Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA Facultatea de Mecanica Sectia: Autove icule Rutie!e "i#ci$lina: Fa%!ica!ea #i Re$a!a!ea Autove iculelo!

Proiectarea tehnologiei de fabricare si reconditionare a starii tehnice al arborelui cu came de la autoturismul Renault Megane 1.4

Ind!u&ato! P!oiect: "!d' In(' Teodo!a C i!a

Student )!u$a: *+,- AR

*../-*..0

Cuprins
Ca$'-' P!oiecta!ea te nolo(iei de 1a%!ica!e a !e$e!ului -'-' Anali2a con#t!uctiv 1unctionala a !e$e!ului -'*' Intoc&i!ea itine!a!iului te nolo(ic de 1a%!icatie -'*'-' Sta%ili!ea conditiilo! te nice -'*'*' Mate!iale -'*'3' Ale(e!ea #e&i1a%!icatului -'3' Te nolo(ia de $!eluc!a!e &ecanica a !e$e!ului -'3'-' A#$ecte $a!ticula!e #i eta$ele $!inci$ale ale $!oce#ului te nolo(ic de $!eluc!a!e -'3'*' Ale(e!ea %a2elo! te nolo(ice -'3'3' Calculul adao#ului de $!eluc!a!e -'3',' Calculul !e(i&ului de luc!u $ent!u o o$e!atie -'3'+' No!&a!ea te nica a unei o$e!atii -',' Intoc&i!ea docu&entatiei te nolo(ice -','-' Intoc&i!ea 1i#ei te nolo(ice #i a $lanului de o$e!atii -'+' Reali2a!ea &odelului (eo&et!ic 3" -'4' Intoc&i!ea $!o(!a&ului de 1a%!ica!e a#i#tata a !e$e!ului Ca$'*' P!oiecta!ea te nolo(iei de !e#ta%ili!e a #ta!ii te nice a !e$e!ului *'-' Con#tata!ea #ta!ii te nice a !e$e!ului - "e#en de con#tata!e - Ta%el cu date $!ivind #ta!ea te nica *'*' P!oiecta!ea te nolo(iei de !econditiona!e a !e$e!ului *'3' P!oiecta!ea te nolo(iei de a#a&%la!e a !e$e!ului *'3'-' "e#en de an#a&%lu a #u%an#a&%lului din ca!e 1ace $a!te !e$e!ul 5cote (a%a!it #i le(atu!i $!inci$ale6 *'3'*' Conditii te nice de a#a&%la!e Ca$' 3' No!&e de $!otectia &uncii #i PSI

Cap.1. Proiectarea tehnologiei de fabricare a elementelor mecanismului de distribuie ce echipeaz autoturismul Dacia Logan 1.4 MP
1.1. !naliza constructi" #i funcional a mecanismului de distribuie
!rborele cu came7 #au a!%o!ele de di#t!i%u8ie e#te $ie#a $!inci$al9 ca!e ant!enea29 &ecani#&ul de di#t!i%u8ie7 de co!ectitudinea di#t!i%u8iei de$in2and co!ectitudinea $o2i8iei :i du!ata 1a2elo! de de ad&i#ie :i evacua!e din ciclul &oto!' P!inci$alele $a!8i ale a!%o!elui cu ca&e #unt: ca&ele de evacua!e :i ad&i#ie7 av;nd $!o1ilul7 nu&a!ul :i $o2i8ia v<!1ului co!e#$un2ato! du!atei :i $o2i8iei 1a2elo! !e#$ective <n cad!ul ciclului &oto!= 1u#u!ile $alie!e7 al c9!o! nu&a! de$inde de lun(i&ea &oto!ului7 da! e>i#t9 cel $u8in dou9 $alie!e ca!e <ncon?oa!9 o $e!ec e de ca&e= ca&a ci!cula!97 e>ecnt!icul de ant!ena!e al $o&$ei de %en2in97 <n ca2ul &otoa!elo! cu a$!inde!e $!in #c;nteie7 dotate cu $o&$e de ali&enta!e ac8ionate &ecanic= $inionul $ent!u ant!ena!ea $o&$ei de ulei :i7 eventual7 alte $inioane $ent!u ant!ena!ea uno! o!(ane ale &oto!ului' Av;nd <n vede!e nu&9!ul &a!e de la(9!e de #$!i?in7 a!%o!ele cu ca&e nu a!e o #olicita!e &ecanic9 i&$o!tant9 :i e#te o $ie#9 #tatic nedete!&inat9' Pent!u o &ai %un9 utili2a!e a &ate!ialului a!%o!elui :i $ent!u !educe!ea (!euta8ii $!o$!ii7 unii a!%o!i de di#t!i%u8ie #e con1ec8ionea29 de 1o!&9 cilind!ic97 o%8inut9 1ie $!in (9u!i!ea $e toat9 lun(i&ea a a!%o!elui 5o$e!a8ie di1icil9 din cau2a lun(i&ii &a!i nece#a!e %u!( iului67 1ie $!in tu!na!ea #e&i1a%!icatului #u% 1o!&a tu%ula!9' P!inci$ala #olicita!e a a!%o!elui cu ca&e e#te #olicita!ea la u2u!97 av;nd valo!i i&$o!tante at;t $ent!u #u$!a1e8ele 1u#u!ilo! $alie!e c;t &ai ale# $ent!u #u$!a1e8ele de luc!u ale ca&elo!'

La ca$9tul a!%o!elui cu ca&e e#te &ontat9 o roat de curea din8at9' Acea#ta va $!elua &i:ca!e :i ene!(ie de la a!%o!ele cotit al &oto!ului $!in inte!&ediul cu!elei din8ate' Se 1olo#e#te cu!ea :i !oat9 din8ate deoa!ece nu e#te $e!&i#9 $atina!ea cu!elei $e !oata de cu!ea' Acea#ta a! duce la e1ecte cata#t!o1ale $ent!u &oto!7 ne&ai1iind !e#$ectate &o&entele de de#c ide!e a #u$a$elo!7 !e2ultand coli2iuni ale #u$a$elo! cu cilind!i' "e la ca&ele #ituate $e a!%o!ele cu ca&e $;n9 la #u$a$e &i:ca!ea #e t!an#&ite $!in inte!&ediul culbutorilor ca!e #unt 1i>ati $e a$ul culbutorilor. Cul%uto!ii ac8ionea29 di!ect $e #u$a$97 <n ca2ul auto&o%ilului Lo(an 1iind eli&at #i#te&ul cu ti?e <&$in(9toa!e' Ace#tia #unt #u#8inuti de a>ulu cul%uto!ilo! :i #unt a#e&9n9to!i uno! $;!( ii7 avand o $a!te <n contact cu ca&a ia! cealalt9 <n contact cu #u$a$a'

1.%. tinerariul tehnologic de fabricare a mecanismului de distribuie 1.2.2. Stabilirea condiilor tehnice de fabricare
Condi8iile te nice $!inci$ale la 1a%!ica!ea arborelui cu came $!ive#c $!eci2ia de e>ecu8ie a 1u#u!ilo! :i a ca&elo!7 ca :i du!itatea lo! #u$e!1icial9' P!eci2ia lo! di&en#ional9 t!e%uie #9 #e incad!e2e <n tole!an8e de .7.,'''.7.+ && $e $o!8iunea cilind!ic9 :i .7.*'''.7., $e $o!8iunea activ9 de !idica!e a $!o1ilului7 <n9l8i&ea de !idica!e a tac etului a#i(u!at9 de v;!1ul ca&ei t!e%uie #9 1ie !e#$ectat9cu a%ate!i de &a>i&u& .7.-'''.7.-* &&' Po2i8ia un( iula!9 a v;!1ului ca&elo! t!e%uie #9 #e !e#$ecte cu tole!an8e de -'''*. P!eci2ia di&en#ional9 a 1u#u!ilo! $alie!e #e <n#c!ie 9& #tanda!dul de calitate 4 ISO7 cu conicitate :i ovalitate ad&i#e de .7.-'''.7.* &&7 ia! a%ate!ea &a>i&9 ad&i#9 de la concent!icitatea a>elo! 1u#u!ilo! $alie!e #e ad&ite de .7.,'''.7.4 &&' Ru(o2itatea 1u#u!ilo! $alie!e :i a #u$!a1e8elo! de luc!u ale canalelo! t!e%uie #9 1ie de ci!ca Ra@ .74'''.7* A&7 ia! du!itatea acelo!a:i #u$!a1e8e #e <n#c!ie <n valo!ile +,-+* HRC' Bn ca2ul roii de curea $!eci2ia di&en#ional9 a dia&et!elo! ale2a?ului $!ecu& :i $!eci2ia l98i&ii !o8ii #e <n#c!ie <n calitatea 0 ISO' P!eci2ia 1o!&ei (eo&et!ice :i a $o2i8iei #u$!a1e8elo! e#te !elativ !idicat97 ad&i8;ndu#e a%ate!i de la $e!$endicula!itatea #u$!a1e8ei 1!ontale $e a>a de #i&et!ie a ale2a?ului de a$!o> .7., &&' "u!itatea #u$e!1icial9 a dantu!ii :i a ale2a?ului t!e%uie #a 1ie de ci!ca +*-+, HRC' Ru(o2itatea dantu!ii t!e%uie #a 1ie de a$!o>i&ativ Ra@-74 A&'

