarea de pe 7ru.te, tres0rirea co.3ulsi30, .u-aidec1t 1.0:u9it0, a -e-:relor ei# F Nu -0 doare, -0 pl1.; pe.tru c0 .u stau :i.e, 1-i si-t p0rul r0309it, -i)e ;rea/0, -)a- lo3it de perete# Iar -a-a, la picioarele patului, /i.tuit0 de aceast0 su7eri./0 ca 9i cu- p0tru.=1.d cu pri3irea)i aceast0 7ru.) te 1.durerat0, acest trup care t0i.uia :oala, ea ar 7i tre ) :uit Cs0 s71r9easc0 pri. a o ati.;e, pri. a o lua cu si.e, -a-a spu.ea : F Nu, -0icu/0, .)o s0 te l0s0- s0 su7eri ast7el, o s0 ;0si- ce3a, -ai ra:d0 o clip0, 1-i 1.;0dui s0 te 1:r0/i9e= 70r0 s0 te -i9ti U Aplec1.du)se deasupra patului, cu picioarele 1.-uia) te, pe 5u-0tate 1.;e.u.c<iat0, ca 9i cu- pri. u-ili./0 ar a3ea -ai -ul/i sor/i de)a i=:uti s0 se 1-pli.easc0 darul pasio.at al 7ii./ei sale, ea pleca spre :u.ica toat0 3ia/a ei, 1. 7a/a ei, ca 1.tr)u. caliciu pe care i)l 1.ti.dea, 1-podo:it cu relie7uri de ;ropi/e 9i de cute at1t de pa) sio.ate, at1t de de=olate 9i at1t de ;i.;a9e, 1.c1t .u 9tiai dac0 erau s0pate de dalta u.ui s0rut, al u.ui suspi. sau
.33

al u.ui sur1s# Ri :u.ica, 1.cerca, la r1.dul ei, s0)9i 1. ) ti.d0 spre -a-a 7a/a)i, care era at1t de sc<i-:at0 1.c1t, 70r0 1.doial0, dac0 ar 7i a3ut puterea s0 ias0 di. cas0, .)ai 7i reeu.oscut)o dec1t dup0 pa.a de la p0l0rie# Tr0) s0turile ei parc0 se sileau 1.tr)o str0da.ie care o 1.dep0rta de orice, s0 se potri3easc0, ca 1. acele 9edi./e de -o ) dela5, u.ui a.u-it -odel pe care .u)l cu.o9tea-# A) ceast0 -u.c0 a sculptorului se apropia de s71r9it, 9i dac0 7a/a :u.icii, se 1-pu/i.ase, 1. aceea9i -0sur0 se 9i 1.0s) prise# Vi.ele care o str0:0teau parc0 .u erau acelea ale -ar-urei, ci ale u.ei pietre -ai =;ru./uroase# Ve9.ic aplecat0 1.ai.te di. prici.a ;reut0/ii de a respira 9i 1. acela9i ti-p 1.doit0 di. cau=a o:oselii, 7a/a ei .ecioplit0, redus0, cu-plit de e@presi30, parc0 era, 1.tr)o sculptur0 pri-iti30, aproape preistoric0, c<ipul aspru, 3iolaceu, ro9co3a., de=.0d05duit al 3reu.ei s0l:atice pa=.ice de -or-1.t# Dar opera .u era 1.c0 pe de)a).tre;ul s031r9it0# 1. ur-0, 3a tre:ui s0 o spar;i, apoi s0 co:ori 1. acest -or-1.t F pe care l)ai p0=it cu at1ta ;reutate, cu acea =;1rcire cu-plit0# 1.tr)u.ui di. acele -o-e.te c1.d, potri3it e@presiei populare, .u -ai 9tii c0rui s71.t s0 te 1.c<i.i, 7ii.dc0 :u.ica tu9ea 9i str0.uta -ult, a- ur-at s7atul u.ei rude care sus/i.ea c0, datorit0 specialistului ^###, 3a 7i 1. trei =ile 1. a7ar0 de orice pri-e5die# Oa-e.ii de lu-e spu. ase-e.ea lucru despre -edicul lor, 9i s1.t cre=u/i, a9a cu- 2ra.9oise credea 1. recla-ele di. =iare# &pecialistul sosi cu trusa lui pli.0 de toate ;uturaiurile clie./ilor s0i, ca :urdu7ul lui Eol# 'u.ica re7u=0 r0spicat s0 se lase e@a) -i.at0# Iar .oi, sti.;<eri/i di. prici.a specialistului care se dera.5ase de;ea:a, .e)a- supus dori./ei sale de)a .e 3i=ita .asurile respecti3e care .)a3eau totu9i .i-ic# El sus/i.ea co.trariul, spu.1.d c0 -i;re.a sau colicele, :oa ) la de i.i-0 sau dia:etul s1.t o :oal0 de .as .edi:uit0# El spu.ea 7iec0ruia : 4Iat0 u. cor.et pe care -i)ar pl 0 ce a s0 ) l r e 30 d# Nu a 9 te pt a/ i pr e a -ul t # V0 3oi sc0pa de el cu c1te3a pu.cte de 7oc#6 Ne ;1.dea-, 7 i r e 9 t e l a c u t ot ul a l t c e 3a # T ot u9 i , .e 1 .t r e :a r 0 - : 4&0 .e scape de ce U6 1. pu/i.e cu3i.te, toate .asurile .oastre erau :ol.a3e 8 el .u se 1.9eal0 dec1t pu.1.d lu ) crul la pre=e.t# C0ci 1.c0 a doua =i, e@a-e.ul 9i pa.sa)
.3.

-e.tul s0u pro3i=oriu 19i 1-pli.ir0 e7ectul# 2iecare a) 3ea- ;uturaiul .ostru# Cu- 1l# 1.t1l.i pe strad0 pe tata scuturat de accese de tuse, sur1se la ;1.dul c0 u. .e ) 9tiutor ar putea crede c0 :oala se datora i.ter3e./iei sale# Ne e@a-i.ase 1. -o-e.tul 1. care era- de5a :ol.a3i# 'oala :u.icii prile5ui -ultora oca=ia s0 -a.i7este o si-patie e@cesi30 sau .e1.destul0toare, care .e)a sur ) pri.s tot at1t de -ult ca 9i 1-pre5urarea datorit0 c0reia u.ii 9i al/ii .e descopereau le;0turi de circu-sta./0 sau c<iar de priete.ie pe care .u le)a- 7i :0.uit# Do ) 3e=ile de i.teres date de cei ce 3e.eau -ereu s0 se i.) 7or-e=e, .e dest0i.uiau ;ra3itatea u.ei :oli pe care p1.0 acu- .)o deslu9ise- 1.dea5u.s, .)o desp0r/ise- de -iile de i-presii dureroase 1.cercate 1. apropierea :u ) .icii, 1.9tii./ate tele;ra7ic, surorile ei .u se ur.ir0 di. Co-:raA# Descoperiser0 u. artist care le o7erea 9edi./e de -u=ic0 de ca-er0 e@cele.t0, 1. audi/ia c0reia cre ) deau c0 ;0sesc, -ai :i.e dec1t la c0p0t1iul :ol.a3ei, o re) cule;ere, o 1.0l/are dureroas0, a c0ror 7or-0 a3u darul de)a .i se p0rea .eo:i9.uit0# Doa-.a &a=erat scrise -a-ei, dar ca ci.e3a de care o lo;od.0 stricat0 pe .e) a9teptate >ruptura era dreA7usis-ul? .e)a desp0r/it pe 3eci# 1. sc<i-:, 'er;otte 3e.i s0 petreac0 =il.ic c1te3a ore cu -i.e# 1i pl0cuse totdeau.a s0 se aciue=e c1t3a ti-p 1. ace ) ea9i cas0 u.de .u tre:uia s0 7ac0 e7orturi, alt0dat0 ca s0 3or:easc0 70r0 s0 7ie 1.trerupt, iar acu- ca s0 tac0 1.delu.;, 70r0 s0 7ie solicitat s0 3or:easc0# C0ci era ;ra3 :ol.a3, u.ii spu.eau de al:u-i.urie, ca :u.ica# Dup0 spusele altora, a3ea o tu-oare# &l0:ea 30=1.d cu oc<ii 8 urca cu ;reutate scara .oastr0 9i o co:ora 1.c0 9i -ai a.e3oie# De9i se spri5i.ea de par-acl1c, se potic ) .ea adesea 9i cred c0 ar 7i stat acas0, dac0 .u s)ar 7i t terr1ut c0 ar pierde cu des031r9ire o:iceiul, posi:ilitatea de a ie9i, el, 4o-ul cu :0r:u/06, pe care)l cu.oscuse-, .u de -ult, spri.te.# Nu -ai 3edea de loc 9i se 1-pie ) dica c<iar la 3or:0# Dar 1. acela9i ti-p, di-potri30, totalitatea operelor sale cu.oscute .u-ai de litera/i pe ti-pul c1.d doa-.a &Ka.. patro.a s7ioasele lor str0da.ii de 1-pr09tiere, acu- sporite 9i puter.ice 1. oc<ii tuturor, do:1.dise o
.32

.e-aipo-e.it0 putere de e@pa.siu.e 1. -arele pu:lic# 20r0 1.doial0, se 1.t1-pl0 ca u. scriitor s0 a5u.;0 ce ) le:ru a:ia dup0 -oarte# Dar el asist0 1.c0 1. 3ia/0 9i 1. ti-pul 1.ai.t0rii lui treptate, dar le.te spre -oartea pe care 1.c0 .)o ati.sese, la aceea a operelor sale spre ae.u-e# . autor -ort e cel pu/i. ilustru 70r0 o:osea ) l0# &tr0lucirea .u-elui s0u se opre9te la piatra -or-1.) tului# Gloria .u)l plictise9te 1. sur=i-ea so-.ului 3e9.ic# Dar 1. pri3i./a lui 'er;otte, a.tite=a .u era pe de)a).) tre;ul 1-pli.it0# El tr0ia 1.c0 1.dea5u.s ca s0 su7ere de pe ur-a tu-ultului# Mi9c0 1.c0, de9i cu ;reutate, 1. ti-p ce operele lui, =:urdal.ice ca .i9te 7iice pe care le iu:e9ti, dar a c0ror ti.ere/e 3ie 9i pl0ceri =;o-otoase te o:osesc, t1rau =il.ic .oi ad-iratori la picioarele patu ) lui s0u# Vi=itele pe care .i le 70cea acu- c0deau pe.tru -i .e cu c1/i3a a.i prea t1r=iu, c0ci .u)l -ai ad-ira- at1t de -ult# Ceea ce .u e 1. co.tra=icere cu acea cre9tere a re.u-elui s0u# O oper0 a rareori pe de)a).tre;ul 1.) leas0 9i 3ictorioas0, 70r0 ca aceea a u.ui alt scriitor, 1.c0 o:scur, s0 7i 1.ceput s0 su:stituie 1. c1te3a -i./i -ai di7icile u. .ou cult aceluia care aproape a s71r9it s0 se i-pu.0# I. c0r/ile lui 'er;otte pe care le recitea- adesea, 7ra=ele sale erau at1t de li-pe=i 1. oc<i -ei ca propriile -ele idei, ca -o:ilele di. odaia -ea 9i tr0s0turile% de pe strad0# Toate lucrurile se deslu9eau les.e 1. ele, dac0 .u a9a cu- le 30=use- totdeau.a, cel pu/i. a9a cu- o) :i9.uia- de)a le 3edea acu-# Ori, u. scriitor .ou 1.ce ) puse s0 pu:lice .i9te opere 1. care raporturile di.tre lu ) cruri se deose:eau at1t de -ult de acelea care le le;au de -i.e, 1.c1t .u 1./ele;ea- aproape .i-ic di. ce scria# &pu.ea de pild0 : 42urtu.urile de stropit ad-irau :u.a 1.tre/i.ere a 9oselelor6 >ceea ce era u9or, lu.eca- de)a lu.;ul acestor 9osele? 4care por.eau di. ci.ci 1. ci.ci -i.ute de la 'ria.d 9i de la Claudel#6 Atu.ci .u -ai 1./ele;ea- .i-ic, c0ci -0 a9teptase- la u. .u-e de ora9 9i el 1-i d0duse u.ul de persoa.0# Dar si-/eac0 .u 7ra=a era prost alc0tuit0, ci eu .u s1.t destul de tare 9i de spri.te. ca s0 -er; p1.0 la cap0t# 1-i re ) lua- a31.tul, -0 a5uta- cu -1i.ile 9i cu picioarele ca s0 a5u.; la pu.ctul de u.de 3oi 3edea raporturile .oi
(+S

di.tre lucruri# Dar de 7iecare dat0, c1.d a5u.;ea- aproa ) pe la 5u-0tatea 7ra=ei, c0dea- di. .ou ca -ai t1r=iu la ca=ar-0, cu prile5ul e@erci/iului c0ruia i se spu.ea portic# Nu e -ai pu/i. ade30rat c0 a3ea- pe.tru .oul scriitor ad-ira/ia pe care o are u. copil st1.;aci, c0ruia i se pu.e .ota =ero la ;i-.astic0, 7a/0 de altul -ai 1.) de-1.atic# De atu.ci l)a- ad-irat -ai pu/i. pe 'er;otte a c0rui li-pe=i-e -i s)a p0rut c0 este o i.su7icie./0# A 7ost u. ti-p c1.d recu.o9teai de :u.0)sea-0 lucrurile c1.d le picta 2ro-e.ti. 9i .u le recu.o9teai c1.d le picta Re.oir# #Oa-e.ii de ;ust .e spu. ast0=i c0 Re.oir este u. -are pictor di. 3eacul al ^l^)lea# Dar a7ir-1.d acest lucru, uit0 Ti-pul 9i c0 a tre:uit -ult, c<iar 1. pli. 3eac al ^^)lea, ca Re.oir s0 7ie socotit drept artist# Ca s0 reu9easc0 s0 7ie ast7el recu.oscu/i, pictorul ori;i.al, ar) tistul or;i.al, procedea=0 ca oculi9tii# Trata-e.tul cu pictura, cu pro=a lor, .u e totdeau.a pl0cut# C1.d a ter ) -i.at, specialistul .e spu.e : 4Pri3i/i acu-# Iat0 c0 lu ) -ea >care .)a 7ost creat0 o dat0, ci de at1tea ori de c1te ,ori s)a i3it u. artist ori;i.al? .i se 1.70/i9ea=0 cu totul deose:it0 de cea 3ec<e, dar 7oarte li-pede# Ni9te 7e-ei trec pe strad0, deose:ite de cele de alt0dat0, deoarece s1.t .i9te Re.oir, di. aceia 1. care re7u=a- odi.ioar0 s0 3ede- 7e-ei# Tr0surile de ase-e.ea s1.t .i9te Re.oir, 9i apa, 9i cerul : dori- s0 .e pli-:0- 1. p0durea care sea-0.0 cu aceea care 1. pri-a =i .i se p0rea orice a7ar0 de p0dure, 9i de pild0 o tapi/erie cu -ulte, .ua. /e, dar 1. care lipseau toc-ai .ua./ele proprii p0duri lor# A9a este u.i3ersul .ou 9i trec0tor, care toc-ai a 7ost creat# Va dura p1.0 la 3iitoarea catastro70 ;eolo;ic0, pe care o 3or de=l0./ui u. pictor .ou sau u. scriitor .ou, ori;i.al# Cel ce)l 1.locuise 1. oc<ii -ei pe 'er;otte .u -0 o:osea pri. i.coere./a, ci pri. .outatea, per7ect coere.t0, a raporturilor pe care .u -0 o:i9.uise- s0 le ur-0 ) resc# Pu.ctul, totdeau.a acela9i, u.de si-/ea- c0 recad, i.dica ide.titatea 7iec0rei opi.tiri pe care tre:uia s0 o 7ac# De alt-i.teri, c1.d#o dat0di.tr)o -ie putea- ur ) -0ri pe )scriitor p1.0 la cap0tul 7ra=ei sale, ceea ce 3e ) dea- erah totdeau.a de u. co-ic8#de% u. ade30rA M de u.%
.38

7ar-ec, ase-e.ea acelora pe care le ;0sise- odi.ioar0 1. lectura lui 'er;otte, dar -ai des70t0toare# M0 ;1.) dea- c0, -Di acu- c1/i3a a.i, 'er;otte 1-i o7erise o pri-e.ire a lu-ii ase-e.ea cu aceea pe care o a9teptade la ur-a9ul s0u# A5u.;ea- s0 -0 1.tre: dac0 este oarecare ade30r 1. aceast0 deose:ire pe care o 7ace- tot) deau.a 1.tre art0, care .u este -ai 1.ai.tat0 ca pe ti- ) pul lui ]o-er, 9i 9tii./a cu pro;rese co.ti.ui# Poate c0 arta sea-0.0, di-potri30, 1. aceast0 pri3i./0, cu 9ti ) i./a 8 7iecare .ou scriitor ori;i.al -i se pare 1. pro;res 7a/0 de acela care)l precedase 8 9i ci.e)-i spu.ea c0 peste dou0=eci de a.i, c1.d 3oi 9ti s0 1.so/esc, 70r0 s0 o:osesc, pe .oul scriitor de ast0=i#.u se 3a i3i altul, 1. 7a/a c0ruia actualul se 3a ;r0:i s0C)l a5u.;0 pe 'er;otteU I) a- 3or:it acestuia di. ur-0 despre .oul scriitor# El -0 de=;ust0 -ai pu/i. de el 1.credi./1.du)-i c0 arta lui e =;ru./uroas0, u9oar0 9i ;oal0, dec1t po3esti.du)-i c0)l 30=use, se-0.1.d, leit cu 'loc<# Aceast0 i-a;i.e se pro7ila de acu- 1.ai.te pe pa;i.ile scrise 9i .u -)a- -ai socotit co.str1.s la oste.eala de a)l 1./ele;e# Dac0 'er;otte -i l)a 3or:it de r0u, cred c0 a 70cut)o -ai pu/i. di. ;elo=ie pe.tru succesul s0u, dec1t di. .ecu.oa9terea operei sale# Nu citea aproape .i-ic# Aproape cea -ai -are parte a ;1.dirii lui trecuse di. -i.te 1. c0r/ile sale# &l0:ise, ea 9i c1.d ar 7i 7ost operat de ele# I.sti.ctul s0u de Reproducere .u)l -ai 1.de-.a la acti3itate, acu- c1.d d0duse aproape tot ce ;1.dea# Ducea 3ia/a 3e;etati30 a u.ui co.3alesce.t, a u.ei le<u=9 8 oc<ii s0i 7ru-o9i st0ruiau .e-i9ca/i, oarecu- 1.-0r-uri/i, ca oc<ii u.ui o- 1.ti.s pe -alul -0rii care pri3e9te 1.tr)o 3a;0 re3erie 7iecare -ic 3al# Nu 1.cerca- .ici o re-u9care 7ii.dc0 -0 i.teresa -ai pu/i. dec1t odi.ioar0 s0 stau de 3or:0 cu el# Era 1. ase-e.ea -0sur0 o-ul o:iceiurilor, 1.c1t, o dat0 ce le adoptase, cele -ai si-ple ca 9i cele -ai lu@oase 1i de3e.eau c1t3a ti-p i.dispe.sa:ile# Nu 9tiu ce)l 1.de-.0 s0 3i.0 1.t1ia oar0, dar 1. ur-0 3e.ea 1. 7ie care =i pe.tru -oti3ul c0 3e.ise 1. a5u.# &osea lD 8 .oi acas0 ca 9i cus)ar 7i #dus la ca7e.ea, ca s0 .u i se 3or:easc0, ca s0 poat0 F rareori F 3or:i,$ast7el 1.c1t .)ai 7i putut, la ur-a ur-ei, ;0si u. se-. c0 -1<.irea .oastr0 1l e-o/io.ea=0 sau c0)i place s0 stea de 3or:0
327

cu -i.e, dac0 ai 7i 3rut s0 tra;i 3reo co.clu=ie de pe ur-a u.ei ase-e.ea asiduit0/i, dar ea .u)i era i.di7e ) re.t0 -a-ei, se.si:il0 la orice putea 7i pri3it ca u. o-a;iu adus :ol.a3ei sale# Ri)-i spu.ea I. 7iecare =i : 4Nu uita -ai cu sea-0 s0)i -ul/u-e9ti6# A- pri-it F ate./ie discret0 de 7e-eie, ca ceaiul pe care .i)l ser3e9te, 1.tre dou0 9edi./e de po=0, to3a ) r09a u.ui pictor F supli-e.t ;ratuit la acelea pe care .i le 70cea so/ul ei, 3i=ita doa-.ei Cottard# Ve.ea s0 .e o7ere 4ca-erista6 ei, iar dac0 pre7era- u. :0r:at, a3ea s0 4por.easc0 1. c0utarea6 lui, :a -ai -ult, 1. 7a/a re ) 7u=ului .ostru .e spuse c0 .0d05duia cel pu/i. c0 asta .u era di. partea .oastr0 o 4scu=06, cu31.t care 1. lu ) -ea ei 1.sea-.0 u. 7als prete@t ca s0 .u pri-i- o i.) 3ita/ie# Ne 1.credi./a c0 pro7esorul, care .u 3or:ea .i) ciodat0 acas0 de :ol.a3ii lui, era at1t de trist ca 9i cuar 7i 7ost 3or:a de ea# &e 3a 3edea -ai t1r=iu c0 dac0 asta ar 7i 7ost ade30rat, ar 7i 1.se-.at totodat0 prea pu ) /i. 9i prea -ult, di. partea celui -ai .ecredi.cios 9i celui -ai recu.osc0tor so/# O7erte tot at1t de 7olositoare 9i .espus -ai e-o/io ) .a.te pri. -a.iera lui >care era o 1-:i.are a celei -ai 1.alte i.teli;e./e, a celei -ai -ari :u.0t0/i 9i a u.ei e@presii di. cele -ai 7ericite? 1-i 7ur0 adresate de -a rele) duce -o9te.itor de Lu@e-:ur;# 1l cu.oscuse- la 'al:ec u.de 3e.ise s0 o 3ad0 pe u.a di. -0tu9ile lui, pri.cipesa de Lu@e-:ur;, c1.d era doar co.te de Na ssau# &e 1.surase peste c1te3a lu.i cu 7er-ec0toarea 7iic0 a u.ui alt pri.cipe de Lu@e-:ur;, peste -0sur0 de :o ;at0, c0ci era 7iica u.ic0 a u.ui pri.cipe c0ruia 1i apar/i.ea o 1.trepri.dere i-e.s0 de 70i.0# I. ur-a acestei c0s0torii, -arele)duce de Lu@e-:ur; care .)a3ea copii 9i)l adora pe .epotul s0u Nassau, ceru Ca-erei s0 apro:e 9i reu9i ca acesta s0 7ie recu.oscut drept -are)duce -o9te.itor# Ca 1. toate c0s0toriile de acest soi, ori;i.ea a3erii este o piedic0, dup0 cu- este 9i cau=a e7icie.t0# 1-i a-i.teade acest co.te de Nassau ca de u.ul di. cei -ai re-ar ) ca:ili ti.eri di. c1/i a- 1.t1l.it, -istuit 1.c0 de pe atu.ci de o dra;oste -o<or1t0 9i r0su.0toare pe.tru lo;od.ica lui# A- 7ost 7oarte -i9cat de scrisorile pe care .u 1. ) cet0 s0 -i le scrie c1t ti -p :u.ica 7u :ol.a30, 9i 1.)
.35

