Sunteți pe pagina 1din 61

TEMA PROIECTULUI DE AN

Capitolul 1
Indesirea retelei de sprijin existenta in zona, cu puncte de ordinul V
1.1

1.2

1.3

Calculul coordonatelor absolute plane ale punctului 1


(intersectia inainte)
Rezolvarea prin metoda analitica
Rezolvarea prin metoda trigonometrica
Calculul coordonatelor absolute plane ale punctului 2
(intersectia inapoi)
Rezolvarea prin metoda analitica - Delambre
Rezolvarea prin metoda coordonatelor baricentrice
Calculul coordonatelor absolute plane ale punctului 3
(intersectia la limita)

Capitolul 2
Determinarea pozitie planimetrice a punctelor retelei de ridicare si a
detaliilor
2.1 Determinarea retelei de ridicare prin metoda drumuirii sprijinite
2.2 Determinarea retelei de ridicare prin metoda drumuirii inchise
combinata cu radierea
2.3 Calculul coordonatelor absolute ale punctelor radiate
Capitolul 3
Intocmirea planului de amplasament al corpului de proprietate, prin
metoda coordonatelor rectangulare absolute plane, format A3
Capitolul 4
Calculul suprafetelor
4.1 Calculul suprafetei corpului de proprietate prin metoda numerica,
procedeul analitic

Cap. 1. Indesirea retelei de sprijin existenta in zona (figura 1),


cu puncte de ordinul 5
1.1 Calculul coordonatelor absolute plane ale punctului 1
Intersectia inainte
1.1.1 COORDONATE ABSOLUTE (date cunosculte)
Numar punct
10
21
66
17
11

X
584222.23
584853.60
583225.10
582380.96
584319.31
Figura 1

Y
430227.62
431898.30
432318.31
431264.15
429594.83

1
21
1
66
11
21

10

21

21
1
66
11
21
66
17
1
10
66
66
17
1
10
66
10
1
21
10

66

10
1
21
10

Observatii azimutale
Pozitia I-a

Pozitia II-a

Directii medii
necompensate

g c cc

g c cc

g c cc

Corectii

Puncte
vizate

Reiteratia

Statie

1.1.2 DATE DIN MASURATORI


Directii
medii
compensate
g c cc

Directii
medii
compensate
aduse la
originea 0
g c cc

Media
reiteratiilor

g c cc

0.00.00
22.20.72
51.33.62
232.69.60
399.99.78

199.99.94
222.20.90
251.33.60
32.69.45
199.99.90

399.99.97
22.20.81
51.33.61
232.69.53
399.99.84

0
3
7
10
13

399.99.97
22.20.84
51.33.68
232.69.63
399.99.97

0.00.00
22.20.87
51.33.71
232.69.66
0.00.00

0.00.00
22.21.03
51.34.12
232.69.97
0.00.00

II

100.00.00
122.20.78
151.34.30
332.69.98
99.99.58

299.99.70
322.21.08
351.33.99
132.69.62
299.99.24

99.99.85
122.20.93
151.34.15
332.69.80
99.99.41

0
11
22
33
44

99.99.85
122.21.04
151.34.37
332.70.13
99.99.85

0.00.00
22.21.19
51.34.52
232.70.28
0.00.00

0.00.00
32.05.17
52.76.64
93.06.66
0.00.18

200.00.32
232.04.71
252.76.80
293.06.87
199.99.82

0.00.16
32.04.94
52.76.72
93.06.77
0.00.00

0
4
8
12
16

0.00.16
32.04.98
52.76.80
93.06.89
0.00.16

0.00.00
32.04.82
52.76.64
93.06.73
0.00.00

II

100.00.00
132.04.82
152.76.32
193.06.34
100.00.12

300.00.17
332.04.52
352.75.82
393.06.12
299.99.77

100.00.09
132.04.67
152.76.07
193.06.23
99.99.95

0
4
7
11
14

100.00.09
132.04.71
152.76.14
193.06.34
100.00.09

0.00.00
32.04.62
52.76.05
93.06.25
0.00.00

0.00.00
28.34.45
55.59.96
0.00.10

200.00.37
228.33.87
255.59.73
200.00.17

0.00.19
28.34.16
55.59.85
0.00.14

0
2
3
5

0.00.19
28.34.18
55.59.88
0.00.19

0.00.00
28.33.99
55.59.69
0.00.00

100.00.00
128.34.02
155.60.17
100.00.17

299.99.78
328.33.79
355.59.97
299.99.95

99.99.89
128.33.91
155.60.07
100.00.06

0
-6
-11
-17

99.99.89
128.33.85
155.59.96
99.99.89

0.00.00
28.33.96
55.60.07
0.00.00

II

1.1.3 REZOLVARE
1.1.3.1 Rezolvare prin metoda analitica

0.00.00
32.04.72
52.76.35
93.06.49
0.00.00

0.00.00
28.33.98
55.59.88
0.00.00

Se cere:
Numar punct
1

X
?

Y
?

Prelucrarea turului de orizont


Calculul coordonatelor absolute plane ale punctului 1

10-

Y10- 1

Y21- 1

Calculul orientarilor:
4

101 = ?
211 = ?
661 = ?
Statia 10:

10- 11

10- 66

1021 = arctg

y1021
1670.68
= arctg
= 76.99.75
x1021
631.37

1021 = 76.99.75
1066 = arctg

y1066
2090.69
= arctg
= 71.66.86
x1066
997.13

1066 = 200 71.66.86 = 128.33.14


1011 = arctg

y1011
632.79
= arctg
= 90.30.88
x1011
97.08

1011 = 400 90.30.88 = 309.69.12

Determinarea automata a vizelor:

021 = 1021 = 76.99.75


066 = 1066 C66 = 128.33.14 51.34.12 = 76.99.02
011 = 1011 C11 = 309.69.12 232.69.97 = 76.99.15
021Do1021 + 066 Do1066 + 011Do1011
=
Do1021 + Do1066 + Do1011
137517.53 + 178332.40 + 49289.18
0m =
4742.49
365139.11
0m =
= 76.99.31
4742.49
m
0

Do1021 = x10212 + y10 212 = 1786.00


Do1066 = x1066 2 + y1066 2 = 2316.30
Do1011 = x10112 + y10112 = 640.19

101 = 0m + C1 = 76.99.31 + 22.21.03 = 99.20.34


ttCalculul abaterilor orientarii diviziunii 0 a cercului orizontal:

1 = 021 0m = 76.99.75 76.99.31 = 0.00.44


2 = 066 0m = 76.99.02 76.99.31 = 0.00.29
3 = 011 0m = 76.99.15 76.99.31 = 0.00.16
tg 1 =

l1
=> l1 = Do10 21 * tg 1 = 1786.00* tg 0.00.44 = 12.3cm
Do10 21

tg 2 =

l2
=> l2 = Do10 66 * tg 2 = 2316.31* tg ( 0.00.29) = 10.5cm
Do10 66

tg 3 =

l3
=> l3 = Do1011 * tg 3 = 640.19 * tg ( 0.00.16) = 1.6cm
Do1011

Statia 21:
7

21- 10

21- 1

2166 = arctg

y2166
420.01
= arctg
= 16.06.90
x2166
1628.5

2166 = 200 16.06.90 = 183.93.10


2117 = arctg

y2117
634.15
= arctg
= 15.98.27
x2117
2472.64

2117 = 200 + 15.98.27 = 215.98.27


2110 = arctg

y2110
1670.68
= arctg
= 76.99.75
x2110
631.37

2110 = 200 + 76.99.75 = 276.99.75


Determinarea automata a vizelor:
8

066 = 2166 = 183.93.10


017 = 2117 C17 = 215.98.27 32.04.72 = 183.93.55
010 = 2110 C10 = 276.99.75 93.06.49 = 183.93.26
066 Do2166 + 017 Do2117 + 010 Do2110
=
Do2166 + Do2117 + Do2110
309333.31 + 469524.79 + 328503.62
0m =
1681.79 + 2552.66 + 1786.00
1107361.72
0m =
= 183.93.33
6020.45
m
0

