Sunteți pe pagina 1din 27

STUDIU DE CAZ NR. 1 I.C. inginer petrolist, angajat al unei rafinrii romneti, a ndeplinit n perioada 01.10.200531.12.

2005 sar ini de ser!i iu ntr-o "ar ara# pe linia spe ialit"ii.$entru perioada respe ti! a erut angajatorului plata orespun%toare pentru derularea CI& n strintate. 'ngajatorul a refu%at o asemenea erere i pentru faptul diferen"ele de salariu erau importante. (ste legal refu%ul ) *efu%ul nu este legal. $otri!it art. 2 lit. #+, Codul &un ii se apli et"enilor romni n adra"i u ontra t indi!idual de mun are prestea% a ti!itatea n strintate, n #a%a unor ontra te n ,eiate u un angajator romn, cu excepia cazului n care legislaia statului pe al crui teritoriu se execut contractul individual de munc este mai favorabil. 'adar, din pun t de !edere al salariului, legisla"ia mun ii din statul ara# este mai fa!ora#il i a atare se apli . STUDIU DE CAZ NR. 2 C.&. a n ,eiat u un angajator romn un CI&, urmnd s-i desfoare a ti!itatea n-pania..n urma do umentrii, C.&. a onstatat legea spaniol este mai fa!ora#il i a erut a a easta s-i fie apli a#il in!o nd i faptul toate statele mem#re /( respe t Con!en"ia de la *oma din 1010 referitoare la 2egea apli a#il o#liga"iilor ontra tuale. $otri!it a estei Con!en"ii, pr"ile CI& pot s aleag legea apli a#il fr ns a a east lege s l pri!e%e pe salariat de prote "ia asigurat de legea "rii n are i are sediul angajatorul. Cererea a fost solu"ionat fa!ora#il ) ' se !edea rspunsul i temeiul juridi de la spe"a nr.1 STUDIU DE CAZ NR. 3 Costel 3lmndu, ondu tor de auto!e,i ul, posesor al permisului de ondu ere pentru auto#u%e i auto!e,i ule destinate transportului interna"ional, a fost ondamnat la patru ani n ,isoare pentru aso iere n !ederea omiterii de infra "iuni, deoare e transporta n auto!e,i ulul de ser!i iu infra tori n s opul prsirii lo ului faptei. 4up e5e utarea pedepsei, s-a pre%entat la on ursul organi%at de ntreprinderea de transport 6I78(*8*'7-9, u o#ie t de a ti!itate transporturi interne i interna"ionale, pentru o uparea unui post de ondu tor de auto!e,i ul pentru transporturi interna"ionale. 4osarul de on urs I-a fost respins deoare e ntreprinderea de transport a onstatat n ,otrrea jude toreas definiti! i ire!o a#il e5ista i pedeapsa omplementar, a inter%i erii e5e utrii profesiei de ondu tor de auto!e,i ule pentru transporturi interna"ionale. Costel 3lmndu a anun"at n s ris ntreprinderea ,otrrea este a#u%i!, deoare e, onform Codului &un ii, dreptul de mun nu poate fi ngrdit, ori e persoan fiind li#er n alegerea lo ului de mun i a profesiei, meseriei sau a ti!it"ii pe are urmea% s o preste%e. 8otodat s-a adresat instan"ei ernd daune morale n !aloare de 100.000.000lei. 1. .ntr-o asemenea situa"ie, respinge"i dosarul de on urs) 1

4a, resping, da se afl nluntrul termenului de e5e utare a pedepsei omplementare. &oti!area de drept este a eea , potri!it art.:: Cod $enal, 6executarea pedepsei interzicerii exerciiului unor drepturi ncepe dup executarea pedepsei privative de libertate, dup gra"ierea total sau a restului de pedeaps ori dup pres rip"ia e5e utrii pedepsei.9 2. Ce anse are n instan" re lamantul) ;ansele depind de situa"ia n are se afl din pun t de !edere al e5e utrii pedepsei omplementare. 4a a e5e utat n totalitate pedeapsa omplementar, atun i are anse. 4a nu a e5e utat pedeapsa omplementar de t n parte, atun i nu are anse. 3. -pe"a are greeli) (ste nepotri!it s se afirme spe"a are greeli< ns putem afirma , astfel um a fost formulat, are o ne laritate e onst n a eea nu pre i%ea% termenul pentru e5e utarea pedepsei omplementare pentru a se unoate da pre%entarea la on urs dup e5e utarea pedepsei = ondi"ie ndeplinit+ ndeplinete umulati! i ellalt riteriu =e5e utarea pedepsei omplimentare+. STUDIU DE CAZ NR. 4 8nra 8.>. n !rst de 1? ani, storit, !rea s-i nfiin"e%e o so ietate omer ial a!nd a o#ie t de a ti!itate onfe "iii te5tile. '!nd n !edere !rsta, poate a!ea alitatea de angajator ) 4a, poate a!ea alitatea de angajator. &oti!area de drept este oferit de art. 1@. alin.=3+ Codul &un ii - $ersoana fi%i do#ndete apa itatea de a n ,eia ontra te indi!iduale de mun n alitate de angajator din momentul do#ndirii apa it"ii depline de e5er i"iu. $otri!it art.5 din 4e retul nr. 31A105@ pri!itor la persoanele fi%i e i persoanele juridi e 6 apa itatea de e5er i"iu este apa itatea persoanei de a-i e5er ita drepturile i de a-i asuma o#liga"ii, s!rind a te juridi e.9 'rt. 1.din 4e retul men"ionat mai sus pre i%ea%B apa itatea deplina de e5er i"iu n epe de la data nd persoana de!ine major. $ersoana de!ine major la mplinirea !rstei de optspre%e e ani. &inorul are se storete, do#ndete, prin a easta, apa itatea deplin de e5er i"iu. STUDIU DE CAZ NR. 5 &nstirea 6C9, mnstire de mai i, a dat un anun" n presa lo al angajea% un roitor i doi i%mari. Candida"ilor li se ere s fie femei i de religie ortodo5. &iti Curiosu, lo alni de religie ortodo5, a onsiderat anun"ul mnstirii dis riminatoriu pe riteriu de se5 i religie i a ,otrt s se adrese%e instan"ei de jude at. (ste de profesie i%mar i lo uiete n a eeai lo alitate. 1. Ce anse i a orda"i) 7u i a ord ni i o ans. 2. Ce rede"i ,otrte instan"a) .n 2egea nr.@10 din 21 de em#rie 200?, pri!ind li#ertatea religioas i regimul general al ultelor se pre!ede B 2

'rt. 1. =3+ Cultele fun "ionea% u respe tarea pre!ederilor legale i n onformitate u propriile statute sau oduri anoni e, ale ror pre!ederi sunt apli a#ile propriilor redin ioi 'rt. 1:. =2+ *e unoaterea statutelor i a odurilor anoni e se a ord n msura n are a estea nu adu atingere, prin on"inutul lor, se urit"ii pu#li e, ordinii, snt"ii i moralei pu#li e sau drepturilor i li#ert"ilor fundamentale ale omului. 'rt. 23. D =1+ Cultele i aleg, numes , angajea% sau re!o personalul potri!it propriilor statute, oduri anoni e sau reglementri. .ntru t &.C. este de religie ortodo5, instan"a ,otrte tre#uie s respe te n a elai timp i statutele, reglementrile i anoanele ortodo5e e i sunt apli a#ile. .n a%ul de fa", reglementarea ortodo5 se refer la pre%en"a statorni n mnstirea de mai i doar a persoanelor de se5 feminin i de religie ortodo5. 3. Considera"i anun"ul mnstirii dis riminatoriu) 7u, deoare e &.C. este de religie ortodo5 i tre#uie s respe te regula sau anonul #iseri es referitore la se5ul elui e urmea% a fi angajat. STUDIU DE CAZ NR. 6 8nrul -.E. angajat al ntreprinderii 62a tul -*29 din data de 02.03.2005, a intrat dup angajare n onta t u &.7. i a tre ut de la religia ortodo5 la ultul C.(., e are a spe ifi sm#ta. 62a tul -*29 este o so ietate u fo respe t a %i sfnt ontinuu, lu rnd n s ,im#uri. $otri!it noii redin"e, -.E. a

lipsit la toate s ,im#urile pe are tre#uia s le fa sm#ta. 'ngajatorul i-a desf ut ontra tul de mun pentru a#sen"e nemoti!ate. -.E. a onsiderat msura a#u%i! i nelegal i s-a adresat instan"ei onsiderndu-se dis riminat pe moti!e religioase. 1. Care rede"i !a fi solu"ia instan"ei) .n Codul &un ii se pre!ede la art. 1 alin. =1+ rela"iile de mun se #a%ea% pe prin ipiul onsensualit"ii i al #unei - redin"e. .n alin.=2+ al a eluiai arti ol se stipulea% pentru #una desfurare a rela"iilor de mun , parti ipan"ii la raporturile de mun se vor informa i se vor consulta reciproc,n ondi"iile legii i ale ontra telor ole ti!e de mun . .n situa"ia de fa", pe timpul e5e utrii ontra tului a inter!enit modifi area unilateral a unui element din adrul ontra tului indi!idual de mun , i anume, timpul de mun . .n spe" nu se fa e referire la faptul tnrul -.E. ar fi ntiin"at ofi ial angajatorul de noua lui redin" e presupune a %i de repaus, -m#ta. Ca atare modifi area a inter!enit unilateral. 'ngajatorul nelund unotin" de modifi area unui element al ontra tului indi!idual de mun , nu i se poate imputa nimi , aadar, este ore t de i%ia de a desfa e ontra tul indi!idual de mun pentru a#sen" nemoti!at. >una redin" i prin ipiul onsensualismului l o#liga pe tnrul -.E. s anun"e pe angajator, s 6nego ie%e9, despre dorin"a lui de a modifi a reparti%area timpului de mun sptmnal potri!it noii redin"e la are a aderat. .n legisla"ia mun ii se pre!ede a o o#liga"ie pentru angajator de a adu e n s ris la unotin"a angajatului ori e modifi are a unuia dintre elementele pre!%ute n art.1:. alin 2 n timpul e5e utrii ontra tului indi!idual de mun < n situa"ia de fa" este !or#a de timpul de mun . $strnd prin ipiul similitudinii, dei nu se 3