sa9i -a-a, e-o/io.at0, repeta, trist0, o e@presie a -a ) r.ei sale : 4&e3i;.e .u s)ar 7i e@pri-at -ai :i.e6# 1. =iua a 9asea, -a-a, ca s0 asculte de ru;0-i./ile :u.icii, tre:ui) s0 se despart0 u. -o-e.t de ea 9i s0 si) -ule=e c0 se duce s0 se odi<.easc0# A9 7i 3rut ca 2ra.) /oise s0 .u se -i9te, pe.tru ca :u.ica s0 adoar-0# I. ciuda ru;0-i./ilor -ele, ea ie9i di. odaie 8 cu iste/i-ea 9i pesi-is-ul ei o co.sidera pierdut0# Ar 7i 3rut deci s0)i dea toate 1.;ri5irile cu puti./0# Dar i se spusese c0 3e.ise u. lucr0tor electricia., 7oarte 3ec<i la 7ir-a lui, cu-.atul patro.ului s0u, sti-at 1. i-o:ilul .ostru, u.de 3e.ea de -ul/i a.i s0 lucre=e, 9i -ai cu sea-0 de Qu) pie.# Acest lucr0tor 7usese c<e-at 1.ai.te ca :u.ica s0 se 7i 1-:ol.03it# Mi se pare c0 s)ar 7i putut s0 i se spu .0 s0 plece sau s0 a9tepte# Dar protocolul 2ra.9oisei .u 1.;0duia ase-e.ea purtare, .)ar 7i 7ost cu3ii.cioas0 cu acest o- de trea:0, starea :u.icii .u -ai a3ea .ici o i-porta./0# C1.d, peste u. s7ert de or0, e@asperat, -)adus s0 o caut 1. :uc0t0rie, a- ;0sit)o st1.d de 3or:0 cu el pe palierul sc0rii de ser3iciu, a c0rei u90 era desc<is0, procedeu care a3ea a3a.ta5ul de)a 1.;0dui, dac0 u.ul di. .oi 3e.ea, de)a si-ula c0 toc-ai a3ea s0 se des ) part0, cu .ea5u.sul de)a prici.ui .i9te cure.te 1.;ro=i ) toare# 2ra.9oise se desp0r/i deci de lucr0tor, .u 70r0 s0 7i stri;at dup0 el .i9te co-pli-e.te, pe care le uitase, pe.tru so/ia lui 9i cu-.atul s0u# Gri50 caracteristic0, de la Co-:raA, de)a .u 7i lipsit0 de delicate/e, pe care 2ra.) /oise o purta c<iar 1. politica e@ter.0# Ne;<io:ii 19i 1.c<ipuiesc c0 -arile di-e.siu.i ale 7e.o-e.elor sociale s1.t o -i.u.at0 oca=ie de a p0tru.de -ai ad1.c 1. su ) 7letul o-e.esc 8 ar tre:ui, di-potri30, s0 1./elea;0 c0 toc-ai co:or1.d 1. ad1.ei-ea u.ei i.di3idualit0/i, ar a) 3ea sor/i s0 priceap0 aceste 7e.o-e.e# 2ra./oise repe ) tase de -ii de ori ;r0di.arului di. Co-:raA c0 r0=:oiul este cri-a cea -ai .es0:uit0 9i .i-ic .u pre/uie9te -ai -ult dec1t 3ia/a# Ori6, c1.d i=:uc.i r0=:oiul ruso)5apo.e=, Re si-/ea sti.;<erit0 7a/0 de /ar, pe.tru c0 .u i.trase1. r0=:oi ca s0 a5ut0- pe 4:ie/ii ru9i6, 4de 3re-e ce . e alie./aser0- cu ei6, spu.ea ea# Nu ;0sea c0 e delicat 7a/0 de Nicolae al II)lea care a3usese totdeau.a 4cu3i. te at1t de :u.e pe.tru .oi6 8 era u. e7ect al aceluia9i cod
(+9

care ar 7i 1-piedicat)o s0 re7u=e de la Qupie. u. p0<0ru/ care 9tia c0)i 3a 4=0d0r.ici di;estia6, 9i datorit0 c0ruia, 1. prea5-a -or/ii :u.icii, ar 7i cre=ut c0 s031r9e9te u. lucru tot at1t de i-oral#de care co.sidera c0 2ra./a este 3i.o3at0 7ii.dc0 r0-0sese .eutr0 7a/0 de Qapo.ia, dac0 .u s)ar 7i dus s0 se scu=e 1. persoa.0 7a/0 de acest :ra3 lucr0tor electricia. care se oste.ise at1t de -ult# A- sc0pat di. 7ericire 7oarte repede de 7iica 2ra.) N/oisei care a3ea s0 lipseasc0 -ai -ulte s0pt0-1.i# La o:i9.uitele s7aturi care se d0deau la Co-:raA 7a-iliei u.ui :ol.a3 : 4N)a/i 1.cercat o c0l0torie c1t de -ic0, sc<i-:area aerului, redo:1.direa po7tei de -1.care6 etc###, ea ad0u;ase ideea aproape u.ic0 pe care a.u-e 9i)o 70urise 9i pe care o 9i repeta ori de c1te ori o 3edeai, 70r0 s0$ o:oseasc0 de 7el ca 9i c1.d ar 7i 3rut s0 o 1. ) 7i;0 1. capul altora : 4Ar 7i tre:uit s0 se 1.;ri5easc0 radical 1.c0 de la 1.ceput6# Ea .u preco.i=a u. soi de cur0 -ai de;ra:0 dec1t alta, cu co.di/ia ca aceasta s0 7ie radical. Iar 2ra.7oise 3edea c0 i se d0dea prea pu/i.e doctorii :u.icii# Cu-, dup0 ea, ele .u slu5esc dec1t s0)/i strice sto-acul, era 7ericit0, dar -ai -ult 1.c0 u-ilit0# A3ea 1. sudul 2ra./ei .i9te 3eri F relati3 :o;a/i F) a c0ror 7iic0 1-:ol.03i.du)se 1. pli.0 adolesce./0, -urise la dou0=eci 9i trei de a.i 8 1. ace9ti c1/i3a a.i, tat0l 9i -a ) -a, se rui.aser0 cu doctoriile, cu doctorii, cu pere;ri.0rile, di.tr)o 4sta/iu.e6 ter-al0 1.tr)alta, p1.0 la deces# Ori, asta i se p0rea 2ra.7oisei u. soi de lu@ di. partea aces ) tor p0ri./i, ca 9i cu- ar 7i a3ut cai de curse, u. castel# Ei 1.9i9i, oric1t erau de -1<.i/i, se -1.dreau cu ase-e.ea c<eltuieli# &0r0ciser0, pieduser0 tot, -ai cu sea-0 a3erea cea -ai de pre/, copilul lor, dar le pl0cea s0 repete c0 70cuser0 pe.tru ea at1t, :a -ai -ult dec1t oa-e.ii cei -ai :o;a/i# 1i -0;ulea 1.deose:i ra=ele ultra3iolete, la ac/iu.ea c0rora o e@puseser0 pe .e.orocit0 de -ai -ulte ori pe =i, ti-p de -ai -ulte lu.i# Tat0l, 1.;1-7at 1. du ) rerea sa de u. soi de ;lorie, apuca s0 3or:easc0 u.eori de 7iica lui ca de o stea de Oper0 pe.tru care se rui.ase# 2ra.coise .u era i.se.si:il0 lah at1ta pu.ere 1. sce.0 8 aceea care 1.so/ea :oala :u.icii i se p0rea ca- s0rac0, :u.0 pe.tru o :oal0 pe sce.a u.ui -ic teatru de prc%) 3i.cie#
5.1

La u. -o-e.t dat, ure-ia se r0s7r1.se asupra oc<i ) lor :u.icii# C1te3a =ile, .u -ai 30=u deloc# Oc<ii ei .u erau .icidecu- aceia ai u.ei oar:e ci r0-1.eau aceia9i# A- 1./eles c0 .u -ai 3ede, .u-ai dup0 ciud0/e.ia su) p1sului cu care te 1.t1-pi.a cu- desc<ideai u9a, p1.0 ce)i luai -1.a ca s0)i spui :u.0 =iua, sur1s care 1.cepea prea de 3re-e, 9i st0ruia .e-i9cat pe :u=ele ei, 7i@, dar totdeau.a di. 7a/0 9i 1.cerc1.d s0 7ie 30=ut di. toate p0r/ile, c0ci .u -ai a3ea a5utorul pri3irii ca sD)l 1.drepte, s0)i i.dice -o-e.tul, direc/ia, s0)l pu.0 la pu.ct, s0)L 7ac0 s0 3arie=e pe -0sur0 ce 1/i sc<i-:ai locul sau cel ce i.tra 19i -odi7ica e@presia 8 c0ci r0-1.ea si.;ur 70r0 u. sur1s al oc<ilor care ar 7i 1.tors oarecu- de la el ate. ) /ia 3i=itatorului, 9i do:1.dea ast7el, 1. st1.;0cia lui, o i-) porta./0 co31r9itoare, d1.d i-presia u.ei a-a:ilit0/i e@a;erate# Apoi 3ederea re3e.i de)a :i.elea 9i :oala r0 ) t0citoare trecu de la oc<i la urec<i# C1te3a =ile, :u.ica 7u surd0# Cu- 1i era tea-0 de)a 7i surpri.s0 de i.trarea .ea9teptat0 a cui3a, pe care .u l)ar 7i au=it i.tr1.d >de9i era culcat0 de)a lu.;ul peretelui?, 1.torcea -ereu :rusc capul spre u90# Dar -i9carea$ ;ru-a=ului era st1.;ace r c0ci .u teC o:i9.uie9ti 1. c1te3a =ile cu ase-e.ea, r0stur) .are a r1.duielii, dac0 .u de)a pri3i .i9te =;o-ote, cel pu/i. de)a asculta cu oc<ii# 1. s71r9it, durerile sc0=ur0, dar ;reutatea de)a se e@pri-a spori## Era- sili/i s0 o pu.e- s0 repete aproape tot ce spu.ea# 'u.ica, d1.du)9i acu- sea-a c0 .)o -ai 1./ele;e-, re.u./0 de)a -ai rosti u. si.;ur cu31.t 9i st0tea .e-i9 cat0# C1.d -0 =0rea, a3ea u. soi de tres0rire ea cei c0 rora le lipse9te deodat0 aerul, 3rea s0)-i 3or:easc0, dar articula doar .i9te su.ete care .u se puteau 1./ele;e# &t0p1.it0 atu.ci de 1.s09i .eputi./a ei, las0 s0)i cad0 capul pe per.0, se lu.;ea 1. pat, cu 7a/a ;ra30, de -ar -ur0, cu -Di.ile .e-i9cate pe cear9a7, sau ocup1.du)se de u. lucru cu totul -aterial ca acela de a)9i 9ter;e de;etele cu :atista# Nu 3oia s0 ;1.deasc0# Apoi, 1.cepu o a;ita/ie st0ruitoare# Dorea -ereu s0 se scoale# Dar o 1-piedica- e1t putea-, de tea-0 ca .u cu-3a s0)9i dea sea-a e0 este parali=at0# 1.tr)o =i, c1.d o l0saseo clip0 si.;ur0, a- ;0sit)o sculat0, 1. c0-a9a de .oapteC 1.cerc1.d s0 desc<id0 7ereastra# # I
((1

C1.d o 30du30 care se aru.case 1. -are 7usese sal ) 3at0 la 'al:ec, 1-potri3a 3oi./ei ei, ea 1-i spusese >1-pi.s0 poate de u.a di. acele presi-/iri pe care le citi- u.eori 1. -isterul totu9i at1t de .edeslu9it al 3ie/ii .oastre or;a.ice, dar 1. care pare)se c0 se r0s7r1.;e 3ii ) torul?, c0 .u poate 7i cru=i-e -ai -are ca aceea de a s-ul;e o de=.0d05duit0 de la -oartea pe care a dorit)o 9i de)a o reda -artiriului ei# A:ia a- a3ut ti-pul s0 o spri5i. pe :u.ica, ea sus ) /i.u 1-potri3a -a-ei o lupt0 aproape :rutal0, apoi 1. ) 3i.s0, dup0 ce o a9e=ase- cu 7or/a 1.tr)u. 7otoliu, 1.cet0 de)a -ai 3rea, de)a -ai re;reta, 7a/a ei de3e.i .ep0s0) toare 9i 1.cepu s0)9i cure/e cu ;ri50 7irele de :la.0 pe care le l0sase pe c0-a9a ei de .oapte u. -a.tou cu care o acoperi se-# Pri3irea ei se sc<i-:0 cu totul, adesea .eli.i9tit0, du ) ioas0, r0t0cit0, .u -ai era pri3irea ei de alt0dat0, ci pri ) 3irea ursu=0 a u.ei 7e-ei :0tr1.e care spu.ea prostii# Tot 1.tre:1.d)o dac0 .u dorea s0 o piepte.e, 2ra.) coise s71r9i pri. a se co.3i.;e c0 :u.ica 1i solicita acest lucru# Ea aduse .i9te perii, .i9te piepte.i, ap0 de colo.ie, u. capot# &pu.ea: 4Asta .)o poate sl0:i pe doa-.a A-e) dee, dac0 o piept0.8 oric1t de sla: ai 7i, po/i 7i totu9i piept0.at6# Adic0, .u e9ti .iciodat0 prea sla: ast7el 1.) c1t altci.e3a, 1. ceea ce)l pri3e9te, s0 .u te poat0 piep ) t0.a# Dar c1.d a- i.trat 1. odaie, a- 30=ut 1. -1i.ile .e-iloase ale 2ra./oisei, 1.c1.tat0, ca 9i cu- ar 7i 7ost pe cale s0)i redea :u.icii s0.0tate, su: re30rsarea u.ui p0r 1-:0tr1.it care .)a3ea puterea de a 1.dura co.tac ) tul piepte.ului, u. cap care, i.capa:il de)a sta 1. po=i/ia care i se d0duse, se .0ruia 1.tr)u. 31rte5 .e1.cetat 1. care sleirea puterilor alter.a cu durerea# Mi)a- dat sea-a c0 se apropie -o-e.tul 1. care 2ra.coise a3ea s0 s71r) 9easc0 aceast0 opera/ie, 9i .u 1.dr0=.ea- s0 o =oresc spu) .1.du)i : 4Destul6, de tea-0 c0 .u)-i 3a da ascultare# Dar -)a- repe=it 1. sc<i-: c1.d, cu o i.oce./0 7eroce, 2ra./oise apropie o o;li.d0, ca :u.ica s0 3ad0 dac0 e :i.e piept0.at0# A- 7ost -ai 1.t1i 7ericit c0 o putuses-ul;e la ti-p di. -1i.ile ei, 1.ai.te ca :u.ica, di. apro ) pierea c0reia 1.dep0rtase- cu ;ri50 orice o;li.d0, s0 7i =0rit di. ;re9eal0 o i-a;i.e a ei pe care .u 9i)o putea
..3

1.c<ipui# Dar, di. p0cate, c1.d -)a- aplecat peste a clip0 spre ea ca s0 s0rut aceast0 7ru-oas0 7ru.te pe care 2ra.coise o o:osise at1t de -ult, ea -0 pri3i cu u. aer ui-it, .e1.cre=0tor, sca.dali=at : .u -0 recu.oscuse# Dup0 p0rerea -edicului, era u. si-pto- c0 co.;es tia cere:ral0 pro;resa# Creierul tre:uia de;a5at# Cottard 9o30ia# 2ra.7oise .0d05duia o clip0 c0 i se 3or pu.e 3e. ) tu=e 4clari7icate6, ale c0ror e7ecte le c0ut0 1. dic/io.arul -eu, dar .u putu da de ele# C<iar dac0 ar 7i spus sca) ri7icate 1. loc de clari7icate, 9i tot .)ar 7i ;0sit ad5ecti ) 3ul, c0ci .u)l c0uta .ici la litera c, .ici la s! spu.ea, 1.tr) ade30r, 4clari7icate6, dar scria >9i credea pri. ur-are c0 a9a se scrie? 4esclari7icate6# Cottard pre7er0 lipito) rile, ceea ce o decep/io.a# C1.d a- i.trat peste c1te3a ore la :u.ica, lipi/i de cea7a, de t1-plele, de urec<ile ei, -icii 9erpi .e;ri se suceau 1. p0rul ei 1.s1.;erat, ca 1. acela al Medu=ei# Dar pe 7a/a ei palid0 9i 1-p0cat0, cu desD31r9ire .e-i9cat0, a- 30=ut oc<ii ei 7ru-o9i de alt0dat0, desc<i9i, lu-i.o9i 9i li.i9ti/i >poate 9i -ai 1. c0rca/i cu i.teli;e./0 dec1t 1.ai.te de)a se 7i 1-:ol.0 3it, pe.tru c0, cu- .u putea 3or:i, .u a3ea 3oie s0 se -i9te, 1.credi./a .u-ai oc<ilor ;1.dul ei, ;1.dul care poate re1.3ia ca pri. ;e.era/ie spo.ta.0 datorit0 c1tor) 3a pic0turi de s1.;e pe care le sco/i?, oc<ii ei :l1.=i 9i lic<i=i ca uleiul, pe care 7ocul di. .ou apri.s, care ardea, lu-i.a 1. 7a/a :ol.a3ei u.i3ersul recucerit# Li.i9tea ei .u -ai era 1./elepciu.ea disper0rii, ci a .0de5dii# Ea 19i d0dea sea-a c0 1i este -ai :i.e, 3oia s0 7ie pre30=0 ) toare, s0 .u -i9te, 9i)-i d0rui .u-ai u. sur1s 7ru-os, ca s0 9tiu c0 se si-te :i.e, 9i)-i str1.se u9or -1.a# Rtia- cit de de=;ustat0 era :u.ica 30=1.d u.ele a.i ) -ale, cu at1t -ai -ult c1.d ur-a s0 le 1.dure co.tac ) tul# Rtia- c0 suporta lipitorile a31.d 1. 3edere u. 7olos superior# De aceea 2ra.coise -0 e@aspera c1.d 1i repeta cu acel r1s pe care 1l ai 7a/0 de u. copil pe care 3rei s0)l 7aci s0 se 5oace: 4O< M -icile 5i;odii care -i9u.0 pe doa-.a6, ceea ce 1.se-.a, pe deasupra, s0 te por/i 70r0 respect cu :ol.a3a .oastr0, ca 9i cu- ar 7i c0=ut 1. co ) pil0rie# Dar :u.ica, a c0rei 7a/0 adoptase 3ite5ia li.i9 ) tit0 a u.ui stoic, .ici .)a3ea aerul c0 aude#
...

Dup0 ce lipitorile 7ur0 scoase, co.;estia co.ti.u0 di. p0cate di. ce - ce -ai ;ra30# M)a -irat c0 toc-ai acu-, c-d :u.icii i)era atit de r0u, 2ra.5oise disp0rea m orice -o-e.t# c9i co-a.dase o toalet0 de doliu 9i .u 3oia sa o Iac0 pe croitoreas0 s0 a9tepte, i. 3ia/a celor -ai -ulte 7e-ei, totul, c<iar cea -ai -are sup0rare, duce la o pro:0# C1te3a =ile -ai t1r=iu, pe ci.d dor-ea-, -a-a -0 c<e-0 i. toiul .op/ii, 9i)-i spuse cu -e.a5a-e.tele ;i.;a9e pe care, 1. -arile 1-pre5ur0ri, cei cople9i/i de Io ad1.c0 durere le -a.i7est0 c<iar 7a/0 de cele -ai -0 ) ru.te .eca=uri ale altora: $ F Iart0)-0 c0)/i tur:ur so-.ul# F Nu dor-ea-, a- r0spu.s, tre=i.du)-0# Era- de :u.0 credi./0# Marea sc<i-:are pe care o prile5uie9te 1. .oi tre=irea di. so-. se datore9te -ai pu/i. 7aptului c0 .e i.troduce 1. 3ia/a li-pede a co.9tii. /ei, c1t aceluia de a .e 7ace s0 pierde- a-i.tirea lu -i.ii -ai cer.ute 1. care odi<.ea i.teli;e./a .oastr0, ca 1. 7u.dul opali. al apelor# G1.durile, parte 1.30lu ite pe care plutea- 1.c0 -ai acu- o clip0, 1.tre/i.eau #1. .oi o -i9care cu totul 1.destul0toare, ca s0 le 7i pu tut dese-.a cu .u-ele de 3e;<e# Dar tre=irea se po-e .e9te atu.ci 1.#: 7a/a# u.ei i.ter7ere./e a -e-oriei# Cu)ri.d, 1i spu.e- so-., c0ci .u .e -ai aduce- a-i.te de ea# Iar c1.d luce9te acea stea str0lucitoare care, 1. clipa # tre=irii, 6lu-i.ea=0 1. ur-a celui ce doar-e 1.tre; so-.ul s0u, ea 1l 7ace s0 cread0, ti-p de c1te3a secu.de, c0 .u era so-., ci 3e;<e 8 stea c0=0toare, la drept 3or :i.d, care ,ia cu lu-i.a ei e@iste./a -i.ci.oas0, dar 9i 1.70/i90rile 3isului 9i 1.;0duie doar ca cel ce se tre=e9te s0)9i spu.0: 4A- dor-it6# Ma-a -0 1.tre:0 cu o 3oce at1t de ;i.;a90, 1.c1t parc0 se te-ea 90 .u)-i 7ac0 r0u, dac0 .u -)ar o:osi prea -ult s0 -0 scol, 9i)-i -1.;1ie -1.a: F &0r-a.ul -eu copil, de acu- 1.ai.te .u te 3ei -ai putea :i=ui dec1t pe tat0l t0u 9i pe -a-a ta# A- i.trat 1. odaie# 1.co3oiat0 1. se-i)cerc pe pat, alt0 7ii./0 dec1t :u.ica, u. soi de a.i-al care s)ar 7i 1-podo:it cu p0rul 9i s)ar 7i culcat 1. a9ter.utul ei, ;1) 71ia, ;e-ea, scutur1.d plapu-a cu =31rcolelile lui# Pleoa)
..2

pele erau 1.c<ise 9i toc-ai pe.tru c0 .u se 1.c<ideau :i.e, -ai de;ra:0 dec1t pe.tru c0 se desc<ideau, l0sau s0 se 3ad0 u. col/ di. al:ul oc<iului, tur:ure, urduros, re7lect1.d 1.tu.ericul u.ei 3i=iu.i or;a.ice 9i a u.ei su ) 7eri./e l0u.trice# Toat0 aceast0 7r0-1.tare .u .i se adre ) sa .ou0, pe care .u .e 3edea, .ici .u .e cu.o9tea# Dar dac0 .u -ai era dec1t u. a.i-al care se -i9c0 aici, u.de era :u.ica U Recu.o9teai totu9i 7or-a .asului ei, care acu- .u -ai era propor/io.at cu restul 7e/ei, dar pe al c0rui col/ st0ruia o alu.i/0, -1.a care d0dea plapu-ele la o parte cu u. ;est care ar 7i 1.se-.at alt0 dat0 c0 ele o sti.;<eresc 9i care acu- .u 1.se-.a .i-ic# )Ma-a -0 ru;0 s0 aduc pu/i.0 ap0 9i o/et ca sD ude 7ru.tea :u.icii, si.;urul lucru care o r0corea, credea ea, care 3edea cu- 1.cerca s0)9i dea p0rul la o parte# Dar -i se 70cu se-. pri. u90 s0 3i.# Vestea c0 :u.ica 19i tr0ie9te ulti-ele clipe se rDsp1.dise .u-aidec1t 1. cas0# .ul di. acele 4supli-e.te6 pe care le aduci 1. -o-e. ) tele e@cep/io.ale ca s0 u9ure=i o:oseala se.atorilor, da ) torit0 c0rui 7apt a;o.iile au ce3a s0r:0toresc, toc-ai des ) c<isese ducelui de Guer-a.tes, care, r0-1.1.d 1. a.tica) -er0, 1.tre:0 de -i.e8 .)a- putut sc0pa de el# F Toc-ai a- au=it, scu-pe do-., aceste 3e9ti -a ca:re# A9 3rea s0 str1.;, 1. se-. de si-patie, -1.a ta t0lui du-.ea3oastr0# M)a- scu=at, i.3od.d ;reutatea de a)l dera.5a 1. acest -o-e.t# Do-.ul de Guer-a.tes pica parc0 1. clipa 1. care pleci 1. c0l0torie# Dar era at1t de p0tru.s de 1. ) se-.0tatea polite/ei pe care .e)o 70cea, 1.c1t aceasta 1i ascu.dea restul 9i 3oia s0 i.tre cu orice pre/ 1. salo.# O:i9.uia 1.deo:9te s0 /i.0 la depli.0 1-pli.ire a 7or-a ) lit0/ilor cu care <ot0r1se s0 ci.steasc0 pe ci.e3a 9i pu/i. 1i p0sa dac0 :a;a5ele erau 70cute sau sicriul era ;ata# F L)a/i c<e-at pe Dieula7oAU A<M -are ;re9eal0# Dac0 -i)ati 7i spus, ar 7i 3e.it pe.tru -i.e, .u)-i re7u =0 .i-ic, de9i a re7u=at)o pe ducesa de C<artres# Vede/i, -0 situe= cate;oric deasupra u.ei pri.cipese de s1.;e# I. 7a/a -or/ii, s1.te- de alt-i.teri cu to/ii e;ali, ad0u;a el, .u ca s0 -0 co.3i.;0 c0 :u.ica de3e.ea e;ala lui, dar poate d1.du)9i sea-a c0 o co.3ersa/ie prelu.;it0 cu pri3ire la i.7lue./a lui asupra lui Dieula7oA 9i la 1.t1ie)
..7