Do2166 = x2166 2 + y2166 2 = 1681.79


Do2117 = x2117 2 + y2117 2 = 2552.66
Do2110 = x2110 2 + y2110 2 = 1786.00

211 = 0m + C1 = 183.93.33 + 52.76.35 = 236.69.68

ttCalculul abaterilor orientarii diviziunii 0 a cercului orizontal:

1 = 066 0m = 183.93.10 183.93.33 = 0.00.23


2 = 017 0m = 183.93.55 183.93.33 = 0.00.22
3 = 010 0m = 183.93.26 183.93.33 = 0.00.07
tg1 =

l1
=> l1 = Do2166 * tg1 = 1681.79 * tg ( 0.00.23) = 6.3cm
Do2166

tg 2 =

l2
=> l2 = Do2117 * tg 2 = 2552.66 * tg 0.00.22 = 8.8cm
Do2117

l3
=> l3 = Do2110 * tg 3 = 1786.00 * tg ( 0.00.07) = 1.9cm
Do2110
Statia 66
tg 3 =

66- 21

10

6610 = arctg

y6610
2090.69
= arctg
= 71.66.86
x6610
997.13

6610 = 400 71.66.86 = 328.33.14


6621 = arctg

y6621
420.01
= arctg
= 16.06.90
x6621
1628.5

6621 = 400 16.06.90 = 383.93.10


Determinarea automata a vizelor:

010 = 6610 = 328.33.14


021 = 6621 C21 = 383.93.10 55.59.88 = 328.33.22
010 Do6610 + 021Do6621
=
Do6610 + Do6621
760514.02 + 552185.81 1312699.83
0m =
=
= 328.33.17
3998.09
3998.09
m
0

Do6610 = x6610 2 + y6610 2 = 2316.30


Do6621 = x66212 + y66212 = 1681.79

661 = 0m + C1 = 328.33.17 + 28.33.98 = 356.67.15


T
11

tCalculul abaterilor orientarii diviziunii 0 a cercului orizontal:

1 = 010 0m = 328.33.14 328.33.17 = 0.00.03


2 = 021 0m = 328.33.22 328.33.17 = 0.00.05
tg 1 =

l1
=> l1 = Do6610 * tg 1 = 2316.30* tg ( 0.00.03) = 1.0cm
Do6610

l2
=> l2 = Do66 21 * tg 2 = 1681.79 * tg 0.00.05 = 1.3cm
Do66 21
Calculul coordonatelor absolute plane ale punctului 1:
tg 2 =

10 1 21 1
y y21 + x21 * tg 211 x10 * tg101
x1I = 10
tg 211 tg101
x1I =

430227.62 431898.30 + 584853.60 * tg 236.69.68 584222.23* tg 99.20.34


tg 236.69.68 tg 99.20.34

x1I = 584238.12
66 1 10 1
y y10 + x10 * tg101 x66 * tg 661
x1II = 66
tg101 tg661
x1II =

432318.31 430227.62 + 584222.23* tg 99.20.34 583225.10 * tg 356.67.12


tg 99.20.34 tg 356.67.12

x1II = 584238.12

12

21 1 66 1
y y66 + x66 * tg661 x21 * tg211
x1III = 21
tg 661 tg 211
x1III =

431898.30 432318.31 + 583225.10 * tg 356.67.12 584853.60 * tg 236.69.68


tg 356.67.12 tg 236.69.68

x1III = 584238.08

x1I + x1II + x1III 1752714.30


x =
=
= 584238.10
3
3
m
1

x1I x1m = 584238.12 584238.10 = 0.02


x1II x1m = 584238.12 584240.10 = 0.02
x1III x1m = 584238.08 584240.10 = 0.02

Calculul lui y1:


10 1 21 1
y1I = ( x1 x21 )tg 211 + y21
y1I = (584238.12 584853.60)tg 236.69.68 + 431898.30
y1I = 431498.18

66 1 10 1
y1II = ( x1 x10 )tg101 + y10
y1II = (584238.12 584222.23)tg 99.20.34 + 430227.62
y1II = 431498.18

13

21 1 66 1
y1III = ( x1 x66 )tg661 + y66
y1III = (584238.08 583225.10)tg 356.67.12 + 432318.31
y1III = 431498.13

y1I + y1II + y1III 1294494.48


y =
=
= 431498.16
3
3
m
1

y1I y1m = 431498.18 431498.16 = 0.02


y1II y1m = 431498.18 431498.16 = 0.02
y1III y1m = 431498.13 431498.16 = 0.03

1.1.3.2 Rezolvare prin metoda trigonometrica


1. Prelucrarea turului de orizont.
2. Calculul orientarilor 101, 211,661
101 = 99.20.34
211 = 236.69.68
661 = 356.67.15
3. Calculul distantelor orizontale Do101 , Do211 , Do661
10 21 1
Do1021 Do101 Do211
=
=
sin 1
sin 1 sin 1
1 = 2110 211 = 276.99.75 236.69.68 = 40.30.07
1 = 101 1021 = 99.20.34 76.99.75 = 22.20.59
1 = 200 (1 + 1 ) = 200 (40.30.07 + 22.20.59) = 137.49.34
1 + 1 + 1 = 40.30.07 + 22.20.59 + 137.49.34 = 200
14

a = 2110

d = 6610

g = 102

b = 211

e = 661

h = 101

c = 2166

f = 6621

i = 1066

15

Do1021 = 1786.00
Do21I 1 =

Do1021 *sin 1
= 734.08
sin 1

Do10I 1 =

Do1021 *sin 1
= 1270.66
sin 1

21 66 1
Do2166 Do661 Do211
=
=
sin 2
sin 2 sin 2

2 = 211 2166 = 236.69.68 183.93.10 = 52.76.58


2 = 6621 661 = 383.93.10 356.67.15 = 27.25.95
2 = 200 ( 2 + 2 ) = 200 (27.25.95 + 52.76.58) = 119.97.47
2 + 2 + 2 = 52.76.58 + 27.25.95 + 119.97.47 = 200

Do2166 = 1681.79
Do66I 1 =

Do2166 *sin 2
= 1303.36
sin 2

II
Do21
1 =

Do2166 *sin 2
= 734.16
sin 2

m
Do21
1 =

Do 21I 1 * Do 21II1
2

734.16 + 734.08
= 734.12
2

16

66 10 1
Do1066 Do661 Do101
=
=
sin 3
sin 3 sin 3

3 = 661 101 = 356.67.15 328.33.14 = 28.34.01


3 = 1066 101 = 128.33.14 99.20.34 = 29.12.80
3 = 200 ( 2 + 2 ) = 200 (28.34.01 + 29.12.80) = 142.53.19
3 + 3 + 3 = 28.34.01 + 29.12.80 + 142.53.19 = 200
Do1066 = 2316.30
Do66II 1 =

