Sunteți pe pagina 1din 28

Procedee jurnalistice de strngere i verificare a informaiilor, de scriere a tirilor, de realizare a buletinelor de tiri (n audiovizual) precum i o perspectiv tipologic asupra

genurilor i speciilor jurnalistice

BIB I!"#$%I&

1. 'oman, (i)ail, Din culisele celei de-a patra puteri, Ed Corso, Bucuresti, 1996 2. "aillard, P)ilippe, Tehnica jurnalismului, Ed Stiintifica, Bucuresti, 2000 3. *ilverstone, #oger, Televiziunea in viata cotidiana, Ed Polirom, Iasi, 2000 4. #andall, +avid, Jurnalismul universal, Ed Polirom, Iasi, 1998 . Ba,en)us, -orbert, Radioul local, Ed Polirom, Iasi, 1998 6. 'apelle, (arc, Ghidul jurnalistului, Ed Carro, Bucuresti, 1998, traducere de !irele "a#ar $. ... Manual pentru ziaristii din Europa Centrala si de Est, 1992 8. "ross, Peter, Culegerea si redactarea stirilor, Ed de %est, &imisoara, 1993

#eporterul / rolul lui n 0afacerea1 jurnalistic Conform 'ic(ionarului E#)licati* al "im+ii ,om-ne .'.E./0, re)orterul este un 1#iarist 2ns3rcinat s3 culea43 5i s3 transmit3 5tiri informa(ii6. 7n 1afacerea6 8urnalistic3 re)erterul este +a#a )iramidei. ,e)orterii9 4enerali5ti : aco)er3 orice fel de su+iect, nefiind acreditate 2n mod s)ecial unui anume domeniu; 1s)eciali#a(i6 : acredita(i unui anume domeniu; ,e)orterii s2nt 1 #iaristi 1 de teren, iar s)eciali#area 5i or4ani#area lor difer3 de la o redac(ie la alta. <u oricine are oc=i, m2ini, )icioare, carne(el, )i> 5i, e*entual, un re)ortofon )oate fi re)orter. ,e)orterul tre+uie s3 ai+3 talent, de)rinderi 5i o +un3 cultur3 4eneral3 2nsuirile unui bun reporter Cele mai multe dintre ele s2nt mai de4ra+3 calit3(i care se c25ti43 )rin educa(ie 5i autoeduca5ie, dec2t de)rinderi 2nn3scute ale unor )ri*ile4ia(i ai soartei. 1. sim(ul 5tirii . 1flerul6 : *or+im de instinct, dar 5i de e>)erien(3? ca)acitatea de a mirosi, adulmeca e*enimentul care merit3 o 5tire, un re)orta8; 2. Sim(ul ur4en(ei. Informa(ia fiind un 1)rodus6 )erisa+il, tre+uie s3 a8un43 c2t mai cur2nd la )u+lic; 3. Ca)acitatea de a res)ecta termenele de )redare a materialelor; 4. ca)acitatea de incadrare 2n s)a(iul dis)oni+il9 ma>imum de informa(ie 2n minimum de cu*inte; . Bunul sim( : 15tiuta m3sur36; 6. @+sesia )reci#iei 5i a acurate(ii : o+ser*area 5i notarea atent3 5i corect3 a tuturor elementelor care dau conte>tul unui anume e*eniment; $. &oleran(a. &oate )ersoanele cu care *in 2n contact re)orterii tre+uie tratate la fel, f3r3 iritare5i, mai ales, f3r3 )re8udec3(i; 8. Ca)acitatea de a sc=im+a re4istrul. Aceasta )resu)une ale4erea unui lim+a8 difern(iat 5iBsau a unei *estimenta(ii adec*ate 2n func(ie de interlocutor 5i de loc; 9. 'is)oni+ilitatea 5i a+ilitatea de a asculta; 10.Curio#itatea : 2n numele datoriei de a informa )u+licul; 11.Perse*eren(a; 12.Curnalistul se +a#ea#3 )e fa)te 5i nu )e )resu)uneri Informaia i valoarea de informaie3 'e merit a fi 0publicat14 'e are valoare de informaie4 Dtirile nu s2nt sinonime cu e*enimentele, ci relaterea acestora, scris3 )entru cei ce nu au fost de fa(3. Conform clasific3rii )e care 'a*id ,andall o )ro)une )entru 5tirile care a)ar 2n #iare, 5tirile )ot fi9 5 stiri despre ce se spune .au cea mai mic3 *aloare0. 'e re4ul3, cei ce furni#ea#3 8urnali5tilor astfel de 5tiri s2nt )oliticienii; 5 tiri despre ceea ce se spune c se va ntmpla6 amenin(3ri, a*ertismente, etc; 5 tiri despre ceea ce se spune c se ntmpl sau c3 sEa 2nt2m)lat. Au *aloare de informa(ie mai mare . desco)eriri 5tiin(ifice, declara(ii, comunicate des)re di*erse e*enimente de care 8urnalistul nu a luat cuno5tin(3 2n mod direct; 5 tiri despre ceea ce se ntmpl sau s5a ntmplat3 Au *aloarea cea mai mare.

