Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA Str. Brestei nr.144, cod o!

t"#$ %&&%&', cod SIRUES$ 1(&)*(+*) Te#$ &%+1,4%%-*'. &*+1,41(&'4, /"0$ &*+1,41(&'4 E1"i#$ ctia_craiova@yahoo.com/calitatectia@yahoo.com/, 2e3$http://www.ctiacraiova.licee.edu.ro

Nr. ....5502..../...30.09.2013...

PLAN DE MBUNTIRE
Numele c l!! PT A(re)* c l!! PT +ele, - . ,*/ . em*!l Per! *(* *ce)+u! 6l*Numele D!rec+ rulu! &em-8+ur* D!rec+ rulu! D*+* 6l*-ulu! (e :m;u-8+8<!re

"#LE$IUL TE%NI" DE INDU&TRIE ALIMENTARA "RAI#'A


Str. Brestei nr. 144; tel/fax: 0251-422937; 0251-432929 !l!emur0ule)cu12*3 .c m 4 c-!*200512*3 .c m4 c*l!+*+ec+!*12*3 (e l* 01.09.2013 zi/luna/an Pr ,. DUTE&"U LAURA ALINA 67-8 l* zi/luna/an 15.09.2019 .c m

30.09.2013

D*+* =*l!(8r!! Numele !-)6ec+ rulu! &em-8+ur* !-)6ec+ rulu!

M -!+ r!>*re* !-+er-8 D*+* l* c*re )?*u *(u) m (!,!c8r! 6l*-ulu! (e :m;u-8+8<!re@

Pr!m* 6er! *(8 15 septembrie 15 !e"embrie

Per! *(* * 2?* 15 !e"embrie - 15 martie

Per! *(* * 3?* 15 martie - 15 iunie

COMISIA pentru EVALUAREA i ASIGURAREA CALITII

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA - CRAIOVA

PRIN"IPIUL "ALITII@ 1.12. manualul "alit#%ii "uprin!e pr$"e!uri efi"iente !e r#spuns la re"lama%ii &i "$ntesta%ii 8'ezi &i 4.9: &i pr$"e!uri pentru a apli"a &i m$nit$riza re"$man!#rile !e 3mbun#t#%ire a "alit#%ii PUN"TUL &LAB *=u+ :- =e(ere@ 2u a f$st elab$rata pr$"e!ura pentru raspunsul efi"ient la re"lamatii si "$ntesta%ii si ni"i pentru stabilirea masuril$r "$re"ti'e in "azul nerespe"tarii re*ulil$r !-+e Ac<!u-! -ece)*re Re>ul+*+e Re)6 -)*;!l Pr! r!+*+e* Terme-e ! M -!+ r!>*re ! " )+ur! ! *l+e m8)ur*;!le 6e-+ru *c<!u-!! ;!ec+!=e e=*lu*re re)ur)e :-(e6l!-!re* !-+erme(!*re -ece)*re *c<!u-!l r -ealizarea ;r$"e!uri -esp$nsabilii !e 7res"ut#+ impa"t /e"embrie 2013 !ire"t$r &i/ sau -esurse !e timp (mbunatatirea pr$"e!uril$r pe !epartamente si !ire"t asupra e"0ipa !e Sup$rt s"ris 1anualului 7alitatii "u !epartamente si pe !e "$misii ele'il$r si mana*ement pr$"e!uri spe"ifi"e "$misii a"ti'itatii superi$r

