Sunteți pe pagina 1din 8

ReguIator individuaI de camer, cu montaj

ncastrat, pentru sisteme de ncIzire prin


pardoseaI

2
Cul|e Vu|l|oox le|re|er ircaslrao||a cu rara, Capacu| poale corpersa o poz|||e |rc||rala a
capac irc||dere ;| ;|ra de rorlaj, perlru reg|aj s|sleru|u| de rorlaj ircaslral de pra |a de
|rd|v|dua| ir carere cu irca|z|re pr|r pardosea|a l|ecare parle. Cap lerroslal K cu serzor ||c||d.
lara a||rerlare separala.
Rez|slerl |a pres|ure r|d|cala, ||slerez|s loarle
Esle d|spor|o|| ir urraloare|e var|arle: r|c, durala opl|ra de irc||dere.
Raspurs slao|| |a corarda c||ar | perlru
u|t|box K
var|a||| r|c| de ca|cu| ir oarda p (<1K).
Perlru reg|aj |rd|v|dua| lerperalura de carera
Corespurde cu ErEv sau 0lN v 1Z01-10.
cu roo|rel lerroslalal, (de exerp|u |a s|slere
Poz|||| 1-5. Varcaj poz|||e arl|-irg|e|. 0orer|u|
de irca|z|re pr|r pardosea|a).
de lerperalura - 28 C.
Hu|t|box RTL
L|r|lalor lerperalura relur (RTL) cu cap
Perlru ||r|lare rax|ra|a a lerperalur||
lerroslal: Poz|l|| 1-5.
agerlu|u| lerr|c pe relur, cu ||r|lalor de
0orer|u| de lerperalura de |a 10 C pra |a
lerperalura relur, (de exerp|u |a s|slere
50 C. Corpu| roo|relu|u| esle d|r ororz.
coro|rale de irca|z|re pr|r pardosea|a ;| cu
lrser||a roo|relu|u| (verl||u|) cu ax d|r o|e| |rox
ca|or|lere).
| garr|lur| duo|e (o-r|rg-ur|). 0arr|lura
Hu|t|box K-RTL exler|oara poale l| ir|ocu|la lara go||rea
s|sleru|u|.
Perlru reg|aj |rd|v|dua| a| lerperalur|| de
carera ;| perlru ||r|lare rax|ra|a a Toale var|arle|e surl prevazule cu ur verl|| de
lerperalur|| agerlu|u| lerr|c pe relur cu roo|rel aer|s|re / de spa|are.
lerroslalal ;| cu ||r|lalor de lerperalura relur,
Racord de 0 3/1, cu cor perlru l|l|rgur| cu |re|
(de exerp|u |a s|slere coro|rale de irca|z|re
de corpres|e perlru corducle d|r p|as|c, cupru,
pardosea|a-ca|or|ler).
o|e| de prec|z|e | ru|l|slral.
Toale var|arle|e se pol ||vra opl|ora| cu capac ;|
Perlru arralur||e lElVElER lo|os||| rura|
cap cu sca|a gradala, de cu|oare a|oa RAL 901
l|l|rgur||e cu |re| de corpres|e alererle rarcale
sau crorale.
(de exerp|u 15 TlE).
Adrc|rea de |rsla|are a carcase| ircaslrale
esle de 0 rr.
lrsla|are l|ex|o||a dalor|la d|slar|e| var|ao||e
d|rlre carcasa ircaslrala ;| capac, de pra |a
30 rr.
Descriere
Construc(ie
Compensare pentru instaIare cu abatere
de Ia verticaI de max. 6 pe fiecare parte
Capac cu prindere mascat cu uruburi
Adncime redus de instaIare
Variante de capac i cap termostat cu
scaI gradat, de cuIoare aIb sau cromate
InstaIare fIexibiI pentru toate tipuriIe de
pere(i, compensare adncime - 30 mm
CorpuI ventiIuIui confectionat din bronz,
rezistent Ia coroziune.
PosibiIit(i universaIe de conectare
MuItibox K
Carcasa cu rorlaj pr|r ircaslrare
verl|| de aer|s|re / de spa|are
Corpu| verl||u|u| corlec||oral d|r ororz rez|slerl |a coroz|ure
Cap lerroslal K
Ax de irc||dere / de reg|aj
|m|tator de temperatur retur (RTL}
MuItibox RTL MuItibox K-RTL

