Sunteți pe pagina 1din 41

MINISTERUL EDUCATIEI A REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA STIINTE ECONOMICE CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

RAPORTUL
m privind efectuarea practicii de initiere n specialitate LOGITEX-FUTURE SRL

Prenumele, numele studentului Golban Iana Grupa BA101 Conductorul practicii Rugina Viorica Magistru, lector universitar

Chisinu 2013

Cuprins

Capitolul I Caracteristica general a intreprinderii LOGITEX-FUTURE SRL 1.1 Caracteristica general a ntreprinderii..............................................................................2-4 1.2 Descrierea activitatii.....................5-6

Capitolul II Descrierea afacerii firmei

2.1 Analiza economico-financiara a activitatii firmei........................................................7-19 2.2 Analiza managementului intreprinderii.....................................................................20-33

Capitolul III Analiza fenomenelor si proceselor manageriale

3.1 Analiza SWOT a intreprinderii.................................................................................34-35 3.2 Analiza functiilor manageriale a intreprinderii...........................................................36-38 3.3 Propuneri de imbunatatire a activitatii intreprinderii LOGITEX-FUTURE.....................39 Concluzie................................................................................................................. 40

4. Bibliografie................................................................................................................. .48

5. ANEXE.................................

CAPITOLUL I CARACTERISTICA GENERALA A INTREPRINDERII LOGITEX-FUTURE S.R.L.


1.1 Caracteristica intreprinderii Intreprinderea cu capital strain LOGITEX-FUTURE este o societate cu raspundere limitata fondata la data de 28 octombrie a anului 2005. Societatea comerciala a fost constituita in conformitate cu

prevederile Codului Civil al Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat si intreprindere Nr. 845-XII din 03.01.1992. De asemenea in conformitate cu Legea Republicii Moldova cu privire la investitiile in activitatea de intreprinzator Nr. 81-XV din 18.03.2004. Intreprinderea activeaza de 8 ani fiind infiintata de catre fondatori straini care in momentul actual indeplinesc functia de asociati ai societatii comerciale. Acestea sunt: Piludu Giulio nascut la 29.12.1973, domiciliat: Italia , PCS Pasaport National al cetateanului Strain seria P NR. 393699 eliberat 09.11.2001 Piludu Lorenzo nascut la 07.10.1972 , domiciliat: Italia , PCS Pasaport National al cetateanului Strain seria P NR. 134037 eliberat 14.08.2000. Numiti in continuare asociati au convenit urmatoarele: A constitui Intreprinderea cu Capital Strain LOGITEX-FUTURE SRL (denumita in continuare Societate ) Denumirea completa a societatii: Intreprinderea cu Capital Strain LOGITEX-FUTURE S.R.L. Denumirea prescurtata a Societatii: . C. S. SRL. Sediul Societatii: MD-3100, str. Independentei, 8, ap. (of.) 11, mun. Balti, Republica Moldova Societatea are statut de persoana juridica de drept privat, cu scop lucrativ(comercial). Societatea dispune de un bilant autonom si conturi bancare, are stampila cu denumirea sa si imaginea emblemei. Societatea a fost creata pe un termen nelimitat. Societatea a fost creata pentru desfasurarea activitatii de antreprenoriat ce prevede prestarea

serviciilor, desfasurata in mod independent, din propria initiativa, din numele intreprinderii, pe riscul propriu si sub raspunderea sa patrimoniala, de catre organele ei cu sopul de a asigura o sursa permanenta de venituri. Capitalul social determina valoarea minima a activelor pe care trebuie sa le detina societatea comerciala si se formeaza din aporturile fondatorilo, exprimate in lei. La data constituirii Societatii, capitalul social este de 5400 lei, care este format exclusiv din investitiile straine ale asociatilor, convertite in lei conform cursului oficial al Bancii Nationale a Moldovei la data de /20.10.2005 (1259,29 lei mold. pentru 100 USD) /, divizat in parti sociale dupa cum urmeaza: Piludu Giulio: 214,405 USD, 50% Piludu Lorenzo : 214,405 USD, 50% 3

Intreprinderea este luata la evident fiscal, statistica, medicala si sociala. Societatea Comerciala LOGITEX-FUTURE S.R.L. IDNO 1005602008309 este luata la evidenta : Fiscala de catre Inspectoratul Fiscal de Stat IFS . n corespundere cu art.8 din titlul 1 al Codului Fiscal contribuabilul este obligat sa intocmeasca si sa prezinte organelor fiscale darile de seama fiscale ( declaratiile fisclae, calcule si alte documente corespunzatoare activitatii date de antreprenoriat), prevazute de legislatie precum si sa achite la timp si integral la buget si in fondurile extrabugetare sumele calculate ale impozitelor, taxelor si altor plati, asigurind exacitatea si veridicitatea sumelor calculate. Statistica- de catre biroul de statistica a RM. Conform legii cu privire la statistica oficiala nr.412XV din 06.12.2004, organele statistice oficiale au dreptul sa obtina date veridice si complete in modul stabilit de acestea, de la persoanele juridice si fizice indeferent de forma de proprietate, la rindul sau Biroul de Statistica a Republicii Moldova asigura confidentialitatea datelor statistice individuale si utilizarea lor numai in scopuri statistice. Medicala- Intreprinderea trebuie s aprezinte trimestrial, pina la data de 10 lunii urmatoare

trimestrului de gestiune, raportul privind calcularea si transferul primelor de asigurare obligatory de asistenta medicala inspectoratelor fiscal de stat teritoriale indifferent de transferurile care au fost effectuate la contul CNAM. Sociala Intreprinderea este responsabila sa prezinte structurilor teritoriale a Casei Nationale de Asigurai Sociale din unitatea administrativ- teritoriala in care societatea este inregistrata, darea de seama privind calcularea, utilizarea si transferarea contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii, de asemenea trebuie sa transfere in marimea cuvenita in modul si in termenul stability, contributiile de asigurrai sociale de stat, aferente salariilor calculate si altor recompense, sa prezinte documnete ce tin de implementarea evidentei individuale- REV( 1,2,5,5a,9).

Activitatea intrerpinderii este reglementata de acte normative si legislative care sunt urmatoarele: Actul de Constituire a Societatii Comerciale LOGITEX-FUTURE S.R.L, Codul Muncii al Republicii Moldova, Codul civil , Legea Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi, Legea RM Nr.1265-XIV din 05.10.2000 cu privire la Inregistrarea de Stat a intreprinderilor si organizatiilor Legii Nr 81-XV in 18.03.2004 cu privire la investitiile in activitatea de intreprinzator legislatiei in vigoare, Licenta-document juridic.

1.2 Descrierea activitatii Societatea Comerciala LOGITEX-FUTURE isi desfasoara activitatea in spatiul care inainte de a fi privatizat printr-o decizie a Consiliului Local al com. Chiscareni, rai. Singerei acesta era blocul secundar al Centrului de Sanatate din comuna. Activitatea de baza in care isi desfasoara activitatea Societatea Comerciala este in domeniul Industriei Usoare si anume a industriei confectiilor cea mai importanta a industriei date. Rolul principal in dezvoltarea industriei de confectii realizarea rezultatului final si sporirea eficientei muncii. Calitatea confectiei, efectul economic si consumul ei e conditionat de proiectarea modelului, tesatura folosita, iar acestea la rindul sau sunt realizate calitiv prin aplicarea in practica a ultimilor realizari in domeniul tehnologiei, mecanizarii si automatizarii. Imbracamintea joaca un rol important de asemenea in comunicare si in relatiile dintre oameni. Pin imbracaminte omul se autocaracterizeaza, ea reflectindu-i gusturile si nivelul de cultura generala.

Inainte de a incepe fabricarea articolelor de imbracaminte, Societatea Comerciala incheie contract de presatare a serviciilor de confectionare a imbracaminte pe piata interna , dupa care aceasta din urma prezinta toatalitatea modelelor de imbracaminte pe care le detine si anume cele de lucru, cum ar fi imracaminte pentru personalul unei cafenele, unui restaurant, supermarketuri comerciale, a personalului transportului public etc. Dupa ce clientul isi alege forma de imbracaminte pe care si-o doreste aceasta comanda trece la urmatoarea etapa numita procesul tehnologic de confectionare. Procesul tehnologic de confectionare reprezinta partea documentatiei tehnice care cuprinde totalitatea operatiilor de transformare a semifabricatelor in produse finite. Procesul tehnologic se elaboreaza in scopul stabilirii operatiilor, ordinea in care se executa si indicatorii tehnico-economici de fabricatie. Procesul tehnologic este alcatuit din : Operatii executate in succesiunea cronologica- este procesul tehnologic prin care semifabricatul se transforma calitativ si cantitativ. Aceste operatii pot fi manuale, mecanice si de calcare. Faze- reprezinta o parte componenta a operatiei si este alcatuit dintr-un grup de minuiri. Minuiri- este o parte a fazei de munca alcatuit dintr-un grup de micari. Miscari- reprezinta cel mai simplu element al prcesului de munca, este parte componenta a minuirii si ea nu se mai poate divide. In cadrul procesului tehnologic se intilnesc operatiile de : pregatire a lucrarilor, operatii de asamblare si operatii de tratare umidotermica (calcare, presare si subtiere, modelare, aburire.) Operatiile de pregatire a lucrarilor este executata de catre lansatoare, acestea urmaresc procesul de productie, stabilesc cantitatea si calitatea materiilor si materialelor necesare pentru realizarea unui 5

program de productie ; stabilesc necesitatile de productie in functie de comenzile facute de clienti si de capacitatea de productie, deasemenea controleaza stocurile si organizeaza livrarile, desigur toate aceste operatii sunt controlate de catre administratia firmei.

Operatiile de asamblare presupun inceperea operatiilor propriu zise, acestea sunt executate de catre tehnologi care determina consumul specific sau cantitatea de materie prime si materiale necesare confectionarii unui anumit produs, caracteristicile tesaturilor utilizate, tehnologia de confectionare, cu toate elementele tehnice inclusiv rezervele pentru cusuturi, sensul asezarii tiparelor. Toate aceste operatii sunt executate de catre cusatorese, unele din operatii sunt execuate manual dupa care sunt preluate si executate mecanic, adica cu masinile de cusut.

