Sunteți pe pagina 1din 29

GHID PRIVIND PROIECTAREA I EXECUIA CONSOLIDRII PRIN PRECOMPRIMARE A STRUCTURILOR DIN BETON ARMAT I A STRUCTURILOR DIN ZIDRIE

Indicativ GP ! "# $ Cuprins % SCOP % DOMENIU DE APLICABILITATE % CARACTERISTICI REZIDUALE ALE STRUCTURILOR DE BETON ARMAT I ZIDRIE % CONSOLIDAREA PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT I ZIDRI E % SISTEME DE PRETENSIONARE EXTERIOARA % ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA LUCRRILOR DE CONSOLIDARE PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR % MONITORIZAREA SISTEMELOR DE PRETENSIONARE EXTERIOAR % BIBLIOGRA&IE

'( SCOP
1. Scopul acestui ghid este de a asigura o baz pentru consolidarea prin precomprimare exterioar (n general, cea mai adecvat tehnic de reabilitare prin precomprimare) a structurilor de beton armat i de zidrie, n condi iile n care aceast solu ie se dovedete viabil. !cest ghid este elaborat av"nd ca #undament standardele i normativele rom"neti, dar n scop #ormativ i in#ormativ sunt men ionate recomandri din $urocodurile %, & i ' precum i alte lucrri compatibile cu prevederile proiectelor de coduri europene. (dat cu integrarea )om"niei n structurile Comunit ii $uropene, teoretic, standardele i normativele rom"neti vor trebui adaptate codurilor europene, care acoper aceleai domenii. ( parte din aceste documente exist de*a sub #orma $+, (norme europene provizorii standarde europene temporare), iar implementarea lor n )om"nia poate #i adesea cerut de clien i. .e msura armonizrii actualelor reglementri rom"neti cu cele europene, re#eririle incluse n prezentul ghid se vor #ace la reglementrile armonizate i adoptate. %. .rezentul ghid, #r a delimita un cadru strict pentru lucrrile de reabilitare prin precomprimare, se dorete a #i un prim punct de re#erin n abordarea lucrrilor de consolidare prin precomprimare, complexitatea acestora necesit"nd inventivitate, experien i cultur inginereasc. /. 0n exploatare, structurile de beton armat i zidrie pot necesita lucrri de repara ii, de la cele mai simple (tratri ale de#ectelor de supra#a ), la lucrri de consolidare complexe, av"nd ca scop satis#acerea nivelului de siguran prevzut de standardele i normele de proiectare n vigoare. Chiar dac structurile au #ost corect proiectate i executate, sub ac iunea combinat a #actorilor atmos#erici, a agresivit ii chimice i #izice, a sarcinilor de exploatare i1sau a ac iunilor excep ionale, se pot nregistra degradri i deteriorri structurale. Structurile noi pot necesita consolidri ca urmare a #isurrii cauzate de execu ia de#ectuoas (contrac ii necontrolate, tratamente greite, abateri de punere n oper peste toleran ele admise etc). +ecesitatea consolidrii structurilor poate apare i n cazul schimbrii #unc iunii unei cldiri prin crearea de spa ii mai largi i1sau creterea nivelului sarcinilor de exploatare.

#( DOMENIU DE APLICABILITATE
1. Consolidarea structurilor prin precomprimare (de regul cu tendoane exterioare post-ntinse) poate #i aplicat nu numaistructurilor de beton armat, ci i n cazul unor structuri construite din materiale ale cror caracteristici de comportare la compresiune sunt compatibile cu conceptul de precomprimare. %. 2omeniul de aplicare al acestui ghid se limiteaz doar la structurile de beton armat i zidrie. Conceptul de structuri pretensionate de beton armat i zidrie i gsete n primul r"nd aplicabilitateala lucrrile de poduri i viaducte, dar poate #i implementat cu succes i la alte categorii structurale, cum sunt acoperiurile cu deschideri mari,structurile cldirilor, silozurile i rezervoarele. n consecin , chiardac ghidul se adreseaz practicienilor din toate specializrile sectorului construc ii, aplicabilitatea sa strict este speci#ic construc iilor civile, industriale i gricole. 3hidul nu acoper solu iile n care consolidarea structurilor se e#ectueaz prin nlocuirea armturilor pretensionate interioare neaderente. /. Consolidarea prin precomprimare exterioar se poate aplica urmtoarelor tipuri de elemente structurale4 - elemente participante la structuri antiseismice care rspund n domeniul elastic la solicitrile stabilite sub ac iunea gruprii speciale de ncrcri (elemente cu ductilitate redus i neductile, care potrivit prevederilor S5!S 1616716-861 se ncadreaz n clasa b)9 - elemente neparticipante la structuri antiseismice. :. .recomprimarea exterioar poate #i utilizat ca solu ie de consolidare provizorie la orice categorii de elemente compatibile cu acest concept. ;. 0n cadrul proiectului de reabilitare, proiectantul poate lua decizia de rencadrare a elementelor structurale consolidate prin precomprimare, dac prin noua concep ie de comportare, structura consolidat prezint un grad de siguran i un risc seismic similare cu cele care rezult din aplicarea corect a standardelor i normativelor n vigoare n )om"nia. 1

Consolidarea structurilor de beton armat i zidrie necesit un e#ort colectiv n vederea identi#icrii strii tehnice a structurii, stabilirii solu iei de reabilitare i a detaliilor tehnologice de execu ie. $chipa care ia aceste decizii include cel pu in un expert tehnic, arhitec i i ingineri, productori de materiale, reprezentan i ai administratorului i contractorului, diveri specialiti n domeniu.

$( CARACTERISTICI REZIDUALE ALE STRUCTURILOR DE BETON ARMAT I ZIDRIE


1. 0n vederea consolidrii, structurile i elementele de beton armat i zidrie trebuie evaluate prin prisma capacit ii portante i stabilit ii, a nivelului de siguran i evolu iei sale pe termen scurt, mediu i lung, a condi iilor de mediu i a altor parametrii. !ceast evaluare este determinant pentru a adoptarea solu iei cele mai avanta*oase de consolidare, n corelare cu propriet ile reziduale ale structurii. %. Caracteristicile reziduale ale structurilor de beton armat i zidrie se determin potrivit urmtoarelor reglementri4 < 35 66%-188&% - =3hid practic pentru determinarea degradrilor i rezisten ei betonului i a caracteristicilor dinamice ale structurilor de beton armat supuse seismelor, prin metode nedistructive>9 < .C 11%-188:/ - =0ndrumtor de investigare i diagnosticare a strii structurilor din beton armat, beton precomprimat i o el situate n medii agresive>9 < C %&-18';: - =+ormativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive>9 < C ;:-18'1; - =?nstruc iuni tehnice pentru ncercarea betonul cu a*utorul carotelor>9 < C 117-1876& - =?nstruc iuni tehnice pentru #olosirea radiogra#iei la determinarea de#ectelor din elementele de beton armat>9 < C %::-188/7 - =3hid pentru inspectare i diagnosticare privind durabilitatea construc iilor din beton armat i precomprimat < . 166-188%' =+ormativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e, social culturale, agrozootehnice i industriale>9 < S5 661-188&8 - =Speci#ica ie tehnic privind stabilirea calit ii betoanelor i mortarelor din construc ii existente prin metode #izico-chimice>9 < . 667-8816 - =@etodologie de investigare a zidriilor vechi>.

)( CONSOLIDAREA PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT I ZIDRIE


)('( Pa*tic+,a*it-.i /*ivind +ti,i0a*1a *1c23/*i3-*ii 14t1*i2a*1 ,a c2n52,ida*1a 5t*+ct+*i,2* 1. .articularitatea esen ial a acestei concep ii de consolidare const n #aptul c realizeaz o re#acere i1sau o cretere a capacit ii de rezisten i a capacit ii de disipare a energiei prin modi#icarea #avorabil a distribu iei strii de e#orturi, #r a spori sec iunile i masa elementelor structurale. %. ?mplementarea pretensionrii exterioare trebuie s #ie precedat de repara ii i consolidri locale ale elementelor e#ectate, care se pot e#ectua dup caz, prin4 - in*ectarea #isurilor cu past de ciment, rini epoxidice sau polimeri9 - nlocuirea zonelor de beton sau zidrie distruse9 - cmuirea zonelor a#ectate. /. 2ac la elementul structural a#ectat nu exist condi iile necesare pentru consolidarea prin nlocuirea i1sau adugarea de tendoane pretensionate exterioare, pentru e#ectuarea consolidrii cu tendoane post-ntinse vor trebuie realizate blocuri rigide de ancorare i dispozitive de deviere solidar legate de elementele existente. :. @rimea #or elor de precomprimare trebuie s #ie compatibil cu propriet ile reziduale de rezisten i rigiditate ale betonului i zidriei elementelor consolidate. ;. .retensionarea exterioar nu poate #i utilizat n scopul readucerii la geometria ini ial a pere ilor de zidrie care prezint deplasri n raport cu starea nede#ormat, deoarece n acest caz se pot genera noi degradri. &. !v"nd n vedere vulnerabilitatea la #oc a sistemelor de pretensionare exterioar, prin proiectare se vor stabili msuri pentru asigurarea rezisten ei la #oc a sistemului de pretensionare i implicit a structurii consolidate. .entru prote*area sistemelor implementate la consolidarea grinzilor i planeelor se vor prevedea pla#oane suspendate care vor rspunde prevederilor normativului . 11'-188811 =+ormativ de siguran la #oc a construc iilor>. n alte situa ii sau unde nu este posibil construirea pla#oanelor suspendate, se pot practica solu ii de prote*are prin mascare cu materiale incombustibile, tencuieli torcretate sau alte solu ii agrementate tehnic n acest scop, n #unc ie de gradul de expunere i clasa de importan la #oc a cldirii. )(#( T16nici d1 c2n52,ida*1 &. Consolidarea prin precomprimarea exterioar i gseti aplica ie la numeroase categorii de structuri. Stabilirea traseelor armturilor active se raporteaz geometriei elementului de consolidat propriet ilor reziduale ale materialelor, de#ec iunilor i avarierilo identi#icate i cauzelor lor, distribu iei strii de e#orturi, istoricului ac iunilor i evolu iei lor previzibile pe un termen stabilit de comun acord cu bene#iciarul i proprietarul construc iei etc., n vederea satis#acerii exigen elor de siguran stabilite prin cadrul legislativ tehnic n vigoare la data e#ecturii lucrrii. 7. ?mplementarea sistemelor de pretensionare la structurile de beton armat i precomprimat se #ace dup crearea zonelor de ancorare i deviere, legate solidar de structura existent. Aonele de ancorare ale armturilor n beton se localizeaz n pr ile rigide ale structurilor, iar dac este necesar acestea se vor ntri pentru a putea #i

preluate strile de e#orturi complexe speci#ice acestora. 2ispozitivele de deviere se pot monta n antretoaze sau dia#ragme de rigidizare existente, sau se pot prinde de tlpile i inimile elementelor structurale. '. la structurile de beton armat cu deschideri mari se recomand traseele poligonale aternute pe curbe parabolice (#ig. :.1.). cresc"ndu-se bra ul de p"rghie i compens"nd sarcinile gravita ionale.

