Sunteți pe pagina 1din 573

Cristopher jetul |A1 doilea Mesia) arul lui riel) artea lui Hiram)

Knight

(n

lui

colaborare

cu

Robert

Lomas) Hiram)

iteribr de iuter Disc (C"#ul tBankers (R&%boinicii ()m (Re%isten*a Ml and the Lodge (,ei*a- .raalul 'i Loja) 'i ta pine a construit Luna) Alan

Alan $pocii 'i ca+alerilor

!utler !ron%ului) bancherii) templieri) !utler ci+ili%a*ie)

AGENII

PUTERII'LUI

SOLOMON

Cristopher Knight i Alan Butier

Editura Aquila

topher Knight and Alan !utler /001 jrs2 3he 4ecrete o5 6reemasonr7- 3he Church and the a89: translation edi*ia n limba rom;n& sunt re%er+ate $diturii A<uila89:2 (r&ri nu poate 5i reprodus& n mod electronicmecanicprin ce alt mod- 5&r& acordul scris- dat n prealabil de $ditura C=> a !ibliotecii ?a*ionale a Rom;niei terii lui Solomon/1 rad.: Simona Abrudan, 'tiin*i5ic( Radu "a+id # @radea( A<uila89:- /001 2#91:#11A#/1B#A rudan, Simona vid, Radu Calin ngle%&( adu Danubiu a na T utan Simona (trad.)

Abrudan David Ferche

"$"=CAC=$ Aceast carte este dedicat memoriei contelui William Sinclair, cel care a construit Capela Rossl n !i a "ondat "rancmasoneria

iirect- numero'i oameni au sprijinit apari*ia acestei i tuturor- n mod special- dorim s& aducem calde mul# poastre de +ia*&- Caroline Knight 'i Kate !utlerpentru ti ng&duin*a lor2 stru- Michael Mann- care ghidea%& 'i s5&tuie'tedar nu =ciodat&2 ntl7- care pentru editarea acestei c&r*i a dep&'it cu mult sale de ser+iciu2 phie- at;t pentru permisiunea de a utili%a surse scrise Dpela Rossl7n- c;t 'i pentru eEcelentele 5otogra5ii pe l permis s& le utili%&m2 | asemenea s& adres&m mul*umiri pro5esorilor >hilip DcD Miliar 'i Fames CharlesGorth2

Cuprins

Capit olul Capit olul Capit olul Capitol ul A Capitol ul H Capitol ul I Capitol ul 1 Capitol ul B Capitol ul 9 Capitol ul 10 Capitolu l 11 Capitol ul 1/ Capitol ul 1: >ost5a*&

=lustra*ii >lan'e =ntroducere !nce"uturile Co"ilul vestit de Stea #entru salvarea unui im"eriu Ridicarea Familiilor Stelei Cei adormi$i se tre%esc #rima nou ordine mondial & 'a"t m(r)av *oul tem"lu al +stelei, She-inah Secretul s'(nt Cu to$ii 'ra$i .umea *ou )i *oul /erusalim Francmasoneria )i Revolu$ia S'(r)itul !nce"utului Chestiunea Rossl0n

+in iE 2 Ei l /H HA I9 B1 100 1// 1:B 11: 1BB /01 //: /H1 /B/

Cronologie !ibliogra5ie

/BH /BB

na care indic& originea astronomic& a simbolului ebraic ecetea) lui 4olomon- sau 4teaua lui "a+id2 |lecorat& cu un leu a ora'ului =erusalimiii heraldic al ?ormandiei (doi lei aurii pe un 5undal igliei (de asemenea auriu- pe 5undal ro'u- asemenea iei)2 egatului nit2 ran*ei- indic;nd ora'ul >aris 'i ora'ele principale din agne 'i !urgundia de ?ord2 a Agnus Dei (Mielul lui "umne%eu)2 3asului Hali5aE2 capelei Rossl7n- ilustr;nd 3riplul 3&u 'i 4igiliul lui |& repre%intnd Castelul Rossl7n- a+;ndu# 1 n prim#plan cu toiagul 'i arborele s&u2 |J +ie*ii- con5orm Cabalei2 6iecare glob repre%int& un 'ea asociat& cu primul grad al 5rancmasoneriei2 =lul luminiiK din cap&tul estic al capelei Rossl7n (+edere i astronomic& indic;nd apari*ia 45intei 4heDinah- la /1 i (,iua 45;ntului Matei)2 piscis# $ %entare din secolul al LlL#lea a simbolului masonic al are a gradului trei # origine necunoscut&copie a unui Mierican2 tul heraldic al 5amiliei Nashington (stele 'i linii ro'ii pe iu)2 ora'ului Nashington "2C2- indic;nd modelul ce amin# u cinci col*uri- 5ormat de str&%ile acestuia (pentagrama i de Alan !utler)2 +in

PLANE 6otogra5ia 12 M&n&stirea Clair+auE- Champagnesediul 4 52 !ernard de Clair+auE # Alan !utler2 6otogra5ia /2 Capela Rossl7n- a'a cum ar&ta ea n 1911 # prin amabilitatea lui >eter 4tubbs- $dinburgh2 6otogra5ia :2 Ruinele 5ostei Capele 4t2 MattheGsacum ntr#un cimitir din apropierea Capelei Rossl7n # prin amabilitatea lui Fohn Ritchie2 6otogra5ia A2 Repre%entare a 452 !ernard de Clair+auEcare poate 5i +&%ut& acum n Catedrala 3ro7es- mpreun& cu moa'tele 452 !ernard # Alan !utler2 6otogra5ia H2 Catedrala 3ro7es din Champagne6ran*a2 3ro7es a 5ost se# diul 6amiliilor 4telei ntre secolele L= 'i L=O # Alan !utler2 6otogra5ia I2 6ereastra estic& a Capelei Rossl7na+;nd tunelul luminii ar&tat clar n +;r5ul arcului # prin amabilitatea lui Fohn Ritchie2 6otogra5ia 12 =nteriorul tunelului luminii din capela Rossl7n este 5oarte re5lectori%ant- a'a cum se demonstrea%& aici prin plasarea n deschi%&tur& a unei tor*e aprinse # prin amabilitatea lui Fohn Ritchie2 6otogra5ia B2 @ stea cu cinci col*uri- sau o pentagram&sculptat& ntr#o biseric& din PorDshire- Anglia2 Acest eEemplu din secolul al LO#lea demonstrea%& c& pentagrama a 5ost adesea 5olosit& ca simbol cre'tin #Alan !utler2 6otogra5ia 92 $ste aceasta o repre%entarea n piatr& a 45intei 4heDinah deghi%at& ca ngerQ # prin amabilitatea lui Fohn Ritchie2 6otogra5ia 102 Aceast& sculptur& din interiorul Capelei Rossl7n este considerat& o repre%entare a unei ini*ieri n stil masonic ntr#o +reme c;nd masoneria nici nu eEista nc& # prin amabilitatea lui Fohn Ritchie2 6otogra5ia 112 $Eemple de sculpturi cu teme +egetale din interiorul Capelei Rossl7n2 Aici este repre%entat un 5el de

cactus sau aloe amabilitatea lui Fohn Ritchie2 =L

prin

R!?3== > 3$R== L = 4@L@M@? ticul 4t;ng al Capelei Rossl7n # prin amabilitatea lui - sculptur& 5oarte rar& din Capela Rossl7naceasta neie Oerde # prin amabilitatea lui Fohn Ritchie2 5 sculptur& repre%ent;nd @mul Oerdedin eEteriorul i # prin amabilitatea lui Fohn Ritchie2 pul Contelui sau 4t;lpul Maestrului din Capela Rossl7n ptea lui Fohn Ritchie2 tiidos @m Oerde- din eEteriorul Capelei Rossl7n # prin S Fohn Ritchie2 j#numitul 4t;lp al cenicului din Capela Rossl7n # prin l Fohn Ritchie2 tio'ii trei st;lpi din Capela Rossl7n # prin amabilitatea =e 'apte +irtu*i- ntr#o sculptur& din Capela Rossl7n T pa lui Fohn Ritchie2 %onul ora'ului Hali5aE- din Angliarepre%ent;nd capul torul 'i Agnus "ei- cu steagul templierilor 'i toiagul 452 at pe por*ile cl&dirii >iece Hali # Christopher Knight2 pere spre est de la Capela Rossl7n # prin amabilitatea

Introducere

Ce s#a nt;mplat cu mineQ m#am ntrebat2 4eara ncepuse n mod obi'nuitdar apoi m#am tre%it de%br&cat 'i acoperit de %dren*e2 @biectele de +aloare mi 5useser& luate 'i eram mpins nainte- din ambele p&r*ide oameni care m& *ineau str;ns de bra*e2 "e ndat& ce am p&truns n nc&pere nu am mai +&%ut nimic # ntunericul era aproape complet2 Cu toate acestea- am putut distinge grupul mare de oameni ce m& nconjura # %gomotul accidental produs de un scauno tuse n&bu'it&- mi'carea oca%ional& a picioarelor2 Cei care m& ghidau m#au purtat pe o distan*& considerabil&- dintr#un punct n altuln timp cedin +reme n +reme- mi se puneau ntreb&ri2 Apoi gardienii mei m#au oprit 'i m#au eliberat pu*in din str;nsoare2 @ 5igur& s#a apropiat deodat& de mine2 "e'i ochii mi se obi'nuiser& p;n& la acel moment cu ntunericul- nu am reu'it s&#i disting tr&s&turile 5e*eidar mi s#a p&rut 5oarte nalt2 A nceput s&#mi spun& o po+este # ce+a legat de un constructor din +echime 'i de un templu din =erusalim2 Cu+intele lui n#a+eau nicio noim& pentru mine 'i am nchis ochii pentru o clip& sau dou&2 =#am deschis chiar la timp pentru a putea distinge o umbr& care se ndrepta spre mine prin ntuneric 'i am sim*it o lo+itur& n obra%- nainte de a putea clipi- m;ini necunoscute m# au apucat5or*;ndu# m& s& ngenunche%2 C;nd m#am ridicat n picioare am primit de ndat& a doua lo+itur&- 'i apoi pe a treia- drept n 5runte2 Am 5ost mpins tot mai jos- iar apoi am 5ost n5&'urat ntr#un cear'a5 de multe m;ini ne+&%ute2 XI

$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? m#am sim*it- desigur- ca ntr#un +is ciudat2 Aerul era unei orgi care intona un mar' 5unebruiar numeroase se mi'te n jurul corpului meu ntins la p&m;nt2 3oate ntr#odat&- dup& aproEimati+ un minutiar cear'a5ul mi#a *a2 n b&rbat mi#a scos m;na din giulgiu 'i a ncercat n c&%ut din nou c;nd m;na i#a alunecat2 Ui urm&toarea ridica a e'uat- dar apoi am sim*it o m;n& puternic& etura bra*ului drept- 'i am 5ost adus n po%i*ie +ertical&ju*in& lumin&2 3otul era n semintunericdar mul*umit& n 5orm& de stea- care +enea de deasupra um&rului m putut distinge %ecile de 5e*e care umpleau nc&perea tul din 5a*& a indicat un obiect din spatele meu 'i mi#a 'i s& pri+esc spre locul unde st&tusem ntins2 Acolola e stele- am +&%ut o gr&mad& de lucruri2 La nceput nu espre ce era +orba- dar ulterior am reu'it s& disting un V+a oase lungi ale unui scheleteiase n acel moment 'i- n timp ce mi mbr&cam din i 'i cra+ata- m#am al&turat 5ra*ilor mei la 5esti+itatea a+ea un nou maestru mason2 "in acea clip&eram un dul trei- per5ect preg&tit2 din urm&- mi s#a permis s& le pun 5ra*ilor mei masoni alurile la care 5usesem supus n cele 'ase luni de di# 2teresantKmi#am spus2 cruri se petreceau n septembrie 191I2 3recuser& trei%eci isem din templul masonic purt;nd micul 'or* de piele on- care mi#a 5ost dat prin acceptul Marii Loji nite a =e'it de curio%itate 'i de entu%iasm # dar nu a+eam nicio =ul n care seara aceea a+ea s&#mi schimbe +ia*a2 Ver- m#am al&turat W=ni*ia*ilorK din simpl& curio%itate5&ceau n spatele u'ilor nchise acei

oameni a c&ror ac# tere multor %+onuri2 Utiam c& 5rancmasoneria repre%enta e ac*iona n special n $uropa 'i n locurile din lume lanic- sau unde ml&di*a care s#a n&scut din acesta4 AMcodat& in5luen*a2 "ar oare era +orba de organi%a*ia de a s& 5ie- sau eEista 'i o scop secret- a'a cum au sugerat tate r;nduriQ ar un proasp&t maestru mason- am nceput s&#mi dau u ncetul- c& niciunul dintre 5rancmasonii cu titluri L==

=?3R@" C$R$ importante nu cuno'tea cu preci%ie semni5ica*ia ritualurilor2 "up& terminarea ritualurilor de sear&- ei a+eau obiceiul s& stea la mas& 'i s& consume mult& bere- compliment;ndu#se unii pe ceilal*i n leg&tur& cu WsinceritateaK cu care au pronun*at incanta*iile 5iEate n memorie T 5&r& a discuta +reodat& despre originea 'i semni5ica*ia acestora2 "in Calcutta la Calgar7 'i de la Canberra la Cape 3oGnb&rba*i purt;nd splendidele # 'i oarecum ciudatele T nsemne ale regalit&*ii se nt;lneau n nc&peri 5&r& 5erestre pentru a lua parte la ritualuri secrete pe care de 5apt nu le n*elegeau2 Aceste ritualuri sunt transmise din genera*ie n genera*ie- cu+;nt cu cu+;nt- dar cu ce scopQ Asemeni oric&rui alt candidat la gradul al treileaam 5ost ne+oit s& joc rolul lui Hiram Abi5- omul despre care se spune c& ar 5i proiectat 3emplul lui 4olomon din =erusalim- cu aproape trei mii de ani n urm&2 @ legend& descrie modul n care Hiram a 5ost atacat de propriii lui muncitoripentru a 5i 5or*at s& de%+&luie un secret2 "up& ce arhitectul a re5u%ata 5ost ucis de cea de#a treia lo+itur&- care i#a 5ost aplicat& n cap2 Am nceput in+estiga*iile n pri+in*a originilor 5rancmasoneriei de ndat& ce mi#am dat seama c& nu eEistau r&spunsuri la multele mele ntreb&ri2 "up& mai mul*i ani de cercetare- am nceput s& descop&r c;te+a aspecte uimitoare- iar n minte mi#a ncol*it g;ndul c& o carte care s& pre%inte aceste idei ar putea 5i de mare interes2 Am cerut ajutorul unui 5rate mason- Robert Lomas- iar dup& c;*i+a ani re%ultatele cercet&rilor mele au 5ost publicate sub titlul Secretul lui %iram# nul dintre oamenii care a citit aceast& carte a 5ost Alan !utlercare a descoperit imediat puncte comune ntre scrierea mea 'i propriile sale cercet&ri2 $l a luat leg&tura cu mine 'i am nceput s& ne mp&rt&'im descoperirile 5&cute n leg&tur& cu 5rancmasoneria 'i cu eEtraordinara 'tiin*& str&+eche ce st& la ba%a acesteia2 Al&turi de Alan- am 5&cut cercet&ri timp de cel pu*in %ece ani2 Aceasta este cea de#a treia carte pe care o public&m mpreun&'i se re5er& la

o perioad& ncheiat& cu trei mii de ani n urm&- c;nd un grup de mari preo*i din =erusalim a pornit n a+entura schimb&rii lumii2 Secretul lui %iram a 5ost cartea care a de%+&luit originile 5rancmasonerieidarn mod ine+itabil- a ridicat mai multe ntreb&ri dec;t r&spunsurile 5urni%ate2 4copul acestei c&r*i este s& o5ere o in+estigare mai atent& 'i la scar& mai larg& a problemei- pentru a urm&ri- pas cu pastraseul parcurs de preo*imea str&+eche numit&- con5orm ritualurilor masonicede c&tre regele 4olomon2 Ace'ti oameni aproape c& au 5ormat un cult n cadrul unui L===

$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? de*ineau secretele mi'c&rii unei stele sc&p&r&toare 2ceasta minune astronomic&str&lucitoarea luminat nainte de i+irea %orilor la nchinarea 3emplului lui t din nou- la momente potri+ite- pentru a anun*a mari isi+ na'terea lui Mesia- un mileniu mai t;r%iuor de*in&tori secre*i ai puterii # pe care noi i numim # era repre%entat de dou& triunghiuri echilateralesu# cel&lalt ast5el nc;t s& 5orme%e o stea cu 'ase col*uriim +om ar&ta n Capitolul =repre%entarea =erusalimului mici2 Siilor 4telei a 5ost ascuns# lumii eEterioare p;n& n clipa ropei au 5ost determinate- sub in5luen*a 6amiliilor 4te# ierusalim- de unde acestea 5useser& eEpul%ate cu secole rea roman&- pentru a recupera ora'ul s5;nt din m;inile )st mijloc a 5ost utili%at atunci de aripa militar& a ca+alerii templieri2 Ast&%i- simbolul stelei repre%int& o pentru 5rancmasoni 'i a 5ost adoptat- dup& ndelungate rael2 =rmea%& +or urm&ri modul n care continuatorii puterii lui n*at- sau chiar au direc*ionat- e+olu*ia lumii occidentalelurile !isericii Romano#Catolice 'i ale gu+ernelor na# le noastre scot la lumin& un ndr&%ne* 'i surprin%&tor joc de la momentul n&l*&rii 3emplului lui 4olomon din |la Casa Alb& din Nashington "2C2 punctul de plecare al tuturor ritualurilor 'i miturilor 8artea 6acerii2 Oom ncheia cu unele considera*ii asupra care pare s& se ndrepte n mod alarmant spre s5;r'it2 ight0I

L=O

CAPITOLUL 1 nce uturile

n !io"ra#ia lui $u%ne&eu nu e doar !l'nde(e )i lu%in* La nceput- dup& cum este scris n Cartea 6acerii"umne%eu a creat cerul 'i p&m;ntul- apoi apele 'i uscatul- plantele- animalele 'in cele din urm&omul2 @rdinea n care au 5ost n5&ptuite aceste acte de crea*ie +aria%& n 5unc*ie de di5eritele tradi*ii din Oechiul 3estamentdar n leg&tur& cu "umne%eu 'tim dou& lucruri importante- din +ersetul /I al C&r*ii biblice amintite mai sus- care spune( W4& 5acem om dup& chipul 'i asem&narea ?oastr&K2 A5l&m ast5el- din Cartea 6acerii- c& "umne%eu estecel pu*in n pri+in*a n5&*i'&rii- b&rbat- 'i- de +reme ce +orbe'te la persoana nt;i plural- la 5el sunt 'i celelalte dou& p&r*i ale 45intei 3reimi2 Ast&%i- majoritatea e+reilor 'i cre'tinilor accept& punctul de +edere 'tiin*i5ic con5orm c&ruia ni+ersul are o +echime de mai multe miliarde de ani- iar omul modern a e+oluat- p;n& la stadiul n care se a5l& ast&%intr#o perioad& de 11H2000 de ani2 Re%ult& din acest 5apt c& ntre 5acerea cerului 'i a p&m;ntului 'i crearea lui Adam 'i a $+ei s# a scurs o perioad& de timp eEtrem de ndelungat&2 "up& apari*ia primilor oameni pe >&m;ntau trecut mai mult de 1102000 de ani p;n& c;nd "umne%eu a interac*ionat cu 5&pturi asemenea Lui2 "e'i eEist& numeroase momente- narate n !ibliecare sugerea%& c& "umne%eu a ndrumat prin cu+;nt oameni din @rientul Mijlociuca ?oe$noh 'i A+raam- eEege*ii !ibliei sunt n general de acord c& acestea erau

i?C== > 3$R== L = 4@L@M@? mai multe %eit&*i- tradi*ii care au 5ost omogeni%ate estament de c&tre oamenii care au scris pentru prima :ibliei- un mileniu sau dou& mai t;r%iua*iuni- prima relatare a apari*iei lui =ah+e pe >&m;nt - proEimati+ :2H00 de ani2 Acolo $l ap&rea ca %eu al re se ocupa cu prelucrarea metalului 'i locuia n %ona ei 4inai- o regiune de'ertic&- n 5orm& triunghiular&Mediteran& la nord- .ol5ul 4ue% la +est 'i .ol5ul Vste ndep&rtat 'i neospitalier- a+;nd pu*ine resurse n a*e de pietre pre*ioase 'i minerale- care au 5ost eEploa# a st&p;nirii egiptene2 >robabil c& membrii clanului sub numele de cheni*i- duceau o +ia*& greaeEtr&g;ndnontane sau dintre dunele de nisipmetalele pentru r;u at;t de +esti*i- n Oechiul 3estament se +orbe'te Xr n arta prelucr&rii bron%ului 'i a 5ieruluimai ales Va instrumentelor mu%icale2 Vs acest nume deoarece se considerau descenden*i ai im 'i al $+ei- iar dumne%eul lor era =ah+econsiderat in mun*ii 4inai2

YXuie s& 5i 5ost 5oarte lini'tit&- 'i ne putem imagina c;t ace'ti oameni- care tr&iau n i%olareatunci c;nd au it de oameni ndrept;ndu#se spre eiprintre culmile i crestate care se nal*& la mai mult de doi Dilometri i care le nconjoar&2 Ace'ti str&ini le#au po+estit cum t- unde 5useser& capti+i- 'i cum au trecut chiar prin ndrumarea unui 5ost general de armat& n +;rst& de umeMoise12 u le era ntru totul str&in cheni*ilor2 l cuno'teau binestor pentru ei timp de patru%eci de ani2

Acest c&l&torMb&- 5usese ini*ial un general cu 5a*a b&rbierit& n armata i din secolul =- Fosephus (Antichit&*i iudaice/(10)Moise a irmata egiptean& n timp ce a participat la un r&%boi important ilor2 n cartea &he Works o" 'osephus, Nilliam Nhiston !iblia nu men*ionea%& n mod eEplicit c& Moise ar 5i 5ost un 5aptele Apostolilor 1(// con5irm& probabil aceast& istorie2

R?C$> 3 R=L$ egiptean& 'i un membru de +a%& al cur*ii regale- p;n& n momentul n care a comis o crim& 'i a 5ugit n de'ertul 4inai2 Moise 5usese c&s&torit cu 4e5ora- 5iica lui Reuel- care era WietroK- sau mare preot 'i lider al cheni*ilor2 Moise 'i 5ratele s&u Aaron au 5ost ini*ia*i n ritualurile preo*iei practicate de cheni*i 'i au nceput s& se nchine %eului +enerat de ace'tia- =ah+e2 La un moment dat- Moise a plecat de l;ng& poporul s&u 'i a urcat pe cea mai nalt& culme din 4inai2 Acolo a a+ut o nt;lnire cu st&p;nul 5urtunilor=ah+e2 "umne%eu i#a pre%entat 5ostului soldat o serie de instruc*iuni de +ia*&- inclusi+ cele %ece porunci pe care le cunoa'tem ast&%ins& rela*ia dintre "umne%eu 'i Moise nu a 5ost mereu cordial&2 La un moment dat4e5ora a 5ost ne+oit& s&#1 sal+e%e pe Moise ('icon5orm unor eEege*i biblici- 'i pe 5iul lor cel mai mare- .her'om) de m;nia al lui =ah+e caredintr#un moti+ necunoscut- hot&r;se s&#1 ucid&2 Moise a anun*at c& poporul s&u nomad urma s&#'i continue c&l&torialu;ndu#1 cu el pe dumne%eul cheni*ilor ntr#o cutie special con5ec*ionat&pe care au numit#o WChi+otul LegiiK2 >lanul era s& se ndrepte nspre nord#est n c&utarea p&m;ntului 5&g&duit lor de =ah+e2 ns& sute de triburi de cananeeni ocupau deja acel teritoriu2 Chi+otul n care 'i purtau di+initatea a+ea un aspect speci5ic egiptean2 $ra con5ec*ionat din lemn de shittim, sau salc;m- # singurul copac ce cre'tea n %onele aride ale de'ertului T 'i pe el erau a'e%ate dou& e5igii aurite- repre%ent;nd heru+imi naripa*i2 C;nd Moise +orbea cu "umne%eu+ocea acestuia se au%ea din interiorul chi+otului2 .rupul e+reilor care sc&paser& din $gipt 'i#a continuat drumul al&turi de di+initatea care crease ntregul ni+ers- pe care o purtau n mica lor cutie ce 5usese pre+&%ut& cu p;rghii eEterioare pentru a putea 5i transportat& prin %onele abrupte pe care e+reii au 5ost ne+oi*i s& le str&bat&2 =ah+e a ghidat cu e5icien*& ntregul grup- dict;nd ritmul de naintare5&c;nd chi+otul eEtrem de greu atunci c;nd dorea s& i opreasc& din drumsau u'or- atunci c;nd dorea s& i determine s& mearg& mai

repede2 >e m&sur& ce e+reii str&b&teau de'ertul- chi+otul era purtat la o distan*& de circa un Dilometru n 5a*a grupului principal2 Uicon5orm tradi*iilor str&+echi- 'tim c& =ah+e a deschis calea poporului s&u ales ar%;nd 'erpiiscorpionii 'i spinii- cu dou& limbi de 5oc ce ie'eau de sub chi+ot ca dintr#un arunc&tor de 5l&c&ri2 "in ne5ericire pentru cei care l urmau pe Moisedi+initatea c&reia i se nchinau era cuprins& uneori de m;nie2 "e eEempluatunci c;nd nepo*ii lui Moise- ?ada+ 'i A+ihu- au 5olosit o surs& nepotri+it& pentru a aprinde

M3== > 3$R== L = 4@L@M@? ertta lui =ah+e- ei au 5ost imediat ar'i de o s&geat& rm Oechiului 3estament- a 5ost trimis& de =ah+e din =ah+e a continuat s& 5ie irascibil2 >reo*ii care purtau ie aten*i la 5iecare mi'care- deoarece chiar o pri+ire la un moment nepotri+it i#ar 5i arscau%;ndu#le 'icat 1 e +edere- c&l&toria de patru%eci de ani a israeli*ilor inului nu a 5ost un e+eniment accidentalV mai mult a+ia egiptean&- ea poate 5i considerat& o re+enire lor *ar& de ba'tin&2 prul c&- nainte cu aproEimati+ dou& sute de ani meteorologice s#au schimbat subitiar p&m;ntul de'ert datorit& temperaturile 5oarte ridicate2 @ra'ele teritoriului au 5ost aproape p&r&site pe m&sur& ce c nea'teptate au dus la secarea surselor de ap& 'i linte ca acestea s& 5ie culese2 4atele mici au pierdut Ve ncercarea de a tr&i de pe urma solului ars de soare Veta 5&r& s5;r'it a 5ost perceput& ca un blestem din Vura modalitate de i%b&+ire era 5ie c&l&toria spre sudrtile din apropierea 5lu+iului ?il 'i munca n slujba iptarea spre nord- c&tre %ona de clim& temperat& a ii t;r%iu- clima a re+enit la normalla 5el de subit cum de un deceniu sau dou&- +erile din Canaan au nceput le- nu un ade+&rat cuptor2 R;urile au nceput s& curg&nple din nou de ap&2 @amenii au pornit atunci napoi )rd- c;t 'i din sud2 le Moise- 'i mai apoi de succesorul acestuialosua entru 4al+ator)- s#a ndreptat spre nord #estc&tre tea s& de+i n& iar&' i un Wp& m;nt al bel'u gului K2 =n i ajuns acolo au ncep ut s& distr ug& 5ieca re ora' care ru a se putea apro +i%io na cu hran & 'i ap&2 rm &toru l de s;ng e pe care

"umne%eu pare s& le#o 5i dictat2 "omnul( V-=at&- ncep s&#*i dau pe 4ihon Amoreul'i p&m;ntul luiV ncepe a st&p;ni p&m;ntul lui2 =ar

R?C$> 3 R=L$ 4ihon- regele He'bonului- cu tot poporul s&u- ne#a ie'it nainte s& se lupte la =ha*2 "ar "omnul "umne%eul nostru 1#a dat n m;inile noastre 'i 1#am b&tut pe el 'i pe 5iii lui 'i tot poporul lui2 n +remea aceea am luat toate cet&*ile lui- b&rba*i- 5emei 'i copii- 'i n#am l&sat pe nimeni +iu2 ?umai +itele lor 'i/ cele je5uite din cet&*ile cuprinse de noi ni le#am luatK 2 rm;nd n mod e+ident instruc*iunile eEplicite ale lui "umne%euto*i b&rba*ii- 5emeile 'i copiii au 5ost uci'i- iar pr&%ile luate din localit&*i 'i ora'e sunt prea numeroase pentru a 5i amintite aici2 Cu trecerea timpului- =ah+e 'i poporul s&u au ajuns s& st&p;neasc& cea mai mare parte a Wp&m;ntului 5&g&duin*eiK2 "up& mai mult de patru secole- poporul ales al lui "umne%eu a intrat n ora'ul s5;nt =erusalimcare a 5ost n cele din urm& supus de c&tre "a+idregele israeli*ilor2 4e spune c& "a+id a angajat :02000 de oameni pentru a transporta chi+otul 'i con*inutul di+in al acestuia c&tre noua capital&- n ultima parte a c&l&torieicasa mobil& a lui =ah+e a 5ost a'e%at& pe un car noutras de %a 'i Ahio5iii lui Abidanab2 n timp ce carul nainta- chi+otul a 5ost la un moment dat pe punctul s& cad&- iar %a 'i#a ntins m;inile ca s&#1 sprijinens& a 5ost imediat ucis de 5oc2 "a+id s#a temut arunci de m;nia "omnului 'i a decis s& nu duc& chi+otul mai departe2 Cu toate acestea- dup& c;t+a timp s#a hot&r;t continuarea c&l&toriei- iar "a+id a 5&cut tot ce i#a stat n putin*& pentru a#1 mul*umi pe "umne%eu- sacri5ic;nd un +i*el la 5iecare 'ase pa'i 'icon5orm tradi*iei cananeene- oamenii lui dansau 'i c;ntau n jurul carului care era mpins pe drum2 Tem"lul lui /ahve Ajuns la =erusalim- "a+id a hot&r;t s& ridice un templu pentru "umne%eu 'i Chi+otul Legii- n locul de deasupra ora'ului unde se credea c& 'i A+raam a inten*ionat s&#1 sacri5ice pe 5iul s&u =saacprobabil cu aproape o mie de ani nainte- a'a cum scrie n capitolul // al

C&r*ii 6acerii2 =sraeli*ii s#au stabilit n noua lor capital&2 Atuncicon5orm C&r*ii a "oua a Regilor- "a+id s#a ndr&gostit de o 5emeie 5rumoas&numit& !at'eba- pe care a %&rit#o de la 5ereastr& n timp ce ea se mb&ia2 !at'eba era so*ia lui rie- unul dintre o5i*erii lui "a+id- dar cu toate acestea el a adus#o pe !at'eba n camera sa 'i s#a culcat cu ea2 6emeia a r&mas / "euteronomul- /(:1#:H2

$?3== > 3$R== L = 4@L@M@? j le a decis- n mod +iclean- s&#1 cheme pe rie napoi de b&t&lie pentru a se relaEa- a#'i sp&la picioarele 'i a i%ite%eK so*ia # n speran*a c& sarcina i +a 5i atribuit& ii%at o5erta regelui- spun;nd c& nu se putea duce s& |i s& se culce cu so*ia luiK n timp ce to+ar&'ii lui de i*i pe c;mpul de b&t&lie2 "a+id nu putea s& atrag& j general apreciat- a'a nc;t a aranjat ca acesta s& 5ie iii ale 5rontului- unde cur;nd a 5ost ucis2 l pe !at'eba de so*ie- iar aceasta a dat na'tere 5iului purit- n ciuda multelor rug&ciuni pe care "a+id i le#a reme !at'eba i#a d&ruit lui "a+id un alt 5iu2 Con5orm pgilor- 1/(/H- acestuia i s#a dat numele ledidaadic& 8- cu toate c& n +ersetul anterior se men*ionea%& c& lise numele 4olomon (4helomoh n limba ebraic&)au ncercat s& eEplice aceast& situa*ie prin 5aptul c& ai a 5ost ledida- dar a de+enit 4olomon atunci c;nd a |& ce perioada de patru%eci de ani h&r&%it& lui "a+id la =ceast& eEplica*ie este logic& deoarece W4olomonK este (Sananeean- 5&c;nd trimitere la +echiul %eu al ora'uluinprinde un joc de cu+inte cu re5erire la 4alemnumele nului # ce desemna planeta Oenus # care la r;ndul s&u de pace (la 5el ca r&d&cina cu+;ntului shalom din a 5ost cel care a construit ceea ce repre%int& probabil :lu din istorie # un templu care urma s& de+in& punctul ar 5rancmasonice2 a lui 4olomon a a+ut loc n anul 911 2C2sau poate * urm&tor- a'a cum sus*in at;t cercet&torul $2 R2 3hielenainte de aceasta- "a+id a adunat
L

materiale pentru |ou templu la =erusalim- o cas& pentru "umne%eu 'i n;nt al Acestuia- Chi+otul LegiiSSpatru%eci de ani de domnie- 4olomon s# a nconjurat de 2 caracteristice unui monarh din Canaana+;nddup& l de so*ii 'i :00 de concubine2 Cl&direa ridicat& pentru buit s& 5ie eEtrem de spa*ioas& T de 5apt dep&'ea cu mplul ridicat pentru =ah+e 'i Chi+otul Legii2 4olomon

R?C$> 3 R=L$ este pre*uit n memoria oamenilor pentru marea n*elepciune de care a dat do+ad& 'i nu eEist& niciun dubiu n leg&tur& cu 5aptul c& primii ani n care a domnit au sporit bog&*ia 'i in5luen*a micului regat =srael2 >e l;ng& tradi*ionala nchinare c&tre =ah+e # "umne%eul adoptat n +remea =e'irii 'i p&strat acum ntr#o cutie 5erecat& cu aur # speci5ic& e+reilor- 4olomon a mai +enerat 'i alte %eit&*i2 Oenerarea mai multor di+init&*i era un semn al +i%iunii largi a unui monarhiar la +remea respecti+& ideea ca poporul lui =srael s& se nchine unui singur "umne%eu nu prinsese nc& r&d&cini2 4olomon nsu'i # spre deosebire de sa+an*ii e+rei de mai t;r%iu- care au nceput s& dea 5orm& !ibliei T nu +edea nicio gre'eal& n nchinarea la mai multe %eit&*i2 >rintre cele mai nepl&cute obiceiuri pe care le#a mbr&*i'at a 5ost sa# cri5icarea unuia dintre propriii copii %eului Moloh- o di+initate solar& a locuitorilor din Canaan2 @ ast5el de 5apt& era considerat& necesar& de c&tre cananeenii care doreau s& de+in& ade+&ra*i regi # numi*i 'i mputernici*i de %eit&*ile cerului2 Acest obicei a 5ost p&strat de e+rei timp de sute de ani p;n& c;nd- n cele din urm&- s#a renun*at la aceast& practic&2 >robabil c& lui 4olomon nu i#a 5ost prea greu s&#'i trimit& g&r%ile pentru a alege c;*i+a dintre copiii n&scu*i de numeroasele sale concubine 'i s&#i sacri5ice %eului Moloh2 Chiar numele acestui %eu este deri+at din r&d&cina cu+;ntului malak, care nseamn& rege2 Ad litteramcu+;ntul WMolohK se re5er& la actul de a de+eni sau a 5i un monarh care conduce sub protec*ia di+init&*ii2 4acri5iciul adus lui Moloh era singura modalitate de asigurare a puterii absolute- pe ba%a autorit&*ii pro+enite din a5ara lumii oamenilor2 Con5orm C&r*ii nt;i a Regilor- 11(1- 4olomon a ridicat un WtempluK pentru Moloh Wpe muntele din 5a*a =erusalimuluiK2 Acest templuunde erau sacri5ica*i copiii- se a5la la sud#+est de ora'ul =erusalimntr#o %on& din Oalea Hinnom cunoscut& 'i cu numele de WOalea copiilorKn apropierea

c&reia se crede c& ar 5i morm;ntul lui "a+id2 @biceiul de a sacri5ica unul dintre copiii regelui a continuat +reme de sute de anip;n& c;nd a 5ostn cele din urm&- scos n a5ara legii- n Cartea a >atra a Regilorcapitolul /:- se spune c& Wnimeni s& nu mai treac& pe 5iul s&u sau pe 5iica sa prin 5oc lui MolohK2 =ndi5erent dac& acest 5apt se datora sau nu sacri5iciilor aduse4olomon 'i oamenii lui au prosperat 'i s#au aliat cu Hiram =regele 5enician al 3irului- care i#a acordat mult sprijin lui 4olomon n acti+it&*ile legate de construc*ii Z mai ales la ridicarea templului nchinat lui =ah+e2

$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ii+S,e-ina. la- do+e%ile sugerea%& c&- de'i Chi+otul Legii era *inut n jjp ridicat& ini*ial nu era nchinat& lui =ah+e2 >oliteismul i un templu care s& permit& leg&tura cu %eii # un 5el de lica*iiK care s&#i asigure regelui Wo cale c&tre mp&r&*ia Cheia unei ast5el de construc*ii era dat& de n*elegerea ce 'i- mai ales- de mi'carea pe termen lung a planetei pre*2 |ei A'toret (cunoscut& 'i sub numele de Astarte='tarit- !alaat#.ebal 'i A'erah) era de o importan*& crucial& A'toret era o %eitate ce gu+erna 5ertilitateaseEualitatea nbolurile ei erau leul- calul- s5inEulporumbelul 'in K i ncadrat& de un cerc # indic;nd planeta Oenuscare era pil& a acestei %eit&*i astrale2 i interiorul orbitei parcurse de >&m;nt n jurul 4oareluiVtan*& 5a*& de 4oare- dup& planeta Mercur2 O&%ut& de pe =5enus e cel mai str&lucitor astru de pe cerdup& 4oare |#se 5ie nainte de %ori ca WLucea5&rul de diminea*&K5ie i ntunericului- ca WLucea5&rul de sear&K2 "e asemenea|a cereasc& este 5oarte interesant n timp2 i de opt ani- Oenus re+ine n acela'i punct de pe cerdar ag& ea sunt ast&%i alteleV din punct de +edere astronomict cu o cincime pe traiectoria ei n %odiac2 "up& 5iecare ace un WsaltK complet prin %odiacre+enind la punctul Aceast& mi'care are o eEactitate eEtraordinar&'i ast5el =rept ceas precis 'i calendar de c&tre preo*ii#astrologi2 n 3- planeta pare s& descrie o stea cu cinci col*uri n jurul l traseu st& la ba%a pentagramei- imagine cu o +aloare nenii din toate culturile2 on- ciclul de eEact patru%eci de ani al planetei Oenus

crucial&2 Asemenea regilor de dinainte 'i de dup& lui- el credea c& 5iecare aspect important al +ie*ii era la perioad& di+in& de patru%eci de ani- a'a cum ilustrea%& lent( 'i#a ndrumat oamenii prin pustiu timp de patru%eci de j momentul n care el era n +;rsta de B0 de ani (nceputul p#al treilea ciclu al planetei Oenus pentru el) 'i p;n& c;nd

R?C$> 3 R=L$ a mplinit 1/0 de ani- momentul mor*ii sale (5inalul celui de#a treilea ciclu al planetei Oenus din timpul +ie*ii sale)2 [ n Oechiul 3estament se spune c& "umne%eu a permis de multe ori p&m;ntului s& se odihneasc& timp de patru%eci de ani2 [ >oporul lui =srael a gre'it- iar "umne%eu i#a dat un du'man timp de patru%eci de ani2 [ $li a 5ost judec&tor (un proto#rege) al =sraelului timp de pa# tru%eci de ani2 [ 4aul- primul rege uns al =sraelului- s#a urcat pe tron la +;rsta de patru%eci de ani 'i a domnit eEact patru%eci de ani2 [ ='bo'et (5iul lui 4aul) era n +;rst& de patru%eci de ani la n# ceputul domniei sale2 [ Regele "a+id- tat&l lui 4olomon- a 5ost rege timp de patru%eci de ani2 4olomon 'tia c& el +a putea domni doar patru%eci de anidup& cum s#a 'i nt;mplat2 $Eista doar o singur& putere astral& mai mare dec;t cea a planetei Oenus 'i a ciclului ei de patru%eci de ani( 4tan*a 4heDinah2 Aceast& WsteaK str&lucitoare ap&rea pe cer la 5iecare al doispre%ecelea ciclu al planetei Oenus # la 5iecare AB0 de ani # 'i str&lucea pe cer timp de c;*i+a anidup& care disp&rea din nou2 "e 5apt- 4heDinah era- 'i continu& s& 5ie- cau%at& de conjunc*ia planetelor Oenus 'i Mercur # ceea ce nseamn& c&pri+ite de pe >&m;ntacestea- 5iind suprapuse- apar ca o stea unic&- 5oarte str&lucitoare2 4e crede c& apari*ia WsteleiK 4heDinah a anun*at marile momente din istoria =sraelului 'i a e+reilor2 3otu'i- o semni5ica*ie mai important& a+ea cea de#a treia apari*ie a acestei stele # care a+ea loc la 5iecare l 2AA0 de ani # c;nd astrul str&lucitor ajunge n eEact acela'i punct al %odiacului (stelele de pe 5undal)2 @ ast5el de apari*ie a WsteleiK 4heDinah urma s& aib& loc odat& cu solsti*iul de iarn&- n anul 9I1 2C2- iar 4olomon a ordonat preg&tirea terenului de pe +;r5ul unei coline din nordul ora'uluipentru ca

a'e%area pietrei de temelie a templului pe care l proiectase s& poat& a+ea loc eEact n %iua respecti+&2 Con5orm calculelor 5&cute de preo*idi+ina 4heDinah trebuia s& apar& pe cerul ntunecat al dimine*iica o lumin& str&lucitoare care s& anun*e %orii2 4e spunea c& acea dat& marca trecerea a eEact 12AA0 de ani de la momentul n care arca lui ?oe- cu ntreaga nc&rc&tur& de +iet&*ia atins uscatul- dup& lunga perioad& de potop descris& n !iblie- c;nd norii de

j$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? l n s5;r'it 'i lumina di+in& a str&lucit printre eianun*;nd atre "umne%eu 'i omenire- n plus4olomon 'i preo*ii |pau c& apari*ia anterioar& a WsteleiK- cu AB0 de ani n i momentul n care Moise 'i#a ndrumat poporul prin t s& 5ie mai important& dec;t =ah+eA'toretsau oricare 4omon n*elesese 5aptul c& lumina glorioasei 4heDinah =nit&*ilor cu ntreaga lume a oamenilor2 6or*ele tuturor iau s& se uneasc&2 Acest lucru nsemna c& ntreaga se unea cu mp&r&*ia di+in& T Cerul 'i >&m;ntul de# ina stelei de pe cer- ca principiu masculinurma s& emininK 'i 5ertilV c;nd unirea ar 5i ajuns la punctul atea masculin& s#ar 5i contopit cu cea 5eminin&2 Re# ual- aceste principii se contopeau- iar grani*ele dintre neau ambigue prin unire2 !l;nde*ea 'i 5ermitatea5i%icul i+itatea 'i iubirea- durerea 'i eEta%ul2 3oate polarit&*ile simbol 5eminin- 'i ra%a de lumin&simbol 5alies#au 'i s#au amestecat # masculin 'i 5eminin n acela'i timp#un eEta% al puterii 'i 5ertilit&*iiiul cinci 2C2- templele au 5ost construite n a'a 5el n# 8&trunderea luminii planetei Oenus prin deschi%&turi teologice importante2 >robabil cea mai important& st gen- care mai d&inuie 'i n %iua de ast&%ieste cea din =rlanda2 6iind cu o mie de ani mai +eche dec;t i mult de dou& mii de ani dec;t 3emplul lui 4olomontraordinar& permite luminii planetei Oenus s& p&trund& -l& la 5iecare al optulea solsti*iu de iarn&:2 4olomon trebuie s& 5i 5ost cu siguran*& mai compleE& i*& de a ndeplini +isul tat&lui s&u "a+id de a ridica un

l spre lauda lui =ah+e2 $l dorea mai mult # un templu ca un mecanism care s& dea un r&spuns luminii trimise 2 Acesta trebuia s& 5ie mai deosebit dec;t un templu hin&rii- deoarece se dorea un punct din care s& se poat& u to*i %eii2 A+ea rolul de centru de telecomunica*ii ntre tuturor di+init&*ilor care Controlau +iitorul 'i puteau 2+ing&tori sau n+in'i2 |mas- R2- Aparatul lui (riel, $ditura A<uila- /00I2 10

R?C$> 3 R=L$ >entru a de+eni rege n ade+&ratul sens al cu+;ntuluiun rege a c&rui putere s& nu 5ie pus& la ndoial&- 4olomon a+ea ne+oie de un sistem de comunicare care 1#ar 5i pus n leg&tur&- prin intermediul lui =ah+ecu ntregul cosmos2 "in p&cate- nici el 'i nici +reunul dintre preo*ii s&i nu cuno'teau secretul construirii unei ast5el de structuri2 /ira%0 con1tructorul Chi+otul Legii 'i con*inutul di+in al acestuia trebuiau a'e%ate la locul potri+it- pentru a primi lumina glorioasei 4heDinah2 Cu toate acesteade'i 4olomon cuno'tea torul despre apari*iile WsteleiK- nici elnici +reunul dintre oamenii s&i nu a+eau 'tiin*a construirii unui templu care s& 5unc*ione%e ca un obser+ator per5ect pentru 4heDinah2 "in acest moti+4olomon a 5ost ne+oit s& cear& ajutorul lui Hiram- noul rege al ora'ului#stat 5enician 3ira5lat pe coasta Libanului de ast&%i- pentru a#i 5urni%a lemnul de construc*ie potri+it- muncitori cali5ica*i 'i un preot#inginer care s& aib& cuno'tin*ele necesare pentru ridicarea construc*iei2 4olomon a pl&tit cu genero%itate acest ajutor- trimi*;nd spre 3ir- cu cor&biile- cantit&*i uria'e de uleigr;u 'i +in2 Locuitorii so5istica*i ai 3irului erau boga*i 'i n+&*a*i2 A'toretsau Astarte- era %eitatea principal& c&reia i se nchinauiar cuno'tin*ele lor cu pri+ire la mi'carea planetei Oenus erau 5&r& egalchiar n compara*ie cu cele ale preo*ilor astronomi din $gipt sau !abilon2 @mul trimis de c&tre regele 5enician pentru a proiecta templul din =erusalim a 5ost Hiram Abi5- un maestru n arta construc*iilor 'i mare preot- un posibil descendent din clanul cheni*ilor2 3o*i %idarii selecta*i pentru ridicarea templului erau 'i preo*i # 'i probabil c&pe l;ng& A'toret 'i =ah+e- +enerau toate celelalte di+init&*i2 $ste posibil ca Hiram s& 5i 5ost descendent al cheni*ilor deoarece eranainte de toate- un priceput me'ter n prelucrarea metalelor'i a 5ost creatorul celor doi st;lpi mpodobi*i- din bron%-

numi*i !oa% 'i lachincare au 5ost ridica*i n 5a*a 3emplului- marc;nd la ori%ont eEtremele soarelui n timpul solsti*iului2 Cu ajutorul lui Hiram Abi5- piatra de temelie a noului 3emplu a 5ost a'e%at&- con5orm planului- n anul 9I1 2C2- la patru ani dup& ce 4olomon urcase pe tron la =erusalim 'i =a doi ani dup& ce Hiram a de+enit rege al 3irului2 4e pare c& printre primele acte o5iciale semnate de regele Hiram s#a num&rat 'i cel care +i%a trimiterea unui om- cu acela'i nume ca el11

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? sa templului din =erusalim2 Ar 5i 5ost ne+oie de cel pu*in Fru a reali%a obser+a*iile astronomice 'i calculele necesare |emplu care s& corespund& apari*iei WsteleiK 4heDinah2 ai trebuia s& 5ie plasat eEact pe colina din nordul luntele Moria- a'a nc;t lumina soarelui ar 5i ap&rut la ( precise n partea estic& de deasupra colinein tot timpul j&sare eEact la est de dou& ori pe an- o dat& prim&+ara 'i L oca%ia celor dou& echinoc*ii- c;nd %iua 'i noaptea sunt e ore2 $ ire ar +i%ita locul unde 5usese ridicat templul n 5iecare n- ncep;nd cu momentul echinoc*iului de prim&+ar&e r&sare tot mai de+reme 'i mai nspre nord pe linia de trei luni- p;n& la solsti*iul de +ar& # momentul din lai lung&2 "in acel moment- %orii +or ap&rea mai t;r%iure soarele r&sare +a re+eni spre estajung;nd din nou la j(eEact la est) trei luni mai t;r%iu- cu oca%ia echinoc*iului i +or continua s& apar& tot mai t;r%iu- pe m&sur& ce soarele pre sud- p;n& c;nd- dup& alte trei luni+a ajunge la un S oca%ia solsti*iului de iarn& # cea mai scurt& %i a anului2 ar 5otogra5ia r&s&ritul n 5iecare diminea*& 'i ar 5ace lm- e5ectul produs ar aminti de un limba unui pendul ntre punctul central marcat de echinoc*ii 'i eEtremele dou& solsti*ii2 Ast5el de cuno'tin*e erau esen*iale pentru ii de acum :2000 de ani2 ( se a5l& situat =erusalimul nu a 5ost ales n mod accidental(rea perspecti+a ideal& asupra r&s&ritului 'i apusului de de umbr& 5ormat odat& cu r&s&ritul 'i apusul soarelui ie de longitudine2 La $cuator- 5iecare %i este mai mult (gal mp&r*it& n perioade de lumin& 'i de

ntunericiar tact la est 'i apune eEact la +est2 La polisoarele nu apune ioada de +ar&- 'i nu r&sare deloc n timpul ierniintre e- unghiul dintre cele dou& solsti*ii cre'te pe m&sur& tidep&rtarea de $cuator2 =erusalimul este situat la :1\A18 i- ceea ce nseamn& c& unghiul de umbr& 5ormat de |&- respecti+ de iarn&- are eEact I0\2 ser+a acest lucru era ne+oie doar de trasarea unui cerc |Xlasarea unui pilon n partea estic& 'i a altuia n partea 1/

R?C$> 3 R=L$ n diminea*a solsti*iului de iarn&- pilonul de la est +a 5orma un unghi de umbr& de :0 de grade spre nord 5a*& de centru- iar n seara %ilei respecti+e +a 5orma un unghi de :0 de grade la sud#+est2 Re+ersul se +a produce odat& cu solsti*iul de +ar&- iar n interiorul cercului se +a 5orma o structur& asem&n&toare cu un diamant2 @ linie trasat& de la nord la sud de#a lungul ambelor unghiuri +a 5orma un semn speci5ic pentru aceast& latitudine # iar la =erusalim 5ormea%& o stea cu 'ase unghiuricunoscut& cu numele de 4igiliul lui 4olomon sau 4teaua lui "a+id2 Ast5el- simbolul adoptat relati+ recent de lumea iudaic& 'i de statul modern =srael reproduce o diagram& solar& care anun*& remarcabila po%i*ionare geogra5ic& ocupat& de ora'ul =erusalim2 Hiram Abi5 trebuie s& 5i n*eles 5oarte bine acest lucrucare era 'i moti+ul pentru care =erusalimul 5usese un 5aimos centru religios nc& din $poca >ietrei2 $l era ns& interesat 'i de alte aspectenu numai de cele legate de r&s&ritul 'i apusul soarelui- n limba +orbit& de cananeeninumele W=erusalimK nseamn& Wba%& pentru obser+area r&s&ritului planetei OenusK- iar Hiram era interesat s& calcule%e mi'carea planetei Oenus 'i modelul descris de 4heDinah c;nd aceasta se ridic& deasupra soarelui2 @ric&rui +i%itator al =erusalimului de ast&%i i se spune c& 3emplul lui 4olomon a 5ost ridicat pe locul unde Moscheea "omului 4t;ncii d&inuie de aproEimati+ paispre%ece secole 'i jum&tate2 $ste +orba de cel mai nalt punct al Muntelui Moria # dar nu este locul n care 3emplul e+reilor a 5ost ridicat odinioar&2 ?oi suntem de p&rere c& 3emplul lui 4olomon a 5ost construit pu*in mai la nord- n locul numit ast&%i W3emplul 4piritelorK2 Moti+ul acestei opinii este alinierea =erusalimului spre +est 5a*& de colin&ceea ce#1 5ace s& ocupe o po%i*ie cu totul special&2 Acest mic templu are o +echime de doar c;te+a sute de ani- dar sub el se a5l& cel mai s5;nt loc de pe >&m;nt2 Acesta marchea%& aEa de la est la +est care porne'te de pe +;r5ul Muntelui M&slinilor- pri+it prin >oarta de Aur 'i cele dou& bol*i

ale !isericii 45;ntului Morm;nt din +est2 n Mi'na )Mishnah * o carte sacr& a e+reilor) se spune c& Marele >reot obi'nuia s& sacri5ice Oi*elul Ro'u pe culmea Muntelui M&slinilor- n timpul acestei ceremonii- Marele >reot trebuia s& pri+easc& spre 45;nta 45intelor 'i s& +erse s;ngele adus ca sacri5iciu n direc*ia aceea2 Ui mai important e 5aptul c& ra%ele WsteleiK 4heDinah se ridicau deasupra culmii dinspre est- treceau prin >oarta de Aur 'i p&trundeau prin 5ereastra de 5ronton a 3emplului lui 4olomon- unde str&luceau asupra Chi+otului Legii2 1:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? de cercet&rile 5&cute de Chris Knight n %ona respecti+&r Kau5man de la ni+ersitatea ?otre "ame a emis o teorie 5ace ns& +reo re5erire la 4heDinah2 ilmani- condu'i de cali5ul @mar- au ocupat =erusalimul 'i |n anul I:B- cu inten*ia de a construi o mare moschee pe pre l cuno'teau cu denumirea de st;nca Shtiah (con5orm nane- Mahomed s#a n&l*at la cer de aici)2 @amenii loperit cu preci%ie locul printre ruinele 3empluluidatorit& )e+rei- care le#au indicat acel punct printre gr&me%ile de Uu (I91)- cali5ul Abd el#MaliD a ridicat Moscheea "omului buc&*ii de st;nc&2 Acest 5apt este nregistrat n multe at;t de e+rei- c;t 'i de oameni ce nu apar*in acestei l se men*ionea%& c& e+reii 1#au nso*it la =erusalim pe @mar pcul n care se ridica 3emplul2 4e spune c& ghi%ii e+rei au ea la i+eal& a st;ncii Shtiah (pe care e+reii cred c& A+raam iacri5ice pe 5iul s&u- =saac)2 istea- e+reii sunt re+olta*i de de+astarea templului lorcel lumii iudaice2 "esigur- bunul sim* ar sugera c& ei au dat in"ormaii eronate oric&rui str&in care inten*iona s& +a pe un loc at;t de s5;nt2 Fjnoi- asemenea pro5esorului Asher Kau5mancre&m unele punerea n discu*ie a acestui aspect- 'i niciun repre%entant ei religii din =erusalim nu +a lua n considerare ipote%ele idei con+en*ionale- oric;t de eronate ar putea 5itind s& oar ade+&ra*ii cunosc&tori le +or pune n discu*ieSlim la +remea lui 4olomon2 n&m momentul apari*iei WsteleiK 4heDinaha'a cum 5usese il 9I1 2C2- la 12AA0 de ani dup& >otop # 'i clipa a'e%&rii Fie pentru 3emplu2 4teaua str&lucitoare s#a i+it dintr#o dat& sc;nteietoare lumin;nd ntregul peisaj- iar cei pre%en*i punerii atunci c;nd lumina cereasc& s#a

re+&rsat asupra | a continuat timp de aproEimati+ %ece minute- p;n& c;nd Zu ap&rut la ori%ont2 i 'ustrarea modului !n care Si2iliul lui Solomon, sau 3id, este 'ormat "rin trasarea a4elor dintre "unctele 5i r&s&ritul )i a"usul soarelui !n vremea solsti$iilor, la tare se situea% /erusalimul. 1A

R?C$> 3 R=L$

1H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i"lului Z- la 5el ca ast&%i- cunoa'terea era sinonim& cu puterea2 2 de la me'terul 5enician Hiram Abi5 nu doar construirea +&luirea secretelor astronomiei 'i ritualurilor care ar 5i $ truc*ie o cale deschis& c&tre di+initateent nu insist& asupra detaliilor legate de construc*ia n*ionarea acestora n tradi*ia oral& a 5rancmasoneriei jitoare2 Aceasta 5ace re5eriri 5oarte detaliate la e+enimente pea 3emplului regelui 4olomon- iar ritualul masonic de %int& o parte important& a in5orma*iilor de acest gen2 ptul c& mul*i +or pri+i cu mult scepticism do+e%ile aduse ;t de misterios ca ritualurile unei secrete care ^ organi%a*ii e multe inten*ii necinstite- de la practici sataniste p;n& ce sub+ersi+e2 =ns& ritualurile au ar&tat c& se +a,ea, re nu ar 5i putut 5i accesibile unei organi%a*ii ca 6r&*ia ]re nu poate a+ea o +echime mai mare de HH0 de ani2 aiului de gradul trei al 5rancmasonilor (pentru rangul spune c& 4olomon- regele Hiram 'i Hiram Abi5 erau i2 Aceasta nseamn& c& ei de*ineau o 5unc*ie n cadrul secrete- care a a+ut leg&tur&- sau era similar&cu 6r&*ia ( spune c& ei s#au nt;lnit ntr#o camer& secret&amplasat& 45intelor # n sanctuarul subteran n care a 5ost a'e%at lAceast& nc&pere era legat& printr#un pasaj de re'edin*a l sudul ora'ului2 Fnoa'terii masonice- eEprimat& n timpul ritualului de tiomentul n care templul era aproape gata- un num&r =e mari preo*i#constructori e+rei- care a+eau rolul de l au nceput s& 5ie ngrijora*i datorit& 5aptului c& nu ajun# toate secretele- a'a c& au hot&r;t s& le a5le prin orice

dac& ar 5i 5ost necesar apelul la +iolen*&2 ?atura eEact& ( nu este de%+&luit& de tradi*ia masonic&dar- din punctul s, ele ar a+ea leg&tur& cu 'tiin*a despre atragerea puterii =ii n interiorul templului2 =i#constructori r&%+r&ti*i au hot&r;t s&#1 sechestre%e pe jn&- cu 5or*a- secretele de*inute de acestans& doispre%ece |o*i au considerat planul prea periculos 'i au renun*at2 Cei 2 care au mai r&mas s#au a'e%at la intr&rile n templul care 1I

R?C$> 3 R=L$ era aproape terminat- respecti+ la est- nord 'i sud- 'i au a'teptat p;n& c;nd maestrul constructor a intrat pentru a se nchina %eului soarelui2 $i 'tiau c& acesta era obiceiul lui %ilnic la ora pr;n%ului- c;nd soarele era la %enit2 "up& ce s#a s&+;r'it nchinat- Hiram a ncercat s& ias& prin poarta de est- unde a 5ost atacat de primul preot care- con5orm legendeise narmase cu o rigl& grea de plumb2 Ridic;nd arma n mod amenin*&tor asupra lui Hiram- preotul 1#a somat s&#i de%+&luie secretele Maestrului Constructor (n engle%& mason - de aici 'i termenul de masonerien2 ed2 rom2)pre+e# nindu#1 c& re5u%ul de a#i r&spunde la ntrebare +a duce la moartea sa2 Harim Abi5 i#a r&spuns c& doar trei oameni din ntreaga lume cuno'teau secretele 'i c&- 5&r& cooperarea celorlal*i doi (regii Hiram 'i 4olomon)el nici nu putea- nici nu dorea de%+&luirea acestora- 'i c& era gata s& 5ie ucis mai degrab& dec;t s& tr&de%e secretele care i 5useser& ncredin*ate2 Atacatorul a ncercat s&#1 lo+easc& n cap pe Hiramdar nu a reu'it s&#i nimereasc& 5runtea- ci doar t;mpla dreapt&- ceea ce 1#a 5&cut pe maestrul constructor s& ame*easc& 'i s& cad& pe genunchiul st;ng2 Re+enindu#'i din acest 'oc- s#a ndreptat spre ie'irea dinspre nord2 Aici a 5ost atacat de cel de#al doilea dintre comploti'tinarmat cu o ni+el& pentru constructori2 Hiram a re5u%at din nou s& de%+&luie tainele 'i a primit iar o lo+itur& puternic&- de data aceasta la t;mpla st;ng&care 1#a 5&cut s& cad& pe genunchiul drept- n*eleg;nd c& nu a+ea cale de sc&pare prin acele dou& puncte- Hiram s#a ndreptats;nger;nd 'i cu puterile sl&bite- spre ie'irea din est- unde l a'tepta cel de#al treilea conspiratornarmat cu un ciocan greu de lemn2 "up& ce Hiram a re5u%at pentru a treia oar& di+ulgarea secretelor- cel de#al treilea preot i#a aplicat o lo+itur& 5atal& n 5runte2 Maestrul constructor a c&%ut mort la picioarele acestuia2 Cei trei conspiratori au intrat n panic& atunci c;nd 'i#au dat seama c& 1#au ucis pe constructor 5&r& a ob*ine cheia marilor enigme2 Au n5&'urat cada+rul 'i s#au ndreptat spre colin&- unde 1#au

a'e%at ntr#o groap& pu*in ad;nc&- s&pat& n grab&- pe care au nsemnat#o cu o ramur& de salc;m2 Absen*a lui Hiram a 5ost imediat remarcat& 'ingrijora*i c& se pe# trecuse ce+a ngro%itor- c;*i+a dintre marii preo*i au +enit la 4olomon pentru a#i anun*a dispari*ia maestrului2 Regele a ordonat imediat cercetarea muncitorilor din toate domeniile- 'i cur;nd a ie'it la i+eal& 5aptul c& cei trei supra+eghetori disp&ruser&- n aceea'i %i2 cei doispre%ece preo*i#constructori care se al&turaser& ini*ial conspira*iei au +enit n 5a*a regelui 'i au m&rturisit de bun&+oie tot ce 'tiau- p;n& la momentul n care s#au retras din ac*iunea conspirati+&2 11

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? on i#a selectat urgent pe cincispre%ece dintre oamenii 'i le#a ordonat s&#1 caute cu aten*ie pe Hirampentru mai era nc& n +ia*&- sau dac& 5usese omor;t n timp ncercau s&#1 determine s& le de%+&luie secretele2 Au de c&ut&ri 5&r& re%ultat- p;n& c;nd unul dintre oameni (tu5i' care a ie'it surprin%&tor de u'or din p&m;nt2 La o Vent& 'i#a dat seama c& p&m;ntul 5usese s&pat de cur;nd r&'ii s&i- b&rbatul a s&pat pu*in p;n& c;nd a descoperit ngropat al lui Hiram2 L#au acoperit imediatcu mult lera*ie- iar pentru a marca locul au a'e%at o ramur& de morm;ntului2 .rupul a re+enit apoi direct la =erusalim igelui 4olomon trista +este2 itunci c;nd regele 'i#a mai potolit m;nia 'i durereale#a or s&i s& re+in& 'i s& aduc& trupul lui Hiram Abi5 pentru a 2'a cum se cu+enea2 "up& ce acest lucru a 5ost ndeplinitSost s&#i g&seasc& pe cei care s&+;r'iser& crima2 @amenii 2spre Foppa (Fa55a din %iua de a%i) 'i erau pe cale s& re+in& d- trec;nd pe l;ng& deschi%&tura unei pe'teriau au%it eam&t ce +enea din interior2 V'ter&- i#au g&sit pe cei trei b&rba*i care corespundeau pe care i c&utau2 4e spune c& suspinele lor se datorau prinsese atunci c;nd 'i#au dat seama de gra+itatea crimei !u%a*i de omor- 'i 5&r& +reo 'ans& de a mai sc&pa'i#au Au 5ost apoi lega*i 'i du'i la =erusalimunde regele damnat la o moarte ngro%itoare2 5ost tenninat n cele din urm&- darcon5orm ritualului le au r&mas ngropate p;n& n %iua de ast&%i2 2 a lu%ii dictat* de Solo%on |egele 4olomon i#a con+ocat la un

consiliu pe to*i preo*ii 'i a decis c& toate credin*ele 'i di+init&*ile +enerate i singur ade+&r2 $l a declarat c&- oric;te denumiri ar 5i =+init&*ii- eEista doar o singur& pre%en*& di+in&- n ciuda li+erse ale acesteia2 "educem de aici c& 4olomon a a5irmat ( aceste spuse) c& toate di+init&*ile erau de 5apt 5ragmente V entit&*i- care este unul 'i singurul "umne%eu- la 5el cum =r*i componente ale umanit&*ii2 1B

R?C$> 3 R=L$ >entru noi- acest concept este 5oarte important2 6rancmasonii de ast&%i accept& orice credin*& ntr#un singur "umne%eu # 5iindde eEempluin# clu'i n aceast& categorie 'i hindu'ii- care cred n mai multe %eit&*i2 Acestea sunt ns& pri+ite doar ca 5&r;me ale unei 5or*e uria'e care este pre%ent& n ntregul uni+ers- a'a c& se poate a5irma- n cele din urm&c& 'i hindu'ii se nchin& unui singur "umne%euA2 >entru israeli*i- chiar 'i dia+olul este o parte din "umne%eun Cartea Fubileelor- re+elat& lui Moise de c&tre un nger pe Muntele 4inaise spune c& relele sunt cau%ate de ac*iunea lui Mastema # care repre%int& de 5apt partea ntunecat& a lui =ah+eH2 >rin urmare cu+;ntul dia+olpe care l 5olosim ast&%i- desemna ini*ial ac*iunea negati+& a lui "umne%eu2 4olomon a+ea un respect deosebit pentru tradi*iile lui $nohc;nd+a mult mai importante pentru e+rei dec;t cele propo+&duite de Moise2 Con5orm tradi*iei str&+echi- $noh (care este men*ionat accidentaldar oarecum enigmatic- n Cartea 6acerii- H(1B#/A) a tr&it cu aproape dou& mii de ani nainte de na'terea lui Moise- iar preo*ia enohian& pare s& 5i eEistat din +remuri ce preced cu mult chiar apari*ia conceptului de iudaism2 $Eist& un grad masonic numit WArcul regal al lui $nohKcare datea%& nc& din 11A0- c;t 'i un document str&+echi- cunoscut sub numele de Cartea lui $noh2 Aceast& scriere era 5oarte cunoscut& n r;ndurile primilor cre'tini (este citat& n $pistola c&tre e+rei- din ?oul 3estament)dar a nceput s& 5ie pri+it& cu suspiciune n jurul anului H00 d2C2c;nd multe dintre eEemplarele ei au 5ost distruse2 4crierea a 5ost pierdut& pentru cre'tin&tatea occidental& o perioad& de mai lung& de o mie de ani2 Cu toate acestea- a continuat s& 5ie cunoscut& n regiuni i%olate din $tiopiaunde este inclus& n !iblia etiopiana p;n& n %iua de ast&%in secolul al LO===#lea- 5rancmasonul sco*ian Fames !ruce a pornit n c&utarea acestei c&r*i pierdute2 $l a descoperit#o n anul 111A # la aproape trei decenii dup& ce a 5ost n5iin*at ritualul masonic cu acela'i

nume2 Autorii 'i cer scu%e cititorilor hindu'i care ar putea considera bine#inten*ionata noastr& eEplica*ie destul de simplist&2 "ia+olul a de+enit un concept separat doar n momentul n care !iserica Cre'# tin& a trans5erat responsabilitatea pentru tot r&ul ngerului c&%ut al luminiinumit Luci5er- care ulterior a nceput s& 5ie cunoscut drept 4atana (un cu+;nt care ini*ial a+ea sensul de Wad+ersarK n Manuscrisele de la Marea Moart&)2 Luci5er este numele str&+echi al planetei Oenus- iar ac*iunea !isericii de a atri# bui lui Luci5er- aduc&torul luminii 'i al cunoa'teriintregul r&ua repre%entat o ncercare de a pune n umbr& +echile credin*e legate de +enerarea planetei Oenus- care nu se potri+eau propriei sale interpret&ri despre +ia*a lui =sus2 >lanul !isericii a reu'it- iar ade+&rul a 5ost r&sturnat2 19

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? lasonic nu a 5ost Wutili%atK timp de mai bine de dou& |ate c& 5olose'te un triunghi cu unghiuri de I0 de gradepita lui $nohK2 $ste +orba- desigur- de unghiul de umbr& solsti*iilor la =erusalim (+e%i pag2 1H)2 Con5orm acestui olosit de acest triunghi eEact n locul n care a 5ost ridicat mon cu mii de ani mai t;r%iu2 4e sus*inede asemeneac& colo au 5ost ngropate o serie de secrete importante care te cu oca%ia construirii 3empluluiin Cartea =ui $noh recuperat de 5ratele !ruce a 5ost con# at de c&tre lumea academic& pentru a putea corespunde l cuprindea o mul*ime de materiale 'tiin*i5ice legate de r+a*ional& 'i de e5ectele latitudinii asupra r&s&ritului 'i e- ori asupra solsti*iilor2 "in teEt reiese cu claritate 'i +i%itat structurile megalitice de la 4tonehenge din AngliaZGgrange- din =rlandaI2 stea- odat& cu descoperirea 'i desci5rarea manuscriselor irt&- cu mai mult de cinci%eci de ani n urm&s#a do+edit i multe dintre acestea erau copii ale c&r*ii lui $noh # deci ruce nu a 5ost un 5als2 :nic descrie 5elul n care regele 4olomon a decis s& inau# |din preo*esc- ba%at pe misterele 'i ritualurile preo*imii lui i misiunea acestuia trebuia s& duc& la instaurarea unei noi >up& cum deducem noi- aceasta urma s& 5ie o lume n care ar 5i 5ost percepute ca parte a unui singur tot2 $ simplu de =mon a in+entat conceptul modern de monoteism # ba%at |*ei unei singure di+init&*i atotcuprin%&toare- concentrat& X a lui =ah+e- un amalgam al tuturor interpret&rilor legate 5 e2 Aceast& nou& di+initate suprem& este "umne%eul iu# i- al cre'tinismului 'i al islamului2 =nului preo*esc al lui 4olomon intrau n posesia secretelor-

l apoi transmise din tat& n 5iu noilor genera*ii de preo*i2 p ridicarea unei lumi prin care s& 'i eEercite in5luen*adi+init&*ile s& 5ie onorate ntru gloria unui "umen%eu 8 era uni5icarea ntregii lumi ntr#o singur& societate- pa'# unde "umne%eu 'i#ar 5i eEercitat puterea prin intermediul V(n*ii 4&i pe >&m;nt2 $i urmau s&#'i ating& acest obiecti+ ice- inclusi+ prin utili%area chib%uit& a banilor- a in5luen*ei i toate aceste mijloace ar 5i e'uat- cu ajutorul 5or*ei2 Lomas- R( Cartea lui %iram, $ditura A<uila- /00A2 /0

R?C$> 3 R=L$ n mod e+ident- centrul acestui nou ordin urma s& 5ie =erusalimul2 >reo*imea enohian& a de+enit o cast& ereditar&- care a dus mai departede la o genera*ie la alta- cuno'tin*ele str&+echi ale celor dint;i ini*ia*i2 A'a cum urmea%& s& demonstr&m- dup& dou& mii cinci sute de ani ace'ti preo*i 'i continu& misiunea sub identitatea unui ordin denumit 5rancmasonerie2 Con5orm tradi*iei- 4olomon a reali%at apoi un WsigiliuKcare s& 5ie simbolul 5or*ei s5inte a demnit&*ii de care se bucura2 $l a apelat la simbolul WsteleiK 4heDinah2 A'a cum s#a obser+atacest nsemn # 4igiliul lui 4olomon # era simbolul astronomic al =erusalimuluideri+at din un# ghiurile de umbr& 5ormate de r&s&ritul 'i apusul soarelui la momentul celor dou& solsti*ii2 >entru 4olomon- acesta era semnul puterii cere'ti ce coboar& pe p&m;nt 'i al puterii regelui 'i oamenilor s&i de a accede spre mp&r&*ia Cerului2 4igiliul lui 4olomon urma s& de+in& un nsemn al puterii care 'i +a dedica :2000 de ani n scopul construirii W?oului =erusalimK # statul 'i societatea ideal& # pe teritoriul ntregii planete2 Linia genealogic& ce a dus misiunea mai departe a ajuns s& 5ie cunoscut& cu denumirea de W6amiliile 4teleiK( preo*i ale'i n 5unc*ie n mod ereditar- care +or duce misiunea lor secret& n cele patru col*uri ale lumii2 "up& moartea lui 4olomon- *ara pe care a condus#o el s#a pr&bu'itdatorit& problemelor economice l&sate n urm& de rege2 3eritoriul acesteia s#a di+i%at n dou& regate2 >rimul- situat la nord- a primit numele de =sraeliar cel din sud a de+enit ludeea2 "e#a lungul timpului- regatul nordic a dob;ndit o importan*& politic& 'i economic& mai mare dec;t cel din sud- iar sub conducerea regelui =eroboam al ==#lea (1B/#1AI 2C2) =sraelul a cunoscut o perioad& de mare prosperitate2 =ah+e era di+initatea cea mai important&ns& di+init&*ile cananeenilor erau nc& sl&+ite n temple de seam&- ca cel de la !ethel"an 'i alte Wlocuri nalteK- marcate de cercuri de piatr& preistoricesimilare celor din +estul $uropei- cum ar 5i 4tonehenge2

Ritualurile practicate de poporul e+reu- care sunt amintite n documente- au o +echime identic& celor practicate n construc*iile circulare de piatr&- n jurul c&rora oamenii dansau 'i participau la orgii seEuale- similare celor practicate n anumite locuri de pe teritoriul arhipelagului britanic2 At;t =sraelul c;t 'i ludeea au ajuns ntr#o stare de mare decaden*& # iar preo*ii secre*i ai lui 4olomon nu puteau 5i mul*umi*i de o ast5el de stare2 >ro5e*ii Amos 'i @sea au men*ionat nr&ut&*irea lucrurilor( /1

A2.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? e credin$ , nici iubire, nici cunoa)tere de Dumne%eu 5ur str(mb, mint, ucid, 'ur )i sunt des'r(na$i6 "te silnice, iar s(n2ele v rsat cur2e "este s(n2e., iin*& 5oarte r&sp;ndit& con5orm c&reia =ah+e 'i sprijinea Vme c;t i se aduceau- din c;nd n c;ndomagii 'i sacri5icii2 Xameni care anun*au distrugerea regatului drept pedeaps& "oporului2 i(elor i1raeli(ilor Megelui =eroboam al ==#lea- regatul =srael a nceput s& se ta succesiunii unor perioade de instabilitate 'i de scurt& nonarhi care au ajuns pe tron s&+;r'ind crime 'i care au idul lor de urm&torul aspirant la demnitatea de rege2 Cu rit& men*ionat aici 5aptul c& ade+&rul apar*ine ntotdeauna Kele mai multe po+estiri negati+e despre =srael ne#au pro# (Xii din regatul du'man- ludeea2 n acela'i timpcea mai Epansiune din regiune- Asiria- urm&rea cu aten*ie e+olu*ia re cele dou& state care se interpuneau n 5a*a sabloc;nd iccesul la Marea Mediteran&2 rm&- n 1// 2C2- regele asirian 4argon al ==#lea a in+adat inscrip*ie descoperit& printre ruinele palatului lui 4argon scrie 5elul n care acesta a luat capti+i /12/90 de oameni tul e+reu din nord s#a trans5ormat n pro+incia asirian& de str&ini s#au stabilit acolo2 "in c&s&toriile miEte ntre oameni apar*in;nd altor popoare au re%ultat samariteniia itinu& s& 5ie- p;n& n %iua de ast&%idi5erit& de iudaism2 c al ludeei 'i#a men*inut independen*a timp de nc& un V- dar n HBI 2C2 a c&%ut n m;inile unei alte putericare a cea asirian&respecti+ =mperiul

!abiloniancondus de (numit?ebucadne*arn!iblie)2Armatalui ?abucodonosor Vii mare parte a ora'ului =erusalim- iar o bun& parte dintre n*& cei care ocupau po%i*ii in5luente) au 5ost lua*i pri%onieri n2 @ mare parte a preo*imii aleas& n secret de 4olomon a special pe insula $le5antina de pe 5lu+iul ?iln apropiere 8e se spune c& au ridicat un templu identic cu cel al lui //

R?C$> 3 R=L$ Aceste e+enimente au 5&cut ca doar cei mai s&raci *&rani s& r&m;n& pe teritoriul ludeei2 4e pusese cap&t independen*ei poporului lui =srael2 $u * e3il n anul H:B 2C2- regele persan Cirus- care i#a n+ins pe babilonienia dat un edict prin care li se permitea e+reilor de pe teritoriul s&u s& re+in& la locurile de ba'tin&2 Cu toate acestea- mul*i dintre iudeii stabili*i n !abilon nu au re+enit acas& dup& perioada eEilului- ci au 5ormat o diaspor& e+reiasc& ce a continuat s& tr&iasc& printre popoarele din a5ara teritoriului lor ancestral2 "e asemenea- Cirus a m;i decretat c& 3emplul din =erusalim trebuia ridicat din nou- 'i a ordonat ca potirele s5inte din templuluate de ?abu# codonosor- s& 5ie returnate2 Cu toate acestea- a'a cum se relatea%& n Cartea lui $%dra- munca pentru ridicarea 3emplului a 5ost mpiedicat& de con5lictele dintre di5erite 5ac*iuni- 'i nu a putut demara dec;t dup& c;*i+a ani- sub conducerea regelui "arius2 Conduc&torul persan i#a permis lui ,orobabel- mo'tenitorul pe linie regal& al lui "a+ids& duc& la ndeplinire decretul s&u 'i s& ridice- 5&r& a 5i mpiedicat3emplul din =erusalim2 n document str&+echi- cunoscut sub numele de Cartea lui $%dra+orbe'te despre ghicitoarea pe care t;n&rul conduc&tor al e+reilor a trebuit s& o de%lege pentru a i se permite ridicarea templului lui =ah+e # al c&rei r&spuns era( WOinul este tare- regele e 'i mai puternic5emeile sunt 'i mai puternice- dar ade+&rul cucere'te totulK (=== $%draA(1A#:92 n mai pu*in de un an- n anul AB1 2C2- a 5ost a'e%at& piatra de temelie a noului templu- un e+eniment care a coincis cu reapari*ia WsteleiK 4heDinah- la eEact AB0 de ani dup& a'e%area 5unda*iilor templului lui 4olomon2 =udeilor li se ar&ta un +iitor nouncurajator2 "e'i nc& pro+incie a =mperiului >ersan- dar liber& s& ia deci%ii n pri+in*a religiei- ludeea a nceput s& se nchine eEclusi+ lui =ah+e2 n timpul

perioadei de eEil- iudeii au pornit un proces de puri5icare a propriei religii 'i au pus ba%ele iudaismului (strict +orbind- doar din acest moment se poate +orbi de We+reiK # urma'ii religiei iudaice regenerate)2 $i au c&utat s& WndrepteK multele contradic*ii din istoria lor neclar&amestecat& cu mitul 'i legenda- n acel moment s#a nceput compunerea unei mari p&r*i din !iblie (partea numit& de cre'tini WOechiul 3estamentK) # mbin;nd mai multe tradi*ii- n +ederea reali%&rii unei po+estiri coerente2 "up& acest nou nceput- de+o*iunea pentru =ah+e a de+enit un element central 23

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? M religiile 'i di+init&*ile str&ine nu au mai 5ost tolerate- a'a ase anterior2 Cei ce nu erau e+rei au 5ost iar 5 persecuta*iau 5ost eliminate2 ludeea a de+enit teritoriul unde oamenii nai lui =ah+e2 =cole naintea eEilului- ntreg poporul lui =srael credea c&5urierul omului trecea ntr#o grot& subteran&pr&5uit& 'i 2 Sheol, unde r&m;nea o scurt& perioad& de timpiar apoi |neant2 "up& eEilul babilonian- preo*ii lui 4olomona5la*i ceput s& de%+olte ideea c& r&ul era o 5or*& a ntunericului|it#o 4atana- opusul lui =ah+e2 $i au adoptatdeasemeneajia*a de apoi- con5orm c&reia dreptatea se putea a5la doar nu n timpul +ie*ii pe p&m;nt- ceea ce a condus la ideea |i 5iec&rui indi+id n parte pentru 5aptele sale2 le1ia l secolului al ==#lea 2C2- membrii acestui grup clandestin M& tot mai mult de iudaismul o5icialanticip;nd marile a+eau urme%e2 3imp de o mie de ani dup& domnia regelui niliile 4teleiK au ncercat s& aduc& schimbarea2 $le au eroase obstacole n perioada n care babilonienii le#au gie%e n $gipt- n anul IA 2C2- au trecut din nou prin |le- atunci c;nd armatele romane le#au ocupat teritoriul2 stea- W6amiliile 4teleiK au continuat s& cread& c& apari*ia ah +a anun*a +enirea unui mare sal+ator al neamuluiunsK)2 4heDinah a r&s&rit- dup& cum era a'teptat- n anul AB0 de ani de la a'e%area pietrei de temelie a 3emplului s& niciun mare lider nu a ap&rut2 AB0 de ani mai t;r%iumembrii 6amiliilor 4telei anun*au urm&toarea apari*ie a ucitorului astru pe cerul =erusalimului2

rma oare Mesia acea oca%ieQ $ste de n*eles 5aptul c& apari*ia WsteleiK iteptat& cu ner&bdare de to*i oamenii locului T chiar 'i de ta- a'e%at de in+adatorii romani pe tronul ludeei- regele

24

CAPITOL L 2 Co ilul 4e1tit de Stea

n anul B 2C2- re+enirea iminent& a WsteleiK 4heDinah nu mai repre%enta un secret2 Aproape to*i e+reii 'tiau c& trecuser& 9I0 de ani de c;nd 4olomon a'e%ase piatra de temelie a 3emplului- deci +enise +remea s& apar& din nou WsteauaK 4heDinah2 Ui mai important era 5aptul c& 5usese parcurs un ciclu complet de l 2AA0 de ani de c;nd Moise condusese mul*imile prin Marea Ro'ie- moment ce 5usese mereu asociat cu ritualul prin care s#a n&scut poporul e+reu # desp&r*irea apelor prin +oia lui "umne%eu 5iind similar& cu re+&rsarea 5luidului amniotic al unei mame ce urmea%& s& nasc&2 "eoarece se scurseser& eEact l 2AA0 de ani4heDinah urma s& apar& n eEact acela'i loc din %odiac (pe acela'i 5undal stelar)2 >rin urmareastrul trecuse prin toate cele dou&spre%ece semne %odiacalecare erau puse n leg&tur& cu cele dou&spre%ece triburi ale israeli*ilor2 Re+enirea la punctul de pornire de pe cer era asociat& cu 5aptul c& +ia*a poporului lui =srael se +a rennoi- 'i un Wnou MoiseK +a ap&rea- pentru a scoate poporul ales al lui "umne%eu din m;na asupritorilor2 Un nou te% lu C;nd 4heDinah tra+ersa %odia 4&get&torului- e+reii se a5lau n scla+ie n $gipt- dar acum acum teritoriul le era ocupat de romanicare i *ineau capti+i pe e+rei pe p&m;ntul d&ruit lor de "umne%eu2 Conduc&tor n =srael era regele#marionet& =rod (Wcel MareK- care a domnit ntre :0#A 2C2)- care /H

.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ( sau interes pentru supu'ii s&i- dar era cunoscut pentru n de construc*ii2 ?u se mai nt;mplase a'a ce+a de pe ion- iar =erusalimul ncepea s& arate mai impresionant ani nainte de noua apari*ie a WsteleiK 4heDinahn anul tomand& ca templul +echi de H00 de ani al lui =ah+e s& 5ie as- pe un Munte al 3emplului mult mai ntins2 ?ea+;nd e+reii au luat n serios planul numai n momentul n care *a perimetrului de construc*ie toate materialele necesare construirii noului templu2 @ric;t de mult dispre* ar 5i lor- era +orba de o oca%ie de a#'i restaura templul s5;nt0 puteau pierde2 oului templu au lucrat doar %idari care erau 'i preo*i # la ase pe +remea lui 4olomon 'i atunci c;nd templul a 5ost lui ,orobabel2 4e spune c& nu mai pu*in de 102000 de 2t la construirea templului lui =rod- care a durat aproape treilea templu a 5ost distrus n anul 10 d2C2 :r e+reie'ti- "umne%eu hot&r;se locali%area 'i dimensi# 'a c& =rod nu a+ea posibilitatea de a#1 muta sau de a#i . sau l&*imea2 3otu'i- templul putea 5i n&l*at 'i construit t mai impresionante- ntreaga energie de construc*ie %at& spre ridicarea unei noi 'i +aste plat5ormecare oictur& de re%isten*& somptuoas&2 $Etin%;nd supra5a*a ui spre nord- +est 'i sud- =rod a creat un platou arti5icial ra5a*& de 1A-H hectare2 Cu toate acestea%idul estic ce 1 O&ii Chedron a r&mas a'a cum 5usese dintotdeaunaului ca lumina WsteleiK 4heDinah s& poat& p&trunde n h a ap&rut cu ade+&rat- a'a cum se anun*asela pu*in& i+irea %orilor- n %iua de /1 decembrie a

anului B 2C2iilor era nc& n stare incipient&- iar +echiul templu era V%are- datorit& demol&rilor 5&cute cu aten*ie 'i a utili%&rii ijin temporare2 1ia an'tient c& la acea dat& e+reii a'teptau +enirea Wnoului Q a detrona 'i +a pune ba%ele unui nou Wregat al lui /I

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A "umne%euK2 Acest nou lider era numit WmesiaK # sensul acestui termen 5iind cu totul di5erit pentru e+reii de acum dou& mii de ani dec;t cel cunoscut de cre'tinii de ast&%i2 Cu+;ntul mesia (din ebraicul mashiach/ nsemna literal Wcel unsK sau Wuns cu uleiK # re5erindu#se la un act ritual ce semni5ica recunoa'terea +irtu*ii unui preot sau a unui rege2 ?u a+ea un alt sensiar cu siguran*& e+reii nu puteau crede c& acest mesia era nsu'i "umne%eusau W6iul lui "umne%euK2 Aceste concepte urmau s& apar& mult mai t;r%iuprintre str&inii cu alte credin*e religioase2 >oporul lui =srael a'tepta un om care s& le de+in& rege 'i s& i conduc& spre +ictorie n marele r&%boi mpotri+a du'manilor lor- mai ales a romanilor2 $+reii a+eau moti+e ntemeiate s& nu l agree%e pe =rod2 "up& urcarea pe tron- el a ordonat asasinarea ri+alilor s&i din dinastia hasmonean& (macabean&)- care l precedase (nainte de instaurarea ocupa*iei romane n anul I: 2C2- Macabeii se a5laser& la conducerea ultimului stat inde# pendent =srael- nainte de cel 5ormat n secolul LL)- 'i a con5iscat a+erea aristocra*iei din =erusalim pentru a#'i pl&ti armata 'i datoriile c&tre Roma2 =rod pretindea c& era e+reu- dar n realitate pro+enea dintr#un tat& idumeean 'i o mam& arab& nabateean&2 Cu un secol n urm&Macabeii i cuceriser& pe idumeeni # numi*i edomi*i n !iblie- care tr&iau la sud de ludeea 'i s#au num&rat mereu printre du'manii israeli*ilor2 Antipatertat&l de origine idumeean& al lui =rod- 5usese numit procurator al ludeei cu patru%eci de ani n urm&- n timpul lui lulius Ce%ar- iar acum =rod de+enise conduc&tor local- mputernicit de romani2 $l le 5&cuse de cur;nd +ia*a grea 5ariseilormembrii unei secte e+reie'ti tradi*ionaliste- datorit& insisten*ei lor asupra 5aptului c& noul mesia +a pune cap&t st&p;nirii romane2 Regele =rod trebuie s& 5i 5ost 5oarte iritat de opinia general& con5orm c&reia r&m;nerea sa la tron era amenin*at&- n ciuda e5orturilor depuse pentru a le construi e+reilor o capital& de nalt& clas&2 ?u are nsemn&tate

dac& =rod credea sau nu cu ade+&rat n noul Mesia care urma s& apar&( supu'ii s&i e+rei a'teptau acest lucru- ceea ce nu putea conduce dec;t la probleme2 Regele- la 5el ca to*i ceilal*i- 'tia de Wpro5e*ia steleiK2 Aceasta era men*ionat& n Oechiul 3estament- ?umerii /A(11 +!l v d, dar acum !nc nu este6 !l "rivesc, dar nu de a"roa"e6 o stea r sare din lacov6 un sce"tru se ridic din /srael )i va lovi "e c "eteniile 7oabului )i "e to$i 'iii /ui Set !i va %drobi., 2!

