Sunteți pe pagina 1din 276

, ,

. \ (_ \ . \[) li: 1.\ H (X\ L-'\,'\,\


INSTITUTUL DE
"lORGU IORDAN"
A IA "..
al" ., o
sunt
A
INDREPTAR
ORTOGRAFIC,ORTOEPIC
SI DE PUNCTUATIE
, ,
univers enciclopedic
ACADEMIA
INSTITUTUL DE "IORGU IORDAN"
NDREPTAR
ORTOGRAAC, ORTOEPIC
DE
a V-a
Redactor: MARINA
Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN
ISBN 973-96989-8-0
ACADEMITA
...,
INSTITUTUL DE LINGVISTICA
"IORGU IORDAN"
NDREPTAR
ORTOGRAFIC, ORTOEPIC
SI DE PUNCTUATIE
, ,
a V-a
== ==

univers enciclopedic

Toate drepturile prezentei i i i rezervate
Editurii Univers Enciclopedic
ndreptarul ortografic, ortoepic de a ntr-o
n anul 1960 'a II-a, n 1965; a III-a, n 1971), fiind
realizat prin fuziunea a trei nonnative anterioare: Mic
ortografic 1, 1953), ortoepic (1956) ndreptar de
(1956). a IV-a, n anul 1983, a fost de
acord cu ortografic, ortoepic morfologic al limbii romne
- DOOM(l982).
de n care se a generale a
Academiei Romne, din 17 februarie 1993, privind revenirea la ""
"sunt" n grafia limbii romne", a fost la Institutul de
"lorgu Iordan" din Lucrarea a fost de
Consiliul al institutului , n sa din 16 ianuarie 1995,
precum de de Filologie a Academiei Romne, n
sa din 31 ianuarie 1995.
5
ACADEMIA

generale a Academiei Romne ,din 17 februarie 1993,
privind revenirea Ia "" "sunt" n grafia limbii romne
Adunarea a Academiei Romne, n ziua de
17 februarie 1993, n conformitate cu art. 4 din Statutul Academiei
Romne,
1. Se va reveni n grafia limbii romne la utilizarea lui n interiorul
cuvintelor a formei sunt (suntem, n conformitate cu
rrile adoptate de Academia nainte de 1948, a unui
ndelungat proces istoric.
2. Modul de aplicare a de la pct. 1 va fi stabilit de Prezidiul
Academiei Romne.
3. Pentru celelalte reguli ortografice se cere Comisiei de cultivare a
limbii romne, institutelor de ale Academiei Romne
acele propuneri pe care le necesare ca urmare a dezbaterilor
propunerilor care au avut loc n Adunarea a Academiei, la
ntrunirile n Aceste propuneri vor fi supuse
de Filologie a Academiei, care le va nainta, cu eventuale
amendamente, generale a Academiei Romne, spre dezbatere
aprobare.
Academiei Romne,
academician Mihai
(Monitorul Oficial al Romniei , Partea 1, nr. 51 ,8 martie 1993)
7
REGULI DE ORTOGRAFIE
SI DE ORTOEPIE
,
1. ALFABETUL
. 1. Alfabetul limbii romne este din 31 de litere, a
ordine este
a, A (a) i, (i) r, R (re)
, ( din i) s, S (se)
, ( din a) j, J Ue)


b, B (be) k, K (ca) t, T (te)
c, e (ce) 1, L (le)
d, D (de) m, M (me) u, U
(u)
e, E (e) n, N (ne) v, V (ve)
f, F (fe) o, O (o) w, W (dublu ve)
o-
G (ghe) p, P (pe) x, X (ies)
1:>'
h, H (ha) q, Q (kii sau chIu) Y, Y (i grec)
z, Z (ze)
Nota 1. Literele mari lui ii, fi, i , 05, (se scriu ele cu semnele
caracteristice: , f,
Nota 2. n abrevieri simboluri, unele litere au variante de citire consacrate
n uz, de obicei model f (ef), g (ge), h (ha'5), I (el), m (em), n (en),
r (er), ,"i (e.')), z (zet).
Nota 3. Scrierea mai n redarea unor nume proprii
a unor cuvinte noi neadaptate, litere cu diverse semne diacritice: ii, C, D, f
(vezi 168).
n general, scrierea fiecare sunet printr-o
Uneori sunet este redat prin litere diferite,
9
sunete diferite, un grup de litere poate reda un singur sunet sau o
poate reda un grup de sunete, de exemplu:
- literele redau [l: blnd, rnd, cobor, nger,
etc.;
- litera k grupul de litere ch, cnd sunt unnate de esau i, redau
[1<]: chel, chimie, kenyan, kilometru etc.;
- litera x grupul de litere cs redau grup de sunete, [cs]:
ticsit etc.;
- literele c g, cnd sunt urmate de esau i, redau consoanele
africate [e] cer, etc.,iar cnd sunt urmate de a, ,
o, u sau de o precum la de cuvnt, re dau consoanele
[k] [g]: cap, cuc, gnd, greu, mag etc.;
- grupurile de litere ch gh (urmate de e, i) redau cte un singur
sunet, [1<] [g]: chem, chimir, ghem, etc.;
- litera x un grup de sunete, fie [cs]: exclus, explozie etc., fie
[gz]: examen, exemplu etc.
II. FONETICA PROBLEMELE DE
ORTOGRAFIE DE ORTOEPIE
VOCALELE
A
2. Se scrie se a, nu ea, literele
cuvntului: deja, jale, jar (nu

n mod e cu ea: - leg -
potrivit cu regula de mai sus se e - a n
cuvntului, n formele flexionare ale adjectivelor verbelor: -
(nu - -
(nu
3. Substantivele cu n cnd sunt articulate,
se scriu se cu a, nu cu ea: coaja, (nu coajea,

10

4. Se scrie se nu e, la nominativ-acuzativul
vocativul singular al substantivelor adjectivelor feminine de
declinarea 1: (nu
etc.); de asemenea, la persoanele 1 plural a III-a
singular plural ale indicativului prezent la persoana a III-a singular
a perfectului simplu:
(nu angajem, etc.).
Pluralul substantivelor adjectivelor
se scrie se cu e:
5. Se scrie se nu e, la pluralul substantivelor
terminate n -are: (nu angajen) ,
-are altemnd cu
6. n sufixele -litor, se
(nu (vezi 134).

8. Se scrie , nu ,n n toate cuvintele (coborsem,
gnd, pine, scnteie, etc.), cu cuvintelor compuse
sudate n care al doilea cuvnt ncepe cu orincotro,
semintuneric etc.) a cuvintelor derivate cu prefixe de la un cuvnt
care ncepe cu (nenvins, prentmpina, etc.).
9. Se scrie se , nu n cuvinte ca: nti, (nu
vezi Indexul de cuvinte).
10. Se scrie se , nu n sufixul verbelor derivate din
onomatopee care au n de felul lui cri, mri, vji,
zbmi (nu etc.; dar:
11. Se scrie se -nd (nu -ind) n gerunziile verbelor de
conjugarea I consoanele j: angajnd (nu
angajind). De asemenea, gerunziul verbe lor a agrea,
a crea este agrend, crend (nu agreind, creind).
12. Se scrie se -ind (nu -nd) n gerunziile verbelor de
conjugarea 1 a se n i: apropiind, muind,
11
E
13. Se scrie se e, nu literele j n
cuvntului: jelanie, jelui (nu
Fac unele cuvinte ca derivatele
lui jar , respectiv derivatele lui

Trebuie scrierea a pronumelui reflexiv ,'ie: ,<;e
duce, ,'ie (nu duce,
Trebuie de asemenea scrierea a
de, pe .
. 14. din cuvintele eu, el, ea, ei, ele, este, e, eram, erai,
era, erau, se ie, se scrie e, potrivit cu
15. n neologisme, e se scrie se e, nu ie: ecran,
ecuator, eroism, evident, examen, explozie (nu iecran,
iecuatoretc.).
De asemenea, e la nceput de precedat de n
neologismele de tipul aed, alee, idee, poem, poet se scrie
se e, nu ie.
De la fac verbele a se
n i (atribui, constitui), care se scriu se la persoana a III-a cu ie:
atribuie, constituie.
16. n formele verbale agreez, creez, scrierea cu e
sunt justificate morfologic prin -ez la
n e (agre-ez, cre-ez).
17. Se scrie se (al) meu, (ai) mei (nu mieu, miei).
18. Se scrie se e la cuvintelor formate cu
sufixul (nu
care sunt rostiri regionale).
19. Este a lui e accentuat
naintea unei silabe un e: crede, fele, iele, vede, vedere, verde
etc.
De asemenea, n cazurile n care n
ntre consoanele s, z, uneori r, se scrie
se e: mese, sete, tuse, lucreze, zece,
12
(nu tu
etc.).
1
20. Se scrie se i, nu , s, z ,j grupul stn
cuvintelor singur, zic, jir, stinge (nu
sngur, stngeetc.).
Se scrie se i, nu .1, n din, prin, dintre, printre
(nu diin, piin, diintre, p.1ntre).
21. La unor pronume adverbe:
se scrie i se i scurt,
nesilabic.
22. Se scrie se i, nu e, n sufixul -atic: ndemnatic,
tomnatic (nu ndemnatec, tomnatec).
23. La de cuvnt , n pluralele de tipul francezi,
vreji n fonnele de persoana a II-a singular, indicativ prezent, de tipul
cutezi, etc., se scrie i se i scurt, nesilabic.

24. Se scrie (nu ) n sau (nger, nti; cobor,
pr etc.) n toate cuvintele, precum n n cazurile
la 8. Scrierea cu n n loc de , este
n numele proprii de familie, lor (vezi
168, Nota 1).
u
25. Nu se scrie nu se u la cuvintelor terminate
n diftongii ai, i, ei, ii , oi, ui n consoanele K, g c urmate de i
nesilabic: tai, luai, mei, auzii, pietroi, cui; ochi, vechi,
unghi, arici, bici, crmaci (nu taiu, luaiu, meiu, auziiu,pietroiu,
cuiu, ochiu, vechiu, unghiu, ariciu, biciu, crmaciu).
13
VOCALE N HIAT
A-E
26. Se scrie se a-e, nu aie, n cuvntul aer n
derivatel e aerian, aerisi , aerodrom, aeroport etc.
E-A
27. Cuvintele boreal, cereale, ideal hiatul e-a, rostit deci n
silabe, nu diftongul ea.
28. Se scrie se crea, creare, agrea, impermeabil
(nu creia, creiare, agreia, impermeiabil sau impermiabil).
E-E
29. Se scri e se e-e, nu eie, n alee, idee, licee; agreez,
creez (nu aleie, ideie, liceie; agreiez, creiez, vezi 15 , 16).
I-E
30. Se scri e familie. istorie, vie (nu familiie , istoriie, viie).
I-A
31. Forma de nominativ-acuzativ a substantivelor
feminine terminate n i-e se scrie cu i-a, nu cu iia sau cu iea: familia , ia,
istoria, rochia, via (nu familiia, iia, istoriia, rochiia, viia sau familiea, iea,
istoriea, rochiea, viea).
1-1
32. Se scrie se i-i, nu i , n: (fi + suf.
+ suf. (con- + (fi + -ind +
(nu
14
Se scrie se nu deoarece acest
cuvnt este un derivat de la a cu sufixul (ca din crede
de asemenea nu fiind derivat de la

O-E
33. Se scrie se o-c, nu oie, n poem, poet, poezie (nu
poiem, poiet, poiezie; vezi 15).
o-o
34. Se scrie se o-o, nu o, n (agro)zootehnie, alcool,
coopta, epizootie, zoologie (nu (agro)zotehnie, alcol,
copta, epizotie, zologie).
U-E
35. Se scrie se u-e, nu uie, n ducI. duet , menuet ,
perpetuez (vezi 15).
DIFTONGII
I
36. Se scrie se i, nu , n cuvintele cine, mine, pine
(nu cne, mne,pne).
EA,IA
37. Se scrie se ea, nu ia, acea, aceasta,
cea, ceai, ceas, deal, geam, leac, (nu
dai, dial , liacetc.).
15
38. b, p, m, f, v se scrie se ia, nu ea, atunci cnd
diftongul cu ie: - biet, -pietre, - pierde,
- - amiezi, - miez, -
dezmierd, fiare - fier, -
39. Se scrie ea, nu ia, ch, gh cnd forme alternante cu
e: - blochez, cheag - nchega, -chem, tinichea -
tinichele; - ghete, - -
- veghez ( nu chiag, etc.).
40. Se scrie ia, nu ea, ch,gh cnd nu forme alternante:
chiar, ghiaur.
41. consoane, cnd cu
-esc, -ez, se scrie ea, nu ia sau a: - ntineresc,
- ntlnesc, - - agreez,
- angajez, - (nu
etc.).
42. Se scrie se ea, nu a, n cuvintele formate
cu sufixele -ean,
clujean; (nu clujan;
(vezi 133).
43. Formele articulate de nominativ-acuzativ singular ale
substantivelor adjectivelor feminine terminate n e, precum ale unor
substantive masculine terminate tot n e, se scriu se cu ea:
alee - aleea, mare - marea, - ureche - urechea,
veghe - veghea, veche - vechea; bade - badea, nene - nenea.
44. Formele articulate ale nume de zile se scriu si se
cu ea, nu cu ia: lunea, miercurea, vinerea (nu Iunia,
miercuria, vineria).
Se scrie se joia.
45. n numerale ordinale ca: al treilea, al patrulea, al cincilea, a
cincea, a etc., se scrie se ea, nu ia. Face de la
forma a treia.
46. Se scrie se ea la pluralul pronumelor adjectivelor
demonstrative feminine acelea, acestea; de asemenea se scrie ea la
singularul pronumelui adjectivului feminin aceea.
47. La imperfectul verbelor de conjugarea a II-a, a III-a a IV-a
se scrie se ea:
16
La verbele a se n i, imperfectul se scrie se
cu ia, nu cu ea: trebuia.
48. Se scrie se ea, nu ia; la adverbelor sau
adverbiale (chiar la cele care au variante n -1): asemenea,
aiurea, de asemenea etc.
49. Se scriu se cu ea, nu cu a, cuvintele
(nu
50. Se scrie se cu ea pronumele adjectivul posesiv
(a) mea.
51. Se scrie se ia, nu ea, vocale, cnd forme
alternante cu ie: -
52. vocale, cnd cu -iese,
-iez, se scrie se ia, nu ea: - croiesc, -
- ntemeiez.
53. vocale, cnd sufixe1e -iaHt, -ian cu -ieli, -ieni,
se scrie se ia, nu ea: - cheltuieli, -
ndoieli, vasluian - vasluieni.
54. Se scrie se ia la plural ului masculin al
pronumelor adjectivelor aceia,
lE
55. Se scrie se ie, nu e, la nceput de cuvnt sau la
nceputul unei silabe care o ied, ieftin, iepllre,
baie, cheie, claie, cuie, femeie, ploaie, proiect,
statuie, voie; atribuie, trebuie, treier.
Nota 1. Fac cuvintele de la 14, 15 16.
Nota 2. Vezi de la 29 30.
56. consoane, acolo unde n limba se ie, se
scrie se ie, nu e: miei (subst. pl.), miercuri, fier, pier, piept,
pierde,
IO,EO
57. Se scrie io, nu eo, n cuvinte ca: ciorchine, ghial,
se scrie se ea, nu ia, n cuvintele
17
OA
58. Se scrie oa, nu ua, n cuvintele cu o - oa oa - o: col
- coate, - mori, - de asemenea, se scriu se
cu oa, nu cu ua, cuvintele foarle.
UA
59. Se scrie se ua, nu oa, cnd nu forme cu
o - oa: piua, roua, sacaua, steaua, ziua; a doua, a noua.

60. Se scrie se cuvintele: dowl,
plow1.
TRIFTONGII
EOA
61. Se scrie se eoa, nu ioa, n (nu
EAU, IAU
62. Se scrie se eau, nu iau, n: beau, vreau (nu
biau, vriau).
63. Se scrie se iau, nu eau, n: iau, miau, suiau,
lAI
64. Se scrie se iai, nu eai, n: ndoiai, suiai, (nu
ndoeai, sueai,
18
CONSOANELE
B
65. Se scrie se b, nu v, n numele lunilor: februarie,
septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie (nu fevruarie, septemvrie,
ac tom vrie, noiemvrie, decemvrie).
C
66. Se scrie c se C n cuvintele: aprecia, cilindru,
ciment, civil, viciu (nu {ivil,

H
67. Se scrie se h, nu ch, n cuvintele: arheolog, arhitect,
psiholog, tehnic n derivatele lor (nu archeolog, architect, psicholog,
technic).
68. Se scrie se h n cuvintele: hegemon, heXcll11etru,
hibrid, hidrogen,hipodrom, hotel (nu egemon, exametm,ibrid, idrogen,
ipodrom, otel).
Notii. Se scriu se h cuvintele: coerent, coeziune, ipocrit,
ipotecii, umor(vezi Indexul de cuvinte).
G
69. Se scrie g se gn cuvintele: cortegiu, naufragiu,
omagiu, ravagiu, solfegiu etc. n cuvintele derivate: naufragiat,
omagial etc. (nu cortej, naufrajetc.).
J
70. Se scrie se cuvintele formate cu sufixul -aj:
abataj, aliaj, foraj, instructaj, mesaj, pasaj, peisaj, personaj.
19
n familia unor cuvinte formele cu j de cele cu ge, gi:
carti/a) - cartiJagino ... , mesaj - me ... ager, pa ... aj -pasager, dirUa - dirigcnt,
diriginte.
s
71. nainte de l , m, n se scrie se s, nu z, n cuvintele
sminti, smuci, trosni (vezi 80
Indexul de cuvinte).
72. Se scrie se s, nu z, n neologismele terminate n
n derivatele lor: fantasmagoric, marasm,
pleonasm, prismatic, sarcasm (nu marazm,
pleonazm, sarcazm etc.).
73. Se scrie se s, nu z, n cuvintele formate cu sufixul
-ism: diletantism, sofism (nu diletantizm,
sofizm).
74. Se scrie se s, nu z, n cuvintele
disident, sesiune (nu
dizident, sez.iune) .
75. Se scrie se s n cuvintele cens, sens n derivatul
sensibil, dar se scrie se z n cenzitar, senzorial,
senzitiv, senzual.
76. Se scrie se s, nu n cuvintele deschis,
schimba, (nu

77. Se scrie se (nu obicinuit,
pacinic, vecinic).
20
x
78. Se scrie x se cs n cuvinte ca: exacerba,
explozie, hexametru, oxid etc. Se scrie se gzn cuvinte ca:
exact, eNamen, exantematic, exemplu, exil etc.
z
79. nainte de b, d, g, v se scrie se z, nu s: azvrli,
zbor, zgomot. Fac unele neologisme ca: aisberg,
glasbeton-,
80. nainte de l, m, n se scrie se z, nu s, n cuvintele
izlaz, zmeu, nu islaz,
smeu, (vezi 71 Indexul de cuvinte).
81. Prefixul des- nainte de b, d, g, 1, m, n, r, v nainte de vocale
se scrie se dez-: dezbatere, dezdoi, dezgropa, dezlega,

(nu desbatere, desdoi, desgropa, deslega , desmierda, desnoda,
desveli, desamla, des umfla ) (vezi 142).
82. Prefixul trans-, de mai n scris n
forma cu s cnd e urmat de b, d, J, m, v sau de
transatlantic, transborda, transdanubian, translator, transmite,
transversal (nu tranzborda, tranzdanubian etc.) (vezi 145).
83. Se scrie se bez, iz, nainte de b, d, g, 1, m, n
v: bezmetic, izbi, izgoni,
(nu besm e tic , isbi, isgoni ,
(vezi 144).
84. Se scrie se zn cuvintele derivate cu sufixul -nic
care au n z: groaznic, obraznic, paznic (nu groasnic,
obrasnic, pasnic).
85. Se scrie se z, nu s, n cuvinte: bazin,
cenzitar, dizolvare, furniza, fumizor, regiza, regizor, tranzitiv,
(nu basin, censitar, disolvare, fllmisa, furnisor, regisa,
regisor, transitiv,
21
CV, CU, CH
86. Se scrie se cv n cuvintele: acvariu, cvintet (nu
elquaril.lm, se scrie se cu n cuvintele
ecuator (nu equator, nici
se scrie ch se Kn cuvintele: chintal, (nu
quinlal , nici cvinlal, chirurg,
derivatele lor (nu hirurg, de asemenea chirilic (nu cirilic) .
GV,GU,GH
87. n mprumuturi recente se scrie se gvn
gu n lingual, gh g) n drogherie.
CONSOANELE DUBLE
88. Consoanele duble se scriu numai acolo unde redau o realitate
Astfel, n accelera, accent, primul c sunetul k, iar al
doilea sunetul c.
Natii. Se scrie se bacil, sugera, ,o;ugestie (nu buccil, ... uggera,
sllgge .... tie).
89. Se scriu se consoane duble n cuvintele formate cu
prefixe cnd consoana a prefixului e cu consoana
a
Se scrie se nn n derivatele formate cu prefixul n- cnd
cuvintele de ncep cu n: nnoda, nnopta, nnoi (vezi 138).
Natii. Se scrie un singur n n: neca, nota, deoarece nu se mai simt
elementele componente (nu nneca, nnota). De asemenea, se scrie nainte
(compus din n + nalt (nu nnainte, nnalt). Vezi 138.
Se scrie se rrn cuvintele formate cu prefixul inter- cnd
cuvintele de ncep cu r: interregn.
Se scrie se ss n derivate cu prefixul trans- ale
cuvinte de ncep cu s: transsiberian (vezi 145).
90. Se scrie se un singur s n cuvintele
indiferent de sensul lor (nu se scrie
91. Se scrie se nu cellall .
22
UNOR SUNETE
92. n vorbirea nu se 1 al articolului masculin (am
lupu). Se acestui sunet n exprimarea
ntr-o ntr-un curs universitar etc.
Este prin,printre cu omiterea lui
r (pin, pintre).
ACCENTUL
93. n limba accentul nu are un loc fix, n sensul locul
lui nu este determinat cu necesitate de structura a cuvntului. De
aceea nu se pot da, pentru limba reguli de accentuare. Se pot
face unele privitoare la locul accentului, bazate pe
cercetarea diferitelor tipuri de accentuare.
Accentul n mod frecvent pe una dintre ultimele silabe ale
cuvntului. De obicei , cuvintele terminate n sunt accentuate
pe ultima (felimir) , iar cuvintele terminate n sunt
accentuate pe silaba femeie). Atunci cnd ultimul sunet al
cuvntului este a (cu cazurilor n care a este articol, ca n casa),
accentul cade pe ultima (musaca, tremura).
Cuvintele accentuate pe silaba sunt mult mai
frecvente, iar cele accentuate pe cea de-a patra ncepnd de la
sunt extrem de rare:

Sufixele limbii romne sunt, n majoritatea cazurilor, accentuate;
doar un mic de sufixe sunt neaccentuate. Cteva sufixe pot fi
accentuate neaccentuate: -ete (foamete, dar scumpete),
dar dar
Un sufix dintr-un mai mare de silabe este de cele mai
multe ori accentuat, n cu un sufix dintr-un
mai mic de silabe. Astfel, sufixe1e formate din trei silabe sunt totdeauna
accentuate. Sufixele monosilabice sunt de cele mai multe ori
neaccentuate.
Atunci cnd forme duble de accentuare, limba
n general, forma n care accentul este mai apropiat de finala cuvntului.
23
Astfel, se va accentua: bolnav, caracter, fenomen,
ianuarie, regiz6r, sect6r, b6lnav, caracter,
fen6men, ianuarie, regizor, sector,
Se va accentua (nu
n morfologie, accentul are uneori rolul de a formele
gramaticale: - cnti. La prezentul indicativ, conjugarea a III-a
de conjugarea a II-a prin modul de accentuare: mergem -
De aceea trebuie accentuarea care duce la confuzia dintre
cele deci se va rosti:
(nu
n aceste cazuri trebuie ca
la persoanele 1 a II-a plural ale indicativului conjunctivului
prezent, precum la persoana a II-a plural a imperativului, la conjugarea
a II-a accentul pe sufixul (-e-) , iar la conjugarea a III-a pe

Morfologia numelui nu pune, n general, probleme din punctul de
vedere al deoarece accentul la marea majoritate a
cuvintelor, invariabil n cursul flexiunii (farmacie, farmaciei, farma-
ciilor).
n scris, accentul cuvintelor nu se de Notarea
accentului, sub fonna accentului C), este n n care
se simte nevoia de evitare a confuziei ntre cuvinte, fonne sau variante
omografe ca modele - m6dele, ncuie --- ncuie, intim - intim.
III. GRAMATICA PROBLEMELE DE
ORTOGRAFIE DE ORTOEPIE
SUBSTANTIVUL ADJECTIVUL
94. Unele substantive au mai multe fonne de plural; fonne literare
sunt:
masculine: (parte a corpului) - umeri (nu umere);
24
feminine:
reguli, (nu coaIe, pagine, regule, republice);
(nu
balama-balamale (nu
neu tre: ehi bri t - ehi bri turi (nu ehi bri te), pru -praie (nu pruri,
nici Zero radio au pluralul zerouri, radiouri (nu zeruri, radiuri;
vezi Indexul de cuvinte).
La unele substantive se literare cte fonne de plural;
de exemplu: (feminine) poieni poiene, rpe rpi, vremuri vremi; (neutre)
chipie chipiuri, tuneluri tunele, ,<;eminarii ,'ieminare.
Substantivele terminate n -aj (vezi 70) fac pluralul n -aje:
masaj-masaje, pasaj-pasaje, peisaj-peisaje, personaj-personaje
(nu masagii, pasagii, peisagii, personagiJ).
95. "n unele grai uri d - j , de d - z
din limba ea trebuie Se va se va scrie: brad
-brazi (nu brajl) , crud-cruzi (nu Crujl).
96. z - j din cuvintele mai vechi (breaz - brejI) nu a
cuprins cuvintele noi. n limba se scrie se chinez
- chinezi, francez - francezi, irlandez -irlandezi (nu chineji,franceji,
irlandejl).
97. ntr-o serie de cuvinte mai noi nu se a -
Se va scrie se va - fabrici, - (nu

Trebuie unele rostiri dialectale. Pluralul substantivelor
albie, arie, este albii, arii, aripi, (nu etc.).
98. Adjectivul masculin nou are pluralul noi (nu noUl), femininul
are pluralul noi (nu
99. Pluralul substantivelor adjectivelor masculine terminate n
x (cs) se scrie se cu fix - ortodox - (nu
fixi,ortodoxl).
100. Substantivele feminine terminate la nominativ singular n -ee
(coree, dispnee, logoree) -e care nu se folosesc la
plural fac genitivul n -ee, articulat -eei, respectiv -e, articulat -ei: (unei)
coree, coreei, (unei) dispnee, dispneei, (unei) logoree, logoreei; (unei)
(unei)
10 1. o accentuat - oa, care substantivele
adjectivele masculine de formele feminine, nu apare n unele cuvinte
25
mai noi. Deci se scrie se baroc - (nu ,
echivoc - (nu pedagog - (nu
.
ARTICOLUL
102. Substantivele masculine a d'ITor de plural
se n -ii (de exemplu COpil) se scriu la forma a
pluralului cu iii (trei 1): cafegiu - cafegii -cafegiii, copil - copii -
copiii, fiu - fii - fiii,geamgiu -geamgii - geamgiii.
se n scrierea adjectivelor masculine tenninate n -iu: mijlociu
- mijlocii -mijlociii, - -
103. Forma de genitiv-dativ articulat a substantivelor
adjectivelor feminine de tipul scnteie, marese
articolul i la forma de gertitiv-dativ nearticulat:
unei case - casei (nu casii) , unei gramatici -
gramaticii (nu unei (nu
scnteie, unei scntei - scnteii (nu scnteie1) , valurile albastrei
- valurile albastre, unei mari a globului - marii a
globului.
104. Fac substantivele adjectivele terminate n -ie n
hiat: vie, unei vii - viei, regiune pustie, unei regiuni pustii - pustiei
regiuni (nu viii,pustii1).
Substantivul piele (pielea omului) are forma pielii (nu
piei1) , genitiv-dativullui nearticulat este unei piei.
NUMERALUL
105. Deoarece numeralele ordinale sunt formate cu ajutorul
numeralelor cardinale precedate de articolul proc1itic al, a, se scrie se
clasa a doua,partea a treia (nu clasa doua,partea treia).
106. Numeralul nti nu este format, ca celelalte numerale
ordinale, cu ajutorul articolului proc1itic al, a; el se ca un
adjectiv cu o clasa nti, ntia rndul nti,
ntiul rnd; deci nu clasa ntia sau clasa a ntia.
26
PRONUMELE
107. n pronumele demonstrativ feminin singular aceea,
se scrie ea, spre deosebire de formele de mascn
1
: l1 plural aceia,
n care se scrie ia.
108. Pronumele de nsumi se potrivit cu
persoana, cu genul cu cuvntplui pe care l
pers. 1 singular: eu, mie, pe mine nsumi (cnd vorbitorul este de sex
masculin) sau eu, pe mine mie nsemi (cnd vorbitorul este de
sex feminin);
pers. 1 plural: noi, pe noi (masculin) sau nsene
(feminin);
pers. a II-a singular: tu, pe tine (cnd i se unei
persoane de sex masculin) sau tu, pe tine (cnd i se
unei persoane de sex feminin);
pers. a II-a plural: voi, pe voi (masculin) sau
(feminin);
pers. a III-a singular masculin: el, al lui, lui, pe el
pers. a III-a singular feminin: ea,pe ea al ei, ei
pers. a III -a plural masculin: ei, al lor, lor, pe ei
pers. a IIl-a plural feminin: ele, al lor, lor, pe ele sau nsele.
VERBUL
109. V crbele de conjugarea a IV -a ca acoperi, suferi se scriu se
la indicativ prezent: (eu) (eu) (el, ei) (el,
ei) (nu acoper, sufer, acopere, sufere), iar la conjunctiv prezent:
(el, ci) acopere, (el, ei) sufere.
ilO. Unele verbe intrate recent n se scriu se
0- oa n conjugare: invoc - invoce (nu
invoace) , abrog - abroge (nu abroage). Se scrie
se convoc - convoace; provoc -
provoace.
111. Se cu accentul pe prima batem, facem,
batem, facem, (nu se nici nu
se scrie
27
112. Verbul a scrie, fiind de conjugarea a III-a, se scrie se
la persoana 1 a II-a plural a indicativului conjunctivului
prezent: scriem, scriem, iar la persoana a II-a plural
a imperativului: (nu scrim, de asemenea la infinitiv: a scrie
(nu a sCrJ).
113. FOffilele de indicativ prezent pers. I sg. 1, a II-a, a III-a pl.
ale verbului a fi se scriu: (eu, ei) sunt, (noi) suntem, (voi)
114. Verbele de conjugarea a IV -a terminate la infinitiv n -, ca
posomor, se scriu se la indicativ prezent: (eu, ei)
(nu (tu) (nu (el) (nu
, iar la conjunctiv prezent: (el, ei) (nu

115. Unele verbe ca aprinde, arde, auzi, etc. se scriu se
la persoana 1 sg. a indicativului prezent la persoana a III-a sg.
pl. a conjunctivului prezent: aprind, ard, aud,
cad, etc. (nu aprinz, arz, auz,
caz, etc.).
116. Unele verbe ca spune, se scriu se la
persoana 1 sg. a indicativului prezent la persoana a lII-a sg. pl. a
conjunctivului prezent: spun, (nu
rc'imie; spui, spuie;
117. Unele verbe ca pieri, se scriu se la persoanele 1
a II-a sg. ale indicativului prezent la persoana a III-a sg. pl. a
conjunctivului prezent: pier, pieri, sar, sari, (nu piei,
pieie; sai sau saie).
118. Sunt la fel de corecte formele verbului a vrea ca cele ale
verbului a voi (vezi Indexul de cuvinte).
Sunt neliterare formele: a vroi, eu vroi sau vroiesc, tu am
vroit etc, ca formele de imperfect vroiam, vroiai etc.
119. Verbul a trebui se corect , ca impersonal, cu
forme numai pentru persoana a III-a sg.: ind. prez. trebuie (nu
imperf. trebuia, viit. va trebui, conj. (nu trebuie); cnd
nu este impersonal, ci se cu subiect, are forme pentru pers.
a III-a pI.: acestea mi trebuiau vor trebui),
acestea trebuit.
28
120. Imperfectul verbelor de con jugarea a II-a, a III -a a IV -a (n
-i), cu celor cu n -i , v. 121, se scrie se
duceam, duceai; primeam, primeai, iar al verbelor de
conjugarea a IV -a n -, la fel cu al verbelor de conjugarea 1:
etc. (nu etc.).
121. Imperfectul verbelor a se n -i se scrie
se cu i: scriam, suiam etc.
122. Imperfectul verbelor a da, a sta SI;; scrie se dlideam,
(nu dedeam, dedeai; steteam, steteal).
123. Verbele de conjugarea a IV-a tenninate n -i se scriu se
la persoana 1 a perfectului simplu (eu) venii, iar la
persoana a III-a (el) veni.
124. Conjunctivul prezent al verbului a avea se scrie se
la persoana a III-a singular plural (nu aibe).
125. Auxiliarul persoanei 1 singular al modului optativ
se scrie (nu eu citi.
126. Imperativul negativ al verbelor a duce , a face, a zice se scrie
se nu duce , nu face, nu zice (nu: nu du, nu nu Zl), dar
imperativul pozitiv: du, zi.
127. Imperativul negativ al verbului a fi se scrie cu un singur i: nu
fi imperativul pozitiv se scrie cu doi i: fii atent.
128. Se scrie se la infinitiv: a a a
a prevedea (nu a cade, a pare, a place, a prevede), iar la viitor
va ar etc. (nu va cade, ar cade etc.).
129. Fonnele tuturor verbelor de conjugarca a IV-a terminate la
infinitiv n se scriu:
- fie cu litera , sunetul respectiv apare la finala cuvntului,
deci la infinitiv prezent: a la viitor: voi(vei, va, vom, vor)
la prezent: ar, am, ar) la
imperativ negativ, persoana a II-a singular: nu la perfect
simplu, persoana a III-a singular: (el, ea)
- fie cu litera , sunetul respectiv apare n interiorul
cuvntului, deci la indicativ prezent , persoanele 1 a II-a plural: (noi)
(voi) la perfect compus: am(ai, a, am,
la perfect simplu - cu persoanei a III-a singular - : (eu)
(tu) (noi) (voi) (ei, ele) la mai
mult ca perfect: (eu) (tu) (el, ea) (noi)
(voi) (ei , ele) la viitor anterior: voi
29
fi (vei fi , va fi , vom fi , fi , vor fi) la conjunctiv prezent,
persoanele 1 a II-a plural: (noi) (voi) la
conjunctiv perfect: (eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele) fi la
perfect: fi (ai fi , ar fi, am fi, fi , ar fi) la
imperativ persoana a II-a plural: (nu) 1, la infinitiv perfect: a fi
la gerunziu: la participiu:
la supin: de
130. Se scrie, de asemenea, cu gerunziul format cu sufixul -nd:
cntnd, avnd, cobornd etc.

131. Se scrie se de, pe, din, prin, dintre, printre,
(nu dn, pn, pin, dntre, pntre, pin tre , dupe,
vezi 13, 20, 92).
IV. FORMAREA CUVINTELOR
PROBLEMELE DE ORTOGRAFIE DE
ORTOEPIE
SUFIXE PREFIXE
132. Sufixele -erie. Trebuie se ntre aceste
sufixe, cel dinti fiind legat de sufixul -ar: bere - berar - (nu
bererie), iar legat de sufixul-ersau independent:frizer-frizerie,
loterie (nu
133. -ean, Sufixele -ean (fem.
se scriu se cu ea consoane, chiar
clujean (nu clujan), ca
muscelean; (nu (nu
(vezi 42).
vocale, sufixele -ean, se scriu se -ian,
buzoian (nu buzoean), (nu (vezi 53).
30
134. Sunetul se n derivatele de la cuvintele
a se cu (nu (vezi
6).
Se scrie se (nu
dat fiind aceste cuvinte s-au fonnat modelul
derivatelor de la verbele de conjugarea 1:
135. Pentru scrierea cu sau cu
se va avea n vedere criteriul istoric
Se va scrie se va explozie,
iluzie, dar pasiune.
Nu sunt recomandate fonnele:
Numai cnd motive semantice au cele tipuri
de cuvinte se vor folosi scrierea att cu ct cu
divizie (unitate diviziune
(de mncare) (de
teren),
Se ( 2 si1.), (3 si1.), nu ( 1 sil.),
ne (2 sil.).
136. ex-. Prefixul ex- cu sensul "fost" este singurul prefix ale
derivate se scriu totdeauna cu ntre prefix cuvntul de
ex-director, ex-ministru.
137. ne-, re-o Derivatele cu prefixele ne-, re- urmate de o
care ncepe cu - se scriu cu cnd vocala este ne-nfricat
de nenfricat), re-ntoarce de rentoarce).
138. n-o prefixului n- impune scrierea cu nn cnd se
la cuvinte care ncep cu n: nnoda (derivat de la nod), nnoi
(derivat de la nou), nnora (derivat de la nor).
Cnd derivate de la cuvinte care ncep cu b sau p, n-
devine m- prin asimilare: mboldi (de la bold), (de la parte).
Se scrie nalt, nainte, napoi (nu nnalt, nnainte, nnapOl), aceste
cuvinte fiind compuse din n + alt, n + ainte, n + apoi.
Se scriu se cu un singur n cuvintele n care nu se simte
cuvntului primitiv cu n: neca, nota.
139. n- in- (i-). Se scrie se ncasa (nu incasa), dat
fiind acest cuvnt s-a fonnat n limba cu ajutorul prefixului
n-o Se scrie se incarna, intitula, nu ncarna, ntitula, pentru
sunt cuvinte mprumutate.
31
Notii. Se scrie imbold (nu mbold), deoarece avem a face cu un cuvnt
format modelul lui implIl."i.
n unele cuvinte recente se se scrie prefixul n-: nlllminat
(sau inlllminat) . Potrivit Cll rostirea acest cuvnt trebuie scris iluminat.
140. ntre-o Se scrie se ntreprindere (nu intreprindere).
141. con- cO-. Prefixul con- apare n
cu schimbarea lui n n 111 prin asimilare, n compatriot, Se
scrie se corupt (nu conrupt); din
cauze fonetice con- a devenit co-, prefix existent n derivate de la
cuvintele cu coexista, coopera.
142. des-o Prefixul des- a devenit dez- n derivatele de la cuvintele
cu b, d, g, v, 111 , n, l, r sau cu (vezi 81). Se scrie
se deci: descoase, desface , deshi:lma, des troieni , dar:
dezdoi , dezgoli, dezveJi , deznoda, dezlega,
dezaproba, dezechiJibra , dezuni .
Nota 1. n derivatele de la cuvintele cu s, prefixul des- s-a
redus la de-: des1ira. desiircina, dejuga. Se scrie se dezice, dar
de,"izifpezi, desziivor.
Nota 2. Se scrie se deschide. nu
143. dis-o Se scrie se (nu distructiv (nu
destructiv) , paralel cu distruge.
144. Prefixul a devenit n derivatele de la cuvintele
cu b, d, g,j, n (vezi 83). Se scrie se deci:
dar

145. trans-. Prefixul trans- neschimbat, indiferent de
sunetul al cuvintelor la care se transatlantic,
transborda, transfigura (vei 82).
Notii. n tranzitiv, cuvinte neanalizabile, s-a produs transformarea
lui sn z, naintea vocalei.
prefixului trans- la cuvinte care ncep cu s impune
scrierea cu ssn derivate ca transsaharian, transsiberian,
(dar nu n transcrie) (vezi 89).
146. ante- anti-. Trebuie se ntre aceste
prefixe, dintre care cel dinti e legat de ideea de "nainte", iar de
Se va scrie se va deci: antediluvian,
antepenultim, dar an tipoe tic , antisocial, antitific.
32
Se scrie se potrivit cu forma acestui
cuvnt n limba de unde a fost mprumutat.
147. Formele negative ale participiului gerunziului care au
adverbul mai intercalat ntre prefix verb se scriu ntr-un cuvnt:
nemaiauzit, nemaipomenit, nemaiavnd,
148. Derivatele de la cuvintele compuse din abrevieri literale se
scriu cu nainea sufixului: 1. T.B.-ist.
SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE
149. Se scriu
a. compuse: de la , de de peste, de de prin,
de pe, de de sub; pe la, pe pe sub; de pe la, de pe etc.
b. din cauza, de, de cu, din susul
etc.
c. ca cum, pentru ca cu toate
din pentru de cnd, de pe cnd, unde, pe unde,
ori de cte ori, cum etc.
d. adverbiale: cu anevoie, dejur mprejur, una alta,
pe de o parte, pe de parte, pe ici pe colo, de de etc.
e. Numele proprii de compuse dintr-un substantiv urmat
de un adjectiv, de alt substantiv n genitiv, de un substantiv sau adverb
cu Baia Mare; Gura Humomlui; BoJintinul din Deal,
de Sus etc.
150. Se scriu cu de unire):
a. Substantivele comune compuse din substantive n nomi-
nativ: cine-lup,

b. Substantivele comune compuse dintr-un substantiv un adjectiv
care sau substantivul:
argint-viu etc.; dintr-un substantiv n nominativ un substantiv n
genitiv: floarea-soarelui, gura-leului etc.; din substantive legate
prin drum-de-fier etc., atunci cnd
componente individualitatea
drumul-de-fieretc.).
33
c. Numele proprii de compuse din substanthre n
nominativ: etc.
d. Substantivele compuse din verb + substantiv sau din substantiv +
verb: trie-bru,
Lemne etc.
e. Adjectivele compuse din adjective ntregi, cu sau
de literar-muzical, din
adjective-nume de culori sau dintr-un adjectiv-nume de culoare unul
care galben-deschis,
etc.; dintr-un adverb un adjectiv: sus-numit etc.;
dintr-un substantiv un adjectiv: nord-american, sud-american,
vest-german etc.; din adjective-nume de popoare sau numai dintr-o
un adjectiv de acest fel: englez-francez, etc.
Adjectivele dacoromn, i.'itroromn, macedoromn, meglenoromn
se scriu intr-un cuvnt.
f. de-a din ca: de-a berbeleacul, de-a
binelea, de-a de-a de-a dreapta, de-a dreptul, de-a
dura, de-a gata, de-a latul, (cu) de-a sila, de-a pururi din numele de
jocuri: de-a puia-gaia, de-a uliul porumbeii etc.
Se scrie (cu) fiind ca format
din
g. adverbiale formate din adjectivul demonstrativ
cu sensul "imediat + substantiv:
etc.
h. advcrbiale formate din un
substantiv: etc.
151. Se scriu ntr-un cuvnt categorii de cuvinte:
a) Pronumele, adjectivele adverbele formate cu ori-,
oare-, fie-: oricine, orice, oricare, oricnd, oricum, orict, oriunde etc.;
oarecine, oarece, oarecare, oarecnd, oarecum, oarect, oare unde etc.;
fiecare, fiecine, fiece etc., ca
etc.; etc.; etc.
Se scrie ori de cte ori, ori cu cine, ori de unde.
b. adverbele compuse n care fuziunea
componente e de mult nspre, dinspre, despre,
mpotriva, mprejurul, etc.; ntruct, etc.;
34
dincolo, astfel, deasupra,
dedesubt, dinainte, dinapoi, dincoace, ncoace, ncolo, ncotro,
pretutindeni, demult (n de demult, mai
demult), totdeauna,
uneori, alteori spre deosebire de alte ori "alte
adeseori, deseori, arareori, rareori, spre
deosebire de "n mprejurare"), devreme,
nadins, dinadins etc.
c. Substantivele compuse n care componente mai
individualitatea audiovizual,
Cmpulung, untdelemn (gen.-dat. art.
Cmpulungului, untdelemnulU1) etc.
d. Adjectivele compuse terminologiei tehnice, formate
dintr-unul sau mai multe care nu independent n vorbire
unul care independent: balneoclimateric, electromecanic,
electromagnetic, electrotehnic, gastrointestinal, otorinolaringologie etc.
v. SCRIEREA CU LITERE MAJUSCULE
152. Se scrie cu primul cuvnt al text;
de asemenea, se scrie cu primul cuvnt semnele
de care unei
a) punct: iar ncet. Frigul o cu
lumina. SADOVEANU, D. . 238;
b) semnul Ce La cu cioburi de
nu putea merge. Unde se la
... CARAGIALE, 0.1 133;
c) semnul Patria Nu mai pot sta un
moment! ... Plec!!! CARAGIALE, O. VII 114;
d) puncte:
35
- cnd ncepe vorbirea DI.Goe este foarte impacient cu
ton de zice ncruntat: - Mam-mare, de ce nu mai vine?
CARAGIALE, O.I267;
- cnd ncepe un citat: Deschise cartea citi: "Omul cu nevoile lui
n centrul noastre";
e) punctele de suspensie: Aici nu-i nevoie de baba ...
Noroc deie Dumnezeu! SADOVEANU, 0.1 49.
Nota 1. semnul semnul punctele de
suspensie puncte , cnd acestea nu
primul cuvnt se scrie cu
Nota 2. Se scrie de obicei cu primul cuvnt al
vers, indiferent de
153. Se scriu cu numele de persoane,
pseudonimele poreclele.
Articolul particulele numelor proprii se scriu de obicei cu
bei, de, der, el, la, von etc.: cnd acestea sunt incluse n nume ,
se scriu cu La Fon ta ine, Mac Donald, o 'Hara, Van Dyck. De
numele de se reproduc cum sunt scrise de lor (vezi
* 168).
La numele numele individual de format din silabe
se transcrie ntr-un singur cuvnt: Li Daibo, Guo Momo. Numele de persoane
coreene, vietnameze, birmane indoneziene se scriu cu la
toate particulele componente: A ung Con, Kode Hmeng, UNu Ko Tun , UNu
Mung.
154. Numele de personaje literare , cnd se folosesc pentru a
denumi tipurile se scriu cu
donjuan, gobseck, harpagon etc. n sunt numele de
mitice, cnd se folosesc ca nume comune: elfi, iele, nimie, rusaJce, satiri,
troii etc. De asemenea, se scriu cu numele unor obiecte,
etc. care au fost denumite cu numele inventatorului sau
al creatorului lor: ford ohm (unitate de
155. Se scrie cu primul cuvnt al formulelor de
de tipul: Domnia sa, ta etc.
156. Denumirile de stat, politice militare se scriu cu
deputat, domn (domnitor) , general, han, ministru,
prim-ministru, rege, secretar, senator, voievod, etc.
36
Se scriu cu cuvintele de acest tip care n
compunerea unor nume proprii de persoane: Negm-
157. Titlurile oficiale onorifice, numele ordinelor medaliilor
de stat se scriu cu la toate cuvintele care n
compunerea lor (cu cuvintelor Meritul
Ordinul "Mihai Viteazul".
158. Se scriu cu numele proprii mitologice
religioase: Alah, Buda, Cristos, Dumnezeu, Iehova, Jupiter,
Venera, Zeus etc. De asemenea, numele personajelor de
basm: Dioscurii, Parcele,
etc.
159. Se scriu cu numele proprii date animalelor:
Azor, Gri vei , Ursll (cini); Murgll , Zefir (cai); Joicm, (boi).
160. Se scriu cu numele al
Carul-Mare, Marte, Venus etc.
Luna, Soarele se scriu cu cnd sunt
considerate nume proprii de
161. Numele geografice teritorial-administrative se scriu cu
la toate cuvintele componente (n de cuvintele
Capul Bunei Capul Verde, Dardanele, Delta
Marea Marea Egee, Mnecii, Marea
Apuseni, Orientali,
Meridionali , Oceanul de Nord, Pamir,
Numele generice deal, fluviu, lac, munte, ru, vale
etc., cnd nu fac parte din denumire, se scriu cu fluviul
rul Jiu, rul Oltetc.; dar: Balta (lac localitate) , Dealul
Spirei, Capul Rediului (sat).
Denumirile oficiale ale statelor se scriu cu la
fiecare cuvnt (cu celor care n lor:
Regatul Unit aI Marii Britanii al Irlandei de Nord, Republica
Statele Unite ale Americii etc.
Se scriu cu numele punctelor cardinale: e .. ,t, vest, sud,
nord apus, cnd au sensul de toponimice, acestea
se scriu cu
Tu te lauzi ApLJ.mlnainte s-a pus? ..
Ce-i mna pe ei n ce-au voit acel Apus?
EMINESCU, O. 1 147.
37
Abrevierile punctelor cardinale se scriu cu majuscule (vezi 180,e).
162. Denumiril e evenimentelor se scriu cu la
toate cuvintele , cu celor Comuna, Reforma,
Unirea PrincipateJoretc.
Denumirile epocil or istorice geologice care nu au unor
evenimente se scriu cu antichitatea, capitafi. .. mul , evul mediu,
feudalismul, lumea mezozoicul , paleozoicul etc.
163. Se scriu cu toate cuvintele, cu
celor din denumirile (calendaristice,
etc.): Anul Nou,nti Mai sau 1 Mai , Ziua Victoriei, Ziua
a Femeii
164. Denumirile oficiale ale organelor de stat
politice, ale ntreprinderilor,
de se scriu cu la toate cuvintele
care n lor, cu cuvintelor Guvernul
Romniei, Parlamentul Romniei, Marele HuraI Popular, Adunarea
Camera Lorzilor, Cf.! mera Comunelor, Facultatea
de Limba Literatura Romne!, InstitutlIl de Economie
Institutul de "Iorgu Iordan ", Muzeul Literaturii Romne etc.
Nota 1. Abrevierile numelor de se scriu de asemenea cu
R.A. T.B. (Regia de
Nota 2 . Se scriu cu denumirile organelor politice
administrative cnd au valoare de nume comun.
165. Numele de popoare se scriu cu american,
francez, romn, rus etc.
166. Titlurile se scriu cu numai Ia
primul cuvnt: Romnia (ziar).
167. Scrierea cu se poate folosi n scopuri
stilistice, cnd autorul vrea n anumite cuvinte,
persoane, idei etc.
VI. SCRIEREA
LOR PROPRII COMUNE
168. Numele proprii se scriu cu ortografia limbilor
respective, atunci cnd acestea folosesc alfabetul latin: Bordeaux,
38
Munchen, Petofi, Racine, Shakespeare, Yale, WaIl Streel, Quintilianus
etc., se ca n limba din care provin (de exemplu: Rasin,
Cvintilianus etc.).
Nota J. numele de persoane se redau cum sunt scrise de
lor: Com;tantin V. Alecsandri, Cezar Bolliac, George
B.P. Hasdeu , C. Mille, Anton Pann, V. Prvun, A. Russo, C. Negruzzi ,
G. Toprceunu.
Nota 2. Unele nume proprii care au intrat de mai vreme n
cultura se scriu cu grafia Londra, Moscova, Praga,
Viena etc. (nu Londor., Mo,..;kva, Praha, Warszawa, Wien etc.). Se admite
scrierea acestor nume cu grafia numai n de specialitate (n
bibliografice, n studiile de etc.).
Nota 3. Numele proprii din statele care alte caractere de
scriere dect cele latine chirilice se redau n transcrierea a statului
respectiv: Bangkok, Beijing, Marrakech , Okinawa,
169. Cuvintele se scriu potrivit cu vechimea lor n
cele vechi cu o mai se reproduc fonetic: fotbal,
lider, miting; cele mai noi de mai se scriu se
ca n limba de origine: cow-boy de vite n S.U.A.",
Joes
SCRIEREA NUMELOR PROPRII
VECHI
170. Toate numele vechi care nu au intrat ntr-o
n uzul1iterar se scriu ca n limbile respective (cu rezerva
alfabetului grec): Quirinius, Pyrrha.
Nota J. Numele care apar n texte vor fi folosite deci n
forma lor Longus; numele care apar n texte vor
grafia din textullatinesc: Phaedimus.
Nota 2. Numele de vor fi folosite n fonna lor
ori de cte ori ele sunt n ntregime (praenomen - nomen - cognomen -
agnomen sau numai dintre ele); Cezar, dar C. Iuliu,') Caesar; Ovidiu, dar
39
P. Ovidius Nasa; Liviu, dar Titus LiviLls; dar Jmp. Cae.(j. C. Aurelius
Valeriu.(j Diocletianu.(j Augustus.
171. Alfabetul grec se va translitera n felul
A, a a
B,
p
b
r , y g, dar n nainte de
6., o d
E, E e
Z, ( z
H, 1) e
e, 8 th
I , i
K, K c, dar ch nainte de e, i: Chere, Diche, Niche
A, f..
]
M,

fi
N, v n
- ,
x
O, o o
n, TI p
P, p r
L, as s
T, T
i , u y
<1>, <j) ph
X,
X
ch
(j; ps
O, w o
'(spiritul aspru) se transcrie h; p se transcrie rh-, iar pp sau pp se
transciu rrh-.
Spiritul lin' , iota din diftongii improprii accentele nu se transcriu.
172. Numele vechi consacrate n uzul literar au
fost incluse n Index (p. 267).
Nota 1. Un foarte redus de nume apar numai pentru a se evita
sau grafii eronate (Zeus monosilab; Jupiter, nu Jupiteretc.).
40
Nota 2. n versuri, pentru ritm sau pot fi folosite, pe formele din
Index, alte forme, originare sau consacrate n uzul literar (Ahile Ahil,
Hecuba Hecabe, Joeetc.) .
173. Indexul de cuvinte nu cuprinde categorii de
nume:
- nume de popoare: les trigoni , peligni etc.;
- numele grupurilor de mitice: egipani, hama-
driade, satin, silvani; Eumenidele, Graiele, Harpiile, Heliadele, Moirele,
Sirenele etc.
- patronimicele: A1cmeonizi, HeracJid, -izi, Lagizi, Aleuazi, Atrizii
= Agamemnon Menelau, A1cidul = Hercule etc.;
- numele triburilor atice: Acamantid, Hipotoontid etc.;
- numele care n denumiri lor geografice, reale
sau mitice: Cmpiile Elisee, Cmpiile Flegree, Insulele Farmacuse,
Lacul Meotic, Marea Stncile Cianee etc.;
- numele de Bacanale, Tesmoforii, Panatenee etc.
Categoriile de nume de mai sus se scrierii chiar
sunt derivate ale unui nume n Index.
Titlurile operelor mai cunoscute pot fi adaptate prin analogie
(Eolicele, Focaida etc.).
174. Procedeele uzuale de adaptare sunt

