Sunteți pe pagina 1din 5

PRINCIPII MODERNE DE CLASIFICARE A LUMII VII Pe Terra exist peste 3 milioane de specii care populeaz toate mediile de via

(acvatic, terestru, aerian). Clasificarea lor este necesar pentru a inventaria aceast diversitate imens de organisme vii care prezint asemnri i deose iri, mai mult sau mai puin evidente i care au strmoi comuni. !amura iologiei care se ocup cu identificarea i clasificarea indivizilor iologici pe criterii morfoanatomice, eco"fiziologice, ioc#imice, genetice se numete taxonomie sau sistematic. Prima clasificare a fcut"o $n antic#itate %ristotel care grupa organismele cunoscute $n plante i animale. Carl von &inee (naturalist suedez) a sta ilit nomenclatura inar ( inominal) pt clasificarea organismelor ' conform acestei nomenclaturi fiecrei specii i se atri uie un nume latin format din ( cuvinte) primul genul i al doilea specia. *n iologie se lucreaz cu categorii sistematice+categorii taxonomice care includ organismele de acelai tip. Cele mai utilizate sunt) ,pecia, -enul, .amilia, /rdinul, Clasa, *ncrengtura, !egnul. ,pecia este categoria de az0 grupeaz indivizii care se pot $mperec#ea $ntre ei pt a da natere unor urmai fertili. -enul grupeaz toate speciile de acelai tip, similare sau str1ns $nrudite. .amilia grupeaz mai multe genuri apropiate. /rdinul este alctuit din totalitatea familiilor aceluiai tip. Clasa este format din ordine asemntoare. *ncrengturile sau P#2lumurile grupeaz mai multe clase. !egnul este alctuit din mai multe $ncrengturi. 3xist i categorii taxonomice infraspecifice) formele, a eraiile, rasele (fiziologice, geografice, ecologice), su speciile i infraspeciile. .ormele sunt variante morfologice, fiziologice sau de alt natur care apar $n mod normal $n orice populaie. 3x.) mamifere i psri din zone arctice au ( forme sezoniere) cu lan+pena4 al iarna i cu lana+pena4 $nc#is vara. % eraiile apar accidental ca urmare a aciunii unor factori de mediu. 3x. insecte la care apar indivizi de talie mai mic $n raport cu talia specific a speciei. !asa fiziologic este o categorie din cadrul unei specii care difer de restul indivizilor speciei printr"o trstur fiziologic i nu prin #a itus. 3x. midii din ad1ncurile 5rii 6egre care se reproduc o singur dat pe an spre deose ire de midiile din zona de rm care se reproduc de ( ori. !asa geografic+su specia reprezint o grupare de indivizi din cadrul unei specii, izolai reproductiv de alte comuniti prin ariere geografice care $mpiedic sc#im urile de indivizi. Categorii taxonomice supraspecifice) tri ul, su familia, suprafamilia, seciunea, infraordinul, supraordinul, infraclasa, su clasa, suporaclasa, su $ncrengtura. Principiile de clasificare pot avea $n vedere caracteristici diferite i pot conduce, drept urmare, la formarea de grupe diferite) 7. criterii de ordin ecologic (specii azofile ' specii acidofile, vieuitoare de ap srat ' vieuitoare de ap dulce0 animale ce prefer uscciunea ' animale ce prefer umiditatea). (. criterii fiziologice (organisme autotrofe"organisme #eterotrofe), organisme care triesc la temperaturi constante"organisme care triesc la temperaturi varia ile, organisme #ermafrodite"organisme unisexuate, folositoare"duntoare), 3. Criterii de ordin economic (nidicole"nidifuge), 8. criterii de natur comportamental (ier oase"lemnoase), 9. criterii de natur morfo"anatomic (unicelulare"pluricelulare, animale cu endosc#elet"animale cu exosc#elet), :. criterii azate pe raporturile de rudenie (plante cu sm1na ne$nc#is $n fruct"plante cu sm1na $nc#is $n fruct, psri" mamifere). ,istemul cel mai acceptat $n prezent este sistemul celor 9 regnuri ela orat de !.;. <#itta=er (7>:>). *n acest sistem se ine seama de urmtoarele criterii) 7. sta ilirea a trei niveluri de organizare) procariot, eucariot unicelular i eucariot multicelular"multinuclear0 (. existena a 3 modaliti principale de nutriie) a. fotosintetic, secundar a sor tiv, caracteristic0 . ingestiv, caracteristic animalelor0 3. a sor tiv, caracteristic fungilor. Cele 9 regnuri sunt) 7. 5onera (procariote) ' organisme f mici, unicelulare0 celule sunt organizate cca protocelule0 unele din ele formeaz colonii0 reproducerea se face asexuat prin dividiune0 sc#im ul de %?6 se poate face prin con4ugare, transformare sau transducie. %r#e acterii, 3u acterii, ciano acterii (. Protista (Protoctista) ' organisme unicelulare, celulele sunt organizate ca eucelule0 unele dintre ele formeaz colonii0 reproducerea este asexuat (prin diviziune) sau sexuat (con4ugare, anizogamie, oogamie)) 3uglene, ?iatomee, !izopode, .lagelate, ,porozoare, Ciliate 3. Plantae (5etap#2ta) ' $n ma4oritate, organisme pluricelulare0 celulele prevzute cu nucleu0 sunt autotrofe prin fotosintez, cei mai importani pigmeni asimilatori fiind clorofila a i 0 nu au posi ilitatea de li er locomoie0 organismele pluricelulare se $mpart $n talofite, al cror corp vegetativ este nedifereniat sau sla difereniat, i cormofite) plante cu o difereniere superioar0 prezint organe vegetative i de reproducere. !eproducerea sexuat se realizeaz prin alternan de generaii0 la formele superioare se produce o reducere cresc1nd a gametofitului ' %lge, muc#i, ferigi, plante cu sm1n

