Sunteți pe pagina 1din 264

PARTEA l-a

HRISTOLOGIE

CAPITOLUL I

HRISTOLOGIA PATRISTIC A SECOLELOR II I III Marile dispute hristologice ale sec. IV i V au fost precedate de o hristologie simpl, dar precis, a unor prini i scriitori bisericeti, dintre care unii de m are autoritate teologic, cum au fost Tertuiian i Origen. Secolele II i III elaboreaz o hristologie cerut cel puin de disputele cu p gnii, dect de cele cu ereticii, care frm ntau zelos problem a vieii i trupului M ntuitorului. Adopianism ul roman i cel antiohian au provocat o alarm justificat pentru ortodoci. Dar nu toi scriitorii patristici de m arc din prima perioad au acordat un interes deosebit hristologiei. Mai toi cei care s-au ocupat n-au adncim e i formule vrednice de reinut. H ristologia apologeilor e srccioas, cu excepia aceleia a Sf. Iustin. A ristide se , m rgi nete s rezum e viaa lui Iisus dup cuprinsul Evangheliilor (cap. 15 text grec), Taian pomenete de Iisus Dumnezeu n chip de om" (cap. 21). Scrisoarea ctre Diognet spune c Logosul s-a fcut om printre oameni i ne-a nvat s cu noatem pe Dumnezeu (7, 4 ; 8, 1). Sf. Iustin i Sf. Irineu susin identitatea dintre M ntuitorul Iisus H ristos i Logosul cretin. A cesta e Fiul lui^ Dumnezeu, Logosul ntrupat, Logosul fcut om. El s-a fcut om prin Fecioara. Logosul era trup, logos i suflet (Apologia II, 10, 1). El era Logosul, H ristosul total. Dumnezeu s-a ntrupat, zice Sf. Irineu, pentru c noi nu putem ajunge la 18

nem urire i nestricciune, dect dac Acela care e nem urire i neslricciune prin esen se unete cu firea noastr i prin aceasta cu ntreaga ome nire, pe care El o recapituleaz n El. A ceast teorie a recapitulrii e susinut i de Meliton de Sardes. O riginea ei este n Sf. Ap. Pavel. Sfinii Iustin i Irineu susin c trupul i sngele lui Iisus Hristos au fost reale. El a avut un suflet omenesc, a fost din neam ul nostru omenesc i a fost alc tuit din aceeai m aterie cu noi. A avut o natere virginal i a trecut prin to ate treptele vrstei i strilor noastre , a fost ispitit, a suferit durerile i patimile noastre cinstite.4 Logosul fcndu-se om n-a ncetat de a fi Dumnezeu. Numele pe care El le prim ete arat c El este n acelai timp i om i Dumnezeu. Ca Dumnezeu i om, M ntuitorul a fost m ijlocitorul ntre cer i pm nt i a nvins pe diavol realm ente. Dac M ntuitorul n-ar fi biruit ca om pe vrjm aul omului, acest vrjm a n-ar fi fost biruit cu adevrat.5 El a fost om pe.ntru a fi ispitit, a fost Dumnezeu, pentru a fi slvit. Iisus H ristos are dou firi : una uman i alta divin. M eliton de Sardes form uleaz primul acest adevr intr-un fragm ent a crui autenticitate pare nendoielnic : Hristos fiind Dumnezeu i om desvrit n acelai timp, ne-a ncredinat c are dou firi. Com unicarea nsuirilor ne arat c n H ristos e o singur persoan. nsui Cuvntul n trupat al lui Dumnezeu a fost rstignit pe lemn".6 Nedispunnd de term en tehnic, Sf. Irineu exprim unirea ipostatic a celor dou firi prin c u v n tu l: am estec ntre Dumnezeu i om, expresie corectat de autor prin concepia sa clar despre cele dou firi. Sf. Irineu are i expresia : unirea lui Dumne zeu i a omului", sau unirea Logosului lui Dumne zeu cu fptura sa.7 Term enul unire" e cel mai
4 Sf. Justin, A p ologia I, 31, 7. 5 Sf. Irineu, C ontra ereziilor, III, 18, 7,M igne, 936.
6 Idem , op. cit., III, 16, 9, ib id em , 928. 7 Iclem, op. cit., IV, 20, 4 ; 33, 11 ; Cf.J.T ixeront, H istoire des dogm es dans l a n tiq u ite ch retien n e, I, 1924, p. 261264. -...

P.G .

7,

19

in d ic a t; el v a ajunge expresie clasic a adevru lui ntruprii Domnului. Sf. Fecioar M aria e com parat cu Eva i asociat la m rirea iui Iisus Hristos. In timp ce Eva, fecioar i nevinovat, a fost nelat de arpe i a nscut neascultarea i m oartea, Fecioara M aria a crezut i s-a bucurat cnd ngerul Gavriil i-a vestit c Duhul lui Dum nezeu va veni asupra ei i c puterea Celui Prea nail o va umbri. A cest paralelism antitetic arat armonia lucrrii lui Dumnezeu n lume.9 A pologeii i Sf. Irineu arat, deci, existena a dou firi n Iisus Hristos, unirea ipostatica a acestor firi, exprim at cnd stngaci prin cuvn tul amestec, cnd corect, prin term enul enosys, apoi com unicarea nsuirilor i, n fine, scopul n truprii care este m ntuirea, recapitularea, redo bndirea nem uririi. Dei pune accentul pe latura dumnezeiasc din M ntuitorul, coala alexandrin nu ignor um anitatea M ntuitorului. Clement A lexandrinul afirm c Logosul s-a ntrupat nscndu-se oare cum pe Sine-nsui. El s-a nscut din David, dintr-o Fecioar.^ Cu toate c e acuzat de dochetism de ctre Fotie, Clement adm ite totui, n Iisus Hristos, un trup real, un snge material, o um anitate ptimitpare..._E drept c trupul Domnului n-avea ne voile fireti de a bea i de a m nca i nici sufletul su n-avea patimile tristeii i ale bucuriei. El ne transm ite chiar o tradiie potrivit creia trupul M ntuitorului nu opunea rezisten la p ipit.1 0 Logosul este n acelai timp Dumnezeu i om. E o singur persoan. Unirea firilor e ipostatic i ea a durat chiar n tim pul celor trei zile ct a jstat Iisus n mormnt. Clement vorbete des de ^comunicarea nsuirilor. Origen nva c. sufletul lui Iisus H ristos a fost creat de la nceput cu toate celelalte suflete,
8 Sf. J'u stin , D ialo g u l cu Iu d e u l T rifo n , 100, 5. 9 L e P. M. J. L a g ra n g e , S a in t J u s tin , L es S a in ts , I l I - e e d itio n , P a ris , 1914, p. 175. 10 C lem e n t A le x a n d rin u l, S tro m a te , V I, 9 ; cf. J . T ix e ro n t, op. cit. I ,p. 289.

20

a rmas singur credincios lui Dumnezeu i s-a unii: la nceput m oralmente, cu Logosul, prin libera sai alegere, unire care cu timpul s-a transform at in tr-o a doua natur i a cptat stabilitate. Prin intermediul sufletului, Logosul se unete cu uni trup frumos i desvrit, potrivit principiului c; fiecare suflet are trupul pe care-1 m erit i c|: Iisus avea m isiunea de a ne mntui. Dumnezeu} nu se putea uni direct cu m ateria, i era nevoie! de un interm ediar, i acest interm ediar era sufle-j t u l : Hac ergo substantia anim ae inter deum carnemque mediante (non enim possibile erat dei naturam corpori sine mediatOre misceri} nascitur, ut diximus, deus - homo, illa substantia media existente, cui uticrue contra naturam non erat cornus assum ere".1 1 Origen d aci term enului suflet neles aristotelic. ' P otrivit acestui neles, sufletul este partea interm ediar ntre inteligen i truo. Ea poate evolua fie spre nous", fie spre soma. Deci, dup Origen, omul natural este un compus din suflet i trup. Logosul ntrupndu-se, nu-i nsueste un trup omenesc, ci un om real.1 2 Locrosul a luat i tru p i suflet omenesc. In Iisus Hristos, sunt, deci, dou firi : omeneasc i dum nezeiasc. Ele . sunt i rm n fiecare ceea ce sunt, D a rjie s i sunt dou firi, nu e dect o singur fiin. Noi nu separm pe Fiul lui Dumnezeu de Iisus. Cci mai ales dup iconomie (ntrupare), sufletul si trupul lui Iisus au devenit una cu Lorrosul^ lui D umnezeu".1 3 Iisus este ceva compus. Care-i raportul dintre elem entele compuse ? O ri gen pare a se contrazice cnd e vorba s defi neasc natura trupului lui Iisus. Un text din Contra lui Celsus zice : Dumnezeu Logosul ne muritor i nsuete un trup m uritor i un suflet omenesc".1 4 Dar n Iisus Hristos, divin e numai
11 O rigen, D e p rin c ip iis, II, 6, 3, ed. P . K o etsch au , p. 142. 1 2 E u g en e d e F ay e, O rig n e, sa v ie, so n o e u v re , sa pensee, voi. III, P a ris , 1928, p. 132. 1 3 O rig en , C o n tra lu i C elsus, I I , 9, ed. P . K o etsc h a u , I, p. 136. 14 Id em , op. cit., IV , 15, p. 285.

21

L ogosul: Noi nu nelegem c trupul atunci v i zibil i sensibil al lui Iisus era Dumnezeu. Ce zic : trupul ? Nu, nici sufletul, despre care s-a s p u s : mhnit este sufletul meu pn la m oarte" (Matei 26, 38).1 5 Sau : Evangheliile nu tiu nimic de un Logos care ar fi lim itat i care n-ar exista n afara sufletului i trupului lui Iisus".M In aceeai lucrare C ontra lui Celsus, O rigen vorbete de asocierea, unirea i am estecul um anitii i divinitii n fiina lui Iisus H ristos ; mai m u lt: trupul i sufletul lui Iisus s-au transform at n D um nezeu: Totui criticii notri s tie c acela pe care noi l soco tim i despre care suntem convini c e Dumnezeu i Fiul lui Dumnezeu de la nceput, e Logosul n sui, nelepciunea nsi, A devrul nsui ; noi afirmm c trupul su m uritor i sufletul su ome nesc au obinut partea cea bun nu numai prin asocierea, ci i prin unirea i am estecul cu El, iar prin participarea la dum nezeirea Lui, ele au fost transform ate n D umnezeu".1 7 Apoi Origen explic modul transform rii m ateriei n Dumnezeu prin teoria greac a substratului i a calitilor : Dac cineva va fi uim it de cele ce spunem noi despre trupul lui Iisus, s ia am inte la cele ce spun grecii despre m aterie, care, n ea nsi, e lipsit de ca liti, dar care m brac pe acela pe care voiete C reatorul s i le atribuie, ea leapd calitile prim e i ia altele superioare i diferite. Dac acea st teorie e sntoas, ce e de m irare dac, prin voina providenial a lui Dumnezeu, calitatea de m uritor proprie trupului lui Iisus se schimb ntr-o calitate eteric i divin" ? 1 8 ndum nezeirea trupu lui lui Iisus e efectul unirii desvrite a celor dou elem ente, dei ele i pstreaz corect iden titatea. C ontradicia lui Origen, care o dat sus ine c tru p u l i sufletul. uman al lui Iisus nu era Dumnezeu iar alt dat c acest trup i acest suflet au fost transform ate n Dumnezeu, se explic
15 Idem , K Idem , Idem , 1 1 8 Idem , op. op. op. op. cit., II, 9, p. 135 cit., II, 9, p. 136. cit., III, 41, p. 237. cit., loc. cit.

22

prin caracterul nc confuz al atto ra din idolii sale teologice. Nici platonism ul su, nici toorln sufletului omenesc al lui Iisus ca interm ediar nlrn Dumnezeire i m aterie nu l-au m piedicat s ajung la ndum nezeirea trupului hristic. E o idee caro va fi reluat i de alti scriitori. M eritul cei. m are a l .lui Origen, n hristologic, o,s te .d e .a fi form ulat i lm urit teoria, comunicrii nsuirilor ntre um anitatea i dum nezeirea lui Iisus Hristos. Sufletul lui Iisus, zice Origen, ca substan raional, n-a prim it pe Dumnezeu contra firii, ci unindu-se cu El de la nceputul creaiunii, n chip nedeslegat, adic unindu-se cu nelepciu nea, cu Cuvntul lui Dumnezeu, cu adevrul i cu adevrata lumin, sufletul ntreg lund pe Dum nezeu ntreg i mergnd n lumina i strlucirea s-a fcut un singur duh cu Dumnezeu, cum Tgduiete apostolul, acelora care vor s imite sufletul lui H ristos c : Cine se unete cu Domnul, O un singur duh cu El" (I C orinteni 6, 17). De aceea, sufletul lui Iisus Hristos, fie pentru c el se_ afl ntreg n Fiul lui Dumnezeu, fie pentru c primete n sine pe ntreg Fiul lui Dumnezeu, e numit m preun cu trupul pe care l-a lu a t : Fiul i Puterea lui Dumnezeu, H ristos i nelepciunea Ini Dumnezeu. In v ers: Fiul lui Dumnezeu prin care toate au fost fcute", e num it Iisus Hristos i Fiul omului. Se zice c Fiul lui Dumnezeu a murit, negreit, prin firea care putea s prim easc moartea. E num it Fiul omului, acela care va s vin n slava lui Dumnezeu-Tatl cu sfinii ngeri". De aceea n toat Scriptura, firea dumnezeiasc < desem nat cu term enii omeneti, iar firea ome neasc e mpodobit cu frum useea denum irilor divine. Despre nimic ca despre acest lucru nu se poate spune cuvntul : vor fi amndoi ntr-un singur trup i nu mai sunt doi, ci un singur trup" (Matei 19, 56 ; Facerea 2, 24). Aici trebuie s inem seama c e vorba nu att de unirea brbatu lui cu femeia, ct de aceea a C uvntului lui Dum nezeu cu sufletul ntr-un singur tru p .1
19 Idem , D e P rin cip ils, II, 6, 3, p. 142, 143.

Iisus H ristos este legislatorul nostru, Moise al Legii celei noi, n vtorul dreptii, doctorul pctoilor, m odelul desvririi a crei im itare ne aduce p articip area la viaa i natura divin.2 0 M erit s relev m c severa critic a lui Cel sus adus perso an ei lui H ristos a prilejuit lui Origen num eroase precizri hristologice, dintre care unele au fost deja relevate. V iaa i nvtura lui Iisus ap arin n d prii vzute a ieonomiei" se integreaz n tr-o oarecare msur, subiectului nostru. Redm n ti critica lui Celsus, dup care vom prezenta replica lui Origen. Celsus observ c naterea lui Iisus n-are nimic dumnezeiesc, ntruct mama sa l-a nscut din unirea sa cu un soldat roman, Pantera. Trupul lui Iisus s-ar fi hrnit altfel d ect al o a m en ilo r ; glasul lui n-ar fi deosebit de al nostru. Steaua din Betleem, magii, uciderea pruncilor, sunt invenii. De ce a fost ne voie ca s se trim it un nger spre a porunci fuga n Egipt ? D um nezeu nu putea s-i salveze Fiul fr aceast deplasare ? N u exist m artori ai botezului i ai porum belului care s-ar fi cobort asupra lui Iisus. M inunile lui Iisus sunt i puine i de calitate discutabil. Eroii legendari greci : Perseu, Amfion i M inos depesc pe Iisus n aceast privin. Iisus n-a fcut dect cteva vin decri, o p retin s nm ulire a pinilor, trei nvieri. Sunt simple arlatanii. Dac Iisus ar fi profeit lepdarea lui P etru i trd area lui Iuda, cel dinti nu s-ar fi lepdat, cel de al doilea nu l-ar fi trdat. M oartea lui Iisus nu are nimic dumnezeiesc. n vierea lui n-are nici un m artor. I s-a furat trupul i s-a inventat povestea nvierii.2 1 O rigen respinge povestea adulterului M riei cu soldatul P antera. Cineva ca Iisus, care a fcut attea pentru neam ul omenesc, nct to i grecii i barbarii ateap t judecata divin prin El i se leapd de ru ta te ndreptndu-se spre ceea ce . place Ziditorului a toate, e rezonabil s fi avut o
Idem , op. cit., IV, 31, 354355. 21 E ugene de F a y e, op. cit., p. 151 152.

24

natere excepional. Dar aceast natere trebuie sa fie excepional prin frdelegea i caracterul i ruinos? Citnd pe Platon, pe Pitagora i pe Umpedocle n sprijinul tezei sale, O rigen arat c Iisus trebuia s aib o natere deosebit i supe rioar tuturor naterilor omeneti.2 2 Trupul lui Iisus e aparte, e extraordinar. El are o parte comun cu trupurile om eneti pentru ca s poat fi n IccjiUur cu oamenii. Dar are i o parte extraordi nar, excepional pentru ca sufletul Su s nu <iusle rul. Dac sunt adevrate teoriile unor spe cialiti ca Zopyros, Loxos i Polemon, dup care Inale trupurile corespund caracterelor sufletelor, nI nnci sufletul care va s vin n lume n mod extraordinar i e menit s fac lucruri mree, n ii-i va lua trupul, cum crede Celsus, din adulIcri nul Pantera i din Fecioara adulterat, ci cum spus Proorocii, dintr-o fecioar. Din natere adulter trebuia s fi ieit mai degrab un nv a lor lipsit de m inte i pgubitor pentru oameni, propovduitor al necuriei, al nedreptii i al .iilor rele, nu un susintor al curiei, al dreptii i al celorlalte virtui.2 3 Cu ajutorul unui tra ta t al lui Chairemon despre comete, O rigen stabilete lealitatea stelei dup care s-au luat magii i care s-a oprit la Betleem. El susine de asemeni rea li lalea botezului lui Iisus, a glasului din cer i a porumbelului. M inunile lui Iisus nu sunt simpl laumaturgie, cum le caracteriza Celsus. Filosoful p.lqn reproa cretinilor c acetia socotesc pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, pentru c a vindecat pe chiopi i pe orbi i a nviat mori. Prima dovad a dumnezeirii lui Iisus, aceea a vindecrii chiopi lor i orbilor, e pus n linie de Isaia care ztice : alunei se vor deschide ochii orbilor i urechile surzilor vor auzi, atunci chiopul va sri ca cer bul" (Isaia 35, 36). O rigen struie asupra argu mentului dumnezeirii lui Iisus prin nvierile din mori, pe care le-a svrit acesta. nvierile din mori nu sunt invenii ale evanghelitilor, cum
<111

22 Origen, C ontra lu i Celsus, I, 32, p. 84. 23 Idem , op. cit., I. 33, p. 8485.

25

insinueaz Celsus. Dac ele ar fi invenii, evan g h elicii ar fi transm is un tablou cu muli nviai i memoria timpului ar fi reinut pe mai muli. Dar tocmai pentru c nvierile svrite de Iisus Hristos nu sunt invenii, cei consem nai c au fost nviai sunt puin num eroi? ei su n t: 1. fiica efu lui sinagogii, despre care Iisus a zis : n-a murit, ci doarme" (Luca 8, 52), cuvinte care nu se potri vesc tu tu ro r celor m o ri, 2. fiul unic al vduvei, de care fcndu-i-se mil, l-a nviat, oprind pe cei ce duceau m o rtu l: e vorba de fiul vduvei din Nain (Luca 7, 11 17) ; 3. Lazr afltor de patru zile n morm nt.2 4 Evident, Iisus H ristos ar fi putut nvia mai m uli mori, dar faptul c El a nviat trei, singurii de care vorbesc Evangheliile, confirm ca ei au fost realm ente nviai. nvatul De Fave insinueaz c Origen pare a regreta c nvierile din mori, svrite de Iisus, n-au fost mai multe. Textul din Contra lui Celsus exclude acest senti ment la Origen. Num rul restrns al celor nviai e determ inat de un plan precis al lui Iisus. Dup cum n zilele proorocului Elisei erau muli leproi, dar n-a fost vindecat dect Neeman Sirianul i dup cum n zilele proorocului Ilie erau multe vduve, dar proorocul n-a fost trimis dect la cea din Sarepta Sidonului, tot aa i n zilele lui Iisus erau muli mori, dar au nviat numai aceia pe care Logosul i tia proprii pentru nviere. nvie rea acestora urm rea un ndoit scop : 1. simboli zarea nvierii noastre, 2. aducerea m ultora la m inunata n v tu r a Evangheliei. Alegoriznd, O rigen co n tin u : Eu a zice c chiar dup fg duina lui Iisus, ucenicii au fcut lucruri mai m ari" dect cele ce a svrit Iisus n lumea sensibil (Ioan 14, 12), cci m ereu se deschid ochii celor orbi la suflet, urechile celor surzi la cuv.intel_v 'rtu ii ascult cu nsufleire despre Dumne zeu i despre viaa cea fericit de la El, i muli chiopi care sar cu paii omului interior ca cerbii, dup ce Logosul i-a t m d u it. . . A ceti chiopi
24 Idem , op. cit., II ,48, p. 169 170.

26

lii imosc de la Iisus puterea de a clca peste erpii ..) scorpionii r u t ii.. 2 5 Celsus contesta clarviziunea profetic a lui Iimis, n sensul c dac El ar fi prevzut realm ente ii.idaroa lui Iuda i lepdarea lui Petru, ar fi n. imc-il s scape de m oarte fugind. O rigen demon ,l i c,r/j1 cu lux de am nunte i ilustrnd cu texte .lin oracolele greceti, adevrul profeiilor lui Iisus. Iisus n-a fugit de m oarte pentru c n-a voit. Celsus t ii cn mare caz de patimile M ntuitorului, n iimpui crora rugciunile, lacrim ile i sudoarea sa <lr Si'mqe dovedesc c e vorba de un om i nu de I himnozeu. O rigen pstreaz toate elem entele p a li mi lor, dar susine c aa num itele slbiciuni ale Iul Iisus n suferin i n faa morii aparin omu lui Iisus, nu Logosului. nvierea lui Iisus Hristos r-.lr lin fapt capital pe care Celsus nu-1 poate admilr n nici un chip, pentru c adm iterea ar n,mm;! recunoaterea dumnezeirii lui Iisus. Invietrn, zice Celsus, n-a avut m artori ; ea e o invenie ii unor oameni interesai. O rigen citeaz cazul M Apostol Toma, care nu credea n nvierea lui Iisus. Tisus l cheam s controleze faptul nu numai i ii ocliii, ci i cu mna. P entru motive de nalt nelepciune or de convenien m oral, Iisus nvInI nu trebuia s se arate dect acelora care erau vi ei Iniei de a-1 contempla,- ceilali aveau s se mulumeasc cu m rturia acestora. Trupul nviat nu <>ra material, ci oarecum la hotarul dintre groitmoii trupului de dinaintea patim ii i artarea nuIlotului pur i simplu al acestui trup. Este trupul cu cnre intr Iisus prin uile ncuiate la ucenici, cn cnre se afla i T om a; este trupul care apare c e l o r doi ucenici Simon i Cleopa, pe cale, trupul curo merge o bucat de drum cu ei, dar care, n momentul n care ochii ucenicilor se deschid i-L i ec un osc, El dispare.2 6 E trupul spiritual de care vorbete Sf. Apostol, Pavel, interm ediar ntre m in ii' i suflet. 1
n
m

Tdem, op. cit., Iii 48, p. 170. Kugne de F aye, op. cit., p. 154.

27

Dup_ nlare, lucrarea Logosului i a omului Iisus unii este mai ales m oral i spiritual i m brac o infinitate de forme i aspecte. A ceast lucrare convertete lumea la cretinism i cores punde condiiei morale a acelora pe care Lo gosul i conduce la cunoaterea adevrat.2 7 H ristologia lui Origen st, n m are parte, sub influena filosofiei religioase elenice, care admitea nom enirea unui zeu i ndum nezeirea unui om. Platonismul nsui adm itea nom enirea lui Dum nezeu, cu condiia s nu fie vorba de Dumnezeul suprem. Ideea aceasta e adm is i de Celsus. O ri gen nsui, sub influena platonism ului i a filonismului, admite elem ente elenice n hristologia sa, Logosul i ia trup, dar El e un Dumnezeu ae mna a doua. El a rmas Dumnezeu sau Logos, iar fecioara M aria, dei pom enit de cteva ori, ca mama a lui Iisus, ca Theotokos, nu joac un rol decisiv n nom enirea sa. Sufletul uman al Loqosului, cu rolul lui de m ijlocitor ntre dum ne zeirea i m aterialitatea trupului su, cum i spi ritualitatea^ trupului nviat al lui Iisus denot o substaniala influena platonic. Origen e perfect ortodox cnd susine c Logosul s-a fcut om ade vrat, real, cu aceleai patim i i slbiciuni ca noi, mai puin pcatul. Adopianismul, prin Teodot,- susinea c Iisus Hristos a fost un simplu om, nscut din Fecioar i ducnd q via deosebit de religioas. Cu ocazia botezului n Iordan, H ristos a cobort asupra lui Iisus n chip de porum bel i i-a com unicat daru rile necesare misiunii sale. Numai dup aceast comuniune a darurilor, Iisus a nceput s fac minuni.2 8 Terulian are o hristologie dezvoltat i cu trsturi interesante. El dezvolt aceast hristolo iie mai ales n lucrrile sale De carne Christi i Adversus M arcionem. Trupul lui Iisus, zice Tertulian, e real, compus din carne i oase, ca al
27 O rigen, Contra lu i Celsus, II, 61, 183184. Idem , op. cit. II, 6369, p. 184 192 ; E ugene de F aye op. cit., p. 154.

28

nostru. Cine tgduiete realita' \iliu l tea trupului lui Iisus, tgd1 xj% n lt m oartea M ntuitorului, tf noastr. ngerii au corpur' nu erau m enii s moar. H ru \ trebuia s se nasc realm ente u Han ine la acest realism att de n. a nltura orice bnuial asupra n a, din M aria, el neag virginitatea M rit naterii : Virgo quantum a viro ; non vii^ tum a p a r tu . . . Utique magis non v irg o 'a . est quam virgo".2 ? Iisus a luat trupul nostru pe,. a-1 mntui, dar i sufletul omenesc raional. El . fost om desvrit, avnd slbiciunile noastre, afar de pcat. Dar Iisus e i Dumnezeu. In El se afl omenirea i dumnezeirea, dou substane cum zice Terulian. Cuvntul Verbum Sermo, nu s-a schimbat... n om .nici. i n -trup .; n-a fost n trelei un amestec sau o combinaie, care s fac din amndoi un elem ent interm ediar ; fiecare element, divin i uman, a rm as ce era, pstrndu-i lucr rile deosebite, cum va zice Calcedonul.3 0 Terulian, Sf. Ipolit i N ovaian exprim unirea celor dou firi prin noiunea de amestec. In Iisus este o sin gur persoan. Cele clou firi sunt unite prin co municarea nsuirilor. .Terulian d formula defi nitiv : o singur persoana,'dou firi (substantiae, naturae) : Videmus duplicem statum non confusum, sed conjunctura in una persona, Deum et hominem Iesum".3 1 Trupul lui Iisus nu putea exista aparte, separat de_Logos, p en tru ^ c el i avea existena n Logos, zice Sf. Ipolit.3 2 Paul de Samosata, care i nsuete adopianismul lui Teodot, susine c Iisus, nscut din Fecioara prin lucrarea Sf. Duh, e un simplu om de jos, inspirat de Logosul de sus i unit astfel cu acest Logos. E o unire pur exterioar, o slluire
T e ru lia n , D e c a rn e C hristi,23. J. .T ixeront, H isto ire clcs dogm es d a n s l a n tiq u ite c h re tie n n e , I, 1924, p. 12. 30 J. T ix e ro n t, op. cit., I, p. 414. 31 A c h e rsu s P ra x e a n , 27. 32 Sf. Ip o lit, C o n tra lu i N oet, 15.

29

Dup nlare, lucrarea Logosului i a omului Iisus^unii este mai ales m oral i spiritual i m brac o infinitate de forme i aspecte. A ceast lucrare convertete lumea la cretinism i cores punde condiiei morale a acelora pe care Lo gosul i conduce la cunoaterea adevrat.2 7 H ristologia lui Origen st, n m are parte, sub influena filosofiei religioase elenice, care adm itea nom enirea unui zeu i ndum nezeirea unui om. Platonismul nsui adm itea nom enirea lui Dum nezeu, cu condiia s nu fie vorba de Dumnezeul suprem. Ideea aceasta e admis i de Celsus. O ri gen nsui, sub influena platonism ului i a filonismului, adm ite elem ente elenice n hristologia sa. Logosul i ia trup, dar El e un Dumnezeu de mna a doua. El a rmas Dumnezeu sau Logos, iar fecioara M aria, dei pom enit de cteva ori, ca mam a lui Iisus, ca Theotokos, nu joac un rol decisiv n nom enirea sa. Sufletul uman al Logosului, cu rolul lui de m ijlocitor ntre dumne zeirea i m aterialitatea trupului su, cum i spi ritualitatea^ trupului nviat al lui Iisus denot o substaniala influena platonic. O rigen e perfect ortodox cnd susine c Logosul s-a fcut om ade vrat, real, cu aceleai patimi i slbiciuni ca noi, mai puin pcatul. A dopianismul, prin Teodot,- susinea c Iisus H ristos a fost un simplu om, nscut din Fecioar i ducnd q via deosebit de religioas. Cu ocazia botezului n Iordan, H ristos a cobort asupra lui Iisus n chip de porumbel i i-a com unicat daru rile necesare misiunii sale. Numai dup aceast comuniune a darurilor, Iisus a nceput s fac m inuni.2 8 J erulian are o hristologie dezvoltat i cu trstu ri ^ interesante. El dezvolt aceast hristolo iie mai ales n lucrrile sale De carne Christi i A dversus M arcionem. Trupul lui Iisus, zice Ter-, tulian, e real, compus din carne i oase, ca al
O rigen, Contra lui Celsus, II, 61, 183 184. Idem , op. cit. II, 6369, p. 184 192 ; E ugene de F aye op. cit., p. 154.

nostru. Cine tgduiete realitatea i m aterialita tea trupului lui Iisus, tgduiete suferinele i m oartea _ M ntuitorului, tgduiete m ntuirea noastr. ngerii au corpuri astrale, pentru c ei nu erau menii s m oar..H ristos venind s moar, trebuia s se nasc realm ente din Fecioar. Tertulian ine la acest realism att de mult, nct pentru a nltura orice bnuial asupra naterii lui Iisus din Maria, el neag virginitatea M riei n timpul naterii : Virgo quantum a viro ; non virgo quantum a p a r tu .. . Utique magis non virgo dicenda est quam virgo".2 ? Iisus a luat trupul nostru pentru a-1 mntui, dar i sufletul omenesc raional. El a fost om desvrit, avnd slbiciunile noastre, afar de pcat. Dar Iisus e i Dumnezeu. In El se afl omenirea i dumnezeirea, dou substane cum zice Tertulian. C uvntul Verbum Sermo, nu s-a schim bat n om nici In. t r u p n - a fost .ntre ei un ^ amestec sau o combinaie, care s fac din amndoi un elem ent interm ediar ; fiecare element, divin i uman, a rm as ce era, pstrndu-i lucrriie deosebite, cum va zice Calcedonul.3 0 Tertulian, SL Ipolit i N ovaian exprim unirea celor dou firi prin noiunea de amestec. In Iisus este o sin gur persoan. Cele dou firi sunt unite prin co m unicarea nsuirilor. Tertulian d formula defi n itiv : o singur p ersoan/ dou firi (substantiae, naturae) : Videmus duplicem statum non confusum, sed conjunctum in una persona, Deum et hominem lesum ".3 1 Trupul lui Iisus nu putea exista aparte, separat de JLogos, pentru c el i avea existena n Logos,' zice~sT~Ipoiit72 ~ Paul de Samosata, care i nsuete adopianismul lui Teodot, susine c^ Iisus, nscut din Fecioara prin lucrarea Sf. Duh, e un simplu om de jos, inspirat de Logosul de sus i unit astfel cu acest Logos. E o unire pur exterioar, o slluire
29 T e rtu lia n , D e c a rn e C hristi,23. J . .T ixeront, H isto ire d es dogm es d a n s l a n tiq u ite c h re tie n n e , I, 1924, p. 12. 30 J . T ix e ro n t, op. cit., I, p. 414. 31 A d \e rs u s P ra x e a n , 27. 32 S f, Ip o lit, C o n tra lu i N oet, 15.

29

n Iisus. Logosul locuiete im personal n Iisus, ca ntr-un templu. Logosul este numai raiunea lui Dumnezeu, care transm ite lum ina Sa, Fiului Mriei. Iisus este, totui, o fiin excepional. Ungerea dat de Sf. Duh la botez i-a adus desvrirea moral. V irtuile sale ca : dragostea fa de Dum nezeu i voina dreapt, care-i vin de la Sf. Duh, sunt superioare acelora care i-ar veni de la natur. Pentru virtuile sale, Dumnezeu i-a acordat s fac minuni. El (Iisus) nvinge pcatul nu numai n sine, ci i n noi toi i ne rscum pr, adic ne m ntuiete. Consecinele puritii i a suferine lor sale i-au adus apoteoza. El poate fi num it Dum nezeu nscut din Fecioar, Dumnezeul artat de la N azaret". Iisus n-a preexistat esenial i personal naterii sale, ci a preexistat oarecum n planurile lui Dumnezeu.^ Dup M etodiu de Olimp, Logosul a luat din Fecioara M aria un trup pm ntesc, trupul lui Adam, un trup asem enea trupului nostru, pe care trebuia s-l m ntuiasc. Diavolul trebuia s fie om ort prin acelai om pe care el l indusese n eroare. Logosul s-a unit de aproape cu um anitatea, fr s se transform e n aceasta. Cele dou firi sunt intacte : Dumnezeu dup Duh, i om dup trup, zice A dam antin. Trupul M ntuitorului a fost real dup nviere, ca i n tim pul schim brii la fa.3 4

33 J. T ixeront, op. cit., I, p. 464465. 34 Idem , op cit, p. 493494.

30

CAPITOLUL II

HRISTOLOGIA ARIAN l APOLINAEIST Prim a faz a disputelor hristologice e deschis de arieni i apolinariti. Frm ntrile trinitare trebu iau s aduc la suprafa, n chip necesar, proble mele hristologice. Lucian de Samosata i Arie au iniiat micarea liristologic. Ei opuneau principiului diofizit al lui Paul de Samosata, principiul unui singur Hristos.3 5 I )up arieni, Logosul a luat n Hristos locul omului interior adic al sufletului i formeaz cu trupul o .singur fire ; patimile i nvierea din mori revin exclusiv divinitii.3 6 Un simbol atribuit lui Eudoxiu, mare campion arian (f370), susine credina ntr-un singur, Domn, Fiu, ntrupat, dar nefcut om i neavnd suflet omenesc ; aceast fiin ntrupat nu avea dou firi, pentru c nu era om d esv rit; Dumnezeu inea locul sufletului n tru p ; ea avea o singur fire.3 7 Dup Eunomiu, Cel ce n zilele cele mai de pe urm s-a fcut om, nu a luat om din su flet i tru p , ci numai din trup. De aceea omul nu e m ntuit n ntregime, ci numai pe jum tate (adic
35 E d u a rd W eigl, C h risto lo g ie v o m T o d e d es A th a n a s iu s bis zum A u sb ru c h d e s N e sto ria n isc h e n S tre ite s (373429) M iin ch en er S tu d ie n u r ' h is to risc h e n T h eo lo g ie, h e ra u s g e g eb en v o n P ro f. G. P fe ilsc h ifte r, H e ft 4, M iinchen, 1925. p. 2. 36 P se u d o -A ta n a sie , D e sp re n tr u p a r e a D o m n u lu i n o s tr u Iisu s H risto s, c o n tra Iui A p o lin a rie , II, 3, M igne, P G , 26, col. 1136 C 1137 A). 37 E d. W eigl, op. cit., p. 23.

31

tru p u l su).3 8 Pe linia gndirii ariene, un Hristos cu s u fle t omenesc ar fi fost pe de o parte prea indepen d e n t, iar pe de alta s-ar fi separat n dou fiine. A poi n tr-un om ntreg pcatul ar fi fost admis ca cev a dat cu fiina, cu spiritul omului, ca ceva esen ia l lui, nu accidental. Ideea aceasta e mai veche. O rigen nsui nu era departe de ea.3 9 Merit a fi re le v a t critica strns i interesant pe care Sf. Grig o rie de Nyssa o face acestei teorii.4 0 Arienii credeau c numai suveranitatea absolut a Logosului n fiina lu i Hristos asigur o unitate capabil s ne m ntu iasc. Ideea golirii lui Hristos de sufletul omenesc i nlocuirea lui cu Logosul, precum i aceea a posibi lit ii pcatului n M ntuitorul, n cazul prezenei su fletu lu i omenesc n El, au fcut carier. Ele vor f i reluat i adncite de Apolinarie i partizanii si. Apolinarie, episcop al Laodiceei Siriei, lupttor ortodox de prim linie m preun cu Sf. Atanasie i P rin ii Capadocieni contra arienilor, cap de filo so f,4 1 i bucurndu-se de un deosebit prestigiu, cea m a i m are parte a vieii sale, pune bazele unei hristologii care, dei condamnat ca eretic, va exercita to tu i o nrurire ocult i tenace asupra unora din cei mai reprezentativi hristologi ai epocii patristice. C entrul hristologiei lui Apolinarie este unitatea desvrit a lui Iisus Hristos. Reacionnd mpo tr iv a diofizitismului lui Diodor de Tars, conducto r u l colii antiohiene, Apolinarie afirma c n Hristos n u sunt doi Fii, unul Fiul lui Dumnezeu, Dumne z e u adevrat i adorat, iar altul (Dumnezeu) fcut, c a m uli oameni, c i . . . un singur Fiu al lui Dumne z e u i D um nezeu; acelai i nu altul s-a nscut dup tr u p din M aria n zilele cele mai de pe urm, aa c u m ngerul adresndu-se Mriei, Nsctoarea de D um nezeu, care zicea : Cum mi va fi mie aceasta,
38 Sf. G rig o rie d e N yssa, C o n tra lu i E u n o m iu , II, M ig n e , P .G . 45, 544 D 545 A. 39 E d. W eigl, op. cit., p. 56. 40 Sf. G rig o rie d e N yssa, o p . cit., ib id e m , 545 ABCD , 548 A B C . 41 E d . W eigl, op. cit., p . 6.

de vreme ce nu tiu de, brbat ?, i spune : Duhul Sfnt va veni peste tine i puterea Celui Prea null. te va u m b ri; de aceea i sfntul nscut va fi numii, Fiul lui Dumnezeu". Deci cel nscut din Fecioara Maria este Fiul lui Dumnezeu dup fire i Dumne zeu adevrat, nu dup har i nu om numai cu par ticiparea dup trupul luat din M aria . . . Dac cineva nva mpotriva acestora din dumnezeietile Scrip turi, zicnd c altul este Fiul lui Dumnezeu dup fire, i altul omul din Maria, fcut Fiu dup har, ca noi, c snt doi Fii : unul Fiul lui Dumnezeu i unul Fiu dup har, omul din Maria . . . pe acela l anatematizeaz Biserica universal1 '.4 2 E o luare de poziie categoric m potriva antiohienismului care mpingea discriminarea celor dou firi ale M ntuitorului aa de departe, nct prea c profeseaz existena a doi F ii, Prin opoziie, Apolinarie struie asupra uni tii desvrite n Hristos. Dumnezeirea, .i, um anitatea trebuiau s alctuiasc o singur fire n Iisus H ris tos, singura n stare s mntuiasc pe om. Un Dum nezeu unic putea s mntuiasc pe oameni. Omul nu putea s o fac att din cauza inferioritii firii sale, ct i din cauza labilitii voinei sale.4 3 Trebuia, deci, ca principiul divin s rmn elementul suveran i conductor n Iisus Hristos. Dumnezeu desvrit, om desvrit i persoan unic preau de nemp cat din punct de vedere filosofic.4 4 Pentru a nltura aporia, Apolinarie recurge la elim inarea atributului de fire dat trupului. n tratatu l su Despre unirea
42 A p o lin a rie , F ra g m . III, d in S c riso a re a c tre m p ra tu l J o v ia n , ed. J o h a n n e s D rae se k e , A p o llin a rii L a o d ic e n i q u a e s u p e rs u n t d o g m atica, e x o p tim is P a tr u m ecclesia stic o ru m g ra e c o ru m e d itio n ib u s c o lleg it, d is p o su it c m e n d a v it. . . , n D r J o h a n n e s D raesek e, A p o llin a rio s v o n L ao d icea S ein L e b en u n d se in e S c h rifte n (T e x te u n d U n te rs u c h u n g e n , V III Banei), L eipzig, 1892, p. 341, 342, 343. N u n e -a fo st a c c e si b il e d iia lu i H. L le tz m a n n , A p o llin a rio s v o n L a o d ic e a u n d sein e S ch u le, I. T iib in g en , 1904. 43 J . T ix e ro n t, H isto ire d e s D o g m es d a n s 1 a n tiq u ite , c h re tie n n e , II : D e S a in t A th a n a se S a in t A u g u stin , h u itie m e e d itio n , P a ris , L ib r. V . L eco ffre, J . G a b a ld a , 1924, p. 95. , . 44 M a rtin Ju g ie , N e sto riu s c t la c o n tro v e rse n e sto rie n n e , B ib lio th e q u e de th e o lo g ie h is to riq u e , P a ris , G. B eau ch esn e, 1912, p. 2.

33 3

trupului i a dumnezeirii n Hristos, ereziarhul sus ine c n Hristos partea creat se afl n unire cu cea necreat, iar cea necreat n amestec cu cea creat, formndu-se o singur fire din cele dou pri 45; n Scrisoarea ctre Dionisie se afirm c n Hristos cel unic, trupul nu formeaz prin sine nsui o fire.4 6 .Pentru^ a g a p n ta unitatea persoanei lui Hristos, dar fr s fac abstracie de trup, Apolinarie se vede nevoit s sacrifice integritatea firii umane, am putnd-o de facultile sale superioare.4 7 Unitatea nu e posibil dac um anitatea lui Hristos este com plet. Dou fiine complete n sine nu pot s devin una. Dumnezeu desvrit i om desvrit n seamn doi Fii ai lui Dumnezeu : unul prin fire i altul prin adopie. Sunt, deci, dou persoane : Dum nezeu i omul. n cazul acesta nu mai e ntrupare propriu zis, ci numai juxtapunere a lui Dumnezeu i a unui om.4 8 Umanitatea lu i. Hristos nu era deci, complet. Trebuia s-i lipseasc ceva care o fcea de sine stttoare. Acest ceva era sufletul inteligent sau inteligena : Logosul nsui s-a fcut trup, nelund inteligen omeneasc, inteligen schimb toare i prizonier calculelor impure, ci dumnezeirea era inteligen neschimbtoare, cereasc (Fragm. XVIII, p. 393). Dou principii inteligente.i libere n aceeai fiin, in tr n conflict. Pe urm, unde e in teligena uman, se afl n chip necesar'i pcatul, pe care Hristos nu putea i nu trebuia s-l aib. Lo gosul ntrupndu-se nu a luat deci firea uman com plet. A luat-o fr inteligen. La nceput dihotomist, apoi trihotomist, Apolinarie susinea c uma nitatea lui Hristos cuprindea : trupul i sufletul ani mal, iar Logosul inea locul inteligenei i al duhu lui.4 9 Hristos a fost num it omul ceresc". Omul care a cobort din cer, nu e om de pe pmnt. E om, de sigur, dei a cobort din cer.5 0 Logosul e motorul,
45 46 47 48 49 50 A p o lin a rie , F ra g m . VII, p . 344. Id em , F ra g m . VII, p. 349. M. Ju g ie , op. cit., p. 2. J. T ix e ro n t, op. cit., II, p. 96. Id em , op. cit., II, p. 9697. A p o lin a rie , F ra g m . X V III, p . 381 ; IV, p . 344.

'34

omul e partea micat sau instrum entul. Amndoi dau o fiin unic, o fire unic.5 1 Iar firea unic inau gura monofizismul.5 2 Logosul s-a unit numai cu smna lui Abraham, nu i cu sufletul omenesc. In consecin, Logo sul nu s-a fcut om ; ci a luat un trup. ntruparea sa nu e o nomenire, ci o ncarnare. Iisus Hristos @ un Dumnezeu care a luat corp, nu un Dumnezeu ntrupat i fcut om. Umanitatea sa nu e de o fiin cu a noastr, ci numai asemntoare. M ntuirea deci ne vine de la trupul lui Hristos u nit cu Logosul, trup fr moarte, pentru c nu e liber i nici capabil de virtute. Aceast m ntuire se aplic numai la att ct a lu a t Logosul, adic la trupul i la sufletul ani mal, fr sufletul raional.5 3 Ceea ce, nu a fost luat de Logos nu a fost tmduit, adic m ntuit, ziceau Prinii.5 4 Dup hristologia lui Apolinarie omul nil e, deci, m ntuit n ntregime. Sufletul raional, pre ciza ereziarhul, se mntui este im itnd exemplul lui Iisus Hristos. Trupul nu e ceva adugat divinitii, ci ceva care pare a fi de o fiin sau conatural cu divinita tea, fr s fie absolut aa. Nici Logosul nu s-a transform at n trup, nici trupul nu s-a transform at n Logos, nici amndoi nu s-au contopit ntr-o fire nou, ci Logosul, fire complet n sine,, nainte de ntrupare, i unete un trup, care nu constituie fire prin el nsui i nu poate fi separat de Logosul care-1 vivific.5 5 Uneori Apolinarie struie asupra deofiinimei trupului lui Hristos cu al nostru i anatematizeaz pe aceia care i-ar da o alt origine, de exemplu cereasc.5 6 Alteori, ns, acest trup, care nu formeaz prin sine nsui o fire, se nfieaz ntr-o unire de aa natur cu Logosul, nct aproape -----------------------\
0

51 Idem , Fragm \ X V II, p. 384 ; Ed. W eigl, op. cit., p.. 7. 52 P. G odet, A p ollin arie Ie jcu n c ct Ies ap ollin aristcs, n D ictionnaire d e \ T heologie cath oliq u e, tom e prem ier, d eu xiem e prtie, P aris, L ibrairie L etou zay e t A ne, 1923, 1506. 53 J. T ixeront. op. cit., II, p. 98. 54 P. Godet, op. cit., loc. cit. 55 J. T ixeront, op. cit., II, p. 99. 54 A polinarie, F ragm . III, p. 343.

35

nu poate fi deosebit de acesta : Nu ne temeni, zice Apolinarie, de clevetitori care m part pe Domnul n dou persoane i care, pentru c noi predicm unirea (ntruparea Mntuitorului), potrivit nvturii evan ghelice i apostolice, ne ocrsc ntruct am zis c trupul (Domnului) e din cer . .. Dar cnd zicem c Fiul lui Dumnezeu a fost fcut din femeie nu putem fi^ ocri, pentru c afirmm c Logosul e de pe pm nt i nu din cer. Noi susinem ns ambele si tuaii : c ntregul este i din cer din cauza dumnezeirii i c ntregul este i din femeie din cauza tru pului ; noi nu cunoatem m prirea persoanei unice i nu desprim elementul pmntesc de cel ceresc, nici pe cel ceresc de cel pm ntesc.5 7 Aceast expli caie nu e concludent n sensul voit de ereziarh, ci mai de grab n sensul opus, adic n acela colportat de adversarii si. Expresia om ceresc sau om din cer e suficient de frecvent n fragmentele rmase de la Apolinarie, pentru a trezi i menine suspiciu nea.5 8 Aceast suspiciune pare uneori a fi risipit de fraze ca aceasta : Anatema aceluia care spune c trupul nu e din Maria, care susine c el e o fire necreat i de o fiin cu Dumnezeu^.5 9 Dar de claraia solemn de aici e n bun parte atenuat de ideea frecvent n textele apolinariste c trupul de venind trupul lui Dumnezeu, s-a fcut fiin ; el e compus dup aceasta ntr-o singur fire.6 0 Aceasta duce la ndum nezeirea trupului, care era de altfel postulat de motive trin ita re ; fr ndumnezeirea trupului, Sf. Treime ar fi cptat o a patra persoan, transform ndu-se astfel n tetrad.6 1 In aceast per spectiv, nu e de m irare dac Apolinarie, consecvent logicei sale, susinea c Fiul lui Dumnezeu a avut de la nceput n El o fire trupeasc. ntr-o scrisoare adresat Episcopului Nectarie al Constantinopolului, Sf. Grigorie de Nazianz noteaz c i-a czut n mn o carte a lui Apolinarie n care acesta susine c tru
57 Id em , S c riso a re a c re D io n isie (Fragrti. V II), p. 394. 58 Id em , F ra g m . IV, p. 344 ; F ra g m . X V I, p. 377, F ra g m . X V II, p. 388, 390 ; F ra g m . X IX , p. 393, 394. 59 Id em , F ra g m . X IX , p. 394. 60 Id em , F ra g m . X V II, p. 384. 61 E d. W eigl, op. cit., p . 7 8.

36

pul -luat. de Unul Nscut Fiul pentru transform area firii noastre,, potrivit iconomiei, n-a fost cptat ul terior, ci c n Fiul exist de la nceput acea fire trupeasc . . . c (Unul Nscut) e Fiul omului chiar nainte de a cobor din cer, c El cobornd i-a adus propriul su trup, pe care l avea n ceruri nainte de veacuri i cu care era de o fiin.6 2 Nu avem nici un motiv s suspectm inform aia i buna credin a Sf. Grigorie. Rmne deci c Apolinarie, cu .cea mai mare probabilitate:, susinea existena: venic a germenului um anitii n Logos, aezarea fiinei Lo gosului pe nomenirea Lui.6 3 Ideea aceasta e origenist. Origen zice c. n Hristos omul amestecat cu divinitatea e mai vechi ca naterea sa-din Maria.6 4 .Apolinarismul susine c firea divin netrupeasc devine,ntrupat ; din simpl ea.,aj.unge .compus, Nu e o alt.iixe,..nou, ci, :cea. veche existnd altel.pri,n unire?- ni-im -element-jinu. Aceast idee a dat.natere form ulei -celebre :. O singur fire n tru p a t .: a . lui DumnezeuJL.og.QSul1 1 , form ul transm is de Apoli-^ narie n Scrisoarea sa ctre m pratul Iovian 6 5 i caref va juca un rol covritor n hristologia ulterioar, n-i deosebi n aceea . a Sf. Chirii i a partizanilor si] Avnd o singur fire, lui Hristos i se atribuie o sin gur adorare.6 6 O adorare care se adreseaz unicei firi ntrupate. Jnirea jEoarteL strns mergnd, aproape pii la identificarea elementelor componente ale firii unice,6 7 face superflu relevarea comunicrii nsui rilor communicatio idiomatum, cum se numete n limbaj teologic, dei Apolinarie ne ndeamn ca dup cum atribuim b l e slvite trupului din momen tul dumnezeietii zrrisliri i a unirii cu Dumnezeu, tot aa trebuie s nu refuzm (lui Hristos) cele lip
Sf. G rig o rie d e NaziaH z, S c riso a re a 202, M igne, P .G . 37, 332 BC. \ 63 Ed. W eigl, op. cit., p. 10. 64 O rigen , C o m c n ta r la lo a n , I, M ig n e, P .G . 14, col. 88 B. 65 A p o lin arie, F ra g m . III, p. 3 4 1 ; J . T ix e ro n t, op. cit., II, p. 99. 66 A p o lin a rie , op. cit., loc. cit. 67 Id em , F ra g m . V II, p. 350.

37

site de slav care vin de la trup". In realitate, dup Apolinarie, trupul nu e propriu zis creatur pentru c este nedesprit de acela al crui tru p este, ci particip la denum irea de necreat i la 'n u m ele de Dumnezeu, pentru c Logosul trup s-a fcut,1 4 i pentru c la Apostol el este Adam cel din urm n duh de via fctor1 1 .6 9 Dac trupul lui Hristos se numete necreat i dumnezeiesc*4 i e n stare s ne mntuiasc, dac, pe de alt parte, Fiul lui Dum nezeu e nscut din femeie, a fost rstignit i a murit, problema comunicrii nsuirilor e rezolvat de la ,sina. U nitatea firii implic o singur voin i o sin; gur lucrare : Noi m rturisim pe Hristos unul i n virtutea acestei uniti adorm n El o singur fire, o singur voin, o singur lucrare1 1 .7 0 Asemenea m arilor Prini ai Bisericii, Apolina rie susine c raiunea principal a ntruprii lui Iisus Hristos a fost m ntuirea i ndumnezeirea noas tr. Noi spunem c Logosul lui Dumnezeu s-a fcut om pentru m ntuirea noastr, pentru ca s lum ase mnarea celui din ceruri i s fim ndumnezeii prin asemnarea cu Fiul lui Dumnezeu cel adevrat dup fire, iar dup trup, cu Fiul omului, Domnul nostru Iisus Hristos1 1 .7 1 Hristos este acestea amndou : om i Dumnezeu. Dac Hristos ar fi fost num ai om, El nu ar fi m ntuit lumea. Dac ar fi fost numai Dum nezeu, nu ar fi m ntuit-o prin ptimire.7 2 Ideea ndumnezeirii noastre prin Iisus Hristos, prezent la Sf. Irineu, Sf. Atanasie, la P rinii Capadocieni .a. e una din cele mai nalte valori care structureaz hris tologia patristic. S-a zis c din cele dou idei categoric apolinariste : 1. unitatea de fire i de lucrare n Hristos i 2. absena-, sufletului inteligent i liber din firea uman, s-au dedus erori de credin pe care Apoli narie nu le-ar fi profesat. Tixeront crede c Apoli68 Idem , Fragm . IV, p. 343. 6 Idem , op. cit., loc. cit. 70 Idem , C uvntul ctre Iu lian , u cen icu l su, Fragm . X X V III, p. 400. 71 Idem , E xp u n erea cred in ei, Fragm . X V I, p. 377. 72 Id em , C ontra lu i D iodor, Fragm . X II, p. 367.

38

nare nu a susinut preexistena trupului lui Iisus Hristos, originea cereasc a acestui trup, c Fecioara Maria a avut rolul unui canal prin care a trecut acest trup, c starea de ntrupare a fost o stare venic, iar naterea M ntuitorului o simpl manifestare a acestei taine perm anente i c Dumnezeu nsui a ptim it i a m urit.7 3 . E posibil ca Sf. Atanasie, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Grigorie de Nyssa s fi exa gerat uneori greelile de credin ale lui Apolinarie. Sf. Epifaniu ne previne la un moment dat c el nu accept ca autentice toate prerile care se pun pe seama lui Apolinarie.7 4 Concedem c ideile lui Apo linarie au p utut fi interpretate uneori prin abatere de la concepia autentic apolinarist, c colile apolinariste au putut cteodat altera doctrina m aestru lui. Dar toate aceste circumstane atenuante nu ex clud de plano autenticitatea, cel puin parial, a unora din ideile apolinariste n chestiune. Am vzut mai sus c textele atribuite lui Apolinarie confirm ntr-un fel sau n altul erorile deduse. Adesea textele apolinariste sunt confirmate de ali autori, unii con temporani, ca Sf. Atanasie, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Grigorie de Nyssa, alii ceva mai tardivi, dar pre zentnd cu fidelitate aspectele principale ale hristologiei apolinariste, cum e cazul cu Breviarul diaco nului Liberatus, datnd aproximativ din a doua jum tate a sec. VI i cu manualul de hristologie al preo tului Teodor de Raitu, datnd probabil din jurul anu lui 600. Dup Liberatus, Apolinarie susinea c tru pul i Logosul lui Dumnezeu sunt de una i aceeai esen, c Logosul s-a fcut trup, sau c ceva din Logos s-a transform at n trup. Trupul acesta nu a fost luat din (Fecioara Maria, ca el s fie de o fiin cu noi, n af- de pcat. Teodoret, noteaz Libera tus, zice c Apolinarie a stabilit trepte de demniti, a explicat tainaxntruprii ca incomplet i a susinut c sufletul raional, care conduce trupul, e lipsit de ---------------------- \
73 J . T ix e ro n t, op .cit., II, p. 101 102. 74 Sf. E p ifa n iu , P a n a rio n 77, 2, 24, n D ie g rie c h isch en c h ris tlic h e n S c h rifts te lle r d e r e rs tc n d re i J a h r h u n d e rte , B a n d 37, 3, E p ip h a n iu s, ed. K . H o ll, 1931, 9, 417.

39

m ntuire.7 5 Dac Dumnezeu-Logosu! nu a luat su flet, atunci nu a dat sufletului nici tmduire, nici cinstire. In acest caz, un corp pmntesc e adorat de puterile cele nevzute, iar sufletul, fcut dup chi pul lui Dumnezeu, a rmas acoperit de ultragiile p catului i e considerat pe o treapt inferioar. Uneori Apolinarie zicea c Logosul i-a luat trupul din Fe cioar, alteori c trupul a cobort din cer o dat cu Dumnezeu-Logosul, alteori c acest Logos s-a n tru pat El nsui, fr s ia ceva de la noi Oamenii, iar alt dat debita alte poveti. Dup Apolinarie, n Hristos e o singur fire a trupului i a dumnezeirii.7 6 Contradiciile notate de Liberatus cu privire la ori ginea trupului lui Iisus Hristos se regsesc n pro priile texte ale lui Apolinarie. Ele nu sunt deci o invenie a diaconului cartaginez. Teodor de Raitu vorbind despre felul ntruprii lui Iisus Hristos n concepia lui Apolinarie, observ c, dup prerea acestuia Domnul a luat trup nsufleit cu suflet ani mal, dar nu i-a nsuit inteligena noastr. ntr-adevr, acel tru p condus de Dumnezeu Logosul care i-l mbrcase, nu avea nevoie de inteligena omeneasc i nici nu fcea loc unei alte puteri intelectuale al tu ri de cea divin. Inteligena uman nu poate su porta slluirea m preun cu cineva mai tare i st pn. Pe aceast baz el afirm c exist o singur fire a Logosului i a trupului, ntruct trupul este incomplet spre a alctui omul integral i, prin aceasta, nevrednic de a fi num it fire.7 7 Toate aceste idei sunt confirmate cu precizie de Apolinarie care
75 T e o d o re t, Is to ria b ise ric e a sc , V, 3, 23, In D ie g rie ch isc h e n S c h rifts te llc r d c r e rs tc n d re i J a h r h u n d e r te , B a n d 19, T h e o d o re t, K irc h e n g e sc h ic h te , ed. L eo n P a rm a n tie r, 1911, p. 279280 ;_M igne, P .G . 82, col. 1200 B. 76 B re v ia riu m c ai.ae N e sto ria n o ru m e t E u ty c h ia n o ru m co lle c tu m a S a n c to L ib e ra to A rc h id ia c o n o E cclesiae K a rth a g in is re g io n is se x ta e , III, 10 n A c ta C o n c ilio iu m O ecum e n ic o ru m , to m u s II, voi. 5, ed . E d. S c h w a rtz , B e ro lin i e t L ip siae, 1936, p . 100. 77 T e o d o r d e R a itu , P re g tire i e x e rc iiu p e n tr u cine v re a s tie c h ip u l d u m n e z e ie tii n tr u p r i, n P ro f. D r. F ra n z D iek a m p , A n a le c ta P a tris tic a , T e x te u n d A b h a n d lu n g en z u r g rie c h isc h e n P a tr is tik (O rie n ta lia C h ris tia n a A n a le c ta , 117), R o m a, P o n t. In s tit. O rie n t. S tu d ., 1938, p . 188.

40

declar n proprii term en i: Duhul, adic Hristos, avnd ca inteligen pe Dumnezeu, e num it impreun cu sufletul i trupul, pe drept Omul din cer.7 8 Dac Domnul nu este inteligena ntrupat, atunci El ar fi nelepciunea care lumineaz inteligena omu lui. Dar aceast nelepciune se afl n toi oamenii. Dac aa stau lucrurile, venirea lui Hristos nu a fost venirea lui Dumnezeu, ci naterea unui om.7 9 Hristos viu e trup nsufleit dumnezeiete, duh dum nezeiesc, inteligen cereasc1 4 .8 0 Graveaz piatra cu degetul aceia care nva c n Hristos sunt dou in?teligene : una dumnezeiasc i alta omeneasc. Dac orice inteligen este suveran, micndu-se dup propria-i voin, potrivit firii sale, este cu neputin c n unul i acelai subiect s coexiste dou inteli gene cu voine contrarii, ntruct fiecare i elabo reaz voina dup impulsul su independent. Ei nu au putut s observe acest lucru, dei e limpede pentru toi, c inteligena dumnezeiasc se mic prin sine nsi i n chip identic, pentru c e neschimbtoare, pe cnd inteligena omeneasc se mic prin sine n si, dar nu n chip identic, pentru c e schimb toare, c inteligena schimbtoare nu se amestec cu inteligena neschimbtoare pentru alctuirea unui singur subiect, pentru c, tras de voine contrarii, acest subiect va fi pus n disensiune cu elementele din care e alctuit".8 1 Acest ultim te x t ne erat cu ct fidelitate Teodor de Raitu a reprodus, n rezur mat, pe Apolinarie. Nu se poate deci spune, cu cer titudine absolut, c s-au atribuit lui Apolinarie erori pe care el nu le-a profesat sau nu le-a expri mat. Singura sa circumstan atenuant real este terminologia sa curioas, care, poate, spune mai m ult dect voia autorul. Ideile par uneori nesigure proba bil din cauza caracterului fragm entar al textelor transm ise pe numele su. Hristologia lui Apolinarie poate fi rezum at n urmtoarele puncte : 1. Dumnezeirea i trupul for73 79 80 81 A p o lin a rie , Fragm . XVII, p. 382. Id em , Fragm . X V II, p. 388. Id em , Fragm . X X III, p . 397. Id em , Fragm , X X V III, p. 400. ,\

meaz o singur fire, dei elementele p ar rmne distincte ; ne aflm n faa unui monofizism de pur calitate ; 2. absena sufletului raional sau a inteli genei urm rete consolidarea unitii divinoumane ; 3. unitatea desvrit a p erso an ei; 4. co m unicarea nsuirilor celor dou elemente, ndeosebi a slavei i a sm eren iei; 5. unitatea de voin si de lucrare ; avem aici prim a schi a m onotelism ului; 6. adorarea unei singure firi, a unei singure voine, a unei singure lucrri ale Logosului n tru p a t; 7. Sf. Fecioar Maria este Nsctoare de Dumnezeu ; 8. Scopul ntruprii lui Iisus Hristos a fost m ntuirea i ndumnezeirea oamenilor. Consecinele hristologiei apolinariste au fost multiple ; apolinarismul a dus la grave tulburri n snul Bisericii i a provocat, ntre altele, prin reaciune, apariia nestorianismului. Consecinele sale practice pot fi rezum ate astfel : 1. apariia monofizismului care prim ejduia realitatea istoric a lui Iisus Hristos i pe aceea a coexistenei celor dou firi ale Sale ; 2. deprecierea firii umane prin absena inte ligenei din omul Iisus Hristos ; 3. compromiterea actului m ntuirii, care, n forma sa apolinarist, se aplic num ai prii materiale a omului, nu omului ntreg. Cele dou coli apolinariste : sinusiatii i m oderaii au agravat aceste consecine. Apolina rismul a fost condamnat la trei sinoade locale i la al doilea sinod ecumenic (381). Apolinarie a transm is unele idei i formule care vor face carier n hristologia ulterioar, mai ales. n aceea a Sf. Chirii al Alexandriei i a mono fiziilor ca : 1. unitatea indisolubil a firii Logosu lui ; 2. aceast fire e definit ca : o singur fire ntrupat'1 ; 3. trupul omenesc nu constituie o f i r e ; 4. o singur voin i lucrare ; 5. comunicarea nsu irilor. Apolinarie a fost com btut de Sf. Atanasie, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Grigorie de Nyssa, Sf. Epifaniu, Diodor de Tars, Teodor de Mopsuestia i Teodoret.8 2
82 P. G odet, op. cit., col. 1506.

42

CAPITOLUL III

HRISTOLOGIA PRINILOR ORTODOCI AI SEC. IV Numim hristologie ortodox, n sec. IV, hris tologia m arilor P rini ai acestui secol : a Sf. A ta nasie, a Sf. Vasile cel Mare, a Sf. Grigorie de Na zianz, a Sf. Grigorie de Nyssa, a Sf. Amfilohiu de Iconiu. Ortodoxia acestei hristologii nu este irepro abil sinodul IV ecumenic va fi acela care va da esena n forma definitiv hristologiei , dar ea are m eritul de a fi dat primele lovituri hristolo giei apolinariste i de a fi frm ntat i pregtit ma terialul pentru generaia Sf. Chirii i aceea a Calcedonului. Reaciunea Prinilor ortodoci contra lui Apolinarie e iniiat de Sf. Atanasie. Ca rspuns lm uritor la rugm intea episcopului Epictet al Co rintului, care trimisese Sf. Atanasie o colecie de documente apolinariste, patriarhul Alexandriei^ pre cizeaz cu ton de vehem ent indignare : Ce iad a ndrznit s spun c trupul nscut din M aria a fost de o fiin cu dumnezeirea Logosului, sau c Logosul s-a transform at n carne, n oase, n p r, n tot trupul, i c a deczut din propria sa fire ? Cine a auzit spunndu-se n Biserici sau de ctre cretini c Domnul a pu rtat un tru p aparent i nu firesc ? Cine a fost att de nelegiuit nct s cugete i s spun c dumnezeirea nsi de o fiin cu Tatl, a fost circumscris, c din desvrit a ajuns nedesvrit i c ceea ce a fost rstignit pe cruce nu era trupul ci esena nsi a nelepciunii crea toare ? Cine, auzind c Logosul nu a luat trupul su 43

ptim itor din Maria, ci i I- form at din propria sa esen, ar socoti de cretin pe acela care ar spune aceste ^lucruri ? Cine a plsm uit aceast nelegiuire absurd nct i-a venit n m inte s spun c a sus ine c trupul Domnului vine din Maria nseamn a admite n Dumnezeu nu o treime, ci o tetrad, ca i cum, p rin aceasta, cei ce cuget astfel ar vrea s afirme c trupul din Maria i m brcat de M ntuitorul este de esena Treimii ? De unde, iari, le-a venit unora s profere aceast nelegiuire, asemenea celor precedente, c trupul nu e mai recent ca dum nezeirea Logosului, ci i este coetern, pentru c este form at din esena nelepciunii ? Cum, oameni care se numesc cretini, ndrznesc s se ndoiasc c Domnul care a ieit din Maria e, prin fire i prin esen , Fiul lui Dumnezeu, iar dup trup e din sm na lui David i din trupul Sf. M afia? Sunt tem erari' care Zic c Hristos care a suferit n trup i care a fost rstignit nu e Domn i Mntuitor, nu e Dumnezeu i Fiu al Tatlui; Cum vor s fie numii cretini aceia care zic c Logosul a cobort ntr-un om sfnt ca ntr-un prooroc i c El nu s-a fcut om lund trup din Maria, ci c altul este Hristosul, altul este Logosul- lui Dumnezeu, Fiu al Tatlui naintea M riei i naintea veacurilor ? Sau cum pot fi cretini aceia care pretind c altul este Fiul i altul este Logosul lui Dumnezeu ?.8 3 Acest text Care, alturi de autorul celor dou cri Contra lui A polinarie8 4 i alturi de Sf. Epifaniu, relev varietatea i contra diciile hristologiei apolinariste, pune struitor n lum in realitatea trupului M ntuitorului, originea lui din M aria i deofiinimea Lui cu trupul nostru. Realitatea somatic indiscutabil a M ntuito rului este prim a idee im portant a hristologiei ortodocilor sec. IV. Realitatea necontestat a trupului M ntuitorului garanta nu num ai istorieitatea, mai presus de orice discuie, a personajului central al cretinismului dar i m ntuirea noastr. Apolinarie i Eutihie, p rin teoria originii dubioase sau a incerti
Sf. A taraasie, S c riso a re a c re E p ic te t, e p isc o p u l C o rin tu lu i, 2, M ig n e, P .G . 26, col. 1052 C 1053 ABC. 34 M ig n e, P .G . 26, 1093 1165.

44

tudinii trupului iui Iisus Hristos, am putau creti nismul de nsi misiunea sa fundamental : m n tuirea adus lum ii prin patimile, moartea i' nvierea Fiului lui Dumnezeu. De aci tonul indignat al fili picei antiapolinariste a Sf. Atanasie, de aci limbajul sever al Sinodului de la Calcedon contra celor care consider trupul M ntuitorului de esen cereasc, sau de orice alt esen deosebit de a noastr. Dac, zice Sf. Vasile, venirea Domnului n trup nu a avut loc, atunci Rscumprtorul nu a dat morii P^eul pentru noi, El nu a retezat prin El nsui m pria morii. Dac altceva era lucrul stpnit de moarte i altceva era lucrul luat de Domnul, moar tea nu ar fi ncetat lucrnd ale sale, patimile tru p u lui purttor de Dumnezeu nu ar fi fost ctigate pen tru noi, El nu ar fi ucis pcatul n trup, noi cei care am m urit n Adam nu am fi fost vivificai n Hris tos, nu ar fi fost restaurat ceea ce czuse, nu ar fi fost ndreptat ceea ce se frnsese, nu ar fi fost unit cu Dumnezeu ceea ce fusese nstrinat prin nel ciunea arpelui1 1 .8 5 Opera m ntuirii se datorete, deci, exclusiv ntruprii. M ntuitorul, zice Pseudo-Atanasie, trebuia-s rscumpere nu dnd unul pentru altul, ci trup pentru trup, suflet pentru suflet i esen complet pentru omul n treg .8 6 A doua idee capital a hristologiei atanaso-capadociene este realitatea sufletului raional n fiina Logosului ntrupat, Apolinarie nega tocmai existena acestui suflet, adic a ceea ce constituie specificul i slava omului. Sf. Grigorie de Nazianz noteaz n aceast privin : Dac cineva ndjduiete ntr-un om lipsit de inteligen, este desigur i el neinteli gent i nu e vrednic s fie m ntuit. Ceea ce nu a fost luat (de Domnul), aceea nu e tmduit. Ceea ce ns s-a unit cu Dumnezeu, aceea e m ntuit1 1 .8 7. n Cuvntul Ia naterea Domnului, autorul nostru ca racterizeaz ntruparea a s tfe l; E l-p o art trup din
85 Sf, V asile cel Mare., S c riso a re a 261, 2, M igne, P .G . 32, 969 B. 1 1 6 C o n tra lu i A p o lin a rie L 17, P .G . 26, col. 1125 A. 87 Sf. G rig o rie .de N azian z, S c riso a re a 101 (C tre C ledon iu), M igne, P .G . 37, 181 C 184 A.

45

cauza trupului (meu) i se unete cu suflet raional din cauza sufletului meu, purificnd cu asemenea pe asemenea1 *.8 8 Sufletul raional nu e numai firesc, el este i necesar n fiina M ntuitorului i a noastr pentru rolul im portant pe care-1 are n actul m n tuirii. Origen nvase c Logosul s-a u nit cu trupul prin suflet, care se apropie mai m ult de firea Logo sului. Aceast idee e reluat de Sf. Grigorie de Na zianz i de Sf. Grigorie de Nyssa. Cel dinti zice : Inteligena se unete cu inteligena, ntruct aceasta i este mai aproape i mai proprie i prin aceasta se unete cu trupul, inteligena mijlocind ntre dumne zeire i m aterie.8 9 Suntem la antipodul ideii lui Apo linarie c dou inteligene nu pot coexista n acelai subiect. Sf. Grigorie de Nyssa lm urete mai de aproape rolul inteligenei n actul ntruprii Tru pul e un element greu, solid i nrudit cu firea p mnteasc. Dimpotriv, inteligena e un element spiritual, invizibil i fr form. Care din acestea ar putea fi gsit mai propriu pentru unirea cu Dum nezeu ? Cel gros i pmntesc, sau cel invizibil i fr form ? Cum se armonizeaz trupul cu Dum nezeu fr violen, aa cum se zice, participnd el acest trup la virtutea pur ? Cine nu tie c virtutea este ndrepttorul liberei alegeri ? Iar trupul este instrum entul liberei alegeri, supus micrii in teligenei n direcia spre care o duce cel ce o mic i schimbndu-i locul dup acesta. Libera alegere nu-i altceva dect o inteligen i o dispoziie spre ceva. Dac, prin urmare, va zice c omul n care nu e inteligen particip la virtutea pur, ce va fi cu elementul care prim ete virtutea n mod liber ?.9 0 P rin firea lui, deci, sufletul are o funcie soteriologic decisiv, aceea a liberei alegeri, fr de care m ntuirea nu poate fi conceput i acordat. P rin firea lui invizibil, fr form i inteligibil, sufle tul este elementul cel mai apropiat de Firea divin
88 Idem , C uvnt la N aterea M ntuitorului 13, M igne, P.G. 36, 352 B. 89 Idem , Scrisoarea 101, M igne, P.G. 37, 188 A. 90 Sf. G rigorie de N yssa, A n tirh eticos, contra lu i A po lin arie 41, M igne, P.G. 45, 1217 BC.

46

i, prin aceasta, cel mai n m sur s fac legtura intre dumnezeire i materie-, att n fiina lui Hristos ct i n fiina oamenilor. Hristologia secolului IV are n centrul ei uni tatea persoanei Logosului. Totul pleac de la Acesta i se raporteaz la el. E un singur Fiu, identic cu sine nsui dinainte de Abraham i pn la Lazr si nvierea lui Lazr. Sunt dou firi, dar nu doi Fii n M ntuitorul.9 1 Unitatea Fiinei n..dualitatea firilor e admirabil exprim at de Amfiiohiu de Iconiu i Sf. Grigorie de Nazianz. Cel dinti zice : Deose bii-mi firile, aceea a lui Dumnezeu i aceea a omu l u i ; cci Iisus Hristos nu a devenit , din Dumnezeu om printr-o cdere, nici din om n u a devenit Dum nezeu prin progres . Iisus Hristos a pstrat n El (dup nviere) proprietatea_f r amestec a celor dou i'iri eterogene1 4 .9 2 Sf. Grigorie de Nazianz se mnie pe aceia care concep ru unirea firilor i pe aceia care le despart. Trebuie ca cei dinti s mpart, cei de al doilea s uneasc.9 3 Sunt dou firi, o-fiin, nu doi Fii, nu unul i altul, ci altceva i altceva, unul din dou i amndou prin unul, precizeaz Sf. G ri gorie n Apologia pentru fuga sa.9 4 Raportul dintre unitatea fiinei i dualitatea firilor este adncit mai ales n Scrisoarea ctre Cledoniu contra lui Apoli narie : Oamenii s nu nele pe alii i s nu.se lase nelai, acceptnd un om domnesc, fr.inteligen, aa cum susin ei (apolinaritii), ci mai de grab pe Domnul i Dumnezeul nostru. Cci noi nu separm pe om de dumnezeire, ci nvm c. e unul i ace lai, m ai-nainte - nu -am, ci-D um nezeu i Fiu unic dinaintea veacurilor, fr trup i toate ale trupului, dar la sfrit i om ntrupat pentru m ntuirea noas tr, pim itor n trup, neptim itor n dumnezeire, circumscris n trup, necircumscris n duh, acelai pmntesc i ceresc, vizibil i inteligibil, cu loc i
91 J . T ix e ro n t, op. cit., II, p. 122 123. 92 A m filo h ie d e Ico n iu , F ra g m . X II, IX , la J . T ix e ro n t, op. cit., II, p. 121 122. 93 Sf. G rig o rie de N azianz, C u v n t la N a te re a M n tu ito ru lu i, 16, M igne, P.G . 36, 329 A. ^ 94 Id em , A p o lo g ie p e n tr u fu g a sa n P o n t, 23, M ig n e, P.G . 35, 432 C. /

47

fr.Jac,, .pentru....CE. prin acelai ntreg- om i Dum nezeu, s. fie. restau rat.n treg u l .om czut n- pcat.9 5 Dac cineva introduce doi F ii, unul din Dumnezeu i Tatl, al doilea din Mam, dar nu unul i acelai, acela s-i piard calitatea de fiu adoptiv fgduit celor ce cred drept. In adevr, sunt dou firi, Dum nezeu i om, pentru c sunt : suflet i trup, dar nu sunt doi Fii, nici doi Dumnezei. In cazul nostru nu sunt nici doi oameni, dei P avel aa a num it partea intern i extern a omuiui. i, dac trebuie s spun pe scurt, altceva i altceva su n t cele din care e Mn tuitorul (dac invizibilul nu e identic cu vizibilul i atemporalul cu temporalul), d ar nu unul i altul. S nu fie. Amndou sunt una prin unire, Dumnezeu fcndu-se om i omul ndumnezeindu-se, sau ori cum ar vrea cineva s numeasc. Zic altceva i., alt ceva prin contrast cu situaia din Sfnta Treime. Aici sunt unul i altul, ca s nu confundm ipostasele ; dar nu e altceva i altceva, pentru c cele trei fac una i sunt identice cu dumnezeirea. Dac cineva zice c dumnezeirea a lucrat n El prin har, ca n tr-un prooroc, dar c nu s-a unit i nu se unete dup esen, acela s se goleasc de o lucrare mai bun i s se umple de una contrarie. Cine nu ador pe Cei rstignit, s fie anatem a i s fie pus n rn dul ucigailor de Dumnezeu. Dac cineva zice c El s-a desvrit din lucrri, sau c a fost nvrednicit de calitatea de Fiu dup botez sau dup nvierea din mori, ca zeiorii pe care pgnii i introduc n tablou pe lng zeii mari, anatem a s fie. Ceea ce a nceput, ceea ce progreseaz sau se desvrete, nu e Dumnezeu, dei acestea se spun din cauza des coperirii lui progresive.9 6 Dac cineva zice c trupul a cobort din cer i nu e de aci i nici de la noi, dei e mai presus de noi, s fie anatem a1 1 .9 7 Unii P rini vorbesc de dou voine n Hristos : divin i uman. Ei susin c ntruparea nu a operat transform area elementului divin n cel uman sau invers i nici con
95 Id e m , S c riso a re a 101 (C tre ' A p o lin a rie), M igne, P.G . 37, 177 BC. 56 Id em , op, cit., ib id em , 180 A B , 181 A. 97 Id e m , o p . cit., ib id e m , 181B. C le d o n iu , c o n tra lu i

48

topirea.divinitii, i. a..um anitii-pentru-^, forma o a treia.fixe.9 3 E d e .observat c Bnnii.m LXadnici n monofizism, nici n nestorianism,..dei.te n d in a r mne constant, dup. cum autorii .aparin uneia sau celeilalte m ari coli patristice." Felul unirii celor dou firi este piatra de ncer care a oricrei hristologii. Termenii i formulele de care se serveau pentru a exprim a aceast unire au torii sec. IV sunt departe de a fi coreci i suficieni. Ei sunt cnd de culoare nestorian, ca de exemplu la Sf. Atanasie : cas, templu, instrum ent, v estm n t; cnd de culoare monofizit, ca de exemplu la Capadocieni : amestec, mpreunare, contopire. Termeni ca mixis, krasis, synkrasis, anakrasis, sunt folosii i de Apolinarie, iar n secolele urm toare vor fi conside rai ca implicnd eutihianism ul.1 0 0 Termeni ca : enosis, synafeia, synodos, synaptesthai, symploke, sunt folosii de-a valm a de generalitatea scriitorilor sec. IV.1 0 Totui ideile unora din autori sunt corecte i vor deveni clasice. Dup Sf. Atanasie, Logosul cel netrupesc i-a nsuit cele ale trupului-ca ,pe, .ale sale.1 0 2 ntrupndu-se, El nu s-a schimbat. n, nici o privin, ei .a rmas ceea, ce era i mai. nainte..1 0 3 . Sf. Vasile crede. .c4Mmnezeireajsie..-afji in ,ta P ca fecul n fierul nroit, nepierzndu-se c i comunicndu-se.1 0 4 Sf. Grigorie de. Nazianz vorhete, n generali de o unire adevrat i esenial, nu dup har, ca n pro fet ; 1 0 5 e o unire organic, dar nu fizic ; ea rezult din sinteza i m preunexistena elementelor alc tuitoare.1 0 6 A tt Sf. Grigorie de Nazianz, ct i Sf. Grigorie de Nyssa par a nelege, uneori, aceast unire
53 J . T ix e ro n t, op. cit., II, p . 121. 99 Id em , op. cit., II, p. 122. 100 Id em , op. cit., II, p. 128. 1 01 E d. W eig l op. cit., p. 61. 102 Sf. A ta n a sie , S c riso a re a c tr e E p ic te t, 6, M ig n e, P.G . 26, 1060 C. 103 Id em , C o n tra A rie n ilo r, I, 43, M ig n e, P.G ., 101 A. 104 Sf. V a sile cel M are, O m ilie la N a te re a lu i H risto s, M igne, P.G . 31, 1460 C. 105 S f. G rig o rie d e N azian z, S c riso a re a 101 , M igne, P .G . 37, 180 B. E d. W eig l; op. cit., p. 62.