Culbutorul va avea $e $o!8iunile de contact cu ca&a :i cu #u$a$a !u(o2itatea Ra@.7, A&' P!eci2ia lo! di&en#ional9 t!e%uie #9 #e incad!e2e <n tole!an8e de .7.,'''.7.+ && $e $o!8iunile de7 ia! du!itatea acelo!a:i #u$!a1e8e #e <n#c!ie <n valo!ile +,-+* HRC' !$ul culbutorilor va avea $!eci2ia di&en#ional9 <n#c!i#9 <n #tanda!dul de calitate 4 ISO7 cu conicitate :i ovalitate ad&i#e de .7.-'''.7.* &&7 ia! a%ate!ea &a>i&9 ad&i#9 de la concent!icitatea #e ad&ite de .7.,'''.7.4 &&' Ru(o2itatea 1u#u!ilo! $alie!e :i a #u$!a1e8elo! de luc!u ale canalelo! t!e%uie #9 1ie de ci!ca Ra@ .7, A&7 ia! du!itatea acelo!a:i #u$!a1e8e #e <n#c!ie <n valo!ile +,-+* HRC'

1.2.2. Alegerea materialelor


O8elu!ile 1olo#ite $ent!u 1a%!ica!ea a!%o!ilo! cu ca&e #unt o8elu!i ca!%on de calitate #au #la% aliate7 cu& a! 1i OLC -.7 OLC -+7 OLC ,+>7 OLC++ STAS 00. C /D #au l+C.07 -0MC-.7 3-M-, STAS /D--/D #i #e &at!itea29 <n &ai &ulte eta$e !eali2<ndu#e $!eci2ie di&en#ional9 <n calit98ile -*C-3 ISO7 ceea7 ce nece#it9 adao#u!i de $!eluc!a!e &ai &a!i ca la tu!na!e7 de o!dinul -7+'' '*7+ &&' Bn ca2ul arborelui cu came ce ec i$ea2a auto&o%ilul "acia Lo(an #e ale(e OLC ,+7 ace#ta !eali2;ndu#e $!in &at!i8a!e <n &ai &ulte eta$e' Roata de curea :i culbutori #e !eali2ea29 $!in tu!na!e din 1ont9' !$ul culbutorilor #e !eali2ea29 din OLC -+ dint!-un #e&i1a%!icat la&inat'

1.2.3.Alegerea semifabricatelor
Se&1a%!icatele de arbori de distributie #e con1ectionea29 din 1ont9 #au o8el #i #e $ot o%tine $!in tu!na!e #au &at!i8a!e' Pent!u $ie#ele unicat #e $!actica 1o!?a!ea' Se toa!n9 a!%o!i cu ca&e din 1ont9 cenu:ie #au 1ont9 cu (!a1it nodula! av;nd un continut &ediu de 37* E C #i ca $!inci$ale ele&ente de alie!e Si7 Mn7 Mo7 C!' Tu!na!ea #e 1ace in coc ilie #au in co?i de %ac elit97 ceea ce !e$!e2inta $!ocedee de $!eci2ie !idicat97 deci #e&i1a%!icatul va avea o 1o!&a a$!o$iata de 1o!&a 1init97 $!eluc!a!ile &ecanice nece#a!e 1iind <nt!-un nu&a! &ai !edu#' Alte avanta?e con#tau in 1a$tul ca #e $oate tu!na #e&i1a%!icat tu%ula! #i c97 $!in &onta!e in 1o!&a de tu!na!e a uno! %a!e

&etalice cu !ol de !9citoa!e <n d!e$tul ca&elo! #i 1u#u!ilo!7 #e $oate o%tine o du!itate #u$e!1iciala #$o!ita a lo!7 ceea ce u#u!ea2a $!oce#ul de t!ata&ent te!&ic de du!i1ica!e' P!inci$alul de2avanta? al tu!n9!i7 !9&;ne di1icultatea &a!e a $!ocedeului7 di1icultate ca!e decu!(e din 1o!&a co&$licat9 a a>ei cu ca&e7 ca!e c!eea2a $e!icolul u&$le!ii inco&$lete 5in #$ecial in 2ona vi!1ului ca&elo!6 a 1o!&ei de tu!na!e' "eaceea #e $!actica tu!na!ea #i&ultan9 $!in &ai &ulte o!i1icii de tu!na!e' Se&i1a%!icatele con1ec8ionate din o8el #e o%8in a$!oa$e e>clu#iv $!in &at!i8a!e <n &ai &ulte eta$e 51oa!te !a! ele #e toa!n96' Bn ca2ul autove iculului Lo(an #e&i1a%!icatul 1olo#it $ent!u 1a%!ica!ea arborelui cu came e#te din OLC ,+ :i #e o%8ine $!in &at!i8a!e' !$ul culbutorilor #e o%8ine din #e&i1a%!icat la&inat OLC -+' Roata de curea :i culbutorii #e toa!n9 din 1ont9'

1.&. 'ehnologia de prelucrare mecanic 1.3.1. Aspecte particulare i etape principale ale procesului tehnologic de prelucrare
Bn ca2ul arborelui de distribuie $!eluc!a!ea &ecanic9 e#te un $!oce# di1icil din cau2a !a$o!tului ne1avo!a%il dint!e lun(i&ea :i dia&et!ul7 <n ca2ul #$!i?ini!ii lui <nt!e v;!1u!i' Se i&$une7 deci7 #$!i?ini!ea #u$li&enta!97 $!in inte!&ediul unei linete7 a 1u#ului $alie! cent!al' Re2ulta c9 $!inci$alele #u$!a1e8e de %a2a!e :i 1i>a!e #<nt dou9 (9u!i de cent!a!e de ti$ul cu con de $!otec8ie e>ecutate <n #u$!a1e8ele 1!ontale ale a!%o!elui de di#t!i%u8ie7 la ca!e #e adau(9 #u$!a1a8a #u$li&enta!9 de !e2e&a!e a $alie!ului cent!al= ant!ena!ea a!%o!elui #e 1ace de la unul din ca$ete $!in# <n unive!#alul &a:inii-unelte' Pent!u a #e o%8ine $!eci2ia de 1o!&9 (eo&et!ic9 i&$u#97 $!i&ele o$e!a8ii #<nt $!eluc!ate $!in 1!e2a!e #au #t!un?i!e a #u$!a1e8elo! 1!ontale :i #t!un?i!ea $alie!ului cent!al' P!eluc!a!ea $!in #t!un?i!e e%o:7 1ini#a!e :i !ecti1ica!e #e 1ace #i&ultan $ent!u toate $alie!ele :i ca&ele7 $e $!inci$iul co$ie!ii du$9 a!%o!e etalon7 $e #t!un(u!i #e&iauto&ate &ulticu8ite' La ca&ele cu <n9l8i&e de !idica!e &ai &ic9 de 4 &&7 $!eluc!a!ea #e 1ace $!in co$ie!e la o $o2i8ie un( iula!9 con#tant9 a cu8itelo! , ia! $ent!u <n9l8i&i de !idica!e ce de$9:e#c 4 &&7 co$ie!ea #e 1ace cu $o!tcu8ite o#cilante . La #e&i1a%!icatele &at!i8ate e#te cent!ui!ea7 a$oi