pre!ede e5pres n legisla"ie, i tnrul -.E. tre#uia s-i informe%e angajatorul u pri!ire la noua sa religie i eea e presupune a east religie. ' easta este apli a"ia prin ipiului onsensualismului i a #unei- redin"e pentru spe"a de fa". .n on lu%ie, n raport u datele spe"ei putem afirma urmtoareleB a+ Instan"a admite a "iunea i onsider msura a#u%i! i nelegal pe onsiderentul de dis riminare religioas numai i numai da tnrul -.E. ar fi adus la unotin"a angajatorului despre erin"ele impuse de noua religie are l determinau la 6nego ierea9 n !ederea modifi rii unui element din adrul ontra tului indi!idual de mun , i anume timpul de mun , iar angajatorul ar fi refu%at s a epte n ,eierea unui a t adi"ional n termen de 15 %ile de la data informrii primite de la -.E. 4reptul tnrului -.E. de a soli ita o alt %i de odi,n, potri!it u redin"a sa, re%ult din li#ertatea de redin" are este garantat prin lege. #+ Instan"a respinge a "iunea i onsider msura ore t i legal ntru t angajatorul nu a fost informat u pri!ire la inten"ia de a modifi a un element al ontra tului indi!idual de mun . &oti!area de drept o onstituie pre!ederile art. 1 alin. 1 i 2 oro#orat u art. @1 alin. 1,3 lit.f din Codul &un ii. 2. 4a !-a"i afla n situa"ia angajatului -.E., um a"i pro eda) .n primul rnd a informa n s ris pe angajator despre noua mea religie e presupune s nu lu re% n %iua de -m#t i a atepta 15 %ile pentru n ,eierea unui a t adi"ional la ontra tul indi!idual de mun , n a est sens. .n situa"ia n are angajatorul nu respe t o#liga"ia de a n ,eia a tul adi"ional n au% i mi desfa e, ulterior termenului de 15 %ile, ontra tul indi!idual de mun pentru a#sen" nemoti!at nseamn nu i-a nsuit informarea pe are i-am adresat-o i a atare m !oi adresa instan"ei ompetente pentru dis riminare pe moti!e religioase. STUDIU DE CAZ NR. 7 Casa de opii 6-peran"a9 din >u ureti, a anun"at ntr-un otidian de mare tiraj, s oaterea la on urs a unui post de logoped. 2a on urs s-a pre%entat un singur on urent, F./., logoped i do torand n psi,ologie. 4osarul on urentului n !rst de @5 de ani a fost respins deoare e asa de opii a onstatat a esta la !rsta de 30 de ani a fost ondamnat pentru pedofilie. F./. a onsiderat msura a#u%i! i s-a adresat instan"ei de jude at ernd daunemorale onsistente. 1. Considera"i msura a#u%i!) 4a. .n adrul rela"iilor de mun fun "ionea% prin ipiul egalit"ii de tratament fa" de to"i salaria"ii i angajatorii. 2. Ce solu"ie !a da instan"a) Instan"a admite a "iunea i onsider msura a#u%i! i nelegal pe onsiderentul de dis riminare pe riteriu de orientare se5ual. 3. Ce n"elege"i prin dis riminare) $otri!it Codului &un ii prin dis riminare se n"elegeB 'rt. 5. - =1+ .n adrul rela"iilor de mun fun "ionea% prin ipiul egalit"ii de tratament fa" de to"i salaria"ii i angajatorii. @

=2+ Gri e dis riminare dire t sau indire t fa" de un salariat, #a%at pe riterii de se5, orientare se5ual, ara teristi i geneti e, !rst, apartenen" na"ional, ras, uloare, etnie, religie, op"iune politi , origine so ial, ,andi ap, situa"ie sau responsa#ilitate familial, apartenen" ori a ti!itate sindi al, este inter%is. =3+ Constituie dis riminare dire t a tele i faptele de e5 ludere, deose#ire, restri "ie sau preferin", ntemeiate pe unul sau mai multe dintre riteriile pre!%ute la alin. =2+, are au a s op sau a efe t nea ordarea, restrngerea ori nlturarea re unoaterii, folosin"ei sau e5er itrii drepturilor pre!%ute n legisla"ia mun ii. =@+ Constituie dis riminare indire t a tele i faptele ntemeiate n mod aparent pe alte riterii de t ele pre!%ute la alin. =2+, dar are produ efe tele unei dis riminri dire te. STUDIU DE CAZ NR. 8 &inorul &ugurel 7e jitu, ns ut la data de 10.02.1010, a n ,eiat la data de 11.02.200@ un ontra t de u eni ie la lo ul de mun . &inorul a fost nfiat la data de 01.0@.2001 de familia &iti >lndu. -o"ii >lndu au di!or"at n anul 2003, minorul fiind n redin"at prin ,otrre jude toreas , spre retere i ngrijire so"iei, respe ti! &aria >lndu. Contra tul de u eni ie a fost semnat n alitate de printe, a!nd n !edere ,otrrea jude toreas de &aria >lndu. $rin"ii naturali ai minorului tries . 1. (ste ontra tul !ala#il) 4a. 2a data semnrii ontra tului minorul a!ea 15 ani i ontra tul a fost semnat de &aria >lndu n alitate de printe. 4e i, sunt ndeplinite ondi"iile pre!%ute de legisla"ia mun ii =art.13.alin2 Codul &un ii+. 2. 8re#uia semnat ontra tul de prin"ii naturali) 7u. $otri!it 2egii nr. 2:3A21.0?.200@ pri!ind regimul juridi al adop"iei, 6 adop"ia este opera"iunea juridi prin are se reea% legatura de filia"ie ntre adoptator i adoptat, pre um i legturi de rudenie ntre adoptat i rudele adoptatorului.9 /nul dintre efe tele adop"iei este , potri!it art. 50 alin.3 din legea amintit, n momentul sta#ilirii filia"iei prin adop"ie, rudenia fireas dintre adoptat i des enden"ii si, pe de o parte, i parin"ii si fireti i rudele a estora, pe de alt parte, n etea%. 4e asemenea, adoptatorul are fa" de opilul adoptat drepturile i ndatoririle printelui fires fa" de opilul su. .n on lu%ie, prin"ii fireti nu au dreptul de a parti ipa la semnarea ontra tului. 3. Contra tul tre#uia semnat i de &iti >lndu) 7u. .n onformitate u art. @3 din Codul 3amiliei, printele di!or"at, ruia i s-a n redin"at opilul, e5er it u pri!ire la a esta drepturile printeti. $rintele di!or"at, ruia nu i s-a n redin"at opilul, pstrea% dreptul de a a!ea legturi personale u a esta, pre um i de a !eg,ea la reterea, edu area, n!"tura i pregtirea lui profesionala. 5

'adar, la data semnrii ontra tului doar &aria >lndu putea e5er ita drepturile printeti ntru t ei i-a fost n redin"at minorul spre retere i edu are. .n a%ul de fa" este !or#a de dreptul de n u!in"are =a ordul+ al printelui la semnarea ontra tului de u eni ie. @. 4a prin"ii nfietori sunt pui su# interdi "ie jude toreas , ine tre#uie s semne%e ontra tul) Contra tul !a fi semnat de u eni = onform art.@ din 2egea pri!ind u eni ia la lo ul de mun + ns tre#uie s e5iste a ordul preala#il =n u!iin"area+ al tutorelui. .n a%ul n are prin"ii sunt pui su# interdi "ie jude toreas , onform art. 113 din Codul familiei, opilul !a fi pus su# tutel. $otri!it art. 12@ din odul men"ionat, tutorele are o#liga"ia de a administra #unurile minorului i de a-l repre%enta n a tele i!ile, ns numai pn la data nd a esta mplinete !rsta de paispre%e e ani. 4up mplinirea !rstei de paispre%e e ani minorul i e5er it drepturile i i e5e ut tot astfel o#liga"iile, ns numai u n u!iin"area preala#il a tutorelui, spre a-l apra mpotri!a a#u%urilor din partea elor de-al treilea. .n Cotrrea 23@ din 1? fe#ruarie 200? pentru apro#area normelor metodologi e de apli are a pre!ederilor 2egii nr.2:0A2005 pri!ind u eni ia la lo ul de mun , se stipulea% n art. @ lit.# ne esitatea a ordului s ris al prin"ilor sau, dup a%, al repre%entan"ilor legali pentru a o persoan s poat fi n adrat a u eni . 2ipsa a ordului prin"ilor sau a repre%entan"ilor legali atrage dup sine nulitatea a#solut a ontra tului de u eni ie. 5. 4a minorul se angajea% la o so ietate spe iali%at de pa%, ine tre#uie s semne%e ontra tul) -o iet"ile spe iali%ate de pa% i prote "ie sunt so iet"i omer iale pri!ate are se onstituie i fun "ionea% potri!it legisla"iei omer iale i pre!ederilor legale, a!nd a o#ie t de a ti!itate pa%a o#ie ti!elor, #unurilor sau !alorilor, pa%a transporturilor de #unuri i !alori importante, n ondi"ii de ma5im siguran" a a estora, pre um i prote "ia persoanelor. $otri!it 2egii nr. 333 din 1 iulie 2003 pri!ind pa%a o#ie ti!elor, #unurilor, !alorilor i prote "ia persoanelor, n art. 31 se pre!ede personalul u atri#u"ii de pa% se ompune dinB agen"i de pa%, portari, ontrolori de a es, supra!eg,etori, nso"itori de !alori sau alte persoane sta#ilite de ondu erea unit"ii ori desemnate s asigure instruirea, ontrolul i oordonarea a ti!it"ii de pa%. $ersoana are urmea% s ndeplineas atri#u"ii de pa% sau prote "ie tre#uie s ndeplineas umulati! urmtoarele ondi"iiB a+ s fie et"ean romn i s ai# !rsta de el pu"in 11 ani< #+ s fie apt medi al pentru e5er itarea fun "iei< + s nu ai# ante edente penale pentru infra "iuni s!rite u inten"ie< d+ s fie atestat profesional, potri!it pre!ederilor pre%entei legi. .n on lu%ie, minorul nu poate ndeplini activiti de paz. ?. 4a minorul se angajea% la 6-e "ia amonia 9 a Com#inatului C,imi Ho!ora, ine tre#uie s semne%e ontra tul)