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? /c punea +enirea lui Mesia n leg&tur& cu re+enirea WsteleiK lumina di+in& a ap&rut cu ade+&rat- n %iua solsti*iului de j B 2C2 Mercur 'i Oenus se a5lau n conjunc*ie per5ect& 'i lumin& aprins& pe cerul =erusalimuluipu*in nainte de lilei de /1 decembrie2 jsteia a 5ost at;t de str&lucitoare nc;t to*i oamenii au 5ost iiona*i- iar e+reii au nceput s&#1 caute pe Mesia2 4heDinah ta 4teaua !etleemului n tradi*ia cre'tin& ulterioar&) este anghelia dup& Matei (/(1) printr#o re5erire deslu'it& la Ke*iei 4telei( s8a n scut /sus !n 9etleemul /udeii, !n %ilele lui /rod i ma2ii de la R s rit au venit la /erusalim !ntreb(nd: : re2ele /udeilor, Cel care s8a n scut1 C ci am v %ut steaua .ui )i am venit s ne !nchin m .ui,. i erau magi- adic& preo*i#astrologi originari din >ersia dat& termenul se 5olosea n leg&tur& cu orice om care a+ea ameniul astrologiei sau al astronomiei- n decursul istorieibsedau 'tiin*a de a pre%ice mi'c&rile a'trilor erau considera*i =teri ce dep&'eau capacitatea de n*elegere a omului de r;ndFoderne ale cu+intelor WmagicK sau WmagicianK con*in- n itul respecti+- originar din persan&2 $ 5oarte probabil ca ni s& 5i 5ost angaja*i chiar de =rod- pentru a calcula data ih urma s& apar&- ast5el nc;t s& se poat& preg&ti de orice |rm& de neascultare din partea locuitorilor2 / din $+anghelia dup& Matei ni se spune de asemenea ordonat uciderea tuturor copiilor sub +;rsta de / ani din regiunile nconjur&toare2 @ric;t de agasat ar 5i putut 5i =rod *irii lui Mesia- po+estea despre masacra este cu siguran*&

i+entat& de primii cre'tini2 Cu toate acestea- ea re5lect& iracterul necru*&tor al lui =rod atunci c;nd era +orba de ului s&u T c&tre s5;r'itul +ie*ii acestuiade c;nd datea, 'i Snnor;t c;*i+a membrii ai 5amiliei sale2 j modern este organi%at n 5unc*ie de presupusul an al Cristos- iar istoria se mparte n dou&nainte 'i dup& t- 2C2 (nainte de Cristos) 'i d2C2 (dup& Cristos- sau Anul b& denumirea latin&)2 Ast&%i mai sunt utili%a*i termenii /B

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A 2e2n2 (naintea erei noastre) 'i e2n2 (era noastr&)2 ?u a eEistat un an %erodeci =sus Cristos s#a n&scut n anul l- ceea ce nseamn& c& o mul*ime de oameni au s&rb&torit +enirea noului mileniu cu un an mai de+remedeoarece s&rb&torirea na'terii lui Cristos ar 5i trebuit s& aib& loc n anul /001- nu n anul /0002 "ar e sigur c& acest mod de calcul este gre'itdeoarece sursele scrise indic& n mod clar c& =rod a murit la =erihon la scurt timp dup& mplinirea +;rstei de 'apte%eci de ani- la nceputul lunii mai sau s5;r'itul lunii aprilie a anului A 2C2 # e+eniment petrecut imediat dup& o eclips& de Lun&2 Aceast& dat& a pus noi probleme cercet&torilor cre'tinideoarece =rod nu ar 5i putut ordona uciderea unor copii care s#au n&scut la patru ani dup& moartea sa2 Con5orm estim&rilor noastre- 'i lu;nd n considerare tradi*iile legate de 4heDinah- =sus s#a n&scut n anul B 2C2nu n anul lAnul "omnului- dup& cum consider& nc& mul*i cre'tinia'a nc;t +ie*ile celor doi s#au intersectat cu ade+&rat2 >rin urmare este posibil ca =sus Cristos s& se 5i n&scut n anul n care 4heDinah a str&lucit pe cer n %iua de /1 decembrie2 Cu toate acesteae mult mai probabil c& relat&rile legate de na'terea lui =sus Cristos sunt doar 5ic*iuni- menite s& justi5ice preten*iile ulterioare con5orm c&rora el ar 5i 5ost noul Mesia- ns& =sus Cristos nu este singura personalitate care a 5ost considerat& Mesia2 $Eist& do+e%i c& mul*i dintre e+rei au cre%ut cu ade+&rat c& Mesia +enise- ns& numele lui era loannu =sus2 loan Cri1to15 Con5orm ?oului 3estament- numero'i oameni 1#au considerat pe loan !ote%&torul drept Mesia cel a'teptat- 5igura lui 5iind cu ade+&rat proeminent&n $+anghelia dup& Luca (1(1H#11) ni se spune despre loan c&( +:a 'i mare !naintea Domnului6 nu va bea vin, nici alt b utu8 r ame$itoare )i !nc din "(ntecele mamei

sale se va um"le de Duhul S'(nt. ;i "e mul$i dintre 'iii lui /srael !i va !ntoarce la Domnul Dumne%eul lor. ;i va mer2e !naintea .ui cu duhul )i cu "uterea lui /lie, ca s !ntoarc inimile " rin$ilor s"re co"ii )i "e cei neascult tori la !n$ele"ciunea dre"$ilor, ca s 2 teasc Domnului un "o"or "re2 tit., =ar n aceea'i $+anghelie dup& Luca (:(1H) ni se spune W=ar poporul era /9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 5o*i se ntrebau despre loan n cugetele lor( ?u cum+a este nul*i- dac& nu chiar to*i membrii W!isericii din =erusalimK =n era Mesia cel promis (n greac&christos * Cristosul)2 t5;nt 'i 1#a bote%at pe =sus- ca 'i pe to*i cei care l urmaupare a 5ost interpretat n a'a 5el nc;t s& se n*eleag& c& el a alea pentru =sus2 loului 3estament- loan 5&cea parte din 5amilia de preo*i ai !ate acestea- o 5ac*iune important&madiani*ii'i disput& Madiani*ii repre%int& un cult str&+echitainic 'i monoteistbs pe teritoriul de sud al =raDului 'i n pro+incia iranian& a ap&rut la =erusalim- pe +remea lui =susiar un cercet&tor Wo comunitate restr;ns& dar tenaceK- care Wa adoptat o |ie de gnosticismK 'i Wpractic& ini*ierileeEta%ul 'i unele M care s#a spus 1c& ar sem&na cu cele ale 5rancmasonilorK Sconsider& c& loan !ote%&torul- pe care l numesc 0ahia, lia (Cartea lui loan)- a 5ost ultimul 'i cel mai important 'i resping ideea c& =sus Cristos )0shu Mshihd/ a 5ost Mesia itre pro5e*i2 >entru ei- loan !ote%&torul a 5ost singurul 'i 4ia2 5oarte interesant 5aptul c& o sect& +eche- n a c&rei memorie De despre =erusalimul primelor decenii ale secolului = d2C2|ica ritualuri asem&n&toare 5rancmasonilor2 ?u mai pu*in ( 'i ideea c& a eEistat un grup de oameni care 1#au sl&+it pe =b& dec;t pe =sus- nc& de dinainte de nceperea misiunii lui . n %iua de ast&%i2 ie dubii n pri+in*a 5aptului c& 'i alte grup&ri au mp&rt&'it 5terale ale g;ndirii madiani*ilor2 Con5orm opiniei lui Hugo al dintre cercet&torii principali ai Manuscriselor de la Marea a*e eEista nicio ndoial& c& loan a 5ost

prima personalitate "ndatorul WC&iiK # mi'carea ce s#a trans5ormat n !iserica ple eEistente sugerea%& c& loan era considerat Mesia cel 5ost eEecutat chiar din acest moti+ de c&tre: autorit&*ile Hani 2 Fosephus 6la+ius- istoricul e+reu din primul secol ale 1et Societies )Societile Secrete/, 3andem19I92 &he 2ssene 3d sse )3diseea esenian/, $lement19BA2 Fs m Antichiti iudaice (Cartea 1B- Capitolul H- paragra5ul /)( W nii 3"

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A c&rui scrieri sunt considerate de majoritatea cercet&torilor o surs& mult mai credibil& dec;t $+angheliile- a men*ionat 5aptul c& =rod (adic& =rod Antipa- unul din 5iii lui =rod cel Mare) 1#a ucis pe loan cu scopul de a reprima o posibil& r&scoal& n anul :I d2C2 Aceast& nsemnare i pune n di5icultate pe teologii cre'tini- care sunt de p&rere c& loan a murit nainte de uciderea lui =sus- iar despre acesta din urm& se crede c& a 5ost cruci5icat cu trei ani nainte de data men*ionat& mai sus2 Cu toate acesteaa'a cum urmea%& s& ar&t&m- nu poate 5i +orba de o problem&deoarece eEist& do+e%i clare c& moartea lui =sus a sur+enit dup& cea a lui loan2 "e 5apt se pare c& =sus a 5ost succesorul lui loan la conducerea !isericii din =erusalim2 >rin urmare am+ii au 5ost considera*i a 5i Mesia # 'i putem 5i siguri c& e+reii erau cu ade+&rat con+in'i c& Mesia +enise2 Recent a 5ost descoperit un document care aduce o mul*ime de clari5ic&ri2 Acesta spune( W@ stea a pornit de la laco+- un sceptru s#a ridicat n =sraelcare +a d&r;ma templul lui Moab'i#i +a distruge pe 5iii lui 4etKA2 Re5erin*a se g&se'te ntr#unul dintre manuscrisele de la Marea Moart&+echile documente ale e+reilor ascunse n pe'terile din de'ertul _umran al ludeei- 'i descoperite n 19A12 >rimul +erset con5irm& 5aptul c& Mesia cel promis +enise la +remea anun*at&- iar n cel de# al doileac& $l urma s& nceap& r&%boiul mpotri+a du'manilor poporului e+reu2 4ceptrul este simbolul regalit&*ii n aproape toate culturile- 'i prin urmare se con5irm& statutul de rege mult#a'teptat- asociat cu Mesia2 3otu'ina'terea noului Mesia nu ar 5i putut s& aib& loc la !etleem- a'a cum se scrie n mod eronat dintre e+rei au cre%ut c& armata lui =rod a 5ost pierdut&pe bun& dreptatede "um# ne%eu- drept pedeaps& pentru ceea ce se s&+;r'ise mpotri+a lui loancare era numit !ote%&torul( pentru c& =rod l ucisese pe el- care era un om bun 'i i ndemnase pe e+rei s& practice +irtutea- at;t sub 5orma corectitudinii unii 5a*& de al*iic;t 'i a piet&*ii 5a*& de "umne%eu- 'i ast5el s& +in& s& se bote%eV deoarece acea scu5undare

n ap& se 5&cea spre 5olosul lor 'i nu pentru a da la o parte (sau a ierta) doar unele p&cate- ci cu scopul puri5ic&rii trupuluiV acest lucru se putea nt;mpla doar dac& su5letul era puri5icat n prealabil prin ndeplinirea celor drepten momentul n care mul*imile s#au str;ns n jurul lui- deoarece cu+intele lui le mi'cau puternic=rodcare se temea c& marea in5luen*& pe care loan o a+ea asupra poporului ar 5i putut conduce la i%bucnirea unor re+olte (pentru c& oamenii p&reau s& pun& n aplicare orice i#ar 5i s5&tuit)- s#a g;ndit c& ar 5i mai bine s& pre+in&prin uciderea lui loanorice nepl&cere sau di5icultate ar putea cau%a acestapentru c&l&s;nd n +ia*& un ast5el de om- ar 5i putut ajunge s& se c&iasc& mai t;r%iu2 >rin urmare loan a 5ost 5&cut pri%onier- datorit& suspiciunilor lui =rod- la Machaerus5ort&rea*a despre care am +orbit anterior'i apoi ucis2 A 1_M (Manuscrisele de la _umran) 11(1I2 :1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? up& Matei- deoarece acel mic ora' este situat n statul sudic se ridica din mijlocul +echiului p&m;nt al =sraeluluia'a (- el trebuia s& apar&- n lume dintr#o regiune nordic&ca de ?a%aret din .alileea (n acest conteEt ne re5erim la =srael iginar&- 'i nu la *ara ntreag& de ast&%i)2 Fl a ba%a cre'tinismului porne'te de la +enirea unui Mesia intr#o 5ecioar&- =a lumina unei stele str&lucitoare din est2 minuni 'i a 5ost n cele din urm& ucisdup& care a n+iat 'i ruri2 'ti dac& cel pe care ast&%i l numim =sus Cristos s#a n&scut Xari*iei WsteleiK 4heDinah- dar putem 5i siguri c& at;t el- c;t urmat- pretindeau c& el ar 5i 5ost regele Mesia- care +enise n*at de lumina stelei di+ine2 Autorul Apocalipsei- care a V1 pu*in A0 de ani dup& moartea lui loan 'i cea a lui =sus(tul //(1I- cu+intele lui =sus( W$u sunt odrasla 'i r&d&cina a care str&luce'te diminea*aK2 pu*ine detalii despre primii ani ai +ie*ii lui =susdar e aptul c& s#a n&scut n .alileea- probabil ntr#un mic c&tun 'i a tr&it la Capernaum- care se a5l& n .alileea2 gle%esc WFesusK (=sus) pro+ine din latinescul lesus 'i us, ambele 5iind red&ri ale numelui e+reiesc ortogra5iat pre%int& contragerea numelui 0ehoushua (Pahoshua)care orul lui =ah+eK2 8ristosK pro+ine din grecescul khristos# Acesta repre%int& traducerea direct& a cu+;ntului ebraic mashiach * carelen*ionat anterior- nsemna Wuns cu untdelemnK (mir) 'i a ndrept&*irea preo*ilor sau a regilor de a ocupa ast5el de *i oameni consider& cu+;ntul WCristosK un nume de 5amilie-

s CristosK ar 5i un echi+alent al numelui engle%esc modern "ar WCristosK era de 5apt un titlu- a'a nc;t W=sus CristosK p ept WFoshua KingK (=sus Rege)- ci WFoshua the KingK (=sus ece acest =sus a 5ost h&r&%it s& 5ie rege al e+reilor2 se crede c& =sus a 5ost t;mplar- la 5el ca tat&l s&u2 ns& se original- 5olosit n e+angheliile ?oului 3estament- era eamn& doar Wme'te'ugarK # de cele mai multe ori 5&c;nd maestru constructor- care ciople'te n piatr&2 ?u poate :/

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A eEista ndoial& n pri+in*a 5aptului c&- dac& a5irma*iile din $+anghelii con5orm c&rora lui =sus i se pretinde o descenden*& din r;ndul preo*ilor 'i a semin*iei lui "a+id (Matei 1(1#11- Luca :(/:#/B) sunt c;t de c;t eEacteel ar 5i dob;ndit 5unc*ia de preot n mod ereditar- 'i este 5oarte probabil ca el s& 5i 5&cut parte din r;ndurile celor 102000 de oameni s5in*i care au +enit la =erusalim pentru a lucra ca me'teri constructori la ridicarea marelui templu nou2 "e 5apt eEistau pu*ini t;mplari n =erusalimdeoarece pe +remea aceea lemnul era pu*in 5olosit la ridicarea construc*iiloriar locul era mp;n%it de nenum&ra*i preo*i constructori- care lucrau la ridicarea noului templu al lui =rod2 ?u eEist& niciun dubiu asupra 5aptului c& =sus era preot # deci nu putea 5i un umil cioplitor n lemn2 n >rima $pistol& soborniceasc& a 45;ntului Apostol >etru (omul caredup& cum se pretinde- a a+ut 5unc*ia de primul pap& de la Roma)/(A#9ni se spune- n cu+inte legate de me'te'ugul prelucr&rii pietreic& =sus a 5ost un preot cu ascenden*& regal&- iar puterea lui este asem&nat& luminii str&lucitoare a WsteleiK 4heDinah (sublinierile ne apar*in)( +A"ro"ia$i8v de <l, ca de o piatr vie, de oameni !ntr8adev r neluat !n seam , dar la Dumne%eu aleas )i de "re$6 ;i voi !n)iv , ca pietre vii, suntei zidii drept cas duhovniceasc, preoie sfnt, ca s aduce$i 5ert'e duhovnice)ti, bine "l cute lui Dumne%eu, "rin lisus =ristos6 #entru c este scris !n Scri"tur , lat, pun n Sion Piatra din capul unghiului, aleas , de mare "re$: )i ca cel ce va crede !n ea, nu se va ru)ina,. #entru voi deci, care crede$i, (#iatra) este "re$ioas : iar "entru cei ce nu cred +piatra pe care nu au luat-o n seam ziditorii, aceasta a ajuns s fie n capul unghiului" )i piatr de poticnire i stnc de sminteal, de care se "oticnesc, 'iindc n8 au dat ascultare cuv(ntului, s"re care au 'ost "u)i. /ar voi

sunte$i o semin$ie aleas , preoie mprteasc, neam s'(nt, "o"or a2onisit de Dumne%eu, ca s vesti$i !n lume !untile celui ce v-a chemat din ntuneric, la lumina sa cea luminat"#### Ast&%i- cei mai mul*i cercet&tori accept& 5aptul c& grecescul tekton are un sens mai larg- 'i suntem mul*umi*i de 5aptul c& traducerea acestui cu+;nt prin Wt;mplarK a nceput s& 5ie pri+it& drept o eroare e+ident&2 $Eist& pu*ine do+e%i sau ra*ionamente logice n sprijinul acestei red&ri2 4unt ns& o mul*ime de argumente ce +in n sprijinul traducerii cu# +;ntului prin WpietrarK2 $+angheliile n limba engle%& 5olosesc de 1: ori 33

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? MiK (rabin) 'i de A1 de ori termenul Wn+&*&torK cu re5erire la denumiri au sensul de Wmare preotK2 ?i se spune c& str&inii i i cereau s&#i elibere%e de demoni- s&#i ns&n&to'easc& pe #i mpace pe cei certa*i2 $ logic deci c& $l trebuia s& arate (omportament sau mbr&c&minte- sau sub ambele aspectet ca atare2 "eci putem accepta 5aptul c& e mult mai logic =sus era- sau pretindea a 5i urm&toarele( e regal&- descendent din "a+id 'i 4olomon2 nomentul apari*iei WsteleiK 4heDinah- a'a cum se anun*ase 4telei # la eEact 12AA0 de ani dup& ce Moise 'i#a condus j prin apele M&rii Ro'ii2 esia- care urma s& de+in& rege al e+reilor 'i s& conduc& o r&s# =jpotri+a romanilor2 de nalt rang- care a lucrat ca me'ter pietrar la ridicarea jtmplu2

Sjacul secolului LL s#a cre%ut c& +ocabularul !isericii repre%enta ce+a cu totul nou 'i originalns&odat& cu 'a#numitelor Manuscrise de la Marea Moart&- acest punct st contra%is2 are 5&ceau parte din grupul care i s#a al&turat ini*ial lui loan jii apoi lui =sus- se considerau unii pe al*ii adep*i ai WC&iiK'i edi5icii numite de obicei biserici2 "ar la 5el 5&ceaa'a cum 2iscrisele- 'i grupul de la care ne#au par+enit 5ragmentele de i*e la _umran- n de'ertul =udeii2 $ste 5oarte probabila'a ji numero'i cercet&tori ai !ibliei- c& aceste dou& grupuriturat n'i'i loan 'i =sus- erau parte a unei singure mi'c&ri( jtia repre%entau o comunitate 5ormat& din e+rei 5oarte s#au ndep&rtat cu mult de iudaismul o5icial2 "i5eren*a Vonsta n 5aptul c& ei 'i structuraser&

calendarul 'i %ilele de mi'carea 4oarelui 'i nu a Lunii- a'a cum 5&ceau e+reii n mscrisele de la Marea Moart&- esenienii se autodenumesc n le eEemplu W6iii luminiiK- WCei cu mintea clar&KW4&rmaniiK Mmea%& WCaleaK- n timp ce du'manii lor sunt numi*i W6ii -uiK2 >ropriile lor nsemn&ri arat& c& se considerau Ws5in*iK34

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A tr&ind n Wcasa s5in*enieiK deoarece l a+eau pe W"uhul 45;ntKn+&*&turile lor pledau pentru iubirea de "umne%eu- de +irtute 'i de oameni2 >ersoanele care au compus Manuscrisele de la Marea Moart& se des# criu prin tr&s&turi speci5ice celor ce 1#au urmat pe =sus2 $i se re5er& la cei credincio'i cu cu+intele Wcei aie'iK 'i Wcopiii luminiiK5olosite n ?oul 3estament pentru a#i descrie pe cre'tini (3it 1(1-1 >etru 1(/- $5eseni H(B) Cu toate acestea- n !iblia cre'tin& sau n alte scrieri iudaice de mai t;r%iu nu se 5ace nicio re5erire la acest grup2 n +remea lui =sus au eEistat mai multe grupuri importante- care jucau un anumit rol at;t n +ia*a re# ligioas& 'i n cea politic& a =erusalimului- n ntreaga *ar&2 >rintre acesteacele mai importante erau 5ariseii- saducheii- irodienii 'i esenienii2 n ?oul 3estament nu se 5ace nici m&car o re5erire accidental& la esenienide'i celelalte grup&ri sunt 5rec+ent men*ionate2 Aceast& omisiune este eEtrem de ciudat&- mai ales c& o mul*ime de scriitori necre'tini ai +remii # 6ilon>liniu cel !&tr;n 'i Fosephus # i#au men*ionat2 ntr#o relatare despre esenieni a 5ilo%o5ului 6ilon din AleEandria (/0 2C2 # A0 d2C2)- acesta estima c& ei erau n num&r de peste patru mii5iind r&sp;ndi*i mai ales n mediul rural- n toate %onele locuite de e+rei2 =n scrierile lui 6ilon se men*ionea%& 5aptul c& doar b&rba*ii maturi puteau 5ace parte din gruparea amintit&- care pre5era traiul n mediul rural celui de la ora'2 $i a+eau grij& de cei bolna+i sau n +;rst&- 'i erau 5ermierip&stori de oi 'i +ite- apicultori- arti%ani 'i me'te'ugari- dar nu con5ec*ionau arme 'i nu 5&ceau comer*2 $senienii respingeau ideea de scla+ie- consider;nd c& doar 5r&*iile re# pre%entau o ilustrare a rela*iilor normale dintre oamenins& acestea se puteau destr&ma din pricina in+idiei2 "e'i citeau multei nu erau interesa*i de 5ilo%o5ie- ci numai de moral&2 Re+eneau de la munc& plini de bucurieca 'i cum ar 5i participat ntreaga %i la o petrecere- 'i cea mai mare bog&*ie era considerat& n*elepciunea2 Membrii grupului erau ndruma*i spre pie#

tate 'i s5in*enie2 "ragostea lor de oameni a 5ost do+edit&dup& spusele lui 6ilon- de bun&+oin*a 'i de spiritul lor de egalitate- care i 5&cea s& mpart& tot ce a+eau unii cu al*ii2 >liniu cel !&tr;n (/: d2C2 # 19)- naturalistul romana scris c& scopul esenienilor era s& asculte Wc&in*a celorlal*iK 'i a a5irmat de asemenea c& esenienii se adun& n WgrupuriK 'i se consider& Wn&scu*i din nouK2 >e scurt- esenienii tr&iau dup& normele pe care ast&%i le asociem cu cre'tinismul 'i utili%au o terminologie pe care ast&%i o consider&m ntru totul cre'tin&2 :H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? u doreau s& de*in& bunuri p&m;nte'ti- pe care le mp&r*eau au 'i 5oarte scrupulo'i n pri+in*a cur&*eniei # ceea ce im# Vu ap& rece 'i purtarea de haine eEclusi+ albe2 $i inter%iceau ur&mintele # cu eEcep*ia celor pe care le rosteau atunci c;nd ibri ai grupului # 'i respingeau participarea la schimburi esenienii 'i recrutau membrii dintre oamenii care renun*a# e'ti 'i care erau preg&ti*i s& Wse nasc& din nouK2 "ar principala Vat& de ei pentru a#'i spori num&rul era adoptarea de copiih&r&%i*i lui "umne%eu2 Aceast& idee eEplic& ni'te cu+inte tat- atribuite lui =sus n $+anghelia dup& Luca- 1B(1I( i8a chemat la Sine, %ic(nd: . sa$i co"iii s vin la 8i o"ri$i, c ci !m" r $ia lui Dumne%eu este a unora uent de g;nditori spirituali- concentra*i la =erusalim- purtau Yel mai adesea erau numi*i W4&rmaniiK- n ebraic& 2+ onim iai t;r%iu a dus la apari*ia denumirii de ebioni*i2 is c& ace'ti oameni s5in*i 'i concentrau ntreaga aten*ie i moralei- o moral& i%+or;t& din legile poporului lor- carear 5i putut i%+or din mintea uman& tar& a 5i 5ost inspirate criitorul men*ionea%& 'i 5aptul c& aceste legi erau eEplicate ales n %iua a 'aptea a s&pt&m;niideoarece W,iua a 'aptea & s5;nt&- c;nd ei e+it& orice munc& 'i +i%itea%& sinagogilete aceste locuriK2 (ermenului Wsinagog&K de c&tre 6ilon pare s& con5irmeMe- identitatea e+reiasc& a acestor oameni # de'i nu este e +remea aceea- e+reii din ludeea se duceau la 3emplul din a#'i +enera di+initatea- 'i nu eEistau sinagogi n sensul ;ntului2 6ilon a 5&cut apel la un termen

grecesc pentru a ui din limba aramaic& (utili%at& n >alestina atunci) 5olosit care desemna Wo cas& de nt;lnireK pentru cei considera*i neni ai lui "umne%euK2 probabil ca o Wcas& de nt;lnireK pentru Woamenii lui se 5i numit Wcasa "omnuluiK- sau domos kuriakos * din 2+;ntul engle%esc WchurchK (biseric&)2 Cea care 5unc*iona moartea lui =sus era W!iserica din =erusalimK- despre care i 5ost condus& de laco+5ratele lui =sus2

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A 6ilon a eEplicat modul n care 5unc*ionau aceste biserici( +A"oi cineva deschide cartea s'(nt )i cite)te din ea, iar b r8 batul cu cea mai !ndelun2at e4"erien$ iese !n 'a$ )i e4"lic " r$ile mai "u$in clare, 'iindc numeroase "rece"te sunt e4"ri8 mate !n e4"resii eni2matice, la modul ale2oric, du" vechiul obicei, iar oamenii sunt !ndemna$i s 'ie "io)i )i s'in$i, dre"$i )i economi, sunt in'orma$i des"re )tiin$a or2ani% rii statului, ori des"re lucrurile care sunt !n mod natural bune sau rele, sau indi'erente, 'iind s' tui$i s alea2 binele )i s evite r ul, "rin intermediul unor de'ini$ii, re2uli )i criterii diverse, cum ar 'i dra2ostea "entru Dumne%eu, "entru virtute )i omenire., Aici 6ilon descrie utili%area parabolelor de c&tre marii preo*i esenieni T la 5el cum se spune- n $+angheliile cre'tine- c& ar 5i 5&cut 'i =sus2 =ar noi credem c& =sus 5&cea parte din grupul esenienilor2 6ia(a )i ritualurile e1enienilor Autorul care a scris cel mai mult despre e+rei- n secolul = d2C2a 5ost Fosephus 6la+ius (:1 d2C2 # 100)2 $l sugerea%& c& ar 5i 5ost ini*iat n prac# ticile 5r&*iei esenienilor2 n cele dou& cunoscute c&r*i ale saleR,+oiul e1reiesc 'i Antichiti iudaice, el scrie c& majoritatea esenienilor nu se c&s&toreau2 $senienii din unele ordine- cu toate c& a+eau reguli stricte n pri+in*a rela*iilor seEuale- se c&s&toreau totu'i2 $i considerau orice pl&cere o surs& a r&ului 'i 'i 5ormau o autodisciplin& n pri+in*a re*inerii 'i controlului de sineV ei purtau haine albe 'i se denumeau WLebanonKceea ce n aramaic& nseamn& WalbK2 Con5orm scrierilor lui Fosephus- ace'ti oameni 'i ncepeau 5iecare %i ndrept;ndu#'i 5a*a spre est 'i rug;ndu#se- ca 'i cum Ws#ar 5i nchinat r&s&ritului soareluiK2 $i se sp&lau adesea n ba%ine cu ap& rece 'i se adunau pentru o mas& ritual& ntr#o nc&pere n care doar cei

ini*ia*i a+eau +oie s& intre2 "up& o rug&ciune de smerenie rostit& de preotei mp&r*eau p;inea 'i un singur 5el de m;ncare2 Masa se ncheia cu o rug&ciune de sla+&adresat& lui "umne%eu- d&t&torul hranei2 Fosephus a mai spus c& +ia*a esenienilor era organi%at& de Wsupra# +eghetoriK (n greac& episkopos, de la care a ap&rut 'i termenul WepiscopK)care stabileau sarcinile %ilnice 'i permiteau membrilor comunit&*ii s& 5ac& doar dou& lucruri dup& propria lor +oin*&( ajutarea ne+oia'ilor 'i ac# 3!

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ie2 laco+- 5ratele lui =sus- era episkopos, sau episcop- n
r

eni membru al comunit&*ii eseniene- un pro%elit trebuia p de un an- dup& normele impuse de Wsupra+eghetoriKV mat 'i bote%at2 "up& aceea- timp de doi ani trebuia s& principii de +ia*& pentru a do+edi c& era ndrept&*it s& "oar dup& aceast& perioad& de timp depunea jur&m;ntul ea membru deplin al comunit&*ii- 5iind admis s& ia parte la ie2 ?o+icele trebuia s& jure credin*& 5a*& de "umne%euenii 'i s& nu 5ac& +reun r&u membrilor grupului din care u bun& 'tiin*&- 5ie ndemnat de al*ii2 jrau( ti 5a*& de "umne%eu p*i cu to*i oamenii @ta*i tuturor oamenilor- dar mai ales autorit&*ilor i mereu ade+&rul j(e secretul doctrinei nsiderau Wale'iK ai lui "umne%eu 'i pre%int& toate calit&*ile 5i considera*i membri ai preo*imii W6amiliilor 4teleiKmit nc& de pe +remea lui 4olomon2 @ricine abjura de la na sau era g&sit +ino+at de +reun p&cat era pedepsit prin ibiseric&2 o sanc*iune drastic&- deoarece eEpul%atul nu putea primi ` la +reun om 5&r& aprobarea episcopului'i murean din pricina n5omet&rii2 >rin urmareeEcomunicarea era Scondamnare la moarte- dat 5iind 5aptul c& niciun esenian bun& +oie jur&m;ntul- chiar 'i atunci c;nd era respins de it&*ii sale2 "e 5apt- ace'tia din urm& i reprimeau pe cei ce 8se considera c& au primit pedeapsa potri+it&2 de ast5el de mod de ac*iunecaracteristic esenienilor3estament- ntr#o po+este al c&rei sens nu

poate 5i u'or (n*a cuno'tin*elor despre regulile 'i pedepsele aplicate Znimentul are loc dup& ce laco+- 5ratele lui =susle cere lor comunit&*ii conduse de el s& 'i +;nd& a+u*iile 'i s& ii banii ob*inu*i de pe urma lor2 Cuplul 5ormat din Anania at o parte din banii c;'tiga*i n urma +;n%&rilor2 A'a cum se 3#

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A men*ionea%& n 6aptele Apostolilor- H(1#11- >etru pare s& cau%e%e moartea celor doi pentru lipsa lor de onestitate- n realitatelucrurile s#au nt;mplat n 5elul urm&tor( n b&rbat numit Anania 'i so*ia lui- 4a5ira- s#au Wn&scut din nouK n momentul n care au de+enit membri ai comunit&*ii esenienecondus& de laco+- 5ratele lui =sus2 $i 'i#au +;ndut posesiunile pentru a da bani !isericii- dar- con5orm %+onurilor- ei 'i#au re*inut o parte din ace'tia2 Anania a adus banii ob*inu*i de pe urma +;n%&rii 'i i#a nm;nat lui 4imon (>etru)- care 1#a ntrebat cu asprime( W"e ce a umplut 4atana inima ta- ca s& min*i tu "uhul 45;nt 'i s& dose'ti din pre*ul *arineiQK Anania a pri+it ngro%it- 5&r& a r&spunde2 W@are- p&str;nd#o- nu#*i r&m;nea *ie- 'i +;ndut& nu era n st&p;nirea taQ >entru ce ai pus n inima ta lucrul acestaQ ?#ai min*it oamenilorci lui "umne%euYK- i#a spus >etru2 "in acel moment- Anania a 5ost considerat WmortK2 3ocmai i se re+ocase statutul de a 5i 5ost Wn&scut din nouK- prin eEcomunicarea din !iseric&2 A 5ost dat apoi a5ar& din incinta templului 'i aruncat printre cei Wmor*iK2 3rei ore mai t;r%iu- so*ia lui Anania- 4a5ira- a intrat 'i ea n biseric&5&r& a 'ti c& gre'eala le 5usese descoperit&- iar so*ul ei eEcomunicat2 >etru o a'tepta( W4pune#mi dac& a*i +;ndut *arina cu at;tQK- a ntrebat el2 4a5ira a con5irmat c& +;n%area a+usese loc- dar a min*it apoi n pri+in*a pre*ului ob*inut2 W"e ce +#a*i n+oit +oi s& ispiti*i "uhul "omnuluiQKa ntrebat >etruWlat& picioarele celor ce au ngropat pe b&rbatul t&u sunt la u'& 'i te +or scoate a5ar& 'i pe tineK2 6emeia a 5ost imediat considerat& Wmoart&Kasemenea so*ului ei2 Cei care mai t;r%iu au redactat 6aptele Apostolilor5&r& a 5i esenieniau interpretat gre'it ac*iunea lui >etru ca pe o ucidere propriu#%is& a celor doi- nu ca pe o eEcomunicare datorit& minciunii2 Aceast& nen*elegere asupra sensului cu+intelor 5olosite de acei e+rei i#a

5&cut pe unii cre'tini s& considere c& principalul apostol 'i#ar 5i eEecutat membrii propriei co# munit&*i2 =ar atribuirea uciderii acelor oameni- pentru o abatere relati+ mi# nor&- direct lui "umne%eu ar 5i pus sub semnul ntreb&rii conceptul cre'tin al unui "umne%ue iubitor 'i iert&tor2 La 5el de gre'it interpretat& este 'i ac*iunea lui =sus de a n+ia mor*iica o 5a+oare 5&cut& prietenilor2 >o+estea despre La%&r este un eEemplu :9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? est punct de +edere2 $ e+ident c& La%&r nu murise de 5apttiunicat pentru o perioad& de patru %ilep;n& c;nd =sus i#a aarc& printre cei W+iiK2 La 5el ca to*i ceilal*i esenieni=sus |rea mor*ilor # prin care to*i urmau s& treac& la s5;r'itul enirea mp&r&*iei Cerurilor2 $ sigur c& cei care L#au urmat |regele lor- Mesia- s&#i n+ie pe mor*iaduc;ndu#i napoi n idee li s#ar 5i p&rut o nebunielic&rea din !iseric& nu era un lucru bunnici n timpul i- nici n cea care urma2 4pre deosebire de alte comunit&*i enii credeau c&- dup& moartea trupuluiW5iii luminiiK +or trei %ile n mp&r&*ia lui "umne%eu2 "oar ei urmau s& hou +ia*& n acea lume ideal&- deoarece se num&rau printre F5ec*i n 5a*a lui "umne%eu2 3otul urma s& se petreac& la 5el nteasc&- doar c& n stare ideal& # mp&r&*ia lui "umne%eu - ns& p&catul nu +a mai eEista2 Cei ale'i urmau s& tr&iasc& ri 5erite de stric&ciune- drept r&splat& pentru c& au urmat deosebeau n mod 5undamental de celelalte comunit&*i s- dup& cum am ar&tat- datorit& 5aptului c& 'i organi%au nc*ie de mi'carea 4oarelui- 'i nu a Lunii2 Fosephus +or# dul n care copiii pe care i adoptau erau ini*ia*i n dis# ce- 'i de 5aptul c& erau 5aimo'i pentru cuno'tin*ele lor iul lor de +ia*&- curat 'i ngrijit- al&turi de priceperea n cinei- i#au ajutat s& tr&iasc& mai mult2 3ot Fosephus men# i dintre esenieni au tr&it mai mult de o sut& de aniH2 78 Me1ia e1enian hbitori de pace erau r&sp;ndi*i pe arii ntinsedin AleEandria |n "amasc- dar loca*ia n care tr&iau cei mai mul*i era n rea Moart&- n %ona de la cea mai joas&

altitudine de pe A00 de metri sub ni+elul m&rii2 Aici- pe *&rmurile de cestui lac eEtrem de s&rat # n punctul cel mai apropiat j se a5l& a'e%area _umran- care a d&inuit de la mijlocul ba 2C2 p;n& n anul IB d2C2 Regiunea a 5ost p&r&sit& pentru nn anul n care =rod a de+enit rege n ludeeadeoarece un ptor d&r;mase %idurile ridicate n acest a+anpost p&r&sit sV R,+oiul e1reiesc, /(B(102 4"

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A # un e+eniment care trebuie s& 5i contribuit la m;nia lui =rod 'i la dorin*a de a 5i martor la +enirea lui Mesia cel pre+estit2 n pe'terile de la _umran s#au g&sit ntre anii 19A1 'i 19HI 5aimoasele Manuscrise de la Marea Moart&2 Au putut 5i identi5icate r&m&'i*ele a circa B10 de manuscrise2 Aceste documente nepre*uite atest& 5aptul c& esenienii repre%entau o sect& mesianic&- ce credea n Apocalips&ai c&rei membri se bote%au 'i considerau c& 5&cuser& un Wleg&m;nt nouK cu "umne%eu2 Manuscrisele descriu modul n care ei au urmat un conduc&tor pe care l numeau Wn+&*&torul "rept&*iiK- un om care a 5ost contestat 'i probabil ucis de preo*imea o5icial& din =erusalim2 n 5ragment din manuscrisele de la Marea Moart&dat de cur;nd publicit&*ii 'i cunoscut drept WApocalips& Mesianic&K (A_H/1)5ace trei men*iuni importante- care pun n leg&tur& comunitatea esenian& cu primele 5orme ale !isericii cre'tine- n primul r;nd- n teEte se +orbe'te de un Mesia- care urma s& st&p;neasc& Cerul 'i >&m;ntul2 Apoi se descrie n mod eEplicit 5aptul c& se a'tepta ridicarea din morminte a celor mor*i n timpul aceluia'i Mesia- n 5inal- se +orbe'te de modul n care se +a putea identi5ica +enirea lui Mesia2 Manuscrisul esenian men*ionea%&( +<l va da s n tate celor bolnavi, !i va ridica "e cei mor$i )i !i va milui "e cei s raci,. =sus a +enit n ludeea din .alileea- pretin%;nd c& ar 5i 5ost Mesia cel promis atunci c;nd i#a spus lui loan !ote%&torul( +7or$ii !nvie )i s racilor li se bineveste)te,>. ?u poate eEista niciun dubiu c&- de ndat& ce 1#a succedat pe loan=sus a n*eles c& trebuia s& ndeplineasc& a'tept&rile mesianice care erau speci5icate n tradi*ia esenian&2 Ace'tia din urm& se considerau W+iiKn timp ce restul oamenilor erau Wmor*iK2 =ar =sus reu'ea s&#i aduc& pe mul*i dintre e+reii obi'nui*i la noua biseric&- ridicat& pentru W>oporul lui "umne%euK2 =sus era Mesia cel r&%boinic # noul

rege care urma s& porneasc& r&%boiul apocaliptic mult a'teptat- dintre marele 4atana (romanii) 'i 6iii lui "umne%eu2 ?oua ordine a lumii era- n cele din urm&- anun*at&2 Cu+intele lui =sus pri+itoare la ridicarea din moarte nsemnau c& $l era I Luca- 1(//#/:- Matei- 11(A#H A1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i cel promis- care 'i +a conduce ntregul popor pe calea i c& trebuia s& ndeplineasc& toate criteriile de mai jos( e 5i n&scut la momentul n care 4heDinah a r&s&rit la estV st&p;nul Cerului 'i al >&m;ntuluideci al mp&r&*iei i cel 45;nt se +a pogor asupra celor s&raciV i pe cei credincio'iV ||ere orbilorV *d 'i iubitorV 5i&to'i pe cei bolna+iV |ele bune s&racilorV torK al WturmeiK celor s5in*i care l +or urmaV t W6iul lui "umne%euK2 piurilor str&+echi ale regilor e+rei- orice domnie se ntindea batru%eci de ani2 4aul- "a+id- 4olomon 'i al*i mari regi au (le de timp similare- iar Moise i#a scos pe e+rei din robia =ter+alul de +;rst& dintre B0 'i 1/0 de ani2 =ptul c& =sus s#a n&scut n anul B naintea erei noastre 'i 'i#a 'tea mesianic& n jurul +;rstei de A0 de aninseamn& c& el nii :H#:I- c;nd loan !ote%&torul nu mai era n +ia*&12 La iii dup& acel e+eniment- =sus a 5ost cruci5icat2 i mai sus este con5irmat& de ceea ce i se spune lui =sus n 3X& loan- B(H1( ai cinci%eci de ani, bil s& adrese%i ast5el de cu+inte unei persoane de patru%eci li cinci de ani- ele nu ar 5i potri+ite pentru o persoan& a5lat& jji%eci de ani2 jcelorlal*i esenieni- =sus a predicat e+anghelia p&cii 'i a t $l- c;t 'i cei care i urmau- 'tiau c& nu putea 5i e+itat un $ra de a'teptat ca $l s& conduc& lupta ce urma s& dure%e Dt2 n*elepciunea Lui se tr&gea 'i din cunoa'terea tradi*iilor

j con5orm c&rora orice ac*iune trebuia s& 5ie s&+;r'it& =ntui 'i n modul potri+it2 "e +reme ce =sus se n&scuse sub 4ame!, the Brother o"'esus )laco1, "ratele lui $sus/ A/

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A lumina WsteleiK 4heDinah- n momentul n care a mplinit patru%eci de ani Oenus parcursese un ciclu de eEact patru%eci de ani2 Manuscrisul esenian descoperit la _umran 'i cunoscut cu numele de WLegea Comunit&*iiK men*ionea%& 5aptul c& niciun membru al colecti+it&*ii nu a+ea +oie s& Wse ndep&rte%e de la hot&r;rea di+in& pri+ind momentele stabiliteV ei nu trebuiau s& ac*ione%e nici mai de+remenici mai t;r%iu de data stabilit&K2B Lor li se cerea s& ac*ione%e n armonie cu Wlegile Marii 9 Lumini Ce# re'tiK2 Cei care au urmat lumina WsteleiK 4heDinah erau considera*i W6ii ai luminiiK # Wcei n&scu*i din ade+&rK- care urmau calea p&ciia smerenieia r&bd&rii 'i a bun&t&*ii2 3o*i ceilal*i- inclusi+ e+reii care urmau calea Lunii (deci 'i preo*ii o5iciali de la =erusalim din perioada respecti+&) erau Wcopii ai ntunericuluiK- n&scu*i Wdin minciun&K2 Manuscrisele de la Marea Moart& +orbesc despre modul n caresub conducerea prin*ului acestei congrega*ii- 6iii Luminii +or ataca armata lui 4atan # elimin;ndu#i mai nt;i pe e+reii ne+rednici 'i apoi pe romani2 R&%boiul urma s& 5ie di5icil 'i s;ngeros- p;n& n clipa n care "umne%eu nsu'i +a inter+eni- pentru a aduce +ictoria 6iilor s&i2 Atunci era a'teptat& cu ade+&rat perioada lui Mesia- Wcare ne +a da n+&*&tura drept&*ii p;n& la s5;r'itul +eacurilorK2 4e a'tepta ca- din acel momentto*i cei drep*i s& n+ie- pentru a se bucura de mp&r&*ia Oe'nic&2 =sus 'i#a nceput ultima parte a misiunii sale re%ist;ndtimp de patru%eci de %ile- ispitelor trimise de 4atana2 6iecare %i a petrecut& s#a re5erit de 5apt la un an- iar cu+;ntul Wispit&K poate 5i n*eles printr#o Wncercare a puterilorK2 =sus 'tia ce trebuia s&+;r'it2 >&m;ntul 'i oamenii ce locuiau acolo re5lectau cu preci%ie mp&r&*ia Cerului2 "umne%eu urma s& readuc& n lume echilibrul de la nceput- n cer 'i pe p&m;nt2 Cre'tinii din lumea ntreag& se roag& a%i 5&r& a n*elege c& reproduc 5ragmente din rug&ciunile mesianice ale esenienilor( +:ie !m" r $ia Ta. Fac 8se voia Ta, "recum !n

cer, # m(nt.,

a)a

)i

"e

Acesta este cu siguran*& momentul pentru care regele 4olomon a pus ba%ele sistemului de mo'tenire- pe linie ereditar&- a 5unc*iei de preot2 6amiliile 4telei- alese de el- urmau s& trans5orme n realitate +i%iunea
B =_s 1(1:#1H (Manuscrisele de la Marea Moart&) 9 l Manuscrisele de la Marea Moart& 1/(H

43

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? jechime2 =sus 'tia c& +remea Lui +enise # anun*at& cu mult& de n*elep*i- dictat& de mi'c&rile a'trilor 'i de autoritatea umne%eu2 Armatele sale de pe p&m;nt erau pu*ine la num&r nu a+eau mcio 'ans& mpotri+a puterii WsteleiK 4heDinah =+ma2 "rept re%ultat al ncrederii neclintite pe care o a+ea n =mita*ii- =sus a intrat n 3emplu- unde at;t el c;t 'i discipolii ulbur&ri- r&srurn;nd tarabele comercian*ilor (s& ne amintim respingeau comer*ul)2 =a =sus 'i discipolii s&i +orbeau n numele p&ciiei erau con# bpiul urma s& 5ie nsp&im;nt&tor de real2 =sus i#a ales pe cinci p( cei doi cu numele de 4imon- =uda- laco+ 'i loanpe care i#a j Wm ai 5urtuniiK2 nul dintre apostoli- cu numele de 4imon adica un om priceput n m;nuirea pumnaluluin $+anghelia 1/(:H#:B- =sus le spune apostolilor c& a +enit +remea pentru M pace s& se narme%e( 8am trimis "e voi ' r "un2 , ' r traist )i ' r !nc l8 5 a$i avut li"s de ceva1 /ar ei au %is: De nimic. (s& cel ce are o "un2 s o ia, tot a)a )i traista, )i cel ce ?abie s 8)i v(nd haina )i s 8)i cum"ere o sabie., 3e, iat aici dou s bii,. i dup& Matei- 10(:A- =sus adaug&( W?#am +enit s& aduc pace5ost s& 5ie a'a2 =sus nu era Mesia cel promis dac& nu asista la mpotri+a 4atanei2 Romanii 1#au arestat pe a'a#%isul Mesia |n pe care le +om numi Wde terorismKaproape de ndat& ce nceput misiunea2 =n scurt& +reme- =sus a 5ost eEecutat iar (=erusalim a trebuit s& se regrupe%e sub conducerea 5ratelui =acestuia- laco+ cel >ios2 laco+ cel "rept5ratele lui =sus

==Mesia al grupului2 s ar s imai departe- iar e+reii esenieni se g;ndeau la posibilitatea Zt a mp&r&*iei lui "umne%eu2 ?ici laco+ nu s#a do+edit 44

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A a 5i Mesia- iar numele lui s#ar 5i pierdut din istorie dac& nu ar 5i eEistat un str&in care a +enit la =erusalim la c;*i+a ani dup& momentul cruci5ic&rii2 Acesta era originar din 3ars- capitala pro+inciei Ciliciadin Asia Mic&unde religia principal& era mithraismul # o 5orm& de nchinare la soare spe# ci5ic& persanilor- cunoscut& la +remea respecti+& n ntreaga lume roman&2 ConteEtul cultuul 'i religios din care pro+enea >a+el urma s& in5luen*e%e n mod esen*ial percep*ia sa asupra iudaismului2 4tr&inul se n&scuse ntr#o 5amilie ce adoptase ini*ial mithraismul- dar se con+ertise la iudaism2 6iind e+rei +orbitori de limba greac&- p&rin*ii au dat copilului lor at;t un nume ebraic- 4aul- c;t 'i unul grecesc- >aulos2 Ast&%i l cunoa'tem cu numele de >a+el2 >a+el a 5ost un b&rbat cu un 5i%ic robust- 5iind 5&uritor de corturidar a+ea unele probleme psihice2 La sosirea n =erusalima 5ost angajat de Marele >reot saducheu din =erusalim n 5unc*ia de Wsupra+eghetorKpentru a#i *ine la distan*& pe oamenii care se opuneau religiei o5iciale2 Cur;nd a ajuns cunoscut pentru modul dur n care i trata pe e+reii apar*in;nd unei secte recalcitrante- discipoli ai unui rebel eEecutat de cur;ndcare prelinsese c& era regele promis al iudeilor # Mesia2 La un moment dat ns&puternicul ap&r&tor al saducheilor a trecut printr#o WeEperien*& mistic&K2 >a+el trebuie s& 5i au%it multe despre esenianul care pretinsese c& era Mesia- cel care i#a ridicat pe mor*i din morm;nt- dar care a+usese parte de o moarte crunt&2 $courile religiei mithraice- cu care se 5amiliari%ase n copil&rie- i#au re+enit lui >a+el n memorie atunci c;nd a reali%atdintr#odat&- c& acestea corespundeau cu principiile iudaismului esenian2 "oar el era capabil s& n*eleag& potri+irea respecti+&2 6amilia 'i dis# cipolii lui =sus nu au n*eles lucrul respecti+- dar- ntr# un moment subit de inspira*ie- >a+el a priceput c& lui i se re+elaser& ni'te ade+&ruri esen*iale 'i c& "umne%eu i#a +orbit lui- doar lui2 "in descrierea eEperien*ei Wdi+ineK a lui >a+el- 'i datorit& orbirii tem# porare de care a su5erit n timp ce se a5la n drum spre

"amascmedicii au tras conclu%ia c& halucina*iile au 5ost probabil cau%ate de o cri%& de epilepsie2 @ricare ar 5i 5ost moti+ul real- ideea care a p&truns n mintea 5abricantului de corturi s#a trans5ormat n e+enimentul care a dus la 5or# marea unei noi religii( cre'tinismul2 4e pare c& problema medical& de care su5erea >a+el 1#a condus pe acesta la con+ingerea c& "umne%eu =#a de%+&luit c& misiunea lui =sus era complet di5erit& de cea a lui laco+- 5ratele lui =sussau de a celorlal*i discipoli apropia*i ai lui =sus- care se mai a5lau nc& n +ia*& la acea +reme2 Acest str&in a pretins c& "umne%eul e+reilor i re+elase doar lui ade+&rul4$

A.=?3== > 3$R== L = 4@L@M@? #= misiunea de a#1 5ace cunoscut 'i celor care nu se n&scuser& ai proba Xil datorit& 5aptului c& oamenii care 'tiau ade+&rul nu at nici n acar un moment( evoit Dumne%eu ... S desco"ere ind a "e Fiul S u bi :ru ca s 8/ "revestesc la neamuri.,1@ 3ine, "er =rie c& inten*iona s& se 5ac& rob tuturoriudeu c;nd cu V& pe iudei- 'i c& nu a+ea de g;nd s& mar se supun& cui+a 5ucere X+- 5ratele lui =sus- care era pe as arunci conduc&torul lui =ac i reu'easc& prin orice mijloc ce i#ar dorea 5i 5ost la nde# s mor*ii 'i a n+ierii lui =sus se a5l& n centrul religiei serio'i 'tiu c& aceasta e 5undamentat& mai degrab& 2 n reputat eEpert n originile cre'tinismului a stV nc& Aavei: W4& desco"ere "e Fiul S u !ntru /$ele mine, ci rioase... ele re"re%int cu adev rat lui "reten$ie 5ident, o iar )i cu totul absurd , mai ales c 3 dinar "rovine antecedentele lui #avel ... # rerea , la care se B e4"rim un ti" de inter"retare ce ar "utea 'i descris dre"t tradi$ional sau istoric .,1C it&tor al ti iceputurilor bisericii cre'tine a a5irmat( /heliile i unt m rturia unei credin$e sau "reten$ii c rei: 5 /sus a 'ost o semi8divinitate, n scut "rin 'ea le2i )r naturii )i care a !nvins moartea. Aceast core nde !nc cu credin$a "rimilor disci"oli ai lui s" u S8a revendicat !n acest 'el. ele lui ivel sunt "rimele documente, cre)tine sau de / ivitoare la ori2inile cre)tinismului, 5tur , care s8au "i

acestea, ele sunt cel mai "u$in utile "entru rului le2at de /sus.,1D atre mi a 45;ntului Apostol >a+eY- 1(1H#1I2 .alal |9(/# 5all o"'erusalem and the Christian /H2 Church )Cderea leru* a2R- *#re!tine/, 42>2C2K2- 19H12 &he ier Side o"theStoi )Cealalt "a a 5 po1e!tii/, Cassall19H:2 Biseri cii l( &he 3 AI

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A >a+el 'i laco+ au 5ost n contradic*ie de la bun nceputcel din urm& de+enind conduc&torul bisericii din =erusalim dup& cruci5icarea 5ratelui s&u2 laco+- asemenea lui =sus- era un preot ce pro+enea din 6amiliile 4telei 'i cuno'tea 5oarte bine n+&*&turile 5ratelui s&u care se n&l*ase la Ceruri2 >a+el ns& nu asistase la e+enimentele care 1#au implicat pe =sus sau pe apostolii acestuia2 $l era un str&in 'i nu a+ea nici cea mai +ag& idee despre conceptul ade+&ratei misiuni a e+reului Mesia2 $l nu 'tia nimic despre 4heDinah- iar cuno'tin*ele lui despre =sus erau de m;na a treia- ntr#un moment n care di+ersitatea sectelor 'i a luptelor politice interne erau la ordinea %ilei n =erusalim2 >a+el era un om care c&uta s& se dedice unei cau%e- iar dac& nu a g&sit +reuna care s& 5ie pe gustul s&ua pornit s& WrescrieK po+estea lui =sus- n a'a 5el nc;t aceasta s& slujeasc& obiecti+elor pe care le a+ea2 ns& >a+el nu a 5ost prea original n construirea relat&rii sale 5icti+e despre =sus2 6iecare aspect al WnoiiK po+e'ti corespunde descrierilor pri# +itoare la Mithra # %eitate binecunoscut& n ora'ul natal al lui >a+el3ars2 Con5orm credin*ei mithraice- Mithra s#a n&scut dintr#o 5ecioar&ntr#un staul- la /H decembrie- cu 'ase sute de ani naintea lui =sus2 $l a murit 'i a n+iat n %iua de >a'ti- a'a nc;t s& poat& de+eni mediator ntre umanitate 'i "umne%eu n ,iua Fudec&*ii2 Aceast& relatare 5icti+& a misiunii lui =suspro+enit& de la >a+elo persoan& care nu apar*inea poporului e+reu 'i care p;n& de cur;nd 5usese un du'man pe 5a*& al discipolilor lui =sus- a re+oltat ntreaga comunitate bisericeasc& din =erusalim2 A urmat o perioad& de con5runt&ri puternice ntre >a+el 'i laco+- dar +icleanul 5&uritor de corturi era un om carismatic 'i un mai bun cunosc&tor al aspectelor legate de lumea roman& dec;t la# co+- care promo+a o 5orm& pur&- dar compleE&- a teologiei acceptate de e+rei2 "eoarece relat&rile lui >a+el nu au reu'it s& aib& +reo in5luen*& n ludeea- acesta a pornit ntr#o serie de c&l&torii ndelungatentr#o lung&

perioad& de timp- el a +i%itat comunit&*i dintr#o mare parte a lumii a5lat& sub st&p;nirea roman&- dar mai ales din Asia Mic&modi5ic;nd mesajul original al lui =sus 'i d;nd na'tere- n mod treptatdoctrinei cre'tinedes# pre care a intuit corect c& +a 5i mai u'or acceptat& de popoare cu o sen# sibilitate di5erit& de cea a e+reilor2 Reu'ita lui consta n a le +orbi oamenilor c&rora laco+ nu le ncredin*ase nc& ade+&ratele secrete legate de =sus 'i de mesajul original al Acestuia2 >a+el pretindea c& le propo+&duia $+an# ghelia celor necircumci'i # adic& celor ce nu erau e+reil&s;ndu#1 pe laco+ s& le +orbeasc& acestora din urm&2 4!

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? sp;ndit o po+este despre un om di+in din neamul e+reilora n+iat 'i s#a ntors la Ceruri2 Aceasta eradesigurlipsit& ru e+reii din ludeea- dar celelalte popoare ce se a5lau sub in# 81 s#au identi5icat cu istoria relatat& de >a+el2 Acest lucru s#a i c& po+estea le era 5amiliar& datorit& mithraismului2 i+el a 5ost ucis la Roma- e+angheliile selectate ulterior pen# n ?oul 3estament au 5ost scrise n Cipru$gipt3urcia 'i M oameni care nu c&lcaser& +reodat& prin =erusalimeEcep*ie lelia lui loan- al c&rei autor ar 5i putut cunoa'te ora'ul- dat L include descrieri eEacte ale acestuia2 ea Te% lului reo*ii din =erusalim lucrau la ultima etap& a noului 3emplu2 e acestuia erau relati+ reduse- ns& plat5orma care l nconjura arat gigantic&2 >ere*ii p&stra*i ai 3emplului Muntelui erau pietre mari 'i bine t&iate # chiar 'i cele mai mici dintre nai mult de dou& tone2 "in loc n loc- la ba%a %idurilor de ar 5i n col*ul de sud#+est- construc*ia eEtrem de masi+& a area unor pietre ce c;nt&reau p;n& la H0 de tone2 Acestea au 'iruri alternati+e- aliniate pe direc*iile est# +est- nord#sudiarte2 ,idurile au 5ost a'e%ate n 5unda*ii ad;nci- pe paturi pentru lipirea pietrelor nu s#a 5olosit nici mortar- niciun alt de leg&tur&- stabilitatea 5iind asigurat& de greutatea uria'& e u'oara reducere a 5iec&rui r;nd de pietre cu trei p;n& la ri2 stod& de construc*ie era at;t de des utili%at& n +remea lui denumit& Wirodian&K- 5iind 5olosit& 'i ca tem& decorati+& lin =erusalim- identi5icate ulterior ca dat;nd din +remea res# *ii au muncit din greu la terminarea noului

templuei 'tiau c& ( #Xtrus n r&%boiul pro5e*it- n subteranul templului se g&seau e ascunse- a c&ror organi%are le era cunoscut& doar preo*ilor i ser&- deoarece acolo 'i#au 5&urit Wlocurile secreteKmenite ectelor importante de care ar 5i a+ut ne+oie la +enirea mp&# ne%eu2 (erau c& Wmarele r&%boiK mpotri+a 4atanei ncepuse deja # la trei%eci de ani dup& moartea lui Cristos # n anul II2 AB

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A >entru e+rei- st&p;nirea roman& 'i tirania ei ajunsese la culme n anul IA- sub conducerea proconsulului .essius 6lorus2 .ermenii Wmarelui r&%# boiK prinseser& r&d&cini- iar e+reii erau ncre%&tori n pri+in*a 5aptului c& "umne%eu se +a ar&ta pentru a#i sal+a 'i a#i r&%buna2 Anul II a marcat de# butul r&%boiului mpotri+a opresorilor2 Con5lictul a i%bucnit n Ce%areea 'i =erusalim- iar p;n& la nceputul lunii noiembrie 5or*ele romane 5useser& alungate din @ra'ul 45;nt- l&s;nd n urm& I00 de solda*i mor*i 'i pe Marele >reot ucis datorit& b&nuielilor c& ar 5i colaborat cu romanii2 mp&ratul roman ?ero a 5ost 5oarte nemul*umit 'i a ripostat prin emi# terea a dou& ordine( distrugerea =erusalimului 'i a 3emplului acestuia2 >entru a reprima re+olta e+reilor- ?ero 1#a ales pe generalul n +;rst& de cinci%eci 'i 'apte de ani Oespasian- care urma s& primeasc& sprijin din partea 5iului s&u- 3itus2 .eneralul 'i c;'tigase o reputa*ie eEtraordinar& datorit& re%ol+&rii problemelor din !ritania- iar spre ludeea s#a ndreptat cu g;ndul de a asedia =erusalimul2 >;n& spre 5inal- e+reii au ajuns at;t de aproape de c;'tigarea luptei nc;t romanii au 5ost ne+oi*i s& 5ac& apel la toate 5or*ele militare pentru a#'i asigura +ictoria2 Romanii erau con'tien*i de 5aptul c&dac& e+reii urmau s&#'i c;'tige independen*a- ntregul imperiu s# ar 5i ridicat imediat mpotri+a lor2 Comanda trupelor e+reie'ti i#a 5ost ncredin*at& 'i lui Fose5 ben Matthias (Mathitjahu)2 ns& patrio*ii e+rei eEtremi'ti nu au 5ost mul*umi*i cu m&surile relati+ bl;nde- aplicate n r&%boi de acest om iubitor de pace2 Masacre 'i contramasacre s;ngeroase s#au succedat cu o cru%ime de neimaginat2 $+reii au dat do+ad& de un curaj 'i de o inteligen*& care au 5ost n m&sur& s& contracare%e p;n& 'i cele mai surprin%&toare mane+re ale legi# unilor romane2 Acestea au su5erit pierderi uria'e- dar au reu'itn numele m&re*iei Romei- s& 'i continue naintarea- ocup;nd ora' dup& ora'2 >entru su5erin*a ce le#a 5ost cau%at&- romanii s#au r&%bunat masacr;nd

popula*ia 5iec&rui ora'- 5&r& a le da oamenilor posibilitatea de a se predachiar dac& e+reii ar 5i optat pentru acest lucru2 "up& primul an de lupt&.abara- lotapata- la5a- 3ariceea- .iscala- .amala 'i Fopa de+eniser& ora'e#5antom&- iar romanii 'i redob;ndiser& controlul asupra .alileei4amariei 'i *&rmului de la +est de ludeea2 n cursul anului urm&torOespasian a reu'it s& recucereasc& toate ora'ele- doar cet&*ile HerodiumMachareus- Masada 'i =erusalim ne5iind nc& n+inse2 $senienii continuau s& cread& n pre%icerile str&+echicon5orm c&rora r&%boiul urma s& 5ie aproape pierdut nainte ca "umne%eu s& le trimit& A9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? il&- a'a c& au nceput procesul ascunderii documentelor 'i a iportante ale 3emplului pe care puseser& st&p;nire2 ||(& ce timpul trecea- lose5 ben Matthias a nceput s& 5ie ngri# a r&%boiului- pre+&%;nd catastro5a care i a'tepta pe e+rei2 bbat orientarea- al&tur;ndu#se romanilor- n speran*a c& +a pu# b%astrul care urma s& se abat& asupra poporului s&u2 n r;ndul l 5ost cunoscut cu numele de Fosephus 6la+iusiar mai t;r%iu a 5aimos istoric al e+reilor2 %boiul p&rea pierdut pentru e+rei- ace'tia au nceput s& spere c& 5e*ie +a de+eni realitate2 Romanii 'i#au ab&tut pu*in aten*ia de 8eEistau %+onuri c& Roma se con5runta cu probleme2 Legiunile aniole- al&turi de g&r%ile pretoriene- se r&sculaser& mpotri+a l8?ero- 5or*;ndu#1 s& plece din capitala imperiului2 4enatul 1#a jmp&rat inamic public- iar acesta s#a sinucis n %iua de 9 iunie 2 con5runt&rilor n r&%boiul cu e+reii i#a permis lui Oespasian ta la Roma- unde a de+enit mp&rat- l&s;ndu#1 n ludeea pe 5iul Ferioada de acalmie a 5ost de scurt& durat&c&ci 3itus a pornit Ira =erusalimului n prim&+ara anului 102 aoment- @ra'ul 45;nt era plin de oamenidatorit& s&rb&torilor l c;nd 3itus a blocat accesul la resursele de ap& 'i hran&masele a5late sub asediu au su5erit cumplit2 Cei care au ncercat s& se l 5ost cruci5ica*i n 5a*a %idurilor- spre a ser+i drept eEemplu orni scrierilor lui Fosephus- 5oametea a 5ost at;t de crunt& nc;tVmt dat- o mam& a m;ncat din carnea propriului ei prunc2 dorea distrugerea 3emplului- 'i a promis s&#i cru*e pe e+rei l care ace'tia nu ar mai 5i opus re%isten*&2 Fosephus a 5ost trimis jpcerca s&#'i con+ing& poporul s& capitule%e # dar e+reii au !rand n inter+en*ia lui "umne%eu n 5a+oarea marii lor cau%e2 tan*ii e+rei loan din .iscala 'i 4imon !en

.iora au luptat cu bere- atr&g;nd du'manii n str;mtori( atunci c;nd %idurile erau pdatorii erau 5or*a*i s& intre n mici cotloaneunde puteau 5i j5i'i imediat2 Cu toate acestea- naintarea numeroaselor armate la putut 5i stopat&- iar multe cl&diri au 5ost incendiaten %iua de =o august 10- p;n& 'i 3emplul a 5ost cuprins de 5l&c&ri2 =a %i- e+reii nu au mai adus niciodat& jert5e "umne%eului lor2 Lipte cr;ncene- ntregul ora' a c&%ut n luna septembrie a anu# |'ul 45;nt a 5ost ocupat 'i incendiat- iar Legiunea a L#a 'i#a $"

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A organi%at tab&ra pe locul 5ostului templu- care a 5ost 5&cut una cu p&m;ntul2 Romanii au ucis cu sabia 5iecare b&rbat- 5emeie sau copil care le#a ie'it n cale2 Fosephus a men*ionat 5aptul c&- din cele dou& milioane 'i jum&tate de oameni aduna*i n ora' cu oca%ia s&rb&torii >a'teluiun milion au pierit n timpul asediului- iar :A12000 'i#au pierdut +ia*a n alte p&r*i2 "intre cei r&ma'i- 912000 au 5ost lua*i n capti+itate- iar 112000 au murit de 5oame2 3otu'i Fosephus ne mai spune c&- 'i dup& ce templul a 5ost distruslabirintul subteran de tuneluri a 5ost 5olosit drept loc de ascun%&toare de mul*i dintre lupt&torii e+rei( Acest Simon (ben Eiora) a locuit !n ora)ul de la su"ra'a$ !n tim"ul asediului6 dar atunci c(nd armata roman a " truns !n interiorul %idurilor cet $ii, 5e'uind !ntre2ul ora), el, al turi de cei mai credincio)i "rieteni )i de c($iva cio"litori !n "iatr , care au luat cu ei uneltele necesare me)te)u2ului lor )i su'icien8 te "rovi%ii "entru mai multe %ile, a cobor(t !ntr8unul dintre "asa5ele secrete. Apoi Fosephus spune c& 4imon 'i to+ar&'ii s&i au ap&rut pe nea'teptate n mijlocul taberei romane- a5lat& chiar pe locul 5ostului templu( Simon... )i8a !mbr cat haina alb , "este care )i8a le2at o man8 ta ro)ie )i a ie)it din " m(nt chiar !n mi5locul lor, e4act !n locul !n care odinioar se ridicase tem"lul. S"ectatorii, lua$i "rin sur"rindere la !nce"ut, au r mas nemi)ca$i6 a"oi, !ns , s8au a"ro"iat de el )i 18au !ntrebat cine era ... A"ari$ia /ui Simon din subteran a dus, "rintre altele, la desco"erirea mai multor rebeli !n "asa5ele subterane, !n tim"ul acelor %ile.1F 4imon mbr&case +e'm;ntul alb al esenienilor 'i se acoperise cu mantaua purpurie- emblema regilor2 Haina alb& 'i mantaua purpurie 5useser& cu

siguran*& preg&tite dinainte deoarece- chiar 'i n acel moment4imon 'i cei care l urmau mai n&d&jduiau n inter+en*ia lui "umne%eu pentru a trans5orma o n5r;ngere grea ntr#o +ictorie a 6iilor Luminii2 4imon s#a n'elat- ns& nici el- nici +reunul dintre oamenii lui nu le#au dat romanilor indica*ii despre minunile ascunse n ad;ncn pasajele se# crete de sub Muntele 3emplului2 1A Aceste dou& citate au 5ost preluate din R,+oiul e1reiesc# H1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? j II 'i 10 d2C2- o mare parte din popula*ia e+reiasc& a 5ost abie- ns& ?oul 3estament nu 5ace nicio alu%ie la dispari*ia |re au 5ormat ns&'i ba%a cre'tinismuluimul*i dintre ace'tia lla bote%ul- predicile 'i cruci5icarea lui =sus2 4untem de p&re# de omisiune- eEcept;nd probabil pasajul din $+anghelia i 1(/0- unde se 5ace re5erire la aceste e+enimente n 5orma M5&cute de =sus- demonstrea%& 5aptul c& noile e+anghelii ale =i nu au nicio leg&tur& cu e+reii 'i c&utarea acelui Mesia pe au2 =ar 5&uritorul de corturi din 3ars a creat dintr#o n&lucire o =*& a unei +echi religii ba%ate pe misteriid;nd na'tere p;n& i dintre cele mai r&sp;ndite religii din lume2 din a5ara =sraelului care au a5lat ciudatele interpret&ri ale =ri+in*a +ie*ii 'i mor*ii lui =sus au 5ost libere s& r&sp;ndeasc& l po+estea in+entat&- pentru c& mai r&m&seser& pu*ini oameni au ade+&rul2 4tr&inii 1#au adoptat pe WMesia din neamul V propriul lor M;ntuitor- dar nu s#au considerat o sect& e+re# acces la o +ersiune trunchiat& a po+e'tii 6iilor Luminii- ei au poporului e+reu- merg;nd p;n& la a#1 5acen mod eronat uciderea propriului lor Mesia- urma' al regelui "a+id2

lec*ii 6amiliilor 4telei muriser&2 Mul*i dintre ei se re5ugiaser& c;*i+a au r&mas n ludeea- n speran*a c& ar putea i%bucni |i2 La mai pu*in de jum&tate de secol dup& r&%boiul dintre - anul 1:/ d2C2- un alt membru al 6amiliilor 4telei credea c& i s& ias& n lume sub chipul lui Mesia2 ?umele lui era 4imon ( a preluat titlul de Bar 6oh+a * W6iul 4teleiK2 5ee asigura c& armata lui era 5ormat& doar din cei mai nen# pri- 6iul 4telei a hot&r;t c& doar aceia care

'i +or smulge m;na dreapt& mu'c;ndu#1 pot 5i considera*i demni de a 5i iurile armatei sale2 /002000 de oameni au trecut acest test2 s#a renun*at la aceast& prob&- iar la ncheierea recrut&rilor jbea o armat& enorm&- 5ormat& din HB02000 de lupt&tori nen# nou mesia 'i#a nceput atacurile prin ocuparear;nd pe ne din *ar&- a unor 5ort&re*e 'i ora'e- p;n& c;nd a reu'it s& ( ntreaga >alestina pentru e+rei 'i "umne%eul lor2 roman Hadrian a ripostat prin trimiterea celui mai bun H/

C@>=L L O$43=3 "$ 43$A general al s&u- lulius 4e+erus- tocmai din !ritania2 Au 5ost adunate do# u&spre%ece legiuni din $gipt- !ritania- 4iria 'i alte regiunicare erau gata s& ia parte la b&t&lie2 "atorit& num&rului mare de insurgen*i e+rein loc s& porneasc& la un r&%boi deschis- 4e+erus a asediat 5iecare 5ort&rea*&bloc;nd sursele de hran&- p;n& c;nd 5or*ele e+reilor au sl&bit2 "oar n momentul n care a atacat punctele centrale s#a angajat la un r&%boi direct2 Romanii au demolat toate cele H0 de 5ort&re*e ale e+reilor 'i 9BH de sate2 ns& 'i ei au su5erit pierderi importante- iar Hadrian nu a trimis 4enatului obi'nuitul s&u salut W$u 'i armatele suntem bineK2 n 5inal- !ar Kohba s#a retras ntr#o %on& 5orti5icat& din =erusalimnumit& !etar- care era considerat& impenetrabil&ns& 'i aceasta a c&%ut2 @ jum&tate de milion de e+rei au murit pe c;mpul de lupt&2 Restul au 5ost +;ndu*i ca scla+i- s#au ascuns n pe'teri sau au 5ugit n alte *&ri2 $Eisten*a poporului e+reu pe teritoriul s&u ancestral se ncheiase2 Hadrian a reconstruit =erusalimul- nchin;ndu#1 planetei Fupiternu# mindu#1 Aelia Capitolina2 $+reilor le#a 5ost inter%is& apropierea de ora'2 ns& !iserica =erusalimului nu pierise2 nnum&r restr;nsdar importantde discipoli ai lui loan- =sus 'i laco+ supra+ie*uiser&2 Comunitatea numit& n mod obi'nuit a ebioni*ilor (de la ebraicul 2+ onim, adic& Wcei s&raciK) 'i#a continuat eEisten*a n pro+incia roman& ludeea (o regiune mai eEtins& dec;t ludeea- care 5usese concentrat& n jurul =erusalimului)n timpul primelor secole d2C2 "in punct de +edere teologic ebioni*ii au 5ost n con5lict cu cre'tinii lui >a+el 'i cu gnosticii- chiar nainte de distrugerea =erusalimului2 Mai mul*i cercet&tori moderni- printre care H7am Maccob7Robert .ra+esHugh 4chon5ield 'i Keith ADers sunt de p&rere c& ebioni*ii au respins n+&*&turile lui >a+el din 3ars 'i le#au p&strat pe cele transmise de loan=sus 'i laco+ cel "rept2 "eparte de tulbur&rile de pe >&m;ntul 45;ntpreo*ii 6amiliilor 4telei 'i#au continuat eEisten*a2 $i trebuiau s& a'tepte

momentul potri+it pentru continuarea misiunii s5inte 'i pentru a'e%area ba%elor noii ordini a lumii lui "umne%eu- n secolele care au urmat- puterea Romei imperiale a nceput s& scad&- ns& cultul 5&uritorului de corturi a de+enit tot mai puternic2 6amiliile 4telei a+eau de luptat acum cu puternica religie a cre'tinilor2

H:

iL3 9ru i% eriu 1al4area

Hm 3ars a 5ost cea mai important& personalitate din istoria cre'# |imci nseamn& c& locul al doilea ar trebui s& 5ie ocupat de un roman- numit .aius 6la+ius Oalerius Aurelius Constantinus nai ales sub numele de Constantin =2 |in s#a n&scut la ?aissus (a%i ?i'- n 4erbia)n /1 5ebruarie iu- Constantius Chlorus- era general n armata roman&- iar ena- era 5iica unui hangiu care s#a al&turat armatei2 )H- Constantius a 5ost numit ce%ar al @ccidentuluidar a murit hor- la /H iulie- la $boracum (PorD)- n !ritaniaunde purta | triburile pic*ilor din 4co*ia2 6iul s&u Constantin- n +;rst& de itru de ani- se a5la l;ng& patul de moarte al tat&lui s&u n %iua n loiale memoriei celui r&posat 1#au proclamat mp&rat2 Rela*iile lantin 'i cel&lalt mp&rat- Licinius- au de+enit conrlictuale 'i |st ucis n anul :/A2 ?oul mp&rat al ambelor p&r*i (de est 'i de periului Roman a demarat numeroase re5orme administrati+e =nclusi+ restructurarea armatei 'i separarea responsabilit&*ilor i+ile- o modi5icare conceput& n special pentru a reduce posi# |duc&torilor militari de a acapara puterea2 ?oul gu+ern cen# * ndus direct de Constantin 'i consiliul acestuiacunoscut sub le sacrum consistorium# $4

>$?3R 4ALOAR$A ? = =M>$R= Con1tantin )i reli"ia "up& ce a reali%at schimb&ri majore n pri+in*a 5unc*ion&rii administra*iei ci+ile 'i a celei militare- Constantin 'i#a ndreptat aten*ia asupra proble# melor religioase- cu scopul de a crea o stabilitate c;t mai mare n r;ndul cet&*enilor pe care i conducea2 Constantin era adeptul unui cult solarba%at pe +enerarea unui "eus 4ol =n+ictus (W,eul 4oarelui =n+incibilK)numit mai simplu 4ol =n+ictus T o religie care era 5ie str;ns legat&5ie identic& mithraismului2 Aceast& religie 5usese introdus& de mp&ratul Aurelian ca principal& religie o5icial& a =mperiului- n +remea n care s#a n&scut Constantin2 Aurelian inaugurase templul nchinat %eului 4ol =n+ictus la Roma n %iua de /H decembrie a anului /1A- n cadrul unui 5esti+al numit Dies 7atalis Solis 'n1icti sau W?a'terea 4oarelui =n+incibilK2 La 1 martie :/1- Constantin a decretat c& %iua de duminic& )Dies Soli pentru romani) urma s& 5ie %i de odihn&- n cinstea %eului 4oare2 $l a a5irmat( +!n s'(nta %i a Soarelui, ma2istra$ii )i locuitorii ora)elor s se odihneasc , iar atelierele s 'ie !nchise. S"re deosebire de ace)tia, a2ricultorii !)i "ot continua munca, deoarece uneori nu toate %ilele sunt "otrivite "entru str(n2erea cerealelor sau "lantarea viilor6 ca s nu se "iard momentul "otrivit "entru ast'el de activit $i, iar darurile cerului s se "iard ., 6&r& ndoial&- cultul lui 4ol =n+ictus 'i religia ba%at& pe misterii a lui Mithra erau 5oarte r&sp;ndite pe teritoriul =mperiului Roman la +remea n care Constantin a ajuns la putere- de'i acestea nu erau singurele2 Cre'tinismul prospera al&turi de ele- chiar dac& nu ntr#o 5orm& organi%at&2 $Eistau di5erite +ariante- n&scute n urma acti+it&*ii misionare a lui >a+el'i se a5lau n circula*ie numeroase We+angheliiK 'i alte teEte religioase2

>utem 5i siguri c& 6amiliile 4telei au continuat s& 5ie acti+e n timpul acestei perioade- nu doar n interiorul 'i n mprejurimile =erusalimuluici 'i mult mai departe- spre +est2 =n+estiga*iile de ordin istoric 'i arheologic cu pri+ire la trecutul ndep&rtat al 6ran*ei 'i Marii !ritanii au indicat 5aptul c&- de 5oarte de+reme- cre'tinismul a 5ost pre%ent 'i n aceste locurins& 5orma acestuia era 5oarte di5erit& de modelul propo+&duit de >a+el2 "up& cum +om +edea n cele ce urmea%&- de%+oltarea cre'tinismului culdean n eEtremitatea celtic& a $uropei a o5erit un ad&post sigur preo*ilor din $$

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? iei- n pro+incii care erau at;t de ndep&rtate nc;t nu puteau itrolate de episcopiile care se de%+oltau mult mai la est2 1 cre'tinilor a luat s5;r'it n mod o5icial n anul :1:- c;nd j n- c;t 'i partenerul s&u la conducerea imperiului- Liciniusureun& $dictul de la Milano- prin care cre'tinismul de+enea 2ta n =mperiul Roman2 6aptul c& $lenamama lui Constantina+ut probabil o in5luen*& considerabil&2 Vt n general tolerant& n pri+in*a di+erselor credin*e adoptate s&i cet&*eni2 >rimii conduc&tori romani nu numai c& au ac# 5iec&rui indi+id de a practica religia pe care o dorea- ci 'i i*i locale aduse la Roma din regiunile ndep&rtate- pe care panteonul lor2 =n ce#i pri+e'te ns& pe mp&ra*ii secolelor au ar 5i reac*ionat n mod di5erit n pri+in*a cre'tinismului i (estuia nu ar 5i negat posibilitatea ca mp&ra*ii n'i'i s& 5ie dac& ar 5i acceptat c& oamenii trebuiau s& se supun& mai conduc&torilor acesteia2 4unt bine cunoscute cu+intele prin liniat di5eren*a dintre "umne%eu 'i mp&ra*ii lume'ti( W"a*i ce este al lui "umne%eu- 'i ce%arului ce este al ce%aruluiK2 il*i cre'tini ar 5i dorit s& tr&iasc& n pace 'i respect;nd legilein secolele =#=== d2C2 au 5ost cuprin'i de indignare la re5u%ul 1 accepta prerogati+ele di+ine sau autoritatea suprem&2 ,ecie mii de cre'tini au murit n nchisorile imperiului- sau au n am5iteatre sau la margini de drum # mul*i dintre ace'tia &*&turile e+reului =sus- despre care nu 'tiau aproape nimicas care a n+iat din mor*i- imaginat de >a+el din 3ars2 a 5ost un om pragmatic- indi5erent la religiile care erau tre supu'ii s&i- dar *inea la con5ormitate2 $l a intuit capaci# mlui de a se trans5orma ntr#o religie stabil& 'i uni+ersal&-

ntrolat& de la Roma2 $l mai 'tia 'i c& acel lucru nu se putea +reme c;t eEista o larg& +arietate de credin*e di5erite- chiar or ce credeau c& omul =sus era totodat& 'i "umne%eu2 8a unei credin(e9 Sinodul de la Niceea su'i Constantin a pre%idat primul sinod ecumenic al bisericii ?iceea (ora'ul =%niD din 3urcia de ast&%i)care repre%enta adunare a episcopilor 'i liderilor !isericii de p;n& atunci2 HI

>$?3R 4ALOAR$A ? = =M>$R= $piscopii din $uropa- A5rica de ?ord 'i Asia care s#au nt;lnit la ?i# ceea- urmau s& aib& o in5luen*& major& asupra de%+olt&rii unui cult religios cu o +echime de doar trei secole- n aceast& perioad& de timp relati+ scurt&cre'tinismul a n+&*at s& se adapte%e circumstan*elor care predominau 'i s& p&stre%e elemente WlocaleK n multe dintre regiunile geogra5ice unde prinsese r&d&cini- n unele regiuni- la Roma de eEemplunoua religie adoptase elemente speci5ic WlatineK- deoarece interpretarea promo+at& de >a+el prin prisma in5luen*elor mithraice s#a potri+it 5oarte bine credin*ei legate de 4ol =n+ictus2 Ast5el- nu numai c& duminica (%iua 4oarelui) a nlocuit pentru cre'tini %iua 4abatului- ci a 5ost admis& 'i repre%entarea lui =sus 'i a di+er'ilor s5in*i cu un soare str&lucitor deasupra capului- ca semn al s5in*eniei2 =maginea acestui soare a de+enit pentru cre'tini o Waur&K2 >rimele repre%ent&ri ale lui =sus se aseam&n& cu %eul 4oare al grecilor- Helioscare 'i m;na carul de aur pe cer n 5iecare %i2 Helios era echi+alentul direct al %eului roman 4ol- n jurul c&reia se de%+oltase cultul lui 4ol =n+ictus2 4arcina principal& a lui Constantin a 5ost aceea de a decide care do# cumente s& intre n alc&tuirea WC&r*ii 45inteK a noii religii romanecare urma s& 5ie numit& pe scurt W!ibliaK # cu+;nt care n limba greac& nseamn& Wc&r*iK2 "eoarece eEistau at;t de multe +ariante- o parte dintre acestea au trebuit s& 5ie complet eliminate- iar materialul din e+angheliile r&mase tre# buia s& 5ie prelucrat cu mare aten*ie2 "e eEemplu$+anghelia dup& 6ilipcare 5usese acceptat& de grupurile gnosticilor p;n& la acel momenta 5ost respins&- la 5el cum s#a nt;mplat 'i cu gnosticismuldin cau%a ere%iilor de care era n+inuit2 $+anghelia dup& 6ilip cuprinde un pasaj remarcabiln care discipolii se pl;ng de 5aptul c& =sus pare s& o pre5ere pe M&ria Mag# dalena- suger;ndu#se c& aceasta i#ar 5i 5ost so*ie2 $+anghelia ebioni*ilor- cunoscut& n r;ndurile 6amiliilor 4teleimo'te# nitoare ale credin*ei 'i ideilor regelui 4olomon- a 5ost o alt& scriere respins&-

n+&*atul din secolul =O- $pi5anie- a descris aceast& cartedespre care a pretins c& ar 5i 5ost o +ersiune W5alsi5icat& 'i mutilat&K a $+angheliei dup& MateieEclu%;nd datele pri+itoare la na'terea lui =sus 'i la momentul n+ierii2 Cu toate acestea- 6amiliile 4telei- 5ormate din preo*i e+rei ereditari'i care 5&cuser& parte din ade+&rata !iseric& $bionit& a =erusalimului'tiau c& =sus 5usese un mare n+&*&tor # ns& nu la 5el de important ca 5ondatorul WC&iiK( loan !ote%&torul2 $i considerau c& la conducerea bise# ricii din =erusalim s#au succedat loan- =sus 'i apoi laco+'i respingeau toate elementele mithraice care 5useser& ad&ugate +ie*ii lui =sus2 A'a c& $!

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? =c i a'a#numita W5alsi5icareK a ade+&ruluicuprins& n scrierile repre%inte de 5apt o prim& +ersiune a $+angheliilor- care i Xtan*& lui loan !ote%&torul 'i nu includeau pasajele 5icti+e ultul mithraic str&in- ad&ugate de >a+el2 $ste posibil ca o& Matei # considerat& de cercet&tori drept cea mai e+reiasc& (liile cre'tine # s& 5i 5ost mult modi5icat& prin includerea care Matei nu le#a scris niciodat&2 m 5oarte cunoscut de mul*i dintre cre'tinii din acele +remuricre'tinii din =erusalim- era Cartea lui 2noh# Aceasta a stat ilor str&+echi pe care se ba%au 6amiliile 4telei2 Ui Cartea t respins& din +ersiunea o5icial& a !iblieiiar eEemplarele st distruse2 8 cincispre%ece c&r*i au 5ost 5ie modi5icate5ie distruse de Fe episcopii care au reali%at ?oul 3estament n 5orma pe cern ast&%i2 6iecare carte inclus& a de+enit o We+anghelie cele care au 5ost respinse au 5ost denumite WereticeK2 Me%int& momentul unei nt;lniri mai mult sau mai pu*in des# astantin 'i episcopi- de'i e posibil ca multe dintre deci%iile Xare la direc*ia pe care cre'tinismul trebuia s& o urme%e- au - #a*ele u'ilor nchise2 6orma 5inal& a canonului cre'tin a 5ost i2i ?iceea- c;t 'i n anii imediat urm&torila ?iceea- sprijinit de romani 'i in5luen*at de ideile lui >a# linimali%e%e rolul lui laco+- 5ratele lui =sus'i s& eEagere%e istolului 4imon >etru2 4ecretarii lui Constantin au ajuns la V dntr#o editare judicioas&- se +a putea stabili o succesiune de onducerea !isericii- ba%at& pe cu+intele ambigue ale lui =susnai mult ca sigur o ad&ugare ulterioar& la $+anghelia dup& ast& piatr& +oi %idi !iserica meaK (Matei1I(1B)2 4e pretinde orit n 5inal la Roma- unde a de+enit supra+eghetor (episcop) acolo 'i- n cele din urm&- primul pap&2

>rin acest mijlocMMei primeau mandatul de la nsu'i =sus- 'i ast5el dreptul lor !isericii cre'tine putea 5i pri+it drept incontestabil- n plusX +ori%a Roma- ceea ce corespundea inten*iei lui Constantin2 #sta un lucru care ar 5i putut pune sub semnul ntreb&rii ei de a#'i eEercita puterea 'i controlul asupra credincio'ilor( mis& de ade+&ra*ii descenden*i ai lui =sus2 $ sigur 5aptul c& V Va*ilor de la ?iceea nu erau inten*ionat lipsite de onestitatebemea respecti+& nu eEista conceptul de Wade+&rK absolut $#

>$?3R 4ALOAR$A ? = =M>$R= # ade+&rul era acceptat n 5unc*ie de ne+oile de ordin politic2 "o+e%ile 'i documentele pe care s#au ba%at acei oameni sugerau cu 5ermitate c& =sus 5usese c&s&torit 'i a+usese copii # dar o ast5el de situa*ie ar 5i 5&cut ca descenden*ii lui >etru s& de+in& complet lipsi*i de importan*&deoarece urma'ii pe linie de s;nge ai lui Mesia ar 5i contra%is preten*iile Romei n pri+in*a de*inerii nt;iet&*ii2 "rept urmare- $+anghelia dup& 6ilip a 5ost respins&- la 5el ca 'i alte documente sau pasaje care 5&ceau re5erire la 5aptul c& =sus ar 5i putut a+ea o 5amilie 'i copii2 Ritualurile %it.raice n ciuda interesului 5a*& de re%ol+area problemelor legate de cre'tinismnu e cert& con+ertirea lui Constantin la aceast& religie # con5orm tradi*ieiel a 5ost bote%at pe patul de moarte- la // mai ::1- ns& poate 5i +orba doar de o legend& care a i%+or;t n mijlocul unei biserici ce 'i datora puterea inter+en*iei acestuia2 @ pri+ire mai atent& asupra +ie*ii mp&ratului de dinainte 'i de dup& momentul ?iceea demonstrea%& 5aptul c& el a continuat s& practice +arianta W4ol =n+ictusK a mithraismului- pe care o adoptase n tinere*e2 Chiar 'i dup& 4inodul de la ?iceeaConstantin 'i#a men*inut titlul tradi*ional de 9onti"e: Ma:imus, deoarece marele preot al lui Apollo 'i banii lui au continuat s& 5ie nchina*i +echii religii( S3L$ $74$C&3 C3M$;$, W=n+incibilului 4oare- Ce st& al&turi de mp&ratK2 ,eul Mithra pro+ine din %oroastrism- o +eche religie a persanilora c&ror %eitate suprem& a 5ost Ahura Ma%da2 Cu trecerea +remiia nceput s& se cread& c& Mithra era egal %eit&*ii supreme2 >o+estea +ie*ii lui Mithra era cunoscut& cu secole nainte de na'terea lui =sus2 "espre acesta se spunea c& s#a n&scut ntr#o pe'ter&- din mam& 5ecioar&- n %iua de /H decembrie'i c& p&storii au +enit s& se nchine la na'terea sa2 Acestei %eit&*i i se atribuia puterea de a sal+a su5lete 'i se spunea c& 5usese ucis& la momentul din an n care ast&%i se s&rb&toresc >astele- iar dup& trei %ile a

n+iat din moarte2 >rin intermediul cultului nchinat lui 4ol =n+ictusmithraismul s#a contopit aproape n totalitate cu cre'tinismul- inclusi+ n pri+in*a idealurilor cu pri+ire la smerenie 'i dragostea 5r&*easc&- bote%mp&rt&'anieutili%a# rea apei s5in*ite 'i credin*a n nemurirea su5letului,iua de Apoi 'i n+iere2 Mithrai'tii credeau de asemenea n +ia*a +e'nic& 'i n Raica 'i n chinurile ndurate de p&c&to'i dup& moarte2 Multe dintre aceste credin*e 'i ritualuri erau speci5ice mithraismului 'i nu au 5ost a5irmate o5icial ca parte a credin*ei cre'tine dec;t n secolul al =O#lea2 H9

- A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 1 niciun dubiu n pri+in*a 5aptului c& marele ideal al lui t unirea min*ilor 'i su5letelor supu'ilor s&i prin amalgamarea $e credin*e 'i practici cu putin*& ntr#o religie unic&5apt & apoi un merit al imperiului2 $l a a+ut str&lucita intui*ie lui Fupiter din Roma- drui%ii din +estul ndep&rtat sau o i( se nchina la =sis- "emetra sau Mithra +or accepta n cele 1 ui lui =sus- datorit& 5aptului c& anumite aspecte ale acestuia i imiliare2 Lui Mithra oamenii nu i se nchinau at;t de deschisstrad&- ca lui =sus2 "impotri+&- pentru a de+eni un adept Mithra- un aspirant trebuia s& de+in& mai nt;i 5amiliar cu ( uita*i de adorare- toate acestea secrete2 Mithraismul a 5ost ( it;i doar de solda*ii romani 'i de lucr&torii din administra*iei a la aceast& religie a dob;ndit un caracter mar*ial pronun*atie lui Mithra a+eau acces doar b&rba*ii5emeile nea+;nd re n ceremoniile ce a+eau loc acolo2 Mithraismul a a+ut ce n comun cu celelalte religii ba%ate pe misteriicare erau teritoriul ntregului imperiu- dar- la 5el ca acesteanu putea t unealt& politic&2 ichinate =ui Mithra erau mici- adesea subterane sau construite X& se asemene unor pe'teri2 $le puteau 5i nt;lnite pretutindeni ia- p;n& n ndep&rtata !ritanic- ns& doar recent a nceput s& i i olul acestor structuri mici- dreptunghiulare2 3emplele mithra# i ari de scaune de#a lungul a dou& p&r*ipartea central& 'i cea lisate libere- deoarece acolo erau o5iciate ceremonii pu*in n*e# 2 mithraice care au 5ost scoase la i+eal& n urma eEca+a*iilor c& n ele puteau s& ncap& cel mult A0 de oameni2 V Vut 5aptul c& eEistau di+erse WgradeK de ini*iere n mithraism2 robabil n num&r de 'apte- prin raportare la corpurile cere'ti cea +reme( 4oarele- Luna- Mercur- Oenus-

Marte- Fupiter ta ini*ia*i n primul grad al acestei religiiaspiran*ilor li se parte la ceremoniile de ba%&- ns& cei care o5iciau erau ale'i or ce primiser& n+&*&tura necesar& parcurgerii tuturor celor singura parte din ceremonial despre care 'tim c;te ce+a este a ac*iunii lui Mithra de a ucide un bou sacrudar chiar 'i iaY ciudat r&m;ne n esen*& un mister2 l a 5ost o religie la care participau eEclusi+ b&rba*ii- ns& Mspondent dedicat 5emeilor- 5ormat n jurul %ei*ei 5rigiene (ut& credincio'ilor ei drept WMaica "omnuluiK2 >reo*ii lui I0

>$?3R 4ALOAR$A ? = =M>$R= Mitra erau numi*i Wta*iK- iar preotesele C7belei erau WmameK2 6aptul c& cei care au dat 5orm& cultului romani%at al lui =sus sunt cunoscu*i drept W>&rin*i ai !isericiiK nu mai pare deloc surprin%&tor2 >;n& n %iua de ast&%ipreo*ii romano#catolici se adresea%& unul altuia cu apelati+ul Wp&rinteK2 "up& bote%area 'i ini*ierea n misteriile lui Mithrano+icelui i se mar# ca 5runtea cu semnul crucii- pe linia ecuatorului eliptic 'i a celui ceresc2 Mithrai'tii mai a+eau o s&rb&toare a dragostei- n cadrul c&reia se aduceau buc&*i de p;ine decorate cu cruci 'i +in # trupul 'i s;ngele lui Mitra2 >e m&sur& ce +remea trecea- momentul trecerii de la denumirea de mithraism la cea de cre'tinism- reali%at& de Constantina 5ost aproape uitatns& lipsa de originalitate n pri+in*a principalelor aspecte ale biogra5iei lui =sus a determinat autorit&*ile !isericii s& semne%e o bul& papal& (decret papal) pentru a eEplica acest lucru2 Con5orm acestei bulepo+estea despre =sus era cea original&- ns& dia+olul 1#a a'e%at prin +icle'ug pe Mithra mai n urm& n decursul istoriei dec;t ar 5i trebuit s& 5iespecial pentru a cau%a neca%uri 'i a#i 5ace nesiguri pe ade+&ra*ii cre'tiniY "esiguraceste idei nu au sens 'i este o realitate 5aptul c& na'terea ntr#o iesledin mam& 5ecioar&cruci5icarea 'i n+ierea dup& trei %ile # 'i o mul*ime de alte tradi*ii 'i cre# din*e asociate cu +ia*a lui Cristos # au ap&rut mai nt;i n cadrul religiei mithraice 'i au 5ost ata'ate ulterior mitului lui =sus2 . Triu%#ul !i1ericii ro%ane n decurs a numai c;te+a luni- Constantin 'i#a atins toate scopurile pro# puse2 $l spera cu siguran*& c& religia cre'tin& se +a r&sp;ndi mult mai departe n lumea cunoscut&- dar a decis mutarea centrului cre'tin&t&*ii din >alestina- unde cultul a nceput s& se de%+olte- la Roma2 "in acel momentorice persoan& care dorea ndrumare 'i reglement&ri trebuia s& cear& aprobarea !isericii din Roma- ora'ul care era n acela'i timp 'i centrul administra*iei ci+ile 'i legale2 Ast5el Constantin

urm&rea reabilitarea importan*ei 'i rele+an*ei Romei- c;t 'i asigurarea de noi puncte de sprijin pentru imperiul con5runtat cu probleme2 $ste 5oarte probabil ca unii dintre participan*ii la 4inodul de la ?iceea s& 5i 5ost n leg&tur& cu !iserica =erusalimului- dar era +orba de oameni care n+&*aser& s& tac&2 Ade+&rata natur& a +ie*ii 'i misiunii lui =sus repre%enta un blestem pentru Roma- 5iind at;t de mult pus& n leg&tur& cu re+oltele constante ale iudeilor 'i cu distrugerea- n 5inala *&rii acestora de c&tre legiunile romane- nc;t men*ionarea ei # chiar la o distan*& de trei I1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 5i atras 5&r& ndoial& moartea celor care ar 5i 5&cut acest lucru2 iliilor 4telei au n*eles cur;nd c& trebuiau s& 5ie at;t r&bd&toriio'i- dac& doreau ca ?oul =erusalim s& se mai de+in& +reodat& i erau con'tien*i de 5aptul c& 5orma roman& a cre'tinismului de ostil& pe c;t le era imperiul nsu'i2 =n5luen*a 5amiliilor era =ar- a'a cum urma s& se nt;mple n numeroasele secole ce au scuns& 'i subtil& n mod deliberat2 ,%inin ui 4inodului de la ?iceea- cre'tinii se nchinau deja 45intei ttoscut& nou& ast&%i ca 5iind 5ormat& din 3at&l6iul 'i "uhull- 45;nt- nc& de la nceputuri- cre'tinismul a 5ost mult in5luen*at si de limba greac&- care era un 5el de lingua 5ranca n partea (imperiului Roman2 Celei de#a treia p&r*i componente a 3reimiiiserica s& adopte n cele din urm& termenul W4piritul 45;ntKadesea Sophia, un substanti+ 5eminin grecesccare nseamn& j*elepciune2 Acest concept str&+echi poate 5i nt;lnit n Oechiul 'i a repre%entat un element central al g;ndirii gnosticei se nchinau lui Mithra au acceptat un lucru pe care primii u considerat 5iresc 'i care era e+ident pentru 5amiliile 4telei tea 5i +orba de +reun 3at& sau un 6iu n absen*a unei 4o*ii 'i a V2 ?u eEist& nimic special n leg&tur& cu acest lucru care era o rtant& a altor religii ba%ate pe misterii- care s#au r&sp;ndit n ioad& cu mithraismul 'i cre'tinismul2 >rintre acesteacea mai dintre cele care au n5lorit n perioada cre'tinismului timpuriu sntat& de misteriile %ei*ei "emetra- o s&rb&toare ce a+ea loc n ecare an2 a- care nseamn& pur 'i simplu WMama 4.lieKera o %eitate erat& n cea mai mare partea a $uropei 'i a Asiei nc& din 2 5unc*ie de %on&- este posibil ca WMarii

,ei*eK s& i se 5i asociat ie2 ?u eEist& niciun dubiu asupra 5aptului c& aceasta a ocupat Linte n +ia*a oamenilor timp de mii de ani2 Oenerarea ei s#a din $uropa spre Creta minoic& 'i spre *&rmurile CanaanuluiHt mbr&*i'at& cu entu%iasm- n special de 5enicieni2 $a le#a 5ost str&mo'ilor e+reilor- care au p&strat n memorie ideea Wunirii ||tre principiul masculin 'i cel 5eminin- care a+ea loca'a cum se lomentul apari*iei WsteleiK 4heDinah2 %2

>$?3R 4ALOAR$A ? = =M>$R= >;n& la momentul n care "emetra a de+enit o %eitate proeminent&perioad& pe care o numim acum Wclasic&K n istoria .reciei (ncep;nd cu anul H00 2C2)- conceptul Marii ,ei*e era deja cunoscut de mii de aniiar cultul "emetrei a ajuns s& re5lecte o mare parte din elementele esen*iale ale +ener&rii %ei*ei2 @ po+este r&sp;ndit& relata c& "emetra ar 5i 5ost %ei*a +egeta*iei 'i ar 5i acordat o aten*ie deosebit& umanit&*ii2 $a a+usese o 5iic&>erse5ona- care a 5ost r&pit& de Hades- %eul lumii subterane2 6urioas&"emetra s#a adresat 5ratelui lui Hades- ,eus- regele %eilorpentru a cere eliberarea 5iicei sale2 ,eus a 5ost de acord s& inter+in&dar a anun*at c& >erse5ona nu putea p&r&si lumea subteran& dec;t ndeplinind condi*ia de a nu m;nca nimic n perioada ntemni*&rii sale acolo2 =n cele din urm& a reie'it c& 5iica "emetrei a 5ost p&c&lit& s& m&n;nce un s;mbure de rodieiar ,eus a hot&r;t ca din acel moment >erse5ona s& petreac& o treime din an n Hades 'i celelalte dou& treimi al&turi de mama sa2 4e spunea c& "emetra a 5ost 'i continu& s& 5ie at;t de ndurerat& de 5aptul c& 5iica ei st& nchis& o treime din an n lumea subp&m;ntean&nc;t opre'te cre'terea ntregii +egeta*ii2 Ast5el eEplicau grecii pre%en*a iernii2 Aceasta este probabil o +ariant& a unui mit care a circulat n Creta minoic& 'i- cu siguran*&- ntr#o mare parte a lumii antice mediteraneene2 n plus- "emetra era asociat& cu un alt personajcare i apare ca so* n unele po+estiri- ori ca 5iu n altele2 ?umele acestuia era "ion7sos'i a 5ost una dintre cele mai cunoscute %eit&*i ale grecilor2 $ra n primul r;nd un %eu al +egeta*iei- dar n special al +i*ei#de#+ie 'i +inului2 Legendele despre "ion7sos relatea%& cum acesta a 5ost atacat de t;lharicare 1#au omor;tiar apoi i#au pr&jit 'i i#au m;ncat carnea2 >rin inter+en*ia %ei*ei "emetracorpul lui a 5ost readus la +ia*&- iar episodul a de+enit un e+eniment ciclics&rb&torit n 5iecare an2 Oenerarea %ei*ei "emetra se 5&cea de dou& ori pe ann apropiere de Atena2 4&rb&torile celebrate acolo au ajuns s& 5ie

cunoscute sub numele de WMisteriile %ei*ei "emetraK- deoarece nicio relatare eEact& a acestor ritualuri nu este cunoscut&2 Acest 5apt repre%int& un semn al respectului pe care oamenii l a+eau pentru aceste ceremonii 'i +enera*ia pe care o inspirau- n plus- secretele trebuiau s& 5ie p&strate de cei ini*ia*isub amenin*area pedepsei cu moartea2 Mai spre sud- n $gipt- a eEistat 'i o alt& +ersiune a %ei*ei#mame2 ?umele ei era =sis 'i era 5aimoas& nu doar n $giptci 'i n ntreaga lume roman& 'i chiar dincolo de aceasta2 =sis a 5ost perceput& ini*ial ca o %eitate lunar&- iar pre%en*a ei n religia I:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? Vte at;t de +eche nc;t se pare c& a eEistat nc& de la apari*ia te pe malurile ?ilului2 =n mitologia egiptean&ea era consi# ui @siris- cel mai iubit %eu al egiptenilorcare era un %eu al al +ie*ii de apoi2 @siris a domnit ini*ial pe p&m;ntp;n& n care a 5ost n'elat de un alt %eu- 4et- care a contribuit la i @siris ntr#un sarco5ag pecetluit- l&sat s& pluteasc& pe ?il2 arte ndurerat&- 'i a nceput s&#'i caute so*ul cu st&ruin*&2 s la mal n ndep&rtatul !iblos- 'i s#a oprit ntr#o tu5& de ( ulterior a de+enit un copac- cu sarco5agul nchis n trunchiul liblosului a admirat at;t de mult copacul nc;t 1#a trans5ormat de sus*inere pentru palatul s&u2 >;n& la urm& =sis a g&sit 'i#a eliberat so*ul2 icestea- 4et nu s#a lini'tit2 C;nd =sis a 5ost plecat&el a 5&cut @siris s& 5ie t&iat n paispre%ece p&r*i- pe care le#a r&sp;ndit tne2 =sis a c&l&torit ndelung- adun;nd buc&*ile 'i reconstruind m& trupul lui @siris2 Apoi- cu ajutorul magieii#a redat +ia*a mit timp c;t s& conceap& un 5iu- pe Horus2 Cu toate acesteaV spun c& =sis a g&sit toate p&r*ile corpului so*ului s&ucu sului 'i- pentru a#1 concepe pe Horus- a con5ec*ionat un 5alus lbine2 @siris a p&truns apoi n Duat, lumea subp&m;ntean&j & de +ia*a tuturor celor care l +eneraser& pe el 'i pe so*ia sa2 e+a elemente comune n legendele despre =sis 'i "emetra2 =n i eEist& o oarecare ambiguitate n pri+in*a rela*iei ntre %ei*& i %eul este so*ul %ei*ei- n alte relat&ri i este 5iu2 n am;ndou& - trupul %eului este t&iat n buc&*i 'i apoi reconstituit de %ei*&icio ndoial& de ce eEist& ast5el de po+e'ti2 @siris 'i "ion7sos Vu un %eu cunoscut din +remuri str&+echi 'i denumit W,eul timp ce Marea ,ei*& este etern& 'i repre%int& 5or*ele naturiiMr se na'te n 5iecare an- asemenea

cerealelor care crescsunt ie%membrateK pentru c& oamenii au ne+oie de hran&2 At;t 'i @siris repre%int&- din acest punct de +ederenu at;t natura rurile care i%+or&sc din ea n 5iecare prim&+ar&iclor se a5l& n centrul religiei cre'tine- cel pu*in din perspec# liilor2 Acest lucru de+ine e+ident spre s5;r'itul +ie*ii lui =susunoscut cu numele de Cina cea de 3ain&2 Aceast& mas& ritu# ris& n detaliu n !iblia cre'tin&2 4e presupune c& ar 5i a+ut 2ainte de arestareajudecarea 'i cruci5icarea lui =sus de c&tre imane2 n acest moment special- =sus a pus +in ntr#un pahar IA

>$?3R 4ALOAR$A ? = =M>$R= 'i 1#a dat- pe r;nd- apostolilor2 "up& cum se spune n $+anghelia 45;ntului Apostol Luca- //(11( WUi lu;nd paharul- mul*umind- a %is( Lua*i acesta 'i mp&r*i*i#1 ntre +oiK2 =sus a continuat prin a le eEplica 5aptul c& +inul era chiar s;ngele 4&u2 Apoi Ui#a ndreptat aten*ia spre p;ine2 Con5orm aceleia'i e+anghelii men*ionate mai sus- //(19- WUi lu;nd p;ineamul*uminda 5r;nt 'i le#a dat lor- %ic;nd( Acesta este 3rupul Meu- care se d& pentru +oiV aceasta s& 5ace*i spre pomenirea Mea2K $ste pu*in probabil ca acest e+eniment s& 5i a+ut loc cu ade+&rat2 @ ast5el de idee li s#ar 5i p&rut resping&toare tuturor e+reilor din +remea aceea- deoarece s;ngele 'i carnea moart& erau considerate un blestem2 Ca Wrege al iudeilorK- =sus ar 5i pierdut ntregul sprijin al apostolilor dac& ar 5i 5&cut a5irma*ii at;t de scandaloase2 4cena Cinei cea de 3ain& repre%int& o eEtrapolare menit& s&#i atrag& pe romanii care- de secoleobi'nuiau s& bea s;ngele %eit&*ilor lor2 Cel mai probabil- Cina cea de 3ain& se re5er& la obi'nuita mas& comun& la care luau parte majoritatea e+reilor n ajunul >a'telui2 Conceptul p;inii 'i +inului este mult mai +echi dec;t momentul apari*iei n lume a lui Cris# tos- a'a cum ni se spune chiar n !iblie- n Cartea 6acerii 1A(1B a5l&m c& Melchisedec (adic& Wregele drept&*ii)- marele preot 'i rege n =erusalima adus p;inea 'i +inul naintea poporului cu sute de ani nainte de apari*ia n istorie a primilor e+rei2 ?u este loc de ambiguitate aici2 At;t Melchisedec c;t 'i =sus sau ori# cine a scris mai nt;i aceste nara*iuni- 5&cea re5erire la ,eul .r;nelor din Antichitatea str&+eche2 Ceea ce con5er& 'i mai mult& importan*& e+e# nimentului din ?oul 3estament este 5aptul c& analogia se re5er& n mod speci5ic la p;ine- care- desigur- este 5&cut& din cereale2 "ac& =sus s#a substituit ,eului .r;nelor- sau discipolii s&i au 5&cut aceast lucru- ne putem a'tepta s& g&sim 'i o repre%entare a Marii ,ei*e n cadrul acestei po+e'ti- 'i a'a se 'i nt;mpl&2 $a nu este alta dec;t 6ecioara M&ria2

M*ria0 Maica $o%nului =mportan*a 6ecioarei M&ria pentru ritualurile speci5ice !isericii Cre'tine r&m;ne esen*ial&- iar rolul ei este primordial n cadrul religiei cre'tine2 M&ria 5usese deja +enerat& nc& nainte de primul 4inod $cumenic de la ?iceea2 n anumite %one- mai ales printre grecii din Asia Mic& (3urcia de a%i)- ea era deja denumit& &heotokos, WMaica "omnuluiK- n anul HH:IH

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ie i era atribuit n mod o5icial n ntreaga lume cre'tin&2 Cu j- locul special pe care l ocup& n cadrul cre'tinismului a 5ost guu- datorit& c;tor+a moti+e importantel Constantin s#a 5olosit de momentul 4inodului $cumenic de la u a impune o +ersiune a cre'tinismului care s& +in& n sprijinul Xe care le a+ea2 La ?iceea s#a hot&r;t c& =sus 'i "umene%eu r& entitate T cu alte cu+inte- =sus era Wconsubstan*ialK cu "um# cum men*ionea%& cre%ul niceean2 n aceast& situa*ie # lucru Kermitate de !iserica din =erusalim T di+initatea 6ecioarei Xate 5i pus& la ndoial&- pentru c& doar o di+initate ar 5i putut nui "umen%eu ade+&rat2 Lucrurile se complic& 'i mai mult &- dac& se accept& c& "umne%eu a 5ost tat&l lui =susiar M&ria tuia- $a trebuie s& 5i 5ost 'i so*ia lui "umne%eu2 =ar dac& icela'i timp "umne%eu- nseamn& c& M&ria i#a 5ost 'i so*iemet de +edere- M&ria se aseam&n& at;t cu di+initatea greac& t 'i cu cea egiptean&- =sis2 iocieri nu i#au sc&pat nici lui Constantin- nici celor ce au +enit ar !iserica cre'tin& a creat- timp de multe secoleo ambiguitate s%i*iei ocupate de M&ria n cadrul religiei2 Constantin nu pare rte deranjat de aceste complica*ii- mai ales c& este posibil ca t mo'tenite din mithraism2 6ecioara M&ria este denumit& 'i le !iserica Romano#Catolic&- c;t 'i de !isericile @rtodoEe -Maica "omnuluiK sau Wmp&r&teasa CerurilorK2 = se mai spu# ori 'i WMireasa lui CristosK sau WMireasa lui "umne%euKe%int& acela'i lucru- a+;nd n +edere c& =sus 'i "umne%eu singur& 5iin*&2 3oate aceste lucruri au 5ost n*elese 'i acceptate 4telei- de'i nu n modul n care credeau cre'tinii romani8iile 4telei- asocierea %ei*ei cu ,eul Cranelor care n 5iecare an pentru a rena'te era parte a unei credin*e care data dinainte

daismului- dintr#o perioad& c;nd importan*a ,eului 'i a ,ei*ei 2 $i pri+eau legendele despre ,ei*& 'i ,eul gr;nelor la modul pe ni'te modalit&*i prin care oamenii puteau s& accepte p;n& icsaj mult mai pro5und pri+itor la genul ,eului principal2 l cre)tinismului orturilor sus*inute ale lui Constantin- religia o5icial& nu a reu'it Sl;ne ine+itabilul- n decurs de dou& sute de animarele =mperiu II

>$?3R 4ALOAR$A ? = =M>$R= Roman s#a pr&bu'it- puterea acestuia continu;nd s& se men*in& doar n est- n jurul Constantinopolului2 ns& cre'tinismul r&sp;ndit de >a+elcu o organi%are e5icient& 'i ierarhia concentrat& la Romaa supra+ie*uit incursiunilor WbarbarilorK care au distrus in5rastructura roman& din @ccident2 "ar 'i barbarii au 5ost con+erti*i n cur;ndiar credin*a a continuat s& c;'tige teren- ajung;nd p;n& la urm& la grani*ele eEtreme ale $uropei- de eEemplu n =rlanda- unde oamenii au opus re%isten*& acestui cult eclectic timp de mai multe secole- n cele din urm&cre'tinismul a de+enit o religie unanim acceptat& n ntreaga $urop&2 >e m&sur& ce s#a eEtins- cre'tinismul a de+enit tot mai intolerant 5a*& de celelalte culte care eEistau nc& la momentul 4inodului de la ?iceea2 Cre'tinismul a respins n mod special obiceiul +ener&rii planetei Oenusconsiderat& sacr&- care data de at;t de mult& +remenc;t nimeni nu mai 'tia c;nd a nceput2 Oenus era n leg&tur& cu 45;nta 4heDinah 'i a 5ost asociat& unui mod sacru de organi%are a timpului2 $a repre%enta puterea suprem& a %ei*ei- 'i era corespondenta- n spa*iul romana %eit&*ii egiptene =sis 'i a A5roditei din .recia- care la r;ndul lor nu erau altce+a dec;t +ariante ale Marii ,ei*e2 Oenus era 'i un simbol al 45;ntei 6ecioare5apt ce nu a 5ost uitat de 5rancmasoni n secolele ce au urmatdeoarece practicile lor a+eau leg&tur& cu credin*a acceptat& de 6amiliile 4telei2 n cele din urm&- cre'tinismul a respins cu totul +enerarea planetei Oenus2 Aceasta s#a mai p&strat numai la grani*ele lumii cre'tinemai ales n >eninsula 4candina+&- unde Luci5er- 4t&p;nul Luminiia de+enit 452 Lucia- s&rb&torit& n +remea solsti*iului de iarn&c;nd aprinderea de lum;n&ri 'i de 5ocuri a 5ost asimilat& obiceiurilor cre'tine localens& Oenus- ca repre%entare 5ie masculin&- 5ie 5eminin&a 5ost atacat& n mod incorect2 Luci5er- o %eitate sau semi%eitate asociat& ini*ial cu Oenus- a nceput s& 5ie considerat un alt nume pentru 4atana2 Asocierea matematic& magic& dintre mi'carea planetei Oenus 'i

cea a 4oareluia'a cum erau percepute de pe >&m;nt- a de+enit uitat& 'i inter%is&deoarece cre'tinii i#au persecutat p;n& 'i pe cei care pri+eau spre cer eEclusi+ din curio%itate intelectual&2 >&l&riile nalte 'i ascu*ite purtate de W+i%ionariKpreo*ii#astrologi de demult- au de+enit acum un simbol al +r&jitoareloriar obiectele lor astronomice au nceput s& 5ie denumite Wm&turiK2 @rice de+iere de la linia o5icial& a !isericii era considerat& un Wp&catK 'i o Were%ieK2 Accesul la +ia*a de apoi depindea de supunerea absolut& 5a*& de noul cult n&scut din mbinarea credin*elor legate de Mithra 'i de =sus2 Lumina lui Luci5er a 5ost stins&2 =gnoran*a a trium5at asupra n*elep# I1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? supersti*ia a luat locul logicii2 !iserica a aruncat un +&l ntunecat ppei- iar ade+&rul a 5ost nlocuit cu opusul s&u2 =ntoleran*a de+enit norm&- iar supunerea oarb& era considerat& o mare |i care au continuat s& adere la religia ba%at& pe n*elegerea 2 astronomiei au 5ost numi*i p&g;ni- un termen utili%at nc& de Zntru a#i denumi pe cei pe care i consider& needuca*i 'i r&i2 2 $poca ntunericului2

IB

CAPITOL L 4 Ridicarea Stelei :a%iliilor

6amiliile continuatoare ale preo*imii e+reie'ti care a supra+ie*uit nimi# cirilor romanilor din timpul >rimului R&%boi $+reiesc (II#10) 'i al celui de#al "oilea R&%boi $+reiesc (1:/#1:H) (+e%i Capitolul /)'i#au p&r&sit ndr&gitul p&m;nt natal2 "e pe *&rmuri str&ine- au urm&rit e+enimentele 'i au a'teptat2 nii au renun*at la credin*a n +enirea mp&r&*iei lui "umne%eual*ii s#au nt&rit din nou- iar al*ii au acceptat 5aptul c& momentul prielnic +a +eni atunci c;nd +a 5i +oia lui "umne%eu2 Con5runtarea direct& cu cei care i oprimau p&rea lipsit& de speran*&- iar ultimul grup care a ncercat s& elibere%e teritoriul e+reu de sub st&p;nirea roman& prin 5or*& 1#a urmat pe conduc&torul !ar Kohba- W6iul 4teleiK222 n uitare2 A ocali 1a lui loan n membru 5aimos al 6amiliilor 4telei- dar- n mod paradoEalnecunoscutnumit loan- 'i#a transpus g;ndurile n cu+inte2 $l a compus un document puternic 'i plin de pasiune n care a +orbit despre nemul*umirile poporului s&u- document care a 5ost inclus n ?oul 3estament- n ncheierea scrip# I9-

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ine2 n Cartea Apocalipsei- scris& probabil n decursul a %ece Vi de ani- n timpul >rimului R&%boi $+reiescmisteriosul ge pierderea @ra'ului 45;nt- dar scrie nsu5le*it de speran*&jre sal+are 'i anun*;nd noi n5runt&ri ntre 5or*ele binelui 'i ale rile lui au n mod cert un caracter enohiandeosebindu#se de ii 3estamentV ele amintesc de p&r*i apocaliptice ale Oechiului Vum ar 5i le%echiel 'i "aniel2 Cum+a- cartea a reu'it s& treac& i+&*&turii promo+ate de >a+el2 lat 5aptul c& Apocalipsa a trecut de selec*ia reali%at& n +remea in- dar contro+ersele n pri+in*a surselor ei nu au ncetat ni# trecut secole p;n& c;nd !iserica Romano# Catolic& a elucidat tenticit&*ii acestei c&r*i2 Cu cinci sute de ani n urm&Martin igul care a pornit re5orma protestant&- a recunoscut 5aptul c& iu are leg&tur& cu restul ?oului 3estament2 $l a remarcat( ta niciun "ro'et !n :echiul Testament, ca s nu mai de *oul, care s& o"ere%e at(t de e4clusiv cu vi%iuni ni. Din "unctul meu de vedere, cred c se aseam n "atra a lui <%dra6 nu desco" r niciun ar2ument !n / ideii c ar 'i 'ost revelat de Duhul S'(nt. lintre # rin$ii 9isericii au res"ins aceast carte vreme !n urm ... !nv $ tura lui Cristos nu este tt sau men$ionat !n ea. )calipsa este redactat& n stil enohian ne conduce spre ipote%a 5i compus& de o persoan& apropiat& !isericii =erusalimuluiuran*& n leg&tur& cu esenienii2 A'a cum am mai men*ionatoh era cunoscut& n r;ndurile primilor cre'tinidar a disp&rut Valitate n decurs de aproEimati+ un mileniu 'i jum&tate2 $noh era deja pierdut& pentru omenire n

+remea lui Martin semni5icati+ 5aptul c& acesta a remarcat elementele comune ocalipsei cu ceea ce el a numit A >atra Carte a lui $%dra (east& lucrare e cunoscut& acum cu numele de / $%dra'i sen*ial& n organi%area 5rancmasoneriei din 4co*ia cu mult mea lui Luther2 psa H(10- loan spune( !"

