Sunteți pe pagina 1din 121

ECONOMIE APLICAT CLASA A XII-A SUPORT DE CURS

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

CUPRINS

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Menajurile: nevoi i resurse specifice, caracteristici


Elemente de coninut: - Menajurile - caracteristici; - Nevoi specifice menajurilor; - Resurse specifice menajurilor; - Spiritul gospodresc form specific a raionalitii utilizrii resurselor;

Menajurile -

caracteristici;

! "e sunt menajurile #

Menajurile definiie:
Menajuri: agent economic ; - se refer la cei ce locuiesc $mpreun %i o&in venituri destinate pentru a ac'iziiona %i consuma &unurile de care au nevoie %i pentru a economisi;

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Menajurile definiie:
Menajurile sunt constituite ca: - familii (uneori doar celi&atari)* pensionari; - diferite comuniti consumatoare (cmine* case de &tr+ni); - $ntreprinderile individuale* care nu se delimiteaz de gospodriile $n cadrul crora s-au constituit ;

Menajurile definiie:

,! Enumerai persoanele care pot constitui menajurile

persoanele care pot constitui menajurile:

prini* copii* &unici* salariai* casnici* pensionari* %omeri* persoane care &eneficiaz de ajutor social etc!

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Agentul economic menajurile:

-! .rezint pentru economie importan menajurile #

.rezint pentru economie importan menajurile # da* pentru c: - Sunt consumatori de &unuri %i servicii; Sunt ofertani de for de munc;

.rezint pentru economie importan menajurile #


da* pentru c: - .ltesc ta/e %i impozite; Sunt productori (mai mult pentru nevoile interne); .rimesc pensii* ajutoare de %omaj* alocaii;

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Nevoi specifice menajurilor:

0! 1dentificai c+t mai multe nevoi ale agentului economic menaj!

Nevoi specifice menajurilor:


- m+ncare ('ran)* $m&rcminte* cldur* energie electric* telefon* internet* calculator* televizor* programe 23* po%t*

Nevoi specifice menajurilor:

- ma%in de splat* tuns* coafare* igien corporal* educaie (elementar* medie* superioar);

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Nevoi specifice menajurilor:


- autoturism* cas; nevoia de distracie* nevoia de a cltori; - nevoia de a cunoa%te %i alte persoane* %i de a relaiona $n interes personal %i colectiv;

Nevoi specifice menajurilor clasificare:

4!5rupai nevoile enumerate $n: - nevoi strict necesare (elementare); nevoi superioare (de lu/);

Nevoi specifice menajurilor clasificare:


Nevoi elementare: - M+ncare ('ran)* $m&rcminte* cas* cldur; - igien corporal* educaie (elementar* medie); - energie electric; - de a relaiona $n interes personal %i colectiv;

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Nevoi specifice menajurilor clasificare:


Nevoi superioare* comple/e: - telefon* internet* calculator* televizor* programe 23* po%t; - ma%in de splat; - educaie (superioar); - autoturism; - nevoia de distracie* nevoia de a cltori;

Nevoi specifice menajurilor clasificare:

6! 5rupai nevoile identificate la punctul 4* $n nevoi individuale %i nevoi colective;

Nevoi specifice menajurilor clasificare:

Nevoi individuale: - m+ncare* $m&rcminte* telefon* calculator* igien corporal* tunsoare* educaie* autoturism* distracie* cltorii;

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Nevoi specifice menajurilor clasificare:

Nevoi colective: - energie electric* internet* televizor* po%t* ma%in de splat* cas;

Nevoi caracteristici:
7! a) pot fi nevoile mem&rilor familiei (agentului economic menaj) satisfcute $n totalitate # 7!&) se poate ajunge la eliminarea total a nevoilor #

Nevoi caracteristici:
Rspuns: nu* nevoile nu pot fi satisfcute $n totalitate pentru c: - resursele sunt limitate; - satisfacerea unei nevoi presupune apariia altei nevoi (nevoile au un caracter dinamic %i sunt nelimitate);

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Menajuri - caracteristici

8! "e activiti se realizeaz $n menajuri #

"e activiti se realizeaz $n menajuri #


Rspuns: - m+ncare* curenie* educarea copiilor* $ngrijirea %i cre%terea animalelor* a psrilor etc! - lucrri de $ntreinere a cldirilor* noi construcii; - activiti de grdinrit* activiti agricole;

Menajurile resurse:

9! "are sunt resursele specifice menajurilor #

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Menajuri spirit gospodresc

:! "e $nelegei prin spirit gospodresc #

"e $nelegei prin spirit gospodresc #

Rspuns: satisfacerea a c+t mai multe nevoi* cu eforturi (fizice* financiare* intelectuale etc!) c+t mai mici!

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

11

Menajuri spirit gospodresc

!.ropunei cinci msuri pentru gospodrirea raional a resurselor $n scopul satisfacerii nevoilor!

cinci msuri pentru gospodrirea raional a resurselor: - sta&ilirea veniturilor gospodriei; - sta&ilirea nevoilor; ierar'izarea lor $n funcie de prioritile gospodriei; - efectuarea plilor programate;

cinci msuri pentru gospodrirea raional a resurselor: economisirea surplusului (&eneficiilor) sau reinvestirea lui; repartizarea unei pri din &eneficiu pentru satisfacerea unor nevoi superioare;

Test la final de lecie


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"ermenul economic mena#uri $nseamn% a& produse de u' casnic( )& a*en+i economici( Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs c& acti,it+i de cur+enie -i $ntre+inere a locuin+ei( ---------------------------2 12

.n cate*oria mena#uri/ ca a*ent economic/ Intr% a& 0amilii - uneori celi)atari/ pensionari( )& ma*a'ine care comerciali'ea' o)iecte utili'ate la )uctrie( c& di0erite comunit+i consumatoare 1cmine/ case de )tr2ni&( -------------------------------3 3*entul economic mena#uri semni0ica% a& orice $ntreprindere alctuit din mai mul+i salaria+i/ care produce o)iecte de u' casnic( )& $ntreprindere indi,iduale care nu se delimitea' de *ospodriile $n cadrul crora s-au constituit( c& di0erite comunit+i consumatoare 1cmine/ case de )tr2ni&( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4 3*entul economic mena#uri are calitatea% a& de consumator -i de productor( )& numai de consumator( c& numai de productor( -----------------------5 .n rela+iile cu statul a*entul economic mena#uri pre'int importanta pentru ca % a& nu se 0olose-te de )unurile -i ser,iciile e4istente pe pia+( )& primesc de la stat pensii/ a#utoare de -oma#/ aloca+ii de spri#in( c& pltesc ta4e -i impo'ite( -----------------------6 3*entul economic mena#uri pre'int importanta $n rela+ie cu alte 0irme pentru ca% a& sunt principalul cumprtor - sursa de ,enituri pentru 0irme( )& utili'ea' numai resursele -i )unurile o)+inute prin acti,itatea proprie( c& asi*ura pentru acestea 0or+a de munca/ supun2ndu-le la c5eltuieli( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7 6e,oile mena#urilor/ ca a*ent economic/ sunt% a& indi,iduale -i colecti,e( )& numai colecti,e( c& elementare -i superioare( ------------------------8 6e,oile a*entului economic mena#uri % a& sunt limitate( )& pot 0i $n totalitate satis0cute( c& sunt nelimitate -i par+ial satis0cute( ----------------------9 6e,oile a*entului economic mena#uri % a& sunt strict de natur materiala( )& apar+in -i cate*oriei ser,icii( c& sunt numai de natur materiala 1)unuri& -i 0inanciare( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 3*entul economic 7mena#uri7 dispune/ pentru satis0acerea ne,oilor/ de resurse % Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

a& limitate( )& nelimitate( c& su0iciente( -----------------------11 8entru satis0acerea ne,oilor/ a*entul economic 7mena#uri7 % a& dispune de su0iciente resurse pro,enite din acti,itatea intern( )& are ne,oie numai de resurse e4terne 1altele dec2t cele o)+inute din acti,itatea proprie&( c& $-i completea' necesarul de resurse prin acti,it+i e4terne( ---------------------12 9esursele mena#urilor sunt% a& numai materiale -i 0inanciare( )& numai umane/ materiale -i 0inanciare( c& umane/ 0inanciare/ materiale -i in0orma+ionale( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13 3u rol 5otr2tor/ $n *radul de satis0acere a tre)uin+elor mena#urilor/ resursele% a& 0inanciare( )& umane( c& materiale( d& in0orma+ionale( -----------------------14 :alitatea resursei umane de care dispune a*entul economic 7mena#uri7 este data de% a& su0icienta )anilor( )& su0icienta )unurilor materiale( c& educa+ia/ starea de sntate/ ni,elul de cali0icare/ speciali'are -i cultura a mem)rilor( ------------------------15 .n cate*oria resurselor materiale ale mena#urilor Intr% a& ni,elul cuno-tin+elor asimilate/ e4istenta unor a)onamente 1la 'iare/ re,iste/ tele,i'iune&/ conectarea la mi#loacele de comunicare/ )i)lioteca personala( )& locuin+/ aparatura electrocasnica/ automo)il/ teren a*ricol/ utila#e/ scule/ ane4e *ospodre-ti( c& )ani/ di,idende/ depo'ite )ancare( -----------------------16 ;piritul *ospodresc $nseamn% a& ordine/ cur+enie/ e4istenta unor sarcini de lucru 'ilnice( )& s e4iste toate mi#loacele necesare des0-urrii acti,it+ilor $n *ospodrie( c& s se o)+in ma4imul de e0ecte 1re'ultate& cu minimum de e0ort( ------------------------17 :a s ac+ionm $n spirit *ospodresc este su0icient daca% a& economisim )anii( )& to+i mem)rii 0amiliei lucrea'( 13

c& sunt alese -i or*ani'ate )ine acele acti,it+i prin care pot 0i acoperite cat mai multe ne,oi/ cu e0ort 10i'ic/ material/ 0inanciar/ intelectual& minim( -------------------------18 :a s ac+ionm $n spirit *ospodresc este su0icient daca% a& nici un mem)ru al 0amilie nu sta de*ea)a( )& sunt utili'ate e0icient resursele 1umane/ materiale/ 0inanciare -i spirituale&( c& se munce-te mult( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19 Intr $n cate*oria mena#urilor% a& o 0amilie care locuie-te intr-o casa din mediul rural( )& o 0amilie care locuie-te intr-un apartament/ la ora-( c& o asocia+ie 0ormata din mem)rii mai multor 0amilii( ----------------------2 Intr $n cate*oria ne,oilor elementare ale mena#urilor% a& tele0on mo)il/ internet/ )i#uterii/ studii uni,ersitare( )& e4cursii/ autoturism/ 5aine de )lana/ oc5elari de soare( c& m2ncare/ locuin+/ oc5elari de ,edere/ educa+ie( ------------------------21 9esursele umane ale a*entului economic 7 mena#7 sunt 0ormate din% a& mem)rii 0amiliei $mpreun cu toate rudele( )& mem)rii 0amiliei care locuiesc $mpreun( c& numai prin+ii -i copiii dintr-o 0amilie( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22 Intr $n cate*oria ne,oilor superioare ale mena#urilor% a& 5rana/ 5aine/ locuin+( )& asisten+ medical/ cldur/ apa/ aer( c& ma-ina automat de splat ru0e/ ro)ot de )uctrie/ tele,i'or/ aspirator/ tele,i'iune prin ca)lu( --------------------23 Intr numai $n cate*oria ne,oilor personale% a& ceasul de m2n/ $ncl+mintea/ oc5elarii/ 5ainele( )& )icicleta/ laptopul/ tele,i'orul/ ma-ina de splat( c& 0ri*iderul/ )i)lioteca cu cr+i/ locuin+( -----------------------24 Intr $n cate*oria ne,oilor colecti,e% a& autoturismul/ tele,i'orul/ 0ri*iderul/ computerul/ ara*a'ul/ *rdina 0amiliei/ 02nt2n/ internet( )& manuale -colare/ cciula/ mnu-i/ pulo,er/ cma-( Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

c& oc5elari/ $ncl+minte/ ciorapi/ )atista( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25 <i0a+i asocierile corecte% a& mena#uri - )nci/ societ+i comerciale/ *rdini+e( )& ne,oi superioare ale mena#urilor autoturism/ tele,i'or/ internet/ studii superioare( c& resurse in0orma+ionale ale mena#urilor ni,elul cuno-tin+elor mem)rilor mena#ului/ e4istenta unor a)onamente la 'iare/ re,iste/ internet/ tele,i'iune/ tele0onie mo)ile/ )i)lioteca personala/ de 0amilie( d& spirit *ospodresc - utili'area a cat mai multor )ani pentru procurarea )unurilor -i ser,iciilor necesare( ---------------------26 <i0a+i asocierile corecte% a& a*entul economic mena#uri productori/ consumatori/ sursa pentru 0or+a de munca necesara 0irmelor/ pltitori de ta4e -i impo'ite/ )ene0iciari de pensii/ aloca+ii de spri#in( )& ne,oile mena#urilor - limitate( c& resursele mena#urilor - persoane/ )unuri/ )ani/ in0orma+ii( d& spirit *ospodresc $n mena#uri e0orturi ma4ime cu re'ultate ma4ime( ------------------------27 <i0a+i asocierile corecte% a& a*entul economic mena#uri - 0amilii/ cmine/ case de )tr2ni( )& ne,oi elementare ale mena#urilor strict necesare e4isten+ei( c& resurse 0inanciare ale mena#urilor asi*urate numai prin acti,it+i des0-urate $n *ospodarii( d& spiritul *ospodresc $n mena#uri c5eltuieli mari cu re'ultate ma4ime( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28 =ena#urile sunt constituite ca 0amilii/ di0erite comunit+i consumatore 1cmine/ case de )tr2ni&/ $ntreprindere indi,iduale care nu se delimitea' de *ospodriile $n cadrul crora s-au construit( a& ade,rat( )& 0als( ------------------------29 6e,oile repre'int ansam)lul tre)uin+elor/ cerin+elor/ pre0erin+elor/ a-teptrilor de a cror satis0acere depinde e4istenta oamenilor -i calitatea acesteia( a& ade,rat( )& 0als( -----------------------3 >n calculator personal poate satis0ace numai ne,oile indi,iduale( a& ade,rat( )& 0als( 14

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!31 Educa+ia copiilor este pre'ent $n orice 0amilie/ cel pu+in/ $n e*ala msur cu ne,oia de 5rana/ $m)rcminte etc?( a& ade,rat( )& 0als( -------------------------32 9esursele speci0ice mena#urilor au un caracter nelimitat/ $n timp ce ne,oile sunt limitate(

a& ade,rat( )& 0als( ------------------------33 ;piritul *ospodresc se re0era la )una $ntre+inere a casei( a& ade,rat( )& 0als(

Economie aplicat clasa a X -a 2ema , ;ugetul personal %i de familie! <legere %i renunare: cost de oportunitate

Elemente de coninut
! =efinirea &ugetului; ,! Structura &ugetului familiei; -! Sc'ia general a unui &uget familial; 0! 2ipuri de &uget; 4! "o%ul de &unuri %i servicii (srcia); 6! .roiecte specifice menajurilor; 7! <legere %i renunare (cost de oportunitate);

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

15

!" #efinirea $ugetului:

5sii $nelesul termenului &uget

%uget - definiie
> estimare* pe o perioad de timp* a veniturilor %i a c'eltuielilor previzionare (prevzute);

&" 'tructura $ugetului:

1dentificai componentele unui &uget

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

16

&"'tructura $ugetului

%ugetul familiei

.e &aza definiiilor anterior formulate* e/plicai termenii &uget al familiei %i &uget personal

;ugetul familiei:

> estimare* pe o perioad de timp* a veniturilor %i c'eltuielilor unei familii;

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

17

;ugetul personal:

parte a &ugetului familiei: estimarea pe o perioad de timp a veniturilor %i c'eltuielilor unei persoane;

;ugetul personal

?ncercai s identificai componentele &ugetului personal %i s gsii zonele spre care tre&uie orientate aceste componente

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

18

%ugetul familiei

1dentificai componentele &ugetului familiei precum %i proveniena %i modul de distri&uire a acestor componente

%ugetul familiei - c(eltuieli pentru consum

1dentificai c+t mai multe destinaii ale c'eltuielilor (din &ugetul familial) destinate consumului

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

19

"'eltuieli din &ugetul familiei destinate consumului:


?ntreinerea locuinei; <limentaie* 'ran; Sntate; ?m&rcminte; <menajarea locuinei (mo&ilier* dotri electrocasnice* $m&untiri* redecorri;

"'eltuieli din &ugetul familiei destinate consumului:

Educaie; <utomo&il de familie; Refacere* recreere fizic %i intelectual; 2imp li&er;

"'eltuieli din &ugetul familiei destinate consumului:

Socializare; "ltorii; Rate lunare; <ltele;

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Aplicaie: Structura veniturilor disponibile, pe surse de formare, trimestrul II anul 2012

Tabelul 1. Veniturile disponibile ale gospod riilor casnice !n trimestrul II, 200"#2012
$''( 1enit*%i dis.-ni6ile t-tale &edii l*na%e .e .e%s-an2 lei Acti)itatea sala%iat2 Acti)itatea indi)id*al2 a3%ic-l2 Acti)itatea indi)id*al2 n-n-a3%ic-l2 1enit din .%-.%ietate P%estaii s-ciale .ensii inde&ni/aii .ent%* c-.ii c-&.ensaii a,*t-% s-cial Alte )enit*%i din ca%e %e&itene $'1' $'11 $'1$

110" + !! "

1$!" 5 incl*si) 4n 5 .e s*%se : !$ "

1!0" 5 !!

15$0 1 !0 #

+"

1' 0

1' 1

(+

"( ' 1+ 0 15 " '5 '+ '1 $1 5 1# $

"5 '$ 1+ ( 15 ! '# '# '! $1 ! 1"

"" '" 1( $ 1! " '( '" '$ 1( ! 1! !

"0 '" 1( 15 " '" '5 '+ $' # 15 5

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

21

2a&elul ! Veniturile disponibile ale gospod riilor casnice !n trimestrul II, 200"# 2012
$''( 1enit*%i dis.-ni6ile t-tale &edii l*na%e .e - .e%s-an2 lei 1enit*%i dis.-ni6ile 62ne7ti &edii l*na%e .e - .e%s-an2 lei inclusi, $n @ acti,itatea salariat 1enit*%i dis.-ni6ile 4n nat*%2 &edii l*na%e .e - .e%s-an2 lei
incl*si) 4n 5 c-nt%a)al-a%ea c-ns*&*l*i de .%-d*se ali&enta%e din %es*%sele .%-.%ii

$'1' 1$!" 5

$'11 1!0" 5

$'1$ 15$0 1

110" +

1'$' 5 49/6

1'(" # 48/2

1$#! 1 49/5

105" ( 48/9

11" 0

1!( +

1"$ !

1"" $

8 /4

77/9

78/7

79/1

<plicaie: Structura c$eltuielilor de consum ale gospod riilor !n trimestrul II anul 2012

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

22

)"*ipuri de $uget +familial,

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

23

"o%ul de &unuri %i servicii ,:


1." indicele preului de consum

"o%ul de &unuri %i servicii - ,:

"o%ul de &unuri %i servicii - ,:

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

24

"o%ul de consum al rom+nilor $n raport cu al altor popoare din Europa , Martie ,: ,

<limentele ocupa o pondere de in co%ul de consum;

"e'ia ( 6*:,@)* Slovenia ( 7*:6@)* ;ulgaria ( 8*,@)* Slovacia ( 8*,-@)* Estonia (,:*9@)* .olonia (,:*98@)* Aetonia (,-*99@) ori Aituania (,4*88@); du&lu cat media BE-,7 ( 4*@)

"o%ul de consum al rom+nilor ,: ,

, Martie

- se o&serv o scdere a ponderii unor alimente $n co%ul de consum %i un efect de su&stituie a p+inii* laptelui %i oulor cu carnea* a crei pondere s-a majorat cu :*-7@!

nfluena consumului personal i familial de ctre venit i preuri

- gsii care sunt factorii care influeneaz consumul personal %i consumul $n familie; - precizai cum influeneaz veniturile %i preurile consumul;

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

25

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

26

2ipuri de proiecte specifice menajurilor

7! <legere %i renunare: cost de oportunitate

"ostul de oportunitate

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

27

<legerea raionalC &una gospodrire ($n cadrul unei familii)

- alegerea acelor proiecte (de venituri %i c'eltuieli) care s permit satisfacerea nevoilor specifice* cu minim efort; - o&inerea unor &eneficii mai mari dec+t costurile;

;ugetul familiei proiect de evaluare a cuno%tinelor


! <lctuii un proiect care s conin &ugetul unei familii* urm+nd sc'ema din curs (lecie): D&ugetul familieiE; .e &aza &ugetului familiei* ela&orai &ugetul personal pentru un mem&ru al familiei (av+nd ca g'id sc'ema D&ugetul personalE); ?ntocmii un proiect de venituri %i un proiect de c'eltuieli pentru familia discutat la punctele %i ,;

,!

-!

;ugetul familiei proiect de evaluare a cuno%tinelor


Not: ! >rientativ vei folosi aplicaiile (din curs) Dstructura veniturilor disponi&ile pe surse de formare* trim! 11* anul ,: , %i Dstructura c'eltuielilor de consum ale gospodriilor $n trim!11* anul ,: ,; ,! .roiectul va fi prezentat $n .oFer.oint (fiecare mem&ru al ec'ipei prezint una din cerine);

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

28

Test la final de lecie


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<u*etul 0amiliei repre'int% a& suma ,eniturilor estimate pe o perioad de timp( )& suma c5eltuielilor pre,'ut pe o perioad de timp( c& estimarea pe o perioad de timp a ,eniturilor -i c5eltuielilor unei 0amilii( -------------------2 <u*etul 0amiliei are/ din perspecti,a ,eniturilor/ un caracter % a& limitat( )& nelimitat( c& nedeterminat( -----------------------3 <u*etul 0amiliei are/ din perspecti,a c5eltuielilor/ un caracter% a& limitat( )& dinamic -i nelimitat( c& nedeterminat( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4 :onstituie surs de ,enituri pentru )u*etul 0amiliei% a& pl+i de ta4e -i impo'ite( )& rate lunare( c& salarii/ di,idende( -------------------------5 :onstituie surse de ,enituri pentru )u*etul 0amiliei% a& ,eniturile din c5irii/ do)2n'i/ aloca+ii( )& c5eltuielile pentru $ntre+inere/ calatorii/ asistenta sociala( c& c5eltuielile 0cute pentru amena#area locuin+ei/ pentru re0acere -i recreere 0i'ic -i intelectual( -------------------------6 :onstituie surse de ,enituri pentru )u*etul 0amiliei% a& pensiile/ salariile/ di,idendele( )& sumele in,estite pentru produc+ie( c& sumele c5eltuite pentru educa+ie/ sociali'are/ plata ratelor lunare( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7 :onstituie c5eltuieli pentru )u*etul 0amiliei% a& salariile -i pensiile/ ,eniturile din c5irii( )& aloca+iile pentru copii/ di,idendele/ ,eniturile din do)2n'i( c& in,esti+iile pentru produc+ie/ c5eltuielile pentru consum/ c5eltuieli pentru pl+i de ta4e -i impo'ite( -----------------------8 Intr $n cate*oria c5eltuielilor pentru consum/ )anii in,esti+i pentru% a& $ntre+inerea locuin+ei/ alimenta+ie/ $m)rcminte/ educa+ie/ automo)ilul 0amiliei( Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs )& produc+ie( c& plata ta4elor -i impo'itelor( -----------------------9 <u*etul 0amiliei cuprinde% a& numai ,eniturile estimate pentru o perioad de timp( )& numai ,eniturile -i c5eltuielile estimate pentru o perioad de timp( c& ,eniturile/ c5eltuielile -i economiile estimate pentru o perioad de timp( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 <u*etul este e4cedentar dac% a& ,eniturile sunt mai mici dec2t c5eltuielile( )& ,eniturile sunt mai mari dec2t c5eltuielile( c& ,eniturile sunt apro4imati, e*ale cu c5eltuielile( ----------------------11 <u*etul este de0icitar dac% a& c5eltuielile sunt mai mari dec2t ,eniturile( )& ,eniturile sunt mai mari dec2t c5eltuielile( c& c5eltuielile sunt apro4imati, e*ale cu ,eniturile( -----------------------12 Intr-un )u*et ec5ili)rat% a& c5eltuielile sunt mai mici dec2t ,eniturile( )& c5eltuielile dep-esc ,eniturile( c& ,eniturile -i c5eltuielile sunt apro4imati, e*ale( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13 :o-ul de )unuri -i ser,icii repre'int% a& consumul ma4im pe care-l poate 0ace o 0amilie intr-o perioad 1trimestru/ semestru/ an&( )& consumul mediu estimat pentru o 0amilie pe o perioad 1trimestru/ semestru/ an&( c& consumul 7minim necesar7 pentru o ,iata 7normala( -------------------------14 :onsumul personal -i de 0amilie sunt in0luen+ate de % a& o0erta productorilor( )& ,eniturile consumatorului( c& pre+urile )unurilor -i ser,iciilor( ------------------------15 8onderea consumului de alimente 1$n consumul 0amilial&% a& creste c2nd ,eniturile 0amiliei cresc( )& scade c2nd ,eniturile din )u*etului 0amiliei scad( c& creste c2nd ,eniturile din cadrul )u*etului scad( 29

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16 8onderea c5eltuielilor pentru satis0acerea ne,oilor superioare creste atunci c2nd% a& cresc ,eniturile $n )u*etul 0amiliei( )& scad ,eniturile $n )u*etul 0amilial( c& scad ,eniturile $n )u*et -i cresc pre+urile( -----------------------17 8roiectele speci0ice mena#urilor se re0era la% a& proiectele de ,enituri -i c5eltuieli pentru perioade mai scurte sau mai lun*i de timp( )& asi*urri economice -i planuri de cariera pentru mem)rii 0amiliei( c& ,i'ea' *sirea unor modalit+i de cre-tere a ,eniturilor -i de cre-tere/ reducere sau reorientare a c5eltuielilor( -----------------------18 9eorientarea c5eltuielilor cuprinse $n proiectele speci0ice mena#urilor se caracteri'ea' prin% a& renun+area la unele cate*orii de c5eltuieli $n 0a,oarea altor c5eltuieli *enerate de ne,oi speci0ice 1educa+ia copiilor/ moderni'ri/ ac5i'i+ionri de )unuri&( )& satis0acerea ma4ima a unor ne,oi speci0ice/ cu minimum de e0ort 1c5eltuieli&( c& reducerea o)li*atorie a consumului( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19 Aaloarea cele mai )une dintre -ansele sacri0icate la care se renun+ atunci c2nd se 0ace o ale*ere oarecare/ se nume-te% a& proiect de asi*urare( )& cos de )unuri -i ser,icii( c& cost de oportunitate( ---------------------------2 :ostul de oportunitate repre'int% a& costul promo+ional 1cel mai mic& al unui produs( )& ,aloarea celei mai a,anta#oase alternati,e la care se renun+ atunci c2nd se optea' pentru un proiect / )un sau ser,iciu( c& costul unui produs sau ser,iciu la un moment dat( ------------------------21 8ro)lema costului de oportunitate se pune % a& $n situa+ia c2nd tre)uie ales un produs sau un ser,iciu/ dintr-o o0erta de mai multe )unuri/ser,icii( )& c2nd se optea' pentru un proiect de )u*et 0amilial sau personal 1ale*2nd din mai multe alternati,e&( c& atunci c2nd se o0er produse sau ser,icii la preturi con,ena)ile( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22 Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

<i0a+i asocierile corecte( a& )u*et 0amilial - o estimare pe o perioad de timp a ,eniturilor -i c5eltuielilor unei 0amilii( )&)u*et personal - )u*etul $n care ,eniturile sunt e*ale cu c5eltuielile( c& )u*et e4cedentar - )u*etul $n care ,eniturile sunt mai mari dec2t c5eltuielile( -----------------------------23 <i0a+i asocierile corecte% a& )u*et ec5ili)rat - realocarea ,eniturilor spre anumite c5eltuieli -i scderea aloca+iilor pentru alte c5eltuieli( )& )u*et de0icitar - )u*etul $n care ,eniturile sunt mai mici dec2t c5eltuielile( c& surse de ,enituri ale 0amiliei - )ani aloca+i pentru $ntre+inerea locuin+ei/ sntate/ educa+ie( --------------------------24 <i0a+i asocierile corecte% a& c5eltuieli din )u*etul 0amiliei c5eltuieli pentru consum/ pentru produc+ie -i pentru pl+i de ta4e -i impo'ite( )& co-ul de )unuri -i ser,icii - )unurile -i ser,iciile strict necesare unei ,ie+ii normale( c& cost de oportunitate - ma4ima satis0acere a ne,oilor speci0ice cu minimul de e0ort/ respecti,/ c5eltuieli( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25 <u*etul personal/ ca parte a )u*etului 0amiliei/ repre'int estimarea pe o perioad de timp a ,eniturilor -i c5eltuielilor unei persoane( a& ade,rat( )& 0als( ------------------26 <u*etul este de0icitar dac ,aloarea c5eltuielilor este mai mica dec2t ,aloare ,eniturilor( a& ade,rat( )& 0als( -------------------27 :o-ul de )unuri - )unurile pe care mem)rii 0amiliei le o)+in din acti,it+ile a*ricole proprii( a& ade,rat( )& 0als( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28 8roiectele cu pri,ire la c5eltuielile 0amiliei/ (pot a,ea ca scop cre-terea/ mic-orarea sau reorientarea c5eltuielilor( a& ade,rat( )& 0als( ---------------------29 <una *ospodrire $n cadrul unei 0amilii consta $n ma4ima satis0acere a ne,oilor speci0ice/ cu minim e0ort 1c5eltuieli&( a& ade,rat( 3

)& 0als( ----------------------3 Aeniturile personale nu pot pro,eni din ,eniturile 0amiliei(

a& ade,rat( )& 0als( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Te&a 0 8 Inst%*&ente de ec-n-&isi%e 7i de in)esti%e s.ecifice .e%s-anel-% fi/ice

Ele&ente de c-nin*t9
1? :e este economisirea -i $n ce scop se reali'ea' B 2? .n ce modalit+i se pot pstra economiile B 3? Economisirea -i in,estirea pe pia+a monetar( 4? In,estirea pe pia+a de capital a resurselor(

1. Ce este economisirea i cu ce scop se realizeaz aceasta ? : Ec-n-&isi%ea 9 .%-ces*l de %eine%e din )enit*%i a ceea ce %2&;ne d*.2 c-ns*&<

Den-&ina%ea este procedeul prin care se reduce ,aloarea nominal a unor $nsemne monetare? 8rocedeul este numit popular -i Ctierea 'erourilorD? 3cest lucru se practic atunci c2nd sumele de )ani de,in 0oarte mari $n ,aloare a)solut/ din cau'a in0la+iei?

2. n ce modaliti se pot pstra economiile ?

