Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. FABRICA DE MATRITE S.R.L.

APROBAT Administrator
2013

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE


Persoana care raspunde de realizarea masurii % )onducerea societatii Obs .

Nr crt

Loc de munca/ post de lucru 1 Toate locurile de munca

Riscuri evaluate

Masuri tehnice

Masuri organizatorice

Masuri igienicosanitare !

Masuri de alta natura "

Actiuni in scopul realizarii masurii # )ontactarea unei firme autorizate in %ederea erfectuarii masuratorilor PRAM

Termen de realizare

0 1

2 Electrocutare prin atingere directa sau indirecta, datorata unor conexiuni imperfecte, cabluri electrice neizolate, intreruperi la centura de impamintare tablouri electrice neasigurate

Toate locurile de munca 2

Riscuri specifice locului de munca

3 Verificarea periodica a circuitelor instalatiilor electrice Verificarea si reabilitarea sistemului de impamantare la toate E.T. alimen tate electric Efectuarea masuratorilor PRAM Interzicerea utilizrii instala iilor electrice cu defec iuni !fire dezizolate, "ntreruptoare, prize, stec#ere, cabluri electrice defecte$. &emnalizarea si a%ertizarea zonelor periculoase )ompletarea semnalizarii de securitate si+sau sanatate in munca

Re%izuirea si completarea instructiunilor proprii de lucru si &&M Instruirea salariatilor in %ederea efectuarii sarcinilor de ser%ici cu respectarea tuturor masurilor de electrosecuritate stabilite in instructiunile proprii Marcarea 'i aten ionarea cu pri%ire la interzicerea accesului in instala iile electrice a persoanelor neautorizate(

$ Trim III ptr. re%izuirea si completarea instructiuni*lor proprii Permanent ptr. efectuarea instruirilor Eefectuarea masuratori lor PRAM la termenele stabilite

10

instruirea personalului cu pri%ire la respectarea semnificatiei semnalizarii de securitate a obstacolelor si a locurilor periculoase &tabilirea prin ,ecizie

Ac#izition area unei truse medicale de prim a-utor

Ac#izitionare a de panouri de semnalizare si a%ertizare si montarea acestora

Permanent

)onducerea societatii

SC FABRICA DE MATRITE SRL

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Pag. 1 din 8

Marcarea prizelor, tablourilor, elementelor electrice, marcarea cailor de acces

interna a unei+unor persoane care sa acorde primul a-utor lalocul de munca si asigurarea instruirii acesteia

Toate locurile ..tilizarea de munca necorespunzatoare sau neutilizarea ec#ipamentului indi%idual de protectie si a mi-loacelor de protectie din dotare !inclusi% cele colecti%e$( Toate locurile Executarea de operatii de munca si lucrari din proprie initiati%a nepre%azute "n sarcina de munca sau de o alta maniera dec/t pre%ederile procedurale sau cele cuprinse in instructiunile specifice postului Toate locurile )1dere liber1 de de munca obiecte, materiale pozitionate incorect sau la manipularea manual1( Tot ,eplasarea la+de la personalul locul de munc 2 lo%ire de ctre mi-loace auto sau mi-loace de transport "n comun, accidente rutiere( Toate locurile 3o%ire de ctre de munca mi-loace de transport Tot intern

instruirea personalului cu pri%ire la utilizarea ec#ipamentului indi%idual de protecie corespunztor riscurilor identificate la locul de munc i "n condiiile de utilizare a ec#ipamentului de munc. instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii *reactualizare 0iselor de post functie de meseria si calificarea acestuia,incluzand si obligatiile salariatului d.p.d.%.&&M si P&I*&. asigurarea unor spatii,rastele de depozitare si marcarea lor cu sarcina maxima admisa *respectare traseu de deplasare si regulile de circulatie