- simplificarea geminatelor: Calliope > Caliope a aspiratelor:
Marathon > Maraton, Paphos > Pafos , la fel Rhodos> Rodos; veI ara
din nu poate fi la fel n toate
Archilochos> Arhiloh, Charon > Caron, Chersonesos> Chersones;
- monoftongarea diftongilor n i e: Aisopos> Esop (ai
cnd e redat n de exemplu Aiax), Cheiron> Chiron,
Eileithyia > Ilitia, Oidipus > Edip, Praeneste > Preneste;
- nlocuirea lui u (y) cu i: Scylla> Scila.
Trebuie n hiat a diftongilor eu (Zeus monosilab)
au (August disilab; Epidaur, Minotaur, Plaut).
Grupul ea este diftong numai n eea, altfel se n
hiat: Enea.
n cuvintele i se ntotdeauna i, nu j :
Seian, nu Sejan.
41
175. Numele feminine terminate n -a -e se
ca n Minerva, Minervei; Niobe, Niobei (ca Zoe,
ZOC1). Pentru celelalte se formarea genitiv-dativului de la
tema cazurilor oblice: Artemis, Artemidei; Ceres, Cererei; Demeter,
Demetrei; Dido, Didonei; Habrotonon , Habrotonei; PaJJas, PalJadei;
PhiJocomasium, PhiJocomasici; Venus, Venerei.
substantive masculine sau neutre, n special nume geografice, care,
la nominativ forma la genitiv-dativ pot avea flexiunea
ca n limba Asopos, AsopuJui; Eurus, EuruJui; Latium,
etc.; c peri fraza: din Latium, adierile vntului
Eurus etc. De altfel , perifraza e singura la numele
feminine n -o la unele n -is: poetei Safo, nimfei CaJislo, frumoasei
CaJipso, parcei Lachesis, Nemesis etc.
TRANSCRIEREA NUMELOR A CUVINTELOR
DIN LIMBILE CARE FOLOSESC
ALFABETUL CHIRILIC
A. LIMBA
176. Normele de transcriere a numelor cuvintelor din limba
n limba au n vedere mai cu criteriul grafic. Astfel,
indiferent de rostirea lui o, el se transcrie o: J10MOHOCOB - Lomonosov,
BOPOllHH - Borodin, nOTOJIOK - poloJok, xop0n:r.o -
literele e 3 se redau prin e: EBpona - Evropa, tPellop - Fedor,
no Ma - poema. Potrivit cu ortografia g se prin ia la
nceput de cuvnt prin ea RJITa - Ialta,
KpaCHOgpCK - Krasnoiarsk, g3l>IK - iazk, KOJIg - KoJea, BOJIOllg
- VoJodea, MgCO - measo.
n texte bibliografice, studii de se admite
folosirea sistemului de a alfabetului chirilic.
42
TABLOU DE
Litera Corespondentul Exemple de transcrire
romnesc
Aa a AJIeKCaHltp - Aleksandr;
a30YKa - azbuka
B o b BaKY - Baku; oYMara - bumaga
B B v Bl>IOOpr - Vborg; BepHo - vemo
r r g nainte de a, o, KaJIyra - Kaluga; HOBrOpOlt
u nainte de - Novgorod; rpoM - grom
consoane
gh nainte de e, i repaCHMoB - Gherasimov;
mraHT - ghigant
LIlt
d LIOOPOJIJOOOB - Dobroliubov;
ltaJIeKO - daleko
E e e Erop - Egor; MeJIeXOB -
Melehov; eCTeCTBO - estestvo
E e io
IIeTp <IIeTp) - Piotr; CaMOJIeT
- samoliot; 4leltOpOB - Fiodorov;
IIIHlIIMapeB -
)K>K
)KltaHOB - Jdanov;
rpa>KltaHHH - grajdanin
3 3 Z Ka3aHb - Kazan; 3aBOlt - zavod
l1H l1BaHoBo - Ivanovo;
THMHpR3eB - Timireazev
MR MY3eR - muzei; MY>KCKOR - mujskoi
l1M HH ii
KJIHMaTHqeCKHH - klimaticeskii;
paOOqHH - rabocii
43
la numele proprii qepH:bIlll eBCKHH -
-HH
se transcrie i
K k k, cu unor KHPOB - Kirov;
JIJI
MM
H H
00
II II
P P
C C
T T
Yy
x X
cuvinte n care, - KOMCOMOJI
uzului , - Comsomol
s-a fixat transcri-
crierea lui k prin c
m
n
o
p
r
s
u
f
h
JIOMOHOCOB - Lomonosov;
JIeCOBOllCTBO - lesovodstvo
MaKapeHKO - Makarenko;
IIpOOJIeMa - problema
HeKpaCOB - Nekrasov; HaYKa - nauka
OHera - Onega; -
IIOJIeBOH - Polevoi;
II.RTHJIeTKa - peatiletka
POCTOB - Rostov; pOllHHa - rodina
CMOJJeHCK - Smolensk;
CeMHJIeTKa - semiletka
TOJICTOH - Tolstoi;
TOJIKOBaHHe - tolkovanie
-
YQHTeJICTBO - ucitelstvo
tPalleeB - Fadeev;
CPH3KYJIhTypa - fizkultura
qexoB - Cehov; xapaKTep - harakter
-
-
44
tI tI
IIIlU
b b
hl bI
c nainte de e, i
ce nainte de a
ci nainte de 0, U,
consoane
la de
cuvnt

nainte de e, i
nainte de a
nainte de 0, U
la de
cuvnt
nu se transcrie

tIeTBepTHHOB -
tIHtIHKOB - - cislo
tIarraeB - rOHtIapOB
- Goncearov; tIac - ceas
IIetIopa - Peciora; llyoaKoB -
tIKaJIOB - llOtIKa -
rrOtITa - pocita; ytITHBO -:--
ytIpe)l{lleHHe - ucircjdenie; BpatI - vraci
III OJIOXOB - lIIHHeJI -
ID;ellpHH - -
-
-
YKa - -
OTbe3ll - otezd
BbIBaJIOB - lIaBbIlloB - Davdov;
CaJITbIKOB - ObICTPO - bstro
b b i (nu se AltJaHacbeB -
3 3
1010
dect naintea lui TypreHbeB - TpeTbR - tretiia;
e R tI) petIb - reci
e
iu
a3pOrrJIaH - 3rroxa -
3TOT - etot; rr03Ma - poema
IOpa - tIeJIlOCKHH -
clOlla - siuda
}I R ia }IKOBJIeB - 30R -
eJIerHR - eleghiia
ea tIeJIROHHCK -
BaHR - Vanea; MRCO - measo
45
B. LIMBA
177. Transcrierea numelor proprii comune din limba
regulile stabilite pentru limba cu

r r nainte de b
K K nainte de b
rn.m.
b consoa-
nele r, K, C
urmat de O
b 'b

gh
ch


Exemple
rbOJI - ghiol; rbOH - ghion
KbopaB - chiorav
m. a - m.ypeu.. -
npom.aBaHe -
rbOJI - ghiol; CbOMra - siomga;
KbopaB - chiorav
JI'b pT - ll'b}Kl[ - M'b}K
- 'br'bJI -
VII. CUVINTELOR N
SILABE
178. Cnd un cuvnt nu se ntr-un rnd, se vor trece n
rndul numai silabe ntregi. n silabe a cuvintelor se
face astfel:
a) vocala e de o aceasta trece la silaba
le-ge,
b) dintre vocale succesive (n hiat) , prima silabei
dinainte, a doua celei ce-re-a-Ie, lu-a; i u semivocale, ntre
vocale, trec la silaba ba-ia,
c) vocala e de sau mai multe consoane, prima
silabei dinainte, - sau celelalte - silabei
se vor vedea mai jos): ac-tiv, mul-te, os-
cior; as-pru, con-tra; mon-stru;
46
d) cnd prima este b, c, d, f , g, h, p, l , v, iar a doua este 1
sau r, consoanele trec la silaba a-bre-vi-a. a-cru,
co-dru, a-fla, a-gro-nom, su-plu, a-tlet, li-lru, de-vre-me;
e) gmpuri1c ct, pt, precedate de consoane se despart: onc-m-
os, punc-taj, sompt-tu-os;
f) cuvntul se desparte n
g) la cuvintele compuse la cele derivate cu prefixe , precum la
unele derivate cu sufixe (derivate de la teme terminate n grupuri
consonantice cu sufixe care ncep cu o n silabe
se face , de seama de componente, atunci
cnd cuvntul e analizabil: de-spre (nu des-pre), drept-unghi (nu drep-
tunghi), in-egal (nu i-negal), ne-stabil (nu nes-tabi/) , sub-linia (nu su-
blinia) , vrst-nic (nu vr-stnic).
VIII. ABREVIERILE
179. Pentru o ct mai folosire a scrisului ca mijloc de
comunicare, nu se vor folosi de cuvinte care pot face lectura
Nu se va scrie f. n loc de foarte,p. sau pt. n loc de pentru, as. n
loc de asupra.
180. Se stabilesc categorii de abrevieri:
a) simbolurile n chimie, Hg = mercur, Mg =
magneziu, O = oxigen, 1 = lungime, n = ntreg;
b) m = metru, kg = kilogram, km = kilometru, A = amper,
V = voIt;
c) prenumele de persoane: 1. L . Caragiale = Ion Luca Caragiale;
d) bibliografice: arI. = articol, cap. = capitol, ci = confer
o
i sau f = folio, ib. sau ibid. = ibidem, ido = idem, lucr. cit. =
lucrarea op. cit. = opera sau pag. = = passim
"n diverse locuri", r. = rnd, r (la cifrei) sau fJ = recto, urm. =
V. = vezi, v (la cifrei) sau yO = verso, voI. = volum;
e) numele punctelor cardinale: N = nord, S = sud, V = vest, E = est;
47
f) N.B. = nota bene prin care se atrage n mod deosebit
P.S. = post-scriptum prin care se
semnarea unei scrisori un adaos);
g) titlurile academice: acad. = academician , arh. = arhitect, dr. =
doctor, ing. = inginer, praf. = profesor;
h) gradele militare: It. = locotenent, serg. = sergent;
i) formulele de adresare: d-ta = dumneata, dv. , dvs. sau =
dumnea voas
j) alte abrevieri: a.c. = anul curent, cea = crca .. aproximativ", d.a. =
d.e. sau de ex. = de exemplu, e.n. = al erei noastre (anul
sau secolul erei noastre) , etc. = etcaetera celelalle", .a. = nainte de
.e.n. = nainte de era nr. = obs. = etc.
PUNCTUATIA
,
INTRODUCERE
n vorbire se stabilesc raporturi logice ntre cuvinte, grupuri sintac-
tice care aparte din punctul de vedere al
Pentru a exprima aceste raporturi , vorbirea
n de procedeele gramaticale, pauzele,
ntreruperea
Exprimarea n scris unor mijloace grafice cu
ajutorul fi redate aceste din procedee. Astfel se
crearea - LIn sistem de semne care au
rolul de a marca n scris pauzele, ntreruperea cursului vorbirii.
Semnele de au caracter pentru forma lor
nu e de natura exprimat. De altfel , cteva
dintre ele puteau fi folosite unul n locul altuia. ncetul cu ncetul s-a
ajuns la generalizarea unui anumit semn de
pentru o prin folosirea semnelor de
cu valori bine precizate, a devenit pentru
cei care vor exprime clar gndurile n scris. se
o oarecare de n folosirea lor, aceasta se
faptului uneori , procedeele gramaticale sunt suficiente pentru a
exprima raporturile dintre de ale vorbirii. n general
folosirea sau omiterea semnelor de duce la confuzii
la denaturarea
Necesitatea de a exprima ct mai clar ideile n scris, pentru ca ele
fie mai deplin (!. racut n ultima vreme interesul
pentru stabilirea normelor de folosire a semnelor de
49
tuturor n care se impune folosirea unui
anumit semn de duce la stabilirea unor reguli de
de elaborarea se capitolul de
Uneori semnele de pot fi pentru a scoate n
relief anumite valori stilistice. n asemenea cazuri nu se pot da reguli,
folosirea semnelor de la aprecierea celui care scrie.
Este obligatoriu ca semnele de cu
nu regulilor bazate pe gramaticale.
*
Semnele de au fost folosite, Ia nceput, pentru a marca
limita dintre cuvinte. Le ntlnim, cu valoare, n documente
epigrafice foarte vechi. Pe tablele eugubine
I
, n partea cu caractere
etrusce, fiecare cuvnt este urmat de puncte (:); n partea cu
caractere latine, cuvintele sunt prin punct (.).
Forma semnelor de a variat foarte mult de-a lungul
timpului. ntr-o din Atena (450 Le.n.), cuvintele sunt separate
prin cte trei sau patru puncte. Aceste puncte sunt n linie
(.), n triunghi ( ... ), n careu (: :) sau n romb (.- .). n alte
n locul punctelor apar diverse figuri arbitrare:
romburi , ramuri, inimi, cruci. sigle (litere care o
prescurtare) apare adesea un romb sau un x.
n latine, cel mai frecvent semn de este
punctul rotund (.). Cel mai vechi este punctul de (.).
Alte semne de care apar sunt: ' (n ngrijite), / (mai
rar), desene n de (ncepnd din epoca lui August
ntr-o destul de n mod semne de
o cu totul ca, spre exemplu, o n felul acesta,
semnele de au ajuns fie un mijloc de de aceea
se puneau uneori fiecare
Cel mai folosit semn de a fost punctul alb (o) sau negru
(.), care putea fi ca semn de abreviere, unui
prenume sau un cuvnt prescurtat prin una ori mai multe litere.
lTable de bronz,datnd aproximativ din secolul al VII-lea .e.n., n localitatea
Eugubio din Italia.
50
n general, toate aceste semne de indiferent de
aveau rolul de a ntre ele cuvintele (ntregi sau prescurtate). Spre
deosebire de celelalte, punctul, cum am mai sus, era
ca semn de abreviere.
Aristofan din (secolul al II-lea .e.n.) este primul care a folosit
semnele de pentru a delimita de punctul
perfect (.), punctului nostru, subpunctul (.), marcnd
suspensia unei fraze neterminate, punctul mediu (.) ,
virgulei noastre.
Sistemul lui Aristofan din a avut o dar nu
s-a generalizat. a nceput se n lui a fost
n nu o foloseau.
Primele manuscrise care au semne de
aproximativ din secolul al VIII-lea e.n. Semnele de au
continuat fie variate, att ca ct ca
Abia o cu descoperirea tiparului s-a
cu semnele pe care le folosim azi: punctul, virgula, punctul virgula,
semnul semnul Aceste semne s-au generalizat n
scrierea tuturor limbilor, cu cteva De n texte scrise n
limba veche se folosesc, ntre altele,
semne: punctul superior('), care are valoare de punct sau de
puncte; punctul virgula, care corespunde semnului din
sistemul nostru.
*
Ca n alte scrieri, ceI dintru semn de folosit n scrisul
romnesc este punctul. El apare n cele mai vechi texte scrise Ia noi cu
chirilice, att n limba, ct n
La nceput, punctul nu marca numai de ci separa
din interiorul unei fraze, uneori chiar grupuri de cuvinte
cuvinte izolate. Virgula apare sporadic, cu pe care o are
din secolul al XVI-lea, confundndu-se uneori cu punctul.
Tot n secolul al XVI-lea ncepe modelul scrierii
semnul redat prin punct
particularitate n pragul secolului al XVIII-lea, dar ntre
timp, din secolul al XVII-lea, se introduce semnul
51
cu cel de n unele cele sen!ne de
ntrebare
Faptul semnul se pune abia la
al frazelor interogative pen(LU cititor. Cnd cineva
gnduri le n scris , sensul interogativ al este prezent
n mintea lui de Ia nceputul sau al frazei. se
cnd altcineva Pentru a remedia
acest neajuns, n scrierea n de semnul pus la
al frazelor interogative, se pune unul la
nceput, de n n scrierea semnul
nainte de interogative apare sporadic n cteva
texte din secolul al XX-lea, ca urmare a spaniole.
puncte ncep n secolul al XVII-lea, fie pentru a
o ci tare , fie pentru a introduce o enumerare sau o
Semnele de tip actual se ntlnesc nti n ardelene
ale secolului al XVII-lea; n principate se folosesc, n
pentru a cuprinde citarea, parantezele. Acestea au
parantezelor de azi: cuvinte incidente, bibliografice.
cum se apare abia Ia
nceputul secolului al XIX-lea, mai nti n n Transilvania
apoi n cele din principate. Sub
ajunge fie apoi n scrisul de
PUNCTUL
181. Semnul grafic numi t pun c t pauza care se face
n vorbire ntre sau fraze independente ca El se pune
de asemenea Ia unor fraze independente, grupuri
de cuvinte sau cuvinte izolate care cu
independente care vorbirea nu mai
iar ncet [.]1. Frigul o cu lumina [.]
Printre de nouri, se vedea luna n aburi [.]
SADOVEANU,D. . 238;
Intre paranteze drepte se dau semnele de care
di scutate.
52
Sfntul Petrea
- Cine-i acolo?
- Eu [.]
- Cine eu?
- Eu [.] Ivan [.]
- ce vrei?
- Tabacioc este?
- Nu-i [.]
- Votchi este?
- Nu-i[.]
- Femei sunt?
- Ba [.] P. 308.
182. Punctul apare naintea sau a frazelor
independente introduse prin cnd aceasta nu are rolul ei
de coordonatoare, ci succesiunea
a unor (Cu acest rol apare mai ales n
stilul narativ).
i-a dat cuvnt are fie [.] a venit ziua
GALACTION, O. I 173.
Unii scriitori , spre a reproduce un anumit fel de a vorbi n care se fac
pauze fiecare fraza, punnd punct fiecare
dintre care o compun. Prin acest procedeu se o mai mare
membru al frazei , accentundu-i-se de
frazei apare att n cadrul ct al
su
n cazul poate fi fraza din
principale:
Bravo! mesenii din toate din palme [.] Iar
rdea mine. SADOVEANU, O. III 97
sau din mai multe subordonate de fel, care depind de

Eu duc cu nevasta asta l.] de urt [.] unde-i
casa comunei [.] ea un avocat martor. SADOVEANU,B.
190.
Tot astfel, orice poate fi de regenta ei prin
punct:
53
pentru pace [.] Ca n
neamurile fiecare tributul de bine la progresul
SADOVEANU, E. 32.
Punctul se n
183.
a) independente:
Era r.] GALACTION, O. I 167;
b) fraze din care se n
raport de coordonare:
El din desprinse caii pe de spre [.]
SLA VICI , O. I 215;
c) fraze formate din care se n raport
de subordonare:
Ca nu mai repetent anul acesta, mam-mare,
tanti au promis Goe [.]
CARAGIALE, O. 1 267.
184. La unei optative sau la unei
din dependente de o cnd tonul nu este
exc1amativ:
Floricica macului,
n-am cui [.] TEODORESCU, P.P. 279.
185. dubitative
Vor fi fost n lorr.] SADOVEANU, N.P. 146.
186. La unei imperative sau al unei fraze
dependente de o cnd acestea sunt rostite pe un ton neutru ,
care le caracterul imperativ:
n vrfuri de catarg
steagul de plecare [.] MACEDONSKI, O. I 59;
Spune-ne povestea cu [.] SADOVEANU, O.
VIII 398;
Vino-n codru la izvorul
Care pe prund,
Unde prispa cea de brazde
Crengi plecate o ascund [.] EMINESCU,O. I 75.
187. La unei fraze dintr-o
de subordonate - ntruct la frazei tonul
exc1amativ se pierde:
54
Ce fi dat lase profesorii n pace, ca nvrtesc degetele
mari, unul mprejurul celuilalt, din ce n ce mai repede, din ce n ce mai
ncet, cum curgea mai repede sau mai pe gndite [.]
DELAVRANCEA, H.T.55.
188. La unei interogative indirecte:
Tata a ntrebat cte exemplare vom trage [.] CAMIL
PETRESCU, P. 197.
Unii scriitori pun punct o n nteriorul
se o
Codrllle,
Ce mai faci,
de cnd nu ne-am
vreme ali trecut
de cnd m-am
EMINESCU,O. 1 123.
aceasta e de faptul a
Ce mai faci. se pierde la frazei. Cele patru
care sunt rostite pe un ton ca atare, e firesc ca
ele se punct.
189. n ceea ce grupurilor de cuvinte, a propo-
a frazelor care se in se disting
a) Cnd paranteza intervine la unei sau fraze,
punctul se pune
Numeralul ordineli totdeauna articolul posesiv: a cincea
sesiune, sesiunea a cincea (nu sesiunea cincea) r.]
b) Cnd o sau o se n ntregime n
punctul se pune n interiorul parantezei:
Unele substcwtive au o pentru vocativu! singular:
n -e substantivele masculine n -o cele feminine. (Alteori forma
de vocativ este cu cea de nominativ-acuzativ: frate, [.])
190. Nu se pune punct titlurile de de opere literare,
muzicale. De asemenea nu se pune punct nici formulele de adresare
(din scrisori, etc.); n asemenea formule, substantivele fiind n
cazul vocativ, ele se virgula sau semnul
191. Se pune punct abrevieri: abrevieri le
formate din prima de la nceputul cuvntului (O[.]N[.]U[.],
S[.]U[.]A[.]), precum cele formate din prima a cuvntului plus
55
consoana sau grupul de consoane cu care ncepe silaba a doua (cap[.]
pentru capitol, op[.] cit[.] pentru opera vezi 180). n aceste
cazuri, punctul nu mai este un semn de deoarece nu
o El este un semn ortografic, pus n locul mai multor
litere care nu se scriu.
192. Nu se pune punct abrevierile formate din prima
ultimele litere ale cuvntului (d-ta), nici abrevieri ca Tarom,
Romarta, pentru ele s-au asimilat substantivelor.
De asemenea, simbolurile n chimie,
(0, H, km,l, kg), ca punctele cardinale (N, S, E, V), se
scriu punct, conform (vezi 180).
SEMNUL
193. Semnul efolositn scriere pentru a marca
sau a frazelor interogative.
Se pune semnul cuvintele, grupurile de cuvinte,
frazele care au un caracter interogativ care sunt
directe:
- Aha, da! cer?] povestea[?] cine[?] care poveste [?]
SADOVEANU,O. VIn 400;
- Ei, de pe unde {?] ... Ce vnturi[?]. .. Pe la noi ... ai[?]. ..
de ce[?] ... DELAVRANCEA, H.T. 5.
194. Se pune semnul la unei
interogative directe:
Da nu-i n pod{?] unt nu-il?] nu-s[?] P. 9.
195. Se semnul un pasaj interogativ n
care se redau spusele cuiva n vorbire a se folosi verbe de
(procedeu denumit vorbire
Se sticlele acum se scurgea vinului. Ce
La cu cioburi de nu putea merge. Unde
se la ... CARAGIALE, O. 1 133.
Este folosirea semnului
interogative indirecte, cum apare n exemplul
ce TOPRCEANU, P. 139.
56
196. Semnul se pune la unei fraze compuse din
dependente de o care se la
nceputul frazei:
Iar vrei te pupe cucul armenesc t:, Jpurce. ca meargel
bine ziua[?]. .. A. 52;
De ce boala moartea fie partea voastrel,
Cnd ei n cec}
Petrec ca n ceruri, n-au timp nici de-a muri[?] EMINESCU ,O. I 59.
197. Se pune semnul interogative
retorice:
Care e mai deccC til}e ntre toate te de Domnul
pre [?] R USSO, S. J 25.
Notii. Este folosirea punctului n asemenea
Vezi ? Nu ,'puseu efi tutunul nue lucru bun !./CARAGIALE,O. I 277.
198. Semnul se pune la
interogative Cli caracter dubitativ-deliberativ:
Cum adic,l ? sii nu pot eu visez ori sunt treaz[?]
CARAGIALE, O. II 264;
Oare se nsoare, ori nu se nsoare [?] NEGRUZZI, I 71.
199. Se pune semnul o
ntr-o sau ntre
de restul frazei prin pauze:
I-a un copil, o care - cum spun[?] -, care e un fel
de ghimpe ntre ei ... un copil, vai! destul de crescut. SADOVEANU,
D.M.4;
Atunci treci, pe la nenea Zaharia
coanei - nu-i nene Zahario [?] - fie de nu
se supere om ntrzia de la dejun ... avem ceva politicel de vorbit
ntre CARAGIALE, O. VI 83.
200. Cnd comunicarea este n
timp, se pune semnul de semnul
- Pe mine, fata lui Hagi tu
riosule [!?]. .. CARAGIALE, O. II 228;
- Tu tragedianule[?!]GALACTION, O. I 131;
57
A! de ce mai Dumnezeu omului fericire. e i-o ia na-
poi [?!J De ce nu moare omul cnd e fericit [?!] De ce am eu s-ajung
la ceva [?!] CARAGIALE, O. VI 24.
201. ntr-o unul dintre interlocutori ia atitudine
la un moment dat numai prin gesturi (exprimnd diferite
sentimente), replica aceasta e n scris prin semnul cnd
mimica o nedumerire sau prin semnul cnd mimica
locul unei (vezi Semnul 211).
- Ei, da! ...
- [?J ...
- Arion ... CARIAGIALE, O. 1 300.
n cazul cnd are caracter interogativ exc1amativ n
timp, se pun ambele semne de
Patroana (cu ochii calzi): de ce
[!! !?]
Patroana sau nu .. CAMIL
PETRESCU, T. I567;
Acum n cnd am fost la d-ta... Nu ce s-a
ntmplat cu mine atunci ...
Patroana: [?!]
Nu ... CAMIL PETRESCU, T. 1 562.
Se uneori ca replica numai pe fie
de exprimarea prin cuvinte a surprinderii, nedumeririi interlocutorului.
De exemplu:
- A iubit, de altfel, domnLJle, o femeie, nil pe Maria

-/ !?/ Totu!ji i-a adresat scrisoare, n clipa .... inuciderii, echivoc
cii din pricina ei se ... CAMIL PETRESCU, P. 389.
202. Titlurile care au caracter interogativ
diferite:
a) Cnd sunt considerate interogative indirecte, depinznd
de o nu primesc nici un semn de (vezi
Punctul , 188):
Cum am (titlul unei povestiri de C. Negruzzi);
b) Cnd sunt interogative directe, se spune la lor
semnul
Ce-i de [?J (titlul unui roman de
58
203. Se pune semnul ntre paranteze rotunde pentru a
autorul are rezerve sau ndoieli de o
Dar era un fel de ca cnd cuvintele ar fi fost tocite
de sens trebuiau umflate:
"G. D. Ladima un talent" sau "a fost unul dintre cei mai
[(?)J de azi". Una vorbea chiar de "o mare pierdere pentru
literatura CAMIL PETRESCU, P. 373.
SEMNUL
204. Sem nul e xcI am r i i grafic
frazelor a exclamative sau imperative.
Semnul se pune de asemenea
vocativele care afective sunt considerate cuvinte (sau
de independente.
205. Se pune semnul o
care poate fi sau de predicat:
Ce ochi avea Margareta n sara aceea 65;
mare [!] SADOVEANU, O. I 152.
Este folosirea punctului n asemenea
Vom merge pe la teatnl. E o de 1./ N. 31.
ntr-o de se pune semnul
fiecare termen al se asupra
n drept[f] eminent [f] irezistibil orator [f] caracter
mare [fJ idei generoase [f] ... Desigur, mi-am zis eu, un de
mare viitor. CARAGIALE, O. I 249.
206. Se pune semnul o
sau de predicat:
n pace n dintre de
chipul de aleanul soarelui, pocni [f]
[fJGALACTION,O. I 160;
La [1] mai iute [f]CARAGIALE, O. II 130.
207. Se pune semnul o care se cu o
cu caracter exclamativ sau imperativ:
Nu cum sunt, dar eu, cnd locul mele,
la casa din la stlpul homului, unde lega mama
59
o cu motocei la de jucndu-se cu ei, la pri-
chiciul vetrei cel humuit, de care cnd ncepusem a merge
la cuptiorul pe care ascundeam, cnd ne jucam noi
de-a mijoarca, la alte jocuri pline de hazul farmecul copi-
acuma inima de bucurie A. 33.
208. Se pune semnul exclamative
incidente. Aceste sunt nchise ntre paranteze sau pauze:
Iar Caraiman ... - apoi las pe el [!] - credeai apucat de friguri.
SADOVEANU, O. 1 73; ,
ncet, prin ntuneric, tras fusta de s-a bine c-o
veche de de ani (unde mai acu [!D,
s-ambrobodit s-a cinchitnaintea vetrei. SADOVEANU, O. 1 329.
209. Se pune semnul
A[!] a un ghiveci cu flori. CAMIL PETRESCU, P. 203;
Ei [!] acuma, unde mergem? l CARAGIALE, O. II
215.
Atunci cnd se o fiecare membru al este
independent, rostirea lui se face o se pune semnul
fiecare
A[!] a[!] a[!] mi-a scos alta! CARAGIALE, O.
VI 204.
De asemenea, ntr-o serie de diferite, se pune semnul
fiecare
U[!] O[!l Pi[!] Bre[!] Ce scandal! NEGRUZZI, 1 228;
N-apuc domnule, part[!] trosc[!] pleosc[!] patru
palme: mi mi-o ct colo. CARAGIALE, O. VI
202.
Atunci cnd prin repetarea se o care
o unitate, iar ntre membrele nu se fac pauze, se pune
semnul ultima ntre diversele elemente
punndu-se sau
Hei, hei[!] Nu ce poam-a dracului e Harap-Alb
aista. P. 230;
He-he-he[!] rse jupn s-au trecut acele vremuri!
SADOVEANU, O. 1 286.
60
face parte dintr-o expresie se pune
semnul ntreaga expresie:
Vai de mine[fJ nu-i asta! CARAGIALE, O. II 70.
Cnd are n timp sens cxc1amativ interogativ,
semnul este de semnul
Mioara acesta fiind felul ei de receptivitate
normal: A[f?J DJ. PETRESCU, T. II 1 L
Se pune de obicei aceasta e
de un substantiv n vocativ:
O[,J dulce din de vremi
Pe de frunze la tine tu chemi. EMINESCU, O. 1 129.
Nu se pune nici un semn de urmate de
un vocativ cu care o unitate n rostire ( vezi 229).
210. Se pune semnul redate prin
substantive la cazul vocativ, izolndu-se astfel de restul sau
al frazei printr-o
Doamne [fJ mai una de-a noastre.
129.
Atunci cnd un vocativ se intensitatea tonului
se pune semnul fiecare vocativ:
- O, mei ia n oglinda asta, la
ce DoAmne [fJ Doamne [fJ ce
facem? CARAGIALE, O. 1 121.
Se poate pune semnul titlul- exprimat printr-un
substantiv la cazul vocativ - al unui apel, manifest, discurs sau
scrisoare:
Domnilor [!] ... OnorabiJj [f]. .. [f]. .. (pJnsul i1
sunt CARAGIALE, O. VI 141.
211. ntr-o interlocutorul se poate dispensa la un
moment dat de cuvinte, lund atitudine numai cu ajutorul mimicii, al
gesturilor, care pot exprime surpriza, nedumerirea. n scris,
aceste replici care constau numai din se redau prin semnul
mimica locul unei sau prin semnul
mimica o nedumerire (vezi Semnul
201):
- Nu vrea intre n ... ... Ct n-am stat de capul
lui! ... Nu vrea pace! ...
61
- [!] CARAGIALE,O. I 300.
Atunci cnd replica prin gesturi are, n
timp, caracter exclamativ interogativ, se folosesc ambele semne de

- Nu ... putea explic. M-a impresionat gestul de a-mi
da cheia .. . A dizolvat totul n mine .. .
- [ ?IJCAMILPETRESCU, P.
- Nu-i sunt domnule, omul
- [! ?J
- ... Suntem camarazi ... CARAGIALE, O. 1 245.
212. Pentru a se marca a vocii, se
folosesc mai multe semne de exclamare, lor fiind n raport cu
caracterului emotiv al
Ajunul postului[!J ... redus[! lJ
Lui Teleor i buza[ Il! J
Atunci[!ll!] e-ngrozitorde spus[!!f!fJCARAGIALE, O. IV 339.
a) La de
Patria .. Nu mai pol sta un moment[! lJ ... Plec[!!fJ
CARAGIALE, O. VII 114;
- n salon.
Mosafirul Peste un moment doamna ... Dumnezeule, tu
care mile
Cine era?
Infamul!
-
- Doamna mea, am ies ce voi da o ...
-
- datoresc ...
-
- mii de franci, pe care rog CARAGIALE, O.
II 423.
b) vocative:
- Ionel[!J Ionel[! lJ Ione1[! 1!] Du-te dincolo, spargi urechile
dumnealui!CARAGIALE, O. I 274;
Ce-o fi se aude o chiote prelungite;
coana sare jos n picioare, ascultnd; o
Leonido[!J (zgomotul se Leonido[!!]
62
zgomotul se cu putere: cucoana se repede peste un scaun cu
exasperare, se cade peste patul lui Leonida) Leonido[f!!J
CARAGIALE, O. VI 65.
c) n locul replicilor date prin gesturi:
- Mie, ce spui? mi-e al dracului. Mi
am sume mari cu mine ... ca acuma ....
- [!]. ..
- e cu o avere de om ...
-[f!!1
- Patruzeci de mii de franci! ...
- ... [f!!] CARAGIALE, O. I 200.
213. Se pune semnul nchis n paranteze atunci cnd
autorul ndoiala sau ironia de cele afirmate n
n acest caz, semnul locul lui sic (cuvntul latinesc sic
"chiar
Am scris lui Barbu n [(!)J ca felicit pentru discursul
CARAGIALE, O. VII 114.
VIRGULA
214. V i r g ula grafic unele n cadrul
frazei unele de n cadrul Virgula felul
n care fraza se despart n elementele lor constitutive, pe
baza raporturilor sintactice dintre ele. Aceasta este a
virgulei.
n cu se pot da reguli precise. Ele
cnd este obligatorie cnd nu este folosirea virgulei. Aceste
reguli se pe felul n care se logic ideile n succesiunea
lor. De aceea, ntre modurile de folosire a virgulei n limbi diferite nu
deosebiri
215. Virgula grafic anumite pauze scurte n
cursul rostirii unei sau fraze. n felul acesta virgula, de
alte semne de la redarea a ritmului vorbirii
a
63
Virgula se pentru a reda grafic pauzele scurte, ori de cte
ori marcarea lor este de autor. n vorbire,
asemenea pauze sunt folosite n mod n
a) pentru a grupa la un loc cuvintele grupurile de cuvinte care
de a le n felul acesta, de restul frazei
sau al
b) pentru a atrage n mod deosebit asupra unor cuvinte, prin
lor de restul frazei.
N
216. Se pune ntre de de fel , cnd
nu sunt legate prin copulativ ori prin sau.
a) Subiecte, urmate sau nu de
Chipul rumen[,] gura apele ochilor focul
spuneau atta GALACTION, O. I
133-134.
b) Nume predicative, urmate sau nu de
Era n
c) Atribute de fel (substantivale, adjectivale, pronominale,
verbale, adverbiale) , urmate sau nu de
Ascundeam n mine o
DELAVRANCEA,H. T. 171.
d) Complemente de fel (directe, indirecte, de agent sau
de fel), urmate sau nu de
muzical,]
Pe acestea EMINESCU, O. I 102;
n ei cu doi cai la arat[,] la secerat[,] la
SADOVEANU,O. VIII 409.
217. Nu se despart prin de de fel
cnd sunt legate prin copulativ ori prin sau:
Cte-un vrtej de aer se pe praful,
ridicndu-l aruncndu-l pe trotuare. REBREANU, R. 1 43;
Nu mai minte care sau care din vechime se
ntreba discuta femeia are sau nu un suflet. GALACTION, O. 1 96.
Se despart prin de de fel cnd sunt
legate prin adverbial.
64
218. Nu se desparte prin subiectul de predicat:
a) subiectul poate
se uita la gura ei cu SADOVEANU, O. V 377.
b) subiectul poate fi de (un atribut determinativ
sau o
Unii mai mi zvrleau cte o SADOVEANU, O. 1 55;
Cinele care nu
219. n locul unui verb (predicativ sau auxiliar) omis prin
se poate pune
Adesea, puse caietul lui ai fi zis este modelul de caJigrafie
iar modelul de caligrafieI,] scris de CARAGIALE, O. II 68.
220. Se desparte prin un substantiv de o
parte de
se ntre virgule:
Zeus[,] feciorul lui Cronos[,] semn din
ODOBESCU,I280.
221. Complementele directe indirecte predicat nu
se despart prin
El a pe un om bun harnic. P. 294;
Se duce spune nevestii tot amaruI. SADOVEANU, O. V 481.
222. ntre predicat un complement
el, n genere nu se pune
Animalul se apropiase zgomot de noi ocolul
SADOVEANU,O. V 216.
223. gerunziale participi ale , cu sau
la nceputul frazei, se despart prin indiferent
de pe care o au:
Fiind mediocru ca ca n-a putut
GALACTION, O. II 113;
Ajuns la vorbea frumos cu n mijlocul
DELAVRANCEA, H.T. 16.
224. Se pun de obicei ntre virgule complementele
ntre subiect sau nu de predicat, dar numai
cnd subiectul e nainte de predicat:
Povestea n codrului[,] aduce pe chipurile
lortrudite.SADOVEANU,O.I283;
Grigore[,] abia revolta[,] ntrerupse vehement pe
REBREANU, R. 1
65
Maria Ioana, nainte de aflarea rezultatului final, nu a fi
prea optimiste.
subiectul e predicat, complementele circum-
se ntre virgule numai cnd autorul vrea
asupra lor:
S-au urcat pe noastre STANCU, D. 145;
A ars repede curtea ST ANCU , D. 147;
A venit[,] pe toamna.
225. Se ntre virgule un complement
nainte de locul pe care l n ordinea a comple-
mentelor. schimbare de are rolul de a atrage n
mod deosebit asupra acestui complement De
Acesta e autorul pc care l-ai citit[,] cu atta
acum ani? GALACTION, O. I 487
spre deosebire de:
ziua noaptea lungit moale pe covoare. ODOBESCU, li 203.
226. Se despart prin de restul cuvintele
cu topica sau incidente:
cum[,] atotputerniciei de minuni a
prosopului meu[,] din o grea
M.N.95;
Subt mahometane chiar[,] poate[,] sub
clima ... ODOBESCU, I 389.
227. Se pune adverbele de de
cnd acestea sunt echivalente ale unei
Desigur[,] e amorezat. DELA VRANCEA, H.T. 186;
DaI,] fac
moartea pentru mine e CARAGIALE O. VI 256;
Nu[,] nu mai [ac. CARAGIALE, O. VI 30.
un adverb din categorie o
prin folosirea virgulei nu mai este
Desigur normele sunt o adaptare a speciei, au de scop, n
prezerve n lungime. , S. 184.
228. Se despart de obicei prin virgule de restul frazei substantivele
n cazul vocativ:
Cucoane Matei[,] dumneata nu cine-i care a trecut.
SADOVEANU,O. V 104;
66
Am trei copii[,] CARAGIALE, O. II 42.
229. Se despart prin de restul frazei
Ei[,] ce veste ne mai aduci de pe la trg? P. 44;
Ha[,] ce este? .. S-antmplatceva?DELAVRANCEA, H. T. 103.
se poate pune semnul dar cnd
acestea sunt urmate de un vocativ cu care n rostire o unitate
nu se pune nici un senm:
Ei acu-i acu
Ca ncerci norocul. EMINESCU, O. I 174;
O Doamne! Da greu somn am dormit. ISPIRESCU, L. 119;
Du-te, SADOVEANU, O. I 290;
Bre Ilie, SADOVEANU, O. I 301;
Nu se cnd substantivul n vocativ
este de genul femininin:
O noi, abia ne treci cum
au trecut iluziuniJe noastre. NEGRUZZI, I 97.
ia nu se desparte de verbul cu care o
unitate:
II 57;
Ia fii bun d-ta pune imediat la loc. CARAGIALE, O. II 60.
230. deci adverbul n interiorul
unei nu se despart prin
Din partea a familiei Cantacuzenul o mult
mai vie mpotrivire. ODOBESCU, I 151;
Numai n cugetele cele mai eminente ale veacului
ca nimeni amurgul contimporan avea tonuri
GALACTION,O. I 341;
Era deci o nevoie de un spirit critic.
SP.CR.21;
vezi, eu am venit. REBREANU, R. I 244.
231. prin urmare,
n interiorul unei se pun ntre virgule:
de la amiazi, aceste doamne ncep
se de plecare. CARAGIALE, O. II 1;
La eal,] nu poate fi deloc vorba de de
discontinuitate. S. 187;
Trebuie[,] prin urmare[,] prealabil fiu informat despre ce fel de
vreme e pe la dv. CARAGIALE, O. VII 31.
67
N
Coordonarea
232. Se pune ntre coordonate juxtapuse, fie
sunt, fie nu sunt determinate de alte
Mi-ai Ilicut un bine[,} l-am flicut eu. EMINESCU, N. 20;
Ca ajungi scriitor[,} ca te impui opiniei pubJice .. trebuie un
singur lucru. GALACTION, O. 1 486;
S-a sculat a stins drojdie se mai pe fundul
s-a dat jos la grajd. CARAGIALE, O. II 232.
233. Se pune ntre coordonatele de orice fel:
a) ntre copulative, cnd sunt legate prin nici, nu numai, ci
Nu caut vorbe pe ales[,]
Nici cum ncepe. EMINESCU, O. I 173;
b) ntre coordonate adversative:
Tata a jucat ... degetele minii stngi[,] iar Nae Gheorghidiu a
din cap. CAMIL PETRESCU, P. 254;
1 se nu fuge[,] ci cade din naltul cenului. EMINESCU, N. 23;
Aduse mai nti pe popa Nclstase[,] dar iute l
DR. 150;
Boii caii
Care va intri dumneata n la mine cu pumnalul, cu
toporul, cu cu comploturi asasinaturi[,] eu stau cu
minile n CARAGIALE, O. II 57;
c) ntre coordonate disjunctive, cnd ncep cu ba, cnd,
fie, ori sau sau:
Nu cum s-a ori chersinul a ori cum5trul a
P. 24;
Sau strada aceea nu mai este[,] sau amintirea mea a
ntr-o lume GALACTION, O. 1 503;
d) nainte de o
... se alegea totdeauna printre satului[,]
nu era MACEDONSKI, O. III 139.
234. Coordonatele legate prin copulativ ori prin sau nu se
despart prin
68
Turcul se apropie tacticos, de pe cal [rul n minile
ciobanului. GALACTION, O. I 287;
din mormnt
De sunt eu om sau nu sunt. ALECSANDRI, P. II 25.
Notii. n stilul narativ se ntlnesc grupuri de mai multe
coordonate care ncep toate cu copulati v. n asemenea cazuri se
virgula:
de drag semiinal,1
CLI drag secera 1,1
face stog n prag 1,1
mbliiti ClI drag 1,1
cerne prin sprncene 1,1
friimnta-n ine/el,}
da in imei mele.
JARNfK-BRSEANU, D. X.
Subordonarea
235. subiective predkative nu se despart de
prin indiferent de locul lor de
Nici ar rde cine i-ar aceste gnduri. MACEDONSKI,
O. III 28;
Ce era va intra ntr-un necunoscut
MACEDONSKI,O. III 22.
236.
a) Atributiva se desparte prin de
cuvntul pe care l
Mesrur a dus pe Abu-Hasan odaie[,] unde o droaie
de CARAGIALE, O. II 268.
b) Atributiva nu se desparte prin
de cuvntul pe care l
El putea fie cu un om care ar fi primit o
n capului. MACEDONSKI, O. III 81;
ntr-un acolo mai avem chei pe care fi putut
VIII 418.
Regula se cnd un grup de cuvinte
(substantiv + atribut):
69
... Genele li s-au albit de pulberea din bolovanii de
n care izbesc de seara. DELA VRANCEA, O. 1 225.
237. completive directe indirecte se despart de obicei
prin cnd sunt naintea regentei:
Ce nu vreau secret. B. 1. 61
Cui e cu mersul trenurilor[,] o oprire n de cele
n itinerare i del de gndit. CARAGIALE, O. 1 294.
Completivele directe indirecte nu se despart
prin de aceasta:
D. Georgescu nu ia seama muzica a plecat. CARAGIALE, O. II 5.
2J8. completive de agent n general nu se despart prin
de regenta lor:
Am procedat, mai nti, la examinarea resturilor de limb[l
insistnd asupra ce trebuie luate de cine cu
elemente de nesigure. AL. ROSEITI, Istoria limbii romne, voI.
al II-lea (1962), p. l27.
239. de loc se desparte prin cnd
e naintea regentei cnd nu se n mod deosebit asupra ei:
Cnd a nceput iapa a fugi, unde pica nuca!.] pica din Talp;:l-
Iadului P. 101 , dar:
Unde mi-ai poruncit duc nu n parte).
ea nu se desparte prin
acolo unde ncepe. MACEDONSKI, O.
III 74.
240. de timp naintea regcntei
se desparte prin cnd nu se n mod deosebit asupra ei:
Cnd mi cobori ochii[,] Pantelimon zmbea.
SADQVEANU,O. V
Cnd vreau eu o vin nu cnd vrei tu).
ea nu se desparte prin
Frica i se risipi cnd i de de
singuri. SADOVEANU,O. VIII 367.
Cnd e o care cuprinde
un complement sau o ea se
desparte prin
Nevasta a murit de mult[,] de pe cnd eram om
SADOVEANU, O. V
70
L-am observat de departe[,] pe cnd eram n dreptul
SADOVEANU, O. VIII 419.
241. se desparte de regenta ei prin
indiferent de locul pe care l are n
ziua aceea era cea din zi de trg[,] care se
n Rureni attea zile se readunase GALACTION, O. I 262;
La lumea era om blnd.
CARAGIALE, O. II 223.
prin formularea cauzalei autorul arate ea
singura (sau singurele cauze) care din
cauzala nu se mai desparte prin indiferent de locul ei
de
Te cert att de aspru pentru n-ai nu pentru
nu sau pentru alt motiv);
Pentru n-ai te cert nu pentru alt motiv).
242. se desparte de obicei de prin
cnd se naintea acesteia:
Ca ajungem la epoca instituirii ei[,] trebuie suim aproape
de bisericii. CARAGIALE, O. II 174.
se desparte prin numai cnd
vrem subliniem ea nu-i un element n
Se duce drept la ca bucuria. P. 44.
finale introduse prin de nu se despart prin

n toate zilele se ducea el la un de aducea pentru
ISPIRESCU, L. 386.
243. de mod se desparte prin
cnd e naintea regente cnd nu se n mod
deosebit asupra ei:
se turbure ct de ct de neajunsuri[,] Pandele ntia
pe calea nalte. MACEDONSKI, O. III 57;
Ca cum ar fi lunecat nadins pe punctul meu de ntrebare[,]
se n mod foarte firesc. M.N. 102, dar:
Cum ai vrut tu s-a ntmplat nu cum am vrut eu).
se desparte prin cnd nu se
asupra ei:
71
Copacii ct casele de pe din vale,
ntunericul cu lor[,] cum vntul. MACEDONSKI,
O. III 56.
244. Subordonatele consecutive se despart n genere prin
de
ncep a i se ncurca nct nu se mai pricepe ... ncotro
apuce. 201 ;
I-oi face eu una{,] de labele. P. 29.
imediat predicatul regentei, consecutivele introduse
prin de nu se despart prin
ale de luau auzul.
MACEDONSKI, O. III 50.
245 Subordonatele concesive, nainte sau se
despart ntotdeauna prin
Cu toate ntunericul s-a deplin[,] vede.
SADOVEANU, O. III 173;
Cetatea n-avem gnd i-o cu una cu nu sunt
n ea nici averi, nici merinde. NEGRUZZI, I 172.
246. cnd nu se n mod deosebit
asupra lor (vezi date pentru 241), se
despart prin
ar fi fost Georgescu[,] nki VirgiJiu, nici n-ar fi
fost n facultate. CARAGIALE, O. II 31;
fi ajuns cu la celalt al nu
oprea la timp meu M.N. 125.
247. cumulative se despart prin
de regenta lo"r:
fiul se cu mofturi[,] n loc carte.
CARAGIALE, O. V 323;
Pe era curatI,] apoi se mbrace foarte elegant.
CARAGIALE,O. I 307.
248. instrumentale, sociative, de predi-
cative suplimentare n general nu se despart prin de regenta lor:
Cu ce arde acolo c-ar fi un an de zile tot satul.
REBREANU,R. II 109;.
Fugeau n toate cu ce apuca a lua. GHICA, S. 319;
72
N-a stat mult la gnduri spre a vedea alta nu-i mai dect
spele putina. CARAGIALE, O. II 232;
Ipate se ntr-o zi cu vine la nunta
unui frate al femeii sale. P. 169.
249. de orice fel, intercalate n se
despart prin virgule:
ln cap mergeau[,} ca drumul[,} cu grbace.
ODOBESCU, I 73
era ar deschide gura[,} l-ar
83
250. Considerate incidente, intercalate ntr-o sau
ntr-o n vorbire (sau care unei astfel de
fraze sau se pun ntre virgule sau linii de (vezi 281):
- la mie[,} zise cum cu sus
ce prostie ai scris. DR. 27;
- Am trimet[,} ea scurt. DR. 80;
Iar pe 1" c<'p3tul am cteva rubieJe, puse de turci[,} se
vede[,} la c.:apuJ copilei. A. 21.
PUNCTUL VIRGULA
251. Pun c tu 1 vi r g ula este semnul de care
o mai mare dect cea prin mai
dect cea prin punct.
O astfel de este adesea pentru a
sau grupuri de care relativ independente n
cadml unei fraze. Fraza astfel n claritate se legarea
a unei subordonate dinaintea pauzei marcate prin punct
de imediat Alteori, punctul virgula corespunde
unei pauze pe care vorbitorul o face pentru a partea de care
e o ntregire, o sau o concluzie a celor afirmate
anterior.
252. separate prin punct sunt mai mult sau
mai legate ntre ele prin lor de idei, iar natura acestei
este uneori prin structura lor Ele pot
face parte din povestirea de mai mare ntindere a unui fapt, din descrierea
73
unui peisaj. n asemenea cazuri , semnul punct desparte de
obicei echivalente cu coordonate copulative (uneori
determinate, fiecare n parte, de alte Dar aceste pot
fi legate prin raporturi sintactice concIusive, cauzale, concesive.
Aceste raporturi se deduc din succesiunea ideilor din structura
a iar punctul virgula nu face dect le
accentueze, deci corespunde unor stilistice. n genere, pauza
prin punct nu este absolut omiterea sau
nlocuirea ei cu virgula sau cu punctul nu duce la denaturarea sensului
frazei.
253. cnd structura frazei nu permite omitere
sau nlocuire.
De n exemplul ntre
punct rupe complet dintre subordonata
Spre a se restabili trebuie fie
printr-o mai mare de care i
Nici un pedestru nu era pe de fanaragiii care strigau
regulat raita[;] pentru la 1827 septemvrie, nime nu s-ar fi riscat a
merge pe jos singur pe ce nnopta. NEGRUZZI, 1 15.
ntre de fanaragiii care strigau regulat
raita) subordonata (pentru ... nime nu s-ar fi riscat...) nu se
poate pune dect punct ca n citatul nostru, sau punct. Altfel ,
cauzala ar putea fi la predicatul atributivei (strigau) fraza n-ar
mai avea nici un sens.
254. Punctul virgula fiind mai mult un mijloc stilistic dect
gramatical, folosirea lui e de celui care scrie textul.
255. n textele din fraze lungi, punctul virgula apare
mai des. Astfel de fraze trebuie fragmentate, pentru a putea fi
cu la citit. Ele cuprind un mare de mai mult
sau mai legate ntre ele prin diverse raporturi sintactice. Gruparea
acestor n sintactice relativ independente, n cadrul
frazei, e de folosirea semnului punct
Nici n-a apucat sa a porunci pahamicu1ui umple cupa, ca
gndi mai bine[;] nici chemarea adunarea sfetnicilor de
nu cnd cea a
i se snuJ ca de un vifor al durerii. SADOVEANU,
D.P.87.
74
Aici punctul virgula ar fi putut foarte bine fie nlocuit cu
virgula, ca sensul frazei sufere. Punctul virgula este
preferabil, pentru fraza este pauza astfel mai mare
dect aceea prin textului la
256. Punctul virgula desparte de multe ori sau grupuri
de ntre care raporturi de coordonare sau de subor-
donare. n asemenea cazuri, valoarea punctului virgulei e cu
a punctului cnd frazei, ca procedeu stilistic, la
unii scriitori (vezi Punctul, 182):
a) adversative:
l-aceast<J teorie[;]
Victoria n parte-mi cred c-o sii fie
In lupta cu MACEDONSKI, O. II 13;
b) conclusive:
O deci te
Cu dragoste de ea, cu dor. F.T. 10;
c) o de regenta ei:
Nu era un iaz ca pentru pe fara lui nu se izvodea,
nici o GALACTION, O. I 44;
Pe aceasta, mai avea strnse albe pentru zile
negre[;] lega paraua cu zece noduri tremura ban.

d) o de regenta ei sau de
de alte care o
Cu toate de a avea aproape cnd
naturii face pe om se mai singur, poate s-o oricine[;] cu
toate "paserile" (= "rndunelele,") apar la Eminescu abia n ultima
redactare a poeziei sale (a cincea)[;] forma strofei sale, acel "De
ce nu-mi vii" ca concluzie a sosirii toamnei, prin
frunzelor plecarea paserilor, e un argument destul de valabil ca
admitem Eminescu a cunoscut cntecul unguresc (de la vreun
ardelean) s-a inspirat de el pentru prima ST.
222-223.
257. Punctul virgula apare uneori, n dialog, adverbe de
de sau unele adverbe de mod:
Nu[;] nu te las,pentru te iubesc. CARAGIALE, O. VI 201;
Bine[;] stea gdea sabia. SADOVEANU, D. P. 190.
75
258. Punctul virgula apare de multe ori n texte care cuprind
redarea unei vorbiri directe, anume ntre
prin care se dau asupra celui care comunicarea

dar CL' snge rece{;] omori o
de oameni pentru un om, nu ar fi NEGRUZZI , 1 155.
PUNCTE
259. Do u pun c te vorbirea sau o enumerare,
o o concluzie o n genere mai
dect pauza de punct. Ele se pun att la unei fraze,
ct n interiorul ei.
Erau n casa aceea trei oameni{:] Busuioc, Iorgovan, Sofron.
SLAVICI, O. 1 269;
Umblnd baba, de colo-colo, de frig, vede pc
iclzimatcu de-ostndi prinde a-i "Aba, Dragomire
lumea se de frig, tu stai din fluier! "
O.A.41l.
puncte se pun:
260. naintea unei vorbiri directe:
a) un verb de
Dl. Goe este foarte impacient cu ton de zice ncruntat[:]
- Mam-mare, de ce nu mai vine? CARAGIALE, O. 1 267;
b) un verb de
ce cu ngrijire, eu
la un loc aveam tocmai picioare de scosei 15 bani dndu-i
somnorosului meu individ[:] - prietene: iaca 15 bani.
M.N.56;
c) un substantiv care vorbirea
n minutul acesta, "Foc! foc la ... ", repetat
de mai multe sute de glasuri, pe cu totul
ODOBESCU, 1 90.
261. verbul care reproducerea unor zgomote sau
sunete:
76
s-a pe vine ntorcnd spre cupa
ispolului, a o donc! ca cum ar fi o din cele
mari n SADOVEANU, N. P. 182.
262. naintea unui text, a unui proverb, a unei zicale, a unui
principiu:
O idee a lui Eminescu din e
preocuparea ... de valo,1rea a operei de
"Voim ca piesele, de nu vor avea valoare mare, cea
fie ... nu numai ci ba nainte de toate
SP. CR. 168.
263. naintea unei n descrieri sau
ce-au scris o ca un fagure de miere[:]
Cichindeal de aur, Mumulean glas cu durere. EMINESCU, O.
I 3l.
Cnd cuvintele sau care enumerarea se la
ei, se pun puncte enumerare:
Un mintean negru cu de fir, cioareci la fel, cu pajeri pe
genunchi, o mantie pe umeri, cizme-nalte n picioare, cu pinteni
de argint; la un scurl drept n o de samur cu
surguci[:] sa. ODOBESCU, 1 112.
264. naintea unei sau a unei dezvoltrlfi cu privire la un
obiect, la un fenomen:
e cnd se aprinde e vai de om,
nu te apropia cale d-o cnd vrea ceva, apoi vrea, nu se
de se mnie, apoi nu mai vede naintea ochilor. DELA VRANCEA, S. 11 .
De obicei aceste sunt apozitive,
care se la o ntregindu-i
n mijlocul acestei buiguieJi,.un singur lucru era n gndul
lui[:] trebuie se e ori nu un cazan cu
acolo. SLAVICI, O. I 318;
eu numai atta vrea ce Varvara
asupra mea acuma. SADOVEANU, O. VIII 231.
Se pot pune puncte cuvinte ca (de) exemplu, astfel,
anume, care de
vorbitor la ceea ce s-a spus mai nainte:
77
Apoi o un torent de invective la adresa care e
din din zbiri complici cu briganzii! exemplu[:] d.
inspector care s-a-nvoit cu CARAGIALE, O. 1 158;
Astfel[:] apogeul la care sufletul atinge,
Cnd cntece-ntre aripi la
Se poate crede ce e foc sacru se va stinge ... ?
MACEDONSKI , O. 1 162:
preocupat grav, spre
199.
265. Se pun puncte naintea unei care o
concluzie sau o
cobora coasta n roibului. Poarta era
pe ea .. SADOVEANU, O. I 369.
266. n n care verbul nu e exprimat, cele puncte
locul verbului. n astfel de n locul acestui semn de
se poate folosi virgula sau pauza (vezi 219 282):
SuI1etul vostru[: 1 un nger, inima {) .. EMINESCU, O.
I 35;
In amvonului[:] draci cu gheare de trei ori mai lungi ca degetul,
oameni cu vulvoi. DELA VRANCEA, H. T. 7.
267. Uneori puncte apar ntre principale. De
exemplu, ntre principale dintre care a doua are sens cauzal, pentru
a accentua raportul de cauzalitate dintre cele
Nu voi, usuce
Al meu suflet vesel[:]
Eu iubesc vnatul,jocul;
TraiulJumii lese-l. EMINESCU, O. 1 65;
privighetoarea liliacul e-nflorit!MACEDONSKI,
0.162.
puncte nu se pun ntre toate categoriile de coordonate
principale; n exemplul:
Basmul meu e cam dar pare-mi-se nu e tocmai
de folos. ODOBESCU, III 175,
folosirea acestui semn de (n loc de ntre
adversative nu este
78
SEMNELE (GHILIMELELE)
268. Semnele sau ghilimelele (" ... "ori ... )
sunt semne grafice care se atunci cnd reproducem
ntocmai un text spus sau scris de dneva.
269. Semnele se pun la nceputul unei
nchiznd vorbirea
A doua zi l pe Abia putu
[,,] Leano, foc mor["] i ntinse un de aur, nchiznd ochii.
DELA VRANCEA, H. T. 36.
n se disting mai multe cazuri de folosire a
ghilimelelor, cum pe care o e la
la nceputul sau vorbirii directe.
a) Cnd reproducerea merge n continuarea cuvintelor care o
ea este de puncte ncepe cu (vezi Scrierea
cu litere majuscule, 152).
Cnd vorbirea pune punct , semnele pot sta att
naintea punctului, intervine n cursul unei
sau fraze, ct punct, vorbirea constituie o
sau o
stare e apoi cum Eminescu,
[,,]prin lipsei de de convingeri, de
la partidele noastre policice["]. SP. CR. 200.
vorbirea se cu semnul sau al
atunci ghilimelele se pun aceste semne:
se gndea la badea Botgros la popii zicea:
"Uite ursi ta omului... Cine ne-om mai vedea!["]
SADOVEANU,O.I 119;
Au ncepul caii urechile nspre partea de
unde venea zgomotul. zice: "Ce [ie?["] nu se vede nici o
n iarba a CARAGIALE, O. I 117;
Cineva de zise, pe amndoi obrajii:
"Iorgule, Iorgule, plngi, Iorgule, pe acela care nu se va mai ntoarce!["]
DELAVRANCEA, H.T.53.
b) Cnd cuvintele care cui i vorbirea stau
aceasta, semnele se pun imediat ce se vorbirea
se de restul prin sau
79
"Baba asta mi taina["], s-a mirat mezinul. SADOVEANU,
N.P.49;
ce li vede e asta?["] - l n trebam , trecnd pe de
ODOBESCU, III 173.
c) cuvintele care cui i vorbirea se n
mijlocul acesteia, atunci ele se despart prin virgule sau pauze. n acest
caz nu se pun semnele nainte intercalare:
[,,] asta-i o minune a vremii de-acuma, gndea n sine
ca minunea stelei ce a n cer; nu vrea din
vntul cu nici un chip. Se vede trebuie lucrarea ce
avem noi aici, la ... ["] SADOVEANU, N. P. 375.
Cnd reproducem un cuvnt sau un grup de cuvinte care nu
constituie o aceste cuvinte se pun ntre ghilimele:
De-mi rd cu hohot,
Ascunznd obrajii mei. P. 178;
sta gnditor, luminat de foc cnd
["jcJopotul cum i spunea el,
SADOVEANU,N.P.180.
270. Semnele se pun nainte reproducerea unui text:
Frate-meu citesc ca pe n cartea de citire.
La{,,]cnd cu Ciuma lui Caragea se rlispndeau prin sate
prin pustii["j, nu m-ar fi oprit nimeni din
DELAVRANCEA,H.T. 90.
271. Semnele pot exprima ironia de ce] care
cuvntul sau grupul de cuvinte reprodus:
Prietenii afle pentru care afacere ["jfoarte a venit
n munteanul lor. CARAGIALE, O. II 44.
272. Se pot nchide ntre semnele cuvintele asupra
vorbitorul vrea insiste, n mod deosebit sau le dea
o mai mare dect au n realitate:
Brnzovenescu. - Nu pricepi, Zahario, vorba
[,,]noi[' 1, partidul nostru, pentru cine noi, pentru cine noi?
Noi nu ... CARAGIALE, O. VI 101.
273. Se pot pune ntre semnele titlurile operelor literare,
artistice sau ale atunci cnd aceste titluri sunt
reproduse ntr-o
80
Eram n gimnaziu cnd am citit primele poezii ale lui Eminescu
fantastica lui Dionis["]. O. A. 441.
274. n de se ca traducerea, sensul
unui cuvnt, se dea ntre ghilimele:
Aceste nume de locuri au la cuvintele dohotar care
nsemnel prin distilare dohol catran), din
lemn de sau copaci['], l"J
o groapl pentru distilarea dohotului["]. STUDII
LINGVISTICE, 1954, nr. 1-2, p. 27.
Cnd n cadrul unui citat intervine un alt citat, este nevoie de
rnduri de ghilimele. Pentru o mai mare claritate, e bine ca n astfel de
cazuri se amhele feluri de ghilimele, anume ghilimelele
... se n interiorul textului cuprins ntre ghilimelele " ... ":
[,,]Spiritul i-a limpede la [ ] M-au uitat
prietenii ![} spunea cu celor petreceau
timpul lui.[] Sunt ce
vremea cu un bolnav![] apoi singur, cu
M. SEV ASTOS, Amintiri de la 1956, p. 312.
LINIA DE DIALOG DE
275. semn de ( - ) are cu totul
diferite: 1 i ni ade dia log nceputul vorbirii persoane
care ia parte la o convorbire, iar lin iad e pau z ca
alte semne de pauza dintre diferitele ale
dintre sau fraze.
276. Lin iad e dia log:
Domnul se lung la un pahar ce pe aproape gol, din
care a impiegatul.
[-] rog, nu
[-]Da.
[-] Erece?
[ - ]
[ - ] Nu-i
[-]Bada.
[ - ] i
81
[-]
[-] E fJjr .. . e firi? ...
[-] Da, avem filtru.
[-] te superi te-oi ruga pentru un pahar de
CARAGIALE, O. II 35 .
Este fol osirea semnelor cu linia de dialog,
cum apare n exemplul:
[- ,,] vreme, bliiete!" [- ,,] voinic
EMINESCU, O. 1 84.
(Pentru cnd pasajele n vorbire sunt ncadrate ntre
ghilimele, vezi Semnele 269.)
277. Lin iad e pau z se n interiorul sau
al frazei, pentru a delimita cuvintele intercalate sau
explicative:
nostru [-] Ilie Aldea a lui Ion [-] era om vechi.
SADOVEANU,O. V 50.
n acest exemplu, poate fi de restul
att prin linia de ct prin
Se linia de acolo unde are n
interiorul ei una sau mai multe virgule. Topica este astfel
pentru cititor, frazei:
Toale tipurile din comediile lui Caragiale [ -] din c;lUza
lor neserioase, cu ale [ - ]
de goliciune de suflet. S. 66.
Uneori este de restul frazei att
prin lini a de ct prin n astfel de cazuri , virgula e
ntotdeauna naintea primei linii de cea de-a doua.
Linia de de restul frazei, iar
virgula are aici rolul de a anumite de sau
care ar fi fost prin chiar nu ar fi
intervenit
Ct a calea [ , -] vro ore [-,] nu i-a
ODOBESCU, III 173;
n Iorgu de la Sadagura[, -] manifestare a lui
Alecsandri [ - ,] el a criticat aproape tol ce avea critice n sa.