Operatiile de tratare umidotermica pot fi executate nu doar pe produsul finit dar si pe materiale si tesaturi, pentru cresterea productivitatii muncii, deoarece acesta poate fi mai greu supus fazelor, minuirilor sau miscarilor. Deasemenea aici sunt calcate, presate, subtiete, modelate si aburite produsele finite realizate, dupa care sunt livrate catre client cu ajutorul lansatoarelor sau/ si a tehnologilor. Controlul calitatii, cantitatii a procesului tehnologic si modul de desfasurare a acestuia este efectuat de administratia firmei (D-na Director Spinu L.) pentru a indeplini totul calitativ si la timpul dat. In caz de defectare a masinii de cusut, fierului de calcat si a altor echipamente necesare pentru a indeplini norma zilnica de imbracaminte confectionata, reparatiea este executata de catre mecanic si de catre electric. Deasemena la sfirsitul zilei de munca are loc curatirea locului de munca servitoarele angajate de intreprindere, pregatind pentru ziua urmatoare locul de munca. Firma nu dispunde de serviciul de marketing, astfel promovarea si atragerea clientilor se face printr-o alta firma, inregistrata in Italia care directioneaza comenzile(contractele) catre societatea comerciala S.R.L. LOGITEX-FUTURE . de catre

Capitolul II ANALIZA EFICIENTEI SI EFICACITATII ACTIVELOR FIRMEI


2.1 Analiza economico-financiar a activitilor firmei In contextul relatiilor economice de pe piata, orice activitate trebuie sa fie profitabila. Concomitent cu cit e mai mare profitul obtinut, cu atit potentialul economic de dezvoltare al intreprinderii este mai pronuntat (in baza surselor proprii). Pornind de la aceasta relatare se poate afirma ca pentru orice agent economic, care are drept scop desfasurarea unei activitati profitabile in conditii grele ale perioadei de tranzitie in care se afla Republica Moldova, apare necesitatea unei analize minutioase a profitului, a surselor de formare si caiile de utilizare a acestuia. Analiza economico-financiara este o modalitate de diagnostic utilizata pentru a cunoaste situatia actuala a unei intreprinderi. Aceasta se bazeaza pe compararea relatiilor dintre diverse variabile ale rezultatelor financiare si bilantul contabil al unei intreprinderi. Pentru a determina cu precizie problemele actuale cu care se confrunta intreprinerea, sau problemele potentiale cu care se poate confrunta o intreprindere este necesar a calcula o serie de indicatori financiari, fapt care conduce la utilizarea informatiilor din raportul rezultatelor financiare, bilantul contabil si alte rapoarte statistice . Astfel managerii si asociatii firmei trebuie sa urmareasca atingerea obiectivelor pe termen scurt care sa contribuie la realizarea obiecivelor pe termen lung- cresterea valorii patrimoniale ale firmei. Obiectivele principale ale analizei economico-financiara a intreprinderii sunt: Cresterea patrimoniului net al intreprinderii Diagnoza si reglarea activitatii intreprinderii Stabilirea lichiditatii si solvabilitatii firmei Intarirea autonomiei economico-financiare Evaluarea performantelor si cresterea efecientei economice a firmei Fundamentarea deciziilor financiare Informarea intreprinderii cu cerintele standardelor si cu nivelul concurentei pe diferite pieti.

Analiza economico-fanaciara constituie un instrument indispensabil al conducerii eficiente a activitatii intreprinderii, indeplinind o dubla functie de diagnoza si reglare. Analiza financiara reprezinta o conditie cheie pentru elaborarea si aplicarea unor decizii rationale, sta la baza efectuarii de expertize si negocieri viznd estimarea valorii intreprinderii in cazul privatizarii, reorganizarii sau vinzarii activelor, aceasta fundamenteaza intreaga politica economic-financiara viitoare a intreprinderii.

Conducind la cresterea eficientei intreprinderii si a patrimoniului net, analiza financiara indeplineste urmatoarele functii: 7

De informare De evaluare a potentialului tehnico-economic De realizare a gestiunii eficiente a patrimoniului intreprinderii De realizare a relatiilor cu mediul extern. Analiza economic-financiara in dinamica (2010-2012) a .C.S LOGITEX-FUTURE S.R.L. se face in baza a calcularii unui sir de indicatori, datele vor fi retrase din rapoartele finaciare ale intreprinderii. Analiza situaiei patrimoniale i financiare se efectueaz n baza unui ir de indicatori generalizatori prezentai n tabelele de mai jos: Evolutia activelor
Indicatori 2010 Ponderea% 2011 Ponderea% 2012

Tabelul 2.1
Ponderea %

Active pe termen lung,inclusiv:

2810008 2810008 1537324 82290 1132882 322152 4347332

64,63 64,63 35,37 1,89 26,07 7,41 100

3291763 3291763 1516738 59804 1032649 424285 4808501

68,46 68,46 31,54 1,24 21,47 8,82 100

3335764 3335764 1680266 313712 744708 621846 5016030

66,50 66,50 33,50 6,26 14,85 12,39 100

(lei)
Active nemateriale, (lei) Active materiale pe termen lung, (lei) Active financiare pe termen lung, (lei)

Active circulante, inclusiv: (lei)


Stocuri de mrfuri i material, (lei) Creane pe termen scurt, (lei) Mijloace bneti, (lei) Alte active pe termen scurt, (lei)

Active totale, (lei)

In urma calculelor efectuate putem observa o crestere in dinamica a activelor totale din anul 2010 pina in 2012. Aceasta sporire este determinate de ponderea activelor pe termen lung in active totale si anume a activelor materiale pe termen lung, care in anul 2012 constituia 66,5% sau 3335764 inregistrind o scadere comparativ cu 2011 care este de 68,46% sau 3291763 si o crestere fata de 2010 , unde ponderea activelor pe termen lung constituia 64,63% sau 2810008. Deasemenea cresterea activelor totale a fost determinate de reducerea activelor circulante din anul 2010 care inregistra o pondere in active totale de 35,37 % comparative cu anul 2011 care a constituit 31,54% , aceasta reducere se datoreaza scaderii stocurilor de marfuri si material in 2011 care a inregistrat o valoare de 59804 sau 1,24% comparative cu anul 2010 care constituia 82290 sau 1,89% deasemenea 8

reducerii creantelor pe termen scurt in anul 2011 care a inregistrat o valoare de 1032649sau21,47% comparative cu anul 2010 care constituia o valoare de 1132882 sau 1,89% . Putem observa si o crestere in ponderea activelor circulante in anul 2011 de 424285 sau 8,82% comparative cu anul 2010 care a a inregistrat o valoare mai mica fiind de 322152 sau 7,41% pondere in activele circulante. Deasemenea putem observa o crestere a activelor circulante in anul 2012 care a inregsitrat o valoare de 1680266 sau 33,5% comparative cu anul 2011 care a constituit 1516738 sau 31,54% in ponderea activelor totale. Aceasta crestere s-a datorat sporirii stocurilor de marfuri si materiale in anul 2012 ce avea o pondere in activele circulante de 6,26% comparative cu anul 2011 ce constituia doar 1,24%, deasemenea cresterii mijloacelor banesti in anul 2011 comparativ cu anul 2012 de la 8,82% la 12,39%, o influenta pozitiva a avut reducerea creantelor pe termen scurt ce au inregistrat o pondere in activele circulante in anul 2012 de 14,85 % sau 744708 comparativ cu anul 2011 ce a inregistrat o pondere de 21,47% sau o valoare de 1032649 lei.

Evolutia pasivelor
Indicatori 2010 Pondere, % 2011 Pondere, % 2012

Tabelul 2.2
Pondere, %

Capital propriu, inclusiv: (lei)


Capital statutar i suplimentar, (lei) Rezerve (lei) Profit nerepartizat (lei) Capital secundar, (lei)

482249 381254 100995 3865083 2566782 625396 672905 4347332

11,10 8,77 2,32 88,9 59,04 14,38 15,47 100

1422215 381254 1040961 3386289 1913105 854314 618870 4808504

29,58 7,93 21,64 70,42 39,78 17,76 12,87 100

1923949 381254 1542695 3092079 1913105 816841 362133 5016028

38,35 7,6 30,75 61,65 38,13 16,28 7,22 100

Datorii pe termen lung,: (lei)


Datorii financiare pe termen lung,lei Datorii pe termen lung calculate,lei Datorii pe termen scurt, inclusiv:

(lei)
Datorii financiare pe termen scurt, (lei) Datorii comerciale pe termen scurt, (lei) Datorii pe termen scurt calculate, (lei)

Pasive totale (lei)

Pasivul prin componenta sa reflecta modul de finantare a bunurilor economice si gradul de exigibilitate a surselor de finantare, acesta din urma se refera la termenul lor de decontare , adica termenul de scadenta poate fi mai mare sau mai mic decit perioada de gestiune(1 an), dupa cum sunt datoriile pe termen lung si pe termen scurt. 9

Finantarea bunurilor economice se refera la modul de dobindire economica si sutinere financiara a activelor intrerpinderii. Pentru procurarea bunurilor economice o intreprindere foloseste finantarea proprie (capitalul propriu) si finantarea straina ( credite pe termen scurt si lung).

In procesul activitatii economico-financiare intreprinderea, pe linga folosirea capitalului propriu ca sursa proprie de finatare a activelor, apeleaza si la surse imprumutate de finantare. In consecinta se formaza totalitatea datoriilor intreprinderii. Datoriile reprezinta obligatiile ( angajamentele) asumate de intreprindere in baza evenimentelor anterioare si achitarea carora se va incheia cu retragerea d ela intreprindere a resurselor ce constituie purtatori de avantaje economice. Marimea, componenta si evolutia datoriilor determina in mod direct partenerii de afaceri. Capitalul prorpiu reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele unei firme dupa reducerea tuturor datoriilor sale. Acesta se constituie pe baza a doua surse: fondurile investite initial in companie impreuna cu sumele aditionale furnizate ulterior de proprietari si profiturile nerepartizate. Capitalul proriu reprezinta surse stabile de finantare la dispozitia companiei, care impreuna cu datoriile pe termen lung formeaza capitalurile permanente. stabilitatea situatiei financiare si dependenta intreprinderii de

In baza datelor examinate se poate constata urmatoarele concluzii

privind evolutia pasivelor in

urmoatorii 3 ani consecutiv(2010-2012): putem observa astfel ca cresterea a pasivelor totale se datoreaza sporirii capitalului propriu in anul 2012 fiind de 1923949 sau o pondere in total pasive de 38,35% comparativ cu anul 2011 inregisstrind o scadere de 1422215 sau o pondere de 29,58% si deasemenea comparativ cu anul 2010 care a inregistrat o valoare de 482249 sau o pondere de 11,10%. Acesta s e datoreaza faptului ca intrerprinderea a coincis la dezvoltarea prealabila a Societatii Comerciale. Un alt indicator ce a condus la cresterea pasivelor totale o constituie diminuarea datoriilor pe termen scurt in anul 2012 inregistrind o valoare de 3092079 sau o pondere de 61,65% comparativ cu anul 2012 fiind de 70,42% si comparativ cu anul 2010 fiind de 88,9% ponderea in total pasive, aceasta diminuare reprezinta reducerea datoriilor financiare, comerciale si calculate pe termen scurt a intrerpinderii in anul 2011 si respectiv in anul 2012.

Indicatori ai rezultatelor economico-financiare

Analiza profitului Profitul este un venit rezidual pe care il obtine proprietarii mijloacelor de productie ca recompensa pentru utilizarea eficienta a acestui factor. Acesta este diferenta dintre valorea vinzarilor unei firme sau venitul total incasat si costul total. In sesns restrins este venitul pe care il obtin agentii economici ca 10

surplus peste costul de productie, acesta este un avantaj realizat in forma baneasca dintr-o activitate economica. Astfel: Profitul( pierdere)= Venituri- Consumuri si cheltuieli Profitul reprezinta depasirea veniturilor cistigate de intreprindere asupra consumurior si cheltuielilor suportate de aceasta din activitatea de intreprinzator. In conformitate cu SNC sunt utilizate urmatoarele notiuni ale profitului: Profit brut (pierderea globala)- este profitul(pierderea) obtinut din vinzarea produselor, marfurilor si serviciilor prestate si se determina ca diferenta din veniturile din vinzari si costul vinzarilor. Profit (pierdere) din activitatea operationala reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile obtinute de intreprindere din activitatea de baza, determinata de statutul acesteia. Profit (pierdere) din activitatea de investitii reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile obtinute de intrerpindere din operatiunile ce tin de existenta si miscarea activelor pe termen lung. Profit (pierdere)- din activitatea financiara- reprezinat diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente operatiunilor legate de modificarile in marimea si structura capitalului propriu si mijloacelor imprumutate. Profit (pierdere) exceptional- reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile aparute ca rezultat al evenimentelor si operatiunilor exceptionale neprevazute. Profit (pierdere) pina la impozitare- reprezinta profitul (pierderea) obtinut de intreprindere in cursul perioadei de gestiune din activitatea operationale, de investitii, finaciara si exceptionala. El se numeste si profit contabil. Profit (pierdere) net- reprezinta profitul (pierderea) ce ramine la dispozitia intreprinderii dupa calcularea cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit si se determina ca diferenta dintre PPI (profit pina la impozitare) si Ch (cheltuielile) privind impozitul pe venit.

