Sunteți pe pagina 1din 14

Cercetari de marketing licenta 2013

1. Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei nominale? a. coeficientul de corelatie al lui Spearman, c. testul 2, coeficientul de continuitate, grupul modal, testul U grupul modal b. coeficientul de contingenta, grupul modal, d. testul Student, grupul modal, coeficientul de concordanta Fechner testul 2 2. Intr-o cercetare de marketing cu tema Cercetare privind gradul de inzestrare cu televizoare cu plasma a populatiei din Bucuresti unitatea de cercetare este: a. capul familiei c. magazinul b. gospodaria d. vanzatorul 3. Gradul de asociere dintre doua variabile nominale, fiecare in stare dihotomica, se determina cu ajutorul: a. coeficientului de corelatie al lui Kendall c. coeficientului lui Spearman b. coeficientului de contingenta d. coeficientului lui Pearson 4. Coeficientul de contingenta nu poate lua niciodata valoarea: a. -1 c. +1 b. 0 d. +0,2 5. Metoda de scalare a comparatiilor perechi permite masurarea preferintelor cu ajutorul unui scale: a. nominale c. interval b. ordinale d. proportionale 6. Masurarea corelatiei, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei interval, se realizeaza utilizand: a. coeficientul de corelatie al lui Kendall c. coeficientul de contingenta b. coeficientul de consistenta d. coeficientul de corelatie al lui Pearson 7. Care dintre urmatoarele variabile sunt considerate in aplicarea legii lui Reilly, variabile de evaluare a gravitatiei comerciale? 1) cumparaturile atrase de doua centre urbane; 2) probabilitatea de garantare a rezultatelor; 3) populatia centrelor urbane; 4) mrimea factorului de inertie; 5) numrul stimulilor neconsiderati de populatia statistica cercetata; 6) distanta de la localitatea considerata pana la cele doua centre urbane; 7) importanta fiecarui centru urban in decizia respondentilor; 8) imaginea respondentilor referitoare la fiecare centru urban a. 1+3+4+6 c. 1+2+5+6+7+8 b. 1+3+6 d. 1+3+6+7+8 8. Pentru aplicarea cu succes a testului 2, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii: 1) numarul subesantioanelor independente sa fie mai mare de trei; 2) numarul subesantioanelor independente sa fie mai mic de trei; 3) frecventele ce rezulta din observare trebuie sa aiba valori mici; 4) efectivul colectivitatii cercetate sa fie de cel putin 40 de unitati; 5) efectivul colectivitatii cercetate sa fie de cel mult 40 de unitati; 6) variabilele analizate sa fie masurate cu ajutorul scalei nominale; 7) frecventele ce rezulta din observare nu trebuie sa aiba valori prea mici; 8) efectivul colectivitatii cercetate sa fie de 1000 de unitati a. 2+5+7 c. 1+3+8 b. 4+6+7 d. 6+7+8