82
278. De multe ori pauza de o atitudine a
vorbitorului, de o este prin linia de
Astfel, n:
a trecu nainte pe [-] o
SADOVEANU,O. I 46,
pauza naintea unei atrage asupra ei
o schimbare a Toate aceste nu
le ndeplini, n cazul de virgula.
279. Uneori se pune linie de naintea unei care
nu e printr-un adverb (de obicei ca). Astfel de se
numesc asindetice:
Pe pod, morarul fereca sprncene de
uscat, nasul [ - ] cioc de cucuvaie. GALACTION, O. I 47.
280. autorului n cursul vorbirii directe sau la
ei se pune fie ntre virgule, fie ntre linii de (vezi 250):
[-] mi zisei eu [- acest diavol de Magda nu
nici n lumea aceasta. M. N. 59;
Las' l-am prins [ - ] Briceag, pornind sii cu mai
ncredere. REBREANU, 1. I 25.
Folosirea liniei de de este n
asemenea si
- Cam dar iar nu prea [, - ] mi munteanul.
ODOBESCU, III 196.
281. Se folosirea liniei de semnul
sau al cnd acestea se pun un pasaj n vorbire
sunt urmate de autorului:
- de maica mea! [-] din inimei Bisoceanul.
ODOBESCU, II 189.
282. Linia de n eliptice, lipsa
predicatului sau a verbului copulativ:
n stnga [-] margine de n rpa unui
SADOVEANU,N.P. 166.
283. Linia de poate preceda o avnd
ca puncte (vezi 259):
- Cum te mm copile? - Ca pe [-]
EMINESCU,O.I84.
83
PARANTEZELE
284. Par a n t e zel e r o tun d e () sau d r e p t e [] un
adaos n interiorul unei sau al unei fraze.
285. Parantezele rotunde cuprind o o precizare ori un
care sau al frazei de care sunt
legate. n acest sens, parantezele au ca linia de
sau virgula, cnd acestea cuprind care sau ntregesc
sau fraza n interiorul se
Ca ai limbii literaturii, tot la popor [O la
limba, spiritul lui[)) la istorie [(] la la limba
cronicarilor [)) trebuiau se adreseze. SP. CR. 94.
Parantezele nchid fie un cuvnt, fie o sau o
Ziua ca o zi de malurile Oltului amestecau
verdeJe cu galbenul [(] [)) n fel fel de potriviri
GALACTION, O. I 263;
Nastratin era un hogea [O sau
Care a de basmu tutulor. PANN, N. H. 3;
ziua a treia n seara acestei zile [O ce
drumul nu-l mai dect o cu [)) ncet-ncet
I 278.
Uneori, din este subtitlul sau titlul unei
Din dure/j]e lumii[O Nuvele[)). O. A. 93;
Bjbind merse la patul lui, aprinse lumnarea la se
... scoase de sub o carte, pe care abia o ncepuse
de Turgheniev[)). O. A. 106.
286. Se pun ntre paranteze rotunde cuvintele sau care
atitudinea vorbitorului de cele spuse nainte:
Neculai Isac, de mazJi de la [O ce
nume! ce titlu! ce face parte din acelora care n vremuri
legendare se cu cu S. 15;
in nu e numai un spiritual, inteligent umblat n lume
[O observi ce am devenit cu epiteteJe?[)), darpare fie om activ
cu CEZAR PETRESCU, . II 67;
L-am strns o n l-am plece n fuga mare
o un birjar, ai cai [(]sic[)) cu cutia.
CARAGIALE,O. VII 526.
84
287. n piesele de teatru se dau ntre paranteze rotunde
scenice:
Ipingescu [a Spiridon, din picior[)]: Urgent!
[(]Spiridon iese n stnga[)]. CARAGIALE, O. VI 41;
Eu am promis? [(]repede[)] cnd am promis? cui am promis? am
promis? [(] A!CARAGIALE,O. VI 169.
Astfel de referitoare la gesturile personajelor
se dau ntre paranteze uneori n scrieri literare care altor genuri:
... [O noi, n picioare, nu ne .. aveam eu un
.. . [(] n ochii lui lacrimi [)]. .. ar fi fost acum ca tine ... [O
DELAVRANCEA,H. T. 281.
Cuvintele sau nchise ntre paranteze constituie o
(respectiv de sine din punct de vedere
gramatical sau fac parte din sau ca grupul
sintactic al l n primul caz, cuprinsul parantezei e
prin punct (semnul semnul att de grupul
sintactic anterior, ct de cel care Punctul (semnul
al al doilea se pune naintea ultimei paranteze (vezi Punctul,
189, b).
Bunicul are minile de puncte ca la [(]Numele
acela de care i-i drag, l minte bine Puiu[.)] SADOVEANU,
O. III 236.
n al doilea caz, ntre sau fraza adaosul
cuprins ntre paranteze nu trebuie nici un semn de
altfel, dintre cele grupuri sintactice n-ar mai fi
grafic. De exemplu, n citatul folosirea virgulei e
dovada instinctelor eroice de copil!... Coiful de cruciat[,]
[Opune coiful de cruciat pe cap[)], sabie cu de damasc[,]
de CEZAR PETRESCU,. 1 201.
fraza se ncheie o cu dintre paranteze, se pune
punct (semnul al ultima (vezi
Punctul, 189, a). Cnd fraza trebuie virgula
ultima n toate n care, n-ar fi parantezele, s-ar
pune
de prima lui nenorocire [O boala de care acum [)] [,] dar
nu de a doua de care nu putea mai scape[)].
GALACTION,O.I609.
85
288. Parantezele drepte se folosesc cu scopul de a nchide un adaos
de noi ntr-un text citat. Ele deci la separarea spuselor noastre
de ale altuia, ori de cte ori este nevoie intervenim cu o
[[JOltul [J] va continua printre brazi, ca n acest
timp vreun afluent i se pe maluri. BOGZA, C. 0.89;
Am de te poftesc [[J la praznic [J] pe d-ta.

Se nchid de asemenea ntre paranteze drepte cuvintele sau semnele
de asupra vrem atragem cititorului cum
s-a procedat n lucrarea de
D. Goe este foarte impacient cu ton de zice ncruntat[:]
- Mam-mare, de ce nu mai vine? CARAGIALE, O. I 267 (exemplu
dat la capitolul puncte, 260).
PUNCTELE DE SUSPENSIE
289. Pun c tel e des u s p e n s i e o mare n cursul
vorbirii. Spre deosebire de punct, punctele de suspensie nu
unei sau al unei fraze, ci n general, o
ntrerupere a vorbirii.
Comunicarea care e naintea pauzelor redate n scris prin
punctele de suspensie are ntotdeauna o cnd
pauza este este iar cnd pauza este
este
290. a punctelor de suspensie este de a o
ntrerupere a vorbirii. ntreruperea vorbirii se poate face orice parte
a sau a frazei:
intr-o zi [. .. ] un cu surtuc de Nankin cu picioarele
goale [. .. ] Figura lui nu-mi [ ... ] o privesc cu lua-
re-aminte [. .. ] Ce [. .. ] Porojan! [. . .]Cine poate spune bucuria
mea! [. .. ] meu de [ .. .] [. .. ]
plngnd minile [. . .] Nu ce dau ca fac
... ALECSANDRI, la GHICA, S. 83-84.
Adesea vorbitorul se imediat ce a rostit care
introduce o sali
Ai bine i-ai pentru [. . .] NEGRUZZI, I 153.
86
Punctele de suspensie apar ntre coordonate:
Se fata [ ... ] din ochi [. .. ] mna la frunte [ ... ]
frumos ntr-o parte [. .. ] . .] se .. .
CARAGIALE, O. 1 121;
nu mi s-or mai ntoarce feciorii , ne-om duce noi, eu cu
baba unde se duc toate[. . .] unde se duc frunze de frasin
zburate de vnt ... SADOVEANU, N.P. 8
sau interogative ori exc1amative:
Am ... Nu spus eu! [. .. ] ghicisem. CARAGIALE, O.
I 286;
Spune: [. . .] [. . .] de
un biet CARAGIALE, O. I 49.
ntre fraze:
Eu atunci iute ntr-un picior, fac vro mai
potrivite, azvrl peste gard de nici nu l-am atins pierd
urma, fiind foarte cuminte n ziua aceea [. .. ] Dar
mai Vasile, cu vomicelul paznicul pe
tata la A. 50.
Punctele de suspensie pot de restul frazei cuvintele sau
explicative:
.. ] prea arare[. . .]
A trziu cnd arde lampa,
Inima din loc mi sare,
Cnd aud cleampa. EMINESCU, O. 1 106.
291. ntreruperea vorbirii poate fi sau
Vorbitorul poate opri pentru un moment expunerea, naintea unei
care surprinderea. Pauza ntr-o astfel de
mprejurare efectul de vorbitor:
imi pun minile la ochi trec repede peste acest de ani, n care
Eminescu dat cea mai mai parte din
lui pentru [. . .] o de pine.
O. A. 237.
ntreruperea a vorbirii apare ori de cte ori vorbitorul nu
vrea exprime la gndirea, considernd restul de
sau recurgnd la gesturi. Comunicarea astfel
n expresivitate:
87
- Dai cartea asta, este vreo de
mpotrivire[ ... ]
- Nu poate fi nici o mpotrivire, tc7. SADOVEANU, N.P. 175.
ntreruperea se poate datora a unui
interlocutor:
- Ba Sc./ nu te amesteci, Ionel , vezi de necazuri, avem
destule, pe iar o boierii partea oamenilor o te
iar[ .. .]
- Bine, bine, pace acuma! REBREANU, R. 1 102.
292. Punctele de suspensie apar n povestire fie pentru a marca
pauzele lungi pe care le face cuvintele, expresiile cele
mai potrivite, fie pentru a sugera ritmul lent cu care
povestitorul:
- Era ... ] ncepu era { .. .] o ... ]
Ce spun cu e o poveste ca toate ... ] Ere} o coz.
SADOVEANU,O. III 154.
293. n dialog, punctele de s,!spensie ntrzierea
pe care trebuie dea cel ntrebat:
-
- Prezent!
,- domni a avut
- domnule.
- da neghiobule!
- { ... ] domnuJe?CARAGIALE,O. I 131.
194. Punctele de suspensie o vorbire
Ce este gramatica, este [ ... ] ce este, este [ ... ] este arata [ .. .]
nu arata; artea[ ... ] artea[ ... ] ce[ .. . ] ce [ .. .] ce ne [ ... ]
... ] ce ne ... ]; a vorbi[ ... ] bi[ .. .] bi[ ... ] ce ne [ ... ] ce
este, este [ .. .] este arata, uite dracu! nu arata, artea ce ne [ .. .j ce este
este [ ... ] tot foarte pic de
cugetare, la "a scrie ntr-o corect" rar ajungea,
A. 89-90.
295. n citate, punctele de suspensie lipsa unor pro-
sau a unor fraze:
Acolo-n ochi de [ .. .]
Vom' n foi de mure. EMINESCU, O. 1 54, n loc de:
Acolo-n ochi de
88
trestia cea
sub bolta cea
Vom n foi de mure.
296. Unii scriitori pun puncte de suspensie titluri de poezii
cnd acestea sunt formate din primul vers sau din primele cuvinte ale
versului cu care ncep poeziile:
.. ] EMINESCU, O. I 129;
Departe sunt de tine[. .. ] EMINESCU, O. I 107;
versul [. . 58.
297. Cnd o este sau autorul nu vrea o scrie n
ntregime se pun puncte de suspensie n locul care lipsesc:
ntr-o scrisoare din 184[. . .] zice corespondentul IB
SP.CR.83;
n epistola ta din [. . .] 1883 mi de regretatul nostru amic,
Laurent. GHICA, S. 361.
298. Cnd ntr-o convorbire, persoana nu sau
numai prin mirarea, surprinderea de cele auzite,
atitudinea ei este n scriere, prin puncte de suspensie, uneori
de semnul sau al
- Am rs cu el la Continentall .. .
- 1 1[ .. .]
- Era Barbu ...
- Dl. De1avrancea?
- Da ... Nicu ...
- Dl. Filipescu?
- Ei, da! ...
- ? [. . .] CARAGIALE, O. I 300.
299. n eliptice, punctele de suspensie uneori locul
predicatului sau al verbului copulativ omis:
- Ei, de pe unde? [. .. ] Ce vnturi? [. .. ] Pe la noi ... ai?
DELA VRANCEA, H.T. 5;
noi? noi, epigonii? [ .. .] reci, harfe zdrobite. EMINESCU,
O. I 35.
89
CRATIMA DE UNIRE
SAU DE
300. Ca semn de c r ati m a CI i n i u ade uni re
sau d e des p i re) se
1. n cnd cuvntul repetat (substantiv, adjectiv, adverb,
o unitate:
Gnduri[-]gnduri ... treceau prin cugetul lui GALACTION,
O. I 167;
La nceput nu nimic, apoi ncet[-]ncet ncepu
GALACTION,O.I322;
He[-]he[-]he[-] het bune ai mai avut! SADOVEANU,
D.. 203.
Not;1 n este folosirea virgulei:
ncepu a se strnge n cete, cete a se ntreba unii pe ce
NEGRUZZI , I 154.
2. n interiorul unor expresii formate din substantive, un
substantiv un adverb, din adverbc sau din de
exemplu: caJea[-]valea, ici[-]colo, ni tam [-]nisam,
lrosc[-]pleosc etc.
Pe cer nouri: ici[-]colo clipesc stele. SADOVEANU, O. VI 282.
3. ntre numerale , pentru a c

Numai cnd silea pe mestece doi[-]trei se
socotea n rai. DELA VRANCEA, S. 50.
n este folosirea virgulei:
Ce focul, bade, te
De nu vii seara la mine
la ,1 trei zile?
JARNfK-BRSEANU, D. 237.
4. ntre cuvinte care limitele unei ale unui interval de
timp:

I Pentru a se evita confuzia dintre linia de cele semne de
trebuie deosebite att n scri sul de ct n cel de tipar; linia de este
mai dect cratima.
90
Perioada 1 ianuarie[-)31 martie.
1[-)250km.
E bine se scrie orele 14[-)16 sau ntre orele 14 16.
Formula ntre orele 14[-)16 este
SEMNELE ORTOGRAFICE
Semnele ortografice sunt nrudite cu semnele de Uneori
chiar semnele de se folosesc ca semne ortografice. De
exemplu, punctul de obicei abrevierile. Semnele ortografice
propriu-zise sunt erati ma apostroful.
30 J. Cratima rostirea a sau mai multe
cuvinte, fie lipsesc sunete, n care caz apostroful din
vechea ortografie, fie nu lipsesc:
l[-)am cilit, s[-)a dus, 111[-Ja dusu[-)s[-)a, v[-)a
scris, ntr[-Jo zi, n[-Jo[-lmprumut.
Cratima se la scrierea unor cuvinte compuse (vezi !Uai
sus 150).
Cratima se la cuvintelor n silabe (vezi
mai sus 178).
Cratima se mai ntre numerale (vezi mai sus 300,
pct. 3).
302. Apostroful n rostire a unor
sunete:
Las[') pe mine. Un[') te duci? Da[') cine voi? Dom[')le.
Odat['). Pn[').
DE ABREVIERI
adj. = adjectiv Meteor. = meteorologie
Adm. = MiI. =
adv. = adverb Mineral. = mineralogie
Anat. = anatomie Mit. = mitologie
Arhit. = Muz. =
art. = articulat n. =neutm
Astron. = astronomie neg. = negativ
Biol. = biologie nehot. =
Bot. = num. =numeral
Chim. =chimie opt. = optativ
cit. = Opt. =
conj. = conjunctiv ord. =ordinal
Econ. ::economie Omit. = omitologie
f. = feminin part. = participiu
fig.
= figurat
perf.
= perfect
Fin. = perf: c.
= perfect compus
Fiz. = perf. s. = perfect simplu
gen. = genitiv pl. = plural
Geogr. = geografie pr. =prollume
Geol. = geologie prez. = prezent
Geom. = geometrie pron. =
ger. = gerunziu refi.
= reflexiv
Gram. = sg. = singular
Iht. = ihtiologie Sericic. =
imper. = imperativ silo =
imperf.
= imperfect subst. = substantiv
ind. = indicativ = altele
in var. = invariabil Tehn. =
Jur. = juridice Telef. = telefonie
m. = masculin Tipogr. = tipografie
m.m.c.perf. = mai mult ca per- V. = vezi
fect Vn. =
Mar. = vb. = verb
Mat. = viit. = viitor
Mec. = voc. = vocativ
Med. = Zool. = zoologie
92
IZVOARE
ALECSANDRI, P. II. Vasile Alecsandri. Opere complete. VoI. II.
Editura Socec Comp. , 1875.
ALECSANDRI , T. Vasile Alecsandri. Opere complete. Partea nti
Teatru. VoI. 1. comice, scenete operete; voI. II.
Vodeviluri; voI. III. Comedii. Editura Socec & Comp.,
1875.
1-11 N. Opere. VoI. 1. Studii articole; voI.
II. Istoria romnilor sub Viteazul. Editura Academiei
Republicii Populare Romne, 1953.
BOGZA, C.O. Geo Bogza. Cartea Oltului. Editura pentlU
1945.
CARAGIALE, O. 1- VII IL. Caragiale. Opere. Vol.1. Nuvele
Ed. "Cultura 1930; voI. II. Nuvele
Ed. "Cultura 1931; voI. III.
critice. Ed. "Cultura 1932; voI. IV.
critice, versuri. pentru
1938; voI. V. Articole politice cronici dramatice.
1938; voI. VI. Teatru. pentru
1939; voI. VII. pentru
1942.
George Balade idile. Editura Socec
& Comp. , 1893.
F. T. George Fire de tort. Versuri. a II-a.
Editura Casa C. Sfetea, 1898.
93
P. George Poezii. Editura de Stat pentru
1952.
A. Ioan Scrierile lui.. . VoI. II. Diverse, 1892.
P. Ioan Scrierile lui ... VoI. 1. 1890.
DELA VRANCEA, H.T. B. Dela vrancea. Hagi-Tudose. Tipuri
moravuri . Editura Socec & Comp .. 1903.
DELAVRANCEA, O. B. DeJa vrancea. Opere , VoI. 1, II. Editura pentru
1954.
DELAVRANCEA, S. B. DeJavrancea. 1855.
DELA VRANCEA, T. B. Dela vrancea. Trubadurul. Ed. Ig. Haimann,
1887.
EMINESCU, N. M. Eminescu. Nuvele. Editura
f.a.
EMINESCU, O. 1 M. Eminescu. Opere. de
Perpessicius. VoI. 1. pentru
1939.
O. J Gala Galaction. Opere. VoI. I. Editura pentru
a Scrii torilor din R.P.?., 1949.
GHEREA, ST. CR. I-III I. Gherea (e. Dobrogeanu). Studii critice.
Vol.!. a III-a. Editura "Universala" A1calay &
Comp. voI. II . a II-a
1923; vol.III. a III-a. Ed.
GHICA, S. Ion Ghica. Scrisori V. Alecsandri, 1940.
GRAM. ROM. I-II, Gramatica limbii romne, VoI. I-II , a II-a
1963.
DR. C. Pe drumuri de munte. diverse.
pentru 1947.
M. N. CaJistrat n a III-a,
Editura "Cartea (1937).
S. G. Scriitori romni Editura
1926.
SP. CR. G. Spiritul critic n cultura
Ed. a II-a. Editura 1922.
ST. G. Studii literare. Ed. a III-a. Editura
"Cartea 1931.
ISPIRESCU, L. P. Ispirescu. Legende sau basmele romnilor. Adunate
din gura poporului, 1892.
94
JARNfK-BRSEANU, D. Dr. Ioan Urb;;m Andrei Brseanu.
Doine din Ardeal. Date la de ...
Academiei Romne, 1885.
MACEDONSKI , O. I-III Alexandru Macedonski. Opere.
cu studiu introductiv, note variante de Tudor Vianu. VoI. I-III.
pentru 1939.
NEGRUZZI, 1 Constantin Negruzzi. Scrierile lui ... VoI.!.
Socec & Comp., 1872.
ODOBESCU, I-III A.l. Odobescu. Scrieri literare istorice. VoI. I-III.
Editura Soce & Comp., 1887.
PANN, N.H. Anton Pann. lui Nastratin Hogea. Culese
versificate de ... Tipografia lui Anton Pann, 1853.
PANN ,P.V. 1 Anton Pann. Culegere de proverburi sau Povestea vorbii.
n tipografia lui Anton Pann. Vol.!. 1852.
CAMIL PETRESCU, P. Camil Petrescu. Patul lui Procust. Roman. Ed.
a II-a. Editura S. Ciomei La.
CAMIL PETRESCU, T. I-III Camll Petrescu. Teatru. pentru
VoI. 1-11, 1946; voI. III, 1947.
CAMIL PETRESCU, U.N. Camil Petrescu. Ultima noapte de dragoste ,
ntia noapte de pentru
1946.
CEZAR PETRESCU, . I-II Cezar Petlescu. ntunecare. Roman. Partea
I-II. Scrisul Romnesc, Craiova, 1928.
CEZAR PETRESCU, S. R. Cezar Petrescu. Scrisorile unui
Cultura 1922.
REBREANU, 1. 1-11 Liviu Rebreanu. Ion. Roman. VoI. 1-11. Edit. "Cartea
1939.
REBREANU, P.S. Liviu Rebreanu. Roman.
Editura "Cartea 1922.
REBREANU, R. I-II Liviu Rebreanu, Roman. VoI. I-II.
Editura (1932).
RUSSO, S. Alecu Russo. Scrieri. Publicate de Petre V.
Academiei Romne. Institutul de Arte Grafice "Carol Gobl" ,

SADOVEANU, B. Mihail Sadoveanu. Baltagul. Roman. Editura
"Cartea 1930.
95
SADOVEANU, D. . Mihail Sadoveanu. Dureri Editura
"Minerva", 1904.
SADOVEANU, D. M. Mihail Sadoveanu. Dumbrava Editura
"Cartea 1933.
SADOVEANU, D.P. Mihail Sadoveanu. Divanul persian. Poveste
Editura "Cartea 1940.
SADOVEANU, E. Mihail Sadoveanu. E.S.P .L.A.
1954.
SADOVEANU, F. J. I-III Mihail Sadoveanu. Jderi. Roman istoric.
VoI. I-III. (1942-1943).
SADOVEANU, H. A. Mihail Sadoveanu. Roman.
a V-a. Editura "Cartea (1947).
SADOVEANU, N.P. Mihail Sadoveanu. Povestire
Editura Tineretului , 1952.
SADOVEANU,O. I-VIII Mihail Sadoveanu. Opere. VoI. I-VIII. Editura
de Stat pentru 1954-1959.
SLAVICI, N. I-II Ioan Slavici. Nuvele. VoI. I-II. Edit. Socec
& Comp.,
SLA VICI , O. I Ioan Slavici. Opere. VoI. 1. Nuvele. Editura de Stat pentru
1952.
STANCU, D. Zaharia Stancu. Editura de Stat, 1949.
TEODORESCU, P.P. G. Dem. Teodorescu. Poezii populare romne.
Tipografia Grigorie Luis, 1885.
TOPRCEANU, P. G. Toprceanu. Poezii.
bibliografie de Al. E.S.P.L.A. 1953.
N. A. Nuvele. Stabilimentul Grafic Socec &
Teclu, 1886.
O. A. Alexandru Opere alese. Editura de Stat,

INDEX DE CUVINTE*
A,cit.a
aba jur, pl. abajururi
aban6s
abataj, pl. abataje
abat6r, pl. abatoare
abces, pl. abcese
pl. abdomene
pron. gen.
abecedar,pl.abecedare
gen.
abia (2,f.;il.)
abf1, pl. abfli; f. pl. abfle
abilita
abi6tic, pron. -bi-o-
abCs, pl. abfsuri
abisal
gen.
pron.
pron. gen.
pron.
pron.
aborda, ind. prez. 3 .5g. pl.
abordaj

abraziune, pron. -zi-u-
abnlZfv
abraz6r, pl. abrazoare
abrevia, pron. -vi-a; ind. prez. 3 ."g.
pl. I pl. abreviem,pron.
-vi-em, 2 pl. ger. abre-
vifnd; pari. abreviat, pron. -vi-at
pron. gen.

pron. -vi-e-
* ue n Index s-au - DOOM - toate cuvintele
care se scriu cu litera n compusele sudate de tipul altncotro,
au toncn tare , semintuneric etc. derivatele cu prefixe de tipul nemblnzit, nendoielnic,
prentmpina, rentlnire, etc., iar la verbe le de conjugarea a IV -a terminate la
infinitiv n - s-au formele de perfect simplu, persoana a III-a sg. pl., de gerunziu
de participiu (de ex. coborf, imperf. 3 sg. coboni; perf. s. 3 sg. coborf, 3 pl. coborhl;
ger. coborrutd; part. coborgt), spre a se faptul formele acestor verbe se scriu
fie cu litera (cnd sunetul respectiv apare n fie cu litera (cnd sunetul
respectiv apare n
97
abroga, ind. prez. 3 sg. pl.
con j. abr6ge

abscfsA,pron. sci
abscizidne, pron. -sci-zi-u-
abs6nt
absfdA, pl. absfde
absidiaI, pron. :di-al
absfnt, pl. absfnturi
absoldt
absolutism
absolvf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
absolvesc "termin un an
3 pl. de

absorbf
pron. gen.

abstn1ct
gen.
pron.
absdrd, pl. f. pl.
absurde
pl.
ind. prez. 1 sg 3 pl.
canj.
abdIic (Med.)
abulfe (Med.), gen. abulfei
abunda, ind. prez. 3 .'ig. pl.

abur, pl. aburi
abdz, pl. abuzuri
abuzfv
acadea
academician,pron. -ci-an
academfe, gen. academfei
aeajd
aea1mfe, gen. acalmfei
-ce-e (nu: -ce-ie)
8CantA
acaret, pl.
98
acatist
acAthii
accelerci, pron. ac-ce-
pron. ac-ce-, gen.

acrent, pron. ac-cent
accentm1, pron. ind. prez.
3 sg. pl.
pron. pl. accepte
ind. prez. l sg.
accept, 3 pl.
pron. gen.

acres (Med.), pron. pl. accese
acres "intrare", pron. ac-ces
acces6riu, pron. ac-ce-, -riu
pron. pl. accidente,
(Muz.)
ace (f .. acea pron. a-cea
(f . . pron. a-ceas-
aceea (f. sg.; casa aceea), pron. a-ce-ea
(f. sg.), pron.

(m.pl.),pron.
(m .. pron.
(f. pl.)
(f. pl.), pron.
(f. gen.), pron. a-ce-Ie-ia
(f. gen.), pron.
aceluia (m. gen.),pron. a-ce-Iu-ia
(m.gen.),pron.
(m. pl.),pron. -tia -ti-a

gen.
pron.
ac{
acioaie, pron. -ci-oa-
aciua, pron. -ciu-a; ind. prez. 1 sg.
aciuez, 1 pl. ger. aciund
aclama, ind. prez. J sg. ac1am, 3 sg.
pl. conj. ac1ame
pron.
aclimatiza
pron. -ne-e (nu: -ne-ie);gen.
acneei
pl. acolade
ac6lo
acompania, pron. -ni-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. acom-
paniem, pran. -ni-em; ger.
acompaniind
ac6nt, pl. aconturi
acoperllmnt, pl.
acoperi, ind. prez. J ,r;g. 3 sg.
pl. canj. acopere
pl.
acorda, ind. prez. 3 sg. pl.
face acordul gramatical"
(un instrument)
acorde6n, pron. -de-on; pl. acor-
deoane
acordeonist, pron. -de-o-
acord6r, pl. acordori
acordoare (instrument)
gen.
acr6poH1
acrostih, pl. acrostmuri
actfnie (Zool.), pron. -ni-e; gen. actf-
niei
actfniu (Chim.), pron. -n'iu
act6r

actual, pron. -tu-al
actualmente, pron. -tu-al-
pron.
pron.
pron. a-cua-
acuitate, pron. -cu-i-
acum acuma
acumulat6r, pl. acumulatoare acu-
mulatari
acuplaj, pl. acuplaje
99

gen. acusticii
pron. -ci-an; pl. acusticieni
acu
pron. gen.
acvaf6rte, invar.
acvamarfn
acvariu, pron. -riu; pl. acvarii
acvatic
acvifer
3cviU1
acvilfn
adagio (Muz.), pron. -gi-o
adagiu "dicton" ,pron. -g'iu; pl. adagii
adaos,pron. -da-os; pl. adaosuri
ind. prez. J sg.
ind. prez. J sg.
pron. ind. prez. J sg.
adaug, J pl. canj. adauge;
ger. part.
adecvat
ademeni
adera, ind. prez. 3 sg. pl.
adesea
adeseori
adeziune, pron. -zi-u-
adeziv
ad-h6c
adia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg. pl.
adie; ger. adifnd
adiacent, pron. -dia-


adineauri, pron. -nea-uri adineaori,
pron. -nea-ori , adinioarea, pron.
-ni-oa-rea
ad-fnterim
adfo
(Chim., Mat.) , pron. gen.

pron.
adjectiv
adjunct
adjutmtt
ad lfttemrn
pron. gen. admi-

pron. gen.
admisiune, pron. -Si-ll-
admfte
admonesta
pron. gen.
adolesrent, pron. sce
adopta, ind. prez . 3 sg. pl.
con j. ad6pte
gen.

adresant

pron. gen.
aduce, imper. 2 sg. adu (dar: ad-o),
neg. nu aduce
gen.
pron. gen.
adulmecl1
adulter
adverbil1l, pron. -bi-al
sed, pron. a-ed (nu: a-ied)
W!r,pron. a-er (nu: a-ier)
aenij, pron. a-e-
aerian, pron. a-e-ri-an
pron. a-e-
aerisf, pron. a-e-
a-e-
aerodinl1mic,pron. a-e-
aerodr6m, pron. a-e-; pl. aerodr6muri
aeroglim, pron. a-e-; pl. aerogftri
aerolft, pron. a -e-
aeromod61 , pron. a-e-; pl. aeromodele
aeronaut,pron.a-e-
pron. a-e-; gen. aerona-
uticii
100
pron. a-e-; pl. aeronave
aeroplan,pron. a-e-; pl. aeroplane
aerop6rt, pron. a-e-; pl. aerop6rturi
pl'On. a-e-; pl. aeroscoape
aeros61, prof/. a-e-; pl. aeros6li
aerostat, pron. a-e-; pl. aerostate
gen.
afazfe, pron. -zi-e; gen. afazfei
afecta, ind. prez. 3 sg. pl.
conj. afecteze
afectu6s, pron. -tu-os
pron.
afet, pl. afeturi
afilil1,pron. -li-a; ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. afiliem,pron. -li-em;
ger. afilifnd
pron.
Mirt
afin , f.
(fruct)
afi6n, pron. -fi-on
gen.
ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger.
pl.
"cadru pe care se
pron. pl.
care
afluent, pron. -flu-ent (nu: -flll-ient)
aflux, pl. afluxuri
af6n, pl. af6ni; f. pl. af6ne
aforism
-zi-ac
pl. afte
afuml1, ind. prez. 3 sg. pl.
conj. afume
afuris6nie,pron. -ni-e; gen. afllriseniei
agape
aglit
pl. agi, agl1, pl. agale
(nu: , ind. prez. I sg.
2 ,{jg. 3 sg. pl.
,pl.

gen.

aghiotant, pron. -ghio-
pron. -ghi-u-
agfl
agio, pron. a-gi-o
gen.
aglfd, pl. aglfce
pron. gen. aglo-

agnosticfsm
agora
agr'cifll, pl. agrare
agramat
agrea, pron. -gre-a; ind. prez. I sg.
agreez, 3 sg. pl. I pl.
ger. agreand; part. agreat
agreabil, pron. -gre-a-
agregat (obiect), pl. agregate
pron. gen.
pl. agremente
agresiune, pron. -si-u-
agricult6r
agricultl1m, gen. agriculturii
agrimensum
pl.
agrobiol6g, pron. -bi-o-
agromfnim
agrotehnicii
pron. -ZO-o-
agrozootehnfe,pron. -zo-o-
agrozootehnician, pron. -zo-o-, -ci-an
agurfcm
ahtiat, pron. -ti-at
aibA, v. avea
afci afcea
afdoma, pron. a-i-
101

aisberg (nu: iceberg), pl. aisberguri
aiura
aiurea
ajur, pl. ajururi
ajustaj
ajutaj, pl. ajutaje
alai, pl. alaiuri
alaItrueri, pron.

gen. al<lmei; pl.
(obiecte de
alambfc, pl. alambfcuri
alandaIa
alarndl, gen. alarmei; pl. alarme
alaun, pron. -la-un
ind. prez. I sg.

pl. albanezi
albastru, pl.
albatr6s, pl.

f. pl. m. f. al-

f. pl. m. f. al-

aIbie,pron. -bi-e; pl. albii
album, pl. albume

alburfu, pl. alburfi; f. alburfe, pl. al-
burfi
pl.
ind. prez. I sg. 3 pl. al-
conj.
pl.
alchimfe, gen. alchimfei
alchimfst
alcool, pron. -co-ol; pl. a1co6luri
"spirturi, alco6li (Chim.)
alcoolic, pron. -co-o-
alcoolfsm, pron. -co-o-
alcoolmetru, pron. -co-ol-; pl. alco-
olmetre
alc6v, pl. alc6vuri
pl.

aldehfcm
aldfn, f.
alean, pron. a-lean
aleat6riu, pron. -le-a- , -rIu
alee, pron. -le-e- (nll: -lc-ie); pl. alei
pron. gen.
alegorie, gen. alegorfei
aleh1ia
alene
alezaj, pl. alezaje
alez6r, pl. alezoare
alfabet, pl. alfabete
algei; pl. alge
alia, pron. -li-a; ind. prez. J pl. aliem,
pron. -li-em; ger. alifnd
aliaj, pron. -li-aj; pl. aliaje
pron. -li-an-
alibf, pl. alibfuri
alfce, pl. alfce
alidacm, pl. alidade
aliena (Jur.) , pron. -li-e-
alienat, pron. -li-e-
pron. -li-e- , gen.

aligat6r
alimentat6r, pl. alimentatoare
pron. gen. alimen-

alina, ind. prez. 3 sg. pl. con).
alfne
alineat, pron. -ne-at; pl. alineate
alinia, pron. -ni-a; ind. prez. 1 sg.
aliniez; ger. alinifnd
aliniament,pron. -ni-a-
aliniere, pron. -ni-e-
ali6r pron. -li-or
102
Aliotman, pron. -li-ot-

pron. gen.
alizee, pron. -ze-e (nu: -ze-ie)
allegretto
allegro
almanah, pl. almamlhuri
al6
aloca, ind. prez. 3 .... g. pl.
pron. gen.
al6curi al6curea
pron.
al6e
alogen
al6nje
alotropfe, gen. alotropfei
alpaca (animal), pl. alpacale
alpestru, pl. f. pl.
alpestre
alpinfsm

"n mprejurare", pl. alte


pron. gen.
pron. gen.
alterna, ind. prez. 3 sg. pl.
alternativ
alternat6r, pl. al ternatoare
pl.
(termen de adresare)
"altminteri"
alt fel "nu fel"
altncotr6
altmfnteri altmfnterea, altmfntrelea
alt6i, pl. altmlie
altoi, ind. prez. } sg. 3 pl. altoiesc;
conj.

altrufsm
altundeva
aluat,pron. -lu-at; pl. aluaturi
alumfniu, pron. -nlu
aluneca, ind. prez. 3 sg. pl.
pl.
pl.
alt1m,pron. -llu-
aluviaI, pron. -vi-al
aluvionar, pron. -vi-o-
aluviune, pron. -vi-u-
aluzie, pron. -zi-e; gen. aluziei
alveolar, pron. -ve-o-
pron. -ve-o-

amalgam, pl. amal game
pl. amanete

pl.
amilrnciune

f.
ammf, ind. prez. } sg. 3 pl.
imperf. 3 sg. 3 sg.
3 pl. conj.
ger. part.
amna, ind. prez. 1 sg. arnan; conj.
ama ne
amnd6i, gen. amndurora (cnd
i
locul), amnduror (cnd
substanti vul)
amnduror, v. amnd6i
amndl1rora, v. amnd6i
ambalaj, pl. ambalaje
ambarcadere
pron. gen. ambar-

103
ambiant, pron. -bi-ant
pron. -bi-an-
ambiguu, pron. -gU-ll; pl. ambfgui,
pron. -glli; f. pron.
pl. ambIgue, pron. -gu-e
pron. gen.
pron.

ambreia, ind. prez. 3 sg. pl. ambre-
imperf. 3 sg. ambreia; conj.
ambreieze; ger. ambrefnd, pron.
-bre-ind
ambreiaj, pl. ambreiaje
ambr6zie,pron. -zi-e; gen. ambr6ziei
ambulat6riu, slIbst., pron. -rIu; pl.
amblllat6rii
ambulat6riu, f. amblllat6rie
pl. ambuscade
ameliora, pron. -li-o-
amenaja, ind. prez. 3 pl.
} pl. ger.
amenajnd
amenajare, pl.
amenzi
ind. prez. /
3 sg. pl.
amentacre,pron. -ce-e (nu: -ce-ie); pl.
amentacee
ameriza
pl. amestecuri
amesteca
ametist, pl. ametfste

amffbiu, pron. -blu
amfibrcih
amfiteatru, pron. -fi-tea-; pl. amfi-
teatre
amfitri6n, pron. -tri-on

amiant, pron. -mi-
amicizli, pron. a-mia-; pl. amiezi
pl. amfbe
pron. gen.
pl. amigdale
amfn
aminil,pl. amirali
amnezfe, gen. amnezfei
amnisthi, pron. -ti-a; ind. prez. 1 pl.
amnistiem, pron. -ti-em; ger.
amnistifnd
amnistfe, gen. amnistfei
amonioc, pron. -ni-ac
am6r
pl. amorti smente

amortiz6r, pl. amortizoare

ampenaj, pl. ampenaje
pl. ampermetre
amper-6rll, pl. amper -are

pl. amplasamente
amplifica, ind. prez. 3 sg. pl.

amplificat6r, pl. amplificatoare
gen. amplarii
amploiat
pl. amprente
amputa, ind. prez. 3 sg. pl.
con}. amputeze
ind. prez. 3 sg. pl.
anacolut, pl. anacolUte anacoluturi
anacre6ntic, pron. -cre-on-
anafora (raport), pl. anafonlle
anaf6rll de stil) , pl. anaf6re
anafurll

anahoret
numai pl.
ana1izat6r, pl. analizatoare
ana16g, pl. anal6gi; f. pl.
analoage
ananghie,pron. -ghi-e; gen. amlnghiei
anapest, pl.
anapoda
anarhfe, gen. anarhfei
anarhfsm
anarhosindicalfsm
anas6n

anatomopatol6gic
anchetat6r

ancie, pron. -ci-e; pl. ::incii
ancoraj, pl. ancoraje
ancorll,pl.ancore
andezft
andrea, pron. -drea; pl. andrele
pl. androcee, pron. -ce-e
(nu: -ce-ie)
anelfd, pl. anelfde
anemia, pron. -mi-a; ind. prez. J pl.
anemiem, pron. -mi-em; ger. ane-
mifnd
pl. anemometre
anerofd, pl. anerofde
anestezfa, pron. -zi-a; ind. prez. 1 pl.
anesteziem, pron. -zi-ern; ger.
anestezifnd
anev6ie
anexiune, pron. -xi-u-

angaja, ind. prez. 3 sg. pl. anga-
J pl. ger. angajnd
pl.
angara, pl. angarale


angiosperm,pron. -gi-o-
anglicanfsm
ang6ra
angrenaj, pl. angrenaje
angr6
104
angstrom (Fiz.)

anima, ind. prez. 3 sg. pl.
animalier, pron. -li-er
gen.
animfsm
anina, ind. prez. 3 sg. pl.
ani6n, pron. -ni-on; pl. ani6ni
aniversare, pl.
anonnaI
an6st anost
anotfmp, pl. anotfmpuri
ans4mblu, pl. ansambluri
antagonfsm
antarctic

antedata
antediluvian,pron. -vi-an
antemeridWt
antepem1ltim
anteproi&t, pl. anteproiecte

anteri6r,pron. -ri-or
anterfu, pl. anterfe
pl. anteturi
antetren

antevorbit6r
antiaerian,pron. -a-e-ri-an
antialc06lic, pron. -ti-al-co-o-
antibi6tic, pron. -bi-o-
antic, f.
anticamerll
anticar (nu: antiquar)
anticariat, pron. -ri-at
antichitate
anticic16n, pl. anticicloane
anticipa, ind. prez. l sg. anticipez
antfcip, 3 sg. pl.

105
pron. gen. antici-

antic6rp, pl. antic6rpi
antid6t, r'. antid6turi
pron. -ti-e-
antifascfst, pron. sci
antihrfst "eretic, nemernic"
antiimperialfst, pron. -ti-i m-, -ri-a-
antim6niu,pron. -niu
antinomfe, gen. antinomfei

antip6d, pl. antip6zi
antispasm6dic

antitffic
antonfm, pl. antonfme
antonimfe, gen. antonimfei
antonomasfe, gen. antonomasfei
antnkt, pl. antracte
4ntrax
pl. antrenamente
antrep6zit, pl. antrep6zite
antrepren6r
antreprf711
antreu, pl. antreuri
antrlc6t, pl. antricoate
anturaj, pl. anturaje
anual, pron. -nu-al
anuar,pron. -nu-ar; pl. anuare
anuitate, pron. -nu-i-
pl.
anvel6pA, pl. anvel6pe
anxietate, pron. -xi-e-
pron. a-o-Ieu, aole6, pron.
a-o-Ieo,
aorfst, pl. aorfste
a6rm
apanaj, pl. apamije
aparat,
aparataj, pl. aparataje
gen.
apartament, pl. apartamente
aparte
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
(obiect), pl.
ind. prez. J pl. viit. 3
sg. va cond. ar
apl1sa, ind. prez. I sg. con}. apese
apeduct, pl. apeducte
apel, pl. apeluri
apendice "adaos", pl. apendice
apendice !ii apendfce (Anat.)
pron. gen. aper-

apetft, pl. apetfturi
apfcol
apicult6r
aplauda, pron. -pla-u-; ind. prez. J pl.

aplauze, pron. -pla-u-, numai pl.
pron. gen.
apoc6pl1
ap6d
apogeu, pl. apogee, pron. -ge-c (nu:
-ge-ie)
apogiat11rl1, pron. -gi-a-
ap6i
apolitfsm
apologfe, gen. apologfei
apometru, pl. apometre
apoplexfe, gen. apoplexfei
ap6rt, pl. ap6rturi
apostazfe, gen. apostazfei
a posteri6ri, pron. -ri-o-ri
apostr6f, pl. apostr6furi
apote6zl1, pron. -te-o-; gen. apote6zei
pron. gen.
aprecia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. pron. -ci-a-, J pl.
apreciem, pron. -ci-em; ger. apre-
cifnd
106
apreciere,pron. -ci-e-
aprehensiune, pron. -si -u-
apret, pl. apreturi
apretl1rl1, pl. apretliri
aprig
aprflie, pron. -li-e
aprinde, ind. prez. I sg.1:'i 3 pl. aprfnd;
con}.
a pri6ri, pron. pri-o-ri
apri6ric, pron. -pri-o-
apr6d
apropia "a fi sau a ajunge aproape",
pron. -pi-a; ind. prez. I sg. apr6pii;
ger. apropifnd
aprop6
apropria "a face propriu,
pron. -pri -a; ind. piez. 1 sg. apro-
priez, pron. -pri-ez, 3 .r,;g. pl.
pron. -pri-a-, I pl.
apropriem, pron. -pri-em; ger.
aproprifnd; part. apropriat
aproviziona, pron. -zi-o-
pron. gen. aproxi-
iei
apsfdl1 (Astron.)
apter (Zoo\.)
apune, con}.
apusean
ardbesc, pl. arabescuri
ardC,pl. araci
aragaz, pl. aragazuri (sobe)
arahfdl1, pl. arahfde
arahnfdl1, pl. arahnfde
arcihnofdl1
araml1, gen. aramei
aranja, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger. aranjand
aranjare
ar8p
arareori
arl1cf
arl1mfu, f.
arllta, ind. prez. I sg. 2 !tg.
3 .t;g. pl. con). arate
arbitraj, pl. arbitraje
arbitml "de arbitru"
arbitrar bunul plac"
arbftru, pl. arbitri, art. arbftrii

anboresc6nt,pron.sce
anboret pl. arboreturi
arbust, pl.
arc (Geam.), pl. arce
arc "resort", pl. arcuri
pl. arcade
arcan, pl. arcane

archebuzi6r, pron. -zi-er
arctic
pl.
arde, ind. prez. I .'ig. 3 pl. ard; conj.
(dar focul)
ard6i
ardeia, ind. prez. 3 .'ig. pl.
I pl. ardeiem; ger. ardefnd

ard6zie, pron. -zi-e; gen. ardeziei

pl. arenzi arende
f.
areometrfe, proR. -re-o-; gen. areo-
metriei
areom6tru, pron. -re-o-; pl. areometre
areopag, pron. -re-o-
ar6st, pl. aresturi

argea, pron. -gea
argentif6r
pl. argfle
arginta, ind. prez. 3 sg. pl.
con). arginteze; ger. argintand
gen.
107
argintfu, pl. argintii; f. argintfe, pl.
argintfi
argfnt-vi'u
argonaut
arg6u, pl. arg6uri
pron. gen. argu-

arhaic
arhafsm
arhaizant
arheo16g, pron. -he-o-
arhetfp, pl. arhetfpuri
arhidiacon,pron. -di-a-
arhiepfscop, pron. -hi-e-
arhiereu, pron. -hi-e-
arhipelag, pl. arhipelaguri
arhitect, pl.

arhivar

amon
arhondarfc
arh6nte
arian,pron. -ri-an

arfci
arfd
arie,pron. -ri-e; gen. ariei , pl. arii
pron. -ri-er-; pl.
arfn
pl. aripi arfpi
aripioam, pron. -ri-pioa-
gen.
gen. aritmeticii
aritmogrM, pl. aritmognlfe
aritmoJl"l6tru, pl. aritmometre
arlechfn, pl. arlechfni "personaje
comice" arlechfne "culise"
arman, pl. armane
(Muz.), pl. armaturi

(Tehn.; nu:

8rmie, pron. -mi-e-; gen. armiei
armfnden "pom, crengi verzi"
pron. pl.
arm6nid, gen. armonicii; pl. armonici
armonfe,gen. armonfei
armoni6s, pron. -ni-os
arm6niu, pron. -nlu; pl. armonii
armurl1, gen. annurii; pl. armuri
armurier, pron. -ri-er
amfci, pl . amfciuri (soiuri)
aroga, ind. prez. 3 sg. pl.
con). aroge
aromatiza

aroman

aromnesc


arpagfc
arpegiu, pron. -glu; pl. a.-pegii
arsemll, pl. arsemHe
pl.
pl.
arterial, pron. -ri-al
pron. -ri-o-
artezian, pron. -zi-an
artfcol, pl. artfcole
pron. gen.
artificial, pron. -ci-al
artificier,pron. -ci-er
artificiu, pron. -clU
artilerie, pron. -ri-e; gen. artileriei
artizan
artrftic
artritfsm
antop6d,pl.artrop6de


108

arvuni
asamblaj, pl. asamblaje
pron. sce
ac;censiune, pron. sce, -si-u-
ac;cens6r, pron. see; pl. ascensoare
ac;clepiad, pron. -pi-ad
ascunde, ind. prez. I 3 pl.
ascund; con).
ind. prez. J ,'\g. 3 pl. ascut;
con).
pl.


pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. asediem, pron.
-di-em, 2 pl. ger. asedifnd
ac;ediere, pron. -di-e-
ac;&liu, pron. -dlu
J
asemeni, 3 sg. pl.
con). asemene
ali6menea
asemuf, ind. prez. J ,<o;g. 3 pl. ase-
muiesc; con).
pron.
asexuat, pron. -xu-at
asfalt, pl. asfalturi
asfixia, pron. -xi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. asfixiem, pron.
-xi-em; ger. asfixifnd
asfixfe, gen. asfixfei
asiatic, pron. -si-a-
asiduitate, pron. -du-i-
asiduu, pron. -du-u, pl. asfdui; f. asf-
pl. asfdue
pron. gen.

asfn
asindet asindeton
asirian, pron. -r-an
asista, ind. prez. 3 sg. pl.
asistent
ind. prez. l sg. 3 pl. asmut;
con}.
asocia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 .'ig.
pl. I pl. asociem, pron.
-ci-em; ger. asociind
pron. gen. aso-

asociere, pron. -ci -e-
asolament, pl. asolamente
asortiment, pl. asortimente
aspect, pl. aspecte
aspectu6s, pron. -tu-os
aspira, ind. prez. I sg. aspfr; con}.
asplre
pron. gen.
aspru, pl. aspri
astl1 datl1 (n de
astl1-
astl1-noapate
astl1-searu


astl1zi

asterie (Zool.), prun. -ri-e; gen.
asteriei
asterisc, pl. asterlscuri
asterofd, pl. asterofzi
astfel
astm
astragaI, pl. astragale

astringent
astrolab, pl. astrolabi
astru, pl. astre
asuma, ind. prez. 3 sg. pl.
asuprd
(verb auxiliar)
a5
109


a5a-numft

pron. -chi-e; pl.
ind. prez. l .'ig. 3 sg. pl.

a5fjderea
con}.
ataca, ind. prez. l sg. atac; con}. atace;
ger. atadnd
pl.
ind. prez. 3 .fig. pl.
I pl. ger.
ata5are, pl.
atavfsm
atata (dar nllmai: att... ct
adv.
atta atat ad}., pr.

atefsm
atelaj, pl. atelaje
atelier,pron. -li-er
pl. ateminse
ateneu, pl. atenee, pron. -ne-e (nll: -ne-
ie)
pron. gen.
atenua, pron. -nu-a; ind. prez. l .'ig.
atenuez, 3 sg. pl. I pl.
atenu:1m
aterizaj, pl. aterizaje
atesta, ind. prez. l sg. atest, 3 .5g. pl.

atestat, pl. atestate
ateu, pl. atei; f. atee, pl. atee, pron.
-te-e (nu: -te-ie)
atic (Arhit.) , pl. atice
aticfsm
atlas (Geogr., Anat.), pl. atI ase

at6l, pl. at61i
atotcuprinzru6r
atotputernic

atotvWt6r
pron. gen.
atrage, perf .fI. l .flg.
atribuf, ind. prez. 3 sg. pl. atribuie
atribut, pl. atribute
pron. gen.
4trium 4triu, pron. -tri-u(m)
atr6ce, adj. invar.
atrofia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 .fig.
pl. l pl. atrofiem, pron.
-fi-em; ger. atrofifnd
atu, pl. atu uri "elemente care
cuiva un avantaj sau o n
plus"; atuuri arale "culoare la
jocul de
atUnci atI1ncea
atta. ind. prez. 3 .fig. pl.
ind. prez. l .fig. 3 pl. con}.
ger.

ind. prez. l.fIg. 3 pl.
aUd, v. auzf
aU<m, v. auzf
audia, pron. a-u-di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. audiem, pron.
-di-em; ger. audifnd
pron. a-u-di-en-
pron. a-u-di-e-
a-u-di-o-
auditt'v,pron. a-u-
audit6r care
pron. a-u-
audit6riu public
pron. a-u-, -riu
gen.
augmentatfv, pron. aug-men-
augUr (preot),pron. au-; pl. auguri
august (luna),pron. au-gust
110
augUst, adj. , pron. au-gust
auHl,pron. a-u-
v. aoleu
aur,pron. a-lIr
aure6Ul, pron. a-u-re-o-
auricul "compartiment al inimii",
pron. a-u-; pl. aurfcule
pron. a-u-
auriu, pron. a-u-
aur6rl1, pron. a-u-
ausculta (Med.), pron. aus-; ind. prez.
3 sg. pl.
auspfciu, pron. a-us-, -ciu
auster,pron. a-us-
australian, pron. a-us-, -li-an
austriac, pron. a-us-tri-ac; pl. austrieci
austru, pron. aus-tru, austru, pron.
a-us-
pron. a-u-
aut (Sport; l sil.)
autentic, pron. a-lI-
autentifica, pron. a-u-; ind. prez. 3.flg.
pl.
autoadministnll'e, pron. a-u-to-ad-
autoapllnU'e, pron. a-u-to-a-
autob4z!,pron.a-u-
autobiograffe, pron. a-u-, -bi-o-; gen.
autobiograffei
autobUz, pron. a-u-; pl. autobuze
autocami6n, pron. a-u-, -mi-on
pron. a-u-
autoconserva,pron.a-u-;ind.prez.l sg.
autoconserv; con}. autoconserve
autocontr6l, pron. a-u-

a-u-; gen.
pron. a-u-
pron. au-; pl. autodafeuri
aub)determinare,pron.a-u-
autodUdact,pron.a-u-
autogam, pron. a-u-; pl.
autograf,pron.a-u-
autoht6n,pron. a-u-
autoimpunere, pron. a-u-

autoncnUire, pron. a-u-
pron. a-u-
automat, .ltub.ltt., pron. pl. automate
automatiza, pron. a-u-
automobfl, pron. a-lI-
automot6r, pron. a-u-
auton6m,pron. a-u-
autoportret, pron. a-lI-
autopsfe,pron. gen. autopsfei
aut6r, pron. a-u-
autorapfd, pron. a-u-
autoritate, pron. a-u-
pron. a-u-, gen. auto-

pron. a-u-; pl.
autosugestie, pron. a-u- , -ti-e; gen.
autosllgestiei
autoturism, pron. a-u-
autovehfcul, pron. a-u-
auxiliru-, pron. a-u-gzi-Ii -ar
auzf, pron. a-u-; ind. prez. J .ltg. 3 pl . .
aud; conj.
pl.
avangru-dil, pl.
avanp6st
avanpremied, pron. -m-e-
avansceni1,pron. sce
avantaj, pl. avantaje
avantaja, ind. prez. J pl.
3.ltg. pl. ger. avan-
tajnd
avantaj6s
avantren
avaria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. avariem, pron.
ger. avarifnd
avarfe, gen. avarfei
111
avatru-, pl. avatare avataruri
avnta, ind. prez. J sg. conj.
avllnte
avea, perf. s. J sg. avui avusei,
m.m.c.perf. J .'ig. conj.

avea a face avea de-a face
aventurier, pron. -ri-er
aversiune, pron. -si-u-
avertiz6r, pl. avertizoare
aviat6r, pron. -vi-a-
gen.
avicult6r
avfd
avi6n, pron. -vi-on
avfz, pl. avfze
avocat
avuabil, pron. -Vll-a-
ax, pl. (Tehn., Anat.) ax uri axe,
(Mat., Fiz.) numai axe
axil,pl.axe
axi6mil, pron. -xi-o-
axi6n,pron. -xi-on
azalee, pron. -le-e (nu: -le-ie); pl. azalee
azbest
azi

azimi1
azurfu
azvrlf, ind. prez. J sg. azvllrl, 3 sg.
azvllrle, 3 pl.
conj. azvrle


&a, gen.l1lui a
IDi1lalt &lalt, f.


f.
"
A, cit. (din a)
B,cit.be
baba-oama
babilonfe, gen. babilonfei
bab6rd, pl. bab6rduri

pron. -la-u-re-at
pl. bacamlle
b&:i1, pl. bace
baehelfti1
baei (J ,sil.)
bac{}
pl.
-ri-an
-ri-e; gen. bacteriei
bacteriol6g, pron. -ri-o-


pl. bagajepl.
baioooti1, pron. ba-ia-
bainim, pron. bai-; pl. bainlmuri
bait (1 sil.)
pron. pl. balalaici
pl. balamale
balams

pron. -si-er
pron. -soar

pron. -ti-e-
pron. -la-ur
baldachfn
pl. baleiaje
pron. -ni -e-
pl. baIete
pl. baligi
balfstici1,gen. balfsticii
pl. balizaje

pron. -ne-ar
pron. -ne-o-
balneoI6g,pron. -ne-o-
ba1neologfe, pron. -ne-o-; gen. bal-
neologfei
balneoterdpfe, pron. -ne-o-; gen. bal-
neoterapfei
ba16t, pl. ba16turi
pl. balotaje
balsmn, pl. balsamuri
pl. baltage
balustnk:U{, pl. balustnlde
balt1stru, pl.
b&nbus, pl.
banani&,pron. -ni-er
bamcaiWt
pl. banchete
bancn6ti1
bandaj, pl. bandaje
ind. prez. 3 sg. pl. ban-
l pl. ger. ban-
dajnd
pl.
b4ndi1, pl. bande "grupuri" benzi

pron. -di-e-
b4nduli1 (Mar.)
pron. -li-e-
bandud (instrument muzical), pl.
banduri
pl.
banj6, pl. banj6uri
pl.
baobab
banki1, pl.
112
banlje
barajfst
barbm-
pl.
barcagfu, pl. barcagfi
barcaz, pl. barcazuri
pl.
barem, pl. bareme
b3rem,adv.
!;ii bWhet
baricade
pron. -ri-e-
barfl, pl. barfli

barit6n (instrument), pl. baritoane
barit6n barfton pl.
baritoni barftoni
briu, pron. -riu
bar6c, f.
bar6s, pl. baroase
bar6u, pl. bar6uri
pl.
bas (instrument), pl. basuri
bas , pl.
pl.
bc1schet

basm
pl. basmale
pron. -li-ef; pl. basore-
liefuri
bastingj, pl. bastingaje
basti6n, pron. -ti-on; pl. bastioane

batali6n,pron. -li-on
batard6u, pl. batard6uri
pl. batce
b4te, ind. prez. 1 pl. batem, 2 pl.
viit. va bate; imper. neg. 2 sg. nu
bate
baterfe, gen. baterfei
113
batfc, pl. batfcuri
batjocorf
pl. batj6curi
bat6g
bat6n, pl. batoane
pron. -ci-an; pl. batracieni
pron. ba-u-
bazac6nie, pron. -ni-e; gen. baza-
coniei
baUlt, pl. bazalturi
bazm-,pl. bazaruri
b3zedov (Med.)
bazic
pl. bazflici
bazfn,pl. bazfne
gen.
(3 sil.)
pl.
bIDeri, v.
pron. -ni-e; gen.
t:

ind. prez. J sg. 3 pl.
conj.