tatea lui asupra ducesei de C<artres .)ar 7i de prea :u. ;ust# De alt-i.teri, s7atul lui .u -0 -ir0# Rtia- c0 1. casa Guer-a./ilor .u-ele Dieula7oA era totdeau.a citat >doar cu ce3a -ai -ult respect? ca acela al u.ui 47ur.i=or6 70r0 perec<e# Iar :0tr1.a duces0 de Morte-art, .0scut0 Gu ) er-a.tes >e cu .eputi./0 s0 1./ele;i de ce 1.dat0 ce e 3or:a de o duces0 se spu.e aproape totdeau.a: 4:0tr1.a duces0 de6, sau, di-potri30, cu u. aer 7i. 9i 4Yatteau6, dac0 e t1.0r0, 4-ica duces0 de6?, preco.i=a aproape 1. c<ip -eca.ic, clipi.d di. oc<i, 1. ca=urile ;ra3e: 4Dieu ) la7oA, Dieula7oA6, ca 9i cu- ai a3ea .e3oie#de 1.;<e/ata 4Poire 'la.c<e6 sau de pr05iturile 4Re:attet, Re:attet6# Dar .u 9tia- c0 tata toc-ai 1l c<e-ase pe Dieula7oA# 1. acest -o-e.t -a-a, care a9tepta cu .er0:dare .i9te :aloa.e cu o@i;e. care a3eau s0 1.les.easc0 respi) ra/ia :u.icii, i.tr0 1. a.tica-era u.de .u 9tia c0 3a da de do-.ul de Guer-a.tes, A9 7i 3rut s0)I ascu.d ori ) u.de# Dar co.3i.s c0 .i-ic .u este -ai ese./ial, .u poate de alt-i.teri -0;uli -ai -ult 9i .u este -ai i. ) dispe.sa:il ca s0)i -e./i.0 reputa/ia de des031r9it ;e. ) tilo-, -0 lu0 cu putere de :ra/ 9i de9i -0 ap0ra- ca 1-potri3a u.ui 3iol, repet1.d: 4Do-.ule, do-.ule6, -0 t1r1 spre -a-a, spu.1.du)-i : 4Vre/i s0)-i 7ace/i -area ci.ste de a -0 pre=e.ta -a-ei du-.ea3oastr0U6 dera) i.d pu/i. c1.d rosti cu31.tul: -ar.ei# Era at1t de co.3i.s c0 ci.stea era de 7apt pe.tru ea, 1.c1t .u se putu opri de a sur1de, 1. ti-p ce)9i lua o -utr0 de circu-sta./0# N)a- a3ut 1.cotro, l)a- pre=e.tat, ceea ce de=l0./ui 1. ) dat0 di. parte)i .i9te te-e.ele, .i9te saluturi adi.ei, 9i era c1t pe aci s0 1.ceap0 toat0 cere-o.ia co-plet0 a sa ) lutului# A3ea de ;1.d s0 i.tre 9i 1. 3or:0 cu ea, dar -a ) -a, cople9it0 de durerea ei, 1-i spuse s0 3i. 1.dat0 9i .ici .u r0spu.se 7ra=elor do-.ului de Guer-a.tes care, a9tept1.du)se s0 7ie pri-it 1. 3i=it0 9i po-e.i.du)se di-potri30, l0sat si.;ur 1. a.tica-er0, ar 7i s71r9it pri. a ie9i, dac0 1. acela9i -o-e.t .u l)ar 7i 30=ut i.tr1.d pe &ai.t)Loup care sosise c<iar 1. acea di-i.ea/0 la Paris 9i 3e.ise 1. ;ra:0 s0 se i.7or-e=e de starea :u.icii# 4A<M asta)i :u.0M6 e@cla-0 3esel ducele, pri.=1.du)9i .epotul de u. .asture pe care era c1t pe aici s0)l rup0, 70r0 s0
..8

#se si.c<iseasc0 de pre=e./a -a-ei care str0:0tea di. .ou a.tica-era# I. ciuda -1<.irii sale si.cere, cred c0 lui &ai.t)Loup .u)i p0rea r0u s0 e3ite de)a -0 3edea, date 7ii.d se.ti-e.tele pe care -i le purta## Plec0 t1r1t de u. ) c<iul s0u care, a31.d s0)i spu.0 ce3a 7oarte 1.se-.at, 9i 7ii.d cit pe aci s0 plece la Do.cieres di. aceast0 pri ) ci.0, .u -ai putea de :ucurie c0)9i putuse cru/a ase-e ) .ea dera.5# 4A<M dac0 ci.e3a -i)ar 7i spus c0 .)a9 a3ea dec1t s0 str0:at curtea ca s0 te ;0sesc aici, a9 7i cre=ut c0 este o -are p0c0leal08 cu- ar spu.e priete.ul t0u 'loc<, o 7est0 1. toat0 le;ea#6 Ri, 1. ti-p ce se dep0rta eu Ro:ert pe care)l /i.ea de u-0r: 4Oricu-, repeta el, se 3ede c0 a- pus -1.a pe 7u.ia spD.=uratului sau ca- a9a ce3a 8 -are .oroc a-6# Nu c0 ducele de Guer-a.tes ar 7i 7ost prost crescut, di-potri30# Dar era di. cei ce .u s1.t 1. stare s0 se pu.0 1. locul altora, ce sea-0.0 1. aceast0 pri3i./0 cu cei -ai -ul/i -edici 9i ciocli care, dup0 ce au adoptat o -utr0 de circu-sta./0 9i au spus: ,,&1.t -o ) -e.te 7oarte dureroase6, te)au 1-:r0/i9at la .e3oie 9i te)au s70tuit s0 te odi<.e9ti, pri3esc o a;o.ie sau o 1.) -or-1.tare ca o reu.iu.e -o.de.0 -ai -ult sau -ai pu/i. restr1.s0, u.de, cu o 5o3ialitate u. -o-e.t 1.0 ) :u9it0, caut0 cu oc<ii persoa.a c0reia 1i pot 3or:i de -icile lor tre:uri, pe care o pot ru;a s0)i pre=i.te alteia sau c0reia pot 4s0)i o7ere u. loc6 1. tr0sura lor, ca 4s0 o duc0 acas06# I. ti-p ce se 7elicita de 431.tul :u.6 care)l 1-pi.sese p1.0 la .epotul s0u, ducele de Guer-a.tes 7u at1t de -irat de pri-irea totu9i at1t de 7ireasc0 a -a-ei, 1.c1t declar0 -ai t1r=iu c0 ea este tot at1t de de=a;rea:il0 pe c1t este tata de politicos, c0 are 4a:se./e6, 1. ti-pul c0rora parc0 .ici .u aude ce i se spu.e 9i, dup0 p0rerea lui, ea .u este 1. apele ei 9i poate c<iar .ici 1. toate -i./ile# Dup0 c1te -i s)a spus, :i.e3oi totu9i s0 atri:uie asta 1. parte 1-pre5ur0rilor, 9i s0 declare c0 -a-a i se p0ruse 7oarte 4a7ectat06 de aceast0 1.t1-plare# Dar a3ea 1.c0 1. picioare tot restul saluturilor 9i al plec0ciu.ilor de)a) .d0ratelea pe care 7usese 1-piedicat s0 le duc0 la :u. s71r9it 9i)9i d0dea de alt-i.teri at1t de pu/i. sea-a de ceea ce era durerea -a-ei, 1.c1t 1.tre:0 1. a5u.ul 1.-or-1.t0rii, dac0 .)a9 3rea s0 1.cerc s0 o distre=#
++

F Guer-a.tes

..-

. cu-.at al :u.icii care era c0lu;0r, 9i pe care .u)I cu.o9tea-, tele;ra7ie 1. Austria u.de se a7la c0pete.ia ci.ului s0u 9i, do:1.di.d pri.tr)o 7a3oare e@cep/io.al0 1.;0dui./a, sosi 1. =iua aceea# Cople9it de triste/e, citea l1.;0 pat .i9te ru;0ciu.i 9i -edita/ii, 70r0 s0)9i despri.d0 totu9i oc<ii)i s7redelitori de pe :ol.a30# c.tr)u. -o-e.t c1.d :u.ica era 70r0 cu.o9ti./0, 3ederea triste/ii acestui preot 1-i 70cu r0u, 9i l)a- pri3it# Co-p0ti-irea -ea 1l ui-i, 9i atu.ci se petrecu ce3a ciudat# c9i 1-preu.0 -1i) .ile pe 7a/0 ca u. o- a:sor:it 1.tr)o -edita/ie dureroas0, dar d1.du)9i sea-a c0)-i 3oi a:ate oc<ii de la el, a30=ut c0 l0sase u. -ic spa/iu 1.tre de;ete# 1. -o-e.tul 1. care pri3irile -ele 1l p0r0seau, a- =0rit oc<iul s0u p0tru.=0tor care pro7ita de acest ad0post al -1i.ilor sale4 ca s0 o:ser3e dac0 durerea -ea este si.cer0# &t0tea acolo, la p1.d0, ca la u-:ra u.ui co.7esio.al# 19i d0du sea-a cD)l 30d 9i 1.c<ise 1.dat0, er-etic, ;rila5ul pe care)l l0 sase 1.tredesc<is# L)a- re30=ut -ai t1r=iu, dar 1.tre .oi .)a -ai 7ost .iciodat0 3or:a de acest -o-e.t# Co.3e.isetacit 1.tre .oi c0 .u o:ser3ase- c0 -0 p1.dise# Preotul, ca 9i -edicul de .e:u.i, are totdeau.a o 1.cli .are de 5udec0tor de i.struc/ie# Care este, de alt-i.teri,, priete.ul, oric1t de scu-p ar 7i, 1. trecutul .ostru co-u., care s0 .u 7i a3ut di. acele -o-e.te despre care a- ;0si c0 e -ai co-od s0 .e co.3i.;e- c0 le)a uitat U $ Medicul 70cu o i.5ec/ie cu -or7i.0 9i ceru .i9te :a ) loa.e de o@i;e. ca s0)i u9ure=e respira/ia# Ma-a, doctorul, sora le /i.eau 1. -1.0, 9i 1.dat0 ce u.ul se ;olea, li se d0dea altul# Ie9ise- o clip0 di. odaie# C1.d -)a- 1.tors, -)a- a7lat parc0 1. 7a/a u.ei -i.u.i# 1.so/it0 1. surdi.0 de u. -ur-ur .es71r9it, :u.ica parc0 .e adresa u. lu.;8 ci.tec de 7ericire care u-plea odaia, rapid 9i -u=ical# A1./eles 1.dat0 c0 .u era -ai pu/i. i.co.9tie.t 9i -eca.ic,, ca 9i <orc0itul de -ai adi.eauri# Poate re7lecta 1.tr)o sla:08 -0sur0 3reo ali.are pro3ocat0 de -or7i.0# &e datora -ai cu sea-0, aerul .e-aitrec1.d 1. acela9i c<ip pri. :ro.<ii, u.ei sc<i-:0ri de re;istru a respira/iei# Li:erat0 de 1.doita ac/iu.e a o@i;e.ului 9i a -or7i.ei, r0su7larea :u.icii .u se -ai trudea, .u -ai ;e-ea, ci lu.eca, 3ioaie, pati.1.d spre 7luidul des70t0tor# Poate c0 r0su7larea i.se.si:il0, ca aceea a 31.tului 1. 7lautul u.ei trestii, se 1-:i.a 1. acest
..5

c1.tec cu 3reu.ele di. acele suspi.e -ai o-e.e9ti care, li:erate la apropierea$-or/ii, 7ac s0 :D.uie9ti .i9te i-presii iie su7eri./0 sau de 7ericire la cei ce .u -ai si-t .i-ic, 9i adau;0 u. acce.t -ai $-elodios dar 70r0 s0)i sc<i-:e rit-ul, acestei lu.;i 7ra=e care se 1.al/0, se ridic0 9i -ai -ult, apoi cade di. .ou, ca s0 se a31.te iar09i, di. piep ) tul u9urat, 1. ur-0rirea o@i;e.ului# Apoi, a5u.s la ase-e ) .ea 1.0l/i-e, prelu.;it cu at1ta putere, acest c1.tec 1-:i.at cu u. -ur-ur de ru;0 s-erit0 1. 3oluptate parc0 se oprea de)a :i.elea 1. u.ele -o-e.te ca u. i=3or care seac0# C1.d a3ea o -are sup0rare, 2ra.coise 1.cerca .e3oia at1t de i.util0, dar .u poseda arta at1t de si-pl0 de)a o e@pri-a# Co.sider1.d)o pe :u.ica de)a :i.elea pierdut0, 2ra.5oise /i.ea s0 .e 1-p0rt09easc0 i-presiile ei# Nu 9tia dec1t s0 repete : 41-i pare 7oarte r0u6, cu acela9i to. cu care spu.ea c1.d -1.case prea -ult0 sup0 de 3ar=0 : 4Parc0 si-t o ;reutate la sto-ac6, ceea ce 1. a-1.dou0 ca=urile era -ai 7iresc dec1t p0rea ea s0 cread0# At1t de sla: t0l-0cit0, durerea ei .u era -ai pu/i. puter.ic0, a;ra3at0 de alt-i.teri de sup0rarea c0 7iica ei, re/i.ut0 la Co-:raA >c0ruia t1.0ra pari=ia.0 1i spu.ea acu-, cu dispre/, 4la /ar06, u.de si-/ea c0 de3i.e 4/0ra.c06? .u putea de :u.0 sea-0 s0 se 1.toarc0 s0 asiste Ia cere-o.ia 7u.e:r0, care presi-/ea 2ra.coise c0 tre:uie s0 7ie ce3a super:# Rtii.d c0 .u prea .e desc<ide- i.i-a, co.3ocase di.ai.te pe.tru orice 1.t1-plare pe Qupie. 1. toate serile di. ti-pul s0pt0-1.ii# Rtia c0 el .u 3a 7i li:er la ora 1.-or-1.t0rii# Voia cel pu/i. s0 i)o 4po3esteasc06, la 1. ) toarcere# Tata, :u.icul, u.ul di. 3erii .o9tri st0teau de%3e;<e ne -ai -ulte .op/i 9i .u -ai ie9eau di. cas0# De3ota ) -e.tul lor s71r9ea pri. a adopta o -asc0 de i.di7ere./0, 9i .es71r9ita tr1.d03ie 1. 5urul acestei a;o.ii 1i 70cea s0 de:ite=e acelea9i cu3i.te ce s1.t .edesp0r/ite de o 9edere prelu.;it0 1.tr)u. 3a;o. de dru- de 7ier# De alt-i.teri, acest 30r >.epotul str0-0tu9ii -ele?, 1-i tre=ea at1ta a.ti ) patie c1t 9i -erita, 9i c1t era 1.deo:9te de sti-at# 1l 4;0seai6 totdeau.a 1. 1-pre5ur0ri ;rele, 9i era at1t Ide .elipsit de l1.;0 -uri:u.=i, 1.c1t 7a-iliile, preti.=1.d i6D are s0.0tatea 9u:red0, 1. ciuda 1.70/i90rii sale =dra ) 3e.e, 3ocii 5oase 9i :0r:ii de ;e.ist, 1l co.5urau totdeau.a
).)9

cu peri7ra=ele de ri;oare, s0 .u 3i.0 la 1.-or-1.tare# Rtia- di.ai.te c0 -a-a, care se ;1.dea la al/ii 1. toiul durerii ei celei -ai .e-0r;i.ite, 1i 3a spu.e,, su: alt0 7or-0, ceea ce el se o:i9.uise s0 aud0 -ereu spu.i.) du) i)se : F 20;0duie9te)-i c0 .u 3ei 3e.i 4-1i.e6# 2D)o pe. tru 4ea6# Cel pu/i. .u te du 4acolo6# Te)a ru;at s0 .u 3ii# I. =adar 8 el era totdeau.a cel di.t1i 4acas06, di. care prici.0 i se d0duse 1. alt -ediu porecla pe care o i;.o ) ra- de 4.ici 7lori, .ici coroa.e6# 1.ai.te de)a se duce 4peste tot6, 4se ;1.dise totdeau.a la toate6, ceea ce)i atrase ur-0toarele cu3i.te : 4Du-itale .u /i se spu.e -ul/u-esc6# F Ce spui U 1.tre:0 cu 3oce tare :u.icul care casur=ise 9i .u au=ise ce3a di. ceea ce 30rul -eu toc-ai 1i spusese tatii# F Ni-ic, r0spu.se 30rul# &pu.ea- doar c0 a- pri-it a=i)di-i.ea/0 o scrisoare de la Co-:raA, u.de e u. ti-p N 1.;ro=itor, iar aici u. soare aproape prea cald# F Totu9i :aro-etrul e destul de sc0=ut, spuse tata# F .de spui c0 e ti-p ur1t U 1.tre:0 :u.icul# F La Co-:raA# F A< M .u -0 -ir0, c0ci ori de c1te ori e ur1t aici, e 7ru-os la Co-:raA, 9i i.3ers# Du-.e=euleM 3or:i/i de Co-:raA 8 3)a/i ;1.dit s0)l 3estia pe Le;ra.di. U F Da, .u 30 -ai 7r0-1.ta/i, s)a 70cut, r0spu.se 30rul -eu, ai c0rui o:ra5i :ro.=a/i de o :ar:0 prea deas0 suri ser0 i-percepti:il, de -ul/u-ire c0 se ;1.dise la acest lucru# I. acest -o-e.t, tata se repe=i, -i)a- 1.c<ipuit c0 starea :ol.a3ei se 1-:u.0t0/ise sau se 1.r0ut0/ise# Era doctorul Dieula7oA, care toc-ai sosise# Tata se duse s0)l pri-easc0 1. salo.ul al0turat, ca pe actorul care tre:uia s0 3i.0 s0 5oace# Nu 7usese c<e-at s0 o 1.;ri5easc0, ci s0 co.state, ca u. soi de .otar# Doctorul Dieula7oA a putut 7i,# 1.tr)ade30r, u. -are -edic, u. -i.u.at pro7esor 8 ad0u;a acestor 7elurite roluri 1. care era superior altora, u. altul 1. care 7u ti-p de patru=eci de a.i 70r0 perec<e, u. rol tot at1t de ori;i.al ca -oralistul, cara;<iosul sau tat0l .o:il, acela de)a co.stata a;o.ia sau -oartea# Nu-ele s0u pre3estea de5a de-.itatea cu care 3a de/i.e rolul, 9i c1.d
.21

ser3itoarea spu.ea : do-.ul Dieula7oA, te credeai la Mo) liere# La de-.itatea atitudi.ii co.cura, 70r0 s0 lase s0 7ie 30=ut0, -l0dierea u.ei talii 1.c1.t0toare# O 7a/0 prea 7ru ) -oas0 in si.e era a-orti=at0 de adaptarea la .i9te 1-pre ) 5ur0ri dureroase# I. .o:ila sa redi.;ot0 .ea;r0, pro7eso ) rul i.tra, trist 70r0 e@a;erare, .u rostea u. si.;ur cu31.t de -1.;11erecare ar 7i p0rut si-ulat0 9i .ici .u s031r9ea $cea -ai -ic0 i.7rac/iu.e 1-potri3a tactului# La c0p0t1iul u.ui -ort, el 9i .u ducele de Guer-a.tes eca -arele se) .ior# Dup0 ce o pri3i pe :u.ica 70r0 s0 o o:oseasc0, 9i cu acel prisos de re=er30 care 1.se-.a o polite/e la adresa -edicului cura.t, spuse 1. 9oapt0 c1te3a cu3i.te tatii), se 1.cli.0 respectuos 1. 7a/a -a-ei, c0reia a- si-/it c0 tata se st0p1.ea s0 .u)i spu.0 : 4Pro7esorul Dieula7oA6# Dar acesta 1.torsese de5a capul, .e3r1.d s0 supere 9i ie9i 1. c<ipul cel -ai 7ru-os di. lu-e, lu1.d 70r0 1.co.5ur o.o ) rariul care i se 1.-1.0# N)a3usese aerul c0)l 30=use 9i .oi 1.9i.e .e)a- 1.tre:at u. -o-e.t dac0 i)l 1.-1.ase, at1ta 1.de-1.are de sca-ator 7olosise ca sD)l 7ac0 s0 dispar08 70r0 s0 piard0 totu9i .i-ic di. ;ra3itatea lui -ai de;ra:0, sporit0 do -are co.sulta.t 1. redi.;ot0 lu.;0 cu re3eruri de -0tas0, cu capul s0u 7ru-os pli. de o .o:il0 co-p0ti ) -ire, 1.ceti.eala 9i 3ioiciu.ea lui ar0tau c0, dac0)l -ai a9) teptau 1.c0 o sut0 de 3i=ite, .u 3oia s0 ai:0 aerul ;r0:it# C0ci era 1.su9i tactul, i.teli;e./a 9i :u.0tatea# Acest oe-i.e.t .u -ai este# Al/i -edici, al/i pro7esori l)au putut e;ala, poate c<iar l)au 1.trecut# Dar 4rolul6, 1. care 9ti ) i./a lui, 1.su9irile sale 7i=ice, 1.alta sa educa/ie 1l 70ceau s0 :iruiasc0, .u -ai e@ist0, di. lips0 de ur-a9i care ar ti 9tiut s0)l de/i.0# Ma-a .ici .u)l =0rise pe do-.ul Dieu ) la7oA, c0ci tot ce .u era :u.ica .u e@ista pe.tru ea# 1-i a-i.tesc >a.ticipe= aici? c0 la ci-itir, u.de a 7ost 30=ut0 ca o ar0tare supra.atural0, apropii.du)se s7ioas0 de -or) r.1.t parc0 pri3i.d o 7ii./0 care)9i luase =:orul 9i era de ) parte de ea, tata spu.1.du)i : 4:0tr1.ul Norpois a 7ost acas0, la :iseric0 9i la ci-itir, a sc0pat o co-isie 7oarte i-porta.t0 pe.tru el, ar tre:ui s0)i spui u. cu31.t, care l) ar -i9ca .espus6, c1.d a-:asadorul se 1.cli.0 1. 7a/a)i, -a-a .u 7u 1. stare dec1t s0)9i aplece cu duio9ie 7a/a care pu pl1.sese# Cu dou0 =ile -ai 1.ai.te F 9i ca s0 a.ticipe= 1.c0,$ o dat0, 1.ai.te de a -0 re1.toarce 1. aceea9i clip0 la
.2&