nece#a!9 o #t!un?i!e de de(!o:a!e :i 1ini#a!e a $o!8iunii cilind!ice dint!e ca&e :i dint!e $alie!e ca!e #e !eali2ea29 tot #i&ultan $e #t!un(u!i &ulticu8it' La #e&i1a%!icatele tu!nate7 ca!e au o $!eci2ie !idicat97 ace#te o$e!a8ii nu #<nt nece#a!e' T!ata&entul te!&ic e#te o o$e!a8ie de &a!e i&$o!tan897 ca!e $oate $!ovoca de1o!&9!i !e&anente ce vo! duce la !e%uta!ea $ie#ei' El con#t9 dint!-o c9li!e u!&at9 de !9ci!e <n ulei7 ia! $ent!u a#i(u!a!ea unei !9ci!i uni1o!&e a $ie#ei 5ceea ce !educe $e!icolul a$a!i8iei de1o!&9!ilo!6 #e $!actic9 !9ci!e cu ulei #u% $!e#iune #au cu ulei av<nd de%itul $a!8ial !e(lat7 $ie#a 1iind int!odu#9 <nt!-un 1el de &at!i89 1oa!te $!eci#9 :i <&$!eun9 cu acea#ta cu1und<ndu-#e <n ulei' P!eluc!a!ea &ecanic9 a a!%o!elui cu ca&e #e <nc eie cu 1ini#a!ea ca&elo! :i 1u#u!ilo! $!in !ecti1ica!e :i du!i1ica!e' Ca #i la o$e!a8iile $!ecedente7 #e $!actic9 $!eluc!a!ea #i&ultan9 a tutu!o! ca&elo!7 $e $!inci$iul co$ie!ii du$9 :a%lon' "u!i1ica!ea #e 1ace $!in ta#a!e-!ula!e :i7 <n (ene!al7 #e $!actic9 #i&ultan cu t!ata&entul te!&ic' Ma:inile de !ecti1icat a!%o!i cu ca&e #<nt de con#t!uc8ie #$ecial9' Cont!olul 1inal cu$!inde cont!olul de 1o!&97 di&en#ional7 de calitate a #u$!a1e8elo! ca&elo!7 de du!itate #u$e!1icial9 :i $o2i8ie !eci$!oc9 a a>elo! de #i&et!ie' El #e e>ecut9 $e o in#tala8ie #$eciali2at97 cu a?uto!ul unui a> cu ca&e etalon7 $e $!inci$iul co$ie!ii: a>a etalon :i a>a cont!olat9 #e !ote#c #inc!on :i un #et de co&$a!atoa!e indic9 a%ate!ile di&en#ionale ale a>ului cont!olat 1a89 de a>ul etalon' Te nolo(ia de $!eluc!a!e &ecanic9 a roii de curea e#te 1o!&at9 dint!-o #ucce#iune de o$e!a8ii 5#t!un?i!i inte!ioa!e :i e>te!ioa!e7 (9u!i!i6 ca!e a#i(u!9 $!eci2ia 1o!&ei :i di&en#iunilo! i&$u#e $ie#ei 1inite7 du$9 ca!e #e e>ecut9 dantu!a!ea' P!inci$ala %a29 de a:e2a!e $ent!u $!eluc!a!ea o!ic9!ei !o8i ce #e va &onta $e un a!%o!e 5cu $an9 #au canelu!i6 e#te ale2a?ul !o8ii7 ca!e #e va $!eluc!a7 <n con#ecin897 $!i&ul $!in %a2a!ea $ie#ei $e #u$!a1e8e %!ute' Ca %a29 au>ilia!9 #e ado$t9 o #u$!a1a89 $e!$endicula!9 $e a>a de #i&et!ie a !o8ii :i #e va $!eluc!a du$9 de(!o:a!ea ale2a?ului' Bn (ene!al #e e>ecut9 o$e!a8ii de #t!un?i!e e%o: :i 1ini#a!e :i !a!eo!i7 nu&ai dac9 $!in condi8iile te nice #e i&$un !u(o2it98i &ici ale #u$!a1e8elo!7 #e e>ecut9 !ecti1ic9!i' Pent!u 1ini#a!ea 1lancu!ilo! dantu!ii #e e>ecut9 :eve!ui!ea ei' Cont!olul !o8ilo! din8ate #e e>ecut9 <n #co$ul dete!&in9!ii e!o!ilo! de e>ecu8ie a dantu!ii' E!o!ile de e>ecu8ie ale dantu!ii #unt 1o!&ate din an#a&%lul e!o!ilo! la di&en#iunile ce!cului de divi2a!e7 la (!o#i&ea dintelui :i la di&en#iunea $a#ului7 la

<n9l8i&ea v<!1ului :i $icio!ului dintelui7 la 1o!&a $!o1ilului dintelui7 la valoa!ea un( iului de an(!ena!e' E!o!ile de &onta!e #<nt 1o!&ate din e!oa!ea valo!ii di#tan8e dint!e a>e7 a%ate!ea de la $a!aleli#& #au a%ate!ea de la valoa!ea no&inal9 a un( iului dint!e a>e7 a%ate!ea de la valoa!ea ?ocului <n an(!ena?' !$ul culbutorilor va avea un $!ocedeu de 1a%!ica8ie !elativ #i&$lu' Ace#ta #e e>ecut9 din #e&i1a%!icat la&inat #u$u# o$e!a8iilo! de #t!un?i!e7 1!2a!e :i (au!i!e' Va avea loc :i o !ecti1ica!e $ent!u o%8ine!ea unei %une !u(o2it98i a #u$!a1etelo! $e ca!e vo! 1i &onta8i cul%uto!i' P!inci$alele %a2e de a:e2a!e vo! 1i7 la 1el ca <n ca2ul a!%o!elui cu ca&e7 $o!8iunile de ca$at ale a>ului' Ace#ta va 1i 1!e2at :i (au!it la ca$ete la 1el ca :i a!%o!ele de di#t!i%utie' Culbutorii #unt e>ecuta8i din 1ont97 $!in tu!na!e' Ei vo! 1i #u$u#i uno! o$e!a8ii de 1!e2a!e7 #t!un?i!e :i !ecti1ica!e'

1.3.2. Alegerea bazelor tehnologice


Bn ca2ul arborelui cu came ca %a2e te nolo(ice #e ale( ca$etele de a!%o!e unde #e vo! $!eluc!a (au!i de cent!a!e' Ace#tea #e $ot !eali2a $e #t!un( #au7 <n ca2ul $!oduc8iei de #e!ie $e &a:ini #$eciali2ate' Ace#te &a:ini au <n co&$o2i8ia lo! c;te dou9 ca$ete de cent!uit :i 1!e2at ca!e #e !ote#c continuu cu tu!a8iile date de vite2ele o$ti&e de a#c ie!e 51i(' -'-6' Se&i1a%!icatul e#te a#e2at <nt!un di#$o2itiv ca!e #e de$la#ea29 la cele dou9 $o#tu!i $!in inte!&ediul &a#ei de$la#a%ile $e ( ida?e' Po2i8ia co!ect9 a #e&i1a%!icatului7 <n $lan ve!tical7 $e &a#a &a:inii7 #e o%8ine $!in !e(la!ea ele&entelo! de a#e2a!e -7*73 $!in ca!e #e &odi1ic9 cotele e#te $a!alel9 cu a>a &a:inii:
.-

7 $;na ce linia cent!elo!

.*

.3

@5 -F *6G*@@5 3F ,6G*@5 +F 46G*7 &&'

Bn $lanul o!i2ontal cent!a!ea #e 1ace ve!i1ic;nd 5cu un v;!1 &ontat <n a!%o!ele $!ici$al al &a:inii67 <n lun(ul #culei7 dac9 (ene!atoa!ea A-H-=A*H*= e#te $a!alel9 cu di!ec8ia de &i:ca!e a #culei' Bnainte de a t!a#a :i e>ecuta (9u!ile de cent!a!e #e ve!i1ic9 dac9 cent!ele celo! dou9 #u$!a1e8e 1!ontale de1ine#c o a>9 de !ota8ie7 co!ect9 $ent!u a!%o!e' Ve!i1ica!ea #e 1ace $!in ve!i1ica!ea $o2i8iei celo! dou9 cent!e O- :i O*7 $!in !oti!ea $ie#ei cu a?uto!ul $latoului !otativ al &e#ei &a:inii' Se o%8ine a#t1el o !e$a!ti8ie uni1o!&9 a adao#ului de $!eluc!a!e' )au!a de centa!e $e ca!e o e>ecut9& $e a!%o!ele cu ca&e de la "acia Lo(an -', MPI e#te:

A * STAS -34--0* cu !u(o2it98ile:

Ra@.70

Ra@37*

P!inci$ala %a29 de a:e2a!e $ent!u $!eluc!a!ea roi de curea ce #e va &onta $e a!%o!ele cu ca&e e#te ale2a?ul !o8ii7 ca!e #e va $!eluc!a7 <n con#ecin897 $!i&ul $!in %a2a!ea $ie#ei $e #u$!a1e8e %!ute' Ca %a29 au>ilia!9 #e ado$t9 o #u$!a1a89 $e!$endicula!9 $e a>a de #i&et!ie a !o8ii :i #e va $!eluc!a du$9 de(!o:a!ea ale2a?ului' La 1el ca <n ca2ul a!%o!elui cu ca&e7 la a$ul culbutorilor7 ca %a2e te nolo(ice #e ale( ca$etele de a!%o!e unde #e vo! $!eluc!a (au!i de cent!a!e' Ace#tea #e $ot !eali2a $e #t!un( #au7 <n ca2ul $!oduc8iei de #e!ie $e &a:ini #$eciali2ate' Re(la!ea7 1i>a!ea :i (9u!i!ea $ie#ei #e 1ace <n &od analo( te nolo(iei de#c!i#e &ai #u#7 la a!%o!ele cu ca&e7 (9u!ile de cent!a!e 1iind de ti$ul: A * STAS -34--0* cu !u(o2it98ile: Ra@.70 Ra@37* Culbutorii vo! avea ca %a29 de a:e2a!e ale2a?ul $!inci$al al ace#to!a' Ace#ta #e va $!eluc!a $!i&a dat9 $!in %a2a!ea $ie#ei $e #u$!a1e8e %!ute'

(ig. 1.1. )chema unui agregat de frezat suprafee centrale #i de centruit.

