Sunteți pe pagina 1din 48

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA CENTRUL DE FORMARE CONTINU I NVMNT LA DISTAN FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINELE EDUCAIEI CATEDRA DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL

Conf. univ. dr. Maria Anca

LOGOPEDIE

SUPORT DE CURS

Se ! I

C"#$-N%&'(%) *++,

Universitatea Babe-Bolyai Facultatea de Psiholo ie i !tiin"ele #duca"iei Catedra de Psiho$eda o ie %$ecial& PROGRAMA ANALITIC A CURSULUI DE L'-'&e./e 'biectivele cursului Prin te(atica cursului se ur(&rete $re &tirea teoretico-(etodolo ic& a studen"ilor sec"iei de Psiho$eda o ie %$ecial&. )e $ro$une( s& le trans(ite( infor(a"ii $rivind conce$tul de tulburare de li(ba* i for(ele acesteia+ ele(ente de fonetic& articulatorie i acustic&+ (odalit&"i de or ani,are a (uncii lo o$edice -de$istare. e/a(inare i dia nosticare0+ etiolo ia. si($to(atolo ia i tera$ia tulbur&rilor de li(ba*. 1e(atica cursului 1. Elemente de psihofiziologie i fonetic artic latorie i ac stic. a0 b0 c0 d0 e0 f0 0 h0 or ani,area cortical& i co($onentele li(ba*ului teorii ale achi,i"iei li(ba*ului stadiile achi,i"iei li(ba*ului a$aratul vorbirii+ teorii des$re fona"ie+ ele(ente de fonetic& articulatorie+ ele(ente de fonetic& acustic&+ ortofonia

!. Organizarea acti"it#ii logopedice2 a0 dina(ica tulbur&rilor de li(ba*+ b0 or ani,area func"ional& a cabinetului lo o$edic+ c0 docu(enta"ia de cabinet+ fie lo o$edice+ $. E%aminarea logopedic& d0 caracteristicile e/a(enului lo o$edic co($le/+ e0 co(binarea lui cu e/a(enul $siholo ic+ f0 de$istarea i e/a(inarea selectiv&+ 0 e/a(inarea $ro$riu-,is& i dia nosticul lo o$edic+ h0 reali,area dia nosticului diferen"ial. a $ro nosticului i indicarea (&surilor recu$eratorii. '. (ormal i patologic )n lim*a+& a0 discri(inarea fi,iolo ic-$atolo ic 3n vorbirea co$ilului+
4

b0 ra$ortul vorbire-(icare 3ntre nor(al i $atolo ic+ c0 s$ecificul interven"iei lo o$edice la $recolari i colari+ ,. T l* rrile de "oce i corectarea lor2 a0 e/a(inarea $rocesului de fona"ie+ b0 caracteri,area tulbur&rilor de voce2 disfonia. afonia. fonastenia. rinofonia+ c0 corectarea tulbur&rilor de voce2 (etode. (i*loace+ e/erci"ii. -. T l* rrile de pron n#ie i corectarea lor& 5 a0 se(nifica"ia $siholo ic& a tulbur&rilor de $ronun"ie+ alterarea laturii fonetice ca e/$resie a tulbur&rilor fonoarticulatorii+ defectele de $ronun"ie ca si($to( 3n (a*oritatea tulbur&rilor verbale+ 6 b0 clasificarea i descrierea tulbur&rilor de $ronun"ie. )ivelurile $ronun"iei defectuoase a sunetelor verbale. For(ele tulbur&rilor de $ronun"ie+ 7 c0 8islalia. #tiolo ie+ clasificare+ si($to(atolo ie. 1era$ia dislaliilor+ d0 9inolalia. #tiolo ie+ clasificare+ si($to(atolo ie. 1era$ia rinolaliilor+ .. T l* rri de "or*ire a/ Mecanis(e $erce$tiv-auditive+ */ 8efinire. for(e. e/a(inare. dia nostic+ c/ 1ehnici de reeducare 0. 1odalit#i de diagnosticare i planificare a terapiei t l* rrilor de lim*a+

Curs 1-4 ELEMENTE DE PSIHOFI0IOLOGIA LIMBAJULUI I FONOARTICULAIE O*iecti"e& Prezentarea c2tor"a cercetri i perspecti"e )n domeni l lim*a+ l i i com nicrii "iz2nd "iz2nd f ndamentele psihofiziologice ale acestora Teorii ale achizi#iei lim*a+ l i Stadiile achizi#iei lim*a+ l i C noaterea elementelor anatomo3fiziologice ale lim*a+ l i "er*al oral4 5ns irea conceptelor de *az din perspecti"a foneticii artic latorii i ac stice. C "inte cheie& 6one corticale7 prod carea "or*irii7 percep#ia "or*irii7 laringe7 organe * cale acti"e8pasi"e7 ton ri7 zgomote7 )nl#imea s netelor7 intensitatea s netelor7 fona#ia7 artic la#ia7 "ocale7 consoane. I. 1. Elemente de psihofiziologia limbajului 1.1. Organizarea cortical a lim*a+ l i %ti(ularea cortical& i 3nre istr&rile efectuate 3n ca,ul bolnavilor de e$ile$sie au adus o contribu"ie i($ortant& la reali,area locali,&rii cerebrale a li(ba*ului. Folosindu-se aceste tehnici au fost se$arate ariile ca deservesc li(ba*ul. sen,a"iile. (otricitatea. Cercet&ri efectuate de diferi"i cercet&tori -Penfield ; 9oberts. '*e(an ; <hita=er cita"i de >ertes,. 1??@0 au de(onstrat c& 3ntr-adev&r aria lui Broca are o i($ortan"& deosebit& 3n denu(irea cuvintelor i c& li(ba*ul a$are or ani,at 3n *urul sci,urii lui %ylvius. Anre istr&rile neurolo ice din irusul te($oral su$erior arat& activarea acestei ,one )n proces l de asc ltare a material l i "er*al i mai ales )n diferen#ierea fonologic. 8iferen"ele de 3n"ele ere sau fle/ibilitatea verbal& au fost asociate cu schi(b&rile 3n $atternurile de desc&rcare neuronal& din irusul te($oral inferior i (edian. Anre istr&rile din lobul te($oral (edian au ar&tat activarea acestei ,one 3n (o(entul rece$"ion&rii anu(itor sti(uli ce denu(esc cuvinte. Aceast& re iune $are s& code,e sti(uli distinc"i 3ntr-un anu(it conte/t cu un (are rad de s$ecificitate ->ertes,. 1??@0. Antr-un studiu $e 116 $acien"i. $rivind or ani,area cortical& a li(ba*ului. ?B dintre ei au avut h&r"i cerebrale ale a(belor arii ce deservesc li(ba*ul2 frontal& i $arieto-te($oral&. 8in acetia 1CD aveau toate ariile esen"iale ale li(ba*ului 3n corte/ul $arieto-te($oral. f&r& ca vreuna din acestea s& $oat& fi identificat& 3n lobul frontal. 3n ciuda e/tinderii h&r"ii cerebrale 3n aceast& $arte An 16D din ca,uri ariile esen"iale ale li(ba*ului erau 3n lobul frontal. nici una ne$utEnd fi identificat& 3n aria $arieto-te($oral&. An ur(a studiului s-a constatat ca doar ,ona din i(ediata vecin&tate a corte/ului (otor facial con"ine arii esen"iale $entru li(ba* la o (are (a*oritate din subiec"ii studia"i -?6D0. An celelalte ,one ale corte/ului $erisilvian. inclu,End chiar i aria lui <ernic=e. Probabilitatea de a &si ,one esen"iale este (ai (ic& -(ai $u"in de :BD0 -Fa,,ani a. 1??C0. 1.! 6onele corticale implicate )n prod cerea i perceperea lim*a+ l i An (odelul tradi"ional al or ani,&rii corte/ului. cea (ai i($ortant& se$arare se face 3ntre $roducerea li(ba*ului G rela"ionat& cu lobul frontal $osterior G i $erce$erea lui G rela"ionat& cu
@

lobul te($oral $osterior. H&r"ile co nitive de(onstrea,& e/isten"a unei arii frontale $osterioare inferioare esen"ial& $entru orice out$ut verbal. '*er(an. citat de >ertes, -1??@0. sus"ine c& sti(ularea acestei ,one nu (ai indic& o aco$erire a vorbirii ci i 3($iedic& abilitatea esturilor (i(ice ale vorbirii. Au fost identificate ariile esen"iale ale prod cerii "or*irii 3n corte/ul $erisilvian i 3n $or"iuni ale irusului su$erior te($oral. Cu alte cuvinte (ecanis(ele esen"iale ale $roducerii vorbirii se &sesc 3n s$atele lobului frontal $osterior inferior i 3n corte/ul $erisilvian al e(isferei do(inante. %-a observat c& ariile corticale do(inante $erisilviene sunt esen"iale atEt 3n prod cerea "or*irii cEt i 3n percep#ia ei ->ertes,. 1??@0. Microelectro,ii i($lanta"i 3n lobul te($oral su erea,& o rela#ie comple% )ntre prod cerea "or*irii i percep#ia ei. CEteva 3nre istr&ri de(onstrea,& fa$tul c& e%ist pop la#ii ne ronale ce3i schim* acti"itatea )n acelai fel at2t )n percep#ia c2t i )n prod cerea "or*irii. Acetia se &sesc 3n irusul te($oral stEn su$erior. %e $are c& un astfel de neuron are $atternuri s$ecifice de activare ca r&s$uns la $erce$"ia unui anu(it cuvEnt i acelai $attern la $roducerea cuvEntului. 1otui (a*oritate neuronilor i($lica"i 3n $erce$"ia vorbirii altora nu sunt activi 3n ti($ul ener&rii $ro$riei vorbiri ->osslyn. 1??40. Anu(ite $o$ula"ii neuronale $ar s& aib& $atern-uri s$ecifice de activare ca r&s$uns la $erce$"ia cuvintelor s$ecifice. %e $are c& e/ist& subdivi,iuni s$eciali,ate ale (ecanis(ului neuronal al $erce$"iei vorbirii i($licEnd neuronii distribui"i 3n a(bele e(isfere. Pro,odia nu a fost siste(atic studiat&. 1otui sti(ularea corte/ului sen,orial stEn 3n ,ona fe"ei este deseori asociat& cu schi(b&ri de articula"ie astfel 3ncEt vorbirea are un accent str&in. %chi(b&ri 3n rata articula"iei sunetelor vorbirii a fost reali,at& $rin sti(ularea unor ,one din corte/ul te($oral stEn ->osslyn. 1??40. 1.$ Principalele componente implicate )n procesarea lim*a+ l i %iste(ul co nitiv este echivalentul unei (e(orii se(antice accesat& de (aterialul auditiv-vi,ual. Posner. citat de >ertes, -1??@0. su erea,& fa$tul c& procesarea formei "iz ale a c "2nt l i se realizeaz )n lo* l occipital. 9l#i cercettori s s#in fapt l c for(a vi,ual& a cuvEntului este (ai de rab& locali,at& 3n lobul te($oral stEn 3n vecin&tatea ariei lui <ernic=e. Iocali,area le/iconului out$ut-ului fonolo ic este neclar&. 1otui aria lui Broca situat& 3n trei(ea $osterioar& a irusului frontal inferior stEn $are a fi o solu"ie. >a$lan. citat de >ertes, -1??@0. sus"ine c& e%ist o corela#ie )ntre t l* rrile lim*a+ l i i loc l lezi nii + aceast& corela"ie indic& fa$tul c&. corte/ul de asocia"ie din re iunea sci,urii lui %ylvius este res$onsabil de $rocesarea li(ba*ului. Aceast& re iune include ariile @@ i @C ale lui Brod(an sau aria lui Broca i ariile @1 i @4 ale lui Brod(an sau aria lui <ernic=e. Procesarea li(ba*ului este restrEns& la aceste arii2 ?7D din $ersoanele dre$tace. Au fost reali,ate cercet&ri $e subiec"i folosindu-se J, o(otul alb i sunetele vorbirii. %u$rafa"a activat& de J, o(otul alb a fost (ult (ai (ic& 3n co($ara"ie cu cea activat& de sunetele vorbirii i era restrEns& la $artea dorsal& a irusului te($oral su$erior. Pre,entarea sunetelor vorbirii deter(in& activarea unei re iuni (ai lar i inclu,End (ai (ult ariile $osterioare i dorsale ale irusului te($oral su$erior. Activarea a$&rea si(etric 3n lobii te($orali dre$t i stEn . $entru $rocesarea cerebral& auditiv&. s$re deosebire de $rocesarea , o(otului alb. 8ei activarea 3n ti($ul vorbirii era (ai e/tins& decEt cea $rodus& de , o(ot. ariile acti"ate n difer at nci c2nd se compar c "inte c pse doc "inte ->osslyn. 1??40.
C

2. Teorii ale achiziiei limbajului Cu( se e/$lic& de,voltarea vorbirii 3n co$il&rieK #ste li(ba*ul achi,i"ionat $rin inter(ediul $roceselor 3nv&"&riiK %au or anis(ul u(an este $ro ra(at biolo ic $entru a folosi li(ba*ulK !.1 Teoriile )n"#rii ' teorie a 3nv&"&rii care $oate avea influen"e benefice asu$ra $rocesului de,volt&rii li(ba*ului la co$ilul surd 3i a$ar"ine lui %=inner citat de Mali(. -1???0. #l 3($arte conduita cerebral& 3n trei $&r"i2 nevoia de co(unicare. dorin"a de co(unicare i r&s$unsuri de ti$ ecou. )evoia de co(unicare este r&s$unsul deter(inat de declanarea unor nevoi. 8e e/e($lu sen,a"ia de sete deter(in& co$ilul s& e(it& sunete care a$ro/i(ea,& cuvEntul sete+ dac& aceast& co(unicare este re,onabil& atunci are loc 3nt&rirea $rin fa$tul c& va ob"ine a$a i va deter(ina i re$etarea sau corectarea cuvEntului de c&tre adult. 8orin"a de co(unicare este r&s$unsul la sti(ulii din (ediul 3ncon*ur&tor care stErnesc curio,itatea co$ilului. Co$ilul va s$une ceva ase(&n&tor cuvEntului $isic&. indicEnd 3n acelai ti($ ani(alul. i adultul va 3nt&ri co($orta(entul verbal. 9&s$unsurile ecou sunt situa"iile 3n care co$iii i(it& cuvintele ce e/$ri(& dorin"ele i $ri(esc $entru aceasta 3nt&riri de la cei care-i 3n ri*esc. Aceste 3nt&riri sti(ulea,& co$ilul s& foloseasc& iar&i cuvEntul. !.! (at ra interac#ionist a "or*irii ad lt l i )atura interac"ionist& a vorbirii $ersoanei ce are ri*& de co$il 3nce$e de la natere. Lorbirea se centrea,& 3n $rinci$al $e co($orta(entul i caracteristicile nou-n&scutului i $e activit&"ile s$ecifice ale $ersoanei ce are ri*& de el. 8e cele (ai (ulte ori adul"ii vorbesc ca i cu( co$iii i-ar 3n"ele e. Lorbirea lor dovedete fa$tul c& ei v&d co$iii ca $e nite $ersoane cu senti(ente. dorin"e. trebuin"e i $referin"e. Un c&scat. un ,E(bet. sau un str&nut al co$ilului deter(in& a$ari"ia unui co($orta(ent verbal din $artea adultului. Pro$o,i"iile adultului sunt de (ulte ori sub for(& de 3ntrebare la care tot ei r&s$und 3n locul co$iilor. Adul"ii $resu$un fa$tul c& 3n s$atele co($orta(entului co$ilului se afl& o inten"ie. Pe ba,a acestor $resu$use inten"ii co$ilul achi,i"ionea,& li(ba*ul. Aceast& teorie se re &sete a$licat& 3n ca,ul M9M. !.$ Teoriile ineiste Unii $siholo i i-au concentrat aten"ia nu $e i($ortan"a 3nv&"&rii li(ba*ului. ci $e i($ortan"a ,estrei biolo ice $e care co$ilul o aduce $e lu(e. Cho(s=y a de,voltat o teorie ineist& a de,volt&rii li(ba*ului care a avut un i($act (a*or 3n educa"ie i $siholo ie 3n ulti(ii trei,eci de ani. An centrul teoriei lui st& observa"ia fa$tului c& adul"ii $ot 3n"ele e i $roduce o infinitate de $ro$o,i"ii $e care nu le-au au,it niciodat& i deci nu aveau cu( s& le 3nve"e. #l ar u(entea,& c& fiin"ele u(ane au un (ecanis( nativ de enerare a li(ba*ului $e care el 3l nu(ete mecanism central de achizi#ionare a lim*a+ l i -Ian ua e AcMuisition 8evice sau IA80. An s$ri*inul teoriei sale Cho(s=y aduce date lin vistice. #l arat& c&. chiar dac& li(bile difer& 3ntre ele $rin caracteristici de su$rafa"&. $e care le nu(ete str ct r de s prafa#. au si(ilarit&"i de ba,& 3n co($o,i"ia lor. denu(ite de el str ct ra prof nd. %tructura include rela"iile ra(aticale dintre subiect i $redicat i $osibilitatea de a $une 3ntreb&ri. de a da
5

co(en,i i e/$ri(a ne a"ii. Cho(s=y sus"ine c& $ro$o,i"iile $ot avea aceeai structur& de su$rafa"& dar structuri $rofunde diferite. %tructura de su$rafa"& a $ro$o,i"iei este re$re,entat& de cuvintele ce a$ar. %tructura $rofund& se refer& la inten"ia $ro$o,i"iei. An acelai (od. dou& $ro$o,i"ii $ot avea structuri de su$rafa"& diferite. dar aceeai structur& $rofund& -%hore. 1??C0. Cho(s=y su erea,& fa$tul c& $rin inter(ediul re ulilor intuitive. $reverbale. denu(ite de el gramatic generati". indivi,ii transfor(& structura de su$rafa"& 3n structur& $rofund& i invers. Nnter$retarea unei $ro$o,i"ii -3n"elesul0 este 3n rela"ie cu $rocesul+ altfel s$us. trebuie &sit& structura de $rofun,i(e. $rodus& de co($onenta de ba,& a ra(aticii i re,ultat& 3n structura de su$rafa"& -Carvallo. 1??40. Fra(atica enerativ& face distinc"ie 3ntre o competen# i performan#. Co($eten"a este considerat& o caracteristic& abstract& a cunotin"elor des$re li(ba* ale unei $ersoane. Perfor(an"a este $rocesul ce deter(in& ce va s$une un vorbitor sau cu( va fi 3n"eleas& o $ro$o,i"ie 3ntr-un anu(it conte/t. Perfor(an"a se ba,ea,& $e co($eten"& i $e factorii e/tralin vistici. Co($eten"a i $erfor(an"a sunt co($le(entare -Carvallo. 1??40. 9e ulile ra(aticii enerative sunt biolo ic 3nti$&rite 3n func"ionarea or anis(ului u(an. Cho(s=y nu sus"ine fa$tul c& un co$il este enetic $redis$us s$re 3nv&"area unei li(bi. ci doar fa$tul c& un nou n&scut $osed& ca$acitatea de a enera re uli $roductive.