-bi-er


pl.

f. pl.

bmton
pl.
gen.
pron.
bigui, ind. prez. J .{jg. baigui, 3 sg.
pl. baiguie
pl. biguieli
bjbi, ind. prez. 3 sg. pl. bajbie
blbi, ind. prez. 3 sg. pl. b&lbie
pl. blbieli
blci ( J sil.)
bntui, ind. prez. 3 sg. pl. bantuie;
canj. b&ntuie
bt1an
bzf, ind. prez. J sg. bzi, 3 .{jg. pl.
bazie
bea, ind. prez. l sg. 3 pl. beau, 2 sg.
bei; imperf. 1 sg. pl. beam (1
sil.), 2 '''g. beai (J ... il.); perf. s. J .{jg.
part.
beatifica, pron. be-a-
beatitUdine, pron. be-a-
becar, pl. bec ari


bechfe
beci (J sil.)
becisnic
beduin
beg6nie, pron. -ni-e; gen. beg6niei
beilfc, pron. bei-tic
beizadea, !wbst. f.,pron. bei-za-dea
belciug, pl. belciuge
beldie, pron. -di-e; gen. beldiei
bele-rute

bem6l,pl. bemoli
benchetui, ind. prez . 1 sg. 3 pl.
benchetuiesc; canj.
beneficia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. pron. -ci-a-, / pl.
beneficiem, pron. -ci-em; ger.
beneficifnd
beneffciu,pron. -clU
benghi (J 8il.)
v.
benzi v.
benzoat, pron. -zo-at
benz6ic,pron. -zo-ic
berllrfe, gen.
berbec
bere, gen. bCrii
pl. beregate


beri-beri (48il.)
berfl (Mineral.)
berfliu (Chim.) , pron. -lTu
besactea
bestial, pron. -ti-al
bestie, pron. -ti-e; gen. bestiei
beteag, pl. betegi; f. pl.
betege

beteji, canj.
betelfe, gen. betelfei
belOn
betoniem,pron. -ni-e-
bezmetic

bianual,pron. bi-a-nu-al
bibel6u
bfber
biber6n, pl. bibermlne
biblioffl, pron. -bli-o-
bibliografie, pron. -bli-o-; gen. bibli-
ograffei
bibliorMt, pron. -bli-o-; pl. bibli-
orafturi
pron. -bli-o-
bicarbonat, pl.
biceps, pl.
114
bici (1 sil.), pl. bfce
biciuf, ind. prez. I ."g. 3 pl.
conj.

bic6m, pl. bic6muri
bidinea
bidivfu
pron. bi -e-
bielon1s,pron. bie-Io-
bienaI, pron. bi-e-
biet, f.
bfftec, pl. blftecuri
bifurca, ind. prez. 3 sg. pl.
bfgi-bfgi (4 sil.)
bijutier, pron. -ti-er
bilabiaI, pron. -bi-al
pl.
-Ii-ar
-Ii-ard
bilingv
bili6n, pron. -li-on
bimensuaI, pron. -su-al
bfne crescut bine educat"
bfne cunoscut
binecuvnta, ind. prez. 3 sg. pl.

binefacere
"desigur"
bfne bine"
binemerita
bfne mirosit6r

binevenft
binevof, ind. prez. I ."g. 3 pl.
conj.
bin6clu, pl. bin6c1uri
bin6m, pl. binoame
biobibliograffe, pron. bi-o-,
gen. biobibliograffei
biochimfe, pron. gen. bio-
chimIei
115
biograffe,pron. gen. biografIei
biologfe,pron. gen. biologfei
biosfem, pron. bi-o-
bioxfd, pron. bi-o-

biplan, pl. biplane
birefringent
pl. blrje
birocrat
gen.
bir6u
biruf, ind. prez. 1 sg. bIrui, 3 sg. pl.
conj. bIruie
pl.
bis6ct
pl. bisectmlre
bisexuat,pron. -xu-at '
bismut bfsmut
bisturfu, pl. busturle
bitUm
bitlimen
pron. biu-re-

bivuac, pron. pl. bivuacuri
pl.
biz6n
bizuf, ind. prez. 3 sg. pl. bIzuie
blacheu, pl. blacheuri
blajfn
pl. "scnduri" "piei pre-
lucrate", (haine)

blaz6n, pl. blazoane


bleojdf, pron. bleoj-di
blestem, pl. blesteme
blestema, ind. prez. 1 sg. blestem
blestem
blestemat
bleu, pron. blO
bleumarin, pron. blOmarin (nu: blO-
maren)
blid, pl. blfde
pl.
bloc, pl . bl6curi
bloca, ind. prez. 3 .... g. pl.
blocaj, pl. bl ocaje
blocn6tes, pl. blocn6tesuri
bluf, pron.
bhlming
b6a, pron. bo-a
pl. boli (n expr. boale: a
n boale)
bober
bobinaj, pl. bobinaje
b6bslei (2 sil.)
bocanc, pl. bocanci
boccea,pron.boc-cea
ind. prez. sg. 3 pl.

boCm,pron. bo-em
bogdapr6ste
bof, ind. prcz. I sg. 3 pl. boiesc;
con).
boia
pl. boieli
boiangfu
boicota, pron. boi-co-
boier

b6iler, pron. boi-Ier; pl. b6ilere
pron.
pl. bojdeuci
boj6c
bolborosf
boldei
boler6 (dans spaniol ), pl. boler6uri
boler6u (ilic) , pl. boler6uri
bolnav
pl.
bombardier, pron. -di -er

ind. prez. sg. 3 pl .


bombonierlt, pron. -ni-e-
bomfaier, pl. bomfaiere
bompres, pl. bomprese
bond6c
bonier, pron. -ni-er
bonifica, ind. prez. 3 sg. pl.
b6rax
bordei, pl. bordeie
border6u, pl. border6uri
bord6
boreal, pron. -re-al
borh6t


b6rviz
boschet, pl. boschete
bosniac, pron. -ni-ac
bost6n b6ston "vals, joc de
b6ston
bosumfla
botgr6s

bouar
b6ur,pron. bo-ur
bovind6u
boxer
braconier, pron. -ni-er
pron. -te-e (nu: -te-ic) ; pl.
bractee
brdgagfu
brahiaI, pron. -hi-al
brahicefal
brancardier, pron. -di -er
brandenbdrg
bninhie, pron. -hi-e; pl. branhii

bras (Sport)
116

pron. -si-e-

bravo

pl.

brAie, v. bru
brnci (1 sil.)
pl.
gen. brfrnzei
pl. brnzmiice
bru parte a corpului,
ornament", pl. braie
bru "dans", pl. brauri

brec, pl. brecuri
brel6c, pl. brel6curi
bre si
bretea (Ia
breviar, pron. -vi-ar
pron. bri-an-
brici (1 sil.), pl. brfce
bridge, pron. brigi (1 sil.)
pl.
bridagier, pron. -di -er
briliant,pron. -li-ant
pron. bri-o-
pl.
brocart, pl. brocarturi

pl. bromuri
bronhiaI,pron. -hi-al
br6nhie,pron. -hi-e; gen. br6nhiei; pl . .
br6nhii
bronhopneumonfe, gen. bronhopne-
umonfei

brontozaur
brosc6i
ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger.
pl. .
bruftui, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
bruftuiesc; con}.
brui6n

brusc, pl. f. pl.

bmsture
bmto
bubui, ind. prez. 3 sg. pl. bubuie
pl.
adi. f.
bucea
buche, pl. buchi
bucium
pl. f.
pl.
pl.
budoar, pron. bu-doar
bufet, pl. bufete
bufetier, pron. -ti-er
bufni, ind. prez. I ,'>g. 3 pl. bufnesc;
con}.
pl.
buged, adj.
buget, subst., pl. bugete
buhai "taur", pl. buhai
buhai (instrument), pl. buhaiuri

buiandn1g
buiestru
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
bujie, gen. bujfei

buld6g
buld6zer, pl. buld6zere
bulevard, pl. bulevarde
bulgl1re
117
bulfn, pl. bulfne
buli6n (de culturi de microbi), pron.
-\j-on; pl. buli mine
buli6n (preparat culinar), pron. -li-on;
pl. buli6nuri
buI6n,pl. bulml ne
bulumac, pl. blllllmaci
bulz,pl. bul zi
bumerdJlg, pl. bllmeranguri
Buna-Vestire
gen.
gen.

gen.
gen.
gen.
buncM
pl. bunde
bunget, pl. bungeturi
bun-gust, gen. bunului -gust
gen.
buratic
burduf, pl. burdUfuri
con).
burghez, pl. burghezi
burghfu, pl. burghfe
burfu, pl. burie
bursier, pron. -si-er

pron. -ti-e-
pl. buruieni
burzuluf, ind. prez. J sg. 3 pl.
burzuluiesc; con).

busui6c
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
con).
bute, pl.
butelie, pron. -li-e; gen. buteliei
but6i, pl. butoaie
118
but6n "comutator", pl. butoane
but6n "nasture", pl. butoni
pron. -ni-e-
butUc, pl. butuci
pl. buturugi
buzer
buzdugan, pl. buzdugane
buzna
buzunar, pl. buzunare
C ,cit. ce
cabalfn
cabanier, pron. -ni-er
caban6s
cabaret, pl. cabarete
cabinet, pl. cabinete

cablu, pl. cabluri
cabotc1j, pl. cabotaje
cabotier, pron. -ti-er
cabotinfsm
pron. -bri-o-
cacao, pron. -ca-o;art. cacaua
cac6m
cactee, pron. -te-e (nu: -te-ie); pl .
cactee
cad, v.
pl.
cadmiu, pron. -mIu
cadriIat
cafea
cafegfu
pron. -fe-i-
cafenea
cafenfu
caftan, pl. caftane
caia, pl. caiele
cairu;, pl. caiace
cafc, pl. cafee
cmer
caiet
pron. cai-mac
caimacam
caim4n, pron. cai-man
cainoz6ic (Geo1.), pron. cai-, -ZQ-ic
cafs

calaic4n, pron. ca-Iai-
calambur, pl. calambururi
calap&
calap6d, pl.
calc, pl.
calc4n (Arhit.), pl. calcane
calc4n (Iht.), pl. calcani
calcar .':ii cc1lcar, pl. calcare calcare
calchia,pron. -chi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. calchiem, pron.
-chi-em; ger. calchifnd
calcifia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. calcifiem,pron.
-fi-em; ger. calcififnd
calcifica, ind. prez. 3 sg. pl.
calcifiere, pron. -fi-e-
cc1lcio-vecchio
calcft
cc1lciu, pron. -du
calcograffe, gen. calcograffei

cc1lcul (Mat.), pl. calcule
calcul (Med.), pl. calculi
caldarm, pl. caldarmuri
cc1lea-valea
pl.
caleidosc6p, pron. -Iei-; pl. calei-
doscoape
calendM
calfbru, pl. calibre
calfciu, pron. -du; pl. calfcii
califica, ind. prez. 3 sg. pl.
caligrafia,pron. fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. caligrafiem,
pron. -fi-em; ger. caligrafifnd
calomffr, pl. calomffri
calomnia, pron. -ni-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. calomniem,
pron. -ni-em; ger. calomnifnd
calorifer, pl. calorifere
calorimetru, pl. calorimetre

calup, pl. calupuri
calvinfsm
cambie, pron. -bi-e; gen. cambiei
camee, pron. -me-e (nu: -me-ie); pl.
camee
camele6n, pron. -Ie-on
camelie, pron. -li-e; gen. camel iei
camerier,pron. -ri-er
camert6n, pl. camert6nuri
camfor
camgam
cami6n, pron. -mi-on
camionagfu, pron. -mi-o-; pl. cami-
onagfi
camionaj, pron. -mi-o-; pl. camionaje
pron. -mi-o-
camiz61, pl. camiz61e
camp4nie, pron. -ni-e; gen. campaniei
campi6n,pron. -pi-on
camuflaj; pl. camuflaje
canadian,pron. -di-an
canat', pl. canfuri canfi
canafeis
canal, pl. canale, (Geogr.) canaluri
canale
canalie, pron. -li-e; gen. canaliei
canapea, pl. canapele
canat (n cante
canat "parte a pl. canaturi
canava, pl. canavale
(vas), pl. (l
119
cancelarie, pron. -ri-e; gen. cancelariei
candeUl, pl. candele
candfd
candicMt
canea, pl. canele
pl. caneluri
canevas (desen), pl. canevasuri
cange, pl.


can6e (Sport),pron. -no-e (nu: -no-ie);
pl. can6e
can6nic
pron. -ni-e-
canotaj
-ti-e-
canot6r
cantaragfu
cantinier, pron. -ni-er
cantonier, pron. -ni -er


caoHn
cap "parte a corpului; individ; extre-
mitate; motiv; capitol", pl. capete
cap pl. capi
cap (Geogr.), pl. capuri
capac, pl. capace
pron. gen. capaucei

pl. capele
capelmaistru, pron. -mais-tru

pl.
capital, pl. capital uri

capitalfsm
pl.
capitel, pl. capiteluri
capftol, pl. capitole
capftul (BoL), pl. capitule
pron. gen.
capiu, pron. -PIU

pl. capodopere, art. capo-
d6perele
caporal
cap6t
caprici6s, pron. -ci-os
capriciu, pron. -clU; pl. capricii
caprif6i
pl. capsule
captalan
capucfn

car (vehicul), pl. care; (Zool.) pl. cari
(1 sil.)
cardbinier, pron. -ni -er
pl.
caracter, pl. caractere
caracteristic, adj., pl. m. caracteristici,
pl. f caracteristice
.mbst., pl. caracteristici
cardCul
garm, pl. carafe garMe

cardghi6s, pron. -ghios
cardghioslac
caramb6l, pl. caramboluri
caramel ars,
pl. caramele

carapace, pl. carapace
caras
carat, pl. carate
pron. -ra-u-
pl. caravane
carmb, pl. carmbi
carbfd
carbonar
pron. gen.
carbt1ri
120
cm-cerli, pl. carcere
cardi4c, pron. -di-ac; pl. cardiaci
cardiogrM, pron. -di-o-
cardiologie, pron. -di-o-; gen. car-
diologfei
cardiovasculw-, pron. -di -0-
cW'e,gen.d1mi(a) , f. d1rei(a) ; pl. m.
f. care, gen. cftror(a)
carenll, pl. carene
caretll
careu, pl. careuri
carev
care va sll zfcll
cargob6t, pl. cargob6turi
cari, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg. pl.

cariaticUi, pron. -ri-a-
c4rie, pron. -ri-e; gen. cariei
cari6rli, pron. -ri-e-
carierfsm,pron. -ri-e-
cari6psll, pron. -ri-op-
carUngll, pl. carlfngi
carnj, pl. carnaje
pron. -si -er
pron. gen.
camav41, pl. carnaval uri
caro, pl. carale
carosi6r, pron. -si-er
carot4j, pl. carotaje
carou, pl. car6uri
c4rpen
cart
c4rtll "manifest, act fundamental" (nu:
pl. carte
ccirte (de citit, de pl.

cart6l, pl. cartel uri
cart6I11, pl. cartele
ccirter (Tehn.)
cartezi4n, pron. -zi-an
carti6r, pron. -ti-er
121
cartilagin6s
cartilj, pl. cartilaje
cartiruf, ind. prez. 1 ,"ig. 3 pl.
cartiruiesc; conj.
cart6f, pl. cart6fi (nu:
pl. cart6fe, cartoafe)
cartografi,pron. -fi-a; ind. prez. 3 ,"ig.
pl. 1 pl. carto-
grafiem, pron. -fi-em; ger. carto-
grafifnd
cartomij, pl. cartonaje
pl. cartoteci
pl.
pron. pl.
caslip
castll
(Jur.) , gen.
c4sll (nu:
c4scll, pl.
cas6tll
casi6r, pron. -si -er
pron. -si-e-; gen. casierfei
csnic .
casoI6tll
pl. castane
pron.
pl. castele
castrav6te
(n farmacie), pl.
gen.
ca cum
pl. (sorturi)
cataclfsm, pl. cataclfsme
catadicsf
cataf41c, pl. catafalc uri
catagraffe, gen. catagraffei
catahrezll
cataff, pl. cataffuri
catalfge, numai pl.
catalizat6r, pl. catalizat6ri
catalfzll
catal6g, pl. cataloage
catapeteasmii
cataplasmii
pl. catapulte
catar, pl. cataruri
cataramii, pl. catarame
catarg, pl. catarge
catastff, pl. catastffe
categorie, gen. categoriei
catehfsm
catehumen
caterpilar, pl. caterpilare
catgut
catifea, pl. catifele
cati6n, pron. -ti-on
catolicfsm
catran

pl.
cadc (potcap), pl. cauce
caucazian, pron. ca-u-, -zi-an
cauciuc, pron. ca-lI-ciuc
caustic, pron. ca-us-
ca-u-
cauteriza, pron. ca-lI-
pron.
cauza, pron. ca-u-
cauzii, pron. ca-u-
caval (fluier), pl. cavale
caval pl. cavalllri
cavaMrie (Mil.), pron. -ri-e; gen. ca-
valeriei
cavalerism
cavatfnii (Muz.)
caviar, pron. -vi-ar
cazangfu, pl. cazangfi
caz3rmii, pl.
cazefnii,pron. -ze-i-
pl. cazemate
pron. -zi-er
cazin6u
cazma, pl. cazmale
carnii
cazual, pron. -zu-al
cazuar, pron. -zll-ar
dldea, ind. prez. l 3 pl. cad, 1 pl.
viit. va conj.
cond. ar
ciiina, pron. ind. prez. 3 .... g. pl.


ciilMzii,pron.
ciilci
pl.
ciilimarii, pl.

pl.

ciimarii, pl.
pl.

ciimflii, pl.
ciimfn pl.

ciimfn horn;
pl.

cApiituf, ind. prez. J sg. 3 pl.
conj.
cApiituialii
pl.
ciipcMn
-ni-e; gen.

cApia, pron. -pi-a; ind. prez. 3 sg. pl.
ger.
pl.
cAprioarii,pron. -pri-oa-
cApn1i, pl.
(fruct), pl.

122
ind. prez. 1 3 pl.
imperf. 3 con).

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
(Bot. , Zool.) , pl.
pl.
pl.


pron. gen.
v.

pl.
gen.
dlsnicfe, gen.
dlsowe, pl.


pl.


pl.
pl.
ind. prez. I sg. 2
3 .5g. pl.

pl.
gen.
pl.
pron. ind. prez. 1 sg. caut,
pron.ca-ut

ciine
ciine-lup
cmpemt
cndva

cntar, pl. cntare
cntec
crf, ind. prez. 3 .5g. pl. drie
123

crit6r,pron. -r-i-
de pl. crceie
crcei
(Med., Bot. , Zoo!.) , pl. crcei
crciogar
crciumar
pl. drciumi
gen.

pl. carje
carlfg, pl. crlfge

-Ii-on-
carmaci

carmf, ind. prez. I .lig. 3 pl. crmesc;
con).
crmuf, ind. prez. I .5g. 3 pl.
crmuiesc; con).
carnat
carpaci (2 .5i1.)


pl.

(1 sil.)

(a)cata,pr. f., adj. (nu: (a) catea)
cAteodat! "uneori", pron. c-teo-
pron.
catfme
(2 sil.)
citva, pl.
cea
ceacar
cem, gen. cefei; pl. cefe
ceai
ceciinic, pl. ceainice
ceafr, pl. ceaI ruri

pl. cepe
ceapniz, pl. ceapnizuri
ceaprciZM
cearl1, gen. cerii
ceardin
pl.
pl.
cearti1, gen. certei; pl. certuri
ceas
ceas16v, pl. ceasloave
pl.
cem
pl. ceatlaie ceatl5ie
gen. pl.
ceaun, pl. ceaune

cec (Anat.) (nu: cecum)
cedru
crea ce
cefalop6d, pl. cefalop6de
pron. -di-an
ceferist
pl. cegi

gen. celulei; pl. celule
celulofd
celul6rll, pl. celul6ze
cemiclu, pl. cenacluri
cens
centezimaI
(nu:
centimetru de pl.
centimetre
centimetru (unitate de pl.
centimetri
centiron, pl. centiroane
centralfsm
pl. centrifUge
centripet, adj. m., pl. f. sg.
pl. centripete
centnsm
centru (punct central, localitate, insti-
centre
centru (punct anatomic,
sportiv), pl. centri
centUrn, gen. centurii; pl. centuri
centUrie, pron. -ri-e; gen. centuriei
centuri6n, pron. -ri-on
gen.
cenzirar
cenzor
cenzurn
cep, pl. cepuri
gen. ceramicii
cerber
cerbfce
cerceve, pl. cercevele
cercuf, ind. prez. l sg. 3 pl. cer-
cuiesc; con).
cerdac, pl. cerdace cerdacuri
cere, ind. prez. 2 .... g. ceri; conj.
pron. -re-a-
cerealier, pron. -re-a-Ii-er
cerebrospinaI
ceremoniaI, pron. -ni-al
ceremonfe, gen. ceremoniei
cer:emoni6s, pr:on. -ni-os
cerere
eeriu (Chim.), pron. -riu
cerne
gen. cernelii; pl.
cerneluri (sorturi)
cemozi6m, pron. -zi om; pl. cerno-
zi6muri de sol)

certifica, ind. prez. 3 sg. pl.
ceruf, ind. prez. J .'ig. 3 pl. ceruiesc;
conj.
124
pl. ceruieli
cerumen
gen. ceruzei
ceruzft
cesiona, pron. -si-o-
resiu, pron. -siu
cesiune, pron. -si-u-

cetaceu, pl. cetacee, pron. ce-e (nu:
-ce-ie)pl. cetini
cetioarn, pron. -ti-oa-

ceva
ce va
cezar
-ri-a-
pl. cezuri
cheag (J sil.)
v. chema
chebap
cheffr
chefuf, ind. prez. 3 .5g.
con).
chei, arC. cheiul; pl. cheiuri
cheie
chel, pl. chei; f. pl. cheIe
ind. prez. 3 sg. pl.
con).

chelfe, gen. chelfei
chelner

chelonian (Zoo1.), pron. -ni-an
cheltuf, ind. prez. 1 3 pl.
cheltuiesc; con).
pl. cheltuieli
cheltuit6r, pron. -tu-i-
125
chema, ind. prez. 3 sg. pl.
chembridl
chenar, pl. chenare
ind. prez. 3 sg.
con).
pl. chenzine
cheotoare, pron. che-o-; pl. cheot6ri
chepeng, pl. chepenguri
cherci (J
cherem
cherestea
cherestegfu
cherhana, pl. cherhanale

ches6n, pl. chesoane
chesonier, pron. -ni-er
chestiona, pron. -ti-o-
chestionar, pron. -ti-o
chestiune, pron. -ti-u-
pl. f. pl.

gen.
ind. prez. J 3 pl.
con).
chiabur
chiar
chiasm de stil) (1 sil.)
chibrft, pl. chibrituri
chibzuf, ind. prez. I sg. 3 pl. chibzu-
iesc; con).
pl. chibzuieJi
chfciud, gen. chiciurii
chicoti
chiftea
ind. prez. I 3 pl.
con).
chihlimbar, pl. chihlimbare, (sorturi)
chihlimbamri
chilfm
pron. -li-oa-
chilipfr, pl. chilipiruri

chfmen
chimi6n,pron. -mi-on
chimfr, pl. chimfre
chimon6u, pl. chimon6uri
chimval, pl. chimvale
chindfe, gen. chindfei
chinez, pl. chinezi

pl. chingi (1 sil. )
(Chim.)
chinor6z
chinovial, pron. -vi-al
chin6vie, pron. gen. chin6viei
chintl, pl. chintale

chinui, ind. prez. I .flg. 3 pl.
con).

chiOIii ghiorllf, ind. prez. 3 ,"g. pl.

lii

chiorf, ind. prez. I sg. 3 pl. chior5sc;
perf. ,,,. 3 ,"g. chiort, 3 pl.
con). ger. part.
chiorat
(1 sil.)
chiot (2 sil.)
chiotf,pron. chi-o-

chiparos "arbore"
chipiu, pl. chipfe chipfuri
chirhlrh, pron. -ri-arh
pron. pl. f.
pl.
chirigfu, pl. chirigfi
chirflic
chiromantfe, gen.
chirpici
chirUrg
art. chiseaua

chisnovt
chist, pl. chfsturi
pl.

"muc de pl.

chitmi, pl. chitare
chitui, ind. prez. I ."g. 3 pl. chituiesc;
con).
ind. prez. 3 .'ig. pl .
con). ch
pl.
chiui, pron. ind. prez. I .'ig.
chfui, 3 sg. pl. chfuie
chiuft, pron. chi-u-it
chiuitUrli, pron. -u-i-
chiulangfu, pron. chiu-lan-
chiulf, pron. chiu-li
chiup (1 .... il.), pl. chiupuri
pron. chiu-re-
pron. chiu-ve-

pl. chivemiseli
chfvot, pl. chfvoturi lii chfvote
chix
(Chim.),pron. ci-an
cianhidric, pron. ci-an-
cianurli, pron. ci-a-

cicatrice, pl. cicatrfce


cicer6ne pl. cicer6ni
(BOL)
ciclism
cicl0cr6s
cicloidaI, pron. -c1o-i-
cicl6n, pl. cic10ane
ciclotr6n, pl. cic1otroane
126
cicoare
cfdru
cftii, pl. cffre
cffru, pl. cffruri
ciliar, pron. -Ii-ar
cilibfu
cilfndru (corp geometric) , pl. cilfndri
ciment
cimenta
cimilitum
cimitir
cim6tie, pron. -ti-e; gen. cim6tiei
cimpanzeu
cimp6i, pl. cimpoaie
cimpoier
cimibru
pl. cfne
cincantfn
(a)cfncea
cinchf
cincfla v.
cfncisprezece
(al) cfncisprezece1ea
cinci sute
cincizeci
(a) cincizecea
(al) cincizecilea
pron. -ne-ast
cinegetic
cinel-cineI
pron. -fi-a; ind. prez.
3 sg. pl. 1 pl.
cinematografiem, pron. -fi-em; ger.
c inematografi fnd
cinesc6p, pl. cinesco::1pecinfsm

cintez6i
pl. cinzeci
cioarl, pl. ciori

pron. gen. cioatei
, pl. ciocane
pl. ciocani

pl.

ciocnf
gen. ciocolatei
ciomag, pl. ciomege
ciop6r, pl. ciop0<1re
ciorap
ciorchfne, pl. ciorchfni
pl. ci6me
ind. prez. 1 fig. 3 pl. cioro-
canj.
pl.
ind. prez. 3 fig. pl.
127
canj.
ciot, pl. ci6turi
ciotur6s
pl. ciovfci

circuit, pl. circuite
ind. prez. 3 fig.
circularl, pl. circulare
circu1at6r
gen.

circumflex
pron. gen. cir-

pron. gen. cir-

circumscrfs
circumsp&;t


pron. gen. cir-

pl. cirezi
pl.

cisticerc (Zool.) , pl. cisticerci
cistosc6p, pl. cistoscoape

pron. gen.
citi
citit6r

ciublr, pl. ciubere
ciubotar

ciubuc ornament", pl. ciubuce
ciubuc pl. ciubucuri
ciucure
ciuf pl. ciufi
ciuf "smoc de pl. ciUfuri
ciufulf, ind. prez. J sg. 3 pl. ciufu-
lesc; con).

ciunt (J sil.)
ciunti

ciupf, ind. prez. l sg. 3 pl. ciupesc;
con).
ciur, pl. ciururi
pl. ciurde
ciuruf "a se a trece prin ciur",
ind. prez. J sg. 3 pl. ciuruiesc;
con).
ciuruf, ind. prez. 3 ,<;g. pl. ciuruie
(curge cu zgomot)

ciut coarne"
ciurum, pl. cit.1turi
128
civfi
civilfe, gen. civilfei
pron. gen.
civfsm
cizela
cizmar
pl. cizme
claie
pl. clame
pl.
clarifica, ind. prez. 3 sg. pl.
clarinet, pl. c1arinete
clarobscur
clarvWt6r
clarviziune, pron. -zi-u-
pl. ci ase
clasicfsm
clasifica, ind. prez. 3 sg. pl.
con). clasifice
c1as6r, pl. clasoare
claustra, pron. cla-us-
pron. c1a-u-
claviaturn, pron. -vi-a-; gen. ci a-
viaturii

clax6n, pl. claxmlne


ind. prez. l fig. clatin
cleOO, ind. prez. 3 sg. pl.
clei
clenci (1 sil.)
clepsfdrll
clerica1fsm
pl.
pl. clici
client, pron. cli-ent
climateric
climatologfe, gen. climatologiei
clin, pl. clini clinuri
pl. clfne
clindmf, ind. prez. 3 sg. pl.
clfncher
clingherft
clfnidi, pl. clfnici
clinician, pron. -ci-an; pl. cIinicieni
clipeaUl
clipoceaHi, pl. cIipoceli
clipocf, ind. prez. 3 sg.
con).
clfring

pl. pron. (nu:

clivaj, pl. clivaje
pron. pl. cloace

cl6cot, pl. cI6cote
clondfr, pl. clondfre
cl6pot, pl. cl6pote
pl.
clorhfdric
pron. -li-a-
cloroformiza

clon1m, pl. cloruri
closet, pl. closete
pl.
clovn
clujean
cneaz (1 sil.); pl. cneji
cn6caut, pron. cnoc-aut (prescurtat:
k.o.)
cn6cdaun, pron. cnoc-daun
coabita, pron. co-a-
pron.
coace, ind. prez. 1 pl. coacem
coacuzat, pron. co-a-
cocm, pl. cozi
coafa, pron. coa-
pron. coa-; pl. coafeze
coaf6r, pron. coa-
coafum, pron. coa-; pl. coafuri
coagula, pron. co-a-
pron. pl. coji
pl. coli
pron. co-a-, -e; gen. coal
pl. coarde, parte a
coarde corzi
coase, ind. prez. l ,sg. 3 pl. cos, 1 pl.
coasem; imperf. 1 pl. coseam; con).

pron. co-a-, -ci-at
coate-goale
coaut6r, pron. co-a-u-
cobai, pl. cobai
cobalt c6balt
c6be


pl.
coborf, imperf. 3 sg. cobora; perf. s.
3 sg. coborf, 3 pl. ger.
coborfrnd; part. coborat
cobur

cocainoman, pron. -ca-i-
pl. cocarde
"copil; aluat"; gen.
cocrjat
c6ccis, pron. coc-cis
cocean
cochflie, pron. -li-e; gen. cochmei
pl. c6cini

coclauri, pron. -ela-uri, numai pl.
pl.
pl.
coc6r, pl. coc6ri
(la anne, ciocane), pl.
miez de pepene; boxer" ,

129
ind. prez. 3 sg. pl.
I pl.
cocoti6r, pron. -ti -er
ind. prez. I ,4ig. 3 ,'Jg.
pl.
cocs
cocsagaz
cocserfe, gen. cocserfei
c6cteil (2 ,,>il.), pl. c6cteiluri
c6da (Muz.)

f. pl.
cordarUl codfrUl, pl. codrle co-
dfrle
c6dice, pl. c6dice
codicfl, pl. codicf1e codicf1uri
codific4, ind. prez. 3 sg. pl.
c6dinl
pl.
codob4turll, pl. codobaturi
coechipier, pron. -pi-er
coefici6nt, pron. -ci-ent; pl.
pron. gen.
coerede, pron. co-c-

coexist4, pron. gz
pron. gz
coeziune, pron. co-e-zi -u-
cofefn! v.
cofnij, pl. cofraje
cofret, pl. cofrete
coge4mite, pron. -gea-mi-
coincfde, pron. co-in-
pron. co-in-
cointeres4, pron. co-in-
coje41!
cojf, con}.
coj6c, pl. cojoace
c6la
pron. -0-
pl. colaci
colaps, pl. cohlpsuri
pron.


colbM, ind. prez. I ,'Jg. 3 pl.
con}.
colcM, ind. prez. 3 ,t;g. pl.
colci1ial!
cole4 c6lea

colect6r (obiect), pl. colectoare
colect6r pl. colect6ri; f .sg.
pl. colectoare
pron. gen.
pron.
col6g
colegial, pron. -gi-al
col6giu,pron. -giu
coleopt6r, pron. -le-op-
col6ric
col6t "pachet" , pl. colete
coletilrie, gen.
colibrf
c6lic!, pl. c6lici
coli6r,pron. -li-er
colilfe, gen. colilfei
colini4r,pron. -ni-ar
colizil1ne, pron. -zi-u-
colnfc, pl. colnfce
c6lo
col6cviu, pron. -viu
col6diu, pron. -diu
colof6niu, pron. -niu
cologarftm
colofd, pl. colofzi
colon61 pl. colonei
colonial, pron. -ni-al
coloniaHsm, pron. -ni-a-
colontitlu (Tipogr.)
col6s, pl. col6suri
colport4j
130
coltllc, pl. coltuce
"dinte", pl.
"unghi, extremitate", pl.
echer" ,pl.
c6ma(Opt.)
pl. comenzi
comasme
(Med., Muz.)

combinat6r, pl. combinatoare
pron. gen. combi-

pl. combine

combinez6n, pl. combinezoane
combustibil, pl. combustibili
combl1stie, pron. -ti-e; gen. com-
bustiei
pron. -di-an; pl. comedieni
pron. -di-ant; pl. co-

comedIe de teatru), gen.
comedfei
com6die "ntmplare pron.
-di-e; gen. comediei
comensunibil
pron. -riu; pl. comentarii
pron. -ci -ant

cornes6m, pron. -me-sean; pl. comeseni

cominat6riu, pron. -riu
c6mis (rang boieresc)
comis "angajat comercial", n expr.
comis-voiaj6r
pron. -ri-at
comCsie, pron. -si-e; gen. comfsiei
comisi6n, pron. -si-on
pron. -si-o-
comis6riu (Jur.) , pron. -riu
131
comitagCu
comm6do (Muz.)
pron. gen.
companCe societate", gen.
companfei
(Mi1.), pron. -ni-e; gen.
companiei; pl. companii
comparat6r, pl. comparatoare
pron. gen. com-

compartim6nt, pl. compartimente
pl. compasuri
compasil1ne, pron. -si-u-
compatri6t, pron. -tri-ot; f. com-

ind. prez. 1 pl.
viit. va
compltimC
comp6ndiu (rezumat),pron. -dTu
pron. gen. com-

compet6nt

competit6r
pron. gen. com-

gen.
v.
complem6nt (Gram., Mat.), pl. com-
plemente

compl6t
ind. prez. l.5g. completez
completme
compl6x, adj. , pl. f.
pl. complexe
compl6x, .5ubst. , pl. complexe (con-
complexuri
compleunt

pron. gen. com-

complfce, pl. compUci; f. complfce, pl.
complfce
"cuvnt de pl.
complimente
compom1, ind. prez. 3 pl. com-
conj. comporte
pron. -ti-e-
compo:ree,pron. -ze-e (nu: -ze-ie); pl.
compozee
compozit
pron. gen. com-

comprehensiune, pron. -si-u-

compresiune, pron. -si-u-
compres6r, pl. compresoare
comprim4, ind. prez. 3 sg. pl.
conj. comprime
compromfs, pl. compromisuri
compromfte, ind. prez. I sg. 3 pl.
compromIt
compune, ind. prez. I ,o;g. 3 pl. com-
pun; conj.
pl. comune
pron. gen. comu-

comunfsm
comuniune, pron. -ni-u-
comuta, ind. prez. 3 ,4ig. pl.
conj. cornute
comutat6r, pl. comutatoare
con4c, pl. comice
pron.
conrede, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conced, 3 sg. concede; conj. con-

concedi4, pron. -di-a; ind. prez. 3 ,'ig.
pl. I pl. concediem,
pron. -di-em; ger. concediind
pron. -di-e-
conrediu,pron. -dTu
pron. gen. con-

pl. concepte
pron. -tu-al
pron. gen.
conrem, pl. concerne

conresie pron. -si-e';
gen. concesiei
concesion4, pron. -si-o-
concesillne "drept de exploatare".
pron. -si-u-

conchfde, ind. prez. 3 sg. conchide;
conj. ger. conchizand;
part. conchIs
conchistad6r
conci (1 ,'iil.)
concili4, pron. -li-a; ind.prez. 3
pl. J pl. conciliem,
pron. -li-em; ger. concililnd
conci1i4bul, pron. -li-a-; pl. conci-
liabule
conciliat6r, pron. -li-a-
pron. gen. con-


concfzie,pron. -zi-e; gen. conclziei
conclusCv
conclllzie, pron. -zi-e; gen. concluziei
concord4, ind. prez. 3 pl.

pl.

cond6i, pl. condeie
condensat6r, pl. condensatoare
condens6r, pl. condensoare
pl. condimente
pron. gen.
132
pron.
numai pl., pron. -le-an-
condimfniu, pron. -niu
condotier, pron. -ti -er
conduct6r (aparat) , pl. condllctmire
conduct6r pl. condllcteri
conduftll, pron. -dll-i-
conect6r,pl. (Mat.) conecteri, (aparat)
conectoare
conexiune, pron. -xi -lI-
pron. gen.
pron.
pron. gen. con-

pron.
pl.
confesional, pron. -si-o-
confesiune,pron. -si-lI-
confes6r
confeti (3 sil.), numai pl.
pron.
pron. gen. confi-

ind. prez. 3 ,..;g. pl.
pron. gen. confla-

confluent, pron. -flu-ent
pron. -flu-en-
ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen. con-

conformfsm
conf6rt

ind. prez. 3 sg. pl.

confi1zie, pron. -zi-e; gen. confuziei
congestie, pron. -ti-e; gen. congestiei
pron. -ti-o-
conglomerut, pl. conglomenite
pron. gen. congre-

congruent, pron. -gm-ent
pron. co-niac
conifer, pl. conifere de arbori)
conjecturn pl. conjectdri
conjunctiv
conjuncti vltll
conjunct6r, pl. conjllnctoare
conjuncrurn "mprejurare"
pron. gen. con-

pron.
pron. gen.
conlocuit6r, pron. -cll-i-
pl. conopfde
consacru, ind. prez. 3 sg. pl. con-
con}. consacre
consangvCn

pl.
pron. gen. con-

consecvent

ind. prez. 3 sg. pl. con-

consens
conservat6r pl. conser-
vatoare
133
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
pron. gen. con-

pron. gen.
pron. -li-a
consiliu, pron. -nu; pl. consflii

ind. prez. 1 sg. 3 pl. con-
sImt; con).
consista
consistent
consomt!
consonantfsm
pron.
pron. gen. con-

consta, ind. prez. 3 sg.
3 pl. constau
con). constea c6nste
pron. gen. conste-

pron. gen.
constitumtt "referitor la
pron. -tu-ant
"constitutiv", pron. -tu-ent
constituf, ind. prez. 1 sg. constitui,
3 sg. pl. constItuie
pron. gen. con-

pron.
constrict6r
pron.
constructor, subst.
pron. gen. con-

c6nsul
const1lt, pl. consulturi
consulta, ind. prez. 1 sg. consult
pron. gen. con-

pron. gen. con-

pron.
pron.
pron.
pron. pl.
contabil
contact, pl. contacte
contact6r, pl. contactoare
contagil1,pron. -gi-a, ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. contagiem,
pron. -gi-em; ger. contagifnd
contagi6s, pron. -gi-os
contagiUne, pron. -gi-u-
conteiner,pron. -tei-
pron. gen. con-

contempormt
contemporaneitate,pron. -ne-i-
contenci6s,pron. -ci-os
contesta, ind. prez. 3 ,'>g. pl.
pron. gen. con-

contiguitate, pron. -gu-i-
contiguu, pron. -gu-u

continul1, pron. -nu-a; ind. prez. 1 sg.
contfnuu, 2 sg. continui
continuat6r, pron. -nu-a-
continuitate, pron. -nu-i-
contfnuu, pron. -nu-u, pl. contfnui;
f. pl. contfnue

cont6r,pl. contoare
contorsionl1t, pron. -si-o-
contorsiune, pron. -si-u-
contraaminil,pron. -tra-a-
cont:raatac, pron. -tra-a-
contrabl1s, pl. contrabasuri (instru-
mente muzicale)
contrabl1s, pl. "contra-

contrl1ct, pl. contracte
contract-tip
contractul1l, pron. -tu-al
gen.
contradict6riu, pron. -rTu
pron. gen. con-

134

contraf6rt, pl. contraf6rturi
pron. gen. con-

contralovitUm

contni1to (voce)
contrdl11ai stru

pl. contrapagini
contrap6ndere, pl. contrap6nderi
contraproiect
contrapl1nct
contrar, adv., adj. m., pl. contrari; f.
pl. contrare
pron. gen. con-
trarevoi
pron. -0:-
contraria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. contrariem,
pron. -ri-em; ger. contrarifnd
contrariu, .5lIbst. n., pron. -riu
contraspionaj, pron. -spi-o-
contrast, pl. contraste
contratimp
contrcltorpil6r
contravaloare
contravenient, pron. -ni-ent; pl. con-

pron. gen. con-


contribuabil, pron. -bu-a-
contribui, pron. -bu-i; ind. prez. 1 sg.
contribui, 3 sg. pl. contnouie
pron. gen. con-

contr6l, pl. controale
contumade, gen. contumacfei
contUr, pl. contururi
contUzie, pron. -zi-e; gen. contuziei
contuziona, pron. -zi -0-
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
pron. sce
conveier, pl. conveiere
pron. -ni-en-; gen. con-

gen.
pron.
converge
pron. gen. con-

conversiune, pron. -si-u-
convertiz6r, pl. converti zoare
convex, pl. f. pl.
convexe


convoca, ind. prez. 3 sg. pl. con-

conv6i, pl. convoaie
convulsie, pron. -si -e; gen. convuisiei
convulsiona, pron. -si-o-
COOWra, pron. co-o-; ind. prez. 3
pl.

cooperat6r, pron. co-o-
pron. co-o-, gen. co-

coopta, pron. co-op-
coordona, pron. co-or-; ind. prez. 3 sg.
pl.
coordonare, pron. CO-Of-
pron. co-or-
coordonat6r, pron. co-or-
copaie, pl.
135

pl. copci
pron. co-pei-; pl. copeici
pl. coperte
copi,pron. ind. prez. 3 .o;g. pl.
J pl. copiem, pron.
ger. copiInd
cOpie, pron. gen. c6piei, pl. c6pii
copiere, pron. -pi -e-
copfl, pl. copIi, pl. art. copIii
c6pil, pl. c6pili
c6pil, pl. c6pile c6pili "cuie"
copi6s, pron. -pi-os
cop6i
coproprietar, pron. -pri-e-
conibie, pron. gen.
corabiei, pl. codlbii
conii (culoare), invar.
coni1, pl. conlle "cntec religios"
coni1, pl. corali
cora1ier, pron. -li-er
corap6rt, pl. corapmirte

-bi-er
pl.
cordil, pron. -di-al
corector
corect6r (aparat)
pron. gen.
pron.
coreen, pron. -re-ean
coregrM
coregrerlle,pron. gen. coregraffei
pron. gen.
coreligionr, pron. -gi-o-
corepetit6r
corespondent

corindru, pron. -ri-an-
corid6r, pl. coridoare
corigent
corigfbil
corij, ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger. corijnd
corintin, pron. -ti-an

corn (Bot.), pl. comi
corn (Muz.), pl. comi
corn (Zool.), pl. coarne
corn, pl. c6rnuri
cornee, pron. -ne-e (nu:-ne-ie); gen.
corneei, pl. cornee
cornet, pl. cornete
pl.
cor6i
pl. corolde
pl.
corosfv
corozil1ne,pron. -zi-u-
corp, pl. c6rpuri, (Chim., Fiz.) c6rpuri
corpi
corpolent
pron. gen.
c6rpus, pl. c6rpusuri
corpl1scul, pl. corpusculi cor-
puscule
corsj, pl. corsaje
cortegiu,pron. pl. cortegii
corupe
corupt
pron. gen.
pl. corvezi
cos, v. coase
c6sinus, pl. c6sinusuri
cositore pl. cosit6ri
gen. cosmeticii
cosmeticin, pron. -ci-an
c6smic
cosmopolitism
pl.
costrei .
costUm, pl. costume
pl. "homari"
pl. de
nuiele"
pl.
136

-gea-mi-
pl.
pl.
cot (parte a corpului), pl. coate
cot (unitate de pl.
cot, pl. c6turi "unghi,
gen. pl. c6-

cotcodac


pl. cotete
adi. pron. -di-an, pl. coti-
dieni; f pl. cotidiene
,"iubst., pron. -di-an; pl. coti-
diene
cotigar
pl. cotfgi
cotili6n, pron. -li-on
pron. gen.
cotlet, pl. cotlete
cotl6n, pl. cotloane
cot6i, pl. cot6i "motan"
ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.
cotropf
cotUrn, pl. coturni
pl.
cou16mb, pron. cu-
pl.

c6vercot, pl. c6vercoturi
pl. coverte
coxalgfe, gen. coxalgfei
cozon6c,pl.cozoroace
pl.
crah, pl. crahuri
crai
craid6n,pron. crai-
crailc, pron. crai-
137
pron. -ni-an
crnniu,pron. -n'iu
cniter, pl. cratere cratere

pl.
pl.
eraul (Sport) (1 sil.)
ind. prez. 3 !!g. pl.
1 pl. ger.

pl.
pl. cravate
pl.
pl.
crniesc
ind. prez. 1 !!g. con}. crape
crmp6i, pl. crmpeie
crasnic, pl. crsnice de pes-
cuit)
crasnic, pl. crasnici "paracliser"
pl. cra.5me
ind.prez.1 sg.creez,
3 sg. pl. 1 pl. ger.
crdnd; part. creat
creacm, Y. crede
pron. cre-an-
pron. cre-a-
creat6r, pron. cre-a-
creatOrii, pron. cre-a-
pron. gen.
crend, Y. crea
crede, ind. prez. 1 sg. 3 pl. cred;
con}.
credit, pl. credite
credit6r
Y. crea
creez, Y. crea
creier (Anat.) , pl. creieri
creier pl. creiere
crei6n, pron. cre-ion; pl. creioane
pron. pl.
cremaliem, pron. -li-e-
cremat6riu,pron. -riu; pl. cremat6rii

cremene, gen. cremenii
crenel, pl. creneluri
pl.
cre6l, pron. cre-oI
creolfnii, pron. cre-o-
creoz6t,pron.cre-o-
crep nu: crepe)
crepuscul, art. crepusculul; gen.
crepusculului, pl. crepuscule
crescendo, pron. sce
gen.
pl.
pl.
cretaceu, f. cretacee, pron. -ce-e (nu:
-ce-ie)
cretii, pl. crete
cretinfsm
creuzet,pron. cre-u-; pl. creuzete
crevetii, pl. crevete
crichet (Sport)
criolft, pron. cri-o-
criptogamii ( BOL)
criptogr3rni1 "scriere
crisalfdi1
pron. gen.
cristal (Mineral.), pl. cristale
cristal, pl. cristaluri "obiecte de cris-
tal"
cristalofd, pl. cristaloizi cristaloide
cristei cristel, pl. cristei
criteriu, pron. -rlU
critic, pl. critici, f. pl. critice
criticii, slIb.'it., pl. critici
crivat, pl. crivaturi

crizantemii
croat, pron. cro-at
croaziem,pron. croa-zi-e-
crochet
crochetii, pl. crochete
crochfu, pl. crochiuri
crof,pron. cro-i ; ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
croiesc; con}. ger. croind
croiaIii, pl. croieli
croit6r, pron. cro-i-
crom
cromatism
cromatograffe, gen. cromatograffei
cromofotograffe, gen. cromofoto-
graffei
cromolitograffe, gen. cromol itograffei
cromosfem
cromotipfe, gen. cromotipiei
cromoz6m, pl. cromoz6mi
cronci1nf, ind. prez. 3 sg.
cr6nic, pl. cr6nici, f. pl. cr6-
nice
cr6nicii, .mbst. , pl. cr6nici
cronogrM (scriere), pl. cronografe
cronograf, pl. cronogrMi "autori de
cronici"
cronologfe, gen. cronologiei
cronometr6r, pl. cronometr6ri
cronometru, pl. cronometre
cros
cr6sii
cr6snii
pl.
cruciadi1, pron. -ci-a-
crucial, pron. -ci-al
cruciat, pron. -ci-at
cruciffx, pl. cruciffxe cruciffxuri
pl. f. pl. cru-

pl.
crud, ro. pl. cruzi
138
crupier, pron. -pi-er
crustaceu, pl. crustacee, pron. -ce-e
(nu: ce-ie)
ctftor
pron.
pron. cuan-tum
cuartet (pron. cuar-) cvartet, pl.
cuartete cvartete
(J ... il.)
cuaternm-, pron. cua-ter-
cubaj, pl. cubaje
cubil6u
cubfsm
cllbitus

cuc6n
pl. cuconeturi

cucui, pl. cucuie
cucuiat
cdcum, pl. cucure
cucurbitace5e,pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
cucuruz "porumb, con de brad", pl.
cucuruzi
cucuruz pl. cucurUze
cucdtll, pl. cucute
cucuvea, pl. cucuvele
cu de-amAnllntul
cu de-a sfla

ct1hnie,pron. -ni-e; gen. cuhniei
cui,pl. cuie
cui&
cuirasat, pron. cu-i-
cuinis!, pron. cu-i-
pron. cu-i-
cdjbA
culasA (Tehn.)
culbut6r, pl. culbutoare
pl.
cuIi6n, pron. -li-on; pl. culimine
pron. gen. cul-

cuIom-, pron. cu-Ioar; pl. culoare
culoare, pron. cu-Ioa-; pl. cul6ri
cultiv4, ind. prez. 3 sg. pl.
cumltru,voc. cumetre
cumb
cumetrfe, gen. cumetrfei
cuminica
pron. -ni-e; gen. cumin-

cdmpAnA, pl. cumpene
cumpAneaIA
cumpAnf
cumsecade, adj. adv.
cdmul, pl. cumul uri
cllmulus (Meteor.)
cumva
cuneif6nn, pron. -ne-i-
pl.
cundnA, pl. cununi
pl. cupeuri
cuplaj, pl. cuplaje
cuprinde, conj.
cupt6r, pl. cuptoare
curaj
curaj6s
curat6r (Jur.)
ind. prez. 2 sg. conj.

curbilfniu, pron. -nlu
curcub6u, pl. curcubeie
cure4, pl. curele
pl.
curent (de aer), pl.
curent (literar, de idei), pl. curente
curenta
cWie,pron. -ri-e; gen. curiei
curie (unitate de cG-rf
-ri-er
curi6s, pron. -ri-os; f.
curiozitate,pron. -r-o-
currnei, pl. curmeie
ct1rpen
139
curs6r, pl. cursoare
curtezan
curtier, pron. -ti -er
curtoazfe, gen. curtoazfei


cust6de, pl. custazi
eustodfe, gen. custodfci
pl.


eutaneu, pl. cutanei, t: sg. pl.
cutanee, pron. -ne-e (nLl: -ne-ie)
eute "gresie", pl. cute
cuter
cu
cutreiera,pron. -trc-ie- ; ind. prez. 3 sg.
si pl.
cutremur, pl. cutremure

cuviinci6s, pron. -vi-in-cios
pron. -vi-in-
cuvi6s, pron. -vi-os
cuzinet, pl.
cvadrdgenar
pl.evadrupla
cvadrUplu
cvartal, pl. cvartale

cvart6t, v. cllartct
evartfr, pl. cvartfruri
cvas
evasiunanfm, pron. -si-u-
pl. cvfnte
cvintet, pl. cvintete
D ,cit.de
da, ind. prez J pl. 2 pl.
imperf. perf. s.
m.m.c.perf. con). dea
daeapo

dacoromn
dactil, pl. dactfli
dactilogrdtia, pron. -fi-a
dactilogrdtiere, pron. -fi-e-
dadafsm
dafin
daghereotfp, pron. -re-o-; pl. daghe-
reotfplIri
daghereotipfe, pron. -re-o-; gen. da-
ghereotipfei
dairea, pron. da-i- ; urt. daireaua
dajdie, pron. -di-e; pl. d5jdii
dal ai-l ama
dalie, pron. -li-e; gen. daliei , pl. dalii
pl.
daltonfsm
dambla
pl. damigene
pron.
dansing; pl. dancinguri
dandana
danez, pl. danezi
pron. -ni-e; gen. daniei, pl.
danii
dans
dantUrn
-bi-an
dara, Uft. daraua
darac, pl. darace
daravern, pl. dara veri
ctamrnite darmite
darwinfsm
pl. datini
140
datora daton, ind. prez. 3 ,"'g.
ger. dato-
rand datorfnd
pron. da-u-

v.da
v. da
v.da
ind. prez. 3 sg.
dllinuie; con}. djinuie

ind. prez. 3 ,..;g. con}.

dru-ab, pl.
ind. prcz. I ,"'g.
3 sg. pl. con}.
rapene
ind. prez. l sg. I pl.
part.
dmui, ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.
pron.
dArii, pl. dare
drdf, ind. prez. l sg. dardi, 3 , "g.
pl.dardie
pl. drdieli
drjale
drl6g, pl. drl6gi
dan, pl. drji
drzenie, pron. -ni-e; gen. drzeniei
dea,v.da
de-a berbele&;ul
de-abia
de-a binelea
de-a
deaceea
de-a
de-a dreapta
de-a dreptul
de-adma
de-af&;e
141
de-a fir-a-pl1r
de-agata
de afci de ac! de-afc i, de-acI)
de ajuns de-ajuns
de-a latul
de-alde
de-al d6ilea de al d6i1ea
de alt fel "n alt chip"
de altfel "de altminteri "
de altminteri de altminterea, de
altmintrelea
de-a lungul
v.
de aproape de-aproape
de-a puia-gaia
de-a pururi de-a pururea
de-arndul
de-a rostog6lul
de asemenea de aseD:\eni
de-a sfla
deasupra
de-a surda
de-a valma
debara
debarca, ind. prez. 3 ,..;g. pl.
debfl
debit, pl. debite
debit6r
debleu, pl. debIeuri
debloca, ind.prez. 3 sg. pl. deblo-

debreia, ind. prez. 3 ,sg. pl.
J pl. debreiem; ger.
debrefnd
debreiaj
pl.
decadentfsm
decaed.ru, pron. -ca-e- (nu: -ca-ie-); pl.
decaedre
decalaj
decalcifia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 ,'tg.
pl. pan. decalcifiat
deca1cifiere,pron. -fi-e-
deca1ibn1
deca1ftru, pl. decal ftri
decantare
decapitare
decap6d,pl.decap6de
decarbun1
decatl6n, pl. decatlO<:lne
decat (mai bi ne azi, dect mi ne)
de ct (de ct timp)
dece
decembrie, pron. -bri-e
decemvfr
pron. gen.
pron.
deceptionfsm, pron.
decerna, ind. prez. 3 8g. pl. de-
con). decer-
neze
deces, pl. decese
decilftru, pl. decilftri
decima, ind. prez. 3 , .. g. pl. de-

decimaI
decimetru, pl. decimetri
decisfv
decfzie, pron. -zi-e; gen. decfziei
declama, ind. prez. 3 sg. pl.
declamat6r
pron. gen. decla-

ind. prez. 3 8g. pl.
ger.
(Tehn.), pl.
(Tehn.), pl.
pron. gen.
declfc (Tehn.),pl. declfcuri
declfn, pl. declfnuri
dcclinat6riu, pron. -rIu
(Fiz.), pron. gen.

dec6ct, pl. dec6ctllri
pron. gen.
decolora
decolteu, pl. decoltellri
deconsiliere, pron. -li-e-
deconta
pron. gen ..
decortica, ind. prez. 3 sg. pl.

decova, pl. decovfle decovfluri
descrescendo, pron. sce
decreta, ind. prez. 3 8g. pl. de-

decupaj, pl. decupaje
de curnd (de cnd?)
decurie,pron. -ri-e; gen. decuriei
decuri6n, pron. -ri-on
de cu searn
decuvaj
de cu vreme
dedaI, pl. dedalllri
de demult
dedesubt
dedica, ind. prez. J ,'tg. dedfc, 3 sg.
pl. con). dedfce
pron. gen.

pl.
pron. gen.
defalca, ind. prez. 3 8g. pl. de-

defavoare
defllima, ind. prez. 3 8g. pl.

defect, pl. defecte
defectosc6p, pl. defectoscoape
defectu6s, pron. -tu-os
defectuozitate, pron. -tu-o-
pron.
142
defel
defa "deloc"
defensfv
defens6r
"respect,
deferf (Jur.)
defertiliz
defetism
deficient, pron. -ci-ent
-ci-en-
deficft, pl. deficfte
defileu, pl. defilcuri
definit6riu, pron. -riu
pron. gen.
pron. gen.

pron. gen. defor-

pron. -fra-u-
ind. prez. 3 ."ig. pl.
1 pl. ger.
pl.
ind. prez. 3 .-;g. pl.
/ pl. degajdm; canj. degajeze; ger.
degajand; ("a rdspndi , a
ind. prez. 3 ,fig. pl. canI
degaje)
degajare, pl. degaj5ri
degeaba

pron. sce
deget

deghiz
pron. gen.

degres

ind. prez. 3 sg. pl.
dehiscent (Bot.), pron. sce
defsm
143dejalen, pl. dejalcnuri
pron. gen.


ind. prez. 3 .fig. pl.
de jur mprejur
dela
delat6r
pron.
pron. -Ie-a-
ind. prez. 3 .fig. pl.
pron. gen.
delicatese, pl.

delici6s, pron. -li-cios
delfciu, pron. -ciu
delictu6s, pron. -tu-os
delicvescent, pron. sce
ind. prez. 3 sg. pl.

delincvent
delfrium (Med.), pron. -r-um
de loc "ori ginar"
del6c "nicidecum"
demachiere, pron. -chi-e-
demagnetiz
deman1j, pl. demaraje
pron. gen. demar-

demar6r, pl. demaroare
ind. prez. 3 .fig. pl.
canj.
dematerializ4t, pron. -ri-a-

demfsie, pron. -si-e; gen. demfsiei
demisiona, pron. -si-o-
demis61
demfte
demfu, pl. demfuri
demiUrg, pron. -mi-urg
demivoleu (Sport)

demOCf'dtism
gen.

demon
demoniac,pron. -ni-ac
pron. gen. demon-

demonUi
de mult la ntrebarea: de
cnd?)
demUlt la ntrebarea: cnd?)
ind. prez. 3 sg. pl. de-

dendrftli
denie,pron. -ni-e; gen. deniei
denoUi, ind. prez. 3 sg. pl.
densimetru, pl. densimetre
dentfst
pron. gen.
(Geol.), pron. gen.

pron. gen.
deoarece
deobicei

deocamdatli, pron. deo-cam-
de-o-; ind. prez. 3 sg.
pl. demkhe; ger. deochfnd
de6chi
deodatli,pron.deo-da-
de o pMte (opus lui: de parte)
deopMte "izolat, la o oarecare
tare", pron. deo-par-

deosebf,pron. de-o-
deosebfre, pron. de-o-
depan6r (Tehn.), pl. depanoare
deparaziUi
ind. prez. 1 .<;g. 3 sg.

depe
de pe la

pl.

depilat6r, pl. depilatoare
deplasament, pl. deplasamente
depUn

dep6u
dep6zit, pl. dep6zite
gen.
pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. depreciem,
pron. -ci-em; ger. deprecifnd
depreciere, pron. -ci-e-
depresiune, pron. -si-u-
ind. prez. 3 pl.
1 pl. deraiem; ger. derafnd
ind. prez. 3 .fig. pl.
1 pl. ger.
deranjand
deranjament, pl. deranjamente
derap4, ind. prez. 3 sg. pl.

pl.
pl. f. pl.

pron. gen.
deriz6riu, pron. -riu
dermat6rli

ind. prez. 3 sg. pl.
derogat6riu, pron. -riu

pl. desagi
ind. prez. 3 sg. pl.