patul u.de :ol.a3a a;o.i=a F 1. ti-p ce :u.ica -oart0 era 3e;<eat0, 2ra.coise care .u t0;0duia de)a :i.elea e@iste./a stri;oilor, se speria la cel -ai -ic =;o-ot, spu ) .ea : 4Mi se pare c0 este ea6# Dar 1. loc de tea-0, aceste cu3i.te tre=ir0 o .e-0r;i.it0 ;i.;09ie 1. -a-a care ar 7i /i.ut at1t de -ult ca -or/ii s0 se 1.toarc0, s0 o ai:0 u.e ) ori pe -a-a ei li.;0 ea# Ca s0 -0 1.torc acu- la acele clipe de a;o.ie : F Rtii ce .e)au tele;ra7iat surorile ei U 1.tre:0 :u.i cul pe 30rul -eu# F Da, 'eet<o3e., -i s)a spus, )e de pus 1. ra-0, .u -0$-ir0# F 'iata -ea so/ie care /i.ea at1t de -ult la ele, spuse :u.icul 9ter;1.du)9i o lacri-0# Nu tre:uie s0 7i- sup0ra/i pe ele# A- spus totdeau.a c0 s1.t .e:u.e de le;at# Ce s)a 1.t1-plat U Nu)i -ai da/i o@i;e. U Ma-a spuse : F Dar atu.ci -a-a 3a 1.cepe iar09i s0 r0su7le ;reu# Medicul r0spu.se : F Nu, e7ectul o@i;e.ului 3a -ai dura 1.c0 o :ucat0 de 3re-e, 3o- re1.cepe 1.dat0# Mi se p0rea c0 ase-e.ea cu3i.te .u s)ar 7i rostit dac0 ar#7i 7ost 3or:a de o -uri:u.d0, c0, dac0 acest e7ect :u. a3ea s0 dure=e, se putea 7ace ce3a pe.tru 3ia/a ei# Ruie ) ratul o@i;e.ului 1.cet0 c1te3a clipe# Dar 3aietul 7ericit al r0su7l0rii /19.ea .eco.te.it u9or, c<i.uit, .eispr03it, re) 1.cep1.d -ereu# .eori, -i se p0rea c0 totul )s)a s71r9it, r0su7larea se oprea, 7ie pri. acele sc<i-:0ri de octa30 care apar 1. respira/ia celui ce doar-e, 7ie pri.tr)o i.ter ) -ite./0 7ireasc0, u. e7ect al a.este=iei, pro;resul as7i@iei8 3reo sl0:iciu.e a i.i-ii# Doctorul lu0 di. .ou pulsul :u) .icii, dar, ca 9i cu- u. a7lue.t 9i)ar 7i adus tri:utul u.ei ape secate, u. c1.tec .ou se le;a de 7ra=a 1.trerupt0, care co.ti.ua pe alt diapa=o., cu acela9i a31.t .esilit# Ci.e 9tie dac0, 70r0 ca :u.ica s0 7i 7ost) co.9tie.t0 de ele, at1tea st0ri 7ericite 9i duioase co-pri-ate de su7eri./0 .u sc0 ) pau acu- di. ea, ca acele ;a=e -ai u9oare pe care lena1 1.0:u9it ti-p 1.delu.;at M &)ar 7i spus c0 tot ce a3ea ea s0 .e spu.0 se re30rsa, c0 .i se adresa) .ou0 cu aceast0 proli@itate8 cu aceast0 ;ra:0, cu aceasta e7u=iu.e# La)pi) "
.23

cioarele patului, =;uduit0 de toat0 su7larea acestei a;o.ii, .epl1.;1.d dar u.eori sc0ldat0 1. lacri-i, -a-a 1.cerca de=.0de5dea lipsit0 de orice ;1.d a u.ui 7ru.=i9 :iciuit de ploaie 9i 1.tors de 31.t# Mi s)a spus s0)-i 9ter; oc<ii 1.a ) i.te de)a -0 duce s0 o 1-:r0/i9e= pe :u.ica# F Dar credea- c0 .u .e -ai 3ede, spuse tata# F Nu po/i 9ti .iciodat0, r0spu.se doctorul# C1.d :u=ele -ele o ati.ser0, -1i.ile :u.icii se 7r0) -1.tarD, u. 7ior lu.; o str0:0tu toat0, 7ie re7le@,% 7ie c0 u.ele ;i.;09ii au <ipereste=ia lor care recu.oa9te, pri. 30lul i.co.9tie./ii, ceea ce aproape .)au .e3oie de si- ) /uri ca s0 1.dr0;easc0# 'u.ica se ridic0 deodat0 pe 5u-0 ) tate, 70cu o s7or/are 3iole.t0 ca ci.e3a care)9i ap0r0 3ia/a# 2ra.S*i#se .u putu 1.dura acest spectacol 9i i=:uc.i 1. <o<ote de pl1.s# Aduc1.du)-i a-i.te de ceea ce)-i spuse -edicul, a- 3rut s0 o ;o.esc di. odaie# 1. acest -o-e.t, :u.ica desc<ise oc<ii# M)a- repe=it la 2ra./oise ca s0)i ascu.d lacri-ile, 1. ti-p ce p0ri./ii -ei s)ar adresa :u ) .icii# _;o-otul o@i;e.ului 1.cet0, -edicul se dep0rta de pat# 'u.ica -urise# Peste c1te3a ore, 2ra.Soise putu piept0.a, pe.tru ul ) ti-a oar0 9i 70r0 s0)l 7ac0 s0 su7ere, acel p0r 7ru-os care 1.c0ru./ea doar 9i p0ruse p1.0 acu- -ai t1.0r dec1t ea# Dar acu-, di-potri30, .u-ai el i-pu.ea cu.u.a :0tr1) .e/ii pe 7a/a 1.ti.erit0 de pe care disp0ruser0 =:1rciturile, =;1rcire0, u-7l0turile, te.siu.ea, 1.doiturile, pe care de at1/ia a.i i le ad0u;ase su7eri./a# Ca 1. ti-purile 1.dep0r ) tate c1.d p0ri./ii ei 1i aleseser0 u.# so/, puritatea 9i supu ) .erea 1i dese.aser0 cu ;i.;09ie tr0s0turile, o:ra5ii str0lu ) ci.d de o .0de5de .epri<0.it0, de u. 3is de 7ericire, c<iar de o .e3i.o3at0 3eselie, pe care a.ii le distruseser0 1.cetul cu 1.cetul# Via/a retr0;1.du)se di. ei, luase cu si.e de=ilu ) =iile sale# Pe :u=ele :u.icii parc0 se a9e=ase u. sur1s# Pe acest pat 7u.e:ru, -oartea, ca sculptorul di. e3ul -ediu, o culcase su: 1.70/i9area u.ei 7ete#

CAPITOL L AL DOILEA
Vi=ita Al:erti.ei# F Perspecti3a u.ei c0s0torii :o;ate pe.tru u.ii priete.i ai lui &ai.t)Loup# F &piritul Guer-a./ilor 1. 7a/a pri.cipesei de Par-a# Vi=it0 ciudat0 la do-.ul de C<arlus# F 1./ele; di. ce 1. ce -ai pu/i. caracterul s0u# F Pa.to7ii ro9ii ai ducesei#6

De9i erai .u-ai o du-i.ic0 de toa-.0, re.0scuse-, e@iste./a era i.tact0 1. 7a/a)-i, c0ci di-i.ea/a, dup0 o serie de =ile pl0cute, 7usese o cea/0 rece care .u se ridicase dec1t c0tre a-ia=0# Ori, sc<i-:area ti-pului e de a5u.s s0 cree=e di. .ou lu-ea 9i pe .oi 1.9i.e# Odi ) .ioar0, 6 c1.d 31.tul su7la 1. c0-i.ul -eu, asculta-, cu aceea9i e-o/ie, lo3iturile lui 1. c<epe.; ca 9i cu-, ase ) -e.ea 3estitelor lo3ituri t de arcu9 cu care 1.cepe &i-) 7o.ia 1. do -i.or, ar 7i $7ost c<e-0rile ire=isti:ile ale u.ui tai.ic desti.# Orice sc<i-:are 30dit0 a .aturii .e o7er0 o tra.s7or-are ase-0.0toare, adapt1.d dori./ele .oastre ar-o.i=ate -odului .ou al lucrurilor) c.c0 di. clipa de9tept0rii -ele, p1cla 70cuse di. -i.e, 1. locul 7ii./ei ce.tri7u;e cu- e9ti c1.d ti-pul e 7ru-os, u. oretras 1. el, dor.ic de u. col/i9or cu 7oc 9i de u. pat 1. care s0 .u 7ii si.;ur# Ada- 7ri;uros 1. c0utarea u.ei E3e sede.tare, 1. aceast0 lu-e deose:it0# I.tre culoarea ce.u9ie 9i ;i.;a90 a u.ui peisa5 -ati ) .al 9i ;ustul u.ei ce9ti de ciocolat0, cupri.dea- toat0 ori;i.alitatea 3ie/5i 7i=ice, i.telectuale 9i -orale pe care)o
.22

adusese- -ai acu- u. a. la Do.cieres, 9i care, :la=o.at0 cu 7or-a prelu.;0 a u.ui col.ic ple9u3, F totdeau.a prezent! c<iar c1.d .u se putea 3edea, F alc0tuia 1. -i.e o serie de pl0ceri pe de)a).tre;ul deose:ite de ori ) care altele, care .u se puteau -0rturisi u.or priete.i, 1. se.sul c0 i-presiile$ dep0.ate di. :el9u; u.ele 1. altele care le orc<estrau, le caracteri=au cu -ult -ai puter.ic pe.tru -i.e 9i 70r0 9tirea -ea, dec1t 7aptele pe care le)a9 7i putut po3esti# Di. acest pu.ct de 3e ) dere, lu-ea .ou0 1. care -0 cu7u.dase cea/a de di-i ) .ea/0 era o lu-e pe care o cu.o9tea- acu- >ceea ce)i co.7erea 9i -ai -ult ade30r?, 9i uitat0 de c1t3a ti-p >ceea ce)i d0dea toat0 7r0;e=i-ea?# Ri a- putut pri3i u.ele di. ta:lourile cu :ru-0 pe care -e-oria -ea le do:1.dise, -ai cu sea-0 .i9te 4di-i.e/i la Do.cieres6, 7ie 1ri pri-a =i la ca=ar-0, 7ie alt0 dat0 1.tr)u. castel 1.3eci.at, u.de &ai.t)Loup -0 dusese s0 petrec dou0 ) =eci 9i patru de ore : de la 7ereastra, ale c0rei perdele le ridicase- 1. =orii =ilei, 1.ai.te de)a -0 culca di. .ou, 1-i ap0ruser0, 1. pri-ul, u. c0l0re/, 1. cel: de)al doilea >pe5 li=iera su:/ire a u.ui ele9teu 9i a u.ei p0duri al c0ror rest se pierduse 1. li.i9tea u.i7or-0 si lic<id0 a pielei?, u. :ir5ar lustrui.d .i9te curele, ca acele rare perso.a5e care a:ia se pot deose:i cu oc<iul, silit s0 se adapte=e .el0-uritului tai.ic al pe.u-:relor, care se i3esc di.tr)o 7resc0 9tears0# Ast0=i pri3ea- aceste a-i.tiri di. patul -eu, c0ci -0 culcase- di. .ou ca s0 a9tept -o-e.tul c1.d, pro7i) t1.d de a:se./a p0ri./ilor -ei care plecaser0 pe.tru c1te3a =ile la Co-:raA, -0 ;1.dea- s0 -0 duc c<iar 1. acea sear0 s0 ascult o -ic0 pies0 ce se 5uca la doa-.a de Villeparisis# Dup0 1.toarcerea lor, poate .)a9 -ai 7i 1.dr0=.it s0 -0 duc 8 scrupuloas0 1. respectul pe care)Z Purta a-i.tirii :u.icii, -a-a 3oia ca se-.ele de re;ret Ra i se 7i -a.i7estat li:er, si.cer# .u -)ar 7i oprit s0 ie s, dar -)ar 7i de=apro:at# Dac0, di-potri30, a9 7i co.) sultat)o, scrii.du)i la Co-:raA, .u -i)ar 7i r0spu.s Pri.tr)u. trist : 420 ce 3rei, e9ti destul de -are ca s0 Rtii ce ai de 70cut6, ci s)ar 7i 1.3i.uit c0 -)a l0sat si.;ur a Paris, 9i c1.t0ri.du)9i -1<.irea dup0 a ei, -i)ar 7i
.27

dorit s0 o uit 1. distrac/ii pe care 9i le)ar 7i re7u=at 9i de la care 19i 1.c<ipuia c0 :u.ica, 1.ai.te de toate ;ri ) 5ulie de s0.0tatea -ea 9i de ec<ili:rul -eu .er3os, -)ar 7i s70tuit s0 .u -0 a:/i.# Calori7erul cel .ou cu ap0 7usese apri.s de di-i.ea/0# _;o-otul s0u .epl0cut care scotea di. c1.d 1. c1.d u. soi de su;<i/ .)a3ea .ici o# le;0tur0 cu a-i.tirile -ele di. Do.cieres# Dar 1.t1l.irea lui prelu.;it0 cu ele 1. -i.e, a3ea s0)l 7ac0 s0 do:1.deasc0 1. aceast0 dup0) a-ia=06 ase-e.ea a7i.itate cu ele, 1.c1t ori de c1te ori >oarecu- de=o:i9.uit de el? 3oi au=i iar09i =;o-otul calo) ri7erului, acesta)1-i 3a aduce a-i.te de ele# Nu-ai 2ra.coise era acas0# Cea/a se ridicase# _iua Ice.u9ie c0dea ca o ploaie 7i.0, /esea 70r0 1.cetare .i9te re/ele tra.spare.te 1. care trec0torii de du-i.ic0 parc0 se ar;i.tau# Aru.case- la picioarele patului =iarul (i>aro pe care pu.ea- s0 -i)l cu-pere =il.ic, cu co.9tii.cio=i) tate, de c1.d 1i tri-isese- u. articol care 1.c0 .u ap0 ) ruse 8 cu toat0 lipsa soarelui, i.te.sitatea lu-i.ii 1-i ar0ta c0 era- a:ia 1. toiul dup0)a-ie=ii) Perdelele de tul de la 7ereastr0, 3aporoase 9i 70r1-icioase, a9a cu- ri)ar 7i 7ost pe u. ti-p 7ru-os, cupri.deau acela9i a-estec de ;i.;09ie 9i de aspri-e ca 9i aripile de li:elule 9i sticla de Ve.e/ia# &i.;ur0tatea -0 ap0sa cu at1t -ai -ult 1. aceast0 =i de du-i.ic0, cu c1t tri-isese- di-i ) .ea/a o scrisoare do-.i9oarei de &ter-aria# Ro:ert de &ai.t)Loup, pe care -a-0)sa reu9ise s0)l 7ac0 s0 se des ) part0 de -etresa lui, dup0 u.ele dureroase 1.cerc0ri .ei=:utite, 9i care di. acel -o-e.t 7usese tri-is, 1. Maroc, ca s0 o uite pe aceea pe care .)o -ai iu:ea de c1t3a ti-p, 1-i scrisese c1te3a r1.duri, pe care le pri-ise1. a5u., pri. care)-i 3estea apropiata sa sosire 1. 2ra./a, 1.tr)u. co.cediu 7oarte scurt# Cu- a3ea s0 3i.0 .u-ai 1. treac0t la Paris >u.de 7a-ilia lui se te-ea, 70r0 1. ) doial0, s0)l 3ad0 relu1.d le;0turile cu Rac<el?, el -0 1.9tii./a, ca s0)-i arate c0 se ;1.de9te la -i.e, c0 a 1.tDl.it, la Ta.;er pe do-.i9oara sau -ai de;ra:0 pd doa-.a de &ter-aria, c0ci ea di3or/ase dup0 trei lu.i de c0s0torie# Ro:ert, adue1.du)9i a-i.te de ceea ce)i sp u$ sese- la 'al:ec, solicitase ti.erei 7e-ei o 1<t1l.ire di.
.28

parte)-i# Ea r0spu.sese c0 ar ci.a :ucuros cu -i.e, 1.tr)u.a di. =ilele c1.d, 1.ai.te de)a se 1.toarce 1. 're) ta;.e, 3a trece pri. Paris# 1-i spu.ea s0 -0 ;r0:esc, scrii.du)& doa-.ei de &ter-aria, c0ci cu si;ura./0 c0 sosise# &crisoarea lui &ai.t)Loup .u -)a ui-it, de9i .u -ai pri-ise- 9tiri de la el, de c1.d, 1. -o-e.tul :olii :u.icii, -0 acu=ase de per7idie 9i de tr0dare# c-i d0duse- 7oarte :i.e sea-a, atu.ci, ce se petrecuse# Rac<el c0reia 1i pl0cea s0)i a/1/e ;elo=ia >a3ea 9i -oti3e l0tural.ice de)a 7i sup0rat0 pe -i.e?, 19i co.3i.sese a-a.tul c0, 1. ti-pul lipsei lui, 70cuse- 1.cerc0ri 3icle.e de)a a3ea rela/ii cu ea# Pese-.e c0 el co.ti.ua s0 cread0 c0 lucrul este ade ) 30rat, dar 1.cetase de)a -ai 7i 1.dr0;ostit de ea, ast7el 1.c1t, ade30rat sau .u, 1i era per7ect e;al, 1 .u-ai priete.ia di.tre .oi d0i.uia# C1.d, dup0 ce l)a- re30=ut, a- 3rut s0 1.cerc s0)i 3or:esc de 1.3i.uirile Zui, adeslu9it pe 7a/a lui doar u. sur1s :l1.d 9i duios pri. care a3ea aerul c0 se scu=0, apoi sc<ii-:0i co.3ersa/ia# Nu 3reau s0 spu. c0 .u o -ai 30=u pe Rac<el, ce3a -ai t1r=iu la Paris# Rareori se 1.t1-pl0 ca 70pturile care au 5ucat u. rol -are 1. 3ia/a .oastr0 s0 ias0 di. ea, deodat0i, 1. c<ip de7i.iti3, ci re3i. s0)9i reia u.eori locul >ast7el 1.c1t u.ii cred 1.tr)o re1..oire a dra;ostei? 1.ai.te de)a o p0r0si pe 3eci) Desp0r/irea lui &ai.t)Loup de Rac<el 1i de3e.ise 1. cur1.d -ai pu/i. dureroas0, ;ra/ie pl0cerii potolitoare pe care i)o prile5uia priete.a sa cer1.du)i -ereu :a.i# Gelo=ia, care e o prelu.;ire a dra;ostei, .u poate cupri.de -ult -ai -ulte lucruri dec1t celelalte 7or-e ale i-a;i.a/iei# Dac0 iei cu ti.e, c1.d pleci 1. c0l0torie, trei sau patru i-a;i.i pe care le 3ei pierde de alt-i.teri pe dru- >cri.ii sau dedi/eii de pe Po.te Vecc<io, :iserica persa.0 1.30luit0 1. p1cl0 etc?, cu70rul este destul de pli.# C1.d te despar/i de o -etres0, de :u.0 sea-0 c0 ai# 3rea, p1.0 ce o 3ei 7i uitat, ca ea s0 .)a5u.;0 o:iectul posesiu.ii a trei sau patru :0r:a/i care)ar putea)o 1.tre/i.e, 1 adic0 de care e9ti ;elos : to/i cei pe care .u /i)i 1.c<ipuie9ti .u 1.sea-.0 .i-ic# Ori, 7aptul c0 o -etres0 de care te)ai desp0r/it 1/i cere adesea :a.i .u)/i o7er0 o idee -ai co-plet0 a 3ie/ii sale, dec1t .e)ar da 7oile de te-peratur0 ale :olii ei# Dar acestea
.2-

di. ur-0 ar 7i oricu- u. se-. c0 este :ol.a30, cit0 3re-e cel di.t1i prile5uie9te presupu.erea, destul de .e ) deslu9it0, este ade30rat, ca del0sata sau cea care te)a l0sat .u prea a ;0sit ci.e 9tie ce protector :o;at# De aceea, solicitarea este 1.t1-pi.at0 cu :ucuria produs0 de o acal-ie 1. su7eri./a ;elosului 9i ur-at0 .u-aidec1t de tri-iterea :a.ilor, c0ci .u> 3rei ca ea s0 duc0 lips0 de .i-ic, a7ar0 de a-a./i >de u.ul di. cei trei a-a./i pe care /iFi i.c<ipuie9ti?, ti-pul .ecesar de)a te 1.tre-a pu/i. tu )1.su/i 9i de)a putea a7la, 70r0 sl0:iciu.e, .u-ele ur-a9ului# .eori, Rac<el se 1.torcea seara, destul de t1r=iu, ru;1.du)l pe 7ostul ei a-a.t s0)i 1.;0duie s0 doar-0 cu el p1.0l di-i.ea/a# Aceasta 1.se-.a o -are -1.;1iere pe.tru Ro:ert, c0ci 19i d0dea sea-a c1t de i.ti- tr0iser0 totu9i 1-preu.0 .u-ai co.stat1.d c0, de9i ocupa o :u.0 5u-0tate di. pat, ,.u)i sti.;<erea cu .i-ic so-.ul# 19i d0dea sea-a5 c0 ea se si-/ea l1.;0 trupul s0u de priete. 3ec<i, -ai :i.e dec1t s)ar 7i si-/it aiurea, c0 se a7la iar09i l1.;0 el F 7ie c<iar la <otel F ca 1.tr)o odaie de -ult cu.oscut0, 1. care te)ai o:i9.uit, 1. care dor-i -ai :i.e# &i-/ea c0 u-erii, picioarele, toat0 7ii./a lui, erau pe.tru ea, c<iar c1.d se -i9ca prea -ult di. prici.a i.so-.ieC sau a lucrului ce a3ea de 70cut, u.ul di. acele lucruri at1t de per7ect u=uale, 1.c1t .u pot sti.;<eri, 9i perceperea lor sporesc de ase-e.ea se. ) =a/ia de odi<.0# Ca s0 .e 1.toarce- 1.d0r0t, scrisoarea lui Ro:ert tri-is0 di. Maroc -0 tul:ura cu at1t -ai -ult, cu c1t citea- pri.tre r1.diiri ceea ce el .u 1.dr0=.ise s0)-i scrie -ai l0-urit : 4Po/i s0 o i.3i/i 1.tr)u. ca:i.et, par) ticular, 1-i spu.ea el) e o t1.0r0 7er-ec0toare, cu u. caracter 1.c1.t0tor, 30 3e/i 1./ele;e de -i.u.e 9i s1.t di.ai.te si;ur c0 3ei petrece o sear0 7oarte :u.06# Cup0ri./ii -ei se 1.torceau la s71r9itul s0pt0-1.ii, s1-:0t0 sau du-i.ic0, 9i apoi 3oi 7i silit s0 ci.e= 1. 7iecare sear0 acas0, scrisese- 1.dat0 doa-.ei de &ter-aria, ca s0)i propu. =iua pe care o 3a ale;e, p1.0 3i.eri# "l s)a r0spu.s c0 3oi pri-i o scrisoare, c0tre orele opt, 1. aceea9i sear0# _iua -i)ar 7i trecut destul de repede, dac0 1. ti-pul dup0)a-ie=ii care -0 desp0r/ea de ea, o 3i=it0
.25