. !tadiile achiziiei limbajului Com nicarea pre"er*al. Co(unicarea non-verbal& aco$er& $erioada de la natere $En& la a$ari"ia $ri(elor cuvinte. Ia 3nce$ut $lEnsetele sunt si($le refle/e. 1re$tat se transfor(& 3n inten"ii de co(unicare -Ber er. 1?75. citat de Ie$ot-Fro(ent. 1???0. Modul 3n care adultul r&s$unde la $lEnsul i ac"iunile co$ilului este cel care le ofer& acestora un 3n"eles. Adultul le inter$retea,& i r&s$unde la nevoile co$ilului. Modul 3n care adultul r&s$unde. va influen"a co($orta(entul co$ilului. Astfel co$ilul 3nva"& c& anu(ite (esa*e $e care el le trans(ite 3nsea(n& ceva $entru adul"ii din *urul lui ->ersner. 1??50. An *urul vErstei de C s&$t&(Eni co$iii $roduc sunete atunci cEnd v&d fe"e sau aud voci. Aceast& eta$& se nu(ete En urit. co$iii re$etEnd acelai sunet vocalic. 8e ase(enea. co$iii folosesc diferite sunete $entru a indica $l&cerea. ne$l&cerea. sur$ri,a. Prod c#ii proto"ocalice. An *urul vErstei de C luni co$iii adau & consoane la vocalele anterioare. re$re,entEnd diverse co(bina"ii. FEn uritul este universal. 1o"i co$iii En uresc 3n acelai (od+ chiar i co$iii deficien#i a diti" prod c s nete ce n se diferen#iaz de cele ale copiilor a zitori -FerroO. 1??40. Ia 3nce$ut co$iii En uresc doar $entru $l&cerea fi,ic& de a $roduce (ic&ri i , o(ote cu a*utorul a$aratului fono-articulator. Pe la 7 luni ei 3nce$ s& En ureasc& ca i cu( ar conversa2 tac atunci cEnd vorbete cineva. En uresc cEnd $ersoana res$ectiv& tace i din nou stau t&cu"i cEnd adultul 3nce$e s& vorbeasc& -Ber er. 1?75. citat de Ie$ot-Fro(ent. 1???0. Rol l intona#iei )n dez"oltarea lim*ii. Chiar 3nainte de a $roduce $ri(ele cuvinte. co$iii 3nva"& intona"ia li(bii $e care o folosesc $entru a e/$ri(a $l&cerea. disconfortul. o 3ntrebare. P&rin"ii $ot deter(ina corect 3n"elesul fiec&rei intona"ii i a fiec&rui sunet $rodus de co$il. An orice stadiu al de,volt&rii li(ba*ului. co$iii 3n"ele (ai (ult decEt $ot e/$ri(a. Astfel. un co$il de 1B luni fiind 3ntrebat unde este (a(a. se va uita 3n direc"ia ei. Co$iii s$un $ri(ele cuvinte 3n *urul vErstei de un an. Acestea sunt. de obicei. denu(irile lucrurilor din a$ro$iere i care sunt i($ortante $entru ei. Adeseori aceste cuvinte nu sunt $ronun"ate corect dar au (enirea de a denu(i acelai lucru ceea ce arat& c& acelui cuvEnt i-a fost ataat un anu(it 3n"eles ->ersner. 1??50. 1ot acu( este stadiul holofra,ei cEnd un cuvEnt denu(ete un obiect sau o 3ntrea & ac"iune desf&urat& cu acel obiect. Un alt conce$t le at de acest stadiu este cel de generalizare7 care $resu$une c& acelai cuvEnt este folosit $entru a dese(na (ai (ulte lucruri care i se $ar co$ilului identice. -FerroO. 1??4. >ersner. 1??50. Stadi l de do c "inte. Pe la 17-41 luni co$iii 3nce$ s& al&ture dou& cuvinte. Aceste $ro$o,i"ii for(ate din dou& cuvinte re$re,int& 3ntr-un fel debutul ra(atical al li(ba*ului i $ot avea diferite func"ii2 afir(are. cerere. 3ntrebare. 8u$& cu( arat& Carlson -1??:0 $entru ca adultul s& 3n"elea & ce s$une co$ilul trebuie s& se foloseasc& de conte/t i de intona"ie. 1re$tat. co(unic&rile co$iilor se diferen"ia,& reflectEnd tot (ai (ult (ediul 3n care tr&iesc. Ia sfEritul $ri(ului an de via"& co(unic&rile co$iilor din "&ri diferite nu (ai sunt atEt de ase(&n&toare $entru c& $oart& caracteristicile intona"iei i con"in fone(ele caracteristice li(bii "int&.

NN. #le(ente de fonetic& articulatorie i acustic& 1! A&%2%3#" 4'25/2// Antre (arile (inuni ale acestei lu(i trebuie socotit raiul o(enesc. F&r& el toate Endurile $e care le n&scocete (intea i toate si("urile $e care le cu$rinde sufletul nostru. ar r&(Ene 3n ro$ate 3n racl& $lu(buit&. 9a"iunea o(eneasc& ar fi stear$& dac& n-ar fi nutrit& i incitat& necontenit $rintr-un schi(b de vederi. dac& o(ul n-ar cunoate decEt estul $ri(itiv al cEinelui care d& din coad& de bucurie sau (odula"ia vocii $rin care $as&rea 3i cEnt& iubirea. nu(ai facultatea de a-i e/teriori,a Endurile i $reocu$&rile $rin s nete percepti*ile 3 3n"elese i uor de re$rodus de to"i (e(brii aceleiai co(unit&"i sociale G i de a face s& r&sune 3n sufletele altora coarde care au vibrat 3n ini(ile noastre. contribuind la 3n(ul"irea cunotin"elor i la 3nnobilarea sufletelor. stErnind idei i $orniri noi i deschi,End o(ului calea fericirii $e acest $&(Ent. %cEnteia se nate $rin lovirea a(narului de cre(ene. raiul o(enesc este 3ntoc(it $entru dialo . Co(unicEnd $rin rai viu cu se(enii notri $une( 3n ac"iune un a$arat co($licat 3n care intr& ca $&r"i co($onente. deo$otriv&. creierul. urechea. ura -Pucariu. 1?@B. citat de %tan. 1??B0. A$aratul vorbirii co($us din2 bu,e. din"i. li(b&. $alat. e$i lot&. cavitate na,al&. larin e. trahee. bronhii. $l&(Eni. uvul&. diafra (& trebuie 3n"eles 3ntr-un (od a$arte. AntrucEt li(ba este un feno(en social i nu biolo ic. natura nu i-a d&ruit o(ului nici un fel de or ane ale vorbirii. 1oate or anele enu(erate au ca $ri(& 3nsuire asi urarea e/isten"ei o(ului. Utili,area acestora i la $roducerea sunetelor vorbirii s-a $rodus din necesitatea ca oa(enii s& co(unice 3ntre ei. Pentr prod cerea s netelor "or*irii s nt necesare aceleai condi#ii ca i $entru $roducerea sunetelor 3n eneral2 un i($uls+ un cor$+ oscila"ii care vor $roduce tonuri i , o(ote+ un re,onator $entru for(area ti(brului sunetului. N($ulsul necesar $entru for(area sunetelor vorbirii este curentul de aer care. venind din $l&(Eni $rin bronhii i trahee. trecEnd $rin larin e -$rin lot&0. $rin cavitatea farin al&. bucal& i na,al& este e/$ul,at 3n e/terior. Astfel. a$aratul vorbirii o(ului se asea(&n& cu un instru(ent de suflat dar (ult (ai co($le/ decEt orice instru(ent. 9parat l "or*irii poate fi )mpr#it )n trei pr#i 2 cavit&"ile sublarin ale+ larin ele+ cavit&"ile su$ralarin ale. 1. Ca"it#ile s *laringale se constituie din2 $l&(Eni+ bronhii+ trahee+ diafra (&. An aceste cavit&"i nu se $ot $roduce sunete. Muchii diafra (ei dau i($ulsul a$&sEnd $e $artea inferioar& a $l&(Enilor de unde este e/$ul,at aerul $rin trahee. $En& 3n larin e. !. :aringele este co($us din trei cartila*e2 Cartila*ul cricoid este situat la ba,a larin elui fiind le at de trahee. Cartila*ul tiroid for(ea,& o $rotuberan"& nu(it& (&rul lui Ada(. Cartila*ul aritenoid care are for(& triun hiular&. Aceste cartila*e le ate $rin (uchi for(ea,& un tub deschis 3n $artea su$erioar&. care constituie intrarea 3n larin e. Aceast& intrare este aco$erit& de epiglot Gun cartila* 3n for(& de $ar&.
?

An larin e. dis$use transversal. se afl& dou& (&nunchiuri de (uchi (obili nu(ite coarde "ocale. Acestea se afl& 3ntre cartila*ul tiroid i cel aritenoid. Antre coardele vocale se afl& o deschi,&tur& nu(it& glot. CEnd lota este deschis&. aerul $oate circula din $l&(Eni 3ns$re cavit&"ile bucal& i na,al& sau 3n sens invers s$re $l&(Eni. CEnd lota este 3nchis& nu (ai este $osibil& nici res$ira"ia. nici vorbirea. '(ul $osed& $atru coarde vocale2 dou& coarde vocale $ro$riu-,ise i dou& coarde vocale false. acestea 3($reun& cu e$i lota 3($iedic& intrarea ali(entelor 3n larin e. Coardele vocale $rin (uchii lor. au rol hot&rEtor $entru caracterul sunetului $rodus. $utEnd da coloanei de aer ce se scur e $rin tubul fonator diferite for(e. chiar 3n (o(entul cEnd acesta traversea,& larin ele. Coardele vocale sunt 3nvelite 3ntr-o (e(bran& (ucoas&. cu $ro$rietatea de a se (icora sau de a se (&ri. de a se 3ntinde sau scurta. f&cEnd ca tonul $rodus de vibra"iile lor s& fie 3nalt sau $rofund iar sunetele s& fie acute sau rave. CEnd coardele vocale sunt sub tensiune. ele sunt a$roa$e li$ite. lota este 3nchis& sau a$roa$e 3nchis& i nu $er(ite trecerea curentului de aer. astfel c& aerul e/ercit& o $resiune (are asu$ra coardelor vocale. %ub aceast& $resiune coardele se deschid brusc. 3nce$End s& vibre,e. aerul iese din lot& 3n $erioade. astfel luEnd natere "ocea. Locea $artici$& la for(area vocalelor. a sonantelor i a consoanelor sonore. Librarea coardelor vocale se trans(ite i cartila*ului tiroid fa$t care se $oate constata $rin $al$are. Ia $ronun"ia consoanelor surde nu se si(te nici un fel de vibra"ie $rin e/$lorare tactil-=ineste,ic&. 8e$&rtarea coardelor vocale i i($licit amplit dinea oscila#iilor acestora depind de tria ;for#a/ c rent l i de aer ce iese din plm2ni. Cu cEt curentul de aer este (ai $uternic cu atEt este (ai (are a($litudinea oscila"iilor coardelor vocale. iar vocea este (ai $uternic&. Frecven"a oscila"iilor coardelor vocale de$inde de lun i(ea lor2 cu cEt coardele vocale sunt (ai lun i. cu atEt sunt (ai $u"in 3ntinse i cu atEt oscila"iile sunt (ai lente. Ca ur(are vocea va fi (ai *oas&. $rofund&. rav&. Ia fe(ei coardele vocale sunt (ai scurte iar vocea (ai acut&. 3nalt&. CEnd lota este deschis& curentul de aer trece liber $rin larin e i ca ur(are nu se for(ea,& vocea. Coardele vocale sunt de$&rtate 3n ti($ul ins$ira"iei. :. Cavit&"ile su$ralarin ale s nt& ca"itatea faringal4 ca"itatea * cal4 ca"itatea nazal. Ca"itatea faringal are rol de re,onator -a($lific& sunetul0. An ca"itatea * cal se conturea,& 3n (od hot&rEtor sunetele li(bii. Cavitatea bucal& se co($une din or ane active i or ane $asive. a0 'r anele $asive2 sunt din"ii -inferiori. su$eriori0. $alatul dur -$artea anterioar& a $alatului0. alveolele. $alatul (ediu -$artea (edian& a $alatului0. b0 'r anele active2 (a/ilarul inferior. $alatul $osterior sau v&lul $alatin -$alatul (oale0. uvul& -o(uor. luet&0. li(ba. bu,ele -inferioare. su$erioare0. Ii(ba are cinci $&r"i2 a$e/ -vErful li(bii0. $artea anterioar&. $artea $osterioar&. $artea (edian&. radi/. Po,i"ia li(bii 3n cavitatea bucal& este deter(inant& $entru caracterul sunetului $rodus. Ca"itatea nazal G are rol 3n $roducerea unor sunetelor nazale& ( i n. Curentul de aer intr& 3n cavitatea na,al&. cEnd v&lul $alatin este 3n $o,i"ie coborEt&. 8ac& v&lul $alatin este ridicat. 3ntre curentul de aer intr& 3n cavitatea bucal& i $rin rostire se ob"in sunete orale. An func"ie de denu(irile anato(ice ale cavit&"ilor s-a stabilit denu(irea sunetelor $roduse 3n ,onele res$ective2 3n larin e G sunet larin al. 3n farin e G sunet farin al. v&l $alatin-velar. $alat (i*lociu G sunet (edio$alatal. $alat dur-sunet antero$alatal. alveolele G sunete alveolare.
1B

din"ii-sunete dentale. bu,e G sunete labiale. a$e/ G sunet a$ical. bu,a de *os i din"ii de sus G sunet labiodental. $artea $osterioar& a li(bii-$osterolin uale. $artea dorsal& G sunete dorsale. *! Te'2// .e6&2e 7'8%9/e Proble(a funda(ental& din fi,iolo ia fona"iei r&(Ene co($ortarea coardelor vocale 3n actul vocal sau aa-,isa vibra"ie a coardelor vocale. Cele (ai i($ortante teorii sunt2 teoria (ecanic& a fona"iei+ teoria (ioelastic&+ teoria aerodina(ic&+ teoria neurocrona/ic&+ teoria (uco-ondulatorie. 4.1. 1eoria (ecanic& %-a dovedit e/$eri(ental c& larin ele este or anul fona"iei. %-a dat denu(irea de cordes vocales acelor for(a"iuni anato(ice care se (ic& i $roduc sunetele. Ulterior s-au ob"inut sunete $e un larin e artificial. 1eoria (ecanic& a fost ad(is& $En& la sfEritul secolului al PNPGlea. 4.4. 1eoria (ioelastic& 1eoria (ioelastic& e/$lic& (ecanis(ul de vibra"ie al coardelor vocale $rintr-o ru$tur& a echilibrului stabilit 3ntre tensiunea coardelor vocale i $resiunea sub lotic&. Micarea coardei vocale 3n afar& este deter(inat& de $resiunea e/ercitat& de coloana de aer. iar revenirea este reali,at& datorit& for"elor (ioelastice. 4.:. 1eoria aerodina(ic& 9evenirea coardelor vocale 3n $o,i"ia de echilibru nu este reali,at& de for"ele (ioelastice. ci de un act de as$ira"ie consecutiv sc&derii $resiunii sub lotice du$& fiecare deschidere e/$lo,iv& a lotei. 4.@. 1eoria neurocrona/ic& )ervul recurent conduce influ/uri (otorii sincroni,ate $e frecven"e ridicate. Libra"ia coardelor vocale este coordonat& de (ecanis(e nervoase de ori ine encefalic&. Nnfluen"ea,& i factorii endocrini. 1eoria neurocrona/ic& nu $oate e/$lica toate $osibilit&"ile actului fonator. (ai ales 3n ceea ce $rivete vocea cEntat&. 4.C. 1eoria (uco-ondulatorie Libra"ia coardei vocale nu este decEt o ondula"ie a (ucoasei ce alunec& $e sub(ucoasa sa foarte la/&. %e sus"ine c& (odula"ia (ucoasei este deter(inat& de curentul de aer ins$irat sau e/$irat.

:! E"e e83e .e 7'8e3/(; %(#63/(; 9c stica studia,& sunetele sub as$ectul fi,ic al oscila"iei cEt i sub as$ectul fi,iolo ic al sen,a"iei auditive care a$are ca efect al acestei oscila"ii. 'r anul auditiv al o(ului G urechea-$erce$e sunetele cu frecven"e cu$rinse 3ntre 15-4BBBB H,. Nnfrasunetele au frecven"e sub 15 H,. iar $este 4BBBB H, ultrasunete. %unetul este re,ultatul vibra"iei unui cor$ elastic care declanea,& 3n (asa de aer (ic&ri oscilatorii i ondulatorii.
11

Ton rile sunt $roduse de oscila"ii rit(ice. 6gomotele sunt $roduse de oscila"ii haotice. 5nl#imea s netelor de$inde de frecven"a oscila"iilor. Cu cEt frecven"a este (ai (are. sunetul este (ai 3nalt sau acut. Coarda vibrea,&. se 3nde$&rtea,& i a$oi revine 3n $o,i"ia de echilibru du$& un anu(it interval de ti($. astfel se for(ea,& $erioada. ' oscila"ie co($let& este o $erioad&.