49 4

mai m ult n sens moral. Ei zic, de obicei, c elem entul inferior, adic trupul, se supune elementului supe rior, adic dumnezeirii. Unirea se face nu prin fire, ci prin adunare.1 0 7 Sf. Grigorie vorbete despre Dum nezeul suferind, Dumnezeul mort, sngele lui Dum nezeu. In poem ul su Despre ntrupare, contra Iui Apolinarie, autorul nostru, consider unirea celor dou firi ca o tain.1 0 8 Scopul unirii celor dou firi este ca omul s devin Dumnezeu n msura n care Dumnezeu s-a fcut om .1' Sf. Grigorie de Nyssa vede n Hristos dou firi, -dar acestea se nfieaz ea o unitate neamestecat, dei term enul care ex prim unirea este deobicei anakrasis. Hristos e cugetat n dou firi,1 1 0 expresie ce va fi acceptat de formula Calcedonului. Dar nu sunt doi Hristoi sau Domni.1 1 Hristos e numele Logosului nainte i dup ntrupare.1 1 2 Hristos s-a ntrupat din Fecioara Maria prin um brirea Duhului Sfnt. S-a luat, deci, prin puterea Celui Prea nalt, o parte din trupul Fecioarei i s-a creat astfel omul cel nou, primul i unicul care avea o asemenea existen, creat dup Dumnezeu, nu dup om. Puterea divin strbtea n acelai fel ntreaga fire a compusului.1 1 3 Logosul a nsoit de la nceput elementul um an.1 1 4 Uneori Sf. Grigorie susine c unul dintre cele dou elemente e transform at n cellalt, dup principiul c cel mai slab e transform at n cel mai tare.1 1 5 n Antirheticos, Sf. Grigorie compar lumea cu o pictur de oet care cznd n apa mrii, devine mare, prin trans
1 0 7 Sf. G rig o rie d e N azian z, C u v n tu l IV Teologic, 9, M igne. P.G . 36, col. 113 B. ; lu3 V e rsu rile 5051, M igne, P.G . 37, col. 469 A. 109 Sf. G rig o rie de N a zian z, C u v n tu l I I I Teologic, 19, M igne. P.G . 36, 101 A. UJ L e o n iu d e B iz a n , C o n tra m o n o fiziilo r, M igne, P.G . 86, 90, 1828 B. 111 Sf. G rig o rie d e N yssa, A n tirh e tic o s 53, Migne, P.G. 45, 1252 B. r,i E. W eigl, op. cit., p. 69. * 113 Sf. G rig o rie d e N yssa, o p .: cit., 54, M ine, P.G. 45, col. 1256 AB. ' 11 4 Ed. W eigl, op. cit., p. 70. 115 Sf. G rig o rie d e N yssa, C o n tra lu i E u n o m iu , V, Migne, P.G. 45, 693 A, 697 C.

50

formarea ce sufer, graie nsuirilor lichidului mrii. Tot aa trupul lui Iisus s-a transform at n oceanul nepiericiunii, cum zice. Apostolul, c ce e m uritor a fost nghiit de via (II Corinteni 5, 4). O dat...cu trupul s-au-schimbat i. cele ce au aprut dup trup n firea divin .i pur: nici greutate, nici chip, nici, culoare, -nici soliditate, nici moleeal, nici circumscriere cantitativ, nimic din cele vzute, atuaci nu mai rmne, ntruct unirea cu dumnezeirea a ridicat umilina firii trupeti la nsuirile dumnezeieti1 1 .1 1 6 Acest text i altele din opera Sf. Grigorie preconizeaz ndum nezeirea......irupuiui-.-iui_Idjiia.s. Asemenea lui Origen i Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Grigorie de Nyssa afirm ndumnezeirea omului din Hristos, a trupului su : Dumnezeu nu s-ar fi ar tat in trup, dac Logosul nu s-ar fi fcut trup ; tru pul omenesc pe care l-a mbrcat nu ar fi fost schim bat n dumnezeire, dac ceea ce se vede nu ar fi fost fcut Hristos i Domn.1 1 7 Punctul final al aces tei ndumnezeiri este nvierea i perioada de dup nviere.1 1 8 Amfilohie de.to.niu afirm c cele dou firi din persoana lui Hristos exist neschimbat i nedesprit. Ele fac un Hristos n chip neamestecat', nem prit."9 Avem aproape formula complet a Calcedonului, trei term eni din patru care definesc felul unirii firilor. Ipostasa e egal cu persoana, dum nezeirea nu e amestecat cu umanitatea. Termenii care exprim unirea firilor sunt : unire, comuniune, mpreunmergere. U n_.ex ist.__ndumne'zeire___a trupM uk2 0 CC l iK' a 7) Comunicarea nsuirilor, schiat de Origen, e unul din elementele cele mai interesante i mai dez voltate din hristologia atanaso-capadocienilor. .Ea dcriv..nu,.xUa.-uni.tal:aa.. gi ..cL -in- ContO-P.irC'-^ firilor.1 2 1n acuzaia adus cretinilor c sunt ido
116 Id em , A n tirh e tic o s, 42, M igne, P.G . 45, 1221 D, 1224 A. 1 17 Idem , C o n tra Lui E u n o m iu , V I, M ig n e, P.G . 45, col. 729 C. Op. cit., V, M igne, P.G . 45. 697 CD ; V I, 736 D. 1,9 E. W eigl, op. cit., p .76., 120 Idem , op. cit., ioc cit. 1 2 1 Sf. G rig o rie d e N yssa, C o n tra lu i E u n o m iu , V, M igne, P.G ., 45, 705 CD.

51

latri, pentru c ador tru p u l lui Iisus, Sf. Atanasie rspunde n Scrisoarea ctre Adelfiu, astfel : Noi nu adorm creatura .. . Noi adorm Logosul lui Dum nezeu, Domn al creaturii, ntrupat. Trupul, fr n doial, e o creatur dac-1 considerm n sine, dar el a devenit trupul lui Dumnezeu. Noi nu adorm jacest tru p aparte, separndu-1 de Logos i nici cnd adorm Logosul nu-1 separm de trupul su, ci tiind, cum am spus deja, c Logosul s-a ntrupat, noi l recunoatem ca Dumnezeu existnd n tru p 1 1 .1 2 2 S i Grigorie de Nyssa a dem onstrat pe larg c nsuirile-lucrri sau patim i aparinnd unui element pot i trebuie s fie atribuite i celuilalt element al lui Hristos, cnd acestea nu sunt luate n abstract, ci n concret : Trupul luat n sine este ceea ce sesi zeaz raiunea i simurile, dar amestecat cu dum nezeirea, el nu mai rm ne n limitele i propriet ile sale, ci e ridicat la ceea ce domin i e superior. Dar rm ne faptul c proprietile trupului i ale dumnezeirii pot fi considerate deosebit, att ct sunt luate n sine, fiecare din ele, ca atunci cnd se zice : Logosul era naintea veacurilor, iar trupul a fost creat n vrem urile cele mai de pe urm . Cineva, norcnd-o nu ar putea spune c trupul a fost na intea veacurilor, nici c Logosul a fost creat n ultimile vremuri. Trupul e de natur ptimitoare. Lo gosul e de natur lucrtoare. Nici trupul nu este creatorul celor ce sunt, nici dumnezeirea nu are pu tere ptimitoare. La nceput Logosul era la Dum nezeu. In experiena morii se afl omul. Nici uma nitatea nu e din veci, nici dumnezeirea nu e m uri toare. Toate celelalte sunt considerate n acelai chip. Nu firea omeneasc nviaz pe Lazr i nu pu terea neptim itoare plnge pe cel ntins, i lacrima e proprie omului. Iar viaa este a vieii reale. Nu srcia omeneasc hrnete miile, nici puterea cea atotputernic trece spre smochin. Cine obosete pe drum i cine face universul fr oboseal ^prin Cu vnt ? Care e strlucirea slavei ? Ce este ceea ce e
122 Sf. A ta n a sie , S c riso a re a c tr e A d e lfiu , III, M igne, P.G . 26, 1073 CD, 1076 A . Cf. J . T ix e ro n t, o p . cit., II, p . 124.

52

strpuns de cuie ? Ce fa prim ete lovituri n tim pul patimei i care fa e slvit din veci ? Acestea sunt evidente, . dei cineva, nu ar. explica .n cuvnt c loviturile, su n t ale -robului n care sc afl Stp nul, i ar cinstirile ...sunt. .ale ,S.t.pnului4n-4uEuL cruia ' se afl-.r.ohul. nct p rin unirea i...prin. .legtura... fi- ; reasc, ambele ..serii de - evenimente.(lo viturile .i cin stirile), . devin .comune.fiecrei firi . Domnul, lund asupr-i. loviturile robului, iar robul slvindu-se cu cinstea Stpnului, De aceea se spune crucea slavei Domnului" i toat limba m rturisete c Domnul Iisus Hristos se afl n slava lui Dumnezeu Tatl.1 2 3 Mai predicatorial i mai plastic prezint comu nicarea nsuirilor ntre cele dou firi ale lui Hris tos, Sf. Grigorie de Nazianz : Iar (ajutorul) era Lo gosul lui Dumnezeu cel dinaintea veacurilor, invi zibil, de necuprins, netrupesc, principiu din princi piu, lumin din lumin, izvorul vieii i al nemuririi, ntiprirea frum useii arhetipului, pecetea cea ne micat, chipul cel neschimbat, tem eiul i raiunea Tatlui. El vine la chipul su (omul), poart tru p din cauza trupului, se unete cu sufletul inteligibil din cauza sufletului meu, purificnd cu asemenea pe cel asemenea. El e om n toate privinele, afar de pcat. Zmislit din Fecioar, care a fost purificat i la trup i la suflet de Duhul Sfnt (trebuia ca i na terea s fie cinstit i fecioria s fie preferat), a venit Dumnezeu fcut om, unul din dou contrarii, adic din tru p i din Duh. Din acestea, pe unul l-a ndumnezeit, cellalt era ndumnezeit. O, amestec nou ! O, amestec n eo b in u it! Cel ce este, devine, Cel necreat este creat, Cel necuprins de spaiu e cu prins prin interm ediul sufletului raional care m ij locete ntre dumnezeire i m ateria trupului. Cel ce mbogete pe alii, srcete. El ia srcia trupului meu, pentru ca eu s capt bogia dumnezeirii lui. Cel ce e plin se golete. Se golete de slava lui pen tru puin timp, pentru ca eu s particip la plenitudi nea lui. Ce este aceast bogie a buntii ? Ce este aceast tain n legtur cu mine ? Am participat la
1 23 Sf. G rig o rie d e N yssa, C o n tra Iu i E u n o m iu , V, M igne, P.G . 45, 705 ABCD. Cf. i fru m o a s a p a g in d in C u v n tu l I la F e ric iri, M igne, P.G . 44. 1201 BC.

53

chip i nu l-am pzit. El particip la trupul meu pen tru a m ntui chipul i pentru a imortaliza trupul. El face a doua comuniune cu noi, mai m inunat dect cea dinti. Prim a dat El ne-a fcut pe noi prtai unui lucru superior, acum El particip la ceea ce este inferior. Aceasta e mai dumnezeiesc ca lucrul dina inte, aceasta e mai sublim pentru cei nzestrati cu m inte.1 2 4 Prinii subliniaz sfinenia desvrit a Mn tuitorului. Ca Dumnezeu El d sfinenie omului din sine. El i-a dat aceast sfinenie, ca s fim si noi sfinii.1 2 5 Textul din Marcu (13, 32) : De ziua aceea ns, sau de ceasul acela nimeni nu tie, nici ngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tat, a provocat discuie cu priv ire la gradul netiinei omului Iisus. Unii Prini, ca Sf. Atanasie, Sf. Grigorie de Nyssa, mili tau pentru o netiin real n Iisus, dar fr ca aceasta s afecteze dumnezeirea lui ; alii susineau existena unei contiine potrivit iconomiei, n sensul c Iisus declar c nu tie ceea ce El socotea ca inoportun s spun i c luminile din El se artau progresiv.'2 6 Dup Sf. Atanasie, Logosul tia ziua sfrituiui lumii, dar omul nu tia, deoarece e pro priu omului s nu tie.1 2 7 Ca Logos tie, dar ca om nu tie1 1 .1 2 8 Tot aa st lucrul cu ntrebrile puse de Iisus. Sf. Grigorie de Nyssa spune c term enii din vorbirea lui Iisus precum i dispoziiile afective i umile vor fi atribuite um anitii.1 2 5 Ali Prini, ca Sf. Vasile, afirm c Fiul i Sf. Duh nu ar cunoate ziua i ceasul sfritului, dac nu le-ar fi descoperit Tatl. Sf. Grigorie de Nazianz menioneaz ambele explicaii, fr s se pronune pentru vreuna.1 3 0
1 24 Sf. G rig o rie d e N azian z, C u v n t a N a te re a M n tu ito ru lu i, 13, M igne, P.G . 3G, '325 BCD. 12j Sf. A ta n a sie , C o n tra ' A rie n ilo r, I, 46, M ig n e P .G . 26, 103 BC. 125 J. T ix e ro n t, O p. cit., II p. 117. 127 Sf. A ta n a sie , C o n tra a rie n ilo r. III 45, P .G . 26, 417 C. 123 Id em , op. cit., III, 43 : ib id e m , col. 416 A. 129 Sf. G rig o rie d e N yssa, A n tirh e tic o s, 24,M igne, P.G. 45. 1176 C. 130 J . T ix e ro n t, op. cit.. II, p. 119.

54

Textul din Luca (2, 52) ; Iar Iisus propea cu nelepciunea, cu vrsta i cu harul nairjtea lui Dumnezeu i, a oamenilor" ridica problema progre sului nelepciunii lui Iisus. Ca i n c;azul netiinei lui Iisus, problema progresului Su spiritual era le- , gat exclusiv de firea sa omeneasc. nelepciunea, ca nelepciune, nu a progresat n ea nsi, ci ele m entul omenesc a progresat n nelepciune1 ', 'ob serv Sf. A tanasie.1 3 1 Acelai lucru susine i Sf.: Gri gorie de Nyssa, cnd zice : Nu ne ndoim c partea din trupul nostru unit cu nelepciunea lui Dumne zeu a prim it duhul nelepciunii p rin participare, ascultnd de Evanghelia care zice c : ^lisus-prop ea cu vrsta, cu nelepciunea i cu harul. Dup cum n trup, adausul progresiv duqe, p rin lucrarea hranei la desvrirea firii, tot aa i n suflet, progresul spre desvrirea nelepciunii se adaug prin exerciiu la cei care i se dedau.1 3 2 Sf. Fecioar:..-MarjiL-.-e^,NsclQare de.-D.umnezeu. ~trib u tu i acesta d t S .Marii.ciccu]_d-e^iiuilt n- evlavia hristologic si manOiQgic -p&pulapv-Term enuL -a-ntrebuinat ...mai ales de alexandrini, de A polinarie,.chiar,.Jard,i.iJtre.. CapadocienLjn_jd,eosebi de S i ...Grigorie. de- -Na-zian-z-; A cesta, rtiiL.i.irm, arat o jjpnsehit.H afp.c.i u p ...tp.r.menulu-i'-.dG de Dumnezeu. aa...cum.jm.gta Sf^ChMI.,j3ft^ecoiMkurmtor. Dac cineva, zice Sf. Grigorie, nu accept pe Sf. Maria ca Nsctoare de Dumnezeu, acela e des prit de Dumnezeu. De asemenea este fr Dumne zeu, acela care susine c-Hristos a trecut prin Fe cioar ca printr-un canal i c El nu s-a form at n Ea, n acelai timp dumnezeiete i omenete ; dum nezeiete, fiindc a fost fr b rb at; omenete, fiindc a fost prin legea, zmislirii. Dac cineva sus ine c Hristos a fost .format ca om i apoi a m br cat pe Dumnezeu, e vrednic de osnd. Cci aceasta nu e naterea lui Dumnezeu, ci e fuga de natere.1 3 3
131 Sf. A ta n a sie , C o n tra A rie n ilo r, II I, 53 ; M igne, P.G . 26, 436 A. 132 Sf. G rig o rie d e N yssa, A n tirh e tic o s, 28, M igne, P.G . 45, 1185 AB. 1 33 Sf. G rigo,rie d e N azianz, S c riso a re a . 101, M igne, .PG . 37, 177 C, 180 A . /

Aceast hristologie, In deosebi aceea a Sf; Gri gorie de Nazianz i a..Sf. Grigorie de Nyssa, este obiectul unor critici severe din partea modernilor. S-a zis c cele dou idei principale ale hristologiei Sf. Grigorie de Nazianz : deosebirea firilor i strnsa lor legtur, nu sunt coordonate, uneori se contra zic i, n general, nu rezolv problema. Sf. Grigorie atac lucrurile din afara, cu analogii exterioare. El a fost acuzat de monofizism, dei nu vrea s fie mo nofizit. El vslete mai m ult n ape antiohiene, n tru c tre s p in g e unirea fizic i susine dou firi unire. n tre aceste firi e num ai o unitate mo ral. Ca elemente atiohiene, el are combaterea ex cesiv a celor dou firi i certitudinea c legtura dintre aceste firi este real.1 3 4 E adevrat c Sf. Gri gorie de Nazianz nu are o hristologie la nlimea teologiei sale trinitare. El a atacat problemele hris tologice trziu i n-a mai avut tim pul necesar pentru elaborri ample i adnci, Tonul deseori predicatorial al operelor sale hristologice subiaz nu o dat densitatea i originalitatea cugetrii sale. D ar auto ru l nostru a adus contribuii substaniale i de prim ordin n registrul hristologie al sec. IV. El susine existena celor dou firi,. n tr-o sin mir fiin, aa cum vor face sinoadele de la Efes "i Calcedon, pen tru care Sf. Grigorie e o autoritate capital; cum se cunoate din actele acestor sinoade i din formulele lor inspirate din Scrisoarea 101, adresat lui Cledoniu.1 3 5 Unirea celor dou firi este absolut real, lucru pe care nu-1 vor spune niciodat conductorii prenestorieni sau nestorieni ai colii antiohiene. E drept c term enii folosii pentru a exprim a aceast unire au circulaie n hristologia antiohian, dar i n res tu l hristologiei patristice contemporane. Unirea ce lor dou firi nu e prezentat ca fizic, pentru c te r menul acesta va apare mai trziu, dar Sf. Grigorie red realism ul unirii firilor prin formula pom enit mai sus. Realismul unirii firilor nefiind fizic, este
134 Ed. W eigl, op. cit., p. 6667. 135 Otto B ardenhew er, G esch ich te der A ltk irch lich en L iteratur, d ritter Band, Z w eite A u fla ge, F reiburg im B reisgau, H erder, 1923, p. 187.

56

cl exclusiv moral ? E o problem pe care Sf.^ Gri gorie nu a adncit-o. Autorul nostru formuleaza^ pre cis dogma Nsctoarei de Dumnezeu i dezvolta ad mirabil teoria comunicrii nsuirilor, dou..adev ruri pc care aniiohienii nu le vor accepta sau le vor deforma pn la a Ie face de nerecunoscut. Lipsa de coordonare i unele contradicii sunt fireti in aceast prim faz a disputelor hristologice. Aceste defecte se vor regsi nu o dat i n fazele urmatoare. Aceeai critic s-a fcut i Sf. Grigorie de Nyssa. Acesta ar ntrebuina, formule antiohiene, nu vor bete de ntrupare fizic, ci de. o-legtur. Repetam c formulele de cffeSfiJsenrfisc--C^>adocieim.. sunt g e n e r a l' patristice, nu exclusiv antiohiene ; Sf. Gri-; gorie.de Nyssa vorbete, totui, de ntruparea fizica 1 M ntuitorului1 3 7 i dac nu are expresia kat ousian, ideea este, pentru c m Iisus Hristos, ele m entul um an a nsoit de la nceput pe Logos. Noutile aduse de hristologia capadocian sunt Q deosebirea sau discriminarea firilor prm minte, prin noiune ; ndumnezeirea firii umane care se deosebete de ndumnezeirea preconizata de Sf. Atanasie ; (3) combaterea nvturii despre doi F i i 138' Capadocienii au creat idei i expresii care vor trece n formula de credin a sinodului de la Ca cedon Sf. Grigorie de. Nazianz a d a t ideea-Jonui-ilristos unic n dou firi i.ideea. legturii, realeintr,e aceste firi. En sau eis din textele gregonene co respund lui mia hypostasis1 1 dm textul Calcedonului Sf Grigorie de Nyssa a dat aceluiai Calcedon expresia n dou firi, n jurul creia s-a dus atata lupt n 451 ; Amfilohie de Iconiu a dat primele trei adverbe din patru, care definesc felul u n ir ii firilor la Calcedon : neamestecat, neschimbat, neimprit. Faza ntia a disputelor hristologice cuprinznd de o parte erezia apolinarist i derivatele acesteia, de alta reaciunea ortodox, reprezentat m deosebi prin Sf. Atanasie i prin P rinii Capadocieni, or gane oficiale ale Bisericii, se caracterizeaza prin :
136 E d. W eigl, op. cit., p . 72. 137 Sf. G rig o rie d e N yssa, C ontra M igne P .G . 45, 705 A B. 1 38 E d. W eigl, op. cit., p . 7778. , . T lu i E unom iu, V.

57

1, accentuarea rolului dominant al Logosului, identic cu sine nsui, de- lungul ntregii iconomii: divine ; 2, sublinierea i justificarea titlului de Nsctoare de. Dumnezeu dat Sf. Fecioare M aria; 3. unitatea fiinei lui Hristos n dou firi, uneori cu aproxim a tiv tendin monofizit n te rm e n i; monofizism de pur calitate la Apolinarie fr suprim area existenei celor dou elemente ; 4. rolul im portant al inteligen ei n firea omeneasc a lui Iisus att ca factor de le gtur ntre Dumnezeu i materie, ct i ca element constitutiv decisiv al fiinei umane fr care aceasta nu e cu adevrat m ntuit ; 5. orientarea teandric pornind de la ndumnezeirea trupului M ntuitorului i ndreptndu-se spre ndumnezeirea omului n scopul refacerii unitii prim are paradisiace ; 6. co municarea nsuirilor celor dou firi ale M ntuitoru lui ca model al comunicrii puterilor lui Iisus Hris tos ctre ntreaga fire ; 7. un spirit de centru pe care-1 va amplifica i-l va adnci Sf. Chirii n sec. u r m tor ; 8. o reaciune cnd vehement, din partea lui Apolinarie, cnd moderat din partea ortodoci lor contra colii antiohiene, n spe contra lui Diodor de Tars ; 9. lupt drz contra apolinarismului ; IOV Apolinarie, Sf, Atanasie i Prinii Capadocieni au pus datele principale ale problemelor hristologice care vor umple tot sec. V : integritatea celor dou firi, unirea lor, greutatea de. a nelege felul aces tei uniri, comunicarea nsuirilor, titlul de Nsc toare de Dumnezeu dat Sf. Fecioare Maria.

CAPITOLUL IV

HRISTOLOGIA ANTIOHIANA PRENESTOBIANA Faza a doua a disputelor hristologice se desf oar la sfritul sec. IV i n prim a jum tate a sec. V n dou centre teologice de mare im portan : Antiohia i Alexandria. Este faza cea mai interesant a evoluiei hristologiei patristice, nu att prin solu iile oficiale la care s-a ajuns,__ct prin marile lupte care s-au dat i prin contribuiile substaniale i de cisive care au fost aduse l lm urirea fondului. In aceast faz se desfoar conflictul zguduitor din tre Nestorie i Sf. Chirii al Alexandriei, cu care pro blemele i ideile ating culmi neajunse pn atunci. Problemele snt dezbtute n sinoadele locale i n sinodul al III-lea ecumenic de la Efes (431), precum si ntr-o bogat literatur doctrinal elaborat de cretici i ortodoci. Literatura hristologic patristic n acestei faze este de o deosebit originalitate ^i adncime. Aceast 1iteraur.&ste.-PrO-V-Q.C-Si..de.,cri?a nestorian^care.Jgam iripa2.Jn ^ p e i ^ J u i ^ t o d o i ^ e Tars si Tpodor de Mopsuestia. Se cuvine, ^ deci, ^ ca nainte de a cerceta; pe Nestorie, s trecem n revist hristologia acestor doi predecesori, dintre care al doi lea. Teodor de Mopsuestia, are faima de a fi fost mai nestorian dect nsui Nestorie i de ^a fi continuat chiar dup moarte s strneasc i s m enin fr m ntri care i-au adus condamnarea de ctre sino dul V ecumenic. Dup oameni ca Eustatiu si Chiriac n nrima ju m tate a sec. IV, coala i hristologia antiohian sunt reprezentate de Diodor de Tars, antiohian de na tere i lupttor contra arianismului i apoliriarismu59

lui. Fr s aib avntul i ndrzneala ideilor lui Apolinarie, Diodor l depete pe acesta prin soli ditatea speculaiei.1 3 5 Este m eritul Sf. Chirii al Alexandriei de a fi denunat pe Diodor de Tars i Teodor de Mopsuestia ca precursori ai nestorianismului. E drept c Diodor nu a fost condamnat, dar el nu e pentru aceasta, mai puin un sem ntor de erezie. In lucrarea sa Contra Sinusiatilor, Diodor susine c Dumnezeu-Logosul nu vrea s fie Fiul lui David, ci Domnul acestuia i c trupul Domnului se numete Fiul lui David.1 4 1 Fiul desvrsit dinaintea veacurilor a luat, adic s-a ntrupat n Fiul desvr it al lui David.1 4 2 Da_c_. cineva, n chip abuziv, vrea s numeasc Fiu al lui David pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu-Logosul, din cauza templului pe care i l-a fcut din David, poate s-l numeasc ; i s de semneze pe cel din sm na lui David ca Fiul al lui Dumnezeu prin har, nu prin fire1 1 .1 4 3 Omul din Maria e Fiu prin har, pe cnd Logosul e Fiul lui Dumne zeu prin fire.1 4 4 Deci Logosul nu e Fiul Mriei, penp u c ce e prin h ar nu e prin fire, i ce e prin fire nu e prin har. Va fi deajuns trupului luat din noi : adopia prin har, slava, nem urirea ; faptul c a fost templul lui Dumnezeu-Logosul s, nu-1 nale peste fire i Dumnezeu-Logosul s nu fie insultat n loc de m ulum irea ce i se datoreaz din partea noastr1 1 .1 4 5 Logosul nu a avut dou nateri : una venic i alta | n trup, ci El e nscut din Tatl, iar din cel nscut, ;din Maria i-a fcut un tem plu.1 4 4 El nu e fiul Mriei, pentru c, potrivit firii, un m uritor nate un m uri tor i un tru p nate ceva deofiin cu el.1 4 7 E limpede c Diodor admite doi Fii de el protesteaz mpo triva acestei idei, zicnd ca nu exist doi fii ai lui
1

139 Id em op. cit., p. 18 19. 14 Sf. C hirii a l A lex a n d riei, S crisorile 45, 67, 69. 71. ... D iodor de Tars, C ontra S in u siatilor (Fragm ente), I, Migne. P.G. 33, 1560 C. 142 Idem , op. cit., I, ib id em . 1560 A. 143 Idem , op. cit., I, ibidem ,1560 B. 144 Idem , op. cit., I, ibidem , col. 1560 C. 145 Idem . op. cit., I, loc. cit. 146 Idem , op .cit., ib id em , 1561 A 1562 A. 147 Idem , op. cit., ib id em , 1560 C 1561 A.

60

D axi4_nicL.doi.Fii aLlmDunmezeuJ.!8 ,...Pxoteslul e d o arform al n starea ..actual.a, textului el u r mrete s prentm pine acuzaiile adversarilor care l nvinoveau ,c...el,,susine..existena, a doi..'Fii.'w Fiul lui Dumnezeu a luat trup, a suferit, a m urit i a nviat pentru a revoca m oartea i sentina de moarte dat m potriva noastr.1 5 0 n concluzie, dei, poate, Diodor nu a urm rit s propage n chip intenionat idei eretice, el este, to tui, promotorul unora din erorile principale ale nestorianism ului; nu Logosul, ci un om s-a nscut din Fecioara Maria, acest om a devenit Fiu al lui Dumnezeu prin har, El a fost tem plul Logosului. F r s fi nvat expres existena a doi Fii, Diodor a pus, totui, bazele acestei concepii prin separarea sever a.celor dou firi pn la a face..din~..ele...dau entiti. Teodor de Mopsuestia adncete aceste idei i adaug altele noi, care vor constitui patrim oniul de baz al nestorianismului. El trage n acelai timp con cluzii i consecine care vor fi tot attea piedestaluri pentru Nestorie i nestorieni. n Iisus Hristos sunt dou firi bine distincte i independente : firea uma n i firea divin. Firea uman e com plet: suflet inteligent i trup omenesc : Domnul Dumnezeu-Logosul a luat chip de om desvrit din smna lui Abraham i David, potrivit cuvntului Sfintei Scrip tu ri ; acesta era, dup fire, ceea ce fuseser aceia din a cror smn era El, adic om desvrit dup fire alctuit din suflet inteligent i tru p omenesc".1 5 1 Felul legturii celor dou firi e piatra de ncer care a hristologiei lui Teodor. El red aceast leg tur sau unire prin term enii ca enosis, synafeia, shesis, enoikesis.1 5 2 Firile rm n neamestecate i nem prite potrivit principiului care postuleaz o unire dup esen1 4 num ai ntre elemente consubstaniale
148 Id em , op. cit., ib id e m , 1560 A. 149 Id em , op cit., ib id e m , 1560 A. 150 Id em , op. cit., ib id e m , 1561 B. 151 T eo d o r d e M o p su e stia C o p ia e x p u n e rii S im b o lu lu i d e fo rm a t (F ra g m e n te d o g m atice), M ig n e, P .G . 66, col. 1017 A B. 152 J . T ix e ro n t, op. cit., III, p. 16.

61

i se opUii unei atari u rn iri ntre elemente de sub stane sau esene d if e r ite . Modul unirii dup bun voina lui Dumnezeu e siin g u ru l care convine pentru c pstreaz firile nearm estecate i nem prite.1 5 3 Unirea dintre firea u m a n i i firea divin nu este f i zic, nici ipostatic, p e n tiru c o asemenea unire ar altera i um anitatea i di.ivinitatea.1 5 4 Logosul nu s-a transform at n tru p .'5 5 E l . a locuit n tru p .1 5 6 Rabulas semnala n tr-o . scrisoarc ctre Sf. Chirii c Teodor de Mopsuestia nva, prii.ntre altele, c omul s-a unit cu Dumnezeu-Logosul n iu dup esen sau ipostaz, ci dup bunvoin.1 5 7 Deei Teodor vorbete de uni rea ntr-o persoan, acqaust unire nu e fizic, esen ial i ipostatic, ci accifidcntal, relativ i moral, iisus i Fiul lui Dumnezeeu sunt dou ipostase dife rite.1 5 8 Unirea lor e, .o ...un.io'a.de .voine.1 5 9 Logosul a lo cuit din momentul z m is lirii n omul Iisus, aa cum slluiete Dumnezeu m oameni. Legtura sau uni rea nu e esenial1 4 , fiint.dc aa ceva implic prefa cerea sau m rginirea d iw in itii ; nu e nici o leg tur de inspiraie, ci una* de har sau de bunvoin, adic legtura prin care I Dumnezeu se unete cu su fletele evlavioase. L egtiura cu Iisus a fost mai de svrit, fiindc evlavia. Lui era mai desvrit.1 6 0 Dumnezeu locuiete n o:im ca n tr-un tem plu.1 6 1 Fi153 T e o d o r d e M o p s u e sstia , S c riso a re c tr e D o m n u s (F ra g m e n te d o g m a tic e ). M ig n n e, P.G . 66, 1013 A. 154 V. E rm o n i, Ecole tlh e o lo g iq u e d A n tio c h e , n D ictio n n a ire d e T h eo lo g ie C ath o o liq u e , to m e p re m ie r, d e u x ie m e p rtie , 1923, col. 1437. 155 T e o d o r d e M o p s u e s tila , D esp re n tr u p a r e a F iu lu i Iui D u m n ezeu , IX , (F ra g m e n te d o g m atice), M ig n e, P .G . 66, 981 D. 156 Id e m . op. cit., X , ibi<H em , 984 C. 157 S c riso a re a la i R a b u lia s se a fl n tr e sc riso rile Sf. C h irii S c riso a re a 73, M igne, IP .G . 77, 348 A . ; . 158 H e in ric h K ih n , T h e o o d o r v o n M o p su e stia u n d J u n iIius A fric a n u s a ls E x eg e te n , F re ib u rg im B re isg a u , H e rd e r, 1880, p. 197. 1 3 9 J . T ix e ro n t, op. cit., III, p. 1920 ; V. E rm o n i. op. cit , col. 1437. i 160 A d o lf v o n H arnacH k, L e h rb u c h d e r D ogm cngesch ieh te , fu n fte p h o to m ec a n id sc h g e d ru c k te A u flag e. z w e ite r B an d , T iib in g e n , J.C .B . M o h ir (P a u l S ieb eck ), 1931, p. 341 342. 161 Id e m , op. cit., p. 342.

62

rea uman rm ne neschimbata ca fire. fia s-a dez voltat liber, parcurgnd toate stadiile evoluiei sale. Unirea celor dou firi, care, repetm, e o unire rela ional, nu e desvrit, ci progreseaz, devine din ce n ce mai intim. Aceast unire e condiionat de virtutea lui Iisus, de unirea n gnd i n lucrare a celor dou firi.1 6 2 *T-'f ' > j: Nata 'cea-mMJcdtecesanj|&.jL,,bristolbgiei lui Teo dor estfiteoxia.- persoanei...Cele dou firi n , Hristos sunt dou-Siihijictja..fUB dc.,.f ia eare.fire., e o persoan. } Afirmm c Logosul are esen proprie i omul are esen proprie. Cci firile sunt deosebite, dar, ele for meaz,,, prin. unire,., o ingux Rersoan. nct i aici, cnd ncercm s deosebim firile, zicem c, persoana omului este desvrit i persoana dumnezeirii este desvrit. Dar cnd privim la unire, atunci susi nem c ambele firi sunt ft'singur persoan, um ani tatea prim ind prin dumnezeire cinstetH fe ia creaturi, iar dumnezeirea svrind n sine toate cele nece:;are.1 5 3'.Aceste.. dou persoane -care sunt, totui, o,.sin ur persoanr nu-sunt.identice,cu ipostasele .saujgenlele Log,Q( uliui..aEnului -. Ideea-unei,~,singure,__per~ .soane. J n ,cara,se -contopesc ..dou, ,.-pemQane.Ya ,J i re luat i .dezvoltat. . pe,,la rg , -de...ctre Nestorie^Jn Cartea iui Heraciid..su.b numel& de^teoria persoanei de unire. (Eiul). losuipd In..ta ifu i^ a a m it.in .in tre gime j5e,_ceL,.Jiiai..L..lr.a~icut-s,^par-ti,cipe-~eu~El la toat cinstea. la...care.,JELia^parte. p rin JjLra,.ca.JQu care locuia n tr up pentru a alctui--Q,--smgur.,,persoan ^u-aie_.:unim...cu,.,..om,ur.'1 6 4 Cele dou firi n Hristos sunt dou subiecte, dou ipostase i dou persoane, dei acestea din urm isprvesc prin a deveni una .singur. _Q.Qgmatic...,y.Qr.bind,-.ixi..aensul...Iui.-.Te.o.dor. ( ele douaM.subi.ectea -3fepu^ta^dum ^e^^&@ hiJE^baw UiuJ.'i< .xn oe alait, .Logosul.nu s^a--fcut..om.1 6 5 Filosofic vorbind ins, Teodor i ceilali antiohieni care m prteau teoria celor dou persoane n Iisus Hristos, au mbo162 Id em , op. cit., p. 343. 163 T eo d o r de M o p su estia, D e sp re n tr u p a r e a F iu lu i Iui D um nezeu, V III, M igne, P.G. 66, 9S1 BC. 1M Idem . op. cit., V II, M igne P.G . 66, 976 BC. 1 6 5 V. E rm o n i, op. c i t , col. 1438 ; A d. v. H a rn a e k , op. cit., p. 344.

j
I

63

git elementele tradiiei prin ideea c orice fire spi ritual este o persoan i c ceea ce d acesteia ca racter i valoare, sunt sentimentele i voina. Aceast idee motenit de la adopieni i Paul de Samosata a dus de la religie la moralism, pentru c libertatea pe care antiohienii i bazau spiritualitatea, o ne legeau num ai ca independen, inclusiv fa de Dum nezeu.1 6- Unicitatea persoanei dedus continuu din dou persoane implic un singur Fiu : Se m rturi sete n chip drept un singur Fiu, pentru c trebuie n mod necesar s se m enin distincia firilor i s se pzeasc neaprat unitatea persoanei1 4 .1 6 7 Nu sunt, deci, doi Fii i doi Domni, pentru c e un singur Fiu dup esen, Dumnezeu-Logosul, Unul-Nscut, Fiul Tatlui cu care acesta e legat i la a crui cinste par ticip.1 6 8 Dei Teodor i. ceilali antioMeni. recuno teau divinitatea n Iisus ca esen, ei nu au p utut ajunge la unitatea dUyipufui..ji,a .umanului, sau, cnd s-au apropiat de ea, factorul divin a fost cobort la rolul unei puteri inspiratoare i sprijinitoare.1 6 9 Ca mai presus de toat nceptoria, autoritatea, domnia, puterea i de tot numele numit, Iisus Hris tos prim ete acum i n viitor adorare de la ntreaga zidire ntruct are legtur nedesprit cu firea dumnezeiasc.1 7 0 n fond, ns, El nu e adorat ca Domn, ci ca un chip sau imagine care se afl n le gtur cu Dumnezeu.'7 1 QonsecYfiM, n v tu rii sale, Teodor nu admite comunicarea nsuirilor celor dou firi- Sfera unirii fiind n u m ai, voina, nsuirile firilor trebuiesc- pre cis deosebite.1 7 2 P otrivit nvturii prim ite de la das clul su Diodor, Teodor susine c e o nebunie s admitem c.. .Dumnezeu s.-a nscut din Fecioar. Din
166 A d. v. Harnack, op. cit., p. 346. 167 T eodor de M opsuestia, op. cit., X II, M igne, P.G. 66 985 B. ' 168 Idem , Copia ex p u n erii S im b olu lu i deform at, M igne, P.G. 66, 1017 CD. 165 A d. v. H arnack, op. cit., p. 344345. 170 T eodor de M opsuestia, op. cit., M igne, P.G., 66, 1017 C. 171 R abulas, Ia S f. Chirii, Scrisoarea 73, M igne P.G. 77, 348 A. 172 A d. v. H arnack, op. cit., p. 344.

64

Fecioar nu s-a putut nate dect cel .4? o esen cu Ea. DinEecioar -s=a*s,cut cel .din smana lui, Dav i d , 173 .

Fecioara Maria e n acelai tim p Nsctoare de om i nsctoare de Dumnezeu. Cnd ntreab dac Maria e Nsctoare de om sau Nsctoare de Dum nezeu, s se spun de noi c e i una i alta. Ea e Nsctoare de om prin firea lucrului ; Nsctoare de Dumnezeu prin relaie. E Nsctoare de om prin fire, pentru c era om cel ce se afla n pntecele M riei, cum i a ieit de acolo. E Nsctoare de Dum nezeu, pentru c era Dumnezeu n omul nscut, Dumnezeu neeircumseris n acesta dup fire, ci aflndu-se n el potrivit relaiei voinei1 4 .1 7 4 Iisus Hristos nu s-a nscut fizic din Tatl, ci El e Fiu adoptiv asemenea eelorlali oameni. El particip la aceast adopie prin har ; are fa de restul oameni lor superioritatea c a obinut aceast adopie prin unirea cu Logosul.1 7 5 Numai dumnezeirea are o filia ie natural.1 7 6 Am vzut mai sus c omul Iisus a avut o dez voltare fireasc. El a parcurs o evoluie a vieii per fect omeneasc att cu privire la puterile trupeti ct i la cele sufleteti. Comentnd textul din Luca 2, 52 : Iar Iisus propea cu vrsta, cu nelepciu nea i cu harul la Dumnezeu i la oameni1 4 , Teodor scrie : n adevr El progresa cu vrsta prin trece rea vremii, iar prin nelepciune cpta, cu timpul, nelegerea. El Cuta virtutea prin har, potrivit cu nelegerea i cunoaterea. Din aceast virtute, harul Lui care era la Dumnezeu cpta sporire. i n toate acestea propea la Dumnezeu i la oameni. Oamenii vedeau progresul, iar Dumnezeu nu numai c-1 ve dea, dar ddea m rturie i colabora la cele ce se pe treceau. Este, -ggidfint ..i. .acest h ie rn . o3 .el. mpinfl virtute. ,mai.^xaqt, $ cu m ai.dplng .uurin dect
9

173 T e o d o r d e M o p su estia, C o n tra lu i A p o lin a rie (F ra g m en te), M igne, P .G . 66, 993 CD, 997 BC. 174 Id em , D e sp re n tru p a re a F iu lu i lu i D u m n ezeu , X V , M igne, P.G . 66, 992 BC. . 1 75 Id em , op. cit., X II, ib id e m , 988 A. 176 Id em , op. cit., X II, ib id em , 985 B.

65 5

.era cu putina celorlali.oameni, cu ct DumnezeuLogosul, potrivit pretiinei Sale, cu privire la cine avea s fie Iisus, unindu-i-L la nceputul formaiei Sale, i acorda o colaborare mai mare pentru nfp tuirea celor de trebuin, conducnd cele ale lui Iisus pentru m ntuirea tu turor .1 7 7 Deci un progres gene ral ca la ceilali oameni, chiar n privina lucrrii ha rului i a colaborrii oferit de Logos. Poate nicieri ca n aceast teorie a progresului uman al lui Iisus nu se vede fragilitatea unirii celor dou firi, care de fapt nu e o unire ci mai m ult o asociaie, n care greul e lsat pe seama umanului, n tim p ce divinul aduce o simpl colaborare, i aceasta n actul mn tuirii iniiat de Providena nsi. Iisus Hristos a avut i un progres moral. Graie unirii cu Logosul, El avea o nclinare spre bine cu care fusese nvred nicit de Logos nc de la nceputul unirii lor. P entru aceeai raiune avea o mare aversiune fa de ru. Pornirea Lui irezistibil fa de bine era sprijinit de colaborarea Logosului, ceea ce fcea ca Iisus s fie inaccesibil unei schimbri n ru. Totui dispozi ia spre virtute o aducea din sine nsui.1 7 8 Teodor pare a se contrazice uneori n teoria sa asupra pro gresului moral al lui Iisus. . Hristologia lui Teodor de Mopsuestia urm rete nu a t t m ntuirea, --ct relevarea frum useilor mo rale ale lui Iisus Hristos. Antiohienii, zice cu drep tate Harnack, vorbesc ra r de doctrina m ntuirii, iar cnd o fac, nu au i n vedere restituirea, ci num ai de svrirea nc precar a neam ului omenesc. Starea natural a um anitii, din care face parte i m oar tea, poate fi m buntit graie faptului c aceast um anitate e capabil de autodepire printr-o total emancipare fa de sim uri i prin efortul ctre vir tute. Aceast autodepire s-a realizat prin Hristos care a fost al doilea Adam. Strduina spre virtute, al crui model e Hristos,1 '9 e centrul hristologiei antiohiene. Aceti raionaliti supranaturali, care erau antiohieni, cugetau la o m ntuire mai m ult j>rin
177 Id e m , o p . cit., V II, ib id em , 980 AB. 178 Id e m , op. cit. X II, ib id e m , 988 A. 179 Id e m , op. cit., loc. cit.

66

chimbarea m entalitii i a voinei dect prin cre din. Ei nu sunt prea m ult preocupai de m ntuirea (u iertare a pcatelor i renatere, de o m ntuire rea list. Soteriologia scriitorilor antiohieni, gen Teodor de Mopsuestia, e neclar pentru ei nii i atins de o puternic um br m oralizatoare. Legtura hristoloijiei cu soteriologia e slab i nesigur Cel mai raionalist dintre toi antiohienii, Teo dor de Mopsuestia, s-a bucurat de un m are prestigiu in timpul vieii i dup moarte. El i-a creat parti zani fanatici i dumani ireductibili, mai ales dup ee s-a aflat c el era izvorul nvturii lui Nestorie. n sec. V i VI, numele lui a nsem nat deseori, o au toritate iubit sau execrat aproape nerm urit Sunt trecute n rndul operelor antiohiene, dar Iar autenticitate bine stabilit : Adamantius, Des pre dreapta credin n Dumnezeu, Disput contra Iui Arie, ntrebri i rspunsuri ctre ortodoci, Com baterea unor propoziii, Dialogurile IV i V, afltoare printre scrierile apocrife ale Sf. A tanasie P rintre scriitorii antiohieni i sirieni moderai n privina unirii firilor i ale cror formule nu au afectat dect de departe sau indirect hristologia Calcedonului, enu merm pe : Sf. Efrem irul, Sf. Epifaniu, Sf. Ghiril al Ierusalimului, Flavian al Antiohiei, Sf. Ioan Gur de Aur, Antioh de Ptolemais, Severian de Gabala, Nemesius de Emesa i Proclu de Constantinopol Acesta din urm a jucat un rol activ moderator n luptele hristologice prin cunoscutul su Tomos ctre Armeni. Sf. Ioan Gur de A ur e citat ca autoritate doctrinal de sinodul de la Calcedon n al crui do sar patristic se afl cteva pasaje foarte frumoase dintr-o omilie a sa la nlarea Dom nului
. 18 0 . 18 1 . 18 2 . ,S 3 . ' 84

180 A d. v o n H a rn a c k , op. cit., p. 345346. 561 L ib e ra tu s, B re v ia ru m X , 4750, p . 112 113 ; F a c u n dus, E piscopus H e rm ia n e n sis. P ro d e fe n s io n e tr iu m c a p itu io ru m C o n cilii C h a lced o n en sis, L ib ri X X , M igne, P.L . 67, 527852, p assim . 182 E d. W eigl, o p . cit., p. 27. 183 Id em , op. cit., p. 4253. 184 Mansii, S a e ro ru m c o n c ilio ru m n o v a e t a m p lissim a co llectio, F lo re n a , 1761, re p ro d u c ie a n a s ta tic , P a ris, L e ip zig, 1901, V I, col. 968 BCD.

67

M enta s rein puin atenia noastr scriitorul Nemesius, episcop de Emesa pe Oronte, pentru c el prin dem qnstraia sa filosofic cu privire la posibi litatea unirii c elor im ateriale cu cele materiale, arun ca o lumin^ interesant asupra problemei unirii ce lor dou firi n M ntuitorul. n lucrarea sa Despre natura om u lu i, aprut probabil n ju ru l anului 400 i considerat ca prim ul m anual de antropologie w Nemesius trateaz la un moment dat despre legtu rile dm tre tru p i suflet. El ajunge la afirm aia c fiinele im ateriale se pot uni cu lucrurile materiale in chip neamestecat. Divinitatea nu prim ete nimic rau i im pur de la elementul inferior. Acesta din urma prim ete ajutor de la elementul superior. Fi rea im aterial strbate totul, dar ea e im penetrabil aa de tot i Nemesius precizeaz : nu bunvoina hanca determ in felul unirii, cum cred unii oa meni vestii, ci firea e cau z a. . . A lua trup, aceasta poate fi num it pe nedrept un act al harului divin, dar faptul c ceea ce e u nit nu e amestecat, e o u r mare a firii proprii lui Dumnezeu, nu e o urm are a bunvoinei harice Cu aceasta autorul nostru arata poziia filosofic nejust a antiohienilor Ne mesius combate unirea moral a celor dou firi sus inuta de antiohieni i struie asupra acestui lucru prin comparaia^ dintre tru p i suflet, comparaie care, zice autorul nostru, convine cel mai potrivit si cel mai bine unirii dintre Logosul dumnezeiesc i om_; pe baza acestei uniri, Logosul unit rm ne ne amestecat i necuprins, dar nu n felul sufletului, builetul aparinnd lucrurilor care sunt n m are numr, pare a simpatiza n tr-un fel cu trupul din cauza nrudim lor, .pe de o parte stpnindu- , pe de alta fund stapanit de el. Dumnezeu Logosul ns ne schim bat n sine n nici un chip, ca urm are a comun1 a ?nu. Sa, le cu trupul i cu sufletul nu particip la slbiciunile acestora, ci le d mai degrab din dum
85 . 18 7 . 18 8 1

185 M ig n e, P.O ., 40, c o l.503 818. 1924, B a n d P erSte Und ZWeite A u a e > D esp re natura on lu lu i> IV,

M igne' p ^ ^ e o s t - M A 3 188 E. W eigl, op. c i t , p. 37.

68

nezeirea Sa, se unete cu ele i rm ne ceea ce era nainte de u n ir e . . . El se unete i rmne absolut neamestecat i necontopit. Acesta e un nou fel de amestec i de unire O asemenea unire ar putea fi luat n batjocur, zice Nemesius, dac ea nu ar fi atestat pe plan filosofic de Porfiriu. Mrturie pen tru aceasta e Porfiriu, dumanul lui Hristos. Noi avem m rturii puternice din partea adversarilor care nu pot fi infirmate. Numitul Porfiriu scrie tex tual n cartea a Il-a a lucrrii sale, Despre pro bleme de tot fe lu l : Nu se poate tgdui posibili tatea ca o esen s fie luat spre desvrirea alteia, i s fie parte a esenei (cele noi). n tim p ce rmne ea nsi n firea sa, ea desvrete o alt esen unin'du-se cu ea, dar ea i pstreaz unitatea n sine . . El (Porfiriu) spune acestea despre leg tura dintre suflet i trup . . . Muli pgni rd de ntruparea M ntuitorului, spunnd c nu ar exista aa ceva i ar fi nepotrivit ca fiina divin s se uneasc cu o fire m uritoare prin amestec i unire. Noi facem apel la m rturiile oamenilor celebri i res pingem obiecia Reinem c sub influena neo platonicului Porfiriu, Nemesius folosete des te r menii neamesteeat i neschimbat pe care-i trans mite, la rndu-i, pe cale filosofic, formulei de la Calcedon. E adevrat c Porfiriu folosete aceti te r meni numai n cadrul legturii dintre tru p i suflet, dar argumentarea va fi luat de cretini n cadrul unei foarte frecvente comparaii. n orice caz, nu simbolul de la Calcedon e izvorul lui Nemesius, ci Porfiriu Prin folosirea inteligent a filosofiei p gne, Nemesius de Emesa contribuie, alturi de Amfilohie de Iconiu, la mbogirea patrim oniului hristologic cu idei i term eni tehnici de care Calcedonul se va folosi din plin.
. 18 9 1 1 . 19 0 14 . 19 1

189 N em esiu s d e E m esa, op. cit., III, M ig n e P .G . 40, 601 AB. Id em , op. cit., III, M igne, P .G . 40, col. 601 B 604 AB, (05 A, tra d . E. W eigl, p. 1552, cu r e tu r i f c u te d e noi. 191 O. B a rd e n h e w e r, op. cit., IV , p. 278 279.

69

CAPITOLUL V

HRISTOLOGIA LUI NESTORIE H ristologia lui N estorie a strnit de la nceput, fie reaciunea Ortodoxiei, ca in cazul Sf. Chirii i al papei Celestin, fie interesul pentru cercetarea unei doctrine care ncearc s instaureze un ra ionalism deghizat sub formule pioase n inima unuia din cele mai im portante capitole ale cre dinei cretine. Istorici, teologi sau autori de ma nuale literare ori hristologice ca : Socrat, Teodoret de Cyr, Leoniu de Bizan, Sever, Liberatus, Evaqrie Scolasticul, Teodor de Raitu, Sf. Ioan Cassian, M arius M ercator, G henadie de M arsilia i muli alii au consacrat persoanei, operei i hristologiei lui Nestorie, capitole, traduceri sau lucrri ntregi n care, nu o dat, buna credin se m pletete cu pasiunea i cu alte lucruri strine de adevr. Mai multe sinoade locale i dou sinoade ecum enice : al treilea i al patrulea, au dezbtut n edine aprinse nvtura lui Nestorie. m pratul Teodosie II d ordin pentru distrugerea crilor sale Exilat n Oaza Egiptului, el i scrie apologia sub pseudonim. Prosper de A guitania, ucenic de doc trin al Fer. A ugustin i m are vntor de pelagieni, consacr celor dou erezii, nestorian i pelagian, o epigram de 24 versuri Prima jum tate a veacului nostru cunoate o recrudescen a studii lor privitoare la N estorie i nestorianism . E aci 5 i nt eres misionar, ndeosebi printre catolici, fiindc exist nc o biseric nestorian. Dar n
. 19 2

n ^ J L l r l PeV e E p ito p h iu m n e s to ria n e p e la g ia n a e h e re se o n , M igne, P .L . 51, 153 A 154 A.

et

7.0

atmosfera luptelor cu modernismul i cu diferitele tendine istoriciste i raionaliste ale protestantism u lui, cele dou biserici apusene au fcut popas la coliba lui N estorie poate pentru ceva tonifiante, Merit s fie m enionate ediiile de texte, trad u ce rile i studiile solide ale lui F. Loofs, Bethune-Backer, Bedjan, Briere, F. Nau, Fendt, Junglas, M. Jugie, Amann. In general, aceti cercettori, ndeosebi protestani, sim patizeaz cu N estorie i doctrina sa. A titudinea se repet i la autorii d,e manuale de istoria Bisericii i de istoria dogmelor, fie ei catolici ca : Duchesne, Tixeront, fie protestani ca Harnack. A cesta din urm se ntreab dac N esto rie nu a stat foarte aproape de hotrrile de la Calcedon i dac a fost nestorian ! Aceeai rea bilitare a lui N estorie o ncearc i D uchesne Jugie, n schimb, com par pe N estorie cu Proteu .i cu un vulpoi Amann e obiectiv. Pentru noi, N estorie e un eretic, condam nat de dou sinoade ecumenice pentru o hristologie greit, al crei singur merit n faa istoriei, este de a fi obligat Biserica oficial s-i fixeze n formule defini tive propria ei hristologie. Calcedonul nu poate fi neles fr cunoaterea nvturii lui Nestorie. Eutihianismul nsui, problem principal pendinte la sinodul de la Calcedon, este o excrescen a reaciunii excesive antinestoriene. Criza nestorian izbucnete la Constantinopol, prin refuzul patriarhului N estorie de a dezavua i corecta afirm aia dintr-o predic a preotului i prietenului su A nastasie, c M aria nu poate fi numit N sctoare de Dumnezeu. A nastasie sus inea c M aria a fost om i ca e cu neputin ca Dumnezeu s fie nscut de om A titudinea p a
15 3 . 19 4 . 1 5 . 19 6

193 A. von H a rn a c k , op. cit., p. 356. 194 L. D u ch esn e, H isto ire a n c ie n n e d e E glise, to m e III, P a ris, 1911, p. 313388. 195 M. Ju g ie , N e sto riu s e t la c o n tro v e rse n e sto rie n n e , p. 13. 1 9 4 S o crat, Is to ria b iseric e a sc , V II, 32, M igne, P .G . 67, col. 808 C ; E v a g rie S co lasticu l, Is to ria b ise ric e asc , 1, 2, M igne, P.G . 86, II, col. 2424 A ; L ib e ra tu s , B re v ia riu m , IV, 12, p. 101.

71

triarhului a provocat tulburri extraordinare n rndurile clerului i ale credincioilor din Capital. V estea se ntinde iute n to at lumea cretin. Sf. Chirii, patriarhul A lexandriei, afl i scrie lui N estorie o prim scrisoare, ndem nndu s se corecteze i s m rturiseasc pe Sfnta Fecioar drept N sctoare de Dumnezeu. Papa Celestin e inform at printr-o scrisoare pe care i-o trim ite N estorie nsui. Ioan al A ntiohiei scrie i el lui N estorie sftuindu-1 s recunoasc pe Sf. M aria drept N sctoare de Dumnezeu i s respecte ceea ce au n v at Prinii. N estorie rspunde arogant Sf. Chirii i dispreuiete pe to i Sf. Chirii scrie apoi o a doua i a treia scrisoare lui Nestorie. Celei de a treia scrisori i anexeaz capitole sub num ele de A natem atism e. Un exem plar din aceast ultim scrisoare cade n minile lui Ioan de A ntiohia care-i face convingerea c Sf. Chirii com btnd fr m sur pe N estorie, cade n gre eala lui A polinarie. Ioan nsrcineaz pe episcopii A ndrei de Samosata i Teodoret de Cyr s rspund celor A natem atism e ale Sf. C hirii N estorie i Sf. Chirii scriu m pratului Teodosie. Criza ia proporii. Teodosie convoac sinodul de la Efes (431) spre a aprecia crile lui N estorie i judecata f cut asupra lor de Sf. Chirii. La acest sinod e convocat i Fer. Augustin, dar se afl prin arhie piscopul Capreolus c m arele Printe adormise n Domnul. Papa Celestin scrie Iui N estorie, dndu-i zile pentru revenire la ortodoxie, iar term en n . c^ _ c o n tr a r s tie c e depus din treapt, scrie lui Chirii pe care-1 deleag s-i in locul ca pre edinte al sinodului, scrie lui Ioan al Antiohiei, lui Rufus al Tesalonicului, Iui Iuvenal al Ierusali mului i alto ra A dunndu-se la Efes toi cu excepia lui Ioan al A ntiohiei i a episcopilor si numii O rientali, Sf. Chirii, n ateptarea ntrzia- 1 . 19 7 1 2 1 2 . 19 8 1 0 . 200

L ib e ra tu s , op. cit., IV, 13; 14, 15, p. 8 Id em , op. cit., IV, 16, p. 102. Id e m , op. cit.; IV , 17, p. 103 m Id em , op. ct IV, 18 19, p. 103

1 0 1 -1 0 2 . t

72

iilor, ncerca s provoace pe N estorie la o lmu rire } i n timp ce cei mai muli ziceau de Hristos c e Dumnezeu, N estorie a d e c la ra t: Eu nu mrlurisesc niciodat c e Dumnezeu acela care a avut vrsta de dou sau trei luni. De aceea de trei ori sunt curat de sngele vostru i de acum nu mai vin la voi Sinodalii _s-au m prit astfel n dou tabere : unii cu Nestorie, alii cu Sf. Chirii. Sf. Chirii adun pe cei 200 episcopi i ^deschide lucrrile sinodului. Invit pe N estorie s se P^szinte, dar acesta refuz pretextnd ca ateapt sosirea lui loan al Antiohiei. Sf. Chirii i sinodalii lui recitesc predicile lui N estorie, l judec i-l condamn ca blasfem ator al Fiului lui Dumnezeu. Cnd sosete loan de A ntiohia , i face i el si nodul lui i depune pe Sf. Chirii i pe M emnon de Efes Sosesc delegaii papei i se face o ncercare nereuit pe lng loan al A ntiohiei care e, la rndul lui, condam nat de Sf. Chirii i sinodalii lui. m pratul Teodosie, sesizat de ambele sinoade de la Efes, accept condam nrile lui Nestorie, Chirii i Memnon i dispune hirotonirea succesorului lui N estorie m pratul revine asupra condamnrii lui Chirii i Memnon, dar m enine condam narea lui N estorie pe care-1 exileaz apoi la Oasis oaz n Egiptul de sus. A cestea sunt, pe scurt, faptele. H otrrile sinodului au fost ntrite pe m rturia a zece Sfini P rin i: Sf. Petru al Alexandriei, Sf. Atanasie, Teofil al Alexandriei, Sf. Prini Gapadocieni, Felix, Iuliu, Sf. Ciprian i Fer. A ugustin ase orientali, patru apuseni, nici un antiohian. E clar c sinodul de la Efes condamna pe antiohieni, i mai ales doctrina lor n frunte cu N estorie. A ceast con
" . 201 .202 . 203 .204

201 S o crat, op. cit-, V II, 34, M ig n e, P .G . 67, col. 813 C ; L ib e ra tu s, op. cit., V , 19, p. 103. 202 S o crat, op. cit., V II, 34, M ig n e, P.G . 67, col. 813 D ; 816 A ; L ib e ra tu s, op. cit., V, 2 0 ; V I, 23, 24 p 103104. 2 (5 3 L ib e ra tu s, op. cit., V I, 26, p. 105. 204 A d. von H arn aq k , op. cit., p. 364, n . 2.

73

dam nare va stinge erezia ? Care sunt trsturile fundam entale ale hristologiei nestoriene ? 2 3 5 . N estorie susine existena a dou firi n H ris tos, aa cum nvase de la dasclul su, Teodor de M opsuestia Pentru el term enii : fire, esen, ipostas, persoan, dei folosii separat, sunt n realitate sinonimi, ca expresii ale fiinei lui Iisus Hristos. Ei desemneaz firea concret, individual i nzestrat cu p ersonalitate Cele dou firi, dup unire, adic dup ntrupare, au rm as ntreqi i neam estecate. Mai mult, ele sunt distincte. N esto rie zicea : Separ firile, dar unesc ad o rarea Firile i pstreaz, fiecare, proprietile sale. Firea divin e neschim btoare i neptim itoare. Ea i pstreaz toate atributele. Nu poate fi vorba de chenoz. Firea uman i pstreaz realitatea i lucrarea, operaiile proprii Firile sunt m pr ite pentru c fiecare e o ipostas G raie acestui principiu, proprietile nu se ridic genezic pn la Dumnezeu-Logosul, ca i cum El ar fi ambele firi prin esen, sau c proprietile trupului ar fi luate de ctre Dumnezeu fr ipostasa lor. Cele dou firi se afl n proprietile, n ipostasa i n esena
. 206 .207 " . 208 . 205 . 2 10

-r . 2? A se v e d e a s tu d iile d e n se i so lid e a le lu i F. Loofs, N e sto riu s in R e a e n c y k lo p d ie ftir p ro te s ta n tis c h e T h eo lo g ie a n d K irc h e , III, A u flag e , h r s g g b , A. H a u c k , fiin fte r B n d , L eip zig , 1898, p . 736749 ; id em , C h risto lo g ie K irc h e n le h re , ib id em , v ie r te r B an d , p. 1656, 206 P e n tr u p a ra le lis m u l d o e trin a l d in tr e T e o d o r i N es to rie, a se v e d e a M. Ju g ie , op. cit., p. 136 149. 207 M. Ju g ie , op. cit., p. 9697. 208 F. L oofs, N e sto ria n a , D ie F ra g m e n te d e s N esto riu s, g e sam m e lt, u n te r s u c h t u n d h e ra u s g e g e b e n v o n . . mi t B eitr g e n v o n S ta n le y A. C ook M. A. u n d D r. G eo rg K a m p ffm ey e r, H a lle , 1905, p. 262. H , E. A m m an , N e sto riu s, n D ic tio n n a ire d e T h eo lo g ie C a th o liq u e , itome X l- e p re m ie re p rtie , P a ris , 1931, col 148 149. 2 io N esto rie , C a rte a lu i H e ra c lid d e D am asc, p. 284 C i tm d u p N e sto riu s, L e L iv re d H e ra c lid e d e D am as, tr a d u it e n f r a n a i s p a r F. N au , P a ris , L e to u z e y e t A n6, ed ite u rs, 1910. V om c ita to td e a u n a titlu l n ro m n e te . C a rte a Ini H e ra c lid . T ra d u c e re a fra n c e z e f c u t d u p e d iia siria c a lu i B e d ja n .

74

fiecreia din ele,2 Ele sunt una a celui care mbrac i alta a celui care e m brcat,2* dei n alt parte acelai N estorie spune c el consider elem entul luat n cel care ia i cel care ia n cel care e luat. Elementul care ia nu e socotit inde pendent ; la fel elem entul lu at n disputa sa cu Sf. Chirii, pe care o etaleaz, adesea, aa de con fuz n paginile C rii lui H eraclid, N estorie n cearc s descopere contradicii la marele su adversar, plecnd mai ales de la faptul c acesta accept dou firi n Hristos, dar dup unire, adic dup ntrupare, el vorbete num ai de o fire, ca i cum unirea firilor an ajunge la o fire i nu la o persoan. Cele dou firi care s-au unit n-au de venit o fire . . . O rice fire com plet nu are nevoie de o alt fire pentru a fi i pentru a tri, cci ea posed n ea i a prim it to t ce-i trebuie pentru a fi. Dimpotriv, ntr-un compus natural se vede c nici una din firile care contribuie s-l alctu iasc, nu e complet, ci ele au nevoie una de alta pentru a tri i subzista . . . Tu zici dou (firi) i spui c nu trebuie s concepem dou dup unire ca i cum diferena am belor ar fi suprimat". V orbeti de o fire a Fiului i faci n chip necesar s ne gndim la dou, p entru c tu zici c dup unire El s-a n tru p a t ; El s-a ntrupat ntr-un trup care e trup prin fire. Deci tu dai Domnului dou firi dup ntrupare : o fir a Fiului i una a trupului n - care s-a n tru p at Sf. Chirii arat c firea Logosului e una, dar ntrupat. U m anita tea i dum nezeirea nu sunt acelai lucru n cali tate fireasc. Cnd privim modul ntruprii, mintea omeneasc vede n chip necesar dou^ lucruri care sunt unite n chip inefabil i fr amestec. E unul format din d o i Privite logic,
. 2 13 " . 2 14 .2 15

2,1 212 213 214 158.

C a rte a lu i H e ra c lid , p. 184, 185. Ib id e m , p. 193. Ib id e m , p. 194. Ib id e m , p. 268 269 ; Cf. M. Ju g ie , op. cit., p. 157 Sf. C h irii a l A le x a n d rie i, S c riso a re a 40, M igne, P.G .

2,5 77, 193 BC.

75

adic numai prin minte, sunt dou firi ; privit n realitate, e o singur fire.2 M N estorie, a c e Sf. Chi rii. nepricepnd textul din loan : Logosul a luat trup", vorbete insistent de dou firi pe rare le separ, aeznd pe Dumnezeu, singur, de o parte i pe om, singur, de alta. Unirea lor e precar, fiindc antiohienii accept num ai n gndire lucru rile din care socotesc c e compus Hristos. De aci deosebirea firilor, dar ntr-un singur Fiu, H ristos i Domn, ncheie Sf. Chirii Existena celor dou firi e capitolul central al hristologiei patristice, iar si nodul de la Calcedon va consfini acest adevr prin term enii n dou firi" din form ula sa de credin. Felul unirii celor dou firi e un capitol fr m ntat i uneori confuz n hristologia lui Nestorie. Termenii de care se folosete ereziarhul pentru a exprim a unirea celor dou firi sunt enosis" dar mai ales synafeia". A cest de pe urm cuvnt nseamn, la Nestorie, conjuncie, n sensul c cele dou elem ente pstreaz, fiecare, proprietile eseniale Luat de la Teodor de M opsuestia, acest term en nu trebuie suspectat, zice Amann, pentru ca el era ntrebuinat m potriva term enului crasis" folosit de adversari i pentru c e, deseori, nSOtl J e c.alificative ca akra", akribes", dienekes . Unirea celor dou firi nu e o unire prin esen sau ipostatic. N estorie face o critic sever aces tei uniri mai ales cnd ea e red at prin com paraia frecvent cu unirea dintre trup i suflet. Adresndu-se Sf. C h irii N estorie scrie : Dac tu aezi unirea ipostatic n fire, tu zici, ca arienii, c ea e fireasc i nu voluntar i c Logosul a suferit cu ptim irea natural. El a suferit prin unirea fi reasc, fiindc patim ile sufletului n compusul firesc sunt suferinele tru p u lu i. . . Nu se poate arta unirea ntr-o fire prin modul n care sufletul este n tru p i trupul n suflet. Cci sufletul nu
. 2 17 . 2 18

216 M . Ju g ie , op. cit., p. 159. ! I M a n si- 'o p * C it V * 320 ~ 3 2 1 , la M. Ju g ie, op. c i t , 160 161. s 218 E. A m a n n , op. cit., col. 144. 215 Id e m , op. cit., Ioc. cit.

p. ^

76

produce, n chip necesar, unirea n orice trup, care are un suflet i el nu poate s vivifijce to t deauna trupul su. El nu poate face aceasta dect ntr-un compus alctuit de creator ntr-o fire n chis .. . Cele dou pri sunt separate sau legate printr-o creaie n unirea firii. Dac unirea lui Dumnezeu-Logosul cu um anitatea este ntr-o fire .. . acela care poate to tu l s creeze, adic Dumnezeu, va fi firea unirii i nu ipostasa um anitii va arta firea anim al In aceeai Carte a lui Heraclid, Nestorie, noteaz iari, cu privire la unirea ipos tatic : Unirea nitr-o singur fire a firilor unite este o oper de a doua creaie. Lucrul a crui existen nu e unit n chip propriu cu fiecare din prile ei, prim ete, n mod firesc existena dintr-o a doua creaie. Foamea, setea, senzaiile nu aparin trupului aparte, nici sufletului aparte t i (sufletul i trupul) au acestea de la o a doua existen. Tot aa ar fi dac ntre Dumnezeu-Lo gosul i suflet i trup ar fi o unire fireasc, aa fel ca El s prim easc de la unirea de fire ceea ce nu avea propriu n firea s a : setea, foamea, oboseala, lupta, team a de m oarte . . . In zadar dai numele de consubstanial aceluia, cruia suntei obligai s i luai napoi i suntei constrni s stai n num rul arienilor sau maniheilor, nct vei admite sau c El nu a suferit n chip firesc nici una din aceste suferine, sau c a suferit n nchipuire i aparen. Sau dac adm itei c El a rbdat suferinele n firea sa n mod natural, printr-o sensibilitate ptim itoare, atunci l despr ii de neptimire, de nem urire i de deofiinimea cu Tatl, pentru c El a suferit o schim bare de fire, ntruct El admite suferinele pe care Tatl nu le admite. O singur schimbare de esen de ar su feri n firea s a .. . prin aceasta El nu ar mai fi Dumnezeu, pentru c nu este, n totul, de o esen independent Unirea celor dou firi este voluntar i-W are originea sa n bunvoina i condescendenta lui
" . 220 - 1 " . 221

220 C a rte a lu i H e ra c lid , p. 143. 221 Ib id e m , p. 3536.

77

Dumnezeu Doctrina ortodox este : n ipostasa sau persoana unic a lui Iisus Hristos distingem doua firi : dumnezeiasc i omeneasc, unite ipostatic. N estorie zice : n Iisus sunt dou firi, dou ipostase unite prin bunvoin ntr-o singur per soan. A ceast definiie nu se poate suprapune celei ortodoxe Unirea voluntar sau prin bun voin face din umanitate un simplu templu al dum nezeirii; ideea de tem plu e prezent i n Tomosul lui Leon i n alte opere hristologice p a tristice, dar cu un neles sensibil diferit de acela pe care-1 d N estorie acestui term en n contextul doctrine ^ sale. Pentru Nestorie, templul, adic trupul M ntuitorului, este, n general, elem entul de legtur dintre cele dou firi, acea synafeia" ca lificat uneori ca sublim" i dum nezeiasc dar n fond, legtura e num ai nominal, pentru c altul este tem plul care a fost fcut de Sf. Duh i altul este Dumnezeu care sfinete templul. Templul poate fi distrus, dar Dumnezeu nu poate suferi nici o distrugere Logosul i tem plul se deosebesc prin firea lor N estorie respinge cu oroare unirea fizic" sau a firilor", unire pe care o apra cu atta cldur Sf. Chirii. A ceasta pentru c N estorie vedea n unirea fizic un amestec, o combinaie n sensul chimiei moderne, aa cum n mixis" i krasis" el vedea unirea a dou firi deosebite pentru a forma un tertium quid, care nu mai e nici una, nici alta.2 2 7 . Iat de ce unirea firilor nu e nici ipostatic, nici fizic, ci volun tar Expresia unire voluntar" sau prin bun voin" creat de Teodor de M opsuestia a fcut s i se aduc lui Nestorie acuzaia de adopianism.
.222 . 223 " , 224 " . 225 .226 . 228 ,229

222 J. T ix e r o n t op. cit., III, p. 2425. E. A m a n n , op. cit., col. 148. ^ Z i L o o fs- N e sto ria n a , p. 176, r. 27 ; 178 r. 21, 22. ^ d e m , op. cit., p . 331, 3, 15, i u rm ., p . 340, r. 10 i m Id e m , o p cit., p . 308, r. 10. 227 E. A m a n n , op. cit., coL 149 150. 228 C a rte a lu i H e ra c lid , p. 137, 158. 225 A se v e d e a m a i sus.