PRIN"IPIUL "ALITII@ 2.19 exist# un sistem !e inf$rmare a tutur$r fa"t$ril$r interesa%i; t$%i membrii pers$nalului &i t$%i ele'ii au a""es ime!iat la inf$rma%iile rele'ante PUN"TUL &LAB *=u+ :- =e(ere@ (nf$rma%ia nu a)un*e la t$%i fa"t$rii interesa%i !e$are"e nu exist# un sistem !e inf$rmare pus la pun"t+ a"e&tia nea',n! a""es ime!iat la inf$rma%iile "e ar putea fi imp$rtante !-+e Ac<!u-! -ece)*re Re>ul+*+e Re)6 -)*;!l Pr! r!+*+e* Terme-e ! M -!+ r!>*re ! " )+ur! ! *l+e m8)ur*;!le 6e-+ru *c<!u-!! ;!ec+!=e e=*lu*re re)ur)e :-(e6l!-!re* !-+erme(!*re -ece)*re *c<!u-!l r -epararea .fi&a) /ire"t$r+ e"0ipa 1are 2$iembrie 2011 !ire"t$r &i/ sau -esurse afi&a)el$r !in "urtea te0ni"# e"0ipa !e materiale &"$lii mana*ement spe"ifi"e superi$r -efa"erea &i reamena)areasis -ealizarea unui .'iziere /ire"t$r+ e"0ipa 1are 2$iembrie 2011 !ire"t$r &i/ sau -esurse temului !e afi&a) a'izier 3n &"$al# te0ni"#+ e"0ipa !e materiale al &"$lii pentru ele'i+ pentru resp$nsabilii !e mana*ement spe"ifi"e inf$rma%ii "urente &i "$misii te0ni"e superi$r / sau ur*ente 4mbun#t#%irea site-ului &"$lii .fi&area inf$rma%iil$r &i pe site-ul &"$lii Site-ul s"$lii+ (n"lu!erea 3n pa*ina 5eb a &"$lii a inf$rma%iil$r 6"0ipa !e mana*ement+ in*inerul !e sistem+ 7$misia 76.7 7res"ut#+ impa"t !ire"t asupra ele'il$r /e"embrie 2011 ianuarie 2012 !ire"t$r &i/ sau e"0ipa !e mana*ement superi$r -esurse !e timp

COMISIA pentru EVALUAREA i ASIGURAREA CALITII

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA - CRAIOVA

PRIN"IPIUL "ALITII@ 3.9. ele'ii+ in"lusi' "ei "u ne'$i spe"iale+ au a""es la resurse !e 3n'#%are+ spa%ii &"$lare &i auxiliare "are r#spun! a!e"'ate at,t stu!iului efi"ient 3n *rup+ ",t &i "elui in!i'i!ual &i sunt a""esibile tutur$r ele'il$r PUN"TUL &LAB *=u+ :- =e(ere@ 2u exista $ e'i!enta "lara a ele'il$r "u 76S. !-+e Ac<!u-! Re>ul+*+e Re)6 -)*;!l Pr! r!+*+e* Terme-e ! M -!+ r!>*re ! -ece)*re m8)ur*;!le 6e-+ru *c<!u-!! ;!ec+!=e e=*lu*re :-(e6l!-!re* !-+erme(!*re *c<!u-!l r (!entifi"area ele'il$r "u -ealizarea unei Statisti"i si /iri*intii si ma)$ra 2$iembrie !ire"t$r &i/ sau 76S e'i!ente pe "0esti$nare "$nsilierul !e"embrie 2013 e"0ipa !e fie"are "lasa e!u"ati' si mana*ement "$nsilierul s"$lii superi$r (mbunatatirea a""esului -ealizarea unei Sala !e le"tura e"0ipa !e 7res"ut#+ impa"t 1artie 2014 !ire"t$r &i/ sau la resurse a tutur$r Sali !e le"tura mana*ement si !ire"t asupra e"0ipa !e ele'il$r+ mai ales a "el$r $ptime pentru a!ministrat$rul ele'il$r mana*ement "u 76S si $ptimizarea stu!iu in!i'i!ual unitatii superi$r spatiil$r pentru stu!iul in si pe *rupuri *rup

ne'$il$r l$r+ sunt

" )+ur! ! *l+e re)ur)e -ece)*re -esurse !e timp Sup$rt s"ris -esurse !e timp

PRIN"IPIUL "ALITII@ 9.5. pr$*ramele !e 3n'#%are "uprin! pr$"e!uri !e r#spuns la re"lama%ii &i "$ntesta%ii PUN"TUL &LAB *=u+ :- =e(ere@ 2u exista pr$"e!urile pentru raspunsul la re"lamatii si "$ntestatii. !-+e Ac<!u-! -ece)*re Re>ul+*+e Re)6 -)*;!l Pr! r!+*+e* m8)ur*;!le 6e-+ru *c<!u-!! :-(e6l!-!re* *c<!u-!l r ;r$"e!uri pentru -ealizarea pr$"e!uril$r pr$"e!urile -esp$nsabilii !e me!ie raspunsul la pe !epartamentele !epartamente re"lamatii si fun"ti$nale ale unitatii "$ntestatii pe s"$lare 8se"retariat+ !epartamente si "$ntabilitate+ et": "$misii