9. Calea extensiva de dezvoltare a pietei intreprinderii presupune: a. creterea cumparaturilor medii efectuate c. cresterea cumparaturilor medii efectuate de clientii proprii dar si de clientii de o unitate de consum (individ, familie, organizatiilor concurente intreprindere) b. atragerea de noi cumparatori pentru d. atragerea de noi cumparatori pentru produsele organizatiei fie din randul produsele organizatiei, fie din randul nonconsumatorilor relativi, fie din randul nonconsumatorilor relativi, fie din randul clientilor unor organizatii concurente clientilor unor organizatii concurente, precum si cresterea cumparaturilor medii efectuate de o unitate de consum 10. Pentru o firma producatoare de tigari sunt considerati nonconsumatori relativi: a. persoanele care sunt impotriva fumatului c. persoanele care cumpara tigari de la o firma concurenta b. persoanele care au renuntat la tigari din d. persoanele care sufera de o boala lipsa fondurilor banesti pulmonara si nu au voie sa fumeze 11. In cazul unei cercetari selective, efectuate pe un esantion de 500 de persoane, gradul de semnificatie a diferentelor de opinie intre subiecti, in functie de mediu, a fost analizat cu ajutorul testului 2 (Hi patrat). In cazul in care la un nivel de semnificatie de 3% si pentru (3-1)(4-1)=6 grade de libertate valoarea teoretica a lui Hi patrat 2t = 2,66, pentru ce valoare calculata a lui 2c (Hi patrat) ipoteza nula nu este acceptata? a. 2,156 c. 2,666 b. 2,326 d. -2,566 12. Indicele Laspeyres se utilizeaza in cercetarile de marketing pentru: a. segmentarea pietei c. previziuni de marketing b. studierea comportamentului d. studierea preturilor consumatorului 13. Ansamblul elementelor care se refera la marimea populatiei situata in aria de activitate a inteprinderii constituie: a. mediul economic c. mediul institutional b. mediul cultural d. mediul demografic 14. In ce stadiu se afla un produs, conform analizei BCG, daca cota relativa de piata este 0,5 iar rata de crestere a pietei este 12%? a. dileme c. vaci de muls b. vedete d. pietre de moara 15. In ce stadiu se afla un produs, conform analizei BCG, daca cota relativa de piata este 0,5 iar rata de crestere a pietei este 5%? a. dileme c. vaci de muls b. vedete d. pietre de moara 16. In cazul analizei BCG, cota relativa de piata nu poate lua valori mai mari decat: a. 0,5 c. 2 b. 20% d. 10% 17. In cazul unei organizatii lider pe piata pe care activeaza, cota relativa de piata este: a. supraunitara c. subunitara b. unitara d. secundara

18. Piata poteniala este alcatuita din: a. cumparatorii actuali plus nonconsumatorii absoluti b. cumparatorii actuali minus nonconsumatorii absoluti c. cumparatorii actuali plus nonconsumatorii relativi d. cumparatorii actuali minus nonconsumatorii relativi 19. Micromediul influenteaza activitatea intreprinderii: a. direct, slab si permanent c. indirect, slab si pe termen lung b. direct, puternic si permanent d. indirect, puternic si pe termen lung 20. O scala de tipul urmator: Foarte favorabil este denumita: a. scala nominala b. diferentiala semantica Foarte nefavorabil

c. scala Likert d. scala Stapel

21. Daca notam cu N = suma frecventelor unui tabel de contingenta 2x2, iar N < 20, gradul de semnificatie a asocierii dintre doua variabile nominale se evalueaza cu ajutorul testului: a. 2 (Hi patrat) c. coeficientul de contingenta b. Student d. probabilitii exacte a lui Fisher 22. Nevoia de a cumpara o masina pentru inlocuirea celei vechi si uzate face parte mai ales din categoria motivatiilor: a. primare c. emotionale b. secundare d. extrinseci 23. In cazul in care consumatorul poate avea motive sa-si cumpere mai degraba un Mercedes decat un Cielo aceasta situatie descrie motivatiile: a. primare b. secundare c. rationale d. emotionale e. intrinseci 24. Pentru masurarea gradului de asociere dintre rangurile alternativelor considerate pentru doua variabile ordinale se poate utiliza: a. coeficientul de contingenta b. coeficientul de difuziune c. coeficientul de corelatie al lui Spearman d. coeficientul de corelatie al lui Pearson 25. Gradul de concentrare spatiala a activitatii de piata se poate masura cu ajutorul: a. coeficientului lui Gini c. coeficientului lui Converse b. coeficientului lui Reilly d. coeficientului lui Pearson 26. Pentru analizele efectuate asupra stilurilor de viata se foloseste un chestionar numit prescurtat: a. DMA c. SWOT b. AIDA d. AIO 27. Una dintre urmatoarele metode nu permite comparatii: a. scala comparatiilor perechi

