Sunteți pe pagina 1din 7

POLINOAME

FORMA ALGEBRICA a unui polinom cu coeficienti intr-un inel K este


f=aX
n
+bX
n-1
+cX
n-2
+........+uX+v unde a

0
a,b,c ,........,u,v se numesc coeficienti si sunt elemente din inelul K
X se numeste nedeterminata
n adica puterea cea mai mare la care apare X se numeste gradul polinomului
a se numeste coeficient dominant
v se numeste termen liber
multimea tuturor polinoamelor cu coeficienti in corpul K se noteaza K[X
multimea tuturor polinoamelor cu coeficienti complecsi se noteaza ![X
multimea tuturor polinoamelor cu coeficienti reali se noteaza "[X
multimea tuturor polinoamelor cu coeficienti integi se noteaza #[X ... e.t.c.
Definitie : $ie K inel fK[X %K se numeste valoarea lui f in punctul % si se
noteaza f&%' numarul f&% '=a %
n
+b %
n-1
+c %
n-2
+........+u % +v
Definitie ( $ie K inel fK[X se numeste functia polinomiala asociata polinomuli
f functia ( f K K
%
prin & ' & ' f x f x
%

x K
OPERATII CU POLINOAME
-adunarea
-inmultirea
-Impartirea polinoamelor
Teorema impartirii cu rest
)=*!+"
)=deimpartit *=impartitor !=catul "=restul gradul restului +gradul
impartitorului
Observatie( daca imi da doua polinoame f si g sa aflu restul impartirii si nu
pot face impartirea procedez astfel (
-scriu teorema impartirii cu rest
-aflu gradul restului
- dau lui , ca valori radacinile impartitorului
-daca imparitorul are radacini multiple derivez egalitatea respectiva si dau
valori lui , si in aceasta forma
-,emplu(1' .a se determine restul impartirii lui f=,
200/
+,
1010
-,
2
+3,
2
-2 la g=,
2
-1
.criu teorema impartirii cu rest f=gc+r gr r+gr g gr g=2 gr r

r
=a,+b
,
200/
+,
1011
-,
2
+3,
2
-2 =&,
2
-1' c+a,+b dau lui , valoarea 1

2=a+b
dau lui , valoarea -1

0=-a+b
rezolvand sistemul

a=1 b=1

restul impartirii este ,+1


-,emplu(2' .a se determine restul impartirii lui f=,
200/
-,
1010
-,
2
+3,
2
-2 la g=&,-
1'
2
.criu teorema impartirii cu rest f=gc+r gr r+gr g gr g=2 gr r

r
=a,+b

,
200/
-,
1011
-,
2
+3,
2
-2 =&,-1'
2
c+a,+b dau lui , valoarea 1

0=a+b
1a radacina dubla pentru impartitor derivez ambii membrii

200/,
2003
-1011,
1014
-2,
2
+4,=2&,-1'c+&,-1'
2
c5+a dau lui , valoarea 1

20=a


b= -20

r=20,-20
Teorema : : $ie K corp fK[X aK restul impartirii lui f la X-a este f&a'
RADACINILE POLINOAMELOR
Definitie( fK[X spunem ca aK e radacina pentru f daca f&a'=0
Radacini multiple
Definitie1) fK[X spunem ca aK e radacina dubla pentru f daca doua
dintre radacinile polinomului sunt egale cu a & ,
1
=,
2
=a '

f se divide cu
&,-a'
2

f&a'=f 6&a'=0
2) spunem ca aK e radacina tripla pentru f daca trei dintre radacinile
polinomului sunt egale cu a & ,
1
=,
2
=,
2
=a '

f se divide cu &,-a'
2

f&a'=f
6&a'=f 7&a'=0
3) spunem ca aK e radacina multipla de ordin n pentru f daca n dintre
radacinile polinomului sunt egale cu a & ,
1
=,
2
=8=,
n
=a '

f se divide cu
&,-a'
n

f&a'=f 6&a'=f 7&a'=8=f


&n-1'
&a'=0
Exemplu: 9=
2 2
2 1
: 1 1 0
2 2 2
a a x x
a R ecuatia x x are o radacina dubla
a x x a x' ;

