Sunteți pe pagina 1din 7

.

Pe marginea posterioar a aripilor bazisfenoidului exist: a) incizura jugular, oval i spinoas; b) incizura carotic, trochlear i oval; c) incizura carotic, oval i spinoas; d) incizura jugular, carotic i spinoas; e) an ul chiasmatic. !. "aura mentonier medial se #nt$lnete la: a) rumegtoare; b) suine i ecvine; c) suine i carnivore; d) suine; e) ecvine. %. &n element specific articula iei cotului la carnivore este: a) ligamentul coraco'humeral; b) ligamentul drept; c) ligamentul rotund; d) ligamentul elastic humero'radial; e) ligamentul anular. (. )igamentul colateral anterior al articula iei inerfalangiene proximale: a) este bifurcat distal; b) este bifurcat proximal; c) se continu cu ligamentul colateral anterior de la articula ia interfalangian distal; d) se continu cu ligamentul colateral posterior de la articula ia interfalangian distal; e) are fibrele dispuse #n *+,. -. Artculaia interfalango-sesamoidian prezint: a) dou funduri de sac; b) trei funduri de sac; c) un fund de sac dorsal; d) patru funduri de sac; e) cinci funduri de sac. .. Ligamentul accesoriu al capului femural: a) este prezent la rumegtoare; b) are traiect pe faa dorsal a pubisului; c) se ntlnete la suine; d) se inser n cavitatea acetabular; e) se ese cu tendonul prepubian ! "eniscul lateral nu ader la ligamentul colateral lateral datorit trecerii printre menisc i ligament: a) ligamentul ncruciat; b) ligamentul patelofemural lateral; c) tendonul muc#iului popliteu; d) ligamentul tibiopatelar lateral; e) ligamentul meniscofemural $ Articulaia tibiofibular pro%imal nu este prezent la: a) suine; b) ecvine; c) leporide; d) rumegtoare; e) carnivore. /. 0rticula ia tibiofibular distal nu este prezent la: a) numai la ecvine; b) ecvine i leporide; c) suine; d) carnivore; e) numai la leporide. 12. 3ea mai mobil articula ie din cadrul complexului articular tibio'tarso'metatarsian este: a) astragalo' scafoidian; b) astragalo' calcanean; c) cubo'scafoidian; d) astragalo'tibial; e) nici un rspuns corect. 11. )igamentul cervical nu este prezent la: a) ecvine i feline; b) suine i feline; c) canide i feline; d) ecvine i suine; e) suine i rumegtoare. 1!. 3are din urmtorii muchi se inser pe circumferin a tuberculului muchiului marele rotund: a) m. marele dorsal; b) m. coraco' brahial; c) m. splenius; d) m. micul rotund; e) m. infraspinos. 1%. 4uchi poligastric este : a) m.oblic extern ; b) m. transvers al abdomenului ; c) m. drept al abdomenului ; d) m. biceps brahial ; e) triceps brahial 1(. 5ertebra cervical 566 prezint: a) proces transvers bicuspid; b) proces transvers tricuspid; c) proces transvers monocuspid i gaur transvers; d) numai fovei costale caudale; e) at$t fovei costale caudale c$t i craniale. 1-. Procesul spinos se termin tuberos la vertebrele toracale de: a) ecvine i canide; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) feline. 1.. 7aza procesului transvers al vertebrelor toracale prezint un canal dorso'ventral la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) carnivore. 18. 5ertebrele toracale la pasre: a) sunt #n numr de .; b) sunt #n numr de 8 la palmipede, c) sunt #n numr de / la galinacee; d) sunt sudate #ntre ele; e) sunt #n numr de 9. 19. "aur epitrochlear prezint humerusul la: a) canide; b) feline; c) leporide; d) pasre; e) suine inconstant. 1/. "aura occipital este delimitat lateral de: a) condili; b) procese paracondilare; c) tuberozitatea nucal; d) gaura jugular; e) gaura sfr$mat.