Analiza profitului intreprinderii in decursului anilor 2010-2012


Indicatori
Venitul din vnzri (lei) Valoarea medie anual a activelor, (lei) Valoarea medie anual a capitalului propriu (lei) Profitul brut (lei) Profitul net (lei)

Tabelul 2.3
Devierea fata de 2012 2010 2011 511983 615920 948699 334349 1493750 720850 (6213295) (6304652) (6109358) (6712133)

2010 8679280 3963566,5 179332 8679280 6810677

2011 8575343 4577916,5 952232 8575343 7218158

2012 9191263 4912265,5 1673082 2465985 506025

In urma calculelor efectuate putem observa ca veniturile din vinzari au sporit in anul 2012 cu 511983 comparativ cu anul 2010 si cu 615920 comparativ cu anul 2011. Profitul brut a inregistrat o diminuare in perioada 2010-2012 de la 8679280 in anul 2010 si pina la 2465985 in 2012. 11

Deasemenea o reducerea a profitului net in anul 2012 cu 6712133 comparativ cu anul 2011 si cu 6304652 comparativ cu anul 2010, aceasta diminuare a fost influentata de cresterea costurilor vinzarilor in anul 2012 cu 6725278 comparativ cu anii precedenti care constituia 0, scaderea acestuii indicator contribuind la micsorarea rentabilitatii financiare.

Analiza rentabiliatii
Tabelul 2.4
Nr. Indicatori 2010 1 2 3 4 Profit brut Profit net Cifra de afaceri Venituri din vinzri 8679280 6810677 8557400 8679280 Anul de referinta 2011 8575343 7218158 9218632 8575343 2012 2465985 506025 9178462 9191263

Rata profitului brut 2010 = PB/CA*100%=101,42% Rata profitului brut 2011 = PB/CA*100%=93,02% Rata profitului brut 2012 = PB/CA*100%=28,87% Rata profitului net 2010 = PN/VV*100%=78,47% Rata profitului net 2011 = PN/VV*100%=84,17% Rata profitului net 2012 = PN/VV*100%=5,50% Rentabilitatea vnzrilor 2010= PB/VV*100% =0% Rentabilitatea vnzrilor 2011 = PB/VV*100% =0% Rentabilitatea vnzrilor 2012 = PB/VV*100% =26,82% Rentabilitatea reprezinta un indicator al eficientei care exprima capacitatea intreprinderii de a obine profit, in conditiile mobilizarii resurselor de care dispune si reprezinta un instrument de fundamentare a tuturor deciziilor ce privesc atit gestiunea interna a firmelor, cit si relatiile lor cu partenerii de afaceri, dobindind in consecinta si calitatea de a fi un criteriu esential de apreciere a eficientei economice. Formula de baza a calcului rentabilitatii este:

In practica economica, rentabilitatea poate capata diferite forme, dupa cum se schimba partile componente ale formulei de baza. In calitate de efect finaciar si economic, la calculul rentabilitatii , se 12

utilizeaza profitul, devidende etc, iar in calitate de efort costul vinzarilor, active totale, capitalul propriu, capital permanental intreprinderii si altele. Rentabilitatea vinzarilor (Rvv) caracterizeaza capacittaea intreprinderii de a obtine profit in urma desfacerii. Rvv= Pb/Val med a vent din vinzari*100% Marimea normala a acestui indicator este de 20% Rentabilitatea economica (activelor) (Rec) arata citi banuti profit sau pierdere obtine intreprinderea de la fiecare leu investit in activitatea acestuia, indiferent de sursele provinientei acestui leu (atit proprii cit si imprumutate) . Rec =PPGPI/Val medie a activelor*100% Situatia se apreciaza pozitiv daca rentabilitatea economica este mai mare decit rata medie a dobinzii pe piata creditelor. In calculul acestui indicator sunt cointeresati creditorii intreprinderii. Rentabilitatea finaciara (Rfin) caracterizeaza eficienta utilizarii capitalului propriu. Aceasta rata citi banuti profit sau pierdere obtine intreprinderea de la fiecare leu investit in capitalul propriu al societatii date. Rfin= Pn/VMCP*100% Calculind indicii de profit in tabelul de mai sus, este posibil de aflat indicatorii de rentabilitate in functie de tipul de activitate desfasurat si de rezultatul inregistrat in cadrul acestor domenii pentru perioada de analiza 2010-2012. Astfel, indicatorii de rentabilitate pot fi prezentati in urmatorul tabel: Analiza rentabilitaii intreprinderii
Indicatori 2010 2011 2012

Tabelul 2.5
Devierea fata de 2012 2010 2011 -147,37 -727,78

Rentabilitatea activelor, ROA (%)=(Profit pn la

171,83 3797,8

157,67 758,02

10,30 30,24

-161,53 -3767,56

impozitare/Valoarea medie a activelor )*100% Rentabilitatea financiar, ROE(%)=(Profit net/valoarea

medie anual a capitalului propriu)*100% Rentabilitatea comercial, (%)=(profit brut/cifra de

101,42 118,94

93,02 99,40

28,87 27,76

-72,55 -91,18

-64,15 -71,64

afaceri)*100% Rentabilitatea vinzarilor, (%)=(Profit brut/Valoarea

medie a venitului din vinzari)*100%

Analizind datele din tabelul de mai sus putem concluziona ca rentabilitatea activelor este relativ foarte mare in anul 2010 constituind 171, 83% comparativ cu anul 2012 care sa redus aproximativ 161% fiind de 10,30 %,iar comparativ cu anul 2011 micsorinduse de 147% constituind 157,67%. Acestea fiind influentate de scaderea profitului si cresterea costurilor vinzarlor in 2011-2012. 13

Deasemnea putem observa o sporire foarte mare a rentabilitatii financiare in anul 2010 constituind 3797,8% comparativ cu anul 2012 care sa redus la aproximativ 3767% fiind de 30,24% , iar in anul 2011 constituind 758,02%,fiind o deviere de 727,78%. Acest decalaj a fost determinat de influenta datoriilor pe termen lung pe care intreprinderea nu le are si totodata cresterea capitalului propriu ( profitului nerepartizat) conducind la cresterii valorii medie anuala a capitalului propriu. Renatbilitatea comerciala si rentabilitatea vinzarilor a inregitrat o reducere in anul 2012 constituind 28,87% si respectiv 27,76% comparativ cu anii 2010 si 2011.

Indicatorii echilibrului financiar


Solvabilitatea reprezinta capacitatea unei societati de a face fata obligatiilor asumate prin contracte sau care i s-au impus in virtutea legii, pe seaa fondurilor existente in circuitul sau economic. Solvabilitatea este expresia calitatii activitatii financiare desfasurate intr-o perioda data de gestiune in legatura cu asigurarea si utilizarea fondurilor banesti ale intreprinderii. Este evident faptul ca o intreprindere este solvabila daca are disponibilitati. Rata solvabilitatii =TA/TD >1,5 :TA-total active, TD-total datorii

Prin lichiditate finaciara a intreprinderii se intelege capacitatea acesteia de a-si trensfera activele ce-i compun patrimoniul in disponibilitati banesi, pe masura savarsirii normale a rotatiei fonsurilor. Deci ar fi un raport dintre elementele de activ, in sensul ca se poate stabili cit din valoarea activului se afla sub forma lichida in conturile de disponibilitati banesti si cit pot sa devina lichide imediat. Lichiditatea poate servi drept mijloc de caracterizare a calitatii gestionarii fondurilor si fiind legata de echilibrul finaciar , permite controlul evolutiei acestuia. Aceasta este determinata in od nemijlocit de structura elementelor de active circulante, respectiv gradul de lichiditate a fiecarui element de activ in parte. Principalele forme ale lichiditatii financiare sunt : 1. Lichiditatea curenta ; 2. Lichiditatea intermediara (relativa); 3. Lichiditatea absoluta ; Calculul coeficienilor lichiditii pe parcursul anilor 2010-2012 sub aspect dinamic : Tabelul 2.6
Indicatorul

Anul 2010 2011 1 0,686 0,430 0,448 2012 1 0,201 0,442 0,543

Devierea fata de 2012 2010 0 -0,118 -0,066 -0,145 2011 0 +0,485 -0,012 -0,095

Rata solvabilitatii Coeficientul lichiditatii absolute Coeficientul lichiditatii relative Coeficientul lichiditatii curente

1 0,083 0,376 0,398

14

Efectuind calculele putem observa ca coeficientii de lichiditate inregistreaza o tendinta de scadere. Toti indicatorii de lichiditate ( absolute, relative, curente) nu corepsund marimilor din intervalul optim (0,20-0,25; 0,70-1,0; 2,0-2,5), fiind la un nivel mult mai inferior atit in anul precedent cit si in anul de gestiune. Aceasta rezultat a fost determinat din cauza volumului marit a datoriilor pe termen scurt. Totodata scaderea activelor curente are o influenta negativa asupra nivelului liciditatii. Intreprinderea este capabila sa-si onoreze datoriile pe termen scurt pe baza activelor curente.

Indicatorii de indatorare
Gradul de indatorare -reprezinta raportul intre datoriile totale si activul total al societatii. Acesta masoara capacitatea firmei de a investi capitalul imprumutata la o rata superioara ratei dobinzii. Coeficientul independentei finaciare oglindeste masura in care intreprinderea isi utilizeaza fondurile proprii si exprima gradul sau independenta fata de creditorii permanenti. In mod traditional, bancherii pretind ca acest raport sa fie mai mare de 0,5.

Calculul indicatorilor de indatorare pe parcursul anilor 2010-2012 sub aspect dinamic: Tabelul 2.7
Indicatorul Anul

Deviere fata de 2012 2012 100 2,61 1 2 2010 0 6,4 0 -2 2011 0 0.77 0 -5

2010 Gradul de indatorare Coeficient total de indatorare Coeficientul independentei financiare Active nete 100 9,01 1 0

2011 100 3,38 1 -3

Analizind tabelul de mai sus, am constatat ca capacitatea de indatorare a LOGITEX -FUTURE S.R.L. este nesaturata, adica intreprinderea poate beneficia de surse de finantare externe (credite). Aceasta este capabila sa contracteze imprumuturi, deoarece coeficientii de indatorare globala au inregistrat o valoare pozitiva pe parcursul celor 3 ani analizati, dar totusi in anul 2012 a inregistrat o reducere pina la 2,61 comparativ cu anul 2010 fiind de 9,01 si 2011 de 3,38 se poate presupune astfel ca daca diminuarea coeficientii de indatorare globala va continua, in viitor capacitatea intreprinderii de indatorare va fi saturata, adica incapabila sa-si onoreze platile aferente creditelor imprumutate.