+

calculand determinantul obtinem ecuatia ,
2
-2,
2
+,+a=0
fie radacina dubla

;&'=0 si ;5&'=0


2
-2
2
++a=0
si 2
2
-3+1=0

=1 si =
1
2
daca =1 obtinem a=0
daca =
1
2
obtinem a=
3
21

POLINOAME REDUCTIBILE IREDUCTIBILE


DE!COMPUNEREA UNUI POLINOM
Definitie( $ie K corp si fK[X se numeste reductibil daca e,ista g ,<K[X de
grad cel putin 1 astfel incat f=g

<
Definitie( $ie K corp si fK[X se numeste ireductibil daca nu e reductibil
eorema $ie K corp si fK[X f se scrie ca produs de polinoame ireductibile
eorema( daca f![X f=a
n
X
n
+a
n-1
X
n-1
+...+a
0
cu radacinile r
1
,r
2
,...r
n
atunci
f=a
n
&X-r
1
'&X-r
2
'...&X-r
n
'
DIVIZIBILITATE
Definitie $ie f,gK[X spunem ca f se divide cu g sau ca g divide pe f daca
f se imaprte la g sau ca restul impartirii lui f la g este 0
eorema ( $ie f,gK[X f se divide cu g

orice radacina a lui g e


radacina pentru f
Exemplu1' sa se arate ca polinomul f= &X
2
+X-1'
3n+1
-X se divide cu g=X
2
-1
Re!olvare:f se divide cu g daca radacinile lui g sunt radacini pentru f
radacinile lui g sunt 1 si -1, verific daca sunt radacini si pentru f
f&1'= &1
2
+1-1'
3n+1
-1=0 si f&-1'= &&-1'
2
-1-1'
3n+1
-&-1'= &1-1-1'
3n+1
+1=0
deci f se divide cu g
Exemplu2) sa se arate ca polinomul f= &X
2
+X+1'
3n+1
-X se divide cu g=X
2
+1
Re!olvare (f se divide cu g daca radacinile lui g sunt radacini pentru f
radacinile lui g sunt i si -i, verific daca sunt radacini si pentru f
f&i'= &i
2
+i+1'
3n+1
-i=0 si f&-i'= &&-i'
2
-i+1'
3n+1
-&-i'= &-i'
3n+1
+i=0
deci f se divide cu g
Exemplu3) sa se arate ca polinomul f= X
n+1
-X
n-2
-2X+2 se divide cu g=&X
-
1'
2
Re!olvare (f se divide cu g daca radacinile lui g sunt radacini pentru f ,
radacinile lui g sunt ,
1
=,
2
=1 adica g are pe1 radacina dubla
cum f&1'=1-1-2+2=0 f
6
&1'=n+1-&n-2'-2=0 rezulta 1 radacina dubla si pentru f
deci f se divide cu g
Exemplu") sa se arate ca polinomul f= X
=n-1
+X+1 se divide cu g=X
2
+X+1
Re!olvare (f se divide cu g daca radacinile lui g sunt radacini pentru f
radacinile lui g sunt
1 2
2
i t
, verific daca sunt radacini si pentru f ,
notam cu una din cele doua radacini , rezulta
2
=1 si
2
++1=0
f&'=
=n-1
++1=
=n

-1
++1=
-1
++1=
2
1 1
1 0


+ +
+ +
deci f se divide cu g
Exemplu#) .a se arate ca polinomul f= &X-1'
n+2
+X
2n+2
se divide cu g=X
2
-X+1
Re!olvare ( f se divide cu g daca radacinile lui g sunt radacini pentru f ,
radacinile lui g sunt
1 2
2
i t
, verific daca sunt radacini si pentru f ,
notam cu a una din cele doua radacini a
2
-a+1=0 inmultind cu a
a
2
-a
2
+a=0 adunand a
2
=-1
f&a'= &a-1'
n+2
+a
2n+2
=&a
2
'
n+2
+a
2n+2
=a
2n+=
+a
2n+2
=a
2n+2
&a
2
+1'=0
deci f se divide cu g
c"m"m"d"c dintre doua polinoame # si $
este un polinom d cu proprietatea ca d : f si d:g si pentru orice alt polinom
d
1
cu aceeasi proprietate d
1
:d
daca f si g sunt descompuse in produs de polinoame ireductibile pentru un
c.m.m.d.c. luam factorii comuni la puterea cea mai mica
al$oritmul lui Euclid pentru a#larea c"m"m"d"c dintre doua polinoame #
si $
impartim f la g obtinem un cat c
1
si un rest r
1
impartim impatritorul &g' la rest &r
1
' obtinem un cat c
2
si un rest r
2

impartim impatritorul &r
1
' la rest &r
2
' obtinem un cat c
2
si un rest r
2
repet procedeul pana obtinem restul 0 ,ultimul ret nenul este c.m.m.d.c.
c"m"m"m"c dintre doua polinoame # si $
este un polinom m cu proprietatea ca f:m si g:m si pentru orice alt polinom
m
1
cu aceeasi proprietate m:m
1
daca f si g sunt descompuse in produs de polinoame ireductibile pentru un
c.m.m.d.c. luam factorii comuni si necomuni la puterea cea mai mare
ECUATII POLINOMIALE
RELATIILE LUI %IETTE
ec de gr *** a,
2
+b,
2
+c,+d=0 unde a,b,c,d! a0

