Sunteți pe pagina 1din 7

Volumul 1

Volumul 2

Volumul 1 Karl Marx i Friedrich Engels. Manifestul Partidului Comunist


Pre fa la e diia ge rm an din 1872 Pre fa la a doua e diie rus din 1882 Pre fa la e diia ge rm an din 1883 Din pre faa la e diia ge rm an din 1890 5-42 5 7 8 9

Manifestul Partidului Comunist


I. Burghe zi i prole tari II. Prole tari i com uniti III. Lite ratura socialist i com unist 1. Socialism ul re acionar a) Socialism ul fe udal b) Socialism ul m ic-burghe z c) Socialism ul ge rm an sau ade vratul socialism 2. Socialism ul conse rvator sau burghe z 3. Socialism ul i com unism ul critico-utopic IV. Poziia com unitilor fa de dife rite le partide de opoziie 14 25 32 32 32 34 35 38 39 41

Karl Marx. Burghezia i contrarevoluia


Articolul al doile a 43

Karl Marx. Munc salariat i capital


Introduce re de F. Enge ls la e diia ge rm an din 1891

47-81 47

Munc salariat i capital


I II III IV V 55 60 65 69 74

Karl Marx i Friedrich Engels. Adresa Organului central ctre Liga Comunitilor, martie 1850 Karl Marx. Luptele de clas n Frana. 1848-1850
Introduce re de F. Enge ls la e diia din 1895

82

92-202 92

Luptele de clas n Frana. 1848-1850

Luptele de clas n Frana. 1848-1850


I. nfrnge re a din iunie 1848 II. 13 iunie 1849 III. C onse cine le lui 13 iunie 1849 IV. Abrogare a votului unive rsal n 1850 111 133 160 189

Karl Marx. Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte


Pre faa lui K. Marx la e diia a doua din 1869 Pre faa lui F. Enge ls la e diia a tre ia din 1885

203-295 203 205

Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte


I II III IV V VI VII 207 215 226 239 249 265 282

Karl Marx. Stpnirea britanic n India Karl Marx. Rezultatele viitoare ale stpnirii britanice n India Karl Marx. Cuvntare rostit la aniversarea gazetei The People's Paper la 14 aprilie 1856 la Londra Karl Marx. Contribuii la critica economiei politice (Prefa) Friedrich Engels. Karl Marx, Contribuii la critica economiei politice
I II

296

303

310

312

317-326 317 321

Karl Marx. Manifestul constitutiv al Asociaiei Internaionale a Muncitorilor Karl Marx. Statutul general al Asociaiei Internaionale a Muncitorilor Karl Marx. Despre Proudhon (Scrisoare ctre J. B. Schweitzer) Karl Marx. Salariu, pre i profit
[C uvnt introductiv] 1. [Producie i salarii] 2. [Producie , salariu, profit] 3. [Salariile i circulaia banilor]

327

336

340

348-396 348 348 351 359

4. [O fe rt i ce re re ] 5. [Salarii i pre uri] 6. [Valoare i m unc] 7. Fora de m unc 8. Produce re a plusvalorii 9. Valoare a m uncii 10. Profitul se re alize az prin vnzare a m rfii la valoare a e i 11. Dife rite le pri n care se m parte plusvaloare a 12. R aportul ge ne ral dintre profit, salariu i pre uri 13. Principale le cazuri de lupt pe ntru m ajorare a salariului sau m potriva re duce rii lui 14. Lupta dintre capital i m unc i re zultate le e i

362 364 366 374 377 379 380 381 383 385 391

Karl Marx. Prefa la ediia ntii a volumului I al Capitalului Karl Marx. Postfa la ediia a doua a volumului I al Capitalului (Fragment) Karl Marx. Tendina istoric a acumulrii capitaliste. Capitolul 24 al volumul I al Capitalului (Fragment) Friedrich Engels. Recenzie la volumul nti al Capitalului pentru Demokratisches Wochenblatt
I II

397

402

406

410-417 410 414

Friedrich Engels. Prefa la volumul al II-lea al Capitalului (Fragment) Karl Marx. Rzboiul civil din Frana
Introduce re de Frie drich Enge ls la e diia din 1891 Prim a Adre s a C onsiliului Ge ne ral al Asociaie i Inte rnaionale a Muncitorilor cu privire la rzboiul franco-prusian A doua Adre s a C onsiliului Ge ne ral al Asociaie i Inte rnaionale a Muncitorilor cu privire la rzboiul franco-prusian

418

421-494 421 433 439

Rzboiul civil din Frana. Adresa Consiliului General al Asociaiei Internationale a Muncitorilor
I II III IV Ane x e 448 457 464 479 491

Friedrich Engels. Contribuii la problema locuinelor


Pre fa la e diia a doua din 1887 Se ciune a I. C um re zolv Proudhon proble m a locuine lor

495-578 495 506

Se ciune a I. C um re zolv Proudhon proble m a locuine lor Se ciune a a II-a. C um re zolv burghe zia proble m a locuine lor I II III Se ciune a a III-a. nc o dat de spre Proudhon i proble m a locuine lor I II III IV