b. scala cu suma constanta c. scala de ordonare a rangurilor d. scala de tip diferentiala semantica 28. In cercetrile de marketing tehnicile Monte - Carlo fac parte din: a. cercetarile calitativa c. simularile numerice b. experimentele bazate pe patrate latine d. previziuni 29. Un exemplu de esantionare nealeatoare este urmatorul: a. esantionarea stratificata c. esantionarea simpla aleatoare b. esantionarea de grup d. esantionarea prin metoda cotelor 30. Mediana poate fi utilizata pentru: a. determinarea tendintei centrale in cazul scalelor ordinale b. testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalei interval c. masurarea corelatiei in cazul scalei proportionale d. analiza statistica a scalelor parametrice 31. Cercetarea calitativa presupune: a. preluarea informatiei fara antrenarea purtatorului acesteia b. furnizarea informatiei de catre purtatorul acesteia c. investigatia se realizeaza pe esantioane de dimensiuni mari si alese cu grija d. relevanta statistica a informatiilor obtinute si analiza statistica a datelor este complexa 32. Face parte din metodele calitative de culegere a informatiilor: a. Psihodrama c. Simularea b. Monte-Carlo d. Sondajul 33. In cercetarea calitativa sunt folosite tehnici specifice de colectare a informatiei, precum "testul aperceptie tematice", care face parte din categoria: a. tehnicilor de asociere c. tehnicilor de completare b. tehnicilor de constructie d. tehnicilor de exprimare 34. In cercetarea calitativa sunt folosite tehnici specifice de colectare a informatiei, precum "tehnica persoanei a treia", care face parte din categoria: a. tehnicilor de asociere c. tehnicilor de completare b. tehnicilor de constructie d. tehnicilor de exprimare 35. In cercetarea calitativa sunt folosite tehnici specifice de colectare a informatiei, precum "portretul chinezesc", care face parte din categoria: a. tehnicilor de asociere c. tehnicilor de completare b. tehnicilor de constructie d. tehnicilor de exprimare 36. In cercetarea calitativa sunt folosite tehnici specifice de colectare a informatiei, precum "jucarea de roluri", care face parte din categoria: a. tehnicilor de asociere c. tehnicilor de completare b. tehnicilor de constructie d. tehnicilor de exprimare 37. In cercetarea calitativa sunt folosite tehnici specifice de colectare a informatiei, precum "brainstormingul", care face parte din categoria: a. tehnicilor de asociere c. tehnicilor intuitive b. tehnicilor rationale d. tehnicilor de exprimare 38. Intrebarea de tipul

Considerati ca designul vazei de cristal Bohemia este atragator? Da Nu este: a. diferentiala semantica c. scala ordinala multihotomica b. scala nominala dihotomica d. scala metrica 39. Este scala metrica: a. scala de ordonare a rangurilor b. scala nominala c. scala interval d. scala comparatiilor perechi

40. Modelul Fishbein-Rosenberg este o metoda scalara utilizata pentru: a. evaluarea atitudinii c. evaluarea intentiilor de cumparare b. evaluarea deciziilor si opiniilor d. evaluarea comportamentului de cumparare si consum 41. Metoda Belson se utilizeaza in cercetari referitoare la: a. previziuni de piata c. comportamentul cumparatorului b. analiza univariata in cazul scalei interval d. segmentarea pietei 42. In cazul experimentelor de marketing, unitatile carora nu li se aplica tratamentul experimental, ci sunt doar controlate si masurate pe parcursul experimentului, se numesc: a. unitati experimentale c. unitati de control b. variabile independente d. variabile dependente 43. Care dintre urmatorii statisticienti a creat o metoda de scalare care ii poarta numele? a. Belson c. Stapel b. Markov d. Spearman 44. Formula corecta a sondajului neexhaustiv este: a. c. b. d.

45. Reprezinta o metoda de culegere a informatiilor: a. metoda lanturilor Markov c. media aritmetica b. psihodrama d. videoproiectorul 46. Activitatea care consta in asocierea de simboluri, conform unui procedeu prestabilit, datelor culese, reprezinta: a. scalarea c. codificarea b. masurarea d. editarea 47. Care dintre urmatorii coeficienti care masoara corelatia dintre variabilele analizate nu ia valori in intervalul [-1,+1]: a. coeficientul de corelatie Pearson b. coeficientul de corelatie a rangurilor al lui Spearman c. coeficientul de corelatie a rangurilor al Kendall d. coeficientul de contingenta 48. Care dintre urmatoarele este metoda de scalare:

a. modelul Fishbein-Rosenberg b. metoda lanturilor Markov

c. coeficientul Gini d. coeficientul lui Spearman

49. Ce metoda se aplica pentru desfasurarea unei cercetari de marketing cauzale: a. observarea c. experimentul b. interviul in profunzime semidirijat d. testele conjuncturale 50. Face parte din categoria indicatorilor concomitenti: a. rata inflatiei c. rata somajului b. cursul de schimb d. ritmul constructiilor 51. In cazul in care o organizatie producatoare de sucuri pentru copii lanseaza un suc cu numele de Taddy avand ca mascota un ursulet, in conditiile in care exista sucul pentru copii Teddy acest demers reprezinta: a. disonanta cognitiva c. concurenta parazitara b. dumping d. strategie de demarketing 52. Care dintre urmatoarele metode este metoda cantitativa de previziune: a. tehnica Delphi; c. metoda PERT; b. metoda Mayer; d. metoda lanturilor Markov. 53. Care dintre urmatoarele metode este metoda cantitativa de previziune: a. tehnica brainstorming c. metoda analogiilor b. metoda ritmului mediu d. metoda juriului format din executiv 54. Metoda lanturilor Markov este utilizata pentru: a. previziuni dinamice ale cotei de piata b. analiza univariata in cazul scalei interval c. analiza comportamentului cumparatorului d. segmentarea pietei 55. Afirmatia varsta nu influenteaza semnificativ obiceiurile de consum ale populatiei, in cazul produsului X reprezinta in cazul unei cercetari de marketing: a. ipoteza a cercetarii b. obiectiv principal c. tema cercetarii d. obiectiv secundar e. scopul cercetarii 56. Intrebarea Care dintre variantele A si B ale noului produs X trebuie sa fie lansata pe piata? reprezinta in cazul unei cercetari de marketing: a. ipoteza a cercetarii b. obiectiv principal c. problema decizionala d. obiectiv secundar e. scopul cercetarii 57. Considerand nivelul teoriei statistice care sta la baza fiecarei metode cantitative de previziune, se disting: a. metode cantitative endogene si metode exogene b. metode de analiza a seriilor dinamice si metode cauzale c. metode informale si metode formale d. metode formale si metode calitative 58. Dupa tipul metodelor care stau la baza previziunilor de marketing, se disting:

a. b. c. d.

metode cantitative endogene de previziune metode de analiza a seriilor dinamice metode calitative informale metode calitative predictive formale

59. Metodele calitative de previziune se mai numesc: a. metode tehnologice c. metode tehnocrate b. metode cauzale d. metode exponentiale 60. Metoda calitativa de previziune care consta in previziunea aparitiei unei inovatii in cazul unei tehnologii sau intr-o companie se numeste: a. metoda analogiilor c. metoda juriului format din executiv b. metoda evenimentelor precursoare d. metoda discriminantului liniar multiplu 61. Metodele de analiza a seriilor dinamice se mai numesc si: a. metode endogene c. metode exodene b. metode cauzale d. metode calitative 62. Metoda calitativa de previziune prin care se compara configuratii istorice cu situatii existente, in vederea previzionarii dezvoltarii viitoare poarta numele de: a. metoda sporului mediu c. tehnica analogiilor b. tehnica brainstorming d. metoda celor mai mici patrate 63. Mediul instabil este caracterizat de: a. frecvente modificari in majoritatea componentelor sale b. schimbari bruste a raporturilor dintre componente c. evolutia lenta si usor previzibila a fenomenelor d. schimbari bruste si modificari frecvente ale componentelor

64. Concentrarea spatiala a activitatii pietei este o problema de: a. structura a pietei c. capacitate a pietei b. arie a pietei d. arie, structura si capacitate 65. Cota de piata reprezinta: a. un raport procentual intre o subdiviziune a pietei si ansamblul acesteia b. un proces de divizare a pietei in grupe omogene in functie de mai multe criterii c. spatiul geografic in care firma este prezenta cu produsele sale d. cererea pentru produsele unei organizatii care se satisface local 66. Exprimarea capacitatii efective a pietei unui produs poate fi facuta prin intermediul: a. volumul ofertei produsului respectiv c. volumul tranzactiilor la nivelul pietei b. vanzarilor principalilor competitori de pe d. volumul cererii pentru produs piata 67. Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei ordinale: a. testul Durbin-Watson, analiza factoriala, c. coeficientul de corelatie a rangurilor mediana Kendall, media aritmetica, coeficientul de corelatie al lui Pearson b. coeficientul de corelatie a rangurilor al lui d. testul U, grupul modal, coeficientul de Kendall, mediana, coeficientul de corelatie concordanta a rangurilor al lui Spearman 68. Scalele care permit ordonari sunt:

1) scalele nominale; 2) scalele interval; 3) scalele neparametrice; 4) scalele proportionale; 5) scalele ordinale; 6) scalele nemetrice; 7) scalele unidimensionale; 8) scalele multidimensionale a. 5,2,3 c. 2,4,6 b. 2,4,7 d. 2,4,5 69. Scalele care au intervale egale sunt: 1) scalele nominale; 2) scalele interval; 3) scalele neparametrice; 4) scalele proportionale; 5) scalele ordinale; 6) scalele multihotomice; 7) scalele metrice; 8) scalele dihotomice a. 1,3,5 c. 3,6,8 b. 2,4,6 d. 2,4,7 70. Scala preferata de cercetatori este: a. scala nominala b. scala interval c. scala ordinala d. scala dihotomica

71. Face parte din grupa scalelor de evaluare a atitudinii: a. diferentiala semantica c. scala de ordonare a rangurilor b. scala dihotomica d. scala cu suma constanta 72. Care dintre urmatoarele grupuri cuprinde doar indicatori care caracterizeaza tendinta centrala? a. coeficientul lui Kendall, coeficientul de c. testul Z, testul (Chi patrat), testul t corelatie, coeficientul lui Spearman (Student) b. mediana, grupul modal, media geometrica d. coeficientul lui Gini, scala lui Likert, metoda lui Markov 73. Concurentii pasivi sunt acei concurenti care reactioneaza la actiunile altor firme: a. cu intarziere si fara hotarare b. numai in anumite situatii concurentiale, mai ales in cazul actiunilor speculative c. violent la orice actiune initiata de alte firme d. cu intarziere dar violent 74. Concurenta este total absenta in situatia de: a. concurenta perfecta b. concurenta pura c. oligopol pur d. monopol bilateral

75. Din punct de vedere al reactiei lor atunci cand sunt atacati concurentii pot fi: a. concurenti selectivi c. concurenti puternici b. concurenti indirecti d. concurenti intensivi 76. Analiza micromediului ar trebui sa reprezinta un tip de cercetare: a. descriptiva c. permanenta b. instrumentala d. concluziva 77. Este forma de concurenta directa: a. concurenta la nivel de industrie b. concurenta formala c. concurenta generica d. concurenta monopolista

78. Concurenta perfecta presupune existenta in cadrul pietei a urmatoarei conditii: a. eterogenitatea produsului c. atomicitatea b. un numar cat mai mic de vanzatori si de d. conditionarea intrarii factorilor de cumparatori productie pe piata 79. Procesul de adoptare a deciziei de cumparare a unui consumator cuprinde urmatoarea etapa:

a. evaluarea variantelor b. platforma de marketing

c. selectia ideilor d. stabilirea obiectivelor

80. In ceea ce priveste decizia de cumparare, ca etapa a procesului de adoptare al unui produs, se poate constata ca aceasta depinde de doi factori i anume: a. vointa de cumparare si disonanta cognitiva c. retentia selectiva si puterea de cumparare b. atitudinea celorlalti si factorii situationali d. factorii situationali surpriza si surpriza recunoasterea nevoii 81. Cum se numesc cercetarile care au ca obiectiv elaborarea, testarea si validarea chestionarelor? a. descriptive c. instrumentale b. exploratorii d. cauzale 82. Face parte din metodelor de culegere si sistematizare a informatiilor: a. chestionarul c. experimentul b. scala d. baza de date 83. Pe baza criteriului obiectul cercetarii, tipologia cercetarilor de marketing poate fi urmatoarea: a. cercetari cantitative, cercetari calitative b. cercetari exploratorii, cercetari predictive c. cercetari periodice, cercetari ocazionale d. cercetari primare, cercetari secundare 84. Cercetarea de marketing al carei scop principal este clarificarea si intelegerea coordonatelor fenomenului cercetat, cand nu se cunosc date suficiente pentru a defini corect problema decizionala, are caracter: a. exploratoriu c. descriptiv b. instrumental d. predictiv 85. Este tip de scala: a. raspunsul latent b. Scala lul Likert c. testele de diferentiere dublu triunghi d. scala proportionala e. toate celelalte variante sunt corecte 86. Scala interval are una din urmatoarele caracteristici: a. nu are origine unica c. nu permite transformari de tipul f(x) = ax + b b. nu are intervale egale d. nu permite masurarea distantelor 87. O scala de tipul urmator: Acord total Acord Indiferent este denumita: a. scala lui Likert b. scala cu suma constanta Dezacord Dezacord total