$otri!it art 13 alin. =5+ din Codul &un ii, n adrarea n mun n lo uri de mun grele, !tmtoare sau peri uloase se poate fa e dup mplinirea !rstei de 11 ani< a este lo uri de mun se sta#iles prin ,otrre a Hu!ernului. :. .n situa"iile enumerate, sunt i domenii n are minorul nu poate n ,eia un ontra t de mun ) $n la e !rst) .n a east situa"ie, ine semnea% ontra tul) 4a, sunt domenii n are minorul nu poate n ,eia un ontra t de mun pn la !rsta de 11 ani< e5B pa%, lo uri de mun grele ori peri uloase et . 4up do#ndirea apa it"ii depline de e5er i"iu semnarea ontra tului de mun u angajatorul se fa e personal. STUDIU DE CAZ NR. 9 C.4. !rea s se angaje%e a menajer u CI& la o familie !i%itat de pu"ine persoane. .i fa e pro#leme u n ,eierea i forma CI&. Ce pre!edere a CI& o apr ) G apr pre!ederile art.1? alin.2 Codul &un ii are stipulea%B n situa"ia n are ontra tul indi!idual de mun nu a fost n ,eiat n form s ris, se pre%um a fost n ,eiat pe o durat nedeterminat, iar pr"ile pot fa e do!ada pre!ederilor ontra tuale i a presta"iilor efe tuate prin ori e alt mijlo de pro#. STUDIU DE CAZ NR. 10 2a data de 10.02.2005, tnra 'le5andra $op a soli itat so iet"ii omer iale la are lu ra a operator al ulator de 10 luni, on ediu de odi,n pentru sus"inerea e5amenului de li en". $atronul firmei i-a rspuns firma are multe lu rri de operat pe al ulator i a pus-o s opte%e ntre desfa erea ontra tului de mun i on ediu. 8nra a renun"at la lo ul de mun pentru sus"inerea e5amenului de li en". 3r s ai# ertitudine, tia este angajat u arte de mun . 2a angajare nu semnase un ontra t indi!idual de mun n form s ris. $rofesorul ndrumtor al lu rrii de li en", jurist de profesie a sftuit-o s deaso ietatea n jude at i s ear daune morale. 1. Ce rede"i l-a determinat pe profesor s dea un asemenea sfat) a+ pre!ederile art.1? alin.2 Codul &un ii are stipulea%B n situa"ia n are ontra tul indi!idual de mun nu a fost n ,eiat n form s ris, se pre%um a fost n ,eiat pe o durat nedeterminat, iar pr"ile pot fa e do!ada pre!ederilor ontra tuale i a presta"iilor efe tuate prin ori e alt mijlo de pro#< #+ pre!ederile art. 1: alin. 2 lit. , din Codul &un iiB anterior n ,eierii sau modifi rii ontra tului indi!idual de mun , angajatorul a!ea o#liga"ia de a informa salariatul, u pri!ire la durata on ediului de odi,n la are are dreptul< + drepturile i o#liga"iile pri!ind rela"iile de mun dintre angajator i salariat se sta#iles potri!it legii, prin nego iere, n adrul ontra telor ole ti!e de mun i al ontra telor indi!iduale de mun =art.3: C.&.+. d+ salaria"ii nu pot renun"a la drepturile e le sunt re unos ute prin lege. Orice tranzacie prin care se urmrete renunarea la drepturile recunoscute de lege salariailor sau limitarea acestor drepturi este lovit de nulitate. :

2. (ste ore t atitudinea so iet"ii omer iale) 7u. 3. Ce anse are 'le5andra $op) 're anse foarte mari de a tiga ntru t onform u art. 5: din Codul &un ii, nerespe tarea ori reia dintre ondi"iile legale ne esare pentru n ,eierea !ala#il a ontra tului indi!idual de mun atrage nulitatea a estuia. Constatarea nulit"ii ontra tului indi!idual de mun produ e efe te pentru !iitor. 7ulitatea ontra tului indi!idual de mun poate fi a operit prin ndeplinirea ulterioar a ondi"iilor impuse de lege. .n situa"ia n are o lau% este afe tat de nulitate, ntru t sta#ilete drepturi sau o#liga"ii pentru salaria"i, are ontra!in unor norme legale imperati!e sau ontra telor ole ti!e de mun apli a#ile, a easta este nlo uit de drept u dispo%i"iile legale sau on!en"ionale apli a#ile, salariatul a!nd dreptul la despgu#iri. STUDIU DE CAZ NR. 11 8nrul student I.3. !rea s se angaje%e la o so ietate de I8. 2a nego ierea i n ,eierea CI& dorete s fie asistat de tatl su. (ste legal ererea lui ) 4a. $otri!it art.1: alin. @ indi e 1, la nego ierea, n ,eierea sau modifi area ontra tului indi!idual de mun , ori are dintre pr"i poate fi asistat de tre ter"i, onform propriei op"iuni, u respe tarea onfiden"ialit"ii pre!%ute la pre!ederilor alin. =5+. STUDIU DE CAZ NR. 12 4.C. de profesie l tu ntr-o !opsitorie auto, unde #enefi ia% de spor de to5i itate, i s ,im# lo ul de mun ntr-o ser de flori unde nu mai #enefi ia%. - ,im#du-i i ondi"iile de mun , i se !a ere ertifi at medi al) 4a. 'rt. 21. - Certifi atul medi al este o#ligatoriu i n urmtoarele situa"iiB #+ n a%ul detarii sau trecerii n alt lo de mun ori n alt activitate, dac se schimb condiiile de munc. STUDIU DE CAZ NR. 13 2.$. a#sol!ent al unei institu"ii de n!"mnt a fost n adrat la de#utul n profesie pe #a%a unei perioade de pro# de ? luni. 'ngajatorul !erifi nd pregtirea i aptitudinile angajatului onstat a esta nu este on!ena#il. 1. Cum n etea% CI& ) CI& n etea% printr-o notifi are s ris, la ini"iati!a angajatorului. 2. Care este durata prea!i%ului ) 1

.n spe"a de fa" nu este ne esar e5isten"a prea!i%ului ntru t a#sol!entul se afl n perioada de pro#, indiferent se situea% nluntrul perioadei de pro# sau la sfritul perioadei de ? luni. 'rgumentul juridi n a est sens este oferit de pre!ederile art. :3 alin.2 Codul &un ii n are se stipulea% 6fa e5 ep"ie de la pre!ederile alin. =1+ persoanele on ediate n temeiul art. ?1 lit. d+, are se afl n perioada de pro#9. 2a art. ?1 lit. d+ se pre!ede 6angajatorul poate dispune on edierea pentru moti!e are "in de persoana salariatului n a%ul n are salariatul nu orespunde profesional lo ului de mun n are este n adrat.9 $entru a n"elege deplin spe"a onsider este util a fa e o pre i%are, i anumeB da dup sfritul perioadei de pro# de ? luni =adi imediat dup ultima or de mun a a#sol!entului din %iua n are se mplinete termenul de ? luni+ nu a inter!enit notifi area de on ediere din ini"iati!a angajatorului, nseamn , prin efe tul legii, a#sol!entul este apt din pun t de !edere al pregtirii i aptitudinilor. .n urmtoarea %i de mun a a#sol!entului, dup n ,eierea elor ? luni =pentru a urmri logi a spe"ei i a da satisfa "ie ntre#rii+ angajatorul poate s-l on edie%e pe a#sol!ent pentru onstat ne orespundere profesional, dar numai u respe tarea termenului de prea!i% de 15 %ile, onform art. :3 alin. 1 Codul &un ii, i n #a%a unei de i%ii de on ediere n onformitate u art. ?2 ali.1 din Codul &un ii. .n on lu%ie, tre#uie foarte #ine f ut distin "ia ntre notifi are i de i%ia de on ediere. 4ei am#ele produ a elai efe t = on edierea+ generat de a eiai au% =ne orespundere profesional+, on"inutul juridi este diferit n fun "ie de momentul n are inter!ine, aa um s-a artat mai sus. 3. .n adra"i juridi n etarea CI&. 'rt.31 alin.@ indi e 1din Codul &un ii, e stipulea%B Jpe durata sau la sfritul perioadei de pro#, ontra tul indi!idual de mun poate n eta numai printr-o notifi are s ris, la ini"iati!a ori reia dintre pr"i.9 @. CI& putea n eta mai de!reme de ? luni ) 4a. 8emeiul juridi este dat de a elai art. 31 alin. @ indi e 1B Jpe durata sau la sfritul perioadei de pro#, ontra tul indi!idual de mun poate n eta numai printr-o notifi are s ris, la ini"iati!a ori reia dintre pr"i.9 5. 'ngajatul se poate adresa instan"ei ) -e poate adresa instan"ei ns a#sol!entul nu !a a!ea tig de au%. 4reptul de a se adresa instan"ei i%!orte dinB a+ $otri!it art. 21 din Constitu"ia *omniei orice persoan se poate adresa justiiei pentru aprarea drepturilor, a libertilor i a intereselor sale legitime. #+ Codul &un ii, art. 2@1. - =1+ !onflictul de munc reprezint orice dezacord intervenit ntre partenerii sociali, n raporturile de munc. + Codul &un ii, art. 213. - =1+ Cererile n vederea soluionrii unui conflict de munc pot fi formulateB 0

a+ n termen de 30 de %ile alendaristi e de la data n are a fost omuni at decizia unilateral a angajatorului referitoare la n ,eierea, e5e utarea, modifi area, suspendarea sau ncetarea contractului individual de munc" STUDIU DE CAZ NR. 14 Ialentin 7oro el, din $loieti, inginer petrolist, a n ,eiat un ontra t indi!idual de mun u ntreprinderea K$etro#ra%i -'K, u lau% prin are se pre!edea i desfoar a ti!itatea la sediul firmei din $loieti. Insistase asupra lau%ei deoare e era tatl a doi opii minori. 8otodat, n ontra t pre!%use o alt lau% prin are primea despgu#iri de 10000 (/*G da ontra tul de mun s-ar fi desf ut din !ina angajatorului. $e data de 20.11.200@ a fost ntiin"at de tre angajator urmea% s lu re%e n IraL o perioad de 10 luni, deoare e n urma n etrii r%#oiului firma tigase o serie de ontra te interna"ionale a!antajoase. Ialentin 7oro el a refu%at deplasarea in!o nd moti!e familiale drept pentru are i s-a desf ut ontra tul de mun . --a adresat instan"ei. 1. *efu%ul este justifi at) 4a, deoare e este tatl a doi opii minori eea e se onstituie ntr-un moti! familial justifi at. 8emeiul juridi este oferit de art. @? alin. 3 Codul &un iiB J-alariatul poate refu%a detaarea dispus de angajatorul su numai n mod e5 ep"ional i pentru moti!e personale temeini e.9 .n Codul &un ii nu se fa e referire n e anume ar putea onsta moti!ele personale temeini e< ns, u titlu de e5emplu, fr a a!ea preten"ia epui%rii lor, putem men"ionaB 1+ art. :: alin.3 din 2egea nr.111 din 1 de em#rie 1000 pri!ind -tatutul fun "ionarilor pu#li i, repu#li at, n are se pre!edeB 3un "ionarul pu#li poate refu%a detaarea da se afl n una dintre urmatoarele situa"iiB a+ gra!iditate< #+ i rete singur opilul minor< + starea snt"ii, do!edit u ertifi at medi al, fa e ontraindi at detaarea< d+ detaarea se fa e ntr-o lo alitate n are nu i se asigur ondi"ii orespun%atoare de a%are< e+ este singurul ntre"intor de familie< f+ moti!e familiale temeini e justifi refu%ul de a da urs detarii. 2+ art. 55 alin.3 din 2egea nr.: din 11 ianuarie 200? pri!ind statutul fun "ionarului pu#li parlamentar, n are se pre!edeB 3un "ionarul pu#li parlamentar poate refu%a detaarea da se afl n una dintre urmtoarele situa"iiB a+ gra!iditate< #+ i rete singur opilul minor< + starea snt"ii, do!edit u ertifi at medi al, fa e ontraindi at detaarea< d+ detaarea se fa e ntr-o lo alitate n are nu i se asigur ondi"ii orespun%atoare de a%are< e+ este singurul ntre"intor de familie< f+ moti!e familiale temeini e justifi refu%ul de a da urs detarii. 2. Ce solu"ie !a da instan"a) 1