Indicatorii privind structura si rotatia activelor


15

Creterea volumului vnzrilor atrage dup sine o sporire a volumului activelor curente cu meniunea c ele trebuie s aib un nivel mai redus pentru a asigura un plus de eficien. Folosirea eficient a activelor curente reprezint o cale de cretere a profitului i de eliberare a unor fonduri care pot fi folosite din nou pentru a obine noi ctiguri. Coeficientul de rotatii sau numarul de rotatii ne arata cite rotatii efectueaza activele irculante intr-o perioada (an, trimestru, semestru, etc). Mult mai important este s acalculam numarul de rotatii pe categorii de stocuri, adica rotatia pe lemente ale acestora , deoarece ne va furniza informatii asupra gestiunii resurselor materiale, reflectind si localizind aspecte pozitive sau negative ale activitatii diferitor compartimente ale intreprinderi. Rotaiei i corespunde un anumit timp care cu ct e mai scurt cu att mai repede ntreprinderea poate s-i recupereze capitalurile iniiale investite, iar n cazul n care ncasrile sunt mai mari dect plile pe aceast perioad se nregistreaz un surplus monetar (surs de finanare proprie). Numrul de rotaii ale activelor (recuperabilitatea activelor) se determin astfel:

Acest indicator ne arat n cte zile AC fac o rotaie deplin sau peste ct timp 1 leu investit n active circulante va fi recuperat. Viteza de rotaie va fi mai accelerat (AC au o utilizare mai eficient) n cazul cnd coeficientul de rotaie va fi mai mare i durata unui circuit mai mic. Modificarea vitezei de rotaie de la o perioad la alta are ca efect: fie imobilizri de resurse financiare n cazul n care viteza de rotaie din perioada curent e mai mic dect viteza de rotaie din perioada precedent, fie eliberri de resurse financiare n cazul n care viteza de rotaie din perioada curent e mai mare dect viteza de rotaie din perioada precedent. Cile de accelerare a vitezei de rotaie trebuie s fie urmrite i cutate n fiecare faz a procesului de exploatare, aprovizionare i comercializare. 1. n faza aprovizionrii, principalele ci de accelerare a vitezei de rotaie sunt: Diversificarea furnizorilor; Adaptarea la condiiile de pia; Aprovizionarea de la cele mai apropiate surse Aprovizionarea la cele mai mici costuri; ncheierea contractelor cu furnizorii ce ar permite aprovizionarea le timp cu materii prime i materiale; 16

mbuntirea condiiilor de pstrare a stocurilor de materii prime i materiale. Creterea operativitii, care va avea loc prin perfecionarea aprovizionrii. Reducerea consumurilor specifice i a pierderilor n timpul transportului, depozitrii, cheltuielilor de transport aprovizionare.

2. n faza produciei, principalele ci de accelerare a vitezei de rotaie sunt: Reducerea ntreruperii n procesul de munc; Reducere costului i duratei ciclului de fabricaie; Utilizarea tehnologiilor moderne; Folosirea integral a timpului de munc; Utilizarea maxim a capacitilor de munc; Organizarea maxim a muncii Creterea calificrii angajailor; Creterea calitii produciei, etc.

3. n faza aprovizionrii, principalele ci de accelerare a vitezei de rotaie sunt: Diversificarea pieei de desfacere; Modificarea sortimentului conform cerinelor pieei; Studierea posibilitilor de a se livra marfa pe credit; Respectarea regimului vnzrilor; Reducerea timpului de sortare-ambalare; Reducerea perioadelor de decontare.

Mrimea invers a numrului de rotaii se numete rata nzestrrii veniturilor din vnzri cu active:

Aceast rat caracterizeaz de cte active are nevoie ntreprinderea pentru generarea venitur i Durata (viteza) de rotaie a activelor poate fi determinat ca:

Tabel orientativ privind calculul indicatorilor de rotatie a activelor


Indicatorul

Tabelul 2.8
2011 2012

2010

17

active curente total active stocuri de marfuri si materiale active pe termen lung venit din vinzari val medie a activelor curente

1537324 4347332 82290 2810008 8679280 15103625

1516738 4808501 59804 3291763 8575343 1527031

1680266 5016030 313712 3335764 9191263 1598502

Rata activelor curente2010 =AC/TA*100% =35,36% Rata activelor curente2011 =AC/TA*100% =31,54% Rata activelor curente2012 =AC/TA*100% =33,50% Rata stocurilor 2010 = SMM/TA*100% =1,89% Rata stocurilor 2011= SMM/TA*100% =1,24% Rata stocurilor 2010 = SMM/TA*100% =6,25 Coeficientul imobilizrii2010 =ATL/TA =64,63% Coeficientul imobilizrii2011 =ATL/TA =68,46% Coeficientul imobilizrii2012 =ATL/TA =66,50% Numrul de rotaii ale activelor curente 2010= VV/VMAC = 0,57 Numrul de rotaii ale activelor curente 2011= VV/VMAC = 5,62 Numrul de rotaii ale activelor curente 2012= VV/VMAC = 5,74 Drot 2010 =360/Nrot=631,58 Drot 2011 = 360/Nrot=64,06 Drot 2012= 360/Nrot=62,72 Efectuind calculele si analizind datele se observa o tendinta pozitiva de micsorare a vitezei de rotatie a activelor totale a anului 2011 comparativ cu anul 2010 care era la un nivel foarte inalt , in special, a celor curente durata reducindu-se astfel de la 631,58 zile in 2010 pina la 64,06 zile in 2011 si si respectiv o reducere in 2012 pina la 62,72 zile. Aceste valor ramin a fi mult prea mari, fapt ce inseamna ca se mobilizeaza o valoare destul d emare in active si se reflecta in mod negativ asupra circulatiei mijloacelor. Rata activelor curente evidentiaza ponderea detinuta de activele curente in totalul activelor. Rata creantelor scoate in evidenta ponderea detinuta de creantele intreprinderii fata de terti in totalul activelor curente. Rata stocurilor evidentiaza ponderea stocurilor in totalul activelor curente. 18

Rata activelor imobilizate masoara gradul de investire a capitalului in cadrul intreprinderii. Calculul indicatorilor privind structura si rotaia activelor
Indicatorul 2010 Rata activelor curente Rata creantelor Rata stocurilor Coeficientul imobilizarii 35,36 11,83 1,89 0,646
Anul

Tabelul 2.9
Devierea fata de 2012 2012 33,50 8,91 6,25 0,665 2010 -1,86 -2,92 4,36 0,019 2011 1,96 -3,8 5,01 -0,019

2011 31,54 12,71 1,24 0,684

Analizind calculul indicatorilor privind structura si rotatia activelor am observat ca rata activelor curente in cadrul intreprinderii nu s-a modificat relativ pe parcursul celor 3 ani analizati atingind o proportie de 33%, fapt ce demonstreaza stabilitatea a ponderii activelor in total activ al intreprinderii. Rata creantelor s-a diminuat in anul 2012 fata dre anii 2010-2011 fiind de 8,91% si respctiv 11,83 % si 12,71%, ceea ce arata scaderea ponderii creantelor comerciale ale intreprinderii in total activelor curente. Rata stocuriloe inregistreaza o crestere in anul 2012 la 6,25% comporativ cu anul 2010 care a inregistrat o pondere in activele curente de 1,89% si in 2011 de doar 1,24%. Coeficientul imobilizarii inregistreaza o crestere in anul 2012 fata de 2010 de 0,019 , iar fata de anul 2011 inregistreaza o reducere de 0,019 fiind de 0,665, fapt ce atesta sporirea gradului de investire a capitalului in cadrul intreprinderii.

2.2 Analiza managementului intreprinderii


Functiile managementului a)Planificarea activitatii intreprinderii: Intreprinderea cu capital strain LOGITEX-FUTURE S.R.L. are drept scop maximizarea profitului si a cifrei de afaceri si cresterea volumului de productie fabricate (VPF). Activind in domeniul industriei usoare si anume in industria confectiilor acesta cunoaste o multitudine de concurenti care isi desfasoara actvitatea in domeniul acesta. Dat fiind faptul ca intreprinderea are ca principalul gen de activitate si singurul: fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru, aceasta se orienteaza pe dezvoltarea pe piata interna si incheierea mai multor contracte cu clienti, neavind potentiali conurenti. Intrerpinderea se orienteaza pe o anumita categorie de clienti, cum sunt societatile comerciale si insitutiile publice pentru care presteaza servicii de confectionare de articole de imbracaminte pentru lucru. Acesti clienti pot fi

19

personalul cafenelelor, restaurantelor, spitalelor, firme in transportul public, Termocomul, Apa Canal, Gaz Natural Fenosa, pompieri etc. Societatea comerciala se bazeaza pe operatii concrete in privinta procesului de productie si anume operatii de pregatire a lucrarilor, asamblare si de tratare umidotermica, fiecare operatie fiind coordonata si controlata pentru a indeplini calitativ si la timp comanda clientului, aceasta fiind si o strategie de maximizare a rezultatului final, adica a volumului de productie fabricata. b)Strategiile existente si viitoare ale intreprinderii : Strategia reprezinta un complez care defineste ansamblul obiectivelor pe care conducerea unei entitati economice isi propune sa le realizeze. Una din strategiile existente ale intreprinderii este strategia de plasament. Intreprinderea este localizata intr-o zona accesibila unde transportul internatioanal, dat fiind faptul ca aprovizionarea cu materie prima si materiale se efectueaza din zona internationala si anume din Italia. De asemenea , permite detinerea de forta de munca ieftina si accesibila din punct de vedere a reducerii costurilor de transportare a personalului. Strategia de orientare spre o anumita nisa de piata, anume spre muncitorii diferitor societati comerciale si institutii de stat, care necesita purtarea uniformei speciale pentru indeplinirea muncii. O strategie de viitor ar fi expansiunea si extinderea afacerii atit din punct de vedere organiztoric cit si din punct de vedere a spatiului. Se presupune deschiderea unui spatiu aditional de productie , in baza majorarii cererii din ultima perioada. Tot aici putem vorbi si despre extinderea intreprinderii privind desfasurarea unui alt gen de activitate, desigur tot in acest domeniu. O alta strategie ar fi implementare utilajelor si tehnologiilor noi in procesul tehnologic cu scopul de ameliorarea muncii personalului intreprinderii si cresterea productivitatii muncii. c)Analiza metodelor de planificare strategica utilizate Analizind procesul de planificare in cadrul intreprinderii si a datelor statistice din ultimii 3 ani, pot argumenta faptul ca societatea i-si atinge scopul de maximizare a volumului de munca prognozat, astfel incit comenzile in ultimii ani au sporit ajungind de la 1000-1500 ajungind la 2000-2500. Am urmarit modul in care se desfasoara procesul de productie si am analizat faptul ca materiea prima si materialele sunt de o calitate superioara, deasemnea si calitatea realizarii produsului finit. Consider un mare benefiu ar fi plasamentul intreprinderii astfel incit este intr-o zona destul de comoda, usor de localizat, atit din punct de vedere a transportului ci si a timpului. Costurile aferente transportarea 20

