Sunteți pe pagina 1din 3

Guriencu Daniela Anul III Romn-Englez

Jocul ielelor -analiza drameiDrama Jocul ielelor (1918) nu rea ! "ie- du# cum a"irm au$orul in!u%i- dec$ ace!$ lucru con$radic$oriu& o dram a a'!olu$ului care #ri e%$e e(i!$en)a indi idual ca o con%$iin) *n con"run$area cu e(i!$en)a colec$i con!idera$ con%$iin)a colec$i + Acea!$ dram deri din$run con"lic$ com#le( %i #u$ernic *n #lanul ideilor a'!olu$e& #e care #er!ona,ul #rinci#al Gelu Ru!canu !e *nc#)neaz ! le a#lice *n reali$a$ea concre$ cu care !un$ incom#a$i'ile+ De!$inul $ragic al #er!ona,ului e!$e de$ermina$ de lucidi$a$ea cu care *%i a!um e%ecurile& de o#aci$a$ea "a) de orice !olu)ie real& de re"uzul de a a'andona lumea ideilor #ure& de o'!$ina)ia a#licrii *n concre$ a conce#$ului de dre#$a$e a'!olu$+ -rin .eodore!cu *n ca#i$olul Revelaia nceputurilor, iden$i"ic *n dram o $em a lucidi$)ii ( a omului care ede)& o $em a re!#on!a'ili$)ii (a omului care *%i a!um r!#underea celor zu$e)& cu corelarea lor/ im#o!i'ili$a$ea izolrii& im#o!i'ili$a$ea e aziuni0 %i o con$ra$em/ $ema com#lici$)ii ( a com#romi!ului)+ 1nci"rnd ace!$e $eme& Jocul ielelor de ine alegoria unei !i$ua)ii de ia)+ .i$lul dramei re#rezin$ o me$a"or a e(i!$en)ei lui Gelu Ru!canu& un de o$a$ !u!)in$or al idealului de dre#$a$e a'!olu$+ A%a cum cel care are re ela)ia unor idei a'!olu$e e!$e mi!$ui$ lun$ric de ,ocul lor 2alucinan$ %i #ede#!i$ ul$erior& "ie %i #rin !acri"iciul !u#rem& $o$ a%a %i cel care are cu$ezan)a ! #ri ea!c 2ora ielelor& moare !au ine'une%$e+ 3umea ideilor #ure de care e!$e domina$ #ro$agoni!$ul e!$e ilu!$ra$a de re#lica lui 4enciule!cu& !ingurul care de!ci"reaz conce#)ia ideali!$ic a lui Gelu Ru!canu& care nu ede lucruri ci ede numai idei+ 1n!& drama *nce#e a$unci cnd ideile di!#ar/ c$ reme le ezi& $o$ul e *n ordine+ -nd au di!#ru$& du# ce le-ai zu$& a'ia a$unci e gra +++*nce#e drama+ -ondi)iile de enun)are !un$ e iden)ia$e de re#erele !#a)io-$em#orale/ mai& 1915 ( re#rezen$nd un $im# al "ic)iunii)& redac)ia ziarului 'ucure%$e!n Dre#$a$ea !ocial& organ al #aridului !ociali!$+ Dida!calia din inci#i$ul ac$ului I !ur#rinde& #rin in$ermediul de!crierii de$alia$e& de $i# re#rezen$a$i & cu o "unc$ie mime$ica accen$ua$a& cadrul #ro#ice con!umrii unor ade ra$e drame in$elec$uale/ e col)ul !#re 4arcul 6$e$ele%anu al unei ec2i cldiri& la e$a,ul *n$i+++ +7ere!$re mul$e& ziduri groa!e& !im#lu rui$e& o accen$ua$ a!ime$rie+ Accen$uare decorului e$u!$ #oa$e !ugera "a#$ul c #er!ona,ele !un$ mcina$e de drame ance!$rale care i%i or do edi #e #arcur! eredi$a$ea+ De a!emenea& 'iroul re#rezin$ un !#a)iu !im'olic& un !#a$iu

