Sunteți pe pagina 1din 2

Continutul cursului de prelegeri la disciplina Economia ramurii

Tema 1. Economia de piata contemporana. 1.1 Obiectul si metodele de studiere a economiei ramurii. Logica si continutul cursului. 1.2 Particularitatile activitatii economice a ramurii. 1.3 Piata si concurenta in sistemul businessului. Tipuri de concurenta. Cererea si oferta, utilitatea marfurilor si rolul lor in economia de piata.. Tema 2. Indicatorii re ultatelor activitatii economice a intreprinderilor. 2.1 Indicatorii naturali ai programului de productie si caracteristica lor. 2.2 Indicatorii valorici si metodele de apreciere. !inamica indicatorilor programului de productie si anali a lor. 2.3 "otiunea de indicatori ai calitatii productiei.!iri#area calitatii productiei la etapa actuala. Tema 3. $ondurile fi%e de productie &Capitalul fi%' 3.1 3.2 3.3 3.* Esenta economica, componenta si structura fondurilor fi%e. (etodele de evaluare a fondurilor fi%e. ) ura $$ si metodele de reflectare in costul productiei. Indicatorii folosirii eficiente a fondurilor fi%e si estimarea re rvelor de folosire la etapa actuala. Indicatorii dinamicii $$. 3.+ ,eproducerea $$. Constructia capitala si investitiile capitale. Tema *. (i#loacele circulante &capitalul circulant' si aprovi ionarea te-nico.materiala a intreprinderilor. *.1 Esenta economica, componenta si structura fondurilor circulante. *.2 "ormarea mi#loacelor circulante si sursele de formare a lor in economia de piata. *.3 Indicatorii utili arii eficiente a mi#loacelor circulante si estimarea resurselor de folosire la etapa actuala. *.* ,elatiile de producere si comerciale ale intreprinderilor. ,elatiile contractuale. Tema +. (unca si remunerarea ei. +.1 ,esursele de munca...factorul principal al producerii. +.2 Componenta, structura si indicatori. +.3 Productivitatea muncii.criteriul principal al folosirii eficiente a muncii. Indicatorii productivitatii muncii si metodele de apreciere. +.* Esenta, formele si sistemele remunerarii muncii. Tema /. Costul de productie /.1 Esenta economica si felurile costului de productie. Continutul, clasificarea si structura c-eltuielilor de productie. /.2 Indicatorii costului de productie si anali a factorilor ce influientea a asupra reducerii costului. /.3 0nali a in dinamica a costului de productie. /.* Calculatia c-eltuielilor de productie. !evi ul planului de c-eltuieli.

Tema 1. 2trategia formarii preturilor in conditiile economiei de piata. 1.1 2trategia formarii preturilor in conditiile economiei de piata. 1.2 2istemul de preturi si metodele de formare a lor. $ormarea si structura preturilor in diferite modele de piata &monopol, oligopol' 1.3 ,eglarea de stat a preturilor in conditiile economiei de piata. Tema 3. Eficienta activitatii economice a intreprinderii 3.1 Esenta economica a eficientei productiei si insemnatatea sporirii ei in conditiile economiei de piata. 3.2 Profitul. Continutul economic, felurile, metodele de determinare si directiile de reperti are a lui. 3.3 ,entabilitatea.felurile si metodele de determinare. 0nali a indicatorilor finali ai activitatii economice a intreprinderii. Tema 4. 2istemul de impo itare la intreprindere. 4.1 Esenta economica a impo itelor. 4.2 $elurile de impo ite si metodele de calculare a lor. Legislatia ,( cu privire la impo ite &codul fiscal'. 4.3 ,olul impo itelor in reglarea relatiilor economice. Tema 15. ,elatiile financiar.bancare ale intreprinderilor 15.1 15.2 15.3 15.* Esenta sistemului financiar.bancar. ,elatiile economice cu bancile si partenerii. $elurile de decontari. Creditarea intreprinderilor.

Tema 11. ,elatiile economice e%terne ale intreprinderilor. 11.1 $elurile de relatii economice e%ternne a intreprinderilor. 11.2 Inc-eierea contractelor cu agentii economici e%terni. 11.3 ,eglementarea de stat a relatiilor economice e%terne. Impo ite vamale si licente.

S-ar putea să vă placă și