506 526 526 538 553 556 556 561 569 573

Friedrich Engels. Despre autoritate Friedrich Engels. Prefa la ediia a doua din 1870 a Rzboiului rnesc german Friedrich Engels. Prefa la ediia a treia, din 1875, a Rzboiului rnesc german

579

583

591

Adnotri i indici
Adnotri Indice bibliografic Indice de num e Pe rsonaje din lite ratur i m itologie Indice de num iri ge ografice Indice de m ate rii 599 666 678 708 710 715 4-5 4-5

Ilustraii
Karl Marx (portre t) Frie drich Enge ls (portre t)

Volumul 2 Karl Marx. Critica Programului de la Gotha


Pre faa lui Frie drich Enge ls Karl Marx . Scrisoare ctre Brack e . 5 m ai 1875 Karl Marx . Note m arginale la program ul partidului m uncitore sc ge rm an I II III IV Friedrich Engels . Scrisoare ctre Be be l. 18-28 m artie 1875. Friedrich Engels . Scrisoare ctre Kautsk y. 23 fe bruarie 1891 9 18 20 21 28 35 5-37 5 7

Friedrich Engels. Cu privire la problema social n Rusia Friedrich Engels. Dialectica naturii

38

Friedrich Engels. Dialectica naturii


Introduce re 50

Friedrich Engels. Rolul muncii n procesul de transformare a maimuei n om Friedrich Engels. Dezvoltarea socialismului de la utopie la tiin
Introduce re la e diia e ngle z (1892)

67

80-139 80

Dezvoltarea socialismului de la utopie la tiin


I II III 102 113 121

Friedrich Engels. Karl Marx Friedrich Engels. Funeraliile lui Karl Marx Friedrich Engels. Originea familiei, a proprietii private i a statului
Pre fa la prim a e diie din 1884 Pre fa la e diia a patra din 1891

140

151

154-304 154 156

Originea familiei, a proprietii private i a statului


I. Tre pte le pre istorice ale culturii 1. Slbticia 2. Barbaria II. Fam ilia III. Ginta iroche z IV. Ginta gre ac V. Apariia statului ate nian VI. Ginta i statul n R om a VII. Ginta la ce li i la ge rm ani VIII. Form are a statului la ge rm ani IX. Barbarie i civilizaie 168 168 170 173 222 235 243 252 262 275 285

Friedrich Engels. Marx i Neue Rheinische Zeitung (1848-1849) Friedrich Engels. Cu privire la istoria Ligii comunitilor Friedrich Engels. Ludwig Feuerbach i sfritul filozofiei clasice germane
Pre fa

305

314

332-372 332

Ludwig Feuebach i sfritul filozofiei clasice germane


I II 334 342

II III IV

342 350 357

Karl Marx. Teze despre Feuerbach Friedrich Engels. Prefa la lucrarea Situaia clasei muncitoare din Anglia Friedrich Engels. Problema rneasc n Frana i n Germania
I II

373

376

391-410 392 402

Karl Marx i Friedrich Engels. Scrisori i fragmente din scrisori


Marx ctre Anne nk ov la Paris. 28 de ce m brie 1846 Marx ctre W e yde m e ye r la Ne w York . 5 m artie 1852 Marx ctre Enge ls la Manche ste r. 16 aprilie 1856 Marx ctre Enge ls la R yde . 25 se pte m brie 1857 Marx ctre Kuge lm ann la Hanovra. 23 fe bruarie 1865 Marx ctre Kuge lm ann la Hanovra. 9 octom brie 1866 Marx ctre Kuge lm ann la Hanovra. 11 iulie 1868 Marx ctre Kuge lm ann la Hanovra. 12 aprilie 1871 Marx ctre Kuge lm ann la Hanovra. 17 aprilie 1871 Marx ctre Bolte la Ne w York . 23 noie m brie 1871 Enge ls ctre C uno la Milano. 24 ianuarie 1872 Enge ls ctre Be be l la Hube rtusburg. 20 iunie 1873 Enge ls ctre Sorge la Hobok e n. 12-17 se pte m brie 1874 Marx i Enge ls. Scrisoare circular ctre Be be l, Lie bk ne cht, Brack e i alii. 17-18 se pte m brie 1879 Enge ls ctre Schm idt la Be rlin. 5 august 1890 Enge ls ctre Bloch la Knigsbe rg. 21-22 se pte m brie 1890 Enge ls ctre Schm idt la Be rlin. 27 octom brie 1890 Enge ls ctre Me hring la Be rlin. 14 iulie 1893 Enge ls ctre Danie lson la Pe te rsburg. 17 octom brie 1893 Enge ls ctre Stark e nburg la Be rlin. 25 ianuarie 1894

411-478 413 424 425 426 427 432 433 435 436 437 440 445 449 450 457 459 462 468 472 475

Adnotri i indici
Adnotri Indice bibliografic Indice de num e Pe rsonaje din lite ratur i m itologie Indice de num iri ge ografice Indice de m ate rii 481 540 558 587 591 598

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese n dou volume, ediia a 3-a, vol. 1, 1966, vol. 2, 1967, Editura Politic.
Pre ze nta traduce re a fost ntocm it n cole ctivul de re dacie al Editurii politice dup originalul aprut n e ditura Die tz, Be rlin, 1966

MIA

Seciunea romn

Marx-Engels

Opere alese