R="=CAR$A 6AM=L==L@R 43$L$= +;i /8ai ' cut Dumne%eului nostru !m" r $ie )i "reo$i, )i vor !m" ra$i "e " m(nt., Aici se pare c& a+em o descriere a 6amiliilor 4teleioamenii care descindpe linie de s;nge- din regii 'i preo*ii un'i de "umne%eu # cei a c&ror ndatorire di+in& era crearea unei noi ordini a lumiipentru a ndrepta omenirea spre mplinirea destinului s&u2 n capitolele /0 'i /1- loan anun*& c&- dup& l 2000 de ani de la c&derea =erusalimului- un grup de r&u5&c&tori- c&rora li se spune .og 'i Magog+or ataca ora'ul lui =ah+e2 ns& de aceast& dat&- cei s5in*i se +or ridica 'i 'i +or redob;ndi p&m;ntul natal2 loan spune( ;i am v %ut un !n2er "o2or(ndu8se din cer, av(nd cheia ad(n8 cului )i un lan$ mare !n m(na lui. ;i a "rins "e balaur, )ar"ele cel vechi, care este diavolul )i satana, )i 18a le2at "e mii de ani, )i 18a aruncat !n ad(nc )i 18a !nchis )i a "ecetluit deasu"ra lui, ca s nu mai am 2easc neamurile, "(n ce se vor s'(r)i miile de ani. Du" aceea trebuie s 'ie de%le2at c(t va vreme... .../ar ceilal$i mor$i nu !nvia% "(n ce nu se vor s'(r)i miile de ani. Aceasta este !nvierea cea dint(i.... ;i c tre s'(r)itul miilor de ani, Satana va 'i de%le2at din !nchisoarea lui, ;i va ie)i s am 2easc neamurile, care sunt !n cele "atru un2hiuri ale " m(ntului, "e Eo2 )i "e 7a2o2, )i s le adune la r %boi6 iar num rul lor este ca nisi"ul m rii. ;i s8au suit "e 'a$a " m(ntului, )i au !ncon5urat tab ra s'in8 $ilor )i cetatea cea iubit . Dar s8a "o2or(t 'oc din cer )i i8a mistuit... ;i am v %ut cer nou )i " m(nt nou. C ci cerul cel dint(i )i " m(ntul cel dint(i au trecut6 )i marea nu mai este. ;i eu, loan, am v %ut cetatea s'(nt , noul /erusalim, "o2or(ndu8se din cer de la Dumne%eu, 2 tit ca o mireas !m"odobit "en8 tru mirele ei.

3emplul e+reilor pierise n anul 102 n*elesul eEact al termenilor W.og 'i MagogK nu este cunoscut ast&%i- dar cercet&torii !ibliei cred c& ace'ti termeni erau utili%a*i cu re5erire la du'manii din nord2 Ast5elloan a pre+&%ut c& o nou& in+a%ie unna s& aib& loc dup& o mie de ani'i c& Wmor*iiK +or 5i ridica*i din morm;nt dup& trecerea n noul mileniu2 ?u poate 5i 11

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ||dec;t de o re5erire la re+enirea 6amiliilor 4teleisuger;nd nu c& cestora ar 5i 5ost cu ade+&rat mor*i- ci c& 'i pierduser& in5luen*a 2 Atacul trebuia s& 5ie urmat de o +ictorie a celor re+eni*icare | la i+irea ?oului =erusalim # un ?ou =erusalim WglobalKn ca# %eul e+reilor +a conduce lumea2 Aceasta +a 5ia'a cum spune ne W5&r& m&riK # cu alte cu+inte- o lume unit&5&r& bariere ntre | oamenii ra*ionali- ideea pre%icerii +iitorului pare imposibil&prin%&tor 5aptul c& pro5e*iile pe termen lungcare descriu e+e# i detaliu- se do+edesc a 5i complet gre'ite2 "esigurcei ce cred Mural (a'a cum credeau mul*i oameni nainte de descoperirile J simt c& eEist& c&i de a transcende legile naturii2 >ro5etul =lie a rea unui nou Mesia odat& cu re+enirea WsteleiK 4heDinah2 "in pdere astronomic- se 'tia cu siguran*& c& 4heDinah urma s& apar& anoscuta 'i- deoarece oamenii l a'teptau pe Mesiapro5e*ia lui |)lin& de sens # p;n& c;nd a 5ost contra%is& de moartea lui =sus2 cum urmea%& s& ar&t&m- indi5erent de moti+ul sau modul n V s& scrie- +i%iunea lui loan asupra +iitoruluicuprins& n Cartea Zi- s#a do+edit surprin%&tor de precis&2 i Stelei n :ran(a al la care loan a redactat Cartea Apocalipsei- un grup important =*eni de#ai s&i r&t&ciser& pe la marginile imperiuluidup& care pat cu ncetul n .alia (6ran*a) # un loc su5icient de prosperjidep&rtat- pentru a asigura securitatea eEila*ilor2 >orturile din isemnate- dar ocupau un loc secundar ca puncte comercialeZnt de aproape de Roma- centrul puterii- pentru a 5i considerate puse- dar su5icient de ndep&rtate pentru a nu conta prea mult2 teritorii cosmopolite din jurul porturilor sudice ale .aliei-

|telei repre%entau doar un alt grup de str&ini care s#au integrat *ii europene- accept;nd protec*ia oric&rui cult religios care le 'i p&stre%e identitatea secret&2 R&sp;ndirea cre'tinismului 5ost o binecu+;ntare pentru ei- deoarece se puteau pre%enta l care se con+ertiser& la noua credin*& a imperiului2 ?u eEist& l unii dintre ei 'i#au p&strat semnele distincti+e ale apartenen*ei e+reu- deoarece e+reii erau n general tolera*imai ales n tominant comerciale2 1/

R="=CAR$A 6AM=L==L@R 43$L$= Chiar 'i pentru cei care acceptaser&- cel pu*in la supra5a*&noua religieeEista o di5eren*& n pri+in*a inten*iilor pe care le a+eau2 Atunci c;nd l sl&+eau pe =sus Cristos- ei +enerau sincer un om care a 5ost aproape de Mesia pe care l a'teptaser&- 'i nu o mani5estare a lui =ah+ea'a cum propo+&duise >a+el2 A+;nd n +edere tradi*iile e+reie'tiei trebuie s& 5i respins ideea incredibil& c& un om putea 5i 'i "umne%euns& poporul nordic n mijlocul c&ruia tr&iau atunci +edea re5lect&ri ale di+init&*ii pretutindeni # mai ales n persoanele regilor lor- care au 5ost adesea bolna+i psihic2 >entru membrii 6amiliilor 4telei- =sus nu putea 5i "umne%eudar 5usese cu siguran*& unul dintre ade+&ra*ii pro5e*i ai lui =ah+eun om a c&rui in5luen*& s#a do+edit 5undamental& pentru lume2 Cu toate acestea- =sus nu era singurul pro5et pe care l +enerau 'icu toate c& loan !ote%&torul 5usese marginali%at de cre'tinii lui >a+elacesta a r&mas nt;iul 'i cel mai important proroc pentru 6amiliile 4telei2 $ste aproape sigur c& ace'ti preo*i mp&rt&'eau credin*e similare cu cele ale madiani*ilor- care l considerau pe loan !ote%&torul ade+&ratul Mesia T ade+&ratul Cristos2 Acti+it&*ile ulterioare ale di+erselor organi%a*ii legate de aceste 5amilii au sprijinit aceast& ipote%&2 La un s5ert de mileniu dup& c&derea 3empluluiace'ti descenden*i ai !isericii =erusalimului trebuie s& 5i 5ost nemul*umi*idar nu surprin'in momentul n care Constantin 'i episcopii cre'tini au acceptat asocierea lui =sus nu numai cu o di+initate- ci cu "umne%eu nsu'i2 Constantin 'i episcopii s&i- cei mai mul*i dintre ei ne5iind e+reinu numai c& 1#au acceptat pe =ah+e- dar L#au 'i contopit- n mod o5icialcu cel care nu reu'ise s& se do+edeasc& ade+&ratul Mesia al e+reilor2 A'a cum am +&%ut- scopul lui Constantin era eEclusi+ de natur& po# litic&- 'i nu teologic&- deoarece el +i%a men*inerea =mperiului Romann curs de de%integrare- ntr#o structur& unic&2 "ac& nu reu'ea s& controle%e popula*ia prin 5or*& 5i%ic&- el urm&rea s& reali%e%e acest lucru prin mijloace psihologice2

3otul a 5ost ns& n %adar- n ciuda e5orturilor sus*inute ale lui Constan# tin 'i ale mp&ra*ilor care i#au urmat- nimic nu a mai putut sal+a uria'ul 'i greoiul =mperiu Roman2 Hoarde de r&%boinici din est au nceput s& n&+&leasc& n =mperiul Roman de Apus- 'i chiar 'i triburile localecare 5useser& *inute la distan*& de 5or*a legiunilor- au obser+at c& era posibil s& se re+olte2 >;n& la jum&tatea secolului al O#lea legiunile care ap&rau .alia 'i !ritania au 5ost retrase- ast5el nc;t 5or*ele de ap&rare s& poat& 5i concentrate la Roma2 !3

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? V+rei ce pretindeau a 5i cre'tini- membrii 6amiliilor 4telei i .alia au eEploatat schimb&rile care se petreceau n jurul le in+a%ia 5rancilor- care a urmat pr&bu'irii puterii romanetreptat dar sigur- s& ocupe po%i*ii in5luente n mai multe onducerea noilor st&p;nitori de origine germanic&2 $i au r;iasc& n regiunile sudice timp de mai multe genera*iincetul s#au stabilit n nord- n !urgundia 'i ?ormandia2 ( comer* 'i c&s&torii ncheiate cu mult& aten*ieei au ajuns con*ii 5eudali 'i alte persoane din aristocra*ia 5ormat& dup& imanilor de la putere2 mdit o mai mare in5luen*& n regiunea Champagneo %o# dar eEtrem de important&- situat& ntre regatul 5rancilor unde W6ran*aK) la nord 'i !urgundia la sud2 Chiar dac& nu nele acelor persoane- o serie de e+enimente care au a+ut (le L=#L===- legate de acestea- do+edesc in5luen*a eEercitat& itelei asupra sistemului politic din $uropa occidental& 'i )iat- de la ba%a din Champagne2 V%i clare con5orm c&rora con*ii de Champagne 'i 5amiliile te la putere n regiune erau 5ormate din cre'tini ebioni*i # re# $uropa occidental&ai !isericii =erusalimului2 @riginile ( de ac*iunea lor conjugat&2 >reo*ii 6amiliilor 4telei erau n a5iind ade+&ra*ii diriguitori ai e+enimentelor ce urmau s& itregii lumi2 elei )i nor%an&ii r*in;nd 6amiliilor 4telei 'i#au eEercitat in5luen*a mai spre ea care a+ea s& 5ie cunoscut& sub numele de ?ormandia2 n5runtat n cele din urm& cu un alt grup de nou#+eni*i2 Dingii- care +eniser& din >eninsula 4candina+&2 M;na*i de Vrire- +iDingii au in+adat regiunea n

secolul al =L#leaiar t urmate de stabilirea lor 'i n alte %one2 Regii 6ran*ei le#au 3 n anul 911 o mare parte din teritoriile a5late la +est de #egale- 'i ast5el a 5ost n5iin*at ducatul ?ormandiei # *ara nord2 itul secolului al L#lea- preo*ii e+rei- care 'i *ineau secret& 5ost con5runta*i cu credin*ele +iDingilordescoperind c& nu is*in&tori ai secretelor- a'a cum cre%user& mereu2 Membrii !4

R="=CAR$A 6AM=L==L@R 43$L$= 6amiliilor 4telei trebuie s& 5i 5ost uimi*i c;nd au descoperit c& a+eau multe n comun cu aceste popula*ii nordice- neci+ili%ate2 La 5el ca e+reii+iDingii nu erau cre'tini # cel pu*in nu n accep*iunea obi'nuit& a termenului2 "ucele Rollon (sau Hrol5) a 5ost primul dintre +iDingii din ?ormandia care s#a cre'tinat2 "ar eEist& numeroase do+e%i c& at;t elc;t 'i mul*i dintre cei care 1#au urmat- 'i#au p&strat interesul pentru credin*a lor ancestral&2 ,ei*a lor tutelar& purta numele de 6re7ja 'i- spre surprinderea preo*ilor din 6amiliile 4telei- nu repre%enta altce+a dec;t planeta Oenuscunoscut& sub numele de WRegina CerurilorK # acela'i nume pe care l 5olosiser& 'i e+reii- nc& din +remuri ancestrale2 ?orman%ii 'i#au abandonat n mare parte limba matern& n 5a+oarea dialectelor 5rance%e locale- dar nu au renun*at la aproape nimic din +echea lor teologie2 4#a do+edit c& ei cuno'teau complet ciclurile parcurse de Oenus 'i cuno'teau 5enomenul astronomic denumit WcoarneleK # o idee despre care 6amiliile 4telei trebuie s& 5i cre%ut c& apar*inea eEclusi+ tradi*iei lor2 =n +remurile str&+echi- e+reii (la 5el ca toate celelalte popoare din Canaan) considerau coarnele a'e%ate pe capul oamenilor drept un semn al s5in*eniei 'i al puterii sacre- deoarece traseul descris de Oenusca stea a dimine*ii- 'i apoi ca astru de sear&- se asem&na cu o pereche de coarne re5lectate pe ambele p&r*i ale cerului # la est- la r&s&rit'i la +estla apus2 $ra ca 'i cum Oenus ar 5i creat coarne pentru ntreaga planet&2 n timp ce coarnele a+eau o importan*& simbolic& major& pentru norman%i- ideea c& +iDingii purtau n mod obi'nuit coi5uri cu coarne este gre'it&2 $ste +orba de incapacitatea de a n*elege interesul de natur& religioas pentru coarne al +iDingilor2 Aceast& imagine eronat& a +iDingilor datea%& din secolul al LlL#lea2 Apoi s#a r&sp;ndit prin intermediul unor repre%ent&ri romanti%ate din perioada respecti+&- a'a nc;t Wcoi5urile cu coarneK ale +iDingilor au r&mas n memoria genera*iilor care au urmat2

?u eEist& nicio ndoial& asupra 5aptului c& 6amiliile 4telei erau mai pu*in comunicati+e n pri+in*a credin*ei lor de ba%& dec;t to+ar&'ii lor de su5let- 'i ne putem imagina c& trebuie s& 5i a+ut discu*ii n contradictoriu cu pri+ire la m&sura n care aceste lucruri trebuiau de%+&luite celor din a5ar& # chiar 'i a celor cu o credin*& asem&n&toare- n cele din urm& au trebuit s& aleag& un mod de eEplicare a 5elului n care mi'c&rile planetei Oenus in5luen*au apari*ia di+inei 4heDinah 'i de ce mari pro5e*i precum || $noh 'i Moise erau repre%enta*i ca purt;nd o pereche de coarnepentru a li se marca s5in*enia2 1H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? +ele religioase ale primilor norman%i 'i ale e+reilor din Vlei erau ineEplicabil de apropiate- iar nencrederea lor comun& lomei trebuie s& 5i contribuit imediat la crearea unei leg&turi 2mbele grup&ri 'i#au dat seama cur;nd c& dup& preluarea de a Roman& a controlului asupra cre'tinismuluiideile nedorite u 5ost inter%ise- c&r*i 'i biblioteci ntregi au 5ost distruseiar li'tii eEecuta*i2 Cunoa'terea astronomieicare a stat la ba%a =sus- a 5ost considerat& de neacceptat- iar simbolul s5;nt al 5ost asociat- n mod chiar ridicol- cu 4atana2 >;n& n secolul ;ndrului aduc&tor al luminii 'i al cunoa'teriiarhanghelul V#au asociat ni'te coarne ca semn al r&ut&*ii sale2 nsemnele bun 'i dumne%eiesc au 5ost asociate clar unui concept care unoscut& drept Wdia+olulK2 $sen*a sistemului de credin*& V =sus Cristos a 5ost nlocuit de po+estiri magice apar*in;nd s;n care nici m&car nu mai supra+ie*uise2 iliile 4telei 'i norman%ii cuno'teau mai bine ade+&rulgrupuri posedau credin*e str&+echiorgani%ate n jurul unor Valitice # cercurile preistorice 5ormate din pietredescoperite +estice ale $uropei 'i n =srael2 C;nd Moise 'i losua i#au dus im;ntul Canaanului- acolo au g&sit numeroase altare de piatr& ru obser+a*ii astronomice2 >rimul locdespre care se +orbe'te rin care e+reii au ales s& intre n Wp&m;ntul promisK dup& ce =ordan- a 5ost cel numit .ilgal # cu+;nt care nseamn& Wcerc atr&K2 4e pare c& preo*ii e+reilor au reali%at un +echi sistem neean- ba%at pe obser+area cerului din locuri mprejmuite cu irea lui 4aul ca prim rege al e+reilor a 5ost salutat& l;ng& un K circular din piatr&2 imiliare +iDingilor erau acoperite cu %eci de mii de ast5el tr&+echi din piatr&- mai ales cele din insulele arhipelagului

5aptul c& mp&r*eau acelea'i secrete a 5a+ori%at nrudirea ii prin c&s&torii miEte 'i 5ormarea unor loialit&*i ciudatencrederea n !iseric& 'i pe dorin*a de a permite ideilor mi n*elepte s& ias& la supra5a*&2 ?orman%ii erau cunoscu*i derea lor spre nou 'i pentru dorin*a de a se al&tura planului a ?oului =erusalim2 uite detalii- +e%i Knight- C2 'i Lomas- R2Cartea lui %iram, $ditura 1I

R="=CAR$A 6AM=L==L@R 43$L$= n Apocalipsa H(H- autorul spune( ;i unul dintre b tr(ni mi8a %is: ?u "l(n2e. /at , a biruit leul din semin$ia lui /uda, r d cina lui David, ca s deschid cartea )i cele )a"te "ece$i ale ei. Leul lui =uda este un simbol tradi*ional pentru regele "a+id 'i pentru ora'ul pe care 1#a 5ondat spre a#i 5i capital&=erusalimul2 $Epresia Wr&d&cina lui "a+idK este mesianic&- 5iind asociat& preo*imii ereditare'i prin urmare construirii ?oului =erusalim2 Leul apare pe stema =erusalimului2 >oate nu e surprin%&tor 5aptul c& 5amiliile 5ormate prin alian*a nor# man%ilor 'i 6amiliile 4telei- concentrate n ?ormandiaau adoptat ca simbol acela'i leu- repre%entat n dubl& iposta%& (alt5el alegerea unui ast5el de animal ar 5i 5ost neobi'nuit& pentru repre%entan*ii unui popor originar din nordul $uropei)2 n 10II- ducele ?ormandiei Nilliam a in+adat cu succes Angliaiar Leul lui =uda a de+enit cur;nd simbolul teritoriului cucerit # emblema W?oului =erusalimK despre care loan +orbea n Apocalipsa2

1.Fi2ura C: .eul ca emblem a ora)ului /erusalim

C.Fi2ura D: !nsemnul heraldic al *ormandiei (doi lei aurii "e 'undal ro)u).

!!

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? Fi2ura F. .eul An2liei (auriu, "e 'undal ro)u, la 'el cum a"are )i "e emblema *ormandiei)

Fi2ura G: Stema Re2atului Hnit.

stema Marii !ritanii include nou& animale # dintre care opt licornul nl&n*uit al 4co*iei este singura creatur& de alt tip2 e acestea- n ciuda imaginii unicornului- cea a unui singur leu i%at& mai nt;i de norman%i- continu& s& 5ie un simbol heraldic (ntru 4co*ia2 !#

R="=CAR$A 6AM=L==L@R 43$L$= :a%ilia Contelui Ro"n4ald @ anumit& 5amilie pare s& 5i jucat un rol esen*ial n unirea 6amiliilor 4telei cu cele ale norman%ilor2 6amilia normand& n cau%& coboar& pe linia con# telui Rogn+ald- care a st&p;nit More- o parte a ?or+egiei din apropierea ora'ului 3rondheim de ast&%i2 Acestei 5amilii i#au 5ost ncredin*ate insulele sco*iene nordice @rDne7 'i 4hetland- unde 5ratele lui Rogn+ald4igurd cel >utenic- a condus ca regent al celui dint;i2 6iul lui Rogn+ald- Hrol5 (Rollon)- a in+adat 6ran*aprelu;nd controlul asupra ?ormandiei- 'i apoi s#a c&s&torit cu >opa5iica unui membru al 6amiliilor 4telei- contele !erenger de !a7euE2 Copiii acestora pro+eneau din 5amiliile conduc&toare ale +iDingilor 'i ale preo*ilor e+rein 91/ntr#un sat de pe r;ul $pte- Hrol5 a semnat un tratat de pace cu regele Carol cel 4implu al 6ran*ei- cunoscut ulterior ca 3ratatul de la 4t2 Clair#sur#$pteprin care Hrol5 de+enea duce al ?ormandiei2 >entru a pecetlui contractulHrol5 s#a c&s&torit- a doua oar&- cu .i%elle- 5iica regelui Carol2 Hrol5 More 'i +erii lui au decis s& adopte numele W4t2 ClairK2 Acest nume a 5ost creat cu pu*in timp nainte de un membru al 5amiliei ce s#a auto# denumit .uillermus de 4aint Clair # care n traducere nseamn& Nilliam al 45intei Lumini 4tr&lucitoare2 ?u eEist& niciun dubiu asupra 5aptului c& Wlumina s5;nt& 'i str&lucitoareK era cea a 45intei WsteleK 4heDinah2 n 10H1- un membru al ramurii 4t2 Clair a 5amiliei More a p&r&sit ?or# mandia cu scopul de a se al&tura cur*ii din Anglia a prin*esei Margaretanepoata regelui $dmund =ronside 'i +ar& primar& a regelui $duard Con# 5esorul2 Nilliam 4t2 Clair era +&r cu ducele Nilliam al ?ormandieiiar c;nd ducele a cucerit Anglia- n 10II- Nilliam 4t2 Clair a escortat#o pe prin*esa Margareta n eEil n ngaria2 Acolo- regele Ute5an i#a d&ruit o bucat& din Wade+&rata CruceK- ca %estre- cu oca%ia c&s&toriei ei cu regele Malcolm Canmore al ===#lea al 4co*iei2 C;nd perechea de miri a ajuns n

4co*ia- regele Malcolm i#a dat lui Nilliam 4t2 Clair p&m;nturi n regatul s&u2 Nilliam este considerat un precursor al clanului sco*ian 4inclair2 Aicin b&tr;nul Albion- prin amestecul cu linia de s;nge normand&6amiliile 4telei credeau c& au a'e%at 5unda*iile noului =erusalim2 Cruciadele9 :a%iliile Stelei reiau ini(iati4a n jurul anului 1010- 6amiliile 4telei- r&sp;ndite acum pe teritoriul 6ran*ei- Angliei 'i 4co*iei- 'i#au amintit c& trecuser& o mie de ani de c;nd 19

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? j 3itus distruseser& =erusalimul 'i 3emplul acestuia- n anul 102 at din nou s& citeasc& din !iblie 5ragmentele din Apocalips& n descria 5elul n care ora'ul lor s5;nt +a 5i din nou atacat de 4atan dup& un mileniu2 Cu+intele cuprinse n capitolul /0 erau ire- dar n*elesul lor ap&rea cu claritate( "rins "e balaur, )ar"ele cel vechi, care este diavolul )i a, )i 18a le2at "e mii de ani. ;i /8a aruncat !n ad(nc )i chis )i a "ecetluit deasu"ra lui, ca s nu mai am 2easc urile, "(n c(nd se vor s'(r)i miile de ani. Du" aceea 6bui s 'ie de%le2at c(t va vreme. nt;mplat2 101I- +estea c& turcii selgiuci%i ocupaser& =erusalimuldistru# proape n totalitate- trebuie s& se 5i r&sp;ndit cu repe%iciune smbrii 6amiliilor 4telei- mpr&'tiate la acea +reme prin Anglia(o*ia2 >rima parte a pro5e*iei se mplinisedeci +enise +remea ca li%e%e pe cea de#a doua( ei- descenden*ii preo*ilor care ap&raser& (1 cu o mie de ani nainte- trebuiau s& redob;ndeasc& templul iere%e documentele secrete 'i comorile ce st&teau ascunse la Vestuia2 n momentul n care =erusalimul s#ar 5i a5lat din nou n M- ar 5i putut reinstaura autoritatea lui =ah+e 'i ar 5i putut construi nn& de domnia acestuia2 n ar 5i putut ei s& ob*in& +ictoria ntr#un teritoriu at;t de ndep&rtatpotri+a 5or*elor uria'e de care dispuneau turcii musulmaniQ *ie ar 5i 5ost asocierea cu prietenii lor norman%i din Angliadar 5iecare 5amilie nonnand& ar 5i 5ost de acord s& li se al&ture la arul lor ar 5i 5ost n continuare prea mic pentru a str&bate lumea hoardele musulmane de pe p&m;ntul lor de ba'tin&2 Vare a 5ost conceput poate 5i considerat cel mai genial eEemplu militar& la care lumea a asistat +reodat&2 Conceperea lui a

le de%bateri- negocieri- planuri- 'antaj 'i jocuri ale puterii de le2 =deea era eEtrem de ndr&%nea*&2 "ac& doreau s& reu'easc&L poat& controla mai nt;i 45;ntul 4caun # prin 5olosirea iapale- pentru a mobili%a ntreaga cre'tin&tate n marele r&%boi are a =erusalimului2 (ntul s& re+enim acum la 6amiliile 4telei care tr&iau n re# impagne2 $+enimentele ce urmau s& se des5&'oare n decursul or secole sunt concludente n pri+in*a in5iltr&rii complete a B0

R="=CAR$A 6AM=L==L@R 43$L$= credin*elor ebionite 'i a membrilor 6amiliilor 4telei n elita conduc&toare din %ona Champage2 nul dintre ace'ti membri- pe nume @do de Lager7nrudit cu con*ii de Champagne- era cel mai potri+it pentru a ocupa po%i*ia de care era ne+oie # un pap& pro+enind din r;ndul 6amiliilor 4telei2 Cu ajutorul norman%ilor- acest lucru a de+enit realitate2 ?&scut n 10A/ la Ch;tillon#sur#Marne- n Champagne@do pro+enea dintr#o 5amilie aristocrat& de rang nalt2 "e la o +;rst& 5raged& a 5ost dedicat unei +ie*i n slujba !isericii- de+enind cur;nd arhidiacon al marii catedrale din Reims- situat& tot n Champagne2 "up& o perioad& petrecut& n m&n&stirea benedictin& de la Clun7 (care- n decursul secolelors#a do+edit a 5i centrul de ini*iati+& pentru multe dintre ac*iunile 6amiliilor 4telei)- @do a 5ost trimis la Roma pentru a#i sluji papei .rigore al OH#lea2 @do a str&lucit ca o stea n mijlocul tulburatei !iserici Romano#Catolice2 4tatutul lui a de+enit mai proeminent datorit& sprijinului acordat papei .rigore n lupta tenace a acestuia de a elibera !iserica din m;inile laicilorca de eEemplu cele ale mp&ratului romano#german2 4uccesorul lui .rigore al OH#lea la conducerea bisericii a 5ost Oictor al ===#lea- ns& din moti+e necunoscute 'i destul de ciudate acesta a murit dup& c;te+a luni de la instalarea n 5unc*ie- la Monte Cassino2 n momentul decesului era nconjurat de cardinalii care sosiser& n =talia pentru a lua parte la lucr&rile unui sinod al !isericii2 Majoritatea cardinalilor pre%en*i n momentul decesului lui Oictor pro+eneau din Champagne 'i !urgundiasau erau de origine normand&- 'i imediat dup& anun*area mor*ii papei au in5ormat ntreaga lume c&- nainte de a#'i da su5letulOictor 1#a propus pe @do ca succesor al s&u2 Oeridicitatea acestor cu+inte nu +a 5i cunoscut& niciodat&- ns&- pe / martie 10BB @do a de+enit papa rban al ==#lea2 Oenirea lui la Roma- contestat& de unele p&r*i- a 5ost posibil& doar cu ajutorul trupelor normande2 Acest e+eniment a a+ut loc n noiembrie 10BB- dar n ciuda sprijinului din partea norman%ilorrban a petrecut

aproape trei ani n eEil n sudul =taliei- o %on& a5lat& pe atunci sub st&p;nire normand&2 $l a a+ut numeroase probleme cu mp&ratul romano#germaniar +ia*a i#a 5ost mereu pus& n pericol- n momentul n care circumstan*ele au de+enit 5a+orabile- rban a con+ocat un sinod la Clermontn 6ran# *a- n noiembrie 109H2 Acolo- n mijlocul nobilimii din $uropa 'i a grupurilor reunite de cardinali 'i episcopi- el a cerut nceperea unui r&%# boi s5;nt mpotri+a turcilor care amenin*au s& pun& st&p;nire asupra !isericii R&s&ritene2 $l a subliniat 5aptul c& scopul 5inal era redob;ndirea =erusalimului pentru lumea cre'tin&2 B1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? pre%entat planul unei cruciade 'i le#a cerut celor din audien*& r;ndurile acesteia2 Apoi le#a ncredin*at episcopilor sarcina de =rce n eparhiile lor- unde s& ncerce s& i con+ing& 'i pe al*ii s& ia Fruciad&2 rban a pre%entat 'i o strategie con5orm c&reia grupuri de crucia*i- pro+enind din di+erse *&ri ale $uropei- urmau s& 8inul c&tre est n august 109I2 6iecare grup trebuia s& se auto# s& asculte de propriul lider 'i s& p&trund& mai nt;i n capitala - Constantinopol- unde cu to*ii urmau s& se uneasc& ntr#o ampact&2 "e acolo- al&turi de mp&ratul bi%antin 'i de armata si pl&nuiau s& lanse%e un contraatac mpotri+a selgiuci%ilor care 2 Anatolia2 "up& ce regiunea ar 5i trecut n m;inile cre'tinilorjrmau s& se lupte cu musulmanii din 4iria 'i >alestina- obiecti+ul tind =erusalimul2 5ile s#au des5&'urat aproape n 5elul n care 5useser& stabilite Armatele au m&r'&luit prin Anatolia 'i 4iria'i p;n& n 11099 crucia*ii au ajuns n ora'ul s5;nt =erusalim2 Au nceput lestuia- iar ma'inile de asediu # construite din ambarca*iuni ale lor- datorit& lipsei lemnului # au 5ost a'e%ate in 5a*&pentru a iresionantele 5or*e de ap&rare concentrate la =erusalim2 @ra'ul a Fele din urm&- n %iua de 1H iulie 10992 @dat& a5la*i n interiorul =cet&*ii- crucia*ii au nceput s& distrug& orice lucru sau persoan& |ie'it n cale2 n martor la acel e+eniment6oul<ue de Chartresalterior ceea ce a +&%ut( 58i /a ora "r(n%ului, !n sunet de trom"ete, !n mi5locul mi)c ri de mase )i stri2(nd +Dumne%eu s ne a5ute,, : au " truns !n ora). C(nd " 2(nii au v %ut stindardul !n'i"t !n %id, s8au descura5at com"let, iar toat vite5ia rit6 au !nce"ut s se retra2 "rin str %ile !n2uste ale

ii. /ei care de5a se !nde" rtau au ' cut acest lucru cu )i bare re"e%iciune. Contele Ra0mond )i oamenii s i, care iu %idul din "artea o"us , nu )tiau !nc ce se !nt(m"la, l c(nd i8au v %ut "e sara%ini s rind de "e %id !n 'a$a lor. acel moment au intrat cu bucurie !n ora) "entru a8)i iri )i ucide in'amii du)mani, a)a cum ' cuser )i tovar )ii 5!n atunci... 7ul$i s8au urcat "e aco"eri)ul Tem"lului lui ion I7oscheea Domului St(nciiJ, unde au 'ost str "un)i #2

R="=CAR$A 6AM=L==L@R 43$L$= de s 2e$i, c %(nd a"oi mor$i la " m(nt, !n acel tem"lu au 'ost uci)i a"roa"e %ece mii de oameni. Dac a$i 'i 'ost martori la acel eveniment, a$i 'i v %ut c "icioarele ne erau m(n5ite "(n la 2le%ne de s(n2ele celor mor$i. Ce s v mai s"un1 *iciun du)man nu a 'ost l sat !n via$ 6 nu au 'ost cru$ate nici 'emeile, nici co"iii.C Mul*i dintre e+reii care s#au aliat cu turcii nu au reu'it s& perceap& gra+itatea situa*iei 'i au 5ost uci'i cu brutalitate2 nc& o dat&- ora'ul lui "umne%eu a de+enit scena s&lb&ticiei nest&p;nite a omului2 La o s&pt&m;n& dup& ocuparea @ra'ului 45;nt%onele centrale au 5ost cur&*ate de mormanele de cada+re- iar Oalea Hinnom din sudul =erusalimului 'i %onele din a5ara por*ilor s#au trans5ormat n cimitire2 "e la 5ocurile uria'e care ardeau %i 'i noapte pentru a trans5orma n cenu'& carnea n descompunere a celor uci'i recent se n&l*a un 5um cu miros acru2 Oalea respecti+& 5usese 'i nainte locul n care copiii erau sacri5ica*i %eului Moloh- nainte de ridicarea 3emplului 'i- nc& din +remea lui Cristosa repre%entat un loc de ardere a gunoaielor pro+enite din ntregul ora'2 4e pare c& aceast& mic& +ale a 5ost elementul de inspira*ie pentru imaginea 5l&c&rilor iadului2 n cl&direa Al#As<a (care la acel moment nu mai era o moschee).ode5ro7 de !ouillon- conduc&torul crucia*ilor care au spart %idurile ora'ului- a primit coroana =erusalimului2 $l era nepotul lui .ode5ro7 al ===#lea- duce al Lorenei =n5erioare- care a a+ut un rol esen*ial n 5ormarea unui grup de preo*i radicali la m&n&stirea Clun72 .ode5ro7 complotase ini*ial mpotri+a papei- dar a 5ost pre%ent la momentul n care rban al ==#lea a cerut nceperea cruciadei- 'i a de+enit 5aimos datorit& 5aptului c& 'i#a +;ndut ntreaga a+ere pentru a se al&tura eEpedi*iei spre =erusalim 'i a o conduce2 Ca membru al 6amiliilor 4telei- .ode5ro7 'tia c&

nu putea s& preia titlul de Wrege al =erusalimuluiK- deoarece el nu era Mesia2 A cerut n schimb s& 5ie numit Ad1ocatus Sancti Sepulchri, adic& Wa+ocatK sau Wap&r&torK al 45;ntului Morm;nt2 >roblemele au nceput s& apar& c;nd un preot normand numit Arnul5 de Choc<ues- a5lat n 5unc*ia de patriarh temporar al =erusalimuluia 5ost nlocuit de un om ce nu apar*inea 6amiliilor 4teleinumit "agobert de $ FoulKue de Chartres- <esta =rancorum 'erusalem 2:pugnatium B:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? abert inten*iona s& trans5orme noul regat al =erusalimului ntr#o bondus& de pap& 'i de patriarh- ca repre%entant al acestuia din pe5ro7 a am;nat problema- promi*;nd s& redea coroana papei n F n care crucia*ii +or 5i cucerit $giptul # 'tiind c& acest lucru nu npla2 7 entru utere toriei glorioase de la =erusalim a ajuns la urechile papei rban al Fp&#amia%a %ilei de s;mb&t& /9 iulie 1099- la doar dou& s&pt&m;ni area %idurilor cet&*ii2 >apa a 5ost 5&r& ndoial& nc;ntat- la 5el ca i 6amiliilor 4telei- care au 5ormulat planurile puse n aplicare de |pare ns& c& rban 'i#a schimbat ulterior atitudinea- amenin*;nd ptul2 $l 'i#a anun*at inten*ia de a muta sediul !isericii Cre'tine pa n ora'ul s5;nt =erusalim2 Aceast& dorin*& ar 5i putut a+ea 5aptul c& securitatea papilor care se succedaser& la Roma era (&- iar =talia de+enise un centru al con5lictelor dintre 5amiliile li o W*int&K pentru mp&ra*ii romano#germani2 >e de alt& partepgerii lui rban ar 5i putut s& 5ie m;ndria de a de+eni primul pap& sediul la =erusalim- ora'ul lui Cristos2 >;n& la urm& acest lucru nu Dt2 n aceea'i sear&- rban a nceput s& se simt& r&u 'i s#a retras n |nde a adormit cur;nd2 ?u s#a mai tre%it niciodat&2 1100- la doar trei %ile dup& prima ani+ersare a redob;ndirii |lui- .ode5ro7 de !ouillon a decedat 'i el subit2 $ste 5oarte patriarhul "agobert s& 5i 5ost responsabil de moartea acestuia2 =dac& acesta a 5ost sau nu ade+&rulmoartea lui .ode5ro7 a Ftru o scurt& perioad& de timp nelini'te n r;ndul 6amiliilor ales atunci c;nd "agobert a pretins pentru sine =erusalimulinter+enit nainte ca acesta s&#'i poat& duce planul la n# jroclam;ndu#1 pe 5ratele lui .ode5ro7-

!alduin (!aldo+in) de | noul rege al =erusalimului2 !alduin a 5ost cel pu*in la 5el de jri+in*a accept&rii acestui titlu ca 'i 5ratele s&udardatorit& pitice- doar un rege putea garanta siguran*a ora'ului n +iitors#a consolat cu ideea c& n lume eEistau mul*i regi5&r& ca htre ace'tia s& pretind& a 5i Mesia2 >utea s& 5ieprin urmareun ar& a se 5ace +ino+at de blas5emie2 pentul des5&'ur&rii acestor e+enimente"agobert nu era n ora'jid- a trebuit- de'i 5&r& nicio pl&cere- s;#1 ncorone%e pe !alduin #4

R="=CAR$A 6AM=L==L@R 43$L$= la !etleem- deoarece re5u%ase 5erm des5&'urarea ceremoniei la =erusalimn absen*a acceptului papei2 "isensiunile dintre !alduin 'i "agobert au continuat timp de doi ani- p;n& n momentul n care "agobert a plecat la Roma2 n lipsa lui- regele !alduin a ncercat s& numeasc& n locul lui un membru al 6amiliilor 4telei- un preot nensemnat pe nume $hremar2 Acesta a 5ost dat la o parte imediat dup& re+enirea lui "agobert2 ?orman%ii 'i#au p&strat interesul pentru e+enimentele ce a+eau loc n Cara 45;nt&- 'i mul*i dintre ei au luptat al&turi de crucia*i2 Cu toate aces# tea- noua lor ba%& din Anglia era mult mai greu de cucerit dec;t cre%use Nilliam Cuceritorul- ducele ?ormandiei2 "e'i l n+insese pe regele Angliei- Harold al ==#lea- la Hastings- n 10IIinimile engle%ilor nu erau at;t de u'or de cucerit2 "e#a lungul unei mai mari p&r*i a domniei sale ca rege al Angliei- din 10II 'i p;n& la moartea sa n 10B1el a trebuit s& str&bat& *ara- reprim;nd r&scoale 'i nt&rindu#'i autoritatea n teritoriu2 ncet dar sigur- Nilliam a preg&tit Anglia pentru crearea ?oului =erusalim2 Au 5ost ridicate numeroase biserici- ntr#un ritm 5&r& precedentiar Nilliam a 5ost su5icient de n*elept pentru a#i asigura pe papii %ilei c& era un 5iu ade+&rat al bisericii o5iciale2 ?u acela'i lucru se poate spune despre colericul 'i ner&bd&torul rege care i#a urmatNilliam al ==#leacunoscut cu numele de Nilliam Ru5us- datorit& tenului s&u rubicond2 Nilliam al ==#lea mo'tenise 5erocitatea tat&lui s&udar nu 'i talentele di# plomatice ale acestuia2 $l nu s#a s5iit s& pro5ane%e bisericile din Anglia 'i s& acapare%e propriet&*ile lor atunci c;nd urm&rea s&#'i ndeplineasc& +reun scop- ne5&c;nd niciun e5ort pentru a#'i ascunde ura 5a*& de !iserica o5icial&2 =ndi5erent de simpatia pe care preo*ii 6amiliilor 4telei o a+eau pentru ideile lui Nilliam Ru5us # deoarece nu agreau mai mult !iserica dec;t acesta din urm& # ei erau con'tien*i de 5aptul c& lucrurile nu +or mai putea 5i *inute sub control2 Nilliam ncerca nlocuirea !isericii de la Roma

cu o +ariant& en# gle%easc&- condus& chiar de el- ce ar 5i a+ut la ba%& teologia acceptat& de 6amiliile 4telei2 Acest lucru era periculos2 6amiliile nu doreau o schism& n cadrul !isericii @ccidentale deoareceindi5erent c;t de mult le displ&cea +arianta roman& a cre'tinismuluicontinuitatea acesteia 5&cea deocamdat& parte din planurile lor2 n %iua de joi- / august 1100- Nilliam al ==#lea a organi%at un eEcursie cinegetic& prin ?eG 6orest- un teren de +;n&toare reali%at de tat&l s&u n apropiere de Ninchester2 4e spune c& Nilliam a+usese un somn nelini'tit cu o noapte nainte- +is;nd c& s#a ridicat la ceruri2 4#a tre%it brusc- a BH

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? se aduc& lumin&- 'i le#a cerut ser+itorilor s& r&m;n& al&turi tare din +remea respecti+& ne indic& preg&tirile 5&cute pentru lin %iua ce urma( iurier a venit )i i8a "re%entat re2elui )ase s 2e$i. Re2ele it imediat cu mult !nc(ntare, l ud(ndu8i "rice"erea a )ti ce urma s se !nt(m"le, a re$inut "entru sine iintre acestea, iar "e celelalte dou le8a dat unui numit Lalter T0rell.... S"un(nd: W$ dre"t s se dea ii ascu$ite s 2e$i omului care "oate $inti cu cea mai D reci%ie. , a urm&rit prada- dar Nilliam 'i Nalter 37relllord de >oiErtat de grupul principal2 A 5ost ultima dat& c;nd Nilliam a 5ost *a2 4#a sus*inut ulterior c& Nalter ar 5i trimis cu 5or*& o s&geat& (rb- ns&- n loc s&#1 ating& pe animalaceasta a ajunsn mod 8- n pieptul lui Nilliam2 Mtan*ele politice erau mult mai stabile n Champagneiar ur# ap& a planului de subminare a !isericii Romane 5ondate de urma s& 5ie nlocuit& de o +ariant& mai apropiat& de inten*iile itelei- era deja n des5&'urare cu un an nainte ca 5or*ele occi# Vucereasc& =erusalimul- 'i cu doi ani nainte de asasinarea lui 5us2 Acest plan era legat de un alt aristocrat din Champageal era Robert de Molesme2

ui @rderic Oitals- un membru al 6amiliilor 4telei 'i cronicar- de+enit tlaClun7-n 11:/2 BI

CAPITOL L $ Cei ador%i(i 1e tre&e1c

@rgani%area primei cruciade a 5ost un e+eniment de propor*ii uria'edar nu a repre%entat singurul proiect ce urma s& 5ie orchestrat cu aten*ie de 6amiliile 4telei2 Marea lor dorin*& era eEca+area por*iunii de sub templul ruinat din =erusalim- cu scopul de a reintra n posesia comorilor 'i a do# cumentelor sacre despre care 'tiau c& 5useser& ngropate acolo2 $rau con'tien*i de di5icultatea eEtrem& 'i de timpul ndelungat necesar reali%&rii acestei sarcini- deoarece comorile 5useser& ngropate la mare ad;ncime'i orice eEca+are e+ident& ar 5i atras o aten*ie nedorit& asupra misiunii lor2 Noii e1enieni n 101I- c;nd se discutau planurile pentru o cruciad&n perioada de dup& acapararea =erusalimului de c&tre turci- liderii 5amiliilor au decis n5iin*area unui nou ordin al esenienilor2 4e inten*iona ca acesta s& repre%inte o re*ea de oameni s5in*i 'i pio'i care 'i#ar 5i p&strat obiecti+itatea 'i nu ar 5i a+ut +reun interes personal- de dragul mbog&*irii2 ?oul ordin urma s& 'i aib& #!

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? Xrd#estul 6ran*ei- sediul puterii 6amiliilor 4telei angajate n X& asigure un sprijin spiritual- dar 'i politiccelor ce ar 5i 5ost rm& selecta*i s& reali%e%e eEca+area comorii esenienilor2 inui ast5el de grup de ncredere- n perioada premerg&toare cru# en*ial& deoarece n ca%ul n care ac*iunea ar 5i 5ost ncununat& Musalimul putea s& 5ie imediat asaltat de occidentalii a5la*i n imori2 >entru armatele medie+ale de+enise un obicei s& prade ntr#un ora' dup& c&derea lui2 ucru de care 6amiliile 4telei a+eau ne+oie era ca %+onurile rile ascunse sub Muntele 3emplului din =erusalim s& se r&s# intre grupurile de solda*i lacomi 'i ho*i din lumea cre'tin&nteriorul bisericii eEista corup*ie2 ?icio persoan& din a5ara estr;ns nu putea 5i considerat& de ncredere2 >;n& n secolul joritatea oamenilor nu mai 'tiau nimic de esenieni2 6amiliile itaser&- ns&- 'i le#au utili%at 'tiin*a n mod pro5itabil2 4telei a+eau ne+oie de un element de propulsie pentru noul ( trebuia s& 5ie n mod e+ident- sau m&car s& par&n ntregime 5el de asocia*ie trebuia plani5icat& cu aten*iedeoarece alt5el tinat& pieirii nc& din 5a'&- dac& ar 5i a5i'at orice semn de e+oie de un c&lug&r cu personalitate- care s& 5ie pe deplin (at s5in*eniei celei ade+&rate2 n ast5el de indi+id nu ar 5i tre# sc& niciunul dintre din ade+&ratele scopurici doar s& poat& l pentru cau%& 'i s& se bucure de respectul lumii din a5ar&Mebuia s& tr&iasc& su5icient de pu*in pentru a nu sta n calea +enimentelor ulterioare2 4telei cuno'teau un candidat per5ect pentru sarcina +i%at&Mra Robert de Molesme2 $ra 5iul unor nobili din Champagne2 nise stare* al m&n&stirii benedictine 4t2 Michel de 3onnereeteri%at pe c&lug&ri drept lene'i 'i lipsi*i de principii 5erme2

s& impun& o mai mare i%olare- o disciplin& se+er& 'i mai - ns& e5orturile lui au e'uat n totalitate2 >rin urmarea pus a&n&stiri benedictine la Molesme2 6aptul s#a do+edit a 5i o apt o reu'it& mult prea mare- deoarece a de+enit at;t de bo# V&lug&rii de la Molesme au de+enit treptat la 5el de lene'i 'i irincipii ca to*i ceilal*i din +remea lor2 n anul 109BRobert igur 'i am&r;t care se apropia de +;rsta de 'apte%eci de anit s& 5i 5ost oarecum surprins de +i%ita pe care i#au 5&cut#o lin Champagne- care i o5ereau 5onduri pentru a pune ba%ele

C$= A"@RM=C= 4$ 3R$,$4C unui nou ordin c&lug&resc # un ordin care s& nu 'i de%mint& chemarea 'i care s& renun*e cu totul la cele lume'ti2 Robert s#a bucurat de posibilitatea de a primi bani 'i p&m;nturi pentru ridicarea unui ordin nou 'i respectabil- nchinat "omnuluin consecin*& a plecat de la Molesme- nso*it de dou&%eci 'i unu de c&lug&ri selecta*i cu grij&- 'i s#a ndreptat spre regiunea ce i 5usese ncredin*at& de ducele @do al ==#lea de !urgundia2 Acolo- cu sprijin 5inanciar at;t din !urgundiac;t 'i din Champagne- el a 5ondat un ordin c&lug&resc complet nouai c&rui membri urmau s& poarte- a'a cum au indicat cei ce 1# au sprijinitstraie n totalitate albe 'i s& se numeasc& cistercieni- dup& numele locului pe care se ridica noua m&n&stire- CteauE2 @biceiul de a purta haine albe este prima asociere e+ident& cu ese# nienii- care se mbr&cau la 5el2 ?umele de WcistercieniK ar putea 5i o alt& leg&tur& direct& cu e+reii ce tr&iser& n s5in*enie cu mai mult de un mileniu n urm&2 Con5orm opiniei unor speciali'ti- denumirea CteauE pro+ine din arhaismul 5rance% cisteau:, nsemn;nd trestie- plant& care erau 5oarte nt;lnit& n %ona ml&'tinoas& n care s#a ridicat noua m&n&stire2 Al*i cer# cet&tori sugerea%& ns& c& denumirea CteauE repre%int& un deri+at al cu+;ntului latin cista, care se re5er& la un re%er+or de ap&2 >e locul pe care a 5ost ridicat& m&n&stirea eEista ap& din abunden*&deci cu siguran*& c& monahii cistercieni se sp&lau des2 Acest lucru se nt;mpla 5oarte rar n perioada respecti+&- chiar 'i n r;ndul c&lug&rilor- a'a c& poate 5i pus n leg&tur& cu dorin*a esenienilor de cur&*enie spiritual& 'i 5i%ic&2 n ciuda ajutorului 5inanciar- noul ordin al esenienilor 'i#a nceput acti+itatea cu di5icultate- de%+olt;ndu#se 5oarte ncet # dar acest lucru nu era important la momentul respecti+2 >e tabla 5ormat& din lumea cunoscut& se juca un mare joc de 'ah- iar mul*i dintre marii oameni ai epocii au 5ost de 5apt doar ni'te pioni- sacri5ica*i uneori pe m&sur& ce strategia era pus& n aplicare2 Ritmul jocului era surprin%&tor2 La c;te+a luni de la 5ondarea ordinului cistercian-

=erusalimul a 5ost preluat de armatele cre'tine- iar dup& patru %ile de la acel e+eniment.ode5ro7 de !ouillon a de+enit rege2 A'a cum am ar&tat anteriorla dou& s&pt&m;ni dup& aceea- papa rban al ==#lea a trecut la cele +e'nice5iind urinat la distan*& de mai pu*in de un an de .ode5ro7 de !ouillon # moartea acestuia 5iind datorat& 5ie unei boli- 5ie unei s&ge*i5ie otr&+ii2 La doar dou& s&pt&m;ni dup& moartea lui .ode5ro7acesta a 5ost urmat n morm;nt de Nilliam al ==#lea al Angliei- ucis n mod Wnt;mpl&torK de o s&geat& care i s#a n5ipt n piept2

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? co%orilor Te% lului t;r%iu- 6amiliile 4telei au ales un om potri+it pentru a primi echipei trimis& s& descopere comorile esenienilor 'i manu# opate sub ruinele 3emplului2 Acesta era Hugues de >a7ensss- conte de Champagne- care de*inea domenii n ora'ul 5ran# Hugues de >a7ens luase parte la prima cruciad&probabil n ir*elor conduse de .ode5ro7 de !ouillon2 10A- contele de Champagne a con+ocat la 3ro7es o nt;lnire la & a participat 'i Hugues de >a7ens- al&turi de al*i participan*i =erusalim- inclusi+ un ca+aler cu numele Andre de Montbard b;rst& de 1A ani al lui Andre- !ernardurma s& de+in& una tai in5luente personalit&*i din toate timpurile)2 $ste posibil ca ilui ordin cistercian s& 5i 5ost de asemenea pre%en*idatorit& Xr direct n proiectul de redob;ndire a comorilor2 ( eEacte din cadrul acestei nt;lniri nu se cunoscdarla doar m;ni mai t;r%iu- contele Hugues se a5la n drum spre leru# 1 de Hugues de >a7ens 'i Andre de Montbard2 Hugues de recut acolo patru ani nainte de a re+eni la 3ro7es2 ?u se 'tie olo n tot acest timp- dar e+enimentele care au urmat suge# c& a supra+egheat probabil plat5orma uria'& pe care c;nd+a mplul din =erusalim2 n urm&torii %ece ani nu a mai a+ut loc niciun e+eniment datore%e restric*iilor de ordin politic 'i religios2 $Eistau la persoane n m&sur& s& mpiedice eEca+a*ia plani5icat&( regele =erusalimului- 5ratele 'i succesorul lui .ode5ro7 de !ouillonl al ==#lea- care i#a urmat lui rban al ==# leala scurt& +reme idirea =erusalimului2 (& papa a a+ut pu*in& implicare n am;narea ac*iunilordeoa# mare parte din timp i era ocupat& cu disputele cu mp&ratul

ian Henric al =O#lea2 "up& ce Henric al =O# lea a 5ost n5r;nt de i#a luat tronul- noul lider al .ermanieiHenric al O#leai#a ce# e ncoronat mp&rat la Roma2 Acest lucru s#a putut reali%a doar nul ponti5 a 5ost aruncat n nchisoare 'i dup& ce a 5ost respins& > eliberare a acestuia de c&tre norman%i2 Con5lictul dintre pap& a ncetat p;n& la moartea papei- sur+enit& la /1 ianuarie 111B2 duin al =erusalimului a 5ost cel care a mpiedicat s&p&turile5i 5ost 5oarte precaut2 A angajat cu siguran*& persoane de 90

C$= A"@RM=C= 4$ 3R$,$4C ncredere pentru a degusta m;ncarea pe care urma s& o consumepentru a nu 5i eliminat de membrii 6amiliilor 4telei- care doreau s& accelere%e ritmul misiunii lor2 >;n& la urm& !alduin i#a supra+ie*uit papei doar dou& luni de %ile2 >e / aprilie 111B a murit n timpul unei +i%ite n $giptdup& ce a gustat din m;ncarea preg&tit& dintr#un pe'te abia pescuit din ?il2 ?u se 'tie dac& pe'tele a 5ost otr&+itor- sau dac& cine+a a ad&ugat o substan*& letal& n m;ncare- ns& eliminarea lui a deschis calea pentru Hugues de >a7ens 'i echipa sa2 "e ndat& ce +estea despre dispari*ia lui !alduin a ajuns n $uropaHugues de >a7ens 'i al*i opt ca+aleri au plecat din nou din 3ro7espe drumurile pr&5uite ale @rientului2 =nten*ia lor declarat& T cel pu*in a'a cum a notat un cronicar de mai t;r%iu- .uillaume de 37re # era 5ormarea unei 5r&*ii care s& p&%easc& drumurile de la grani*ele Le+antului 'i p;n& la =erusalim- cu scopul de a#i proteja pe pelerinii care se ndreptau spre Cara 45;nt& sau +eneau de acolo- ns& un grup at;t de restr;ns de ca+aleri nu ar 5i 5ost capabili s& asigure o ast5el de protec*ie # 'i nici nu au 5&cut a'a ce+a2 Ace'ti oameni erau( Hugues de >a7ens- Andre de Montbard.eo55ro7 de 4t2 @mer- >a7ens de Montdidier- Achambaud de 4t2 Amand.eo55ro7 !isol- .ondemare- Rosal 'i .od5ro72 >rin raportare la locul de origine al ca+alerilor- acolo unde acesta se cunoa'te- putem spune c& ei pro+eneau din regiunea Champagne- cu eEcep*ia lui >a7ens de Montdidier 'i Acham# baud de 4t2 Amand- care erau originari din 6landra2 !alduin =- regele decedat al =erusalimului- nu a a+ut urma'ia'a c& a 5ost succedat la tronul =erusalimului de +&rul s&u!alduin al =l#lea2 Regele !alduin al =l#lea era din Ardennes- o %on& ai c&rei conduc&tori a+eau leg&turi de s;nge cu nobilii din Champagne- 'i el a sprijinit ntrutotul planul eEca+&rii loca*iei templului2 Cei nou& ca+aleri 'i#au a'e%at tab&ra ntr#o parte a templului ruinat cunoscut& sub numele de W.rajdurile lui 4olomonKunde au r&mas timp

de nou& ani- mul*umit& sprijinului 5inanciar 'i logistic direct din partea lui !alduin al =l#lea2 $chipa lui Hugues de >a7ens a nceput imediat s&p&turile- construind adesea tuneluri prin st;nc&2 "up& 'apte secole 'i jum&tate- un alt grup de oameni a hot&r;t s& cercete%e %ona de sub Muntele 3emplului- n 1BI1- o eEpedi*ie armat& britanic&- a5lat& sub comanda locotenentului Narren de la Ro7al $ngineersa nceput s&#'i croiasc& drum sub plat5orma gigantic& a templului 12 l Ken7on- K2M2- Digging up 'erusalem )Spturi su+ $erusalim/, !enn- 191A2 91

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? lucru pe care 1#au descoperit a 5ost un labirint de tuneluril&sat le micul grup de s&p&tori 5ormat din membrii 6amiliilor 4teleibritanici au recuperat o serie de obiecte care au apar*inut se pare ii Hugues de >a7ens- 'i care sunt p&strate ast&%i la $dinburgh2 im c;te detalii cuno'tea echipa lui Hugues despre structurile Y- dar 'tiau cu siguran*& c& primul lucru pe care l a+eau de 5&cut erarea Manuscrisului de Cupru2 Acest document- gra+at n metal5i 5ost 5&r& ndoial& cea mai 5abuloas& hart& a reali%at& ( comorilor n timpul r&%boaielor cu romanii din anii II#106amiliile 4telei dou& Manuscrise de Cupru2 >rima +ersiune a 5ost descoperit& n- n 19H/- printre manuscrisele de la Marea Moart&iar dup& 5ost deschis&- pentru a 5i citit& pentru prima oar& dup& aproape nii2 n acest manuscris se spune c& cel pu*in dou&%eci 'i patru de de importante au 5ost ascunse sub Muntele 3empluluial&turi de e comori 'i o a doua +ersiune- mai detaliat&- a Manuscrisului de i 5ost notate urm&toarele idei( ota din "artea nordic , !ntr8o 2aur ce se deschide s"re a c rei deschidere este aco"erit cu " m(nt, se a'l o i a acestui document, ce cu"rinde e4"lica$ii )i m sur tori, ventar al 'iec rui lucru, c(t )i alteleC. Frise 'ai%eci 'i una de loca*ii- c;t 'i obiectele pre*ioase ascunse in Allegro- un cercet&tor pasionat 'i obiecti+ al Manuscriselor de loart&- a scris despre uimirea care 1#a cuprins n momentul n 't detalii despre con*inutul documentului( sur ce cuvintele deveneau mai clare, )i semni'ica$ia lentului evident , abia mi8am "utut crede ochilor ... ie de la Mumran au creat cea mai mare sur"ri% N un =tar al comorilor sacre, ce cu"rindeau aur, ar2int, vase

i 5ert'e )i alte vase de cult, de diverse 'eluri...D. pro a eEplicat 'i scopul Manuscrisului de Cupru( 2M2- &he &reasure o" the Copper Scroll (Comoara Manuscrisului de Cit7?2P2"oubleda719I02 ( den M2- &he Dead ?ea Scrolls and the Christian M th (Manuscrisele de la l 'i mitul cre'tinismului)- >rometheus !ooDs19BA2 9/

C$= A"@RM=C= 4$ 3R$,$4C 7anuscrisul de Cu"ru )i co"ia (sau co"iile) acestuia erau me8 nite s 8i in'orme%e "e evreii care ar 'i su"ravie$uit r %boiului care se "urta atunci des"re locul unde 'useser !n2ro"ate acele materiale sacre, ast'el !nc(t, dac ar 'i 'ost desco"erite, s nu 'ie "(n2 rite "rin utili% ri ne"otrivite. Documentul mai era )i un 2hid cu a5utorul c ruia se "utea recu"era comoara. $ste e+ident 5aptul c& persoanele care au ngropat acele documente 'i comori nu 'i#au imaginat c& urma'ii lor +or a+ea ne+oie de mai mult de o mie de ani pentru a le putea recupera2 "ar ace'tia au re+enit p;n& la urm&2 Manuscrisul de Cupru le#a indicat lui Hugues 'i echipei sale drumul spre comori2 "e eEemplu se men*ionea%& la un moment dat urm&toarele( /n camera interioar , 'ormat din cei doi "iloni 2emeni care s"ri5in arcul "or$ii duble, !ndre"tat s"re est, la intrare, !n2ro"at la o ad(ncime de trei co$i, se a'l ascuns un vas, iar !n acesta se 2 se)te un manuscris, sub "atru%eci )i doi de talan$i. !n reci"ientul ascuns la ad(ncime de nou s"re%ece co$i !n 'a$a "or$ii de est, se a'l alte vase, iar !n 2aura care se a'l !n interior se 2 sesc %ece talan$i. !n curtea (ili%ibil), la nou co$i sub col$ul sudic, se 2 sesc vase din aur )i ar2int "entru buc $ile de "(ine, stro"itoare, c ni )i vase "entru sacri'icii. :ase "entru liba$ie, !n num r de 'ase sute nou . Cei nou& ca+aleri au g&sit cu siguran*& manuscriselesume uria'e de bani 'i gr&me%i de obiecte din aur 'i argint2 4uccesul lor a 5ost at;t de marenc;t n anul 11/H Hugues- conte de Champagne- a renun*at la titlul s&u nobiliar- a plecat la =erusalim 'i s#a l&sat ndrumat de Hugues de >a7ens2 Contele 5usese nainte seniorul lui Hugues de

>a7ens'i o ast5el de r&s# turnare de roluri a 5ost o ac*iune 5&r& precedent n $uropa 5eudal&2 $Eist& 'i alte do+e%i care descriu modul n care s# au des5&'urat eE# ca+atiile cu scopul redob;ndirii documentelor 'i comorilor a5late sub templul d&r;mat- n mod surprin%&tor- aceste relat&ri pro+in din ritualurile 5rancmasonilor- despre care +om discuta imediat2

9:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i te% lieri9 1olda(ii lui ;a.4e @ *a ndeplinit sarcina ce i se ncredin*asemicul grup de +;n&tori de la =erusalim s#a trans5ormat ntr#un ordin militar pentru c&# ijutorul 5ra*ilor lor cistercieni- la re+enirea n $uropa au adoptat V'm;nt alb (care mai t;r%iu a 5ost decorat cu o cruce ro'ie pe 5a*&)2 3ot cu ajutorul cistercienilor- ei s#au denumit 9auperes es Christi &empliAue Salomonis, care n traducere nseamn&( i s&raci pentru Cristos 'i 3emplul lui 4olomonK2 ?umele sub unoscu*i ns& este mult mai scurt( ca+alerii templieri2 V brmat din mai multe cu+inte pare s& 5ie n totalitate cre'tin ste a'a2 6iecare cre'tin crede c& termenul WCristosK se re5er& la isocierea e gre'it&2 A'a cum am ar&tat anteriornumele pro+ine cui khristos (Wcel unsK)- 'i este o traducere a cu+;ntului ebraic nashiach/ * Wcel care este uns cu untdelemnKun nsemn al Cristos repre%int& un titlu 'i nu un nume- a'a c& denumirea iu se re5er& n mod speci5ic la =sus- ci la loan !ote%&torulla a oricare conduc&tor al preo*ilor e+reilor 'i a oamenilor acestora u& ordine a lumii2 La +remea aceea- acela'i titlu i#a 5ost acordat lui !alduin al ==#lea- regele din =erusalim2 =storia a demonstrat a+aleri templieri- ca repre%entan*i ai 6amiliilor 4telei'i prin oni*i- i acordau mai mult& aten*ie lui loan !ote%&torul5on# jp&rii lor- dec;t succesorului acestuia- =sus2 Acest lucru ne dem c& ntregul ordin- sau cel pu*in conduc&torii acestuiaau c& loan 5usese ade+&ratul WCristosK sau Mesianu =sus2 5i siguri de 5aptul c& denumirea ca+alerilor templieri a+ea sen# lat mai sus deoarece ei se descriau drept Wlupt&tori s&raci ai lui Ftili%area termenului WcomilitonK arat& c& se considerau egali oi discipoli2 4e poate presupune c& orice

c&lug&r cre'tin s#ar (pt Wlupt&tor s&rac pentru =sus Cristos 'i pentru 3emplul lui Cu+;ntul Wto+ar&'bcomilitonK schimb& accentul2 "in 5ericirenimeni nu s#a ntrebat ce leg&tur& a+ea 3emplul lui 4olomon Mistos2 3emplul lui 4olomon nu are o leg&tur& direct& cu Acestamoanelor cre'tine2 =n orice ca%- ba%a ca+alerilor templieri s#a aproape de palatul lui !alduin de la =erusalima'a c& numele lor 8i n leg&tur& cu locul n care 'i stabiliser& tab&ra la =erusalima 5ost indus& n eroare2 ?imeni nu a obser+at c& titlul noului ca scop sprijinirea misiunii 6amiliilor 4teleiini*iat& de regele 9A

C$= A"@RM=C= 4$ 3R$,$4C 4olomon- aceea de a construi ?oul =erusalim care a 5ost promis de secole2 WCopiii lui =sraelK # ade+&rata armat& a lui =ah+e # porniser& din nou la drum2 <ernard de Clair4au3 Re+eni*i n 6ran*a- membrii ordinului cistercian au prosperatini*ial da# torit& unui engle% pe nume 4tephen Harding- 'i mai apoi lui !ernardt;n&rul nepot al lui Andre Montbard2 !ernard era 5iul lui 3escelin- lord de 6ontainesnobil din nordul !ur# gundiei- 'i al Alethei- o 5emeie de +i*& nobil& din Montbarddin pro+incia Champagne2 Cei doi au a+ut mai mul*i copii- dar inteligen*a 'i talentele lui !ernard au 5ost imediat remarcate2 "e'i mic de statur&el urma s& se do+edeasc& =a 5el de m&re* ca cei mai puternici regiprin*i sau papi2 n 111:- la +;rsta de dou&%eci 'i trei de ani!ernard a plecat la c;te+a mile distan*& nspre sud- de la 6ontaines spre CteauEpentru a intra n prima m&n&stire cistercian&2 =n decursul anului respecti+ a 5ost urmat de nu mai pu*in de trei%eci dintre rudele sale # de 5apt nu au intrat n ordinul respecti+- ci mai degrab& 1#au preluat2 3rei ani mai t;r%iut;n&rul n +;rst& de dou&%eci 'i 'ase de ani a+ea propria sa m&n&stire5oarte aproape de 3ro7es- n Champagne2 ?umele acesteia era WClair+auEKceea ce n# seamn& WOalea luminiiK- 'i cu toate c& CteauE a r&mas matca ordinului deci%iile majore au 5ost luate n urm&torii trei%eci de ani la Clair+auE2 !ernard (care a de+enit cur;nd cunoscut drept !ernard de Clair+auE) a nceput imediat s& joace un rol important n politica !isericiimai nt;i n %ona Champagne- dar cur;nd dup& aceea n ntreaga lume cre'tin&n momentul n care Hugues de >a7ens 'i echipa lui au nceput s&p&turile la =erusalim- !ernard a ini*iat o campanie de stabilire a unei eEcelente reputa*ii pentru ca+alerii ce s&pau tunele la =erusalimpre%ent;ndu#i ca pe cei mai demni de laud& r&%boinici din lume- 'i nu doar ni'te c&lug&ri

retra'i2 Cu+intele 5olosite de el sunt de 5actur& poetic&( <i nu "ornesc la lu"t cu ca"ul !nainte, ci cu 2ri5 )i "revedere, lini)ti$i, ca ni)te adev ra$i co"ii ai lui /srael. /ns de !ndat ce r %boiul !nce"e, ei se n "ustesc ' r !nt(r%iere asu"ra du)ma8 nului... ' r s cunoasc teama... unul lu"t(ndu8se adesea cu o mie6 dou , %ece mii... mai bl(n%i dec(t mieii, dar mai 'eroce dec(t leii6 ei au bl(nde$ea c lu2 rilor )i bravura cavalerilor. 9H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? iu cu ade+&rat Wcopii ai lui =sraelKrd- m&rinimosul cistercian- a 5ost cel care a atras aten*ia papei al ==#lea asupra celor nou& ca+aleri- pentru care a inter+enit cu a#i trans5orma ntr#un ordin c&lug&resc ce urma o serie de reguli de conduit& 'i ac*iune # care re5lectau ndeaproape principiile se ghidau cistercienii- pentru a#'i dob;ndi legitimitatea 'i un n cadrul !isericii2 i*& cerere nu a primit r&spuns- ns& piesele de pe tabla de 'ah a+eau mbe n cur;nd locul2 >apa .elasius al ==#lea a murit subit dup& (inci %ile de acti+itate- n timp ce se a5la n +i%it& la m&n&stirea i loc de mare importan*& pentru 6amiliile 4telei din Champagne2 a5la o pepinier& pentru ideile benedictine re5ormatoare 'i punctul pentru mai multe ordine monastice- ceea ce ne 5ace s& credem c& 4telei 5ie au creat#o- 5ie au utili%at#o pentru atingerea propriilor ri2 $ste aproape sigur 5aptul c&- la +remea respecti+&cele mai iati+e luate de 6amiliile 4telei din $uropa 'i din ntreaga lume la cale n Champagne- regiune care poate 5i considerat& cartierul l- cel pu*in n decursul secolelor L=#L=O2 M&n&stirea Clun7 se ropiere2 n mod oportun- .uido a de+enit urm&torul pap&el lucelui Nilliam al ==#lea de !urgundia- deci rud& cu !ernard 'i l 6amiliilor 4telei2 a de+enit papa CaliEt al ==#lea 'i a aprobat imediat ideea lui ie a 5orma o 5or*& combatant& de elit& pentru lumea cre'tin&induc& lupta mpotri+a musulmanilor2 !ernard a indicat 5aptul (1 de 5or*&- n sprijinul !isericii @ccidentalede'i restr;ns&ia- 5iind 5ormat& din Hugues de >a7ens 'i de to+ar&'ii s&i2 3ot |cat c&- prin raportarea la anumite reguli 'i prin adoptarea unei asem&n&toare ordinului cistercienilorace'tia s#ar 5i putut ia cur;nd eEact n armata de care era ne+oie # un grup mare 'i ca+aleri bine antrena*i 'i narma*i- a c&ror misiune special& ar

tejarea C&rii 45inte # 'i mai ales a =erusalimuluicare la +remea i se a5la din nou n pericol de a c&dea n m;inile musulmanilortai interesant& propunere pentru pap& era 5aptul c& ace'ti ca+aleri #ela'i timp- 'i c&lug&ri2 !ernard a sugerat c& ast5eldatorit& im# ( plan interna*ional a noului ordin- acesta s# ar situa n a5ara "iserice'ti obi'nuite- ne5iind supus +reunui episcoparhiepiscop Zi alte autorit&*i # bisericeasc& sau laic&2 Ar 5i trebuit s& dea so# mi n 5a*a papei2 9I

C$= A"@RM=C= 4$ 3R$,$4C 4trategia a 5ost str&lucit&2 Crearea noului ordin nu l costa nimic pe pap& 'i- cu toate acestea- succesul ac*iunii acestuia 1#ar 5i a'e%at ntr#o lumin& 5a+orabil&- n plus- ntr#o perioad& n care papii erau ataca*i nu doar de probleme complicate de ordin ecle%iastic- ci 'i de armate str&ineideea de a a+ea un 5el de gard& personal&- dedicat& slujirii ponti5uluitre# buie s&#i 5i p&rut atracti+& lui CaliEt2 $l era con'tient de rapiditatea cu care cistercienii c;'tigau teren- 'i nu se poate s& nu 5i 'tiut c;t de important era rolul jucat de !ernard- care 5ondase deja %eci de m&n&stiri2 "ac& omul cel scund din Champagne putea 5ace at;t de mult pentru cistercieniar 5i putut cu siguran*& s& pun& ba%ele armatei papale2 ns& CaliEt a murit nainte de a semna n5iin*area noului ordinsar# cin& care i#a re+enit papei Honorius al ==#lea( acesta i#a trans5ormat pe ca+alerii templieri ntr#un ordin monahal- prin 5ormularea unor regulia unei Wconstitu*iiK2 Acest lucru s#a petrecut n %iua de :1 ianuarie 11/Bc;nd Hugues de >a7ens a 5ost adus n 5a*a consiliului special con+ocat la 3ro7es2 Acest corp impresionant de clerici era pre%idat de cardinalul Albano- nun*iul papal- 'i#i includea pe arhiepiscopii de Reims 'i 4ensal&turi de nu mai pu*in de %ece episcopi 'i c;*i+a stare*i importan*iinclusi+ !ernard de Clair+auE2 >ropunerea de a le asigura ca+alerilor templieri un statut 5ormal a 5ost acceptat&- iar acestora li s#a dat dreptul de a purta pelerina alb&- asemenea esenienilor2 "atorit& in5luen*ei eEercitate de !ernard- grupul de ca+aleri care pe# trecuser& nou& ani n s&r&cie- s&p;nd sub Muntele 3empluluiau de+enit dintr#odat& eEtraordinar de boga*i- deoarece noului ordin i s#au adus da# ruri n bani 'i terenuri- de c&tre donatorii pio'i2 n cur;ndtemplierii a+eau s& trans5orme lumea prin programul lor de construc*ii 'i prin in+entarea sistemului bancar global- n paralel cu de%+oltarea de c&tre cistercieni a comer*ului cu l;n& 'i a marilor t;rguri interna*ionale organi%ate n regiunea Champagne2 3oate aceste ini*iati+e au anun*at nceputul epocii WmoderneK2

<ernard cel %i1tic Rolul lui !ernard n cadrul teologiei cre'tine a 5ost 5&r& egal2 n cele din urm& a 5ost sancti5icat- de+enind 452 !ernard de Clair+auEde'i reputa*ia lui n istoria !isericii este cea a unui WmisticKabordarea cre'tinismului de c&tre el 5iind 5oarte neobi'nuit&2 "ou& obsesii au dominat +ia*a lui !ernardacestea 5iind re5lectate n toate ac*iunile pe care le#a ntreprins- n primul r;nd- el era pasionat de 91

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 5eminin al di+init&*ii- personi5icat n 45;nta M&riape t6ecioar& enera2 Respectul acordat 5emeilor a a+ut un impact deosebit n ui cur*ilor regale- unde statutul 5emeilor s#a modi5icat datorit& llor lui !ernard2 $l p&rea s& mp&rt&'easc& credin*a lui =sus Cristos pamenii a+eau aceea'i +aloare n 5a*a lui "umen%eu 'i 5iecare omiau 5emeie- trebuia s& stabileasc& o n*elegere cu "umne%eu pentru tea pune ba%ele unei noi ordini n lume2 doilea r;nd- !ernard era 5ascinat de C;ntarea C;nt&rilorsau l lui 4olomon2 n timpul +ie*ii sale a scris o mul*ime de predici =cau C;ntarea C;nt&rilor- una dintre cele mai surprin%&toare c&r*i Miei2 prima +edere- C;ntarea C;nt&rilor pare s& 5ie un poem lung 'i lat al dragostei mp&rt&'ite de mire 'i mireas&2 4e 5ace re5erire 4olomon- dar e pu*in probabil c& aceast& scriere i se datorea%& , mul*i cercet&tori atribuind#o popula*iilor din mediul rural din " sraelului2 4peciali'tii au identi5icat sursele C;nt&rii C;nt&rilor rie de poe%ii populare adunate n jurul anului :00 2 C2A # eEact n i constituirii comunit&*ii eseniene2 n esen*&C;ntarea C;nt&rilor noas& po+este erotic&- 5&r& +reun con*inut religios # "umne%eu nen*ionat nici m&car o dat& # dar e+reii o considerau o alegorie ce mitere la rela*ia lui "umne%eu cu =erusalimultmii din +remea lui !ernard de Clair+auE au de%legat n*elesul C;nt&rilor la 5el ca e+reii de alt& dat&- de'i s#a insistat mai mult pe tarea rela*iei alegorice dintre =sus 'i !iseric&2 !ernard a adoptat sast& interpretare- cel pu*in la supra5a*&- dar n*elesul dat de el inarei c&r*i a 5ost probabil mai apropiat de cel acceptat de misticii emenea n+&*a*ilor e+rei din +remea lui!ernard a perceput C;nt&rilor ca pe o po+este u'or +oalat& despre noua 5ondare a jiului 'i despre rela*ia dintre "umne%eu 'i ?oul =erusalim2 pine cunoscut 5aptul c& !ernard era 5ascinat

de religia iudaic&usalimul a 5ost ocupat prin 5or*&- doar cu o genera*ie n urm&i ora' 5useser& m&cel&ri*i cu la 5el de pu*ine scrupule cum 5useser& jsulmanii2 n $uropa secolului al LH#lea- e+reii ocupau o po%i*ie HH2 $i participau la acti+it&*ile comerciale 'i erau utili n probleme A242- &he Song o" Solomon )CBntarea CBntrilor/, >eaD8s cornmentar7 = le-?elson19I:2 - $ngels- Ha+erDamp 'i Heberer- &he 'eCs o" 2urope in the Middle Ages i 2uropa Dn 21ul Mediu/, Hatje Cant%- /00H2 9B

C$= A"@RM=C= 4$ 3R$,$4C de ordin 5inanciar- doar pentru 5aptul c& li se permitea s& mprumute bani cu dob;nd&- ceea ce cre'tinii nu puteau 5acecel pu*in n principiu2 Ac*iunea de a pretinde o dob;nd& pentru mprumut era denumit& Wcam&t&K 'i era considerat& de cre'tini mpotri+a regulilor biserice'ti2 $+reii nu erau restric*iona*i de o ast5el de regul&- iar mprumutul de bani repre%enta unul dintre pu*inele mijloace prin care e+reii din $uropa puteau s& prospere2 "in p&cate- e+reii erau adesea h&r*ui*i- 5iind denumi*i Wdu'manii lui CristosK 'i Wuciga'i LuiK- rolul !isericii 5iind esen*ial n aceast& pri+in*&2 !ernard de Clair+auE a a+ut ns& o atitudine di5erit&2 "e mai mute ori n cursul +ie*ii sale- chiar n ciuda programului s&u aglomeratel a c&l&torit %ile ntregi pentru a mpiedica pogromurile mpotri+a e+reilor 'i se crede c& la m&n&stirea lui din apropiere de 3ro7es a adus cabali'ti e+rei 'i speciali'ti n limba ebraic&2 nclina*ia sa spre misticism 1#a 5&cut mult mai respectat2 $l a 5ost 5&r& ndoial& unul dintre marii intelectuali ai +remii sale T odat& 1#a descris pe "umen%eu ca 5iind Wn&l*imea 'i m&rinimiaad;ncimea 'i l&rgimeaK # 'i a spus c& pe "umne%eu l putem g&si mai degrab& printre st;nci 'i arbori dec;t n orice biseric& ridicat& de m;na omului2 6aptul c& 6amiliile 4telei s#au bucurat de momentul cel mai propice instaur&rii unei noi ordini n lume- n jurul anului 11:0se datorea%& n mare m&sur& lui !ernard2 "up& 'ai%eci de ani de mane+re 'i crime5amiliile preluaser& controlul asupra @ccidentului 'i a teritoriilor crucia*ilor din @rient2 !ernard a contribuit la remodelarea mentalit&*ilor 'i n !iseric&'i la cur*ile regale ale $uropei- n +reme ce ca+alerii templieri 'i cistercienii se preg&teau s& ini*ie%e schimb&ri nemaint;lnite n istoria omenirii2

99

a diala

nou*

ordine

plieri s#au r&sp;ndit cu repe%iciune n toate *&rile cre'tineitre aceste locuri a 5ost numit un maestru din noul ordinmduc&torului templierilor- Marele Maestrutitlu acordat pe i trei ranguri n interiorul acestui ordin ca+aleresc'i anume 5ra*ii din mediul ruralK 'i WcapelaniiK2 Mai eEista grupul =ratres conEugai, care a+eau +oie s& se c&s&toreasc&2 jrtau o pelerin& neagr& sau maro- pe care era aplicat& o cruce |u a 5i deosebi*i de 5ra*ii lor celibatari- ce adoptaser& tradi*iile (documentele atest& 5aptul c& 'i n mijlocul esenienilor eEista oameni c&s&tori*i)2 i r;ndurile ordinului se 5&cea prin participarea la o ceremonie #are a dat na'tere n cur;nd unor %+onuri pri+itoare la prac# itualuri necre'tine2 Ast5el de suspiciuni ar 5i putut pune n #le mai pu*in importante- dar ca+alerii templieriprin bog&*ia care le a+eau- puteau s& le ignore2 $i nu duceau lips& de #buiau s& 5ie de +i*& nobil&- 5ii legitimideoarece niciun om la nu putea s& de+in& ca+aler- 'i nici s& renun*e la ntreaga leg&m;ntul s&r&ciei- castit&*ii- piet&*ii 'i supunerii2 100

>R=MA ?@ A @R"=?$ M@?"=ALA "ac& scopul promo+at n mod public al templierilor era de natur& militar&- mul*i dintre 5ra*i 'i dedicau timpul acti+it&*ilor comerciale 'i de construc*ie ini*iate de ordinul lor2 3emplierii au nceput cur;nd direc*iona# rea resurselor lor 5inanciare spre construirea de numeroase 5orti5ica*ii pe ntreg teritoriul C&rii 45inte- 5iind 5&r& ndoial& cea mai priceput& 'i mai disciplinat& 5or*& de lupt& din +remea lor2 Regula lor principal& era s& nu renun*e niciodat&2 Curajul 'i intransigen*a lorcombinate cu eEcelenta lor preg&tire 'i armele de care dispuneau- i#au trans5ormat n perioada medie+al& n ni'te 5ormidabile trupe de elit&- n memoria oamenilor s#a p&strat imaginea unor oameni mbr&ca*i cu pelerine albecu o cruce ro'ie pe piept- asociat& n mod gre'it ast&%i cu ca+alerii crucia*i2 Prote7area te&aurului Te% lului >rima problem& cu care s#au con5runtat templierii a 5ost cea pri+itoare la manuscrisele eseniene sal+ate de sub templul ruinat din =erusalim2 Comorile pe care le aduseser& la supra5a*& (+e%i capitolul cinci) trebuiau protejate de ho*i- dar obiectele n sine nu ar 5i creat suspiciunin pri+in*a documentelor- situa*ia era di5erit&2 Acestea erau eEtrem de pre*ioaseiar datorit& con*inutului lor erau n pericol de a 5i distruse n ca%ul n care ar 5i ajuns n aten*ia !isericii2 3ransportarea lor n regiunea Champagne sau n alte p&r*i din 6ran*a nu p&rea o solu*ie potri+it&- deoarece %ona era considerat& periculoas&datorit& in5luen*ei unei elite puternice a !isericiieEistente chiar 'i acolo unde pre%en*a 6amiliilor 4telei era remarcabil&2 Cei responsabili de documente par s& 5i optat pentru g&sirea unei loca*ii potri+ite c;t mai depar# te de Roma2 >lanurile lor n pri+in*a acestor documente trebuiau s& r&m;n& strict secrete n acel moment- ns& legendele orale ale 5rancmasoneriei au nregistrat ceea ce s#a nt;mplat de 5apt2 Con5orm unei unui ritual al celui de#al dou&%ecilea grad al

a'a#numitului WRit 4co*ian Antic 'i AcceptatK- n anul 11A0 o loj& a templierilor din =erusalim a pornit spre KilGinningun mic port de pe *&rmul +estic al 4co*iei2 4e relatea%& n continuare 5aptul c& grupul ducea cu sine documente str&+echi- cu scopul de a le depo%ita ntr#o m&n&stire special construit& n KilGinning2 Aceast& in5orma*ie este surprin%&toare- deoarece nu se poate n*elege cum cei care au 5ormulat ritualurile relati+ recente ale 5rancmasoneriei ar 5i putut a+ea 'tiin*& despre eEisten*a manuscriselor esenienilor- sau 101

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? jti+it&*ile secrete ale templierilor2 >;n& n momentul descoperirii lelor de la Marea Moart& 'i al desci5r&rii manuscrisului de cupruFGH, se presupune c& nimeni nu a a+ut 'tiin*& c& eEistau lucruri ub 3emplul din =erusalim2 cu ani nainte de descoperirea manuscriselor de la Marea bara esenienilor de la _umran- un mare eEpert n masoneriea men*ionat 5aptul c& Wm&n&stirea SKilGinningJ nu 5usese na n 11A0- iar legenda nu 5ace nicio re5erire la locul n care MJ s#au a5lat ntre anii 10 'i 11A0K2 i5orma*iilor pro+enite de la 5rancmasoniNard a n*eles c& (nte eEistau nc& de dinainte de d&r;marea 3emplului din au ajuns la KilGinning 1010 de ani mai t;r%iu2 Conclu%ia a*e ajunge pornind de la aceste premise este c& in5onna*ia ca+alerii templieri a de+enit parte a tradi*iilor masonice2 ne necunoscut locul n care au 5ost p&strate documentele n up& eEca+a*iile reali%ate de templieri n 11/B 'i construirea la KilGinning n 11A0 # plus ntrebarea chinuitoare( ce s#a documentele dup& aceast& dat&Q Ia KilGinning a 5ost considerat& de obicei Wbenedictin&KL a5irma*ie nu este precis&2 L&ca'ul a 5ost ridicat pe p&m;ntul 5amilia 4t2 Clairs (sau 4inclair)- una din 6amiliile 4teleicare 4co*ia nainte ca Nilliam Cuceritorul s& in+ade%e Anglial&ca' ugh de Mor+ille- un prieten al regelui "a+id = al 4co*iei2 Hugh e a adus un grup de c&lug&ri din Kelso pentru a ridica noua s tr&i n ea- dar ace'tia nu erau o5icial benedictini # apar*ineau ordinului cunoscut cu denumirea de WtironensieniK2 Ii %a1oni9 tironen1ienii iii r&m;n unii dintre cei mai misterio'i c&lug&ri dintre toate bnedictine re5ormate2 Autoarea canadian&

6rancine !ernier a idiu am&nun*it n pri+in*a lor- ap&rut recentn anul /00H82 ire i nconjoar& pe tironensieni se re5er& la modul n care g&resc at;t de n5loritor- care c;nd+a a de*inut controlul m&n&stiri- a putut s& dispar& complet din documentele 3e <reat Architects o"&iron, &he Steps o"Jion )Marii arhiteci de Sionului/, L3- Ari%ona- /00H2 Acest document poate 5i accesat la AG25rontierpublishing2n1b5bj(iron2pd5 10/

>R=MA ?@ e @R"=?$ M@?"=ALe istorice2 !ernier a petrecut ani de %ile cercet;nd c&r*i 'i documente pentru a reali%a o descriere am&nun*it& a tironensienilorcarede'i aproape ne# cunoscu*i ast&%i- au jucat n mod e+ident un rol important n de%+oltarea monahismului 'i a arhitecturii din secolele L==#L=O2 @rdinul tironensienilor a 5ost 5ondat n anul 1101prelu;ndu#'i numele de la 3iron- sau 3hiron- cu+;nt ce desemnea%& Wo culme nalt&Kunde a 5ost ridicat& prima lor m&n&stire- situat& la circa IH de Dilometri +est de Chartres- n 6ran*a- ntemeietorul lor a 5ost un c&lug&r benedictin pe nume !ernard de 3iron care- asemenea lui !ernard de Clair+auE 'i 5ondatorilor cistercienilor )1e,i Capitolul H)- considera c& +ia*a monahal& de+enise prea lipsit& de principii 5erme2 n anul 111:- 5ra*ii tironensieni au 5ost chema*i n 4co*ia de regele "a+id = # unde cre'tinismul a+ea o 5onn& mai apropiat& de concep*iile lor- deoarece cre'tinii din 4co*ia p&straser& elemente culdeenepe care tironensienii le practicau cu asiduitate2 (Alan !utler a demonstrat/ leg&# tura str;ns& a lui !ernard de Clair+auE cu cre'tinismul culdeandeoarece el a mbr&*i'at principiile acestuia2 $ste aproape sigur c& acest grup (al culdeenilor)- care a 5ost r&sp;ndit n epoca post# roman& n Anglia 'i 4co*ia- cuno'tea ndeaproape practicile preo*ilor din 6amiliile 4telei2 $i au 5ost de multe ori n contradic*ie cu !iserica roman&ceea ce a determinat organi%area unui sinod al !isericii la Nhitb7n anul IIAn +ederea atragerii lor n r;ndurile !isericii Romano# catolice # ncercare ce a e'uat- mai ales n pri+in*a 4co*iei)2 3ironensienii erau 5aimo'i pentru talentele lor de constructori # care le dep&'eau pe cele ale oric&rui ordin benedictin2 $i au contribuit decisi+ la n5lorirea arhitecturii n acea epoc&2 "e asemeneaau sus*inut 'i condus la Chartres o institu*ie academic& 5ondat& n 1111 de contele 3heobald al Ol#lea de !lois- 3ro7es- Champagne 'i Chartres2 "e'i aproape n totalitate uitat- acest colegiu a continuat s& asigure eEperti%a necesar& ridic&rii unora dintre cele mai impun&toare construc*ii

din +remea respecti+&- inclusi+- dup& cum este men*ionat n documentea catedralei din Chartres- reconstruit& ulterior ntre anii 119A 'i 1/H0 )1e,i in5orma*iile de mai jos)2 Al*i eEper*i sunt de p&rere c& banii necesari ridic&rii noii catedrale- ntr#o perioad& de timp at;t de mic& au 5ost asigura*i / !utler- A2- &he <oddess, the <rail and the Lodge )Jeia, <raalul !i LoEa/, @ !ooDs- /00AV 'i &he 4irgin and the 9entacle )=ecioara !i 9entagrama/, @ !ooDs/00H2 10:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ii templieri:- care se pare c& au contribuit 'i cu priceperea lor la rea acestei construc*ii remarcabile2 l lucru este 5oarte plau%ibil- 'i se pare c& templierii au colaborat ape cu tironensienii pentru a stabili tehnicile de construc*ien 5legiului de la Chartres2 pe la nceput- !ernard de 3iron 'i#a ales membrii ordinului 'i priceperilor pe care ace'tia le a+eau 'i de care era ne+oie # era |i ales de pietrari- constructori n general2 At;t n m&n&stirile tiro# c;t 'i la colegiul din Chartres- ace'ti c&lug&ri constructori 'i#au =Fcuno'tin*ele noilor ini*ia*i- determin;ndu#i pe no+ici s& treac& orm& de ucenicie ecle%iastic&- dar preg&tindu#i cu grij& 'i pentru nae'tri n me'te'ugul lor2 ur c& nu se preg&teau doar constructori (n engle%& masoni)2 nai a+ea ne+oie de t;mplari- +opsitori5ermieri- 5ierari 'i toate leserii necesare traiului n secolul al Lll#lea2 ns& de cea mai 5eciere se bucurau eEper*ii n lucr&ri de construc*ii2 F- trebuie acceptat 5aptul c& 5ondarea 'i speciali%area mbr&*i'at& jrdin c&lug&resc a 5ost hot&r;t& de 6amiliile 4telei- a'a cum se Fe 'i n ca%ul mai bine cunoscu*ilor cistercieniun alt ordin bene# |brmat )1e,i Capitolul H)- cu care tironensienii au a+ut multe jjcomune- inclusi+ abordarea neobi'nuit& a cre'tinismului2 am +om +edea n continuarea acestui capitol- se pare c& sarcina |ilor 'i a templierilor pri+ea 5ormarea unor ba%e economice pentru isalim- sprijinindu#se mai ales pe comer*ul cu l;n&- cistercienii l#se de materia prim&- iar templierii de 5inan*area interna*ional& prea acestei ini*iati+e2 Credem c& tironensienii- aproape uita*i ast&%i- au primit sarcina de a se speciali%a n construc*ii # ei 5ie responsabili de supra+egherea ridic&rii ?oului =erusalim2 gerat& 'i ideea c& marile ino+a*ii din domeniul arhitecturii- n#

= jurul anilor 11:0 )1e,i mai jos) s#au datorat n egal& m&sur& =nilor- templierilor 'i cistercienilor2 tnsienii au ridicat multe biserici n parohiile din 4co*ia 'i n Fe n care au locuit2 >rima m&n&stire tironensian& din 4co*ia a rD- 5ondat& n 111:- urmat& de Kelso n 11/B'i KilGinning n |iteresant de men*ionat 5aptul c& ridicarea m&n&stirii din Kelso a i acela'i an cu sinodul de la 3ro7es 'i re+enirea templierilor din entier- L2- &he M steries o"the Chartres Cathedral )Misterele .i din Chartres/, A ! Academic >ublishers19912 10A

>R=MA ?@ e @R"=?$ M@?"=ALe =erusalim2 M&n&stirea a 5ost construit& la cererea special& a regelui "a+id =- un mare prieten al cistercienilor2 "espre Kelso se spune c& ar 5i 5ost cea mai 5rumoas& m&n&stire din 4co*ia2 "at 5iind c& documentele descoperite de primii templieri au ajuns n cele din urm& la KilGinning- care era un loca' ridicat de 5ra*ii tironensieni din Kelso- iar m&n&stirea Kelso a 5ost 5ondat& n 11/Be 5oarte probabil ca documentele s& 5i 5ost duse mai nt;i la Kelso # o m&n&stire care ar 5i putut 5i ridicat& special pentru a le ad&posti- ns& istoria a+ea s& do+edeasc& lipsa de siguran*& a documentelor la m&n&stirea Kelsoprea apropiat& de grani*a cu Anglia- a'a c& ciudatul ordin c&lug&resc a ridicat o alt& m&n&stiren regiunea mai sigur& de l;ng& KilGinning2 Re%ult& c& acesta a 5ost moti+ul pentru care documentele au 5ost transportate acolo n anul 11A02 Secretele %anu1cri1elor a1cun1e ntrebarea cea mai important& 'i mai 5ascinant& care a'teapt& r&spuns pri# +e'te in5orma*iile con*inute n aceste manuscrise2 Ast&%i 'tim o mul*ime de lucruri despre manuscrisele descoperite la _umran- 'i este posibil ca in5orma*iile ascunse sub templu s& 5i 5ost n mare parte identice cu cele cuprinse n WManualul "isciplineiK 'i WRegulile Comunit&*iiK- care +orbesc despre modul n care un grup asem&n&tor celui al esenienilor trebuia s&#'i organi%e%e +ia*a2 =pote%a pare logic&a+;nd n +edere similitudinile dintre esenieni- cistercieni 'i templieri2 >rintre numeroasele reguli men*ionate se g&sesc 'i cele pri+itoare la importan*a respectului ar&tat at;t lui "umne%eu c;t 'i oamenilor de c&tre oricare aspirant la titlul de membru al comunit&*iiV la +ia*a tr&it& con5orm legilor comunit&*iiV la r;+na de a#1 descoperi pe "umne%euV la a 5ace ceea ce este bine- cu dreptate 'i dragoste pentru to*i Wcopiii luminiiK2 ?o+icilor li se cerea s&#'i dedice Wntreaga g;ndire- 5or*& 'i a+ereK comunit&*ii lui "umne%eu2 $i trebuiau s& se p&stre%e smeri*im&rinimo'idrep*i 5a*& de

5ra*ii lor- r&bd&tori 'i milo'i2 4&#'i demonstre%e apartenen*a la comunitate at;t prin aplicarea doctrinei- c;t 'i prin contribu*ia economic& la bun&starea eiV urmau s& 5orme%e n =srael o ba%& solid& pentru ade+&r 'i s& se uneasc& pentru +ecie ntr#o leg&tur& indisolubil&2 >entru a atinge aceste idealuri5iecare membru trebuia s& 5ie supus celor de rang superior n probleme legate de munc& 'i de bani2 Comunit&*ile ca+alerilor templieri erau conduse dup& reguli aproEi# mati+ similare celor ale esenienilor 'i ale 5ra*ilor lor- cistercienii2 La 5el 10H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i 5r&*iilor din +echime- sau ale celor din +remea lortemplierii a norme democratice2 A'a cum scria 'i n WRegulile Comunit&*iiK r- o5i*erii- liderii locali 'i regionali- chiar 'i marele conduc&tor al ordin- erau ale'i- iar oricare dintre ace'tia 'i putea pierde rolul u'ea s& ndeplineasc& ceea ce se a'tepta de la el2 manuscrise +orbesc despre modul n care autorii lor +isau la a unei noi ere n care- ca ale'i ai lui "umne%euei ar de+eni licirii p&g;nilor 'i ar cau%a re+enirea la un mod mai potri+it de ntr#un templul puri5icat- sub ndrumarea unor preo*i merituo'i2 iient denumit WManuscrisul R&%boiuluiK con*ine detalii pri+i# a%boiul ce +a 5i purtat de 6iii Luminii mpotri+a 6or*elor ui2 Acesta nu repre%int& o simpl& pre%entare a unui con5lict include detalii speci5ice pri+itoare la armata care +a lupta n bre +a 5i componen*a acesteia- cum +a 5i echipat& 'i condus&8lanuscrisului R&%boiului- +a eEista at;t o in5anteriec;t 'i o ca# inamenrul ambelor categorii de 5or*e 5iind descris 5oarte eEacti 5i supuse +oin*ei unui comandant suprem2 6iecare podoab&i5 lance sau sabie sunt descrise detaliat- aten*ia concentr;n# crticalitatea moral& a combatan*ilor2 Manuscrisul R&%boiului i reag& armat& care m&r'&luie'te 'i lupt& con5orm inten*iilor 'i X reilor2 $ste 5oarte probabil ca ordinul ca+alerilor templieri s& u dup& in5orma*ia cuprins& n Manuscrisul R&%boiului2 iioti+e care ne 5ac s& credem c& sub templu au 5ost ascunse do# rnai importante T n apropiere de 45;nta 45intelor # locul n care VVse a'e%at Chi+otul Legii2 "atorit& progreselor remarcabile n rhitecrurii reali%ate de ca+alerii templieri- s#a sugerat c& ei ar M+a acces la in5orma*ii pri+itoare la geometria construc*iilor 'i mor arte 'i 'tiin*e str&+echi # pro+enind probabil din tradi*iile

( egiptenilor 'i e+reilor2 6undamentele unei ast5el de ipote%e nu Y ite- dar e cert 5aptul c&- odat& cu inter+en*ia templierilor 'i a V r- arhitectura occidental& a nregistrataproape peste noapten majore2 arhitectonice rii c;t 'i cistercienii au 5ost constructori eEtraordinariocu# central n perioada construirii marilor biserici 'i catedrale$uropa de nou#descoperitele secrete arhitectonice2 10I

>R=MA ?@ A @R"=?$ M@?"=ALe 6rumuse*ea 'i calitatea inginereasc& a monumentelor ridicate dup& 11:0- n stilul ce a+ea s& se numeasc& WgoticK- sunt cu ade+&rat uimitoare2 Constructorii de catedrale au creat arcuri uria'e 'i contra5orturi nalte( l&s;nd loc pentru %iduri sub*iri 'i 5erestre enorme2 Fohn @chsendor5- inginer speciali%at n construc*ii 'i istoric al arhitec# turii de la =nstitutul de 3ehnologie din Massachusetts (M2=232)este uimit de reali%&rile breslelor de constructori din $+ul Mediu2 $l relatea%& mo# mentul n care s#a a5lat pe cupola capelei de la King8s CollegeCambridge( W3e a5li la B0 de picioare deasupra p&m;ntului- pe o structur& sub*ire de piatr& 222 >o*i chiar s& sim*i mici +ibra*ii2 Ui nu po*i s& nu te g;nde'ti la st&p;nirea de sine pe care au a+ut#o acei oameniYAK !olta capelei are o n&l*ime de aproape 1H m- de'i suportul curbat al acoperi'ului are o grosime de doar 10 cm # un raport n&l*imebgrosime identic cu cel al unei coji de ou2 @chsendor5 lucrea%& la adaptarea unui program pe computer n ncercarea de a descoperi cuno'tin*ele secrete ce au stat la ba%a construirii arcurilor 'i cupolelor catedralelor gotice- care ar Wre+olu*ionaK designul arhitectural modern 'i ar ajuta la ridicarea unor cl&diri care s& respecte mediul nconjur&tor2 @chsendor5 adaug&( WAce'ti oameni au de%+oltat ade+&rata 'tiin*& a construc*iilor 'i au atins un grad 2 i de stabilitate 5oarte nalt2 4unt pur 'i simplu uimit c& nu am reu'it nc& s& 5Y i dep&'im2K i ?ici m&car cu+;ntul WmodernK nu este o in+en*ie nou&2 A 5ost utili%at pentru prima dat& n 6ran*a- la mai pu*in de %ece ani de la de5initi+area eEca+a*iilor reali%ate de templieri- cu re5erire la catedralele ridicate n noul stil gotic- construite sub ndrumarea templierilor 'i a cistercienilor2 Cuno'tin*ele inginere'ti de care ace'tia au dat do+ad& nu au repre%entat singura ino+a*ie remarcabil&( alte aspecte- cum ar 5i +itraliile pentru 5erestre- sunt 'i ele do+ada unui progres tehnologic ineEplicabil2 Catedra# lele a+eau o n&l*ime cu mult mai mare dec;t se +isase +reodat& p;n&

atunci- mai multe 5erestre- na+e mai mari 'i spa*ii interioare mai larginentrerupte de coloane2 Cunoa'terea 'tiin*i5ic& p&'ise- ntr#ade+&r- n epoca Wmodern&K2 Mul*i speciali'ti au c&%ut de acord asupra 5aptului c& templierii au 5ost implica*i n 5inan*area 'i plani5icarea construirii acestor catedrale gotice2 =n5luen*a templierilor n pri+in*a geometriei 'i a proiect&rii a dus la crearea unor structuri similare catedralei din Chartres2 Monumentul pe A @chsendor5- F2- Bridging the 1oid )(nind spaiul/, articol din re+ista 7eC Scientist, 10 iunie /00I2 101

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@?