Terme-e ! ;!ec+!=e !-+erme(!*re .prilie 2013

M -!+ r!>*re ! e=*lu*re !ire"t$r &i/ sau e"0ipa !e mana*ement superi$r

" )+ur! ! *l+e re)ur)e -ece)*re -esurse !e timp Sup$rt s"ris

COMISIA pentru EVALUAREA i ASIGURAREA CALITII

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA - CRAIOVA

PRIN"IPIUL "ALITII@ 5.20. ele'ii sunt impli"a%i 3n e'aluarea pr$*resului pe "are 3l realizeaz#; e'aluarea f$rmati'# &i fee!ba"<-ul sunt f$l$site pentru planifi"area 3n'#%#rii &i pentru m$nit$rizarea pr$*resului ele'il$r PUN"TUL &LAB *=u+ :- =e(ere@ -ezultatele la teste sunt "$muni"ate ele'il$r !ar pr$*ramele !e re"uperare nu sunt fre"'entate !e t$%i ele'i !-+e Ac<!u-! -ece)*re Re>ul+*+e Re)6 -)*;!l Pr! r!+*+e* Terme-e ! M -!+ r!>*re ! " )+ur! ! *l+e m8)ur*;!le 6e-+ru *c<!u-!! ;!ec+!=e e=*lu*re re)ur)e :-(e6l!-!re* !-+erme(!*re -ece)*re *c<!u-!l r (nf$rmarea p#rin%il$r 7$resp$n!en%a /iri*inte "res"ut# Semestrial 7$nsiliul "lasei 7$resp$n!en%a "u &"$ala 6lab$rarea !e 70esti$narele ;r$fes$r+ me!ie .nual 7$nsiliul "lasei Sup$rt s"ris /ez'$ltarea unui "0esti$nare a!resate !iri*inte+ pr$*ram !e ele'il$r &i p#rin%il$r "$nsilierul &"$lar re"uperare 6lab$rarea unui =rafi"ul !e ;r$fes$r "res"ut# Semestrial 7$nsiliul "lasei *rafi" !e re"uperare re"uperare Sup$rt s"ris .pli"area !e "0esti$nare /erularea pr$*ramului !e re"uperare .pli"area testel$r !e e'aluare f$rmati'# (nf$rmarea / impli"area p#rin%il$r .pli"area instrumentel$r !e e'aluare 4nre*istrarea pr$*resului &"$lar >ee!-ba"<-ul ele'il$r &i p#rin%il$r -ezultatele "0esti$narel$r >re"'en%a ele'il$r -ezultatele testel$r+ interpretarea testel$r 8initiale: 7$resp$n!en%a+ .n*a)amentele p#rin%il$r -ezultatele e'alu#rii ;r$*resul &"$lar -ezultatele "0esti$narel$r/ !is"u%iil$r /iri*inte+ pr$fes$r ;r$fes$r pr$fes$r !iri*inte ;r$fes$r pr$fes$r ;r$fes$r+ !iri*inte "res"ut# "res"ut# impa"t !ire"t asupra ele'il$r "res"ut# impa"t !ire"t asupra ele'il$r "res"ut# "res"ut# impa"t !ire"t asupra ele'il$r "res"ut# "res"ut# .nual ;ermanent ;ermanent Semestrial Semestrial ;ermanent ;ermanent 7$nsiliul "lasei 7$nsiliul "lasei 7$nsiliul "lasei 7$nsiliul "lasei 7$nsiliul "lasei 7$nsiliul "lasei 7$nsiliul "lasei 1aterial te0n$re!a"ta 7$resp$n!en%a "u &"$ala 1aterial te0n$re!a"tat 1aterial te0n$re!a"ta 1aterial s"ris -esurse !e timp -esurse !e timp