c. scala nominala d. diferentiala semantica

88. Pentru analiza tendintei centrale in cazul in care datele au fost culese printr-o scala nominala se utilizeaza: a. testul 2 (Hi patrat) c. mediana b. coeficientul de contigenta d. grupul modal 89. Nu este scala nemetrica: a. scala nominala b. scala interval c. scala ordinala d. scala de ordonare a rangurilor

90. Coeficientul de contigenta masoara corelatia in cazul scalei: a. nominale c. interval b. ordinale d. proportionale 91. Prietenii intimi sunt grup tipic: a. modal b. de aspiratii c. de apartenenta d. de subcultura si de referinta

92. Agentii de vanzari fac parte din sursele de informatii: a. personale c. publice b. comerciale d. conative 93. Face parte din categoria proceselor perceptuale care distorsioneaza receptia informatiei: a. memorarea selectiva c. disonanta cognitiva b. invatarea selectiva d. aspiratia selectiva 94. Faptul ca un cumparator achizitioneaza de fiecare data apa minerala la sfarsit de saptamana de la Metro reprezinta: a. motivatie latenta c. obicei de cumparare b. intentie de cumparare d. recunoastere a nevoii 95. Care dintre urmatoarele reprezinta metode indirecte de cercetare calitativa? a. tehnicile proiective de constructie c. tehnicile explicative b. interviul in profunzime d. observarea 96. In majoritatea cazurilor cercetarile de marketing instrumentale sunt utilizate pentru: a. formularea mai buna a problemei c. sugerarea de noi idei de produse decizionale b. oferirea de probe concludente care sa d. testarea si validarea unor metode de fundamenteze alegerea celui mai bun mod cercetare, cum ar fi metodele de de actiune esantionare 97. Ce semnificatie are valoarea zero pentru coeficientul de contingenta? a. exista o legatura slaba intre variabile b. exista o legatura slaba si directa intre variabile c. exista o legatura slaba si inversa intre variabile d. inexistenta legaturii intre variabile e. coeficientul de contingenta nu ia niciodata aceasta valoare 98. Care este opinia unui esantion de 200 de persoane privind produsele Samsung, stiind ca in urma unei anchete de piata, la intrebarea referitoare la caracteristica pret a produselor s-a utilizat Scala lui Likert, iar in urma calculelor s-a obtinut valoarea -3,55: a. usor favorabila b. nici favorabila-nici nefavorabila c. usor nefavorabila d. s-a gresit la calcule e. nu se pot trage concluzii, datele fiind insuficiente 99. Intrebarile de baza dintr-un chestionar: a. au rolul de a releva informatiile factuale, de comportament, hotaratoare pentru problema cercetata b. sunt intrebari nelegate strict de informatia dorita, dar care sunt amplasate la inceputul chestionarului si servesc pentru a introduce respondentul in tema si a coopera