Y

Qm admira ast&%i a 5ost ridicat cu o eEtraordinar& rapiditatei re anii 119A#1/H02 Catedrala din Chartres este considerat& de V sericii drept un re%ultat al e5orturilor reunite ale or&'enilora*& de pe urma comer*ului destinat pelerinilor2 @ ast5el de standard nu reu'e'te s& eEplice in5u%ia masi+& 'i imediat& de ( csar pentru plata transportului pietrei 'i pentru num&rul uria' 2culptori 'i al*i me'te'ugari care trebuie s& 5i 5ost angaja*i n (a unui edi5iciu at;t de +ast 'i compleE- ntr#o perioad& de timp Xrt&2 $ste pu*in probabil c& resursele pro+enite de la pelerinii u ora'ul Chartres n perioada construirii catedralei ar 5i putut =tuielile pentru +itraliile 5erestrelor- 'i cu at;t mai pu*in pentru 'i decorarea ntregii cl&diri2 @rdinul ca+alerilor templieri la +remea aceea singura surs& de 5inan*are care ar 5i putut V ursele necesare2 a- breslele de me'te'ugari purtau numele de compagnonnages, i n construc*ii care au ridicat marea catedral& erau numi*i 4olomonK2 Ace'tia 5useser& instrui*i n arta geometrieiH sacre 8onensieni - ca+alerii templieri 'i c&lug&rii cistercieni'i au si+ cu aprobarea lui !ernard de Clair+auE2 Acesta le#a asigurat i 4olomon un Wset de reguliK n martie 11AHcu re5erire la c +ia*& 'i de munc& ce se impuneau2 opii ai lui 4olomon trebuie s& se 5i ba%at 5oarte mult pe Wca+a# 2ilui lui 4olomonK pentru 5inan*are 'i instruire'i eEist& moti+e -& credem c& templierii i#au supus pe constructori unor ritualuri Ar 5i 5ost logic ca- n ca%ul n care primul grup de templieri ide+&rat s& descopere in5orma*iile ngropatere5eritoare la o*ilor#constructori care au ridicat 3emplul din =erusalim- ei ca cei ce primeau ini*ierea s& p&stre%e- sub jur&m;nt- secre# 1 acesta trebuie s& se 5i 5ormat ierarhii n

cadrul breslelor de i # legate str;ns de cele ale ca+alerilor templieri2 )i ac$iunile tem"lierilor ipid # de 5apt ntr#o perioad& de timp eEtrem de scurt&- lu;nd are di5icult&*ile de ordin logistic T templierii au de+enit o cu ade+&rat multina*ional&- ceea ce i#a determinat s& c&l&to# li u2 Acest 5apt presupunea eEisten*a unor drumuri mai bune 'iDi capitolul %ece2 10B

>R=MA ?@ e @R"=?$ M@?"=ALe pe c;t posibil- posibilitatea de a na+iga pe 5lu+ii sau pe mare2 3emplierii au acceptat orice pro+ocare cu care s#au con5runtat2 Au construit garni%oane n %onele ndep&rtate n care se 'tia c& ac*ionau t;lhariiau ni+elat drumuri 'i au construit poduri2 Au reali%at 'i cor&bii de transport solide 'i galere pentru r&%boi- care puteau 5i mane+rate cu u'urin*&2 =n5rastructura lor s#a mbog&*it n a'a m&sur& cu biserici- 5erme- casteleporturi la maresau chiar mici or&'ele- nc;t templierii au ajuns s& 5orme%e o mic& societate n interiorul societ&*ii2 $i nu erau supu'i niciunui 5el de taEe 'i trebuiau s& r&spund& doar n 5a*a Marelui Maestru # care la r;ndul s&u d&dea socoteal& eEclusi+ papei # put;nd s& tr&iasc& n a5ara legilor impuse de nobilii sau regii pe p&m;ntul c&rora prosperau2 Ca+alerii templieri au ajuns s& de*in& propriet&*i de di+erse eEtinderir&s5irate n toat& $uropa- din "anemarca- 4co*ia 'i insulele @rDne7 la nordp;n& la 6ran*a- =talia 'i 4pania la sud2 ?umai n Anglia 'i Cara .alilor a+eau mai mult de H2000 de propriet&*i2 45era lor de interes s#a eEtins 'i spre A5rica- pre%en*a 5iindu#=e remarcat& n $tiopiaunde c;te+a secole mai t;r%iu a 5ost redescoperit& Cartea lui $noh2 $Eist& moti+e ntemeiate s& credem c& templierii au str&b&tut oceanulnaint;nd spre +estc&tre America- n $uropa au 5ormat dou& ba%e na+ale principale( una n insula Majorca- care le permitea accesul la Marea Mediteran&'i alta n portul La Rochelle- pe coasta atlantic& a 6ran*ei2 Mul*i oameni cred c& de acolo au 5&cut comer* cu .roenlanda 'i cu continentul nord#american2 Acum c;*i+a ani- Chris Knight a a+ut o lung& con+ersa*ie cu magnatul na+iga*iei- nor+egianul 6red @lson- care i#a spus c& str&baterea oceanului c&tre America de ?ord era destul de des reali%at& nainte de na'terea lui Cristo5or Columb- 'i c& ar 5i surprins dac& o 5or*& comercial& asem&n&toare celei repre%entate de ca+alerii templieri nu ar 5i na+igat ntr#acolo2 $l a indicat eEisten*a unei rute sigure din nordul 4co*iei spre Americape careurm;nd#o- un na+igator nici m&car nu trebuia s&

piard& din ochi uscatul2 n decurs de cinci%eci de ani de la 5ondarea ordinului lorca+alerii tem# plieri au reu'it s& egale%e- n pri+in*a acti+it&*ilor comercialemai multe stateV n decurs de o sut& de ani ei de+eniser& precursorii corpora*iilor multina*ionale- iar implicarea lor n toate 5ormele de acti+itate comercial& a 5&cut ordinul mai bogat dec;t oricare regat al $uropei2 ntre timp- sub ndrumarea lui !ernard de Clair+auEordinul cisterciancare c;nd+a se lupta pentru eEisten*&- ncepuse s& se de%+olte ntr#un ritm asem&n&tor celui al templierilor- n timpul +ie*ii lui !ernardcistercienii au 5ondat peste :00 de m&n&stiri pe teritoriul $uropei2 "ac& misiunea pe 109

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ng a celor dou& ordine era identic&- modul n care ncercau s& Vasc& era di5erit2 Cistercienii au ajuns s& 5ie cunoscu*i drept i 5rontierelorK- datorit& re5u%ului lor de a accepta p&m;nturi n le marile aglomer&ri de oameni 'i pre5erin*ei lor de a#'i plasa minte n %onele muntoase sau ndep&rtate ale $uropei cre'tinebire de ei- templierii s#au concentrat n %onele populate 'i n a*e n mod strategic n apropierea principalelor rute comerciale naj2 (rii s#au do+edit a 5i deopotri+& oameni de a5aceri abili 'i r&%# Vmut2 $i au 5&cut in+esti*ii substan*iale n p&m;nturiagricultur& triile care asigurau materialele de ba%& pentru proiectul lor onstruc*ii2 A'a cum am mai ar&tat- e+reii au 5urni%at mereu jtinilor- deoarece ace'tia nu considerau acceptabil& cam&t& l cu dob;nd&)2 >;n& la urm&- ace'ti e+rei cu 5a*& de cre'tini de+in& primii bancheri interna*ionali ai lumii2 $i au in+entat ans5erului de credit printr#o Wnot& de m;n&Kceea ce repre%enta 5el de cec bancar sau bilet de credit 'i prin urmare o 5orm& pre# M c&r*ilor de credit2 11 surprin%&torace'ti a5aceri'tiblupt&toribconstructoribc&lug&ri au creat 'i +arianta medie+al& a industriei turismului2 "up& ce 8at rutele spre locurile de nchinare- au nceput s& 5urni%e%e ser# nplete pelerinilor care se ndreptau spre RomaCompostela n n i =erusalim2 3emplierii au 5&cut n*elegeri cu hangiii- de*in&torii - cu cei ce e5ectuau transportul cu bacul 'i cu al*i oameni ii asigurarea unei +acan*e Wcon5ortabileK2 =ns&la 5iecare dintre 11 racte- pro5itul lor a crescut2 in+en*iile templierilor se num&r& 'i cecul de c&l&torie2 Cea mai a pelerinilor din acele +remuri era s& nu 5ie je5ui*i- 'i niciunul i ar 5i dorit s& 5ie prins la drumul mare cu o sum& substan*ial& unte de apari*ia templierilor- oamenii a+eau

pu*ine op*iuni&toria necesita bani2 =n5rastructura pus& la punct de templieri ia per5ect&2 >elerinul trebuia doar s& +i%ite%e un tre%orier local i depo%it echi+alent sumei care ar acoperi cheltuielile pentru torie- inclu%;ndu#le pe cele pentru transportca%are 'i dona*iile 5inte de pe traseu sau de la destina*ie2 3re%orierul elibera o c&l&torie- pe care era nscris un cod secret al templierilor+eni 5raudele # un procedeu asem&n&tor tran%ac*iilor 5&cute iitermediul internetului2 110

>R=MA ?@ e @R"=?$ M@?"=ALe La 5iecare oprire de pe traseu- pelerinul se pre%enta n 5a*a unui re# pre%entant al templierilor- care e+alua datoriile ce trebuiau achitatesc&dea suma corespun%&toare acordat&- codi5ica din nou chitan*a 'i o re# rurna c&l&torului2 Re+enit acas&- pelerinul pre%enta mult#utili%ata chitan*& tre%orierului templier care o emisese ini*ial- care returna orice sum& r&mas& n cont sau ncasa ceea ce c&l&torul cheltuise n plus2 !ancherii templieri asigurau 'i siguran*a trans5erurilor de 5onduri pentru comer*ul interna*ional sau local n bene5iciul !isericiiprecum 'i pentru alte a5aceri ale statului2 $i i mprumutau pe episcopii angaja*i n proiecte de construire de biserici 'i pe regii 'i mp&ra*ii care construiau ori a+eau cheltuieli de r&%boi 'i- desigur- pe crucia*i2 Membrii cei mai importan*i ai ordinului templierilor erau e+rei la origine'i prin urmare nu a+eau nicio obiec*ie mpotri+a cametei2 3otu'idatorit& necesit&*ii ca organi%a*ia s& a5i'e%e- cel pu*in la eEterioro 5a*& Wcre'tin&Ktemplierii au c&utat o cale pentru a mprumuta bani n mod pro5itabil5&r& a 5i acu%a*i de cam&t&2 $i au argumentat c&- at;ta +reme c;t era permis& aren# darea sau perceperea taEelor pentru nchiriere- pro5itul pe care ei l ob*ineau n urma mprumuturilor putea 5i considerat echi+alent acestora2 >rin intermediul acestei compleEe in5rastructuri comercialer&sp;ndit& n $uropa- a nceput s& 5ie instaurat& o Wnou& ordine a lumiiKiar lumea cre'tin& occidental& s#a trans5ormat ntr#un loc mult mai dinamic 'i mai stabil2 ?oile bene5icii de pe urma securit&*ii 5inanciare 'i a siguran*ei c&# l&toriilor- al&turi de comer*ul stabil 'i e5icient reali%at la distan*e mariau condus la acumularea de capital 'i la apari*ia unei noi clase prospere de comercian*i- burghe%ia urban&2 Apari*ia comercian*ilor din ora'e a n# clinat balan*a puterii spre ora'e- care ap&ruser& cu ce+a +reme n urm& datorit& ne+oii de siguran*&- 'i nu datorit& comer*ului2 @rdinul ca+alerilor templieri se asem&na unei corpora*ii interna*ionaledar poate 5i perceput 'i ca precursor al niunii $uropene T o institu*ie la

scara ntregii $uropeale c&rei ac*iuni comerciale nu erau mpiedicate de grani*e 'i bene5iciau de pe urma 5luEului de capital din ntreaga lume2 T'r"urile din C.a% a"ne 4chimb&rile aduse de templieri 'i de to+ar&'ii lor cistercieni nu s#au +&%ut nic&ieri cu mai mult& claritate dec;t n cadrul t;rgurilor din Champagne2 n %ona respecti+& a+eau loc acti+it&*i comerciale nc& din secolul al L#lea- iar negustorii se ndreptau ntr#acolo din %one ndep&rtate- pentru a 111

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? sau a +inde di+erse bunuri2 Regiunea Champagne era eEtrem de Ma*& 'i u'or accesibil& dar- cu toate c& t;rgurile organi%ate acolo s treptat- ele au r&mas totu'i o a5acere la scar& redus&- n %on& niciun ora' mare- iar comercian*ii participan*i la t;rguri trebuiau i%e corturile pe unde puteau- n consecin*&- ei 'i m&r5urile lor se amenin*area t;lharilor- iar tran%ac*iile ce implicau sume mari r;u riscante2 Aceast& situa*ie s#a schimbat odat& cu ridicarea lui al 11#lea la demnitatea de conte de Champagnen 11/H2 jbald pro+enea dintr#o important& 'i in5luent& 6amilie a 4teleiam ar&tat anterior- contele Hugues de Champagne a hot&r;t s& se i+ar&'ilor s&i din =erusalim- de+enind unul dintre primii membri ordin al ca+alerilor templieri- n acel momentHugues a renun*at s&u de nobil # dar- credem noi- nu 'i la in5luen*a pe care o putea es nu a a+ut 5ii- dar a a+ut trei nepo*i # 5iii 5ratelui s&u 4tepheni!lois 'i Chartres- care a 5ost unul din liderii crucia*ilordar care le c;mpul de lupt& n 110/2 C;nd- ncep;nd din 11/Btemplierii Fs5onnat treptat nrr#o putere mondial&controlul eEercitat de i 4telei a de+enit cu ade+&rat uimitor2 Fomentul plec&rii lui Hugues n @rient- titlul de conte de ne a 5ost mo'tenit de nepotul s&u- 3heobald (sau 3hibaud)+enit 3heobald al ==#lea2 n alt nepot- Henricconte de !loisse educat la Clun7- sediul central al 6amiliilor 4telei- a plecat n tide a de+enit episcop de Ninchester- la un an dup& n5iin*area templierilor2 Cel de#al treilea nepot- 4tephen- a str&b&tut 'i el l;neciiV n 11:H- n urma mor*ii unchiului s&u Henric =- 5iul lui | Cuceritorul- 4tephen a de+enit rege al Angliei2 =mediat dup& ans5ormat 5unc*ia de episcop de Ninchesterocupat& de 5ratele una mai important& dec;t cea a arhiepiscopului de Canterbur7-

ad ast5el controlul asupra !isericii Angliei n m;inile lui Henricie el se a5la la conducerea statului2 l moartea lui Henric- problema succesiunii s#a discutat ndelung5 era e+ident c& 4tephen 5usese a'e%at pe tronul Angliei pentru c&larionet& n m;inile 6amiliilor 4telei- el putea asigura stabilitatea l at;ta timp c;t nici inteligen*a- nici talentele sale politice nu 1#ar j& se ridice pe propriile puteri la acel rang2 Nalter Mapun scriitor F +remuri- a+ea o p&rere proast& despre regele 4tephen( W$ra adept l mar*iale- dar nu era dec;t un n&t;ng n celelalte aspecteK2 11/

>R=MA ?@ e @R"=?$ M@?"=ALe ntr#ade+&r- 4tephen s#a do+edit a 5i o persoan& nepotri+it& pentru 5unc*ia pe care o ocupa- de +reme ce- n loc s& contribuie la stabilitatea regatului- a cau%at complicarea situa*iei acestuia2 Cu toate acestean timpul domniei lui 4tephen a 5ost adoptat simbolul ca+alerilor templiericrucea ro'ie pe 5ond alb- ca emblem& pe steagul Angliei2 $ste posibil ca Hugues- in5luentul unchi al lui Henric- s& 5i a+ut un cu+;nt greu de spus n adoptarea emblemei de pe pelerinele lor ca simbol al ?oului =erusalim2 3heobald al H#lea- nepotul lui Hugues 'i mo'tenitor al titlului de conte de Champagne- a tr&it n acela'i timp cu !ernard de Clair+auEambii 5iind n&scu*i n anul 10902 4e pare c& au 5ost prieteni apropia*iiar 3heobald a primit a+antajosul titlu n Champagne chiar nainte ca in5luen*a lui !ernard s& nceap& s& 5ie proeminent& n interiorul !isericii2 >e l;ng& 5aptul c& era conte de Champagne- 3heobald mai era 'i conte de Chartresde*in;nd c;te+a 5ie5uri importante n !urgundia- cum ar 5i AuEerreMalign7$+r7 'i 3ro7es (ora'ul care era capitala lui 3heobald)2 "in momentul n care a +enit la putere- 3heobald a nceput s& impun& un caracter mai deosebit t;rgurilor din Champagnecare p;n& atunci 5use# ser& doar ni'te a5aceri la scar& mic&2 ?u ar 5i eEagerat dac& am a5irma c& deci%ia luat& arunci de 3heobald a a+ut o in5luen*& major& asupra de%+olt&rii ulterioare a $uropei occidentaleI2 Cur;nd au nceput s& se *in& nou& t;rguri anuale n Champagne2 >rin# cipalele a+eau loc la Lagn7 n ianuarie 'i 5ebruarie- la !ar#sur#Aube n martie 'i aprilie- la 3ro7es n iulie 'i august- la >ro+ins n septembrie 'i octombrie- 'i din nou la 3ro7es n noiembrie 'i decembrien cele din urm&- acestora li s#au ad&ugat patru alte t;rguri mai micip;n& c;nd s#a ajuns la situa*ia n care aproape n 5iecare %i a anului se *inea un iarmaroc n Champagne2 nt;mplarea a 5&cut ca n cadrul acestor t;rguri de la Champagne s& se introduc& Wli+raK ca unitate de m&sur&- unitate care ast&%i se asocia%& cu lumea anglo#saEon&- dar care a pierdut n 5a*a

sistemului metric12 6rance%ii denumeau aceast& unitate Wli+ra a+oirdupoisK'i o mp&r*eau (ca 'i ast&%i) n 'aispre%ece uncii2 $ra o unitate de m&sur& 5oarte +echecare a 5ost probabil introdus& de 6amiliile 4telei # pornind de la manuscrisele recuperate din subteranele 3emplului din =erusalim2
I 7eC

Cam+ridge Medie1al %istor , +oi2 Hperioada 119B#1:00Cambridge ni+ersit7 >ress- 19992 1 Merit& men*ionat 5aptul c& termeni similari Wli+reiK sunt 5olosi*i n mod coloc# +ial n 6ran*a )li1re/, .ermania )p"und/, pentru a desemna o jum&tate de Dilogram2 11:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@?


1

V stat american 3homas Fe55erson a 5ost primul care a remarcat rdinar n leg&tur& cu Wli+ra a+oirdupoisK2 n %iua de A iulie Mson a reali%at un raport pri+itor la greut&*i 'i unit&*i de m&sur&jre%enta Casei Repre%entan*ilor din >hiladelphia (pe atunci telor nite ale Americii)2 $l a men*ionat c;te+a ciud&*enii 'i

ta cores"onden$ remarcabil se "oate stabili !ntre i )i unit $ile de volum, #entru c 1.@@@ de uncii ii"ois de a" "ot !nc "ea !ntr8un reci"ient de un "icior e4actitate matematic .,O potri+ire per5ect& sugerea%& eEisten*a unei leg&turi ntre piciore m&sur& modern&- 'i li+r& # ceea ce nu s#ar 5i putut nt;mpla lou& elemente nu ar 5i a+ut o str&+eche origine comun&2 $ tul Marii !ritanii imperiale (0-H11) are leg&tur& cu a'a#numita dupoisK- deoarece dou&%eci de uncii de ap& echi+alea%& cu un 3heobald a luat m&suri 5erme pentru a se asigura c& negustorii parte +or putea bene5icia de pe urma a+antajelor noilor t;rguri agne2 n primul r;nd s#a asigurat c& eEistau su5iciente locuri entru +i%itatori- precum 'i spa*ii sigure de depo%itare pentru cestora2 >ropriile lui g&r%i asigurau siguran*a deplas&rilor pe V t;rguri- iar comunitatea e+reilor din 3ro7es era protejat&esteia reali%;nd schimburi +alutare 'i acordarea de credite 'i - i n ca% de ne+oie- nainte ca templierii s&#'i 5i 5ormat propria ruciad& care- trebuie s& amintim- a 5ost pus& la cale tot de elei din Champagne- deschisese calea spre @rientul Apropiat i*ea comerciali%&rii articolelor de luE pro+enite din @rientul Marile pie*e din Le+ant o5ereau bunuri aduse chiar 'i din n#

hin&2 >roduse eEotice de toate 5elurile 'i#au 5&cut drum spre (- 5ie prin =talia 'i mun*ii Alpi- 5ie prin porturile din sudul prin 4pania2 Condimente- m&t&suripar5umuri 'i o mul*ime iri ajungeau n t;rguri din sud- bl&nurile erau aduse din Rusia ibb7ale2edublaGGebba+alonbje55plan2htm o eEplica*ie mai am&nun*it&- +e%i KnightC2 'i !utler- A2 9rima iitura A<uila- /00I2 11A

>R=MA ?@ A M@?"=ALA

@R"=?$

'i .ermania- iar +inurile 5ine +eneau din toate regiunile din jurul %onei Champagne2 >rodusul cel mai important- esen*ial pentru succesul 5inal al t;rgurile din Champagne- a 5ost sto5a de l;n&- adus& din 6landra pentru a 5i schim# bat& la t;rgurile din Champagne pe bunuri pro+enite din sud 'i din @rient2 =ni*ial- pie*ele de la Champagne s#au concentrat pe comer*ul cu l;n&'i nu ar 5i o eEagerare dac& am sugera c& l;na a 5ost motorul care a pus n mi'care comer*ul interna*ional- 5iind cea care a asigurat succesul t;rgurilor2

S"re Flandra

3ro7es (capitala regiunii Chanmagne) [ M&n&stirea " Clair+auE " D on S"re sud )i /talia r # @ # Ki, -2 22 m # m (capitala !urgundiei) 2 M&n&stirea CteauE

Fi2u ra >. =art a Fran $ei, indic (nd #aris ul si ora) ele "rin ci"al e din Cha m"a 2ne )i nord ul 9ur2 undi ei. 11H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i ia !a&at* e cre)terea oilor0 ro%o4at* de ini ba de nicio coinciden*& n pri+in*a eEisten*ei pe pia*& a unor t ri de l;n&2 Cistercienii posedau turme uria'e de oi n 6landra 'i Vlia2 n 6landra- ei drenaser& sute de mii de acri de terenacoperit 2re- pentru a 5ace loc animalelor- iar n !ritania descopereau h8ce p&scutului n regiuni ntinse- considerate p&m;nturi sterpeienii au crescut oi n orice loc n care s#au stabilit2 =deea lor a &- deoarece oile sunt cele mai u'or de crescut 'i mai producti+e )inestice210 >ot tr&i n teritorii i%olate 'i suport& 5luctua*ii mari itur&2 4e poate spune c& modul de +ia*& al cistercienilor era po# Mu cre'terea oilor- dar n acela'i timp se poate sugera c& 5orma icism adoptat& de cistercieni a a+ut n +edere inten*ia de a se i2 & bene5iciilor ob*inute n urma cre'terii oilorm&n&stirile 5on# rea !ritanic- 'i mai ales n nordul Angliei- au e+oluat rapid de unor mici institu*ii construite 'i conduse de grupuri restr;nse religio'i- la cel de unit&*i economice cum nu se mai nt;lneau $uropa occidental&2 M&n&stiri precum Riel+auEKirDstall'i (lin PorDshire au ajuns s& posede turme de %eci de mii de oi2 M nu le era greu s& g&seasc& terenurile necesare pentru p&scutistercienii repre%entau un 5el de emblem& al %elului monahalilii 5eudali- 5aptul de a le permite cistercienilor accesul pe p&# or echi+ala cu garantarea primirii n paradismai ales c& acei e5erau terenurile care la +remea respecti+& nici nu puteau 5i intru altce+a2 Cistercienii au pus st&p;nire asupra acelor te# ili%ate 'i- cu ajutorul oilor- le#au trans5ormat n p&m;ntul +erde ederii- ce se asem&na cu ?oul =erusalim- n care doreau s& insulele britanice2

tul ce pare ciudat n leg&tur& cu preocuparea obsesi+& a cis# pentru oi este 5aptul c&- de la n5iin*area ordinului 'i timp de riii dup& aceea- Cistercienii au 5ost complet +egetarieni2 "oar t sau bolna+i a+eau permisiunea de a consuma carnemai ales |rept c& unele oi erau sacri5icate- ast5el nc;t pieile lor s& poat& tete n pergament pentru manuscrisele reali%ate la m&n&stire L#, Sheep (@ile)11I @ !ooDs/00I2

>R=MA ?@ e @R"=?$ M@?"=ALe # dar era +orba de un num&r mic n compara*ie cu m&rimea turmelor2 Cistercienii cre'teau oi din mai multe moti+e2 "e eEempluodat& ce o por*iune de teren era nconjurat& de un *arc mai mareanimalele ncepeau s& pasc&- ngr&';nd n acela'i timp p&m;ntul 'i trans5orm;ndu#1 ntr#o %on& culti+abil&2 Acest lucru poate 5i de n*elesns& cele mai multe pro5ituri le#au ob*inut de pe urma comer*ului cu l;n&2 ?u doar c& oile erau ie5tin de crescut 'i tuns- ns& 'i ob*inerea l;nii se 5&cea aproape gratuit2 Ac*iunea lor nu a 5ost nt;mpl&tor identic& cu cea semnalat& n alte p&r*i2 $ste sigur c& se 5ormula un Wmare planK- deoarece mecanismele ne# cesare pentru a sprijini comer*ul cistercienilor cu l;n& au 5ost puse n aplicare n perioada imediat premerg&toare punerii temeliilor imperiului lor economic- ba%at pe cre'terea oilor2 $5orturile 5ra*ilor lor mbr&ca*i n alb- templierii- le#au asigurat siguran*a deplas&rilor 'i le#au garantat mij# loace de plat& la ni+el interna*ional2 At;t Marea !ritanic c;t 'i 6landra au 5ost puncte de propulsie pentru ndeplinirea acestui plan2 In#luen(a #la%and* n decursul secolului al LH#lea- 6landra se ntindea pe cea mai mare parte a teritoriului !elgiei de ast&%i- a unei p&r*i din @landa'i n nordul 6ran*ei2 Asemenea regiunii Champagne- constituia un comitat (condus de un conte)- care semnase un act de loialitate 5a*& de regele 6ran*eidar de 5apt ac*iona cu o libertate surprin%&toare- n 11/Hc;nd contele 3heobald a ajuns la putere n Champagne- 6landra era condus& de contele Charles =2 "e'i a+ea o 5ire bl;nd& 'i era 5oarte pl&cut- acesta nu pare s& 5i 5ost omul potri+it din perspecti+a 6amiliilor 4telei2 Charles = a murit n circumstan*e ciudate n 11/1 'i- dup& o scurt& perioad& de lupte pentru puterela condu# cerea comitatului a ajuns 3hierr7- cel mai t;n&r 5iu al lui 3hierr7 al ==#lea de Lorena- un om cu care 6amiliile 4telei puteau colabora2

Contele 3hierr7 era un cruciat 'i un sprijinitor apropiat al ca+alerilor templieri- mai ales c&tre s5;r'itul +ie*ii sale2 "omnia luicare a durat patru%eci de ani (11/B#IB)- a coincis cu cre'terea semni5icati+& a puterii economice a acestora2 >rima so*ie a lui 3hierr7Marguerite de Clermonta murit n 11:: 'i- pe c;nd participa la o cruciad&- el s#a c&s&torit cu 47billa de Anjou- 5iica regelui de atunci al =erusalimului6oul<ue de Anjouun alt membru al 6amiliilor 4telei2 3hierr7 a 5ost 'i un sprijinitor 5erm al cis# tercienilor- iar pe p&m;ntul de*inut de el s#au ridicat multe m&n&stiri2 111

i> ce 3heobald era -2 t*ff KiIauiZaica largunior din 5hierr7 se concentra asupra consolid&rii puterii sale n sigurand o penoad& de pace- care a permis industriei l;nu leja m ora'e precum .ent 'i !ruges- s& se eEtind& 'i s& prospere8 =ruri se petreceau ntr#o +reme n care eistercienii- mai ales cei l !ntame- rans5ormau cre'terea oilor ntr#un sector important K= na*ionale2 =n acest timp- n 6landra cre'tea num&rul 'i e5ici# aielor de *esut- iar materia prim& 5urni%at& a de+enit cur;nd i pentru *es&torii 'i torc&torii 5laman%i2 L;na cistercienilor din jbme pnmita- 'i ast5el c&lug&rii au ajuns n cur;nd s& eEporte andra sute 'i apoi mii de tone de l;n&2 "e*in&torii de p&m;nt !ritanie le#au urmat imediat eEemplul- ast5el nc;t- n c;te+a (area !n anie a de+enit *ara de produc*ie a l;nii naturale- o m&# i de buna calitate2 de l;n& neprelucrat& erau transportate spre 6landra de pe ui Marii !ritanii- unde aceasta era d&r&cit&toars& 'i trans# e# >rodusul 5inal era transportat n Champagneunde era dc bunun care pro+eneau din sud sau din est2 La nceput pro #alare U1 uscare a lanii se 5;cea tot 5a ZZ dar Z Mpentru matenale mai bogate 'i mai +iu colorate s#a de%+oltat =tu2 comitat a 5ost preluat de =talia- 'i m ( interesanta 'i probabil 5rec+ent nt;lnit& ar 5i 5ost aceea n ) din Anglia ar 5i c&l&torit la t;rgul de la 3ro7es din le- unde ar 5i negociat +;n%area l;nii neprelucrate cu un negustor p7es din 6landra2 Comerciantul engle% ar 5i putut L m 6loren a care achi%i*iona un M i # 8- tX ar 5i putut 5i reali%at din l;na ne =ei o +anduse la t;rg cu un an n urm&
4tr&m Uii *ntltY[[ZZ \ $ 8eZ r L L 4 r i Z n r Z a c a e a s l t a # At l 5 er aZ 5o r mi dr n |*u e+reilor care reu'iser& s& prospere n mediile neprietenoase Lment35irY Z Z Z emedi ul >Zceperilor de care

au dat Muomenml 5inanciar 'i cel de a5aceri 'i care i#au "M t N =tral n cadrul economiei lumii cre'tine K Z 4a \C pe
4t m5l en*ate de e >cau%ate c4e 3Qg #r` 5 8 K K K 4teleiZ K 5 \'i p de 6amiliile multe dintre aceste trans5orm&ri 5 'i de oamenii din %iua de ast&%i2 n bun eEemplu din 11B

>R=MA ?@ e @R"=?$ M@?"=ALe acest punct de +edere este utili%area simbolului Agnus Dei# 4intagma se re5er& la WMielul lui "umne%euK 'i poate 5i eEplicat& n 5elul urm&tor2 >e +remea +echilor e+rei- Mielul lui "umne%eu era mielul pascalt&iat n ajunul s&rb&torii >astelul2 Aceast& s&rb&toare marca momentul =e'irii din $gipt 'i na'terea poporului e+reu- iar n tradi*ia cre'tin& a 5ost preluat& ideea Wna'teriiK religiei cre'tine- adus& de presupusa n+iere a lui =sus Cristos2 n liturghia cre'tin&- =sus este Wmielul lui "umne%eucare eliberea%& lumea de p&cateK2 Ca+alerii templieri au 5ost cei care- ncep;nd cu secolul al Lll#leaau suprapus simbolului Agnus "ei crucea ro'ieemblem& a ordinului lor2 Aceasta poate 5i obser+at& adesea n biserici- 5ie cioplit& n piatr& sau lemn- 5ie repre%entat& n +itralii2 45;ntul loan !ote%&torul- a c&rui emblem& era tot un miela de+enit s5;ntul patron al *es&torilor de l;n& 'i a ocupat un loc de cinste n cadrul breslelor acestora2 n aspect interesant al acestei idei are leg&tur& cu ora'ul Hali5aE- din PorDshire2 Hali5aE era situat n centrul cresc&toriilor de oi ale cistercienilor 'i- de'i ini*ial a 5ost doar un mic sata de+enit unul dintre cele mai puternice centre de produc*ie a sto5elor de l;n& din Marea !ritanic2 4imbolul heraldic al acestui ora' este o re+ela*ie2 !iserica din Hali5aE a 5ost nchinat& 45;ntului loan !ote%&torul la n# ceputul anului 1100- iar breslele de *es&tori de l;n& au 5ost puternice n regiune nc& de la nceput2 C;nd a 5ost creat& stema ora'uluibunii or&'eni din Hali5aE au apelat la o imagine 5oarte potri+it& pentru a repre%enta cre# din*a 'i modul de ac*iune al 6amiliilor 4telei2 $mblema ora'ului Hali5aE cuprinde imaginea capului 45;ntului loan !ote%&torul 'i Agnus "ei- al&turi de toiagul 45;ntului loan 'i de steagul templierilor2 "e asemenea- mai apar 'i tranda5irii din PorDshire (tranda5irii sunt at;t simbolul planetei Oenus- c;t 'i al ,ei*ei) 'i o tabl& de 'ahca 5undal pentru un scut cu simboluri 5rancmasonice e+idente2 >robabil cel mai semni5icati+ este motto#ul n

limba latin&( 7isi Dominus custodierit ci1itatem ("oar "umne%eu +a tine ora'ul)2 Acest motto este inspirat din primul +ers al >salmului 1/1 (con5orm numerot&rii e+reie'ti)- care cuprinde urm&toarele cu+inte( W"ac& "omnul nu le +a n&l*a casa- +or trudi n ,adar# "ac& "umen%eu nu le +a *ine ora'ulpa%ni# cul +a p&%i n %adarK2 Acest psalm 5ace parte dintr#un grup (1/0#1:A) cu subtitlul WC;ntec de n&l*areK- iar unii cercet&tori au sugerat c& erau psalmodia*i sau c;n# ta*i ini*ial n timpul procesiunilor rituale spre sanctuarul din 3emplul 119

A.$?C== 4@L@M@?

> 3$R==

L =

Fi2ura P. /ma2inea %gnus &ei (7ielul lui Dumne%eu) 6igura B2 4tema ora'ului Hali5aE- PorDshireAngliade la intrarea n >iece Hali2

>R=MA ?@ e @R"=?$ M@?"=ALA din =erusalim2 "ar C;ntecele de n&l*are a+eau 'i o semni5ica*ie aparte pentru esenieni # care i#au inclus n Manuscrisul >salmilor (care cuprin# de aproEimati+ patru%eci de psalmi) 'i care a 5ost descoperit printre manuscrisele de la Marea Moart&2 ?u e surprin%&tor s& a5l&m c& aceste C;ntece ocupau- 'i continu& s& ocupe- un loc central n timpul liturghiei s&+;r'ite de cistercieni2 Asocierea dintre Wcas&K 'i Wora'K din >salmul 1/1 nu este nt;mpl&toare- c&ci termenii se re5er& la templurespecti+ la =erusalim # sau- n ca%ul esenienilor 'i cistercienilorla ?oul =erusalim pe care ncercau s&#1 construiasc&2 + Con5orm unor tradi*ii locale str&+echi- capul lui loan !ote%&torul a 5ost adus la Hali5aE 'i ngropat n biserica ce poart& numele s5;ntului sau n apropierea ei2 "e'i po+estea nu are nicio ba%& real&combinarea simbolurilor 6amiliilor 4telei 'i a tradi*iilor str&+echiincluse n stema 'i mitologia ora'ului demonstrea%& in5luen*a deosebit& eEercitat&ncep;nd cu secolul al Lll#lea- de cistercieni 'i templieri asupra comunit&*ilor ce se ocupau cu prelucrarea l;nii2 W$poca modern&K a debutat mult mai de+reme dec;t au b&nuit ma# joritatea istoricilor- nsu'i cu+;ntul WmodernK este legat de cl&dirile ridicate de templieri- iar de%+oltarea bancar& 'i comercial& creat& de or# dinele gemene de noi esenieni n straie albe a asigurat ba%ele Re+olu*iei =ndustriale ce urma s& nceap& n Anglia abia n secolul LO===2 n secolul al LO===#lea- regiunile produc&toare de l;n& ale Angliei au trecut de la ateliere 'i manu5acturi la 5abriciodat& cu per5ec*ionarea motoarelor cu aburi ac*ionate prin arderea c&rbunilorn PorDshire 'i Lancashire au ap&rut noi 5abrici pentru toarcerea 'i *eserea unor cantit&*i mari de l;n&- precum 'i a unor materiale noiprecum bumbaculcare pro+enea din America2 ?oile canale 'i drumuri au dus la posibilitatea transport&rii materiilor prime- 5apt care a ncurajat n5iin*area unor u%ine metalurgice 'i a ingineriei grele- care s#au r&sp;ndit cu rapiditate n

$uropa 'i America2 "e 5apt- templierii au marcat lumea pentru totdeauna2 La s5;r'itul secolului al Ll==#lea- ei de+eniser& mai boga*i 'i mai puternici dec;t ar 5i trebuit2 Li se pre+edea deci s5;r'itul2

1/1

L! ta %'r)a4*

K noiembrie a anului 1/IB se n&'tea la 6ontainbleaun 6ran*aurma s& de+in& unul dintre cei mai mari du'mani ai membrilor clei2 >rin*ul 6ilip era cel mai mare 5iu al regelui 6ilip al =l=#lea al so*iei acestuia- =sabella de Aragon2 Copil&ria prin*ului a ie a 5i lini'tit&- 'i au eEistat momente n care 5ac*iunile care se 1 preluarea coroanei i#au pus +ia*a n pericol2 Acelor situa*ii #& poate 5aptul c& 6ilip a de+enit un om suspiciosntunecat-i complet lipsit de scrupule2 ui secolului al LH=#lea- comitatul Champagne era deranjant l 6ran*ei- men*in;ndu#'i un statut aproape independent 'i arte mult de pe urma t;rgurilor2 Conduc&torii acestei regiuni st&p;nii c&rora le erau +asali- adic& pe regii 6ran*ein economice 'i a in5luen*ei pe care o eEercitau2 $+enimentele nniei lui Ludo+ic al OH#lea- care a in+adat pentru o scurt& a Champagne- au do+edit c& un asalt deschisdirectasupra a o idee aplicabil&2 Champagne se a5la n continuare n r care se succedau- a'a c& dac& se dorea supunerea acestei 3 putea 5i reali%at doar prin +iclenie 'i diploma*ie5ect& a ap&rut n anul 1/BA- n persoana unei 5ete de trei# 1//

@ 6A>3e MhRUAOe /oana de *avarra "in anul 11:H- con*ii de Champagne au de+enit 'i regi de ?a+arraun mic teritoriu din >irinei- la grani*a dintre 6ran*a 'i 4pania2 >rimul con# duc&tor al celor dou& regiuni- regele 3heobald = (3heobald al ==#lea de Champagne) era un mare cruciat- care sprijinea ac*iunile templierilor 'i a+ea o curte asem&n&toare celei ce se de%+oltase n Champagne2 6iul lui 3heobald- regele 3heobald al ==#lea (3heobald al ===# lea de Champagne) a urmat eEemplul tat&lui s&u- do+edindu#se un conduc&tor bun 'i drept2 $l a nceput procesul moderni%&rii statului 5eudal ?a+arraiar pentru a putea reali%a acest lucru s#a ba%at mai mult pe taEele ob*inute de la supu'ii s&i de r;nd dec;t pe sprijinul nobililor s&i2 "e'i supus& la numeroase taEepopula*ia a acceptat situa*ia respecti+&- deoarece regele 3heobald al ==#lea le#a acordat drepturi eEtraordinare- un prestigiu 'i o 5or*& de eEprimare politic& mai mare dec;t n oricare alt& parte a $uropei 5eudale2 3oate aceste strategii au 5ost cu putin*& datorit& 5aptului c& ?a+arraspre deosebire de Champagne- era un regat- 'i prin urmare nu era supus& niciunui alt stat2 "inamismul politic 'i economic nregistrat n timpul domniei celor doi regi cu numele de 3heobald n ?a+arra s#a datorat tot 6amiliilor 4telei din Champagne2 ?a+arra era eEact tipul de stat pe care 6amiliile 4telei l doreau # neamenin*at- sigur- unde popula*ia a+ea un rol n luarea hot&r;rilor care o pri+eau2 Comparati+ cu structurile statale din lumea modern&- ?a+arra secolului al Llll#lea era la un ni+el mult mai a+ansat dec;t orice alt& 5orma*iune statal& din +remea aceea2 Regele 3heobald al ==#lea a 5ost ucis la 3unis n timpul Cruciadei a @pta- iar datorit& 5aptului c& nu a a+ut copii controlul asupra regiunilor Champagne 'i ?a+arra i#a re+enit 5ratelui s&u mai t;n&rcel care a de+enit Henric l de ?a+arra 'i contele Henric al ===#lea de Champagne2 ?oul rege era poreclit %enri le <ros de 5rance%i 'i 2nriAue el <ordo de spanioli

# deoarece era 5oarte gras2 Acest monarh supraponderal a domnit doar trei ani- 'i a murit su5ocat n iulie 1/1A2 4ingura mo'tenitoare a lui Henric a 5ost 5iica sa- =oana =- regin& de ?a+arra 'i contes& de Champagne2 La +remea mor*ii tat&lui ei- =oana (Feanne) a+ea doar trei ania'a c& responsabilitatea pentru gu+ernarea ?a+arrei 'i a celorlalte regiuni apar*in;nd acesteia i#a re+enit mamei sale- !lanche de Artois2 La doar c;te+a s&pt&m;ni de la moartea lui Henric- +ulturii au nceput s& se ro# teasc& pe deasupra regatului 'i a conduc&toarei minore a acestuia2 !lanche a nceput s& caute sprijin cu disperare2 4olu*ia ideal& ar 5i 1/:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i s& 5ie logodit& cu un prin* engle%- dar niciunul nu era dis# erat&- 'i ncerc;nd probabil s& c;'tige mai mult timp 'i m&car (*ie- !lanche ns&'i s#a m&ritat n 1/1H cu prin*ul $dmund de iul din 5iii mai tineri ai regelui Henric al ===#lea al Angliei2 cuse n 1/AH 'i 5usese c&s&torit nainte cu A+eline de 6ortibusla un an dup& c&s&torie- n 1/1/2 itul c&s&toriei cu !lanche- $dmundporeclit Wcel cu crucea larece purta mereu crucea ro'ie a ca+alerilor pe spatea 5&cut gest de a se auto#proclama Wconte palatinK de Champagne2 ilatinK era un st&p;n 5eudal cu o autoritate c+asi#regal& n care le conducea- ns& $dmund p&'ea pe un teren nesigur ie2 4e putea spune c& 'i eEercita puterea n numele so*iei anea Champagne nu i apar*inea lui !lanche2 $a era doar gu# o- n locul tinerei ei 5iice2 (&s&toriei lui !lanche cu $dmund de Lancaster era tot mai dorea sal+area regatului 5iicei ei- singura alternati+& era s& or ntr#o direc*ie la care nu ar 5i dorit s& apele%e # regii 6ran# in urm& a trebuit s& se re5ugie%e la curtea regelui 6ilip al 5ost c;t se poate de nc;ntat s& o primeasc&2 4la+arra a 5ost promis& 5iului regeluiprin*ul 6ilipiar nunta 1I august 1/BA # el a+ea 'aispre%ece- iar ea treispre%ece de Lancaster a 5ost imediat con+ins s& renun*e la preten*ia iii Champagne de c&tre 6ilip al ===#leacare la r;ndul s&u a ante la o serie de castele pentru a ncheia n*elegerea2 Regele rit n anul urm&tor acestei n*elegeri- iar tronul i#a re+enit ii 6ilip al =O#lea2 "atorit& 5aptului c& era chipe''i#a dob;ndit lip cel 6rumos- dar despre el au r&mas nregistrate n istorie cruri po%iti+e2 "e ndat& ce a ajuns la trons#a trans5ormat re cei mai nemilo'i regi care au domnit +reodat& n 6ran*a2 (rcitat asupra regiunii Champagne nu

putea 5i deplin at;ta ia sa era n +ia*&- 'i a+ea ne+oie de un mo'tenitorat;t pentru pentru +astele teritorii controlate de so*ia sa2 Iui :ili % otri4a te% lierilor l secolului al Ll==#lea- pu*ini dintre regii $uropei occidentale le c& sunt total st&p;ni pe tronurile pe care le ocupaun acel plierii de+eniser& at;t de puternici nc;t 'i puteau impune 1/A

@ 6A>3e MhRUAOA pur 'i simplu +oin*a2 La 5el ca predecesorii 'i contemporanii s&i6ilip a mo'tenit un regat plin de datorii- n parte c&tre c&m&tarii e+reidar cel mai mult c&tre ca+alerii templieri2 6ilip nu doar c& le datora bani acestoradar se sim*ea 'i umilit de ei2 4upu'ii s&i nu l iubeau- ba chiar de mai multe ori a 5ost sal+at de templieri din m;inile mul*imilor n5uriate 'i a 5ost dus la loc sigur- n cartierul lor general din >aris2 Acolo a +&%ut5&r& ndoial&minun&*iile care l nconjurau 'i a cugetat asupra bog&*iei templierilor2 4e spune c& cererea lui de a de+eni ca+aler templier onori5icun titlu acordat unor monarhi ca Richard = al Angliei- a 5ost re5u%at&2 6ilip era un dictator neiert&tor 'i tr&d&tor- 'i era posibil ca ura sa s& se nasc& chiar 'i numai pentru un ast5el de re5u%2 ?u ar 5i 5ost di5icil pentru 6ilip s& 'i dea seama c&dac& eEista o cale de a#i da a5ar& pe e+rei din 6ran*a 'i de a distruge puterea templierilorl nu ar mai 5i datorat bani nim&nui2 !ancherii 'i negustorii e+rei boga*i S erau o *int& relati+ Wu'oar&K2 "ar puternicii templieri erau cu totul altce+a k * cum s#ar 5i putut mpotri+i oare 6ilip unei organi%a*ii militarepolitice 'i QM 5inanciare multina*ionale- care nu r&spundea dec;t n 5a*a papeiQ l =ns& circumstan*ele s#au ntors n 5a+oarea lui 6ilip2 Lucrurile nu mergeau bine n Cara 45;nt&- n ciuda 5rec+entelor ncer# c&ri de sus*inere a a'e%&rilor crucia*ilor de acolo- n anul 1/90singura 5ort&rea*& cre'tin& din Le+ant mai era ora'ul Acra2 Acesta a 5ost atacat de 5or*ele sultanului Al#Ashra5 Khalil n mai 1/912 @ra'ul a 5ost cuceritiar templierii au su5erit numeroase pierderi- inclusi+ pe marele conduc&tor al templierilor- "e !eaujeu2 n doar c;te+a s&pt&m;ni5orturile din eEterior ale templierilor au 5ost abandonate- iar pre%en*a europenilor n Cara 45;n# t&- care a durat eEact /00 de ani- s#a ncheiat2 Con5orm %+onurilor- templierii d&duser& do+ad& de la'itate la Acras5&# tuindu#1 pe comandantul de acolo s& plede%e pentru pace2 ns& templieriicare erau strategi pricepu*i 'i i cuno'teau bine pe du'manii lor musulmani'i#au dat imediat seama c& negocierile erau de pre5erat

luptelordeoarece intuiau pu*inele 'anse ca garni%oana din Acra s& re%iste2 $ sigur c& nu au 5ost ni'te la'iV atunci c;nd ncerc&rile lor diplomatice au e'uatei au luptat cu b&rb&*ie p;n& la s5;r'it2 Chiar dac& templierii 'i#au putut justi5ica modul de ac*iune de la Acranu au reu'it s& 5ac& nimic pentru a modi5ica reputa*ia pe care 'i#o c;'# tigaser& p;n& n acel moment2 Mul*i oameni i considerau abu%i+iiar datoria lor de a colecta taEe at;t pentru pap& c;t 'i pentru conduc&torii laici nu i#a 5&cut iubi*i de cea mai mare parte a popula*iei2 1/H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? bea popularit&*ii templierilor dup& episodul de la Acra a repre# pnm& 'ans& pentru 6ilip2 Cu toate acestea- i#ar 5i 5ost greu s& i ac*iunea mpotri+a templierilor dac& papa nu putea 5i mai nt;i a#i abandone%e2 3emplierii le erau 5olositori papilornu doar M de colectori de taEe- ci 'i pentru c& repre%entau o amenin*are ie s#ar 5i mpotri+it ponti5ului2 >rin urmare- 6ilip a 5ost ne+oit strategie speci5ic& 6amiliilor 4telei2 "ac& nu#1 putea in5luen*a le atunci- el trebuia s& g&seasc& un altulst ajutat de o alt& circumstan*& 5a+orabil&- n 1/9Aun c&lug&r ademnat s& de+in& pap& sub numele de Celestin al O#lea n iului s&u ponti5icat- Celestin a n5iin*at doispre%ece posturi noi |1- m opt dintre acestea 5iind numi*i 5rance%i2 Ac*iunea respecti+& l e+enimentele care s#au petrecut dup& treispre%ece ani2 Celestin al O#lea a renun*at la 5unc*ie 5oarte repede 'i a 5ost nlo# =nedetto .aetano- care a primit numele de !oni5aciu al Ol==#lea ntrat n con5lict cu 6ilip n numeroase pri+in*e2 >roblema prin# j p&rerea lui 6ilip c& papii eEercitau o in5luen*& mult prea mare iarhilorUisu>u'iloracestora26ili>acon5iscatadeseapro> riet&*ile D numit singur episcopi 'i i#a respins pe oamenii !isericii numi*i j 4ena de dispute dintre 6ilip 'i !oni5aciu a continuat p;n& 5ele din urma- papa 1#a sanc*ionat 5ormal pe regeamenin*;nd =*mce- ceea ce ar 5i nsemnat c& popula*ia cre'tin& nu ar mai 5i 5ia sa 5ie loial& su+eranului2 6ilip a ripostat prin trimiterea unei pduse de un lupt&tor aristocrat pe nume .uillaume de ?ogaret(sta pe pap& la Roma2 ?ogaret 'i mercenarii lui nu 1#au ucis 2 dar 1#au umilit n a'a m&sur& nc;t ar putea 5i considera*i ie moartea acestuia- sur+enit& n octombrie 1:0:2 i a 5ost ?iccolo !occasini- care a preluat numele de !enedict S4ub preteEtul de a reconcilia coroana 6ran*ei cu papalitatea

Flea a trimis un ambasador la Roma2 !enedictconsider;nd 5&r& acest lucru era n a+antajul ambelor p&r*i implicate a ridicat KY pri+in*a lui 6ilip 'i a cur*ii acestuia- dar nu a dorit s& le 'i lui .uillaume de ?ogaret 'i to+ar&'ilor acestuiacare au ica*i- urm;nd s& 5ie adu'i n 5a*a papei pentru a 5i pedepsi*i ntalmre nu a aut niciodat& loc- deoarece- la doar opt luni c- !enedict al Ll#lea a murit subit la >erugia2 La +remea s#a cre%ut- 'i nc& se consider& o ipote%& plau%ibil&c& papa a prin uneltirile lui ?ogaret2 &2% ii

@ 6A>3e MhRUAOe Concla+ul- reunit pentru a decide cine ar 5i un succesor potri+it pentru !enedict al Ll#lea- a a+ut o sarcin& di5icil&2 Regele 6ilip demonstrase c& nu +a aproba un pap& cu care nu era de acord2 3ot el s#a asigurat ca la Roma s& eEiste su5icien*i cardinali 5rance%i- care au reu'it s& determine alegerea cardinalului !ertrand de .ot- prieten de o +ia*& cu 6ilip al =O#lea2 $Easpera*i probabil- cardinalii italieni au consim*it n cele din urm&2 4e pare c& a a+ut loc o nt;lnire secret& ntre noul pap& Clement al O#lea 'i 6ilip- imediat dup& n+estirea papei n 5unc*ien iunie 1:0H2 Aceasta ar 5i a+ut loc n p&durea de la 4aint Fean# d8Angel7n 6ran*a2 "in acel moment- Clement al O#lea a de+enit omul lui 6ilipiar soarta templierilor a 5ost pecetluit&2 ntre timp so*ia lui 6ilip- =oana de ?a+arra- murise cu dou& luni naintela na'tere2 6ilip 'i =oana au a+ut mai mul*i copii- dintre care unul era mo'tenitorul tronului # Ludo+ic- n&scut n 1/B92 La moartea mamei saleLudo+ic a de+enit rege al ?a+arrei 'i- mult mai important din perspecti+a tat&lui s&u- conte de Champagne2 ns& b&iatul a+ea doar 1I ani c;nd mama sa a murit- iar at;ta +reme c;t a 5ost minor titlurile i#au re+enit tat&lui s&u2 >rin urmare- 6ilip dob;ndise la +remea aceea controlul asupra regiunii Champagne- locul n care ordinul templierilor 5usese creat 'i de unde ace'tia primeau cel mai mare sprijin2 Champagne era 'i regiunea unde se ntocmeau planurile 6amiliilor 4telei 'i unde locuiau liderii acestora2 6ilip se bucura n acel moment 'i de sprijinul papalit&*ii T iar pentru a demonstra acest lucru a insistat ca papa Clement al O#lea s&#'i mute re'edin*a de la Roma la A+ignon- un teritoriu papal a5lat n sudul 6ran*ei2 C derea tem"lierilor 6&r& a mai putea 5i restric*ionat n +reun 5el- 6ilip a reu'itn decurs de c;te+a luni- s&#i areste%e 'i s&#i deporte%e pe to*i e+reii din 6ran*acon5is# c;ndu#le a+erile2 "intr#o lo+itur& a reu'it s& se scape de o parte din datorii

'i s&#'i umple +istieria2 Cu toate acestea- nu s#a g;ndit s& 5oloseasc& acele resurse ca s&#'i achite datoriile 5a*& de ca+alerii templieri2 La +remea respecti+&- templierii nu se bucurau de o prea mare po# pularitate- 'i mul*i oameni puneau sub semnul ntreb&rii rostul eEisten*ei unor 5or*e monastice care s& lupte pentru protejarea C&rii 45intede +reme ce aceasta 5usese pierdut& pentru cre'tinismul occidental2 6ilip 'i al*i monarhi europeni 'i puteu pune ntreb&ri n leg&tur& cu planurile pe care le a+eau templierii- tem;ndu#se ca ace'tia s& nu 5orme%e un stat propriu n 1/1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? pretu tinde nichiar 'i n in# p*ii regal e- n ceea ce i pri+e aamen in*are a eEist a de mai mult& M 5i surpr in%&t or s& a5l&m c& nu au ac*io nat n niciu n 5el pentr u pe ei 'i propr iet&*i le de +aloa re pe care le de*in eaucu mult e+eni ment ele din octo mbri e pcre%ut 5aptul c& Fac<ues de Mola7 a 5ost 1:012 Alan luat ntru totul prin b2 @rdinul templierilor a+ea membri !utle i g;ndeau 'i la un posibil loc pentru acel stat2 Cel mai probabil 5orma pe teritoriul 6ran*ei- de unde se tr&geau at;t 5ondatorii F c;t 'i majoritatea membrilor acestuia- 'i unde templierii de# =torii 'i a+eri uria'e- n plus- 6ilip le era dator2 "istrugerea 1#ar 5i permis s& se elibere%e de datorii 'i s& pun& m;na pe a+erea =p5iciul institu*iei regale a 6ran*ei2 ?imic nu mai st&tea n calea 3are luase o hot&r;re n direc*ia respecti+&2 brii trebuiau s& dispar&2 ai nt;i- 6ilip a trebuit s&#i atrag& pe comandan*ii templierilor l pup& cum s#a do+edit n cele din urm&Fac<ues de Mola7aestru- a 5ost chemat n 6ran*a n 1:01- nu de c&tre 6ilip al i cum s#a spus- ci de c&tre pap&2 $i ar 5i trebuit s& poarte discu*ii | cu o posibil& unire ntre ca+alerii templieri 'i un alt 5aimos Licia*i- ca+alerii 452 loan (cunoscu*i 'i cu numele de ca+alerii =t;lnirea a a+ut loc la >oitiers- ns& nu se cunosc re%ultatele ei2 2p- ideea papei a de+enit cur;nd lipsit& de rele+an*&2 6ilip urm&rea ndeaproape e+enimentele- pl&nuindu#'i Smi'care2 La +remea respecti+&- n 6ran*a au nceput s& ias& la 4bu%a*ii incriminatoare la adresa templierilor 'i a credin*elor 'i |neortodoEe sau chiar eretice ale acestora2 "e Mola7 dorea s& ste %+onuri- iar papa a 5ost de acord s& numeasc& o comisie de 11/A august 1:012 n timp ce aceasta 'i ndeplinea ndatoririlel se a5la la >aris- iar regele 6ilip a pro5itat de aceast& oca%ie2 |reme n %iua de +ineri- 1: octombrie 1:01- de Mola7 'i to*i ibri proeminen*i ai ordinului au 5ost aresta*i la ordinele secrete 5i 4olda*ii lui 6ilip 5useser& instrui*i s& supra+eghe%e toate pro# s*inute de templieri 'i s&#i re*in& pe to*i membrii ordinului din

r 'i cercet&torul la5oe consider& c&- 5&r& 'tirea regelui 6ilipo mare parte din Frdinului a5la*i n 6ran*a s#au re5ugiat n ba%ele de*inute de i Alpi- departe 1de s5era de in5luen*& a regelui 6ran*ei 2 |22- 'i "a5oe- 42- &he Star Warriors and the Bankers Stelei 1/B )Lupttorii !i

@ 6A>3e MhRUAOe Con5orm tradi*iei- se spune c& ntreaga 5lot& a templierilor care acostase la ba%a lor din La Rochelle- n 6ran*a- a ridicat ancora 'i a pornit c&tre o destina*ie necunoscut&- n seara de dinaintea arest&rilor2 Fac<ues de Mola7 'i al*i o5i*eri superiori ai ordinuluial&turi de sute de membri obi'nui*i din r;ndurile templierilor- au 5ost cu siguran*& tortura*i pentru a 5i determina*i s& m&rturiseasc& a'a#%isele lor practici eretice2 Cel care a condus asaltul a 5ost nimeni altul dec;t .uillaume de ?ogaretWomul de 5or*&K necru*&tor al regelui 6ilip2 4ub tortur&Marele Maestru a m&rturisit o serie ntreag& de crime (dar ulterior a retractat n mod public tot ceea ce a declarat # 1e,i paginile ce urmea%&)2 =Cri%ele+ 1*4'r)ite de te% lieri Lista acu%a*iilor aduse mpotri+a templierilor din 6ran*a cuprindea urm&# toarele( l 2?erecunoa'terea lui Cristos 'i necinstirea Crucii2 /2nchinarea la un idol2 :2Legarea printr#un jur&m;nt solemn per+ertit A2Crime rituale H2>urtarea unui 'nur a c&rui semni5ica*ie era o ere%ie2 I2>racticarea s&rutului ritual32Modi5icarea liturghiei 'i apelul la 5orme neortodoEe de iertare2 B2>ractici homoseEuale2 923r&dare 5a*& de celelalte grupuri din cadrul 5or*elor cre'tine2 c Regele 6ilip i#a determinat pe ceilal*i monarhi din $uropa s& l urme%e n ac*iunea lui mpotri+a templierilor2 >u*ini dintre ace'tia s#au gr&bit s& dea curs solicit&rii lui 6ilip- iar papa a trebuit s& se str&duiasc& din greu s& i 5ac& s& accepte2 >entru a#i 5ace dreptate papeitrebuie s& spunem c& el a condamnat ini*ial atacul asupra templierilor din 1:01dar a 5ost con+ins de +ina acestora prin do+e%ile care i s#au adus2 "ac& ap&r&torii moderni ai templierilor ncearc& s& demonstre%e c& toate acu%a*iile aduse acestora erau 5alse- noi suntem siguri c&- de 5apt- se 5&ceau +ino+a*i de c;te+a dintre ele2 $ste aproape sigur c& mul*i dintre

cei cu rang in5erior se considerau credincio'i catolici obi'nui*i- ns& nu trebuie s& uit&m c& templierii erau o crea*ie a 6amiliilor 4telei- ale c&ror credin*e ar 5i 5ost considerate eretice de !iserica Catolic& din secolul al LlO#lea # cel pu*in +ancherii/, 3emplar >ublishing- 3oronto- 19992 1/9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? consider&rii lui loan !ote%&torul ca superior lui =sus2 $ posibil ca+alerii 'i liderii ordinului s& 5i practicat o 5orm& ebionit& a lului- ilustrat& de practicile religioase reali%ate n biseric&ucru este ade+erit de o parte dintre do+e%ile str;nse de inchi# e persoanele care i#au torturat pe templieri2 4e spune de eEemplu rii se nchinau unui chip misterios- cu barb&pe care l numeau tK2 4#a emis ipote%a c& aceast& denumire ar 5i pro+enit de la ahomet sau Muhamad- 'i prin urmare c& templierii ar 5i a+ut i islamul2 Cu toate acestea- citind aceast& denumire cu ajutorul reiese cunoscut drept Ci5rul Atbash- a5l&m c& !aphomet Sophia, adic& Wn*elepciuneK- un concept care a jucat un rol jn concep*ia 6amiliilor 4telei2 4#a sugerat la +remea respecti+& i barb&K era o repre%entare a lui loan !ote%&torulceea ce ar b2 6amiliile 4telei considerau c& loan ar 5i a+ut acela'i statut ca i c& ar 5i 5ost chiar mai important- deoarece 1# a precedat pe =sus *ilor descenden*i din regele "a+id2 t;r%iu- n secolul al LlL#lea- !iserica Catolic& i#a acu%at pe c& ar 5i coresponden*i e+iden*i ai templierilor2 45;ntul loan t important de 5rancmasoni- iar ntr#un discurs papal solemnL#lea (l BAI#1B) i#a asociat at;t pe templieric;t 'i pe 5ranc # oani*iiK- sau discipolii str&+echi ai lui loan !ote%&torul (nu spre ca+alerii ospitalieri- n2 ed2 rom2) >apa a declarat( i atribuiau lui loan 9ote% torul 'ondarea 9isericii te, iar marii conduc tori ai sectei se autodenumeau , , 'ei (n i sau 'onsacrai, )i se "retindeau a 'i descen8 li lui loan 9ote% torul "rintr8o linie direct . Cel care, ioada 'ond rii ordinului tem"lierilor, "retindea a 'i torul unor ast'el de "rero2ative ima2inare, era numit

et6 acesta !l cuno)tea "e =u2ue) de #a0ens, /8a ini$iat iile )i as"ira$iile "retinsei sale 9iserici, 18a sedus cu de "reo$ie suveran )i re2alitate su"rem , )i !n cele 18a desemnat succesor al s u. nonstrea%& c& !iserica Catolic& a 'tiut mereu n ce credeau le men*ionat 5aptul c& templierii s#au numit ini*ial W4&racii lupt&tori i 3emplul lui 4olomonKV ei nu s#au numit niciodat& W4&racii lupt&# Cristos 'i 3emplul lui 4olomonK2

@ 6A>3e MhRUAOe templierii- 'i c& ace'tia adoptaser& po%i*ia ioani*ilor n practicile 'i doc# trinele secrete2 =deea c& templierii obi'nuiau s& scuipe cruci5iEul sau s& calce pe el este aproape sigur eEagerat&- dar eEist& 'i o do+ad& rele+ant&2 n t;n&r templier 5rance% a eEplicat sub tortur& modul n care 5usese ini*iat de un 5rate mai +;rstnic2 Acesta i#a a'e%at n 5a*& un cruci5iEspun;ndu#i s& nu aib& prea mult& ncredere n acel simbol- care era prea nou2 Acest lucru ar corespunde ideilor membrilor 6amiliilor 4telei2 Ace'tia nu repudiau importan*a rolului lui =sus- dar respingeau credin*a !isericii c& acesta ar 5i 5ost WCristosulK- adic& unicul Mesia2 $i respingeau ideea na'terii din 5ecioar& 'i a n+ierii # 'i e posibil ca o5i*erul superior s& 5i 5&cut alu%ie la doctrinele relati+ WnoiK ale !isericii- n ce le pri+e'te pe 6amiliile 4teleidescenden*a lor coboar& n perioada de dinainte de loan !ote%&torul 'i =sus- care au 5ost doar Wser+itoriK ai unei cau%e- 'i nu cau%a n sine2 C;t despre acu%a*ia c& templierii ar 5i practicat jur&minte solemne per+ertite 'i ar 5i modi5icat liturghia- ei ar 5i putut 5i considera*i +ino+a*i din perspecti+a doctrinei !isericii Catolice2 ?u a+em nicio modalitate de a a5la ce tipuri de ceremonii a+eau a+ut loc n spatele u'ilor nchise ale l&ca'urilor de cult ale templierilor- dar 'tim cu certitudine c& orice mes& ori sacrament ce nu se con5orma ntru totul practicilor catolice ar 5i 5ost considerate o ere%ie2 @rdinul templierilor a 5ost di%ol+at n cele din urm& printr#un ordin papal emis n anul 1:1/2 Au eEistat dispute n pri+in*a destina*iei pro# priet&*ilor templierilor- dar p;n& la urm& s#a decisdat 5iind 5aptul c& era imposibil& returnarea darurilor 'i dona*iilor acordate ordinului ntr#o perioad& de aproape dou& secole- ca ntreaga a+ere a templierilor s& le re+in& ca+alerilor 45;ntului loan- asupra c&rora nu plana niciun 5el de suspiciune2 Regele 6ilip al =O#lea 'i#a nsu'it multe dintre propriet&*ile templierilor de pe teritoriul 6ran*ei # cu scopul declarat de a acoperi costurile pentru deten*ia 'i procesele intentate

acestora2 6ilip a nregistrat un trium5 personal- dar condamnarea ordinului nu a a+ut un caracter uni+ersal2 Anglia a tergi+ersat cercet&rileiar n cele din urm& a declarat un grup de templieri +ino+a*i de ere%iens& 'i ace'tia puteau ob*ine iertarea din partea maestrului lor2 n *&ri ca >ortugalia4pania- .ermania- Cipru 'i cea mai mare parte a =talieitemplierii au 5ost declara*i ne+ino+a*i2 3emplierii din >ortugalia s#au trans5ormat pur 'i simplu n Wca+alerii lui CristosK- continu;nd acelea'i practici pe care le urmaser& 'i nainte2 >apa nsu'i- de'i a 5ost 5or*at prin presiuni s& di%ol+e ordinul- a re5u%at s& l declare ntrutotul eretic2 $l considera c& nu eEistau 1:1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? p+e%i pentru a demonstra c& ideile ordinului # spre deosebire 8K V aduse c;tor+a dintre membrii acestuia # repre%entau n 5apt bctul lui de +edere a 5ost sprijinit de imposibilitatea altor *&ri # a 6ran*ei # de a condamna ntregul ordin al templieriloracestea 5ie mult mai precaute n pri+in*a in+estiga*iilor dec;t 6ran*a2 rii din Sco(ia doptat o po%i*ie aparte n timpul persecu*iei templierilorde Megele ei- Robert !ruce- ca 'i ntreaga na*iune de alt5else8a5la aceea n a5ara in5luen*ei Romei2 >entru a ajunge la tronRobert in ri+al- pe Fohn Com7n- n anul 1:0I- 5apt pentru care at;t t 'i regatul s&u- au 5ost eEcomunica*i de c&tre pap&2 !erii nu au 5ost judeca*i n 4co*ia- de'i- dup& ce au 5ost reprimi*i le !isericii- dup& 1:/0- regele Robert a 5ost ne+oit s& sprijinenai- dorin*ele papei2 >;n& atunci a trecut ns& destul& +remedin 4co*ia au a+ut oca%ia de a#'i asuma noi roluri n plan l pare +erosimil& sugestia 5&cut& de unii autoricon5orm c&reia rii care au disp&rut din La Rochelle ar 5i na+igat spre 4co*iahiciun document n aceast& pri+in*&2 Anglia supra+eghea rutele ( 6ran*a 'i insulele britanice- 'i nu ar 5i putut s& nu obser+e |Xt& a templierilor a5lat& n drum spre nord2 s& p&reri con5orm c&rora ca+alerii templieri ar 5i luptat al&turi npotri+a engle%ilor- n timpul b&t&liei de la !annocDburndin i nu eEist& +reo do+ad& concludent&posibilitatea nu trebuie emplierii din 4co*ia ar 5i putut considera c& nu a+eau nimic acord;nd sprijin regelui 4co*iei- mai ales c& Anglia urmase papeiarest;ndu#i pe templieri 'i acapar;ndu#le p&m;nturiletemplierii a+eau su5iciente moti+e pentru a#i considera pe smani2 n plus- pentru a e+ita soarta 5ra*ilor

lor de mai la sudle'ul lor s& mpiedice eEtinderea st&p;nirii engle%e n 4co*ianoti+ ar 5i 5ost gestul de recuno'tin*& pentru ultimul lor Mare ( 5iind 5aptul c& +ictoria sco*ienilor la !annocDburn a +enit =i i luni dup& ce Fac<ues de Mola7 5usese ars pe rug la >arisstru 'i unul dintre to+ar&'ii s&i de rang nalt a 5ost in+itat s&#'i ; +ina n mod public- ns& a respins Wcon5esiunileK 5&cute Mele 6ilip al =O#lea s#a n5uriat 'i a ordonat arderea pe rug a lin %iua respecti+&2 ($ interesant 5aptul c& "e Mola7 a respins 1:/

@ 6A>3e MhRUAOe majoritatea acu%a*iilor aduse templierilor- ns& nu a respins acu%a*ia prin# cipal&- aceea de a 5i negat di+initatea lui =sus Cristos2) Ur%*rile9 El4e(ia n 6ran*a- regele 6ilip al =O#lea a reu'it s& distrug& n doar c;*i+a ani tot ceea ce 6amiliile 4telei 5&uriser& cu grij& de#a lungul secolelor2 .re'elile 5&cute n pri+in*a 6landrei au condus la distrugerea aproape n totalitate a in5rastructurii industriale- ceea ce a nsemnat c& l;na nu mai ajungea aproape deloc n t;rgurile din Champagne2 Aceast& situa*ie nu a a+ut o importan*& crucial&- dat 5iind 5aptul c& t;rgurile se a5lau deja n declintot datorit& lui 6ilip 'i politicii promo+ate de acesta2 "atorit& dispari*iei in5luen*ei e+reilor 'i a templierilor- liniile de credit s# au ntreruptiar lipsa *es&turilor din l;n& pro+enite din nord a redus num&rul comercian*ilor care luau parte la aceste t;rguri2 n mod destul de straniu- la un an dup& eEecutarea lui "e Mola7 la >aris 'i de la presupusa acceptare a sprijinului templierilor n lupta sco*ienilor mpotri+a engle%ilor- a a+ut loc un e+eniment semni5icati+la est de 6ran*a2 Cu c;*i+a ani mai de+reme- trei mici state din Alpi # ri4chG7% 'i nterGalden # 'i declaraser& independen*a 5a*& de curtea imperial& a habsburgilor2 Aceste teritorii se a5lau la grani*a cu o important& trec&toare din Alpi- 4t2 .otthard- o regiune mult pre*uit& de habsburgi2 >entru a n+inge cele trei state- ducele Leopold = de Austria5ratele ducelui Ludo+ic al al =O#lea de !a+aria- s#a ndreptat n anul 1:1H spre regiunea respecti+&- nso*it de o armat& 5ormat& din aproEimati+ H2000 de oamenicu inten*ia de a pune cap&t oric&rei inten*ii de autogu+ernare n %on&2 6or*ele lui 'i cele ale con5edera*iei celor trei state s# au nt;lnit n lupta de la Morgarten- ce a a+ut loc n 1H noiembrie 1:1H2 Leopold 'i#a ndrumat trupele spre o %on& de unde spera s& poat& lua prin surprindere armatele reunite ale statelor ri4chG7% 'i nterGalden-

pe care s& le atace dinspre sud- trec;nd peste lacul Aegeri 'i str&b&t;nd trec&toarea Morgarten2 Armatele con5ederate se a'teptau la un atac dinspre est- unde 'i#au 5&cut 5orti5ica*ii considerabile2 3otu'io persoan& numit& WCa+alerul de HuenenburgK i#a a+erti%at pe *&rani s& 5ie aten*i la trec&toarea Mortgarten Wn %iua de 45;ntul @tmarK2 >rin urmarearmatele con5ederate erau n alert& 'i n a'teptare2 $le au surprins ntr#o ambuscad& 5or*ele habsburgilor n trec&toarea din mun*icau%;nd derut& n r;ndurile acestora 'i nregistr;nd o +ictorie ce i#a %druncinat pe habsburgi2 n pri# 1::

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? liei de la !annocDburn- eEist& numeroase legende con5orm :ria a 5ost ob*inut& cu sprijinul ca+alerilor n pelerine albe2 dintre cele trei state a de+enit un canton n independenta c 8 e*ia- numit& o5icial Con5edera*ia $l+e*ian&cel mai +echi stat $uropei2 A'a cum s#a nt;mplat 'i n 4tatele nite- statelor a al&turat n cele din urm& 'i alte regiuni2 $l+e*ia r&m;ne e mai ciudate 'i mai pu*in n*elese *&ri din lume2 "e 5apt- n parte a destinului s&u istoric- nici m&car nu a 5ost o *ar&- ci ( de cantoane 5oarte deosebite- care au cooperat n scopuri Motejat& mpotri+a puternicilor s&i +ecini mai ales de po%i*ia pi- $l+e*ia a supra+ie*uit n ciuda celor mai nepre+&%ute itoriul ei se +orbesc c;te+a limbi distincte- iar *ara ar 5i putut V%e datorit& cumplitelor con5licte religioase care au urmat j secolul al LO=#lea2 n ciuda num&rului mare de catolici de s*in&tori ai protestantismului au c&utat siguran*a n $l+e*ia # n*iona n aceast& pri+in*& pe Fean Cal+in- care a propo+&duit al la .ene+a2 V pu*ine lucruri despre 5unc*ionarea intern& a +echiului iar aceast& *ar& continu& s& repre%inte o enigm&n ciuda cole la r;nd- a dat cei mai respecta*i lupt&tori (ace'tia 5iind ija*i pe post de mercenari- inclusi+ n garda papei)$l+e*ia constant neutralitatea2 r& este 5aimoas&- n mod justi5icat- pentru sistemul ei ban# ile acestuia se pierd n negura timpuluideoarece n $l+e*ia icheri particulari nc& nainte de secolul al LO#leac;nd 5lorentin Cosimo de Medici a 5ondat o banc& n !asel2 i+a*iK ai $l+e*iei erau angrosi'ti sau agen*i de +;n%&ria*i n tran%ac*iile reali%ate prin credit- dar eEisten*a lor este natic&- deoarece au ap&rut de nu se 'tie unde

prin secolul al t 5apt ar putea 5i o do+ad& n plus c& templierii 5rance%i 'i#au l n Alpi- unde au continuat acti+it&*ile pe care le reali%au 8e*ia este 5aimoas& pentru c& protejea%& caracterul secret Xr bancare- lucru care ar putea 5i eEplicat prin 5aptul c& la i stat un ordin religios eretic- care 5usese abandonat 'i apoi j rii de c&tre !iseric&2 j +e*ia este pri+it& mai ndeaproape- cu at;t de+ine mai | /n*a templierilor 'i a 6amiliilor 4telei n %on&2 n +reme l t neutralitatea- $l+e*ia a adus mereu argumente pentru 1:A

@ 6A>3e MhRUAOe pacea n lume (este statul 5ondator al WCrucii ro'iiKtotodat& 'i emblema templierilor2) 4teagul el+e*ian are o cruce alb& pe 5ond ro'uo in+ersare a culorilor simbolului templierilor2 $l+e*ia nu are o 5aim& bun& n pri+in*a modului n care i#a tratat pe e+reii care au tr&it n interiorul grani*elor sale- dar eEpul%area 'i persecutarea e+reilor nu a nceput mai de+reme de mijlocul secolului al LlO#lea2 >;n& n acel momentn cantoanele el+e*iene locuiau un num&r mare de e+rei care tr&iau n armonie cu to*i +ecinii lor2 @ra'ul !asel a ad&postit c;nd+a cea mai larg& comunitate de e+rei din $uropa- pro+eni*i n special din 6ran*a 'i .ermania2 La !erna4t2 .ali- ,iirich- 4cha55hausen- "iessenho5en 'i Lucerna tr&iau n secolul al LH=#lea comunit&*i e+reie'ti- majoritatea 5iind implicate n acti+it&*i bancare # la 5el cum se nt;mplase n Champagne2 "in anumite puncte de +edere- tipurile de tran%ac*ii ce a+eau loc n cantoane erau similare celor din t;rgurile din Champagne2 tili%area cre# ditului de c&tre comercian*i a de+enit o obi'nuin*&ace'tia e+it;nd s&#'i transporte a+erea 'i bunurile prin $uropa- a'a cum 5&cuser& anterior2 $l+e*ia era situat& pe o rut& comercial& ce tra+ersa Alpiiiar re5u%ul ei constant de a se implica n alian*e interna*ionale ce puteau duce n cele din urm& la r&%boaie 'i in+a%ii a trans5ormat#o ntr#un loc 5a+orit pentru comercian*ii europeni- care 'i depo%itau aici o parte din re%er+ele 5inanciare2 $i puteau 5i siguri- n m&sura n care siguran*a era posibil& la +remea respecti+&- c& banii lor se a5lau n siguran*&2 >e l;ng& acti+it&*ile de ordin 5inanciar- $l+e*ia a 5ost printre primele *&ri ale $uropei care a pus ba%ele unei industrii teEtile eEtinse 'i pro5itabilecare a nceput probabil s& c;'tige teren pe la nceputul secolului al L= O#lea2 Comer*ul din acest domeniu se ba%a pe in 'i mai ales pe l;n& # care a repre%entat mereu o preocupare important& pentru cistercieni 'i templieri2 A'a cum s#a nt;mplat 'i n ca%ul Marii !ritaniic;'tigurile $l+e*iei de pe urma comer*ului s#au ba%at pe prelucrarea l;nii oilorns&spre deosebire

de Marea !ritanie- $l+e*ia a r&mas un stat nchis n sinesuspicios n pri+in*a +ecinilor ei- care a re5u%at cu orice pre* s& sacri5ice libertatea 'i natura distinct& a cantoanelor componente2 >e scurt- $l+e*ia pare s& 5ie un stat ce#'i datorea%& eEisten*a templierilorcare s#au re5ugiat pe teritoriul ei nainte de atacul orchestrat de 6ilip al =O#lea2 "e c;nd Alan !utler 'i 4tephen "a5oe au sugerat aceast& ideela s5;r'itul anilor 1990- ea s#a r&sp;ndit n r;ndul cercet&torilor 5enomenului ca+alerilor templieri- iar ast&%i pare s& constituie eEplica*ia general accep# tat& pentru dispari*ia majorit&*ii templierilor din 6ran*a2 4e pare c& mai 1:H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? be la sut& din num&rul acestora au c&%ut +ictim& atacurilor lui Sjea- la nceputul secolului al LlO#lea2 i am anali%at toate e+enimentele importante inspirate de cei care legiunea Champagne ncep;nd cu s5;r'itul secolului al Ll#leade identi5icat o strategie e+ident&- care s#a mani5estat timp =*e secole2 Metoda aplicat& de 6amiliile 4telei din Champagne lili%area unor Wagen*iK obi'nui*i pentru a ob*ine re%ultate WeEtra# )rgani%area primilor crucia*i- odat& cu ocuparea C&rii 45inte alelor rute comerciale- 5ormarea ordinului cistercienilor 'i al (templieri- 5ormarea unei ba%e industriale s&n&toase n 6landrat;rgurilor din Champagne nu pot 5i pri+ite ca 5enomene i%olate2 comun al tuturor acestor strategii- indi5erent de cum ar putea c;nd sunt pri+ite separat- a 5ost de natur& economic&2 "e ele = nu doar regiunea Champagne- ci au atras ntreaga $urop& ((lin a5ara ei # ntr#un nou tip de rela*iicau%ate de de%+oltarea h ta a comer*ului interna*ional2 apunea c& at;t cistercienii- c;t 'i templierii apar*ineau unor or# a'e- dar cu toate acestea se poate +edea c& re%ultatele 5inale pe au%at datorea%& mai mult politicii sau economiei dec;t cre'ti# ite n ansamblu- deci%iile sugerea%& eEisten*a unui agent cu nen lung 'i in5luen*& uria'&- cu un scop speci5ic # erodarea 5eudal n general 'i a !isericii Catolice n particular2 ?e# 5apt 'i nc&p&*;narea de a sus*ine c& toate e+enimentele e din regiunea Champagne- timp de trei secolenu ar a+ea ele 'i ar 5i pur accidentale- ar echi+ala cu ignorarea unor con+ing&toare2 ibit& a $l+e*iei- eEact n momentul n care templierii au 25&r& legii iar in5luen*a 6amiliilor 4telei n Champagne a bil& at;ta +reme c;t regiunea se a5la sub domina*ia 6ran*ei-

o+ad& a eEisten*ei unei Wra*iuniK2 $l+e*ia 'i importantele e ale acesteia- c;t 'i proEimitatea noilor centre bancare 'i se de%+oltau n nordul =taliei- au asigurat o ba%& de operare 8 amiliile 4telei2 A5late n siguran*& n Alpi- n centrul a ceea jle+in& unul dintre cele mai secretoase state din c;te au eEistat 4erii 6amiliilor 4telei au a+ut posibilitatea de se reorgani%a2 |rea ordinului templierilor ar 5i putut s& 5ie un recul major iliile 4telei2 .eniul comer*ului 5usese ns& eliberat- 'i nici lu& de regi 6ilip nu 1#ar 5i putut nchide la loc2 4ingurul lucru 1:I

@ 6A>3e MhRUAOe pe care acesta 'i ascult&torul s&u pap& au reu'it s&#1 5ac& a 5ost t&ierea capului Hidrei- n locul lui au crescut ns& altele2 Rutele comerciale nu mai treceau acum prin Champagne- deoarece 6amiliile 4telei nu mai a+eau control asupra regiunii2 $l+e*ia repre%enta o op*iune mult mai sigur&- a+;nd securitatea asigurat& n mod natural de mun*ii care 5ac parte din topogra5ia statului2 La Morgarten- c;te+a sute de *&rani distruseser& o ntreag& armat&- 5ormat& din H2000 de ca+aleri narma*i2 ?imeni nu a pierdut din +edere acest lucru- iar $l+e*ia nu a mai 5ost in+adat& p;n& la urcarea pe tron a lui ?apoleon !onaparte # simpla idee a de%astrului era mult prea cople'itoare2 =n plus- $l+e*ia s#a 5&cut cur;nd util& tuturor statelor ce o nconjurau- dar 'i celor mai ndep&rtate2 "atorit& 5aimoasei sale neutralit&*i- nu a+ea nici prieteni- nici du'mani- n mijlocul +icisitudinilor sor*ii cu care se con5runta $uropa- $l+e*ia a r&mas o citadel& a siguran*ein decursul celor trei secole de in5luen*& n Champagne6amiliile 4telei au n+&*at o regul& 5oarte important&( nu persoana care de*ine puterea militar& conduce lumea- ci aceea care st&p;ne'te puterea 5inanciar&2 ''' >e m&sur& ce secolul al LlO#lea se apropia de s5;r'it$uropa se a5la n 5a*a unei re+olu*ii ncepute odat& cu >rima Cruciad& 'i cucerirea @rientului Apropiat2 Acti+it&*ile comerciale au continuat'ansele s#au i+it sau au disp&rut- iar statele na*ionale s#au ridicat sau au c&%utn nordul =taliei se eEperimenta democra*ia- nu de c&tre regi sau nobili implica*i n con5licteci de c&tre comercian*ii 'i bancherii care i sprijineau2 "ar dac& 5or*a ?oului =erusalim urma s& 5ie reg&sit& n Alpii el+e*ieniinima sa se a5la departe- spre +est- n locul n care erau *inute n siguran*& comorile sacre descoperite de templieri la =erusalim2 @ serie de circumstan*e neobi'nuite au permis 6amiliilor 4telei s& g&seasc& un ad&post permanent pentru comorile a5late n posesia lor2 Acesta a 5ost creat de

dinastia de preo*i care a protejat interesele 6amiliilor 4telei ntotdeauna2 ?oul =erusalimn mani5estarea sa concret&- de piatr&- urma s& 5ie ridicat de 4t2 Clairspreo*ii 45intei Lumini 4tr&lucitoare2 rm&toarea apari*ie a WsteleiK 4heDinah a+ea s& 5ie urm&rit& de ace'ti preo*i nu de pe plat5orma de piatr& din =erusalim ci de pe un deal n+er%it din 4co*ia2

1:1

()* # l tina. Te% lu al =1telei+

iah ap&ruse ultima dat& n a5ara semnului %odiacal al 4&ge# nul B 2C2- n momentul n care preo*ii de tain& ai lui 4olomonilor 4telei- au a'teptat +enirea lui Mesiapentru a ndep&rta V ei le asociau r&ului din *ara lor (+e%i Capitolul /)2 4heDinah cum 5usese pre+estit&- iar n urma ei s#au ridicat liderii 'i icii din =erusalim # loan !ote%&torul- =sus 'i laco+ # ns& Xu =erusalim nu se i+ise nc&2 "impotri+&poporul e+reu a it cu n&paste nemaint;lnite2 im +&%ut- 6amiliile 4telei au reu'it totu'i s& supra+ie*uiasc&ire au urmat- at;t acestea c;t 'i 5orma speci5ic& de iudaism senian& pe care au adoptat#o s#au eEtins 'i au n5loritp;n& nit un ri+al in+i%ibil- dar puternic- al catolicismului roman paulin& (numit ast5el dup& 45;ntul >a+el)- pe care 1#au ur;t ;rjire2 Anii ce s#au scurs de la prima cruciad& 'i perioada p;n& la momentul de m&re*ie al templierilor au repre%entat l puterii 'i in5luen*ei 6amiliilor 4telei2 Apoi totul a 5ost n pierderea in5luen*ei n Cara 45;nt&ac*iunile lui 6ilip al i*ei 'i ponti5icatul lui Clement al O#lea2 ?u este surprin%&tor 5aptul c& 6amiliile 4telei a'teptau noua apari*ie a WsteleiK 1:B

