Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FILOSOFIE
CATEDRA DE FILOSOFIE TEORETICĂ ŞI LOGICĂ

Cunoaştere ştiinţifică şi credinţă religioasă


Seminar facultativ, 2009-2010, semestrul I
Profesori: Mircea Flonta, Gheorghe Ştefanov

Teme:
1) Credinţa religioasă în raport cu cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică
2) Ce înţelegem prin religie? Fac parte cosmologia şi explicarea naturii din credinţa religioasă?
3) Incompatibilitate, independenţă, dialog, integrare – ce relaţie trebuie să aibă credinţa
religioasă şi cunoaşterea ştiinţifică?
4) Studii de caz – creaţionismul, problema miracolelor, viaţa de după moarte, argumentul
teleologic.

Texte:
1) Krista K. Bontrager, The Bigger Picture on Creation, Reasons To Believe, Pasadena, 2008,
Capitolul 3, „And the earth...”, pp. 35-44.
2) Hans Küng, Creation of the world or evolution? în The beginning of all things, Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., Cambridge, 2007, pp. 85-102.
3) David Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1987, Sectiunea X, Despre minuni, pp. 176-196.
4) Frank Tipler, The Physics of Resurrection of the Dead to Eternal Life, în The Physics of
Immortality, Anchor, 1997, pp. 217-240.
5) William Paley - Natural Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the
Deity, London, 1809 (primele 2 capitole).
6) Charles Darwin, Originea speciilor, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1957, Capitolul
XV.
7) Francisco José Ayala – Darul lui Darwin către ştiinţă şi religie, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2008, Capitolul 9, Dincolo de biologie, pp. 209-220.
8) Richard Dawkins – Himera credinţei în Dumnezeu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2007,
Capitolul 4, pp. 122-143.
9) Stephen Jay Gould, Nonoverlapping Magisteria, în Natural History 106 (March 1997), pp.
16-22.
10) Phillip E. Johnson, Darwin on Trial, Regnery Gateway Publishing Co., 1991, Capitolul 10,
Darwinist religion, pp. 89-96.
11) Werner Heisenberg, Across the Frontiers, Harper & Row, New York, 1974, Capitolul 16,
Scientific and Religious Truth, pp. 213-229.
12) Steven Weinberg, Visul unei teorii finale, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, Capitolul 11, Şi
Dumnezeu?, pp. 213-230.

Evaluarea se va face:
a) pe baza unei prezentări a unui text discutat în seminar;
b) prin evaluarea contribuţiei participanţilor la discuţie;
c) pe baza unei scurte lucrări de seminar.

O întâlnire preliminară cu studenţii interesaţi să participe la acest seminar va avea loc joi, 8
octombrie, la ora 14, în faţa Catedrei de filosofie teoretică şi logică.