(ig. 1.%. Prelucrarea suprafeelor frontale #i a gurilor de centrare pe maini de gurit #i frezat orizontale

1.3.3. Calculul adaosului de prelucrare


-' Pent!u 1u#u!ile $alie!e a' Recti1ica!e de 1ini#a!e "ia&et!ul no&inal d@+0 && du$a !ecti1ica!ea de 1ini#a!e Lun(i&ea de !ecti1ica!e l@-0 && In 1unctie de ace#te doua ele&ente #e ia din ta%elul 0'45Vla#e6adao#ul de $!eluc!a!e A$@.',&& "ia&et!ul $ali!eului inainte de !ecti1ica!e de 1ini#a!e va 1i
d sem = d + Ap = +0 + .', = +0',mm

%' Recti1ica!e e%o# "ia&et!ul no&inal d@+0',&& du$a !ecti1ica!ea e%o# Lun(i&ea de !ecti1ica!e l@-0 && In 1unctie de ace#te doua ele&ente #e ia din ta%elul 0'45Vla#e6adao#ul de $!eluc!a!e A$@.',&& "ia&et!ul $ali!eului inainte de !ecti1ica!e de 1ini#a!e va 1i

d sem = d + Ap = +0', + .', = +0'0mm

c' St!un?i!e de 1ini#a!e "ia&et!ul no&inal d@+0'0&& du$a #t!un?i!ea de 1ini#a!e Lun(i&ea de !ecti1ica!e l@-0 && Cla#a de $!eci2ie a#e&i1a%!iatului &at!itat I In 1unctie de ace#te doua ele&ente #e ia din ta%elul 0',05Vla#e6adao#ul de $!eluc!a!e A$@-'-&& "ia&et!ul $ali!eului inainte de #!un?i!ea de 1ini#a!e va 1i
d sem = d + Ap = +0'0 +-'- = +D'Dmm

d' St!un?i!e de de(!o#a!e "ia&et!ul no&inal d@+D'D&& du$a #t!un?i!ea de de!o#a!e Lun(i&ea de !ecti1ica!e l@-0 && Cla#a de $!eci2ie a#e&i1a%!iatului &at!itat I In 1unctie de ace#te doua ele&ente #e ia din ta%elul 0',05Vla#e6adao#ul de $!eluc!a!e A$@-'-&& "ia&et!ul $ali!eului inainte de #!un?i!ea de de(!o#a!e va 1i
d sem = d + Ap = +D'D + -'- = 4-mm

e' Pent!u 1o!?a!e Se !eco&anda un adao# de -'*+&& $ent!u di&en#iunea $ie#ei #i $!eci2ia &at!ita!iidi ta% 0'*3 cu a%ate!e $edia&et!u de .'D && "in &at!ita!e $ie#a va avea dia&et!ul &a>i& d &a> = d sem +-'*+ + .'D = 43'-+mm Ia! dia&et!ul &ini&va 1i d &in = d sem +-'*+ .'D = 4-'3+mm *' Pent!u inte!valele dint!e ca&e a' Recti1ica!e de 1ini#a!e "ia&et!ul no&inal d@3/&& du$a !ecti1ica!ea de 1ini#a!e Lun(i&ea de !ecti1ica!e l@-+&& In 1unctie de ace#te doua ele&ente #e ia din ta%elul 0'45Vla#e6adao#ul de $!eluc!a!e A$@.'3+&& "ia&et!ul inte!valelo! dint!e ca&e inainte de !ecti1ica!e de 1ini#a!e va 1i
d sem = d + Ap = ,- + .'3+ = 3/'3+mm

%' Recti1ica!e e%o# "ia&et!ul no&inal d@3/'3+&& du$a !ecti1ica!ea de e%o# Lun(i&ea de !ecti1ica!e l@-+&& In 1unctie de ace#te doua ele&ente #e ia din ta%elul 0'45Vla#e6adao#ul de $!eluc!a!e A$@.'3+&& "ia&et!ul inte!valelo! dint!e ca&e inainte de !ecti1ica!e de 1ini#a!e va 1i
d sem = d + Ap = ,-'3+ + .'3+ = 3/'/ mm

c' St!un?i!e de 1ini#a!e "ia&et!ul no&inal d@3/'/&& du$a #t!un?i!ea de 1ini#a!e Lun(i&ea de !ecti1ica!e l@-+&& Cla#a de $!eci2ie a#e&i1a%!iatului &at!itat I In 1unctie de ace#te doua ele&ente #e ia din ta%elul 0',05Vla#e6adao#ul de $!eluc!a!e A$@-'.&& "ia&et!ul inte!valelo! dint!e ca&e inainte de #!un?i!ea de 1ini#a!e va 1i
d sem = d + Ap = 3/'/ + -'. = 30'/ mm

d' St!un?i!e de de(!o#a!e "ia&et!ul no&inal d@30'/&& du$a #t!un?i!ea de de!o#a!e Lun(i&ea de !ecti1ica!e l@-+&& Cla#a de $!eci2ie a#e&i1a%!iatului &at!itat I In 1unctie de ace#te doua ele&ente #e ia din ta%elul 0',05Vla#e6adao#ul de $!eluc!a!e A$@-'.&& "ia&et!ul inte!valelo! dint!e ca&e inainte de #!un?i!ea de de(!o#a!e va 1i
d sem = d + Ap = 30'/ + -'. = 3D'/ mm

e' Pent!u 1o!?a!e Se !eco&anda un adao# de -'.&& $ent!u di&en#iunea $ie#ei #i $!eci2ia &at!ita!iidi ta% 0'*3 cu a%ate!e $edia&et!u de .'+ && "in &at!ita!e $ie#a va avea dia&et!ul &a>i& d &a> = d sem +-'. + .'+ = ,-'3mm Ia! dia&et!ul &ini&va 1i d &in = d sem +-'. .'+ = ,.'*mm 3' Pent!u lun(i&ea a!%o!elui 5#u$!a1etele 1!ontale6 Pent!u 1!e2a!e 1!ontala

"ia&et!ul #u$!a1etei din 1ata "-@+0 && "ia&et!ul #u$!a1etei din #$ate "*@3, && Lun(i&ea $ie#ei e#te +*, && Pent!u ace#te di&en#iuni in ta% 0'-5Vla#e6 #e !eco&anda adao#ul de $!eluc!a!e de -'.&&
3 $e o $a!te #i #e !eco&anda $ent!u lun(i&ea $ie#ei la &at!ita!e adao# total de , + * &&

ta%elul 0'*3 Lun(i&ea a!%o!elui va 1i


L&a> = +*, + * - + , + 3 = +33mm

L&in = +*, + * - + 0 * = +3*mm

1.3.4 Calculul regimului de lucru pentru o operatie


Calculul !e(i&ului de luc!u $ent!u o$e!atia de 1!e2a!e 1!ontala -' Sta%ili!ea adao#ului de $!eluc!a!e
"in ta%elul 0'*3 #e ale(e adao#u lde $!eluc!a!e total , + .'+ &&'

"in ta%elul 0'- #e ale(e adao#ul de $!eluc!a!e ite!&edia! $ent!u 1!e2a!ea de 1ini#a!e * && *' Ale(e!ea #culei a#c ietoa!e "in ta% D'* #e alle(e o 1!e2a cilindo 1!ontala cu dinti de&onta%ili cu $lacute din ca!%u!i &etalice in 1unctie de adanci&ea de a#c ie!e #e da dia&et!ul de /+-D. && "in STAS 43.0 o 1!e2a cilind!o 1!ontala cu dinti de&onta%ili cu $lacute din ca!%u!i P*. cu dia&e!ul de 0.&& (!o#i&ea @3.&& n! dinti n@-. 3' Sta%ili!ea adanci&ii de a#c ie!e Adao#ul de $!eluc!a!e $e o $a!te A$@,G*F-@3&& total ia! de 1ini#a! a1@*G*@-&&7 $ent!u de(!o#a!e t-@A$-a1@3--@*&&7 ia! $ent!u 1ini#a!e t*@a1@-&&

,' Sta%ili!ea du!a%ilitatii econo&ice Pent!uacea#ta #cula #e !eco&anda du!a%ilitatea econo&ica Tec@-0.&in 5ta%'D'*46

+' Sta%ili!ea vite2e de avan# #i atu!atiei 1!e2ei "in ta%elu --'-3 #e ale(u!atoa!ele valo!i $ent!u de(!o#a!e: n@,/+!otG&in7 V#@-/+&&G&in7 Ne@4', IJ "in ca!acte!i#ticile &a#inii-unealta #e ale( ta% -.'V#-@-+.&&G&in7 n-@,/+!otG&in "in ta%elu --'-3 #e ale(u!atoa!ele valo!i $ent!u 1ini#a!e: n@4,.!otG&in7 V#@-,.&&G&in "in ca!acte!i#ticile &a#inii-unealta #e ale( ta% -.'V#*@--0&&G&in7 n*@4..!otG&in 4' Sta%ili!ea vie2ei de a#c ie!e Pent!u de(!o#a!e: v-@KL"Ln-G-...@--D'3&G&in Pent!u 1ini#a!e: v*@KL"Ln*G-...@-+.'/&G&in /' Ve!i1ica!ea $ute!ii con#u&&ate $!in a#c ie!e In 1unctie de Ne@4', IJ #e alle(e di ta%-.'- $ute!ea &a#inii N&e@/'+ IJ deci NeMN&e In conclu2ie o$e!a!ia a!e u!&ato!ii $a!a&et!ii ai !e(i&ului de luc!uN F!e2a!ea de de(!o#ate: adanci&ea de a#c ie!e t-@*&&7 vite2a de avan# V#-@-+.&&G&in7 tu!atia 1!e2ei n-@,/+!otG&in7 vite2a de a#c ie!e v-@--D'3 &G&in F!e2a!ea de 1ini#a!e: adanci&ea de a#c ie!e t*@-&&7 vite2a de avan# V#*@--0&&G&in7 tu!atia 1!e2ei n*@4..!otG&in7 vite2a de a#c ie!e v*@-+.'/ &G&in

1.3.5 ormarea tehnica a opratiei de centruire

Volu&ul $!oductiei e#te : Se&i1a%!icatul e#te din otel &at!itat "ia&et!ul (au!ii de cent!a!e e#te de d@*'+ Cent!ui!ea #e 1ace $e &a#ina de cent!uit a6 Adao#ul de $!eluc!a!e
A $ = d G * = *'+ G * = -'*+&&