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

31

3. Economisirea pe piaa monetar


E =-%&*la de calc*l a d-6;n/ii si&.le% D = C r d F n 1G% do)2nda simpl( :r% capital depus( dH % rata do)2n'ii( n% numrul de ani pentru care se depun )anii(

E =-%&*la de calc*l a d-6;n/ii c-&.*se 1depo'it )ancar cu capitali'area


do)2n'ii&% D = C r 11 + d F & n C r 1G% do)2nda ( :r% capital depus( dH % rata do)2n'ii( n% numrul de ani pentru care se depun )anii(

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

32

4. Investirea pe piaa financiar piaa de capital! a resurselor economiilor!


a> Ce cale t%e6*ie s2 *%&2& c;nd )%e& s2 in)esti& ?ec-n-&iile> .e .iaa financia%2?

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

33

O@LIAAIBNE< I2rtie de ,aloare purttoare de do)2nd 0i4/ care se ne*ocia' pe pia+a capitalului 0icti, -i care este 0olosit de stat sau de institu+ii pu)lice pentru a--i procura mi#loace )ne-ti? 0< I2rtie de ,aloare purttoare de do)2nd 0i4 sau premiat 0olosit de institu+iile creditoare pentru a--i procura mi#loace )ne-ti din disponi)ilit+ile popula+iei? ACCIUNE - I2rtie de ,aloare/ care repre'int o parte anumit/ 0i4 -i dinainte sta)ilit/ a capitalului unei societ+i -i care d de+intorului dreptul s primeasc di,idende? CURSUL ?COTACIA> LA @URS ! ,enitul adus de titlu / rata do)2n'ii( DI1IDDND9 8arte din pro0itul unei societ+i pe ac+iuni care re,ine 0iecrui ac+ionar $n raport cu ac+iunile pe care le posed? V C*%s*l ?c-ta%ea> la 6*%s2 E F F A ,enitul c2-ti*at la )urs( dH rata d do)2n'ii( 6> Ca%e s*nt .%inci.alele 6*%se din R-&;nia ?

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

34

se din Romania

Ad%esele 6*%sel-% din R-&;nia @MM=S - @*%s2 M-neta% =inancia%a 7i de M2%f*%i Si6i* Ad%esa9 ;tr? =i5ail Jo*lniceanu nr? 2/ 55 138/ ;i)iu

Telef-n9 269/211799 =aG9 269/211153 E&ail9 )ursK)m0ms?ro Site9 5ttp%//LLL?)m0ms?ro

;i)iu ;tocM E4c5an*e 1;I<EX& a 0ost $n0iin+at $n 1994 a,2nd ca o)iect ini+ial de acti,itate intermedierea de mr0uri/ iar din 1997 s-a concentrat pe de',oltarea -i administrarea pie+elor de instrumente 0inanciare de tipul ,alorilor mo)iliare -i produselor deri,ate? @*%s2 M-ld-)ei Ad%esa9 <d? :opou nr?4/ Ia-i/ #ud? Ia-i

Telef-n9 232-215?116/ 213?688/ 213?66 =aG9 232-215?116/ 213?688/ 213?66 Site9 5ttp%//LLL?)ursamoldo,ei?ro

@*%s2 R-&ana de M2%f*%i Ad%esa9 8ia+a 8resei Ni)ere nr?1/ sector 1/ <ucure-ti

Telef-n9 O4 21 317 456 =aG9 O4 21 317 2878 E&ail9 )ursK)rm?ro

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

35

Ad%esele 6*%sel-% din R-&;nia

Site9 5ttp%//LLL?)rm?ro

<urs 9om2n de =r0uri este $n momentul de 0a+ sin*urul administrator al unei pie+e la disponi)il/ pia+a prin intermediul creia/ at2t autorit+ile contractante/ cat -i societ+ile comerciale pot ac5i'i+iona mr0uri cu un *rad $nalt de standardi'are sau di,erse cate*orii de materii prime? @1@ - @*%s2 de 1al-%i @*c*%e7ti Ad%esa9 <-dul :arol I/ nr?34-36/ et?14/ sector 2/ <ucure-ti

Telef-n9 O4 21 3 7 95 =aG9 O4 21 3 7 9519 E&ail9 ),)K),)?ro Site9 5ttp%//LLL?),)?ro

RASDAH Ad%esa9 <-dul :arol I/ nr?34-36/ et?13/ sector 2/ <ucure-ti


Telef-n9 O4 21-317 9922 =aG9 O4 21 317 9923 E&ail9 rasdaPKrasd?ro Site9 5ttp%//LLL?rasd?ro

c> Ce inf-%&aii ne s*nt necesa%e .ent%* a ne lansa c* s*cces 4n in)estiii .%in 6*%s2?

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

36

d> En*&e%ai eta.ele .e ca%e a% t%e6*i s2 le *%&ai .ent%* a )2 lansa c* %isc*%i &ini&e .e .iaa 6*%sie%2 1? .ntocmirea unei liste cu ,eniturile 0amiliei( 2? Ela)orarea )u*etului lunar care s cuprind 1estimati,& principalele c5eltuieli 1cu locuin+a/ alimenta+ia/ transportul/ educa+ia copiilor/ ,estimenta+ia/ sntatea etc?( 3? Aeri0icarea/ timp de c2te,a luni/ dac )u*etul ela)orat este realist 1compararea )u*etului estimat la punctul 2/ cu e,olu+ia )u*etului real&( 4? Ela)orarea unui )u*et anul care s cuprind ,enituri certe/ o medie a c5eltuielilor ( :alcularea economiilor care pot 0i in,estite 1di0eren+a dintre ,eniturile certe -i media c5eltuielilor&( 5? Estimarea unui pra* ma4im al pierderilor 0inanciare care pot 0i suportate 1prin #ocul la )urs& -i lic5idit+ile necesare( 6? ;ta)ilire unei structuri a in,esti+iilor 10r asumare a riscurilor ma4ime&( 7? :ontactarea unui consultant 0inanciar( ela)orarea unui porto0oliu de in,esti+ii 1prin intermediul )ursei&( 8? ;tudierea actelor normati,e pri,itore la actul in,esti+ional?

"em de proiect#
Qrupa+i-, $n ec5ipe de c2te trei pentru a cule*e in0orma+ii de la trei )nci comerciale cu pri,ire la o0ertele lor re0eritoare la condi+iile de creare a depo'itelor )ancare? 8re'entarea $n 8oLer 8oint 10iecare mem)ru al ec5ipei pre'int c2te o )anc&?

Test la final de lecie


Ec-n-&isi%ea %e.%e/int2 9 a& procesul de re+inere din ,enituri a ceea ce re'ult dup consum( )& di0eren+a dintre ,enituri -i c5eltuieli( c& sumele de )ani care rm2n la dispo'i+ia mena#urilor/ dup consum( ---------------------$ Ec-n-&isi%ea de %e3*la se face .ent%* ca9 a& )anii se deprecia'( )& )anii se pot sc5im)a( c& dorim s adunam )ani pentru in,esti+ii ,iitoare sau pentru situa+ii nepre,'ute( -----------------------0 Ec-n-&isi&9 a& )ani $mprumuta+i( )& sume e4cedentare 1re'ultate dup acoperirea c5eltuielilor1( c& )ani pe care putem sa-i in,estim $n alte a0aceri renta)ile( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! M-dalit2ile cele &ai f%ec)ente de .2st%a%e a ec-n-&iil-% s*nt9 a& in,esti+ii pe pia+a 0inanciar )ancar( )& depo'ite )ancare( c& in,esti+ii $n )i#uterii( ------------------------5 Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs M-dalit2ile cele &ai f%ec)ente de in)esti%e .e .iaa de ca.ital a ec-n-&iil-% s*nt9 a& depo'ite )ancare la termen/ cu ridicare periodica a do)2n'ii( )& in,esti+ii $n o)iecte de ,aloare -i $n )i#uterii( c& depo'ite )ancare su) 0orma depunerilor cu capitali'are( -------------------------" Cele &ai a)anta,-ase f-%&e e ec-n-&isi%e a 6anil-% de cat%e .e%s-ana fi/ica s*nt9 a& depuneri la termen sau cu capitali'are( )& cumprare de ac+iuni sau de o)li*a+iuni/ prin )urs( c& pstrarea )anilor $n casa( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE# Risc*%ile .2st%2%ii ec-n-&iil-% la d-&icili* s*nt9 a& posi)ile 0urturi sau calamit+i 1inunda+ii/ incendii&( )& deprecierea )anilor pro,ocata de in0la+ie sau de sc5im)area )anilor( c& cre-terea do)2n'ilor( ---------------------------+

37

Si3*%ana fi/ica a 6anil-% t%e6*ie 4neleas2 ca 9 a& men+inerea ,alorii/ a puterii de cumprare a )anilor sau si*uran+a 0ata de depreciere( )& si*uran+a $mpotri,a 0urtului sau a distru*erii( c& securitatea $mpotri,a trans0errii )anilor peste *rani+ele +rii( ---------------------------( P%in .2st%a%ea ec-n-&iil-% s*6 f-%&a de.-/itel-% 6anca%e s*nt %ed*se %isc*%ile9 a& de depreciere a )anilor din cau'a in0la+iei( )& de pierdere a economiilor din cau'a sc5im)rii )anilor( c& de a 0i 0urate( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 ' De.-/itele 6anca%e .-t fi9 a& depuneri la termen 0r do)2nd( )& depuneri la termen cu ridicarea periodica a do)2n'ii( c& depuneri cu capitali'are( ---------------------------11 De.-/itele 6anca%e s*6 f-%&a de.*ne%il-% la te%&en c* %idica%ea .e%i-dica a d-6;n/ii se calc*lea/29 a& ca do)2nd compusa( )& ca do)2nd simpl( c& ca di,idende( -------------------------1$ De.-/itele 6anca%e s*6 f-%&a de.*ne%il-% c* ca.itali/a%e se calc*lea/29 a& ca do)2nd compusa( )& ca do)2nd simpla( c& 0r do)2nd( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1 0 La *n de.-/it 6anca% ?s*6 f-%&a de.*ne%ii la te%&en c* %idica%ea .e%i-dica d-6;n/ii> de 5''' lei 7i c* %ata a d-6;n/ii an*ale de # 5 5 d*.2 0 ani )al-a%ea c;7ti3at2 din d-6;nd2 )a fi e3ala c* 9 a& 7/543 lei( )& 5 47/543 lei( c& 5 47/5/1 43 lei( ----------------------------1! Rad* a%e *n de.-/it 6anca% s*6 f-%&a de.*ne%ii c* ca.itali/a%ea d-6;n/ii 4n )al-a%e de 05''< Dac2 %ata n*la a d-6;n/ii este de 55 at*nci d-6;nda -6in*t2 d*.2 $ ani este e3al2 c* 9 a& 15/1 &42 lei( )& 541 42 lei( c& 35 411O5/1 &2-35 lei( -------------------------------15 Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Dife%ena d-6;n/il-% -6in*te la *n de.-/it 6anca% c* ca.itali/a%e 7i *n de.-/it 6anca% c* de.*ne%e la te%&en c* %idica%ea .e%i-dica a d-6;n/ii c-%es.*n/2t-a%e *n*i an este e3al2 c* 9 a& du)lu do)2n'ii( )& do)2nda( c& 'ero( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE1" In)esti%ea ec-n-&iil-% .e .iaa financia%a ?de ca.ital> se face s*6 f-%&a9 a& titlurilor de ,aloare( )& depo'itelor )ancare( c& in,esti+iilor $n o)iecte de art( ----------------------------1# Titl*%ile de )al-a%e 4n ca%e se in)estesc 6anii .e .iaa ca.ital*%il-% ad*c c;7ti3*%i s*6 f-%&a de 9 a& ac+iuni -i o)li*a+iuni( )& di,idende -i do)2n'i( c& premii $n )ani( ------------------------------1+ C;7ti3*%ile ad*se de aci*ni ?ca titl*%i de )al-a%e 4n ca%e se in)estesc 6anii .e .iaa ca.ital*%il-%> se n*&esc9 a& do)2n'i( )& di,idende( c& o)li*a+iuni( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EE1( @*%s2 este - instit*ie ca%e -fe%2 .-si6ilitatea 9 a& economisirii )anilor su) 0orma depo'itelor )ancare( )& in,estirii )anilor $n ac+iuni sau o)li*a+iuni( c& pstrrii )anilor/ elimin2nd toate riscurile( --------------------------------$' Pa%tici.a%ea .e%s-anel-% fi/ice la t%an/aciil-% -%3ani/ate de @*%s2 se .-ate face9 a& direct 10ar intermediari&( )& prin intermediul ;ociet+ilor de ;er,icii de In,esti+ii Rinanciare 1companii de )roMera#&( c& $n niciun 0el 1persoanele 0i'ice nea,2nd ,oie sa participe la tran'ac+iile )ursiere&( --------------------------------$1 C*%s*l ?c-taia> la 6*%s2 %e.%e/int29 a& ,aloarea ac+iunilor tran'ac+ionate( )& do)2nd o)li*a+iunii tran'ac+ionate( c& ,enitul adus de titlu raportat la rata do)2n'ii( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE$$

38

Sc-.*l ec-n-&iil-% il %e.%e/int2 de %e3*la in)estiiile )iit-a%e 7i sit*aiile ne.%e)2/*teF a& ade,rat( )& 0als( -----------------------$0 A&enin2%ile ec-n-&isi%il-% dins.%e .a%tea fact-%il-% ec-n-&ici 4l c-nstit*ie e)ent*alele f*%t*%i .%ec*& 7i .%-d*ce%ea *n-% cala&it2i ?incendii in*ndaii>F a& ade,rat( )& 0als( -------------------------$! Una dint%e &-dalit2ile cele &ai f%ec)ente de .2st%a%e a ec-n-&iil-% .e%s-anel-% fi/ice - %e.%e/int2 de.-/itele 6anca%eF a& ade,rat( )& 0als( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE$5 La de.*ne%ile c* ca.itali/a%e ? ec-n-&iil-%I 6anil-%> d-6;nda se .-ate %idica .e%i-dicF a& ade,rat( )& 0als( ----------------------$" De.-/it*l 6anca% c* %et%a3e%ea an*ala a d-6;n/ii este &ai .*in a)anta,-s ?din .*nct de )ede%e al )al-%ii d-6;n/ii> dec;t de.-/it*l c* ca.itali/a%ea d-6;n/iiF

a> ade)2%atF 6> falsF ------------------------$# De.-/itele 6anca%e s*nt fe%ite de -%ice fel de %iscF a& ade,rat( )& 0als( EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE$+ In)esti%ea .e .iaa de ca.ital a %es*%sel-% se .-ate face 4n *%&2t-a%ele )a%iante9 in)estiii .e .iaa financia%6anca%2 in)estiii .e .iaa i&-6ilia%a in)estiii 4n 6i,*te%ii in)estiii 4n -6iecte de )al-a%e -6iecte de a%t2F a& ade,rat( )& 0als( -----------------------$( In)estiia la @*%s2 fata de ec-n-&isi%ea .%in de.-/ite 6anca%e este &ai .*in %iscant2F a& ade,rat( )& 0als( -------------------------0' La @*%s2 n* se .-ate .a%tici.a la t%an/acii 4n &-d di%ect< O%ice in)estit-% t%e6*ie sa fie client*l *nei S-ciet2i de Se%)icii de In)estiii =inancia%e ?SSI=> ca%e sa fie &e&6%2 a As-ciaiei @*%seiF a& ade,rat( )& 0als(

Te&a ! 8 C%edit*l .ent%* .e%s-ane fi/ice


Ele&ente de c-nin*t9
1? =enirea sistemului )ancar( 2? :reditul de0ini+ie( 3? Spera+ia de creditare a persoanelor 0i'ice( a& :riterii de ale*ere a )ncii pentru $mprumut( )& "ipuri de credite acordate de ctre )nci persoanelor 0i'ice( 4? :reditul pentru ne,oi personale( a& Gocumente necesare pentru a o)+ine creditul( )& :aracteristicile creditului( c& Ri-a de scorin*(

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

39

$< C%edit*l
E 9ela+ie 1economic& )neasc ce se sta)ile-te $ntre o persoan 0i'ic sau #uridic 1creditor&/ care acord un $mprumut de )ani sau care ,inde mr0uri sau ser,icii pe datorie/ -i o alt persoan 0i'ic sau #uridic 1de)itor&/ care prime-te $mprumutul sau cumpr pe datorie( E .mprumut acordat 1cu titlu ram)ursa)il -i condi+ionat/ de o)icei/ de plata unei do)2n'i&(

0< O.e%aia de c%edita%e a .e%s-anel-% fi/ice

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

41

!< C%edit*l .ent%* ne)-i .e%s-nale

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

42

Test la final de lecie9


1?:reditul repre'int% a& o sum depus $n )anc( )& )ani in,esti+i la )urs( c& o sum $mprumutat $n )anc( --------------------------------2?:reditarea este% a& opera+ia de depunere a )anilor $n )anc de ctre o persoana sau a*ent economic( )& de acordare a $mprumuturilor de ctre )anc/ persoanelor 0i'ice -i a*en+ilor economici( c& de in,estire a )anilor pe pia+a 0inanciar )ancar ( --------------------3?=enirea sistemului )ancar este% a& de a atra*e economiile a*en+ilor economici care au surplus de )ani -i de a o0eri credite a*en+ilor economici care au de0icit( )& numai de o0eri credite a*en+ilor economici( c& numai de a permite persoanelor 0i'ice -i a*en+ilor economici s economiseasc )ani su) 0orma de depo'ite )ancare( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4?3pelea' la credite persoanele 0i'ice -i a*en+ii economici care au un )u*et % a& e4cedentar( )& ec5ili)rat( c& de0icitar( ----------------------5?8ersoanele 0i'ice -i a*en+ii economici apelea' la credite )ancare% a& pentru a--i mari )u*etul de ,enituri( )& pentru a reduce de0icitul )u*etar( 43

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

c& pentru ini+ierea -i derularea di0eritelor proiecte( ----------------------6? ;umele o)+inute prin credite )ancare este ra+ional s le % a& economisim su) 0orma depo'itelor )ancare( )& in,estim $ntr-o a0acere pro0ita)il( c& s le 0olosim pentru plata altor datorii( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7? 3le*em ra+ional )anca de la care ,rem s o)+inem credit )ancar/ $n 0unc+ie de % a& rata do)2n'ii/ rapiditatea acordrii creditului/ documentele solicitate/ *radul de $ndatorare admis/ modalitatea de ram)ursare a $mprumutului( )& tara de ori*ine/ mrimea/ institu+iile na+ionale -i interna+ionale care o sus+in( c& distanta 0a+ de domiciliul la care se a0la )anc/ ama)ilitatea 0unc+ionarilor/ *radul de rudenie sau de amici+ie dintre noi -i 0unc+ionarii )ncii( -----------------------8? Important pentru ale*erea )ncii pentru o)+inerea unui credit/ este% a& rata do)2n'ii anuale( )& pre+ul :I8 1pre+ul 0r ta4e&( c& ,aloarea minima $mprumutului acordat de )anc( --------------------------9? 3le*em/ pentru o)+inerea unui $mprumut/ institu+ia )ancar care % a& solicit *aran+ii clientului( )& permite clientului un *rad ridicat de $ndatorare( c& cere de la client do,ada de )un platnic( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 ? ;unt a,anta#oase creditele caracteri'ate prin ram)ursare% a& $n rate lunare 0i4e( )& $n rate lunare descresctoare( c& $n a,ans unei pr+i din creditul ram)ursat( --------------------------11? ;unt a,anta#oase creditele acordate cu do)2nda% a& 0i4a( )& ,aria)il( c& ma4im( ---------------------------12? Qaran+iile pe care le solicit unele )nci persoanelor 0i'ice 1a*en+ilor economici&/ constau $n % a& )unuri/ imo)ile/ poli+e de asi*urare( )& documente 10acturi& care s ateste do,ada de )un platnic( c& do,ada de salariat/ de pensionar/ de student etc?( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

13? Qradul de $ndatorare admis solicitantului de $mprumut de ctre )anc/ se re0era la % a& sum ma4ima pe care )anc o poate acorda clientului( )& posi)ilitatea de a acorda clientului doua $mprumuturi succesi,e( c& datoriile pe care le are solicitantul de credit la alte )nci -i institu+ii( --------------------------14? =odul de ram)ursare impus de )anc solicitantului de credit/ se re0era la% a& modul $n care sunt acorda+i )anii clientului 1intr-o transa sau $n mai multe&( )& modul $n care )anii $mprumuta+i urmea' s 0ie $napoia+i )ncii 1$n rate lunare 0i4e/ rate descresctoare/ ram)ursarea $n a,ans a unei pr+i din credit( c& do)2nda sta)ilita pentru creditul acordat( ----------------------15? Go,ada de )un platnic pe care o ,eri0ica unele )nci solicitantului de credit este posi)ila $ntruc2t % a& )ncile au acces la date cu pri,ire la corectitudinea ac5itrii $mprumuturilor anterioare sau a unor credite care $nc nu s-au stins( )& solicitan+ii de credit sunt o)li*a+i s pre'inte do,e'i ca sunt salaria+i( c& solicitan+ii de credit tre)uie s *arante'e $mprumutul cu )unurile personale( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16? ;e acorda/ de ctre )nci/ persoanelor 0i'ice% a& credit imo)iliar/ credit ipotecar/ credit de consum( )& credit neram)ursa)il -i credit par+ial ram)ursa)il( c& credit pe o perioada nelimitat/ credit pe ,ia+( ----------------------17? :reditul imo)iliar este un $mprumut acordat de ctre )nci persoanelor 0i'ice/ pentru% a& ac5i'i+ionarea autoturismelor sau a motocicletelor noi sau a autoturismelor second - 5and( )& ne,oi personale( c& cumprarea de locuin+/ construirea locuin+elor/ cumprarea terenurilor( ------------------------18? :reditul imo)iliar -i creditul ipotecar se acorda% a& am)ele pentru cumprarea de locuin+( )& primul pentru cumprarea locuin+ei iar al doilea pentru cumprarea de autoturisme( 44

c& primul pentru plata studiilor iar al doilea pentru ne,oi personale( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19? ;e *arantea' cu locuin+a ce urmea' 0i cumprat pe )a'a $mprumutului )ancar% a& creditul imo)iliar( )& creditul pentru ne,oi personale( c& creditul ipotecar( ----------------------------2 ? :reditul imo)iliar % a& tre)uie *arantat cu imo)ilul ce urmea' a 0i cumprat( )& se poate *aranta -i cu alte tipuri de *aran+ii 1*iran+i/ alte imo)ile&( c& nu tre)uie *arantat( ----------------------21? Intra $n cate*oria creditorilor pentru consum% a& creditul imo)iliar -i creditul ipotecar( )& creditul pentru cumprare terenurilor -i a locuin+elor( c& creditul auto/ creditul pentru studii/ creditul pentru ne,oi personale( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 22? Gescoperirea de cont este% a& un $mprumut e*al cu 3 pana la 6 salarii/ acordat de+intorilor de card pentru ,irarea salariului( )& descoperirea/ de ctre )anc/ -i a altor $mprumuturi pe care solicitantul de credit le are la alte )nci( c& desc5iderea de ctre )anc a unui cont pentru persoanele 0i'ice/ $n care acestea s--i poat depune economiile( ----------------------23? :reditul auto se acord persoanelor 0i'ice% a& numai pentru cumprarea autoturismelor sau motocicletelor noi( )& pentru cumprare autoturismelor sau motocicletelor noi sau autoturismelor second - 5and( c& numai pentru cumprarea autoturismelor noi( --------------------24? :reditul pentru studii se acorda% a& -colilor pentru a--i cumpra manualele necesare ele,ilor din $n,+m2ntul o)li*atoriu( )& pentru premierea ele,ilor olimpici( c& tinerilor pentru a acoperi c5eltuielile necesare pre*tirii pro0esionale 1uni,ersitare/ postuni,ersitare/ pentru doctorat/ postliceale etc?&( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25? Go)2nda ,aria)il/ aplicata creditului pentru ne,oi personale/ a& oscilea' $n 0unc+ie de sum $mprumutat( Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

)& este 0ormata din indicele de re0erin+ <><S9/ NI<S9/ E>9I<S9( c& este o)li*atoriu cresctoare( ------------------------26? Indicele de re0erin+ NI<S9/ este% a& do)2nda de re0erin+ pentru dolar( )& do)2nda <ncii :entrale Europene( c& do)2nda de re0erin+ a <69 1<ncii 6a+ionale a 9om2niei&( --------------------------27? Indicele E>9I<S9/ este% a& do)2nda de re0erin+ pentru dolar( )& do)2nda <ncii :entrale Europene( c& do)2nda de re0erin+ a <69 1<ncii 6a+ionale a 9om2niei&( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28? <i0a+i asocierile corecte% a& G3E - rata do)2n'ii anuale e0ecti,e( )& 8re+ul :I8 - pre+ul care tre)uie pltit $n ca'ul unui $mprumut 1include -i ta4e&( c& 8re+ul G88 - cel mai mic pre+ al unui $mprumut/ care nu include ta4e( -----------------------29? <i0a+i asocierile corecte% a& NI<S9 - do)2nda de re0erin+ pentru dolar( )& E>9I<S9 - do)2nda de re0erin+ a <69 1<ncii 6a+ionale a 9om2niei&( c& <><S9 - do)2nda <ncii :entrale Europene( -------------------------3 ? <i0a+i asocierile corecte% a& Qradul de $ndatorare admis - se re0era la modul $n care )anii $mprumuta+i urmea' a 0i $napoia+i )ncii( )& 9apiditatea acordrii creditului timpul de anali'a a unui dosar prin care se solicit credit( c& Go,ada de )un platnic - *radul ma4im de $ndatorare admis pentru o persoana care solicit credit )ancar( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 31? :reditul ipotecar ca -i creditul imo)iliar se acord persoanelor 0i'ice pentru cumprarea de locuin+( a& ade,rat( )& 0als( ------------------------32? .n ca'ul creditului ipotecar/ solicitantul creditului *arantea' $mprumutul cu alte tipuri de *aran+ii 1*iran+i/ alte imo)ile&( a& ade,rat( )& 0als( ------------------------33? :reditul de consum se acorda persoanelor 0i'ice pentru construc+ii/ amena#ri/ redecorri ale locuin+ei/ cumprarea autoturismelor/ urmarea studiilor/ satis0acerea altor ne,oi 45

1procurarea de electrocasnice/ petrecerea concediului intr-o sta+iune etc?&( a& ade,rat( )& 0als( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34? Risa scorin* este un instrument 0olosit de )nci pentru e,aluarea pro0ilului solicitantului de credit 0inanciar( a& ade,rat( )& 0als( ------------------------

35? Gescoperirea de cont se 0ace/ de ctre )anc/ oricrei persoane 0i'ice care solicit un credit( a& ade,rat( )& 0als( -----------------------36? :reditul )ancar este o modalitate de pstrare a economiilor unei persoane 0i'ice/ su) 0orma depo'itelor )ancare( a& ade,rat( )& 0als( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Te&a 5 8 Risc*%i 7i asi3*%a%ea .e%s-anel-% c-nt%a %isc*%il-%

Ele&ente de c-nin*t
1? 3si*urarea de0ini+ie( 2? :ontractul de asi*urare% trsturi( 3? "ipuri de asi*urri( - pia+a asi*urrilor( - cererea de asi*urare( - o0erta de asi*urare( - tipuri de asi*urri( 4? 8roduse de asi*urri o0erite de societ+ile de asi*urri(

C-&entai afi%&aia9 C 6eL TorM ul nu este opera oamenilor/ ci asi*uratorilor(D 1IenrU Rord& 9% C V?0r asi*urri/ n-ar e4ista '*2rie nori/ deoarece nici un muncitor n-ar accepta s lucre'e la o asemenea $nl+ime/ risc2nd s 0ac un plon#on mortal -i s--i lase 0amilia $n mi'erie( 0r asi*urri/ nici un capitalist nu ar in,esti milioane pentru construi ast0el de cldiri/ pe care un sin*ur muc de +i*ar lear putea trans0orma $n scrum( 0r asi*urri nimeni nu ar circula cu automo)ilul pe str'iD 1IenrU Rord&

1< Asi3*%a%ea 8 definiieF

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

46

Asi3*%a%ea 9 o *aran+ie acordat de un asi*urtor asi*uratului su/ de a $ndemin'a 1plti o parte din& e,entualele pa*u)e / $n sc5im)ul unei prime sau coti'a+ii 1dic+ionarul Ne petit Narousse&? Asi3*%a%ea 9 opera+iunea prin care un asi*urtor/ constituie/ pe principiul mutualit+ii/ un 0ond de asi*urare/ prin contri)u+ia unui numr de asi*ura+i e4pu-i la producerea anumitor riscuri/ -i $i $ndemni'ea' pe cei care su0er un pre#udiciu/ pe seama 0ondului alctuit din primele $ncasate/ precum -i pe seama celorlalte ,enituri re'ultate ca urmare a acti,it+ii re'ultate ca urmare a acti,it+ilor des0-urate 1Ne*ea nr? 32/1 ? 4?2 &?

Asi3*%2t-%*l 9 persoan #uridic rom2n sau strin care/ $n sc5im)ul unei prime de asi*urare $ncasate de la asi*ura+i/ $-i asum rspunderea de a acoperi pa*u)ele produse )unurilor asi*urate/ de a plti suma asi*urat la producerea unui anumit e,eniment $n ,ia+a persoanelor asi*urate? Asi3*%at*l9 persoan 0i'ic care/ $n sc5im)ul unei prime de asi*urare pltite/ $-i asi*ur )unurile/ ,ia+a etc? $mpotri,a anumitor calamit+i naturale/ a unor accidente sau care se asi*ur $mpotri,a unor e,enimente care se pot $nt2mpla(

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

47

Risc*l asi3*%at 9 este e,enimentul sau 0enomenul care/ odat produs/ din cau'a e0ectelor sale/ $l o)li* pe asi*urtor s plteasc asi*uratului sau )ene0iciarului desp*u)irea sau suma asi*urat? @eneficia%*l asi3*%2%ii9 persoana care are dreptul s $ncase'e suma asi*urat sau desp*u)irea/ 0r s 0ie neaprat parte la contractul de asi*urare? D*%ata asi3*%2%ii9 perioada de timp $n care e4ist raporturi de asi*urare $ntre asi*urat -i asi*urtor? S*&a asi3*%at29 con0orm contractului de asi*urare/ parte din ,aloarea de asi*urare pentru care asi*urtorul $-i asum rspunderea $n ca'ul producerii e,enimentului pentru care s-a $nc5eiat asi*urarea? E)al*a%ea9 acti,itatea care sta)ile-te ,aloarea )unurilor $n cuprinderea lor $n asi*urare? Pa3*6a ?da*na> % pierderea/ e4primat ,aloric/ su0erit de un )un asi*urat ca urmare a producerii unui 0enomen $mpotri,a cruia s-a $nc5eiat asi*urarea? Des.23*6i%ea de asi3*%a%e9 suma de )ani pe care asi*urtorul este o)li*at s o plteasc asi*uratului/ cu scopul de a compensa pa*u)a produs de riscul asi*urat/ pe parcursul 0unc+ionrii contractului de asi*urare?