-i)ar 7i 3e.it 1. a5utor# C1.d orele se 1.30luiesc 1. co. ) 3or:iri i.ti-e, .u le -ai po/i -0sura, .ici c<iar 3edea, ele dispar 9i ti-pul spri.te. 9i esca-otat se 1.70/i9ea=0 pe .ea9teptate di. .ou ate./iei .oastre, 7oarte departe de pu.ctul 1. care 1/i sc0pase# Dar dac0 s1.te- si.;uri, preocuparea, 1.torc1.d spre .oi -o-e.tul 1.c0 dep0rtat 9i -ereu a9teptat,, cu 7rec3e./a 9i u.i7or-itatea u.ui tic0it, 1-parte sau -ai de;ra:0 1.-ul/e9te orele cu toate -i.utele pe care .u le)a- 7i .u-0rat dac0 a- 7i 7ost 1. to30r09ia u.or priete.i# Co-parat0, pri. 1.toarcerea .e1.cetat0 a dori./elor -ele, cu pl0cerea ar=0toare 1 pe care, di. p0cate, .)o 3oi ;usta dec1t peste c1te3a =ile cu doa-.a de &ter-aria, aceast0 dup0)a-ia=0 pe care o 3oi s71r9i si.;ur, -i se p0rea 7oarte de9art0 9i 7oarte -ela.colic0# Au=ea- di. c1.d 1. c1.d =;o-otul asce.sorului care urca, dar era ur-at de u. al doilea =;o-ot, .u acela care)l .0d05duia-, oprirea la eta5ul -eu, ci altul 7oarte deose:it pe care)l 70cea asce.sorul ur-1.du)9i calea)i a31.tat0 spre caturile superioare care, pe.tru c0 a 1. ) se-.at de at1tea ori c0 7u;ea de al -eu c1.d a9teptao 3i=it0, a r0-as pe.tru -i.e -ai t1r=iu, c<iar c1.d .u -ai dorea- .ici u.a, u. =;o-ot 1. si.e dureros, 1. care parc0 r0su.a o se.ti./0 de a:a.do.# O:osit0, rese-.at0, ocupat0 1.c0 -ulte ore cu 1.datorirea ei str03ec<e, =iua ce.u9ie 19i torcea ceapra=0ria)i de side7 9i -0# 1.trista;1.di.du)-0 c0 a3ea- s0 r0-1. si.;ur 7a/0 1. 7a/0 cu ea care .u -0 cu.o9tea, -ai :i.e dec1t o lucr0toare care, i.stalat0$ l1.;0 7ereastr0 ca s0 ai:0 -ai -ult0 lu ) -i.0 pe.tru lucrul ei, .u se ocup0 deloc de persoa.a ce se a7l0 1. odaie# Deodat0, 70r0 s0 7i au=it c0 su.ase, 2ra.coise desc<ise u9a, i.troduc1.d)o pe Al:erti.e, care i.tr0 sur1=0toare, t0cut0, ca- ;ras0, cupri.=1.d 1. pli.0 ) tatea trupului ei, pre;0tite ca s0 co.ti.ui s0 le tr0iesc, 3e.i.d 1.tru 1.t1-pi.area -ea, =ilele petrecute la acel 'al:ec u.de .u -0 -ai 1.torsese- .iciodat0# 20r0 1. ) doial0, ori de c1te ori re3edea- o persoa.0 cu care le;0) turile .oastre F oric1t de .e1.se-.ate ar 7i F s)au &c <i-:at, a3e- i-presia c0 asist0- la co.7ru.tarea a u0 epoci# Ca acest lucru s0 se 1.t1-ple, .u e .ecesar
("9

ca o 7ost0 -etres0 sC 3i.0 s0 .e 3ad0 ca priete.0, e su7icie.t0 3i=ita la Paris a cui3a pe care l)a- cu.oscut #' de =i 1.tr)u. a.u-e soi de 3ia/0, care a 1.cetat, 7ie c<iar .u-ai de o s0pt0-1.0# Pe 7iecare tr0s0tur0 3e ) sel0, 1.tre:0toare 9i sti.;<erit0 a Al:erti.ei, putea- citi ur-0toarele 1.tre:0ri : 4Dar doa-.a de Villeparisis NUI Dar pro7esorul de da.s U Dar co7etarul U6 C1.d se a9e=0, spi) .area ei a3ea aerul de a spu.e : 4Doa-.e, aici .u e .ici o 7ale=0, 1-i 1.;0dui s0 -0 a9ed oricu- l1.;0 du-.eata, a9a) cu- a9 7i 70cut la 'al:ec6# Parc0 era o 3r05itoare care)-i o7erea o o;li.d0 a ti-pului# &e-0.a 1. aceast0 pri3i./0, cu to/i pe care)i re3edea- rareori, dar care au tr0it odi.ioar0 -ai 1. i.ti-itatea .oastr0# Dar cu Al:erti.e .u se 1.t1-pla .u-ai u.a ca asta# 2ire9te, era- totdeau.a ui-it c1.d o =0rea-, c<iar 1Ui 'al:ec, 1. 1.t1l.irile .oastre =il.ice, at1t era de 1.doiel.ic0) Dar a:ia o puteai recu.oa9te# Despri.se di. a:urul ro= care Ic 1.30luia, tr0s0turile ei ie9iser0 1. relie7 ca o statuie# A3ea alt c<ip, sau -ai :i.e =is, a3ea 1. s71r9it u. c<ip 8 trupul ei crescuse# Nu -ai r0-1.ea aproape .i-ic di. teaca ce o 1.709urase 9i pe a c0rei supra7a/0 3iitoarea ei 7or-0 a:ia se dese.a la 'al:ec# De data aceasta, Al:erti.e se 1.torcea la Paris -ai de3re-e ca de o:icei# I. c<ip o:i9.uit, se 1.torcea .u ) -ai pri-03ara, ast7el 1.c1t, de5a tul:urat de c1te3a s0pt0) -1.i de 7urtu.ile care se a:0tuser0 asupra celor di.t1i 7lori, 1. pl0cerea pe care o 1.cerca-, .u -ai desp0r/ea1.toarcerea Al:erti.ei de aceea a a.oti-pului 7ru-os# Era de a5u.s s0 -i se spu.0 c0 ea este la Paris$ 9i c0 a trecut pe la -i.e, ca s0i o re30d ca pe u. tra.da7ir pe -alul -0rii# Nu prea 9tiu dac0 -0 cupri.dea atu.ci dorul de 'al:ec sau de ea, poate dorul de ea era el 1. ) su9i o 7or-0 le.e90, 7ricoas0 9i .eco-plet0 de)a poseda 'al:ecul, ca 9i cu- a poseda u. lucru 1. c<ip -aterial, a)/i 7ace re9edi./a 1.tr)u. ora9, ar ec<i3ala cu a)l poseda su7lete9te# De alt-i.teri, c<iar 1. c<ip -aterial, c1.d 1.) c<ipuirea -ea .u o -ai le;0.a 1. 7a/a ori=o.tului -ari. ei st0tea .e-i9cat0 l1.;0 -i.e, ea -i seK p0rea adesea u. tra.da7ir ca- 7ira3, 1. 7a/a c0ruia a9 7i 3rut s0 1.c<id
.71

oc<ii, ca s0 .u 30d cutare cusur al petalelor 9i ca s0)-i 5.c<ipui c0 respir pe pla50# Pot a7ir-a aici, de9i .u 9tia- atu.ci ceea ce a3ea s0 se 1.t1-ple doar -ai t1r=iu, c0, 7ire9te, e -ai cu-i.te s0)/i sacri7ici, 3ia/a 7e-eilor, dec1t -0rcilor po9tale, ta) :ac<erelor 3ec<i, c<iar ta:lourilor 9i statuilor# Dar pilda celorlal/i colec/io.ari ar tre:ui s0 .e 1.3e/e s0 sc<i-:0-P s0 .)a3e- .u-ai o si.;ur0 7e-eie, ci -ai -ulte# Acele 1-:i.0ri 1.c1.t0toare pe care le reali=ea=0 o 7at0 cu o pla50, cu p0rul 1-pletit al u.ei statui, cu o sta-p0, cu tot ce di. a c0rui prici.0 iu:e9ti 1.tr)u.a di. ele, ori de c1te ori ea i.tr0, u. ta:lou 1.c1.t0tor, aceste 1-:i.0ri .u s1.t prea sta:ile# Tr0ie9te de)a :i.elea cu 7e-eia, 9i .u 3ei -ai 3edea .i-ic di. ceea ce te)a 70cut s)o iu ) :e9ti 8 7ire9te, ;elo=ia poate 1-preu.a di. .ou cele dou0 ele-e.teH de=:i.ate# Dac0 dup0 u. ti-p 1.delu.;at de 3ia/0 co-u.0, tre:uia s0 s71r9esc pri. a .u -ai 3edea 1. Al:erti.e dec1t o 7e-eie o:i9.uit08 3reo i.tri;0 a ei cu o 7ii./0 pe care ar 7i iu:it)o la 'al:ec poate ar 7i 7ost de a5u.s s0 re1.trupe=e 1. ea 9i s0 a-al;a-e=e cu ea, pla5a 9i 1.ti.derea -0rii# Dar aceste 1-:i.0ri secu.dare .u .e -ai 1.c1.t0 oc<ii, ci s1.t se.si:ile 9i 7atale i.i-ii .oastre# &u: o 7or-0 at1t de pri-e5dioas0, .u -ai po/i ;0si c0 re1..oirea -i.u.ii e de dorit# Dar a.ticipe= asupra a.ilor# Tre:uie doar s0 re;ret aici c0 .)a- r0-as destul de cu-i.te 1 ca s0 7i a3ut .u-ai colec/ia -ea de 7e-ei, a9a cu- ai u.a de lor.iete 3ec<i, .iciodat0 destule 1. 3itri.a 1. care u. loc ;ol a9teapt0 -ereu o Qor.iet0 .ou0 9i -ai rar0# &pre deose:ire de o:i9.uita ri.duial0 a 3ile;iaturilor ei, a.ul acesta 3e.ea de)a dreptul de la 'al:ec, u.de 1.t1r=iase totu9i -ai pu/i. ca de o:icei# N)o -ai 30=usede -ult# Cu- .u cu.o9tea- .ici .u-ele persoa.elor pe care Ie 7rec3e.ta la Paris, .u 9tia- .i-ic de ea 1. r0s ) ti-pul c1.d .u 3e.ea s0 -0 3ad0# Acesta era adesea 7oarte 1.delu.;at# Apoi, 1.tr)o =i, se i3ea pe .ea9teptate Al:erti.e ale c0rei apari/ii ro= 9i ale c0rei 3i=ite t0cute C i.7or -a u destul de pu/ i. as upr a a ceea c e put use ac e 1. r0sti-pul lor, care st0ruia cu7u.dat 1. acel 1.tu)
(S1

.eric al 3ie/ii sale pe care oc<ii -ei .u prea se si.c<iseau s0)l p0tru.d0# De data aceasta totu9i, u.ele se-.e parc0 i.dicau c0 1. aceast0 3ia/0 tre:uie s0 se 7i petrecut o sea-0 do lucruri .oi, di. care tre:uia poate doar I.dus c0 la 31rsta Al:erti.ei te$ sc<i-:i 7oarte les.e# De pild0, i.te ) li;e./a ei se 30dea -ai :i.e, 9i c1.d i)D- a-i.tit de =iua 1.M care pusese at1ta r13.0 ca s0)9i i-pu.0 ideea de a)l pu.e pe &o7oele s0 scrie : 4&cu-pul -eu Raci.e6, r1se cea di.t1i di. toat0 i.i-a# 4A.dree a3ea dreptate, era#stupid0, spuse ea, &o7ocle ar 7i tre:uit s0 scrie : ODo- ) .uleP6# I)a- r0spu.s c0 acel 4Do-.ule6 9i acel 4scu-pe do-.6 al A.dreei .u erau -ai pu/i. <a=lii decit al ei 4scu-pul -eu Raci.e6 9i acel 4scu-pe priete.6 al Gi) selei, dar c0, la ur-a ur-ei, stupi=i erau .u-ai pro7e ) sorii care)l pu.eau pe &o7ocle s0)i adrese=e o scrisoare lui Raci.e# Aici, Al:erti.e .u -ai 7u de p0rerea -ea# Ea .u)9i d0dea sea-a 1. ce -0sur0 lucrul acesta era o prostie 8 i.teli;e./a ei se desc<idea, dar .u se de= ) 3oltase 1.c0# I. ea s0l09luiau .out0/i -ai atr0;0toare8 si-/ea- ce3a deose:it 1. aceea9i 7at0 7ru-oas0 care toc ) -ai se a9e=ase l1.;0 patul -eu, iar 1. aceste li.ii care 1. pri3ire 9i 1. tr0s0turile 7e/ei e@pri-0 3oi./a o:i9.uit0, o sc<i-:are de 7ro.t, o se-i)co.3ersiu.e ca 9i cu- ar 7i 7ost distruse 1. ele acele re=iste./e de care -0 i=:isela 'al:ec, 1.tr)o sear0, acu- dep0rtat0, c1.d alc0tuia* perec<e si-etric0, dar opus0 aceleia di. dup0)a-ia=a de ast0=i, c0ci atu.ci ea era culcat0, iar eu st0tea- l1.;0 patul ei# Vr1.d, dar .e1.dr0=.i.d s0 -0 1.credi./e= dac0 s)ar l0sa acu- 1-:r0/i9at0, ori de c1te ori se ridica s0 plece, o ru;a- s0 -ai r0-1.0# Ceea ce .u era prea u9or de o:/i.ut, c0ci de9i .)a3ea .i-ic de 70cut >alt7el ar 7i =:u;<it)o?, era8 o persoa.0 e@act0 9i de alt-i.teri pu /i. a-a:il0 cu -i.e, parc0 .u i)ar -ai 7i pl0cut to30r0 9ia -ea# Totu9i, ori de c1te ori dup0 ce se uita la ceas, se a9e=a di. .ou la ru;0-i.tea -ca,ast7el 1.c1/ petre cuse -ai -ulte ore cu -i.e 9i 70r0 s0)i 7i cerut .i-ic 8 7ra=ele pe care i le spu.ea- se le;au de acelea pe care 1 le spusese- 1rt orele precede.te, 9i .u se 51.t1l.eau c1tu9i de pu/i. cu ;1.durile, cu dori./ele -ele care st0)
.73

ruiau paralele la i.7i.it# Nu-ai dori./0/ e 1. stare s0 i .piedice lucrurile pe care le)ai )spus de a se-0.a 1.) rrucit3a 6cu ceea ce,Q ;1.de9ti# Ti-pul =ore9te 9i pare)#se uuu9i c0 3rei s0 c19ti;i ti-p, 3or:i.d de su:iecte cu totul str0i.e de acelea care .e preocup0# &tai de 3or:0, cit0 3re-e 7ra=a pe care ai 3reo s0 o roste9ti ar 9i 7i 1.so/it0 de u. ;est, presupu.i.d c<iar c0 .)ai 70cut acest ;est pe.tru ca s0)/i o7eri pl0cerea lucrului i-ediat 9i s Q Q ) /i potole9ti curio=itatea pe care o 1.cerci 1. le;0tur0 cu reac/1u.ile5 pe care lucrul acesta le)ar tre=i 70r0 s0 N oui u. cu31.t, 70r0 s0 ceri 3reo 1.cu3ii./are# De :u.0 sea-0, .)p iu:ea- de loc pe Al:erti.e 8 7iic0 a pielei de a7erD, ea putea doar -ul/u-i dori./a i-a;i.ati30 pe , care ti-pul cel > .ou 1l tre=ise 1. -i.e 9i care era u. -i5locitor 1.tre dori./ele pe care le pot satis7ace aria culi.ar0 9i aceea#a sculpturii -o.u-e.tale, c0ci -0 70cea s0 3i#se= deopotri30 s0)-i a-estec car.ea cu o -aterie di7erit0 9i cald0, 9i s0 le; 1.tr)u. pu.ct, da trupul -eu 1.ti.s, u. trup di3er;e.t, dup0 cu- trupul E3ei a:ia ati.;ea# cu picioarele 9oldul 44lui Ada-, pe al c0rui trup e aproape# perpe.dicular0 1. acele :asso)relie7uri ro-a.e di. catedrala de la 'al:ec care 1.70/i9ea=0 1.tr)u. c<ip at1t de .o:il 9i pa9.ic, c<iar ca o 7ri=0 a.tic0, crearea 7e-eii : Du-.e=eu e pretuti.de.i ur-at 1. ea ca de doi -i.i9tri, de doi 1.;era9i 1. care recu.o9ti F ase-e.ea acelor 70pturi 1.aripate 9i 1.3ol:urate ale 3erii pe care iar.aC le)a surpri.s 9i le)a cru/at F do5 a-ora9i di. ]ercula.u-, 1.c0 1. 3ia/0 1. pli. 3eac ai ^]I)lea, t1)ri.du)9i ulti-ul =:or, o:osit, dar c0rora .u le lipse9te ;ra/ia#$ la care )te po/i a9tepta de la ei, pe toat0 7a/ada porticului# Ori, aceast0 pl0cere, care, 1-pli.i.du)-i dori./a, -)ar 7i sc0pat de aceast0 re3erie, 9i pe care a9 7i c0utat)o tot atit de :ucuros Qa oricare alt0 7e-eie dac0 F 1. )r0s ) ti-pul acestei 7lec0reli 70r0 s71r9it, c1.d 1i ascu.deaAl:erti.ei si.;urul lucru la care -0 ;1.dea- F a9 7i iost 1.tre:at pe ce se 1.te-eia=0 ipote=a -ea opti-ist0 i$. le;0tur0 cu co-ple=e./a ei posi:il0, poate a9 7i r0s ) pu.s c0 ea se datora >1. ti-p ce tr0s0turile uitate ale 3ocii Al:erti.ei dese.au di. .ou pe.tru -i.e co.turul Perso.alit0/ii ei? apari/iei u.or cu3i.te care .u 70ceau
.7.

parte di. 3oca:ularul ei, cel pu/i. 1. 1./elesul pe care liF1 d0dea acu-# Cu- 1-i spu.ea c0 Elstir e prost, 9i protesta: F Nu 1./ele;i, r0spu.se ea sur1=1.d, 3reau s0 spu. c0 a 7ost prost 1. acea 1-pre5urare, dar 9tiu prea :i.e c0 e u. o- 7oarte disti.s# Dup0 cu-, 1. loc s0 spu.0 c0 ;ol7ul de)la 2o.tai.e) :leau este ele;a.t, declar0 : F E pur 9i si-plu o 4selec/iu.e6# Ve.i.dZ 3or:a de u. duel pe care)l a3usese-, 1-i spuse despre -artorii -ei : 4&1.t -artori de calitate6$, 9i)-i -0rturisi, pri3i.du)-0, c0 i)ar pl0cea s0 -0 3ad0 4purt1.d -usta/06# Merse c<iar at1t de departe, 9i sor/ii -ei -i s)au p0rut atu.ci 7oarte -ari, 1.c1t rosti, cu31.t pe care a9 7i 5urat c0 .u)lL cu.o9tea a.ul trecut, c0 trecuse oarecare 4r0sti-p6 de c1.d .)o -ai 30=use pe Gisele# Nu 3reau s0 spu. c0 Al:erti.e .)ar 7i posedat 1.c0 de pe ti-pul c1.d era- la 'al:ec u. :a;a5 7oarte potri3it di. acele e@presii care dest0i.uieso .u-aidec1t c0 te tra;i di.tr)o 7a-ilie c]st0rit0, pe care a. cu a. o -a-0 le tra.s-ite 7iicei sale, a9a cu- 1i d0, pe -0sur0 ce cre9te 9i 1. 1-pre5ur0ri i-porta.te, propriile ei ;iu) 3aeruri# &e si-/ise c0 Al:erti.e 1.cetase de)a -ai 7i u. copil c1.d, 1.tr)o =i, -ul/u-i.d pe.tru u. dar ce i se 70cuse, ea r0spu.sese : 4&1.t e-o/io.at06# Doa-.a 'o.) te-ps .u se putuse opri de)a aru.ca o pri3ire so/ului ei, care r0spu.sese : F Doa-.e, 3a 1-pli.i 1. curi.id patruspre=ece a.i# Nu:ilitatea -ai acce.tuat0 se 30dise c1.d, 3or:i.d de o 7at0 cu apuc0turi rele, Al:erti.e spusese : 4Nici iu po/i deose:i dac0 e 7ru-oas0, are suliman de un de>et pe 7a/06# I. s71r9it, de9i 1.c0 7at0 t1.0r0, adopta apuc0turi de 7e-eie di. -ediul 9i de ra.;ul ei, spu.1.d, dac0 ci.e 3a 70cea ;ri-ase : 4Nu pot s0)l 30d, pe.tru c0)-i 3i.e 9i -ie po7ta 1 s0 le 7ac6, sau dac0 ci.e3a se a-u=ase i-i) t1.d pe al/ii : 4Curios, c1.d o i-i/i, 1i se-e.i6# Toate astea se tra; di. co-oara social0# Dar toc-ai -ediul Al:erti.ei .u -i se p0rea c0)i putea o7eri 4disti.c/ia6 1. 1./elesul 1. care tata spu.ea despre cutare cole; de)al s0u pe care .u)l cu.o9tea 1.c0 9i a c0rui -are i.teli;e. /0 o l0uda : 4&e pare c0 e o- 7oarte disti.s6# C<iar des)
(S"

pre ;ol7, cu31.tul 4selec/iu.e6 -i se p0rea tot# at1t de i.co-pati:il cu 7a-ilia &i-o.et, ca 9i cu- ar 7i 1.so/it de ad5ecti3ul 4.atural0$% 1.tr)u. te@t a.terior cu -ai -ulte 3eacuri lucr0rilor lui DarKi.# 4R0sti-p6 -i se p0) rea 1.s0 de -ai :u. au;ur# I. s71r9it, e3ide./a r0stur.0 ) rilor pe care .u le cu.o9tea-, dar 1. -0sur0 s0)-i 1.dri) tuiasc0 toate .0de5dile, -i se 1.70/i90 c1.d Al:erti.e 1-i spuse cu -ul/u-irea cui3a a c0rui p0rere .u e i.di7e ) re.t0 : F Sup prerea mea! .u se putea 1.t1-pla -ai :i.e### &ocotesc c0 e cea -ai :u.0, cea -ai ele;a.t0 solu/ie# Era u. lucru at1t de .ou, o alu3iu.e d1.d de :0.uit i. c<ip at1t de 30dit, .i9te ocoluri at1t de capricioase de)a lu.;ul u.or t0r1-uri odi.ioar0 .ecu.oscute ei, 1.c1t dup0 ce rosti cu3i.tele 4dup0 p0rerea -ea6, a- atras)o pe Al:erti.e, 9i dup0 4socotesc6, a- a9e=at)o pe pa7# 20r0 1.doial0, se 1.t1-pla c0 u.ele 7e-ei pu/i. culti) 3ate -Drit1.du)se cu u. :0r:at 7oarte cult, pri-esc o dat0 cu =estrea lor ase-e.ea e@presii# Ri cur1.d dup0 -eta-or7o=a ce ur-ea=0 dup0 .oaptea .u./ii, c1.d 19i 7ac 3i=itele 9i s1.t re=er3ate cu 7ostele lor cole;e, :a;i de sea-0 cu ui-ire c0 au de3e.it 7e-ei, dac0 decret1.d c0 ci.e3a este i.teli;e.t, ele rostesc acest cu31.t atri) :ui.du)i doi lP dar toc-ai acesta e se-.ul u.ei sc<i-) :0ri, 9i -i se p0rea c0 deose:irea era -are 1.tre e@pre ) siile .oi 9i 3oca:ularul Al:erti.ei pe care o cu.oscuseF acela 1. care cea -ai -are 1.dr0=.eal0 era de)a spu.e despre o 7ii./0 ciudat0 : 4E u. tip6, sau dac0 i se pro ) pu.ea Al:erti.ei 3reu. 5oc : 4N)a- :a.i de pierdut6, sau dac0 cutare priete.0 a ei 1i aducea 3reo 1.3i.uire pe care ea .)o ;0sea 1.drept0/it0 : 4A< M ade30rat, ;0sesc c0 e9ti -i.u.at0 M6, 7ra=e dictate 1. acest ca= de u. soi de tra ) di/ie :ur;<e=0 aproape tot at1t de 3ec<e ca 1.su9i "a> ni ficatul 9i pe care o 7at0 oarecu- -1.iat0 9i si;ur0 pe dreptul ei le 7olose9te, cu- se spu.e 41. c<ip 7oarte 7i ) resc6, adic0 pe.tru c0 le)a 1.30/at de la -a-a ei, a9a cu- a 1.30/at s0 se 1.c<i.e sau s0 salute# Toate acestea le 1.30/ase de la doa-.a) 'o.te-ps, di-preu.0 cu ura 1-potri3a e3reilor 9i respectul pe.tru culoarea .ea;r0 1. care e9ti 1.totdeau.a cu3ii.cioas0 9i cu- tre:uie, c<iar )ar0 ca s0 o 7i 1.30/at 7or-al, dar a9a cu-# scatiii de cu) r 1.d .0scu/i i-it0 ciripitul p0ri./ilor lor, $ast7el 1.c1t ei (SS,#

