Sunteți pe pagina 1din 10

Problema 1

Se da sistemul analogic:

x(t)

Problema 1 Se da sistemul analogic: x ( t ) p(t) y ( t ) =

p(t)

y(t) = x(t) p(t)

x(t) 1V p(t) t[ms] 1V t[ms]
x(t)
1V
p(t)
t[ms]
1V
t[ms]

1.a) Calculati valorile de c.c. pentru semnalele x(t) si p(t); 1.b) Calculati si reprezentati grafic spectrul de amplitudini pentru semnalul x(t); 1.c) Care este forma semnalului y(t)? 1.d) Care este valoarea medie a semnalului y(t)?

Rezolvare:

1.a)

x

=

1

cc T

p

=

1

cc T

T

0

T

0

x

(

t

)

( )

p t

dt

dt

=

1

T

=

1

T

T

0

1.b)

x ( t ) =

a

0

2

a

1

0 =

2 2

+

n = 1

(

a

n

cos

n

T

2

0

1 dt

t

T

dt

0

t

+

=

=

b

n

1 T 1 ◊ t 2 = V 0 T 2 T 2 1 t
1
T
1
◊ t
2
=
V
0
T
2
T
2
1
t
1
=
V
2
T
2
2
0
sin
n
t
),
=
0
0

2

T

a

b

n

n

=

2

T

T

2

0

=

2

T

T

2

0

1

1

cos n

sin n

0

0

t

SFT

:

( )

x t

=

1

2

+

k

=

0

t

dt

=

2

1

sin n

 

T

 

n

0

dt

=

2

1

 

T

 

n

0

t

 

2

sin(2

(

2

k +

1

)

k

t

cos n

+ 1)

SFA

:

( )

x t

=

A

n cos(

nA

A

0

n

=

=

n =

a

0

n

1

= 0

=

2 2

2 2 a + b n n b n arctg
2
2
a
+
b
n
n
b
n
arctg

a n

=

b

=

n

=

2

0

t +

2

n

0,

)

n

(2

k +

1)

= 2

n

,

k

=

2

0

0

t

0

t

t

T

2

0

T

2

0

k

+

1

=

2

n 2

sin n

=

2

n 2

[

cos

n

0

T

2

1

]

= 0

=

2

0,

n

(

2

k +

1

)

=

,

n

2

k

=

2

k

+

1

A n 2 1 2 2 2 3 5 2 0 3 4 5 n
A
n
2
1
2
2
2
3
5
2
0 3
4
5
n
0
0
0
0

0

1.c) y(t) 1V t[ms] 1.d) T T T 2 2 1 1 2 2 t
1.c)
y(t)
1V
t[ms]
1.d)
T T
T
2
2
1
1
2
2
t
2
1
y
=
y t dt
( )
=
t
dt
=
=
V
cc T
2
T
T
T
2
4
0
0
0
Se da sistemul periodic: T=1ms 1V 0 T 2T 3T 4T t
Se da sistemul periodic:
T=1ms
1V
0
T
2T
3T
4T
t

2.a) Care este forma semnalelor y (t)

i

la iesirea sistemelor:

x(t)

U ies 0,5 int 0,5T
U ies
0,5
int
0,5T
( t ) i la iesirea sistemelor: x(t) U ies 0,5 int 0,5T y 1 (
( t ) i la iesirea sistemelor: x(t) U ies 0,5 int 0,5T y 1 (

y 1

( t

)

x(t)

x(t)

Circuit (ideal) de intarziere cu

0 =

0.5ms

) x(t) x(t) Circuit (ideal) de intarziere cu 0 = 0.5 ms y 2 y 3
) x(t) x(t) Circuit (ideal) de intarziere cu 0 = 0.5 ms y 2 y 3

y 2

y 3 p(t) 0 T 2T 3T 4T 5T t
y
3
p(t)
0
T
2T
3T
4T
5T
t

( t

)

( )

t

2.b) Care este valoarea componentei de c.c. a semnalului x(t); 2.c) Care este valoarea puterii medii a semnalului x(t); 2.d) Calculati si reprezentati graphic spectrul de amplitudini al semnalului x(t). Rezolvare:

2.a)

y 1 (t) 0 T 2T 3T 4T t y 2 (t) T T 3T
y
1 (t)
0
T
2T
3T
4T
t
y
2 (t)
T
T
3T
5T
7T
t
2
2
2 2
2
y (t)
3
0
T
2T
3T
4T
t
2.b)
T
T
T
2
2
1
1
1
1
t
1
T
1
x
=
x t dt
(
)
=
tdt
=
=
=
V
cc T
2
2
T
T
T
2
T
2
2
0
0
o
2.c)
T
T
3
3
1
1
1
t
1
T
1
2
x
( t
)
dt
=
t
2 dt
=
=
=
3
3
T
T 2
T
3
T
3
3
0
0

+•

jn t x ( t ) = ∑ c e 0 2 In general cu
jn
t
x
(
t
)
=
c
e
0
2
In general
cu
n
=
= 2
f
0
0
T
n = •
T
T
T
'
jn
t
1
1
1
1
f
(
t
)
=
t g
;
( )
t
=
e
0
jn
t
jn
t
jn
t
c
=
x t e
( )
0
dt
=
te
0
dt
=
te
0
dt
=
n
2
T
T
T
T
jn
t
e
0
0
0
0
f
, ( t
) 1;
=
g t
( )
=
jn
0
T
T
T
e jn
t
1
t
0
1
1
jn
t
jn
t
=
e
0
dt
 =
j
e
0
2
T
jn
∫ jn
n
2
T
T
(
2
jn
)
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
jn
T
=
j
+
e
0
=
j
=
j
(
)
2
(
)
2
n
T
n
T
n
T
n
T
n 2
0
0
0
jn 2
0
T
=
2
;
e
=
1
0
1
c
=
n
2
n
j
c
=
c
e
n
+
, n
>
0
n
n
2
=
n
, n
<
0
2

=

; n

c n 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3
c
n
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
4
4
5
5
n
4
3
2
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
n
2
5
3
0
0
0
n
3
5
0
0
0
2

0

0

Se da sistemul din figura:

r(t) FTB ideal x(t) y(t) p(t)= cos( ) 0 t x(t) 1V T T T
r(t)
FTB ideal
x(t)
y(t)
p(t)= cos(
)
0 t
x(t)
1V
T
T
T
T
-T
T
2T
t
2
4
4
2
H ( ) FTB 1 0 + 0 0 2 2
H
(
)
FTB
1
0
+
0
0
2
2

T

=

0

2

=

=

0

2

2

=

1

f

0

= 0.1 ms

F

0

=

40 10

2

3

10

rad

5

rad

/

s

/

s

Calculati expresiile analitice si reprezentati graphic spectrele de amplitudini pentru semnalele x(t), r(t) si y(t).

Rezolvare:

a

=

2

T

4

) cos(

n

=

T

sin(

n

2

T

4

(

x t

)

= sin

c

n

2

n

0

t dt

)

(

n

2

)

b

n

=

2

T

T

4

T

4

(

x t

) sin(

n

0

t

)

dt

T

4

4

2

=

=

T

4

T

0

T

4

0

cos( n

T

sin( n

2

T

t

t dt

)

=

T

2 4  2 T  sin( n t ) sin( n ) 4 4
2
4
2
T
sin( n
t )
sin( n
)
4
4
T
T
4
=
0
T
2
T
2
n
n
T
T
0

)

dt

=

0

( )

x t

=

1

2

+

n = 1

sin

r t

(

)

=

1

2

=

( ) cos

x t

cos

0

t

+

0

t

=

n = 1

sin

c

(

n

2

) cos(

n

1

2

+

c

(

n

2

n = 1

sin

) cos(

[

c

0

t

);

0

=

(

n

2

) cos(

0

n

0

)

t

2

T

n

+

0

t

cos(

)

cos

0

+

0

n

( ) =

y t

1 1

2

cos

0

t

+

2

=

1 cos(

2

0

t

+

1

cos

sin

0

c

(

2

) cos(

[

0

)

t

+

1

0

cos(

0

)

0

t

+

+

cos(

0

)

t

0

+

t

=

0

)

t

0

)

t

]

]

=

=

X

(

)

1

2

R(

Y(

)

)

2

0

2

0

2

3

3

0

4

0

2

5

5

0

6

0

2

7

7

0

1

2

1 1
1
1

1

3

Y ( ) ) 2 0 2 0 2 3 3 0 4 0 2 5

1

3

) ) 2 0 2 0 2 3 3 0 4 0 2 5 5 0

0

3

+ 0 0 0 0 0 0 2 + 2 0 0 0 0 1
+
0
0
0
0
0
0
2
+ 2
0
0
0
0
1
2
1
1
+
0
0
0
0
0

0

+ 3

0