1 2 2
1 2 2 2 2 1
1 2 2
b
x x x
a
c
x x x x x x
a
d
x x x
a

+ +

+ +
'

ec de gr *> a,
3
+b,
2
+c,
2
+d,+e=0 unde a,b,c,d,e! a0

1 2 2 3
1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 3
1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 3
1 2 2 3
b
x x x x
a
c
x x x x x x x x x x x x
a
d
x x x x x x x x x x x x
a
e
x x x x
a

+ + +

+ + + + +

'

+ + +


1 2 2 3
1 2 1 2 2 3 2 3
1 2 2 3 2 3 1 2
1 2 2 3
& ' & '
& '& '
& ' & '
b
x x x x
a
c
x x x x x x x x
a
d
x x x x x x x x
a
e
x x x x
a

+ + +

+ + + +

'

+ + +

)aca notam s
1
=,
1
+,
2
s
2
=,
2
+,
3
p
1
=,
1
,
2
p
2
=,
2
,
3
rel lui >iette se scriu
1 2
1 1 2 2
1 2 2 1
1 2
b
s s
a
c
p s s p
a
d
p s p s
a
e
p p
a

+

+ +

'


otdeauna cand imi de o relatie intre radacini scriu relatiile lui $iette si
folosesc acea relatie
Exemplu: $ie f"[X f=X
3
-/X
2
-10X+m daca ,
1
+,
2
=-2 si .=
3
1
? ?
i
i
x

sa se
calculeze .
Re!olvare:
1 2
1 1 2 2
1 2 2 1
1 2
0
/
10
s s
p s s p
p s p s
p p m
+

+ +

'
+

cum s
1
=-2 rezulta s
2
=2 inlocuind obtinem
1 2
1 2
1 2
1
2 2 10
p p
p p
p p m
+


'


p
1
=2 p
2
= -2 m= -=
1 2
1 2
2
2
x x
x x
+
'

,
1
,
2
sunt radacinile ecuatiei ,
2
+2,+2=0
deci ,
1
=-1+i ,
2
=-1-i

2 3
2 3
2
2
x x
x x
+
'

,
2 ,
,
3
sunt radacinile ec ,
2
-2,-2=0 cu ,
2
=-1
,
3
=2
deci .=?-1?+?2?+?-1+i?+?-1-i?=2 2 +3
O%&E$'IE ( ;entru ecuatia a,
2
+b,
2
+c,+d=0 unde a,b,c,d! a0 notam
.
@
=
1 2 2
( ( (
x x x + +
.
1
=
b
a


.
2
=
2 2 2
1 2 2
x x x + +
=
2
2
1 2 2 1 2 1 2 2 2
& ' 2& ' 2
b c
x x x x x x x x x
a a
_
+ + + +

,
.
2
=
2 2 2
1 2 2
x x x + +
,
1
radacina deci verifica ecuatia
2 2
1 1 1
0 ax bx cx d + + +
&1'
,
2
radacina deci verifica ecuatia
2 2
2 2 2
0 ax bx cx d + + +
&2'
,
2
radacina deci verifica ecuatia
2 2
2 2 2
0 ax bx cx d + + +
&2'
adunand relatiile obtinem a.
2
+b.
2
+c.
1
+2d=0 aflam pe .
2
inmultind relata &1' cu ,
1
obtinem
3 2 2
1 1 1 1
0 ax bx cx dx + + +
inmultind relatia &2' cu ,
2
obtinem
3 2 2
2 2 2 2
0 ax bx cx dx + + +
inmultind relatia &2' cu ,
2
obtinem
3 2 2
2 2 2 2
0 ax bx cx dx + + +
adunand relatiile obtinem a.
3
+b.
2
+c.
2
+d.
1
=0 aflam pe .
3
*A B-A-"9C pentru .
n
inmultind relatia &1' cu
2
1
n
x