%6

Ale(e!ea #culei a#c ietoa!e

"in STAS ---,-0* #e alle(e un %u!( iu co&%inat de cent!ui!e cu con de $!otectie la -*.Oavand dia&et!ul de *'+ c6 Re(i&ul de a#c ie!e Adanci&ea de a#c ie!e e#te data de adao#ul de $!eluc!a!e $e !a2a
t = A $ = d G * = *'+ G * = -'*+&&

Avan#ul de a#c ie!e #e #ta%ile#te in 1unctie de %u!( iul de cent!uit d@*'+7 #e!eco&anda
# = .'.*+&& G !ot 5 ta%D'-.D Vla#e6

Vite2a de a#c ie!e e#te !eco&andata in 1unctie de dia&et!ul %u!( iului de cent!uit
v = -0& G &in5 ta%D'-.D Vla#e6

Se dete!&ina in continua!e tu!atia #culei a#c ietoa!e


n = -... v G5 d 6 = -... -0 G53'-, *'+6 = **D3!ot G &in

"in ca!acte!i#ticile &a#inii unealta #e alle(e


n = *3..!ot G &in

Se calculea2a vite2a de a#c ie!e !eala


v ! = d n ! G -... = 3'-, *'+ *3.. G -... = -0'-& G &in

Pute!ea &oto!ului nu a!e #en# #a #e calcule2e $ent!u ca ea nu #e atin(e in ca2ul ace#to! o$e!atii

Re2ulta ca $ent!u o%tine!ea ace#to! (au!i de cent!a!e #-a 1olo#it &a#ina de cent!ui!e cu u!&ato!ii $a!a&et!ii ai !e(i&ului de a#c ie!e: Adanci&ea de a#c ie!e t@-'*+&& Avan#ul #@.'.*+&&G!ot

d6

Vite2a de a#c ie!e v!@-0'-&G&in Tu!atia n!@*3..!otG&in

Sta%ili!ea no!&ei te nice de ti&$


To$ = .'0 &in

"in ta%elul --'+35Vla#e6 #e ale(e ti&$ul o$e!ativ in 1unctie de dia&et!ul #culei

"in ta%elul--'0-5Vla#e6 #e ale( u!&ato!ii ti&$i: Ti&$ul de $!e(ati!e inc eie!e


T$i = , + , = 0 &in

Ti&$ul de de#e!vi!e
Td = To$ 0 G -.. = .'0 0 G -.. = .'.4, &in

Ti&$ul de odi na #i nece#itati 1i!e#ti


Ton = To$ 0 G -.. = .'0 0 G -.. = .'.4, &in

Ti&$ul de o$e!atie $ent!u o (au!a de cet!a!e va 1i:


Tn = To$ + Td + Ton + T$i G - = .'0 + .'.4, + .'.4, + 0 G - = 0'D3 &in

Ti&$ul no!&at de o$e!atie $ent!u un a!%o!e va 1i:


Tnt = Tn * = 0'D3 * = -/'04 &in

1.4

ntocmirea documentatiei tehnologice

1.4.1 !ntocmirea fisei tehnologice si a planului de operatii


"enu&i!ea o$e!atiei -'F!e2a!e-Cent!ui!e -F!2a!e #i&ultana la a&%ele ca$ete -Cent!ui!e #i&ultana la a&%ele ca$ete Po2itia te nolo(ica Ma#ina unealta Ma#ina de 1!e2at #i cent!uit

*'St!un?i!ea celo! $at!u 1u#u!i $alie!e

St!un( auto&at &ulticutit

3'St!un?i!ea 1u#ului la unul din ca$ete

St!un( auto&at &ulticutit

,'S!t!un?i!ea #i&ultana a tutu!o! inte!valelo! dint!e ca&e in doua 1a2e

St!un( no!&al

+'E>ecuta!ea unei (au!i de o!ienta!e a

)au!a de o!ienta!e e>ecutata $ent!u o!ienta!ea un( iula!a a a>elo! in vede!ea $!eluc!a!ii

Ma#ina de (au!it

ca&elo! 4'St!un?i!e #i&ultana a tutu!o! ca&elo! -e%o# -1ini#a!e

ca&elo! St!un( co$ie! #e&iauto&at &ulticutite

/'St!un?i!e de 1ini#a!e a 1u#ului $alie! din &i?loc

St!un(

0'St!un?i!e de 1ini#a!e a celo! doua 1u#u!i $alie!e

St!un(

D'E>ecuta!ea (au!ii de un(e!e -.'Recti1ica!e de de(!o#a!e a ca&elo!

)au!a de un(e!e #e e>ecuta la 1u#u!ile $alie!e

Ma#ina de (au!it Ma#ina de !ecti1icat

--'Recti1ica!e de de(!o#a!e a 1u#u!ilo! $alie!e

Ma#ina !ecti1icat

de

-*'T!ata&et te!&ic

Cali!e $!in CIF adanci&ea #t!atului *-+ &&

In#talatie #$eciala de cali!e $!in CIF

-3'Cont!ol inte!o$e!ational !ed!e#a!e -,'F!e2a!ea loca#ului de $ana -+'Recti1ica!e $alie!e de #i

A>a cu ca&e #e $!inde int!e va!1u!i

Ma#ina ind!e$tat

de

A#e2a!e #i $!inde!e $e $!i#&e

Ma#ina 1!e2at Ma#ina !ecti1icat !otund

de

de

1ini#a!e a 1u#u!ilo!

-4'Recti1ica!e 1ini#a!e a ca&elo!

de

Ma#ina !ecti1icat co$ie!e

de $!in

-/' S$ala!e

Se #$ala cu $et!ol7 #e u#ca cu ae!7 #e $!e(ate#c Haie a>ele cu ca&e $ent!u cont!olul 1inal

#i

in#talatie de ae! A$a!atu!a cont!ol de

-0' Cont!olul 1inal

Se cont!olea2a toate cotele 1unctionale

-'+ Reali2a!ea &odelului (eo&et!ic 3"

C!P

. Realizarea tehnologiei de restabilire a strii tehnice a

arborelui cu came

%.1.

Constatarea strii tehnice a arborelui cu came


Sta!ea te nica a a!%o!elui cu ca&e #e $oate con#tata in doua &etode: P!in con#tata!ea #i&$to&elo! din 1unctiona!ea in an#a&%lu P!in e>a&ina!ea a!%o!elui de&ontat

Pent!u con#tata!ea #ta!ii te nice din 1unctiona!ea in an#a&%lu #e dau in ta%elul u!&ato!unele de1ecte cau2ele con#ecintele #i $o#i%ilitatile de !e&edie!e:

Defeciuni Uzura pronunat a fusurilor

Cauze Calitatea suprafeelor fusurilor Monta !re"it arbore, Ri!iditate insuficient arbore , #iltrare necorespunztoare

Consecine #uncionarea motorlui

Posibiliti de evitare $%ploatarea motorului

Remediere Recondiionare "i aplicare tratament termic adecvat

necorespunztoare a neuniforma

a raional a fusuri

Lips "i

ulei de 'ocuri prea mari la monta

#uncionare neuniform cilindrilor

Monta a corect Re!lare optim mecanisme au%iliare

e%ploatare corespunztoare

coa%ialitate paralelism &n funcionare Uzura pronuntata a camelor

Material necorespunzator

#unctionare defectoasa motorului a

Metalizare, rectificare si tratament termic

In u!&a unei a#t1el de con#tata!i daca #unt de1ectiuni #e continua cu de2a#a&%la!ea a!%o!elui $ent!u a $utea e>a&ina $ie#a $!in &a#u!a!e #i $!in alte &etode o$tice' In 1i(u!a *'- #e !e$!e2inta 2onele in ca!e $ot a$a!ea de1ecte

ia! in ta%elul *'* #unt !edate de1ectele ca!e $ot a$a!ea #i &etodele de dete!&ina!e a ace#to!a' , * 3 * * 3 *

Fi('*'-'Pone in ca!e $ot a$a!ea de1ecte' Ta%elul *'* Pona -'Pona de a#a&%la!e a a!%o!elui cu ca&e cu !oata de di#t!i%utie "ete!io!a!ea canalului de $ana "e1ecte $o#i%ile U2u!a ca$atului de a!%o!e Metode de con#tata!e Ma#u!a!e cu &ic!o&et!ul de e>te!io! E>a&ina!ea cu oc iul li%e! #iG#au &#u!a!ea cu ic!o&et!ul de *'Fu#u!ile $alie!e P(a!ie!ea #au o>ida!ea 1u#u!ilo! inte!io! E>a&ina!ea cu uc iul li%e! #i $!in dete!&ina!ea !u(o2itatii A#$ecte con#tatate "ia&et!ul &ai &ic al a!%o!elui Lovitu!i #au ciu$itu!i $e ci!cu&1e!inta canaluluil #i o &a!i!e a ace#tuia' P(a!ietu!i #au caale ci!cula!e7 $ete de o>i2i #i di1e!ente de !u(o2itate 1ata de cea no&inala' Inne(!i!ea 1u#u!ilo!@Qdete!io!a!ea U2u!a 1u#ului Ma#u!a!e cu &ic!o&et!ul de e>te!io! #i #t!atului t!atat' "ia&et!u &ai &ic decat cel no&inal

Ovali2a!ea #au u2au!a neuni1o!&a a 1u#u!ilo! 3'Ca&ele P(a!ie!ea #au o>ida!ea ca&elo!