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

4heDinah- care ar 5i anun*at re+enirea sor*ii de partea lor2 rm&rind ciclul apari*iilor ei anterioare- se a'teptau ca aceasta s& r&sar& la eEact l 2AA0 de ani dup& anul B 2C2- cu alte cu+inte n 1A:/2 ns& cei care au a'teptat#o n acel an au 5ost de%am&gi*i- deoarece 4heDinah nu a ap&rut2 Astronomii pricepu*i ai 6amiliilor 4telei au 'tiut cu destul de mult& siguran*& c& 4heDinah nu a+ea s& apar& la data a'teptat&2 Cunoa'terea n domeniul astrologiei era tot mai eEtins& n secolul al LO#leaiar astronomii arabi- n special =bn al#4hatir (1:0A#1H)- de%+oltaser& un sistem matematic pentru a pre+edea mi'c&rile planetelor cu mai mult& acurate*e2 "up& toate probabilit&*ile- 'tiin*a acestora s#a transmis membrilor 6amiliilor 4telei prin 4pania 'i curtea de la ?a+arra2 Moti+ul pentru care 4heDinah nu a ap&rut era simplu2 =ntr#un inter+al de o mie de anitoate ciclurile se mo# di5ic&- e+ un pas aproape imperceptibil de 5iecare dat&2 4istemul solar este asemenea unui ceas minunat- iar Oenus este minutarul eEtraordinar al acestuia- ns& nu eEist& o repetare per5ect& a ciclurilor astrale2 Ciclul urmat de Mercur 'i Oenus- care a dus al apari*ia WsteleiK 4heDinah n anul construirii 3emplului lui 4olomon 'i al a'tept&rii +enirii lui Mesiaparcur# sese deja o perioad& de o mie de ani2 Anali%;nd cu rapiditate ciclul WsteleiK 4heDinah pe un planetariu- se poate obser+a 5aptul c& Mercur 'i Oenus 5ac treptat un pas napoi nspre 4oare- p;n& c;nd- n cele din urm&se apropie ntr#at;t nc;t se suprapun discului 4oarelui- iar 4heDinah nu mai poate 5i distins&2 A'a s#a nt;mplat n anul 1A:/2 Noua S.e-ina. ns& ceea ce Oenus ia napoi- d&ruie'te apoi n alte 5eluri2 6oosindu#se de laboratoarele astronomice de care dispuneau 'i de tehnicile matematice pe care le n+&*aser& de#a lungul secolelor- mai ales din mediul arabasK tronomii 6amiliilor 4telei ar 5i putut s& stabileasc& un nou model pentru apari*ia WsteleiK 4heDinah2 Aceast& nou& 4heDinah nu

ar mai 5i ap&rut odat& cu solsti*iul de iarn&- a'a cum se petrecea n +echimeci la momentul echi# noc*iului de toamn&2 "atorit& particularit&*ilor legate de orbita pe care >&m;ntul o reali# %ea%& n jurul 4oarelui- a'a cum se poate obser+a din orice punct de pe scoar*a terestr&- 4oarele pare s& r&sar& 'i s& apun& n locuri di5erite pe linia ori%ontului- pe m&sur& ce %ilele anului naintea%&n emis5era nordic&- soarele r&sare la sud#est n timpul iernii 'i la nord#est +ara # 'i ast5el se 5ormea%& anotimpurile2 >unctele eEtreme pentru r&s&rit 'i pentru apus apar n momente opuse ale anului2 4olsti*iul de iarn& este considerat l 1:9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? care soarele r&sare la sud#est- n %iua de /1 decembrien i*iul de +ar& are loc atunci c;nd soarele r&sare la nord#estiunie2 Aceste dou& momente poart& numele de solsti*iu de i+ de +ar& (cu+;ntul Wsolsti*iuK nseamn& de 5apt Wstagnarea oarece- pri+it cu ochiul liber- 4oarele pare s& se opreasc& re a parcurs traseul nord#sud sud#nord- 'i 'i ncepe drumul u'&)2 4olsti*iile a+eau o importan*& major& pentru str&mo'ii ui perioadei dintre solsti*ii au loc echinoc*iile2 Acestea sunt momentul n care 4oarele se a5l& eEact la jum&tatea traseului bate de la sud spre nord sau de la nord spre sud2 $chinoc*iul are loc n %iua de /1 martie- iar cel de toamn& n jurul datei )rie2 n 5iecare an- la cele dou& momentesoarele r&sare eEact ie eEact la +est- iar %iua 'i noaptea sunt egale (echinoc*iu pte 'i %i egale)2 'i echinoc*iile sunt cunoscute drept cele patru Wsta*iiK sau anului 'i au 5ost recunoscute- studiate 'i chiar +enerate de a 'i#a ridicat pri+irea plin& de uimire 'i curio%itate spre cer2 (Dinah- a c&rei importan*& era suprem& pentru e+rei 'i pentru Vtora- ap&ruse cu oca%ia solsti*iului de iarn& # un moment solemn&- dar 'i de team&- pentru to*i oamenii din +echime2 X'tri cei mai ndep&rta*i le#a 5ost probabil team& ca soarele s& ( drumul spre sud altc;nd+a dec;t la momentul solsti*iuluiKu s#ar 5i nt;mplat- +remea s#ar 5i r&cit- iar +ia*a ar 5i s5;r'it na n ghe*uri necru*&toare 'i mun*i de %&pad&2 "in +remuri s5era nordic& a+eau loc tot 5elul de ceremonii prin care igurau c& se luau m&surile potri+ite pentru a#i con+inge pe 4oarele din nou spre nord- a'a nc;t prim&+ara s& poat& re# i s& poat& rena'te2 Veremonii erau nchinate 'i celorlalte

momente cruciale ale are erau nchinate solsti*iului de +ar& erau pline de +eselierile naturii erau gata de a 5i primite- ns& erau marcate 'i de o ia- n ca%ul n care 4oarele 'i#ar 5i continuat naintarea c&tre ar 5i atras mai mult& c&ldur& 'i prin urmare uscarea 'in distrugerea culturilor2 $chinoc*iile erau de asemenea 5oarte Cel de prim&+ar& marca un moment de mul*umiredeoarece s ntunecate luaser& s5;r'it- iar cele mai lungi erau aproape2 e toamn& era un moment de mul*umire pentru darurile 1A0

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

naturii- ceea ce implica ns& 'i ideea de sacri5iciuori de con'tienti%are a apropierii %ilelor ntunecate2 Ceremoniile practicate n cele patru momente ale anului de c&tre di# 5eritele popoare de pe glob au 5ost probabil 5oarte di5eritens& darurile o5erite %eit&*ilor sau oric&rei puteri ascunse- de care depindea bog&*ia recoltelor- trebuie s& 5i 5ost asem&n&toareV la unele popoare acestea inclu# deau sacri5icii animale sau chiar umane2 @amenii trebuiau s& 5ac& tot ce le st&tea n putin*& pentru a#i mbuna pe %ei- pentru a se asigura c& ciclurile cunoscute +or continua- permi*;nd +ie*ii umane s& mearg& mai departe2 Aceste lucruri merit& re*inute arunci c;nd se ia n considerare reac*ia astronomilor 6amiliilor 4telei atunci c;nd- 5&c;nd calcule pentru a deslu'i mi'carea +iitoare a planetelor- au obser+at c& un nou ciclu al WsteleiK 4heDinah urma s& porneasc& nu de la momentul solsti*iului de iarn&ci de la cel al echinoc*iului de toamn&2 >rimul echinoc*iu de toamn&concomitent cu apari*ia WsteleiK 4heDinah- urma sa aib& loc la data de /1 septembrie 1AHI2 Acel moment promitea probabil un nou nceputcare cu siguran*& nu putea 5i lipsit de o semni5ica*ie biblic&2 Con5orm !iblieicele dou& mari temple de la =erusalim # primul ridicat de 4olomoniar cel de#al doilea de ,orobabel- dup& capti+itatea din !abilon ('i care ulterior a 5ost restaurat 'i n5rumuse*at de =rod) # au 5ost nchinateam;ndou&la momentul echinoc*iului de toamn&- n pri+in*a 3emplului lui 4olomon ni se spune( +Atunci a adunat Solomon la el !n /erusalim "e b tr(nii lui /srael, c "eteniile semin$iilor )i "e to$i ca"ii de 'amilii ai 'iilor lui /srael, ca s aduc chivotul cu le2ea Domnului, adic din Sion. ;i s8au adunat la re2ele Solomon to$i israeli$ii !n %ilele s rb torilor din luna lui <tanim, care este a )a"tea lun .,1 Luna lui $tanim este cunoscut& cu numele de 3i'ri

n calendarul ebraic/2
1 === Regi- B(1#/ / Calendarul o5icial al e+reilor este raportat la

ciclurile Luniia'a nc;t nceputul oric&rei luni nu poate 5i identic cu cel al lunilor din calendarul solar occidental2 3i'ri corespunde lunilor septembrie sau octombrie- n 5unc*ie de Luna ?ou&deoarece prima apari*ie a Lunii dup& perioada ei ntunecat& anun*& nceputul lunii la e+rei2 "up& eEilul babilonian- majoritatea e+reilor au adoptat calendarul lunar babilonianiar Rosh %aShanah (Anul ?ou) a coincis cu momentul echinoc*iului de toamn& 'i nu cu al celui de prim&+ar&2 Cu toate acesteaesenienii au men*inut calendarul solar2 @ scrisoare descoperit& la _umran blamea%& utili%area calendarului lunarcare a 5&cut ca %ilele s5inte s& cad& n momente nepotri+ite ale s&pt&m;nii sau lunii2 1A1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? iY luna a 'aptea a calendarului- aceasta marchea%& nceputul anului =c- prilej de s&rb&tori 'i ceremonii nsemnate2 Cea mai important& *cstea este 4&rb&toarea 3abernacolelor- care ncepe n cea de#a scea ,i din 3i'ri2 Aceast& s&rb&toare este de 5apt nchinat& re# +echii e+rei- ca 'i pentru toate societ&*ile aEate pe agricultur&de toamn& marca bog&*ia recoltelor- apogeul +erii 5iind aso# or de cereale 'i 5ructe ce urmau s& le ajung& oamenilor pe lungilor 'i ntunecatelor %ile de iarn&2 4picele nalte 'i auriiractele pomilor- erau absolut necesare supra+ie*uirii2 Aceste iu 5i ns& pierdute n orice moment- ca urmare a unei prim&+eri a unor 5urtuni de +ar& +iolente sau a altor condi*ii ne5a+orabile2 redeau n caracterul capricios 'i nepre+&%ut al gra*iei di+ine i c& o 5orm& potri+it& de nchinare 'i do+e%i de mul*umire mari asigura bog&*ia recoltelorrul s&rb&torilor de toamn&- pentru cele mai multe dintre 5ormele ligios- se a5la conceptul de sacri5iciu # adic& rerurnarea unei (darurile primite2 ?atura d&duse rod din trupul eiun rod pe itatea l secera 5&r& mil& 'i#1 5olosea pentru propriile ne+oi2 de sacri5iciu asociat ,eului recoltei- (+e%i Capitolul :) este at;t jnc;t e imposibil de a5irmat c;nd 'i unde a ap&rut2 "arasemenea e aspecte legate de religiile str&+echi- nu a 5ost niciodat& uitat2 Y deja c& nsu'i =sus- 5ie n 5apt- 5ie prin intermediul legendeis#a mod con'tient cu ,eul sacri5icat al recoltei n cu+intele rostite le s&+;r'ite la Cina cea de 3ain&2 Misteriile nchinate %eit&*ilor au Mithra repre%entau la +remea echinoc*iului de toamn& s&rb;# rtante- n care se +orbea despre moarte 'i n+iere2 Sinclair de la Ro11l>n +i

=4heDinah urma s& apar& n acest moment al anului era deci eEtrem |icati+2 =mportan*a coinciden*ei dintre echinoc*iul de toamn& 'i steleiK 4heDinah- n anul 1AHI- a 5ost e+ident& pentru un grup al 5amiliilor 4telei2 Ace'tia erau a'a numi*ii 4t2 Clairs (sau 4inclairs) isoarea amintit&- biblioteca de la _umran cuprinde 1B copii ale C&r*ii care descriu n am&nunt calendarul esenian2 $ste ade+&rat 5aptul c& sepa# i2nilor de preo*imea de la =erusalim a 5ost cau%at& n primul r;nd de i calendarului2 1A/

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

# preo*ii 45intei Lumini 4tr&lucitoare2 >re%en*a lor n 4co*ia datea%& de dinainte de in+a%ia Angliei de c&tre ducele Nilliam al ?ormandiein 10II2 n acel moment- speran*ele saEonilor erau concentrate asupra unui prin* saEon de%mo'tenit- cunoscut cu numele de $dgar Atheling2 $dgar se re5ugiase n 4co*ia dup& ce condusese o rebeliune mpotri+a lui Nilliamn anul 10IBV dup& ce a petrecut o +reme n ngariasora luiMargaretaa re+enit 'i ea n 4co*ia2 Margareta s#a c&s&torit cu regele Malcolm al ===#lea al 4co*iei- de+enind ast5el regin&2 $ste cunoscut 5aptul c& membrii 5amiliei 4t2 Clairs erau pre%en*i la curtea 4co*iei n acel moment deoarece unul dintre ei- Nilliam WCu+iinciosulK era paharnicul reginei Margaretadrept pentru care primise n st&p;nire +aste domeniiinclusi+ n regiunea Midlothian2 $l o nso*ise pe Margareta n scurta perioad& de eEil n n# garia- num&r;ndu#se n mod e+ident printre 5a+ori*ii acesteia2 ncep;nd din acel moment- clanul 4inclair (+om utili%a ortogra5ia mo# dern& de acum ncolo) nu s#a mai ndep&rtat de curtea regal& a 4co*iei2 Combin;nd diploma*ia- c&s&toriile bine g;ndite 'i loialitatea neclintit&ei au reu'it s& r&m;n& pe po%i*ie n ciuda +icisitudinilor cu care 4co*ia s#a con5runtat de#a lungul istoriei- de+enind adesea mai boga*i dec;t n# su'i regele2 6erindu#se mereu de subter5ugiile politicii 'i de luptele ntre nobili- clanul 4inclair a primit n timp titluri 'i onoruriiar n cele din urm& a dob;ndit controlul asupra importantelor insule @rDne7 'i 4hetlandc&tre s5;r'itul secolului al LlO#lea2 >e la mijlocul anului 1AA0Nilliam 4inclaircel de#al treileabarb de @rDne7 (cu+;ntul78arb inseamn& WconteK sau Wprin*K n limba utili%at& n insulele amintite)- era un aliat de care regele Fames al ==#lea al 4co*iei nu se putea dispensa2 >rintre alteleNilliam de*inea 'i titlul de Mare Amiral al 4co*iei- iar n 1AHA a 5ost ridicat la rangul de Lord Cancelar al 4co*iei # practic adjunctul regelui2 4ediul 5amiliei lui Nilliam 4inclair era castelul Rossl7n (sau Roslin)

din Midlothian- n apropiere de sediul puterii regaleunde a a+ut loc un episod esen*ial legat de preo*ii lui 4olomon- pe care l +om pre%enta mai jos2 A'a cum am +&%ut- documentele descoperite de primii ca+aleri templieri sub ruinele 3emplului de la =erusalim- n secolul al LH#lea5useser& duse n 4co*ia- probabil n 11/B- 5iind probabil depo%itate n m&n&stirea tironensian& Kelso- nainte de a 5i a'e%ate n siguran*&n 11A0- la m&n&stirea KilGinning (+e%i Capitolul I)2 "up& doar dou& secole au 5ost mutate din nou- de aceast& dat& n castelul Rossl7nsituat cu circa 10 Dilometri mai la sud de $dinburgh- pe un promontoriu deasupra r;ului $sD2 Rossl7n era sediul 5amiliei 4inclair2 1A:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? l respecti+ se a5lase nc& din secolul al LH# lea un casteldar re nc& eEist& par*ial 'i ast&%i nu a nceput s& 5ie construit& ie de 1:0A2 Castelul a 5ost mult m&rit 'i modi5icat atunci c;nd iclair- conte de Rossl7n- 'i#a dob;ndit titlurilen anul 1A112 siguri ast&%i c& pre*ioasele documente din subsolul 3emplului im au 5ost transportate de la KilGinning la castelul Rossl7ne de nceputul anului 1AA12 >rima do+ad&de'i nt;mpl&toarei unui document pri+itor la un incendiu i%bucnit la casteln F ui amintit( "e atunci I1FFP3 a i%bucnit !n c mar un incendiu 6astelul Rossl0n), datorit c ruia ocu"an$ii castelului ist nevoi$i s se retra2 din cl dire. : %(nd acestea, )i Qtindu8)i de scrierile st "(nului s u, ca"elanul "rin$ului elui SinclairJ, a mers !n beciul !n care acestea erau $inute scos a'ar "atru cu'ere !n care erau " strate acestea, ci c(nd vestea des"re incendiu a a5uns al urechile ului datorit $i"etelor !ns" im(ntate ale doamnelor )i ?eratelor, el a "rivit din locul !n care se a'la, )i anume !l Colled2e IsicJ, " r(ndu8i r u doar "entru "ierderea avelor )i a altor documente scrise6 !ns atunci c(nd ca8 lul, care se salvase cobor(nd "e 'unia clo"otelor, le2at de lid , i8a "ovestit cum 'useser "rote5ate toate hrisoavele ierilc, s8a bucurat )i a "lecat s 8)i lini)teasc "rin$esa )i ilelalte doamne 3sicJ,D cum un om ca Nilliam- conte de Rossl7n !iEarl de @rDne7o imoas& pentru genero%itatea 'i 5irea sa bl;nd&a 5ost ngrijorat i de c;te+a documente legale dec;t de soarta so*iei 'i a celorlal*i castelului s&u2 >e de alt& parte- durerea lui ar 5i 5ost de n*eles

utut s& se team&- pentru un scurt dar ngro%itor momentc& e sacre ce i 5useser& date n grij& de c&tre membrii 6amiliilor ii pericol de a 5i distruse2 Acestea erau s5inte 'i de nenlocuit2 risele 5useser& de c;te+a ori n pericol de la momentul in# =jicmplului din =erusalim 'i a distragerii acestuian anul 10 d2C2 5ost luate din ascun%&toarea lor de c&tre ca+alerii templierireluat din Nallace#Murph7- 3-( An $llustrated <uide to Rossl n Chapel at al capelei Rossl n/, editur& 'i dat& a public&rii necunoscute2 1AA

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

au 5ost mereu n pericol de a 5i descoperite 'i distruse2 C&l&toria pe maredin Cara 45;nt& 'i p;n& n 4co*ia- trebuie s& 5i repre%entat un moment n# grijor&tor- deoarece cor&biile e'uau adesea n timp ce str&b&teau .ol5ul !isca7a sau na+igau de#a lungul coastei- pe Marea =rlandei2 Momentul n care au 5ost mutate din nou 'i transportate n sudul 4co*iei a 5ost o alt& perioad& +ulnerabil& # 5apt demonstrat de incendiul de la castel2 =ns& de aceast& dat& documentele ajunseser& la destina*ie2 Nilliam 4inclair se asigurase c& ele +or 5i n siguran*& ntre %idurile unui templu al ?oului =erusalim- pe care urma s&#1 ridice la Rossl7n2 =Al treilea+Te% lu Aceast& nou& structur& urma s& 5ie ridicat& din acela'i tip de piatr& ca 'i 3emplul din =erusalim- la mare distan*& de acestadar pe acela'i sistem geologic de roci2 A+ea s& 5ie o copie c;t mai 5idel& a celui de#al doilea tem# plu- cel irodian2 4tructura subteran&- reproduc;nd#o pe cea a 3empluluinu a repre%entat o problem&- deoarece contele Nilliam 4inclair bene5icia de relat&rile ca+alerilor templieri ce reali%aser& eEca+a*iile2 n pri+in*a construc*iei de la supra5a*&- singurele in5orma*ii legate de templul original pri+eau o parte a %idului de +est- care d&inuise distrugerilor cau%ate de armatele lui 3itus- n anul 102 @amenii contelui au reconstruit par*ial acest %id +estic- dup& care au ridicat partea principal& a noului templu5olosindu#se de un plan cunoscut a 5i eEact- pornind de la ba%ele subterane ale %idurilor distruse2 Cu toate acestea- principala parte a capelei Rossl7n trebuia s& 5ie nou&- 'i ast5el a 5ost reali%at un design originalde 5apt o interpretare str&lucit& a +i%iunii lui $%echiel asupra ?oului =erusalimdescriere reali%at& cu oca%ia distrugerii de c&tre babilonieni a primului 3emplu din =erusalim- cel al lui 4olomon2 Contele Nilliam nu s#a 5olosit de constructori locali2 $l a selectat me'# teri din cadrul breslelor din $uropa # grupuri care 5oloseau nc& ritualurile

transmise lor de c&tre ca+alerii templieri n timpul perioadei construirii marilor catedrale- n secolul al LH#lea2 Ace'ti oameni 'i celebrau ri# tualurile n a'a#numita cript& din subsolul capelei Rossl7ncare a 5ost terminat& naintea nceperii construirii p&r*ii principale a capelei2 Construirea acestui edi5iciu special a nceput pe un promontoriu naltla doar dou& minute de mers dep&rtare de castel2 Con5orm tradi*ieicontele Nilliam a nceput eEca+a*iile pentru reali%area nc&perilor subterane 'i reali%area 5unda*iilor cl&dirii nc& din 1AA02 ns& prima piatr& de temelie a noii ascun%&tori pentru comorile templierilor nu a putut 5i a'e%at& nainte 1AH

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ti*iei WsteleiK 4heDinah # care 5usese calculat& pentru %iua de - ie 1AHI2 contele Nilliam nu a putut mp&rt&'i nim&nui din a5ara cercului liliilor 4telei 5aptul c& inten*iona s& reconstruiasc& +echiul reilor2 >entru binele lumii ntregi- noul 'i impresionantul edi# i 5ie denumit W!iserica 452 MateiK2 Ast&%i poart& numele de l7n2 dicarea legendarului s&u templu- 4olomon se 5olosise de ai Hiram Abi5- deci 'i contele Nilliam a a+ut ne+oie 'i de ar& de propria pricepere- pentru a#'i de5initi+a bijuteria de care i#a 5ost aproape n momentul ridic&rii capelei Rossl7n a (rt Ha7e2 ?&scut n anul 1A0H- Ha7e pro+enea dintr#o +estit& an& care- asemenea clanului 4inclair- 5usese mereu apro# &torilor 4co*iei2 Ha7e 5usese educat la noua uni+ersitate 4t2 de s#a do+edit un str&lucit c&rturar- n 1A/B se a5la n 6ran*alis ini*ial ca emisar al regelui sco*ian- unde a %&bo+it p;n& n nd bibliotecar principal al regelui 6ran*ei 'i reu'ind s& adune c&r*i ce putea ri+ali%a cu cele din bibliotecile 6loren*ei sau Ha7e a 5ost un ling+ist eEtraordinar- 'i putea s& +orbeasc& 'i i nu mai pu*in de 'aispre%ece limbi # ceea ce 1#a 5&cut +aloros #ea cu constructorii str&ini con+oca*i pentru ridicarea noului &it ntr#una din cele mai agitate perioade din istoria 6ran*eii sus*inut#o pe t;n&ra lupt&toare =oana d8Arc2 $l a de+enit pri# cu mo'tenitorul tronului- prin*ul Carol- 'i a 5ost un musa5ir emom8a ncoron&rii acestuia- sub numele de Carol al Oll#lea2curt& +reme dup& ncoronare- noul rege 1#a in+estit pe Ha7e ca+aler2 1AHI- la +;rsta de cinci%eci 'i doi de ani- a5lat n culmea glo# Vului n 6ran*a- Ha7e a luat nea'teptata deci%ie de a re+eni n

latul castel Rossl7n2 6&r& prea multe a+ertismenteel a p&r&sit ta n cadrul uneia dintre cele mai importante cur*i europene respecti+&- pentru a ocupa- a'a cum ne spun sursele istoricele tutore al copiilor contelui Nilliam 4inclairru nu pare prea +erosimil2 ?oi credem c& Ha7e a a+ut un nportant pentru a se al&tura contelui Nilliam2 "in punctul iere- misiunea lui era aceea de a de+eni un nou Hiram Abi5 Ha7e trebuie s&#1 5i considerat mai presus ca oricare altul2 1AI

Foto2ra'ia l )deasupra/ M&n&stirea Clair+auEChampagne- sediul 452 !ernard de Clair+auE Foto2ra'ia / )dedesu+t/ Capela Rossl7n- a'a cum ar&ta ea n 1911

)deasupra/ !la%onul ora'ului Hali5aE- din Anglia- repre%ent;nd capul lui loan | Agnus "ei- cu steagul templierilor 'i toiagul 452 loan- repre%entat pe por*ile cl&dirii 8 )dedesu+t/ Oedere spre est de la Capela Rossl7n

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

Au umat 'i mai multe surpri%e2 Contele Nilliam 'i#a p&strat locul pri# +ilegiat la cur*ile regilor care s#au succedat la conducerea 4co*ieiiar n anul 1AH/ a primit 'i rolul de conetabil al 4co*iei # de 5apt conduc&tor al armatei # pe l;ng& cele pe care le de*inuse anterior2 Cu toate acesteala nceputul anului 1AHI- n acela'i an n care Ha7e a p&r&sit curtea regal& de la >aris- contele a renun*at la 5unc*iile pe care le ocupa la curtea regal& din $dinburgh- pentru a se putea dedica noului s&u proiect2 =storicul !arbara $2 CraG5ord a 5ost surprins& de aceast& aparent in# eEplicabil& dispari*ie de la curte 'i s#a ntrebat daca nu cum+a contele ar 5i putut a+ea o nen*elegere cu regele Fames al ==# lea 'i ar 5i c&%ut din 5a+orurile acestuiaA- ns& do+e%ile eEistente nu +in n sprijinul acestei te# orii- dat 5iind 5aptul c& 4entimentele regelui nu s#au schimbat n pri+in*a lui Nilliam2 >rin 1AHH- el a primit domenii importanteprintre care 'i cel de Caithness- 'i a continuat s&#1 sprijine pe rege n con5lictele acestuia cu rebelii din clanul "ouglas2 Apoi- n iunie 1AHI- regele 4co*iei 'i#a a'e%at semn&tura pe un document care atribuia satului Roslin statutul de burg2 (4atul- ca 'i domeniul conte# lui- e denumit n general WRoslinK- de'i capela este asociat& de obicei cu o ortogra5iere alternati+& a acestei denumirirespecti+ Rossl7n)2 >rin urmare a+ea dreptul s& organi%e%e un t;rg n 5iecare duminic& 'i unul anu# al- bucur;ndu#se n acela'i timp de toate pri+ilegiile atribuite unui or&'eln acel moment- contele Nilliam a p&r&sit satul Roslincare se ntindea de#a lungul unei +;lcele la est de castelul s&u- 'i a nceput s& pun& ba%ele unei comunit&*i complet noi la +est2 3oate aceste e+enimente ne conduc la conclu%ia c&n ciuda 5aptului c& unele relat&ri ne asigur& c& nceperea construc*iei capelei Rossl7n a a+ut loc n anul 1AA0- ridicarea edi5iciului de la supra5a*& nu a debutat mai de+reme de anul 1AHI2 Contele a+ea ne+oie de m;na de lucru a unor constructori pricepu*i- iar ace'tia 'i 5amiliile lor a+eau

ne+oie de ca%are # 'i ast5el a ap&rut noul sat- cu un nou statut ci+ic2 =denti5icarea anului 1AHI ca moment al n5iin*&rii noului sat demonstrea%& 5aptul c& n apropiere de locul capelei nu a eEistat o comunitate prea mare anterior acestei date2 "up& toate probabilit&*ile- acti+it&*ile reali%ate nainte de 1AHI au constat A CraG5ord- !arbara- $2- William Sinclair, 2arl o" 3rkne , and %is =amil O A Stud in the 9olitics o" Sur1i1al )William Sinclair, conte de 3rkne !i "amilia acestuiaO studiu asupra politicii supra1ieuirii/, n K232 4tringer (ed)2ssa s on the 7o+ilit o" Medie1al Scoian )Studii despre no+ilimea Scoiei medie1ale/, $dinburgh- 19BH2 1A1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? |a unor tunele 'i camere subterane- mult sub ni+elul capelei de i a'e%area 5unda*iilort din a5ar& a a5lat c& Rossl7n urma s& 5ie o biseric&#colegiu2 ?u era sru cu o biseric& de parohie2 !isericile WcolegiuK 5useser& ini*ial ie n+&*&m;nt- administrate de un grup de oameni cunoscu*i cu de Wcanonici laiciK sau Wcanonici nereglementariK2 Asemenea 3- aceste biserici de*ineau domenii- de obicei 5erme2 Aceste erau arendate- iar bene5iciile de pe urma lor erau 5olosite de jVile#colegiu se mai deosebeau de cele de parohie 'i ntr#un alt artant2 !isericile de parohie se a5lau sub jurisdic*ia unui epis# Acesta era superiorul direct 'i absolut al preotului bisericii de eea ce nu era +alabil n ca%ul bisericilor# colegiu2 >ermisiunea icarea acestora din urm& era dat& direct de pap& 'iodat& ele se a5lau n a5ara in5luen*ei directe a membrilor ierarhiilor bi# 1AHI- ponti5 era un om cu pu*in& 5ermitate 'i nehot&r;tCaliEt M puterea ade+&rat&- din spatele scaunului papalera de*inut& ilul $nea 4il+io >iccolomini2 Acesta- de+enit n 1AHB papa >ius ra un cunoscut al contelui Nilliam 'i prieten al 6amiliilor 4telei liar un membru al acestora2 e Nilliam 4inclair dorea ca Rossl7n s& de+in& o biseric&#colegiu loti+e2 n primul r;nd- a+ea s& 5ie un tip ciudat de biseric&# dup& |a%& s& +edem- nu a 5ost de 5apt o biseric&- n al doilea r;ndel nu rarhia local& a !isericii s& inter+in& n aplicarea planurilor saleV& urm&reasc& ndeaproape acti+it&*ile des5&'urate acolobun nceput- capela Rossl7n a 5ost proiectat& s& de+in& un Zo%itare a documentelor descoperite la =erusalim n secolul al a chiar mai mult- ea a de+enit o copie a templului irodian ruinat = lini- inspirat& din relat&rile primilor ca+aleri templieri care au ruine2 Crearea unei ast5el de structuri

implica dep&'irea unor nu at;t n pri+in*a procesului de construc*iec;t a aspectului l 5inal 'i a reac*iilor n leg&tur& cu acesta2 Contele Nilliam 'i Uir a7e trebuie s& se 5i g;ndit ndelung la problema recept&rii unei i at;t de neobi'nuite2 4e puteau a'tepta la ntreb&ri di5icile2 Cei e+&%ut ns& o solu*ie at;t de inteligent&- nc;t poate 5i considerat& bnial&2

1AB

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH Un "e1t de t*inuire

AL

W43$L$=K

$ra necesar mai nt;i s& se 'tie c& monumentul 5inal urma s& 5ie o con# struc*ie destul de con+en*ional& pentru perioada respecti+&2 Asemenea multor altor biserici- era proiectat& s& includ& o capel& a 6ecioarei M&riasituat& la est- dincolo de care s#ar ridica un transept de la nord la sud'i apoi o na+&- ndreptat& spre +est2 >lanurile pentru biserica#colegiu au 5ost aduse n 5a*a membrilor ie# rarhiei biserice'ti- p&r;nd splendide- dar totu'i nu 5oarte di5erite de alte construc*ii de acela'i gen de pe teritoriul *&rii2 Oi%itatorii o5iciali au 5ost chiar in+ita*i s& 5ac& un tur al 5unda*iilor- a'e%ate n 'an*uri s&pate pe deal- de la naltul %id de +est 'i p;n& la Wcapela 6ecioareiK din est2 Aceste 5unda*ii erau de 5apt gr&me%i de pietre ce ar&tau asemenea temeliilor pentru biserica#colegiu2 n cele din urm& nu s#a mai ridicat nicio biserica# colegiu2 n momentul n care Wcapela 6ecioareiK a 5ost de5initi+at&ntreaga acti+itate a 5ost dintr#o dat& suspendat&2 Ast&%i- eEplica*ia o5icial& const& n 5aptul c& 5amilia 4inclair nu a mai a+ut 5onduri sau protec*ie pentru de5initi+area proiectului- ns& noi o consider&m incorect&2 4untem siguri c& nu a e:istat 1reodat intenia de se a ridica mai mult decBt P capela =ecioareiM# >lanurile pentru ridicarea unei biserici mari- n limitele con+en*iilornu au 5ost un para+an pentru inten*iile lui 4inclair 'i Ha7e2 Fohn Nadeun bun prieten al lui Chris Knight- este un eEcelent cunosc&tor de greac& 'i latin&- 'i membru deplin al primei loje masonice de cercetarecunoscut& cu numele de _uatuor Coronati2 Nade a 5ost ini*ial con+ins c& Rossl7n a 5ost proiectat& ca o simpl& biserica#colegiu2 Fohn 'i Chris s#au nt;lnit imediat dup& ce Fohn a re+enit dintr#o +i%it& la Rossl7n- iar Fohn s#a declarat con+ins de argumentul pri+itor la biserica#colegiu2 Moti+ul era 5aptul c& scanerele detectaser& p&r*i ale 5unda*iei bisericii proiectate ini*ial2

Chris a subliniat 5aptul c& 5unda*iile 5alse au 5ost esen*iale pentru a putea con+inge autorit&*ile c& edi5iciul +a a+ea 5orma obi'nuit& de cruci5iE2 "e 5apt nu pot eEista dubii c& 5unda*iile erau pur 'i simplu 5alse2 "o+ada a +enit de la un cercet&tor de prim& talie- FacD MillerUe5ul "epartamentului de 4tudii .eologice de la ni+ersitatea Cambridgemembru al 4ociet&*ii de .eologie2 Oi%it;nd Rossl7n n compania lui Chris- Miller a indicat 5aptul c& %idul de +est- mult prea masi+- al capelei Rossl7npresupus a 5i 5ost o parte din biserica#colegiu nede5initi+at&- nu a 5ost corect asamblat n cadrul 1A9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ii proiectat2 @rice tentati+& de a construi mai mult ar 5i cau%at Fa ntregii structuri2 M a a5irmat( W$Eist& o singur& posibilitate T trebuie s& *i spun c& 5eptate2 3otul a 5ost o nebunieK2 anctul s&u de +edere- nu eEist& dubii n pri+in*a 5aptului c& mun# au a+ut niciodat& inten*ia de a construi nici m&car un inci mai Calitatea proiectului 'i priceperea me'terilor erau de un ni+el nalt pentru a 5i +orba doar de o gre'eal& colosal&a 5ost cel care i#a atras pentru prima dat& aten*ia lui Chris n naterialelor 5olosite pentru reali%area acelui proiect2 6iind geolog| n m&sur& s& a5irme categoric c& piatra pro+enea din acela'i i utili%at pentru 3emplul din =erusalim2 >entru a contra%ice po# l teoriei pri+itoare la biserica#colegiu- el a a5irmat c& marele %id l repre%enta o parte a unei mari structuri nede5initi+ateci copia a*& a unei ruine2 3ot el a spus( W"ac& muncitorii au ntrerupt ttorit& lipsei 5ondurilor sau a plictisului- ei ar 5i l&sat n urm& o ic 5ormat& din pietre 5rumos t&iate n 5orm& cubic&ns& acestea pecial reali%ate pentru a p&rea distruse # asemenea unei ruine2 =u s#au erodat pur 'i simplu 222 ele au 5ost t&iate n a'a 5el nc;t s& tente ale unui %id ruinatK2 cursul anilor- Chris a adus la Rossl7n mai mul*i speciali'tito*i pnd locul drept eEtrem de ciudat2 >ro5esorul >hillip "a+ieso mondial& n pri+in*a Manuscriselor de la Marea Moart& 'i a !ui timpuriu- a 5ost uimit de ceea ce a +&%ut2 "up& ce a nconjurat la a5irmat c& i#a p&rut a 5i o construc*ie speci5ic e1reiasc, mai Slec;t o biseric& de orice 5el2 4entimentul lui a 5ost c& %idul de ( ridicat n stil irodian2 lorul Fim CharlesGorth de la ni+ersitatea >rincetonun alt spe# = manuscrisele de la Marea Moart& 'i pro5esor de arheologie la - a 5ost de acord cu opinia eEprimat& de "a+ies5&c;nd urm&toarea

| WAceasta nu este o construc*ie cre'tin&K2 $l a mai indicat 'i 5aptul V +est are un design complet irodian- iar proiectan*ii 'i constructorii mult pentru a imita ruinele de la =erusalim2 >e l;ng& 5aptul a5esor- CharlesGorth este 'i cleric- 5apt pentru care a re5u%at s& =*a slujba plani5icat& duminica- deoarece a considerat nepotri+it& l unei slujbe cre'tine ntr#un edi5iciu cu caracter e+reiesc e+identporul CharlesGorth a dedicat mul*i ani c&ut&rii manuscriselor ie la Marea Moart&- despre care se 'tie c& au eEistat c;nd+a1H0

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

5iind de acord c& acestea ar putea 5i ascunse sub capela Rossl7n2 $l a petrecut o perioad& considerabil& de timp pentru a aduna o echip& de arheologi care s& reali,e,e eEca+a*ii- dar p;n& n acest momentcel pu*in dup& cuno'tin*ele pe care le a+em- cei chema*i nu au r&spuns in+ita*iein ciuda promisiunii c& echipa +a 5i 5ormat& din eEper*i reputa*i2 ?u eEist& nicio ndoial& n pri+in*a 5aptului c&- la momentul n care contele Nilliam n&l*a capela Rossl7n- el a trebuit s& o conceap& ca pe o biseric&- deoarece- dac& oricare dintre membrii ierarhiei biserice'ti ar 5i a+ut suspiciuni c& era +orba de o construc*ie speci5ic e+reiasc&+ia*a lui ar 5i 5ost pus& n pericol2 n element necesar n timpul ridic&rii oric&rei biserici era nchinarea ei unui s5;nt- apostol- sau 6ecioarei M&ria- n ca%ul capelei Rossl7nalegerea i#a apar*inut probabil lui Uir .ilbert Ha7e2 Aceasta a 5ost sem# ni5icati+& pentru credin*ele mp&rt&'ite de 6amiliile 4telei 'i a o5erit un moti+ plau%ibil pentru orientarea geogra5ic& a construc*iei (dat 5iind 5aptul c& trebuia s& primeasc& re5lectarea luminii WsteleiK 4heDinah)2 nc& de la nceputurile cre'tinismului a eEistat n @ccident obiceiul ca bisericile s& 5ie construite- pe c;t posibil- n a'a 5el nc;t altarul s& 5ie ndreptat spre est # spre =erusalim2 >entru cei mai mul*i oameni ns&estul repre%enta un concept relati+- respecti+ locul de pe linia ori%ontului unde soarele r&s&rea n 5iecare diminea*&2 Atunci c;nd se reali%a planul bisericilorse urm&rea locul n care soarele r&s&rea n %iua n care se s&rb&torea s5;ntul c&ruia biserica i era nchinat&2 "e eEemplu- dac& era ales 452 $dmundmartirul engle%- %iua a+ut& n +edere era I noiembrie2 Locul n care soarele r&s&rea n %iua de I noiembrie era considerat WestulK pentru biserica respecti+&iar ntreaga orientare a edi5iciului se 5&cea n 5unc*ie de punctul respecti+2 >;n& 'i ast&%i e posibil de a5lat- n ca%ul bisericilor +echi din 4co*iaAnglia sau Cara .alilor- s5;ntul c&ruia i#a 5ost nchinat& ini*ial biserica-

prin simpla utili%are a unei busole 'i anali%area unei c&r*i a s5in*ilorn timp ce topogra5ia unui loc anume in5luen*ea%& momentul apari*iei primelor ra# %e de soare- aliniamentul %idurilor de nord 'i de sud +or identi5ica una sau dou& %ile din an- 'i prin urmare nchinarea la unul sau la altul dintre s5in*ii s&rb&tori*i n %ilele respecti+e2 n ca%ul construirii capelei Rossl7n a 5ost eEtrem de important ca edi5iciul s& 5ie ndreptat eEact spre est- pentru a reproduce structura 'i orientarea 3emplului din =erusalim2 Acest 5apt a nsemnat c& nchinarea capelei Rossl7n putea 5i 5&cut& doar unui s5;nt s&rb&torit 5ie cu oca%ia echinoc*iului de prim&+ar&- 5ie a i 1H1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@?


1

una- deoarece doar n aceste %ile soarele r&sare eEact la est2 ilbert Ha7e 1#au g&sit cel mai potri+it pe 452 Matei2

#'ntul Matei cru ciudat n leg&tur& cu %iua de 45;ntul Mateicel pu*in din !isericii Catolice2 @ serie de documente dat;nd din momente din istoria !isericii- probabil din jurul anilor /00atest& 5aptul nurit n data de 1I noiembrie- !iserica @rtodoE& s&rb&torin# respecti+&2 Cu toate acestea- n @ccidentpe c;t putem noi mai sigur de pe +remea istoricului numit !eda (I1/#1H:)%iua se s&rb&tore'te la data de /1 septembrie # %iua echinoc*iului de i+ul pentru o ast5el de situa*ie r&m;ne 'i ast&%i un mister2 452 Matei a 5ost 5oarte potri+it& 'i din alte moti+enu doar n care este s&rb&torit2 Con5orm tradi*iei !isericii452 Matei iintre apostolii lui =sus2 ?oul 3estament ne spune c& el era iEe- pro5esiune ur;t& de majoritatea e+reilor n +remea ocupa# # 'i cu toate acestea =sus 1#a chemat 'i 1#a acceptat2 "e'i 5aptul lat n mod clar n e+angheliile pe care le a+em ast&%ise spune a stat al&turi de 6ecioara M&ria 'i de M&ria Magdalena n 5a*a i gol al lui =sus- iar apostolul Matei este identi5icatcon5orm e+anghelistul Matei2 $+anghelia lui era singura pe care se *ii( ini*ial a 5ost scris& n ebraic& sau n aramaic&'i nu 5&cea ne cu pri+ire la na'terea lui =sus2 Mai multe+anghelia scris& atei l pre%enta pe loan !ote%&torul ntr#o lumin& mult mai Vc;t cea n care apare ulterior- n +ersiunea greceasc& sau n nghelii2 i ale co%orii a1cun1e X- Chris a suprapus n mod accidental dou& coli de acetat pe ai retroproiector 'i a descoperit c& planul capelei Rossl7n este Ml al %idurilor subterane ale 3emplului lui

=rod2 =n+estiga*iile ali%ate de Chris au scos la i+eal& dou& tr&s&turi de natur& n aspectul planului de ba%& al capelei Rossl7n2 >rimul din# (ste o cruce 5ormat& din trei W3&uK (n 5orma literei 3tu ac& 5iind numele dat literei 3V aceasta este 'i ultima liter& ebraic)2 >entru 5rancmasoni- acesta este simbolul Wpietrei gradului Arcului Regal- 5&c;nd trimitereprintre altele'i la erosol mae (3emplul din =erusalim)V Cla1is ad &hesaurum 1H/

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

(cheia comorii)V &heca u+i res pretiosa deponitur (locul n care este ascuns un obiect pre*ios)V sau Res ipsa pretiosa (obiectul pre*ios n sine)2 Acest ritual masonic- pe care nimeni nu l poate n*elege ast&%ipare s& 5ie cheia misterului capelei Rossl7n2 3emplul din =erusalimcheia unei comori- un loc unde un obiect de pre* a 5ost ascuns 'i obiectul pre*ios n sine # toate acestea sunt de 5apt capela Rossl7nY 4e pare c& Nilliam 4inclair a dat na'tere acestui ritual pentru a 5i transmis din genera*ie n genera*ie- ca o cheie pentru de%legarea tainei capelei Rossl7n2 Acest lucru poate 5i ade+&rat deoarece primul Mare Maestru al 5rancmasoneriei a 5ost un descendent al constructorului capelei Rossl7n 'i a purtat numele de Nilliam 4t2 Clair2 Ritualul Arcului Regal- cel de#al patrulea grad al 5rancmasoneriei (n alte rituri ocup& alt grad- n2 ed2 rom2)- descrie modul n care s#au 5&cut eEca+a*ii la templul ruinat din =erusalim- 5rancmasonii cobor;nd n mod simbolic pe 5unii pen# tru a in+estiga camerele ascunse din subteranele 3empluluicu scopul recuper&rii documentelor str&+echi2 =maginea n 5orm& de triplu 3 are o nsemn&tate special& pentru 5rancmasoni 'i- a'a cum a demonstrat Chrispoate 5i 5ormat& prin trasarea liniilor ce unesc cele opt coloane din partea cea mai de est a capelei Rossl7n2 Chris a n*eles c& singurul simbol care lipse'te din capel& este cel al 4igiliului lui 4olomon- sau 4teaua lui "a+id2 n +echiul grad al Arcului Regal- sigiliul lui 4olomon era descris n 5elul urm&tor( +#iatra "re$ioas a Arcului Re2al este re"re%entat "rintr8un triun2hi dublu, numit uneori Si2iliul lui Solomon, !ncadrat de un cerc de aur6 la ba%a acesteia se a'l un manuscris "e care a"ar cuvintele )il nisi clavis deest 8 *imic nu e mai de dorit dec(t cheia 8 iar !n interiorul cercului a"are le2enda Si tatlia jungere possis sit ti!i scire posse Dac "o$i !n$ele2e

aceste lucruri, )tii destul., Chris a eEplicat mai detaliat n alt& parte modul n care trasat o linie pe la ba%a coloanelor din imaginea n 5orm& de triplu 3apoi a a'e%at dou& busole la marginile eEterioare ale planului cl&dirii 'i a descris un arc pornind de la 5iecare %id2 Aceste dou& arcuri se intersectea%& eEact ntre coloanele de la eEtremitatea +estic&- 5orm;nd un triunghi echilateral2 Apoi a trasat o alt& linie de#a lungul l&*imii cl&dirii- ntre cele dou& coloane de la intrarea de +est 'i a descris nc& dou& arcuri n direc*ia estuluiV acestea 1H:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ectat eEact n centrul coloanei centrale din imaginea n triplu c;nd eEact 4igiliul lui 4olomon2 Cei doi piloni din interiorul au 5ost plasa*i eEact n punctele de nt;lnire ale liniilor ce neauaH2 #lanul Ca"elei Rossl0n Coloana (sau a Maestrului) O O O O O O #st Corul O O O O O *# l ,Ti =ntrarea b Coloana >rin*ului dinspre sud 4c&ri care duc ( cenicului) spre cript& Contelui

=ntrarea m criptele secrete

4igiliul 4olomon

lui

=maginea n de triplu 3

5orm&

. #lanul ca"elei Rossl0n, cu simbolul Tri"lu T )i Si2iliul /ui Solomon rul "an !roGn pare s& 5i 5ost in5luen*at de descoperirile lui Chrisie capela Rossl7n- n Codul lui Da 4inci, ca a+;nd 4igiliul lui |c at =a scar& mare pe pardoseal&2 "e 5apt nu este marcat acolo- dar ar 1HA

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH A'a cum a mai obser+at Chris(

AL

W43$L$=K

+<4act !n centrul si2iliului invi%ibil al lui Solomon, !n bolta arcuit , se a'l o mare "roeminen$ sus"endat !n 'orma unui v(r' de s 2eat decorat, care indic e4act s"re o "iatr im"ortant din "ardoseal . Du" " rerea noastr , aceast "iatr trebuie ridicat "entru a " trunde !n cri"tele reconstruite ale Tem"lului lui /rod )i "entru a recu"era 7anuscrisele *asoreene>. Construc*ia este ridicat& n stil gotic- de'i- spre deosebire de multe edi5icii gotice- are un acoperi' n 5orm& de bolt& arcuit&2 $a are :/ de tipuri de arcuri- ns& ceea ce o di5eren*ia%& n mod special sunt ornamentele eEtrem de bogate- at;t din eEteriorul- c;t 'i n interiorul cl&dirii2 >robabil c& nicio alt& construc*ie din $uropa nu posed& at;t de multe sculpturi n piatr& pe o supra5a*& at;t de mic&2 O *dure de iatr* $ste 5ascinant s&#i pri+e'ti pe oamenii care +i%itea%& capela Rossl7n pen# tru prima dat&2 C;nd intr& pe poart&- prima impresie pe care o au este aceea c& locul este mai mic dec;t se a'teptaser&- ns& odat& a5la*i n&untruc;nd ochii li s#au obi'nuit cu interiorul oarecum ntunecatei sunt uimi*i 'i ncearc& s& cuprind& minun&*ia ce se arat& n 5a*a lor2 >ere*ii sunt complet acoperi*i cu basorelie5uri ce reproduc elemente naturale # 5run%e5ructeplante 'i 5lori2 "oar dup& mai multe +i%ite se poate n*elege c& toate aceste decora*iuni pornesc de 5apt dintr#un punct speci5ic al cl&dirii2 La eEtremitatea estic& a capelei Rossl7n se a5l& trei coloane de piatr&di5erite de toate celelalte din cl&dire- plasate la intrarea altarului2 "ou& dintre aceste coloane sunt bogat ornamentate- n timp ce a treia este mai simpl& ca aspect2 "e 5apt ntregul decor porne'te din dreptul coloanei

din dreapta2 Aceasta poart& numele de Coloana >rin*ului sau Coloana cenicului2 La ba%a ei se a5l& c;*i+a dragoni- iar deasupra are aspectul unui trunchi de copac 5oarte stili%at- n jurul c&ruia se ncol&cesc mai multe ner+uri mari- dar delicat sculptate2 Acestea sunt ncol&cite n jurul coloanei- trans5orm;ndu#se- n dreptul capiteluluintr#o mul*ime de ra# muri de piatr& 'i 5run%e care se ntind pe toat& supra5a*a nc&perii2 I Oe%i Secretul lui %iram, $ditura A<uila- /00/2 1HH

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? Mcui acestor 5run%e- pe capetele unor protuberante ce se i+esc ipar numeroase repre%ent&ri ale @mului Oerdeo imagine cel# he ce const& ntr#un chip uman acoperit cu crengi sau c;rcei rmat complet din ast5el de elemente2 $Eist& mai mult de o sut& tari ale acestui @m Oerde n capel&- iar num&rul cre'te mereuVe noi 'i noi imagini sunt recunoscutenenii Oer%i nu sunt singuri- n capel& se mai pot obser+a 'i %eci (5un repre%ent;nd ngeri2 Cam jum&tate dintre ace'tia *in n m;# ise sau c&r*i- au coa5uri complicate 'i sunt minunat 'i eEtrem pre%enta*i2 Mai ales n eEtremitatea estic& apar repre%ent&ri ale n- lor%i- regi- mu%icieni sau creaturi 5antastice # toate a+;nd o r*ie e+ident& pentru cei care le#au reali%at- dar care par o structur& H*eles pentru +i%itatorul modern2 #ile Coloanei Ucenicului am ar&tat mai sus- coloana ornamentat& de la care pornesc le este numit& Coloana cenicului2 Legenda comunicat& +i# l are m centru pe maestrul constructor al capelei Rossl7n care arcmarea de a reali%a 5aimoasa coloan&- a sim*it c& era necesar isca la Roma- 5ie pentru a se inspira- 5ie pentru a pri+i o coloan& i Cetatea $tern&2 "oar dup& re+enirea de acolo s#ar 5i sim*it n M %area unei ast5el de preten*ioase 'i minunate crea*iin timp irte- ucenicul s&u a luat hot&r;rea de a reali%a de unul singur nle- pe care le#a 'i terminat p;n& la re+enirea maestrului s&u st at;t de uimit de 5rumuse*ea operei 'i de priceperea ucenicului (u 'i#a mai putut st&p;ni m;nia 'i- lu;nd n m;n& un ciocan 1#a andu#1 pe loc2 4e spune c& unul dintre chipurile din apropierea L=- nu departe de coloana amintit&- este cel al ucenicului care a cap2 a aceasta este dup& toate aparen*ele o +ariant& a istoriei lui

t (+e%i Capitolul 1) ns&- a'a cum a+eau s& descopere Alan i cercet&tor din %on&- Fohn Ritchie- ade+&rul despre Coloana este 'i mai 5antastic dec;t nara*iunea relatat& mai sus Fohn Ritchie au colaborat la reali%area c&r*ii intitulate Rossl n De,1luiri despre capela Rossl n/, care s#a dorit cea mai cercetare de p;n& acum asupra capelei- a istoriei acesteia 'i sculpturilor sale2 =n pri+in*a ade+&rului din spatele Coloanei 1HI

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

cenicului ei au descoperit o serie de scrieri ale unor teologi din +echimecunoscu*i sub numele de Wp&rin*ii de dinainte de ?iceeaKpentru c& au scris nainte de 4inodul din anul :/H (+e%i Capitolul :)2 Aceste scrieri se re5er& la numeroase tradi*ii care nu sunt pre%entate cu acurate*e n scrip# turi2 "e eEemplu este n mare parte acceptat 5aptul c& numele mamei 6ecioarei M&ria a 5ost Ana- de'i n 4cripturi nu eEist& nicio in5orma*ie care s& sugere%e acest lucru2 $Eist& ns& un ast5el de detaliu n scrierile p&rin*ilor de dup& 4inodul de la ?iceea- sau n numeroasele scripturi ne#canonice2 Alte tradi*ii cre'tine pornesc 'i ele de la aceste scriericum ar 5i cele pri+itoare la +ie*ile apostolilor- dup& ridicarea la ceruri a lui =susale s5in*ilor- sau predici rostite de primii p&rin*i ai !isericii2 n timp ce c&utau o eEplica*ie pentru alegerea 45;ntului Matei ca pro# tector al capelei Rossl7n- Alan 'i Fohn au descoperit o po+estire 5ascinant& pri+itoare la e+enimentele ce au precedat 'i au dus la martiriul 45;ntului Matei2 Aceast& po+estire 5antastic&- scris& de un autor necunoscutprobabil n jurul anilor /00- relatea%& c&l&toria 45;ntului Matei ntr#un ora' numit Mirna2 $ posibil ca acesta s& 5i 5ost situat n Asia Mic&pe teritoriul 3urciei de ast&%i- n po+estire se sugerea%& c& 45;ntul Mateidup& ce a petrecut patru%eci de %ile n post n apropiere de Mirnaa a+ut re+ela*ia apropierii unui prunc ceresc2 =ni*ial a cre%ut c& era +orba de un nger sau de unul dintre copiii uci'i de regele =rod2 "e 5apt era +orba de =susap&rut n iposta%a unui copil2 "up& o con+orbire ndelungat&=sus i#a n# m;nat c;te+a lucruri lui Matei- instruindu#1 s& le ngroape pe o colin& din apropierea bisericii din Mirna2 V Matei a ndeplinit aceast& porunc&- iar urm&rile 1# au surprins at;t pe el- c;t 'i pe locuitorii ora'ului2 "e ndat& ce obiectele au atins p&m;ntulacolo a nceput s& creasc& un copac uria'- n jurul trunchiului acestuia se ncol&ceau c;rcei- iar de ramurile lui at;rnau

5run%e 'i 5ructe din toate 5#5 soiurile posibile- n +;r5ul copacului era un stup de albinedin care curgea miere n cascade spre locuitorii ora'ului- iar la ba%a acestuia s#a 5ormat un lac n care notau nenum&rate +iet&*i2 "etaliile po+e'tii 'i 5elul n care corespundeau imaginile sculpturilor +&%ute n capela Rossl7n i#au condus pe Alan sau pe Fohn la conclu%ia c& a+enturile 45;ntului Matei la Mirna ar 5i putut repre%enta sursa de inspira*ie pentru decora*iunile de pe Coloana cenicului 'i a celor care . pornesc de la aceasta2 3oate detaliile po+e'tii lui Matei se reg&sesc n (- capela Rossl7n- chiar 'i alu%ia la un stup de albine2 nul din turnule*ele &$!

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? & deasupra acoperi'ului a 5ost l&sat gol n mod inten*ionat de F( tructori- pentru a le permite albinelor s&lbatice accesul acolo2 i g&sit n turn un s&la' bun- timp de secole- iar localnicii spun c& ea uneori miere pe pere*ii capelei2 irul po+e'tii a 5ost nt&rit 'i de descoperirea unei gra+uri n lemn lui Rossl7n2 ?u se cunoa'te momentul din care datea%&dar+edere c& repre%entarea castelului indic& o 5orm& de5initi+& a probabil c& a 5ost reali%at& pe la 1IH0deoarece la acel moment 2 5ost a5ectat ca urmare a R&%boiului Ci+il din Anglia2 =maginea tea estic& a castelului- n 5a*a c&reia st& un personaj misteriosntr#o pelerin& 'i *in;nd un obiect n m;na st;ng&n spatele se a5l& copacul din po+este- n %iua de a%i nimeni nu n*elege itui personaj din 5a*a castelului- dar este 5oarte probabil s& 5ie o are a legendei despre 45;ntul Matei2 um au sugerat Alan 'i Fohn Ritchie n cartea intitulat& Rossl n 5 )De,1luiri despre capela Rossl n/, orice demnitar al !isericii ta capela n secolul al LO#lea- uimit de bog&*ia 'i de comple# sorelie5urilor de la Rossl7n- ar 5i dorit s& a5le care era semni5ica*ia Atunci c;nd se 5&cea trimitere la po+estea lui Matei 'i a nt;m# e la Mirna- totul p&rea n ordine- edi5iciul red;ndchiar dac& n ntati+- paradisul pe p&m;nt ce a ap&rut din darurile di+ine ncre# li Matei2 i noi aceast& legend& nu poate repre%enta o eEplicare a numeroa# |gini cioplite n piatr&- dar nu e nicio ndoial& c& aceste idei 1#ar 5i pe oricare episcop sau cardinal- care ar 5i 5ost ast5el ncredin*at im era un ade+&rat 5iu al !isericii 'i un mare protector al artei l ede c& multe dintre sculpturile din capela Rossl7n sunt legate de =ile 5rancmasone- ns& multe dintre asocierile care se 5ac par 5alse2 F acestea- una dintre sculpturi pare s& l

repre%inte pe un candidat ge etapele ritualului de .radul nt;i (ucenic)2 ?o+icele este un lasp&t b&rbierit- legat la ochi 'i ngenuncheata+;nd un 'treang g;tului2 Cap&tul 'treangului este *inut n m;n& de un b&rbat cu ( pare s& poarte mbr&c&mintea speci5ic& templierilor2 >icioarele ngenuncheat au 5orma unui p&trat- iar n m;na st;ng& acesta =rte2 n 5a*a lui se a5l& dou& coloane2 ?um&rul coresponden*elor |east& sculptur& 'i ritualul masonic modern este prea mare pentru i de o simpl& coinciden*&2 1HB

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

Fi2ura 1@. Eravur a castelului Rossl0n, av(ndu8 1 !n "lanul a"ro"iat "e S'(ntul 7atei cu obiectele )i co"acul din le2end . /ntrarea din s"atele S'(ntului 7atei ar 'i "utut re"re%enta "asa5ul ce 'ace le2 tura !ntre castel )i ca"ela Rossl0n. Alte sculpturi par s& 5i 5ost inspirate de un desen cunoscut cu numele de &he %ea1enl 'erusalem )$erusalimul ceresc/# $Eemplarul eEistent a 5ost reali%at n anul 11/0 de un anume Lambert de 4t2 @mer 'i este p&strat n !iblioteca ni+ersit&*ii din .ent2 >rimele in+estiga*ii 5&cute de Chris Knight 1#au condus pe acesta la ipote%a c& repre%entarea =erusalimului ce# resc era copia unui document descoperit de ca+alerii templieri n subsolul 3emplului de la =erusalim- n mod logic- Chris a ajuns la conclu%ia c& reproducerea a 5ost reali%at& atunci c;nd adjunctul lui Hugues de >a7ens.eo55ro7 de 4t2 @mer- a luat o parte din documentele g&site la =erusalim pentru a 5i interpretate de un n+&*at b&tr;n din ora'ul s&u4t2 @merdin 6ran*a2 Acest n+&*at- Lambert- era un ling+ist recunoscutcare 'i#a dedicat cea mai mare parte a +ie*ii compunerii primei enciclopedii a lumiir&mas& neterminat& la moartea lui2 Conclu%ia ine+itabil& a 5ost c& sculpturile din capela Rossl7n nu au 5ost copiate dup& +ersiunea lui Lambert a $erusalimului ceresc, ci pornind de la documentul original- dup& care Lambert a reali%at n grab& o copie

# 'i care a ajuns n cele din urm& la Rossl7n- al&turi de alte documente 1H9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? Acest desen al =erusalimului include imagini cum ar 5i echere gasuri- care pot 5i recunoscute p;n& 'i de un 5rancmason modernjle ilustrate de acestea sunt cele ce stau 'i la ba%a ritualurilor 'i ar 5rancmasonice # mai ales cele asociate gradului Arcului Re# 5 clu%ie- re%ult& c&- de'i sculpturile din jurul Coloanei cenicului iu*ea 5i mai potri+it numit& Coloana 45;ntului Matei # ar putea 5i : rin re5erire la repre%entarea ora'ului Mirna din po+estea despre Matei- ele sunt legate de 5apt de =erusalimul istoric 'i str&+echiul acolo2 i )i Ca!ala rea celor trei coloane importante din capela Rossl7nrespecti+ Z cenicului- Coloana Cal5ei 'i Coloana Maestruluine trimit la o alt& obsesie a lumii medie+ale- care 'i are r&d&cinile n oteric& str&+eche a e+reilor numit& Cabala2 Aceasta a constituit ( central& pentru preo*ii 6amiliei 4teleia de+enit aproape o obsesie printre intelectualii 'i 5ilo%o5ii i $+ului Mediu- de'i r&d&cinile ei se g&sesc eEclusi+ n tradi*ia nsu'i termenul Cabala- care este ortogra5iat n moduri di+ersecentrul practicilor 'i credin*elor e%oterice iudaicede'i nu a 5ost F mod o5icial p;n& n secolul al LlO#lea2 i const& din dou& c&r*i speci5ice- la care s#au ad&ugat nenum&rate ti 'i eEplica*ii2 Acestea sunt ,oharul (WCartea 4plendoriiK pinaK) 'i 4epher Pet%irah (n traducere aproEimati+& WCartea )2 "intre cele dou&- 4epher Pet%irah este aproape cu siguran*& eche n 5orm& scris&- 5iind probabil creat& de c&tre misticul rabin |ba n preajma anilor 100 d2C2 ,oharul- de'i probabil la 5el de |i 4epher Pet%irah n 5orma oral& a acesteia- nu a ap&rut n 5orm& |;t n secolul al LlO#lea- 5iind se pare compilat 'i transcris de un

un spaniol pe nume Moise de Leon2 barte probabil ca ideile 5iloso5ice 'i spirituale ce stau la ba%a i 5ie cu ade+&rat de pro+enien*& str&+echemai ales c&n parterin%&tor de asem&n&toare- inclu%;nd aspecte pri+itoare la alte te +echi- cum ar 5i hinduismul2 Cabala a ap&rut din ne+oia strin# de5ini cum+a ineEplicabilul2 "umne%eul iudaismului are un aarte abstract2 Chiar 'i pronun*area numelui 4&u s5;nt a 5ost 'i 1I0

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

continu& s& 5ie o blas5emie- probabil datorit& 5aptului c& un ast5el de lucru ar echi+ala cu o Wpersonali%areK a di+init&*ii 'i prin urmare o minimali%are at;t a acesteia- c;t 'i a po%i*iei pe care o ocup& n ni+ers2 Cabala a5irm& n mod eEplicit c& "umne%eu este at;t de superior- de neatins 'i de in# de5inibil- nc;t orice 5orm& de adresare direct& este sortit& e'ecului2 >e scurt- Cabala sugerea%& c& la "umne%eu se poate ajunge doar prin intermediul emisarilor Acestuia # o serie de 5iin*e spirituale cunoscute cu numele de sera"imi# @amenii nu sunt nici n m&sura de a#L cunoa'te pe "umne%eu- nici de a putea s& comunice cu el- ns& sera5imii sunt n stare de acest lucru2 4era5imul- care poate 5i considerat un 5el de ngereste de obicei repre%entat prin raportarea la o structur& geometric&5ormat& din trei linii +erticale- conectate prin numeroase alte linii2 4tructura respecti+& este numit& de obicei Wpomul cabalistic al +ie*iiK )1e,i 5igura 11)2 6iecare sera5im repre%int& un aspect distinct al "i+init&*ii2 >rin cu# noa'terea 'i n*elegerea tuturor sera5imilor- 'i prin urmare 'i a liniilor ce i leag& pe sera5imi unii de al*ii- oamenilor obi'nui*i le este posibil& m&car o n*elegere palid& a "i+init&*ii2 Cabala o5er& 'i s5aturi n pri+in*a modului celui mai potri+it de a urma c&ile "omnului 'i de a duce prin urmare o +ia*& +irtuoas& 'i 5ericit&2 Cu toate acestea- subiectul r&m;ne eEtrem de complicat 'i datorit& 5ap# tului c& este ascuns n spatele unor coduri ling+isticetoate ba%ate pe literele al5abetului ebraic2 6iecare sera5im se raportea%& la o liter& a al# 5abetului ebraic- ns& Cabala se a5l& n leg&tur& 'i cu aspecte pri+itoare la numerologie2 "in repre%entarea pomului cabalistic se poate obser+a 5aptul c& toate liniile de leg&tur& ntre sera5imi pornesc de la sera5imul care ocup& po# %i*ia de la ba%& 'i totodat& cea mai central&- numele lui 5iind Shekinah# "e'i to*i sera5imii sunt interdependen*i 'i niciunul dintre ei nu poate 5i considerat mai mult sau mai pu*in important dec;t

ceilal*icomunicarea cu ei se poate 5ace cu ajutorul medita*iei 'i al rug&ciuniiprin intermediul sera5imului 4heDinah2 =mportan*a acestui lucru pentru preo*ii str&+echidin perioada preiudaic&- dar 'i a urma'ilor acestora din 6amiliile 4teleia 5ost subliniat& n capitolele precedente2 n cadrul Cabalei- 4heDinah dob;nde'te o nsemn&tate mai mare chiar dec;t mani5estarea ei astronomic&- respecti+ conjunc*ia dintre planetele Mercur 'i Oenus2 Aici se re5er& la mijlocul prin care se ob*ine comunicarea cu 5iin*ele spirituale 'i n cele din urm& cu "umne%eu2 "e ndat& ce a ap&rut n 5orm& scris&- Cabala a nceput s&#i 5ascine%e 1I1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@?

Keter

!inah

HoDhmah

"in

Hod Pesod

4heDinah IAomul cabalistic al vie$ii. Fiecare 2lob re"re%int un sera'im, iar ace)tia sunt fin linii de le2 tur )1e,i te4tul "rinci"al).

II

Xe misticii 'i n+&*a*ii e+rei- ci 'i pe cei cre'tini2 "e 5apta 5ost u siguran*& cunoscut& 'i eEaminat& mult nainte de secolul al Zhiar 'i n r;ndurile unor presupu'i cre'tini2 4#a sugerat de mai c& 4t2 !ernard de Clair+auE (+e%i Capitolul H) i#a ad&postit n a pe care o conducea la Clair+auE- n Champagnepe c;*i+a tainele CabaleiV se presupune c& au eEistat 'coli de studiu al Xalistice n ora'ul 3ro7es 'i n alte ora'e din sudul 6ran*ei sau n perioada premerg&toare ac*iunilor +iolente ale =nchi%i*ieiiudaismul a a+ut o lung& 'i 5aimoas& istorieeEist& nicio do+ad& de5initi+& c& 'tiin*a Cabalei ar 5i in5luen*at ncetarea 'i construirea capelei Rossl7n- aceast& posibilitate de# i credibil& pe m&sur& ce se eEaminea%& capela 'i arhitectura irin raportarea la un alt aspect speci5ic 5rancmasoneriei2

1I/

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

Cele trei coloane 6rancmasoneria se +a,ea, pe un num&r 5oarte mare de simboluri 'i imagini- printre cele mai importante dintre acestea 5iind ni'te pl&ci cu di5erite repre%ent&ri2 >re%ente n toate lojileacestea sunt repre%ent&ri de picturi sau icoane- 5iecare plac& a+;nd anumite semni5ica*ii pentru 5ie# care aspect sau grad al 5rancmasoneriei2 >l&cile au ap&rut cu siguran*& n atelierele cioplitorilor n piatr&2 Adesea trasate cu cret& pe pa+ajele p&trate de piatr& de pe pardoseala atelierului- ele repre%entau desene la scar& ale construc*iilor proiectate2 >entru 5rancmasonidesenele n cret& s#au trans5ormat n cele din urm& n buc&*i de p;n%& a'e%ate pe podeaua templelor masonice- iar apoi n picturi puse pe pere*i2 @ plac& 5oarte interesant& este cea asociat& n mod speci5ic >rimului .rad al 5rancmasoneriei (5igura 1/)2 3oate aceste pl&ci con*in 'i mesajecare i sunt de obicei pre%entate ucenicului 5rancmason ce se ridic& n timp ce urmea%& di5eritele c&r&ri ale ini*ierii- de'i este posibil ca unele mesaje s& 5ie gre'it n*elese sau total necunoscute ast&%ichiar 'i celor considera*i cunosc&tori2 >laca asociat& >rimului .rad repre%int& trei coloane5iecare ilustr;nd un alt stil arhitectonic clasic (ionic- doric 'i corintic)2 6iecare are o denu# mire proprie 'i o anumit& po%i*ie- raport;ndu#se n mod alegoric la un atribut speci5ic la care aspir& +iitorul 5rancmason2 Coloana din st;nga este cunoscut& cu numele de W4trengthK )putere n engle%&)- de aici litera 4 care apare la ba%a acesteia2 Cea din dreapta poart& numele W!eaut7K )"rumusee/ 'i este nsemnat& cu litera !iar coloana central& este marcat& cu N 'i este numit& --NisdomK )Dnelepciune/# Cele trei 5iguri 5eminine a'e%ate pe scara ce duce spre coloana central& repre%int& +irtu*ile Credin*ei- 4peran*ei 'i "ragostei2 4#a subliniat n numeroase r;nduri 5aptul c& se pot stabili paralele e+idente ntre cele trei coloane de pe placa asociat& >rimului .rad 'i

cele trei coloane ale >omului Cabalistic- nc& din secolul al LlL#leaat;t suporterii c;t 'i opo%an*ii 5rancmasoneriei au sugerat c& eEist& aspecte speci5ice Cabalei la ba%a practicilor 5rancmasone5apt ilustrat 'i de aceas# t& plac&2 Cu toate acestea- ceea ce nu a 5ost acceptat nainte este 5aptul c& cele trei coloane de pe placa >rimului .rad 'i au originea aproape sigur n cele trei coloane de la eEtremitatea de la r&s&rit a capelei Rossl7n2 Acest aspect a de+enit 'i mai e+ident odat& cu redescoperirea 5antei care permite trecerea luminii la Capela Rossl7n )1e,i mai jos) 'i datorit& 5aptului c&1I:

A.$?C== > 3$R== 4@L@M@?

L =

/aca asociat #rimului Erad al 'rancmasoneriei 1IA

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

a'a cum urmea%& s& demonstr&m- 5rancmasoneria 'i datorea%& eEisten*a n mare parte capelei2 Cele trei coloane ale 5rancmasoneriei sunt cunoscute cu numele de >utere- 6rumuse*e 'i n*elepciune- pe c;nd cele ale Cabalei sunt denumite Mil&- 4e+eritate 'i !l;nde*e2 Atributele cabalistice sunt surprin%&tor de asem&n&toare tradi*iilor de sorginte 5rancmason&- iar leg&turile dintre acestea nu pot 5i puse la ndoial&2 Re%ult&- prin urmarec& ini*iatorii 5rancmasoneriei cuno'teau Wade+&rataK po+este din spatele celor trei coloane de la Rossl7n- c;t 'i semni5ica*iile cabalistice ale acestora2 Cu toate acestea- a5irmarea deschis& a leg&turii cu e+reii n decursul secolului al LO#lea ar 5i atras persecu*ii din partea !isericii2 "in acest moti+5rancmasonii au atribuit coloanelor alte denumiri 'i legendepentru a acoperi leg&tura lor cu cele trei coloane ale pomului cabalistic al +ie*ii2 $ aproape sigur c& ast&%i semni5ica*iile acestora s#au pierdut'i nu mai sunt cunoscute nici m&car de 5rancmasonii cu rang nalt2 Chiar deasupra intr&rii n cript&- deci aproEimati+ n acela'i loc cu sculpturile ce amintesc de repre%ent&rile =erusalimuluisunt scrise sin# gurele cu+inte din interiorul capelei Rossl7n2 Acestea sunt redate n latina medie+al&- iar n traducere nseamn& WOinul e puternicregele e mai puternic- 5emeile sunt 'i mai puternice- dar ade+&rul n+inge totulK2 Aceast& propo%i*ie poate p&rea ciudat&- dar 5ace parte din ritualul 5rancmasonic2 $a apare n cadrul unui grad numit W@rdinul Ca+alerilor Crucii Ro'ii a !abilonuluiK- asociat ndeaproape cu gradul Arcului Regal2 A'a cum am indicat n Capitolul nu- aceste cu+inte pro+in din Cartea lui $%dra- o scriere necanonic& ce eEista n primul secol d2C2'i care se re5er& la un e+eniment petrecut n timpul robiei e+reilor n !abilon2 Ri# tualul acestui grad masonic const& din trei acte ce po+estesc incidente preluate din cartea biblic& $%dra- capitolele 1#I1- 'i Antichiti iudaice a lui Fosephus 6la+ius- cartea 11- capitolele 1#A2

4ubiectul acestui grad nu este altce+a dec;t reconstruirea 3emplului din =erusalim2 Ritualul este deschis de nt;iul 5rancmasonnumitMaestrul "es&+;r'itcu ntrebarea( W$Ecelen*a Ooastr&- Mare .ardian- c;t este oraQK 1 C&r*ile lui $%dra 'i ?eemia din !iblia catolic& erau cunoscute ini*ial drept >rima 'i cea de#a "oua Carte a lui $%dra ($%dra este ortogra5ierea greceasc& a numelui $%ra)2 Cartea necanonic& a lui $%dra a 5ost numit& prin urmare Cartea a 3reia a lui $%dra (ca n !iblia ortodoE&)- ns& a%i e denumit& de obicei >rima Carte a lui $%dra (l $%dra)- sau pur 'i simplu Cartea lui $%dra2 1IH

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? sul cuprinde cu+intele( a reconstruirii 3empluluiK2 continu& cu pronun*area 5ra%ei WOinul e puternicregele e (- 5emeile sunt 'i mai puternice- dar ade+&rul n+inge totulKi*& r&spunsul la ghicitoarea pe care regele babilonian "arius a timpul capti+it&*ii e+reilor2 ,orobabelconduc&torul e+reilorsul corect la aceast& ghicitoare 'i ast5el i s#a permis s& re+in& al&turi de poporul s&u- pentru a reconstrui 3emplul2 =n plusnis s& le redea a+erea 5urat& de babilonieni din 3empluingurele cu+inte gra+ate n interiorul capelei Rossl7n sunt mit reconstruirea 3emplului lui =ah+e2 Mai e ne+oie de +reo Mu a n*elege ce a 5&cut de 5apt contele NilliamQ tteran secret jr& dintre 3emplul lui 4olomon5rancmasonerie 'i capela st re+elat& cu oca%ia descoperirii recenteeEact sub 4igiliul a unei cripte subterane- legat& de castel printr#un lung pasaj ualul celui de#al paispre%ecelea grad al Ritului 4co*ian Antic al 5rancmasoneriei- denumit WMason 4ublimK (sau Mare i 4acre)- descrie eEact un ast5el de pasaj subterancare lega 4olomon de palatul regelui din =erusalim2 Ritualul include iolomon a construit o cri"t secret , !n care se " 8 "rin "rin alte o"t cri"te, toate subterane, de /a care in "asa5 lun2 )i !n2ust, ce ducea la "alat. Cel de8al arc, sau cea de8a noua cri"t , se a'la imediat sub 'intelor din tem"lu, !n acel loc, re2ele Solomon st tea 6 tain cu re2ele =iram )i cu =iram Abi'. iclair- un om de a5aceri care 'i#a dedicat o mare parte din bere cercet&rii capelei Rossl7n- i#a spus lui Chris Knight c&

up de oameni- printre care 'i el- au s&pat sub capela Rossl7n rit cripta 'i lungul pasaj ce porne'te de la castelul a5lat la V metri dep&rtare2 ati+& 'i topogra5ia capelei 'i a castelului Rossl7n sunt 5oarte cu cele ale 3emplului 'i ale palatului regelui 4olomon din ibele tuneluri conduc mai mult sau mai pu*in spre sud 'i se 2 +ale2 1II

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

?imeni nu 'tie dac& 3emplul lui 4olomon a 5ost la 5el de magni5ic cum a 5ost descris n !iblie2 >utem 5i ns& siguri c& Nilliam 4inclair a cre%ut acest lucru- 'i i#a cunoscut structura secret&2 >osibilitatea de a 5i +orba de o simpl& coinciden*& n pri+in*a potri+irii ntre aspectele caracteristice ale capelei Rossl7n # care sunt at;t de aparte 5a*& de alte WbisericiK # 'i descrierile g&site n ritualurile masonice este practic nul&2 $Eist& 'i al*i 5actori care ne 5ac s& credem c& eEist& cu siguran*& o leg&tur& ntre =erusalim- Rossl7n 'i 5rancmasonerie2 Oom re%uma n cele ce urmea%& argumentele principale( 124ingura inscrip*ie eEistent& n interiorul capelei Rossl7n este o pro# po%i*ie care- con5orm legendei- este +eche de cel pu*in /2H00 de ani 'i a repre%entat cheia reconstruirii 3emplului din =erusalim2 /2 n grad masonic care 'i nume'te membrii W@rdinul Ca+alerilor Crucii Ro'iiK (cu alte cu+inte- ca+alerii templieri) se descrie ca 5iind preocupat de reconstruirea 3emplului din =erusalim 'i citea%& aceea'i propo%i*ie ce apare la Rossl7n2 :2Cu+intele utili%ate n ritualurile unui alt important grad masonic eEplic& elementele simbolice a5late la Rossl7n- de eEemplu( W &emplul din $erusalim M P Cheia unei comoriM P (n loc Dn care e ascuns un o+iect de preM P 3+iectul de pre Dn sine M P7imic nu e mai de dorit decBt cheiaM ,'/ac putei pricepe aceste lucruri, !tii su"icient de multM# A2Ritualul 5rancmasonic descrie de asemenea o tr&s&tur& secret& a 3emplului regelui 4olomon2 $ste +orba de o nc&pere a5lat& sub 45;nta 45intelor- ce se a5la n leg&tur& cu palatul regelui2 Ui capela Rossl7n este conectat& la castel printr#un ast5el de pasaj de leg&tur&2 H2Rossl7n este singura Wcapel&K medie+al& despre care se 'tie c& ar a+ea o nc&pere subteran& secret&- legat& printr#un tunel de castelul din apropiere2 I2,idul de +est al capelei Rossl7n este- dup& cum

s#a demonstrato nes&buin*& din punct de +edere arhitectural- iar 5unda*iile biseri# cii#colegiu au 5ost ni'te simple aparen*eV cu toate acesteaarhitectura %idului de +est este n mod e+ident 'i inten*ionat o copie a 3emplului irodian2 12>iatra utili%at& pentru ridicarea capelei Rossl7n este identic& cu cea utili%at& pentru 3emplul lui =rod din =erusalim2 1I1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? n este ntr#ade+&r un 5als # nu este 'i nu a 5ost niciodat& o &2 Cu toate acestea- mul*i oameni insist& asupra asocierii ei seric&- n ciuda numeroaselor do+e%i 'i cercet&ri ce do+edesc iul2 & multe secrete n pri+in*a acestui edi5iciu2 luminii, Kperire recent&- 5&cut& tot de Alan !utler 'i de Fohn Ritchieportanta capelei Rossl7n din punct de +edere al a'e%&rii ice 'i a cuno'tin*elor de natur& astronomic& posedate de ei2 Mul*umit& in5orma*iilor 5urni%ate de unul dintre +erii (mbru al personalului capelei- Fohn 'i Alan au remarcat o ciudat&- ce poate 5i +&%ut& n eEteriorul capeleideasupra 8ui mai nalt al marii 5erestre dinspre est2 @ serie de cercet&ri l ite au scos la i+eal& 5aptul c& era +orba de o descoperire de (ajor&- deoarece nu e +orba de un simplu ornamentci de un at- creat n mod inten*ionat pentru a permite p&trunderea n dirii a luminii emanate de orice obiect str&lucitorel are o 5orm& pentagonal&- dar este a'e%at ntr#o piramid&2 e acoperit n interior cu un material 5oarte re5lectori%antcare 5icient- nc;t atunci c;nd str&luce'te o lumin& prin elre5leEia orbitoare2 La cap&tul interior al WtuneluluiK se a5l& un 5el de & ro'ie- iar ast5el lumina care ajunge prin tunel n interiorul osie ca s;ngele2 sat eEact n centrul p&r*ii estice a cl&diriiWtunelul luminiiK t spre ori%ontul ndep&rtat2 Ast5el- de eEempluatunci c;nd V eEact n punctul central al ori%ontului- la estla momentul de toamn& 'i de prim&+ar&- lumina ajunge n toat& intensitatea l capelei prin acest WtunelK2 Acest lucru poate a+ea loc deoa# (a capelei Rossl7n este WeEactK de la est

spre +est2 loar soarele r&sare eEact la est cu oca%ia echinoc*iilor de de toamn&- ci 'i planetele Oenus 'i Mercur2 6igura 1A re# irt& dintr#un planetariu reali%at pe calculator2 $a ne indic& a ori%ontului- a'a cum se obser+& din dreptul capelei am ar 5i ap&rut la aproEimati+ o or& nainte de %orii %ilei de e 1AHI2 1IB

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

Fi2ura 1D. +Tunelul luminii, din "artea estic a ca"elei Rossl0n (ve8 dere din e4terior).

6igura 1A2 Hart& astronomic& ce pre%int& apari*ia 45intei 4heDinah n %iua de /1 septembrie 1AHI (%iua de 45;ntul Matei) 1I9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? urbat& din josul imaginii repre%int& ori%ontuliar litera W$K punctul central de la est2 Mercur 'i Oenus stau una l;ng& +it& cu ochiul liber- lumina lor combinat& pare con+ergent&jela era abia nceput& la acel moment- dar dup& ce Wtunelul Xst reali%at- acesta ar 5i captat ast5el de momente 'i ar 5i trimis tenorul capelei Rossl7n2 numai lumina emis& de Oenus ar 5i 5ost su5icient& pentru a gul interior al bisericii prin acest tuneldeoarece acesta are terior 'i transmite e5icient lumina care p&trunde n el2 3otu'iir 5i 5ost posibil numai arunci c;nd Oenus ar 5i 5ost 5oarte oare- ca stea a dimine*ii- la +remea echinoc*iilor2 Atunci c;nd le 4oare 'i r&s&rea cu mult nainte de acestaOenus se ridica la est- c&l&torind apoi spre sud pe m&sur& ce se ridica pe cer2 *ie- lumina ei nu ar mai 5i p&truns prin Wtunelul luminiiK2 Vu oca%ia echinoc*iilor se nt;mpl& ca Oenus s&#'i trimit& lu# melul luminiiK- ns& n secolul al LO#lea ar 5i 5ost ne+oie de unui astronom 5oarte competent pentru a a5la c;nd ar 5i putut t lucru2 "e eEemplu- 4oarele +a p&trunde prin WtunelK n %iua atei a anului /001 'i- cu toate c& la acel moment Oenus +a iare stea a dimine*ii- ea +a p&trunde prin WtunelK doar dup& B noiembrie- la ora :(0H2 4e +a mai re5lecta apoi n WtunelK )t ani- la B noiembrie /01H- iar apoi tot n aceea'i %i- din opt 8e- ar putea 5i reali%at un gra5ic al trecerii luminii planetei anelul luminiiK cu 5iecare oca%ie- iar dup& ce aceste re%ultate ir putea 5i consultate ori de c;te ori este necesar2 Lumina iieDinah- mai eEact cea cau%at& de conjunc*ia planetelor # nus imediat nainte de i+irea %orilor- ar p&trunde rar prin sant 5aptul c& arhitectura acestei 5erestre

datea%& doar de (colului al LlL#lea2 "eoarece noua arhitectur& reproduce un Wtunel al luminiiK original- este posibil ca n decursul =L#lea s& mai 5i eEistat oameni care cuno'teau importan*a 'i a2 Acest 5apt atest& 'i supra+ie*uirea 6amiliilor 4telei p;n& + recent& # 'i 5aptul c& mai sunt acti+e probabil p;n& n %iua illiam 4inclair 'i .ilbert Ha7e trebuie s& 5i 5ost con'tien*i de (Eistente n calendarul utili%at n +remea lor2 =n perioada de 110

?@ L 3$M>L 4H$K=?AH

AL

W43$L$=K

glorie a romanilor- lulius Ce%ar introdusese un nou calendarast5el nc;t s& eEiste o armonie ntre anul o5icial 'i cel ceresc- n calendarul iuliandup& cum a 5ost numit- anul a+ea :IH de %ile- la care se ad&uga nc& o %i la 5iecare patru ani- pentru a se potri+i cu anul solar- care are :IH de %ile 'i nc& un s5ert de %i2 "e'i mult mbun&t&*it- nici acesta nu a 5ost su5icient de eEactdeoarece anul are de 5apt mai mult de :IH-/H de %ile2 Anul o5icial r&m;nea n urm& cu o %i ntreag& la 5iecare 1/B de ani 5a*& de anul solar2 La momentul construirii capelei Rossl7n- discrepan*a dintre calendarul

o5icia capela Rossl7n a 5ost ridicat& cu 'tiin*a 5aptului c& l 'i schimbarea cel +a 5i implementat& mai de+reme sau mai t;r%iu2 celest ?oul calendar gregorianera de decretat de papa .rigore al Llll#lea n 1HB/- a aproE ajustat +echile discrepan*e 'i imati a nceput s& 5ie utili%at aproape imediat n *&rile + catolicen alte p&r*i ns& a nou& 5ost acceptat treptat- iar n 4co*ia protestant& nu a %ile2 5ost implementat dec;t n "eci- 11H/- ast5el c& %iua 452 Matei 'i cea a echinoc*iului atunc de toamn& nu au coincis i c;nd la Rossl7n p;n& la acea dat&2 s#a Capela Rossl7n repre%int& un monument ncep deosebit pentru arhitectura ut britanic&- dar 'i pentru cea european&- ocup;nd ridica un loc apartedat 5iind rea 5aptul c& nu mai eEist& +reun edi5iciu similar n capel lume2 4ingura conclu%ie eilogic& ce se poate trage de pe urma do+e%ilor %iua eEistente este c& monumentul 45;nt constituie o repre%entare a credin*elor mp&rt&'ite ului de membrii 6amiliilor Matei 4telei- care au reali%at- deasupra unei 5rumoase 'i %one n+er%ite din 4co*iaechin o replic& 5oarte 5idel& a unui edi5iciu de oc*iul importan*& major& pentru ideile de pe care le promo+au # 3emplul din =erusalim2 toam A'a#numita Wcapel&K n& nu repre%enta un ade+&rat punct de atrac*ie pentru au Wcunosc&toriKns& ar coinci 5i putut atrage urgia at;t asupra celor din 5amilia s- a'a 4inclairc;t 'i asupra cum documentelor ngropate- n ca%ul n care !iserica ar 5i Catolic& ar 5i n*eles trebui care era de 5apt semni5ica*ia 'i scopul ei ade+&rat2 t>rin urmarep&strarea nc& secretelor ascunse n capela Rossl7n era esen*ial&2 din $a era considerat& 3emplul ?oului =erusalim 'i secol ad&postea manuscrisele ul al pre*ioase recuperate de ca+alerii templieri din LO# subteranele 3emplului lui lea =rod2 Nilliam 4inclair considera c& era eEista important ca secretele cl&dirii u s& 5ie transmise de la o genera*ie la alta- n mod cereri eEact 'i corect5&r& ca pentr oamenii care 5&ceau acest lucru s& poat& n*elege u ci5rul2 modi5 n acest scop- 4inclair a ad&ugat noi ritualuri la icarea cele practicate ini*ial calen de 6amiliile 4telei 'i de ca+alerii templieri2 $l le#a darul corelat cu cele adoptate ui o5icia l- iar 111

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? me'terilor pietrari- care 5useser& ini*iate de ca+alerii templieriera*ii mai t;r%iu- un alt Nilliam 4inclair a+ea s& de+in& primul Vtru mason al 4co*iei # titlu de+enit ereditar ncep;nd din acel Ye 3emplului din =erusalim 5useser& p&strate intactea'tept;nd din +iitor pentru a 5i readuse la +ia*&2 .rupul 6amiliilor 4teleimul 4t2 Clair sau 4inclair din 4co*ia- 'i aleseser& bine numele28 s Rossl7nK nseamn&- n dialect localW'tiin*a str&+echetrans# Vnera*ie n genera*ieK B2 "esigur c& 4t Clair a 5ost ini*ial un e% de inspira*ie latin&- ns& dubla asocia*ie pe care o poart& ti+a dialectului local de+ine mult mai interesant& n conteEt Nilliam 4inclair a 5ost un om de geniu2 Rossl7n repre%enta r 5rancmasoneria a p&strat mai departe Wperla pre*ioas&K2 Mai oar de a'e%at mpreun& cele dou& p&r*i componente- pentru a

nat& de 3essa Rans5ord- director al 4cottish >oetr7 Librar7 (!iblio# 4co*ian&)2 11/

CAPITOLUL ? Secretul 1#'nt

A 5ost ne+oie de o 5or*& de munc& destul de impresionant& pentru ridicarea capelei Rossl7n2 Minunatele ei arcade gotice 'i sculpturile uimitoare care i acoper& pere*ii- at;t n interior c;t 'i n eEterior- au necesitat pre%en*a unor arti'ti de prim& m;n& # o serie de speciali'ti care n mod sigur nu puteau 5i g&si*i n %on&2 Marea majoritate a celor care au ridicat 'i mpodobit capela Rossl7n au 5ost adu'i din $uropa continental&- iar documentele locale indic& nu numai 5aptul c& Nilliam 4inclair le#a ridicat acestora locuin*e n noua a'e%are Roslin- ci le#a o5erit 'i remunera*ii eEtraordinar de mari2 Nilliam a 5ost atent cu constructorii nu doar datorit& priceperilor aces# tora- ci mai ales pentru 5aptul c& ace'ti oameni mai practicau ritualurile de ini*iere ce le 5useser& transmise de disp&ru*ii ca+aleri templieri2 @rice %idar priceput ar 5i putut garanta 5aptul c& edi5iciul +a 5i ridicatns& nu ar 5i garantat p&strarea secretelor a5late la ba%a acestuia2 Cu mul*i ani nainte de sosirea constructorilor- un grup de membri ai 6amiliilor 4telei au s&pat 'an*uri ad;nci sub locul n care urma s& 5ie ridicat noul templu2 $pisodul dramatic al sal+&rii documentelor din in# cendiul care a a+ut loc la castelul Rossl7n n 1AA1 demonstrea%& 5aptul c& manuscrisele eseniene nu erau ngropate la acel moment2 ?ou& ani mai t;r%iu ns&- n 1AHI- locul era preg&tit pentru a'e%area 5unda*iilor de piatr&2 ?u se 'tie dac& a 5ost sau nu o coinciden*& r&stimpul de nou& ani necesar reascunderii manuscriselor- o perioad& similar& cu cea de care

11:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i a+ut ne+oie pentru a le sal+a de sub ruinele de la =erusalimde trei secole n urm&2 lentul n care Chris Knight a 5&cut public& ideea c& ar eEista sseniene sub capela Rossl7n1- aproape toat& lumea a a'teptat unei cripte subterane- 5erecat& cu o u'& nt&rit&n care s#ar r;nd pe o scar& ascuns&2 ?imic nu e mai departe de ade+&rntul lui Nilliam 4inclair este construit pe un strat de nisip cu Fe A0 de metri/2 "eci%ia de a 5ace un ast5el de lucru nu putea 5i i de a rea'eba 5iecare document ntr#o loca*ie corespun%&toare nai- respecti+ sub 3emplul din =erusalim2 3emplierii +or 5i Ve%area 5iec&rui document n parte- con5orm descrierilor 5&# iscrisul de Cupru2 lin Oa- I1land Vut& aici o digresiune de la 5irul principal al relat&riipentru Ma asupra unei mici insule din largul coastei pro+inciei ?o+a 4co*ie)- n estul Canadei2 =nsula @aD- cu o supra5a*& de 0-H Ma*i- este situat& la doar c;*i+a Dilometri de ora'ul Hali5aE (acum gional)- care are aceea'i denumire cu or&'elul din PorDshire leg&tur& cu loan !ote%&torul2 Aceasta este 'i urm&torul port Xul 4t2 Fohns # denumit dup& loan !ote%&torul2 D pare s& 5ie locul unde a 5ost ascuns& comoara templierilorplecat din portul 5rance% La Rochelle cu o noapte nainte ca l =O#lea al 6ran*ei s& ntind& cursa n care urm&rea s& prind& ierilor2 Aceast& teorie nu pare s& 5ie lipsit& de 5undamentnsulei @aD a nceput odat& cu eEca+a*iile 5&cute n 119H de mme "aniel Mc.innis 'i de doi dintre prietenii acestuiaodgonul unei b&rci at;rn;nd de o creang&'i o ad;ncitur& le l;ng& copacul respecti+2 $i au s&pat o groap& ad;nc& de i au descoperit un ni+el de dale de piatr&- a

c&ror pre%en*& nu isti5icat& pe o insul& ce nu 5usese locuit& +reodat&2 4&p;nd n V& trei metri n ad;ncime- au dat peste o plat5orm& din lemn apoi- continu;nd c&utarea- au g&sit alte dou& plat5ormela ti+ nou& metri ad;ncime2 lui %iram, $ditura A<uila- /00/2 ni%ate de dr2 FacD Miller n urma unor eEplor&ri geogra5ice2 11A

4$CR$3 L 46h?3 C;*i+a ani mai t;r%iu- un grup de oameni de a5aceri din %on& au 5ormat o companie numit& @nsloG 47ndicate- cu scopul de a continua eEplorarea- sper;nd s& descopere ascun%&toarea unei comori ascunse de pira*i2 $i au continuat s& descopere plat5orme de stejar p;n& c;ndla /H de metri n ad;nc- s&p&torii au descoperit o piatr& pe care 5usese gra+at un cod2 >ornind de la acesta- au dedus c&- la nc& circa 1/ metri ad;ncimes#ar putea g&si comoara2 3otu'i- codul ar 5i putut repre%enta o indica*ie 5als&- ce i#ar 5i condus spre o capcan&- deoarece locul s#a umplut rapid cu ap& de mare- 'i a mpiedicat eEca+area n urm&torii dou& sute de ani2 Cur;nd ns& a de+enit e+ident c& se s&paser& tuneluri pornind din gol5urile a5late n ambele p&r*i ale insulei2 >;n& ast&%i au 5ost scoase la i+eal& doar un lan* de aur- ni'te 5oar5eci de 5ier- o bucat& de pergament acoperit de un scris ili%ibil- n ciuda milioanelor de dolari in+estite n eEca+a*ii # 'i a celor cinci oameni care 'i#au pierdut +ia*a2 "escoperirile de pe insula @aD datea%& 5ie de pe +remea templierilor5ie din perioada de dup& c&derea lor- 'i se do+edesc a 5i repre%entati+e pentru tehnicile 5olosite de templieri- ceea ce poate constitui un indiciu n pri+in*a obiectelor ce s#ar putea g&si sub capela Rossl7n2 La 5el ca n ca%ul insulei @aD- secretele de la Rossl7n sunt ngropate la mare ad;ncime n p&m;nt # 'i e de a'teptat s& 5ie ntinse curse pentru cei ce nu au reu'it s& de%lege ci5rurile ascunse n ritualul masonilor2 Lucr&rile reali%ate n subteran nainte de 1AHI au 5ost compleEeiar tunelul ce leag& castelul de capela Rossl7n trebuie s& 5i 5ost o do+ad& de curaj ingineresc2 <rea1la 1ecret* a lui Sinclair C;nd a 5ost +orba de ridicarea principalei cl&diri a WcapeleiKcontele 4inclair a 5ost ne+oit s& angaje%e muncitori- pietrari 'i %idarial&turi de arti'ti- deoarece ini*ial toate basorelie5urile din capela Rossl7n au 5ost

pictate n culori +ii2 >entru ca documentele s& poat& 5i a'e%ate n siguran*& n noua lor ascun%&toare din subteran- iar el 'i 5amilia lui s& nu mai cad& prad& acelora'i 5or*e care i#au distrus pe templieri4inclair a 5ost ne+oit s& g&seasc& o modalitate de a#i separa pe muncitori de oamenii din a5ar&nc& o dat& a apelat la cuno'tin*ele 'i ingenio%itatea lui Uir .ilbert Ha7e2 .ilbert scrisese o mul*ime de c&r*i- 'i tradusese 'i mai multe2 $ra eEpert n c&l&riearta gu+ern&rii- 5ilo%o5ie 'i 'tiin*&- dar studiase 'i ce+a de o importan*& primordial& # cercetase 'i scrisese mult despre breslele meseria'ilor2 11H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? Zul de breasl& a ap&rut at;t de de+reme n istorienc;t cerce# Vste greu s& a5irme cu siguran*& c;nd au 5unc*ionat acestea a dat&2 =ni*ial au eEistat di+erse tipuri de bresleunele re# le sociale sau 5ormate ca urmare a eEisten*ei unor interese Vomune- ns& toate au repre%entat grupuri de indi+i%i reuni*i +oin*& pentru o cau%& comun&2 !reslele comercian*ilor au V de+reme n Anglia (cel pu*in pe la 1090)2 $le 'i a+eau de l ntr#un loc anume- cum ar 5i !ristolCanterbur7 sau Londraa*ii a c&ror inten*ie principal& era protejarea tuturor acti+it&*ilor / prestate de membrii unei bresle dintr#un anumit loc2 jlucru e de n*eles n ce pri+e'te legea 'i ordineadeoarece bres# 3cian*ilor 'i a+eau propriile regulamente2 $le erau interesate &sur& de pro5it 'i de aspecte de ordin moralsau pri+itoare la legii n leg&tur& cu comer*ul2 6iecare membru al unei bresle comercian*i pl&tea o sum& anual&- din care se acorda sprijin niliile cu membri bolna+i sau deceda*i- sau pentru educarea estora2 Ac*ion;nd 'i negociind de comun acordbreslele co# lor reu'eau s&#'i proteje%e interesele 'i s& asigure cinstea 'i propriilor membri2 meseria'ilor erau n esen*& identice cu cele ale comercian*ilora 5el de +echi2 >rintre primele 'i cele mai importante bresle ilor a 5ost cea a pietrarilor- a c&rei eEisten*& pare s& date%e din lui Athelstan al Angliei (ce a domnit ntre anii F>Q 'i 9:9)2 (& eEclusi+ismul era n interesul celor implica*i ntr#o anumit& >rin 5ormarea unei asocia*ii str;nse- ei 'i puteau organi%a ac# i reu'eau s& p&stre%e pri+ilegiile care le asigurau continuarea jn +iitor2 @ breasl& era at;t un 5el de sindicatc;t 'i o 5edera*ie - acestea 5iind importante pentru to*i cei implica*i2 3inerii ce numit& meserie erau n mod in+ariabil 5ii ai
Y

unor oameni n acti+it&*i similare2 $i erau da*i n grija unui maestru- ca# Zponsabil doar de preg&tirea lor n meseria aleas&- ci 'i de Xr moral& 'i spiritual&2 Xerioad& de ucenicie ndelungat&- stabilit& prin contract- t;# lea statutul de Wcal5&K2 Apoi- dup& o perioad& de acti+itate 'i priceperilor n 5a*a semenilor s&i- Wcal5aK de+enea maestru n lut;nd s& porneasc& de unul singur o a5acere2 area pietrei- mai mult dec;t alte meserii- era considerat& o proape s5;nt&2 "ac& n epoca medie+al& aceasta era considerat&