Fradul de )rofesionalism al unei )u+lica(ii )oate fi m3surat 5i )rin conta+ili#area ti)urilor de 5tiri care a)ar. 'riterii care determin valoarea de informaie pentru public 1. Pro>imitatea tem)oral3. @ informa(ie este cu at2t mai *aloroas3 cu c2t este mai recent3. 2. Pro>imitatea s)a(ial3. Informat, 2n )rimul r2nd, tre+uie s3 fie )u+licul 1(int36. 3. Gnicitatea, ne+3nuitul. Princi)iul calit3(ii 5i unicit3(ii e>)lic3 5i interesul mare acordat fa)tului di*ers. 4. im)licarea, 2ntrEun anume e*eniment, a unei )ersonalit3(i d3, adesea, informa(iei o *aloare mai mare. . Im)act 5i consecin(e. Gn e*eniment are o *aloare de informa(ie cu at2t mai mare cu c2t interesea#3 un )u+lic mai mare. 6. Conflictele 5i com)eti(iile au, de o+icei, o mare *aloare de informa(ie $. Pro+leme e*enimente de lar4 interes uman. %actorii determinani n selectarea i redactarea evenimentelor de pres 1. Intui(ia re)orterilor 5i editorilor 2. Pu+licul 1(int36 al fiecarei institu(ii 3. S)a(iul )u+licistic 4. Cantitatea de 5tiri dis)oni+ile . Hormula 5i )olitica redac(ional3 6. Com)eti(ia 2ntre institu(iile de )res3 $. Presiunile din )artea )atronului 5i influen(a com)aniilor care cum)3r3 s)a(iul )u+licita *urse i mijloace de documentare Calitatea unui articol de)inde 5i de calitatea surselor la care a)elea#3 re)orterul. *urse6 interne9 re)orteri, cores)onden(3, cola+oratori e>terne9 cele dinafara redac(iei *urse9 directe : 1la )rima m2n36 indirecte : 1la a doua m2n36 !el*in !enc=er 2m)arte sursele 2n fizice 5i umane3 Sursele fi#ice9 2nre4istrare, documente, lucr3ri de referin(3, colec(ii de #iare, o+ser*are direct3. Sursele umane, adesea s2nt mai )u(in credi+ile. @ alt3 clasificare 2m)arte sursele 2n surse de teren 5i surse de +irou. Sursele de +irou s2nt acelea ce )ot fi consultate 2n redac(ie9 ar=i*3, +a#e de date, +i+lioteci, enciclo)edii, dic(ionare, de)artementele de monitori#are. Printre sursele la care a)elea#3 8urnalistul s2nt9 a0 conferin(ele de )res3; +0 +riefin4Eurile. S)re deose+ire de conferin(ele de )res3, informa(iile au , de re4ul3, un caracter neoficial, iar sursa nu este, de o+icei, citat3. c0 ,a)oartele reali#ate de institu(iile statului 5i de or4ani#a(iile inde)endente d0 Comunicatele de )res3. ,e)orterul scoate 2n e*iden(3 informa(iile im)ortante, 1traduc2nduEle6 )entru )u+lic e0 Pu+lica(ii de )romo*are, +ro5uri, )liante, etc. $tenie7 ,e)orterul folose5te informa(ia f3r3 a se transforma 2n a4ent )u+licitar.

f0 Politicieni 5i )artide )olitice. Gnele dintre aceste 5tiri se 2ncadrea#3 2n cate4oria articolelor despre ce se spune 40 Fru)uri de )resiune . de e>. Asocia(ia Pro'emocra(ia0 =0 Gni*ersit3(i 5i institute de cercetare i0 Iiari5ti, )u+lica(ii, )osturi de radio 5i tele*i#iune, a4en(ii de )res3 80 @ameni o+i5nui(i, )oli(ia, sal*area, or4ani#a(ii non4u*ernamentale *urse identificate 8 *urse neidentificate Protejarea surselor Curnali5tii cu e>)erien(3 recomand3 ca, ori de c2te ori este )osi+il, re)orterii s3 2ncerce s3 o+(in3 informa(iile on t)e record, ceea ce )resu)une ca sursa s3 fie identificat3 5i, deci, citat3. Astfel cre5te credi+ilitatea )u+lica(iei. (ijloace de documentare Colectarea informa(iilor se face )rin inter*ie*are 5i )rin o+ser*are, )rin consultarea documentelor oficiale, a 8urnalelor )ri*ate, a memoriilor de acti*itate, a ar=i*elor de tot felul, a +a#elor de date com)uteri#ate, a internetului, etc. a0 @+ser*a(ia 'u)3 ma8oritatea lucr3rilor de s)ecialitate, )rima 5i cea mai la 2ndem2n3 metod3 de documentare a re)orterului este o+ser*a(ia. +0 ,econstituirea Ideal ar fi ca re)orterul s3 se afle 2n locul )otri*it la momentul )otri*it. Cel mai adesea 2ns3 el tre+uie s3 reconstituie e*enimentul ratat. Identificarea surselor )otri*ite la momentul )otri*it este o condi(ie necesar3. c0 %erificarea informa(iilor 5i 2ncruci5area surselor ,e)orterii tre+uie s3 se asi4ure c3 informa(iile )e care le de(in nu s2nt false sau incom)lete. 'e aceea, )rin 2ncruci5area surselor se )resu)une 43sirea a cel )u(in dou3 surse de la care 8urnalistul cule4e informa(ii 2n le4atur3 cu una numit e*eniment. Este recomandat3 contactarea, )e c2t )osi+il, a tuturor celor im)lica(i 2n desf35urarea fa)telor, atunci c2nd e>ist3 )3reri 5i relat3ri contradictorii. 9e:t jurnalistic &e>tul 8urnalistic este redactat de un 8urnalist careE5i asum3 res)onsa+ilit3(ile )ri*ind res)ecarea strate4iei )u+licistice 5i a re4ulilor deontolo4ice. &e>tul 8urnalistic este re#ultatul acti*it3(ii de colectare, de selec(ie, de ierar=i#are 5i condensare a informa(iei. &e>tul 8urnalistic nu ofer3 informa(ia 1+rut36, a5a cum o ofer3, de e>em)lu, un )roces *er+al. Informa(ia este 1filtrat36 de 8urnalist 2n a5a fel 2nc2t s3 r3s)und3 a5te)t3rilor )u+licului 1(int36. A+ra=am !oles define5te informa(ia ca fiind 1cantitatea de ori4inalitate, de im)re*i#i+il )e care o aduce un mesa86. 7n func(ie de ori4inalitatea informa(iei care 4enerea#3 te>tul de )res3, 8urnalistul *a colecta toate informa(iile care *or descrie e*enimentul 5i *or l3muri consecin(ele acestuia E*aluarea informa(iilor 2n func(ie de 4radul de im)licare a )u+licului ofer3 8urnalistului, de cele mai multe ori, ar4umente )entru ale4erea 4enului )u+licistic 5i a s)a(iului acordat informa(iei de canalul mediatic @ informa(ie, oric2t de inedit3 ar fi, nu *a fi rece)tat3, dac3 te>tul care o con(ine nu *a fi redactat 2ntrEun lim+a8 accesi+il )u+licului c3ruia 2i este destinat3