personalului nu sunt, deasemenea in cazul dat exista si un beneficiu pentru resurse umane deoarece se afla in centrul comunei, in apropiere de mai multe puncte comerciale si institutii publice. Organizarea intreprinderi a)Structura organizatorica a intreprinderii. Analiza organigramei. Caracteristica nivelurilor,verigilor si interdependentelor.Delegarea autoritatii Intreprinderea LOGITEX-FUTURE este o intreprindere mare, deoarece are un numar de muncitori de 110 persoane, fiecare dintre acestea avind atributiile si obligatiile care le indeplinesc in conformitate cu functia care o exercita. De competenta Directorul general sau Administratorul (Dna Spinu L.) firmei tine aprobarea modului de remunerare a muncii si salariilor tarifare, , conduce activitatea curenta a societatii, tine evidenta contabila, e responsabil pentru angajarea lucratorilor la societate si eliberarea lor din functie, incheie tranzactii in numele societatii. Contabilul sunt persoanele care inregistreaza toate operatiunile economice si financiare,fixeaza si acumuleaza informatia privind starea si miscarea mijloacelor si surselor de formare a acestora,prelucreaza toate datele,intocmeste darea de seama si bilantul annual si le prezinta conducerii. Tehnologii- au in competent sa determinarea consumului specific de materie prime si material necesare confectionarii unui anumit produs, caracteristicile tesaturilor utilizate, tehnologia de functionare, sensul asezarii tiparelor. Lansatoarele- acestea urmaresc procesul de productie, stabilesc cantitatea si calitatea materiilor si materialelor necesare pentru realizarea unui program de productie ; stabilesc necesitatile de productie in functie de comenzile facute de clienti si de capacitatea de productie, deasemenea controleaza stocurile si organizeaza livrarile. Cusatoresele- au in competenta sa indeplinirea operatiilor stabilite de tehnologi si lansatoare, adica executarea lucrarilor privind coaserea manual sau mecanic a produselor si calcarea, presarea, aburirea acestora Electric- repararea utilajelor electrice si punerea acestora din nou in functiune, evitarea situatiilor privind oprirea procesului de productie din cauza lipsei de curent electric. Mecanic- repararea utilajelor si ustensililor si inlocuirea cu altele in caz de necesitate, evitarea stoparii procesului tehnologic 21

Servitoarele au grija de pastrarea curateniei in hala de productie si nu numai. Iar Gardienii au in competenta sa securitatea intreprinderii.

Structura organizatorica a intreprinderii LOGITEX-FUTURE S.R.L

Spinu Lilia Director general

Contabil sefTurcanu S.

Tehnologi (3)

Lansatoare (3)

Cusatorese (90)

Electric (1) si Mecanic(1)

Sercitoare (2) si Gardieni (3)

ContabilBetivu R.

b)Analiza materialelor normative ce caraterizeaza structura formala Documentul reprezint un certificat (act) scris privind efectuarea operaiunii economice ntocmit n modul stabilit care i atribuie putere juridic sau dreptul la efectuarea acesteia. Documentul contabil se pregtete pe un formular de modelul stabilit. Aceasta constituie o foaie de hrtie liniat cu indicatorii i indicii tiprii anterior pe acesta, utilizai pentru nregistrarea informaiei privind operaiunile economice. Indicii i indicatorii nscrii n acesta se numesc elemente. Acestea reflect indicii i indicatorii care caracterizeaz o operaiune economic concret (data ntocmirii, denumirea documentului). Caracteristica cea mai important a unui document primar o constituie componena i amplasarea element elor, deoarece anume acestea determin documentul propriu-zis i permit identificarea lui.Documentul primar reprezint o confirmare documentar, pe suport de hrtie sau n form electronic, care justific efectuarea operaiunii economice, acord dreptul de a o efectua sau certific producerea unui eveniment. 22

Faptele economice se contabilizeaz n baza documentelor primare i centralizatoare. Documentele primare se ntocmesc n timpul efecturii operaiunii, iar dac aceasta este imposibil, nemijlocit, dup efectuarea operaiunii sau dup producerea evenimentului. Entitatea utilizeaz formulare tipizate de documente primare, aprobate de Ministerul de Finane. Documentele primare ntocmite vor conine urmtoarele elemente obligatorii: Denumirea i numrul documentului; Data ntocmirii documentului; Denumirea, adresa IDNO (codul fiscal) al entitii n numele creia este ntocmit documentul; Denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice codul personal; Coninulut faptelor economice; Etaloanele cantitative i velorice n care snt exprimate faptele economice; Funcia, numele, prenumele i semntura, inclusive digital, a persoanelor responsabile de efectuarea i nregistrarea faptelor economice. Documentele de cas, bancare i de decontare, datoriile financiare, comerciale i calculate pot fi semnate unipersonal de conductorul entitii ori de dou personae cu drept de semntur: prima semntura aparine conductorului sau altei persoane mputernicite, a doua contabilului-ef sau altei persoane mputernicite. Semnturile pe documentele menionate se confirm prin aplicarea tampilei entitii respective. n lipsa funciei de contabil ef, ambele semnturi pe documentele menionate se aplic de conductorul entitii respective sau de alte persoane mputernicite. Corectri n documentele primare care justific operaiunile de cas, bancare, de livrare i achiziie a bunurilor economice i a serviciilor nu se admit. Contabiluluief i se interzice s primeasc spre executare documente privind faptele economice ce contravin actelor legislative i altor acte normative, informnd despre aceasta n scris conductorul entitii, cruia, ulterior, i revine rspunderea pentru aceasta.1 La ntreprindere se ntocmesc o varietate de operaiuni economice, ceea ce impun prelucrarea unui numr mare de documente ntocmite de ctre contabil. Astfel, documentele sunt grupate dup urmtoarele criterii:

1.

Dup locul de ntocmire:

23

Documente interne. Se ntocmesc la ntreprindere de ctre colaboratorii i administratorii acesteia, circulnd fie numai n interiorul acesteia,fie ctre exterior. Aici se includ: dispoziia de ncasare se ntocmete n cazul n care ntreprinderea a primit o sum de bani n casierie; dispoziia de plat se ntocmete cnd din casieria ntreprinderii s-a achitat o sum de bani; borderoul de plat a salariilor este ntocmit atunci cnd se efectueaz remunerarea salariailor pentru munca depus la ntreprindere; foaia de parcurs ( anexa 17) se ntocmete pentru deplasarea autocamionului la distan; chitan; bonul de consum se ntocmete cnd marfa se achit n numerar; cont de plat apare cnd ntreprinderea a furnizat marfa, ns achitarea s-a efectut prin virament, etc. Documente externe. Reprezint documentele intrate de la alte uniti sau persoane juridice i fizice. Acestea cuprind: factura fiscal se ntocmete numai de pltitorii de TVA avnd bunurile, lucrrile sau serviciile nscrise pe cote de TVA; factur de expediie se ntocmete de cei ce nu sunt pltitori de TVA; buletinele medicale; extrasul de cont se ntocmete pentru a evalua micarea contului de decontatre, etc. 2. Dup destinaie: Documente de dispoziie. Reprezint documentele care conin un ordin, dispoziie de efectuare a unei aciuni economice determinate. Acestea cuprind: procura de primire a bunurilor materiale , ordinul de livrare a materialelor, dispoziia de plat ctre casierie pentru eliberarea unei sume ctre un beneficiar, cecul pentru primirea banilor din banc, etc. Documente executorii (justificative). Constituie documentele ce confirm efectuarea operaiunii economice, confirm evenimentele produse deja, de exemplu: chitana atest ndeplinirea dispoziiei de a ncasa o sum de bani sau de a elibera o sum de bani. Documente justificative de dispoziie (combinate). Aceste documente mbin ambele funcii, cuprind elemente att de dispoziie, ct i de execuie. De exemplu: bonul de consum cuprinde n prima parte dispoziia ctre magazie de a elibera anumite valori materiale, iar n a doua parte executarea acestei dispoziii de ctre gestionar. Documente de perfectare contabil. Aceste documente se ntocmesc n scopuri metodologice n baza documentelor de mai sus. Aici poate fi inclus documentul pentru calcularea sumei uzurii mijloacelor fixe. 24

3. Dup modul de ntocmire: Documente ntocmite manual; Documente ntocmite automatizat; ntreprinderea SRL LOGITEX-FUTURE utilizeaz documente de tip mixt. Unele documente le ntocmete manual, iar altele automatizat. La organizarea circulaiei documentelor se impune respectarea urmtoarelor reguli:

a) Circuitul documentelor s se realizeze pe cile cele mai scurte, printr-un numr ct mai restrns de verigi, asigurnd continuitate n micarea documentelor prin aceste verigi. Documentele intrate la ntreprindere trebuie nregistrate la registratura unitii i repartiz ate operativpentrurezolvare. b) Rezolvarea documentelor s se fac complet i la termenul specificat n graficul de circulaie al documentelor, care prevede: denumirea documentului, compartimentul care l ntocmete, verificarea documentelor, verigile prin care circul documentele, lucrrile care se execut n fiecare etap a circuitului i termenele de execuie. 3)Motivarea personalului Motivarea const n corelarea necesitilor, aspiraiilor i intereselor personalului din cadrul organizaiei cu realizarea obiectivelor i exercitarea sarcinilor,competenelor i responsabilitilor atribuite n cadrul organizaiei. Motivarea este procesul de determinare a angajailor n desfurarea activitilor i ea poate fi pozitiva sau negativa. Motivarea n cadrul LOGITEX-FUTURE SRL se folosete pentru: Atragerea potenialilor angajai (salariu, promovare, ambian, munca la domiciliu etc.) mbunatatirea rezultatelor (mriri de salariu, premiale) Mentinerea angajatilor

Caile de stimulare folosite in cadrul intreprinderii sunt: In prezent fieacare angajator atrage personalul prin salariul fix, angajat oficial si asigurarile aferente salariului (CAS, CAM). In cadrul intreprinderii LOGITEX-FUTURE angajatii deasemnea sunt motivati astfel, dar se mai folosesc si alte cai de stimulare, Cum ar fi : Bonusurile, primele si maririle de salariu- are loc in cazul cind s-a indeplinit comanda anterior

termenului stabilit, a crescut volumul productiei fabricate, nu au fost depistate conflicte intre personal si 25

altele. O alta cale de stimulare este munca la domiciliu, desigur ca munctorul trebuie sa se prezinte in fiecare zi la munca, dar acesta daca nu a indeplinit toate operatiile are posibilitatea de a munci la domiciliu. Deasemnea promovarea in functie ar putea fi o cale de stimulare folosita in cadrul intreprinderii date.Este si foarte importanta ambianta atit in ceea ce priveste organizarea ergonomica alocului de munca cit si relatiile cu colegii. In intreprindere relatiile sunt amicale si politicoase. Salariu lunar in dependenta de funcie
Nr. De ord. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Salariul de functie, lei 6000 4000 2000 2000 1500 1000-2000 2000 2000 1000 1500

Denumirea structurii, subdiviziunii si functiiei Administrator/Director general Contabil sef Contabil Tehnolog Lansatoare Cusatoreasa Electric Mecanic Servitoare Gardian