4$CR$3 L 46A?C o meserie ca oricare alta- 5amiliile din care s#au ridicat ca+alerii templieri nutreau o alt& con+ingere- nc& din $poca >ietreiastronomii # cei ce n*elegeau 5unc*ionarea uni+ersului # se alegeau din r;ndurile preo*iloriar ace'ti oameni s5in*i indicau modul n care trebuiau reali%ate construc*iile din piatr&2 3oate structurile preistorice de piatr& au a+ut 5ie scopul de a obser+a 'i de a m&sura lumea dat& de "i+initate- 5ie au pri+it aspecte legate de moarte 'i de +ia*a de apoi2 6orma*iuni ca Maes HoGe din 4co*ia?eGgrange din =rlanda- !r7n Celli "du din Cara .alilor sau A+ebur7 din Anglia au repre%entat puncte de obser+are a 5enomenelor cere'ti 'i care au trans5ormat modul de +ia*& al oamenilor2 Acei astronomi#preo*i#pietrari erau at;t de a+ansa*i nc;t au reu'it s& cree%e- cu mai mult de H2000 de ani n urm&- un sistem de m&surare ba%at pe o unitate de m&sur& interna*ional&- stabilit& pe ba%a obser+&rii mi'c&rii de rota*ie a >&m;ntului n raport cu planeta Oenus2 AleEander 3hom- pro5esor de inginerie la ni+ersitatea din @E5ordcare a identi5icat pentru prima dat& eEisten*a unit&*ii de m&sur& respecti+ea denumit#o W7ard megaliticK- iar a patru%ecea subdi+i%iune a acestuia a 5ost numit& Winci megaliticK2 Pardul megalitic era at;t de eEactnc;t putea determina o 5rac*iune din l&*imea unui 5ir de p&r2 Ui mai surprin%&tor este 5aptul c& 6amiliile 4telei par s& 5i cunoscut aceast& unitate de m&sur& ce datea%& din $poca >ietrei2 Li+rautili%at& pentru prima dat& la t;rgurile din Champagne- este raportat& la cantitatea de cereale ce putea s& ncap& ntr#un cub cu marginile de A inci megalitici2 C;nd este umplut cu ap&- acela'i cub poate primi o cantitate echi+alent& unui pint imperialY n momentul n care templierii au recuperat manuscriselen 111Bei au nceput s& controle%e breslele %idarilor prin intermediul unor ritualuri de ini*iere care nu mai 5useser& 5olosite de pe +remea lui Cristos2 Atunci c;nd =rod cel Mare a 5inan*at reconstruirea 3emplului din =erusalimn anul 19 2C2- doar preo*ilor#constructori li s#a permis

participarea la ridi# carea edi5iciului s5;nt- n timpul reconstruc*iei au 5ost angaja*i nu mai pu*in de 102000 de ast5el de preo*i- iar 5iecare dintre ei trebuie s& 5i parcurs ritualul ce#i permitea s& lucre%e con5orm priceperilor 'i gradului pe care l de*inea- ncep;nd cu secolul al LH#lea- cei mai pricepu*i constructori n piatr& din $uropa luau parte la ast5el de ritualuri s5inte2 Aceast& nou& institu*ie a 6amiliilor 4telei a 5unc*ionat n aproEimati+ acela'i mod cu cea care a precedat#o2 Cei care de+eneau cistercieni sau templieri- n perioada de glorie a acestor organi%a*iinu a+eau cuno'tin*& 111

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 6amiliilor 4telei sau de credin*a unic& 'i aparte pe care aces# la ba%&2 Credin*a respecti+& a r&mas la 5el de misterioas& abil 90i dintre c&lug&rii cistercieni sau ca+alerii templieri- pe itregii lor eEisten*e2 "oar celor ale'i- b&rba*ilor inteligen*i care n rang 'i au ajuns s& ocupe po%i*ii nalte n cadrul ierarhiei- li uit Wsecretele de interiorK ale ordinelor amintite2 Ace'ti oameni M'i do+edeasc& loialitatea 'i capacitatea de a p&stra secrete mai nu a+eau probabil o importan*& real&2 >osibilii candida*i la nalte de ini*iere erau atent monitori%a*iprobabil timp de c;# i- nainte de a li se mp&rt&'i ce+a cu ade+&rat important2 rii pricepu*i adu'i la Rossl7n 5useser& deja ini*ia*i n ritualurile mplieri- 'i 5useser& 5olosi*i pentru p&strarea secretelor- ast5el ir 'i Ha7e s& poat& 5i siguri c& cele de la Rossl7n nu +or 5i niciodat&- ns& contele a ad&ugat o ntreag& serie de ceremonii itualurilor constructorilor n piatr& T jur&minte 'i reguli care Vat o asociere de breasl& ntr#o 5r&*ie mult mai pro5und& 'i mai ceasta asociere se pot identi5ica r&d&cinile grup&rii ce urma s& ta cu numele de 5rancmasonerie2 i ritualurile %a1onice al 5rancmasoneriei moderne (cel de ucenic) datea%& aproape Oremea Oechiului 3estament- iar al treilea grad are o +echime de ii de ani- n timp ce elementele#cheie pri+itoare la ren+ierea planetei Oenus au cu siguran*& origini pre# cananeene2 >rintre care au 5ost create s#a num&rat 'i 5oarte importantul grad al gal (maestru)2 A'a cum am discutat dejaacest grad pri+e'te ea 3emplului 45;nt 'i descrie modul n care s&p&turile la locul ruinat au condus la descoperirea documentelor ce cuprindeau

ret& important&2 am obser+at- gradul 5ace re5erire la WcheiK 5igurati+ecare putui procesului necesar n*elegerii secretelor de la Rossl7n2 ea- +orbe'te despre modul n care 3emplul lui 4olomon a 5ost a'a 5el nc;t s& permit& luminii WsteleiK 4heDinah s& p&trund& secrete care au 5ost descoperite probabil n manuscrisele ese# el a 'ost constructorul ins"irat al S'(ntului Tabernacol, 11B

4$CR$3 L 46A?C "e care 18a construit "entru a ad "osti S'(nta S'intelor )i "entru a "ermite luminii S'intei She-inah s str luceasc deasu"ra lui. Arhitectura lui a devenit un model "entru Tem8 "lul re2elui Solomon )i se con'ormea% unui model indicat lui 7oise de c tre Dumne%eu, "e 7untele =oreb, celui ce avea s devin 7arele 7aestru al .o5ii lui /srael. Aceast 'avoare i8a 'ost ins"irat 'ratelui de a"ari$ia la est a divinei She-inah, ce re"re%int 2loria lui Dumne%eu, a" rut "e 7untele Sinai la momentul !nm(n rii .e2ii S'inte. =n cadrul aceluia'i ritual se men*ionea%& 5aptul c& apari*ia WsteleiK 4heDinah nu este neap&rat un e+eniment obi'nuit 'i predictibil2 Ritualul a+erti%ea%& c& "umne%eu poate s& aleag& s& ne lipseasc& de semnul bun&+oin*ei Lui( .a s'in$irea S'(ntului Tabernacol, iar mai a"oi la !nchinarea Tem"lului lui Dumne%eu de c tre re2ele Solomon, divina She-inah a cobor(t !n a)a 'el !nc(t lumina ei a str lucit asu"ra locului Chivotului 7ilei, a'lat !n S'(nta S'intelor, aco"erit de ari"ile heruvimilor, unde a a" rut mai multe 2enera$ii la r(nd, "(n c(nd evreii s8au dovedit necredincio)i !n "rivin$a Divinit $ii. .a 'el )i lumina masoneriei ar "utea 'i luat celor ce se dovedesc necredincio)i 'a$ de Dumne%eul lor. "rept mijloc suplimentar de protec*ie- cei ini*ia*i n 5r&*ia contelui 4inclair erau obliga*i s& 5ac& jur&minte de leg&m;nt2 >;n& recent5rancmasonii au continuat s& repete un 5el de jur&m;nt creat la Rossl7n T care amenin*a cu pedepse teribile- inclusi+ sec*ionarea sau t&ierea unor p&r*i ale corpuluin ca%ul n care secretele nu erau p&strate2 "esigur5rancmasonii moderni n*eleg c& e +orba doar de un ritual T o amenin*are simbolic& # dar n 4co*ia secolului al LO#lea lucrurile erau di5erite2 $rau +remuri +iolente-

iar oamenii puternici- precum contele 4inclair- nu repre,entau legea pe domeniile lor- ci erau ns&'i legea2 >robabil c& ritualurile- practicile 'i iconogra5ia utili%ate de 5r&*ia de la Rossl7n nu di5er& prea mult de 5ormele cele mai +echi cunoscute n cadrul 5rancmasoneriei2 rm;nd practicile obi'nuite ale breslelorini*ia*ii # care n acest ca% erau to*i cei implica*i n ridicarea capelei Rossl7n T erau numi*i cenici 'i apoi se ridicau la gradul de Cal5e 'i apoi de Mae'tri Masoni2 119

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? c& oricare persoan& implicat& n proiect trebuie s& 5i 5ost nu# rolul pe care l juca- deoarece c;te+a dintre secretele cele le eEemplu loca*ia criptei subterane secreteau 5ost probabil na 'i de cei mai simpli 'i mai pu*in educa*i dintre muncitoriscopul contelui era s& cree%e un WclubK pri+atn care to*i cei u membri ai unui ni+el sau al altuia2 V puncte de +edere- Rossl7n poate 5i considerat& prima loj& - deoarece trebuie s& 5i inclus Wneoperati+iK n cadrul ritualului ire- asemenea celor mai mul*i dintre masonii moderninu M%is mae'tri n prelucrarea pietrei2 >rintre ace'ti oameni se tele Nilliam 4inclair 'i Uir .ilbert Ha7e2 irul n care capela Rossl7n a 5ost de5initi+at&iar manuscrisele ml Wtemplu al =erusalimuluiK- a doua 'i a treia genera*ie de 5ost ne+oi*i s&#'i g&seasc& un loc de munc& n alt& parte2 =ns& nai departe ritualurile2 i 5rancmasonilor moderni- ei s#au ba%at probabil pe semne 'i ioduri speci5ice de a#'i da m;na- eEpresii sau gesturi speciale cmbrii se puteau recunoa'te ntre ei imediat2 le membru al acestei prime loj& 5rancmasonice atr&gea intaje considerabile2 =n ca%ul n care oricare dintre 5ra*i se se mboln&+ea- 5amilia acestuia primiea sprijiniar copiii a*i 'i instrui*i n meseria construc*iilor din piatr&2 Chiar 'i lemente ar 5i putut repre%enta stimulententr#o perioad& n i de orice 5el lipsea n mod e+ident2 Membrilor li se asigurau de locuit- 'i to*i de+eneau parte a unei comunit&*i str;nse # ribuit la p&strarea secretelor din jurul misterioasei construc*ii 2 n 5elul acesta tradi*ia s#a eEtins 'i a 5ost men*inut& de#a i perioade n care a 5ost ridicat& construc*ia2 e posibil ca aceasta s& 5i 5ost singura inten*ie pe care ia a a+ut#o la nceput- respecti+ un mijloc de asigurare a i*ii prin crearea unei 5r&*ii oarecum secrete-

ba%ate pe n# irijinit& de unul dintre cei mai boga*i oameni din 4co*ia2 (rea +remii 'i cu modi5icarea circumstan*elor s#a ajuns la tua*iei2 6amiliile 4telei a+eau s& 5ie con5runtate cur;nd cu i*are- atras& n mod paradoEal chiar de ele nsele2 La scurt& rminarea capelei Rossl7n- e+enimentele din cadrul lumii it o ntors&tur& nea'teptat&2 Ceea ce s#a nt;mplat a schimbat a na'tere 5rancmasoneriei propriu#%ise2 1B0

4$CR$3 L 46h?3 =ntre timp ns&- n anul 1AB/ contele 4inclair a decedat5iind succedat n 5unc*ia de lord de Rossl7n de c&tre @li+ier- 5iul s&u din cea de#a doua c&s&torie2 Cel de#al doilea titlu major pe care 1#a de*inut contelecel de conte de Caithness- i#a re+enit lui Nilliam- un alt 5iu de#al s&u2 La moartea b&tr;nului conte- capela Rossl7n nu era complet de5initi+at&2 Anumite documente din +remea respecti+& indic& 5aptul c& n decursul primei p&r*i a secolului al LO=#lea- Rossl7n a 5ost utili%at& drept capel& de c&tre 5amilia 4inclair 'i de c&tre locuitorii din satul Roslin2 4e pare c& 5amilia 4inclair participa la slujbe o5iciate n cript&nu n capel&2 Acolo se ajungea printr#un 'ir de sc&ri ce porneau din partea dreapt& (sudic&) a Coloanei cenicului- n cript& se a5la un altar- 'i nu putem dec;t s& b&nuim ce 5el de slujbe s#au o5iciat acolo n deceniile ce au urmat de5initi+&rii aces# tui nou 3emplu din =erusalim2 n mod neobi'nuit pentru o biseric&- Rossl7n a a+ut c;nd+a obloane ce puteau acoperi toate 5erestrele de jos ale edi5iciului2 4#a ncercat eEplicarea pre%en*ei acestora prin 5aptul c& 5erestrele nu a+eau +itralii2 6otogra5iile cele mai +echi- din anii 1BA0- arat& c& 5erestrele erau 5oarte deterioratedar se obser+& cu claritate c& cele de jos a+eau +itralii2 3otu'ie ade+&rat c& nu 'tim c;nd au 5ost pictate acestea2 "up& cum am ar&tat deja- au eEistat momente n care lumina planetei Oenus p&trundea prin Wtunelul luminiiK de deasupra 5erestrei din estla primele ore ale dimine*ii- n ca%ul n care n capel& ar 5i a+ut loc ceremonii de natur& masonic& la s5;r'itul secolului al LO#lea 'i nceputul secolului al LO=#lea- obloanele ar 5i 5ost necesare pentru a ascunde aceste ritualuri de pri+irile celor ce nu erau membri ai grupului de2 ini*ia*in plusacoperirea tuturor 5erestrelor- cu eEcep*ia Wtunelului luminiiKar 5i sporit n mod semni5icati+ e5ectul str&lucirii planetei Oenus n cl&dire2 Ru"erea cre)tin t $ii

>e c;nd capela Rossl7n era de5initi+at&- deasupra $uropei catolice se str;n# geau nori ntuneca*i2 "up& moartea umanistului pap& >ius al 11#lea ($nea 4il+io >iccolomini)- n anul 1AIA- s#a pus cap&t n modnemilos liberalismului 'i umanismului celor trei%eci de ani de dinainte de acest moment2 mani'tiisprijini*i probabil de 6amiliile 4telei- au reac*ionat2 A a+ut loc un atentat la +ia*a reac*ionarului pap& >aul al 11#lea n anul 1AIBdar ncercarea a e'uat2 >apii care au urmat au de+enit 'i mai agresi+i 'i mai conser+atori n pri+in*a 5or*elor umanismului- repre%entate de 6amiliile 4telei2 1B1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? nocen*iu al O =#lea (1ABA#9/) a nt&rit =nchi%i*iaeEtin%;nd ( rug a +r&jitoarelor 'i magicienilor2 4uccesorul lui =nocen*iui al Ol#lea (1A9/#1H0:) T al c&rui nume real era Rodrigo !orgia ut drum spre scaunul papal prin comploturi 'i omucidere2 cleEandru al Ol#lea- situa*ia a e+oluat din r&u n mai r&u2 Chel# e enorme pe comori de art& 'i obiecte de luEpapii care s#au au adus institu*ia papalit&*ii ntr#o stare de s&r&cie2 >ractici ca le indulgen*e- introdus& pentru prima dat& n secolul al LlO#leamulate c&tre s5;r'itul secolului al LO=#lea de c&tre papa luliu Xentru a ob*ine 5onduri pentru reconstruirea !a%ilicii 452 >etrule+eni cea mai splendid& biseric& a cre'tin&t&*ii2 @ indulgen*& Xt o cale rapid& c&tre rai2 @rice catolic a+ea posibilitatea de ii accesul spre rai- lui sau chiar rudelor sale- n schimbul unei urne de bani- care o5erea eliberarea de chinurile purgatoriuluierau 5oarte r&sp;ndite- deoarece boga*ii 'i s&racii erau 'antaja*i l&sur& cu amenin*area 5ocurilor iadului de c&tre +;n%&torii de - complet lipsi*i de scrupule2 "atorit& administr&rii pro5itabile 8 de pelerinaj- a comerciali%&rii a'a#%iselor relic+e s5inte 'i a abu%uri 5&cute n numele !isericii- papalitatea a nceput s& 5ie V numero'i oameni cu corup*ia 'i +iciulttul a 5ost o reac*ie ine+itabil&- ini*iat& de Martin Luther (1AB:# itr&lucit pro5esor- teolog 'i c&lug&r augustinian din .ermaniaremea n care se de5initi+au lucr&rile la capela Rossl7n2 "up& at o serie de predici mpotri+a indulgen*elorLuther a scris n o list& de nou&%eci 'i cinci de Wte%eK pri+itoare la re5ormarea latolice- in+it;nd la o discu*ie public& pe tema acestora2 $l dorea Z a lucrurilor pe care indulgen*ele le puteau 'i respecti+ nu le ura- de'i nu a pus sub semnul ntreb&rii puterea papei de a Y lucruri2 La momentul respecti+- Luther nu

a+ea nicio inten*ie la o schism& n biserica#mam&- ci +i%a doar o de%batere urgent& Z5orm&rii acesteia2 ( 'i#a eEpus te%ele pe u'a bisericii castelului din Nittenbergnbrie 1H11- Luther a trimis o copie a acestora superiorului >iscopul Albrecht de Main%- al&turi de o scrisoare n care 'i jgrijorarea n pri+in*a comer*ului cu indulgen*e n arhidioce%a t2 "e'i Luther nu a pus direct sub semnul ntreb&rii autoritatea recht a trimis imediat scrisoarea la Romasuger;nd c& Luther 3iod implicit- pe pap&2 1B/

4$CR$3 L 46A?C Cu c;te+a genera*ii n urm&- acest gest ar 5i r&mas o problem& local& a !isericii germane- ns& o ino+a*ie tehnologic& recent& # tiparul # a 5&cut posibil& citirea traducerii n limba german& a scrisorii lui Luther n toate regiunile .ermaniei- n decursul a dou& s&pt&m;ni- n dou& luninumele lui Luther a de+enit cunoscut n ntreaga $urop& catolic&2 La nceput Roma l#a catalogat pe Luther drept Wun german be*i+ careatunci c;nd +a 5i trea%- 'i +a schimba p&rereaK2 >apa Leon al L#lea a cerut anali%area argumentelor aduse de Luther- n urma c&reia s#a hot&r;t c& Luther ataca ntr#ade+&r autoritatea papal&2 Roma l#a declarat prin urmare eretic2 "ar Luther nu 'i#a schimbat ideile- ci dimpotri+&2 4prijinul tot mai mare pe care l dob;ndea n .ermania- combinat cu ostilitatea Romeil#a 5&cut 'i mai hot&r;t2 >unctele lui de +edere au de+enit 'i mai radicaleajung;nd n cur;nd s& declare ntreaga !iseric& a Romeincep;nd cu papa- drept materialist&- corupt&- lipsit& de autoritate legitim&o antite%& a !isericii 5ondate de Cristos (sau mai eEact- 5ondate de 452 >a+el)2 Ast5el a debutat Re5orma- care urma s& trans5orme 5a*a religioas& 'i politic& a $uropei2 R;nd pe r;nd- ncep;nd din .ermania- liderii laici din nordul $uropei 1#au urmat pe Luther n respingerea autorit&*ii papalemi'care ce le#a permis acapararea bunurilor !isericii n timpul acestui proces2 Oiitorul a nceput s& se de+in& sumbru pentru multe dintre +echile institu*ii catoliceinclusi+ pentru m&n&stiri2 >&m;nturile 'i cl&dirile acestora au 5ost con5iscateiar c&lug&rii au de+enit simpli membri ai societ&*iibene5iciind de mici pensii sau de posibilitatea de a#'i asigura traiul a'a cum puteau2 >rintre +ictimele acestei importante schisme din interiorul cre'tinismului occidental a 5ost 'i enigmaticul ordin tironensian al c&lug&rilor constructori n piatr& (+e%i Capitolul I)- care au disp&rut de pe scena istoriei2 Re5orma a cau%at nenum&rate probleme 6amiliilor 4telei 'i organi%a# *iilor a5iliate acestora2 >entru ele- credin*a protestant&

era mai rea dec;t orice eEistase p;n& atunci2 $le petrecuser& sute de ani p&trun%;nd n r;n# durile !isericii din Roma- iar credin*ele de sorginte ebionit& ale !isericii din =erusalim 'i ale 6amiliilor 4telei au re%istat mult& +reme n cadrul !isericii Catolice- ascunse n obiectele- ceremonialul 'i iconogra5ia cato# lic&2 >rin compara*ie- protestantismul era lipsit de 5undamentera austerneproducti+ 'i 5oarte dedicat !isericii lui >a+el- pe care 6amiliile 4telei o dispre*uiau at;t de mult2 =deile ebioni*ilor supra+ie*uiser& ascunse n credin*a catolic&- asemenea +;scului pe un copacns& ramurile protes# &#3

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? - asemenea interioarelor albe ale bisericilor protestantenu iibilitatea de a ascunde ce+a2 intismul- n 5orma cal+in& a acestuia- a de+enit n cele din urm& ial& n 4co*ia- n anul 1HI0- atunci c;nd parlamentul sco*ian M ctrinele- practicile 'i suprema*ia !isericii Romano#Catolice2 nii din a5ar&- 5amilia 4inclair de la Rossl7n p&rea s& r&m;n& |c&p;*;nare +echii biserici- chiar 'i atunci c;nd un ast5el de p*iona o punea n pericolul de a#'i pierde in5luen*a- prestigiul n cele din urm&- +ie*ile membrilor s&i2 "e 5apt- situa*ia era i*&2 Asemenea multor mo'tenitori ai 6amiliilor 4telei- ei erau ciocan 'i nico+al&- n general- ebioni*ii nu puteau renun*a la iei biserici unde 'i 5ormaser& cel pu*in o ni'&- doar pentru alteia- pe care o g&seau mai greu de acceptat din punct de inar- 'i care nu a+ea col*uri ntunecate ce le# ar 5i putut asigura l lungilor ani de con5licte religioase din 4co*ia6amiliile *inut capul plecat 'i au supra+ie*uit cum au putut2 =n timpul )licei Mar7 (M&ria)- regina sco*ienilor (1HI1#1HIB)un grup *i 5urio'i din $dinburgh au atacat capela Rossl7n2 Ace'tia toate statuile a'e%ate n ni'ele din eEteriorul edi5iciuluis5&# ipoi n mii de buc&*i2 "up& toate probabilit&*ile ar 5i mers mult dac& nu ar 5i eEistat un b&rbat iute la mintepe nume Cochran8( mul*imea spre pi+ni*a de +inuri a castelului Rossl7nunde i cinstit cu +in 'i au 5urat tot ce au putut nainte de sosirea aproape miraculosmajoritatea basorelie5urilor din interiorul =mas intacte- de'i ast&%i poart& semnele ero%iunii cau%ate de nord- care au p&truns n interior decenii de#a r;ndul- dup& ce iu distrus iar 5erestrele au 5ost sparte2

u % nainte ligioase din secolul al LO=#lea au cau%at o stagnareunele t;nd un sprijin total protestantismului re5ormatorn timp ce 5i 6ran*a sau 4pania- au r&mas n continuare sprijinitoare ale Xlice2 C;nd pra5ul a nceput s& se a'e%e6amiliile 4telei au & g&seasc& o cale de a merge mai departe2 Hot&r;rea lor de ui =erusalim 'i de a crea regatul lui "umne%eu pe p&m;nt a 1BA

4$CR$3 L 46A?C r&mas de neclintit- ns& a de+enit e+ident c& niciun cult religios cre'tin din $uropa nu +a 5i de acord cu punerea n aplicare a acelor planuri2 "esigur- cei mai mul*i membri ai 6amiliilor 4telei au 5ost obliga*i s& pre%inte de 5orm& ade%iunea la credin*a catolic& sau la cea protestant&n 5unc*ie de locul n care tr&iau- de +reme ce doar cre'tinismulindi5erent de 5elul acestuia- era tolerat n mod o5icial2 Concomitentns&mul*i membri ai 6amiliilor 4telei au de+enit sprijinitori ai unor grupuri semio5icialecum erau ro%icrucienii- o 5orm& ciudat& de pseudocre'tinism mistic ce repre%enta mai e+ident credin*ele 'i idealurile mp&rt&'ite de 6amiliile 4telei2 "e asemenea- au adoptat ideea de deism # prin care se accepta eEisten*a lui "umne%eu- 5&r& a se ncerca ncadrarea Acestuia n limitele unei anumite categorii # 'i au contribuit la nt&rirea 5or*elor umanismuluila sus*inerea c&ruia au participat n decursul secolului al LO#lea2 n 4co*ia- 5or*ele cal+inismului protestant erau at;t de puternice 'i de intolerante- nc;t orice credin*& alternati+& nu era nici m&car luat& n considerare2 Acolo- singura modalitate pentru ca 6amiliile 4telei s&#'i poat& eEprima idealurile era prin intermediul unei societ&*i secrete2 "e# sigur c& 6amiliile 4telei din 4co*ia erau deja organi%ate ntr#o ast5el de societate2 Aceasta 5usese creat& cu un scop 5oarte precisdar a continuat s& 5unc*ione%e 'i dup& construirea capelei Rossl7n- iar in5luen*a ei a de+enit tot mai r&sp;ndit&- n noul climat religios- aceast& societate secret& urma s& de+in& o organi%a*ie care s& le permit& indi+i%ilor s&#1 sl&+easc& pe "umne%eu n orice 5orm& ar 5i pre5erat ei2 Ade+&rata 5rancmasonerie era pe cale de a se na'te2 Le"ile Sc.a@ >rima do+ad& documentar& pri+itoare la eEisten*a 5rancmasonerieicare sigur nu este legat& de actul de a t&ia 'i de a prelucra piatrapro+ine din 4co*ia anilor 1H9B 'i 1H992 naintea acestui

moment s#au mai 5&cut men*ion&ri n pri+in*a 5rancmasoneriei- dar nu e sigur dac& acestea se re5ereau sau nu la masonii operati+i- adic& la cei implica*i n arta con# struc*iilor- sau la masonii speculati+i2 Ade+&rata 5rancmasonerie (cea speculati+&) s#a n&scut odat& cu legile 4chaG2 6igura central& la +remea aceea era regele Fames (lacob) al Ol#lea al 4co*iei (ulterior Fames = al Angliei) care era- dup& toate probabilit&*ileun descendent al coali*iei dintre 6amiliile 4telei 'i norman%i2 $l pro+enea din r;ndurile unei dinastii de origine normand&- n&scut& din unirea 5amiliilor 1BH

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? uart) 'i !ruce2 >rimul membru cunoscut al casei de 4teGart a ui 6laald- un nobil breton de origine normand& din secolul al mp ce 5amilia !ruce se tr&gea din Robert de !rusun ca+aler re +enise n Anglia al&turi de Nilliam Cuceritorul'i c&ruia i ini*ial domenii n PorDshire2 Fames 1#a numit pe Nilliam 4chaG n postul de Maestru al alin 4co*ia n anul 1HBA2 >aispre%ece ani mai t;r%iu4chaG a 1 document care con*inea regulile 'i regulamentele dup& care Xnii trebuiau s&#'i ghide%e comportamentul2 $ste posibil caV 4chaG s& se 5i re5erit ntr#o prim& etap& strict la cioplitori relucrau piatra- ns& hot&r;rile lui nu au con+enit tuturor 'in an- el a 5ost ne+oit s& organi%e%e o alt& adunare- pentru e dintre aspectele pe care primul statut nu a reu'it s& le j rele+ant probabil 5aptul c& adunarea ce a dus la crearea celui statut 4chaG a 5ost *inut& n %iua de /A iunie T s&rb&toarea 452 toru l2 sonii din KilGinning erau n special nemul*umi*i de 5aptul c& a re5eriri speci5ice la lojile din $dinburgh5&r& a le men*iona _lGinning- ai c&ror membri pretindeau nt;ietatea n 5a*a tutu# loji- n +irtutea +echimii lor2 4chaG a 5&cut re5erire la acest le#al doilea statut- publicat n 1H992 Acolo se 5&cea re5erire ig 'i +echimea acestei loji- despre care se spunea c& Wa 5ost 'tia c& ar 5i ap&rut) n scrierile noastre str&+echiKremarcat n mod special c& tipul de eEprimare caracteristic jilea statut 4chaG pare s& *in& seam& de 5aptul c&la cea dat&bria era mai mult dec;t o breasl& obi'nuit& a meseria'ilor2 4telei din 4co*ia 'tiau c& responsabilitatea lor era mareele oarele documentelor esenienilor- a5late n noul 3emplu 45an* (+e%i Capitolul B)2 Ritualurile ini*iate de

contele Nilliam i a p&stra 'i a proteja secretele capelei Rossl7n 5useser& ritualuri str&+echi- transmise din genera*ie n genera*iede gelui 4olomon2 n acel moment- acele ritualuri ncepeau s& o scar& mai larg&- pentru a#i reuni pe to*i oamenii5ie ei lestan*i sau chiar e+rei2 Si*ele pri+itoare la Loja din 4coon )sic/ 'i >erth nr2 :- care din 1H9B- atest& 5aptul c& regele Fames al Ol#lea a de+enit jn %iua de 1H aprilie 1I012 =mediat dup& aceast& dat&- Fames dori s& de+in& Marele Maestru Mason al 4co*iei- n ciuda 1BI

4$CR$3 L 46A?C acestei dorin*e- el a 5ost in5onnat n mod politicos c& nu putea ocupa o ast# 5el de 5unc*ie deoarece era +orba de un titlu ereditar T de*inut de cei din 5amilia 4inclair de la Rossl7n2 n anul 1I0:- la $dinburgh a ajuns +estea mor*ii reginei $lisabeta = a Angliei- care l numise mo'tenitor al s&u pe regele 4co*iei2 Fames al Ol#lea a pornit imediat spre sud- la Londra- pentru a de+eni regele Fames (lacob) = al Angliei # 'i i#a luat 'i pe 5rancmasoni al&turi de el2

1B1

-L&" (ii #ra(i

rege m Fames l al Angliei pentru 5rancmasonerie trebuie s& 5i gma*la curtenilor de la palatul regal din .reenGich- unde noul e o n n H k =co*ian)2 =n ciuda meEisten*ei +reunui document al lojilor prin =n5irme pre%en*a 5rancmasonilor n ora'di5erite surse inL& de3-a H 8K3[8 \ amenil \ r de dl5erite > ro5e siY din rs de un deceniu sau dou&2 *ele lojilor- care s#au mai p&strat n 4co*iademonstrea%& c& |1 drept preteEt pentru acti+it&*ile lor de natur& 5rancmason& (bune- ei notau aspecte pri+itoare la masonerie- iar c;nd eEis# e negati+e 5a*& de aceasta- men*ionau doar acti+it&*ile legate )c cu mingea 'i crosa2 8 cl cgdi e iu ne#a par+enit niciun document pri+itor la acti+it&*ile rea# le din Anglia m prima jum&tate a secolului al LO=l8#lea 5ie
C.

8 #

t 8 n lacobi*ilorZ > e n t m C & :n 5anul \ 4 t d l s111H2 TD Cu toate

u lia a+ea loc acela'i proces de nnobilarepe m&# 5ine cu 5unc*ii de conducere intrau n

1BB

C 3@C== 6RAC= $ocu%entul lui Ini"oAone1 Marele arhitect Cristopher Nren a 5ost Mare Maestru al 5rancmasonilor n cea de#a doua parte a secolului al LO==#lea2 ns& a mai eEistat nc& un arhitect- la 5el de 5aimos- care a 5ost membru al 6r&*iei nc& din primii ani de domnie ai regelui Fames =2 ?umele lui este =nigo Fones2 Fones s#a n&scut n 1H1:- la Londra- 'i a petrecut mul*i ani studiind arhitectura n italia- 5iind apoi numit topogra5 al regeluipost ocupat ulterior de Cristopher Nren2 na dintre cele mai 5aimoase cl&diri proiectate de Nren este _ueen8s House (Casa reginei) din .reenGichconstruit& pentru so*ia regelui Fames- regina Ana de "anemarca2 Regele 'i#a adus curtea la .reenGich- loc ce a de+enit un centru pentru 5rancmasonii +remurilor respecti+e- n acest loc- arhitectul a redactat n anul 1I01 un document masonic cunoscut cu numele de WManuscrisul lui =nigo FonesK2 Acest document ncearc& s& descrie originile str&+echi ale 5rancmasoneriei( Dra2i 'ra$i )i tovar )i, sco"ul nostru este s v s"unem cum )i !n ce mod a a" rut aceast 'r $ie onorabil a masoneriei6 a"oi v vom vorbi des"re modul !n care a 'ost sus$inut )i !ncura5at de re2i )i "rin$i merituo)i, ori de al$i oameni de bine. De asemenea, "entru cei ce se a'l aici, vom cere "arte !n 'unc$ie de ceea ce 'iecare mason de$ine6 "entru c , "e bun dre"tate, dac !i acord m masoneriei aten$ia cuvenit , ea merit s 'ie bine !n2ri5it , deoarece este o 'r $ie onorabil , o )tiin$ misterioas )i una dintre )tiin$ele liberale. *umele celor )a"te )tiin$e liberale sunt urm toarele: /.Eramatica, ce !l !nva$ "e om cum s vorbeasc )i s scrie corect. //.Retorica, ce !l !nva$ "e om s vorbeasc bine, cu abilitate. ///..o2ica, ce !l !nva$ "e om s se"are

adev rul de minciu8 n . /:.Aritmetica, ce !l !nva$ "e om s reali%e%e socoteli cu toate 'elurile de numere. :.Eeometria, care !l !nva$ "e om modul de m surare a " 8 m(ntului )i a tuturor celorlalte lucruri. :/.7u%ica, ce !l 'ace "e om "rice"ut la c(ntat, )i !l !nva$ !n mod metodic arta com"o%i$iei )i a c(ntatului la di'erite instru8 1B9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 3, cum ar 'i or2a sau har"a. stronomia, care !l !nva$ "e om cum "ot 'i cunoscute rile Soarelui, ale .unii sau ale stelelor. entul continu& cu relatarea modului n care aceast& mare 'tiin*& smis&- ncep;nd cu +remea >otopului 'i continu;nd apoi cu mstruirii 3emplului lui 4olomon de c&tre Hiram Abi52 Continu& +estea reconstruirii 3emplului din =erusalim de c&tre ,obobabel V =rod2 Fones pretinde c& %idarii 'i pietrarii din =erusalim au stonbur7- n Anglia- n anul A: d2C2 t de regalitate 'i de !iseric&- =nigo Fones # a c&rui biseric& 8el din Co+ent .arden a 5ost prima din Anglia n stil clasic T a par& important& a societ&*ii engle%e din primii ani de domnie ames 'i p;n& la moarte- n 1IH/2 ?u eEist& prin urmare nicio 6r&*ia prospera la Londra n decursul secolului al LO==#lea2 re R*&!oiul Ci4il tea lui Fones- n 1IH/- @li+er CromGell l nl&turase pe monarh armatei parlamentare2 La o atare situa*ie se ajunsese datorit& ilari de e+enimente ale c&ror rami5ica*ii urmau s& in5luen*e%e ieria timp de aproape dou& secole2 lames = este n general considerat unul dintre oamenii cei mai lai intelectuali ajun'i +reodat& pe tronul Angliei2 $l a continuat (dintele- literatura 'i artele- a'a cum 5&cuse 'i regina $lisabeta )m de 'tiin*& talentat- lucru demonstrat de c;te+a tratate (pu# nim)- ca &he &rue LaC o" =ree Monarchies (Ade+&rata lege lor libere)- sau primul eEemplu de propagand& mpotri+a 5u# lounter+last to &o+acco (Argument mpotri+a 5umatului) i semni5icati+& lucrare asociat& cu numele regelui este o nou& F!ibliei- denumit& !iblia regelui Fames (King Fames !ible)2 A i n anul 1I0A- iar prima edi*ie a ap&rut dup&

'apte lucerea la !iblia regelui Fames eEprimat& ostilitatea Catolic&- ntr#un paragra5 se spune(

ani2 este 5a*&

om 'i de' ima$i de re"re%entan$ii "a"alit $ii !n $ar itr in tate, re"re%entan$i care ne vor !n'iera deoarece i ni)te biete instrumente !n slu5ba r s"(ndirii "rintre 190

C 3@C== 6RAC= oameni a adev rului s'(nt al lui Dumne%eu, "e care ei doresc s !l " stre%e !n necunoa)tere )i !ntuneric ... trebuie s st m lini)ti$i, av(nd dre"t s"ri5in l untric adev rul )i nevinov $ia unei con)tiin$e ' r "at . Aceast& respingere agresi+& a catolicismului indic& o schimbare de perspecti+&- con5orm c&reia WoameniiK sunt percepu*i ca a+;nd dreptul Ws& cunoasc&K- spre deosebire de punctul de +edere speci5ic catolicilorba%at la +remea aceea pe men*inerea controlului asupra credin*eiprin m# piedicarea educa*iei n a5ara celei reali%ate n interiorul !isericii2 Fames a murit la /1 martie 1I/H- iar 5iul s&u a de+enit regele Charles (Carol) =2 Acesta a nceput s& 5ie imediat pri+it cu suspiciune datorit& 5aptului c& s#a c&s&torit cu o prin*es& 5ran*u%oaic&n +;rst& de 'aispre%ece ani- Henrietta M&ria- de religie catolic& # ceea ce a dat na'tere temerii c& regele +a ridica restric*iile mpotri+a catolicilor 'i +a submina protestantismul2 >rosperitatea de care Anglia se bucurase n timpul lungii 'i judicioasei domnii a reginei $lisabeta = 'i a regelui Fames = condusese la apari*ia unei clase de mijloc puternice2 Aceasta era 5ormat& at;t din mica nobilime proasp&t mpropriet&rit&- c;t 'i din numero'i comercian*imul*i dintre ace'tia nemul*umi*i de atitudinile 'i ac*iunile lui Charles'i mai ales de tendin*ele absolutiste ale acestuia2 Asemenea tat&lui s&u- Charles credea cu t&rie n conceptul numit Wdreptul di+in al regeluiK- cu alte cu+inte n ideea c& monarhii erau un'i ai lui "umne%eu- 'i prin urmare r&spun%&tori doar n 5a*a "i+init&*ii2 "e'i Charles = sus*inea anglicanismul- n+&*&turile !isericii sale nu erau pe placul protestan*ilor mai radicali- care erau cunoscu*i cu numele de puritani2 La +remea aceea- Camera Comunelor era dominat& de comercian*ii 'i micii nobili puritani2 Ast5el- erau de a'teptat con5licte cu intransigentul Charles2 Regele Charles a ncercat s& ia o serie de m&suri pu*in populareiar atunci c;nd >arlamentul s#a opus- el 1#a di%ol+at pur

'i simplun mai multe r;nduri a domnit de unul singur- schimb;nd obiceiurile prin ncercarea de a ridica taEele 5&r& aprobarea >arlamentului- n anul 1IA/con5lictele dintre rege 'i >arlament au dus la i%bucnirea r&%boiului ci+il2 Acest con5lict s#a s5;r'it n 1IAI cu n5r;ngerea lui Charlesns& a i%bucnit iar n 1IAB2 La scurt& +reme- n ianuarie 1IA9Charles a 5ost jude# cat pentru tr&dare 'i eEecutat2 Monarhia a 5ost abolit& n Angliacare a 5ost declarat& republic& de liderul 5or*elor parlamentare@li+er CromGell2 191

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? docu%ente de1 re #ranc%a1onii din An"lia . important& perioad& datea%& 'i primele documente care s#au pri+in*a ritualurile de ini*iere ale 5rancmasonilor din Anglia A/)2 La data respecti+&- Robert Mora7 a 5ost adus n r;ndurile =c&tre al*i sco*ieni din ?eGcastle- n timpul unei rebeliuni din sprijinul regelui Charles (ale c&rui ac*iuni nepopulare au dus ea con5lictelor n 4co*ia- chiar mai de+reme de nceputul R&%# |ril din Anglia)noment este considerat o prim& 5orm& de p&trundere a 5rancma# teritoriul Angliei- de'i se spune c& regele 5rancmason Fames la Londra n 1I0:- iar documentul lui =nigo Fones ap&ruse n urmare- e pu*in probabil ca Mora7 s& 5ie cu ade+&rat primul ini*iat pe teritoriul Angliei2 Cu toate acesteaeste +orba de ie n leg&tur& cu care s#au p&strat documenteMelatare cuprin%&toare cu pri+ire la modul n care un engle% a ncmason datea%& din +remea R&%boiului Ci+il- n 1IAI- dup& de la @E5ord- Ashmole a c&l&torit spre nordla Narringtonlit ini*ierea n 5rancmasonerie n %iua de 1I octombriea'a cum irnalul s&u( >:D@. Am 'ost ' cut mason (sic) la Larrin2ton, !n 6hire, al turi de =enr0 7ainRarin2 de Sarincham. i 5&ceau parte Richard >enDet- Fames CollierRichard 4anDe7Zr- Fohn $llam- Richard $llam 'i Hugh !reGer2 imediat urm&toare- Ashmole a pornit spre Londra5ort&rea*a lamentare2 C&l&toria a 5ost at;t di5icil& # n c&ru*&pe drumuri D c;t 'i periculoas&- deoarece tuturor 5o'tilor o5i*eri regali'ti ier%is prin lege p&trunderea pe teritoriul situat la %ece mile n

i# Cu toate acestea- +i%ita lui nu a 5ost clandestin&deoarece IH0 men*ionea%&( W$l (Ashmole) a trebuit s& se stabileasc& la iuda Actului >arlamentar care cerea contrariulK/a lui Ashmole de la @E5ord la Londra prin Narrington a 5osti- parte a unui plan2 4e pare c& singura lui speran*& de a 5i admis Mcupat& de 5or*ele parlamentare era s& de+in& 5rancmason2 in data de 1A mai 1IH0- la !iroul de "ocumente >ubliceLondraAc# =nterregnum A2 19/

C 3@C== 6RAC= Mul*i au sugerat c& nsu'i CromGell ar 5i 5ost 5rancmasondar nu eEist& nicio con5irmare documentar& n aceast& pri+in*&2 3otu'ie aproape sigur c& mul*i dintre o5i*erii s&i superiori erau membri ai 6r&*iei2 "e eEemplu3homas 6air5aE- comandantul WArmatei ?oului ModelK a lui CromGell a 5ost 5rancmason- iar la re'edin*a 5amiliei sale din =lDle7n PorDshiremai eEist& 'i ast&%i un templu masonic ce datea%& de pe +remea acestuia2 Ashmole- probabil prin intermediul noilor sale leg&turi din cadrul 6r&# *iei- a primit aprobarea de a p&trunde n Londra 'i de a r&m;ne acolo2 La c;*i+a ani dup& r&%boi- la 11 iunie 1IH/- el scrie despre nt;lnirea pe care a a+ut#o la W!lacD5riersK (sic) cu W"octorul NilDins 'i domnul NrenK2 Nren era astronomul 'i arhitectul Cristopher Nren- ce a+ea s& reconstruiasc& bisericile Londrei dup& incendiul din 1III- inclusi+ capodopera asociat& cu numele s&u- Catedrala 45;ntul >aul2 Nren era destinat s& de+in& Marele Maestru al 5rancmasonilor din Londra2 >e +remea aceea- Nren era un t;n&r uni+ersitar de la Colegiul Nadham din @E5ord- unde era rector dr2 Fohn NilDins- de asemenea 5rancmason2 NilDins era 'i cumnatul lui CromGell- iar mai t;r%iu a de+enit episcop de Chester 'i membru 5ondator # al&turi de Robert Mora7care de+enise mason la ?eGcastle- n 1IA1 # al 4ociet&*ii Regale (Ro7al 4ociet7)2 Ace'tia erau c;*i+a dintre oamenii cei mai importan*i ai +remii loriar 5rancmasoneria pare s& 5i constituit elementul ce i#a unit2 "e'i jurnalul lui Ashmole repre%int& primul document scris pri+itor la 5aptul c& un engle% a de+enit 5rancmason- se pare c& la Londra- dar 'i n ora'e ca NarringtoneEista o in5rastructur& 5rancmason& cu mult nainte de 1IAI2 Monarhia a 5ost reinstaurat& n 1II0- dup& moartea lui @li+er CromGellsur+enit& n 1IHB 'i dup& o scurt& perioad& de conducere a 5iului lui CromGell- Richard2 ?oul rege- Charles al 11#lea- a re+enit din eEilul 2n $uropa promi*;nd mai mult& toleran*& religioas& 'i cer;ndu#'i iertare n 5a*a tuturor- cu eEcep*ia celor ce semnaser& sentin*a la

moarte a tat&lui s&u2 O nou* 1ocietate %a1onic* n luna noiembrie a aceluia'i an- Robert Mora7 a con+ocat un grup de oameni de 'tiin*& 'i de g;nditori in5luen*i la o nt;lnire la Colegiul .resham din Londra2 Mul*i dintre ei erau deja masoniiar al*ii urmau s& de+in& n cur;nd2 Regele a+ea ne+oie de consilieri- iar Mora7 era hot&r;t s&#i adune pe cei mai buni pe care i putea g&si # indi5erent de loialit&*ile lor anterioare2 Re%ultatul acelei nt;lniri a 5ost 5ormarea 4ociet&*ii Regaleprima institu*ie 'tiin*i5ic& autentic& din lume2 19:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 1 4ociet&*ii Regale- care se autodenumea WColegiul =n+i%ibilK1& se reuneasc& n mod in5ormai la Colegiul .resham nc& IAH2 nii anali'ti pretind c& nu eEist& nicio do+ad& pentru a c& cei ce 5&cuser& parte din Colegiul =n+i%ibil erau masonij de la prima ei nt;lnire- 4ocietatea Regal& s#a ghidat dup& )reluate direct de la 5rancmasonerie2 Asemenea oric&rei alte Fice- societatea a+ea trei o5i*eri o5ician*i 'i a decisnc& de la e+ite cu stricte*e discu*iile de natur& politic& sau religioas&temui de +otare utili%at de membri era identic cu cel 5olosit n cmasoneriei2 "ate 5iind circumstan*ele- pare corect s& suger&m Xarte dintre membrii 4ociet&*ii Regale erau deja 5rancmasoni la acesteia2 ii care au 5ormat 4ocietatea Regal& erau eEact aceia'i indi+i%i d&duse ns&rcinarea de a reconstrui Londra- dup& ce marele strusese dou& treimi din ora' n %ilele de / 'i : septembrie 1III2 ( ucnit la o brut&rie 'i s#a r&sp;ndit cu rapiditate datorit& +;ntului nii dintre puritani au interpretat situa*ia ca pe o pedeaps& de la - date 5iind ac*iunile lui Charles al =l#lea 'i ale curtenilor s&in i oameni erau doar uimi*i de distrugerea unui ora' at;t de mare er2 =nima comercial& a Angliei 5usese distrus&la 5el 'i o mare ( bisericile ora'ului2 le nemul*umi*i ar 5i 5ost de pierderea propriet&*ilor personale din Xrii 4ociet&*ii Regale nu se poate s& nu 5i interpretat situa*ia ca Xportunitate2 Londra care a+ea s& se ridice din propria#i cenu'& j un model al aspira*iilor 'i simbolismului 5rancmasonilor2 le1trul Ma1on al An"liei Nren ocupa un loc central printre membrii 4ociet&*ii Regale|re de deci%ie n orice domeniu de crea*ie2 La 5el ca Nrenmembrii 5rancmasoni ai 4ociet&*ii Regale

credeau c& Londra ar putea repre%enta ?oul =erusalim ntr#un sens 5oarte real 'i i important& cl&dire ce 5usese distrus& de 5l&c&ri era Catedrala l2 Aceasta ar 5i putut 5i ridicat& din nou n 5orma sa medie+al&care 5usese numit s& o reconstruiasc&- a +&%ut aici o oca,ie de cu o structur& total di5erit&2 a n&scut n 1I:/ n $ast KnoGle- Niltshire5iind 5iul unui cle# iu mergea cu treburi la Londra sau la Nindsorunde Nren 1#a 19A

C 3@C== 6RAC= cunoscut pe Charles- 5iul cel mare al regelui Charles =2 Cei doi au de+enit prieteni- ceea ce 1#a a+antajat pe Nren dup& ce Charles a de+enit rege2 n timp- Nren a de+enit un om de 'tiin*& cu preocup&ri di+erse5iind interesat de astronomie- dar a+;nd cuno'tin*e solide de anatomie 'i arhitec# tur&2 $poca respecti+& nu insista pe speciali%area ntr# un domeniu 'tiin*i5ica'a c& nu este surprin%&tor 5aptul c& Nren era interesat de domenii di+erse2 Cu toate acestea- mintea lui- str&lucit& nc& din perioada tinere*ii salenu a r&mas neremarcat&2 n contemporan din cadrul 4ociet&*ii Regale spunea despre el( WOarietatea abilit&*ilor sale este deopotri+& uimitoare 'i 5rustrant& pentru noidup& cum poate c& e 'i pentru el nsu'iK:2 n 1IH1- cu trei ani nainte de restaurarea monarhieiNren a de+enit pro5esor de astronomie la colegiul .resham- aceea'i institu*ie n cadrul c&reia a+ea s& se nasc& 4ocietatea Regal& c;*i+a ani mai t;r%iuun loc in5luen*at 5&r& doar 'i poate de 6amiliile 4telei2 A 5ost totodat& 'i membru al Colegiului =n+i%ibil care se reunea n aceea'i cl&dire n mod neo5icial 'i neregulat2 "e'i era de obicei ocupat de studii din domeniul astronomiei 'i matematicii- Nren 'i do+edise nc& din 1II: talentul de arhitectatunci c;nd proiectase capela Colegiului >embroDe din Cambridge2 Aproape imediat dup& incendiu- Nren a 5ost ns&rcinat cu reconstruirea Londrei2 Munca sa a 5ost 5enomenal&2 A proiectat nu mai pu*in de cinci%eci 'i una de biserici- pe l;ng& alte multe cl&diri or&'ene'tipublice sau pri+ate2 "in 5ericire pentru Londra 'i n ciuda oboselii cau%ate de munc&Nren a a+ut o +ia*& lung&2 Re%ultatul e5orturilor sale s#a materiali%at n 5aptul c& o mare parte din %ona numit& Wthe Cit7 o5 LondonKcare se p&strea%& 'i ast&%i- este o do+ad& a perse+eren*ei 'i talentului lui Nren2 ?u se 'tie eEact c;nd a de+enit Nren 5rancmason2 Con5orm anumitor surse- acest lucru s#a nt;mplat pe la 1I91- ns& un alt 5ondator mason al 4ociet&*ii Regale- Fohn Aubre7- a pretins c& Nren ar 5i 5ost n 5runtea

5rancmasoneriei nc& din 1II0- ceea ce e mult mai probabil2 "e 5aptdac& anali%&m dou& dintre crea*iile sale- leg&tura lui Nren cu 5rancmasoneria pare s& 5ie e+ident& nainte de 1I912 Cele dou& capodopere sunt Catedrala 452 >aul- cea mai mare oper& a sa- 'i monumentul nchinat comemor&rii marelui incendiu- amplasat pe locul de unde ar 5i i%bucnit 5l&c&rile2

: F2 4ummerson- ?ir Cristopher Wren, >2R242?ote 'i documente ale 4ociet&*ii Regale din Londra2 19H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i lu al Londrei editorului Adrian .ilbertA- c;nd Nren a nceput s& reali%e%e ntru noua Catedral& 452 >aul- el a hot&r;t s& oriente%e cl&direa ide la nord 5a*& de est- o di5eren*& substan*ial& n compara*ie original2 (A'a cum am mai a5irmat- cele mai multe biserici din mie erau aliniate nspre partea ori%ontului estic de unde r&s&rea iua n care se s&rb&torea s5;ntul c&ruia i 5useser& dedicate2 =n rei- n %iua 45;ntului >aul (>a+el)- la /9 ianuarieacel loc ar 5i e grade sud 5a*& de est- 'i nu cu opt grade spre nord)orientare a catedralei 5&cea ca partea +estic& a bisericii s& tlirect& cu !iserica 3emple- a5lat& ntr#un cartier ce nu 5usese acari2 !iserica 3emple- care mai d&inuie'te 'i ast&%ise ridic& 5ie s#a a5lat sediul ordinului ca+alerilor templieri din Londra2 line c& Nren s#a g;ndit la =erusalim atunci c;nd a luat deci%ia Uiserica 3emple din Londra- asemenea multor altor biserici ale V este o copie a !isericii 45;ntului Morm;nt din =erusalimiar (eia cu 452 >aul este identic& cu cea dintre !iserica 45;ntului cea a "omului 4t;ncii din =erusalim2 rea acelui 5apt nsemna c& dealul Ludgatepe care se nal*& c ;ntul >aul # locul probabil al primului templu precre'tin din preluat po%i*ia 3emplului lui 4olomon din =erusalim2 $ pu*in Nren s& nu 5i cunoscut topogra5ia @ra'ului 45;ntpe care repre%inte- n mod simbolic- n Londra reconstruit&2 %ent al :r*(iei t;ntul >aul este un edi5iciu impresionant- dar din punctul de Kancmasonilor- monumentul nchinat marelui incendiu din n&'e'te2 "e'i e +orba de o crea*ie la scar& mai redus&bogatul 1 este repre%entati+ pentru 5rancmasonii din

Londra perioadei pentru credin*ele 'i aspira*iile lor realenrul este amplasat pe strada 6ish2 $ste +orba de o coloan& Ve include un r;nd de sc&ri pe care +i%itatorii pot ajunge pe oar& a monumentului2 A+;nd o n&l*ime de /0/ picioare (I1 obabil c& a dep&'it cu mult toate cl&dirile ce l nconjurau la &he 7eC 'erusalem )7oul $erusalim/, Corgi19I Londra/00/2

C 3@C== 6RAC=

momentul n care a 5ost de5initi+at- n anul 1I112 n mod o5icialmonumentul era o structur& ridicat& cu scopul de a comemora Marele =ncendiuns& Nren a ascuns n aceast& construc*ie o serie ntreag& de mesaje codi5icate ce ar 5i putut s& 5ie n*elese doar de ale'ii din cadrul 6r&*iei2 =deea de monument implica 5aptul c& n&l*imea acestuia trebuia s& 5ie similar& distan*ei dintre ba%& 'i brut&ria din >udding Laneunde au i%bucnit 5l&c&rile2 "ar de ce s& 5i stabilit Nren o distan*& de /0/ picioarec;nd ar 5i trebuit s& aleag& doar /00Q Con5orm opiniei lui .ilbertsecretul const& n umbra pe care monumentul o proiectea%&2 >o%i*ia Londrei pe glob 5ace ca la +remea solsti*iului de +ar& (/1 iunie)soarele s& parcurg& o linie ce une'te de dou& ori ori%ontul de la +est 'i de la est cu %enitul (n&l*imea maEim&)- odat& aproEimati+ la ora 9(// la est'i a doua oar& n jur de ora 1I(A: la +est2 n ambele ca%uri- un obser+ator +a remarca 5aptul c& umbra 5ormat& de monument are :H0 de picioare2 Aceasta creea%& un raport de l( O: ntre n&l*imea monumentului 'i lungimea umbrei acestuia2 "ate 5iind eEactele sale cuno'tin*e de astronomie 'i matematic&Nren nu ar 5i putut s& nu aprecie%e acest lucru- care este probabil 'i moti+ul pentru care monumentul a trebuit s& aib& /0/ de picioare n&l*imenu doar /002 Acest raport este identic cu cel din 1esica piscis (b&'ica pe'telui)- o 5igur& geometric& str&+eche pe care arhitec*ii o utili%au mereu pentru a determina a'e%area unei cl&diri- dar mai ales a bisericilor2 4esica piscis, cunoscut& 'i cu numele de mandorla (Wmigdal&K) este o imagine 5ormat& prin intersectarea a dou& s5ere- 5iind o 5igur& cu o mare nc&rc&tur& simbolic&- n +remurile str&+echi- se credea c& ar 5i repre%entat unirea dintre ,eu 'i ,ei*& (probabil deoarece sugerea%& 'i intrarea +aginului)2 >rin urmare ar putea 5i interpretat& 'i ca un simbol al 6igura WsteleiK 4heDinah2 "esigur c& e +orba de un simbol 1H cu multe conota*ii mistice- 5iind asociat 'i semnului %odiacal 'i constela*iei 6ecioarei2 >ri+it& separat- rela*ia dintre umbra 'i n&l*imea monumentului nu ar

5i altce+a dec;t o coinciden*& ciudat& # doar c& a+em mai multe do+e%i n pri+in*a modului de a g;ndi al oamenilor care au creat structura2 La ba%a monumentului se a5l& o serie de 5ri%e n relie52 na dintre acestea a 5ost creat& de Caius .abriel Cibber- ns& a 5ost ordonat& de Nren2 Aceasta repre%int& ora'ul Londra ca pe o %ei*&- ns& o %ei*& care este n mod e+ident 191

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ib&tr;nit&- 4abia "rept&*ii (unul dintre simbolurile Londrei) s&#i scape din m;n&2 Adrian .ilbert asocia%& aceast& imagine ain >l;ngerile lui =eremia din !iblie( W@- cum a r&mas pustie i cu mult poporY Cum a ajuns ca o +&du+&222K =descris n W>l;ngerile lui =eremiaK nu e altul dec;t =erusalimul2 se%at& n dreapta W%ei*eiK Londrei putem +edea alte dou& %ei*ej ele re+&rs;nd Wcornul abunden*eiK peste ora'2 Acest corn este )speci5ic 5rancmasonilor2 |ceste simboluri trimit la ideea de rena'tere5oarte potri+it& n econstruirii ora'ului2 $le nu ar 5i a+ut o semni5ica*ie deosebit& neini*ia*i- care au pri+it monumentul prin raportare la destina*ia acestuia2 =ns& pentru 5rancmasoni- Londra p&rea s& parcurg& jiul celui de#al Wtreilea gradK- al mor*ii 'i ren+ierii2 ( c& Nren a inten*ionat ca statuia %ei*ei s& 5ie a'e%at& n partea | a monumentului- ns& acest lucru ar 5i 5ost prea costisitor2 La np& ('i estimarea lui Nren e oarecum surprin%&toare) ar 5i 5ost j doua imagine sugerat&- cea a p&s&rii >hoeniE2 n cele din urm& i pre5erat- la sugestia lui Nren- o urn& maredin care se i+ea o r&2 ?u e surprin%&tor c& Nren a o5erit n cele din urm& aceast& |oarece ea este o parte din codul necesar de%leg&rii raportului tiument 'i umbra propagat& de acesta- la solsti*iul de +ar&2 |a re5lect& 'i alegoria solar& din centrul g;ndirii 5rancmasonice2 =i 5ascina*ie pentru mi'carea 4oarelui a 5ost do+edit& de ese# p'ert- cu 1I00 de ani nainte de arderea 'i rena'terea Londrei2 3straser& calendarul solar la +remea n care iudeii l adoptaser& adus din !abilon2 Aceast& hot&r;re de a p&stra mo'tenirea i*ilor special ale'i de regele 4olomon a 5ost unul din moti+ele lentru care esenienii au de+enit o grupare distinct&2 i%inilor

Ci+il 'i austeritatea dictaturii militare a puritanilor2 monarhiei a deschis drumul c&tre un secol al luminilor- carac# |o eEtraordinar& creati+itate2 @arecum t;r%iure+enirea la stilul rhitectur&- care n =talia ncepuse de pe +remea Rena'terii- a F Anglia n perioada la care ne re5erim2 A predominatcel pu*in urt& +reme- un sentiment de mare ncredere n pri+in*a +iitorului2 Uosebiri ntre religii p&reau s& 5i disp&rut- 'i n perioada de domnie 19B

C 3@C== 6RAC= a regelui Charles al ==#lea s#a instalat un Warmisti*iuK ntre catolici 'i protestan*i2 Comer*ul 'i a5acerile au re+enit la normal 'i apoi au prosperat2 "o+e%ile sugerea%& c& tot mai mul*i oameni din clasa de mijloc 'i dintre liber#cuget&torii mai radicali- al c&ror num&r crescuse ncep;nd cu Rena'terea 'i Re5orma din secolele anterioarede+eneau membri ai 5rancmasoneriei2 $ste posibil ca la +remea respecti+& ritualul 5rancmasonic s& 5i 5ost de asemenea mbog&*it prin in5luen*e nea'teptatece nu 5useser& pre+&%ute de cei care l creaser&2 A ap&rut 'i un interes sporit 5a*& de studiul istoriei- tiparul a progresat- limba engle%& a nceput s& 5ie tot mai utili%at& n locul limbii latine n scrierile sa+ante- iar c&r*ile au de+enit accesibile unei clase de mijloc tot mai instruite 'i in5ormate- care a de+enit 5ascinat& de misterele trecutului2 "ramaturgii 'i poe*ii sl&+eau o perioad& c+asi# mitic&senin&pe care o asociau cu .recia antic&- perioad& ce era caracteri%at& de ideali%area mediului rural- unde oamenii tr&iau n armonie cu natura 'i legile 5irii2 6ascina*ia pentru o Arcadie pierdut& a dus la cre'terea interesului pentru religiile misteriilor din epoca clasic&- mai ales cele ale %ei*elor "emetra 'i =sis2 C&l&torii ndr&%ne*i re+eneau acas& cu imagini ale splendorii 5ostului !abilon sau $gipt- n timp ce trecutul misterios al !ritanici # perioada drui%ilor aproape mitici 'i a construirii marilor monumente megaliticecum ar 5i 4tonehenge # a hr&nit de asemenea imagina*ia n ultima parte a secolului LO== 'i nceputul secolului LO===2 Aspecte ale acestui trecut pu*in cunoscut 'i totu'i surprin%&tor 'i#au g&sit loc 'i n mi'carea 5ranc# mason&- a5lat& n curs de de%+oltare2 n centrul 5rancmasoneriei au r&mas totu'i misterele originarea'e%ate acolo de 6amiliile 4telei cu scopul de a p&stra secretele ce nu erau pentru marea majoritate a oamenilor2 Mai presus de orice5rancmasonii continuau s& mbr&*i'e%e imperati+ele ebioni*ilor ioani*i- de +reme ce Re5orma eli# berase lumea de restric*iile cre'tinismului o5icial2 6rancmasoneria o5erea

Wo cale aparteK- ce putea 5i apreciat& de cei cu +ederi largi2 Li se potri+ea oamenilor de 'tiin*&- a c&ror importan*& a 5ost marcat& de crearea 4ociet&*ii Regale la Londra2 "oar# cei care studiaser& din greu 'i ndelungasimil;nd cele mai mistice aspecte legate de 5rancmasonerie- ar 5i putut n*elege piatra pre*ioas& ce st&tea la ba%a ei2 6rancmasoneria a mai repre%entat 'i o punte de leg&tur& important& ntre dogmele cre'tinismului o5icial 'i des# tina*ia mai pu*in sigur& din punct de +edere spiritual a 'tiin*ei2 >rin ns&'i natura ei- 5rancmasoneria a adoptat libertatea de con'tiin*&care urma s& de+in& un cu+;nt de ordine n ntreaga lume n secolele ce 199

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? r&*i';nd ideea c& orice persoan& putea s& ating& propriul gnosis ea lui "umne%eu- ori n*elegerea ni+ersului5&r& a 5ace apel pa sau predicator2 lutul secolului al LO===#lea- lumea pri+ea spre tot mai pros# lie- stimulat& de %orii re+olu*iei n agricultur& 'i de primele industriali%&rii- ncep;nd s& +orbeasc& despre aceast& *ar& ca l =erusalimK2 >arcurg;nd sui'urile 'i cobor;'urile unui trecut 5amiliile 4telei # ai c&ror membri reu'iser& s& p&trund& cu ntrul societ&*ii londone%e # trebuie s& 5i 5ost su5icient de Vi poat& urma obiecti+ele prin intermediul 5rancmasonerieita masc& pentru continuarea credin*elor 'i acti+it&*ilor lor2 cele din urm& ntr#o po%i*ie de unde nu mai a+eau ne+oie iunei biserici2 Acest lucru era important deoarece le d&dea s a sta departe de con5lictele dintre 5ac*iunicaracteristice #lor 4tuar*i2 ia tu%ultuoa1* Fles (Carol) al ==#lea a+usese o politic& judicioas& n aspectele Vligie2 ns& Fames (lacob)- 5ratele 'i mo'tenitorul s&uera & moartea lui Charles- n 1IBH- a nceput s& cree%e imediat itre m&surile de+enite imediat nepopulare- luate de Fames t 'i ncercarea de a elimina legile mpotri+a catolicilor 'i Controlului strict asupra !isericii Anglicane2 Al&turi de alte 8sta a creat nemul*umire pe plan na*ional- iar n 1IBB Fames K 5ug& peste grani*&2 >arlamentul a acordat tronul 5iicei 'i |- Mar7 'i Nilliam de @rania- conduc&torii @landeiambii 5illiam era nepotul lui Fames al ==#lea 'i +&rul lui Mar72 lui Fames al ==#lea a de+enit cunoscut& cu numele de te+olu*ieK- de'i a 5ost +orba de 5apt de o lo+itur& de stat orga# lament- n timpul c&reia s#a +&rsat pu*in s;nge (de'i

stabilirea =ui Fames n =rlanda a dat na'tere unei campanii militare n 5ost n cele din urm& n+ins- n anul 1I90)2 pi Nilliam n !ritania- al&turi de o armat& 5ormat& din 1H2000 Zst 5acilitat& de un grup cunoscut cu numele de WCei Uapte 2ce'tia erau n marea majoritate aristocra*i- iar cel pu*in rancmasoni2 Cei Uapte ?emuritori erau sprijini*i de o mare ei- 'i e interesant de re*inut 5aptul c& membri importan*i ai 2"" l

C 3@C== 6RAC= 4ociet&*ii Regale- n special =saac ?eGton- 'i#au riscat nu doar carieraci 'i +ia*a pentru a lupta mpotri+a lui Fames al ==#lea2 Regele Nilliam al ===#lea (1IBB#110/) 'i regina Mar7 a ==#a (1IBB# 1I9H) erau +eri (ambii 5iind nepo*i ai lui Charles =) 'i au condus mpreun& ca su+erani2 Copiii lor nu au supra+ie*uit- a'a c& la moartea lui Nilliamsur+enit& n 110/ (Mar7 decedase n 1I9H)- tronul i# a re+enit surorii lui Mar7- Anne2 Aceasta a domnit timp de doispre%ece anidar niciunul dintre copiii ei # a purtat nu mai pu*in de optspre%ece sarcini # nu i#a supra+ie*uit2 Actul de 4uccesiune la 3ron din 1101 le#a mpiedicat catolicilor accesul la tron- ast5el c& la moartea reginei Anne- coroana i#a re+enit n 111A celui mai apropiat mo'tenitor pe linie masculin&- .eorge de Hano+racare era un str&nepot al regelui Fames =2 @dat& cu urcarea pe tron a regelui .eorge =- perioada de domnie a dinastiei 4tuart a luat s5;r'it'i a nceput perioada de conducere a dinastiei de Hano+ra2 ns& 4tuar*ii din eEil nu au renun*at la preten*iile lora+;nd chiar 'i sus*in&tori- cunoscu*i cu numele de iacobi*i (de la 'aco+us, numele latin al lui Fames)- n 111H s#a produs n 4co*ia o mi'care n sprijinul lui Fames 4tuart (WOechiul >retendentK)- 5iul lui Fames al ==#leans& aceasta a su5erit o dubl& n5r;ngere din partea casei de Hano+ra- n b&t&liile de la >restonn Lancashire- 'i 4heri55muir- n apropiere de 4tirling2 Fames 4tuart a luat din nou calea eEilului- plec;nd n 6ran*a2 Conduc&torii iacobi*ilorlor%ii "erGentGater 'i Kenmure- au 5ost decapita*i n mod public la Londra2 Al*i 'apte nobili implica*i n rebeliune au 5ost eEecuta*ialtora li s#au con5iscat domeniile- iar sute de solda*i 'i sus*in&tori au 5ost deporta*i n Caraibe 'i n coloniile din America2 <*nuieli n ri4in(a #ranc%a1onilor "intr#o dat&- 5rancmasonii au nceput s& se simt& n pericol2 =n ciuda ncerc&rilor de a nu se implica n con5licte religioasen Londra au nceput s& circule %+onuri c& 5rancmasonii ar simpati%a cu iacobi*iidatorit& le#

g&turilor lor anterioare cu regii din dinastia 4tuart2 @amenii 'tiau ca 5rancmasoneria 'i a+ea originea n 4co*ia 'i c& era 5oarte popular& n 6ran*a )1e,i Capitolul 1/)V totu'i- niciun om din a5ara organi%a*iei nu 'tia ce se petrecea n cadrul nt;lnirilor masonice- sau care era scopul societ&*ii2 4ecretele au dat na'tere la suspiciuni care au dus cur;nd la agita*ii2 Mul*i 5rancmasoni se temeau de posibile cercet&ri n pri+in*a acti+i# t&*ilor pe care le des5&'urau2 "ac& membrii nu i pre*uiau 5oarte tare pe /01

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? )jile de*ineau numeroase materiale legate de o +arietate de 'i alte aspecte e%oterice- care ar 5i putut 5i asociate cu u'urin*& lism sub acoperire # sau chiar +r&jitoriei # de c&tre orice per# 3 5i a+ut interesul de a le g&si o +in&2 nare- majoritatea 5rancmasonilor 'i#au p&r&sit lojile 'i au c&utat pa aten*ia asupra lorV mul*i dintre ei 'i#au renegat apartenen*a la loj& n mod public- ast5el c& acestea au nceput s& se nchid& alta2 Chiar 'i marele maestru Cristopher Nren a pretinscel blic- c& nu mai a+ea nimic de#a 5ace cu 6r&*ia+ea moti+ele sale pentru a se *ine la distan*&2 >e l;ng& 5aptul s mare maestru al 5rancmasonilor- era 'i membru 5ondator al %o5ice a "rui%ilorK- nc& din 1I1A- 'i condusese WLoja Mecca K n 1I1H2 Acestea nu erau acti+it&*i ce puteau 5i trecute u'or - n ca%ul n care noul regim ar 5i ini*iat o cercetare o5icial& n 6r&*ia 'i conduc&torii acesteia2 T5 )i Str vechiul &rdin al Drui%ilor ii 5rancmasonilor din Londra au n*eles c& pentru supra+ie*uirea lecesar& adaptare radical& a acesteia la noile realit&*i politice2 (le joi- /A iunie 1111 # s&rb&toarea 45;ntului loan !ote%&torulioose and .ridiron a a+ut loc nt;lnirea celor 'ase loji care mai ser&2 noment- dou& dintre loji au decis c& era prea periculos s& par# at;lnire at;t de pu*in secret&- 'i s#au retras2 Cele trei loji care hanul .oose and .ridrion la data stabilit&+eneau din Apple i din Co+ent .arden- 3he CroGn Ale House din apropiere de t 'i Rummer ] .rapes 3a+ern din Channel RoGNestminster2 tra era chiar Loja .oose and .ridiron2 itre loji a+eau c;te cincispre%ece membridoar Rummer lomina prin impresionantul num&r de 'apte%eci2 Cu oca%ia (le patru loji londone%e s#au reunit ntr#una

singur&denumit& &K din Londra 'i Nestminster2 Anthon7 4a7er a 5ost primul fi al noii loji2 Al*i doi membri importan*i ai noului ordin erau all 'i Foseph $lliot2 airea noii Mari Loji- 4a7er 'i o5i*erii s&i superiori au ridicat imin&rii din cadrul masoneriei a unor idei care nu mai co# ordinului ren&scut2 rm&toarea lor nt;lnire a a+ut loc dup& /0/

C 3@C== 6RAC= doar trei luni- la hanul Apple 3ree din Co+ent .ardenn %iua echinoc*iului de toamn&2 Acolo au inaugurat- al&turi de mul*i al*iiWAnticul @rdin al "rui%ilorK )Druidh (ileach Braithrearchas/, care ulterior a 5ost cunoscut cu denumirea de WCercul !ritanic al Leg&turii ni+ersaleK2 Cel care a condus acea nt;lnire a 5ost teologul irlande% Fohn 3olandcare n %iua respecti+& a 5ost ales 'i ca prim mare maestru al ordinului2 Asemenea 5rancmasonilor- drui%ii erau organi%a*i n trei gradela care se ajungea prin parcurgerea unor ritualuri de ini*ieren ambele ca%urielementul a5lat la ba%a acestor grade era astronomia obser+a*ional&'i n special mi'carea soarelui n decursul anului2 Ast5el s#a stabilit ca n 1111 5rancmasoneria s& renasc& n cea mai lung& %i a anuluin timp ce @rdinul "rui%ilor s#a n&scut cu oca%ia echinoc*iului de toamn& T arunci c;nd %iua 'i noaptea au un num&r egal de ore # respecti+ %iua 45;ntului Matei2 Fohn 3oland a r&mas mare maestru al drui%ilor p;n& n 11//c;nd a 5ost nlocuit de Nilliam 4tuDel7- care s#a men*inut n po%i*ia respecti+& timp de patru%eci 'i trei de ani2 4tuDel7 a r&mas n memoria oamenilor ca un om ce 'i#a dedicat +ia*a cercet&rii structurilor megalitice de la 4tonehenge 'i A+ebur7- 'i stabilirii po%i*ion&rii acestora n raport cu 4oarele 'i Luna2 4tuDel7 poate 5i iertat pentru 5aptul c& a asociat monumentul de la 4tonehenge unui str&+echi templu masonic2 Acti+it&*ile lojii au loc n in# teriorul unei cl&diri ce reproduce structura 3emplului din =erusalimunde maestrul repre%int& soarele ce se nal*& la estsupra+eghetorul in5erior din sud marchea%& amia%a- iar supra+eghetorul superior indic& locul apusului de soare2 Cele dou& coloane- !oa% 'i lachin- care erau amplasate la intrarea n 3emplul din =erusalim- sunt pre%ente pentru a indica punctele eEtreme prin care soarele trece cu oca%ia solsti*iilor de iarn& 'i de +ar&2 !oa% marchea%& r&s&ritul de soare n %iua solsti*iului de +ar&n timp ce lachin indic& locul unde soarele r&sare cu oca%ia solsti*iului de iarn&ntre

cele dou& coloane a 5ost a'e%at& pe perete o stea str&lucitoarece se ridic& de la est chiar nainte de i+irea %orilor2 $a este luminat& pentru scurt& +reme la momentul crucial- din cadrul ritualului gradului al treileac;nd candidatul este readus din moarte la +ia*& pentru a de+eni maestru mason2 Aceast& lumin& a 5ost re#creat& n mod simbolic de c&tre Wtunelul luminiiK de deasupra 5erestrei estice a capelei Rossl7n (+e%i Capitolul B)2 Clu!urile /ell :ire B:ocul IaduluiC n 11//- n anul n care 4tuDel7 a de+enit mare maestru al drui%ilor6ilipduce de Nharton- a de+enit mare maestru al 5rancmasoneriei (care la acea /0:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? numea deja Marea Loj& a Angliei- 'i a+ea sub protec*ie mai locale mai mici)- ns& ducele a+ea interese di5eritechiar mai (oarece era 'i 5ondator al clubului londone% Hell 6ire2 Aceasta tu*ie 5aimoas& pentru 5aptul c& promo+a eEcesele de orice 5elpri+in*a actelor seEuale- de obicei reali%ate n mod publicn tembrilor mb&ta*i de gin ai clubului2 i le di +erselor cluburi Hell 6ire ap&rute la +remea aceea erau opuse o+ate de 5rancmasoni2 6rancmasoneria sus*inea modera*ia- pe j(rile Hell 6ire promo+au eEceseleV 5rancmasoneria 'i obliga l respecte legile morale 'i s& 5ie cet&*eni one'tiV cluburile Hell ijau be*ia- des5r;ul 'i ignorarea con+en*iilor sociale2 &tura dintre 5rancmasonerie 'i cluburile Hell 6ire nu a 5ost n# e2 Clubul Hell 6ire din "ublin 5usese 5ondat de un alt masonjrsons- conte de Rosse- 'i primul mare maestru al =rlandei2 4e 'i repre%entau antite%a aparent& a 5rancmasoneriei cluburile icludeau o mare parte din membrii 'i liderii acesteia2 %iua de ast&%i- Marea Loj& nit& a Anglieicare se consider& ala Loj& a lumii- a5irm& c& nu se poate 'ti nimic n pri+in*a ieriei mai de+reme de anul 11112 @ ast5el de amne%ie de grup e a+antaje din punct de +edere politic2 "in p&cate- unii dintre Mc au leg&tur& ast&%i cu aceast& Loj& au nceput s& cread& aceste ( ade+&ra te2 )i =Modernii+ # au 5&cut ncerc&ri de a se p&stra ritualurile originale ale 5ranc# 2 >;n& n 11H1- Marea Loj& a Angliei degenerase n mod +2 Loj ile rnai mici se desp&r*eau de ea ntr#un ritm 5&r& precedentQrau 5or*ate 'i prost conduse- iar mari mae'tri de+eneau adesea cri- ale'i pentru rangul lor din cadrul

societ&*ii 'i nu pentru e lor n pri+in*a 5rancmasoneriei- ori pentru rectitudinea lor plus- Marea Loj& a nceput s& eEclud& anumite loji cu care nu d2 moti+a*ia pentru o ast5el de e+olu*ie era dorin*a de a ob*ine i partea gu+ernului condus de cei din casa de Hano+raprin 8ra*iei de acu%a*iile de simpatie 5a*& de iacobi*i2 Ace'tia din +oltaser& din nou n 11AH#11AI- pentru a#1 sprijini pe Charles jart (W3;n&rul >retendentK)- nepotul lui Fames al ==#lea2 ns& 2"4

C 3@C== 6RAC= un num&r important de masoni depl;ngeau aceste modi5ic&ri 'i a+eau sentimentul c& erau subminate idealurile 6r&*iei2 "rept re%ultatn 11H1 s#au desp&r*it 'i au 5ormat Marea Loj& a WAnticilorKpentru a se deosebi de WModerniK2 n esen*&- WAnticiiK considerau c& Marea Loj& trans5orma treptat ri# tualurile- n+&*&turile 'i simbolurile masonice2 >entru eiceea ce se pierdea era de importan*& major&2 $i se pl;ngeauprintre altelede 5aptul c& Marea Loj& nu mai s&rb&torea- a'a cum s#ar 5i cu+enit%iua 45;ntului loan 'i nu mai recuno'tea gradul Arcului Regal # deci nu mai repre%enta 5rancmasoneria n 5orma originar& a acesteia2 $ important de remarcat 5aptul c& WAnticiiK primeau mult sprijin din =rlanda 'i din 4co*ia- a'a c& membrii grup&rii lor ar 5i putut s& 5ie mai aproape de originile 5rancmasoneriei dec;t colegii lor WModerniK2 $i erau condu'i de un irlande% +orbitor de ebraic&- pe nume LaGrence "ermott2 Ruptura a durat I0 de ani- p;n& c;nd WModerniiK i# au amenin*at pe WAnticiK cu urm&rirea n justi*ie n ba%a Actului 4ociet&*ilor ?elegitime din 1199- pentru care WModerniiK +otaser&- ns& reuni5icarea 5or*at& a reu'it cel pu*in s& se asigure ca cele mai importante elemente ale credin*ei str&+echi- a5late la ba%a 5rancmasoneriei- s& 5ie readuse n cadrul 6r&*iei2 6rancmasoneria s#abucurat de cea mai mare popularitate n Anglia eEact n +remea n care se puneau ba%ele imperiului colonial britanic2 $+olu*ia imperiului se datora n m&sur& destul de mare primilor 5rancmasonicare l ser+iser& pe regele Charles al 11#lea- organi%a*i n 4ocietatea Regal&2 nul dintre scopurile principale ale nt;lnirilor din cadrul 4ociet&*ii Re# gale- la nceputurile acesteia- a 5ost g&sirea unor modalit&*i de a nt&ri 5or*ele na+ale regale2 ?u poate 5i pus la ndoial&5aptul c& 5or*ele na+ale regale s#au do+edit a 5i elementul#cheie pentru eEpansiunea imperial& a Marii !ritanii 'i mijlocul prin care imperiul 'i#a n+ins ri+alii europenin special 6ran*a- n secolul al LO===#lea 'i nceputul secolului al LlL#lea2

Ieru1ali%ul lui <la-e "eoarece ne apropiem de 5inalul secolului al LO===# leaar 5i bine s& re+enim pentru un moment la @rdinul "rui%ilor- noua organi%a*ie de orientare 5rancmason&- n 119I- "rui%ii 'i#au ales un nou mare maestru( pe Nilliam !laDe- una dintre personalit&*ile creatoare cele mai remarcabile din istoria Angliei2 Apartenen*a lui !laDe la @rdinul "rui%ilor este bine cunoscut&- dar nu poate 5i pus la ndoial& nici 5aptul c& era 'i 5rancmason/0H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ( at;t de multe dintre desenele sale sunt tributare simbolisticii iilor2 $l este la 5el de remarcabil 'i ca poet5iind probabil cel moscut datorit& poemului $erusalimO ii din +remile leat pe#a Angliei irul Miel al iscut pe#a Angliei irea chipului di+in a noastre negre V#aceste#ntunecate &l*at +reodat8 =erusalimulQ str&+echi n&l*imiQ "omnului p&'uniQ dealuriQ mori

i arcul cel str&lucitorY i#mi s&ge*ile dorin*eiY i suli*aY =ar +oi- nori- risipi*i#+&Y i carul cel de 5ocY landului nu +a#ncetabia#n m;n& nu#ini +a adormial Angliei +erde p&m;nt i +atra ?oului =erusalim2 l do+ede'te c&- 'i la mai multe decenii dup& ce 5rancmasoneria nat& la Londra- mai eEista dorin*a clar& de a urma planul =telei- care a 5ost 5ormulat cel pu*in din secolul al Ll#lea # e iela'i plan pe care contele Nilliam 4inclair a ncercat s& l o*ia secolului al LO#lea2 i n care 5rancmasoneria se de%+olta 'i se eEtindea n Marea il*i dintre britanici c&l&toreau n *inuturi ndep&rtate 'i 5ormau mai multe dintre acestea de+enind ulterior state na*ionale de re2 Ace'ti coloni'ti au r&sp;ndit 5rancmasoneria- proces care 5oltarea lumii pe care o cunoa'tem ast&%i2

/0I

CAPITOL L && Lu%ea )i Noul Ieru1ali% Nou*

$ imposibil de stabilit momentul n care 5rancmasoneria a p&truns pe te# ritoriul nord#american- deoarece nu eEist& documente care s& ateste acest 5apt mai de+reme de anul 11112 6&r& ndoial& c& 6r&*ia a 5ost pre%ent& acolo mai demult- poate chiar nainte ca a'a#numi*ii Wp&rin*i peleriniK s& 5i 5ondat colonia >l7mouth din Massachusetts- n 1I/02 $ posibil s& 5i eEistat 5rancmasoni 'i printre 5ondatorii primei colonii engle%e de la FamestoGnOirginia- n 1I012 >rimii 5rancmasoni care au ajuns n Lumea ?ou& trebuie s& 5i 5ost probabil coloni'ti din 4co*ia- ns& nu eEist& niciun document n leg&tur& cu ei2 n mod surprin%&tor- prima men*ionare cunoascut& cu pri# +ire la 5rancmasonii din America se g&se'te ntr#un document din 11:0 # mult dup& 5ormarea Marilor Loji n Anglia 'i =rlanda T 'i apar*ine unui bostonian n +;rst& de /A de ani- pe nume !enjamin 6ranDlin2 Acesta atest& 5aptul c& n colonii eEistau deja mai multe loji masonice nainte de momentul amintit2 >rimele loji din America au 5ost 5ormate din oameni care s#au reunit pentru a ndeplini ciudatele ritualuri pe care le n+&*aser& de la cei de dinainte de ei2 La +remea aceea nu eEista un anumit model dup& care lojile s& 5i ap&rut- n 11:0 a sosit din Londra +estea c& 5rancmasonii din America nu erau considera*i Wacredita*iK2 4e spunea despre ei c& nu puteau /01

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i a ti ade+&ra*i 5rancmasoni dac& nu a+eau o acreditare de la un =strati+ superior- cum era de eEemplu Marea Loj& din Londra2 K 'a#numit& loj& Wacreditat&K din America de ?ord a 5ost Loja 52 loan) din !oston- acreditat& la Londra n 11::urmat& de le- care au primit autori%a*ii din partea Marii Loji a =rlandei2 tre aceste loji din coloniile americane au 5ost sprijinite de irmatei britanice- ceea ce a dus la o mare r&sp;ndire de loji e printre solda*i 'i oamenii de a5aceri locali2 "in acel moment st autori%a*ii pentru marile loji pro+inciale din coloniiiar 6r&# ut s& se eEtind& cu rapiditate- mai ales n marile ora'e de pe Saticului2 n colonii e au stimulat tensiunea dintre coloniile americane 'i metropola nt bine cunoscute2 "in punctul de +edere al britanicilor- lu# i simple( coloniile din America costau bani pentru a 5i ap&rate u eEista +reun moti+ pentru care coloni'tii s& nu contribuie la jieli2 >rin urmare- n colonii au 5ost impuse o serie de taEe- pe jjcn le#au perceput ca nejusti5icate2 tn a+eau sentimentul c& Londra nu dorea ca ei s& aib& +reun nra propriilor probleme administrati+e2 >;n& la urm&ei are 5&cuser& ordine n s&lb&ticie- care se luptaser& cu indienii i 'i a'e%aser& ba%ele unor localit&*i ruralecare ulterior au (e 'i mai apoi mari ora'e2 Cu toate acesteanu a+eau dreptul monopolul instaurat de britanici- 5iind 5or*a*i s& cumpere produs de la importatorii britanici- la pre*uri eEagerat de situa*ie a culminat cu a'a#numitul e+eniment W!oston 3ea a de ceai din !oston)- din 1I decembrie 111:c;nd coloni'tii apele gol5ului !oston nc&rc&tura de ceai de pe trei cor&bii

semn de protest 5a*& de taEele impuse de britanici n pri+in*a e ceai2 3aEele respecti+e 5useser& impuse parlamentul > de a 5i aprobate prin legisla*ia coloniilor2 4loganul W?icio taE& aprobareK putea 5i au%it pretutindeni2 >;n& n 111H disputa !ritanic 'i colonii s#a trans5ormat ntr#un con5lict armatiar idependen*& din America a nceput2 licio ndoial& n pri+in*a 5aptului c& protagoni'tii W>artidei de =tonK erau 5rancmasoni din loja 4t2 AndreGscare se nt;lneau na numit& 3he .reen "ragon ("ragonul +erde)2 Acesta a l
L

/0B

L M$A ?@ e U= ?@ L =$R 4AL=M 5ost ade+&ratul nceput al re%isten*ei mpotri+a domina*iei britanicilor n America- sub conducerea 5rancmasonilor- n ciuda protestelor unor istorici- se poate demonstra pe larg c& aproape 5iecare etap& crucial& a con5lictului ntre coloniile rebele 'i Marea !ritanie a 5ost n mare parte pus& la cale 'i dirijat& de 5rancmasoni2 Aceast& a5irma*ie poate 5i sprijinit& prin mai multe argumente2 "e eEem# plu- n +reme ce regimentele britanice care luptau mpotri+a coloni'tilor erau bine organi%ate 'i echipate- coloni'tii nu au a+ut o ast5el de coe%iune la nceput2 $i repre%entau un grup disparat- unit doar prin ideea de opo%i*ie 5a*& de 5ormele de conducere ale britanicilor- chiar n lipsa unor moduri de organi%are de ba%&2 n acest 5el era pu*in probabil s& reu'easc& s& n5runte armata eEtrem de disciplinat& 'i de bine antrenat& a ocupan*ilor2 "i5eritele a'e%&ri de pe coasta Americii de ?ord erau lipsite de orice coe%iune esen*ial&- a'a c&- n situa*ia n care- de eEempluo comunitate mare precum cea din !oston ar 5i a+ut resentimente n pri+in*a trata# mentului incorect din partea britanicilor- nu eEista o structur& +iabil& prin intermediul c&reia !ostonul s& poat& coopera cu a'e%&rile 'i ora'ele din +ecin&tate- pentru a asigura o re%isten*& organi%at&2 "e 5apt- singura 5orm& de organi%are n cadrul coloniilor din ntreaga regiune # mai ales n pri+in*a b&rba*ilor din colonii # putea +eni de la tot mai eEtinsa 'i mai populara 5rancmasonerie- n cadrul lojilorcare se nt;lneau n mod in+ariabil n ta+erne unde membrii acestora consumau b&uturi tari- +orbitorii mai radicali ndr&%neau s& dea glas nemul*umirilor unor regiuni precum ora'ul !oston2 W>artida de ceai din !ostonKcon# dus& de grupuri reunite de 5rancmasoni din cadrul lojii 4t2 AndreGsa demonstrat re%ultatul2 Stri"*tul li!ert*(ii $ste 5oarte probabil ca 6amiliile 4telei- deja pre%ente n colonii (cum e ca%ul 5amiliei Nashington)- s& 5i in5luen*at 5rancmasoneria Wgeorgian&K sau Whano+erian&K- predominant& n 4tatele nite-

pentru a o trans5orma n ce+a cu totul di5erit2 "up& secole de ncerc&ri de a se *ine departe de per# secu*ii religioase 'i politice- 6amiliile 4telei trebuie s& 5i +&%ut n America o oca%ie eEtraordinar& pentru instaurarea ?oului =erusalimlucru pe care nu l reu'iser& n $uropa2 4trig&tul lor de pornireWLibertateKeste eEtrem de rele+ant2 Libertatea nseamn& practic Wputerea de a ac*iona- a crede sau a eE# prima liber dorin*a 5iec&ruiaK 'i Weliberarea de represiune sau scla+ieK2 /09

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ui WlibertateK pro+ine din latinescul li+ertas# 3ermenul a 5ost 2 de WLibertasK- o +eche %ei*& a romanilorcare era +enerat& He scla+ii care 'i c;'tigaser& libertatea2 Atributele asociate cu iu preluate par*ial de la o %eitate etrusc& mai +echenumit& li*a %orilor2 Aceste idei ne pot da un indiciu n pri+in*a a ceea l libertatea pentru preo*ii 6amiliilor 4telei- care au stat la ba%a benei a5lat& n 5ormare n America- n cadrul Cabalei4heDinah=+it 'i mai respectat simbol- ocupa o po%i*ie esen*ial& la ba%a !ie*iiK (+e%i Capitolul B)2 >e l;ng& 5aptul c& era mani5estarea 8a +i%ibil& ce st&tea n centrul credin*ei e+reilor4heDinah mai rat& at;t Wmireasa lui "umne%euK- c;t 'i Wngerul justi*iei 'i 2 en*ru ade+&ra*ii cunosc&tori- prin urmareLibertatea era un alt piK 4heDinah # a c&rei prim& 'i cea mai important& promisiune !e+&ratei 'i eternei comuniuni dintre oameni 'i "umne%eun Mbert&*ii ns&- 4heDinah a de+enit mai multdeoarecen mod i 5ost trans5ormat& ntr#un concept ce putea 5i mbr&*i'at chiar |i pu*in so5istica*i ori religio'i membri ai societ&*iiindicat 5aptul c& mul*i dintre cei are au ocupat un8loc important tea coloniilor din America- n timpul ndelungatei 'i di5icilei *Ga britanicilor- nu erau religio'i n mod e+ident # cel pu*in l istoric 'i cre'tin al cu+;ntului2 A5irma*iile lor demonstrea%& butut p&stra o credin*& ad;nc& 'i supus& n "umne%euei erau bnceptului de !iseric& organi%at& 'i mpotri+a implic&rii ei n Msociet&*ii ci+ile- a'a cum se nt;mplase cu !iserica Anglican& tndament adus Constitu*iei 4tatelor nitesemnat n iunie l clar( luiesc restr;nse drepturile ci+ile ale niciunei persoane i credin*ei religioase adoptate- nici nu trebuie s& eEiste |m& na*ional& de religie- sau s& 5ie

mpiedicate n +reun Fturile depline 'i egale n pri+in*a con'tiin*ei2 Oashington- un lider 5rancmason care a de+enit mai nt;i co# Dem al 5or*elor americane n con5lictul cu britaniciiiar apoi 5edmte al noii na*iuni- a spus( W6iecare om trebuie s& aib& l de a se nchina %eit&*ii dictate de propria con'tiin*&K2 =i timp- un alt 5rancmason- !enjamin 6ranDlincare a jucat lai at;t n Re+olu*ia American& c;t 'i n cea 5rance%&a trimis iurm&toarele r;nduri( /10

L M$A ?@ e U= ?@ L =$R 4AL=M

Atunci c(nd reli2ia este bun , cred c se va "utea !ntre$ine sin2ur 6 atunci c(nd nu reu)e)te acest lucru, )i Dumne%eu nu are 2ri5 s o s"ri5ine, ast'el !nc(t "ro'esorii ei sunt nevoi$i s cear a5utorul 'or$elor civile, este un semn, du" " rerea mea, c nu este o reli2ie bun . Cel mai direct dintre to*i n pri+in*a acestui subiect a 5ost 3homas Fe55erson- un alt lider al luptei americane pentru independen*&'i cel de#al treilea pre'edinte al 4tatelor nite2 Fe55erson- care nu era 5rancmason dar a 5ost puternic in5luen*at de +alorile promo+ate de ace'tiaera n con5lict cu !iserica Romano#Catolic&- ce a pretins n mod constant ca oamenii s& i se con5orme%e2 $l a a5irmat la un moment dat( <ste uni'ormitatea "osibil 1 7ilioane de oameni inocen$i, b rba$i, 'emei sau co"ii, au 'ost, din momentul o'iciali% rii cre)tinismului, ar)i, tortura$i, obli2a$i s "l teasc ta4e sau arunca$i !n !nchisoare6 cu toate acestea nu s8a ' cut nici m 8 car un "as de un inci s"re uni'ormi%are. Care a 'ost e'ectul im"unerii cu 'or$a1 Trans'ormarea unei 5um t $i a lumii !n "ro)ti, iar a celeilalte 5um t $i !n i"ocri$i. =o$ia )i eroarea au 'ost s"ri5inite "retutindeni !n lume. Acestea nu sunt cu+intele unor atei2 ntr#un 5el sau altulto*i ace'ti trei oameni s#au do+edit a 5i Wcredincio'iK- de'i e clar c& elementul n care credeau se opunea cre'tinismului o5icial2 "ac& 3homas Fe55erson a ales s& nu de+in& membru al +reunei loji- nu se poate nega 5aptul c& at;t .eorge Nashington c;t 'i !enjamin 6ranDlin au mbr&*i'at cu entu%iasm 6r&*iala 5el ca mul*i al*ii dintre cei care au semnat "eclara*ia de =ndependen*& 5a*& de Marea !ritanie- n 111I- 'i # mult mai important& din punct de +edere istoric T Constitu*ia 4tatelor nite- n 11B12 "intre cele HI de persoane care au semnat

"eclara*ia de =ndependen*& la A iulie 111I- mul*i sunt considera*i 5rancmasoniurm&torii 5iind atesta*i prin documente ca membri ai 6r&*iei( Nilliam $ller7 >rima Loj& din !oston Nilliam Hooper Loja !enjamin Hano+ra6ranDlin MasonboroughFohn ?C Mare maestru n >enns7l+ania Loja 4t2 AndreG!oston Loja nanimit&*ii /11

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? OtcKean Meat >aine MitocDon =Nalton +Ohipple Loja >erse+eren*ei- Harrisburg>A Marea Loj& din Massachussetts Loja 4t2 Fohn- >rinceton Loja lui 4olomon ?r2 l Loja 4t2 Fohn- >ortsmouth- ?H

|0 de semnatari ai Constitu*iei 4 Acincispre%ece au 5ost sau jancmasoni2 Al*i treispre%ece au putut 5i 5rancmasonidar nu erit do+e%i documentare n aceast& pri+in*&2 iae1tru :ran-lin JV'tia- !enjamin 6ranDlin ocup& un rol central2 6ranDlin (110I# ( Maestru de >enns7l+ania- a 5ost o personalitate compleE& 'i l enciclopedist2 A 5ost editor- om de 'tiin*&in+entator5ilo%o5 plomat de 5runte- dar 'i Mare Maestru mason 'i un hedonist |& central& a iluminismului- 6ranDlin s#a bucurat de recu# Dmenilor de 'tiin*& 'i a intelectualilor din $uropa2 Cu oca%ia F sale +i%ite la Londra 'i >aris- el a reu'it s& asigure credibilitatea |n con'tiin*a oamenilor de stat din $uropa2 n geniu al diplo# pDlin a 5ost unanim admirat de 5rance%i- n +remea c;nd a al Americii la >aris- 5iind o personalitate crucial& pentru rela*iilor po%iti+e 5ranco#americane2 ?u eEist& ndoial& n ului c& succesul n asigurarea sprijinului militar 'i 5inanciar ran*ei a contribuit n mod esen*ial la +ictoria americanilor m# Dnicilor2 poliglot remarcabil- 5luent n cinci limbi6ranDlin a de+enit bntru operele sale 'tiin*i5ice- inclusi+ pentru descoperirile 'i jpri+in*a electricit&*ii 'i a de%+olt&rii cateterelor medicalea =r 'i a ochelarilor bi5ocali2 >e l;ng& 5aptul c& a 5ost om de lin*&- a 5ost 'i un 5ilantrop- 'i # dup& toate probabilit&*ile # un jiat2 4e poate ca 6ranDlin s& 5i a+ut idealuri naltedar a a+ut Firte lume'ti2 A a+ut o serie de leg&turi

eEtraconjugaleinclusi+ i a re%ultat 5iul s&u nelegitim Nilliam 6ranDlinde+enit ulterior jn ?eG Ferse72 4#a pretins adesea c& ar 5i 5ost membru al |done% Hell 6ire- unde lua parte la orgii n timpul c&rora se it alcool2 /1/