144

ind. prez. 3 .o;g. pl.

ind. prez 1 .<;g. descalec


ind. prez. 3 sg. pl.
I pl.
ger.

descendent, pron. sce
descentni, pron. sce
pron. sce
ind. prez. 1 sg. deschei, 3 sg.
pl. descheie, 1 pl. descheiem;
ger. deschefnd
deschfde, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
deschid; con).
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. desching5m
descifni, pron. sci
descfnde, pron. sci
descfnge, pron. sci
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. descleiem
descleiere
ind. prez. 3 sg. pl.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
descos;
descojf, con).
descoHlcf

desconcentni
pton. -ti-o-
desconsidem
descoperf, ind. prez. 1 sg.
3 sg. pl. con). desco-
pere
desc6s, v.descoase

145
descreiemt
descrfe, ind. prez. 1 pl. descriem, 2 pl.

pron. -cua-
ind. prez. 1 sg. descui, 3.'ig.
pl. descuie, 1 pl. descuiem; ger.
descuind
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl.
ger. descuraj&nd
disem
de (masa de
"a indica"
desen, pl. desene
"a face lin desen"
deseori
desert, pl. deserturi


ind. prez. 3 .'ig. pl.
ind. prez. 1 sg. 2.'ig.
3 sg. pl. l pl.
ger.
ind. prez. l sg.
3 ,"'g. pl.
ind. prez. l sg. desf5t
3 sg. pl.

ind. prez. 3 sg. pl.
ind. prez. 3 sg. pl.desfru, pl. desfruri
desfgur

de sfne
desista
con}.
desolidari z
despacheta
ger.
despecetluf ind. prez. 3 .o;g. despece-
con).
desper dispern, ind. prez. I sg.
desper di sper
despernre disperare
despereche, ind. prez. 3 sg. pl .
I pl. desperechem;
ger.desperechfnd
despiedic
despleti
despodobf
desp6t despot
despotcovf
despotism
despotmolf

despre
desprejmuf, ind. prez. I sg. 3 pl.
desprejmuiesc; con}. desprejmu-

despresurn, ind. prez. I sg. despres6r,
3 sg. pl.

despriponf
despui, ind. prez. 1 sg. desp6i , 3 sg.
pl. despoaie, 1 pl. despuiem
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
pron. gen.
destituf, ind, prez. J sg. destitui , 3 sg
pl. destftuie
ind. prez. 1 sg. destram
destroienf
destruct6r

de sub
desuet, pron. -su-et
desuetUdine, pron. -su-e-
desuflec
desulfurnre

ind. prez. 1 sg.
perf. s. 3 sg. 3 pl.
con). ger.
part.
v. Iji

ind. prez. 1 sg. 3 sg.
pl.
ad}. , pl. f. pl.

subst. , pl.
ind. prez. 3 .{jg. pl.
con}.

pl.
pron. part.


detalit, pron. -li-at
detaliu, pron. -nu; pl. detalii
ind. prez . 3 .o;g. pl.
1 pl. ger.
pl.
detectiv
pron. gen.
pron.
deteriorn, pron. -ri-o-
determin, ind. prez. 3 sg. pl.

determinfsm
detesta, ind. prez. 1 sg. detest
detonat6r, pl. detonatoare
146
de tot
detract6r
de
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
pron.
devale "n jos"
de vale "referitor la vale"
developat6r, pl. devel opatmire
devenf, ind. prez. I sg. 3 pl. devIn;
con).
dever
devers6r, pl. deversoare
devia,pron. -vi-a; ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. devi em, pron.
-vi-em; ger. devifnd
deviat6r,pron. -vi-a-
pron. gen.
deviere, pron. -vi-e-
devfz (Fin.) , pl. devfze
devora, ind. prez. 1 .... g . devorez
pron.
devreme
de vreme ce
dexteritate
dezabona
dezac6rd
dezadapta
dezagreabil, pron. -gre-a-
dezagrega, ind. prez. 3 pl.

dezagrennent,pl. dezagremente


dezaproba
dezarnna
dezarticula
pron. gen. dezasi-

dezastru6s, pron. -tru-os
dezavantaj, pl. dezavantaje
147
dezavantaj6s
dezavua, pron. -vu-a
dezaxa
dezbate
dezbatere


dezbina
dezbobina
dezbrllca
dezbrobodf
dez&una
dezdof, ind. prez. 3 sg. pl. dezdoaie
dezechilibra
dezechipa
dezerta

ind. prez. 3 .... g. pl. dcz-

dezghioca, pron. -ghio-
dezgolf
dezgrndf
dezgropa
dezgust
dezfce
deziderat, pl. deziderate
deziluzie, pron. -zi-e; gen. dezi luziei
deziluzionat, pron. -zi-o-
dezinfecta
dezinfectant
pron. gen. dezin-

dezintegra
dezinteres
dezintoxica, ind. prez. 3 sg. pl.

dezinvolt11rn
ind. prez. I sg
3 sg. pl.
dezlnat
dezlega
dezlipf

dezmnia
dezmembra
dezmeticf
dezmierda, ind. prez. 3 sg. pl .dezmormnta


pron.
ind. prez. 1 sg. 3 pl .
con).

deznooa
deznodomnt
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).

dezonora
dez6rdine
dezorganiza
dezorientat, pron. -ri-en-
dezoxida


dezrobf
dezumaniza
dezumfla
dezunf
ind. prez. sg. dezvdllli ,
3 sg. pl. dezv:1luie

dezvelf

dezvolta
diabet, pron. di-a-
diab6Iic, pron. di-a-
diac, pron. di-ac; pl. dieci
diacon, pron. di-a-
148
diacritic, pron. di-a-
diacr6nic, proTl . di-a-
proTl . di-a-
diafan, pron.
prv.. pl. di afragme
diagn6stic, pron. di-ag-; pl. diag-
nostice
diagnostician, pron. di -ag-, -ci-an
pron. di-ag-
pron. di-u-
pron. di-a-
dialect, pron. di -a-
pron. di-a-; gen. di alecticii
dialectician, pron. di-a- , -ci-an; pl.
di alecti cieni
dialectol6g, pron. di-a-
dialectologfe, pron. di -a
pron. di-a-
dial6g, pron. di-u- ; pl. di aloguri
diamant, pron. di-a-; pl. di amante
diametraI, pron. di-a-
diametru, pron. di-a-; pl. di ametre
diapaz6n, pron. di -a-; pl. di apazoane
diapozitiv, pron. di -a-
diaree, pron. di-a-re-e (nl1: -re-ie)
pron. di-a-
pron. di-a-
diatermfe, pron. di -u-
pron. di-a-
pron. di-a-
diavol, pron. dia-
pron. dia-
dibaci
dibuf, ind. prez. l sg. dfblli dibuiesc,
3 sg. dfbuie
dichfs, pl. di schfsuri
dictat6r
dictatorial, pron. -ri-al
dict6n, pl. dictoane
pron.
pron.
didacticfsm
dieceI, pron. di-e-
pron. di-e-
diedru, pron. di-e-
pron. di-e-
dfesel (Tehn.),pron. dfzel
di-e-
dietetic,pron. di-e-
diez, pron. di-ez; pl. diezi
diferend, pl. diferende

pron. prez. 3,-;g.
pl. J pl. diferen-
pron. ger.
pron.
diferi "a se deosebi"
dif6rm
diformitate
gen.
difterie, gen. diferfei

difuziune, pron. -zi-u-
digera, ind. prez. J ,<ig. diger
digestie, pron. -ti-e; gen. digestiei
pron. gen.
digresiUne, pron. -si-u-
dih6r dihor
dihotomfe

dijmuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
dijmuiesc; con).
pron. gen.
diletantfsm
dilua, pron. -lu-a; ind. prez. 3 .sg. pl.

diluvian, pron. -vi-an
dimensiona, pron. -si-o-
dimensiune, pron. -si-u-
dimerlfe, gen. dimerlfei
pl.
diminua, pron. -nu-a; ind. prez. 3 sg.
pl.
149

dimprejUr

din
dinadfns
din afara
v. pe
din "di n exterior"
dinafnte
dinam, pl. dinamuri
dinamfsm
dinap6i
pl. dfne

dfncoace "n parte, aici"
dincoace "din parte, de aici"
dfncolo "acolo"
dinc6lo "de acolo"
dincotr6

dineu, pl. dineuri
dinoteriu, pron. -riu
dinozaur, pron. -za-ur
dfnspre

dintotdeauna
dintr-adfns
dfntre
dfntr-o
dfntr-o
dfntr-un
di6ic, pron. di-o-ic
dionisiac, pron. di-o-, -si-ac
dioptrie, pron. di-op-; gen. dioptrfei
di-o-

diptlc
directoare, subst., pl. directoare
director, subst.
direct6r, adi.
directori aI , pron. -ri-al
pron. gen.
dirigent
gen.
dirigfnte
diriguit6r, pron. -gu-i-
dirija, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. dirijf.m; ger. dirijllnd
dirijabil, pl. dirijabile
dirijare, pl. dirijf.ri
dirij6r

disceme,pron.sce
pron. sci
discfpol, pron. sci
discontinuu, pron. -nu-u
disc6rdie, pron. -di-e; gen. disc6rdiei
discredita
pron. gen.
pron.
discriminat6riu, pron. -rIu
disculpa, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.

diseca, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
disensiune,pron. -si-u-
pron. gen.
disident

pron. gen. disi-

disjunctiv
disjunct6r, pl. disjunctoare
disloca, ind. prez. disl6c, 3
pl.
disocia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. di sociem, pron.
-ci-em; ger. dosociind
disociativ, pron. -ci-a-
pron. gen. diso-

disociere, pron. -ci-e-

pron. gen.
v.
dispecer
dispensar
dispersie, pron. -si-e; gen. dispersiei
v.
dispnee, pron. -ne-e (nu: -ne-ie)
pron. gen.

ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
pron. gen.

pron.
dispune, ind. prez. I sg. 3 pl. dispun;
con).
disputa, ind. prez. 1 disput
distfh, pl. distfhuri
distila, ind. prez. I sg. distilez, 3 sg.
pl.
distilerfe, gen. distileriei
pron. gen.
distorsiune, pron. -si-u-
pron. gen.
distribuf, ind. prez. I sg. distribui,
3 sg. pl. distribuie
distribuit6r, pron. -bu-i-
pron. gen.
districtuaI, pron. -tu-al
distructiv
distruge
ditinUnb, pl. ditirambi
diuretic, pron. di-u-
pron. di-u-
pron. di-ur-
pron. gen.
divan, pl. divane divanuri

diversionfst, pron. -si-o-
150
diversiune, pron. -si-u-
divertisment, pl. divertismente
divfde (nu se la tim-
purile trecute)
d!vfzie, pron. -zi-e; gen. divfziei
divizi6n,pron. -zi-on
divizionar, pron. -zi-o-
diviziune, pron. -zi-u-

dizentene, gen. dizenterfei
dizeur, pron. dizor
pron.
pron. ind. prez. 3 ... g.
pl. I pl.
pron. ger.
pron. gen.
pron.
dizolva
dizolvare
pl. doage
doar
pl. dobfrnzi
dobndf, ind. prez. l sg. 3 pl.
dobndesc
doborf, ind. prez. 3 sg. pl.
perf. .<;. 3 .I .. g. dobori, 3 pl.
con} doboare; ger. doborand; part.
doborfrt
dobrogean
docar, pl. docare
docher
d6ctor
doctone, gen. doctorfei

doctrinar
document, pl. documente
pron. gen. docu-

dodecaedru,pron. -ca-e- (nu: -ca-ie-);
pl. dodecaedre

151
d6ge, pl. dogi
dogmatfsm
dogon, ind. prez. 3 sg.
dogorit6r
d6hot
doi, f.
(al) d6ilea, pron. doi-lea do-i-Iea
pron. gen. d6inei
d6isprezece
(al) d6isprezecelea
pl. dojeni
doi, pl. d61uri
dolar
d61dord
pron. -le-an-; pl.
dolihocefaI
d6liu, pron. -l'iu
dolman, pl. dolmane
dolmen, pl. dolmene

dom, pl. d6muri
domeniu, pron. -ntU
domicilia, pron. -li-a; ind. prez. l sg.
domiciliez, pron. -li-ez, 3 sg. pl.
l pl. domiciliem,
pron. -li-em; ger. domicilifnd
domicfliu, pron. -l'iu
pron. gen.
domini6n, pron. -ni-on
d6minoQoc)
domin6 pl. domin6uri
Domnfa ta (sa, lui,ei,
pron. gen.
donchihotfsm
ind. prez. l sg. 3 pl.
nesc
pl.
donj6n, pl. donjone
donjuan, pron. -ju- -hu-
pl.


d6snic
pron. gen.

(a)


(al)
unu
dozaj

drag, ad). , pl. dragi , f. pl. dragi
dragaj
(aparat), pl. drage

drag6n
dragoste, pl. dragoste

drajeu, pl. drajeuri
dramatfsm
pl.
drapel, pl. drapele
ctrncuf, ind. prez.l sg. 3 pl.
pron. -ni-e; gen.


drlimuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
muiesc

drege
drenaj, pl. dremlje
dreptunghi
dresaj
pl. drezne
(Mitol.),pron. dri-a-
drfbling
dric, pl. drcuri
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con). ger.

droaie
drogherie, gen. drogherfei
droghfst
dr6jdie, pron. -di-e; gen. dr6jdiei
dromader, pl. dromaderi
dr6pgol (Sport)
dr6pie,pron. -pi-e; gen. dr6piei
dropi61,pron. -pi-oi
pl.
drug parte a de
pl. drugi
drum-de-fier
drumeg, pl. drumeaguri
pl.
dualfsm, pron. du-a-
dualitate, pron. du-a-
dubi6s,pron. -bi-os
dubiu, pron. -blu
dublj
duble "metal aurit"
dubIet, pl. dublete
dublu
dublu-decalftru, pl. dubli-decalftri
dublu-decimetru

dublu-ster, pl. dublu-steri
duct pl.
duce
ducipal
pl. dudaie
pl. dudl1ci
duduf, ind.prez. 3 sg. pl. duduie
duel, pron. du-el (nu: du-iei)
duet, pron. du-et (nu: du-iet) , pl. duete
pl. dughene

pl. dulame
dulap pl. dulapi
dulap pl. dulapuri
dulceag
pl. (preparate
alimentare) (lucruri

dulgher
152
dulfe, gen. dulfei, pl. dulfi

ebuliometru, pron. -li-o-; pl. ebu-
liometre
dumerf, ind. prez. 1 sg. 3 pl . pron. gen.
ecarisaj dumeresc
dumica, ind. prez. dumfc dumic
dumicat, pl.

dumisale, v. dumneasa
dumitaIe, v. dumneata
dumneaei
dumnealui
dumneal6r
dumnealla, gen. dumisale
dumneata, gen. dumitale
dumneavoast:rl1
dumping
pl. dungi
duo
duodecimal, pron. du-o-
duoden, pron. du-o-

dUdlumfniu, pron. -nlu
duramen, pl. duramenuri
durdulfu


du-te-vfno
pl. duze
pl. duzIni
E ,cit.e
ea,pron. ia; pl. ele,pron. ie-Ie
eben "abanos"
ebonftli
pl.
ebrietate, pron. -bri-e-
echer, pl. eCllere
echilateral
echilibr6r, pl. echilibroare

pron.
echipaj, pl. echipaje
echipament, pl. echipamente
echipier,pron. -pi-er
pron. gen.
echiv6c, f.
eclectfsm
ecleziarh, pron. -zi-arh
ecleziastic, pron. -zi-as-
(Tehn.)
ecloziune, pron. -zi-u-
pl. eeluze
econ6m, f.
econornfsm
economiz6r, pl. economizoare
ecosez, adj. invar.
ec6u
ecrdIl, pl. ecrane
ecru adj. in var., pron. ecrii
ecruisaj, pron. -cru-i-; pl. ecruisaje
ectenie, pron. -ni-e; gen. ecteniei
ecuat6r, pron. -cu-a-
ecuatorial, pron. -cu-a-, -ri-al
pron. -cu-a-; gen.
ecvestru

edec
edem (Med.)

153
edfcul
ediffciu,pron. -clU
edfl
edit6r
editorial, pron. -ri-al
pron. gen.
pron. gen.
efect, pl. efecte
efectua, pron. -tu-a; ind. prez. 3 sg.
pl.
efendi
pron. sce
eficace, adi. invar.
eficient, pron. -ci-ent
pron. -ci-en-
efIgie, pron. -gi-e; gen. effgiei
pron. see
efltlviu, pron. -VIU; pl. efluvii
efor
eforfe, gen. eforfei
gen.
efuzitlne, pron. -zi-u-
egalitarfsm
pl. egfde
egiptean
gen. eglogei
egocentrfsm
egoism
egotism
egretli
egtlmen
eject6r, pl. ejectoare
pron. gen.
el,pron. ieI; pl. ei, pron. iei
elan, pl. elani (cerbi)
elan, pl. elanuri (avnturi )
electrician, pron. -ci-an; pl. electricieni
pmn. -tro-a
pron. -di -0-
electrocauter, pron. -ca-lI-
electrochimic
electrocuta
electrodimim, pl. electrodinamllri
electrodinamid
electrof6r
electrogen
electromagnet, pl.
electromagnetic
electromagnetism

electromot6r
electrosc6p, pl. electroscoape

electrotehnic
gen. electrotehnicii
electrotempie, gen. electroterapfei
elefantiazis, pron. -ti-a-
elegiac, pron. -gi-ac
elegie, gen. elegici
element, pl. elemente
elen
elenism
elevat6r, pl. elevatoare
pron. gen.
eIfce, pl. eIfce
elicoicM1, pron. e-li-co-i-
elicopter
elida, ind. prez. 3 .5g. pl.
part. el idat
elimina, ind. prez. 3 sg. pl.
eliminat6riu, pron. -riu
elipsoid, pl. elipsofde
elipsoidaI, pron. -so-i-
elixir, pron. gz, pl. elixire
elizeu,pl.elizee,pron. -ze-e (nu:-ze-ie)
elizitlne, pron. -Zi-ll-
pron.
elocvent

elogia, pron. -gi-a; ger. elogiind
elogi6s, pron. -gi-os
el6giu, pron. -glll; pl. elogii
pron. gen. elucu-

eluda, ind. prez. 3 pl.
pron.
email,pron. e-mail
154
emaihi,pran. -mai-
emaiI6r,pran. -mai-
pran. gen.
emancip, ind. prez. 3 sg. pl.

embarg6, pl. embargouri

embriologfe, pran. -bri -o; gen. em-
briologfei
embri6n, pran. -bri-on; pl. embrioni
emergent
emerf

emfizem, pl. emfizeme
pran. gen.
eminescin, pran. -ci-an
emisfern
emisiune, pran. -si-u-
emist1h
emolient, pran. -li-ent
pran. gen.
pran.
empiriocriticfsm, pran. -ri-o-
empirfsm
emul, pl. emuli
pran. gen.
emulsie, pran. -si-e; gen. emulsiei
emulsion, pran. -si-o-
emuls6r, pl. emulsoare
pl. encfclice
enciclopedIe, gen. enciclopedfei
pl. enclave
endocrinoterapfe, gen. endocrino-
terapfei
endoderm, pl. endoderme
englez, pl. englezi
pran -zoai-; pl. engle-
zoaice
enologfe, gen. enologfei
pran.

155
entuzism, pran. -zi-asm
enumer, ind. prez. 3 sg. pl.
con). enumere
pran. gen.
pran. -a-
eocen,pran.e-o-
eolin, pran. e-o-li-an
eolftic, pran. e-o-
eparhil, pran. -hi-al
pl. epave
epicurin,pran. -ri-an
epicurfsm
epidemiologfe, pran. -mi-o-; gen.
epidemiologfei

epidiasc6p, pran. -di-a-; pl. epidia-
scoape
epil6g, pl. epiloguri
episc6p (Tehn.), pl. episcoape
epfscop "rang bisericesc", pl. epfscopi
epis6d, pl. episoade
epistat, pl.

epitaf, pl. epitafuri
epitalam, pl. epitalamuri
epitelil, pran. -li-al
epiteliu, pran. -nu
epftrop
epizootfe, pran. -zo-o-; gen. epizootfei
epocii
epolet, pl.
ep6nj
epopee, pran. -pe-e (nu: -pe-ie), pl.
epopei
epos, pl. eposuri

epuiza, pran. -pll-i-
pran. gen.
epurn, pl. epure
enim, enii, eni, eniu, v. fi

pl. ere
erbacee, pron. -ce-e (nil: -ce-ie)
erbicfd
erbiv6r, pl. erbiv6re
eres, pl. eresuri
eretic
erija, ind. prez. 3 ."'g. pl.
1 pl. ger. erijfind
eriftm
erizipel
ermetic
ennetfsm
ermitaj
eroic6mic, pron. -ro-i-
eroIsm
erotfsm
eroziune, pron. -zi-u-
pron. gen.
prpn. gen.
pl.


escadr6n
escamota
eschim6s, pl.
escorta

escr6c
pron.
eseu, pl. eseuri
pl. esplanade
est
este, v. fi
gen. esteticii
estetician, pron. -ci-an
pron. gen.
estonian, pron. -ni-an
estnicm, pl. estrade
estropiat, pron. -pi-at
estuar, pron. -tu-ar
pl.
pl.
pron. -ti-on; pl.

v. fi
pron. ind. prez. 3 sg. pl.

etaj, pl. etaje
etaja, ind. prez. 3 sg. pl.
/ pl. ger. etajllnd
etaIaj, pl. etalaje
etaI6n, pl. etaloane
pl. f. pl.

pron.
etc., pron. et cetera
eftr (Chim.),pl. eteri, (fig.) etemri
eterie, gen. eterfei
eteroclft heteroclft
eterod6x heter0d6x, pl.

eterogen
eterogenitate
gen. eticii

etimologfe, gen. etimologfei
etiologfe, pron. -ti-o-; gen. etiologfei
etiopian, pron. -ti-o-pi-an
eu, pr. , pron. ieu
eucalIpt, pron. e-u-
eudiometrfe, pron. e-u-di-o-; gen.
eudiometrfei
eufemIsm, pron. e-u-
eufonfe,pron. e-u-; gen. eufonfei
euforie, pron. e-u-; gen. euforfei
eugenfe, pron. e-u-; gen. ellgenfei
euharistfe, pron. e-lI-; gen. ellharistfei
eunuc, pron. e-u-
euritmic,pron.e-lI-
euritmIe, pron. e-u-; gen. ellritmfei
156
european, pron. e-u-, -pean; ' pl.
europeni; f. pl. euro-
pene
ev, pl. evuri
evacu, pron. -cu-a; ind. prez. l sg.
evacuez, 3 , .. g. pl.
evalu, pron. -Iu-a; ind. prez. 1 , .. g.
evaluez, 3 , .. g. pl.
evangheliar, pron. -Ii-ar; pl. evan-
gheliare
evanghelic
evanti, pl. evantaie
evapora, ind. prez. 3 sg. pl.
tii
evazare
evazionfst, pron. -zi-o-
evaziune, pron. -zi-u-
evazfv
eventul, pron. -tu-al
pron.
evident
pron. ind. prez. l pl.
pron. ger. evi-

pron.
eviscera, pron. sce
evhivie, pron. -vi-e; gen. evlaviei
evlavi6s, pron. -vi-os
evolu, ind. prez. l sg. evoluez, 3 sg.
pl.
pron. gen.

evreiesc, f.
evrica
exct, pron. gz
exactitte, pron. gz
exala, pron. gz
exalt, pron. gz; ind. prez. 3 ,sg. pl.

pron. gz, gen.
exmen, pron. gz
157
exanterruitic, pron. gz
exrh,pron. gz
exaspera,pron.gz
excavat6r, pron. ecs-ca-
pron. ecs-ca-, gen.

excedent,pron.ecs-ce-
excel, pron. ecs-ce-
pron. ecs-ce-
excentric, pron. ecs-cen-
pron. gen.

pron.
exces,pron.ecs-ces
excesfv, pron. ecs-ce-
excit,pron. ecs-ci-
pron. gen.

exclam, pron. ecs-cla-; ind. prez. 3
sg. pl.
pron. ecs-c1a-, gen.

exclusfv, pron. ecs-clu-
exclusivfsm
excomunic
pron. sce
pron. gen.

excUrsie, pron. -si-e; gen. excursiei
excursionfst, pron. -si-o-
execrabil
execut, pron. gz
execut6r,pron.gz
execut6riu (Jur.), pron. gz, -riu
pron. gz, gen.
exemplar, pron. gz
exemplu,pron.gz
exercit, pron. gz
pron. gz,
exers, pron. gz
exfoliere, pron. -li-e-
exhaustiv, pron. -ha-us-
pron. ecs-hi- , gen.

exhuma, ind. prez. 3 ,r;;g. pl.


exfl, pron. gz; pl. exfluri
exista, pron. gz
pron. gz
pron. gz,
exnscrfs, ad). n., f. pl.
exnscrfse
ex6d
exorbitant
ex6rdiu, pron. -dTu
ex6tic, pron. gz
exotfsm,pron. gz
expansionfsm, pron. -si-o-
expansiune, pron. -si-u-
expatria,pron. -tri-a
expatriere, pron. -tri -e-

pron. gen. expec-

expedia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. expediem,
pron. -di-em; ger. expedifnd
expedient, pron. -di-ent
expedit6r
pron. gen.

pron. -ri-en-
experiment, pl. experimente
exphi,pron. -pi-a
expiat6r, pron. -pi -a-
pron.
pron. gen.
explica
pron. gen.
exploata, pron. -ploa-
exploatat6r, pron. -ploa-
158
exploda
expl6zie, pron. -zi-e; gen. expl6ziei
explozfv, pl. explozfve
exponent, pl.
exporta, ind. prez. J sg. exp6rt
expozant
pron. gen.
expres, ad}., pl. f. pl.
exprese
expresie, pron. -si-e; gen. expresiei
expresionfsm, pron. -si-o-
exprima
expropria, pron. -pri-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. expropriem,
pron. -pri-em; ger. exproprifnd
expropriere, pron. -pri -e-
expulsie, pron. -si-e; gen. expulsiei
expulza
expune, ind. prez. J sg. 3 pl. expun;
con). ger. cxpunand
exsicat6r
pron. gen.
extazia, pron. -zi-a; ind. prez. 3 ,"g.
pl. J pl. extaziem, pron.
-zi-em; ger. extazifnd
extemporal
extensiune, pron. -si-u-
extens6r, pl. ex tensoare
extenua, pron. -nu-a; ind. prez. 1 sg.
extenuez,3 ,"g. pl.
extenuant, pron. -nu-ant
extenuat, pron. -nu-at
exteri6r, pron. -ri-or
exterioriza, pron. -ri-o-
exteritoriaI, pron. -ri -al
extermina, ind. prez. 3 ,fig. pl. exter-

extinct6r, pl. extinctoare
pron. gen.
extinde
extirpa, ind. prez. 3 sg. pl.
extldbugetar
extract
pron. gen.
extraordinar
extras, pl. extrase

extldurban
extrauterfn
extdvagant
extrlida
extrem
extremfsm
extrinsec, pl. extrinseci; f.
pl. extrinsece
exuberant
exulta, pron. gz
ezita, ind. prez. 3 ."ig. pl.
ezoteric
F, cit. fe (n simboluri ef)
pron. gen.
pl. fabrici
foce, ind. prez. I pl. facem, 2 pl.
imper. neg. nu face
fachfr
facial, pron. -ci-al
focies, pron. -ci-es; pl. flkiesuri
facfl
facsimfl facsfmil, pl. facsimfle
facsfmile
factaj
factice, adj. invar.
foctor
factorle, gen. factorfei
fact6tum
facturier, pron. -ri-er
pron.
fading,pron . feding
faet6n, pron. fa-e- (nu: fa-ie-); pl.
faetO<lne
fagocft, pl. fagocftc
fag6t, pl. fag6turi
fagure

pl. faime
pl. falange
falanster, pl. falanstere
gen. micii
fald, pl. falduri
faleu
falie,pron. -li-e; gen. faliei
faliment, pl. falimente
fals, adj. ,pl. f pl. false
fals, sub ... t., pl. falsuri
falsifica, ind. prez. 3 sg. pl.
falsitate
familial "de faTl1ilie" , pron. -li-al
familiar "prietenos; pron.
-li-ar
familiarfsm, pron. -li-a-
famflie, pron. -li-e; gen. famfliei
fanari6t, pron. -ri-ot
fanfarn, pl. fanfare
fanfar6n
fani6n, pron. -ni-on
fantasmag6ric

(Tehn.) , pl. fante
fantezie, gen. fantezfei

pl.
farfurioam, pron. -ri-oa-
faringian, pron. -gi-an
farisefsm
farmaceutic,pron. -ce-ll-
pron. -ce-u-; gen. far-
maceuticii
farmacodinamfe, gen. farmacodi-
namfei
farmacopee, pron. -pe-e (nu: -pe-ie)
farmacoterapfe, gen. farmacoterapfei
159
farmec, subst., pl. farmece
farniente, pron. -ni-en-
fars6r
faliCfcul (Opt.), pron. sci; pl. fasclcule
pron. sci; pl.
fasclcule
fascie, pron. fas-ci-e
faliCina, pron. sci
fa'i6le, gen. fas6lei
fas6n
fastu6s, pron. -tu-os; f.
pron. -tu-oa-
fasung (Tehn.) , pl. fasunguri
pl.
fatalfsm
fatuitate,pron. -tu-i-
pl.

pron. fa-u-
favoare, pron. -voa-: ; gen. fav6rii, pl.
fav6ruri
favorit, subst., pl.
favoritfsm
ind. prez. J ,"g. 3 pl.
luiesc; con).
fi1clfe, gen.
pl.
ind. prez. 1 Hg. 3 pl.
con).
pl.
gen. ni i
pron.
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
fiiptuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
tuiesc; con).
pl.

ind. prez. 1 , " .. g. 1 pl.

fi1rfunici6s
ind. prez. J , "g. 3 pl.
con).
pl .
fiiuri, pron.
flff, ind. prez. 3 ,"g. pl. falfie
pl.
pl. fntani
frtat
fsf
ind. prez. 3 sg. pl. con).

f.5
fe
ind. prez. 3 ,-;g. pl.
febrifUg, pl. febrifuge
februarie, pron. -bm-a-ri-e
feci6r
pron. gen. fecun-

pl.
(F.S .M.)
pron. gen.
federvais
feeric,pron. fe-e- (nu: fe-ie-)
feerie, pron. fe-e- (nu: fe-ie-); gen.
feerfei

feldspat, pl.
felegean, pl. felegene

felicita, ind. prez. 3 sg. pl.
felfe, gen. feHei
felinar
femeie, gen. femeii
femeiesc, f.
feminin
fenician, pron. -ci-an
fenix, pl.
160
fenomen
(Sport), pl. fente
(n: cale
pl .
pl. pl .

ferchezuf, ind. prez. l sg. 3 pl .
fe rchezuiesc; conj.
pl. ferestre
fereca
ferestruf, ind. prez. l sg. 3 pl.
fe restrui esc; conj.
ferestrUie

ind. prez. l .\'g. 3 pl.

ferib6t (Mar.), pl. ferib6turi
ferfce, adj. in var. , subst. f.
pl. ferigi
fenneca, ind. prez. l sg. farmec, 2 sg.
farmeci, 3 sg. pl. l pl.
fermec5m; con). farmece
pron. gen. fermen-

fennier,pron. -mi-er
fermoar, pron. fer-moar
fer6ce, adj. in vaT'.
feromagnetic
feromagnetfsm
feroviar, pron. -vi-ar
festfn, pl. festfnuri
v.
pl.
pl.

fetru
fetus, pl.
feudal, pron. fe-u-
feudalfsm, pron. fe-u-

fi, ind. prez. l sg. 3 pl. sunt , 2 sg.
pron. 3 sg. este, pron.
161
ieste, J pl. suntem suntem, 2 pl.
.yi imperf. eram,
erai, era, eram, erau, pron.
ie-; con). 2 sg. fii ; imper. afirmati v
fii , imper. neg. nu fi
fi acru , pron. fi-a-
pron. pl. fiare
V. fiesc
fiasco, pron. fias-co
pron. fi-as-
fibr6m, pl. fibrmt me

ficat, pl.
V. fix
pron.
fidefsm
ffder (nu: feeder)
fiduciar,pron. -ci-ar
fiecare, gen. fiedirui , fiecUrui a, f. fi e-
cirei , fi edireia
fiece
fiecfne, gen. fi ecui
fiecum
fief,pron. fi- ef
fier, pl. fi are
fierar
fierbe
fierbfnte
fiere
fiert ( 1 sil.)
fiertUrn
fie se , pron. fi-esc, f. fi -as-

pron. -e; gen.
pl. figuri
fii, V. fi
pl. fiice


filament, pl. fi lamente
gen. Filarm6ni cii
pl. ffl e

fil6 (carne), pl. filellri
fil6t, pl. filete (Med.)
fil6t, pl. fileturi (Tehn.)
fileu ,pl. fileurl
filfiz6n
filial,pron. -li-al
pron. -li-a-
pron. gen.
pron. -li-e-
filigran, pl. filigrane
pl. filmoteci
filod6ndron
fiI6n, pl. filoane
filoz6f
filozoffe
ffltru, pl. ffltre
final, pl. finale
fmalfsm
financiar, pron. -ci-ar
fin6t

finisaj, pl. finisaje
finis6r pl. finisoare
finis6r (muncitor), pl. finisari ; f. fini -
soare, pl. finisoare
fi6Hl, pron. fi -0-
fi6r, pron. fi-or
fi6rd, pron. fi-ord
fionn, pron. fio-
pron. fio-
fior6s, fi-o-
ffrnv
frrfinc
pl. firfde

pl. firmane
ffrnis
(de telefon etc.)
fiscalfsm
fisiona, pron. -si -0-
fisiune, pron.
fistic
fistichfu
fistuHt
pl. fisuri
(de hrtie etc.) , pl.
pron.

fitfl, pl. fitfluri
fitopatologfe, gen. fitopatologfei
fitotehnfe, gen. fitotehniei
fitoterapfe, gen. fitoterapfei
fitot6xic
pl.
fiu, pl. fii, art. ffii
fix, pl.
gen. ffzicii
fizician, pron. -ci-an; pl. fizicieni,
pron. -ci-eni
fiziocrat, pron. -zi -0-
fiziol6g, pron. -zi-o-
fiziol6gic, pron. -zi-o-
fiziologfe pron. -zi-o-; gen. fiziologiei
fizionomfe,pron. -zi-o-; gen. fiziono-
miei
fiziopatologfe, gen. fiziopatologfei
fizioterapfe, gen. fizioterapfei
pl.
flac6n, pl. flacoane
flag61 "bici, calamitate", pl. flageluri
flajol6t
flambaj
flamfngo, pl. flamfngi
pl. flamllri
flan6Hl, pl. flanele
pl.
flaut, pron. fla-lIt; pl. flalltefleanci!
pl. flenduri

162
flec, pl. fl ecuri
fler
ind. prez. I sg. 3 pl.


flexiune, pron. -xi -u-
flig6m, pl. flig6rnuri
flirt
floarea-smuelui, gen. fl6rii -soarelui
pron. gen.
flot6r, pl. fl otoare
fluctua, pron. -tu-a; ind. prez. 3 sg.
pl.
pron. gen. fluc-

flufd, pl. flufde
fluiditate, pron. flu-i-
fluier
fluierar

flu6r,pron. flu-or
fluorescent, pron. flu-o- , sce
fluorhfdric


fluture
fluviaI, pron. -vi-al
fluviu, pron. -VIU
flux, pl. fluxuri
fluxiune, pron. -xi-u-
foaie
foaier,pron . foa-ier
foamete
foarfece, pl. foarfece
foburg, pl. foburguri
pl. foci
foehn, pron. fan
pl. fofeze

foilet6n, pron. fo-i-; pl. foiletoane
foiletonfst, pron. fo-i-
163
pron. fo-i-
folcl6r
folfcul (AnaL), pl. folfculi
(BOL), pl. folfcule
f6lio, pron. -li-o
pron. -l i-o-
fol6s, pl. foloase
fondat6r
fonetician, pron. -ci-an
fonetfsm
fonf

pl.
foraj
f6rceps, pl. f6rcepsuri
forestier, pron. -ti-er

f6rint
forja, ind. prez. 3 sI;. pl.
I pl. ger. forj and
pl. f6rje
formalfsm
pron. gen.


fortifica, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen. forti-

fortfssimo
f6sfor
fosforescent,pron. sce
pl. fosfle
f6tbal
fotoc6pie, pron. -pi-e; gen. fotoc6piei
fotoelectric
fotoelement
fotografia, pron. -fi -a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. fotografiem,
pron. -fi-em; ger. fotobrrafifnd
fotogrammetru (aparat), pl. fotogram-
metre
fotolitograffe, gen. fotolitograffei
fot6liu, pron. -nu; pl. fotolii
pron. sce
fotomecanid1
fotometrie, gen. fotometrfei
fotomontaj, pl. fotomontaje
fot6n, pl. fotoni
fotoreportaj
fotorep6rter

fototelegraffe, gen. fototelegraffei
fototerapfe, gen. fototerapfei
fototipfe, gen. fototipfei
fotozincograffe, gen. fotozincograffei
fox, pl. fOC15 i
foxterier, pron. -ri-er
f6xtrot
(MaL), pron. gen.
pron.
pron.
pron. pl.
(fruct), pl. fragi
fraged
fragfl
frdgment, pl . fragmente
fniht, pl. frahturi
fnmc, adj.
franca, ind. prez. 3 sg. pl. fran-

frdJlCeZ, pl. francezi

frdJlcmas6n
frdJlj, pl. franjuri
fratricfd
pron. fra-u-
frdZeOlogfe, pron. -ze-o-; gen. frazeo-
logfei
pron.
pl. frne
frnghfe
frnghier, pron. -ghi-er
fru, pl. (parte a hamului ) fraie,
(conducere frane
pl.
frecvent
pl. fregate
pl. fresce, pron. scc
frez6r pl. frezoare
frez6r pl. frezori
gen. frfcii
pron. (nu:
pron.

frigian, pron. -gi -an
frigfd
frigider, pl. fri gidere
friza
frizer
frizerfe

pron. -ti-e-
frontispfciu,pron. -clU; pl . frontispfcii
front6n, pl. frontoane
pron. -ti-e-

fructu6s, pron. -tu-os

pl . f. pl.

fmnzar, pl. frunzare
pl. frunzf15uri
frust, pl. (1 sil.); f. pl.
fruste
frustra, ind. prez. 3 fig. pl.
ftiziol6g, pron. -zi-o-
gen. fucsfnei
fugf, imperf. 3 sg. fugea
fulguf, ind. prez. 3 sg.
pron. gen.
iUlie (BOL), pron. -li-e; gen. fuliei
fulmicot6n

164
pron. gen.
fumoar, pron. -moar
fumurfu
funciar, pron. -ci-ar
(Mat. rol ,
pron. gen.
pron. pron.
(Chim., Gram. , Med. , conta-
bilitate, fil ozofi e,
pron.
pron.
pron.
v.
funda
fundal, pl. fundale fundaluri
fundament, pl. fundamente
pron. gen.
pl. funde
funeralii, numai pl.
funerar, adj. , pl. funerari , f.
pl. funerare
funicular
fUnie, pron. -ni-e; gen. funiei
funfngine, gen. funfnginii
furaj, pl. furaje
furajer
pl.
fUrie,pron. -ri-e; gen. furiei
furier,pron. -ri-er
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger.
furnal, pl. furnrue
furnicar pl. fumicare
fumfr, pl. fumire
fumiruf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
fumiruiesc; con).
furniza
fumiz6r, f. fumi zoare
fursec, pl. fursecuri
furtUn, pl. furtunuri
furtunatic
165
pl . furtuni
furuncul, pl. furuncul e
fus (de tors), pl. fuse .
fus (Med., Tehn.), pl. fusuri
fuscel, pron. sce; pl. fuscei
fusif6rm
futurfsm
fuzelaj, pl. fuzelaje
fuziona, pron. -zi-o-
fuziune, pron. -zi-u-
G, cit. ghe (n abrevieri ge)
gabarft, pl. gabarfte
gabie,pron. -bi-e; gen. gabiei
gabier, pron. -bi -er
gabi6n, pron. -bi-on
pl. gadine
pron. pl.
gaie, pl.
ga-i- ; pl.
galanterfe, gen. galanterfei
galant6m galant6n
galben
galerfe, gen. galerfei
pl. f. pl.
galicfsm, pl. galicfsme
galimatias, pron. -ti-as
galinacee, pl . galinacee, pron. -ce-e
(nu: ce-ie)
gali6n, pron. -li-on
pl.
pron.
gal6n, pl. galoane
galvanocauter, pron. -ca-u-
galvanocromfe, gen. galvanocromfei
galvanometru, pl. galvanometre
galvanoplastfe, gen. galvanopl astfei
galvanosc6p, pl. galvanoscoape
gal
galvanoterapfe, gen. galvanoterapfei
galvanotipfe, gen. gaJvanotipfei
gambit, pl . gambfturi
pl. gamele
gen. gangei , pl. gange
gangli6n, pron. -gli-on; pl. gangli 6ni
gangster, pron. gang-
v.
garaj, pl. garaje
gen.
pl .
garder6b "dul ap pentru haine", pl.
garder6buri
pl. garder6be
garderobier, pron. -bi-er
gardian, pron. -di-an
pl. gardini

pl.
pl. garnizoane
pron. -ni-e-
gasterop6d gastrop6d

gastrointestinaI
pl.
gater
ga-u-
gauss ( I sil.), pl.
gavan6s, pl. gavanoase
gaz, pl. gaze
gazbet6n
gazeI , pl. gazeI uri
pl . gazele
gazifica, ind. prez. 3 sg. pl.
gazometru, pl. gazometre
pron. pl.
pron. pl.
gen.
pron. -gi-os
gen.


"paliditate" , pl.
"vopsea pl.

pl.

pron. -bi-or
pl. f
pl.

pl.
pl.


pl.

pron.
pron.
pl.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
gade, art. gadea gadele, gen. art.
gadei gadelui; pl. gzi
gdila
gdilfci
gFd.f, ind. prez. 3 sg. pl. gafie
gglfce, pl. gglfci
pl. glci
pl. glcevi
glgf, ind. prez. 3 sg. pl. galgie
pl.galme
gnganie, pron. -ni-e; pl.
gnguri
grbaci
grbov
grlfci
.5i
pl.
gtlan
gtlej, pl. gtlej uri
166
gtui, ind. prez. I sg. gtui, 3 sg. pl.
gatuie
geaba
gealat, pl.
pl.
geam (1 sil.)
pl. geamanduri
geamantan
pl. gemeni; f. pl.
gemene
pl. gemete
g
eamba
5
geamblac, pl. geambhicuri
geamgiu, pl. geamgfi
geampani1e
pl.
gelui "a da la rindea", ind. prez. 1 sg.
3 pl. geilliesc; con}.
gem (nu: jam), pl. gemuri
pron. gen.
genealogie, pron. -ne-a-; gen. genea-
logfei
genenU-colonel
generaHsim
general-locotenent
general-mai6r
generatoare (nu: generatrice), pl.
generatoare
generdt6r, pl. generatoare
gen.
genial, pron. -ni-al
genitiv
geniu, pron. -nlu

pron.
genuflexiUne, pron. -xi-u-
genunchi
pron. -chi-e-
genune
geocenbic,pron.ge-o-
geochimfe, pron. ge-o-; gen. geochimfei
167
geodezie, pron. ge-o-; gen. geodezfei
pron. ge-o-
goegraf,pron.ge-o-
goegrafie, pron. ge-o-; gen.geograffei
geoid, pron. ge-o-
geol6g, pron. ge-o- , f.
geologie, pron. ge-o-; gen. geologfei
geometrie, pron. ge-o-; gen. geometrfei
georgian, pron. geor-gi-an

geosinclinal, pron. ge-o-
pron. ge-o-
geotermfe, pron. ge-o-; gen. geoter-
mfei
geotropism, pron. ge-o-
gem "a administra"
genint "administrator"
germen germene (n
numai germene: n germeni
pron. gen. germi-

gerui, ind. prez. 3 sg. con).


gerunziu, pron. -ZllI
pron. -e; gen.
pron. gen. gesti-

gestionar, pron. -ti -0-
gestiune, pron. -ti-u-
get-heget
ghearn
pl. ghete
gen. pl. (ntinderi de

ind. prez. 3 ,<;g. pl. ghe-
1 pl. ger.

pron. ghe-e- (nu.-ghe-ie-)
pron.
gheizer, pron. ghei-zer
ghem, pl. gheme
ghemot6c, pl. ghemotoace
ghemuf, ind. prez. l sg. 3 pl.
ghemuiesc; con).
gherdp, pl. gherdapuri

gherghef, pl. gherghefuri

gher6c, pl. gher6curi
ghes (n: a da ghes)
ghet6u, pl. ghet6uri
ghetrn, pl. ghetre
ghiaur
ghid, con).
ghid (carte) , pl. ghfduri
ghid pl. ghizi
ghidj
ghid6n, pl. ghidoane
ghiftuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. ghiftll-
iese; con).
g,.'1ilimele, numai pl.
ghilosf
ghilotin
ghimber ghimbfr
ghimirlfe, gen. ghimirlfei
ghfmpe
pl. ghfnde
ghini6n, pron. -ni-on
ghint, pl. ghfnturi
ghintuf, ind. prez. l sg. 3 pl.
ghintuiesc; con).
pron.
ghi6c (Bot.), pron. ghi-oc; pl. ghi6ci
ghi6c (Zool.), pron. ghi-oc; pl.
ghi6curi
ghiol ( J .'.;il.)
ghionoie, pron. ghi-o-; pl. ghion6i
ghionoaie
ghiont (1 sil.), pl. ghi6nturi
v.
v.
168
pron. ghi -0-
ghio-
ghiozdan,pron. ghioz-dan
ghips
pl. ghirlande
pl. pron.
(nu:
ghiuden, pron. ghiu-den; pl. ghiu-
denuri
ghiveci (de flori), pl. ghivece
ghiveci (mncare), pl. ghiveciuri
ghivent, pl. ghiventuri
ghizd, pl. ghfzduri
ghfzdav
ghizdei
gib6n
gigant
girnnc1st, pl.
girnnaziaI, pron. -zi-al
girnnaziu, pron. -zlu
gfnere, art. gfnerele
pl. f. pl.

gingfe, gen. gingfei
pl.
giol (1 ,(tiI.), pl. gioale gi61uri
gini "a garanta"
girate
girant care
de paie"
girosc6p, pl. giroscoape
giube
giulgiu (2 sil.), pron. -glu
giuvaier, pl. giuvaiere
giuvaiergfu, pl. giuvaiergfi
glaciaI, pron. -ci-al
(Geol.), pron. -ci-a-
gladiat6r, pron. -di-a-
pron. -di-o-
glag6re

glasbeton
gh1spapir
ghisvand, pl. ghisvanduri
glauc6m, pron. glall-com
gen. glazurii
gU1sci6r, pron. scio
ind. prez. I ."g. 3 pl.
con).

gen. glicerfnei

glfe, gen. glfei
-si-e-
glob (Anat.), pl. globi
glob, pl. gl6buri
glodur6s
pl.
gl6rie,pron. -ri-e; gen. gl6riei
glorifica, ind. prez. 3 sg. pl.
glori6s, pron. -ri-os

glucfniu,pron. -n'iu
pl. glugi
gnais (1 sil.), pl. gnaisuri
gnoseologfe, pron. -se-o-; gen. gno-
seologfei
gobIen, pl. goblenuri
godfn pl. godfnuri
pron. go-e- (nu: go-ie-)
pl. (obiecte)
(minciuni)
gogoman

gol, pl. goi, f. pl. goale
gol (Sport) (nu: goal), pl. g61uri
pl. f pl.
pl. gond61e
gondolier, pron. -1 i -er
goniometrfe, pron. -ni-o-; gen. go-
niometrfei
169
goniometru, pron. -ni-o-; pl. goni-
ometre
gorgan, pl. gorgane
pl. gorfle
gorun
gospodar
gen.

pl. g6tce
goz, pl. g6zuri
gnlben, pl. gnibene
grad, pl. grade
pron. gen.
gradel
grdden, pl. gradenuri
grdfician, pron. -ci-an
grafol6g, f.
grc:lfometru, pl. grafometre
grahrun "pine"
grai, pl. gn1illri
graifer, pl. gniifere
grdjd
gen. gramaticii, pl. gra-
matici
grdminee, pl. graminee, pron. -ne-e
(nu: -ne-ie)
grdmof6n, pl. gramofoane
granat pl. gramite
granat (Bot.), pl.
"rodie"
grandilocvent
grandi6s, pron. -di-os
gn1ngur
pl.
granulat6r, pl. granulatoare
gen.

granul6m, pl. granuloame
pl. grape
gratie, pron. -ti-e; pl. gratii
gratifica, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen. grati-

ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. pron.
ger.
pron. gen.
pron.
pron.
graur
gravitate, gen.
gen.
gen. ni i

ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
pl.

ind. prez. 3 ."g. pl.

pl.
pl.
mai ale.'; la pl.
grne, numai pl. "cereale"
gru, pl. gr3ie "lanuri de gru"
gru, pl. grauri de gru"
pron. gr-u-
pl. grebene grebeni
pl.
grebla, ind. prez. 3 sg. pl.
greder,pl. gredere
grefier, pron. -fi -er
greier
"proiectil"
grenadier, pron. -di-er
gre6i, pl. gre6i; f. greoaie, pl. greoaie
grep, pl. grepuri grepfrut, pl.
grepfruturi)
gresie, pron. -si-e; gen. gresiei
pl.
pl.

170
pron. gre-u-
pron. gre-u-
greutate, pron. gre-u-
gri
grijanie, pron. -ni-e; gen. grijaniei
pl. griji
griji, con}.
grijulfu
grilaj, pl. grihije
pl. grile

grimeur, pron. -mor
pl. grinzi
grindei, pl. grindeie
pl. grfndine

grizu, art. grizuul
groznic
grobian, pron. -bi-an
ind. prez. 3 sg. pl.
pl.
grom6vnic, pl. grom6vnice
grosci6r, pron. scio
pl. gr6te
grotesc, f
grui, pl. gruiuri gn'iie
grumaz, pl. grumaji
grund, pl. grunduri
grunz, pl. grunji grunzuri
grunzur6s
grup, pl. grupuri
pl. grupe
guano, pron. gua-
guard ( J sil.)
pron. gua-; gen.
gubernie, pron. -ni-e; gen. gubemiei
gudr6n,pl.gudroane

pron. gu-i-
pron. gu-i-
pl.
pl.
gulfe, gen. gu Ifei
gun6i
gunof, ind. prez. I sg. 3 pl. guno-
iesc; con).
gunoier
gUra-leului

pl. f. pl.
gurgt1i,pl. gurgt1ie
pl.

gutUi
gutUie
guturdi, pl. guturaiuri gutuniie
guzgan
(Muz.)
H. cit. ha (in abrevieri
habar

hagiognUic, pron. -gi -0-
haide
haihui
haimana, pl. haimanale
hain, pl. hafni; f. pl. hafne
sub.'It.
hain!, pron. ha-i-; ind. prez. I sg.
3 pl. hainesc
pl. haite
halaj
halat, pl. hal ate
pl.
pl. halebarde
halebardier, pron. -di-er
halima,pl. halimale
hal6, pl. hal6uri
halogen
pl. halte
171
halt6m (Sport)
gen.
halva
hamac, pl. hamacuri hamace
hambar, pl. hambare
hamei
hams!e,gen. hamsfei, pl. hamsfi
han pl. hani
han, pl. hanuri
handbal
handicap, pl. handicapuri
hangar, pl. hangare
hanger

hantru, pl. hantri
haos
haplea
hapsan
haraba, pl. harabale
harababurn
harabagfu, pl. harabagfi
harabaie, pl.
hardChfri, pron. -chi-ri
hamei "tribut" (2 sil.)
harapnic
harbuz, pl. harbuji
harcea-parcea
hardughfe, gen. hardughfei
harem, pl. haremuri

harpag6n
hartl
harpie harpie, gen. harpfei harpiei
hartan, pl. hartane
harto!, ind. prez. J sg. 3 pl.
hartoiesc; con).

(1 sil.)
pron.
haspel, pl. haspeluri
hatat, pl. hatTUri
hatman hatrmin

havuz, pl. havlI zuri
hazrd
hazHu
hazna

ind. prez. 1 sg. 3 pl.

pron.
pron. ind. prez. 1 sg.
3 pl. con).
pron.
ind. prez. 1 sg. 3 pl .
con).
ind. prez. 3 ,'ig. pl.ind. prez. 1 sg. 3 pl.


ind. prez. J ,';g. 3 pl.
con}.

(cai)
pl.
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
pron.
hrf, ind. prez. 3 sg. pl. hrie
pl. hrieli
hrbuf, ind. prez. 1 .sg. 3 pl.
hrbui esc; con).
hreM, ind. prez. 3 sg. pl. hrcie
pl. hrcieli
pl. hrdaie

hrsf
ind. prez. J sg. 3 sg.
pl .
hrtie, gen. hrtfei
hrt6p, pl. hrtoape
pl.
hrz6b,pl. hrzoabe
ind. prez. I sg. 3 pl.

hebdomadar, pl. hebdomadare

hectolftru
hegelian, pron. he-ghe-li-an
hegem6n
hegemonfe, gen. hegemonfei
pl.
heliocentrfsm, pron. -li-o-
heliogrf, pron. -li-o-; pl. heli ografe
pron. -li-o-
heliometru,pron. -li-o-
heliostat, pron. -li -o-
helioterapfe, pron. -li-o-; gen. heli-
oterapfei
heliotr6p, pron. -li-o-
heliotropfsm, pron. -li-o-
heliu, pron. -nu
hematft
hemat6m, pl . hematoame

hematozoar,pron. -zo-ar
hemicfclu
hemiplegie, gen. hemiplegfei

hemoptizie, gen. hemoptizfei
hemoragie, gen. hemoragfei
hemoroidaI, pron. -ro-i-
hemoroizi, numai pl.

(Sport)
hepatie

heptag6n, pl. heptagoane
heraIdie
herculean, pron. -le-an
172
herghelfe, gen. herghe I le i
hering
hermafrodit
pron. -nell -

hemfe, gen. hernfei
hertziene (unde hertziene), pron.
heteroclft, v. eteroclft
heterod6x, v. eterod6x
heter6zis
hexaedru,pron. -xa-e-
hexag6n
hexametru, pl. hexametri
hexap6d
hiacfnt, pron. hi-a-; pl. hi acfnturi
hiat, pron. hi-at; pl. hi atllri
hibrid
gen.
hid6s
hidrclUlic, pron. -dra-ll-

hidroavi6n, pron. -dro-a-vi -on

hidrocefaJ


hidroelectric, pron. -dro-e-
hidrofi1
hidrof6b
hidrogen

hidrometru, pl. hidrometre
hidropizfe, gen. hidropi zfei
hidrotehniciein, pron. -ci-an
pron. hi-e-
hieratic,pron. hi-e-
higrosc6p
hilar (Anat. ), pl. f. pl.
hil are

hingher
173

hiperb6lic, f.
hipermetr6p
pron. gen. hiperse-

hipertensiune, pron. -si-lI-
hipertroffe, gen. hipertroffei
hipfsm
hipnotfsm
hipnotiza

hipoc6ndru (Anat. ), pl. hipoc6ndre
hipodr6m, pl . hipodr6muri

hipopotam
(Med.)
hipotensiune, pron. -Si-ll-
pron.
hirotonisf
histologfe, gen. hi stologfei
histri6n, pron. -tri-on
pl . hl amfde
hlei
pl. horde
h6bot, pl . h6bote
h6chei
hodor6g

hodorogf
hodor6nc-tr6nc
h6ge, pl. hogi
hogeag
h6hot, pl. h6hote
hol, pl. h61uri
holba, ind. prez. 3 sg. pl.
pl. h61de
pl. holere
h6lmiu (Chim.), pron. -miu
holocaust, pron. -caust
holott1rie (Zool.), pl. holoturii
holtei
homm-
homeopat, pron. -me-o-
homeric
honved
h6m, pl. h6re
ind. prez. / sg. 3 sg. pl.

pl. h6rbote
horeM, ind. prez. / sg. 3 sg.
pl.
pl .
horm6n, pl. horm6ni
horn, pl. h6rnuri
horosc6p, pl. horoscoape
horst, pl. h6rsturi
hortensie, pron. -si-e; gen. hortensiei
ind. prez. / sg. 3 pl.
imperf. 3 sg. perf. .Oi . 3 sg. ho-
3 pl. con).
ger. part.
hotel, pl. hoteluri
hotelier,pron. -li-er
pl. f. pl.

hranei
hrean ( 1 sil.)
hris6v, pl. hri sO<l ve

pl. hrube
huc (nu: hook)
huci (( 1 sil.)
pl.
huhurez
huiduf, ind. prez. 1 .fig. 3 pl. huidu-
iesc; con).
pron. hu-i-
pl. hule
huligan, pl. huli gani
hUlpav


gen. hlimei

hurduca
hune, gen. hurfei
hurmuz
huruf, ind. prez. 3 sg. pl. huruie

husm-

husitfsm
numai pl.
huzurf
l cit.i
ia, v. lua
iaca

iacobfn

iahnfe, gen. iahnfei
iaht
ianuarie, pron. -nu-a- ri-e
iar

pl. (buruieni) ierburi
iard, pl. iarzi
iarmar6c, pl. iarmaroace
v.
iasomfe, gen. iasomfei
iatac, pl. iatacuri
iatagan, pl. iatagane
iau, v.lua
iaurgfu, pl. iaurgfi
pJ: iezme
ibfdem
fbis, pl.
ibrfc, pl. ibrfce
pl.
ici-c6lo ici,c6lo
icnf
iconosc6p, pl. iconoscoape
174
iconostas, pl. iconostase
icre, numai pl.
icter, pl. fctere
ideal, pron. -de-al
idealism, pron. -de-a-
pron.
idee, pron. -de-e (nu: -de-ie)
idem
identic
identifica, ind. prez. 3 sg. pl.

identitate
ideognffic, pron. -de-o-
pron. -de-o-
ideologie, pron. -de-o-; gen. ideologiei
idiUsm
idi6m, pron. -di-om; pl. idi6muri
idiosincrasie,pron. -di-o-; gen. idiosin-
crdsici
idi6t, pron. -di -ot
idiotfsm, pron. -di-o-
ie,pl. ii
ied
iededi, gen. iederei ; pl. iedere
ieftin
ieftini
iei, v. lua
iele
ienibahar
ienicer

pl. ienupere
iepure, art. iepurele

ierarhie, gen. ierarhiei
ierbar
pron. -mi-a-
ieri
ieri-noapte

ierna
175
iernatic
ieromomlli
ierta


iesle, pl . iesle

ind. prez. 3 sg. iese; con).


iezer
iezuft
ifos
pron. -gi-e-; gen. igienei
igienist, pron. -gi-e-

ign6bil, pron. ig-no-
ignora, pron. ig-no-; ind. prez. 3 sg.
pl. !fi
ignorant, pron. ig-no-
igrasie, gen. igrasiei
ignlsi6s, pron. -si-os
ihtiofag, pron. -ti-o-
ihtiologfe,pron. -ti-o-; gen. ihtiologfei
ihtiozaur, pron. -ti-o-za-ur
ilar
ilariant, pron. -ri-ant
ilaritate
miu, pl. ilaie
ilegitim
iHc, pl: ilce
ilizibil
il6t
iluminat
pron. gen.
iluminism
pron. gen.
iluzie, pron. -zi-e; gen. iluziei
iluziona, pron. -zi-o-
iluzionism, pron. -zi-o-
iluz6riu, pron. -riu
pron. gen. imagi-

imagine, gen. imaginii, pl. imagini
imambaiald f

imaterial, pron. -ri -al
imberb
imb61d (dar: mboldf)
imediat, pron. -di-at
imemorial , pron. -ri-al
imersiune, pron. -si-u-
pron. gen.
iminent
imita, ind. prez. 3 .'ig. pl .
pron. gen.
imixtiune, pron. -ti-u-
imn, pl. imnuri
imobf1, adi.
im6bil, subst.
(Bot. )
impacienta, pron. -ci-cn-
pron.
impediment, pl. impedimente
pron.
imperial,pron. -ri-al
imperialfsm, pron. -ri-a-
imperi6s, pron. -ri -os
imperiu, pron. -riu
impermeabil, pron. -me-a-
imperturbabil
impetu6s, pron. -tu-os
impiegat, pron. -pie-gat
impieta, pron. -pi-e-
implica


important
importuna
pron. gen. impre-

imprecfzie, pron. -zi-e; gen. impre-
cfziei
impregna, pron. -preg-na
impresar
impresie, pron. -si-e; gen. impresiei
impresiona, pron. -si-o-
impresionant, pron. -si-o-
impresionfsm, pron. -si-o-
imprimeu, pl. imprimeuri
impr6priu, pron. -PrlU
pron. gen. impro-

impuber
impuls, pl . impulsuri
impulsie, pron. -si-e impulsiune,
pron. -si-u- (Med.); gen. impulsiei
implil siunii
impune, ind. prez. 1 sg. 3 pl. impun;
con}.
imputa, ind. prez. 3 sg. pl .
pron. gen. implltati ei
imuabil, pron. -mll-a-
inactual, pron. -tu-al
inadecvat
inalienabil, pron. -li-e-
inamfc
pron. gen.
inapreciabil, pron. -ci-a-
(Bot.)
inaugura, pron. i-nau-
inavuabil, pron. -vu-a-
incandescent, pron. sce
incama
incaso (Fin.)
incendia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl . l pl . incendi em,
pron. -di -em; ger. incendi ind
incendiar, pron. -di-ar
incendiat, pron. di -at
incendiat6r, pron. -di-a-
incendiere, pron. -di -e-
incendiu, pron. -dlll
176
incestu6s, pron. -tu-os
inchizitorial, pron. -ri-al
pron. gen.
incinera
pl. incfnte
incipient, pron. -pi-ent
incisfv
incita, ind. prez. 3 sg. pl.
incizie, pron. -zi -e; gen. incfziei
inclusfv
incluziune, pron. -Zi-ll-
incoatfv, pron. -co-a-
incoerent, pron.
pron. -co-e-
inc6gnito, pron. -cog-ni-
incognoscibil, pron. sci
incomensurabil

incomplet
incomprehensibil
inconciliabil,pron. -li-a-
inconsecvent
pron.
pron.
inconvenient, pron. -ni-ent
incorigibil
incoruptibil
incrimina
incriminare
incrusta
gen.
gen.
incunabul
incursiune, pron. -si-u-
in-cvarto
indecent
indelebil

pron. gen. indem-

independent
indescifrabil, pron. sci
177
indescriptibil
indestructibil
fndex pl. fndexuri
indezirabil
indian, pron. -cii-an
fndic, adj.
indicat6r, pl. indicatoare
pron. gen.
pl. fndici
indIciu, pron. -clU

indigestie, pron. -ti-e; gen. indigestiei
indig6
pron. sci
pron. gen. indis-

pron. gen. indis-

indispune, ind. prez. l sg. 3 pl.
indispun; conj.
fndiu (Chim.) , pron. -dlll
individual, pron. -du-al
individualfsm, pron. -du-a-
indiviziune, pron. -zi -lI-
indo-european, pron. -pean
induct6r
pron. geti.

pron. gen.
industrial, pron. -tri-al
industrializa, pron. -tri-a-
pron.
industrie, pron. -tri-e; gen. industriei
inechitate
gen.
inepuizabil, pron. -pu-i-
gen.
inerva (Anat.)
inexact, pron. gz
inexistent, pron. gz
inexorabil, pron. cs
pron. -ri-en-
infailfuil, pron. -f a-i-
infanterie, pron. -ri-c; gen. infanteriei
infatuat, pron. -tu-at
pron. gen.
pron.
inferi6r, pron. -ri-or
gen.
infinitezimal
infinnerie, gen. infirmerfci
infinnier, pron. -mi-er
gen.
pron. gen.
pron.
inflexiune, pron. -xi-u-
pron. see
pron. -llu-en- (nu: -nu-ien-)
in-f6Iio, pron. -Ii-o
pron. gen. infor-

infraacustic
pron.
inframicrobiologfe, pron. -bi-o-; gen.
inframierobiologfei

infrastrucrurd
infructu6s, pron. -tu-os
infUzie, pron. -zi-e; gen. infuziei
infuz6r (Tehn.), pl. infllzore
infuz6r (Zool.), pl. infuzeri
ingeni6s, pron. -ni -os
ingenuitate, pron. -ntl-i-
ingenuu, pron. -nu-li
inghinal
inginer
ingredient, pron. -di-ent
pron. gen.
pron. gen.
pl. fnimi
pron. gen.