1.9i9i de3i. .i9te scatii aute.tici# Oricu-, 4selee/iu.e6 -i :s)a p0rut alo;e., iar 4socotesc6 1.cura5ator# I Al:erti.e .u -ai era aceea9i, a9adar poate .u 3a ac/io.a, .u 3a reac/io.a 1. acela9i c<ip## Nu .u-ai c0 .)o -ai iu:ea-, dar .ici .u -ai a3eas0 -0 te-, cu- -)a9 7i putut te-e la 'al:ec, c0 a9,dis ) tru;e 1. ea o priete.ie care .u -ai e@ista pe.tru -i.e# Nu -ai 1.c0pea .ici o 1.doial0 c0)i de3e.ise- de -ult, ti-p 7oarte i.di7ere.t# 1-i d0dea- sea-a c0 pe.tru ea .u -ai 70cea- ) de loc parte di. 4-ica :a.d06, 1. care alt0dat0 -0 str0duia- at1t de -ult 9i 7usese- apoi at1t de 7ericit c0 i- reu9it s0 7iu ad-is# Apoi, cu- .ici .u -ai a3ea, ca la 'al:ec, u. aer de si.ceritate 9i de :u.0) ) tate, .u 1.cerca- -ari scrupule 8 totu9i, cred c0 I ceea ce -)a 70cut s0 -0 <ot0r0sc, 7u o ulti-0 descoperire 7ilolo;ic0# Co.ti.u1.d s0 adau; o .ou0 3eri;0 la./ului e@terior al cu3i.telor su: care 1-i ascu.dea- dori./a i.ti -0, 1. ti-p ce Al:erti.e st0tea acu- pe col/ul patului, 3or:ea- de u.a di. 7etele di. -ica :a.d0, -ai -0ru.t0 dec1t celelalte, dar pe care o$ ;0sea- oricu- destul de 7ru-oas0# 4Da, 1-i r0spu.se Ai:erti.e, are aerul u.ei -ici -us-e u $# Nu 1.cape 1.doial0 c0, atu.ci c1.d a- cu.oscut)o pe Al:erti.e, cu31.tul 4-us-e6 1i era .ecu.oscut# E 3erosi-il c0, dac0 lucrurile 9i)ar 7i ur-at cursul lor .or-al, ea .u l)ar 7i 1.30/at .iciodat0 9i .)a9 7i 30=ut, 1. ce -0 pri3e9te, .ici u. .ea5u.s, c0ci .u cu.osc altul -ai oripila.t# C1.d 1l au=i, 1.cerci o durere de di./i, ca 9i cu- ai 7i luat o :ucat0 prea -are de ;<ea/0 1. ;ur0# Dar la Al:erti.e, 7ru-oas0 cu- era, p1.0 9i cu31.tul 4-us-e6 .u)-i putea displace# 1. sc<i-:, -i s)a p0rut c0 dest0i.uie9te, dac0 .u o i.i/iere e@terioar0, cel pu/i. u.a l0u.tric0# Di. p0cate, era ora la care ar 7i tre:uit s0)-i iau r0-as :u. de la ea, dac0 a9 7i 3rut ca ea s0 a5u.;0 la ti-p acas0 pe.tru ci.0 9i ca s0 -0 scol destul de de3re-e pe.tru a -ea, pe care o pre;0tea 2ra.9oise, c0reia .u)i pl0cea s0 a9tepte 9i pese-.e c0 ;0sea potri3.ic u.uia di. articolele codului ei, 7aptul c0, 1. lipsa p0ri./ilor -ei, Al:erti.e 1-i 70cea o 3i=it0 care se prelu.;ea at1t de -ult 9i care a3ea s0 1.t1r=ie
2at0 ti.0r0, $. Qapo.ia#

.78

totul# Dar aceste ar;u-e.te c0=ur0 1. 7a/a cu31.tultii 4-us-e6 9i -)a- ;r0:it s0 spu.): # F I.c<ipuie9te)/i c0 .u s1.t de loc ;1dilicios, ai pu tea s0 -0 ;1dili o or0 1.trea;0 9i .ici .)a9 si-/i# F Ade30rat U F Te asi;ur# Ea 1./elese, 70r0 1.doial0, c0 a7ir-a/ia -ea este e@pre ) sia st1.;ace : a u.ei dori./i, c0ci, ase-e.ea cui3a care)/i Io7er0 o reco-a.da/ie pe care .u 1.dr0=.e9ti s0 i)o solici/i, dar c0ruia cu3i.tele tale i)au do3edit c0 /i)ar putea 7i de 7olos : F Vrei s0 1.cerc U 1.tre:0 ea cu o u-ilitate de 7e-eie# F Dac0 3rei, dar atu.ci ar 7i -ai co-od s0 te 1.ti.=i $ca lu-ea pe pat# F A9a U F Nu, 31r0)te su: plapu-0# F Dar .u s1.t prea ;rea U Cu- s71r9ea aceast0 7ra=0, u9a se desc<ise 9i 2ra.Cise i.tr0 aduc1.d o, la-p0# Al:erti.e a:ia a3u ti-pul s0# se a9e=e di. .ou pe scau.## Poate 2ra.7oise alesese acest -o ) -e.t ca s0 .e 1.7u.de, 9i ascultase la u90 sau se uitase c<iar pe ;aura c<eii# Dar .)a3ea- .e3oie s0 7ac ase-e.ea presupu.ere, ea putuse re.u./a de)a se 1.credi./a cu oc<ii de ceea ce i.sti.ctul ei pese-.e c0 presi-/ise 1.dea5u.s, c0ci, tr0i.d 1.tr)u.a cu -i.e 9i cu p0ri./ii -ei, tea-a, prude./a, ate./ia 9i 9irete.ia s71r9iser0 pri. a o 7ace s0 .e cu.oasc0 i.sti.cti3 9i aproape di31.ator, a9a cu- cu.oa9te -ari.arul -area, 3D.0torul, 31.atul 9i cel pu/i., adesea, :ol.a3ul, dac0 .u -edicul, :oala# Tot ce reu9ea ea s0 9tie ,ar 7i putut ului tot at1t de -ult ca 9i starea 1.ai.tat0 a cu.o9ti./elor celor di. a.tic<itate, a31.d 1. 3edere -i5loa) cele aproape i.e@iste.te de, i.7or-a/ie de care dispu.eau ace9tia >ale ei .u erau -ai .u-eroase? 9i se -0r;i.eau la$u.ele cu3i.te, alc0tui.d a:ia a dou0=ecea parte di. co.) 3ersa/ia .oastr0 ia ci.0 >culese 1. =:or de matre ul d'ho tel 9i tra.s-ise de7or-ate la :uc0t0rie?# Iar erorile ei ca Ri ale lor se datorau -ai de;ra:0, ca 1. :as-ele 1. care Plato. credea, u.ei 7alse co.cep/ii a lu-ii 9i u.or idei preco.cepute, dec1t -i5loacelor -ateriale .e1.destul0toare# Ast7el, c<iar 1. =ilele .oastre, cele -ai -ari descoperiri i. ce pri3e9te -ora3urile i.sectelor au putut 7i 70cute#
(S!

de u. sa3a.t care .u dispu.ea de .ici u. la:orator, de .ici u. aparat# Dar dac0 sti.;<ereala re=ult1.d di. situa/ia ei de slu;0 .)ar 7i 1-piedicat)o de)a do:1.di o 9tii./0 i.dispe.sa:il0 artei care)i era scopul F care co.sta 1. a .e 1.7u.da co-u.ie1.du).e re=ultatul acestei ac/iu.i F co.str1.;erea reu9ise 9i -ai :i.e 8 piedica .u se -ul/u-ise .u-ai s0 .u =0d0r.iceasc0 a31.tul, ci co.tri:uise 7oarte -ult 1. aceast0 pri3i./0# 20r0 1.doial0, 2ra.9oise .u#.e ;li5a .ici u. ele-e.t a5ut0tor, acel al dic/iu.ii 9i al atitu di.ii de e@e-plu# Cu- >c0ci .u credea .iciodat0 ceea ce)i spu.ea- 9i .oi dorea- ca ea s0 7i cre=ut?, ad-itea 70r0 u-:r0 de 1.doial0 ceea ce orici.e de co.di/ia ei 1i po3estea -ai a:surd 9i putea 1. acela9i ti-p s0 .e 5i;.easc0 ideile, 1. a9a -0sur0 7elul ei de)a asculta aser/iu.ile .oastre do) 6 3edea .e1.crederea ei, acce.tul cu care po3estea >c0ci 3or:irea i.direct0 1i 1.;0duia s0 .e adrese=e 70r0 r0utate cele -ai -ari o7e.se? spusele u.ei :uc0t0rese care)i isto risise c0)9i a-e.i./ase st0p1.ii 9i o:/i.use -ii de a3a.ta5e trat1.du)i 1. 7a/a lu-ii drept 4:ale;06, 1.c1t 30dea c0 asta era pe.tru ea liter0 de @van>helie. 2ra.coise ad0u;0 c<iar : 4Dac0 a9 7i 7ost st0p1.0, -)a9 7i si-/it 5i;.it06# De9i .)a 3ea- de la 1.ceput prea -ult0 si-patie pe.tru doa-.a de la eta5ul al patrulea, 1. =adar da- di. u-eri, ca la u. :as- .e3erosi-il, la aceast0 po3este de o pild0 at1t de rea 8 po3estitoarea spu.1.d)o, 9tia s0 adopte to.ul so:ru 9i t0ios al celei -ai i.discuta:ile 9i -ai e@aspera.te a7ir -a/ii# M Dup0 cu- u.ii scriitori a5u.; adesea la o putere de co.ce.trare de care i)ar 7i scutit re;i-ul li:ert0/ii politice sau al a.ar<iei literare, c1.d s1.t 1.c0tu9a/i de tira.ia u.ui -o.ar< sau a u.ei poetici, de str09.icia re;ulelor prosodico sau a u.ei reli;ii de stat, tot ast7el 2ra./oise, .eput1.du).e r0spu.de 1.tr)u. c<ip e@plicit, 3or:ea ca Tiresias 9i ar 7i scris ca Tacit# Rtia s0 cupri.d0 1. -ai pu/i. c<iar dedt o 7ra=0, 1.tr)o t0cere, 1. c<ipul cu- a9e ) =a u. o:iect, tot ce .u putea e@pri-a de)a dreptul 1.tr)o 7ra=0, pe care .)o putea- 1.cri-i.a 70r0 s0 .e acu=0-# Ast7el, c1.d -i s)a 1.t1-plat s0 las di. .e:0;are de sea-0 pe -as0, pri.tre alte scrisori, u.a pe care ea .)ar 7i tre:uit s0 o 7i 30=ut, de pild0 pe.tru c0 se 3or:ea de ea cu o rea 3oi./0 care presupu.ea u.a tot at1t de -are la adresa ei di. partea desti.atarului c1t# 9i di. aceea a e@pe) (ST

ditorului, seara, dac0 -0 1.torcea- 1.;ri5orat 9i -0 duceade)a dreptul 1. odaia -ea, pe scrisorile -ele :i.e r1.dui) te 1.tr)u. tea.c per7ect, docu-e.tul co-pro-i/0tor 1-i$ i=:ea de la 1.ceput oc<ii cu- .u putuse s0 .u)i i=:easc0 pe acei ai 2ra.7 oisei, a9e=at de ea deasupra tea.cului, aproape la o parte, 1.tr)o e3ide./0 care era u. li-:a5, a3ea eloc3e./a lui, 9i -0 70cea s0 tresar 1.c0 de la u90, ca u. /ip0t# Ea e@cela 1. potri3irea acestor pu.eri 1. sce.0 -e.ite s0 i.7or-e=e pe spectator, 1. lipsa 2ra.coisei, 1.c1t el a7la c0 ea 9tie totul, c1.d 7e-eia 19i 70cea apoi i.trarea# A3ea arta totodat0 ;e.ial0 9i r0:d0toare a lui Ir3i.; 9i a lui 2rederic Le-a1tre, de a 7ace ast7el s0 ;r0iasc0 u. o:iect .e1.su7le/it# Xi.1.d, 1. acest -o-e.t, deasupra Al:erti.ei 9i a -ea la-pa apri.s0 care .u l0sa 1. u-:r0 .ici u.a di. depresiu.ile 1.c0 3i=i:ile pe care trupul ti.erei 7ete le s0pase pe plapu-0, 2ra./oise a3ea aerul Justi*iei care lumineaz :rima '. 2a/a Al:er) ti.ei .u era p0;u:it0 de aceast0 lu-i.0, care dest0i.uia pe o:ra5i acela9i luciu 1.sorit ce -0 1.c1.tase la 'al:ec# Aceast0 7a/0 a Al:erti.ei al c0rei a.sa-:lu a3ea u.e) ori, a7ar0, u. soi de paloare, 30dea, di-potri30, pe -0 ) sur0 ce la-pa le lu-i.a, .i9te supra7e/e colorate cu at1ta str0lucire 9i at1t de u.i7or-, at1t de re=iste.te 9i at1t de .etede, 1.c1t le)ai 7i putut ase-ui cu car.a/ia puter.ic0 a u.or 7lori# i-it totu9i de i.trarea .ea9 ) teptat0 a 2ra.coisei, a- e@cla-at : F Cu-, ai 9i 3e.it cu la-pa U Doa-.e, ce lu-i.0 3ie M &copul -eu era, 70r0 1.doial0, de a)-i ascu.de tur) :urarea pri. cea de)a doua 7ra=0 9i de a)-i scu=a 1.) t1r=ierea pri. cea di.t1i# 2ra.coise r0spu.se cu o cu-) plit0 a-:i;uitate ; F &0 sti.; U F &ti.; U 1-i strecur0 la urec<e Al:erti.e, 7er-e) c1.du)-0 pri. 3ioiciu.ea si-pl0 cu care, lu1.du)-0 1. acela9i ti-p drept st0p1. 9i co-plice, i.si.ua aceast0 a75r-a/ie psi<olo;ic0, pe to.ul 1.tre:0tor al u.ei pro :le-e ;ra-aticale#
Q

Ta:lou de la Lu3ru de pictorul Prud$<o. >1!STF1T+(?# .7'

Dup0 ce 2ra./oise ie9ise di. odaie 9i Al:erti.e se a9e=ase di. .ou pe pat : F Rtii de ce -)a- te-ut, i)a- spus, dac0 co.ti.u0ast7el, .u -0 3oi -ai putea opri s0 .u te s0rut# FC Ce -are .e.orocire M N)a- dat 1.dat0 )ur-are acestei i.3ita/ii, altul ar 7i pututCo ;0si c<iar de prisos, c0ci Al:erti.e a3ea o pro) # .u./ie at1t de car.al0 9i at1t de ;i.;a90, 1.c1t, doar 3or) :i.du)/i parc0 te s0ruta# . cu31.t al ei era o 7a3oare, iar co.3ersa/ia ei te acoperea cu s0rut0ri# Totu9i, aceast0 i.3ita/ie -i)era 7oarte pl0cut0# Mi)ar 7i 7ost 9i dac0 -i)ar 7i 70cut)o alt0# 7at0 7ru-oas0 de aceea9i 31rst0 8 dar 7aptul c0 Al:erti.e -i)era acu- at1t de accesi:il0 1-i prile5ui0 -ai -ult de#c1t o pl0cere, o al0turare de i-a ) ;i.i purt1.d pecetea 7ru-use/ii# Mi)a- adus -ai 1.t1i a-i.te de Al:erti.e 1. 7a/a6 pla5ei, aproape pictat0 pe 7o.dul -0rii, .ea31.d pe.tru -i.e o e@iste./0 -ai re ) al0 dec1t acele 3i=iu.i de teatru u.de .u 9tii dac0 ai a7ace cu actri/a care socote9ti c0 tre:uie s0 se i3easc0, cu 7i;ura.ta care o 1.locuie9te 1. acest -o-e.t, sau .u ) -ai cu o proiec/ie# Apoi 7e-eia aute.tic0 se# despri.sese di. 7ascicolul lu-i.os, 3e.ise spre -i.e, dar .u-ai ca s0)-i dau sea-a c0 .u era .icidecu- 1. lu-ea real0, at1t de accesi:il0 dra;ostei pe c1t presupu.eai 1. ta:loul -a;ic# A7lase- c0 .u e cu puti./0 s0 te ati.;i de ea, s0 o s0ru/i, c0 puteai doar sta de 3or:0 cu ea, c0 pe.tru -i.e .u era o 7e-eie, dup0 cu- stru;urii de 5ad, po ) doa:0 .eco-esti:il0 a -eselor de alt0dat0, .u s1.t stru ) ;uri# Dar iat0 c0, 1.tr)u. al treilea pla., -i se 1.70/i9a, real0 ca a doua oar0 c1rsd o cu.oscuse-, dar accesi:il0 ca 1.t1ia oar08 accesi:il0 9i cu a71t -ai delicioas0, cu c1t cre=use- -ult ti-p c0 .u era# Prisosul -eu de 9tii./0 a 3ie/ii >a 3ie/ii -ai pu/i. oto3a, -ai pu/i. si-pl0 dec1t o cre=use- la 1.ceput?, ducea 1. -od pro3i=oriu la a;.os) ticis-# Ce po/i a7ir-a, c170 3re-e ceea ce cre=use- pro ) :a:il la 1.ceput, s)a 30dit 7als 1. ur-0 9i, 1. al treilea r1.d este ade30rat# Di. p0cate, .)a5u.sese- la cap0tul descoperirilor -ele cu Al:erti.e# I. orice ca=, c<iar dac0 la -i5loc .)ar 7i 7ost atrac/ia ro-a./ioas0 a acelei 1.30 ) /0turi a u.ei -ai -ari :o;0/ii de pla.uri descoperite u.ul dup0 altul de 3ia/0 >acea atrac/ie opus0 aceleia pe (,*

care &ai.t)Loup o ;usta 1. ti-pul ci.elor la Ri3e:elle, de)a re;0si pri.tre -09tile, pe care e@iste./a le suprapu) sese pe u. c<ip li.i9tit, .i9te tr0s0turi pe care le /i.use odi.ioar0 su: :u=ele sale?, a 9ti c0 a s0ruta o:ra5ii Ai:er) ti.ei era u. lucru cu puti./0, era pe.tru -i.e o pl0cere poate 1.c0 -ai -are dec1t aceea de a)i s0ruta# Ce deose ) :ire 1.tre o 7e-eie de care .u-ai trupul .ostru se lipe 9te pe.tru c0 ea este .u-ai o :ucat0 de car.e, 9i a poseda ti.0ra 7at0 pe$ care o =0reai pe pla50 cu priete.ele ei, 1. u.ele =ile, 70r0 s0 9tii -0car pe.tru ce -ai de;ra:0 1. aceste =ile dec1t 1. cutare altele, ceea ce te 70cea s0 tre)$ -uri c0 .)o 3ei -ai re3edea# Via/a 1/i dest0i.uise, :i.e ) 3oitoare, tot ro-a.ul acestei 7eti/e, 1/i 1-pru-utase ca s0 o 3e=i, u. i.stru-e.t optic, apoi altul, 9i ad0u;ase dori.) /cii car.ale aco-pa.ia-e.tul care)o 1.sute9te 9i o deo) se:e9te de acelea -ai spirituale 9i care se potolesc -ai a.e3oie, care .u ies di. toropeala lor 9i o las0 s0 r0t0 ) ceasc0 si.;ur0, c1.d .u preti.de dec1t s0 pu.0 -1.a pe o :ucat0 de car.e, dar care, c1.d e 3or:a de posesiu.ea u.ei re;iu.i 1.tre;i de a-i.tiri di. care ele se si-/eau .ostal;ic e@ilate, se ridic0 parc0 ar 7i o 7urtu.0 al0turi de ea, o sporesc, .)o pot ur-a p1.0 la 1-pli.ire, p1.0 la asi-ilare, i-posi:il0 su: 7or-a 1. care este dorit0, de o realitate .er.aterial0, dar a9teapt0 aceast0 dori./0 la 5u) -0tate dru-, 9i 1. -o-e.tul 1.toarcerii o escortea=0 di. .ou 8 s0 s0rut 1. locul o:ra5ilor pri-ei 3e.ite, oric1t de proaspe/i ar 7i ei, dar a.o.i-i, 70r0 tai.e, 70r0 presti;iu, aceia la care 3isase- ti-p at1t de 1.delu.;at, ar 1.se-.a s0 cu.osc ;ustul, sa3oarea u.ei culori pe care o pri3i ) se- adesea# Ai 30=ut o 7e-eie, si-pl0 i-a;i.e 1. decorul 3ie/ii, ca Al:erti.e, pro7ilat0 pe -are, apoi po/i despri. de aceast0 i-a;i.e, po/i s0 o a9e=i li.;0 ti.e 9i)i po/i 3e dea, 1.cetul cu 1.cetul, 3olu-ul, culorile, ca 9i cu- te#)ai 7i uitat la eD cu u. stereoscop# De aceea, 7e-eile -ai pu/i. accesi:ile, pe care .u le pose=i .u-aidec1t, despre care .ici .u 9tii dac0 le 3ei putea poseda 3reodat0, s1.t si.;urele i.teresa.te# C0ci a le cu.oa9te, a te apropia de e le, a le cuceri, 1.sea-.0 s0 3arie=i 7or-a, -0ri-ea 9i relie7ul i-a;i.ii o-e.e9ti, e o lec/ie de relati3is- 1. aprecierea u.ui trup, a u.ei 3ie/i de 7e-eie#, 7ru-oas0, de re30=ut c1.d si)a redo:1.dit silueta =3elt0 1. decorul
(,1

3ie/ii# 2e-eile pe care le cu.o9ti -ai 1.t1i la o codoa90, .u i.teresea=0, pe.tru c0 .u se sc<i-:0# Pe de alt0 parte, Al:erti.e /i.ea, le;ate 1. 5urul ei, toate i-presiile u.ei serii -ariti-e care -i)era deose:it de scu-p0# Mi se p0rea c0 a9 7i s0rutat, pe a-1.doi o:ra ) 5ii 7etei, toat0, pla5a de la 'al:ec# F Dac0)-i 1.;0dui 1.tr)ade30r s0 te s0rut, a9 pre7era s0 a-1. asta pe.tru -ai t1r=iu 9i s0)-i ale; -ai :i.e -o-e.tul# Dar .)ar tre:ui s0 ui/i atu.ci c0 -i)ai 70;0 duit# c-i tre:uie u. 4:o. de o s0rutare6# FI &0)l se-.e= U FDac0 a9 lua)o .u-aidec1t, a3ea)3oi oricu- u.a 9i -ai t1r=iu U F M0 a-u=i cu :o.urile tale, 9i)/i 3oi 7ace di. c1.d 1. c1.d altele# F &pu.e)-i 1.c0 u. cu31.t, 9tii, la 'al:ec, c1.d .u te cu.o9tea- 1.c0, a3eai adesea o pri3ire aspr0, 3iclea.0, .u)-i po/i spu.e la ce te ;1.deai 1. acele -o-e.te U F A< M .u)-i a-i.tesc# FIat0, ca s0)/i 3i. 1. a5utor, 1.tr)o =i priete.a ta Gisele a s0rit peste u. scau. pe care 9edea u. do-. :0) tr1.# 1.cearc0 de)/i a-i.te9ti la ce te)ai ;1.dit 1. acel -o-e.t# F Pe Gisele o 7rec3e.ta- -ai pu/i., 70cea parte di. :a.d0, dac0 3rei, dar .u de)a :i.elea# Pese-.e c0 -i)aspus c0 e 7oarte prost crescut0 9i 3ul;ar0# F A< M Asta)i totM c.ai.te de)a o s0ruta, a9 7i 3rut s0 o pot u-ple cu tot -isterul pe care)l a3ea pe.tru -i.e, pe pla50, 1.ai.te s0 o 7i cu.oscut, s0 re;0sesc 1. ea -elea;urile u.de tr0ise -ai 1.ai.te 8 dac0 .)o cu.o9tea-, putea- strecura cel pu/i. 1. locul ei toate a-i.tirile 3ie/ii di. 'al:ec, =;o-o ) tul 3alurilor de=l0./uite su: 7ereastra -ea, stri;0tele co ) piilor# Dar l0s1.d pri3irea s0)-i alu.ece pe 7ru-osul ;lo: ro= al o:ra5ilor ei, ale c0ror supra7e/e pl0cute cur:ate piereau la poalele celor di.t1i 1.cre/iri ale 7ru-osului ei p0r .e;ru care cur;ea 1. la./uri pli.e de -i9care, 19i 1. ) 0l/a co.tra)7or/ii po31r.i/i 9i -odela o.dula/iile 30ilor lor, a tre:uit s0)-i spu. : 41. s71r9it, cu- .u reu9ise- la 'al:ec, 3oi cu.oa9te ;ustul tra.da7irului .ecu.oscut care s1.t o:ra5ii Al:erti.ei# Dar cu- cercurile pe care pute.83