L M$A ?@ e Ul ?@ L =$R 4AL=M :ranc%a1oneria )i #or%area unei na(iuni R&%boiul de =ndependen*& a durat din 111H p;n& n 11B:dar chiar 'i dup& n5r;ngerea britanicilor acti+itatea re+olu*ionarilor a 5ost departe de a 5i ncheiat&2 @amenii care i#au condus pe coloni'ti spre +ictoria mili# tar& se con5runtau cu necesitatea de a uni treispre%ece state ntr#unul singur2 Comandan*ii principali n acea ncercare au 5ost 5rancmasoni'i eEist& numeroase do+e%i care con5irm& 5aptul c& dorin*a lor era aceea de a pune ba%ele unui stat 5ondat pe principiile 5rancmasoneriei2 $ ade+&rat c& 5rancmasoneria 'i simbolurile ei sunt esen*iale pentru cei care de*in puterea n 4tatele nite- deci pre%en*a 6r&*iei nu poate 5i contestat&2 Cele mai importante ac*iuni ale acestor oamenicunoscu*i sub numele de >&rin*ii 6ondatori- sunt o do+ad& nu doar a implic&rii lor n mi'carea 5rancmason&- dar 'i a n*elegerii imperati+elor 6amiliilor 4telei2 n bun eEemplu n aceast& pri+in*& este data la care primii delega*i au ales s& semne%e Constitu*ia 4tatelor nite2 "eclara*ia de =ndependen*& din 111I a 5ost n mod esen*ial un mijloc de a#i uni pe coloni'ti spre atingerea unui scop unic 'i clar # s5;r'itul domina*iei britanicilor 'i 5ondarea unui nou stat2 ns& natura precis& a noului stat era o alt& problem&iar deci%ia n pri+in*a acesteia a trebuit s& a'tepte p;n& dup& ndeplinirea mult mai pre# santei ne+oi de a c;'tiga r&%boiul2 ?oile 4tate nite ale Americii nu puteau de+eni o republic& cu ade# +&rat 5unc*ional& nainte de a a+ea o constitu*ie- iar semnarea unui ast5el de document important nu a a+ut loc dec;t n 11B12 Au 5ost ale'i delega*i din toate statele- care s#au reunit la >hiladelphiacapitala 4tatelor nite nainte de 5ondarea ora'ului Nashington "2C2- n mai 11B12 La acea +reme de+enise clar 5aptul c& 'ubreda con5edera*ie de state care supra+ie*uise n timpul luptei cu britanicii nu mai era mul*umitoare2 >entru ca 4tatele nite s& de+in& o realitate- era ne+oie de o conducere central&'i acela a

5ost lucrul pe care 1#au reali%at delega*ii din >hiladelphia2 "iscu*iile preliminare au durat mai multe s&pt&m;niiar documentul a 5ost gata de semnat la nceputul lunii septembriens& eEist& do+e%i c& rati5icarea acestuia a 5ost am;nat& p;n& n %iua de luni11 septembrienc& din +echime- %iua respecti+& a 5ost socotit& unic& de c&tre !iseric&deoarece este nchinat& 6ecioarei M&ria 'i este cunoscut& p;n& n pre%ent cu numele de W4&rb&toarea Alin&toarei "urerilor noastreK2 Aceast& %i co# memorea%& %ilele n care 6ecioara M&ria a depl;ns su5erin*ele 6iului s&u =sus- dar- 5iind considerat& 'i prima %i a recoltei de toamn&- n s&rb&torirea /1:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? letit elementele p&g;ne cu cele cre'tine2 Cei mai mul*i dintre ii nu sunt con'tien*i de 5aptul c& este +orba 'i de un 5esti+al monialului celui de#al treilea grad al 5rancmasoneriei2 =ne utili%at& n leg&tur& cu ceremonialul celui de#al treilea grad -t&- n mod obi'nuit- W6rumoasa 6ecioar& al Celui de#al 3reilea 5igura 1I)2 lai multe +ariante ale acestei imagini2 3oate sunt mai mult sau iem&n&toareiar eEplica*ia dat& 5rancmasonilor este aceea c& a o 5rumoas& 5ecioar& ce depl;nge pierderea lui Hiram Abi5l pe jum&tate mitic al 3emplului lui 4olomon (+e%i Capitolul 5r;nt& din 5a*a acesteia repre%int& un epita5iar 5igura din Va a 3at&lui 3imp2 ns& asocierea cu Hiram Abi5constructorul ai 4olomon- este cel pu*in tenden*ioas&- n po+estea lui Hiram io 5emeie- nici n !iblie 'i nici n mitul propriu#%isiar pentru ipacitatea de a n*elege- imaginea 'i de%+&luie semni5ica*iile Vni2 (a 6rumoasei 6ecioare din 5igura 1I este n mod deosebit eoarece cuprinde in5orma*ii de natur& astronomic& ce ast&%i incluse n noile repre%ent&ri2 =n5orma*ia se re5er& la o dat&inul %odiacal din 5a*a tinerei 5emei este cel al 6ecioarei- locul (nneni astrologiei- soarele se a5l& ntre s5;r'itul lunii august 'i li septembri e2 Vpecti+& religioas&- aceast& perioad& a 5ost mereu de maEim& (2 ,ilele din preajma echinoc*iului de toamn& (/1 septembrie)|soarele2 trece din semnul %odiacal al 6ecioarei n cel al !alan*eii*e de oameni timp de milenii 'i au 5ost asociate mor*ii 'i Vului Cranelor2 Cei care au reali%at imaginea 6rumoasei 6ecioa# e#al 3reilea .rad nu puteau ignora aceste semni5ica*ii2

(ecioarei aminte'te de +echile %ei*e =sis 'i "emetra2 =sisiilor- a su5erit pentru so*ul ei ucis- @siris- al c&rui sicriu 1# ins ntr#un trunchi de tamarisc- copac ce a 5ost trans5ormat m& de sus*inere pentru palatul din !iblos2 n imagine este coloana rupt&2 ,ei*a grecilor- "emetradepl;ngea 'i ea amnei- deoarece acela era momentul n care 5iica ei- >erse5onas& p&r&seasc& t&r;mul luminii 'i s&#'i nceap& c&l&toria prin lume subp&m;ntean&- Hades- unde trebuia s& petreac& 5iecare Capitolul :)2 3ot din luna septembrie datea%& 'i asocierea %ei*ei |"ion7sos2 "ion7sos- %eul +egeta*iei- era ucis n mod ritual 'i /1A

L M$A ?@ e =$R 4AL=M

U=

?@ L

Fi2ura 1>. & re"re%entare de la s'(r)itul secolului al UlU8lea a Frumoasei Fecioare a Celui de8al Treilea EradA consumat n luna septembrie- soarta acestui %eu 5iind o alt& repre%entare a mor*ii 'i rena'terii ,eului Oegeta*iei- cu a c&rui imagine se nrude'te 'i cea a lui =sus Cristos2 n +remurile str&+echi- n .recia a+ea loc n 5iecare an o s&rb&toare2 Aceasta era cunoscut& cu numele de Misteriile %ei*ei "emetra2 Cei care o +enerau pe %ei*& +eneau din toate p&r*ile lumii pentru a lua parte la misteriicare cuprindeau un ritual al mor*ii 'i ren+ierii pentru 5iecare persoan& n l !roGn- R2H2- Stellar &heolog and Masonic Astmnom )&eologia stelar astronomia masonic/, "2 Appleton and Co2- ?eG PorD- 1BB/ /1H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? i celui ce are loc n ritualul de ridicare a 5rancmasonilor la 5ca2 j %ei*ei "emetra ncepeau n %iua de 11 septembrie- atunci au sacri5icii la Atena- iar apoi grupul adep*ilor pleca spre al# Fusis- pentru a lua parte la ritualul propriu#%is2 n %iua de 11 i s&rb&tore'te ,iua Alin&toarei "urerilor noastre%i n care n pat 'i Constitu*ia 4tatelor nite2 nintit 5aptul c& aceast& perioad& din septembrie a 5ost cru# pul construirii capelei Rossl7n- deoarece piatra de temelie a le%at n %iua de /1 septembries&rb&toarea 45;ntului Matei2 *east& s&pt&m;n& important& din septembrie poart& o semni# ipentru America- n /001- pre'edintele .eorge N2 !ush a jcereri 5&cute pentru prima dat& de Congresul american n nat o lege prin care perioada dintre 11 'i /: septembrie este pt&m;na Constitu*ieiK2 Aceast& perioad& coincide eEact cu nisteriilor %ei*ei "emetra 'i marchea%& un inter+al n care lin semnul %odiacal al 6ecioarei n cel al !alan*ei2 6ecioara pdiacal al sacri5iciului 'i ser+itutii- n timp ce !alan*a este pptateaegalitatea 'i libertatea2 Ms& pentru intonarea imnului n onoarea Constitu*iei 4tatelor le Mercur 'i Oenus se ridic& pe cer naintea soarelui2 Al&turi le a5l& n semnul %odiacal al 6ecioarei- n anul 11B1%iua =rie a c&%ut ntr#o %i de luni2 n duminica ce a urmatla /: (a+ut loc un e+eniment de o importan*& uria'&( planetele jis au ap&rut mpreun& nainte de i+irea %orilor 'i au 5ormat#o tinah # eEact n %iua c;nd a+ea loc- n %ilele str&+echi ale . "emetra- ultimul ritual sacru2 =rul +a considera aceasta o coinciden*& nt;mpl&toare- +a i ne ndrept&m aten*ia spre un alt e+eniment crucial pentru |lor 4tate nite2 $ste +orba de a'e%area pietrei de temelie a i Nas hingt on "2C2 ?u eEist & n 4tate le nit e o alt& cl&di re lipe% e mai bine ideal ul de auto contr ol 'i dem ocra* ie dec; t acea st& cl&di rerepre %enta n*ii ale'i ai 4tate lor nit e se reu# jropu ne- a discu ta 'i a instit ui legil e 5eder ale2 >rin urma

re nu 5aptul c& reali%area acestui edi5iciu a 5ost considerat& de o cial& de .eorge Nashington 'i de to+ar&'ii lui 5rancmasoni ba 4tatelor nite2 >entru a demonstra acest lucru ne putem F*ia asupra ceremonialului a'e%&rii pietrei de temelie- ca#

/1I

L M$A ?@ e U= ?@ L =$R 4AL=M re are o nuan*& +&dit 5rancmason&2 $+enimentul a a+ut loc n %iua de miercuri- 1B septembrie 119:2 n %iua respecti+&soarele se preg&tea s& ias& din semnul %odiacal al 6ecioarei2 At;t Mercur c;t 'i Oenus r&s&riser& nainte de soare- ca stele ale dimine*ii- iar la ora 11(00atunci c;nd s#a a'e%at piatra de temelie- Oenus- in+i%ibil& n lumina soareluise a5la eEact la %enit- n cele ce urmea%& +om reproduce o relatare a acestui e+enimentpublicat& ntr#un %iar( 7iercuri a avut loc una dintre cele mai im"ortante "ro8 cesiuni masonice, cu sco"ul de a a)e%a "iatra de temelie "entru Ca"itolul Statelor Hnite, !n 5urul orei 1@, .o5a V din 7ar0land a "rimit vi%ita .o5ei CC a :ir2iniei, cu to$i o'i$erii )i liderii acesteia. /mediat s8a "utut vedea, "e malurile sudice ale marelui 'luviu #otomac, una dintre cele mai de seam com"anii de artileri)ti voluntari ce a 'ost v %ut !n ultimul tim", mer2(nd !n "arad "entru a81 !nt(m"ina "e "re)edintele Statelor Hnite, care a a" rut imediat, al turi de !nso$itorii s i, c rora militarii le8au dat onorurile. <4celen$a sa, al turi de !nso$itori, a trecut 'luviul #otomac )i a 'ost "rimit !n 7ar0land de c tre o'i$erii )i 'ra$ii .o5ii CC :ir2inia )i ai .o5ii V 7ar0land, iar "re)edintele s8a !ndre"tat !ns"re ele, "recedat de un 2ru" de mu%icieni6 Trec(nd !n mar) solemn, cam"ania de voluntari de artilerie Ale4andria a "ornit c tre #ia$a #re)edintelui, !n ora)ul Lashin2ton, unde au 'ost !n8 t(m"ina$i )i saluta$i de Ilo5aJ nr. 1F a ora)ului Lashin2ton, ai c rei membri erau to$i !m"odobi$i cu hainele )i simbolurile lor ele2anteC. #rocesiunea a mers a"oi la "as !n cea mai demn solemnitate, !n sunete de mu%ic )i ritmuri de tobe, !n tim" ce dra"ele 'lu8 turau iar s"ectatorii "riveau cu bucurie,

"arcur2(nd traseul din #ia$a #re)edintelui s"re Ca"itolul din Lashin2ton, unde 7arele 7are)al a ordonat o o"rire, cer(nd 'iec rui )ir al "ro8 cesiunii s se !ncline, unii la st(n2a )i al$ii la drea"ta, unii !n 'a$a celorlal$i, 'orm(nd un dre"tun2hi alun2it cu centrul liber, "rin care 7arele #urt tor al S biei a condus avan2arda, 'iind urmat de 7arele 7aestru #.T. la st(n2a, "re)edintele Statelor / Uor*ul masonic al lui .eorge Nashington poate 5i +&%ut la Mu%eul 3emplului Masonic din >hiladelphia2 /11

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? l centru, iar 7aestrul .o5ii :ir2inia nr. // la drea"ta6 =elalte ordine care 'ormau "rocesiunea au avansat |ea invers a num rului ordinului lor, din #ia$a #re8 3ui s"re col$ul sud8estic al Ca"itoliului, iar artileria a Hn teren destinat ei "entru a8)i reali%a manevrele )i a /ve6 "re)edintele Statelor Hnite, 7arele 7aestru #.T., Ile 7aestrul ?r2 //- au ocu"at locuri !n "artea estic "etre uria)e, !n tim" ce toat Fr $ia a 'ormat un cerc 5t. #iatra de temelie a Ca"itolului Statelor Hnite a 'ost 3'iu" ceremonialul masonic "otrivit. Z#ec+ente- artileria tr&gea cu tunul2 Ceremonia s#a ncheiat cu anoruri masonice 'i cincispre%ece sal+e de artilerie2 jK2 nt;lnim o mare ceremonie masonic& n timpul celei mai *>t&m;ni # cele 'apte %ile din 11 p;n& n /: septembrien care at;t Mercur c;t 'i Oenus sunt astre ale dimine*ii8 be cer naintea soarelui2 jian !utler aduna in5orma*ia astronomic& pre%entat& aici:de a Atlanticului a ap&rut o alt& carte- re%ultat al cercet&rilor son2 =n mod independent unul de cel&laltAlan 'i @+asonliosc&tori ai astronomiei 'i astrologiei- au remarcat 5ascina*ia ncmasonilor pentru astronomie 'i mai ales pentru semnul jioarei2 @+ason a umplut I00 de pagini cu obser+a*ii pri+itoare Fmgton "2C2- descriind cu aten*ie cele mai importante cl&diri jbtuia- demonstr;nd c;t de important a 5ost semnul %odiacal =ntru plani5icarea 'i construirea acestuiaA2 jlia ora'ului Nashington indic& aceast& importan*&deoarece imbia este a'e%at pe linia care desparte regiunile Mar7land inumirea Mar7land pro+ine de la numele reginei Henrietta jjgelui Charles =- n timp ce Oirginia a 5ost numit& dup& re#

|S- regina#5ecioar&2 Cu toate acesteaasocierea dintre cu+in# i W6ecioar&K trimite la caracterul cre'tin cel mai apropiat cal al 6ecioarei- 'i prin urmare la "emetra=sis 'i 4heDinah uluiK2 detalii- +e%i Alan !utler- &he 4irgin and the 9entacle )=e* ama/, @ !ooDs- /00H2 |n- &he Secret Jodiacs o" Washington DC )Jodiacul secret al ora* .DC/, ArroG !ooDs- /0002 /1B

L M$A ?@ e U= ?@ L =$R 4AL=M

$ste ciudat 5aptul c&- n estul ora'ului Nashingtondincolo de 5lu+iul >otomac # n apropiere at;t de Casa Alb& c;t 'i de >entagon # se a5l& o %on& numit& Rossl7n2 Ma1onul Geor"e Da1.in"ton n cele din urm&- alegerea loca*iei pentru noua capital& 5ederal& i#a re+enit pre'edintelui .eorge Nashington2 Acesta s#a do+edit un bun cunosc&tor at;t n pri+in*a 5rancmasoneriei c;t 'i a idealurilor 'i obiecti+elor 6amilii# lor 4telei2 4emni5ica*ia simbolic& a nt;lnirii dintre Mar7land 'i Oirginian locul pe care el 1#a ales pe 5lu+iul >otomac- nu a 5ost cu siguran*& nt;mpl&toare2 n 5inal- capitala a preluat numele lui Nashingtoniar drapelul na*ional a 5ost tot o in+en*ie a pre'edintelui2 .eorge Nashington pro+enea dintr#o 5amilie de aristocra*i originar& din comitatul "urham din Angliade pe +remea 5orm&rii ordinului templierilor2 "omeniile lor se ntindeau ini*ial n jurul localit&*ii Hartburn de pe r;ul 3ees- dar ulterior au 5ost schimbate pe teritorii la nord de malurile r;ului Near- la Wess ngton (Nashington)de unde 5amilia 'i#a preluat numele2 lterior s#au a'e%at mai spre sudla conacul 4ulgra+e- n centrul Angliei2 6amilia a+ea str&mo'i norman%i 'i era cu siguran*& o 6amilie a 4telei2 "up& dec&derea templierilorn 1:A/5amilia Nashington 'i#a modi5icat sim# bolul heraldic ini*ial (leul ro'u 5ioros al =erusalimului) cu cea ilustrat& aici2 6undalul era ini*ial argintiu- iar liniile 'i stelele erau ro'ii2 4telele pot 5i o trimitere la apartenen*a 5amiliei Nashington la gru# pul 6amiliilor 4telei2 4imbolul heraldic a ajuns n America n 1III- dus acolo de doi =ZZZH 5ra*idintre ca# Fi2ura 1P. Simbolul re unul- colonelul Fohn heraldic al 'amiliei Nashingtonera Lashin2ton (stele )i str&bunicul lui .eorge linii Nashington2 Mereu ro)ii "e 'undal s#a spus c& .eorge Nashington a a+ut

sentimente ambi+alen*e n leg&tur& cu str&mo'ii s&i aristocra*i din Anglians& a 5ost atent s& p&stre%e simbolul heraldic al 5amiliei sale- pe care 1#a utili%at adesea2 /19

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? (tinerele 4tate nite au a+ut ne+oie de un steag propriu5olosit- 5&r& ndoial&- propriul simbol al 5amiliei drept bl pu*in- acela'i mod de g;ndire a stat la ba%a simbolurilor al 4tatelor nite era 5ormat din treispre%ece linii ro'ii 'i ( # repre%ent;nd primele treispre%ece state # 'i treispre%ece i albe pe 5undal albastru2 tili%area stelelor cu cinci col*uri coinciden*&- 5iind un simbol cu semni5ica*ii ad;nci pentru li- a'a cum am +&%ut- 'i pentru credin*ele mp&rt&'ite de li 'i pentru cuno'tin*ele acestora n pri+in*a mi'c&rii planetei c%a1onilor es loca*ia pentru noua capital& 5ederal&ac*iunile s#au des# = rapid2 Reali%area proiectului pentru ora'ul Nashington a din*at& unui inginer 5rance% care ser+ise n armata re+o# jbricanilor2 ?umele lui era >ierre Charles L8$n5ant'i era 'i pn2 4#a sugerat- 'i nu doar de c&tre "a+id @+asonc& ideile ticmason& ale lui L8$n5ant s#au re5lectat n planul ora'ului n bun eEemplu n aceast& pri+in*& poate 5i obser+at n are steaua cu cinci col*uri este suprapus& planului ora'ului 0ali%at de L8$n5ant- conect;nd prin intermediul str&%ilor i dintre cele mai importante cl&diri ale acestuia2 =a un om irascibil 'i di5icil- 'i a p&r&sit comisia din care linte ca planurile ora'ului s& 5ie de5initi+ate2 >rin urmarej preluate de !enjamin !anneDer- un scla+ care s#a educat a 5ost eliberat- 'i care 5usese unul dintre asisten*ii lui beDer era un om remarcabil 'i- cu toate c& L8$n5ant a luat i'ului cu el arunci c;nd a plecat- !anneDer a 5ost n stare s&

=n memorie2 ?u eEist& nicio do+ad& c& !anneDer ar 5i 5ost =cni pu*in probabil la +remea respecti+&- date 5iind originile |2r se 'tie c& era un bun cunosc&tor al astronomiei'i pare s& |ile originale ale lui L8$n5ant pas cu pas2 . eEhausti+& reali%at& de "a+id @+ason n leg&tur& cu str&# = din Nashington pe o perioad& de aproape dou& sute de K c;t de con'tien*i au 5ost arhitec*ii ora'ului n pri+in*a =+ason pre%int& n mod special un num&r con+ing&tor de //0

L M$A ?@ e U= ?@ L =$R 4AL=M

ZL2 `C# 4[ O5F '/ 01 2 l 3( t, 'L04

Fi2ura 1O. & veche hart a str %ilor din Lashin2ton, cu o stea !n cinci col$uri su"ra"us "este ea. #unctul de la ba%a sudic a stelei marchea% Casa Alb . situa*ii n care constela*ia %odiacal& a 6ecioarei a 5ost ncorporat& n planurile str&%ilor- cl&dirilor- 5;nt;nilor- statuilor 'i +itraliilor2 Cel mai re# cent eEemplu n aceast& pri+in*& datea%& din secolul LLceea ce pare s& indice 5aptul c& 'tiin*a pe care o st&p;neau primii constructori ai capitalei Americii nu a 5ost pierdut&- ci- ntr#un 5el- a 5ost p&strat& p;n& aproape de %ilele noastre2 n re%umat- putem a5irma c& 5rancmasoneria a 5ost aproape distrus& dup& urcarea casei de Hano+ra pe tronul Marii !ritaniins& 'i#a re+enitg&sindu#'i cea mai clar& eEpresie politic& n 4tatele nitens& nu s#a li# mitat la teritoriul Americii- deoarece n 11B9- la mai

pu*in de doi ani de la semnarea Constitu*iei 4tatelor nite- a+;nd drept slogan W?oipoporulYKn 6ran*a a i%bucnit Re+olu*ia2 Re+olu*ia 6rance%& a 5ost stimulat& n mare m&sur& de 5rancmasonii din America- mai ales de !enjamin 6ranDlin2 Mai multeEist& numeroase do+e%i pentru a demonstra c&- de la nceput p;n& la s5;r'it- re+olu*ia a //1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 'i orchestrat& de multe loji 5rancmasonice puternicecare V i+easc& pe teritoriul 6ran*ei2 (a o nou& ordine mondial&- 'i- cu toate c& +echile structuri i ale starului contraatacau cu tenacitate6amiliile 4telei se e o pant& ascendent&2

///

CAPITOLUL 1E :ranc%a1oneria )i Re4olu(ia

?imeni nu 'tie cu siguran*& c;nd 'i unde a ap&rut 5rancmasoneria pentru prima dat& n 6ran*a- deoarece n momentul i%bucnirii Re+olu*iei 6rance%e5rancmasonii au adunat toate documentele pri+itoare la originile 6r&*iei 'i le#au ascuns2 Aceste documente au 5ost ulterior WeliberateK de c&tre un 5rancmason sco*ian- la s5;r'itul r&%boaielor napoleonieneiar ast&%i pot 5i g&site n biblioteca Marii Loji a 4co*iei- sub numele de Colec*ia Morrisonunde a'teapt& nc& s& 5ie catalogate2 (Chris Knight a parcurs o parte din aceste documente- multe dintre ele 5iind scrise 5rumos de m;n&a+;nd 'i repre%ent&ri ale unor h&r*i astronomice legate de triburile din =srael)2 6rancmasoneria pare s& 5i prins r&d&cini ntre 11/I 'i 11:0dar e po# sibil ca n ritul sco*ian s& 5i eEistat mai demult- dat& 5iind rela*ia str;ns& tradi*ional& dintre cele dou& *&ri2 .arda personal& a regilor 6ran*ei a 5osttimp de secole- 5ormat& par*ial din solda*i sco*ienicare 5ormau un corp de pa%& de elit&- mult mai loial chiar dec;t propriile trupe ale regilor 6ran*ei2 Con5orm Marelui @rient al 6ran*ei (organi%a*ia ce cuprinde de departe cel mai mare procent de 5rancmasoni 5rance%i)- 6r&*ia a p&truns n 6ran*a prin intermediul marinarilor- mai ales a celor din Angliacare au pus ba# %ele unor loji masonice n porturi ca !ordeauE 'i "unDer<ue2 =ndi5erent de modul n care a p&truns- 5rancmasoneria a prins imediat r&d&cini 'r a n5lorit2

//:

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? A!1oluti1t jjecolului al LO===#lea- nemul*umirile n r;ndul oamenilor slor de r;nd din 6ran*a au de+enit tot mai mari2 3imp de mai regii 6ran*ei 5useser& 5oarte autoritaritendin*& ini*iat& de =O#lea- marele du'man al templierilor (+e%i Capitolul H)- pe scolului al LlO#lea2 4itua*ia nu a 5ost 5oarte di5erit& de cea dinainte de R&%boiul Ci+il din secolul al LO==#lea- care a Eecutarea regelui Charles =2 Asemenea 5amiliilor 4tuart din i*ia- regii 6ran*ei *ineau mult la doctrina Wdreptului di+inK2 e- legitimitatea regelui era dat& direct de "umne%eu- ceea ce cio institu*ie parlamentar&- sau de orice alt& natur&- nu putea Vgelui2 !iserica ncerca 'i ea s& ocupe o po%i*ie similar&- n or Re5ormei- 6ran*a a r&mas o *ar& pro5und catolic&- iar n ( de spiritualitate- !iserica juca un rol identic cu cel al regilor g;ndul lor c&utau s& ob*in& un control c;t mai mare asupra 6ran*a (o tendin*& cunoscut& cu numele de galicanism)2 considera n leg&tur& direct& cu "umne%euiar cu+;ntul s&u R absolut&2 Regii conduceau 'i decretau legi prin intermediul compus n mare m&sur& din aristocra*i2 Cet&*enii obi'nui*i |re tot mai marea lor nemul*umire- clasele pro5esiunilor de 1eau aproape niciun cu+;nt de spus n cadrul acestui regim2 +olu*ia din 11B9 6ran*a a r&mas n mare un stat 5eudal*parte se din %ilele lui Carol cel Mare- cu o mie de ani n unn&2 Sin parlament- Adunarea 4t&rilor .eneraledar era rareori luat :- 5iind un corp consultati+- 5&r& putere legislati+&2 Acesta era pre%entan*ii celor trei Wst&riK sociale( primul grup era cel (pre%ent;nd aproEimati+ unu la sut& din popula*ieV cel de#al ilimii- repre%enta doi la sut&2 Cel de#al

treilea grup (Wstarea sporului- repre%enta 91 la sut& din popula*iea- care conducea *ara- a 5&cut a'a nc;t s& 5ie scutit& de plata cum era 'i clerul2 Membrii cu di+erse pro5esiuni din cel grup se 5oloseau de educa*ia 'i cuno'tin*ele pe care le a+eau i taEele mpo+&r&toare- a'a c& acestea c&deau pe umerii celor bneni- c&rora- dup& achitarea numeroaselor taEede#abia le =u bani de p;ine2 Aceast& situa*ie s#a nr&ut&*it spre s5;r'itul *O===#lea- atunci c;nd s#a ajuns la un moment de cri%& datorit& ( 'i a proastei gospod&riri a 5inan*elor2 //A

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A Mul*i dintre intelectualii 5rance%i ai secolului al LO===#lea au pri+it cu interes monarhia constitu*ional& din Marea !ritanicinstalat& dup& W.lorioasa Re+olu*ieK din 1IBB2 ncep;nd cu 1IBBniciun monarh din Marea !ritanie nu se mai putea g;ndi s& ridice taEele sau s& conduc& 5&r& aprobarea parlamentului2 ?ici m&car nobilimea nu 5orma un grup nchiscum se nt;mpla n 6ran*a( n marea !ritanie- oricine putea ob*ine un titlu nobiliar- indi5erent de pro+enien*&- n 6ran*a nu se au%ise de o ast5el de mobilitate social&- iar nobilii monopoli%aser& toate po%i*iile importante din stat- de la armat& p;n& la ser+iciul ci+il2 6aptul cel mai gra+ ns& era c& a'a#numitul ancien regime nu mai 5unc*iona- n ciuda unor ncerc&ri de a se reali%a o re5orm& 5inanciar&ntregul sistem de taEe regale 'i 5eudale era prea compleE pentru ca mi# cile c;rpituri s& mai poat& schimba ce+a2 6ran*a a trecut dintr#o cri%& 5inanciar& n alta- situa*ia 5iind nr&ut&*it& 'i de r&%boaiele costisitoare 'i 5&r& succes2 Ca de obicei- po+ara a c&%ut pe umerii celor mai s&racia c&ror su5erin*& contrasta puternic cu +ia*a risipitoare a nobililorn 11HAFean#Fac<ues Rousseau- unul din marii 5ilo%o5i ale c&ror idei au in5luen*at Re+olu*ia 6rance%&- a a5innat n conclu%iile la Discurs asupra originii !i "undamentelor inegalitii dintre oameni5# <ste !n mod evident contra le2ilor naturii, oricum le8am de8 'ini ... ca o m(n de oameni s se !ndoa"e cu tot ceea ce au !n e4ces, !n tim" ce mul$imile !n'ometate tr iesc !n li"sa celor necesare. :ranc%a1onii )i ideile re4olu(ionare Cu toate acestea- nu muncitorii s&raci sau *&ranii au 5ost cei care au adoptat ideile 5ilo%o5ice 'i politice ce au dus la i%bucnirea Re+olu*iei 6rance%e2 Acest lucru nu e surprin%&tor- deoarece marea majoritate a *&ranilor 5ran# ce%i din +remea aceea nici m&car nu 'tiau s& citeasc& sau s& scrie2 $duca*ia

oamenilor de r;nd era 5ie rudimentar&- 5ie lipsea cu des&+;r'ire2 =deile speci5ice at;t iluminismului- c;t 'i 5rancmasonerieis#au r&sp;n# dit n r;ndurile litera*ilor 'i ale oamenilor educa*ide di5erite pro5esii2 .rupul larg- a5lat n eEpansiune- al celei de#a treia st&riera numit +ur* ghe,ie, de la cu+;ntul WburgerK (or&'ean)- 5iind 5ormat din medicia+oca*icomercian*i- bancheri 'i pro5esori uni+ersitari- care 5useser& cel mai probabil in5luen*a*i de ideile unor 5ilo%o5i ca Ooltaire sau Rousseau2 "in //H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ere social- ace'tia erau coresponden*ii acelei clase sociale ce Sonarhia 'i c;'tigase R&%boiul Ci+il n Anglia 'i caren 111Iolu*ia n America2 Acei oameni erau totodat& mai potri+i*i pentru a nt&ri lojile tot mai eEtinse ale 5rancmasonilorcare it cur;nd pe tot teritoriul 6ran*ei- dar mai ales n centrele 1B9- mul*i dintre membrii burghe%iei ncepuser& s& nu mai uderea lor e5ecti+& de la gu+ernarea na*iunii2 Asemenea insti# Molu*iei din America- ei au repre%entat solul 5ertil n care se Sa- prin intermediul 5rancmasonerieiidealurile 6amiliilor pu*in eEagerat s& a5irm&m c& Re+olu*ia 6rance%& a 5ost Wins# )jile n eEpansiune ale 5rancmasonilor- dar nu e gre'it s& 5rancmasoneria a repre%entat unul din 5actorii majori care au p Re+olu*ia2 ji care oamenii se puteau nt;lni pentru a discuta re5orme po# *ine ntr#un stat autoritar- n care o persoan& putea 5i arestat&au chiar eEecutat& pentru rebeliune2 Cu toate acestea5ranc# at& 5iind istoria ei cu jur&minte 'i secrete absolutea o5erit stul de sigur pentru discutarea re5ormelor radicale2 Ui c;nd i trans5ormat ntr#o ade+&rat& re+olt&- n 11B9au eEistat loti+e pentru a se crede c& aceasta a 5ost organi%at&la ni+el nai- de num&rul tot mai mare al lojilor Marelui @rienticmasonii britanici ncercau cu grij& s& e+ite suspiciunea de itate 5a*& de dinastia de Hano+ra 'i se eliberaser& de orice 8lu*ionare- n cadrul lojilor Marelui @rient nu s#a nt;mplat Ftru oricine ncepe s& n*eleag& puterea 'i in5luen*a eEercitat& !tclei- urm&torul teEt este 5oarte interesant( Romano8Catolic a dorit s e4ercite o "utere tota8 sensul cel mai strict al cuv(ntului, adic !n toate

societ $ii civile, "olitice )i economice, unde reli2ia 3ntrea2a "utere. Aa acestei "uteri s8au mani'estat dorin$e succesive, l de va2i, de eliberare "olitic , s"iritual , sau de am8 i. !n <vul 7ediu, aceste mi)c ri s8au n scut chiar !n bericii Catolice, !ns ele au 'ost imediat considerate eliminate ra"id. / d cea a evoluat !nce"(nd cu "rimii :ori, )i a "ro2resat "(n la 'ilo%o'ii secolului al //I

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A U:///8lea, !ns a 'ost totu)i asociat cu dou idei di'erite !n "rivin$a libert $ii: libertatea de idei o societate care cerea libertatea "olitic , !m"otriva acestor idei, 9iserica Catolic , condus de institu$ia "a"alit $ii, ' r a se "utea s"ri5ini nici m car "e te4tele ei 'undamentale, a "re'erat s se ascund !n s"atele re'u%ului libert $ii tuturor 2ru"urilor, !n Fran$a, asocierea de o mie de ani dintre re2e )i 9iseric a ' cut dis"utele "e teme reli2ioase de neevitat, odat ce dis"utele "olitice au !nce"ut1. 6rancmasonii 5rance%i nu au nicio re*inere n pri+in*a eEprim&rii ideilor lor politice- 'i sunt at;t de +ehemen*i n pri+in*a 5elului n care acestea sunt eEprimate nc;t au c&%ut din gra*iile altor institu*ii masonice din lumedeoarece 5rancmasonii britanici- cel pu*in- e+it& cu stricte*e discu*iile de natur& religioas& sau politic&2 Catacli1%ul din 1FG? n 6ran*a- situa*ia a WeEplodatK n 11B92 A5lat n 5a*a unei noi cri%e 5inan# ciare- combinat& cu o secet& eEtrem& 'i chiar cu 5oametearegele Ludo+ic al LO=#lea a con+ocat la nceputul +erii WAdunarea 4t&rilor .eneraleK2 4#a decis ca +otarea s& se 5ac& de c&tre 5iecare starenu de c&tre delega*ii indi+iduali- ceea ce a nsemnat c& orice re5orm& propus& de starea a treia ar 5i 5ost cu siguran*& blocat& de Wst&rileK reunite ale aristocra*iei 'i clerului2 $+enimentele s#au succedat rapid2 Cei mai mul*i dintre 5rancmasonii din Wstarea a treiaK au n*eles cur;nd c&- pentru ca ?oul =erusalim s& poat& r&s&ri +reodat& pe teritoriul 6ran*ei- era ne+oie de ac*iuni drastice2 Membrii st&rii a treia s#au retras 'i s#au reunit n WAdunarea ?a*ional& Constituant&K # singurul parlament legitim al 6ran*ei # 'i au re5u%at s& 5ie demobili%a*i2 Li s#au al&turat o parte dintre clericii 'i nobilii modera*i2 >e 1A iulie 11B9- burghe%ia a primit sprijinul unei mari p&r*i din popu#

la*ia >arisului- n primele ore ale dimine*ii- o mul*ime 5urioas& a p&truns n nchisoarea m+alides- unde au g&sit :/2000 de 5lintens& nu 'i muni*ie2 Con5orm %+onurilor- pra5ul de pu'c& 5usese depo%itat ntr#o nchisoare 'i mai sigur&( !astilia2 Mai t;r%iu n cursul aceleia'i %ile- !astilia a 5ost luat& l 3eEt preluat de pe pagina Geb a Lojii Marelui @rient al 6ran*eihttp2PbGGG2 god52orgb5oreignbuDbindeEjuD2html //1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? =minent re*inut de istorie ca nceputul e5ecti+ al Re+olu*iei |benind de la +;n&toare- n seara acelei %ileregele Ludo+ic scris un singur cu+;nt n jurnal( WRienK (?imic)2 C;nd un Ss +estea de la >aris- regele a ntrebat( W$ste +orba de o re# ( ministrul a r&spuns( W?u- sire- este o re+olu*ieK2 L 5ost preluat rapid din m;inile bine# inten*ionatului dar nesi# =dc2 A urmat o lupt& prelungit&- s;ngeroas&ntre modera*ii tumele de girondini 'i intelectualii radicalinumi*i iacobini2 ||in care 5&ceau parte mul*i 5rancmasoni5useser& ini*ial n care a+ea n calitate de membri g;nditori de seam& ca trat 'i Robespierre2 Ui acest grup 5usese moderat ini*ial| cur;nd mult mai radical prin cererile pe care le eEprimaimanii de membri- a de+enit rapid una dintre cele mai puter# 6ran*a2 La momentul culminant al eEercit&rii in5luen*ei Hui 6ran*ei eEistau ntre cinci 'i opt mii de sec*iuniale c&ror pau ci5ra de jum&tate de milion2 i cel mai interesant lider al iacobinilor a 5ost .eorges#Fac<ues |ocat din Champagne care 'i practica meseria la >aris2 Ase# dintre contemporanii s&i din Clubul =acobinilor- era 'i un iportant- cu un mare respect pentru Loja celor ?ou& 4urori | 5usese denumit& dup& constela*ia cunoscut& n mod obi'nuit : leiadele2 Acea loj& masonic& mic& 'i pu*in cunoscut& o5eri# Demni5icati+ Re+olu*iei din America- 'i a contribuit 'i la pin 6ran*a2 Fou& 4urori 5usese re%ultatul g;ndirii lui Ferome Lalandecel |+in& unul dintre cei mai 5aimo'i astronomi 'i matematicieni |a 5usese creat& n 111I cu inten*ia declarat& de a asigura oamenilor de 'tiin*&- intelectualilor 'i arti'tilor masonimai mari g;nditori 5rance%i ai +eacului erau

membri ai clusi+ Ooltaire- care a de+enit mason la o +;rst& destul de oja celor ?ou& 4urori- n %iua de joi- 1 aprilie 111B2 Mo# ant al ceremoniei a 5ost marcat de clipa n care un 5rate +i%it&- !enjamin 6ranDlin din >hiladelphia- i#a nm;nat al masonic pe care l purtase marele 5ilo%o5 'i 5rancmason Hel+etius (111H#11)2 Ooltaire a ridicat 'or*ul spre bu%ele i 'i 1#a s&rutat2 jl?ou& 4urori a contribuit mult la ncurajarea re+oltei din p%boiului de =ndependen*& care a urmat2 Membrii acestei //B F

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A loji i#au sprijinit n mod deschis pe re+olu*ionarii americaniiar cei mai boga*i dintre ei au dat sume mari de bani pentru a sprijini r&%boiul m# potri+a domina*iei britanice- n anul 1119- 6ranDlin a 5ost ales mare maestru al Lojii celor ?ou& 4urori- put;nd ast5el s& in5luen*e%e gu+ernul 6ran*ei n pri+in*a declar&rii r&%boiului mpotri+a Marii !ritanii'i s& acorde prin urinare sprijin noilor 4tate nite2 Loja celor ?ou& 4urori a ncercat aproape obsesi+ s& n*eleag& ori# ginile 5rancmasoneriei- despre care credea c& ar putea 5i descoperite n +remuri str&+echi2 Mul*i membri respecta*i ai Academiei de Utiin*e sau ai altor 5oruri respectate sus*inuser& con5erin*e n care au eEplicat 5elul n care 5rancmasoneria a preluat mituri 'i tradi*ii importante din literatura egiptean&- greac& sau roman&2 Aceste con5erin*e au a+ut loc n cadrul a dou& nt;lniri culturale majore din anul 1119- unele dintre ele 5iind 'i publicate2 @dat& nceput&- Re+olu*ia 6rance%& a luat imediat 5orma unui bu# merang de nest&p;nit2 >;n& n 119/- c;nd regele 5usese deja deposedat 'i ntemni*at- iacobinii preluaser& conducerea regimului republicancare ns& era departe de idealul democratic al 4tatelor niten urm&toarele c;te+a luni- comitetul numit eu5emistic WComitetul 4iguran*ei >ubliceK trimisese sute de aristocra*i- clerici 'i opo%an*i politici la ghilotin&n ca# drul a ceea ce a+ea s& 5ie denumit WRegimul 3eroriiK2 Regele Ludo+ic al LO=#lea a 5ost eEecutat n %iua de /1 ianuarie 119:urmat n decursul aceluia'i an de so*ia sa2 # >uterea a trecut n mod succesi+ de la un grup la altul'i au eEistat momente n care cei mai 5er+en*i 'i mai +iolen*i dintre re+olu*ionarii ini*iali au de+enit *inta terorii tot mai accentuate ce %guduia *ara2 Ast5elatunci c;nd 5ac*iunea lui "anton s#a desp&r*it de cea a lui Robespierreacesta din urm& a reu'it s& se asigure c& "anton +a 5i ghilotinatnainte ca el nsu'i s& de+in& +ictima unei alte 5ac*iuni2 =ndi5erent ns& de grupul care de*inea puterea la >aris- un lucru era sigur( se

pusese cap&t puterii absolute a monarhiei 'i a !isericii T n ciuda ridic&rii lui ?apoleoncare a 5ost primit ca un om ce urma s& pun& cap&t haosului 'i modului arbitrar de conducere al re+olu*ionarilor # iar acestor institu*ii nu li se mai putea permite s& redob;ndeasc& puterea pe care au a+ut#o nainte de 11B92 4trig&tul de libertate care s#a au%it pe teritoriul nou#n&scutelor 4tate nite a r&sunat cu o 5or*& 'i mai mare n 6ran*a- n ambele p&r*iWliber# tateaK a 5ost mai mult dec;t un slogan # a'a cum am +&%ut dejaa a+ut 'i o mani5estare 5i%ic&2 //9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? ui gu+ernului re+olu*ionar al 6ran*eicre'tinismul a 5ost pod o5icial ca religie de stat n noiembrie 119:2 >entru a (ul- la 10 decembrie- n Catedrala ?otre# "ame din >arisactri*& t;n&r& 'i 5rumoas&- pe nume Malliard2 Acolo a 5ost itr#un costum clasic 'i a'e%at& pe marele altar al catedralei2 Ft a 5ost o ceremonie impro+i%at&- n cadrul c&reia W%ei*aK irins o 5&clie- cunoscut& cu numele de lumina ra*iunii2 lei tinere 5emei a de+enit cunoscut& cu numele de W,ei*a un corespondent direct al %ei*ei libert&*ii din 4tatele nite2 Sraia a 5ost cunoscut& cu denumirea de 3emplul Ra*iunii2 Vant s& ne amintim c& cea mai 5aimoas& imagine a libert&*ii -ei*a Ra*iunii T pro+enea de 5apt din 6ran*a- 5iind o crea*ie asonic&2 $ste +orba desigur de 4tatuia Libert&*ii- care m# ul ?eG PorD2 4tatuia- pl&tit& prin subscrip*iile publice din & n dar 4tatelor nite la centenarul acestora- a 5ost de5i# (& n octombrie 1BBI2 @ plac& de la ba%a ei speci5ic& 5aptul complet de poporul 5rance%- 4tatuia Libert&*ii repre%int& lin partea Lojii 6rancmasonice a Marelui @rient din 6ran# tuie uria'& poart& o tor*& ce repre%int& 5&clia aprins& de 2lliard n catedrala ?otre# "ame n 119:2 5cibil de demonstrat 5aptul c& Re+olu*ia 6rance%& a 5ost ir de 5rancmasonerie- ns& cu siguran*& mi'carea 5ranc# Z se 5i a5lat n centrul acelor e+enimente 5urtunoase2 Cu m&sur& ce di5erite 5ac*iuni c&deau 'i se ridicau la >arisicmasoni 'i#au a5lat s5;r'itul sub ghilotin&- iar o anumit& 5rancmasoneria a 5ost scoas& n a5ara legii de c&tre gu+er# M2 3otu'i- !iserica Catolic& a acu%at 'i continu& s& acu%e pentru e+enimentele ce au a+ut loc n 6ran*a anului 11B9-

Me a nceput s& lupte cu tenacitate mpotri+a eEisten*ei otri4a :r*(iei uccedat au 5ost de p&rere c& Re+olu*ia 6rance%& a 5ost doar dorin*ei 5rancmasonilor de a distruge puterea !isericiilat 'i hot&r;t al Romei- ndreptat mpotri+a 6r&*ieia cul# (area unui document ciudat n anul 1BI0 de c&tre papa ccesta a 5ost intitulat Alta 4endita, iar dac& este original /:0

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A ne con5irm& obser+a*iile legate de supra+ie*uirea 6amiliilor 4telei 'i de modul n care acestea au 5&cut u% de orice institu*ie pentru a#'i atinge obiecti+ele 5inale2 nainte de a anali%a documentul n sine- ne +om concentra asupra conteEtului istoric2 "e'i >ius al =L#lea 1#a 5&cut publicdocumentul a trecut chipurile prin m;inile predecesorului s&u- papa .rigore al LO=#lea2 .rigore nu a r&mas n istorie cu 5aima de cel mai inteligent sau liberal ocupant al naltei demnit&*i ce i#a 5ost ncredin*at& n 5ebruarie 1B:12 $ ade+&rat c& nu s#a bucurat de un moment 5a+orabil pentru a#'i ncepe pon# ti5icatul- deoarece imediat dup& ce a ocupat scaunul papaln =talia a a+ut loc o re+olt& major&2 Chiar 'i 4tatele >apale # pe +remea aceea papa era 'i un monarh laic- gu+ern;nd peste o parte important& a =taliei centrale # au 5ost ocupate temporar de rebeli- care au instaurat n regiune un Wgu+ern pro+i%oriuK2 "oar cu sprijinul Austriei catolice s#a reu'it nl&turarea re+o# lu*ionarilor de la putere2 ?oul pap&- al c&rui nume de na'tere era !artolomeo Capellari'i# a ales numele de .rigore- dup& .rigore al LO#lea- un pap& din secolul al LOl=#lea- cunoscut pentru contribu*ia la 5ondarea unei mi'c&ri a !isericii- numit& 9ropaganda =idei (W>entru >ropagarea Credin*eiK)mi'care ce urm&rea introducerea romano# catolicismului n teritoriile nou# descoperite2 .rigore al LO=#lea a 5ost un opo%ant conser+ator 'i rigid al libe# ralismului de orice 5el2 >onti5icatul s&u a coincis cu o perioad& de schimb&ri importante- nu doar n =talia- ci 'i n ntreaga $urop&2 Mo'tenirea Re+olu*iei 6rance%e 'i a erei napoleoniene care a urmat era nc& proasp&t& n mintea multora- iar mi'c&rile re+olu*ionaren 5a+oarea schimb&rilor democratice- i%bucneau aproape pretutindeni pe teritoriul $uropei2 =n iulie 1B:0- cu un an nainte de alegerea lui .rigore6ran*a 5usese din nou %guduit& de o re+olu*ie- care s#a soldat cu alungarea regelui Carol al L#lea- e+eniment ce a pus cap&t conducerii dinastiei de

!ourbon- care 5usese restaurat& dup& n5r;ngerea lui ?apoleonn 5a+oarea regimului mai liberal al regelui Ludo+ic 6ilip2 n aceast& atmos5er& de pro5unde trans5orm&ri politice 'i tulbur&ri ci+ile- .rigore a pri+it cu suspiciune orice organi%a*ie sau institu*ie ca# re p&rea s& promo+e%e nelini'tea- regimul republican sau orice alt& schimbare major&- 5ie ea n domeniul politic saudimpotri+&n domeniul +ie*ii sociale2 /:1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@?

tani%a*ie- care sc&dea n popularitate n momentul n care pnit pap&- era cunoscut& cu numele de carbonarii2 ?u se le acestei institu*ii 5ormate n manier& tipic 5rancmason&ap&rut pentru prima dat& n 6ran*a sau n =taliape la s5;r# 11 LO===#lea- dar nu s#au 5&cut remarca*i dec;t n anul 1B1A'ni%a*ia p&rea o imita*ie inten*ionat& a 5rancmasonerieilonariiK nseamn& Wcei care ard c&rbuniiKiar dac& 5ranc# 7en*ional& se ba%ea%& pe riturile- istoria 'i ceremoniile =ilor n piatr&- carbonarii au adoptat ni'te practici similarero5esiunii celor care produceau mangalrbonarilora 5ost 5ormat& din intelectuali din clasa de mijloclintre ace'tia 5iind sus*in&tori ai re+olu*iei ce a+usese loc le+a decenii n urm&2 $ posibil ca ea s& 5i ap&rut ca urmare eonilor din r;ndul solda*ilor lui ?apoleoncare ocupaser& l $uropei- inclusi+ =talia2 Ceea ce nu poate 5i pus la ndoial& Fce'ti carbonari au +&%ut asem&n&ri clare ntre practicile :r 'i cele ale 5rancmasoneriei- n a'a m&sur& nc;t orice j care ar 5i participat la nt;lnirile carbonarilor s#ar 5i putut deplin 'i absoluttulbur&rilor politice eEtrem de complicate cu care =talia i a doua parte a secolului al LO===#lea 'i prima jum&tate a t#lea- s#a presupus c& nelini'tea a 5ost mereu alimentat& de p poate stabili n ce m&sur& este ade+&rat& aceast& a5irma*ierii 5onna*iunii carbonarilor trebuiau s& 5ac& jur&minte de lelor- la 5el ca 5rancmasonii2 ilului de membru al organi%a*iei era un proces aproape arbonari 'i pentru 5rancmasoni- n locul lojilorcarbonarii lele 1endite (la singular 1enditd/, numele dat locului unde Funii2 Lojile lor purtau numele de

+arrache (la singular ui italian pentru caban&- iar loja#mam& a carbonarilor era ta Oendita (WMarea Loj&K)- o +ersiune a WMarii LojiK a 2 Oendita se reuneau di5eri*i delega*i ai celorlalte 1endite# t&u mp&r*i*i n dou& categorii- respecti+ ucenici 'i ma# =lare cu cele ale 5rancmasonilor2 Recunoa'terea se 5&cea t5ice de str;ngere a m;inii 'i prin intermediul anumitor :oar de carbonari2 "e 5apt- un aspect major n care car# >R>

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A bonarii se deosebesc de masoni este pre%en*a unui element cre'tin n cadrul ritualurilor lor/2 Cei mai mul*i dintre carbonari eraum&car cu nu# mele- romano#catolici2 @rgani%a*ia lor a+ea un respect deosebit pentru un s5;nt pe nume 3heobald2 La nceput- acest lucru nu a p&rut 5oarte importantdar dac& pri+im cu mai mult& aten*ie +om obser+a un lucru 5oarte surprin%&tor2 3heobald s#a n&scut la nceputul secolului al Ll#lea n regiunea >ro+en*a din Champagne2 Acesta poate 5i un element de leg&tur& interesantmai ales c& 3heobald nu a 5ost 5iul unei 5amilii oarecare2 Con5orm tradi*ieitat&l s&u a 5ost Arnul5- conte de Champagne- un str&mo' direct al cen*ilor Hugues 'i 3heobald al ==#lea (3hibaud) din Champagne2 A'a cum am ar&tat )1e,i Capitolul I)- con*ii de Champagne au condus una dintre cele mai importante 6amilii ale 4telei din nordul $uropei2 Cercet&ri mai atente au scos la i+eal& 5aptul c& anul cel mai probabil al na'terii s5;ntului a 5ost 10112 >reg&tit pentru o carier& militar&el a p&r&sit acest mod de +ia*& la s5;r'itul adolescen*ei- primind din partea tat&lui s&u permisiunea de a de+eni pustnic2 A locuit n di5erite locuri 'i a c&l&torit mult- dar n cele din urm& s#a stabilit la 4alanigo- n =talia2 Acolo a dus o eEisten*& 5oarte i%olat&- de'i n 10II- pu*in nainte de a muria de+enit c&lug&r n cadrul ordinului Camaldolese- ai c&rui membri purtau +e'minte albe- la 5el ca 'i cistercienii2 ?u se 'tie de ce carbonarii 1#au adoptat pe 45;ntul 3heobald ca patronns& poate 5i pur 'i simplu +orba de 5aptul c& a dus o eEisten*& at;t de i%olat& nc;t aceasta s#a asem&nat cu cea pe care c&rbunarii erau ne+oi*i s& o duc& datorit& pro5esiei lor2 n ciuda a5init&*ilor lor cu catolicismul 'i a nchin&rii la 45;ntul 3heobald- carbonarii au 5ost mereu n con5lict cu !iserica2 4e spune c& n timpul nt;lnirilor lor nscenau o +ersiune a patimilor lui =susceea ce era o blas5emie din punctul de +edere al !isericii2 Ui mai interesant n leg&tur& cu unele e+enimente asociate cu carbo# narii- care au a+ut loc n timpul ponti5icatului lui

.rigore al LO=#leaeste c& organi%a*ia a disp&rut- cel pu*in aparent- n momentul n care acesta a ocupat scaunul papal2 4e spune c& ei ar 5i luat parte la re+olu*ia din 6ran*a din 1B:0- aceasta 5iind ultima lor men*ionare n istorie nainte de apari*ia documentului Alta 4endita, publicat trei decenii mai t;r%iu- care con*inea / 6rancmasoneria este de acord cu cre'tinismul- dar nu este o eEtensie a acestuia2 Chiar dac& mul*i dintre 5rancmasoni sunt cre'tinisingura cerin*& pentru a putea de+eni membra al 5rancmasoneriei este acceptarea eEisten*ei unei di+init&*i2 /::

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? (ntru o r&sturnare a !isericii prin intermediul unei re+olte rbonari2 "ocumentul a 5ost 5&cut public de succesorul lui >ius al =L#lea2 4e crede c& .rigore a pus primul m;na pe t- dar nu se 'tie de ce nu 1#a publicat el nsu'i2 n singur p;n& n 1BI0- carbonarii au disp&rut din documentele l Alta 6endita ocument r&m;ne un mister2 >apa .rigore a l&sat n mod tiuni ca pro+enien*a acestuia s& 5ie ascuns& cu grij&2 $l a no'tea personal pe c;*i+a dintre cei implica*i n redactarea iar secretul pe care a dorit s&#1 p&stre%e a 5ost probabil o i proteja pe anumi*i indi+i%i2 3rebuie spus de asemenea - care este cunoscut 'i ast&%i cu numele de Alta 4endita, 5als- in+entat de nsu'i papa .rigore sau de unul dintre lali- iar aceast& posibilitate nu poate 5i deloc ignorat&2 Au st&%i mul*i oameni inteligen*i n ierarhia papal&2 Cu toate Kn +edere e+enimentele despre care am +orbit 'i care s#au Vstul $uropei nc& din secolul al Ll#lea- 'i con+in'i 5iind )uri de oameni au atacat n mod constantde'i clandestinb&- pentru noi Alta Oendita pare un document ade+&ratdin acest document ni se pare cel mai incitant( :ru 'inal este cel al /ui :oltaire )i al Revolu$iei Fran8 Wu2erea de'initiv a catolicismului )i chiar a ideii im... ricine ar 'i el, nu va veni niciodat la societ $ile e deci de datoria societ $ilor secrete s 'ac "rimul 0 !iseric 3 cu sco"ul de a le cuceri "e am(ndou D, la care 5irmea% s ne an2a5 m nu

este una care %i sau o lun 6 "oate s dure%e mai mul$i ani, sau 3:ol6 dar !n r(nduril e noastre solda$ii mor, iar lu"ta n$ion m s 8i c()ti2 m "e "a"i de "artea noas8 a8i 'ace cunosc tori ai "rinci" iilor noastre , "ro8 mumele Wam;ndou&K se re5er& la cele dou& tipuri de cre'tinismiotestantclar s#ar putea re5eri 'i la !iserica Catolic& 'i la pap&2 2 3 4

6RA?CMA4@?$R=A R$O@L C=A

U=

pagatori ai ideilor noastre2 Acesta ar 5i un +is ridicolV iar dac& e+enimentele se trans5orm& ntr#un anumit 5eldac& prela*ii sau cardinalii- de eEemplu- din +oin*& proprie sau din nt;mplare- +or ajunge s& cunoasc& o parte a secretelor noastre- nu este deloc un moti+ pentru a ne dori ridicarea la 4caunul =ui >etru2 Aceast& ridicare ne#ar ruina2 ?umai +oin*a i#ar conduce spre aposta%ieiar cerin*ele puterii i#ar 5or*a s& ne sacri5ice pe noi2 Ceea ce trebuie s& cerem- ceea ce trebuie s& c&ut&m 'i s& a'tept&ma'a cum e+reii l a'teapt& pe Mesia- este un pap& pe m&sura ne+oilor noastre222 Al&turi de el +om porni cu mai mult& siguran*& asaltul mpotri+a !isericii- dec;t cu ajutorul pam5letelor 5ra*ilor no'# tri din 6ran*a- sau chiar cu cel al aurului din Anglia2 Ore*i s& cunoa'te*i moti+ul ac*iunii noastreQ Cu ajutorul acesteian scopul de a distruge piatra pe care "umne%eu 'i#a cl&dit !iserica- nu mai a+em ne+oie de o*etul lui Hannibalsau de pra5 de pu'c&- sau chiar de bra*ele noastre2 A+em in5luen*& asupra succesorului lui >etru (papa) n cadrul complotuluiiar aceast& in5luen*& este la 5el de bun& pentru aceast& cru# ciad& pe c;t ar 5i to*i rbanii al 11#lea 'i to*i 45in*ii !ernard ai cre'tin&t&*ii2 ?u ne ndoim c& +om atinge acest scop suprem al e5or# turilor noastre2 "ar c;ndQ Ui n ce 5elQ ?ecunoscutul nu ne# a 5ost nc& re+elat2 Cu toate acesteadeoarece nimic nu ne +a abate de la planul pe care 1#am stabilit- ci dimpotri+&totul +a con+erge spre acesta- ca 'i cum chiar m;ine succesul +a ncununa acti+itatea pe care abia am schi*at#odorimprin aceste instruc*iuni- care le +or 5i secrete

celor abia ini# *ia*i- s& le d&m o5icialilor r&spun%&tori de Oente (OenditaOenditeQ) c;te+a s5aturi pe care ei trebuie s& le insere%e apoi n mintea 5ra*ilor- n 5orma unor instruc*iuni sau a unui memorandum2222 Acum- pentru a ne asigura de eEisten*a unui pap& croit dup& tiparele noastre- e ne+oie s& g&sim mai nt;i o 5orm& 222 pentru acest pap&- o genera*ie demn& de conducerea la care +is&m2 Cei b&tr;ni sau de +;rst& matur& +or 5i l&sa*i de#o parteV s& ne ndrept&m aten*ia spre cei tineri sau- dac& /:H

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? chiar spre copii222 Oe*i ob*ine- cu costuri minime- o de buni catolici 'i puri patrio*i2 el de reputa*ie +a u'ura accesul =a doctrinele noastre clericilor tineri- la 5el 'i n inima m&n&stirilor- n ii- prin 5or*a mprejur&rilor- ace'ti tineri clerici 'i leplinit toate 5unc*iileV ei +or 5orma consiliul su+e# r or 5i chema*i s& aleag& un ponti5 care +a trebui s& Ui acest ponti5- =a 5el ca to*i contemporanii s&i- +a jil* sau mai pu*in ndoctrinat cu principiile italiene piste pe care +om ncepe a le pune n circula*ie2 $ 0 mic& s&m;n*& de mu'tar negru pe care o s&dim tV ns& lumina justi*iei i +a da cea mai mare putere(i +e*i +edea bog&*ia recoltei pe care aceast& micu*& a 5i produs#o2 Marea pe care o deschidem pentru 5ra*ii no'tri sunt ncole de trecut 'i di5icult&*i de di5erite 5elurice X&'ite2 $i +or trium5a asupra lor prin eEperien*& neV ns& scopul este at;t de minunat nc;t merit& =ni toate p;n%ele n +;nt pentru a#1 atinge2 "ac& re+olu*ion&m =talia- pri+i*i la portretul papei pe reali%at2 "ac& dori*i s&#i punem la conducere pe tentru a ocupa tronul prostituatei !abilonuluimini s& m&r'&luiasc& sub stindardul +ostru- cu clintit& c& naintea%& sub steagul apostolic2 =n# istr& este de a 5ace s& dispar& ultimele +estigii ale 1 opresorilorV lep&da*i#+& de ispite ca 4imon (452 ir&si*i#=e n sacristii- n seminarii 'i m&n&stirimai ec;t n ad;ncurile m&rii( dar dac& nu +& gr&bi*i- +&

c& +e*i ob*ine ce+a 'i mai miraculos2 >escarul de (*+eni pescar de oameniV +e*i aduce prieteni n jurul apostolic2 Oe*i 5i anun*at o re+olu*ie n tiara 'i n V;nd nainte cu crucea 'i cu stindardulo re+olu*ie ne+oie doar de pu*in& ncurajare pentru a aprinde col*uri ale lumiiA2 5clta Oendita ne#au atras aten*ia mai mul*i 5actori2 =n pri# l7- &he Roman Church and Re1olution )Biserica Romei !i re1olu* necunoscut2 /:I

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A mul r;nd e +orba de metoda prin care carbonarii # n condi*iile n care documentul este original # au sugerat c& !iserica Catolic& ar putea 5in cele din urm&- n5r;nt&2 ?u se a'tepta un r&%boi sau o con5runtare direct&deoarece- prin aplicarea unei strategii inteligenteatacurile armate s#ar 5i do+edit inutile2 Modalitatea de a n+inge catolicismul roman eracon5orm ini*iatorilor Altei Oendita- subminarea din interior a puterii !isericii2 3i# nerii de+ota*i carbonarilor ar 5i 5ost trimi'i la seminariiunde ar 5i 5ost educa*i 'i 5&cu*i clerici2 $i 'i#ar 5i p&strat simpatia pentru carbonari 'i ar 5i urcat treptat rangurile preo*iei- de+enind episcopicardinali 'i probabilntr#o %i- chiar papi2 "ocumentul denume'te Roma n mod eEplicit Wprostituata din !abi# lonK2 $ste +orba de o alu%ie la teEtul biblic- n special la Cartea Apocalipsei2 n capitolul 11- autorul este con5runtat cu o 5emeie 'e%;nd pe o bestie de culoare purpurie- cu 'apte capete2 $i i se spune Wprostituat&K sau Wt;r5& a !abilonuluiK- iar autorul nu ascunde asocierea acesteia cu Romacare este construit& pe 'apte coline2 6emeia este mbr&cat& n purpuriu 'i +iolet # culorile purtate de mp&ra*ii romani ('i mai t;r%iu de cardinali 'i de papi)iar pe 5runtea ei este scris( W!abilonul cel mare- mama des5r;natelor 'i a ur;ciunilor p&m;ntului2K2 ?i se spune c& aceast& 5emeie se mb&tase cu s;ngele s5in*ilor 'i al martirilor- iar scriitorul ncheie capitolul cu sugestia c& W5emeia pe care ai +&%ut#o este cetatea cea marecare are st&p;nire pes# te mp&ra*ii p&m;ntuluiKH2 Autorul sugerea%& c& acest ora'- n toat& dec&derea 'i r&utatea lui+a trebui s& 5ie nl&turat de la putere nainte ca ade+&rata mp&r&*ie a lui "umne%eu s& se mani5este pe p&m;nt iar ?oul =erusalim s& 5ie ridicat2 n alt paragra5 5oarte rele+ant din Alta 4endita este cel de#al cincilea din citatul de mai sus- n care autorul sugerea%& c& 5or*a armat& nu con# stituie un mijloc e5icient pentru a distruge !iserica Catolic&( este ne+oie mai degrab& de in5luen*a asupra Wsuccesorului lui >etruK (papa)care

este su5icient& pentru a c;'tiga b&t&lia2 >aragra5ul se ncheie cu sugestia( Waceast& in5luen*& este la 5el de bun&- pentru aceast& cruciad&pe c;t ar 5i to*i rbanii al ==#lea 'i to*i 45in*ii !ernard ai cre'tin&t&*iiK2 $ste interesant c& autorul Altei 4endita 5olose'te aceste dou& nume n mod special2 A'a cum am discutat n Capitolul A 'i n Capitolul Icei doi b&rba*i pro+eneau din 5amilii aristocratice din Champagne 'i 5iecare a jucat un rol important pentru po+estea noastr& de p;n& acum2 >apa rban al ==#lea- pe numele s&u ade+&rat @do de Lager7- este ponti# H /:1 Apocalipsa- 11(1B2

c.$?3== > 3$R== L = 4@L@M@? |(lat prima cruciad& la s5;r'itul secolului al Ll#lea )1e,i timp ce 452 !ernard (452 !ernard de Clair+auE) 'i#a adus o important& la re#direc*ionarea puterii !isericii Catolice 'i 2 i societ&*ii dec;t orice om care a tr&it +reodat& )1e,i Capi# |- niciunul dintre ei nu este considerat radical sau anticatolic p'i2 Ambii au 5ost +enera*i2 rban al ==#lea este considerat deci este pe jum&tate s5;nt- iar !ernard de Clair+auE s5;nt 5oarte iubit- ci este considerat 'i un mare WdoctorK !isericii2 moduri di5erite de interpretare a paragra5ului amintit din de#o parte- autorul ar 5i putut 5ace re5erire la rban al R!ernard deoarece ei sunt printre cei mai +enera*i slujitori toate acestea- e 5oarte probabil- indi5erent cine ar 5i 5ost kndita, c& acesta cuno'tea 5aptul c& at;t rban al ==#lea c;t j au 5ost membrii unei 5r&*ii printre ale c&rei obiecti+e se area !isericii Catolice- sau chiar distrugerea acesteia2 le precedente am demonstrat c& 5iecare dintre ace'ti doi ribuit n 5elul s&u la diminuarea puterii Romeirban Farea importan*ei Romei prin raportare la =erusalim 'i la =r !ernard prim promo+area ordinului cistercienilorcare n mod direct c;t 'i indirect la trans5orm&ri constante 'i societ&*ii * prin acapararea puterii de c&tre masedatorit& astriei 'i comer*ului2 )i #ranc%a1onii jitreb&m de ce- la un moment n care carbonarii disp&ruser& al =L#lea 'i .rigore al LO=#lea au 5ost at;t de preocupa*i ht precum Alta 4endita# R&spunsul nu este greu de g&sit2 |lea 5usese unul dintre cei mai radicali 'i mai conser+atori

sa- 'i prin urmare nu era de a'teptat din partea lui s& 4cu%& pentru liberalism sau g;ndirea liber&2 >ius al =L#lea a m cu nclina*ii liberale- ns& nu s#a men*inut la 5el pe toat& !ui s&u ponti5icat2 cestuia- marile state papale care 5useser& conduse timp de ( c&tre pap& au c&%ut n cele din unn& n m;na 5or*elor care li5icarea =taliei- n mod paradoEal- chiar >ius poart& par*ial |ste lucruri2 >onti5icatul s&u ncepuse n 1BAI- iar hot&r;rea /:B

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A lui 5usese aceea de a ndrepta gre'elile predecesorului s&u2 $l a luptat cu nd;rjire pentru drepturile omului 'i pentru libertatea de eEpresieiar mul*i dintre liderii celorlalte state independente ale =taliei i# au urmat eEemplulns& n loc s& potoleasc& starea de nelini'te- aceste trans5orm&ri au dus la ne+oia 'i mai puternic a5irmat& de independen*& politic& 'i de uni5icare a =taliei2 Acest ultim lucru s#a reali%at n 1BI1- pe c;nd >ius al =L#lea mai era nc& pap&- iar rege al =taliei a de+enit Oictor $mmanueldin casa de 4a+oia # o 6amilie a 4telei de 5runte din micul ducat a5lat la grani*a dintre 6ran*a 'i =talia2 >ius al =L#lea a tr&it umilin*a de a de+eni conduc&tor laic peste doar o mic& parte a Romei T Oaticanul2 6&r& ndoial& c& >ius al =L#lea a de+enit am&r;t 'i suspicios atunci c;nd s#a +&%ut +ictim& a propriilor idei 'i ac*iuni moderate2 ?u este surprin%&tor nici m&car momentul n care el a decis s& publice documentul Alta 4endita, respecti+ anul 1BI0- atunci c;nd uni5icarea =taliei era iminent&iar pierderea statelor papale p&rea ine+itabil&- n +remea aceea >ius de+enise suspicios n pri+in*a oric&ror societ&*i secrete- 'i a 5rancmasonilor n particularpe care i b&nuia c& ar 5i contribuit la probleme sale 'i la cele ale !isericii2 >robabil el nu a a+ut nicio do+ad& n leg&tur& cu inten*iile 5rancmasonilor pri+itoare la uni5icarea =taliei- ns& se a5la n posesia documentului care i par+enise de la .rigore al LO=#lea2 Chiar dac& nu era o a5irmare direct& a hot&r;rii 5rancmasonilor de a distruge !iserica Catolic&a+;nd leg&tur& cu <uasi#5rancmasonii carbonari- nu era departe de a'a ce+a2 Acesta este aproape cu siguran*& moti+ul pentru care Alta 4endita a ap&rut eEact la momentul respecti+- 5&c;nd sen%a*ie n r;ndul catolicilor2 "ac& era original- 'i e original din punctul nostru de +edereacesta scotea la i+eal& un complot- dac& nu organi%at de 5rancmasonicu siguran*& pus la cale de o asocia*ie 5oarte apropiat& acestoraorgani%a*ie ce urm&rea p&trunderea n r;ndurile !isericii Catolice cu scopul de a o distrugeat;t pe ea- c;t 'i Wns&'i ideea de cre'tinismK2

nele grupuri a5irm& ast&%i c& 5rancmasoneria este o 5or*& periculoas& 'i distructi+&- opus& cre'tinismului2 ?u +edem niciun argument n sprijinul acestei idei- dar se pare c& alte organi%a*ii- pseudo# masonice probabilar putea a+ea inten*ia de a submina !iserica # 'i poate chiar cre'tinismul n sine2 >ublicareaZ$ei 4endita 'i reac*ia pe care documentul a cau%at#o n r;ndurile !isericii Romano#Catolice este do+ada eEisten*ei unui r&%boi t&cut ce se purta mpotri+a !isericii nc& din secolul al Ll#lea2 $Eist& ast&%i multe grup&ri din lume care clamea%& Alta 4endita ca do+ad& clar& a implic&rii 5rancmasonilor ntr#un inten*ionat 'i +echi com# /:9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? a scop schimbarea ntregii lumi 'i instaurarea Wnoii ordini *& o mul*ime de site#uri pe internet ce au ca scop atragerea lui asupra Wconspira*iilorK masonice2

dresele de internet amintite pot 5i considerate ra*ionale2 sunt +ecine cu isteria paranoic&- 5iind adesea eEtrem de Dodat& anti#masonice2 >rintre numeroasele a5irma*ii ne# | 'i presupunerea c& la ba%a 5rancmasoneriei s#ar a5la un 'i ntunecat- denumit llluminati# Ace'tia sunt descri'i mpotri+a masonilor n termeni ce i 5ac s& apar& drept nagiei negreK sau ai WsatanismuluiK- 'i nu eEist& +reo &sturnare istoric& din ultimele secole care s& nu 5ie pus& n cmasonii de c&tre teoreticienii conspira*iilor2 ||am trece cu +ederea preten*iile eEagerate ale site#urilor aspira*ie n leg&tur& cu natura sinistr& 'i cu rolul grupului rit& anali%at& leg&tura dintre ei 'i 5rancmasoni2 "in ie +edere- chiar eEisten*a =lumina*ilor ar putea s& sprijine |cute de noi n pri+in*a 6amiliilor 4telei2 general acceptat 5aptul c& grupul =lumina*ilor a 5ost de c&tre Adam Neishaupt- pro5esor de drept canonic la 5in =ngolstadt- din regiunea german& !a+aria2 ?u eEist& au con5u%ie n aceast& pri+in*&- deoarece Neishaupt 'i#a Fteci5ic organi%a*ia W@rdinul =lumina*ilorK2 3otu'i- nainte de lai atent asupra lui Nieshaupt sau a obiecti+elor- inten*iilor Fistuia- trebuie s& n*elegem c& termenul llluminati nu a 5ost deoarece eEista de mai multe secole2

Dmn& de 5apt Wcei lumina*iK- numele a+;nd sensuri co# |nul WgnosticK- re5eritor la cei care posed& gnosis, adic& i cunoa'tere2 "e'i e posibil s& 5i eEistat grupuri cu ade+&rat i mai 5i 5olosit aceast& denumire2 >rima atestare a acesteia ia anului 1/00 'i se re5er& la cei care au urmat ideile ace% pe nume Amalric de !ena (Amaur7 de !ene)2 ?&scut lopiere de Chartres- Amalric a predat la ni+ersitatea din /A0

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A >aris 'i- probabil datorit& ideilor sale neobi'nuite- a atras imediat un num&r semni5icati+ de admiratori2 "up& moartea luiace'tia au de+enit cunoscu*i cu denumirea de WamalricieniK- ns& ei se auto#denumeau adesea W=lumina*iiK2 $ste interesant de notat c&- de'i !iserica 1#a 5or*at pe Amalric s&#'i renege punctele de +edere- dup& moartea sa admiratorii au continuat s&#i propage doctrinele2 !a%a lor de operare a 5ost # 'i acest lucru poate 5i surprin%&tor # Champagne2 Amalric considera c& 5ilo%o5ia 'i religia erau n esen*& acela'i lucru2 La +remea aceea- o ast5el de p&rere nu repre%enta ce+a nouiar g;ndirea lui Amalric era n mare parte in5luen*at& de cea a unui teolog 'i 5iloso5 irlande%- 4coru' $riugena (B1H#B11)2 >rin scrierile saleacesta i#a transmis lui Amalric ni'te idei neoplatoniciene pri+itoare la cre'tinismul ortodoE2 ?eoplatonicienii pro+eneau din AleEandria secolului al ===#leaunde urmaser& n+&*&turile 5iloso5ului antic >laton2 Cu toate acesteaideile lor au 5ost in5luen*ate de iudaism 'i de misticismul cre'tin2 ?eoplatonicienii sugerea%& c& eEist& o surs& din care deri+& ntreaga eEisten*&'i c& su5letul indi+idual al 5iec&rei persoane poate 5i unit- n mod misticcu aceast& surs& primar&2 n centrul n+&*&turilor lui Amalric se a5l& credin*a c& "umne%eu este totul 'i c& 5iin*ele care l iubesc pe "umne%eu nu pot comite +reun p&cat2 Acest punct de +edere era periculos din punctul de +edere al autorit&*ilor biserice'ti- care doreau s& men*in& controlul deplin asupra a ceea ce era considerat a 5i sau nu p&cat2 Ast5el de idei ar 5i dat na'tere unei g;ndiri independente- 'i trebuiau s& 5ie smulse din r&d&cin&n anul 1/0Ani# +ersitatea din >aris a condamnat n+&*&turile lui Amalricdeclar;ndu#le eretice- iar Roma a sus*inut acest punct de +edere2 Amalric a 5ost 5or*at s&#'i retrag& ideile 'i a a+ut noroc c& a sc&pat cu +ia*&2 "up& moartea lui Amalric- prin anii 1/0H sau 1/01simpati%an*ii s&i i#au dus ideile mai departe2 $i au declarat c& "umne%eu se re+elase'i se +a re+ela din nou- n iposta%a 3reimii2 A eEistat-

a5irmau amalricieniio er& a 3at&lui 'i una a 6iului2 rma s& soseasc& era "uhului 45;ntcare a nceput cu mani5estarea lui "umne%eu n persoana lui Amalric2 nii dintre amalricieni au interpretat cu+intele maestrului lor prea literalajung;nd s& a5irme c& puteau de+eni orice ar 5i dorit- n 1/09- unii dintre ai au 5ost ar'i pe rug al&turi de corpul eEhumat al lui Amalric2 Amalric a 5ost condamnat n mod 5ormal de c&tre Conciliul Lateran- n 1/1H2 Cu toate acestea- Amalric se num&r& printre primii g;nditori occidentali care au 5ost puternic in5luen*a*i de 5ilo%o5ia neoplatonician& greac& du# /A1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? Zic&2 >rin 5elul s&u de a g;ndi- el a creat un precedent Su*in din punctul de +edere al de%+olt&rii g;ndirii politice i i di5icil de 5&cut deosebire ntre ideile neoplatoniciene ale tudinea misticilor cre'tini aproEimati+ contemporanicum Mnard de Clair+auE2 452 !ernard 1#a descris pe "umne%eu Xca%ie ca 5iind Wn&l*imea 'i l&rgimeaad;ncimea 'i l&*i# lui mistice pri+itoare la cre'tinism sugerau c& 'tiin*a L 5i studiat& doar n scopul contribu*iei acesteia la +ia*a |en*a esen*ial& dintre !ernard 'i Amalric este aceea c& cel pu*in s& nu se ndep&rte%e de ideile o5icialedat deile 'i con+ingerile lui personale nu au 5ost mult opuse lericii2 $l s#a inspirat mereu din surse biblicechiar dac& (sori con5u%e- obscure 'i aparent necre'tine- cum e ca%ul Xr2 ntr#o oarecare m&sur&- !ernard a ocupat 'i o po%i*ie 5oarte puternic&2 $l nu s#a temut de papii care se succedause pe c;*i+a dintre ei s& ajung& la putere2 Vpudiat sau chiar a ncercat s&#i distrug& pe to*i cei care 5i ntrutotul neoplatonicieni2 Acest concept p&rea mult itru o organi%a*ie ce nu permitea alegerea personal& 'i it&*ile ci+ile au 5ost de acord- deoarece to*i conduc&torii ie+al& erau despotici- ast5el c& nu se putea au%i de nicio ie liber& sau democra*ie2 tinismul a 5ost oarecum in5luen*at de g;ndirea neoplato# a a+ut o nsemn&tate marcant& pentru un num&r important nai ales n g;ndirea su5ist&- care este o 5orm& mistic& a j lucru nu i#a 5ost necunoscut lui Adam Neishauptdeoa# 8( =lumina*i a 5ost 5ondat pe principii su5iste T ntr#o ast5el i 5ost acu%at- chiar n timpul +ie*ii salec& s#ar 5i con+ertit

i amalricienilor au continuat s& eEistemai nt;i n mod i secret- n di5erite p&r*i- dar mai ales n Champagnep;n& b#lea2 =deile lor au in5luen*at multe alte comunit&*icum |r%ilor din Koln2 Amalric 1#a impresionat 'i pe un b&rbat =ste cunoscut 'i ast&%i n cercurile religioase2 ?&scut cu tines $cDhart +on Hochheim- acest c&lug&r dominicannele de Meister $cDhart- a pus 'i el n circula*ie idei 242

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A Adam Leishau"t "up& ce amalricienii 'i alte grup&ri asociate lor au 5ost pierdute din +e# dere- termenul W=lluminatiK a disp&rut din u% n secolul al LlO#lea'i nu a mai 5ost 5olosit p;n& n secolul al LO===#lea2 ?u se 'tie cu claritate n ce m&sur& a 5ost in5luen*at Adam Neishaupt de 6ra*ii 4piritului Liber 'i de alte grup&ri nrudite cu ace'tia- ns& e sigur c& mo'tenirea lor i era cunoscut&- la 5el ca 'i alte tendin*e similare din cadrul islamismului2 Adam Neishaupt s#a n&scut la I 5ebruarie 11ABntr#o 5amilie de e+rei con+erti*i la cre'tinism- 'i a primit educa*ie n 'colile ie%ui*ilorpe toat& perioada copil&riei sale2 "eoarece s#a do+edit un t;n&r promi*&tormai ales n 'tiin*a ling+isticii- autorit&*ile biserice'ti locale 1#au h&r&%it preo*iei 'i n special misionarismului2 Adam nu a 5ost ns& de acord 'i s#a 5olosit de educa*ia pe care o primise ntr#un mod 5oarte di5erit2 "atorit& bunelor leg&turi ale 5amiliei sale 'i propriului s&u talent- a reu'it s& ocupe postul de pro5esor de drept canonic la ni+ersitatea din =ngolstadt2 Acest lucru i#a n5uriat pe liderii !isericii locale- dat 5iind 5aptul c& era pentru prima dat& c;nd un ast5el de post era o5erit unui laic2 Neishaupt era 5oarte interesat de istorie- ns& a studiat 'i 5ilo%o5ia2 Mintea lui era 5oarte +ie 'i a demonstrat o 5ascina*ie special& pentru $giptul antic- despre care se cuno'teau pu*ine lucrurie5ecti+la +remea respecti+&2 n 1111- pe c;nd a+ea doar /: de ani- Neishaupt a decis s& pun& ba%ele unei societ&*i secrete2 4copul acesteia era trans5ormarea rasei umane 'i abolirea tuturor puterilor laice 'i biserice'ti- n organi%area a ceea ce a 5ost denumit cur;nd W=lluminatiK- Neishaupt s#a ba%at pe mai multe surse'i a a+ut ne+oie de cinci ani pentru a#'i 5onnula pe larg strategia2 n societatea W=lumina*ilorK urmau s& eEiste trei categorii distincte de membri2 Cei mai pu*in importan*i erau repre%enta*i de Wno+iciK 'i cei Wmai pu*in ilumina*iK2 A doua categorie purta numele de Wca+alerii sco*ieniK-

iar cei de prim& categorie erau 5orma*i din dou& grade de preo*irespecti+ Wpreo*i 'i regen*iK 'i Wmagi 'i regiK2 3oate aceste ideimai ales denumirea de Wca+aleri sco*ieniKindic& in5luen*a 5rancmasoneriei asupra ideilor lui Neishaupt2 $ste surprin%&tor c& =lumina*ii au reu'it totu'i s& c;'tige adep*ide# oarece erau aproape 5anatici n pri+in*a secretelor pe care jurau s& le p&stre%e2 ?iciun membru nu 'i cuno'tea ade+&ra*ii superiori2 Recru*ilor nu li se spunea nimic speci5ic n leg&tur& cu momentul apari*iei societ&*ii /A:

a$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? cine se a5la n spatele acesteia2 Aspiran*ii erau 5&cu*i i ginea =lumina*ilor ere str&+eche 'i c& membrii acestei landurile naltei societ&*i 'i ale !isericii2 @rice persoan& p+in& parte a acestei organi%a*ii era obligat& s& p&stre%e au ncredin*ate- 'i tuturor li se cerea supunerea absolut&2 ute cinci dintre obiecti+ele =lumina*ilordup& cum ur# lonarhiilor2 ituror 5ormelor de proprietate pri+at& 'i a mo'tenirilor2 triotismului 'i na*ionalismului2 ie*ii de 5amilie 'i a c&s&toriei- al&turi de promisiunea c& educa*i n mod identic- n cadrul comunit&*ii2 |turor 5ormelor de religie organi%at&2 ( au 5ost 5ormulate cu mult nainte de Karl MarE2 =storia a |le acestora de reu'it& erau mari- pri+ite pe termen lung2 are s& 5i mp&rt&'it con+ingerea c& aproape orice ac*iune sprijinul idealurilor =lumina*ilor era justi5icat&- 'i- de uno'tea legitimitatea niciunui tip de gu+ern- nu s#a sim*it eo lege2 $l pare s& 5i 5ost un adept al maEimei promo+ate 2mi'ti( Wscopul scu%& mijloaceleK2 Cu toate acestease |ipt nu a 5ost un om crud sau nep&s&tor din 5ire2 C;nd+a cat e doar#ceea ce r&ne'teK- iar din acest punct de +edere de discipolii lui Amalric- care au ajuns la conclu%ia c& u eEista- ci era doar o descriere a unor ac*iuni gre'ite= 5ost de asemenea un discipol 5er+ent al g;nditorului 5ran# s Rousseau 'i- la 5el ca acesta- +isa la o lume eliberat& !isericii 'i ale statului- n care oamenii ar 5i tr&it ntr#o ne cu natura2 $Eist& 'i numeroase asem&n&ri ntre shaupt 'i cea a amalricienilor2 n perioada educa*iei sale|ns s& urasc& catolicismul 'i n special pe ie%ui*i # de'i

de organi%are 'i a utili%at unele dintre principiile de or# Ztora n cadrul societ&*ii =lumina*iloria- membrii cei mai de jos ai =lumina*ilor- no+icii- se 0 do%& de ndoctrinare2 $i erau ini*ia*i n 5ilo%o5ia ilu# 1 ade+&rata identitate a pro5esorilor lor le r&m;nea aarece orice membru al organi%a*iei 5olosea un pseu# ai Adam Neishaupt era W4partacusKnumele liderului M mpotri+a romanilor din anul 1: 2C2 At;t no+icii- c;t 'i /AA

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A pro5esorii ncercau mereu s& atrag& noi membri- iar organi%a*ia a dob;ndit rapid un statut interna*ional2 ?o+icilor le r&m;nea necunoscut scopul 5inal al =lumina*ilor- p;n& n momentul n care reu'eau s& ajung& la cel mai nalt ni+el al organi%a*iei2 La atingerea acestui ni+el- li se 5&ceau cunoscute cu+intele lui W4partacusK( #rin$ii )i na$iunile trebuie s dis"ar de "e 'a$a " m(ntuluiQ Da, va veni vremea c(nd oamenii nu vor acce"ta o alt le2e !n a'ara marii c r$i a naturii6 aceast revela$ie trebuie s 'ie re%ultatul activit $ii societ $ilor secrete )i acesta este unul din8 tre marile noastre mistere. n mod destul de surprin%&tor- =lumina*ii au a+ut o +reme succes'i au a+ut repre%entan*i n cele mai multe dintre *&rile +est#europene2 nc& de la nceput- una dintre inten*iile lor a 5ost aceea de a se in5iltra n lojile masonice- considerate o 5oarte bogat& surs& de noi recru*i2 n alt conspirator- al&turi de Neishaupt- a 5ost un aristocrat gennanbaronul Knigge- n seama c&ruia a r&mas supra+egherea apropierilor de lojile masonice2 >e toat& perioada acti+it&*ii lor- =lumina*ii au ncercat s& con# +ing& autorit&*ile c& a+eau n inten*ie doar s&+;r'irea 5aptelor buneurm;nd eEemplul lui =sus Cristos2 "in p&cate pentru ei- W+oin*a lui "umne%euK- ca s& spunem a'aa schimbat cursul e+enimentelor- n 11BA- n !a+ariaun membru al societ&*ii =lumina*ilor a 5ost lo+it de 5ulger- iar atunci c;nd poli*ia a eEaminat cada+rul au 5ost g&site asupra sa scrisori semnate de Neishauptcusute n c&ptu'eala hainei2 C;*i+a membri ai societ&*ii au 5ost cuprin'i de panic&- iar patru dintre ei- condu'i de un om cu rol important n cadrul 5orma*iunii =lumina*ilor- pe nume tschneider- s#au predat autorit&*ilorde%+&luind ade+&ratele scopuri 'i inten*ii ale organi%a*iei2 Neishaupt a trebuit s& se ascund& pentru a#'i sal+a +ia*ag&sind re5u# giu n ora'ul .otha din 4aEonia2 Acolo situa*ia lui s#a

complicat2 Ui nainte a+usese probleme n pri+in*a disciplin&rii partenerilor s&i egocentriciiar mora+urile u'oare 'i comportamentul incorect al acestora l aduseser& n pragul disper&rii2 Ca%ul lui a de+enit 'i mai complicat odat& cu scandalul legat de rela*ia a+ut& cu propria lui cumnat&- n urma c&reia aceasta a r&mas ns&rcinat& iar Neishaupt a ncercat s& aranje%e un a+ort ilegal2 Adam Neishaupt a murit la .otha- n 1B:0- 'i n ciuda %+onurilor care au circulat din +remea aceea 'i p;n& n pre%entcon5orm c&rora =lumina*ii /AH

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? joace un rol important n instaurarea a ceea ce grupurile Sapta numesc ast&%i W?oua @rdine Mondial&Knu eEist& |o+ad& clar& n aceast& pri+in*&2 i c& =lumina*ii nu au jucat niciun rol n trans5ormarea $uro# tO===#L=L este ne5ondat&- 'i ar duce la o n*elegere gre'it& 5ete n urm& de Neishaupt 'i de adep*ii s&i|lui Neishaupt nu au 5ost aplicate niciodat& a'a cum a K2 se poate pune la ndoial& rolul jucat de organi%a*ia n# L e+enimentele ce s#au des5&'urat n $uropa la +remea eEemplu r&sp;ndirea ideilor care au condus la Re+olu*ia # poate nega nici 5aptul c& =lumina*ii sunt o organi%a*ie pla introducere a cu+;ntului W=lluminatiK pe orice motor Dternet +& +a pune la dispo%i*ie I2A902000 de pagini pe Knul /001)2 Cele mai multe dintre acestea sunt asociate ne de dreapta din America- care pretind c& =lumina*ii nu tu Neishaupt 'i c& organi%a*ia mai eEist& 'i ast&%i #85iind o ramur& secret& 'i ciudat& a 5rancmasoneriei2 | mai probabil este c& @rdinul =lumina*ilora'a cum a 5ost shaupt- nu a supra+ie*uit mor*ii 5ondatorului s&u2 @rdinul 3 un r&spuns intelectual la e+enimentele ce a+eau loc la ( a 5ost creat- ns& tocmai mecanismul prin care urma s& 11#a 5&cut inoperabil nc& de la nceput2 "esigur c& este l oameni s& a5irme c& =lumina*ii 'i continu& eEisten*a ca t ca scop distrugerea societ&*ii # ns& dac& acest lucru8 ar 5i na c& cercet&rile noastre atente nu au reu'it s& descopere bil& n acest sens2 jEisten*ei 2@rdinului =lumina*ilor ca entitate istoric& punctul nostru de +edere de do+e%ile pe care le#am u realitatea 'i in5luen*a 6amiliilor 4telei2 =lumina*ii au |ietate incorect conceput&- cu o eEisten*& scurt&'i care-

j*ii precise- nu a g&sit o modalitate +iabil& de a le pune nul lui Neishaupt pare o organi%a*ie anarhic&5a*& de elei nu ar 5i a+ut nici cel mai mic interes2 $ posibil ca jii s& 5i urm&rit scopul de a asigura libertatea personal& a Kmjloacele de atingere a acestuia au 5ost radical di5erite t n parte2 ?u putem 'ti dac& membrii 6amiliilor 4telei 5etre membrii grupului =lumina*ilor- ns& noi consider&m ast5el de posibilitate2 /AI

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A Eli .a1 Le4i ?u eEist& do+e%i nici n pri+in*a implic&rii lui Adam Neishaupt sau a =lumina*ilor n practicarea Wartelor negreK2 Ui masonii sunt 5rec+ent acu# %a*i de leg&turi cu satanismul- lumina*ii 5iind mereu cita*i drept do+ad& a eEisten*ei satanismului n ritualurile 6r&*iei2 Acest lucru se datorea%& n mare parte unui indi+id pe nume $liphas Le+i2 ?&scut la >aris n 1B10- Le+i T al c&rui nume real era Alphonse Louis Constant # a+ea origini umile- ns& 'i#a do+edit inteligen*a 'i iste*imea de la o +;rst& 5raged&2 "atorit& acestor calit&*iConstant a 5ost admis la 4eminarul din >aris- cu inten*ia de a primi o educa*ie 5ormal&pentru a de+eni preot romano#catolic2 "in ne5ericire pentru to*i cei a5la*i n cau%&a 5ost +orba de 4eminarul 4t2 4ulpice2 b "intre toate seminariile din 6ran*a secolului al LlL#lea4t2 4ulpice a+ea reputa*ia cea mai ciudat&- n perioada n care Constant a studiat acoloacesta de+enise o pepinier& a g;ndirii alternati+e- un loc n care studiile e%oterice 'i oculte se combinau cu credin*a catolic& o5icial&2 C;te+a dintre persoanele cele mai 5aimoase pentru tradi*ia e%oteric& din 6ran*a erau n mod direct asociate cu seminarul 4t2 4uplice- iar nume precum cel al 5aimoasei c;nt&re*e de oper& $mma Cla+e 'i al compo%itorului Charles "ebuss7 au 5&cut ca discutarea metodelor neortodoEe de predare puse n practic& la 4t2 4ulpice s& de+in& un subiect de discu*ie la mod& n saloanele din >aris- unde ocultismul repre%enta un element de interes2 !un cunosc&tor al curentelor subterane ale seminarului 4t2 4ulpiceConstant s#a implicat imediat n g;ndirea 'i practicile oculte2 "e 5apt nu a 5ost un preot prea bun2 n 1BAI- imediat dup& ce a 5ost hirotonisita nt;lnit# o pe ?eomie Cadot- pe atunci n +;rst& de 11 ani- cu care s#a c&s&torit2 Mariajul lor a 5ost cur;nd anulat- iar Constant- demis din r;ndurile !isericiia nceput s&#'i c;'tige eEisten*a cu succes de pe urma jurnalismului2 ns& educa*ia sa e%oteric& 1#a 5&cut s& se ndrepte cur;nd spre %one

publicistice mai pu*in ortodoEe2 Cu pseudonimul $liphas Le+iConstant a publicat n 1BI1 Dogma !i ritualurile magiei Dnalte# Aceast& publica*ie a 5ost urmat& imediat de o $storie a magiei, Magia transcendental 'i Cheia marilor mistere# Le+i a contribuit n mod indirect la m;njirea numelui 5rancmasoneriei- de'i nu a 5&cut niciodat& n mod eEplicit +reo leg&tur& ntre aceasta 'i satanism2 >ractic- el a adus doar eEplica*ii n pri+in*a sim# bolurilor asociate stelei cu cinci col*uri- care a 5ostdin +remuri de demultun simbol important pentru masoni2 24!