78

Nestorie protesteaz m potriva celor care l acuz ' vi el ar susine c nu e deosebire ntre sufletul dreptului care prim ete docil im pulsurile divine, vi H ristos care se conformeaz voluntar inspira iilor Logosului, c unirea celor dou firi nu a .ivut loc de la nceput, ci c a fost susceptibil Io sporire In aceast unire voluntar, accentul ( dde pe harul divin, sau harul unirii care face icordul ntre fapta omenirii lui H ristos i voina divin Unirea dup voin" i dup lucrare" pstreaz firile neschim babile i indivizibile arMnd unica lor voin i lucrare Uneori, unitatea produs de o asem enea unire pare a fi o simpl comunicare de dem nitate, putere, autoritate, aci une i voin din partea firii divine ctre cea uman Alteori, unirea pare a fi o operaie conluz^ Unirea firilor nu e desprit, dar sunt desprite esenele elem entelor care sunt unite. /Vceast desprire nu const n suprim area unirii, i i n ideea de trup i de dumnezeire . . . Hristos ste indivizibil n existena sa haric, dar El e dublu ca cel care a m brcat i cel care a fost m brcat In Cartea iui Heraclid, N estorie face -iceast afirmaie : Unicul Fiu al lui Dumnezeu d creat i a fost creat, acelai, dar nu din acelai punct de vedere. Fiul lui Dumnezeu a suferit i u-a suferit, acelai, dar nu din acelai punct de vedere. O parte din aceste lucruri se afl n firea dumnezeirii i o parte n firea um anitii. El a .suferit toate lucrurile omeneti n um anitate i toate lucrurile dumnezeieti n dum nezeire i:,IimPede autorul acestor rnduri vrea s pre zinte unirea firilor ca pe o unire care ine mijlocul intre am estecul i unirea firilor, c unirea susi
.230 . 231 . 232 . 233 " . 234 " . 235

230 B A m a n n , op. cit., col. 150 151. 231 Id em , op. cit., col. 151. 2 F. L oofs, op. c i t , p . 219, r. 20 i .urm . Id em , op. cit., p. 196, r . 15 i u rm . ; p . 224. r. 6 7 p. 280, r. 18 ; p. 281, r. 1 ; cf. J. T ix e ro n t, op. cit., III, p. 26 234 F. L oofs, op. cit., p. 280, r. 1 8. 235 C a rte a lu i H e ra c lid , p. 122 123.

79

nut de el nu e o unire prin dragoste i prin ade ziune, ci una prin esen Felul acesta al unirii firilor M ntuitorului prin har, voin, cinste, lucrare, se explic prin grija lui N estorie de a deosebi categoric elem entul di vin de cel uman, n persoana lui Hristos, prin team a de a nu aduce atingere dumnezeirii prin; vreo ingerin a um anitii, prin preocuparea con stant de a separa sfera divinului de aceea a uma nului. E, cum zice H arnack, un raionalism supra natural, care ncearc disperat s despart tocmai ceea ce constituie miezul .tainei ntruprii, adic unirea lui Dumnezeu cu omul. De aceea, N estorie a fost acuzat c el a conceput pe H ristos ca pe un simplu om, care, cu timpul, a fost ridicat la rangul de Dumnezeu, a fost adic, un om divinizat i nu Logosul care s-a fcut trup i a slluit ntre noi, aa cum nva Evanghelia i cum m rturi sete Biserica Dup istoricul Pseudo-Socrat, N estorie tgduia dum nezeirea lui Iisus nscut cnd zicea : Nu te slvi, Iudee, nu ai rstignit pe D um nezeu?" Chiar dac aceste cuvinte nu sunt autentice, ideea exprim at prin ele este perfect nestorian. nc de la nceputul crizei, N estorie e precis asupra faptului c Logosul nu a realizat nici una din dum nezeietile fapte ale m ntuirii : nici naterea, nici suferinele, nici m oartea, nici nvie rea. A cestea sunt atribute ale omului Iisus. n scrisoarea rspuns la prim a scrisoare a Sf. Chirii, Nestorie declar : Pretutindeni n Sfnta Scrip tur unde se pom enete de ntruparea Domnului, ni se transm ite c n aterea i ptim irea aparin nu dumnezeirii, ci um anitii n H ristos . . . i sunt nenum rate alte texte c a r e . . . nu susin divinita tea recent a Fiului, nici c aceast divinitate este accesibil patim ilor trupeti i c trupul este unit cu _firea d u m n ezeirii. . . E bine i e demn de tra diia evanghelic c trupul Fiului este templul dumnezeirii, c este tem plu unit dup o sublim
" . 236 . 237 238

234 Ib id e m , p . 167. 237 L ib e ra tu s , op. cit., II, 5, p . 99. 238 Id e m , op. cit., II, 6, p. 99 ; F. L oofs, N e sto ria n a , p. 360, r. 10. F

80

si dumnezeiasc unire, nct firea dumnezeirii re* vendic cele ale trupului. Dar sub pretextul acestei revendicri, a atribuit dumnezeirii proprie tile trupului asociat, adic naterea, patima i moartea ; aceasta este, frate, sau concepia r t cit cu adevrat pgneasc, sau boal ca a n e bunului Apolinarie, a lui Arie i a altor eretici, sau poate mai grav dect aceia. E necesar ca cei atrai de pretextul revendicrii s fac, graie acestui lucru, din Logosul lui Dumnezeu, un prta la hrana cea de lapte, la o cretere progresiv i ia team a din m om entul ptimirii, ^care ^necesita ajutor ngeresc. Trec sub tcere tierea mprejur, jertfa, sudoarea, foamea, setea, care s-au n tmplat trupului din cauza n o astr i_ care sunt unite (cu Logosul) n chip adorabil. Dac aceste lu cruri ar fi atribuite dumnezeirii, ele vor fi luate ca neadevrate i ar fi pricin de dreapt osndire pen tru noi, care am fi calomniatori N estorie i ddea seama c o asem enea con cepie despre unirea firilor n M ntuitorul nu putea rezista criticii i c ea avea s-l duc^ unde nu se putea atepta. De aceea el ncearc s aco pere lipsurile acestui capitol de hristologie prin vestita teorie a persoanei. Teorie pe care ne re amintim c a creat-o Teodor de M opsuestia n elementele ei de baz i pe care o amplific N es torie mai ales n C artea lui Heraclid. Orice fire, orice ipostas i are persoana ^ei, dar nu orice persoan este, necesar, o ipostas. Este o persoan natural sau fizic i o persoan artificial, m oral, denom inativ.24 Cele dou firi ale M ntuitorului sunt dou persoane ; dar aceste persoane sunt unite prin persoana unic a lui Hristos, care se num ete persoan de unire. Cnd
4 1. 239

239 N esto rie, C tre Sf. C h irii, la S f. C h irii, S c riso a re a 5, M igne, P.G ., 77, col. 53 B, D, 56 AB ; F. L oofs, op. cit., p. 177, r. 8 i u rm ., p. 178. r. 10 i u rm ., 20 i u rm . ;p. 179, 3, 1 13. 240 M. Ju g ie , op. cit., p. 99. *41 Id em , op .cit., loc. cit.

81 6

Sf. Scriptur, zice N estorie, vorbete despre nate-; rea lui Hristos, ea nu folosete niciodat termenul* de Dumnezeu, ci pe acela de Hristos", Fiu" sau: Domn", ntruct aceti -trei term eni desem neaz cele dou firi att separate ct i u n ite Unirea, lui Dumnezeu i a omului s-a fcut prin unirea,, persoanelor celor dou firi pentru c numele lui nseam n unirea esenei neptim itoare i a celei ' ptim itoare ntr-o persoan unic E regretabil; c N estorie nu a explicat precis sensul cuvntului ' persoan, care apare mai ales n C artea iui He raclid.2 4 4 ^ Cum ^ s-a fcut unirea n aceast u n ic ; persoan ? Unirea persoanelor are loc n persoan (prosopon) i nu n esen sau fire. Firile subsist n persoanele lor, n firile lor i n persoana de unire. Firile se servesc una de persoana celeilalte n v irtu tea unirii. Astfel nu e dect o persoan pentru am bele _firi Prin urm are Logosul tran s cendent i-a pierdut identitatea, ntruct Logosul ntrupat e rezultatul unirii celor dou firi. E de observat iari c dac firile rm n cum erau. persoana de unire sau a unirii nu e nici a Logo sului, nici a omului, ci a compusului. Se poate spune, cum crede Tixeront c prin aceast unire a persoanelor, Logosul devine om i omul devine Logos ?" Textele din C artea lui H eraclid desmint o asem enea concluzie. In nici un caz DumnezeuOmul nu se schimb n firea om ului Dar dac nu se poate face schimb de esene, se face schimb de proprieti. Ai auzit de la ortodoci prin m r turiile care au fost citate c se atribuie dumnezeirii proprietile um anitii i um anitii cele ale dum nezeirii Persoana de unire sau a unirii e explicat de N estorie pe baza celebrului te x t al chenozei, din Filipeni , 7 : A luat chip de rob, fcndu-se ase
'1 . 242 " . 243 . 245 246 .247 " . 248 2

242 F. L oofs, op. cit., p. 273, r. 18 ; p . 274, r. 14. Id e m , op cit., p. 176, r. 67. 244 E. A m a n n , op. cit., col. 151. 245 C a rte a lu i H e ra c lid , p. 193, 194. 246 J . T ix e ro n t, op. cit., III, p . 28. 247 C a rte a lu i H e ra c lid , p . 19 4 . 248 Ib id e m , p . 213.

82

menea oam enilor i fiind dup nfiare ca omul . Hui lui Dumnezeu a luat chip de rob. A cest chip ii ii era esena omului, dar A cela care a luat acest chip l-a fcut chipul i persoana Sa. Cel care a lost luat avea esena i firea omului, iar cel care ,i luat a fost gsit om prin nfiarea sa, fr s dib firea omului. El nu a luat firea, ci chipuli chipul i aparena omului n to t ceea ce com porta persoana. Prin tex tu l : S-a sm erit pn la m oarte pe cruce" (Filipeni 2, 7), Sf. Pavel arat smerenia chipului robului. Oamenii L-au dispreuit pentru umilina Lui fr margini. El a suferit m oartea pe cruce, dar nu a suferit aceast m oarte n firea Sa, ci s-a servit de acela care sufer n mod firesc, iu chipul i persoana sa, pentru a-i da prin har n persoana sa un nume mai presus de to t numele. naintea cruia se va pleca to t g en u n ch iu l. . . (Filipeni 11, 9 15). A ceasta pentru ca prin ase mnarea cu Dumnezeu i dup m rirea lui Dum nezeu, El s fie recunoscut ca Fiu. Omul e chipul robului nu n aparen ci n esen, i acest chip a fost luat pentru chip, aparen i smerenie pn la m oartea pe cruce H ristos a luat ^chipul de rob pentru a participa la chipul robului i pentru ca chipul robului s participe la chipul lui Dum nezeu, pentru a fi o singur persoan cu dou firi. Cci chipul e persoana Cu alte_ cuvinte, persoana se formeaz printr-o luare i un dar. Logosul ia n El persoana omului, iar persoana Logosului se d drept com pensaie persoanei omu lui. Astfel cele dou persoane se ntreptrund, sunt una n alta", devin o singur persoan, persoana lui Hristos. Unirea personal se face nu printr-un amestec sau printr-o combinaie. Cele ^dou p er soane : a Logosului i a omului continu s existe ca persoane supuse lui H ristos. Persoana lui Hristos le domin, dar ele se servesc una de alta, aa cum sufletul se servete de tru p i trupul de suflet Ele i aparin reciproc. N u e nicieri
. 249 .250 .251

249 Ib id e m , p. 145146. 250 Ib id e m , p. 147. 251 J . T ix e ro n t, op. cit., I I I ; p . 2930.

33

asem enea condescenden, zice N estorie Am be lor persoane li se spune Fiu : Fiul lui Dumnezeu i Fiul omului, pentru c cel dinti a atribuit pro prietile persoanelor propriei sale persoane i de aci nainte El este desem nat printr-unul sau printr-altul, ca prin propria sa persoan. El vorbete cu oamenii, cnd prin ajutorul dumnezeirii, cnd prin ajutorul omenirii, cnd prin al am ndurora, aa cum um anitatea vorbea cnd cu ajutorul esenei um anitii, cnd cu al propriei diviniti E limpede c persoana unirii sau de unire e fictiv i artificial. E o unire fr nici o conse cin, e o masc, aa cum s-a zis.2" Nestorie nsui, de altfel, ne spune c unirea aceasta e voluntar i de dragoste Deseori persoanele sunt prezen tate aa de separat c ele nu pot alctui o a treia persoan, o persoan de unire.2 5 6 . N estorie zice c Logosul lui Dumnezeu era Dumnezeul lui Hris tos.2 5 ' Persoana ntrupat nu e identic cu persoana jeg o su lu i dinaintea ntruprii, pentru c proprie tile ce se schimb ntre cele dou persoane nu sunt de esena, ci de aciune, voin, cinste i pentru c persoana nu se afl n esena lui Dumnezeu-Logosul Persoana unirii poart numele de Hristos, pe care N estorie l prezint totdeauna ca fiind unul singur, un singur Fiu, un singur Domn Iisus H ristos A cest H ristos unic exprim cele dou firi unite, care apar i sub numele de Fiu i Domn Dar n fond, N estorie nu a reuit niciodat s nlture im presia c el susine doi Fii, din moment ce n H ristos se afl dou esene i dou ipostase. Cele dou ipostase devin dou persoane, pe care persoana unirii nu le suprim, aa fel nct Hristos s exprim e o singur unitate,
. 252 . 253 . 255 . 258 . 259 . 260

252 C a rte a lu i H e ra c lid , p. 66. 253 Ib id e m , p. 50. 254 M. Ju g ie , op. cit., p. 92, 102 103. 255 C a rte a Iui H eraclid , p. 35, 50. 256 F. L oofs, op. cit., p. 340, r. 1012. 257 Id e m , op. cit., p. 291, r. 8. 258 C a rte a lu i H eraclid , p. 146. 259 F. L oofs, op. cit., p. 283, r. 17 ; C a rte a lu i H e ra c lid , p. 128 i p assim . o C a rte a lu i H e ra c lid , p . 127, 228229 i p assim .

84

t ar dac fiecare din cele dou firi sunt privite r.i dou grupuri de proprieti individuale, care miindu-se dau un al treilea grup, cum sugereaz interpretarea lui A m ann Raportul celor dou firi exclude de plano co municarea nsuirilor acestor dou firi. A ceast comunicare se face ns prin interm ediul i n snul persoanei unice, adic ntre term enii care lormeaz persoana unirii. Termenii Hristos, Fiu i I >omn, vehiculeaz com unicarea nsuirilor. N u mele de Hristos implic cele dou persoane unite. In aceast perspectiv se poate spune c Fecioara a nscut pe Fiul, c Hristos, Fiul i Domnul e inimnezeu i om, pentru c fiecare din aceti ter meni desemneaz deodat cele dou firi complete, ci'le dou persoane care-i m prum ut mutual anumite titluri Pe H ristos cel dup trup l nu mim Dumnezeu din cauza legturii sale cu Dumnezeu-Logosul, dei tiu c partea vzut e om Umanitatea beneficiaz de abordarea Logosului: Ador pe cel purtat din cauza celui ce poart, m nchin celui vzut din cauza celui ascuns. Dumne zeu este inseparabil de elementul vzut, de aceea nu separ cinstea celui ce este neseparat. Separ firile, dar unesc ad o rarea Sub influena lui Teodor de M opsuestia, N estorie lim iteaz comu nicarea nsuirilor la persoana unirii i la numele care o desemneaz, adic la Hristos, Fiul i Dom nul, dar nu exist com unicare ntre Dumnezeu-Loi|osul i omul, luai ca atare. Firile poart per soana una alteia, o fire se servete de persoana celeilalte firi ca i cum ar fi a ei. Firile nu se .servesc n comun una de alta, nici de compus pentru a completa firea, aa cum sufletul i tru pul sunt compuse, pentru a alctui firea omenea sc, ci o fire se servete de persoana celeilalte firi, ea i cum ar fi a sa. De aceea, dup ungerea uma nitii, dumnezeirea, din cauza ungerii, a fost i
1 11 .261 .262 " . 263 " . 264

261 E. A m an n , op. cit., col. 152. 242 M. J u g i e ^ p . cit., p . 93. 263 F. L oofs, op. cit., p . 248, r. 1012. 264 Id em , op. cit., p. 262, r. 36.

85

ea num it uns (Hristos) i din dou f i r i : dumne zeirea i um anitatea, a rezultat un singur Hristos, un Fiu, un Domn Desprit de um anitate, Lo gosul nu ar putea suferi i muri. El utilizeaz n profitul persoanei unice capacitatea de suferin Persoana uman, la rndul ei, nu a um anitii firea uman, prim ete com unicarea de proprieti de la cealalt persoan. Cel ce s-a m anifestat n esen i n fire, zice N estorie, era din iudei i nu era D um nezeu-Logosul: Eu m rturisesc c omul (adic Iisus Hristos) n esen i n fire este dintre iudei i nu e Dumnezeu-Logosul n fire. Eu zic c omul n fire este n afara firii lui Dumnezeu-Lo gosul, dar El e Dumnezeu prin aceast unire care a avut loc n p erso an i N estorie citeaz n sprijinul tezei sale un tex t din Sf. A tanasie i altul din Sf. G rigorie de N azianz texte care par a-i da dreptate dac ele nu ar avea un caracter ex cesiv predicatorial. Nu pot fi atribuite Logosului, lucrurile pe care Sf. Scriptur le atribuie lui H ris tos, ^dic : n aterea din femeie, crucea, moartea, nm orm ntarea, nvierea, nlarea, a doua v e nire A ceste texte sunt, credem, de ajuns pentru a dovedi inexistena comuniunii nsuirilor ntre cele dou firi ale M ntuitorului n hristologia lui Nestorie. " N estorie vorbete puin despre progresul um a nitii lui Iisus. A cest progres e no tat ndeosebi n legtur cu calitatea de arhiereu a lui Iisus, dup rnduiala lui M elchisedec. Combinnd tex tul din Luca 2, 52, cu Evrei 5, 9 i urm., N estorie arat c Iisus i-a cptat desvrirea puin cte puin, asem enea ntru to ate frailor Si ? El a progresat prin suferine i ncercri, putnd sta ntr-ajutor celor supui ispitelor Iisus a fost fr pcat. El a luat ns fire pctoas de team
" . 265 " . 266 " . 267 ,263 . 269 . 270

265 144 267 263 20 270

C a rte a lu i H e ra c lid , p . 266. E. A m a n n , op. cit., col. 153. C a rte a lu i H e ra c lid , p. 179. Ib id e m , loc. cit. Ib id e m , p. 148. F. L oofs, op. c it , p. 235, r. 17, p. 236, r. 1 11.

86

ca nu cumva lund o fire incapabil de pcat, lipsa lui de pcat s fie atribuit firii i nu ascullrii. El a avut toate lucrurile proprii firii noastre': mnia, pofta carnal, gndurile care au progresat cu vrsta. Dar El a rmas neclintit n ascultare Punctul cel mai sigur al ereziei lui N estorie este respingerea atributului de N sctoare de Dum nezeu, sau M aic a Iui Dumnezeu, dat de Biseric Sfintei Fecioare M aria. De altfel, to ate celelalte erori ale hristologiei sale sunt corolare ale repu dierii formulei Theotokos. ntreaga disput neslorian a plecat de aci, cum am vzut mai sus. Nestorie nu se m pac cu titlul de Theotokos" ilat Sfintei M aria, zicea el, pentru c o creatur nu poate fi mama lui Dumnezeu, pentru c cineva nu poate nate pe cineva mai vechi ca sine, pentru c pruncul trebuie s fie de o fiin cu mama Fraza vestit a lui N esto rie: Eu nu zic c Dum nezeu a avut dou sau trei luni are nelesul c M aria nu e M aica lui Dumnezeu-Logosul, ci c <-a a nscut un om Poate Cel nscut din veac s fie nscut a doua o a r ? Prinii de la Niceea ;iu zis n Simbol : (Hristos) s-a ntrupat i s-a fcut om", nu au z is: S-a nscut". De ce? Ca s nu introduc dou nateri n dumnezeire Sfnta Scriptura a numit pe Fecioara, prin gura ngerilor i a Apostolilor, totdeauna M aica lui Hristos, nu Maica lui Dumnezeu-Logosul n prim a sa pre dic mpotriva N sctoarei de Dumnezeu, N es torie d aceast replic adversarilor si : Are Dumnezeu mam ? Pgnul care d mame zeilor, nu este el criticabil ? E Pavel un mincinos cnd
.271 . 272 14 ,273 . 274 275 . 276 . 277

271 C a rte a lu i H e ra c lid , p. 5960. 272 F, L o o fs; op. cit., p. 167, r. 1623 ; p. 168, r. 4 ; p. 351, r. 25 ; cf. re p lic a d a t la a ceste a rg u m e n te d e Sf. Io a n C assian, D esp re n tr u p a r e a lu i H risto s, c o n tra e re tic u lu i N esto rie, IV, 2 ; V II, 2, 3, M igne, P .L . 50, col. 77 B, 199 BC. 200 A BC, 201 AB. 273 C a rte a lu i H e ra c lid , p. 121 123. 274 M. Ju g ie , op. cit., p. 127. 275 F. Loofs, op. cit., p. 285, r. 2223. 276 Idem , op. cit., p. 297, r. 12. 277 Id em , op. cit., p. 167, r. 11 12,

87

zice despre dum nezeirea lui H ris to s : El e frM tat, fr mam, fr genealogie?" (Evrei 7, 3) ?tf M aria nu a nscut pe Dumnezeu, prea bunule, pentru c ceea ce este nscut din trup, trup este'j (loan 3, ). C reatura n-a nscut pe A cela care nu * poate fi creat. Tatl n-a nscut un Dumnezeu-Lor j gos, ca s fie mai apoi nscut din Fecioara, c c ij cum zice l o a n : Logosul era la nceput" (IoanJ 1, 1). C reatura n-a nscut pe Creator, ci ea a! nscut pe om, instrum ent al Dumnezeirii. Sf. Duh i nu a creat pe Dumnezeu-Logosul, ci El a zidit din Fecioar lui Dumnezeu-Logosul un tem plu pe care s-l locuiasc. Nu Dumnezeu ntrupat a murit, ci ( El a nviat pe acela n care s-a n tru p at O femeie care nate un trup nsufleit nu se numete,;! nsctoare de suflet, ci nsctoare de om. Elisabeta a avut nc din pntece un copil plin de.' Duhul Sfnt. A fost ea numit, pentru a c e a s ta ,: nsctoare de D uh? N estorie are nefericita in-, spiratie, ca prntr-un joc de cuvinte, s nlocuiasc pe Theotokos" prin Theodohos ; Fecioara e nu-r m it Theodohos" prin faptul c ea a fost vasul sau recipientul n care s-a slluit Logosul. Deci Sf. M aria nu poate fi num it N sctoare de Dum nezeu. Numai Dumnezeu a nscut pe D u m n e z e u j N estorie res Dumnezeu Tatl este Theotokos pinge pe Theotokos" i pentru c e un te rm e n folosit de A polinarie, A rie i Eunomiu Lucrul; e ad ev rat dar argum entul e fr valoare, p e n tru ; c Prinii afirm c nu absolut toate ideile i toi ] term enii folosii de eretici sunt greii. N estorie face apoi m are caz c Prinii nu au ntrebuinat ; cuvntul Theotokos A firm aia aceasta o o n cerca re de inducere n eroare a cititorilor Crii lui H eraclid, pentru c term enul Theotokos", folosit prim a oar de Origen, se afla n circulaia:' teologiei patristice ortodoxe nc de la nceputul1 "
6 1 1 .278 279 " . 280 1 .2 3 1 " . 282

275 280 281 382

Id e m , op. cit., p. 252, r. 3 15. ] Id em , op. op. cit., cit.,p. p.352, 352,r.r.9 9 11, 11,1519. 1519. Id e m , o p . cit., p. 276, r. 48. ^ Id e m , op. cit., p . 300, r. 2021 ; p. 301, r- 4 i u rm . ' C artea lu i H e ra c lid , p . 131, 132, 163

88

,V(. i v la autori ca : Pieriu, A lexandru al AlexanlVioi, Eusebiu al Cesareei iar n prim a jumal.nle a sec. IV, printre alii, la Sf. A tanasie i la SI. Grigorie de N azianz de care ereziar!^ 1 face mare caz n unele pri ale ap ra m s a l e Cred ca istoricul Socrat e indulgent cand so c o te te p e Nestorie ignorant i necunoscator al operelor celor vechi , , . Nestorie e de acord c se poate folosi expre sia N sctoare de Dumnezeu, dar numai nsoita '.Io expresia nsctoare de om". Fecioara e n s ctoare de Dumnezeu, din cauza Logosului unit ca templul. E N sctoare de Dumnezeu, nu din cauz c a nscut dum nezeirea fr umanitc^e. ci lin cauza lui Dumnezeu-Logosul u nit cu templul, dl ia ns e nsctoare de om din cauza templulm, care e de o fiin n chip firesc cu Sf. Fecioara . Sf. M aria e prin fire mam a omului, care a luat ilin Ea nceput, cretere i desvrire ^ Ea e i mam a lui Dumnezeu prin m anifestare, m sensul c Dumnezeu a ieit cu acela care s-a nscut dm na n trup N estorie prefer expresia H nstotokos" _ N sctoare de Hristos, care era biblica si care reda am bele firi Expresia N scatoare de Hristos evit ereziile lui Paul de Sampsata, A ne, Fotie si Apolinarie P entru Nestorie, expresia de N sctoare de H ristos nseam n mama unei persoane unite cu persoana Logosului Dumne zeu a ieit" din Fecioara, nu s-a nscut din Ea. ^ Iisus H ristos nu e Fiul firesc al lui Dumnezeu, ci
; 283 ,28 4 .285 .287 .288 . 289 " . 290

col.

283 S o crat, Is to ria B isericeasc, V II, 32, M ig n e, P G . 67, 812 A B ; A d o lf v o n H a rn a c k , op. cit., p. 3 4 4 . 2 234 s f . A ta n a sie , C o n tra a rie n ilo r, II I, 29 , M igne. P-G . 26 col. 385 A ; cf. S f. G rig o rie d e N az ian z , S c riso a re a 101,

S?orS; w

S , C , 32, Migne, P.G. 67, col. 809 C,


6.

8 1 2 B 286 p , L oofs, op. cit., p .

301, r. 17 18, p. 303, r. 2 237 C a rte a lu i H e ra c lid , p. 173. . 288 p . L oofs, op. cit., p . 177, r. 12 ; p . 181, r. 14 i u rm . ,

P '303289 id em , op. cit., p. 181 r. 18 i u rm ., p . 182, r. 69. 25 M . Ju g ie , op. cit., p . 124. 291 F . L oofs, o p . cit., p . 277, r . 2325 , p . 278, r.

89

e num it Fiul lui Dumnezeu prin omonimie cu Fiul ad ev rat S-a^ zsis c expresia N sctoare de Dumnezeu dup um anitate, e identificat cu formula Calcedonului Deosebirea e c N estorie nu a acceptat niciodata expresia N sctoare de Dumnezeu" n sens ortodox, ci numai cu condiiuni i restriciuni, care de fapt anulau ceea ce el admisese. . . Term enul --Theotokos" a fost steagul ortodo xiei n sec. V i a jucat rolul pe care omoousios l-a ju cat m ortodoxia sec. IV.2 El rezum i ex prima acelai timp eforturile culm inante ale Bisericii pen tru confirm area unei dogme funda mentale i aprarea unuia din cele mai duioase ca pitole, poate cel mai duios capitol al evlaviei cretine. N estorie a fost un eretic periculos, desi mai puin violent^ ca^dasclul su Teodor de M opsues tia. El ine s pstreze limbajul Bisericii i formu In privina deo lele sale sunt uneori ortodoxe sebirii celor_ dou firi ale M ntuitorului i a realitaii lucrrilor^ lor, Nestorie e de acord cu Calcedonul. Dac formula acestui sinod a impus expresia n dou firiV n loc de din dou firi, este, desigur, n bun p arte i datorit influenei lui Nestorie i a nestorienilor. Dar Nestorie, dei uneori pare c nu a v rut s susin doi Fii, dou persoane sau doua ipostase, nu a acceptat cu nici un pre hristologia Sf. Chirii care e baza dogmei unirii ^ ipostatice i a struit cu ncpnare n greelile sale pn la m oarte. Persoana unic, de care face el atta caz n C artea Iui Heraclid, e de fapt o juxtapunere a persoanei um anitii i a persoanei dumnezeirii. E o unire pur moral, de parte de unirea ipostatic sau personal din orto. 92 . 293 . 295

2 Z ,dem> o p - c t P- 217 : r - 22 ; p. 18, r. 12. E. A m an n . op. cit., col. 146 P- c it- P- 124 125 si n. 1. 295 J. T ix e ro n t, op. cit., III, p. 35. 296 E. A m a n n , op. cit., col. 155

90

cleme.2 Potrivit nvturii ortodoxe, n H ristos e o persoan, persoana Fiului lui Dumnezeu. A cea st persoan exist prin ea nsi i face_s existe n sine i persoana uman. G raie unitii de^ p er soan, nsuirile firii divine pot fi, n Hristos, atribuite omului, iar proprietile firii umane pot fi atribuite lui Dumnezeu, cnd se vorbete la concret. Se poate, adic, spune c Iisus,^ Fiul M riei, e venic, atotputernic, creator, stpn al tuturor lucrurilor. Se poate iari zice : Un Dum nezeu, s-a nscut din Fecioar, un Dumnezeu a suferit, un Dumnezeu a m urit pentru m ntuirea neam ului om enesc N estorie a respins cu trie aceste idei. Am estecul uneori de erezie i ortodoxie n doctrina sa se datorete nesiguranei i ntortochierii gndirii sale. G ndirea nestorian e puin sigur de ea, ea se caut nc Prudena i soliditatea judecii nu erau, n Nestorie, la nlim ea reputaiei talentului i virtuii sale Raionalismul antiohian ;cere are attea puncte de contact cu protestantism ul, e n bun m sur responsabil de interpretrile neortodoxe i de erezia teologiei nestoriene. A cest raionalism are, incontestabil, m eritul de a fi prezentat m ereu Bi sericii, Chipul lui H ristos isto ric dar to t el e acela" care a tins s nlocuiasc credina cu un moralism special sub care se ascunde, d e ja t te a ori, larva demonului eretic. Dac N estorie ar fi
" . 298 .299 . 300 ,30 1

297 Id em , op. cit., col. 154. 298 G u sta v e N eyron; S.J., S a in t C y rille e t le C o n cile d E p h ese, n K y rillia n a S p ic ile g ia e d ita S a n c ti C y rilli A le x a n d rin i X V -e, re c u r re n te saecu lo , E tu d es v a rie e s l occasion d u X V -e c e n te n a ire d u S a in t C y rille d A le x a n d rie (444 1944 ) S e m in a riu m F ra n c is c a le O rie n ta le G h iz a e (A egypti), E d itio n s d u S crib e E g y p tie n S.A.E. L e C aire, 1947, p. 48 ; H r. A n d ru tso s, D o g m a tic a B iseric ii O rto d o x e R s rite n e , T ra d . D. S t n ilo ae , S ib iu 1930, p. 193 194. 295 Id em , op. cit., ib id e m , p. 47 : C ela fa it re s s o rtir la tm erit6 c o u p a b le d e ce b e a u d is e u r irrefl6 ch l so u le v e r d e v a n t le p e u p le c h re tie n , des p ro b le m e s a u ssi d a n g e re u x . 300 Id e m , op. cit., ib id e m , p . 42. 301 A d. v. H a rn a c k , op. cit., p . 346.

91

avut ceva mai m ult smerenie, Dumnezeu i-ar fi ajutat sa^ se m enin n ortodoxie, iar vierm ii nu i-ar fi m ancat limba pe patul de m oarte Fiul lui PT ^ mizeu .n u a f bdat atacurile ereticului contra Nascatoarex de Dumnezeu
.302 . 303

P .G . 86, ir V goLe244C 4A.StiCUl Is to ria B ise ric e asc I, 7, M igne, . 303, J -, L e m a n n , L a V ie rg e M rie d a n s l h is to ire d e 1 O n e n t c h re tie n (H o m m ag e a u S a in t Siege), P a r is V L e coffre, L yon, E. V itte , 1904, p . 168.

92

CAPITOLUL VI

SIMBOLUL DE UNIRE DIN 453 Sinodul de la Efes (431) condamnase pe Nesto rie, fiindc acesta, prin scrisorile, crile i predicile sale acoperise cu blasfemii pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ereziarhul fusese depus din treapt i scos din orice fel de preoie m pratul ezita la nceput, dar confirm sentina de depunere. D reptatea fusese fcut Bisericii, care se eliber de otrava nimicitoare a ereziei. Dar tulburarea continua s fie mare n Bi seric. m pratul dorea ca loan de Antiohia i Chirii s se mpace ; acelai lucru l dorea i papa Sixt. loan cere ca Chirii s-i retrag tot ceea ce a scris n scrisori, tom uri i cri, cu privire la cauza de la Efes, n deosebi cele 12 Anatem atism e Chirii scria i predica mereu c el nu admite transform area sa sau amestecul celor dou firi n Hristos. Din cele trei partide nestoriene, dou doreau mpcarea Chirii nsui voia aceast mpcare. loan de Antio hia ine un sinod, elaboreaz o form ul de credin, pe care o trim ite prin Episcopul Paul de Emesa, Sf. Chirii ca baz de nelegere. Sf. Chirii accept for mula, dar cere condamnarea expres a lui Nestorie. I se acord. Form ula aceasta a fost prim it de Sf. Chirii cu mare bucurie i n cadru festiv. Paul de Emesa, sosit cu mesajul lui loan i formula de cre din a Orientalilor la Alexandria n preajm a srb
. 304 .305 .304

304 E v a g rie S c o lasticu l, op. cit., I, 4, M ig n e, P.G . 86, II, coi. 2429 BC. 305 L ib e ra tu s, op. cit., V III, 30, p. 106. 306 J. T ix e ro n t, o p . cit., II I, p. 49.

93

torilor Naterii Domnului (432), e invitat de pa triarh s slujeasc ; dup slujb, oaspetele ine pre dica zilei, a crei tem era tocmai ntruparea Mn tuitorului, adic subiectul care constituia miezul for mulei de credin adus de la Antiohia. In pre zena Sf. Chirii, Paul de Emesa susine i slvete pe Nsctoarea de Dumnezeu i declar c n Dom nul nostru Iisus Hristos sunt dou firi i un singur Hristos, un singur Fiu. Explic pe larg numele de Emanuil. Poporul aclam : Bine ai venit episcope ortodoxe ! .. . Acesta e darul lui Dumnezeu, Chirile ortodoxe Sf. Chirii rspunde vorbind n acelai sens i adaug : Iat pe Ioan (de Antiohia), predi cnd dou firi i un singur Hristos, dou firi ale Unuia Nscut i o singur persoan Form ula sau simbolul de unire din 433, care mpca, cel puin n parte, marile Biserici ale Rs ritului, e interesant i preioas, p entru c ea con centreaz hristologia alexandrin i antiohian n tr-o sintez care sacrific terminologia fiecreia din cele dou coli. Iat aceast formul : M rturisim c Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Unul Nscut, e Dumnezeu desvrit i om desvr it, din suflet raional i trup, nscut naintea veacu rilor din Tatl dup dumnezeire, iar n zilele din urm nscut din Fecioara Maria dup umanitate, pentru noi i pentru a noastr m ntuire, deofiin cu Tatl dup dumnezeire i de o fiin cu noi dup um anitate. In adevr, s-a fcut unirea celor dou firi. De aceea m rturisim un Hristos, un Fiu, un Domn. P otrivit acestei idei a unirii neamestecate, m rturisim c Sf. Fecioar e Nsctoare de Dum nezeu, pentru c Dumnezeu-Logosul s-a ntrupat i s-a fcut om i i-a u nit tem plul luat din Ea prin n sui actul zmislirii. tim c teologii consider unele din enunrile evanghelice i apostolice despre Dom nul de, comune pentru unitatea persoanei, iar pe al tele ca deosebite pentru dualitatea firilor, pe cele
! 307 1 1 . 308

307 P a u l d e E m esa, O m ilia I, M ig n e, 1436 A BC. 308 L ib e ra tu s , o p . c i t , V III, 33, p . 107.

P .G . 77, col.

demne de Dumnezeu ca ale dumnezeirii lui Hristos, iar pe cele umile, ca ale um anitii Lui Sf. Chirii care avea, ca puini oameni din vremea lui, simul pentru esenial i grandios, a dat expresie lucrului excepional care se nfptuise atunci, n Scrisoarea ctre loan al Antiohiei. Spicuim din acest document de o rar frumusee, plin de ndem nuri i pentru Bi sericile cretine i ntreaga lume de azi : Cerurile s se bucure i pm ntul s se veseleasc (Psalm. 105, ). S-a drm at zidul cel din mijloc al despr irii, a ncetat suprarea i s-a deprtat chipul n tre gii nenelegeri prin aceea c M ntuitorul nostru al tuturor a dat Bisericii Sale p a c e a . . . Sosirea la Alexandria a Domnului meu coleg, iubitor de Dum nezeu i frate Paul, m -a um plut de bucurie sufle teasc ; i pe foarte bun dreptate, pentru c este mijlocitor un astfel de om care a fost ales s fac fa la greuti peste puteri, spre a birui pisma dia volului, a uni cele desprite i a ncununa cu armo nie i pace Bisericile noastre i ale voastre prin n deprtarea obstacolelor aruncate ntre cele dou ta bere. E de prisos s spun n ce chip s-au desprit Bisericile. Socotesc c trebuie s cuget i s spun ce se cuvine unui moment de pace. Ne-am bucurat aadar de ntlnirea cu prea evlaviosul brbat po menit, care poate s-a gndit c va avea de dat nu mici lupte ca s m conving c trebuie ca Bisericile s fie unite n pace, s fie tears batjocura eteroclocilor i, pe lng aceasta, s fie bonit acul ru tii diavolului. (Paul) m -a gsit pregtit pentru aceasta, nct nu a depus absolut nici o osteneal. Ne-am adus am inte de M ntuitorul care zice : Pa cea mea v dau ; pacea mea v las (loan 14, 27),; iar n rugciuni am nvat s spunem : Doamne Dumnezeul nostru, d-ne pace, cci toate ne-ai dat. nct dac cineva va participa la pacea dat de Dum nezeu, nu va fi lipsit de nici un bine. C nenelege rea Bisericilor a fost cu totul excesiv i inoportun, ne-am convins acum foarte m ult p rin documentul
. 309 14 1 1

309 Sf. C h irii, S c riso a re a 39 (C tre lo a n a l A n tio h iei), M igne, P.G . 77, col. 176 D 177 A B ; L ib e ra tu s , op. c i t , V III 31, p. 106107. '

95

adus de Domnul meu, prea evlaviosul episcop P a u l; acest document cuprinde o m rturisire de credin ireproabil. Paul afirm c aceast m rturisire de credin a fost compus de Sanctitatea Ta i de iu bitorii de Dumnezeu episcopi afltori acolo. Urmea z pream bulul m rturisirii de credin i m rturisi rea de credin transcris mai sus. Dup aceasta Sf. Chirii continu : Dup ce am citit aceste sfinte cu vinte ale voastre, gsind c i noi cugetm la fel (cci e un Domn, o credin, un botez), am dat slav Mn tuitorului nostru Dumnezeu, felicitndu-ne unii pe alii c Bisericile noastre i ale voastre au o credin conform cu Scriptura insuflat de Dumnezeu i cu tradiia sfinilor notri P rin i Paul de Emesa a transm is lui Ioan de Antiohia scrisoarea Sf. Chirii. Antiohienii i orientalii s-au m pcat cu Sf. Chirii i cu ai lui, au condamnat pe Nestorie i au acceptat pe Maximian, noul patriarh al Constantinopolului. Au fost unele ezitri de a re lua comuniunea cu Chirii, care, acuzat mai nti c a greit, i-a recunoscut apoi greeala. Unii episcopi ca Valerian de Iconiu i Acaciu de Melitene i stare u l Isidor de Peluza, acuzau pe Sf. Chirii c a accep tat form ula celor dou firi a orientalilor, pe care o susinuse i Nestorie Sf. Chirii rspunde am nun it i dens acestor episcopi i altor corespondeni ar tnd c orientalii nu susin acelai lucru ca Nestorie, care nva pe fa doi Hristoi. Orientalii m part numai enunrile sau expresiile biblice, zicnd c unele se potrivesc lui Dumnezeu, altele omului, iar altele sunt comune, ntruct, rostite de acelai Hris tos, ele cuprind n acelai tim p i ce e potrivit pentru Dumnezeu i ce e potrivit pentru om Episcopii orientali m rturisesc cu Chirii, c Sf. Fecioar a Nsctoare de Dumnezeu, c este un Hristos, un Fiu, un Domn, Logosul lui Dumnezeu, nscut din veci din
14 . 3 0 .3 11 . 3 12

310 S f. C h irii, S c riso a re a 39, M ig n e, P.G . 77, col. 173 C, 176 A BC, 177 B ; fra g m e n te d in a c e a s t sc riso a re se a fl i la E v a g rie Is to ria b ise ric e a sc I, 6, M igne, P .G . 86, II, col. 2432 CD, 2433 ABC. 311 L ib e ra tu s , o p . cit., V III, 33, 36, p . 107 108. Idem. o p . cit., IX , 37, p . 108 109.

96

Tatl, iar mai pe urm nscut i din femeie, dup l i up, Dumnezeu i om n acelai timp, o singur per s i a n , nu doi Fii, doi Hristoi sau doi Domni Ca i n sec. V, tot aa i n vrem urile moderne, m rturisirea de credin sau simbolul de unire din 433 este diferit apreciat. S-a spus c acest simbol are mai m ult coninut antiohian dect alexandrin i c SI. Chirii e acela care a fcut cele mai multe sacri ficii E drept c m rturisirea nu cuprinde unii ter meni proprii chirilieni ca o singur fire, unire fi zic ; dar i antiohienii fceau sacrificii prin eli minarea term enului legtur1 1 , dei ei pstrau apro ximativ mai m ulte expresii n formul, ca : tem plu1 4 , o persoan4 1 , unirea celor dou firi. Ideile principale ale formulei erau ns chiriliene : identi tatea dintre Logosul dinaintea ntruprii cu Iisus Hristos i recunoaterea titlului de Nsctoare de Dumnezeu dat Sfntei Fecioare. n fond, Chirii i regsea doctrina Mai im portant ns dect orice, este faptul c simbolul de unire din 433 este cea mai autentic i preioas verig ntre hristologia precalccdoniani cea calcedonian. El e o sintez ideal gndirii patristico-hristologice pn la sinodul de la Calcedon. El cuprinde elementele eseniale ale hristologiei care va fi reform ulat la Calcedon fia cu aceleai expresii : Dumnezeu desvrit i om desvrit1 4 , din suflet raional i tru p 4 4 , de o fiin cu Tati dup dumnezeire1 4 , de o fiin cu noi dup omenire4 4 , un Hristos, un Fiu, un Domn1 4 , Nsc toare de Dumnezeu", o persoan", fie cu acelai [ond, ca n cazul identitii dintre Logosul dinaintea ntruprii cu Iisus, fie cu acela al celor dou firi.
/1 3 . 3 14 11 .3 15 .1 11

313 Id em , op. cit., IX , 39, 40, p . 109. 314 A d. v. H a rn a c k , op. cit., p. 366, 361 ? i n. 3, d e la p. 366 ; J . T ix e ro n t op. cit., III, p. 51. 315 J. T ix e ro n t, op. cit., II I, p. 5152.

97
7

CAPITOLUL VII

i i

,i

1 1

SF. CHlfilL AL ALEXANDRIEI I HRISTOLOGIA PRECALCEDONIAN Cugetarea hristologic patristic atinge ntreaga ei adncime i originalitate cu Sf. Chirii, patriarh al Alexandriei^ (412444).3 1 6 El e marele conductor al Ortodoxiei n luptele hristologice de la apariia acesora (429) pn la m oartea sa (444). El e adversarul implacabil al nestorianismului, pe care urm rete neobosit n toate sensurile : politic, bisericesc i mai ales doctrinar, nainte dg Efes, la Efes, unde con duce lucrrile sinodului, dup Efes. Dar doctrina sa hristologic nu ncepe cu Efesul. Ea era fixat n li niile ei m ari nainte de 429. Aceast .hristologie desi a cunoscut pe aceea a lui Petru, Didim i Teofil, se inspir totui din hristologia Sf. Atanasie i a Sf. Capadocieni Sinoadele vor proclama de ortodoxa aceast hristologie, dar ele nu o vor nregistra n for m ularele de credin, dect parial cu term enii Sf. Chirii. Aceti termeni, pasibili de mai m ulte accep iuni, vor provoca dispute aprinse i veninoase i vor face posibil invocarea hristologiei chiriliene de ctre monofizii ca : Eutihie, Dioscur, Timotei Ailoucos (Pisic), Sever de Antiohia i Filoxen de Mabug Notm c principalele noiuni sau term eni tehnici cu care opereaz hristologia : fire, ipostas i per- 1 .3 7 .3 3

asnnvJ* le m a i ll t.i n s 1 i .m a i re c e n te b ib lio g ra fii p a Sf. C h irii i a s u p ra S in o d u lu i de la E fes c u p rin z n d izvoare,, co le c ii d e te x te , m o n o g ra fii, e n cic lo p e d ii, p e rio d ic e se a fla in v o lu m u l o m a g ia l K y rillia n a , p. 123 13 5 317 E. W eigl, op. cit., p. 113. 318 J . T ix e ro n t, op. cit., III, p. 60.

98

. i;oan, nu au acelai neles pentru Sf. Chirii i penLru adversarii si. In timp ce pentru antiohieni fire i ipostas4 4 au acelai neles, desemnnd esena concret cu proprietile ei i se opun persoanei4 4 , care nseamn individul complet, pentru Sf. Chirii, fire", ipostas" i persoan" au n general acelai neles : individul concret, persoan aparte.3 1 9 De aceea el vede tot tim pul dou persoane n cele dou firi din terminologia adversarilor.3 2 0 Centrul hristologiei Sf. Chirii l ocup Logosul. Acest Logos, Dumnezeu desvrit i om desvrit, e identic cu Iisus Hristos. Dei, spre deosebire da N estorie care vorbea la fiecare pas de cele dou ele mente de sine stttoare : divin i uman, n Hristos, Sf. Chirii struie mai m ult asupra unicitii lui Hris tos, ceea ce l-a fcut s scrie un tratat, C H ristos e unul,3 2 1 totui el are mereu n vedere cele dou firi ale M ntuitorului, chiar cnd le subsumeaz ntr-una singur. Se pare c el e prim ul alexandrin care vor bete de dou firi.3 2 2 Chiar ntr-o pagin ca aceea din Cuvnt ctre regine, unde se struie att de m ult asupra unitii Logosului ntrupat, Chirii are grij s adauge mereu c El are trup, c e ntrupat, c a luat chip de rob.3 2 3 Considerabila sa oper hristologic e lum inat ca de un soare de puterea, dragostea i slava firii di vine a Logosului. Puini P rini ai Bisericii las s treneze cu atta m reie i gravitate n opera lor pe Logos, ca Sf. Chirii. El s-a ntru p at fcndu-se ase menea nou, cu scopul de a ne face pe noi asemenea Lui, dar noi nu vom putea niciodat, fr El, s atin gem condiia noastr. Dei suntem numii Dumnezei (Psalm 81, 6), noi suntem Dumnezei prin har, pe cnd El e num it cu slava divin. El nu e num it D um nezeu pur i simplu, ci Dumnezeu peste toate i bi necuvntat n veac. Este num it apoi, Dumnezeu nu
319 Sf. C h irii, S c riso a re a 17 (C tre N esto rie , d e sp re e x co m u n icare), M igne, P.G . 77, col. 116 A. 320 J. T ix e ro n t, op. cit., III, p. 6162. 32' M igne, P .G . 75, col. 1253 C 1361 C. 322 E W eigl, op. cit., p. 141. 323 C ap. II I, IV , V, M igne, P .G . 76, col. 1205 ABC.

99

numai cu numele ca noi, ci Dumnezeul slavei, Dom , nul tuturor. El e num it Fiu, dar nu ca noi : fiu p u r i simplu, ci Fiu unic i adevrat dup fiin.3 2 ,4 ' Sf. Chirii d trupului lui Hristos o im portan m ult mai m are dect i nchipuiau adversarii lui. Acuzat c i-a nsuit doctrina lui Apolinarie dup , care Logosul i-ar fi luat trupul din cer, Sf. Chirii rspunde astfel n Scrisoarea ctre Ioan al A ntiohiei: f Dar dac noi zicem c sfntul trup al M ntuitorului j nostru al tuturor a fost nscut din cer i nu din Ea j (Sf. Maria), cum ar mai fi Ea neleas Nsctoarea ] de Dumnezeu ? Pe cine a nscut Ea, dac nu e ade vrat c Ea a nscut pe Emanuel dup trup ? Fie de rs cei ce flecresc acestea despre mine. Nu minte fericitul prooroc Isaia cnd zice : Iat Fecioara va { avea n pntece i va nate Fiu i vor chema numele 5 Lui Emanuel, care se tlcuiete Cu noi e Dumnezeu*1 (Isaia 7, 14). Lucrul acesta l adeverete i Sf. Gavriil cnd zice ctre Fericita Fecioar : S nu te temi, Maria, ai aflat h ar la Dumnezeu i iat, vei lua n pntece i vei nate Fiu i vei chema numele Lui Iisus. Acesta va m ntui pe poporul su de pcatele lor (Luca 1, 30, 31). Cnd zicem c Domnul nostru Iisus Hristos, a cobort din cer i de sus, nu putern spune ca i cum sfntul su trup a fost adus de sus, din cer, i urm m mai degrab dumnezeiescului Pavel care zice limpede : Prim ul om a fost pmntesc, din pmnt. Al doilea om e din cer" (I Cor. 15, 47). Ne-am am intit i de nsui M ntuitorul care zice : Nimeni nu se va urca la cer, dect cel ce a cobort din cer, Fiul omului (Ioan 3, 13). Dei cum spusei, s-a ns cut din Sf. Fecioar, dup trup, totui, pentru c Dumnezeu-Logosul, cobornd de sus, din cer s-a go lit pe sine, lund chip de rob i s-a num it Fiul omu lui, rm nnd ceea ce era, adic Dumnezeu (cci Dumnezeu e neschimbabil i inalterabil dup fire) fiind considerat ca unul singur, cu propriul su trup, se zice c a cobort din cer. A fost num it i omul
324^ Sf. C h irii, C u v n t a s u p r a c elo r ce n u v o r s m r tu rise a sc c S f n ta F e c io a r e N sc to a re d e D u m n ezeu , 25, M igne, P .G . 76, 285 AB.

100

din cer, fiind desvrit n dumnezeire, desvrit n umanitate i considerat ca ntr-o singur persoa n. Domnul Iisus este unul, dei nu se ignoreaz deo sebirea firilor, din care susinem c s-a fcut unirea inefabil1 1 .3 2 5 Firea uman este deci un element deci siv n Hristos i exist numai dup ntrupare. Ea nu o identic cu dumnezeirea sub raportul calitii fi zice.3 2 * Hristos e de o fiin cu Tatl i cu Mama sa.3 2 7 Unul dintre elementele celebritii Sf. Chirii n hristologie este felul n care el concepe unirea celor dou firi. Aceast unire este extrem de strns.3 2 8 n lucrrile de tineree folosete term eni avnd circula ie n hristologia tuturor colilor, cu excepie celei antiohiene. Mai trziu, autorul nostru renun la aceti term eni.3 2 9 El folosete apoi expresii ca : unul i acelai", a-i nsui trupul prin ntrupare", a r mas ceea ce era1 1 , unul din dou firi1 1 , reunirea ce lor dou firi nrintr-o unire n entrerupt1 1 , neameslecat i neschim bat", Logosul cu propriul trup", unirea fizic", unire ipostatic", o singur fire ntrupat a lui Dumnezeu-Logosul".3 3 0 f. Chirii are chiar formula : o singur ipostas ntrupat a Logo sului"3 3 1 , o persoan", nu dou persoane" 3 3 2 etc. Cele dou firi nu merg paralel -i independent, ci ntr-o unire aa de desvrit, nct ele fac una, o singur fire, sau un singur Logos. Nu e o unire re laional, cum susineau Teodor de Mopsuestia i Nestorie. Acesta din urm socotea, pe omul Iisus le gat de Dumnezeu n mod relaional, numai dup ega litatea de cinstire, adic de autoritate.3 3 3 Modalitatea
323 S c riso a re a 39, M igne, P.G . 77, col. 177 CD, 180 AB. 326 Sf. C h irii, S c riso a re a 40 (C tre A caciu , ep isco p de M elitine), M igne, P.G . 77, col. 193 BC. 327 Id em , D ialog cu N e sto rie c S f n ta F e c io a r e N s c to a re d e D u m n e z e u n u N sc to a re d e H risto s, M ig n e P .G . 76, cel. 252 B. 323 Sf. C h irii, O m ilia V III, 5, M ig ne, P .G . 77, col. 569 C. 329 E. W eigl, op. cit., p. 145. 330 Ad. v. H a rn a c k , op. cit., p. 351. 331 Sf. C h irii, S c riso a re a 17, M ig n e, P .G . 77, col. 116 C. 332 E: W eigl, op. cit., p. 156. 333 Sf. C h irii, S c riso a re a 40, M ig n e, P .G . 77, col. 193 D.

101

unirii celor dou firi e redat astfel n partea dog matic a Scrisorii a doua a Sf. Chirii ctre Nestorie, a patra din colecia ntreag, i care a fost aprobat de sinodul din Efes. In adevr noi nu zicem c fi rea Logosului s-a fcut tru p prin schimbare, nici c cel ce era din suflet i tru p s-a transform at ntr-un om integral. Ci spunem mai degrab c Logosul unindu-i n mod ipostatic trupul nsufleit cu suflet ra ional, s-a fcut om n chip de nespus i de nene les. El a fost Fiul omului nu numai dup voin sau bunvoin i nici num ai prin luarea persoanei. Dei firile aduse laolalt spre unirea adevrat sunt deo sebite, totui din amndou a ieit un singur Hristo-s i Fiu. Unirea nu a adus nlturarea deosebirii firi lor, ci acestea, adic dumnezeirea i um anitatea, ne-au produs un singur Domn Iisus Hristos i Fiu printr-o inefabil asociere spre unire. Astfel, dei are exis tena naintea veacurilor i e nscut din Tatl, Logo sul se zice c s-a nscut i dup trup, din femeie, dar nu ca i cum dumnezeiasca Lui fire i-ar fi luat n ceputul existenei din Sf. Fecioar. Aceast fire nu avea nevoie, n chip necesar, de o a doua natere pen tru Sine, dup cea din Tatl. E neserios i n acelai timp stupid s spunem c cel care este naintea veacurilor i este coetern cu Tatl, are nevoie de un al doilea nceput spre a exista. Dar pentru c El, din cauza noastr i a m ntuirii r.oar.tre. unindu-se n chip ipostatic cu um anitatea, s-a nscut din femeie, so zice c s-a nscut trupete. Nu s-a nscut nti un om comun din Fecioar i pe urm a cobort asupra lui Logosul, ci unindu-se cu trupul n nsui snul (Sf. Fecioare) se zice c s-a nscut dup trup, nsuindu-i sau revendicnd naterea ca fiind a propriu lui Su trup. Astfel, zicem c El a ptim it i a nviat, nu c Logosul lui Dumnezeu ar fi ptim it n propria Sa fire, fie lovituri, fie ptrunderi de cuie, fie alte rni. In adevr, dumnezeirea este neptim itoare pen tru c este netrupeasc. D ar pentru c propriul su tru p a suferit acestea, iari se zice c El a suferit pentru noi. Cel neptim itor se afla n tr-u n tru p ptimitor. La fel cugetm i despre m oartea Lui. Dup fire, Logosul lui Dumnezeu este nem uritor, nestric102

cios, via i fctor de via. D ar iari, pentru c propriul Su trup, prin harul lui Dumnezeu, dup cuvntul lui Pavel, a gustat m oartea pentru toi, se vi:ce c El a ptim it moartea pentru noi. Nu c El ;i experiat m oartea pentru c acest lucru aparinea firii Lui (ar fi o nebunie s spunem sau s cugetm acestea), ci, pentru c, aa cum spuneam adineaori, Irupul lui a gustat moartea. Tot aa, pentru c tru pul su a nviat, se vorbete despre nvierea Lui. Nu c El ar fi czut n stricciune. S nu fie. Ci pentru c trupul su a nviat. Astfel, vom m rturisi un siniur Hristos i Domn. Nu c adorm un om cu Logo sul, ca nu cumva prin cuvntul cu s se introduc ideea diviziunii, ci adorm pe unul i acelai, pentru c trupul su nu e strin de Logos, cu care trup st lng Tatl nsui. Cu Tatl nu stau alturi doi Fii, cl unul singur n unire cu propriul su trup. Dac respingem unirea ipostatic, fie ca de neneles, fie ca nepotrivit, ajungem s spunem cu sunt doi Fii. E absolut necesar s facem deosebirea i s spunem c unul, om la propriu, a fost cinstit cu denumirea rle Fiu. Iari, n chip propriu, cellalt e Logos, din Dumnezeu, pentru c are num ele i existena de Fiu n chip firesc. Deci, pe Unul Domn Iisus Hristos nu trebuie s-L m prim n doi Fii. Nu ar folosi n niciun fel ca raiunea dreapt a credinei s ajung aici, dei unii vorbesc despre unirea persoanelor. Scriptu ra nu zice c Logosul s-a u nit cu persoana omului, ci c s-a fcut trup. Iar ntruparea Logosului nu n seamn altceva, dect c, asemenea nou, El a parti cipat la snge i la trup. Trupul nostru i l-a fcut trupul Lui i s-a nscut om din femeie, fr s arunce dumnezeirea i naterea sa din Tatl, ci i n luarea trupului a rmas ceea ce era. Acest lucru l vestete pretutindeni cuvntul credinei celei exacte. Vom gsi c astfel au gndit Sfinii Prini. Ei au ndrz nit astfel s numeasc pe Sf. Fecioar Nsctoare de Dumnezeu. Nu c firea Logosului sau dumnezeirea Lui i-ar fi luat nceputul existenei din Sf. Fecioar, ci c Sfntul tru p nscndu-se din ea cu suflet r a 103

ional i cu acest trup unindu-se Logosul, se zice c a fost nscut dup tru p .3 3 4 Acest text care concentreaz ntreaga hristologia a Sf. Chirii, cuprinde urm toarele idei principale : 1. Trupul aparine n chip absolut Logosului, e al Su. Aceast apartenen absolut a trupului ctre Logos a fcut din trup via i izvor al vieii, elemen tul care se nate, sufer, moare i nviaz ca mani festri a ceva care e proprietatea Logosului. Sf. Chi rii a accentuat aceast unitate indisolubil n toate lucrrile sale. Ea e redat pregnant n Anatem atismele XI si XII. Dac cineva nu m rturisete c tru pul Domnului e fctor de via i c el aparine n sui Logosului din Dumnezeu i Tatl, ci altcuiva deosebit de El, cu care e u nit dup demnitate, adic avnd acest trup numai ca sla dumnezeiesc,' i c nu e fctor de via, cum am zis, pentru c s-a f cut trupul propriu al Logosului, care poate s vivifice toate, anatem a s fie !" 3 3 5 Dac cineva nu m r turisete c Lagosul lui Dumnezeu a suferit cu tru pul. a fost rstignit cu trupul, a gustat moartea cu truoul, facndu-se prim ul nscut dintre mori, n tru ct El este viat si fctor de via ca Dumnezeu, anatem a s fie ! 3 3 4 Unirea ntre Logos i trup este indisolubil, dei ea mpreuneaz lucrurile neasem ntoare.3 3 7 Logosul i-a luat trupul n momentul z mislirii acestuia n Sf Fecioar. Sf. Maria a nscut nu un om, ci pe Logosul divin dun um anitate. Lo gosul si formeaz propriul su trup n Fecioara.3 3 3 In modul ntruprii, cele dou elemente pot fi dis tinse num ai cu mintea care le vede lucrnd unul cu altul prin unire, n chip inefabil i neam estecat; dar nu le deosebete, ci le admite i crede cu putere c din doi e unul.3 3
334 Id e m , S c riso a rc a IV , M ig n e, P .G . 77, col. 45 B 48 D ; M an si, o p . cit., V I col. 660 C664 E. 333 Id e m , S c riso a re a 17, A n a te m a tis m a X I, M ig n e, P.G . 77, col. 121 CD. 336 Id e m , op. cit., A n a te m a tis m a X II, M ig n e, P .G . 77, col. 121 D. 337 Id em , S c riso a rc a 40, M ig n e, P .G . 77, col. 192 C. 333 Id em , S c riso a re a 1 , M ig n e, P .G . 77, col. 28 C. 339 Id e m , S c riso a re a 4>J, ib id e m , col. 193 C.

104

2. U nitatea desvrit a lui Hristos s-a fcut fr ca Logosul s fi suferit vreo schimbare. Nici tru pul nu s-a schimbat n firea dumnezeirii, nici firea inefabil a Logosului nu a fost transform at n firea trupului, potrivit principiului biblic c Cel venic e neschimbabil i nealterabil.3 4 0 Logosul nu i-a luat trupul din propria Sa fire dumnezeiasc, ci^ din Fe cioara Maria.3 4 1 Unirea um anitii cu eul divin este aa de real, aa de intim, ca i cum Logosul ar fi ntrupat din vecie, ca i cum i-ar fi adus truoul din cer, n loc de a-1 fi luat din snul Fecioarei.3 4 2 Firile au rmas neschimbate nu numai la ntrupare, ci i dup nviere, cci zice Sf. Chirii, e acelai trup care a suferit, mai puin slbiciunile sale omeneti. El nu mai e pasibil de foame, de oboseal i de cele aseme nea, El e fctor de via ; El e trupul v ie ii; El a fost transfigurat prin slava cea mai dumnezeiasc i e neles ca tru p al lui Dumnezeu ; e un trup dum nezeiesc. Ca tru p propriu al lui Dumnezeu, El a de pit toate trupurile omeneti. D ar un trup luat de pe pmnt, ca acela al lui Hristos, nu poate suporta transform area n firea dumnezeirii. Lucrul e cu ne putin. pentru c n acest caz proclamm divinita tea creat i nsuindu-i ceva care nu e propriu firii ei. E tot aa de absurd s susii c Logosul s-a tra n s format n firea trupului. E cu neputin ca ceva creat i trupul e aa ceva s treac n esena sau fi rea dumnezeirii. Trupul lui H ristos e dumnezeiesc pentru c e trupul lui Dumnezeu, ilum inat de slava cea inefabil, e nestriccios, sfnt, fctor de via. Dar nici unul din Sf. Prini nu a gndit i nu a spus c el s-a transform at n firea dumnezeirii.3 4 3 Nu s-a petrecut nici fenomenul amestecrii celor dou firi, pentru a da un al treilea element. Chirii precizeaz
3,0 Id em , S c riso a re a 17, ib id e m , col. 109 C ; S c riso a re a 45, ib id em , col. 232 B. _ 341 Id em , S c riso a re a 45, ib id e m , col. 232 C. 342 Id em , S co lii d e sp re n tr u p a r e a U n u ia N sc u t, 34, M igne, P.G . 75, col. 1406 A. 343 Id em , S c riso a re a 45, M ig n e, P .G . 77, col. 236 BCD.

105

c P rinii care au ntrebuinat cuvntul amestec, au v ru t numai s arate intim itatea unirii.3 4 4 3. J n tre cele dou firi are loc o unire ipostatic sau fizic. In limbaj chirilian aceasta nseamn o uni re real, adevrat, natural, nu exterioar si numai n ordinea simirii, cum susineau nestorienii.3 4 5 Uni rea fizic nu nseamn un amestec i o contopire a firilor, cum pretind adversarii, ci c din dou lucruri neasemntoare, adic din dumnezeire i um anitate, s-a fcut un singur Hristos, Fiu i Domn. Aceast doctrin nu are nici o legtur cu Apolinarie.3 4 6 Uni rea fizic sau ipostatic e o unire suprem, care e in divizibil i inseparabil.3 4 7 Dumnezeu-Logosul nu s-a slsluit n om ca n sfini, ci El nsusi s-a artat n realitate ca om si s-a num it om.3 4 8 Tpostatismul sau realism ul unirii e accentuat de Sf. Chirii n deo sebi n Anatematismele II, III i IV. Dac cineva nu m rturisete c Logosul din Dumnezeu Tatl s-a unit cu tru o u l n chip ipostatic i c este un singur Hris tos cu truoul Su, adic Dumnezeu si om n acelai timn, anatem a s fie.3 4 9 Dac cineva n unicul Hris tos m parte ioostasele dup unire, unindu-le num ai printr-o legtur dup demnitate, adic dup auto ritate sau putere si nu printr-o unire potrivit unirii fizice, anatem a s fie.3 5 0 Dac cineva atribuie enun rile din scrierile evanghelice i apostolice la dou persoane sau ipostase, fie c sunt spuse de sfini cu privire la Hristos, fie c sunt rostite de El nsui des pre sine, atribuie pe unele omului conceput aparte
344 Id e m , C o n tra b la s fe m iilo r Iui N e sto rie 1, 3, M ie n e P.G . 76, col. 33 B. 345 Id e m , A p o lo g ie p e n tr u cele 12 c a p ito le fA n a te m a tism e ) c o n tr a E p isc o p ilo r O rie n ta li, M ig n e, P .G . 76 col 332 B. 34l Id e m , op. cit., M ig n e P .G . 75, col. 332 BC. 347 Id e m , op. cit., M igne, P .G . 76, coL 337 A. In s p r ijin u l ac e ste i in te r p r e t r i Sf. C h irii cite a z te x te d in A ttic u s, ep isco p al C o n st n tin o p o lu lu i, I u liu i F e lix ep isco p i a i R o m ei ; ib id e m , col. 341 BCD, 344 A. 348 Id e m , O m ilia X I, 8 , M igne, P.G . 77, col. 664 A. 349 Id e m , S c riso a re a 17, A n a te m a tis m a 11, M igne, P G 77, col. 120 C. ' ' 350 Id e m , op. cit., A n a te m a tis m a 1 1 , M ig n e, P .G . 77, col.

106

do Logosul lui Dumnezeu, iar pe altele le socotete ca vrednice num ai de Logosul din Dumnezeu Tatl, anatema s fie.3 5 1 Aceeai unire real o cer i Anatematismele VI i VII.3 5 2 Struina Sf. Chirii asupra realismului unirii celor dou firi e impus de pro paganda nestorian pentru unirea dup demnitatea sau putere, care prea mai filosofic i avea aerul c ferete dumnezeirea de contactul lim itativ i degra dant cu trupul. D ar Sf. Chirii tie c numai unirea fizic1 4 exprim adevrata ntrupare.3 5 3 Cei ce umbl eu unirea dup demnitate, socot, pn la urm, doi Fii.3 5 4 Corectnd pe Sf. Grigorie de Nazianz, care, ne reamintim, vorbea despre cele dou firi ca despre alceva i altceva*4 i anticipnd formula calcedonului despre felul unirii, Sf. Chirii scrie lui Succensus : Unind pe Logosul Tatlui cu sfntul trup nzestrat eu suflet raional, n chip inefabil i mai presus de minte, neamestecat, neschimbat, nemodificat, m rtu risim un singur Hristos, Fiu i Domn, acelai Dum nezeu i om, nu altul i altul, ci unul i acelai, fiind si neles aceasta i aceea . . . Cugetnd la chipul n truprii, vedem c dou firi s-au u nit ntre ele prin tr-o unire indisolubil, n chip neamestecat i neschimbat. Cci trupul e trup i nu dumnezeire, chiar dac el s-a fcut trupul lui Dumnezeu de aseme nea Logosul e Dumnezeu i nu trup, dei El i-a n suit trupul prin ntrupare. Dac ne gndim la aceas ta, nu violm reunirea cea spre unire cnd zicem c El e din dou firi. Dar dup unire nu mai desprim firile una de alta i nu m prim n doi pe Cel unic i indivizibil, ci afirmm c e un singur Fiu4 4 .3 55 Nedesprirea firilor dup unire e un lucru firesc, dar Sf. Chirii deduce o consecin de o excepional im portan : dup unire exist num ai o fire a Fiului,
351 Id em , op. cit., A n a te m a tis m a 4, M ig n e, P .G . 77, col.

120 CD.

352 Id em , op. cit., M igne, P .G . 77, col. 121 A. 353 Id em , E x p lic a ia celo r 12 c a p ito le (A n a te in atism e),

M igne, P.G . 76, col. 300 C. 354 Id e m op. cit., M igne, P .G . 76, col. 300 D. 355 S c riso a re a 45 (c tre S u ccen su s), M gnei, P .G . 77, col. 232 BCD.

107

ntruct e unul singur fcut om i ntrupat,3 5 6 Uma nitatea luat de Logos neexistnd nainte de n tru pare, nu exist n sine, nu era nici fire, nici ipostas, nici persoan, aa cum era Logosul luat n sine.3 5 7 Unirea ipostatic nu a creat o ipostas neexistent n a in te ; ipostasa preexistent i-a u nit um anita tea.3 5 8 O um anitate desvrit ca a noastr, cu deo sebire c pn la ntrupare, ea nu a aparinut Logo sului, ci a fost totdeauna proprietatea Acestuia. Min tea omeneasc i poate nchipui, cum am spus, un moment ideal n care firea omeneasc s apar ca desprit de Logos i form nd un subiect aparte : dar acest moment ideal nu a devenit niciodat real. Dup unire e un singur individ : Logosul ntrupat.3 5 9 4 Nu s-a nlturat deosebirea firilor. Unitatea lor desvrit pn la a face o singur fire nu ter ge faptul c n aceast unitate intr dou elemente : dumnezeirea i umanitatea. Formula a trecut n Sim bolul de la Calcedon, dei acesta pomenea expres pe Unul Nscut n dou firi, Aceasta arat nu numai autoritatea doctrinar a Sf. Chirii, dar i lucrul de cisiv c prin expresia o fire, totdeauna nsoit de un atribut, patriarhul alexandrin nu a czut n monofizism, ci pstra cu strictee existena celor dou elemente. 5. Firea divin nu ncepe s existe n Fecioara. Ea preexist ntruprii, iar aceasta nu-i aduce o schimbare, ci o face s existe altfel. 6. Iisus H ristos nu e un om n care a cobort Lo gosul, ci El exprim o unire cu acesta din momentul zmislirii n nsui snul Fecioarei. 7. E un Fiu, nu sunt doi Fii. Form ula cea mai complet i clasic a unirii fi rilor n hristologia Sf. Chirii este : O singur fire
336 Id e m ,

S c riso a re a

40,

M igne,

P.G . 77,

col. 192 D,

193 A.
357 J. T ix e ro n t, op. cit., III, p. 68 . 358 Id e m , op. cit., loc. cit. 359 M. Ju g ie , op. cit., p. 166 167.

108

ntrupat a lui Dumnezeu-Logosul1 4 ,3 6 0 pe care o g sim alternnd cu : o singur ipostas ntrupat a Logosului4 1 .5 0 1 S-a epilogat m ult n sec. V i se epilogheaz i astzi asupra nelesului expresiei o sin gur fire ntrupat a lui Dumnezeu-Logosul4 4 . Sf. Chi rii a fost nvinuit de apolinarism din cauza acestei expresii i, dei el se apr de nvinuire punnd ex presia pe seama Sf. Atanasie,3 6 2 expresia n chestiune nu era mai puin apolinarist, cum am vzut mai sus. Din explicaiile pe care Sf. Chirii le d formulei sale hristologice, fabricat n arsenalul apolinarist, reiese c expresia o fire n tru p at4 4 , care cuprinde totui dou firi, a dat autorului nostru prilejul s creeze teoria enipostazei sau a nsuirii um anitii de ctre Logos, cu un secol naintea lui Leoniu de Bi zan. Iat cum explic autorul nostru nelesul for mulei sale n a doua Scrisoare ctre Succensus: Unicul fiu, Logosul lui Dumnezeu-Tatl, prin lua rea trupului nsufleit cu suflet raional, a ieit om din femeie, fr ca prin aceasta s fie m prit n dou persoane sau n doi F i i ; El a rmas unul sin gur, numai c nu fr trup, nici n afar de trup, ci avndu-1 pe al Su propriu printr-o unire indisolu bil. Aceasta nu nseamn amestec, contopire sau alt ceva de acest fel. Nici o raiune necesar nu impune aceast consecin. Dei Unul Nscut, Fiul lui Dum nezeu, e num it de noi Unul ntrupat i fcut om, to tui, aceasta nu nseamn c s-a amestecat, nici c F i rea Logosului s-a transform at n aceea a trupului, nici aceea a trupului n aceea a Logosului, ci fiecare r mnnd i nelegndu-se n specificul su firesc, uni te n chip inefabil, ne-au artat o singur fire a Fiu lui, dar ntrupat. Unul se zice, n adevr, nu num ai despre elementele unice i simple, ci i despre cele
360 s f C h irii, C o n tra b la s fe m iilo r lu i N esto rie, II, M igne, P.G . 76, col. 60 D ; S c riso a re a 40, M ig n e P.G . 77, col. 193 B ; S c riso a re a 44, ib id e m , col. 225 B ; S c riso a re a 45, ib idem , col. 232 D ; S c riso a re a 46, ib id em , col. 241 A ; A p o lo g ie p e n tru cele 12 c a p ito le (A n a te m a tism e ) c o n tra E p isc o p ilo r O rie n ta li, M igne, P.G . 76, col. 349 B. 361 Id em , S c riso a re a 17, M igne, P .G . 77. col. 116 C. 362 Id em , S c riso a re a 44 (c tre E v lo g h le), M igne, P.G . 77, col. 225 BCD.

109

unite prin compunere-sintez, cum e cazul cu omul compus din tru p i suflet. Aceste elemente sunt de specii diferite, nu sunt consubstaniale unul cu altul, dar unite alctuiesc o singur fire a omului, dei n raiunile sintezei exist diferena dup fire a celor aduse m preun spre unire. Firea omeneasc nu e micorat i nici sustras prin expresia mia fysis, tou Logou sesarkomene. Dovada cea mai desvr it c a fost om, este c s-a ntrupat. Dac a fi tre cut sub tcere ntruparea, adversarul ar avea drep tate.3 6 3 Comparaia unirii celor dou firi cu unirea dintre tru p i suflet, sever criticat de Nestorie, nu e n tru totul adevrat, dei Chirii o folosete nen cetat.3 6 4 Ea circula cum am vzut, n hristologia an terioar i contemporan, minus cea antiohian. Ea era folosit i n filosofia profan contemporan. Da c comparaia las de dorit, ideea e foarte clar. n faa nestorianism ului care fcea din dou firi dou persoane, patriarhul Alexandriei trebuia s gseasc o formul i mai ales o explicaie care s garanteze dogma unei singure persoane sau individ n Iisus Hristos. Form ula exista. Sf. Chirii d drept coninut acestei formule concepia anipostatic i enipostatic. nsuindu-i um anitatea pe care o ia, Logosul o atra ge n persoana sa i o introduce oarecum acolo.3 6 5 S-a zis c dup teoria chirilian a unirii firilor, Logosul e totul i um anitatea nimic n compusul Hristos, i c, deci, ne aflm n faa unui monofizism indiscutabil, mai ales c monofiziii au invocat tot deauna autoritatea lui Chirii. Formula mia fysis" pe care am discutat-o era a lui Apolinarie, adic a p rintelui monofizismului. Pe de alt parte, unele ex presii ca : unirea ipostatic4 1 sau fizic4 1 ntreau impresia n sensul unui monofizism deghizat al pa triarhului alexandrin. Chirii s-a aprat cu pricepere, substanial i struitor contra acuzaiei de monofi363 Id e m , S c riso a re a 46, (c tre S u ccen su s), M ig n e P.G . 77, col. 241 A BC. T ra d u c e re a lib e r i cu u n e le m ic i o m isiu n i de te x t. D e a c e ea a m e lim in a t se m n e le c it rii. 364 Id e m , S c riso a re a 45, M igne, P .G . 77, col. 233 A ; A p ra r e a p e n tr u cele 12 (A n a te m a tism e ) c a p ito le c tr e E p isco p ii O rie n ta li, M ig n e, P.G . 76 col. 372 D, 373 A etc. 365 J. T ix e ro n t, op. cit., II I, p. 70.

110

zism. Form ula o singur fire ntrupat a lui D um nezeu-Logosul4 4 nu mai are la Sf. Chirii acelai ne les monofizit pe care-1 avea la Apolinarie. La acesta din urm, form ula era monofizit, fiindc Logosul avnd fa de tru p rolul sufletului inteligent, forma cu el o singur fire.3 6 6 La Sf. Chirii firea uman a M ntuitorului e totdeauna prezent ca fiind alc tuit din trup i suflet raional. Logosul nu se sub stituie n nici un fel vreunuia din elementele um ani tii hristice. Dar formula mia fysis are uneori ae rul c nu evit cu totul accepiunea monofizit. E clar c prin aceast formul nu se nelege o singur fire, fiindc e ntrupat coninnd deci dou ele mente ci un individ unic, cum zice Loofs.3 "7 Aceas ta, cu condiia ca formula s nu varieze. Sf. Chirii ne spune n tratatu l su C unul e Hristos, c el nu a zis niciodat o singur fire a celui ntrupat i f cut om1 4 /6 8 Este evident c n acest caz e vorba, in discutabil, de o singur fire a Logosului devenit Hris tos prin absorbirea sau transform area firii umane n firea divin. Monofizismul e n forma lui deplin. Ori, cu to a t asigurarea dat de Sf. Chirii c el nu a ntrebuinat dect formula : o sigur fire ntru pat a lui Dumnezeu-Logosul, se ntm pl c el fo losete de cel puin dou ori i formula periculoas, n Scrisoarea 40, adresat lui Acaciu de Melitene, el precizeaz : Spunem c cele dou firi au fost unite, dar dup unire, ntruct s-a n lturat m prirea n dou, credem c e o singur fire a Fiului, pentru c El e unul, dar fcut om i n tru p at4 4 .3 6 9 Iar n Scrisoarea 44, adresat lui Evloghie, se spune : O dat recu noscut unirea, cele unite nu se mai separ unele de altele, ci e un singur Fiu, o singur fire a Lui, ca a Logosului n tru p at4 4 .3 7 0 n amndou aceste texte, cu
366 icJef, op. cit., III, p. 74. 367 F . L oofs, L e o n tiu s v o n B y zan z . . . , p. 45. 368 Sf. C h irii, C u n u l e H risto s, M igne, P.G . 75, col. 1292 D. 3 < ;'9 Id em , S c riso a re a 40, M ig n e, P .G . 77, col. 192 D, 193 A. 370 Id em , S c riso a re a 44, M ig n e, P .G . 77, col. 225 D.

