Sunteți pe pagina 1din 5

CAPITOLUL 5

INJECTOARE ELECTROMAGNETICE
5.1 INJECTOARE ELECTROMAGNETICE PENTRU M.A.S. Sistemele actuale de alimentare prin injec]ie a m.a.s. utilizeaz\ injectoare electromagnetice (fig. 5.1).

a)

b)
Fig. 5.1. Injector electromagnetic pentru m.a.s.

a-cu ac; b-cu disc; 1-conector; 2-bobin\; 3-ac; 4-orificiu de pulverizare; 5-filtru; 6-pies\ polar\; 7-opritor; 8-carcasa bobinei; 9, 16-inele de centrare; 10-supap\; 11-pulverizator; 12-scaunul supapei; 13, 14-arcuri; 15, 17-distan]iere.

~n func]ie de tipul supapei care `nchide orificiul de pulverizare, injectoarele pot fi: cu ac [i [tift (fig. 5.2a); cu disc (fig. 5.2b); cu bil\ (fig. 5.2c).

a)

b)

c)

Fig. 5.2. Tipuri de injectoare electromagnetice a-cu ac [i [tift; b-cu disc (tip BOSCH); cu bil\ (tip Rochester GM)

~n func]ie de rezisten]a bobinei, injectoarele pot fi: cu rezisten]\ mic\ (1,73 ); cu rezisten]\ mare (1016 ). Mufa de conectare a injectorului este realizat\, `n general, `n dou\ variante constructive: de tip BOSCH D-Jetronic (fig. 5.3a); de tip BOSCH L-Jetronic (fig. 5.3b). Unele firme (Subaru, Toyota) utilizeaz\ conectori de concep]ie proprie. ~n ceea ce prive[te modul de comand\ al injectorului, se utilizeaz\ fie controlul `n tensiune, fie controlul `n curent (fig. 5.4).

66

a)

b)
Fig. 5.3. Conectori
a-tip D-Jetronic; b-tip L-Jetronic.

Fig. 5.4. Comanda injectoarelor electromagnetice


a, b-`n tensiune; c-`n curent: A-deschiderea tranzistorului; B-deschiderea injectorului

La comanda `n tensiune a injectoarelor cu rezisten]\ mare (fig.5.4b), rezisten]a bobinei injectorului este cea care limiteaz\ intensitatea curentului, `n timp ce la injectoarele cu rezisten]\ mic\ se utilizeaz\ rezistorul R, (fig. 5.4a) pentru limitarea curentului ce trece prin bobin\. ~n cazul comenzii `n curent (fig.5.4c), bobina injectorului este ini]ial alimentat\ cuun curent de circa 4 A (faza de deschidere), ceea ce asigur\ deschiderea rapid\ a injectorului; pentru men]inerea injectorului `n stare deschis\ (faza de men]inere), curentul este redus la aproximativ 1 A sau mai pu]in, `n func]ie de tipul injectorului. Intensitatea mai mic\ a curentului din faza de men]inere mic[oreaz\ efectul autoinduc]iei, `nchiderea injectorului realizndu-se mai rapid. Controlul `n curent se aplic\ `n cazul injectoarelor cu rezisten]\ mic\ a bobinei; limitarea curentului din faza de men]inere se realizeaz\ fie prin intermediul unei rezisten]e (asem\n\tor schemei din fig. 5.4a), fie electronic, de exemplu prin modificarea factorului de umplere a semnalului corespunz\tor fazei de men]inere (fig. 5.5).

Fig. 5.5. Controlul curentului prin modificarea factorului de umplere

67

5.2. NCERCAREA INJECTOARELOR ELECTROMAGNETICE Se poate utilize un stand cu schema hidraulic\ prezentat\ `n fig. 5.6. Acesta este prev\zut cu o pomp\ de combustibil (2) ce este imersat\ `n rezervorul (1) - vezi [i fig. 5.7. Supapa (4) permite reglarea presiunii la care are loc injec]ia; astfel, se poate determina caracteristica de debit a injectorului sau debitul refulat la o anumit\ presiune (vezi [i tabelele 5.1 [i 5.2).