8. la grinzile continue (#ig. :.%.) traseele segmentate trebuie s asigure rigorile speci#ice Strilor Bimit ale $xploatrii +ormale i satis#acerea gradului de siguran at"t n sec iuni normale c"t i nclinate. 5endoanele exterioare pot #i utilizate adi ional nlocuirii tendoanelor interioare neaderente, mbunt ind per#orman a structural a elementelor . 16. consolidarea structurilor n cadre de beton armat (#igura :./.) trebuie e#ectuat cu discernm"nt, comportarea acestora, n special la ac iuni excep ionale de tip seism, #iind puternic in#luen at. ?mplementarea pretensionrii exterioare modi#ic mecanismul de disipare a energiei induse de cutremur, acesta #iind necesar a #i reg"ndit i controlat cu maxim stricte e. 11. in cazul planeelor curente de beton armat, tendoanele exterioare sunt deosebit de e#iciente n mrirea capacit ii portante a grinzilor planeelor i a plcilor (#igura :.:.). Sunt recomandate traseele rectilinii, care pot #i acoperite cu unit i de pretensionare de tipul barelor sau toroanelor individuale. 1%. la structurile circulare (#igura :.;.), consolidarea cu tendoane post-ntinse exterioare care au trasee perimetrale este deosebit de avanta*oas deoarece prin con#inare se poate ob ine nchiderea #isurilor existente. Sistemele de pretensionare sunt uor de implementat, tensionarea este #acil i permite reglarea e#orturilor n timp, #iind uor de monitorizat. 5otodat, nlocuirea tendoanelor se poate #ace cu mare uurin . 1/. Ba structurile din zidrie, consolidarea prin pretensionare exterioar cu trasee orizontale i1sau verticale poate avea caracter de#initiv sau provizoriu (de interven ie rapid, p"n la stabilirea solu iei #inale de consolidare). !rmturile trebuie ancorate n elemente rigide prinse solidar de zidria existent. !cestea trebuie dimensionate ast#el nc"t s nu se produc concentrri necontrolate de e#orturi n zonele de contact cu zidria. 1:. 2ispunerea tendoanelor orizontale se #ace la nivelul planeelor sau cu ancorare pe nl imea pere ilor din zidrie (#igura :.&.), av"nd ca scop creterea rigidit ii de ansamblu a cldirii i prevenirea dislocrii de material din pere i. 0n aceste situa ii, pretensionarea are un rol de punere n lucru a armturilor i ancora*elor. +ivelul e#orturilor de pretensionare este sczut (circa %; C din rezisten a caracteristic a o elului din armturi), ast#el nc"t el este di#icil de controlat datorit de#orma iilor remanente ale armturilor i a caracteristicilor de de#orniabilitate n timp ale zidriei. !ncorarea armturilor se #ace prin plci de reparti ie solidarizate de centuri de beton armat sau pro#ile metalice ancorate direct n zidrie . 1;. pretensionarea vertical se recomand cu titlu provizoriu la solidarizarea structurilor (#igura :.7.) de zidrie #isurate n urma seismelor, tasrilor di#eren iate etc. $#ortul de control n tendoane poate atinge '6 C din rezisten a caracteristic, iar gradul de precomprimare trebuie s #ie total. !st#el crete capacitatea de preluare a sarcinilor orizontale prin creterea e#ortului de compresiune n clement. nchiderea #isurilor prin aplicarea precomprimrii este condi ionat de prelucrarea lor prealabil .

7( SISTEME DE PRETENSIONARE EXTERIOARA


7('( Sc+*t i5t2*ic a, /*1t1n5i2n-*ii 14t1*i2a*1 1. ?deea comprimrii active a elementelor structurale cu materiale av"nd o rezisten mare la ntindere este #oarte veche. 0n $giptul antic, o tehnic similar cu cea utilizat la precomprimarea butoaielor din lemn a #ost aplicat la construc ia brcilor. n istoria ingineriei moderne1%, pentru prima dat poate #i amintit germanul Darber, titularul unui patent german nc din anul 16%7. n aceast licen este descris un sistem de pretensionare neaderent. n care tendoanele pretensionate sunt ncon*urate de para#in, idee aplicat cu succes n practic. %. 0n 18/:, tot n 3ermania, 2ischinger a avut ideea inovatoare a unui sistem de post-tensionare pentru grinzilor de beton armat cu tendoane exterioare sec iunii de beton. .entru determinarea #or ei de pretensionare a propus conceptul precomprimrii concordante. .rin aceasta, 2ischinger a dorit s controleze de#orma iile de lung durat ale betonului, cunosc"nd munca de pionierat realizat de DreEssinet 1/prin testele e#ectuate ntre anii 18%& i 18%8 n Dran a. /. 0ncep"nd cu anii 18;6, grupul DreEssinet1: a executat o serie de lucrri importante de reabilitare n Dran a. (biective ca podul (rlE i uzina Carmaux au #ost consolidate prin pretensionare exterioar. Se utilizau n principal cabluri din s"rme (de obicei 1%67), iar mai t"rziu, pentru e#orturi ini iale mici, cabluri mono#ilare 1%. n lucrrile de consolidare prin pretensionare adi ional s-au utilizat principiile de baz ale tehnologiei cabla*elor4 - strpungerea unui element de beton care s permit preluarea e#orturilor de pretensionare la nivelul ancora*ului sau crearea pentru aceasta a unui bosa* #ixat aderent n strpungere (#igura ;.1.)9 cablul devenea aderent betonului din zona per#orat dup in*ectarea cu past de ciment sau rin epoxidic 9 - segmentele exterioare se prote*au cu evi din o el n cazul traseelor rectilinii i cu teci din polietilen dac traseul era curbiliniu sau sinuos9 cablurile prote*ate cu polietilen s-au pus n oper nc din anul 18;', aceasta #iind i n prezent per#ect conservat, asigur"nd n continuare #unc ionalitatea cablurilor.

:. 2ebutul anilor 1876 este caracterizat de urmtoarele dou aspecte esen iale4 - ma*oritatea lucrrilor de pretensionare exterioar s-au executat la poduri, la cldiri #iind n continuare speci#ic preten sionarea cu tendoane interioare aderente9 - generalizarea rapid a utilizrii toroanelor din o el, ast#el nc"t s-au putut #olosi unit i de pretensionare #oarte puternice (de exemplu 1% 51;). ;. precomprimarea betonului se realiza cu a*utorul cablurile exterioare sec iunii de beton pe tot traseul, cu excep ia zonelor din vecintatea ancora*elor i a deviatorilor amplasa i pe deschideri (#igura ;.%.). 5ehnologiile s-au mbunt it, notabil n acest sens #iind realizarea etaneit ii la nivelul *onc iunii dintre strpungerea prin4 beton i teaca cablului1; !ceast mbinare se e#ectua prin sudur ,manonare, lipire sau cu coliere standard utilizate la racordurile instala iilor de ap . &. ?n ciuda tuturor solu iilor de pretensionare exterioar aderent structurii utilizate n acea perioad, n prezent o singura solu ie mai este utilizat n mod curent. .otrivit acesteia, protec ia cablurilor se realizeaz cu evi din o el de#ormate la rece i nglobate n beton pe traseul zonelor de strpungere, racordate cu teci din polietilen de nalt densitate sau polipropilen ce asigur protec ia segmentelor de cabluri dintre deviatori. Ftilizarea tecilor din mase plastice este pre#erabil datorit uurin ei cu care ele se pot pune n oper i a bunei conservri n timp a acestora, chiar dac #abrican ii acestora nu o#er garan ii n acest sens. )acordurile o el-mase plastice sunt ns delicat de realizat i necesit proceduri testate n prealabil experimental. ?n*ectarea canalelor este realizat n mod tradi ional, cu past de ciment care asigur aderen a cablului n traversrile prin beton. ?n aceste aplica ii, o aten ie special trebuie acordat propriet ilor de #recare ale evilor de#lectoare executate din o el, care datorit necesit ii de a se concentra e#orturile pretind curburi mari (raze de curbur reduse, de / ; in). .resiunile de contact ntre toroane i evile din o el sunt mari, iar pentru evitarea gripalii sunt necesari coe#icien i de #recare cu valori ntre 6,/6 - 6,/;. 7. Fn moment important pentru evolu ia ulterioar a preten-sionrii exterioare a #ost lucrarea de reparare i consolidare a podului 5ours (pod din zidrie), unde a aprut necesitatea pretensionrii provizorii a structurii. 2atorit #actorilor meteorologici i agresivit ii mediului, a #ost necesar prote*area acestor cabluri, DreEssinet 1: propun"nd o protec ie prin in*ectare cu un lubri#iant cald. '. ncep"nd cu anul 187/ s-a impus utilizarea toroanelor din o el i la realizarea cablurilor hobanate 1&. 5ehnologia de execu ie a hobanelor decurgea natural din cea a pretensionrii exterioare, n particular protec ia cablurilor #iind asigurat ntr-o manier #oarte e#icace prin in*ectare cu past de ciment. 5ot n aceast perioad a nceput studiul a dou probleme deosebit de importante, at"t pentru exploatarea hobanelor c"t i a cablurilor de pretensionare exterioar4 - comportarea la oboseal a zonelor de ancorare9 - e#ectele datorate ncovoierii locale a cablurilor n zonele de ancorare i deviere. 8. 0ncep"nd cu anii 18'6, tehnologia pretensionrii exterioare la lucrrile noi s-a inspirat n mare parte din tehnicile de consolidare. Ba aplica iile e#ectuate n Dran a dup 18'6, proiectan ii i executan ii au pro#itat din plin de urmrirea comportrii n timp a numeroaselor poduri executate ncep"nd cu anii 18;6. !ceast experien i-a condus la necesitatea disocierii la maximum a cabla*ului de structur. Coexisten a celor dou sisteme n aceeai sec iune a condus adesea la reduceri ale sec iunii active de beton datorit condi iilor di#icile de betonare. !ceast problem, n asociere cu problema durabilit i cablurilor, a condus la necesitatea unei pretensionri interschimbabile. 16. 2ac p"n n aceast etap pretensionarea exterioar a #ost aderent structurii, ncep"nd de acum au nceput s se dezvol i sistemele de pretensionare neaderente, demontabile. ncep"nd cu anul 18': aceste tehnici au nceput s se aplice i structurilor hobanate. (biectivul urmrit a constat n introducerea cablurilor neaderente n structurile din beton ast#el nc"t dup detensionare acestea s poat #i extrase i nlocuite imediat, #r alte lucrri i amena*ri speci#ice. !cest deziderat s-a ob inut n principal pe urmtoarele ci4 - utilizarea cablurilor autoprote*ate 9 - in*ectarea tubulaturii cu produse v"scoase (lubri#ian i, grsimi, cear petrolier etc.) protectoare i neaderente o elului i betonului9 - printr-o solu ie original DreEssinet, care const ntr-un cablu prote*at de o in*ec ie din past de ciment, dar care circul liber prin strpungerile tuturor elementelor structurale din beton9 - utilizarea cablurilor compozite din #ibre de sticl, carbon sau plastic. 11. 2elimitarea strict a acestor solu ii nu este ntotdeauna posibil, importan i pai nainte #iind e#ectua i prin aplicarea de procedee mixte, bazate pe exploatarea numeroaselor avanta*e ale #iecrei solu ii i pe compensarea de#icien elor particulare ale acestora. 7(#( C23/2n1nt1,1 +n+i 5i5t13 d1 /*1t1n5i2na*1 14t1*i2a*1%. n prezent exist o mare varietate de sisteme de pretensionare, #iecare prezent"nd elemente speci#ice productorului. n esen , un sistem de pretensionare (#igura ;./.) const n4 - sisteme mecanice de tipul ancora*elor active i pasive - sisteme mecanice de tipul ancora*elor active i pasive9 - sistemul de protec ie mpotriva coroziunii9 - dispozitive de de#lectare (la pretensionarea exterioar). 1/. 0n )om"nia se pot utiliza doar sisteme de pretensionare exterioar sau componente ale acestora pentru care s-a elaborat agrement tehnic sau sunt con#ec ionate n con#ormitate cu standarde sau norme de #abrica ie n vigoare .