Unitati 1 1 1 3 3 90 1 1 2 3

4. Control managerial Funcia de evaluare-control este ansamblul proceselor prin care performanele firmei snt msurate i comparate cu obiectivele i standardele stabilite iniial, precum i determinarea cauzelor ce genereaz abaterile de la standarde. Rolul controlului const n posibilitatea cunoaterii situatiei din orice domeniu de activitate i interveniei n vederea prentmpinrii fenomenelor negative. Rolul practic al controlului const n contribuia sa la constatarea i soluionarea problemelor. Fora pozitiv a controlului const n faptul c el genereaz comportamnete favorabile a individului i contribuie la integrarea aciunilor individuale n efortul general.Sarcina principal a controlului nu este de a corecta greelile, dar de a le prentmpina. Funciile principale ale controlului snt:

26

1)funcia de evaluare a rezultatelor prin intermediul careia alturi de constatare se obine o apreciere a performanei prin msurarea rezultatelor i compararea lor cu standardele (obiectivele) iniiale. funcia recuperativ determinat de orientarea controlului nu numai spre constatre i apreciere a fenomenelor, dar i spre efectuarea corectrilor necesare pentru nlturarea deficienilor.Aceata functie este executata de catre managerul de top al intreprinderii Spinu L. 2)funcia preventiv se manifest prin nlturarea factorilor ce pot duce la apariia abaterilor de la standart.Departamentul de marketing in colaborare cu departamentul de contabilitate sunt responsabilii de prezentarea planurilor pentru evitarea riscurilor ulterioare. 3)funcia informativ ofer date asupra modului de realizare a deciziilor adoptate. 4)funcia educativ-stimulativ reese din faptul c controlul poate reaciona ca o form de stimulare pentru ncurajarea eforturilor angajailor i pedeaps a abaterilor de la standard. Caracteristicile controlului in cadrul intreprinderii LOGITEX-FUTURESRL In cadrul intreprinderii LOGITEX-FUTURESRL cadrele administrative sunt responsabile de functia de control si anume D-na Director Spinu L..Controlul are loc intrun mod simplificat si economic realizat astfel incit sa fie excluse abaterile pina cind acestea iau amploare. Idea controlului demonstrativ const n faptul c controlul nu este realizat pentru depistarea greelilor i furturilor, dar pentru prentmpinarea lor. Astefel infruntind o anumita abatere de la norma salariatul cunoaste punctele sale slabe si incearca sa le modifice.Totusi standardele stabilite de conducator sunt rigide ,dar reale.In acelasi timp se evita un control excesiv pentru a nu cauza iritarea si stresul subalternilor. Controlul genereaz aa numitul comportament orientat spre control, cnd subalternii se strduie s realizeze numai standardele sau parametrii dup care ei snt controlai neglijnd celelalte laturi ale activitii. Lipsa controlului atest indiferena conductorului fa de oameni i organizaie. 5)Procesul de comunicare Un procent foarte mare din ponderea activitatilor pe care le desfasoara un manager in cadrul unei organizatii il reprezinta activitatile de comunicare. Acest procent variaza in functie de pozitiile ierarhice la care se desfasoara activitatile , astfel cu cit un individ se afla mai sus in ierarhie cu atit mai mare va fi ponderea comunicarii in activitate pe care o desfasoara prin rolurile pe care la indeplineste. Exista mai multe categorii de roluri pe care le pot indeplini indivizii aflati in functii de conducere: - roluri interpersonale se refera la capaitatea managerilor de a reprezenta un anume departament,

27

compartiment sau o anume directie in fata celorlalti angajati, de a motiva si influenta angajatii, de a crea si a mentine legaturile atit in interiorul cit si in exteriorul unei organizatii. -roluri informationale - se refera la capacitatea managerilor de a colecta, a monitoriza, a prelucra, a sintetiza si a transmite informatii in interiorul, cit si in exteriorul organizatiei, precum si intre acestea si alte organizatii.

- roluri decizionale au in vedere calitatea de intreprinzator, capacitatea de rezolvare

disfunctionalitatilor, responsabilitatea de a aloca resurse si capacitatea de a negocia, ce se realizeaza prin initierea de activitati , de strategii tactice care sa conduca la schimbare. Obiectivele comunicarii managerial: Cunsoasterea de catre toti angajatii a misiunii, obiectivelor si strategiei organizatiei Cunoasterea corecta si completa de catre toti toti angajatii a relatiilor economice, tehnice si sociale dintre organizatiile si mediu inconjurator. Crearea unui climat de comunicare sanatos care sa asigure participarea creatoare a angajatilor la luarea deciziilor. Motivarea angajatilor pentru activitatea performanta si de calitate. Influentarea angajatilor si determinarea schimbarii comportamnetuli in sensul dorit de manager.

Comunicarea poate fi verbala sau nonverbala. Comunicarea verbala se poate realiza sub mai multe forme: * Alocutiunea: scurta cuvantare ocazionala cu o incarcarura afectiva mare avand o structura simpla importanta evenimentului, impresii, sentimente, urari, felicitari. Toastul: foarte scurta cuvantare ocazionala in forma spontana si cu incarcare afectiva foarte mare. EX: Pentru o seara deosebita si pentru tine in mod deosebit. Conferinta Dezbaterea Dizertatia Discursul: cele de mai sus sustin o tema, o idee si presupune o abordare multidisciplinara avand o structura complexa axata pe introducere, tratare, inchidere. 28

Managerii folosesc nu numai cuvinte pentru a comunica. Acestia comunica si nonverbal cu ajutorul gesturilor, expresiei fetei, modului cum se imbraca sau cum isi aranjeaza biroul. Comunicarea nonverbala poate srijini, contrazice sau substui comunicarea vebala avand si un rol regulator si de control al acesteia.

Elementele comunicarii nonverbale: Element


Limbajul corpului Limbajul spatiului Limbajul timpului

Concretizare
Expresia fetei, gesturi, pozitia corpului Modul in care utilizam spatiul personal, social, intim, public A veni la timp sau a intarzia la o sedinta, a alege sau nu sa iti petreci timpul cu cineva

Prezenta personala

Comunica prin vestimentatie, igiena personala, accesorii vestimentare

Limbajul tacerii etc. Limbajul lucrurilor Limbajul culorilor Limbajul paraverbal

Comunica aprobare, dezaprobare, pastrarea unei taine, admiratie,

Colectiile, obiectele de uz curent (casa, masina, biblioteca) Culorile calde stimuleaza comunicarea, cele reci o inhiba Calitatile vocii (ritm, rezonanta, viteza de vorbire).

Caracteristicile vocale (ras, plans, soptit, oftat). Parametrii vocali (intensitate, inaltime).

6)Adoptarea si realizarea deciziilor Un element important in cadrul intreprinderii este luarea deciilor. In procesul managerial al societatii comerciale, cu ajutorul deciziilor se stabilesc obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora, programele corespunzatoare, se arminizeaza actiunile s comportamnetul executantilor, se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala. Rolul deosebit al deciziei in managemntul societateii comerciale este subliniat de faptul ca prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a societatii comerciale, a fiecarei 29

subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate. Tot cu ajutorul deciziilor se coordoneaza in spatiu si timp resursele si se asigura ritmicitatea in realizarea sarcinilor in plan. Clasificarea deciziilor manageriale prezinta o deosebita semnificatie teoretica si practica. Dupa criteriul de clasificare orizont si implicatii deciziile se clasifica astfel: Strategice-se refera la o perioada mai mare de un an, de regula 3-5 ani; contribuie nemijlocit la realizarea de obiective fundamentale sau derivate; vizeaza fie ansamblul activitatilor firmei, fie principalele sale componente; adesea se adopta la nivelul managementului superior n grup; se integreaza n strategii, planuri sau programe pe termen lung sau mediu Tactice- se refera de regula la perioade cuprinse ntre 2-0,5 ani;contribuie nemijlocit la realizarea de obiective derivate 1 si 2; -vizeaza fie ansamblul de activitati, fie cteva activitati cu implicatii apreciabile asupra celorlalte domenii; se adopta la nivelul managementului superior, n grup sau individual; se integreaza n politici, programe si planuri anuale, si semestriale. Curente- se refera de regula la perioade de maximum cteva luni; contribuie nemijlocit la realizarea de obiective individuale, specifice si, mai rar, derivate 2; predomina n exclusivitate la nivelul managementului inferior si mediu. Dupa criteriul esalon managerial: Superior-- se adopta de esalonul superior al managementului (organismele de management participativ, managerul general);o parte apreciabila sunt decizii strategice si tactice; Mediu - se adopta de esalonul mediu al managementului alcatuit din sefii de servicii, sectii si ateliere; majoritatea sunt curente si tactice; Inferior-- se adopta de catre esalonul inferior al managementului alcatuit din sefii de birouri si echipe; sunt numai decizii curente; Dupa criteriul frecventei: Periodice- se adopta la anumite intervale, reflectnd ciclicitatea proceselor manageriale si de productie; majoritatea se refera la activitatile de productie; este posibila utilizarea pe scara larga de modele si algoritmi n fundamentarea lor. Aleatorii- se adopta la intervale neregulate, fiind dificil de anticipat; eficacitatea lor depinde decisiv de potentialul decizional al decidentului; Unice- au un caracter exceptional, nerepetndu-se ntr-un viitor previzibil;eficacitatea lor depinde decisiv de potentialul decizional al decidentului 30

Dupa criteriul posiilitatii anticiparii: Anticipate - au un caracter exceptional, nerepetndu-se ntr-un viitor previzibil;eficacitatea lor depinde decisiv de potentialul decizional al decidentului; Imprevizibile- perioada adoptarii si principalele elemente implicate se cunosc doar cu putin timp nainte; depind decisiv de intuitia si capacitatea decizionala ale managerilor implicati.

