Sunteți pe pagina 1din 3

TEMATICA la TFRA pentruexamen tehnologice' si definireaunorprocese l. Clasificarea debazaale mecanica.Activitatile de prelucrare tehnologice unorprocese 2. Structura fabricare.

de tehnologic unui proces CIM. unui sistemdeproductie 3. Struct.ura fabricatie. de tehnologice 4. Concepte 1 semifabricatelor. 5. Tehnologicitatea 6. Bazarea pentru rezolvarea 7. Definirea si clasificarea lanturilor de dimensiuni.Metode lantului de dimensiuni. de prelucrare. 8. Calcululadaosului 9. Metode de restabilire a ajustajelor in procesal tehnologic de reparare a autovehiculelor. si abateri. cu tolerante efectiva.Toleranta.Calculul 10.Abaterea Calcululajustajelor. I I. Ajustaje. deajustaje. 12.Sisteme suprafetelor. geometrica si calitatea 13.Precizia si formelesale. 14.Frecarea uzurii generale.Dinamica autovehiculelor.Notiuni de 15.Procese uzarecaracteristice pieselor. la autovehicule. l6.rJzurasi formelesalespecifice uzurii pieselor. 17.Factoriicareinfluenteazamarimea a uzurii pieselor. 18.Metodede determinare 19.Metodeanaliticede stabilirea limitelor de uzura. 20. Criterii de stabilirea limitelor de uzurapeirtruautovehicule stabilirea limitelor deuzura. 21.Metodeexperimentale'de irea. prin aschiere.Strunj de prelucrare 22. Analizaproceselor procesului de aschiere. a la strunjire.Analizatermica 23. Calcululfortelor la gaurire. parametrilor de aschiere unui burghiu.Calculul 24. Gawirea.Constructia unei freze.Calcululparametrilor regimului de lucru al 2!.Frezarca.Constructia frezelor. numerica. masinilecu comanda despre 26.Notiuni generale 2T.lnformatii necesare masinilor-unelte comandate numeric.Strungul paralel CNC. Jtorizontal centrifugala. si turnarea pieselorsubpresiune 28.Turnarea cu modelegazeificabile. 29. Turnarea in vid. in forme coji.Formarea 30.Tumarea 31.Matritarea. si matritelor. stantelor 32.Principii aleconstructiei prin ambutisare. pieselor 33.Prelucrarea cu arc de plasma. 34.Prelucrarea cu ultrasunete. 35.Prelucrarea in camp de ultrasunete.Gaurirea asistate de prelucrare ale unor procedee 36.Aplicatii ultrasonic.

in campultrasonic. 37. Strunjireasia\ezarca cu radiatiilaser' prin eroziune 38.Principiulprelucrarii lasercu mediulactiv solid si gazos' 39. Generatoare cu laser' 40.Masinadetaiat cu laserpebazadebioxid de carbon.Gaurirea laser cu de autovehicule termicea pieselor 41. Tratamente laser. cu 42. Sudarea cu fasciculde electroni. 43. Principii aleprelucrariiprin eroziune 44. Aplicatiialeprelucrariicu fasciculde electroni. t cu fascicolde ioni. prin eroziune 45. Prelucrarea chimica. prin eroziune 46. Prelucrarea prin eroziuneelectrochimica' 47. Principiul prelucrarii electrochimica' 48.Principiileprelucrariiprin eroziune hidrodinamica. electrochimica 49.Eroziunea aziva. mica abt electrochi 50. Erozinnea naturala. electrochimica 5l. Eroziunea 52.Principiulprelucrariiprin electroeroziune. prin electroeroziune' de prelucrare 53.Masinauniversala prin electroeroziune. materialelor 54.Masinapentrutaierea cu fir. 55.Masinadetaiereprin electroeroziune chimico-electrica. 56.Prelucrarea cujet de aPa. Prelucrarea 57. de sudare. procedeelor 58.Clasificarea oxi'gaz. 59. Sudarea cu arc electricdescoperit. 60. Sudarea in mediude abtr. 61. Sudarea in mediude gazprotector. 62. Sudarea WIG. 63. Sudarea MIG/MAG. 64. Sudarea in hidrogenatomic. 65. Sudarea cu arc electricacoperitsubstratde flux' 66. Sudarea de adaos. substratde flux cu pulbere 67. Sudarea vibrator. cu arc electricsubstratdeflux cu electrod 68. Sudarea rezistenta. presiune cu prin si prin rezistenta electrica 69. Sudarea cu Plasma 70. Sudarea Tl.Metalizareacu arc electric. oxiacetilenica. cu fl acara 72. Metalizarea cu Plasma. 73. Metalizarea chimicadin vapori(CvD) 74.Depunerea PVD. prin metoda 75.Depunerea mecanice. prin metode ale suprafetelor 7|.Trutarrentesuperficiale termice. 77. T ratamente termo-chimice. 78. Gratamente 79. Extrudarea in matrita. prin injectare 80.Tumarea de reparare. tehnologic plastice in procesal de materiale 81.Depunerea pastice armate. materialelor 82.Prelucrarea

din punct de vedereal materialuluidin caresefabrica 83. Caracteizarcavopselelor al destinatiei lor. din punctdevedere 84.Caracteizueavopselelor de aplicare. dupatehnica 85. Caracteizarcadepunerilor .86.Proprietatile pe suprafata pieselor. vopselelor si straturilor depuse de materiale. depunerii in vederea 87.pregatirea suprafetelor pentruvopsireprin pulverizare. 88.Echipamente de miscarea pistoluluiin functiede formasuprafetei. 89.Tehnica de vopsire. 90. Cabine

Cluj-Napoca, Lul7.l2.l3 Responsabil de disciplina Prof.dr.ing.Gawil BALC