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? pa c&- atunci c;nd aceast& stea ap&rea n 5orm& in+ersat&luperior n jos- ea repre%enta un simbol satanist puternic2 pt&rii sale- aceast& repre%entare putea 5i asociat& desenului al utili%at adesea pentru repre%entarea dia+olului- iar ima# S aceast& asociere au de+enit imediat comune2 i 5aptul c& steaua cu cinci col*uri a 5ost adesea utili%at& - deoarece societatea era nsetat& de Wre+ela*iiK de tipul ( de Le+i2 ?u a durat mult p;n& c;nd agen*iile ce militau =ilor- mai ales cele asociate !isericii Catoliceau subliniat l cu cinci col*uri pentru 5rancmasonerie- de unde s#a ajuns a*& c& masonii ar 5i satani'ti2 it agra+at& de un om pe nume Albert >iDe care- n mod i istorie ca un 5rancmason de 5runte al Americii2

=husetts n 1B09- >iDe 5ost contemporan cu $liphas Le+i2 3iDe a urmat pu*ine 'coli- dar s#a do+edit cel pu*in la 5el ( imaginati+2 A reu'it s& n+e*e sanscritaebraicagreacade+enind un c&l&tor pasionat- iar n cele din urm& s#a as- unde a nceput cariera care 1#a 5&cut celebru- cea de hembru unei loji masonice- iar n anul 1BH9I a 5ost ales 4u+eran al Ritului 4co*ian- post pe care 1#a ocupat p;n& +enit& dup& trei%eci 'i doi de ani2 =n aceast& perioad& a considerabile 'i ireparabile 5rancmasoneriei2 lat n stabilirea multor ritualuri ale @rdinului # n ciuda ea nici cea mai +ag& idee despre ceea ce nsemna cu 4oneria2 >entru el era un 5el de joc intelectual- pe care 'i utili%a dup& cum dorea- ns& ideea ce st& la ba%a

=ra c& nicio persoan& nu are ndrept&*irea de a schimba ualurile- iar dac& to*i ar 5i adoptat perspecti+a lui >iDeit la 5el de +ariat& 'i de con5u%& ca numeroasele 5orme V dup& ce a de+enit mason- la nceputul R&%boiului Ci+il din uimit comandant general de brigad& n 3eritoriile =ndieneun# * mente con5ederate de ca+alerie indian&2 Adesea putea 5i +&%ut le indienilor2 >iDe este singurul o5i*er militar con5ederat sudist idicat o statuie n Nashington "C2 /AB

6RA?CMA4@?$R=A U= R$O@L C=A de cre'tinism2 >iDe a hr&nit n mod nechib%uit 'i imagina*ia opo%an*ilor masonilor- n 1B11 a publicat o carte intitulat& Morala !i dogmele Ritu* lui Scoian Antic !i Acceptat al "rancmasoneriei# Cei care consider& 5rancmasoneria o societate secret& male5ic& a5irm& c& >iDe a admis c& 5rancmasoneria ar 5i o WreligieK- a c&rei ideologie este cea a lui WLuci5erK2 Ace'tia se 5olosesc de urm&toarele pasaje din lucrarea lui >iDe( +Fiecare lo5 masonic este un tem"lu al reli2iei6 iar !nv 8 $ turile acesteia sunt instruc$iuni de natur reli2ioas , +Adev ratul nume al lui Satan, a)a cum a'irm cabali)tii, ar 'i cel al lui Xahve, citit !n ordine invers 6 deoarece Satan nu este un %eu al !ntunericului... .uci'er, "urt torul luminiiQ Ce nume ciudat "entru S"iritul !ntunericuluiQ .uci'er, Steaua Di8 mine$iiQ <l este cel care aduce lumina, care orbe)te cu s"len8 doarea lui su'letele slabe, c %ute !n robia sim$urilor sau "e cele e2oiste1 S nu v !ndoi$iQ, >iDe credea c& eEist& dou& mari puteri ale uni+ersului2 $l a re5u%at s& le numeasc& "umne%eu 'i "ia+olul- pre5er;nd numele WLuci5erK 'i WAdonaiK2 Am;ndou& aceste nume se re5er& la planeta Oenus2 Luci5er (aduc&torul luminii) este +echiul nume dat planetei Oenusatunci c;nd se arat& ca stea a dimine*ii- iar Adonai este mani5estarea planetei Oenus ca astru de sear&2 >iDe a considerat c& Luci5er 'i Adonai ar repre%enta 5or*e opuse- dar la 5el de puternice # niciuna ne5iind rea sau bun&2 Cu toate acestea- numele Luci5er de+enise deja (n mod incorect) asociat "ia+olului- a'a nc;t cre'tinii au tras imediat propriile lor conclu%ii2 $i i#au considerat practican*i ai satanismului- datorit& leg&turii cu Luci5erat;t pe >iDe- c;t 'i pe 5rancmasoni- care trebuiau contra%i'i prin tot ce era bun n cadrul cre'tinismului2 Responsabilitatea pentru un ast5el de punct de +edere- care continu& s& 5ie sus*inut cu mult&

5ermitate n unele cercuri chiar 'i n %iua de ast&%i- at;t de mult nc;t niciun argument ra*ional nu l poate anula- i re+ine n mod hot&r;t lui Albert >iDe2 WRe+ela*iileK lui >iDe pri+itoare la Luci5er 'i Adonai # care n niciun ca% nu sunt re%ultatul +reunei practici masonice pe care noi o cunoa'tem # au +enit n sprijinul ideilor promo+ate de !iserica Catolic&care era oricum 5erm mpotri+a 5rancmasoneriei 'i ideilor a5late la ba%a acesteia2 >iDe nu a 5&cut nicio 5a+oare masonilor prin a5irma*iile sale +&dit anticatolicecare au 5ost atribuite imediat de c&tre catolici 5rancmasonilor n general2 /A9

a$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? nale ale lui >iDe- al&turi de cele emise de $liphas 5ie 5olosite drept WargumenteK n pri+in*a 5aptului c& nu doar mpotri+a cre'tinismului- ci au ca scop distru# lin*elor Wade+&rateK 'i nlocuirea acestora cu Wnoua de inspira*ie satanist&2 6rancmasonii care resping n e idei sunt ntr#o situa*ie 5&r& ie'ire # protestele lor ie respinse drept o ncercare de a ascunde Wade+&rulK2 lului demonicK a p&truns at;t de puternic n con'tiin*a #&*ia continu& s& 5ie pri+it& cu suspiciune # 'i nu doar de paranoice- de eEtrem& dreapt&- mai ales cele din 4tatele a%& despre masoni 'i despre Wnoua ordine mondial&K2 din multe *&ri occidentale se str&duiesc nu doar s& se sonerie- dar au 'i +otat legi mpotri+a de*inerii de c&tre i*ii importante n stat2 sta%a de grup care se sus*ine singur5rancmasoneria a n mod e5icient- deoarece simpla b&nuial& c& o persoan& n*at& n +reun 5el de apartenen*a la aceast& organi%a*ie tarea 'i mpiedicarea promo+&rii acesteia2 @ ast5el de Marea !ritanic n pri+in*a politicienilor5unc*ionarilorre- o5i*erilor de poli*ie 'i membrilor justi*ieintre timpiglicane sau ai 5orma*iunilor cre'tine noncon5onnistepartenen*a la 5rancmasonerie a 5ost c;nd+a o norm&6r&*ia pe propriul risc2 i lungii noastre perioade de cercetareacu%a*iile aduse cmasoneriei par a 5i asemenea %&+or;rii u'ii grajdului git2 =n ultimul capitol +om ncerca s& demonstr&m c& au atins deja principalele scopuri 'i c& 5rancmasoneria i*& temporar& din arsenalul acestora- n plusin5luen*a

V agen*ii puterii lui 4olomon nu trebuie s& 5ie asociat& ecum cea a 5rancmasoneriei- careoric;t de temerare e doar o umbr& a ceea ce a repre%entat p;n& 'i n epoca

/H0

CAPITOL L &3 S#'r)itul nce utului

n capitolele anterioare am sus*inut ideea c& institu*ii ca cele ale tironen# sienilor- ale cistercienilor- ca+alerilor templieri sau ale comercian*ilor din Champagne- al&turi de mult mai modernii 5rancmasoninu trebuie anali%ate n mod i%olat2 A'a cum asem&n&rile dintre e+angheliile ?oului 3estament dup& Matei- Marcu 'i Luca au dus la conclu%ia c& 5iecare dintre acestea s#ar ba%a pe o surs& Wpierdut&K # o colec*ie de a5irma*ii 'i 5apte ale lui =sus pe care cercet&torii o numesc W_K (de la cu+;ntul german 8uelle, care nseamn& Wsurs&K) # putem +edea c& n spatele cistercienilortemplierilor 'i al celorlal*i aminti*i mai sus se a5l& un agent puternica5lat n leg&tur& cu 5iecare dintre aceste grup&ri- dar care totu'i a r&mas n a5ara lor2 Regele 4olomon 'i#a ns&rcinat marii preo*i cu misiunea pe termen lung de a crea o lume n care Pah+e s& poat& domni a'a cum se cu+ine2 >entru 4olomon 'i contemporanii s&i- interac*iunea dintre lumea oamenilor 'i cea a di+init&*ii era perceput& la un ni+el mult mai compleE dec;t cel per# ceput de orice religie de ast&%i2 4ingura religie modern&major& care amen*inutun ni+el de compleEitate comparabil cu scopul lui 4olomon este 'i cea ale c&rei r&d&cini sunt cele mai +echi( hinduismul2 @riginile acesteia se pierd n negura timpuluins& s#a p&strat credin*a ntr#un mare spirit cosmic unic (!rahma)care este +enerat prin intermediul unor di+erse mani5est&ride eEemplu Oi'nu4i+a sau UaDti2 n oricare dintre 5ormele salehinduismul r&m;ne o religie monoteist&- legat& de mai multe di+init&*i- un cre% tolerant care accept& drept +alid orice drum c&tre marea putere cosmic&2

/H1

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? at teEt al hinduismului este Rig 4eda, care este totodat& 'i colec*ie de idei ale omenirii- cu eEcep*ia probabil a po+e'tii u .hilgame'2 $a cuprinde urm&toarele cu+inte( WAde+&rul irV brahmanii l numesc n mai multe 5eluriK12 Vr&m c& regele 4olomon a a+ut o percep*ie similar&2 Pah+e poporului s&u- centrul aten*iei acestuians& dincolo de narea 5or*& cosmic& a c&rei mani5estare terestr& era di+ina altor popoare trebuiau respecta*i- ns& to*i erau in5eriori i- a5lat& dincolo de cer 'i de p&m;nt2 :a%iliilor Stelei l& 5aptul c& n programul 6amiliilor 4telei nu a 5igurat ducerea Wreligiei de stat a e+reilorK pe teritoriul ntregii iba lor asupra di+init&*ii era mult mai compleE& dec;t cea a islamismului sau iudaismului rabinic (un mod de g;ndire (e di5erit de cel adoptat de 6amiliile 4telei)2 $le acceptau i*e aceste op*iuni teologice- dar le considerau secundare rcm2 Ceea ce conta era 5ormarea unei lumi n care oamenii e "umne%eu- indi5erent de 5orma pe care au ales#o'i s& r#o manier& ce ar 5i re%onat cu spiritul WsteleiK 4heDinah2 ipresupus eEisten*a unei societ&*i bine ordonate 'i prospereDcie- depra+are sau rea#+oin*& de orice 5el2 tarea unui atare obiecti+ era ne+oie n primul r;nd de structuri politice potri+ite2 ilei nu au a+ut alt& op*iune dec;t s& 5oloseasc& cre'tinismul ecanism- deoarece dup& pr&bu'irea =mperiului Roman nu K alt& re*ea a puterii care s& acopere aproape toat& $uropa (est plan nu a 5ost at;t de cinic pe c;t paredeoarece n pri+in*a 5aptului c& mul*i membri ai 6amiliilor 4telei

ii n ade+&ratul sens al cu+;ntului2 !&rba*i ca 45;ntul uE nu au putut s& 5ie o minciun& +ie2 Acestaasemenea i de 5runte din r;ndurile 6amiliilor 4teleitrebuie s& 5i in& ca pe un eEcelent mijloc de a cuprinde rela*ia dintre r2 "oar c& el a priceput mai mult dec;t a 5ost di+ulgat (les importan*a lui loan !ote%&torul pentru ade+&ratul dinainte de Apostolul >a+el- 'i semni5ica*ia WsteleiK AI 2$2

46hRU=3 L R?C$> 3 L = 4heDinah 'i a aspectelor 5eminine ale di+init&*ii # reu'ind s& ghide%e !iserica Catolic& spre un +iitor mai so5isticat- ba%at pe aceste concepte5&r& ca cine+a s& poat& n*elege ce 5&cea de 5apt2 Ast&%i- !iserica Romano#Catolic& a de+enit o religie matur&cu o compleEitate care i justi5ic& statutul de 5or*& mondial& n probleme legate de spiritualitate2 Acest lucru se datorea%&- nu n mic& m&sur&e5orturilor lui !ernard 'i ale 6amiliilor 4telei2 Credem c& odat& cu trecerea timpului 6amiliile 4telei 'i#au remodelat n mai multe r;nduri perspecti+a- iar oameni de alte religiichiar agnosticiau 5&cut parte din r;ndurile lor2 Mul*i au r&mas probabil adep*i ai lui loan !ote%&torul- ns&- indi5erent de credin*a lor- !iserica a 5ost mereu ba%a lor de operare2 Conceptul unilateral de cre'tinism- care a 5ost introdus de mp&ratul roman Constantin = la ?iceea )1e,i Capitolul :)- a asigurat o singur& cale de acces spre "umne%eu pentru ntreaga $urop&2 Cu timpul6amiliile 4telei au n*eles c& ade+&rata 5or*& a du'manului lor era arma lor cea mai puternic& # ei puteau p&trunde n structura labirintic& a !isericii Ro# mano#Catolice- eEtins& pe tot teritoriul $uropei- 'i 'i puteau introduce treptat ideile 'i planurile purt;nd stindardul lui Cristos2 Cu toate acestea- apari*ia ulterioar& a protestantismului )1e,i Capitolul 9)- urmat& de proli5erarea unor secte cre'tine necatolicea dus la 5aptul c& nu mai eEista o singur& cale prin care agen*ii puterii lui 4olomon 'i puteau atinge obiecti+ele2 Ace'tia au n*eles c& drumul nainte era legat de noile organi%a*ii laice2 3erenul pe care operau re*elele laice ale $uropei ncepuse s& 5ie b&t&torit odat& cu de%+oltarea comer*ului interna*ional- ini*iat de produc&torii de l;n& cistercieni- 'i cu 5ondarea unui sistem bancar de c&tre templieri2 6oarte important este 'i 5aptul c& dominarea g;ndirii oamenilor de c&tre !iseric& a sc&%ut n intensitate- mul*umit& e5orturilor unor g;nditori modera*i ca !ernard de Clair+auE2 $+olu*ia de#a lungul secolelor 'i al mileniilor a

modului n care agen*ii puterii lui 4olomon 'i#au interpretat misiunea nu poate 5i pus& la ndoial&- deoarece g;nditorii de mai t;r%iu au ree+aluat de5ini*ia lui 4olomon pri+itoare la Wnoua ordine mondial&K (am dori s& subliniem 5aptul c& utili%&m aceast& eEpresie n sensul unei lumi ba%ate pe +alorile 6amiliilor 4telei- nu n leg&tur& cu 5ormula utili%at& de grup&rile eEtremiste la care s#a 5&cut re5erire n Capitolul 1/)2 Oalorile lor au r&mas acelea'i- ns& modalit&*ile de a le pune n aplicare s# au trans5ormat n 5unc*ie de e+enimente care- de multe ori- nu puteau 5i controlate2 2$3

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? a*iune laic& ce a de+enit mijlocul de reali%are a misiunii pi a 5ost 5rancmasoneria2 Ritualurile din care aceasta s#a F+echi 'i se ba%au pe credin*a n puterea WsteleiK 4heDinahj pe +remea regelui 4olomon- dar eEist;nd probabil cu mul# naintea acelei perioade- n +remea cruciadelortemplierii la*ie rituri asociate meseriei %idarilor 'i pietrariloriar alte Flui 5rancmason de mai t;r%iu au 5ost ini*iate n 4co*ia de i 4inclair- ca mijloace de transmitere a secretelor preo*ilor Dle 3emplului din =erusalim- ridicat din nou n 5orma cape# li Capitolul B 'i Capitolul 9)2 =gioas& care a debutat n secolul al LO=# lea a 5&cut necesar& tn*ial& a strategiei- iar ritualurile- ini*ial destinate doar c;# (t 5undamentul unei 5r&*ii cu o ba%& larg&2 A 5ost +orba de o ar& care urma s& impulsione%e ntreaga omenire din punct l- intelectual 'i mai ales n direc*ia democra*iei2 =i mult de trei secole- dup& domnia regelui Fames (lacob) piune a coincis cu o relansare a masoneriei din Anglia'i la celei din coloniile americane5rancmasoneria a de+enit ioc de propagare a +oin*ei 6amiliilor 4telei2 >e m&sur& poua parte a secolului al LO===#lea- n Anglia se de%+olta WAnticiK 'i WModerniK- n alte p&r*i ale lumiicum ar 5i n*a- 6r&*ia a repre%entat motorul ce a determinat o re# 5rea social&- n America- oamenii au ridicat din nimic o ln timp ce n 6ran*a poporul a preluat puterea din m;inile jternicei aristocra*ii- n aceste dou& republicicre'tinismul snent& important& a +ie*ii sociale- ns& s#a trasat o linie de =tre !iseric& 'i stat2 A 5ost momentul de debut al societ&*ii 5us cu sine conceptul de egalitate ntre oameni2 Dl Rud7ard Kipling a eEprimat aceast&

egalitate n poe%ie| n care momentele de stagnare din +ia*a de %i cu %i sunt al lojilor masonice( )a de des mesa2erul v aduce ni Solomon: +Hita$i aceste lucruriQ )etorilor, tovar ) al re2ilor, 3 "rin$ilor 8 uit C aceste lucruriQ ii, uita$i aceste lucruriQ , anAuet 7ight )7oaptea +anchetului/ 2$4

46hRU=3 L R?C$> 3 L = Noua %a1onerie en"le&* 6rancmasoneria din Anglia- spre deosebire de 6r&*ia din America sau din 6ran*a- s#a do+edit p;n& la urm& un sol neroditor pentru ideile 'i idealurile 6amiliilor 4telei2 "e'i a continuat s& promo+e%e libertatea 'i 'tiin*a- 5rancmasoneria engle%& 'i#a modi5icat radical ritualurile 'i prac# ticile n decursul secolului al LO===#lea- pentru a se ajusta ne+oilor politice ale regilor protestan*i din dinastia de Hano+ra2 Acest lucru a coincis cu pierderea tuturor principiilor +echi ale masoneriein special ale imperati+elor 6amiliilor 4telei- p;n& n anul 1B002 ns& acestea nu au 5ost pierdute chiar pentru to*i oamenii2 n eEemplu de ast5el de nou 5rancmason engle% este ntruchipat de un personaj descris n am&nunt de un romancier din secolul al LlL#leaAnthon7 3rollopeun mare portretist al claselor de mijloc din epoca +ictorian&2 $l a 5ost 5oarte inspirat atunci c;nd s#a re5erit la !iserica Anglican& 'i la rela*ia acesteia cu starul2 Anthon7 3rollope- 5iul unui a+ocat bun dar s&racs#a n&scut n 1B1H 'i a 5ost educat la 'colile din HarroG 'i Ninchester- n 1B:A3homastat&l lui Anthon7- s#a mutat cu ntreaga 5amilie n !elgiala !rugespentru a e+ita s& 5ie arestat pentru datorii2 Anthon7 a re+enit cur;nd n Anglia 'i a ob*inut o slujb& n cadrul po'tei britanice- unde a r&mas p;n& la pensie (el a in+entat cutia po'tal&)2 "e ndat& ce a 5ost trimis n =rlanda- n 1BA13rollope a de+enit 5ranc# mason2 La B noiembrie 1BA1- el a primit ini*ierea n Loja !anagher ?r2 :0I 'i a 5ost ridicat la un grad mai nalt- n cadrul aceleia'i lojila :1 decembrie 1BA12 ?u se 'tie c;t de mult s#au eEtins r&d&cinile masonice ale lui 3rollopedat 5iind 5aptul c& a p&strat discre*ia asupra +ie*ii sale particularens& nu a putut opri p&trunderea anumitor idei n romanele salemai ales prin 5elul n care a descris unele personaje2 Acestea re5lect& aspecte ale +ie*ii

autorului- cum ar 5i ca%ul personajului numit de 3rollope dr2 Fohn 3horne2 Acesta apare n romanul Barchester*&oCers (3urnurile !archester)pu# blicat n 1BH12 3rollope pare s& sugere%e c& 3horne era masoniar ceea ce ne spune despre el este surprin%&tor( Cu toate acestea, el IThorneJ )i al$i oameni din antura5ul s u, care " straser !nc acelea)i "rinci"ii 'erme !n "rivin$a "rote5 rii secretelor 8 oameni ca el !nsu)i, care erau "rea adev ra$i "entru 'i clinti$i de stri2 tul unei mul$imi 8, aveau /HH

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? A modalitate de a se consola. <rau, sim$eau c erau, ev ra$i " str tori ai misteriilor eleusine, ale unor / eci'ice de !nchinare, "ro'unde )i uimitoare, "rin t $ile "uteau 'i invocate a)a cum se cuvenea. "e5er& la un grup de oameni ce de*ineau cunoa'terea unei ir&+echi c&tre "umne%eu2 $l continu& prin a spune c& iN 'i transmite cuno'tin*ele n mod secret( ii lor le8a 'ost dat acum s cunoasc aceste lucruri mai de"arte, "e c(t "osibil, "rin educarea atent co"iilor lor. ( c& acei oameni p&strau aspectul unor ade+&ra*i cre'tini |i ar&- ns& n mod pri+at puneau n practic& propriile lor 6 Yre modul !n care 'orme de !nchinare "articulare 'ost transmise de la o 2enera$ie la alta !n 'amilii ochii celor din 5ur, au ado"tat "rinci"iile unei loscute. .8a 'el s8a !nt(m"lat )i !n ca%ul domnului !nv $at s asculte cu mult calm atunci c(nd se otec$ia secretelor era un element al trecutului, d(ncul su'letului c aceasta era !nc $inut !n e e4"erien$ mistic . Sim$ea chiar o oarecare t isdul c aceast cunoa)tere, care lui !i 'usese !n8 i ebuia s r m(n necunoscut mul$imii. =ptul c& 3horne era o crea*ie 5icti+&- 'i accept;nd totodat& l autorului 'i apartenen*a lui la 5r&*ia mason&este pro# = s& 5i +orbit n Barchester &oCers despre aspecte care l 'i2

bpe este de origine normand&- 5amilia lui 5iind o ramur& ui clan normand- Le Loup (Lupul)- nume care a 5ost bnit Lupus2 6amilia Lupus se tr&gea direct din Hugues ( Loup)- unul dintre sprijinitorii cei mai 5er+en*i ai lui =rul n perioada c;nd el a in+adat Anglia n 10II2 Cei i au de+enit n 1011 con*i de Chester5&c;nd parte din /HI

46hRU=3 L R?C$> 3 L = cercul apropia*ilor lui Nilliam Cuceritorul- 5iind aproape cu siguran*& 'i membri ai 6amiliilor 4telei2 Motto#ul adoptat de 5amilia 3rollope este 5oarte rele+ant n aceast& pri+in*&V n traducere din latin&acesta nseamn&( WAud- dar nu spun nimicK2 $ste e+ident totu'i 5aptul c& modul n care 3rollope a reali,at portretul doctorului 3horne 5ace trimitere la ce+a mult mai ad;nc 'i mai +echi dec;t 5rancmasoneria2 Aproape ntregul 5ragment citat din Barchester &oCers ne duce cu g;ndul la credin*a 6amiliilor 4telei 'i la modul n care aceasta a 5ost transmis& din genera*ie n genera*ie- n timp ce a r&masa'a cum spune 3rollope- Wnecunoscut& mul*imiiK2 :a%iliile Stelei )i e oca indu1trial* n grup c;nd+a secret- 5ormat din oameni de 'tiin*& 'i cuget&toricunos# cu*i sub numele de WColegiul =n+i%ibilK- a de+enit n anul 1II0 4ocietatea Regal&2 Aceasta a 5ost prima organi%a*ie din lume care s#a eliberat de constr;ngerile de ordin religios 'i a mbr&*i'at metoda in+estiga*iei obi# ecti+e- utili%;nd 5acilit&*ile o5erite de 'tiin*&2 Majoritatea acestor oamenidac& nu chiar to*i dintre ei- erau masoni 'i ac*ionau con5orm idealurilor 6amiliilor 4telei2 Cu c;t descopereau mai multe taine ale uni+ersului 'i minuni ale acestuia- cu at;t erau mai uimi*i de marea 5or*& cosmic&su# prema %eitate ntruchipat& n tradi*ia 6amiliilor 4telei de 4heDinahcare se ridica deasupra oric&rei dogme religioase nguste a oamenilor2 6amiliile 4telei au dat 5r;u liber imagina*iei 'i in+estiga*iei 'tiin*i5ice n lumea occidental&- iar la s5;r'itul secolului al LO===#lea schimbarea a p&truns peste tot2 >e c;nd americanii 'i 5rance%ii puneau ba%ele unor noi republicino# ile tehnologii 'i 5orme de munc& duceau cu rapiditate spre a'a#numita Re+olu*ie =ndustrial&2 Acest moment de cump&n& pentru ci+ili%a*ie a debutat n Marea !ritanic 'i s#a r&sp;ndit imediat n ntreg @ccidentul2 $conomia- ba%at& nc& de la nceputurile istoriei pe

munca manual&a 5ost nlocuit& cu cea +u,ata pe ma'ini care produceau materiale teEtilealimente 'i bunuri de tot 5elul- n mori sau 5abrici uria'e2 4porul care s#a nregistrat a 5ost eEponen*ial- deoarece au ap&rut ma'ini care puteau produce alte ma'ini- mai bune2 Mai ales n Marea !ritanie- n paralel cu industria s#a de%+oltat 'i transportul- mai nt;i prin re*eaua eEistent& de canalepentru a duce dintr#un loc n altul c&rbunii 'i alte materii primeapoi prin mbun&t&*irea /H1

A2.$?3== > 3$R== L = 4@L@M@? uimiri- iar n cele din urm& prin c&ile 5erate2 Lumea nu se at;t de mult din perioada ?eoliticuluic;nd de%+oltarea s la schimb&ri majore n cadrul societ&*iiprin asigurarea ran& necesare- 'i- mai importantdatorit& 5aptului c& s& ntre*in& un grup de oameni care a+eau timp pentru a Vstiga 'i a in+enta2 i*& ns&- schimb&rile au 5ost surprin%&tor de rapiden mai ani- ntre 11H0 'i 1900- $uropa occidental& a 5ost trans# ogres tehnologic ce p&rea de nest&+ilit2 @amenii cei mai enit nu cei care de*ineau sau dominau p&m;ntulci aceia ijloacele de produc*iesecolului LL- 5aimosul 5rancmason Henr7 6ord a a5irmat r o sin2ur re2ul "entru industria), iar aceasta duc torul unor bunuri de cea mai !nalt calitate /a cel mai mic "re$ "osibil, "l tind cele mai mari $int ., prima linie de asamblare din lume n 5abrica lui din Olichigan- la l decembrie 191:- 'i a redus imediat timpul ii autoturismului Model 3- de la doispre%ece ore la doar de minute2 >osibilitatea de a produce n mas& cantit&*i ise ie5tine a dus- spre mijlocul secolului LLla nceputul rismuluiK n @ccident- iar tipul de s&r&cie pre%entat& n Dens- caracteristic& unor largi segmente sociale n perioa# ire- a de+enit tot mai rar nt;lnit2 Acest aspect se asem&na iilor 4telei2 ei )i E1tul e s#a concentrat p;n& acum asupra in5luen*ei eEercitate lei n $uropa occidental& 'i n

America2 Care era ns& 4e pare c& n perioada ce a unnat di+i%&rii 'i pr&bu'irii an 6amiliile 4telei au ignorat ini*ial !i%an*ul # partea n =mperiul Roman # 'i alte teritorii- unde predominant& )doE&2 >robabil c& pro+ocarea de a se in5iltra n ierarhia Ee era prea mare- dat 5iind 5aptul c& aceasta se a5la nc& /HB

46hRU=3 L R?C$> 3 L = sub in5luen*a institu*iilor imperiale- sau poate c& planul a 5ost de a ob*ine mai nt;i controlul asupra @ccidentului 5ragmentat din punct de +edere politic 'i de a absorbi apoi $stul2 n cele din urm&- !i%an*ul a intrat n s5era de in5luen*& a islamuluisitua*ie care a culminat cu momentul c&derii Constantinopoluluin 1AH:2 4tatutul de mo'tenitori ai !i%an*ului a 5ost preluat de conduc&torii ortodoc'i ai =mperiului Rus2 A5lat& n a5ara s5erei catolice- Rusia nu s#a bucurat niciodat& de be# ne5iciile aduse @ccidentului de cistercieni- templieri sau al*i agen*i ai 6amiliilor 4telei2 >;n& n secolul al LlL#leastructurile sociale 'i econo# mice ale acestei *&ri au 5ost n esen*& 5eudale2 !iserica Catolic& nu a putut asigura 6amiliilor 4telei o cale spre Rusia- iar !iserica @rtodoE& rus& era condus& cu stricte*e de *ari2 3otu'i- 5rancmasoneria a repre%entat pentru 6amiliile 4telei un mijloc eEcelent de a in5luen*a cursul istoriei n Rusia2 >rimele in5orma*ii de ncredere despre masonii din Rusia datea%& din jurul anului 11:1- c;nd Marea Loj& a Angliei 1#a numit pe c&pitanul Fohn >hillips Mare Maestru al Rusiei- titlu prin care acesta primea autori%a*ia de a n5iin*a loji n Rusia # sub controlul Londrei2 4e 'tiu pu*ine lucruri despre acest engle% care a dusse pare5ranc# masoneria pentru prima dat& n Rusia- ns& situa*ia este 5oarte di5erit& n pri+in*a urm&torului mare maestru al Rusiei- deoarece acesta apar*inea 5&r& ndoial& 6amiliilor 4telei- iar misiunea lui era aceea de a in5luen*a ac*iunile aristocra*iei ruse2 @norabilul Fames Keith pro+enea dintr#o 5amilie normand& care primise n 11H0 p&m;nturile din WKethK de la regele "a+id = al 4co*iei2 4tr&mo'ul lui Fames Keith- Uir Robert de Keith- s#a a5lat n 5runtea ca+aleriei sco*iene n timpul b&t&liei de la !annocDburndin 1:1Aunde- dup& cum se crede- ca+alerii templieri au nclinat balan*a luptei n 5a+oarea sco*ienilor2 Liderii 5amiliei Keith au primit titlul ereditar de Mari Mare'ali ai 4co*iei din partea regelui Robert de !ruceiar ca lideri ai

ca+aleriei sco*ienilor membrii 5amiliei Keith au 5ost implica*i n cele mai importante b&t&lii din 4co*ia din decursul secolelor2 3at&l lui Fames Keith- cel de#al nou&lea conte de Keitha condus ca# +aleria iacobi*ilor n b&t&lia de la 4heri55muir- n 111Hiar repre%entan*ii 5amiliei Keith au sprijinit re+olta iacobi*ilor din 11AH2 Asemenea con*ilor de Rossl7n- 5amilia Keith 'i#a pierdut teritoriilecastelele 'i titlurile da# torit& lipsei de loialitate 5a*& noii monarhi din dinastia de Hano+ra2 Keith a plecat s& lucre%e n slujba *arului >etru al ==# lea- cu o scrisoare /H9

m N #d#d#K#)ai22ui-| t #&prm

ne 1entomn, se J K)F WAde+&rul c& acest ct a rmnge totuZ 8 >ocni*i sigunmp s& c;stlge @SL 4telei s# 5u m 7loc per5ect de a im
i :rmatei

conduc&toare asupra Woii generatil8 ale t de 5rancmasonerie n mod ab henta schimbarea2 8

o g a * i l e pe care lor2 =obagi nu 'i erau ne+oitY s& de oblcei cinci%eci l 'u d secolului al LFL#lea jum&tl d 5 > U1 >r\d 4ele lor8 pe Z m;nturile 'i resursele erlQ I kU1 erau iobagi i %a t e i nt r i 5 i mZ t Z 4 3 [ C \ m n i t a t e 8 >:rCe=e # # m pdl4t uW l e1 *ie de calitatea soluL2 Z Z r c3p&mZ 3 [ 8 [ ta*- ci de clasa mo'ie5ilo5 Ca >ontul nu era de*inut de aces#

FagFaa5ostnceledinunu; [ s#au asigurat c& acel lucn3nu8s KK T [ Cre4 t ns&V \ 8 Ui economice au nceputK \ Oa mtam>8a# nele . e%e economia de pia*& "e'i acest ZKK5 \;nd ncer cat s& /I0

*ara a

46hRU=3 L R?C$>= 3 L==


a cu ril

Q8

.uOemul ta

>

rduat asigurat

co

d ) [) #ie 8 5 5ilnd trebui-

c; schimba rea teritoriul imperiului cu +in& de la +;r5 o +io r c& nl m manduati # itpui cu mare di5icultate i #dd 5orm& de constitu*ie ccZ 8 a acelasresplns alegen le pentk dum& B timp- bnitalltate ns& 4to 5oi n a 3 5em chiai 8 \ care mau translat dgncu, dn m 1 9 I 11 Ru LL Z \ # Zel e- 5apt care a For- LL L )Z s& ) #Z A" > 5luen*a 5rancmasoneriei 'i a 6amilLrt 8 @ mt6J S inK res ecti+& > 8 4tolipin sau ale altor LoLLL care s#au str&duit s& scoat& imperiul dQ 5 Q8 S >` cea mai mare parte a $uropei occidentale 8 K

/565 haosul >rimului R&%boi Moldll


de

LL

Ru4ia : 5 4t C

>rins&

Revolu$ia Rus din punct d3+K dZsodZZlZB1KH aO tne+oie s5atul *aristschimb&tor de au 5ost @'LLFLLTL#C@L* trapele n rebeliune deschis& mpota+a W5i5 B-Z n >5ag l
pr&bu'irii iar

=n luna martie a acelui an 4e a 3 K Z : ZZ reO 1 Ria \ 8 un gu+ern pro+i%oriu- moderai d s\;nea K Z Z 5 i m d ZZ de $Ce4ta ] 5 4t la octombrie de radicalul >artid \ Z n parte !olseL \ I C nsiliul condus de Oladimir =lici Lenin A C>Z \ mu ncitorilor so+ieticiurm& la 5ondarea niunii Republicilor 4o8+3Q I 8K C nd 4 n Cde \ [K @amenii asemenea lui 4tol p n cret 5 Z 4\Ciali4te8 5a 19// 8 # > & ' e a s c & s p r e m o d e r n i % a r e p k m Z K 8 [ >S R S@ 5 Qmce U1 msaa'a cum s#a nt;mplat 'i n ca%ul R i Z constltu lonale 8 c&rile sociale s#au eEtm8s ULLT@SL @@@V@W@

opnte2 6rancmasoneria era pre%ent& n Z KK 8K


> t t

mai

pre%enta m continuare- iar mul*i dintre ge# /I1

j$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? de re+olu*ie ai lui Lenin erau masoniV ns& ace'tia de masonii aristocra*i pe care i 5ormase Keith 'i nu & 6amiliile 4telei au mai eEercitat +reo in5luen*& dup& ei2 Rusia 4o+ietic& a de+enit un stat 5oarte deosebit de (stea2 Comunismului s#a ntins peste opt decenii 'icu toate 5i din s&r&cie- a cau%at 'i milioane de mor*i n Rusiaicerea lui 4talin2 "ac& acesta ar 5i ajuns s& tr&iasc& mai car&- am 5i putut asista la distrugerea ntregii planetec& o ast5el de di+ersiune politic&economic& 'i social& nitut 5i plani5icat& de altcine+a2 Cu toate acesteaputem mtul secolului LL= Rusia ncepe s&#'i 5ac& loc printre lice ale lumii2 iuterilor e#al "oilea R&%boi Mondial- o mare parte din $uropa 'i np&r*ind +ictoria asupra .ermaniei na%iste 'i a Faponiei FlFnite 'i niunea 4o+ietic& se pri+eau cu suspiciune n i*a pe care o puteau eEercita asupra statelor ruinate ale 1 epoca super#puterilor2 Aceste dou& puteri mondialeFgie proprie 'i cu s5ere de in5luen*& di5erite- se ba%au pe Mcare le de*ineau- prin care s#ar 5i putut distruge nu doar "lanet& de %ece ori mai mare dec;t 3erra2 $ste +orba de ii Rece- n timpul c&ruia doar teama c& ntreaga planet& a re*inut cele dou& super#puteri s& nu porneasc& un te politicile militare- cea mai important& prioritate de "estabili%area economiilor statelor ruinate ale $uropei2 - 5i legate prin leg&turi economice 'i comerciale mai lenden*a ce ar 5i re%ultat putea elimina ideea +reunui

li#le de asemenea sub in5luen*a politic& a @ccidentului lietice2 n est- aceast& idee a dus la apari*ia C2A2$2R2 =jutor $conomic Reciproc)comunitatea economic& a j 5ormat& cu scopul de a men*ine sateli*ii Mosco+ei sub ura s5erei de in5luen*& so+ietica- 4tatele nite au ini*iat

/I/

46hRU=3 L R?C$> 3 L = Planul Mar1.alH )i ia(a co%un* >lanul Marshall a 5ost reali%at de secretarul de stat american 'i 5ost general de armat& .eorge C2 Marshall- n 19A12 >e l;ng& planul de a reconstrui o lume distrus& de r&%boi- pre'edintele Harr7 42 3ruman 'i Marshall mai a+eau ce+a n comun # erau masoni +echi 'i entu%ia'ti2 3ruman se num&r& printre cei mai ele+a*i masoni care au de*inut titlul de pre'edinte al 4tatelor nite2 $l a de+enit membru al 6r&*iei n 5ebruarie 1909 'i a continuat s& ob*in& o serie de titluri ilustre5iind n cele din urm& numit WMare 4u+eran =nspector .eneralK a+;nd deci gradul ::cel mai nalt din cadrul 5rancmasoneriei (de'i eEist& ramuri di+ergente care pretind c& ar eEista grade mai nalte dec;t cel cu num&rul ::acesta este cel mai nalt ni+el la care un mason se poate ridica)n anul 19H9 a primit o distinc*ie pentru cei cinci%eci de ani de apartenen*& la masonerie2 Marshall a p&strat o discre*ie mai mare n pri+in*a apartenen*ei sale la 5r&*ia masonic&2 A 5ost 5&cut mason n Nashington "2C2 A r&mas n memoria 6ra*ilor s&i nu doar pentru de+otamentul 5a*& de 4tatele niteci 'i pentru 5aptul c& este unul dintre pu*inii masoni care au primit premiul ?obel pentru pace- n anul 19H:2 Acest lucru este remarcabil pentru un om care a 5ost soldat n cea mai mare parte a +ie*ii2 >rin planul Marshall s#au o5erit miliarde de dolari pentru reconstruirea $uropei occidentale- dar planul a 5ost conceput n a'a 5el nc;tpentru a bene5icia de pe urma acestui plan- statele europene trebuiau s& coopere%e adesea cu 5o'tii lor du'mani2 .eorge Marshall s#a luptat cu nd;rjire pentru acceptarea planului s&u2 rm&torul 5ragment 5ace parte dintr#un discurs pe care 1#a rostit la ni+ersitatea Har+ard n iunie 19A1( < lo2ic ca Statele Hnite s 'ac tot ce le st !n "utin$ "en8 tru a s"ri5ini revenirea la normal a s n t $ii economice !n lume, ' r de care nu "oate e4ista stabilitate "olitic sau

"ace si2ur . #olitica noastr nu este !ndre"tat !m"otriva vreunei $ ri sau doctrine, ci !m"otriva 'oametei, a s r ciei, a dis"er rii )i a haosului. Sco"ul acesteia ar trebui s 'ie rena)terea "retutindeni !n lume a unei economii 'unc$ionale, care s "ermit a"ari$ia unor condi$ii "olitice )i sociale !n care s "oat e4ista institu$ii libere. Au 5ost oare .eorge Marshall- pre'edintele 3rumansau chiar pre'edintele 6ranDlin "2 Roose+elt- n timpul mandatului c&ruia 3ruman a 5ost +ice# /I:

L.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@?

tentan*i ai 6amiliilor 4telei- sau a 5ost +orba doar de =soneriei asupra ac*iunilor lorQ Acest lucru e imposibil li%iunea 'i ac*iunile umane ale lui Roose+eltchiar cele K"oilea R&%boi Mondial- ar putea indica 5aptul c& ac*iona operati+ mai nalt chiar 'i dec;t cel promo+at de 6r&*iepro+enea dintr#un neam de olande%i din ?eG PorDbi pre'edin*i +i%ionari- 3heodore (1901# 09) 'i 6raDlin . ambii remarcabili prin programele lor re5ormatoare2 ia Euro ei piui LL=- o $urop& unit& din punct de +edere economic 'i o+ada succesului planului Marshall 'i al eticii care a stat j anul 19H1- c;nd planul era pus n mare parte n aplicare lotagoni'ti ai ultimei con5lagra*ii mondiale- 6ran*a- =talia =st 'i#au unit 5or*ele cu micile state W!eneluEK (!elgiatrg) pentru a 5orma Comunitatea $uropean& a C&rbunelui st nceput timid- dar semni5icati+- s#au de%+oltat germenii bmune- 'i n cele din urm& cei ai Comunit&*ii $uropene2 Sratatul de la Roma a pus ba%ele Comunit&*ii $conomice nembre au optat pentru o pia*& deschis&n care comer*ul jjj5&r& restric*ia impus& de grani*e- n 191:- nc& trei state Fanemarca 'i =rlanda) au eEtins num&rul membrilor uneK la nou&- iar ast&%i- din structura denumit& o5icial i $uropean&- 5ac parte 'i state a5late la +est de Rusia2 |re s#a opus timp de secole alian*elor interna*ionale de =*& s& de+in& membr& a acestei comunit&*i2 |%& s& +edem- acest proces- care a debutat cu n*elegeri F*ionale 'i a culminat cu un bloc regional ce are toate Kt con5ederat unic- nu s#a petrecut din

nt;mplare2 A 5ost =r 6amiliilor 4telei n pri+in*a +iitorului lumii2 )i #ranc%a1oneria a1t*&i ti $urope unite- ne putem ntreba dac& agen*ii puterii tliile 4telei # 'i#au atins obiecti+ul 5inal2 ?oi credem c& F pl&nuind acum intrarea n 5a%a 5inal& a planului2 $ste ancmasoneria- care a debutat ca un mijloc con+enabil /IA

46hRU=3 L R?C$> 3 L = prin care 6amiliile 4telei se puteau eEprima- repre%int& o 5or*& n+echit& n cea mai mare parte a lumii2 La nceput de secol LL=num&rul membrilor 6r&*iei este n c&dere liber& la ni+el global2 3emerilepredominante pe ambele p&r*i ale oceanului- c& 5rancmasonii sunt eEclusi+istY 'i promo+ea%& nepotismul- 5iind mereu gata s& acorde un sprijin 5ra*ilor lor5ie n do# meniul a5acerilor- 5ie al pro5esiunilor- 5ie n politic&- a dus la 5aptul ca apartenen*a la aceast& grupare s& 5ie declarat& inter%is& n ca%ul anumitor pro5esii2 $ste mai ales situa*ia poli*iei 'i a sistemului juridic2 Caracterul secret al 5rancmasoneriei a stimulat cu siguran*& anumite preten*ii 'i a dat na'tere unei serii ntregi de mituri moderne con5orm c&rora masonii s#ar sprijini unul pe cel&lalt- chiar dac& ar 5i ne+oie de nc&lcarea legii2 A'a cum am mai ar&tat- a 5i 5rancmason nu mai repre%int& un a+antaj din punct de +edere pro5esional- ba dimpotri+& poate 5i o piedic& n perspecti+a a+ans&rii n carier&2 "e eEempluapartenen*a la aceast& organi%a*ie este acceptat& n ca%ul cadrelor de poli*ie din Marea !ritaniens& repre%int& o barier& n calea promo+&rii2 Am ar&tat )1e,i Capitolul 1/) c& unii teoreticieni ai conspira*iei pretind c& planeta noastr& este ghidat& spre o Wnou& ordine mondial&K # care este asociat& unui stat global- n care na*ionalismul ar de+eni un element al trecutului 'i unde to*i oamenii se +or supune unui gu+ern al lumii2 Liderii acestuia- ni se spune- nu +or mai 5i ale'i n mod democraticci de c&tre membrii unei oligarhii restr;nse 'i secrete2 n spatele acestor conspira*ii par s& se a5le a5ilia*iile de natur& politic& sau religioas& ale celor care le propun2 >entru unii este +orba de un complot al agen*iilor economice n specialcum ar 5i 5amiliile care controlea%& domeniul bancar- companiile petrolieresau cele de medicamente- n mod ine+itabil- ace'ti teoreticieni ai conspira*iei sunt antisemi*i 'i pretind c& e+reii urm&resc punerea n aplicare a unor planuri secrete pentru a dob;ndi controlul asupra lumii2 $Eist& chiar oameni care

sugerea%&- n mod destul de bi%ar- c& la conducerea acestei conspira*ii s# ar a5la 5amilia regal& britanic&2 ?u e surprin%&tor c& 5rancmasonii sunt o *int& obi'nuit& pentru acu%a*iile de implicare n noua ordine mondial&2 La cealalt& eEtrem& sunt cei care sugerea%& c& noua ordine mondial& nu +a 5i deloc ciudat&- ci +a 5i instaurat& pentru binele omenirii2 ?i se pare amu%ant c& lumea este mp&r*it& n dou& grupuri( cei care cred c& sunt +ictime ale unei conspira*ii 'i cei care neag& conceptul de conspira*ie2 Cei mai mul*i teoreticieni ai conspira*iei se concentrea%& asupra unui e+eniment anume- 5iind de eEemplu c;*i+a care pretind c& /IH

=.$?3== > 3$R== L = 4@L@M@?

ia a 5ost o in+en*ie mediatic& 'i c& prin*esa "iana ar 5i lameni pornesc de la o idee- iar apoi caut& do+e%i ce par l acesteia2 ?iciun contraargument sau do+ad& contrar& Xa ideea ini*ial&2 Eem& se g&sesc cei care resping orice idee con5orm c&# Sumitor e+enimente s#ar a5la +reo conspira*ie2 $ste cu ie pu*in n*eleapt&2 Conspira*ia este un 5enomen uman e ne+oie de mai mult de doi oameni care s& colabore%e itru a ob*ine +reun a+antaj2 $Epresia Weste doar o teorie =tili%at& a%i 5&r& prea mult& anali%& prealabil& pentru a Ulica*ie mai pu*in ortodoE& sau tradi*ional&2 V& majoritatea oamenilor cred n teoria istoric& a Wacci# (orK- con5orm c&reia lucrurile bune sau rele au loc din Xin aceast& perspecti+&- istoria este +&%ut& ca o serie de 8l&toare asupra c&rora oamenii nu prea au controlparte de acord cu acest punct de +edere2 3otu'icredem pri+in*a eEisten*ei unui motor # chiar dac& unul slab direc*ione%e de%+oltarea social&- politic& 'i economic& le2 $ste +orba de motorul pus n mi'care de structura #e de con+enien*&- am numit#o W6amiliile 4teleiKale iu 5ost ns&rcina*i de 4olomon s& cree%e o lume n care n armonie2 4e poate ca agen*ii puterii lui 4olomon s& ia st&p;ni ai destinului omenirii- ns& nu se poate nega ip2 Mai mult- e probabil ca ei s& 5i a+ut o in5luen*& mai ur&rii e+enimentelor istorice dec;t orice alt grup2 lui 4olomon au oscilat ntre de%astru 'i succes de mai succesului 'i in5luen*ei lor a 5ost nregistrat& n secolele O===#LL2 $ posibil ca ei s& nu 5i controlat istoriadar ibuit considerabil la numeroase

reali%&ri 'i tendin*e (conomia ba%at& pe comer*ul cu l;n& din $+ul Mediu America 'i 6ran*a2 4telei mai eEercit& ast&%i +reo in5luen*&Q c& da # probabil la cel mai nalt ni+el- n unele aspecteiu a mai 5ost niciodat& at;t de greu de direc*ional ca de a%i e ne+oie s& se p&trund& n r;ndurile unei singure |cut- aceast& structur& interna*ional& a puterii era repre# Catolic&2 Oaticanul nu mai joac& un rol important din litic # locul s&u a 5ost ocupat de Casa Alb&2 /II

46hRU=3 L R?C$> 3 L = ?i se pare c& politica eEtern&- de termen scurt 'i adesea reac*ionar& (+e%i ca%urile >anama- 4omalia sau =raD) a 4tatelor nite5iind determinat& de indi+i%i ambi*io'i- do+ede'te eEisten*a unui grup de oameni puternici care reu'esc s& ntre+ad& ce se +a nt;mpla pe termen lung2 Ace'ti oameni +or 5i n leg&tur&- dar totu'i separa*i- de repre%entan*ii ale'i de popor2 $ste e+ident c& nu ar 5i posibil de pus n aplicare Wun mare scenariuK dac& indi+i%ii ale'i pentru o perioad& scurt& ar putea lua deci%ii importante2 Mul*i oameni- din 4tatele nite sau din a5ara acestora'i eEprim& sur# prinderea n pri+in*a oamenilor slabi care sunt ale'i la conducerea unei super#puteri2 "ac& primii lideri ai 4tatelor nite erau intelectuali 'i +i%ionari de pri# m& clas&- cei care acti+ea%& recent n interiorul Casei Albe le par multor oameni drept marionete cu Wun %;mbet larg 'i o str;ngere de m;n&K2 4unt asemenea celor a'e%a*i la intrarea ntr#un restaurant pentru a#i Wnt;mpinaK pe oaspe*i- n timp ce buc&tarii ne+&%u*i reali%ea%& o ade+&rat& magie2 ,ilele unor 5amilii precum Roose+elt- Adams sau 3a5t par s& 5i apus'i e posibil ca in5luen*a 6amiliilor 4telei s& 5unc*ione%e ast&%i n 5orma Wputerii din spatele tronuluiK- mai degrab& dec;t prin intermediul prim#mini'trilor sau pre'edin*ilor2 >robabil c& ar trebui s&#i identi5ic&m pe membrii 6a# miliilor 4telei printre 5unc*ionarii de stat cu rang naltbancherii sau responsabilii cu 5inan*ele- deoarece ade+&rata putere se a5l& n ast5el de m;ini- 'i nu n cea a politicienilor de 5runte2 :a%iliile Stelei )i <i1erica Catolic* Ce s#a nt;mplat ns& cu +echiul 5or conduc&tor al lumii # OaticanulQ Mai are !iserica Catolic& o in5luen*& major& asupra e+enimentelor mondiale 'i ar mai putea 5i un +ehicul semni5icati+ pentru mplinirea idealurilor 6a# miliilor 4teleiQ Aparent nu- n aceste %ile de laici%are tot mai eEtins&c;nd num&rul cre'tinilor practican*i a sc&%ut n mod dramatic #

de'i ar trebui s& 5im precau*i atunci c;nd 5acem o ast5el de a5irma*ie ne5ondat&2 n aprilie 199B- la scurt& +reme dup& ce cartea Secretul lui %iram a de+enit best#seller n =talia- Chris Knight se a5la n >erugiaparticip;nd la con5erin*a anual& a Marii Loji a =taliei a Ritului Masonic Antic de Memphis 'i Misraim2 Aceasta este o ramur& interna*ional& a 5rancmasonerieire%ultat& din amalgamarea a dou& tradi*ii unite de Maestrul .iuseppe .aribaldi # omul care a contribuit la crearea statului italian modern2 >ri# /I1

i$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? eg&rur& cu Ritul lui Misraim datea%& din 11:B ns& iai +echi- amintind de templieri 'i de elemente speci5ice mtic2 bublicat lista de +orbitori- Marele Maestrupro5esorul primit un tele5on de la o persoan& important& de la respecti+& dorea s& 'tie dac& Cristopher Knight urma Dbeasc& n cadrul con5erin*ei- iar dup& ce acest lucru j a ntrebat dac& era posibil s& 5ie trimis un obser+ator2 [ dat curs acestei solicit&ri 'i 1#a ntrebat pe omul de la i8#ului dac& citise Secretul lui %imm 'i- n ca%ul n care ati+- ce p&rere a+ea despre aceasta2 R&spunsul a 5ost interesant& # dar sunt c;te+a lucruri care nu ar trebui de trei %ile- pro5esorul 4eri i#a spus lui Chris c& o serie api au 5ost 5rancmasoni2 A mai spus de asemenea c& #lea nu a 5ost mason- cum a 5ost ca%ul predecesorului este un mason de grad 91 # cel mai nalt ni+el din ins 'i Misraim2 $l a eEplicat c&- n bp2 mod remarcabile acest rang masonic- c&ruia i acord& statutul echi# a eEistat o ndelungat& istorie a in5iltr&rii 6amiliilor !isericii Romano#Catolice2 Am sugerat de asemenea ui Re5ormei- 5rancmasoneria a de+enit principala cale hs5orm&nlor ini*iate de acest grup2 "up& ce .iancarlo le de p&rere c& eEist& masoni la Oaticanne#am ntrebat la mai eEiste o ba%& masonic& n interiorul !isericii Ro# =n om anume merit& s& 5ie pri+it ndeaproape2 ?umele =!ugnini2 Xnit membru al Congrega*iei Misiunii (ai c&rei membri lub numele de +icen*ieni) la +;rsta de dou&%eci 'i patru

=n anul 19A1 s#a interesat de domeniul studiilor liturgice l al uneia dintre cele mai cunoscute publica*ii pe teme L2phemerides Liturgicae# n anul urm&tor5ratele !ugnini M*ar al Comisiei pentru Re5orm& Liturgic& a papei >ius Fnd cur;nd pro5esor de liturgic& n institu*ia ponti5ical& irmrea de ni+ersitatea >ropaganda 6ide (=)iar n anul =5esor de liturgic& sacr& la ni+ersitatea Lateran&2 loan al LL===#lea 1#a numit pe !ugnini n postul de /IB

46hRU=3 L R?C$> 3 L = secretar al Comisiei >reg&titoare asupra Liturghiei pentru Conciliul Oa# tican == # po%i*ie care i#a permis s& eEercite o in5luen*& considerabil& asupra destinului !isericii2 $l a 5ost implicat ndeaproape n elaborarea schemei preg&titoare (n italin& schema, la plural schematd/, documentul ce urma s& 5ie supus discu*iilor conciliului2 4chema !ugnini- cum a 5ost numit documentul- a 5ost acceptat& ntr#o sesiune plenar& a Comisiei Liturgice >reg&titoare- cu oca%ia +otului din 1: ianuarie 19I/2 ns& cardinalul .aetano Cicognanipre'edintele comisiei 'i secretarul de stat de la Oatican- a re5u%at semnarea documentului c;nd 'i#a dat seama c;t de departe mergeau propunerile pentru re5orm&2 !ugnini 'tia c& schema a+ea s& r&m;n& blocat& p;n& la momentul n care cardinalul ar 5i 5ost determinat s& o semne%e2 $l a stabilit s& 5ie contactat imediat papa- care la r;ndul s&u a 5ost con+ins s&#1 instruiasc& pe cardinalul Cicognani s& nu re+in& p;n& ce nu +a 5i semnat schema# 4#a spus c& b&tr;nul Cicognani a 5luturat documentul n aer 'icu lacrimi n ochi- a spus( WOor s& semne% acest document- dar nu 'tiu dac& +reau acest lucruK2 Apoi a a'e%at documentul pe birou- a luat un stilou 'i 1#a semnat2 "up& patru %ile a murit2 Cu toate acestea- +ictoria lui !ugnini a 5ost de scurt& durat&2 >apa loan a ordonat pe nea'teptate demiterea 5ratelui !ugnini din postul pe care l ocupa la ni+ersitatea Lateran&- din cel de secretar al Comisiei Liturgice 'i toate celelalte 5unc*ii de conducere pe care le de*inea2 Moti+ele acestei ac*iuni nu au 5ost 5&cute publice- ns& trebuie s& 5i 5ost 5oarte serioasedac& 1#au 5&cut pe un ponti5 at;t de tolerant s& ac*ione%e n mod public 'i at;t de drastic mpotri+a unui preot care ocupase o po%i*ie at;t de in5luent& n preg&tirea Conciliului Oatican2 ns& ac*iunea respecti+& nu a repre%entat 5inalul Wpo+e'tiiK2 n mic dar in5luent grup din cadrul !isericii s#a ridicat n sprijinul schemei lui !ugnini2 >&rintele $dGard 4chillebeecDE- pro5esor belgian de dogmatic& la ni+ersitatea din ?ijmegen- a descris#o drept Wo

lucrare admirabil&Kn cele din urm& a 5ost acceptat& 5&r& modi5ic&ri substan*ialeprimind aprobarea aproape unanim& a conciliului reunit la 1 decembrie 19I/'i de+enind WConstitu*ia asupra 45intei LitughiiK a Conciliului Oatican ==2 ns& Constitu*ia nu cuprindea altce+a dec;t ni'te linii orientati+e2 >en# tru a marca o +ictorie total&- 5ratele !ugnini 'i cei care 1#au sprijinit a+eau ne+oie de puterea de a o interpreta 'i de a o implementa n ntregime2 >apa loan al LL===#lea a murit n iunie 19I:- iar n %iua solsti*iului de +ar&- %iua 45;ntului loan !ote%&torul din acela'i an- a 5ost ales un nou /I9

A.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? lontini- care pro+enea dintr#o 5amilie nobil& cunoscut& iei cu masonii- a de+enit papa >aul al Ol# lea2 =dup& acest e+eniment- 5ratele !ugnini a 5ost numit ntr#o important&cea de secretar al Conciliului2 ?u se 'tie are !ugnini a 5ost promo+at ntr#o 5unc*ie at;t de nalt&ipiedicat s& ajung& acolo de papa loan al LL===#lea2 5luen*& a 5ratelui !ugnini a crescut mult atunci c;nd a pri# =tate nalt&- cea de 4ecretar al 45intei Congrega*ii pentru j n 5elul acela a de+enit persoana ce ocupa po%i*ia cea litru consolidarea schimb&rilor pe care le plani5icase2 La =siilor 'i congrega*iilor s#au succedat rapid mai mul*i oa# 1 !ugnini a r&mas pe po%i*ie2 arhiepiscopul !ugnini a eEplicat c& re5ormele sale au i de aplicare2 Mai nt;i a a+ut loc trecerea de =a utili%area timpul liturghiei la limba +orbit& de credincio'iV n al Frm&rit re5ormularea c&r*ilor liturgiceV n cea de#a treia aceste c&r*i liturgiceV iar n cea de#a patra a a+ut loc =carnareaK 5ormei romane a liturghiei la tradi*ia 5iec&rei a mers p;n& la eliminarea complet& a +echilor urme de i chiar momentul trium5ului s&u- !ugnini # de+enit ntre F # a 5ost din nou demis2 La nceput lumea din a5ar& nu Mnt;mplase de 5apt2 Apoi- n aprilie 191I- 3ito CasiniFt scriitor catolic din =talia- 1#a acu%at n mod public pe naso n2 gnini era 5rancmason a 5ost pre%entat& direct papei >aul care se crede c& ar 5i 5ost la r;ndul lui mason- ns& acesta =a- dac& nu se iau imediat m&surisitua*ia +a 5i 5&cut& iul nu a a+ut nicio alt& op*iuneV

arhiepiscopul !ugnini a M5unc*ie- iar ntreaga lui congrega*ie a 5ost di%ol+at&2 !oare ca 5rancmasonii s& 5i contribuit la trans5ormarea |ii Romano#Catolice ntr#o perioad& at;t de recent&Q A'a =t- trans5orm&rile cuprin%&toare n modul de practicare o#catolic tr&dea%& hot&r;rea 6amiliilor 4telei de a uni Mcre'tine 'i de a le conecta apoi la alte moduri de g;ndire3rigine iudeo# cre'tin&2 mtrgical &ime Bom+s in 4atican $$ )Bom+e liturgice cu ceas Dn 3QDs- 199B2 /10

46hRU=3 L R?C$> 3 L = n o5icial superior de la Oatican- cardinalul Rat%ingerconduc&torul Congrega*iei pentru "octrina Credin*ei (care a succedat =nchi%i*ia) a spus( W4unt con+ins c& aceast& cri%&- cu care ne con5runt&m n cadrul !isericii- se datorea%& n mare parte de%integr&rii liturghieiK2 Rat%inger a acu%at 5rancmasoneria 'i nu a iertat#o niciodat&- n noiembrie 199:el a declarat( Atitudinea ne2ativ a 9isericii !n "rivin$a masoneriei r 8 m(ne neschimbat , deoarece "rinci"iile acestora au 'ost mereu considerate ireconciliabile cu doctrina 9isericii, )i "rin urmare a"artenen$a /a aceast 2ru"are continu s 'ie inter%is . Catolicii care se im"lic !n asocia$ii masonice se a'l !ntr8o stare de mare " cat )i nu vor "rimi S'(nta !m" rt )anie. Autorit $ile biserice)ti locale nu au autoritatea de a se "ronun$a asu"ra asocia$iilor masonice, ceea ce ar "u8 tea include o diminuare a 5udec $ii amintite mai sus. "esigur- cardinalul Rat%inger este papa !enedict al LO=#lea 7oartea unui "a" La /I august 191B- cardinalul n +;rst& de IH de ani Albino Luciani a de+enit papa loan >aul =- urm;ndu#i lui >aul al Ol# lea2 >onti5icatul s&u a+ea s& dure%e doar :: de %ile- iar circumstan*ele n care a murit au dat na'tere unei serii de teorii ale conspira*iei- n centrul c&rora se a5lau 5ranc# masonii2 nainte de a primi titlul de pap&- Luciani 'i dob;ndise reputa*ia de prelat conser+ator2 "e eEemplu- el a sprijinit n mod public opinia papei >aul al Ol#lea pri+itoare la comportamentul seEualprin care se rea5irma opo%i*ia !isericii Catolice n pri+in*a controlului arti5icial al na'terilor2 "ar dup& ocuparea scaunului papal noul ponti5 a nceput s&#'i eEprime de ast&%i2

re%er+a- 'i a cau%at mult& ngrijorare la Oatican atunci c;nd s#a nt;lnit cu repre%entan*ii ?a*iunilor nite pentru a discuta problema suprapopul&rii n Lumea a 3reia2 C;*i+a prela*i din aripa mai liberal& a !isericii 'i# au eEprimat speran*a c& noul ponti5 +a schimba regulile pri+itoare la contracep*ie2 Cu toate acestea- n timpul unei discu*ii particulare cu Chris Knightun o5icial de la Oatican a pretins c& scopul respingerii de c&tre !iserica Catolic& n /11

O.$?C== > 3$R== L = 4@L@M@? Fdeii de contracep*ie este acela de a men*ine num&rul po# - ast5el nc;t aceasta s& poat& 5ace 5a*& n ca%ul unui +iitor al2 Ast5el de planuri pe termen lung ar 5i spulberate n serica ar permite +reodat& contracep*ia deoarece- o dat& ast5el de lege ar 5i imposibil de re+ocat2 in >aul = a murit 5&r& a reali%a aceast& schimbare de doc# lui a continuat s& sprijine inter%icerea controlului arti5icial 2 ce a dat na'tere unor suspiciuni c& loan >aul = a 5i 5ost ntr# entru a 5i mpiedicat s& ac*ione%e ntr#o ast5el de direc*ie2 le mor*ii acestuia sunt ntr#ade+&r destul de ciudate2 alui- con5orm raportului o5icial al Oaticanului- a 5ost Wle# un stop cardiacK2 ?u s#a mai ad&ugat nimic la aceast& de cord este cea mai obi'nuit& cau%& a mortalit&*ii din =lege circumstan*ele care au dus la presupusul atac de cord|iut dac& acesta s#a datorat sau nu unor cau%e naturale2 ?u &- deoarece nu s#a 5&cut nicio autopsie2 @5icialii au su# |iile sunt inter%ise de legile Oaticanului # de'i se 'tie c& a inter+en*ie n ca%ul papei >ius al O===#lea2 apropia*i ai papei decedat pretind c& au 5ost da*i a5ar& Zali%at o anali%& a cada+rului sau poatedup& cum sugerea# utopsie2 "ac& a'a s#a nt;mplat- atunci deci%ia de a nu 5ace btele ar putea 5i do+ada c& moartea papei loan >aul = nu s#a |%e naturale- ci a 5ost +orba de o crim& sau de o suprado%& | ipote%e pe care Oaticanul nu dore'te s& le admit&2 Oaticanul a ac*ionat n pri+in*a altor c;te+a e+enimente i dat na'tere unor noi suspiciuni2 4#a sugerat c& un secretar Xerit cada+rul papei- c;nd de 5apt a 5ost +orba de c&lug&ri*a i5eaua2 4#a mai spus c& papa citea din 3homas ; Kempis

(rmarea lui Cristos/, cu toate c&- la momentul decesuluia la Oene*ia2 Oaticanul a ascuns cu siguran*& 'i momentul us n circula*ie idei contradictorii pri+itoare la starea de 4#a sugerat c& s&n&tatea 'ubred& a 5ost cau%at& de 5aptul c& tor nr&it # cu toate c& acesta nu 5umase niciodat&2 aticanului cu !*ncile + torul britanic "a+id Pallop pretinde c& a con+ocat t 5ost rcumstan*ele mor*ii papei loan >aul = Wla cererea anu# /1/

46hRU=3 L R?C$> 3 L = mitor re%iden*i de la Oatican- care erau nemul*umi*i de mu'amali%area lucrurilorK2 $l a reali%at in+estiga*ii timp de trei aninainte de a#'i pu# blica descoperirile ntr#un +olumA n care a a5irmat c& papa era Wn posibil pericolK datorit& corup*iei pe care o b&nuia n W=nstitute per le @pere ReligioseK (institu*ie cunoscut& cu numele de !anca Oaticanului)care de*inea multe ac*iuni ntr#o alt& banc&- !anca Ambrosiano2 Pallop a identi5icat dou& crime n care au 5ost implica*i doi angaja*i cu 5unc*ii importante n cadrul !&ncii Ambrosianorespecti+ arhiepiscopul >aul MarcinDus- pre'edintele !&ncii Oaticanului- 'i pre'edintele !&ncii Ambrosiano- Roberto Cal+i # care a 5ost ulterior g&sit sp;n%urat sub podul !lacD5riars din Londra2 Pallop a anali%at 'i acti+it&*ile unei loji masonice numit& >ropaganda "ue (>/)- care se pare c& opera n interiorul Oaticanului2 !anca catolic& Ambrosiano 5usese n5iin*at& n 1B9Ipentru a con# trabalansa b&ncile WlaiceK ale =taliei- de+enind cur;nd cunoscut& cu denumirea de Wbanca preo*ilorK2 Roberto Cal+i a 5ost numit pre'edinte n 191H 'i a l&rgit s5era de ac*iune a b&ncii prin 5ondarea unui num&r de companii n !ahamas 'i America de 4ud- 'i prin implicarea ntr#o serie de a5aceri riscante2 Cal+i a nceput 'i colaborarea cu !anca Oaticanului5iind un apropiat al lui MarcinDus2 Re*eaua compleE& de b&nci 'i companii din str&in&tate- 5ondat& de Cal+i- i#a permis acestuia s& scoat& bani n a5ara =taliei- s& ridice pre*ul ac*iunilor 'i s& acorde mprumuturi masi+e neasigurate2 Loja masonic& >/ a 5ost 5ondat& n 1B11 sub autoritatea Lojii Marelui @rient a =taliei- spre bene5iciul 5rancmasonilor care +i%itau Oaticanul2 =n jurul anului 19IH a+ea doar paispre%ece membri permanen*ins& din mo# mentul n care Licio .elli a de+enit maestru al lojii- n 19I0num&rul membrilor acesteia s#a eEtins la peste o mie- to*i pro+enind din r;ndul elitelor mediilor de a5aceri 'i gu+ernamentale ale =taliei2 @ eEpansiune at;t

de nea'teptat& era pu*in obi'nuit&- iar Loja Marelui @rient a =talieib&nuind eEisten*a unor acti+it&*i ilegale- a retras autori%a*ia acesteia n 191Iinter%ic;ndu#i lui .elli s& mai aib& +reo leg&tur& cu 5rancmasoneria2 n ciuda acestor interdic*ii- >/ 'i#a continuat eEisten*a n mod neo5i# cial 'i a 5ost cercetat& de poli*ie n 19B1- c;nd s#au descoperit do+e%i incriminatoare mpotri+a lui Cal+i- care a 'i 5ost arestatjudecatei con# damnat la patru ani de nchisoare2 Cu toate acestea- a 5ost eliberat n urma unui recurs- men*in;ndu#'i 'i postul ocupat n cadrul b&ncii2 A Pallop- "- $n Cod s 7ame )Dn numele Domnului/, Fonathan Cape- 19BA2 /1:

M?3== > 3$R== L = 4@L@M@? *ici a descoperit o list& a membrilor >/care cuprindea >rintre 5rancmasonii implica*i se reg&seau numero'i in*i 'i o serie de o5iciali militari cu grade nalte2 Merit& ; pe list& ap&rea 'i numele lui 4il+io !erlusconicel ce n#ministru al =taliei- 'i al lui Oictor $mmanuelprin* de d 5ostei dinastii conduc&toare a *&rii- din casa de 4a+oia +in'i- este o 6amilie a 4teleint descoperit de poli*ie era intitulat 9iano de Rinascita de Rena'tere "emocratic&)- 'i repre%enta o declara*ie anun*a marele plan de a 5orma o nou& elit& politic& 'i Va s& conduc& =talia spre o 5orm& de democra*ie mai au# m a cau%at c&derea gu+ernului din =talia 'i concedierea nte persoane din ser+iciile secrete- carepe bun& dreptate ociate cu planul2 -;nd Cal+i era nc& n libertate n ba%a recursului- s#a ca Ambrosiano nu a+ea acte justi5icati+e pentru mai mult de dolari2 Cal+i a 5ugit la Londra2 4ecretara personal& a cis- arunc;ndu#se de la 5ereastra biroului n care lucra2 8st descoperit sp;n%urat de podul !lacD5airs- n %iua de 2tan*ele nu sugerau un suicid- de'i acesta a 5ost +erdictul nicilor2 !anca Ambrosiano s#a pr&bu'it imediat- iar Oa# icele din urm& de acord s& pl&teasc& o sum& substan*ial& tr#ade+&r tulburi- ns& 5rancmasoneria 'i Oaticanul par s& timp de mai mul*i ani- n ciuda scopurilor lor di+ergenter;t secretul asupra modalit&*ii lor de ac*iune'i ambele mai ncearc& nc&- s& in5luen*e%e +iitorul omeniriintr#o u un preot romano#catolic- am a5irmat c& ne ndoim c& linali mai cred n mitul lui Cristos # sau chiar n eEisten*a care ascult& rugile oamenilor2 Am 5ost

uimi*i c;nd ni s#a =u punerea noastr& era probabil ntemeiat&'i c& misiunea i ului e mai mult de natur& politic& dec;t teologic&2 M28ic s& eEiste dou& 5ac*iuni di5erite 'i distincte n interiorul -- i acestea ar putea 5i asociate cu grupurile conser+atoarec liberale- intui*ia noastr& istoric& ne 5ace s& ne g;ndim l ml elitei conduc&toare a !isericii Catolicecare datea%& |i icdie+al&2 ?u se poate pune la ndoial& 5aptul c& membrii au ocupat n anumite momente po%i*ii nalte n cadrul /1A

46hRU=3 L R?C$> 3 L = Oaticanului- sau c& di+er'i papi au 5ost membri ai 6amiliilor 4telei2 $+eni# mentele care au dus la recentele 'i dramaticele schimb&ri n modul de practicare a cultului catolic- moartea papei loan >aul = 'i Wa5acereaK Cal+i ar putea indica 5aptul c& pre%en*a 6amiliilor 4telei este nc& puternic& n spatele acelor %iduri str&+echi 'i s5inte2 & lume !n evolu$ie .u+ernele 'i organi%a*iile globale ncearc& s& programe%e +iitorul tuturor2 6ie datorit&- 5ie n ciuda lor- +ia*a majorit&*ii oamenilor din @ccident se mbun&t&*e'te- iar cea din *&rile lumii a treia de+ine pu*in mai u'oar&2 @ric;t de greu ar 5i s& se ajung& la un acord globalpopoarele 'i gu# +ernele ncearc& s& g&seasc& politici comune care s& contracare%e ne# drept&*ile trecutului- nu doar cele ce au 5ost n detrimentul semenilor no'tri- ci 'i n cel al planetei pe care tr&im2 Cel pu*in n @ccidenta sporit responsabilitatea indi+idual& n anumite probleme care erau c;nd+a l&sate n grija elitelor conduc&toare- d;ndu#ni#se tuturor posibilitatea de a a+ea ce+a de spus n pri+in*a destinului personal 'i al semenilor no'trin perioadele de cri%&- oameni obi'nui*i din @ccident se gr&besc s&#i ajute pe cei n5ometa*i 'i s&#i +indece pe cei bolna+i- de'i ace'tia se a5l& n teritorii ndep&rtate cu care nu au o leg&tur& direct&personal&2 "esigureEist& multe situa*ii n care oamenii sau statele ac*ionea%& doar n interes propriu- din l&comie- ipocri%ie sau duplicitate- dar dac& ne d&m seama de o ast5el de situa*ie nseamn& c& putem merge nainte spre bine 'i putem continua lupta de a trans5orma lumea ntr#un loc mai bun 'i mai echitabil2 A'a cum a a5irmat "alai Lama- 5aptul c& W'tirileK sunt aproape ntotdeauna negati+e nseamn& c& +e'tile bune- sau chiar +e'tile neimpresionantesunt mult prea 5rec+ente pentru a merita s& 5ie pre%entate2 @ricum am pri+i lucrurile- suntem departe de a 5i ridicat ?oul =erusalim care a 5ost p&strat n inimile 'i min*ile +i%ionarilor din ultimele trei milenii-

ns& conceptul a r&mas +iu n min*ile noastre- iar pentru c& mai a+em un lung drum de parcurs- trebuie 4& ne aducem aminte de pro+erbul chine% WC&l&toria de o mie de mile ncepe cu primul pasK2 Eru"ul 9ilderber2 ?u ar 5i eEclus ca 6amiliile 4telei s& de*in& n continuare puterea n struc# turile superioare ale 5rancmasoneriei- de'i ne ndoim de acest lucru2 A'a /1H

H?3== > 3$R== L = 4@L@M@? ia 'i#a jucat rolul din punctul ei de +edere2 Cu toate |1 ca in5luen*a 6amiliilor 4telei s& 5i dus la ini*ierea K- o reuniune anual& neo5icial& la care participarea se in+ita*ii- adresate unui num&r de aproEimati+ 100 de l a5acerilor- din cel uni+ersitar- din cel politic 'i din acestor elite s#a nt;lnit n 5iecare anncep;nd cu iulie ori n secret- n sta*iuni eEclusi+iste ale lumiide ir uneori 'i n 4tatele nite sau Canadagrupului !ilderberg era aceea de a 5acilita n*elegerea r est 'i America de ?ord2 n 5iecare anun Wcomitet i*e in+ita*ii unor personaje selectate de pe o list& ce S00 de nume2 Locul nt;lnirii nu mai este secretiar cipan*ilor sunt 5&cute publice- ns&pentru a ncuraja Vt& ntre participan*i- subiectele nt;lnirii sunt *inute asist& la lucr&ri nu di+ulg& ceea ce s#a discutat2 curen*i ai grupului !ilderberg se num&r& 5ostul pre# - 3on7 !lair- Angela MerDel (cancelarul .ermaniei)prim#ministru al Canadei)- 4tephen Harper (prim#mi# imano >rodi (prim#ministrul =taliei 'i 5ostul pre'edinte - Henr7 Kissinger (5ostul secretar de stat american)l secretar al ap&r&rii din 4tatele nite) 'i "onald l ap&r&rii din 4tatele nite)2 in5luen*a 6amiliilor 4telei asupra grupului !ilderberg( s& aib& un sens al direc*iei mai clar dec;t orice alt& Srberg n sine poate a+ea prea pu*in& putere pentru a r a esen*ial n lume- ns& membrii acestuia sunt indi+i%i (ci%ie n societatea occidental&- sau eEercit& o in5luen*& Mea deci%iilor la ni+el nalt2 $ posibil ca membri pu# !ilderberg- Clinton sau !lair- s& nu 5ac& parte din

s& 5ie in5luen*a*i de membri din cadrul grupului care ilului blem& important& de anali%at nainte de a pre%enta ii noastre2 "e ce 4tatele nite continu& s& sprijine iese nimic n schimb- cu eEcep*ia nemul*umirilor tot musulman&- care n unele cercuri islamice radicale /1I

46hRU=3 L R?C$> 3 L = se mani5est& sub 5orma terorismuluiQ "e%astrul din 11 septembrie nu ar 5i a+ut probabil loc dac& americanii nu ar 5i acordat arme 'i sprijin politic =sraelului timp de mai multe decenii- demonstr;nd mult mai pu*in interes pentru problemele palestinienilor2 Mai mul*i ani la r;nd- obser+atorii din lumea ntreag& nu au reu'it s& n*eleag& de ce Nashingtonul a continuat acordarea unui uria' sprijin militar- 5inanciar 'i diplomatic =sraelului2 Anual se acord& =sraelului un ajutor militar 'i economic n +aloare de peste : miliarde de dolari5apt care nu este respins de liberalii din Congres- care ridic& de obicei obiec*ii n pri+in*a sprijinului pe care 4tatele nite l dau gu+ernelor care +iolea%& drepturile omului- sau de conser+atori- care se opun ajutoarelor de orice 5el2 Chiar dac& toate *&rile occidentale sunt de acord cu dreptul =sraelului de a eEista n pace 'i de a#'i men*ine securitateaniciuna dintre ele nu acord& sprijin militar sau diplomatic pe m&sura celui dat de 4tatele nite2 4 A este uneori singurul stat din cadrul ?a*iunilor nitesau din cadrul altor 5oruri- care acord& sprijin necondi*ionat =sraelului atunci c;nd se ridi# c& obiec*ii pri+ind +iolarea de c&tre =srael a dreptului interna*ional2 A'a cum se nt;mpl& n ca%ul celor mai multe deci%ii politice inter# na*ionale- sprijinul pe care 4tatele nite 1#au dat gu+ernelor ce s#au succedat la conducerea =sraelului este justi5icat prin apelul la aspecte de ordin moral- ns& eEist& pu*ine do+e%i c& imperati+ele morale ar juca un rol esen*ial n orientarea politicii 4tatelor nite n @rientul Mijlociu2 Mul*i americani consider& c& asigurarea supra+ie*uirii statului =srael este o datorie moral&- dar acest lucru nu justi5ic& impresionantul sprijin 5inan# ciar- militar sau diplomatic pe care gu+ernul lor l acord& =sraelului2 Acesta dep&'e'te ne+oile de protejare a securit&*ii =sraeluluin limitele grani*elor recunoscute la ni+el interna*ional2 4prijinul 4tatelor nite include ajutor pentru politica n teritoriile ocupate- 'i dep&'e'te adesea standardele etice 'i legale de comportament interna*ional2

@ eEplica*ie simpl& adus& adesea pentru a justi5ica sprijinul unilateral dat =sraelului de 4tatele nite este c& acesta ar 5i determinat de boga*ii e+rei americani care eEercit& presiuni asupra gu+ernelor succesi+e pentru a men*ine 'i a spori sprijinul acordat *&rii lor spirituale2 Acest r&spuns este pu*in probabil ade+&rat2 ?oi consider&m c& la Nashington eEist& la 5el de mult antisemitism pe c;t eEist& 'i sprijin pentru Wcau%a e+reilorK # iar cei mai mul*i dintre politicieni au cu siguran*& o atitudine ambi+alen*& n aceast& pri+in*&2 "esigur- pre*ul pentru sprijinul din partea 4tatelor nite este mult prea mare pentru se datora doar in5luen*ei eEercitate de un grup /11

1?3== > 3$R== L = 4@L@M@? ar 5i +orba de unul at;t de in5luent ca 'i Wcomunitatea Wlobb7 e+reiescK ar 5i cau%a sprijinului acordat =sra# e nite- ne#am a'tepta ca acest sprijin s& 5i nceput lui =srael- n 19AB2 ns& ajutorul militar 'i economic ap&rat nainte de r&%boiul din 19I12 Ajutorul militar nite pentru =srael a nceput realmente doar dup& ce ra 5or*a dominant& n regiunea din jurul =erusalimului ant&2 =sraelul a demonstrat c& se putea ap&ra singur (cine- indi5erent dac& acestea ac*ionau mpreun& sau 'i c& urma s& 5ie ade+&ratul st&p;n pe termen lung al c& 4tatele nite au 5ost mai interesate s& sprijine trola >&m;ntul 45;nt- 'i nu neap&rat statul e+reiesc2 Vordat de 4tatele unite =sraelului este rele+ant& n toria decisi+& n r&%boiul din 19I1ajutorul 4tatelor la sut&2 ui ci+il din =ordania- din 1910#1911c;nd puterea (a mi'c&rile re+olu*ionare din a5ara grani*elor sale 2tele nite au mai crescut sub+en*iile cu un uimitor 2ta2 lterior- dup& ce =sraelul a respins cu succes iu lansat un atac surprin%&tor n r&%boiul de Pom torul militar din partea 4tatelor nite a mai sporit sraelului d&dea mai multe do+e%i c& era capabil s& u at;t mai mult sporea ajutorul 4tatelor niten i 4tatele nite au semnat un acord de n*elegere tegice 'i a plani5ic&rii militare- dup& care s#au lan# u comun aeriano#na+al- =sraelul a primit un ajutor

ii +aloare de 1-H miliarde de dolaridar 'i sprijin ui nou a+ion de lupt&2 irdat c;'tig&torului n cursa pentru controlul asu# tinu& 'i n %iua de ast&%i- n ciuda cu+intelor de onser+atori remarcabili din administra*ia lui .eorge l secretar de stat Colin >oGell)- prin care se a5irm& necondi*ionat acordat gu+ernului statului =srael ar loper&rii gu+ernelor *&rilor arabe n campania un# da2 2!#

46hRU=3 L R?C$> 3 L = n alt 5actor demn de a 5i men*ionat este c& dreapta cre'tin& din 4tatele nite- care a adus milioane de +oturi pentru >artidul Republicana acordat un sprijin impresionant =sraelului2 >unctul acesteia de +edere pare s& se ba%e%e pe o teologie mesianic&- ce percepe re+enirea e+reilor n Cara 45;nt& ca un semn al celei de#a doua +eniri a lui Mesia2 Con5lictul dintre =srael 'i *&rile +ecine arabe este- din punctul lor de +ederedoar o continuare a luptei dintre israeli*i 'i 5ilisteni # un semn al +enirii epocii mesianice( %orii ?oii @rdini Mondiale2 >robabil c& acela'i lucru se a5l& n spatele moti+a*iei 4tatelor nite de a sprijini =sraelul2 ?i se pare suspect c& singurul sprijin de necontestat cu oca%ia in+ad&rii =raDului n /00: a +enit din partea prim#ministrului britanic 3on7 !lair2 4e p&rea c& cei doi oameni (!ush 'i !lair) au ni'te do+e%i care erau *i# nute ascunse de ochii publicului 'i de cei ai altor 'e5i de state T chiar din interiorul ?A3@2 Ui- nc& o dat&- atunci c;nd =sraelul a in+adat Libanul n /00I- ace'ti doi lideri in5luen*i din @ccident au 5ost la nceput singurii care nu au pledat pentru ncetarea con5lictului- n ciuda apelurilor 5&cute de lumea ntreag&2 Cei doi oameni la care ne#am re5erit sunt cre'tini2 >re'edintele !ush este metodist- iar 3on7 !lair este anglican- dar cu simpatii declarate pentru !iserica Catolic& (so*ia sa- un a+ocat recunoscuteste catolic&iar prim#ministrul a luat parte la o slujb& religioas& catolic&)2 Ar 5i posibil ca ei s& cunoasc& un secret legat de =sraelQ Ar putea eEista un plan mai m&re* care s& implice 6amiliile 4telei- sau care s& 5i 5ost ini*iat de eleQ Bocul 'inal: o lume unit =n decursul %ecilor de ani pe care cei doi autori i#au dedicat cercet&riiau 5ost anali%ate cantit&*i uria'e de in5orma*ii compleEe2 tili%;nd tehnica detecti+istic&- am reu'it s& identi5ic&m un model clar n leg&tur& cu e+o# lu*ia istoric& a lumii- care- a'a cum am mai spusindic& pre%en*a unui

grup numit de noi W6amiliile 4teleiK2 C;nd pri+im n ansamblu 5aptele din trecut 'i nu le anali%&m i%olat- pare absurd s& neg&m c& e+enimente ca cele care au a+ut loc n $uropa 'i n Cara 45;nt&- n secolul al Lll#leanu sunt legate unele de altele2 3otu'i- este mult mai di5icil s& pri+e'ti asupra pre%entului cu aceea'i claritate- deoarece unele e+enimente rele+ante s#ar putea s& nu 5i a+ut nc& loc2 >rin urmare este necesar s& 5acem unele specula*ii2 Cercet&rile ne#au detenninat s& n*elegem 'i chiar s& 5im de acord cu +alorile 'i obiecti+ele /19

?C== > 3$R== L = 4@L@M@? de agen*i ai puterii- 5ondat n +remea regelui 4o# _p ce 5acem specula*ii n pri+in*a pre%entului 'i a ntrebarea( WCum am ac*iona n locul lorQK ()al al 6amiliilor 4telei este uni5icarea # crearea unei e "umne%eu s& poat& domni2 "orin*a lor este aceea interna*ionale 'i de a#i uni pe oameni cu "umne%eutul oamenilor de a adera la 5orma de religie pe care o iptuirea unei societ&*i globale toleranteunde comer# tia se distribuie n mod egal2 ii 'i prosperitatea sunt- din punctul lor de +edereune de a pre+eni i%bucnirea r&%boaielor dec;t acu# imenin*area cu distrugerea2 Ast5eldac& am 5i 5ost (i de ast&%i- am urm&ri crearea blocurilor de state dunct de +edere economic- care se pot de%+olta at;t al eEtinderii- c;t 'i al stabilit&*ii2 =cerca s& constituim un bloc comercial unic din mai S%i n con5lict2 Acesta ar de+eni tot mai stabil prin jor structuri cum ar 5i legisla*ia comer*uluicodul i 'i modul de taEare- n acela'i timp am ncerca s& 8agerea *&rilor din jur- p;n& c;nd o regiune sau un se perceap& ca unic& entitate # ca un popor unit2 ior procesul 5orm&rii Comunit&*ii $conomice $u# 8lanului Marshall2 Recent- n doar c;te+a deceniiic& $uropean& a de+enit o c+asi# con5edera*ie de do# ce +or mp&r*i un +iitor comun sub steagul niunii tatele admise au 5&cut parte nainte din >actul de & nu demult du'mane ale @ccidentuluina*iuni ce inii 4o+ietice2 "ou&spre%ece dintre aceste state au &- euro2 Croa*ia- Macedonia 'i 3urcia sunt de ase#

a de+eni membre ale niunii $uropene2 C;t +a mai a +a dori s& de+in& membr&Q nen*ionat c& moneda euro a a+ut ini*ial o +aloare irului american2 Acest lucru nu se poate s& 5i 5ost o 5el de pas ar 5i e+ident pentru oricinepentru orice i8ten*ialul monedelor lumii2 "up& cum a a5irmat >aul a*e al Re%er+ei 6ederale( W @ economie global& are dc&K2 ece oare p;n& c;nd 4tatele nite ale Americii 'i /B0

46hRU=3 L R?C$> 3 L = 4tatele nite ale $uropei +or adopta o moned& unic&Q ?u credem c& +a 5i ne+oie de 5oarte mult& +reme2 C;nd MeEicul 'i Canada- partenerii 4tatelor nite n noua ,on& ?ord American& de Comer* Liber- +or accepta ca moned& dolarul americanceea ce se +a nt;mpla cu siguran*&- atunci un dolar american +a 5i egal ca +aloare cu un peso sau cu un dolar canadian2 Oa 5i la 5el ca atunci c;nd .ermania de Oest a o5erit o marc& german& pentru marca est#german&aproape lipsit& de +aloare- cu oca%ia reuni5ic&rii celor dou& .ermaniiQ >ri+ind peste o nou& genera*ie- lumea unit& +a a+ea ne+oie de o ca# pital& global&2 "ac& am 5i agen*ii puterii lui 4olomonam a+ea doar o singur& alegere( =erusalimul2 @ra'ul se a5l& la r&scruce- din punct de +edere geogra5icpolitic 'i social- n centrul lumii- pe oricare hart& +eche- se a5l& ora'ul =erusalim2 Chiar 'i ast&%i- acesta se a5l& ntre $uropa- la nordA5ricala sudAsiala est- 'i America- la +est2 @ra' s5;nt al iudeilorcre'tinilor 'i musulmaniloracesta asigur& o loca*ie unic& 'i neutr& pentru ?oua @rdine Mondial&2 Credem c& ar 5i posibil ca- atunci c;nd statul =srael +a reu'i s& aib& o rela*ie relati+ stabil& cu +ecinii s&i- o persoan& in5luent& ar putea s& su# gere%e discret numele =erusalimului pentru noul sediu al ?a*iunilor niteun teritoriu neutru- care s& nu apar*in& +reunei *&ri2 >ersoana respecti+& +a 5i probabil secretarul general al ?a*iunilor nite2 $l sau ea se +or eEprima n cu+inte- ns& ideea nu le +a apar*ine2 Oa +eni din r;ndul 6amiliilor 4te# lei2 "in acel moment al uni5ic&rii na*iunilor 'i monedelor na*ionale+a mai 5i doar un pas p;n& la trans5ormarea =erusalimului n capitala global& a >&m;ntului nit2 Oi%iunea regelui 4olomon +a de+eni atunci realitatedar ntr#un mod 5oarte deosebit de cel plani5icat2 Cel mai enigmatic- 'i uneori cel mai trist ora'- care a 5ost mereu centrul lumii- 'i +a 5i atins destina*ia2 nitatea armonioas& a omenirii2

/B1

nea

l n care credem c& un mic grup de 5amilii au in5luen*at Xccidentale- din momentul n care s#au mpr&'tiat prin =erusalimului- n anul 102 "o+e%ile pe care le#am adus lult prea puternice pentru a 5i respinse ca o serie de nuri str&+echi2 rcet&rii noastre este neobi'nuit& pentru %ilele de a%ins;mblul- 'i nu elementele particulare n mod i%olatdomeniu la altul ntr#o manier& care nu este practicat& Vt&%i2 ?oi ne asem&n&m unor Wdetecti+i ai istorieiK mai persoane care cataloghea%& e+enimentele din trecutciali'tii unui departament de istorie din uni+ersit&*ile acestea- nu eEist& niciun element semni5icati+ pentru oi care s& nu pro+in& din surse academice respectabilei 5i anali%at cu u'urin*& de cercet&toriiare am 5acut#o a 5ost di5icil& 'i de durat&'i credem mod clar acelea'i WamprenteK ce pot 5i identi5icate cu imentelor importante ce au a+ut loc n ultimele dou& ror 5i cei care +or respinge punctul nostru de +ederepre%int& ceea ce ar dori s& aud& de 5apt2 Ace'tia +or ui c& trecutul este doar o serie de e+enimente separate2#2

CH$43= ?$A R@44LP? 5&r& leg&tur& ntre ele2 ns& +ia*a este de 5apt o serie de leg&turi in5luenterela*ii 'i- uneori- conspira*ii2 "ac& +rem s& n*elegem trecutul- 5iecare e+eniment crucial trebuie pri+it ntr#un conteEt c;t mai larg cu putin*&- pentru a ob*ine imaginea unei structuri de ba%&2 A'a cum ne#a spus un cercet&tor eminent( ?u pot a5irma dac& a+e*i sau nu dreptate- dar a*i unit punctele istoriei mai bine dec;t orice predecesor al +ostruK2 "eci- a+em dreptateQ Credem c& a+em de#a 5ace cu un ca% persuasi+- care ne 5urni%ea%& cea mai con+ing&toare eEplica*ie pentru stadiul n care lumea se a5l& ast&%i2 ?u eEist& o alt& teorie care s& aib& sens n conteEtul tuturor do+e%ilor eEistente2 3otu'i credem c& eEist& o do+ad& poten*ial&care ar putea 'i ar trebui s& 5ie in+estigat&2 $ste +orba de micul edi5iciu din 4co*ia- cunoscut ast&%i sub numele de capela Rossl7n2 n decursul anilor- Chris Knight a adus la Rossl7n o serie de eEper*i de prim& talie- iar ace'tia ne#au nt&rit con+ingerea c& edi5iciul este cu totul special2 Cei care sunt eEper*i n =erusalimul str&+echi 'i n 3emplul lui Pah+e au identi5icat imediat o leg&tur& de net&g&duit2 Cei care cunosc structura rocilor au con5irmat 5aptul c& ambele edi5icii au 5ost construite cu materiale pro+enind din acela'i tip de roc&2 $Eplica*ia standard # con5orm c&reia capela Rossl7n a 5ost proiectat& ca biseric&#colegiu # este 5&r& ndoial& gre'it&2 >osibilitatea corectitudinii unei ast5el de teorii este nul&- deoarece- a'a cum a indicat dr2 Miller de la ni+ersitatea din Cambridge )1e,i Capitolul B)- %idul de +est nu 5ace corp comun cu structura cl&dirii principale- 'i orice ncercare de a construi n continuare ar 5i dus la pr&bu'irea ntregului edi5iciu2 4us*in&torii teoriei biscricii#colegiu +or 5olosi ca argument W5unda*iileKpreg&tite pentru o ast5el de structur&- despre care se spune c& ar putea 5i identi5icate pe dealul care nconjoar& capela2 "ar atr&g;nd aten*ia asupra acestor do+e%i- ei +in de 5apt n sprijinul argumenta*iei noastre2 "up& cum am mai eEplicat- aceste 5unda*ii nu sunt ceea ce par-

deoarece contele Nilliam 4inclair 'i asocia*ii s&i le#au a'e%at cu scopul a induce lumea n eroare2 $i construiau ce+a ce nu era autori,at 'i trebuia *inut ascuns de ochii lumii n general- 'i de cei ai !isericii n special2 "at 5iind 5aptul c& to*i eEper*ii n iudaismul str&+echi care au 5ost adu'i la Rossl7n (de eEemplu >hilip "a+ies 'i Fames CharlesGorth) au con5irmat nu doar in5luen*a iudaic&- ci 'i pe cea irodian& n pri+in*a arhitecturii/B:

R?C== > 3$R== L = 4@L@M@? 5&cut& de noi ntre capela Rossl7n 'i 3emplul din 5ie corect&2 "e asemenea- pentru c& singurele cu+inte unt cele care au 5ost esen*iale 'i n ca%ul reconstruirii abel din =erusalim- credem c& este +orba de un ca% ce doial&2 Fre a tr&it toat& +ia*a n satul unde a 5ost construit& pst ini*ial un adept al eEplica*iei date n mod obi'nuit la construc*ie- ns& atunci c;nd a nceput s& anali%e%e =*& aten*ie- a de+enit un sus*in&tor al ideilor pre%entate 5ituri de Alan !utler- el a scos la lumin& noi do+e%i =pelei- care este nchinat& 45;ntului Matei- pe care pitolul BH2 l la lansarea c&r*ii lui Chris- Secretul lui %iram, la F cei patru tutori ai capelei a a5irmat n mod public c& Marheologice2 Arheologul 'i cercet&torul documentelor |pro5esorul Fames CharlesGorth- este de acord cu opi# c&reia manuscrisele esenienilor au 5ost ascunse n isl7n- 'i a 5&cut o cerere de in+estigarei s#a dat curs2 br do+e%i pe care le a+em- consider&m ilogic& mpie# = a unei ast5el de cercet&ri arheologice2 Capela Rossl7n aten*ie2 =s&m tuturor celor care au leg&tur& cu Rossl7n 'i mai c& o in+ita*ie de a participa la o de%batere public&pe 5ac& o e+aluare obiecti+& 'i corect& a do+e%ilorle la atitudinea dispre*uitoare 'i la relatarea n mod i+e'ti ineEacte- deoarece ar trebui ca 5aptele reale s& liderare2 um s& pri+easc& realitatea trecutului n 5a*& # 'i s& Siitorul2 "ocumentele str&+echi ale e+reilor- care au crete- trebuie s& 5ie recuperate2

l F2- Rossl n Re1ealed*A Li+rar in Stone )De,1luirilede . Dn piatr/, @ !ooDs- /00I2 /BA

ANEX7 Cronolo"ie

LC 9I1 HBI H:9 1II 19 1 A A'e%area pietrei de temelie pentru 3emplul regelui 4olomon "istrugerea 3emplului lui 4olomon de c&tre babilonieni nceputul construirii celui de#al doilea templu de c&tre ,orobabel 6ondarea comunit&*ii de la _umran de c&tre preo*ii esenieni =rod cel Mare ncepe reconstruirea celui de#al doilea 3emplu ?a'terea lui =sus- sub lumina WsteleiK 4heDinah Moartea lui =rod cel Mare

d2C2 loan !ote%&torul este ucis =sus 'i ncepe opera mesianic& la +;rsta de A0 de ani :I Cea mai recent& estimare a posibilei date a cruci5ic&rii lui =sus I/ ciderea n templu a lui laco+- 5ratele lui =sus II nceputul r&%boiului e+reilor mpotri+a romanilor IB Manuscrise 'i comori sunt ngropate sub 3emplu 10 3itus distruge =erusalimul 'i 3emplul :/H mp&ratul Constantin con+oac& 4inodul de la ?iceea
:/ ::

/BH

+ C== > 3$R== L = 4@L@M@? ceresc Anglia- sub conducerea lui Nilliam = ies de >a7ens i%i ocup& =erusalimul ard de Clair+auE i Cruciade Vte ocupat de crucia*iV .ode5ro7 de !ouillon este iri de 4t2 Clair prime'te titlul de baron de Roslin cartea papei rban al ==#lea 3o7 de !ouillon- primul rege al =erusalimului2 m al ==#lea al Angliei2 !alduin = de+ine rege al a7ens c&l&tore'te la =erusalimal&turi de contele lampagne ie membru al ordinului cistercienilor a7ens 'i Hugues de Champagne +i%itea%& din nou i ne episcop de Clair+auE2 (i- sub conducerea lui Hugues de >a7ensncep h ruinele 3emplului njou depune jur&m;ntul pentru a de+eni templier lampagne depune jur&m;ntul la =erusalimde+enind Zre%ecelea templier 3ro7es acord& templierilor dreptul de a se organi%a ;lug&ri militari Vs de >a7ens msport& n 4co*ia documentele ngropate sub 3em# lea de+ine rege al 6ran*ei la +;rsta de 11 ani Mola7 este ales ultimul Mare Maestru al templi# 8Ma arestea%& to*i templierii din 6ran*a 8c ngropate sub 3emplul din =erusalim ajung la Vre a unei loji masonice Y X) al Ol#lea al 4co*iei de+ine mason lea de+ine Fames = al Angliei s =V Charles (Carol) = de+ine rege - lora7 de+ine mason la ?eGcastle

/BI

CR@?@L@.=$ 1IA/ ncepe R&%boiul Ci+il n Anglia 1IAI 45;r'itul principalei etape a R&%boiului Ci+il din AngliaV la @E5ord- $lias Ashmole de+ine membru al Lojii Narrington 1IA9 Charles l este eEecutatV de asemenea- tot acum se pun 'i ba%ele republicii (CommonGealth) 1IHB Moare @li+er CromGell 1II0 Charles al ==#lea este readus pe tronul Angliei 1IBB Are loc W.lorioasa Re+olu*ieK n Anglia2 Fames al ==#lea 5ugeV Nilliam al lll#lea 'i Mar7 a =l#a de+in rege 'i regin& 111A >rima atestare a Marii Loji de PorD 111H >rima r&scoal& a iacobi*ilor- n scopul restaur&rii monarhiei 4tuart- este n&bu'it& 1111 6ormarea Marii Loji a Londrei 11/A 6ormarea Marii Loji a =rlandei 11:I 6ormarea Marii Loji a 4co*iei 11AH Cea de#a doua r&scoal& a iacobi*ilor 1B01 $ste 5ormat Consiliul 4uprem al celui de#al trei%eci 'i treilea grad pentru 4tatele nite 1B1: 6ormarea Marii Loji nite a Angliei 1B11 $ste 5ondat& la Oatican loja masonic& >ropaganda == (>/) 19A1 "escoperirea Manuscriselor de la Marea Moart&la _umran 19H1 ncep eEca+a*iile la _umran 19HA $ste 5ormat .rupul !ilderberg- un grup al intelectualilor 'i eli# telor politice ale lumii 19HH $ste deschis 'i desci5rat Manuscrisul de Cuprucare con*ine un in+entar al comorilor ascunse sub templul din =erusalim2 191I Arhiepiscopul !ugnini- re5onnatorul liturghiei catoliceeste acu# %at de leg&turi cu 5rancmasoneria 191B >apa loan >aul = moare la :: de %ile dup& ce a de+enit ponti5 19B/ Roberto Cal+i este g&sit sp;n%urat de podul !lacD5riars 1991 >ublicul larg are acces la colec*ia complet& a Manuscriselor de la Marea Moart&

/B1

ra#ie

ie sunt preluate din edi*ia ortodoE& a !ibliei$ditura de Misiune al !isericii @rtodoEe din Rom;nia-15l5 ?ea Scrolls and the Christian M th, >rometheus asure o" the Copper Scroll, .arden Cit7- ?eG PorDArchitects o"&iron# &he Steps o"Jion, L3- Ari%ona(bb o"'erusalem and the Christian Church, London&heolog and Masonic Astronom , ?eG PorD"2 :B/2 - 42- &he Warriors and the Bankers, 3emplar o19992 looDs- /00I2 ss, the <rail and the Lodge, @ !ooDs/00A2 and the 9entacle, @ !ooDs- /00H2 8ercamp and Herberer- &he 'eCs o" 2urope in the e Cant%/00H2 M steries o" Chartres Cathedral, A! Academic William Sinclair, 2arl o"3rkne , and his =amil O A cs o"Sur1i1al, $dinburgh- 19BH2 oman Church and Re1olution, $ditur& necunoscut&/BB

!=!L=@.RA6=$ "araul- A- A %istor o" Secret Societies, 3andem19I92 "a+ies- M2- LiturgicaX &ime Bom+s in 4atican bb- 3an !ooDs199B2 $isenman- R2H2- 'ames, the Brother o"'esus, LondraNatDins/00/2 6urneauE- R2- &he 3ther Side o" the Stor , LondraCassell19H:2 .ilbert- A2- &he 7eC 'erusalem, Londra- Corgi- /00/2 Herbert- A242- 9eak5s Commentar on the Bi+leO &he Song o" Solomon, Londra- ?elson- 19I:2 Ken7on- K2M2- Digging itp 'erusalem, Londra!enn191A2 Kipling- R2- BanAuet 7ight Knight- C2- 'i !utler- A2- Ci1ili,ation 3ne, LondraNatDins/00A2 Knight- C2- 'i Lomas- R2- &he Booko"%iram, LondraCentur7/00:2 Knight- C2- 'i Lomas- R2- (riel5s Machine, LondraCentur719992 Knight- C2- 'i Lomas- R2- &he %iram 6e , LondraArroG !ooDs/00I2 Miller- F2- <eologicaX sur1e ing $n"ormation 7eC Cam+ridge Medie1al %istor , Ooi2 HCambridge ni+ersit7 >ress19992 @chsendor5- F2- Bridging the 4oice, Reported in &he 7eC Scientist, 10 iunie /00I2 @+ason- "2- &he Secret Jodiacs o" Washington DC, LondraArroG !ooDs/0002 4chon5ield- H2- &he 2ssene 3disse , 4ha5tesbur7Anglia- $lement- 19BA2 4te+enson- "2- &he 3rigins o" =reemasonr O Scotland5s Centur YGFH* YZYH, Cambridge ni+ersit7 >ress- 19BB2 4ummerson- F2- ?ir Cristopher Wren 9RS, ?ote 'i documente ale 4ociet&*ii Regale din Londra2 Nallace#Murph7- 32- An lllustrated <uide to Rossl n Chapel, $ditor 'i dat& a publica*iei necunoscute2 Nhiston- Nilliam- &he Works o"'osephus, HendricDson >ublishers =nc2-

19B12 Nilliamson- .2 A2- 'i Fosephus 6la+ius- 'eCish War, HarmondsGorthAnglia- >enguin- 19B12 Pallop- "2- $n <ods 7ame, Londra- Fonathan Cape19BA2 /B9