111

vntul fire4 4 nu e nsoit de adjectivul ntrupat1 4 , ci de atributul Fiului4 1 i Lui4 4 , dup care urmeaz explicaia cuvntului una (fire) n sensul c aceast fire e una pentru c e a Fiului sau a Logosului unic, dar ntrupat. E drept c explicaia dar fcut om i n tru p at4 4 i ca a Logosului ntru p at1 4 atenueaz ca racterul strict monofizit al prim ei pri din formul, ntruct se recunoate c Fiul sau Logosul este n tru pat i deci are dou f i r i ; dar chiar n inuta aceasta, formula e periculoas, pentru c existena a dou elemente, prin ntrupare, nu mai e recunoscut n cadrul firii, ci n acela al Fiului sau Logosului. Mai monofizit pare formula, deja pomenit, c dup uni re cele dou firi pot fi deosebite num ai cu min tea4 4 /7 1 Aceast expresie nu tgduiete realitatea ce lor dou firi, ci afirm c persoana lui Iisus e uni tar i c numai m intea ar putea sesiza deosebirea firilor nesuprim at prin unire.3 7 2 Un tex t din Scri soarea 46 pune la punct orice ndoial n aceast pri vin p rin cunoscuta comparaie cu sufletul i trupul omenesc, pe care tot num ai mintea le poate deosebi n unitatea uman.3 7 3 S-a zis c ideea de anipostas a firii umane, absena noiunii morale a personali tii, prezena exclusiv a categoriilor fizice prin descrierea unitii n Hristos i neindividualizarea firii umane pledeaz pentru monofizismul lui Chi rii.0 7 4 Anipostaza firii umane e de fapt transform at n enipostaz, cum am vzut mai sus. Moralismul personalitii era o specialitate antiohian pe care Sf. Chirii o combtea fr mil. Categoriile fizice n descrierea unitii celor dou firi erau, poate, singu rele mijloace de care dispunea Sf. Chirii pentru a ex prim a realismul acestei uniri. Neindividualizarea fi rii umane coincide pn la un punct cu anipostasa. Estomparea firii umane n Logos se explic prin im portana covritoare a Acestuia n hristologia chirilian. Dac simbolul de unire din 433 ar fi discu tat i rezolvat problema : a fost sau nu Hristos un
371 372 373 374

Id em , C u n u l e H risto s, M ig n e, P .G . 75, col. 1292 B. F. L oofs, op. cit., p. 47. Sf. C h irii, S c riso a re a 46, M ig n e, P .G . 77, col. 245 A. F . L oofs, op. cit., p. 48 49.

112

om individual? probabil c autorul nostru ar li l.inut seam de soluia dat. Dar problema nepunndu-se, Sf. Chirii a continuat s lucreze cu formula : o singur fire ntrupat a lui Dumnezeu-Logosul Aceast formul nu a fost acceptat de sinodul de la Calcedon. Se pare chiar c prin anatematizarea ace lora (Eutihie), care susinea existena a dou firi nainte de ntrupare, dar numai a unei singure firi dup aceea, era atins i ideea lui Chirii c dup uni re nu e dect o singur fire, e adevrat, ntrupat. Dar lucrul e puin sigur. _ Sf. Chirii a fost acuzat de teopashism, adica de nvtura potrivit creia nu omul, ci Dumnezeu din Iisus Hristos a ptim it i a m urit. Ce e adevrat n aceast acuzaie ? Sf. Chirii spune c adversarii si vor s transfere patimile exclusiv asupra omului, pentru ca Logosul s nu mai fie recunoscut ca Mn tuitor, care si-a dat sngele pentru n o i ; n schimb s se dea omului, luat aparte, atributele de Fiu i jertfitor. O asemenea concepie compromite raiunea ntruprii si transpune taina noastr divin n antropolatrie.' Pavel vorbete de trupul Logosului in tuit pe lemn.3 7 5 Adversarii Sf. Chirii formulau astfel nedumerirea lor : Dac Emanuel e alctuit_din dou firi, iar dup unire se nelege o singur fire n tru pat a Logosului, urmeaz c Acesta (Logosul) a p tim it n propria sa fire.3 7 6 Sf. Chirii rspunde: Ce nevoie este ca El s sufere n propria sa fire, daca se spune c dup unire e o singur fire ntrupat a Lo gosului ? Dac n raiunea iconomiei divine nu ar fi nimic care s primeasc ptimirea, ei (adversara) ar avea dreptate. P entru c, neexistnd elementul care s sufere, ar fi absolut necesar ca patima s re vin firii Logosului. Dar n expresia ntrupat1 1 se introduce toat raiunea iconomiei dup trup, fiindc Logosul nu s-a ntru p at altfel, ei a fost luat din s m na lui Abraham, a fost n toate asemenea frai lor, a luat chip de rob. Flecresc, deci, zadarnic ace ia care spun c El trebuie s ptimeasc n propria-i
375 Sf. C h irii, S c riso a rc a 46, M ig ne, P .G . 77, col. 244 BC.

376 Id em , op. cit., ib id em , col. 240 A.

113
8

fire, pentru c trupul este subiectul ptimirii, el fiind pasibil de aa ceva, pe cnd Logosul este neptim iton Dar prin aceasta nu zicem c El e n afar de patim .3 7 7 Cu alte cuvinte, Hristos a suferit n firea sa pmnteasc. Fiul unic trebuia s pstreze n El ambele situaii : 1. s nu sufere dumnezeiete ; 2. s se spun c sufer omenete. Trupul a fo stacela ca re a ptim it.3 7 8 In concluzie, cel ce a suferit crucea cu cinste pentru noi i a gustat moartea, nu a fost un om comun i separat de Logosul lui D um nezeu; nsui Domnul slavei a suferit n trup, dup Scrip tur.3 7 9 De aceea i prea neleptul P etru zice : Hris tos a ptim it cu trupul (I P etru 4, 1) i nu cu firea dumnezeirii sale inefabile. Logosul raporteaz pati mile propriului su trup la El nsui, pentru ca prin tr-o mpropiere, dup iconomie, s se cread c El este M ntuitorul nostru.3 8 0 Teopashismul de care vorbesc adversarii Sf. Chi rii i care nu e un teopashism propriu-zis, ci o rapor tare a suferinelor trupului la Logos, e expresia cea mai elocven a comunicrii nsuirilor celor dou firi. La originea comunicrii nsuirilor, st unirea ipostatic. Nicieri ca n hristologia Sf. Chirii nu e mai legitim comunicarea nsuirilor. Potrivit aces tei comunicri, proprietile elementelor se amestec i particip unele la altele.3 8 1 . Aa se face c se pot spune lucruri dumnezeieti despre firea omeneasc i invers. Dar aceasta num ai n starea de unire a eelor dou firi, sau n starea de chenoz. P rin chenoz, Logosul i-a nsuit, tot ce aparine um anitii : na terea, creterea, ignorana, foamea, oboseala, suferin ele de tot felul, moartea, nvieVea.3 8 2 Logosul a dat trupului su slava lucrrii divine i i-a nsuit cs
377 Id e m , op. cit., ib id e m , col. 240 CD. 378 Id em , op. c i t , ib id e m , col. 244 B. .. j 322 ^ d e n l E x P lic a tia c e lo r 12c a p ito le , M ig n e,

P.G . 78,

380 Id e m , S c riso a re a 39, M igne, P .G . 77, col. 180 C. : 381 Id e m , D e sp re n tr u p a r e a U n u ia N sc u t, M ig n e, P .G . 75, col. 1244 B. 382 J. M ah e, C y rille (S a in t) d A le x a n d rie , n D ictio n n a ir e d e T h eo lo g ie C ath o iiq u o , d e u x ie m e to m e, d e u x ie m e p rtie , P a ris , 1923, col. 2513.

este al trupului.3 8 3 Hristos are cea mai nalt putera divin i prin interm ediul trupului. Astfel, El atinge cociugul i nviaz pe fiul vduvei. El scuip n rn, face tin, unge ochii i d vedere orbului.3 8 4 n vingnd moartea, trupul su nviaz prin puterea vieii care era n El. El atribuie aceast lucrare izvo rului ipostasei Sale, cci nici o creatur nu poate s dea via i s ridice trupul pmntesc peste piericiune. Dac, totui, lucrarea aceasta de dare a vieii se poate concepe despre Hristos, ca trup, faptul se datorete exclusiv firii dumnezeieti.3 8 5 Nicieri ca n patimile i m oartea lui Iisus Hristos nu se adeverete cu atta precizie lucrarea comuniunii nsuirilor. Ele mentele principale ale actului m ntuirii : patimile, moartea i nvierea au loc n trupul Logosului, fiind c numai trupul putea mplini acest triplu rol. Dar prin trupul su rstignit, Logosul i-a nsuit n mod neptimitor patimile acestui trup, cruia, ca dova d, i transm ite sau i atribuie puterea de a birui moartea. Prin H arul lui Dumnezeu, Hristos a gustat moartea pentru toi, dndu-i propriul su trup, dei, potrivit firii sale, El e viaa i nvierea. Cl cnd moartea n prim ul i propriul su trup, Hris tos a ajuns prim ul nscut dintre m ori i prg a celor adormii (Coloseni 1, 8) i a deschis drum firii omului spre nepiericiune prin harul lui Dumnezeu.3 8 1 Lui Iisus Hristos i se cuvine adorare, dar ado rare ca unuia singur, nu ca la doi. Ca mijlocitor n tre Dumnezeu i oameni, el particip la esenele am belor p r i; e mijlocitorul lui Dumnezeu, pentru c e din aceeai esen cu Tatl, e mijlocitorul oameni lor, pentru c particip desvrit la firea omeneas c, afar de pcat.3 8 7 Dar El e totdeauna unul. Nesto0

383 Sf. C h irii, D e sp re n tr u p a r e a U n u ia N sc u t, M ig n e P.G . 75. col. 1241 BC. 384 Id em , C o m e n ta r la Isa ia , M ig n e, P .G . 70, col. 181 G 385 Id ef, D esp re S f n ta T re im e cea d e o fiin , D ia lo g u l V I, M igne, P.G . 75, col. 1024 CD. 384 Id em , S c riso a re a 17, M igne, P .G . 77, col. 113 A B ,' A p o lo gia p e n tr u cele 12 ca p ito le c o n tra E p isc o p ilo r O rie n ta li, M igne, P-G.76, col. 381 AC. 387 Id em , C u v n t c o n tra c e lo r ce n u v o r s m r tu r i seasc c S f n ta F e c io a r e N sc to a re d o D u m n ezeu , M ig ne, P .G . 76, col. 269 A B .

rie fcuse un slogan din formula : , Despart firile? dar unesc ador ar ea.3 8 8 n fond, el afirm nd c Dum nezeu e n om, c ador pe omul m preun nchinat cu ^Dumnezeu, adora doi, pentru c introdusese doi Hristoi.3 8 9 Sf. Chirii se ridic cu energie mpotriva acestei dilatrii, acestei adorri duble a lui Hristos. Ei o nfiereaz n mod deosebit n Anatematisma VUI-a : Dac cineva va ndrzni s spun c omul luat va trebui s fie adorat, slvit i numit cu Dum nezeu-Logosul ca unul n altul cci cuvntul mpreun adugat totdeauna ne silete s nelegem a.a i nu cinste?te pe Emanuel mai degrab cu o singur adorare i nu-i nal o singur doxologie. ntruct Logosul s-a fcut trup, anatem a s fie4 4 .3 S Tot ca precauie fa de nestorieni, d Sf. Chirii n demnul : S evitm s zicem despre Hristos : ador pe cel p u rtat din cauza celui ce poart, m nchin celui vzut din cauza celui nevzut1 4 .3 9 1 Ortodocii m r- . turisesc c ador un singur Hristos, Fiu i Domn, acelai din Tatl dup dumnezeire i din Sf. Fecioar dup um anitate.3 9 2 Netiina i progresul lui Iisus nu pot fi apre ciate totdeauna dup canoanele omeneti. Nestorie accentua aspectul progresului omenesc al lui Iisus ca om domnesc.3 9 3 In legtur cu textele din Matei 21, 36 i Marcu 13, 32, Sf. Chirii precizeaz c Iisus nu I cunotea ziua i ceasul sfritului ca om, nu ca Lo gos.3 9 4 Ceasul sfritului e necunoscut de Fiul dup har, dar nu i de Fiul dup fire.3 9 5 Logosul a m br cat m sura um anitii ignorante, dei El nu ignora nimic, ca unul care tia toate cu Tatl.3 9 6 Dei ca
383 F. Loofs,\ N e sto ria n a , p. 262. r. 6 . 389 g f. C h irii, S c riso a re a 40, M igne, P .G . 77, col. 192 BC. 390 Id e m , S c riso a re a 17, A n a te m a tis m a V III, M igne, P.G . 77, col. 121, AB. 391 Id e m S c riso a re a 17, ib id e m , col. 113 A. 392 Id em , S c riso a re a 40, ib id e m , col. 192 C. 393 Id e m , D ialo g cu N e sto rie c Sf. F e c io a r e N sc to a re d e D u m n ezeu , n u N sc to a re d e H risto s, M ig n e, P .G . 76,col. 252 AB. m J. T ix e ro n t, op. cit., III, p. 77. . 3?5 Sf. C h ir ii op. cit., ib id e m , col. 253 BC. 39,5 Id em , A p o lo g ie c o n tra Iui T e o d o re i p e n tr u c ele 12 c a p ito le , M ig n e, P .G . 76, col. 416 C.

116

Dumnezeu-Logos tie, ca om nu poate' s tie ziua i ceasul sfritului, pentru a fi n toate asemenea fra ilor.3 9 7 Nu progreseaz ca Logos, pentru c acesta e expresia desvririi, dar progreseaz ca om, care ;i purtat fire capabil de progres i a luat toate ale noastre din cauza noastr.3 9 8 Legea natural, zice Sf. Chirii, nu perm ite ca evoluia spiritual s dep easc vrsta corpului, ci progresul spiritual merge mn n mn cu cel fizic. Logosul fcut om era de svrit ca putere i nelepciune a Tatlui. ,Dar pen tru c El trebuia s cedeze obiceiului firii noastre, ca s nu fie socotit ceva straniu. n faa ochilor celor care-1 priveau ca om, El se descoperea pe msura creterii trupului su, d in .ce n ce mai nelept ce lor care-1 vedeau i-l ascultau. Dei desvrit n toate, asculta, deci, de legea comun a firii. i Sf. Chirii precizeaz mai de aproape ideea sa : Cnd auzi : Propea n nelepciune i h a r, s nu crezi c i se fcea vreun adaos de nelepciune, cci Lo gosul lui Dumnezeu nu duce lips de nimic. Dar se zice c progresa, pentru c El se arta din ce n ce mai nelept i mal cu har celor ce l priveau, nct progresa mai degrab starea celor ce-L admirau, de ct a Lui.3 9 9 Emanuel, dei plin de nelepciune i de har, care i e propriu prin natur, arat bunurile sale dumnezeieti pe m sura creterii i vrstei trupului Su.4 0 0 Sf. Fecioar ocup un loc de cinste n opera i hristologia Sf. Chirii. Acesta i-a consacrat dou lucrri speciale : 1. Dialog cu Nestorie c Sf. Fecioa r e Nsctoare de Dumnezeu i nu Nsctoare de Hristos ; 4 0 1 2. Contra celor care nu vor s mrturi seasc c Sf. Fecioar e Nsctoare de Dumnezeu; 4 0 2 apoi texte mai m ult sau mai puin ntinse n cele mai m ulte din operele sale hristologice. Ne reamin?tim c luptele hristologice ale sec. V au izbucnit la
397 Id em , T e z a u ru l d e sp re S f n ta si cea d e o fiin T re im e, X X II, M ig n e, P G. 76, col. 377 BC. 398 Id em , op .cit., X X V III, M igne, P .G . 75, col. 424 BCD, ,425 AB. ' 400 Id em , C o n tra b la s fe m iilo r Iu i N esto rie , III, 4, M igne, P.G . 76, col. 153 BC. M igne, P.G . 76, col. 249 A 256 A. M igne, P.G . 76, col. 256 B 292 A. '

117

onstantinopol, prin refuzul lui N estorie i al lui Anastasie de a da Sf. Fecioare titlu l de Nsctoare de Dumnezeu. Era, n aparen, o problem de mic im portan. Dar am vzut ce consecine i ce fr m ntri extraordinare a provocat dezbaterea acestei probleme. Fiindc, n fond, problem a mariologic era o problem hristologic. Dar mariologia nu e numai un pretext pentru hristologie. Ea e cu m ult mai m ult dect att. Sf. Chirii i-a dat seam a i a procedat n eonseein. La Efes, n 431, el apare ca m are aprtor, avo catul incomparabil al Nsctoarei de Dumnezeu. El nfrunt dumnia i lupta ireductibil a adversari lor si, care voiau s impun titlul sau apelativul de Nsctoare de om sau Nsctoare de Hristos. Se an gajeaz controverse aprinse, operele polemice scrise i predicile curg valuri, sinoadele lucreaz febril, cle ricii i credincioii discut cu aprindere. Sf. Chirii susine c Sf. Fecioar e Nsctoare de Dumnezeu. Prim a din cele 12 Anatematisme adresate lui Nesto rie sun : Dac cineva nu m rturisete c Emanuel G _Dumnezeu cu adevrat i din aceast pricin Feeioara e Nsctoare de Dumnezeu, cci Ea a nscut trupete pe Logosul lui Dumnezeu fcut trup, ana tema s fie.4 0 3 Dac Sf. Maria nu e Nsctoare de Dumnezeu, atunei Iisus Hristos cel nscut din Ea nu e Dumnezeu. Dilema era tragic i nu era scpare. Arguiile lui Nestorie i ale partizanilor si tindeau Ia instaurarea unei um aniti hristice, separat de dumnezeire. Persoana unirii, de care fcea atta caz Nestorie, deghiza penibil gunoenia unui raiona- ' lism senil i strm t, dar capabil nc de scamatorie n faa credinei. Sfintei Fecioare i revine titlul de Nsctoare de Dumnezeu dup relatrile Evanghe liilor.4 0 4 Cei ce numesc pe Sfnta Fecioar Nsctoare de Dumnezeu admit existena unui singur Fiu, H rision T , r S f- G h iril> S c riso a re a X V II, M ign e, P .G . 77, col. 120 BC. 404 Idern^ C u v n t c o n tra c e lo r ee n u y o r s m r tu r i se a sc e S f n ta F e c io a r N sc to a re d e D u m n e z eu , 23,

Migne, P.G. 76, eol. 284 AB<2. 1X8

tos Domn, Dumnezeu desvrit i om desvr it.4 0 5 Cei ce susin c Fecioara Maria e nsctoare de om sau de Hristos, adm it doi Fii, doi Domni, doi Hristoi cznd n diteism. Logosul nu a luat nici fire ngereasc, nici firea Sa proprie.4 0 6 Ca putere a Celui Prea nalt, El a um brit pe Sf. Fecioar, i i-a luat trup din Ea, dar prin lucrarea Sf. Duh. S-a f cut om, a fost num it Fiul lui Abraham i al lui David, dar pentru aceasta nu a ncetat de a fi Fiul lui Dumnezeu cu adevrat, ci, dei fcut trup, a rmas n firea, excelena i slava dumnezeirii. E unul i acelai Fiu i Domn nainte i dup ntrupare.4 0 7 Na terea aceasta a avut deci loc nu ca i cum firea Lo gosului i-ar fi luat nceputul existenei din trup.4 0 8 La obiecia nestorienilor c orice mam nate pe ci neva de o fiin cu ea i c dac cel nscut nu e de o fiin cu ea, nseamn c ea nu e mama lui, Sf. Chirii rspunde c Hristos nscut din Fecioara i din Duhul Sfnt e de o fiin i cu mama i cu Tatl Su.4 0 9 Expresia din salutul ngerului ctre Fecioara M aria : Domnul este cu tine (Luca 1, 28) este echi valent cu : Dumnezeu-Logosul este cu tine i n seamn c El se nate n pntece i se face trup dup cum e scris : Duhul Sfnt va veni peste tine i pu terea Celui Prea nalt te va um bri (Luca 1, 35).'" Cel nscut din Fecioara e om dac e considerat exte rior, dar e Dumnezeu adevrat dac e considerat in terior. De aceea i dup natere, El a pstrat Fecioa r pe mama Sa, lucru care nu s-a ntm plat cu niciunul din ceilali sfini. Fiind o natere minunat, Fe405 Id em , S c riso a re a 40, M igne, P .O . 77, col. 189 D. 406 Id em , A pologie p e n tr u cele 12 c a p ito le c o n tra E p is-

c o p ilo r O rie n ta li, M igne, P.G . 76, col. 328. 407 Id em , op. cit., ib id em , col. 328 B. 408 Id em , S c riso a re a 17, M igne, P.G . 77. col. 117 D. 409 Id em , D ialog c u N esto rie c S f n ta F e c io a r e N s c to a re de D um nezeu, n u N sc to a re d e H risto s, M igne, P.G . 76, col. 252 B. 410 P e tr u a l A le x a n d rie i, la Sf. C h irii, A polo g ie p e n tru c ele 12 ca p ito le c o n tra e p isc o p ilo r o rie n ta li, M igne, P.G . 76, col. 324 CD.

c io a r a p o a t e f i n u m i t N s c t o a r e d e D u m n e z e u s i j M a ic - F e c io a r .4" I

Sf. Chirii nu se m ulum ete cu aceast mariologie n bun parte polemic. nlat pe aripile credinei.^el rostete, la Alexandria i la Efes, predici de o rar elevaie liric. Redm cteva fragm ente din Omilia X I : Bucur-te i tu, Mrie, Nsctoare de D um nezeu, purttoare de lumin, vas nentinat ! Bucur-te Fecioar Maria, Maic i roab, Fecioar din cauza Celui nscut din tine Fecioar, Maic din cauza^ Celui p u rtat n braele tale i hrnit cu laptele tu, roab din cauza Celui ce a luat chip de rob. Cci m nratul a in trat n cetatea ta, ba chiar n pntecele tu, i a ieit cum a v ru t i poarta a fost nchis. Ai^ zmislit fr smn i ai nscut n chip dumnezeiesc. Bucur-te Mrie, templu . . ., ba, mai mtfT: sfnt, cum strig proorocul David zicnd : Sfnt e tem plul tu, m inunat n dreptate" (Psalm 64, ).^ B ucur-te Mrie, porum bia cea nentinat, Bucur-te Mrie, fclia cea nestins, cci din tine s-a nscut Soarele dreptii. Bucur-te Mrie, locul Celui necuprins de loc, cea care ai cuprins pe Unul Nscut, Dumnezeu-Cuvntul, care ai ncolit spic nevestejit fr plug i fr smn. Bucur-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, din cauza creia proorocii strig,^pstorii aduc slav lui Dumnezeu, rostind mpreun cu ngerii acel imn nfricotor.. . Bucur-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, din cauza c reia ngerii joac n cer, arhanghelii salt nltnd imne cutrem urtoare. Bucur-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, din cauza creia magii se nchin condui de steaua cea luminoas. Bucur-te Mrie, Ns ctoare de Dumnezeu, din cauza creia ai fost aleas podoaba celor 12 Apostoli. Bucur-te, Mrie, Nsc toare de Dumnezeu, din cauza creia Ioan a sltat fiind nc n pntecele mamei sale i fclia s-a nchi nat luminii cailei neadormite. Bucur-te Mrie, Nsetoare de Dumnezeu, prin care a venit harul cel ne6

i I ] j :
i

f
: j ? I i \ j \ i l 'I I j

j
j

I | j

. 411 C h irii, C u v n t c o n tra c e lo r ce n u v o r s m r tu ris e a s c c SI. F e c io a r e N sc to a re d e D u m n e z e u , 4, M igne, P .G . 76, col. 260 BC.

120

spus, despre care Apostolul strig zicnd : S-a ar ta t harul lui Dumnezeu, cel ce aduce m ntuirea tu turor oamenilor (Tit, 2, 11). B ucur-te Mrie, Ns ctoare de Dumnezeu, prin care a venit lumina cea adevrat, Domnul nostru Iisus Hristos, care zice n Evanghelii : Eu sunt lum ina lum ii (loan , 12). Bucur-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care lum ina a lum inat celor ce stteau n ntuneric i n um bra m o rii. . . Bucur-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, din cauza creia n Evanghelii se predi c : Binecuvntat e Cel ce vine n numele Domnu lui (Matei 21, 9), din cauza creia n ceti, n sate i n insule se ntemeiaz Biserici ortodoxe. Bucu r-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care a venit biruitorul morii i nim icitorul iadului. Bucu r-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care a venit Fctorul prim ei fpturi, ndrepttorul aba terii acesteia, conductorul m priei cereti. Bucu r-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care a n florit i a lum inat frumuseea nvierii. Bucur-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care a curs botezul cutrem urtor al sfineniei i al Iordanului. Bucur-te Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin ca re toat suflarea care crede se m ntuiee Sf. Chirii a artat deseori scopul urm rit de n truparea Logosului. ntr-u n cuvnt, acest scop este soteriologc. Iisus Hristos, adic Logosul ntrupat, a venit s ne mntuiasc. El a suferit naterea tru peasc, nu pentru c avea nevoie, sau din pricina propriei sale firi, ci pentru a face s nceteze bleste mul i a binecuvnta nceputul existenei noastre EI s-a ntrupat pentru a ne arta dragostea Sa cea mare. El a participat la firea noastr spre a o nvia i a o scoate din robia diavolului Logosul nu s-ar
44 44 8 44 44. 4 ' 2 . 4 13 .4 14

412 Id em , O m ilii d iv erse , X I, L a u d n e n tr u Sf. M a ria N sc to a re de D u m n ezeu , M igne, P .G . 77, col. 1032 CD 1033 ABC. 413 Id em , S c riso a re a 17, M igne, P .G . 77, col. 120 A. 414 Id em , C u v n t c o n tra c elo r ce n u v o r s m r tu r i seasc c SI. F e c io a r e N sc to a re d e D u m n e ze u , 26, M igne, P .G . 76, col. 285 D, 288 A.

121

fi ntrupat, dac noi nu am fi pctuit El a urm-ii n t deci nti distrugerea pcatului. Hristos a eobora ca s ne arate pe noi mai tari ca moartea si bi ruitori asupra picriciunii Umanitatea nu putea re-! gsi^ starea de la nceput i pe Sf. Duh, prin moartea!; unui om obinuit, nici chiar prin aceea a Apostolilor Era necesar ntruparea Fiului lui Dumnezeu S ta - ' rea iniial paradisiac nu ne putea fi redat fr re- li capatarea harului. i numai Hristos era drum ul h a-! r~ acest drum a cobort dumnezeiescul har inaland, sfinind, slvind i ndumnezeind firea n ' prim ul Hristos ndum nezeirea noastr e un lucru real, fizic, pentru c ntruparea Logosului a fost r e a - 1 ' Ia, fizica. Legturile noastre cu Dumnezeu nu mai sunt exterioare, legale, ca n Vechiul Testament ri sunt de natur organic, ca legturile dintre mldite i trunchi \ i Sf .Chirii este cel mai m are teolog al vremii sa le, egalnd i depind n unele privine, pe marele sau contemporan apusean. Feric. Augustin. El mo tenise de la ^naintai o hristologie compozit, dar ? C ^i<IfS^ Ura nedefinit. Dei stpn deja nainte ele 429 pe^ elementele fundam entale ale hristologiei sale, apariia nestorianismului oblig pe Sf. Chirii la o adncire, precizare i coordonare definitiv a sistemului su hristologie. Problema cea mai mare care confrunta pe Sf. Chirii era unirea celor dou elemente i totui, n acelai timp, distincia lor. Spre deosebire de unii naintai, , care se pierdeau n extreme, Sf. Chirii a pstrat linia de mijloc mergnd Pf .. mul m prtesc al Sf. Scripturi i al Sf. Tra, U tot caracterul eclectic al hristologiei sale, Sf. Chirii aduce unele nouti care m erit a fi sem nalate : . introduce expresia dou firi n hristo logia alexandrin ; . accentueaz taina unirii celor
. 4 15 . 4 16 . 4 17 . 4 13 . 4 15 9 1 2

n ia w lY v 1 ?:.- D esPT S f n ta i c e a d e o fiin T re im e , D ialo g u l V. M ig n e, P.G . 75, col. 968 C. W em , Om U ii p asc ale , XV, M igne, P G. 77, col. 745 CD. 418 l 'f J n IIe (S a in t> ^ 'A le x a n d rie , col. 2503. m . i v T e z a u ru l d e sp re S f n ta i c e a d e o fiin T re im e , X X , M ig n e, P.G . 75, col. 333 C. 49 E. W eigl, o p . cit., p. 192. 420 Id e m , o p . e i t , p. 197.

dou elemente ; 3. sistematizeaz teoria comunicrii idiomelor ; 4. privete din alt perspectiv progre sul firii umane a lui Hristos Hristos e cap al lumii. El deine prim atul universal. Sf. Chirii pune bazele unui hristocentrism grav i profund care ps treaz o maiestate de im penetrabil tain. P rin cla ritatea i corectitudinea hristologiei sale, Sf. Chirii depea i pe antiohieni i pe capadocieni. El avea avantajul unei profunde cugetri asupra probleme lor trinitare, hristologice i euharistice Sf. Chirii a fost apreciat n chip variat. El e o natur supl, adic tie s se aeze n punctul de ve dere al acelora cu care discut. A ntichitatea cretin nsi a vzut aceasta. Sf. Chirii ine mai m ult la idei dect la cuvinte Aceasta i-a adus, nu o dat, acuzaia de nestatornicie, att din partea prietenilor ct i din partea monofiziilor severieni, care ineau foarte m ult la formule. Iat cum l caracterizeaz patriarhul Timotei III al Alexandriei, monofizit i m are adm irator al lui Sever de Antiohia : (Chi rii) explicnd n m ulte chipuri nvtura neleapt a ortodoxiei i artndu-se nestatornic, e acuzat c nva lucruri contradictorii. Dup ce a susinut c trebuie s spunem o singur fire ntrupat a lui Dumnezeu-Logosul, acum i desfiineaz propria-i dogm i e prins vorbind de dou firi n Hristos. Dup ce a susinut c Dumnezeu-Logosul a suferit n trup, acum spune, dimpotriv, c nicidecum Acela nu a prim it patim a pentru noi. Contravenind pro priilor sale cuvinte. Chirii a semnat n Biserici o lupt tiranic i nempcat ca i cum ar fi dat foc cu o flacra foarte violent, a aprins nvtura cre dinei curate. Numai c de Dumnezeu artatul pa triarh Sever a tm duit prin sfintele sale scrieri ne statornicia lui Chirii, aa cum un fiu iubitor de p rintele su acopere cu propria-i hain dezonoarea acestui printe n acelai secol al Vl-lea, m pra
; 421 .422 .423 " . 424

421 Id em , op. ct., p. 198. 422 Id e m op. ct., p. 199. m G. N eyron (?). N o tes c o m p le m en taire * s u r Ies m o n o p h y site s, n K y rillia n a , p. 58. 424 T im o tei III, F ra g m e n te d o g m a tic e, 6, M ig n e, P .G . 86, 1, GOl. 276 BC.

tul Justinian I; teolog i ortodox de prim a linie, ap rtor al Sf. Chirii, ^relateaz c acesta a susinut aceeai doctrin nainte i dup condamnarea lui Nestorie Aceste aprecieri diam etral opuse arat ct interes sau ct nesiguran se afl n verdictele oamenilor asupra unora din cei mai valoroi semeni ai lor. In orice caz, Sf. Chirii, care tie s lupte i pentru formule i chiar pentru particule de cuvinte, cnd e cazul, ine cu trie la fondul problemelor pe care apr cu o tenacitate i cu o metod care onoreaz. El semneaz simbolul de unire de la , pentru c, dei acest simbol nu coninea, n toate privinele, ex presiile i term enii specifici hristologiei sale perso nale, el avea un fond ortodox indiscutabil, cum o do vedete n corespondena cu prietenii si dup aceea. H ruit toat viaa de eretici i de pismai, Sf. Chi rii mnuia cu miestrie arm a vigilenei integrale. El face dosare biblice i patristice pe care le anexeaz scrisorilor, tratatelor sale-polemice i hotrrilor si nodale. 2 6 Atrage atenia corespondenilor si asupra falsificrilor de opere patristice ortodoxe, n deosebi atanasiene, la care se dedau ereticii, trim ite exem plare ^autentice din aceste opere, expediaz uneori librrii ntregi din propriile sale opere hristologice corespondenilor si episcopi i preoi nedum erii Teodot de Ancira, prietenul i susintorul cald al Sf. Chirii la Efes si dup aceea, nva n Omiliile si n Tlcuirea simbolului de la Niceea hristologia Sf. Chirii. Fecioara, zice el, arat c Cel nscut din Ea e i om i Logos. Pe om l arat cea fcut mam ; pe Logos, cea care nscndu-L a rmas ce era mai nainte. Maria e mam ntre fecioare i fecioar in tre mame
.425 - 1 - 1 4 3 3 . 427 .428

423 J u s tin ia n I, C o n tra m o n o fiz iilo r, M igne, P .G . 86 col. 1136 C. 42f e x - la s f r itu l C u v n tu lu i 1 d e sp re c re d in a d re a p t c tre re g in e , M igne, P.G . 7.6, col. 1212 A 1336 B. _ 427 Sf. C h irii, S c riso a re a 39, M igne, P.G . 77, col. 181 B S c riso a re a 44, ib id e m , col. 228 BCD ; S c riso a re a 45, ib id e m , col. 236 D237 AB. 428 T eo d o t, E p isco p d e A n c ira, O m ilia V, 1, M igne, P .G . 77, co 1.1413 C ; O m ilia V I, 12, ib id e m , col. 1428 C.

124

Faza a doua a luptelor hristologice a lrgit ori zontul i a adncit problemele. Conflictul dintre Nes torie i Chirii a dus la precizarea ideilor fundamen tale ale hristologiei ortodoxe, reprezentat de ope rele Sf. Chirii i ale prietenilor si, ca Teodot de Ancira i alii. Hristologia ortodox e reprezentat de asemeni i de scrisorile lui Celestin i lucrarea : Des pre ntruparea lui Hristos contra ereticului Nestorie. Poziia hristologiei nestoriene a fost aprat la nce put de Ioan al Antiohiei, Andrei de Samosata i Teodoret al Cyrului. Aceast poziie a fost prsit de unii dup 433, de alii mai trziu, dup sinodul de la Calcedon. Disputele provocaser adunarea unui considerabil m aterial hristologie, ideile se limpezeau i adversarii i ntreau poziiile. Sinodul de la Efes, n 43 L , a nsem nat o nfrngere grea, dar nu defini tiv a nestorianismului i o victorie a hristologiei chiriliene. Echilibrul ntre cele dou pri e stabilit de simbolul de unire de la 433, care reinea din .am bele tabere doctrinare, idei, term eni i concluzii care se dovediser rezistente i adevrate n cursul luptelor. Dar actul din 433 nu era, n fond, dect un armistiiu. Partizanii lui Nestorie, depus i exilat, continuau s acuze pe Sf. Chirii de apolinarism. Chirilienii procedau la fel.

Ori de u n d e s-ar fi inspirat, aceast hristologia! avea a v a n ta ju l de a fi necomplicat, clar i uor de neles, spr--e deosebire de hristologia orientalilor, care devene a din ce n ce mai subtil i mai compli cat D a c # sublinierea celor dou firi poate fi ca racterizat c a o orientare nestorian, relevarea strn sei uniri a a c e s to r firi i a comunicrii nsuirilor lor e o not clu-irilian. Hristologia lui Leon se apropie cel mai m u J t de m rturisirea hristologic a lui Flavian, care a coper dualismul firilor cu form ula con sacrat a S f - Chirii : o fire ntrupat a lui Durane- zeu-Logosul*6*- Leon i Flavian reprezint hristologia! ortodox n aceti doi ani care preced sinodul de la Calcedon (4 4 9 451). Eutihie e eretic notoriu. Dioscur, coJ-'idamnnd pe Flavian i pe Eusebiu de Dorylaeum, care susineau existena a dou firi i patronnd e utihianism ul, se nfieaz ca monofizit cel puin rtrucat este creatorul Bisericii naional egiptene m o nofizite S i n o a d e l e de la Constantinopol (448) i de la Efes (449) c f easer un haos de nedescris n Biseric, mai a l e s un haos d o c t r i n a r . Situaia nu mai pu tea dura.
. 534 1 3 . 535

534 A d. v . H a rn a c k ,
5 3 5 O. B a r d e n h e w e r ,

op. cit., p . 389. G e sc h ic h te d e r a ltk ir c h lic h e n L ite -

r a t u r IV , p . 7 8-

158

HRISTOLOGIA DACO-EOMANULUI IO AN CASSIAN Sf. loan Cassian, nscut n Scythia-Minor, adic in Dobrogea romneasc de astzi, spre 360365, i lace o cultur frumoas n colile de pe litoralul Pon tului Euxin, pleac spre 380 n Palestina, unde se stabilete aproape de Betlehem, de unde pornete la marii avvi ai Egiptului,' unde, cu o ntrerupere, st circa de ani, frecventnd cu fratele su de em, Gherman, chinovii sau pustnici vestii pentru evla via i nelepciunea lor i a cror valoare o va con semna n Convorbirile sale cu Prinii. Pleac din Egipt spre 399400 i se stabilete la Constantinopol, unde Sf. loan G ur de Aur l hirotonete diacon i-i d ascultri n administraie. Aci, la Constantinopol, el triete ntreaga dram final a marelui su Patriarh, iar dup al doilea exil al acestuia, pleac, n 404, la Roma spre a interveni pe lng Inoceniu I n favoarea celui exilat, dar fr rezultat. La Roma, Cassian cunoate personalitile de seam ale Bise ricii romane, printre care pe arhidiaconul Leon, viito rul pap Leon cel Mare i alte notabiliti, cu care va discuta probleme ale cretinismului rsritean i va nchega prietenii. Dup 10 ani, spre circa 415, el ajunge la Marsilia, unde nfiineaz dou m n stiri: una de brbai i alta de femei A combtut discret concepia lui Augustin despre absolutismul harului. A fost acuzat de semipelagianism, dar n-a fost semi2 0 . 536

536 G h e n a d ie a l M a rsilie i, D e s c rip to rib u s ecclesiasticis,

62. 159

pelagian. La curent cu to t ce se petrecea mai im portant n /iiserica Oriental i cea Occidental, Sf;! Ioan Cassian judec aspru i clar evenimentele, oa-: m enii i lucrurile pe care le ntm pin sau despre care i se cere s scrie. Adoarme n Domnul spre 435,!;; n plina criz sau n prelungirea crizei nestoriene, despre care avusese posibilitatea s se informeze i|j chiar s o combat pe texte nestoriene, pe care al p u tu t s i le procure. i Sf. Ioan Cassian a scris trei opere fundam en tale : ) Despre aezmintele m nstireti de obte i despre tmduirile celor opt pcate principale, lucrare cerut de episcopul Castor de A pta Iulia, n Galia Narbonez i scris, probabil, pe la 420 ; 2) Conlaiuni s e u convorbiri cu Prinii, n num r de! 24, dup num rul celor 24 de btrni din Apocalips i scrise, probabil, ntre 420 i 429, poate dup unele nsemnri luate n perioada egiptean a vieii, dar! probabil i sub influena lui Evagrie P onticul; j 3) Despre ntruparea Domnului contra lui Nestorie* oper n 7 cri, scris pn n 429430, ntruct nui menioneaz inerea unui sinod antinestorian la Ro-;! ma, n vara anului 430. Lucrarea e scris la ndem nul lui Leon cel Mare, cum reiese din prefa, 5. !
1 2

Aspecte ale hristologiei Sf. Ioan Cassian Opera Despre ntruparea Domnului contra lui Nestorie, pe care o avem acum n frumoasa trad u cere a profesorului David Popescu a fost cerut Sfn tului Ioan Cassian de ctre Leon cel Mare, cu scopul ca Biserica Apusean s fac fa ereziei nestoriene, care se ntindea n Rsrit, n cursul deceniului trei! al secolului V, zmislit ceva mai nainte de unii re-: prezentani ai colii antiohiene ca Teodor de Mop suestia, Teodoret de Cyr i Diodor de Tars, care au transm is concepia lor lui Nestorie, fost preot la An tiohia i ajuns, apoi, patriarh de Constantinopol. Ori ginea nestorianismului st n tr-u n num r de erezii hristologice anterioare ca ebionimismul, m arcionismul, maniheism ul i diferite gnosticisme, arianismul, a crui genez este tot antiohian, dup spusa lui Arie
160

nsui, dar mai ales pelagianissnul. Peiagiu consider |k _ > Hristos drept, om deosebit, cu m erite excepionale, ilar rmnnd mereu om. El este un om solitar, ns cut dintr-o Fecioar, care poate fi num it Nsctoare du Hristos, nu Nsctoare de Dumnezeu Hristos e mntuitor, dar nu e Dumnezeu Nestorie atac, n predicile sale, dumnezeirea lui Hristos cu dou argumente 1) Nimeni nu se poate nate naintea nsctorului i 2) Cel nscut trebuie s fie deofim (homoousios) cu nsctorul. Sf. loan Cassian combate aceste argumente frivole cu argumente da nivel teologic, n sensul c Dumnezeu are puterea i voina de a realiza ceea ce voiete i citeaz unele minui ale Domnului ca mana trimis evreilor n pustie, vindecarea cu tin a ochilor orbului din natere, poate prin anumite elemente terapeutice ale apei sau ale tinei, apoi transformarea apei n vin i sturarea a mii de oa meni cu mncare puin 541; dar autorul citeaz i apariii puin explicabile n domeniul biologiei plan telor i animalelor
.537 .538 539 540 . 542

Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos Izvoarele operei Despre ntruparea Domnului contra lui Nestorie sunt destul de numeroase i bo gate, ele constnd n prim ul rnd din predicile lui Nestorie i ale lui Peiagiu, dm care Cassian citeaz uneori textual, alteori le rezum sau le prezint prin aluzie, inclusiv lucrri gnostice i ariene ; autorul se folosete, apoi, de Sfnta Scriptur a Vechiului i Noului Testament, din care adun, cu deosebit sim critic, numeroase texte alese pe probleme, mai ales
537 Sf. lo a n C assian , P e s p r e n tr u p a r e a D o m n u lu i co n tr a lu i N esto rie, V , I, 14 , ed. M . P e ts c h e n ig , C SEL X V II, P a rs I, 1888, p. 301303. 533 Id em , op. cit., II, 2, 2, p . 247. sw Id em , op. cit., V , 1, p. 303 ; V II, 2, 1 - 3 , p. 354 ; V II, 3 1. p. 355. , . o i d em . op. cit., V, 1, 3, p. 303 : a rg u m e n ta ta ra frivola**. 541 Id em , op. cit., V II, 3, 26, p . 3563572 Id em , op. cit., V II, 5, p. 359361.

161 11

i1 '

din Profei : David, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Haba-' euc^ M ^leahi etc. i din cei doi m ari Apostoli, Ioani Pavel, ale cror opere sunt tezaure de hristologie inclusiv Evangheliile sinoptice i Faptele Apostoli lor. Citeaza puin din autori profani ca Persius si Ci cero. Dar citeaz aproape n ntregim e simbolul de credin antiohian pe care rostise i i-l nsusise Kestorie, cu prilejul botezului su. n partea final a lu cram Cartea a VII-a Cassian invoc texte ; am opt autori p a tristic i: cinci a p u se n i: Ilarie , Am- i brozie,^ Ieronim, Rufin i A ugustin, i trei rsriteni : Grigorie (de Nazianz), Atanasie i Ioan Gur de A ur Nu atat textele citate din aceti autori texte care nu depeau n valoare pe cele biblice ci dimen siunile spirituale ale acestor autori urm au s con ving: sau s zdrobeasc pe Nestorie. A utorul nostru nu se sfiete s declare c doctrina sa n problema dezbtut se inspir din aceea a Sf. Ioan Gur de Aur, ba, c, chiar aparine n ntregim e acestuia Omagiem aci sm erenia lui Ioan Cassian. Dar el cu notea, probabil, i ali autori pe lng cei pe care -i menioneaz, n legtur cu hristologia. Cunotea tulburrile^ produse la Constantinopol de predicile T u. ^ es^or^e> cum i ngrijorrile episcopilor orien tali, ndeosebi pe acelea ale Sf. Chirii al Alexandriei care inea la curent Biserica roman cu problema nestorian i urm rea s ntoarc pe ereziarh din rtcire, Cassian n-a'cunoscut scrierile Sf. Chirii m potriv lui Nestorie, cci nu-1 menioneaz nici pe el, mei .vreuna din formulele sale, afltoare mai ales in..cele.}2. Anatematisme. Dar, lucru im portant, hristologia sa se apropie, uneori, pn la identitate de aceea a Sf: Chirii. Ce rspunde Sf. Ioan Cassian, prin aceste iz voare ale sale, concepiei lui Nestorie-Pelagiu, c Domnul: Iisus Hristos era: un sim plu om ? Ideea cen tral a tratatului Despre ntruparea D om nului. . . este susinerea dumnezeirii lui Hristos m potriva tu- 1 .543 1

d o n iit3 Y 11 3,' 6 : H aec ego sc rip si iile m e d itp ^ -e r oc n n m e a h a e c q u a m illiu s esse e re Hiln ir, r a ZS * f o n e " ;c o te ta t- t q u id q u id p u ta t u r esse d isc ip u li, to tu m a d h o n a re m r e f e r r i c o n v e n it m a g i s t r i i

162

uiror celor ee l-o. tgduiesc. .La zmislirea^ M ulul fia [fecioara. M aria :a contribuit ntreaga Sfnta TrsixHa . C uvntul-Fiul a cobort, slava Sf. Duh este de fa> , iar puterea Tatlui aduce um brirea1 1 . Se fac de monstraii ntinse pentru dumnezeirea lui Hristos cu texte bogate din profetul Isaia i alii, dar mai ales din Sfinii Apostoli Pavel,' loan i P etru i cu decla r a i i ale M artei i ale lui Toma. Se fac deasemeni dezvoltri asupra urcrii la cer i a coborrii de acolo a Fiului omului, dup textul lui loan : i nimeni nu s-a suit n cer dect Cel ce s-a cobort dm cer. Fiului Omului, care este n cer (loan 3, 13). Fiul Omului e Fiul lui Dumnezeu. Cel ce a aparut de curnd ca Fiu al Omului, a fost totdeauna m e#r. In toate episoadele vorbind despre iconomie , Dom nul Hristos e Dumnezeu. Fiul s-a ntrupat, dar E I n-a avut trup n Dumnezeu nainte de a se nate ; n-a fbst un Dumnezeu corporal. Nu Trupul acela care s-a nscut din trupul Fecioarei a existat dm tot deauna, ci Dumnezeu, care a existat totdeauna^ a ve nit din trupul Fecioarei n trup de om. Caci Uivantul (Verbum) s-a fcut trup, dar El n-a avut trupul cu Sine, ci s-a unit cu trupul omului prin bun voin dumnezeirii La observaia neevlavioas a lui Peiagiu, reluat de Nestorie c, la un moment dat, Dumnezeu a slluit n Hristos i a cobort asupra lui, cnd acesta prin felul su de viaa a me . ritat aceasta, Cassian replic : Acestea sunt lucruri omeneti, omeneti nu dumnezeieti, pe m sura sl biciunii um ane Toat credina Bisericii i tot cul tul ei consta n a m rturisi c Iisus Hristos e Dum nezeu a d e v ra t .64 8 Rtcirea lui Nestorie e mai grav dect aceea a lui M aniheu care susinea c Iisus era numai Dumnezeu i dect aceea a lui Ebion sare sus inea c Iisus era num ai om ..
44 44. 5 4 6 44. 6 4 7 .M 9

5 4 4 Idem, op. cit., II, 6, p . 249, 5 4 5 Idem, p. cit., IV, 6, 4 5, p. 292.


546 id e m , Tdem id e m , siae fid e s e t 5W Id em , op. cit., V I, 20, 2, p. 346 347. op. cit., V , 4, 45, p 306. op. cit., V ; 10, 2, p . 317 ; In b o c o m n is eceleo m n is e u lta s sit, le s u m B e lim v e ru m f a te r . op. cit., V, 10, 4, p. 318.

163

Sfntul loan Cassian face apel, n aprarea dum nezeirii . Domnului Iisus Hristos, la textul sim bolul lui de credin antiohian pe care-1 m rturisise Nestorie de la botezul su pn la infectarea cu erezia. Iat textul acestui simbol, aa cum ni transmite! autorul : Cred nti>-Unul i singurul adevratul* Dumnezeu, Tat atotputernic, fctor al tu tu ro r fp-l turilor vzute i nevzute ; i n Domnul nostru Iisust Hristos, Fiul Su, Unul-Nscut i Prim ul nscut aii ntregii fpturi, nscut din Tatl nainte de toi vecii; i nu fcut, Dumnezeu adevrat din Dumnezeu aderi vrt, deofiin cu Tatl, p rin care i veacurile auj fost alctuite i toate au fost fcute ; Carele pentri'i noi a venit i s-a nscut din Fecioara Maria i a fost:, rstignit sub Poniu Pilat i a fost ngropat i a n?I viat a treia zi dup Scripturi i s-a suit la ceruri iil va veni iari sa judece viii i m o rii. . . i celelalte Sf. Cassian relev c credina acestui simbol a dus pe Nestorie la izvorul vieii, la renaterea man tuirii, la harul Euharistiei, la comuniunea cu Dom n u l.. , la ndatorirea slujirii, la piscul preoiei, .a demnitatea arhiereasc. . . Nu vezi ce ai fcut, in ce prpastie te-ai, aruncat ? Pierznd credina sim bolului, ai pierdut tot ce-ai fost. Taina preoiei i a mntuirii tale se cuprindeau n adevrul simboluluiCrezi c tgduieti num ai pe el ? Nu, ci te-ai t gduit pe tine nsui Se combat, apoi, erorile Ini Nestorie pe baza afirm aiilor din simbol. Dac omu' I jisus Hristos este Unul-Nscut i Prim ul-nscut al 'I ntregii creaturi, dup sim b o lu l'p e care m rtu ri sete, atunci, fr ndoial, El e Dumnezeu, nu un oin deosebit Ai mai m rturisit c Iisus Hristos a fost nscut, nu fcut, de Dumnezeu-Tatl naintea veacu rilor. Cu aceasta, nu adori, cum pretinzi, chipul lui i Dumnezeu i nici pe Cel ce s-ar afla n El Dac El este Dumnezeu adevrat din Dumnezeu adev rat", cum acelai poate fi i Dumnezeu i statuie, i '* Dumnezeu i instrum ent, i Dumnezeu i om. Cum poate acelai fi cea mai nalt putere i, n acelai j ;
- 1 . 650 - 1 .551 - 1 . 562

|.l|U H M l

'Ii

550 Id e m , o p . cit., V I, 3, 1, p . 327. 551 Id e m , op. cit., V I, 6, 1, 2, p . 331. 562 Id e m , op. cit,, 6, 4, p. 332.

164

timp, o neputin unic, acelai cea mai^ nalt ma iestate i o moarte unic ? Nu se mpac acestea n unul i acelai Domn n formula simbolului j A venit i s-a nscut din Fecioara M aria, se afl ex presia : a venit, care n-are sens s fie aplicat unui om deosebit nscut din Fecioara Maria. A veni se aplic aceluia care n firea lui ( i n e s s e n t i a ; are menirea de a putea veni. Aceast menire a ve nirii trebuie posedat anterior de Acela care^ putea s vin. Acesta nu era om, cci el nu exista nainte de a fi zmislit i deci n-a avut n el menirea de a veni. Dumnezeu e Acela care a venit, care avea i puterea de a fi i puterea de a veni. Dumnezeu a ve nit pentru c era i a fost totdeauna, pentru c tot deauna a,putut veni
.553 14 .654

U n ir e a n t r e D u m n e z e u i o m n D o m n u l I is u s H r is t o s

Cu ntreaga hristologie patristic, Sf. Ioan Ca ssian susine c Domnul Iisus Hristos era i Dum nezeu si om. n ansamblul numelor pe care le poart (' un singur Dumnezeu : M ntuitorul e Dumnezeu, Iisus e Dumnezeu, Hristos e Dumnezeu. Avem aici un plural de nume, dar e o singur putere i o sin gur" slav. Dei numele se disting ntre ele, n toate e un singur Dumnezeu Dar aceste nume exprim si pe om. Propovduind slava lui Dumnezeu n Hris tos, Sf. Pavel nu uit niciodat s dea m rturie c El este i om adevrat i nu neglijeaz ntruparea Lui, eliminnd att fantoma lui M arcian ct i s rcia de Dumnezeu a lui Ebion, ambele ducnd la credina blasfematoare c Iisus Hristos a fost sau un om lipsit de Dumnezeu sau un Dumnezeu lipsit de om. Sfntul Pavel fusese trimis la apostolat de Dumnezeu-Tatl i de Iisus Hristos pe care Tatl l n viase din mori (Gal. 1,1), adic Iisus Hristos fusese si om, a crui ridicare din m orm nt el o acceptase,
.555

553 Id em , op. cit., V I, 7, 2, p. 333. 554 Id em , op. cit., V I, 8, 34, p. 335. 555 Idem . op. cit., II, 4, 7, p. 255.

H ^ PUtU? l0J sPir iualtii poporului romn !n I C n r n n . r J f - k frm a*Ie- ProPunem alctuirea u n u il pttq l f ^ T ^ T T aC0' r0man Purtnd tlu l de CORR O M ^nm ^S M ECCLESIASTICORUM DACOROMANORUM, care s completeze rarele inform aii m a S S e n J i n FONTES HISTORIAE DACO-ROMANAE, publicat de Academia Romn. A r p u tea pHHnm ^ , r pus textele greceti i latineti din ediiiIe m ixce cele rnai recente, texte cuprinznd ; Scrisoarea Bisericii din Goia ctre Biserica din Gazareea Capadociei l a tu tu ro r celorlalte Bis e n a , fragm ente din Teotim I de Tomis, loan ^ .T or" 's textele Im Niceta de Remesiana, Laureniu de Novae, toate operele lui loan Cassian, .M25en!,V P tru diaconul, Leoniu zis de ? A mf e cel Mic (opere originale, prefee i traduceri). La acestea e necesar s se adauge tiri mai scurte sau mai bogate despre episcopii de Tomis din protocoalele Sinoadelor ecumenice I II III si IV sau opere istorice ca acelea ale lui Eusebiu al Cezaj ocrate> Sozomen, Ieronim, Ghenadie i Cassiodor etc., sau simple scrisori ca aceea a lui Teotim II i poemele nr. 17 i 27 ale lui Paulin de Nola ctre . <?e Remesiana etc. Textele scoase, repet din cele mai bune ediii, dar i din Migne, dac nu e alt s f- pVJrlrt y nso*lte, de traduceri n limba romn i precedate fiecare de o introducere stiintific u r m ata de un rezum at ntr-o limb strin de circula ie. O comisie tiinific de cinci membri, prezidat e un membru al Sfntului Sinod va coordona m ate rialul i fiecare volum va fi dat la tipar numai dup un referat critic fcut i citit de un membru al Co misiei, in faa plenului acesteia.
1

CAPITOLUL XI

HRISTOLOGIA SINODULUI DE LA CALCEDON Metoda violent folosit de Dioscur la sinodul tlhresc, condamnarea i m altratarea attor episcopi abseni sau prezeni la sinod, asasinarea lui Flavian, patriarh de Constantinopol, excomunicarea papei, struina unor episcopi pentru a li se ^ridica pedepsele i inextricabila confuzie n m aterie de doctrina produs la acest sinod impuneau convocarea urgenta a unui sinod general. Papa Leon scrie m pratului Teodosie i Pulheriei cernd s se convoace un smod n Italia, care s pun capt greelilor de credin i celorlalte nereguli patronate de Dioscur. El^roag d e asemeni pe m pratul de apus, Valentinian al III-lea, pe mama lui, Placidia, i pe soia lui. Eudoxia. s ndemne pe Teodosie n acest sens. Toi ace tia scriu rudelor lor de la Constantinopol, adica lui Teodosie si Pulheriei, transm indu-le rugmintea papei Teodosie rspunde negativ susinnd ca Fla vian a m urit pentru vini reale, ca tulburtor al ordinei n Biseric, c episcopii depui au fost socotii nedemni de sinod, n tim p ce cei demni au fost ac ceptai In iulie 450, murind Teodosie, ajunge m p rat Marcian, prin cstoria sa cu Pulheria, care era de m ult August. Pulheria dorea inerea sinodu lui cerut de Leon, mai ales c ea voia izbnda Orto doxiei a crei politic ea o conducea de atta vreme
. 400 .4 0 1

Cf. S crisorile 18, 19, 20, 21 ale' m prteselor G alla P lacid ia ai E udoxia ctre P u lh eria i T eod osie, n A cta Concil. Oecum., III, 1, 1935, p. 1 3 - 1 4 (ed. Ed. Schw artz). *01 L iberatus, op. cit., X II, 77, p. 119.

183

cu succes variabil. Ea ambiiona chiar s dea o strlucire excepional acestui sinod p rintr-un num r de membri dublu fa de acela al Prinilor de la Ni4 ceea (deci 318X2 = 636), pentru ca s se slveasc cei ce vor lua parte la el, zice un critic al Calcodonului ca Timotei Ailouros Situaia politic se schim base. Anatolie al Constantinopolului condamn pe Eutihie i semn Tomosul lui Leon. Lucrurile se n4 dreptaser i papa ar fi dorit s amne sinodul. Dar perechea imperial d urm are cererii lui Leon si con voac sinodul la Niceea S-au adunat acolo 630 episcopi, dar legaii papei nu au v rut s vin de la! Constantinopol fr m prat O seam de tulburrii la Niceea, cauze de ordin m ilitar i dorina m pra-l tului de a controla de aproape lucrrile sinodului, au fcut ca ^acesta s fie transferat la Calcedon, lingi! Constantinopol. edinele sinodului se in n ,Bise-| n ea Sf. Eufimia, asupra crora istoricul Evagrie ne-a! sat o frumoas descriere Lucrrile ncep la :! octombrie 451. : ; s ' Sunt do fa legaii p ap ei: Paschasinus, episcop de Lilibeu, n Sicilia, Lucentius, episcop, preotul Bonifatie, apoi Anatolie al Constantinopolului,!' Dioscur cu mitropoliii lui i toi ceilali n tr-un n u - m r cum nu a mai fost la nici un sinod. Ordinea d e | zi . depunerea i moartea lui Flavian, depunerea | unui num r de episcopi ortodoci i, evident, o fo r-! mul hristologic definitiv, pe care nu o dorea a t t| de m ult Biserica, pe ct o dorea Statul. n prim a .e din, se d citire actelor sinodului II de la Efes (tlhresc), apoi a celor ale sinodului I de la Efes n care Nestorie e condamnat de Chirii. Sinodalii anatem a- J
1 . 402 .603 . 604 .405 8

Schw artz, D ie K aiserin P u lch eria au f .Synode von Chalkedon, im F e stg a b e f u r A d o lf J u lic h e r zum 'YO G eb u rtsta g , 2 J a n u a r 1927, p. 205206. ;T' _ 603 Cf. S c riso a re a 28 a lu i M a rc ia n c tre p a p a L eon, S c riso a re a 29 a m p r te s e i P u lc h e r ia c tre L eo n i S c riso a r e a 30 a lu i V a le n tin ian i M a rc ia n c a re co n v o ac p e ep isC Pl N lceea - n ^ c ta C oncil. O ecum ., III, 1, p. 18 19 04 L ib e ra tu s; op. cit., X II, 84, 85, p. 119. C -2 4 9 6 c TOgrie 0P> C it U i 3 Migne> P G ' 86> 111 coL 2493

186

U z e a z p e N e s t o r i e i p e E u t ih ie . A n a t e m a c in e m p a r t e s i c in e a m e s t e c 14.606 S in o d a l ii in t o n a r p e n t r u p r im a d a t S f i n t e D u m n e z e u le , S f i n t e t a r e . S f i n t e f r d e m o a r t e 1 '. n e d i n a a d o u a s e c it e s c s im b o lu l d e la N ic e e a , c e l d e l a C o n s t a n t in o p o l, c e l e doua s c r is o r i a le lu i C h ir ii c t r e N e s t o r i e (a 4 - a ) i c t r e l o a n a l A n t i o h i e i (a 3 9 -a ) s i t o m o s u l l u i L e o n c tr e F a v i a n , c r u ia p a p a i a d u g a s e n a n u l p r e c e d e n , o c o l e c i e d e t e x t e p a t r i s t i c e .607 L a u n e l e n e d u m e r i r i a le e p is c o p il o r i l i r i e n i i p a le s t in i e n i, d a u la 11 T e o d o r e i s i D ia c o n u l e tiu s d e la C o n sa n tm o p , c a r e v o r s p u n d e a c o r d d o c t r in a l u i C h ir ii c u a c e e a a l u i L e o n .608 E p is c o p i i d in I l ir i c i E g ip t s t r ig a . T o t i a m g r e i t , t o i c e r e m ie r t a r e " . e d in a a t r e ia s e o c u p c u p l n g e r e a l u i E u s e b iu d e D o r y la e u m im p o t r i v a lu i D io s c u r , c a r e e r a a c u z a t d e d e p u n e r e a l u i F la v i a n i a a lt o r e p is c o p i o r to d o c i. D io s c u r m s a n v r e a s s e p r e z in t e l a e d in u n d e e c h e m a t d e t r e i o r i p r in d e l e g a i i im p u n t o a r e , p r e t e x t n d b a ca e o p r it d e s e n t i n e l e s ia s a fa r d in c a s a , b a ca e b o l n a v E c o n d a m n a t c u d e p u n e r e a d in t r e a p t a m a l a p t e l e a a n a l e p is c o p a t u lu i s u .60 C u t o a t >a p r a r e a fe r v e n t p e ca re u n ii ca H a r n a c k o ia u ^ i D i o s c u r a c e s t a n u p u t e a s a ib o c o n t iin a ir e p r o a b ila v r e m e c e n u a v r u t s s e p r e z in t e l a l u c r r i le s i n o d u lu i. D e s ig u r , p o l i t i c a im p e r ia la i p a p a L e m a v u t u n c u v n t g r e u n c o n d a m n a r e a l u i D io s c u r , d a r d a c e l s e t i a n e v in o v a t , n u a v e a d e c e s a n u n f r u n t e a c u z a i il e c e i s e a d u c e a u . C o m is a r ii im p r ia l i c o n d u c e a u d e z b a t e r i le , d a r e i n u s e p u t e a u a m e s t e c a n c h e s t i u n i d e d o c t r in . n e d i n a a p a r a , s - a c e r c e t a t c a z u l e p is c o p il o r I u v e n a l a l G a la t ia , E u s t a t ie a l B e r i t u l u i

Ierusalimului,
a l S e le u c ie i

T a la s i e a l C e s a r e e i C a p a d o c ie i, E u s e b iu l a A n c ir e i d e i V a s ile I s a u r ie i c a r e c o la b o r a s e r c u D io s c u r l a E f e s . D u p 606 L ib e ra tu s, op. cit., X III, 86. p. 120. 07 l . D u ch esn e, op. cit., III, p. 43400 L ib e ra tu s, op. cit., X III, 86, p. 120. 9 Idem . op. c i t , X III, 87, p . 1 2 0 -1 2 1 . _ A d. v. H a rn a c k , op. cit., p. 392 393 , cf. to a te _acu z a tiile a d u s e lu i D io scu r, p e la rg la ^ r i e , op. c it. a B C d M igne, P .G . 86, 11, col. 2500 ABCD , 2501 A B C , 2504 ABCD .

o exam inare de cinci zile a situaiei lor, aceti episcopi au fost ie rta i Doisprezece episcopi egipteni prezint o m rturisire de credin incomplet. Ei re*i fuz s anatematizeze pe Eutihie i s semneze Tomosul lui Leon, pn ce nu vor avea asentimentul ! 2 i t lor p?tria rh care trebuia ales. Li s-a acordat. In edina a V-a se elaboreaz i se definitiw! veaz form ula de credin privitoare la cele dou! firi ale M ntuitorului. O prim formul de credin* al crei tex t nu se mai pstreaz, afirma c Iisus Hristos e din dou firi. Form ula era ns insuficient!! i necorect, p en tru c Dioscur declarase mai na inte c o adm itea i el : Admit expresia : din dou! iiri, dar nu adm it expresia : dou firi Legaii pa- ! pei cerur s se dea o formul conform scrisorii lui i Leon. Se^ alctui o nou comisie, n frunte cu Anatolie, ^patriarhul Constantinopolului, care redact o nou formul pe care sinodalii o aclamar cu cuvintele : Aceasta e credina Prinilor, aceasta e ere- : dina lui Chirii i a lui Leon La edina a sasea iau parte m pratul Marcian i m prateasa Pulheria: m pratul declar c ia parte la sinod ca m pratul Constantin. Sinodul l-a chemat ca pe un nou Con- jjf stantin, ca pe un nou Pavel, ca pe un nou David. !!|| Pulheria e o nou Elen n edina a aptea (a opta j de la Mansi), se face cercetarea lui Teodoret al Cy- \ rului. care era, de altfel, prezent la sinod nc de l nceputul lucrrilor i luase loc n tabra acuzatoriJ lor. E chemat n mijlocul Bisericii i i se cere cu in sisten s anatematizeze pe Nestorie. El pretinde n ti s dea unele explicaii i apoi s anatematizeze. Episcopii i strigar c e nestorian, eretic Astfel ncolit, e obligat s anatematizeze. i anatem atzeaz astfel : Anatema lui Nestorie i celui ce nu spune c Sfnta Fecioar Maria este Nsctoare de
.4 ,1 " / 13 . 6 14 .6 15 . 6 14

411 L iberatus, op. cit., X III, 89, p. 121. *12 Idem , op. cit., X III, 89, 90, p. 121. 613 M ansi, op. cit., V II, col. 105. X III *90 ^p3 122 P" C*" ^ lib e r a tu s , op. cit., ^ M ansi, op. cit., V II col. 130 B, 133 C, 169 C, 172 A. 416 Idem , op. cit., V II, col. 188 189.

188

Dumnezeu si care m parte n doi Fii pe Singurul Fiu Unul-Nscut Teodoret semneaz apoi_ definiia sinodal i scrisoarea lui Leon. I s-a restituit scaunul episcopal i a fost num it dascl ortodox. Legaii pa pei i toi'ceilali sinodali i recunosc ortodoxia si dreptul asupra scaunului su episcopal. In edina a opta (a nou la Mansi) este exam inat la fel cazul lui Iba de Edessa. Episcopul e gsit nevinovat. Ei anatematizeaz pe Nestorie, pe Eutihie i pe oricine zice c Iisus este o singur fire edina urmtoare, n absena legailor papali, acord unele privilegii episcopului de Constantinopol : ridicarea Bisericii din Constantinopol la rangul de egalitate cu Biserica Romei n privilegii, hirotonii etc. i s vie, ca rang, imediat dup Roma veche. Arhiepiscopul de Constan tinopol avea de acum puterea de a hirotoni mitropolii n Asia, Pont i Tracia Reprezentanii papei s-au opus, prin Lucentius, acestei hotrri. Sinodul de la Calcedon ne-a dat form ula dogma tic ntreag i definitiv a hristologiei^ ortodoxe Formula ntreag e destul de lung, pn la textul hristologie propriu zis. Pream bulul aprob hotr rile celor trei sinoade ecumenice precedente, tran scrie textul integral al sinoadelor I i II ecumenice, face consideraii asupra valorii lor doctrinale, critica pe cei care vor s desfigureze taina ntruprii, pe cei care resping e x p re s ia Nsctoare de Dumnezeu1 1 , pe cei care introduc amestecul i contopirea firilor i care imagineaz o singur fire a trupului i a dum nezeirii i c prin unirea cu um anitatea, firea dum nezeiasc a devenit ptimitoare. Sfntul i marele si nod ecumenic se opune acestor m ainaiuni contra adevrului, apr puterea intact a predicrii, hot rte c rm ne nezdruncinat credina celor 318 Sfini P rini i ntrete nvtura celor 150 de
.6 17 .620 .621

617 Id e m , 413 Id em , Id e m , 620 Id em , Id e m , 2 Id em ,

op. op. op. op. op. op.

cit., V II, col. 189 B. cit., V II, col. 189 CD, 192 A. cit., V II col. 261 BC, 264, 265. cit., V II, col. 268 D, 269 A. cit., V II, col. 425, 428 i u rm ., 453. cit., V II, col. 457 ; L ib e ra tu s , op. cit., X III,

93, p. 123.

Sfini^ Prini de la Constantmopol. Cu privire la coi care ncearc s denatureze taina ntruprii, SUSti-

190

na a fost suprimat din cauza unirii, ci s-a pstrat, dimpotriv, proprietatea fiecrei firi, care se unesc una cu alta ntr-o singur persoan i ntr-o singur ipostaz. (Mrturisim) un (Fiu) nem prit sau des prit n dou persoane, ci unul i acelai Fiu, Unul nscut, Dumnezeu-Logosul, Domnul Iisus Hristos, cum (au prezis) proorocii despre El, cum nsui Dom nul Iisus Hristos ne-a nvat i cum simbolul P rinilor ne-a transm is Urmeaz porunca de a nu propune sau nva alt simbol cum i sanciunile res pective n caz de neascultare. Aceast formul hristologic pune i rezolv toate disputele hristologice ale secolelor IV i V,_ de la Apolinarie pn la Eutihie i d expresie defini tiv hristologiei ortodoxe. Ea are dou pri : una negativ, n care semnaleaz i critic erorile nestorianismului i ale eutihianismului, i alta pozitiv n care expune hristologia oficial a Bisericii. Pentru susinerea adevrurilor ortodoxe m potriva nestorianismului, sinodul a acceptat ca documente de baz Scrisorile Sf. Chirii ctre Nestorie (a 4-a) i ctre episcopii orientali (a 39-a ctre Ioan al Antiohiei), piese aprobate la cele dou sinoade de la Efes_(431, 449). P entru susinerea adevrurilor ortodoxe mpo triva eutihianismului, sinodul a acceptat ca docu ment de baz Scrisoarea lui Leon ctre Flavian. Erau documente oficiale de o deosebit im portan care artau preuirea i prestigiul de care se bucurau Chi rii i Leon ca autoriti dogmatice n faa sinodului. Omisiunea lucrrilor antimonofizite ale lui Teodoret al Cyrului se explic prin adversitatea sa fa de Sf. Chirii i prin oscilarea sa ndelungat ntre nestorianism i ortodoxie. Din nestorianism, sinodul nfie reaz nvtura despre doi Fii i despre dou per soane ; din eutihianism, el vestejete mai multe ele m ente : amestecul firilor, teopashismul, originea ne omeneasc a trupului M ntuitorului, dou firi na4 1. 624

cit., V II, col. 116 A BC ; E v a g rie , op. cit., I I 4" M igne, P .G . 86, II, col. 2508 B C D 2509 A ; C. J . H efe le D. H. L eclercq , op. cit., p. 725 6 (te x t g rec i t r a d ucere).

191

irite de ntrupare i una singur dup ntrupare. Hj sistena mai puin asupra nestorianismului se ex plic prin faptul c aceast erezie fusese deja con dam nat la sinodul de la Efes ct i n simbolul di unire din 433. Insistena mai m are asupra eutihianis m ului se explic prin data recent i caracterul viol lent al acestei erezii plecat din mediu clugresc ! susinut mai ales de clugri, apoi prin faptul ci ea nu fusese nc judecat i condamnat de un si nod ecumenic : condamnarea lui Eutihie la sinodu particular din Constantinopol (448) fusese anulat da sinodul tlhresc de la Efes (449). ! Hristologia ortodox calcedonian cuprinde urj 1 m toarele puncte : v. Identitatea Logosului de dij j naintea ntruprii cu cel de dup ntrupare ; textu I formulei repet la fiecare pas cuvntul acelai apoi unul i acelai Fiu, Unul-Nscut, Dumnezeu j Logosul, Domnul Iisus Hristos1 4 , unul i acelajj Hristos1 4 , Fiu, Domn, Unul-N scut4 4 . Ideea aceasta, e centrul hristologiei chiriliene ; 2, Iisus H risto|| e Dumnezeu adevrat i om desvrit, de o fiina < cu Tatl dup dumnezeire i de o fiin cu noi dup, omenire, mai puin pcatul; 3. E la avut o na tere din veac dup dumnezeire i una n timp dup um anitate din Fecioara M aria; 4. Naterea nf tim p s-a fcut pentru noi i pentru m ntuirea noas : tr, idee chirilian ; 5. Fecioara M aria e N toare de Dumnezeu, idee veche ortodox i chirilici! n. . Iisus Hristos e n dou firi, expresie croat de Sf. Grigorie de Nyssa i deosebit de aceea a ale|l| xandrinilor, cu Sf. Chirii n frunte, care ziceau dinj dou f i r i ; 7. Firile se unesc fr s se amestece t fr s se schimbe, fr s se m part, fr s se des-j part. Cu toat critica pe care Harnack o face acestor f precizri negative, ca neavnd nimic cald i concre i n ele ele au fost folosite n hristologie de Capado-1 cieni i de Sf. C h irii; au deci o ndelungat trad . patristic ; , Unirea firilor nu a suprim at deoso
4^ 1 4 6 / 25 8

621 A d. v . H arnack, op. cit., p. 397.

192

birea lor idee luat textual dup hristologia Sf. Chi', 9 - Firile i-au pSstrat fiecare idee aparinand tomosului lui Leon , W. firilor ntr-o singur persoana si o singura ipostasa, idee luat din hristologia lui Flavian i LenFormula hristologic a Calcedonului a *st te variat apreciat. S-a zis ca hristologia . a fost sacrificat aceleia a papei Leon. Am vzut c din toat formula, numai ideea notataj d n o i pct , este strict leoniana, celelalte fund un bun co mun al hristologiei patristice de pana atunci m deo sebi a Sf. Chirii. E, desigur, o gluma pe care o face II. Leclercq cnd pretinde c form ula smodului nrinde mai m ulte idei din tomosul lui Leon dect din operele Sf. Chirii. Aezate sinoptic, textele din^ for mula calcedonian si din tomosul leonian, sunt departe de a arta dependena ce li se atribu e j n v i t e de aproape, se constat c din t1 cle :> asc' mene socotite izvoare ale formulei d e ,la Calcedon, numai prim ul i ultim ul au crespnden^e in for mul si nc, prim ul text, fara sa fie propriu lui Leon. Celelalte patru texte din ^ m f dogmatica sunt traduceri literale din. Scrisoarea 39-a a Si. U u ril si a n u m e d in partea de tex t care e simbolul de unire de la 433 Formulele calcedoniene aveau deja curs printre teologii orientali, nainte de trim iterea tomosului lui Leon ctre Flavian. N u ,e poate: d ead e care dintre cele dou ex p resii: in sau din doua tin este autentic n formula Calcedonului, pentru ca le tiunile manuscriselor de comparaie cu originalul, care poart din dou firi, nu ngduie o apreciere concludent. Se pare ns c cele mai multe anse le are varianta n dou firi, fiind sprijinit pe o seama de indicaii contemporane cu sinodul i ulterioare. Sinodul a afirm at echivalena de fond dintre hristo9 .6 27

6 2 6 id em ,

op. cit., p. 393398 ; L. D uch esn e, op. cit., III,

P' 4 5 C J H efele D. H. L eclercq, op. cit., p. ^ J - 7 2 8 ; J B ois C h a lc e d o in e (C oncile de), n D xctio n n aire d e T h eo logfe C a th o liq u e , tom e II, d eu x iem e p rtie , 1923, col.

22052206.^^

cit-> p 723, n. 1 ; J- B ois, op. cit., col. 2207.