'e asemenea, 2n conformitate cu teoria informa(iei, o inteli4i+ilitate crescut3 neesit3 o anumit3 redundan(3. 'e aceea reluarea ideilor a*ansate ini(ial, 2n alt3 form3 . e>)lica(ii, detalii, re)eti(ii0 a8ut3 al o mai +un3 2n(ele4ere a mesa8ului Cu c2t informa(ia atin4e straturi mai )rofunde ale )si=icului uman, cu at2t )osi+ilitatea ca ea s3 fie re(inut3 este mai mare &e>tul 8urnalistic, ca )urt3tor de informa(ie este destinat unui anume canal media, de aceea el tre+uie s3 res)ect cadrul 4rafic 5i ieolo4ic al )u+lica(iei sau formatul )ro4ramului )ostului res)ecti*. Informa5ia *a fi structurat3 (in2nduEse seama at2t de sistemul de referin(e .o+i5nuin(ele de lectur3, cuno5tin(e, interese, etc0 al )u+licului s3u, c2t 5i de elementele func(ionale ale e*enimentului )e care te>tul 2n )re#int3. Ca urmare, acti*itatea 8urnalistului nu este nici )e de)arte at2t de liber, 2n sensul comun al termenului, 5i nici at2t de autonom3, )e c2t )are al )rima *edere; ea este marcat3 de constrngeri interne . de ce un e*eniment de )res3 de*ine informa(ie de )res3, cum se filtrea#3 informa(ia, cum se construie5te te>tul, cum se face 1am+ala8ul6 )entru a fi *2ndut30 5i de constrngeri e:terne .statutul )u+lica(iei, re4uli de etic3 )rofesional3, etc0 &e>tul 8urnalistic este le4at de conce)tul de e*eniment. E*enimentul 2nseamn3 inte4rare )rofund3 2n cotidian9 aici, acum ast3#i. E*enimentul transmis )rin intermediul unui te>t ti)3rit, *or+it sau 2nso(it de ima4ini, reali#ea#3 un act de comunicare. @rice act de comunicare )resu)une . du)3 lin4*istul ,oman CaJo+son09 a0 emi(3torul .E0 +0 destinatarul sau rece)torul . 'B,0 c0 mesa8ul .!0 Pentru )reci#area condi(iilor 2n care are loc comunicarea se iau 2n discu(ie urm3torii )arametri9 canalul utili#at . Ca0, 4radul de reali#are a contactului dintre emi(3tor 5i rece)tor .C@0, codul .C0 5i referentul .,0 ? realitatea o+iecti*3 desemnat3 )rin lim+3. Hunc(iile lim+a8ului, 2n )ers)ecti*a teoriei informa(iei, a5a cum au fost descrise de ,oman CaJo+on, s2nt9 1. func(ia referen(ial3 . denotati*3, a>at3 )e conte>tul comunic3rii0 2. func(ia conati*3 . sau de a)el, a>at3 )e rece)tor0 3. func(ia e>)resi*3 .emoti*3, a>at3 )e emi(3tor0 4. func(ia fatic3 . a>at3 )e canalul de transmisie, )entru a asi4ura le43tura dintre informa(ii0 . func(ia metalin4*istic3 .a>at3 )e cod0 6. func(ia )oetic3 .a>at3 )e mesa80 Hunc(ia referen(ial3, denotati*3, este un element ce define5te orice te>t 8urnalistic. Ea )oate fi identificat3 cu ceea ce se nume5te func(ia informati*3 a te>tului 8urnalistic9 nu )oate fi conce)ut3 e>isten(a unui te>t de )res3 2n afara inten(iei de a informa 2n le43tur3 cu un fa)t real, de actualitate. Actul de comunicare, reali#at )rin con(inutul te>tului 8urnalistic, este )osi+il doar atunci c2nd se reali#ea#3 func(ia fatic3. Hunc(ia fatic3 are rolul de a sta+ili 5i de a men(ine contactul dintre emi(3tor 5i rece)tor, )rin intermediul canalului de comunicare 5i e>)loatarea caracteristicilor acestuia . codul 4enurilor, codul 4rafic, codul ti)o4rafic, lim+a, etc0. Hunc(ia referen(ial3 (ine a5adar de esen(a te>tului, de con(inut, func(ia fatic3 (ine de retorica acestuia.