(mplementarea pr$*ramului !e re"uperare

6'aluarea pr$*ramului !e re"uperare

COMISIA pentru EVALUAREA i ASIGURAREA CALITII

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA - CRAIOVA

PRIN"IPIUL "ALITII@ A.5. exist# pr$"e!uri pentru m$nit$rizarea intern# &i 'ali!area apre"ieril$r f$rmulate 3n timpul pr$"esului !e aut$e'aluare &i a apre"ieril$r 3n pri'in%a !$'ezil$r prezentate PUN"TUL &LAB *=u+ :- =e(ere@ 2u exist# pr$"e!uri "lare pentru m$nit$rizarea intern# pentru t$ate !epartamentele &i ni"i pr$"e!urile !e !ez'$ltare a pun"tel$r tari+ !e rez$l'are a pun"tel$r slabe &i !e implementare a 3mbun#t#%iril$r
!-+e Ac<!u-! -ece)*re Re>ul+*+e m8)ur*;!le Re)6 -)*;!l 6e-+ru :-(e6l!-!re* *c<!u-!l r -esp$nsabilii !e !epartamente si "$misii -esp$nsabilii !e !epartamente si "$misii Pr! r!+*+e* *c<!u-!! Terme-e ! ;!ec+!=e !-+erme(!*re (.2?.-(6 2014 M -!+ r!>*re ! e=*lu*re " )+ur! ! *l+e re)ur)e -ece)*re

;r$"e!uri pentru m$nit$rizarea interna si !e 'ali!are a apre"ieril$r f$rmulate

-ealizarea !e pr$"e!uri pentru m$nit$rizarea interna a a"ti'itatii pe !epartamente si "$misii -ealizarea !e pr$"e!uri pentru 'ali!area apre"ieril$r f$rmulate la m$nit$rizarea interna

pr$"e!uri

7res"ut#+ impa"t !ire"t asupra a"ti'itatii 7res"ut#+ impa"t !ire"t asupra a"ti'itatii

pr$"e!uri

(.2?.-(6 2014

!ire"t$r &i/ sau e"0ipa !e mana*ement superi$r !ire"t$r &i/ sau e"0ipa !e mana*ement superi$r

-esurse !e timp Sup$rt s"ris

-esurse !e timp Sup$rt s"ris

PRIN"IPIUL "ALITII@ A.10. se stabiles" pr$"e!urile !e !ez'$ltare a pun"tel$r tari+ !e rez$l'are a pun"tel$r slabe &i !e implementare a 3mbun#t#%iril$r+ iar rezultatele pr$"esului &i ale rap$rtului !e aut$e'aluare se f$l$ses" "a resurse pentru !ez'$lt#ri ulteri$are PUN"TUL &LAB *=u+ :- =e(ere@ 2u exist# pr$"e!uri "lare pentru m$nit$rizarea intern# pentru t$ate !epartamentele+ !esi a"easta se fa"e
!-+e Ac<!u-! -ece)*re Re>ul+*+e m8)ur*;!le Re)6 -)*;!l 6e-+ru :-(e6l!-!re* *c<!u-!l r 76.7 si resp$nsabilii !e !epartamente si "$misii mana*ement superi$r si resp$nsabilii !e !epartamente si "$misii Pr! r!+*+e* *c<!u-!! 7res"ut#+ impa"t !ire"t asupra a"ti'itatii me!ie Terme-e ! ;!ec+!=e !-+erme(!*re 2@(61BA-(6 2013 M -!+ r!>*re ! e=*lu*re !ire"t$r &i/ sau e"0ipa !e mana*ement superi$r !ire"t$r &i/ sau e"0ipa !e mana*ement superi$r " )+ur! ! *l+e re)ur)e -ece)*re -esurse !e timp Sup$rt s"ris

;r$"e!uri !e i!entifi"are si !ez'$ltare a pun"tel$r tari+ !e rez$l'are a pun"tel$r slabe si !e implementare a imbunatatiril$r

-ealizarea !e pr$"e!uri pentru implementarea imbunatatiril$r S"0imb !e resurse 3ntre &"$lile !in re%ea+ !e exemple !e bune pra"ti"i pe pr$"e!uri

70esti$nare+ pr$"e!uri

-esursele materiale+ umane+ a"ti'itati !e s"0imb !e experienta

(.2?.-(6 2014

-esurse !e timp

RE&P#N&ABIL "EA"4 6r ,. !-0. T#P#RAN DANIELA

D!rec+ r Nume ! 6re-ume@ 6r ,. DUTE&"U LAURA ALINA &em-8+ur*@ L.&. 5 COMISIA pentru EVALUAREA i ASIGURAREA CALITII

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA - CRAIOVA

COMISIA pentru EVALUAREA i ASIGURAREA CALITII

S-ar putea să vă placă și