!2. 3restele nucale: a) coboar de la baza procesului paracondilar spre gaura occipital; b) urc de la baza procesului paracondilar spre protuberan a occipital extern; c) separ gaura oval de gaura jugular; d) delimiteaz lateral baziocipitalul; e) flancheaz fosa cerebeloas. !1. 3are din urmtorii muchi are inser ie pe extremitatea proximal a metacarpului rudimentar 66: a) m. extensor digital comun ; b) m. flexor carpo:radiar ; c) m. flexor carpo:ulnar ; d) m. flexor digital profund ; e) m. flexor digital superficial. !!. 3are muchi nu este #ncadrat #n categoria muchilor craniali ai antebra ului : a) m. abductor lung al degetului mare ; b) m. extensor digital lateral ; c) m. extensor carpo:ulnar ; d) m. extensor digital comun ; e) m. extensor carpo'radiar. !%. 3are din urmtorii muchi apar ine tricepsului sural ; a) m. pectineu; b) popliteu; c) solear ; d) piriform ; e) iliac) !(. 3are este rolul muchiului cvadriceps femural ; a) m. flexor al gambei ; b) m. extensor al coapsei; c) m. extensor al gambei; d) m. flexor al autopodiului; e) m. extensor al autopodiului. !-. 3are din urmtorii muchi are inser ie pe patel: a) m. gastrocnemian lateral i medial; b) m. triceps sural; c) m. cvadriceps; d) m. semimembranos; e) m. gra ios. !.. 3are din urmtorii muchi este un muchi penat; a) m. croitor; b) m. gra ios; c) m. tensor al fasciei lata; d) m. cvadriceps femural; e) m. flexor lung al degetelor piciorului. !8. 3are din urmtorii muchi este plasat #n partea ventral a coloanei vertebrale cervicale, #n contact cu corpul vertebrelor; a) m. semispinal; b) m. lungul capului; c) m. lungul g$tului; d) m. marele drept ventral; e) m. scalen. !9. 3are din urmtorii muchi are inser ie pe fa a lateral a crestei supraacetabulare; a) m. gluteu superficial; b) m. ptratul femural; c) m. gluteu mijlociu; d) m. psoas mic; e) m. gluteu profund) !/. "aura mentonier medial se #nt$lnete la: a) rumegtoare; b) suine i ecvine; c) suine i carnivore; d) suine; e) ecvine. %2. <xtremitatea rostral a osului nazal este bifid la: a) suine; b) suine i ecvine; c) rumegtoare; d) bovine i leporide; e) numai la leporide. %1. Procesul angular al mandibulei se #nt$lnete la: a) rumegtoare; b)suine; c) numai la feline; d) numai la canide; e) la leporide i carnivore. %!. =an ul chiasmatic apar ine osului: a) etmoid; b) sfenoid; c) occipital; d) lacrimal; e) frontal. %%. >opografia incizurilor de pe marginea posterioar a aripilor bazisfenoidului #n sens medio'lateral este: a) carotic, oval, spinoas: b) oval, carotic, spinoas; c) spinoas, carotic, oval; d) carotic, spinoas, oval; e) spinoas, oval, carotic. %(. "aura transvers la bovine: a) este mai larg dec$t la ecvine; b) este larg i cu un contur neregulat; c) este plasat pe fa a dorsal a aripilor; d) nu exist; e) se deschide in comun cu gaura vertebral lateral. %-. 3are din urmtorii muchi este flexor al autopodiului la ecvine : a) m. extensor carpo'ulnar ; b) m. brahial ; c) m. biceps brahial ; d) m. anconeu ; e) m. triceps brahial. %.. 3are din urmtorii muchi are inser ie pe marele burelet glenoidal : a) m. flexor profund; b) m. flexor carpo'ulnar; c) m. extensor digital lateral; d) m. extensor digital comun; e) m. flexor digital superficial. %8. 4. tensor al fasciei antebrahiale este #ncadrat #n categoria : a) m. craniali ai antebra ului ; b) m. caudali ai antebra ului ; c) m. caudali ai bra ului ; d) m. caudali ai antebra ului ; e) m. laterali ai spetei. %9. 4. biceps brachial face parte din categoria muchilor: a) musc#ii craniali ai antebraului cu ac iune proximal; b) m. caudali ai bra ului; c) m. caudali ai antebra ului cu ac iune distal; d) m. craniali ai bra ului cu ac iune distal; e) m. craniali ai bra ului.