178
pron. ind. prez. 3 .'ig. pl.
I pl. pron.
gen.

pron.
pron.
inject6r, pl. injectoare
gen.
injuri6s, pron.

in-octavo
inopinat
inospitalier, pron. -li-er
pron. gen.
pron.
pron. gen.
insensfuil
insera
pron. gen.
insesizabil
insidi6s, pron. -di-os
pl. insIgne
insignifiant; pron. -sig-ni-fi-ant
insinuant, pron. -nu-ant
insista, ind. prez. / sg. insIst
insociabil, pron. -ci-a-
pron. gen.
insolft
inspectoare
inspector
pron. gen.
pron. gen.
pron. gen.
instantaneu, ad}., pl. instantanei, f.
instantanee, pl. instantanee, pron.
-ne-e (nu: -ne-ie)
instantaneu, subst., pl. instantanee,
pron. -ne-e (nu: -ne-ie)
instaurare, pron. -sta-lI-
gen.
pron. gen.
instinctual, pron. -tu-al
instituf, ind. prez. 1 .\,&- instftui, 3 sg.
pl. instftuie
instit.1t, pl. institute
institut6r
pron. gen.
instructaj
instrUctor
pron. gen.
pron.
instrui, ind. prez. 1 3 pl.
instruiesc; con).
insuficient, pron. -ci-ent
pron. gen.
insulta, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
pron.
integrat6r, pl. integratoare
intelectual, pron. -tu-al
intelectualitate, pron. -tll-a-

inteligibil
intemperfe, gen. intemperfei
intendent

pron. gen.
pron. -0-
pron.
interaliat, pron. -li-at
interastral
interconexiune, pron. -xi-u-
pron. gen.
interes, pl. interese
interi6r, pron. -ri-or
pron. gen.
intennedir, pron. -di-ar
intennediu, pron. -dlu
intennezzo, pron.
interministerial, pron. -ri-al
pron.
pron.
interoga, ind. prez. 3 sg. pl. intero-

interogat6riu, pron. -rIu
pron. gen. inter-

pron. gen. interpo-

interregn, pl. interregnuri
pron. gen.
pron.
interval, pl. intervale
intervenf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
intervfn; con}.
pron. gen. inter-

pron.
pron.
intervieva, pron. -vi-e-va
interviu, pl. intervfuri
intim intim
intitula, ind. prez. 3 sg. pl.
179

intona
pron. gen.
pron. gen. intoxi-

intra
intramusculr, pron. sc
intransigent

intranzitiv
intrepfd
pl. fntrigi
intrinsec, f.
introduce
pron. gen.
intruziune (Mineral.), pron. -zi-u-
intuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. intuiesc;
con}. ger. intufnd .
intuitfv,pron. -tu-i-
pron. gen.
inuman
inunda, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
invariabil, pron. -ri-a-
inv4zie, pron. -zi-e; gen. invaziei
inventc1, ind. prez. 3 sg. pl.

inventc1r
inventaria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. inven-
tariem, pron. -ri-em; ger. inventa-
rifnd
pron. gen.
mvers
inversiune, pron. -si-lI-
investi (Eeon.)
pron. gen. inves-

pron. gen.
inveternt "nvechit'
invidia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. invidiem, pron.
-di-em; ger. invidifnd
invidi6s,pron. -di-os
inviolc1bil, pron. -vi-o-
pron. gen.
invoca, ind. prez. 3 sg. pl.
con). invoce
pron. gen.
pron. gen.
gen.
pron. io-
i6n (Fiz.), pron. i-on
ionic1n "din Ionia", pron. i-o-ni-an
i6nic (Fiz.), pron. i-o-
i6nic "d in 1 on ia" , pron. i -0-
ionizm.e,pron. i-o-
pron. i-o-
iod iot (i consonantic; 1 sil.)
iotacism, pron. io-

ipocrft
ipohondrfe, gen. ipohondrfei
ipoh6ndru

ipoteca, ind. prez. 3 sg. pl. ipote-ipotetic

ipsos
iradia,pron. -di-a; ind. prez. 3 sg. pl.
ger. iradifnd; part. iradiat,
pron. -di-at
pron. gen.
iradiere, pron. -di-e-
irdSCfbil, pron. sci
pron.
pron. -0-
ireal,pron. -re-al
irealizc1bil, pron. -re-a-
ireconciliabil, pron. -li-a-
ircdent
iredentism
iremediabil,pron. -di-a-

irezistfbil
irfdiu, pron. -dlll
iriga, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
iris (Anat.), pl. frisuri
iris "stnjenel", pl.
pron. gen.
pron. gen.
irlandez, pl. irlandezi
irm6s, pl. irmoase
irUpe
pron. gen.
ischi6n (Anat.), pron. -ehi-on
islamfsm
islandez, pl. islandezi
is6n
isoscel, pron. sce
con).
180
pl.
isterie, gen. isteriei
ist6rie, gen. istoriei
pron. -ri-oa-
istoriogrM, pron. -ri-o-
istoriograffe, pron. -ri-o-; gen. isto-
riografiei
istorism
istroromn
pl.
italian, pron. -li-an
italienfsm, pron. -li-e-
itinerar
pl.
iugru-
iugoslav
iulie, pron. -li-e
iuncher
iunie, pron. -ni-e


IVru-, pl.
iv6riu, pron. -riu


pl. izbanzi
izbndf

izbI
izbucnI
izbuti
izgonf
izleiz, pl. izlazuri

izmenft


izocron

gen.
izomer
izom6rf
181
izomorfism

izot6p
izotr6p
izv6d
izv6r
izvorf, ind. prez. 3 pl. izvordsc,
imperf. izvora; perf. !.;. 3 ,lig. izvorf,
3 pl. con). ger.
izvorand; paft. izvorat
A
l cit. (din i)
ind. prez. 3 sg. pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
con). mbaiere

mbcsl

ind. prez. 1 sg. mbii, 3 sg. pl.
mbie; ger. mbiind
ind. pfez. 3 sg. pl.
mbiet6r, pron. -bi-e-

pl.
mblnzi
mbobocl

mboldf (dar: imb6ld)


gen.
ind. prez. 3 ,lig. pl.
l pl. ger.

pl.
mbrncf, con).
mbrobodf


imbuiba
mbujora

imbulzf
mbuna, ind. prez. 3 ,(jg. pl. mbll-


mburghezf
mpacheta
ind. prez. 2 ,(jg. mpaci; con).
mpace
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
pron. -ciu-i-

ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. ger.
gen.

Fnd. prez. I sg. 3 pl. mpart;
con). ger.


ind. prez . I sg. 3 pl .

pron.
mpnzf

mperechea, ind. prez . 3 ,(jg. pl.
J pl. rnperechem;
ger. mperechfnd

mpiedica, pron. -pie-di -
mpietrf, pron. -pie-
mpila, ind. prez. 3 sg. pl.
impfuge
mplnta
mpleti
mpleticf
mplinf
mpodobf

mpotmolf
mpotrfva, prep.
adv.
pron. -ti-a; ind. prez. I sg.
i, 3 sg. pl.
pron. -ti-e, I pl. ger.

mprejmuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
rnprejmuiesc; con).
imprejur, adv.
mprejurul, prep.
mpresura, ind. prez. J ,(jg. mpres6r,
3 sg. pl. con).
mpresoare
mpreuna, ind. prez. 3 sg. pl.
con).
mprellneze mpreune

mpricinat
mprietenf
pron. -pri-e-
mpuia, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. mplliern; ger. mpufnd

imputemicf

na<lins

nafnte, adv.
nafntea, prep.

nalt
nap6i, adv.
nap6ia, prep.
182
napoia, ind. prez. 3 8g. pl.
I pl. napoiem; ger.
napofnd

ind. prez. I sg. 3 ,'ig.
pl. con).

con).


adv.

ncadra
ncaier, v.
ncaItea ncaIte
ncapsula
ncartiruf, ind. prez. J sg. 3 pl.
ncartiruiesc; con}.
ncasa
ind. prez. J sg. ncaier, 3 ,'g,
pl.
ind. prez . I sg. 3 pl. ncap,
2 fig. ncapi


ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. ger.

pl.

nclcf, con).
ncrduf, ind. prez. I sg. 3 pl .
ncrduiesc; con}.
n ct (n ct ti mp)
nct (att de de"
ncercuf, ind. prez. I sg. 3 pl.
ncercuiesc; con).
ncetinf, ind. prez. l sg. 3 pl.
ncetinesc
nchega, ind. prez. 3 sg. pl.
ncheia, ind. prez. l f.g. nchei, 3 8g.
pl. ncheie, I pl. ncheiem; ger.
nchefnd

nchfde, ind. prez. I ,"g. 3 pl. nchid;
con).
nchipuf, ind. prez. 3 sg. pl.
nchfpuie
nchiria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 8g.
pl. I pl. nchiriem,pron.
-ri-em; ger. nchiriind
nchiriere, pron. -ri-e-
nchista
pl.
ncleia, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
I pl. ncleiem; ger. nclefnd
ncleiere
nclina, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. -e; gen.
ncoace
nc6lo
ncondeia, ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. ncondeiem; ger.
ncondefnd
nc6njur
nconjura, ind. prez. 1 sg. ncenjur
nconjer
ncontinuu, pron. -nu-li
ncorpora

ncotro
ncovoia, ind. prez. 1 sg. ncovei, 3 ,fig.
pl. ncovoaie, I pl. ncovoiem;
ger. ncovofnd
183
ncrncena, ind. prez. 3 ,<;g. pl.

ncrede, ind. prez. I sg. 3 pl. ncred;
con}.

ind. prez. 3 .'ig. pl.
l pl. ger.

pl.
incuia, ind. prez. l sg. ncui, 3 sg. pl.
ncuie, l pl. ncuiem
ncuiba, ind. prez. 3 .'ig. pl.

ncuietoare
ncumeta, ind. prez. 3 sg. pl.


ncununa, ind. prez. 3 sg. pl.

ncuraja, ind. prez. l pl.
ger. ncuraj&nd


ndatora

ndeajuns
ndeaproape
ndemnatic
ndemna, ind. prez. 3 sg. pl.

pron. -de-ob-
ndeosebi, pron. -de-o-
ndigu!, ind. prez. l sg. 3 pl.
ndiguiesc
ndo! "a dubla", refl. "a avea o
ind. prez. l sg. 3 pl.
ndoiesc; con}.
ndo! "a ncovoia", ind. prez. l sg.
nd6i, 3 .'ig. pl. ndoaie
pl. ndoieli
nd.oielnic
pron. -do-i-
ndolia, pron. -Ii-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. ndoliem, pron.
-li -em; ger. ndolifnd


ndrituf, ind. prez. l sg. 3 pl.
ndrituiesc
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. ger.


nec, pl. necuri
neca

ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.
ind. prez. l sg. 3 sg. pl.
l pl. ger.
ind. prez. l sg.
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. ger.

pl.
nfeuda, pron. -fe-u-
nfia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. nfiem, pron. -fi-em;
ger. nfi fnd
nfiera, pron. -fi e-
nfierbnta
nfiere, pron. -fi-e-
pron. -fi-in-
nfiora, pron. -fi-o-; ind. prez. l sg.
nfi6r, 3 sg. pl.
pron. -fi-o-
nfiripa, ind. prez. l sg. nfiripez
nfirfp
nfoia, ind. prez . J ."g. nf6i nfoiez,
3 sg. pl . nfoaie l pl.
nfoiem; ger. nfofnd
nfoiere
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. ger.


184

nfrupta, ind. prez. 3 sg. pl.
nfuleca, ind. prez. 3 ,<;g. pl.
nfunda, ind. prez. 3 sg. pl.
nfuria, pron. -ri-a; ind. prez. l ,(jg.
nfurii, l pl. nfuriern, pron. -ri-em;
ger. nfurifnd
ind. prez. l sg. ngjdlli, 3 sg.
pl.
pl.
pron. ind. prez. 1 , . ;g.
3 sg. pl. con).
ngaime
ind. prez. 3 sg.
ngrmfa, ind. prez. 3 ,(jg. pl.

ngenunchea, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ngenun-
chem; ger. ngenllnchfnd
nghesuf, ind. prez. 1 sg. nghesui,
3 sg. pl. nghesuie
pl. nghesuieli
ind. prez. 3 sg. pl.
pl.
nghioldf
ind. prez. 1 ,<;g. 3 pl. nghft;
con).
ind. prez. l sg. 2 sg.
3 sg. pl. l pl.
con}. ger.

pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger.

ngreuia,pron. -gre-lI-; ind. prez. 3 sg.
pl. ger. ngreufnd
ngrijf, con}.
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. con}. ger.

185
pl.
pron.
ind. prez. 1 sg. nham
nhuma
njgheba, ind. prez. 3 sg. pl .


njunghia, pron. -ghi-a; ind. prez. 1 sg.
njunghii, 1 pl. njunghiem, pron.
-ghi-em; ger. njllnghifnd
pron. -ghi-e-

ind. prez. 1 ."g. 3 sg.
pl.
n
nlesnf
nlocui, ind. prez. 1 sg. 3 pl. nlo-
cuiesc; con}.
nmagazina
ind. prez. 3 ,(jg. pl.
l pl.
chem; ger.


nmna
nmift
nmiresmat
pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. ger.
nmormnta
nmugurinnebunf
nnegri
nnegura
nnobila
nnoda
nnoi, ind. prez. 1 sg. 3 pl. nnoiesc;
con).
nnopta
nnora
nnorof
n6t
nota

n preajma
ind. prez. 1 3 pl.
pron.
con}.
nsruIa,pron.
con}.

(f. sg.)
nscena, pron. sce
nscrie, ind. prez. J pl. nscrfem, 2 pl.
ger. nscrifnd
nsemn
nsemna, ind. prez. 3 foJg. pl.

nsenina, ind. prez. 3 sg.
ind. prez. 3 sg. pl. nse-
J pl. ger. nse-

n
nspIDmfulta, ind. prez. l
mant, 3 pl.
fnspre
nstrIDna
.
InSUmi
(m. sg.)
ind. prez. 3 sg. pl.


pron. ind. prez. 3 sg.
pl. pron. ger.
pron. -und
ind. prez. J sg.
ind. prez. 1 sg. 3 sg.
pl.

ind. prez. 3 sg. pl.

ind. prez. 1 sg.
ntru in var. nume: volumul nti,
partea nti; dar: ntiul volum,
ntia parte)
ntietate
ntmpina, nd. prez. 3 sg. pl.

ntrzia, pron. -zi-a; ind. prez. l ,(jg.
ntrzii, 1 pl. ntrziem, pron.
-zi-em; ger. ntrzifnd
ntrziere, pron. -zi-e-
ntemeia, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ntemeiem; ger.
ntemefnd
ntemeiere
ntemeiet6r
ntinde, ind. prez. 1 sg. 3 pl. ntfnd;
con).
ntineri
nt6cmai
ntortocheat
ntortochere
ntotdeauna
con}.
ntr -adev iir
ntr-adins
ntrdjutorare
ntrdripat
ntredeschfde
fntre timp
ntref, ind. prez. l sg. 3 pl. ntreiesc;
con).
ntrema, ind. prez. 3 sg. pl. ntre-


ntreprinde
ntreprindere
ind. prez. 3 foJg. pl. ntrernie,
l pl. ger.
186
ntretltiere
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
ntrevedere
ntrista
fntr-o
ntroienC, ind. prez. 3 ,<;g.
ntromi
fntru
ntruct "deoarece"
fntru ct "n n care"
ntructva
fntru t6tul
fntr-un
ntn1na "mereu"
ntuneric
ind. prez. J , .. g.
ntelenf
ntepa
ntesa, ind. prez. 3 sg. pl.

con).
ind. prez. J sg. 3 ,<;g.
pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger.


nvrsta
nvrtf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
nvrtesc nvrt
ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger.

nvechf, con).
nvederat "vizibil"
nvelC
pl.
nvelitoare, pl. nvelit6ri

nvestf"a acorda un drept"

ind. prez. 3 sg. pl.

nvia,pron. -vi-a; ind. prez. 3 sg. pl.
nVIe; ger. nviInd
nviere, pron. -vi-e-
nviforat
nvinuC, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
nvinuiesc; con).
nviora, pron. -vi-o-
invoC, ind. prez. 1 sg. 3 pl. nvoiesc;
con).
pl. nvoicli
nv6lt, f.
n zadar


nzestra
J,cit.je
jab6u, pl. jab6uri
jac (Telef.)
jaccird
pl. jachete
jad
jaf
jaguar,pron. -guar
pl. jalbe
jale
jaluzea, pl. jaluzele
pron. ja-mai-
pron. -bi-e-; pl. jambiere
jamb6n, pl. jamboane
jandarm, pl. jandarmi
jandannerfe, gen. jandarmerfei
(auto)
japonez, pl. japonezi
jar
pron. -ni-e-
187
jarg6n, pl . j argoane
jartiern, pron. -ti-e-
jasp
jaz, pron. jaz


ind. prez. I .... g. 3


jefuf, ind. prez. I .... g. 3 pl. jefui esc;

jeg
jelanie, pron. -ni-e; gen. jelaniei
jeleu, pl. jeleuri
jelI
jeluf, ind. prez. I sg. 3 pl. jelui esc;
con).
jerseu, pl. jerseuri jersee
pl. jert fe
jertff
jgheab, pl. jgheaburi
jic16r, pl. jicloare
jiganie, pron. -ni -e; gen. pl.
jigr. nii

jignf
jig6die,pron. -di-e; gen. ji g6di ei
jflav
pl. ji letci

jinduf, i nd. prez. 1 sg. 3 pl.
jindlliesc; con).

jintuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.jintuiesc;
con).

jir
jirebie,pron. -bi-e; gen. jirebiei

jftie, pron. -ti-e; gen. j ft iei
jitnicer

jiu-jftsu, pron.
pl . jivfne
jivnij
pl. jnepeni
pl.
pl.
pl. joarde
joben, pl. jobenuri
jocheu, pron. jo-cheu
joi, art. joia

joimfr (2 .... il .)
pl. jonci
pron.
jongler
jonglerie, gen. jonglerfei
jos
j6snic
joule, pron. gllli jlll
jovial,pron. -vi-al
jubileu, pl. jubil ee, pron. -l e-e (nu:
-le-i e)
jubiliar, pron. -li-ar
gen.
pron. -ri-oa-
pl. f. pl.

jude
judeca
pl.
pl.
judiciar, pron. -ci-ar
judici6s, pron. -ci-os
jugastru, pl.
juisa, pron. j u-i-
j ujeu, pl. jujeie
jumarn, pl. j llmj ri

jumulf, i nd. prez. I sg. 3 pl. jumulesc
pl. junci
188
junete
junghi (J sil.), pl. junghiuri
junghia, pron. -ghi-a; ind. prez. 1 sg.
junghii , l pl. junghiem, pron.
-ghi -em; ger. junghifnd
pron. -ghi-e-
pl. junfnci (2 sil.)
juni6r (S port) , pron. -ni-or
juntll,pron. hun-
jupn

jupuf, ind. prez. J sg.jup6i, 3 sg. pl.
jupoaie; ger.jupufnd

jupufre
jurasic
pl.
jurisconsult

pron. -0-
juriu, pron. -rTu
jurnal, p/.jurnale
juruf, ind. prez. I sg. 3 pl. juruiesc

justifica, ind. prez. 3 sg. pl.
pron.
pron. gen.
pl.
juvenfl
juxtaliniam pron. j,
-ni-a- -ne-a-
pron. j, gen.juxta-

juxtapune, pron. j
juxtapus, pron. j
juxtll, pron. j
K ,cit.ca
kakf
kaliu, pron. -ITu
189
kantian, pron. -ti-an
kantianfsm,pron. -ti-a-
kieselgur, pron. chiz
kilocalorie, gen. kilocalorfei
kilogram
kilogrammetru
kilolftru
kilometraj
kilometru, pl. kilometri
kilowatt, pl.

kript6n
L, cit. le (n simboluri el)
pl. Iabe
labial, pron. -bi-al
labiat, pron. -bi-at
labfl
labiodentaI, pron. -bi-o-
labiovelar, pron. -bi-o-
labirint, pl. labirfnturi
laborat6r, pl. laboratoare
labori6s, pron. -ri-os
pl.
pl. hkrimi
lacrimogen
lactee,pron. -te-e (nil: -te-ie)

lacustru, pl.
pl.lagune
lai, adj., f. laie
laic, pron. la-ic
laiciza,pron.la-i-
laitmotiv, pron. lait-mo-; pl. hlit-
motive
lama (preot budist)
pl. hlme
lamelibranhiat,pron. -hi-at

lamin6r, pl.laminoare
lampagfu, pl. lampagfi
pl. lampasuri
pl. ( 1 ,(jil .)
lampi6n,pron. -pi-on
lancasterin, pron. -ri-an
lnce, pl. (1 ,"i il .)
lanceoIat, pron. -ce-o-
pl. lanterne

lao parte
lapislazuli (5 sil.)

lapsus, pl. lapsusuri
larghetto (Muz.)

larga (Muz.)
lari, numai pl. ( 1 8il.)

laringe
laringin, pron. -gi-an
laringosc6p, pl. laringoscoape
lascfv
pl. f. pl .
latifundiar, pron. -di-ar
latifUndiu, pron. -diu
hiturli, art. latura; pl. laturi
laureat, pron. la-u-re-at
lavab6u
lavalierli, pron. -li-e-
pl. lavande
pl.
lavoar, pron.l a-voar
lazaret, pl. lazarete

ind. prez. 3 ,{jg. pl.

IAcrimioarn, pron.
Hlcuf, ind. prez. l ,{jg. 3 pl.
conj.
IAcusm, pl.

ind. prez. I ,"ig. 3
conj.
lmcer, pron.

pl.
pron. -ci -er
ind. prez. 1 ,{jg. 3 pl .

ind. prez. l sg. las, 2 ,"ig.
conj .lase
pl. ,'ii pl.
pl.

pl. f. pl.

numai pl.
pron.
pron.

pron.
pl.
pron.
"InaoiJ or"
Hl nii , pl. Ianuri de


lngoare, v. lingoare
pl. lefuri

leah "polonez", pl.
leal, pron.le-al
lendru, pron. le-an-


lead, pl. Iese
leat, pl.
pl. lebede


pron.
190
lecuf, ind. prez. l 3 pl. lecuiesc;
con).
lefegfu, pl.lefegfi
lefterfe, gen.leftcrfei
gen.
pl.
ind. prez. 1 ,'ig. ,5i
2 sg. legeni , 3 sg. pl.
con). legene
leghe, pl. leghe
pron. gen.
legftim
pron.
legiui, ind. prez. 1 3 pl.legi lliesc;

pl. legume
lehamite
Iert, pron. le-it
lejer
lenaj, pl.lenajllri
pl. f. pl.

lenjerfe (nu: lingerie) , gen.lenjerfei
lenjuri, numai pl.
lento
pron. -oai-

leonfn, pron. le-o-
leopard, pron.le-o-; pl.leoparzi
leorcM, pron. leor-; ind. prez. 1 sg.
3 pl. con).
.yi
leorpM,pron.leor-
lepMa, ind. prez. 1 sg. 3 sg.
pl. con). lepede
leprozerfe, gen. leprozerfei
lesne
pl.
ind. prez. l 3 ,'ig. pl.


191


leucemfe, pron. le-u-; gen. lellcemfei
leucocitli, pron. le-lI-
leuc6m, pron. le-lI-
leucoree, pron. le-ll- , -re-e (nu: -re-ie)
pron. le-u-;
pron
leva pl. Icve

lexic6n, pl. lexicoane
leziune, pron. -zi-u-
lezmaiestate
pron.l i-a-
liant, pron. li-ant
pron. gen.
pl.libelt1le
liberalism
liber arbItru
lfber-cugetlit6r,
lfber-profesionfst, pron. -si-o-; pl.
l fber
liber schimbism
libertinaj
libret, pl. librete
lfcm
ind. prez. 3
licean, pron. -cc-an
pron. ind. prez. 3 sg.
l

liceu,pl.licee, pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
lichefia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
ger.lichefifnd
lichen, pl. licheni
lichfd, pl. lichfde
lichi6r, pron.li-chior; pl.lichi6ruri
pron.
licurici
lider (nu: l ader)
lied,pron.l id
ligament, pl. ligamente
lighean, pron. -ghcan; pl. li ghene
-ghi-oa-; pl.lighioane
lihnit
pron. -Ii-ac; pl. Jilieci
liliacee, pron. -li-a-ce-e (nu: -ce-i c)
liliachfu, pron. -li-a-
liman, pl. limanuri
limbaj, pl. limbaje

pl. lfmfe
pl. limomide
limonagiu, pl. limonagfi

pl. limuzfne

lineal, pron. -ne-al
linear ("rectiliniu", MaL), pron. -ne-ar
linearitate, pron. -ne-a-
linge-blfde
lingoare lngoare
lingual, pron. lin-gual
pl. linguri
lingur6i, pl. linguroaie

con}.
lingvist
gen. lingvfsti cii
liniar "din linii ", pron. -ni-ar
pron. -ni-oa-
-ni-u-
linoMum
linotip, pl. linotfpuri
ind. prez. 3 sg.
pl.
linte, gen. lfntei
pl.
pron. -Ilu
linx,
pron. li - 0 -
ind. prez. I sg. 3 sg. pl.

lipfci
lipfe
lipitoare (Zool.), pl. lipit6ri
lipovean
pl. lfpsuri
lipsi,
lirism
pl.
literal "cuvnt cu cuvnt"
literar
pl. lftere; art. lfterele
(Med.), pron. -ti-a-
pron. -ti-e-
litigi6s, pron. -gi-os
litigiu, pron. -glu; pl. litfgii
lftiu, pron. -tIu
litografia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. litografiem,
pron. -fi-em; ger. litografifnd
litoral, pl. litoraluri
letru, pl.lftri
liturghfe, gen. liturghfei
pl. li vezi
livresc, f.
livret, pl. livrete
lizibil
pron. -zi-e-
local, ,(jubst. , pl. localuri
'5i pl. locante
locande
pl.
gen.
locomobfl
locomot6r

locotenent

pron.
locui, ind. prez. I ,(jg. 3 pl. locuiesc;
con).
locuit6r
192
pron.
locvoce, ad). invar.
16den
loess, pron. \Os
logaritm, pl. logarItmi
16gid1, gen. 16gieii
pron. -ci-an

logoree,pron. -re-e (nu: re-ie)
16gos, pl. l6gosuri
loic1l, pron. lo-ial
pron.
pl. loji
lonjeron, pl. lonjermine
pron.
lorni6n,pron.lor-nion
pl. lotci
loterie, gen. loterlei
16to
pron.
pl. lozInci (2 sil.)
lua, pron. lu-a; ind. prez. / sg. 3 pl.
iau, 2 sg. iei, 3 sg. ia, l pl.
pron. m.m.c.perf luasem,
pron. lu-a-; con}. ia; imper. ia; ger.
11Iand; part. luat
luare-amfnte, pron.lu-a-

pron. -fi-ant
luceafl1r, pron. -cea-; pl.llIceferi
gen. lucernei
lucf, con}.
luci6s, pron. -ci os
hlciu,pron. -clU
lucra, ind. prez. / .... g. lucrez; con).
lucreze
(dans)
hljer, pl. lujeri
lule
lumnare
lumen
193
lumina, ind. prez. 3 sg. pl.

pl. lumIni
pl.
luminescent, pron. see
pron. see
pl.
pl.
luminozitate
lumpenproletariat, pron. -ri-at
lunatic
lunea, v. luni
luneca, ind. prez. 3 ... g.

f

luni, an. lunea
luntre,pl.llintre
luping (nu: looping)
lustragfu, pl. lustragfi
lustrfn
lustru
lustruf, ind. prez. / sg. 3 pl. lus-
tmiesc; con}.

luteranfsm
pron.
lutru
lux (Fiz.), pl.
pron. gen.
luxuriant, pron. -ri-ant
M, cit. me (n simboluri, abrevieri

macadam, pl. maeadamuri
macagfu, pl. maeagfi
macaragfu, pl. macaragfi
macat, pl. macaturi
macaz, pl. maeazuri
macedoromn
pron. gen.
machia,pron. -ehi-a; ind. prez. 3
pl. 1 pl. machiern,pron.
-chi-ern; ger. machifnd
machiaj,pron. -chi-aj; pl. machiaje
machiavcWc, pron. -chi-a-
machi6r,pron. -ehi-or
macrobi6tic, pron. -bi-o-
macroc6sm
madipol6n
madrep6r, pl. madrep6ri
madrigaI, pl. madrigale madrigaluri
maestrd, pron. ma-es-
maestru, pron. ma-es-; pl.
magazinaj
magaziner
pl.
maghiar
maghiran
magician, pron. -ci-an
magiun
magnet, pl.
magnetfsm
magnetft
magnet6u
magnezft
magneziu, pron. -zlu
magn6ie, pron. mag-no-li-e; gen.
magn61iei
mahala,pl. mahalale
maharajah
mahomedan
mai (luna); dar: I Mai
maia, pl. maiele
maidan,pron. mai-dan; pl. maidane
mai demult
mai de mult "de mai mult timp"
maiestate
maiestu6s, pron. ma-ies-tu-os
mai-marele

pron. ma-io-
mai6u, pron. ma-iou
maistru, pron. mais-tru; pl.
pl.

majord6m

malac6f, pl. malacoafe malac6furi
malalJ.ft
malaiez
malarie,pron. -ri-e; gen. malariei
malax6r, pl. malaxoare
maId&
maleabil, pron. -le-a-
malignitate, pron. -l ig-ni-
pron.
pron.

malvacee,pron. -ce-e (nu: -ee-ie); pl.
rnalvaeee
mamifer
manee
manciurian, pron. -ciu-fi-an(Bot.) , pl. mandrag6re
manechfn, pl. maneehfne
manej, pl. manejuri
mangaI, (vase) pl. mangaluri
manganft, pl.
maniac, pron. -ni-ac
pron. -chiu-
manierat,pron. -ni-e-
maniern, pron. -ni-e-
manifest, pl. mani feste
manifesta, ind. prez. 3 sg. pl.
(la
manifesta, ind. prez. 3 sg. pl.

194
pron. gen. mani-

manfla
mani6c,pron. -ni-oc
manometru, pl. manometre
pl. mansarde

pl.
pl. mantale
mantie, pron. -ti-e; gen. mantiei
mant6u, pl. mant6uri
manual, pron. -nu-al; pl. manuale
pl. manufacturi
manufacturier, pron. -ri-er
manuscris, pl. manuscrIse
mapam6nd, pl. mapam6nduri
pl. mape
pl. marame

I1UlI"sm
marat6n
marca, ind. prez. 3 .o;g. pl.
marcaj, pl. marcaje
marcasft
pl.
marchfz, pl. marchlzi
marchizet
pl. marcotaje
mru-e, adj., gen. f. marii; pl. m. f.
mari
mru-e-logomt
mru-e-v6rnic
maree, pron. -re-e (nu: -re-ie); pl.
maree
gen. mfu-fii;pl.
(tloare)
marginalia, pron. -li-a
mru-gine, art. marginea; pl. margini
-ri-o-
maritim

195
mannoraj, pl. marmoraje
mannorean, pron. -re-an
mru-murli, pl. marmuri
mar6
marochfn
gen.
marsupial, pron. -pi-al ; pl. marsupiali
pl.
martie, pron. -ti-e; dar: R Martie
pl. martingale
martiraj, pl. martiraje
mru-mr
(la jocul de table)
art.
pron.
marxism-Ieninism
masaj, pl. masaje
(de oameni), pl. mase
masca, ind. prez. 3 sg. pl. mas-

pl. mascarade
mascul

masiv, subst., pl. masIve
maslu, pl. masluri masle
mas6r
gen.
pron. -to-i-
pron. gen.
gen.
pl.


pl. matahle
pl.
pl. matematici
matematician, pron. -ci-an
material, subst. , pron. -ri-al; pl. mate-
riale
materialism,pron. -ri-a-
materializa, pron. -ri-a-
materie, pron. -ri-e; gen. materiei
matineu (spectacol), pl. matinee,pron.
-ne-e (nu: -ne-ie)
matisa
matostat, pl. matostate
matriarhat, pron. -tri -ar-
matrfce (Mat.), pl. matrfce
matrfce "uter"
pl. matricol e
matrimonfal, pron. -ni-al

matr6z, pl. matrazi
matUr, f.
pron. gen.
mate-fripte
mate-goale
mate-pestrfte
maur, pron. ma-ur; f.
mausoleu, pron. ma-u-; pl. mausolee,
pron. -le-e (nu: -le-ic)
maxim, "jubst.
maximum, adv.
mazagran, pl. mazagranuri maZH-
gnine
numai sg.; gen.
mazfl
pl. mazurci


ind. prez. 3 sg. pl.
pron. pl.

pron. -cea-; pl.
pl. uri
pl.
pl.
pl.

pl.
m5duvei


pl. m5guri
pron. gen.
trfei
pron.
pl. f. pl.v. mnca
(2 sil.), pl.
pl.
gen.

pl.
pl.

pl.


pl.
pl. f.
pl.
ind. prez. J sg. 3 pl .

numai pl.

(3 sil.)

ind. prez. J sg. 3 pl.
con}. ger.

196
ind. prez. 1 sg.
-ni-e; gen.

gen. (sorturi) pl.

pl. mituri
pl.
pl.

mi, v. mnea
mie, v. mnca
mine, pron. mi-ne
mna, ind. prez. 3 sg. pl. conj.
mane
pl. mini
v.
pl.
mnca, ind. prez . 3 sg. pl .
l pl. mndm; ger. mncand

mndru, pl. mandri
mnea, ind. prez. I sg. mi mn;
con). mjie .yi

mngia, pron. -gft-ia; ind. prez. I sg.
mangi, 3 sg. pl. mangie, pron.
-g-ie; ger. mngnd
mngiere
mnia, pron. -ni-a; ind. prez. I .<;g.
manii

mnji, con).
mnji, v. mnz
mntui, ind. prez. I sg. mntui, 3 sg.
pl. mftntuie

mnui, ind. prez. 1 sg. 3 pl. mnu-
iesc; con).
mnz, pl. mnji
mrI, ind. prez. 3 sg. pl. marie

197
gen.
pl.

ind. prez. 1 3 pl.


meandru, pron. me-an-; pl. meandre
meat (Anat.) , pron. me-at; pl. meaturi
gen. mecanicii
mecanicfsm
mecanfsm, pl . mecanfsme
meci (1 sil.) (nu: match)
medalie, pron. -li-e; gen. medaliei
medali6n,pron. -li-on
medial,pron. -di -al
median, pron. -di-an
(Muz.),pron. -di-an-
mediat6r, pron. -di- a-
pron. gen.
medicament, pl. medicamente
gen.
medico-fannaceutic
medico-legal
medico-miliUir
medico-saniUir
medico-veterinar
medie,pron. -di-e; gen. mediei
medievaI,pron. -di-e-
medi6cru, pron. -di-o-; f.
meditat6r
gen.
mediteranean, pron. -ne-an
mediu, pron. -dlu
megalft, pl.
megalomanie, gen. megalomaniei
megateriu, pron. -rlU
pron. pl.
meglenoroman
mei
melanc6lic
melancolfe, gen. melancolfei
mele meleu (Sport)
melesteu, pl. melesteie

melodfe, gen. melodfei
melodi6s, pron. -di-os
mel6n, pl. melmlne
melopee, pron. -pe-e (nu: -pe-ie); pl.
melopei
membru, pl. membre (ale corpului)
membru, pl. membri, art. membrii
(persoane)
memon1ndum
memorial,pron. -ri-al; pl. memoriale
mem6rie, pron. -ri-e; gen. mem6riei
mem6riu, pron. -riu
menaj, pl. menajuri
menaja, ind. prez. 3 sg. pl. mena-
J pl. ger. mena-
j and
menajare, pl.
menajerie, gen. menajerfei
pl. menghine
menhfr, pl. menhfre
meningian, pron. -gi-an

menfu, pl. meniuri
mensual, pron. -su-al

mentor
ind. prez. l 3 pl.
con).
pron.
pron.
menuet, pron. -nu-et (nu: -nu-iet); pl.
menuete
mercantilfsm
mercurial, pron. -ri-al
merge, ind. prez. l pl. mergem; con).

meridian,pron. -di-an; pl. meridiane
meridional, pron. -di-o-
198
merin6s, adi. invar.
merita, ind. prez. 3 sg. pl.
merit6riu, pron. -riu
meritu6s, pron. -tu-os
mesager
mesagerie, gen. mesagerfei
mesaj, pl . mesaje
mesean
pron.
Mesfa
mesianic, pron. -si-a-
pl. mesteceni
mesteca
pl.
pl .
pl.

metabolfsm
metacarpian, pron. -pi-an
metafizician, pron. -ci-an

metal, pl. metale
metalofd, pl. metalofzi


metazoar, pron. -zo-ar
pl. metehne

mete6r, pron. -te-or
meteorit, pron. -te-o-
meteorologfe,pron. -te-o-; gen. mete-
orologiei
meterez, pl. metereze
metflic
metfs
met6c, pl. met6curi metoace

metodfsm
metraj, pl. metraje
metron6m, pl. metronoame

metr6u
meu (nu: mieu)
pron. -li-an-
mezanfn, pl. mezanfne
mereI, pl. mezeluri
mezenter (Anat.)
mezacrup
mezoderm, pl. mezoderme
mezoz6ic, pron. -zo-ic
mezzo-f6rte, pron.
pron. me-
pron. mi-as-
v. mieuna


pl.
(Mineral.), gen. mfcii
mic-burghez, pl. mic-burghezi, f.
pl. mic-burgheze
miciurinfsm
microbian,pron. -bi-an
microbiol6g, pron. -bi-o-
microbiologfe, pron. -bi-o-
microc6sm
microfflm, pl. microfflme
microf6n, pl. microfoane
microfotoradiograffe, gen. micro-
fotoradiograffei
microlft, pl. microlfte
micrometru (instrument), pl. microme-
tre
microorganfsm
microradioscopfe, gen. microradio-
scopfei
microsc6p, pl. microscoape
microsi6n, pron. -si-on
microzoare, pron. -zo-a-mfdie, pron. -di-e; gen.midiei
199
mied (Isil.)
miel, pl. miei
(al) mfelea (referitor la 1000), pron.
mi-e- (de ex. al (o) miel ea om)
pron. mi -e-
miercuri, pron. mier-; art. miercurea
miere

mier16i, pron. mier-loi
mieuna, pron. mie-u-; ind. prez. 3 sg.
pl. pron. mia-u-
miez (1 sil.)

migrat6r
pron.
(al) 1 ... lmfilea (referitor la 2000, 3000
etc.), pron. mi-i- (de ex. al trei
miilea om)
mijf, conj.
mf]loc mIjloace mijloace
"procedee, resurse, utilaje"
mijl6c, pl . mijl6curi "talii"
pl. f.
pl.
mijlocfu
mileniu,pron. -nTu
milesian
miliamper, pron. -li-am-
miliard, pron. -li-ard
milionar,pron. -li-o-
militar
militarism
pron.
pron. gen.
mituf, ind. prez. I sg. 3 pl. miluiesc;
conj. ger. milufnd
mimetIsm
gen. mfmicii

minaret, pl. minarete
mincin6s
mindfr, pl. mindfre
miner, .mbst.
mineral
minereu, pl. minereuri
mfnge, gen. (unei) mingi (1 sil.), pl.
mingi (1 sil.)
miniatural, pron. -ni-a-
miniatt1rd, pron. -ni-a-
minier, ad)., pron. -ni-er
mfnim, subst.
mfnimum, adv.
minister
ministerial, pron. -ri-al
mfniu, pron. -n'fu
minotaur, pron. -ta-ur
mintal
mint6s
ind. prez. 1 sg. 3 pl. mint;
con).
minuna, ind. prez. 3 sg. pl.
minune
minuscul
minut, pl. minute
minutar
pron.
pron.
mioarn, pron. mi-oa-
miocard, pron. mi-o-
pron. mi-o-
miocen,pron. mi-o-
miograf, pron. mi -o-; pl. miografe
mi6p, pron. mi-op
miopfe, pron. mi-o-; gen. miopfei
miorcru, ind. prez. l sg.

mi-o-
ind. prez. 3 sg. pl.
mi-o-
mioz6tis, pron. mi-o-
mira, ind. prez. I sg. mir, 3 sg. pl.
con). mfre
200
miracol
miraj, pl. minije
mfrn, pl. mfre

miriametru, pron. -ri-a-
miriap6d, pron. -ri-a-; pl. miriap6de
pl.
miroase "condimente", numai pl.
mir6s, pl. mir6suri
mirosf, ind. prez. I .'ig. mir6s, 3 sg.
miroase, 3 pl. mir6s miroase;
con).
mirtacee, pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
miruf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. miruiesc;
con).
miscelaneu,pron. see; pl. miscelanec,
pron. -ne-e (nu: -ne-ie)
misionar, pron. -si-o-
misiune, pron. -si-u-
misogfn
mister, pl. mistere
misteri6s, pron. -ri-os
misticfsm
mistifica, ind. prez. 3 .'ig. pl.
pron. gen. misti-

mistrfe, gen. mistrfei
mi stuf, ind. prez. 1 .'ig. mfstui, 3 sg.
pl. mfstuie, pron. -tu-ie
n ier-
bivorelor"

ind. prez. 3 sg. pl.
mfting (nu.meeting)
mitologfe, gen. mitologfei
mitralia, pron. -Ii-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. mitraliem,
pron. -li-em; ger. mitralifnd
mitraliern, pron. -li-e-
mitrali6r,pron. -l i-or
mituf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. mituiesc
mixt, pl. (1 .'IiI.); f pl.
mfxte
mfzer,adj.
mizerie, pron. -ri-e; gen. mizeriei
pl.
pron. -di-a; ind. prez. I sg.
pron. -di-ez, 3 sg. pl.
ger.
mi pron. -di-e-
pron. -di-os
pl.
pl.
mobfl, ad)., pl. mobfli; f. pl.
mobflc
mobfl, subst., pl. mobfle mobfluri
subst., pl. m6bile
mobiliar, pron. -li-ar
mobilier, pron. -li-er
mocM, ind. prez. 3 sg.

model, pl. modele
modelaj, pl. modelaje
moderata (Muz.)
gen.
modemfsm
modest, f.
m6dic "nensemnat"
modifica, ind. prez. 3 sg. pl.

gen.
mofluz, pl. mofluji mofluzi

mohorf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. moho-
disc; perf.s. 3 sg. mohorf, 3 pl.
con). ger.
mohorfrnd; part. mohorfrt

molatic
moltlu, f molfrie
m6lcom
moldovean
201
pl. molecule

con).
moletieru. :; .,Jfl. -ti-e-
molflli, ind. prez. 3 sg.

molibden, numai sg.
molfd
m6lie, pron. -li-e; gen. m6liei
pl. m61ime

pl.
momie
pl. momeli momele, n
expresia: cu cu - )
monah
monarh
mondial, pron. -di -al
pl. monede
gen.
monfsm
mon6clu, pl. mon6cluri
monocotiledonat

monol6g, pl. monologe mono-
l6guri
monologa, ind. prez. 3 sg. pl.

mon6m, pl. monoame
monotefsm
monstru6s, pron. -stru-os
monstruozitate, pron. -stru-o-
montaj
mont6r

monument, pl. monumente
mops (cine), pl.
morat6riu, pron. -riu; pl. morat6rii
morbfd
mordant,pl.
morfofiziologfe, pron. -zi-o-; gen.
morfofiziologfei
morgcfua (n expr. fata morgana)
pl.
mortnM, ind. prez. I sg. 305g.
pl. pron.
mormruall1, pl.
mormnt, pl. mormfnte
mortezli
mortier, pron. -ti-er pron.
-ti-e-
pron. gen. mor-

mortuar,pron. -tu-ar
mosc
moschee, pron. -che-e (nu: -che-ie);
pl. moschei

pl.
gen.
pron.
m6to, pl. mot6uri
motocompres6r, pl. motocompresmire
motomecanizare
pl. motonave
mot6r, ad)., pl. mot6ri
mot6r, o5ubst., pl. motoare
motrice, ad).
ind.prez. lo5g. 3 .(jg. pl.


pron.

movfUi, pl. movfle
mozaic, ad)., pron. -za-ic
mozafc, subst., pron. -za-ic; pl.
mozafcuri
pron. pl. mreje
mrecful1, pron. pl. mrene
mt1ced
mucegai
mucegM, ind. prez. 3 o5g.
con}.

mt1chie, pron. -chi-e; pl. muchii
muche, pl. muchi
muchier, pron. -chi-er
mucilagiu, pron. -glu
muezfn, pron. mu-c- (nu: mu-ie-)
mugi, ind. prez. 3 .(jg.
mt1gur
muia, pron. mu-ia; ind. prez. I 2 sg.
moi, 3 ,(jg. pl. moaie, I pl.
muiem, 2 pl. ger. mufnd
muieratic
muiere
mujdei
mulaj, pl. mulaje
pron.
pron. gen. mlllti-

pl. (nu:


mumfe, pron. -mi-e; gen. mumfei
mumifica, ind. prez. 3 sg. pl.

muncel, pl. muncele
municipiu, pron. -PIU
pron. gen.

murdm'

muribund
mt1rmur, pl. murmure
murmura, ind. prez. 3 o5g. pl.

murseca, ind. prez. 3 o5g. pl.
muruf, ind. prez. I o5g. 3 pl. muru-
iesc; con).

musaca
202
musafir
muscal
muscel, pron. sce; pl. muscele
muschetar (nu:

muscular (nu:

muscul6s

pl.
mustra, ind. prez. 3 sg. pl.
mustul, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
mustuicsc; conj.
ind. prez. 1 sg. 2 sg.
conj.
(J sil.)


pl.
pron. pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.
pl.
gen.

mutfsm
mutual, pron. -tu-al
-ni-e; gen.


muzeologfe, pron. -ze-o-; gen. muzeo-
logiei
muzeu, pl. muzee, pron. -ze-e (nu:
-ze-ie)
gen. muzicii
muzician, pron. -ci -an
203
N , cit. ne (n simboluri en)
pl. naccle
pl. nade "mame li" , nade

nadfr (Astron.)
nai
naivitate, pron. na-i-
pl. nalbe
pl. namile
nanchin
naos, pl. miosuri
pron.
narn, pl.
pl. narcfse
narghilea,gen. narghilelei, pl. narghi-
lele
nali, pl. nasuri
nasture
gen.
pron. gen.
natriu, pron. -trlu

naturalfsm
pron.
pron.
pron.
pron.
pron.
naufragia,pron. na-u-,-gi-a; ind.prez.
3 sg. pl. J pl.
naufragiem, pron. -gi-em; ger.
naufragifnd
naufragiu, pron. na-u-, -glu; pl.

nautic, pron. na-u-
nautfl, pron. na-u-
pl. nave
naviga, ind. prez. 1 ,fig. navighez, 3 sg.
pl.
pron. gen.
nazal
nazofaringian, pIOn. -gi-an

de piele de
ind. prez. 3 sg. con}.

ind. prez. I .<.;g . 3 pl.
con).con).
pl.

nmrnf, pron.
pl.
ni1mete, pl.
ni1m61, pl.

pl.
ind. prez. I sg. 3 pl.
con}.


pl.
pl. f. pl.

n11ruf, ind. prez. J sg. 3 sg. pl.

gen.

nMtind. prez. 3 sg.

-ti-e; gen.

gen.
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
pl.
nea, art. neaua, pron. nea-ua
pron. ne-a-
neant,pron. ne-ant
pron. pl. f.
pl.
nebunatic
necaz
con}.
necheza, ind. prez. 3 sg. pl.

pron.
necrol6g, pl. necrologuri
gen.

nectar
nec6m
pron. -ni-e; gen. necu-

necuviincios, pron. -vi-in-cios

nedeie

nedezlipft

nedumerit

negativfsm
pron. gen.
gen. neghfnei
negiobfe,pron. -ghio-bi-; gen. negJ1io-
bfei
neglija, ind. prez. 3 ."g. pl.
1 pl. ger.
neglijnd
neglijent
neglijeu, pl. neglijeuri
204
negocia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. negociem,
pron. -ci-em; ger. negocifnd
negociere, pron. -C-e-
neglis
negust6r
negustorie, gen. negustorfei
neidentificabil, pron. ne-i-
neiertat
nem ... (n tempo lent) ne-m .. (n
tempo rapid)
nemblnzft

nemplinft
nen ... (n tempo lent) ne-n ... (n
tempo rapid)
nencepl1t
nencetat
nenchipuft
nencredere

nendemnare
nendemntic
nendemW
nendestuU1t6r
nendoielnic
nendoi6s
nenduplecare
nenduplecat
nendur3re
nendurt

nenfrant
nenfricare
nenfricat


nengrijC
nengrijfre
nensemnat

205
nentrziat
nentemeiat
nentinat
nent6rs
nentrecut
nentreruptnenvCns
nelal6cul (situ, lui etc.)
nemaiauzft
nemaiavnd
nemaintlnft
nemaipomenft

nemaiviiznd
nemaiviizut
nemernic

pron. ne-o-
neoclasicfsm, pron. ne-o-
neofalCnit, pron. ne-o-
neofft,pron.ne-o-

neolatfn,' pron. ne-o-
neolftic, pron. ne-o-
neologfsm,pron. ne-o-
ne6n,pron. ne-on
neosalvarsan, pron. ne-o-
neoz6ic, pron. ne-o-
nepierit6r
nepotfsm
nepricopsft
neptunian (Geol.) , pron. -ni-an
neptunfsm (Geol.)
neptUniu (Chim.) , pron. -niu
pl.
ner6d
neroz{e, gen. nerozfei
pl. nervuri
netezI
neto


pron. neu-
neurastenic, pron. ne-u-
neumememfe, pron. ne-u-ro-a-; gen.
neuroa;1emfei
neurochirurgfe, pron. ne-u-; gen. neu-
rochirurgfei
neurol6g, pron. ne-u-
neur6n,pron.nc-u-
neutralitate, pron. ne-u-
neutr6n, pron. neu-
neutru neutru, pron. ne-u-
pl.
nevof, ind. prez. l sg. 3 pl. ncvoiesc;
con).

nev6ie
newton, pron. nTu-ton
nezdruncinat

nichelaj, pl. nichelajuri
nicicnd (2 si/.)
nici cnd (nici cnd a venit)
nicicat (2 sil.) "deloc"
nici ct (nici ct negru sub unghie)
nicicum (2 sil.) "deloc"
nici cum (nici cum ai spus)
nicidecat (3 sil.) "deloc"
nici de ct (nu nici de ct a
suferit)
nicidecum (3 sil.) "deloc"
nici de cum (nu nici de cum
a venit)
nici o, adi.

nici (nici nici acum)
nici o (nici o nici de
ori)
nici un, ad).
nici una, pr.
nici unul, pr.
nicovaH1, pl. nicovale
nihilfst
nimb, pl. nfmburi
nfmeni nfmenea
nimerf

nimfc
nimicft
ni6biu (Chim.),pron. ni-o-bTu
nfscai niscai
niscaiva
nisfp
nisip6s
pl.

nitam-nisam


nituf, ind. prez. I ,<;g. 3 pl. nituiesc;
con).
nivel stadiu", pl. niveluri
(instrument), pl. nivele
niznru
noaten, pron. noa-ten
n6bil
nobiliiir, pron. -li-ar

noctambul
nodul, pl. noduli
nodur6s
noi, V. nou
noiein, pl. noiane
noiembrie, pron. -bri-e
pl.
nominalfsm
nonsens
206
noptatic
noptiem, pron. -ti-e-
nor
n6m, gen. nurorii; pl. nurori
nord
nord-american
nord-est
nord-vest
nor6c, pl. noroace

noroi
norof, ind. prez. J sg. 3 pl. noroiesc
noros
norvegian, pron. -gi-an
n6stru, pl.
pron. -ri-at
pron. gen.
notorietate, pron. -ri-e-
not6riu,pron. -riu

nou, pl. noi; noii,pl. noi


(al)


pl.
noutate,pron. no-u-
pron. nu-an-
nubfl
nucet,pl. nuceturi
nucleM,pron. -ele-ar
nucle6n (Fiz.),pron. -ele-on
nucleu, pl. nuelee, pron. -ele-e (nu:
-ele-ie)
pl. nugale
nuiele
pl.
nu mai (el nu mai vine)
numai, adv. (am primit numai o carte)
numaidect, adv. "imediat"
207
numai de ct (a vorbit numai de ct a
cheltuit)
(BOL)
gen. numero-gen. numismaticii
pron.
pron. pl.
pron.
nurd, gen. nurcii; pl. nurci
nurori, v.
pl.
nutria (Zoo1.),pron. -tri-a
gen.

nuvelfstic
0, cit. o
pl. f. pl.

owe, art. oaia
adj.invar.
oarecnd
oarect
oarece
oarecfne
oarecum


oareunde
O$pete, pl.
O$te, pl.
pron.
pl. obezi
pron. gen.
pl. obcini (2 sil.)
pron. -di-en-
6berliht, pl. 6berlihturi
obez, pl. obezi
obicei, pl. obiceiuri
obiect, pron. -biect
obiectfv,pron. -biec-
obiectivfsm, pron -biec-
pron. gen. obiec-

obijduf, ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
obijduiesc;
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
(lhL), pl.
obligat6riu, pron. -riu
pron. gen.
pl. oblojeli
oblojf,
ob6i,pl.oboaie
ob61 pl. ob6luri
obor6c
obraz, pl. obraji
obraz, pl. obrazc "persoane"
obraznic
obscen, pron. sce
obscur
obscurantfsm
observa, ind. prez. 3 sg. pl.
observat6r
pron. -e; gen.
obsesie,pron. -si-e; gen. obsesiei
obsidian, pron. -di-an
obstacol
gen. obstetricii
obstina, ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen.
pron.
pl. (1 sil.)
obtumt6r, pl. obturatoare
pron. gen.
208
obtUz
ind. prcz. 1 sg. 3 pl.
con).

obuzier, pron. -zi-er
oca, art. ocaua, pron. -ca-ua; pl. ocale
ocard, pl. odri
pl. ocarine
ocazie, pron. -zi-e; gen. ocaziei
ocazional, pron. -zi-o-
ind. prez. 1 .' .. g. 3 pl.
imperf. perf.s. 3 sg.
3 pl. con). ger.
part.
occident, pron. oc-ci-
occipitaI, pron. oc-ci-
ocean,pron. o-cean; pl. oceane
oceanic,pron. -cea-
oceanograffe, pron. -cea-; gen. ocea-
nograffei
-chea-
ochean,pron.o-chean;pl.ocheane
(lht.) , pron. -chea-
ochelari, numai pl.

ochi (Anat.), pl. ochi
ochi (de la de la o
la mncare), pl.
6chiuri
6chiul-b6ului (Bot.)
oclusfv
ocluziune, pron. -zi-u-; gen. ocluziunii
oc61 delimitat; gard;
pl. ocoale
oc61, pl. oc6luri
octaedru, pron. -ta-e-; pl. octacdre
octet, pl. octete
octog6n, pl. octogoane
octofh, pl. octofhuri
oct6mbrie, pron. -bri-e
ocultfsm
pron. gen.
odaie
pl. odalfsce, pron. sce
cndva" (a fost

o o sau o promis)
o ce
o cu
numai pl.
odg6n
odicol6n

pron. -ni-oa-
odi6s, pron. -di -os
odisee, pron. -se-e (nu: -se-ie)
odolean, pron. -Iean
ofen, ind. prez. I sg. oter, 3 ... g. pl
con). ofere
oficia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. oficiem, pron.
-ci-em; ger. oficifnd
oficial, pron. -ci-al
oficializa, pron. -ci-a-
oficiant, pron. -ci-ant
oficiere, pron. -ci-e-

ofici6s, pron. -ci-os
ofIciu, pron. -clu

pl. ofninde
6fsaid (nu: off-side)
6fset

ofusca, ind. prez. 3 .'Ig. pl.

pl. oglfnzi
ogof, ind. prez. 1 sg. 3 pl. ogoiesc;

ogort
pl. ogr5zi
ohm,pron. om; pl. ohmi
ohmmetru, pron. om-me-
ofdium, pron. o-i-di-um
209
oier
pron.
pron.

oj6g
olan de pl. olane
olandez, pl. olandezi

oleagin6s, pron. -Ie-a-
oligarhfe, gen. oligarhfei
pron. -pi-a-
olimpian, pron. -pi-an-
omagia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. omagiem,pron.
-gi-em; ger. omagifnd
omagial, pron. -gi-al
omagiu, pron. -glu; pl. omagii
pl. omihuri
ombilfc, pl. ombilfcuri
pl. omfzi
omilfe; gen. omilfei
omisiune, pron. -si-u-
omogenitate
omol6g, pl. omol6gi; f. pl.
omoloage
omologa, ind. prez. 3 sg. pl.

omoplat, pl.
omorf, imperr. omora; perf. s. 3 sg.
omori, 3 pl. ger.
omorand; part. omor1lt
om-zf, pl. om-zf1e
onctu6s, pron. -tu-os
onctuozitate, pron. -tu-o-
ondulat6r (aparat), pl. ondulatmire
ondulat6riu, ad). , pron. -riu
gen.
onlx 6nix
onoare, gen. onoarei
gen. onomasticii
onomatopee, pl. onomatopee, pron.
-pe-e (nu: -pe-ie)
on6r, pl. on6ruri
onon1riu, pron. -rIu
ooHtic, pron. 0 - 0-
oosfeid, pron. 0-0 -
pron. pl.
opal, pl. opale
pron. sce
pron. gen.
opfnie,pron. -ni-e; gen. opfniei
6pis, pl. opi se
6piu, pron. -PIU
oportunfsm
op6sum
pron. gen.
opreg, pl. oprege
opresiune, pron. -si-u-
oprobriu, pron. -briu
6ptidi, gen. opticii
optician, pron. -ci-an; pl. opticieni
optimfsm

(al)
opt stite
(al) 6ptulea
optzeci
(al) optzecilea
pron.
opune, ind. prez. 1 f.g. 3 pl. opun;

6pus (Muz.)
opuscul
or
orncol
oranj
onmjcm, pl. oranjade
om
orat6riu (Muz. ), pron. -rIu
pron. gen.
6rn
ind. prez. 3 sg. pl.
pl.