A($litudine -N0 A($litudine N 1i($

F/-#2% 1! 9e$re,entarea bidi(ensional& a tonului $ur

<rec"en#a este deter(inat& de nu(&rul de $erioade $e care le reali,ea,& 3ntr-o secund& cor$ul care vibrea,&. Frecven"a se e/$ri(& 3n 1Qsec+ 1 H, R 11Q1%. 8e e/e($lu. un sunet de 1B H,R1B1Q1s. An (u,ic& fiec&rei note (u,icale 3i cores$unde o frecven"& bine deter(inat&. Localele se $roduc 3ntre ur(&toarele frecven"e2 u 3ntre 4BB-@BB H,+ 3 3ntre 15BB-:4BB H,+ o 3ntre @BB-7BB H,+ a 3ntre 7BB-15BB H,+ e 3ntre 15BB-:4BB H,+ i 3ntre :4BB-5@BB H,. =ntensitatea -t&ria0 sunetelor de$inde de a($litudinea oscila"iilor. res$ectiv de distan"a (a/i(& 3n care a*un e coarda. fa"& de $o,i"ia de echilibru. %e (&soar& 3n decibeli -dB0. #/e($le2 fonetul frun,elor G 1BdB+ un oftat - :BdB+ , o(otul auto(obilului 3n vite,& G 11B dB+ ciocanul $neu(atic - 1CBdB+ , o(otul avionului cu reac"ie - 15BdB. <! E"e e83e .e 7'8e3/(; %23/(#"%3'2/e 8in $unct de vedere acustic i fi,iolo ic. sunetele li(bii u(ane se 3($art 3n dou& cate orii. 3n vocale i consoane. Localele sunt ton ri. sunete (u,icale cu oscila"ii $eriodice i cvasi$eriodice. Consoanele sunt , o(ote sau co(bina"ie 3ntre , o(ote i tonuri. #/ist& i o cate orie inter(ediar&2 sonante - l. (. n. r care con"in atEt , o(ote cEt i tonuri. $redo(inEnd acestea din ur(&. Consoanele surde sunt , o(ote. Consoanele sonore sunt , o(ote i tonuri. $redo(inEnd , o(otele. a0 8in $unct de vedere fi,iolo ic. vocalele au cEteva trst ri proprii co($arativ cu consoanele2 b0 Ia articularea vocalelor aerul $rovenit din $l&(Eni trece liber $rin cavitatea bucal& sau na,al&. f&r& a 3ntElni nici un obstacol. Ia articularea consoanelor curentul de aer 3ntElnete an mite o*stacole $e care trebuie s& le de$&easc&. 'bstacolele sunt re,ultatul 3nchiderii co($lete a unor or ane articulatorii sau doar a a$ro$ierii acestora. #/e($lu2 la $. b. ( G 3nchiderea este co($let&. for(ea,& o oclu,ie ur(at& de deschidere cu eli(inarea aerului $rin e/$lo,ie+ la . ,. s G or anele articulatorii se a$ro$ie. for(End o constric"ie+ la trecerea aerului se ob"ine o fric"iune.
14

c0 Ia vocale efort l e%pirator este (ai $u"in $uternic decEt la consoane. 8intre consoane efortul res$irator cel (ai $uternic se observ& la consoanele e/$lo,ive surde2 $. t. =. d0 Ia $ronun"ia vocalelor. or anele articulatorii sunt tensionate -3ncordate0 3n (od si(ultan i e al. Ia $ronun"area consoanelor. tensionarea se $roduce 3ntr-un sin ur $unct i anu(e 3n re iunea locului de articulare. e0 Pentru $ronun"ia vocalelor este necesar& prezen#a "ocii $rodus& de vibra"ia coardelor vocale. Pentru $ronun"ia consoanelor situa"iile sunt diferite. %onantele i consoanele sonore se $ronun"& cu voce. iar consoanele surde. f&r& voce. Uneori vocea este 3nlocuit& $rintr-un , o(ot s$ecific. $rodus de frecarea curentului de aer res$irator. de $ere"ii unei deschi,&turi for(ate de coardele vocale - lota0. Aceasta se 3ntE($l& la "or*irea )n oapt. @.1 Localele li(bii ro(Ene Lolu(ul i for(a cavit&"ii bucale 3n (o(entul articul&rii deter(in& deosebirea de ti(bru dintre diferitele vocale. 8eter(inant& $entru aceast& for(& i volu( este $o,i"ia li(bii 3n cavitatea bucal&. direc"ia de$las&rii li(bii i distan"a dintre li(b& i $alat.

F/-#2% *! 1riun hiul vocalic

a0 8u$& distan#a dintre lim* i palat vor fi vocale deschise -dac& distan"a este (are0+ vocale se(i-3nchise -se(i-deschise0+ vocale 3nchise. CEnd li(ba se ridic& s$re $artea central& a $alatului -(edian&0 sunt sunete centrale2 a. &. 3. b0 8u$& direc#ia de deplasare a lim*ii 3ns$re $artea anterioar&. (edian&. $osterioar&. vo( avea sunete2 anterioare. centrale. $osterioare.

F/-#2% :! Iocul de articulare a vocalelor li(bii ro(Ene

c0 8u$& grad l de rot n+ire a * zelor2 sunete nerotun*ite sau nelabiali,ate2 a. e. i. &+ sunete rotun*ite sau labiali,ate2 o. u. d/ Participarea sa neparticiparea ca"it#ii nazale.
1:

8ac& aerul intr& 3n cavitatea na,al& cEnd v&lul $alatin este coborEt se for(ea,& sunetele na,ale. 8ac& uvula este 3n $o,i"ie ridicat&. aerul intr& 3n cavitatea bucal& for(Endu-se sunete orale. An li(ba ro(En& nu e/ist& vocale na,ale. An alte li(bi e/ist&. de e/e($lu 3n li(ba france,&2 on. en. Pentru S se rotun*esc bu,ele ca $entru u i se ridic& li(ba s$re $o,i"ia lui i. T se rostete astfel2 se rotun*esc bu,ele ca $entru o -se labiali,ea,&0 i li(ba se de$lasea,& 3n $artea anterioar& 3n $o,i"ia lui e. ' (are i($ortan"& 3n $ronun"ia vocalelor o are ca(era de re,onan"& care d& ti(brul s$ecial al acestora. Cel (ai lun traiect $e care-l str&bate curentul de aer este 3ntElnit 3n $ronun"ia vocalei u. @.4. Consonantis(ul %$re deosebire de vocale care sunt doar tonuri. consoanele se 3($art 3n trei (ari cate orii2 a0 Consoane s rde -f&r& voce0 - la rostirea acestor consoane nu $artici$& vocea. con"in nu(ai , o(ote. iar tensiunea or anelor articulatorii este (ai (are decEt la rostirea altor consoane. #/e($lu2 $. t. =. s. . b0 Consoane sonore Galc&tuite din tonuri i , o(ote. $redo(inEnd 3ns& , o(otele. #/e($lu2 b. d. ,. . *. Ia rostire $artici$& i coardele vocale. Aceast& $artici$are a coardelor vocale 3n (o(entul rostirii se $oate constata fie $rin 3nre istr&ri. fie $unEnd (Ena $e e$i lot& sau $e cretetul ca$ului. unde se $ot si("i vibra"ii. Librarea coardelor vocale se $oate constata cu a$aratura2 =ineto raf. oscilo raf. sono raf ti$ s$ecto raf. c0 Sonante2 l. (. n. r. %unt alc&tuite din tonuri i , o(ote. dar $redo(in& tonurile An li(ba ro(En& e%ist fenomen l de coartic lare sa coartic la#ie. Anainte de des&vErirea rostirii unui sunet. or anele articulatorii sunt $re &tite $entru $ronun"area sunetului ce ur(ea,& a fi rostit. Pri(ul sunet influen"ea,& $e ur(&torul. (ai ales 3n ca,ul difton ilor sau trifton ilor. #/e($lu2 bar& - b se $ronun"& cu e/$lo,ie i . rabd& G e/$lo,ia lui b este trecut& $e sunetul ur(&tor. d. Criterii de clasificare a consoanelor lim*ii rom2ne& N. 8u$& loc l de artic lare sunt consoane2 bilabiale. labiodentale. dentale. alveolare. $alatale. velare. larin ale. %unetele bilabiale2 $. b. ( se articulea,& $rin ali$irea co($let& a celor dou& bu,e ur(at& de 3nde$&rtarea lor brusc& cu eli(inarea $rin e/$lo,ie a aerului. %unetele labiodentale2 f. v se rostesc $rin contactul dintre din"ii su$eriori i bu,a inferioar&. %unetele dentale se rostesc $rin contactul dintre a$e/ i din"ii su$eriori2 t. d. n sau $rin a$ro$ierea de acetia s. ,. ". %unetele alveolo$alatale sau $re$alatale2 . * se rostesc $rin a$ro$ierea li(bii de alveolele incisivilor su$eriori sau 3n $artea anterioar& a $alatului. %unetele $alatale U. V i variantele acestora se rostesc 3n ,ona (edio$alatal&. %unetele velare se rostesc 3n ,ona v&lului $alatin -3ntre uvul& i $alatul dur02 c. . %unetele larin ale2 h.

1@

NN. 8u$& mod l de artic lare sunt2 Consoane ocl si"e ;e%plozi"e/. Ia rostirea acestor sunete or anele de rostire se 3nchid co($let. se creea,& o tensiune. care obli & la deschiderea brusc& a canalului rostirii ca de e/e($lu $ronun"ia sunetelor2 WbW. W$W. WcW. W W. W"W. XdW. Consoane fricati"e la rostirea c&rora or anele de rostire nu se 3nchid co($let. ci doar se a$ro$ie 3n ustEnd traiectul uvoiului de aer. care 3n (o(entul e(iterii se freac& de $ere"ii or anelor de rostire. Aceste sunete se (ai nu(esc constricti"e. #le sunt continue. nu 3ntreru$te2 s. ,. *. . WhW. Consoane africate la rostirea c&rora. or anele rostirii sunt 3nchise. dar deschiderea lor nu este brusc&. nu este o e/$lo,ie. ci o deschidere lent&. 8e e/e($lu2 ". V. U. Africatele se for(ea,& dintr-o consoan& e/$lo,iv& i una fricativ&. deci sunt consoane cu dou& (o(ente de articulare -nu sunt consoane duble0. s$re e/e($lu W"W se for(ea,& din WtW i WcW. Ia rostirea unei consoane se distin trei (o(ente2 i($lo,ia G $re &tirea or anelor $entru rostire+ "inuta-tensiunea (a/i(& a or anelor de rostire + e/$lo,ia G eliberarea aerului. Consoane "i*rante. Ia rostirea acestor sunete vibrea,& a$e/-ul. 8e e/e($lu r. 3n li(ba ro(En& se $roduce $rin vibrarea $&r"ii a$icale a li(bii. Consoane laterale. Ia rostirea acestora $artea central& a cavit&"ii bucale este ocu$at& de li(b&. iar curentul de aer se scur e $e $&r"ile laterale2 l. Consoane orale 3 aerul iese $rin cavitatea bucal&. uvula 3nchide canalul s$re cavitatea na,al&. Consoane nazale G o $arte din curentul de aer iese $rin cavitatea na,al& i o $arte $rin cea bucal&. III! An func"ie de fenomen l de coartic lare consoanele $ot fi2 Palatali,ate2 acestea de re ul&. aflEndu-se 3naintea unor vocale anterioare -e. i0. se $alatali,ea,& $rin coarticulare. An $artea final& a rostirii. or anele a*un 3n $o,i"ia lui e i i. #/e($lu2 $ier - $Yier. (ear & - (Year &. Iabiali,ate i nelabiali,ate G se 3ntElnesc 3nainte de vocalele labiali,ate2 -o. u02 $Zoate. tZoate. )elabiali,ate sunt consoanele aflate 3n fa"a unor vocale nelabiali,ate+ e/e($lu $ar&. '.$ Ortofonia <onoartic la#ia este actul $rin care o(ul e/ecut& la co(anda siste(ului nervos central (ic&rile necesare. si(ultane. de e(itere a vocii i de atin ere sau a$ro$iere a unor su$rafe"e ale or anelor de vorbire. Fonoarticula"ia este sinoni(& cu $ronun"area. rostirea G ter(eni foarte des utili,a"i 3n lucr&rile ro(Eneti de fonetic&. <ona#ia se refer& la activitatea cor,ilor vocale. Ia fone(ele sonore. vibra"iile larin iene 3nce$ odat& cu tensiunea -nu(it& i i($lo,ie0. Ia cele se(isonore. vibra"iile cor,ilor 3nce$ odat& cu "inuta sau 3n cursul detentei -destinderii0. 3n func"ie de conte/tul sonor 3n care se afl&. Ia sonorele asur,ite -ur(ate de surde 3n $o,i"ie final&0. vibra"iile cor,ilor 3nce$ odat& cu
1C

tensiunea. dar se o$resc 3n ti($ul "inutei. 3nainte de destindere+ la surde. vibra"iile larin iene 3nce$ 3n (o(entul destinderii. 9rtic la#ia se refer& la activitatea li(bii. v&lului $alatin. uvulei. bu,elor. Pron n#area n i fonem se reali,ea,& 3n trei (o(ente $rinci$ale. nu(ite acte articulatorii. Pri(ul (o(ent. nu(it tensi ne. se caracteri,ea,& $rin $re &tirea or anelor fonoarticulatoare de a iei din re$aus i de a se $re &ti $entru e(isie. Al doilea (o(ent. #in ta. se caracteri,ea,& $rin (en"inerea or anelor sub tensiune -$oten"ial de ac"iune0. (o(ent 3n care se i $roduce e(isia G rostirea -$ronun"area sunetului0. An cadrul celui de-al treilea (o(ent. detenta7 or anele intr& din nou 3n $o,i"ia de re$aus -fi . @ 0.

"inuta

re$aus tensiunea detenta

re$aus

F/-#2% <! Mo(entele $rinci$ale ale articula"iei

Cele trei (o(ente care se distin 3n $ronun"area unui fone( i,olat nu (ai cores$und 3ntoc(ai 3n rostirea unei secven"e fonetice oarecare. An $ronun"area anu(itor fone(e or anele fonoarticulatoare nu e/ecut& toate (o(entele descrise (ai sus.

15

An li(ba*ul foneticii descri$tive. fone(ele ro(Eneti sunt identificate astfel2 % este vocal& deschis&. nelabiali,at&. central&+ ; este vocal& (edie. nelabiali,at&. central&+ 5 este consoan& oclusiv&. bilabial&. oral&. sonor&+ ( este consoan& oclusiv&. velar&. oral&. surd&+ . este consoan& oclusiv&. dental&. oral&. sonor&+ e este vocal& (edie. nelabiali,at&. anterioar&+ 7 este consoan& fricativ&. labio-dental&. oral&. surd&+ - este consoan& oclusiv&. velar&. oral&. sonor&+ = este consoan& fricativ&. velar&. oral&. surd&+ / este vocal& 3nchis&. nelabiali,at&. anterioar&+ $ este consoan& fricativ&. antero$alatal&. oral&. sonor&+ " este consoan& lichid& lateral&. dental&. oral&. sonor&. sonant&+ este consoan& oclusiv&. bilabial&. na,al&. sonor&. sonant&+ 8 este consoan& oclusiv&. dental&. na,al&. sonor&. sonant&+ ' este vocal& (edie. labiali,at& $osterioar&+ & este consoan& oclusiv&. bilabial&. oral&. surd&+ 2 este consoan& vibrant&. anterolin ual&. oral&. sonor&. sonant&+ 6 este consoan& fricativ&. dental&. oral&. surd&+ > este consoan& fricativ&. antero$alatal&. oral&. surd&+ 3 este consoan& oclusiv&. dental&. oral&. surd&+ 9 este consoan& se(ioclusiv&. dental&. oral&. surd&+ # este vocal& 3nchis&. labiali,at&. $osterioar&+ 4 este consoan& fricativ&. labio-dental&. oral&. sonor&+ ? este consoan& fricativ&. dental&. oral&. sonor&+ @ este vocal& 3nchis&. nelabiali,at&. central&. A este consoan& se(ioclusiv&. antero$alatal&. oral&. surd&+ B este consoan& se(ioclusiv& antero$alatal&. oral&. sonor&+
16

Te eC 1. =dentifica#i rol l diferitelor componente )n prod cerea lim*a+ l i. !. 9rta#i care s nt principalele arg mente i contraarg mente referitoare la o teorie a acizi#iei lim*a+ l i $. Care este mecanism l de prod cere a "ocii> '. Descrie#i rol l ca"it#ilor s pralaringale )n "or*ire. ,. Preciza#i rol l "l l i palatin )n artic la#ia fonemelor lim*ii rom2ne. -. Descrie#i mecanism l de prod cere al consoanelor ocl si"e i fricati"e. .. 9rta#i diferen#ele artic latorii dintre& p7 * i m4 o i i.

17

Cursul "-# T$%&$'('I%E )E *'+,$,-IE O*iecti"e& Realizarea nei ta%onomii7 din perspecti" logopedic7 a t l* rrilor de lim*a+4 Definirea i delimitarea formelor sigmatism l i i rotacism l i4 Prezentarea nor metode i procedee de corectare a sigmatism l i4 Prezentarea nor metode i procedee de corectare a rotacism l i C "inte cheie& T l* rare de lim*a+7 t l* rare de pron n#ie7 dislalie7 rinolalie7 dizartrie7 omisi ni7 s *stit iri7 distorsi ni7 procedee de deri"are7 e%erci#ii ortofonice. 1! C"%6/7/(%2e% "'-'&e./(; % 3#"5#2;2/"'2 .e "/ 5%$ T l* rrile de lim*a+ sunt varia"ii ad(ise 3n cadrul li(ba*ului standard. A$recierea e/isten"ei unei abateri de la li(ba*ul standardi,at se $oate face 3n func"ie de anu(ite criterii2 neconcordan"a dintre vorbirea subiectului i vErsta acestuia. caracterul sta"ionar al tulbur&rilor. susce$tibilitatea de a enera co($lica"ii neuro$sihice i necesitatea a$lic&rii unui trata(ent lo o$edic. )u(&rul i diversitatea tulbur&rilor de li(ba* a f&cut dificil& clasificarea acestora. An eneral sunt utili,ate diferite criterii2 criteriul lin vistic. criteriul etiolo ic. (orfolo ic i si($to(atolo ic. Clasificarea logopedic co(bin& $atru criterii fiind considerat& una dintre cele (ai co($le/e i co($lete2 1. Criteri l anatomo3fiziologic2 1ulbur&ri ale anali,atorului verbo(otor sau verboauditiv 1ulbur&ri centrale i $eriferice 1ulbur&ri or anice i func"ionale. 4. Criteri l str ct rii ling"istice afectate2 1ulbur&ri de voce 1ulbur&ri de rit( i fluen"& 1ulbur&ri ale structurii fonetico-fone(atice 1ulbur&ri $oli(orfe de li(ba* -le/ico- ra(atical0 1ulbur&ri ale li(ba*ului scris. :. Criteri l periodizrii2 Perioada $reverbal& care durea,& $En& la 4 ani Perioada de de,voltare a vorbirii 3ntre 4 i 5 ani Perioada verbal& $este 5 ani. @. Criteri l psihologic2 Fradul de afectare a func"iei co(unicative a li(ba*ului 8evieri de conduit& i tulbur&ri de $ersonalitate Pro nosticul tulbur&rilor de li(ba*. Categorii de tulbur.ri ale limbajului 1. 1ulbur&ri de $ronun"ie. 8intre acestea a(inti( dislalia7 rinolalia7 dizartria. 4. 1ulbur&ri de rit( i fluen"& a vorbirii :. 1ulbur&ri de voce
1?