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

48

$< C-nt%act*l de asi3*%a%e9 t%2s2t*%iF

0< Ti.*%i de asi3*%2%iF

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

49

!< P%-d*se de asi3*%2%i -fe%ite de s-ciet2ile de asi3*%2%iF

Test la final de lecie 9


1< Asi3*%a%ea .e%s-anel-% 4&.-t%i)a %isc*%il-% se %efe%a la9 a& o)li*a+ia 0irmelor de a asi*ura salaria+ilor condi+ii de securitate a muncii( )& o *aran+ie acordat de asi*urator asi*uratului sau/ de a $ndemin'a e,entualele pa*u)e/ $n sc5im)ul unei prime sau coti'a+ii( c& promisiuni 0cute salaria+ilor/ de ctre conducerea 0irmei/ $n le*tur cu cre-terea salariilor( ------------------------------$< Piaa asi3*%2%il-% este9 a& locul $n care se $nt2lne-te/ $n mod re*lementat/ cererea cu o0erta de asi*urri( )& locul $n care se ,2nd -i se cumpr asi*urri( c& o institu+ie care o0er asi*urri( ----------------------------0< R-l*l asi3*%2%il-% .e%s-anel-% 4&.-t%i)a %isc*%il-% este de a9 a& crea un 0ond de asi*urare/ prin contri)u+ia unui numr de asi*ura+i e4pu-i la producerea unor anumitor riscuri -i de a-i plti/ din acest 0ond/ pe contri)ua)ilii care su0er un pre#udiciu( )& c2-ti*/ in,estind )ani pe pia+a capitalurilor( c& elimina riscurile 1pericolele& care amenin+ e4istenta oamenilor 10urtuni/ cutremure/ incendii&( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !< Ca%acte%*l c-nsens*al al c-nt%act*l*i de asi3*%a%e c-nsta 4n aceea ca9 a& 0iecare parte a contractului 1asi*urat/ asi*urator& urmre-te o)+inerea unui a,anta#( )& se $nc5eie $n scris/ pe )a'a consim+m2ntului celor doua pr+i 1asi*urator - asi*urat&( c& e4ecutarea contractului se reali'ea' cu )una credin+ de ctre asi*urator -i asi*urat&( ------------------------5< Ca%acte%istica de as*&a%e %eci.%-ca a *n-% -6li3aii dint%-*n c-nt%act de asi3*%2%i se %efe%a la9 a& 0aptul ca 0iecare parte 1asi*urator asi*urat& urmre-te o)+inerea unui a,anta# prin presta+ia pe care s-a an*a#at s o 0ac $n 0a,oarea celeilalte pr+i( )& e-alonare $n timp a presta+iilor preci'ate $n contractul de asi*urare 1de ctre asi*urator -i asi*urat&( c& consim+m2ntul pr+ilor 1asi*urator asi*urat& de a $nc5eia contractul( ------------------------"< Ca%acte%*l s*ccesi) al *n*i c-nt%act de asi3*%a%e se %efe%a la9 a& 0aptul ca e4ecutarea acestuia tre)uie s se reali'e'e cu )una credin+ de ctre am)ele pr+i 1asi*urator - asi*urat&( )& plata ratelor de asi*urare poate 0i 0cut -i de ctre urma-i/ $n ca'ul decesului asi*uratului(

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

c& e-alonare $n timp a presta+iilor preci'ate $n contract 1e-alonare pl+ilor primei de asi*urare de ctre asi*urat&( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #< Ca%acte%*l de ade/i*ne al *n*i c-nt%act de asi3*%a%e se %efe%a la9 a& 0aptul ca asi*uratul are posi)ilitatea s accepte sau s respin* o o0erta de contract de asi*urri/ daca nu-i con,in clau'ele 1condi+iile& contractuale( )& 0aptul ca asi*uratul este o)li*at s accepte contractele de asi*urare/ indi0erent de clau'e( c& e-alonare $n timp a pl+ii primei de asi*urare de ctre asi*urat( --------------------------+< Ca%acte%*l de 6*na c%edin2 al *n*i c-nt%act de asi3*%2%i se %efe%a la9 a& 0aptul ca se $nc5eie $n scris/ pe )a'a consim+m2ntului pr+ilor 1asi*urator asi*urat&( )& e4ecutarea cu )una credin+ a contractului/ de ctre am)ele pr+i 1asi*urator - asi*urat&( c& 0aptul ca 0iecare parte a contractului urmre-te o)+inerea unui a,anta#/ prin presta+ia pe care s-a an*a#at s o 0ac $n 0a,oarea celeilalte pr+i( --------------------------(< S*nt t%2s2t*%i ?ca%acte%istici> ale c-nt%act*l*i de asi3*%a%e9 a& tara/ localitate/ 0irma asi*uratoare -i persoana asi*urata( )& caracterul % consensual/ de asumare reciproca unor o)li*a+ii/ succesi,/ de ade'iune/ de )una credin+ s?a?( c& data la care se $nc5eie contractul/ persoana care *irea' asi*uratul/ punctul de ,edere al rudelor asi*uratului re0eritoare la clau'ele contractuale( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1'< @ifai as-cie%ile c-%ecte9 a& 3si*urator - persoana 10i'ica& care )ene0icia'/ $n sc5im)ul unei prime de asi*urri pltite/ de un contract de asi*urare( )& 3si*urat - persoana 0i'ica/ rom2n sau strin/ care/ $n sc5im)ul unei prime de asi*urare $ncasata de la di,erse persoane/ $-i asuma rspunderea de a acoperii pa*u)ele produse )unurilor asi*urate( c& <ene0iciarul asi*urrii - persoana care are dreptul s $ncase'e suma asi*urata sau desp*u)irea/ 0r a 0i neaprat parte la contractul de asi*urare( -----------------------------11< @ifai as-cie%ile c-%ecte9 a& 9iscul asi*urat - e,enimentul sau 0enomenul care/ odat produs/ din cau'a e0ectelor sale/ $l o)li*a pe asi*urator s Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

plteasc asi*uratului sau )ene0iciarului desp*u)irea sau suma asi*urata( )& E,aluarea - acti,itatea care sta)ile-te ,aloarea pa*u)elor produse unui asi*urat/ de ctre o calamitate sau un 0enomen( c& ;uma asi*urata - este/ $ntotdeauna/ ,aloarea pa*u)ei su0erit de asi*urat( -------------------------1$< @ifai as-cie%ile c-%ecte9 a& E,aluarea - acti,itatea care sta)ile-te ,aloarea )unurilor $n ,ederea cuprinderii lor $n asi*urare( )& Gurata asi*urrii - perioada de timp $n care e4ista raporturi de asi*urare intre asi*urat -i asi*urator/ indi0erent daca asi*uratul plte-te l timp prima lunar de asi*urare( c& 8a*u)a 1dauna& - suma de )ani pe care asi*uratorul este o)li*at s o plteasc asi*uratului $n ca'ul unui e,eniment 1asi*urat&( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10< Asi3*%at-%*l este .e%s-ana ,*%idica %-&;na sa* st%2in2 ca%e 4n scJi&6*l *nei .%i&e de asi3*%a%e 4ncasat2 de la asi3*%ai 47i as*&2 %2s.*nde%ea de a ac-.e%ii .a3*6e .%-d*se 6*n*%il-% asi3*%ate de a .l2ti s*&a asi3*%at la .%-d*ce%ea *n*i e)eni&ent 4n )iat .e%s-anei asi3*%ateF a& ade,rat( )& 0als( ---------------------------1!< E)al*a%ea c-nsta 4n dete%&ina%ea )enit*%il-% asi3*%at*l*i .ent%* c-nstata daca este ca.a6il s2 .l2teasc2 .%i&a l*na%2 de asi3*%a%eF a& ade,rat( )& 0als( -----------------------15< S*&a asi3*%at2 este c-nf-%&a c-nt%act*l*i de asi3*%a%e .a%te din )al-a%ea de asi3*%a%e .ent%* ca%e asi3*%at*l 47i as*&a %2s.*nde%ea 4n ca/*l .%-d*ce%ii e)eni&ent*l*i .ent%* ca%e s-a 4ncJeiat asi3*%a%eaF a& ade,rat( )& 0als !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1"< D*%ata asi3*%2%ii este .e%i-ada de ti&. 4n ca%e eGista %a.-%t*%i de asi3*%e int%e asi3*%at 7i asi3*%at-%F a& ade,rat( )& 0als( --------------------1#< Piaa asi3*%2%il-% este %e.%e/entata de .e%s-anele fi/ice ca%e d-%esc s2 4ncJeie asi3*%2%i 4nt%-*n an*&it &-&entF a& ade,rat( 51

)& 0als( ---------------------1+< Pa3*6a %e.%e/int2 .ie%de%ea eG.%i&ata )al-%ic s*fe%it2 de *n 6*n asi3*%at ca *%&a%e a .%-d*ce%ii *n*i fen-&en 4&.-t%i)a c2%*ia s-a 4ncJeiat asi3*%a%eaF a& ade,rat( )& 0als( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1(< Ti.*%i de asi3*%2%i9 a& cu rata 0i4a -i cu rata ,aria)il( )& o)li*atorii -i 0acultati,e( c& permanente -i temporare( --------------------$'< Asi3*%2%ile -6li3at-%ii9 a& presupun o)li*ati,itatea asi*uratorului de a desp*u)i asi*uratul $n ca'ul producerii unor e,enimente 10enomene& asi*urate( )& impun asi*uratului s plteasc la timp primele lunare de asi*urare( c& sunt impuse prin le*e( ----------------------$1< Asi3*%2%ile fac*ltati)e9 a& se $nc5eie din proprie ini+iati, de ctre persoanele 0i'ice( )& se caracteri'ea' prin 0aptul ca prima lunar de asi*urare poate 0i pltit sau nu de ctre asi*urat( c& pot 0i oric2nd $ntrerupte( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $$< Kn c-ndiiile 4n ca%e asi3*%at*l s*fe%2 .ie%de%i ale *n-% 6*n*%i asi3*%ate da% n* a .l2tit *lti&ele .%i&e l*na%e9 a& asi*uratorul este o)li*at s-i plteasc pa*u)ele propor+ional cu suma pltit de ctre asi*urat pana l data producerii pa*u)elor( )& asi*uratul nu )ene0icia' de desp*u)iri( c& asi*uratul -i asi*uratorul sta)ilesc/ printr-o $n+ele*ere/ modul $n care ,a 0i desp*u)it asi*uratul( -----------------------$0< Un 6*n .ent%* ca%e este necesa%a asi3*%a%ea -6li3at-%ie .-ate fi *tili/at9 a& $nainte de $nc5eia contractul de asi*urare( )& numai dup $nc5eierea contractului de asi*urare( c& $nainte -i dup $nc5eierea contractului de asi*urare( ------------------------$!< Re/ilie%ea ?an*la%ea> *n*i c-nt%act de asi3*%a%e fac*ltati)a se %eali/ea/29 a& oric2nd dore-te asi*uratul( )& oric2nd dore-te asi*uratorul( Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

c& c2nd asi*uratul nu plte-te la timp prima de asi*urare lunar( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $5< D*%at *nei asi3*%2%i -6li3at-%ii este9 a& cea solicitata de asi*urat( )& cea propusa de asi*urator -i acceptata de asi*urat( c& o)li*atorie pentru toata durata utili'rii )unului asi*urat( ---------------------------$"< D*%at *nei asi3*%2%i fac*ltati)e este9 a& impusa de asi*urtor/ 0r ca asi*uratul s poat re0u'a o0erta( )& este o0erita de asi*urator -i acceptata sau nu de asi*urat( c& este impusa de asi*urat/ asi*uratorul nea,2nd posi)ilitatea de a re0u'a cererea( ---------------------------$#< @eneficia%*l asi3*%2%ii9 a& nu tre)uie s 0ie neaprat asi*uratul( )& o)li*atoriu tre)uie s 0ie asi*uratul( c& tre)uie s 0ie asi*uratul/ alturi de care pot 0i -i alte persoane $nscrise $n contract( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $+< Des.23*6i%ea de asi3*%a%e9 a& tre)uie s 0ie e*ala cu ,aloarea pa*u)ei produse de un 0enomen $mpotri,a cruia s-a $nc5eiat asi*urarea( )& este e*al cu suma asi*urata 1parte din ,aloarea de asi*urare pentru care asi*uratorul $-i asuma rspunderea $n ca'ul producerii e,enimentului pentru care s-a $nc5eiat contractul&( c& este ,aloarea daunelor produse de un 0enomen $mpotri,a cruia s-a $nc5eiat asi*urarea/ indi0erent de suma de desp*u)ire pre,'ut $n contract( ------------------------$(< P-t fi 4ncJeiate c-nt%acte de asi3*%a%e .ent%*9 a& numai )unuri personale( )& )unuri $mprumutate 1care nu apar+in asi*uratului&( c& )unuri care apar+in rudelor( -------------------------0'< N* .-t fi 4ncJeiate c-nt%acte de asi3*%a%e .ent%*9 a& cldiri/ terenuri/ autoturisme/ )unuri din locuin+e( )& persoane care cltoresc/ pensionarii/ tinerii care ,or s--i continue studiile( c& )unuri - proprietate personala( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01< @eneficia%ii asi3*%2%ii de )iata .e te%&en neli&itat s*nt9 a& asi*ura+ii( )& urma-ii asi*uratului/ $nscri-i $n contractul de asi*urare( 52

c& oricare dintre rudele asi*uratului( ---------------------------0$< @eneficia%ii .lan*%il-% de asi3*%a%e .ent%* .ensii s*nt9 a& salaria+ii care $nc5eie aceste contracte de asi*urare pentru )ene0ici de pensie pri,ata( )& rudele asi*uratului c5iar daca nu sunt cuprinse $n contract( c& orice persoan( ---------------------------00< @eneficia%ii asi3*%2%il-% ti. %enta de st*dii s*nt9 a& asi*uratul( )& oricare dintre rudele asi*uratului( c& persoanele $nscrise $n contract care/ dup 18 ani ,or s continue studiile sau s--i desc5id propria a0acere( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0!< @eneficia%ii asi3*%2%il-% de )iata .e te%&en li&itat s*nt9 a& copiii sau prin+ii asi*uratului 1$n ca'ul $n care asi*uratul decedea'&( )& numai asi*uratul( c& oricare dintre rudele asi*uratului/ c5iar daca nu sunt $nscrise $n contractul de

asi*urare 1$n ca'ul $n care asi*uratul decedea'&( --------------------------05< @eneficia%ii asi3*%2%il-% &edicale .ent%* cei ca%e c2l2t-%esc s*nt9 a& asi*ura+ii sau persoanele $nscrise $n contract ca )ene0iciari( )& rudele asi*ura+ilor/ c5iar dac nu sunt $nscrise $n contractul de asi*urare( c& orice persoan care cunoa-te asi*uratul( -------------------------0"< P-lia de asi3*%a%e a *n*i a*t-t*%is&9 a& acoper numai daunele produse c2nd autoturismul a 0ost condus de asi*urat( )& acoper -i situa+ia $n care ma-ina a 0ost condusa de ctre alte persoane dec2t asi*uratul( c& nu acoper pa*u)ele produse de conductorul care nu este proprietarul ma-inii 1c5iar daca el a condus ma-ina $n timpul producerii e,enimentului asi*urat&( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ca.it-l*l $ 8 Knt%e.%in/2t-%*l 7i fi%&2


Te& " 8 Knfiina%ea 7i 3esti-na%ea *nei fi%&e< O.-%t*nit2i 7i %isc*%i 8 anali/a SLOT
Elemente de con+inut% 1? Rorme de or*ani'are a acti,it+ii economice( 2? "ipuri -i caracteristici ale societ+ilor comerciale( 3? Etapele $n0iin+rii 0irmei( 4? :on+inutul dosarului de $nre*istrare a 0irmei( 5? 3nali'a ;WS" a acti,it+ii 0irmei( 6? Qestionarea 0irmei mana*ementul a0acerii(

1< =-%&e de -%3ani/a%e a acti)it2ii ec-n-&ice Le3ea 01I1(('

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

53

A.licaia 19 a& Enumera+i principalele 0orma de or*ani'rii acti,it+ilor economice( )& :e tipuri de societ+i economice comerciale sunt le*i0erate economicB

$< Ti.*%i 7i ca%acte%istici ale s-ciet2il-% c-&e%ciale

A.licaia $9 a& preci'a+i ce 0el de aport pot a,ea persoanele care $n0iin+ea' o societate comercial B )& da+i cinci e4emple de elemente care pot repre'enta aportul $n natur al asocia+ilor care ,or s $n0iin+e'e o societate comercial( c& ce repre'int aportul $n numerar al persoanelor care ,or s $n0iin+e'e o societate comercial B
Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs 54

d& care dintre societ+ile comerciale 1cu rspundere limitat sau cu rspundere nelimitat& este mai a,anta#oas din punctul de ,edere al responsa)ilit+ii 1 $n ca'ul $nre*istrrii pierderilor& pentru asocia+i B

0< Eta.ele 4nfiin2%ii fi%&ei

Economie aplicat clasa a XII-a / suport de curs

55

!< C-nin*t*l d-sa%*l*i de 4n%e3ist%a%e a fi%&ei

5< Anali/a SLOT a acti)it2ii fi%&ei

A.licaia 09 a& propune+i o 0irm/ $mpreun cu cole*ul de )anc( )& 0ace+i anali'a ;WS" a 0irmei propus de ,oi/ con0orm ta)elului 1( c& propune+i un plan de msuri dup modelul pre'entat $n ta)elul 2( Ta6el*l 1 3nali'a ;WS" a 0irmei Genumirea 0irmei% 3c+ionarii% 3dministratorul 0irmei% 1ele,i% VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV?( clasa% VVVV& 8uncte tari% 8uncte sla)e

Sportunit+i %

3menin+ri %

Ta6el*l $ Plan de &2s*%i .ent%* c-ns-lida%ea fi%&ei 4n faa a&enin2%il-% 7i de )al-%ifica%e a -.-%t*nit2il-%F Genumirea 0irmei% VVVVVVVVVVVVV?? Ele,ii % VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV?? clasa% 8unctele sla)e =suri 1ac+iuni& :ine rspunde "ermen de 9esurse E,aluare 1cum ,eri0icm dac identi0icate de eliminare 1de de ac+iunea 0inali'are 0inanciare -i ac+iunea a 0ost 0inali'at -i reducere& a propus B materiale ni,elul la care a 0ost 0inali'at& e0ectelor necesare :um se 0ace :ine amenin+rilor e,aluarea 1cum e,aluea' se ,eri0ic acti,itateaB dac ac+iunea a 0ost 0inali'at cu succes& B

1 2 V?
Sportunit+ile identi0icate =suri 1ac+iuni& de ,alori0icare a oportunit+ilor :ine rspunde de ac+iunea propus B "ermen de 0inali'are 9esurse 0inanciare -i materiale necesare E,aluare 1cum ,eri0icm dac ac+iunea a 0ost 0inali'at -i ni,elul la care a 0ost 0inali'at& :um se 0ace :ine e,aluarea 1cum e,aluea' se ,eri0ic acti,itateaB dac ac+iunea a 0ost 0inali'at cu succes& B

1 2 V

"< Aesti-na%ea fi%&ei 8 &ana3e&ent*l aface%ii

: C-nd*ce%ea fi%&ei 9 ansam)lul metodelor a)ordate de ctre o persoan 1lider& pentru a determina comportamentul an*a#a+ilor de 0irm s ac+ione'e $n direc+ia atin*erii o)iecti,elor 0irmei? :onducerea este le*at de stilul de conducere? : O6ine%ea .%-d*s*l*i9 tre)uie 0cut cu e0icien+ 1c5eltuieli minime -i produs de $nalt calitate&( : C-nt%-l*l 9 este necesar pentru a o)+ine in0orma+ii pri,itoare la acti,itatea 0irmei -i pentru adoptarea solu+iilor corecti,e -i de e0icienti'are a muncii? A.licaia !9 a& care sunt acti,it+ile speci0ice mana*ementului 0irmei B )& ce ac+iuni presupune or*ani'area a0acerii B c& la ce se re0er structura or*ani'atoric a unei 0irme B d& ce re*uli se sta)ilesc prin acti,itatea de or*ani'are B e& $n ce documente se materiali'ea' acti,itatea de or*ani'are a unei 0irme B 0& ce stiluri de conducere cunoa-te+i B

A.licaia 59 a& alctui+i or*ani*rama 0irmei propus de ,oi 1,e'i 0i*urile 1/ 2/ 3/ 4/ 5&( )& propune+i un re*ulament de ordine interioar ( c& alctui+i 0i-a postului pentru trei compartimente( =i3*%a 1 8 -%3ani3%a&2 a *nei fi%&e &a%i ?c-&.anii>

=i3*%a $ 8 -%3ani3%a&2 *nei c-&.anii

Ri*ura 3 or*ani*ram con+in2nd ni,elul ierar5ic -i numele salariatului

Ri*ura 4 - or*ani*ram con+in2nd po'a/ ni,elul ierar5ic/ numele -i 0unc+ia salariatului

Ri*ura 6 - or*ani*ram con+in2nd po'a/ ni,elul ierar5ic/ numele -i 0unc+ia salariatului

A.licaie9
:onsidera+i 1asociat cu cole*ul de )anc& o 0irm mic 10ormat din cel mult 'ece persoane cole*i de ai ,o-tri&? 3lctui+i o or*ani*ram care a0i-ea' po'a 0iecrui an*a#at $ntr-un cerc dintr-o ierar5ie? 3du*a+i numele an*a#a+ilor -i 0unc+ia acestora l2n* 0iecare 0oto*ra0ie? 3cest diapo'iti, este proiectat $n 0ormat ecran lat 116X9&? 8roiecta+i reali'area cu ,ideoproiectorul?

: M-dele de fi7a .-st*l*i


1< =ISA DE POST ADMINISTRATOR PENSIUNE 1< Den*&i%ea c-&.a%ti&ent*l*i9 =ana*ement administrati, 3pro,i'ionare-In,estitii $< Den*&i%ea .-st*l*i9 3dministrator 8ensiune 0< N*&ele 7i .%en*&ele sala%iat*l*i9 6>=E XI 89E6>=E ;3N39I3" !< Se s*6-%d-nea/a9 Girectorului *eneral al *rupului 5otelier 5< N*&ele sef*l*i ie%a%Jic9 6>=E XI 89E6>=E ;ER IE939II: "< S*6-%d-nea/a9 ;uper,i'ea'a acti,itatea personalului administrati, #< D%e.t de se&n2t*%29 Intern% E4tern% +< Relatii f*nci-nale9 cu -e0ii departamentelor 0inanciar-conta)il/ marMetin*/ #uridic -i apro,i'ionare din centrala? (< P%e3ati%ea 7i eG.e%ienta9 - studii uni,ersitare economice -i de cali0icare $n domeniul 5otelier( - e4perienta de minim 2 ani $n turism( - 0oarte )une cunostinte de conta)ilitate primara( - unostinte medii de lim)a en*le'a( - a)ilitati 0oarte )une de comunicare -i ne*ociere( - a)ilitati or*ani'atorice/ initiati,a/ serio'itate( - responsa)ilitate/ e0icient/ disponi)ilitate pentru coordonarea permanenta a acti,it+ii unei ec5ipe a0late $n 0a'a de consolidare( re'istenta la stres? 1'< A*t-%itate 7i li6e%tate -%3ani/at-%ica9 :oncepe impreuna cu directorul *eneral strate*iile de de',oltare a unit+ii pe care o conduce? 3si*ura 0unctionarea optima a pensiunii turistice? 11< Res.-nsa6ilitati 7i sa%cini9

;copul postului% titularul postului are rolul de a asi*ura 0unctionarea optima a pensiunii turistice/ ca unitate-pilot a *rupului 5otelier? 3cti,it+i principale% -coordonarea intre*ii acti,it+i a pensiunii( -optimi'area permanenta a ser,iciilor 5oteliere o0erite/ ast0el incat sa 0ie respectate standardele calitati,e asumate( -monitori'area c5eltuielilor -i respectarea )u*etului alocat( -supra,e*5erea acti,it+ii de apro,i'ionare cu produse alimentare -i nealimentare( -mana*ementul resurselor umane e4istente( -coordonarea or*ani'rii e,enimentelor speciale -i 0esti,e( -urmarirea solutionarii e0iciente a solicitarilor clientilor? ;arcini -i $ndatoriri speci0ice% -sta)ilirea unor relatii optime cu clientii/ pentru re'ol,area $n timp util -i $n )une condi+ii a tuturor pro)lemelor oca'ionale? -prospectarea pietei de pro0il $n ,ederea im)unatatirii continue a ser,iciilor/ a,and ca scop 0inal reali'area o)iecti,elor asumate? 9esponsa)ilitati ale postului% -rspunde pentru des0asurarea -i 0inali'area cu succes a contractelor turistice alocate? -rspunde pentru administrarea )u*etului/ apro,i'ionarea e0icient a pensiunii/ e,identa -i administrarea personalului a0lat $n su)ordine? 1$< Sanci*ni .ent%* ne%es.ecta%ea fi7ei .-st*l*i sa* a aneGel-% acest-%a% ;anctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de ser,iciu con0orm ri*orilor pre,a'ute $n 0isa de post sunt descrise pe lar* $n 9e*ulamentul intern 19SI&? 10< Se&n2t*%i9 1!< Data se&n2%ii9 $< =ISA DE POST ADMINISTRATOR RETEA 1< Den*&i%ea c-&.a%ti&ent*l*i9 Inte*rare ;istem $< Den*&i%ea .-st*l*i9 3dministrator 9etea 0< N*&ele 7i .%en*&ele sala%iat*l*i9 6>=E XI 89E6>=E ;3N39I3" !< Se s*6-%d-nea/a9 ;e0 Gepartament Inte*rare de ;istem 5< N*&ele sef*l*i ie%a%Jic9 6>=E XI 89E6>=E ;ER IE939II: "< S*6-%d-nea/a9 6umai dac este ca'ul

#< D%e.t de se&n2t*%29 Intern% E4tern% +< Relatii f*nci-nale9 (< P%e3ati%ea 7i eG.e%ienta9 studii superioare te5nice 1'< A*t-%itate 7i li6e%tate -%3ani/at-%ica9 Gac este ca'ul 11< Res.-nsa6ilitati 7i sa%cini9 -;er,ice lo*istic( ->rmareste relatia 0urni'or-client( ->rmareste lo*istica ec5ipamentelor( -E0ectuea'a inter,entii de ser,ice( -9e'ol,are de dis0unctionalitati la clienti( -Indeplineste atri)utii pri,ind implementarea -i 0unctionarea ;=:/ $n cadrul or*ani'atiei? 1$< Sancti*ni .ent%* ne%es.ecta%ea fisei .-st*l*i sa* a aneGel-% acest-%a9 Gac este ca'ul 10< Se&nat*%i9 1!< Data se&na%ii9 0< =ISA DE POST AAENT DE PAMA 1< Den*&i%ea c-&.a%ti&ent*l*i9 8a'a $< Den*&i%ea .-st*l*i9 3*ent de pa'a 0< N*&ele 7i .%en*&ele sala%iat*l*i9 6>=E XI 89E6>=E ;3N39I3" !< Se s*6-%d-nea/a9 5< N*&ele sef*l*i ie%a%Jic9 6>=E XI 89E6>=E ;ER IE939II: "< S*6-%d-nea/a9 6umai dac este ca'ul #< D%e.t de se&n2t*%29 Intern% E4tern%

+< Relatii f*nci-nale9 (< P%e3ati%ea 7i eG.e%ienta9 3testat de 3*ent de pa'a Rara antecedente penale 1ca'ierul& 1'< A*t-%itate 7i li6e%tate -%3ani/at-%ica9 Gac este ca'ul 11< Res.-nsa6ilitati 7i sa%cini9 -8e timpul ser,iciului este o)li*at sa poarte ec5ipamentul cu insemnele societatii -i ecusonul? -;a nu se pre'inte la ser,iciu su) in0luenta )auturilor alcolice sau cu aspect ne*li#ent? -;a nu consume )auturi alcolice pe perioada e4ecutarii ser,iciului? -;a nu pretinda san u primeasca 0oloase materiale sau )anesti necu,enite/ sa nu--i cree'e relatii $n randul salaria+ilor )ene0iciarul -i sa nu des0asoare acti,it+i care prin natura lor ar aduce pre#udicii morale sau materiale societatii care )ene0icia'a de ser,iciile de pa'a? -;a nu intar'ie -i sa nu a)sente'e de la ser,iciu nemoti,at sau 0ara instintarea sau acordul $n preala)l a se0ilor ierar5ici? -;a nu paraseasca postul incrediintat 0ara apro)area se0ului ierar5ic -i sa nu a)dice din propria initiati,a de la indatoriirile cei re,in pe linie de ser,iciu? -;a dea do,ada de ,i*ilenta -i spirit de rspundere $n timpul e4ecutarii ser,iciului respectand indatoririle cei re,in din le*ile $n ,i*oare consemnul/ *eneral -i particular con0orm 0isei postului intocmit de se0ul de tura? At%i6*tii s.ecifice9 -9spunde $n timpul ser,iciului/ de pa'a o)iecti,ului incredintat sau a postului $n care a 0ost reparti'at? -9spunde de pa'a materialelor/ )unurilor -i ,alorilor a0late $n ra'a postului sau 0a+ de intentii ce au ca scop pre#udicierea morala sau materiala a societatii ce )ene0icea'a de acese ser,icii? -9spunde de )una 0unc+ionare -i utili'are a ec5ipamentului -i mi#loacelor de dotare? -9aportea'a se0ilor ierar5ici aspectele ne*ati,e menite sa impiedice )una des0asurare a ser,iciului? -"ine $n permanent le*atura prin mi#loacelor de comunicare 1 9adio/ "ele0onic & cu se0ul de tura sau cole*ii raportand imediat situatiile i,ite $n postul incredintat? -:ontrolea'a persoanele suspecte sau pe cele care au ,adita intentie -i incearca sa aduca pre#udicii materiale societatii? -Roloseste mi#loacele din dotare sau cooperare cu cole*ii asi*ura mentinerea climatului de si*uranta -i inte*ritatii persoanelor -i )unurilor a0late $n ra'a postului? -9aportea'a imediat orice acti,itate menita sa pre#udicie'e presti*iul societatii -i incearca sa ia sin*ur masuri pentru pre,enirea unor ast0el de 0apte sau ac+iuni? -3*entii care se ,or 0ace ,ino,ati de nerespectarea atri)utiuniilor de ser,iciu -i societatea su0era pre#udicii morale sau materiale ,or suporta ri*orile le*ii?/prin des0acerea contractului de munca sau de0erirea lui or*anelor de politie sau or*anelor #udecatoresti? 1$< Sancti*ni .ent%* ne%es.ecta%ea fisei .-st*l*i sa* a aneGel-% acest-%a9 Gac este ca'ul 10< Se&nat*%i9 1!< Data se&na%ii9