210

pron. -ni-e; gen.

ornduf, ind. prez. J .5g. 3 pl.
ornduiesc; conj.
ind. prez. J .5g. 3 pl.
conj.
pron. gen. orches-


orchestri6n, pron. -tri-on
6rdie, pron. -di-e; gen. ordiei
6rdine, gen. ordinii
(Mit. ), pron. -re-a-
orei6n, pron. -re-ion
organdf
organfsm
tinfte (O.N.U.)
pron. gen. orga-

orgii , pl. orgi
orgoli6s, pron. -li-os
org6liu, pron. -\'iu
orhidee, pron. -de-e (nu: -de-ie); pl .
orhidee
ori "sau"
oricre, pron. ori-
oricnd, pron. ori-
oricat, pron. ori-
orice,pron.ori-
oricfne, pron. ori-
oricum, pron. ori-
ori de cate ori
6rie,pron. -ri-e, gen. oriei
orient,pron. -ri-ent
orient, pron. -ri-en-
orienta1Cst, pron. -ri-en-
oriffciu, pron. -clU
original "care nu e imitat"
originr "de loc din"
origine, art. orfginea; pl. origini
orincotr6, pron. ori-n-
pron. ori-
pron. ori-
pron. ori-
pron. ori-
pron. ori-
pron. ori-
pron. ori-
oriunde, pron. ori-
oriz6nt
pron. gen. orna-

ortod6x, pl.
ortoepie, pron. -to-e-pi-e; gen. orto-
epfei
ortografia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. orto-
grafiem,pron. -fi-em; ger. ortogra-
fifnd
ortogntffe, pron. -fi-e; gen. ortograffei
osarwe, pron. -di-e; gen. osrdiei
oscilat6r (aparat), pron. sci; pl. osci-
latoare
osci1at6riu, adj. , pron. sci, -rIu
sci, gen.
osifica, ind. prez. 3 sg. pl.
gen.
6smiu, pron. -mIuospiciu, pron. -clU
ospitalier, pron. -li-er
ostatic
f.
pron. gen.
osteologie, pron. -te-o-; gen. oste-
ologfei
pron. -te-o-mi-e-
6stie, pron. -ti-e; gen. ostiei
ostoi, ind. prez. J sg. 3 pl. ostoiesc;
con}.
ostr6v, pl. ostroave
211
osuar,pron. -su-ar
otlc, pl. otfce
otorinolaringologie, gen. otorino-
laringologfei
pl.
ind. prez. J sg. 3 pl.
imperf. perf. s. 3 sg.
3 pl. con}. ger.
part.ou, pl. art. gen.
oua
pron. gen.
pron. -0-

ovoidal, prori. -vo-i-
ovosc6p, pl. ovoscoape
ovul, pl. ovt.11e
oxalat, pl.
oXlur, pron. -csi-ur

P, cit. pe
pace, gen.
pacheb6t, pl. pacheboturi
pachet, pl. pachete
pacient, pron. -ci-ent
pron. -ci-en-
pacific
pacifica, ind. prez. 3 sg. pl.
pacifism
pacoste, gen. pacostei
pact, pl. pacte
pl. padini
pafta, pl. paftale
pag, pl. pagi; f. pl. page
pron. gen.
pl. pagini

pahar, pl. pahare
pahiderm
pai, pl. paie

pair,pron. per; pl. pairi , pron. peri
pai sprezece
(al)
paj
pl.
pl. pajuri
paladiu, pron. -dlu
pl.
palat (Arhit.), pl. palate
palavrl,pl. palavre
pl. paie
paleograffe, pron. -le-o-; gen. paleo-
grafiei
paleolftic, pron. -Ie-o-
paleontologfe, pron. -I e-on-; gen.
paleontologfei
paleoshlv, pron. -le-o-
paleoteriu, pron. -Ie-o- , -ri u
paleoz6ic, pron. -Ie-o-zo- ic
paliativ, pron. -li-a-; pl. pali atfve
palid
palier, pron. -li-er
palmares
pl. palme
palmier,pron. -mi-er
paloare, gen. pal6rii
pl.
palpita, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
paltin
paludfsm
panaceu, pl. panacee, pron. -ce-e (nu:
-ce-ie)
panama, pl. panamale
(defect), gen. penei; pl. pene

pancreas, pron. -cre-as
pancreatic, pron. -cre-a-
pandecte, numai pl.

panegfric, pl. panegfri ce
panel, pl. panele
paner,pl. panere
pl. panglici

pron. gen. pani-

pan6ptic, pl. pan6ptice
gen. panonlmei; pl. pano-
r<l me
pansea, pl. pansele
pl. pante
pantefsm, pron. -te-i sm
pante6n, pron. -te-on
panunional, pron. -ni-o-
papagal, pl. papagali

paparl, gen. paparei pa pUri i

papaveracee, pron. -ce-e (nil: -ce-ie)
gen. papei

gen.
pl. papfle
papi6n, pron. -pi-on
-pi-o-
papfrus, pl. papfrusuri

pah1stru, pl. f. pl.
palustre
papt1c
pamflet, pl. pamflete
pampas, pl. pampasuri
212
gen. papurii

parab6lic
paraclis, pl. paraclise
paracliser
pl. panlde
paradi zi ac , pron. -zi-ac
parad6x, pl. paradoxuri paradoxe
pl. parMe
gen. paniginii
paragraf,pl.paragrafe
parale1ipiped, pl. paralclipipede
parametru, pl. parametri
paran6ic, pron. -no-ic
pl.
parapet, pl. parapete
parastas, pl. parastaseparavan, pl. paravane
parazitlsm
parbriz, pl. parbrfze
parcaj

parchet, pl. parchete
parcimoni6s, pron. -ni -os
parcurge
pardesiu, pl. pardesfc tji pardeslIri
pardos

paria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. pariem,pron. -ri-em;
ger. pari Ind
parietal, pron. -ri-e-
pariu, pl. pariuri
parizer
parizian, pron. -zi-an
parmaclSc, pl. parmacH\curi
parmezan
pamasian, pron. -si-an
parodia, pron. ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. parodiem,pron.
-di-em; ger. parodiind
parohial, pron. -hi-al
213
gen. paronomasiei
paroxism
partaj, pl. parta.je
parter
ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen. parti-

participi al , pron. -pi -al
particfpiu, pron. -pili

pl . partide
(Econ.), pl. partlzi
partinic
pron.

parvenf, ind. prez. J ... g. 3 pl. parvin;
con}.
pasager
pasaj, pl. pasaje

(nu: pl. pa se

pl.
pron. -si-cn-
pasiona, pron. -si-o-
pasionant, pron. -si-o-
pasiune, pron. -si-u-
paspartU
paspoal, pron. -poal; pl. paspoaluri
pastel, pl. pastel uri
pasteuriza, pron. -tO-ri-
ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. ger.

pl.

gen. pastnlmei
pl.
pl. pl.

Pa5ti (1 sil.)
patalama, pl. patalamale
pateu, pl. pateuri
pl. patimi
patinaj
patinoar, pron. -noar
patriarhal, pron. -tri-ar-
patrician, pron. -ci-an
patrimonial, pron. -ni-al
patrim6niu, pron. -nTu


gen.
gen.
pron. -ri-er
con).
pl.
pl. f. pl.

ind. prez. J sg. 3 pl.
patri6t, pron. -tri-ot, pl. f. con).
pl.

pl. patri6te
patriotfsm, pron. -tri-o-
patronaj
patru sute
patruzeci
(al) patruzecilea
patvagon
pauperizare, pron. pau-
paupertate, pron. pau-
pa-u-
pron. pa-u-
pavaj,pl. pavaje

pavea, pl. pavel e
pavian, pron. -vi-an
pavi1i6n, pron. -li-on; pl. pavili oane
pavlov(sm
pavoaza,pron. -voa-
pavoaz3re, pron. -voa-
paznic


(3 sil.)
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).


f .

pl.
pl.
pl.
pl.
pl.

ind. prez. J sg. 3 pl.
con).

ind. prez. J pl. viit. va
cond. prez. ar
pl. f. pl.

ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
pl.
pl.ind. prez. J sg. 3 pl.
con).


gen.
pl.
pl. f. pl.


214

pl.

pl.
pron. -ni-e; gen. pl.

ind. prez. I sg. 3 pl.
con).
pron.
pcf, ind. prez. 3 sg. pl. pacie .
plline
p:llnie, pron. -ni-e; gen. palniei
plpf, ind. prez. 3 sg. pl. pftlpie


unde
pntece
parn, pl. pare
prf, ind. prcz. 3 sg. pl. pdrie

prllu, pl. praie

prdalnic
pfu-ghie,pron. -ghi-e; gen. parghiei
prguf, ind. prez. 3 sg.
con).

prf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. prjsc;
perf. ."'. 3 sg. prf, 3 pl. con).
ger. prand; part. prat
prleaz, pl. prleazuri
pl. prloage
prnaie
plirtie, pron. -ti-e; gen. partiei

pe afei pc-afci)
pe al6curi pe-alocuri)
pe aproape pe-aproape)
pe atunci pe ahlncea pe-atunci,
pe-atuncea)
pecete, pl.
215
pecetluf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
pecetllliesc; con).
pechinez, pl. pechinezi
pecie, pron. -ci-e; gen. peciei
pecfngine, gen. pecfnginii
pecuniar,pron. -ni-ar
pedag6g

pl. pedle
pedantfsm
pe de parte
pe de departe
pe de
pe de o parte
pe de rost
pedestru, pl.
pediatrfe, pron. -di-a-; gen. pediatrfei
pron. -chiu-
pedfcul, pl. pedfcllie
pe
pedinafnte
pe din dos
pedol6g
peduncul, pl. peduncliii
pegas

pe ici pe c6lo
peioratfv,pron. pe-io-
peisagfst, pron. pe-i-
peisaj, pron. pe-i-; pl. peisje
pela
pe
pelerinaj, pl. pelerinaje
pl. pelerfne
gen. pelfclllei; pl. pelfcllie
peltea
peltfc
pl. peluze
penaj, pl. penaje
penalitate (Sport)
penar
pendul, pl. pendule
(ceas), pl. pendule
penel, pl. penel uri
pron. gen.
penitenciar, pron. -ci-ar
pensie, pron. -si-e; gen. pensiei
pensi6n, pron. -si-on; pl. pensioane
pensionar, pron. -si-o-
pensiune, pron. -si-lI-
pl. penslile
pent:aedru, pron. -ta-e-
pentru ca

pentru ce
penurfe,gen. penurfei
pron. -ni-e-
pepft, adi. invar.
percept6r care ncasa im-
pozitele"
pron. gen.
pron. gen. perche-

pron.
pron. gen.
perdM, pl. perdafuri
gen.
pereche
perempt6riu, pron. -riu
pron.
perete
pron.
pron.
pron. gen.
v.
peria, pron. -ri-a; ind. prez. 1 2 sg.
perii, 1 pl. periem, pron. -ri-em;
ger. perifnd
pericol
pericul6s
perie, pron. -ri-e; gen. periei
perimetru, pl. perimetre
peri6dic, pron. -ri-o-
peri6st, pron. -ri-ost
gen.
peritoneu
pron. -ri-u-

permanent
permeabil, pron. -me-a-
permfs, pl. permfse
permfsie, pron. -si -e; gen. permfsiei
pron. gen. permu-


pemici6s, pron. -ci-os
pl.
per6n, pl. peroane
peroneu, pl. peronee, pron. -ne-e (nu:
-ne-ie)
pron. gen.
perpetua, ind. prez. 3 sg. pl.

perpetuu, pron. -tU-li
perpetuum, pron. -tll-um
perplex, pl. f. pl.
perplexe
persan
gen.

persista, ind. prez. 3 sg. pl.
personaj, pl. personaje
personifica, ind. prez. 3 sg. pl.

perspicace, adj. in var.
persuasiune, pron. -su-a-si-lI-
pron. gen. pertur-


peruchier, pron. -chi-er
peruvian, pron. -vi-an
peruzea, pl. peruzele
pervaz, pl. pervazuri
216
pescuf, ind. prez. l .'ig. 3 pl .
pescuiesc; con).
pesemne
pesimfsm
pesmet
pron.

pe sub


petic, pl. petice
petic!, con).
pron. gen.
pron.
petrecanie,pron. -ni-e; gen. petrecaniei
petrifica, ind. prez. 3 sg. pl.
petrograffe, gen. petrograffei
petrolier (vas petrolier),pron. -li-er
petrolifer (regiune
petdnie,pron. -ni-e; gen. petuniei
pron.

pian, pron. pi-an; pl. piane
pron. pi-a-
pianfssimo, pron. pia-
piano,pron. pia-
v.
piarn, v. pierf
v. pierde
piastru, pron. pi-a-
piatrn, pron. pl. pietre
pron. pl.
pic pfcur, pl. pfcuri
picaj, pl. picaje
pici6r, pl. picioare
pfck-up, pron. pfcap
picromigdaHl pricomigdaHl

pl. picul fne
pfcur, v. pic
picura, ind. prez. 3 pl.
217
piedestal, pron. pie-des-; pl. piedes-
taluri piedestaJe

piei, v. pierf piele
piefre
piele, gen. pielii .';ii (Ia animale) pieii;
pl. piei

piept
ind. prez. I .lOg. 2 sg.
piepteni, 3 sg. pl. conj.
pieptene
pieptene, pl. piepteni
pierde, ind. prez. l sg. 3 pl. pierd;
con).
pierde-varn
pieri, ind. prez. 1 3 pl. pier, 2 .... g.
pieri; con). imper. piei
pl. piersici
pierzanie, pron. -ni-e; gen. pierzaniei
pron.
pietate, pron. pi-e-
piet6n, pron. pi-e-
pietrar, pron. pie-
pron.
pietr6i, pl. pietroaie
pietruf, ind. prez. l sg. 3 pl.
pietruiesc; conj.
pl. f. pl.
pigment, pl.
pijama, pl. pijamale
pilaf, pl. pilMuri
pl. pflde
pil6n, pl. pil6ni
pilotaj

pl. pilule
pl. pinacoteci
pingea
pingufn,pron. -gu-in
pini6n, pron. -ni-on; pl. piniOC:lne
pinten
pioMt, pron. pi-o-
pi6n, pron. pi-on
pionier, pron. pi-o-ni-er
pipM, ind. prez. J 2 ,<;g. 3 ,<;g.
pl.
pipera
pl. pir6gi
pirostrfe, pl. pirostrii
pl.
pirotehnfe, gen. pi rotehnfei
pirpirfu
pisanie, pron. -ni-e; gen. pisaniei
piscfcol, pron. sci
sci
piscuf, ind. prez. 3 ,o;g. ,,:,i
pfscuie
pis6i
pistfl, pl. pi stfluri
pist61 aparat), pl. pistoale
pitoresc, f.
pitula ,,:, i tupila, ind. prez. 3 sg. pl.

pitulfce, pl. pitulfci


piuar, pron. pi-uar
pron. pl. pfve
piu{,pron. pi-lI-i ; ind. prez. 3 sg. pl.
pfuie
pron. pi-u-; pl.
(nu: pron. piu-ne-
p{ve, v.
pl,
pl. f. pl.

pizmu{, ind. prez. J ,"ig. 3 pl.
pizmuiesc; con).
pizzicato (Muz.), pron.
placa, ind. prez. 3 sg. pl.
pl. pl acarde .
plachfe, gen. plachfei
plaf6n, pl. pl afoane
pl.
plagia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 ,"ig.
pl. l pl. pl agiem, pron.
-gi-em; ger. pl agiind
plai
pl. pl aje
planetariu, pron. -riu
planetll, pl. pl anete
planifica, ind. prez. 3 ,"ig. pl. pl anf-

plani sfern
planorfsm
pl.
pl. pron. (nu:

pron. gen.
pl. pHi pumi
adminis-
pl. pl ase
pron. s (nu: z)
gen. plasticii
pla-;tifiant, pron. -fi-ant

plastografia, pron. -fi-a
pla-;tr6n, pl. plastroane
plasture
(l a haine), pl.

platonfsm
pl.
plauzfbil, pron. pla-lI-
pIavie, pron. -vi-e; gen. plaviei , pl ,
plavii
ind. prez. 1 pl. viil. va
cond. ar
pl.

pl.
218
ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.
pl. plesne
plebe, gen. plebei
plebeian, pron. -be-ian
plebeu, pl. plebei; f. plebee, pl. plebee,
pron. -be-e (nll: -be-ie)
plebiscit, pron. sci; pl. plebiscfte
pledoarfe, pron. -doar -ri-; gen. pledoarfei
"grup de oameni, ansamblu de
elemente"
pron.
pron.
pleonasm, pron. ple-o-
pleosc ( 1 sil.)
pron.
ind. prez. 3 ."ig. pl.
pron. i-
plesiozaur, pron. -si - 0-
plesni
plet6rd
pron. ple-u-
pleurezfe,pron. ple-u-; gen. pleurezfei
pron. ple-lI-
gen. .'ji
plex
plexiglas
pliant,pron. pli-ant
plictis
plimba
pliocen, pron. pli-o-
pl. plfte
ploaie, gen. pl6ii
ploc6n, pl. plocoane
gen. plombagfnei
plonj6n, pl. plonjoane
plop
pl. (1 sil.)
pl.
ploua, ind. prez. con}.
ger. plolland, pron. plo-lInd
219
plumbui, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
plumblliesc; con).
plunfi, subst., pl. plunHe
plusprodus
plusvaloare
pron. (nu:
plut6n
plutonier, pron. -ni-er
pluviaI, pron. -vi-al
pluviognif, pron. -vi-o-
pluviometru, pron. -vi-o-
pneu, pl. pneuri
pneumatic, pron. pne-u-
pneumonie, pron. pne-u-; gen. pne-
umonfei
pneumotorax, pron. pne-lI-
poansona,pron.poan-so-
poanter, pron. poan-
pl.
ind. prez. l sg. 3 pl.
p6cher Uoc de

pocin6g, pl. pocinoagc

podbeaI podbaI
podg6rie, pron. -ri -e; gen, podg6riei
podidf
pl.
p6dium, pron. -di-um; pl. p6diumuri
poem, pron. po-em (nu: po-iem)
poet, pron. po-et (nu: po-iet)
poetic, pron. po-e- (nu: po-ie-)
poetiza, pron. po-e- (nu: po'-ie-)
poezie, pron. po-e- (nu: po-ie-); gen.
poezfei
pogr6m, pl. pogr6muri
pl. poieni poiene
pl.

p6imine


pron. gen. pola-

polei, subst.
polef, ind. prez. 1 sg. 3 pl. poleiesc;
con}.
pl. poleieli
pl. polemici
polemizci
polenizci
poliandrfe,pron. -li-an-; gen. poliandrfei
poliedru, pron. -li-e-; pl. poliedre
poliloghfe, gen. poliloghfei
polin6m, pl. polinoame
poliomielftl1, pron. -li-o-mi-e-
gen. politehnicii
politefsm
gen.
gen. polfticii
politicicin,pron. -ci-an; pl. politicieni ,
pron. -ci-eni
pl.
poliz6r, pl. polizoare
polob6c, pl. polobmice
polonez, pl. polonezi
polonfc, pl. polonfce
pol6niu, pron. -nlu
pl. pomezi
numai pl.
pompier,pron. -pi-er
p6nce,pron. ponce (nu: pons)
p6ndere, pl. p6nderi
p6nei
pontcij
pont6n, pl. pontml.ne
pontonier, pron. -ni-er
gen. p6pii
poplfn
pop6tl1

pron. gen.

porfir
porfrrfu, adi.
porozitcite
portcil, pl. portal uri
portalt6i, pl. portaltoaie
portavi6n
portbagaj
portdrapel
porthartli
portfc, pl. portfcuri
pron. -ti-e-
portmoneu, pl. portmonee, pron. -ne-e
(nu: ne-ie)
portocal fu
portofel, pl. portofele
portof6liu, pron. -nu; pl. portof61ii
porto-fn1nco
portret
pl.
portughez, pl. portughezi
portvizft, pl. portvizfte

(de mncare) , pron. gen.

"fragment", pron.
porumbel
poruncf, con).
posedci, ind. prez. 3 ."ig. pl.
con}. posede
posesiune, pron. -si-u-
poses6r
posomorf, ind. prez. 1 .{jg. 3 pl.
posomorUsc; imperf. posomoni;
perf. S. 3 sg. posomorf, 3 pl. poso-
con}. ger.
posomorand; part. posomort
pospai

postament, pl. postamente
postciv, pl. postavuri
220
postbelic
gen. postcal-

postdata
postdiluvian, pron. -vi-an
posteri6r, pron. -ri -or
postmeridian, pron. -di-an
post-m6rtem
postpus
post-restant
post-scrfptum (prescurtat P.S.)

postverbal
f
pron. -li-on


pot, V. pll tea
potaie
potasiu, pron. -siu
potrnfche, art. potmchea, gen.
potrnchii, pron. -chii; pl. potr-
nichi
potcap, pl. potcapuri
pl. poteci
pron.
pron.

poticnf
pot16g
pot6u
potpuriu

potrivnic
pron.
povarn, pl. poveri
pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
canj.
pl.
pozitivfsm
221
pron. gen.
pl. f. pl.


gen. practicii
pretetica, ind. prez. 3 sg. pl.
practician, pron. -ci-an; pl. practicieni
pl.
pragmatism
pramatie, pron. -ti-e; gen, pramatiei
prapur, pl. prapuri
pl.
pron. -ti-e; gen. pl.

pl. pravile
pidZ, pl. praji
praznic, pl. praznice
conj.
ind. prez. 3 sg. pl.
canj. prade
prMuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
canj.


canj.
pl.
pron. -ti-e; gen.
pl.

pl.
ind. prez. 3 ,(jg.
ind. prez. I sg. 3 pl.
canj.
prslea
prsnel
preabl1n, adj.,pron. prea-
preacinstit, adj.
preacurcit, adj.
preaiubft, adj.
preanalt, adj., pron. prea--prealabil, pron. pre-a-
preambul, pron. pre-am-; pl. pream-
buluri
preaplfn, ,'iub,'it. , pl. preaplfnuri
preaputemic, adj.
adj.
preaviz, pron. pre-a-; pl. preavfze
precar
precaut, pron. -ca-ut
pron. gen.
preceda, ind. prez. 3 ,'ig. pl.
conj.
precept, pl. precepte
precept6r "profesor"
precesie,pron. -si-e
precipita, ind. prez. 3 ,"g. pl.

pron. gen. pre-

precizie, pron. -zi-e; gen. precfziei
prec6ce, adj. invar
precum
predeces6r
pron. gen. pre-

predicat, pl. predicate
pl. predici
pron. gen. pre-

pron. gen. pre-

predispune, conj.
predomina, ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen. pre-

predoslovie, gen. predoslovfei
preelectoraI, pron. pre-e-
pron.
preexistent, pron. gz
pron. gz
pregeta
preia, v. prelua
preiei, v. prelua
preist6rie, pron. -ri-e; gen. preistorieiprennoi
prennoire
prentmpina
prentmpinare
prejudicia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. prejudiciem,
pron. -ci-em; ger. prejudicifnd
prejudiciu, pron. -clU
prelua, pron. -Iu-a; ind. prez. 2 sg.
preiei, 3 sg. preia, 1 pl.
pron. 2 pl. conj.
preia
preludiu,pron. -diu
prematUr
premia, pron. -mi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. premiem, pron.
-mi-em; ger. premifnd
pron. -mi-e-

prenume
preopinent, pron. pre-o-
pron. gen.
prepeleac, pl. prepelcci
pl.
preponderent

pron. gen.
pron.
pron.
prerfe, gen. prerfei
preromantfsm
presaj
ind. prez. 1 sg. presar
222
preschimba, pron. schi
prescrie, ind. prez. l pl. prescriem,
2 pl. viit. va prescrfe;
ger. prescri fnd
pron. gen. pres-

ind. prez. l .(jg. 3 pl.
presfmt; con).
presiune, pron. -si-u-
pres6r,pl.presoare
pron. gen.
prestidigi tat6r
pron. gen. presti-

prestfgiu, pron. -glu
presupune, ind. prez. l .(jg. 3 pl.
presupun; con).
presus
gen.
pron. gen.
pron.
pretor
pretorian, pron. -ri-an
pret6riu, pron. -rIu
pretutfndenea pretutfndeni
pron.
ind. prez. J sg. 3 pl.
conj.
prevedea, ind. prez. 1 pl. prevedem;
viit. va prevedea
prevedere, pl. prevederi
prevenI, ind. prez. J sg. 3 pl. prevIn;
con).
prevent6riu,pron. -rIu
pron. gen.
previziune, pron. -zi-u-
prezbft
prezbiterian, pron. -ri-an
prezbitfsm
gen.
223
prezenta, ind. prez. J sg. prezfnt, J pl.
3 sg. pl.
pron.
pre'zfdiu, pron. -dlu

prezumtfv
pron. gen.
pron.
pribeag
pribegf, con).
prib6i, sllbst.
prichfci (2 sil.)
pl. prfcini
pricinuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
pricinuiesc; con).
v.
pricopsf, v. procopsf
pridv6r, pl. pridvoare
prieten, pron. pri-e-
prieten6s, pron. pri-e-
prif, ind. prez. 3 sg. con).

priinci6s, pron. pri-in-
prilejuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
prilejuiesc; con).
prim ajut6r


primejdie,pron. -di-c; gen. primejdiei
primejduf, ind. prez. J fig. 3 pl.
primejduiesc; con).
primenf
primitivism
prim-minfstru, art. prim-minIstrul
prfmul-minlstru
primordial,pron. -di-al
primprejUr
prim rang prlmul rdIlg, loc. adj.

prfmus, pl. prfmusuri
prin
principe
principial, pron. -pi-al
princfpiu, pron. -Plu
prinde, ind. prez. J sg. 3 pl. prind;
con}.
prin6s, pl. prin6suri
printre
prin unnare
prioritate, pron. pri -o-
con}.
prip6r, pl. pripoare
pl.
pron. s (nu: z)
prismatic
pris6s, pl. pris6sllri
prist61, pl. pri st61uri
pl.

pritocf
pron.
priveghea, ind. prez. 3 sg. pl .
J pl . pri vcghem; ger.
pri veghfnd
priveghi (2 sil.)

privighetoare, pl. pri vighet6ri
privilegia, pron. -gi-a
privilegiat, pron. -gi-at
privilegiu, pron. -glll
prizonier, pron. -ni-er
probat6riu, pron. -rIu


proboscidian, pron. -ci-di-an; pl.
proboscidieni , pron. -di-eni
procedeu, pl. procedee, pron. -de-e
(nu: -de-ie)
procent, pl. procente
procentaj
procentual, pron. -tu-al
proces, pl . procese
procesiune, pron. -si-u-
proces-verbal
pron. gen. procla-


procopsf pricopsf
procrea, pron. -cre-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. procrd m; ger.
procrend; part. procreat
pron. gen. pro-

procur6r
prodigi6s, pron. -gi-os
pron. gen.
produs, pl. produse
proeminent,pron. pro-e- (nu: pro-ie-)
profera, ind. prez. 3 sg. pl.

profesional, pron. -si-o-
profesionfsm, pron. -si - 0-
profesiune, pron. -si-lI- profesie,
pron. -si-e
prom,pl. proffluri
prom, pl. proffturi
profuziune, pron. -zi-u-

prognostfc pronostfc (Med.)
progresie, pron. -si-e; gen. progresiei
pron. gen.
proiect
proiecta
proiectil, pl. proiectile
proiect6r
pron. gen.
proletariat, pron. -ri-at
prolfx, pl. f. pl .
prolfxe
prol6g (parte pl.
prol6guri
promiscuitate, pron. -cu-i-
promisiune, pron. -si-u-
224
promont6riu, pron. -riu
promot6r
pron. gen.
prompt
promptitUdine, gen. promptitudinii
pronostfc pl. pronostlcuri
pron. gen.

propfce, ad}. invar.
propilee, numui pl., pron. -le-e (nu:
-le-ie)
pron. gen.
pron.
ind. prez. l sg. 3 pl.
con}.

gen.
proprietar, pron. -pri-e-
proprietate, pron. -pri -e-
pr6priu, pron. -PrlU
pr6priu-zfs, pl. f. pr6-
pl. pr6pri u-zlse
proptea
propt1lsie, pron. -si-e; gen. propulsiei
propuls6r, pl. propul soare
propune, ind. prez. 1 sg. propun; con}.


pror6c

proroga, ind. prcz. 3 sg. pl.
pron. gen. pros-

pron.
prostov61, pl. prostovoale
pron. gen.
protect6r, ad}.
protect6r protector, subst.
pron. gen.
pron.
225
proteja, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger.
projetand
protest, pl. proteste
pron. -to-a-
protoc61, pl. protocmi1e
protoiereu
pron. s (nu: z)
protozoar, pron. -zo-ur
pl.
v.
pron. -ni-en-
(limba)
pron.
provincial, pron. -ci-al
provincialfsm, pron. -ci-a-
provfzie, pron. -zi-e; gen. provfziei
proviz6riu, pron. -riu
provoca, ind. prez. 3 sg. pl.

prozruc,pron. -za-ic
prozelit
prozodfe, gen. prozodIei
prozopopee, pron. -pe-e (nu: -pe-ie)
prusian, pron. -si-an
psalmodia, pron. -di-a
pseudonfm,pron. pse-u-
pseudop6d, pron. pse-u-
pron. pse-u-

psihiatrie, pron. -hi-a-; gen. psihiatrfei
psihiatru, pron. -
psfhic
psihol6g, f.
psihologie, gen. psihologfei
psihomot6r
puber
pron. -e; gen.
puc (nu: puck)
pron. -dri -e-
pron. pu-e- (nu: pu-ie-)
puerfl, pron. pll-e- (nu: pu-ie-)
puflU, ind. prez. l sg. 3 ,"'g. pl.

pllhav
puh6i, pl. puhoaie
pui
puiet
pul6ver, pron. -
pron. gen.
pumnal, pl. pllmnale
punct
punct art. punctul vfrgula
puncta
punc-

pron. gen.
pune, ind. prez. l sg. 3 pl. pun; con).
ger. punnd
pl. pupeze
purgat6riu, pron. -riu
purica, ind. prez. l sg. puri<.;
purice
purifica, ind. prez. 3 sg. pl.
purfsm
puritanism
pur6i
pUrpurn, gen. purpurii
pursnge
pUrurea pururi (2 sil.)
puseu, pl. puseuri
pustii, ind. prez. 1 sg. 3 pl. pustiesc;
con). ger. pustifnd
pustiire
pustiu
pustnic
pl.
putea, ind. prez. l 5g. 3 pl. pot, 2 ."'g.
3 .. ;g. poate; con).
pl. putini
putinei, pl. putineie
pl.
pron. gen.

putregai, pl. Plltregaiuri
puzderie, prr:-: . -ri-e; gen. pllzderiei
Q, cit. kli chiu
R, cit. re (n simboluri er)
rabiat, pron. -bi-at
rabie (Med.), pron. -bi-e; gen. r::lbiei
rabin
rablagit
rabotaj

rabot6r
rachiu
pl. nki le
radar
pl. r::lde
rade, ind. prez. l sg. 3 pl. rad, 1 pl.
nldem; con).
radia,pron. -di-a; ind. prez. 3 sg. pl .
1 pl. radiem,pron. -di-em;
ger. radifnd
radial, pron. -di-al
radiant, pron. -di -ant
radiat6r, pron. -di-a-; pl. radiatoare
gen.
radiern, pron. -di-e-
radio, pron. -di-o; art. radi6111; pl.
radi6uri
radioactiv, pron. -di-o-ac-
radiodifuziune, pron. -di-o-, -zi-lI-
radioemisit1ne, pron. -di -o- , -si-u-
radioficare, pron. -di-o-
radiografie, gen. radiograffei
radiojumal
226
pron. -di-o-, gen.

pron. -di -0-, -e; gen.

-di-o-, gen.

rndi6s, pron. -di-os
rndiotelegraffa, pron. -di-o-, -fi-a
rndiotransmisiune, pron. -di-o-, -si-u-
nkliu, pron. -dTll
nklius (Anat.),pron. -di-us
ratie, pron. -fi-e; gen. rMiei

rafin6r
pl. nigile
rnglan,pl. raglane
rahianestezfe, pron. -hi-a-; gen. rahi-
anestezfei
rahidian, pron. -di-an
rahftic
rahitfsm
nrid (1 ,'IiI.)
rnjah
ntlia, pron. -li-a; ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. raliem, pron. -li-em;
ger. ralind
pl. nime
rnmbIeu, pl. rambleuri
pron. gen. rami-

pl. ramuri
pl.

pl.
rnnunculacee, pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
rnpace

rap6rt, pl. rapoarte "documente ofici-
ale, cturi ntre
rap6rt, pl. rap6rtllri
rnporta, ind. prez. 3 ,fig. pl. rapor-
"aduce venit"
un raport"
rarefiat, pron. -fi-at
rareori
rarfsim
pl. rari
pl.
(nu:
msial, pron. -si-al
rasfsm
mstel, pl. rastele rasteluri
pl.
pl.
rntifica, ind. prez. 3 sg. pl.
pl.
gen.
pron.
pron.
pron. -0-
pron.
pron.
rnvagiu, pron. -gTll; pl. ravagii
razachfe, gen. razachfei
227
razie, pron. -zi-e; gen. raziei
razna
rnbda, ind. prez. 1 sg. rabd, 2 sg. rabzi
rnb6j, pl.

pl.
con).

pl.
pl.
ind. prez. J sg. 3 pl.
con).
pl.
rngace, pl.


con}.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj. ger.

ind. prez. 3 sg. pl.
(3 sil.)

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.
(2 .'>il.)
pl.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
2 sg.

pl.
ind. prez. I sg. 3 pl.
con}.

ind. prez. 1 .<;g. 3 pl.
con}.


pron. gen.
pl.

ind. prez. J sg. 3 pl .
con}.

pl.


con}.
pl.
-ehi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. pl . pron.
-chi-cm; ger.
pl.
pl.
subst.
228
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
pl.
pron.

pl. t6ri
pl.


pl.

subst.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
boiesc; conj.
ind. prez . 1 sg. 3 sg.
pl.
pl.

ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.

rcM, ind. prez. 1 .'ig. raci , 3 .'ig. pl.
racie

rde, ind. prez. 1 sg. 3 pl. conj.

rgM, ind. prez . 3 sg. pl. ragie
rie, gen. raiei

rnduf, ind. prez. 3 sg. pl.
con}.
pl. rndllieli
pl. rndllnlci
rnjf, con).
rnta.5, pl.
pl. rape rpi
rs, pl. d suri
ras (Zool.) , pl.
rset, pl. rasete

mvnf
reabilita, pron. re-a-
gen.
reactfv, pron. re-ac-
react6r,pron. re-ac-
reactualiza, pron. re-ac-tu-a-
(Chim.), pron. gen.

pron.
pron. - 0 -
pron.
pron.
readapta, pron. re-a-
readuce, pron. re-a-
reafirma, pron. re-a
real, pron. re-al
realege, pron. re-a-
realimenta, pron. re-a-
realipf, pron. re-a
realfsm, pron. re-a-
realitate, pron. re-a-
realiza, pron. re-a-
reamintf, pron. re-a-
reangaja, pron. re-an-; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl.
ger. reangajand
reangajare, pron. re-an- ; pl.
pron. re-a-, gen. rea-

pron. pl. reveni ; f.
pl. revene
gen.
reazem, subst., pl. reazeme
reazem, v. rezema
rebegft
viit. va cond. ar

rece
pl.
recenza
recenzent
recenzie, pron. -zi-e; gen. recenziei
receptacul, art. receptaculul , gen.
recept,kulului; pl. receptacule
recept6r, pl. receptoare (Tehn. )
recept6ri (Biol.)
pron. gen.
pron.
rechema, ind. prez. 3 sg. pl.

rechizfte, nLlmai pl.
rechizit6riu, pron. -rIu
gen.
recff, pl. recffe
recipient, pron. -pi-ent

recita, ind. prez. 3 8g. pl.
recitf
pron. gen. recl a-

recluziune, pron. -zi-u-
recomanda, ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen. reco-

reconciliere, pron. -li-e-
pron.
reconstituf, ind. prez. l sg. reconstftui ,
3 sg. pl. reconstftuie
pron. gen. recon-

reconstruf, ind. prez. 1 sg. 3 pl.
reconstruiesc; con).
rec6rdman, subst. , pl. rec6rdmeni ; f.
pl. rec6rdmene
229
recrea, pron. -cre-a; ind. prez. I sg.
recreez, 3 sg. pl. I pl.
recrd1m, 2 pl.
pron. -e; gen. recre-

recrut
rect
rectifica, ind. prez. 3 .... g. pl.
rectiHniu,pron. -nlu
recto, art. rectaul
pron.
recul, pl. reculuri
gen.
recuza
recuzftl1
recviem, pron. -vi-em; pl. recviemuri
redactor
pron. gen.
redres6r, slIbst. , pl. redresoare
reduct6r, adi.
reduct6r, sllbst.,pl. reductOlire (Tehn.)
reductari (Chim.)
pron. gen.

pron. gen. redupli-

reedita
reeduca
reeligfbil
reevalua, pron. -lu-a
reexarrrina,pron.gz
referendum
referf, ind. prez. 3 sg. pl.
reflecta, ind. prez. 3 sg. pl.
"gn-

pron. gen.
reflex, adj. , pl. f. pl.
reflexe
reflex, subst. , pl. reflexe
reflexie, pron. -xi-e; gen. reflexiei
reformfsm
pron. gen.
refren, pl. refrene
refugia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. refugiem,pron.
-gi-em; ger. refugifnd
refUgiu, pron. -glu
regfm, pl. regfmuri
regiment, pl. regimente
regfnl1, pl. regfne
regionaI,pron. -gi-o-
regionalfsm, pron. -gi-o-
regfstru, pl. regstre
regiune,pron. -gi-u-
regiza
regiz6r
reglaj, pl. reglaje
regresiune, pron. -si-u-
regulament, pl. regulamente
regulat6r, sllbst., pl. regulatoare
regull1, pl. reguli
reia, V. relua
reiau, V. relua
reiei, V. relua
ind. prez. 3 sg. reiese; imperf.
con).
reincamare
rembl1rbl1ta
rempl1durf
remplidurfre


remprospl1ta
renarma
renarmare


reincadra
rencadrare
rencIDzf
rencIDzfre
230
rencepe
rencepere
renchega
renchegare
renchfde
renchfdere
renchiria
renchiriere


rencorpora
rencorporare
renfil5urarenflorf
renflorfre
rennof, ind. prez . 3 sg.
rennofre


rentlnf
rentlnfre

rentinerfre
rentoarce
rentoarcere
rentregf
rentregfre
rentrema
rentremare
rentrupa
rentuma
rentumare
renverzf
renverzfre
231
reinvia, pIOn. -vi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. renvfe; canj. renvfe
reinviere
reinviet6r
(nu: relaehe)
relativfsm
pron. gen.
releu, pl. relee, pron. -le-e (nu: -Ie-ie)
releva, ind. prez. 3 sg. pl.

relief, pron. -li-ef; pl. reliefuri
relfgie, pron. -gi-e; gen. relfgiei
religi6s,pron. -gi-os
relua, ind. prez. 1 sg. 3 pl. reiau,
2 .'1g. reiei , 3sg. reia, J pl.
pron. con). reia; ger.
reluand, pron. -lu-nd
remaia, ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. remaiem; ger. remafnd

remania, pron. -ni-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. remaniem,
pron. -ni-em; ger. remanifnd
remaniere, pron. -ni-e-
remedia,pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. J pl. remediem,
pron. -di -em; ger. remedifnd
remediu,pron. -dTlI
pron. see
remorca, ind. prez. J sg. remorehez,
3 sg. pl.
pl. rem6rei
remunera
pron. gen. remll-

renghi (J sil.)

reniu, pron. -nTlI
pron. gen.
rentier, pron. -ti-er
reostat, pron. re-os-
pron. gen.
pron. -e; gen.
repatria, pron. -tri-a
repatriere, pron. -tri-e-
repaus, pron. -pa-us
repauza, pron. -pa-ll-
repede
repej6r
reper, pl. repere
repercusiune, pron. -si-u-
repercuta
repert6riu (nu: repertoar), pron. -riu
repetit6r
gen.
repezf
replica
pl. replici
reportaj, pl. reportaje
rep6rter
represalii, numai pl.
represiune, pron. -si-u-
reprezentant
pron. gen. repre-

pron. gen. repro-

ind. prez. 3 sg. pl.
I pl. ger.

gen. repdbI ici i, pl. repdbI ici
repudia, pron. -di-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. rcpudiem,pron.
-di-em; ger. replldi fnd
repulsie, pron. -si -e; gen. rcpdlsiei
repurta
pron. gen.
resentiment, pl. resenti mente
ind. prez . 1 sg. 3 pl. resimt
pron. gen.
res6rt pl.
resoarte
res6rt (arc), pl. res6rturi
respectu6s, pron. -tu-os
gen.

restaura, pron. -ta-lI-
pron. gen. resta-

resteu, pl. resteie
restituf, ind. prez. 1 sg. restitui, 3 sg.
pl. restituie
pron. gen.pron. gen.
retevei, pl. reteveie
retez, pl. reteze
reteza, ind. prez. 1 sg. retez, 3 ,(jg. pl.

retfcul, pl. retfcule
gen. retinei, pl. retine
retor
retorfsm
retransrnfsie, pron. -si-e; gen. retrans-
mIsiei
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
retribuf, ind. prez. I sg. retribui, 3 sg.
pl. retrlbllie
pron. gen.
retroactfv, pron. -tro-ac-
retrocesiune, pron. -si-u-
retroversiune, pron. -si-u-
retUr
pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. ger.


232
ind. prez. I sg. 3 pl.
I pl . con}. ger.


reumatism, pron. re-u-
reuniune, pron. re-u-ni-u-
re-u- ; con).
v. revedea
ind. prez. 3 sg. pl.
J pl . ger.

pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
revedea, ind. prez. I sg. 3 pl. revUd;
con}.
pron. gen.
reveli6n, pron. -li-on
revendica, ind. prez. 3 sg. pl.

revendicare, pl. revendic5ri

revenf, ind. prez. I ,'ig. 3 pl. revIn;
con}.
rever, pl. revere
pron. gen. rever-


pron.
revers, pl. reversuri
revfzie, pron. -zi-e; gen. revfziei
revizionfsm, pron. -zi-o-
reviz6r
revizuf, ind. prez. I sg. 3 pl.
revizui esc; con}.
revoca, ind. prez. 3 sg. pl.
con}. rev6ce
revolta, ind. prez. 1 sg. revolt
gen.
pron.
pron.
revolver
233
revulsie, pron. -si-e; gen. revulsiei
gen.
rezema, ind. prez. 1 sg. reazem
pron. gen.
rezerv6r
rezidual, pron. -du-al
rezfduu, pron. -du-u; pl. rezIduuri
rezilia,pron. -l i-a; ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. reziliem, pron.
-li-em, 2 pl. ger. rezi lifnd;
reziliat
reziliere, pron. -li-e-
pron. gen.
rezolva

rezonat6r, pl. rezonatoare
rezuma, ind. prez. 3 sg. pl.

pl.
rictus, pl. rfctusuri
ridica
ridfche, ridfchea; pl. ridfchi
ridIcol
ridiculiza
rihtuf, ind. prez. I ,o;g. 3 pl. rihtuiesc;
con}.
rindea
rinfchi (2 sil .)

risling
ritual, pron. -tu-al; pl. ritmlluri
riz6m, pl. rizomi
roade, ind. prez. l sg. 3 pl. rod; con}.

(cerc), pl. (n expresii
roate)
robaci robace
robinet, pl. robinete

pl. rocade
pl. roci
r6chie, pron. -chi-e; art. rochia, gen.
rochiei; pl. rochii
pl.
rod, pl. roade
rodaj, pl. rodaje
r6die, pron. -di-e; gen. rodiei
r6diu, pron. -dlll
pl. rogojfni
rog6z
roi, !wbst.
rof, ind. prez. 1 sg. 3 pl. roiesc; con}.

pl.
rom
romancier, pron. -ci-er
romantfsm
pron.
romnromnesc

romnfme
romnfst
romniza
romboedru, pron. -bo-e; pl. rombo-
edre
romboidal, pron. -bo-i-
rond
rondel, pl. rondel uri
rond6
rontgenterapfe roentgenterapfe,
pron. ront-ghen-
ind. prez. 1 .'\g. 3 sg.
pl.
r6pot, pl. ropote
r6sbif, pl. rosbifuri
rostog61 pl. rosto-
goluri
rostogolf
rostuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. rostuiesc;
con}.


pron. pl . f.
pl.
pron.
pl. f. pl.
rotacism
pron. gen.
rotoc61, pl. rotocoale
rotofei
pl. rotule
rotUnd, ad}. m. , pl. rotunzi ; f.
pl. rotunde

rotunji, con}.
rotunjime
roura, pron. ro-u-
pl. rovfne
roz
rozacee,pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
rozmarfn
rubiacee, pron. -bi-a-ce-e (nu: -ce-ie)
rubfdiu, pron. -diu
rubfn, pl. rubfne
rubinfu
pl. rubrici
rucsac, pl. rucsacuri
pl. rude
rudenie,pron. -ni-e; gen. rudeniei
rugbi
pl. rugIni
ruginfu
pron. ru-i-; pl. rufne
ruj

pron. -je-o-
rulaj
rulment
rul6u
234
rumen
rummy,pron. r6-mi
rupie, pron. -pi-c; gen. rupiei
rusalie (Bot., Mit.), pl. rusalii
Rusalii (
ruteniu, pron. -ntU
rutier, pron. -ti-er
rutinier, pron. -ni -er
S, cit. se (n simboluri es)
sabie,pron. -bi-e; gen. sabiei,pl. s11bii
sabotaj
sabot6r
saca, art. sacaua
sacagfu, pl. sacagfi
sacerd6t

sac6u
sacrifica, ind. prez. 3 sg. pl.
sacriffciu, pron. -clU
sacrilegiu, pron. -glu
sacrosanct
sadfsm
saffr, pl. saffre
saftea
saftian, pron. -ti-an
sagotier, pron. -ti-er
saia, pl. saiele
saivan, pron. sai-; pl. saivane
salam
salamandrn
salaria, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg.
pl. I pl. salariem, pron.
-ri-em; ger. salarifnd
salariu, pron. -rlU
pl. salate
salatiern, pron. -ti-e-
pl.
pl. salbe
235
salcie, pron. -ci-e; gen. salciei, pl.

saleu
pron. gen.
salpetru
pl. salve
salvie, pron. -vi-e; gen. salviei
samoed, pl. samoezi
samovar
samurai

sanatorial, pron. -ri-al
sanat6riu, pron. -rIu
sanctuar, pron. -tu-ar
pron.
pron.
pl. sandale
sandvici, pl .
sandviciuri
sangvfn
sanie, pron. -ni-e; gen. saniei, pl.
santaJ. (Bot.)

sap, v.
pl. sape
sar, v.
pl. sarabande
sarailfe, pron. -ra-i-; gen. sarailfei
saramurn, gen. saramurii
sad, v.
sarcasm
gen. sarcinii ; pl. sarcini
sarcofag, pl. sarcofage
sarc6m
sari, v.
pl. sarici
sarma,pl. sarmale
f. pl. neatt. art. m.
art. f.
satr, pl. satre
satfn, pron. -tin (nu: -ten)
satir

pron. gen.
gen.
Satumalii

saxof6n, pl. saxofoane
ind. prez. l sg . 3 pl .
con).

gen.
pron. -ciu-ne
f. pl. m. f.
ind. prez. 3 sg. pl.


ind. prez. l fig. sap, 2 fig. sapi
( 1 sil.); con). sape

ind. prez. l sg.


ind. prez. l sg . 3 pl. sar , 2 sg.
sari ( 1 .lii/.); con).
ind. prez. l sg. satur, 3 sg. pl .


con}.
sci, ind. prez. 3 .'g. pl. sacie;
con}. sacie; ger. scfnd

smbure
sn
pron. -nea-; pl.
(Bot. ), pron. -zi-a-; pl. sn-
ziene, pron. -zi-e-
srguf, ind. prez. 1 .lig. 3 pl. sr-
gui esc; con}.
ssf, ind. prez. 1 sg. sasi, 3 sg. pl.
sfrsie

scabie, pron. -bi-e; gen. scabi ei
scafandrier, pron. -dri -er
scai
scaiete
pl. sc,He
scandiu (Chim.), pron. -dlll
scap, v.

ind. prez. 3 .\g. pl.
scatiu
ind. prez. l .lig. 3 pl. scad;
viit. va con).
ind. prez. 1 sg. scap, 2 sg. scapi
( l .liil.); con). scape
ind. prez. 3 sg. pl.
ind. prez. l fig.
con). scannene
sclcia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. sclciem, pron.
-ci-em; ger. sclcifnd
scncf, con).
scnteia, pron. -te-ia; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. scnteiem, pron.
-te-iem; ger. scntefnd
scnteie, pron. -te-ie; gen. scnteii
scQmav
ind. prez. 1 sg. 3 sg.
pl. con).
scelerat, pron. sce
scenariu, pron. sce, -rlU
pron. sce
sceptic, pron. sce
scepticfsm, pron. sce
sceptru, pron. sce
scheci ( 1 .liil.)
schelet, pl. schelete
schematism

. (Muz .), pron.
scMrzo (Muz.), pron.
236
scheuna, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. schea-u-
schi
schia, pron. schi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. schiem, pron.
schi-em; ger. schifnd
schif (Sport)
pl. schfje
schflav
schfmb,pron. schi
schimba, pron. schi
schfmnic
schimonosf
schingiuf, ind. prez. l sg. 3 pl.
schinguiesc; conj.
schi6r, pron. schi-or

pron. sci-a-; gen. sciaticii
scinda,pron. sci
sciziune, pron. sci-zi-u-
sclavagfsm
sclavaj

scoate, ind. prez . J sg. 3 pl. scot;
con}.
scociorf, ind. prez. l .4ig. 3 pl.
perf . . 'i. 3 scociorf,
3 pl. conj.
ger. scociorUnd; part. scociorat
scolastic
sconcs (Zool.), pl.
scont
sconta

scorbur6s
scorbut
scormonI

scorojf, conj.
sc6rpie, pron. -pi-c; gen. sc6rpiei
scorpfon, pron. -pi-on
237
pl.
scot, v. scoate
pron.
pl. scoverzi
scranciob, pl. scrancioburi
scrnti
scIit5nf
screper (Tehn.)
scrie, ind. prez. l pl. scrfem, 2 pl.
imper. ger. scriind
scriere
scrijelf scrijela
scrin, pl. scrfnuri
scripete, pl.
scrfpte, numai pl.
(Med.), pl. scr6fule
scrumbfe, gen. scrumbfei
pron. -mi-e
scrupul, pl. scrupule
scuar (1 sil.), pl. scuaruri
scuipa, pron. scui-pa
scul, pl. sct1luri
sculptor

scurtcirtuft
scutec
scuter
scutier,pron. -ti-er

semen, pl. semeni
v.
pl. seri
pl. serbezi; f. pl.
serbede
sebaceu, pl. sebacee, pron. (nu:
-ce-ie)
seboree,pron. -re-e (nu: -re-ie)
sec, f. pl. m. f. seci (1 .fiiii.)
seca, ind. prez. 3 sg. pl.
gen. secarei

ind. prez. I , "g. 3 pl.
con).
secera

pl.

sechestru
secol, pl. secole
secret
secretariat, pron. -ri-at
pron. gen.
sect6r
(subunitate
pron. gen.
(Geom.), pron.
secui
secuiesc
secunda
secundar
secure

sediment, pl. sedimente
sediu, pron. -diu
segrega, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
seif (1 sil. , nu: safe)
sefm,pron. se-im
seimen,pron. sei-
seismognif, pron. se-is-
pron. se-is-
"alegere", pron. gen.

pron.
(Muz.), pron.
seleniu, pron. -niu
selfact6r, pl. selfactoare
pron. gen. selfin-

gen. semanticii
ind. prez. I fig. 3 sg.
pl.
238


semicerc
semicircullU'
semicolonial, pron. -ni-al
semif6nd
semintuneric

seminar, pl. seminare seminari i
v.
gen.
semiologfe, pron. -mi-o-; gen. semio-
logiei
semn
semnal, pl. semnale
semnalment
semnifica, ind. prez. 3 ,"g. pl.

pron. gen. semni-

senat6r
semn
seni6r, pron. -ni-ar
sens
sensfbil
sensibilitate
pron.

pron. gen.
pron.
senzitiv
senzorial, pron. -ri-al
senzual, pron. zu-al
senzualfsm, pron. -zu-a-
pron. gen.
sepia (vopsea), pron. -pi-a
sepie pron. -pi-e
septembrie,pron. -bri-e
septentrional, pron. -tri-o-
septuagenlU', pron. -tu-a-
ser
serai, pl. seniiuri
serba
serena<m, pl. serenade
sergent
seri, v.
serie, pron. -ri-e; gen. seriei
seringl1, pl. serfngi
serj
sertar
servaj
serviabil, pron. -vi-a-
servfciu, pron. -clU
servietl1, pron. -vi-e-
servilfsm
sesiune, pron. -si-u-
sesiza
sesizare
sete
seu
sever
sex, pl. sexe
sexuaI,pron. -xu-al
sez6n,pl.sezoane
sezonier,pron. -ni-er
sfl1rma, ind. prez. I sg. 3 ... g.
pl.
sfl1rml1tt1rl1
sfl1rmici6s,pron. -mi-cios
sfl1tuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
conj.
sfrf, ind. prez. 3 sg. pl. sfarie;
conj. sfarie
sfriaIl1

conj.
sfrtica
pron. ind. prez. I sg.
3 sg. pl. I pl.
ger.
pron. -e-
sfecll1
239
sferofd, pl. sferofde
sferoidal, pron. -ro-i-
sfert

pron. -ni-e; gen.
sfiaIl1, pron. sfi-a-
sfiici6s, pron. sfi-i-cios
sfiiciune, pron. sfi-i-ciu-
sfinx, pl.
sfoam
sforl1f, ind. prez. J ... g. 3 sg.
pl.
sforl1iaIl1, pl.
sforzando (M uz.), pron.
sfredel, pl. sfredele
siamez, pron. si-a-
sibarft
siberian, pron. -ri-an
sic "ntocmai"
sicriu
sideffu
siestl1, pron. si-es-
(dat.)
sigfliu, pron. -llu
sfgur
sfhll1
sflex, pl. sflexuri
siHciu, pron. -clU
silftrl1
silogfsm
sil6z
siluf, ind. prez. I sg. 3 pl. siluiesc;
conj.
silurian (Geol.), pron. -ri-an
simbi6zl1, pron. -bi-o-
simb6l, pl. simboluri
simboHsm
simfonfe,gen. simfonfei
simigfu, pl. s imigfi
siminichfe, gen. siminichfei
simin6c
simplific, ind. prez. 3 sg. pl.

simplfsm
simplu
simp6zion .5i simpozi6n,pron. -zi-on
simpt6m, pl. simpt6me
pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl. simt;
con).
pron. gen.
simultaneitate, pron. -ne-i-
sincer
sincretism
sincronism
sindicalism
sindr6m, pl. sindrome

pl. sinecuri

(ac.)
singurntic
sinilfu
sin6d, pl. sinode
sintctic

sinu6s, pron. -nu-os
sinuozitte, pron. -nu-o-
sinusoidl, pron. -so-i-

sipet, pl. sfpete
sirin, pron. -ri-an
sir6co
sirop
sirop6s
sistem, pl. sisteme
(Anat.)

situ, pron. -tu-a; ind. prez. 1 sg.
situez, 3 pl.
pron. gen.
slab
240
slalom (Sport)
pl.

gen.
slei, ind. prez. J sg. 3 pl. sleiesc;
con).
slip
sl6bod, ad).
slobozf
sloi
sh1ger

sluji, con).
pron. -ni-e; gen.

smarald
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
smntW
smrc, pl. smarcuri
smrcf, ind. prez. J sg. smarci, 3
pl. smarcie
smed
smerenie, pron. -ni-e; gen. smereniei
smice, pl. smicele
gen. smintelii
smintf
smintit


smoc

sm6ching

smulge

snob
snobism
snop, pl. snopi
snopi
sore-apune

gen. i
sobrietate, pron. -bri-e-
social, pron. -ci-al
social-democrat, pron. -c i-ai
socialism, pron. -ci-a-
societate, pron. -ci-e-
sociologie, pron. -ci-o-; gen. soc io-
logiei
socoti, ind. prez. I fig. 3 pl. socotesc
s6diu, pron. -dlU
sofa, pl. sofale
sofism
sofftll (Fi z.)
soi
s6ia, gen. soiei
solanacee, pron. -ce-e (nu: -ce-ie)
solanee, pron. -ne-e (nu: -ne-ie)
solariu, pron. -ri u
solfegia, pron. -gi-a; ind. prez. 3 fig.
pl. 1 pl. solfegiem,
pron. -gi-em; ger. solfegiind
solfegiu,pron. -glu
solicita, ind. prez. 3 sg. pl.
solidifica, ind. prez. 3 fig. pl.