193

IZ

logia Sf. Chirii i aceea a lui Leon, dar nu a strui! asupra acestui lucru ct ar dori cercetto S modernfi pentru ca scopul sinodului nu era s fac o p a n lo 'J sau o c o n t o p i ntre cele dou h r i s t o S c d l
? 5

criticTform ' P / . testantii Harnack i L ori^s critica ormufa0 ula ca ^ insuficient gndit si ca fiind pit elaborat Sinodul de la Calcedon' nu a^ fost u ngres de filosofie, ci o adunare de oameni sfinii care au lucrat sub insuflarea Sf. D u h ^ p r e a d o formula de credin, nu un manifest de s i C s m e Si nodalii aveau o ncredere m are n hristologia Sf ChisuiuU uJi LPrmeririlf ? i S_aU ridicat la citirea tomop riS re a l t i f lam urite de oameni pricepui, S f . Te doret- Dar condamnarea eutihianis^ ului care m anuia unele formule ale Sf. Chirii m pinse la extrem, nu ngduia nsusirea acelei term ite t gn S ir? ene CT desfi^ a t ' ori ru SterpTeDlatd ^ n l P n l n T at de eretici cum s~a ntm dul d t ? 0n CU monofizitii- n orice caz sinos-a A s c n + -U anulat pe cel de la Efes. cum -i ; Cu, excePia cuvintelor n dou firi, toate
0 0 11 3

- le x tu T IV Sunt' cete d drentate^V rh -U-i^ Definiia Calcedonului nLi ? + ?.hm I In u rmtoarele puncte : . re produce partea din simbolul de unire de la re pioclama unitatea de subiect n Iisus Hristos re cunoate m aternitatea dumnezeiasc a Sfintei Fecioa+ .lstos e singur persoan;- o singur SUbieCt Dumnezeu-Logosul. Dup ci o sinp-iir ^u mai putea zice : o singur fire, i 1 T P( ntrupat a Iui Dumnezeu-Lof f o r m ^ Vn ^ mai f US C a i ntrebuinat aceasC hiriM r fi S S f * asistat J a siod, probabil Sf. :! L-niri. ar ti lacut concesiunea de term eni ce i s-ar fi
1 4 3 3 2 6 1

centul d T d eiC ^ pe ^ cuvinte. mai SpUS> el punea ac centul pe idei, nu Calcedonul se nmmP mai m ult nestorianismului, dect simbolului de unire din 433. Monofiziii nu aveau dreptate cnd pretin deau c form ula Calcedonului a favorizat pe Nestone, pentru c dac una persona a lui Leon putea fi
630 p T ixeront, op., cit., III, p. 98.

L o fs, L eon tiu s v on B yzanz, p. 50 .

194

Identificat cu persoana unirii, nu mai e acelai lucru ni mia hypostasis1 1 , care nu poate fi redusa la siste ml nestorian. Ea bareaz drum ul persoaneior fiz -,v 4 Dumnezeu-Logosul e, pentru sinod, identi ru U Fiul, r iu i, Hristos, ririsiob, Domnul, . Unui-Nascut, ^ . nscut din ,'atl nainte de veacuri i nscut ^ tim p dm ^ Nsctoare de Dumnezeu.6 3 1 Form ula de la Calcedon u salvat credina n Hristosul istoric, pe care o ame ninau eutihianismul i diferitele misticisme am atoa re de ireal. Dac form ula Calcedonului pare u n en compozit si prea ncrcat, este pentru ca ea vrea s fie si si este, o form ul documentata, ca re i trage ideile si precizrile din toat tiina h risto lo g ia con temporan i precedent. P entru pnm a nod ecumenic indic nominal m chiar lei autoritile doctrinale pe care se^ba:zeaa^ i ce mtoritti ! ndeosebi aceea a Sf. Chirii. D ar aceas SnSamn c sinodul nu are, pentru ansamblul hristologiei sale, i alte autoriti dect^Scrisorile Sf. Phiril si tomosul lui Leon, aa cum s-a zis. _. coaieleClacedonului citeaz n sale un ntreg dosar de n u m e sau de texte pam tice, aparinnd urm torilor autori : Sf. Vasile cel Mare, qf Ambrozie Sf. Grigorie Teologul, Sf. Atanasie, Amfilochie de Iconiu, Antioh de Ptolemais Flavian al Antiohiei, Sf. Ioan Gur de Aur, Atticus de Con stantinopol, Prodlos de Constantinopol, Sf. Chirii, Pe tru al Alexandriei, Sf. S a r S fS luliu i Felix, episcopi ai Romei, Sf. liane, l?en . AU^ Sinodul de la Calcedon nu a p u tu t m ulum i pe toat lumea nici n sec. V, cnd Biserica egipteana, n semn de protest fa de condamnarea lui Dioscur i a eutihianismului pe care acesta l patrona, s-a transform at n Biseric monofizit cu limb naio nal, iar nestorianismul a deviat din ce n ce mai
1 M. Jugie, Nestorius et la controverse nestorienne,
P 31 2 "j 2 Batiffol Le siege apostolique 359451, IlI-e diti0n' VI4; ?0l558 i6 B 886 A, 961 A - 9 7 2 A ;

VII, col. 463 A472 D.

195

mult, nici n vrem urile moderne, cnd unii cercetm tori apreciaz prea m ult dup criterii exterioare saiij prin ochelarii confesionali ori acoperii de ceaa ne4 credinei. Dar n sec. V au fost i oameni care, n pcr-J fect cunotin de cauz, au apreciat pozitiv lucr rile, oamenii i rezultatele sinodului. m pratul Leon, provocat de cererea Bisericii egiptene de a pune or dine m potriva tulburrilor lui Timotei Ailouros, or-J ganizeaz un fel de plebiscit asupra lui Timotei i asupra validitii i valorii dogmatice a lucrrilor si nodului de la Calcedon, cernd avizul tu tu ro r Bise ricilor de seam din mprie, ai cror reprezentanii! participaser^ la acest sinod. Rspunsurile date de corespondeni i pstrate n colecia de scrisori for m at cu acest prilej, sunt favorabile sinodului. n Scrisoarea 17 se spune de ctre episcopul Sebastian c sinodul a hotrt ireproabil i nu-i lipsete nimic Nu i se poate aduga sau scoate ceva. H otrrile sun1 bazate pe viaa i nvturile m arilor P rini ai Bi sericii, ca : Atanasie, Vasile cel Mare, Grigorie do Nazianz, Grigorie de Nyssa i loan Gur de Aur, ca racterizai drept un ocean de cuvinte i de cuget ri.6 3 4 Episcopul Teotim al Il-ea al Tomisului scrie c la Calcedon nu s-a crezut dect n cele hotrte de P rini la Efes.6 3 5 Scrisoarea 31, semnat de episcopi din Asia i Europa (Adrianopol), vorbete de tul burrile produse n poporul simplu de tomosul lui Leon i de hotrrile de la Calcedon. Se credea c Scrisoarea papei i definiia Calcedonului erau im puse ca un simbol de credin i o mathema o n vtur. Aceeai situaie e semnalat de episcopii Prim ei Armenii cu privire la aceeai definiie a Cal cedonului.6 3 6 Episcopii din Pontul Polemoniac, relev c baza sinodului de la Calcedon au fost nvturile -marilor Prini, ca : Grigorie cel Mare (Taum atur gul), fost episcop al Neocesareei Pontului, Vasile, Atanasie , c sinodalii au fost numeroi (Scrisoarea
? C oa rea 17 n A c ta C oncil. O ecum ., II, 5. 1936, P- 3031 (Ed. E d. S c h w a rtz ). 635 S c riso a re a 18, ib id e m , p. 31. p 7Q6'6 S c riso a re a 31, ib id e m , p . 58, 59 ; S c riso a re a 36, ib id em ,

198

41

i (

'" S S S S C S s l K sinodul de laC-aiceaon ^ pulheriei aliai cu _papa


/eon mpotriva Bisericii orientale, creia i-au m p u s :X rm u lP

sinodului, care acorda, P episcopul Romei. de una S f ma ,f eioas^ comori ale credinei n o a ^ e ^ p e H t r u ^ a ^ a S t a i I S r k i i 1 CaUredonul l u p t sub asistena lm uritoare a Sfanului Duh.

7 Scrisoarea 40, ibidem - p. 83. . der an tik en 635 o tt o S e e k : G esch ich te des U ntcrgangs
W e l t , Sechster

9 A d. v. H a rn a c k , op. cit., p . J w d t ., III, p. 443 ; O. S eeck , op. cit., VI* P-.274,^7./.,....

Band,

Stuttgart,

. 390 ; L. Duchesne, op.

197

IN T R O D U C E R E

Sf Fecioar M aria formeaz un substanial i interesant capitol de teologie cretin pe care spe cialitii mariologii l, frm nt i-l mbogesc continuu. Disputele mariologice care au in u t un loc asa de m are n controversele sec. V au reaprut sub alt form, alt atmosfer i alte proporii m zi lele noastre. inem s relevm c daca mariologia e un capitol im portant n cea mai m are parte a is toriei teologiei cretine i ndeosebi a celei contempo rane, este din cauza amploarei i adancimn excep ionale a evlaviei credinioilor fa de Sf. M ana. Pu ini sunt sfinii sau chiar grupele de sfm i o m ar tirii care s egaleze afeciunea pentru Sf. Fecioara n inimile cretinilor. Nu rareori ea absoarbe sau eli min cultul altor sfini sau, mai ales al altor-. sfinte si uneori face concuren serioasa n su i Fiului _ei iubit, Domnului i M ntuitorului nostru Iisus Hris to s . . Concurena aceasta nu e nou. Ea e proprie cultului Sf. Fecioare nc de la nceput. Lasand ia o parte ipotezele suficiente ale raionalitilor i pam fletele, uneori ieftine, ale mitomanilor, notam ca date istorice p re c is e semnaleaz transform area a nu meroase temple aparinnd divinitilor fe ng .e pgne, mai ales din lumea mediteraneean, m BiS c i dedicate Sf. Fecioare Aceste n-aveau la baz o identitate de doctrina sau de cult, ele nu nsemnau o simbioz divin sau u n sincretism religios pgno-cretin cum s-a zis ; ele erau, cel mai adesea, sub raport material, o transm m une de bu nuri cu caracter politic i economic. Un tem plu p gn al Minervei, al Venerei, al Isidei, al Astarte, al 307

lui ei au zdrobit cultele naturiste ale marilor divi niti feminine ale pgnismului Sf, Maria a um brit i apoi a eliminat progresiv chiar cultul pudic al unor zeie cinstite prin excelen ca fecioare cum erau : Atena, Artemis, Hestia sau Vesta. Cultul adus Sf. Fecioare era nu numai viu i cald, el avea adesea efecte salutare, uneori miraculoase, lucru care nu se ntm pla cu cultele pgne feminine. Credina profund a mulim ilor i teologhisirea nalt a si noadelor de la Efes (431) i Calcedon (451), fcuser din Sf. M aria o for religioas cum nu cunoscuse lumea nc : ea era mijlocitoarea milostiv a tu turor oamenilor ctre Fiul ei iubit, M ntuitorul nostru Iisus Hristos. Orict de frumoase i maiestuoase sunt imnele lui Homer ctre Demetr, Afrodita, Hestia, muze sau Zeia pmntului, ori piesele lirice adre sate zeielor, de la Pindar pn la Horaiu, Catul i poeii moderni, ele nu se pot compara cu lumina, cldura i dulceaa acatistului Sf. Fecioara Maria. Spicuim : Bucur-te, mblnzirea Judectorului eelui d r e p t; Bucur-te, iertarea m ultor g re ii; Bucu r-te, haina celor goi de ndrzneal ; Bucur-te, dra gostea care biruiete toat dorirea . . . Bucur-te, corabia celor ce vor s se m ntuiasc ; Bucur-te, limanul celor ce umbl cu corbiile acestei viei. Rugciunea lui Renan ctre Atena, pe Acropole, e o bijuterie liric, dar ea e departe de a egala aceste versuri ale m arelui nostru Eminescu adresate Sfin tei Maria : Rugmu-ne ndurrilor, Luceafrului mrilor. Din valul ce ne bntuie, nal-ne, ne mntuie. Privirea-i adorata Asupr-ne coboar, O, Maic Preacurat i pururea Fecioar Mrie !
310

CAPITOLUL I .:

NATEREA, COPILEIA I TINEREEA . SF. FECIOARE MARIA V iaa Sf. Fecioare M aria are puterice rd cini n istorie, aa cum ne relateaz cei doi Evanghelii, M atei i Luca, n capitolele consacrate naterii M ntuitorului. Amndoi leag existena Mriei de aceea a lui losif, care era din neam ul lui David. M atei, vorbind despre cartea neamu lui lui Iisus Hristos, l numete pe Acesta, nc de la nceput, Fiul lui David" (1, 1) ; la sfritul celei de a treia serii de neam uri, prim ul Evanghelist precizeaz: Eliud a nscut pe E leazar; Eleazar a nscut pe M a ta n ; M atan a nscut pe lacov , Iacov a nscut pe losif, brbatul M riei, din care s-a nscut Iisus ce se zice H ristos" (1, 15 16). Deseori, losif e num it fiul lui David", iar M aria e num it femeia" sau logodnica" lui. Luca zice : Atunci s-a suit i losif din Galileea, din oraul N azaret, la oraul lui David, care se numete Betleem, pentru c,-era din casa i din neainul lui David, ca s se nscrie m preun cu Maria, cea logodit lui i care era grea" "(2, 45). Magii eifl pe M aria, pe losif i pe Prunc. La sorocul cu venit, ei (losif i M aria), duc pe Prunc la templul din Ierttsalim, ca s-l pun naintea Domnului, potrivit prescripiilor legale. Acolo afl pe vesti tul Simeon, care, :dup ce ia Pruncul n brae i proorocete, adreseaz cteva cuvinte i M riei. Sf. M aria e aceea care face reprouri copilului Iisus, pentru c s-a desprit de prini i a f, mas n templu cu prilejul unuia din drumurile
S il

pe care ei le fceau aniaal la Ierusalim, de Pate. n timpul activitii m esianice a lui Hristos, M aria apare sporadic : cu ocazia nunii din Cana Galileii, cu ocazia cutrii lui Iisus d@ ctre fraii si i mai ales n tim pul patim ilor i a morii Domaului. A ceste date biografice despre Sf. Fecioar sunt abs@lut sigure. Dar ele sunt prea reduse, prea re strnse pentru tem p eratu ra ridicat a evlaviei eredm cioilor fa de Sf. M aic a M ntuitorului lumii. De aceea, nc de la nceput, credina a cutat s suplineasc ceea ce i se prea c lipsete n descrierea sobr a C rilor canonice. Evangheliile sunt preocupate nu de biografia Sf. Fe cioare, ci, cum era firesc, de aceea a M ntuito rului. Potrivit m entalitii antice, cnd vine vorba de prinii M ntuiorului, Evanghelitii se ocup mai mult de cel ce era num it tat, adic, de Iosif i mai puin de mam. i totui, mama era aceea creia viitorul i rezerv o cinstire dus pe culmi, pe care n-au bnuit-o Evanghelitii. Dac litera tu ra canonic pstra, pentru motivele artate, o sobrietate bine fixat fa de familia Sf. Fecioare, i de ntm plrile mai am nunite ale vieii aces teia, literatura apocrif se nsrcina s suplineasc sobrietatea canonic dnd satisfacie cerinelor ev laviei populare. Elementele m aterialului apocrif In general sunt num eroase i de provenien foarte d iferit: ele sunt luate din Noul Testament, Vechiul Testament, Talmud, folklor, religii de misterii, evlavie popular, speculaii gnostice, inven tivitatea celui care a coordonat aceste elemente. Au existat mai m ulte viei" sau istorii" ale Sf. Fecioare. Cea mai im portant, devenit curnd clasic, e cea relatat de Protoevanghelia iui Iacov, ps trat n mai m ult de 30 m anuscrise greceti i n versiuni sau prelucrri egiptene, siriene i la tine. Titlul sun v a r ia t: prim ul editor, iezuitul Potei (f 1531) l-a transcris c a : Protoevanghelie, adic prima Evarmhelie, alteori titlul e : Poves tire, istorie, relatare isto ric i (logos) ; sirienii zic : N aterea: Domnului nostru (i a Doamnei M aria) .-:
312

: j P ,

f i i ;

v i

Origen zice n u m a i: C artea Iul lacob. O rientul a dat ca autor al acestei cri, n general, pe frie Dom nului, Iadob. Scriitorii bisericeti ca O r i g e n , vorbesc cu rezerv de un oarecare evreu la co b . C artea vrea sa se prezinte ca fund oper unui frate vitreg al lui Iisus dm Ierusalim, comnis deci la m oartea lui Irod, n tim pul copilriei lui Iisus Dup stil, cuprins i m entalitate, aceasta ucrare aparine jum tii sec. II , are asem anan de expresie cu Sf. Ju stin i Clement _ A lexandri nul. A utorul nu e iudeo-cretin i m a dm Pale tina, cci lucrurile privitoare la iudaism le cu noate numai din V echiul Testam ent i nu e sigur ne qeoqrafia Palestinei. Izvoarele Protoevangheliei lui lacob s u n t: 1) Evangheliile dup M atei i Luca pe care autorul le folosete corect , 2) s e p a re c a m pletit dou is to r ii: una a copilului M ana intr n tem plu i alta a fiicei lui David, care, ca logodnic a lui losif, ese la templu. Povestirea e bine nchegat, scris fluent n greaca populiar i constituie cea mai veche istorie a Sf. M ana. Ea era pandantul operei gnostice N aterea M riei (Epifaniu 26, 12), care se o c u p a nu numai cu M ana, c i cu m oartea lui Zaharia i a lui Ioan Boteztorul i era profund antiiudaic. Protoevanghelia lui lacob pare s fi fost nor m ativ pentru seota Ebioniilor gnostici unde era folosit de feciorelnici; e p o s i b i l c a _ chiar cer curile monahale s fi citit-o. In Biserica aceast lucrare trece drept o piesa apocrifa, dar ea e fo losit ca predic n faa credincioilor, la srb toarea naterii M aicii D om nulut i la praznicul Sf Ioachim i Ana. Dei unii P rin ii scriitori bisericeti din prim ele veacuri au criticat anumite afirm aii ale Protoevangheliei Iui lacob, ca Feric. Ieronim, A ugutin i Inoceniu, totui alii au rei nut lucruri substaniale din ea, folosmdu-le m predici sau poeme de o rar frum usee c a : b. Clement al Alexandriei, Andrei Criteanul, Gherman al Constantinopolului, Sf. Ioan Damaschin etc. E diii: Potei (f ) cu traducere latin, dar nepublicat ; Th. Bibliander a publicat numai trad. latin : Frotoevangeliam sive de natalibus Jesu
1 5 3 1

313

Chrisi, Basel, 1552: Strassburg, 1570; prima ediie greac se datorete lui M, N eander, 1564: a: lt% ediii datorate lui J. A. Fabricius ; J. E. Thilo ; BJ Tischendorf : Evangelia Apocrypha,2 Traduceri . 1) germane : A. M eyer n Neutestamentliche Apokryphen, herausgegeb. von Edgar Hennecke, zwoitc: Auflage, Tubingen, 1924, p. 8693; 2) fran ceze: E. N eubert, Mrie dans I'Eglise antenicdenne, Paris, 1908, p. 161 i urm., p arial i n rezumat. Redm n ntregim e textul Protoevangheliei Iui Iacob perttru a sesiza to ate elem entele pe care le-a utilizat literatura patristic u lterioar i al cntri m etoda folosit de aceast literatur. RELATAREA t u i IACOB Despre naterea Prea Sfintei de Dumnezeu N sctoare M aria

1.1. n istoria celor dousprezece triburi ale lui Israel se spune : Ioachim era foarte bogat i se ngrijea s aduc darurile sale ndoite, zicndu-i : ceea ce dau mai mult, s aparin poporului ntreg i ceea ce am s jertfesc pentru iertarea p catelor mele s aparin Domnului pentru m p carea Sa cu mine. 2. V enise m area zi a Domnului)! i fiii lui Israel i aduceau darurile lor de jerilf. Rubim veni n faa lui Ioachim i vorbi : Nu-i aparine ie ca tu s aduci nti darurile talc, pentru c tu n-ai lsat urm a n Israel". 3. Ioachim Se ntrista i plec la Condica celor dousprezece triburi ale poporului, zicndu-i : V reau s c e r cetez Condica celor dousprezece triburi ale lui Israel, pentru a vedea dac eu sunt singurul care! n-am ,urmai n Israel. El cercet i afl despre to f drepii c acetia au ridicat urm ai lui Israel. i! i-a adus am inte de strm oul A vraam c, chiarj: 1 . -------------- "

2 A. M eyer, P ro to e v a n g e liu m d es J k o b u s , n N e u te sta m e n tlic h e A p o k ry p h e n h rsg g b . v o n E d g a r H e n n e ck e , z w eit", vollig u m g e a rb e ite te u n d v e rm e h rte A u flag e, T ubingen''. J.C.B. M o h r (P a u l-S ie b e c k ), 1924, p. 8486. I

314

la sfrit, Dumnezeu i-a_ dat ^ n fiu fem e ilate, 4 Si se ntrist Ioachim i nu se art feme i se d i e ,n pustiu, i * a c u acolo cort * post ^ ' c e ^ n u l D 1 privirea asupra mea,; rugaciun m ncare i butur. 2.1. Dar soia sa A na plngea cu bocet ndoit < i qp iele a cu ndoit cntec de jale : V reau s jelesc a m ea vduvie (nsingurare) Deasemeni s plng a m ea serpiciune. 2 Veni ziua cea m are a Domnului j {Ma, * * v - nu-ti ,elef i ,

E P S * c ^ f

S a n r r : e dcadeaP s - ? ; n eu c5ci eu suni sluinic i legtura are caracter regesc. 3J An z is e Fugi d e -a c i; aceasta n-o fac m ciodata de. Dumnezeu m-a sm erit att Poate tura de cap i-a dat-o v reun ho i tu ai veni* m faci prta la pcatul tu. J u d ita | is u . nevoie am eu s-i mai vreau rul, daca m vre s m asculi. Domnul a n ch is snul tau i nu i-a dat road n Israel". Ana s-a ^ tn s te l. f ^ ' si-a dezbrcat hainele de ]ale, i-a spala p , i-a pus hainele de m ireas i ia[ ce^ ^ | ^ se (ora trei dup-mas) a cobort m g r a d i a _ nlimbe Ea vzu un dafin, se aez sub el i_ m ? o X pe Domnul zicnd : Dumnezeul prinilor mei, bkiecuvnteaz-m i asealt-m i ; m gaciralea aa cum ai binecuvntat snul Sarei i i-ai dat u fiu pe Isaac. 4. Cnd privi spre cer vzu un cuib de vrabie n dafin i inton un bocet aa : Vai mie, cirie m-a nscut Si ce sn m-a adus pe lume f _ Cci m-am nscut ca un blestem n fa^a1^ 1 I s aeK Am fost defim at i m-au luat n batjocur ^ ^ d e l templul Domnului.
315

Vai mie cu cine m asemn eu ? Nu m asemn cu psrile cerului. Cci i psrile cerului sunt roditoare n fata Ta, Doamne ;! ( | Vai mie I Cu cine m asemn eu ? Nu m asem n cu anim alele pm ntului. C i anim alele pm ntului sunt roditoare n faa T a, Doamne"! I \ Vai mie ! Cu cine m asemn eu ? Nu m asem n acestor ape, C i aceste ape sunt roditoare n faa Ta, . Doamne I j fjj Vai mie I Cu cine m asem n eu ? Nu m asem n c u . acest pmnt. C i acest pm nt aduce roadele sale . la vrem e i te laud, Doamne ! 4. i iat un nger al Domnului se nfi i-i zise: Ana, Ana, Domnul a auzit rugciunea la i tu ai s zmisleti i ai s nati i smna ta va fi num it n to a t lum ea"." A na zise : V iuesle Domnul Dumnezeul meu, dac eu voi nate fie parte brbteasc, fie parte femeiasc, vreau s o aduc n d ar Domnului Dumnezeului meu i-I voi face lui slujire sfnt to ate zilele vieii sole". i venir '.doi vestitori i-i spuser : Iat, Ioachimi l i brbatul tu, vine cu turm ele sale". Un nger al Domnului a venit i i-a spus lui Ioachim : Ioaehime, Ioachime, Domnul Dumnezeu a auzit rugi i ciunea ta. Coboar de aici, cci, iat, soia ta i Ana, ya zmisli". i Ioachim cobor i chem pe | pstori i le zise : S-mi aducei zece miei curai j i fr pat i ei vor fi pentru Domnul Dumnezeul i m e u i s-mi aducei doisprezece viei cruzi i i acetia vor fi pentru preoi i pentru b tr n i ; ?' l s-mi aducei o suit de. api., pentru ntregul p o -' jl por. i iat, Ioachim venea cu turm ele sale, iar i A na sta la po art i privea pe Ioachim venind i ea alerg naintea lui, i se ag de gt i-i zise : i Acum tiu c Domnul Dtimnzeul meu m-a bine- ! ? .H cuvntat din belug. Cci iat, cea vduv nu mai H I
316 1

e vduv i eu, care eram fr copii, voi fi n srcinat1 ' ....... 5, Prima zi, Ioachim se odihni n casa sa, in ziua urm toare ns, el oferi darurile sale, zicnd : Dac Dumnezeu se ndur de mine, o s se vad dup legtura care ncinge fruntea preotului. i astfel Ioachim aduse darurile sale i lu seanm la legtur care ncinge fruntea preotului,^ pe cnd acesta se urca la altarul Domnului i vzu c el nu are pcate. i zise Io ach im : Acum tiu c Domnul s-a ndurat de mine i mi-a iertat toate pcatele." El cobor de la casa Domnului ndreptat i plec la casa sa. Lunile ns se mplineau. n luna a noua, Ana nscu. Ea zise moaei : Ce-am nscut ? Moaa zise : O feti4 4 . i Ana zise : nlat este sufletul meu astzi. i aez copilul jos. Cnd se m plinir zilele, Ana se* spl, ddu copilului snul i-i puse nu mele M aria. 6. Copila cretea cu fiecare zi. Cnd avu ase luni, mama o aez (cu picioruele) pe pm nt spre a vedea dac putea s stea n picioare. Ea merse apte pai i se ntoarse la snul mamei. A ceasta o lu i zise : Viu este Domnul Dum nezeul meu, tu s nu m ergi pe acest pm nt pn ce te voi duce la tem plul Domnului". i ea fcu un sanctuar n camera de dorm it (a copilei) i nu n gdui ca s treac prin aceasd cam er ceea ce era comun sau impur i ea chem pe fiicele ne ntinate ale evreilor pentru a o distra. n ziua cnd copila mplini un an, Ioachim fcu m are osp i invit pe preoi, pe crturari, pe btrni i pe n tregul popor al lui Israel. Ioachim aduse pe copil la preoi, care o binecuvntar i z is e r : Dum nezeul prinilor notri s binecuvnteze acest copil i s-i dea un num e vestit venic n toate generaiile". i to t poporul zise: Aa s fie, aa s fie, am in!" i Ioachim aduse pe M aria la marii p reo i; acetia o binecuvntar i z ise r : Dum nezeule al nlimilor cereti, privete acest copil
317

i-l binecuvnteaz. cu cea mai m are binecuvn-.i tare, dect care nu mai este alta". i mama d.u.S) copila n sanctuarul dorm itorului ei i-i ddu sn.j i adres A na un cntec Domnului Dumnezeul i zise : Vrau s cnt un cntec Domnului Dumnezeului meu. Cci El a cutat asupra mea i a ndeprtat de la mine O cara dum anilor mei. i mi-a dat Domnul o road a dreptii", Simpl, cu m ulte nfiri naintea Lui. Cine vestete fiilor lui Rubim c A na alpteaz ?"|

i ea aez copilul s se odihneasc n dormi torul ei cu sanctuar i se ntoarse i le servi (la* mas). Cnd ospul se isprvi, ei plecar plini de bucurie i ludnd pe Dumnezeul lui Israel. f

7. Copilul cretea cu v rsta din lun n lu Cnd el avu doi ani, Ioachim zise Anei, femeia s a : S ducem copilul n tem plul Domnului, ca| s mplinim fgduina pe care am fcut-o, p en tru ca nu cumva A totputernicul s ne trim it ceva i darul nostru s nu mai fie prim it". i Anal zise : S ateptm a r treilea an, pentru ca prunc* s nu doreasc dup tat sau dup mam". i Ioachim zise : S ateptm " Cnid copilul taU plini trei ani, Ioachim zise : Chemai pe fiicele! evreilor care sunt nentinate, fiecare s ia etsj o fclie aprins, pentru ca prunca s nu-i ntoarc privirea napoi i inima ei s nu fie atras afar din templu. i ele fcur aa pn ce ptrunser n templu. Preotul primi pe M aria, o srut ii. o binecuvnt i zise : Domnul a ridicat numele tu In toate generaiile ; p r in , tine, la sfritul z! i M or, Domnul va descoperi copiilor lui Israel mn tuirea Sa". El aez pe M aria pe treap ta a treia! a altarului i Domnul revrs har asupra ei i ea juca .
318

8 cu picioruele ei i to at casa lui israel


o iubi. Prinii ei plecar, m inunndu-se i lu

dnd pe Domnul A totputernicul c prunca nu se ntorsese spre ei. M aria era hrnita m templu Domnului ca un porum bel i-i prim ea hrana din mn ngereasc. Cnd ea mplini 12 ani, avu loc un sfat al preoilor, care ziser: lata M ana a mplinit 12 ani v rst n tem plul Domnului, ce s facem acum cu ea, ca s nu ntineze Sanctuarul Domnului Dumnezeului nostru ? i se adresar Marelui P re o t: Tu stai la altarul Domnului. Intr n sanctuare i roag-rte cu privire la ea i ceea ce-i va descoperi Domnul, aceea sa tcem i M arele preot i lu am uletul cu cei^ 12 clo poei, intr n Sfnta Sfintelor, i se rug cu pri vire la M aria. i iat un nger al Domnului se n fi si zise : Zaharia, Zaharia, iei i aduna pe vduvii poporului, care s aduc fiecare cate un toiag, i acela cruia Domnul i d un semn, s ia pe Maria de femeie. Crainicii colin9, dar ntreaga regiune a Iudeii, trm bia Domnului se auzi i curnd de adunar toi. Iosif i arunc securea sa i se grbi sa se ntlneasca eu ei Dup ce s-au adunat, i-au luat toiegele i au mers la M arele Preot. El lu toiegele de la toi i intr n templu s se roage. Dup ce isprvi rugciunea, el lu toiegele i le dete fr ca vreun semn s se arate pe d e . Ultimul toiag i primi Iosif i iat un porum bel alb iei din toiag i se aez pe capul lui Iosif. Preotul zise lui Iosif: Tu ai ieit la sori s iei pe fecioara Domnului sub ocrotirea ta". Iosif rspunse i zise : Eu am fu i sunt un om btrn. Ea este tn r i mi-e team s nu m fac de rs n faa copiilor lui Israel". i zise preotul ctre Io s if: Teme-te de Domnul Dum nezeul tu i gndete-te la ceea ce a fcut Dom nul lui Datan, Abirom i Core, cum s-a desfcut pm ntul i ei au fost nghiii din cauza ndrt niciei lor. i, acum, tem e-te de Dumnezeu, Iosife, ca s nu se ntm ple aa ceva casei tale". i Iosif se tem u i lu pe M aria sub ocrotirea sa. El zise M riei : Iat, te-am prim it din tem plul Domnului
319

i acum te las n casa mea, iar eu m duc s execUt construciile mele, dar m voi rentoarce, la tinsul Domnul te va pzi pn atunci". 10. A vu loc un sfat al preoilor. Ei ziser : Si!, facem o perdea pentru tem plul Domnului". Ma rele Preoit z i s e : Chemai-mi fecioare nentinate din sem inia lui D avid!" i slujitorii se d u s e r |,| cutar i trim iser apte fecioare. M arele prepnj i-aduse am inte de fata M aria, c ea era din n e ^ J mul lui David i era nentinat naintea lui Dun^J nezeu. Slujitorii m erser i o aduser. Ei aduseri pe fecioare n tem plul Domnului i preotul le z is e : Tragei la sori, care s to arc aurul, cine inul" cine bumbacul, cine m tasea, cine purpura vio let, cine roul aprins, cine purpura cu rat!" i-l czu M riei purpura curat i roul aprins pe cr^ le lu i se duse la casa ei. n vremea aceea, (Marele Preot) Zaharia rm ^jj se se mut i n locul su veni Samuil,

11. pn ce Zaharia vorbi din nou. Maria lu roul aprins i torcea. Ea lu ulciorul i iei s$ aduc ap ; i, iat un glas i zise : .Bucur-te cee^j ce eti plin de dar ! Domnul este cu tine. Binecu vntat eti tu ntre femei (Luca 1, 28). Ea p r h ^ |;| la dreapta i la stnga ei (spre a-i da seama ci| unde vine acest glas) \ i plin de team ea plec la casa ei, aez ulciorul, i lu purpura i se aez pe scaun torcnd. i iat un nger al Dom nului i se nfi i zise : N u 'te.tem e M aria, c ^ i i l tu i aflat har la A totputernicul i vei zmisli dia 'c i Cuvntul Su" (parial Luca 1, 30, 31). Auzim I I aceasita, ea se ndoi i zise : O s zmislesc e j din Dumnezeul cel viu i o s nasc cum nat , orice femeie ?" ngerul zise : Nu aa, M aria ! Cc | | | puterea Domnului, te va umbri / .de aceea i c e e tj l ce se v a nate din tine, va fi sfnt, i Fiu al Celu 11 Prea nalt se va chema" (LUca 1, 35, 32). i.tf 'H ai s-i dai num ele de Iisus, cci El va m ntui p o - ; porul Su de pcatele lor" (Luca 1, 31 f M a t^ j 1, 21). i M aria zise : Iat roaba Domnului nih^.jH tea L u i,fie-mi mie dup cuvntul Tu" (Luca 1, 38}|

12. Ea isprvi purpura i roul aprins i le duse la M arele Preot t acesta o binecuvnta i z i s e : M aria, Dumnezeu-Domnul a fcut numele tu m are i tu vei fi binecuvntat intre toate neam urile pm ntului" (parial Luca 1, 4 2 , 48). M aria se umplu de bucurie pentru aceste lucruri, si se duse la Elisaveta, ruda ei (Luca 1, 39, 36). Ea btu la u. Cnd Elisaveta auzi, arunc orstura ei de rou aprins, alerg la u, o deschise, salut pe M aria i zise : De unde mie aceasta, ca M aica Domnului m eu s vie la mine? (Luca 1, 43), cci iat copilul a sltat n mine i te-a binecuvntat". M aria ns nu se gndea la tainele pe care i le spusese arhanghelul Gavriil, i privea spre cer i z ic e a : Cine sunt eu, Doamne, ca toate neam urile sa m a binecuvnteze ? (Luca 1, 48). i a rm as M aria tre i luni la Elisaveta. Dar din zi n zi trupul ei se ngroa i M aria se tem u i plec la casa ei i se ascunse de dinaintea copiilor lui Israel. M aria era n v rst de 16^ ani cnd se petreceau aceste lucruri pline de tain. 13. Pe cnd era n luna a asea, iat, Iosif veni de la construciile sale i cnd intr n casa sa, o gsi pe M aria nsrcinat. i el i lovi faa i se arunc pe sac i plnse am arnic i zise : Cu ce ochi sa privesc eu la Domnul Dumnzeul^ meu ? i ce s spun eu n rugciune pentru aceast fat ? Cci am primit-o ca fecioar din tem plul Domnu lui meu i n-am pzit-o. Cine e acela care m-a lovit pe la sp ate? Cine a comis aceast^ crim n casa mea i a ntinat Fecioara ? Se repet cu mine cum va istoria lui Adam ? Cci dup cum n_ceasul la u d e rsa ie a lui Adam), a le le veni, gsi pe Eva singur i o nel, itot aa s-a petrecut lucrul i cu mine". i Iosif se ridic de pe sac, chem pe M aria i-i z i s e : Tu, copil favorit al lui Dum nezeu, de ce ai fcut aceasta i ai u itat pe Dom nul Dumnezeul t u ? De ce i-ai njosit sufletul tu, tu care ai fost crescut n Sfnta Sfintelor i ai prim it hran din mn ngereasc.4 4 Ea ns plnse cu amar i z ise : Sunt cu rat i nu tiu
321 21

de brbat". i Iosif i zise : De unde, atunci, e aceasta n trupul t u ? " Ea ns z ise : Viu este Domnul Dumnezeul meu, nu tiu de unde mi-a venit aceasta !" >. j 14. Iosif fu cuprins de m are team , se de- ' j prt de ea i chibzuia ce avea s fac cu e a ,: Iosif i zise : Dac ascund pcatul ei, voi fi gsit ca unul care lupt m potriva legii Domnului ifi (iari) dac vdesc acest pcat naintea copiilor lui Israel, m tem c s-ar putea ca ceea ce eS-t^. n ea s vin de la ngeri i, n acest caz, voi fi t i gsit ca unul care am dat spre judecat de m oarte snge nevinovat. Ce s fie cu ea. Am s-o prsesti, n tain ! i (cu aceasta) l surprinse noaptea. i ? iait, un nger al Domnului i apru n vis i-i zise : S nu te tem i pentru aceast fat, cci ceea ( j ce este n ea este de la D uhul Sfnt i ea va nate un fiu, pe care ai s-l num eti Iisus; cci El va m ntui poporul Su de pcatele lor" (Matei 1, 2 ' i urm.). Iosif se scul din somn, lud pe Dumne zeul lui Israel, care-i art un asem enea har i ; lu pe M aria sub ocrotirea sa. :1 15. C rturarul H annas veni la Iosif i-i zise ; De ce nu te-ai artat n adunarea n oastr ?" | Iosif i rspunse : Pentru c eram obosit de drum f i voiam s m odihnesc prim a zi. Hannas se ntoarse i ,vzu c Maria era nsrcinat. El i alerg n grab la M arele Preot i-i zise : Iosif, pentru care tu eti m rturie, a pctuit grav". i M arele Preot z ise: Cum ?" i H annas zise :'.f El a ntinat fecioara pe care a primiit-o din templul Domnului, a furat nunta i nu a adus aceasta 1 la cunotina1copiilor lui Israel". Preotul rspunse | i zise : Iosif s fi fcut aceasta?" Iar H annas |, crturarul zise : Trimite slujitori i vei gsi fecioara nsrcinat". Slujitorii se duser i o gsir f: aa cum zisese crturarul i o aduser o dat cu Iosif la judecat. i M arele Preot z ise: M aria 1 de ce ai fcut tu aceasta, de ce ti-ai njosit sufletul : i i ai uitat de Domnul Dumnezeul tu, tu care ai i fost crescut n Sfnta Sfintelor, care ai primit
322

h ran din m n ngereasc i care ai a u a t cn t ri de laud i ai jucat nainea Lui ? ce a* . ru t aceasta ? Ea, nsa, plane cu amar i zise . V iu este Domnul Dumnzeu, eu sunt cu rata nain te a Lui i nu tiu de b rbat". Tncif De ce ai fcut aceasta ? Iar losil zise . Viu' este Domnul Dumnezeul meu, eu sJ1 ^ v i n ovat fa de ea". i zise p reo tu l: Nu depune m rturie mincinoas, ci spune a d e v ru l! Tu ai fu rat nunta cu ea i n-ai descoperit lucrul acesta copiilor lui Israel i nu i-ai plecat capul sub m na cea puternic (a iui Dumnezeu]( peritu ca sm na ta s fie binecuvntata . i Iosif itacu. . Preotul z is e : Adu napoi fecioara pe care ai primit-o din tem plu". Iosif ncepu sa p anga. Si zise n reo tu l: V eau s va dau sa bei apa cercetrii Domnului i El va vdi pcatele voastre n faa ochilor votri" (Cf. Num erii 5, 11 31). Preotul lu apa, o ddu lui Iosif sa bea i- tnm ise ne m unte i i Iosif se ntoarse m apoi nevatam at. P r e u l ddu i M riei s bea i o trim ise pe m u n te; i M aria se ntoarse mapoi nevatam aa. Tot poporul se m inuna c nu s - a v a d it m ei nici un pcat. i preotul z is e : Daca Domnul Dum nezeu nu a vdit pcatele voastre, nici eu nu v judec" i-i ls liberi. i lua Iosif pe M ana i m erse n casa sa plin de bucurie i laudand pe Dumnezeul lui Israel. 17 i veni porunc de la regele A ugustus ca to i cei care locuiau n Betleem, n Iudeea, sa se nscrie (Matei 2, 2 ; Luca 2, 1).^ i zise Iosif . V reau s-mi nscriu fiii, dar ce sa fac cu aceasta fat ? Cum s-o nscriu ? Ca femeia m ea? Aa, va trebui s m ruinez ! Sau ca fiica mea . Dar toi copiii lui Israel tiu c ea nu e fiica mea. Dar ziua Domnului v a face cum vrea El", i Iosif neu asinul su, o aez pe M aria deasupra, fiul su ducea asinul, iar el (Iosif) i nsoea. Cnd naintaser ei ca la trei mile, Iosif se ntoarse i vzu c M aria era trist i-i z ise : Poate c o chinuiete ceea ce e n ea. i iari se ntoarse
1 6

323

losif i vzu pe M aria rznd, i zise : Maria, ce e cu tine, c-i vd faa o d at rznd i alt -dat trist ? " i zise M aria ctre lo sif: Cu .ochii mei vd dou popoare : unul e plin de lacrimi i de jale, iar cellalt plin de bucurie i de veselie". A jungnd la calea jum tate, M aria zise lui losif : Coboar-m de pe asin, cci ceea ce este n mine m nteete ca s ias". El o cobor de pe asin i-i zise : Unde s te duc i s ascund starea ta nepotrivit ? O raul e departe". 18. i el gsi acolo o peter, o duse pe M aria nuntru, puse pe fiul lui lng ea, iar el iei s caute o m oa n m prejurim ile Betleemului. Eu, losif, m ersei i nu m ersei prim prejur i privii la bolta cerului pe care o vzui lin itit; privii la aer i-l vzui n e m ic a t; vzui psrile cerului (de asemeni) nem icate , privii pe pm nt i vzui un blid i pe m uncitori aezai n ju ru l lui i cu minile n e l ; cei ce mestecau n u ,mai mestecau i cei ce erau la ridicare nu mai duceau nimic n sus, iar cei ce voiau s duc la gur, nu du ceau nimic la g u r ; pstorul ridica mna s i loveasc, dar m na rm nea n aer , priveam la apa rului i vedeam boturile apilor ntinse spre ap, dar ei nu beau. 19. i deodat to tu l i relu cursul firesc. i iat o femeie cobora de la munte,; ea mi zise : Omule, unde te d u ci?" i eu i zisei : Caut o m oa evreic". Ea rspunse i zise : Eti din Israel?" Eu i sp u sei: D a!" Ea mi zise: i cine e aceea care nate n peter ? i eu i rspunsei : Logodnica m ea". Ea zise : Nu e soia ta ! " Eu i rspunsei : E Maria, aceea care a fost. crescut n tem plul Domnului, care m i-a fost dat prin sor ca femeie, i care, totui nu e femeia mea, ci a z mislit din Duhul Sfnt". i m oaa zise : E adev ra t? " losif i zise : Vino i vezi". i ea merse cu el, ptrunser n locul peterii i iat un nor luminos acoperea petera. M oaa1 z is e : Astzi sufletul meu s-a nlat, cci ochii mei au vzut m inune; s-a nscut m ntuire pentru Israel". i
.324

i1

ii 'i i

i|' fj
f i :i

'!

i !;!

1 1

fj | : |i ; |'i!
;

ndat norul a d i s p r u t din peter i se art o lum in m are n peter, nct ochii notri n-o su portau ; dup puin tim p dispru acea ^lum ina; apoi se vzu copilul care veni i lua san de la mama sa M aria. M oaa strig i zise : Salomea, Salomea, am s-i povestesc o privelite nemaiau zit : a nscut o fecioar, lucru pe c a r e natura, totui, nu-1 ngduie". i Salomea zise: Viu este Domnul Dumnezeul meu, dac nu cercetez starea ei nu cred c o fecioar a nscut. 20. M oaa intr i zise M riei : Pregtete-te cum trebuie, cci ai s susii o J u p t mare . Ea cercet semnele i se vit zicnd Vai pentru sacrilegiul meu i pentru necredina m ea! Am ispitit pe Dumnezeul cel viu. Iat m na mea arde i cade de la mine." i Salomea ngenunchie na intea Domnului i zise : Dumnezeul prinilor mei, adu-i aminte c eu sunt sm n lui Abraam, a lui Isaac i a lui Iacob i nu m expune ^prive litii copiilor lui Israel, ci red-mi braul, caci Tu, Doamne, tii c eu mi fac datoria n numele Tau i am prim it rsplat de la Tine". Un nger se mfis i z is e : Salomea, Salomea, Domnul te-a au zit; scoal, ntinde mna ta ctre copil, ia-1 n brae i-i va aduce tm duire i bucurie. i Sa lomea se apropie, lu copilul i z ise : Vreau sa-1 venerez, cci El s-a nscut ca un m are rege pentrii Israel". i iat, Salomea fu tm duit pe loc i iei ndreptat din peter. i iat, un glas zise : Sa lomea, s nu vorbeti de aceste lucruri minunate pe care le-ai vzut, pn ce biatul nu va. veni Ia Ierusalim .a 21. i iat, Iosif se pregtea s plece n Iudeea. O m are m icare lu natere n Betleem. Anume, venir magi care ziser : Unde este regele nounscut al iudeilor ? Cci noi am v zut steaua lui la Rsrit i am venit s i ne nchinam". Cnd Irod auzi, se nspimnt, trimise slujitori^ la magi, conVoc pe marii preoi i-i cerceta zicnd : Cum st scris deispre M esia? Unde s-a nscut El?" Ei i z is e r : La Betleem, n Iudeea, cci aa st scris". Irod slobozi pe preoi i cercet pe magi
325

zicnd : Ce fel de semn ai vzut voi despre regele nou-nscut ?" Magii z is r : Ni am vzut o stea foarte m are care a aprut ntre aceste stele, pe care le-a ntunecat, nct aceste stele nu se mai arat. i noi cunoscurm c s-a nscut un rege pentru Israel i am venit s i ne nchi nm" (Matei 2, 2). i Irod le z is e : Mergei i cutai (copilul) i dup ce-1 vei fi aflat, dai-mi de veste ca s vin i eu s I m nchin (Matei 2, 8). Magii plecar i iat, steaua pe care ei o vzuser la Rsrit mergea naintea lor, pn ce ei ajunser la peter i ea (steaua) Se opri deasupra peterii, M agii vzur copilaul cu mama sa, M aria, i scoaser din sacul lor d a ru ri: aur, smirn i tm ie (Matei 2, 11). i deoarece ngerul le artase s nu m earg n Iudeea, ei se ntoarser pe alt drum n a ra lor (Matei 2, 12).

j , < i j

22. Cnd Irod afl c el a fost nelat de magi, se mnie i trim ise ostai crora le porunci i Ucidei copiii de doi ani i mai mici" (Matei 2, 16). Cnd M aria auzi de uciderea copiilor, se temu, lu copilaul, l nfa n scutece i-l aez ntr-o iesle de boi. Iar Elisaveta cnd afl c Ioan era cutat, se urc pe m unte i privi m prejur spre a-1 putea ascunde dar nu era loc de 1 ascuns. Elisaveta suspin i zise cu voce tare j M unte al Iui Dumnezeu, prim ete pe mam i c o p il!" Cci Elisaveta nu putea urca. i ndat m untele se despic i o primi. Lumina lum in pentru ei, cci un nger al Domnului era cu ei i-i ocrotea.

23. Irod cuta ns pe Ioan i trim ise sluji tori la Zaharia s-i s p u n : Unde i-ai ascuns fiul ? El le rspunse i zise : Eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu i stau to t tim pul n templul Domnului. Nu tiu unde este fiul meu". i se napoiar slujitorii i vestir lui Irod to ate acestea. Irod se mnie i zise : Fiul su o s ajung rege n Israel". i trim ise din nou la Zaharia zicndu-i : Spune adevrul, unde este fiul t u ? Tu stii c st n mna m ea ca s v rs sngele tu". i slujitorii m erser din nou la Zaharia i-i vestir j

4 . Q 7 'a 'h rir z i s e t E u s u n t u n m a r t i r toate a c e s t e a . i Zaharia zis " meu> Duhul

p ? ^ s aD e u

pentru c5 tu veri

s n g e

9 A nevinovat n cartea tem plului Domnului .


1

^ 0 |v s r r

pe Zaharia s-l e^ z m reasca pe Cel Prea I dintre ei ndrzni bovea, se tem eau t o i , dar unui dintre ei m i ptrunse pn n s" ? ctaay h ? a , ost ucis si S f t t ^ E . n nu 9seSS t g e pna nu vine rzbun torul su" Preotul auzind aceste cuvinte, s ' em u iei i v e ti aceasta preoilor. Ei_ ndrznir, in trar nuntru i vzur ceea ^ se m tam p^ , r r i 2 mp ? S i 1 S ^ s i S A S ! de L s pan os E i nu gsir cadavrul lui Zaharia, ci aflara iu m a ? sngele su nchegat. Preoii se temur^ ieir afar i anunar ntregul p o p o r: a fost ucis. i auzir lucrul acesta toate triDuru lui Israel, se m hnir i ^ plnsera trei zile i i.* nnno i+rp ile preoii se sfatuira pe cine aeze n Tocul lui' Zaharia. Sorul czu pe Simeon, acela cruia i fusese descoperit de^ ctre > Si Duh c el nu va vedea m oartea pana ce nu va veaea pe H ristos n tru p (Luca 2, 25 i urm.). . 25. Eu, Iacob, care am scris aceasta istorie, ntruct n Ierusalim, la m oartea lui Irod, s-a pr dus o tulburare, m-am dus n pustiu (unde am _ m a s ) P n ce s-a linitit tulburarea, pream arm d pe Domnul Stpnitorul, care mi-a acordat ne lepciunea ca s scriu aceasta 1Sltor1 Domnul H arul s fie cu aceia care se tem de Domnul nostru Iisus Hristos, cruia i se cuvine cinstea dm veci n veci. Amin".3
7

T r ^ n vprsiunea German a lu i A. M eyer. D ie Erzahlu n g des Jakobus (von der G eburt der h och h eilig er G oesm utter M aria), n N eu testam en tlich e A pokryphen, p. 86 93.

327

z ic n d : Ce fel de semn ai vzut voi despre regele nou-nscut?" M agii zisr : Ni am vzut o stea foarte m are care a aprut ntre aceste Sitele, pe care le-a ntunecat, nct aceste stele nu se mai arat. i noi cunoscurm c s-a nscut un rege pentru Israel i am venit s i ne nchi nm" (Matei 2, 2). i Irod le zise : Mergei i cutai (copilul) i dup ce-1 vei fi aflat, dai-mi de veste ca s vin i eu s I m nchin (Matei 2, 8). Magii plecar i iat, steaua pe care ei o vzuser la Rsrit mergea naintea lor, pn ce ei ajunser la peter i ea (steaua) se opri deasupra peterii. M aqii vzur copilaul cu mama sa, M aria, i scoa ser din sacul lor d a r u r i: aur, smirn i tm ie (Matei 2, 11). i deoarece ngerul le artase s nu m earg n Iudeea, ei se ntoarser pe alt drum n a ra lor (Matei 2, 12). 22. Cnd Irod afl c el a fost nelat de magi, se m nie i trim ise ostai crora le p o ru n c i: Ucidei copiii de doi ani i mai mici" (Matei 2, 16). Cnd M aria auzi de uciderea copiilor, se temu, lu copilaul, l nf n scutece i-l aez ntr-o iesle de boi. Iar Elisaveta cnd afl c Ioan era cutat, se urc pe m unte i privi m prejur spre a-1 putea ascunde ; dar nu era loc de ascuns. Elisaveta suspin i zise cu voce tare M unte al lui Dumnezeu, prim ete pe mam i copil!" Cci Elisaveta nu putea urca. i ndat m untele se despic i o primi. Lumina lum in pentru ei, cci un nger al Domnului era cu ei i-i ocrotea. 23. Irod cuta ns pe Ioan i trim ise sluji tori la Zaharia s-i s p u n : Unde i-ai ascuns fiul ? El le rspunse i zise : Eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu i stau to t tim pul n tem plul Domnului. Nu tiu unde este fiul meu". i se napoiar slujitorii i vestir lui Irod toate acestea, Irod se mnie i zise : Fiul su o s ajung rege n Israel". i trim ise din nou la Zaharia zicn d u -i: Spune adevrul, unde este fiul t u ? Tu tii c st n mna m ea ca s vrs sngele tu". i slujitorii m erser din nou la Zaharia i-i vestir

j j j

o- yaTiaria zsg t ^Eu sunt un m 9 .rtir

snge 6 i *ji 24. nevinovat n cartea tem pM ui Domnului c, n zorii zilei Zaharia fu ucis. i copui lui Israe nn tiur c el a fost ucis. Preoii venir la ceasul
3 5 np zaharia s-l salute cu rugciuni i sa prea mreasc pe Cel Prea nalt. Deoarece m s a e l^ z a bovea, se tem eau toi f dar unul dintre ej ndrzni i ptrunse pn n sanctuar i v j u la jang; n c h e g a t i un glas zise : , Zaharia a fost uc sngele su nu se terge pana nu 1 ^ se to ru l su" " Preotul auzind a c e s t e cuvinte, b e tem u iei i vesti aceasta preoilor. Ei^ mdrazni-a, in ta r nuntru i vzur ceea ce se ntm plase , m brcm intea de lemn de la colul tem plului g ipa iar preoii i sfaiara hainele de sus pana ios' Ei nu gsir cadavrul lui Zaharia, ci aflara numai sngele su nchegat Preoii se tandra i^ ir S afar i anunar ntregul p o p o r: Zahr a a fost ucis i auzir lucrul acesta to ate triburile lui Israel, se m hnir i-l plnser trei zile i trei nopi Dup trei zile preoii se sfatuira pe cine aeze n focul lui Zaharia. Sorul czu pe Simeon, acela cruia i fusese de ctre Sf^ Duh c el nu va vedea m oartea pana ce nu va vedea pe H ristos n trup (Luca 2, 25 i urm.). 25 Eu, lacob, care am scris aceasta istorie, ntruct n Ierusalim, la m oartea lui Irod, s-a pro dus o tulburare, m-am dus n pustiu (unde am rami) pn ce s-a linitit ^ n ra rea ^ preamannd pe Domnul Stpnitorul, care mi-a acordat me lepciunea ca s scriu aceast istorie. nft_ Tlll1 H arul s fie cu aceia care se tem de Domnul nostru Iisus Hristos, cruia i se cuvine cinstea dm veci n veci. Amin".3
d e s c o p e r i ^

3 D u p v e rs iu n e a g e rm a n a lu i A ; G o tte slunsr d es J a k o b u s (von d e r G e b u rt d e r h o c h h e ilig e r G o ttes m n t te r M aria), n N eu testa m en tlich e A pokryphen, p. 86 93.

Textul acesta al Protoevangheliei lui Iacob, clar, jsim plu i precis, cu unele inflexiuni de o rar gingie, dar i cu ieiri de un realism nedur* tor, redactat, n forma actual, nu o dat, ci n i > mai m ulte reprize, dar avnd n forma sa prim i tiv un singur autor, se pare iudeo-cretin i inspi rnd o bogat literatur de edificare i unele piese din arta plastic a lui Tizian i Murillo, se ba zeaz pe cadrul general al Evangheliilor lui M atei i Luca pentru viaa Sf. Fecioare, ncepnd de la logodirea ei c u jo s if sau de la vestirea arhanghe lului Gavriil pn la uciderea copiilor din Bet leem.4 Pentru partea anterioar, acest text inspirndu-se din tradiie i din opera gnostic de care am vorbit, ncearc s prezinte o istorie vrednic de M aica M ntuitorului nostru i alctuit din num eroase paralelism e la unele personaje sau eve nim ente din V echiul Testam ent i din istoria ge neral a religiilor. Felul de a prezenta personajele, evenimentele ! i problemele m erit s fie cercetat, ntruct unele i din trstu rile de aci s-au transm is tradiiei patris tice pn la noi. I , Prinii Sfintei Fecioare : Ioachim i Ana, nu I sunt cunoscui din nici un alt docum ent dect din i I Protoevanghelia lui Iacob. A bsena lor din Evan ghelie i din docum entele Tradiiei, nu nseam n \ f c numele acestor prini au fost inventate. Rela trile asupra familiei Sf. Fecioare ar fi ngreuiat povestirea naterii M ntuitorului, care ar fi de- : I venit o simpl anex la istoria bunicilor si dup trup. Numele de Ioachim, form greco-latin, co- | : | respunde diferitelor nume ebraice c a : Ioiachim, '1 Ioiachin. Era tendina, la nceputul erei noastre ca num ele ebraice s fie term inate n im, prin analogie cu pluralul. A utorul nostru zice Rubim (1, 2). Ioachim i A na nu sunt prezentai ca urm ai ai lui David. Ioachim e nfiat ca un om foarte
C. B a rd e n h e w e r, G e sc h ic h te d e r a ltk irc h lic h e n U t e u m g e a r b - A u fla g e, F re ib u rg im B reisg a u , 1913,

* P* wOw~5o7.

boaat. m potriva zvonurilor false puse n circu laie de iudei i de pgni cu privire la originea umil a Sfintei Fecioare, autorul nostru susinea, potrivit m entalitii de atunci, mediul social ridi cat din care a ieit Sf. M aria. Bogaia lui Ioachim era n turm ele lUi num eroase, din care el ad.uce attea buci jertf de mulumire, pentru .fericirea de a i se fi nscut un c o p il; dar, lucru curios, dupa ducerea Sf. M aria la tem plu i mai trziu nu _se mai spune nimic nici despre cei doi soi, nici despre bogia lor. Sf. Fecioar a fost totdeauna srac : si ca logodnic a lui losif, i m timpul misiunii M ntuitorului i dup aceea. Bogaia iui Ioachim i a Anei, ca argum ent p en tru rangul lor social deosebit este, deci, o simpl ficiune literara a autorului. ^ . , . Lipsa de copii era socotita la iudei ca o pe deaps cereasc, n orice caz ca o^ defavoare dm partea lui Dumnezeu. Familiile fra copii erau desconsiderate i deseori nfruntate. Ele erau ad mise cu greutate s aduc jertf ^i nu li se mgaduia s aduc aceast jertf naintea altora. Este ceea ce se ntm pl lui Ioachim, care e nfruntat de Rubim. nfruntarea a ntristat m ult pe Ioachim, care se duce s controleze n registrele celor 12 triburi ale lui Israel spre a vedea dac el e sin gurul nedrept n poporul su ? i a _constatat ca toi drepii au avut copii. Gndul se duce la Abraam, care n-avusese copii de la nceput, dar care a avut la adnci btrnee. Paralela cu Abraam e interesant, nu numai ca m otiv literar, ci i ca idee. Credina fierbinte a celor care n_au copii c, totui, s-ar putea s aib ntr-o buna zi graie puterii dum nezeieti e general omeneasca. Copilul nsemnnd v ia din via, el e n primul rnd darul lui Dumnezeu care e izvorul vieii. Cnd anum ite defecte biologice mpiedic zm islirea i naterea de copii, Dumnezeu intervine pentru re m edierea acestui neajuns, dar intervenia sa nu nseam n o schimbare a legilor procrem , ci re stabilirea i punerea n funciune norm al a aces to r legi n trupurile soilor. Dumnezeu vindec
1

329

infirm itile noastre totdeauna pe cale natural ( cnd lucrul acesta este posibil. Numai n cazuri cu desvrire imposibile intervenia are caracter I supranatural. N eputinele btrneii pentru nate- ! ; rea de fii sunt corectate de Dumnezeu prin nt-v j; rirea puterilor trupeti cu m ijloace pe care noi nu 1 le cunoatem. In orice caz natura cedeaz haru- I j, lui, dup cuvntul Sf. Ioan Damaschin.5 E ceea f. ce s-a ntm plat cu Sarra : Zis-a unul (din cei | trei cltori ctre Avraam) : Iat la anul pe vre-: i j mea asta am s vin iar la tine i Sarra, femeia | ta, va avea un fiu". Iar Sarra a auzit din ua cor-!.' | tului de la spatele lui. A braam i Sarra ns erau l ; btrni, naintai n v rst i Sarra nu mai era: 'i! ; n stare s zm isleasc. i a rs Sarra n sine i; . a zis: S mai am eu oare aceast m ngiere [ ' acum, cnd am m btrnit i cnd e btrn i st-: \ pnul m eu?" A tunci a zis Domnul ctre A braam :, , Pentru ce a rs Sarra n sine i a zis : Oare cu J adevrat voi nate, btrn cum sunt ? Estej | oare, ceva cu neputin la Dumnezeu ? La anul pe | vrem ea asta am s vin pe la tine i Sarra va avea ! un fiu" (Facerea 18, 1014). Ioachim se retrage n pustie, i construiete cort i postete acolo 40 de zile i 40 de nopi; Retragerea n pustie era o retragere pentru, ru gciune care dup credina general de atunci i de astzi, nicieri nu putea fi mai bine practicat!, ca n locurile deerte. n pustiu s-au rugat Moise* Ilie, Hristos etc. Rugciunea inea lui Ioachim loc| de mncare i de butur. Postul de 40 de zile i; 40 de nopi e o paralel la postul Mntuitorului,!; Num rul de 40 eira ^considerat sfnt,. Postul f rugciunea lui Ioachim urm reau ca s atrag pri?| virea Domnului asupra lui, adic s-l druiasc cu un copil. Paralel cu Ioachim, dar departe de el, cci ea rm sese acas, se ntristeaz i Ana, soia lui; Numele Anei, care nseam n har, e o paralel Ie|' Ana, soia lui Elcana, mama lui Samuil. Slujnica;! Iudita, care m rete m hnirea Anei, e o p aralela
5 O m ilia I la n a te re a Sf. F e c io a re , 2, M igne, P .G . 96j col. 644. . . . ,; !

330

la Peninar, a doua soie a lui Elcana i care avea copii. Legtura de cap cu caracter regesc pe care Iudita vrea s-o druiasc A nei e probabil un sim bol al m ndriei sau al vanitii pe care A na l respinge. Cuvintele Iuditei cu privire la sterili ta te m resc durerea Anei. A sem enea lui Ioachim, A na se pregtete i ea, n vederea m ilostivirii lui Dumnezeu fa de ea. Dac Ioachim i-aduce am inte de Abraam i ndrznete s se compare cu el, A na i-aduce am inte de Sarra i ndrz nete s se com pare cu ea, invocnd cazul ei. Dar, spre deosebire de Sarra i de Ana, soia lui Elcana, Ana lui Ioachim i creeaz o situaie fa vorabil natural pentru apropiatul moment al zmislirii. Ea i spal capul, i leapd hainele de jale i-i m brac hainele de mireasa. Imbracarea hainelor de m ireasa este simbolul atmos ferei de m briare i fericire care aduce pe lume o v ia nou. Dar A na nu se m ulum ete^ sa-i pun hainele de m ireasa ; ea coboara n gradina, adic n cadrul vieii vegetale, aa cum coborse i Susana (Istoria Susanei I, 8, 15). Ea se aeaz sub un dafin, care simbolizeaz fecunditatea i cnd ridic ochii spre cer, vzu n tufiul dafi nului un cuib de vrabie, care e i ea simbolul fe cunditii. Imnul de jale pe care A na cea stearp l cnt n cadrul fecunditii naturale, e un imn de ndeprtare a sterilitii i nlocuirea ei cu fe cunditatea. A na constat c ea nu se poate ase mna nici cu psrile cerului, nici cu animalele pm ntului, nici cu apele, nici cu nsui pm ntul, cci acestea toate sunt roditoare, pe cnd ea este stearp. Contrastul acesta, antiteza aceasta pe care A na o ridic continuu ntre sine i vieui toarele din aer, de pe pmnt, din ap i din p mnt, urm rete provocarea fecunditii. A na se consider ca o verig n lanul fiinelor naturale i dorete s fie reintegrata n rndul lor, dandu-i-se privilegiul cel mai cutat al fe m e ii: m ater nitatea. Dar i aceast im plorare a m aternitii este o paralel la rugciunea Anei, soia lui El cana : Atunci Ana, dup ce au m ncat i au but ei n ilo, s-a sculat i a stat naintea om331

nului. Iar preotul Eli edea atunci p e -s c a u n la ua cortului Domnului. Ea ns s-a ru g at Dommj< lui cu sufletul ntristat i a plns am arnic, i a dat fgduin zicnd : A totputernice Doamne; Dumnezeule Savaot, de vei cuta la ntristarea roabei Tale i-i vei aduce am inte de mine, i de nu vei uita pe roaba Ta, ci vei da roabei tale un copil de parte brbteasc, l voi da ie, i nu va bea el nici vin, nici sicher, nici brici nu se va atinge de capul lu i (I Regi 1, 9 11). A rtarea ngerului Domnului care vestete Anei c ea are s zm isleasc i s nasc e l ea o paralel la artarea ngerului care vestoste lui M anoe c v a nate fiu (pe Samson) i la ar tarea ngerului Gavriil care vestete pe Fecioara M aria c va nate pe M ntuitorul (Judectori 13; Luca 1). O ferirea pruncului lui Dumnezeu, n cazul c se va nate, este o paralel la oferirea pe care o face Ana, mama lui Samuil. ngerul vestete i pe Ioachim c rugciunea lui a fost auzit i-l n deam n s plece cu turm ele spre cas, unde Ana l a tea p t: Coboar de aici, c, iat, Ana, soia a, va zmisli". Ana, n adevr, l atepta n poart, iar cnd el se apropie, ea i sare de gt i-i comu nic bucuria c acum va fi nsrcinat. Prim a zi, Ioachim s-a odihnit n casa sa. A ceste amnunte: precise arat c zm islirea Sf. M aria are loc pe cale^ fireasc, n urm a m preunrii celor doi soi. Cuvintele Sf. A n a : voi fi nsrcinat", nu n seam n c ea va zmisli fr Ioachim, n chip virginal, adifc supranatural, t i c m preunarea legitim a. celor doi soi va fi, de data aceasta, roditoare. E aceeai situaia ca n cazul lui Abraam 5i al Sarrei, al lui M anoe i al soiei sale, al Ini Elcana i al Anei, mama lui Samuil. Nici vorb de imaculata concepie" a Sfintei Fecioare, idee care apare mai trziu i din care rom ano-catolicii au fcut o dogm. Unii Prini ai Bisericii pun prem isele acestei idei, cum vom vedea. La nou luni se nate prunca, Fecioara M aria. Cuvintele de bucurie ale Anei cu acest prilej : nlat este sufletul meu astzi", sunt o paralel
332

la frumoasa cntare a Anei, mama lui Sam uilj Bucuratu-s-a inima mea ntru Domnul, nlat a fost fruntea mea de Domnul Dumnezeul meu i gura m ea s-a deschis larg asupra dum anilor mei, cci m-am bucurat de m ntuirea t a . . . Cea stearp va nate de apte ori, iar cea cu copii m uli va fi neputincioas. Domnul omoar i n v ie ; El po goar n iad i iari scoate" (I Regi 2, 1, 5, 6). N otm ns c bucuria A nei nu e prea entuziast : ea e exprim at doar n puine cuvinte. A ltfel ar fi exprim at ea aceast bucurie, dac nou ns cuta ar fi fost biat. Biserica a suprim at decepia A nei din tex tu l primitiv, dar se pare c versiunea p strat n Coran i n traducerea arm ean red psihologia mai verosim il a Anei n momentul cnd a aflat ce a nscut. Coranul atribuie Anei aceste c u v in te : O, Doamne, iat, am nscut o fat". i Coranul continu : Fr ndoial, Dum nezeu tia i fr asta ce nscuse e a ; El avea planul su n aceast privin. Dar o fat nu se com par cu un biat". Iar A na : I-am pus nu mele M aria i o dau pe ea i pe urmaii ei n paza Ta contra pgubosului Satan". In traducerea ar mean, moaa zice A nei : E fat, dar drgu i frum uic la nfiare".6 Numele de M aria n seam n Doamn i e de origine pur iudaic, fr nici o legtur cu grecescul maraino, cum s-a sugerat. Cei apte pai pe care prunca M aria i face la ase luni, sunt un vechi m otiv din istoria religiilor : ndat dup naterea sa, Bodisatva a fcut apte pai spre nord. Ana ns nu voia s-o las m earg dect la templu. Ea inea probabil ca fetia numai s stea n picioare. A ltarul ridi cat pentru M aria n cam era ei de dorm it e o pre fa a cultului ei de mai trziu. E interesant c la ase luni M aria avea un sanctuar, adic tria o existen separat, m onahal, existen pe care ea i-o va continua la templu. A cest mic sanc
6 A. Meyeir, P ro te v a n g e liu m des Ja k o b u s , n H a n d b u c h z u d e n N e u te sta m e n tlic h e A p o k ry p h e n , h rsg g b . v o n L x. D r. E d g a r H en n eck e, B illig e A u sg ab e, T iib in g e n (1904), J . C. B. M olir, 1914, p. 113.

333

tu ar se caracteriza printr-o puritate desvrit. Nimic comun sau impur nu trecea prin camera in chestiune, nici o m ncare im pur nu trebuia servit pruncei. Tot pure, adic neptate, trebuiau s fie i fetele evreilor care o vizitau i o distrau. A ceast p uritate a copilriei M aicii Domnului pre gtete pe aceea a Fiului ei. O spul pe care Ioachim l fcu cu prilejul m plinirii unui an de la naterea pruncei era, de fapt, un osp cu prilejul nrcrii ei, pentru c evreii n-aveau, n tradiie, aniversarea naterii. O sp pentru nrcarea lui Isaac, fcuse Abraam (Facerea 21, 8). B inecuvntarea pe care preoii i M arii Preoi o dau copilei prevestete viitorul ei, adic slvirea ei de ctre toate neam urile prin A cela pe care-L va nate. Invitaii : preoii, crtu** rarii, btrnii i to t poporul lui Israel arat par ticiparea general la acest praznic. Cntecul de mulumire e un pandant al cntecului Sarrei (Fa cere 21, 6) i al cntecului Anei, mama lui Sa muil, de care am pomenit. C ntarea A nei din momentul nrcrii ; pruncei com penseaz for mula ei scurt din m om entul naterii. Ea nseam n . \ i faptul c pruncia Sf. Fecioare se isprvise i c acum ncepea o faz nou, faza copilriei. V{ ; La v rsta de trei ani, copila fu dus la temi* j piu. A ceast ducere la tem plu e o paralel la dos-f cerea la tem plu a lui Samuil. i Elcana, ta tl H I i: Samuil, i Ioachim, tatl Sf. Fecioare, ar fi d o rit| ca s duc pe prunci mai devreme la templu. n | ambele cazuri, mamele se opun, invocnd vrsta prea cruda a odraslelor lor, iar n cazul specie^M al mamei Sf. Fecioare, aceasta m otiveaz c prunca nu tre buie s mai doreasc dup mam sau dup ! : tat, argum ent popular i profund omenesc. For m area cortegiului din tinere evreice neptate, pur tn d fiecare cte o facl aprins simbolizeaz trena obinuit a m arilor oameni i mai ales a divini* { tilor n m ersul lor spre slaul ce le este dedicat. Procesiunea festiv de la casa lui Ioachim la tem plu ream intete de aproape procesiunea fecioare lor ateniene cu prilejul marii srbtori a Pana334

teneelor, n care ele, la fiecare patru a m , duceau si prezentau zeiei Atena, m tem plul Erechtheion, un nou peplum (vestmnt), tors i esut de ele din aur i alte daruri. Pseudo-Iacob motiveaza faclele necesare unui scop practic : acela ca prunca fim atras de flcrile fcliilor, sa nu se mai gandeasc la prini i s nu se ceara dupa e i In qeneral, faclele simbolizeaz cinstea, prospeim ea i puritatea omeneasc i dumnezeiasca, ^ c1' a cei vechi, focul e considerat pur i viu. Purtate de minile fecioarelor nentinate, aceste facle sau fclii exprim s i t u a i a purttoarelor. In cazul nos tru ele anticipeaz lumina din noaptea naterii Mn tuitorului, care e Soarele dreptii i Lumina nea murilor, anticipeaz luminile de la botez i de la nviere. Procesiunea ajuns n templu, Sf. Fecioar e dat n prim ire preotului, care, dupa ce o saru a, o aeaz pe treapta a treia a altarului^ A lte ele m ente ale tradiiei pun pe prunca M an a sa urce ea singur aceste trepte. Aa o reprezint Tizian. A ezarea pe treapta a treia a altarului a unui copil de sex feminin era un lucru neuzitat i im posibil n iudaism. A. M eyer crede c acest amanunt e n legtur cu tradiia dupa care preotul Zaharia a fost ucis pentru a fi instalat pe Maria n reedina fecioarelor. Lucrul nu e sigur. Proce siunea la templu i prim irea pruncei de, ctre preot, care, n Biserica Ortodox, au devenit sr btoarea Intrrii n Biseric sunt socotite uneori ca ficiune, lucrul neputnd avea loc n realitate. Afirm aia lui Epifaniu (Ancoratus 60) c primu nscui erau consacrai tem plului i erau educai acolo pn la ieirea din copilrie, aa cum s-a ntm plat cu Samuil i cu M aria nu poate fi n lturat. Se practica, foarte probabil, nazireatul feminin, adic consacrarea prim ilor nscui de p arte fem eiasc (Ieirea 13, 2), existau apoi femei care slujeau cortului (Ieirea 38, 9 ; 2 Macabei 3, 19) i tim c proorocia Ana, vduv, de 84 ani, nu se deprta de tem plu, slujind ziua i noaptea, n post i n rugciune" (Luca 2, 37) ; se pot in voca pn la un punct i cazul fiicei lui Ieftac
335

(Judectori 11) i acela al Ifigeniei.7 Dansul M riei e o paralel la dansul lui David (2 Regi 6, 14, 16, 21; Dansul n cinstea lui Dumnezeu era trad iie le evrei (Psalmul 1 4 d , 3 ; Judectori 21, 21), ca i la alte popoare. Dansul M riei e m enionat aci* pentru a scoate i mai m ult n eviden farmecul ei. Toat casa lui Israel o iubi, ca pe David (1 Regi, 18, 16, 28). i Samuil era plcut n faa lui Dum nezeu i a oamenilor. Copilul Iisus a fost i El adus la tem plu de prinii si, dar n timp ce M aria nu mai dorete dup prinii si i nu se mai ntoarce cu ei, Iisus, dei rm sese n ^tem plu un timp lim itat i nu dorete nici el dup p rini nu tii c eu trebuie s m aflu n casa Tatlui M eu?", totui El se ntoarce cu ei acas. H rnirea M riei n tem plu de ctre nger este o paralel cu hrnirea lui Ilie, cruia i aducea de m ncare un corb. Expresia era h r n it . . . ca un porumbel" arat c Sf. M aria jn n c a foarte puin, ca o psric. M ncarea adus de nger era m ana.Coranul (Sura 3, 37) d am nuntul c ori de cte ori Zaharia intra n cam era M riei gsea acolo mncare ; i cnd o ntreba : Maria, de unde ai tu aceasta", ea rspundea : De la Dumnezeu, cci Dumnezeu hrnete pe cine vrea i nu face calcule". ngerii aruncar zarurile spre a vedea cui i revenea ngrijirea M riei. V rsta pubertii ncepea mai devrem e n rile Rsritului dect n acelea ale Apusului. V rsta de 12 ani era totui socotit v rst puber i la romani. La evrei era socotit oficial v rst a pubertii. De aceea, cnd M aria mplini v rsta de 12 ani, pentru ca ea s nu ntineze altarul Domnului, adic s nu fie n stare de necurie din cauza m enstruaiei, primi, pro babil, porunca preotului de a se cstori. Cum ea fgduise Domnului fecioria, refuza aceast pro punere. Ea s-ar fi dus la prinii ei, dar acetia muriser. De aceea preoii intervenir pe lng M arele Preot (Zaharia), ca acesta, intrnd n altar
7 Id em , op. cit., p. 115.