'oncluzii &e>tul 8urnalistic este un mi8loc de transmitere a informa(iei, informa(ia fiind le4at3 2ntotdeauna de un fa)t .e*eniment0 din realitatea 2ncon8ur3toare. <atura comunica(iei 5i )rofilul rece)torului, a )u+licului 1(int36 4enerea#3 o construc(ie s)ecific3 a te>tului 8urnalistic. <e*oia de a sta+ili 5i men(ine contactul cu destinatarul .func(ia fatic30 im)une 8urnalistului o e*aluare, o selec(ie a materialului )re#entat, )recum 5i o selec(ie a materialului lin4*istic utili#at. Structurarea mesa8ului mediatic 2n func(ie de )u+licul *i#at este un element fundamental al )rofesionalismului. #eportajul Reportajul, gen literar sau publicistic ,e)orta8ul este un 4en )u+licistic care 1 2m)rumut36 unele )rocede literatirii. C=iar dac3 se )oate *or+i , 2n ceea ce )ri*e5te re)orta8ul, des)re calit3(ile literare sau des)re o anume )ondere a func(iei )oetice, acestea s2nt secundate 2n ra)ort cu func(iile referen(ial3 5i fatic3, definitorii )entru re)orte8ul ca te>t )u+licistic. !ic=el %oirol r3s)unde la 2ntre+area 1 ce este re)orta8ulK6 2n felul urm3tor9 1 re4uel de aur 2n re)orta8 este ri4oarea informa(iilor 5i sco)ul redact3rii unui re)orte8 este acela de aEi face )e cititori s3 *ad3, s3 aud3, s3 simt3 ceea ce 8urnalistul 2nsu5i a *3#ut, a au#it, a sim(it6. 7ncercarea de definire a re)orta8ului ca 4en 8urnalistic circumscrie dou3 eta)e esen(iale9 1. te>t redactat de 8urnalist, a*2nd ca su+iect relatarea unor informa(ii de actualitate, )entru un )u+lic interesat de acesta; 2. enun(area tr3s3turilor s)ecifice re)orta8ului9 te>t 8urnalistic ce )relucrea#3 2n mod s)ecific informa(ii culese de 8uranlist la locul desf35ur3rii e*enimentului. Informaia i reportajul nu orice informa(ie : fa)t de )res3 )oate s3 constituie su+iectul unui re)orta8 nu )ot re)re#enta informa(ii care s3 constituie nucleul unui re)orta8 dec2t fa)tele ce se )etrec su+ oc=ii 8urnalistului 2n ra)ort cu e*enimentul, 8urnalistul se )oate afle 2n dou3 i)osta#e9 martor 5i )artici)ant indiferent de )o#i(ia sa fa(3 de fa)tele relatate, demersul 8urnalistic de colectare a informa(iilor *a e>)loata dou3 )rocedee fundamentale, cunoscute 2n )ractica 8uranlistic39 o+ser*area 5i inter*ie*area celor im)lica(i ca martori ori )artici)an(i la e*eniment Prin ra)ortarea mesa8ului la rece)tor .)u+licul c3ruia 2i este destinat mesa8ul, )u+licul 1(int360 au fost identificate 5ase *alori ale informa(iei semnificati*e9 a0)ro>imitatea tem)oral3 +0 )ro>imitatea s)a(ial3 c0 ineditul, ori4inalitatea, neo+i5nuitul fa)telor d0 conflictul e0 consecin(ele f0 ca)tarea interesului uman Pentru )roducerea te>tului e>ist3 dou3 eta)e esen(iale9 1. colectarea informa(iilor 2. redactarea 5i re*i#uirea te>tului

E*aluarea informa(iei 5i sta+ilirea elementelor caracteristice informa(iei se desf35oar3 de o+icei 2n doi tim)i9 1. concomitent cu ale4erea su+iectului .e*enimentul0 2. du)3 finali#area )rocesului de colectare a informa(iilor Selectarea, re*i#uirea informa(iilor determin3 ale4erea un4=iului de a+ordare. Gn4=iul de a+ordare este )reci#at, de o+icei, in )rimul )ara4raf al te>tului . leadE attaLue0 sau 2n formula com)le>a9 titlu : c=a)eau : )ara4raf ini(ial. Ale4erea un4=iului de a+ordare 2l determin3 )e 8urnalist s3E5i construiasc3 5i strate4ia de a+ordare a surselor. Gn4=iul de a+ordare re)re#int3, de o+icei, r3s)underile )e care 8urnalistul le d3 e>)licit la 2ntre+3rile9 1ce *oi s)uneK6, 1din ce )ers)ecti*3K6, 1de ce *oi s)uneK6. <u 2ntotdeauna un4=iul de a+ordare )oate fi identificat 2n )ara4raful ini(ial sau 2n sec*en(ele9 c=a)eau : )ara4raf ini(ial sau titluE c=a)eau : )ara4raf ini(ial. Gneori, re)orterul, com+in2nd nara(iunea cu descrierea 5i dialo4ul, las3 )u+licului 1desco)erirea6 un4=iului de a+ordare. 9ipuri de reportaj 7n )ractica 8urnalistic3 autorii (in rareori seama de clasa 2n care se 2nscrie re)orta8ul )e careEl *or reali#a. &ot )ractica de#*3luie totu5i c2te*a ti)uri de re)orta8e. Autorii france#i care sEau ocu)at de re)orta8 au definit ti)urile de re)orta8 2n func(ie de preponderena nucleului narativ )e care re)orta8ul are inten(ia s3El e*iden(ie#e. 7n func(ie de acest criteriu se *or+e5te de urm3toarele ti)uri de re)orte89 1. re)orta8ul de atmosfer3 : are sco)ul de aEl a8uta )e cititor s3 tr3iasc3 atmosfera e*enimentului la care nEa )artici)at 2. re)orta8ul de e*eniment : nu )resu)une a+sen(a elementului de atmosfer3, ci doar )lasarea lui 2n )lanul al doilea. Cititorul este )lasat n mijlocul faptelor @ alt3 modalitate de a clasifica re)orta8ele o constituie e*aluarea semnifica(iei com)le>it3(ii e*enimentului9 a0 fa)t di*ers +0 e*enimente caracteri#ate )rin com)le>itatea fa)telor. Acestea se definesc )rin conflicte 5i consecin(e semnificati*e .4re*e, re*olu(ii, r3#+oaie, etc0 c0 fa)te de actualitate de lar4 interes uman . accidente, crime, etc0 d0 e*enimente caracteri#ate )rin fa)te care se succed 2n tim), care necesit3 o acti*itate de in*esti4are, cu semnifica(ii sociale 5i umane .fenomenul dro4urilor, fenomenul coru)(iei0. Interviul Men Nelt#er numea inter*iul ca )e o 1conversaie, de obicei ntre dou persoane, pentru a obine informaie n beneficiul unei audiene nevzute. Interviul este adesea un schimb informaional ce poate da natere unui nivel de nelegere la care, singur, nici una dintre pri nu are acces6. 1Este abuziv, scrie cercet3torul france# !ic=el %oirol, s numim interviu nite simple vorbe aruncate ntr-o doar, declaraie fcut undeva n prip, chiar de o personalitate, sau o discuie mai amnunit cu un specialist ntr-un domeniu de strict specialitate. Primele dou snt simple conversaii, apoi avem de-a face cu declaraii i, n fine, cu o ntrevedere documentar6 A5adar, )utem s)une c3 inter*iul este 2nainte de toate, o con*ersa(ie cu un demers in*esti4ati*. 'e o+icei, teme inter*iului )reced3 ale4erea )ersoanei.