s610, pl . solouri
pron.
pron. gen.
pron.
pron. gen.
pron. -mi -e-
somn (lht.) , pl. somni
somnor6s
somptu6s, pron. -tu-os
sondaj , pl . sondaje

sond6r
sonerie, gen. soneriei
sonet, pl. sonete
241
sopran, f.
gen. surorii , (personal sanitar)
sorei; pl. sur6ri
sorbi, ind. prez. l sg. 3 pl . sorb
son5c,pl. soroace
sos
pron. -si-e-
sote, pl. soteuri
sotfe, gen.
pl. spade
spaghete, numai pl.
spalier, pron. -li-er
pl.
spani61, pron. -ni-oI
sparanghel
spasm, pl. spasme
spasm6dic
spate
pron. ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. pron.
ger.
pron.
pron. li
spnatic
spnz, pl. spnzi
special, pron. -ci-al
specialfst, pron. -ci-a-
specie, pron. -ci-e; gen. speciei
specifica, ind. prez. 3 sg. pl.

specimen, pl. specimene
spectacol
spectrosc6p, pl. s pectroscoape
spectru, pl. spectre
speculant
pron. gen.

speologfe,pron. spe-o-; gen .. speologfei
spera, ind. prez. 3 sg. pl. conj.
spere
speria, pran. -ri-a; ind. prez. J sg.
sperii, J pl. speriem, pran. ri-em;
ger. sperifnd
pran. -ri-e-

speze, numai pl.
spic, pl. spfce
spfcher (nu:
(nu:
spicuf, ind. prez. I sg. 3 pl. spi-
cuiesc; con).
spilcuf, ind. prez. J sg. 3 pl.
spi1cuiesc; con).
spin, pl. spini
spinteca
spi6n, pran. spi-on
spionaj,pran. spi -o-
spiritual,pran. -tu-al
spirochet, pl .
spirt
spirt6s
spital, pl. spitale
gen.
splai
splendid
spof, ind. prez. J sg. 3 pl. spoiesc;
con).

spolia, pran. -li-a; ind. prez. 3 pl.
1 pl. spoli em, pran.
-li-em; ger. spolifnd

spongier, pran. -gi-er
spongi6s, pran. -gi-os
spontaneitate, pran. -ne-i-
sporange (Bot.)
ind. prez. I sg. 3 pl.
con).

sp6rtsman, pl. sport. meni
spovedf
242

sprijinf, ind. prez. 3 sg. pl.
con). sprfjine
sprinten

pl. spume
spune, ind. prez. 1 sg. 3 pl. spun ;
con). ger. spunand
spurcat

sta, imperf. perf. s.
con). stea; imper. stai
stabfl
staccato (MlIz.)
stacojfu
stadi6n, pran. -di -on; pl. stadioane
stadiu, pran. -dTu
stafie,gen. staffei
stagiar, pran. -gi-ar
stagiu, pran. -gTu
stagiune, pran. -gi-u-
stai, v. stapl . stane
pl.
stand (nu:
standard (nu: pl. standarde
stani61,pran. -ni-oi
staniu, pran. -nTu

staret
staroste
start (nu:
staIter
stat (de pl . state (nu:
gen. statfsticii
statistici an , pran . -ci -an; pl. statis-
ticieni
stativ "suport", pl. statfvc
stative (de numai pl.
stat-maj6r
stat6r (Tehn.), pl. statoare
statornicf
statua,pron. -tu-a; ind. prez. 3 sg. pl.
I pl.
statuar,pron. -tu-ar
pron. -tu-e-
statUie, gen. statUii
statu-qu6, pron. -cvo
(a unui vehicul) , pron. gen.

pron.

pron.
staul, pron. sta-ul
pl. stavile
stavrfd (lhL) , pl. stavrfzi
ind. prez. I ... g. stimi , 3 ... g. pl.


pl.
v. sta
v. sta

stlcf, con) .
stlp
pl. stane

stngaci (2 sil .)
stnjen
stnjenel
strpf
stea, v. sta
stea, pl. stele
pron. ste-a-
stejar

stelaj
stenografia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl. steno-
243
grafi em, pron. -fi-em; ger. steno-
grafifnd
stentor
stereocinematograffe, pron. -re-o- ;
gen. stereoc inematograffei
stereosc6p, pron. -re-o-
stereotfp, pron. -re-o-
stereotipie, pron. -re-o-; gen. ste-
reotipfei
stern
sterp
stetosc6p, pl. stetoscoape
stfbiu, pron. -bIU

sticlete
stigmat, pl.
stigmatism
stihfe, gen. stihfei
gen. stilfsticii
stil6u
stimulent
stindard, pl. sti ndarde
stinge
stinghie, pron. -ghi-e; gen. stfnghiei
stipendia, pron. -di-a; ind. prez. 3 . .,g.
pl . 1 pl. stipendiem,
pron. -di-em; ger. sti pendifnd
stipendiu, pron. -dIU
pron. gen.
stivuf, ind. prez. I sg. 3 pl. stivuiesc;
con).
stoc (nu:
stocaj
(nu: pl. st6fe
stoicfsm, pron. sto-i-
stomac, pl. stomacuri
sfrdbfsm
pl.
pl.
strai, pl. strie (haine)
strai, pl. straiuri (parme, la catarg)
stnijii, pl.
stranii, pl. stnine
strangula
pron. gen. stran-

straniu, pron. -nlu
stra.5
nic
strat, pl. stnituri
pl. stratageme
stratifica, ind. prez. 3 fig. pl.

pron. gen. stra-

pl.
stri1danie, pron. -ni-e; gen.
pl.
stri1duf, ind. prez. / fig. 3 pl.
con}.
strMn, pl. f. pl.
stri1iniitate, pron.
stri1juf, ind. prez. / sg. 3 pl.

strIDucf, con).
pl.
pl.
f.
gen.
stri1vechi (2 sil.)
striivezfu
strmtora
strea.5inii, pl.
streche
strecura, ind. prez. 1 sg. strecar
strecurntoare, pl.
strepezf
pron. gen.
stricociune, pron. -c1u-
stricnfnii

strfdie,pron. -di-e; gen. stridiei
strig6i
strobosc6p, pl. stroboscoape
pron.
strucb.ualfsm
strUgure
strujan
strujf, con).
pl. strune

stuc (nu:
student
studia, pron. -di-a; ind. prez. 3 fig.
pl. / pl. studiem, pron.
-di-em; ger. studiind
studi6, pron. -di-o; pl. studiauri
studi6s, pron. -di-os
stUdiu, pron. -dlll
stuf
gen.
pron. gen. stupe-

stupefiant, pron. -fi-ant
stupefiat, pron. -fi-at
sturi6n, pron. -ri-on
suav, pron. su-av
sub
subchirurg
subdirector
subdiviziune, pron. -zi-u-
subiect, pron. -biect
subiectivfsm, pron. -biec-
subintituIa


subnchiria,pron. -ri-a; ind. prez. 3,r;g.
pl. 1 pl. subn-
chiriem, pron. -ri-em; ger. subn-
chiriind
subnchiriere

subntfnde
subntfndere
244


subjonctiv
pron. gen. subli-

sublingual , pron. -gual
sublinia, pron. -ni -a; ind. prez. 3 sg.
pl. 1 pl . subliniem,
pron. -ni-em; ger. sublinifnd
submersfbil
submersiune, pron. -si-u-
pron. gen. sub-

subordona
subordonare
subpmnntean
subscrie, ind. prez. 1 pl. subscrfem,
2 pl. ger. subscrifnd
pron. gen. subscrfp-
ei
subsecretariat, pron. -ri-at
pron. gen.
subsemnat
subsidiar, pron. -di -ar
subsfdiu, pron. -diu
subs61
subspecie,pron. -ci-e; gen. subspeciei

pron.
substitui, ind. prez. 1 sg. substitui,
3 sg. pl. substftuie
pron. gen.
substrat
subsuoarn, pl. subsu6ri
subtensiune, pron. -si -u-
subterfUgiu, pron. -giu
subtfl
subtitlu

245
ind. prez. 3 ,log. pl .
1 pl. pron.
gen.


suburbfe subUrbie, pron. -bi-e; gen.
suburbfei sublirbiei
pron. gen.
pron.
subzista

succeda, ind. prez. 3 sg. pl.
succes, pl. succese
succesiune, pron. -si-u-
succes6r
succfnt

sucomba, ind. prez. 3 sg. pl.

sud
sud-african
pl.
pron. gen.

sud-est
sud6r

suduf, ind. prez. 1 2 ,<;g. slidui, 3 sg.
pl. sliduie; ger. sudufnd
sud-vest
suedez,pron.slI-e-
suferi, ind. prez. 1 sg. 3 sg. pl.
conj. sUfere

suficient, pron. -ci-ent
suffx, pl. sufixe
sufleca, ind. prez. 1 sg. suflec
sufleor, pron. -fl6r
sufleu
sufoca, ind. prez. 3 sg. pl.
sufragiu "vot" , pron. -giu
sugaci (2 sil.)
sugera
sugestie, pron. -ti-e; gen. sugestiei
sugestiom1, pron. -ti -0-
ind. prez. 1 ... g.
sugruma
suf, ind. prez. J ... g. sui, 3 sg. pl. suie
sui-generis, pron. su-i-
suitoare "galerie ntr-o pron.
su-i-; pl. suitori

sulimenf

suman, pl. sumane
sumbru
sunt v. fi
suntem, v. fi
v. fi
superficial, pron. -ci-al
superfluu superfluu, pron. -f1u-u

superi6r,pron. -ri-or
pron. gen.
supeu
supiern, pron. -pi-e-
supleant, pron. -ple-ant; pl.
gen.
suplfciu, pron. -du; pl. suplfcii
sup6rter
pron. gen.
pron. -pra-a-,
gen.
pron. -pra-a- ,
gen.

supranciUzf
suprandflzfre
supranciUzit6r
suprancW'ca
suprancW'cre
pron. gen. supra-

-pra-o-
suprapresiune, pron. -si-u-
pron. gen. su-

suprapune, ind. prez. J sg. 3 pl.
suprapun; con}.
suprarealfsm, pron. -re-a-
pron. gen. supra-

suprastruct1.1rn
supratensiune, pron. -si-u-
suprdveghea, ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. supra veghem
ind. prez. J .'ig. 3 pl.
con). supravie-

gen.
supune, ind. prez. J sg. 3 p/: supun;
con). ger. supunnd
pron. gen.
pron. -ni-e; gen.
surde, ind. prez. 1 sg. 3 pl. surad;
con).
surcea
surescitat, pron. sci
pron. sci , gen.

surfila
surghiun
surmenaj
surogat, pl. surogate
sur6ri, v.
surpa, ind. prez. 3 .<.,g. pl. con).
surpe
surprinde, con).
surtUc, pl. surtuce
surzenie,pron. -ni-e; gen. sllrzeniei
susi
susceptfbil, pron. sce
246
suscit4,pron. sci
sus-numft
pron. -si-e; gen. suspensiei
suspens6r, pl. suspensoare (bandaje)
suspens6r, pl. suspens6ri
suspiciune, pron. -ci-u-
pron. gen. susten-

ind. prez. I sg. 3 pl.
con).

susurn
(al) (referitor la 100, de ex. al
(o) om)
(al) [ ... 1 st1telea (referitor la 200,300
etc., de ex. al sutelea om)
sutien, pron. -ti-en
pl. suveici
suvenir, pl. suvenfre
swing, pron. suing (J sil.)
cit.
art. gen. pl.
pl.
pl.
v.

(al)

(al)


-ni-e; gen.-ti-er

pl.
247

pron. -fi-a; ind. prez.
3 pl. J pl.
pron. -fi-em; ger.


(a)
(al)

(al)
st1te

(al)
ind. prez. 3 8g. pl.
I pl. ger.
pl.

pl.

(a)
(al)
st1te
pl.

pl.

pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl. 3
con).
pl. .
pron.pl.
pl. uri

pl.
v.

ind. prez. 1 ."Ig. 3 pl.
conj.pron. -vi-ot

pl.
(1 ."IiI.)
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.
(2 ."IiI.)

pl. (sorturi)
pron. -ni-er; pl.


pl.

cincfla (Zoo1.)

pl.
pl.
pl.
pl.
pron. -ni-e; gen.

pl.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.pl.

ind. prez. I sg. 3 pl.
conj.pl.
248ind. prez. I sg. 3 pl.
conj.
pl.


pl.
(2 ."IiI.)
-ti-e; gen.
ind. prez. 1 .5g. 3 .... g. pl.

pl.pl.
ind. prez. I .5g. 3 pl.
con).

ind. prez. l .5g. 3 pl.
con).
(1 ."IiI.)
ind. prez. l .5g. 3 pl.
conj.
ind. prez. J ."Ig. 3 pl.
con).
(Sport), pl.

(1 ."IiI.)


(Tehn.)
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
ind. prez. J sg. 3 pl.
con}.
pron. -vi-e; gen.
pl.
pl.

pl.

pron.


pl.

pron. -ni-e; gen.
zeniei

pl.
pl.


pl.


T,cit. te
tabachem, pl. tabachere
tabagfsm
pl. tabere
tabel, pl. tabele
tabiet,pron. -bi-et
taburet
tachet (Tehn.), pl.
249
gen. tacticii
tactician, pron. -ci-an; pl. tacticieni
tafta
tahignif (Tehn.), pl. tahigrafe
tahimetru, pl. tahimetre
taie, v.
taifas, pron. tai-
taifUn,pron. pl. taifunuri
taiga, pron. tai-ga, art. taigaua, gen.
tai galei ; pl. taigale
tai6r
pl. Ungi

talaz, pl. talazuri
talie, pron. -li-e; gen. taliei
tali6n, pron. -li-on
talisman, pl. talismane
taliu (Chim.),pron. -Ilu

talmudfsm
tal6n, pl. taloane
pl.
taluz,pl. taluzuri
tambuchi (Mar.; 2 .... if),pl. tambuchiuri
tambur (Tehn.), pl. tambure
tam-nisam
tam-tam
tandem, pl. tandemuri

tangaj
pron.
tang6u
pron. -ti-e-
tapaj, numai sg.
tapet, pl. tapete
tapi sa "a tapeta; a o
cu un material"
tapiserie gen. tapiserfei
"a o cu un
material"
(meserie), gen.
pl. tarabe
taraf, pl. tarafuri
tarif, pl. tarffe
pl.
tarsian, pron. -si-an
tartaj pl. tartaje
tartraj
tatua, pron. -tu-a; ind. prez. 3 sg. pl.

tatmij, pron. -tu-aj
taur
tautologfe, pron. ta-u- ; gen. tauto-
logfei
pl.
taxf, pl. taxIuri

con).
ind. prez. 3 sg. pl.
perf. 3 .... g. ., pl.
con). tabere: ger. part.

ind. prez. I pl. 2 pl.
imper.
tliciune, pron. -clu-
ind. prez . 1 sg. 3 pl.
con).

ind. prez. 1 sg. tai , 3 sg. pl. taie,
J pl. ger. part.pron.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
ind. prez. 3 sg.
con).
(2 sil.)
con).
pl.
250
tlUpuf, ind. prez. 1 ,fig. 3 pl.
con).
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).
ind. prtL. . 1 sg. 3 sg.
pl. ger.
gen.


pron. -ni-e; gen.
pl.

con).

tMn

t1cuf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. tlcuiesc;
con).
pl. tfneri
tnguf, ind, prez. l sg. 3 pl.
tnguiesc; con).
pl. tnjeIi
tnjf, con).
trie-bru


tarf, ind. prez. 1 ,fig. 3 pl. 2, .. ;g.
3 , "g. perf.s. 3 sg.
trf, 3 pl. ger. tr&nd; part.
trfrt
trlfci, numai pl.
pl.
trnuf, ind. prez. 1 ,"g. 3 pl.
trnuiesc; con).
ind. prez. 3 sg. pl.
con).
teatral, pron. tea-
teatru (2,\'il.)
tedeum
fthnic
gen. tehnicii
tehnicimt, pron. -ci-an; pl. tehnicieni
tehnol6gic
tei
tejghea, aU. tejgheall a
pron. gen. tele-

telegrafia, pron. -fi-a; ind. prez. 3 sg.
pl. l pl. telegrafi em,
pron. -fi-em; ger. telegrafifnd
telegrafIe, gen. telegraffei
teleobiectfv, pron. -le-o-biec-
teleologfe, pron. -le-o-; gen. teleol o-
gfei
telesc6p, pl. telescoape
televiziune, pron. -zi-u-
telur (Chim.)
teluric
tembelfsm
temei
temere
templier,pron. -pli-er
tempo, art. temp6ul tempoul
tenace
tencuf, ind. prez. l sg. 3 pl.
tencui esc; con).

pron.
pran.

tend6n, pl. tendoane
tenie, pron. -ni-e; gen. teniei
tenis
tensit1ne, pron. -si-u-
tentcicul, pl. tentaclile
pron. gen.
pron. -te-o-; gen.
teodolft, pron. te-o-; pl. teodolfte
teologfe,pron. te-o-; gen. teologfei
pron. te-o-
teoreticimt, pron. te-o-, -ci-an; pl .
teoreti cieni
251
teorie, pron. te-o-; gen. teorfei
teoz6f, pron. te-o-

terapeutic, pron. -pe-lI-

terbiu, pron. -blll
terchea-berchea
terci ( 1 sil .)
terciuf, ind. prez. J sg. 3 pl. tercill -
iese; con}.

terestru
terezfe, gen. terezfei
terier (cine), pron. -ri-er
teritorial , pron. -ri-al
terit6riu, pron. -rIu
termen
termina, ind. prez. l termin; con).
termine; imper.
gen.

termocauter,pron. -ca-u-

termochimfe, gen. termochimfei
termos, pl. termosuri
termostat, pl. termos tate
terorism


tescuf, ind. prez. I sg. 3 pl. tescu-
iesc; con}.

testaceu, pl. testacee, pron. -ce-e (nu:
-ce-ie)
testea
testemel
con}.
tetanos
tetraedru, pron. -tra-e-
tetraeVmtghel, pron. -tra-e-
teu, pl. teuri
teut6n, pron. te-u-
textual, pron. -tu-al
tezaur,pron. -za-ur
tiam, pron. ti-a-
tibia, pron. -bi-a
tidU "a face tic-tac". ind. prez. 3 sg.
pl.
"a se ind. prez. l sg.
3 pl. con).
tic1uf, ind. prez. l sg. 3 pl. ticluiesc;
con).
ticsf
ticsft
tffdruc
tffos
tigaie
tighel, pl. tighel uri
tignafes


tihnf
pl. tfje

timonier,pron. -ni-er
tinctt1rn
tfnem, pl. tfnde
gen.
tinichea, pl. tinichele
tinichigerfe, gen. tinichigerfei
tinichigfu, pl. tinichigfi
tirlij, pl. tiraje
pl.
tiroidian, pron. -ro-i-di-an
titirez, pl. titirezi titireze

pron. to-a-
toarui, pl. toarte
toast (lsil.)
toasta, pron. toas-

tobogan, pl. tobogane
(Muz.)
pl. toci
pl. tocf1e
t6cmai
pl. tocmeli
tocmf
pl. togi
toi
toiag, pl. toiege


tomber6n, pl. tomberoane

tomnatic
tonaj
topaz, pl. topaze

toread6r,pron. -re-a-
torent, pl. torente
pron.
t6riu, pron. -riu
torpedo (Tehn.), pl. torped6uri
torr (Fiz.)
torsiometru (Tehn.), pron. -si-o-
torsiune,pron. -si-u-
tort
pl.
totali tarfsm
totdeauna, pron. -dea-u-
totem, pl. totemuri totemi
toval, pl. tovaluri
adv.
tot o
t6tuna (a-i fi cuiva totuna)

pl.
pl.
trdbuc, pl. trabUcuri
pron.
pron. gen.
prci1.
252
trdforaj
tragedian, pron. -di-an
trdgicomedfe, gen. tragicomedfei
tragic6mic
trdhee,pron. -he-e (nu: -hc-ie)
trdi
trdiect
traiect6rie, pron. -ri-e; gen. traiectoriei
trai stil , pl. tniiste

trdmvm
trdndafirfu
transalpfn
trdnsatlantic
trdnsborda
trdnscendent, pron. sce
transcrfe, ind. prez. J pl. transcriem,
2 pl. imper.
ger. transcriind
transcrfere
pron. gen. transcrfp-

transdanubian, pron. -bi-an
transfer, pl. transferuri
transfera, ind. prez. 3 sg. pl.
conj. transfere
trdnsfigura
pron. gen. trans-

transformat6r, pl. transformatoare
pron. gen. trans-

trdnsfUzie, pron. -zi-e; gen. transfuziei

translator translat6r
pron. -e; gen.
pron. gen. transli-

translucfd
253
transmisiune (MiI., Jur., Tehn.),pron.
-si-u- transmfsie (Tehn.), pron.
-si-e
transmfte
pron. gen. trans-

pron. gen. trans-

pron. gen. trans-

trdnsp6rt
trdnsport6r (aparat), pl. transportoare
transpune, ind. prez. I 3 pl.
transpun; conj.
trdnssiberian, pron. -ri-an
pron. gen. trans-

transvaza
trdnsversaI
ind. prez. 3 fig. pl.
pl. ger.
pl.
pron. (nu: pl.

pron. gen.
tranzit
tranzitfv
tranzit6riu, pron. -r'iu
pron. gen.
trapez "patrulater, aparat", pl. trapeze
trapez pl. trapezi
trapezoidaI, pron. -zo-i-
traseu, pl. trasee, pron. -se-e (nu:
-se-ie)
pron. gen.
trdumatfsm, pron. trau-ma-
trdversa

ind. prez. l 3 pl.
conj.


trnsnf
trlltaj, v. tartaj
trartdav
pl. treburi trebi

trebui, ind. prez . 3 sg. trebuie; impert:
trebuia; con}. ger.
trebuind
trei
treier
treiera

(al) treilea, pron. trei-lea tre-i-Iea
treisprezece
(al) treisprezecelea
trei sute
treizeci
(al )treizecilea
pl. treme
tremolo, pl. tremoleuri
tremura
tremurici (3 sil.)
trenci (J sil.)
trening
pron. gen.
pron. gen.
trepied, pron. -pi-ed; pl . trepiede
trepieduri
trestie, pron. -ti-e; gen. trestiei
tretin tretin
trezorier, pron. -ri-er
triaj, pron. tri -a j
trianglu, pron. tri-an-; pl. triangluri
trieisic, pron. tri-a-
triat16n, pron. tri-a-tlon; pl. triatlenuri
trib6rd, pl. triberduri
pron. gen.
tribunal, pl. tribunale
gen. trichinei
tricol6r
tricotaj, pl. tricotaje
tric6u, pl. tric6uri
trident, pl. tridente
trienal, pron. tri-e-
trif6i
trig6n, pl. trigoane
trihotomie
trilog(e, gen. trilogfei
trimestrial, pron. -tri-al
trimite, ind. prez. I sg. 3 pl. trimft;
con). part. trimfs
trio
tri6r, pl. trioare
tripoli, pron. -po-li
triptic, pl. triptfce
gen.
pl.
triumfa, ind. prez. 3 sg. pl.
triumvirat, pron. tri -um-
triunghi (2 sil.)
trivial, pron. -vi-al
pl. troace
trofeu, pl. trofee, pron. -fe-e (nu:
-fe-ie)
trohaic, pron. -ha-ic
troheu, pl. trohei
troian
pl. troici
troien(
pron. tro-i-
troleibuz, pl. troleibuze
troleu, pl. trolee, pron. -Ie-e (nu:
-Ie-ie)
tr6liu, pron. -nu
tronc6nic
ind. prez. 3 .'1g. pl.
con).
tr6snet
trosn(
trotuar, pron. -tuar
truc,pron. u (nu: ii)
254
pl. t: pl.
trunchi (1 sil.)
trunchia, pron. -chi-a; ind. prez. 3 ,ljg.
pl. 1 pl. trunchiem,
pron. -chi-em; ger. trunchifnd

trus6u
trust
trUstman
truver
tubercu1 (BoL, Anat., Med.), pl. turerculi

tuci (1 sil.)
tuciuriu, t: tuciurie; pl. tuciurii

tul pron. tiil
tulbura
tUlbure
tulei, pl. tuleie
tulpau, pl. tulpane
pl. tulpini
pron. gen. tumc-

tumefiat, pron. -fi-at
tumoare, pron. tu-moa-; gen. tum6rii
tumultu6s, pron. -tu-os
tUnde, ind. prez. I sg. 3 pl. tund;
con).
tunel, pl. tuneluri tunele
tUngsten

tupila, v. pitula
pron. gen.
tUra-vura
turba, ind. prez. 3 sg. pl.
pl. turbfne
turbocompres6r, pl. turbocompre-
soare
turbogenerat6r, pl. turbogenerata<ire
turboinject6r, pl. turboinjectoare
turbomot6r, pl. turbomotoare
255
turbopropuls6r, pl. turbopropulsoare
turboreact6r, pron. -re-ac-; pl. tur-
boreactoare
turboreactip, pron. -re-ac-; gen. turbo-

turcfsm

turism
turneu, pl. pron. -ne-e (nu:
-ne-ie)
pron. u (nu: ti)
turnf, ind. prez. 3 sg. pl. turuie
tUse, art. tusea, gen. tusei
tustrei
pl.
pl.
con).
pron. -e-

tutoare
tut6re tut6r
tutuf, ind. prez. J sg. 3 pl. tutuicsc;
con}.
tutUn
tutungfu, pl. tutungfi

pl.
pl.
pl.
pl. f. pl.


"ogor", pl.

pl.
gen.
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
cuiesc; con).

pl.


ind. prez. 3 sg. pl.
f.5
nf
ind. prez. 3 sg. pl.

pl.

pl.

pl.
nelucrat", pl.

pl.
pl.
gen.
ind. prez. 1 sg. 3 pl. conj.
ind. prez. l ,'ig. 3 pl. 1 pl.
2 pl. conj. ger.


pron. -ta-u-


ind. prez. 1 sg. 3 pl.
conj.

pron. -ni -e; gen.

ind. prez. l sg. 3 pl.
conj.


ind. prez. 3 sg. pl.

(Tehn. ), pl.
pl.
ind. prez. 3 sg. pl.
ind. prez. 1 sg.
3 sg. pl. J pl.
ger.
pl.


U , cit. u
ubicuitate, pron. -cu-i-
ucenfc .
uciga,5, pl. f. pl .


uger, pl. ugere
ucrainean, pron. -cmi-nean; pl. ucraineni
uium, pl. lIiumuri
pl. ulcele

pron. gen.
pl. ulcele
ulei
ulei6s, pron. -Ie-ios
pl.
uliu (2 sil.), pl. ulii , art. ul iii
ulteri6r, pron. -ri -or
ultimatum
256
pron. -gi-a; ind. prez. 3
pl. I pl. ultragiem,pron.
-gi-em; ger. ultragifnd
ultraj, pl. uItraje
ultrdIllierosc6p, pl. ultramicroscoape
ultraviolet, pron. -vi-o-
ulue "jgheab", pl. uluce
ulud1 pl. ulUci
uluf, ind. prez. 1 sg. 3 pl. uluiesc;
conj.
uman
umanfsm
umanfst

"parte a corpului uman, ajugu-
lui", pl. umeri
pl. umere
umbelifern

umenir
pl.

pl.
umoare, pron. u-moa-; gen. um6rii
um6r
umorist
umple, ind. prez. 1 pl. umplem, 2 pl.
viit. va umple
umplere
unehi (J sil.)
pron.
tincie, pron. -ci-e; gen. unciei
uner6p

pl.
unduf, ind. prez. l sg. 3 pl.
unduiesc; conj.
pl. unelte
une6ri, pron.u-ne-ori
ungher
unghi (J sil.)
257
unghie,prOll. -ghi-e; pl. unghii
Unie
ind. prez. 3 sg. pl.
pron. -ni-o-
unionfst, pron. -ni-o-
uniune, pron. -ni-u-
univers, pl. uni versuri

unsprezece
(al) unsprezecelea
untdelemn
untiern, pron. -ti-e-
upercut, pl. upercuturi

urnniu, pron. -nlu
urci6s, pron. -cios
urciune
pron. -ni-e; gen.
urbanfsm
urci6r "vas; a pleoapei"
pl.
pl.
ureche, art. urechea
ind. prez. 3 .\'g. pl.
1 pl. urechem; ger.
urech(nd; part. urecheaturee,pron. -re-e (nu: -re-ie)
uretrll, pl. uretre
urgent
pron. pl. f.
pl.
urt, ind. prez. l sg. 3 pl.
perr.s. 3 sg. uri, 3 pl. ger.
urand; part. urat
url6i
urluf, ind. prez. l sg. 3 pl. urluiesc;
conj.

pl. f. pl.

ursuz, pl. ursuzi
urticane,pron. -ri-e; gen.urticariei

usca, ind. prez. J sg. usuc, 2 sg. usuci ,
3 .5g. pl. conj. usuce
ustensfle
usturoi
pl . t: pl.pron.
(Ia nu:


utilaj, pl. utilaje
utopfe, gen. utopfei
utrenie, pron. -ni-e; gen. utreniei
uvertUrn, pl. uverturi
uzaj, pl. uzajuri
UzfM, pl. uzfne
uzmil, pron. -ZlI-al
uzufructuar, pron. -tu-ar
uzurpa, ind. prez. 3 sg. pl.
V,Cit. ve

vaccfn, pl. vaccfnuri
pron.
vacs
vacuum, pron. -cu-tim

vadrll, pl. vedre
vagab6nd
vagabondaj
vag6n ..
vagonet, pl. vagonete
258
vaiet, pl. vaiete
vajnic
pron. -ri-a-
valfd
valoare, gen. val6rii
valorifica, ind. prez. 3 sg. pl.

vals
valtn1p, pl. valtnipuri
valt (Tehn.)
valvrtej

vanadiu, pron. -dlu
pl. vane
vandalfsm
vanflie,pron. -li-e; gen. vanfliei
vap6r pl. vapoare
vap6ri n stare
numai pl.
vam (anotimp), pl. veri
vam gen. verei; pl. vere
vergi
varia, pron. -ri-a; ind. prez. 3 sg. pl.
J pl. variem, pron. -ri-em,
2 pl. ger. varifnd; part.
variat
gen.
varfce
varietate, pron. -ri-e-
varieteu, pron. -ri-e-; pl. varieteuri
pron. -ri-o-
pl.
vasal
VaselfM
pron. gen. va-

pron. gen. vaso-

vasomot6r vasomot6riu, pron. -riu
pl. vatale
vm,gen. vatei
v.
vatmcin
ind. prez. l sg. 3 pl.
con).

v&i, v. vedea
pl.
ind. prez. l sg. 3 pl.

ind. prez. l sg. vait, l pl.
pl.

ind. prez. J .fig. 3 pl.
con).
vi1mul, ind. prez. J .'ig. 3 pl.
con).vmi1mant, pl.
vMul, ind. prez. J sg. 3 pl.
con).

pl.
ind. prez. l ... g. 3 sg ..
pl.
pl.
sub.'it.
ind. prez. l sg. 3 pl.
con).
vjf ind. prez. 3 sg. pl. vjie


pl.

vaIvf, ind. prez. 3 sg. pl. valvie
vlv6i
vW,pl. vfne (nu: vne)

vnd, v. vfnde
vandl, v. vfnde
vntumtic
vantum-Iume
vrcolac
vrf
vrful, ind. prez. l sg. 3 pl. vrfuiesc
vrf, imperf. vra; perf. s. 3 .'ig. vrf,
3 pl. ger. vrfrnd; part. vrfit
(timp)

vrstnic
pl.
vrtej, pl. vrtejuri
pl.
vsc
vsc6s
veac, pl. veacuri
vecernie, pron. -ni-e; gen. vecerniei
vechi, f. veche, art. vechea; pl. vechi
vect6r, pl. vectori
pron. -ri-al
vecul, ind. prez. J sg. 3 pl. vecuiesc;
con).
veddi, ind. prez. J sg. 3 pl. con).

vedenie, pron. -ni-e; gen. vedeniei
vedere
vedetfsm
vegetaricin, pron. -ri-an; pl. vege-
tarieni
vegetape,pron. gen.
veghe, art. veghea
ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. veghem; ger.
veghfnd; p/;lrt. vegheat
vehicul, pl. vehfcule
vei6z!
veleitate,pron. -le-i-
velicorUs
pl.
velociped, pl. velocipede
vel0dr6m, pl. velodr6muri
259
velur
pron. gen.
venetfc
venf, ind. prez. l 8g. 3 pl. vin; conj.
ger. venind
venozitate
ventilat6r, pl. ventilatoare
pron. gen.
ventricul, pl. ventricule
ventril6c (nu: ventrileg)

verdfct, pl. verdicte
vergea
pl.
verif
verifica, ind. prez. 3 .4ig. pl.
gen. verigii
verism
vermut vermut
vemier, pron. -ni-er; pl. verniere
vemisa
vemisaj
verosfmil
versant, pl. versante
verset, pl. versete
versifica, ind. prez. 3 sg. pl.

pron. gen. versi-

versiune,pron. -si-u-
verso, art. verseul
verzUi, f. verzuie; pl. verzui
vest
vestiar, pron. -ti-ar
vestibul pl. vestibulur
vestibul (Anat.), pl. vestfbulur
vestfgiu, pron. -gTu
pl.


vetust, pl. f. pl.
vetUste


viabil, pron. vi -a-
viaduct, pron. vi-a-; pl. viaducte
viager, pron. vi-a-
pron. gen.
vibrat6r aparat), pl. vibra-
toare
vibrat6r, adj., pl. vibrateri; f. sg. pl.
vibratoare
pron. gen.
vibri6n,pron. -bri-on
vicariat, pron. -ri-at
viceaminU, pron. -ce-a-
vicec6nsul

viceversa
vicia, pron. -ci-a; ind. prez. 3 sg. pl.
l pl. viciem,pron. -ci-em;
ger. vicifnd; part. viciat
vici6s, pron. -ci-os
vfciu, pron. -clU; pl. vfcii

vict6rie, pron. -ri-e; gen. vict6riei
victori6s, pron. -ri-os
vfe, sub..,t., gen. viei
vienez, pron. vi-e-
vier (Zool.) Osii.)
vier "ngrijitor de vie", pron. vi-er
vierme
viermuf, ind. prez. 3 sg.
con).
viespar, pron. vies-; pl. viespare
viespe, pron. vies-; pl. viespi
vietate, pron. vi-e-
260
ind. prez. I sg.
3 pl. con).
viezure,pron. vie-
viforatic
viit6r
vijelfe, gen. vijelfei
vilbroch6n (Tehn.)
pron. -gi -a-
viminal
vin, v. venf
v. venf
vinci (Mec.) (l .'iil.) , pl. vfnciuri
vinclu, pl. vfncluri
vinde, ind. prez. I sg. 3 pl. vnd;
conj.
vindeca, ind. prez. 3 sg. pl.
vindicativ
vineri, art. vinerea
ving8Iac (Tipogr.), pl. vingalace
vini6tl1, pron. vi-ni-e- (nu:
vinifica, ind. prez. 3 sg. pl.
pron. gen.
pl. vi6ri
vioiciune, pron. vi-o-i-ciu-
violac6e, pron. vi-o-, -ce-e (nu: -ce-ie)
viol6t, pron. vi-o-
violonc61, pron. vi-o-
violonist, pron. vi-o-
viorea pron. vi-o-

pl.
vireij, pl. viraje
vinun6nt, pl. viramente
virgin
virtual, pron. -tu-al
virtu6s, ad)., pron. -tu-os
virtu6z (artist), pron. -tu-oz
virus, pl. vIrusuri
vis, pl. vIsuri vfse
viscere, pron. sce
viscol, pl. vfscole
viscozitate
vist Uoc de
visti6r,pron. -ti-er
vistierie, pron. -ti-e-; gen. vistierfei
261
visti6mic, pron. -ti-er-
pl.

vitejie, gen. vitejfei

vitraliu, pron. -Hu; pl. vitralii
vitreg
vitregie, gen. vitregfei
pl. vitrfne
vitri61, pron. -tri-ol

pl.
vivace, adj. invar.
vivat, interj.
pron. gen.
vizavi
pron. -zi-e-
viziona, pron. -zi-o-
vizionar,pron. -zi-o-
vizitiu, pl. vizitfi
viziune, pron. -zi-u-
viz6r, pl. vizoare
vizual, pron. -ZlI-al


ind. prez. 1 .'ig. 3 pl.
con).
pl.
voal (1 sil.)
voalat, pron. voa-
vocalism
pron.
vodevfl, pl. vodevfluri
voi (v. a vrea), ind. prez. 1 .tig.
3 pl. voiesc, 2 .tig. 3 sg.
1 pl. vOIm; imperf.l sg.
pl. voiam; conj. ger.
vOInd; part. VOIt
voiaj, pl. voiajuri voiaje
voiaja, ind. prez. 3 sg. pl.
1 pl. ger. voiajnd
voiaj6r
v6ie, art. v6ia
voiev6d
gen.
volan, pl. vol<ine

v6lei (Sport)
voleu

vol6c
voltj
volt-amp6r, pl . volt-amperi
pl. voltfje
volum, pl. volume
voluptu6s, pron. -tu-os
voma
vopsea
vopsi


vrabie, pron. -bi-c; gen. vrabiei. pl.

vraei ( Isil.)
vrdfvrane
vmbioarn, pron. -bi -oa-
con).
pl. f. pl.

v.
vrea ( v. a vof) , ind. prez. I .sg.
vreau, 2 .... g. vrei, I pl. vrem, 3 pl.
vor; imperf. 1 .... g. pl. vream
( 1 sil.); con). vrea; part. vrut
vrednic
vrednicfe, gen. vrednicfei
vrej, pl. vrejuri vrej i
vreme, pl. vremuri vremi
vremui, ind. prez. 3 .... g.
con).
vreo (J .... il.)
pron. vre-o- vreo-
vreun, pron. vre-un vrlun
vreuna, pron. vre-u- vrl u-
vreunul, pron. vre-u- vrlu-
vuf, ind. prez . 3 .... g. conj.

vuiet
vulgarfsm
vulp6i
vultan
vUltur
W, cit. dublu ve
wan1nt, pron. varant; pl. warante
waterpolo (Sport), pron.tI6terpolo
watt, pron. vat; pl.
weber (Fiz.), pron. veber
whfsky, pron. li i s-ch i
white-spfrit, pron.iiait-spirit
w6lfrdm, pron. volfram
X , cit. ies
xen6n
xilen (Chim.)
xilof6n, pl. xilofoanc
pl. xil ogravuri
Y ,cit. i grec
Z, cit. ze (n formule, expresii zet)
za,pl. zale
262

zadar
zadarnic
pl. zade
pl.

zaiafet, pl. zaiafeturi
zalhana, pl. zalhamHe
zapis, pl. zapise
zaporojean
zar'df, pl. zarafizavfstie, pron. -ti-e; gen. zavfstiei
pl.
pl.
pl.
pl.
ind. prez . 1 sg. 3 pl. zac, 1 pl.
viit. va
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
imperf. perf.
3 sg. 3 pl . con).
ger. part.

con).

ind. prez. l ... g. 3 pl.
zuiesc
pl.


ind. prez. 1 sg. 3 pl.
pl.


263


pl.
pl.
ind. prez. l sg. 3 pl.
imperf. perf.
3 sg. 3 pl. con).
ger. part.

pl. zane
zzanie, pron. -ni -e; gen. zzaniei
zzf, ind. prez. 3 sg. pl. zazie;
con). zazie
zbanghfu, f. zbanghfe; pl. zbanghfi

zbate, ind. prez. l pl. zbatem, 2 pl .
viit. va zbate
ind. prez. 3 pl.
pl. zbrceli

zbrci6g
zbrlf
zbrlft
zbrnf, ind. prez. 3 ... g. pl. zbamie;
con). zbrnie
zbrnitoare, pron. -n-i-
zbenguf, ind. prez. 3 sg. pl. zbCnguie
zbicf, con).
zbiera, ind. prez. 3 pl.
zbieret, pl. zbierete

zbir
zbor
con).
zbucium

zbura

zburda
ind. prez . 1 sg. 3 pl.
con}.
zdrobf
zdrumica, ind. prez. 3 sg. pl.

zdruncina
gen. zemii
zece
(al) zecelea (referitor la 10)
(al) [ ... ) zecilea, (referitor la 20, 30
etc., de ex. al
pron. -c111-
zefir (vnt), pl. zeffri
zefir pl. zeffruri
zeghe
zeiUite,pron. ze-i-
zem6s, f.
zemuf, ind. prez. I sg. 3 pl.zemuiesc
zeppelfn zeppelin, pron. pl.
zeppelfne zeppeline
zer
zero, pl. zer6uri
zetar
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con).

pl.
zgf, ind. prez. I sg. 3 pl. zgiesc;
con}.
ind. prez. 1 sg. 3 sg.
pl.
ind. prez. I sg. 3 pl.

zgrcenie, pron. -ni-e; gen. zgrceniei
zgrci, sub,{jt. (1 ,'iil.)
zgrcf, con}.
zgrcit
264
zgria, pron. -ri-a; ind. prez. 1 2 sg.
zgftrii, 3 sg. pl. zgftrie, I pl.
zgriem,pron. -ri-em; ger. zgrifnd
zgrie-brBnzJ1, pron. -ri-e-
pron. -ri-e-
zglobiu, f. zglobfe; pl. zglobii
zg6mot
pl.
ind. prez. 3 ,fig. pl.

zgribulf, ind. prez. 1 ,'ig. 3 pl.
zgribulesc


zguduf, ind. prez. I sg. zgudui, 3 sg.
pl. zguduie


zi, art. zfua, pron. zi-ua; gen. zilei
ziarfst, pron. zi-a-
zfce, ind. prez. 1 ,{jg. 3 pl. zic, 1 pl.
zicem; con}. imper. 2 sg. zi,
neg. nu zice
zigzag, pl. zigzaguri
ziler
pl.
ind. prez. I sg. 3 pl.
con}.
pl.
zinc
zincogrdfia, pron. -fi-a
zincogmvt1rl1
zincuf, ind. prez. l sg. 3 pl.
zincuiesc; con).
zirc6n (mineral)
zirc6niu (Chim.), pron. -nlu


zlot
ind. prez. 1 sg. 3 pl.
con}.
zmeu ( Mito!.), pl. zmei
zmeu pl. zmeie
zmeurll, pron. zme-ll-
zome
zodic1c, pron. -di-ac
z6die, pron. -di-e; gen. z6diei
zoi6s
zoofft,pron. zo-o-; pl. zooffte
zoologfe, pron. zo-o-; pl. zoologfei
zoomorffsm, pron. zo-o-
zootehnic, pron. zo-o-
zootehnician, pron. zo-o- , -ci-an
zomM, ind. prez. 3 sg. pl.

zuliar,pron. -li-ar
zurbagfu, pl. zurbagii
pl.
zuruf, ind. prez . 3 pl. zuruiesc
zuruie; con). t uruie

zvcnet
zvcnf
zvnta, ind. prez. 3 sg. pl.
zvnturatic
zvrcolf
zvrlf, ind. prez. J sg. zvrl, 3 sg.
zvarle, 3 pl.
zvrl; con). zv3rle

zvelt

zvon
NUMELE GRECO-LATlNEI CARE SE SCRIU
CONFORM
Absfrt A1cmena Andr6cle Argos
Acarnienii (5) A1cmeon Androgell Arglls (zeu)
Acast AJexandrfa Andromaca Archelau (3)
Alfeu Andromeda Arheptolem
Acrocorfnt Aloell (3) Antell Arhil6h
Acr6pole, -ei
3
Alteea Antiborell Arhimede
Acteea Amalteea Antffon Ariadna (4)
Acteon Amattint Antig6na Arian (3)
Admet
Anfianasa (5) Antil6h Ariobarzane (6)
Adrast Amfianax (4) Antimah Ariovfst(4)
Adrian (3) Amficrate Antin611 (3) Aristarh
Aelo (3) Amfil6h Anti6h (3) Aristell
Afrodfta Amfimah Anti6hia (5) Aristfde
Agat6cle Amfimede (f.) Anti6pe (f; 4) Aristfp
Agesilall Amfin6m Antistene Aristobul
Agrigent Amfin6me (f.) Ant6nill (4) Aristodem
Agripfna Amffon (3) Apian (3) Aristofan
Ahaia Amfistene Ap6lo Aristotel
Ahfle Amfitrion (4) Apolod6r Artaxerxe
AhiJeida (5) Amfitrfte (f) Apollod6r Artemid6r
Ala1comene (f) Amian (3) Apol6nia (5) Ascanill (4)
Alaric Amulill (4) Arcadill (4) Asclepiade (5)
A1camene Anaxagora Arcesilall (4) Asclepiod6r (5)
A1ceu Anaximandru Areopag (4) Asclepiod6t (5)
A1cibiade (5) Anaximene Aretusa Asfria
Alcffron Ancell Argell Asteropell
A1cin611 (3) Anchfse Argo (nava) Astiage (4)
Alci6na (4) Andocfde Argo\fda Astfanax (4)
1 Titlurilc dc opere au fost marcate n cu caraetcre cursive. Cifrele din
de silahc.
2 Vczi ** 170-175.
3 Nume comun: -c.
267
AstipaIeea Ca1cfdica Cheroneea Constantfn
Atal::lnta Caldeea Chersones Corcfra
Atanasiu (5) Calid6n Chflon C6re
Atena Calimah Chfos Corfnt
Atenod6r
. Cali6pe (f.;4) Chfron (4)
Atica
Calfpso Cibele (f.) Coroneea
Atfla
Calistene CicI6pi
4
CnHil
Atlantfda
Calfsto Cidfpe (f.) Cresus
Atos
Cambfse Cilene Creteu
Atreu
Capaneu Cfntia (3) Crisfp
Atropos
Capad6cia (5) Cirpian (3) Crisost6mul
Augias (3)
CapitoIfn Cfpriile Critobul
August (2)
(muntele) Cirene Critolau (3)
Augustfn (3)
Capit6iu Cirfl Cr6nos
AuIfda (3)
Carfbda (3) Ciropedfa Ctesfp
Aurelian (4)
Carmfde Cfrus i
Aventfn
Carneade (4) Citera
Avem
Caron Citer6n Dafne
Cartagina Cizfc Dafnis
Babil6n
Casandra Claudian (3) Damasfp
Babil6nia (5)
Casandru Claudiu (4) Dam6cle
Bachilfde .
Casiod6r (4) Claudius (3) Danae
Bactriana
Casiopeea (5) Clazomene Darius (3)
Batrahomio-
Catilimirele Cleante (3) Deceleea
mahfa
Catul Clearh DedaI
Belerof6n
Cecub CleobUl (3) Deian fraC 4)
Belizariu (5)
Cefalenia (5) Cleomede (4) Deif6b (3)
(4)
Cefeu Cleomene (4) Delfi
Bitfnia (4)
Ceffs Clistene Demade

Ceffsia (4) CI i temnestra Demarh
Boristene
Cefisodem Clit6fon Demeter
Briareu (3)
Cefisod6r Clitumn Demetra
Bucefal Cefisod6t CI6e Democrft
Buc6licele Celeno Cl6to Demod6c
Celesfria (5) Cn6sos Demostene
Cadmeea Cerber Cocft Dexfp
Cafereu Cezareea Colhfda Dicearh (3)
Cafstru (3) Chere Coliseu Dfche
Calced6n Cherefon Colof6n Dfdo Did6na
4 Nume comun: cicJop, -i
268
(5) Enea (3) Eum6lp (2) Filadelfia (5)
(5) EneIda
Eurial (3) Fileb
Oiod6r (3) Enipeu
Euricleea (4) Filemon
Diofant (3) E61
Euridfce (4) Fflip
Diogene (4) E6lia (4)
Euril6h (3)
FiJfpicele
Diogene Epamin6nda
Eurimah(3) Filocrate
Diomede (4) Epictet
Eurin6m (3) Filoctet
Dionfsiu (5)
Epicur
Eurin6me (f.;4)
Filodem
Dionisod6r (5)
Epidaur (4)
Eurfp (2) Filomela
Dioscorfde (5)
Epiharm
Euripfde (4)
Fflon
Dioscuri (3)
Epimenfde
Euristene (4)
Filostnit
Diotfma(4)
Epimeteu
Euristeu (3)
Fineu
Dod6na
Epfr
Eusebiu (4)
Fleget6n
(4)
Eratostene
Eutidem (3)
Florfdele
Eutffron (3)
Foceea
Dorfda
Ereb

Focfda
Erehteu
Eutr6piu (4)
Foc i lfde
Bac (2)
Eridan
Evadne
F6cion (3)
Eagru (3)
Erfnii
Evandru
F6rcis
Ebal
Erimant
Evant
Foroneu
Echinade
Eschfl
Frfgia (3)
Edfp
Eschfne
Faeton
Ftfa
Efes
Esculap
Faetusa
Ftiotfda (4)
Efialte (4)
Es6p
Falaris
Furii
Egate
Esquilfn
Falern
Egeon
Ete6cle
Faleron
Galateea
Egeu
Et6lia
Farnace
Galen
Egfna
Ellbeea (3)
Farsa/ia (4)
Galia
Egfst
Eubul (2)
Faste/e
Galileea
Ehatfa
Ellctfde (3)
Febe
Ganimede
Elada
Eudem (2)
Febus
Garamant
Elagabal
Euelpfde (4)
Fedon
Geea
Eliogabal (5)
Euf6rb (2)
Fedra
Ge6rgice/e (5)
Eleea
Euf6rion (4)
Fedru
Gerfon (3)
Elena
Eufrat
Ferecfde
Gigantomahla (6)
E/eniceJe Ellhemer (3) Ferecrate

Elfda Eumene (3) Festos Gorg6na
Emped6cle Eumenfde (4) Ffdias (3) Gortfna
Endfmion (4) Eumeu (2) Fidipfde Gortfnia(4)
5 Nume comun: gigant,
269
Gnlie (2) Himeneu lugurta Macr6biu (4)
Grig6rie din Himera 'lun6na Iuno Magnezia (4)
Nazianz (4) Himet IUpiter (3) Marat6n
Hiparh Iustfn (2) Marte
Hagnunt Hiperfde Iustinian (4) (3)
Halicarnas Hiperion Iuvenal(3) Maus61 (2)
Halimunt Hiperfon (4)
Hanibal Hipennestra Lacedem6na Maximian (4)
Hanon Hipocrate (4) Meandru (3)
Haos Hipodamfa Laerte Mecena
Harite Hipolft Lampsac Medeea
Harpfi Hipomene Laodamfa Meduza
Harpocnite Histaspe Laodfce Megarfda
Hecateu Hoef6rele Laodiceea Megastene
Hecatonhfri Homer Lat6na Uto Megera
Hecuba Hon6riu (3) Leandm (3) Melanfp
Hefaistos (3) (3) Le6crate (4) Meleagru (4)
Hefestia (4) Leonfda (4) Melicerte
Hegcsfp Ute Memfis
Helesp6nt Ianfcul(muntele) Leucda (3) Menal (muntele)
Heliod6r (4) Iapet Leucfp (2) Menandru
Hemon Icar Libia (3) Menecrate
Hem6nia Icaromenfp Licabet Menedem
Heraclfd (3) Idomeneu (4) LIcia (3) Menelau
Heraclft Idoteea Lic6fron Menexen
Hercule Idumea Lict1rg Menfp
Henni6na (4) Iffcle LIdia Me6nia(4)
Hennfp Ificrate Linceu Mercur
Hennocnite Ifigenia (5) Lisfas Mesalfna
Hennocrft Ilitida (4) Li sic rate Mesenia(4)
Hennogene Ilfria (4) Lisimah Metap6nt
Hennolau I1itfa Lisfp Metmna
Herodian (4) Iocasta (3) Lisistrata Met6diu (4)
Herod6t Isocrate LIviu (3) Metrod6r
Herofdele Iseu Locrfda Micene
Herostrat Isid6r din Sevflla Longfn Milet
Hesi6d (3) Ismena Lucan Miltiade (4)
Hiacfnt (3) Istmicele Lucian (3) Mimnenn
Hlbla {stru Lucfliu (4) Minotaurul (5)
Hfdra Itaca (4) Mirfna
Hieronfm (4) Iulian Apostatul Miron
270
Mfsia (3) Olfnt Pelopfda Polifem
Mitilene Olfnticele Pelopones Polign6t
Mitridate Opian (3) Penel6pa Polfmnia (4)
Mnesil6h Opunt Peneu Polinfce
Mnesteu Oreste Pentelfc Polixena
M6ire (2) Pentesileea Pompei (2)
Morfeu Orfell Pentell Pompeii (3)
Muze
6
Origene Pe6nia (4)
Oritfa Peribfa (4) P6nticele
Narcfs Or6nte Pergam P6ntlll Euxfn (3)
Nausicaa (4) Ortfgia (4) Periandru (4) Poseidon (3)
Nazianz (3) Ovfdiu(4) Pericle Posidfp
Nearh(2) Persef6na Posid6niu (5)
Neleu Pact6l Perseu Portideea
Nemeenele Paflag6nia Pesinunt Praxitele
Neoptolem (4) Pafos Petr6niu (4) Preneste
Neptun Pal amede Pfdna Priam (2)
Nereu Palatfn Pigmalion (4) Priap
Nicandru (muntele) Pilade Priscian (3)
Niceea Palinur Pfndar Procust
Nfche Pallas Atena Pfram Prometeu
Nicomah Palmfra Pirell
Pamfflia (4) Pirgopolinfce Propilee
Ocipete Pangcu Pirit6u Propontfda
Octavian (4) Parce Pfrus (regele) Protagora
Ode6n (3) Parmenfde Pisistnite Protesilau
Odiseea Pamas Pitagora Proteu
Odiseu Parten6n Pftia (3) Ptolemeu
Odoacru (4) Parten6pe (f) Pfticele Ptinicele
Ogigfa Partenopeu Plateea
Oileu (3) Pasifae (4) Plaut (2) Quintilian (4)
Olfmp (muntele) Patr6clu Pllniu (3) Quirinal (3)
Ollmpia (4) Pau sania (4) Plistene
Olimpiada Pean (2) Plotfn Radamante
(mama lui Peanfa(4) Plutarh Rod6pe (f.)
Alexandm) (5) Pegas Polfbill (4) R6dos
OJfmpicele Pelasgiotfda (6) Policlet Rubic6n
Olimpiod6r (5) Peleu Policnite
6 Nume comun:
271
Safo Stesfhor Teogona (5) Trasimede
Sagunt Stimfal Teop6mp (3) Trasimen
Salamfna Stix Teramene Trebonian (4)
Salmoneu Stob6u (4) Trifflia(4)
Sal6na Strepsiade (4) Tereu Triptolem
Salustiu (4) Strfmon Termod6nt Trstele
Saturn Suet6niu (4) Termopf1e Troada (3)
Saturmilii/e (6) Sulm6na Terpandru Tucidfde
Scarnandru Terpsi h6ra TU.'icu/ane/e
Sef1a Tacit (istoricul) Tersft
Seian (2) Tafos Tertulian (4) Ulise
Selinunt Taiget (3) Tesalia (4) Ulpian (2)
Semiramfda Tales TesalonIc
Seneca Talia Teseu (2) Valentinian (5)
Sfinx Taliarh (3) Tesprotfda Venus Venera
Sfbaris TaItfbiu(4) Tiberiu (4) Vergfliu
Sibfla Tantal Tibul Virgfliu (4)
Sigell Tamiris Tideu Vernele
SiMu Tarent Tieste (3) Vespasian (4)
Sfla Tarqufniu (4) Timagene Vimimll
Silen Tars Timocnlte Vitruviu
SI1vele Tartar Tfndar Vulcan
Sim6is (3) Tasos Tir
Simonfde Taurfda (4) Tirfnt Xantfp
Siracuza Teba Tirteu Xantfpa
Sirene
7
Tebafda(4) Tisaferne Xenofein
Sfrte
Teetet Tfsbe Xenof6n
Sfsif Telemah Tisif6ne Xerxe
Smfrna Temis

Socrate Temist6cle Titanomaha Zadnt
Sof6cIe Tenar Tfton Zenod6t
S6fron Teocrft (3) Zeus (1)
Sosigene Te6doric (4) Trahinienele (6) Zeuxfp
Teod6siu (5) Traian Zofl (2)
Sperheu Teoffl (3) Trapezunt Zoroastru (4)
Spellsfp (2) Teofrast (3) Trasibu)
Stagfra Te6gnis (3)
7 Nume comun:
8 Nume comun: titan. -i
272
CUPRINSUL
Pag.
Regul i de ortografie de ortoepie ............................................... .... ........ ... .. ... 9
1. Alfabetul .. ... ... .. .. ..................... ........ .... ..... .. ............................. 9
II. Fonetica problemele de ortografie de ortoepie .............. 10
Vocalele .... .... .......... ... ......... ..................... .... ........... ..... ......... 10
Vocale n hiat. ................................. ... ................................... 14
Diftongii ............................................................................... 15
Triftongii ....................................... ....................................... 18
Consoanele ........ ........ ...................................... ... .................. 19
Consoanele duble ............................... ... ... ............................ 22
unor sunete ........................................................... 23
Accentul ............................................... .... ............................ 23
JII . Gramatica problemele de ortografie de ortoepie ............ 24
Substantivul adjecti vul ...................................................... 24
Articolul ......... ... .... ............................................................... 26
Numeralul .................................... ....... .................................. 26
Pronumele ....................................................................... .. ... 27
Verbul ................................................................... ................ 27
.... .................................................... ................... 30
J V. Formarea cuvintelor problemele de ortografie
de ortoepie ......................................................................... 30
Sufixe prefixe ......... ........................................................... 30
Scrierea cuvintelor compuse ................................................ .33
273
Pag.
V. Scrierea cu litere majuscule ........ .. .................................... ... .35
VI. Scrierea numelor proprii comune ... 38
Scrierea numelor proprii vechi .... .... ....... 39
Transcrierea numelor a cuvintelor din limbile
care folosesc alfabetul chirilic ................ ......... ........ ......... . 42
A. Limba ..... ........ ... .. ............................ .. ... ................ .... 42
Tabloul de ..................... ............. .................. .43
B. Limba ....................................................... .. ......... 46
VII. cuvintelor n silabe .. ...... ... ... .. .. .. ....... ..... .. .. ... ... .46
VIII. Abrevierile ............................... .......... ........... ..................... 47
................................................................................... ................... 49
Introducere ........................................................................... 49
Punctul .......... ........... .... .... ..... ...................... ... ...... ... .............. 52
Semnul ............................................................... ... 56
Semnul ............ .................................................... 59
Virgula ............ ................. .. ....... .... .. ........... ... ..... ......... ..... .... . 63
Punctul virgula .................................................................. 73
puncte .......................................................................... 76
Semnele (ghilimelele) ............................................. .. . 79
Lini a de dialog de ............... .... ................................. 81
Parantezele ....... ........... .........................................................
Punctele de suspensie .......................................... ............. .... 86
Cratima de unire de ............................. 90
Semnele ortografice ........... ..... .. .. ... ............................. .. .................... ............. 91
de abrevieri ................ .. .... ... .. .... ................... .......................... .. ............. 92
Bibliografie ...................... ...................................................... ... ..................... 93
Index de cuvinte .................... ................................................... ...................... 97
Numele greco-Iatine care se scriu conform ............... 267
274
Tehnoredactare Popa Vlad
Coli de tipar: 11,5
Format: 24170x 100
1995
la:
Imprimeria ,,Ardealul" Cluj