3
Vu|l|oox K esle lo|os|l perlru reg|aju| |rd|v|dua|
a| lerperalur|| carere|, de ex. |a irca|z|rea pr|r
pardosea|a coro|rala cu cu a|le s|slere de
irca|z|re de lerperalura redusa.
Vu|l|oox K se poale lo|os| | |a irca|z|rea pr|r
pere||.
Ec||||orarea ||drau||ca se poale eleclua cu axu|
de irc||dere / de reg|aj.
ApIica(ii
MuItibox K
Vu|l|oox RTL esle lo|os|l perlru ||r|larea
rax|ra|a a lerperalur|| de relur, de ex. |a
s|slere coro|rale de irca|z|re pr|r pardosea|a
cu rad|aloare, perlru ega||zarea lerperalur|| ir
d|ler|le zore a|e parose|||.
Esle lo|os|l rura| perlru ||r|larea pe relur a
lerperalur|| agerlu|u| lerr|c d|r c|rcu|l.
MuItibox RTL
Vu|l|oox K-RTL esle lo|os|l perlru reg|aju|
|rd|v|dua| a| lerperalur|| carere| |
perlru ||r|larea rax|ra|a pe relur a lerperalur||
agerlu|u| lerr|c, de ex. ir s|slere coro|rale de
irca|z|re pr|r pardosea|a | rad|aloare.
Vu|l|oox K-RTL se poale lo|os| | |a irca|z|rea
pr|r pere||.
MuItibox K-RTL
- Perlru loale var|arle|e Vu|l|oox lreou|e avul ir loale var|arle|e Vu|l|oox surl adecvale perlru - Toale var|arle|e Vu|l|oox se vor corecla pe
2
vedere ca lerperalura agerlu|u| lerr|c lurr|zal relur, de ex. |a slr|lu| c|rcu|lu|u| de irca|z|re suprale|e de pra |a 20 r .
sa l|e adecvala perlru s|sleru| de irca|z|re pr|r pr|r pardosea|a (a se vedea exerp|u| de - Perlru a as|gura lurc||orarea s|sleru|u| lara
pardosea|a. ap||ca||e). zgorol, pres|urea d|lerer||a|a ru lreou|e sa
- C|rcu|lu| de irca|z|re pr|r pardosea|a lreou|e depaeasca 0,3 oar pe verl|| | c|rcu|l.
corl|gural ir sp|ra|a (a se vedea exerp|u| de - La RTL ave|| gr|ja ca selarea sa ru l|e suo
ap||ca||e). lerperalura aro|arla deoarece, ir caz corlrar,
- 0|r cauza p|erder||or de pres|ure ir c|rcu|l, acesla ru se va ra| desc||de.
Note de pIanificare
Not
ExempIe de apIica(ii
MuIIibox K MuIIibox TL
MuIIibox K-TLTuou|alura
Rad|alor
Zora irca|z|re pardosea|a

Corpoz|||a agerlu|u| lerr|c lreou|e sa l|e ir ur agerl lerr|c ce cor||re u|e|ur| r|rera|e sau coroz|ure lara r|lr|||, pe oaza de el||er g||co|, se
corlorr|lale cu recorardar||e v0l 2035. or|ce a|l l|p de |uor|l|arl cu u|e| r|rera|, poale vor corsu|la |rlorra||||e de |a producalor|, ir
Perlru s|slere |rduslr|a|e sau de lerrol|care, avea elecle exlrer de dauraloare asupra spec|a| ce|e pr|v|rd corcerlra||a ad|l|v||or
corsu|la|| codur||e vdTuv 1 / A0Fw, cod ec||parerlu|u| |, de oo|ce|, duce |a lo|os|||, cupr|rse ir docurerla||a producaloru|u|
5/15. d|slrugerea garr|lur||or d|r EP0V. Crd se respecl|ve|or so|u|||.
ul|||zeaza so|u||| arl|ge| | rez|slerle |a