Ma#u!a!e cu cea#ul co&$a!ato! int!e cent!ele a>ei de #i&et!ie a a!%o!ilo! E>a&ina!ea cu uc iul li%e! #i $!in dete!&ina!ea !u(o2itatii

Fo!&a ovala a 1u#ului' Valo!i di1e!ite aledia&et!ului $e lun(i&ea 1u#ului P(a!ietu!i #au canale ci!cula!e7 $ete de o>i2i #i di1e!ente de !u(o2itate 1ata de cea no&inala' Inne(!i!ea ca&elo!@Qdete!io!a!ea #t!atului t!atat' "ia&et!u &ai &ic decat cel no&inal "e1o!&a!ea $!o1ilului ca&ei' Valo!i di1e!ite'

U2u!a ca&ei

Ma#u!a!e cu &ic!o&et!ul de e>te!io! Ma#u!a!e cu cea#ul co&$a!ato! int!e cent!eele a>ei de #i&et!ie a ca&elo! E>a&ina!e cu oc iul li%e! #i&a#u!a!e cu #u%le!ul de e>te!io! E>a&ina!ea cu uc iul li%e! #i $!in dete!&ina!ea !u(o2itatii

Ovali2a!ea #au u2au!a neuni1o!&a a ca&ei ,'Pona de etan#a!ea #e&e!in(ului P(a!ie!ea #au o>ida!ea a!%o!elui U2u!a a!%o!elui

Un canal ci!cua! de dia&et!u &ai &ic in 2ona de etan#a!e P(a!ietu!i #au canale ci!cula!e7 $ete de o>i2i #i di1e!ente de !u(o2itate 1ata de cea no&inala' Inne(!i!ea 1u#u!ilo!@Qdete!io!a!ea #t!atului t!atat'

Pent!u con#tata!ea de1ectelo! #e1ace u!&ato!l ta%el

Ta%elul *'3 Pona Modul de dete!&ina!e Cotele de ve!i1ica!e "i&en#iu nea ini8ial9 Ma#u!a!e cu &ic!o&et!ul de * inte!io! Ma#u!a!e cu &ic!o&et!ul de e>te!io! #i Ma#u!a!e cu cea#ul 3 co&$a!ato! Ma#u!a!e cu &ic!o&et!ul de e>te!io! #i Ma#u!a!e cu cea#ul , co&$a!ato! Ma#u!a!e cu &ic!o&et!ul de + e>te!io! Ma#u!a!e cu &ic!o&et!ul de 4 e>te!io! E>a&ina!e cu oc iul li%e! M-4
.'..D ,* .'.*+ .'..4 3, + .'..+ .'..4 +0 + .'../
.'..4 +/'/+ + .'../

OHS

"i&en#iune a5de1ectul6 &a#u!ata

+ .'.-0 .

.'..4 +/'+ + .'../

3, . .'.-4

%.% Proiectarea tehnologiei de recondiionare arborelui cu came

-' "e&onta!ea Se (ole:te uleiul din &oto!' Se de&ontea29: - ca%la?ul de $e &oto!= - co&$!e#o!ul :iG#au $o&$a di!ec8ie a#i#tat9 5$ent!u auto&o%ilele ec i$ate cu in#tala8ie de ae! condi8ionat :iG#au di!ec8ie a#i#tat96= - #u$o!tul co&$!e#o!ului :iG#au $o&$ei de di!ec8ie a#i#tat9= - alte!nato!ul :i cu!eaua ace#tuia' Se %loc ea29 volantul &oto! cu a?uto!ul di#$o2itivului MOT +0*'

Se de&ontea29: - #u$o!tul ?o?ei de ulei= - %!ida de <ntinde!e cu!ea alte!nato!= - 1ulia #au 1uliile a!%o!elui cotit= - %utucul 1uliei= - ca!te!ele cu!elei de di#t!i%u8ie' Se aduce &oto!ul la $unctul de cala?7 aliniind !e$e!ul de $e $inionul a!%o!elui cotit L cu !e$e!ul 1i> M 5!e$e!ul L de $e $inionul a!%o!elui cu ca&e 1iind <n $o2i8ie ve!tical9 ca

<n de#enul de &ai ?o#6' Se de#1ace $iuli8a 5O6 a (aletului de <ntinde!e7 a$oi #e de&ontea29 cu!eaua de di#t!i%u8ie'

Se de&ontea29: - ca$acul de c iula#9 = - colecto!ul de ad&i#ie :i colecto!ul de evacua!e= - :u!u%u!ile de c iula#97 <n a1a!9 de cel cu %uc:a de cent!a!e7 ca!e nu&ai #e #l9%e:te= - #e !ote:te c iula#a <n ?u!ul :u!u%ului !9&a# nede&ontat $!in %ate!e u:oa!9 cu

a?uto!ul unui ciocan din cauciuc= - #e de&ontea29 c iula#a= - #e &ontea29 di#$o2itivul de &en8ine!e c9&9:i MOT ,0, #au %!idele MOT +00' #i&e!in(ul a!%o!elui cu ca&e= - %!ida a!%o!elui cu ca&e= - $inionul a!%o!elui cu ca&e 5#e i&o%ili2ea29 cu di#$o2itivul MOT /DD - .-6= - a!%o!ele cu ca&e= - #u$o!tul te!&o#tatului= - %u?iile= - a!cu!ile #u$a$elo!= - #u$a$ele= - #i&e!in(u!ile #u$a$elo!7 utili2;nd cle:tele MOT' -33+' Se cu!989 c iula#a de (a!nitu!a !9&a#9 li$it9'

*' Con#tata!ea de1ectelo! #i nota!ea ace#to!a in ta%elul de con#tatat!e 5ta%' *'*6 3' P!e(9ti!ea $ent!u !econdi8iona!e' P!e(ati!ea $ent!u !conditiona!e con#ta in u!&atoa!ele eta$e: Cu!ata!e de i&$u!itati #i !e2idu!i de uleiu!i #i alte co!$u!i #!aine S$ala!e cu diluanti #i a$oi cu a$a Su1la!ea cu ae! la $!e#iune inalta $ent!u u#ca!e #iinde$a!ta!e de alte i&$u!itati In1unda!ea cu do$u!i de le&n #au $la#tic a canalelo! de un(e!e din a!%o!e

,' Recondi8iona!e !e$e!ului' Pent!u 1ieca!e $a!te a a!%o!elui cu ca&e #e va $!oceda in 1elul u!&ato! a6 Pent!u 1u#u!ile $alie!e #i &anetoane In ca2ul in ca!e in u!&a con#tata!ii #e o%#e!va ca di&en#iunea &ini&a $e lun(i&ea 1u#ului nu e#te &ai &ica decat cota de !e$a!atie &ini&a #e va !ecu!(e la !ecti1ica!ea 1u#u!ilo! $ana la cota de !e$a!atie &ai &ica decat cea &ai &ica di&en#iune de $e lun(i&ea 1u#ului $!in !ecti1ica!e $e&a#ina de !ecti1icat !otund $ent!u 1u#u!ile $alie!e #i &a#ina de !ecti1icat $!in co$ie!e #au $!in de2a>a!ea a!%o!elui $e &a#ina de !ecti1icat !otund $ent!u 1u#u!ile &anetoane In ca2 cont!a! #e va !ecu!(e la &etali2a!ea #au inca!ca!ea cu a!c elect!ic a 1u#u!ilo! 5avand in vede!e ca #t!atul de$u# #a nu de$a#ea#ca (!o#i&eade 3 &&6 du$a ca!e #e !ecu!(e la !ecti1ica!ea in acea#i &etode ca in ca2ul $!ecedent %6 Pent!u 2ona de etan#a!e a #e&e!in(ului in ca2ul con#tata!ii u2u!ii $!onuntate a ce#teia #e va inca!ca di&et!ul $!in &etali2a!e #au cu a!c elect!ic du$a ca!e #e va #t!un?ii $e #t!un( no!&al $ana la cota no&inala +'S$ala!ea #i cu!ata!ea $ie#ei #i inlatu!a!ea de o!ice !e#tu!i de &etal du$a ca!e #e vo! #coate do$u!ile din (au!ile de un(e!e #i #e va #u1la cu ae! #u%$!e#iune 4' Ec ili%!a!ea dina&ica "u$a o!ice o$e!atie de !econditiona!e #e va !ecu!(e la o ec ili%!a!e dina&ica $e &a#ina de ec il%!at in doua $lane ec ili%!a!ea 1acandu#e $!in eli&ina!e de &ate!ial nu #e vo! adau(a alte co!$ui'

*'3' P!oiecta!ea te nolo(iei de a#a&%la!e a !e$e!ului


Pent!u ca a#a&%la!ea #a #e $oata 1ace in 1i(u!a *'* a#te $!e2entat an#a&%lul &oto!uluidin ca!e 1ace$a!te a!%o!ele cu ca&e

Fi('*'*'An#a&%lul &oto!ului de "acia Lo(an Conditii te nice de a#a&%la!e Monta!ea a!%o!ilo! nece#it9 t!ei 1a2e i&$o!tante: $!e(9ti!ea7 &onta!ea $!o$!iu-2i#9 :i ve!i1ica!ea &ont9!ii'