Analiza functiunilor intreprinderii Funciunea ntreprinderii reprezint un ansamblu de activiti omogene sau

complementare,respectiv identice, asemntoare sau nrudite care au o logic n manifestarea lor propriuzis i contribuie la o mai bun gestionare a resurselor i creterea eficienei de ansamblu a ntreprinderii n cadrul intreprinderii date distingem analizat 5 funciuni: Functiunea cercetare-dezvoltare; Funciunea comercial; Funciunea de producere; Funciunea de personal; Funciunea financiar-contabil

Functiunea de cercetare-dezvoltare- cuprinde ansamblul activitatilor prin care se studiaza concepte, elaboreaza si realizeaza cadrul tehnic-tehnologic, organizarea si economicizarea ntreprinderii.Aceasta functiune si cea comerciala asigura adaptarea ntreprinderii la mediul economico-social exterior. In cadrul .C.S. LOGITEX-FUTURE S.R.L. nu exista departamentul de cercetare dezvoltare, aceasta functiune este indeplinita de catre administratia intreprinderii. Acestea studiaza piata in baza carora elaboreaza viitoarele strategii de dezvoltare. Functiunea comerciala- include activitati care pot fi grupate n trei categorii si anume: activitati de aprovizionare tehnico-materiala; activitati de livrare de produse (desfacere); activitati de marketing In cadrul societatii comerciale LOGITEX-FUTURE activitatea de aprovizionare si de desfacere este efectuata de catre administratia intreprinderii, dar sunt cazuri cind de activitatea de aprovizionare se ocupa si tehnologii intreprinderii. Activitatile de marketing nu au loc in cadrul intreprinderii, astfel ca firma nu se promoveaza pe piata interna, iar pe piata externa este promovata prin intermediul clientilor si a firmelor care ne aprovizioneaza cu materie prima si materiele. In cadrul intreprinderii mixul de 31

marketing este efectuata de catre administratia firmei, aici stabilindu-se politica de plasament, propovare, prt si produs. Produsele comercializate de intrepeindere se indreapta spre o anumita categorie de client, acest lucru poate fi privit ca un beneficiu pentru client,concentrindu-de in directia aceasta si dezvoltind-o, dat fiind faptul ca firma are putini concurenti in domeniul dat, eliminind eforturile in plus la atragerea noilor client de la potentialii concurenti, acestea fiind indreptate cu alt scop. Plasamnetul intreprinderii este forte bun pentru desfasurarea unei astfel de afaceri, astfel ca avem accesibilitatea la forta de munca ieftina, costuri de arenda sau cumparare sunt mici in comparatiile cu zonele urbane, este in apropiere de linii de transport international si nationale importante, posibilitatea extinderii si dezvoltarii intreprinderii. Pretul produselor este determinat in conformitate cu characteristic tesaturilor alese, sensul asezarii tiparelor,accesorii aditionale etc., fiind foarte accesbil pe piata tuturor participantilor cointeresati in acest domeniu la fel cit si conditiile de achitare sunt faborabile. Promovarea imaginii este efectuata de catre administratia intreprinderii si de catre departamentul financiar-contabil, care promoveaza produsele firmei prin intermediul clientilor, aceasta fiind o metoda mai putin efectiva. Functiunea de producere - cuprinde o serie de activitati referitoare la: - organizarea de ansamblu a ntreprinderilor, sectiilor, atelierelor de productie;
-

organizarea desfasurarii n conditii optime a proceselor de productie auxiliare, de deservire si conexe Functiunea de productie cuprinde totalitatea activitatilor legate nemijlocit de realizarea productiei: a) Pregatirea productiei care este influentata de gradul de noutate al produsului ce urmeaza a se fabrica sau un produs nou asimilat sau produs modernizat, sau produs a carui fabricatie se repeta din acest considerent. Activitatea de pregatire a productiei este legata direct de activitatea de cercetare, fiind de cele mai multe ori o continuare a celor mai multe actiuni din cadrul cercetarii-dezvoltarii. b) Executarea propriu-zisa cuprinde totalitatea activitatilor ntreprinse n scopul realizarii

atributiilor si sarcinilor pentru fabricarea produselor finite. c) Activitatea viznd lansarea si urmarirea productiei; activitati de ntretinere, reparare utilaje, masini, echipamente; activitati auxiliare.

32

Volumul activitatilor functiunii de productie depinde de ntelegerea clara si ordonata a mediului n care aceasta functiune se integreaza celorlalte activitati precum si de ntelegerea conditiilor n care acesta contribuie la realizarea activitatii. Scopul ntreprinderii este realizarea de produse conform standardelor de calitate, cu forta de munca, materii prime, materialele si utilajele, tehnologiile, care se afla la dispozitia firmei. Functiunea de productie este cea mai dezvoltata in cadrul entitatii economice LOGITEX-FUTURE, dat fiind faptul ca societatea se ocupa cu producerea articolelor de imbracaminte pentru lucru, iar procesul tehnologic este foarte amplul. Pregatirea productiei se executa de catre tehnologi si lansatoare ei avind ca atributii determinarea consumului specific de materiale si materie prima la fiecare produs, caracteristicile tesaturilor, sensul asezarii tiparelor, stabilesc cantitatea si calitatea materiei prime necesare si altele. Executarea propriu-zisa a activitatii de productie este indeplinita de catre cusatorese, ele executa manual sau mechanic operatiile ce urmeaza. Iar activitati vizind lansarea si urmarirea productiei este executata de catre electric si mechanic, dupa care livrarea produsulu finit catre client este efectuata de catre administratia firmei. Functiunea de personal- cuprinde activitati prin care se asigura resursele umane necesare realizarii obiectivelor ntreprinderii, utilizarea rationala a acestora, dezvoltarea continua a competentelor personalului, rezolvarea problemelor de salarizare si sociale. Toate acestea activitati sunt executate de catre administratia societatii comerciale, administratorul angajeaza si concediaza personalul intreprinerii, rezolva problemele sociale si de salarizare a personalului, creaza conditii favorabile pentru dezvoltarea competentelor angajatilor, creaza conditii ergonomice de munca, organizeaza activitatile care acestea trebuie sa le execute. Functiunea financiar-contabila - activitatea prin care se asigura obtinerea si utilizarea rationala a mijloacelor financiare necesare desfasurarii activitatilor n ansamblu ale firmei, evidenta valorica a activitatii comerciale, evaluarea modului de realizare a rezultatelor economice generale ale firmelor. In cadrul intreprinderii functiunea financiara a intreprinderii este executata de catre contabil sef si contabil, acestea avind in competent sa realizarea rapoartelor financiare si statistice lunare si anuale, evalueaza necesitatea si capacitatea intreprinderii de a utilize surse de finantare externa, adica capacitatea de plata a dobinzilor la scadenta, calcularea salariilor muncitorilor firmei, tin evidenta contabila si financiara a intreprinderii.

33

CAPITOLUL III ANALIZA FENOMENELOR SI PROCESELOR MANAGERIALE Problematici de cercetare: 1.Analiza SWOT a intreprinderii 2.Analiza functiilor manageriale a intreprinderii 3.Propuneri de imbunatatire a activitatii intreprinderii LOGITEX-FUTURE 1.Analiza SWOT a intreprinderii
Puncte tari : Puncte slabe :

Detine un loc de frunte in domeniul dat de Inexistenta unei directii strategice clare activitate Are un plan efectiv a actiunilor si operatiilor Cadre competitive Materiei prima si materiale de o calitate superioara Existenta resurselor Orientarea spre client Existenta unei comunicari eficiente Dispune de capacitati de prelucrare a materiei prime si materiale
Oportunitati Largirea pietii Extinderea intreprinderii Posibilitatea de extindere a serviciilor Implementarea unor sisteme de management al calitatii Adoptarea unr tehnologii mai performante Amenintari Majorarea costurilor Minimizarea veniturilui Crestere datoriilor Incapacitatea de plata la scadenta a creditelor Implementarea unor tehnologii vechi

Lichiditatea scazuta Inexistenta metodelor si tehnicilor de promovare Utilizarea tehnolgiilor manule si mecanice Lipsa componentei manageriale Lipsa unui departament de marketing Lipsa unui departament de cercetare-dezvoltare

Posibilitati de incheiere a unor contrate de leasing, Schimbari legislative si demografice nefavorabile franchising

Punctele forte ale ntreprinderii reprezint caracteristici sau competene distinctive pe care aceasta le posed la un nivel superior n comparaie cu alte ntreprinderi, sau cu standardele de excelen, ceea ce i 34

asigur un anumit avantaj. n ali termeni, punctele forte ale ntreprinderii reprezint activiti pe care aceasta le realizeaz mai bine dect ntreprinderile concurente, sau dect standardele de excelen. De asemenea reprezint resurse pe care le posed i care le depesc pe cele ale altor ntreprinderi .Prin intermediul punctelor forte ale intreprinderii LOGITEX-FUTURE este in stare de apreciat capacitatea intreprinderii privind indeplinirea planului de productie ,strategiile aplicate si gradul in care acestea au avut un impact pozitiv asupra intrepriinderii,de asemenea poate observa care sunt aventajele acesteia pe piata. Punctele slabe ale ntreprinderii sunt caracteristici ale acesteia care i determin un nivel de performane inferior celor ale ntreprinderilor concurente sau standardelor de excelen. n aceiai termeni ca mai sus, punctele slabe reprezint activiti pe care ntreprinderea nu le realizeaz la nivelul celorlalte firme concurente sau al standardelor de excelen. De asemenea reprezint resurse de care are nevoie dar pe care nu le posed.Prin intermediul punctelor slabe ale intreprinderii, LOGITEX-FUTURE trebuie sa analizeze si sa se concentreze asupra strategiilor de imbunatire a situatiei privind metodele si tehnicilede promovare a firmei si serviciilor acesteia, crestrea componentei manageriale a firmei .Analiza punctelor slabe sta la creacrea strategiilor pe termen scurt si lung. Oportunitile pot fi definite prin ocazii, situaii favorabile i reprezint o combinaie a elementelor externe care produc avantaje semnificative ntreprinderii, n condiiile unui anumit curs al aciunii acesteia. Oportunitile pot aprea n diferite domenii: economice, sociale, politice, tehnologice, etc. Un loc important l dein oportunitile de pia care, atunci cnd ntreprinderea urmrete valorificarea lor, se concretizeaz n adoptarea unor strategii de extindere a pieelor existente sau de ptrundere pe noi piee caracterizate prin anumite nevoi primare, similare sau diferite n raport cu cele curente. Prin intermediul oportunitatilor intreprinderea LOGITEX-FUTURE poate opta pentru orientarea spre o anumita directive, dezvoltarea tretegiilor noi. Extindere ati a pietei de desfacere cit s spatiului de productie, posibilitatea implementarii unui sistem de management al calitatii si a tehnologiilor noi. Ameninrile reprezint situaii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, n msur semnificativ, capacitatea ntreprinderii de a-i realiza integral obiectivele stabilite, determinnd reducerea performanelor ei economico-financiare. Ameninarea mediului poate aprea ca urmare a unei evoluii sau tendine nefavorabile a acestuia, care n lipsa unei reacii de contracarare sau aprare din partea ntreprinderii, va provoca o daun n activitatea acesteia, concretizat de exemplu, n deteriorarea situaiei financiare, reducerea vnzrilor, scderea cotei de pia, etc. Ca i n cazul oportunitilor, ameninri de diverse naturi i cauze pndesc permanent ntreprinderea. Anticiparea sau sesizarea lor la timp permit ntreprinderii s-i reconsidere planurile strategice astfel nct s le evite sau s le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cnd o ameninare iminent este sesizat la timp, prin msuri adecvate ea poate fi 35