Do1066 *sin 3
= 1303.44
sin 3

Do10II 1 =

Do1066 *sin 3
= 1270.57
sin 3

m
10 1

Do

Do10I 1 * Do10II1
2
Do 661 * Do66II1

1270.57 + 1270.66
= 1270.62
2

1303.36 + 1303.44
= 1303.40
2

m
Do66
1 =

= 400

x110 = x10 + x101 = x10 + Do101 * cos 101


10
y1 = y10 + y101 = y10 + Do101 *sin 101
x110 = 584222.23 + 1270.62 * cos 101 = 584238.12
10
y1 = 430227.62 + 1270.62 *sin 101 = 431498.14
21
x1 = x21 + x211 = x21 + Do211 * cos 211
21
y1 = y21 + y211 = y21 + Do211 *sin 211

x121 = 584853.60 + 734.12 * cos 211 = 584238.10


21
y1 = 431898.30 + 734.12 *sin 211 = 431498.17

17

x166 = x66 + x661 = x66 + Do661 * cos 661


66
y1 = y66 + y661 = y66 + Do661 *sin 661
x166 = 583225.10 + 1303.40 * cos 661 = 584238.09
66
y1 = 432318.31 + 1303.40 *sin 661 = 431498.13
x110 + x121 + x166 1752714.31
x =
=
= 584238.10
3
3
y110 + y121 + y166 1294494.44
m
y1 =
=
= 431498.14
3
3
x1A + x1T 1168476.2
f
x1 =
=
= 584238.10
2
2
y1A + y1T 862996.30
f
y1 =
=
= 431498.15
2
2
m
1

x110 x1m = 0.02

x121 x1m = 0.00 10 15cm


x166 x1m = 0.01
y110 y1m = 0.00

y121 y1m = 0.03 10 15cm


y166 y1m = 0.01

18

1.2 Calculul coordonatelor absolute plane ale punctului 2


(intersectia inapoi): Se va incadra punctul 2, pe baza datelor
prezentate in tabelele 3 si 4 si schita vizelor (figura 1)
1.2.1 COORDONATELE ABSOLUTE
Numar punct
X
33
587026.31
1
584238.10
17
582380.36
10
584222.23
11
584319.31

Tabel 3

Y
430559.50
431498.15
431264.15
430227.62
429594.83

1
33
1
17
10
11
33

33
1
17
10
11
33
33
1
17
10
11
33

Tabel 4

Unghiuri orizontale
Pozitia I-a

Pozitia II-a

Directii medii
necompensate

g c cc

g c cc

g c cc

Corectii

Puncte
vizate

Reiteratia

Statia

1.2.2 DATE DIN MASURATORI


Directii
medii
compensate
g c cc

Directii
medii
compensate
aduse la
originea 0
g c cc

Media
reiteratiilor

g c cc

0.00.00
122.57.45
177.78.77
236.22.76
277.37.50
0.00.18

200.00.36
322.57.70
377.79.18
36.23.13
77.37.80
200.00.42

0.00.18
122.57.57
177.78.97
236.22.94
277.37.65
0.00.30

0
-2
-5
-7
-10
-12

0.00.18
122.57.55
177.78.92
236.22.87
277.37.55
0.00.18

0.00.00
122.57.37
177.78.74
236.22.69
277.37.37
0.00.00

0.00.00
122.57.33
177.78.85
236.22.86
277.37.58
0.00.00

66.66.67
189.24.52
244.45.44
302.89.43
344.04.17
66.66.65

266.67.03
389.24.17
44.45.85
102.89.80
144.04.47
266.66.54

66.66.85
189.24.34
244.45.64
302.89.61
344.04.32
66.66.59

0
5
10
16
21
26

66.66.85
189.24.39
244.45.74
302.89.77
344.04.53
66.66.85

0.00.00
122.57.54
177.78.89
236.22.92
277.37.68
0.00.00

133.33.33
255.90.69
311.12.10
369.56.09
10.70.83
133.33.17

333.33.69
55.90.37
111.12.51
169.56.46
210.71.13
333.33.22

133.33.51
255.90.53
311.12.30
389.56.27
10.70.98
133.33.19

0
6
13
19
26
32

133.33.51
255.90.59
311.12.43
369.56.46
10.71.24
133.33.51

0.00.00
122.57.08
177.78.92
236.22.95
277.37.73
0.00.00

II

III

1.2.3 REZOLVARE

19

1.2.3.1 Metoda analitica Delambre

332

102

172
332

332

20

332
12

Statia 2:
C33 = 0.00.00
C1 = 122.57.33 =
C17 = 177.78.85 =
C10 = 236.22.86 =
C11 = 277.37.58 =

Se aleg din cele cinci vize, trei succesive:


33 2,1 2,17 2
y2 y33 = ( x3 x33 ) * tg332 y2 y33 = ( x3 x33 ) * tg

y2 y1 = ( x2 x1 ) * tg12 y2 y1 = ( x2 x1 ) * tg ( + )
y y = ( x x ) * tg
17
2
17
17 2 y 2 y17 = ( x2 x17 ) * tg ( + )
2

332 = arctg

( y1 y33 ) * ctg + ( y33 y17 ) * ctg + ( x17 x1 )


( x1 x33 ) * ctg + ( x33 x17 ) * ctg + ( y17 y1 )

347.5146378 + 1937.024986 1857.74


1032.273785 12769.68569 + 234
268.2296518
= arctg
= arctg 0.023317399
11503.41191
= 1.48.41 332 = 200 + 1.48.41 = 201.48.41

332 = arctg
332
332

= 201.48.41
12 = + = 201.48.41 + 122.57.33 = 324.05.74
172 = + = 201.48.41 + 177.78.85 = 379.27.26
102 = + = 201.48.41 + 236.22.86 = 37.71.27
112 = + = 201.48.41 + 277.37.58 = 78.85.99
Scrierea si rezolvarea sistemelor de ecuatii
21

Calculul lui x:
33 2 1 2
y y33 + x33 * tg332 x1 * tg12 938.65 + 13687.34746 + 1471738.673
x2I = 1
=
= 584632.87
tg332 tg12
2.542389839
33 2 17 2
y y33 + x33 * tg332 x17 * tg172 704.65 + 13687.34746 + 196611.5598
x2II = 17
=
= 584632.70
tg332 tg172
0.360915979
33 2 10 2
y y33 + x33 * tg 332 x10 * tg102 331.88 + 13687.34746 393194.5434
x2III = 10
=
= 584632.71
tg332 tg102
0.649705809

33 2 11 2
y y33 + x33 * tg332 x11 * tg112 964.67 + 13687.34746 1694479.556
x2IV = 11
=
= 584632.71
tg33 2 tg112
2.876604106
1 2 17 2
xV2 =

y17 y1 + x1 * tg1 2 x17 * tg17 2 234 1471738.673 + 196611.5598


=
= 584632.77
tg12 tg17 2
2.18147386

1 2 10 2
xVI
2 =

y10 y1 + x1 * tg12 x10 * tg102 1270.53 1471738.673 393194.5434


=
= 584632.77
tg12 tg102
3.192095649

1 2 11 2
xVII
2 =

y11 y1 + x1 * tg12 x11 * tg112 1903.32 1471738.673 1694479.556


=
= 584632.79
tg12 tg112
5.418993945

22

17 2 10 2
y y17 + x17 * tg17 2 x10 * tg102 1036.53 196611.5598 393194.5434
xVIII
= 10
=
= 584632.78
2
tg172 tg102
1.010621789
17 2 11 2
y y + x * tg17 2 x11 * tg112 1669.32 196611.5598 1694479.556
x2IX = 11 17 17
=
= 584632.80
tg172 tg112
3237520085
10 2 11 2
y y + x * tg102 x11 * tg112 632.79 + 393194.5434 1694479.556
xVIII
= 11 10 10
=
= 584632.80
2
tg102 tg112
2.226898296
VII
VIII
x2I + x2II + x2III + x2IV + xV2 + xVI
+ x2IX + x2X
2 + x2 + x2
x =
= 584632.77
10
m
2

x2I x2m = 584632.87 584632.77 = 0.10m 10 15cm


x2II x2m = 584632.70 584632.77 = 0.07m 10 15cm
x2III x2m = 584632.71 584632.77 = 0.06m 10 15cm
x2IV x2m = 584632.71 584632.77 = 0.06m 10 15cm
xV2 x2m = 584632.77 584632.77 = 0.00m 10 15cm
m
xVI
2 x2 = 584632.77 584632.77 = 0.00m 10 15cm
m
xVII
2 x2 = 584632.79 584632.77 = 0.02 m 10 15cm

xVIII
x2m = 584632.78 584632.77 = 0.01m 10 15cm
2
x2IX x2m = 584632.80 584632.77 = 0.03m 10 15cm
x2X x2m = 584632.80 584632.77 = 0.03m 10 15cm