@. 1ulbur&ri ale li(ba*ului scris C. 1ulbur&ri $oli(orfe de li(ba*. *! D/6"%"/% An cadrul acestei tulbur&ri este afectat aspect l fonetic al $ronun"iei unor consoane sau ru$e consonantice. )u este afectat& latura le/ico-se(antic&. 8islalia $oate fi2 1. 1otorie G const& 3n dificult&"i de $ronun"ie. A$are la co$iii cu dificult&"i func"ionale (otorii 3nn&scute i dobEndite. locali,ate la nivelul $eriferic al anali,atorului verbo-(otor. 1ulbur&rile de $ronun"ie de$ind de locali,area i ravitatea (alfor(a"iilor. 8e e/e($lu. $ro natis(ul deter(in& distorsiunea $ronun"iei tuturor sunetelor+ (alfor(a"iile $alatine deter(in& re,onan"& na,al& G rinofonia. An ca,ul acestei tulbur&ri (otricitatea articulatorie a sunetelor este nor(al&. cu e/ce$"ia celor afectate de (alfor(a"ii. deter(in& de ase(enea. o serie de co($lica"ii $siho$atolo ice. 1rata(entul este co($le/ i include trata(entul (edical. lo o$edic. i $siholo ic. 4. Senzorial G const& 3n dificult&"i de diferen"iere auditiv& -fone(atic&0 i dificult&"i de interiori,are+ se reflect& i 3n li(ba*ul scris. :. 1ecanic G este deter(inat& de (alfor(a"ii. @. < nc#ional G datorat& unor dificult&"i de func"ionare a or anelor $eriferice cu rol 3n articula"ia sunetelor. Aceast& for(& de dislalie a$are 3n $erioada de de,voltare a ca$acit&"ilor fone(atice -1G5 ani0. Pronun"ia dislalicului are ur(&toarele caracteristici2 distorsiuni. substituiri. o(isiuni. Cau,ele sunt tulbur&ri func"ionale -neurodina(ice0 la nivel central al anali,atorului verbo-(otor. situa"ie 3n care sunt afectate (ai ales consoanele anterolin uale. sau la nivelul anali,atorului verbo-auditiv cEnd sunt afectate (ai ales o$o,i"iile fone(atice. $rin ur(are se $oate (anifesta i 3n scris. Co($lica"iile deter(inate de dislalie se (anifest& $rin (arcarea ne ativ& a de,volt&rii li(ba*ului 3n ansa(blu i $rin enerarea unor co($lica"ii $sihice afectiv-volitive. Pro nosticul este $o,itiv. 8enu(irile tulbur&rilor dislalice $rovin din al&turarea sufi/ul is(. 3n ca,ul denatur&rii. o(iterii sau 3nlocuirii fone(ului res$ectiv. la denu(irea literelor alfabetului elen. $recu( i a $refi/ului $ara. 3n ca,ul 3nlocuirii unui anu(it fone( cu un altul. #/e($lu2 rotacis( $entru denaturarea sau o(iterea sunetului r. $ararotacis( $entru 3nlocuirea sa cu un alt sunet. de $ild& cu l. An continuare ne vo( referi la dou& tulbur&ri de $ronun"ie -3ntElnite cu o frecven"& ridicat&0 incluse 3n cate oria dislaliei2 si (atis(ul i rotacis(ul. *!1! S/- %3/6 #" >/ &%2%6/- %3/6 #" (o#i nea de sigmatism se refer& la tulbur&rile de $ronun"ie ale sunetelor2 s. ,. ". . *. U. V. (o#i nea de parasigmatism se refer& la 3nlocuirea sunetelor enu(erate (ai sus cu alte sunete2 $ronun"& Clu, 3n loc de Clu*. "er"el 3n loc de cercel. Nni"ial. sub denu(irea de si (atis( erau cu$rinse doar tulbur&rile de $ronun"ie ale sunetului s. ulterior au fost introduse i celelalte sunete -uier&toare. africate0.
4B

<ormele sigmatism l i %e distin (ai (ulte for(e 3n func"ie de2 1. Po,i"ia defectuoas& a li(bii G si (atis( oral. An aceast& cate orie sunt incluse for(ele de (ai *os2 Sigmatism l interdental. nu(it i $elticie. s este $ronun"at cu li(ba 3ntre din"i. Foarte frecvent la co$iii (ici. scade du$& creterea din"ilor. Alte cau,e sunt2 ve eta"iile adenoide. obiceiul de a res$ira cu ura deschis&. li(ba hi$oton&. Ia co$ii cu (alfor(a"ii aceast& for(& este (ai stabil&. Adesea se datorea,& $o,i"iei reite a li(bii2 sl&birea (uchilor retractori. $re$onderen"a e/tensorilor. ne$utin"a de a se l&"i $entru a reali,a contactul cu (olarii. %unt necesare e/erci"iile de (otricitate. Nnterdentalitatea scade de la @ la 5 ani. Sigmatism l addental. 9e,ult& $rin s$ri*inirea li(bii de din"i2 nu se (ai for(ea,& canalul de scur ere a aerului i acesta trece necondensat. sub for(& de evantai. $este $artea anterioar& a li(bii. Prin ur(are scade sonoritatea siflantelor. A$are i la subiec"ii cu (a/ilare nor(ale. dar (ai frecvent la cei cu $ro natis(. cu li(ba hi$ertonic& i la cei cu hi$oacu,ie. Sigmatism l lateral. Curentul de aer este de$lasat de la linia (edian& 3ns$re drea$ta. si (atis(ul lateral de/ter. s$re stEn a2 sinister. sau bilateral. Unda de aer este de$lasat& s$re canini sau $re(olari -(ai rar s$re (olari0. co(isurile bucale se retra cu atEt (ai (ult cu cEt aerul iese (ai lateral. %i (atis(ul $oate fi cau,at de $are,e unilaterale ale nervului hi$o los dar este 3ntElnit i 3n deficien"ele de au, (onoaural& cEnd laterali,area se $roduce de $artea urechii le,ate $entru a 3nt&ri sunetul. Acest en de si (atis( $oate fi total. sau $ar"ial -$entru s sau 0 sau co(binat cu si (atis( interdental sau i cu $ronun"ia altor sunete. Prin $ercu"ie 3n locul laterali,&rii se $roduce 3ntreru$erea sunetului. Sigmatism nazal An aceast& cate orie sunt incluse for(ele2 Sigmatism l nazal deter(inat de str ct ra sa f nc#ia anormal a palat l i moale7 celelalte co($onente articulatorii fiind nor(ale. An locul siflantelor re,ult& un sunet na,al care sea(&n& cu n . 8enaturarea este total cEnd tot aerul se scur e $e nas sau par#ial cEnd nu(ai o $arte ia calea na,al&. restul fiind eli(inat $e cale bucal&. 8ac& se astu$& nasul. $ersoanele cu si (atis( na,al total nu $ot $roduce siflantele. 4. Alte for(e de si (atis( na,al sunt cele la care constric"ia canalului de scur ere a aerului se reali,ea,&2 3ntre r&d&cina li(bii i $eretele farin al $osterior. situa"ie 3n care re,ult& un h $rofund+ 3ntre v&lul $alatin $rins 3ntre r&d&cina li(bii i $eretele farin ian. cEnd sunetul care re,ult& sea(&n& cu un sfor&it. %i (atis(ul na,al total este dat de des$ic&turi $alatine. $alat (oale scurt sau cu (obilitate redus& $ost-o$eratorie. %i (atis(ul na,al 3ntre"ine $rocesele infla(atorii ale (ucoasei na,ale datorit& frec&rii aerului de $ere"ii cavit&"ii na,ale ceea ce duce la hi$ertrofii ale (ucoaselor i cornetelor na,ale. $utEnd $rovoca i infla(a"ii ale urechii (edii. Sigmatism l laringal. cEnd se ob"ine un sunet utural 3n locul siflantelor. Ia cei cu des$ic&turi $alatine constric"ia este locali,at& 3ntre coardele vocale. Corectarea si (atis(ului a/ =ndica#ii generale& 1. %unetul defectuos nu se corectea,&2 se elaborea,& un sunet nou $rin e/erci"ii de fluierat. uierat. ono(ato$ee i $rin diferen"ierea lor auditiv&.
41

4. #/erci"iile $re &titoare $entru (ic&rile articulatorii se fac cEnd sunetul nu se $oate ob"ine $rin derivare+ recur erea la utili,area (i*loacelor (ecanice -sond&0 se face nu(ai 3n ca,urile 3n care alte $rocedee nu dau re,ultate. :. #/erci"ii de consolidare i auto(ati,are. Foarte i($ortante sunt e/erci"iile de diferen"iere a sunetului nou. corect articulat de celelalte sunete din ru$a africatelor i siflantelor. @. Unde este necesar -ano(alii (a/ilo-faciale. ve eta"ii adenoide0 se a$lic& trata(ent (edical. C. LErsta cea (ai indicat& $entru 3nce$erea e/erci"iilor este de @-C ani. e/erci"iile trebuie evitate 3n $erioada schi(b&rii din"ilor de la$te. 5. 1rebuie redus& influen"a $ersoanelor cu $ronun"ie defectuoas& din antura*. */ E%erci#ii de emitere i de pron n#ie a no l i s net& 1etoda deri"rii din sunete a$ro$iate ca structur& acustico-articulatorie2 1etoda clasic G 3n care celelalte sunete siflante i africate sunt derivate din s. 8& re,ultate bune dar nu este o (etod& natural&. s a$are (ai tEr,iu decEt " $entru c& necesit& (ecanis(e articulatoriii (ai fine. 1recerea se face de la sunete e/$lo,ive s$re cele fricative cu inter(ediare care sunt co(bina"ii 3ntre acestea -t 3n loc de " sau " 3n loc de s0. %unetele e/$lo,ive a$ar $rintre $ri(ele 3n onto ene,&. #le sunt (ai uor de intuit. se ba,ea,& $e sen,a"ii tactil-=ineste,ice dintre vErful li(bii i din"i -t. d0. Ia siflante nu este un contact -oclu,ie0 ci doar a$ro$iere -constric"iune0. Po,i"ia li(bii se $erce$e doar =ineste,ic. ceea ce e/$lic& dificultatea (ai (are de $ronun"ie i a$ari"ia onto enetic& ulterioar&. 1etoda *azat pe dez"oltarea ontogenetic -t G " - s0. Ia " $ronun"ia este a$ro$iat& de t -con"ine ele(entul e/$lo,iv. vErful li(bii for(ea,& un obstacol 3n calea aerului. este 3nde$&rtat de din"i de curentul de aer. a$oi revine0. Pentru reali,area discri(in&rii acustice. diferen"a dintre " i t este de o octav& ceea ce $er(ite $erce$tibilitate o$ti(&. s este a$ro$iat de " care con"ine un ele(ent constrictiv. diferen"a dintre s i " este tot de o octav&. Pentru 3nsuirea lui U calea este2 t G " - U. Metoda ba,at& $e for(area sunetelor din sunete co($onente. nu "ine sea(a de $articularit&"ile $siholo ice. (otrico-=ineste,ice i auditive G onto enetice. V trece $rin for(a d,2 d,a( 3n loc de ea(. Procedee de deri"are a s netelor din seria ?s@. T-! %e rostete t ra$id. 3n succesiune -ttt0. 9ostind 3n continuare. se 3($in e $artea anterioar& a li(bii 3nainte i 3n *os ca i cu( s-ar 3nde$&rta de $e ea un cor$ str&in. Aceeai (icare se face cu retra erea bu,elor i a$ro$ierea din"ilor re,ultEnd ". 8in $ronun"ia $relun it&. 3n oa$t& a lui " G se des$rinde s+ dac& este nevoie se 3($in e uor vErful li(bii. s se $oate deriva din t dorsal2 $o,i"ia li(bii este cu vErful 3ndoit la incisivii inferiori. a$oi $rin 3nchiderea urii. $rin $ronun"ia re$etat& -ttt0 se ob"ine ". a$oi $rin $relun ire s. Metoda este indicat& $entru subiec"ii cu $ro natis( accentuat. /-! Articularea sunetului f. Bu,ele se retra s$re co(isuri i se sufl& aerul. Lariante2 suflare cu asocierea lui t fluierat+ suflare cu asocierea lui ta. te. a+ suflare asociat& cu ta. e+ suflare. te. s se introduce 3n cuvinte care-i avanta*ea,& $ronun"ia2 asta. este i se des$rinde tre$tat. ur(End rostirea lui s i,olat. A$oi se $ronun"& s-a. s-e. CEnd s nu este e(is corect. se introduce h atenuat i se $ronun"& sha. she 3n (od ra$id. Ur(ea,&
44

articularea lui s 3n cuvinte. Metoda este a$licabil& 3n toate ti$urile se si (atis(. Ia fel se ob"ine , din v. Procedee de deri"are a s netelor din seria ?@. T-0 Ii(ba la un t a$ical. se afl& 3n $o,i"ia a$ro$iat& de cea $entru . %e rostete un ir de -ttt0. se rotun*esc bu,ele i re,ult& U -t0. $rin $relun ire se se$ar& ele(entul siflant de cel e/$lo,iv. %e $oate $ronun"a -$entru rotun*ire02 ut G uU G uU. --1 %e $ronun"& ". se 3($in e vErful li(bii 3na$oi i 3n sus. c/ Emiterea s netelor prin e%erci#ii ortofonice #/erci"iile $re &titoare i de articula"ie se utili,ea,& dac& (etoda deriv&rii nu d& re,ultatele scontate. Sigmatism l interdental2 se $ronun"& seria s cu din"ii strEni. a$oi se consolidea,& sunetul. Ia 3nce$ut toate e/erci"iile se fac cu ura 3nchis&. a$oi 3n fa"a o lin,ii cu 3ntredeschiderea uoar& a urii. Sigmatism l mecanic& (ai 3ntEi se face trata(entul ortodontic. %e reco(and& $roducerea sunetelor s. ,. " cu vErful li(bii coborEt la in ia inferioar&. Sigmatism l addental& se reco(and& l&sarea brusc& a ca$ului $e s$ate la $ronun"ia $relun it& a lui s i e/erci"ii 3n fa"a o lin,ii. %-a dovedit util& recur erea la desene sche(atice. (ic&ri su estive cu (Ena.

*!*! R'3%(/6 #" 9otacis(ul re$re,int& o $ronun"ie denaturat& a sonantei r. Aceast& tulburare a$ar"ine dislaliei. Simptomele caracteristice acestei tulbur&ri sunt2 distorsiuni. o(isiuni. 3nlocuiri.
4:

<ormele rotacism l i& #/ist& 47 de for(e ale rotacis(ului i $este CB de (etode de corectare. din care unele au doar valoare istoric&. 8intre for(ele rotacis(ului a(inti(2 1. 9otacis(ul interdental G vErful li(bii strecurat $rintre din"i vibrea,& 3n contact cu incisivii sau bu,a. 4. 9otacis(ul velar G intr& 3n vibra"ie diferite $&r"i ale v&lului $alatin. Cu cEt $&r"ile antrenate sunt (ai (ari. cu atEt vibra"iile sunt (ai 3ncetinite. %e $oate ob"ine un sunet scurt sau unul na,al. :. 9otacis(ul uvular G este o for(& frecvent& de rotacis(. se ob"ine r raseiat -france,0. Ia co$iii (ici a$are o (anifestare $asa er&. ' rErEial& se ob"ine $rin vibra"iile 3ncetinite ale uvulei. r velar i uvular duc la fonastenie -sl&birea vocii0. Ancordarea (are a uvulei duce la hi$ere(ia (ucoasei bucofarin iene. @. Pararotacis(ul const& 3n 3nlocuirea lui r cu un alt sunet corect articulat -cel (ai adesea cu l G sunetul cel (ai a$ro$iat ca i($resie acustic& i loc de articulare dar i cu d. v. i. u. &. E. N. Sta*ilirea diagnostic l i diferen#ial al rotacism l i& %e folosete s$atula $entru a vedea $o,i"ia li(bii. o linda larin osco$ic&. stetosco$ul $entru a locali,a vibra"iile -i $rin $al$are0. #ste necesar& o e/a(inare co($le/&. %tabilirea dia nosticului diferen"ial $resu$une $arcur erea (ai (ultor fa,e2 N Anali,a defectului de articula"ie $er(ite a$licarea unor (etode de corectare cores$un,&toare fiec&rui ti$ de rotacis(2 1. 9otacis(ul na,al G se fac e/erci"ii de ridicare a v&lului $alatin+ 4. 9otacis(ul velar. bilabial. lateral2 - e/ist& vibra"ia. dar reit locali,at&. ea trebuie de$lasat& s$re vErful li(bii+ :. 9otacis(ul a$ical (onovibrant2 - trebuie de,voltat& (otricitatea vErfului li(bii+ @. 9otacis(ul uvular G se fac e/erci"ii de $ronun"are sacadat&. 3n oa$t&. la incisivii su$eriori -vocea duce la recidiviv&0+ C. Pararotacis( G l (ar inile laterale trebuie s& bloche,e scur erea aerului+ se reco(and& e/a(inarea au,ului fone(atic i antrenarea acestuia. NN #/erci"ii $entru de,voltarea au,ului fone(atic2 %itua"ia 3n care subiectul sesi,ea,& $ronun"ia reit& la al"ii. nu la sine+ corectarea se face $rin )nregistrarea $ro$riei vorbiri. 1rebuie intuit& $ronun"ia corect& $rin e"ocri onomatopeice2 , o(otul avionului. (otorului. roata (orii. soneria. 1rebuie e/ersate paronimele2 car G rac+ lac G rac+ la(& G ra(&+ val - var. #/erci"ii de anali,& i sinte,& sonor& cu a*utor i(a istic2 ce $o,i"ie ocu$& r 3n silabe. cuvinte. $ro$o,i"ii. NNN #/erci"ii de i(nastic& articulatorie2 Mic&rile articulatorii ale lui r se e/ersea,& i,olat. a$oi se face sinte,a lor. %unt de $referat e/erci"ii lobale2 vibra"ia 3ntre ului cor$ se trans(ite vErfului li(bii. #/e($lu2 - t&ietorul de le(ne+ tre(uratul de fri . %unt necesare e/erci"ii s$ecifice la subiec"ii cu li(ba hi$ertonic& sau hi$otonic&.
4@

