Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA SPIRU- HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE PSIHOSOCIOLOGIA DEVIANTEI , VICTIMOLOGIE SI ASISTENTA VICTIMALA

ANTROPOLOGIA VIOLENTEI

JUSTITIE RESTAURATIVA , VICTIMOLOGIE SI DREPTUL VICTIMEI

a) Infractiunea este perceputa ca un prejudiciu b) Acorda un egal interes victimei si infractorului c) Activitatea restaurativa este centrata in mai mare masura pe prejudiciul cauzat d) Pune accent pe reabilitarea victimelor acordandu-le sprijin e) Acorda sprijin infractorilor incurajandu-i sa inteleaga si sa-si indeplineasca obligatiile fata de victima f) Ofera ocazia unei comunicari directe sau indirecte intre victima si infractor g) Comunitatea este factor esential incurajand colaborarea partilor Victimologia este stiinta despre activitatea si comportamentul specific prin care este relevata trairea victimei in cadrul raportului cu agresorul, respectiv stiinta despre etapele procesului agresional pornind de la geneza, structura si finalitatea acestuia. Victimologia elaboreaza categoriile si conceptele care definesc relatia victima agresor si raportul agresiune finalitate. Optiunile victimologilor privind definirea victimologiei sunt diversificate . Astfel unii dintre acestia considera ca victimologia reprezinta stiinta comportamentului si personalitatii victimei

raportata la conceperea , realizarea si consecintele directe ale actului agresional asupra victimei. Victimologia prezinta conditia victimei situata in mediul social , starea psi!o- fizica generala de vatamare agresionala "proportionala cu intensitatea actului agresional), interactiunea dintre victima- agresor si social. I. #!eorg!iu $radet considera ca obiectul victimologiei , ca parte a domeniului criminalitatii %&care cuprinde consecintele de orice fel produse de criminalitate si suportate de societate, populatie si victimele infractiunilor&& poate fi completat si cu interferentele raportului dintre agresor si victima , precum si cu interventia sociala pentru restabilirea ordinii sociale. '. A . ( .Calderon defineste victimologia ca disciplina care, prin e)plicarea cauzelor, studiaza victima fara a planifica si realiza o politica a victimei.*l considera ca obiectul victimologiei va trebui sa se refere la %&relatiile dintre victima criminal, profilul victimei , relatia victimei cu societatea, actiunea de a deveni victima si victimitatea, comportarea victimelor , prevenirea victimala, criminalul in calitate de victima, despagubirea victimei, victimele delictelor determinate " cu caracter se)ual, impotriva persoanelor, impotriva bunurilor ). Comportamentul victimei, ca obiect al victimologiei va trebui sa fie raportat e)clusiv la raportul agresor- victima- societate sau prin prezentarea in doua variante+ agresor- victima , urmarindu-se conduita individuala a acestor factori "actiunile- inactiunile e)ercitate in urma procesului psi!ic individual privind agresivitatea , cat si victimizarea). victima societate , punandu-se accent pe manifestarile de aparare recuperare sociala, despagubirea legala a victimei si adaptarea masurilor de preventie generala si speciala a victimei.

In declaratia ,atiunilor -nite %&victime&& sunt persoane care, individual sau colectiv, au fost afectate fizic, psi!ic, emotional, economic sau persoanele carora li s-au lezat drepturile fundamentale prin actiuni sau omisiuni care violeaza legile, inclusiv cele care prescriu abuzul de putere&&. Aceasta definitie a victimei este una foarte larga + domeniul victimologiei va deveni cu atat mai larg cu cat violenta si abuzul de putere este circumscris de legile nationale si internationale. Privind notiunea de victima s-au degajat doua conceptii+ .. Conceptia restrictiva , care reduce victima doar la persoana care sufera de pe urma unui delict , sanctionat de legea penala.Conform acestei conceptii se considera ca+ a) ,u e)ista victima daca se stabileste ca fapta nu e)ista sau nu este prevazuta de legea penala ori fapta a fost comisa in stare de legitima aparare impotriva atacului victimei, sau b) /aca victima a fost organizat. sau este condamnata pentru participarea la un grup infractional

0.Conceptia extinsa privind definirea victimei considera victima ca fiind orice persoana individuala care face parte dintr-o colectivitate si care sufera consecintele dureroase determinate prin diversi factori fizici, psi!ologici, economici, politici si sociali si c!iar naturali" catastrofe, cutremure). In categoria victimelor ar trebui incluse+ victime ale crimelor , accidentelor de circulatie 1 victime de razboi 1victime ale catastrofelor naturale1 victime ale abuzului de putere 1 victime ale discriminarilor pe motive de se), religie ,etnice1 victime ale crimei organizate1 victime ale consumurilor de droguri1 victime ale terorismului1 etc. O clasificare a victimelor o elaboreaza si Hans von Hentig care pune in evidenta rolul unor elemente situationale+