7($( A*3-t+*i activ1 1:. @aterialul standard n con#ec ionarea armturilor active este o elul de nalt rezisten . !rmturile se #urnizeaz sub #orm de bare amprentate sau netede, s"rme i toroane. ( statistic neo#icial 17 arat c n prezent circa 7; C din o elul de nalt rezisten produs se regsete n toroane, 1; C n s"rme i 16 C n bare, deoarece utilizarea barelor presupune trasee rectilinii scurte, limitate la lungimile de livrare ale barelor (p"n la %6 m), toroanele i s"rmele av"nd o aplicabilitate mult mai larg. Ba lucrrile de consolidare se recomand utilizarea barelor pentru traseele rectilinii scurte i sarcini reduse, respectiv cabluri con#ec ionate din toroane pentru sarcini mari i trasee poligonale. 1;.0n S5!S 1616716-861 rezisten ele caracteristice ale o elurilor pentru armturi pretensionate ) pG se consider cu valorile minime precizate n standardele de produs, dup cum urmeaz4 - rezisten a de rupere la ntindere )pG, n cazul armturilor de tip SH., SH.! i 5H.9 - limita de curgere )o,%G n cazul barelor de tip .C 86. 1&. !v"nd n vedere c limita de elasticitate nu este clar de#init n cazul o elurilor de calitate superioar, modulul de elasticitate se de#inete de obicei ca #iind panta dreptei ce unete punctele de pe diagrama caracteristic corespondente unor e#orturi egale cu 16 C din e#ortul la rupere i e#ortul de pretensionare, care pentru a compensa pierderile constructive de tensiune n cabluri trebuie s #ie egal cu cel pu in ;; C din e#ortul la rupere. 2iagrama caracteristic pp pentru o eluri de tip SH., SH.! i 5H. se ia n considerare n calcul n con#ormitate cu #igura ;.:.a. pentru o elurile de tip pc 86 poate #i utilizat o diagram conven ional de calcul biliniar (#igura ;.:.b) . 17. eurocode %1' consider valorile caracteristice i reprezentative ale rezisten elor o elurilor rezistenta de rupere la ntindere rrG sau limita de curgere r6,1G. consider o diagram schematizat i de calcul cu palier de consolidare i de#orma ie limit, sau o diagram de calcul cu un palier orizontal #r de#orma ie limit (#igura ;.;.). Cadrul general al armturilor de pretensionare este reglementat prin $+ 161/' 18, iar pentru cele necon#orme printr-un agrement tehnic european.

7()( P*2t1c.ia 83/2t*iva c2*20i+nii 1'. !rmturile active necesit protec ie mpotriva coroziunii, care trebuie s satis#ac exigen ele C %;;-18'7 %6 =+orme tehnice privind protec ia anticoroziv a cablurilor i toroanelor din o el pentru construc ii cu armturi exterioare i construc ii suspendate>. 2ac n cazul armturilor aderente interioare, protec ia este asigurat de mediul alcalin o#erit de pasta de ciment ntrit i betonul ncon*urtor (prin pasivizare), n cazul armturilor exterioare este necesar o strategie de protec ie mai complex, care s ia n considerare at"t condi iile de agresivitate ale mediului pentru protec ia mpotriva coroziunii, c"t i considerente privind siguran a armturii active, plec"nd n principal de la vulnerabilitatea ei la #oc i protec ia mpotriva cedrii armturii datorit #recrii n zonele de deviere. 7()('( A*3-t+*i a+t2/*2t19at1 /*in :a,vani0a*1

18. !ceste armturi sunt alctuite din s"rme, bare sau toroane autoprote*ate prin galvanizare la cald, utilizarea lor necesit"nd msuri speciale n ce privete accesoriile i materialele pentru punerea n oper. Se pot #ace c"teva observa ii%1 4 - galvanizarea nu asigur o protec ie nelimitat n timp, durabilitatea ei depinz"nd de agresivitatea mediului9 - n zonele de deviere integritatea galvanizrii este pus n pericol de #recri9 - zonele de ancorare necesit un studiu particular, protec ia put"nd #i asigurat prin in*ectarea local cu produse v"scoase sau vopsire cu carbomastic9 n timp s-a constatat c este pre#erabil ca ancora*ul s se bucure el nsui de aceeai protec ie ca i cablul, ast#el nc"t piesele reazemelor i ancora*ele s #ie n egal msur prote*ate pentru a nu permite extinderea #enomenului de ruginire de la piesele de ancorare asupra por iunilor de cabluri amplasate n vecintatea ancora*ului, unde protec ia prin galvanizare poate #i deteriorat. %6. !cest tip de cablu este comod de pus n oper, autoprotec ia toroanelor nltur"nd necesitatea introducerii cablului n teac, dar #olosirea lui trebuie e#ectuat cu discernm"nt. Se atrage aten ia asupra unor dezavanta*e care pot apare n momentul punerii n oper 4 - deprecieri locale ale protec iei galvanice datorate gale ilor echipamentelor de mpingere9 - di#icult i de niruire a toroanelor la traversarea verinelor datorate grosimii excesive a stratului de zinc9 - o galvanizare de slab calitate poate diminua diametrul conului penelor din ancora*e, rezult"nd neregularit i locale. %1. Ftilizarea acestor armturi este recomandabil la construc ii civile sau alte tipuri de lucrri unde cablurile nu sunt expuse la o agresivitate deosebit a mediului. !ceste toroane pot #i puse n oper cu echipamente uoare, prin niruire toron cu toron sau prin tensionarea simultan a tuturor toroanelor cablului. 7()(#( A*3-t+*i a+t2/*2t19at1 /*in /1,ic+,i0a*1 c+ /2,i31*i %%. !ceast tehnologie s-a dezvoltat n special pentru armturile pasive, peliculele din polimeri #iind aplicate pe o el prin #uziune. .rocedeul este nt"lnit n primul r"nd la armturile de tip bare i toroane, dar viabilitatea acestei solu ii nu a #ost nc pe deplin dovedit n cazul pretensionrii. n cazul toroanelor apar probleme deoarece numai supra#a a exterioar a s"rmelor din toroane este prote*at, s"rma central i supra#a a interioar a s"rmelor perimetrale #iind neprote*ate. 0n ancora*e, peliculizarea este ntrerupt local de indenta iile produse de zim ii penelor ancora*elor. !st#el, ca i n ,cazul armturilor galvanizate, protec ia n zona ancora*elor este compromis. n plus, manipularea i punerea n oper a acestor armturi trebuie e#ectuat cu #oarte mare aten ie pentru a nu deteriora pelicula protectoare. Se recomand acelai domeniu de aplicabilitate ca i n cazul armturilor galvanizate. 7()($( Ca;,+*i c+ t1ac- :1n1*a,- /*2t19at1 /*in in91cta*1 c+ /a5t- d1 ci31nt %/. .rincipiul const n utilizarea unei teci #lexibile din polietilen de nalt densitate sau propilen, continu i etan de la un ancora* la altul i izolat de structura din beton prin evi i trompete din o el. 5eaca poate s gliseze liber prin strpungerile n beton) (rosturi ntre elemente pre#abricate, de#lectori, zone de ancorare), iar dup in*ectare este posibil demontarea ntregului ansamblu #ormat din toroane, teac i in*ec ie. .roblemele principale ale sistemului sunt1: 4 - asigurarea rezisten ei tecii din mase plastice n zonele de deviere a toroanelor din zonele de ancorare i deviatori, sub) e#ectele con*ugate ale curburii toroanelor i deplasrilor ?or datorate alungirii cablului, respectiv ale e#orturilor radiale care apar ntre opera iunile de tensionare i in*ectare9 dup ntrirea pastei de ciment trans#erul de e#orturi radiale este mult mai pu in sever, cablul devenind monolitic9 - asigurarea etaneit ii tecii n timpul opera iunii de in*ectare n racordurile curente i la *onc iunea dintre cele dou tuburi ale zonei de ancorare, cel din polietilen care con ine toroanele i cel exterior, din o el laminat, care asigur demontabilitatea. %:. ambele probleme au #ost rezolvate n mod satis#cta (#igura ;.&.), dar mai constituie nc i astzi o tematic de cercetare menit a per#ec iona sistemul .

7()()( Ca;,+*i /*1t1n5i2nat1 /*2t19at1 c+ /*2d+51 v<5c2a51 %;. ?n prezent, tehnologiile moderne ale betonului precomprimat se bazeaz pe principiul neaderen ei ntre armtura activ i structura de beton. Cu toate acestea, cele mai moderne sisteme de pretensionare prezint urmtoarele de#icien e%% 4 - sistemele =pachet> (#igura ;.7.a) sunt realizate din toroane introduse prin mpingere ntr-o teac general prede#ormat din material plastic (de obicei polietilen de nalt densitate), n timp ce materialul v"scos de protec ie (cear petrolier sau lubri#ian i) se aplic pe msura introducerii toroanelor9 n acest sistem, de obicei, nu este posibil umplerea complet cu substan a de protec ie a spa iului dintre toroane i a imper#ec iunilor tecii9 acest tip de cablu este vulnerabil la in#iltrarea apei pe timpul execu iei i transportului, iar n anumite condi ii chiar i n exploatare9 - sistemele =extrudate> (#igura ;.7.b.) sunt toroane pregresate pe care se aplic plastic topit simultan cu trecerea printr-o matri , pentru a se realiza o grosime controlat i uni#orm9 dup trecerea prin matri plasticul este rcit n ap, solidi#ic"ndu-se9 acest proces produce o contrac ie a tecii care comprim materialul de protec ie, iar sistemul este cel mai des utilizat n zilele noastre, #iind i cel mai pu in vulnerabil la coroziune 9 - sistemele =sigilate la cald> (#igura ;.7.c.) utilizeaz toroane pregresate n *urul crora se aplic o #olie dreptunghiular din plastic9 n #inal #olia din plastic este sigilat la cald, sistemul de protec ie rezultant const"nd dintr-o teac cel pu in la #el de neregulat i mai str"mt dec"t la sistemul prezentat anterior. %&. !legerea produsului de in*ectare optim trebuie s #ie consecin a unor #actori obiectivi %/, speci#ici #iecrei lucrri n parte (tabelul ;.1.). Ta;( 7('( C2ndi.ii 5/1ci=ic1 in91ct-*ii t1ci,2* c+ 5+;5tan.1 v<5c2a51 .articularita i 3rsimi - :6 I 76 6C 1. 5emperatura la punerea in - in*ec ie posibil la temperatura mediului oper ambiant, dar cu di#iculta i datorate subpresiunii n tubulatur9 Cear petrolier - circa '; 6C (stare #luid) 9

%. Contrac ii ale produsului /. )ein*ectarea :. 2epozitarea inaintea punerii in oper ;. 2urata punerii in oper &. Cerin e particulare 7. !cces

- slabe 9 - posibil 9

- importante - imposibil datorit intririi cerii - nu se poate stoca n stare lichid 9 - posibilita i de stocare ,eventual punere n - nclzirea este obligatorie naintea oper #r prenclzire punerii n oper 9 - comparabil cu a in*ec iei clasice - #oarte redus 9 - tubulatur etan (produsul #luidizat - tubulatur etan (produsul nu #rige) 9 #rige ) 9 - bine adaptat cantit ilor mari, dar - bine adaptat la antierele cu acces di#icil necesit #acilit i n privin a asigurrii . accesului pentru a nu se ntri .

7(7( Anc2*a91 %7. !ncora*ele sunt dispozitive mecanice de #ixare a armturilor la extremit i. n principiu, la sistemele de pretensionare exterioar se pot utiliza tipurile de ancora*e metalice speci#ice precomprimrii cu armtur post-ntins aderent, dar n acest caz trebuie acordat o aten ie special concep iei i detalierii zonei de ancorare. %'. Dirmele productoare importante au n #abrica ie dispozitive de ancorare special concepute pentru pretensionarea exterioar, proiectate mai mult sau mai pu in pentru satis#acerea urmtoarelor exigen e4 preluarea varia iilor de e#orturi n ancora*, posibilit i de a*ustare, reglare i nlocuire, uurin a monitorizrii sarcinilor, protec ia mpotriva coroziunii, str"ngerea succesiv sau simultan etc. %8. !ncora*ele active sunt concepute pentru a permite tensionarea armturii prin asigurarea unei supralungimi su#iciente de armtur i acces pentru instalarea verinelor pentru tensionare i demontarea lor dup aceasta. Ba unit ile de pretensionare mari (#ascicule), penele (piese metalice conice con#ec ionate din o el de nalt rezisten ) gliseaz n ori#iciile cilindrice ale corpului ancora*ului i asigur #ixarea armturilor prin str"ngere tronconic. Concep ia corpului ancora*ului este speci#ic #iecrui sistem de pretensionare, acesta #iind adaptat scopului de utilizare. 5rans#erul e#orturilor la structura din beton se #ace prin intermediul unei plcu e de reparti ie din o el, dimensionat n concordan cu speci#icul zonei de ancorare. Corpul ancora*ului este prevzut cu un ori#iciu de in*ectare care asigur legtura cu interiorul tuba*ului de protec ie. Corpul ancora*ului se #ixeaz de co#ra*ul blocului de ancorare sau piesele metalice ale acestuia cu uruburi, nituri i.cuie. /6. Ba unit ile de pretensionare individuale (bare, toroane) tensionarea se #ace cu piuli e nurubate pe capetele #iletate ale armturilor, p"n la contactul cu placa de reparti ie ancorat n structur. /1. !ncora*ele pasive se dispun la extremit ile opuse ale tendoanelor n raport cu ancora*ele active. Ba ancora*ele cu pene (speci#ice unit ilor de pretensionare mari) penele ancora*elor sunt accesibile unui operator care trebuie s le aran*eze i blocheze nt"i manual, utiliz"nd un ciocan i o p"rghie, dup care acestea se autoblocheaz c"nd ncepe opera iunea de tensionare. ( alt variant sunt ancora*ele #ixe nglobate n beton, inaccesibile n momentul tensionrii, ast#el nc"t n loc de mandrine sunt prevzute cu manoane cu #ilet, str"nse pe capetele armturilor cu o pres de n#iletare care lunec prin ori#iciile cilindrice ale blocului ancora*ului. 0ntregul set este #ixat cu o plac metalic, care permite pozi ionarea corect a extremit ilor armturilor. Str"ngerea general este asigurat prin blocarea manoanelor n indenta iile ori#iciilor cilindrice ale blocului ancora*ului. /%. Ba unit ile de pretensionare individuale, ancora*ele #ixe se pot realiza #ie prin ambutisarea capetelor barelor i prinderea lor ntr-o plac gurit adecvat i #ixat n structur, #ie prin sistemul cu bucl i dorn, armtura rsucinduse dup un dorn prins de o plac metalic #ixat de structur. //. Cuplorii sunt dispozitive mecanice care asigur continuitatea ntre un segment de tendon de*a tensionat i prelungirea sa. Sunt alctui i dintr-un ancora* i o pies indentat inserat ntre blocul ancora*ului i trompet sau plcu a pe care reazem manoanele #iletate i n care sunt prinse armturile urmtorului segment.