Calculul lui y:
23

33 2 1 2
y2I = ( x2 x1 ) * tg12 + y1 = 430503.94
33 2 17 2
y2II = ( x2 x17 ) * tg172 + y17 = 430503.93
33 2 10 2
y2III = ( x2 x10 ) * tg102 + y1 = 430503.92
33 2 11 2
y2IV = ( x2 x11 ) * tg112 + y11 = 430503.83

1 2 17 2
yV2 = ( x2 x17 ) * tg172 + y17 = 430503.93
1 2 10 2
yVI
2 = ( x2 x10 ) * tg10 2 + y10 = 430503.92
1 2 11 2
yVII
2 = ( x2 x11 ) * tg11 2 + y11 = 430503.83

17 2 10 2
yVIII
= ( x2 x10 ) * tg102 + y10 = 430503.92
2
17 2 11 2
y2IX = ( x2 x11 ) * tg112 + y11 = 430503.83

24

10 2 11 2
y2X = ( x2 x11 ) * tg11 2 + y11 = 430503.83
VII
VIII
y2I + y2II + y2III + y2IV + yV2 + yVI
+ y2IX + y2X
2 + y2 + y2
y =
= 430503.88
10
m
2

y2I y2m = 430503.94 430503.88 = 0.06m 10 15cm


y2II y2m = 430503.93 430503.88 = 0.05m 10 15cm
y2III y2m = 430503.92 430503.88 = 0.04m 10 15cm
y2IV y2m = 430503.83 430503.88 = 0.05m 10 15cm
yV2 y2m = 430503.93 430503.88 = 0.05m 10 15cm
m
yVI
2 y 2 = 430503.92 430503.88 = 0.04 m 10 15cm
m
yVII
2 y 2 = 430503.83 430503.88 = 0.05m 10 15cm

yVIII
y2m = 430503.92 430503.88 = 0.04m 10 15cm
2
y2IX y2m = 430503.83 430503.88 = 0.05m 10 15cm
y2X y2m = 430503.83 430503.88 = 0.05m 10 15cm

1.2.3.2 Metoda coordonatelor baricentrice


25

3317

3311

1133

1117

1711
1733

26

33 17 11

1133 = arctg

y1133
964.67
= arctg
= 21.79.34
x1133
2707

x = ( + )
cadr. I
y = ( + )

1133 = 21.79.34
3311 = 200 + 21.79.34 = 221.79.34
y
1669.32
1117 = arctg 1117 = arctg
= 45.26.13
x1117
1938.35
x = ( )
cadr. II
y = ( + )
1117 = 200 45.26.13 = 154.73.87

1711 = 200 + 154.73.87 = 354.73.87


1733 = arctg

y1733
704.65
= arctg
= 9.58.37
x1733
4645.35

x = ( + )
cadr. IV
y = ( )
1733 = 400 9.58.37 = 390.41.63

3317 = 200 + 390.41.63 = 190.41.63

33 = 3311 3317 = 221.79.34 190.41.63 = 31.37.71


17 = 1733 1711 = 390.41.63 354.73.87 = 35.67.76
11 = 1117 1133 = 154.73.87 21.79.34 = 132.94.53

27

= C11 C17 = 277.37.58 177.78.85 = 99.58.72


= C33 C11 = 400.00.00 277.37.58=122.62.42
= C11 C17 = 277.37.58 177.78.85 = 177.78.86

P33 =

1
1
=
= 0.538957744
ctg 33 ctg 1.861917367 0.006484338

1
1
=
= 0.508992339
ctg17 ctg 1.593528581 + 0.371137529
1
1
P11 =
=
= 0.458783023
ctg11 ctg 2.748931324 0.569251717
P17 =

x2I =
=

880885.6021
= 584632.80
1.506733106

y2I =
=

x33 P33 + x17 P17 + x11P11 316382.3757 + 296427.447 + 268075.7794


=
=
P33 + P17 + P11
1.506733106

y33 P33 + y17 P17 + y11P11 232053.3768 + 197090.8148 + 219510.1484


=
=
P33 + P17 + P11
1.506733106

648654.34
= 430503.80
1.506733106

28

331

3311

1133
111

111

29

133

33 1 11

331 = arctg

y331
938.65
= arctg
= 20.67.30
x331
2788.21

x = ( )
cadr. II
y = ( + )
331 = 200 20.67.30 = 179.32.70

3311 = 221.79.34

111 = arctg

y111
1903.32
= arctg
= 97.28.53
x111
81.21

x = ( + )
cadr. IV
y = ( )
111 = 400 97.28.53 = 302.71.47

133 = 331 + 200 = 179.32.70 + 200 = 379.32.70


1133 = 3311 + 200 = 221.79.34 + 200 = 21.79.34
111 = 111 200 = 302.71.47 200 = 102.71.47
33 = 3311 331 = 221.79.34 179.32.70 = 42.46.64
17 = 133 111 = 379.32.70 302.71.47 = 76.61.23
11 = 111 1133 = 102.71.47 21.79.34 = 80.92.13

30

= C11 C1 = 277.37.58 122.57.33 = 154.80.25


= C33 C11 = 400.00.00 277.37.58=122.62.42
= C1 C33 = 122.57.33
1
1
=
= 0.410948858
ctg 33 ctg 1.269871914 + 1.163520901
1
1
P1 =
=
= 1.32278645
0.384844182
+
0.371135742
ctg1 ctg
1
1
P11 =
=
= 1.472268744
ctg11 ctg 0.3089939 + 0.370229919
P33 =

x2II =
=

x33 P33 + x1P1 + x11P11 241237.7917 + 772822.2423 + 860275.0566


=
=
P33 + P1 + P11
3.206004052

1874335.091
= 584632.78
3.206004052

y2II =

y33 P33 + y1P1 + y11P11 176937.9348 + 570779.906 + 632479.0408


=
=
P33 + P1 + P11
3.206004052

1380196.882
= 430503.78
3.206004052
x2I + x2II 584632.80 + 584632.78
m
x2 =
=
= 584632.79
2
2
y2I + y2II 430503.80 + 430503.78
m
y2 =
=
= 430503.79
2
2

1.3 Calculul coordonatelor absolute plane ale punctului 3


(intersectie limita): Se va incadra punctul 3, pe baza datelor
prezentate in tabelele 5 s 6 si a schitei vizelor (figura 1)
31

1.3.2 COORDONATE ABSOLUTE


Numar punct
X
584319.31
Puncte11
Observatii azimutale
vizate
17
582380.96
Directii medii