8. .ungi (3um2cota) ' organisme unicelulare0 celule sunt prevzute cu nucleu0 constituite din formaiuni plasmatice multinucleate sau filamente (#ife) car formeaz un miceliu0 sunt rar unicelulare0 #eterotrofe ' cuprinde) 5ixomicete, /omicete, ciuperci adevrate (3um2ceta). 9. %nimalia (5etazoa). ' organismele pluricelulare0 celule sunt prevzute cu nucleu0 #eterotrofe0 prezint locomoie li er0 sunt imo ilizate f rar ' @urei (Porifera), Celenterate (Coelenterata), 5eduze (Ctenop#ora), Aiermi lai (Plat#elmintes), Aiermi cilindrici (%sc#elmintes), 5olute (5olusca), Aiermi inelai (%nnelida), %rtropode (%rt#ropoda), 3c#inoderme (3c#inodermata), Cordate (C#ordata).

C&%,B.BC%!3% &C5BB ABB


Se cunosc aproximativ 10 000 specii de organisme; Pentru studiu, a fost inventat un sistem de clasificare: o Dup criteriu morfologic: Unicelulare; Pluricelulare; Dup modalitatea de hrnire: Autotrof; eterotrof; Dup mediul de via!: Acvatice; "ereste; Dup comportament: Prdtori; Prad; Dup importan!a economic: o

#olositoare; Duntoare; o etc$$$ %xemplu: o A&'S"("%) a clasificat astfel: Plante o 'er*uri o Ar*u+ti o Ar*ori Animale o ,A&) )'--. a introdus /-omenclatura *inar0 1organismele au dou denumiri 2 popular +i +tiin!ific$ ,ea +tiin!ific este repre3entat de dou cuvinte scrise 4n italic, unul denumind genul, altul specia$ %xemplu: Drosophila melanogaster)

Uniti de clasificare (taxoni): o SP%,'A 2 unitatea de *a3 a clasificrii organismelor; cuprinde organisme cu acela+i strmo+, se 4nmul!esc nelimitat 4ntre ei +i dau na+tere la descenden!i via*ili +i fertili; o 5%-U) 2 cuprinde mai multe specii care au unele caracteristici comune; o #A6')'A 7 cuprinde mai multe genuri care au unele caracteristici comune; o (&D'-U) 2 cuprinde mai multe familii care au unele caracteristici comune; o ,)ASA 2 cuprinde mai multe ordine care au unele caracteristici comune; o 8-,&%-59"U&A 2 cuprinde mai multe clase care au unele caracteristici comune; o &%5-U) 2 cuprinde mai multe 4ncrengturi care au unele caracteristici comune;

3xemplu) Pisica domestic ' Felis catus !egn %6B5%&B% *ncrengtura A3!T3@!%T% Clasa 5%5%&B% /rdinul C%!6BA/!% .amilia .3&B?%3 -en .3&B, ,pecia C%TC, /mul ' Homo sapiens sapiens !egn %6B5%&B% *ncrengtura A3!T3@!%T% Clasa 5%5%&B% /rdinul P!B5%T3 .amilia ;/5B6B?3 -en ;/5/ ,pecia ,%PB36, ,u specia ,%PB36,

Clasificarea actual o : regnuri: Procariote Protiste #ungii Plante Animal ,riterii: "ipul de organi3are celular 1P; sau %;<; #orma de organi3are a materialului genetic; -utri!ie 1autotrof=heterotrof<; "ip de 4nmul!ire 1divi3iune direct=indirect<