7(>( Di5/20itiv1 d1 d1=,1cta*1 /:. 3eometria i pozi ionarea deviatorilor, la care se adaug concep ia zonelor de ancorare, sunt elementele de#initorii ale traseului unui cablu. 2eci, este #oarte important ca aceste elemente s #ie puse n oper cu o precizie adecvat pentru a se evita devierile unghiulare de natur s cauzeze deprecierea armturilor la tensionare sau n exploatare. Concep ia deviatorilor trebuie #cut n aa manier nc"t interac iunile dintre armturi, respectiv dintre acestea i teaca din material plastic, s nu duc la deteriorarea tecii i armturilor. 5rebuie remarcat c pozi ionarea tecii n deviatori nu este simpl dac nu se poate garanta un traseu corect al cablului n dreptul punctelor unghiulare. .entru asigurarea demontrii #acile, #r procedee de trac iune i #r echipamente de demolare, este necesar ca traseele n zonele de devia ie s aib #orma arcelor de cerc, #r por iuni rectilinii. /;. +u este permis utilizarea tecilor metalice n dispozitivele de deviere. /&. deviatorii sunt con#ec iona i din evi de o el solidarizate n betonul antretoazelor de de#lectare sau ataate structurii prin plcu e metalice de rigidizare. acestea sunt curbate i au raza de curbur mai mic dec"t cea care asigur tangen a. un *oc su#icient ntre tub i cablu permite s se evite o eroare unghiular de punere n oper (#igura ;.'.). Contactul ntre teaca din material plastic i eava de o el are loc pe o lungime mai redus dec"t a evii de o el (CCJ ) .

10

/7. dac evile din o el au extremit ile libere, prin de#ormarea lor la extremit i se permite evitarea devia iilor unghiulare i e#orturilor parazite. lungimea liber a evilor la extremit i trebuie s aib o mrime care s-i asigure o #lexibilitate su#icient. n cazul tuburilor din o el nglobate n beton, o bun precau ie const n izolarea acestora de beton c" iva centimetri n vecintatea ieirilor cu a*utorul unor manoane elastice, #oarte e#icace pentru evitarea e#orturilor parazite (#igura ;.8.). /'. $vitarea devia iilor unghiulare i a e#orturilor parazite asociate se poate #ace i prin evazarea la extremit i a evilor din o el cu pere i sub iri. !ceste dispozitive prezint o cavitate toric care permite adaptarea la devia ia unghiular prevzut, aa cum de prezint n #igura ;.16. /8. Fn alt sistem, brevetat%:, const n ei metalice cu posibilitate de *oc n interiorul rezervat din antretoaza sau elementul de beton n dreptul cruia are loc de#lectarea. !ceste ei iau n mod natural orientarea optim la opera ia de tensionare a cablurilor, reduc"nd-se ast#el e#ectele #recrii i lunecrii. 2ispozitivele sunt prezentate n #igura ;.11 . :6. de#lectarea toroanelor conduce la autode#ormarea tecii sub reac iunile de curbur ale toroanelor (#igura ;.1%.). !cest #enomen are loc cu mici incrusta ii pe care s"rmele sau toroanele le provoac i care pot pune n pericol teaca, iar dup aceea integritatea tendonului )azele de curbur n dispozitivele de de#lectare i n zonele de ancorare trebuie s satis#ac prevederile $+ 161/'18 i ale !grementului 5ehnic. 2e#lectarea tendoanelor cu p"n la 6,61 rad se poate #ace #r utilizarea unor dispozitivelor de de#lectare 1' .

11

:1. 0n situa iile speciale, n care nu se pot respecta razele de curbur minime, trebuie veri#icate presiunile de contact la inter#a a dintre armtur i teac, deoarece teaca trebuie s reziste la4 - e#ectele de tensionare, care pe l"ng e#ectul presiunii radiale cresc"nde p"n la valoarea maxim mai cuprind i o serie de lunecri, #recri i alungiri ale armturilor, #enomene nso ite de eliberri de cldur n zona de contact9 disiparea cldurii este slab la materialele plastice, ast#el nc"t propriet ile acestora sunt serios in#luen ate de prezen a cldurii9 - ac iunea n timp a toroanelor4 aceasta este permanent n cazul in*ec iei v"scoase i p"n la realizarea aderen ei pastei de ciment la toroane n cazul in*ec iei rigide. :%. 0n cazul in*ec iei rigide cu past de ciment aplicat la c"teva sptm"ni dup tensionare (dup consumarea #lua*ului tecii din polietilen), datorit durit ii pastei ntrite cablul devine o mas compact i nu doar o sum de armturi individuale, libere s penetreze materialul plastic. !cest monolitism provoac o redistribuire a presiunilor de contact concentrate n toroane, ob in"ndu-se o reparti ie omogen a acestora pe supra#a a tecii. 7(>('( A/,ica.i1 S se veri#ice e#orturile de contact pentru o unitate de pretensionare 18 51;.% cu rezisten a caracteristic ) pG K 1776 @.a, asamblat ntr-o teac din polietilen cu grosimea t K ; mm i diametrul interio i K 166 mm, pentru o raz de curbur n primul deviator )1 K :.66 m4 < e#ortul unitar de control pentru un toron este 4 < e#ortul unitar n toron la nivelul primului deviator4 < presiunea radial maxim%; (#igura ;.1/.)4

< caracteristicile tecii din polietilen de nalt densitate4 - modulul de elasticitate $t K %;6 +1mm%9 - coe#icientul lui .oisson vt K 6,:69 - raza interioar )t K ;6 mm9 - rezisten a admisibil la contact local at K /6 +1mm%

12

< caracteristicile s"rmei toroanelor4 - modulul de elasticitate $s K %66.666 +1mm%9 - coe#icientul lui .oisson vs K6,/69 - raza interioar )s K %,; mm9 - rezisten a admisibil la contact local as K //6 +1mm%9 < valoarea maxim a e#ortului unitar pe supra#a a de contact4

< veri#icarea tecii la compresiune local%& 4 e K mmax K 6,& L 8:,8 K ;&,8: +1mm% M at K /6,6 +1mm% < l imea supra#e ei de contact ntre s"rm i teac %& 4

< veri#icarea valorii penetrrii tecii de ctre s"rma toronului%& 4

7(?( P*2;,131,1 5/1ci=ic1 5i5t131,2* d1 /*1t1n5i2na*1 14t1*i2a*7(?('( A5i:+*a*1a 1tan@1it-.ii t+;+,at+*ii :/. $taneizarea racordurilor curente ale tecilor se realizeaz prin sudur, manonare sau lipire n cazul tecilor con#ec ionate din eava de o el, iar n cazul tecilor din mase plastice prin termo#uziune sau cu manoane termoretractabile%7 . @anoanele termoretractabile sunt o solu ie modern i uor de pus n practic, ele #iind con#ec ionate din carton impregnat cu rin i #retat cu mp"sliturde #ibre (din sticl sau o el). 0n #igura ;.1:. sunt prezentate principalele modalit i de racordare a tecilor n pretensionarea exterioar . ::. 0n cazul prote*rii cu in*ec ie rigid, racordurile o el-mase plastice sunt delicat de rezolvat i necesit solu ii testate n prealabil experimental. .rincipalele modalit i sunt prezentate n #igura ;.1; . :;. solu ia e#icace i per#ect viabil pentru etaneizarea zonei ancora*ului la pretensionarea exterioar neaderent este garnitura toric din neopren%: , presat ntre trompeta tecii din mase plastice i placa de reparti ie (#igura ;.1&.). (pera iunea de demontare este uor de executat n condi iile n care pasta de ciment din zona de ancora* este ntrit, at"t timp c"t este evitat #isurarea tecii interioare. !ceasta solu ie este e#icace i n cazul in*ec iei rigide . 7(?(#( C23/2*ta*1a anc2*a91,2* ,a va*ia.ia 1=2*t+*i,2* 8n t1nd2an1 :&. 0n cazul prote*rii aderente, n condi iile asigurrii unei bune calit i a opera iunii de in*ectare, aceasta garanteaz buna protec ie a cablului i rezisten a sistemului la rupere gra ie mobilizrii aderen ei. Ba sistemele de pretensionare exterioar, cablul nu este aderent structurii chiar dac teaca acestuia este in*ectat cu past de ciment. n consecin , la rupere nu se poate conta pe mobilizarea aderen ei, deci este important s se asigure o omogenitate ntre gradul de siguran al elementului structural i coe#icientul de siguran al sistemului de pretensionare (per#orman a la rupere a ancora*elor) . :7. Ba structurile din beton pretensionate cu tendoane exterioare pot aprea supratensiuni datorate sarcinilor de exploatare. @a*oritatea sistemelor de ancorare pentru toroane realizeaz blocarea prin str"ngere ntr-un cap de ancora*, prin e#ectul de mpnare. )ealizarea blocrii conice, datorit stabilizrii presiunii n verin, implic o deplasare longitudinal de c" iva milimetri a toronului i penelor, cunoscut de practicieni sub denumirea de =recul al ancora*ului>. 5oate supratensionrile ulterioare ale cablurilor sunt nso ite de micri adi ionale de aceeai natur. :'. dac dup tensionare se in*ecteaz past de ciment, aceasta umple interspa iile dintre pene, trans#orm"ndu-le ntr-un ansamblu monolit (#igura ;.17.). .entru a putea #i preluate supratensionrile datorate sarcinilor de exploatare, este necesar s se permit penelor deplasri libere n ori#iciul conic. 2atorit ns in*ec iei cu past de ciment, singurele deplasri ale acestora provin din compresibilitatea pastei, care este cu at"t mai discutabil cu c"t aceasta este mai con#inat. 0n aceste condi ii, siguran a la rupere o#erit de ancora* poate s nu #ie su#icient pentru a #ace #a creterii ntinderii n cablu #iindc str"ngerea penelor n ancora* este mpiedicat. 2eci, #unc ionarea la rupere a ancora*ului de pretensionare prin blocarea penelor inelului interior este compromis, blocarea #iind *enat de prezen a pastei de ciment ntrit.