@rice inter*iu tre+uie s3E5i )ro)un3 un sco) clar 5i cu s)ecific 8urnalistic. 7n mod normal, un inter*iu tre+uie s3 e>)lore#e su+iectul 2ntrEun mod inedit. <u 2ntotdeauna 2ns3 tematica )reced3 o)(iunea fa(3 de )ersoan3. Conte>tul s)a(ioEtem)oral sta+ile5te 2n mod o+iecti* temele des)re care )ersoanele cele mai com)etente *or fi solicitate s3 ofere informa(ii )e care le de(in numai ele. Cum ne ale4em interlocutoriiK @amenii de*in su+iect de 5tire 5i de inter*iu din unul sau mai multe moti*e9 1. de(in func(ii im)ortante. Hunc(ia 2i face )urt3tori de cu*2nt ai )rofesiei 5i ai )ri+lemelor ce le afectea#3 sau ne afectea#3 interesele 2. au reali#at ce*a im)ortant 3. s2nt acu#a(i de f3r3dele4i 4ra*e 4. cunosc ce*a sau )e cine*a im)ortant . s2nt martorii unui e*eniment im)ortant 6. s2nt oameni c3rora li sEa 2nt2m)lat ce*a im)ortant Eta)ele reali#3rii inter*iului Primul lucru ce tre+uie f3cut este s3 =ot3r2(i sco)ul inter*iului. Ce se dore5te9 A0 s3 aducem fa)te B0 s3 caracteri#a(i o situa(ie C0 s3 *i se confirme ce*a ce 5ti(i '0 s3 demonstra5i c3 a(i fost acolo Se identific3 mai a)oi )ersoana cea mai )otri*it3. !oti*ele ale4erii )ot fi 5i accesi+ilitatea, 2ncrederea, res)onsa+ilitatea sau )osi+ilitatea de a o cita. $ fi documentat este o condiie necesar (dar nu suficient) pentru a lua un interviu3 Prin documentare se 2n(ele4e, de fa)t9 o a+ordare o+iecti*3 sau factual39 date, cifre, nume, ra)oarte etc, cu )ri*ire la tem3, ce se )ot 43si 2n c3r(i, re*iste, +a#e de date; o a+ordare 1)ersonali#at369 m3rturii ale celor a)ro)ia(i, cu )ri*ire la )asiunile, micile 1secrete6 ale inter*ie*atui; Grm3toarea eta)3 este sta+ilirea structurii inter*iului. Cercet3torii 2n comunicare clasific3 inter*iuriel 2n cinci cate4orii9 ti) )2lnie ti) )2lnie in*ersat3 ti) tunel cu ordine mascat3 cu form3 li+er3 Inter*iurile +une com+in3 mai multe ti)uri de a+ordare. Inter*iul ti) plnie )orne5te de la ideea 4eneral3 5i se a)ro)ie tre)tat de detaliile 5i o+ser*a(iile )articulare .)oli(ie, )olitic30. 7n inter*iul tip plnie inversat discu(ia 2nce)e de la un su+iect +ine determinat 5i se l3r4e5te c3tre o tem3 mai 4eneral3. Inter*iul tip tunel adun3 laolalt3 o serie de 2ntre+3ri 4ru)ate 2n 8urul aceleia5i teme . de e>em)lu, de la locul unui accident0. 7n inter*iul cu ordine mascat, re)orterul 2ncerc3 s3E5i tri5e#e interlocutorul, determin2nd a+il 2ntre+3ri u5oare cu dificile, )rietenoase cu )olemice. Inter*iul cu form liber in*it3 la r3s)unsuri desc=ise. Este folosit 2n ca#ul inter*iurilor de )rifil sau atunci c2nd nu e>ist3 limit3 de tim). 'are snt cele mai bune ntrebri4

E>ist3 dou3 feluri de 2ntre+3ri9 euristice 5i retorice. Cele euristice conduc la ade*3ruri noi, cele retorice fac de )risos r3s)unsul )e care ele de8a 2l con(in. +e regul, o ntrebare retoric nu5i are locul ntr5un interviu. A)ar 2ns3 situa(ii c2nd ele 8oac3 rolul unui catali#ator al reac(iilor. 'teva reete care pot ajuta la formularea ntrebrilor ar3ta(i, )rin felul cum formula(i 2ntre+area, c3 s2nte(i documentat concentra(iE*3 asu)ra 2ntre+3rilor 1cum6 si 1de ceK6 defini(i termenii, nu folosi(i formul3ri am+i4ue cere(i mereu e>em)le, e*alu3ri, com)ara(ii sta+ili(i limite )entru definirea r3s)unsurilor relua(i r3s)unsul re*eni(i la ceea ce nu sEa s)us face(i, 2n mod inten(ionat, o afirma(ie eronat3 da(i alternati*e 'e ntrebri nu se pun4 7ntre+3ri care do*edesc a+sen(a sau caren(a document3rii 7ntre+3ri *a4i, 4enerale !ai multe 2ntre+3ri 2ntrEo sin4ur3 formulare 7ntre+3ri lun4i 7ntre+3ri la care se )oate r3s)unde cu da sau nu, de5i nu dori(i acest lucru 7ntre+3ri cu r3s)uns 2n con(inut Grm3toarea eta)3 este selec(ia 5i redactarea informa(iei, titrarea &itrarea 2nseamn3 sta+ilirea titlului 5i a su+titlului si, 2n unele ca#uri, a su)ratitlului. 7ntre titlu 5i articl este uneori eficace )re#en(a unei eta)e intermediare9 c=a)eauEul. ')apeau5ul cu funcie informativ i incitant -u se modific anumite cu*inte, e>)resii ori turnuri de fra#3, c=iar 4re5eli 4ramaticale ce dau )lasticitate 5i )ot contri+ui la caracteri#area interlocutorului

E>ist3 mai multe modalit3(i de alc3tuire a radio8urnalelor9 Di la +uletinele de 5tiri 5i la radio8urnale se folosesc dou3 sau mai multe *oci . 2n func(ie de durat3, de e*enimente, etc0 Con(inutul de)inde de ora din #i 5i de e*enimente. Seara se face, de o+icei, o sinte#3 a #ilei. 'iminea(a se )re#in3 5tirile din tim)ul no)(ii 5i se reiau cele im)ortante, )etrecute cu o #i 2nainte 5i un fel de a4end3 a #ilei ce 2nce)e.