%/. >rigonul femural este spa iul intermuscular delimitat de : a) m. biceps, m. semitendinos, m. semimembranos ; b) m. croitor, m. gra ios, m. popliteu ;c) m. croitor, m. gra ios, m. pectineu ; d) m. iliac, m. psoas mare, m. psoas mic ; e) m. croitor, m. tensor al fasciei lata, m. cvadriceps femural. (2. 4. caudo'laterali ai coapsei sunt : a) m. croitor, m. gra ios, m. pectineu ; b) m. biceps femural, m. semitendinos , m. gra ios ; c) m. semimembranos, m. semitendinos i biceps femural ; d) m. croitor, m. biceps i m. popliteu ; e) m. biceps, m. semitendinos i m. pectineu. (1. 3are din urmtorii muchi este un muchi extrinsec al hioidului: a) m. occipito'hioidian; b) m. hioidian transvers; c) m. stilo' hioidian; d) m. ceratohioidian; e) nici un rspuns corect. (!. 6ncizura alar #n unghi drept prezint atlasul de: a) carnivore; b) leporide i canide; c) feline; d) canide; e) leporide. (%. Procesul odontoid la axisul de leporide este orientat: a) #n plan orizontal; b) oblic cranio'ventral; c) ca i la ecvine; d) ca i la canide; e) ca i la feline. ((. &ncizura vertebral cranial are axisul la: a) ecvine; b) rumegtoare; c) suine i canide; d) carnivore i leporide; e) suine i leporide. (-. Procesul spinos al axisului este #nalt i de form triunghiular la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine, e) carnivore. (.. 0tlasul de pasre: a) are procesuzl odontoid conic i dirijat cranio'dorsal; b) are procesul odontoid cu fa a dorsal convex iar fa a ventral plan; c) are aspect patrulater; d) are o singur cavitate articular; e) este articulat cranial cu cei doi condili ai occipitalului. (8. 5ertebrele cervicale 666'5 la ecvine au procesul transvers: a) monocuspid; b) bicuspid i fr gaur transvers; c) tricuspid i fr gaur transvers, d) bicuspid; e) sub form de lam l it. (9. Procesul spinos al vertebrelor cervicale la bovine este: a) mai scurt comparativ cu cel de la ecvine; b) mai lung comparativ cu cel de la ecvine i orientat caudal; c) mai lung comparativ cu cel de la ecvine i orientat cranial; d) scurt i aplatizat; e) la fel ca i cel de la ecvine. (/. 4uchiul din at dorsal toracal este un muchi: al episomei din stratul 6; b) al peretelui costal; c) al episomei din stratul 66; d) al episomei din stratul 666; e) abdominal dorsal. -2. )a rumegtoare, muchiul flexor digital superficial: a) are un singur tendon distal; b) are % por iuni; c) are inser ie de traiect pe marginea caudal a radiusului; d) are un corp muscular fusiform unic; e) particip #mpreun cu muchiul interosos la delimitarea inelului pentru tendonul m. flexor digital profund). -1. ?chematiza i articula ia humero'radio'ulnar la ecvine i canide. -!. ?chematiza i muc#ii pectorali. -%. ?chematiza i articula iile bazinului i articula ii specifice ecvinelor. -(. ?chematiza i musc#ii mediali ai coapsei. --. ?chematiza i fasciile i muchii caudali ai antebra ului. -.. ?chematiza i triunghiul 5iborg. -8. ?chematiza i tecile tarsiene. -9. ?chematiza i marea teac sesamoidian. -/. ?chematiza i muchiul diafragm. .2. @escrie i i schematiza i traiectul inghinal