7ace s0 le str0:at0 lucrurile 9i 7ii./ele, .u s1.t prea .u ) -eroase 1. r0sti-pul 3ie/ii .oastre, poate c0 a9 putea)o pri3i pe a -ea 1.truc1t3a 1-pli.it0, c1.d, dup0 ca ascos di. cadrul ei dep0rtat o:ra=ul 1.7lorit pe care)l a) lesese- di.tre to/i, 1l 3oi 7i adus 1. acest pla. .ou, u.de)l 3oi cu.oa9te, 1. s71r9it, pri. -i5locirea :u=elor#6 1-i spu ) .ea- asta, c0ci credea- c0 e@ist0 o cu.oa9tere pri. :u=e 8 1-i spu.ea- c0 a3ea- s0 cu.osc ;ustul acestui tra.da7ir car.al, c0ci .u -0 ;1.dise- c0 o-ul, 70ptur0, 7ire9te, -ai pu/i. rudi-e.tar0 dec1t ariciul de -are sau c<iar dec1t :ale.a, 1i lipse9te, totu9i, u. oarecare .u-0r de or;a.e ese./iale 9i .u posed0 -ai cu sea-0 .iciu.ul care s0 slu5easc0 la s0rutare# El 1.locuie9te% acest or;a. a:se.t pri. :u=e, 9i ast7el poate a5u.;e la u. re=ultat ce3a -ai -ul/u-itor, dec1t dac0 ar 7i silit s0)9i -1.;1ie iu:ita cu .i9te col/i de cor.# Dar :u=ele 70cute s0 o7ere cerului ;urii sa3oarea a ceea ce)l ispite9te, tre:uie s0 se -ul/u ) -easc0, 70r0 s0)9i dea sea-a de eroarea 9i 70r0 s0)9i -0r ) turiseasc0 decep/ia, s0 pluteasc0 la supra7a/0 9i s0 se i= ) :easc0 de 1.;r0direa o:ra=ului de .ep0tru.s 9i dorit# De alt-i.teri 1. acest -o-e.t, c<iar 1. co.tact cu car.ea, :u=ele, c<iar 1. ipote=a c0 ar de3e.i -ai cu.osc0toare 9i -ai :i.e 1.=estrate, .)ar putea 70r0 1.doial0 ;usta -ai :i.e sa3oarea pe care .atura le 1-piedic0 acu- s0 o se ) si=e=e, c0ci 1. aceast0 =o.0 pustiit0 1. care .u)9i pot ;0si <ra.a, ele s1.t si.;ure, pri3irea, apoi -irosul le)au p0 ) r0sit de-ult# Mai) 1.t1i, pe -0sur0 ce ;ura -ea 1.cepu s0 se apropie de o:ra5ii pe care pri3irile -ele 19i propuse ) ser0 s0)i s0rute, acestea, deplas1.du)se, 30=ur0 .i9te o:ra5i .oi8 ;1tul 30=ut -ai de aproape 9i parc0 cu lupa 30dea, 1. porii lui -ari, o putere care sc<i-:a caracterul 7e/ei# c-i dau sea-a .u-ai c0 ulti-ele aplica/iu.i ale 7oto ) ;ra7iei F care a9ter. la poalele u.ei catedrale toate casele ce .i s)au p0rut adesea aproape tot at1t de 1.alte ca tur ) lele, -a.e3rea=0 acelea9i -o.u-e.te, r1.d pe r1.d ca u. re;i-e.t, 1. 9iruri,$ 1. ordi.e 1-pr09tiat0, 1. -ase 1.de ) site, apropie u.a de alta cele dou0 coloa.e ale pia/etei roai adi.eaori at1t de dep0rtate, 1.dep0rtea=0 troi/a apro) Piat0 9i reu9esc s0 cupri.d0 pe u. 7o.d sp0l0cit 9i de;ra ) dat u. ori=o.t i-e.s su: arcada u.ui pod, 1. per3a=ul u.ei 7erestre, 1.tre 7ru.=ele u.ui copac a9e=at 1. pri-ul
.8.

pla. 9i cu u. to. -ai puter.ic, dau r1.d peri.d aceleia9i :iserici drept cadru arcadelor tuturor celorlalte F 1-i dau sea-a c0, 1.toc-ai ca 9i s0rutarea, .u-ai asta ar putea 7ace s0 se i3easc0 di. ceea ce credea- c0 este u. lucru cu 1.70/i9are de7i.it0, celelalte o sut0 de lucruri care la ur-a)ur-ei s1.t tot el, deoarece 7iecare e 1. le;0tur0 cu o perspecti30 .u -ai pu/i. le;iti-0# Pe scurt, dup0 cula 'al:ec Al:erti.e -i se p0ruse adesea alta, acu-, ca 9i cu- acceler1.d peste -0sur0 repe=iciu.ea sc<i-:0rilor de perspecti30 9i de culoare pe care .i le o7er0 o 7ii./0 1. di7eritele .oastre 1.t1l.iri cu ea, a9 7i 3rut s0 le cupri.d pe toate 1. c1te3a secu.de ca s0 cree= di. .ou, 1. -od e@peri-e.tal, 7e.o-e.ul care di3ersi7ic0 i.di3idualitatea u.ei 7ii./e 9i s0 scot, u.ele di. altele, ca di.tr)o cutie, toate posi:ilit0/ile pe care le cupri.de 8 1. acest scurt traect al :u=elor -ele spre o:ra=ul ei m a- 30=ut =ece Al:erti.e 8 aceast0 si.;ur0 7at0 ca o =ei/0 cu -ai -ulte capete, dac0 1.cerca- s0 -0 apropii de aceea pe care o 30=use- cea di. ur-0, ea 70cea loc alteia# Cel pu/i. c1t ti-p .u)l ati.sese-, 3edea- acest cap, u. par7u- u9or a5u.;ea de la ea p1.0 la -i.e# Dar di. p0cate F c0ci .0rile 9i oc<ii si.t tot at1t de prost a9e=a/i pe c1t de prost s1.t 70cute :u=ele .oastre pe.tru s0rutare F oc<ii -ei 1.cetar0 deodat0 de)a -ai 3edea, la r1.dul s0u .asul -eu, stri3i.du)se .u -ai percepu .ici u. -iros, 9i 70r0 s0 cu ) .osc -ai :i.e ;ustul lucrului ro= dorit, a- a7lat, datorit0 acestor se-.e .epl0cute, c0 era- pe cale de)a s0ruta o:ra=ul Al:erti.ei# Oare pe.tru c0 I 5uca- >1.70/i9at0 pri. rotirea u.ui solid? sce.a i.3ers0 aceleia de la 'al:ec, oare pe.tru c0 era- culcat 9i ea se ridicase, capa:il0 s0 1.l0ture, u. atac :rutal 9i s0 1.dru-e=e pl0cerea 1. 7elul ei, -0 l0s0 s0 iau cu at1ta u9uri./0 acu- ceea ce)-i re7u=ase I odi.ioar0, cu o -utr0 at1t de stra9.ic0 U >20r0 1.doial0, e@presia 3olup ) toas0 pe care o adopta ast0=i 7a/a ei la apropierea :u=elor -ele .u se deose:ea de acea 1.70/i9are de alt0dat0 dec1t pri.tr)o de3ia/ie 1.7i.itesi-al0 a li.iilor, dar 1. care poate 7i cupri.s0 toat0 dista./a di.tre ;estul u.uia care d0 lo) 3itura di. ur-0 u.ui r0.it 9i al altuia care)i d0 o -i.0 de a5utor, di.tre u. portret care)i d0 o -1.0 de a5utor,
.82

di.tre u.# portret su:li- sau 1.;ro=itor?# 20r0# s0 9tiu dac0 tre:uie 4s0 ci.stesc sau s0 7iu recu.osc0tor de sc<i-) :area ei de atitudi.e 3reu.ui :i.e70c0tor 70r0 3oie care lucrase pe.tru -i.e 1.tr)u.a di. aceste di. ur-0 lu.i, la Paris sau la 'al:ec, 1-i spu.ea- c0 7elul# 1. care eraa9e=a/i era cau=a de c0pete.ie a acestei sc<i-:0ri# Al:er) ti.e 1-i 7ur.i=a alta 8 a.u-e ur-0toarea : 4A< 1 1. acel -o-e.t, ia 'al:ec, .u te cu.o9tea- 9i putea- crede c0 ai i.te./ii rele6# Acest ar;u-e.t -)a uluit# Al:erti.e -i)l d0duse, 70r0 1.doial0, cu, si.ceritate# O 7e-eie re) cu.oa9te at1t de a.e3oie 1. -i9c0rile -e-:relor ei, 1. se.=a/iile 1.cercate de trupul ei, 1. r0sti-pul u.ei 1.t1l) .iri 1.tre patru oc<i cu u. ca-arad, ;re9eala .ecu.oscut0 1. care tre-ura c0 u. str0i. ar pre-edita s0 o 7ac0 s0 cad0# $ 1. orice ca=, oricare ar 7i 7ost sc<i-:0rile ce se i3i ) ser0 de c1t3a ti-p 1. 3ia/a ei 9i care poate ar 7i l0-urit c0 a 7i acordat at1t de les.e dori./ei -ele -o-e.ta.e 9i .u-ai 7i=ice ceea ce re7u=ase, cu ;roa=0, dra;ostei# -ele lE 'al:ec, 1. Al:erti.e se produse u.a -ai ui-itoare, c<iar 1. acea sear0, 1.dat0 ce -1.;1ierile ei 1-i d0duser0 -ul/u-irea de care a tre:uit s0)9i dea sea-a 9i de care c<iar -0 te-use- s0 .u prici.uiasc0 u9oara por.ire de repulsie 9i de pudoare o7e.sat0 pe care o adresa Gil:erte 1.tr)u. -o-e.t ase-0.0tor, 1. dosul -asi3ului de da ) 7i.i, la C<a-ps)ElAsees# Di-potri30# c.c0 di. -o-e.tul 1. care o culcase- pe N pat 9i 1.cepuse- s0 o -1.;1i, Al:erti.e adoptase u. aer pe care .u i)l cu.o9tea-, de ascult0toare :u.03oi./0, de si-plicitate aproape copil0reasc0# 1.l0turi.d toate preo) cup0rile, toate prete./iile o:i9.uite, -o-e.tul care proce) dea=0 3oluptatea, 1. aceast0 pri3i./0 ase-e.ea celui ce precedea=0 -oartea, parc0 restitui tr0s0turilor ei 1.ti.e rite .e3i.o30/ia copil0riei# 20r0 1.doial0, orice 7ii./0 al c0rei tale.t e pe .ea9teptate pus la 1.cercare de3i.e -odest0, silitoare 9i 1.cD.t0toare 8 -ai cu sea-0 dac0 Rtie s0 .e o7ere ;ra/ie acestui tale.t o -are pl0cere, ea 1.s09i e 7ericit0 datorit0 acesteia 9i 3rea s0 .e)o o7ere de)Pli.0# Dar 1. aceast0 e@presie .ou0 a 7e/ei Al:erti.ei era -ult dec1t de=i.teresare 9i co.9tii./0, o ;e.ero=itate
.87

pro7esio.al0, u. soi de de3ota-e.t co.3e./io.al 9i .ea9) teptat 8 di.colo de propria)" copil0rie, a5u.sese la ti.e) re/ea rasei sale# Deose:i.du)se 7oarte -ult de -i.e care .u dorise- -ai -ult dec1t o potolire 7i=ic0, 1. s71r9it do) :1.dit0, Al:erti.e parc0 ;0sea c0 ar 7i o -o5icie di. parte)i s0 cread0 c0 aceast0 pl0cere -aterial0 .)ar 7i 1.) so/it0 de 3reu. se.ti-e.t -oral 9i ar 1.c<eia doar o ac) /iu.e# Ea, -ai adi.eauri at1t de ;r0:it0, acu-, 9i pe.tru c0 ;0sea c0 s0rut0rile i-plic0 dra;oste, iar c0 dra;ostea trece 1.ai.tea oric0rei 1.datoriri, spu.ea, c1.d i)a- adus$ a-i.te de ci.a ei : F Nu 7ace .i-ic, a- tot ti-pul# P0rea sti.;<erit0 s0 se scoale 1.dat0 dup0 ceea ce 70cuse, sti.;<erit0 di. :u.a)cu3ii./D, dup0 cu- 2ra.coise c$-d, 70r0 s0)i 7i 7ost sete, cre=use c0 tre:uie $s0 pri-eas) c0 cu pl0cere dece.t0, pa<arul de 3i. pe care i)l o7e rea Qupie., .)ar 7i 1.dr0=.it s0 plece .u-aidec1t ce :0use cea di. ur-0 1.;<i/itur0, orice .e3oie i-perioas0 ar 7i c<e-at)o# Al:erti.e FI poate acesta, di-preu.0 cu altul care, se 3a 3edea -ai t1r=iu, era u.ul di. -oti3ele care -0 70cuser0 s0 o doresc 70r0 s0 3reau F era u.a di. 1.car.a/iu.ile /0r0.cu/ei 7ra.ce=e al c0rei -odel sta -0r) turie 1. piatr0 la &ai.t)A.dre)des)C<a-ps# Di. 1.su9irile 2ra.coisei care a3ea totu9i s0 a5u.;0 du9-a.a ei de -oarte, a- recu.oscut la ea curte.ia cu -usa7irii 9i str0i) .ii, dece./a, respectul culcu9ului# 2ra.coise caro# dup0 -oartea -0tu9ii -ele, credea c0 poate 3or:i .u-ai pe u. to. 1.duio9at, ar 7i ;0sit 1. lu ) .ile care precedaser0 -0riti9ul 7iicei sale sup0r0tor ca aceasta s0 .u)9i /i.0 lo;od.icul de :ra/, c1.d ie9ea cu el la pli-:are# Al:erti.e, 1./epe.it0 l1.;0 -i.e, 1-i spu.ea : F Ai p0r 7ru-os, ai oc<i 7rti-o9i, e9ti dr0;u/# Cu-, atr0;1.du)i ate./ia c0 e t1r=iu, a- ad0u;at : 4Nu -0 cre=i U6, ea 1-i r0spu.se, ceea ce poate era ade) 30rat, dar .u-ai dup0 dou0 -i.ute 9i .u-ai pe.tru c1te3a ore# F Te cred 1.totdeau.a# 1-i 3or:i de -i.e, de 7a-ilia -ea, de -ediul -eu so) cial, 1-i spuse : 4O< M 9tiu c0 p0ri./ii t0i cu.osc lu-e (,,

7oarte :u.0# E9ti priete. cu Ro:crt 2orestier 9i cu &u=a..e Dela;e6# La 1.ceput, aceste .u-e .u)-i spuser0 a:solut .i-ic# Dar -i)a- adus deodat0 a-i.te c0 -0 5ucase- 1.tr) ade30r la C<a-ps)ElAsees cu Ro:ert 2orestier, pe care .u)l -ai re30=use- .iciodat0# Iar &u=a..e Dela;e era .epo/ica doa-.ei 'la.dais, 9i tre:uise- s0 -0 duc odat0 la o lec/ie de da.s 9i s0 sus/i. c<iar u. -ic rol 1.tr)o co-edie de salo., la p0ri./ii ei# Dar tea-a de)a .u 7i cupri.s de u. r1s .e:u.esc 9i aceea c0 -i)ar cur;e s1.) ;e pe .as -0 1-piedicase, ast7el c0 .)o 30=use- .icio dat0# Cel -ult cre=use- a 1./ele;e c0 ;u3er.a.ta cu pa.0 a Gil:ertei 7usese la p0ri./ii ei, dar poate .u era 3or:a dec1t de o sor0 sau o priete.a a acesteia# I)a- spus Al:er) ti.ei c0 Ro:ert 2orestier 9i &u=a..e Dela;e ocupau pu ) /i. loc 1. 3ia/a -ea# 4&e prea poate, -a-ele 3oastre s1.t priete.e, ceea ce 1.;0duie s0 te situe=# M0 1.t1l.esc ade ) sea cu &u=a..e Dela;e pe a3e.ue de Messi.e, are 9ic#6 Ma-ele .oastre .u se cu.o9teau dec1t 1. 1.c<ipuirea doa-) .ei 'o.te-ps care, 9tii.d c0 -0 5ucase- o dat0 cu Ro ) :ert 2orestier c0ruia, pare)se, 1i recita- 3ersuri, co.) c<isese c0 .e,le;au cirte 9tie ce rela/ii de 7a-ilie# Mi s)a spus c0 ea .u l0sa .iciodat0 s0 treac0 .u-ele -a-ei, 70r0 s0 spu.0 : 4A< M da, -ediul Dela;e, 2orestier6 etc, acord1.d p0ri./ilor -ei o .ot0 :u.0 pe care ei .)p -e ) ritau# No/iu.ile sociale ale Al:erti.ei erau de alt-i.teri de o prostie 70r0 -ar;i.i# Ea credea c0 cei ce purtau .u-ele &i-o..et cu doi n erau i.7eriori .u .u-ai acelor &i-o) .et cu u. si.;ur n! dar tuturor celorlalte persoa.e posi) :ile# 2aptul c0 ci.e3a 1/i poart0 .u-ele 70r0 s0 7ac0 parte di. 7a-ilia ta# co.stituia u. -oti3 serios s0)l dispre) /uie9ti# 2ire9te, s1.t 9i e@cep/ii# &e poate 1.t1-pla ca doi &i-o..et >pre=e.ta/i u.ul altuia la u.a di. acele reu ) .iu.i u.de 1.cerci .e3oia de a 3or:i de orice 9i u.de te si-/i de alt-i.teri pli. de se.ti-e.te opti-iste, de pild0 1. corte;iul u.ei 1.-or-1.t0ri 1. dru- spre ci-itir?, co.stat1.d c0 au acela9i .u-e, 1.cearc0 s0 a7le cu o :u) .03oi./0 reciproc0, dar 70r0 re=ultat, dac0 .u)i u.e9te 3reo le;0tur0 de rude.ie# Dar asta .u este dec1t o e@cep ) /ie# Mul/i oa-e.i s1.t o.ora:ili, dar .oi .u 9ti- acest
.8-

lucru 9i .ici .u .e pas0# Dar dac0 di. prici.a o-o.i-iei .i se 1.-1.ea=0 .ou0 scrisorile adresate lor, sau 3ice3ersa, s1.te- cupri.9i de o .e1.credere, adesea 1.drept0/it0, 1. ce pri3e9te 3aloarea lor# Ne te-e- de co.7u=ii, le pre) 1.t1-pi.0- cu o -utr0 de=;ustat0 dac0 .i se 3or:e9te de ei# C1.d citi- 1. =iar .u-ele .ostru purtat de ei,#.i se pare c0 l)au u=urpat# P0catele altor -e-:ri ai corpului social .e s1.t i.di7ere.te, dar 1.c0rc0- -ai a:itir cu ele pe o-o.i-ii .o9tri# ra pe care) o purt0- celorlal/i &i-o.) .et e cu at1t -ai puter.ic0 cu c1t .u este i.di3idual0, ci -o9te.it0# Ri dup0 dou0 ;e.era/ii 1/i a-i.te9ti .u-ai de -utra i.sult0toare a :u.icilor .o9tri 7a/0 de al/i &i ) -o..et 8 .u)i cu.o9ti cau=a#8 .u te)ar -ira dac0 ai a7la c0 a 1.ceput cu u. asasi.at# P1.0 1. =iua care .u$e rar0, c1.d se s71r9e9te pri.t)o c0s0torie 1.tre o &i-o..et 9i u. &i-o..et, .icidecu- 1.rudi/i# Al:erti.e, .u .u-ai) c0)-i 3or:i de Ro:ert 2orestier 9i de &u=a..e Dela;e, dar 1-i istorisi spo.ta., di.tr)o 1.datorire de co.7ide./0 pe care apropierea trupurilor o creea=0 cel pu/i. la 1.ceput, 1.tr)o pri-0 7a=0 9i 1.ai.te s0 7i creat o a.u-e duplicitate 9i tai.0 7a/0 de aceea9i 7ii./0, despre 7a-ilialei 9i u. u.c<i al#$A.dreei, o po3este di. care re7u=ase s0)-i spu.0 u. si.;ur cu31.t la 'al$:ec, dar credea c0 ar tre:ui s0 par0 c0 .u -ai are secrete 7a/0 de -i.e# 'ac0 cea -ai :u.0 priete.0 i)ar 7i spus acuce3a 1-potri30)-iC ea ar 1i co.siderat c0 e de datoria ei s0)-i po3esteasc0# A.i st0ruit s0 plece, s71r9i pri. a pleca, dar)at1t de ru9i.at0 1. locul -eu de -o5icia -ea, 1.e1t r1dea aproape ca s0 -0 scu=e, ca o a-7itrioa.0 la care te)ai dus 1. 3esto., care te pri-e9te ca atare, dar c0reia lucrul r#u)i este i.di7ere.t# F R1=i U a- 1.tre:at)o# F: Nu r1d, 1/i sur1d, 1-i# r0spu.se ea duios# Ci.d#te re30d U ad0u;0 ea, ca 9i cu- .)ar 7i ad-is ca ceea ce toc -ai 70cuse-, 7ii.d de 7apt 1.cu.u.area ei, sa .u)7ie -0 car preludiul u.ei -ari8priete.ii, a u.ei priete.ii pree@is te.te 9i pe care era- datori s0 o descoperi-#, s0 o -0r turisi- 9i care si.;ur0 putea e@plica lucrul c0ruia$ .e dedase-# # ##I #
.85