Efectuarea studiului de identificare a factorilor de risc pe meserii su unitate!factori de risc global$ Ac#izitionare a EIP

testarea personalului la anga-are si anual

* instruirea personalului cu pri%ire la respectarea traseului de deplasare si regulile de circulatie

&emnalizarea si a%ertizarea zonelor periculoase

*instruirea personalului cu pri%ire la respectarea pre%ederilor care PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Ac#izitionare a de panouri de

Permanent

)onducerea societatii

SC FABRICA DE MATRITE SRL

Pag. 2 din 8

personalul 3 0 1 Tot personalul Tot personalul Tot personalul 2 3ucrul "n instala iile electrice fr a a%ea calificare 'i autorizare( )alamit4 i naturale ! seisme, etc$( 5pera ii, reguli, procedee gre'ite pentru "ndeplinirea sarcinii de munc( 6i%el de iluminat sczut,necorespunz ator( *Amplasarea corpurilor de iluminat suficiente &c#imbarea corpurilor de iluminat care nu dau o lumin corespunztoare( 3 &emnalizarea si a%ertizarea zonelor periculoase

reglementeaz circula ia interna *marcarea cailor de acces si de circulatie din incinta ! instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M instruirea personalului cu pri%ire la modul de actiune conform instructiuni proprii instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M )uratarea periodica a luminatoarelor in %ederea mentinerii unui iluminat natural corespunzator pe timpde zi Asigurarea iluminatului local la ec#ipamentele te#nice acolo unde este necesar )aile de acces si de circulatie %or fi mentinute permanent libere de orice obstacol,curate ,fara pete de grasimi,,fara deni%elari *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de purtare a EIP "

semnalizare si a%ertizare si montarea acestora #

$ Permanent

% * cond. locului de munca )onducerea societatii * cond. locului de munca )onducerea societatii

10

Permanent

Permanent

Toate locurile de munca

Permanent

Toate locurile de munca

Toate locurile de munca

)dere la acela'i ni%el prin alunecare, "mpiedicare, dezec#ilibrare( 6eutilizarea ec#ipamentului indi%idual de protec ie protec ie,

Permanent

* cond. locului de munca * cond. locului de munca

Acordarea EIP conform normati%ului intern de acordare

Ac#izitionarea Permanent EIP care trebuie sa respecte pre%ederile 7otararii 8u%ernului nr. 99:+;<<= pri%ind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale ec#ipamentelor

SC FABRICA DE MATRITE SRL

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Pag. 3 din 8

indi%iduale de protectie Tot personalul Toate locurile de munca &ta ionri sau deplasri "n zonele periculoase( 6eutilizarea dispoziti%elor!apara torilor$ de protec ie sau a grtarelor de lemn( &emnalizarea si a%ertizarea zonelor periculoase *repararea sau inlocuirea gratarelor de lemn defecte *re%izii periodice si reparatii la dispoziti%ele !aparatorile$de protectie, *instruirea personalului cu pri%ire la semnalizarea de securitate si+sau de sanatate utilizata la locul de munca *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M Permanent cond. locului de munca * cond. locului de munca

Permanent

Tot personalul

Tot personalul

6erespectarea disciplinei la locul de munc prin prezentarea la ser%iciu obosit sau "n stare de ebrietate, consumul de alcool "n timpul programului 0umatul "n locuri nepermise.

instruirea personalului cu pri%ire la disciplina muncii &electarea personalului( )ontrol medical periodic.

Permanent

)onducerea societatii

marcarea si semnalizarea interdictiei pri%ind fumatul &tabilirea si asigurarea locurilor de depozitare a materialelor combustibile si inflamabile si marcarea corespunzatoare a acestora

*Instruirea personalului asupra pericolului fumatului( *Interzicerea fumatului "n locuri nepermise 'i amena-area unui spa iu destinat fumatului

Permanent

)onducerea societatii

Toate locurile ,eplasri sub efectul &emnalizarea si de munca gra%ita iei !rsturnare a%ertizarea zonelor sau cdere liber a periculoase SC FABRICA DE MATRITE SRL PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

ac#izitionarea de rafturi !rastele$standar Pag. 4 din 8

materialelor, obiectelor$.