Tabel 6

Reiteratia

1
11
17
4
11
11
17
4
11
3
11
17
3
3
11
17
3

2
I

II

II

necompensate

Corectii

Tabel 5

Statie

1.3.1 DATE DIN MASURATORI

Y
429594.83
Directii
Directii
medii
431264.15
medii
compensate
g c cc

aduse la
originea 0
g c cc

g c cc

0.00.17
131.74.92
178.31.63
0.00.09

0
3
5
8

0.00.17
131.74.95
178.31.68
0.00.17

0.00.00
131.74.78
178.31.51
0.00.00

0.00.00
131.74.79
178.31.80
0.00.00

300.00.24
31.74.64
78.31.84
299.99.54

100.00.12
231.74.76
278.31.90
99.99.64

0
16
32
48

100.00.12
231.74.92
278.32.22
100.00.12

0.00.00
131.74.80
178.32.10
0.00.00

0.00.00
13.68.77
128.08.93
0.00.14

199.99.71
213.68.62
328.08.54
200.00.06

399.99.85
13.68.69
128.08.73
0.00.10

0
-8
-17
-25

399.99.85
13.68.61
128.08.56
399.99.85

0.00.00
13.68.76
128.08.71
0.00.00

100.00.00
113.68.77
228.08.55
100.00.65

299.99.75
313.68.35
28.08.45
300.00.05

99.99.87
113.68.56
228.08.50
100.00.35

0
-16
-32
-48

99.99.87
113.68.40
228.08.18
99.99.87

0.00.00
13.68.53
128.08.31
0.00.00

Pozitia I-a

Pozitia II-a

g c cc

g c cc

g c cc

0.00.00
131.74.95
178.31.71
0.00.13

200.00.34
331.74.89
378.31.56
200.00.05

100.00.00
231.74.89
278.31.96
99.99.74

1.3.3 REZOLVARE

1.3.3.1 Metoda Kadner-Otokar

32

compensate

Media
reiteratiilor

0.00.00
13.68.64
128.08.51
0.00.00

1. Prelucrarea turului de orizont


2. Calculul unghiurilor orizontale , , ,

33

= C4 C11 = 178.31.80 0.00.00 = 178.31.80


= C17 C4 = (131.74.79 + 400) 178.31.80 = 353.42.99
= C11 C3 = 13.68.64 0.00.00 = 13.68.64
= C3 C17 = 400 128.08.51 = 271.91.49
3. Calculul lui
ctg + ctg + ctg + ctg
tg =
ctg * ctg ctg * ctg
2.821752802 1.114006093 + 4.57959357 + 0.472198054
= arctg
( 2.821752802 * 0.472198054) ( 1.114006093* 4.57959357)
1.116032729
1.116032729
= arctg
= arctg
= 18.32.59
1.332426182 + 5.10169514
3.769268958
4. Calculul orientarilor 113 ;114 ;173 ;17 4
y
1669.32
1117 = arctg 1117 = arctg
= 45.26.13
x1117
1938.35
x = ( )
1117 = 200 45.26.13 = 154.73.87
y = ( + )

34 = 1117 + = 154.73.87 + 18.32.59 = 173.06.46


43 = 34 + 200 = 173.06.46 + 200.00.00 = 373.06.46
311 = 3 4 = (173.06.46 + 400) 178.31.80 = 394.74.66
113 = 311 200 = 394.74.66 200.00.00 = 194.74.66

317 = 34 + = 173.06.46 + 353.42.99 = 126.49.45

34

173 = 317 + 200 = 126.49.45 + 200.00.00 = 326.49.45


411 = 34 + = 173.06.46 + 13.68.64 = 186.75.10
11 4 = 411 + 200 = 186.75.10 + 200.00.00 = 386.75.10
417 = 43 = 373.06.46 271.91.49 = 101.14.97
174 = 4 17 + 200 = 101.14.97 + 200.00.00 = 301.14.97
5. Scrierea si rezolvarea sistemelor de calcul
11 3 17 3
y y + x * tg17 3 x11 * tg113
x3 = 11 17 17
=
tg173 tg113
429594.83 431264.15 + 582380.96 * ( 2.262483878) 584319.31*(-0.082708035)
2.262483878 + 0.082708035
1270968.951
x3 =
= 583073.2296
2.179775843
x3 =

y 3 = ( x3 x17 )tg173 + y17 = (583073.2296 582380.96) * ( 2.262483878) + 431264.15


y 3 = 429697.8945
11 4 17 4
y y17 + x17 * tg17 4 x11 * tg114
x4 = 11
=
tg174 tg114
429594.83 431264.15 + 582380.96 * ( 55.36666618) 584319.31*(-0.211172395)
55.36666618 + 0.211172395
32122769.41
x4 =
= 582403.8043
55.15549379
x4 =

y 4 = ( x4 x17 )tg17 4 + y17 = (582403.8043 582380.96) * ( 55.36666618) + 431264.15


y 4 = 429999.3373

Do34 = x324 + y324 = 448136.5249 + 91004.7889 = 734.2624

Cap. 2. Determinarea pozitiei planimetrice a punctelor retelei


de ridicare si a detaliilor

35

2.1.1 DATE DIN MASURATORI


2.1.2 REZOLVARE
2.1.2.1 Determinarea retelei de ridicare prin metoda drumuirii
sprijinite
1. Prelucrarea turului de orizont
2. Calculul distantei orizontale
Cz

n
2 201

Cz I + (400 Cz II ) 99.42.43 + (400 300.57.23)


=
=
= 99.42.60
2
2

cos =

Do2201
Do2201 = cos * Di2201
Di2201

= 100 Cz = 100 99.42.60 = 0.57.40


Do2201 = x22201 + y22201 = 225.376
Cz201202 = 101.15.24

= 100 Cz = 100 101.15.24 = ( )1.15.24


2
2
Do201202 = x201
202 + y201202 = 324.180

Cz202203 = 98.66.42

= 100 Cz = 100 98.66.42 = 1.33.58


2
2
Do202203 = x202
203 + y202 203 = 216.243

36

Cz203204 = 103.16.49

= 100 Cz = 100 103.16.49 = ( )3.16.49


2
2
Do203204 = x203
204 + y 203 204 = 267.510

Cz204205 = 103.88.64

= 100 Cz = 100 103.88.64 = ( )3.88.64


2
2
Do204205 = x204
205 + y 204 205 = 298.678

Cz205206 = 99.55.78

= 100 Cz = 100 99.55.78 = 0.44.22


2
2
Do205 206 = x205
206 + y 205 206 = 279.860

Cz2063 = 98.69.22

= 100 Cz = 100 98.69.22 = 1.30.78


2
2
Do2063 = x206
3 + y 206 3 = 229.569

3. Calculul unghiurilor orizontale

201 = C202 C2 = 175.68.44 202 = C203 C201 = 242.98.22


203 = C204 C202 = 153.39.03 204 = C205 C203 = 222.98.00
205 = C206 C204 = 234.03.80 206 = C3 C205 = 166.99.87
4.1 Calculul orientarilor laturilor drumului
2201 = 233 + C201 = 232.00.95
233 = arctg

y233
55.68
= arctg
= 1.48.08
x233
2393.53
37

21 = arctg

y21
994.3286
= arctg
= 75.94.61
x21
394.6558

21 = 200 75.94.61 = 124.05.39


217 = arctg

y217
760.2755
= arctg
= 20.73.05
x217
2251.8121

217 = 200 20.73.05 = 179.26.94

38

210 = arctg

y210
276.1955
= arctg
= 37.70.01
x210
410.5421

210 = 200 + 37.70.01 = 237.70.01


211 = arctg

y211
908.9855
= arctg
= 78.85.92
x211
313.4621

211 = 200 + 78.85.92 = 278.85.92

033 = 233 = 1.48.08


01 = 2 1 C1 = 1.48.05
017 = 217 C17 = 1.48.08
010 = 210 C10 = 1.47.15
011 = 211 C11 = 1.48.33

Do233 = x2233 + y2233 = 2394.186


Do21 = x221 + y221 = 1069.786
Do217 = x2217 + y2217 = 2376.713
Do210 = x2210 + y2210 = 494.802
Do211 = x2211 + y 2211 = 961.516

39

033 * Do233 + 01 * Do21 + 017 * Do217 + 010 * Do210 + 011 * Do211


=
Do233 + Do21 + Do217 + Do210 + Do211
3545.310629 + 1583.818173 + 3519.43661 + 728.101143 + 1426.216683
0m =
7297.003
0m = 1.48.04
m
0

4.2 Calculul abaterilor

1 = 033 0m = 0.00.04 l1 = Do233 * tg1 = 0.015


2 = 01 0m = 0.00.01 l2 = Do2 1 * tg 2 = 0.0016
3 = 017 0m = 0.00.04 l3 = Do217 * tg 3 = 0.014
4 = 010 0m = 0.00.89 l4 = Do2 10 * tg 4 = 0.069
5 = 011 0m = 0.00.29 l5 = Do211 * tg 5 = 0.043
4.3 Calculul orientarilor provizorii