Guriencu Daniela Anul III Romn-Englez in$egran$ al in$elec$uali$)ii& un !#a)iu con"lic$ual& cu cono$a)ii $ana$ice& dar %i un !#a)iu al reg!irii& un !#a)iu iden$i$ar *n care !un$ rele a$e ade ruri e!en)iale+ 4ie!a e!$e !$ruc$ura$ *n $rei ac$e& "iecare din$re ele "iind alc$ui$ din $a'louri 8i !cene+ Rela9iile !#a9iale !un$ com#le(e& mani"e!$ndu-!e *n acea!$ dram a$$ !#a9iul real 8i de!c2i! al e enimen$elor care !e #e$rec *n :ucure8$i& #recum 8i !#a9iul *nc2i!& #!i2ologic al #ro$agoni%$ilor+ Rela9iile $em#orale relie"eaz& *n #rinci#al& #er!#ec$i a con$inu& cronologic a e enimen$elor care duc la de!$inul $ragic al #er!ona,ului+ ;e di!$inge $o$oda$ 8i o di!con$inui$a$e $em#oral& genera$ de al$ernan9a e enimen$elor& marca$e de $e2nica "la!2-'ac<-ului+ Dida!caliile !ur#rind un ame!$ec de di!cur! er'al& imagine& mi%care+ ;e dau indica)ii #ri ind/ in$ona)ia& mimica& ge!$ica& a$i$udinea cor#oral& e!$imen$a)ia& decorul& !$a$u$ul !ocial& de$alii "izice %i $em#eramen$ale ale #er!ona,elor+ De a!emenea& dida!caliile #ro#un o #lon,are *n a'i!urile !u"le$e%$i ale #er!ona,elor& "iindu-le relie"a$e& cu o deo!e'i$ "ine)e #!i2ologic& $umul$ul imanen$& in$en!i$a$ea $ririlor genera$e de !i$ua)iile limi$ cu care !e con"run$+ ;u'iec$ul dramei =Jocul ielelor= e!$e con!$rui$ #e ilu!$rarea an$inomiilor din$re condi9iile concre$e ale ie9ii reale 8i #rinci#iile a'!olu$e& im#o!i'il de a#lica$ *n ia9a real+ 6 #rim con$radic9ie !e mani"e!$ *n$re conce#$ul de ,u!$i9ie a'!olu$ 8i cel de dre#$a$e !ocial+ Gelu Ru!canu lu#$ #en$ru o idee generoa!& aceea de a "i =#u9in dre#$a$e #e lumea a!$a=& *n realizarea creia *ncearc ! a#lice o $eorie incom#a$i'il cu reali$a$ea !ocial& =munci$orimea lu#$ #en$ru ideea de ,u!$i9ie a'!olu$=+ Ideea #ur a dre#$9ii a'!olu$e n-are a#lica'ili$a$e #rac$ic& do ad c a$unci cnd conducerea ziarului decide c eli'erarea lui 4e$re :oruga e!$e mai im#or$an$ dec$ *nl$urarea lui ;ine8$i& mini!$rul Ju!$i9iei& *n con8$iin9a lui Gelu Ru!canu !e drm e8a"oda,ul *n$regii conce#9ii+ Deziluzia lui e!$e de nee i$a$& "iind cauza$ de *m#re,urrile concre$e ale momen$ului& a8a cum *i #rezi!e!e 4raida/ =Dre#$a$ea a!$a "ormal& a'!$rac$& are ! $e la!e oda$ !u!#enda$ *n gol+++=+ Ru!canu de!co#er c ec2i$a$ea uman e!$e/ =im#er"ec$ 8i con,unc$ural& c !e mani"e!$ indi idual 8i *n "unc9ie de !i$ua9ie& *nclcnd #rinci#iul ,u!$i9iei a'!olu$e/ =4erea$ mundu!& "ia$ ,u!$i9ia>= (=; #iar lumea& numai ! !e "ac dre#$a$e=)+ Ru!canu a'dic de la #rinci#iul a'!olu$& con8$ien$iznd ne#u$in9a uman de a *m#lini un ideal+ 6 al$ an$inomie !e mani"e!$ *n #lan moral& iznd con$radic)ia din$re ade r 8i minciun+ Dilema e$ic e!$e aceea c ade rul #oa$e di!$ruge ec2ili'rul #!i2ic al unui om& iar *n ace!$ caz& minciuna cari$a'il& care-i #oa$e u8ura ia9a& e!$e de #re"era$ !inceri$9ii 'ru$ale( *n

Guriencu Daniela Anul III Romn-Englez acea!$ !i$ua)ie & 4raida *ncearc !-o con ing #e Elena :oruga !-8i min$ !o9ul a"la$ *n *nc2i!oare c *i e!$e *n con$inuare "idel& deoarece ace!$a& dac ar a"la c ea are al$ 'r'a$& dac ar a"la ade rul& =!-ar de!#rinde carnea de #e el+ 7emeia re"uz& $o$ din e$ic "a9 de noul !o9& #e care nu rea !-l umilea!c& #en$ru c =are 8i el mndria lui=)+ 1n iu'ire& Ru!canu $rie%$e acela%i a'!olu$+ ?u acce#$ nicio !ingur %i ne*n!emna$ de iere !u"le$ea!c a "iin)ei iu'i$e/ o iu'ire ade ra$ *n!eamn ! nu #o)i gndi con$rariul ei++++o iu'ire care nu e!$e e$ern& nu e!$e nimic+ -elelal$e #er!ona,e au rolul de a "igura $a'loul $u$uror o#ozi)iilor "a) de #er!ona,ul a'!olu$ului noo!ic+ 6#u! lui Ru!can e!$e ;ine%$i& %i el un !u"le$ $are& dar #rin modelarea #e e(i!$en)a #ragma$ic& "r niciun #rinci#iu !au care %i- a "acu$ din in,u!$i)ia e"icace !ingurul #rinci#iu %i din #u$ere& idealul !u#rem/ nu %$ii ce #u$ernic e!$e !en$imen$ul !u#eriori$)ii cnd %$ii lucruri #e care cei in$ere!a)i cred c nu le %$ii+++ @aria ;ine%$i e!$e "emeia "a$al& un caz #a$ologic #en$ru #ro#riul 'r'a$& a nd *n! %i ea *n!%i !en$imen$ul idului e(i!$en)ei cnd a#ar dilemele/ nu e "rumu!e)e #e lume++nu e niciun !#ri,in++;im)i c ai rma! dea!u#ra unui gol+++ @aria e!$e in e!$i$ cu idealul o#u! lui Gelu& marcnd duali$a$ea lumii/ Arciunea nu e dec$ um'ra "rumu!e)ii+++?umai moar$ea e!$e #er"ec$+ .o$ ce e iu cre%$e din #mn$ul negru al #ca$ului+++ 1nain$e de !inucidere& Gelu cedeaz $o$ul/ acce#$nd rela$i izarea a'!olu$ a alorilor& el recunoa%$e im#o!i'ili$a$ea e(i!$en)ei *n "unc)ie de idei #ure& *n$r-o lume organic im#ur/ 3umea a!$a din care *)i $ragi 2rana e!$e a$$ de a',ec$& *nc$ nu $e acce#$ %i nu $e $olereaz dec$ cu #re)ul com#lici$)ii+ Gelu Ru!canu e!$e un #ro#aga$or al ideilor #ure dar %i "iul unui om im#ur