Toate locurile de munca

0unctionarea defectoasa a mi-loacelor de productie Temperatura ridicata, scazuta in mediul de munca Microclimat necorespunzator la locurile de munca

0ixarea corespunzatoare a rafturilor de depozitare si inscriptionarea acestora cu sarcina maxima admisa de depozitat( Asigurarea efectuarii la termen a re%iziilor te#nice si a reparatiilor periodice Asigurarea unui microclimat cores punzator la locurile de munca Asigurarea %entilatiei naturale si a %entilatiei mecanice in %ederea realizarii unui microclimat corespunzator la locurile de munca

dizate sau confectionate in baza unui proiect

Permanent

)onducerea societatii

Toate locurile de munca

Toate locurile de munca

Risc de infectare Risc de imbolna%ire profesionala

Efectuarea controlului medical la anga-are si periodic la medicul de medicina muncii Instruirea personalului in %ederea respectarii masurilor de igiena

Acordarea materialelor igienico* sanitare

&trungar 0rezor &culer matriter

0ixarea gre'it a burg#iilor, pietrelor de polizor sau a pieselor de prelucrat(

&tabilirea prin ,ecizie interna a persoanelor care pot efectua operatii de inlocuire a corpurilor abrazi%e si instruirea acestora in acest sens

instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M

Ac#izitionare a de apa minerala Asigurarea preperarii de ceaiuri calde!in perioadele cu temperaturi extreme$ Ac#izitionare a materialelor igienico* sanitare!sapun ,prosop,#artie igienica,etc.$ Inc#eierea unui contract cu Medicina muncii ac#izitionarea de corpuri abrazi%e numai insotite de certificate de conformitate si stabilirea locurilor de depozitare temporara cu respectarea

Permanent

)onducerea societatii

Permanent

)onducerea societatii Medicul de medicina muncii

Permanent

* cond. locului de munca

SC FABRICA DE MATRITE SRL

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Pag. 5 din 8

conditiilor stabilite de producator ! &trungar 0rezor &culer matriter &uprafe e sau contururi periculoase, "n eptoare sau tioase !executare piese, cu ite, materiale etc$( Proiectare de particule sau buc i 'pan "n timpul procesului de a'c#iere( Prindere, antrenare m/n sau articole de %estimenta ie de c/tre organele de ma'ini "n mi'care! strung, polizoare etc.$( 3o%ire sau cdere liber peste picior de piese "n timpul prelucrrii, manipulrii sau de cele lsate la "nt/mplare( Temperatura ridicat a pieselor prelucrate sau pr ile ec#ipamentelor te#nice( Temperatura sczut a obiectelor sau a suprafe elor "n perioada rece( &uccesiune gre'it a opera iilor "n timpul prelucrrii pieselor( Efort ortostatic instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M Permanent * cond. locului de munca

>

&trungar 0rezor

instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de purtare a EIP instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M

Permanent

* cond. locului de munca * cond. locului de munca

&trungar 0rezor &culer matriter

Permanent

&trungar 0rezor &culer matriter

Permanent

* cond. locului de munca

&trungar 0rezor &culer matriter

*instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de purtare a EIP

Permanent

* cond. locului de munca

13

&trungar 0rezor &culer matriter &trungar

instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor de lucru + &&M Respectarea regimului de PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Permanent

* cond. locului de munca )onducerea

Permanent

SC FABRICA DE MATRITE SRL

Pag. 6 din 8

0rezor

1!