Interviul la radio
Inter*iul este 4enul 8uranlistic cel ami utili#at, at2t ca modalitate de colectere a inf2orma(iei, c2t 5i ca element de sine st3t3tor 2n con5inutul unei emisiuni. 'in )uncutl de *ede al modului de reali#are, se )ot deose+i dou3 ti)uri de inter*iu9 O inter*iul instantaneu, folosit ca ilustrare audio 2n +uletinele de 5tiri. Adau43 credi+ilitate )rin introducere surselor 2n comunicarea direct3 cu ascult3torii O inter*iul )re43tit )oate fi folosit at2t ca +a#3 )entru reali#area altor ti)uri de emisiuni .re)orta8e, anc=ete, emisiuni com)le>e0, c2t 5i ca material de sine st3t3tor 2n func(ie de circumstan(ele reali#3rii, inter*iurile )ot fi9 O )rin 2nt2lnire direct3 .re)orter 5i interlocutor fa(3 2n fa(30 O la fa(a locului .2n tim)ul )roducerii e*enimentuleui O 2n direct .la o emisiuneinterlocutorul este sau nu )re#ent0 O P,I< &E"EH@< O "A @ C@<HE,I<&A 'E P,ESA 'u)3 con(inut, inter*iurile )ot fi9 1. interviu informativ .ministrul care a )ro)us le4ea, )oli(istul care a )rins criminalul, etc0. @ discu(ie )reliminar3 este +enefic3, ca 5i sta+ilirea ordinii 2ntre+3rilor. &ot 2n aceast3 cate4orie se 2nscrie inter*iul descriere E o m3rturie din )artea celui care a asistat la e*eniment .o 4os)odin3 care a *3#ut s)3r43torul din locuin(3, un cores)ondent de r3#+oi, etc0 2. interviul interpretativ; ,e)orterul furni#ea#3 fa)tele 5i cere interlocutorului s3 se confese#e sau s3 se e>)lice. 'e e>em)lu9 )olitica economic3, )unctul de *edere al +isericii cu )ri*ire la =omose>ualitate, a0 interviul de analiz . 'e ceK 0 inter*iul 2ncadrea#3 e*enimentul sau situa(ia 2ntrEun conte>t )recis. Curnalistul a)elea#3 la e>)ert 5iEi cere s3 e>)lice ascult3torilor conte>tul 5i sensul e*enimentului +0 interviul comentariu E la +a#a lui st3 2ntre+area 1care este )3rerea d*. des)re...KP. Interlocutorul este 5i de aceast3 dat3 un s)ecialist. c0 interviul de opinie3 Sco)ul s3u este de a afla ce 42ndesc cei 2n cau#3 des)re su+iect .de e>em)lu, omul de 5tiin(3 care sus(ine sau res)in4e o teorie0 33 interviul afectiv are sco)ul de a oferi o *i#iune 4eneral3 asu)ra interlocutorului, astfel ca ascult3torul s3 2n(elea43 mai +ine situa(ia 2n care este im)licat inter*ie*atul din )unct de *edere uman .de e>em)lu, oameni im)lica(i 2ntrEun conflict de munc3, su)ra*ie(uitorii unor catastrofe0. Curnalistul tre+uie s3 fie im)ar(ial, f3r3 a )3rea indiferent. Sco)ul inter*iului este de a scoate la i*eal3 un su+iect de interes )u+lic

Inter*iul )oate fi de personalitate .atra4e aten(ia asu)ra unui fa)t 5i om e>ce)(ional0 sau documentar .un )artici)ant al e*enimentele din decem+rie 1989 )oate arunca o nou3 lumin3 asu)ra istoriei, de e>em)lu0. Hiecare inter*iu are dou3 )rinci)ii fundamentale )entru re)orter9 s3 asculte 5i s3 2ntre+e mereu 1de ceKP. &tapele realizrii interviuluiale4erea temei 5i a interlocutorului. <u orice tem3 )oate fi tratat3 )rintEun inter*iu. ,e)orterul tre+uie s3 5tie mai 2nt2i ce *rea s3 afle 5i a)oi s3 determine de la cine. Pentru ale4erea interlocutorului 'e !aesenner )ro)une c2te*a criterii9 1. cele+ritatea, )ersonalitatea indi*idului 2. autoritatea informa(iei o+(inute 3. reali#3rile deose+ite 4. im)licare 2ntrEun e*eniment deose+it . sim(ul umorului sau ca)acitatea de a crea atmosfer3 Interlocutorul )oate fi9 martor, e>)ert, analist, *edet3, omul de )e strad3 im)licat 2n e*eniment O documentarea; 2nainte de a )orni la reali#area inter*iului tre+uie s3 se 2nde)lineasc3 urm3toarele condi(ii9 1. s3 o+(in3 suficient3 informa(ie asu)ra su+iectului 5i interlocutorului astfel 2nc2t s3 )oat3 de(ine controlul inter*iului 2. s3 cunoasc3 2n detaliu ceea ce tre+uie s3 scoat3 2n e*ident3 inter*iul 3. s3E5i fi>e#e 2ntre+3rile O )re43tirea inter*iului. Calitatea 2ntre+3rilor determin3 calitatea r3s)unsurilor. Gn inter*iu este o discu(ie cu un sco). 2n func(ie de sco), se )ot deose+i 2ntre+3rile factuale sau de informa(ie, care ofer3 date concrete, de cele de o)inie .cer )unctul de *edere al unui s)ecialist0 sau de m3rturie .urm3rind s3 o+(in3 confirmarea unei informa(ii0, de moti*(ie. )entru a afla cau#ele unei ac(iuni0, de urm3rire0, de com)letare .de e>em)lu9 1mai dori(i s3 ad3u4a(i ce*aKP0. 'u)3 rolul lor, 2ntre+3rile )ot fi9 de atac de s)ri8in de reluare de )unctare de insisten(3 de nominali#are .nume, func(ie, calitate, 1*3 reamintesc, st3m de *or+3 cu...P de o+iec(ie de contro*ers3 .de e>em)lu9 pe de alt parte s-a spus c... !, unii au spus c... !, cum reacionai fa de oamenii care spun c... ! 1'e ceKP r3m2ne cea mai +un3 2ntre+are. 2ntre+area 1cineKP cere un su+iect, r3s)uns9 o )esoan3. 1C2ndKP cere un fa)t, r3s)uns9 un moment. 1GndeKP cere un