Test la final de lecie


1< S*nt f-%&e de -%3ani/a%e a acti)it2ii ec-n-&ice sta6ilite .%in Le3ea 01 din 1(('9 a> .e%s-ana fi/ica a*t-%i/ataF 6> as-ciaia de l-cata%iF c> 4nt%e.%inde%ea indi)id*al2F d> as-ciaia s.-%ti)2F -----------------------$< S*nt f-%&e de -%3ani/a%e a acti)it2ii ec-n-&ice sta6ilite .%in Le3ea 01 din 1(('9 a> -%3ani/aii n-n3*)e%na&entaleF 6> as-ciaii fa&ilialeF c> s-cietate c-&e%cialaF d> c-&*nit2i l-caleF ------------------------0< Int%a 4n cate3-%ia s-ciet2il-% c-&e%ciale9 a> .e%s-ana fi/ica a*t-%i/ataF 6> as-ciaia fa&ilialaF c> s-cietatea 4n n*&e c-lecti)F d> s-cietatea c* %2s.*nde%e li&itat2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !< Int%a 4n cate3-%ia s-ciet2il-% c-&e%ciale9 a> 4nt%e.%inde%ea indi)id*al2F 6> s-cietatea .e aci*niF c> as-ciaia fa&ilialF d> s-cietatea 4n c-&andit2 si&.l2F -----------------------5< S-cietatea c-&e%ciala din .*nct*l de )ede%e al as*&2%ii %2s.*nde%ii .-ate fi9 a> c* %2s.*nde%e li&itat2F 6> .e%s-ana fi/ica a*t-%i/ataF c> 4nt%e.%inde%e indi)id*al2F d> c* %2s.*nde%e neli&itat2F ------------------------"< S-cietatea c-&e%cial29 a> a%e 4n st%*ct*%a de .e%s-nal *n sin3*% an3a,atF 6> a%e 4n st%*ct*%a de &ai &*li an3a,aiF .e%s-anele ca%e 4nfiinea/2 s-cietatea c-nt%i6*ind c* 6ani 7i ?sa*> c* 6*n*%iF c> este f-%&ata din &e&6%ii *nei fa&iliiF d> n* a%e an3a,aiF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE #< Pent%* 4nfiina%ea *nei s-ciet2i c-&e%ciale este -6li3at-%i* sa ad*ce& d-)e/i ?d-c*&ente> 4n d-sa%*l de 4n%e3ist%a%e .%i)ind9 a> eGistenta s.ai*l*i ?sedi*l*i> fi%&ei 7i a *n*i ca.ital s-cialF 6> eGistenta &i,l-acel-% de l*c%* ?instalaii ecJi.a&ente &a7ini>F c> acJita%ea taGei ,*dicia%e 7i a taGei de ti&6%* .ent%* 4n&at%ic*la%ea fi%&eiF d> eGistentei 4nt%e3*l*i .e%s-nal l*c%2t-% ?sala%iat> .ent%* fi%&2F ------------------------+< Pent%* 4nfiina%ea *nei s-ciet2i c-&e%ciale este -6li3at-%i* sa ad*ce& d-)e/i ?d-c*&ente> 4n d-sa%*l de 4n%e3ist%a%e .%i)ind9 a> st%*ct*%a -%3ani/at-%ica a fi%&ei ?-%3ani3%a&a>F 6> 4n%e3ist%a%ea fiscal2 a fi%&eiF c> 4n%e3ist%a%ea 7i se&na%ea ?eGistenta> act*l*i c-nstit*ti) al fi%&eiF d> .%-3%a&*l de l*c%* ?-%ele 7i n*&2%*l de scJi&6*%i>F ------------------------(< Pent%* 4nfiina%ea *nei s-ciet2i c-&e%ciale este -6li3at-%i* s2 ad*ce& d-)e/i ?d-c*&ente> 4n d-sa%*l de 4n%e3ist%a%e .%i)ind9 a> .%-d*cia esti&ata a fi %eali/at2 4n .%i&ii cinci aniF 6> den*&i%ea fi%&eiF c> .%-3%a&*l de f-%&a%e a .e%s-nal*l*i 4n .%i&ii cinci aniF d> -6ine%ea a)i/el-% 7i a*t-%i/aiil-% de f*nci-na%eF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1'< Mai este necesa% a fi .*se 4n d-sa%*l de 4n%e3ist%a%e *nei fi%&e9 a> ce%e%ea ?-6in*t2 .%in c-&.leta%ea *n*i f-%&*la% ti. -fe%it de Ofici*l Nai-nal al Re3ist%*l*i C-&e%*l*i>F 6> ca/ie%*l fiscal al as-ciail-% 7i al ad&inist%at-%*l*iF c> c-.ii d*.2 actele de identitate ale t*t*%-% sala%iail-% ca%e )-% l*c%a 4n fi%&2F d> d-c*&entele ca%e sa ateste sta%ea de s2n2tate a t*t*%-% sala%iail-% fi%&eiF -----------------------11< Se &ai de.*n 4n d-sa%*l de 4n%e3ist%a%e a fi%&ei9 a> d-c*&ente ca%e sa ateste ni)el*l de .%e32ti%e .%-fesi-nal2 a 4nt%e3*l*i .e%s-nal sala%iatF 6> d-c*&ente ca%e sa ateste 3a%aniile &ate%iale 7i financia%e .e ca%e 4nt%e3 .e%s-nal*l sala%iat le-a de.*s 4n c-nt*l fi%&ei la ca%e se an3a,ea/2F c> ac-%d*l )ecinil-% 7iIsa* ac-%d*l as-ciaiei de .%-.%ieta%i I l-cata%i .%i)ind *tili/a%ea s.ai*l*i ales .ent%* sedi*l fi%&eiF d> c-.ie d*.2 c2%ile de identitate ale as-ciaiil-% 7i s.eci&en*l de se&n2t*%2 al ad&inist%at-%*l*i fi%&eiF --------------------1$< S*nt necesa%e la d-sa%*l de 4n%e3ist%a%ea a fi%&ei .%int%e alte d-c*&ente 7i 9 a> decla%aiile as-ciaiil-% fi%&eiF

6> an3a,a&ent*l t*t*%-% sala%iail-% fi%&ei .%i)ind l-ialitatea fa2 de fi%&2 7i .2st%a%ea sec%etel-% de .%-d*cieF c> d-)ada de.*ne%ii ca.ital*l*i s-cial la 6anca .%ec*& 7i a.-%t*l la ca.ital*l s-cial al fiec2%*i as-ciat ?.%eci/at 4n act*l c-nstit*ti) al fi%&ei>F d> lista de ecJi.a&ente necesa% .-%ni%ii acti)it2ii de .%-d*cieF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 10< Anali/a SLOT a acti)it2ii fi%&ei se %eali/ea/29 a> n*&ai 4naintea 4nfiin2%ii fi%&ei .ent%* a c*n-a7te .*nctele ta%i .*nctele sla6e a&enin2%ile 7i -.-%t*nit2ile s.ecifice acti)it2ii fi%&eiF 6> 4naintea 4nfiin2%ii fi%&ei ?.ent%* a )edea dac2 fi%&2 face fa2 ce%inel-% .ieii> da% 7i d*.2 4nfiina%ea fi%&ei ?.ent%* a 4&6*n2t2i acti)itatea fi%&ei 7i a - &enine .e .ia2>F c> n*&ai d*.2 4nfiina%ea fi%&ei .ent%* a face fa2 c-nc*%entei .%ec*& 7i eGi3entel-% c-ns*&at-%il-%F --------------------1!< Anali/a SLOT a acti)it2ii fi%&ei 9 a> se %efe%2 n*&ai la .*nctele ta%i 7i .*nctele sla6e ca%acte%istice fi%&eiF 6> se %efe%2 n*&ai la a&enin2%ile 7i la -.-%t*nit2ile c* ca%e &edi*l ec-n-&ic s-cial 7i .-litic 4nt;&.in2 n-ile fi%&eF c> se %efe%2 la .*nctele ta%i .*nctele sla6e -.-%t*nit2ile 7i a&enin2%ile s.ecifice &edi*l*i inte%n 7i a &edi*l*i eGte%n fi%&eiF -----------------------15< P*nctele ta%i din anali/a SLOT a acti)it2ii fi%&ei se %efe%2 la9 a> c-ndiiile fa)-%a6ile din eGte%i-%*l fi%&eiF 6> c-ndiiile fa)-%a6ile din inte%i-%*l fi%&eiF c> c-ndiiile s.eciale eGte%i-a%e fi%&ei s.ecifice *n*i &-&ent din acti)itatea fi%&eiF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1"< P*nctele sla6e din anali/a SLOT acti)it2ii *nei fi%&e se %efe%2 la9 a> ele&entele ?c-ndiiile> inte%ne nefa)-%a6ile f*nci-n2%ii fi%&ei la cele &ai 4nalte .e%f-%&anteF 6> ele&entele ?c-ndiiile> eGte%ne ca%e %ed*c .e%f-%&antele fi%&eiF c> c-ndiiile s.eciale eGte%ne c-%es.*n/2t-a%e *n*i an*&it &-&ent din acti)itatea fi%&ei ca%e infl*enea/2 ne3ati) .e%f-%&anteleF ----------------------1#< O.-%t*nit2ile la ca%e se %efe%2 anali/a SLOT a acti)it2ii *nei fi%&e se %efe%2 la9 a> c-ndiiile inte%ne ca%e fa)-%i/ea/2 4nt%-*n an*&it &-&ent -6ine%ea *n-% %e/*ltate 6*neF 6> c-ndiiile eGte%ne ca%e fa)-%i/ea/2 4nt%-*n an*&it &-&ent de/)-lta%ea 7i -6ine%ea *n-% .e%f-%&ante 4n acti)itateF c> c-ndiii eGte%ne ca%e 4&.iedic2 fi%&2 s2 -6in2 %e/*ltate 6*neF

---------------------1+< A&enin2%ile la ca%e se %efe%2 anali/a SLOT acti)it2ii *nei fi%&e se %efe%2 la9 a> fact-%ii eGte%ni ca%e desc*%a,ea/2 fi%&ele c-nc*%ente eGistente .e .iaa 4nt%-*n an*&it &-&entF 6> fact-%ii inte%ni ca%e infl*enea/2 ne3ati) fi%&2 %ed*c;nd*-i ca.acitatea de a c-nc*%a .e .ia2F c> fact-%ii dinafa%a fi%&ei ca%e infl*enea/2 .e%f-%&antele fi%&eiF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1(< Aesti-na%ea ?&ana3e&ent*l> *nei fi%&e se %efe%29 a> st%ict la in)enta%ie%e 6*n*%il-% fi%&eiF 6> -%3ani/a%ea c-nd*ce%ea -6ine%ea .%-d*s*l*i c-nt%-l*l acti)it2ii 7i al %e/*ltatel-%F c> n*&ai la c-nta6ili/a%ea %es*%sel-% financia%eF -----------------------$'< Re/*ltat*l -%3ani/2%ii *nei fi%&e se c-nc%eti/ea/2 4n9 a> .lan*l de .%-d*cie 7i 6*3et*l fi%&eiF 6> %elaiile c-&e%ciale c* alte fi%&eF c> ela6-%a%ea %e3*la&ent*l*i de -%dine inte%i-a%2 -%3ani/a%ea fi%&ei fisa .-st*l*iF ------------------------$1< C-nstit*i%ea st%*ct*%ii -%3ani/at-%ice ?c-&.-nenta a -%3ani/2%ii fi%&ei> c-nst2 4n9 a> 4nfiina%ea de c-&.a%ti&ente 6i%-*%i se%)icii de.a%ta&enteF 6> sta6ili%ea %e3*lil-% de c-&*nica%e de ci%c*laie a inf-%&aiil-% 7i de deci/ie a %e3*lil-% de c-nt%-l 7i e)al*a%eF c> de sta6ili%e a %e3*lil-% 7i .%inci.iil-% de c--%d-na%e c-la6-%a%e de c%ea%e a *n*i cli&at sti&*lati) 4n fi%&2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $$< Sta6ili%ea %e3*lil-% 7i .%inci.iil-% de f*nci-na%e a *nei fi%&e ca sec)en2 a acti)it2ii de -%3ani/a%e a fi%&ei se %efe%2 la 9 a> 4nfiina%e de c-&.a%ti&ente 6i%-*%i se%)icii de.a%ta&ente 4n cad%*l fi%&eiF 6> ela6-%a%ea %e3*lil-% de ci%c*laie a inf-%&aiei de deci/ie de c-nt%-l 7i e)al*a%e de c--%d-na%e 7i c-la6-%a%e de c%ea%e a *n*i cli&at sti&*lati)F c> de sta6ili%e a *n-% ie%a%Jii f*nci-nale 7i a %elaiil-% dint%e st%*ct*%iF ---------------------------$0< C-nd*ce%ea *nei fi%&e ?c-&.-nenta a &ana3e&ent*l*i fi%&ei> c-nsta 4n9 a> -%3ani/a%ea 7i c-nt%-l*l acti)it2il-% fi%&eiF 6> stil*l de c-nd*ce%e al &ana3e%*l*i ?ansa&6l*l &et-del-% a6-%date de c2t%e lide% .ent%* a dete%&ina an3a,aii fi%&ei s2 aci-ne/e 4n di%ecia atin3e%ii -6iecti)*l*i fi%&eiF c> c-nt%-l*l acti)it2ii 7i al %e/*ltatel-% 7i -6ine%ea .%-d*s*l*iF

------------------------------$!< C-nt%-l*l ca .a%te c-&.-nent2 a &ana3e&ent*l*i fi%&ei9 a> a%e %-l*l de a dete%&ina c-&.-%ta&ent*l an3a,ail-% din fi%&2 sa aci-ne/e 4n di%ecia atin3e%ii -6iecti)el-% fi%&eiF 6> se %eali/ea/2 .ent%* a sta6ili st%*ct*%a -%3ani/at-%ica ie%a%Jiile f*nci-nale %e3*lile 7i .%inci.iile de f*nci-na%e ale fi%&eiF c> este necesa% .ent%* a -6ine inf-%&aii .%i)it-a%e la acti)itatea fi%&ei 4n )ede%ea ad-.t2%ii s-l*iil-% c-%ecti)e 7i de eficienti/a%e a &*nciiF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $5< =isa .-st*l*i %e/*ltat al acti)it2ii de -%3ani/a%e a fi%&ei se 4nt-c&e7te9 a> .ent%* fieca%e an3a,at al fi%&eiF 6> n*&ai .ent%* 7efii de c-&.a%ti&ente 6i%-*%i se%)icii de.a%ta&enteF c> n*&ai .ent%* an3a,aii ca%e %eali/ea/2 acti)it2i s.ecialeF ---------------------------$"< O%3ani3%a&a ca d-c*&ent ela6-%at .%in acti)itatea de -%3ani/a%e a fi%&ei a> c-nine sa%cini s.ecifice c-%es.*n/2t-a%e fiec2%*i sect-% de acti)itate din fi%&2F 6> este - scJe&a ca%e c-nine dis.*ne%ea sect-a%el-% de acti)itate 4n -%dinea ie%a%Jic2 le32t*%ile dint%e acestea ci%c*it*l inf-%&aiil-% 7i deci/iil-%F c> c-nine ansa&6l*l %e3*lil-% 7i ale .%inci.iil-% de f*nci-na%e a fi%&eiF ----------------------------$#< Re3*la&ent*l de -%dine inte%i-a%29 a> c-nine sa%cinile s.ecifice n*&ai .ent%* .e%s-nal*l de c-nd*ce%eF 6> este - scJe&a ca%e c-nine dis.*ne%ea sect-a%el-% de acti)itate 4n -%dine ie%a%Jic2 le32t*%ile dint%e cestea ci%c*it*l inf-%&aiil-%F c> c-nine ansa&6l*l %e3*lil-% 7i .%inci.iil-% ?d%e.t*%i 4ndat-%i%i .%-ced*%i etc<> ca%e asi3*%a - acti)itate eficient2F a%e ca aneGe fi7ele .-st*%il-% 7i -%3ani3%a&a *nit2iiF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $+< =-%&ele de -%3ani/a%e a acti)it2il-% ec-n-&ice fac -6iect*l Le3ii 01 din 1(('F a> ade)2%atF 6> falsF --------------------------$(< S-ciet2ile c-&e%ciale .-t fi9 .e%s-ane fi/ice a*t-%i/ate 4nt%e.%inde%i indi)id*ale 7i as-ciaii fa&ilialeF a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------0'< Knt%-- s-cietate c-&e%cial2 c* %2s.*nde%e li&itat2 .%-.%ieta%*l %2s.*nde c* 4nt%ea3a a)e%e .e%s-nal2 ?4n ca/*l 4n%e3ist%2%ii de .ie%de%i>F a> ade)2%atF 6> falsF

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 01< La s-cietatea c-&e%cial2 c* %2s.*nde%e li&itat2 .%-.%ieta%*l este %es.-nsa6il 4n li&ita a.-%t*l*i sa* de ca.ital s-cial ?4n ca/*l 4n%e3ist%2%ii de .ie%de%i>F a> ade)2%atF 6> falsF -------------------------0$< Pe%s-anele ca%e 4nfiinea/2 - s-cietate c-&e%cial2 c-nt%i6*ie n*&ai c* 6ani ?a.-%t 4n n*&e%a%> la f-nda%ea fi%&eiF a> ade)2%atF 6> falsF --------------------------00< Pe%s-anele ca%e 4nfiinea/2 - s-cietate c-&e%cial2 c-nt%i6*ie c* 6ani ?a.-%t 4n n*&e%a%> 7i c* 6*n*%i ?a.-%t 4n nat*%2>F a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0!< Anali/a SLOT a acti)it2ii *nei fi%&e se %eali/ea/2 4naintea 4nfiin2%ii 7i d*.2 4nfiina%e c* sc-.*l de a -6ine inf-%&aii .%i)it-a%e la .e%f-%&antele deficientele de f*nci-na%e .%-)-cate de fact-%ii inte%ni .%ec*& 7i inf-%&aiile le3ate de c-ndiiile &edi*l*i eGte%n fi%&ei ?-stilit2i a)anta,e>F a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------------05< P*nctele ta%i la ca%e se %efe%2 anali/a SLOT a acti)it2ii *nei fi%&e s*nt a)anta,e s*%se de s*cces ca%e )in din inte%i-%*l fi%&ei 7i ca%e se .-t identifica c* 4nt%e62%i de f-%&a9 ce as.ecte &e%3 6ine 4n fi%&2N ce %es*%se a%e fi%&2N ce este cel &ai 6ine %eali/at 4n fi%&2 fa2 de alte fi%&eN a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------------0"< P*nctele sla6e la ca%e se %efe%2 anali/a SLOT a acti)it2ii *nei fi%&e s*nt li&it2%ile %isc*%ile ?t%an/it-%ii sa* .e%&anente> i&.*se de &edi*l eGte%nF se .-t identifica c* 4nt%e62%i de f-%&a9 c* ce -6stac-le eGte%ne se c-nf%*nta fi%&2 4n acti)itatea eiN Ce scJi&62%i ec-n-&ice 3l-6ale .-t afecta ne3ati) fi%&2N 7<a<F a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0#< O.-%t*nit2ile la ca%e se %efe%2 anali/a SLOT a fi%&ei s*nt sl26ici*ni inte%ne defecte )*lne%a6ilit2i ca%e .-t 4&.iedic2 atin3e%ea fi%&eiF a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------0+< A&enin2%ile la ca%e se %efe%2 anali/a SLOT a fi%&ei s*nt li&it2%ile %isc*%ile ?t%an/it-%ii sa* .e%&anente>i&.*se de &edi*l

eGte%nF se identifica c* 4nt%e62%i de f-%&a9 c* ce -6stac-le eGte%ne se c-nf%*nta fi%&2N ce scJi&62%i ec-n-&ice 3l-6ale .-t afecta fi%&2N ce &as*%i la ni)el nai-nal .-t afecta fi%&2N a> ade)2%at 6> falsF ------------------------0(< P*nctele sla6e la ca%e se %efe%2 anali/a SLOT a acti)it2ii *nei fi%&e .-t fi9 eGistenta *n-% fi%&e .*te%nice ca%e acti)ea/2 .e aceea7i .iaa a)anta,a%ea de c2t%e c-&*nitatea l-cala a fi%&el-% a*t-Jt-ne taGele 7i i&.-/itele &a%iF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !'< Mana3e&ent*l aface%ii .%es*.*ne aci*ni ca%e .%i)esc d-a% -%3ani/a%ea fi%&eiF a> ade)2%atF 6> falsF --------------------

!1< O 6*na -%3ani/a%e a fi%&ei .%es*.*ne c-nstit*i%ea st%*ct*%ii -%3ani/at-%ice 4n %a.-%t c* s.ecific*l fi%&ei sta6ili%ea %e3*lil-% 7i .%inci.iil-% de f*nci-na%e 7i a *n-% ie%a%Jii f*nci-nale la ni)el*l fi%&ei a *n*i siste& de %elaii 4nt%e st%*ct*%ile inte%ne ca%e s2 asi3*%e eficient2 7i eficacitate &aGi&2 4n f*nci-na%ea fi%&eiF a> ade)2%atF 6> falsF ---------------!$< C-nt%-l*l ca i&.-%tanta c-&.-nenta a &ana3e&ent*l*i fi%&ei este necesa% .ent%* a -6ine inf-%&aii .%i)it-a%e la acti)itatea fi%&ei 7i .ent%* ad-.ta%ea s-l*iil-% c-%ecti)e 7i de eficienti/a%e a &*nciiF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEE

Te&a # 8 Ma%Oetin3*l fi%&ei9 inst%*&ente *tili/ate 4n st*di*l .ieei Ele&ente de c-nin*t


1? :ercetarea de pia+ % a& de0ini+ie 1e4plicarea no+iunii&( )& 0orme 1modalit+i& de cercetare a pie+ei 1enumerare/ particularit+i&( c& o)iecti,e care tre)uie urmrite la $ntocmirea unui studiu de pia+( d& metode -i te5nici de cercetare a pie+ei 1enumerare/ descriere&( 2? .ntre)ri recapitulati,e( 3? "est la 0inal de lec+iei(

1< Ce%ceta%ea de .ia2 9 a> definiie ?eG.lica%ea n-i*nii>F 6> f-%&e ?&-dalit2i> de ce%ceta%e a .ieei ?en*&e%a%e .a%tic*la%it2i>F

Anexa1-Exemplu studiu de pia sub forma de chestionar


Exemplu:

St*di* .%i)ind c-ns*&*l de )in .e .iaa @*c*%e7ti*l*i


Obiectivele studiului% - identi0icarea pro0ilului cumprtorului de ,in( - determinarea criteriilor care stau la )a'a ale*erii -i cumprrii unuia sau altuia din soiurile de ,in e4istente pe pia+( - determinarea notoriet+ii soiurilor -i mrcilor de ,in etc? Populaia int% totalitatea persoanelor cu ,2rsta de peste 18 ani/ cu domiciliul $n <ucure-ti/ care $n ultimele luni au cumprat ,in $m)uteliat? Metoda de administrare a chestionarului a 0ost anc5eta pe teren/ respecti, $n imediata apropiere a unor ma*a'ine? Chestionarul utilizat? :5estionarul repre'int unul din cele mai importante elemente ale unui studiu de pia+? 8ornind de la acest

considerent/ ela)orarea sa tre)uie s se )ucure de o aten+ie deose)it din partea cercettorilor? 8entru studiul nostru/ s-a utili'at urmtorul c5estionar% <un 'iuaY E0ectum un studiu re0eritor la cererea -i consumul de ,in?

1< Ai acJi/ii-nat )in 4&6*teliat de .e .ia2 4n *lti&ele l*niN 1Gac rspunsul este ne*ati, se mul+ume-te persoanei respecti,e/ iar dac este po'iti, se continu inter,ie,area&? 1? Ga? 2? 6u? $< Ce fel de )inN 1? ;ec 2? Gemisec 3? Gemidulce 4? Gulce 0< Ca%e s*nt s-i*%ileI&2%cile de )in .e ca%e le c*n-a7tei sa* de ca%e ai a*/it .;n2 4n .%e/entN 1? 6? 2? 7? 3? 8? 4? 9? 5? 1 ? !< Pent%* ce s-i*%iI&2%ci de )in ai )2/*t %ecent %ecla&2 .e .-st*%ile de tele)i/i*neN 1? 2? 3? 4? 5< Ce i&.-%tan2 a* *%&2t-a%ele c%ite%ii 4n deci/ia de acJi/ii-na%e a )in*l*iN =-a%te I&.-%tant A7a P*in =-a%te .*in i&.-%tant 7i i&.-%tant i&.-%tant a7a ;oiul "ipul ,inului 8od*oria :uloarea 8re+ul 3m)ala#ul 3ltele? 1:areB&

"< Ce a&6ala, .%efe%aiN 1? 8re+ ul 2? ;ticla de a&/75 l 4? ;ticla de 2 l 5? 3ltul? 1:areB&

3? ;ticla de 1 l

#< Ca%e a f-st f%ec)ena de c*&.2%a%e 4n *lti&ele l*niN 1? Zilnic 2?Ge 2-3 ori pe sptm2n 3? S dat pe sptm2n 4? Ge 2-3 ori pe lun 5? S dat pe lun 6? =ai rar? +< Ce cantitate de )in acJi/ii-nai la - sin3*%2 c*&.2%2t*%2N 1e4cept2nd sr)torile sau alte e,enimente deose)ite& 1? S sticl de a&/75 litri 2? 1 litri 3? 2-3 litri 4? =ai mult de 3 litri (< Ca%e este l-c*l .%efe%at de acJi/ii-na%e a )in*l*iN 1? ;uperma*a'in 2? =a*a'in speciali'at 3? =a*a'in de mici dimensiuni 4? 3ltul 1careB& 1a>< Ca%e este .%e*l .e ca%e s*ntei dis.*s s2-l .l2tii .ent%* sticl2 de a> #5 lN 1? ;u) 5 ? lei 2? 51-75? lei 3? 76-1 ? lei 4? 8este 1 ? lei 11< Ca%e dint%e *%&2t-a%ele afi%&aii se .-t%i)e7te cel &ai 6ine c* &-del*l d*&nea)-ast%2 de c-ns*&N 1? :onsum doar un sin*ur soi? 2? :onsum mai multe soiuri simultan? 3? :onsum oca'ional/ ce,a di0erit? 4? .mi place s sc5im) mereu soiurile? 5? Ge c2te ori cumpr/ $ncerc ce,a nou? 1$< Ce ca%acte%istici c-nside%ai c2 a% t%e6*i s2 ai62 )in*l PidealQN 1? 8re+ accesi)il 2? 3m)ala# atracti, 3? :uloare plcut 4? ?????????? 5? ?????????? 10< Dint%e s-i*%ile de )in .%e/entate &ai ,-s .e ca%e le c*n-a7tei sa* de ca%e ai a*/it .;n2 4n .%e/entN Ma%ca O6se%)aii 1? <usuioac de <o5otin 2? :a)ernet ;au,i*non 3? :5ardonnaU 4? Reteasc 3l) 5? Reteasc 9e*al 6? Qal)en de Sdo)e-ti 7? Qras de :otnari 8? =erlot

9? =uscat Sttonel 1a&? 8inot Qris 11? 8inot 6oir 12? 9ieslin* 13? ;au,i*non <lanc 14? "m2ioas 9om2neasc 15? 3ltele 16? 6ici una 17? 6u am nici o pre0erin+ 1!< D-%ii s2 ne s.*nei la ce )2 3;ndii at*nci c;nd se )-%6e7te des.%e )inN 1$ntre)are desc5is&?