P!e(9ti!ea &ont9!ii nece#it9 #tudie!ea de#enului :i #c e&a de &onta?7 ve!i1ica!ea ace#to!a7 <n #$ecial a 1u#u!ilo! :i a $9!8ilo! de cala!e7 ca!e t!e%uie #9 1ie netede7 19!9 2(;!ietu!i7 lovitu!i #au u!&e de co!o2iune' Havu!ile7 2(;!ietu!ile7 lovitu!ile #e eli&in9 $!in $ili!e 1in97 u!&at9 de 1ini#a!e cu $iat!9 a%!a2iv9' Petele de !u(in9 #unt cu!98ate 1ie cu $;n29 a%!a2iv97 1ie cu $a#t9 a%!a2ov9' Bn (ene!al7 ace#te ve!i1ic9!i #unt e1ectuate la !ece$8ia a!%o!ilo!7 <n#9 ele #e !eco&and9 :i la &onta!e' Monta!ea $!o$!iu-2i#9 con#t9 din e>ecuta!ea u!&9toa!elo! o$e!a8ii: Se un(e a!%o!ele cu ca&e cu ulei de &oto!' Se &ontea29 a!%o!ele cu ca&e :i %!ida ace#tuia' Se ve!i1ic9 ?ocul a>ial al a!%o!elui cu ca&e ca!e t!e%uie #9 1ie cu$!in# <nt!e *+*,mm :i *+*1-mm+ <n ca2ul <n ca!e ace#ta nu co!e#$unde7 #e va ve!i1ica %!ida :i a!%o!ele cu ca&e'

- (a!nitu!a de etan:a!e a a!%o!elui cu ca&e cu a?uto!ul di#$o2itivul MOT --*/- .-'

Se %loc ea29 $inionul a!%o!elui cu ca&e cu a?uto!ul di#$o2itivului MOT /DD - .:i #e #t!;n(e la un cu$lu de 4+- da.m :u!u%ul de 1i>a!e al ace#tuia 5#e va un(e 1iletul :i ca$ul :u!u%ului cu ulei de &oto!6'

Se un(e a!%o!ele cu ca&e cu ulei de &oto!' Se &ontea29 a!%o!ele cu ca&e :i %!ida ace#tuia' Se ve!i1ic9 ?ocul a>ial al a!%o!elui cu ca&e ca!e t!e%uie #9 1ie cu$!in# <nt!e *+*,mm :i *+*1-mm7 <n ca2ul <n ca!e ace#ta nu co!e#$unde7 #e va ve!i1ica %!ida :i a!%o!ele cu ca&e'

Capitolul &

orme de "rotectia muncii# "re$enirea si Stingerea !ncendiilor in interprinderile constructoare de automobile.


/eneralitati P!evede!ile cu $!ivi!e la $!otecti #i #ecu!itatii &uncii #unt le(i1e!ate $!in Le(ea N!'4G-D4+ ca!e #ta%ile#te cad!ul (ene!al de &a#u!i #i !e#$on#a%ilitati in int!e$!ide!ile de #tat $ent!u a #e a#i(u!a eli&ina!ea !i#cului de accidenta!e a $e!#onalului &uncito!' Pe %a2a ace#tei le(i au 1o#t ela%o!ate no!&ative de $!otectia &uncii #$eci1ice tutu!o! #ectoa!elo! de activitate' In int!e$!inde!ile con#t!uctoa!e de a#ini #e a$lica .ormati"ul de protectia muncii in industria constructiilor de masini7 editat de MICM in -D/3' Re1e!ito! la no!&ele de $!eveni!e #i #tin(e!ea incendiilo!7 in int!e$!inde!ile con#t!uctoa!e de auto&o%ile #e iau in vede!e di#$o2itiile "ec!etului n!' *3*G-D/, #i ,..G-D0*7 ca!e !e(le&entea2a atat cad!ul (ene!al in ca!e t!e%uie #a #e in#c!ie o!ice activitate $ent!u evita!ea $!oduce!ii incendiilo!7 cat #i &a#u!ile $ent!u #tin(e!ea ace#to!a' "e#i #ectiile de $!eluc!a!i $!in a#c ie!e in ca!e #e de#1a#oa!a $!oce#e te nolo(ice ce 1o!&ea2a o%iectul &anualului nu #unt de ti$ 1oc continuu7 &ulte $!evede!i a "ec!etului ,..G-D0* #unt vala%ile #i in ace#te locu!i de &unca' In $lu#7 in int!e$!inde!ile !e#$ective #unt inclu#e #i #ectii cu $e!iculo2itate !idicata7 la a ca!o! $!otectie t!e%uie #a ve( e2e toti oa&enii &uncii' 0lemente de tehnica securitatii muncii in sectiile de prelucrari mecanice din intreprinderile constructoare de automobile. O!(ani2a!ea !ationala a locului de &unca a#i(u!a7 $e lan(a $o#i%ilitatea c!e#te!ii $!oductivitatii &uncii #i conditiile de #ecu!itate a &uncii' "i&$ot!iva7 a&$la#a!ea de1ectoa#a a utila?elo! $!inci$ale #i au>ilia!e7 ilu&inatul neco!e#$un2ato! a locului de &unca7 in(!a&adi!ea de $ie#e #i de#eu!i $e caile de acce# au o in1luenta ne(ativa atat a#u$!a $!oductivitatii &uncii7 cat7 &ai ale#7 a#u$!a #ecu!itatii &uncii' In ti&$ul luc!ului la &a#inile de $!eluc!at &etale la !ece #e $ot $!oduce accidenta dato!ita $!oduce!ii a#c iilo! &etalice7 $a!ticulelo! ca!e #a! din #culele a#c ietoa!e7 de#eu!ilo!7 o!(anelo! de t!an#&i#ie7 &ecani#&elo! de actiona!e7 di#$o2itivelo! de actiona!e a $ie#elo! #au a #culelo!'

La $!eluc!a!ea $ie#elo! &etalice cu a?uto!ul &a#inilo! unelte #e $ot $!oduce u!&atoa!ele ti$u!i de t!au&ati#&e: &ecanie 5lovi!i7 taie!i7 !ani!i67 $!ovocate de a#c iile ca!e #e deta#ea2a #u% 1o!&a de $an(lica continua7 #i a ca!o! &uc ii #unt 1oa!te a#cutite7 de t!an#&i#iile din !oti dintate7 cu!ele7 !oti cu 1!ictiune etc' "e a#e&enea #e $!oduc accidente dato!ita ne1i>a!ii co!e#$un2atoa!e in di#$o2itivele de $!inde!e a $ie#elo! ca!e #e $!eluc!ea2a= te!&ice 5a!#u!i67 din cau2a te&$e!atu!ii !idicate a a#c iilo! #i a $ie#elo!7 ca!e $!ovoaca a!#u!i la atin(e!ea $a!tilo! de#co$e!iteale co!$ului= dato!ita actiunii cu!entului elect!ic a#u$!a o!(ani#&ului o&ene#c: #ocu!i elect!ice 5elec!ocuta!e6 #i a!#u!i' Elect!ocuta!ea #e $oate $!oduce $!in atin(e!ea di!ecta a conducto!ilo! elect!ici #au $!in atin(e!ea ca!ca#ei &a#inii ca!e a int!at in &od accidental #u% ten#iune dato!ita dete!io!a!ii i2olatiei #i ca!e nu a 1o#t le(ata la $a&ant= Evita!ea ace#to! accidente e#te $o#i%ila $!int!-o %una o!(ani2a!e a activitatii in #ectia !e#$ectiva7 $!in in#t!ui!ea te&einica a 1ieca!ui o& al &uncii a#u$!a &a#u!ilo! $e ca!e t!e%uie #a le !e#$ecte #i $!in cont!olul $e!iodic7 !i(u!o# din $a!tea 1acto!ilo! !e#$on#a%ili a#u$!a &odului cu& #e !e#$ecta no!&ele te nice a #ecu!itatii &uncii' A#t1el7 a&$la#a!ea &a#inilo! t!e%uie 1acuta con1o!& 1lu>ului te nolo(ic #au $e (!u$e de &a#ini7 tinandu-#e #ea&a de u!&atoa!ele conditii: t!ece!ile #i u#ile #a nu 1ie %locate= &uncito!ii #a nu e>ecute &i#ca!i de $!i#o#7 avand $o#i%ilitatea #a #e &i#te li%e!i la locul de &unca= #a nu e>i#te $o#i%ilitatea accidenta!ii &uncito!ilo! de cat!e $ie#ele in &i#ca!e ale &a#inii $!o$!ii #au alte &a#ini7 de $ie#ele de $!eluc!at #au de #cule= in ca2ul luc!ului #i&ultan la &ai &ulte &a#ini #e !eco&anda ca ace#tea #a 1ie a&$la#ate in a#a 1el incat &uncito!ul #a $oata u!&a!i 1unctiona!ea lo! in %une conditii' "i#tanta &ini&a dint!e &a#inile unelte #i $e!eti e#te de -...'''-*..&&7 ia! caile de acce# din inte!io!ul atelie!elo! #e &a!c ea2a cu doua linii al%e $a!alele t!a#ate $e