. victime nevarstnice " posibilitatea victimizarii prin reducerea reactiilor si conduitelor forma abuzului si !artuielii se)uale , a rapirii , a cersetoriei)1 0 victime femei

de aparare , sub

2 victime varstnice ,dependentii de alcool si stupefiante "neadaptarea comportamentului la solicitarile ce-i sunt adresate de realitatea ambientala)1 3 imigrantii" rolul adaptativ al psi!icului este redus prin lipsa unei adecvari reale de ordin comunicational care sa asigure obtinerea unui ec!ilibru optim al personalitatii )1 4 etnicii " dificultatea formarii unor comportamente care sa corespunda unui grad de solicitari sociale )1 5 indivizii normali , dar cu o inteligenta redusa1 6 indivizii temporar deprimati " prezenta scopului in plan mental este redusa datorita lipsei de vointa si a sentimentului de inferioritate )1 7 desfranatii si destrabalatii1 8 singuraticii1 In .869 ,:!orsten ;ellin si <arvia =olfgang considera ca e)ista urmatoarele tipuri de victimizare+ Victimizarea primara "reprezinta urmarea oricarei agresiuni indreptata impotriva unei victime )1

Victimizarea secundara "are in vedere situatiile de pagubire a unor societati comerciale) 1 Victimizarea tertiara " priveste delictele care au ca obiect convietuirea sociala sau administratia publica )1 Participarea mutuala " vizeaza adoptarea de catre victima fie a unei maniere relative passive, fie a unei atitudini de pastrare %& a secretului victimizarii&& )1 - Victimizarea juvenila " este conditionata de caracteristicile reflectarii factorilor perturbatori din mediul inconjurator , relatia dintre victima minor si mediu fiind instabila si situationala).

Protectia victimelor infractiunilor , in special cele ale infractiunilor savirsite cu violenta constituie o preocupare a organismelor europene si a statelor *uropei.Primele legislatii nationale privind protectia victimelor dateaza din deceniul al saselea al secolului trecut + Anglia-.853, #ermania-.856,>ranta-.868.?a nivelul -niunii *uropene , preocuparea pentru a asigura protectia victimelor intr-un spatiu comun de libertate , securitate si justitie se reflecta in Comunicarea Comisiei *uropene privind victimele infractiunilor in -niunea *uropeana , in /ecizia Cadru a Consiliului *uropean privind pozitia victimelor in procedura penala " .4 martie 099.) si in Cartea Verde privind compensarea victimelor infractiunilor a Comisiei *uropene " 07 septembrie 099.). In (omania a fost elaborata ?egea nr.0.. din 06 mai 0993 , privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor intrata in vigoare la . ianuarie 0994 , prin care se organizeaza in cadrul <inisterului 'ustitiei serviciile pentru protectia victimelor si reintegrarea sociala a infractorilor. ?egea instituie patru categorii de masuri care se adreseaza in mod direct nevoilor victimei+ Informarea victimelor infractiunilor cu privire la drepturile lor "se realizeaza direct de catre procuror sau ofiterul de politie precum si prin intermediul unei linii telefonice- se mentioneaza serviciile si organizatiile care asigura consiliere psi!ologica sau alte forme de asistenta ) Consilierea psi!ologica " se asigura acelor victime carora li s-au produs nu numai o trauma fizica ci si psi!ologica, prin lovire, vatamare corporala ,viol , act se)ual cu minor,etc.)

Asistenta juridica gratuita" se acorda la cerere , victimelor directe ale infractiunilor grave savarsite cu violenta sau ale celor privitoare la viata se)uala , precum si celor cu un anumit venit pe membru de familie indiferent de natura infractiunii) Compensarea financiara de catre stat a victimelor unei infractiuni " se acorda la cerere victimelor infractiunilor grave savarsite cu violenta- vatamare corporala grava, viol , act se)ual cu minor, perversiune se)uala cu minor , infractiunile au fost savarsite pe teritoriul (omaniei, victima trebuie sa fie cetatean roman sau strain care locuieste legal in (omania , iar sesizarea organelor de urmarire penala se face in anumite termene prevazute de lege )

In ceea ce priveste prejudiciile suferite de victima prin savarsirea infractiunii care sunt reparate prin compensare , legea le incadreaza la urmatoarele categorii+ In cazul victimelor directe se compenseaza c!eltuielile de spitalizare si alte categorii de c!eltuieli medicale, prejudicii materiale rezultate din distrugera ,degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a bunurilor victimei prin savarsirea infractiunii1 In cazul victimelor indirecte se compenseaza c!eltuielile de inmormantare si intretinerea de care victima este lipsita datorita savarsirii infractiunii1

BIBLIOGRAFIE $-:OI,:, s.a., Victimologie si Psihologie Victimala ,Compendiu -niversitar, *ditura Pinguin $oo@ ,0997

$A,CI-,/ , - Crima si criminalitatea repere si abordari juris-sociologice,*ditura ?umina ?e),0994 ?egea nr.0..A06.94.0993 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor,"<.Of. nr. 494A93.95.0993 )