%e fac e/erci"ii $entru2 - vErful li(bii2 l&"irea. ascu"irea. retrac"ia. 3ndoirea. vibrarea+ - coborErea $&r"ii dorsale. %e $al$ea,& $ronun"ia2 $e larin e. la col"urile bu,elor. $e $al(&. Etapele corectrii rotacism l i7 la fel ca i a altor t l* rri dislalice s nt& emiterea7 consolidarea7 diferen#ierea i a tomatizarea. Este e%trem de important realizarea a tocontrol l i. Emiterea i pron n#ia se fac d p reg li ortofonice i de deri"are. <i%area i a tomatizarea l i ?r@ )n "or*irea c rsi". 1rebuie stabilite le &turi 3ntre e/cita"iile auditive. vi,uale. =ineste,ice. care condi"ionea,& $rocesele de $erce$ere auditiv&. citire. scriere i $ronun"are. Ale erea (aterialului verbal trebuie s& res$ecte ur(&toarele criterii2 1. Afinitatea articul&rii cu alte sunete. Nnfluen"a sunetelor vecine i a $o,i"iei sale 3n cuvEnt asu$ra articul&ri. r are (are afinitate cu sunetele e/$lo,ive2 $. b. t. d. c. . 4. Uurin"a cu care se $oate $erce$e vi,ual sunetul 3n silabe i cuvinte re$re,int& o (odalitate de asi urare a controlului vi,ual 3n o linda lo o$edic&. :. 8ificult&"i de coarticulare 3n func"ie de for(a de rotacis(2 transfor(area lui r velar 3n a$ical $rin e/ersarea2 trrr i drrr cu li(ba $lasat& 3n $o,i"ia $entru r labial. @. Po,i"ii fonolo ice 3n care a$are r. E%erci#ii& 1. 5n c "inte sila*ice2 r se co(bin& cu a(a vocalic&. a. %ilabe directe cu $onun"ia $relun it& a lui r2 rra. rre. rr&. rro. rru. rri. rr34 b. silabe directe2 ra. re. r3. ro. ru. ri. r3+ c. silabe directe re$etate2 rarara. rerere+ d. silabe indirecte cu $ronun"ie $relun it&2 arr. err. [+ e. silabe indirecte2 ar. er. &r+ f. silabe 3nchise2 rar. rer. r&r+ . silabe cu r 3n $o,i"ie intervocalic&2 ara. ere. &r&+ h. sonanta r 3n ru$&ri consonantice2 ru$&ri consonantice i,olate2 $r. br. dr. hr. ru$&ri consonantice 3n silabe2 $ra. $re. $r&+ bra. bre. [+ tra. tre. [+ dra. dre [ #/$lo,ivele b i i fricativa h $ot s& enere,e dificult&"i de $ronun"ie $rin co(binarea lor cu r i s& deter(ine rea$ari"ia sau a$ari"ia lui r velar sau uvular. CEnd se asocia,& cu c i b se face o $au,&2 c - ra. - ra. Pot a$&rea dificult&"i de $ronun"ie i la co(binarea cu s i ,. %e reco(and& o $ronun"ie $uternic& $entru a re,olva hiatul care a$are. 4. #/erci"ii 3n cuvinte2 monosila*ice; rac. ro . ros+ car. (&r $or0+ *isila*ice -ra(&. rat&. rar&0+ pl risila*ice+ e/erci"ii de anali,& fonetic&. $aroni(e. sortare de i(a ini a cuvintelor care con"in r.
4C

:. Nntroducerea 3n $ro$o,i"ii. %e fac e/erci"ii rit(ate2 9a. ra. ra. nu fu(a\. 9. r. r. nu $Er3\. 1rebuie evitat& inter$unerea de sunete $ara,ite -i. 30 ca de e/e($lu rioat&. $ErE. . Au fost de,voltate i alte (etode $entru corectarea tulbur&rilor de $ronun"ie -fonetice0. 8intre acestea Hebert -1??B0 (en"ionea,&2 (etoda sen,orio-(otric& -Mc 8onald 1?5@0+ (etoda care utili,ea,& sti(uli $ereche a lui <eston i NrOin -1?610. $ro ra(ul de articulare Monterey. Ba=er i 9yan -1?610. (etoda care utili,ea,& (ateriale f&r& se(nifica"ie de,voltat& de Ferber -1?6:0. (etoda conce$tuali,&rii auditive a lui <init, -1?6C0. (etoda fonetic& (ulti$l& a lui Mc Cabe i Bradley -1?6C0 i $ro ra(ul ba,at $e de$lasarea sti(ulului. a lui Mc Ieon -1?6B0. 1otui. (area (a*oritate a acestor (etode $ar s& se re,u(e 3ntr-o (are (&sur&. la o varia"ie. o (odificare sau elaborare a tera$iei lui Lan 9i$er. sau ele acord& o $ondere $articular&. la i($ortan"a unor fa,e din $rocesul tera$eutic. sau de$inde de alte fa,e. Teme2 1. St dia#i capitolele care trateaz rinolalia ;A # 1atei7 1B.07 :ogopedie7 U.C.C7 Cl + (apoca/. !. Caracteriza#i t l* rri de pron n#ie din sfera dislaliei ;altele dec2t sigmatism l i rotacism l/ i ela*ora#i proiecte de inter"en#ie logopedic specifice fiecrei t l* rri. $. care s nt etapele corectrii logopedice i care s nt metodele i procedeele tilizate )n cadr l acestora. '. 9rta#i )n ce consta acti"it#ile de depistare i e%aminare logopedic.

45

Cursul 3-4 T#"5#2;2/ 7'8e3/(e 4e26#6 3#"5#2;2/ 7'8'"'-/(e O*iecti"e& 5ns irea nor repere concept ale pri"ind t l* rrile fonetice i fonologice4 Prezentarea nor proced ri de analiz a t l* rrilor fonologice )n scop l diagnosticrii i conceperii plan l i de inter"en#ie4 C noaterea principalelor modalit#i de inter"en#ie rec peratorie )n t l* rrile fonologice. C "inte cheie& t l* rare fonetic7 t l* rare fonologic7 trst ri distincti"e7 spectrograme7 analiz generati"7 repertori fonetic7 eantion de lim*a+7 pattern "er*al 1. C"%6/( >/ '.e28 @8 %5'2.%2e% 3#"5#2;2/"'2 .e &2'8#89/e

%e distin (ai (ulte ti$uri de tulbur&ri de $ronun"ie. ' distinc"ie clasic& la care au aderat clinicienii (ult ti($ i care se ba,ea,& $e etiolo ie este cea dintre o tulburare or anic& i una func"ional&. An tulburarea or anic& de $ronun"ie. se distin e o cau,& fi,ic&. care $er(ite identificarea $roble(ei. 8ac& aceast& cau,& este la nivelul or anelor $eriferice ale vorbirii. $roble(a se nu(ete disglosie -du$& Lan Borsel. 1???0. 8ac& tulburarea a$are 3n ur(a unei le,iuni sau a unei disfunc"ii a siste(ului nervos central. vorbi( de di,artrie -3ncadrare 3ntElnit& la Fu"u. Lan Borsel. Hebert0. CEnd tulbur&rile de $ronun"ie au cau,e func"ionale. 3n aceast& situa"ie se vorbete de dislalie. )u este 3ntotdeauna uor de f&cut distinc"ia dintre o tulburare de articula"ie func"ional& i una or anic&. ' distinc"ie (ai recent&. care nu se (ai ba,ea,& $e etiolo ie ci $e lin vistic&. este distinc"ia dintre o t l* rare fonetic i na fonologic. Aceast& distinc"ie concord& cu observa"ia c& 3n achi,i"ia fone(elor co$iii trebuie s& st&$Eneasc& si(ultan fonetica i fonolo ia. 3nainte de a $roduce sunetele -fone(ele0 li(bii (aterne i 3nainte s& utili,e,e diferitele fone(e $entru a $roduce cuvintele adulte. ' t l* rare fonetic survine cEnd un co$il este inca$abil s& $roduc& corect. din $unct de vedere (otor. unul sau (ai (ulte fone(e din li(ba sa. la o vErst& la care 3n (od nor(al ar trebui ca $ronun"ia s& fie corect&. Un co$il $re,int& o tulburare fonetic& atunci cEnd de e/e($lu la vErsta de 5 ani . 3i $roiectea,& li(ba 3ntre din"i $entru a $roduce fone(ul WsW-$ronun"& s interdentalic0. Aceast& (anifestare $oate fi acce$tat& la un co$il cu o vErst& (ai (ic&. 5n t l* rrile fonologice pro*lema n este legat de prod cerea )n sine a s netelor ci de tilizarea ling"istic a fonemelor pentr a forma c "inte c diferite semnifica#ii . Co$iii care $re,int& o tulburare fonolo ic& si($lific& cuvintele $rin $rocese fonolo ice 3n func"ie de vErsta $e care o au. utili,End $attern-uri de si($lificare neobinuite i ati$ice. Fiecare dintre aceste dou& ti$uri de tulbur&ri. fonetice i fonolo ice. $oate surveni una 3n absen"a celeilalte. dar $ot s& se (anifeste i 3($reun&.

46

*! P2'(e.#2/ .e %8%"/?; % 3#"5#2;2/"'2 7'8'"'-/(e An ca,ul unei tulbur&ri de $ronun"ie severe. (etoda tradi"ional& de e/a(inare este insuficient& fiind nevoie de $roceduri de anali,& (ult (ai detaliate. !.1. 9naliza trst rilor distincti"e Antr-o astfel de anali,& fone(ele sunt considerate ca un ansa(blu de tr&s&turi distincte i $ronun"ia co$ilului este co($arat& cu $ronun"ia adul"ilor. folosind ca ter(eni de co($ara"ie nu nu(ai fone(ele ci i anu(ite tr&s&turi care distin fone(ele 3ntre ele. Printr-o astfel de anali,& sunt identificate fone(ele $ronun"ate eronat. i,olEndu-se acele tr&s&turi care deter(in& diferite $roble(e. ' 3nlocuire a lui d cu t 3n $roducerea cuvEntului dula$. 3nlocuit cu tula$. nu este considerat& o substitu"ie a lui d cu t. ci ca o eroare care afectea,& tr&s&turile distinctive ale fone(elor -utili,End siste(ul tr&s&turilor distincte a lui Cho(s=y. 1??50. Antr-o anali,& a$rofundat& a tr&s&turilor a unui anu(e eantion al li(ba*ului oral. tr&s&turile fiec&rui fone( sunt co($arate cu tr&s&turile fone(elor $ronun"ate i se calculea,& $entru fiecare fone( 3n $arte de cEte ori a fost reali,at $otrivit cu 3ntre eantionul -1estul fonetic descris de Iafon. 1?7C0. Anali,a tr&s&turilor distinctive $osed& anu(ite avanta*e fa"& de anali,a tradi"ional& a erorilor articula"iei. Acest ti$ de anali,& $oate s& constituie o (ai bun& (etod& $entru a identifica i descrie $attern-urile eronate din li(ba*ul unui subiect. 8e e/e($lu. se $oate ar&ta c& e/ist& o le &tur& 3ntre erorile din $ronun"ia unui co$il care substituie fone(ul t cu =. d cu . ele fiind re,ultatul 3nc&lc&rii unei tr&s&turi WalveolareW. Aceast& anali,& $er(ite un nu(&r (ai (are de enerali,&ri i este (ai adecvat& $entru (&surarea severit&"ii tulbur&rilor de $ronun"ie. 1eoria lin vistic& care st& la ba,a (etodei de anali,& a tr&s&turilor distinctive a tulbur&rilor de articula"ie este cea elaborat& 3n 1?@1 de 9o(an ]a=obson. Pe ba,a studiilor s$ectro rafice a fone(elor din diferite li(bi ]a=obson i colaboratorii s&i au $us la $unct un siste( de care con"ine 14 tr&s&turi. des$re care autorul (en"ionat s$une c& sunt universale i datorit& c&rora fone(ele din toate li(bile u(ane ar $utea fi clasificate i distinse unele de celelalte. Aceste tr&s&turi au un caracter binar -altfel s$us ele nu au decEt dou& s$ecific&ri2 una $o,itiv&. 3n ca,ul $re,en"ei unei tr&s&turi 3ntr-un fone(. i una ne ativ& 3n ca,ul absen"ei acesteia dintr-un fone(0 i datorit& fa$tului c& au fost identificate $rin anali,a s$ectro rafic&. sunt de natur& acustic&. 1otui din cau,a anu(itor i($erfec"iuni 3n siste(ul lui ]a=obson. al"i lin viti au $ro$us unele siste(e de tr&s&turi. adesea foarte diferite de cele lui ]a=obson. Printre diferen"e (en"ion&( nu(&rul tr&s&turilor. natura tr&s&turilor -acustic&. $erce$tiv&. articulatorie0 i ti$ul de s$ecificare a tr&s&turilor -binar& sau cu valori (ulti$le0. %e consider& c& anali,a tr&s&turilor distinctive nu este $otrivit& $entru evaluarea $ronun"iei co$iilor care co(it o(isiuni sau distorsiuni. Calculul erorilor de $ronun"ie 3n func"ie de tr&s&turile alterate este o $rocedur& laborioas&. 3n $lus aceste tr&s&turi distinctive. )u e/ist& o rela"ie direct& 3ntre tr&s&turile distinctive ale unui fone( i (ic&rile reale i($licate 3n $roduc"ia fi,ic& a acestuia ceea ce 3nsea(n& c& teoria tr&s&turilor distinctive nu se a$lic& 3n studiul
47

tulbur&rilor de vorbire cu cau,e or anice ci doar 3n ca,ul tulbur&rilor de $ronun"ie de natur& func"ional& -tulbur&ri fonolo ice0. !.!. 9naliza Dloc3"oce3modD ' astfel de anali,& este si(ilar& cu cea a tr&s&turilor distinctive. cu e/ce$"ia ti$ului de tr&s&turi care este utili,at 3n anali,&. An anali,a Wloc-voce-(odW. tr&s&turile sunt cele utili,ate 3n (od tradi"ional 3n fonetic& $entru a descrie locul articula"iei. caracteristicile vocii i (odul 3n care este articulat fone(ul. Acestea sunt nu(ite uneori tr&s&turi fonetice $entru a le diferen"ia de tr&s&turile distinctive. nu(ite tr&s&turi fonolo ice. Procedura utili,at& 3n anali,a Wloc-voce-(odW. sea(&n& cu anali,a tr&s&turilor distincte. Aceast& (etod& nu este $otrivit& $entru a anali,a distorsiunile i o(isiunile. dar se $oate dovedi e/tre( de util& 3n anali,a acustic& a ele(entelor se (entale i su$rase (entale ale vorbirii -(odalitate a$rofundat& de evaluare co($le(entar& audio(etriei vocale0 3n sco$ul creterii nivelului de inteli ibilitate al vorbirii la $ersoanele cu deficien"& de au, -Anca. 4BB10. !.$. 9naliza generati" An anii ^5B. ^6B 3ntrea a Endire lin vistic& a fost $rofund influen"at& de teoria lui Cho(s=y des$re li(ba*. cunoscut& sub nu(ele de ra(atic& enerativ&. transfor(a"ional&. 9e ulile enerative descriu rela"ia care e/ist& 3ntre re$re,ent&rile fone(ice abstracte subiacente i cuvintele i re$re,ent&rile fonetice care sunt (ai su$erficiale. Aceste re uli $reiau for(a ur(&toare2 A_BQP-`. Astfel re ula $re,entat& (ai sus $oate fi citit& astfel2 WA devine B cEnd este $recedat de P i ur(at de `W. Aceste re uli au fost utili,ate $entru a descrie diferen"ele e/istente 3ntre $ronun"ia unui co$il i $ronun"ia corect& a adul"ilor. CEnd un co$il o(ite siste(atic consoana r. indiferent de conte/tul fonetic 3n care se afl& aceast& consoana. aceasta $oate fi e/$ri(at& $rin re ula -r0 _ B. Cadrul teoretic al fonolo iei enerative $re,int& nu(eroase avanta*e 3n co($ara"ie cu anali,a tradi"ional& i anali,a tr&s&turilor distinctive 3n de(ersul descrierii erorilor de $ronun"ie la co$ii. 8in (o(ent ce notarea tr&s&turilor este utili,at& $entru a s$ecifica sunetele 3n re ulile de rescriere enerativ&. este $osibil. s& fie sur$rinse enerali,&rile erorilor co(ise de co$ii 3n $roducerea fone(elor. An $lus. $ot fi descrise o(isiunile i chiar distorsiunile i f&cute $reci,&ri des$re conte/tele 3n care s-au $rodus schi(b&rile -Hebert. 1??B0. An ciuda acestor avanta*e fonolo ia enerativ& nu a fost bine acce$tat& 3n tera$ia li(ba*ului. !.'. 9naliza repertoriilor fonetice i analiza proceselor fonologice Pri(a (etod& este destinat& evalu&rii abilit&"ilor fonetice ale unui co$il iar a doua are ca sco$ evaluarea $roble(elor fonolo ice. Anali,a re$ertoriilor fonetice este 3nainte de toate o anali,& inde$endent&. 8escrie abilit&"ile fonetice ale unui co$il f&r& s& fac& referin"& la $ronun"iile corecte ale adul"ilor. %e cule e un eantion de li(ba*. este transcris fonetic i a$oi este anali,at. 8ac& 3ntr-un eantion de li(ba* se re(arc& $ronun"ia cuvEntului W iraf&W $rin Wraf&W. conclu,ia unei anali,e a re$ertoriilor fonetice ar fi c& acel co$il este ca$abil s& $ronun"e consoanele r. f i vocalele a i &.
4?