c. au rolul de a marca si pregati trecerea la o noua grupa de intrebari referitoare la o alta problema d. au rolul de a verifica exactitatea raspunsurilor la una dintre intrebarile anterioare 100. Respondentul are libertate totala de raspuns in cazul intrebarilor: a. deschise c. introductive b. dihotomice d. filtru 101. Care este opinia unui esantion de 100 de persoane privind sucurile marca Granini, stiind ca in urma unei anchete de piata, la intrebarea referitoare la caracteristica gust a produselor s-a utilizat Scala lui Likert, iar in urma calculelor s-a obtinut valoarea -0,1: a. usor favorabila b. nici favorabila-nici nefavorabila c. usor nefavorabila d. s-a gresit la calcule e. nu se pot trage concluzii, datele fiind insuficiente 102. Fluctuatiile inregistrate de cerere si oferta intr-o anumita perioada de timp, tendintele de ansamblu exprimate de raportul dintre ele si efectele pe care le genereaza formeaza: a. mediul de marketing extern d. micromediul b. mediul de marketing intern e. macromediul c. conjunctura pietei 103. Concurenta pura, caracteristica situatiei cu multi ofertanti, care actioneaza in cadrul pietei bunurilor de masa, generice (minereuri, combustibili, cereale etc.) este o forma de: a. concurenta imperfecta c. concurenta neloiala b. concurenta loiala d. concurenta perfecta 104. In cadrul unei cercetari selective, efectuata pe un esantion de 150 de persoane, opinia utilizatorilor unui anumit produs despre pretul acestuia a fost masurata cu ajutorul unei diferentiale semantice cu cinci trepte. Distributia opiniilor a fost urmatoarea: Opinia foarte favorabila nici nici nefavorabila foarte favorabila nefavorabila Nr. 60 40 20 10 20 Persoane Care este scorul mediu exprimnd opinia esantionului despre pretul produsului respectiv? a. 3,733 c. 2,733 b. 3,575 d. -1,575 105. Cota de piata a intreprinderii X este de 30% iar a principalului concurent existent pe piata de 60 %. Care este cota relativa de piata a intreprinderii X? a. 2% c. 0,50 b. 2 d. 5% 106. Produsul pachet de servetele, realizat de intreprinderea Vrancart, era consumat in perioada t1 de 3 milioane de persoane si s-a inregistrat un consum mediu pe persoana de 2 pachete pe saptamana. In perioada t2 se estimeaza ca produsul va fi consumat de 7 milioane de persoane, inregistrandu-se un consum mediu pe persoana de 6 pachete pe saptamana. Sa se determine dimensiunea caii intensive de extindere a pietei. a. 4 milioane pachete c. 12 milioane pachete b. 8 milioane pachete d. 16 milioane pachete

107. In cadrul unei cercetari selective, efectuata pe un esantion de 200 de persoane, privind preferintele subiectilor cercetati pentru produsul Granini cu coacaze negre, masurata cu ajutorul scalei lui Likert, raspunsurile au fost: Produsul Granini cu coacaze negre are gust placut: Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total Nr. persoane 80 40 7 53 20 Care este scorul mediu realizat la nivelul esantionului? a. 0,535 c. 0,755 b. 1,325 d. -2,175 108. Produsul pachet de servetele, realizat de intreprinderea Vrancart, era consumat in perioada t1 de 3 milioane de persoane si s-a inregistrat un consum mediu pe persoana de 2 pachete pe saptamana. In perioada t2 se estimeaza ca produsul va fi consumat de 7 milioane de persoane, inregistrandu-se un consum mediu pe persoana de 6 pachete pe saptamana. Sa se determine dimensiunea caii extensive de dezvoltare a pietei. a. 4 milioane pachete c. 12 milioane pachete b. 8 milioane pachete d. 16 milioane pachete 109. Vanzarile firmei Y erau in anul 2010 de 40 miliarde $, in timp ce circulatia totala de marfuri a tarii A a fost in acelasi an de 800 miliarde $. Care a fost cota de piata a firmei Y in anul 2010? a. 20% c. 50% b. 5% d. 25% 110. Pentru determinarea atitudinii subiectului X fata de trei marci de autoturisme de teren, notate cu A, B, C, D se utilizeaza scala cu suma constanta. Respondentul repartizeaza 100 de puncte, in functie de preferintele sale, astfel: 1. Marca A 90 Marca B 10 2. Marca A 80 Marca C 20 3. Marca A 70 Marca D 30 4. Marca B 70 Marca C 30 5. Marca B 80 Marca D 20 6. Marca C 50 Marca D 50 Scorul calculat, pentru fiecare marca, in ordinea A, B, C, D este: a. (50, 40, 20, 30) c. (30, 50, 20, 20) b. (70, 25, 40, 25) d. (60, 40, 25, 25) 111. Pentru previzionarea evolutiei pietei produsului A i s-a solicitat unui specialist sa faca trei estimari asupra vanzarilor: optimista, pesimista si probabila. Valorile atribuite de acesta au fost: 80 mld.u.m.; 20 mld.u.m.; 40 mld. u.m. Care este valoarea previzionata a vanzarilor produsului X? a. 20 mld.u.m. c. 85 mld.u.m. b. 47 mld.u.m. d. 43 mld.u.m. 112. Sa se stabileasca aria de atractie comerciala a unei localitati A, amplasata astfel: distanta A-B =80 km, distanta A-C= 50 km. Se stie ca populatia localitatii A este de 280.000 de locuitori, populatia localitatii B este de 60.000 de locuitori si populatia localitatii C este de 120.000 de locuitori. a. 22,3 km fata de B; 10,7 km fata de C b. 21,5 km fata de B; 14,5 km fata de C c. 25,3 km fata de B; 19,7 km fata de C 113. O ancheta efectuata la inceputul anului 2012, pe un esantion de 100 de specialisti, cu privire la perspectivele ofertei romanesti de produse alimentare, a relevat urmatoarele opinii: - crestere importanta: 20 specialisti