obtinem
1 2 2
1 1 1 1
0
n n n n
ax bx cx dx

+ + +
inmultind relatia &2' cu
2
2
n
x

obtinem
1 2 2
2 2 2 2
0
n n n n
ax bx cx dx

+ + +
inmultind relatia &2' cu
2
2
n
x

obtinem
1 2 2
2 2 2 2
0
n n n n
ax bx cx dx

+ + +
adunand relatiile obtinem a.
n
+b.
n-1
+c.
n-2
+d.
n-2
=0 aflam pe .
n
TEOREMA: )aca f"[X si are radacina a+ib atunci are si radacina a-ib si
ele au acelasi ordin de multiplicitate
TEOREMA: )aca fD[X si are radacina a+ b atunci are si radacina a- b
si ele au acelasi ordin de multiplicitate
TEOREMA( )aca f #[X si are radacini intregi atunci ele sunt divizori ai
termenului liber, daca are radacini rationale &de forma
p
)
' atunci p e divizor
al termenului liber iar E e divizor al coeficientului dominant
&ORMAREA ECUATIEI CAND CUNO!C RADACINILE
Ecuatia de *radul trei cu radacinile x
1
+x
2
+x
3

-cuatia de gradul trei cu radacinile ,
1
,,
2
,,
2
este &,-,
1
'&,-,
2
'&,-,
2
'=0 ,
desfacand parantezele obtinem ,
2
-&,
1
+,
2
+,
2
',
2
+&,
1
,
2
+,
2
,
2
+,
1
,
2
',+,
1
,
2
,
2
=0
notam s
1
=,
1
+,
2
+,
2
s
2
=,
1
,
2
+,
1
,
2
+,
2
,
2
s
2
=,
1
,
2
,
2
obtinem ca ecuatia este
,
2
-s
1
,
2
+s
2
,-s
2
=0
Ecuatia de *radul patru cu radacinile x
1
+x
2
+x
3
+x
"

-cuatia de gradul patru cu radacinile ,
1
,,
2
,,
2,
,
3
este &,-,
1
'&,-,
2
'&,-,
2
'&,-,
3
'=0
desfacand parantezele obtinem
,
3
-&,
1
+,
2
+,
2
+,
3
',
2
+&,
1
,
2
+,
2
,
2
+,
1
,
2
+,
1
,
3
+,
2
,
3
+,
2
,
3
',
2
+
&,
1
,
2
,
2
+,
1
,
2
,
3
+,
2
,
2
,
3
+,
1
,
2
,
3
',+,
1
,
2
,
2
,
3
=0
notez s
1
=,
1
+,
2
+,
2
+,
3
s
2
=,
1
,
2
+,
1
,
2
+,
1
,
3
+,
2
,
2
+,
2
,
3
+,
2
,
3
s
2
=,
1
,
2
,
2
+,
1
,
2
,
3
+,
1
,
2
,
3
+,
2
,
2
,
3
s
3
=,
1
,
2
,
2
,
3


ecuatia este ,
3
-s
1
,
2
+s
2
,
2
-s
2
,+s
3
=0
ECUATII BIPARATE
a,
2n
+b,
n
+c=0 notez ,
n
=F aF
2
+bF+c=0
ECUATII RECIPROCE
-cuatia reciproca de gradul 2 are forma a,
2
+b,
2
+b,+a=0
orice ecuatie reciproca de gradul 2 are ca radacina pe -1 deci facem impartirea
la ,+1 si rezulta o ecuatie de gradul **
-cuatia reciproca de gradul 3 are forma a,
3
+b,
2
+c,
2
+b,+a=0
*mpartind la ,
2
obtinem
2
2
1 1
0 ax bx c b a
x x
+ + + +

2
2
1 1
& ' & ' 0 a x b x c
x x
+ + + +
Aotam
1
x ,
x
+
ridicand la patrat obtinem
2 2
2
1
2 x ,
x
+ +

2 2
2
1
2 x ,
x
+
-cuatia devine a&F
2
-2'+bF+c=0 aF
2
+bF+c-2a=0 aflam pe F dupa care ne
intoarcem la notatie si-l aflam si pe ,
-c reciproca de gradul / are forma a,
/
+b,
3
+c,
2
+c,
2
+b,+a=0 ,
orice ecuatie reciproca de gradul / are ca radacina pe -1 deci facem impartirea
la ,+1 si rezulta o ecuatie de gradul *> reciproca