transformat n oportunitate; de exemplu, atunci cnd apar semne ru prevestitoare ale unei viitoare recesiuni economice, concedierea la timp a unei pri a personalului ntreprinderii poate obliga aceasta la mbuntirea organizrii ntregii ei activiti, ceea ce i ofer ansa de a-i spori semnificativ nivelul productivitii.La momentul actual amenintarile care pot afecta desfasurarea activitatii intreprinderii LOGITEX-FUTURE sunt schimbarile demografice si legislative, din cauza ca Republica Moldova se afla intr-o perioada grea, populatia tarii are tendinta de a imigra, astfel ca aceste schimbari poate afecta componenta si necesarul de personal la intreprinderi si cresterea costurilor ar fi o amenintare pentru societate. 2.Analiza functiilor manageriale a intreprinderii Pentru eficientizarea activitatii intreprinderii este primordiala aplicarea corecta si la timpul potrivit al functiilor manageriale:planificarea,coordonarea,organizarea,motivarea,control-evaluarea. De aplicarea si gestionare functiilor manageriale a le firmei este responsabila Directorul general in frunte cu D-na Spinu Lilia, toate deciziile in intreprindere sunt analizate si aprobate de catre aceasta, prin fluxul de informatii care aceasta il studiaza si il analizeaza in fiecare zi. Deasemenea de corectitudinea informatiilor primite este a fel responsabila managerul intreprinderii, in conformitate cu competentele manageriale si decizionale pe care le are. Spinu Lilia este cea care evalueaza personalul intreprinderii si hotaraste necesitatea promovarii,instruirii sau concedierii acestuie, de asemnea aceasta ea decizia privind modul de calcul a salariului si a altor bonusuri si premii pe care acestea le primesc. . Planificarea in cadrul intreprinderii tine de procesul de productie si aprovizionarea acestuia cu resursele necesare, desemenea si de stabilirea strategiilor viitoare. Planificarea are un rol foarte important in cadru organizatiei. Aceasta este legat de succesul organizaiei, planurile ajut la definirea standardelor de performan datorit faptului c asigur clarificarea obiectivelor i atribuiilor (ce trebuie s fac fiecare i cnd trebuie s o fac).O buna planificare poate aduce pe parcurs multe beneficii intreprinderii,minimizind costurile si maximizind profitul obtinut. Pentru a atrage atentia consumatorului intreprinderea trebuie sa vina in permanenta cu lucruri atragatoare,noi si practic unice pe piata ,pentru a neutraliza celelalte obtiuni existente pe piata pentru client. In cadrul intreprinderii LOGITEX-FUTURE are loc o planificare de jos in sus,adica planificarea intervine atunci cnd managerii de pe nivele ierarhice superioare sunt responsabili pentru planificarea la toate nivelele organizaiei, uneori de planificarea actiunilor se ocupa si alte persoane in intreprindere , in dependenta de complexitatea comenzii primite. Observatii si recomandari : 36

Un impediment in planificarea activitatilor intreprinderii o consituie faptul ca aproximativ toate actiunile care trebuie efectuate de catre departamente speciale ale organizatiei sunt executate de catre administratie si aceasta impedica la dezvoltarea firmei. Este necesar de a angaja specialisti in merketing, cercetaredezvoltare pentru dezvoltarea intreprinderii si reducerea din actiunile administratiei.

Organizarea este componenta cea mai complexa a managementului.Aportul sau se manifesta in ceea ce priveste realizarea obiectivelor rezultate ca urmarea a manisdestarii functiei de previziune..Manifestarea functiei de organizare ,are drept consecinta constituirea unitatii ca sistem economic, se determina starea de ordonare si structurile organizatorice.Prin exercitarea de catre manager a acestei functii elementele sistemului sunt corelate intr-un ansamblu coerent si determinate sa actioneze ca un mecanism unitar,in vederea realizarii obiectivelor propuse.Organizarea ca functie a managementului poate fi definita prin ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor materile ,umane si financiare pe care le are la dispozitie unitatea economica.Pentru utilizarea eficienta a factorilor de munca,managerul trebuie sa intieze masuri si sa adopte decizii menite sa asigure raporturi si proportii optime intre toate categoriile de reurse. Observari si recomandari: Repartizare a sarcinilor pe diferite sectii ar fi o metode de organizare ddestul de eficineta in cazul intreprinderii LOGITEX-FUTURE ,insa din cauza incapacitatii de angajare a unui numar mai mare de salariati managerul intreprinderii este responsabil de abordarea mai multor functii. Acest lucru poate fi destul de obositor sub responsabilitatea unei singure persoane, de aceea pentru a nu supraincarca orarul acestui angajat este necesar angajarea unui asistent sau a unui manager asupra procesului de productie. Coordonarea este o componenta de baza in gestionarea activitatii intreprinderii. Coordonarea este functia manageriala mai putin formalizata, ce depinde n mod decisiv de latura umana a potentialului managerilor si ale carei efecte sunt dificil de evaluat. Coordonarea are la baz comunicarea, ca modalitate concret de realizare a aciunilor acestei funcii a managementului.Am observat o comunicare destul de eficienta intre managementul intreprinderii si subordonati, insa exista anumite probleme cauzate de anumiti factori care cauzeaza anumite bariere la nivel de intelegere. Observari si recomandari: Faptul ca intrepindrea are un numar a personalului destul de mare este acceptabil faptul ca apar probleme la nivel de intelegere si mai ale ca intreprinderea este amplasata intr-o zona rurala, unde toti se cunosc unul pe celalalt, poate fi si un beneficiu cit si un obstacol, generind astfel multe conflicte , care sunt foarte greu de anihilat. In competenta managerului intra stabilirea unur penalizare celor care genereaza 37

conflcitul creind in schimb o stare de comfort comunicabil,astfel observind ca aceste penalitati sunt dar foarte rare conducindu-ma a faptul ca relatia dintre subalterni este buna in intreprindere. As recomanda crearea unor seminare de 5-10 minute unde fiecare isi poate genera ideile si noutatile pe care le are.

Functia de antrenare-motivare presupune atragerea personalului la realizarea obiectivelor unitatii.Cit de importanta este aceasta functie se releva prin faptul ca in general fara participarea fortei de munca obiectivele prestabilitae sunt practic imposibil de atins.In interiorul intreprinderii sunt aplicate diverse metode de atrenare si motivare care sporesc interesul angajatilor In intreprindere sunt utilizate diverse metode de motivare si antrenare : De exemplu : in caz ca angajatul lipseste de la munca din motive de sanatate, acesta are posibilitatea efectuarii unei munci la domiciliu, primind o plata in schimb. Fiind intr-o zona rurala unde posibilitatea de a-si gasi un serviciu stabil est practic imposibil, angajarea in cadrul unei astfel de firma reprezinta o opurtunitate pentru fiecare cetatean capabil sa indeplineasca unele obligatii aferente funciei care vrea sa o ocupe. Deasemena motivarea se manifesta prin crearea unui climat ergonomic si favorabil de munca, primirea bonusurilor si premiilor, primirea unor cadouri de sarbatori de la asociatii fondatori ai firmei, ca multumire pentru munca efectuata. Observari si recomandari : Am observat faptul ca pe timpu rece , cei care se ocupa cu operatiile umidotermice deschid geamurile, fiind in acelasi spatiu cu alti lucratori creaza discomfort, care conduc la reduce volumul de munca fabricat. Chiar daca exista climatizatoare si spatii de airisire, este necesar de a crea un perete intre angajati sau a fi mutati intr-o alta zona de lucru, unde isi vor putea efectua operatiile.

Funcia de evaluare-control este ansamblul proceselor prin care performanele firmei snt msurate i comparate cu obiectivele i stndardele stabilite iniial, precum i determinarea cauzelor ce genereaz abaterile de la standarde. Rolul controlului const n posibilitatea cunoaterii situaiei din orice domeniu de activitate i interveniei n vederea prentmpinrii fenomenelor negative. Rolul practic al controlului const n contribuia sa la constatarea i soluionarea problemelor. Fora pozitiv a controlului const n faptul c el genereaz comportamnete favorabile a individului i contribuie la integrarea aciunilor individuale n efortul general.

38

Observari si recomandari : Sarcina principala a controlului nu este de a cerecta greselile ci de a le preintimpina. Propun ca intreprinderea sa efectueze un audit intern pentru a depista problemele care sunt in intreprindere si a afla solutii de eliminare a acestora si cunoasterii unor strategii viitoare de dezvoltare. 3.Propuneri de imbunatatire a activitatii intreprinderii GLOBALCONECT Intreprinderea trebuie sa-si dezvolte potentialul sau tehnologic si sa implementeze noi tehnologii de promovare a produselor pe piata interna, cum ar fi pubicitatea in ziar, reviste, radiou si panouri de publicite. De asemenea crearea departamentelor de cercetare-dezvoltare care ar permite studierea punctelor forte ale concurentlor, utilizind metoda benchmarking-uilui, care presupune aplicarea unor metode si tehnici ale concurentilor cel mai buni in domeniu, in cadrul intreprinderii noastre. Deoarece intreprinderea utilizeaza materie prima si materiale de o calitate superioara si are un potential uman calificat in domeniu, firma LOGITEX-FUTURE trebuie sa-si dezvolte oportunitatile si punctele tari ale sale, cum ar fi implementarea tehnologiilor noi si a sistemului de managemental calitatii ce va permite certificarea caliatii produselor noastre , crescind astfel increderea clientilor si atragerea unor noi consumatori. Din punctele slabe ale intreprinderii trebuie sa-si stabileasca strategii viitoare de dezvoltare, crearea in cadrul intreprinderii a departamentelor de cercetare-dezvoltare si a celui de marketing care va permite largirea pe piata si promovarea serviciilor noastre. Implemnetarea tehnologiilor vechi in cadrul procesului de productie ar putea conduce la resterea costurilor de fabrictie, preponderent minimizarea veniturilor, incapacitatea de plata la scadenta a creditelor, toate acestea conducind la insolvabiilitatea intreprinderii.

39

Concluzie : Am fost incadrata in practica la . C. S. LOGITEX FUTURE S.R.L. care este o intreprindere producatoare a articolelor de imbracaminte pentru lucru activind in domeniul industriei usoare si anume a industria confectiilor. Am invatat pe parcursul a a 14 zile modul de desfasurare a activitatii unei astfel de afaceri. Al luat parte la desfasurarea procesului de producere, partipind la fiecare operatie a acestuia, operatia de pregatire, operatia de asamblare si operatia de tratare umidotermica , am facut cunostinta cu fiecare functie din intreprindere aflind si obligatiile care aceasta le executa. Am luat parte la incheierea contractului de aprovizionare cu materie prima si la livrarea produsului finit din intreprindere catre client. Am facut cunostinta cu elaborarea unor rapoarte financiare. Am indeplinit anumite insarcinari care au fost foarte interesante si am invatat multe lucruri noi, care imi vor fi de folos in viitor. Deasemnea am participat la procesul de depozitare a materiei prime si material, facind cunostinta cu metoda depozitarii acestora. Am acumulat informatii referitoare la pahetul de documente din cadrul unei intreprinderi. Astfel, efectuind practica de initiere la intreprinderea LOGITEX-FUTURESRL am invatat cum se gestioneaza o afacere, cum se comunica cu personalul unei intreprinderi, am observat cum se aplica toate functiunile si functiile manageriale , raminind cu impresii pozitive in legatura cu metoda de gestionare a acestei intrerpineri, obtinind noi cunostinte in domeniul managentului Consider ca practica efectata imi va fi de ajutor in momentul gestionarii unei afaceri sau angarii la serviciu, aplicind toate cunostintele accumulate in cadrul acestei practice. Am observant ca ma integrez repede intr-un colectiv si am tendinta sa activez in sectorul producerii.

40

Bibliografie: 1. Fundamentele managementului organizaiei Ovidiu Nicolescu, Verboncu I. Editura Universitara, 2008 2.Fundamentele managemntului Buceresti 2004 3. Managemntul organizatiei Bucuresti, 1999 4. Managementul afacerilor- Simion Certan 5. Codul Muncii 6. Codul Civil 7.Regulamentul intern al fimei 8.Actul de constituire al Societatii Comerciale .C.S. LOGITEX-FUTURE S.R.L. 9. www.scribd,com 10. www.scritube.com 11.www,google.md T Zortelan, E. Burdus, G. Capresu, Editura Economica Teoader Moga, Valentina Radulescu, Editura ASE,

41