' astfel de anali,& va e/$ri(a re istrul fonetic al consoanelor i al vocalelor utili,ate de un co$il. ' anali,& (ai a$rofundat& $oate s& includ& i o descriere a tr&s&turilor. for(elor silabice. secven"elor de silabe i $atternurilor de accentuare $re,ente 3n vorbirea co$ilului. Bleile -1?71. citat de Hebert. 1??B0 su erea,& c& as$ectele fonetice ar trebui s& fie observate 3n (ai $u"in de dou& cuvinte diferite $entru a le $utea considera ca achi,i"ii. Un avanta* al anali,ei re$ertoriilor fonetice este c& $er(ite efectuarea acestor evalu&ri chiar i 3n ca,urile 3n care vorbirea unui co$il este neinteli ibil&. 9naliza proces l i fonologic este o anali,& relativ&. #a descrie $attern-urile erorilor care devin evidente cEnd se co($ar& $roduc"iile unui co$il cu o nor(& la adult. Nndiferent de $rocedura. 3n ansa(blu. eta$ele necesare unei anali,e a $roceselor fonolo ice sunt 3n nu(&r de $atru i vor fi descrise 3n continuare. 1. Pri(a eta$& const& 3n sta*ilirea n i eantion de lim*a+. %e $oate 3nre istra un eantion $e ba,a vorbirii s$ontane. $e ba,a $rocedurilor i(itative sau $e ba,a unor sarcini de denu(ire a i(a inilor sau a obiectelor. Pentru co$iii care $re,int& un li(ba* neinteli ibil. cea (ai $otrivit& sarcin& este cea de denu(ire a i(a inilor. %e consider& necesar un eantion de CC-1BB cuvinte diferite care s& $er(it& sur$rinderea tuturor variabilelor de utili,are a $roceselor fonolo ice. 4. A doua eta$& este transcrierea eantion l i )nregistrat eventual $rin transcriere fonetic&. Procedura a fost descris& de Iafon -1?7C0 3n $re,entarea 1estului fonetic i de Anca -4BBB0 3n descrierea $robelor de li(ba* incluse 3ntr-un $ro ra( de de$istare $recoce a tulbur&rilor de au, i li(ba*. :. A treia eta$& este compararea sistematic a prod c#iilor "er*ale ale n i copil c prod c#ii "er*ale #int pentr a se identifica fiecare eroare i de3a o plasa )ntr3o categorie proprie proceselor fonologice. Antr-o for(& cu( ar fi >a $entru >lara. sunt identificate $rocesele2 reducerea ru$ului consonantic ->l a fost 3nlocuit cu >0 la fel i su$ri(area silabei finale -r a fost o(is dar i vocala cu care era le at 3n silab&0. @. Antr-o ulti(& eta$&. $ute( calcula frecven"a (anifest&rii fiec&rui $roces fonolo ic care a fost recunoscut. 8e e/e($lu. proces l de red c#ie a n i gr p consonantic $oate fi a$licat fiec&rui cuvEnt ce con"ine un ru$ consonantic. su$ri(area silabei $ronun"at& defectuos $oate fi observat& 3n fiecare cuvEnt care con"ine cel $u"in dou& silabe. 1otui 3n ca,ul co$iilor cu tulbur&ri severe de $ronun"ie aceast& (etod& $oate fi util& $entru $ro ra(area unei interven"ii. %-au for(ulat o$inii $rivind utilitatea acestei (etode i $entru anali,a tulbur&rilor de $ronun"ie ale vocalelor. Dez"oltri recente ale fonolo iei con"in ideea central& c& unit&"ile fonolo ice sunt or ani,ate 3n (od ierarhic. o astfel de $o,i"ie a$ar"ine fonologiei non3lineare. Aceast& or ani,are are diferite niveluri. Unul dintre aceste niveluri este cel al silabei. Acest& unitate do(in& unit&"ile de nivel inferior care sunt 3nce$utul -consoana ini"ial& silabei0 i finalul -restul silabei0. )ivelul W3nce$ut-ri(&W do(in& la rEndul s&u. nivelul C-L $entru a se reuni cu re$re,entarea se (ental&.
:B

:! T2%3% e83#" 3#"5#2;2/"'2 7'8'"'-/(e Metoda tr&s&turilor distinctive a fost a$licat& i 3n reeducarea tulbur&rilor de $ronun"ie. %$re deosebire de (etoda tradi"ional&. 3n (etoda tr&s&turilor distinctive. centrarea $reocu$&rilor nu se face $e fone(ele eronate. ci $e tr&s&turile eronate ale acestor fone(e. 1r&s&turile distinctive nu sunt 3nv&"ate 3ntr-o (anier& i,olat& ci sunt 3ntr-un anu(e conte/t. %e $rocedea,& la o$unerea a dou& fone(e2 unul care con"ine tr&s&tura ce trebuie 3nsuit& iar cel&lalt care nu con"ine aceast& tr&s&tur&. 8e e/e($lu $entru 3nsuirea tr&s&turii de sonoritate -$re,en"a vibr&rii coardelor vocale0 de un co$il care nu are aceast& tr&s&tur&. se $oate a$ela la fone(ele = i care au aceleai caracteristici cu e/ce$"ia celei care trebuie 3nsuit&. %e $resu$une c& antrenarea tr&s&turilor 3ntr-un fone( va $er(ite transferul acelei tr&s&turi i la alte fone(e care nu au fost antrenate. 1eoria fonolo ic& care $En& 3n $re,ent a avut cel (ai (are i($act asu$ra tera$iei lo o$edice este WFonolo ia natural& lui %ta($eW. An evaluarea tulbur&rilor de $ronun"ie -fonolo ice0 aceast& teorie a condus la (etoda cunoscut& sub nu(ele de anali,& a $roceselor fonolo ice. 'biectivul acestor $roceduri nu este de a corecta sunetele 3n (od i,olat. unul cEte unul. ca i 3n ca,ul (etodei tradi"ionale. ci de reducere a frecven"ei unor $rocese fonolo ice eronate cu( este ca,ul model l i de inter"en#ie care tilizeaz perechi minimale . ' $ereche (ini(al& este for(at& din dou& cuvinte care devin identice din $unct de vedere acustic dac& se a$lic& un $roces fonolo ic $articular. Pentru a se eli(ina $rocesele de anteriori,are a $ronun"iei. se $ot utili,a $erechi de cuvinte cu( ar fi Wtur&Qcur&W. Pentru a eli(ina su$ri(area consoanei finale $ute( utili,a $erechi (ini(ale ca WbeaQbeatW. Procedeul se $oate utili,a $entru a su$ri(a $rocesul de reducere a ru$urilor consonantice. %trate ia de ba,& $entru trata(ent este de a confrunta co$ilul cu fa$tul c& $ronun"ia celor doi ter(eni din $ereche este ase(&n&toare. i s& i se arate c& $ronun"ia reit& deter(in& confu,ii i dificult&"i de co(unicare. Co$ilul este an a*at 3ntr-o situa"ie de *oc 3n care el trebuie s& cear& lo o$edului unul din cele dou& cartonae care ilustrea,& o $ereche de cuvinte. Io o$edul reac"ionea,& la cererea co$ilului 3n func"ie de $ronun"ia sa indiferent de ceea ce co$ilul a dorit 3ntr-adev&r s& s$un&. An $ractica lo o$edic& ro(Eneasc& acest en de e/erci"ii fac $arte din educarea au,ului fone(atic. Fierut i <illia(s -1?7?. citat de Lan Borsel 1???0 au l&r it utili,area $erechilor (ini(ale i au reco(andat utili,area $erechilor (a/i(ale 3n locul celorlalte. An aceast& (etod&. 3n loc s& se utili,e,e $erechi de cuvinte identice cu e/ce$"ia unui fone(. diferen"iat $rintr-o sin ur& tr&s&tur&. $erechile de cuvinte sunt alese $e ba,a unor fone(e care se distin . 8ac& 3n $erechea (ini(al& Wtur&Qcur&W diferen"a consta doar 3n locul de articulare a fone(elor 3n $erechile WcatQsatW+ WcocQsocW difer& locul i (odul de articulare. !i. atunci cEnd $rintr-o (etod& de $erechi (ini(ale 3nv&"&( co$ilul s& $un& 3n contrast eroarea sa cu sunetul "int&. 3ntr-o (etod& $rin o$o,i"ie (a/i(& 3nv&"&( co$ilul s& $un& 3n contrast fone(ele "int& care nu sunt folosite cu cele care sunt utili,ate 3n siste(ul s&u fonolo ic. Ca i trata(entul cu $erechi (ini(ale i trata(entul cu $erechi (a/i(ale este considerat ca fiind eficient. ' alt& $rocedur& care este foarte cunoscut& 3n %UA a fost elaborat& de Hodson i Paden -1?7:. citat de Lan Borsel. 1???0 i este cunoscut& sub nu(ele de metod ciclic. Aceast& (etod& se centrea,& $e schi(b&ri $ro resive 3n $rocesul fonolo ic utili,at de co$il. 1era$ia este
:1

or ani,at& $e un anu(it nu(&r de cicluri. altfel s$us $erioade de ti($. (er End de la C-5 s&$t&(Eni. $En& la 1C-15 s&$t&(Eni 3n ti($ul c&rora sunt facilitate anu(ite $attern-uri fonolo ice. Pentru fiecare $attern fi/ se selec"ionea,& un anu(it nu(&r de sunete i($licate 3n $rocesul fonolo ic i sunt antrenate $rin e/erci"ii de discri(inare. e/erci"ii de $roducere de structuri verbale. $recu( i $rintr-un bo(barda(ent auditiv. Cel din ur(& se refer& la $rocedura de $re,entare auditiv& a unei liste de cuvinte care sunt selectate 3n func"ie de $atternurile care se dorete s& fie eli(inate. Co$ilul trebuie la 3nce$ut doar s& asculte lista de cuvinte -care se citete0. An (etoda ciclic&. $ri(ele $attern-uri vi,ate sunt cele care sunt caracteristice co$ilului. 8u$& un ti($. se ur(&rete un $attern diferit. inde$endent de $ro resul avut cu $attern-ul $recedent. Antr-un ciclu ulterior. acelai $attern va fi din nou antrenat. dar cu un ansa(blu diferit de sunete. Presu$une( astfel c& su$ri(area continu& a unui $attern se va efectua auto(at. du$& ce su$ri(area a fost introdus& $entru $ri(a dat&. Hodson i Paden -1?7:0. au ra$ortat c& $rocedura lor este eficace i $ractic&. Metoda WMeta$honeW -8ean i HoOell. 1?75 i HoOell i 8ean. 1??@. cita"i de Lan Borsel. 1???0 este o alt& (etod& fonolo ic&. An aceast& (etod&. tulburarea fonolo ic& este considerat& ca fiind o $roble(& co nitivQlin vistic& i tera$ia are ca sco$ de a oferi co$iilor ceea ce le este necesar $entru a o$era schi(b&rile 3n li(ba*ul lor. de,voltEndu-li-se abilit&"ile (etalin vistice. 1era$ia const& 3n dou& fa,e. An $ri(a fa,&. obiectivul este de-a a(eliora contiin"a co$ilului cu $rivire la cate oriile de fone(e i la contrastele dintre aceste cate orii. Fa,a a doua se centrea,& $e contiin"a $e care co$ilul o are des$re $ro$ria eficien"& co(unicativ& i este 3ncura*at s& utili,e,e cunotin"ele nou achi,i"ionate des$re siste(ul de fone(e $entru a-i corecta $ro$riile $roduc"ii verbale. 1eoriile fonolo ice sunt cele (ai recente teorii utili,ate 3n e/a(inarea i corectare tulbur&rilor de $ronun"ie. Teme& 1. En mera#i aspectele necesare i s ficiente pentr realizarea diagnostic l i diferen#ial )ntre t l* rrile fonetice i cele fonologice. !. 9rta#i deose*irile de a*ordare terape tic )n caz l t l* rrilor fonetice i a celor fonologice. $. Care s nt a"anta+ele tilizrii i limitele metodei n mit Danaliza trst rilor distincti"eD. '. 9plica#i reg lile Danalizei generati"eD )n caz rile de parasigmatism.

:4

Curs 15-11 T$%&$'('I%E )E 6+CE O*iecti"e& Definirea calit#ii "ocii i s rprinderea disf nc#iilor acesteia4 S rprinderea nor modalit#i diferite de analiz ;e"al are/ a "ocii4 Prezentarea ta%onomiei t l* rrilor de "oce4 Schi#area demers rilor terape tice )n caz l t l* rrilor de "oce C "inte cheie& tim*r l7 intensitatea7 mod l sa registr l7 concentra#ia "ertical7 corzi "ocale7 laringotomie7 fonastenie7 disfonemie7 afonie. 1. Preci,&ri ter(inolo ice An definirea conce$tului de calitate a vocii este 3ntE($inat& o dificultate (a*or&. Locea este *udecat& 3n (od diferit de c&tre $rofan. $rofesorul de (u,ic&. actor. otorinolarin olo i s$ecialistul 3n tera$ia li(ba*ului. Locea este anali,at& cel (ai adesea $ornind de la criterii auditive subiective. %e folosesc ter(eni diferi"i ca descri$tori ai calit&"ii vocii2 a0 Earshness ;en l./ care are echivalent 3n france,& ter(enul de voce as$r& sau rea. An eneral se consider& vocea as$r&. aceea care con"ine , o(ote vocale inter(itente aco($aniate de un ti(bru foarte *os. Ca i caracteristic& acustic&. se re(arc& la $ersoanele care (anifest& acest ti$ de voce unele tendin"e de a-i 3nce$e $ro$o,i"iile brusc i cu efort+ b0 Creathiness -en l.02 este o$us& vocii as$re. #a este aco($aniat& de o (are $ierdere de aer -ne(odulat& $rin vibra"iile cor,ilor vocale 3n (o(entul fona"iei0+ c0 Eoarseness -en l.02 aici este vorba de vocea r& uit& 3n care sunt $re,ente ele(entele de as$ri(e i aer e/cesiv. unul din ele fiind (ai uor $erce$tibil. An $re,ent (a*oritatea clinicienilor an lofoni i francofoni reuesc. f&r& $rea (ari dificult&"i. s& clasifice calit&"ile vocii cu a*utorul celor trei ter(eni a(inti"i (ai sus. Unii s$ecialiti utili,ea,& 3n caracteri,area vocii i conce$tele de2 hiperf nc#ieGcare dese(nea,& o $rea (are tensiune (uscular& a re iunii larin iene+ hipof nc#ie G care dese(nea,& un efort (uscular inferior celui cerut $entru $roducerea adecvat& a vocii. E%ist ase parametri independen#i care $er(it descrierea tuturor varia"iilor vocii nor(ale i anor(ale. Aceste di(ensiuni sunt2 tim*r l ;ridicat3+os/7 intensitatea ;p ternic3sla*/7 mod l sa registr l ;p lsatil sa frac#ionat/ i )n sf2rit7 concentra#ia "ertical ;foc s "ertical/ a "ocii7 adic )nalt spre cap i +oas spre g2t . #valuarea vocii $oate fi reali,at& 3n func"ie de aceste ase di(ensiuni inde$endente. Nnterac"iunea acestor di(ensiuni constituie un continuu( care (er e de la vocea nor(al& la cea deviat&. #/ist& a$arate sau softuri ca$abile s& evalue,e anu(i"i $ara(etri ai vocii i deci schi(b&rile care intervin 3n aceti $ara(etri. Utili,area *udicioas& a acestor a$arate $er(ite adesea luarea unei deci,ii ra$ide i eficace 3n ceea ce $rivete (o(entul o$ortun $entru
::

ter(inarea trata(entului. 8in $&cate e/ist& 3nc& o (are reticen"& 3n utili,area acestor (odalit&"i tehnice. 4. Princi$iile enerale ale tera$iei vocii Per=ins -1?61. citat de Herbert. 1??B0 esti(ea,& c& cea (ai bun& voce este cea $rodus& cu (ini(u( de efort. #l afir(& (ai $recis c& $roducerea o$ti(& a vocii este ba,at& $e abilitatea de a varia efortul vocal $ro$or"ional cu nevoile ti(brului -3n&l"i(e0. intensit&"ii i re istrului vocal. (en"inEnd nivelul constric"iei la valoarea sa (ini(al&. 8atoria tera$eutului este deci. s& 3nve"e subiec"ii s& vorbeasc& f&r& efort i toate e/erci"iile $e care le va $ro$une. vor trebuie s& fie 3nv&"ate i e/ecutate $&strEnd 3n (e(orie acest $rinci$iu funda(ental. Per=ins (ai afir(& c& $entru reeducare. distinc"ia 3ntre cau,ele or anice i cau,ele func"ionale este inutil&. Boone -1?61. citat de Herbert. 1??B0 insist& (ai ales asu$ra identific&rii i eli(in&rii obiceiurilor $roaste res$iratorii i fonatorii. Acest autor. ca i $recedentul. res$in e dihoto(ia $roble(e or anice vs $roble(e func"ionale. N($ortant& este anali,a factorilor (asei cor,ilor vocale i radul lor de a$ro$iere. Ma*oritatea $roble(elor de voce vor fi le ate de unele (odific&ri ale (asei cor,ilor vocale i la sub- sau su$ra-aducerea lor. Autorul $ro$une 3n lucrarea sa o serie de 4B de tehnici care 3i $er(it clinicianului s& atace $roble(ele vocii anali,ate 3n func"ie de cele dou& di(ensiuni (ai sus (en"ionate. Brodnit, -1?5C. citat de Herbert. 1??B0 vede $roble(atica vocii ca o $erturbare a 3ntre ii func"ii vocale. Consider& c& a insista asu$ra unor e/erci"ii care $rivesc doar unul sau (ai (ul"i (uchi i,ola"i nu este reco(andabil. 8u$& $&rerea lui. tensiunea i vibra"ia cor,ilor vocale sunt auto(ate i nu $ot fi (ani$ulate contient. 1ehnica aleas& $entru hi$erfunc"iune este cea de WcheOin W -vorbire ase(&n&toare cu cea a $ersoanelor care (estec& u(&0. Conce$tul de func"ie lobal& a fona"iei este de ase(enea reflectat de i($ortan"a $e care Brodnit, o acord& as$ectului $siholo ic -$sihoso(atic0 al a$ari"iei $roble(elor de voce. Autorul face afir(a"ia c& eficacitatea i calitatea func"ional& a vocii se ba,ea,& 3n (are $arte $e obiceiuri bune de via"&. adic& $e ca$acitatea unui individ de a ac"iona cu un (ini(u( de efort (uscular. 1oc(ai aceast& tensiune ce se (anifest& la nivelul cor,ilor vocale i la nivelul (uchilor e/tralarin ali deter(in& a$ari"ia $osibil& a nodulilor sau a $oli$ilor. #l insist& asu$ra reeduc&rii 3ntre ii $ersonalit&"i i nu nu(ai cea a vorbirii. An sfErit. Moore -1?65. citat de Herbert. 1??B0 se a$ro$ie si("itor de Per=ins i reco(and& fiec&rui tera$eut o cEt (ai bun& cunoatere a $siholo iei i fona"iei $entru a reali,a la clien"ii s&i o $roducere a vorbirii cu (ini(u( de efort. 1ehnicile care le su erea,& sunt totui (ai $u"in nu(eroase i (ai $u"in $recise decEt cele care le re &si( la Boone. E7oluia terapiei 7ocii PEn& 3n $re,ent $ostulatele tera$iei vocii. atEt 3n #uro$a. cEt i 3n A(erica. nu au fost ri uros anali,ate. )oua di(ensiune de e/$lorat este cea care deter(in& $ersoana care se $re,int& $entru tera$ie s& considere ca $e un fa$t a$ari"ia tulbur&rilor de voce. An acest conte/t trebuie evaluate consecin"ele acestei dificult&"i asu$ra $ersoanei i asu$ra antura*ului. 8in $&cate. aceast& abordare feno(enolo ic& nu a fost cercetat& i nu e/ist& studii siste(atice.