9e'ultatele $nre*istrate de operatorii de sonda# sunt sinteti'ate $n ta)elele -i *ra0icele urmtoare? Na $ntre)area Ce fel de vin ai achiziionat? cu ,ariante de rspuns sec/ demisec/ demidulce -i dulce/ apro4imati, 5 @ dintre cumprtori pre0er ,inul demisec? Na $ntre)area Care sunt mrcile de vin pe care le cunoatei sau de care ai auzit?/ rspunsurile s-au concentrat pe ,inurile din pod*oria =ur0atlar 129@&/ urmate de :otnari 122@&/ Sdo)e-ti 118@& -i [id,ei 118@&? Ainurile pod*oriilor 8ietroasele 16@&/ "o5ani 13@& -i Gealu =are 13@& completea' pre0erin+ele consumatorilor? Na $ntre)area !"entru ce soiuri #mrci$ de vin ai vzut recent reclam la televiziune?/ indi0erent de se4/ ,2rst/ stare ci,il/ ocupa+ie sau ,enit/ 9a&@ din persoanele inter,ie,ate au recunoscut ,inul =ur0atlar $n reclamele di0u'ate $n mass media? 9spunsurile au ,ariat $n #urul mrcilor 9ai de =ur0atlar -i ;ec de =ur0atlar? :u o pondere redus $n totalul rspunsurilor/ ,inurile pod*oriilor [id,ei/ :otnari/ Ai+ 9om2neasc -i 8ietroasele au 0ost totu-i amintite de responden+i printre ,inurile pentru care se reali'ea' pu)licitate $n mass media? Na $ntre)area Ce importan au urmtoarele criterii %n decizia de achiziionare a vinului?D/ s-a cerut su)iec+ilor inter,ie,a+i s indice/ pe o scal de la C0oarte importantD la C0oarte pu+in importantD/ ordinea de importan+ a urmtoarelor caracteristici ale ,inului% soiul/ tipul ,inului/ pod*oria/ culoarea/ pre+ul -i am)ala#ul? "ipul de ,in -i soiul/ urmate de culoare/ sunt cele mai importante caracteristici urmrite de consumatori $n aprecierea unui ,in? ;urprin'tor/ pre+ul nu are o importan+ 0oarte mare/ 0iind clasat pe locul cinci $n aceast ierar5ie? Na $ntre)area Ce tip de am&ala' preferai?/ consumatorii au ales/ $n ma#oritate/ sticla de a&/75 l/ indi0erent de criteriul demo*ra0ic luat $n considerare? >na din pro)lemele de interes ale cercetrii a ,i'at 0rec,en+a de cumprare a produsului? Na $ntre)area !Care a fost frecvena de cumprare %n ultimele luni?/ re'ultatele arat c $n 'ona de 0rec,en+ medie 1$ntre o dat pe sptm2n -i o dat pe lun& se $nre*istrea' cea mai mare parte a

cumprtorilor de ,in 1peste 7 @ din totalul celor in,esti*a+i&? S 0rec,en+ 0oarte mare 1o dat pe 'i& nu s-a $nre*istrat niciodat/ iar 0rec,en+a sla) 1mai rar dec2t o dat pe lun&/ este proprie la circa 8 @ din totalul celor inter,ie,a+i? :ercetarea $ntreprins nu poate e,ita pro)lemele le*ate de locali'area cererii de ,in? Gin acest punct de ,edere este de remarcat 0aptul c 67@ dintre cumprtori pre0er ac5i'i+ia de ,in de la supermarMet/ 0a+ de 19@ care ac5i'i+ionea' ,inul din ma*a'ine de dimensiune mic -i/ ceea ce este aproape ine4plica)il/ numai 15@ 0ac ac5i'i+ia din ma*a'inele speciali'ate $n des0acerea ,inului? 3nali'a $n structur/ pe se4e/ stare ci,il/ ,2rsta -i ,enit $ntre-te constatarea c ponderea ,2n'rilor este de+inut de supermarMeturi? >n aspect important al cercetrii pie+ei ,inului $l constituie pre+ul pe care sunt dispu-i consumatorii s $l plteasc pentru o sticl de ,in de a&/75 l? =a#oritatea inter,ie,a+ilor ar plti $ntre 76? -1 ? 125/75@ dintre )r)a+i -i 2 /25@ dintre 0emei&/ ace-tia 0iind persoane cu ,2rste cuprinse $ntre 25-49 ani/ adic la ,2rsta la care pot o)+ine ,enituri proprii/ iar acestea din urm au un ni,el ridicat 1peste 1a& mil? lei&/ sunt persoane cu studii superioare -i/sau patroni? 9e0eritor la caracteristicile pe care ar tre)ui s le ai) ,inul ideal/ cei care au rspuns \pre+ accesi)ilD sunt persoanele care pro,in din 0amilii cu 3-4 mem)ri/ muncitori/ 0unc+ionari sau intelectuali cu ,enituri de p2n la 1a& milioane lei? :orel2nd datele cu cele o)+inute la $ntre)rile anterioare/ ace-tia sunt \conser,atoriiD? \QustulD/ $n sc5im)/ este apreciat mai mult de persoanele cu ,2rste $ntre 25 -i 49 ani/ care pro,in din 0amilii cu cel mult 3 mem)ri -i care sunt intelectualii -i patronii cu peste 1 milioane lei ,enituri nete lunar? :a urmare/ au 0ost identi0icate dou *rupuri mari de consumatori% 1< \:onser,atoriiD/ persoane de se4 masculin care ar plti su) 5 lei pentru o sticl de ,in de /75 l/ 0amili-ti/ ma#oritatea cu 3 mem)ri/ cu studii p2n la ni,elul mediu/ muncitori sau 0unc+ionari -i cu un ,enit de cel mult 1 milioane lei -i care aprecia' \pre+ul accesi)ilD? 3,2nd $n ,edere str2nsa corela+ie dintre ,enituri -i pre+ul pltit pentru acest produs/ este normal ca pre+ul s ai) $nt2ietate $n 0a+a *ustului? $< \;o0istica+iiD sunt cei care ar plti peste 1 ? lei pentru un ast0el de produs/ persoane $n ma#oritate necstorite/ cu cel mult 3 mem)ri ai 0amiliei/ cu ,2rste de p2n la 34 ani/ patroni -i/sau intelectuali/ cu ,enituri peste medie/ care consum oca'ional -i care pre0er un ,in de 0oarte )un calitate? Na $ntre)area re0eritoare la recunoa-terea soiurilor/ se constat c responden+ii au au'it de ma#oritatea acestora? :ele mai recunoscute soiuri au 0ost% <usuioac de <o5otin/ Qal)en de Sdo)e-ti/ Qras de :otnari/ =erlot/ =uscat Sttonel/ 9ieslin* -i ;au,i*non <lanc? =ai pu+in cunoscute sunt soiurile 3li*ote/ <)easc/ :5ardonnaU/ 8inot Qris/ 8inot 6oir -i Reteasc 6ea*r? Na $ntre)area desc5is (a ce v )*ndii c*nd se vor&ete despre vin?/ rspunsurile au ,ariat de la distrac+ie/ petrecere/ ,oie )un/ )ucurie/ la sntate/ tradi+ie/ )o*+ie etc?

? Site-*%i *tile .ent%* st*dii de .ia2 cJesti-na%e9 5ttp%//LLL?studii-pia+?ro/de0initie?5tm 5ttp%//LLL?Mestionare?ro/LLL/8resentation/E4amples?asp4 5ttp%//LLL?sur,eUpro?ro/linMs/e4emple-de-c5estionare-de-marMetin*?asp4

?ntre&ri recapitulative
1< Kn ce sc-. se face ce%ceta%ea de .ia2 N R9 pentru a studia perspectivele vnzrii unui produs care s aduc profit; pentru identificare cerinelor noi ale consumatorilor (identificarea unui nou produs); $< S.%e ce ele&ente este -%ientat2 ce%ceta%ea de .ia2 N : spre studiul consumului! a concurenei "i a preului ; 0<P%in ce fel de st*dii se %eali/ea/2 ce%ceta%ea de .ia2 N : prin studii : de con#unctur! de pia! de distribuie! de prospectare ; !< Ce %-l a* st*diile de c-n,*nct*%2 ?4n ce%ceta%ea .ieei>N : rspund la $ntrebarea dac piaa este sau nu favorabil unui produs ; 5< Ce %-l a* st*diile de .ia2 ?4n ce%ceta%ea de .ia2> N : adnce"te cunoa"terea pieei "i a mi#loacelor de cucerire a ei ; "< Ce %-l a* st*diile de dist%i6*ie ?4n ce%ceta%ea de .ia2>N : permit %sirea canalelor de acces pe pia "i a strate%iilor utilizate de alte companii; #<Ce %-l a* st*diile de .%-s.ecta%ea ?4n ce%ceta%ea .ieei>N : servesc la ale%erea pieei (sau a produsului solicitat de pia) ; +< Ca%e s*nt -6iecti)ele st*di*l*i de .ia2 N : & orientarea produciei ctre sortimentele cu nivel ridicat ; - identificarea permanent a noilor piee de desfacere; coordonarea produciei cu consumul intern! e'porturile "i importurile; ale%erea celor mai avanta#oase firme de cooperare economic! tehnic "i comercial;

(< En*&e%ai .%inci.alele cate3-%ii de &et-de de ce%ceta%e a .ieeiF : metode de cercetare direct; metode de cercetare indirect; 1'< En*&e%ai f-%&ele 4n ca%e se .-ate %eali/a ce%ceta%ea di%ect2 a .ieeiF : chestionarul! observaia (structurat "i nestructurat)! $nre%istrarea de ima%ini! interviul! metoda anchetelor; 11<En*&e%ai f-%&ele 4n ca%e se .-ate %eali/a ce%ceta%ea indi%ect2 a .ieeiF : analiza vnzrilor "i produsului; studiile demo%rafice! mono%rafice! de distribuie! de promovare! de motivare! de creativitate "i previziune; 1$<Ce este cJesti-na%*l N : o succesiune lo%ic de $ntrebri (cele mai multe cu rspunsuri multiple)! utilizate $n cule%erea datelor necesare unei cercetri ; 10< Ca%e s*nt ce%inele ?c%ite%iile> de ela6-%a%e a *n*i cJesti-na% ?de ce%ceta%e a .ieei>N : s rspund obiectivelor cercetrii; s fie inteli%ibil pentru cei chestionai; s nu fie prea lun%; 1!< Ca%e este st%*ct*%a *n*i cJesti-na% ?de ce%ceta%e a .ieei> N : formula de adresare! $ntrebri introductive! $ntrebri filtru! $ntrebri de coninut! $ntrebri de clasificare (a celor chestionai);

15< Ce %-l a%e f-%&*la de ad%esa%e N : de salut! de solicitare politicoas ctre consumator de a participa la chestionar! informarea consumatorului $n le%tur cu scopul cercetrii ; 1"< Ce %-l a* 4nt%e62%ile filt%* N : separarea celor interesai de ceilali intervievai ; 1#<Ca%e este %-l*l 4nt%e62%il-% de c-nin*t ?din cJesti-na%> N : cule%erea informaiilor necesare studiului de pia ; 1+<Ce %-l a* 4nt%e62%ile de c-nt%-l din cJesti-na% N : verific sinceritatea celor chestionai ; 1(< Ce %-l a* 4nt%e62%ile de cla%ifica%e N : aduc informaii despre intervievai (vrst! se'! domiciliu! venituri! studii! profesie etc() ; $'< Ce a)anta,e a%e inte%)i*l ca &et-d2 de ce%ceta%e a .ieii N : se desf"oar pe baza unei %rile de $ntrebri ; persoanele intervievate pot e'prima liber ceea ce %ndesc despre subiectele puse $n discuie; $1< Ce de/a)anta,e a%e inte%)i*l ca &et-d2 de ce%ceta%e a .ieei N : $ntrebrile sunt deschise! fr variante de rspuns; rspunsurile sunt %reu de cuantificat; $$< .e ce se 6a/ea/2 -6se%)a%ea st%*ct*%at2 7i ce .%es*.*ne N : se bazeaz pe o %ril de observare ; presupune o cunoa"tere prealabil a fenomenului cercetat ;

$0<C;nd se *tili/ea/2 -6se%)a%ea nest%*ct*%at2 ca &et-d2 de ce%ceta%e .ieei N : cnd nu se cunosc date asupra fenomenului cercetat; $!< Ce nea,*ns .%e/int2 -6se%)a%ea nest%*ct*%at2 N : nu poate fi pre%tit "i utilizat un instrument pentru $nre%istrarea informaiilor (chestionar! interviu! %ril de $ntrebri); $5< En*&e%ai di%eciile s.%e ca%e este -%ientat2 ce%ceta%ea de .ia2F : cercetarea ofertei; prospectarea cererii; analiza comportamentului consumatorului; $"<Ce .%es*.*ne ce%ceta%ea -fe%tei ca di%ecie de ce%ceta%e a .ieei N : studiul (analiza) dinamicii sortimentelor "i a %radului de $nvechire a produsului pe pia; $#< Kn ce c-nst2 .%-s.ecta%ea ce%e%ii ca di%ecie de ce%ceta%e a .ieei N : $n studiul caracteristicilor ei (a cererii de pia); $+<La ce se %efe%2 anali/a c-&.-%ta&ent*l*i c-ns*&at-%*l*i ?ca di%ecie de ce%ceta%e a .ieei> N : la atitudinile "i deciziile de cumprare ale consumatorului; $(< Ce ele&ente ca%e dete%&in2 atit*dinea 7i deci/iile c-ns*&at-%*l*i inte%esea/2 4n anali/a c-&.-%ta&ent*l*i c-ns*&at-%*l*i N : motivele de cumprare sau de necumprare! obiceiurile de consum! inteniile de cumprare! deprinderile de cumprare! preferinele consumatorului(

2est la final de lecie ---------------------------------1< Ce%ceta%ea de .ia2 4nt%e.%ins2 de fi%&2 a%e ca sc-.9 a> dete%&ina%ea n*&2%*l*i de sala%iai .e ca%e le a* alte fi%&eF 6> identifica%ea .%-fit*l*i fi%&el-% c-nc*%enteF c> de a st*dia .e%s.ecti)ele );n/2%ii *n*i .%-d*s ?.ent%* a -6ine .%-fit &a%e> sa* de a identifica n-ile ce%ine ale .ieeiF ----------------------------$< Ce%ceta%ea de .ia2 ?a *nei fi%&e> este -%ientat2 s.%e9 a> eGtinde%ea fi%&ei 7i c%e7te%ea .%-d*cieiF 6> st*di*l c-nc*%entei a c-ns*&*l*i 7i a .%e*l*iF c> - .-litica de dete%&ina%e a fi%&el-% c-nc*%ente sa .2%2seasc2 .iaaF ----------------------------0< Ce%ceta%ea de .ia2 ?a *nei fi%&e> se %eali/ea/2 .%in9

a> st*dii9 de c-n,*nct*%a de .ia2 de dist%i6*ie de .%-s.ecta%eF 6> teJnici sec%ete de in)esti3a%e a .ieeiF c> se%)iciile sec%ete ale stat*l*iF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !< Un*l dint%e -6iecti)ele st*di*l*i de .ia2 ?%eali/at de c2t%e - fi%&2> este9 a> -%ienta%ea .%-d*ciei c2t%e s-%ti&ente c* ni)el teJnic de acela7i ni)el c* cele eGistente .e .ia2F 6> -%ienta%ea .%-d*ciei c2t%e s-%ti&ente c* ni)el teJnic %idicatF c> ale3e%ea f-%&el-% de c--.e%a%e ec-n-&ic2 teJnic2 7i c-&e%cial ca%e i&.lica cJelt*ieli &ini&eF --------------------------5< Un*l dint%e -6iecti)ele st*di*l*i de .ia2 ?%eali/at de c2t%e - fi%&2> este9 a> c--%d-na%ea .%-d*ciei c* n*&2%*l de sala%iai .e ca%e 4i a%e fi%&2F 6> sta6ili%ea -fe%tei 4n f*ncie de .%efe%inele aci-na%il-% fi%&eiF c> identifica%e n-il-% .iee de desface%eF --------------------------"< Un*l dint%e -6iecti)ele st*di*l*i de .ia2 ?%eali/at de c2t%e - fi%&2> este9 a> c--%d-na%ea .%-d*ciei c* c-ns*&*l inte%n c* i&.-%t*l 7i c* eG.-%t*lF 6> identifica%e .e%&anenta a n-i %es*%se &ate%ialeF c> %en*na%ea la c--.e%a%ea ec-n-&ic2 teJnic2 7i c-&e%cial2 .ent%* a %ed*ce cJelt*ielile ne.%-d*cti)eF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE #< Int%2 4n cate3-%ia teJnicil-% di%ecte de ce%ceta%e a .ieei9 a> anali/a );n/2%il-%F anali/a .%-fit*l*iF st*diile de&-3%aficeF 6> st*diile9 &-n-3%afice de dist%i6*ie de .%-&-)a%e de &-ti)a%e de c%eati)itate 7i de .%e)i/i*neF c> cJesti-na%*l -6se%)a%ea 4n%e3ist%a%ea de i&a3ini inte%)i*l &et-da ancJetel-%F ---------------------------+< Int%2 4n cate3-%ia teJnicil-% indi%ecte de ce%ceta%e a .ieei9 a> cJesti-na%*l -6se%)a%ea st%*ct*%at2 -6se%)a%ea nest%*ct*%at2F 6> anali/a );n/2%il-% anali/a .%-d*s*l*i st*diile de&-3%aficeF c> 4n%e3ist%a%ea de i&a3ini inte%)i*l &et-da ancJetel-%F ----------------------------(< Este st%*ct*%at2 7i nest%*ct*%at2 &et-da ?de ce%ceta%e a .ieei>9 a> -6se%)a%eaF 6> ancJetaF c> anali/a );n/2%il-%F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1'< Met-d cJesti-na%*l*i ?ca f-%&a de ce%ceta%e a .ieei>9

a> se desf27-a%2 .e 6a/a *nei 3%ile de inte%)i* s*6iecii inte%)ie)ai .*t;nd eG.%i&a li6e% ceea ce 3;ndesc 4n le32t*%2 c* .%-6le&ele .*se 4n disc*ieF 6> se *tili/ea/2 at*nci c;nd n* se c*n-sc date as*.%a fen-&en*l*i ce%cetat neeGist;nd *n inst%*&ent ?dinainte .%e32tit9 3%ila de 4nt%e62%i cJesti-na% etc<> .ent%* 4n%e3ist%a%ea inf-%&aiil-%F c> c-nine - s*ccesi*ne l-3ic2 de 4nt%e62%i *tili/ate 4n c*le3e%ea datel-% necesa%e ce%cet2%iF ---------------------------11<Ce%inele *n*i cJesti-na% ?ca &et-da de ce%ceta%e a .ieei> t%e6*ie9 a> s2 %2s.*nd2 -6iecti)el-% ce%cet2%iF sa fie inteli3i6ilF sa n* fie .%ea l*n3F 6> sa c-nin2 4n &-d .%i-%ita% 4nt%e62%i descJise ?nicidec*& 4nt%e62%i c* %2s.*ns*%i &*lti.le>F c> sa se 6a/e/e .e - 3%ila de -6se%)a%e ?inst%*&ent 4n ca%e s*nt t%ec*te 4n f-%&2 -%3ani/at2 ti.*%ile de c-&.-%ta&ent ca%e t%e6*ie -6se%)ate>F -------------------------1$< Kn st%*ct*%a sa *n cJesti-na% ?ca &et-da de ce%ceta%e a .ieei> t%e6*ie sa c-nin29 a> - 3%ila de -6se%)aie 7i - 3%ila de inte%)i*F 6> - f-%&*la de ad%esa%e 7i 4nt%e62%i9 de int%-d*ce%e filt%* de c-nin*t de c-nt%-l de clasifica%e a %es.-ndenil-% ?.e%s-anele cJesti-nate>F c> c-&.-nente c-%.-%ale c-&.-nente ac-%.-%ale c-&*nica%ea %efe%it-a%e la .%-d*s i&a3inea .%-d*s*l*iF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 10< Inte%)i*l ?ca &et-da de ce%ceta%e a .ieei> 9 a> se desf27-a%2 .e 6a/a *nei 3%ile de inte%)i*F 6> se *tili/ea/2 at*nci c;nd n* se c*n-sc date as*.%a fen-&en*l*i ce%cetatF c> c-nine - s*ccesi*ne l-3ic2 de 4nt%e62%i necesa%e c*le3e%ii datel-% .ent%* ce%ceta%eF -----------------------------1!< Inte%)i*l ?ca &et-d2 de ce%ceta%e a .ieei> a%e ca a)anta,e9 a> *7*%ina de a c*antifica ?e)al*a .%in .*ncte> %2s.*ns*%ileF 6> fa.t*l ca 4nt%e62%ile s*nt descJise ?f2%2 )a%iante de %2s.*ns>F c> se desf27-a%2 .e 6a/a *nei 3%ile de inte%)i* ia% .e%s-anele inte%)ie)ate .-t eG.%i&a li6e% ceea ce 3;ndesc 4n le32t*%2 c* s*6iect*l .*s 4n disc*ieF --------------------------15< S*nt de/a)anta,e le inte%)i*l*i ?ca &et-da de ce%ceta%e a .ieei>9

a> fa.t*l ca se desf27-a%2 .e 6a/a *nei 3%ile de inte%)i*F 6> dific*ltatea c*antific2%ii ?e)al*2%ii .%in .*ncte> %2s.*ns*%il-% .%i&ite la 4nt%e62%ile descJiseF c> .-si6ilitatea .e%s-anel-% inte%)ie)ate de a eG.%i&a li6e% ceea ce 3;ndesc 4n le32t*%2 c* s*6iect*l anali/atF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1"< O6se%)a%ea st%*ct*%at2 ?ca &et-da de ce%ceta%e a .ieei>9 a> se 6a/ea/2 .e - 3%ila de -6se%)aie ?inst%*&ent 4n ca%e s*nt t%ec*te 4n f-%&2 -%3ani/at2 ti.*%ile de c-&.-%ta&ent ca%e t%e6*ie -6se%)ate> 7i .%es*.*ne c*n-a7te%e .%eala6il2 a fen-&en*l*i ce%cetatF 6> se desf27-a%2 .e 6a/a *nei 3%ile de inte%)i* s*6iecii inte%)ie)ai .*t;nd eG.%i&a li6e% ceea ce 3;ndesc 4n le32t*%2 c* .%-6le&a anali/at2F c> se *tili/ea/2 at*nci c;nd n* se c*n-sc date as*.%a fen-&en*l*i ce%cetat neeGist;nd *n inst%*&ent dinainte .%e32tit .ent%* 4n%e3ist%a%ea inf-%&aiil-%F -------------------------------1#< O6se%)a%ea nest%*ct*%at2 ?ca &et-da de ce%ceta%e a .ieei>9 a> se desf27-a%2 .e 6a/a *nei 3%ile de inte%)i*F 6> se *tili/ea/2 at*nci c;nd n* se c*n-sc date as*.%a fen-&en*l*i ce%cetatF c> c-nine - s*ccesi*ne l-3ic2 de 4nt%e62%i ?cele &ai &*lte c* %2s.*ns*%i &*lti.le> necesa%e c*le3e%ii datel-% .ent%* ce%ceta%eF ------------------------------1+< Una dint%e teJnicile de ce%ceta%e a .ieei at*nci c;nd n* se c*n-sc date as*.%a fen-&en*l*i ce%cetat este9 a> cJesti-na%*lF 6> -6se%)a%ea st%*ct*%at2F c> -6se%)a%ea nest%*ct*%at2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1(< Di%eciile 4n ca%e se de%*lea/2 st*diile de .ia2 s*nt9 a> cJesti-na%*l inte%)i*l -6se%)a%ea st%*ct*%at2 -6se%)a%ea nest%*ct*%at2F 6> ce%ceta%e -fe%tei .%-s.ecta%ea ce%e%i anali/a c-&.-%ta&ent*l*i c-ns*&at-%*l*iF c> &et-dele teJnicile 7i inst%*&entele de &2s*%a%eF ----------------------------$'< Ce%ceta%e -fe%tei ?ca -%ienta%e a st*diil-% de .ia2> se %efe%a la9 a> dina&ica ?de di)e%sifica%e sa* 4nn-i%e> s-%ti&entala 7i 3%ad*l de 4n)ecJi%e al .%-d*s*l*iF 6> st*di*l ca%acte%isticil-% ce%e%ii ?de .ia2>F c> atit*dinile 7i deci/iile c-ns*&at-%*l*iF ----------------------------

$1< P%-s.ecta%ea ce%e%ii ?ca -%ienta%e Idi%ecie st*diil-% de .ia2> se %efe%a la 9 a> dina&ica s-%ti&ental2 7i la 3%ad*l de 4n)ecJi%e al .%-d*s*l*iF 6> atit*dinile 7i deci/iile c-ns*&at-%*l*iF c> st*di*l ca%acte%isticil-% ce%e%iiF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $$< Anali/a c-&.-%ta&ent*l*i c-ns*&at-%*l*i ?ca di%ecie de ce%ceta%e a .ieei> se %efe%a la9 a> ce%ceta%ea -fe%teiF 6> .%-s.ecta%ea ce%e%iiF c> atit*dinile 7i deci/iile .ent%* c*&.2%a%ea ale c-ns*&at-%*l*iF ------------------------$0< Atit*dinile 7i deci/iile de c*&.2%a%e .e ca%e le ia c-ns*&at-%*l s*nt dete%&inate de9 a> dina&ica s-%ti&ental2 7i 3%ad*l de 4n)ecJi%e a .%-d*s*l*iF 6> &-ti)ele de c*&.2%a%e sa* nec*&.2%a%e -6icei*%ile de c-ns*& .%efe%inele c-ns*&at-%*l*i inteniile de c*&.2%a%e 7i de.%inde%ile de c*&.2%a%eF c> .%-s.ecta%ea ce%e%iiF -------------------------$!< P%efe%inele c-ns*&at-%il-% de.%inde%ile 7i inteniile de c*&.2%a%e -6icei*l de c-ns*& s*nt ele&ente de ca%e se tine c-nt ?4n ca/*l *n*i st*di* de .ia2> la9 a> anali/a c-&.-%ta&ent*l*i c-ns*&at-%*l*iF 6> .%-s.ecta%ea ce%e%iiF c> ce%ceta%ea -fe%teiF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $5< Ce%ceta%e de .ia2 este .%-ces*l de in)esti3a%e a .ieei c* sc-.*l st*die%ii .e%s.ecti)el-% );n/2%ii *n*i .%-d*s sa* al identific2%ii n-il-% ce%ine ale c-ns*&at-%il-% a *n*i .%-d*s n-*F a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------------$"< St*di*l de c-n,*nct*%a ?.%in ca%e se %eali/ea/2 ce%ceta%e de .ia2> ad;nce7te c*n-a7te%ea .ieei 7i a &i,l-acel-% de c*ce%i%e a eiF a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------------$#< St*di*l de dist%i6*ie ?.%in ca%e se %eali/ea/2 ce%ceta%ea de .ia2> se%)e7te la ale3e%ea .ieei sa* a .%-d*s*l*i s-licitat .e .ia2F a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $+< St*di*l de .ia2 ?.%in ca%e se %eali/ea/2 ce%ceta%ea de .ia2> se%)e7te la ale3e%ea .ieei sa* a .%-d*s*l*i s-licitat .e .ia2F

a> ade)2%atF 6> falsF ------------------------------$(< St*di*l de .%-s.ecta%e ?.%in ca%e se %eali/ea/2 ce%ceta%ea de .ia2> .e%&ite 32si%ea canalel-% de acces .e .ia2 st%ate3ii *tili/ate de alte c-&.aniiF a> ade)2%atF 6> falsF ------------------------------0'< St*di*l de c-n,*nct*%a ?.%in ca%e se %eali/ea/2 ce%ceta%ea de .ia2> %2s.*nde la 4nt%e6a%ea dac2 .iaa este sa* n* fa)-%a6il2 *n*i .%-d*sF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 01< St*di*l de dist%i6*ie ?.%in ca%e se %eali/ea/2 ce%ceta%ea de .ia2> se%)e7te la ale3e%ea .ieei sa* a .%-d*s*l*i de .ia2F a> ade)2%atF 6> falsF -------------------------------0$< St*di*l de .%-s.ecta%e ?.%in ca%e se %eali/ea/2 ce%ceta%ea de .ia2> %2s.*nde la 4nt%e6a%ea dac2 .ia2 este sa* n* fa)-%a6il2 *n*i .%-d*sF a> ade)2%atF 6> falsF -------------------------------00< St*di*l de .ia2 ?.%in ca%e se %eali/ea/2 ce%ceta%ea de .ia2> ad;nce7te c*n-a7te%ea .ieei 7i a &i,l-acel-% de c*ce%i%e a eiF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEE 0!< Un*l dint%e -6iecti)ele st*di*l*i de .ia2 este 9 -%ienta%ea .%-d*ciei c2t%e s-%ti&ente de acela7i ni)el calitati) c* .%-d*sele eGistente .e .ia2F a> ade)2%atF 6> falsF ------------------------05< Un*l dint%e -6iecti)ele st*di*l*i de .ia2 este ale3e%ea cel-% &ai a)anta,-ase f-%&e de c--.e%a%e ec-n-&ic2 teJnic2 7i c-&e%cial2F a> ade)2%atF 6> falsF -------------------------0"< Un*l dint%e -6iecti)ele st*di*l*i .e .ia2 este identifica%ea .e%&anent2 a n-il-% %es*%se nat*%aleF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0#< Ce%ceta%ea .ieei se face .%in &et-de di%ecte ?cJesti-na%*l -6se%)a%ea 4n%e3ist%a%ea de i&a3ini inte%)i*l ancJeta> 7i &et-de indi%ecte ?anali/a

);n/2%il-% 7i a .%-d*s*l*i st*dii de&-3%afice &-n-3%afie de dist%i6*ie de .%-&-)a%e de &-ti)a%e de c%eati)itate 7i de .%e)i/i*ne>F a> ade)2%atF 6> falsF --------------------------0+< Ce%ceta%ea di%ecta ?ca &et-da de ce%ceta%e a .ieei> se %eali/ea/2 .%in anali/a );n/2%il-% 7i a .%-d*s*l*i 7i .%in st*dii de&-3%afice &-n-3%afice de dist%i6*ie de .%-&-)a%e &-ti)a%e sti&*la%e a c%eati)it2ii de .%e)i/i*neF a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------------0(< Ce%ceta%ea indi%ecta ?ca &et-da de st*di* a .ieei> se %eali/ea/2 c* a,*t-%*l cJesti-na%*l*i -6se%)2%ii 4n%e3ist%2%ii de i&a3ini inte%)i*l*i 7i ancJetel-%F a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !'< Knt%e62%ile filt%* din st%*ct*%a *n*i cJesti-na% ?&et-da de ce%ceta%e a .ieei> a* %-l de a )e%ifica since%itatea clienil-% cJesti-naiF a> ade)2%atF 6> falsF --------------------------!1< Knt%e62%ile de c-nt%-l din st%*ct*%a *n*i cJesti-na% ?&et-da de ce%ceta%e a .ieei> a* %-l de clasifica%e c* %efe%i%e la ca%acte%isticile clienil-% ?);%sta seG d-&icili* )enit*%i st*dii .%-fesii etc<>F a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------------!$< CJesti-na%*l ?ca &et-da de ce%ceta%e a .ieei> este alc2t*it dint%-- s*ccesi*ne l-3ic2 de 4nt%e62%i ?cele &ai &*lte c* %2s.*ns*%i &*lti.le> *tili/ate 4n c*le3e%ea datel-% necesa%e *nei ce%cet2%iF 6> ade)2%atF a> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !0< Knt%e62%ile de c-nin*t dint%-*n cJesti-na% ?&et-da de ce%ceta%e a .ieei> a* %-l de a )e%ifica since%itatea clienil-% inte%)ie)aiF a> ade)2%atF 6> falsF ------------------------------!!< Knt%e62%ile filt%* dint%-*n cJesti-na% ?&et-da de ce%ceta%e a .ieei> a* %-l de a se.a%a inte%)ie)aii inte%esai de .%-d*s ?-6iect*l ce%cet2%ii> de ceilaliF 6> ade)2%atF a> falsF ---------------------------

!5< Knt%e62%ile de clasifica%e dint%-*n cJesti-na% ?&et-da de ce%ceta%e .ieei> a* %-l de a int%-d*ce 4n te&a .e%s-anele cJesti-nateF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !"< A)anta,ele inte%)i*l*i c-nsta 4n fa.t*l ca %2s.*ns*%ile s*nt 3%e* de c*antificat ia% 4nt%e62%ile s*nt descJiseF a> ade)2%atF 6> falsF ------------------------!#< De/a)anta,ele inte%)i*l*i 9 se desf27-a%2 .e 6a/a *nei 3%ile de inte%)i*F .e%s-anele inte%)ie)ate .-t eG.%i&a li6e% ceea ce 3;ndesc des.%e s*6iect*l anali/atF a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------!+< A)anta,ele inte%)i*l*i 9 se desf27-a%2 .e 6a/a *nei 3%ile de inte%)i*F .e%s-anele inte%)ie)ate .-t eG.%i&a li6e% ceea ce 3;ndesc F 6> ade)2%atF a> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !(< O6se%)a%ea st%*ct*%at2 se 6a/ea/2 .e 3%ila de -6se%)a%e .%es*.*n;nd c*n-a7te%e .%eala6il2 a fen-&en*l*i ce%cetat ?necesa%a ela6-%2%ii 3%ilei>F 6> ade)2%atF a> falsF -----------------------

5'< O6se%)a%ea nest%*ct*%at2 este teJnic2 *tili/ata 4n st*di*l .ieei at*nci c;nd se c*n-sc date as*.%a fen-&en*l*i ce%cetatF a> ade)2%atF 6> falsF -----------------------51< O6se%)a%ea nest%*ct*%at2 este teJnic2 *tili/ata 4n st*di*l .ieei at*nci c;nd n* se c*n-sc date as*.%a fen-&en*l*i st*diat ce%cetatF n* .-ate fi .%e32tit 7i *tili/at *n inst%*&ent .ent%* 4n%e3ist%a%ea inf-%&aiil-%F 6> ade)2%atF a> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 5$< Ce%ceta%ea -fe%tei ?ca di%ecie de st*di* a .ieei> se %efe%2 la st*di*l ca%acte%isticil-% ce%e%iiF a> ade)2%atF 6> falsF ------------------------50<S*nt di%ecii de ce%ceta%e a .ieii9 ce%ceta%ea -fe%teiF .%-s.ecta%ea ce%e%iiF anali/a c-&.-%ta&ent*l*i c-ns*&at-%*l*iF 6> ade)2%atF a> falsF -------------------------5!< P%-s.ecta%ea ce%e%ii ?ca di%ecie de st*di* al .ieei> se %efe%a la atit*dinile 7i deci/iile .ent%* c*&.2%a%e ale c-ns*&at-%*l*iF a> ade)2%atF 6> falsF