13

14

:8. 0n cazul in*ectrii zonei ancora*ului cu substan e v"scoase per#orman a la rupere a ancora*elor este asigurat%' , comportarea la rupere #iind mult superioar n raport cu situa ia in*ec iei rigide, aa cum se eviden iaz n gra#icul din #igura ;.1'. ;6. n cazul tendoanelor prote*ate cu in*ec ie rigid, zona de ancorare trebuie prote*at cu substan e v"scoase in*ectate naintea pastei de ciment, pentru a nu permite acesteia accesul n mediul penelor ancora*ului, realiz"ndu-se ast#el egalizarea presiunilor de contact la inter#a a de separare a celor dou materiale (#igura ;.18.) . o alt solu ie%8 const n interpunerea unei bariere pentru separarea celor dou tipuri de substan e in*ectate (#igura ;.%6.) . ;.7./. ncovoierea local a cablurilor de pretensionare exterioar ;1. acest #enomen apare la cablurile de pretensionare exterioar expuse diverilor agen i atmos#erici, sub ac iunea crora cablurile pot su#eri devia ii ale traseelor lor teoretice 16. concep ia de alctuire a deviatorilor are ca baz printre altele i combaterea acestui #enomen. n zonele de ancorare %', principiul de micorare a e#ectelor ncovoierii locale const n prevederea unui tub de o el cu grosimea mic pentru ghidarea traseului (#igura ;.%1.a) sau n crearea unui punct obligatoriu al traseului cablului (cu a*utorul unei garnituri din neopren), #ix n raport cu elementul structural adiacent cablului (#igura ;.%1 .b). ;%. 0n cazul ancorrii tendoanelor n elemente structurale mai pu in rigide, strpungerile prin beton i modi#ic geometria n condi iile de#ormrii acestora. n consecin , este posibil apari ia ncovoierii locale, motiv pentru care este obligatorie rigidizarea zonei de ancorare a cablului (#igura ;.%%). ;/. 2emontarea sistemelor de pretensionare utiliz"nd cabluri autoprote*ate sau prote*ate prin in*ec ie v"scoas se poate #ace cu recuperarea armturilor, motiv pentru care aceste sisteme s-au impus i n cazul pretensionrii provizorii. 2etensionarea se #ace ca i tensionarea (simultan sau individual), iar extragerea armturilor se realizeaz cu a*utorul acelorai echipamente ca i la niruirea lor. 5rebuie men ionat c eventuala reutilizare a tendoanelor se poate #ace doar dup tierea extremit ilor a#ectate de amprentele penelor de str"ngere ale ancora*elor. ;:. 0n ce privete sistemele de pretensionare exterioar neaderent cu in*ec ie rigid, opera iunea de demontare cuprinde dou etape4 tierea tendonului sub tensiune i demontarea dispozitivelor deancorare i deviere. n acest caz tendoanele nu mai pot #i re#olosite, iar opera iunea de demontare trebuie plani#icat cu mare aten ie, impun"nd msuri deosebite de protec ie a muncii. .entru a se putea tia tendonul sub tensiune se ndeprteaz teaca i se distruge aderen a toroanelor cu past de ciment pe o lungime su#icient, care s permit consumarea tuturor alungirilor armturilor. 5ierea trebuie e#ectuat progresiv prin nclzirea i liche#ierea o elului armturilor. 2up executarea primei tieri, tendonul #iind detensionat pe toat lungimea sa datorit lipsei aderen ei, #ragmentarea sa n continuare se poate #ace cu #lacr oxiacetilenic sau maini de tiat. 7(!( T16n2,2:ii d1 32nta*1 a 5i5t131,2* d1 /*1t1n5i2na*1 14t1*i2a*;;. @ontarea i punerea sub tensiune a sistemelor de pretensionare se #ace respect"nd instruc iunile productorului sistemului i ale proiectantului. ;&. $tapele tehnologice principale ale montrii unui sistem depretensionare exterioar sunt4 - instalarea cabla*ului9 - tensionarea9 - in*ectarea.

15

;7. 2in punct de vedere tehnologic, instalarea sistemelor de pretensionare exterioar se poate #ace prin dou procedee4 - instalarea cabla*ului pre#abricat integral9 - instalarea tecilor goale n pozi ia #inal, urmat deinserarea cablurilor. 7(!('( In5ta,a*1a ca;,a91,2* /*1=a;*icat1 ;'. @etoda utilizrii unui cabla* complet pre#abricat este aplicabil de obicei pentru tendoane scurte, uoare i n condi iile n care pe antier exist posibilitatea depozitrii ntregului sistem. ;8. .re#abricarea poate avea loc n #abric sau pe antier, totul depinz"nd de condi iile de transport, durata de #abrica ie i punere n oper, i de disponibilitatea unui spa iu adecvat pe antier. Bungimile standard ale tuburilor se conecteaz pentru ob inerea lungimii totale necesare. !rmturile se introduc prin mpingerea tubului peste #ascicolul de armturi sau prin introducerea individual a #iecrei armturi prin tub. &6. !ncora*ele i reazemele intermediare sunt #ixate de structur. 5endonul pre#abricat este amplasat n pozi ie #inal manual sau mecanic, cu a*utorul troliului sau macaralei. .entru a se pune n oper n pozi ia corect, tendonul se #ixeaz temporar pe traseul su, #ixarea de#initiv e#ectu"ndu-se dup corectarea devia iilor. 7(!(#( A5a3;,a*1a 8n /20i.i1 a ca;,a9+,+i &1. .e l"ng #ixarea plcu elor de reazem i a punctelor de deviere, este necesar s se dispun reazeme intermediare temporare pe toat lungimea tendonului anterior introducerii n tub. &%. 5uba*ul este pregtit i amplasat n pozi ia #inal prin #ixarea segmentelor sale de reazemele #ixe i continuizarea sa. $xtremit ile se conecteaz puternic de ancora*e, iar n momentul n care tubul este bine #ixat, se introduc armturile active cu a*utorul unui troliu. 2ac armtura activ este alctuit din bare drepte, barele se pot introduce succesiv, una c"te una. 7(!($( T1n5i2na*1a &/. 2e regul, tendoanele exterioare se pun sub e#ort cu verine care permit tensionarea simultan i ancorarea individual. &:. Dascicolele cu teac general sunt tensionate constant, n una sau mai multe etape, p"n c"nd se ob ine #or a necesar. ?n*ectarea se #ace dup #inalizarea opera iunilor de tensionare &;. 5oroanele autogresate i1sau autoprote*ate sunt tensionate n dou etape. n prima etap se aplic o #or ini ial pentru a ntinde toronul, dup care se in*ecteaz teaca. 0n etapa a doua, #or a detensionare se aplic uni#orm p"n la valoarea #inal. 2ac in*ec ia general este de tip rigid, a doua etap se e#ectueaz dup ntrirea pastei de ciment. &&. 0n #unc ie de tipul de ancora* #olosit, tensiunea din tendon poate #i veri#icat, a*ustat sau eliberat #olosind acelai aparat detensionare. 7(!()( In91cta*1a &7. !ncora*ele includ o legtur cu lapte de ciment, put"nd #i #olosite ca admisie i ca ori#iciu de evacuare. Chiar mai mult,legturile cu lapte de ciment se dispun n punctele de devia ie. &'. ?n*ectarea ncepe n captul cel mai de *os al tendonului i continu constant, p"n c"nd se scurge substan a in*ectat, de aceiai consisten , prin punctele de deviere i n #inal la cellalt capt. .entru tendoanele lungi, pentru in*ectare se prevd i o serie de ori#icii de admisie intermediare dispuse pe lungimea tendonului. 2ispozitivelede ancorare se in*ecteaz la #inal. 7(A( T1ndin.1 /*ivind 1v2,+.ia /*1c23 /*i3 a*ii 14t1*i2a*1 @i c*it1*ii d1 51,1cta*1 a 5i5t13+,+i d1 /*1t1n5i2na*1 &8. .retensionarea exterioar se constituie dintotdeauna ntr-un stimul pentru crea ia inginereasc, ast#el nc"t inova ii aduse n interiorul conceptului pot #i oric"nd posibile. !cestea se pot oric"nd materializa n noi materiale (de exemplu armturile active din o el i gsesc de*a nlocuitori n armturile din #ibre de sticl, carbon i materiale plastice, dar care deocamdat au costuri de produc ie mult prea ridicate pentru a se impune n practica curent), noi concepte structurale i metode de proiectare, precum i n tehnologii de execu ie de avangard. +out i importante pot apare i n domeniul sistemelor de protec ie anticoroziv, introducerea sistemelor mecanice i ventilare i uscare a aerului pentru controlul parametrilor de mediul #iind de*a un pas realizat n aceast direc ie. Sistemele de pretensionare exterioare se preteaz de asemenea tehnicilor de monitorizare permanent, monitorizarea acustic #iind un pas de*a materializat, progrese importante #iind ateptate i n modalit ile de inspectare a structurilor. 76. Cele mai importante criterii/1 pentru alegerea sistemului de pretensionare sunt4 - condi iile de mediu i de expunere a tendoanelor9 - necesitatea rea*ustrii nivelului e#orturilor n tendoane pe durata de exploatare a structurii9 - corelarea mrimii structurii i a traseelor cu pierderile detensiune din #recare9 - pre ul i disponibilitatea pe pia 9 - experien a local9 - posibilit ile de inspectare i monitorizare.

16

>( ASPECTE PRIVIND PROIECTAREA LUCRRILOR DE CONSOLIDARE PRIN PRETENSIONARE EXTERIOAR


>('( Pa*tic+,a*it-.i 5/1ci=ic1 5t*+ct+*i,2* /*1c23/*i3at1 14t1*i2* 1. tipul legturii dintre beton i tendoanele pretensionate in#luen eaz substan ial comportamentul unei structuri. caracteristica #undamental a pretensionrii exterioare este c aceasta creeaz un ansamblu de ac iuni exterioare asupra structurii propriu-zise n toate #azele de solicitare (#igura &.1) n timp ce tendoanele interioare aderente, dup ntrirea pastei ce ciment, creaz stri de e#orturi interioare rezistente /% (#igura &.%). %. Condi iile mecanice ale comportrii armturilor pretensionate exterioare sunt #oarte asemntoare cu cele ale tendoanelor interne neaderente. n continuare, vor #i eviden iate particularit ile care trebuie considerate la proiectare datorit naturii di#erite a legturii dintre tendoane i beton.

>('('( Eva,+a*1a d1=2*3a.ii,2* a*3-t+*i,2* /. n cazul precomprimrii clasice a betonului cu armturi interioare aderente (#igura &./.), dup in*ectare se admite c varia ia de#orma iilor n cabluri este aceeai cu a #ibrelor de beton din dreptul lor. Consider"nd de#orma iile unitare totale ale sec iunii, de#orma i unitar a tendonului pretensionat aderent este4 p K p6 N u N EpE (&.1.)

17

n care p6 este de#orma ia ini ial a tendonului . :. dac armturile pretensionate interioare nu sunt aderente betonului, aceste rela ii nu mai pot #i men inute datorit #aptului c nu exist legturi su#icient de puternice ntre tendoane i beton. n acest caz, tendonul este n legtur direct cu betonul doar la ancora*e i n consecin varia ia lungimii armturii va #i egal cu varia ia lungimii #ibrei de beton care urmrete traseul tendonului, de#orma iile distribuindu-se uni#orm pe lungimea sa. consider"nd mic unghiul dintre #ibra medie i traseul tendonului (#igura &.:.), varia ia lungimii tendonului pretensionat se poate scrie sub #orma4

(&.%.) n care lp6 este alungirea ini ial a tendonului . ;. !ceast comportare este valabil i la armturile exterioare //. .roblema esen ial const n #aptul c cablurile de pretensionare dispuse pe nl imea sec iunii de beton #aptul c varia ia betonului n sec iunea considerat, ci de de#orma iile ntregii structuri. 0n consecin , calculul e#orturilor n tendoanele pretensionate neaderente nu se mai poate e#ectua cu acurate e dup analiza sec iunii, ci doar dup analiza structural de ansamblu. >('(#( E=1ct1 :1231t*ic1 d1 2*din+, # &. 5endoanele pretensionate n exteriorul sec iunilor de beton rm"n rectilinii n timpul de#ormrii structurii ntre punctele unde sunt conectate cu aceasta (zonele de deviere i de ancorare). 0n consecin , apar e#ecte geometrice de ordinul %, pe care #igura &.;. le pune #oarte clar n eviden pentru dou cazuri structurale simple. Cu c"t elementele de de#lectare sunt mai numeroase pe deschiderea unei structuri, cu at"t aceste e#ecte sunt mai limitate. 5otui, la structurile cu de#ormabilitate mare, aceste e#ecte pot avea o in#luen substan ial pentru asigurarea unui mecanism corect de cedare al structurii. 7. Ca i ipotez simpli#icatoare se poate considera c #recarea i lunecarea se concentreaz n zonele de de#lectare i ancorare, deci n zonele de interac iune dintre armturile active i structura de beton /: .!ceast ipotez nu este riguros valabil pentru #iecare sistem de pretensionare exterioar, dar asigur un cadru necesar controlului #enomenelor. '. varia ia e#orturilor n tendoane ca urmare a #recrii din deviatori este de aceeai natur cu a cablurilor interioare aderente, ntre doi deviatori e#orturile ntr-un segment de cablu se pot considera constante, varia iile de tensiune apr"nd n de#lectori. pentru doua segmente consecutive de cabluri (i, i - 1) i respectiv (i, i N 1) (#igura &.&.) rela ia ntre e#orturi este4 (&./.) unde 4 .i,iN1 - e#ortul de ntindere din tendon ntre deviatorii i i respectiv iN1 (segmentul i,iN 1)9 .i,i-1 - e#ortul de ntindere din tendon ntre deviatorii i - 1 i respectiv i (segmentul i -1, i)9 Si - lungimea deviatorului curent i9 Oi - unghiul de deviere unghiular n deviatorul curent i9 G - coe#icientul de #recare liniar9 - coe#icientul de #recare n por iunile curbilinii . 8. $valuarea exact a e#ectelor lunecrii i #recrii cablurilor pretensionate neaderente sec iunilor de beton poate #i e#ectuat doar prin calcule neliniare i biogra#ice /;-/7, acestea #iind indicate doar n cazul structurilor #oarte zvelte, sensibile la deplasri de ordinul ??.