&trungar 0rezor &culer matriter

1"

21

&trungar 0rezor &culer matriter &trungar 0rezor &culer matriter &trungar 0rezor &culer matriter &culer *matriter

22

prelungit "n timpul prelucrrii pieselor date prin sarcina de munc( Inter%en ii la organele de ma'ini "n mi'care, "n timpul func ionarii strungului sau a frezei ! msurarea "n timpul func ionrii utila-ului a dimensiunilor piesei, cur area 'panului, fr/narea uni%ersalului cu m/na$( Pozi ionarea gre'it a pieselor pentru prelucrat sau a pietrei abrazi%e( 6e%erificarea strii te#nice a utila-elor! strung, freze, polizor etc.$la inceputul lucrului 6erespectarea modului de str/ngere prescris la fixarea pieselor "n uni%ersal, "n meng#in( 3ucrul "n pozi ie 'ez/nd cu suprasolicitarea coloanei %ertebrale "n zona lombar 'i cer%ical 'i a membrelor superioare. )ontactul cu suprafe e

lucru 'i al pauzelor cu a'ezarea lucrtorilor pe perioade scurte de timp instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M ac#izitionarea si punerea la dispozitia lucratorilor a materialelor de inlaturare a spanului!perii, ma* turi,carlige$ Permanent

societatii

* cond. locului de munca

instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M formare 'i instruire pri%ind? 2 gesturile 'i pozi iile de lucru, amena-area posturilor de munc, economia de mi'cri, te#nici corecte de manipulare, etc. *5rganizarea posturilor de lucru astfel incat sa indeplineasca cerintele minime pre%azute in anexa care face parte integranta din 78 9<;@+;<<>. * Protectia oc#ilor si a %ederii lucratorilor prin efectuarea controlului medical periodic. *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Permanent

* cond. locului de munca * cond. locului de munca * cond. locului de munca

Permanent

Permanent

Ambalator manual

SC FABRICA DE MATRITE SRL

Pag.

din 8

Ambalator manual

"n eptoare, tioase !cutter etc$( Monotonia muncii la efectuarea opera iilor.

&c#imbri organizatorice "n diferitele acti%it i desf'urate( 8estionarea %olumului de munc, 'i a ritmului de lucru(

lucru conform instructiunilor proprii &&M instruirea personalului cu pri%ire la disciplina muncii &electarea personalului( )ontrol medical periodic.

Ambalator manual Muncitor necalificat

5pera ii repetiti%e ,eplasri sub efectul gra%ita iei !rsturnare sau cdere liber a obiectelor$.

Muncitor necalificat

Muncitor necalificat

*efort static( *pozi ii de lucru for ate sau %icioase( *efort dinamic. *manipularea materialelor cu greutate peste limitele admise &urprindere , prindere, stri%ire, lo%ire de mi-locul de transport sosit pentru apro%izionare, li%rare 2 diri-are, imobilizare

*Alternarea acti%it ii cu perioade pentru repaus fiziologic *)ategoriile de mrfuri trebuie s se preteze formrii de sti%e nepericuloase atat pe podiumuri cat si pe rafturi( *&ti%ele %or fi a'ezate l/ng perete sau pe podiumuri,rafturi( &coaterea materialelor din sti% se %a face astfel "nc/t s se e%ite prbu'irea sti%ei *&ti%uirea ambala-elor cu diferite forme geometrice nu este permis *)ontrol medical la anga-are 'i periodic *Respectarea legisla iei pri%ind limitele maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere 'i "mpingere manual a maselor *instruirea personalului cu pri%ire la modul corect de lucru conform instructiunilor proprii &&M

SC FABRICA DE MATRITE SRL

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Pag. 8 din 8

Personal curatenie Muncitor necalificat

necorespunzatoare( )dere de pe scri ,eplasri cu pericol de cdere? *de la acela'i ni%el? *prin dezec#ilibrare( *alunecare( *"mpiedicare( Proiectarea de corpuri sau particule ? *improscarea, stropirea cu substante igienico* sanitare pentru curatenie!detergent, detartrant$ *proiectarea de particule la operatia de curatare si de stergere a peretilor, plafoanelor, etc