. )igamentul cervical nu este prezent la: a) ecvine i feline; b) suine i feline; c) canide i feline; d) ecvine i suine; e) suine i rumegtoare. !. 3are din urmtorii muchi se inser pe circumferin a tuberculului muc#iului marele rotund: a) m. marele dorsal; b) m. coraco' brahial; c) m. splenius; d) m. micul rotund; e) m. infraspinos. %. =an ul chiasmatic apar ine osului: a) etmoid; b) sfenoid; c) occipital; d) lacrimal; e) frontal. (. >opografia incizurilor de pe marginea posterioar a aripilor bazisfenoidului #n sens medio'lateral este: a) carotic, oval, spinoas: b) oval, carotic, spinoas; c) spinoas, carotic, oval; d) carotic, spinoas, oval; e) spinoas, oval, carotic. -. "aura transvers la bovine: a) este mai larg dec$t la ecvine; b) este larg i cu un contur neregulat; c) este plasat pe fa a dorsal a aripilor; d) nu exist; e) se deschide in comun cu gaura vertebral lateral. .. 6ncizura alar #n unghi drept prezint atlasul de: a) carnivore; b) leporide i canide; c) feline; d) canide; e) leporide. 8. Procesul odontoid la axisul de leporide este orientat: a) #n plan orizontal; b) oblic cranio'ventral; c) ca i la ecvine; d) ca i la canide; e) ca i la feline. 9. 6ncizura vertebral cranial are axisul la: a) ecvine; b) rumegtoare; c) suine i canide; d) carnivore i leporide; e) suine i leporide. /. Procesul spinos al axisului este #nalt i de form triunghiular la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine, e) carnivore. 12. 0tlasul de pasre: a) are procesuzl odontoid conic i dirijat cranio'dorsal; b) are procesul odontoid cu fa a dorsal convex iar fa a ventral plan; c) are aspect patrulater; d) are o singur cavitate articular; e) este articulat cranial cu cei doi condili ai occipitalului. 11. 'ertebrele cervicale &&&-' la ecvine au procesul transvers: a) monocuspid; b) bicuspid i fr gaur transvers; c) tricuspid i fr gaur transvers, d) bicuspid; e) sub form de lam l it. 1!. Procesul spinos al vertebrelor cervicale la bovine este: a) mai scurt comparativ cu cel de la ecvine; b) mai lung comparativ cu cel de la ecvine i orientat caudal; c) mai lung comparativ cu cel de la ecvine i orientat cranial; d) scurt i aplatizat; e) la fel ca i cel de la ecvine. 1%. "uc#i poligastric este : a) m.oblic extern ; b) m. transvers al abdomenului ; c) m. drept al abdomenului ; d) m. biceps brahial ; e) triceps brahial 1(. 3are din urmtorii muchi are inser ie pe extremitatea proximal a metacarpului rudimentar 66: a) m. extensor digital comun ; b) m. flexor carpo:radiar ; c) m. flexor carpo:ulnar ; d) m. flexor digital profund ; e) m. flexor digital superficial. 1-. 3are muchi nu este #ncadrat #n categoria muc#ilor craniali ai antebraului : a) m. abductor lung al degetului mare ; b) m. extensor digital lateral ; c) m. extensor carpo:ulnar ; d) m. extensor digital comun ; e) m. extensor carpo'radiar. 1.. 3are din urmtorii muc#i este fle%or al autopodiului la ecvine : a) m. extensor carpo'ulnar ; b) m. brahial ; c) m. biceps brahial ; d) m. anconeu ; e) m. triceps brahial. 18. 3are din urmtorii muchi are inser ie pe marele burelet glenoidal : a) m. flexor profund; b) m. flexor carpo'ulnar; c) m. extensor digital lateral; d) m. extensor digital comun; e) m. flexor digital superficial. 19. 4. tensor al fasciei antebrahiale este #ncadrat #n categoria : a) m. craniali ai antebra ului ; b) m. caudali ai antebra ului ; c) m. caudali ai bra ului ; d) m. caudali ai antebra ului ; e) m. laterali ai spetei. 1/. 4. biceps brachial face parte din categoria muchilor: a) m. craniali ai antebra ului cu ac iune proximal; b) m. caudali ai bra ului; c) m. caudali ai antebra ului cu ac iune distal; d) m. craniali ai bra ului cu ac iune distal; e) m. craniali ai bra ului.