-olu"ia !a fi n onformitate u art. :1 din Codul &un ii, n sensul anulrii de i%iei de on ediere i de admitere a daunelor morale. $ra ti , modifi area suferit de Codul &un ii prin 2egea nr. 23:A200: permite salariatului s soli ite daune morale angajatorului fr a mai fi ne!oit s plteas o ta5 de tim#ru, ntemeindu-i ererea pe dispo%i"iile Codului &un ii i nu pe dispo%i"iile Codului Ci!il. 'pari"ia noii reglementri are efe te i n eea e pri!ete modul de solu"ionare a litigiului. 'stfel, pn la apari"ia modifi rii, atun i nd salariatul, pentru a o#"ine daune morale, i ntemeia preten"iile pe dispo%i"iile din Codul Ci!il, jude area au%ei era de ompeen"a jude toriei sau a tri#unalului, n fun "ie de !aloarea preten"iilor re lamantului =da o#ie tul ererii era mai mare de 500.000 lei, ompeten"a re!enea tri#unalului+. .n pre%ent, salariatul a!nd posi#ilitatea de a-i ntemeia preten"iile pe dispo%i"iile Codului mun ii, au%a se jude de un tri#unal spe iali%at de mun i asigurari so iale, ntr-un omplet format din doi jude tori i doi asisten"i judi iari. 'sisten"ii judi iari parti ip la deli#erare u !ot onsultati!. '!antajul deri! to mai din faptul , jude ndu-se de un tri#unal spe iali%at de mun , preten"iile salariatului pot fi mai #ine anali%ate prin prisma raportului de mun pe are l are u angajatorul i se poate #u ura de o mai #un prote "ie n rela"ia sa u a esta. 3. Ce pre!ede Codul &un ii) 'rt. 2?0. -K=1+ 'ngajatorul este o#ligat, n temeiul normelor i prin ipiilor rspunderii i!ile ontra tuale, sa l despgu#eas pe salariat n situa"ia n are a esta a suferit un prejudi iu material sau moral din ulpa angajatorului n timpul ndeplinirii o#liga"iilor de ser!i iu sau n legatura u ser!i iul.K 'rt. :1. - =1+ .n a%ul n are on edierea a fost efe tuat n mod netemeini sau nelegal, instan"a !a dispune anularea ei i !a o#liga angajatorul la plata unei despgu#iri egale u salariile inde5ate, majorate i rea tuali%ate i u elelalte drepturi de are ar fi #enefi iat salariatul. =2+ 2a soli itarea salariatului instan"a are a dispus anularea on edierii !a repune pr"ile n situa"ia anterioar emiterii a tului de on ediere. STUDIU DE CAZ NR. 15 Iasile Curiosu, fost angajat al ntreprinderii K'l oolul -*2K a fost a "ionat n justi"ie de ondu erea so iet"ii omer iale la are lu rase pn a um 20 de %ile, erndu-i-se daune interese pentru nerespe tarea lau%ei de onfiden"ialitate. .n a "iunea formulat, re lamanta arta intr-o emisiune 8I, prtul artase um se poate fa#ri a al oolul nerespe tnd standardele sta#ilite de legisla"ia n !igoare i um se pot folosi fa turi du#le e5emplifi nd n am#ele a%uri ntreprinderea la are lu rase. 4e men"ionat n ontra tul indi!idual de mun Iasile Curiosu a!ea o lau% de onfiden"ialitate n ,eiat n onformitate u pre!ederile Codului &un ii. 1. Ce anse are n instan" re lamanta 'l oolul -*2) 7i i o ans. 2. Iasile Curiosu tre#uia s respe te lau%a de onfiden"ialitate da nu mai lu ra la a east ntreprindere) 1

*eferindu-ne stri t la o#liga"ia de onfiden"ialitate a easta repre%int, de fapt, o#liga"ia salariatului de a pstra se retul de ser!i iu. $rin lau%a de onfiden"ialitate nu sunt a!ute n !edere numai informa"iile onfiden"iale definite astfel prin regulamentul de ordine intern sau ontra tul ole ti! de mun , i i alte informa"ii a aror de%!luire sau diseminare este inter%is e5pres prin ontra tul indi!idual de mun . Clau%a de onfiden"ialitate i produ e efe tele da sunt indeplinite urmtoarele ondi"iiB s fie e5pres pre!%ut n ontra tul indi!idual de mun < s fie pre i%ate e5pres informa"iile onfiden"iale< s fie li it.

.n a "iunea formulat, re lamanta arta ntr-o emisiune 8I, prtul artase um se poate fa#ri a al oolul nerespe tnd standardele sta#ilite de legisla"ia n !igoare i um se pot folosi fa turi du#le e5emplifi nd n am#ele a%uri ntreprinderea la are lu rase. 'adar, da lau%a de onfiden"ialitate presupunea i a este informa"ii ili ite, Iasile Curiosu nu era M "inut =o#ligat+ s le pstre%e su# se retul de ser!i iu. $er a ontrario, pentru a ele informa"ii li ite din lau%a de onfiden"ialitate, Iasile Curiosu este "inut s le respe te. 3. Ce pre!ede lau%a de onfiden"ialitate) Codul &un iiB 'rt. 2?. - =1+ $rin lau%a de onfiden"ialitate pr"ile on!in a, pe toat durata ontra tului indi!idual de mun i dup n etarea a estuia, s nu transmit date sau informa"ii de are au luat unotin" n timpul e5e utrii ontra tului, n ondi"iile sta#ilite n regulamentele interne, n ontra tele ole ti!e de mun sau n ontra tele indi!iduale de mun . =2+ 7erespe tarea a estei lau%e de tre ori are dintre pr"i atrage o#ligarea elui n ulp la plata de daune-interese. @. '!ea lau%a de onfiden"ialitate !ala#ilitate n a est a%) 7u, ntru t nu respe ta ondi"ia de legalitate. 5. .n e situa"ie juridi se afl re lamanta) .n situa"ia on ursului de infra "iuniB ) art.@51 Cod $enal are san "ionea% persoana juridi pentru nel iunea u pri!ire la alitatea mrfurilor =n a%ul de fa" fa#ri area de al ool nerespe tnd standardele sta#ilite de legisla"ia n !igoare+ ) e!a%iune fis al =fa turi du#le+< ) art.10 alin. 3 din legea nr.130A1000 pri!ind unele msuri de prote "ie a persoanelor n adrate n mun J ... n mod repetat utili%ea% persoane are desfoar a ti!it"i salari%ate, fr respe tarea dispo%i"iilor legale e reglementea% n ,eierea ontra tului indi!idual de mun .9 STUDIU DE CAZ NR. 16 Coldingul K>eta -'K a dat un anun" pu#li itar prin are anun"a angajea% ,elneri"e pentru restaurantul are-i apar"ine. 2a !i%ita medi al, angajatorul a erut i testul de gra!iditate a!nd n !edere 1

angajatele urmau s-i desfoare a ti!itatea ntr-un se tor alimentar. C,elneri"ele gra!ide au fost respinse de la angajare pe moti! dup natere !a #enefi ia de on ediu medi al pentru o perioad lung de timp i tre#uie s le plteas salariile. a+ ' pro edat ore t angajatorul) 7u. 'rt. 2: alin. 5 din Codul &un ii stipulea% Jsoli itarea, la angajare, a testelor de gra!iditate este inter%is.9 #+ 'ngajatorul pltete on ediul de maternitate) 7u. .n G./.H. nr. 151 din 1: noiem#rie 2005 pri!ind on ediile si indemni%atiile de asigurari so iale de sanatate, apro#at prin 2egea 300 din 30 o tom#rie 200?, se pre!edeB 'rt. 23. - =1+ 'siguratele au dreptul la on edii pentru sar ina si lau%ie, pe o perioada de 12? de %ile alendaristi e, perioada in are #enefi ia%a de indemni%atie de maternitate. 'rt. 25. - =1+ Cuantumul #rut lunar al indemni%atiei de maternitate este de 15N din #a%a de al ul sta#ilita onform art. 10. =2# $ndemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul %ondului national unic de asigurari sociale de sanatate. + 4a ,elneri"a i s ,im#a lo ul de mun sau domeniul de a ti!itate, tre#uie s fa !i%ita medi al) 4a. 'rt. 21. - Certifi atul medi al este o#ligatoriu i n urmtoarele situa"iiB #+ n a%ul detarii sau trecerii n alt loc de munc ori n alt activitate, da se s ,im# ondi"iile de mun . d+ Cnd este o#ligatoriu ertifi atul medi al) Codul &un iiB 'rt. 21. - Certifi atul medi al este o#ligatoriu i n urmtoarele situa"iiB a+ la ren eperea a ti!it"ii dup o ntrerupere m ai mare de ? luni, pentru lo urile de mun a!nd e5punere la fa tori no i!i profesionali, i de un an, n elelalte situa"ii< #+ n a%ul detarii sau tre erii n alt lo de mun ori n alt a ti!itate, da se s ,im# ondi"iile de mun < + la n eperea misiunii, n a%ul salaria"ilor n adra"i u ontra t de mun temporar< d+ n a%ul u eni ilor, pra ti an"ilor, ele!ilor i studen"ilor, n situa"ia n are urmea% s fie instrui"i pe meserii i profesii, pre um i n situa"ia s ,im#rii meseriei pe par ursul instruirii< e+ periodi , n a%ul elor are lu rea% n ondi"ii de e5punere la fa tori no i!i profesionali, potri!it reglementrilor &inisterului -nt"ii i 3amiliei< f+ periodi , n a%ul elor are desfoar a ti! it"i u ris de transmitere a unor #oli i are lu rea% n se torul alimentar, %oote,ni , la instala"iile de apro!i%ionare u ap pota#il, n ole ti!it"i de opii, n unit"i sanitare, potri!it reglementrilor &inisterului -nt"ii i 3amiliei< 1