Personal curatenie

Personal curatenie

)ontactul cu bacterii. microorganisme, %irusuri !in timpul acti%itatii de colectare a deseurilor si a resturilor mena-ere, efectuarea curateniei la grupurile sanitare, etc$

Este interzisa folosirea scarilor care nu corespund standardelor in %igoare( Este interzis folosirea "ncl mintei tip papuc !neasigurat la clc/i$( Personalul %a purta "ncl minte bine fixat pe picior cu talp antiderapant. -,otarea cu EIP necesar si folosirea acestuia de catre salariat pe intreaga perioada de timp cat desfasoara aceasta acti%itate *Prelucrarea istructiunilor de lucru referitoare la aceste operatii cu ocazia instructa-ului periodic si ori de cate ori este necesar *Efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta -,otarea cu EIP necesar si folosirea acestuia de catre salariat pe intreaga perioada de timp cat desfasoara aceasta acti%itate *Prelucrarea istructiunilor de lucru referitoare la aceste operatii cu ocazia instructa-ului periodic si ori de cate ori este necesar *Efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta

Acordarea materialel or igienico* sanitare

Acordarea materialel or igienico* sanitare

SC FABRICA DE MATRITE SRL

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Pag. ! din 8

Personal curatenie

&ubstante c#imice* contactul epidermei cu agenti c#imici folositi in spalare, curatire, dezinfectare etc Expunere la agenti sensibilizanti ai aparatului respirator

30

)onducator autoturisme.

)oliziuni sau derapa-e "n timpul mersului cu auto%e#iculul

Pstrarea agen ilor de cur are doar "n recipiente a cror form sau model indic "n mod clar faptul c respecti%ul con inut nu poate fi confundat Recipientele "n care sunt pstra i agen ii de cur are trebuie s fie marcate astfel "nc/t riscul s poat fi recunoscut de ctre to i utilizatorii. Verificarea starii cauciucurilor si inlocuirea celor uzate Efectuarea re%iziilor si reparatiilor la termenele scadente si ori de cate ori este necesar

31

)onducator autoturisme.

)ondi ii de drum improprii? 'osea acoperit cu polei sau zpad. )ondi ii atmosferice neprielnice 2 %izibilitate redus? cea , ploaie toren ial, negur.

* %erificarea starii te#nice a auto%e#iculelor inainte de plecarea in cursa * respectarea %itezei de circulatie stabilita prin legislatia in %igoare si adaptarea acesteia la conditiile create de starea drumurilor pe care circula(

-,otarea cu EIP necesar si folosirea acestuia de catre salariat pe intreaga perioada de timp cat desfasoara aceasta acti%itate *Prelucrarea istructiunilor de lucru referitoare la aceste operatii cu ocazia instructa-ului periodic si ori de cate ori este necesar *Efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta *respectarea pre%ederilor care reglementeaz circula ia pe drumurile publice. *prelucrarea instructiunilor de lucru *IP&&M*referitor la aceste operatii cu ocazia instructa-ului periodic si ori de cate ori este necesar *efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de medicina muncii conform periodicitatii stabilite de acesta *informarea conducatorilor auto cu pri%ire la conditiile atmosferice si starea drumurilor

Acordarea materialel or igienico* sanitare

*dotarea tuturor auto%e#ic ulelor cu trusa de prim a-utor

instruirea periodica pri%ind acordarea primului a-utor

Permanent

* cond. locului de munca

dotarea tuturor auto%e#ic ulelor cu trusa de prim a-utor

instruirea periodica pri%ind acordarea primului a-utor

Permanent

)onducerea societatii

SC FABRICA DE MATRITE SRL

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Pag. 10 din 8

)onsultant, &) ,RA3EA &&M &R3

SC FABRICA DE MATRITE SRL

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE 2013

Pag. 11 din 8