!2. >rigonul femural este spa iul intermuscular delimitat de : a) m. biceps, m. semitendinos, m. semimembranos ; b) m. croitor, m. gra ios, m. popliteu ;c) m. croitor, m. gra ios, m. pectineu ; d) m. iliac, m. psoas mare, m. psoas mic ; e) m. croitor, m. tensor al fasciei lata, m. cvadriceps femural. !1. 4. caudo'laterali ai coapsei sunt : a) m. croitor, m. gra ios, m. pectineu ; b) m. biceps femural, m. semitendinos , m. gra ios ; c) m. semimembranos, m. semitendinos i biceps femural ; d) m. croitor, m. biceps i m. popliteu ; e) m. biceps, m. semitendinos i m. pectineu. !!. 3are din urmtorii muchi este un muchi extrinsec al hioidului: a) m. occipito'hioidian; b) m. hioidian transvers; c) m. stilo' hioidian; d) m. ceratohioidian; e) nici un rspuns corect. !%. 3are din urmtorii muchi apar ine tricepsului sural ; a) m. pectineu; b) popliteu; c) solear ; d) piriform ; e) iliac) !(. 3are este rolul muchiului cvadriceps femural ; a) m. flexor al gambei ; b) m. extensor al coapsei; c) m. extensor al gambei; d) m. flexor al autopodiului; e) m. extensor al autopodiului. !-. 3are din urmtorii muchi are inser ie pe patel: a) m. gastrocnemian lateral i medial; b) m. triceps sural; c) m. cvadriceps; d) m. semimembranos; e) m. gra ios. !.. 3are din urmtorii muchi este un muchi penat; a) m. croitor; b) m. gra ios; c) m. tensor al fasciei lata; d) m. cvadriceps femural; e) m. flexor lung al degetelor piciorului. !8. 3are din urmtorii muchi este plasat #n partea ventral a coloanei vertebrale cervicale, #n contact cu corpul vertebrelor; a) m. semispinal; b) m. lungul capului; c) m. lungul g$tului; d) m. marele drept ventral; e) m. scalen. !9. 3are din urmtorii muchi are inser ie pe fa a lateral a crestei supraacetabulare; a) m. gluteu superficial; b) m. ptratul femural; c) m. gluteu mijlociu; d) m. psoas mic; e) m. gluteu profund) !/. "aura mentonier medial se #nt$lnete la: a) rumegtoare; b) suine i ecvine; c) suine i carnivore; d) suine; e) ecvine. %2. <xtremitatea rostral a osului nazal este bifid la: a) suine; b) suine i ecvine; c) rumegtoare; d) bovine i leporide; e) numai la leporide. %1. Procesul angular al mandibulei se #nt$lnete la: a) rumegtoare; b)suine; c) numai la feline; d) numai la canide; e) la leporide i carnivore. %!. 4uchiul din at dorsal toracal este un muchi: al episomei din stratul 6; b) al peretelui costal; c) al episomei din stratul 66; d) al episomei din stratul 666; e) abdominal dorsal. %%. )a rumegtoare, muc#iul fle%or digital superficial: a) are un singur tendon distal; b) are % por iuni; c) are inser ie de traiect pe marginea caudal a radiusului; d) are un corp muscular fusiform unic; e) particip #mpreun cu muchiul interosos la delimitarea inelului pentru tendonul m. flexor digital profund). %(. Pe marginea posterioar a aripilor bazisfenoidului exist: a) incizura jugular, oval i spinoas; b) incizura carotic, trochlear i oval; c) incizura carotic, oval i spinoas; d) incizura jugular, carotic i spinoas; e) an ul chiasmatic. %-. "aura mentonier medial se #nt$lnete la: a) rumegtoare; b) suine i ecvine; c) suine i carnivore; d) suine; e) ecvine. %.. 'ertebra cervical '&& prezint: a) proces transvers bicuspid; b) proces transvers tricuspid; c) proces transvers monocuspid i gaur transvers; d) numai fovei costale caudale; e) at$t fovei costale caudale c$t i craniale. %8. Procesul spinos se termin tuberos la vertebrele toracale de: a) ecvine i canide; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) feline. %9. 7aza procesului transvers al vertebrelor toracale prezint un canal dorso'ventral la: a) ecvine; b) bovine; c) ovine; d) suine; e) carnivore.