>(#( Va*ia.ia 1=2*t+*i,2* 8n a*3-t+*i,1 /*1t1n5i2nat1 16. 2eterminarea exact a varia iilor de tensiune n armturile pretensionate este o procedur extrem de complex i laborioas, datorit #aptului c pierderile sau c"tigurile de tensiune sunt consecin a interdependen ei mai multor #actori. 2e exemplu, #enomenul de relaxare a o elului este dependent i de al i #actori, cum ar #i curgerea lent a betonului. n plus, pe l"ng incertitudinile datorate interac iunii dintre contrac ie, curgere lent i relaxare, caracteristicile

18

#izice, di#erite practic pe un ntreg ansamblu structural, conduc i ele la varia ii de tensiune. !st#el, ideea de baz n analiza varia iei e#orturilor este de a dispune de mi*loace de analiz su#icient de riguroase, care s o#ere su#iciente in#orma ii pentru asigurarea gradului de siguran adecvat, corelat cu durata de exploatare dorit.

11. Ba lucrrile de consolidare, pentru calculul e#orturilor n tendoanele post-ntinse exterioare trebuie avute n considerare dou etape distincte4 - etapa de tensionare a tendoanelor4 e#orturile n armturile active sunt rezultatul #or ei de ntindere exercitat de prese i a #or elor de #recare dintre armturi i ancora*e, respectiv ntre armturi i teci9 determinarea e#orturilor n armturi se e#ectueaz raport"nd pierderile de tensiune din #recare la valorile teoretice ale alungirilor care se nregistreaz la tensionare9 valoarea e#orturilor ini iale dup ndeprtarea preselor i blocarea ancora*elor active, se stabilete lu"nd n considerare i scurtrile datorate reculului ancora*elor9 - etapa de exploatare, caracterizat de varia ii de tensiune dependente de timp4 e#orturile n armturile active variaz continuu n timp n primul r"nd datorit contrac iei i curgerii lente a matricilor de beton sau zidrie, respectiv a relaxrii o elului9 aceste #enomene trebuie luate n considerare pentru determinarea e#orturilor n armturi la un moment dat. 1%. 2ac implementarea e#orturilor de pretensionare exterioar are ?oc pe elemente de#ormate, de#orma iile acestora se vor considera ca i o stare ini ial de de#orma ii. >(#('( Pi1*d1*i,1 d1 1=2*t din *1c+,+, anc2*a9+,+i @i =*1c-*ii ,a t*an5=1* 1/. Ba tensionarea unui cablu apare #enomenul de lunecare a planelor n ancora*ele active, denumit recul al ancora*ului. .entru sistemele de pretensionare rom"neti, valorile lunecrilor n ancora*e i ale coe#icien ilor de #recare sunt date n S5!S 1616716-861. n cazul altor sisteme de pretensionare aceste in#orma ii sunt #urnizate de productor i trebuie s #ie corelate cu prevederile $urocode %1'. ,aloarea pierderii de e#ort n ancora* este 4 (&.:.) unde 1 i % sunt lunecrile n ancora*ele de la extremit ile tendonului (la ancora*ele pasive acestea sunt nule), Bp este lungimea tendonului pretensionat, iar !p i $p sunt aria sec iunii nominale, respectiv modulul de elasticitate al tendonului. 1:. n cazul sistemelor de pretensionare exterioar, mai ales la cele demontabile, este posibil ca e#ectele acestui recul s nu #ie compensate de #recarea armturii active n blocul de ancorare. dac reculul se compenseaz n blocul de ancorare, e#ectul su se va #ace sim it pe o lungime x de la extremitatea blocat n ancora*ul activ, ntocmai ca i n cazul armturilor post-ntinse interioare. dac e#ectul acestui recul se mani#est pe o lungime x mai mare dec"t dimensiunea blocului de ancorare, o parte din e#ectul su va in#luen a i e#ortul n segmentul de cablu imediat alturat blocului de ancorare (#igura &.7.). 1;. ,aria ia pierderii de e#ort .(x) se poate considera ca #iind liniar pe lungimea x, e#ectele reculului reduc"ndu-se datorit #recrii, aceasta consider"ndu-se cu /6C mai accentuat la revenirea armturii n raport cu #recarea de la ntinderea acesteia. !st#el, la revenirea armturii coe#icien ii de #recare se consider cu valorile G J K 1,/ G i respectiv P K 1,/ (#igura &.'.). 1&. 2eoarece coe#icien ii de #recare sunt di#eri i la tensionare i destindere, determinarea lungimii x se poate #ace n general prin ncercri succesive. !leg"nd o distan x pentru care se calculeaz pierderea de tensiune, aceasta se va calcula ca i suma pierderilor la tensionare i respectiv la revenirea armturii. ,aloarea maxim va #i4 (&.;.) unde O6 este devia ia unghiular n blocul de ancorare, . 6G este e#ortul n tendon corespunztor e#ortului unitar de control, iar G i sunt coe#icien ii de #recare liniar i respectiv n zone curbilinii. 2ac aria haurat rezultat are

valoarea egal cu epap, atunci valoarea lui x este cea considerat. n caz contrar, se aleg noi valori pentru x p"n c"nd este satis#cut egalitatea. dac lungimea x este mai mare dec"t grosimea blocului de ancorare, rm"ne o parte necompensat din reculul ancora*ului care se transmite segmentului de cablu adiacent zonei de ancorare i care se

19

materializeaz prin scurtarea acestuia (#igura &.7.). !ceast scurtare poate genera la r"ndul ei lunecarea n deviatori, iar estimarea varia iei e#orturilor se va e#ectua potrivit procedeului de la punctul &.%.%.

17. 2ac reculul ancora*ului este compensat n blocul de ancorare, pierderile de e#ort din #recare la trans#er ntrun segment curent (i, i N 1) de tendon sunt4

(&.&.) unde i , sunt lungimile i, respectiv devia iile unghiulare cumulate ale deviatorilor p"n la segmentul de tendon considerat. >(#(#( Va*ia.ia 1=2*t+*i,2* dat2*it- ,+n1c-*ii t1nd2an1,2* 8n d1viat2*i 1'. calculul simpli#icat poate #i e#ectuat continu"nd e#ortul din tendoane ntr-o singur etap /1,/:. pentru estimarea lunecrilor i respectiv a varia iilor de e#ort asociate lor, este necesar s se ia n considerare i varia ia e#orturilor n tendoane n urma de#ormrii structurii de beton. ca urmare a acestor varia ii (consider"nd ini ial lunecrile blocate n deviatori), ntr-un deviator curent i (#igura &.8.) lunecarea tendonului poate avea loc de la st"nga la dreapta (pe direc ia i Q iN1) sau de la dreapta la st"nga (pe direc ia i Q i 1), n #unc ie de mrimea e#orturilor din cele dou segmente de cablu rezultate n urma de#ormrii structurii.

18. Bunecarea nu se va ini ia ntr-un deviator curent i dac e#orturile n segmentele de tendon adiacente, rezultate n urma de#ormrii ntregii structuri, satis#ac rela ia4 (&.7.) %6. Bunecarea are loc dac ntre segmentele adiacente deviatorului i apare un dezechilibru de #orma4 (&.'.) unde i este o variabil ntreag av"nd valorile egale cu R 1, respectiv4 - i K N 1 dac sensul lunecrii este de la st"nga spre dreapta (pe direc ia i Q iN1)9 - i K 1 dac sensul lunecrii este de la dreapta spre st"nga (pe direc ia i Q i 1).

20

%1. .rin lunecare, e#ortul n tendon se continuizeaz n dreptul deviatorului i. !st#el, la ncetarea lunecrii inegalitatea (&.7.) a*unge la limit4 (&.8.) %%. Ca urmare a lunecrii n deviatorul i, segmentele de cablu adiacente vor su#eri urmtoarele scurtri i alungiri4 (&.16.) %/. !dmi "nd simpli#icarea S i-1,1 S K S 1,iN1 S, din ecua iile (&.'.) i (&.8.) se pot stabili valorile lunecrii n deviator i a varia iilor de e#ort asociate lor n segmentele de tendon adiacente .

%:. proced"nd similar cu por iunea de tendon nglobat n zona de ancorare i tendonul de segment adiacent, varia ia e#orturilor i (#igura &.16.) se stabilete cu rela iile/& 4

(&.11.)

unde 4

21

GPP K 1,/ GP i PP K 1,/ P %;. n cazul blocurilor ancora*elor pasive (#igura &.11.) varia ia e#orturilor este dat de 4

(&.1%.) unde 4 , GP K 1./ G i P K 1,/ .

%&. .entru stabilirea varia iei #inale a e#ortului de-a lungul unui tendon, calcul se e#ectueaz iterativ ncep"nd cu cel mai dezechilibrat deviator, p"n la ob inerea condi iilor de neini iere a lunecrii at"t n blocurile de ancorare c"t i n deviatori. &.%.%.1. !plica ie s se calculeze varia ia e#orturilor de-a lungul toroanelor post-ntinse % tbp 8 (#igura &.1%.), deplasrile structurii #iind date n tabelul &.1. Ta;( >('( S-:1.i 8n anc2*a91 @i d1=,1ct2*i d+/- t*an5=1* Sec iunea Sgeata (mm) 6 6,% 1 /,& % /,: / 6,%

22

5raseul toroanelor este rectiliniu n blocurile de ancorare, iar tensionarea se e#ectueaz de la extremitatea 6 cu ancora*e cu pene metalice individuale, extremitatea / #iind prevzut cu un ancora* pasiv. Coe#icientul de #recare n zone curbilinii este K 6,/, iar lungimile de#lectorilor sunt negli*abile. < unghiuri de de#lectare4

< e#ortul unitar de control pentru un toron este4

< pierderi de e#ort n segmentul 6-1 din reculul ancora*ului 4

< alungiri ale segmentelor de toron din deplasrile structurii 4

< varia ii de e#ort din deplasrile structurii n segmentele toronului

< e#orturi in segmentele toronului 4

23

< condi ia de ini iere a lunecrii n deviatorul 1 (cel mai dezechilibrat deviator) 4 < pentru 1 K 1 (lunecarea pe direc ia 1 Q 6) nu se ini iaz < pentru v1 KN1 (lunecarea pe direc ia 6 Q 1 , cu un coe#icient de #recare mrit cu /6C ) se ini iaz < varia ii de e#ort n segmentele 61 i 1% dup consumarea lunecrii 4

< e#orturi n segmentele toronului dup lunecarea n deviatorul 1 4

< condi ia de ini iere a lunecrii n deviatorul % (cel mai dezechilibrat deviator ) < pentru v% K -1 (lunecarea pe direc ia % Q 1) nu se ini iaz < pentru v% K N1 (lunecarea pe direc ia 1 Q %, cu un coe#icient de #recare mrit cu /6C) se ini iaz < e#orturi #enale n segmentele toronului 4

>(#($( Pi1*d1*i d1 1=2*t dat2*at1 d1=2*3a.i1i 1,a5tic1 a ;1t2n+,+i @i 0id-*i1i ,a t*an5=1* %7. .retensionarea succesiv a mai multor armturi se materializeaz prin de#ormri succesive ale structurii, care in#luen eaz nivelul e#orturilor n armturi, aceste aspecte #iind reglementate at"t n S5!S 1616716-86 1 c"t i $urocode %1'. .ierderile de e#ort n ancora*e .s, datorate scurtrii elastice a betonului (sau zidriei) b(z) creat prin ntinderea succesiv a armturilor se pot calcula cu rela ia4

(&.1/.) unde b(z) este e#ortul unitar n beton (zidrie) la nivelul centrului de greutate al ancora*ului armturii, iar $ b(z)6 este modulul de elasticitate al betonului (zidriei) la trans#er. %'. .entru armtura curent * , rela ia (&.1/.) se poate scrie 4

(&.1:.)