4
Func(ionare
MuItibox K MuItibox RTL MuItibox K-RTL
Setarea temperaturii
Limitator temperatur retur (RTL)
Temperatur camer [C]
Cap termostat K
Pozi(ie
Pozi(ie
6
1
16
2 3
12 14
4 5
20 24 28
1 2 3 4 5
10 20 30 40 50
0|r purclu| de vedere a| uru| s|sler de reg|aj,
roo|relu| lerroslalal d|r Vu|l|oox K esle ur
regu|alor corl|ruu propor||ora| (de l|p P) care ru
reces|la a||rerlare aux|||ara. E| ru reces|la ur
racord e|eclr|c | r|c| ur le| de a|la ererg|e
exlerra.
Vod|l|carea lerperalur|| aeru|u| aro|arl d|r
carera (var|ao||a reg|ala) esle propor||ora|a cu
rod|l|carea poz|||e| verl||u|u| (var|ao||a de
corec||e). 0aca lerperalura aeru|u| aro|arl d|r
carera crele, de ex. dalor|la rad|a||e| so|are,
||c||du| d|r serzoru| de lerperalura se d||ala |
ac||oreaza asupra axu|u| lerroslalu|u|. Acesla
reduce a||rerlarea cu apa a c|rcu|lu|u| de
irca|z|re pr|r pardosea|a, pr|r ac||orarea axu|u|
verl||u|u|, irc||zrd roo|relu|. 0aca lerperalura
aeru|u| aro|arl scade, se produce o ac||ure
|rversa.
0|r purclu| de vedere a| uru| s|sler de reg|aj,
||r|laloru| de lerperalura relur d|r Vu|l|oox RTL
esle ur regu|alor corl|ruu propor||ora| (l|p P)
care ru reces|la a||rerlare aux|||ara. E| ru
reces|la ur racord e|eclr|c | r|c| ur le| de a|la
ererg|e exlerra.
Vod|l|carea lerperalur|| agerlu|u| lerr|c
(var|ao||a reg|ala) esle propor||ora|a cu
rod|l|carea poz|||e| verl||u|u| (var|ao||a de
corec||e) | esle lrarsr|sa serzoru|u| pr|r
corduc||e lerr|ca. 0aca lerperalura pe relur
crele, de ex. dalor|la capac|la||| reduse de
irca|z|re a s|sleru|u| d|r pardosea|a d|r cauza
ure| |rl|uer|e lerr|ce exlerre, raler|a|u| d|r
serzoru| de lerperalura se d||ala | ac||oreaza
axu| lerroslalu|u|. Acesla reduce a||rerlarea cu
apa a c|rcu|lu|u| pr|r pardosea|a pr|r |rlerred|u|
axu|u| verl||u|u|. 0aca lerperalura agerlu|u|
scade, ac||urea esle |rversa. verl||u| se
desc||de daca lerperalura scade suo va|oarea
||r|la selala.
0|r purclu| de vedere a| uru| s|sler de reg|aj,
roo|relu| lerroslalal d|r Vu|l|oox K-RTL esle ur
regu|alor corl|ruu propor||ora| (l|p P) care ru
reces|la a||rerlare aux|||ara. E| ru reces|la ur
racord e|eclr|c | r|c| ur le| de a|la ererg|e
exlerra.
Vod|l|carea lerperalur|| aeru|u| aro|arl d|r
carera (var|ao||a reg|ala) esle propor||ora|a cu
rod|l|carea poz|||e| verl||u|u| (var|ao||a de
corec||e). 0aca lerperalura aeru|u| aro|arl d|r
carera crele, de ex. dalor|la rad|a||e| so|are,
||c||du| d|r serzoru| de lerperalura se d||ala |
ac||oreaza asupra axu|u| lerroslalu|u|. Acesla
reduce a||rerlarea cu apa a c|rcu|lu|u| de
irca|z|re ir pardosea|a, pr|r |rlerred|u| axu|u|
verl||u|u|. 0aca lerperalura aeru|u| aro|arl
scade, se produce o ac||ure |rversa. Vu|l|oox
K-RTL esle prevazul sup||rerlar cu ur ||r|lalor
de lerperalura pe relur (RTL) care irp|ed|ca
depa|rea lerperalur|| agerlu|u| lerr|c
ir c|rcu|l. verl||u| se desc||de daca lerperalura
scade suo ||r|la selala.
Temperatur retur [C]