:@

:! E3/'"'-/e! T%D'8' /% 3#"5#2;2/"'2 .e 4'(e Ia for(area vocii $artici$& o serie de co($onente a c&ror activitate este re lat& de siste(ul nervos2 Co($onenta res$iratorie+ Co($onenta vibratorie+ Co($onenta re,onatoare. #le(entele (ecanis(ului vocal for(ea,& un siste( unitar cu o coordonare cortical&. Locea este afectat& de factori $siholo ici. fi,iolo ici i sociali. 8e,voltarea a$aratului vocal este influen"at& de2 stadiul onto enetic 3n care se &sete $ersoana. de se/ul acesteia i de starea s&n&t&"ii 3ntre ului or anis(. #/ist& i al"i factori care condi"ionea,& calitatea vocii. de e/e($lu. o $ersonalitate infantil& $oate $re,enta o voce J$i"i &iat&. !i factorii sociali 3i $un a($renta asu$ra vocii. astfel se recunoate rolul i(ita"iei i fa$tul c& intensitatea vocii $oart& a($renta unor 3ndeletniciri $rofesionale. )e vo( referi. 3n cele ce ur(ea,& la acele tulbur&ri de voce denu(ite disfonemii. Fa$tul c& toate interven"iile chirur icale $e larin e sunt 3nso"ite de tulbur&ri ale vocii. a deter(inat o $resu$unerea c& orice tulburare se e/$lic& $rintr-o le,iune la nivelul larin elui. Aceast& conce$"ie a 3n ustat $ers$ectivele inter$ret&rii acestor tulbur&ri. An realitate tulbur&rile de voce $ot fi date de cau,e (ulti$le. Aceste tulbur&ri de voce (ai $ot $re,enta i un caracter $rofesional -cEnt&re"i. oratori. $rofesori0. 1ulbur&rile de voce. 3n eneral. sunt cu$rinse 3n siste(ul de fonastenii ce 3nsea(n& oboseal& a vocii dar acest ter(en a$are ca insuficient $entru cu$rinderea tuturor tulbur&rilor de voce i astfel acestea sunt diferen"iate 3n2 Fonastenii -sl&birea vocii0+ Afonie -$ierderea vocii0+ 8isfone(ii -$ierderi $ar"iale ale vocii0. A$ari"ia disfone(iilor este e/$licat& $rin alterarea auto(atis(ului acustico-fonator ce $oate fi dat& de2 ' insuficien"& res$iratorie ce alterea,& calit&"ile vocii. Pentru a ob"ine efectul acustic. $ersoana de$une un efort res$irator nedo,at $rintr-o contrac"ie e/a erat& a coardelor vocale ce tre$tat va duce la o disfunc"ie a lor. Aceasta are ca efect a$ari"ia unei st&ri de oboseal& ce d& o sc&dere a tonusului (uscular -hi$otonie i hi$o=ine,ie0. Un alt ca, de disfone(ie este acela 3n care hi$o=ine,ia se $oate (anifesta de la 3nce$ut. Cau,ele tulbur&rilor de voce se $ot ru$a 3n2 1. !. $. '. ,. -. Afec"iuni ale siste(ului nervos central i $eriferic+ Afec"iuni $siho(otrice+ Alte $atolo ii -sindroa(e 3n care tulburarea de voce este si($to(0+ Afec"iuni ale a$aratului fonator+ Afec"iuni ale a$aratului res$irator+ 8eficien"e auditive.
:C

1. 9fec#i nile sistem l i ner"os central i periferic au consecin"e nu(eroase asu$ra vocii i dau cele (ai variate tulbur&ri. unele cu caracter $oli(orf. Aici se $ot a(inti2 le,iuni $aralitice. sclero,a 3n $l&ci. atin eri to/ice ale siste(ului nervos. !. 9fec#i nile psihosomatice $ot da. de ase(enea. tulbur&ri de voce. %t&rile de$resive ca i cele de an/ietate dau o hi$o=ine,ie a or anelor articulatorii. %t&rile de su$rainhibi"ie nervoas& alterea,& e(isia vocalelor -hi$ofunc"ie0. Nsteria d& tulbur&ri de voce. An fa,ele (inore a$ar st&ri de hi$oeste,ie a larin elui iar 3n fa,ele rave ale isteriei se instalea,& afonia -(utis(ul isteric0. $. Strile patologice generale 3n reunea,& 3n (od secundar actul fona"iei. 1oate bolile (ai rave au consecin"e asu$ra inte rit&"ii func"ionale ale coardelor vocale. Astfel disfone(iile a$ar du$& afec"iuni he$ato-intestinale ce (odific& debitul res$irator sau 3n 1BC. cancer. etc. 9fec#i nile endocrine au consecin"e evidente asu$ra st&rii func"ionale a coardelor vocale. #le $roduc dere l&ri hor(onale i ale (etabolis(ului ce ac"ionea,& ne ativ asu$ra siste(ului nervos i ca ur(are a$ar i $erturb&ri ale e(isiei vocale. Persoanele cu tulbur&ri ale landei tiroide $re,int& o voce r& uit&. fonastenie. Ia $ersoanele cu hi$erfunc"ia landelor su$rarenale vocea este strident& i $uternic& . iar 3n ca,ul hi$ofunc"iei vocea este slab& i (onoton&. T l* rrile de origine se% al - la $ersoanele cu tulbur&ri utero-ovariene vocea este (ai rav&. Ia adolescen"i hi$ofunc"ia landelor se/uale are ca efect $ersisten"a st&rii de (uta"ie+ hi$erfunc"ia landelor se/uale este 3nso"it& de o voce adult& chiar 3n co$il&rie. Ca ze organice directe sunt re$re,entate de afec"iuni ale a$aratului fonator cu( ar fi2 (alfor(a"ii -(odific&ri0 ale a$aratului fonator+ (odific&ri ale cavit&"ilor su$ralarin ale+ altera"ii ale suflului $ul(onar+ afec"iunile or anului auditiv. 1oate afec"iunile a$aratului auditiv influen"ea,& i calitatea vocii. 8atorit& co($le/it&"ii etiolo iei i $atolo iei acestei tulbur&ri se i($une o colaborare strEns& 3ntre (edic i lo o$ed 3n vederea lichid&rii lor. F&r& cunoaterea etiolo iei nu se $oate trece la trata(entul lo o$edic. Medicul stabilete etiolo ia i $ro$une trata(entul (edical $entru 3nl&turarea $atolo iei i nu(ai a$oi se $ot face e/erci"ii lo o$edice. An ca,ul tulbur&rilor de voce trata(entul lo o$edic devine au/iliar celui (edical. An ca,ul cEnd se 3ncearc& s& se trate,e vocea de c&tre lo o$ed. f&r& s& se "in& sea(a de starea $acientului se $ot face reeli (ari. 'rice ini"iativ& lo o$edic& $ri$it& $oate duce chiar la a ravarea tulbur&rilor de voce. <! T2%3% e83#" 3#"5#2;2/"'2 .e 4'(e Corectarea tulbur&rior de voce necesit& (&suri co($le/e ce constau din trata(entul etiolo ic i si($to(atolo ic ce revine (edicului i trata(entul foniatric ce revine lo o$edului. Acest trata(ent este indis$ensabil 3n vindecarea disfone(iei. trata(entul (edical creEnd doar $re(isele necesare vindec&rii. An eneral. toat& diversitatea si($to(atolo ic& a tulbur&rilor de voce este abordat& din $ers$ectiva trata(entului lo o$edic 3n (od unitar. acesta (er End $e 3(binarea res$ira"iei cu articula"ia. #/erci"iile de res$ira"ie i articula"ie sunt do,ate i diferen"iate 3n ra$ort cu s$ecificul tulbur&rilor de voce.
:5

8e e/e($lu. la o disfone(ie datorat& unei hi$er=ine,ii toate e/erci"iile de articula"ie i res$ira"ie se vor face $e fondul unei rela/&ri enerale. Aceast& rela/are se $oate ob"ine $rin e/erci"ii s$eciale cEt i $rin interven"ie (edica(entoas&. An ca,ul disfone(iilor date de hi$o=ine,ii. e/erci"iile de res$ira"ie i articula"ie necesit& o 3ncordare a a$aratului fonator i o tonifiere a 3ntre ului or anis(. An acest sco$. $e lEn & e/erci"iile enerale se $oate a$ela la a*utorul unui fi,io-tera$eut. #ste i($ortant s& se fac& dia nosticul diferen"ial 3ntre tulbur&rile de voce hi$er=inetice i cele hi$o=inetice. An ca,ul tulbur&rilor hi$er=inetice vocea este r& uit&. cor,ile vocale sunt 3ncordate. An ca,ul unei hi$o=ine,ii vocea este do it& i unifor(&. @.1. #/erci"iile lo o$edice enerale2 %e insist& asu$ra e%erci#iilor de reed care a respira#iei. Ia (a*oritatea disfone(iilor a$ar i tulbur&ri de res$ira"ie. deter(inate de st&rile 3ndelun ate de efort. de ti$ul $ronun"iei de voce. Persoanele cu tulbur&ri de voce sunt obinuite s& efectue,e e/erci"ii de res$ira"ie. #/erci"iile de res$ira"ie se fac la 3nce$ut du$& (odelul res$ira"iei lo o$edului. Pe lEn & (etoda observa"iei se $oate face o re lare a res$ira"iei i $rin e/$lorare tactil-=ineste,ic& -se $une o $al(& $e toracele lo o$edului i una $e toracele s&u0. #ste indicat ca aceste e/erci"ii de re$ira"ie s& se fie reali,ate de c&tre $acientul 3ntins $e o cana$ea. $entru a ob"ine o rela/are (uscular& eneral&. Aceste e/erci"ii se efectuea,& la 3nce$ut 3n $o,i"ie ori,ontal&. a$oi e,End i a$oi 3n $icioare. %e insist& $e ob"inerea unei bune res$ira"ii 3n $o,i"ia vertical&. ' e/a erare a (ic&rilor res$iratorii la $ersoanele disfonice atra e du$& sine e/$ira"ii for"ate $relun ite ce utili,ea,& i o $arte din aerul de re,erv&. Acest ti$ de res$ira"ie contribuie i (ai (ult la oboseala a$aratului vocal. #/erci"iile de corectare se reduc la efectuarea unei res$ira"ii (ai scurte i li$site de efort. f&r& 3ncordare. #fectuarea respira#iei de tip costal s perior. Aceast& res$ira"ie este foarte frecvent& (ai ales 3n for(ele distonice i const& 3ntr-o e/a erare a res$ira"iei ce se reali,ea,& de (ulte ori i $rin (ic&ri claviculare -ridicarea u(erilor0. Acest ti$ de res$ira"ie duce la o contractare a (uchilor larin elui ce se re$ercutea,& ne ativ asu$ra e(iterii vocalelor. %e reco(and& e/erci"ii de i(nastic& res$iratorie $rofund& ce se o$une ridic&rii u(erilor. %e fac e/erci"ii cu bra"ele 3ncruciate $e $ie$t sau cu $al(ele s$ri*inite $e u(eri. Unii tera$eu"i reco(and& e/erci"ii de res$ira"ie din $o,i"ie vertical& 3n ti($ul c&rora subiec"ii 3i a$as& u(erii cu un b&" ae,at la s$ate i ca$ul l&sat de ase(enea $e s$ate. 8in aceast& $o,i"ie subiectul este solicitat s& fac& res$ira"ii costo-abdo(inale. 8eosebit de i($ortant este ca aerul s& nu fie e/$ul,at brusc i ca $resiunea aerului s& fie constant& $En& la e$ui,area undei res$iratorii. Alt ti$ de res$ira"ie deficitar& este respira#ia incomplet i inegal. An ti($ ce $artea anterioar& a toracelui se (&rete. $artea dorsal& r&(Ene total i(obil&. Acest defect dis$are dac& $acientului i se dau indica"ii de res$ira"ie corect& i i se cere s&-i verifice i s&-i catalo he,e (ic&rile res$iratorii. Respira#ii s perficiale datorit atoniei m chilor a*dominali. Acestea a$ar la $ersoanele cu obe,itate. ce duc o via"& sedentar&. Ia aceste $ersoane se $roduce o di(inuare a
:6

(ic&rilor diafra (ei. Ia aceste $ersoane res$ira"ia 3n ti($ul fona"iei se reali,ea,& $rintr-un efort al (uchilor toracelui. Pentru corectare sunt necesare e/erci"ii ,ilnice. siste(atice de cultur& fi,ic& eneral&. E%erci#ii pentr reed carea "ocalelor. Aceste e/erci"ii sunt le ate direct de $ronun"ie. #le se reali,ea,& $e ba,a unor e/erci"ii de i(nastic& articulatorie 3n vederea tonifierii sau a rela/&rii (usculaturii articulatorii. 3n func"ie de defectul de voce. Iec"iile de fona"ie vor fi radate $ro resiv 3nce$End cu $ronun"area sunetelor. a silabelor. a cuvintelor i a$oi a $ro$o,i"iilor i fra,elor. An $ri(a fa,& se vor face e/erci"ii de voce o$tit& $entru a se evita su$rasolicitarea cor,ilor vocale. 1re$tat se va intensifica e(isia vocal&. %e reco(and& e/erci"ii de $ronun"are a vocalelor i consoanelor i a$oi a silabelor2 fa. fe. fi+ so. se. si. 1re$tat se vor introduce i consoanele sonore. Fiecare silab& se va $ronun"a $relun it 3n ti($ul unei e/$ira"ii. )u(ai du$& ce s-a elaborat o coordonare 3ntre res$ira"ie i articula"ie se trece la corectarea calit&"ilor sunetelor. Corectarea )nl#imii #ste bine ca 3n&l"i(ea (edie a vocii s& fie de tonalitate *oas&. Frecvent se $oate stabili un acord 3ntre vocea $acientului i o tonalitate a unui instru(ent -dia$a,on0. =ntensitatea "ocii Nntensitatea vocii se corectea,& $rin e/erci"ii care se reali,ea,& $ro resiv 3nce$End de la o voce slab& $En& la o voce din ce 3n ce (ai intens&. Tim*r l 1i(brul se reali,ea,& $rin for(area unor de$rinderi asu$ra $o,i"iei corecte a or anelor fonoarticulatorii 3n ti($ul fona"iei. Prin coordonarea fona"iei cu res$ira"ia ti(brul este $l&cut. 1i(brul se corectea,& $rin e/erci"ii 3n care larin ele este o$rit s& fac& (ic&ri e/a erate -$acientul 3i fi/ea,& larin ele cu (Ena0. @.4. #/erci"ii lo o$edice s$ecifice reco(andate 3n diferite tulbur&ri de voce Reed carea "ocal )n laringitele cronice. Pentru reeducarea vocal& 3n larin itele cronice trebuie efectuate e/erci"ii lo o$edice $rin care se 3($iedic& e/cesul vocal. de aceea $ri(a indica"ie este utili,area re$ausului vocal i rela/area larin elui. Ia co$iii cu voce r& uit&. du$& o cur& de re$aus de :-@ ,ile se fac e/erci"ii de res$ira"ie 3nso"ite de e/erci"ii de articulare a vocalelor. a$oi a silabelor. a cuvintelor i $ro$o,i"iilor. An ca,ul unor fonastenii sau afonii. 3n larin ite. re$ausul vocal trebuie $relun it $En& la cEteva s&$t&(Eni. A$oi se fac e/erci"iile (en"ionate la vocea r& uit&. Reed carea "ocii )n m ta#iile prel ngite.%chi(barea vocii se datorea,& creterii i de,volt&rii larin elui. Locea coboar& devenind (ai rav&. (ai tears&. An aceast& $erioad& $ot a$&rea dere l&ri ale contrac"iilor (uchilor larin elui care duc la li$sa vibra"iilor cor,ilor vocale. Locea este r& uit& i oscilea,& dEnd natere Wintona"iei de cocoW. alteori este voce de falset. Aceast& $erioad& durea,& 3ntre 5 i 14 luni. Ia b&ie"i 3nce$e de la 11 ani i $oate a$&rea i (ai tEr,iu la 1C-15 ani. 8u$& aceast& vErst& (uta"ia este $atolo ic& i se nu(ete (uta"ie $relun it&. Fi,iolo ic se re(arc& o ridicare e/a erat& a larin elui i o stare de tensiune a cor,ilor vocale. Pentru reducerea st&rii de hi$er=ine,ie se reco(and& ca e/erci"iile de res$ira"ie i de voce s& fie 3nso"ite de rela/area eneral& a or anis(ului. Adolescentul trebuie s& fie
:7

obinuit s& e(it& sunete (ai rave. Pentru a 3($iedica ridicarea larin elui i 3ncordarea cor,ilor vocale. larin ele va fi uor coborEt i fi/at cu (Ena. Reed carea "ocii la persoanele care a laringotomie. CEnd se e/tir$& larin ele se $ierde i vocea i se $roduc i unele (odific&ri 3n res$ira"ie. 8ei reeducarea vocii este dificil& i anevoioas&. aceste $ersoane au $osibilitatea de a-i redobEndi o vorbire a$ro$iat& de cea nor(al&. #/ist& dou& (i*loace utili,ate 3n redobEndirea vocii 3n acest ca,2 Fie $rin utili,area $rote,elor larin iene+ Fie $rin (etode de reeducare vocalic&. 8ei se ob"in re,ultate bune $rin utili,area larin elui artificial se fac i e/erci"ii $entru ob"inerea vocii. 1rebuie ca bolnavul s& fie a*utat s&-i cree,e un nou re,ervor de aer care s&-l 3nlocuiasc& $e cel anterior. An ca,ul co$iilor. reeducarea vi,ea,& utili,area aerului din cavitatea bucal& $entru $roducerea sunetelor. ' voce bun& se $oate ob"ine dac& subiectul 3i creea,& un re,ervor de aer $rin esofa care s& 3nlocuiasc& func"ia $ul(onar&. Pe lEn & acest re,ervor de aer. care se $roduc& fona"ia. subiectul trebuie s&-i reali,e,e i noi or ane vibratorii. ' nou& lot& se for(ea,& din fibrele (usculare de la ura esofa ului. Freutatea const& 3n 3nsuirea de$rinderii de deschidere voluntar& a bu,ei esofa ului $entru e/$irarea aerului. CEnd reeducarea vocalic& nu reuete datorit& re,isten"ei refle/e a (usculaturii. se folosete o $o($& $rin care aerul este $resat tre$tat 3n esofa . Prin acest lucru se ur(&rete for(area de$rinderii de a 3n hi"i aerul 3n esofa . Acest aer esofa ian deter(in& (ic&rile vibratorii de la ura esofa ului ce re$roduc (ic&rile cor,ilor vocale. 8u$& ce sunetul esofa ian a fost ob"inut. (unca lo o$edic& va vi,a e/erci"iile de articulare. 8u$& ce se fi/ea,& vocalele $roduse i,olat se trece la e/erci"ii de e(itere a consoanelor. a$oi la e/erci"ii de silabisire. a$oi la e/erci"ii de $ronun"are a cuvintelor. $ro$o,i"iilor i fra,elor. Ia 3nce$ut vocea este $ara,itat& de anu(ite sunete care dis$ar ulterior. Iucrarea lui Fardner $ro$une tera$eutului care se ocu$& de $esoanele cu larin oto(ie un $ro ra( de reeducare co($le/. desf&urat 3n a$te eta$e cu$rin,End :5 de unit&"i de e/erci"ii. !a$te eta$e de 3nv&"are a vorbirii utili,End esofa ul -du$& Fardner 1?61. citat de 9e(acle. 1???02 Etapa =& Orientare i teste preliminarii %tabilirea rela"iei ortofonist - client 8e(onstra"ii $e larin ele artificial Pre,entarea unor no"iuni des$re sunetele ob"inute $rin utili,area esofa ului 8iscu"ia ortofonistului cu fa(ilia celui cu larin oto(ie. Etapa ==& =ni#iere )n "or*irea esofagian 9ela/area i res$ira"ia+ de(onstrarea co($resiei+ in*ec"ie -de aer0 3nso"it& de e(isia consoanelor e/$losive surde+ e(iterea consoanei surde h+ consoana e/$losiv& surd& =+ ad&u area sunetului s. la ac"iunea de in*ec"ie+ alte sunete cu s. . t+
:?