fa)t, r3s)uns un loc. 1CeKP cere un fa)t sau o inter)retare a fa)tului, r3s)uns o succesiune de e*enimente. 1CareKPcere o ale4ere. 1'e ce KP cere o o)inie sau un moti* )entru cursul unei ac(iuni. 2ntre+3rile )ot fi9 desc=ise . cer un r3s)uns lar40, 2nc=ise .nuB da0, de 2ntindere. O 'esfa5urara inter*iului; Ca)acitatea de a asculta 5i a 42ndi re)ede este un atri+ut esen5ial al re)orterului Conclu#ii ,e4ulile nu )ot crea e>ce)(ii. Inter*iul este o art3, iar inter*ie*atori de succes s2nt arti5ti ai rela(iilor umane. Inter*iul este, 2n acela5i tim), o meserie, deci modul de a face inter*iuri se )oate 2n*3(a.
Reportajul radiofonic Reportajul este o sintez ntre informaia pur i construcia artistic, combinnd munca jurnalistic, i arta povestitorului, neutralitate persoanei a treia i implicare autorului n eveniment. Reportajul este un mod de comunicare, descriind spectacolul unui evniment, pentru un public larg. Reportajul se bazeaz n primul rand pe munca jurnalistului n teren. Reporterul descrie ceea ce vede i aude, aa cum simurile sale percep realitatea nconjurtoare. Reporterul radio nu difer de cel tiprit dect n ceea ce privete tehnologia utlizat. Microfonul este prelungirea vederii i auzului su. Mesajul este un mesaj n timp real perceperea mesajului este posibilitatea doar n momentul transmiterii sale!. Mesajul ajunge la receptor n form liniar" asculttorul ia cunotin de fapten ordinea fi#at de junralist. $e aceea mesajul trebuie s aib un coninut fr ambiguiti i de aceea trebuie s fie esenia, dens i scurt. %onform bibliografiei de specialitate e#ist trei tipuri de reportaj" &. reportajul n direct adunare, tratarea i difuzare informaiei sunt simultane!. '. reportajul de radiojurnal reporterul trebuie s selecteze punctele importante ale subiectului rapid, pornind de la un anume punct de abordare!. (. reportajul emisiune evenimentul este comunicat dup ncheierea lui! )unerea n form prin tratare i montaj, asigur coeren i este la fel de important ca i pregtirea i nregistrarea, dar este ulterioar acestora. Reportajul n direct ncepe cu pregtirea materialului, adic cunoaterea evenimentului i a participanilor ce vor lua parte la el. *ceasta inseamn c mai nti se studiaz informaiile parvenite postului de radio. +urnalistul trebuie s anune viitoarele personaje ale reportajului, despre inteniile sale. ,ubiectul, informaiile, centrele de interes ale reportajului, trebuie de asemenea e#plicate. Reporterul se documenteaz. Etapele de baz n documentare sunt: E obinerea unei imagini de ansamblu a sbiectului E aprofundarea punctelor de interes E gsirea persoanelor potrivite ca interlocutor. $ocumentarea i nsemnrile, trebuie s urmeze reoprterul pe teren. -n reportaj n direct este perceput de public la aceei tensiune cu care se confrunt jurnalistul" el trebuie s spun ce vede, ce simte, ce triete. .l are dreptul la o prere. /ucrul esenial este de a pstra o judecat dreapt, echilibrat, corect, n raport cu faptele prezentate. Reportajul de radiojurnal, poate fi un material de sine stttor, sau un insert n cadrul unei tiri. .l trebuie s fie scurt, factual, informaional. Rtebuie s il fac pe