- crestere usoara: 30 specialisti - stagnare: 24 specialisti - scadere usoara: 20 specialisti - scadere importanta: 6 specialisti Sa se determine valoarea medie a opiniilor specialistilor, utilizandu-se metoda soldului conjunctural. a. -0,12 c. 1,87 b. 0,78 d. 2,17 114. Sa se determine gradul de concentrare a activitatii de piata a unei companii stiind ca vanzarile pe regiuni au fost urmatoarele: Regiuni Volumul vanzarilor (mil. u.m.) Transilvania 620 Moldova 450 Banat 800 Muntenia 750 Dobrogea 480 Bucuresti 300 TOTAL 3400 a. 0,01 b. 0,09 c. 0,22 d. 0,14

115. O localitate mica are 6.000 locuitori si se afla la o distanta de 20 km fata de orasul A care are 120.000 locuitori. Sa se determine proportia dintre cererea care migreaza spre orasul A ( ) si cererea care se satisface local ( ). a. 66% migreaza; 34% se satisface pe plan c. 35% migreaza; 65% se satisface pe plan local local b. 55% migreaza; 45% se satisface pe plan d. 70% migreaza; 30% se satisface pe plan local local 116. In urma unei cercetari directe s-au obtinut informatii de la un esantion de 100 de persoane. Respondentii au fost rugati sa ierarhizeze 5 marci de detergent (A, B, C, D, E) dupa caracteristica putere de curatare. Rezultatele au fost: Marci Numar de respondenti C 7 D 9 B 26 A 28 E 30 Sa se determine mediana. a. 17 c. 27 b. 26 d. 50 117. O ancheta de piata a solicitat subiectilor intervievati sa indice ordinea de importanta (locul I pentru cel mai important, locul III - cel mai putin important) a trei atribute (pret, design, calitatea ambalajului) in decizia de cumparare a unui pachet de unt. Rezultatele obtinute au fost: Atribue I II III pret 20 60 20

design 40 50 calitatea ambalajului 10 70 Care este ordinea corecta a atributelor in functie de importanta lor? a. design = 2,30; pret = 2,00; calitate ambalaj = 1,90 b. pret = 2,05; design = 2,10; calitate ambalaj = 1,95 c. calitate ambalaj = 2,30; design = 2,10; pret = 2,05; d. design = 23; pret = 22;calitate ambalaj = 19,5

10 20

118. Care este valoarea coeficientului de contingenta, corespunzator unei cercetari desfasurate pe un esantion de 200 de persoane, in conditiile in care valoarea calculata a lui 2 este 10, iar probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 80%, pentru care valoarea t=1,44. a. 0,218 c. 0,824 b. 0,755 d. 1,218 119. Care este numarul de straturi in care se va structura colectivitatea investigata, pentru o cercetare privind imaginea sucurilor racoritoare marca Granini, in raport cu criteriile: mediu (urban, rural), stare civila (casatorit, necasatorit, divortat), varsta (sub 20 ani, intre 21-35 ani, 36-45 ani, intre 46-55 ani, peste 55 ani) si venit (sub 1000 lei, intre 1001-2000 lei, intre 2001-3001 lei, peste 3001 lei). a. 4 c. 240 b. 14 d. 120 120. Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 20.000 persoane, probabilitatea de garantare a rezultatelor este de P=80%, valoarea coeficientului t=1,44, iar eroarea limita acceptata este de +/-2%. a. 296 c. 3609 b. 2906 d. 1296