' 2201 = 0m + C201 = 233.48.99


' 201202 = 2201 + 200 + 201 = 209.17.43
' 202203 = 201202 + 200 + 202 = 252.15.65
' 203204 = 202203 + 200 + 203 = 205.54.68
' 204205 = 203204 + 200 + 204 = 228.52.68
' 205206 = 204205 + 200 + 205 = 262.96.48
' 2063 = 205206 + 200 + 206 = 229.56.35

40

317 = arctg

y317
1566.2555
= arctg
= 73.50.56
x317
692.2696

317 = 200 73.50.56 = 126.49.44


34 = arctg

y34
30.4428
= arctg
= 26.93.56
x34
669.4253

34 = 200 26.93.56 = 173.06.44


311 = arctg

y311
103.0645
= arctg
= 5.25.35
x311
1246.0804

311 = 400 5.25.35 = 394.74.65

41

317 = 2063 200 + = 126.49.53


= C17 C206 = 96.93.18
011 = 311 = 394.74.65
017 = 317 C17 = 394.74.62
04 = 34 C4 = 394.74.63

Do311 = x3211 + y3211 = 1250.335


Do317 = x3217 + y3217 = 1712.423
Do34 = x324 + y324 = 734.165

011 * Do311 + 017 * Do317 + 04 * Do34


=
Do311 + Do317 + Do34
493565.3651 + 675972.472 + 289808.9173
0m =
3696.923
0m = 394.74.63
m
0

4.4 Calculul abaterilor

1 = 011 0m = 0.00.02 l1 = Do233 * tg1 = 0.003


2 = 017 0m = 0.00.01 l2 = Do21 * tg 2 = 0.002
3 = 04 0m = 0.00.00 l3 = Do217 * tg 3 = 0.000
0m ( mas ) = 2063 + 200 C206 = 394.74.71

42

4.5 Calculul erorii de neinchidere

e 0 = 0m (mas ) 0m ( calc )
e 0 = 394.74.71 394.74.63 = 0.00.08 8cc
5. Calculul corectiilor
a )Ct = e 0 = 8cc
b) K 0 / 0m ( st.2) = 0
Ct
8
*1 =
*1 = 1
n
8
Ct
8
K 2 / 201202 = * 2 =
* 2 = 2
n
8
Ct
8
K 3 / 202203 = * 3 =
* 3 = 3
n
8
Ct
8
K 4 / 203204 = * 4 =
* 4 = 4
n
8
Ct
8
K5 / 204205 = *5 =
*5 = 5
n
8
Ct
8
K 6 / 205206 = * 6 =
* 6 = 6
n
8
Ct
8
K 7 / 2063 = *7 =
* 7 = 7
n
8
Ct
8
K8 / 0m ( st.3) = *8 =
*8 = 8
n
8
K1 / 2201 =

6. Calculul orientarilor definitive

0m ( st.2) = 1.48.04
2201 = 2' 201 + K1 = 233.48.98
43

2201 = 2' 201 + K1 = 233.48.98


'
201202 = 201
202 + K 2 = 209.17.41
'
202203 = 202
203 + K 3 = 252.15.62
'
203204 = 203
204 + K 4 = 205.54.64
'
204205 = 204
205 + K 5 = 228.52.63
'
205206 = 205
206 + K 6 = 262.56.42
'
2063 = 206
3 + K 7 = 229.56.58

0m ( st.3) = 0m + K8 = 394.74.55
7. Calculul coordonatelor relative

' x2201 = Do2201 * cos 2201 ' x2201 = 194.9037907


' y2 201 = Do2201 *sin 2 201 ' y2201 = 113.1673705
' x201202 = Do201202 * cos 201202 ' x201202 = 320.8197529
' y201 202 = Do201202 *sin 201202 ' y201202 = 46.55489824
' x202203 = Do202203 * cos 202203 ' x202203 = 147.6413055
' y202203 = Do202203 *sin 202203 ' y202203 = 157.9970884
' x203204 = Do203204 * cos 203204 ' x203204 = 266.495394
' y203 204 = Do203204 *sin 203204 ' y203204 = 23.27670691
' x204205 = Do204205 * cos 204205 ' x204205 = 269.1913765
' y204205 = Do204205 *sin 204 205 ' y204205 = 129.4007361
44

' x205206 = Do205206 * cos 205206 ' x205206 = 155.2471447


' y205206 = Do205206 *sin 205206 ' y205206 = 232.8517633
' x2063 = Do2063 * cos 2063 ' x2063 = 205.2583954
' y2063 = Do2063 *sin 2063 ' y2063 = 102.8149642
x23 = x3 x2 = 1559.5425 y23 = y3 y2 = 805.921

x = 1559.55716
y = 806.0635277
'
'

8. Calculul erorilor de neinchidere

ex = ' x x23 = 0.01466

ey = ' y y 23 = 0.1425277
ET = e2 x + e 2 y = 0.02052906 T
= 1841.416
T = (0.0045* +

) = 1.256
1733

9. Calculul corectiilor de neinchidere a coordonatelor relative

a )Ct / x = ex = 0.01466

Ct / y = ey = 0.1425277

45

b) Corectia unitara pe x

Cux =

Ct / x

= 0.000007961

Cuy =

Ct / y

= 0.000077401

c) Corectii partiale
C p / ' x2201 = Cux * Do2201 = 0.00179421 C p / ' y2 201 = Cuy * Do2201 = 0.017444327
C p / ' x201202 = Cux * Do201202 = 0.002580796 C p / ' y201202 = Cuy * Do201202 = 0.02509185
C p / ' x202203 = Cux * Do202 203 = 0.00172151 C p / ' y202 203 = Cuy * Do202203 = 0.01673742
C p / ' x203204 = Cux * Do203204 = 0.002129647 C p / ' y203204 = Cuy * Do203204 = 0.02070554
C p / ' x204205 = Cux * Do204 205 = 0.002377775 C p / ' y204 205 = Cuy * Do204 205 = 0.023117975
C p / ' x205206 = Cux * Do205206 = 0.002227965 C p / ' y205206 = Cuy * Do205206 = 0.021661443
C p / ' x2063 = Cux * Do2063 = 0.001827598 C p / ' y2063 = Cuy * Do2063 = 0.01776887

C
C

p
p

/ ' x = Ct / ' x

/ ' y = Ct / ' y

10. Calculul coordonatelor relative definitive

x2201 = ' x2 201 + C p / ' x2 201 = 194.9019965


y2201 = ' y2201 + C p / ' y2201 = 113.1499262
x201202 = ' x201202 + C p / ' x201202 = 320.8171721
y201202 = ' y2201 + C p / ' y201202 = 46.52980638

46

x202203 = ' x202203 + C p / ' x202203 = 147.639584


y202203 = ' y2201 + C p / ' y202203 = 157.980351
x203204 = ' x203204 + C p / ' x203204 = 266.4932644
y203204 = ' y203204 + C p / ' y203204 = 23.25600137
x204205 = ' x204205 + C p / ' x204205 = 264.1889987
y204205 = ' y204205 + C p / ' y204205 = 129.3776181
x205206 = ' x205206 + C p / ' x205206 = 155.2449167
y205206 = ' y205206 + C p / ' y205206 = 232.8301019
x2063 = ' x2063 + C p / ' x2063 = 205.2565678
y2063 = ' y2063 + C p / ' y2063 = 102.7971953
11. Calculul coordonatelor rectangulare absolute ale retelei de
drumuire

x201 = 584437.8702 y201 = 430390.6656


x202 = 584117.0529 y202 = 430344.1358
x203 = 583979.4133 y203 = 430186.1554
x204 = 583702.2201 y204 = 430162.8994
x205 = 583433.7311 y205 = 430033.5218
x206 = 583278.4862 y206 = 429800.6917
x3 = 583073.2296 y3 = 429697.8945