24

n care este e#ortul unitar care apare n beton (zidrie) la nivelul ancora*ului armturii * considerate, n urma ntinderii ulterioare a celorlalte armturi, de la *N1 la n . %8. 2ac armturile active sunt grupate pe o zon relativ restr"ns n raport cu dimensiunile elementului i pretensionate la e#orturi egale, pierderea de e#ort medie se poate calcula cu rela ia4 (&.1;.) n care b(z)p este e#ortul unitar n beton (zidrie) la nivelul centrului de greutate al ancora*elor grupului de armturi, n #iind numrul de armturi post-ntinse succesiv. /6. Ba stabilirea e#orturilor unitare n beton sau zidrie se vor lua n considerare, pe l"ng e#ectul pretensionrii, toate ncrcrile ce ac ioneaz asupra structurii la momentul pretensionrii. >(#()( Va*ia.ii d1 1=2*t dat2*at1 d1=2*3a.ii,2* d1 ,+n:- d+*at- a,1 3at1*ia,1,2* 5t*+ct+*a,1 /1. 2atorit independen ei traseelor cablurilor pretensionate n raport cu sec iunile structurii, in#luen a #enomenelor de contrac ie i curgere lent asupra nivelului de e#orturi din cabluri nu se poate raporta strii de de#orma ii a #iecrei sec iuni transversale, ci strii de deplasri a structurii n ansamblu. /%. !v"nd n vedere c de#orma iile dependente de timp se consum n propor ie de circa '6C 86C, la momentul elaborrii proiectului de consolidare trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte4 - de#orma iile n timp acumulate n structur include de#orma ii elastice i de#orma ii plastice nt"rziate, care s-au consumat sub e#ectul unei stri de e#orturi care corespunde modului de exploatare a cldirii p"n la avarierea acesteia i luarea deciziei de interven ie9 - caracteristicile de rigiditate determinate cu ocazia evalurii structurii nglobeaz i in#luen a de#orma iilor elasticit ii nt"rziate, ast#el nc"t prin revenirea acestora caracteristicile de rigiditate vor su#eri varia ii n timp9 - prin consolidare este posibil crearea unei stri de e#orturi substan ial di#erit de cea existent p"n la avariere. //. Stabilirea exact prin calcule a strii n timp asociate caracteristicilor de rigiditate poate #i e#ectuat doar prin analize structurale neliniare i biogra#ice, care sunt recomandate a se e#ectua doar la lucrrile de importan deosebit. /:. .entru lucrrile curente, dar i pentru cele de importan deosebit (n scopuri comparative), se recomand stabilirea in#luen ei de#orma iilor de lung durat pornind de la caracteristicile de rigiditate reziduale ale structurii, corectate cu #actori stabili i pe baza mrimii de#orma iilor elastice nt"rziate nregistrate n momentul producerii avarierii i a eventualelor reveniri nregistrate p"n n momentul consolidrii. Dactorii de corec ie pot #i stabili i aplic"nd modelele de calcul a de#orma iilor de lung durat prevzute de S5!S 1616716-86 1, C) &-1-1/', sau alte modele liniare sau neliniare con#irmate tiin i#ic. $urode %% i $urocode &/8 prevd i ele modele de calcul a de#orma iilor de lung durat ale betonului i zidriei. >(#(7( Pi1*d1*i d1 t1n5i+n1 dat2*at1 *1,a4-*ii 2.1,+,+i /;. Cunosc"nd pierderile de e#ort #inale datorate relaxrii o elului , n #unc ie de rezisten a caracteristic )pG i e#ortul n armtura activ imediat dup trans#er p6 (.p6), e#ortul imediat dup trans#er n armtura activ va #i a#ectat de pierderile de e#ort datorate lunecrii armturii n ancora*e, #recrii la tensionare i de#ormrii elastice a betonului la trans#er. /&. .ierderile de e#ort la un moment t, pot #i determinate cu rela ia4 (&.1&.) unde coe#icientul care exprim relaxarea armturii pretensionate la un moment t, n raport cu valoarea #inal a relaxrii ( ) se va determina experimental. n lipsa datelor experimentale, se pot lua n considerare valorile tabelare din S5!S 1616716-861. /7. .otrivit $urocode %1' , at"t pe termen scurt c"t i lung, valorile pierderilor de tensiune se raporteaz celor ob inute experimental la 1666 de ore. ,alorile #inale (pe termen lung) se ob in cu rela ia4 (&.17.) unde valorile coe#icientului relaxrii #inale Tr sunt date tabelar, iar pierderile de e#ort la 1666 de ore se stabilesc n baza unui gra#ic. >($( P*1v1d1*i a,1 /*2i1ct-*ii d+/- M1t2da St-*i,2* Li3it/'. .recomprimarea cu tendoane exterioare neaderente conduce la capacit i portante mai reduse n raport cu precomprimarea aderenta. 2e#orma iile n cabluri se distribuie mai uni#orm pe lungimea lor, iar n sec iunile critice e#orturile n ele sunt mai reduse. Fn alt motiv este apari ia n apropierea ruperii a c"torva #isuri av"nd deschideri mari. n loc de o mul ime de #isuri cu deschideri mici, speci#ice elementelor cu armturi active aderente. !ceste #isuri provoac concentrri de e#orturi n masa elementului structural, determin"nd cedarea sa. /8. 2eterminarea riguroas a strilor de e#orturi i de#orma ii ale structurilor consolidate prin precomprimare cu armturi exterioare se poate #ace cu proceduri de calcul neliniar av"nd caracter biogra#ic, pornind de la caracteristicile reziduale i aplic"nd sarcinile n etape/1. 0ncrcrile trebuie introduse n ordine cronologic deoarece orice alt ordine denatureaz starea de e#orturi n armturile active ca urmare a ireversibilit ii lunecrilor. Diecare ncrcare trebuie

25

introdus pas cu pas pentru a surprinde ordinea exact a lunecrilor succesive n zonele de contact cu structura. ( ast#el de abordare poate caracteriza comportarea unei structuri at"t la trans#er, c"t i n serviciu sau n vecintatea colapsului structural. !st#el de abordri sunt recomandate doar la structurile de o importan deosebit, #iind mari consumatoare de timp i resurse #inanciare. :6. Ba structurile curente, se recomand metode simpli#icate de calcul, n con#ormitate cu speci#icul #iecrei veri#icri n parte i a nivelului sarcinilor considerate. &./.1. Stri limit ale exploatrii normale :1. 0n condi iile speci#ice strilor limit ale exploatrii normale structura se consider c lucreaz n domeniul linear-elastic sub ac iunea ncrcrilor de exploatare. 2e#ormabilitatea structurii este invariabil n acest caz i independent de cazul de ncrcare considerat. 5endoanele pretensionate rm"n i ele liniar-elastice, iar e#ectul sistemului de pretensionare asupra structurii poate #i considerat ca un sistem de #or e exterioare. :%. 0n situa iile curente e#ectele geometrice de ordinul % sunt nesemni#icative, tendoanele #iind alctuite din segmente scurte. 2eplasrile structurii sunt i ele reduse, ceea ce conduce la varia ii mici ale e#orturilor n cablurile pretensionate. 5otui, este necesar estimarea lor pentru a se veri#ica dac este posibil n serviciu lunecarea tendoanelor sub diverse combina ii ale ncrcrilor temporare. 2eoarece lunecrile #recvente conduc la degradri ale cablurilor datorate #recrii i ncovoierii locale, ele trebuie mpiedicate dac sunt posibile prin dispozitive speciale. >($(#( St-*i ,i3it- +,ti31 :/. in condi iile strilor limit ultime structura de beton este #isurat i par ial plasti#iat. tendoanele sunt i ele plasti#iate, iar evaluarea de#orma iilor limit nu se poate e#ectua n mod direct, prin raportare la de#orma iile betonului ca i n cazul cablurilor aderente metodele simpli#icate de calcul n domeniul plastic sunt instrumente care permit asigurarea gradului de siguran la nivelul prevzut de standardele i normele de proiectare, distribu ia e#orturilor n structur i determinarea e#orturilor n tendoane #iind stabilite pe mecanismele de cedare (#igura &.1/.).

?( MONITORIZAREA SISTEMELOR DE PRETENSIONARE EXTERIOAR


?('( N1c15itat1a 32nit2*i0-*ii 1. Fmiditatea poate intra n sistemul de pretensionare n urmtoarele etape4 - pe durata stocrii n uzinele de #abrica ie sau =in situ>9 - n timpul transportului i manipulrii9 - n timpul montrii9 - dup montare i nainte de etaneizarea i in*ectarea tuba*ului, respectiv a zonelor de ancorare . %. Stabilirea prezen ei i extinderii coroziunii cablurilor pretensionate n structurile existente este o problem di#icil datorit arbitrariului n mani#estarea vizibil a #enomenului. @ediul ambiant, n care structura este localizat, nu este singurul indicator cu privire la posibilitatea de apari ie a coroziunii. !a cum s-a men ionat anterior, cablurile care prezint tuba*e mai neregulate i cu relaxri pot prezenta umezeal atras pe durata #abricrii, transportului, depozitrii sau execu iei. 0n timpul execu iei, ploile, ninsorile sau umiditatea pot cauza penetrarea cablului n timp ce este neprote*at, nainte de turnarea betonului sau nainte de tierea capetelor i de sigilarea zonelor de ancorare. 2up execu ie, apa poate penetra sistemul ca o consecin a detalierii insu#iciente a proiectului i a execu iei greite. !st#el, coroziunea i cedarea cablului se poate mani#esta i n construc ii care nu prezint semne vizibile de expunere la umiditate. .rezen a ancora*elor slab prote*ate n zonele expuse. n rosturile de dilata ie sau etaneizare, crete probabilitatea apari iei coroziunii. 5endonul poate ceda ca urmare a coroziunii, #isurrii sub tensiune sau #ragilizrii prin hidrogenare. /. .roblemele asociate coroziunii i ruperea s"rmelor toroanelor n structurile existente, au #ost dintotdeauna di#icil de evaluat i rezolvat. 5endoanele neaderente post-tensionate au produs numeroase incidente datorit protec iei inadecvate a sistemului de pretensionare, punerii necorespunztoare n oper sau expunerii agresivit ii mediului nainte i pe durata execu iei, respectiv n serviciu. n prezent, inspectarea vizual este modalitatea primar de detec ie a de#ectelor i deteriorrilor structurale. !ceasta poate pune n eviden doar a#ec iuni de supra#a sau indiciile de supra#a ale cauzelor ascunse. @etodele conven ionale i distructive de inspectare i evaluare sunt #oarte costisitoare, adesea ele #iind neconvingtoare mai ales datorit selectrii aleatorii a mostrelor. !ceste metode includ proceduri ca penetrri i per#orri ale betonului pentru a asigura accesul la o el. Sau detensionarea i extragerea tendoanelor pretensionate selectate. ( evaluare competent a structurilor din beton armat i precomprimat pretinde n elegerea #enomenelor i experien n identi#icarea zonelor cu poten ial de apari ie a coroziunii n construc ii extinse. ?(#( In5/1cta*1a 5i5t131,2* d1 /*1t1n5i2na*1 14t1*i2a*-