g+ periodi , n a%ul elor are lu rea% n unit"i fr fa tori de ris , prin e5amene medi ale diferen"iate n fun "ie de !rst, se5 i stare de sntate, potri!it reglementrilor din ontra tele ole ti!e de mun . STUDIU DE CAZ NR. 17 4omnul I.I. s-a angajat la o so ietate omer ial pe fun "ia de dire tor omer ial. 4ire torul general i-a sta#ilit la angajare o perioad de pro# de 20 de %ile. 4ire torul u resursele umane a onsiderat perioada sta#ilit nelegal, a esta ontra!enind pre!ederilor Codului &un ii< pun t de !edere e5primat i de onsiliul juridi . 1. (ste ore t sta#ilit perioada de pro# pentru o fun "ie de ondu ere) 4a, ntru t nu se pre i%ea% t anume el pu"in durea% periada de pro# pentru fun "iile de ondu ere. &ai mult, durata perioadei de pro#a se sta#ileste de atre organul de ondu ere. .n a%ul de fa", organul de ondu ere este dire torul general. Codul &un iiB 'rt. 31. - =1+ $entru !erifi area aptitudinilor salariatului, la n ,eierea ontra tului indi!idual de mun se poate sta#ili o perioad de pro# de el mult 30 de %ile alendaristi e pentru fun "iile de e5e u"ie i de cel mult &' de zile calendaristice pentru funciile de conducere. 2. 4a era o fun "ie de e5e u"ie, perioada de pro# era ore t sta#ilit) 4a. 3. Care este perioada de pro# pentru un mun itor ne alifi at) Codul &un iiB 'rt. 31. alin.3B .n a%ul mun itorilor ne alifi a"i, perioada de pro# are ara ter e5 ep"ional i nu poate depi 5 %ile lu rtoare. STUDIU DE CAZ NR. 18 -alariatul &.&. a refu%at detaarea dispus de angajator moti!nd are @ opii, el mai mi n !rst de 2 luni, iar el mai mare n !rst de ? ani. 8otodat, moti!a el, so"ia era #olna!. .n urma !erifi rilor efe tuate, angajatorul a onstatat angajatul a!ea @ opii, dar tria n on u#inaj u mama opiilor. 'ngajatorul i-a desf ut ontra tul de mun . 1. ' pro edat ore t angajatul) 4a, deoare e este tatl a patru opii minori eea e se onstituie ntr-un moti! familial justifi at. .n spe"a de fa" nu este rele!ant faptul &.&. nu este storit i triete n on u#inaj. Copiii nas uti in timpul on u#inajului sunt egali in drepturi u opiii nas uti in timpul asatoriei. In a easta pri!inta, legea pre!ede asimilarea opilului din afara asatoriei u el din asatorie =art. @1Ap t. 3 din Constitutie si art. ?3 din Codul familiei+. !opilul din afara casatoriei a arei filiatie a fost sta#ilita prin re unoastere sau prin ,otarare jude atoreas a are aceeasi situatie legala ca si copilul din casatorie, #u urandu-se de a eeasi drepturi legale a un opil din asatorie. .n Codul 3amiliei se stipulea% la art. ?5B - 4a O filiatia opilului din afara OsOtoriei este sta#ilitO fatO de am#ii pOrinti, n redintarea lui, pre um si contributia p(rintilor la cheltuielile de crestere, educare, 1

nv(t(tur( si preg(tire profesional(, se vor hot(r potrivit dispozitiilor )rt. *+ , ** inclusiv, care se aplic( prin asem(nare. 'adar, tatl pOstrea%O dreptul de a a!ea legOturi personale u a esta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, nv(t(tura si preg(tirea lui profesional(. 8emeiul juridi al refu%ului este oferit de art. @? alin. 3 Codul &un iiB J-alariatul poate refu%a detaarea dispus de angajatorul su numai n mod e5 ep"ional i pentru moti!e personale temeini e.9 .n Codul &un ii nu se fa e referire n e anume ar putea onsta moti!ele personale temeini e< ns, u titlu de e5emplu, fr a a!ea preten"ia epui%rii lor, putem men"ionaB 1+ art. :: alin.3 din 2egea nr.111 din 1 de em#rie 1000 pri!ind -tatutul fun "ionarilor pu#li i, repu#li at, n are se pre!edeB 3un "ionarul pu#li poate refu%a detaarea da se afl n una dintre urmatoarele situa"iiB a+ gra!iditate< #+ i rete singur opilul minor< + starea snt"ii, do!edit u ertifi at medi al, fa e ontraindi at detaarea< d+ detaarea se fa e ntr-o lo alitate n are nu i se asigur ondi"ii orespun%atoare de a%are< e+ este singurul ntre"intor de familie< f+ moti!e familiale temeini e justifi refu%ul de a da urs detarii. 2+ art. 55 alin.3 din 2egea nr.: din 11 ianuarie 200? pri!ind statutul fun "ionarului pu#li parlamentar, n are se pre!edeB 3un "ionarul pu#li parlamentar poate refu%a detaarea da se afl n una dintre urmtoarele situa"iiB a+ gra!iditate< #+ i rete singur opilul minor< + starea snt"ii, do!edit u ertifi at medi al, fa e ontraindi at detaarea< d+ detaarea se fa e ntr-o lo alitate n are nu i se asigur ondi"ii orespun%atoare de a%are< e+ este singurul ntre"intor de familie< f+ moti!e familiale temeini e justifi refu%ul de a da urs detarii. 2. ' pro edat ore t angajatorul) 7u, pentru moti!ele artate mai sus, u referire la Codul 3amiliei. 3. Ce pre!ede Codul &un ii) Codul &un iiB 'rt. @? alin. 3B J-alariatul poate refu%a detaarea dispus de angajatorul su numai n mod e5 ep"ional i pentru moti!e personale temeini e.9 STUDIU DE CAZ NR. 19 -alariata H.C., gestionar al restaurantului unor so iet"ii omer iale a fost gsit n urma unor ontroale u lipsuri n gestiune. Condu erea so iet"ii omer iale a dispus de lanarea pro edurii n etrii er etrii preala#ile i suspendarea ontra tului indi!idual de mun . 1

'ngajatul a onsiderat msura a#u%i! ntru t e5ist un prin ipiu onstitu"ional al pre%um"iei de ne!ino!"ie i s-a adresat instan"ei. 1. Ce anse i a orda"i angajatei H.C. n fa"a instan"ei) 7u are ni i o ans. 2egiuitorul a a!ut n !edere o situa"ie are pri!ete un onfli t de interese. 'ngajatorul nu poate fi o#ligat s men"in n fun "ie salariatul mpotri!a ruia, n ondi"ii legale, a a "ionat pentru a-i apra interesele legitime. 4a legiuitorul nu ar fi reglementat a east situa"ie, s-ar fi n l at dreptul de proprietate al angajatorului, ntru t a esta ar fi onstrns s men"in n fun "ie salariatul Ka rui mun ar fi putut a!ea efe te negati!e asupra a ti!it"ii angajatoruluiK. 4e a eea este justifi at op"iunea legiuitorului de a lsa la latitudinea angajatorului suspendarea ontra tului indi!idual de mun . 7u este n l at pre%um"ia de ne!ino!"ie, ntru t suspendarea ontra tului de mun se ntemeia% pe onfli tul de interese are determin angajatorul s-i proteje%e a ti!itatea, iar nu pe pre%um"ia de !ino!"ie. ' se !edea n a est sens 4e i%ia Cur"ii Constitu"ionale nr.2@ din 22 ianuarie 2003, pu#li at n &.Gf. nr. :2A5 fe#. 2003. 2. ' pro edat ore t angajatorul) 4a. 3. -e n al prin ipiul onstitu"ional al pre%um"iei de ne!ino!"ie) 7u. 7u este n l at pre%um"ia de ne!ino!"ie, ntru t suspendarea ontra tului de mun se ntemeia% pe onfli tul de interese are determin angajatorul s-i proteje%e a ti!itatea, iar nu pe pre%um"ia de !ino!"ie. -sura suspendrii nu este contrar principiului prezumiei de nevinovie, prevzut la art +. alin. // din !onstituia 0omaniei, care se aplic numai n cadrul rspunderii penale. 4e e5emplu, plngerea penal se ntemeia% pe date i pe indi ii u pri!ire la s!rirea de salariat a unei infra "iuni in ompati#ile u fun "ia de"inut, iar e5isten"a ori ine5isten"a !ino!"iei se sta#ilete prin ,otrre jude toreas definiti!. 3apta salariatului, ,iar da nu !a atrage rspunderea penal a a estuia, poate onstitui a#atere dis iplinar, e poate fi san "ionat in lusi! u n etarea ontra tului de mun . 1n situaii n care se va constata nevinovia salariatului i dispunerea nejustificat a suspendrii contractului individual de munc, salariatul are dreptul la msuri reparatorii corespunztoare n temeiul dispoziiilor art. 2+ alin. 3+# din !odul muncii, potri!it roraB .n a%urile pre!%ute la alin. =1+ lit. a+, #+ i +, da se onstat ne!ino!"ia elui n au%, salariatul i reia a ti!itatea a!ut anterior i i se !a plti o despgu#ire egal u salariul i elelalte drepturi de are a fost lipsit pe perioada suspendrii ontra tului. $entru sus"inerea elor de la pre%enta ntre#are, a se !edea 4e i%ia Cur"ii Constitu"ionale nr.520 din 11 o tom#rie 2005 referitoare la e5 ep"ia de ne onstitu"ionalitate a dispo%i"iilor art. 52 alin. =1+ lit. + din 2egea nr. 53A2003 Codul &un ii, pu#li at n &.Gf. nr. 015A: noi. 2005. STUDIU DE CAZ NR. 20 1