Accesorii
Desen ArticoI Descriere Cod articoI
MuItibox K Capac i cap termostat
albe
9302-00.800
9302-00.801
Cod articoIe
Fiting de compresie 1300-10.351
Pentru conducte din cupru sau din o[el de precizie.
Din alam.
Pentru conducte cu grosimea peretelui de 0,8 - 1 mm
trebuie utilizate manoane de ntrire.
Consulta[i informa[iile productorului de [eav.
1300-12.351
1300-14.351
1300-15.351
1300-16.351
10
12
14
15
16
18 1300-18.351
Manoane de ntrire 18.5 10 1300-10.170
Pentru conducte din cupru sau o[el de precizie
cu grosimea peretelui de 1 mm.
Din alam.
Manoane de ntrire pentru pere[i de 0,8 mm la cerere.
25.0 12 1300-12.170
25.0 14 1300-14.170
26.0 15 1300-15.170
26.3 16 1300-16.170
26.8 18 1300-18.170
Fiting de compresie 1301-12.351
Pentru conducte din plastic.
Din alam.
14 1301-14.351
1301-16.351
1301-17.351
1301-18.351
1302-18.351
1301-20.351
12 x 2
x 2
16 x 2
17 x 2
18 x 2
18 x 2,5
20 x 2
21 x 2.5 1301-21.351
Fiting de compresie 14 x 2 1330-14.351
Pentru [evi multistrat.
Din alam.
16 x 2 1330-16.351
18 x 2 1330-18.351
L
Desen Descriere L [mm] |eav Cod articoI
5
MuItibox RTL 9304-00.800
9304-00.801
MuItibox K-RTL 9301-00.800
9301-00.801
Capac i cap termostat
cromate
Capac i cap termostat
albe
Capac i cap termostat
cromate
Capac i cap termostat
albe
Capac i cap termostat
cromate

6
P
i
e
r
d
e
r
e

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e

A
p

[
k
P
a
]

!00 50 30 20 !0 5
Mass llow m kg/h
(lor 2 K P-band)
200 300 500 !000
300
200
!00
50
30
20
!0
5
3
2
!
P
i
e
r
d
e
r
e

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e

A
p

[
m
b
a
r
]

P
i
e
r
d
e
r
e

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e

A
p

[
m
m

c
o
l
o
a
n

]