336

S se roaqe spre a-i lum ina asupra cazului M anei. Rugciunea M arelui Preot, care, dup to ata tra diia N aterea M riei, Origen, Ambrozie i Augustin, era Zaharia, apariia ngerului i sfatul pe care i-1 d acesta, se ncadreaza m cerem onialul obinuit de consultare a voinei divine. A legerea ocrotitorului M riei m persoana lui losif, prin proba toiegelor, e o paralela la proba toiegelor pentru confirm area alegem lui A aron ca M are Preot (Numerii 17). Nu to ate variantele v o r besc de vduvi ca persoane candidate pentru a-i lua asupr-i ocrotirea M riei ^ o varian ta zice c aceste persoane erau 12 b a tra m ; o alta c el erau toi cei capabili de nsuratoare dm Juda, iar o a treia c ele erau toi cei capabili de nsur to are din casa lui David. Sunt note gnostice lipsite de deferen fa de personajul Sf. M ana. Unele manuscrise pomenesc chiar de o cstorie anterioar a lui losif, de acord in aceasta cu textul P r o t o e v a n g h e l i e i , cum vzurm, dar care se muitum este s pomeneasc doar de copii. Versiunea canonic din Luca i Matei a suprim at orice alu zie la o cstorie sau la copii dintr-o cstorie an terioar a lui losif. N outatea n proba toiegelor, fa de cazul lui A aron, este apariia porum belu lui alb din toiagul lui losif. Proba toiegelor m ca zul lui losif este mai m inunat dect n cazul Iui Aaron, cci n timp ce toiagul lui A aron a odraslit ram uri verzi, adic a fost supus unui fenome pe linia naturii sale, toiagul lui losif a dat din el un porumbel, adic o fiin vie, mai mult dect nite simpli lstari. ncredinarea de ctre M arele P reoea Sfmtei Fecioare M aria lui losif spre a -fi pzit e cheia ntregii povestiri a P r o to e v a n g h e lie i Im lacob. E vorba de paza fecioriei ei. Nu se pot stabili cu precizie elementele juridice care au stat laibaza ncredinrii Sf. Fecioare lui losif. Textele dm Evanghelie vorbesc cnd de M an a cea logodita cu losif, cnd de M aria, femeia acestuia, cand de losif, brbatul ei (Matei 1, 16, 1820, 24:25), (Luca 2, 5) losif i M aria sunt numii ^prinii" lui Iisus, iar losif e considerat ta tl lui Iisus, chiar
337 22

de' ctre Sf. M aria (Luca 2, 27, 41, 48). Cnd Iosif ia pe Sf. M aria i m erg acas, Sf. Fecioar e soia sau logodnica omului cruia fusese n cred in at? Lucarea apocrif Naterea Mriei, 8 vorbete de o ceremonie a logodnei i de pregtiri pentru cs torie. Textul din M atei 1, 20 : Iosife, fiul lui David, nu te tem e a lua pe M aria, femeia ta", pare a desem na perspectiva unei cstorii. M atei 1, 18, Pseudo-M atei 11 i N aterea M riei 10, 2 vorbesc de o logodn a M riei cu Iosif. Protestantul A. M eyer atribuie pe nedrept Evangheliilor canonice ale lui M atei (1, 25) i Luca (2, 7) susinerea c M aria i Iosif au avut mai m uli copii printre care Iisus era prim ul-nscut". In textele evanghelice, expresia primul nscut" nu im plic n mod n e cesar i naterea altor copii, ci num ai faptul c Iisus nscndu-se ca fiu al M riei care zmislise ca fecioar i nscuse primul i ultim ul ei prunc, era num it prim ul-nscut". Sf. Chirii al A lexan driei, n Comentariul su la Luca, lm urete c expresia primul nscut" nu nseam n aci, primul nscut ntre frai trupeti, ci prim ul i ultimul. Scriptura folosete expresia aiceasta fca n te x tele : Eu sunt Dumnezeu prim ul i cu mine nu este altul" (Isaia 44, 6). Cuvntul primul nscut" arat c Fecioara a nscut nu un simplu om, ci un Fiu din Tatl. David nsui vorbete despre acest Fiu prim -nscut, cnd zice : Eu voi aeza pe ntiul-nscut acela mai presus de regii pa-: m ntului (Psalmul 88, 27). La fel zice i Sf. Pavel :: Cnd va aduce pe primul nscut n lume, zice : Toi ngerii lui Dumnezeu s I se nchine" (E vrei; 1, 6). A cest nscut a in trat n lume prin ntrupare i, dei dumnezeiete, era unul-nscut, fcndu-se fratele nostru, El a fost num it primul nscut. F cndu-se nceput al nfierii oam enilor i pregtindu-ne i pe noi ca s fim fiii lui Dumnezeu, El a fost prim ul nscut, adic prim ul nscut din cer pentru fraii Si oamenii, pe care ntruparea i m isiunea Sa i-au fcut fii ai lui Dumnezeu. Primulnscut este num it potrivit iconomiei. Dup Dum nezeu, ca Dumnezeu, Iisus era unul-nscut, ca Logos din T a t l; neavnd frai dup fire, El nu
338

apare ntr-o enum erare cu alii, pentru ca_ er,a unicul si singurul Fiu al lui Dumnezeu, deofnna cu Tatl. E numit prim ul nscut din u r a pogoram ntului, sincatabazei sale faa de creaturi. Cnd e numit unul nscut, are num ele acesta m chip absolut, pentru c nu include^ nici o cauza care s-I dea atributul de unul-nascut, n tru ct El e unul-nscut n snul Tatlui. Cnd Scriptura l num ete prim ul-nscut, ea adauga to tdeauna faa de cine e prim ul-nscut, precum i cauza pentru care are acest atribut. Scriptura i da num ele de prim -nscut ntre m uli frai (Romani 8, 29) i pnm nscut dintre mori (Coloseni 1, 18) E prim -nascut ntre m uli frai, pentru c s-a fcut asem ena noua n toate, afar de pcat. E num it prim -nascut din tre mori, pentru c El cel dinti i-a n viat tiupul spre nestricciune. El e prim -nscut din cauza noastr : numindu-se prim -nscut dintre cei creai, prin El se m ntuiesc to i cei care sunt de aceeai condiie cu El. Dac n mod necesar, El trebuie s fie prim ul-nscut, urm eaz c trebuie s^ per siste i cei fa de care El este prim ul-nascu. P r i m u l - n s c u t are acelai neles i cnd califi cativul e aplicat lui Iisus ca Fiul lui Dumnezeu i cnd i e aplicat ca Fiul M riei, adic unul. Dac prim ul-nscut din Dumnezeu e primul ntre mai m uli nscui, atunci i prim ul-nscut din Fecioara M aria e primul nscut dintre mai m uli nscui. Dar noi tim c e unul singur la Dumnezeu i e unul singur si la Maria. Potrivit principiului c lu crurile prime sunt cauzele lucrurilor secunde, Fiul lui Dumnezeu e cauza nfierii oam enilor i n aceast calitate el poate pe drept fi num it primul nscut, nu ca prim ul ntre oameni, ci ca prima cauz a denum irii de Fiu. Dup cum cuvintele Tatlui spuse despre Sine : Eu sunt prim ul i Eu ultimul" (Isaia 44, 6) nu ne oblig s-l credem legat prin rudenie cu alii dup El, to t aa cnd se zice c Fiul este prim ul din creaiune sau primul nscut nainte de ntreaga creaiune, nu nseam n
339

c El este o creatur.8 E limpede c expresia bi blic de prim ul-nscut" n-are sensul pe care n vaii protestani vor s i-1 atribuie, deducnd existena mai m ultor frai ai lui Iisus. S-a zis c rm ne neclar faptul dac losif se consider soul M riei n epoca zmislirii, n aceea a naterii i n aceea a. fecioriei M riei. Termenii de brbat" i femeie", n sensul de so i soie, pe care-i folosesc textele canonice (Matei 1, 19 20, 24 ; Luca 2, 5), precum i verbul mnesteusey, tai (Luca 2, 5), ne fac s nelegem c e vorba de u n ja p o r t juridic m atrim onial ntre losif i Maria, fr ca actul de cstorie al raporturilor de corp s fie consumate. Maria predzeaz c ea na tie de brbat( Luca 1, 34). ntrebarea aceasta poate avea sensul c M aria se gndea la. o zmislire im ediat dup vestirea ngerului, a d ic . n absena oricrui b r b a t d a c ea ar fi acceptat unirea cu brbatul ei mai trziu aa cum crede M ey er? L ucrul'ni se pare imposibil, pentru c ngerul explic pe larg cum va avea loc zmislirea. Tot aa de imposibl ni se pare i ,explicarea care v rea s atribuie Protoevangheliei tai lacob, introducerea fepioriei p er petue a M riei n ciclul m ariologiei, pe baza si tuaiei M riei nainte de m preunarea cu brbatul ei, situaie care ar fi nfiat n textele canonice din M atei i Luca.9 Nu o carte aprocrif, ci Evan gheliile canonice sunt, izvorul principal al nvr turii despre perpetuitatea fecioriei Mriei,. Proto- ; evanghelia n-a schimbat i n-a adugat nimic te x tului canonic, la acest capitol. Ea a amplificat unele ; elemente, ca n scena dintre Marele Preot i losif ' cnd acesta prim ete pe Sf. Fecioar la tem plu i mai ales n scena de verificare a fecioriei de ctre moa. Recunoatem c situaia lui losif este de licat n faa autoritilor i a persoanelor parti culare. El nu prezint pe Sf. M aria drept soia, ci drept logodnica sa, chiar dup ce aceasta a nscut. Sf. M aria pare Ceva, interm ediar ntre soie i <
Sf. C h irii a l A le x a n d rie i, C o m e n ta r la L u ca, M ip n e P.G. 72, col. 485 B CD 488 ABC. 9 A, M eyer, op. c i t , p. 117 118.

340

fiic. Dar nici fiic nu ndrznete s-o prezinte, pentru t a toi tiau c ea nu era fiica lui. i totui Iisus trebuia s se nasc sub protecia unei cstorii dup lege ; de aceea Protoevanghelia nu face deosebirea ntre logodn i cstorie ; situa ia Sf. Maria pe lng Iosif floteaz ntre logod nic i soie. Dar Dumnezeu, preoii, Iosif i M aria au neles c Sf. M aria a fost ncredinat lui Iosif spre a i se pzi fecioria. De aci i situaia de vduv a lui Iosif. Fecioria M riei era n mai m are sjguran pe lng un vduv btrn, dect pe lng un brbat n alt situaie. i apoi, aceasta era po runca lui Dumnezeu creia Iosif nu i se putea sus trage. Ideea c Iosif era vduv a aprut n Evan ghelia lui Petru i n Protoevanghelia lui Iacob, de urjde a trecu t la Origen, la Epifaniu, la Grigorie de Nyssa, la loan G ur de Aur i la Ilarie. Vduvia lui Iosif era, indirect, un argum ent pentru perpe tu itatea fecioriei M riei. In jurul anului 380, Fe ric. Ieronim critic pe Helvidius i pe antidicom arianii, pentru c acetia, plecnd de la afirma ia Scripturii c Iisus avea frai, susineau c dup n aterea lui Iisus, M aria a avut copii din cs toria sa cu Iosif. Ieronim rspunse c aa-numiii frai ar lui Iisus nu erau fraii, ci verii Si. Aceast idee care st i astzi n picioare, a fcut simit vduvia lui Iosif, ntruct fraii lui Iisus nu pot fi copiii lui Iosif, ci nepoii acestuia, adic verii M n tuitorului. Toiagul lui Iosif neavnd s nverzeasc ase m enea aceluia al Iui A aron e inut n templu nu o noapte, ci numai durata de timp ct se roag M arele Preot. Pseudo-Matei las toiagul s stea. o noapte n templu, iar N aterea M riei l prezint ca nflorit. : Porumbelul alb care iese din toiagul lui Iosif i se aeaz pe capul acestuia e un pandant la po rum belul care se aeaz pe capul lui Hristos cu ocazia botezului A cestuia, cu deosebirea c porum belul hristic, simbol al Sf. Duh vine din cer, pe cnd porumbelul lui Iosif, simbol al Mriei, vine dintr-un lemn. Psrile i. ndeosebi .porumbelul, ca

simbol sau m esager al divinitii sunt o tradiie veche n istoria religiilor. A. M eyer susine c losif dup ce a adus pe Sf. Fecioar n casa sa, s-a dep rtat ducndu-se la lucrul su, pentru urm toarele m o tiv e : 1) s nlture ct mai mult gndul unirii c o n ju g a le ; 2) s fac loc scenei urm toare i s fac posibil M riei cltoria la ruda sa Elisaveta ? 3) ca la Buna-Vestire, adus de nger, losif s nu fie de fa, lucru apreciat i de Sfinii P rin i; 4) s fac posibil scena din M atei 1, 18 i din Protoevanghelie 13, 1, n care losif o ia sau o gsete pe Sf. M aria nsrcinat. M otivul 4 repet parial m otivul 2. In general m otivele invocate sunt plau zibile, cu excepia, poate, a prim ului motiv. losif nu se pu;tea_gndi la o unire conjugal cu M aria, dac inea seam de condiiile speciale n care aceasta i-a fost ncredinat. M otivul invocat de M eyer c losif ar fi absentat prea m ult pentru calitatea lui de ocrotitor, nu ni se pare conclu dent, fiindc omul srac care era losif trebuia s se duc dup lucru vrem e ndelungat. Sf. Fecioar se duce s aduc ap cu ulcio rul de la fntn. E un vechi m otiv folkloric, frec v en t n istorisirile i arta popular a tu tu ro r n ea murilor. Ferm ectoarea veste c ea va z:misli i va nate pe Emanoil, aa-num ita Buna-Vestire, i se d acum. Cadrul natural al vieii supranatu rale trebuia s fie la nlim ea evenim entului. Ea aude un glas i ncearc s-l identifice, dar nu reuete. E glasul m iraculos al ngerului, care v es tete M riei sublimul ei destin, sub o form de introducere de abia schiat : Bucur-te, ceea ce eti plin de dar, Domnul este cu tine, binecuvn ta t eti tu ntre femei". Nici unei fete tinere nu i s-a dat, vreodat, n fapt de dim inea sau de sear, o asem enea salutare. In locul oaptelor obinuite de dragoste pe care tinerii le spun fetelor la izvor, unde ele se duo spre a lua ap i uneori spre a-i afla ursita, Sf. M aria aude oapte pe care nu Ie poate identifica. Plin de team , ea pleac acas, i aeaz urciorul i in tr n cam era ei,
342

unde i reia torsul purpurei. Sf. M aria aducand ap de la izvor i itorcnd sunt doua icoane foarte fidele credinelor populare, foarte iubite de men talitatea popular i anterioare icoanei care repre zint pe Sf. Fecioar m editnd deasupra unei cri deschise n cam era ei. A ceste dou m otive popu lare au influenat uneori iconografia cretina pri m ar : cteodat M aria e nfiat m genunchi, cu urciorul, la izvor, sau cobornd urciorul n ^n^ t n cu o frnghie ; de cele mai^ m ulte orL m sa Sf M aic e artat avnd un caier de lana pur purie sau o furc n mn, ca n m ozaicurile exe cutate pe la 435, sub Sixtus III, n biserica Santa M aria M aggiore din Roma.1 0 R eprezentarea SL f e cioare cu urciorul la izvor a fost devrem e nlo cuit de cea care o nfia cu lna i cu furca, ceva mai trziu. Dac Sf. Fecioar n-a p utut iden tifica vocea de la fntn care n folklor^ e vo cea duhului fntnii ea identific aceast voce n casa unde apare ngerul care-i spune sa nu se team pentru c ea a aflat har naintea lm^Dumnezu. Teama M riei nu e team a de nger, caci ea era obinuit cu apariiile angelice, ci de coni nutul mesajului pe care-1 aducea ngerul. Care era acest coninut ? Nu te teme M ana, caci jtu ai aflat har naintea Celui atotputernic i vei zmisli din Cuvntul Su". . T Cuvntul din care Fecioara va nate, este Lo gosul lui Dumnezeu, Creator a to ate din nimic i, evident, identic cu Logosul lui Ioan. N u credem, cu Meyer, c zmislirea aceasta trupeasca a Lo gosului lui Dumnezeu din Logosul lui Dumnezeu st la baza concepiei mai tardive, ca Fecioara a zmislit numai auzind, adic prim ind cu credin cuvntul ngerului. ndoiala M riei la auzul cu vintelor ngerului nu e o ndoial propriu-zis. Cu vintele pe care Protoevanghelia le pune n gura M riei : Am s zmislesc din Dumnezeul cel viu i am s nasc cum nate orice fem eie?" sunt repro ducerea textului din Luca 1, 34: Atunci M aria
Id em , op. cit., p . 105.

343

zise ctre nger : Cum va fi aceasta, de vrem e ce eu nu tiu de brbat ?" Cu to t elem entul omenesc strecurat n aceast ntrebare, M aria nu se ndo iete ci e num ai curioas s tie cum se va putea ntm pla zm islirea n chestiune, ntruct ea se tie i se v rea fecioar. Biserica n-a reflectat niciodat la o ndoial a M riei. Sf. Fecioar nu va nate^ prin unire cu brbat, cum pretinde con cepia pgn. Ea e prea curat pentru a proceda astfel. N aterea M riei, 9, precizeaz ca M aria s nu se team c fecioria ei va fi atins n vreun fel : ea va rm ne fecioar i cu prilejul naterii i cu acela al hrnirii copilului. N edum erirea M riei e lm urit prin cuvintele ngerului: Nu ^a, M aria! ci puterea Domnului te va umbri ; de aceea i ceea ce se va nate din tine, va fi num it sfnt, un Fiu al Celui Prea nalt, i vei pune num ele Iisus, cci El va m ntui pe poporul Su de pcatele lor". Textul acesta e re producerea aproape fideli ^ versiunii canonice. Protoevanghelia a omis cuvintele din textul ca nonic : Duhul Sfnt se va pogor peste tine (Luca 1, 35). M aria accept explicarea ngerului i rspunde : lata, eu sunt roaba Domnului nain tea Lui. Fie-mi mie dup cuvntul tu". Problema zmislirii Fiului Celui Prea n a lt; ^ , snul Mriei, prin puterea Domnului a fost expli ca Ui v ariat de Sfinii Prini. Relevm pentru mo-, m ent c Sf. Iustin M artirul i Filosoful com entnd zmislirea Domnului, observ c actul acesta nu poate fi criticat de cei care nu neleg proorocia lui Isaia, aa cum erau criticai poeii greci cnd afirm au c Zeus venea la femeile m uritoare pentru a se uni cu ele. Cuvintele : Iat, Fecioara va lua n pntece", nu nseam n c ea va zmisli prin m preunare, cci dac s-ar fi m preunat cu cineva, n-ar mai fi fost Fecioar. Ci puterea lui Dumnezeu venind peste ea a' umbrit-o i a fcut ca s z- misleasc fiind Fecioar. ngerul trim is ctre n si Fecioara n acel moment, i-a binevestit, zicnd : Iat, vei lua n pntece din Duhul Sfnt i vei nate Fiu i se va numi Fiul Celui Prea nalt i vei chema num ele lui Iisus, cci El va m ntui
344

pe poporul Su de pcatele lor", aa^ cum au n v at aceia care au consem nat n scris toate cele despre M ntuitorul nostru Iisus Hristos, i crora noi le acordm crezmnt, pentru c^ Duhul pro fetic prin pom enitul Isaia a zis ca M ntuitorul se va nate, aa cum am artat. Proorocul Moise, po m enit mai sus, a semnalat c Duhul i puterea cea de la Dumnezeu nu trebuie nelese altceva dect Logosul (Cuvntul) care e i prim ul _nscut la Dumnezeu. A cest Duh sau Logos venind asupra Fecioarei i umbrind-o a lsat-o nsrcinata, nu prin m preunare, ci prin putere.1 1 C a fost Duhul Sfnt, Puterea sau Logosul lui Dumnezeu acela care a umbrit pe M aria, lucrul n-are im portan. Im portant este c aceasta um brire care a nsrci nat pe M aria nu s-a petrecut prin m preunare. Dumnezeu lucreaz, n acest caz, nu pe cale se xual, ci dinamic, rodind prin Logosul i Puterea Sa. Lucrnd n spaiul creatural, Dumnezeu se fo losete nu de m ijloace omeneti, ci de ceea ce s-a folosit la creaiune, adic de Logosul Su. Prin aceasta Dumnezeu inaugureaz o nou creaiune, ceea ce ncepe prin ntruparea Fiului lui Dumne zeu. Actul zmislirii, dei e provocat de puterea supranatural a Logosului, are un efect natural . apariia unei fiine trupeti. Dei actul n sine e supranatural,, efectul e natural i su p ra n a tu ra l. natural pentru c Iisus e om adevrat i suprana tural pentru c El e n acelai timp i Dumnezeu adevrat. Zmislirea n M aria e, deci, un act de unire a supranaturalului cu naturalul. n perioada de nsrcinare a M riei se Petrec dou evenim ente de seam : vizita pe care Sf. Fe cioar o face rudei sale Elisaveta i sosirea lui losif acas, de la lucru, n luna a asea. Vizita M riei la Elisaveta urm rete evidenierea zmis lirii din snul ei. Cnd Elisaveta o ntm pin cu cuvintele : Binecuvntat eti tu ntre femei i binecuvntat este rodul pntecului t u (Luca 1, 42), mama Sf. Ioan Boteztorul dovedete nu numai
Sf. J u s tin , A p o lo g ia , 33, 46.

345

c are darul proorociei, ea tiind c M aria era M aica Domnului ei, ci i c M aria se simea fericit c zm islise : i fericit este aceea care a crezut c vor fi m plinite ntocm ai cele spuse ei de la Domnul" (Luca 1, 45). Rspunsul M riei este minunatul imn de laud pe care-1 aduce Domnu lui : M rete suflete al meu pe Domnul" .c. Ideea principal care strbate imnul este sm ere nia unit cu fericirea de a se bucura de o aa de m are cinstire din partea lui Dumnezeu. O m enes cul din M aria e transfigurat de fericirea de a fi mama Fiului lui Dumnezeu. n Protoevanghelie, Sf. Fecioar uitnd sau neinnd seam de con vorbirea cu arhanghelul zice cu o smerenie mai degajat dect n imnul din textul canonic : Cine sunt eu, Doamne, ca to ate neam urile s m binecuvnteze ?" E uim irea om enescului n faa iz bucnirii profetice a Elisavetei. M aria vorbete ca i cum nimic nu s-ar fi ntm plat pn atunci : nici convorbirea cu ngerul, nici prim ele simptome ale sarcinei. Tot omenesc e faptul c ea vznd c trupul i se ngroa de sarcin, pleac de la Eli saveta spre a nu mai fi vzut n aceast situa ie. M entalitatea popular din totdeauna nu ng duie fecioarei sarcina. i cu aceasta ajungem la al doilea evenim ent petrecut n perioada sarcinei M rie i: sosirea lui Iosif acas. A ceast sosire are loc n luna a asea, adic nici prea devrem e, nici prea trziu n evoluia sarcinei. Iosif, zice Proto evanghelia, fu uim it i ngrozit vznd pe Fecioara nsrcinat. Scena aceasta, care va fi exploatat de scriitorii patristici, n deosebi de Sf. Gherman al Constantinopolului, e de un dramatism sfietor. Iosif se zbucium punndu-i to t felul de n tre bri i ntrebnd pe nsi Sf. Fecioar. Calomnia c M aria a avut legturi vinovate cu soldatul roman Panthera e mai tard iv ; ea a luat natere, probabil, la civa ani dup m oartea i nvierea M ntuitorului, cnd propaganda icretin ncepu s aib succese mari. n orice caz nu aGeast ca lomnie grosolan, ci faptul nsui constatat de el deruleaz pe Iosif. El e aa de ruinat, c nu va
346

, . | ;i I

1 1

mai ndrzni s prezinte pe M aria n faa lui Dum nezeu. El stabilete o paralel ntre situaia lui i a M riei i situaia lui Adam i a Evei. Aa^ cum arpele profitnd de absena lui Adam, a amgit-o pe Eva, tot aa acum, cineva profitnd de absena Iui, a lui losif, a am git pe M aria. Paralelismul acesta e ndrane, dar el nu rezolv nimic. Cre dem c pe nedrept M eyer invoc, dup legenda iudaic, aa num ita seducie sexual a Evei prm arpe, ca paralel la seducia M riei de ctre ci neva care a lsat-o nsrcinat. Cuvintele din II C orinteni 11, 3 : Dar m tem ca nu cum va,_pre cum arpele a am git pe Eva cu viclenia lui, tot aa s nu se strice i cugetele v oastre de la cur ia cea ntru H ristos", oricum ar fi interpretate, nu fac aluzie la faptul invocat de M eyer, ci la ceea ce tim cu toii : ndem nul la neascultarea poruncii lui Dumnezeu. Fructul oprit", mai precis pomul oprit" din rai nu poate fi fecioria Evei, ci sim bolul cunotinei binelui i rului, aa cum reiese clar din toat scena cap. 3 din Genez. Unele texte din acest capitol pe care talm udism ul le-a apro piat de cap 6 din Genez i le-a interpretat n sensul unei seducii a Evei de ctre diavol pot fi aplicate oricrei alte situaii, num ai Sf. Fecioare M aria nu. Eva fusese creat nu pentru a rmne fecioar, ci n mod special pentru a nate fii spre perpetuarea neam ului omenesc. Sf. M aria era mej nit s rm n fecioar chiar dup ce avea s nasc pe M ntuitorul Iisus Hristos. De aceea, la ntrebarea dureroas i struitoare a lui^ losif de a-i explica nsrcinarea, Sf. Fecioar, dup ce pre, cizeaz c ea e curat i nu tie de brbat, adaug : Nu tiu de unde mi-a venit aceasta". Sinceritatea acestui rspuns nu trebuie pus la ndoial, aa cum s-a fcut. Fecioara nu cunoate o cauz n atu ral a sarcinei sale i de aci struina sa n a nu dezvlui nimic din evenim entele supranaturale care avuseser loc n aceast privin. Poate c m ohamedanul Kissai are dreptate cnd zice c zm islirea n snul Fecioarei se aseam n cu crea rea lui Adam. C rearea lui Adam e uu fapt supra-

natural, fiindc n afar de el nici un om n-a fost adus la existen prin creaiune ; toi oamenii de dup el se nasc prin sex,, adic dup legea n atu ral proprie tuturor fiinelor. Zm islrea din snul Fecioarei e o a doua creaiune, cum am spus deja. Primul om creat de Dumnezeu e numit Adam ; Hristos, cel zmislit pe cale supranatural n Fe cioara e num it al doilea Adam, n frm ntarea lui, losif arunc aceste cuvinte : Dac o desco pr naintea fiilor lui Israel m tem c poate ceea ce se afl n ea s nu provin de la ngeri i atunci a fi tra ta t c a . unul care a dat spre osnd la m oarte snge nevinovat" (14, 1). losif bnuiete, un moment, c zmislirea n snul Fecioarei se datorete ngerului care o frecventa des la templu, aducndu-i m a n ; aceast posibilitate e m enio nat, zice Pseudo-M atei 10, 1, i de fecioarele care adstau n jurul Mriei. A ceast tradiie iudaic se bazeaz pe cunoscutul text din Genez 6, 1, 2, 4 : Iar dup ce au nceput a se nmuli oamenii pe pm nt i li s-au nscut fiice, fiii lui Dumnezeu vznd c fiicele oam enilor sunt frumoase, i-au ales din ele soii, care pe cine a v o i t . . . n vrem ea aceea se ivir pe pm nt uriai, mai cu seam de cnd fiii lui Dumnezeu ncepuser a intra la fiicele oam enilor i acestea ncepuser a le nate fii. A ceta sunt vestiii viteji din vechime". Cartea^ lui Pseudo-Enoch a fost aceea care a lu a t'p e fiii lui Dumnezeu" drept ngeri, punndu-i n situaia de care vorbete Geneza. Prinii i scriitorii bisericeti din primele trei veacuri, ndeosebi : Sf. Justin, Sf. Irineu, Clem ent A lexandrinul, Origen, Tertulian, Sf. Ciprian i Lactaniu, inspirndu-se din Pseudo-Enoch pun n circulaie ideea unirii ngerilor cu femei m uritoare i noteaz cu indignare sau dezgust acest pcat al ngerilor. M arii Prini ai Bisercii din sec. IV i urm. corec teaz fundam ental aceast idee, preciznd c fiii lui Dumnezeu din textul Genezei n-au fost ngeri, ci oameni. Pentru jum tatea sec. II, data aproxima-tiv a Protoevangheliei lui lacob, ns, circula ideea c acei fii ai . lui Dumnezeu erau ngeri i
348

;
\

; ir i :

,i , ,

c ceea ce fcuser la nceput puteau s fac i mai trziu, adic, dup m prejurri, s continue s se uneasc cu fiicele oam enilor. Sf. M aria ar fi putut, deci, fi i ea obiectul dorinei vinovate a unui nger. Dar aceast concepie este pur i ex clusiv iudaic, nu i cretin, cum insinueaz A. M eyer. Sfatul pe care Sf. Pavel l d femeilor din com unitatea corintean : Pentru aceea trebuie ca femeia s aib pe cap un semn de stpnire, din pricina ngerilor, care sunt de fa" (I Corinteni 11, 10), nu se refer la m suri de precauie mpo triv a poftei carnale a ngerilor poft care ar fi nfrnt, chipurile, prin punerea unui vl, ci la o atitudine reverenioas fa de ngeri care se roag i ei n biseric m preun cu oamenii. Dup sugestia lui M eyer nseam n c ngerii vin la bi serica de la Corint nu att pentru rugciune, ct pentru galanterii ! E inutil s subliniem caracterul blasfem ator al unui asem enea punct de vedere. Cnd M arele Preot H annas descoperi c M aria era nsrcinat, o chem pe ea i pe Iosif, spre a se justifica. Amndoi tgduiesc c ar fi comis greeala care li se imput. La ntrebrile strui to are ale preotului, Sf. M aria plnse cu amar". A cest plns nu indic vina ei, ci num ai durerea de a nu fi crezut. Expresia preotului adresat lui Iosif : Tu ai furat nunta e ntrebuinat i da poetul Teocrit (22, 15) i nseamn c un ai doilea brbat reuete s determ ine pe tatl fetei ca aceasta s se cstoreasc cu el spre paguba pri mului logodnic. n cazul nostru a fura nunta", n seam n a tri tainic i nelegitim cu o femeie. Cu vintele preotului : Red fecioara pe care ai pri mit-o din templul Domnului", adresate lui Iosif arata c preotul nelesese legtura dintre Iosif i M aria numai ca logodn, nu i altceva. Lucrul era, de altfel, de perfect acord cu afirm aiile din scena n care M aria fusese ncredinat lui Iosif (9). Cu vintele lui H annas : Nu i-ai plecat capul sub m n puternic" evoc obiceiul iudaic ca nsur eii s se prezinte la tem plu spre a primi binecu v ntarea preotului, ndeosebi pentru a avea ur349

mai. n m intea autorului Protoevangheliei struie ns i trad iia cretin ca tinerii s obin apro barea episcopului pentru cstorie, aa cum o in dic aceste cuvinte din Scrisoarea Sf. Ignatie c tre Policarp (V, 2) : Se cuvine brbailor care se cstoresc i femeilor care se cstoresc s fac unirea cu aprobarea episcopului, pentru ca s fie cstoria dup Domnul, nu dup poft. Toate s ' ; se fac spre cinstea lui Dumnezeu". Terulian pre- ' cizeaz mai de aproape gradul de fericire excep ional a acelei cstorii pe care o aprob Biserica ntrind-o prin Sf. Liturghie i prin binecuvn tare (Ad uxorem II, 9). O im portan excepional reprezint proba ordalie la care Marele Preot Hannas supune i pe Maria i pe Iosif. E proba apei. Preotul d nti lui Iosif s bea din apa ordalic i-l trim ite n munte, de unde Iosif se ntoarce ns nevtm at. D apoi s bea i M riei din aceeai ap, o tri- j mite i pe ea n munte, de unde se ntoarce i ea j fr s i se ntm ple nici un ru. Poporul s-a mi- ; I nunat c nu s-a vdit pcat n Iosif i Maria. Or- \ dalia este o practic general n istoria religiilor. Ea const n verificarea sinceritii i fidelitii ra- ; porturilor dintre oameni, n special dintre soi, prin | I punerea la ncercri grele a celui bnuit de nesin- ! | ceritate sau infidelitate. ncercarea se face prin: ap, prin foc, prin fier sau prin alte m ijloace so cotite eficace n asem enea m prejurri. Nu trebuie s fim surprini c uim irea i confuzia strnite de sarcina Sf. M aria i struina e i a lui Iosif de a respinge orice bnuial i vin au dus la verifi carea prin ordalie. Protoevanghelia e larg deschis elementelor de folcklor i uneori se complace chiar n a le etala i exploata pentru am atorii de literetur rom anioas. C redina n ordalii era, de alt fel, adnc nrdcinat i n m entalitatea poporu- ' lui iudeu, cruia Moise i reglem enteaz aceast practic foarte am nunit. Iat ce citim n Cartea N um eriilor V, 1131 : i a grit Domnul cu M oise i a zis : Griete fiilor lui Israel i zi ctro ei : De va grei femeia unui brbat i-l va nela,
350

i va dormi cineva cu ea n pat i aceasta va fi dosit de brbatul ei, i se va spurca pe ascuns, i nu vor fi m artori m potriva ei, nici nu v a fi prins asupra fa p tu lu i; de va cdea asupra brbatului duhul geloziei, bnuind pe femeia sa, vinovat fiind aceasta sau de va cdea asupra lui duhul geloziei i-i va bnui femeia sa nevinovat fiind, s-i aduc brbatul femeia sa la preot i s aduc jertf pentru ea a zecea parte ef de fin de orz, dar s nu toarne deasupra untdelem n, nici s pun tmie, pentru c acesta-i dar de rvnire (gelozie), dar de am intire, care am intete vinov ia. Iar preotul s o aduc i s o pun naintea Domnului. Apoi s aduG preotul ap curat de izvor ntr-un vas de l u t ; s ia rn din pm nt de dinaintea cortului adunrii i s o pun n ap. Dup aceea s pun preotul femeia naintea Dom nului, s descopere capul femeii i s-i dea n m ini darul de pomenire, darul de gelozie, iar preo tul s aib n mini apa cea amar, care aduce blestemul. Apoi s jur;e preotul fem eia i s-i zic : Dac n-a dorm it nimeni cu tine i tu nu te-ai spurcat i n-ai clcat credincioia ctre br batul tu, nevtm at s fii de aceast ap amar, care aduce blestem ; iar de te-ai abtut, fiind m ri ta t i te-ai spurcat, de a dormit cineva cu tine, afar de brbatul tu, atunci s dea Domnul s fii de blestem i de ocar n poporul tu ; s fac Domnul ca snul tu s cad i s se umfle pn tecele tu i apa aceasta, care aduce blestem, s intre nuntrul tu, ca s i se umfle pntecele i s-i cad snul tu". Iar femeia s zic : Amin, Amin." Apoi s scrie preotul jurrile acestea pe hrtie, s le m oaie n apa cea am ar i s le dea femeii s bea apa amar, aductoare de blestem, i va intra n dnsa apa aductoare de blestem, spre vtm area ei. Dup aceea s ia preotul din m inile femeii darul de pine cel pentru gelozie i s ridice acest dar naintea Domnului i s-l duc la jertfelnic. S ia apoi preotul eu pumnul o parte din darul de amintire, s-o ard pe je rt felnic i dup aceasta s dea femeii s bea apa. Dup ce va bea apa cea am ar a blestemului, dac
351

ea va fi necurat i dac va fi nelat pe brbatul su, se va umfla pntecele ei i snul ei va cdea i va fi femeia aceea blestem at n poporul su. Iar dac femeia nu s-a spurcat, ci va fi curat, nevtm at v a rm nea i va nate copii. A ceasta-i rnduiala pentru femeia bnuit, care fiind m ritat s-ar abate i s-ar spurca, sau pentru omul asupra cruia ar cdea duhul geloziei i ar bnui pe femeia sa, atunci s pun el pe femeie naintea fetii Domnului i s fac preotul cu ea dup legea aceasta. i v a fi brbatul curat de pcat, iar feT meia aceea i va p urta pcatul ei". A cest ritual , ordalie n-a fost respectat scrupulos n cazul : M riei: ea n-a adus darul de pine pentru am in tirea geloziei, probabil pentru c ordalia nu fusese provocat de un act de gelozie din partea cuiva j losif nu se plnsese nim nui de vreo bnuial m potriva M riei. Cel care se putea plnge era M arele Preot, ca reprezentant al templului, de unde losif primise pe M aria ca fecioar i n faa cruia nu mai putea s-o prezinte acum n aceeai stare. i de fapt preotul declaneaz ordalia pentru c nu putea reine nimic sigur din m rturisirile celor doi sus pectai. Desigur, n apa am ar dat spre but Mriei i lui losif fuseser introduse blestem ele scrise de preot. A ceste blestem e operau n mod automat, dac femeia era vinovat. I se umfla ; pntecele i-i cdeau snii, adic i se distrugeau i graia fem inin i m aternitatea. Flaviu losif (Antichiti III, 11, 6), vorbete^ chiar de hydropizie. Protoevanghelia aduce am nuntul interesant, ; neprevzut .n ritualul ordalie, c dup ce li s-a dat apa blestem at, M aria i losif sunt trim ii n muni. A ceast trim itere n m uni urm rete nu numai aezarea celor doi bnuii ntr-o atmosfer miraculoas, cum zice A. M eyer, ci i sublinierea special a nevinoviei lor prin aceast a doua ordalie la care H annas supune pe losif i M aria : urcarea i coborrea din muni, unde, se pare, c Dumnezeu e mai prezent ca n alte pri. Dum nezeu i Fiul Su Cuvntul Iisus H ristos au prefe rin pentru m uni : m untele Sinai, m untele Feri352

eirilor, m untele Taborului, muntele Mslinilor. Pa nlim ile muntoase, deasupra frm ntrii ome neti obinuite, n apropierea puritilor dumne zeieti, Iosif i M aria puteau fi mai de-aproape cenzurai de propria lor contiin i judecai de Dumnezeu mai cu dreptate dect jos, n vacarm ul patimilor. A utorul Protoevangheliei supune i pe Iosif ordaliei, nu att pentru c Talmudul prevede ordalia i pentru brbai, cum susine M eyer, ct pentru c Marele Preot suspecta mai ales pe Iosif de a fi vinovat de situaia M riei. Cnd preotul constat c cei doi suspectai sunt nevinovai, nu-i mai judec, adic nu le d pedeaps. Ordalia creia i se supun Iosif i M aria are o im portan deosebit n ochii autorului Protoevangheliei, cci el vrea s dovedeasc n mod public, n faa n tregii adunri de la templu, nevinovia M riei i a lui Iosif. Membrii acestei adunri sunt exclusiv iudei, care vor pune in curnd n circulaie calom nia c M aria a avut legturi vinovate cu soldatul rom an Pantera. Pe ei i printr-un ritual prescris n legea lor, vrea autorul nostru s-i conving de curia Mriei. V eselia i tristeea aproape sim ultan a M riei, pe calea ctre Betleem, simbolizeaz cel dou popoare: unul plin de plnsei jale, cellalt plin de bucurie i entuziasm. S-a zis c aceste po poare sunt iudeii i p g n ii; n realitate e vorba de necredincioi i credincioi.^ Protoevanghelia noteaz c M aria a nscut ntr-o peter.

CAPITOLUL II

FECIORIA SFINTEI MARIA

Din studiul textelor canonice ale Evangheliilor dup Matei i Luca i dup acela al Protoevanghe liei lui Iacob reiese limpede fecioria Sf. Maria, att n m om entul zmislirii, ct i n acela al naterii dumnezeiescului Prunc. Protoevanghelia a mers pn acolo nct a stabilit fecioria Mriei p rintr-un con trol obstetrical, graie necredinei unei moae i mai ales graie acelei Salomee, pe care moaa o invoc drept martor. Scena are o im portan covritoare p en tru c ea verific pe teren o stare virginal de neconceput la orice alt femeie din lume care nate, confirmnd proorocia lui Isaia i a lui Ezechiel. Pgnii i iudeii, care pentru motive speciale nu puteau admite o feciorie de genul aceleia a Sf. Maria, acuzau pe cretini c acetia inventeaz pur i sirii-; piu o feciorie inexistent pe care, n naivitatea lo, o sprijin pe texte profetice care nu s-au realizat niciodat. O alt scriere apocrif, nlarea lui Isaia, apar innd sec. II, ca i Protoevanghelia lui Iacob, oma giaz fecioria Sf. Maria prin aceast viziune a pro orocului : Am vzut din neamul lui David, prooro cul, o femeie cu numele de Maria ; ea era fecioar i logodit cu un brbat num it Iosif, teslar, care m el era din sm na i din neam ul lui David cel drep; din Betleemul Iudeii. El veni la aceea ce-i czuse prin sori. Cnd ea fu logodit, se afl nsrcinat N i Iosif, teslarul, voia s-o prseasc. Dar ngerul Du hului apru n aceast lume i Iosif nu mai prsi
354

, , !
i(

pe Maria, ci o pstr i nu descoperi nim nui acest cuvnt. El nu se apropia de Maria, ci o pzea ca pe o fecioar sfnt, dei zmislise. El n-a stat cu ea dou lu n i; dup dou luni, losif aflndu-se acas ca i Maria, soia lui, dar locuind separat, se ntm pl c, pe cnd erau singuri, Maria privi i vzu un copila i ea se sperie. Dup ce teama o prsi, snul su era ca nainte de a fi nsrcinat. Cnd losif, so ul ei, i zise : De ce i-e team ? ochii lui se deschiser, el vzu copilul i lud pe Dumnezeu, pentru c Domnul venise n cuprinsul su. i un glas se auzi : Nu vorbii despre aceast viziune ni m nui ! Dar zvonul despre copil se rspndi n Betleem. Unii ziceau : fecioara M aria a nscut de dou luni, nainte de a se cstori. M uli spuneau : Ea n-a nscut pentru c moaa nu s-a dus acolo, i noi n-am auzit nici un scncet. i ei nu erau siguri n privina copilului; toi l cunoteau, dar nimeni nu stia de unde era El. P rinii l luar i venir la Nazaret n Galileea.1 2 n acelai limbaj simplu i clorat ca Protoevanghelia, nlarea lui Isaia militea z pentru fecioria Sf. Maria, cu o seam de precizri si am nunte care nu ntresc convingerea noastr, dar care se bucurau de credit, foarte probabil, n cer curile gnostice dochetiste. Autorul crede c apr fe cioria Sf. Maria fcnd Pruncul s apar dintr-o dat, fr s fi trecut prin actul naterii. Apariia Pruncului are loc ntr-o vedenie, ntr-o atmosfer halucinant i de spaim, nu ntr-o stare de natere normal. Fecioara privete i se nspimnt, dar nu de durerile naterii, ci de apariia neobinuit a co pilului. Ea se nspim nt pentru c nu tie cum a aprut acest copil i are aerul s-l socoteasc chiar strin, pn ce pune m na pe pntece i constat c acesta a redevenit ceea ce fusese nainte de nsrci nare ? De abia acum, p rin aceast constatare i d ea seama c Pruncul era al ei, deoarece se simea uurat, dar nu tia cum L-a nscut. Teza aceasta,
1 2 A scen siu n ea lu i Is a ia , 11, la E. N e u b e rt, M rie d a n s lE g lise a n te n ic e e n n e , B ib lio th e q u e th e o lo g iq u e , d e u x ie m e e d itio n , P a ris , V : L eco ffre , J . G a b a ld a , 1908, p . 173 175.

specific dochetist, ntrit i de faptul c nici Iosif > nu vede pe Prunc de la nceput ci ceva mai trziul precum i de formula : Nu vorbii nim nui desprf ; aceast viziune ! urm rete,s garanteze feciorii ' Mriei, nlocuind naterea normal printr-o operaii * inexplicabil. Amnuntele finale ntresc i ele do* < chetismul, m ai ales faptul c vecinii din Betleem V o* : deau copilul, l cunoteau, dar nu tiau de unde e r i | n-aveau nici o siguran n privina lui. Metoda d o i! chetist de a susine i de a apra fecioria M arid ' era i inoperant i primejdioas ; inoperant, fl, indc ea nu dovedea nimic, deoarece trupul fecioarei \ rm nea n afara actului unei nateri propriu zise1 ;; cnd o fecioar are un copil fr s-l nasc, evident c rm ne fecioar ; primejdioas, fiindc un copil viitorul Iisus Hristos aprut altfel dect prin n a -! tere natural, n-are o existen real, istoric, ci una aerian, fictiv ; El neexistnd, nici pe noi nu ne-k p u tu t m ntui realmente. Iisus-ul docheilor e 6 jucrie abstract, nu omul-Dumnezeu care ne-a m ntuit. 1 Prinii i scriitorii bisericeti sunt aproape una1 nimi n susinerea unei feciorii reale a Sf. M aria ~<tn tim pul zmislirii sale, a naterii reale i a perioa dei de dup natere. Sf. Ignatie Teoforul, unul din cei mai vechi adversari ai gnosticilor i n deosebi al docheilor, precizeaz n Scrisoarea ctre Efeseni 13, 2, c Dumnezeul nostru Iisus Hristos a fost zmislit, potriyit iconomiei lui Dumnezeu, de Maria, cea din smna lui David, dar din Duhul Sfnt. El s-a n^hi cut i s-a botezat pentru ca prin patim a Sa s ciijt-,!, ree apa. Fapte precise, nu aparente. Maria e cea din smna lui David, nu o alta. Iisus s-a nscutei din ea, n-a aprut pe o cale inexplicabil. n Scrisoa rea ctre Magnezieni 11, Sf. Ignatie atrage acestora atenia : Vreau s v atrag atenia s nu cdei n cursa nvturilor dearte, ci s fii pe deplin si guri de natere, de patim i de nviere, care a avift: loc n tim pul prefecturii lui Poniu P ila t; acestea . au fost fcute cu adevrat i sigur de ctre Iisus Hristos, ndejdea noastr, de la care nimeni dintre noi s nu se deprteze'4. Aceeai idee revine mai st

ruitor si mai precis n Scrisoarea ctre Sm irnem 1, 1, care sunt felicitai pentru credina lor puternica n Domnul nostru, care e dm neam ul lui David dup tru p , Fiu al lui Dumnezeu dupa vom a i p u terea lui Dumnezeu, nscut cu adevarat dm Feeioa r botezat de Ioan, ca s se plmeasca de El toata dreptatea, cu trupul btut n c u ie pentru noi sub Pontiu Pilat i Irod tetrarhul . Stapam torul lumu acesteia n-a tiut despre fecioria M anei (Efesem, 19). Sf Justin M artirul i Filosoful precizeaza, m Apolo gia I 46, 1, adresat lui Marcu Aureliu i prin acesta tuturor pgnilor, c Hristos se nscuse cu 150 de ani mai nainte sub Quirinus si ca si-a Pr P y d^ nvttura sub. Poniu Pilat. n numeroase locuri dm Dialogul cu Iudeul Trifon, Sf. Justin afirma ca Iisus Hristos a avut o natere feciorelnica, m plm m du se proorocia lui Isaia : Iat Fecioara va lua m pntece i va nate Fiu i vor num i numele lui Emanoil ; In neam ul lui Avram dup trup nu s-a nscut nc nimeni din Fecioar i nici nu se spune s se fi ns cut afar de Hristos (cap. 43). Hristos s-a nscut ntrupndu-se din Fecioara din neam uU ui David (cap. 45). losif i. Maria erau numai logodii (78, 3). Na terea lui Hristos din Fecioar a fost un semn dup cuvntul proorocului. D a c acest Hristos s-ar fi ns cut dintr-o unire carnal asemenea celorlali primin s e u i , unde af fi mai fost.sem nul? (84). Semnul adevrat i vrednic de crezare pentru neam ul ome nesc era ca prim ul-nseut dintre toate creaturi e m trupndu-se din s n feciorelnic s se nasc copil, du p ce el cunoscnd lucrul acesta mai nainte prin d u h u l profetic, l-a vestit ntr-un chip sau n altul . Naterea virginal a avut loc prin puterea i voma Creatorului, aa cum Eva a fost; creat din coasta lui Adam i cum au fost create toate celelalte fiine la nceput prin Logosul lui Dumnezeu (cap.^84, 2). Sf. Irineu, mare adversar al ereticilor, citeaz n spri jinul fecioarei Mriei, proorocia lui Isaia, cuvintele arhanghelului Gavriil ctre Maria i cuvintele- nge
'35:7

rului ctre Iosif. Fiul lui Dumnezeu cel curat a deschis n mod curat snul cel curat al F ecio arei: purus pure puram aperiens vulvam, eam quae regene ra t homines in Deum, quam ipse puram fecita" (Contra ereziilor IV, 33, 11). Notm expresia purul pure puram aperiens vulvam , n care dou din celi trei calificri de puritate, de castitate aparin Mn tuitorului : purus i pure. El, Iisus Hristos pruncul de puritate dumnezeiasc, face i m enine fecioar pe Maria. Ideea aceasta va reapare i la ali Prini ulteriori. Reinem c fecioria marianic e un privi legiu pe care deintoarea ei l capt de la i prin, Fiul ei. Dac El n -ar fi fost Dumnezeu, ar fi deschid snul mamei sale, ca toi fiii oamenilor care se nasc din mame muritoare.Ca Fiu al lui Dumnezeu, El 8 pur, feciorelnic prin excelen, adic fr pcat. Z mislit fr pcat, El se va nate fr pcat, adic nadeschiznd snul mamei sale n chip pctos. El deschide acest sn dar n-atinge fecioria mamei Sale. Izvorul Sf. Irineu e Sfnta Scriptur, nu scrierile gnostice. Vorbind despre felul ereticilor de a inter preta Sf. Scriptur, care, pentru ei nate adevrul fr s-l nasc, Clement Alexandrinul observ c lucrul se petrece ea n cazul naterii Mriei. P entru cei mai m uli pn acum M aria pare a fi fcut copil (a fi fost lehuz) din cauza venirii pe lume a copilu lui, dei ea n-a lehuzit. n adevr, se spune c dup natere, moaa a gsit-o fecioar. Aa sunt pentru noi Scripturile Domnului : ele nasc adevrul i r mn fecioare prin aceea c ascund tainele adevru lui. Ea a nscut fr s nasc, zice Scriptura, pentru c ea a zmislit din sine nsi, nu dintr-o m preunare. n cercurile cretinismului alexandrin, mai exact n masele populare alexandrine, fecioria i m aterni tatea Mriei i disputau favoarea, impunndu-se cnd una, cnd alta. Izvorul lui Clement Alexandri nul este Protoevanghelia lui Iacob. Terulian afirm repetat naterea feciorelnic. Dup cum prim ul Adam a fost creat din pm nt feciorelnic, tot aa i noul Adam a fost adus de Dumnezeu din pmnt, adic din trup nc nedespeeetluit prin natere. Cuvntul productor de m oarte al arpelui intrase n Eva nc

f e c io a r

fiind ; tot ntr-o fecioar trebuia sa intre Cuvntul aductor de via. Fiul lui Dumnezeu tre buia s se nasc din sm na lui Dumnezeu-atal, adic din Duhul Sfnt, dar trupul trebuia saji-1 ia din tru p omenesc, fr smn^ pjwbateasca. Dar aceste afirm aii generale nu mpiedica pe Terulian s tgduiasc fecioria Mriei n tim pul nateru , dup natere.1 3 Interpretnd textulcunoscut din Isaia : Iat Fecioara va lua n pntece si va nate Fiu , autorul cartaginez noteaz : Recunoatem _semnul contradictoriu : zmislirea i naterea M anei despre care academicii acetia zic : a nscut i n - a nscu , e fecioar si nu e f e c io a r ...; a nscut ntruct a nscut din tru cu l e i ; i n-a nscut n tru ct n-a ns cut din smn brbteasc ; e fecioara sub rapor tul legturilor ei cu brbatul, nu e fecioara m trucat a n s c u t. .. Dac M aria a zmislit ca fecioara, ea n-a mai fost fecioar n natere. N-a mai Tost fecioara prin nssi legea tru cu lu i deschis . .. Acest lucru a ru p t pecetea sexului (De carne Cristi 23). Ceva mal trziu n De virginibus velandis 6, Terulian res pinge si fecioria dup natere. n t r u c t dup nas erea lui Iisus, ea s-a cstorit (De monogamia 8). Mo tivul prin cinai al acestei atitudini a lui Terulian na re s fi fost hotrrea sa de a demonstra docheilor de toate nuanele, c Iisus s-a nscut nu nrm ^eeioara, cum susineau aceti eretici, ci din fecioara^ Urig e n , dei m ilitnd pentru o antropologie Platonica, susine totui c Fiul lui D u m n e z e u a fost zmislit de Fecioara M aria prin Sf. Duh. Cu -primire la fecio ria Mriei n timpul naterii, el afirm n omiliile l a Sf Luca (14), ca Sf. M aria a avut nevoie de Dunlicare _ deci a nscut ca orice femeie, nem airam anand fecioar reserata v u lv a= snul deschis ; dar ceva mai trziu ,'n Comentariul la Leviic. el socotea pe Sf. M aria fecioar n tim pul zmislirii l al nateru. M aria era num it femeie* (mulier) de Sf. Pavel, nu pentru c aceasta i-ar fi pierdut fecioria, ci pentru a arta sexul e. Fraii lui Iisus sunt copiii lui Iosif

" E. Dublanchy, St. Mrie, Dictionnaire de Theologie Gatiolique, t. IX, 2-e prtie, 1927, col. 2370.
14 Id em , op. cit,, ib id e m > col. 2371 2372.

1 359

dintr-o cstorie anterioar. Origen pare s fi ev a luat n doctrina lui cu privire la fecioria Mriei, obli gat probabil de mediul credincioilor, care nu pu teau admite discriminrile prea savante ale marelui didascal. Intr-o omilie despre naterea Domnului* pstrat n lim ba armean i considerat autentic de un num r de critici, Sf. Grigorie Taum aturgul (f 270) extinde fecioria din tim pul zmislirii i asu pra momentului i evenimentului naterii. Naterea Dumnezeului curiei trebuia s fie feciorelnic, c i zmislirea Sa. Fiind Dumnezeu, El trebuia s se nasc ca om, n tr-u n chip unic i miraculos, aa cum se nscuse n chip negrit ca Dumnezeu : In aceas t m are zi Dumnezeu s-a nscut dintr-o fecioar ; El e mai presus de cstorie i nu e atins de piericiune. Se cuvenea ca nvtorul fecioriei s-i manifeste slava Sa ieind dintr-un sn feciorelnic i fr pat, ' Iudeii obinuiesc s ntrebe pe pgni dac Hristos e Dumnezeu. S le rspundem limpede : Hristos este Dumnezeu prin firea Sa i s-a fcut om lund o alt fire. Iat ceea ce afirmm i credem cu adevrat, in vocnd ca dovad peceile unei feciorii neptate, pen tru a fi statornicit c Dumnezeu este atotputernic. Fctor al snului, descoperitor i predicator al fe cioriei, el a ales un mod de natere fr pa, El s-a fcut om cum a vrut. Ce-a nscut Fecioara n ade vr ? Pe Domnul firii tr u p e ti.. . Fecioara a ns- ; 1 cut, nu cum a voit ea, ci cum a voit Acela care tre- ji buia s fie nscut. Dumnezeu nu s-a comportat ca' * j un tru p i EI n-a czut sub legea trupurilor, ci s-a j m anifestat ca Domnul firii tru p e ti; El a artat lu- f. mii o natere m inunat, pentru a-i manifesta pute- f rea Sa. El a voit s arate c fcndu-se om, El n u : | s-a nscut ca un om, ei El s-a fcut om ca D um nen j? zeu. Nimic nu e greu pentru voina Sa. E interesant, f comparaia pe care o face Sf. Grigorie cu naterea, | din veci a Logosului, din Tatl : Nscut din Tatl, de negrit n persoana i n fiina Sa, astzi Cuvn-f : tul Iui Dumnezeu se nate pentru noi ntr-un chip | ; de negrit i de neptruns. Odinioar EI s-a nscut? dup esen, fr s se despart de Tatl astzi, Elj : se nate din Fecioara pentru m nttiirea noastr, d ar| ,

potrivit firii S a le . .. Dup cum n prim a natere (trinitar) nu e loc pentru blasfemie, pentru c El s-a nscut fr m prire i fr desprire, rm nnd nem prit i nedesprit de Tatl, tot aa, n a doua natere, nelegiuirea nu are loc, pentru c El s-a nscut fr ntinare ; curat, El pstreaz pe ma ma Sa curat. Dumnezeu n-a avut dureri nscnd dumnezeiete un Dumnezeu. Fecioara n-a fost atins de ntinare, pentru c Ea a nscut duhovnicete, pe Cel care este duhovnicesc. Prim a natere (trinitar) este de netlmcit, a doua (din Fecioara) este de n e ptruns. Prim a a avut loc fr patim, a doua s-a petrecut fr necurie. tim c Fecioara a nscut astzi i credem c ea a nscut pe Acela care s-a ns cut din Tatl din veci. Care e chipul naterii sale ? Nu ndiduiesc s-l tlmcesc, n-am ncercat s-l exprim prin cuvintele mele, nu cred c-1 voi putea atinge cu mintea mea ; frica lui Dumnezeu nu cade sub experien, mintea n-o atinge i sraca noastr nelegere n-o cuprinde. Trebuie s credem n pute rea lucrrilor sale. Cunoatem legile firii trupeti. Cnd o femeie e cstorit, ea zmislete i nate dun legea cstoriei. D ar cnd e fecioar necsto rit nate n chip m inunat un fiu, ea rm nnd fe cioar, lucrul acesta depete legea trupurilor. S cercetm ceea ce e dup firea trupeasc, dar s ps trm tcerea asupra a ceea ce depete aceast fire ; nu c ne temem, dar lucrul este de negrit." (Omilia ia Naterea Domnului 14, 15, 13, 9) 1 5 Ideile acestui text sunt ortodoxe si n fond pe linia celor ale Sf. Iri neu, cu excepia afirm aiei c M aria nscut du hovnicete pe ceV duhovnicesc, infiltraie pur dochetist, dac autorul n-atribuie acestei expresii un sens moral i nu unul ontologic. Cele dou n ateri: cea din veci din Tatl i cea din mam n timp, au co m un faptul c pstreaz puritatea absolut a celor care nase i a celui nscut, precum i neputina de a fi nelese . .. Ali scriitori bisericeti, din prim ul period patristic, ca Sf. Metodiu de Olimp, Sf. Petru de Alexandria i alte documente d in . aceast epoc reproduc tradiia fecioriei. Sfintei, Maria.
1 5 Trad. E. N etibert, op. cit., p. 186 189.

.361

Fecioria Sf. M aria e un lucru pe deplin acceptat n prim ul period patristic, cu excepia lui Tertulian. Inspirat din textele sacre i, uneori, pentru am nunte, din Protoevanghelia Iui lacob, fecioria M riei e o idee i o evlavie ; o idee n cercurile nalte teologice, care o frm nt i o purific progresiv de unele nesigurane sau excrescene pgno-gnostice, cum e cazul cu coala alexandrin, sau unde ea nu reuete s se curee de m inereul modului strict uman de a concepe lucrurile, ca n coala cartaginez a lui Tertulian ; fecioria e o evlavie care, dei ce oas n unele privine se impune puin cte puin i oblig teologia s se pronune precis i ortodox. Se iniiaz tendina acumulrii de atribute dum ne zeieti pe seama Sf. Maria, cum am vzut la Sf. Iri neu i la Grigorie Taum aturgul. Sf. Maria e fecioa r, evident, din cauza fecioriei desvrite a lui Dum nezeu care se zmislete i se nate din ea ; snul e deschis pentru c prin el a trecut Cel care s-a n s cut realmente, m aterialmente, istoricete din trupul Mriei, dar acest sn nu e deschis n felul n care sunt deschise snurile mamelor care nasc omenete simpli o am en i; aceste snuri sunt deschise de br baii cu care femeile se unesc pentru a zmisli. S nul Sf. Maria e deschis n mod pur, adic el a r mas intact, neatins de lucrarea neobinuit n ase menea cazuri la oameni. Poate c n acest neles vorbete Sf. Grigorie Taum aturgul de modul duhov nicesc al naterii lui Hristos din Maria. Progresiv, atributele puritii lui Hristos trec cu m ulte nuane asupra Sf. Maria. Periodul II patristic duce mai departe ideea i evlavia despre fecioria Sf. Maria cu aproape aceleai formule pe care le vor afina i adnci controversele ariene, apolinariste i nestoriene. Fecioria devine acum un atribut cu att mai preios i mai necesar, cu ct ortodoxia militeaz intens pentru cellalt atri but principal al Sf. Maria : Nsctoare de Dumnezeu sau Maica Domnului. Marii P rini ai veacului IV : Sf. Atanasie, Sf. Chirii al Ierusalimului, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf, Epifanie, Sf. Ilarie, Didim cel Orb, susin titlul de Fecioar dat Mriei nainte de na
362

tere, n tim pul naterii i dup natere. P entru Sf. Grigorie de Nazianz, Iisus s-a form at n snul Mriei sim ultan n mod um an i n mod divin ; n >mod uman, pentru c lucrul s-a petrecut potrivit legii z mislirii om eneti; n mod divin, pentru c faptul a avut loc fr intervenie brbteasc (Scrisoarea 101). Didim numete pe Maria pururea Fecioar'1 (Despre Treime II, 4 ; I, 27). Dup Sf. Epifaniu, Iisus a deschis cu adevrat snul mamei sale, fr s atin g fecioria perseverent i integr a Mriei, care e calificat fecioara sfnt'1 i vas sfnt". Epifaniu i ali autori neleg lucrul n sensul c Pruncul a ieit din i prin snul mamei. Expresia din Matei 1, 18 : mai nainte de a fi ei m preun s-a aflat avnd n pntece din Duhul Sfnt" nu nseam n c Iosif i M aria au avut legturi conjugale dup naterea iui Iisus. Expresia cealalt de primul nscut" dat lui Iisus are sensul de prim ul nscut al ntregii creaiuni ca n Coloseni 1, 15 de primul nscut ntre m uli frai", ntre aceia care sunt fraii si adop tivi.'5 n cele douzeci de imne de o rar frumusee, pe care Sf. Efrem irul le consacr Sf. Maria, pre cum i n imnele dedicate Naterii Domnului se afir m fecioria i pururea-fecioria acesteia, cu o nesfr it varietate de nuane. Maria e num it poarta n chis", dup vestitul cuvnt al lui Ezechiel 44, 2 : Poarta aceasta va fi nchis, dar se va deschide i nici un om nu va intra pe dnsa, cci Domnul Dum nezeul lui Israil a in trat pe ea i ea va fi nchis". Maria a zmislit fecioar i a nscut fecioar. Ea poart n sn i n brae pe cel nscut i totui i r mne fecioria ; poart cele fecioreti neatinse i to tui d lapte de maic (Imne n cinstea Fecioarei XI, 3). Poart pe Prunc la sn i pstreaz semnele fe cioriei. Logosul-Fiul a in trat prin auz i a locuit tai nic n pntece ; ieind, El nu a deschis peceile fe cioreti, aa cum n-a ru p t peceile m orm ntului te ind din el. Camera de nunt a fost rnduit n pn tecele trupesc, unde culcndu-se, se odihnea logod nicul ceresc. Fecioria i cele fecioreti pzeau uile
M E. Dublanchy, op. cit., ibidem, col. 23732374.

363

cu mare paz. Cnd svitul logodnic a ieit, a lsat pe cele fecioreti n somn adnc i ele n - au sim it ieirea Lui. Nscnd, cele fecioreti au rmas nev tm ate ; aplecndu-se, ea a nscut i totui e fecioa r ; ridicndu-se, ea l-a alptat i a rmas fecioar ; a adormit n Domnul si cele fecioreti nu i-au fost deschise (Ibidem XI, 4, 6 ; XII, 4 ; XV, 2). Concep ia aceasta despre fecioria Mriei a fost foarte pro babil influenat de Prinii Capadocieni, ndeosebi de Sf. Grigorie de Nyssa, care, ntr-o Omilie la Na terea Domnului i n alta la ntm pinarea Domnu lui, care nu sunt de o autenticitate indiscutabil, sus ine c Maria este simultan fecioar i mam i c Cel zmislit n ea n chip de n eg rit, a deschis snul feciorelnic nedeschis pn atunci i a pstrat neatin se peceile fecioriei, chiar dup m inunata sa trecere. Relund textul citat mai sus din Ezechiel 44, 2, Sf. Ambrozie noteaz c buna poart a Mriei care era nchis nu va fi deschis. Hristos a trecut prin ea si n-a deschis-o (De instit. virg., VIII, 54). In Comen tariul la Luca 2, 57, scris dup Aezmntul Fecio riei, Sf. Ambrozie pare a se contrazice cnd afirm c Iisus singur a deschis snul mamei sale, spre a iei imaculat. Se pare ns c aceste cuvinte n-au dect, nelesul c Iisus a ieit din snul mamei fr a-i atinge fecioria. Noutatea naterii imaculate a lui Iisus st n aceea c El n-a cunoscut ntinarea i, deci, n-a atins, prin zmislire sau natere, fecioria Mriei. Sf. Ambrozie apr fecioria Mriei dup natere, mpotriva afirm aiilor eretice ale Iui Bonosus, semnaleaz diferitele simboale din Vechiul Testam ent pentru fecioria Mriei ca : poarta nchis" din Ezechiel,, grdina nchis" i fntna pecetluit8 din Cntarea Cntrilor. Fericitul Ieronim, tlmci tor vestit n problema fecioriei mariale, ndeosebi prin controversele sale cu Helvidiu i cu Joviniari consider fecioria Mriei n tim pul zmislirii ca un adevr de credin bazat pe Sf. Scriptur i deci neavnd nevoie, s, fie : dovedit. Fecioria n tim pul naterii e confirmat de faptul c, cu acest prilej, nu se constat prezena moaei. Sf. Fecioar singur i-a nfat copilul n scutece, ea singur a fos i mam

i : J] : *

, ; i

i moa. C a fost Dumnezeu Acela care s-a nscut din Fecioar, credem, pentru c aa citim. Credem c Maria nu s-a cstorit i n-a mai avut copii dup naterea lui Iisus, pentru c nu citim lucrul acesta n Sf. Scriptur (Despre pururea-fecioria Mriei con tra lui Helvidiu). n fapt, precizeaz el, ar fi mai ru inos ca Dumnezeu s se nasc prin organele rui noase ale unei fecioare dect ca fecioara s aib le gturi conjugale cu brbatul ei dup naterea lui Iisus. Umiline suferite de Iisus la naterea Sa : cele nou luni n pntecele mamei, sarcina, naterea, sn gele, scutecele, ieslea tare, plnsul, circumciderea, curirea, nu depesc um ilina crucii prin care noi, totui, triumfm. Asemenea Sf. Ambrozie, Feric. Ie ronim militeaz pentru fecioria n tim pul naterii i ,o caracterizeaz prin comparaiile biblice : grdin nchis1 4 , fntn pecetluit1 4 , luate din Cntarea Cntrilor IV, 12 i morm ntul Domnului care era nou, tiat n piatr tare i unde nimeni nu mai fu sese nm orm ntat i nici nu avea s mai fie nmor m ntat, apoi uile ncuiate, prin care Hristos a intrat la Apostoli, S mi se spun, zice Ieronim, cum a in tra t Iisus prin uile ncuiate i voi rspunde i eu cum este Maria mam i fecioar1 4 (Scris. 48, 21). Iisus singur a deschis porile nchise ale snului fe ciorelnic, care au rmas totui m ereu nchise. Iero nim apr fecioria Mriei dup natere, combtnd pe Helvidiu, care interpreta fals unele texte biblice. Expresia nainte de a fi m preun4 4 , nu implic fap tu l propriu cstoriei, adic unirea conjugal, ci nu mai viitoarea solemnitate a cstoriei; term enul femeie4 4 (uxor) folosit de Matei 1, 24, nseamn ade sea, n1Scriptur o simpl logodnic i nu ne ndrep tete s lum poziie contra pururea-feeioriei M riei. Cealalt expresie n-a cunoscut-o pn ce a nscut pe Fiul ei prim ul-nscut1 4 (Matei 1, 25) nu im p lic necesar c faptul m preunrii conjugale s-a pe trecut dup aceea. Prim ul nscut4 4 (Luca 2, 7) n seamn numai c nainte de Iisus Fecioara n-a avut alt copil. Fraii Domnului4 4 nu sunt frai de snge ai lui Iisus, ci num ai fii ai unei surori a Mriei, adi
365

c veri ai lui Iisus. losif nsui a fost feciorelnic.1 7 Fericitul Augustin se exprim frecvent pentru fecio ria Mriei nainte de natere, n tim pul naterii i dup natere. P rin credin noi suntem convini c Dumnezeu s-a nscut n trup ; aceast credin presupune im plicit c pentru Dumnezeu este posibil ca un corp de vrst mai m are s fie artat ca avnd intrarea nedeschis i ca logodnicul-copil s ias din camera sa, adic din snul feciorelnic, fr s ating fecioria mamei (Sermo 191, 2). Dac textele scrisorilor care sunt atri buite Sf. Nil (f 430) sunt autentice, acest autor zice c dup naterea Sa, Domnul nsui a pecetluit snul nentinat al mamei Sale cu pecetea fecioriei (Scrisori I, 270). n perioada controverselor nestorian i eutihian, dei nu problem a fecioriei, ci aceea a m ater nitii vine n discuie, totui se afirm uneori fe cioria Mriei. Afirm aiile ereticilor, ndeosebi aceea a lui Nestorie, despre fecioria Maicii Domnului n-au m are valoare pentru c se fceau cu subnelesuri. Sf. Chirii al Alexandriei, marele atlet al luptelor hristologice, susintor nenfricat mai ales al m ater nitii divine, vorbete i despre fecioria Mriei. Ob servaiei lui Iulian Apostatul c Iisus s-a nscut din losif, Sf. Chirii rspunde c prea sfntul tru p al Domnului nu s-a nscut din losif, ci a fost creat prin Duhul Sfnt, c naterea trupeasc a avut-o din Sf. Fecioar i i-a nscris n documente pe losif ca tat (Contra lui Iulian VIII, P.G. 76, col. 900 A). n Omiliile IV i XI dintre Omiliile diverse, Sf. Chirii pream rete n accente inspirate fecioria i m aterni tatea Mriei. M aria e pururea fecioar1 4 , e fecioar-m am , e porumbia cea nentinat", e lampa cea nestins, e aceea care a rsrit spicul cel ne vetejit fr plug i fr sm n1 1 , e sn feciorelnic etc. P entru Proclu, patriarh de Constantinopol (f 446) Emanuel, ca om, trebuia s deschid porile firii, dar, ca Dumnezeu, El nu s-a atins de feciorie. Dup Sf. Isidor de Pelusium (f 435) m preunarea cu brbat deschide orice sn, dar pe acela care a p u rtat pe Domnul nostru Iisus Hristos, El nsui zmislindu-L fr smn, l-a deschis ieind, dar l-a lsat
1 7 Idem , op. cit., ib id em , col. 23752378.

366

pecetluit (Scrisori I, 23). Pecetluirea snului deschis, idee pe care am gsit-o i la Sf. Nil, e una din ideile cele mai originale cu privire la fecioria Mriei. Snul a fost deschis, pentru c Hristos s-a nscut cu ade vrat, istoricete, n u ; aparent, cum ziceau gnosticii. Dar cel ce s-a zmislit in chip m inunat putea ca du p naterea Sa, s repecetluiasc snul m atern, pstrndu-i intact fecioria. E un stadiu doctrinal care depete cu m ult pe acela al naterii duhovniceti de care vorbea Sf. Grigorie Taumaturgul. Dar el nu nseamn, n fond, pierderea n vreun moment a fe cioriei, pentru c expresia (snul) l-a lsat pecelu it arat perm anena acestei stri, n pofida deschi derii pentru natere. Scriitorii de limb latin : Pe tru Hrisologul i Leon I sunt n consensul celorlali Prini i scriitori bisericeti, cu privire la fecioria M riei nainte de natere, n tim pul naterii i dup natere. Snul a fost m atern, dar naterea fecio relnic. Periodul II patristic dezvolt la maximum ideea dogmatic a fecioriei Mriei. E un progres remarca bil n unele privine, fa de periodul I. Problemele trinitare i hristologice precizeaz term enii i adn cesc fondul. Naterea e real, dar modul ei, ca i ace la al zmislirii, e mai presus de minte. De aci unele contradicii aparente la anum ii Prini (Sf. Ambro zie, Sf. Nil, Sf. Isidor) care spun cnd c snul Sf. Fecioare a fost deschis de natere, cnd c n-a fost deschis, cnd c a fost deschis, cnd c a rmas pe cetluit. Fericiii Ieronim i Augustin subliniaz c fecioria Mriei e un act revelat i obiect de credin. Fecioria Mriei e un adevr de credin n tradiia marelui secol patristic i trecut n simbolul de cre din niceo-constantinopolitan. Periodul III patristic n-aduce nici o noutate dogmatic n legtur cu fecioria Sf. Maria. El pre cizeaz de aproape unele aspecte ale acestei stri i ridic fecioria m arial la o nlim e excepional unde o mpodobete cu omilii, condace i imne de o frum usee devenit clasic n imnografia cretin. Eoman Melodul, trito r n veacul VI, are aceste cu vinte n celebrul su condac : Fecioara astzi, care

se cnt in Biseric, ia Naterea Domnului : Spu ne, Fiule, cum ai fost nsm nat n mine sau cum te-ai nscut din mine ? Te vd, o m runtaie ale mele i m minunez c am snul plin de lapte i totui nu sunt cstorit, te vd nfat n scutece i totui floarea fecioriei mele este neatins. Cci Tu p zind-o, ai binevoit s te nati Prunc tnr, Dumnezeu mai nainte de veci.1 3 Sf. Fecioar e lovit de contrastul dintre cele dou stri sim ultane ale sale : fecioria i m aternitatea. La oameni aceste stri se exclud : fecioara e fecioar i nu m am ; mama e mam i nu mai e fecioar. Sf. Maria e i una i alta n mod desvrit. Aceast situaie excepional n tre femei e datorit Pruncului nou nscut, care e Fiul lui Dumnezeu. Acelai lucru spune, n cuvinte naripate Sf. Gherman, patriarh al Constantinopolu lui (f 740). Singur Maria e cunoscut n lume ca fe cioar i mam : Care fecioar a nscut, sau care e aceea care nscnd i-a pstrat fecioria neatins, dect tu singur, prea fericit copil, care neschim bat ai p u rtat pe Dumnezeu n trup pentru noi ? Maria e norul luminos care ne picur dumnezeiasca rou inteligibil ; ea este paradisul fermector i ra ional plantat de m na atotputernic a lui Dumnezeu la Rsrit i n care nflorete crinul parfum at i trandafirul cel nevestejit. Ea este palatul zidit cu sfinenie, nentinat i cu totul pur al lui Dumnezeu, Regele suprem ; M aria este Noul Sion, Ierusalimul dumnezeiesc, cetatea sfnt a m arelui Rege-Dumnezeu ; ea e m untele gras i umbros al lui Dumnezeu, n care, hrnindu-se, mielul raional a p u rtat pca tele i neputinele noastre ; m unte din care rostogolindu-se piatra cea netiat de mn, a drm at al tarele idoleti i s-a fcut pentru oclui notri piatra cea din capul unghiului. M aria s-a fcut tron sfnt al lui Dumnezeu, ofrand dumnezeiasc, sla al sla vei, podoab de o rar frumusee, odor ales, mijloc de mpcare al ntregii lumi, cer care spune slava Iui Dumnezeu1 1 . M aria e mai sfnt dect sfinii, e mai nalt dect cerurile, e mai slvit dect H eru-

{ j ; i

1 8 Roman Melodul, Fecioara astzi, w . 3953, ed. Cam melly, 1930, p. 90. 368

viraii mai cinstit dect Serafimii, mai vrednic de cinstire dect toat zidirea.1 9 Acelai patriarh Gherman, ntr-o m inunat predic n versuri, rostit la Buna Vestire, cnt pe Fecioara punnd-o s dialo gheze nti cu arhanghelul Gavriil i apoi cu Iosif. n prefaa acestui dialog, care e pn la un punct o pies de teatru, Fecioara primete calificative ca acestea: vestm nt de purpur i m prtesc care mbrac pe m pratul ntrupat al cerului i al p m ntului ; pm nt purttor de aromate, vistierie purttoare de via, vistierie purttoare de m iruri ale Sf. Duh, care umple toat lumea cu parfum ; c delni de aur, odor curat, cu totul sfnt i fr de pat, frum usee eu totul de aur i nentinat, ua cea pecetluit de Dumnezeu si de Dumnezeu umblat prin care a trecut Cuvntul cel venic a lju i Dum nezeu i al T atlui; mielueaua cea neptat, co pil nentinat i nenuntit, chivot al sfineniei, to iag al ndreptrii sdit de Dumnezeu, sfenic de aur care poart fclie, cort cu chip de raze, masa care poart n ea pinea fctoare de via, scaun d e H e ruvimi. n cursul dialogului care se angajeaz m tre Sf. Fecioar i nger, acesta compar frum useea ei cu slava Domnului su. i Fecioara laud frumuse ea ngerului pe care o caracterizeaz ca fim d vred nic de zugrvit. Ea are chip mprtesc. Sf. Fecioa r vrea ca ngerul s plece, ca nu cumva cineva sa-i surprind. ngerul ns i precizeaz c, p e e a n d ea era n Sfnta Sfintelor nu se poate sa n u-l fi vzut : Desigur m -ai vzut ba ai prim it i hran dm ma na mea de foc ; eu sunt Gavriil care stau tot timpul n faa slavei lui Dumnezeu". Fecioara rspunde: Am logodnic cast, sfnt i drept, care cunoate tiinta dulgheriei; mi-e team s nu m gseasc stand de vorb cu un strin, i ma-i ales singuri . Dup ce ngterul i comunic vestea c Domnul, Regele re gilor, se va nate din ea, Fecioara rspunde c ea e tulburat i nu tie ce s cread despre aceast stri n vedenie, socotete c vorbele ngerului sunt ade
w Sf. G herm an, O m ilie la Intrarea n B iseric a M aicii D om nului, 12, 14, 15, 18, 17, 18, Migne, P.G. 98, col. 304 CD,

305 BCD, 308 AB. 369 24

vrate, dar c .-losif. o va da pe mna judecii. In rep lo i, ngerul spune e el e cel..care se minuneaz i se teme de ea ca una care va li Maica Domnului lui. Fecioara observ : Lucru strin mi sunt vestirile tale, iar venirea ta arat cuvintele tale i felul tu, Ai venit n casa mea i te-ai apropiat fr veste de mine ; m iei drept o slujnic i nu drept stpn*1 , ngerul ^ O, tu, care eti cu totul curat i nenti n at,'m m ir cum de eti att de nencreztoare n cuvintele mele, tu cea cu dar druit. Iat, Impra^ tul slavei, n tim p ce eu vorbesc, pe ct socot, i-a fcut sla n tine, m prteas1 4 . Fecioara : Tu tii bine c salui pe o Fecioar ce nu tie de brbat i c spui asemenea cuvinte unei copiie ce nu tie de nunt4 4 . Fecioara e uim it c ea va nate pe Mn tuitorul : Spune-mi, tinere, voi nate pe M ntuito rul precum zici. Vestirile tale nfricoeaz cu adev ra t chiar i puterile inteligibile ale ngerilor, cetele de par ale arhanghelilor i ale celor cu ochi m uli4 1 , n g e ru l: Farmec i eu totul dulcea sunt cuvintele tale, o tu cea slvit. P en tru aceasta i voi spune c nu din voin trupeasc, ci din voina lui Dumnezeu i din venirea Sf. Duh va fi naterea ta 4 4 . F ecio ara: Cine va convinge pe losif c eu voi zmisli nu din voin brbteasc, ci din venirea Sf. Duh, ntruct din veac nu s-a auzit c o fecioar fr brbat a nscut prunc4 4 . n g e ru l: Sub milostivirea ta va gsi liman tot neam ul omenesc i toat limba cea de tin te va ferici i numele tu va fi rostit n neam i n neam, pentru c p rin tine se va nate Domnul, Iu-mina lum ii4 4 . Fecioara : Eu sunt d e tin i am na-: terea din p m n t; cum i va gsi liman la mine neam ul omenesc? i cum voi cuprinde pe Hristos, lum ina lumii ? Cum Acel Soare rieapus va fi purtat de luna cea inteligibil4 4 ? ngerul : O, slvit, ia-i chip luminos, cci tu vei fi cer i tem plu n care Dumnezeu i afl loc i cort n su fle it; tu Iti mai vast, mai nalt i mai m inunat dect cele apte ceruri4 4 . n dialogul cu losif, Fecioara i apr nevi novia, cci logodnicul o acuz de pcat. Neptat a iat-o acas, neptat o gsete i acum, zice Ma ria, pentru c din pruncie ea a u rt haina ntinat
370

a. trupului i a u e urm de plcere. n ea. La .cert rile- si ameninrile- lui Iosif de -a-i descoperi pe pn gritor, Fecioara precizeaz nti c a fost ^vorba de un nger, pe urm c, ducndu-se la fntn ca s scoat ap a auzit un glas n oapt, ^care i-a zis . Bucur-te ceea ce eti cu dar druit . Domnul este cu tine ! Iosif ntreab : Nu cumva ai zmislit din cuvnt ? Din veac nu s-a auzit ca fecioara ce nu stie de brbat s fi zmislit din sunetul cuvintelor. Nici prinii notri nu ne-au s p u s ca lucrul acesta sa fi avut loc n vrem urile de mai nainte". M ana re curge la ajutorul proorocilor, ndeosebi la acela al lui Isia : Fecioara va lua n p n tece. . . Iosif o am enin cu alungarea din eas pentru necinstea ce i-a fcut si pentru a nu trage consecinele grav pre vzute de lege. n fine, ngerul se arat n vis lui losif, l lmurete asupra faptului r acesta cedeaza. Lsnd la o parte comparaiile, florile de stil i mal ta tensiune poetic la care Sf. Gherman a ridicat, de. attea ori compoziia sa literar, reinern c evlavio sul patriarh al Contantinopolului s-a inspirat din Protoevanghelia lui,Iacob i din toat tradiia^cultu lui Sf. Maria. Elementele fireti ale psihologiei uma ne se fac simite n dialog i sunt le sn e. exploatate. A u t o r u l n-a depit n general, -linia istorica din: Evanghelii, cu excepia celor dou scene noi : m er gerea la .fntn pentru a aduce ap i altercaiile viguroase ntre Fecioar i Iosif. Evlavia popular care t r a n s p a r e din predicile lui Gherman, ridic pe Sf. Fecioar cu m u l t deasupra sfinilor i-i d uneori a t r i b u t e aproape echivalente cu acelea ale M ntui torului. Ea e palat zidit c u . sfinenie4 1 care va duce; la immaculata concepia4 4 ; oa e cas a slavei4 4 , mai . presus de toat creaiunea4 4 , mijlocitoare eu. adevrat a tuturor pctoilor4 4 ,- Doamn4 4 , m pr teas4 4 , Stpn4 4 , mireasa lui Dumnezeu4 4 ; fecio ria. S t Maria e preioas, p r i n aceea c ea face posi. F e c io a ra , fiin d c s u n te m la c a p ito lu l d e sp re fe c io ria M riei, d e i n o rig in a lu l l u i . G h e rm a n a f l v N sc to a re a d e D u m n e ze u . T eo lo g ie vorlirad, cei doi te rm e n i s u n t e c h iv a le n i.