$a!do#eala' "i&en#iunile ace#to! cai #unt no!&ati2ate #i au in vede!e atat #$eci1icul &a#inilo!-unelte cat #i #i#te&ul de t!an#$o!tat ado$tat' Monta!ea &a#inilo!-unelte $ent!u $!eluc!a!ea &etalelo! la !ece #e 1ace $e $o#ta&ente7 1undatii !e2i#tente #au $laci7 con1o!& $!evede!ilo! din ca!tea &a#inii !e#$ective' Locu!ile $e!iculoa#e t!e%uie #e&nali2ate $!in $anou!i indicatoa!e de #ecu!itate' A#e&enea $anou!i #e vo! 1olo#i #i in ca2ul in ca!e #e vo! e1ectua !e$a!atii7 $ent!u $!eveni!ea cu$la!ii #au $une!ii in 1unctiune a utila?elo! la ca!e #e luc!ea2a' Se inte!2ice $e!#oanelo! ca!e de#e!ve#c &a#inile7 utila?ele #au in#talatiile #a !e&edie2e de1ectiunile ace#to!a' A#e&enea !e$a!atii #e vo! 1ace nu&ai de &uncito!i cali1icati in #$ecialitatea !e#$ectiva' Re&edie!ea de1ectiunilo! $oate 1i e1ectuata #i de $e!#oanele ca!e de#e!ve#c &a#inile-unelte7 daca $o#eda cali1ica!ea co!e#$un2atoa!e #i l-i #au #ta%ilit #a!cini de #e!viciu in ace#t #en#' La #ectiile de &onta? no!&ele de te nica #ecu!itatii &uncii #e !e1e!a la utili2a!ea uno! di#$o2itive adecvate $ent!u !idica!ea #i t!an#$o!ta!ea $ie#elo!' Pent!u oa&enii &uncii ca!e de$un e1o!t 1i2ic cu int!e!u$e!i7 $u!ta!ea #i !idica!ea &a#elo! nu va de$a#i u!&atoa!ele valo!i: adulti: %a!%ati +. R(7 1e&ei *. R(= adole#centi 5int!e -4 #i -0 ani6 1ete -* R( #i %aieti *. R(=

Sculele #i di#$o2itivele 1olo#ite la &onta? t!e%uie #a 1ie #i(u!e 5#a nu #e !u$a #au de1o!&e2e67 #a nu $!e2inte &uc ii acutite7 #a #e $oata cu!atii u#o!' Cu!atenia la locul de &unca ocu$a un loc i&$o!tant in ca2ul &a#u!ilo! de i(iena la locul de &unca' Ea cont!i%uie la $!eveni!ea i&%olnavi!ilo! $!o1e#ionale #i accidentelo! de &unca' P!in cu!atenie #e inde$a!tea2a de#eu!ile !e2ultate din activitatea de $!oductie #i cea $e!#onala a &uncito!ului' O du#u&ea &u!da!a $oate cau2a aluneca!ea &uncito!ilo! #i accidenta!ea ace#to!a= $!e2enta de#eu!ilo! $e $odeaua atelie!ului 5%ucati de #a!&a7 #$an etc'6 $oate duce la !ani!ea $icioa!elo!' In ateli!ele in ca!e #e $!oduce $!a17 ace#ta #e de$une $e #u$!a1etele utila?elo!7 $e $e!eti7 $odea7 &o%ilie!7 etc' "aca $!a1ul nu e#te inde$a!tat la ti&$7 ace#ta #e !idica in ae!7 !idicand concent!atia de $!a1 in at&o#1e!a' Ace#t luc!u e#te $e!iculo# &ai ale# ca acolo unde e#te vo!%a de $!a1ul ca!e contine %io>id de #iliciu li%e! #au $!a1 to>ic 5$lu&%7 a!#en7 &an(an7 etc'6 '

Cu!ati!ea inca$e!ii #i a utila?ului t!e%uie #a #e 1aca i&ediat du$a inceta!ea luc!ului' P!a1ul #e inde$a!tea2a cu di#$o2itive de a#$i!a!e7 cu ca!$e #au $e!ii u&ede7 in a#a 1el incat #a nu #e i&$!a#tie in at&o#1e!a' E#te #t!ic inte!2i#a &atu!a!ea u#cata a atelie!elo!' .orme de pre"enire si stingere a incendiilor in intreprinderile constructoare de automobile In vede!ea unei inte!ventii $!o&$te in ca2 de incendiu7 1ieca!e #ecto! de activitate 5#ectii7 atelie!e de $!oiecta!e7 la%o!atoa!e7 etc'6 #e o!(ani2ea2a una #au &ai &ulte ec i$e $ent!u #tin(e!ea incendiilo!7 in 1unctie de &a!i&ea #ecto!ului de &unca7 de dive!#itatea #i cantitatea utila?elo!7 a$a!atu!ii #i a in#talatiilo! #i a &ate!ialelo! de inte!ventie $ent!u #tin(e!ea incendiilo!7 $e!icolul de i2%ucni!e7 $e!icolul de i2%ucni!e #i de2volta!e a incendiilo! etc'7 1o!&ate din in(ine!i7 &ai#t!i7 &uncito!i din locul de &unca !e#$ectiv' Ace#te ec i$e au u!&atoa!ele #a!cini in ca2 de incendiu: ala!&a!ea 1o!&atiei civile de $o&$ie!i #i a #e1ilo! ie!a! ici= int!e!u$e!ea in#talatiilo! $neu&atic= actionea2a ene!(ic $ent!u locali2a!ea #i lic ida!ea incendiului i2%ucnit la locul de &unca7 a$licand $!evede!ile in#t!uctiunilo! de luc!u #i 1olo#ind &i?loace de $!i&a inte!ventie $ent!u #tin(e!ea incendiului' In ti&$ul $!o(!a&ului de luc!u7 &e&%!ii ec i$ei de #tin(e!e a incendiilo! #u$!ave( ea2a !e#$ecta!ea no!&elo! de $!eveni!e a incendiilo! la locu!ile de &unca7 ve!i1icand e>i#tenta #i #ta!ea de 1unctiona!e a utila?elo! #i &ate!ialelo! de #tin(e!ea incendiilo!7 $o#i%ilitatile de acce# la toate ace#te &i?loace #i cai de evacua!e' "e#eu!ile co&%u#ti%ile 5uleiu!i7 un(uenti7 etc'6 vo! 1i colectate in va#e #$ecial aco$e!ite cu ca$ac7 ca!e vo! 1i evacuate din atelie!' In ca2ul in ca!e ace#te &ate!iale nu &ai $ot 1i utili2ate #au valo!i1icate7 vo! 1i di#t!u#e $!in a!de!e in locu!i #$ecial a&ena?ate' Ca!$ele i&%i%ate cu ulei7 un#o!i7 etc' Se vo! de$o2ita in cutii &etalice7 ca!e la #1a!#itul 2ile de luc!u vo! 1i evacuate in locu!i #ta%ilite #i a&ena?ate in ace#t #co$' Se inte2ice 1olo#i!ea in #ta!e de1ecta a intalatiilo! elect!ice #i con#u&ato!ilo! de ene!(ie elect!ica7 de o!ice 1el7 $!ecu& #i a celo! u2ate #au i&$!ovi2ate' Ta%lou!ile (ene!ale de di#t!i%utie vo! 1i inc i#e in $e!&anenta cu c eia7 acce#ul la ele 1iind $e!&i# nu&ai elect!icianului de #e!viciu $!ecu& #i o!(aneleo! de cont!ol #i ve!i1ica!e' elect!ice7 ventilatiei #i a t!an#$o!tului

E#te #t!ict inte!2i# 1u&atul in locu!ile de &unca unde e>i#ta $e!icol de incendiu #au de e>$lo2ie7 in inca$e!ile cu a(lo&e!a!i de $e!#aone7 de$o2ite7 &a(a2ii7 etc' In ace#te locu!i #e vo! a1i#a vi2i%il anuntu!i !e1e!itoa!e la inte!2ice!ea 1u&atului #i #e vo! indica locu!ile #$ecial a&ena?ate $ent!u 1u&at7 dota!e cu #c!u&ie!e7 va#e cu a$a #au la2i cu ni#i$ $ent!u #tin(e!ea !e#tu!ilo! de ti(a!i #i a %etelo! de c i%!it' Pent!u $!eveni!ea incendiilo! e#te nece#a!a #tudie!ea atenta a 1ieca!ui loc de &unca $ent!u a evidentia 1eno&enele #au #au $!oce#ele ca!e $ot (ene!a incendii' In #ectiile de vo$#it $ie#e ale autove iculelo! #au la vo$#ito!ia 1inala #e i&$une ventila!ea 1o!tata #i luatea uno! &a#u!i #eve!e de eli&ina!e a !i#cului de a$a!itie a incendiilo!'

1 1L 2/R!( 0

-' R' Radule#cu- Fa%!ica!ea $ie#elo! auto #i &a#u!a!i &ecanice7 E"PHucu!e#ti--D03 -' Pico: C' Calculul adao#u!ilo! de $!eluc!a!e :i a !e(i&u!ilo! de a:c ie!e7 Editu!a Te nic97 Hucu!e:ti7-D/, *' Vla#e A'7 Stu!2u A'7 :' a' Re(i&u!i de a:c ie!e adao#u!i de $!eluc!a!e :i no!&e te nice de ti&$7 Editu!a Te nic97 Hucu!e:ti7 -D03