F De 3re-e ce -0 autori=i, 3oi tri-ite dup0 ti.e, c1.d 3oi putea# Nu 1.dr0=.ea- s0)i Cpu. c0 3oia- s0 su:ordo.e= totul puti./ii de)a o 3edea pe doa-.a de &ter-aria# F Di. p0cate, c1.d .u te 3ei a9tepta, .u 9tiu .iciodat0 di.ai.te, i)a- spus# Ar 7i oare cu puti./0 s0 tri-it dup0 du-.eata, seara, c1.d 3oi 7i li:er U F 1. cur1.d 3a 7i 7oarte posi:il, c0ci 3oi a3ea o i. trare separat0 de aceea a -0tu9iii -ele# Dar deoca-dat0 .u se poate# 1. orice ca=, 3oi 3e.i la 1.t1-plare, -1i.e sau poi-1i.e dup0)Ca-ia=0# Ai s0 -0 pri-e9ti .u-ai dac0 ai s0 po/i# A5u.;1.d 1. 7a/a u9ii, -irat0 c0 .u i)o luase- 1.ai.te, 1-i 1.ti.se o:ra=ul, 7ii.d de p0rere c0 .u era .ecesar0 o dori./0 7i=ic0 ;rosola.0, ca s0 .e 7i s0rutat acu-# Cuscurtele le;0turi pe care le a3usese- -ai adi.eauri erau di. acelea care duc u.eori la o i.ti-itate des031r9it0 9i o ale;ere a i.i-ii, Al:erti.e cre=use c0 tre:uie s0 i-pro 3i=e=e 9i s0 adau;e o clip0, s0rut0rilor pe care Ie sc<i:ase- 1. pat, se.ti-e.tul$al)c0ror se-. ar 7i 7ost pe.tru u. ca3aler$I 9i doa-.a lui, a9a cu- le putea co.cepe u. : 5o.;ler ;otic# Dup0 ce se desp0r/ise$ de -i.e, t1.0ra picard0 pe ca re ico.arul :isericii$&airit)Aridre)des)C<a-ps ar 7i$)putut)o sculpta 1. ti.d0, 2ra.9oise 1-i aduse o scrisoare$care -0 u-plu de :ucurie, c0ci era de la doa-.a de &ter-aria, care se 1.3oise s0 ci.e=e cu -i.e -iercuri# De la doa-.a de &ter-aria, adic0, pe.tru -i.e, -ai -ult dec1t de ia ade30rata doa-.0 de &ter-aria, de la aceea la care -0 ;1<dise- toat0 =iua 1.ai.tea sosirii Al:erti.ei# Asta e ;roa=.ica 1.9ei0ciu.s a dra;ostei pe care ea 1.cepe s0 .e 7ac0 sa o 5uc0-, .u cu o 7e-eie di. lu-ea e@terioar0, ci cu o p0pu90 70urit0 de -i.tea .oastr0, si.;ura de alt) -i.teri pe care o a3e- totdeau.a la dispo=i/ia .oastr0, pe care o 3o- poseda, pe care ar:itrarul a-i.tirii, aproa ) pe tot at1t)de a:solut ca alH 1.c<ipuirii, poate s0 o 7i 70cut tot at1t de deose:it0 de 7e-eia real0, dup0 cu- 7u ) sese pe.tru -i.e 'al:ecul real de 'al:ecul 3isat 8 pl0s) -uire arti7icial0 c0reia 3o- sili 7e-eia real0 s0)i se ) -e.e, 1.cetul cu 1.cetul, spre su7eri./a .oastr0#
l

F Guer-a.tes

.8'

Al:erti.e -0 70cuse s0 1.t1r=ii at1t de -ult, 1.c1t co) -edia toc-ai se s71r9ise c1.d a- sosit la doa-.a de Ville) parisis 8 pu/i. dor.ic s0 iau 1. r0sp0r 3alul de i.3ita/i ce se scur;ea co-e.t1.d -area .outate, desp0r/irea care se spu.ea c0 este u. 7apt 1-pli.it di.tre ducele 9i ducesa de Guer-a.tes, a9tept1.d prile5ul de)a o putea)saluta pe ;a=d0, -0 a9e=ase- pe o :er5er0 ;oal0 1. al doilea salo., c1.d a- 30=ut)o ie9i.d pe duces0 di. cel di./ii u.de, 70r0 1.doial0, st0tea 1. pri-ul 9ir de scau.e, -a) iestoas0, pli.0 9i 1.alt0, 1.tr)o roc<ie lu.;0 de sati. ;al ) :e. de pe care se despri.deau 1. relie7 .i9te -aci .e;ri, e.or-i# Vederea ei .u -0 -ai tur:ura deloc# Pu.1.du)-i, 1.tr)o =i -1i.ile pe 7ru.te >cu- o:i9.uia ea c1.d se te ) -ea c0 -)ar putea sup0ra?, spu.1.du)-i : 4Nu -ai ie9i ca s0 o 1.t1l.e9ti pe doa-.a de Guer-a.tes, e9ti :at5o ) cura casei# Des alt-i.teri, d0)/i sea-a cit de :ol.a30 e :u.ica ta, ai 1.tr)ade30r lucruri -ai serioase de 70cut dec1t s0 ie9i 1. calea u.ei 7e-ei care)9i :ate 5oc de ti.e6C -a-a -0 tre=ise deodat0 di.tr)u. 3is prea lu.;, ca u. <ip.oti=ator care reu9e9te s0 te 1.toarc0 di.tr)o /ar0 de) p0rtat0 u.dc)/i 1.c<ipuie9ti c0 e9ti, 9i desc<i=i oc<ii, sau ca u. -edic pare, a-i.ti.du)/i de se.ti-e.tul datoriei 9i de realitate, te 3i.dec0 de o :oal0 1.c<ipuit0 1. care te co-pl0ceai# Co.sacrase- =iua ur-0toare ca s0)-i iau u. ulti- adio de la aceast0 :oal0 la care re.u./a- 8 c1.taseore de)a ri.dul pl1.;1.d acel Hdio de &c<u:ert : ### Hdieu! des voi7 etran>es! Q'appellent loin de moi! celeste soeur des an>es. $ Apoi totul se s71r9i# 1.cetase- de)a -ai ie9i di-i.ea/a, 9i -i)a 7ost at1t de u9or, 1.c1t a- 70cut pro.osticul care, se 3a 3edea -ai t1r=iu c0 .)a corespu.s realit0/ii, c0 -0 3oi o:i9.ui les.e, 1. cursul 3ie/ii -ele, s0 .u -ai 30d o 7e-eie# C1.d 2ra.Cise 1-i po3esti -ai t1r=iu c0 Qupie., dori.d s0)9i de=3olte oo-er/uQ, c0uta o pr030lie pri. cartier, dor.ic s0)i ;0sesc u.a >prea 7ericit s0 <oi.0resc pe str0=i, cu at1t -ai -ult cu c1t 1.c0 di. patul -eu au)
1

Adio 3oci ciudate, Te c<ea-0 departe de -i.e, cereasc0 sor0 a 1.;erilor#

.-16

=ea- stri;0tul lu-i.os ca o pla50, 9i s0 30d, su: o:loa ) .ele de 7ier ale l0pt0riilor, .i9te ti.ere l0pt0rese cu -1.eci al:e?, putuse- re1.cepe aceste pli-:0ri# Nesti.;<erit, de alt-i.teri 8 c0ci era- co.9tie.t c0 .u le -ai 70cea- i. scopul de)a o 3edea pe doa-.a de Guer-a.tes 8 ca o 7e ) -eie care recur;e la i.7i.ite precau/iu.i c1t ti-p are u. a-a.t, iar 1. =iua 1. care s)a desp0r/it de el 1i risipe9te scrisorile, cu riscul de)a descoperi so/ului tai.a u.ei ;re)) eli de care a s71r9it totodat0 s0 se 1.sp0i-1.te 9i de)a o sD31r9i# M0 -1<.ea 7aptul c0 a7lase- c0 -ai toate casele erau locuite de oa-e.i .e.oroci/i# Aici, so/ia pl1.;ea -ereu pe.tru c0 so/ul ei o 1.9ela# Di.colo se 1.t1-pla co.trariul, 1. alt0 parte, o -a-0 <ar.ic0, st1lcit0 1. :0taie de u. 7iu :e/i3, 1.cerca s0)9i ascu.d0 su7eri./a 1. oc<ii 3eci.ilor# Mai :i.e de 5u-0tate de o-e.ire pl1.;ea# C1.d a- cu) .oscut)o, -i)a- dat sea-a c0 era> at1t de e@aspera.t0, 1.c1t -)a- 1.tre:at dac0 so/ul sau so/ia adulteri.i p0c0) tuiau .u-ai pe.tru c0 7ericirea le;iti-0 le 7usese re7u ) =at0 9i se ar0tau 1.c1.t0tori 9i leali cu orici.e altul dec1t cu so/ia sau cu so/ul lor, care a3eau dreptate# Cur1.d, .ici .)a- -ai a3ut -oti3ul de)a)i 7i de 7olos lui Qupie. ca s0 co.ti.ui pli-:0rile -ele de di-i.ea/0# C0ci aa7lat c0 dul;<erul di. curtea .oastr0, ale c0rui ateliere erau desp0r/ite de pr030lia lui Qupieri pri.tr)u. perete 7oarte su:/ire, a3ea s0 7ie dat a7ar0 de ad-i.istrator pe. ) tru c0 70cea prea -ult =;o-ot# Qupie. .u se putea a9 ) tepta la -ai -are .oroc, atelierele a3eau u. su:sol u.de era depo=itat0 le-.0ria, 9i care co-u.ica cu pi3.i/ele .oastre# Qupie. 19i 3a depo=ita aici c0r:u.ii, 3a d0r-a peretele 9i 3a a3ea ast7el o si.;ur0 pr030lie -are# Dar cu- Qupie., ;0si.d c0 pre/ul cerut de do-.ul de Guer ) -a.tes este prea ridicat, l0sa ea pr030lia s0 7ie 3i=itat0, pe.tru ca, descura5at de)a .u ;0si c<iria9, ducele s0 se rese-.e=e s0)i scad0 c<iria, 2ra.coise, :0;1.d de sea-0 ca portarul l0sa at1r.at de u9a pr030liei a.u./ul 4de 1.) c<iriat6 c<iar dup0 ce trecuse ora 3i=itei, -irosi o curs0 1.ti.s0 de portar ca s0 atra;0 pe lo;od.ica 7eciorului Guer-a./ilor >u.de dra;ostea lor ar ;0si u. ad0post? 9i sa)i surpri.d0 apoi#
.-&

' P Oricu-, de9i .u -ai c0uta- o pr030lie pe.tru Qupie., co.ti.ua- s0 ies 1.ai.te de pr1.=# 1. pli-:0rile -ele 1l 1.t1l.ea- adesea pe do-.ul de Norpois# &e 1.t1-placa, stD.d de 3or:0 cu u. cole;, s0 a/i.teasc0 asupr0)-i .i9te pri3iri care,dup0 ce -0 cercetau de)a :-elea, se 1.tor ) ceau spre co.3or:itorul, s0u, 70r0 s0)-i 7i sur1s sau s0 -0 7i salutat, ca 9i cu- .ici .u -)ar 7i cu.oscut# C0ci 1. -e.talitatea acestor i-porta./i diplo-a/i,# o a.u-it0 pri ) 3ire .)are scopul s0 te 7ac0 s0 a7li c0 te)au 30=ut, ci c0 .u #te)au 30=ut 9i c0 au de discutat cu cole;ul lor o pro ) :le-0 serioas0# O .a-il0 de, 7e-eie pe care o 1.t1l.ear. adesea l1.;0 cas0 era -ai pu/i. discret0 cu, -i.e# C0ci, de9i .)o cu.o9tea-, se 1.torcea spre -i.e, -0 a9tepta F i.util F 1.# 7a/a 3itri.elor .e;ustorilor, 1-i sur1dea, ca 9i cu- -)ar 7i s0rutat, 70cea ;estul de a se d0rui# 19i lua u. aer ;lacial, dac0 1.t1l.ea pe$ci.e3a care o cu.o9tea# Ale;ea-, de -ult0 3re-e, 1. aceste curse -ati.ale, po ) tri3it celor ce a3ea- de 70cut, 7ie s0 cu-p0r cel -ai .e) 1.se-.at =iar, dru-ul cel -ai drept, 70r0 s0 re;ret dac0 el .u 70cea parte di. parcursul o:i9.uit pei N care 1l ur ) -au pli-:0rile ducesei 9i, dac0 di-potri30 70cea parte di. el, 70r0 #scrupule .ici pre70c0torie, c0ci .u -i se -ai p0rea dru-ul i.ter=is cu a c0rui oca=ie s-ul;ea- u.ei i.;rate 7a3oarea de)a o 3edea 70r0 3oia ei# Dar .u -0 ;1.dise- c0 3i.decarea -ea, rrii5loci.du)-i o atitudi.e .or-al0 7a/0 de doa-.a de Guer-a.tes, ar s031r9i deo ) potri30 aceea9i oper0 1. ceea ce o pri3ea 9i ar67ace po ) si:il0 o a-a:ilitate, o priete.ie, care .u -0 -ai i.teresa# P1.0 atu.ci, str0da.iile 1.tre;ii lu-i u.ite ca s0 -0 a) propie de ea s)ar 7i sleit 1. 7a/a ursitei rele,, care se da) tore9te u.ei dra;oste .e.orocite# Ni9te =1.e -ai puter.ice dec1t o-ul au <ot0r1t c0, 1. ase-e.ea ca=, .i-ic .u 3a putea 7i de 7olos p1.0 1. =iua 1. care 3o-$ 7i rostit si.cer 1. i.i-a .oastr0 cu31.tul : 4Nul -ai iu:esc6# M0 sup0 ) rase- pe &ai.t)Loup c0 .u -0 dusese la -0tu9a lui# Dar ca oricare altul, .ici el .u era 1. stare s0 risipeasc0 o 3ra50# C1t ti-p o iu:ea- pe doa-.a de Guer-a.tes, se-) .ele de ;e.tile/e care le pri-ea- de la al/ii, co-pli-e. ) tele, -0 sup0rau, .u .u-ai pe.tru c0 .u 3e.eau 1 di. parte)i, dar pe.tru c0 ea .u le a7la# Ori, c<iar dac0 ar 7i
.-3

a3ut cu.o9ti./0 de ele, asta .u -i)ar 7i 7ost de .ici u. 7olos# Dar, c<iar 1. a-0.u.tele u.ei a7ec/iu.i, o a:se./0, re7u=ul u.ei ci.e, o se3eritate i.3olu.tar0, i.co.9tie.t0, slu5esc -ai -ult dec1t toate cos-eticele 9i cele -ai 7ru) -oase <ai.e# Ar 7i -ul/i par3e.i/i, dac0 arta de a par ) 3e.i ar 7i pro7esat0 1. acest 1./eles# I. -o-e.tul 1. care ea str0:0tea salo.ul 1. care lua ) se- loc, cu ;1.dul pli. de a-i.tirea priete.ilor pe care .u)d cu.o9tea- 9i pe care ea poate)i 3a 1.t1l.i 1. curi.d la alt0 serat0, doa-.a de Guer-a.tes -0 =0ri pe :er5era -ea, ade30rat i.di7ere.t care c0uta s0 7ie a-a:il, cit0 3re-e, c1.d o iu:ea-, 1.cercase- at1t de -ult s0 adopt, 70r0 s0 reu9esc, u. aer de i.di7ere./0 : ea s% 1.drept0 spre -i.e 9i re;0si.d sur1sul di. seara8 de la Oper0 9i pe care .u)l -ai 9ter;ea se.ti-e.tul de)a 7i# iu:it0 de ci.e3a pe care ea .u)l iu:ea : FI Nu, .u 30 dera.5a/i, 1-i 1.;0dui/i s0 iau o clip0 loc l1.;0 du-.ea3oastr0 U 1-i spuse ea ridic1.du)9i ;ra ) /ios roc<ia)i i-e.s0 care ar 7i ocupat alt-i.teri 1.trea;a :er5era# Mai# 1.alt0 dec1t -i.e 9i -ai 1-pli.it0 de tot? 3olu ) -ul roc<iei sale, -i.u.atul ei :ra/ ;oli 1. 5urul c0ruia u. pu7 i-percepti:il 9i .u-eros parc0 70cea s0 7u-e;e .e1.cetat u.#a:ur ro=, 9i torsada :lo.d0 a p0rului ei ca re) -i tri-itea par7u-ul s0u, aproape c0 -0 ati.;eau# Di. lips0 de spa/iu, se putea 1.toarce .u-ai a.e3oie spre -i.e 9i silit0 s0 pri3easc0 -ai de;ra:0 1. 7a/0)i dec1t spre -i.e, adopta o e@presie 3is0toare 9i :l1.d0, ca 1. tr)u. portret# F A/i pri-it 9tiri de la Ro:ert U -0 1.tre:0, ea# Doa-.a de Villeparisis trecu 1. acest -o-e.t# F A/i ca- 1.t1r=iat, do-.ule M FI Dar :0;D.d de sea-0 c0 st0- de 3or:0 cu .epoata ei 9i presupu.1.d poate c0 era- -ai priete.i dec1t 9tia : F Nu 3reau s0 30 sti.;<eresc co.3ersa/ia cu Oria.e, ad0u;0 ea >c0ci :u.ele ser3icii ale -i5locit,arei 7ac parte di. 1.datoririle u.ei a-7itrioa.e?# Nu 3re/i s0 ci.a/i -ier curi cu ea U Era toc-ai =iua 1. care ur-a s0 ci.e= cu doa-.a de &ter-aria, a- re7u=at#
.-.

F Dar s 1-:0ta U Ma-a 1.torc1.du)se s1-:0t0 sau du-i.ic0, ar 7i 7ost pu/i. a-a:il di. parte)-i s0 .u ci.e= 1. 7iecare sear0 cu ea 8 ar. re7u=at deci 9i de data aceasta# F A< M .u s1.te/i u9or de a3ut ca -usa7ir M F De ce .u 3e.i/i .iciodat0 s0 -0 3ede/i U 1-i spuse doa-.a de Guer-a.tes dup0 ce doa-.a de Villeparisis se dep0rta ca s0 7elicite arti9tii 9i s0 1.rri1.e=e di3ei u. :uc<et de tra.da7iri a c0rui -1.0 care o o7erea 1.70/i9a si.;ur0 3aloarea, c0ci .u costase dec1t dou0=eci de 7ra.ci# >Era de alt-i.teri pre/ul ei cel -ai ridicat c1.d ci.e3a c1.tase .u-ai o dat0# Cele ce)9i d0deau co.cursul la toate -ati.eurile 9i seratele pri-eau tra.da7iri picta/i de -ar c<i=0?# 4Ce plictiseal0, s0 te 1.t1l.e9ti .u-ai la al/ii# De 3re-e ce .u 3re/i s0 ci.a/i cu -i.e la -0tu9a -ea, de ce .)a/i 3e.i s0 ci.a/i la -i.e U6 .ii i.3ita/i, r0-1.1.d c1t -ai -ult cu puti./0, su: 7elurite prete@te, dar care ie9eau, 1. s71r9it, 30=1.d)o pe duces0 st1.d de 3or:0 cu u. t1.0r, pe o :er5er0 at1t de 1.;ust0 1.c1t .u putea cupri.de dec1t doi, cre=ur0 c0 7u ) seser0 prost i.7or-a/i, c0 .u ducesa, ci ducele cerea di ) 3or/ul di. prici.a -ea# Apoi# se ;r0:ir0 s0 r0sp1.deasc0 aceast0 9tire# Era- -ai 1. -0sur0 dec1t orici.e s0)i cu ) .osc ade30rul# Dar era- surpri.s c0 1.$ aceste -o-e.te di7icile 1. care se s031r9e9te o desp0r/ire 1.c0 .eeo.su) -at0, ducesa, 1. loc s0 se i=ole=e, i.3ita toc-ai pe ci.e3a pe care)l cu.o9tea at1t de pu/i.# A- :0.uit c0 .u-ai du ) cele .u 3oise ca ea s0 -0 7i pri-it 9i c0 acu-, c1.d el o p0r0sea, ea .u -ai 3edea .ici o piedic0 1. a se 1.co.5ura de lu-ea care)i place# A9 7i 1.cre-e.it cu dou0 -i.ute 1.ai.te dac0 -i s)ar 7i spus c0 doa-.a de Guer-a.tes a3ea s0 -0 i.3ite s0 o) 3i=ite=, :a -ai -ult, s0 ci.e= la ea# I. =adar 9tia- c0 salo.ul Guer-a.tes .u putea 1.70/i9a 1.su9irile pe care le scosese- di. acest .u-e, 7aptul c0 7useseM oprit s0 p0tru.d 1. el sili.du)-0 s0)i atri:ui acela9i soi de e@is ) te./0 ca 9i saloa.elor ale c0ror descrieri le)a- citit)o 1. tr) u. ro-a., sau a c0ror i-a;i.e o 30=use- 1.tr)u. 3is, -0 70cea s0 -i)l 1.c<ipui cu totul alt7el, c<iar dac0 era- si;ur c0 sea-0.0 cu toate celelalte 8 1.tre -i.e 9i el era o
.-2

:arier0, u.de realul lua s71r9it# A ci.a la Guer-a./i era ca 9i cu- ai 1.trepri.de o c0l0torie de -ult ti-p dorit0, ca 9i cu- a9 strecura o dori./0 a -i./ii -ele 1. 7a/a oc<i) lor -ei 9i a9 7ace cu.o9ti./0 cu u. 3is# Cel pu/i. a9 7i putut crede c0 era 3or:a de u.a di. acele ci.e la care a-7itrio.ii i.3it0 pe ci.e3a pe care .u /i. s0)l arate, spu.1.du)i : 4Ve.i/i, 3o- 7i neaprat .u-ai .oi6, pre70) c1.du)se c0 atri:uie acelui paria tea-a pe care ei o 1.) cearc0 de a)l 3edea a-estec1.du)se cu priete.ii lor, 9i 1.) cerc1.d c<iar s0 tra.s7or-e 1.tr)u. pri3ile;iu de-. de i.3idiat 9i re=er3at .u-ai i.ti-ilor, cara.ti.a celui e@) clus, sa:atic 9i 7a3ori=at 70r0 3oia lui# Mi)a- dat di-po) tri30 sea-a c0 doa-.a de Guer-0.tes dorea s0 -0 7ac0 s0 ;ust ceea ce a3ea -ai pl0cut c1.d 1-i spuse, 1.70/i91.d de alt-i.teri oc<ilor8 -ei parc0 7ru-use/ea 3iolacee a u.ei sosiri la -0tu9a lui 2a:rice 9i -i.u.ea u.ei pre=e.) t0ri co.telui Mosca# F Nu s1.te/i cu-3a li:er 3i.eri, 1. -ic co-itet U Ar 7i dr0;u/# Va 7i 9i pri.cipesa de Par-a, care e 1.c1.t0) toare 8 .ici .u 3)a9 i.3ita dac0 .)ar 7i 3or:a s0 1.t1l.i/i oa-e.i pl0cu/i# De=ertat0 1. -ediile -oder.e i.ter-ediare preocu) pate de o -i9care perpetu0 de asce.siu.e, 7a-ilia 5oac0 di-potri30 u. rol 1.se-.at 1. -ediile .ecli.tite ca -ica :ur;<e=ie 9i ca aristocra/ia pri.ciar0 care .u poate 1. ) cerca s0 se ridice c0ci di. pu.ctul ei de 3edere special, deasupra ei .u -ai e .i-ic# Priete.ia pe care -i)o ar0 ) taser0 4-0tu9a Villeparisis6 9i Ro:ert poate 70cuse di. -i.e, pe.tru doa-.a de Guer-0.tes 9i priete.ii ei, tr0) i.d totdeau.a 1.tre ei 9i 1. aceea9i coterie, o:iectul u.ei ate./ii curioase pe care .)o :0.uia-# Cu.o9tea aceste rude 1.tr)u. c<ip 7a-ilial, =il.ic, 3ul) ;ar, 7oarte deose:it de ceea ce .e 1.c<ipui-, 9i 1. care, dac0 s1.te- cupri.9i, 7aptele .oastre .u s1.t .ici pe de) Parte e@pul=ate ca 7irul de pra7 di. oc<i sau pic0tura de ap0 di. tra<eia)arter0, ele pot st0rui 1.tip0rite, pot 7t co-e.tate, po3estite 1.c0 -ul/i a.i dup0 ce .oi 1.9i.e le)auitat, 1. palatul u.de s1.te- ui-i/i c0 le re;0sic a o scrisoare de)a .oastr0 1.tr)o pre/ioas0 colec/ie de auto;ra7e#
.-7

Nu-ai .i9te oa-e.i ele;a./i pot i.ter=ice u9a lor prea .0p0dit0# Dar aceea a Guer-a./ilor .u risca aceast0 pri-e5die# . str0i. .u a3ea aproape .iciodat0 oca=ia de)a trece pri. 7a/a ei# C1.d i #se i.dica ducesei 3reodat0 u.ul, ea .u se ;1.dea s0 se preocupe de 3aloarea -o.de.0 pe care ar aduce)o acesta, c