favori,area in estiei de aer cu a*utorul in*ec"iei sau $o($ei lin uale -a$&sare losal& sau losofarin ian&0+ utili,area de luti"iei (ini(ale $entru de(onstrarea in*ec"iei+ in estia aerului2 ins$ira"ia+ a*utoare $entru facilitarea e/$ul,iei $rin e/$ira"ie. Etapa a ===3a& Dez"oltarea s netelor "ocale sus"inerea res$ira"iei $entru dou& silabe+ $relun irea tonalit&"ii vocalei+ de,voltarea vocalei ini"iale+ sunetele e/$lo,ive+ alternarea oclusivei surde = cu sonora + $roducerea $erechilor sonore ale lui s i t+ sonantele2 l. r. (. n+ alte consoane2 f. v+ Etapa a =F3a& Dez"oltarea fl idit#ii antrenarea fluidit&"ii $rin e/ersarea cuvintelor (ai lun i creterea fluidit&"ii $rin e/ersarea cuvintelor con"inEnd sunete non oclusive creterea fluidit&"ii $rin e/ersarea fra,elor i e/$resiilor (ai lun i creterea fluidit&"ii $rin e/ersarea silabelor diverse. creterea fluidit&"ii $rin e/ersarea diferitelor vite,e de vorbire. Etapa a F3a& Resta rarea melodiei )n "or*irea e/tinderea scalei de tonuri a(eliorarea vocii cu a*utorul infle/iunilor creterea nivelului acustic al vocii. Etapa a F=3a& Resta rarea inteligi*ilit#ii "or*irii a(eliorarea calit&"ii sunetelor sonore2 vocale % e"/'2%2e% (%"/3;9// 6#8e3e"'2 6'8'2eC ('86'%8e diferen"ierea cuvintelor si(ilare. Etapa a F==3a& Creterea p terii "ocii utili,area for"ei $entru accentuare utili,area for"ei $entru accentul tonic Te eC 1. Realiza#i distinc#ia )ntre disfonemii i fonastenii. !. Preciza#i e%erci#iile logopedice destinate reed crii "ocii )n m ta#iile prel ngite i corectrii "ocii nazale. $. 9rta#i7 pe *aza s rselor *i*liografice7 specific l terapiei "ocii )n caz l copiilor c rinolalie i disfazie.

@B

Curs 12 MODALITI DE DIAGNOSTICARE I PLANIFICARE A TERAPIEI TULBURRILOR DE LIMBAJ 8u$& 9oulin -1?710 O*iecti"e Prezentare nor scheme f nc#ionale pri"ind achizi#ia i dez"oltarea lim*a+ l i "er*al4 Utilizarea n i model piramidal pri"ind dez"oltarea lim*a+ l i ca s port pentr realizarea diagnostic l i t l* rrilor de lim*a+ i pentr proiectarea inter"en#iilor terape tice. C "inte cheie Semnifica#ii "er*ale7 )n"eli sonor7 artic la#ie7 "or*ire7 comprehensi ne7 e%primare7 a di#ie. Ansuirea li(ba*ului se face 3n trei ti($i2 a0 achi,i"ia se(nifica"iilor+ b0 rece$"ia cuvintelor -3nveliul sonor0 cores$un,&toare se(nifica"iei i 3n"ele erea+ c0 e/$ri(area verbal&. #ste situa"ia invers& celei 3n care se a$elea,& la dic"ionar. care d& 3ntEi cuvEntul i a$oi se(nifica"ia acestuia. Astfel. 3ntr-un $ri( (o(ent. atitudinea educatorului este de a favori,a e%plorarea - care $une 3n *oc toate si("urile i totalitatea (ic&rii. #ducatorul este 3n acelai ti($ model ling"istic. el d& for(a verbal& cores$un,&toare se(nifica"iei achi,i"ionate. aceast& for(& trebuie s& fie corect&+ $ro$o,i"iile trebuie s& fie echilibrate. corecte. %e reco(and& ca (odel $eda o ic2 coala acti". fondat& $e activitatea co$ilului. o $eda o ie de $unere 3n situa"ie -(ai 3ntEi e/$lorarea. a$oi co(unicarea0. ' situa"ie care nu se $oate re$roduce 3n realitate. $er(ite co$ilului s& re-cree,e. s& se *oace. s& (i(e,e. co($letEnd astfel $erce$erea i en ra(area se(nifica"iilor. 8i($otriv&. o $eda o ie ae,at&. -co$ilul st& $e scaun 3n fa"a unei (ese (ici0 nu $er(ite utili,area decEt a dou& $or"i $erce$tive2 vi,ual& i auditiv&. An fi ura 1 este $re,entat& sche(atic de,voltarea li(ba*ului $En& 3n $erioada de 3nce$ere a colarit&"ii. Pornind de la cele sus"inute de Pia et. c& li(ba*ul i Endirea se structurea,& reci$roc. se $oate re$re,enta de,voltarea lin vistic& $rin inter(ediul unei $ira(ide -fi ura 40. Nnter$retarea $ira(idei lin vistice2 Pri(ul eta* al $ira(idei este al lim*a+ l i gest al. Pornind de la e/$lorarea (ultisen,orial& a (ediului s&u. co$ilul 3i de,volt& a$aratul $erce$tiv i (otor. 3i structurea,& s$a"iul $ro$riu -sche(& cor$oral&. lateralitate0. se orientea,& 3n s$a"iu i 3n ti($ $rin inter(ediul situa"iilor tr&ite. Modul s&u de co(unicare cu $ersoanele din antura* este le at direct de situa"ie. Const& 3n2 - co($rehensiunea atitudinii. (i(icii. estului i a caracteristicilor vocale -intona"ie. rit(0 ale $ersoanelor din antura*.
@1

- e/$resia $ro$riilor nevoi. dorin"e i senti(ente $rin atitudine. (i(ic&. esturi i voce -stri &te. rEsete. En urit0. Baia de li(ba* $er(ite co$ilului s& stabileasc& rela"ii 3ntre se(nifica"iile achi,i"ionate i for(a verbal& cores$un,&toare. #l accede astfel. la al doilea eta* al $ira(idei. cel al cod l i oral. re$re,ent&ri ale realit&"ii tr&ite. )ot&( c& la acest nivel. (i*loacele de e/$resie (i(ic&. estual& i vocal& se si($lific&. dar 3nso"esc li(ba*ul vorbit nuan"Endu-l i $reci,Endu-l. Al treilea eta* al $ira(idei. cel al cod l i scris. este deschis la un (od de co(unicare i (ai abstract. $entru c& este des$uiat de su$ortul biolo ic estual i vocal. Acest nivel al co(unic&rii. necesit& o $erfect& st&$Enire a li(ba*ului. F/-#2% 1! 8e,voltarea li(ba*ului. de la natere la scriere

@4

Fi ura 4. %inte,a de,volt&rii lin vistice

@:

<! P2e?e83;2/ .e (%?#2/ E632#(3#2%3e ('87'2

'.e"#"#/ &/2% /.%"F

1! E!. are 5 ani i $re,int& dificult&"i de $ronun"ie. #ste 3nalt de statur&. voinic i este foarte vorb&re". An decurs de cinci (inute i-a $ovestit 3ntrea a via"&. $unEnd tot felul de 3ntreb&ri des$re via"a tera$eutului. Co(unic& foarte bine. avEnd un vocabular vast i fra,e bine echilibrate. Audi"ia2- $erce$e bine cuvintele rostite 3n oa$t&+ #/a(inarea vorbirii2- re$et& corect cuvintele i fra,ele din test+ #/a(inarea articula"iei- $roiectea,& vErful li(bii 3ntre incisivi articulEnd 1 i 8. %i (atis( interdental la fone(ele %+ a+ ! i ]. #/a(inarea nivelului (otor2- (otricitatea 3n eneral este satisf&c&toare dar $re,int& ne3nde(Enare la nivelul (otricit&"ii di itale+ se constat& (oliciunea obra*ilor i a bu,elor. coordonare insuficient& a (ic&rilor li(bii. care sunt (ai de rab& lente i i($recise. 8ia nostic2- tulbur&ri de articula"ie asociate cu o di(inuare a (obilit&"ii buco-faciale i di itale.

Fi ura 1. 8ia nosticul sche(ati,at

@@

9eeducarea2 8e,voltarea (otricit&"ii fine di itale -e/erci"ii di itale. (ani$ul&ri. trasee0 8e,voltarea (otricit&"ii buco-faciale2 - (usculatura obra,ului i bu,elor - (ic&rile li(bii - res$ira"ia 9eeducarea articula"iei - Fone(ul %2 ortofonie asocierea fone(elor re$eti"ia cuvintelor i fra,elor Fone(ul a2 aceeai $ai Fone(ul !2 aceeai $ai Fone(ul ]2 aceeai $ai L! are 6 ani i este 3n $ri(ul an de coal&. #ste tri(is la cabinet $entru dificult&"ile 3ntE($inate 3n citit. Mai $recis. subiectul n-a re"inut ni(ic din $ro ra(a $entru citire. Beneficia,& de a*utorul fa(iliei care se i($lic& 3n educa"ia co$ilului 3ncercEnd s&-l a*ute. astfel c& 3n fiecare sear&. ti($ de dou& ore. citete. Aceste edin"e se ter(in& adesea cu lacri(i. din cau,a e$ui,&rii subiectului i a e/as$er&rii (a(ei sale. Ia a doua 3ntElnire. la 3nce$utul e/a(in&rii. subiectul face o cri,& de an/ietate cu sufocare. #/a(inarea trebuie 3ntreru$t&. subiectul este linitit. se reuete destinderea sa. ur(End ca totul s& se reia ca un *oc cEnd acest lucru este $osibil. 9e,ultatele e/a(enului sunt concludente2 %che(a cor$oral& deficitar&+ Iateralitatea slab afir(at&+ Perce$"ii vi,uale deficitare 3n ceea ce $rivete discri(inarea culorii. for(ei i di(ensiunii+ Iacune (ari 3n ceea ce $rivete nu(&rul. orientarea i direc"ia+ Perce$"ii auditive2 9it(2-o sin ur& reuit& 3n seria de trei lovituri Nntensitate i durat&2- reuete discri(inarea , o(otelor $uternice i slabe. lun i i scurte+ euea,& la succesiune+ Articula"ie2-% i a sunt substituite cu ! i ]. Lorbirea2- o(isiuni i substitu"ii fone(elor 3n listele N. NN i NNN. %unt re$roduse doar $ri(ele cuvinte ale fra,ei de control. #/$resie2- vocabular li(itat la cuvintele curente. Fra,ele sunt a ra(aticale. Lerbele sunt absente sau utili,ate incorect. #u -$ronu(ele $ersonal. $ersoana N. sin ular0 este absent. %ubiectul vorbete des$re sine s$unEndu-i nu(ele.

@C

Fi ura 4. 8ia nosticul sche(ati,at

Poten"ial2 nor(al %&n&tate2- nici o infor(a"ie se(nificativ& Afectivitate2- senti(ent de eec. tea(a de tr&iri ne$l&cute. distres. #duca"ie2- for"are. an/ietatea (ediului fa(ilial. Co(entarii2- este vorba de un retard lobal. %ubiectul nu-i cunoate suficient $ro$riul cor$ i nu-i st&$Enete (ic&rile. Fiind slab orientat 3n $ro$riul cor$. r&(Ene de,orientat 3n situa"iile $e care le tr&iete -s$a"iu i ti($0. )ivelul verbal este reflectarea acestei de,orient&ri. An acest ca, o reuit& 3n lectur& "ine de do(eniul fantasticului. 9eeducarea2 1. As$ect fa(ilial %e e/$lic& $&rin"ilor natura dificult&"ii. %unt 3ntreru$te a*utoarele acordate 3n citire. %e reco(and& intensificarea b&ii de li(ba*. 4. As$ecte $eda o ice %unt abandonate (o(entan toate a(bi"iile $eda o ice $rivind subiectul :. %e va interveni la ur(&toarele niveluri2 %che(a cor$oral& Psiho(otricitate Perce$"ii vi,uale 9eeducarea articula"iei i vorbirii 8e,voltarea li(ba*ului -co($rehensiune i e/$ri(are0
@5

9eluarea 3nv&"&rii citirii. utili,End o (etod& concret& care s& afir(e structurile achi,i"ionate. -Metoda fonetic& i estual&-Borel Maisonny0. <! S! are cinci ani i este la r&dini"&. Lorbirea sa este de ne3n"eles. Chestionat& asu$ra antecedentelor (edicale. (a(a sa s$une des$re co$il c&. 3n eneral. este s&n&tos. Ca ur(are a unor 3ntreb&ri su$li(entare relatea,& c& a avut (ulte otite. de la vErsta de 5 luni. $En& la @ ani. An trei re$ri,e i s-au introdus 3n ti($ane tuburi de drena*. A fost o$erat de a(i dale i $oli$i 3n ur(& cu 5 luni. Ia control s-a observat o di(inuare a $erce$"iei auditive i o (asiv& tulburare de vorbire. Nstoria este clar&. Co$ilul a suferit de (ulte ori otite 3n $erioada de de,voltare a li(ba*ului. %e tie c& otitele re$etate $ot antrena o hi$oacu,ie uoar&. care nu 3($iedic& 3n"ele erea. dar 3($iedic& anali,a ele(entelor fonetice care co($un vorbirea. Aceste sc&deri auditive. $eriodice. sunt d&un&toare de,volt&rii $erce$"iilor auditive. ducEnd la tulbur&ri de $ronun"ie i uneori i la tulbur&ri de vorbire. Ulti(a interven"ie (edical& a vi,at abla"iunea a(i dalelor. %e $are c& infec"iile la acest nivel ar $utut cau,a otitele re$etate. fa$t $entru care trebuie f&cute testele de acuitate auditiv&. Nnterven"ia va consta 3n reeducarea intensiv& a tulbur&rilor de vorbire

Fi ura :. %che(a dia nostic&

Cu toate acestea. este i($ortant s& ne asi ur&( c& nivelul au,ului este bun. constant.

. Teme& 1. Completa#i fie logopedice pentr s *iec#i a"2nd diagnostic ini#ial diferit i rmri#i e"ol #ia caz rilor pe parc rs l terapiei lgopedice.
@6

!. Utiliz2nd model l schemei diagnostice piramidale realiza#i diagnostic l logopedic pentr cel p #in doi s *iec#i c t l* rri de pron n#ie i concepe#i plan l de terapie logopedic &I&%I+8'9/IE A8(%) M! -4BB40. :ogopedie. Clu*-)a$oca2 PUC. B'>(%/#) E! -1?7:0. C2l*2iala. Pre"enire i tratament. Bucureti2 #8P. C=' 6(GH) N'% ) -1??50 C noaterea lim*a+ l i7 Bucureti. #ditura !tiin"ific&. E63/e88e) F! -sous la direction0 -1??B0. Tro *le d lang age. #d. Pierre Marda a. Hayen. G#9#) M! -1?6@0. :ogopedia. U.B.B.. Clu*-)a$oca. G#9#) M! -1??:0. (ote de c rs. U.B.B.. Clu*-)a$oca. J#2(;#) E!) J#2(;#) N! -1?7?0. C m "or*esc copiii notri. #ditura 8acia. Clu*-)a$oca. J#2(;#) E!) J#2(;#) N! -1???0. S )n"#m s "or*im corect. Clu* )a$oca2 #ditura Printe=. Ie268e2) M!) J2/-=3) J! -edit.0. -1??50. EoG to manage Comm nication Pro*lems in Ho ng Children. Iondon2 8avid Fulton. Le N'2 %8.) M!-T! -1???0. Retards de langage et dIsphasies7 3n 9ondal. ].A..%eron P. -sous la direction0 Tro *le d langage. #d.2Pierre Marda a. Hayen. Le5"%8() R! -sous la direction0 -1??B0. Tro *le d lang age. #d. Pierre Marda a. Hayen. M%?e%#) M! -1???0 DIsphasies7 tro *les mnJsiK es7 sIndrome frontal chez lLenfant. Masson. Paris. P%/""%2.) J! -1??B0. :Lartic lation des ni"ea % sensorimote r73n Psycholo ie and cerveau. Paris2 PUF. P;#8e6(#) C! -1?650 =ntrod cere )n logopedie. #.8.P.. Bucureti. Re %("e) M! -1???0. 9natomie3PhIsiologie de la phonation7 3n 9ondal. ].A..%eron P. -sous la direction0 Tro *le d langage. #d.2Pierre Marda a. Hayen. Re %("e) M! -1???0. Tro*les de lLartic lation7 3n 9ondal. ].A..%eron P. -sous la direction0. Tro *le d langage. #d.2Pierre Marda a. Hayen. R'8.%") J!A!) Se2'8) K! -1??B0. Tro *le d lang ange. #d. Pierre Marda a. Hayen. R'8.%") J!A!)Se2'8) K! -1???0. Tro *le d langage. #d.2Pierre Marda a. Hayen. R'#"/8) D! M! -1?7B0. :e de"eloppement d langage. A id practiK e. buebec2 Ies #ditions Ia Iibertc. S3%8) I!T! -1??B0. (ote de c rs. UBB. Clu*-)a$oca. S3%8) I!T! -1??50. St dii de fonetic i fonologie7 #d. P.U.C.. Clu*-)a$oca. U8-#2e%8#) D! -1??70. Compendi logopedic colar. #d. #urosta($a. 1i(ioara. V%8 B'26e") J! -1???0. Tro *les de lLartic lation7 An 9ondal. ].A..%eron P. -sous la direction0 -1???0. Tro *le d langage7 #d.2Pierre Marda a. Hayen Ve2?%) E! -1??60 Dislalia i terapia ei. #.8.P.. Bucureti. V2;6 %>) E!) S3;8/(;) C! -1??60 Terapia t l* rrilor de lim*a+ M inter"en#ii logopedice. #.8.P.. Bucureti. Je563e2) A!) J''.) D! -1??C0. Speech and :ang age Diffic lties7 :ondon& Nelington Eo se.

@7

S-ar putea să vă placă și