%/. 5ertebrele toracale la pasre: a) sunt #n numr de .; b) sunt #n numr de 8 la palmipede, c) sunt #n numr de / la galinacee; d) sunt sudate #ntre ele; e) sunt #n numr de 9. (2. "aur epitrochlear prezint humerusul la: a) canide; b) feline; c) leporide; d) pasre; e) suine inconstant. (1. "aura occipital este delimitat lateral de: a) condili; b) procese paracondilare; c) tuberozitatea nucal; d) gaura jugular; e) gaura sfr$mat. (!. 3restele nucale: a) coboar de la baza procesului paracondilar spre gaura occipital; b) urc de la baza procesului paracondilar spre protuberan a occipital extern; c) separ gaura oval de gaura jugular; d) delimiteaz lateral baziocipitalul; e) flancheaz fosa cerebeloas. (%. &n element specific articulaiei cotului la carnivore este: a) ligamentul coraco'humeral; b) ligamentul drept; c) ligamentul rotund; d) ligamentul elastic humero'radial; e) ligamentul anular. ((. )igamentul colateral anterior al articula iei inerfalangiene proximale: a) este bifurcat distal; b) este bifurcat proximal; c) se continu cu ligamentul colateral anterior de la articula ia interfalangian distal; d) se continu cu ligamentul colateral posterior de la articula ia interfalangian distal; e) are fibrele dispuse #n *+,. (-. 0rtcula ia interfalango'sesamoidian prezint: a) dou funduri de sac; b) trei funduri de sac; c) un fund de sac dorsal; d) patru funduri de sac; e) cinci funduri de sac. (.. )igamentul accesoriu al capului femural: a) este prezent la rumegtoare; b) are traiect pe fa a dorsal a pubisului; c) se #nt$lnete la suine; d) se inser #n cavitatea acetabular; e) se ese cu tendonul prepubian. (8. 4eniscul lateral nu ader la ligamentul colateral lateral datorit trecerii printre menisc i ligament: a) ligamentul #ncruciat; b) ligamentul patelofemural lateral; c) tendonul muchiului popliteu; d) ligamentul tibiopatelar lateral; e) ligamentul meniscofemural. (9. 0rticula ia tibiofibular proximal nu este prezent la: a) suine; b) ecvine; c) leporide; d) rumegtoare; e) carnivore. (/. 0rticula ia tibiofibular distal nu este prezent la: a) numai la ecvine; b) ecvine i leporide; c) suine; d) carnivore; e) numai la leporide. -2. 3ea mai mobil articula ie din cadrul complexului articular tibio'tarso'metatarsian este: a) astragalo' scafoidian; b) astragalo' calcanean; c) cubo'scafoidian; d) astragalo'tibial; e) nici un rspuns corect. -1. ?chematiza i articula ia humero'radio'ulnar la carnivore. -!. ?chematiza i tecile postcarpiene. -%. ?chematiza i articula ia grasetului la ecvine. -(. ?chematiza i articula ia coxo'femural. --. ?chematiza i muchii cervicali ventrali profunzi. -.. @escrie i i schematiza i traiectul inghinal. -8. ?chematiza i marea teac sesamoidian. -9. ?chematiza i articula ia jaretului Aligamente comune). -/. ?chematiza i muchiul diafragm. .2. ?chematiza i coarda jaretului.

()*+,) -.&

S-ar putea să vă placă și