371

bil naterea Regelui regilor, o natere care nu atin ge fecioria i care echivaleaz, n fond, cu aceast m aternitate divin. E o feciorie nu numai fizic, ci i duhovniceasc, o feciorie sau o puritate integral, a ntregei sale fiine psiho-fizice. P uritatea Mriei depete pe aceea a ngerilor. Aceast puritate este generat de contactul direct cu Dumnezeu, care se ntrupeaz din sngiuirile ei, El fiind puritatea ab solut, sfinenia absolut. Roman Melodul i Gherman nu pot s fundamenteze suficient puritatea marial sub raport ontologic, dar la ei apare ideea unei Individualizri progresive a puritii Mriei fa de aceea a lui Iisus Hristos. Nu att Fiul, ct Mama de vine ncetul cu ncetul simbolul fecioriei absolute.2 1 Sf. Andrei Criteanul (f 740), un contemporan al Sf. Gherman, susine idei asemntoare, n parte, cu acelea ale patriarhului. Fecioara a ajuns mam fr s cunoasc cele ale m am elo r; ea a alptat n chip m inunat pe Acela pe care-L nscuse fr b rb a t; Fe cioara a nscut fr smn i a rmas fecioar cas t, pstrndu-i i dup natere neatinse semnele fe cioriei. S dm Fecioarei titlurile ei de laud. S aducem ca daruri Reginei neam ului nostru omenesc i ca m iruri de m are pre proorociile proorocilor. S i ne adresm cu cuvntul lui Gavriil. S zicem ace^leia, care a dat natere bucuriei : Bucur-te, ceea ce eti cu dar druit" ; Bucur-te, cea plin de strlucire, prin care ntunericul a fost alungat i prin care lumina a fost adus". Bucur-te cea. cu dar druit, prin care legea a ncetat i harul a luminat". Bucur-te nceputul bucuriei i sfritul blestemu lui". Bucur-te, cea cu adevrat cu dar druit ! Domnul este cu tine ! Cel ce a fost din tine mai pe urm, a fost cu tine mai nainte. Mai nainte sau pri ma dat a fost virtual, a doua oar e n a c t ; acum i face sla din snul tu, atunci si zidea din tine ________ ______ 1
21 Sf. Gherman, Cuvnt la Buna-Vestire a Prea Sfintei Nsctoare de Dumnezeu, Migne, P.G. 98, col. 321340 ; pentru prefaa acestui Cuvnt cf. adausele dup un singur manuscris la Pr. D. Fecioru, Un nou gen de predic n Omiletica ortodox Predica la Buna Vestire a Sf. Gherman I al Constantinopolei, Bucureti, 1946, p. 814. 372

trupete marea tain a iconomiei. Bucur-te, tu care singur ai prim it n snul tu binecuvntarea Dom nului, pentru ca strm oaa s lepede prim ul blestem. Bucur-te comoar de Dumnezeu prim itoare a fecio riei, din care a ieit naterea nestriccioas i unde a rmas neatins bogia fecioriei. B ucur-te mamfecioar i fecioar care alptezi. Bucur-te diadem a frum useii i regin a neam ului omenesc, mpodo bit n toate privinele cu prerogativele regale. Bucur-te, tem plu sfinit al lui Hristos, care singur preo ete n cele sfinte ale cerului, dup rnduiala lui Melchisedec. Bucur-te toiag al lui Aaron, bucurie a lui lesei, sceptru al lui David, vestm nt m pr tesc, cunun a graiilor, chipul cel nescris al fecioriei, petal a sfineniei, proorocie mplinit. Bucur-te m ijlocitoarealegii i a harului, pecetea Vechiului i a Noului Testament, m plinire prea limpede a toat profeia, acrostihul adevrului de Dumnezeu insu flat al Scripturilor, tomosul nsufleit i prea curat al lui Dumnezeu i al Logosului, n care zilnic, fr cuvnt i fr liter se citete pe sine nsui cel ce scrie nuntru, Dumnezeu i Logosul. Bucur-te prga creaiunii noastre celei noi, m plinirea fgduin elor fcute nou de Dumnezeu i a proorodilor, al tar prevestit al slavei dumnezeieti, m ntuire atep tat a popoarelor. Bucur-te scara adevrat a lui Iacov, m untele cel fumegnd, chivotul sfineniei cel acoperit n toate prile cu aur, adic cu duhul care strlucete, ulciorul cel de aur care poart pe Hris tos, mana cea cereasc si hrana nem uritoare a uni versului . .. , via cea tainic sdit de Dumnezeu, care a dat din snul ei strugurele copt al nestricciunii, brazd lucrat de Dumnezeu, care a purtat n pntece ca n grm ada de pe arie spicul cel neseman at i nezidit al vieii noastre. Binecuvntat eti tu ntre femei", tu, pm nt cu adevrat dorit, din care olarul lund lutul nostru a reparat vasul spart de p c a t. . . Binecuvntat eti tu ntre femei", Betleem ul cel inteligibil, care prin voin i prin fire ai fost i te-ai num it Casa cea mai spiritual a pinii. Locuind, precum a tiut, n tine i unindu-se cu pl mada noastr, fr ca totui s se amestece, El (Cu
373

vntul) a dospit n Sine pe ntregul Adam, pentru ca acesta, s ajung pine vie i cereasc1 1 . Nenumr rate 'sunt .atributele afltoare n .Scriptur i -care ;se refer la Maria : fecioar, tnr, profeteas, cas a lui Dumnezeu, templu sfnt, al doilea cort, mas sfnt, jertfelnic, ofrand de milostivire, cdelni de aur, Sfnta Sfintelor, Heruvim al slavei, ulcior do aur, tablele Testamentului, toiag preoesc, sceptru mprtesc, diadem a frumuseii, corn n care se afl m irul'ungerii, alabastru, candelabru, corabie, fclie, fetil, car, rug, piatr, pmnt, paradis, loc, brazd, izvor, mieluea, pictur i altele. ntr-o predic la Buna Vestire, Andrei Cri teanul zice c n aceast zi firea omului privete prelu diul bucuriei i ia nceputul dumnezeirii. Lepdnd bogia pcatului, ea se logodete cu Ziditorul. Lu mea m btrnit i arunc aceast nvechire prin pcat i prim a noastr creaiune e nlocuit cu una nou. Astzi taina cea din veac ascuns" e arat i toate primesc recapitularea lor n Hristos, astzi Creatorul i aduce la ndeplinire planul su de la nceput, anume de a frnge ticloia pus la cale de diavol mpotriva noastr. De aceea ngerii joac, oa-> menii se bucur i ,ntreaga lume rennoit i revine n sine. Ce m inte i ce limb pot s ncap acestea? Nici cuvntul nu le poate rosti, nici auzul nu le poa te prim i.2 2 Textele i aprecierile din Andrei Criteaul s-ar putea nm uli. Repetnd unele idei i ex presii sau term eni pe. care i-am gsit; i la Sf. Gherman, Andrei face totui unele progrese remarcabile n teologia marial. E vorba de progrese pe linia nl rii meritelor si situaiei Mriei fa de M ntuito rul i Dumnezeul nostru. Maria este chipul cel ne scris al fecioriei. Nu e vorba, deci de o feciorie obi nuit, pmntean, ci de una nescris, adic necu noscut oamenilor, Jieistoric, suprapmnteasc, me tafizic, impersonal. E o fericire dumnezeiasc, ase
22 S f .. A n d re i. C rite a n u l, ..C u v n tul. i la N a te re a P rea* e u ra e i N scto are, d e Dumnezeu, Migne, P.G . 97, col.. 813 C ; Cuvntul' IV , ibidem col. 864 BC, 865 A BC , 868 "AC, 869 A ; C u M n t Ia B u n a -V estire ibidem col. 884 A S . '

374

mntoare cu a c e e a .a Logosului i a lui Dumnezeu. Suntem' departe de nedum eririle i dezbaterile unxu T e r u l i a n , care acorda Mriei fecioria num ai pn n momentul naterii. Evoluia a fost lung, labo rioas, dar fructuoas. Desigur, evlavia popular a contribuit serios la ridicarea aceasta a M riei pe cul mile puritii. Controversele hristologice, care prrn cele dou sinoade : - al II-lea i al IV-lea ecume nic , au fixat definitiv atributul de Nsctoare de Dumnezeu, cum i operele marilor P rini ai secole lor IV si V, privitoare la aceeai problem, au pro vocat. prin reacie, o recrudescen de cinstire i a fecioriei Sf. Maria. Fecioria ajutase m ult la formu larea m aternitii divine ; acum m aternitatea divina ajut la nlarea i superlativizarea fecioriei. For mulele paralele si creeaz totdeauna atmosfera i se sprijin reciproc, atunci cnd reprezentanii uneia dintre ele n-au interese contrarii. Este cazul cu for mulele ortodoxe : parthenos i Theotokos . Dac M aria e Nsctoare de Dumnezeu, de ce fecioria ei s nu egaleze fecioria lui Dumnezeu ? Dac Dumne zeu se nate din Maria, este nu num ai graie puterii dumnezeieti, graie arhitectonicii Sf. Duh (P.G., 97, Col. 868 B), ci i m eritelor speciale ale Mriei. P ri mul i cel mai mare din aceste merite^ este purita tea sa, o puritate ns care nu poate rm ne la ni velul puritii umane obinuite. P uritatea aceasta trebuie subliniat, trebuie ridicat la treapta cea mai nalt, care poate fi conceput : puritatea dum nezeiasc. De aceea Andrei Criteanul poate adauga fr grij c Maria este i tomosul sau cartea nsu fleit i prea curat a lui Dumnezeu i a Logosului, n care Acetia se citesc pe Sine zilnic, fr slava. Dac Dumnezeu se citete pe Sine n Maria, nseam n c Maria exprim pe Dumnezeu, c ea este aproa pe Dumnezeu. Evlavia poetic a lui Andrei e foarte n d r z n e a , dar consecvent atunci cnd calific ^pe Maria, drept m ntuire ateptat a popoarelor. Mn tuirea e luat aci n nelesul c M ria a nscut ps Acela' care a m ntuit n e a m u l , omenesc,, dar nu mai e dect un pas pn la a-i atribui' ei nsi actul mntuirii.Schimbul i ' transferul de atribute ntre Dufti375

nezeu i sfini sunt lucruri obinuite n evlavia o a menilor simpli, dar ele pot duce departe dac i teo logia i nsuete aceste procedee. n cazul de fa, predicile poetice ale lui Andrei Criteanul, dei n-au valoare dogmatic n prile exagerate de imagina ie, totui ele orienteaz evlavia i mai ales teologia m arial n sensul artat. Just afirm aia c prin z mislirea Pruncului n Maria se pune nceputul ndumnezeirii noastre, c n Hristos are loc recapitula rea noastr i c lumea veche e nlocuit cu una nou. Logosul a dospit n Sine pe ntregul Adam, pentru a-1 face pine cereasc. Sf. loan Damaschia (f 749), autor a numeroase omilii mariale i poet ca toi contemporanii si ma~ riologi din sec. VIII, are o evlavie profund, cald, clugreasc fa de Sf. Fecioar. n a doua din omi liile nchinate Bunei Vestiri i pe care critica le con sider poate, pe nedrept, ca neautentice, autorul Dog maticii ortodoxe se exprim despre Sf. M aria aa : Bueur-te ceea ce eti cu dar druit, tu care ai fost aleas din toate generaiile, seminiile, limbile, po poarele. Bucur-te ceea ce eti cu dar druit, care naintea veacurilor ai fost destinat Creatorului i m pratului veacurilor. Bucur-te, alian a Vechiu lui i a Noului Testament. Bucur-te, floarea m ult nflorit a Prinilor purttori de Dumnezeu i a patriarhiloi. B ucur-te nume prevestit de Sfinii Pro oroci cei din veac. Bucur-te urm a a strmoului Adam, cel fcut de Dumnezeu. Bucur-te fiic a strmoaei Eva, prim a ntre femei. Bucur-te arc nsu fleit, chipul celei a lui Moe . . . Bucur-te, scar care ajungi la cer i pe care a vzut-o odinioar ma rele patriarh Iacob. Bucur-te, rug arztor, pe care l-a vzut odinioar vestitul Moise pe m untele Sinai. Bucur-te, t$ a g lstritor de sfinenie al lui Aaron, cel vestit eu adevrat ntre preoi. Bucur-te, cort bou de purpur felurit pe care l-a fcut nti Veseleil estorul. Bucur-te, oracol fcut din aur i din pietre . .. Bucur-te, efod preoesc al hainei arhie reti .. . Bucur-te, singura m prteas ntre mprtese, fiic de m prai, dar Mama m pratului a toate, Hristos, puterea m prailor evavioi. Bucu
376

r - t e s i n g u r a m p r t e a s n t r e m p r t e s e , m b r c a t n v e m n t d e a u r i c u c u lo r i d if e r it e , c u m a spus m a r e l e p s a l m is t . B u c u r - t e , s i n g u r a bmecuvantat n t r e f e m e i, c a r e a i n d r e p t a t c d e r e a E v e i. B u c u r -t e , s in g u r a b in e c u v n t a t n t r e f e m e i , c a r e a i in l t a t prea smeritul neam al femeilor c a r e z a c e a u a p m n t . B u c u r - t e , s i n g u r a b in e c u v n t a t i n t r e f e m e i, a c o p e r it d e s t r lu c ir e i a d m ir a ie p e n t r u c a n u m a i tu a i z m is lit f r b a r b a t p e H r is to s D u n z e u s i o m u l s i L - a i n s c u t fa r d u r e r e . B u c u r a - t e , s in g u r a b in e c u v n t a t i s l v i t n t r e f e m e i , c a r e z m i s li n d p e u n u l d in T r e im e a c e a m t r e i s t r lu c ir i i p r e a sf n t , L -a i n s c u t f r s fii m is tu ita d e f ^ c a r a ( d u m n e z e ir ii) . B u c u r - t e , s in g u r a b m e c u v a n t a t a i n t r e f e m e i , p e n t r u , c s in g u r , ara stmgherire, ai c u p r in s p e Acela p e c a r e l u m e a n u - L p o a t e cu p rin d e _ B u c u r -te , s in g u r a m ir e a s n e n u n tita , c a r e ai fo s prezentat d e mult n cartea de nunta a C a n t a m C n t r ilo r . B u c u r - t e , s i n g u r a F e c io a r a intr^ n r e , c a r e a i r m a s f e c i o a r i nainte de natere i 1 n a t e r e i d u p natere. B u c u r - t e , s i n g u r a poarta n c h i s n t r e p o r i i s i n g u r a c e t a t e n t r it c u t u r n n t r e c e t i. B u c u r - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it a , b u c u r -te c e ti m a i s f n t d e c t m g e r n , m a i i s t it d e c t a r h a n g h e li i. B u c u r - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it , c e t i m a i m in u n a t a d e c t T r o n u r ile , m a i p u t e r n ic d e c t D o m n i i l e i m a i t a r e d e c t P u t e r i le . B u c u r - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it c a e. m a i p r e s u s d e n c e p t o r i i i m a i m a l t a d e c t S t a p a n ii le . B u c u r - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it , c a e t i m a i f r u m o a s d e c t H e r u v i m i i i m a i v e n e r a b il a d e c t S e r a f i m ii . B u c u r - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it a c e s t i m a i n a l t d e c t c e r u r ile i m a i p u r a d e c t s o a r e l e p e c a r e -1 v e d e m . B u c u r a - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it , c e t i m a i n o b il d e c t t o a t e lu c r u r i le d e la r s r i t u r il e s o a r e l u i i m a i im p a r a t e a s a t o a t e m p r t e s e l e d e e s e n o m e n e a s c . B u c u r - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it , c e t i m a i b u n d e c t a c e l p m n t b u n i m a r e d in c a r e c u r g e m ie r e ^ i l a p te . B u c u r - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it , c t u a i f o s t f c u t a m a i a l b c a z p a d a s i m a i d u lc e c a m i e r e a . B u c u r - t e , c e e a c e e t i c u d a r d r u it , c r a s -

377

p n d e t i u n p a r f u m m a i d u lc e c a a i c r in ilo r , c eti, m a i r o i e d e c t t r a n d a f ir ii i m a i n f lo r i t d e c t p r i m v a r a f e l u r i t m p o d o b it . B u c u r - t e , c e e a c e eti. c u d a r d r u it , c e t i m a i f r u m o a s d e c t Ierusali mul i m a i m r e a d e c t t e m p l u l l u i S o lo m o n . . . B u c u r - t e , p r in c a r e t o a t lu m e a e s t e p r o t e j a t i e p z it p e n t r u t o t d e a u n a . B u c u r - t e , p r in c a r e n i s - a d a t to t b in e le n c e r i p e p m n t . . . B u c u r -te c e e a c e e t i c u d a r d r u it , m n t u ir e a o b t e a s c a t u t u r o r 1 m a r g i n il o r p m n t u lu i i c o n d u c e r e a c r e t in a t u t u r o r c r e t in il o r . . . B u c u r - t e c n i m e n i c a t i n e , afa r d e D u m n e z e u , n - a m o t e n i t u n n u m e a a d e m arsi i nu* s - a f c u t p r t a la o a s t f e l d e s l a v .23 S f . lo a n D a m a s c h in i s c r i it o r i d e a c e e a i o r ie n t a r e i e v l a v i e 1 c a e l, s e m i c n c a d r u l g e n e r a l a l m a r i o lo g i e i s e c . V I I I . C u m a m v z u t d e j a l a G h e r m a n i A n d r e i Cri t e a n u l , S f . l o a n D a m a s c h i n s a u P s e u d o - I o a n D a m a s^ c h in a e a z p e S f n t a F e c io a r la o n l i m e c o n s i d e r a b il f a d e r e s t u l o a m e n ilo r . E a a f o s t p r e d e s t in a ^ t s f i e M a ic a D o m n u lu i , a f o s t a le a s n m o d s p e c ia l p e n t r u a c e s t lu c r u . E a e s i n g u r a b in e c u v n t a t , n t r e t o a t e f e m e i l e d e p n l a e a i e a a r id i c a t n e a m u l f e m e il o r . E a e m a i f r u m o a s d e c t c r in ii, d e c t t r a n d a f ir ii, d e c t p r im v a r a , d e c t I e r u s a lim u l, d e c t H e r u v i m i i. A u t o r u l a r e u n f i n s i m lit e r a r . D a r are, i s i m t e o l o g ic . E l c o n c e n t r e a z , s i s t e m a t iz e a z i e c h il ib r e a z m a r i o lo g i a d e p n Ia e l, o b s e r v n d c M a r ia i - a p s t r a t f e c i o r ia n a i n t e d e n a t e r e , n t i m - : p u l n a t e r ii i d u p n a t e r e . E a a r e , a d ic , o p u r u r e a : f e c i o r ie . E u n c t i g p r e i o s i d e f i n i t i v a l m a r io lo g ie ii; p a t r is t ic e , c a r e s t l a b a z a c a ld e i e v l a v i i p o p u la r e mar r ia le . D e i M a r ia a c u p r in s p e A c e l a p e c a r e n i m e n i 1 ! n u - y p o a t e c u p r in d e i d e i e a e c o n s id e r a t c a m n-': tu ir e a o b tea sc a tu tu r o r m a r g i n il o r p m n t u lu i, t o t u i n u m e l e e i i s l a v a e i n u - i s u n t e x c l u s i v p r o p r ii ,1 n s e n s u l c e a a u z u r p a t p u t e r e a i lo c u l l u i D u m n e z e u . N u le - a u z u r p a t, dar n ic i d e p a r te nu este,

23 Sf. loan Damaschin, Omilia l-a Ia Buna Vestire,! Migne, P .G .: 96, col. 649 AB, 653 D, 656 ABC, 657 B, 660 AC.' Chiar dac aceast . omilie este neautentic,.. ideile ei su n t: foarte asem ntoare cu acelea din omiliile socotite auten- tice,"nct rcuprinkil ei poate fi atribuit Sf. loanDamaschin:

378

n p e r s p e c t iv a m a r i o lo g i e i d a m a s c h i n i e n e . A u t o r u l j n o s t r u i d s e a m a d e p r im e j d ia u n e i s p e c u l a i i i_ a 1 u n e i p o e z ii c a r e p o t d u c e la n t r o n iz a r e a S f . M a n a / c a d i v i n i t a t e c r e t in s u p r e m . S f . l o a n v a s p u n e c la r n t r - u n a d in o m i l i i l e s a le l a A d o r m ir e a M a ic ii D o m n u lu i c S f . M a r ia n u e s o c o t it D u m n e z e u , c c i a a c e v a e c o n c e p ie p g n ; d ar n u m eroase^ te x te d in a lt e o m i li i m a r i a le t in d , d e s i g u r n m o d in c o n t ie n t , s p r e a c e s t f i n a l. P e r io d u l I I I p a t r i s t i c c u n o a t e o^ b o g a t a ^ e tlo r e se e n a l i t e r a t u r i i . m a r i a le n le g t u r c u f e c i o r ia S f . M a r ia . C e i p a t r u s c r i it o r i b is e r i c e t i m a i d e s e a m a c a r e t r a t e a z p r o b le m a : R o m a n M e lo d u l , >sf. G h e r m a n p a t r ia r h u l C o n s t a n t i n o p o lu l u i, S f . A n d r e i C n t e a n u l s i S f . l o a n D a m a s c h i n u l p r o s l v e s c f e c io r ia M r ie i n o m i li i d e n a l t i n u t H te r a r , n c a r e c l d u r a e v l a v i e i i a p o e z i e i s e r id ic a d e se a ^ l a o ^ te m p e r a t u r n c a r e c r e d in a e n l o c u it c u o im a g in a i e c e n u o d a t a m e n i n c u p r b u ir e a n id o lo la t r ie . P e r s o n a j u l S f . M a r ia o c u p t o t t i m p u l p r i m u l p la n i c o v r e t e p r in p r e z e n a i a t r i b u t e le e i s u p e r l a t iv e a p l i c a t e t u t u r o r r e l a i i l o r p e c a r e e a le p o a t e a v e a c u n t r e a g a c r e a i u n e , a d ic c u o a m e n i i i c u n g e r ii. C u v n tu l d u m n e z e ie s c 1 1 in t r d e s e o r i n c o m p o z i ia t e r m e n il o r c a r e o c a r a c t e r iz e a z . N u s u n t d e c t e x u b e r a n t e p o e t i c e a c o lo u n d e e a e e g a la t c u D u m n e z e u , n t r - u n f e l s a u n a lt u l. Reinem c l o c u l ei vine im e d ia t d u p

Dumnezgy.

p n d e t i u n p a r f u m m a i d u lc e c a a l c r in ilo r , c e ti m a i r o i e d e c t t r a n d a f ir ii i m a i n f lo r i t d e c t p r i m v a r a f e l u r i t m p o d o b it . B u c u r - t e , c e e a c e e ti c u d a r d r u it , c e t i m a i f r u m o a s d e c t I e r u s a li m u l i m a i m r e a d e c t t e m p l u l l u i S o lo m o n . . , B u c u r - t e , p r in c a r e t o a t lu m e a e s t e p r o t e j a t i o p z it p e n t r u t o t d e a u n a . B u c u r - t e , p r in c a r e n i s - a d a t t o t b in e l e n c e r i p e p m n t . . . B u c u r - t e c e e a c e e t i c u d a r d r u it , mntuirea o b t e a s c a tu tu r o r m a r g i n i l o r p m n t u lu i i c o n d u c e r e a c r e t in a t u tu r o r c r e t in ilo r . . . B u c u r -te c n im e n i ca tin e , a fa r de I>umnezeu, n - a m o t e n i t u n n u m e a a d e m a r e i n u s - a f c u t p r t a la o a s t f e l d e s l a v .23 S f . I o a n D a m a s c M n i s c r i it o r i d e a c e e a i o r ie n t a r e i e v l a v i e c a el, s e m i c n c a d r u l g e n e r a l a l r n a r io lo g ie i se c . V I I I . C u m a m v z u t d e j a la G h e r m a n i A n d r e i C r ite a n u l, S f. Io a n D a m a s c h in sa u P s e u d o -I o a n D a m a s c h in a e a z p e S f n t a F e c io a r la o n l i m e c o n s id e r r a b il f a d e r e s t u l o a m e n ilo r . E a a f o s t p r e d e s t in a t s f i e M a ic a D o m n u lu i , a f o s t a le a s n m o d s p e c ia l p e n t r u a c e s t lu c r u . E a e s i n g u r a b in e c u v n t a t n t r e t o a t e f e m e i l e d e p n l a e a i e a a r id i c a t n e a m u l f e m e i l o r . E a e m a i f r u m o a s d e c t c r in ii, d e c t t r a n d a f i r i i , d e c t p r im v a r a , d e c t I e r u s a lim u l, d e c t H e r u v i m i i . A u t o r u l a r e u n f i n s i m lit e r a r . D a r a r e ' i s i m t e o l o g ic . E l c o n c e n t r e a z , s i s t e m a t iz e a z i e c h i l i b r e a z m a r i o lo g i a d e p n Ia e l, o b s e r v n d c M a r ia i - a p s t r a t f e c i o r ia n a i n t e d e n a t e r e , n t i m - 1 j p u l n a t e r i i i d u p n a t e r e . E a a r e , a d ic , o p u r u r e a f e c i o r i e . E u n c t ig p r e i o s i d e f i n i t i v a l r n a r io lo g ie i p a t r i s t i c e , c a r e s t la b a z a c a ld e i e v l a v i i p o p u la r e ma r ia le . D e i M a r ia a c u p r in s p e A c e l a p e c a r e n i m e n i v n u - L p o a t e c u p r in d e i d e i e a e c o n s id e r a t c a m n - (" tu ir e a o b tea sc a tu tu r o r m a r g i n il o r p m n t u u i. t o t u i n u m e l e e i l s l a v a e i n u - i s u n t e x c l u s i v p r o p r ii, ; n s e n s u l c e a a u z u r p a t p u t e r e a i lo c u l l u i D u m - 1 n e z e u . N u Ie -a u z u r p a t, dar n ic i d e p a r te nu este,

23 S f. Ioan Damaschin, O m ilia I l - a a B u n a V e stir Migne, P.G. 96, col. 649 AB, 653 D, 656 ABC, 657 B, 660 AC Chiar dac aceast , omilie este neautentic, ideile ei sunt f ; j foarte asem ntoare cu acelea din omiliile socotite auten tice, n c t -cuprinsul ei poate fi a tr ib u it S f. Ioan-Damaschin: *

378

n p e r s p e c t iv a m a r i o lo g i e i d a m a s c h i n i e n e . A u t o r u l j n o s t r u i d s e a m a d e p r im e j d ia u n e i s p e c u l a i i i _a f u n e i p o e z ii c a r e p o t d u c e la n t r o n iz a r e a S f . M a r i a / c a d i v i n i t a t e c r e t in s u p r e m . S f . l o a n v a s p u n e c la r n t r - u n a d i n o m i l i i l e s a le l a A d o r m ir e a M a ic ii D o m n u lu i c S f . M a r ia n u e s o c o t it D u m n e z e u , c c i a sa c e v a e c o n c e p ie p g n ; d ar n u m e r o a s e t e x t e d in a l t e o m i li i m a r i a le t in d , d e s i g u r n m o d i n c o n t ie n t , s p r e a c e s t f i n a l. P e r io d u l II I p a t r i s t i c c u n o a t e o b o g a t e f l o r e s c e n t a li t e r a t u r ii m a r i a le n le g t u r c u f e c i o r i a S f . M a r ia . C e i p a t r u s c r i it o r i b is e r i c e t i m a i d e s e a m c a r e t r a t e a z p r o b le m a : R o m a n M e lo d u l , S f . G h e r m a n p a t r ia r h u l C o n s t a n t i n o p o lu l u i, S f . A n d r e i C r it e a n u l s i S f . l o a n D a m a s c h i n u l p r o s l v e s c f e c io r ia M r ie i n o m i li i d e n a l t i n u t lit e r a r , n c a r e c l d u r a e v l a v i e i i a p o e z i e i s e r id ic a d e s e a l a o ^t e m p e r a t u r n c a r e c r e d in a e n l o c u it c u o im a g in a i e c e n u o d a t a m e n i n c u p r b u ir e a n id o lo la t r ie . P e r s o n a j u l S f . M a r ia o c u p t o t t i m p u l p r i m u l p la n i c o v r e t e p r in p r e z e n a i a t r i b u t e le e i s u p e r l a t iv e a p li c a t e t u t u r o r r e l a i i l o r p e c a r e e a _le p o a t e a v e a c u n t r e a g a c r e a i u n e , a d ic c u o a m e n i i i c u n g e r i i. C u v n tu l d u m n e z e ie s c 1 1 in t r d e s e o r i n c o m p o z i ia t e r m e n il o r c a r e o c a r a c t e r iz e a z . N u s u n t d e c t e x u b e r a n e p o e t i c e a c o lo u n d e e a e e g a la t c u D u m n e z e u , n t r - u n f e l s a u n a lt u l. R e in e m c l o c u l e i v i n e im p rliat, d u p Dumnezeu.

C A PIT O L U L III

MARIA NSCTOARE DE DUMNEZEU M aternitatea Sf. Maria

M aternitatea um an a Sf. M aria era lucrul cel mai puin contestat la nceput. Adepii noii religii a lui Hristos, ca i dumanii ei, fie dintre iudei, fie dintre pgni, nu s-au gndit niciodat s tgdu iasc faptul c Maria a nscut sau c Iisus s-a n s cut. Celsus merge pn acolo nct pune n circulaie zvonul ofensator c Sf. Maria a nscut pe Iisus din legturile sale cu soldatul roman Pantera. In curnd ns, ncepnd din prim a jum tate a sec. II, gnosticii dochei provocar m are tulburare cu afirm aia lor c Iisus a avut tru p a p a re n t; corolarul era c Ma ria n-a fost mam cu adevrat. Sf. Ignatie Teoforul, Sf. Irineu i Tertulian i vor face o datorie sfnt, combtnd cu toate mijloacele dochetismul i susi nnd realitatea m aternitii Sf. Maria. In drum s p re ' sfntul su m artiriu la Roma, Ignatie previne pe cre dincioii Bisericii din Efes, Tralles i Smirna s se : pzeasc de propaganda celor care susineau c Hris- i tos nu venise cu trupul, c viaa Sa n-a fost adev rat i c, ndeosebi, patim a Sa a fost fictiv, aparen t i, deci, inoperant pentru m ntuirea noastr. In aceast perspectiv nu existase nici nviere adev rat att pentru Iisus ct i pentru ucenicii Si. El (Iisus) a ptim it toate acestea pentru noi, ca s fim m n tu ii; i a ptim it cu adevrat i S-a nviat pe Sine cu adevrat, nu aa cum pretind unii necredin cioi, c El a suferit a p a re n t. . . Eu tiu i cred c El i dup nviere a fost cu trupul. Cnd a venit Ia P etru i la tovarii acestuia, El le-a zis : Luai, pi380

pii i vedei, c nu sunt un duh netrupesc1 4 . i n dat ei, oameni fcui din trup i din duh, L-au atins i au crezut. De aceea ei au dispreuit m oartea i s-au aflat biruitori ai morii. Dup nviere El a m ncat i a but c u ei, ca om cu trup, dei duhovnicete era u nit cu T a t l. . . V previn contra fiarelor cu chip de om. Dac acestea s-au svrit n chip^ aparent de ctre Domnul nostru, atunci i eu tot n aparen port lanuri1 1 (Sf. Ignatie, Scrisoarea ctre Smirnem II, III, IV, ed. Funk, I). Sau n Scrisoarea ctre Tralie n i A s tu p a i- v urechile cnd cineva vorbete cu voi fr Iisus Hristos, care e din neam ul lui Da vid, care e din Maria, Cel care cu adevrat S-a ns cut, a mncat si a but, Cel care cu adevrat a sufe rit persecuie sub P oniu Pilat, cu adevrat a fost rstignit i a m urit sub privirile celor din ceruri, ale celor de pe p m n t; care cu adevrat a nviat din mori, cu nvierea pe care I-a dat-o T a t l. . . Dac, aa cum pretind unii atei, adic necredincioi, El a suferit n aparent, eu de ce sunt legat, de ce doresc s m lupt cu fiarele ? Mor, prin urm are, degeaba, spun lucruri mincinoase despre Domnul (Cap. IX, X). Ereticii se abin de la Euharistie i de la rug ciune, pentru c nu mrturisesc c Euharistia este trupul M ntuitorului nostru Iisus Hristos, trup care a ptim it pentru pcatele noastre i pe care Tatl, n buntatea Lui L-a nviat (Scris, ctre Smirnem VII) Sf Policarp combate acelai dochetism cnd scrie F ilipenilor: Tot cel care nu m rturisete _c Iisus Hristos a venit n trup, este a n tih rist; i_cine nu m rturisete m rturia Crucii, acela e de la diavo lul i cine duce cuvintele Domnului dup propriile s a l e 'pofte i pretinde c nu este nici nviere, nici ju decat, acela e prim ul nscut al Satanei" (cap. VII). Momentele descrise ale um anitii M ntuitorului erau, deci, t r e i : 1) naterea Sa din Maria, 2) patima Sa pe Cruce i 3) m oartea Sa. Prim ele dou erau p erem p to rii; amndou au legtur direct cu Ma ria. Hristos e trup i duh, spune Sf. Ignatie Efesenilor (VII), nscut i nenscut, Dumnezeu ntrupat, via adevrat n moarte, din Maria i din Dum nezeu, la nceput ptimilor, apoi neptim itor, Iisus
381

Hristos, Domnul nostim-. Hristos e- nscut din Ma, rij- -dar- e i? nenscut ntruct a' D u m n e z e u i-existA c u Tatl dinaintea veacurilor - (Funk, ed. I, p. 219, n. 2). Acelorai Efeseni, Ignatie Ie precizeaz c Iisu Hristos a fost p u rtat n snul Mriei, potrivit ico nomiei lui Dumnezeu ; El era din smna lui Da vid i din Duhul S f n t; a fost nscut i a fost bote zat pentru a curi apa prin patim a Sa. Domnul lumii acesteia n-a tiu t de naterea din Maria i nici de moartea Domnului, taine strigtoare care s-au pe trecut n tcerea lui Dumnezeu (cap. 18, 19). Deci, pentru Sf. Ignatie, m aternitatea Mriei este garan ia principal a um anitii lui Iisus Dar dac Sf. Ignatie este num ai un dttor dfe alarm contra gnosticismului incipient, care nu-i sistematizase nc doctrina n toate elementele ei, Tertulian este un osta care lupt piept la piept cu o doctrin gnostic bine articulat. Dup Valentinieni, M ntuitorul psihicilor,' adic al cretinilor de rnd, a avut un corp aparent. El s-a nscut prin Fe-: cioara, nu din Fecioara, pentru c, cobort n Fecioa r, El a venit n lume trecnd prin Maria, cum trece apa printr-u n canal. La botez eonul Iisus a cobort asupra lui i n m om entul patimei s-a ridicat la cer cu elementul duhovnicesc, lsnd elementul psihic s sufere, m brcat ntr-o aparen material (E. Neubert, op. cit., p. 14). Dup MarciOn, adversar im placabil al m ateriei i al Vechiului Testament, n ; anul 15 al domniei lui Tiberiu a binevoit s coboare din cer Iisus Hristos, duhul m ntuitor. Dar, pentru" ca s se arate oamenilor, El nu se putea m brca n tr-un trup adevrat, fiindc trupul e opera zeului ru. El n-a avut dect un trup aparent i deci nu se nscuse din Fecioara. Iisus a fost rstignit de pute- rile dumnezeului ru pentru c a criticat legea, pro orocii'i opera creaiunii. Dup spusa Sf. Irineu, Marcion, care i fcuse un canon biblic al lui, compus din Scrisorile pauline i din bun parte a Evanghe liei dup Luca, eliminase din aceste texte tot ce avea legtur cu naterea Domnului. Apelles, un ucenic
.24

- -24 E,' Neubert, op. citi, p. 12.

382

al-lui Marcion, admitea realitatea trupului lui Iisus, dar susinea c era un. tru p fr natere, scos din ele-, rnentele lumii superioare. Valentin, i Marcion, ne gnd um anitatea lui Iisus, negau implicit naterea Sa din Maria. Hristologia .ortodox va avea, deci, ca baz decisiv susinerea m aternitii Mriei. S-au pierdut tratatele antignostice ale Sf. Justin (Contra tuturor ereziilor i Contra lui Marcion) i ale lui Meliton de Sardes care scrisese special Des pre creaiune i naterea lui Hristos i Despre n tru parea lui Hristos. S-a pstrat, n schimb, m onum en talul tratat al Sf. Irineu : Demascarea i combaterea falsei gnoze sau Contra ereziilor. Sf. Irineu afirm c cei care susin c, Hristos venind pe pmnt,^ n-a luat nimic din Fecioar, se neal ; negnd c El a luat trupul lui Adam, ei neag implicit asemna rea Sa cu prim ul om (III, 22, 1). Sf. Pavel se exprim limpede n Scrisoarea ctre Galateni : . .. I a r dac a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trim is pe Fiul Su, nscut din femeie, sub lege (IV, 4). In acest text, Apostolul vorbete de Fiul lui Dumnezeu n tru pat din smna lui David. Iisus nsui se numete. Fiul omului. De ce se proclam El Fiul omului dac n-a binevoit s se nasc din o m .? Dac Hristos n-ar fi luat nimic din Maria, El n -ar fi luat nici alimente, cu care se hrnete un corp pmntesc ; dup p atru zeci de zile de post, nu i s-ar fi fcut foame i nu ar fi dorit hran ; loan, ucenicul. Lui, n -ar fi scris . .Iisus, obosit de drum, se aez lng fntn. lai ceasul era ,aproape ase (loan IV, ). Ce rost avea ca Iisus numai s coboare n Maria, dac n-avea ni mic de luat din ea (Contra ereziilor IV, 32, 2 ; III, 22, 2). P entru m ntuirea lui Adam i a lumii, trebu ia ca M ntuitorul nsui s fie om i s-i ia firea omeneasc din umanitatea. nsi, care fusese piei dut n Adam. Dac, deci, naterea M ntuitorului din Maria n-a fost real, atunci nici m ntuirea noastr nu e rel. De ce, zice Sf. Irineu,. Dumnezeu n-a luat rn a doua oar, (ca s fac pe omul Iisus) i de ce .a vrut El s fac pe Iisus din Maria ? Pentru ca M ntuitorul s fie din nsi creaiunea care tre buia m ntuit i pentru ca s recapituleze .pe acela
6

383

care fusese creat odinioar, pstrndu-i asemnarea Recapitulnd n Sine pe Adam, Domnul nsui, Cu vntul, lund fiin din Maria, eare era Fecioar, pri mea n mod ju st naterea lui Adam prin recapitula re (Contra ereziilor III, 21, 10). E argum entul reca pitulrii, unul din cele mai interesante capitole ale soteriologiei Sf. Irineu. Dac Iisus nu S-a ntrupat realmente, dac El, adic, n-a concentrat n Sine n treaga um anitate de la Adam pn la El i pn la sfritul lumii, El nu a m ntuit pe nimeni. Cei care susin c El a venit numai n aparen stau nc sub vechiul blestem i vechea osnd. Dac Mntuitorul a venit aparent, El ne-a m ntuit a p a re n t; va trebui s ateptm un alt M ntuitor. Sf. Irineu subliniaz in chip special n ansamblul teologiei sale, argumentul tradiiei bisericeti, transm is prin succesiunea episcopilor de la M ntuitorul i de la Sfinii Apostoli, Potrivit nvturii acestei tradiii, cretinii cred n Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care din cauza m arii sale iubiri fa de fpturi, a binevoit s se nas c dintr-o Fecioar unind n El nsui pe om cu Dumnezeu ; a ptim it sub Poniu P ilat i a nviat (Contra ereziilor, III, 4, 12).2 S Clement Alexandri nul, acuzat de dochetism, n parte pe drept, susine totui m potriva formulei curente eretice prin Ma ria, c M ntuitorul S-a nscut din ea. ntr-o Stromat (III, 2), el zice c dac o natere este o crim, atunci o crim trebuie im putat Sf. Fecioare care a nscut pe Domnul, P rinii greci se folosesc de ar gumente felurite pentru susinerea m aternitii um a ne a Mriei : proorociile, date istorice din Evanghe lii, tradiia bisericeasc, argum entul soteriologic prin teoria recapitulrii. I-a revenit lui Tertulian rolul de a combate sis tematic i masiv pe ereticii dochei i astfel de a ana liza, ca puini alii, problema m aternitii umane a Sf. Maria. El dezvolta argum entele sale, ndeosebi n opera Despre trupul lui Hristos (De cam e Christi), combtnd pe Valentinieni. Unul din acetia, num it
25 Idem, op. cit., p. 1624.

384

Alexandru, susinea c era cu neputin ca Iisus s se ii nscut dintr-o femeie, pentru c trupul omenesc este inferior ngerilor i pentru c el nu s-ar fi putut nate virginal ; acest trup ar i i fost supus stric ciunii ca trupul nostru care nu nviaz imediat. ejlogic, apoi, ar fi fost cu neputin ca Domunl s se fi ntrupat pentru a elimina n El nsui trupul p catului. Terulian rspunde c Iisus, ca om, era, po trivit Scripturii,- inferior ngerilor i c, asemenea lui Adam, El poate s fie om fr s se fi nscut din s m n brbteasc ; c El s-a ntrupat nu pentru a elimina trupul pcatului, ci pcatul trupului.^Valentinienii resping pe nedrept m aternitatea Mriei pre textnd c ea a rmas Fecioar zmislindu-L pe Iisus. Naterea feciorelnic, zice Terulian, este sim bolul renaterii noastre duhovniceti i condiia dum nezeirii M ntuitorului. Aceast natere feciorelnic nu anuleaz ntru nimic m aternitatea um an a M riei. Hristos era Fiul lui Dumnezeu prin smna lui D um nezeu-Tatl; pentru a fi Fiul omului, Iisus n-avea dect s ia un trup omenesc fr smn brbteasc. Lipsea sm na brbteasc acolo unde se afla smna lui Dumnezeu. Dup cum nainte de naterea Sa din Fecioara, Iisus putea s aib pe Dum nezeu de Tat fr mam omeneasc, tot aa n n a terea Sa din Fecioara, El putea s aib o mam ome neasc fr brbat ca tat (Despre tru p u l lui Hris tos 18). La obiecia valentinienilor c dup textul lui loan : Cuvntul s-a fcut tru p , Iisus n-a luat trup din Maria, Terulian observ c Scriptura zice c Cuvntul s-a fcut tru p , dar ea nu lm urete cum s-a fcut trup. Ea las s se neleag c trupul lui Iisus vine din trupul n care s-a zmislit. Domnul nsui zice c ceea ce s-a nscut n trup, trup este pentru c e nscut din trup. Evanghelia repet st ruitor c Cuvntul nu s-a nscut din snge, nu din poft brbteasc, nici din poft trupeasc, pentru c cei ce nconjurau pe Iisus erau siguri c El s-a nscut ca toi ceilali, adic din legtur trupeasc. Iisus tgduiete numai naterea Sa din legtura pof tei, nu i naterea Sa trupeasc. De ce a cobort Hristos n snul Fecioarei, dect pentru a-i lua trup
385 25

de acolo ? El putea s-i ia un tru p spiritual pe altfi cale. Cobornd pentru o pricin binecuvntat n s nul Mriei, El a luat ceva de acolo (Ibidem, 19). Pen tru a-i susine formula c Iisus s-a nscut nu din Maria, ci prin Maria, ei invocau cuvntul ngerului din Matei, care zice : Ceea ce s-a zmislit n ea, este de la Duhul Sfnt. i ereticii adugau : E zis n ea, nu din ea ! Tertulian observ : Ca i cum ceea ce e din ea, n -ar fi n ea. In catalogul neam uri lor din capitolul 1, 16 al Evangheliei dup Matei sa spune : Iacov a nscut pe losif, brbatul Mriei, din care s-a nscut Iisus, ce se zice Hristos. Sf. Pa* vel precizeaz n Scrisoarea ctre Galateni c Dum nezeu a trimis pe Fiul Su, fcut din femeie. Pavel nu zice prin femeie, sau n femeie i nu zice nscut, ci fcut pentru a marca term enul din Ioan. Cuvn tul trup s-a fcut i a atesta realitatea trupului f cut din Fecioar (Ibidem, 20). Dac doctrina lui Va lentin este adevrat, cum rm ne cu textele profe tice referitoare la Naterea M ntuitorului, ndeosebi cu textul din Isaia : Iat Fecioara va lua n pnte ce ? Ce va lua n pntece, ce va zmisli ? Desigur pe Cuvntul lui Dumnezeu i nu din smn brbteasc. Va zmisli ca s nasc un Fiu, cci e scris : i va nate Fiu . . Dac Cuvntul s-a n tru p at de la Sine nsui, dac El nsui S-a zmislit i S-a nscut, atunci profeia e goal, cci n cazul acesta, nu Sf. Fecioar a zmislit i a nscut, dac ceea ce ea a nscut din Cuvntul zmislit nu e din trupul ei. Mai m ult : dac Fecioara nu nate pro- ; priu-zis din trupul ei, nu nUmai glasul profetului v "j fi fost zadarnic, ci i acela al ngerului care a vestit l| zmislirea i naterea din Fecioara, ba chiar ntrea- I ga Scriptur, care proclam pe M aria drept mama lui ijw i Hristos. Ea n-a fost mam, dac Hristos n-a fost n snul ei. Dac El n-a luat nimic din snul ei, atunci | j ea nu e mam. M aria n-are dreptul la numele de mam dac a avut n ea un tru p strin de al ei. Va ,! trebui, de asemeni, s tac i Elisabeta cea nsrci nat cu tnrul prooroc i plin ea nsi de Duhul Sfnt. A p u tu t ea fr motiv s spun : De unde mie aceasta, s vin la mine Maica Domnului meu ?, ; i
1 1

386

n cazul cnd M aria avea n sn, nu un fiu, ci un oaspete? Cum spune Elisabeta M anei : vntat s fie rodul pantecelui tau ? Ce ^ l de rod al nntecelui este acela care n-a rsrit in pntece, care nu s-a nrdcinat n acest pntece, care n -ap arine aceleia care are pntecele? Demonii nii pro clam c Hsus este Fiul lui David. Dar daca m arturia demonilor poate fi pus ia,_in^ f l a , ^ rtur^ apostolilor nu poate fi m laturata. Matei i ncepe Evanghelia cu aceste cuvinte : Cartea neam ului lu Iisus fiul lui David, fiul lui Avraam - Iisus i a trupul din David i din Avraam prin ^ deci din Fecioara. Pavel spune_i el ca Hristos e, duo trup din sm na lui David. Trupul lui_Hns tos e din smna lui David. Dac El este dm samant i lui David prin trup u l lui David, El e dm trupm Mareei Apostolul zice" chiar c Hristo,j n s u g este sm na Iul Avraam : l m sam ana ta (a Manei) vor fi binecuvntate toate neam urile . Dumnezeu n a zis : In seminele tale, ca i cum ar fi fost vorha de mai m ulte ci : n smna ta , una singura, care e Hristos. Cei care citim si credem acestea ce fel de trup trebuie i putem sa recunoatem m Hris to s Nu altul dect al lui Avraam, pentru ca Hris tos este din smna lui Avraam ; nu altul deca ace la al lui lesei, pentru c Hristos este floarea rasan t i din rdcina Iul le s e i; nu altul dect acela al u David pentru c Hristos este rodul coapselor lm D avid- nu altul dect acela al M anei, pentru ca Hristos este din pntecele M riei; i urcnd mai m ult ncf trupul M Hristos nu e d e * t a c e f a l lm Adam, pentru c Hristos este al do^ f i^ i ^ c h i e l ^ textul citat de valentinieni dm profetul I e z e c h ie . Ea a nscut i n-a nscut, Terulian replica sp u nnd c textul acesta apr de fapt teza ortodoxa, nu cea eretic : ea a nscut* nseamn c a nscut din trupul e i ; ea n-a nscut- nseamn c n-a ns cut din smna brbteasc. Simeon zisese : lata Acesta este pus spre cderea i spre ridicarea m u 2 T erulian, D esp re trupul lu i H ristos, 21, 21, trad. E. N eubert, op. cit., p. 2633.

887

tora din Israel i ca un semn de tgad4 4 :(Luca 2, 34), Semnul naterii lui Hristos nu e Fecioara care va z misli i va nate ? (Despre trupul lui Hristos 23). Marcion atac i el m aternitatea Mriei, Marcion, zice Tertulian, pentru a nega trupul lui Hristos, nega i naterea lui i invers, pentru a-i nega naterea i nega trupul de team ca nu cumva naterea i tru pul s-i dea m rturie reciproc, cci nu e natere fr trup i nu e trup fr natere (Ibidem, 1).Ne garea naterii M ntuitorului era una din dogmele fundamentale ale doctrinei lui Marcion i punctul de convergen al tuturor elementelor principale ale sistemului su. Dac acest ereziarh ar fi admis na terea real a lui Iisus din Maria, ar fi trebuit ca, im plicit s admit i realitatea trupului su i toate ce lelalte consecine care decurgeau de aci realitatea patimei Lui, a nvierii Lui, a nvierii noastre, a con tactului trupului hristic cu materia comun, cu de m iurgul ; apoi venea caracterul fictiv al antinomiei dintre Dumnezeul lui Moise i Dumnezeul Evanghe liei i concluzia neplcut C nu erau doi Dumnezei ; unul creator al lumii, ru i meschin, acela al Ve chiului Testament i unul, Dumnezeul suprem, bun i iubitdr, acela al Noului Testament, ci era un sin gur Dumnezeu, creator al lumii i Tatl lui Iisus Hristos. Realitatea naterii lui Iisus din Maria spul bera ntreg edificiul marcionit. Marcion consider naterea lui Hristos ca imposibil sau ca nepotrivit.. Dar, rspunde Tertulian, lui Dumnezeu nu-i este im posibil dect ceea ce nu vrea. Dac, deci, El a voit s se nasc, a p utut i s-a nscut. Dac, pentru un mo tiv oarecare, El n-ar fi voit s se nasc, El nu s-ar fi artat nici sub aparena unui om ; n adevr,. cine, vzndu-L chiar sub aparen, dar vazndu-L om, nu va zice c nu e nscut ? Prin urmare, ceea ce El n-ar fi vrut s fie realmente, de ce s fi voit numai s par acel lucru ? Dac lui Dumnezeu nu-i plcea naterea,. El trebuia s evite i numai ceea ce fcea s-o presupun i s nu nele oamenii lund un trup, ca i cum s-ar fi nscut. (Ibidem, 3, 5). Marcion n-ad mite c Dumnezeu S-a fcut om, pn acolo, nct s se nsc i s ia trup de carne, pentru c Acela
44

care este infinit e, n mod necesar, neschim batul; schimbarea n altceva nseamn sfritul a ceea c^ era ; deci nu i se poate atribui schimbare Aceluia cruia nu i se poate atribui un sfrit, Tertulian e de acord cu observaia de principiu a lui Marcion c lucrurile care se schimb nceteaz prin schimbare de a fi ceea ce fuseser mai nainte i e ca i cnd pier, ntruct pierd ceea ce fuseser. Dar principiul acesta nu se poate aplica lui Dumnezeu, ntruct na tura sa se deosebete de natura tuturor fiinelor. Fi inele care se deosebesc de Dumnezeu i de care Dumnezeu se deosebete pierd, prin schimbare, ceea ce erau : Dumnezeu, neschimbabil prin natura Sa, se poate totui schimba n toate lucrurile, rmnnd ceea ce este. Cazul ngerilor care s-au artat lui Avraam i lui Lot i care aveau un tru p real, dei rm neau ngeri dovedete, c i Hristos putea s ia trup real, fr s-i piard dumnezeirea. Sf. Duh se artase n chip de porumbel. Marcion mai obiecta c naterea lui Hristos n-a fost posibil i din cauza lucrurilor umilitoare i nepotrivite care _ nsoesc o natere. Tertulian ridic un paralelism viguros intre um ilinele i dezonoarea naterii i acelea ale patimi lor, rstignirii i morii Domnului, prin care noi am fost mntuii. Tot ce e nedemn de Dumnezeu, zice Tertulian este lucru m ntuitor pentru mine. voi ti m ntuit dac nu roesc de Domnul meu. Cine va rosi de Mine, voi roi i Eu de el, zice Domnul. Fiul lui Dumnezeu s-a nscut ; nu e ruine, tocmai pentru c trebuie s iie ruine ; Fiul lui Dumnezeu a m u r it; lucrul e vrednic de Crezare, fr ndoiala, tocmai pentru c e absurd ; . El a fost nm orm ntat si a n v ia t; lucrul e sigur, tocmai pfentru c este im posibil. Dar cum vor fi adevrate n El acele lucruri dac El nsui n-a existat cu adevrat, dac n-a avut cu adevrat n El ce s fie rstignit, ce s moar, ce s fie nm orm ntat i ce s nvieze, adic dac n-a avut trup amestecat cu snge, trup alctuit din oase, esut din nervi, m briat cu vine, care tie s se nasc i s moar, adic u n : trup omenesc nscut din om. Trupul acesta va, fi m uritor n Hristos, pentru c Hristos e om i Fiul omului. Cum e Hristos om i
389

Fiu al omului, dac El n-are nimic omenesc, nimic care s-i vin din om ? Va trebui sau ca omul s nu fie trup, sau ca trupul omului s nu vin din om sau ca Maria s n-aoarin rasei um ane sau ca Dumne zeul lui Marcion s fie om (Ibidem, 5). Proorocia lui Isaia, cu privire la floarea ieit din tulpina lui lesei, s-a verificat complet n Iisus ; deci, Iisus s-a nscut din David, potrivit, de altfel, i fgduinei pe care Dumnezeu a fcut-o lui David cnd i-a zis : Voi pune pe tronul tu din rodul pntecelui t u . Fgduina fcut lui David a fost nregistrat i de Sf. Pavel, m area autoritate a lui Marcion. n Evan ghelia dup Luca, admis i ea n canonul biblic al lui Marcion, Hristos se numete pe Sine Fiul omu lui ; Hristos nu putea s m int dac El nu era cu adevrat Fiul omului i nu era Fiul al omului dac nu se nscuse dintr-un om, tat sau mam. Dac El are pe Dumnezeu drept Tat, nu poate s aib (ve nind printre oameni) un om drept tat ; prin urm are El s-a nscut dintr-o Fecioar. El va fi Hristosul p re zis de Isaia i pe care o Fecioar trebuia s-L zmis leasc (Contra Iui Marcion III, 21 ; IV, 10). Apelles, ucenic al lui Marcion, susinea, cum am spus, c Hristos a avut tru p adevrat, dar de origine astral, Tertulian rspunde c trupul lui Hristos a fost adevrat, el a trebuit s se nasc. Cum e trup, dac nu e de carne ? Cum e carne dac nu s-a nscut ? Apelles exploata contra m aternitii Mriei cuvintele lui Iisus : Cine e mama Mea i cine sunt fraii Mei ? Asistena n -ar fi anunat pe Iisus c mama i fraii ateapt afar, dac anuntorii n -ar fi fost siguri c El aVea o mam i avea i frai. A nunul acesta n-ascundea o ispitire din partea iudeilor, fi indc contextul evanghelic nu sugereaz aa ceva. Rspunsul lui Iisus care pare a renega pe mama Sa i pe fraii Si, nu e un rspuns material, ci unul duhovnicesc. El critic necredina iudeilor i inoportunitatea ntreruperii lor. Hristos nu-i reneag rudele. Citarea trupului ngerilor care era adevrat fr s fi trecut prin tru p de femeie nit e concludent pen tru cazul trupului Iui Iisus. Nici un nger n-a cobo r t pentru a fi rstignit, pentru a m uri i p entru a
390

j j; j ,i j 1 | | |; Jf %

nvia. Deci ei au p utut s se ntrupeze fr sa se nas c ei nu veniser s moar, deci nu era necesar ca veAirea lor s se fac prin natere. Hristos, msa dimpotriv, fiind trim is pentru a m uri, treb u ia sa se nasc pentru a putea muri, caci nu moare d e a u acela care se nate. Intre natere i moarte este relaie necesar. Porunca de a m uri e, m prealabil, cauz a naterii. Trebuia ca Hristos sa^se nasca^ pe tru aceia pentru care trebuia sa moara (D e sp ie tru pul lui Hristos, ; Contra lui Marcion III, 9). Hr tos n -a avut un corp astral, pentru ca expresia bibli c de .om ceresc1 4 , privete duhul nu tru p u l Sau. Cei comoarati omului ceresc devin duhovniceti, _deci continutul expresiei e spiritual nu carnaL Daca cei care devenind cereti dup modelul im Hristos a tru p uri din materie pmnteasca, urmeaza ca i Hr s tos a fost ceresc n tru p pmntesc. In _trupul u Hristos, zice Tertulian, nu se observ nimic deosebit nimic nou n comparaie cu trupurile n o a s t r e ^ N u m a ! cuvintele, faptele, puterea i m vaatura Sa contras tau cu persoan a um an de la care veneau. Iudeu erau uim ii de nvtura i puterea Sa m inunata m con tra st'c u exteriorul lui Hristos, exterior lipsit de fru m u see si. cu att mai mult, de strlucire cereasca. Dac suferinele acestui trup artau ca el era omenesc^ insultele care i se aduceau confirmau ca acest trup era fr frumusee. Nimeni nu s-ar f i atins de un tru p de alt substan dect cea omeneasca nimem n -ar fi scuipat ntr-o figura impuntoare. De ce sa nu fie pmntesc trupul lui Iisus ? Acestui trap fost foame sub ochii diavolului, i-a fost sete sub ochii samarinencei, a plns pentru Lazar " n fata morii, i-a dat sngele ; pot fi acestea sem mele unui trup ceresc ? (Despre trap u l Iui Hristos 9 16).2 7 n opera sa P h ilo s o p h o u m e n a , Sf. Ipolit noteaz c Logosul a luat tru p din Fecioara, c a trecut prin toate vrstele, pentru a deveni lege a tu tu ro r vrstelor ; el s-a fcut om ca noi, din substana noastra , dac El ar fi de o alt natur, nu ne-ar porunci s-L
6 1

27 E. Neubert, op. cit., p. 3448.

391

imitm ca pe un nvtor. n lucrarea Contra Iul Nost, Sf. Ipolit zice c Logosul, dei desvrit ca Logos, nu devine Fiu desvrit dect graie tru p u lui luat din M aria Fr talentul i amploarea lui Terulian, Ori gen apr m aternitatea uman a Mriei. Crile Sf. Scripturi demonstreaz pe larg c Iisus s-a nscut ; de aceea Marcion a m utilat Scriptura. m potriva valentinienilor, Origen invoc textul citat mai sus din Scrisoarea ctre Galateni, unde Apostolul nu zice c Fiul lui Dumnezeu s-a fcut om prin femeie, ci din femeie. Maria e mam mai m ult dect toate celelal te femei Dac despre orice om se poate spune co rect c el e fcut prin femeie, pentru c nainte de a se nate din aceasta, el i trage obria din brbat, despre Hristos e just s se spun c El e nscut din femeie, pentru c trupul Su nu vine din smn brbteasc. ntreaga origine a trupului lui Hristos trebuie atribuit Mriei (Comentar la loan X, ; Comentat l a Scrisoarea ctre Galateni XIV ; Comen ta r l a Scrisoarea ctre Romani III, 10). Tgduirea m aternitii Mriei nsemna tgduirea um anitii lui Iisus, iar tgduirea acestei um aniti implica t gduirea m ntuirii noastre Concluzie fireasc i ca pital si pe care am gsit-o si la Sf. Irineu, n teoria recapitulrii. n dialogul Adamantin serezum oa recum aproape toate ideile cu privire la maternitatea, ! Mriei expuse de autorii anteriori. Cuvintele lui I^a-i : Cuvntul s-a fcut tru p nu nseamn c, \ Hristos n-a luat nimic pm ntesc; ntruct El de-, i; vine ceea ce nu era i ntruct El fiind neschimbtor nu s-a putut transform a n trup, urmeaz c El luat un trup pe care nu avea nainte ; trup ap; rent nseamn m ntuire aparent, trup ceresc n seamn c n cer se afl trupuri, angelofaniile erau numai simboluri ale realitilor Noului Testamen ngerii nu s-au num it fii ai oamenilor, dar Iisus s-a [ num it pe Sine i l-au num it i alii Fiu al omului. I
.23 6 .2 9 - 1

23 Sf. Ipolit, P h ilo so p h o u m e n a X, 33 ; C o n tra lui N oet 15 ; Cf. E. N e u b e rt op. cit., p. 51. 29 E. N e u b e rt, op. cit., p. 5253.

392

Hristos e nscut nu prin, ci din M aria ; El n-a tre cut prin Maria ca p rin tr-u n canal. Cuvintele arhan ghelului Gavriil sunt concludente (Dialogul despre adevrata credin n Dumnezeu V, i u rm Sub influena Iui Terulian, Helvidiu, Bonosus i Jovinian susineau c Maria dup ce a nscut ca Fecioar pe Hristos, a avut i ali copii din legtura sa cu Iosif. Helvidiu invoca texte din Evanghelii i Faptele Apostolilor i autoritatea lui Terulian i Victorin de Petau. Ieronim combtea eroarea explicnd textele invocate i neacceptnd autoritatea lui Tertulian ca a unuia care nu era din Biseric i respinse aseriunea c Victorin ar fi profesat concepia pe ca re i-o atribuia Helvidiu. Sf. Epifaniu i Didim cornbteau aceeai eroare profesat n R srit de antidicom ariani M aternitatea um an a Sf. Maria a fost i rm ne garania istoricitii persoanei M ntuitorului. F r aceast natere Hristos n-a venit n lume i toate relatrile despre viaa, faptele i nvtura Sa se evaporeaz n aburii inconsisteni ai m itului sau le gendei Elucubraiile docheilor prim ejduiau serios nsmi existena Bisericii. Dac gnosticismul dochet ar fi nvins, istoria n -ar fi nregistrat niciodat avn tul entuziast i frm ntrile realiste ale vieii Bise ricii. Cretinii n-ar fi acceptat niciodat s moar m artiri pentru un Hristos aparent, fictiv. De la rea lismul Sf. Ignatie pn la acela al lui Terulian i al m arilor Prini din sec. IV i V i pn astzi, creti nismul a susinut i a trit ideea veracittii absolute a ntem eietorului su. Realitatea m aternitii umane a Mriei nsemna i realitatea m ntuirii neamului omenesc. Pcatul i toate relele din fiina noastr psiho-fizic nu pot fi nlturate de puterea fictiv a unei figuri aparente. Prinii prim ului period patristic au luptat eroic de la opera scris pn la m artiriu pentru ma ternitatea Sf. Maria. Sf. Ignatie, Sf. Irineu, Terulian
8 . ) . 30 .3 1

30 Idem , op. cit., p. 5455.


31 J. T ix e ro n t, H istoire des d o g m es d a n s l antiquite chretienne, P a ris , 1924, h u itie m e ed., II, p. 193, 244, 245 330331.

393

mai ales, Origen, Sf. Ipolit, dialogul intitulat Ada m antin au contribuit variat, interesant, uneori foarte original la ntrirea i im punerea adevrului istoric i dogmatic al m aternitii Mriei. Uneori autorii se repet unii pe alii, interpretarea textelor biblice in vocate e cteodat neconcludent, raionamentele n-au totdeauna fora probant care li se atribuie, sti lul antignostic e adesea violent, mai ales n operele lui Terulian, dar ansamblul e oper de valoare. Periodul II patristic luptnd pentru dumnezei rea Fiului i a Sf. Duh i pentru consubstanialitatea lor cu Tatl, avnd a face fa teoriilor nestoriene, care aprau pe omul Iisus de Logosul Hristos, erau cadrul n care i Sf. Maria avea s-i definitiveze cealalt m aternitate a sa : m aternitatea divin. Aceas t formul de Maic a lui Dumnezeu" sau Nsc toare de Dumnezeu e virtualm ente cuprins nc n mariologia periodului I.
11

Sf. Maria, Nsctoare de Dumnezeu M aternitatea divin este implicit cuprins n m aternitatea um an a Sf. Maria. Textele tuturor au torilor citai n paginile precedente susin c Cel ns cut sau fcut din Fecioara M aria este Fiul lui D um nezeu. Naterea sim ultan a Dumnezeului i a omu lui, adic a unei singure fiine di vino-uman din Ma ria fac din ea Maica Domnului sau Nsctoarea de Dumnezeu. Folosim puin im propriu i pn la un punct cu anticipaie aceast expresie pentru autorii periodului I patristic, n ale cror scrieri ea nu se afl, dar e prezent coninutul ei. M aternitatea divin e un sinonim al fecioriei Mriei, n sensul c una se mpletete cu alta, c nu exist una fr alta : cali tatea de mam a lui Dumnezeu o are Maria, fiindc a nscut pe Fiul lui Dumnezeu, dar aceast natere n-a atins fecioria Nsctoarei, fcnd-o mam n n elesul omenesc al cu v n tu lu i; pierderea fecioriei ar fi nsem nat c Cel nscut nu era Dumnezeu ; ps trarea fecioriei nseamn c Cel nscut era Dumne zeu, care nu se putea nate altfel. Invers : despre fe
394

ciorie nu se poats vorbi dect dac s a petrecut un act care s-i pun existena n prim ejdie i acest act n-a avut ca efect pierderea fecioriei; n cazul de fa legtura cu brbat i naterea ; inexistena unuia din aceste acte atrage i inexistena^ celuilalt : ^ ab sena unei nateri dup legea natural omeneasc. i totui naterea a avut loc, dar nu pe pale natural ; ea neatingnd fecioria, a devenit sinonim cu aceasta n sensul c Feciorelnicul absolut, Fiul lui D um ne zeu, Cel care a creat firea omeneasc i legile ei, a venit dup modul fecioriei n spaiul uman, adic pstrnd puritatea absolut a elementului din care s-a ntrupat. Iat de ce cei doi term eni : Maic i Fe cioar, care, n limbaj natural omenesc, reprezint dou situaii deosebite, n limbaj hristologie sunt dou nume ale aceleiai situaii. Textele sacre de baz ale m aternitii divine pe care i construiesc P rinii doctrina mariologic sunt : Duhul Sfnt se va pogor peste tine i pute rea Celui Prea nalt te va umbri ; p entru aceasta i Sfntul care se va nate din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema" ; apoi : i de unde mie aceasta, c a s a vie Ia mine Maica Domnului meu ?" (Luca 1, 35, 43). A trim is Dumnezeu pe Fiul Su fcut din femeie (Galateni 4, 4). Expresiile curente de care se folosesc Prinii din periodul I cnd vorbesc de M aria ca Mai c a Domnului sunt : purtat n pntece de Maria' sau nscut din Fecioara", expresii echivalente cu Theotokos". n fond e vorba de naterea unei fiine alctuit din dou firi : dumnezeasc i omeneasc. Sf. Ignatie Teoforul zice c Iisus Hristos s-a nscut din Maria si din Dumnezeu" sua c El a fost purtat n pntece de Maria, potrivit iconomiei lui Dumne zeu", sau : adunai-v ntr-o credin i n Iisus Hristos, care dup tru p e din neam ul lui David, fiu al omului i Fiu al lui Dumnezeu M aternitatea dumnezeiasc a Sf. M aria e sub stanial teologhisit de Sf. Irineu, mai ales n cartea a treia a tratatului su Contra ereziilor. Analiznd
" . 32

32 Sf. Ig n a tie T e o fo ru l, S c riso a re a c tr e E fe sen i, 7, 18,

20.

395

relatrile apostolilor despre M ntuitorul, Sf. Irineu observ c nici unul din apostoli nu separ pe Ihiw de Hristos i nu fac din prim ul un simplu receptacul pentru al doilea aa cum fceau unii gnostici. A-cn tia prezint pe de o parte pe acela care a suferii, rjl s-a nscut, adic pe Iisus ; pe de alt parte pe acolt care a cobort din ceruri n Iisus i care iari s-a i dicat la cer, adic pe Hristos. Prim ul este fiul des miurgului sau Iisus al iconomiei sau acela care s-fl nscut din losif ; el e capabil s sufere, zic ei. Cel lalt a cobort din regiunile invizibile i inexprim a bile ; El este, zic ei, invizibil, de necuprins i nep tirnitor. Ei nu tiu c Logosul, Fiul unul-nscut al lui Dumnezeu, care e totdeauna prezent n neamul omenesc s-a u nit cu fptura creat de El i a im pregnat-o cu dumnezeirea Sa, dup cum a binevoit Tatl. Acest Logos fcut trup este Iisus Hristos Dom nul nostru, acela care a suferit pentru noi, care a n viat pentru noi i care va veni din nou n slava Ta tlui pentru a nvia tot trupul. Este. deci, un singur Hristos Iisus Domnul nostru venind de-a lungul iconomiei universale i recapitulnd totul n El nsui. El recapituleaz n Sine pe om, fcndu-se din invi zibil vizibil, din necuprins cuprins, din neptimitor otimitor, din Logos om ; ca Logos al lui Dumnezeu, El conduce cele supracereti, duhovniceti i nev zute, dar are prim atul i n cele vzute i trupeti. Lund n Sine prim atul i aezndu-e pe Sine cap al Bisericii, El atrage pe toate la Sine, la momentul potrivit (Contra ereziilor III, 16, , ed. Sagnard). Iisus i Hristos sunt, deci, o singur fiin i o singur per soan, nu dou. Sf. Ioan nu cunoate dect un sin gur i acelai Logos al lui Dumnezeu, Fiul unul ns cut care s-a ntru p at pentru m ntuirea noastr ; Ioan ne nva c Logosul care Ia nceput era la Dumne zeu i prin care toate s-au fcut s-a ntrupat i a s lluit printre noi. La fel, Sf. Matei nu cunoate de ct un singur i acelai Iisus Hristos Dup ce citeaz textele referitoare la naterea lui Hristos, Irineu ob serv c fgduinele fcute prinilor notri s-au realizat, pentru c Fiul lui Dumnezeu s-a nscut din
6

396

Fecioara, c acest Fiu al lui Dumnezeu n persoan este Hristos M ntuitorul vestit de profei. Simulta neitatea dumnezeirii i um anitii lui Hristos i deci unicitatea persoanei Sale sunt atestate i de Pavel n Scrisorile sale ctre Romani i G alaten i; n prima din aceste Scrisori, Pavel precizeaz : P av el.. . rnduit spre vestirea Evangheliei lui Dumnezeu . . . despre Fiul Su nscut din smna lui David, dup tru p i rnduit Fiu al lui Dumnezeu dup putere .. Hristos cel ce este peste toate Dumnezeu binecu vntat. n veei (Romani I, 1 ; IX, 5). n Galateni : Iar dac a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Su, nscut din femeie, nscut sub lege, ca pe cei de sub lege s-i rscumpere . . . (Gal. IV, ). Aceste texte arat clar c e un singur Iisus Hristos, Domnul nostru, care e din neam ul lui Da vid, prin naterea pe care o are din Maria, i c omul cuprinde pe Fiul lui Dumnezeu (Contra ereziilor III, 16, 23). Aceeai identitate ntre Iisus i Hristos e subliniat i de Sf, Marcu : nceputul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cum st scris n profei (Marcu I, 1). Fiul Celui Prea n alt e pro clam at Fiu al lui David, iar David cunoscnd prin Duhul iconomia venirii Lui, l-a recunoscut ca Dom nul su, aezat de-a dreapta Tatlui. B trnul Simeon primind, prin Duhul, fgduina c nu va muri nainte de a vedea pe Iisus Hristos, vznd i lundu-1 pe Acesta n brae, m rturisea prin cunoscutele sale cuvinte : Acum slobozete pe robul Tu, St pneasc pruncul pe care-1 inea n mini, Iisus, ns cut din Maria, era deasemeni Hristos Fiul lui D um nezeu, lumina neamurilor. loan Boteztorul fiind n c n pntecele mamei sale a m rturisit prin gura Elisabetei drept Domn al su pe Iisus care se afla nc n pntecele Sf. Maria. Hristos a unit pe om cu Dumnezeu n persoana Sa, cci dac n -ar fi fost om acela care a nvins pe vrjmaul: omului, acest vrj ma n-ar fi fost nvins pe dreptate ; pe de alt par te, dac n-ar fi fost Dumnezeu Acela care ne-a dat mntuirea, noi n-am fi avut-o n mod sigur. Dac omul n-ar fi fost unit cu Dumnezeu, el n-ar fi par ticipat la nepiericiune. Trebuia ca mijlocitorul lui
4 5 14

397

Dumnezeu i al oamenilor, prin nrudirea sa cu fie care din cele dou pri s restabileasc ntre ele prietenia i concordia i ca Dumnezeu s ia omul iar omul s se dea lui Dumnezeu. Cum am fi putut noi participa prin adopie la calitatea de fii ai lui Dumnezeu, dac prin Fiul noi n-am fi prim it de la Dumnezeu comuniunea cu El, dac Logosul n -ar fi comunicat cu noi fcndu-se tru p ? Aceia care pre tind c Logosul s-a artat aparent, c El nu s-a ns cut n trup, c El nu s-a fcut cu adevrat om, se afl nc sub vechea osnd (Contra ereziilor III, 18, 7). Din toate aceste texte reiese limpede c Iisus Hristos a fost realm ente Fiul lui Dumnezeu, condiie fundam ental pentru misiunea sa de mntuitor. Acest Fiu al lui Dumnezeu, nscut trupete din Fecioara Maria, d, n mod necesar, mamei sale calitatea de Nsctoare de Dumnezeu. Cuvntul tehnic de Nsctoare de Dumnezeu nu apare n textele lui Irineu, dar ideea e pe deplin prezent n expresia : Fiul lui Dumnezeu s-a nscut din Fecioara4 4 , Hristos nscut din M aria este Emanuel4 4 , nu e dect un singur i acelai Iisus-Hristos, Domnul nostru, Acela care s-a nscut din M aria Sf. Maria revine des n Cartea a IlI-a a lucrrii Sf. Irineu Contra ereziilor. Ea e prezentat ca o figur luminoas care apare n toate etapele iconomiei m ntuirii : Buna Vestire, salutul Elisabetei, im nul Mrete suflete al meu pe Domnul", naterea Domnului, Tierea m prejur, ntm pinarea Domnului, copilria lui Iisus, patimile, m oartea i nvierea Domnului. Dup cum Adam s-a nscut din pm ntul virgin, nelucrat nc de om, din acest pm nt p u r ieit direct din minile Creatorului, tot aa Hristos, Adam cel nou, s-a ns cut din Fecioara neprihnit. Recapitulnd n Sine pe Adam, Logosul prim ea din Maria, nc Fecioar, natere ntr-un chip care recapitula crearea lui Adam. Dac prim ul Adam ar fi avut ca tat un om i s-ar fi nscut din smn brbteasc, ereticii ar fi ndreptii s pretind c al doilea Adam a fost
41 44 44. 3 3

; j

j ? > j f

33 E. Neubert, op. cit., p. 121130.

398

nscut din Iosif. Cum ns prim ul Adam a fost luat din pm nt i a fost creat de Logosul lui Dumnezeu, se cuvenea ca acelai Logos recapitulnd n El nsui pe Adam s aib i El aceeai natere ca Adam. De ce, totui, Dumnezeu n-a fcut pe Hristos din r n, ca pe prim ul Adam ? De ce a luat din Maria fp tu ra pe care o crea ? P entru ca al doilea Adam s-i pstreze identitatea cu prim ul Adam, pentru ca Dum nezeu s nu m ntuiasc alt fptur, ci s fie reca pitulat aceeai prin pstrarea asemnrii. Greesc, deci, ereticii care pretind c Hristos n-a prim it ni mic din Fecioara ; respingnd motenirea trupului, ei resping i asemnarea lui Hristos cu prim ul Adam, adic cu omul. Dac Adam i-a tras substana sa din pm nt i a fost modelat de mna i arta lui Dum nezeu, iar Hristos n -a fost fcut prin mna i arta lui Dumnezeu, atunci Hristos nu mai pstreaz ase m narea cu omul, care a fost creat dup chipul i asemnarea lui Dumnezeu (Contra ereziilor III, 21, 10 ; 22, 1). Deci prim ul Adam a fost creat din ele m ente pure neatinse, pure de orice ntinare ome neasc. Dumnezeu n-a fcut pe al doilea Adam din rn, pentru c El nu voia s creeze o alt natur, ci s reia, s redreseze i s mntuiasc pe cea care deviase, care se alterase ; de aceea Hristos recapitu leaz n El natura uman. Recapitularea se face pe baz de asemnare, adic prin elem entul comun al aceluiai tru p Aproximativ aceeai este situaia mariologiei, cu privire la m aternitatea divin, n teologia lui Tertulian. Nici la el nu se gsete term enul de Nsc toare de Dumnezeu4 1 , dar se afl ideea cuprins n expresii ca : Fiul lui Dumnezeu nscut din Fe cioara4 4 , Dumnezeu nscut4 4 , Fecioara care a ns cut pe Dumnezeu cu noi4 4 , Dumnezeu care a supor ta t s se nasc din snul unei mame4 4 , Fecioara Ma ria nsrcinat cu Logosul lui Dumnezeu4 4 . Fecioara a zmislit din Sf. Duh i ceea ce a zmislit, Ea a nscut. Trebuia s se nasc ceea ce fusese zmislit
11 .34

34 F. S a g n a rd , Ir e n e e d e L yon, C o n tre Ies h e re sie s, liv re III, d itio n critiq u e , P a ris , E d itio n s d u C erf, p . 373 i u rm ., 424.