3000
2000
!000
500
300
200
!00
50
30
20
!0
30
20
!0
5
3
2
!
0,5
0,3
0,2
0,!
2 3 5 0,5 1 4
Se aplic Multibox K-RTL
valoare kv - 0.82
*
)
il PTL has lully opened
Date tehnice
Diagrama MuItibox K i MuItibox K-RTL
ExempIu de caIcuI
ReguIator cu
corp robinet
DN 15
k
v
vaIoare [m
3
/h] k
v
vaIoare [m
3
/h]
MuItibox K
Setare [U] MuItibox K
[m
3
/h]
MuItibox K-RTL
0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Temperatura
max.
de Iucru
TB
[C]
Presiune
max.
PB [bar]
Band
propor(io-
naI
Cap
termostat
[K]
1
2
0.43*
)
0.82*
)
1.35 90 10
0.17 0.21 0.28 0.32 0.39 0.43
0.18 0.23 0.33 0.40 0.59 0.82
Se cere: pierderea de presiune n Multibox K sau n Multibox K-RTL
pentru banda de propor[ionalitate de 2K.
Se d: flux de caldur
ecartul de temperatur
Solutie: debitul
pierderea de presiune
Q

= !025 W
l = 8 K (44/36 C)
m

=
Q

=
!025
= !!0 kg/h
cl !.!63 8
p
v
= !8 mbar
C = v
k
v
0,86
k
v
= C
v
0,86
Formula:
k
vs
vaIoare
Setare [U]
MuItibox K

7
!00 50 30 20 !0 5
Mass llow m kg/h
200 300 500 !000
300
200
!00
50
30
20
!0
5
3
2
!
3000
2000
!000
500
300
200
!00
50
30
20
!0
30
20
!0
5
3
2
!
0,5
0,3
0,2
0,!
2 4 6 8 kvs
Date tehnice
Diagrama MuItibox RTL
CaIcuIaIion exampIe
ReguIator cu
corp robinet
TB
[C]
PB
[bar]
90 10 DN 15
Banda propor(ionaI [K]
Q

= !770 W
Al = 8 K (44/36 C)
m

=
Q

=
!770
= !90 kg/h
cAl !.!63 8
Ap
v
= !3 mbar
2 4 6 8
0.44 0.79 1.08 1.26 1.65
k
vs
-
vaIue
[m
3
/h]
C
v =
k
v
0,86
k
v
= C
v
0,86
Formula:
k
v
vaIoare [m
3
/h]
P
i
e
r
d
e
r
e

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e

A
p

[
k
P
a
]

P
i
e
r
d
e
r
e

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e

A
p

[
m
b
a
r
]

P
i
e
r
d
e
r
e

d
e

p
r
e
s
i
u
n
e

A
p

[
m
m

c
o
l
o
a
n

]

Temperatura
max.
de Iucru
Presiune
max.
Se cere: pierderea de presiune n Multibox RTL la valoarea k
vs
Se d: flux de caldur
ecartul de temperatur
Solutie: debitul
presiunea conf. diagram
Banda propor(ionaI [K]

P
r
o
s
p
e
c
l
u
s

3
.
6
P
r
i
n
l
e
d

o
n

c
h
l
o
r
i
n
e
-
l
r
e
e

b
l
e
a
c
h
e
d

p
a
p
e
r.
3
6
0
0
-
!
8
.
4
8
3
/
0
3
.
0
3
T
e
c
h
n
i
c
a
l

c
h
a
n
g
e
s

m
u
s
l

b
e

l
a
k
e
n

i
n
l
o

a
c
c
o
u
n
l
.
Theodor Heimeier MeIaIIverkGmbH&Co.KG
Posllach !!24, D-59592 Lrwille
Phone +49 (0) 29 43/ 89!-0
lax +49 (0) 2943 / 89!-!00
www.heimeier.com
Dimensiuni
!44
5
5
,
5
!
8
3
C 3/4
8
0
53
2
5
,
5
50
363
!
7
9
!3!
6
0
5
5
,
5
!
8
3
C 3/4
2
5
,
5
50
363
!
7
9
!3!
8
0
!44
53
6
0
MuIIibox TL MuIIibox K
MuIIibox K-TL
!75
2
2
0
6
0
0

-

3
0
6

Capac Ram
8
0
!44
5
5
,
5
!
8
3
50
C 3/4
2
5
,
5
363
53
!
7
9
!3!
6
0
! mm = 0,0394 inch