Te&a + 8 Int%a%ea .e .ia2 a fi%&ei< P-liticile de &a%Oetin3 ale fi%&ei ?.-litic de .%-d*sF .-litica de .%eF .-litica de .%-&-)a%e 7i de .lasa&ent>

Ele&ente de c-nin*t
1?Intrarea pe pia+ a 0irmei( 2? :iclul de ,ia+ al produsului( 3? 8oliticile de marMetin* ale 0irmei% a& politica de produs( )& politica de pre+( c& politica de plasament -i politica de promo,are/

?ntre&ri recapitulative
1<De ce este le3at2 int%a%ea .e .ia2 a *nei fi%&eN R9 de .lasa%ea *n*i .%-d*sF $<De ce este c-ndii-nat2 int%a%ea .e .ia2 a *nei fi%&e N R9de identifica%ea ?c*n-a7te%ea> n-il-% c-ns*&at-%i ?cate3-%ii de clieni 8 .iaa int2>F 0<Ca%e s*nt eta.ele cicl*l*i de )ia2 ale *n*i .%-d*sN R9 lansa%ea c%e7te%ea &at*%i/a%ea declin*lF !<Ca%e s*nt .a%tic*la%it2ile eta.ei de lansa%e a .%-d*s*l*i N R9 - .%e.-nde%ent2 este acti)itatea de inf-%&a%e a c-ns*&at-%il-% 4n le32t*%2 c* n-*l .%-d*sF - cJelt*ielile de .%-&-)a%e a .%-d*s*l*i s*nt &a%iF - );n/2%ile s*nt &iciF - .%-fit*l este ne3li,a6il ?cJia% ne3ati)>F 5< Ca%e s*nt .a%tic*la%it2ile eta.ei de c%e7te%e s.ecific2 cicl*l*i de )ia2 a *n*i .%-d*s n-* lansat N R9 - c%esc );n/2%ile 7i .%-fit*lF - fi%&a *%&2%e7te s2-7i &aGi&i/e/e c-t2 de .ia2 7i s2-7i c%ee/e &a%c2 .*te%nic2F - c-ns*&at-%ii s*nt n*&e%-7iF - a.a% &*li c-nc*%eniF "<P%in ce se ca%acte%i/ea/2 eta.a de &at*%i/a%e din cicl*l de )ia2 al *n*i .%-d*s N R9 - fi%&a aci-nea/2 .ent%* 4&6*n2t2i%ea ca%acte%isticil-% .%-d*s*l*i %ed*ce%ea .%e*l*i 7i eGtinde%ea 3a%anieiF - se sta6ili/ea/2 )-l*&*l );n/2%il-%F - ce%e%ea este &a%eF - c-&.etiia se %eali/ea/2 la ni)el 4naltF - acti)itatea de .%-&-)a%ea a .%-d*s*l*i este &a%eF #< P%in ce se ca%acte%i/ea/2 eta.a de declin din )iaa *n*i .%-d*s N R9 - );n/2%ile scadF - a.a% .e .ia2 .%-d*se de s*6stit*ieF - inte%es*l c-ns*&at-%il-% fa2 de .%-d*s scadeF fi%&a )e%ific2 e)-l*ia .%-fit*l*i 7i *%&2%e7te &-&ent*l a6and-n2%ii .%-d*s*l*iF

+< En*&e%ai .-liticile de &a%Oetin3F R9 .-litica de .%-d*sF .-litica de .%eF .-litica de .lasa&entF .-litica de .%-&-)a%eF (<Ce se 4nele3e .%in .-litic2 de .%-d*s a fi%&ei N R9 c-&.-%ta&ent*l fi%&ei c* .%i)i%e la ti.*l 7i n*&2%*l .%-d*sel-% c* ca%e s2 4nt%e 7i s2 se &enin2 .e .ia2F 1'<Ca%e s*nt c-&.-nentele .-liticii de .%-d*s N R9 ce%ceta%ea .%-d*s*l*iF .%-iecta%e 7i %eali/a%ea .%-d*sel-% n-iF .%e32ti%ea .-%t-f-li*l*iF asi3*%a%ea le3al2 a .%-d*s*l*iF 11<Ce ele&ente t%e6*ie s2 ai62 4n )ede%e .-litica de .%-d*s N R9 c-&.-nente9 c-%.-%ale ac-%.-%aleF c-&*nica%ea %efe%it-a%e la .%-d*sF i&a3inea .%-d*s*l*iF 1$<Ca%e s*nt st%ate3iile .%in ca%e se c-nc%eti/ea/2 .-litica de .%-d*s a *nei fi%&e N R9 - st%ate3ii9 de &enine%e a 3%ad*l*i de n-*tate a .%-d*s*l*i de .e%feci-na%e a .%-d*s*l*i de 4nn-i%eF - st%ate3ii .%i)ind9 sta6ilitatea s-%ti&ental2F selecia sa* %est%;n3e%ea s-%ti&ental2F de )e%ifica%ea a s-%ti&entel-%F 10<C*& t%e6*ie s2 aci-ne/e - fi%&2 ?4n 4nf2.t*i%ea .-liticii de .%e> la sta6ili%ea .%e*l*i 4n f*ncie de c-st*%i N R9 astfel 4nc;t c-st*%ile s2 ac-.e%e inte3%al cJelt*ielile .ent%* -6ine%ea .%-d*s*l*i .lasa%ea .e .ia2 7i cJia% -6ine%ea .%-fit*l*iF 1!<Ce li&ite a%e .-litica sta6ili%ii .%e*l*i 4n f*ncie de c-st N R9 .-litica c-st*%il-% ine c-nt de &edi*l inte%n al fi%&ei ?acti)it2ile 7i cJelt*ielile fi%&ei> 4n -6ine%ea 7i .lasa%ea .e .ia2 a .%-d*sel-% 7i &ai .*in de &edi*l eGte%nF

15<P%in ce se ca%acte%i/ea/2 aci*nea de sta6ili%e a .%e*l*i 4n f*ncie de ce%e%e N R9 4n sta6ili%ea .%e*l*i .%-d*c2t-%*l ine c-nt de .%e*l ce%*t de c-ns*&at-% c-&.a%2 .%e*l .%-.*s de fi%&2 c* .%e*l c-&.etit-%il-%F este teJnica a.licat2 4n .-nde%ea cea &ai &a%e c;nd se sta6ile7te .%e*l *n*i .%-d*sF 1"<P%in ce se ca%acte%i/ea/2 aci*nea de sta6ili%e a .%e*l*i 4n f*ncie de c-nc*%en2N R9 - este - teJnic2 c* .-nde%e %ed*s2 4n sta6ili%ea .%e*l*i *n*i .%-d*sF - eGistena &ai &*lt-% c-nc*%eni .e .ia2 dete%&in2 &enine%ea .%e*l*i la c-te sc2/*teF - c-nc*%ena sc2/*t2 sa* li.sa c-nc*%enil-% -fe%2 fi%&ei .-si6ilitatea &2%i%ii .%e*l*iF 1#<En*&e%ai st%ate3iile de .%-&-)a%e a fi%&ei .e .ia2 4n f*ncie de .%eF R9 st%ate3ii ca%e in c-nt 9 de ni)el*l .%e*%il-%F de di)e%sifica%ea .%e*%il-%F de &-6ilitatea .%e*%il-%F 1+<Kn ce f-%&e se a.lic2 st%ate3iile de .%e ca%e in c-nt de ni)el*l .%e*%il-% N R9 s*6 f-%&a st%ate3iil-% .%e*%il-%9 4nalte &-de%ate sc2/*teF 1(<Kn ce f-%&2 se a.lic2 st%ate3iile ca%e in c-nt de di)e%sifica%ea .%e*%il-% N R9 s*6 f-%&a st%ate3iei .%e*%il-% 9 nedi)e%sificateF di)e%sificateF $'<Kn ce f-%&e se a.lic2 st%ate3iile de .%e ca%e in c-nt de &-6ilitatea .%e*%il-% N R9 s*6 f-%&a st%ate3iei .%e*%il-% c* &-6ilitate9 %idicat2F &edieF sc2/*t2F $1<Kn ce c-nst2 .-litica de .lasa&ent a *nei fi%&eN R9 t-talitatea acti)it2il-% ec-n-&ice ca%e a* l-c .e t%ase*l .a%c*%s de &a%f2 4nt%e .%-d*c2t-% 7i c-ns*&at-%*l finalF $$< Ca%e s*nt c-&.-nentele .-liticii de .lasa&ent a fi%&ei N R9 canal*l de dist%i6*ie 7i l-3istica &2%f*%il-%F

$0< Ce este canal*l de dist%i6*ie al *n*i .%-d*s N R9 d%*&*l .a%c*%s de .%-d*s de la .%-d*c2t-% la c-ns*&at-% F $!<La ce se %efe%2 l-3istica &2%f*%il-% N R9 la st-ca%ea de.-/ita%ea t%ans.-%t*l &ani.*la%ea fi/ic2 a &2%f*%il-% dist%i6*ia in)e%s2 ?%ec*.e%a%ea a&6ala,el-%> 7i al fl*G*%ile inf-%&ai-naleF $5<En*&e%ai st%ate3iile de dist%i6*ie *tili/ate 4n .-litic de .lasa&ent a *nei fi%&eF R9 dist%i6*ia9 intensi)2 selecti)2 eGcl*si)2F $"<C*& se %eali/ea/2 dist%i6*ia intensi)2 a .%-d*sel-% N R9 dist%i6*i%ea .%-d*sel-% ?s.%e );n/a%e> 4nt%-*n n*&2% &a%e de *nit2i de desface%eF $#<Ce .%-d*se s*nt dist%i6*ite intensi) N R9 .%-d*sele de la%3 c-ns*& 7i *nele .%-d*se ind*st%ialeF $+<Ce este ca%acte%istic dist%i6*iei selecti)e a .%-d*sel-% .e .ia2 N R9 desface%ea l-% 4n *nit2i ?&a3a/ine de.-/ite> s.eciali/ate .e cate3-%ii de .%-d*se ?eG<9&-t-ciclete );nd*te 4n &a3a/ine de &-t-cicleteF a*t-t*%is&e );nd*te de c2t%e fi%&e de c-&e%ciali/a%e a a*t-t*%is&el-%> $(<Ca%acte%i/ai dist%i6*ia eGcl*si)2 a .%-d*sel-%F R9 este dist%i6*i%ea .%-d*sel-% s*.e%i-a%e ?de l*G> .%in &a3a/ine s.eciale ?.ent%* .%-d*se de l*GI de fi%&2> 4n ca%e a* acces .e%s-anele ca%e a* &*li 6aniF 0'< La ce se %efe%2 .-litica de .%-&-)a%e a .%-d*sel-% de c2t%e fi%&2 N R9 la acti)it2ile 7i teJnicile de infl*ena%e a c-ns*&at-%il-% s2 c*&.e%e ?&-dalitate de a s.-%i .%-fit*l fi%&ei .%-d*c2t-a%e>F 01<Ca%e s*nt &-dalit2ile ?c2ile> de %eali/a%e a .-liticii de .%-&-)a%e N R9 .*6licitate .%-&-)a%e );n/2%il-% %elaii .*6liceF

2est la final de lecie


1< Int%a%ea .e .ia2 a *nei fi%&e se %efe%2 la9 a> 4nfiina%ea fi%&eiF 6> c*&.2%a%ea .%-d*sel-% de .e .ia2F c> .lasa%ea *n*i n-* .%-d*s .e .ia2F ---------------------$< Int%a%ea .e .ia2 c* *n n-* .%-d*s i&.*ne c* necesitate9 a> identifica%ea ne)-il-% c-ns*&at-%il-%F 6> int%-d*ce%ea *n*i n-* .%-d*s .e .ia2 indife%ent de -.i*nile c-ns*&at-%il-%F c> eli&ina%ea c-nc*%enil-%F -----------------------0< Cicl*l de )ia2 al *n*i .%-d*s c*.%inde eta.ele9 a> fa6%ica%ea li)%a%e .e .ia2 )inde%ea .%-d*s*l*iF 6> lansa%ea c%e7te%ea &at*%i/a%ea declin*lF c> t%ans.-%ta%ea .%-d*s*l*i fa6%icat la c-ns*&at-%F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !< Eta.a de lansa%e a *n*i .%-d*s ?ca eta.a cicl*l*i de )ia2 al .%-d*s*l*i> se ca%acte%i/ea/2 .%in9 a> s.-%*l );n/2%il-% 7i .%-fit*l*i &aGi&i/a%ea c-tei de .ia2 c%ea%e *nei &2%ci .*te%nice c-ns*&at-%i n*&e%-7i a.a% &*li c-nc*%eniF 6> cJelt*ielile s*nt &a%i );n/2%ile s*nt &ici .%-fit*l - ne3li,a6il ?*ne-%i cJia% ne3ati)>F c> sta6ili/a%ea )-l*&*l*i );n/2%il-% fi%&a 4&6*n2t2e7te ca%acte%isticile .%-d*s*l*i c-&.etiia se afl2 la cel &ai 4nalt ni)el .%-&-)a%ea .%-d*s*l*i este intensi)2 7i c-&.etiti)2F ---------------------------------5< Eta.a de c%e7te%e din cicl*l de )ia2 al *n*i .%-d*s se c-nc%eti/ea/2 .%in9 a> c%e7te%ea );n/2%il-% 7i .%-fit*l*iF se &aGi&i/ea/2 c-t2 de .ia2F se c%eea/2 - &a%c2 .*te%nic2F c-ns*&at-%ii s*nt n*&e%-7iF &*li c-nc*%eniF 6> );n/2%ile scad alte .%-d*se ?de s*6stit*ie> a.a% inte%es*l c-ns*&at-%il-% fa2 de .%-d*s scade fi%&a *%&2%e7te &-&ent*l -.ti& .ent%* a a6and-na .%-d*s*lF c> cJelt*ielile s*nt &a%i );n/2%ile &ici .%-fit ne3li,a6il *ne-%i ne3ati)F --------------------------"< Eta.a de &at*%itate din cicl*l de )ia2 al *n*i .%-d*s se ca%acte%i/ea/2 .%in9 a> cJelt*ieli &a%i c* .%-&-)a%ea );n/2%i &ici .%-fit ne3li,a6il *ne-%i ne3ati)F 6> c%esc );n/2%ile 7i .%-fit*lF fi%&a *%&2%e7te &aGi&i/a%ea c-tei de .ia2 7i s27i c%ee/e - &a%c2 .*te%nic2F a.a% &*li c-nc*%eniF c> se sta6ili/ea/2 )-l*&*l );n/2%il-%F fi%&a aci-nea/2 .ent%* 4&6*n2t2i%ea ca%acte%isticil-% .%-d*s*l*i .ent%* %ed*ce%ea .%e*l*iF c-ns*&*l este de &as2F se face - .%-&-)a%e intensi)2 7i c-&.etiti)2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE #< P-litica de &a%Oetin3 a fi%&ei se c-nc%eti/ea/2 .%in9 a> .-litica de 4ncas2%i .-litica .%i)ind calitatea .%-d*s*l*i .-litica de desc*%a,a%e a c-&.etit-%il-%F 6> .-litica de .%-d*s de .%e de .lasa&ent de .%-&-)a%eF c> .-litica c%e7te%ii .%-d*ciei .-litica %eteJn-l-3i/2%ii .-litica de eGtinde%e a fi%&eiF -----------------------------+< P-litica de .%-d*s ?ca .-litica de &a%Oetin3 a fi%&ei> se %efe%2 la9 a> sta6ili/a%ea .%e*l*i .%-d*s*l*i lansat 4n f*ncie de c-st*%i de ce%e%e 7i de c-nc*%en2F 6> dist%i6*i%ea .%-d*sel-% se face intensi) selecti) sa* eGcl*si)F c> c-&.-%ta&ent*l fi%&ei c* .%i)i%e la ti.*l 7i n*&2%*l .%-d*sel-% c* ca%e fi%&a )%ea s2 4nt%e 7i s2 se &enin2 .e .ia2F ----------------------------(< C-&.-nentele .-liticii de .%-d*s ?ca .-litica de &a%Oetin3 fi%&ei> s*nt9 a> c%e7te%ea .%-d*s*l*i .%-iecta%ea 7i %eali/a%ea .%-d*sel-% n-i .%e32ti%ea .-%t-f-li*l*i asi3*%a%ea le3al2 a .%-d*s*l*iF 6> ni)el*l .%e*%il-% 3%ad*l de di)e%sifica%e a .%e*%il-% 3%ad*l de &-6ilitate a .%e*%il-%F c> .*6licitatea .%-&-)a%ea );n/2%il-% %elaiile .*6liceF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE 1'< P-litica de .%-d*s ?ca .-litica de &a%Oetin3 a fi%&ei> a%e 4n )ede%e9

a> c-&.-nentele c-%.-%ale 7i ac-%.-%ale ale .%-d*s*l*iF 6> canal*l de dist%i6*ie 7i l-3istica &2%f*%il-%F c> .*6licitatea .%-&-)a%ea );n/2%il-% %elaii .*6liceF ----------------------11< St%ate3iile .%in ca%e se c-nc%eti/ea/2 .-litica de .%-d*s a fi%&ei s*nt9 a> st%ate3iile dist%i6*iei intensi)2 selecti)2 7i eGcl*si)2F 6> .*6licitatea .%-&-)a%ea );n/2%il-% %elaiile .*6liceF c> st%ate3ii de &enine%e 3%ad*l*i de n-*tate de .e%feci-na%e a .%-d*sel-% eGistente de 4nn-i%e a .%-d*sel-% s<a<F --------------------------1$< P-litica de .%e a fi%&ei ?ca .-litica de &a%Oetin3> a%e 4n )ede%e9 a> c-&.-%ta&ent*l .e ca%e 4l ad-.t2 fi%&a c* .%i)i%e la ti.*l 7i n*&2%*l .%-d*sel-% ca%e fac -6iect*l int%2%ii .e .ia2F 6> f*nda&enta%ea st%ate3iei de .%e astfel 4nc;t )enit*%ile -6in*te din c-&e%ciali/a%ea .%-d*s*l*i s2 fie &ai &a%i dec;t cJelt*ielile f2c*te .ent%* .%-d*ce%ea 7i .lasa%ea .e .ia2F c> infl*ena%ea c-ns*&at-%il-% 4n )ede%ea c*&.2%2%ii .%-d*s*l*iF -------------------------10< P%in .-litica de .%et*%i a *nei fi%&e ?fac*ta c* sc-.*l .%-&-)2%ii *n*i .%-d*s .e .ia2> se a%e 4n )ede%e9 a> sta6ili%ea .%e*l*i 4n f*ncie de c-st*%i ce%e%e 7i c-nc*%en2F 6> *tili/a%ea ca acti)it2i .%-&-i-nale a .*6licit2ii .%-&-)2%ii );n/2%il-% 7i a %elaiil-% .*6liceF c> canal*l de dist%i6*ie 7i l-3istica &2%f*%il-%F ---------------------------1!< La sta6ili%ea .%e*l*i *n*i .%-d*s ?ca%e *%&ea/2 a fin lansat .e .ia2> 4n f*ncie de c-st*%i se ine c-nt de fa.t*l c29 a> .%et*%ile .%-d*sel-% fi%&ei t%e6*ie c-&.a%ate c* .%et*%ile cel-%lali c-&.etit-%iF 6> c-nc*%en2 %e.%e/int2 *n inst%*&ent de ecJili6%* a ce%e%ii c* -fe%taF c> c-st*%ile t%e6*ie s2 ac-.e%e inte3%al cJelt*ielile ?.ent%* %eali/a%ea 7i .lasa%ea .e .ia2>F ---------------------------15< Cea &ai %ai-nal2 &-dalitate de sta6ili%e a .%e*l*i *n*i .%-d*s ce *%&ea/2 a fi lansat .e .ia2 este aceea ca%e ine c-nt de9 a> ce%e%eF

6> c-st*%iF c> c-nc*%en2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEE 1"< La sta6ili%ea .%e*l*i *n*i .%-d*s ?ce *%&ea/2 a fi lansat .e .ia2> 4n f*ncie de ce%e%e se ine c-nt de fa.t*l c29 a> c-nc*%en2 este *n ele&ent de ecJili6%a%e a ce%e%ii c* -fe%taF 6> .%e*l t%e6*ie s2 ac-.e%e inte3%al c-st*%ile 7i s2 .e%&it2 -6ine%ea *n*i .%-fitF c> sta6ili%ea .%e*l*i c-nst2 4n c-&.a%a%ea .%e*%il-% .%-d*sel-% fi%&ei c* cele ale c-&.etit-%il-%F --------------------------1#< Cea &ai &a%e .-nde%e 4n sta6ili%ea .%e*l*i *n*i .%-d*s ?ce *%&ea/2 a fi lansat .e .ia2> - a%e9 a> ce%e%eaF 6> c-st*%ileF c> c-nc*%en2F -----------------------1+< Sta6ili%ea .%e*l*i *n*i .%-d*s ?ca%e *%&ea/2 a fi lansat .e .ia2> 4n f*ncie de c-nc*%en2 este - st%ate3ie9 a> c* .-nde%ea cea &ai &a%e ?de ca%e ine c-nt cel &ai &*lt>F 6> c* .-nde%e %ed*saF c> cea &ai %ai-nal2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1(< EGistenta &ai &*lt-% c-nc*%eni .e .ia2 dete%&in29 a> &enine%ea .%e*l*i la - c-t2 %idicat2F 6> &enine%ea .%e*l*i la - c-t2 sc2/*t2F c> n* infl*enea/2 .%e*l .%-d*s*l*i lansat .e .ia2F ------------------------$'< C-nc*%en2 sc2/*t2 sa* li.sa c-nc*%enei .e .ia2 face ca .%e*l *n*i n-* .%-d*s lansat9 a> s2 se &enin2 la c-te sc2/*teF 6> s2 n* fie de.endent de .%-d*c2t-%F c> s2 fie &a,-%at la c-t2 &aGi&a ad&isi6il2F ------------------------$1< S*nt c-nside%ate st%ate3ii de .%-&-)a%e a fi%&ei .e .ia2 4n f*ncie de .%e cele ca%e in c-nt de 9 a> ni)el*l di)e%sifica%ea 7i &-6ilitatea .%e*%il-%F 6> canal*l de dist%i6*ie 7i l-3istica &2%f*%il-%F c> .*6licitate .%-&-)a%ea );n/2%il-% 7i %elaiile .*6liceF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

$$< St%ate3iile de .%-&-)a%e fi%&ei .e .ia2 ca%e ine c-nt de ni)el*l .%e*%il-% s*nt cele c-%es.*n/2t-a%e9 a> .%e*%il-% di)e%sificate 7i nedi)e%sificateF 6> .%e*%il-% c* &-6ilitate %idicat2 &edie 7i sc2/*t2F c> .%e*%il-% 4nalte &-de%ate 7i sc2/*teF --------------------------$0< St%ate3iile de .%-&-)a%e a fi%&ei .e .ia2 ca%e in c-nt de di)e%sifica%ea .%e*%il-% s*nt cele c-%es.*n/2t-a%e9 a> .%e*%il-% c* &-6ilitate %idicat2 &edie 7i sc2/*t2F 6> .%e*%il-% di)e%sificate 7i nedi)e%sificateF c> .%et*%il-% 4nalte &-de%ate 7i sc2/*teF -------------------------$!< St%ate3iile de .%-&-)a%e a fi%&ei .e .ia2 ca%e in c-nt de &-6ilitatea .%e*%il-% s*nt cele c-%es.*n/2t-a%e9 a> .%e*%il-% 4nalte &-de%ate 7i sc2/*teF 6> .%e*%il-% di)e%sificate 7i nedi)e%sificateF c> .%e*%il-% c* &-6ilitate %idicat2 &edie 7i sc2/*t2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE E $5< P-litica de .lasa&ent a fi%&ei se %efe%2 la9 a> c-&.-%ta&ent*l .e ca%e 4l ad-.t2 fi%&a c* .%i)i%e la ti.*l 7i n*&2%*l .%-d*sel-% ca%e fac -6iect*l acti)it2ii .%-.%ii c* sc-.*l int%2%ii 7i &enine%ii .e .ia2F 6> sta6ili%ea .%e*l*i n-*l*i .%-d*s ca%e *%&ea/2 fi lansat .e .ia2 4n f*ncie de c-st*%i ce%e%e c-nc*%en2F c> t-talitatea acti)it2il-% ec-n-&ice ca%e a* l-c .e t%ase*l .a%c*%s de &a%fa 4nt%e .%-d*c2t-% 7i c-ns*&at-%*l finalF --------------------------$"< C-&.-nentele .-liticii de .lasa&ent s*nt9 a> canal*l de dist%i6*ie 7i l-3istica &2%f*%il-%F 6> .*6licitatea .%-&-)a%ea );n/2%il-% %elaiile .*6liceF c> c-st*%ile ce%e%ea 7i c-nc*%entF -------------------------$#< L-3istica &2%f*%il-% ?ca ele&ent al dist%i6*iei .%-d*sel-% .e .ia2> a%e d%e.t c-&.-nente acti)it2ile9 a> defini%ea -6iecti)el-% .-liticii .%-&-i-nale identifica%ea .*6lic*l*i int2 dete%&ina%ea 6*3et*l*i .%-&-i-nalF

6> st-ca%ea de.-/ita%ea t%ans.-%t*l &ani.*la%ea fi/ica a &2%f*%il-% dist%i6*ia in)e%s2 7i fl*G*%ile inf-%&ai-naleF c> ni)el*l .%e*%il-% 3%ad*l de di)e%sifica%e a .%e*%il-% 7i 3%ad*l de &-6ilitate a .%e*%il-%F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EE $+< St%ate3iile de dist%i6*ie .%-d*sel-% n-i .e .ia2 s*nt9 a> st%ate3ia .%e*%il-%9 4nalte &-de%ate 7i sc2/*teF 6> .*6licitatea .%-&-)a%ea );n/2%il-% 7i %elaiile .*6liceF c> dist%i6*ia9 intensi)2 selecti)2 eGcl*si)2F ---------------------------$(< Dist%i6*ia intensi)2 ?ca st%ate3ie de dist%i6*ie a .%-d*sel-% n-i .e .ia2> c-nst2 4n9 a> dist%i6*i%ea .%-d*s*l*i 4nt%-*n n*&2% &a%e de *nit2i c-&e%cialeF 6> desface%ea .%-d*s*l*i 4n *nit2i s.eciali/ateF c> desface%ea .%-d*sel-% 4n *nit2i destinate dife%itel-% cate3-%ii de c-ns*&at-%iF -------------------------------0'< Dist%i6*ia selecti)2 ?ca st%ate3ie de dist%i6*i%e a .%-d*sel-% n-i .e .ia2> c-nst2 4n9 a> dist%i6*i%ea .%-d*s*l*i int%-*n n*&2% &a%e de *nit2i c-&e%cialeF 6> desface%ea .%-d*s*l*i 4n *nit2i s.eciali/ateF c> desface%ea .%-d*sel-% 4n *nit2i destinate dife%itel-% cate3-%ii de c-ns*&at-%iF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE 01< P-litica de .%-&-)a%e a fi%&ei se %efe%2 la9 a> ansa&6l*l de &et-de 7i teJnici .%in ca%e fi%&a 4nce%c2 s2 infl*ene/e c-&.-%ta&ent*l clienil-% 4n )ede%ea -6ine%ii de .%-fit .e - .e%i-ada c;t &ai l*n3 de ti&.F 6> sta6ili%ea .%e*l*i n-*l*i .%-d*s ? ca%e *%&ea/2 a fi lansat .e .ia2> 4n f*ncie de c-st*%i ce%e%e 7i c-nc*%en2F c> t-ate acti)it2ile ec-n-&ice ca%e a* l-c .e t%ase*l .a%c*%s de &a%f2 4nt%e .%-d*c2t-% 7i c-ns*&at-%*l finalF -----------------------------0$< P-litica de .%-&-)a%e a fi%&ei se %eali/ea/2 .%in9 a> Dist%i6*ia intensi)2 selecti)2 7i eGcl*si)2F 6> sta6ili%ea .%e*l*i .%-d*s*l*i 4n f*ncie de c-st*%i ce%e%e 7i c-nc*%en2F

c> .*6licitate .%-&-)a%ea );n/2%il-% 7i %elaii .*6liceF --------------------------00< St%ate3iile de .%-&-)a%e ?.%-&-i-nal2> a .%-d*sel-% se 6a/ea/2 .e *%&2t-%*l al3-%it&9 a> dist%i6*i%ea intensi)2 selecti)2 7i eGcl*si)2F 6> defini%ea -6iecti)el-% dete%&ina%ea 6*3et*l*i de .%-&-)a%e selecta%ea &ediil-% de c-&*nica%e identifica%ea .*6lic*l*i int2 ale3e%ea 7i %eali/a%ea &esa,*l*i .%-&-i-nal e)al*a%ea eficientei acti)it2ii .%-&-i-naleF c> st-ca%ea de.-/ita%ea t%ans.-%t*l &2%f*%il-% &ani.*la%ea 7i dist%i6*i%ea in)e%s2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0!< Cicl*l de )ia2 al .%-d*s*l*i %e.%e/int2 inte%)al*l c*.%ins 4nt%e &-&ent*l lans2%ii *n*i .%-d*s .e - .ia2 7i cel l %et%a3e%ii definiti)e de .e .ia2 %es.ecti)2F a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------05< Eta.a de lansa%e a .%-d*s*l*i este ca%acte%i/at2 de s.-%*l );n/2%il-% 7i al .%-fit*l*i &aGi&i/a%ea c-tei de .ia2 c%ea%ea *nei &2%ci .*te%niceF a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------0"< Eta.a de declin a *n*i .%-d*s este aceea 4n ca%e fi%&a cJelt*ie7te f-a%te &*lt .ent%* .%-&-)a%ea .%-d*s*l*i .e .ia2 );n/2%ile fiind %ed*se ia% .%-fit*l ne3li,a6ilF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0#< P-litica de .%-d*s a *nei fi%&e ? ca ele&ent al &a%Oetin3*l*i de .ia2> a%e 4n )ede%e sta6ili%ea .%e*l*i .%-d*s*l*i 4n f*ncie de c-st*%i ce%e%e 7i c-nc*%en2F a> ade)2%atF 6> falsF ------------------0+< P-litica de .%-d*s a *nei fi%&e a%e 4n )ede%e c-&.-%ta&ent*l .e ca%e 4l ad-.t2 fi%&a c* .%i)i%e la ti.*l 7i n*&2%*l .%-d*sel-% ca%e fac -6iect*l acti)it2ii .%-.%ii c* sc-.*l int%2%ii 7i &enine%ii .e .ia2F a> ade)2%atF 6> falsF -------------------0(< P-litica de .%-d*s a *nei fi%&e se c-nc%eti/ea/2 4n st%ate3ii ca%e se %efe%2

la ni)el*l 3%ad*l de di)e%sifica%e 7i &-6ilitatea .%e*%il-%F a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !'< P-litica de .%-d*s a *nei fi%&e ?ca ele&ent al &a%Oetin3*l*i de .ia2> se c-nc%eti/ea/2 4n st%ate3ii %efe%it-a%e la di&ensi*ne st%*ct*%a 7i dina&ica 3a&ei de .%-d*se %eali/ate sa* c-&e%ciali/ateF a> ade)2%atF 6> falsF --------------------!1< P-litica de .%e *nei fi%&e ?ca ele&ent al &a%Oetin3*l*i de .ia2> se c-nc%eti/ea/2 4n st%ate3ii %efe%it-a%e la canalele de dist%i6*i%e 7i la l-3istica &2%f*%il-%F a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------!$< Canal*l de dist%i6*ie %e.%e/int2 *n ansa&6l* de acti)it2i ca%e face .-si6il2 de.lasa%ea .%-d*s*l*i de la .%-d*c2t-% la c-ns*&at-%*l finalF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !0< P-litica de .%e a *nei fi%&e ?ca ele&ent al &a%Oetin3*l*i de .ia2> )i/ea/2 sta6ili%ea .%e*l*i in;nd c-nt de c-st*%i ce%e%e 7i c-nc*%en2 de .e .ia2 astfel 4nc;t acesta ?.%e*l> s2 ac-.e%e cJelt*ielile necesa%e .%-d*ce%ii 7i de.las2%ii .%-d*s*l*i la c-ns*&at-% 7i s2 fa)-%i/e/e -6ine%ea .%-fit*l*iF a> ade)2%at 6> falsF -------------------!!< St%ate3iile .%in ca%e se %eali/ea/2 .-litica de .%e se %efe%2 la dist%i6*ia 7i acti)it2ile de .*6licitate a .%-d*s*l*iF a> ade)2%atF 6> falsF -----------------------!5< Kn %a.-%t c* ni)el*l .%e*%il-% .e ca%e le .-t a)ea .%-d*sele lansate .e .ia2 fi%&a .-ate %eali/a .-litica de .%e .%in st%ate3ia .%e*%il-% nedi)e%sificate 7i st%ate3ia .%e*%il-% di)e%sificateF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !"< Kn %a.-%t c* 3%ad*l de di)e%sifica%e a .%e*%il-% .e ca%e le .-t a)ea .%-d*sele lansate .e .ia2 fi%&a 47i .-ate %eali/a .-litica de .%e .%in st%ate3ia .%e*%il-% c* &-6ilitate %idicat2 st%ate3ia .%e*%il-% c* &-6ilitate &edie 7i st%ate3ia .%e*%il-% c* &-6ilitate sc2/*t2F

a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------!#< D*.2 3%ad*l de &-6ilitate a .%e*%il-% .e ca%e .%-d*sele lansate .e .ia2 le .-t a)ea fi%&a 47i .-ate %eali/a .-litica de .%e .%in st%ate3iile .%e*%il-% 4nalte &-de%ate 7i sc2/*teF a> ade)2%atF