4.C., dire tor n &inisterul 8ransporturilor a fost s ,im#at din fun "ie i numit n lo ul lui I.4., persoan e ndeplinea toate ondi"iile pentru a o upa a east fun "ie. 4.C. a onsiderat s ,im#area sa pe moti!e nentemeiate i a#u%i! i s-a adresat instan"ei o#"innd, ,otrrea jude toreas definiti! de reintegrare. 1. Cum solu"iona"i a east situa"ie) Codul &un iiB 'rt. ?3 alin.=2+B Con edierea salariatului pentru moti!ul pre!%ut la art. ?1 lit. d+ poate fi dispus numai dup e!aluarea preala#il a salariatului, onform pro edurii de e!aluare sta#ilite prin ontra tul ole ti! de mun apli a#il, n ,eiat la ni!el na"ional, la ni!el de ramur de a ti!itate sau de grup de unit"i, pre um i prin regulamentul intern. 'rt. ?@. - =1+ .n a%ul n are on edierea se dispune pentru moti!ele pre!%ute la art. ?1 lit. + i d+, pre um i n a%ul n are ontra tul indi!idual de mun a n etat de drept n temeiul art. 5? lit. f+, angajatorul are o#liga"ia de a-i propune salariatului alte lo uri de mun !a ante n unitate, ompati#ile u pregtirea profesional sau, dup a%, u apa itatea de mun sta#ilit de medi ul demedi ina mun ii. STUDIU DE CAZ NR. 21 -unte"i eful ompartimentului resurse umane n institu"ia n are ! desfura"i a ti!itatea. '!e"i un angajat are a ndeplinit ondi"iile de pensionare pentru limit de !rst, iar angajatorul dorete s-l pastre%e a angajat, fiind un foarte #un spe ialist. Cum pro eda"i ) .l men"in. Ce formalit"i ndeplini"i ) .n ,ei ontra t indi!idual de mun pe perioad determinat. 'rt. 11. - Contra tul indi!idual de mun poate fi n ,eiat pentru o durat determinat numai n urmtoarele a%uriB d indi e 3+ angajarea pensionarilor are, n ondi"iile legii, pot umula pensia u salariul< 4a angajatul este un fun "ionar pu#li um se pro edea% ) 'rt. 30. alin.=1+ .n adrarea salaria"ilor la institu"iile i autorit"ile pu#li e i la alte unit"i #ugetare se fa e numai prin on urs sau e5amen, dup a%, da legea nu pre!ede altfel. 'rt. 35. - =1+ Gri e salariat are dreptul de a umula mai multe fun "ii, n #a%a unor ontra te indi!iduale de mun , #enefi iind de salariul orespun%tor pentru fie are dintre a estea. =2+ 3a e5 ep"ie de la pre!ederile alin. =1+ situa"iile n are prin lege sunt pre!%ute in ompati#ilit"i pentru umulul unor fun "ii. STUDIU DE CAZ NR. 22 'ngajatul 8.>. nu orespunde profesional pe fun "ia pe are este n adrat. .n urma anali%ei a ti!it"ii desfurate, s-a ajuns la on lu%ia on edierii lui n temeiul 'rt ?1 lit d. 1

1. Con edierea pentru ne orespundere profesional presupune ulpa salariatului ) 4a. 2. .n !ederea on edierii fa e"i e!aluare sau er etare preala#il ) (!aluare. 3. Ce pre!ede odul mun ii ) 'rt. ?3 alin.=2+B Con edierea salariatului pentru moti!ul pre!%ut la art. ?1 lit. d+ poate fi dispus numai dup e!aluarea preala#il a salariatului, onform pro edurii de e!aluare sta#ilite prin ontra tul ole ti! de mun apli a#il, n ,eiat la ni!el na"ional, la ni!el de ramur de a ti!itate sau de grup de unit"i, pre um i prin regulamentul intern. STUDIU DE CAZ NR. 23 2a so ietatea omer ial KIgiena -'K s-au efe tuat mai multe on edieri respe tnduse metodologia sta#ilit de Codul &un ii. $rintre on edia"i s-a aflat i salariat &.$. e se afla n on ediu pentru ngrijirea opilului n !rst de 1: ani, #olna! de ,epatit. Copilul are un ,andi ap lo omotor. -alariata &.$. a fost sftuit s a "ione%e so ietatea n instan" pentru nerespe tarea pre!ederilor Codului &un ii n on edierea sa. 1. Ce anse i a orda"i n fa"a instan"ei) 're anse de a tiga n instan". 2. ' fost on ediat legal) 7u. 'rt. ?0. - =1+ Con edierea salaria"ilor nu poate fi dispusB f+ pe durata on ediului pentru ngrijirea opilului #olna! n !rst de pn la : ani sau, n a%ul opilului u ,andi ap, pentru afe "iuni inter urente, pn la mplinirea !rstei de 11 ani< STUDIU DE CAZ NR. 24 G so ietate omer ial a angajat de @ ori pe un post pe par ursul a 2@ de luni, 2 angaja"i u ontra t de mun pe perioad determinat, fie are perioad fiind de ? luni. ' pro edat legal so ietatea omer ial a!nd n !edere 'rt 10 alineatul @ CI& ) 4a. Cu fie are angajat din ei doi, a n ,eiat dou ontra te nluntrul termenului de 2@ luni. STUDIU DE CAZ NR. 25 2a sfritul anului 200@, o mare so ietate omer ial u o#ie t de a ti!itate n domeniul sti lriei a on ediat un numr de 350 de angaja"i, a ordndu-le salarii ompensatorii. '!nd n !edere pro#lemele ntreprinderii i !aloarea salariilor ompensatorii, urmnd numrul soli itan"ilor pentru on ediere a fost mai mare de t numrul lo urilor de mun e urmau a fi desfiin"ate. .ntru t era sfritul anului, ntreprinderea nu mai putea respe ta termenele pre!%ute de Codul &un ii. --a gsit solu"ia n ,eierii unui proto ol ntre ondu erea ntreprinderii i sindi at prin are pro edura on edierii se finali%a n 10 %ile. 1

1. Cum omenta"i a east solu"ie) .n a%ul n are numrul soli itan"ilor pentru on ediere a fost mai mare de t numrul lo urilor de mun e urmau a fi desfiin"ate nseamn desfiin"area lo urilor de mun tre#uie nu este efe ti! i nu are o au% real i serioas. 2. -olu"ia aleas este legal) 7u. 'rt. :0. - =1+ 'ngajatorul are o#liga"ia s notifi e n s ris sindi atului sau, dup a%, repre%entan"ilor salaria"ilor inten"ia de on ediere ole ti!, u el pu"in 30 de %ile alendaristi e anterioare emiterii de i%iilor de on ediere. 3. Cu a ordul sindi atului termene pre!%ute de Codul &un ii pot fi reduse) 7u. 'rt. 31. - -alaria"ii nu pot renun"a la drepturile e le sunt re unos ute prin lege. Gri e tran%a "ie prin are se urmrete renun"area la drepturile re unos ute de lege salaria"ilor sau limitarea a estor drepturi este lo!it de nulitate. STUDIU DE CAZ NR. 26 G so ietate omer ial n domeniul onstru "iilor a!ea mai mul"i angaja"i u ontra t de mun pe perioad determinat n !ederea onstruirii unui pod e fa e legtura ntre sudul i restul "rii. Contra tele de mun erau n perioada de finali%are deoare e se mplinea termenul de 2@ de luni. $erioada ploioas are a urmat a dus n urma !iiturilor i inunda"iilor la deteriorarea onstru "iei, lu rrile de finali%are prelungindu-se u un an. Constru torul a prelungit ontra tele de mun peste termenul de 2@ de luni. ' pro edat legal onstru torul ) 4a. Care este #a%a legal ) Codul &un iiB 'rt. 1@ alin.2 lit. #+B n a%ul n are un nou ontra t indi!idual de mun pe durat determinat este n ,eiat n !ederea e5e utrii unor lu rri urgente, u ara ter e5 ep"ional. STUDIU DE CAZ NR. 27 2a n etarea elui de-al treilea ontra t de mun pe perioad determinat, pre!%ut la 'rt 10 alin. =@+ sau la e5pirarea termenului pre!%ut la 'rt 12 alin. =1+, angajatorul este o#ligat s angaje%e un salariat u CI& pe perioad nedeterminat) 4a. 'rt. 1@. - P=1+ 2a n etarea elui de-al treilea ontra t indi!idual de mun pe durat determinat, pre!%ut la art. 10 alin. =@+, sau la e5pirarea termenului pre!%ut la art. 12 alin. =1+, da pe postul respe ti! !a fi angajat un salariat, a esta !a fi angajat u ontra t indi!idual de mun pe durat nedeterminat.P STUDIU DE CAZ NR. 28 1

4urata ma5im a timpului de mun a unui angajat al unei so iet"i omer iale a depit @1 de ore pe sptmn. &edia orelor al ulate pe o perioad de referin" de o lun a depit @1 de ore pe sptmn. (ste legal o asemenea depire ) 4a. (ste n termenul pre!%ut de art. 111 alin.2 Codul &un iiB prin e5 ep"ie, durata timpului de mun , e in lude i orele suplimentare , poate fi prelungit peste @1 de ore pe sptmn, are in lude i orele suplimentare, u ondi"ia a media orelor de mun , al ulat pe o perioad de referin" de 3 luni alendaristi e, s nu depeas @1 de ore pe sptmn. STUDIU DE CAZ NR. 294.3, ondu tor de auto!e,i ule la o so ietate omer ial u rspundere limitat nu i-a primit salariul pe ultimele dou luni. 4atorit situa"iei reate 4.3. i-a naintat demisia fr a respe ta prea!i%ul de 15 %ile. 'ngajatorul i-a refu%at-o, soli itndu-i angajatului s respe te termenul de prea!i% de 15 %ile. 1. Cum omenta"i) .n spe"a de fa" nu este ne esar prea!i%ul. 2. -alariatul poate demisiona dintr-o fun "ie de e5e u"ie fr prea!i%) 4a. 'rt. :0 alin. 1B -alariatul poate demisiona fr prea!i% da angajatorul nu i ndeplinete o#liga"iile asumate prin ontra tul indi!idual de mun . .n a%ul de fa", angajatorul nu i-a ndeplinit o#liga"ia de a-l salari%a. STUDIU DE CAZ NR. 30 I.'.3. dorete s n ,eie u so ietatea la are lu ra"i un ontra t indi!idual de mun u timp par"ial. I.'.3. nu poate fi pre%ent la so ietatea dumnea!oastr de t joia 1 ore i !inerea 2 ore. 1. $ute"i n ,eia ntr-o asemenea situa"ie un ontra t de mun n timp par"ial, a!nd n !edere a!e"i ne!oie de ser!i iile lui I.'.3.) 4a. $otri!it art. 101 din Codul &un ii, salariatul u fra "iune de norm este salariatul al rui numr de ore normale de lu ru, al ulate sptmnal sau a medie lunar, este inferior numrului de ore normale de lu ru al unui salariat u norm ntreag ompara#il . ' easta nseamn un astfel de ontra t nu poate a!ea o durat de @0 de ore sptmnal =sau mai mare+, i o durat inferioar a estui numar de ore =30 de ore, sau mai pu"ine+, nefiind pre!a%ut o limit minim D um era pre!a%ut n reglementarea anterioara, de 10 ore =se onsider ns, a east limit este de o or pe lun, ora fiind unitatea de msur n raporturile ontra tuale de mun +. STUDIU DE CAZ NR. 31 /nui salariat al unei unit"i e onomi e #ugetare, din moti!e ntemeiate, nu i s-a putut a orda on ediul de odi,n pe anul n urs. /nitatea a ,otrt s i-l ompense%e n #ani. (ste legal ,otrrea unit"ii ) 7u. 2