47

2.1.2.2 Determinarea retelei de ridicare prin metoda drumuirii


inchise combinata cu radierea
1. Prelucrarea turului de orizont
2. Calculul distantei orizontale

Do4207 = x42207 + y42207 = 88.255


2
2
Do207 208 = x207
208 + y 207 208 = 115.715
2
2
Do208209 = x208
209 + y 208 209 = 108.657
2
2
Do209 210 = x209
210 + y 209 210 = 146.307
2
2
Do210 4 = x210
4 + y 210 4 = 113.507
3. Calculul drumuirii

48

417 = arctg

y417
1264.8127
= arctg
= 98.85.32
x417
22.8443

417 = 200 98.85.32 = 101.14.69


43 = arctg

y 4 3
+301.4428
= arctg
= 26.93.56
x4 3
669.4253

43 = 400 26.93.56 = 373.06.44


411 = arctg

y411
404.5073
= arctg
= 13.24.91
x411
1915.5057

411 = 400 13.24.91 = 386.75.09

Do43 = x423 + y423 = 734.165


Do411 = x4211 + y4211 = 1957.751
Do417 = x4217 + y4217 = 1265.019

03 = 43 = 373.06.44
011 = 411 C11 = 373.06.40
017 = 417 C17 = 373.06.15
03 * Do43 + 011 * Do411 + 017 * Do417
=
Do43 + Do411 + Do417
273890.8252 + 730366.4191 + 471929.8857
0m =
3956.935
0m = 373.06.32
m
0

49

1 = 03 0m = 0.00.12 l1 = Do43 * tg1 = 0.013


2 = 011 0m = 0.00.08 l2 = Do411 * tg 2 = 0.024
3 = 017 0m = 0.00.17 l3 = Do417 * tg 3 = 0.033
207 = C4 C208 = 159.26.13 208 = C207 C209 = 106.82.81
209 = C208 C210 = 111.96.54 210 = C209 C4 = 115.30.90
4 = C210 C207 = 106.64.13

' 4207 plecare = 0m + C207 = 88.09.42


' 207208 = 4207 + 200 207 = 128.88.29
' 208209 = 201202 + 200 208 = 222.00.48
' 209210 = 202203 + 200 209 = 310.03.94
' 2104 = 203204 + 200 210 = 394.73.04
' 4207 sosire = 204205 + 200 4 = 88.08.91
0m ( mas) = 4207 C207 = 373.05.81
4. Calculul erorii de neinchidere

e0 = 0m (mas ) 0m (calc )
e0 = 373.05.81 373.06.32 = 0.00.51 51cc
5. Calculul corectiilor

a )Ct = e 0 = 51cc

50

b) K 0 / 0m (calc ) = 0
Ct
51
*1 = *1 = 7
n
7
Ct
51
K 2 / 207208 = * 2 = * 2 = 15
n
7
Ct
51
K 3 / 208209 = * 3 = * 3 = 22
n
7
Ct
51
K 4 / 209210 = * 4 = * 4 = 29
n
7
Ct
51
K5 / 2104 = *5 = *5 = 36
n
7
Ct
51
K 6 / 4207 = * 6 = * 6 = 44
n
7
Ct
51
K8 / 0m ( mas ) = * 7 = * 7 = 51
n
7
K1 / 4207 =

6. Calculul orientarilor definitive

0m (calc ) = 373.06.32
4207 plecare = 88.09.49
207208 = 128.83.44
208209 = 222.00.70
209210 = 310.04.23
2104 = 394.73.40
4207 sosire = 88.09.35
0m (mas ) = 373.06.32 = 0m ( calc)

51

7. Calculul coordonatelor relative provizorii

' x4 207 = Do4 207 * cos 4207 ' x4207 = 16.40627764


' y4207 = Do4 207 *sin 4207 ' y4207 = 86.69630487
' x207 208 = Do207208 * cos 207208 ' x207208 = 50.63708071
' y207208 = Do207208 *sin 207 208 ' y207208 = 104.0473319
' x208 209 = Do208209 * cos 208209 ' x208 209 = 102.229234
' y208209 = Do208209 *sin 208209 ' y208209 = 36.81748711
' x209 210 = Do209210 * cos 209210 ' x209210 = 22.98346859
' y209210 = Do209210 * sin 209 210 ' y209210 = 144.4904787
' x2104 = Do2104 * cos 2104 ' x2104 = 113.1188975
' y2104 = Do2104 * sin 2104 ' y2104 = 9.37838382
8. Calculul erorilor

ex = ' x x34 = 0.35432409


ey = ' y y34 = 0.07497325

ET = e2 x + e 2 y = 0.362169227 T
= 572.421
T = (0.0045* +

) = 0.437970351
1733
52

9. Calculul corectiilor

a )Ct / x = ex = 0.35432409

Ct / y = ey = 0.07497325
b)corectii unitare

Cux =

Ct / x

= 0.000624839

Cuy =

Ct / y

= 0.000100078

c) corectii partiale
C p / ' x4207 = Cux * Do4207 = 0.055132669 C p / ' y4 207 = Cuy * Do4 207 = 0.008830382
C p / ' x207208 = Cux * Do207208 = 0.072303244 C p / ' y207208 = Cuy * Do207208 = 0.011580604
C p / ' x208209 = Cux * Do208209 = 0.067893131 C p / ' y208209 = Cuy * Do208209 = 0.010874249
C p / ' x209210 = Cux * Do209210 = 0.091418319 C p / ' y 209210 = Cuy * Do209210 = 0.014642211
C p / ' x2104 = Cux * Do2104 = 0.0709236 C p / ' y2104 = Cuy * Do2104 = 0.011359631

C
C

/ ' x =0.357670963

/ ' y = 0.057287077

10. Calculul coordonatelor relative definitive

x4207 = ' x4207 + C p / ' x4 207 = 16.46141031


y4207 = ' y4207 + C p / ' y4207 = 86.68747449

53

x207208 = ' x207208 + C p / ' x207208 = 50.56477747


y207208 = ' y207208 + C p / ' y207208 = 104.0357513
x208209 = ' x208209 + C p / ' x208209 = 102.1613409
y208209 = ' y208209 + C p / ' y208209 = 36.2836136
x209210 = ' x209210 + C p / ' x209210 = 23.07488691
y209210 = ' y209210 + C p / ' y209210 = 144.5051209
x2104 = ' x2104 + C p / ' x2104 = 113.1898211
y2104 = ' y2104 + C p / ' y2104 = 9.389743451
11. Calculul coordonatelor absolute

x207 = x4 + x4207 = 582420.2657 y207 = y4 + y4207 = 430086.0248


x208 = x207 + x207208 = 582369.7009 y208 = y207 + y207208 = 430190.0605
x209 = x208 + x208209 = 582267.5396 y209 = y208 + y208209 = 430153.2322
x210 = x209 + x209210 = 582290.6145 y210 = y209 + y209210 = 430008.7270
x4 = x210 + x2104 = 582403.8043 y4 = y210 + y2104 = 429999.3373

2.1.2.3 Calculul coordonatelor absolute ale punctelor radiate


54

Statie
4

207

208

209

210

Punct
vizat

CITIRI LA CERCUL
ORIZONTAL
DIRECTII (HZ)- valori
medii compensate pe
tur de orizont

207
502
501
208
509
508
502
503
209
511
510
509
504
210
512
505
506
4
508
507
513

g.c.cc.
115.03.10
135.28.12
239.89.12
356.98.24
376.95.26
21.95.84
102.51.80
338.31.71
69.35.41
113.25.50
123.93.75
151.68.21
334.32.58
206.52.94
297.41.42
376.38.21
205.87.38
169.01.59
223.86.25
238.07.92
248.49.70

CITIRI LA
CERCUL
VERTICAL
(CITIRI
ZENITALE)
valori medii
g.c.cc.