399

i care urm a s se nasc, adic Duhul, acela care vfl fi num it Emanuel, adic Dumnezeu cu noi ; dar tru pul nu e Dumnezeu, pentru ca s se spun despre El : rodul sfnt care se va nate, va fi num it Fiul lui Dumnezeu ; ci acela care s-a nscut n ea esto Dumnezeu (Contra lui Praxeas 27). Este nc con trovers dac term enul de Theotokos e sau nu prezent n operele Sf. Ipolit. Noi credem, totui, c este autentic acest term en ntr-un fragm ent slav din comentariul lui Ipolit la Cntarea cntrilor, n acest context : Uns cu aceste parfum uri, Fecioara Ma ria, Maica lui Dumnezeu, a zmislit pe Logos n s nul su. Term enul e oarecum atestat indirect prin urmtoarele pasaje : Cnd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trim is pe Fiul Su nscut din femeie, pentru ca m brcndu-se cu omul luat din Maria, El s se arate Fiul lui Dumnezeu i Fiul omului (La Daniil IV, 29, ed. Bonnwetsch). Ioan (Boteztorul) auzind salutul Mriei, a sltat de bucurie n snul mamei sale, ntrevznd n snul Fecioarei pe Logo sul lui Dumnezeu zmislit (Despre antihrist 45). Intr-un fragm ent Despre Elcana i Ana, Ipolit zice : Spune-mi, o, fericit Mrie, cine este Acela pe care tu-L zmsleti n pntecele tu ? Cine era Acela pe care tu-L purtai n snul tu feciorelnic ? Era Logo sul, prim ul nscut al lui Dumnezeu, care a cobort din cer n tine, care s-a fcut n pntecele tu omul prim ul-nscut, pentru ca Logosul prim ul nscut al lui Dumnezeu s se arate unit cu omul prim ul ns cut Origen are i ideea i term enul de Nsc-. toare de Dumnezeu4 4 . Istoricul Socrat ne spune c Origen. n prim a carte a comentariului su la Scri soarea ctre Romani cerceteaz cum Maria poate fi num it Nsctoare de Dumnezeu i cum examineaz aceast chestiune pe larg (Istoria bisericeasc VII, 32). Versiunea latin a acestui comentar, singura care s-a pstrat, nu conine term enul de Nsctoare de Dumnezeu, dar nu e exclus ca pasajul n ches tiune s se fi pierdut. E posibil ca ucenicul lui Ori gen, Pierias, s fi compus o cuvntare intitulat :
14 41 41 44 . 3 5

35 E. Neubert, op. cit., p. 131133.

400

Despre Nsctoarea de Dumnezeu, cum ne spune is toricul Filip de Side.M . Prim ele trei veacuri cunosc i apr idea de Nsctoare de Dumnezeu, aa cum cunosc i apr ideea de nsctoare de om. Sf. Ignatie Teoforul, Sf. Justin, Terulian, Ipolit i Origen, militeaz pentru m aternitatea divin a Mriei, cu ajutorul textelor profetice, evanghelice i pauline i cu argum enta rea teologic, ndeosebi soteriologic. Demonstraia teologic e bine nchegat mai ales la Sf. Irineu i continuu ndreptat contra docheilor de toate ca tegoriile. Nu transpare de nicieri efortul de a ridica la rangul de Dumnezeu pe un simplu om i, prin aceasta, de a face dintr-o mam obinuit, mama unui Dumnezeu fictiv, prin mijloace reprobabile. M aternitatea divin a Mriei e n acelai tim p un adevr dogmatic i un motiv de evlavie, dou ele m ente care se vor m pleti i se vor sprijini reciproc. Nu se poate spune c unul din aceste elemente pre cede, iar altul urmeaz ; ele funcioneaz simultan. Term enul de Nsctoare de Dumnezeu sau Maica Domnului'1 , dei n circulaie, lucreaz discret. Nefolosirea lui frecvent nu nseamn absena dogmei i evlaviei mariologice ; n centrul luptelor Ortodo xiei cu erezia, nu st Maria, ci Hristos. Acesta, nu Maria, e ameninat, prin dochetism, cu o desubstaniere istoric. De aceea preocuprile scriitorilor din prim ul period patristic sunt concentrate cu deose bire a s u p r a lui Hristos i numai prin corelaie asupra Mriei. Pe de alt parte, dac term enul Theotokos" ar fi avut o circulaie larg n atmosfera de lupt cu dochetismul, gnosticismul ar fi p u tu t exploata ideea cuprins n acest term en, n interesul tezei lui. Dum nezeu fiind prin esen duh, cuvntul Nsctoare de Dumnezeu ar fi p u tu t fi tlcuit ca nsctoare de duh i nsctoare de ceva neconsistent i, pn la urm, de ceva aparent. Nu era uor de aprat un asemenea term en n faa ereticilor, care, tim, spre a scpa de complicaiile hristologiei ortodoxe pri
11

36 Idem, op. cit., p. 133135.

401 26

vit raional, sau susineau ,c Logosul a trecut prin M aria ca prin tr-u n canal, sau afirm au c M aria a nscut doar pe omul Iisus cu care Hristos s-a unit ulterior (la botez) sau c, n general, Hristos a avut trup aparent. Din paralelism ul pe care Sf. Irineu l face ntre Eva i Maria (Contra ereziilor III, 22, 4), num ind pe M aria cauz d e "m ntuire pentru ea i pentru tot neam ul omenesc, n u se poate deduce rolul de m ntuitoare al Fecioarei, p en tru c, aa cum ob serv F. Sagnard, calitatea de cauz pentru m n tuire o are M aria de la Iisus Hristos, al doilea Adam, dup cum Eva avea calitatea de cauz a morii pri m ului Adam n secolele IV i V, term enul de Nsctoare de Dumnezeu" este frecvent folosit de m area ma joritate a P rinilor : Sf. A lexandru al Alexandriei, Sf. Atanasie, Eusebiu al Cezareei, Sf. Ilarie, care zice: Mater Domini secundum carnem", m ater Jesu ; Sf. Chirii al Ierusalim ului care ntrebuin eaz expresia: Fecioar Nsctoare de Dumne zeu", Sf. Epifaniu, Didim cel Orb, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Grigorie de Nyssa, Zenon de Verona, Feric Ieronim, care d Mriei titlul de Maic a Fiu lui lui D um nezeu; Sf. Ambrozie zicnd: Maica Domnului" ; Maica Domnului Iisus", maica cea dup trup a lui Hristos", Feric. Augustin, care nu are expresia de Maic a Domnului", ns se ser vete de formule echivalente : Mama lui Iisus, care e considerat Dumnezeu, Mama Creatorului, Mama Fiului Celui atotputernic, Mama Fiului Celui Prea nalt, Elisabeta a nscut numai un om, n tim p ce M aria a nscut pe Dumnezeu i omul Frecvena expresiei Nsctoare de Dumne zeu" sau Maica Domnului" n sec. IV i V, fr ca totui aceast expresie s fie generalizat Au gustin n-o folosete este n legtur direct cu disputele trinitare, apolinariste i mai ales nesto riene. Scriitorii ortodoci i sinoadele ecumenice I i II luptau m potriva ereziilor care n-adm iteau divi
.37 .33

37 F . S a g n a rd , o p . cit., p. 427. 38 E. D u b la n c h y , a r t. M rie , n D ic tio n n a ire d e T e o lo g ie C a th o liq u e IX , 2, M27, col. 23512353.

402

nitatea lui Hristos ; susinnd aceast divinitate, Prinii susineau implicit; m aternitatea divin a Mriei. coala alexandrin cu toi reprezentanii ei din Egipt, din Capadocia, Palestina i Occident i fcuse un punct de onoare aprnd dumnezeirea lui Hristos i, implicit, calitatea de Nsctoare de Dum nezeu a Mriei. De la Origen, Sf. A lexandru i Sf. Atanasie pn la Sf. Chirii al Alexandriei, vestita coal catehetic din cetatea lui A lexandru n-a n cetat s sublinieze adevrul de credin al dumne zeirii lui Iisus Hristos i al consubstanialitii Iui cu Tatl, precum i adevrul integritii celor dou firi ale sale : dumnezeiasc i omeneasc. coala antiohian, orientat naturalist i raio nalist punea accentul pe um anitatea M ntuitorului i accepta consecinele care decurgeau dintr-o ase menea orientare. Cei doi reprezentani de seam ai colii antiohiene, care pregtesc criza nestorian, Diodor de Tars i Teodor de Mopsuestia militau, n principiu, nu pentru o dumnezeire hristic consub stanial cu aceea a Tatlui, ci pentru o dumnezeire hristic cptat progresiv pe baz de v irtute i me rite din partea lui Iisus. Fecioara M aria nscuse pe omul Iisus n care se afla Fiul lui Dumnezeu. Intre firea dumnezeiasc i firea omeneasc ale lui Hris tos nu era o unire ipostatic sau dup^ fiin, ca la alexandrini, ci o unire relaional, dup bunvoina Tatlui. Cel mai raionalist i mai radical chiar dect Nestorie dintre antiohieni, Teodor _de _Mopsuestia (f 428) propunea ca atunci cnd partizanii lui vor^fi ntrebai dac M aria este nsctoare de om sau Ns ctoare de D um nezeu, ei s rspund c ea este i nsctoare de om i N sctoare de D u m n e z e u ; este nsctoare de om dup natur, pentru c acela care a fost n snul Mriei i care a ieit din ea a fost un o m ; este N sctoare de Dumnezeu, pentru c n omul nscut din M aria se afla Dumnezeu necircumscris dup firea Sa, ci prezent dup^ relaia voinei, dup dispoziia afeciunii sau a voinei. E o nebunie s susinem c Logosul consubstanial cu Tatl s-a nscut din Fecioara Maria. Cel ce s-a ns cut din Fecioara e acela care a fost form at din sub403

stana sa, nu Logosul care e Dumnezeu. Acela carii e consubstanial cu Tatl- n-are-m am .''N estorie 'sus inea-m .fond'acelai lucru din ziua n care n Biseu ca din Constantinopol, unde el era patriarh, a luat apararea prietenului su, clugrul Anastasie care intr-o predic nefericit cerea asculttorilor s nu mai dea Sf. Fecioare atributul de Maic a Domnu lui sau Nsctoare de Dumnezeu. Nestorie susinea ca intre persoana divin a Logosului i natura uman era numai o legtur morala ; uneori Nestorie atri buia . mai ales n Cartea Iui Heraclid din Damasc i naturii ^ umane, persoan, aa c cele dou naturi ale lui Hristos deveneau dou persoane pe care, pen tru _a le uni, Nestorie creeaz a treia persoan, nu mit persoana de unire. Fiind dou persoane, ceea ce se potrivete uneia, ca de ex., naterea, naturii umane; nu se potrivete celeilalte, naturii divine. ir consecin, M aria nu poate fi num it pur i simplu: Nsctoare de Dumnezeu ci e preferabil expre sia Nsctoare de Hristos1 *. Uneori Nestorie folosete expresia Theotokos", dar o nconjoar de a t - tea retriciuni i rezerve, ndeosebi de condiia de ' a se nelege prin aceast expresie c M aria era Maica omului-Dumnezeu, nct concesiunea iniial ' e anulat ; ,m potriva lui Nestorie i a partizanilor si, c loan de Antiohia, Teodoret de Cyr i alii, tgdui tori ai m aternitii divine a Mriei, se ridic Sf. Chiril, patriarhul Alexandriei (f 444), cel mai profund hristolog. i mariolog al epocii patristice. Prin Scri sori adresate lui Nestorie nsui, papei Celestin, prie tenilor si Acaciu, Evloghie, Succensus si alii si mai ales prin opere de nalt inut teologic si specu lativ ca : m potriva blasfemiilor lui Nestoiie, De spre dreapta credin ctre m prat, Despre dreapta credin ctre mprtese, Aprarea celor dousprezece capitole sau anatematisme, Con tra celor care nu vor s m rturiseasc c Sf. Fecioar e Nsctoare de Dumnezeu etc,, Sf. Chirii susine c Iisus Hristos este Dumnezeu adevrat ca Logos din veci consubstanial cu Tatl i c are o singur per
. 39 1

39 Idem, op. cit., ibidem, coi. 23532354.

404

soan, persoana dumnezeiasc cu care e foarte strns unit natura omeneasc- Nscnd, trupete, carnal, pe Dumnezeu, Maria e num it pe drept Maica Dom nului, Iisus n-a existat niciodat ca simplu om na intea unirii lui cu Dumnezeu, ci nsui Logosul ve nind n nsi fericita Fecioar i-a luat tem plu pro priu din substana (esena) Fecioarei i a ieit din ea om vzut de dinafar ns n interior fiind Dum nezeu adevrat ; dup natere Logosul a pzit fecio ria mamei Sale, lucru care nu s-a petrecut cu nici unul din ceilali sfini. De aceea Sf. M aria e, pe drept, num it i Nsctoare de Dumnezeu i Fecioar Mam, Logosul n-a locuit n om, cum susineau antiohienii, ci s-a nscut om. Hristos nu este un om unit cu Dumnezeu, ci Dumnezeu care i-a luat cele omeneti, adic trup, suflet i minte, afar de'pcat, prin unirea cu Sf. Fecioar. Cei care tgduiesc ca litatea de Nsctoare de Dumnezeu a Sf. Fecioare, trebuie s accepte n mod necesar c Dumnezeu are doi fii Sf. Chirii invoc autoritatea Sf. Tradiii care, n ntregime, numete pe Sf. M aria Nsctoare de Dumnezeu ; aa au num it-o Sfinii A tanasier Teofil, Vasile, Grigorie, Atticus i ali m uli Sfini epis copi, ba chiar toi episcopii i laicii cretini din tct lumea, cu excepia lui Nestorie (Scrisorile 14 ; 11, 5), Sinodul III ecumenic de la Efes (431) prezidat de Sf. Chirii a aprobat i i-a nsuit ca document dogmatic Scrisoarea II a Sf. Chirii ctre Nestorie care susine m aternitatea divin a Mriei. Doctrina lui Nestorie e osndit ca nelegiuit, iar ereziarhul e condamnat cu depunerea din treapt i pierderea scaunului episcopal. Logosul i unete firea ome neasc din nsui snul Fecioarei, suport naterea trupeasc i i nsuete aceast natere ca pe a pro priului Su trup (Scrisoarea IV, P.G. 77, col. 45 D, 48 A). . ' , , Sinodul IV ecumenic de la Calcedon (451), lund ca documente de baz operele Sf. Chirii i
.40

40 Sf. C h irii, C o n tra c e lo r ce n u v o r s m rtu rise a s c c S I. F e c io a r e N s c to a re d e D u m n e z e u 4; 6, 9, M igne, P .G . L X X V I, col. 260 B C, 261 C, 265 C ; Id e m ,D e s p re d re a p ta c re d in c tre m p rtesc. I, 6, ib id em , col. 1205 C. ,

405

tomosul episcopului Leon al Romei ctre Flavian al Constantinopolului, a subliniat n chip deosebit ma ternitatea divin a Sf. Fecioare prin cuvintele ; Urmnd Sf. Prini, noi, toi, unanim, nvm s m rturisim unul i acelai Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos desvrit n dumnezeire i desvrit n umanitate, Dumnezeu cu adevrat i om cu adev rat, din suflet raional i trup, de o fiin cu Tatl dup dumnezeire i de o fiin cu noi dup umanitate, asemenea nou n toate afar de pcat, nscut naintea veacurilor din Tatl dup dumnezeire, iar n zilele dup urm (nscut) dup um anitate din Fecioara Maria, Nsctoare de Dumnezeu, pentru noi i pentru a noastr m ntuire . . . . Aceast definiie era expresia dogmatic a unei profunde evlavii m ariale pe care acelai m are hris- ! tolog i mariolog care era Sf. Chirii o red nu numai n piese dogmatice, ci i n predici de o frumoas i! coloratur general bisericeasc. Relevm predica a IV-a i a X l-a din seria Omiliilor diverse. Citm din fiecare cte un fragm ent att p entru frum useea ev- ! i laviei chiriliene care se fcea interpreta rnariologiei | populare, ct i pentru piscurile religioase pe care ere- ; j dina le rezerva persoanei din ce n ce mai ridicate j a Mriei, graie prestigiului excepional pe care i-1 | da calitatea sa de Maic a Domnului. Iat un frag- : m ent din predica a IV-a, cea mai celebr predic marial a antichitii, dup aprecierea lui Bardenhew er i care a fost inut de Sf. Chirii ntre 23 i 27 iunie 431 la Efes, n tim pul celui de al III-lea si nod ecumenic, cu prilejul trecerii a apte episcopi din partida lui Nestorie n partida lui Chirii i ve nirea lor n biserica Sf. Maria, unde se aflau adu- i nai ortodocii : Privesc adunarea strlucit a sfin ilor, care, toi, s-au adunat cu rvn la chemarea Sfintei Maria, Nsctoare de Dumnezeu i pururea Fecioar. Venirea Sf. P rini m i-a schimbat marea mea mhnire n bucurie. Acum s-a m plinit pentru i noi cuvntul dulce al lui David, scriitorul de cntri, care zice : Iat, ce e bun sau ce e plcut, dect ca s
1 ,41

41 O. B a rd e n h e w e r, G e sc h ic h te d e r a ltk irc h lic h e n L iter a tu r IV, p. 64.

406

locuiasc fraii m preun ? Bucur-te din partea noastr, Sfnt i tainic Treime, care ne-ai con vocat pe noi toi, n aceast biseric a Nsctoarei de Dumnezeu Maria ! Bucur-te din partea noastr, Marie-Nsctoare de Dumnezeu, comoara venerabil a ntregii lumi, lampa cea nestins, cununa fecioriei, sceptrul Ortodoxiei, tem plu nesdruncinat, loc al Ace luia ce nu poate fi cuprins de nici un loc, mam i fecio ar; prin care e num it binecuvntat n Sf. Evanghelii Acela care vine n num ele Domnului. Bucur-te, tu care ai cuprins n sfntul tu sn fe ciorelnic pe Cel necuprins, tu prin care se slvete (se sfinete) 4 2 Treimea, prin care Crucea e numit cinstit i e adorat n toat lumea, prin care cerul se bucur, prin care ngerii i arhanghelii se vese lesc, prin care demonii sunt alungai, prin care dia volul ispititor a czut din cer, prin care fptura c zut e ridicat la eeruri, prin care toat zidirea i nut de nebunia idoleasc a ajuns Ia cunoaterea adevrului, prin care Sf. Botez se d credincioilor, prin care este untdelem nul bucuriei, p rin care se ntemeiaz Biserici n toat lumea, prin care popoa rele sunt aduse la pocin. Ce trebuie s spun mai m ult ? (Tu eti aceea) prin care Unul-Nscut Fiul lui Dumnezeu a lum inat lumin celor ce stteau n ntuneric i n um bra morii, prin care proorocii au proorocit, prin care apostolii vestesc neam urilor mn tuirea, prin care m orii nviaz, prin care conduc torii conduc graie Sfintei Treimi. Ce om poate s vorbeasc despre Maria, cea vrednic de a fi slvit n m ulte cntri ? Mam i fecioar ! Ce minune ! M inunea m uimete Asemenea aprecieri la adresa Sf. Maria s-ar putea spune c erau de rigoare n atmosfera de cald evlavie pentru Maica Dom nului la sinodul de la Efes. Nu trebuie s uitm c Efesul avusese cinstea s adposteasc aevea pe Sf. Fecioar Maria care fusese dat, cum tim, de ctre nsui M ntuitorul n grija Sf. Apostol i Evanghe! . 43

; T ex tu l, n u e sig u r. . . , . -Sf. 'C h irii a l A le x a n d rie i, ;Omilia IV,--- -Migne, P.G . LXXV-II, col. 992 ABC.

407

list.Ioari^ ^care se stabilise n acest ora, . poriH/Ut Atena Rsritului i unde Apostolul a pus baxolo Bisericii care se va ridica mai trziu maiestuoas In cinstea Sf. M aria i n care are loc pomenitul sinod ecumenic. Prezena Sf. Maria a fcut ca vestitul tem piu al Artenaidei Diana s dispar progresiv l o dat cu el toate credinele, procesiunile si tradiii]o cultului ei dezordonat, nlocuite puin cte puin d l o atmosfer nou necunoscut pgnism ului Daci zeia Artemis reprezenta fecunditatea natural, ex..... primat prin numeroasele ei mamele, iar cultul t'l mbrca formele variate ale unor orgii i dezordini reprobabile, Sf. M aria simboliza fora minunat a fecioriei i a m aternitii umane i divine, care prin puritate i dragoste asigura un drum nou evlaviei sufletului omenesc. Sf. Chirii tie lucrul acesta, m soar cu obinuita lui precizie efectele mntuitoare ale lucrrii Sf. Maria ia Efes, i, dei nu e poet, el nu precupeete superlativele n calificativele pe care le d Nsctoarei de Dumnezeu. Mriei i se atri buie nsuiri i funciuni care, uneori concureaz pe acelea ale M ntuitorului nsui ; prin ea se slvete Sf. Treime, prin ea fptura czut e ridicat la Ce ruri, prin ea fpturile ajung la cunoaterea adev rului, prin ea se ntemeiaz Biserici n toat lumea, prin ea nviaz morii, prin ea este Hristos ceea ce ste. nelegerea Sf. Chirii ca prin aceste calificative s pun pe Maica Domnului n situaia de uzurpa toare a prerogativelor M ntuitorului ? Evident c nu. Maria e slvit pentru c ea a fost vasul ales din < I care i-a luat trup Logosul, F iul lui Dumnezeu, adic prin tru p u l i din trupul Mriei, a doua per- | soan a Sfintei Treimi a devenit Hristos i M ntui tor aevea n istorie, izbvind neam ul omenesc. Prin Maria Logosul a atins m aterialitatea acestei lumi i I a fcut posibil ndumnezeirea ntregii fiine umane, adic i a trupului i a sufletului. Creatorul i face sla din propria Sa fptur, i face mam din pro.44

44 J. L6m ann, La vierg e M rie d a n s lhistoire de 1 lO rie n t c ltr a e n , . d e u x ie m e edition* P a ris , 1904, p '4 8 si urm., 155. ; , 1

408

pri.a Sa roab, zice Sf. Chirii. Natura i materia se supun planului dumnezeirii. Prin n tr u p i^ a Sa din Maria, Logosul a unit pe cele de sus cu <cele de jos, rednd firii alterate putina de a redevenj ceea ce a fost n momentul creaiunii. De aceea, prin Maria, toat zidirea se ridic la ceruri i se ntemeiaz Bi serici, Treimea se slvete i popoarele ^ sunt aduse la pocin. P rin Maria, i anume prin libera ei de term inare, toat natura i, ndeosebi, n atu ra uman prim ete pe M ntuitorul, primete, adica.t dragostea lui Dumnezeu. Evident, fr Mntuitorul^ Maria nu nseamn nimic din acestea, ea este o sirr\pi fptur ca toate celelalte. Cinstea i slava Marini nu rsar organic i direct din fiina sa, ci ele i v in de la Fiul lui Dumnezeu, ele sunt cinste i slav p rin partici pare. Maria are m eritul de a fi primit d^ bun voie cinstea de a fi mam Fiului lui D um nezei mpreun cu toate riscurile i suferinele pe care l e implic o asemenea cinste. Aceleai idei mai dezvoltate i mai mpodobite apar n Omilia Xl-a, pe ca-e critica o consider ca prelucrare a Omiliei a IV-a, aparinnd sec. VIIIX, fr ca lucrul s fie absolut ^igur. Auto ru l se adreseaz nti oraului Efes, apoj Sf. Evan ghelist loan, protector al oraului, n fin Sf. Maria : Bucur-te, ora al efesenilor, dar mai degrab pri velite a mrii, pentru c n locul porturilor pmn teti, au venit la tine porturi ngereti i cereti. Bucur-te, podoab a prefecturii Asiei, c eti con stru it circular din tem ple ale sfinilor c^ din pietre preioase, iar acum eti sfinit prin p aii multor Sfini P rini i Patriarhi. Sunt binecuvntate cu adevrat porile, satele i porturile p rin venirea Sfinilor Prini. Cci acolo unde se adun mul'i pstori se face prin ei o mare a d u n a r e de sfinenie . .. Bucur-te i tu, Prea fericite Ioane, apostole i evan gheliste, podoaba fecioriei, nvtorul cur&iei, distru gtorul rtcirii demonilor, nimicitorul templului zei ei Artemis, limanul i aprtorul Efesului, hrnitorul sracilor, scparea urgisiilor, binefacerea i odihna celor de aproape i a celor de d e p a r te . BuCUr-te, vas nentinat i plin de smerenie ! Domnul nostru Iisus Hristos fiind pe cruce, ie, ca unui feciorelnic, i-a ncredinat pe Nsctoarea de Dumnezei i pururea
409

Fecioara. Bucur-te i tu, Mrie, Nsctoare de Dum nezeu, Fecioar-Mam, purttoare de lumin, vas ne ntinat. Bucur-te Fecioar Maria, mam i roab , Fecioar din cauza Celui nscut din tine, Fecioar mam din cauza Celui p u rtat n braele tale i hr n it cu laptele tu ; roab din cauza Celui care a luat chip de rob. m pratul a venit n cetatea ta, mai de grab n pntecele tu i iari a ieit cum a vru t i poarta ta a fost nchis. Cci ai zmislit fr s mn, dar ai nscut dumnezeiete. Bucur-te, Maria, tem plu nesdruncinat, ba chiar sfnt, cum strig pro fetul David zicnd : Sfnt e tem plul tu, m inunat n tru dreptate" (Psalm 54, ) Bucur-te, Maria, co moara lu m ii! Bucur-te Maria, porum bia cea nen tinat. Bucur-te Maria, lampa cea nestins, cci din tine s-a nscut Soarele dreptii. Bucur-te Maria, locul Celui necuprins de loc, care ai cuprins pe UnulNscut Dumnezeu Logosul, care ai rsrit fr plug i fr smn pe spicul cel nevestejit. Bucur-te Maria, Nsctoare de Dumnezeu, din cauza creia profeii vorbesc, pstorii doxologesc, spunnd m preun cu ngerii acel imn nfricoat : Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe pm nt pace, ntre oameni bunvoire. Bucur-te, Maria, Nsctoare de Dumnezeu, din cauza creia ngerii joac n cer, ar hanghelii te salut, nlnd imne cutrem urtoare. Bucur-te, Maria, Nsctoare de Dumnezeu, creia : magii se nchin,condui de steaua cea luminoas. , Bucur-te, Maria, Nsctoare de Dumnezeu, din j, cauza cruia ai fost aleas podoaba celor apostoli. Bucur-te, Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, din cauza cruia Ioan a sltat fiind nc n pntece maicii sale i fclia s-a nchinat lum inii celei nea dormite. Bucur-te, Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care a venit harul cel negrit, despre care Apos tolul zice strignd : S-a artat harul lui Dumnezeu, cel ce aduce m ntuire tuturor oamenilor (Tit 2, 11). Bucur-te, Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care a venit lum ina cea adevrat, Domnul nostru Iisus Hristos, care zice n Evanghelii : Eu sunt lu mina lumii" (Ioan , 12). Bucur-te, Mrie, Nsc toare de Dumnezeu, prin care lum ina a lum inat ce
6 1 2 8

410

lor ce stteau n ntuneric i n um bra morii. Cci zice : Poporul ce sttea n ntuneric a vzut lumin m are (Isia 9, 2). Care lumin, dect Domnul nos tru Iisus Hristos, lum ina cea adevrat, care lumi neaz pe tot omul ce vine n lume ? Bucur-te, M rie, Nsctoare de Dumnezeu din cauza creia n Evanghelii se predic : Binecuvntat e Cel ce vine n numele Domnului (Matei 21, 9), din cauza creia n ceti, n sate i n insule se ntemeiaz Biserici Ortodoxe. Bucur-te, Mrie, Nsctoare de Dumne zeu, prin care a venit biruitorul morii i nimicitorul iadului. Bucur-te, Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care a venit Fctorul primei fpturi, ndrept torul abaterii acesteia, conductorul m priei ce reti. Bucur-te, Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care a nflorit i a lum inat frum useea nvierii. Bucur-te, Mrie, Nsctoare de Dumnezeu, prin care loan i Iordanul se sfinesc, iar diavolul se ne cinstete. Bucur-te, Mrie, Nsctoare de Dumne zeu, prin care toat suflarea care crede, se m ntuiete." Maria e prezentat aci ca instrum entul prin care se realizeaz icoana m ntuirii noastre de ctre Fiul lui Dumnezeu. Numele de M aria e continuu n soit de atributul Nsctoare de Dumnezeu", ca in diciu al nchegrii definitive a acestei formule. Andrei Criteanul numete pe M aria ofrand care aduce bucuria m ntuirii tuturor,, nstrap de aur a aromatelor cu adevrat inteligibile, n care se afl parfum ul inteligibil Hristos, compus din dum nezeire i um anitate, n chip neam estecat i nem prit, cort nefcut de mn omeneasc, 'ci fcut de Dumnezeu i n care o singur dat, la sfritul veacurilor a in trat num ai Dumnezeu i prim ul arhi ereu, a doua catapeteasm a sfintelor, candelabru cu apte lumini, fitil nestins al luminii care lumineaz toate, altar pe care se aduce n chip tainic je r tfa vie, Mielul Hristos, mas dumnezeiasc a iniierii celei mai presus de minte, mas pe care se jertfete pinea cea din ceruri, Hristos, Mielul adus Ca sacri ficiu viu i care d via tu turor celor ce particip
41 45

Sf. C h irii a l' A le x a n d rie i, .O m ilia X I, L X X V II, col. 1032 A BC D , 1033 ABC.

- M igne, P.G .

411

la e l ; Maria mai e num it bunul ntregului cult tai, niCi n care Dumnezeu e jertfit trupete i n tare El sfinete pe toi. M aria e scparea tuturor creti nilor, poart a cerurilor Sf. Ioan Damaschin nu mete deseori pe M aria Doamna, Nsctoare de Dumnezeu1 ' i singura Maic a lui Dumnezeu". Dac prim a omilie la Buna-Vestire e autentic critica are rezerve preotul i monahul Ioan din Damasc: a adresat cuvinte ca acestea Sfintei Fecioare i Maicii Domnului : Bucur-te tu, aceea prin care (Logosul) din cauza milei Sale s-a artat fcut om din cauza omului. Bucur-te tu, aceea prin care ni s-a artat singurul sfnt n tru sfini, singurul slvit n tru cei slvii, singurul sublim pe tot pm ntul. Bucur-te tu, aceea prin care ni s-a artat singurul neptimitor, dar singurul care sufer m preun cu cei ce pti mesc, singurul nemincinos i singurul Unul-Nscut din Unul, Fiul lui Dumnezeu i Dumnezeu. Bucu r-te, Doamn, Nsctoare de Dumnezeu, prin care ni se nate Cel nscut din Sine, prin care crete Cel desvrit. Bucur-te, Doamn, Nsctoare de DumnezeUj prin care ni se ntrupeaz Cel fr de trup, ncepe Cel fr de nceput i e cuprins Cel necuprins. Bucur-te, Doamn, Nsctoare de Dumnezeu, prin care primete via viaa nsi, capt cantitate Cel fr cantitate, prim ete carne Cel necarnal. Bucu r-te, Doamn, Nsctoare de Dumnezeu, prin care se zidete Cel nezidit, srcete Cel bogat, se face copil Cel Prea nalt. Bucur-te, Doamn, Nsctoare de Dumnezeu, prin care se pipie Cel nepipibil, prin care e cuprins Cel ce nu poate fi cuprins i e p u rtat Cel ce poart toate. Bucur-te, Doamn, Nsctoare de Dumnezeu, prin care e druit cu lapte Cel ce are grij de toate, care hrnete i conduce, Dumnezeu. Bucur-te, Doamn, Nsctoare de Dumnezeu, prin care Fiul i Logosul lui Dumnezeu s-a artat tru pete Fiu al omului, potrivit unei bunevoine ne grite
. 46 " . 47

; ! ! ; f

46 Sf. A n d re i C rite a n u l, O m ilia a IV -a la N a te re a M rie i, M igne, P.G ., X C V II, col. 877 D, 880 A CD. 47S f' Io a n D a m a sc h in , O m ilia I la B u n a . V estire, M igne, P.G . X C V I, col. 653 A B. ' .. .

412

Notm c dei mariologia Sf. loan Damaschin sau a lui Pseudo-Ioan Damaschin nu se deosebete, In fond, de aceea a Sf. Chirii, textul nostru folosete expresia Doamn, ca semn de cinstire superlativ i care e luat din formula cu care cretinii se adre sau Fiului Mriei : Domnul nostru Iisus Hristos. La baza formulelor Doamn" i singura Maic a lui Dumnezeu1 * , cort nefcut de mn omeneasc", singura mprteas ntre m prtese etc., st ve chea i mereu noua expresie Nsctoare de Dum nezeu". Perioadele a Il-a i a IlI-a patristice au derivat, n mod firesc, toate consecinele m aternitii divine a Sf. Fecioare Maria afirm ate n periodul I. Sinoa dele III i IV ecumenice au form ulat dogmatic i deci indelebil adevrul c Maria era Maica lui Dumne zeu. Acest adevr i aceast formul se integrau ne cesar n iconomia mntuirii. Dac Maria nu era Ns ctoare de Dumnezeu, Hristos nscut din ea nu era Dumnezeu i deci nu ne-a mntuit. Lucrul acesta a fost .vzut foarte devreme de Prini, ndeosebi de la Sf. Irineu. Este mai ales m eritul Sf. Chirii, patri arhul Alexandriei, de a fi articulat definitiv dogma m aternitii divine a Sf. Maria n ansamblul hris tologiei i soteriologiei patristice. Aceast integrare nu s-a fcut artificial; ea are o evoluie lung, care ncepe cu luptele antignostice i se term in cu si noadele III i IV ecumenice. Paralel cu evlavia cres cnd marial i cu construirea de biserici mree, nfloreau, se afinau i se poetizau i atributele Nsc toarei de Dumnezeu. Poeziile lui Roman Melodul, Omiliile Sf. Modest de Ierusalim, ale Sf. Gherman, patriarh de Constantinopol, ale Sf. Andrei Criteanul, ale Sf. loan Damaschin, troparele i acatistele n cinstea Sf. Maria sunt dovezi elocvente n aceast privin. Pentru a fi complet, aceast evlavie urma s se alimenteze i din ultim ul capitol al existenei pm nteti : adormirea i nlarea ei la cer.

C A PIT O L U L IV

ADORMIREA SFINTEI FECIOARE MARIA Adormirea Maicii Domnului, adic m oartea i nlarea ei cu tru p u l la cer, apare ca o nvtur i ca o evlavie consemnat n documente literare de abia din veacul VI n Apus, ncepnd cu Grigorie de Tours (538594) i din veacul VII n Rsrit, n cepnd cu Modest, patriarhul Ierusalim ului (631 634). Ideea i evlavia n legtur cu adormirea M riei sunt, evident, mai vechi dect secolele VI i VIL Lsnd la o parte apocrifele care s-au ocupat cu aceast problem i care n-au p u tu t influena dect, poate, tangenial ortodoxia, Biserica trebuia s aib n tradiia ei date privitoare la sfritul vieii p m nteti a Nsctoarei de Dumnezeu. Dac P rinii prim elor cinci veacuri nu pomenesc nimic despre moartea i nlarea Mriei la cer, nu e numai pentru c ei s-ar fi tem ut ca ereticii s nu exploateze i acest capitol al rnariologiei cum le-au exploatat pe celelalte, ci i pen tru c luptele trinitare i hristolo gice se concentrau asupra M ntuitorului, nu asupra Mriei. Dar adorm irea Mriei era, probabil, o traditie apostolic. Evenimentul adormirii e tra ta t pe larg de patru scriitori orientali : Modest al Ierusalimului, n trTo omilie destul de lung, Andrei Criteanul n trei omi lii, Gherman al Constantinopolului n trei omilii i Sf. Ioan Damaschin n trei omilii. Opere predica, 48

48 J . B e lla m a y , A rt. A sso m p tio n d e la S a in te V ierg e, n D ic tio n n a ire d e T hd o lo gie C a th o liq u e I, 2, 1923, col. 2136.

414

toriale, aceste omilii sunt pline de un retorism, une ori nelim itat i obositor, n care rareori un spirit- cri tic modern gsete elementele istorice sau realiste vrednice de reinut. Ele urmresc, evident, nu att s relateze evenimente istorice, ct s ntreasc, s m ite i s nale sufletele credincioilor printr-o cald evlavie fa de Sf. Maria. Din paginile lor en tuziaste i nflcrate, reiese o rennoire i o intensi ficare a evlaviei mariale, n orice caz o recrudes cen, poate mai exact un avnt tineresc literar ne m aintlnit pn atunci n panegiricile nchinate sfin ilor. E un gen noii literar care depete tot ceea ce scrisese Sf. Chirii i ceilali mariologi ai secolelor anterioare. A ndrei Criteanul i loan Damaschin n trec pe ceilali doi prin imaginile lor poetice dense, ndrznee i repetate. Modest i Gherman, ceva mai sobri i m ai simpli, povestesc, mai direct, mai rea list i mai sistematic. P entru c inem s prezen tm o descriere a evenimentului Adormirii Sf. Fecoare, vom lua ca baz omilia a IlI-a a Sf. Gherman pe care o vom completa, cnd va fi nevoie, cu ele m ente din omiliile celorlali autori. Critica actual susine c toate cele zece omilii despre adormirea Sf. Fecioare sunt autentice, dei, nu o dat, ea a ri dicat semne de ntrebare asupra unora dintre ele. Cnd Hristos Dumnezeu a voit ca Maica vieii s se m ute la El, a prevenit-o, prin ngerul ei obinuit, de vremea adormirii. Aceasta pentru ca moartea s n-o surprind i s n-o tulbure n m om entul mutrii ei. tia c desprirea trupului de suflet provoac m hnire chiar duhului oamenilor mari. Hristos tri mite prin nger aceste cuvinte ctre mama Sa : E tim pul s te iau la Mine, mam ! Aa cum ai um plut de bucurie pm ntul i pe cei de pe pmnt, tu, cea cu dar druit, tot aa bucur acum i pe cele cereti ! F s strluceasc slaurile Tatlui Meu ! F bucurie i duhurilor sfinilor. Vznd cinstita ta m utare la Mine, m utare escortat de ngeri, aceste duhuri sunt sigure c prin tine va sllui i o parte din ele n lum ina Mea. Vino cu veselie ! Bucur-te i acum, aa cum te-ai bucurat i mai nainte. Fa de toi i fa de toate, ai vrednicia titlului : Cea
415

plin de dar._ Aa cum n clipa "cnd aveai s' ni A ' zmisleti, ai fost vestit si te bucuri,. bucur-te i acum cnd eti invitat .s fiii lu at de Mine ! S nu te tulburi c prseti lum ea cea pieritoare cu pofto Io ei. Tu prseti piericiunea lumii, dar nu vei lsa lipsii de ajutorul tu pe cei ce rm n n lume. C1 aa, precum Eu care nu s u n t din lume, privesc ocro titor i conduc cu grij pe cei din lume, tot aa i protecia ta nu se va lua de la cei din lume pn la sfrit. Nu te va tulbura g rija de trup. Te vei n toarce la o via mai vie, la linitea bucuriei, la pacea netulburat, la existena f r griji, la desftarea ne-, ptimitoare, la o perm anen nentrerupt, la bucu* ria nem uritoare, la lumina neapus, la ziua cea fr sear, la Mine nsumi, C reatorul universului i al tu. Cci acolo unde sunt Eu, e viaa venic, b u c u -; ria incomparabil, slluirea neegalat, viaa nestriccioas. Unde sunt Eu acolo vei fi i tu, mamft nedesprit, n Fiul inseparabil. Unde e Dumnezeu, acolo e toat buntatea, to at desftarea, toat bucu ria luminoas. Nimeni care a vzut slava Mea, n-a mai vrut s-o prseasc. Nimeni dintre cei care au venit n linitea Mea n-a m ai cutat cele ale lumii pieritoare. ntreab pe P e tru dac se poate compara ; lum ea cu M untele Tabor, atunci cnd a vzut pe acest munte, pentru puin tim p, slava Mea. Pe cnd triai n lumea celor pieritoare i artam puterea Mea la vedere. M utndu-te din via, m voi arta ie fa ctre fa. D fr m hnire pm ntului, cele ce-i sunt proprii. Trupul t u e al Meu. i pentru c n m na Mea sunt m arginile pm ntului, nimeni nu va rpi nim ic. din m na Mea. ncredineaz-M i Mic tru p u l tu, pentru c i Eu am pus dumnezeirea Mea n pntecele tu. Dumnezeiescul tu suflet va vedea slava Tatlui Meu. Trupul tu nentinat va vedea slava Unuia-Nscut Fiul su. Duhul tu pur va vedea slava prea Sfntului Duh.Moartea nu se va luda cu privire la tine, cci tu ai p u rtat n tino Viaa, te-ai fcut vasul M e u ; pe acest vas n u - l: Va sparge sfrm area cderii mortale, nu va acoperi de ceia um bra ntunericului. Vino cu rvn la Cel n stu t de tine. V reau ca tu s te veseleti de intere- 1

416

sul ce-i poart Fiul tu, s-i rspltesc pentru a fi slluit n pntecele tu matern, pentru a m fi h rnit cu lapte, pentru a m fi crescut i ed u c a t; vreau s adeveresc ncredere trupului tu care m-a purtat, Mam, Qptnd ca Fiu pe U nul-N scut; so cotete drept ffiare cinste de a locui m preun cu Mine. tiu c dragostea nu te atrage spre alt copil. Eu pe tine, Fecioar, te-am fcut mam. Voi face ie, mam, s te fcUcuri de Fiul tu. Voi face ca lumea s-i fie datoare i voi slvi numele tu i mai mult, odat m utat. Voi face din tine zid al lumii, pod al celor btui de Valuri, corabie (chivot) pentru eei sc pai, toiag pentru cei ce sunt dui de mn, avocata pctoilor, sca*e care poate s ridice pe oameni la cer. Vino vesel. Deschide raiul pe care l-a nchis ruda ta i cea de o fire cu tine, Eva. Intr n tru bucu ria Fiului tu. Las Ierusalimul cel de jos ; urc la cetatea cereasc, pentru c dup puin m are va fi plngerea Ierusalimului pmntesc, dup cum st scris : Lovitura ca lovitura grindinei lovit pe cmpie. ntinde-te num ai de form n m orm ntul din Ghetsimani. Nu te voi lsa m ult vreme n el. Voi veni ndat la tine, n tim p ce tu eti aezat n mor mnt, dar nu ca s m ai fiu zmislit de tine, eum am slluit o dat n tine, ci ca s te iau s slluieti cu Mine. Aeas-i tru p u l tu cu ncredere n locul Ghetsimani,aa cum Eu, nainte de Patim , am ngenunehiat acolo dup obiceiul oamenilor s m rog. Prem chipuind adorm irea ta, mi-am plecat i Eu n tr-u n asemenea loc genunchii Mei din tru p u l tu. Deci, aa curh Eu, dup aplecarea genunchilor, atunci, am ieit la moartea cea fctoare de via i de bun voie pe cruce, tot aa i tu, dup depunerea rmi elor tale, vei trece im ediat la via. Iat, ucenicii M ie ,v in ja tin e ; ei te vor nm ormnta cu cinste i evlavie,, cci SUnt fiii duhovniceti ai lum inii Mele. Precum tu nsi tii, lor le-am druit h arul nfierii, nm orm ntat de ei, s socoteti c nm orm ntarea a fost fcut ca de minile Mele. Nu se cuvine ca tu s fii nm ormntat de altcineva* dect de apostolii Mei n care slluiete i Sf. Duh. P en tru cinstea
41?

27

nm orm ntrii tale, ei in lo ^ MeU) Q p rea Gu ra t i pa, Oricare ar fi izvoare e ^ s^au |3aza acestui mesai ai al M ntuitorului ^ la Sa, baza aces tui mesa] iviaiii ,\e * Maica trebuie el e de ty t L S T l i t o V Previ^e < ^ . frum usee sufle teasca i literara. j m+Micat si struitor pe Maria de tot ce ar^ sa ^ fla s yn alp' de f sA\rnnlp m p le si mai ales starea ei dup oV sta: o V ile le Fiului Fiu) su, stare de fericire negrit, , o or>V otitoare neobosit a ___ rrp'timlnr V , nm t ______, cretinilor. V enire# enire# apostol-"- e ] orm ntarea pe care i-o vor face .. va la M ntuitorul prin ajutorul direct P n rm re ^ a n momentul ae zrii ei n m o r m i 1 , _,,rea ^ inform area Sf. Fe cioare, m l e g a t u r a P tr u de aici) pregtirea pentru plecare, care* % uie g fie ca Q pre_ gtire de nunt i ,ny epionala dragoste a Fiului lu i D u m n e z e u p e n t r ^ ^ ga pm^ teasc Vom analiza ceva Buna-Ve^tlr\ -rr ^-H r elementele ale acestei a doua eiementeie teologice teologice aie acestei a aoud trimisa, ca i prima, printr-un nger. m Sf. Gherman ne spun*f fU. J eDarte x Maica Domnului s-a b u cu rat.m u l aceast veste, inv_ luind toat casa " 1 rietenel(? puternic, 'Sf. 'M aria i cheama toate p * n-^ele si vecinele mtu r casa i . ci* flori ca inS -o camer nupiala ^ ^ pregtete cu srg cele pentru minor]?1 _ cu a ic e la cunotina tu turor cele vestite & ra^riv ire la m utarea sa. A rat semnul dist , ~fig, iur de finie, simbol al biruinei i al rtfor.ii, pr i are a vieii celei ne vetejite, pentru a . a. edinarea c plecnd de aici va birui P1^ seL cum Fiul ei, Hristos, biruise iadul. Un ^ e m e n e a \ distinctiv dduser i copiii evreilor lu^ ^ 1S apropierea patimei, ca unul care avea s * r ^ en^ 0artea, strigndu-i : Osana n tru cei tJe sus . V ^ i toi ceilali din jurul ei plngeau f 0 ru g ^ . \ nu-i lase orfani. Ea le rspunde : F a c - s e cu P 1 % voia Fiului i Dum
7 0 0 1 -1 a c e a s t a 1

49 Sf. G h e rm a n la a d o rm ire a D o a m . p u ru r e a F e c io a re i

360 BCD, 361 ABCP, 264 AB.

N ^ n s ta n tin o p o lu lu i, L a u d _ ^ Ju c to are d e D u m n e z e u i Mgne, P.G . X C V III, col.

nezeului meu. Cci Acesta e Dumnezeul meu i-L voi slvi pe El, Dumnezeul, Tatl meu i-L voi nla pe El. E Fiul cel nscut trupete de mine. Dar El este Tatl, Dumnezeul i Ziditorul propriei Sale mame. Dac voi, care suntei prini de fii pieritori i din unire ntinat, nu suportai nici o clip s fii desprii de ei, cum eu, care am cptat ca Fiu pe Dumnezeu i I-am oferit trupul meu ntreg,^ pentru c L-am zmislit n chip nestriccios i feciorelnic, fr brbat, s nu fiu covrit de dragoste/mai m ult ca voi ? Voi v mngiai de pierderea copiilor prin alte nateri, dar eu, care am fost nvrednicit s am pe Dumnezeu Hristos i nc pe Acesta Unicul Ns cut, cum s nu m duc la El cu plcere, la Cel care triete venic i d tu tu ro r via1 1 .5 0 Dup aceste cuvinte e produce deodat un su net de tunet puternic i irumpe furtuna unui nor jos care se oprete i din care, ca nite picturi cu ochi ori de rou, ucenicii lui Hristos strni la un loc se opresc pe casa Fecioarei. Vznd-o, ei i se nchinar cu dragoste i aflnd de la ea cauza sosirii lor, i se adresar astfel : Maic a lui Dumnezeu, locuind n aceast lume m preun cu tine i privindu-te ca pe Insusi Hristos, ne mngiam v zn d u -te; acum sun tem m hnii de m utarea ta. Dar pentru c din auto ritate dumnezeiasc i din dragoste fa de mam ai fost invitat s mergi la Dumnezeu, ne bucurm de ceea ce se svrete cuviincios cu tine i de ceea ce se va ntm pla cu folos. Cci n tine avem i noi arvuna vieii venice i te cptm mijlocitoare mu tat la Dumnezeu. Nu se cuvenea ca Maica Domnu lui s-i petreac viaa n mijlocul unei generaii su cite i perverse, ci s treac n corturile slaurilor cereti i nestriccioase.5 1 Ucenicii erau nlcrim ai i nemngiai. Maica Domnului le zise : Bucurai-v fii duhovniceti ai Fiului meu. Aducei-v aminte de cuvintele Lui, cum ne-a poruncit, n m om entul patimii, s nu schimbm bucuria lum ii n jale. Astzi, m utndu-m la El, s nu-m i transform ai bucuria mea n jale ; ci trupul
50 Id em , op. cit., ib id e m , col. 364 BCD , 365 A B. 5' Id em , op. cit., ib id e m , col. 365 BC.

419

meu s-l luai tot n poziia n care o voi lua eu In pat. Cci mi- se pare c sunt nm orm ntat chiar In minile Fiului meu, dac sun dus de voi, ucenicii Lui. Intre tim p sosete i Apostolul Pavel venit do la lucrarea sa misionar ndeprtat. Bate la u i-l deschide deferent ntistttorul casei, Ioan Aposto lul care, feciorelnic, primise ntru ale sale de la Iisui Hristos pe Fecioara ca pe mam. Apostolii vznd pa Pavel s-au bucurat i i-au oferit locul de cinste ntr ei. Fecioara l prim ete cu faa vesel, iar Pavel so arunc la picioarele e i ; dup ce afl cauza venirii sale, a ludat pe Fecioara printre suspine, numind-0 mama vieii i lociitoare a lui Hristos pe care el nu-L vzuse cu ochi trupeti. Pn aci am predicat nea m urilor c tu ai nscut pe Dumnezeu trupete ; d aci nainte le voi nva c tu te-ai i m utat la El spra a ti aceste neam uri c m ntuirea lor se ntrete prin intervenia ta, ca s aib i ele protecie ne zdruncinat la Dumnezeu".5 2 Maica Domnului i ia rmas bun de la toi cel prezeni. Sf. Ioan Damaschin precizeaz c n acest moment sosete m pratul la mama, spre a primi sfntul, purul sii nentinatul ei suflet cu nsei dumnezeietile i curatele Sale mini. Atunci Maria i-a zis : Copilul meu, n minile Tale mi dau duhul meu. Prim ete sufletul meu, drag ie i pe care 1-al pstrat fr vin. ie i ncredinez trupul meu i nu pm ntului. Pstreaz nevtm at pe acela n care ai binevoit s slluieti, pe care, nscndu-Te, l-ai pstrat feciorelnic. M ut-m la Tine, unde eti Tu, rod al pntecelui meu, s fiu i eu n acelai cmin cu Tine. M grbesc spre Tine, care ai cobort la mine direct, fr s treci prin dimensiunile spaiu lui. Mngie de plecarea mea pe doriii mei copii pe care Tu ai binevoit s-i num eti fraii Ti. Adaug binecuvntarea ta la binecuvntarea ce le-am dat prin punerea minilor mele. Ridicndu-i apoi mi nile, Sfnta Maic a binecuvntat pe cei adunai i a auzit cuvintele : Vino, binecuvntata Mea Maic, n pacea Mea. Scoal, vino, draga mea, cea (mai) fru moas ntre femei, c ntruparea a trecut i timpul
52 Idem, op. cit., ibidem, col. 365 CD, 368 AB-

420

altoirii a venit. Frumoas eti, draga Mea, i nici pat n tine nu-i. Mireasma ta plcut-i, mai presus de orice m ir (Cntarea cntrilor II, 10, 11; IV, 7, 10). Acestea auzind sfnta, i d duhul n minile Fiului su.5 3 Sf. Xoan Damaschin mpodobete m re aceast clip, creiid scena de o nesfrit duioie, care ncepe cu o paralel la scena corespunztoare a M ntuitorului (Printe, n minile Tale dau sufletul Meu Luca 23, 46) i sfrete cu chemarea mi relui ctre mireas din Cntarea Cntrilor. Maica ncredineaz Fiului i trupul i s u fle tu l; sufletul fiindc tie c acesta este drag lui Hristos, trupul pentru c a fost cinstit de Fiul lui Dumnezeu nscndu-se din el i fiindc cel nscut a pstrat intact fecioria acestui trup. Sf. Gherman ne spune c Maica se aeaz pe patul ntins de ea, i potrivete poziia nentinatului ei trup, aa cum a voit i i d duhul ca n somn, ba chiar se desparte de trup n trezvie, ntruct ea liberase de stricciune trupul ei.5 4 Era o adormire, nu o moarte. Sf. Ioan Damaschin descrie cu lux de am nunte participarea cosmic i cereasc la acest eve nim ent : elementele lum ii se zbucium i se schimb, se aud glasuri, sunete, zgomote m ari i cntece nge reti. Sunt ngeri care merg n fruntea cortegiului, sunt ngeri care nsoesc cortegiul, sunt ngeri care urmeaz cortegiul. Unii fac oficiul de gard pentru preasfntul i nentinatul suflet al Adormitei i ^n tovresc n suirea ei ia cer pn ce aeaz pe mpr teas pe tronul m prtesc ; alii nconjoar sfntul i dumnezeiescul ei tru p i slvesc pe Nsctoarea de Dumnezeu n cntri ngereti. La locul adormirii, cei de fa nconjurau cu team, cu dragoste i cu lacrimi de bucurie dumnezeiescul i preafericitul taberna col mbrindu-1 i srutndu-1 i umplndu-se de sfinenie i binecuvntare. Atunci bolile au fugit, mulim ea demonilor a fost alungat de pretutindeni n cele mai de jos ale pm ntului, aerul, eterul i
0 0

53 Sf Io a n D a m a sc h in O m ilia II, 10, l a A d o rm ire a P re a S fin te i N sc to a re d e D u m n e ze u i p u r u r e a F e c io a ra M a ria , M igne, P.G . X C V I, col. 736 BCD. 54 Sf. G h e rm a n , op. cit., ib id em , col. 368 B C .

cerul s-au sfinit de nlarea duhului Mriei prin ele, aa cum pm ntul s-a sfinit prin aezarea tru pului ei n el. Char firea apelor a luat binecuvn tare. Surzii aud, chiopii merg, orbii vd, pctoilor care se apropie cu credin li se rup zapisele pcate lor. n fine, tru p u l curat al Sfintei Fecioare e nf urat n giulgiuri i m prteasa e aezat din nou pe pat. Se aprind, apoi, fclii, se rspndesc miruri, se cnt imne frumoase de nsoire, ngerii rnelodiaz imne n limba lor. Apostolii i Prinii insu flai de Dumnezeu intoneaz i ei cntri divine in suflate de Sf. Duh.5 5 Sf. Gherman noteaz c n acest moment P etru ndeamn pe Pavel s rosteasc deasupra trupului Fecioarei cuvenita rugciune. Pa vel ns refuz, zicnd c e mai potrivit ca lucrul acesta s-l fac Petru, ca ef al pstorilor. P etru in sist, smerindu-se n faa lui Pavel i rugndu-1 s fac el aceast rugciune fiind mai calificat prin ma rea sa lucrare de vestire a cuvntului lui Dumnezeu. Dar Pavel nu cedeaz, pstrnd lui P etru ntietatea de onoare neatins. n sfrit, P etru face rugciunea. Apostolii iau pe um eri patul m ortuar cu trupul Fe cioarei i se ndreapt cu el spre m orm nt n imne i ntre fclii. Se adunase o lume nesfrit la n m orm ntarea P rea Curatei. Toi se m irau de moar tea ei aa de repede i de venirea prin aer a aposto lilor din locurile pe unde erau rspndii.5 6 Modest, patriarh al Ierusalimului, m ult mai sobru ca ceilali n detaliile privitoare la adormirea Mriei, spune c apostolii au fost prezeni la eveniment sosii pe o cale pe care num ai Dumnezeu o tie. Aceast sobrie tate cinstete pe autor i arat c versiunea cl toriei aeriene nu era acceptat fr rezisten de ctre credincioii sec. VII. Ea e acceptat mai uor de credincioii sec. VIII, cum o arat cei doi mariologi : Gherman i Damaschin. Dus pe um erii Apostolilor, zice Sf. Damas chin, arca Domnului pornea din m untele Sionului spre tem plul ceresc, trecnd prin mormnt. Corte
55 Sf. Io a n D a m a sc h in , op. cit., II, 11, ib id e m , col. 737 A B. 56 S f, G h e rm a n , op. cit., ib id e m , col. 368 CD.

422

giul Sf. Fecioare mergea prin mijlocul cetii ^Ieru salimului, de parc era o mireas prea frumoas, m podobit cu strlucirea Duhului celui neapropiat i se ndrepta spre locul prea sfnt Ghetsimani precedat si ns&it de ngeri, care o acopereau cu aripile lor i de toat Biserica. Procesiunea se ase mna cu aceea a lui Solomon, care se ducea s aeze Arca alianei n tem plul Domnului pe care-1^ con struise. Dar acum se depunea o arc inteligibil, du hovniceasc, nu a alianei Domnului, ci a nsi per soanei Logosului lui Dumnezeu. Noul Solomon, Domnul nsui, Stpnul pcii, a adunat astzL pe mai m arii Noului Testament, adic pe apostoli, m preun cu tot poporul sfinilor din Ierusalim i aeaz sufletul Mriei, prin ngeri, n Sfnta Sfinte lor, adic n arhetipurile adevrate i cereti pe tro nul su, n interiorul catapetesme!, unde a intrat ca nainte-m ergtor nsui Hristos trupete. n tim p ce apostolii duc trupul Mriei cu m inile lor, m pra tul m prailor o acoper cu strlucirea dumnezeirii Sale nevzute : toat ceata sfinilor precede corte giul i cnt je r tfin d jertfa laudei ct tim p o aeaz n morm nt i, prin mormnt, n dulceaa ^Ede nului i n corturile cereti. Se zice c ^ pe cnd se apropia patul m ortuar ^ de ^mormnt, un evreu, im itnd pe sluga lui Caiafa, care a plm uit pe Domnul, fcndu-se instrum ent diavolului i dus de o pornire cuteztoare i lipsit de m inte s-a repezit la trupul cort prea dumne zeiesc al Maicii Domnului de care nici ngerii nu n drzneau s se apropie i, cu amndou minile, ca un sm intit i nebun apuc patul m ortuar i-l trase la pmnt, dup ce mai nainte zisese : n minile acestora totdeauna se afl nedreptate" (Psalm 25, 2). D ar cutezana a fost aspru pedepsit, cci se spune c fptaul a rmas fr mini. Aceast fulgertoare pedeaps a provocat ns convertirea fptaului prin credin si pocin. Cei ce purtau patul s-au oprit iar nenorocitul care-i pierduse minile, apropnndu-se, atingndu-se de cortul fctor de via i de minuni, i-a recptat minile. Aceasta a fost exempentru cei ce se purtau cu neruinare fa de Hristos.
423

Cortegiul a ajuns la prea sfntul loc Ghetslm a n i; din nou srutri, m briri, laude, imnn sfinte i lacrimi care curgeau n abunden. Prea sfntul trup e aezat n mormnt. Peste trei Zile ol este luat la ceruri, n slaurile cereti. Se cuvenea ca slaul dumnezeiesc al M ntuitorului, ca izvorul, Gel nespat al apei iertrii, ca ogorul nearat al pinii cereti, ca via strugurelui nem uririi, ca mslinul venic verde i cu road frumoas al milei Tatlui, s nu fie in u t de pntecul pm ntului. Dup cum trupul lui Dumnezeu-Logosul form at din Maria a nviat din m orm nt a treia zi. tot aa i ea, Maica Domnului, se cuvenea s fie rpit din m orm nt l s se duc la Fiul. Dup cum Acesta coborse la e&]: tot aa se cuvenea s fie ridicat la un cort mai mare i mai desvrit, la cerul nsui. Se cuvenea ca aceea eare adpostise pe Dumnezeu-Logosul n pn tecele ei, s slluiasc n corturile Fiului su. Dup cum Domnul zisese c se cuvenea ca El s fie ntru cele ale Tatlui Su, tot aa mama trebuia s locu iasc n palatul Fiului, n casa Domnului, n curile casei Dumnezeului nostru. Se cuvenea ca aceea care nscuse pstrndu-i fecioria neatins, s-i pstreze trupul nestriccios i dup moarte. Se cuvenea ea aceea care purtase n snul ei pe Creatorul ca pe un copil, s slluiasc n corturile dumnezeieti.5 7 Sf. Gherman ne d unele am nunte n plus despre n morm ntarea Mriei i mai ales despre felul lurii ei la cer. nc de cnd luaser de acas patul mor tu a r pe umeri, Sf. Apostoli, stpnii de respect i de team dumnezeiasc se fereau s se ating de trupul F eeioarei; ei l tiau vas al sfineniei. Credincioii din mulim e doreau s ia fiecare cte ceva din lin oliul funerar al Mriei, dar se tem eau de ceea ce vzuser c se ntmplase cu evreul care trntise la pm nt patul funerar. Apostolii hotrser ca P etru i Pavel s svreasc ultim ele ndatoriri fa de
5,7 Sf. Io a n D a m a sc h in , o p . cit., II, 12, 13, 14, ib id e m , col. 737 CD, 740 A B C D , 741 A B ; Sf. G h e rm a n , op. cit., ib id e m , col. 368 D , 369 A.

trupul sfintei. De aceea cei doi preaslvii i preaevlavioi apostoli iau de pe patul m ortuar trupul cu linoliul n care era nfurat spre a-1 aeza n mor mnt, atingndu-se num ai de linoliu, nu i de trup. Dar n timp ce-i coboar trupul in mormnt, acest tru p e rpit din m inile lor n vzul tuturor. ns Acela, care a rpit tru p u l a rmas nevzut tuturor. El era Dumnezeu cel nevzut. Linoliul cu trupul se vedea ntr-un nor uor, un nor m aterial, despre care se proorocise, dus uor ca de vnt din minile apos tolilor. Dup ce ddur laude celor ntmplate, apos tolii s-au adresat m ulim ii spunndu-i c ei i ea (mulimea) sunt m artori la cele petrecute cu trupul Mriei adus spre a fi pus n mormnt, struind asu p ra faptului c tru p u l le-a fost luat din mini. S nu se reproeze c tru p u l a fost furat, cum s-a re proat pe nedrept n cazul trupului lui Hristos. Fii m artorii lucrurilor pe care le-ai vzut. F ii voi ngeri trupeti care ai fost astzi la mormnt. naripai limba voastr cu adevrul. Spunei i voi : Iat lo cul unde a fost nm orm ntat Fecioara, dar Maria, Nsctoarea vieii, s-a mutat. Iat i giulgiul separat de aceea pe care o nfurase i cutnd pe aceea pe care o strnsese .. . F ii i voi femeilor, purttoare de m ir ale celei m utate. Mergei i vestii mutarea acesteia din m orm ntul prim itor de via. Maria a disprut din mormnt, nainte ea acesta s fi fost acoperit cu piatra, pentru ca cea aezat fr pecei i fr strjeri s nu dea prilej necredincioilor s spun c a fost furat.5 8 n fond aceasta este ra iunea diferenei dintre cele dou versiuni : a nl rii Mriei din chiar minile Apostolilor i a nl rii ei dup trei zile de edere n mormnt. Credina n nlarea Mriei la cer trebuia aprat prin dispa riia ei din chiar minile acelora care o nmormn tau i a m artorilor care asistaser la eveniment. Aceast versiune pare mai veche i mai verosimil dect cealalt, dei ea este de origine trzie. Cealalt versiune a dispariiei trupului dup trei zile de e dere n morm nt e o paralel la gsirea morm ntu lui M ntuitorului gol a treia zi de la nmormntare,
53 S f. G h e rm a n , op. cit., ib id em , col. 369 ABGD, 372 AB.

425

aa cum relev nsui Sf. Ioan Damaschin. Dar D a maschin simte nevoia s-i ntemeieze versiunea sa nu numai pe o paralel biblic, ci pe un fapt pre cis din tradiie. El gsete acest fapt n Istoria Iul Eftimie, Cartea III, cap. 40, unde arhiepiscopul Juvenalie al Ierusalim ului relateaz m pratului Mar cian i m prtesei Pulheria, printre altele, c dupfl ce trupul Mriei a fost pus n m orm ntul din Ghetsimani, trei zile au durat cntrile ngerilor, n pre zena apostolilor. Dup trei zile au ncetat cntrile, iar apostolii erau toi prezeni, afar de Toma. n acest moment, la sfritul celor trei zile, sosete l el i vrea s adore trupul Mriei. n acest scop el deschid mormntul, dar nu mai gsesc trupul M riei acolo, ci num ai giulgiurile zcnd i exalnd un parfum de negrit. Ei au nchis morm ntul i au so cotit c dispariia trupului Fecioarei nu se poate ex plica dect prin voina Logosului i a Domnului sla vei de a cinsti acest trup i dup m oarte prin m uta rea lui de aici, nainte de nvierea obteasc i so borniceasc. m preun cu apostolii se aflau nc Ti motei, apostol i prim episcop al Efesului, precum i Dionisie Areopagitul, aa cum acesta atest n cartea sa Despre fericitul Ierotei, adresat pomenitului Ti motei. >

POSTFA

Volumul de fa se recomand prin sine iar cel care l-a parcurs i-a p u tu t da seama - sunt sigur c publicarea lu iera mai m ult dect binevenit. Do resc totui s adaug unele justificri i aceasta mai ales pentru c vrem ea pe care o strbatem^ ar putea s lase unora impresia c ceea ce trebuie s formeze acum necesitatea de prim ordin sub raport religios, ar fi scrierile adresate credincioilor obinuii, mai puin studiile teologice, datorit faptului c atta am ar de ani regimul comunist de trist memorie a fcut tot ce a p u tu t spre a ndeprta oamenii de Dumnezeu lim itnd accesul lor la cartea religioas ; or cel puin astzi, nevoia aceasta s-ar impune s fie mplinit. Dac editura noastr a fcut o abatere de la nevoile stringente ale momentului, explicaia re zid nainte de toate n v a l o a r e a intrinsec a stu diilor cuprinse n volumul i Cuvntul trup s-a fcut, nu mai puin n im portana autorului^lor i a locului pe care i ocup n teologia noastr n gene ral, n cea romneasc n special. Preotul profesor Ioan G. Coman (19G2 1987) a fost, cred a nu fi p r e a subiectiv, unul din teologii de excepie ai vremii noastre, el distingndu-se prin modul n care a rein tegrat gndirea patristic n cercetarea teologic, de asemenea n teologia i cultura romneasc,^ fiind acela care a creat i o disciplin inexistent pn la el : patristica strrom n (vezi volumul Scriitori bi sericeti din epoca strromn" aprut n anul 1979). Muli ani profesor la Facultatea de Teologie din Bucureti i rector al ei cnd era denum it Institut teologic", printele Ioan G. Coman s-a rem arcat nu num ai ca dascl i nu orice fel de dascl ci i
427

P R . P R O F . IO A N

G. COMAN

i cuvntul trup s=a fcut


H R IS T O L O G IE I M A R IO L O G IE P A T R IS T IC

fi

/^ ^ E A D 7 ^X
* BIBLIOTECA FACULTI! * DE TEOLOGIE

E D IT U R A

M IT R O P O L IE I T IM I O A R A ,

B AN ATU LU I

1993

ca s m ntlnesc aevea cu nelepii clasici i cu Sfinii Prini. Slav lui Dumnezeu pentru toate. Parte din cele m enionate n acest testam ent cu privire la volumele de studii ce i le dorea publicate au suferit unele modificri. Astfel, n anul 1986 mi-a ncredinat colecia de studii puse sub titlul Fru m useile iubirii de oameni n spiritualitatea patris tic" care a vzut lum ina tiparului n editura Mitro poliei Banatului la un an dup ce s-a stins din via (1988), dei nu se afla formal printre cele cinci titluri menionate. Nici volumul de fa, ncheiat, cum ar tam, n toamna anului 1986, nu apare ntocmai printre cele cinci titluri. Se vede c autorul a operat unel modificri n proiectul su iniial, ceea ce nu e da mirare, mai ales c el a lucrat pn n ultim a clip a vieii. Personal nu tiu ce s-a ales de manuscrisele care sigur au rmas de pe urm a regretatului disp rut. P entru c ns n testam ent m am intete nomi nal cerndu-m i s contribui la publicarea operei sale postume, am considerat ca pe o datorie de contiin s strui pentru publicarea cel puin a acelui manu scris pe care mi l-a ncredinat direct, n prezena vrednicei sale soii Irina, ntre tim p decedat i ea. Fie ca apariia volum ului de fa s constitue un mo dest omagiu adus celui care a fost printele profesor loan G. Coman plecat dintre noi la 11 m artie 1987. f NICOLAE M itropolitul Banatului

CUPRINS

P r e f a

.............................................................................................

PARTEA I HRISTOLOGIE
IN T R O D U C E R E ............................................................................. ................... i3 18 31 43 59 70 93

C A P IT O L U L I H risto lo g ia p a tr is tic a seco lelo r I I i I I I C A P IT O L U L II H risto lo g ia a r ia n i a p o lin a ris t

........................... ...........

C A P IT O L U L I I I H risto lo g ia P r in ilo r o rto d o ci a i sec. IV C A P IT O L U L IV H risto lo g ia a n tio h ia n p re n e s to ria n C A P IT O L U L V H risto lo g ia lu i N e sto rie

...........................

.................................................... ............................................

C A P IT O L U L V I S im b o lu l d e u n ire d in 433

C A P IT O L U L V II Sf. C h irii a l A le x a n d re i i h risto lo g ia p re c a lc e d o n ia n ............................................................................................. C A P IT O L U L V III H risto lo g ia P r in ilo r a p u se n i a i se c o le lo r IV i V C A P IT O L U L IX P r e f a a h risto lo g ie i c a lc ed o n ien e : E u tih ie , F la v ia n , D io scu r i L e o n ..................................................................... C A P IT O L U L X H risto lo g ia d a c o -ro m a n u lu i Io a n C a ssia n ........... A sp ecte a le h risto lo g ie i Sf. Io a n C a ssia n .............. D u m n e z e ire a D o m n u lu i Iisu s H ris to s .................... U n ire a n tr e D u m n e z e u i o m n D o m n u l Iisu s H r i s t o s ............................ .................................................... T e n d in e te o p a s h ite ........... ... . ........... M r tu rii p a tr is tic e ............................................

98

126

150

159 160 161 165 168 173

431

C A P IT O L U L X I H risto lo g ia s in o d u lu i d e la C a lc e d o n C A P IT O L U L X II H ris to lo g ia lu i T e o d o re t a l C y ru lu i

............................

188

...........

198

C A P IT O L U L X I I I H risto lo g ia p o ste a ic e d o n ia n : S e v e r d e A n tio h ia i , L-eoniu d e B i z a n , ........... .................................... C A P IT O L U L X IV E le m e n te d e d o c trin tr in ita r , h risto lo g ic tro p o lo g ic la a li P r in i d a c o -ro m a n i E lerien te is to ric e ................... P ro fil d o c tr in a r ................... 1. N ic e ta d e R e m e sia n a ........... 2. lo a n M a x e n iu ........... ... 3. lo a n , e p isc o p d e T o m is 4. P r o d u s i a lii ................... 5. A n tro p o lo g ia soteriodogic 6. E c le s io io g ia .................................... A sp ecte is to ric o -c u ltu ra le ... C A P IT O L U L X V C ele d o u v o in e a le M n tu ito ru lu i C A P IT O L U L X V I ii U rm rile u n ir ii d iv in u lu i i u m a n u lu i n H ris to s

209

219
222

233 234

23
239 242, 249 252 254

261

29

PARTEA A II-A MARIOLOGIE


IN T R O D U C E R E ... ... 307

C A P IT O L U L I N a te re a , c o p il ria i tin e re e a Sf. F e c io a re M a ria .................................................... R e la ta re a lu i Ia c o b C A P IT O L U L II F e c io ria Sf. M a r ia

311 314

...

....................

...

354

C A P IT O L U L I I I M a ria Nsctoaape d e D u m n e z eu M a te rn ita te a Sf. M a ria .................. Sf. M a ria N sc to a re d e D u m n e z eu C A P IT O L U L IV A d o rm ire a S fin te i P o s tfa ................

.......... ..........

38 39

.......... .. ...

414 427

432