6> falsF ---------------------!+< Kn %a.-%t c* ni)el*l .%e*%il-% st%ate3iile .%in ca%e fi%&a 47i %eali/ea/2 .-litica de .%e s*nt9 st%ate3ia .%e*%il-% 4nalte st%ate3ia .%e*%il-% &-de%ate 7i st%ate3ia .%e*%il-% sc2/*teF a> ade)2%atF 6> falsF

Te&a ( 8 Ela6-%a%ea .lan*l*i de aface%iF st%*ct*%a .lan*l*i de aface%i

E/emplu de organigram

?ntre&ri recapitulative
1< Ce este *n .lan de aface%e N : un document care descrie afacerea! resursele de care dispun proprietarii acesteia! piaa! activitile care urmeaz s fie $ntreprinse! rezultatele vizate; C;nd se 4nt-c&e7te *n .lan de aface%e N : la iniierea unei afaceri! la dezvoltarea afacerii pe termen lun% (plan de afaceri strate%ic) "i $n cazul $n care dorim s obinem un $mprumut bancar (a unor finanri); Ca%e s*nt eta.ele de ela6-%a%e *n*i .lan de aface%e .ent%* 4nfiina%ea *nei fi%&e n-iN : documentarea (cule%erea informaiilor)! planificarea activitii firmei! redactarea planului ; Ce a%e ca%acte%istic .lan*l de aface%e 4nt-c&it .ent%* de/)-lta%ea *nei fi%&e eGistente N : planul va include "i informaii referitoare la rezultatele anterioare obinute de firm; Ca%e este st%*ct*%a *n*i .lan de aface%e .ent%* - fi%&a n-*2 ?ca%e *%&ea/2 a fi 4nfiinat2> N : cuprinde elementele: prezentarea firmei! descrierea afacerii! planul mana%erial! planul operaional! planul de mar)etin% "i planul financiar; Ce date c-nine ca.it-l*l ?din .lan*l de aface%e> %efe%it-% la .%e/enta%ea fi%&ei N : datele de identificare: denumire! form #uridic! adresa sediului central! numrul de $nmatriculare! codul fiscal! valoarea capitalului! natura capitalului (privat*public! romn*strin! mi't)! asociaii "i acionarii principali! banca la care firma are deschis cont! tipul principal de activitate; Ce ele&ente s*nt c*.%inse 4n desc%ie%ea aface%ii N : data $nceperii activitii! stadiul actual al afacerii! cate%oria de produs realizat! strate%ia firmei (misiune! obiective)! principalii furnizori de materii prime "i materiale; +< Kn ce stadii se .-ate afla aface%ea N #< "< 5< !< 0< $< : stadiul de idee! stadiul de proiect! stadiul iniial! stadiul! $n derulare; (< Ca%e s*nt fa/ele *nei aface%i N : lansare! avnt! maturizare; 1a>< Ce inf-%&aii incl*de ?c*.%inde> .lan*l &ana3e%ial din st%*ct*%a *n*i .lan de aface%i N : or%ani%rama firmei! echipa mana%erial! responsabiliti "i atribuii ale acesteia! structura de personal (personalul an%a#at! pro%ram de lucru)! mana%erul * echipa mana%erial; 11< Ce este -%3ani3%a&a fi%&ei N : o schem $n care sunt prezentate comprtimentele! relaiile de subordonare dintre acestea! distribuia posturilor ; La ce se %efe%2 st%*ct*%a de .e%s-nal ?ca ele&ent al .lan*l*i &ana3e%ial> N : numrul total de persoane an%a#ate! numrul persoanelor din sectorul indirect productiv "i numrul persoanelor din sectorul direct productiv ; Ce c-nine .lan*l -.e%ai-nal ?ca ele&ent al .lan*l*i de aface%e> N : modul (etapele) $n care strate%ia mana%erial este transpus $n practic (etape care trebuie parcurse de la constituirea + $nre%istrarea firmei! pn la realizarea produciei planificate) ; Ce c-nine .lan*l de &a%Oetin3 N : informaii referitoare la produsul oferit pe pia! piaa vizat! potenialii clieni! mediul concurenial! strate%ia de promovare "i vnzare a produsului ; La ce se %efe%2 .lan*l financia% ?al *n*i .lan de aface%e> N : la cheltuieli pentru $nceperea afacerii "i la cheltuieli operaionale (pentru meninerea afacerii pn la momentul $n care devine profitabil); 1"< Kn ce se c-nc%eti/ea/2 cJelt*ielile .ent%* 4nce.e%ea face%ii N 15< 1!< 10< 1$<

: $n cheltuieli pentru $nfiinarea "i autorizarea firmei! cheltuieli pentru achiziionarea*amen#rea spaiului! cheltuieli pentru cumprarea*$nchirierea utila#elor (echipamentelor)! cheltuieli pentru personal "i pentru administrare; 1#< Kn ce se c-nc%eti/ea/2 cJelt*ielile -.e%ai-nale ?c*.%inse 4n .lan*l financia% al *n*i .lan de aface%e> N

: $n cheltuieli de personal! cheltuieli administrtive! cheltuieli cu materii prime! materiale! producie "i distribuie ; 1+<C*& t%e6*ie s2 fie *n .lan de aface%e ca s2 fie *til N : s fie simplu! su%estiv! clar! aplicabil! u"or de urmat! s se bazeze pe obiective concrete "i msurabile! s fie realist! bine $ntocmit! revizuit periodic ;

1(<

L*c%ai 4n .e%ecJi< Disc*tai *tilitatea *n*i .lan de aface%iF f-%&*lai a%3*&ente .%- 7i c-nt%a c-&.let;nd ta6el*l de &i ,-s9 A%3*&ente .%A%3*&ente c-nt%a

$'<

=-%&ai ecJi.e de c;te .at%* ele)i Iele)e< D-c*&entai-)2 c*le3ei inf-%&aii 4n )ede%ea ela6-%2%ii *n*i .lan de aface%i .ent%* 4nfiina%ea *nei fi%&e 4nt%-*n d-&eni* ales de )-i< Ela6-%ai 4&.%e*n2 .lan*l de aface%e .ent%* 4nfiina%ea fi%&ei c* - den*&i%e s*3esti)2< De/)-ltai ele&entele eseniale ale .lan*l*i de aface%i in;nd c-nt de s.ecific*l s-ciet2ii c-&e%ciale 7i al d-&eni*l*i de acti)itate .ent%* ca%e a8i -.tat<

2est la final de lecie


1< Plan*l de aface%e9 a> %eflect2 d-a% cJelt*ielile .ent%* iniie%ea 7i de%*la%ea aface%ii 7i s*%sele financia%e .ent%* ac-.e%i%ea acest-%aF 6> este *n d-c*&ent ce desc%ie aface%ea s*%sele de ca%e dis.*n .%-.%ieta%ii acesteia .iaa acti)it2ile ca%e *%&ea/2 s2 fie 4nt%e.%inse %e/*ltatele )i/ateF c> %e.%e/int2 d-a% &-d*l 4n ca%e st%ate3ia aface%ii este t%ans.*s2 4n .%actic2F --------------------$< Plan*l &ana3e%ial ca ele&ent al .lan*l*i de aface%e9 a> incl*de inf-%&aii c* .%i)i%e la9 -%3ani3%a&a fi%&ei ecJi.a &ana3e%ial2 ?c-&.-nena %es.-nsa6ilit2i 7i at%i6*ii> st%*ct*%a de .e%s-nal &ana3e%F 6> desc%ie aface%ea -fe%ind inf-%&aii %efe%it-a%e la9 data 4nce.e%ii acti)it2ii stadi*l aface%ii cate3-%ia de .%-d*s %eali/at2 efecti) st%ate3ia fi%&ei 7i .%inci.alii f*%ni/-%i de &ate%ii .%i&e 7i &ate%ialeF c> -fe%2 date de identifica%e a fi%&ei9 den*&i%ea f-%&a ,*%idic2 de c-nstit*i%e ad%esa sedi*l*i cent%al n*&2%*l de 4n&at%ic*la%e c-d*l fiscal )al-a%ea ca.ital*l*i nat*%a ca.ital*l*i s-cial as-ciaii 7i aci-na%ii .%inci.aliF -----------------------0< Plan*l de &a%Oetin3 ca ele&ent al .lan*l*i de aface%e9 a> c*.%inde d-*2 ca.it-le de cJelt*ieli9 cJelt*ieli .ent%* 4nce.e%ea aface%ii 7i cJelt*ieli -.e%ai-nale .ent%* s*sine%ea aface%ii .;n2 4n &-&ent*l 4n ca%e de)ine .%-fita6il2F 6> se %efe%2 la ecJi.a &ana3e%ial2 .e%s-nal*l fi%&ei ?n*&2%*l sala%iail-% al sala%iail-% di%ect .%-d*cti) 7i al cel-% indi%ect .%-d*cti)i>F c> incl*de inf-%&aii %efe%it-a%e la9 .%-d*s*l -fe%it .ieei .iaa )i/at2 clienii .-teniali &edi*l c-nc*%enial st%ate3ia de .%-&-)a%e 7i );n/a%e a .%-d*s*l*iF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

!< Ela6-%a%ea .lan*l*i de aface%i .ent%* fi%&2 n-*2 i&.*ne .a%c*%3e%ea *%&2t-a%el-% eta.e9 a> d-c*&enta%ea c*le3e%ea inf-%&aiil-% .lanifica%ea efecti)2 a acti)it2ii fi%&ei %edacta%ea .%-.%i*-/is2 a .lan*l*iF 6> .%e/enta%ea fi%&ei desc%ie%ea aface%ii .lan*l &ana3e%ial .lan*l -.e%ai-nal .lan*l de &a%Oetin3 7i .lan*l financia%F c> lansa%e a);nt &at*%itateF ---------------------------5< Kn st%*ct*%a .lan*l*i de aface%e s*nt c-nin*te *%&2t-a%ele ele&ente ?ca.it-le> .%inci.ale9 a> &ate%ia .%i&2 f-l-sit2 &et-de de %ef-l-si%e a de7e*%il-% %es*%sele ene%3etice *tili/ate teJnicile de c-nt%aca%a%e 7i aniJila%e a fi%&el-% c-nc*%enteF 6> teJnici de %ec%*ta%e a .e%s-nal*l*i acti)it2ile de .e%feci-na%e a sala%iail-% .lanifica%ea acti)it2il-% de 4nt%eine%e 7i %e.a%a%e a ecJi.a&entel-% 7i instalaiil-%F c> .%e/enta%ea fi%&ei desc%ie%ea aface%ii .lan*l &ana3e%ial .lan*l -.e%ai-nal .lan*l de &a%Oetin3 7i .lan*l financia%F -------------------"< Plan*l financia% ca ele&ent al .lan*l*i de aface%e c*.%inde9 a> .%-d*s*l -fe%it .iaa )i/at2 clienii .-teniali &edi*l c-nc*%enial st%ate3ii de .%-&-)a%e 7i );n/a%e a .%-d*s*l*iF 6> cJelt*ielile .ent%* 4nce.e%ea aface%ii 7i cJelt*ielile -.e%ai-nale ?.ent%* s*sine%ea aface%ii .;n2 4n &-&ent*l 4n ca%e de)ine .%-fita6il2>F c> &-d*l 4n ca%e st%ate3ia aface%ii este .*s2 4n .%actic2 ?e7al-na%ea 4n ti&. a acti)it2il-%>F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE #< P%e/enta%ea *nei fi%&e ?.%i& ca.it-l al .lan*l*i de face%e> se %efe%2 la9 a> data 4nce.e%ii acti)it2ii stadi*l act*al al aface%ii fa/a 4n ca%e se sit*ea/2 aface%ea .%-.*s2 cate3-%ia de .%-d*s %eali/at2 efecti) st%ate3ia ?&isi*nea 7i -6iecti)ele> fi%&ei .%inci.alii f*%ni/-%i de &ate%ii .%i&eF 6> .%-d*s*l -fe%it .iaa )i/at2 7i clienii .-teniali &edi*l c-nc*%enial 7i st%ate3ia de .%-&-)a%e 7i );n/a%e a .%-d*s*l*iF c> den*&i%ea fi%&ei f-%&a ,*%idic2 de c-nstit*i%e ad%esa sedi*l*i cent%al n*&2%*l de 4n&at%ic*la%e c-d*l fiscal )al-a%ea 7i nat*%a ca.ital*l*i as-ciaii 7i aci-na%ii .%inci.ali 6anca la ca%e a%e descJis c-nt ti.*l .%inci.al de acti)it2iF --------------------------+< Desc%ie%ea fi%&ei ?ca.it-l al .lan*l*i de aface%i> se %efe%2 la9

a> den*&i%ea fi%&ei f-%&a ,*%idic2 de c-nstit*i%e ad%esa sedi*l*i cent%al n*&2%*l de 4n&at%ic*la%e 7i c-d*l fiscal )al-a%ea 7i nat*%a ca.ital*l*i s-cial as-ciaii 6anca la ca%e fi%&a a%e descJis c-nt ti.*l .%inci.al de acti)itateF 6> data 4nce.e%ii acti)it2ii stadi*l 7i fa/a 4n ca%e se afla aface%ea st%ate3ia ?&isi*nea 7i -6iecti)ele> fi%&ei .%inci.alii f*%ni/-%iF c> cJelt*ieli .ent%* 4nce.e%ea aface%ii 7i cJelt*ieli -.e%ai-nale .ent%* s*sine%ea aface%ii .;n2 4n &-&ent*l 4n ca%e de)ine .%-fita6il2F ---------------------------(< Plan*l &ana3e%ial ?ca.it-l al .lan*l*i de aface%e> incl*de inf-%&aii c* .%i)i%e la9 a> -%3ani3%a&a fi%&ei ecJi.a &ana3e%ial2 ?alc2t*i%e %es.-nsa6ilit2i 7i at%i6*ii> st%*ct*%a de .e%s-nal &ana3e%*lF 6> .%-d*s*l -fe%it .iaa )i/at2 7i clienii .-teniali &edi*l c-nc*%enial st%ate3ii de .%-&-)a%e 7i );n/a%e a .%-d*s*l*iF c> cJelt*ieli .ent%* 4nce.e%ea aface%ii 7i cJelt*ieli -.e%ai-nale .ent%* s*sine%ea aface%ii .;n2 4n &-&ent*l 4n ca%e de)ine .%-fita6il2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1'< O%3ani3%a&a fi%&ei este *n d-c*&ent ca%e a.a%ine9 a> .lan*l*i &ana3e%ialF 6> .lan*l*i de &a%Oetin3F c> .lan*l*i financia%F -----------------------------11< EcJi.a &ana3e%ial2 este incl*sa ?.%e/entata> 4n 9 a> .lan*l de &a%Oetin3F a> .lan*l financia%F c> .lan*l &ana3e%ialF ------------------------------1$< Datele .%i)ind st%*ct*%a de .e%s-nal a *nei fi%&e s*nt c*.%inse 4n9 a> .lan*l financia%F 6> .lan*l &ana3e%ialF c> .lan*l de &a%Oetin3F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 10< Stadi*l *nei aface%i ?la ca%e se %efe%2 ca.it-l*l RDesc%ie%ea aface%iiR din .lan*l de aface%e> .-ate fi9 a> lansa%e a);nt &at*%itateF 6> idee .%-iect fa/a iniial2 4n de%*la%eF c> &isi*ne -6iecti) st%ate3ieF -----------------------------1!< =a/ele *nei aface%i ?la ca%e se %efe%2 ca.it-l*l RDesc%ie%ea aface%iiR din .lan*l de aface%e> .-t fi9 a> lansa%e a);nt &at*%itateF 6> idee .%-iect fa/a iniial2 4n de%*la%eF c> iniie%e de/)-lta%e declinF --------------------------------

15< Inf-%&aiile din .lan*l &ana3e%ial .%i)ind ecJi.a &ana3e%ial2 se %efe%2 la9 a> n*&2%*l t-tal de sala%iai n*&2%*l .e%s-nal*l*i di%ect .%-d*cti) 7i a cel*i indi%ect .%-d*cti)F 6> 7efii de secii de 6i%-*%i 7i se%)iciiF c> di%ect-% 3ene%al di%ect-%i ad,*nciF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE E1" 1"< O%3ani3%a&a *nei fi%&e ?ca d-c*&ent al .lan*l*i &ana3e%ial> c-nine9 a> .e%s-nal*l an3a,at 7i .%-3%a&*l de l*c%*F 6> ecJi.a &ana3e%iala ?c-&.-nenta %es.-nsa6ilit2i 7i at%i6*ii>F c> c-&.a%ti&entele fi%&ei %elaiile de s*6-%d-na%e dint%e acestea dist%i6*ia .-st*%il-%F ------------------------------1#< Plan*l -.e%ai-nal ?c-&.-nenta a st%*ct*%ii .lan*l*i de aface%e> c*.%inde9 a> c-&.a%ti&entele fi%&ei %elaiile de s*6-%d-na%e dint%e acestea dist%i6*ia .-st*%il-%F 6> e7al-na%ea 4n ti&. a aci*nil-% .%inci.ale ca%e *%&ea/2 a fi 4nt%e.%inse din &-&ent*l c-nstit*i%ii fi%&ei 7i .;n2 la %eali/a%ea .%-d*ciei .lanificate ?incl*si) aceast2 eta.2>F c> .e%s-nal*l an3a,at ecJi.a &ana3e%ial2 7i .%-3%a&*l de l*c%*F ------------------------------1+< CJelt*ielile .ent%* 4nce.e%ea aface%ii ?c*.%insa 4n .lan*l financia% al .lan*l*i de aface%e al fi%&ei> s*nt9 a> .ent%*9 4nfiina%ea 7i a*t-%i/a%ea fi%&ei acJi/ii-na%ea 7i a&ena,a%ea s.ai*l*i c*&.2%a%eaI4ncJi%ie%ea *tila,el-% ?ecJi.a&entel-%> .e%s-nal 7i 4n sc-. ad&inist%ati)F 6> cJelt*ieli de .e%s-nal ad&inist%ati)e cJelt*ieli c* &ate%ia .%i&2 &ate%iale .%-d*cie 7i dist%i6*ieF c> n*&ai cJelt*ieli necesa%e .%-ces*l*i de .%-d*cieF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1(< Plan*l de &a%Oetin3 ?c-&.-nent2 a .lan*l*i de aface%e> c-nine inf-%&aii %efe%it-a%e la9 a> cJelt*ieli .ent%* 4nce.e%ea aface%ii 7i cJelt*ieli -.e%ai-nale .ent%* s*sine%ea aface%ii .;n2 4n &-&ent*l 4n ca%e de)ine .%-fita6il2F 6> -%3ani3%a&a fi%&ei ecJi.a &ana3e%ial2 st%*ct*%a de .e%s-nalF c> .%-d*s*l -fe%it ?.e .iaa> .iaa )i/at2 7i clienii .-teniali &edi*l c-nc*%enial 7i st%ate3iile de .%-&-)a%e 7i );n/a%e a .%-d*s*l*iF --------------------------------

$'< Plan*l financia% ?c-&.-nent .lan*l*i de face%e> c-nine inf-%&aii %efe%it-a%e la9 a> cJelt*ieli .ent%* 4nce.e%ea fi%&ei 7i cJelt*ieli -.e%ai-nale .ent%* s*sine%ea aface%ii .;n2 4n &-&ent*l 4n ca%e de)ine .%-fita6il2F 6> .%-d*s*l -fe%it .e .iaa .iaa )i/at2 7i clienii .-teniali &edi*l c-nc*%enial st%ate3ii de .%-&-)a%e 7i );n/a%e a .%-d*s*l*iF c> -%3ani3%a&a fi%&ei ecJi.a &ana3e%ial2 st%*ct*%a de .e%s-nalF -------------------------------$1< D*.2 nat*%a ca.ital*l s-cial al *nei fi%&e .-ate fi9 a> c-nstant 7i )a%ia6ilF 6> .*6lic .%i)at %-&anesc st%2in &iGtF c> .%i&a% 7i sec*nda%F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $$< Plan*l de aface%e este - c-&.-nenta a .lan*l*i &ana3e%ial c*.%in/;nd -%3ani3%a&a fi%&ei ecJi.a &ana3e%ial2 st%*ct*%a de .e%s-nal 7i date des.%e &ana3e% 7i ecJi.a &ana3e%ial2F a> ade)2%atF 6> falsF -------------------$0< Plan*l de aface%e este *n d-c*&ent ca%e desc%ie aface%ea %es*%sele de ca%e dis.*n .%-.%ieta%ii acesteia .iaa acti)it2ile ca%e *%&ea/2 sa fie 4nt%e%*.te %e/*ltatele )i/ateF a> ade)2%atF 6> falsF -------------------$!< Plan*l &ana3e%ial ?c-&.-nenta .lan*l*i de aface%e> incl*de inf-%&aii c* .%i)i%e la .%-d*s*l -fe%it .e .ia2 .iaa )i/at2 7i clienii .-teniali st%ate3ia de .%-&-)a%e 7i );n/a%e a .%-d*s*l*iF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $5< Kn f*ncie de sc-. .lan*%ile de aface%e .-t fi 9 .lan de aface%e iniial .lan de aface%e st%ate3ic .lan de aface%e .ent%* -6ine%ea *n*i 4&.%*&*t 6anca% ?.ent%* descJide%ea *n-% finan2%i>F a> ade)2%atF 6> falsF --------------------$"< P%e/enta%ea fi%&ei ?c-&.-nenta a *n*i .lan de aface%i> se %efe%2 la9 data 4nce.e%ii acti)it2ii stadi*l aface%ii fa/a 4n ca%e se sit*ea/2 aface%ea .%-.*s2 cate3-%ia de .%-d*s %eali/at efecti) st%ate3ia fi%&ei .%inci.alii f*%ni/-%i de &ate%ii .%i&e 7i &ate%ialeF a> ade)2%atF 6> falsF -----------------------

$#< Plan*l &ana3e%ial ?c-&.-nenta a *n*i .lan de aface%i> c-nine inf-%&aii c* .%i)i%e la9 den*&i%e fi%&ei f-%&a ,*%idic2 de c-nstit*i%e ad%esa sedi*l*i cent%al n*&2%*l de 4n&at%ic*la%e c-d*l fiscal )al-a%ea ca.ital*l*i nat*%a ca.ital*l*i s-cial as-ciaii aci-na%ii .%inci.aliF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $+< S*nt c-&.-nente ale .lan*l*i &ana3e%ial ?c-&.-nenta a .lan*l*i de aface%e al *nei fi%&e>9 .%e/enta%e fi%&ei desc%ie%ea aface%ii .lan*l -.e%ai-nal .lan*l de &a%Oetin3 .lan*l financia%F a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------$(< Stadi*l aface%ii .-ate fi 9 idee .%-iect fa/a iniial 4n de%*la%eF a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------0'< Plan*l financia% este - c-&.-nenta a .lan*l*i de &a%Oetin3F a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 01< =a/ele *nei aface%i .-t fi9 lansa%e a);nt &at*%itateF a> ade)2%atF 6> falsF --------------------0$< Plan*l &ana3e%ial ?c-&.-nenta a .lan*l*i de aface%e> incl*de inf-%&aii %efe%it-a%e la9 .%-d*s*l -fe%it .e .iaa .iaa )i/at2 c-ns*&at-%ii .-teniali &edi*l c-nc*%enial st%ate3ii de .%-&-)a%e 7i );n/a%e a .%-d*s*l*iF

a> ade)2%atF 6> falsF ------------------00< Plan*l financia% al *nei fi%&e ?c-&.-nenta a .lan*l*i de aface%i al *nei fi%&e> c*.%inde -%3ani3%a&a fi%&ei ecJi.a &ana3e%ial2 st%*ct*%a de .e%s-nal &ana3e%*lIecJi.a &ana3e%ial2F a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0!< CJelt*ielile -.e%ai-nale c*.%inse 4n .lan*l financia% ?c-&.-nenta a .lan*l*i de aface%i> se %efe%2 la cJelt*ielile .ent%* 4nfiina%ea 7i a*t-%i/a%ea fi%&ei acJi/ii-na%eaIa&ena,a%ea s.ai*l*i c*&.2%a%eaI4ncJi%ie%ea *tila,el-% 7i ecJi.a&entel-% cJelt*ieli .ent%* .e%s-nal 7i cJelt*ieli ad&inist%ati)eF a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------05< CJelt*ielile -.e%ai-nale c*.%inse 4n .lan*l financia% ?c-&.-nenta a .lan*l*i de aface%i al *nei fi%&e> se %efe%2 la cJelt*ieli de .e%s-nal cJelt*ieli ad&inist%ati)e cJelt*ieli c* &ate%ia .%i&2 &ate%iale .%-d*cie 7i dist%i6*ieF a> ade)2%atF 6> falsF ----------------------0"< Ca sa fie *til *n .lan de aface%e t%e6*ie sa fie si&.l* s*3esti) cla% a.lica6il *7-% de *%&2%it s2 .%-.*n2 -6iecti)e c-nc%ete 7i &2s*%a6ile s2 fie %ealist 6ine 4nt-c&it 7i %e)i/*it .e%i-dicF a> ade)2%atF 6> falsF

2ema :: ;ugetul de venituri %i c'eltuieli parte a planului de afaceri

A.licaie
1? :ompleta+i/ $n ta)elul de mai #os/ ru)ricile coloanei C9eali'riD ast0el $nc2t )u*etul re'ultat s 0ie% a& e4cedentar( )& ec5ili)rat( c& de0icitar ( 2? Qsi+i trei moti,e care ar determina un )u*et de0icitar( 3nul 2 13 Indicatori 8re,ederi 1lei& 9eali'ri 1lei& "S"3N AE6I">9I/ din care% 68 E ,enituri din surse proprii E ,enituri din acti,itatea curent 68 "S"3N :IEN">IENI/ din care% 56 Ec5eltuieli pentru $nceperea a0acerii E c5eltuieli din acti,itatea curent 56 89SRI" <9>" 12 89SRI" 6E" 1 9e'ultatul% pro0it net / produs 5

?ntre&ri recapitulative
1? Ge0ini+i )u*etul( 2? Enumera+i sursele de ,enituri )u*etare( 3? 8reci'a+i dou cate*orii de c5eltuieli )u*etare ale unei 0irme( 4? :e cuprind c5eltuielile directe ale unei 0irme B 5? Enumera+i -ase cate*orii de c5eltuieli )u*etare de produc+ie/ indirecte( 6? .n ce const anali'a )u*etar -i cu ce scop se 0ace B 7? :2nd )u*etul este de0icitar -i ce msuri tre)uie $ntreprinse $n aceast situa+ie B 8? :e $nseamn )u*et e4cedentar -i ce msuri tre)uie $ntreprinse $n aceast situa+ie B 9? :2nd )u*etul este ec5ili)rat B :um tre)uie s procedm $n cest ca' B 1 ? Gi0eren+a dintre ,enituri -i c5eltuielile lunare ale unei 0irme este de O5 lei? :um este )u*etul $n aceast situa+ie 1de0icitar/ ec5ili)rat/ e4cedentar& B 11? :e este )ilan+ul conta)il -i ce rol are B 12? :e este 0lu4ul monetar si de ce este important B 13? Enumera+i trei 0orme ale 0lu4ului monetar( caracteri'a+i 0lu4ul opera+ional( 14? :aracteri'a+i 0lu4ul de in,esti+ii -i 0lu4ul 0inanciar(

2est la final de lecie

Tem 11 Locul i rolul firmei pe pia


Elemente de coninut 1< C-nstit*i%ea %es*%sel-% financia%e 1a? 0inan+area I==-urilor% auto0inan+are( 0inan+ri prin pro*rame de sus+inere a I==-urilor( 0inan+area Aenture / cu capital de risc( leasin*ul( credite de la 0urni'ori -i clien+i( incu)atoare de a0aceri( )? 0inan+area unei 0irme pe pia+a monetar/creditul( 0inan+area 0irmei pe pia+a capitalului / emisiunea de ac+iuni -i o)li*a+iuni( o)+inere a creditelor de la )nci/ 0onduri de in,esti+ii -i societ+ile de asi*urri( listarea la )urs a 0irmelor&( $< Asi3*%a%ea %es*%sel-% &ate%iale rela+ia 0irmei cu 0urni'orii( 0< Asi3*%a%ea %es*%sel-% *&ane necesa%e fi%&ei( !< A.lica%ea .lan*l*i de aface%i al fi%&eiF 5< M-nit-%i/a%ea .lan*l*i de aface%i al fi%&eiF "< Plan*l st%ate3ic al fi%&eiF #< I&a3inea fi%&eiF 1. Constituirea resurselor financiare 1a< 0inan+are I==-urilor% auto0inan+are( 0inan+ri prin pro*rame de sus+inere a I==-urilor( 0inan+area Aenture / cu capital de risc( leasin*ul( credite de la 0urni'ori -i clien+i( incu)atoare de a0aceri( 6< 0inan+area unei 0irme pe pia+a monetar/creditul( 0inan+area 0irmei pe pia+a capitalului / emisiunea de ac+iuni -i o)li*a+iuni( o)+inere a creditelor de la )nci/ 0onduri de in,esti+ii -i societ+ile de asi*urri( listarea la )urs a 0irmelor&( a) Finanare IMM-urilor % auto0inan+are( 0inan+ri prin pro*rame de sus+inere a I==-urilor( 0inan+area Aenture / cu capital de risc( leasin*ul( credite de la 0urni'ori -i clien+i( incu)atoare de a0aceri(

) E Rinan+area unei 0irme pe pia+a monetar /creditul( E Rinan+area 0irmei pe pia+a capitalului / emisiunea de ac+iuni -i o)li*a+iuni( E S)+inere a creditelor de la )nci/ 0onduri de in,esti+ii -i societ+ile de asi*urri( E Nistarea la )urs a 0irmelor(

Finanarea unei firme pe piaa monetar !creditul"

Creditul pentru afacere


# condiii de eli$i ilitate solicitate de anc% ] ;olicitan+ii pot 0i companii mici -i persoanele 0i'ice cu ,ec5ime $n acti,itate de minimum 1-4 ani( ] creditele pot acoperi ne,oi opera+ionale -i de de',oltare a 0irmei ( # caracteristicile creditului % ] creditele cu ,alori cuprinse $ntre 7 1?3 ? lei 19S6&( ] se acord/ prin cont curent/ $n 9S6/E>9S/>;G 1$n una sau mai multe tran-e&( ] perioada de utili'are% ma4im o lun de la data semnrii contractului de credit( ] ram)ursare $n rate lunare e*ale -i plata lunar a do)2n'ii( ] durata% ma4im 6 luni ( ] perioada de *ra+ie% ma4im 3 luni/ cu plata lunar a do)2n'ii( ] *aran+iile acceptate% propriet+i/ )unuri mo)ile etc?( ] rata do)2n'ii% 8@(

Creditul de in&estiii # Cerinele de eli$i ilitate solicitate de anc %


] perioada de 0unc+ionare a 0irmei1comapaniei& % minim 12 luni( ] dinamic po'iti, a ci0rei de a0aceri 1$ncasri!produc+ia ,2ndut 4 pre+ul de pia+&( ] compania $nre*isstrea' pro0it dine4ploatare 1con0orm ultimului )ilan+ conta)il&(

] compania este sta)il 0inanciar(

# caracteristicile creditului %
] poate acoperi ne,oile opera+ionale -i de de',oltare ale 0irmei/ 0iind destinat pentru ac5i'i+ii de ec5ipamente -i / sau imo)ile( ] suma ma4im% 5 ? 9S6 1lei&( ]durata% ma4im 6 luni( ] perioad de *aran+ie% m4im 6 luni( ] 0inan+area in,esti+iei % 1 @( ] *aran+ii% )unul procurat din credit( ] rata do)2n'ii% 7/7@( 'plicaie% 3nali'a+i cele dou surse de 0inan+are )ancar 1creditul pentru a0acere -i creditul pentru in,esti+ii&( ale*e+i ,arianta optim de creditare/ a,2nd $n ,edere c $mprumutul este solicitat pentru e4tinderea a0acerii?