Codul &un iiB 'rt. 1@1. - =@+ Compensarea n #ani a on ediului de odi,n neefe tuat este permis numai n cazul ncetrii contractului individual de munc. Ce pre!ede CI& ) 'rt. 1@1. - =1+ Con ediul de odi,n se efe tuea% n fie are an. =2+ $rin e5 ep"ie de la pre!ederile alin. =1+, efe tuarea on ediului n anul urmtor este permis numai n a%urile e5pres pre!%ute de lege sau n a%urile pre!%ute n ontra tul ole ti! de mun apli a#il. =3+ 'ngajatorul este o#ligat s a orde on ediu, pn la sfritul anului urmtor, tuturor salaria"ilor are ntr-un an alendaristi nu au efe tuat integral on ediul de odi,n la are a!eau dreptul. =@+ Compensarea n #ani a on ediului de odi,n neefe tuat este permis numai n a%ul n etrii ontra tului indi!idual de mun . STUDIU DE CAZ NR. 32 -o ietatea u rspundere limitat 6'>C -*29 a a umulat pe perioada ultimilor luni de a ti!itate datorii. -o ietatea are produse n sto . 'ngajatorul i-a informat angaja"ii asupra situa"iei e onomi o-finan iare a so iet"ii i au ,otrt a timp de dou luni s nu se plteas salariile, urmnd a sumele u!enite, angaja"ii s le primeas n urmtoarele patru luni. 1. (ste ore t de i%ia angajatorului, a!nd a ordul salaria"ilor) 7u. $otri!it art. 15? din Codul &un ii, salariile se pltesc naintea oricror alte obligaii bneti ale angajatorilor. 2. 'ngaja"ii puteau primi doar 50N din salariu pe ele dou luni) 7u. 'rt. 1?1. - =1+ -alariul se pltete n #ani cel puin o dat pe lun, la data sta#ilit n ontra tul indi!idual de mun , n ontra tul ole ti! de mun apl i a#il sau n regulamentul intern, dup a%. STUDIU DE CAZ NR. 33 Conform 'rt 1@0 alin =1+ CI&, durata minim a on ediului anual de odi,n este de 20 de %ile pentru un angajat u norm ntreag de 1 ore %ilni e. Care este durata on ediului de odi,n a unui angajat u ontra t de mun u timp par"ial de 2 ore %ilni ) 4urata minim a on ediului de odi,n este de 21 de %ile n lipsa altor spe ifi a"ii n spe" =!e%i art. 5? alin. 2 din ontra tul ole ti!+ pe #a%a argumenta"iei oferite mai jos. $otri!it art. 103 alin. 1 Codul &un ii, salariatul n adrat u ontra t de mun u timp par"ial se bucur de drepturile salariailor cu norm ntreag, n ondi"iile pre!%ute de lege i de ontra tele ole ti!e de mun apli a#ile. 'rt. 1@0 alin. 1 Codul &un ii stipulea% durata minim a on ediului de odi,n anual este de 20 de %ile lu rtoare.

=2+ 4urata efectiv a on ediului de odi,n anual se sta#ilete prin ontra tul ole ti! de mun apli a#il, este prevzut n contractul individual de munc i se acord proporional cu activitatea prestat ntr,un an calendaristic. .n art.5? alin. =1+ din Contra tul ole ti! de mun uni la ni!el na"ional pentru anii 200:-2010 =In ,eiat onform art. 10 si 11 din 2egea nr. 130A100?, repu#li ata, inregistrat la &inisterul &un ii, -olidaritatii -o iale si 3amiliei u nr. 2105A20.11.200? pu#li ata in &onitorul Gfi ial al *omaniei, $artea a I-a, nr. 5 din 20 ianuarie 200:+ se pre!ede salariatii au dreptul in fie are an alendaristi la un on ediu de odi,na platit, de minimum 21 de %ile lu ratoare. =2+ 3a e5 eptie de la pre!ederile alin. 1B a+ salariatii are au !arsta su# 11 ani au dreptul, in fie are an alendaristi , la un on ediu platit de 2@ de %ile lu ratoare< #+ salariatii nou-angajati, pentru primul an de a ti!itate ins ris in artea de mun a au dreptul la un on ediu de odi,na platit u o durata minima de 20 de %ile lu ratoare. $otri!it art. 101 din Contra tul ole ti! de mun uni la ni!el na"ional pentru anii 200:-2010, drepturile prevazute in contractele individuale de munca nu pot fi sub nivelul celor stabilite prin contractele colective de munca. Codul &un ii repre%int legisla"ia omun n materie iar ontra tul ole ti! de mun uni la ni!el na"ional a "ionea% a o lege spe ial i, potri!it unui prin ipiu de drept, spe ialul derog de la general. STUDIU DE CAZ NR. 34 /n angajat al unei so iet"i omer iale a soli itat ntr-un an de %ile pe lng on ediul de odi,n de drept, 5 %ile li#ere pentru a se stori, 5 %ile li#ere pentru de!enise tatl unui opil, 10 %ile pentru a urma un urs de pueri ultur, 1 %i pentru de esul #uni ului. ' #enefi iat de %ile li#ere ) 4a. Codul &un iiB 'rt. 1@:. - =1+ 1n cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaii au dreptul la zile libere pltite, care nu se includ n durata concediului de odihn. =2+ 5venimentele familiale deosebite i numrul %ilelor li#ere pltite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munc aplicabil sau prin regulamentul intern. .n art.5? alin. =1+ din Contra tul ole ti! de mun uni la ni!el na"ional pentru anii 200:-2010 =In ,eiat onform art. 10 si 11 din 2egea nr. 130A100?, repu#li ata, inregistrat la &inisterul &un ii, -olidaritatii -o iale si 3amiliei u nr. 2105A20.11.200? pu#li ata in &onitorul Gfi ial al *omaniei, $artea a I-a, nr. 5 deose#ite in familie sau pentru alte situatii, dupa um urmea%aB a+ asatoria salariatuluiB 5 %ile< #+ asatoria unui opilB 2 %ile< 2 din 20 ianuarie 200:+ se pre!ede salariatii au dreptul la %ile li#ere platite pentru e!enimente

+ nasterea unui opilB 5 %ile Q 10 %ile da a a urmat un urs de pueri ultura< d+ de esul sotului, opilului, parintilor, so rilorB 3 %ile< e+ de esul #uni ilor, fratilor, surorilorB 1 %i< f+ donatorii de sangeB onform legii< g+ la s ,im#area lo ului de mun a in adrul a eleiasi unitati, u mutarea domi iliului in alta lo alitateB 5 %ile. Codul &un ii repre%int legisla"ia omun n materie iar ontra tul ole ti! de mun uni la ni!el na"ional a "ionea% a o lege spe ial i, potri!it unui prin ipiu de drept, spe ialul derog de la general. STUDIU DE CAZ NR. 35 4. 3. a #enefi iat de on ediul legal pltit pentru ngrijirea opilului n !rst de pn la 2 ani i a soli itat nc un an on ediu fr plat. (ste legal o asemenea erere ) 4a. 8emeiul juridi este oferit de art. ?2 alin. 1 din Contra tul Cole ti! de &un uni la ni!el na"ional pentru anii 200:-2010B n afara on ediului legal platit pentru ingrijirea opiilor in !arsta de pana la doi ani, salariata mama poate #enefi ia de in a un an on ediu fara plata. Codul &un ii repre%int legisla"ia omun n materie iar ontra tul ole ti! de mun uni la ni!el na"ional a "ionea% a o lege spe ial i, potri!it unui prin ipiu de drept, spe ialul derog de la general. STUDIU DE CAZ NR. 36 *.8. a fost n on ediu pentru reterea i ngrijirea opilului n !rst de pn la 2 ani. 4up 3 luni de la reluarea a ti!it"ii angajatorul i-a desf ut ontra tul de mun pentru ne orespundere profesional. ' pro edat legal ) 7u. '*8.:?. - =1+ din Contra tul Cole ti! de &un /ni la 7i!el 7a"ional pentru anii 200:-2010B CI& nu poate fi desfa ut din initiati!a elui are angajea%a, in a%urile in are prin lege sau prin ontra tul ole ti! de mun a au fost pre!a%ute asemenea interdi tii. =3+ $e o perioada de minimum ? luni de la reluarea a ti!itatii, onsiderata perioada de readaptare, salariatii are au #enefi iat de on ediu de maternitate siAsau on ediu legal platit pentru ingrijirea opilului in !arsta de pana la 2 ani nu !or putea fi on ediati pentru moti!ul de ne orespundere profesionala pre!a%ut de Codul mun ii. Codul &un ii repre%int legisla"ia omun n materie iar ontra tul ole ti! de mun uni la ni!el na"ional a "ionea% a o lege spe ial i, potri!it unui prin ipiu de drept, spe ialul derog de la general. STUDIU DE CAZ NR. 37 /n angajat al unei so iet"i omer iale a #enefi iat de un urs de formare profesional de 00 de %ile. 'ngajatorul a pltit pentru a est urs 3000 de euro. 4up 2 ani de la terminarea ursului dorete s n ete%e CI&. $oate a!ea o asemenea ini"iati! ) 2