ascultatotr prta la eveniment, introducnd0l n atmosfera real, spunnd0i ce se petrece i cum se petrece acel eveniment. %ea mai grea munc a reporterului, ncepe abia dup ce nregistrarea informaiei pe teren s0a terminat. Reporterul va trebui s utilizeze ct mai judicios timpul rmas pn la difuzare pentru a aduce materialul n forma final. 1n reportaj se include un enun al subiectului, o prezentare a faptelor si opiniilor, chiar i un scurt sumar al materialului . )entru reportajele de la evenimentele importante, care trebuie difuzate urgent, junralistul i poate permite relatarea de la faa locului prin telefon. Reportajul emisiune este un material de sine stttor. %heia realizrii unui material bun este nzestrarea ideii iniiale care poate veni de la reporter, editor, productor! cu elemente de interes uman. 1n general reportajul emisiune se ncadreaz ntr0un format standard care este urmtorul" a. /ead0ul care deschide materialul cu un fapt, descrierea unei scene, o anecdot, un citat. b. 2ranziia sau paragraful bucl, spune asculttorului de ce reporterul s0a oprit la acel subiect. c. $ezvoltare temei 3 segmente ordonate logic, corelate. d. -n final puternic 3 o comoarlasat pentru ultimele fraze. Reporterul i stabilete unghiul de abordare. 2ema tratat dintr0o singur perspectiv este prezentat n profunzime. ,e pregtete planul de reportaj i interlocutorii. ,e realizeaz un scenariu care va fi finisat la montaj, n aa fel nct s se pstreze ritmul, echilibrul i durata fiecrei poriuni. )entru fiecare trebuie cautat o fraz, o secven sonor care s se pastreze ca un ecou n urechea asculttorului. -n reportaj radiofonic reuit trebuie s rspund la trei e#igene" E informeaz publicul E relev ct mai precis sursele E asigur o buna comunicare ntre reporter i public Televiziunea /a redactarea te#telor pentru televiziune trebuie s se in seama de trsturile specifice ale acestui mediu. 2eleviziunea este, ca i radioul un mediu al momentului. 1n mod obinuit, mesajul vizual i cel verbal sunt difuzate concomitant. )rin alturarea lor, ntre imagine i cuvnt pot aprea trei relaii" a. concuren b. redundan c. complementaritate 4 imagine foarte captivant, dramatismul sau ineditul ei, va distrage atenia spectatorului de la comentariu. -n comentariu va pune in umbr maginea care l nsoete. Momentele forte ale discursului visual nu trebuie s coincid cu momentele forte ale discursului verbal. 2e#tul trebuie s fie complementar, adic s surprind ceea ce imaginea nu poate. )osturile de televiziune se adreseaz unei categorii foarte largi de telespectatori. +urnalistul de televiziune se sprijin pe urmtoarele principii n redactarea materialelor" a. s se scrie simplu nu simplist!, clar , concis i direct b. s scrie n limbajul de fiecare zi, ocolind0se ns familiarismele jargonul, formulrile preioase c. s se eviter construciile greoaie d. informaia s fie n mod logic firesc, uor de urmrit evitndu0se detaliile i cuvintele inutile e. s se armonizeze cuvntul cu imaginea. Reguli de redactare pentru audio0vizual" &. 5ume, titluri, funcii6 prezentarea poate s fie verbal sau titrat.

'. ,igle, acronime. %ele cunoscute vor fi scrise ca atare" 45-, 5*24, iar cele mai puin cunoscute vor fi redate integral, eventual urmate de acronim. (. %ifrele, numerele se rotunjesc 7. %itatele. )entru a le reda e#ist mai multe posibiliti." a!cel imn cauz este present n imagine i vorbete direct, declaraia sa fiind redat integral sau parial. b!intervieivat este prezent doarn imagine, n timp ce coloana sonor cuprinde o sintez a spuselor sale, realizat si rostit de reporter sau de crainic ,ursa unei declaraii se va meniona, nainte i nu la sfrit. Lectura textelor 1nainte de emisie sau nregistrare, te#tul se corecteaz i se citete, pentru a se evita eventualele greeli de redactare, de pronunie, de logic. Relaia dintre cuvnt i imagine 4 imagine nu poate s numeasc o persoan, un lucru, un eveniment. %uvtul permite identificarea. 8maginea, ns, nu are un rol pasiv, ea valideaz, sau nu, cuvntul. 8maginea are" E efect de confirmare E efect spectaculos 3 d via tirii E efect emoional +ohn 5e9itt vorbete de : moduri de alturare a imaginii i a comentariului" a. comentariu puternic 0 imagine de fundal umplutur!. 8maginile nu relateaz subiectul i nici nu l plaseaz spaial, temporal de e#emplu oameni de pe strad, atunci cnd se vorbete de omaj!. ,e recomand asemenea soluii doar ca ultim instan. b. %omentariu puternic 3 imagini generice"2e#tul rostit este susinut de imagine prin prezentarea unui element sau detaliu pecific subiectului abordat datele statistice despre nivelul de trai pot fi noite cu oameni stnd la coad la produse ieftine, cutnd resturi menajere6 fizionomii, oameni amri alturai unor mbogii de ultim or! c. %omentariu puternic 3 imagine de ilustraie de e#emplu dac se vobete de o persoan este alaturat respectiva persoan,

se vorbete de guvern imaginea este cldirea guvernului, sau chiar a guvernului n edin de lucru!. Modalitatea poate edveni uor plicticoas. d. %omentariu cu ro complementar 3 imagine puternic subiecte dramatice n plin desfurare, de e#emplu"conflicte armate, de strad, cataclisme, inundaii! e. 8magini fr comentariu" &. imagini nefinisate no comment ! '. poeme sau eseuri vizuale lumina, cadrul, muzica cu rol de prim plan! f. comentariu puternic 0 imgine puternic. 8maginea, formnd un tot coerent, prezint o poveste ce poate fi urmrit i neleas independent de comentariu, intrnd n cncuren cu acesta 2elespectatorul trebuie condus cu tiin de la plierul vizual al comunicarii la cel audio i invers.

SGBIEC&E
1. 2. 3. 4. . 6. $. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1 . 16. 1$. 18. 19. 20. ,olul 8urnalistului 2n Qafacerea6 8urnalistic3; Informa(ia 5i e*enimentul de )res3; Colectarea informa(iei 5i utiliRarea surselor %erificarea 5i )rote8area surselor; Predocumentarea 5i documentarea &e>tul 8urnalistic ,e)orta8ul 2ntre literatura 5i 8urnalistic3; ,e)orta8ul : ti)olo4ii Inter*iul ca 4en )u+licistic Inter*iul : ti)olo4ii Inter*iul9 ale4erea temei 5i a interlocutorului; 7ntre+3rile inter*iului ,adioul : )artener al )resei scrise. S)ecificul informa(iei radio Dtire, +uletin de 5tiri, radio8urnal Inter*iul 5i re)orta8ul radiofonic; &ele*i#iunea 5i )u+licul s3u; Curnaul de tele*i#iune; Inter*iul 5i re)orta8ul de tele*i#iune; Ima4ine 5i cu*2nt la tele*i#iune;

28