(ntre ri recapitulati&e

2est la final de lecie

Tem 1) asi$urarea resurselor materiale relaiile cu firmele


Elemente de coninut 1? 3pro,i'ionarea te5nico material ( 2? ;trate*ii de apro,i'ionare te5nico material( 3? 9ela+iile cu 0urni'orii e,aluarea -i selec+ia 0urni'orilor( 1. 'pro&i*ionarea te+nico material

). ,trate$ii de apro&i*ionare te+nico material

-. .elaiile cu furni*orii e&aluarea i selecia furni*orilor

(ntre ri recapitulati&e
1<Ce %-l a%e acti)itatea de a.%-)i/i-na%e teJnic- 8 &ate%ial2 4nt%-- fi%&2 N : asi%urarea resurselor materiale "i tehnice (echipamente ,-.& uri) necesare desf"urrii produciei de bunuri "i servicii! $n condiiile cele mai avanta#oase firmei beneficiare de resurse; $< Ca%e este c-&.a%ti&ent*l din fi%&2 i&.licat 4n acti)itatea de a.%-)i/i-na%e teJnic- 8 &ate%ial2 N : Compartimentul /provizionare; 0< C* ce c-&.a%ti&ente inte%ne c-la6-%ea/2 PA.%-)i/i-na%eaQ .ent%* a asi3*%a %es*%sele teJnic- - &ate%iale necesa%e %eali/2%ii .%-d*ciei de 6*n*%i 7i se%)icii N : compartimentele tehnic! producie! plan; !< Pe ce d-c*&ent ?acti)itate> i&.-%tant?2> se 6a/ea/2 c-&.a%ti&ent*l de a.%-)i/i-na%e teJnic- - &ate%ial2 N : pro%ramul de aprovizionare; 5< La ce se %efe%2 .%-3%a&*l de a.%-)i/i-na%e N : lista de resurse tehnico + material necesara desf"urrii activitii firmei; necesarul propriu + zis pentru fabricarea produciei realizate; precizarea stocului prezent "i viitor; "< En*&e%ai aci*nile i&.-%tante .e ca%e t%e6*ie s2 le desf27-a%e c-&.a%ti&ent*l a.%-)i/i-na%e F : a) procurarea factorilor de producie: $ntocmirea listei de materiale "i echipamente necesare derulrii unei producii pro%ramate; prospectarea pieei de aprovizionare; identificarea furnizorilor; $ncheierea contractelor de aprovizionare! $n condiiile cele mai avanta#oase posibil pentru firma beneficiar; pro%ramarea (elaborarea %raficului de livrri) cantitativ! calitativ! sortimental "i $n timp a livrrilor; stabilirea cilor "i mi#loacelor de transport; b) %estionarea stocurilor: modaliti de depozitare (spaii! mi#loace de manevr!

condiii de conservare); evidena stocurilor (fi"e! pro%rame informatice); #< La ce se %efe%2 st%ate3iile de a.%-)i/i-na%e teJnic- 8 &ate%ial2 a *nei fi%&e N : la obiective "i la modaliti de realizare a obiectivelor; +< Ce .%es*.*ne ela6-%a%ea st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic- 8 &ate%ial2 a *nei fi%&e N : analiza necesitilor de consum! analiza sistematic a pieei! identificarea oportunitilor de aciune eficient pe pia; (< La ce se %efe%2 %elaiile c* f*%ni/-%ii de &ate%ii .%i&e &ate%iale 7i ecJi.a&ente N : la ale%erea furnizorilor! realizarea relaiilor de colaborare * parteneriat; 1'< En*&e%ai .at%* c%ite%ii de ale3e%e a f*%ni/-%il-% de &ate%iale 7i ecJi.a&enteF

: modul de derulare a livrrilor anterioare! evoluia $n timp a preurilor oferite de ctre ace"tia! poziia financiar (potenialul financiar) situaia $n ar "i $n afar a furnizorilor de resurse; 11< Ca%e s*nt inst%*&entele &ai des f-l-site .ent%* e)al*a%ea f*%ni/-%il-% de &ate%iale 7i teJnic2 necesa%e fi%&el-% N : cartea %alben; cartela furnizorului; 1$< Ce c-nine ca%tela f*%ni/-%*l*i N : date despre furnizor : denumire! adres! cont! banca! distana pn la calea ferat "i pn a calea rutier! cheltuieli de transport implicate de relaia cu furnizorul! condiiile de livrare! dac respect termenul de livrare! liti%ii avute "(a( 10< Ce c-nine ca%tea 3al6en2 N : o baz de date! actualizat "i comple'! privind furnizorii de resurse materiale "i tehnice;

Test la final de lecie


1< A.%-)i/i-na%ea teJnic--&ate%ial2 a *nei fi%&e se %efe%2 la9 a> );n/a%ea .%-d*sel-% teJnic--&ate%iale ale fi%&eiF 6> 4nt%eine%ea st2%ii f*nci-nale a 6a/ei teJnice a fi%&eiF c> asi3*%a%ea %es*%sel-% &ate%iale 7i teJnice necesa%e %eali/2%ii .%-d*ciei .%-3%a&ate a fi%&eiF ---------------------$< Acti)itatea de a.%-)i/i-na%e teJnic- &ate%ial2 a *nei fi%&e este %eali/at2 de c2t%e c-&.a%ti&ent*l 9 a> a.%-)i/i-na%eF 6> desface%eF c> &a%Oetin3F --------------------0< Kn cad%*l .%-ces*l*i de a.%-)i/i-na%e teJnic- - &ate%ial2 a *nei fi%&e *n l-c i&.-%tant 4l -c*.2 acti)itatea de9 a> desface%e a .%-d*ciei .e .ia2 7i acti)itatea financia%2F 6> ela6-%a%e .%-3%a&*l*i de a.%-)i/i-na%e 7i de 4ncJeie%e a c-nt%actel-% ec-n-&iceF c> &a%Oetin3 7i de/)-lta%e st%ate3ic2F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !< Acti)itatea de a.%-)i/i-na%e teJnic- &ate%ial2 a *nei fi%&e i&.lic29 a> .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cie 7i 3esti-na%ea st-c*%il-%F 6> ela6-%a%ea .lan*l*i de &a%Oetin3 7i a .lan*l*i financia%F c> an3a,a%ea 7i .e%feci-na%ea .e%s-nal*l*i sala%iatF -------------------5< P%-s.ecta%ea .ieei de a.%-)i/i-na%e este c*.%insa 4n acti)itatea ?sa%cina> ca%e se %efe%2 la9 a> 3esti-na%ea st-c*%il-%F 6> c-nse%)a%ea %ai-nal2 a %es*%sel-% a.%-)i/i-nate .e ti&.*l de.-/it2%iiF c> .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cieF ------------------"< Dete%&ina%ea necesa%*l*i de &i,l-ace de .%-d*cie cantitati) calitati) 7i s-%ti&ental .ent%* de%*la%ea n-%&al2 a .%-ces*l*i de .%-d*cie este c*.%insa 4n acti)itatea ?sa%cina> ca%e se %efe%2 la9 a> -%3ani/a%ea acti)it2il-% de %ece.i-na%e 7i de.-/ita%e a &ate%ialel-% acJi/ii-nateF 6> .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cieF c> 3esti-na%ea st-c*%il-%F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE #< O%3ani/a%ea e)idenei 7i 3esti*nii st-c*%il-% este - acti)itate ca%e se %efe%2 la9 a> 3esti-na%ea st-c*%il-%F 6> .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cieF c> .%-3%a&a%ea a.%-)i/i-n2%ii de%*la%ea c-&en/il-% 7i .%-3%a&a%ea t%ans.-%t*l*iF ----------------------

+< KncJeie%ea c-nt%actel-% de a.%-)i/i-na%e este - acti)itate ca%e se %efe%2 la9 a> 3esti-na%ea st-c*%il-%F 6> anali/a necesit2il-% de c-ns*&F c> .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cieF -------------------(< O%3ani/a%ea acti)it2il-% de %ece.i-na%e 7i de.-/ita%e a &ate%ialel-% acJi/ii-nate se %efe%2 la9 a> .%-&-)a%ea fact-%il-% de .%-d*cieF 6> 3esti-na%ea st-c*%il-%F c> anali/a .ieei f*%ni/-%il-%F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1'< St%ate3iile de a.%-)i/i-na%e teJnic- &ate%ial2 a *nei fi%&e se %efe%2 la9 a> an3a,a%ea .e%s-nal*l*i fi%&eiF 6> sta6ili%ea -6iecti)el-% de *%&2%it ?Kn d-&eni*l a.%-)i/i-n2%ii> 7i c2il-% de aci*ne .ent%* %eali/a%ea l-%F c> desface%ea 6*n*%il-% 7i se%)iciil-% .%-d*se de fi%&2F ---------------------11< Ela6-%a%ea st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 .%es*.*ne9 a> anali/a necesit2ii de c-ns*& anali/a siste&atic2 a .ieei identifica%ea -.-%t*nit2il-% 7i a c2il-% de aci*neF 6> %ec%*ta%ea .e%s-nal*l*i %e.a%ti/a%ea .e l-c*%i de &*nc2 e)al*a%ea 7i .e%feci-na%ea l*iF c> ela6-%a%ea .lan*l*i de &a%Oetin3 a .lan*l*i de aface%i .lan*l*i -.e%ai-nal 7i .lan*l*i financia%F -------------------1$< KncJeie%ea c-nt%actel-% de a.%-)i/i-na%e este - acti)itate ca%e se %efe%2 la9 a> 3esti-na%ea st-c*%il-%F 6> anali/a necesit2il-% de c-ns*&F c> .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cieF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 10< Anali/a necesit2il-% de c-ns*& ?aci*ne din cad%*l st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 a fi%&ei> se %efe%2 la9 a> identifica%ea 7i e)al*a%ea -fe%tei de .%-d*se 7i a .-tenialil-% f*%ni/-%iF 6> -%3ani/a%ea acti)it2ii de %ece.i-na%e 7i de.-/ita%e a &ate%ialel-% acJi/ii-nateF c> identifica%ea 3%*.el-% de %es*%se .e cate3-%ii de i&.-%tanta 7i .-si6ilit2i de -6ine%eF -------------------1!< Anali/a siste&atica a .ieei ?aci*ne din cad%*l st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic-&ate%ial2 a fi%&ei> se %efe% la9 a> -%3ani/a%ea e)idenei 7i 3esti*nii st-c*%il-%F 6> e)idenie%ea 3%ad*l*i 4n ca%e %es*%sele st%ate3ice .ent%* 4nt%e.%inde%e s*nt -fe%tate la );n/a%eF

c> 4ncJeie%ea c-nt%actel-% de a.%-)i/i-na%eF -------------------15< P%int%e -6iecti)ele *%&2%ite Kn cad%*l st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic-&ate%ial2 se n*&2%29 a> f-%&a%ea *n-% st-c*%i &ini&e de &ate%ii .%i&e 7i &ate%iale ca%e s2 asi3*%e ac-.e%i%ea %it&ic2 c-&.let2 7i c-&.leG2 ne)-il-% de c-ns*&F 6> asi3*%a%ea necesa%*l*i %eal de %es*%se financia%eF c> asi3*%a%ea .e%s-nal*l*i calificat c* ca%e fi%&a s2 .-at2 desf27*%a acti)it2ile di%ect 7i indi%ect .%-d*cti)eF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1"< Selecta%ea f*%ni/-%il-% de %es*%se teJnic--&ate%iale se %eali/ea/2 d*.2 aci*nea .%eala6ila de9 a> e)al*a%ea f*%ni/-%il-%F 6> sta6ili%ea .ieei de desface%e a 6*n*%il-% 7i se%)iciil-% %eali/ate de fi%&aF c> %ec%*ta%ea .e%s-nal*l*iF ----------------------1#< P%int%e c%ite%iile -6iecti)e de e)al*a%e a f*%ni/-%il-% de &ate%ii .%i&e de n*&2%29 a> n*&ele aci-na%il-% )al-a%ea i&.-%t*%il-% 7i eG.-%t*%il-% .-litica de &a%Oetin3 a f*%ni/-%il-%F 6> e)-l*ia Kn ti&. a .%et*%il-% de );n/a%e .%acticate de f*%ni/-%iF c> &-dalit2ile .%in ca%e f*%ni/-%*l .%-te,ea/2 &edi*lF --------------------------1+< P-/iia financia%2 este *n c%ite%i* de selecie a f*%ni/-%*l*i de &ate%ii .%i&e 7i &ate%iale 4nt%*c;t9 a> sc-ate Kn e)identa eficienta st%*ct*%ii de .e%s-nal a fi%&ei f*%ni/-a%eF 6> a%ata daca f*%ni/-%*l f-l-se7te c%editele 6anca%e .ent%* a de%*la acti)itatea de .%-d*cie .%-.%ieF c> a%at 4n ce &2s*%2 f*%ni/-%*l .-ate s*sine acti)itatea de .%-d*cie .%-.%ie 7i ca *%&a%e este ca.a6il sa %es.ecte te%&enele de li)%a%eF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 1(< Kn aci*nea de selecta%e a f*%ni/-%il-% de &ate%ii .%i&e 7i &ate%iale fi%&a se )a -%ienta s.%e .%-d*c2t-%ii ca%e li)%ea/29 a> .%-d*se de calitate cJia% daca .%actica *n .%e %idicat 7i n* %es.ect2 4nt-tdea*na te%&enele de li)%a%eF 6> la ti&. .%-d*sele cJia% daca &-difica de &*lte -%i .%et*%ile ?le &2%esc> 4n ci*da c-n)eniil-% c-nt%act*aleF c> li)%ea/2 .%-d*se Kn cantitatea 7i la calitatea s-licitata %es.ect;nd c-ndiiile de .%e 7i te%&enele c-nt%act*aleF -----------------

$'< Kn 3ene%al s*nt .%efe%ai f*%ni/-%ii de &ate%ii .%i&e 7i &ate%iale9 a> l-caliF 6> eGte%niF c> ca%e -fe%2 .a%tene%il-% c-&isi-aneF -----------------$1< Se ale3 ca .a%tene%i de aface%i f*%ni/-%ii st%2ini de &ate%ii .%i&e 7i &ate%iale at*nci c;nd9 a> fi%&ele l-cale ?f*%ni/-%ii de %es*%se teJnic--&ate%iale> a* cif%e de aface%i ?4ncas2%i> &ai &a%i dec;t alte fi%&e c-nt%actante ?6eneficia%i de %es*%se teJnic--&ate%iale>F 6> f*%ni/-%ii st%2ini -fe%2 c-ndiii &ai a)anta,-ase s*6 as.ect*l calit2ii s*.e%i-a%e al si3*%anei li)%2%ii la ti&. al .%e*l*iF c> f*%ni/-%ii l-cali n* )-% s2 -fe%e c-ndiii &ai a)anta,-ase de li)%a%e ?a .%-d*sel-%> dec;t f*%ni/-%ii st%2iniF EEEEEEEEEEEEEEEEEEE $$< Kn cad%*l .%-ces*l*i de <<<<<<<<<<<< *n l-c i&.-%tant 4l -c*.2 ela6-%a%ea .%-3%a&*l*i <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F a> desface%e a .%-d*sel-% I de );n/a%eF 6> a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 I a.%-)i/i-na%eF c> .%-d*cie I de l*c%*F ------------------$0< Acti)itatea de a.%-)i/i-na%e teJnic-&ate%ial2 i&.lic2 d-*a as.ecte9 <<<<<<<<<<<<<<<<< 7i <<<<<<<<<<<<<<<<< F a> ela6-%a%ea .lan*l*i &ana3e%ial I a .lan*l*i -.e%ai-nalF 6> %ec%*ta%ea .e%s-nal*l*i I ela6-%a%ea .lan*l*i financia%F c> .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cie I 3esti-na%ea st-c*%il-%F -------------------$!< Aesti-na%ea st-c*%il-% se %efe%2 la -%3ani/a%ea acti)it2ii de <<<<<<<<<<<<< 7i de.-/ita%e a &ate%ialel-% acJi/ii-nate 7i la <<<<<<<<<<<<< st-c*%il-%F a> %ece.i-na%e I e)identa 7i 3esti*neaF 6> 4ncJeie%ea c-nt%actel-% I t%ans.-%t*lF ' .%-3%a&a%e I li)%a%eF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $5<S*cces*l a.%-)i/i-n2%ii &ate%iale de .e .iaa f*%ni/-%il-% necesit2 ela6-%a%ea *n-% <<<<<<<<<<<<< .%in ca%e se ca%acte%i/ea/2 <<<<<<<<<<<<<< de *%&2%it 7i c2ile de aci*neF a> st%ate3ii I -6iecti)eleF 6> -fe%te I .lan*lF c> c%ite%ii de e)al*a%e I .lan*l &ana3e%ialF --------------------$"< Un -6iecti) .e ca%e 4nt%e.%in/2t-%ii 4l a* 4n )ede%e 4n cad%*l st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 este de a.%-)i/i-na%e c* %es*%se &ate%iale 7i

ecJi.a&ente teJnice de la <<<<<<<<<<<<< ca%e asi3*%2 <<<<<<<<<<<<<<<<F a> .%-d*c2t-%ii I t%ans.-%t*lF 6> clienii I c-ns*&*lF c> f*%ni/-%ii I cele &ai a)anta,-ase c-ndiiiF -----------------------$#< Un -6iecti) c*.%ins Kn st%ate3ia de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 este f-%&a%ea de st-c*%i <<<<<<<<<<<<<< de &ate%ii .%i&e 7i &ate%iale ca%e sa asi3*%e ac-.e%i%ea <<<<<<<<<<<<<<<<< a ne)-il-% de c-ns*&F a> i&ense I .e te%&en l*n3F 6> &ini&e I %it&ic2 c-&.let2 7i c-&.leG2F c> f-a%te &a%i I .e te%&en l*n3F EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $+< Un -6iecti) c*.%ins Kn st%ate3ia de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 a *nei fi%&e este <<<<<<<<<<<<< %ai-nal2 a %es*%sel-% &ate%iale a.%-)i/i-nate .e ti&.*l <<<<<<<<<<F a> c-nse%)a%ea I de.-/ita%eF 6> c-ns*&a%ea I st-c2%iiF c> eli6e%a%ea I .%-ces*l*i de .%-d*cieF -------------------$(< Un -6iecti) c*.%ins 4n st%ate3ia de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 a *nei fi%&e este 32si%ea *n-% .-si6ilit2i de <<<<<<<<<<<<<<< c* <<<<<<<<<<<<<<< cat &ai %ed*seF a> c*&.2%a%e I a)anta,eF 6> st-ca%e 7i de.-/ita%e I cJelt*ieliF c> );n/a%e I .ie%de%iF --------------------0'< Un -6iecti) c*.%ins Kn st%ate3ia de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 a *nei fi%&e este de sta6ili%e a <<<<<<<<<<<<<<<< %eal de %es*%se &ate%iale .ent%* c-ns*& 7i identifica%ea <<<<<<<<<<<<<<<F a> -6iecti)*l*i I f*%ni/-%*l*iF 6> f*%ni/-%*l*i I /-nei Kn ca%e acti)ea/2F c> necesa%*l*i I c-ns*&*%il-% s.ecificeF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 01< Ela6-%a%ea st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial a *nei fi%&e .%es*.*ne anali/a <<<<<<<<<<<< .%in identifica%ea 3%*.el-% de %es*%se <<<<<<<<<<<<<< 7i .-si6ilit2ii de -6ine%eF a> 6*3et*l*i I eGte%neF 6> .%-d*ciei I e.*i/ateF c> necesit2ii de c-ns*& I .e cate3-%ii de i&.-%tantaF ------------------0$< Ela6-%a%ea st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 a *nei fi%&e .%es*.*ne <<<<<<<<<<<< a .ieei .ent%* a se e)idenia 4n ce &2s*%a <<<<<<<<<<<<<< ale 4nt%e.%inde%ii s*nt -fe%tate la );n/a%eF a> anali/a siste&atica a .ieei I %es*%sele st%ate3iceF 6> 3esti*ne st-c*%il-% I .ita de desface%eF c> ela6-%a%ea .%-3%a&*l*i de a.%-)i/i-na%e I ne)-ileF

---------------------00< Ela6-%a%ea st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 a *nei fi%&e .%es*.*ne identifica%ea <<<<<<<<<<<<<<<<< de aci*ne 4n %elaie c* <<<<<<<<<<<<<<<<F a> c-ns*&at-%il-% I ne)-ile fi%&eiF 6> -.-%t*nit2il-% I f*%ni/-%iiF c> /-nel-% I c-ns*&at-%iiF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0!< P-t%i)it c%ite%i*l*i de e)al*a%e ?f*%ni/-%il-% de %es*%se teJnic--&ate%iale> ca%e se %efe%2 la <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< *n f*%ni/-% ale c2%*i .%e*%i a* - e)-l*ie i&.%e)i/i6il2 7i ne,*stificat2 de -6icei <<<<<<<<<<<<<<F a> e)-l*ia Kn ti&. a .%et*%il-% de );n/a%e I )a fi e)itatF 6> .-/iia financia%2 a f*%ni/-%*l*i I )a fi c-ntactatF c> &-d*l de de%*la%e ante%i-a%2 a li)%2%il-% I )a fi c-nsiliatF ---------------------05< P-t%i)it c%ite%i*l*i de e)al*a%e ?f*%ni/-%il-% de %es*%se teJnic--&ate%iale> ca%e se %efe%2 la <<<<<<<<<<<<<<<<<< este selectat f*%ni/-%*l ca%e n* 4n%e3ist%at <<<<<<<<<< fa2 de te%&enele de li)%a%e .%eci/ate 4n c-nt%act*l c-&e%cialF a> e)-l*ia 4n ti&. a .%et*%il-% de );n/a%e I %ed*ce%iF 6> .-/iia financia%2 a f*%ni/-%*l*i I .ie%de%iF c> &-d*l de de%*la%e a li)%2%il-% ante%i-a%e I a6ate%eF -----------------------0"< Este dat-%ia c-&.a%ti&ent*l*i a.%-)i/i-na%e de a %2&;ne 4n <<<<<<<<<<< c* <<<<<<<<<<F a> *%&2 I .lata dat-%iil-%F 6> %elaii 6*ne I f*%ni/-%ii t%adii-naliF ' atenia c-ns*&at-%il-% I cJelt*ielile de a.%-)i/i-na%eF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 0#< Kn cad%*l .%-ces*l*i de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 a *nei fi%&e *n l-c i&.-%tant 4l -c*.2 n*&2%*l .e%s-nal*l*i an3a,atF a> ade)2%atF 6> falsF ------------------0+< Kn cad%*l .%-ces*l*i de a.%-)i/i-na%e teJnic--&ate%ial2 a *nei fi%&e *n l-c i&.-%tant 4l -c*.2 ela6-%a%ea .%-3%a&*l*i de a.%-)i/i-na%eF a> ade)2%atF 6> falsF --------------------0(< Acti)itatea de a.%-)i/i-na%e teJnic-&ate%ial2 a *nei fi%&e este s.ecific2 c-&.a%ti&ent*l*i de a.%-)i/i-na%eF a> ade)2%atF 6> falsF

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !'< Eta.a ca%e *%&ea/2 ela6-%2%ii .%-3%a&*l*i de a.%-)i/i-na%e este de an3a,a%e a .e%s-nal*l*i fi%&eiF a> ade)2%atF 6> falsF --------------------!1< La ela6-%a%ea .%-3%a&*l*i de a.%-)i/i-na%e al *nei fi%&e se a* 4n )ede%e9 %ed*ce%ea .%-d*cti)it2ii c%e7te%ea cJelt*ielil-% de fa6%icaie 7i a ti&.*l*i de eGec*ie a .%-d*sel-%F a> ade)2%atF 6> falsF -------------------!$< Eta.a ca%e *%&ea/2 ela6-%2%ii .%-3%a&*l*i de a.%-)i/i-na%e a *nei fi%&e este de 4ncJeie%e a c-nt%actel-% ec-n-&iceF a> ade)2%atF ' falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !0< Acti)itatea de a.%-)i/i-na%e teJnic-&ate%ial2 a *nei fi%&e i&.lic2 d-*a as.ecte9 .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cie 7i 3esti-na%ea st-c*%il-%F a> ade)2%atF 6> falsF -------------------!!< P%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cie ca as.ect al acti)it2ii de a.%-)i/i-na%e .%es*.*ne9 -%3ani/a%ea acti)it2ii de %ece.i-na%e 7i de.-/ita%eF e)identa 7i 3esti*nea st-c*%il-%F a> ade)2%atF 6> falsF -----------------!5< Aesti-na%ea st-c*%il-% ?ca as.ect al acti)it2ii de a.%-)i/i-na%e> se %efe%2 la -%3ani/a%ea acti)it2ii de 9 4ncJeie%ea c-nt%actel-% de a.%-)i/i-na%e .%-3%a&a%ea a.%-)i/i-n2%ii de%*la%ea c-&en/il-% 7i .%-3%a&a%ea t%ans.-%t*l*iF a> ade)2%atF 6> falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !"< St%ate3iile de a.%-)i/i-na%e a *nei fi%&e c*.%ind .%-c*%a%ea fact-%il-% de .%-d*cie 7i 3esti-na%ea st-c*%il-%F a> ade)2%atF 6> falsF --------------------!#< Aesti-na%ea st-c*%il-% ?as.ect al acti)it2ii de a.%-)i/i-na%e> se %efe%2 la -%3ani/a%ea acti)it2ii de9 %ece.i-na%e 7i de.-/ita%e a &ate%ialel-% acJi/ii-nate 7i a e)idenei st-c*%il-%F a> ade)2%atF 6> falsF ---------------------!+< St%ate3ia de a.%-)i/i-na%e teJnic-&ate%ial2 .%es*.*ne .%int%e altele

-6iecti)*l de ela6-%a%e a .-liticii de &a%Oetin3 a fi%&eiF a> ade)2%atF '<1 falsF EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !(< Ela6-%a%ea st%ate3iei de a.%-)i/i-na%e .%es*.*ne9 anali/a necesit2ii de c-ns*& anali/a siste&atica a .ieei identifica%ea -.-%t*nit2il-% de aci*ne 4n %elaia c* f*%ni/-%ii 7i a c2il-% de aci*ne eficiente .e .ia2F a> ade)2%atF

6> falsF --------------------5'< Ca%tela f*%ni/-%*l*i este - fisa de 3esti-na%e a st-c*%il-%F a> ade)2%atF 6> falsF -------------------51< Ca%tea 3al6ena este *n inst%*&ent de identifica%e a f*%ni/-%*l*i de %es*%se teJnic--&ate%ialeF a> ade)2%atF 6> falsF

S-ar putea să vă placă și