7u. Codul &un iiB 'rt. 105. - =1+ -alaria"ii are au #enefi iat de un urs sau un stagiu de formare profesional mai mare de ?0 de %ile n ondi"iile art. 10@ alin. =2+ lit. #+ i alin. =3+ nu pot a!ea ini"iati!a n etrii ontra tului indi!idual de mun o perioad de el pu"in 3 ani de la data a#sol!irii ursurilor sau stagiului de formare profesional. Cum ) Codul &un iiB .n art. 105 alin. =3+ se pre!ede , nerespe tarea de tre salariat a dispo%i"iei pre!%ute la alin. =1+ determin obligarea acestuia la suportarea tuturor chel tuielilor ocazionate de pregtirea sa profesional, proporional cu perioada nelucrat 3adic pentru un an# din perioada sta#ilit onform a tului adi"ional la ontra tul indi!idual de mun . STUDIU DE CAZ NR. 38 $entru e perioad se pot n ,eia ) 1. Contra tul de alifi are profesional 'rt. 100 alin. =3+ din Codul &un ii stipulea%B ontra tul de alifi are profesional se n ,eie pentru o durat uprins ntre ? luni i 2 ani. 2. Contra tul de adaptare profesional 'rt. 202 alin.=1+ din Codul &un ii stipulea%B ontra tul de adaptare profesional este un ontra t n ,eiat pe durat determinat, e nu poate fi mai mare de un an. 3. Contra tul de u eni ie $otri!it 2egii nr.2:0 din 5 o tom#rie 2005 pri!ind u eni ia la lo ul de mun , pu#li at n &.Gf. nr. 00:A11 o t. 2005, la art. : alin. 1 se pre!ede durata ontra tului de u eni ie la lo ul de mun nu poate fi mai mare de 3 ani i mai mi de ? luni. STUDIU DE CAZ NR. 39 -alariatul '.4. a s!rit o a#atere dis iplinar gra! n urma reia putea s se ia msura desfa erii dis iplinare a ontra tului indi!idual de mun . $entru a e!ita a est lu ru, salariatul nu s-a pre%entat la on!o area s ris n !ederea desfurrii er etrii dis iplinare preala#ile. 1. ' pro edat ore t angajatorul) 4a. 2. Ce pre!ede Codul &un ii) Codul &un iiB 'rt. 2?: alin. =2+ .n !ederea desfurrii er etrii dis iplinare preala#ile, salariatul !a fi on!o at n s ris de persoana mputerni it de tre angajator s reali%e%e er etarea, pre i%ndu -se o#ie tul, data, ora i lo ul ntre!ederii.

=.# 6eprezentarea salariatului la convocarea fcut n condiiile prevzute la alin. 3+# fr un motiv obiectiv d dreptul angajatorului s dispun sancionarea, fr efectuarea cercetrii disciplinare prealabile. 3. Ce tre#uie s uprind de i%ia prin are angajatorul dispune apli area san "iunii dis iplinare) Codul &un iiB 'rt. 2?1. - =1+ 'ngajatorul dispune apli area san "iunii dis iplinare printr -o de i%ie emis n form s ris, n termen de 30 de %ile alendaristi e de la data lurii la unotin" de spre s!rirea a#aterii dis iplinare, dar nu mai tr%iu de ? luni de la data s!ririi faptei. =2+ -u# san "iunea nulit"ii a#solute, n de i%ie se cuprind n mod obligatoriu7 a+ des rierea faptei are onstituie a#atere dis iplinar< #+ pre i%area pre!ederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau ontra tul ole ti! de mun apli a#il, are au fost n l ate de salariat< + moti!ele pentru are au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul er etrii dis iplinare preala#ile sau moti!ele pentru are, n ondi"iile pre!%ute la art. 2?: alin. =3+, nu a fost efe tuat er etarea< d+ temeiul de drept n #a%a ruia san "iunea dis iplinar se apli < e+ termenul n are san "iunea poate fi ontestat< f+ instan"a ompetent la are san "iunea poate fi ontestat. STUDIU DE CAZ NR. 40 /n salariat al unei so iet"i omer iale a lu rat ntr-o lun, din moti!e medi ale, un numr de 15 %ile. $entru a est perioad a primit un numr de ti ,ete de mas pentru 15 %ile. (ste ore t de i%ia angajatorului a!nd n !edere salariatul a fost #olna! ) 7u. Codul &un iiB 'rt. 15@. - =1+ 8alariul reprezint contraprestaia muncii depuse de salariat n #a%a ontra tului indi!idual de mun . =2+ $entru mun a prestat n #a%a ontra tului indi!idual de mun fie are salariat are dreptul la un salariu exprimat n bani. Contra tul ole ti! de mun uni la ni!el na"ional pentru anii 200:-2010 pre!edeB '*8.31. =1# 9entru munca prestata in onditiile pre!a%ute in ontra tul indi!idual de mun a, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani on!enit la in ,eierea ontra tului de mun a. =@+ 8alariul cuprinde salariul de #a%a, indemni%atiile, sporurile, pre um si alte adaosuri. '*8. @2. -=2+ Alte venituri suntB #+ tichetele de masa, ti ,etele adou, ti ,etele de resa, si alte instrumente similare a ordate onform pre!ederilor legale si intelegerii partilor. .n on lu%ie, angajatul a!ea dreptul pe lang ti ,etele de mas = are onstituie alt !enit+ i la plata salariului propor"ional u perioada lu rat din lun. 2

STUDIU DE CAZ NR. 41 -alariatul C.7. a fost n delega"ie timp de 1: %ile n luna martie a anului 200?. $entru a east perioad nu a primit ti ,ete de mas. (ste ore t de i%ia angajatorului ) 7u. $otri!it art. @2 alin.=2+ din Codul &un ii, pe durata delegrii, respe ti! a detarii, salariatul i pstreaz fun "ia i toate celelalte drepturi prevzute n contractul individual de munc. .n 2egea nr. 1@2 pri!ind ti ,etele de mas, pu#li at in &.Gf. nr. 2?0 din dataB 0:A13A01 se pre!ede la 'rt. 5. - =1+ 'ngajatorul distri#uie salariatilor ti ,etele de masa, lunar, in ultima de ada a fie arei luni, pentru luna urmatoare. =2+ in onditiile pre!a%ute la alin. =1+, angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea. $otri!it art.3 din din 'ne5a 1 a Cotrrii nr. 11?0A200? din 21A12A200?, pu#li at in &onitorul Gfi ial, $artea I nr. 10@? din 20A12A200? pri!ind drepturile i o#liga"iile personalului autorit"ilor i institu"iilor pu#li e pe perioada delegrii i detarii n alt lo alitate, pre um i n a%ul deplasrii, n adrul lo alit"ii, n interesul ser!i iului, executarea sarcinilor pe perioada delegrii se consider munc prestat n realizarea obligaiilor ce revin persoanei delegate la locul ei de munc. STUDIU DE CAZ NR. 42 2a are din urmtoarele situa"ii n are se afl personalul angajat se a ord ti ,ete de masB 1. personalul aflat n on ediu de odi,n< 7u. -alariatii so ietatilor omer iale, regiilor autonome, unitatilor din se torul #ugetar sau ooperatiste et . pot primi o alo atie indi!iduala de ,rana, a ordata su# forma ti ,etelor de masa, ale aror osturi sunt suportate, integral, de angajator. 8i ,etele se a orda in limita #ugetelor de !enituri si ,eltuieli apro#ate. )ngajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru are se efe tuea%a distri#uirea lor. Cei are nu respe ta a easta pre!edere legala sunt pasi#ili de amen%i, da a faptele sa!arsite nu sunt onsiderate, potri!it legii penale, infra tiuni. 6u se considera zile lucrate perioadele in care salariatii sunt in concediu de odihna, beneficiaza de zile libere platite, de zile festive si de sarbatori legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de munca. :a fel se intampla si cu salariatii aflati in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt a#senti de la lo ul de mun a ori se afla in alte situatii sta#ilite de angajator, impreuna u organi%atiile sindi ale sau, dupa a%, u repre%entantii salariatilor. -umele orespun%atoare ti ,etelor de masa sunt dedu ti#ile la al ulul impo%itului pe profit, iar pentru salariat sunt s utite de la plata impo%itului pe !enitul su# forma de salariu. 2. personalul aflat n on ediu pentru in apa itate temporar de mun < 7u. Ie%i moti!area de la pun tul 1. 3. personalul detaat 2

4a. Codul &un iiB 'rt. @:. - =1+ 4repturile u!enite salariatului detaat se a ord de angajatorul la are s -a dispus detaarea. =2+ $e durata detarii salariatul #enefi ia% de drepturile are i sunt mai fa!ora#ile, fie de drepturile de la angajatorul are a dispus detaarea, fie de drepturile de la angajatorul la are este detaat. STUDIU DE CAZ NR. 43 .ntr-o institu"ie pu#li , la data de 02.02.200? s-a pensionat eful ompartimentului finan iar. '!nd n !edere pre!ederile G/H nr 1A 200?, postul poate fi o upat prin on urs ) 4a, ntru t potri!it art. 3 din G/H nr.1A200? postul nu era !a ant la 31.01.200?. -uspendarea o uprii posturilor prin on urs este !ala#il pentru a ele posturi !a ante pn la data de 31.01.200?. $re%enta ordonan" nu mai are utilitate ntru t a fost modifi at prin G/H 1? din 1@A03A200: unde se pre!ede la art. 3 pro edura de o upare a unui post prin on urs este ea pre!%ut de CH 1.200 din 2003. STUDIU DE CAZ NR. 44 .ntr-o institu"ie pu#li , impli at n programul de integrare a *omniei n /(, o parte din fa turi sunt pltite din fonduri europene. /n post !a ant la data de 31.01.200? poate fi o upat prin on urs ) 7u. $otri!it art. 3 din G/H nr.1A200?, suspendarea o uprii posturilor prin on urs este !ala#il pentru a ele posturi !a ante pn la data de 31.01.200?. $re%enta ordonan" nu mai are utilitate ntru t a fost modifi at prin G/H 1? din 1@A03A200: unde se pre!ede la art. 3 pro edura de o upare a unui post prin on urs este ea pre!%ut de CH 1.200 din 2003. STUDIU DE CAZ NR. 45 I.4. are umul de fun "ii la trei so iet"i omer iale. >enefi ia% de ti ,ete de mas de la toate ele trei so iet"i omer iale ) 4a. 3ie are angajator i !a da ti ,ete propor"ional u timpul de mun lu rat, n #a%a ontra tului de mun pe are l are u fie are angajator. .n 2egea nr. 1@2 pri!ind ti ,etele de mas, pu#li at in &.Gf. nr. 2?0 din dataB 0:A13A01 se pre!ede la 'rt. 5. - =1+ 'ngajatorul distri#uie salariatilor ti ,etele de masa, lunar, in ultima de ada a fie arei luni, pentru luna urmatoare. =2+ in onditiile pre!a%ute la alin. =1+, angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.

S-ar putea să vă placă și