Citiri pe mira

Cs

Cj

98.42.60
102.64.86

1940
1742

1569
1498

37.077
24.358

99.47.32
99.45.12
98.42.60
98.02.45

1941
1729
1684
1634

1266
1259
1141
1131

67.495
46.997
54.267
50.252

99.79.64
100.24.32
99.47.32
102.16.45

1853
1962
1907
1776

1435
1369
1352
1543

41.80
59.30
55.496
23.273

102.18.46
102.08.46
103.12.04

1788
1743
1611

1206
1260
1232

58.131
48.248
37.809

99.45.12
98.79.88
102.34.82

2430
1834
2258

1265
1605
1364

116.491
22.892
89.278

Statia 4:
4501 = 4207 + 501 = 212.91.34
501 = C501 C207 = 124.86.02
4207 = arctg

Distanta
orizontala stadimetric

y4207
16.4614
= arctg
= 88.05.32
x4207
86.6875

x501 = x4 + x4501 = x4 + Do4501 * cos 4501 = 582379.9457


y501 = y4 + y4501 = y4 + Do4501 *sin 4501 = 429994.4303

55

4502 = 4207 + 502 = 108.30.34


502 = C502 C207 = 20.25.02
y
16.4614
4207 = arctg 4207 = arctg
= 88.05.32
x4207
86.6875
x502 = x4 + x4502 = x4 + Do4502 * cos 4 502 = 582398.9821
y502 = y4 + y4502 = y4 + Do4502 *sin 4502 = 430036.0994

Statia 207:
x502 = x207 + Do207502 * cos 207502
y502 = y207 + Do207502 *sin 207502
'
207502 = 207208 + 502
= 274.33.71
'
502
= C502 C208 = 145.53.56
y
104.08
207208 = arctg 207208 = arctg
= 71.19.85
x207 208
50.56
207208 = 200 71.19.85 = 128.80.15

x502 = 582398.7770
y502 = 430036.1076

207508 = 207208 + 508 = 108.30.34


508 = C508 C208 = 64.97.60
y
207208 = arctg 207208 = 193.77.75
x207208

56

x508 = x207 + x207508 = x207 + Do207 508 * cos 207 508 = 582373.4903
y508 = y207 + y207508 = y207 + Do207508 *sin 207508 = 430090.6111

207509 = 207208 + 509 = 148.77.17


509 = C509 C208 = 19.97.02
y
207508 = arctg 207508 = 193.77.75
x207508
x509 = x207 + x207509 = x207 + Do207509 * cos 207509 = 582373.4692
y509 = y207 + y207 509 = y207 + Do207509 *sin 207509 = 430134.6629

207503 = 207208 + 503 = 147.46.68


503 = C208 C503 = 18.66.53
y
207503 = arctg 207503 = 110.13.62
x207503
x503 = x207 + x207503 = x207 + Do207503 * cos 207503 = 582412.2984
y503 = y207 + y207503 = y207 + Do207 503 *sin 207503 = 430135.6412
Statia 208:

208504 = 208209 504 = 86.99.81


504 = C209 C504 = 18.66.53
y
208209 = arctg 208209 = 222.02.64
x208209
x504 = x208 + x208504 = x208 + Do208504 * cos 208504 = 582374.4210
y504 = y208 + y208504 = y208 + Do208504 *sin 208504 = 430212.8498
57

208511 = 208209 + 511 = 265.92.73


511 = C511 C209 = 43.90.09
y
208209 = arctg 208209 = 222.02.64
x208209
x511 = x208 + x208511 = x208 + Do208511 *cos 208511 = 582348.3819
y511 = y208 + y208511 = y208 + Do208511 *sin 208511 = 430154.1058

208510 = 208209 + 510 = 276.60.98


510 = C510 C209 = 54.58.34
y
208209 = arctg 208209 = 222.02.64
x208209
x510 = x208 + x208510 = x208 + Do208510 * cos 208510 = 582348.4002
y510 = y208 + y208510 = y208 + Do208510 *sin 208510 = 430134.7182

208509 = 208209 + 509 = 304.35.44


509 = C509 C209 = 82.32.80
y
208209 = arctg 208209 = 222.02.64
x208209
x509 = x208 + x208509 = x208 + Do208509 * cos 208509 = 582373.4938
y509 = y208 + y208509 = y208 + Do208509 *sin 208509 = 430134.6943
Statia 209:

58

209505 = 209210 505 = 79.93.33


505 = C210 C505 = 230.14.71
y
209210 = arctg 209210 = 310.08.06
x209210
x505 = x209 + x209505 = x209 + Do209505 * cos 209505 = 582282.4971
y505 = y209 + y209 505 = y209 + Do209 505 *sin 209 505 = 430199.1031
209512 = 209210 512 = 0.96.54

512 = C210 C512 = 309.11.52


y
209210 = arctg 209210 = 310.08.06
x209210
x512 = x209 + x209512 = x209 + Do209512 * cos 209512 = 582325.6639
y512 = y209 + y209512 = y209 + Do209 512 *sin 209 512 = 430154.1137
209506 = 209210 506 = 309.42.50

506 = C506 C210 = 399.34.44


y
209210 = arctg 209210 = 310.08.06
x209210
x506 = x209 + x209 506 = x209 + Do209506 * cos 209 506 = 582325.6639
y506 = y209 + y209506 = y209 + Do209 506 *sin 209 506 = 430154.1137
Statia 210:

59

210508 = 209210 506 = 49.57.76


508 = C4 C508 = 345.15.34
y
2104 = arctg 2104 = 394.73.10
x2104
x508 = x210 + x210508 = x210 + Do210508 * cos 210508 = 582373.5308
y508 = y210 + y210508 = y210 + Do210508 *sin 210508 = 43090.5502
210507 = 209210 507 = 63.79.43

507 = C4 C507 = 330.93.67


y
2104 = arctg 2104 = 394.73.10
x2104
x507 = x210 + x210507 = x210 + Do210507 * cos 210507 = 582302.943
y507 = y210 + y210507 = y210 + Do210507 *sin 210507 = 430028.0156
210513 = 209210 513 = 74.21.21

513 = C4 C513 = 320.51.89


y
2104 = arctg 2104 = 394.73.10
x2104
x513 = x210 + x210513 = x210 + Do210513 * cos 210513 = 582325.7979
y513 = y210 + y210513 = y210 + Do210513 *sin 210513 = 430090.7800
Cap. 3 Intocmirea planului de amplasament al corpului de
proprietate, prin metoda coordonatelor rectangulare absolute
plane, format A3
Cap. 4 Calculul suprafetelor

60

4.1 Calculul suprafetelor prin metoda numerica, procedeul


analitic

2 S501507 = x501 ( y502 y507 ) + x502 ( y503 y501 ) + x503 ( y504 y502 ) +
x504 ( y505 y503 ) + x505 ( y506 y504 ) + x506 ( y507 y505 ) + x507 ( y501 y506 )
2 S501507 = 45134.845397 S501507 = 22567.4226985
sau
2 S501507 = y501 ( x502 x507 ) + y502 ( x503 x501 ) + y503 ( x504 x502 ) +
y504 ( x505 x503 ) + y505 ( x506 x504 ) + y506 ( x507 x505 ) + y507 ( x501 x506 )
2 S501507 = 45134.845397 S501507 = 22567.4226985
sau
2 S508513 = x508 ( y509 y513 ) + x509 ( y510 y508 ) + x510 ( y511 y509 ) +
x511 ( y512 y510 ) + x512 ( y513 y511 ) + x513 ( y508 y512 )
2 S501507 = 5084.839596 S501507 = 2542.419798
sau
2 S508513 = y508 ( x509 x513 ) + y509 ( x510 x508 ) + y510 ( x511 x509 ) +
y511 ( x512 x510 ) + y512 ( x513 x511 ) + y513 ( x508 x512 )
2 S501507 = 5084.839596 S501507 = 2542.419798

61