Sunteți pe pagina 1din 8

SISTEME FOTOVOLTAICE CONECTATE LA RETEA

I. INTRODUCERE

Un sistem fotovoltaic (SFV) converteste in mod direct energia solara in energie electrica pe baza efectului fotovoltaic si o aduce la parametrii electrici ceruti de consumator.

Clasificarea sistemelor fotovoltaice

Sisteme fotovoltaice conectate la retea Energia produsa fotovoltaic este debitata in reteaua electrica publica, total sau doar partea neconsumata de proprietarul SFV. Acest tip de SFV nu necesita USE, rolul acesteia fiind preluat chiar de reteaua de distributie. In afara de GFV singurul bloc necesar este invertorul.

Exemplu de SFV in care toata energia produsa fotovoltaic este debitata in retea consumatorul, proprietarul SFV, se alimentea!a de la reteaua publica. "eglementari nationale stabilesc un pret unitar mai mare pentru energia #verde# decat pentru energia consumata din reteaua nationala

Exemplu de SFV in care doar energia fotovoltaica in exces este in$ectata in retea. Atunci cand aceasta este mai mica decat cea necesara consumatorului, acesta absoarbe diferenta din retea. Sistem folosit, de exemplu, in Anglia.

II.

STUDIU DE CAZ

%A"& F'('V')(AI& *ra+ov, Stupini A. Materiale tili!ate" ,. )ocali!are- *rasov, Stupini .. Suprafata efectiva parc- /0.1mp 2. %utere de varf- maxim ,,3145ca 6. %utere medie parc- 7..189 3. 're de operare- maxim 76111 h :. ;r de panouri fotovoltaice- 3111buc <2114 sau E(211 =,,/6mp>buc? 0. (ip de panou fotovoltaic- policristalin, monocristalin cu eficienta @,6A B. (ip de invertoare- B6buc S(% ,0111()C,1, Esire .21Vca cosDE, /. *ransament- (ransformatoare 2buc .21>.1111V ,1. Sisteme support- Suport metalic, direct pe pamant pe .C2 rand suprapuse =garda sol h min E 1,0C,m, unghi inclinare FE.:C22G?

#. Descriere $roiect %arcul fotovoltaic este complet automati!at +i supravegheat electronic de la distanHI prin suport GS4CG%"S, nu are nici un anga$at la faHa locului. %arcul este o construcHie temporarI, u+oarI, demontabilI +i nu presupune nici un gram de beton. Jin Kntreaga suprafaHI de 2,.111mp se scot din circuitul natural mai puHin de ,31mp =%'(E&U(E1,113A? (erenul rImLne Kn continuare disponibil pentru fLnaH, pI+une sau legumiculturI. %rocesul tehnologic este unul curat nu presupune substanHe chimice solide, fluide sau ga!oase prin urmare nu necesitI utilitIHi de apI +i canali!are. (oate echipamentele sunt MoutdoorN prin urmare nu necesitI KncIl!ire +i deci nici surse de ga! metan sau alt combustibil fosil. &onectarea la reHeaua SE; se va face conform studiului de soluHie aprobat prin A(" de cItre Electrica (ransilvania sud prin intermediul unui transformator trifa!at ridicItor .21V>.18Vca. 4ontarea echipamentelor aferente bran+amentului parte aparHinLnd distribuitorului =Electrica JistribuHie (ransilvania Sud? presupune montarea acestora Kn incinta parcului KntrCun container =ve!i mai sus A("?. (oatI proprietatea 2,,ha unde se construie+te parcul fotovoltaic propriuC!is se KngrIde+te cu un gard metalic din plasI sudatI, Knalt de .,1m. Edificarea unui parc Fotovoltaic pe Kntreaga suprafaHa utili!abila, de aproximativ ,,345 conectat la o radiaHie medie anualI pe !i de 2,2:O5h>mp>!i =dupI ;ASA? va avea o producHie medie anuala de 7 ,,6C,,0 G9h funcHie de calitatea echipamentelor folosite.

%arcul necesitI o linie de 4( pentru evacuarea puterii de ,,345ca. )inia de 4( se afla chiar pe terenul pe care se edifica construcHia. )ocul de bran+ament este stabilit de Jistribuitorul FJEE (ransilvania sud. %arcul fotovoltaic nu necesita nici un fel de alte utilitati. %arcul nu necesita nici un fel de construcHii suplimentare, toate echipamentele sunt de tipul outdoor. %arcul fotovoltaic nu produce nici un fel de re!iduuri. Acesta este complet automati!at, nu necesita personal locat in incinta parcului.

%arcul fotovoltaic consta din structuri metalice Knfipte in pImLnt organi!ate pe rLnduri cu proiecHia la sol de 2,:m si distanta intre rLnduri de B,.m. StLlpi de susHinere sunt efectiv KnfipHi in pImLnt la o adLncime calculate de ,,0m =nu necesita nici un fel de fundaHie de betonP Q ve!i fig. , +i .?. %anoul fotovoltaic funcHie de marca are intre ,:C.28g. Singura problema este re!istenta la vLnt. RnIlHimea minima fata de sol este de ,,1m si KnIlHimea maxima este de .,03m. &ablurile dintre panouri si panouri si invertoare sunt prinse tot de aceste structuri la KnIlHimea de ,,3m deasupra solului.

(ot pe aceste structuri se montea!I invertoarele modulare de ,0C.189 funcHie de marca comercialI aprovi!ionatI. Un invertor vine la :1C :6 de panouri fotovoltaice =funcHie de datele tehnice combinate ale panourilor +i invertoarelor? si cLntIre+te aproximativ 2.C 2:8g. (oata structura este demontabila, re amena$abilI Kn ca!ul Kn care pe durata de viaHI se Knlocuiesc panourile fotovoltaice cu unele noi mai performante =randament superior? care va "EJU&E nevoia totalI de suprafaHI. Amplasarea panourilor pe teren se face pe .6 de rLnduri, rLndurile sunt de lungimi diferite datoritI conformaHie +i orientIrii terenului dar lungimea fiecIrui rLnd este un multiplu de ,3 sau ,:m, datoritI grupIrii panourilor la un invertor modular.

*I*)I'G"AFIE
http://www.itc-cluj.ro/negoiu/StudFez1M5.pdf http://www.et.upt.ro/admin/tmpfile/fileT129 !""11#file!d"5#5$e%#$d".pdf

S-ar putea să vă placă și