26

:. 5oate elementele de pretensionare prezint un numr de caracteristici comune4 - sunt echipamente mecanice9 - sunt echipamente care se raporteaz structurii principale9 - sunt echipamente exterioare structurii, #iind subiectul at"t al solicitrilor structurii c"t i al agen ilor mediului. ;.!ceste caracteristici necesit o analiz meticuloas a #unc ionalit ilor i veri#icri periodice ale acestora n vederea exploatrii normale a construc iei. Conceptul de monitorizare este str"ns legat de concep ia consolidrii i speci#icul structurii, concep ia di#eritelor dispozitive i a cablurilor nsi. 2ecizia de a supune o structur unei monitorizri programate trebuie luat de proprietarul lucrrii n momentul constituirii documenta iei preliminare, ast#el nc"t activitatea de concep ie s se coreleze cu programul de monitorizare. @onitorizarea sistemului de pretensionare trebuie s se distribuie n dou direc ii principale4 - inspectarea cablului curent9 - inspectarea zonelor de ancorare i de#lectare. &. ?nspectarea cablului curent comport un examen visual extern. Cu excep ia cablurilor prote*ate prin in*ec ie rigid cu past de ciment, toate celelalte variante sunt accesibile unei investiga ii prin detensionarea i expertizarea n detaliu a toroanelor (cu sau #r nlocuirea lor). $xpertizarea n detaliu a toroanelor presupune4 - examen vizual9 - msurarea propriet ilor mecanice9 - constatarea gradului de uzur al primei bariere de protec ie. 7. Aonele de ancorare necesit o inspectare a zonei de tranzi ie i a zonei ancora*ului propriu-zis. Aona de tranzi ie const ntr-un mare numr de piese cu rol de accesorii, dar n acelai timp care au un rol esen ial n asigurarea unei comportri corecte a cablului n diversele #aze de solicitare (ghidare, amortizare vibra ii, etaneizare, etc.). .entru a #i accesibile supravegherii, aceste dispozitive trebuie s #ie ast#el proiectate nc"t s #ie uor de montat i demontat #r a #i a#ectate. 0n aceste cazuri o aten ie deosebit trebuie acordat vopselei anticorozive, a crei grosime poate a#ecta dispozitivul, conduc"nd la griparea unui #ilet, obturarea unei #ante, etc. (pera iunea de inspectare const n4 - examen vizual naintea demontrii i dup demontare9 - expertizarea anumitor materiale (neopren, mastic, mase plastice). '. ?nspectarea zonei ancora*ului const n4 - examen vizual extern9 - nlturarea capacului de protec ie i examinarea vizual a ancora*ului9 - analiza produsului in*ectat n ancora*9 - demontarea i examinarea n detaliu a pieselor ancora*ului, n msura n care este posibil9 - inspectarea #ibrelor toroanelor detensionate9 - inspectarea #iletelor .ce permit regla*e. 8. Aonele de devia ie se examineaz vizual at"t din punctul de vedere al geometriei c"t i din punctul de vedere al protec iei cablului. ?($( P*2:*a31 d1 32nit2*i0a*1 16. Drecven a veri#icrilor, natura i con inutul lor se vor stabili con#orm prevederilor men ionate n . 1/6-1888 :1 =+ormativ privind urmrirea comportrii n timp a construc iilor> i trebuie cuprinse ntr-un raport de monitorizare. ncep"nd cu perioada testelor #inale dinaintea exploatrii unei structurii consolidate, se recomand a se e#ectua opera iuni de control la 1, / i ; ani, iar n continuare din ; n ; ani, p"n la expirarea duratei de exploatare a construc iei. 11. )aportul de supraveghere trebuie s con in pentru #iecare opera iune ansamblul observa iilor de #cut (msurtori, analize, expertize, ncercri mecanice, #otogra#ii etc). Const de asemenea ntr-o sintez care s cuprind o apreciere a comportamentului structural. !ceast apreciere trebuie s se bazeze pe speci#ica iile constructive i n special pe capitolul calit ii, care trebuie s con in istoria #iecrui grup de elemente, anomaliile, ac iunile corective, care vor constitui imaginea real a lucrrii. .lec"nd de la acest document, gestionarii lucrrii vor decide4 - men inerea structurii n starea din perioada controlului9 - e#ectuarea de investiga ii suplimentare, n a#ara programului de monitorizare9 - e#ectuarea de lucrri de ntre inere, av"nd un caracter preventiv . BIBLIOGRA&IE 1. S5!S 1616716-86, =Calculul i alctuirea elementelor structurale din beton, beton armat i beton precomprimat>. %. 35 66%-188&, =3hid practic pentru determinarea degradrilor i rezisten ei betonului i a caracteristicilor dinamice ale structurilor de beton armat supuse seismelor, prin metode nedistructive>, n curs de publicare. /. .C 11%-188:, =0ndrumtor de investigare i diagnosticare a strii structurilor din beton armat, beton precomprimat i o el situate n medii agresive>, H.C. nr. &1188;. :. C %&-18';, =+ormativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive>, H.C. nr. '118';, H.C. nr. %118'7. ;. C ;:-18'1, =?nstruc iuni tehnice pentru ncercarea betonului cu a*utorul caratelorP>, H.C. nr. %118'%. &. C 117-1876, =?nstruc iuni tehnice pentru #olosirea radiogra#iei la determinarea de#ectelor din elementele de beton armat>. H.C. nr 811876.

27

7. C %::-188/, =3hid pentru inspectare i diagnosticare privind durabilitatea construc iilor din beton armat i precomprimat>, H.C. nr. 81188/. '. . 166-188%, =+ormativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e, social culturale, agrozootehnice i industriale>, H.C. nr. 1-%1188%, H.C. nr. 111188&. 8. S5 661-188&, =Speci#ica ie tehnic privind stabilirea calit ii betoanelor i mortarelor din construc ii existente prin metode #izico- chimice>, n curs de publicare. 16. @. 667-88, =@etodologie de investigare a zidriilor vechi>. H.C. nr. '1%666. 11. . 11'-1888, =+ormativ de siguran la #oc a construc iilor> . H.C. nr. 711888. 1%. Specht, @. et al., =SpannUeite der 3edanGen, zur 166. ViederGehr des 3eburtstages von Dranz 2iscliinger (5he sp"n o# ideas. on the centenarE o# the birth o# Dranz 2iscliinger)>, Springer- ,erlag, Herlin, 18'7. 1/. DreEssinet, $., =Fne revolution dans ?es techniWues des betons (! revolution in concrete techniWues)>, Bibrairie de lP$nseignement 5echniWue, $diteur Beon $Erolles, .aris, 18/&. 1:. Doure, H., =Bes essais du C$H5. a Saint-)emE-Bes Chevreuse>, !ssociation Drancaise pour la Construction4 Ba precontrainte exterieure. Be point de la Wuestion au*ourdPhui, nr. %81-Xanvier 188%. 1;. ?vano##, @., =BPin*ection mixte en precontrainte exterieure>, !ssociation Drancaise pour la Construction4 Ba precontrainte exterieure. Be point de la Wuestion au*ourdiui, nr. %81-Xanvier 188%. 1&. Carlos de la Duente, >,ibrations des haubans4 BPamortissein DreEssinet>, Y?e Congres de la D1., Zambourg 1886. 17. !eberhard, Z.F. et al., =$xternai .ost-5ensioning4 2esign Considerations>, ,SB $xternai 5endons, $xamples #rom .ractice, ,SB )eport Series 188%. 1'. $urocode %, =2esign o# concrete structures>. 18. $+ 161/', =.restressing steels>. %6 C %;;-18'7, =+orme tehnice privind protec ia anticoroziv a cablurilor i toroanelor din o el pentru construc ii cu armturi exterioare i construc ii suspendate>. H.C. nr. &118'7. %1Chaussin, )., .Bes problemes generaux de la precontrainte exterieure au beton >9 )obert Chaussin9 !ssociation Drancaise pour la Construction4 Ba precontrainte exterieure. Be point de la Wuestion au*ourdPhui, nr. %81Xanvier 188%. %%. @ircea C, @ircea !., =$nvironment .rotection - ?ssues upon ?ntegrating Construction Husinesses Uith $nvironment .rotection>, +eU 5echnologies and .resent-2aE @anagement o#, Constructions, $ditura Casa Cr ii de [ttin Clu*-+apoca %666, S5$ Servizi 5ecnici ed $ditoriali .iacenza, ?SH+ 87/-&'&-687-/. %/. +eant, C, ,,2ispositions speci#iWues au procede CC.%>, !ssociation Drancaise pour la Construction4 Ba precontrainte exterieure. Be point de la Wuestion au*ourdPhui, nr. %81-Xanvier 188%. %:. Xartoux, .., Bacroix, )., ,,2eveloppement de la precontrainte exterieure. $volution de la technologie>, Y5 Congres de la D1., Zambourg 1886. %;. Houtonnet, B., =)emarWues Wuant a Dutilisation de conduits en matiere plastiWue dans ?es deviations >P, !ssociation Drancaise pour la Construction4 Ba precontrainte exterieure. Be point de la Wuestion au*ourdPhui, nr. %81Xanvier 188%. %&. @ircea. C, =!nalEsis o# the 2e#lecting Aone in the $xternai +on- !dherent .restressing>. !cta 5echnica +apocensis, Section Civil $ngineering-!rcliitecture, no. /81188&. %7. Doure, H ,, .aulo. C, @artins, ). Comportement en #lexion *usWuPa rupture des poutres a precontrainte exterieure au beton>, Y?e Congres de la D?., Zambourg 1886. %'. Xartoux, .. =Bes sEstemes de precontrainte exteriure. .rocedes DreEssinet>, Y?C Congres de la ??., Zambourg 1886. %8. @ircea, C, =.articular .roblems in the Service o# the $xternai .ost- 5ensioning SEstems>. !cta 5echnica +apocensis. Section4 Civil $ngineering-!rcliitecture. no. :611887. /6. @ircea. C, =?nvestigation on the Dlexural $##ects o# $xternallE .restressed Cables>. no. :611887. /1. @ircea, C, =!coperiuri cu deschideri mari clin beton precomprimat>. 5ez de doctorat. Fniversitatea 5ehnic Clu*-+apoca. 1887. /%. Bin, 5.\., Hurns, +.Z., =2esign o# .restressed Concrete Structures>, Xohn VileE ] Sons, third edition. 18'1. F.S.!. //. @ircea, C, =$xternai .restressing4 Hasic .rinciples o# Structural !nalEsis>, !cta 5echnica +apocensis, Section4 Civil $ngineering- !rcliitecture, no. :611887. /:. ,irlogeux, @., =!nalEse non-lineaire des structures a precontrainte exterieure>, Y? e Congres de la D?., Zambourg 1886. /;. @ircea, C, =$xternai .restressing4 +on-Binear !nalEsis o# the 5endonPs Slip in the 2e#lecting 2evices and !nchoragePs Aones>, .roceedings o# ?!HS$ ?nternational Con#erence, +$V 5$CZ Bisbon 87, Xune 1887, .ortugal. /&. @ircea, C., Hucur, ?., =Dinite $lement @odelling o# Fnbounded .ost-5ensioned 5endons>, .roceedings o# D?H SEmposium .rague, Czech )epublic, october 1888. /7. Tmet, S., =!nalEsis o# .restressed +onlinear )heological Cable +ets>9 ?!SS-CSCe ?nternational Congress 188%, 5oronto, Canada, ?nnovative Barge Span Structures, vol.%. /'. C) &-1-1, =Cod de proiectare i execu ie a structurilor din zidrie>, in curs de publicare. /8. $urocode &, =2esign o# masonrE structures>. :6. ?onescu, !., @ircea, C., =Bong Span concrete Slabs Uith external .ost-5ensioned 5endon +etUorG>, D?. ?nternational SEmposium, Bondon, 188;. :1. . 1/6-1888 =+ormativ privind urmrirea comportrii n timp a construc iilor>, H.C. nr. %1%666.

28

29