Fig. 5.6. Schema hidraulic\ a standului


1-rezervor; 2-pomp\ electric\ de combustibil; 3-filtru; 4-supap\ de reglare a presiunii; 5-robinet; 6-manometru.

Fig. 5.7. Pomp\ de alimentare imersat\ `n rezervor

Schema electric\ a standului este prezentat\ `n fig. 5.8. Acesta se conecteaz\ la portul paralel al calculatorului, fiind comandat de c\tre bi]ii 0 [i 1 (pinii 2 [i 3 ai portului). Pentru injectoarele cu rezisten]\ mare a bobinei, comanda se face `n tensiune, prin alimentarea acestora direct de la sursa de curent continuu. Pentru injectoarele cu rezisten]\ mic\ a bobinei, comanda se realizeaz\ dup\ metoda deschidere-men]inere, curentul din faza de men]inere fiind limitat de c\tre rezisten]a (R, fig. 5.8).

Fig. 5.8. Schema electric\ de comand\ a injectorului

68

Tabelul 5.1
CARACTERISTICI ALE UNOR INJECTOARE

Produc\tor/tip

Debit [cm3/min]

Culoare

Rezisten]\ [ ] 2,4 13,8 13,8 2,4 1,7 2,4 13,8 13,8 13,8 13,8 -

Putere max./inj. [CP] 26,6 26,8 29,0 29,2 29,4 29,8 31,0 32,8 35,2 35,2 36,4 37,0 37,6 37,8 40,2 40,0 42,0 42,6 42,8 46,0 47,2 50,0 50,2 56,8 59,6 60,0 63,0 67,4 69,2

Presiune[k Pa]

Autoturis m

Motor

Bosch 0 280 150 208 Bosch 0 280 150 716 Nippon Denso Bosch 0 280 150 211 Lucas 5207007 Bosch 0 280 150 715 Nippon Denso Lucas 5208006 Bosch 0 280 150 209 Nippon Denso Nippon Denso Bosch 0 280 150 203 Lucas 5204001 Bosch 0 280 150 614 Lucas 5207013 Nippon Denso Nippon Denso Nippon Denso Bosch 0 280 150 706 Bosch 0 280 150 152 Bosch 0 280 150 201 Nippon Denso Nippon Denso Bosch 0 280 150 802 Bosch 0 280 150 811 Bosch 0 280 150 200 Nippon Denso Bosch 0 280 150 804 Bosch 0 280 155 009

133 134 145 146 147 149 155 164 176 176 182 185 188 189 201 200 210 213 214 230 236 250 251 284 298 300 315 337 346

verde violet verde deschis gri porto-caliu albastru galben maro violet roz -

300 300 255 300 270 300 290 250 300 290 255 300 250 300 270 290 255 290 250 300 255 290 300 350 300 290 300 300

BMW Toyota Ford Toyota Renault Volvo Toyota Toyota Fiat Jeep Toyota Toyota Toyota Alfa Toyota Toyota Volvo, Renault Porsche BMW Toyota Peugeot Saab Turbo

323 1GE 1,6L 3EE, 2EE B200, B230 4AFE 4ME, 5ME 22RE 4AGE 5SFE Turbo 3SGE 1UZFE B200 Turbo, J7R Turbo 944 Turbo 3SGE 505 Turbo

69

Tabelul 5.2 CARACTERISTICI ALE UNOR INJECTOARE BOSCH Rezisten]a Curent pentru Debit la 5 bar Tip [cm3/min] deschidere [A] bobinei [] 0 280 150 223 16 3 310 0 280 150 357 2,4 3 380 0 280 150 810 2,4 3 420 0 280 150 402 2,4 3 450 0 280 150 803 4,7 3 500 0 280 150 035 2,4 3 550 0 280 150 036 2,4 3 660 0 280 150 005 2,4 3 690 0 280 150 351 0,7 6 810

70